MATEMATIČKA LOGIKA 23.03.

2000
ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Poznata latinska poslovica glasi: ''U zdravom telu - zdrav duh.'' Paskal je celog života patio zbog nesnosnih bolova, Džon fon Nojman je stvarao značajna dela u vreme svoje bolesti. Da li su ove činjenice u protivurečnosti sa navedenom poslovicom?

2. 3.
4.

Gete: ''Vidiš samo ono što znaš.'' Izrazi ovu misao koristeći reč potrebno.

Lekar: ''Skleroza prouzrokuje slabljenje memorije. Pacijent se žali da ima slabu memoriju; dakle, on ima sklerozu.'' Da li ima osnova za postavljanje ovakve dijagnoze? Zlato sija. Navedite poznatu poslovicu koja tvrdi da obrnuto tvrđenje nije tačno.

5. U izlogu stoji natpis: ''U našoj prodavnici možete naći cipele za svaku veličinu nogu.'' Kupac ulazi i traži od prodavca: ''Dajte mi cipele za svaku veličinu nogu.'' Da li je kupac pravilno shvatio natpis u izlogu?

6.

Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(a=>c))=>(a=>c); (b) (a=>(a=>(a=>b)))=>(a=>(a=>b)); (c) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))); (d) ((a=>b)=>c)=>((c=>a)=>(b=>a)); (e) (p=>q)∨ (q=>p); (f) (p=>(p1∨ pn)<=>((p=>p1)∨ (p=>pn)); ...∨ ...∨ (g) (p=>(p1&...&pn)<=>((p=>p1)&...&(p=>pn)); (h) ((p1&...&pn)=>p)<=>((p1=>p)∨ (pn=>p)); ...∨ (f) ((p1∨ pn)=>p)<=>((p1=>p)&...&(pn=>p)); ...∨ 7. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći dve lopte različitih veličina, a takođe i dve lopte različitih boja. Dokazati da se među tim loptama mogu naći dve lopte različitih veličina koje su različito obojene. 8. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći tri lopte različitih veličina, a takođe i tri lopte različitih boja. Da li je uvek moguće između tih lopti izabrati tri lopte različitih veličina i različitih boja? 9. - Ja - Ja Ako Razgovaraju dva deteta: sam dečak, - kaže crnokoso dete. sam devojčica, - kaže plavokoso dete. bar jedno dete laže, ko je od njih dečak, a ko devojčica?

10. Parlament jedne države sastoji se od 100 poslanika. Svaki poslanik je ili pošten, ili je lopov. Poznate su sledeće činjenice: (1) bar jedan poslanik je pošten; (2) između svaka dva poslanika bar jedan je lopov. Koliko u tom parlamentu ima poštenih ljudi, a koliko lopova? 11. Razgovaraju A i B: A: ''Ako pobedimo u fudbalu, pobedićemo i u košarci.'' B: ''Ako ne pobedimo u košarci, pobedićemo u fudbalu.'' C: ''Bar jedno od lica A i B ne laže.'' Da li C govori istinu? 12. Osobe A, B, C i D su u rodbinskim odnosima (incest je isključen). O njima su poznate sledeće činjenice: (1) jedna osoba je suprotnog pola od ostale tri; (2) među četiri osobe su: majka osobe A, brat osobe B, otac osobe C i ćerka osobe D; (3) najstarija i najmlađa osoba su suprotnih polova. Koja je osoba različitog pola od ostale tri?

13.

Igor ima ženu i ćerku, ćerka ima muža i sina. Poznate su sledeće činjenice o navedenim osobama: (1) jedna od pet osoba je lekar, a jedna od preostale četiri je njegov pacijent; (2) lekarevo dete i pacijentov stariji roditelj su osobe istog pola;

(3) C nije kriv. (4) ako su tačno dva osumnjičena kriva. Tri prestupnika-recidivista osumnjičeni su za krađu u robnoj kući. (4) Daca i Eva su u različitim starosnim grupama. Ada i Cica i dva muškarca. Za krađu su osumnjičena tri lica: A. (7) između pet navedenih devojaka. između ostalog o njihovom karakteru. Betu. (2) ako je A kriv. Ko je od optuženih nepobitno kriv. onda nije ni C. utvrđeno je sledeće: (1) A nije kriv. (2) košarkaš nasuprot Branku. onda je bar jedan od optuženih B i C bio saučesnik. O optuženima A. (6) Cica i Daca imaju različite profesije. onda je on imao tačno dva saučesnika. U kartoteci MUP-a nalaze se podaci o osumnjičenima. nekoliko svedoka su potvrdili da su u vreme pljačke videli jednog od blizanaca u restoranu ''Balkan ekspres''. 18. i niko osim njih nije ulazio u robnu kuću. ali nije bilo moguće ustanoviti o kom od blizanaca je reč. 16. ''Kakav zaključak možete izvesti na osnovu sledećih činjenica? . Pored toga. (3) ako je C kriv. (3) ako je C kriv. onda je on imao tačno jednog saučesnika.(3) lekarevo dete (a) nije pacijent. (2) A nikad ne ide ''u akciju'' bez bar jednog saučesnika. četvrta teniser. onda je on imao tačno jednog saučesnika. Tokom istrage utvrđeno je sledeće: (1) svaki od osumnjičenih A. (5) ako C nije kriv. onda je D kriv. B i C. Cicu. B. Da li je B kriv ili nevin? 17. Odrediti ime devojke kojom će se oženiti Filip. a ko nevin. (2) dve devojke su učiteljice. (4) levo od skijaša ženska osoba. a dve imaju više od 25 godina. Poznate su sledeće činjenice: (1) devojke se mogu razvrstati u dve starosne grupe: tri imaju manje od 25 godina. (4) ako A nije kriv. Filip će se oženiti učiteljicom koja ima više od 25 godina. treća košarkaš. A i C su blizanci i toliko slični da ih niko ne može razlikovati. onda je A jedan od njih. Pod pretpostavkom. Dacu i Evu. Branko i David bave se raznim sportovima. Jedna od navedenih osoba je plivač. da niko osim tri pomenute osobe nije bio umešan u inkriminisano delo. C i D utvrđeno je sledeće: (1) ako su A i B krivi. C i D. (2) ako je B kriv. Osobe A. Inspektor je posebno zainteresovan da utvrdi da li je D kriv ili nevin. onda nije ni B. nepobitno je utvrđeno da je bar jedan od njih kriv. Poznato je na primer. B i C osumnjičene su za pljačku banke. sklonostima i navikama. a ostale tri su sekretarice: (3) Ada i Cica su u istoj starosnoj grupi. Pored toga. Filip poznaje pet devojaka: Anu. (2) ako je A kriv. B. Koja od pet osoba je lekar? 14. onda je C bio saučesnik. da nijedan od blizanaca ne ide u akciju bez bar jednog saučesnika. (b) nije pacijentov stariji roditelj.pita inspetor Radosavljević kapetana Milosavljevića: . (3) Cica i David jedno pored drugog. Da li su navedene činjenice dovoljne za to? 20. B i C nije umešan u inkriminisano delo. (3) ako B nije kriv. U istrazi protiv 4 lica A. utvrditi ko je od njih kriv. Dve žene. optuženih za podrivanje ustavnog poretka. druga skijaš. a čija krivica ostaje pod znakom pitanja? 21. Da li ima dovoljno elemenata za pokretanje sudskog postupka? 19. onda je D bio saučesnik. Tokom istrage utvrđene su sledeće činjenice: (1) niko osim A. Jednog dana oni su sedeli za pravougaonim stolom: (1) plivač sa Adine leve strane. a da B uvek ide u akciju sam. (5) Beta i Eva imaju istu profesiju. Koja od četiri osobe igra tenis? 15. B i C na dan krađe bio je u robnoj kući.

(2) C nikad ne operiše sam. Sad je došlo vreme da se profesor zamisli. cifra 4 .* puta. Na pitanje: ''Šta je vaš sused sa desne strane?'' .. samoglasnika. Ponedeljkom. Poznato je da je broj lažova među fizičarima jednak broju lažova među hemičarima. Na prvoj stranici napisan je iskaz: ''U ovoj svesci je tačno jedan iskaz netačan''. 31. gospodine inspektore. na stotoj: ''U ovoj svesci je tačno sto netačnih iskaza. . (4) niko osim A. Matematičari uvek govore istinu a fizičari uvek lažu. daću vam desetku ako pogodite koju ćete od te dve ocene dobiti. Dokazati da svaka od dve mogućnosti. Koju ocenu će dobiti student? ZADACI SA MATEMATIČKIH TAKMIČENJA 28.(1) ako je A kriv. a ko nevin?'' ''Ne mogu.'' Čija krivica se može dokazati? 22.* puta. U sledećoj rečenici svaku zvezdicu zameniti nekim brojem tako da se dobije tačan iskaz: ''U ovoj rečenici se pojavljuje cifra 0 . utorkom i sredom Pera uvek laže a ostalim danima govori samo istinu. Na svakoj stranici napisan je po jedan iskaz. Dokazati da je n paran broj. B i C nije umešan u zločin.svi prisutni su odgovorili: ''Hemičar''.* puta. .Tu nema sumnje. cifra 1 . cifra 9 . među kojima je n fizičara i n hemičara. (c) Lagao sam juče a lagaću i sutra. a ostali uvek lažu. cifra 7 . koje je negde između devetke i desetke..'' Koliko u toj svesci ima tačnih iskaza? 23. . 29. Krokodil je uhvatio dečaka koji se kupao u reci. F i G su matematičari (m).* puta. . Ako je A fizičar (f).kaže student.i to je spasilo dečaka. Neki od njih uvek govore istinu. poučen iskustvom sa ranijih ispita .. Za okruglim stolom sedi 2n ljudi. između kojih se opredeljuje krokodil. Na molbu majke da joj vrati sina. Kapetan se počešao iza desnog uva i rekao: ''Bojim se da se iz tih činjenica ne može izvući mnogo. Svaki stanovnik ostrva izrekao je dve rečenice: • svi moji poznanici poznaju se međusobno. a B nevin. dovodi do protivurečnosti.'' 25.ali ima dvoljno materijala da se nepobitno dokaže krivica jednog od njih. cifra 8 .* puta. ili vitez.'' Majka je u očajanju povikala: ''Ti ćeš ga pojesti!'' . Utvrditi u koji dan nedelje je Pera mogao izjaviti: (a) Juče sam lagao.Zaista ne znam kako da ocenim vaše znanje. Na ostrvu Logos svaki čovek je ili lažov.* puta. krokodil je odgovorio: ''Vratiću ti dete ako pogodiš šta ću s njim da uradim . koliko svega fizičara ima među pomenutim ličnostima? 30.* puta.. .. a o glupim samo laži. cifra 3 . A da li Vi na osnovu njih možete dokazati ko je od optuženih kriv. onda je C kriv. Da li je ministar zaista glup? 27. Sveska ima 100 stranica. (b) Sutra ću lagati.'' 24. a bar jedan od njih je kriv. koji uvek laže. Znate šta. koji uvek govori istinu. cifra 6 .od dve jednako verovatne mogućnosti profesor se obično opredeljuje za goru.* puta.priznao je inspektor Radosavljević. A izjavljuje da B tvrdi da je C uveren da D govori da E ostaje pri tome da F tvrdi da G nije matematičar.* puta. (3) A nikad ne ide ''u akciju'' zajedno sa C.da ga pojedem ili da ga vratim. Jedanput je kralj svog ministra prosvete nazvao glupakom. na drugoj: ''U ovoj svesci su tačno dva iskaza netačna''. cifra 5 . cifra 2 .* puta. 26. Umesto tačkica napisati jednu reč da bi bilo tačno tvrđenje: ''Ova rečenica sadrži . Na ispitu iz matematičke logike profesor kaže studentu: . U kraljevstvu Jutututu o pametnim ljudima dozvoljeno je govoriti samo istinu.

C: B je pobedio. D: B je pobedio. Pre provere mudraci su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. C je drugi. svaki misli da je njegovo lice čisto (u sobi nema ogledala). B. Da li učenik može ponavljanjem navedene operacije. ili vitez (koji uvek govori istinu). Uređaj za otvaranje sefa sastoji se od diska po čijem su obodu raspoređena četiri otvora. Odrediti poredak kandidata po broju glasova. n-1 belih kapa i najviše n crnih. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. ili sva četiri u položaju -). Grupa ljudi sa nagaravljenim licem smeju se jedni drugima. 36. svaki od njih je izneo po tri tvrdnje: • • • • A: B je pobedio. tj. pod pretpostavkom da među njima bar jedan čovek zna da logički rasuđuje. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. označena sa + i -. uz iste uslove. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crna ili bela (svaki može da govori samo jedanput). Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 34. 40. Pre provere svih sto mudraca su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. od kojih je svaki ili lažov (koji uvek laže). plave ili crvene boje.'' Dokazati da su svi oni lažovi. C je treći: D je poslednji. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele. i u svakom otvoru se nalazi prekidač koji se može nalaziti u dva različita položaja. Dokazati da na ostrvu ima bar toliko vitezova koliko i lažova. po želji. 38. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele ili crne boje. prestao je da se smeje. zatim im skida poveze sa očiju i kaže: ''Bilo je pet kapa. D je poslednji. Sef se otvara kad su sva četiri prekidača u istom položaju (sva četiri u položaju +. na kojima su svi kandidati dobili različite brojeve glasova. A je treći. osmotri položaj prekidača u njima i promeni položaj jednog ili oba prekidača. Mudrac svakom od njih stavlja po jednu kapu na glavu. Dvojici genijalnih matematičara saopštili su po jedan prirodan broj i rekli im da se ti brojevi razlikuju za 1. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crvena. Poznato je da bar jedan kandidat uvek daje tačne izjave (govori istinu). A je poslednji. Rešiti uopštenje prethodnog zadatka. B: A je drugi. najinteligentniji. Neka podigne ruku onaj na kome je crna kapa. a disk zavrti. Najednom. Za okruglim stolom sedi 1999 ljudi. Svaki otvor snabdeven je poklopcem. bela ili plava (svaki može da govori samo jedanput). ali ne vidi svoju. jedan od njih. Učenik može da otvori poklopce na proizvoljna dva otvora. tri crne i dve bele. Posle toga zatvara poklopca. Na predsedničkim izborima pojavila su se 4 kandidata: A. ali ne vidi svoju. Dokazati da će se to desiti bez obzira na broj n ljudi u grupi. jer je shvatio da je i njegovo lice nagaravljeno. Posle izbora. i bar jedan uvek daje netačne izjave (laže). ako ima n ljudi. D je drugi.'' Na koji način čovek sa crnom kapom može da utvrdi boju svoje kape? 39. C je drugi. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. Posle toga oni jedan drugom naizmenično postavljaju jedno isto pitanje: ''Znaš li koji je moj broj?'' Dokazati da će u jednom trenutku jedan od njih dati potvrdan odgovor. 32. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 35. Tri čoveka imaju povezane oči. . niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. 33. Svaki od njih je izjavio: ''Moji susedi su lažov i vitez.• među mojim poznanicima ima lažova bar koliko i vitezova. iz nekoliko pokušaja sigurno otvoriti sef? 37. Posle zaustavljanja diska nije moguće utvrditi novi položaj u odnosu na stari. C i D.

Koje je boje bila kapa na prvom čoveku. Tri čoveka. izdanje. i kako je on to utvrdio? LITERATURA • • • • V. Koliko je riba upecao Vlada. Zolić. (b) (a=>(b=>c))=>((a=>b)=>(a=>c)). ali posle Marije.. kojima je to saopšteno.&pn)=>p). Naučna knjiga. 2. (4) bar jedan ženski velemajstor. S. a Olga nije ni pored Marije. B: Vlada je upecao manje od 20 riba. ni pored Dragana. . uključujući i mene. tri crne i dve bele. 42. Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))). Prvi. stavili su svaki po jednu kapu na glavu. R.. Beograd. Beograd. ''Krug''. 43. Poznato je da će Dragan kupiti kartu pre Pavla.))<=>((p1&. 1999. Olga i Marija.KONKURSNI ZADACI 41. Ognjanović. New York. užbenik sa zbirkom zadataka za I razred matematičke gimnazije. 1997. 1990. Alfred A. Osobe A. M. (3) više muških majstora nego ženskih majstora. Analiza sa algebrom I.. Z. Ratko Tošić. Marina. Odrediti redosled pet imenovanih osoba. Arhimedes . Ratko Tošić.. Pavle. Rešeni zadaci iz matematike za mlade matematičare. Knopf.. The Lady or the Tiger?. Smullyan. U mračnoj sobi na stolu se nalazi pet kapa.Novi Sad. pita trećeg: ''Koje je boje kapa na vašoj glavi?'' Treći odgovara: ''Ne znam. O mome šahovskom klubu mogu se navesti sledeće činjenice. a zatim su jedan za drugim izišli u osvetljen hodnik (na taj način svaki može da vidi kape na glavama onih koji su ispred njega). Kadelburg. ne okrećući se. (2) više muških velemajstora nego muških majstora. U klubu ima: (1) više majstora nego velemajstora. i dobija isti odgovor.. C: Vlada je upecao bar jednu ribu. Marina i Marija nisu jedna pored druge. ni pored Marine. Osoba A dala je sledeću izjavu: ''Ja sam član šahovskog kluba u kome ima ukupno 16 majstora i velemajstora. Dragović. Matematički problemi '97.(pn=>p). 45. bez obzira da li uključujete mene ili ne. (c) (p1=>(p2=>. B i C dale su sledeće izjave: A: Vlada je upecao više od 20 riba. A. 1982. ako je tačna samo jedna od navedenih izjava? 44. Posle toga prvi saopštava boju kape na svojoj glavi.'' Tada prvi postavlja isto pitanje drugom. U redu pred šalterom stoje Dragan. Novi Sad.'' Odrediti pol i titulu osobe A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful