MATEMATIČKA LOGIKA 23.03.

2000
ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Poznata latinska poslovica glasi: ''U zdravom telu - zdrav duh.'' Paskal je celog života patio zbog nesnosnih bolova, Džon fon Nojman je stvarao značajna dela u vreme svoje bolesti. Da li su ove činjenice u protivurečnosti sa navedenom poslovicom?

2. 3.
4.

Gete: ''Vidiš samo ono što znaš.'' Izrazi ovu misao koristeći reč potrebno.

Lekar: ''Skleroza prouzrokuje slabljenje memorije. Pacijent se žali da ima slabu memoriju; dakle, on ima sklerozu.'' Da li ima osnova za postavljanje ovakve dijagnoze? Zlato sija. Navedite poznatu poslovicu koja tvrdi da obrnuto tvrđenje nije tačno.

5. U izlogu stoji natpis: ''U našoj prodavnici možete naći cipele za svaku veličinu nogu.'' Kupac ulazi i traži od prodavca: ''Dajte mi cipele za svaku veličinu nogu.'' Da li je kupac pravilno shvatio natpis u izlogu?

6.

Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(a=>c))=>(a=>c); (b) (a=>(a=>(a=>b)))=>(a=>(a=>b)); (c) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))); (d) ((a=>b)=>c)=>((c=>a)=>(b=>a)); (e) (p=>q)∨ (q=>p); (f) (p=>(p1∨ pn)<=>((p=>p1)∨ (p=>pn)); ...∨ ...∨ (g) (p=>(p1&...&pn)<=>((p=>p1)&...&(p=>pn)); (h) ((p1&...&pn)=>p)<=>((p1=>p)∨ (pn=>p)); ...∨ (f) ((p1∨ pn)=>p)<=>((p1=>p)&...&(pn=>p)); ...∨ 7. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći dve lopte različitih veličina, a takođe i dve lopte različitih boja. Dokazati da se među tim loptama mogu naći dve lopte različitih veličina koje su različito obojene. 8. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći tri lopte različitih veličina, a takođe i tri lopte različitih boja. Da li je uvek moguće između tih lopti izabrati tri lopte različitih veličina i različitih boja? 9. - Ja - Ja Ako Razgovaraju dva deteta: sam dečak, - kaže crnokoso dete. sam devojčica, - kaže plavokoso dete. bar jedno dete laže, ko je od njih dečak, a ko devojčica?

10. Parlament jedne države sastoji se od 100 poslanika. Svaki poslanik je ili pošten, ili je lopov. Poznate su sledeće činjenice: (1) bar jedan poslanik je pošten; (2) između svaka dva poslanika bar jedan je lopov. Koliko u tom parlamentu ima poštenih ljudi, a koliko lopova? 11. Razgovaraju A i B: A: ''Ako pobedimo u fudbalu, pobedićemo i u košarci.'' B: ''Ako ne pobedimo u košarci, pobedićemo u fudbalu.'' C: ''Bar jedno od lica A i B ne laže.'' Da li C govori istinu? 12. Osobe A, B, C i D su u rodbinskim odnosima (incest je isključen). O njima su poznate sledeće činjenice: (1) jedna osoba je suprotnog pola od ostale tri; (2) među četiri osobe su: majka osobe A, brat osobe B, otac osobe C i ćerka osobe D; (3) najstarija i najmlađa osoba su suprotnih polova. Koja je osoba različitog pola od ostale tri?

13.

Igor ima ženu i ćerku, ćerka ima muža i sina. Poznate su sledeće činjenice o navedenim osobama: (1) jedna od pet osoba je lekar, a jedna od preostale četiri je njegov pacijent; (2) lekarevo dete i pacijentov stariji roditelj su osobe istog pola;

(3) lekarevo dete (a) nije pacijent. onda je A jedan od njih. Filip će se oženiti učiteljicom koja ima više od 25 godina. B i C. Pod pretpostavkom. (3) C nije kriv. (2) ako je B kriv. Za krađu su osumnjičena tri lica: A. Poznato je na primer.pita inspetor Radosavljević kapetana Milosavljevića: . Inspektor je posebno zainteresovan da utvrdi da li je D kriv ili nevin. Tri prestupnika-recidivista osumnjičeni su za krađu u robnoj kući. a da B uvek ide u akciju sam. B i C nije umešan u inkriminisano delo. Koja od pet osoba je lekar? 14. Branko i David bave se raznim sportovima. Tokom istrage utvrđeno je sledeće: (1) svaki od osumnjičenih A. Dacu i Evu. utvrditi ko je od njih kriv. U kartoteci MUP-a nalaze se podaci o osumnjičenima. druga skijaš. da nijedan od blizanaca ne ide u akciju bez bar jednog saučesnika. a dve imaju više od 25 godina. (b) nije pacijentov stariji roditelj. da niko osim tri pomenute osobe nije bio umešan u inkriminisano delo. (4) levo od skijaša ženska osoba. (7) između pet navedenih devojaka. (3) Cica i David jedno pored drugog. Da li ima dovoljno elemenata za pokretanje sudskog postupka? 19. onda je D kriv. onda je on imao tačno dva saučesnika. i niko osim njih nije ulazio u robnu kuću. onda je C bio saučesnik. utvrđeno je sledeće: (1) A nije kriv. Jednog dana oni su sedeli za pravougaonim stolom: (1) plivač sa Adine leve strane. B. Osobe A. Cicu. onda je on imao tačno jednog saučesnika. (4) ako A nije kriv. (3) ako je C kriv. Koja od četiri osobe igra tenis? 15. (3) ako je C kriv. onda nije ni C. onda je bar jedan od optuženih B i C bio saučesnik. Ada i Cica i dva muškarca. Jedna od navedenih osoba je plivač. ali nije bilo moguće ustanoviti o kom od blizanaca je reč. između ostalog o njihovom karakteru. B. onda je D bio saučesnik. nekoliko svedoka su potvrdili da su u vreme pljačke videli jednog od blizanaca u restoranu ''Balkan ekspres''. a ostale tri su sekretarice: (3) Ada i Cica su u istoj starosnoj grupi. sklonostima i navikama. A i C su blizanci i toliko slični da ih niko ne može razlikovati. O optuženima A. (5) Beta i Eva imaju istu profesiju. (2) dve devojke su učiteljice. (2) ako je A kriv. treća košarkaš. U istrazi protiv 4 lica A. B i C osumnjičene su za pljačku banke. (2) ako je A kriv. (2) A nikad ne ide ''u akciju'' bez bar jednog saučesnika. 18. Poznate su sledeće činjenice: (1) devojke se mogu razvrstati u dve starosne grupe: tri imaju manje od 25 godina. (4) Daca i Eva su u različitim starosnim grupama. (6) Cica i Daca imaju različite profesije. Pored toga. nepobitno je utvrđeno da je bar jedan od njih kriv. a čija krivica ostaje pod znakom pitanja? 21. optuženih za podrivanje ustavnog poretka. Dve žene. (5) ako C nije kriv. četvrta teniser. Ko je od optuženih nepobitno kriv. Da li su navedene činjenice dovoljne za to? 20. 16. Tokom istrage utvrđene su sledeće činjenice: (1) niko osim A. onda je on imao tačno jednog saučesnika. ''Kakav zaključak možete izvesti na osnovu sledećih činjenica? . B i C na dan krađe bio je u robnoj kući. C i D. (2) košarkaš nasuprot Branku. Filip poznaje pet devojaka: Anu. Da li je B kriv ili nevin? 17. a ko nevin. Betu. Pored toga. (4) ako su tačno dva osumnjičena kriva. (3) ako B nije kriv. Odrediti ime devojke kojom će se oženiti Filip. C i D utvrđeno je sledeće: (1) ako su A i B krivi. onda nije ni B.

* puta. među kojima je n fizičara i n hemičara.* puta. Za okruglim stolom sedi 2n ljudi.* puta.Tu nema sumnje. cifra 2 . Da li je ministar zaista glup? 27.. Jedanput je kralj svog ministra prosvete nazvao glupakom. a bar jedan od njih je kriv. .* puta. cifra 1 . utorkom i sredom Pera uvek laže a ostalim danima govori samo istinu. (b) Sutra ću lagati. Ponedeljkom. a ko nevin?'' ''Ne mogu. (2) C nikad ne operiše sam. cifra 5 . između kojih se opredeljuje krokodil. (3) A nikad ne ide ''u akciju'' zajedno sa C.kaže student. cifra 6 . Znate šta. koje je negde između devetke i desetke. krokodil je odgovorio: ''Vratiću ti dete ako pogodiš šta ću s njim da uradim . Na ostrvu Logos svaki čovek je ili lažov. Kapetan se počešao iza desnog uva i rekao: ''Bojim se da se iz tih činjenica ne može izvući mnogo. dovodi do protivurečnosti.ali ima dvoljno materijala da se nepobitno dokaže krivica jednog od njih. B i C nije umešan u zločin. Krokodil je uhvatio dečaka koji se kupao u reci. Na molbu majke da joj vrati sina.da ga pojedem ili da ga vratim. A izjavljuje da B tvrdi da je C uveren da D govori da E ostaje pri tome da F tvrdi da G nije matematičar. poučen iskustvom sa ranijih ispita . F i G su matematičari (m). Na svakoj stranici napisan je po jedan iskaz. cifra 8 . Na ispitu iz matematičke logike profesor kaže studentu: . U sledećoj rečenici svaku zvezdicu zameniti nekim brojem tako da se dobije tačan iskaz: ''U ovoj rečenici se pojavljuje cifra 0 . A da li Vi na osnovu njih možete dokazati ko je od optuženih kriv.'' Koliko u toj svesci ima tačnih iskaza? 23. koji uvek laže. Koju ocenu će dobiti student? ZADACI SA MATEMATIČKIH TAKMIČENJA 28. 26.'' 24. Dokazati da svaka od dve mogućnosti.* puta. cifra 7 .priznao je inspektor Radosavljević. samoglasnika. U kraljevstvu Jutututu o pametnim ljudima dozvoljeno je govoriti samo istinu. onda je C kriv. cifra 9 . (4) niko osim A.(1) ako je A kriv.svi prisutni su odgovorili: ''Hemičar''. daću vam desetku ako pogodite koju ćete od te dve ocene dobiti. (c) Lagao sam juče a lagaću i sutra. Neki od njih uvek govore istinu.. Umesto tačkica napisati jednu reč da bi bilo tačno tvrđenje: ''Ova rečenica sadrži . koliko svega fizičara ima među pomenutim ličnostima? 30. Svaki stanovnik ostrva izrekao je dve rečenice: • svi moji poznanici poznaju se međusobno. gospodine inspektore. Poznato je da je broj lažova među fizičarima jednak broju lažova među hemičarima.* puta.* puta. Na pitanje: ''Šta je vaš sused sa desne strane?'' . cifra 4 . na drugoj: ''U ovoj svesci su tačno dva iskaza netačna''. a o glupim samo laži.. .* puta.'' Čija krivica se može dokazati? 22. a ostali uvek lažu.'' Majka je u očajanju povikala: ''Ti ćeš ga pojesti!'' .'' 25. Ako je A fizičar (f). Sad je došlo vreme da se profesor zamisli. Matematičari uvek govore istinu a fizičari uvek lažu. ili vitez. 31.. koji uvek govori istinu. 29.. . cifra 3 .od dve jednako verovatne mogućnosti profesor se obično opredeljuje za goru. .* puta.* puta. a B nevin. na stotoj: ''U ovoj svesci je tačno sto netačnih iskaza.Zaista ne znam kako da ocenim vaše znanje. . Na prvoj stranici napisan je iskaz: ''U ovoj svesci je tačno jedan iskaz netačan''.i to je spasilo dečaka. Utvrditi u koji dan nedelje je Pera mogao izjaviti: (a) Juče sam lagao. Sveska ima 100 stranica. Dokazati da je n paran broj.

Dvojici genijalnih matematičara saopštili su po jedan prirodan broj i rekli im da se ti brojevi razlikuju za 1. bela ili plava (svaki može da govori samo jedanput). Tri čoveka imaju povezane oči. označena sa + i -. Dokazati da će se to desiti bez obzira na broj n ljudi u grupi. ili vitez (koji uvek govori istinu). C: B je pobedio. Posle zaustavljanja diska nije moguće utvrditi novi položaj u odnosu na stari. Za okruglim stolom sedi 1999 ljudi.• među mojim poznanicima ima lažova bar koliko i vitezova. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. Grupa ljudi sa nagaravljenim licem smeju se jedni drugima. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 34. A je poslednji. ali ne vidi svoju. Posle toga oni jedan drugom naizmenično postavljaju jedno isto pitanje: ''Znaš li koji je moj broj?'' Dokazati da će u jednom trenutku jedan od njih dati potvrdan odgovor. Uređaj za otvaranje sefa sastoji se od diska po čijem su obodu raspoređena četiri otvora. 33. 38. D: B je pobedio. najinteligentniji. C je drugi. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crvena. pod pretpostavkom da među njima bar jedan čovek zna da logički rasuđuje. A je treći. C je treći: D je poslednji. jer je shvatio da je i njegovo lice nagaravljeno. n-1 belih kapa i najviše n crnih. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. C je drugi. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. tri crne i dve bele. Pre provere svih sto mudraca su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. ali ne vidi svoju. jedan od njih. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. 40. Posle izbora. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele. C i D. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele ili crne boje. Posle toga zatvara poklopca. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. Pre provere mudraci su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. D je poslednji. ako ima n ljudi. .'' Na koji način čovek sa crnom kapom može da utvrdi boju svoje kape? 39. Odrediti poredak kandidata po broju glasova. osmotri položaj prekidača u njima i promeni položaj jednog ili oba prekidača. Dokazati da na ostrvu ima bar toliko vitezova koliko i lažova. Na predsedničkim izborima pojavila su se 4 kandidata: A. plave ili crvene boje. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crna ili bela (svaki može da govori samo jedanput). ili sva četiri u položaju -). uz iste uslove. Da li učenik može ponavljanjem navedene operacije. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. 32. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 35. B. svaki misli da je njegovo lice čisto (u sobi nema ogledala). Sef se otvara kad su sva četiri prekidača u istom položaju (sva četiri u položaju +. na kojima su svi kandidati dobili različite brojeve glasova. Svaki otvor snabdeven je poklopcem. D je drugi. 36. Najednom. zatim im skida poveze sa očiju i kaže: ''Bilo je pet kapa. B: A je drugi. Poznato je da bar jedan kandidat uvek daje tačne izjave (govori istinu). Mudrac svakom od njih stavlja po jednu kapu na glavu. a disk zavrti. svaki od njih je izneo po tri tvrdnje: • • • • A: B je pobedio. Rešiti uopštenje prethodnog zadatka. od kojih je svaki ili lažov (koji uvek laže).'' Dokazati da su svi oni lažovi. i bar jedan uvek daje netačne izjave (laže). Svaki od njih je izjavio: ''Moji susedi su lažov i vitez. po želji. prestao je da se smeje. Učenik može da otvori poklopce na proizvoljna dva otvora. tj. iz nekoliko pokušaja sigurno otvoriti sef? 37. i u svakom otvoru se nalazi prekidač koji se može nalaziti u dva različita položaja. Neka podigne ruku onaj na kome je crna kapa.

S. Marina i Marija nisu jedna pored druge. Rešeni zadaci iz matematike za mlade matematičare. (2) više muških velemajstora nego muških majstora. i kako je on to utvrdio? LITERATURA • • • • V. Ognjanović. ni pored Marine.'' Odrediti pol i titulu osobe A. U klubu ima: (1) više majstora nego velemajstora.. 1999. Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))). a zatim su jedan za drugim izišli u osvetljen hodnik (na taj način svaki može da vidi kape na glavama onih koji su ispred njega). pita trećeg: ''Koje je boje kapa na vašoj glavi?'' Treći odgovara: ''Ne znam. Marina. (4) bar jedan ženski velemajstor.KONKURSNI ZADACI 41. Koje je boje bila kapa na prvom čoveku.))<=>((p1&. ako je tačna samo jedna od navedenih izjava? 44. 2. Knopf. Naučna knjiga. i dobija isti odgovor. Kadelburg.(pn=>p). (3) više muških majstora nego ženskih majstora. Tri čoveka.. 1997. izdanje. R. ni pored Dragana. Ratko Tošić.. Pavle. Alfred A. New York.. kojima je to saopšteno. Z. B i C dale su sledeće izjave: A: Vlada je upecao više od 20 riba. Ratko Tošić. Osoba A dala je sledeću izjavu: ''Ja sam član šahovskog kluba u kome ima ukupno 16 majstora i velemajstora. uključujući i mene. O mome šahovskom klubu mogu se navesti sledeće činjenice.. Matematički problemi '97. Beograd. 1990. 43. Zolić. ali posle Marije. Novi Sad.&pn)=>p). 1982.'' Tada prvi postavlja isto pitanje drugom. Olga i Marija. bez obzira da li uključujete mene ili ne. ne okrećući se. C: Vlada je upecao bar jednu ribu. 45. B: Vlada je upecao manje od 20 riba. A. U mračnoj sobi na stolu se nalazi pet kapa. Prvi. Koliko je riba upecao Vlada. stavili su svaki po jednu kapu na glavu. (b) (a=>(b=>c))=>((a=>b)=>(a=>c)). Osobe A. (c) (p1=>(p2=>. ''Krug''. Odrediti redosled pet imenovanih osoba.. U redu pred šalterom stoje Dragan. M. . Analiza sa algebrom I. tri crne i dve bele. a Olga nije ni pored Marije. 42. Beograd. užbenik sa zbirkom zadataka za I razred matematičke gimnazije. Poznato je da će Dragan kupiti kartu pre Pavla. Dragović. Posle toga prvi saopštava boju kape na svojoj glavi. Arhimedes . Smullyan. The Lady or the Tiger?.Novi Sad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful