MATEMATIČKA LOGIKA 23.03.

2000
ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Poznata latinska poslovica glasi: ''U zdravom telu - zdrav duh.'' Paskal je celog života patio zbog nesnosnih bolova, Džon fon Nojman je stvarao značajna dela u vreme svoje bolesti. Da li su ove činjenice u protivurečnosti sa navedenom poslovicom?

2. 3.
4.

Gete: ''Vidiš samo ono što znaš.'' Izrazi ovu misao koristeći reč potrebno.

Lekar: ''Skleroza prouzrokuje slabljenje memorije. Pacijent se žali da ima slabu memoriju; dakle, on ima sklerozu.'' Da li ima osnova za postavljanje ovakve dijagnoze? Zlato sija. Navedite poznatu poslovicu koja tvrdi da obrnuto tvrđenje nije tačno.

5. U izlogu stoji natpis: ''U našoj prodavnici možete naći cipele za svaku veličinu nogu.'' Kupac ulazi i traži od prodavca: ''Dajte mi cipele za svaku veličinu nogu.'' Da li je kupac pravilno shvatio natpis u izlogu?

6.

Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(a=>c))=>(a=>c); (b) (a=>(a=>(a=>b)))=>(a=>(a=>b)); (c) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))); (d) ((a=>b)=>c)=>((c=>a)=>(b=>a)); (e) (p=>q)∨ (q=>p); (f) (p=>(p1∨ pn)<=>((p=>p1)∨ (p=>pn)); ...∨ ...∨ (g) (p=>(p1&...&pn)<=>((p=>p1)&...&(p=>pn)); (h) ((p1&...&pn)=>p)<=>((p1=>p)∨ (pn=>p)); ...∨ (f) ((p1∨ pn)=>p)<=>((p1=>p)&...&(pn=>p)); ...∨ 7. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći dve lopte različitih veličina, a takođe i dve lopte različitih boja. Dokazati da se među tim loptama mogu naći dve lopte različitih veličina koje su različito obojene. 8. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći tri lopte različitih veličina, a takođe i tri lopte različitih boja. Da li je uvek moguće između tih lopti izabrati tri lopte različitih veličina i različitih boja? 9. - Ja - Ja Ako Razgovaraju dva deteta: sam dečak, - kaže crnokoso dete. sam devojčica, - kaže plavokoso dete. bar jedno dete laže, ko je od njih dečak, a ko devojčica?

10. Parlament jedne države sastoji se od 100 poslanika. Svaki poslanik je ili pošten, ili je lopov. Poznate su sledeće činjenice: (1) bar jedan poslanik je pošten; (2) između svaka dva poslanika bar jedan je lopov. Koliko u tom parlamentu ima poštenih ljudi, a koliko lopova? 11. Razgovaraju A i B: A: ''Ako pobedimo u fudbalu, pobedićemo i u košarci.'' B: ''Ako ne pobedimo u košarci, pobedićemo u fudbalu.'' C: ''Bar jedno od lica A i B ne laže.'' Da li C govori istinu? 12. Osobe A, B, C i D su u rodbinskim odnosima (incest je isključen). O njima su poznate sledeće činjenice: (1) jedna osoba je suprotnog pola od ostale tri; (2) među četiri osobe su: majka osobe A, brat osobe B, otac osobe C i ćerka osobe D; (3) najstarija i najmlađa osoba su suprotnih polova. Koja je osoba različitog pola od ostale tri?

13.

Igor ima ženu i ćerku, ćerka ima muža i sina. Poznate su sledeće činjenice o navedenim osobama: (1) jedna od pet osoba je lekar, a jedna od preostale četiri je njegov pacijent; (2) lekarevo dete i pacijentov stariji roditelj su osobe istog pola;

četvrta teniser. Za krađu su osumnjičena tri lica: A. sklonostima i navikama. Inspektor je posebno zainteresovan da utvrdi da li je D kriv ili nevin. ali nije bilo moguće ustanoviti o kom od blizanaca je reč. B i C na dan krađe bio je u robnoj kući. onda je bar jedan od optuženih B i C bio saučesnik. i niko osim njih nije ulazio u robnu kuću. nepobitno je utvrđeno da je bar jedan od njih kriv. (2) košarkaš nasuprot Branku. a dve imaju više od 25 godina. Pod pretpostavkom. a ko nevin. Dve žene. Pored toga. Koja od pet osoba je lekar? 14. onda je on imao tačno dva saučesnika. (3) ako B nije kriv. U istrazi protiv 4 lica A. (3) C nije kriv. utvrđeno je sledeće: (1) A nije kriv. (2) ako je A kriv. onda je D kriv. treća košarkaš. B. onda je C bio saučesnik. Da li su navedene činjenice dovoljne za to? 20. (3) Cica i David jedno pored drugog.pita inspetor Radosavljević kapetana Milosavljevića: . onda je on imao tačno jednog saučesnika. Koja od četiri osobe igra tenis? 15. B i C osumnjičene su za pljačku banke. Da li je B kriv ili nevin? 17. (5) Beta i Eva imaju istu profesiju. Odrediti ime devojke kojom će se oženiti Filip. A i C su blizanci i toliko slični da ih niko ne može razlikovati. Poznato je na primer. onda nije ni C. onda je A jedan od njih. (2) A nikad ne ide ''u akciju'' bez bar jednog saučesnika. (5) ako C nije kriv. (4) levo od skijaša ženska osoba. Tokom istrage utvrđeno je sledeće: (1) svaki od osumnjičenih A. Dacu i Evu. Ko je od optuženih nepobitno kriv. Da li ima dovoljno elemenata za pokretanje sudskog postupka? 19. (2) dve devojke su učiteljice. Filip će se oženiti učiteljicom koja ima više od 25 godina. a da B uvek ide u akciju sam. B. (7) između pet navedenih devojaka. da nijedan od blizanaca ne ide u akciju bez bar jednog saučesnika. Branko i David bave se raznim sportovima. između ostalog o njihovom karakteru. onda nije ni B. (b) nije pacijentov stariji roditelj. ''Kakav zaključak možete izvesti na osnovu sledećih činjenica? . C i D. Jedna od navedenih osoba je plivač. onda je on imao tačno jednog saučesnika. C i D utvrđeno je sledeće: (1) ako su A i B krivi. (3) ako je C kriv. Osobe A. druga skijaš. Tri prestupnika-recidivista osumnjičeni su za krađu u robnoj kući. a ostale tri su sekretarice: (3) Ada i Cica su u istoj starosnoj grupi. (2) ako je B kriv. a čija krivica ostaje pod znakom pitanja? 21. onda je D bio saučesnik. Ada i Cica i dva muškarca. B i C nije umešan u inkriminisano delo. U kartoteci MUP-a nalaze se podaci o osumnjičenima. (2) ako je A kriv. Jednog dana oni su sedeli za pravougaonim stolom: (1) plivač sa Adine leve strane. Cicu. utvrditi ko je od njih kriv. nekoliko svedoka su potvrdili da su u vreme pljačke videli jednog od blizanaca u restoranu ''Balkan ekspres''. da niko osim tri pomenute osobe nije bio umešan u inkriminisano delo. (4) Daca i Eva su u različitim starosnim grupama. (6) Cica i Daca imaju različite profesije. Poznate su sledeće činjenice: (1) devojke se mogu razvrstati u dve starosne grupe: tri imaju manje od 25 godina. (4) ako su tačno dva osumnjičena kriva. 16. O optuženima A. (4) ako A nije kriv. optuženih za podrivanje ustavnog poretka. (3) ako je C kriv.(3) lekarevo dete (a) nije pacijent. B i C. Tokom istrage utvrđene su sledeće činjenice: (1) niko osim A. 18. Pored toga. Betu. Filip poznaje pet devojaka: Anu.

* puta. daću vam desetku ako pogodite koju ćete od te dve ocene dobiti. cifra 4 . cifra 3 .kaže student.da ga pojedem ili da ga vratim. na stotoj: ''U ovoj svesci je tačno sto netačnih iskaza. U kraljevstvu Jutututu o pametnim ljudima dozvoljeno je govoriti samo istinu.* puta. koje je negde između devetke i desetke.(1) ako je A kriv. Na ispitu iz matematičke logike profesor kaže studentu: . Poznato je da je broj lažova među fizičarima jednak broju lažova među hemičarima. Svaki stanovnik ostrva izrekao je dve rečenice: • svi moji poznanici poznaju se međusobno. a bar jedan od njih je kriv.* puta. Umesto tačkica napisati jednu reč da bi bilo tačno tvrđenje: ''Ova rečenica sadrži .i to je spasilo dečaka. koji uvek govori istinu. A izjavljuje da B tvrdi da je C uveren da D govori da E ostaje pri tome da F tvrdi da G nije matematičar.'' Koliko u toj svesci ima tačnih iskaza? 23. Sad je došlo vreme da se profesor zamisli. cifra 1 . cifra 8 . Na svakoj stranici napisan je po jedan iskaz. krokodil je odgovorio: ''Vratiću ti dete ako pogodiš šta ću s njim da uradim . na drugoj: ''U ovoj svesci su tačno dva iskaza netačna''. utorkom i sredom Pera uvek laže a ostalim danima govori samo istinu.. Dokazati da je n paran broj. F i G su matematičari (m). Na molbu majke da joj vrati sina.priznao je inspektor Radosavljević. (3) A nikad ne ide ''u akciju'' zajedno sa C. Jedanput je kralj svog ministra prosvete nazvao glupakom. .* puta. (c) Lagao sam juče a lagaću i sutra.Tu nema sumnje. Za okruglim stolom sedi 2n ljudi. B i C nije umešan u zločin. . a o glupim samo laži. gospodine inspektore. ili vitez. A da li Vi na osnovu njih možete dokazati ko je od optuženih kriv.od dve jednako verovatne mogućnosti profesor se obično opredeljuje za goru. a ostali uvek lažu.* puta.* puta. (2) C nikad ne operiše sam. Da li je ministar zaista glup? 27. poučen iskustvom sa ranijih ispita . Znate šta.. Koju ocenu će dobiti student? ZADACI SA MATEMATIČKIH TAKMIČENJA 28.Zaista ne znam kako da ocenim vaše znanje. Krokodil je uhvatio dečaka koji se kupao u reci.'' 24. a ko nevin?'' ''Ne mogu. Ako je A fizičar (f). . . 26. Kapetan se počešao iza desnog uva i rekao: ''Bojim se da se iz tih činjenica ne može izvući mnogo. dovodi do protivurečnosti.'' Čija krivica se može dokazati? 22.* puta. . Na pitanje: ''Šta je vaš sused sa desne strane?'' . 31. onda je C kriv. cifra 7 .* puta.svi prisutni su odgovorili: ''Hemičar''. cifra 5 .'' 25.. cifra 9 . samoglasnika.* puta. među kojima je n fizičara i n hemičara. Na ostrvu Logos svaki čovek je ili lažov. Matematičari uvek govore istinu a fizičari uvek lažu.. između kojih se opredeljuje krokodil..ali ima dvoljno materijala da se nepobitno dokaže krivica jednog od njih. Sveska ima 100 stranica. Ponedeljkom. koji uvek laže. koliko svega fizičara ima među pomenutim ličnostima? 30. a B nevin. (b) Sutra ću lagati. (4) niko osim A. Dokazati da svaka od dve mogućnosti. Utvrditi u koji dan nedelje je Pera mogao izjaviti: (a) Juče sam lagao. cifra 6 . Na prvoj stranici napisan je iskaz: ''U ovoj svesci je tačno jedan iskaz netačan''.'' Majka je u očajanju povikala: ''Ti ćeš ga pojesti!'' . 29.* puta. U sledećoj rečenici svaku zvezdicu zameniti nekim brojem tako da se dobije tačan iskaz: ''U ovoj rečenici se pojavljuje cifra 0 . cifra 2 . Neki od njih uvek govore istinu.

pod pretpostavkom da među njima bar jedan čovek zna da logički rasuđuje. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crna ili bela (svaki može da govori samo jedanput). Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele ili crne boje. Najednom.'' Dokazati da su svi oni lažovi. bela ili plava (svaki može da govori samo jedanput). D: B je pobedio. ili vitez (koji uvek govori istinu). ili sva četiri u položaju -). Grupa ljudi sa nagaravljenim licem smeju se jedni drugima. Sef se otvara kad su sva četiri prekidača u istom položaju (sva četiri u položaju +. Da li učenik može ponavljanjem navedene operacije. jer je shvatio da je i njegovo lice nagaravljeno. A je poslednji. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. Na predsedničkim izborima pojavila su se 4 kandidata: A. i bar jedan uvek daje netačne izjave (laže). a disk zavrti. Posle zaustavljanja diska nije moguće utvrditi novi položaj u odnosu na stari. svaki od njih je izneo po tri tvrdnje: • • • • A: B je pobedio. Dvojici genijalnih matematičara saopštili su po jedan prirodan broj i rekli im da se ti brojevi razlikuju za 1. Mudrac svakom od njih stavlja po jednu kapu na glavu. C je drugi. A je treći. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. plave ili crvene boje. C i D. C: B je pobedio. jedan od njih. Posle izbora. Pre provere svih sto mudraca su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. iz nekoliko pokušaja sigurno otvoriti sef? 37. B.• među mojim poznanicima ima lažova bar koliko i vitezova. Posle toga zatvara poklopca. ako ima n ljudi. 33. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele. Za okruglim stolom sedi 1999 ljudi. uz iste uslove. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. tj. D je drugi. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. zatim im skida poveze sa očiju i kaže: ''Bilo je pet kapa. od kojih je svaki ili lažov (koji uvek laže). najinteligentniji. 40. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 35.'' Na koji način čovek sa crnom kapom može da utvrdi boju svoje kape? 39. na kojima su svi kandidati dobili različite brojeve glasova. ali ne vidi svoju. 38. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crvena. tri crne i dve bele. označena sa + i -. Svaki od njih je izjavio: ''Moji susedi su lažov i vitez. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. Neka podigne ruku onaj na kome je crna kapa. Uređaj za otvaranje sefa sastoji se od diska po čijem su obodu raspoređena četiri otvora. n-1 belih kapa i najviše n crnih. osmotri položaj prekidača u njima i promeni položaj jednog ili oba prekidača. i u svakom otvoru se nalazi prekidač koji se može nalaziti u dva različita položaja. 32. C je drugi. prestao je da se smeje. Pre provere mudraci su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. . Posle toga oni jedan drugom naizmenično postavljaju jedno isto pitanje: ''Znaš li koji je moj broj?'' Dokazati da će u jednom trenutku jedan od njih dati potvrdan odgovor. Tri čoveka imaju povezane oči. Poznato je da bar jedan kandidat uvek daje tačne izjave (govori istinu). Dokazati da na ostrvu ima bar toliko vitezova koliko i lažova. Dokazati da će se to desiti bez obzira na broj n ljudi u grupi. B: A je drugi. svaki misli da je njegovo lice čisto (u sobi nema ogledala). po želji. Odrediti poredak kandidata po broju glasova. Svaki otvor snabdeven je poklopcem. D je poslednji. ali ne vidi svoju. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 34. Učenik može da otvori poklopce na proizvoljna dva otvora. C je treći: D je poslednji. Rešiti uopštenje prethodnog zadatka. 36.

(b) (a=>(b=>c))=>((a=>b)=>(a=>c)). Zolić.&pn)=>p). Posle toga prvi saopštava boju kape na svojoj glavi. A. B: Vlada je upecao manje od 20 riba. Prvi. ''Krug''. Rešeni zadaci iz matematike za mlade matematičare. 2. C: Vlada je upecao bar jednu ribu. (3) više muških majstora nego ženskih majstora. užbenik sa zbirkom zadataka za I razred matematičke gimnazije. Tri čoveka. Smullyan. Analiza sa algebrom I. i kako je on to utvrdio? LITERATURA • • • • V.'' Tada prvi postavlja isto pitanje drugom.'' Odrediti pol i titulu osobe A. Naučna knjiga. New York. Ognjanović. (4) bar jedan ženski velemajstor. Marina i Marija nisu jedna pored druge. 45..))<=>((p1&. Osoba A dala je sledeću izjavu: ''Ja sam član šahovskog kluba u kome ima ukupno 16 majstora i velemajstora. Ratko Tošić. 1997. Matematički problemi '97. Koje je boje bila kapa na prvom čoveku.. Odrediti redosled pet imenovanih osoba. U redu pred šalterom stoje Dragan. ni pored Marine. Alfred A. Novi Sad. 42.. . Arhimedes . M. S. stavili su svaki po jednu kapu na glavu. ali posle Marije. Koliko je riba upecao Vlada.KONKURSNI ZADACI 41. Beograd. Knopf. Beograd. O mome šahovskom klubu mogu se navesti sledeće činjenice. Dragović. 1999. a zatim su jedan za drugim izišli u osvetljen hodnik (na taj način svaki može da vidi kape na glavama onih koji su ispred njega). U mračnoj sobi na stolu se nalazi pet kapa. R. Pavle. U klubu ima: (1) više majstora nego velemajstora. Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))). Kadelburg. ni pored Dragana. Osobe A. 1990. (c) (p1=>(p2=>.Novi Sad. kojima je to saopšteno. B i C dale su sledeće izjave: A: Vlada je upecao više od 20 riba.. ako je tačna samo jedna od navedenih izjava? 44. tri crne i dve bele.. uključujući i mene. Poznato je da će Dragan kupiti kartu pre Pavla.. 43. 1982. (2) više muških velemajstora nego muških majstora. bez obzira da li uključujete mene ili ne. Z. ne okrećući se. a Olga nije ni pored Marije. i dobija isti odgovor. pita trećeg: ''Koje je boje kapa na vašoj glavi?'' Treći odgovara: ''Ne znam.(pn=>p). Ratko Tošić. izdanje. Olga i Marija. Marina. The Lady or the Tiger?.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful