MATEMATIČKA LOGIKA 23.03.

2000
ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Poznata latinska poslovica glasi: ''U zdravom telu - zdrav duh.'' Paskal je celog života patio zbog nesnosnih bolova, Džon fon Nojman je stvarao značajna dela u vreme svoje bolesti. Da li su ove činjenice u protivurečnosti sa navedenom poslovicom?

2. 3.
4.

Gete: ''Vidiš samo ono što znaš.'' Izrazi ovu misao koristeći reč potrebno.

Lekar: ''Skleroza prouzrokuje slabljenje memorije. Pacijent se žali da ima slabu memoriju; dakle, on ima sklerozu.'' Da li ima osnova za postavljanje ovakve dijagnoze? Zlato sija. Navedite poznatu poslovicu koja tvrdi da obrnuto tvrđenje nije tačno.

5. U izlogu stoji natpis: ''U našoj prodavnici možete naći cipele za svaku veličinu nogu.'' Kupac ulazi i traži od prodavca: ''Dajte mi cipele za svaku veličinu nogu.'' Da li je kupac pravilno shvatio natpis u izlogu?

6.

Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(a=>c))=>(a=>c); (b) (a=>(a=>(a=>b)))=>(a=>(a=>b)); (c) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))); (d) ((a=>b)=>c)=>((c=>a)=>(b=>a)); (e) (p=>q)∨ (q=>p); (f) (p=>(p1∨ pn)<=>((p=>p1)∨ (p=>pn)); ...∨ ...∨ (g) (p=>(p1&...&pn)<=>((p=>p1)&...&(p=>pn)); (h) ((p1&...&pn)=>p)<=>((p1=>p)∨ (pn=>p)); ...∨ (f) ((p1∨ pn)=>p)<=>((p1=>p)&...&(pn=>p)); ...∨ 7. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći dve lopte različitih veličina, a takođe i dve lopte različitih boja. Dokazati da se među tim loptama mogu naći dve lopte različitih veličina koje su različito obojene. 8. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći tri lopte različitih veličina, a takođe i tri lopte različitih boja. Da li je uvek moguće između tih lopti izabrati tri lopte različitih veličina i različitih boja? 9. - Ja - Ja Ako Razgovaraju dva deteta: sam dečak, - kaže crnokoso dete. sam devojčica, - kaže plavokoso dete. bar jedno dete laže, ko je od njih dečak, a ko devojčica?

10. Parlament jedne države sastoji se od 100 poslanika. Svaki poslanik je ili pošten, ili je lopov. Poznate su sledeće činjenice: (1) bar jedan poslanik je pošten; (2) između svaka dva poslanika bar jedan je lopov. Koliko u tom parlamentu ima poštenih ljudi, a koliko lopova? 11. Razgovaraju A i B: A: ''Ako pobedimo u fudbalu, pobedićemo i u košarci.'' B: ''Ako ne pobedimo u košarci, pobedićemo u fudbalu.'' C: ''Bar jedno od lica A i B ne laže.'' Da li C govori istinu? 12. Osobe A, B, C i D su u rodbinskim odnosima (incest je isključen). O njima su poznate sledeće činjenice: (1) jedna osoba je suprotnog pola od ostale tri; (2) među četiri osobe su: majka osobe A, brat osobe B, otac osobe C i ćerka osobe D; (3) najstarija i najmlađa osoba su suprotnih polova. Koja je osoba različitog pola od ostale tri?

13.

Igor ima ženu i ćerku, ćerka ima muža i sina. Poznate su sledeće činjenice o navedenim osobama: (1) jedna od pet osoba je lekar, a jedna od preostale četiri je njegov pacijent; (2) lekarevo dete i pacijentov stariji roditelj su osobe istog pola;

Da li ima dovoljno elemenata za pokretanje sudskog postupka? 19.(3) lekarevo dete (a) nije pacijent. U kartoteci MUP-a nalaze se podaci o osumnjičenima. 18. (4) ako su tačno dva osumnjičena kriva. (3) Cica i David jedno pored drugog. (2) ako je B kriv. Dacu i Evu. Poznato je na primer. Tokom istrage utvrđene su sledeće činjenice: (1) niko osim A. (2) A nikad ne ide ''u akciju'' bez bar jednog saučesnika. Filip poznaje pet devojaka: Anu. Pored toga. onda je C bio saučesnik. a ostale tri su sekretarice: (3) Ada i Cica su u istoj starosnoj grupi. (4) Daca i Eva su u različitim starosnim grupama. (5) ako C nije kriv. Pod pretpostavkom. ''Kakav zaključak možete izvesti na osnovu sledećih činjenica? .pita inspetor Radosavljević kapetana Milosavljevića: . Poznate su sledeće činjenice: (1) devojke se mogu razvrstati u dve starosne grupe: tri imaju manje od 25 godina. Pored toga. da niko osim tri pomenute osobe nije bio umešan u inkriminisano delo. treća košarkaš. četvrta teniser. Ada i Cica i dva muškarca. 16. onda je D kriv. B i C nije umešan u inkriminisano delo. Branko i David bave se raznim sportovima. (3) C nije kriv. (6) Cica i Daca imaju različite profesije. onda je on imao tačno jednog saučesnika. a ko nevin. onda nije ni C. i niko osim njih nije ulazio u robnu kuću. Ko je od optuženih nepobitno kriv. (b) nije pacijentov stariji roditelj. sklonostima i navikama. B. optuženih za podrivanje ustavnog poretka. a da B uvek ide u akciju sam. Da li je B kriv ili nevin? 17. (2) dve devojke su učiteljice. Tri prestupnika-recidivista osumnjičeni su za krađu u robnoj kući. Jednog dana oni su sedeli za pravougaonim stolom: (1) plivač sa Adine leve strane. Jedna od navedenih osoba je plivač. U istrazi protiv 4 lica A. Koja od pet osoba je lekar? 14. B i C osumnjičene su za pljačku banke. B. Cicu. (4) levo od skijaša ženska osoba. (3) ako B nije kriv. B i C na dan krađe bio je u robnoj kući. onda nije ni B. O optuženima A. Osobe A. Odrediti ime devojke kojom će se oženiti Filip. da nijedan od blizanaca ne ide u akciju bez bar jednog saučesnika. (7) između pet navedenih devojaka. Za krađu su osumnjičena tri lica: A. između ostalog o njihovom karakteru. (4) ako A nije kriv. Da li su navedene činjenice dovoljne za to? 20. (2) ako je A kriv. C i D utvrđeno je sledeće: (1) ako su A i B krivi. Betu. onda je on imao tačno dva saučesnika. onda je D bio saučesnik. B i C. (3) ako je C kriv. A i C su blizanci i toliko slični da ih niko ne može razlikovati. a dve imaju više od 25 godina. onda je A jedan od njih. Filip će se oženiti učiteljicom koja ima više od 25 godina. C i D. druga skijaš. ali nije bilo moguće ustanoviti o kom od blizanaca je reč. nepobitno je utvrđeno da je bar jedan od njih kriv. utvrđeno je sledeće: (1) A nije kriv. a čija krivica ostaje pod znakom pitanja? 21. (3) ako je C kriv. utvrditi ko je od njih kriv. onda je bar jedan od optuženih B i C bio saučesnik. onda je on imao tačno jednog saučesnika. nekoliko svedoka su potvrdili da su u vreme pljačke videli jednog od blizanaca u restoranu ''Balkan ekspres''. (5) Beta i Eva imaju istu profesiju. (2) košarkaš nasuprot Branku. Koja od četiri osobe igra tenis? 15. Tokom istrage utvrđeno je sledeće: (1) svaki od osumnjičenih A. (2) ako je A kriv. Dve žene. Inspektor je posebno zainteresovan da utvrdi da li je D kriv ili nevin.

. utorkom i sredom Pera uvek laže a ostalim danima govori samo istinu.'' Majka je u očajanju povikala: ''Ti ćeš ga pojesti!'' .svi prisutni su odgovorili: ''Hemičar''. cifra 8 . Za okruglim stolom sedi 2n ljudi.da ga pojedem ili da ga vratim. Ponedeljkom. Krokodil je uhvatio dečaka koji se kupao u reci. Na pitanje: ''Šta je vaš sused sa desne strane?'' . onda je C kriv.'' Koliko u toj svesci ima tačnih iskaza? 23. Utvrditi u koji dan nedelje je Pera mogao izjaviti: (a) Juče sam lagao. Na svakoj stranici napisan je po jedan iskaz. Na ispitu iz matematičke logike profesor kaže studentu: .i to je spasilo dečaka. B i C nije umešan u zločin.* puta. cifra 4 . Neki od njih uvek govore istinu.'' 25. (2) C nikad ne operiše sam. (b) Sutra ću lagati. Dokazati da je n paran broj.* puta. .kaže student. gospodine inspektore.* puta.* puta. Koju ocenu će dobiti student? ZADACI SA MATEMATIČKIH TAKMIČENJA 28.* puta. Da li je ministar zaista glup? 27. . 31. (c) Lagao sam juče a lagaću i sutra. ili vitez. a o glupim samo laži. cifra 2 . Dokazati da svaka od dve mogućnosti. cifra 5 . . koji uvek govori istinu.Zaista ne znam kako da ocenim vaše znanje.* puta. Svaki stanovnik ostrva izrekao je dve rečenice: • svi moji poznanici poznaju se međusobno. . cifra 7 ..'' Čija krivica se može dokazati? 22. među kojima je n fizičara i n hemičara. Jedanput je kralj svog ministra prosvete nazvao glupakom. A da li Vi na osnovu njih možete dokazati ko je od optuženih kriv. cifra 3 . koliko svega fizičara ima među pomenutim ličnostima? 30. cifra 1 . koje je negde između devetke i desetke.. daću vam desetku ako pogodite koju ćete od te dve ocene dobiti. samoglasnika. Matematičari uvek govore istinu a fizičari uvek lažu. (4) niko osim A. cifra 6 . A izjavljuje da B tvrdi da je C uveren da D govori da E ostaje pri tome da F tvrdi da G nije matematičar.. između kojih se opredeljuje krokodil.* puta. Ako je A fizičar (f). a B nevin. Poznato je da je broj lažova među fizičarima jednak broju lažova među hemičarima. poučen iskustvom sa ranijih ispita . koji uvek laže. Umesto tačkica napisati jednu reč da bi bilo tačno tvrđenje: ''Ova rečenica sadrži . Sveska ima 100 stranica. Na ostrvu Logos svaki čovek je ili lažov. U sledećoj rečenici svaku zvezdicu zameniti nekim brojem tako da se dobije tačan iskaz: ''U ovoj rečenici se pojavljuje cifra 0 . krokodil je odgovorio: ''Vratiću ti dete ako pogodiš šta ću s njim da uradim . dovodi do protivurečnosti. F i G su matematičari (m).'' 24.* puta. a bar jedan od njih je kriv. (3) A nikad ne ide ''u akciju'' zajedno sa C.* puta. 26.od dve jednako verovatne mogućnosti profesor se obično opredeljuje za goru. Sad je došlo vreme da se profesor zamisli. Kapetan se počešao iza desnog uva i rekao: ''Bojim se da se iz tih činjenica ne može izvući mnogo. Na molbu majke da joj vrati sina.ali ima dvoljno materijala da se nepobitno dokaže krivica jednog od njih. 29. na drugoj: ''U ovoj svesci su tačno dva iskaza netačna''. a ostali uvek lažu. Znate šta.. .Tu nema sumnje. na stotoj: ''U ovoj svesci je tačno sto netačnih iskaza.(1) ako je A kriv.* puta. U kraljevstvu Jutututu o pametnim ljudima dozvoljeno je govoriti samo istinu.priznao je inspektor Radosavljević. Na prvoj stranici napisan je iskaz: ''U ovoj svesci je tačno jedan iskaz netačan''. cifra 9 . a ko nevin?'' ''Ne mogu.

Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. 33. tj. Dokazati da će se to desiti bez obzira na broj n ljudi u grupi. uz iste uslove. 40. 38. prestao je da se smeje. i u svakom otvoru se nalazi prekidač koji se može nalaziti u dva različita položaja. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. Neka podigne ruku onaj na kome je crna kapa. 32. svaki od njih je izneo po tri tvrdnje: • • • • A: B je pobedio. osmotri položaj prekidača u njima i promeni položaj jednog ili oba prekidača. B: A je drugi. Poznato je da bar jedan kandidat uvek daje tačne izjave (govori istinu). Svaki otvor snabdeven je poklopcem. svaki misli da je njegovo lice čisto (u sobi nema ogledala). Odrediti poredak kandidata po broju glasova. C je drugi. zatim im skida poveze sa očiju i kaže: ''Bilo je pet kapa. Da li učenik može ponavljanjem navedene operacije. Na predsedničkim izborima pojavila su se 4 kandidata: A. najinteligentniji. od kojih je svaki ili lažov (koji uvek laže). D: B je pobedio. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 34. n-1 belih kapa i najviše n crnih. plave ili crvene boje. tri crne i dve bele. Rešiti uopštenje prethodnog zadatka. Pre provere mudraci su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. ali ne vidi svoju. pod pretpostavkom da među njima bar jedan čovek zna da logički rasuđuje. Za okruglim stolom sedi 1999 ljudi. Posle izbora. Posle toga oni jedan drugom naizmenično postavljaju jedno isto pitanje: ''Znaš li koji je moj broj?'' Dokazati da će u jednom trenutku jedan od njih dati potvrdan odgovor. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. i bar jedan uvek daje netačne izjave (laže). Mudrac svakom od njih stavlja po jednu kapu na glavu. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele ili crne boje. D je drugi. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crna ili bela (svaki može da govori samo jedanput). Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. Tri čoveka imaju povezane oči. C je treći: D je poslednji. Dokazati da na ostrvu ima bar toliko vitezova koliko i lažova. Učenik može da otvori poklopce na proizvoljna dva otvora. bela ili plava (svaki može da govori samo jedanput). Svaki od njih je izjavio: ''Moji susedi su lažov i vitez. A je poslednji. D je poslednji. C: B je pobedio. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. Dvojici genijalnih matematičara saopštili su po jedan prirodan broj i rekli im da se ti brojevi razlikuju za 1. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. jer je shvatio da je i njegovo lice nagaravljeno. ako ima n ljudi.'' Dokazati da su svi oni lažovi. označena sa + i -. . Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crvena. iz nekoliko pokušaja sigurno otvoriti sef? 37. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 35.• među mojim poznanicima ima lažova bar koliko i vitezova. C i D. na kojima su svi kandidati dobili različite brojeve glasova. ili sva četiri u položaju -). Pre provere svih sto mudraca su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. Posle zaustavljanja diska nije moguće utvrditi novi položaj u odnosu na stari. a disk zavrti. jedan od njih. A je treći. ali ne vidi svoju. Posle toga zatvara poklopca. Najednom. Sef se otvara kad su sva četiri prekidača u istom položaju (sva četiri u položaju +. B. ili vitez (koji uvek govori istinu). 36. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele. po želji. C je drugi. Uređaj za otvaranje sefa sastoji se od diska po čijem su obodu raspoređena četiri otvora. Grupa ljudi sa nagaravljenim licem smeju se jedni drugima.'' Na koji način čovek sa crnom kapom može da utvrdi boju svoje kape? 39.

1999. Smullyan. Rešeni zadaci iz matematike za mlade matematičare. Zolić.. B i C dale su sledeće izjave: A: Vlada je upecao više od 20 riba.))<=>((p1&. i kako je on to utvrdio? LITERATURA • • • • V. Osobe A.'' Tada prvi postavlja isto pitanje drugom. (2) više muških velemajstora nego muških majstora. ali posle Marije. pita trećeg: ''Koje je boje kapa na vašoj glavi?'' Treći odgovara: ''Ne znam. Marina i Marija nisu jedna pored druge. a zatim su jedan za drugim izišli u osvetljen hodnik (na taj način svaki može da vidi kape na glavama onih koji su ispred njega). Odrediti redosled pet imenovanih osoba. ni pored Dragana. 1990. Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))).. Arhimedes . kojima je to saopšteno. Matematički problemi '97. Beograd. 2. ne okrećući se. M. Z. uključujući i mene. A. R. (b) (a=>(b=>c))=>((a=>b)=>(a=>c)). Kadelburg.&pn)=>p). Pavle. Dragović. U mračnoj sobi na stolu se nalazi pet kapa. Ognjanović. S. U klubu ima: (1) više majstora nego velemajstora. (c) (p1=>(p2=>. bez obzira da li uključujete mene ili ne. Beograd.. Koliko je riba upecao Vlada. 43. tri crne i dve bele. Prvi. C: Vlada je upecao bar jednu ribu.(pn=>p). Osoba A dala je sledeću izjavu: ''Ja sam član šahovskog kluba u kome ima ukupno 16 majstora i velemajstora. Koje je boje bila kapa na prvom čoveku. Knopf. Posle toga prvi saopštava boju kape na svojoj glavi. B: Vlada je upecao manje od 20 riba. ni pored Marine. ako je tačna samo jedna od navedenih izjava? 44. Alfred A. (4) bar jedan ženski velemajstor. ''Krug''. . 1997. i dobija isti odgovor. Tri čoveka. 45. Novi Sad. Poznato je da će Dragan kupiti kartu pre Pavla. Olga i Marija. U redu pred šalterom stoje Dragan. izdanje.Novi Sad. stavili su svaki po jednu kapu na glavu. Ratko Tošić. Ratko Tošić. Marina. Analiza sa algebrom I. a Olga nije ni pored Marije. (3) više muških majstora nego ženskih majstora.. The Lady or the Tiger?. 42. Naučna knjiga.KONKURSNI ZADACI 41.. 1982.. O mome šahovskom klubu mogu se navesti sledeće činjenice. užbenik sa zbirkom zadataka za I razred matematičke gimnazije.'' Odrediti pol i titulu osobe A. New York.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful