MATEMATIČKA LOGIKA 23.03.

2000
ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Poznata latinska poslovica glasi: ''U zdravom telu - zdrav duh.'' Paskal je celog života patio zbog nesnosnih bolova, Džon fon Nojman je stvarao značajna dela u vreme svoje bolesti. Da li su ove činjenice u protivurečnosti sa navedenom poslovicom?

2. 3.
4.

Gete: ''Vidiš samo ono što znaš.'' Izrazi ovu misao koristeći reč potrebno.

Lekar: ''Skleroza prouzrokuje slabljenje memorije. Pacijent se žali da ima slabu memoriju; dakle, on ima sklerozu.'' Da li ima osnova za postavljanje ovakve dijagnoze? Zlato sija. Navedite poznatu poslovicu koja tvrdi da obrnuto tvrđenje nije tačno.

5. U izlogu stoji natpis: ''U našoj prodavnici možete naći cipele za svaku veličinu nogu.'' Kupac ulazi i traži od prodavca: ''Dajte mi cipele za svaku veličinu nogu.'' Da li je kupac pravilno shvatio natpis u izlogu?

6.

Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(a=>c))=>(a=>c); (b) (a=>(a=>(a=>b)))=>(a=>(a=>b)); (c) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))); (d) ((a=>b)=>c)=>((c=>a)=>(b=>a)); (e) (p=>q)∨ (q=>p); (f) (p=>(p1∨ pn)<=>((p=>p1)∨ (p=>pn)); ...∨ ...∨ (g) (p=>(p1&...&pn)<=>((p=>p1)&...&(p=>pn)); (h) ((p1&...&pn)=>p)<=>((p1=>p)∨ (pn=>p)); ...∨ (f) ((p1∨ pn)=>p)<=>((p1=>p)&...&(pn=>p)); ...∨ 7. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći dve lopte različitih veličina, a takođe i dve lopte različitih boja. Dokazati da se među tim loptama mogu naći dve lopte različitih veličina koje su različito obojene. 8. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći tri lopte različitih veličina, a takođe i tri lopte različitih boja. Da li je uvek moguće između tih lopti izabrati tri lopte različitih veličina i različitih boja? 9. - Ja - Ja Ako Razgovaraju dva deteta: sam dečak, - kaže crnokoso dete. sam devojčica, - kaže plavokoso dete. bar jedno dete laže, ko je od njih dečak, a ko devojčica?

10. Parlament jedne države sastoji se od 100 poslanika. Svaki poslanik je ili pošten, ili je lopov. Poznate su sledeće činjenice: (1) bar jedan poslanik je pošten; (2) između svaka dva poslanika bar jedan je lopov. Koliko u tom parlamentu ima poštenih ljudi, a koliko lopova? 11. Razgovaraju A i B: A: ''Ako pobedimo u fudbalu, pobedićemo i u košarci.'' B: ''Ako ne pobedimo u košarci, pobedićemo u fudbalu.'' C: ''Bar jedno od lica A i B ne laže.'' Da li C govori istinu? 12. Osobe A, B, C i D su u rodbinskim odnosima (incest je isključen). O njima su poznate sledeće činjenice: (1) jedna osoba je suprotnog pola od ostale tri; (2) među četiri osobe su: majka osobe A, brat osobe B, otac osobe C i ćerka osobe D; (3) najstarija i najmlađa osoba su suprotnih polova. Koja je osoba različitog pola od ostale tri?

13.

Igor ima ženu i ćerku, ćerka ima muža i sina. Poznate su sledeće činjenice o navedenim osobama: (1) jedna od pet osoba je lekar, a jedna od preostale četiri je njegov pacijent; (2) lekarevo dete i pacijentov stariji roditelj su osobe istog pola;

Cicu. onda je on imao tačno jednog saučesnika. U kartoteci MUP-a nalaze se podaci o osumnjičenima. C i D. Poznato je na primer. treća košarkaš. Pored toga. Osobe A. (2) ako je A kriv. (4) levo od skijaša ženska osoba. optuženih za podrivanje ustavnog poretka. Betu. Da li su navedene činjenice dovoljne za to? 20. a ko nevin. Jednog dana oni su sedeli za pravougaonim stolom: (1) plivač sa Adine leve strane. utvrditi ko je od njih kriv. (2) dve devojke su učiteljice. Poznate su sledeće činjenice: (1) devojke se mogu razvrstati u dve starosne grupe: tri imaju manje od 25 godina. Da li je B kriv ili nevin? 17. četvrta teniser. nekoliko svedoka su potvrdili da su u vreme pljačke videli jednog od blizanaca u restoranu ''Balkan ekspres''. Tokom istrage utvrđeno je sledeće: (1) svaki od osumnjičenih A. Dve žene. Jedna od navedenih osoba je plivač. onda je D bio saučesnik. ali nije bilo moguće ustanoviti o kom od blizanaca je reč. (6) Cica i Daca imaju različite profesije. Pored toga. a dve imaju više od 25 godina. da nijedan od blizanaca ne ide u akciju bez bar jednog saučesnika. (4) ako su tačno dva osumnjičena kriva. Za krađu su osumnjičena tri lica: A. A i C su blizanci i toliko slični da ih niko ne može razlikovati. B i C na dan krađe bio je u robnoj kući. B i C. (4) Daca i Eva su u različitim starosnim grupama. a ostale tri su sekretarice: (3) Ada i Cica su u istoj starosnoj grupi. B. O optuženima A. B i C nije umešan u inkriminisano delo. i niko osim njih nije ulazio u robnu kuću. B. Inspektor je posebno zainteresovan da utvrdi da li je D kriv ili nevin. onda je bar jedan od optuženih B i C bio saučesnik. ''Kakav zaključak možete izvesti na osnovu sledećih činjenica? . (2) ako je A kriv. (3) ako B nije kriv. Koja od četiri osobe igra tenis? 15. da niko osim tri pomenute osobe nije bio umešan u inkriminisano delo. Odrediti ime devojke kojom će se oženiti Filip. onda nije ni B. (2) ako je B kriv. (5) Beta i Eva imaju istu profesiju. (4) ako A nije kriv. C i D utvrđeno je sledeće: (1) ako su A i B krivi. Branko i David bave se raznim sportovima. Koja od pet osoba je lekar? 14.pita inspetor Radosavljević kapetana Milosavljevića: . Filip će se oženiti učiteljicom koja ima više od 25 godina. Tokom istrage utvrđene su sledeće činjenice: (1) niko osim A. (5) ako C nije kriv. druga skijaš. a čija krivica ostaje pod znakom pitanja? 21. B i C osumnjičene su za pljačku banke. (2) A nikad ne ide ''u akciju'' bez bar jednog saučesnika. (3) ako je C kriv. (3) C nije kriv. (7) između pet navedenih devojaka. Filip poznaje pet devojaka: Anu. utvrđeno je sledeće: (1) A nije kriv. 16.(3) lekarevo dete (a) nije pacijent. (3) Cica i David jedno pored drugog. a da B uvek ide u akciju sam. Pod pretpostavkom. (2) košarkaš nasuprot Branku. 18. onda je on imao tačno dva saučesnika. onda je C bio saučesnik. Da li ima dovoljno elemenata za pokretanje sudskog postupka? 19. Dacu i Evu. onda je D kriv. U istrazi protiv 4 lica A. Ko je od optuženih nepobitno kriv. sklonostima i navikama. onda je on imao tačno jednog saučesnika. onda je A jedan od njih. Tri prestupnika-recidivista osumnjičeni su za krađu u robnoj kući. (3) ako je C kriv. nepobitno je utvrđeno da je bar jedan od njih kriv. (b) nije pacijentov stariji roditelj. onda nije ni C. između ostalog o njihovom karakteru. Ada i Cica i dva muškarca.

cifra 5 ..'' Majka je u očajanju povikala: ''Ti ćeš ga pojesti!'' . . . cifra 9 . Jedanput je kralj svog ministra prosvete nazvao glupakom. U kraljevstvu Jutututu o pametnim ljudima dozvoljeno je govoriti samo istinu. (4) niko osim A. (b) Sutra ću lagati. a o glupim samo laži. krokodil je odgovorio: ''Vratiću ti dete ako pogodiš šta ću s njim da uradim . 29.* puta. A da li Vi na osnovu njih možete dokazati ko je od optuženih kriv.* puta. Koju ocenu će dobiti student? ZADACI SA MATEMATIČKIH TAKMIČENJA 28. koji uvek govori istinu.ali ima dvoljno materijala da se nepobitno dokaže krivica jednog od njih. cifra 6 .Tu nema sumnje. . gospodine inspektore.'' Čija krivica se može dokazati? 22.. Znate šta.* puta. Utvrditi u koji dan nedelje je Pera mogao izjaviti: (a) Juče sam lagao.. cifra 3 . a ko nevin?'' ''Ne mogu. Krokodil je uhvatio dečaka koji se kupao u reci. dovodi do protivurečnosti. samoglasnika. poučen iskustvom sa ranijih ispita .* puta. . Na molbu majke da joj vrati sina.(1) ako je A kriv.i to je spasilo dečaka.* puta. Na prvoj stranici napisan je iskaz: ''U ovoj svesci je tačno jedan iskaz netačan''. Ponedeljkom.* puta. onda je C kriv. Na svakoj stranici napisan je po jedan iskaz.kaže student.'' 25.* puta. cifra 4 . među kojima je n fizičara i n hemičara. Umesto tačkica napisati jednu reč da bi bilo tačno tvrđenje: ''Ova rečenica sadrži . Poznato je da je broj lažova među fizičarima jednak broju lažova među hemičarima. Dokazati da svaka od dve mogućnosti. na stotoj: ''U ovoj svesci je tačno sto netačnih iskaza.da ga pojedem ili da ga vratim.svi prisutni su odgovorili: ''Hemičar''. A izjavljuje da B tvrdi da je C uveren da D govori da E ostaje pri tome da F tvrdi da G nije matematičar. cifra 2 . Matematičari uvek govore istinu a fizičari uvek lažu.* puta. (2) C nikad ne operiše sam. cifra 1 .* puta. ili vitez.'' 24. cifra 8 . Na pitanje: ''Šta je vaš sused sa desne strane?'' . Neki od njih uvek govore istinu. koje je negde između devetke i desetke. Dokazati da je n paran broj.priznao je inspektor Radosavljević.* puta.Zaista ne znam kako da ocenim vaše znanje. B i C nije umešan u zločin. (3) A nikad ne ide ''u akciju'' zajedno sa C. Sad je došlo vreme da se profesor zamisli. U sledećoj rečenici svaku zvezdicu zameniti nekim brojem tako da se dobije tačan iskaz: ''U ovoj rečenici se pojavljuje cifra 0 . Ako je A fizičar (f).od dve jednako verovatne mogućnosti profesor se obično opredeljuje za goru. između kojih se opredeljuje krokodil. a ostali uvek lažu. daću vam desetku ako pogodite koju ćete od te dve ocene dobiti. a B nevin. Za okruglim stolom sedi 2n ljudi. 26. F i G su matematičari (m). a bar jedan od njih je kriv. utorkom i sredom Pera uvek laže a ostalim danima govori samo istinu. na drugoj: ''U ovoj svesci su tačno dva iskaza netačna''. Na ispitu iz matematičke logike profesor kaže studentu: . Sveska ima 100 stranica. koliko svega fizičara ima među pomenutim ličnostima? 30.. Da li je ministar zaista glup? 27. (c) Lagao sam juče a lagaću i sutra. Na ostrvu Logos svaki čovek je ili lažov. .. Kapetan se počešao iza desnog uva i rekao: ''Bojim se da se iz tih činjenica ne može izvući mnogo. Svaki stanovnik ostrva izrekao je dve rečenice: • svi moji poznanici poznaju se međusobno.'' Koliko u toj svesci ima tačnih iskaza? 23. koji uvek laže. cifra 7 . 31.

Svaki otvor snabdeven je poklopcem. C je treći: D je poslednji. D je poslednji. Posle toga oni jedan drugom naizmenično postavljaju jedno isto pitanje: ''Znaš li koji je moj broj?'' Dokazati da će u jednom trenutku jedan od njih dati potvrdan odgovor. D: B je pobedio. A je treći. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. svaki od njih je izneo po tri tvrdnje: • • • • A: B je pobedio. Pre provere mudraci su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. označena sa + i -. Grupa ljudi sa nagaravljenim licem smeju se jedni drugima. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crna ili bela (svaki može da govori samo jedanput).'' Dokazati da su svi oni lažovi. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crvena. B. jer je shvatio da je i njegovo lice nagaravljeno. C je drugi. Poznato je da bar jedan kandidat uvek daje tačne izjave (govori istinu). a disk zavrti. na kojima su svi kandidati dobili različite brojeve glasova. najinteligentniji. zatim im skida poveze sa očiju i kaže: ''Bilo je pet kapa. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. A je poslednji. 36. C je drugi. prestao je da se smeje. ako ima n ljudi. B: A je drugi. Tri čoveka imaju povezane oči. Odrediti poredak kandidata po broju glasova. Najednom. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 35. bela ili plava (svaki može da govori samo jedanput). Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 34. tri crne i dve bele. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape.• među mojim poznanicima ima lažova bar koliko i vitezova. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele ili crne boje. i bar jedan uvek daje netačne izjave (laže). Posle izbora. Neka podigne ruku onaj na kome je crna kapa. . Uređaj za otvaranje sefa sastoji se od diska po čijem su obodu raspoređena četiri otvora. osmotri položaj prekidača u njima i promeni položaj jednog ili oba prekidača. Posle zaustavljanja diska nije moguće utvrditi novi položaj u odnosu na stari. n-1 belih kapa i najviše n crnih. pod pretpostavkom da među njima bar jedan čovek zna da logički rasuđuje. Svaki od njih je izjavio: ''Moji susedi su lažov i vitez. ali ne vidi svoju. Za okruglim stolom sedi 1999 ljudi. Dokazati da će se to desiti bez obzira na broj n ljudi u grupi. Pre provere svih sto mudraca su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. ili vitez (koji uvek govori istinu). po želji. Na predsedničkim izborima pojavila su se 4 kandidata: A. 38. plave ili crvene boje. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. D je drugi. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. i u svakom otvoru se nalazi prekidač koji se može nalaziti u dva različita položaja. Dvojici genijalnih matematičara saopštili su po jedan prirodan broj i rekli im da se ti brojevi razlikuju za 1. Učenik može da otvori poklopce na proizvoljna dva otvora. C i D. svaki misli da je njegovo lice čisto (u sobi nema ogledala). Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele. Posle toga zatvara poklopca. iz nekoliko pokušaja sigurno otvoriti sef? 37. od kojih je svaki ili lažov (koji uvek laže). Da li učenik može ponavljanjem navedene operacije. Mudrac svakom od njih stavlja po jednu kapu na glavu. C: B je pobedio. 40. ili sva četiri u položaju -). uz iste uslove. Sef se otvara kad su sva četiri prekidača u istom položaju (sva četiri u položaju +. 33.'' Na koji način čovek sa crnom kapom može da utvrdi boju svoje kape? 39. tj. jedan od njih. Dokazati da na ostrvu ima bar toliko vitezova koliko i lažova. Rešiti uopštenje prethodnog zadatka. ali ne vidi svoju. 32.

a zatim su jedan za drugim izišli u osvetljen hodnik (na taj način svaki može da vidi kape na glavama onih koji su ispred njega). The Lady or the Tiger?. B: Vlada je upecao manje od 20 riba. Rešeni zadaci iz matematike za mlade matematičare. Tri čoveka. i dobija isti odgovor. (3) više muških majstora nego ženskih majstora. Naučna knjiga. ne okrećući se. Odrediti redosled pet imenovanih osoba.))<=>((p1&. ''Krug''. Olga i Marija.. užbenik sa zbirkom zadataka za I razred matematičke gimnazije. B i C dale su sledeće izjave: A: Vlada je upecao više od 20 riba. Dragović. 1982. Ratko Tošić.Novi Sad. Arhimedes . Kadelburg. 1999. (2) više muških velemajstora nego muških majstora.'' Tada prvi postavlja isto pitanje drugom. O mome šahovskom klubu mogu se navesti sledeće činjenice. 1997. 2. 43. . ali posle Marije.KONKURSNI ZADACI 41. Marina. Knopf. ako je tačna samo jedna od navedenih izjava? 44. a Olga nije ni pored Marije. izdanje. stavili su svaki po jednu kapu na glavu.. Pavle. U mračnoj sobi na stolu se nalazi pet kapa. (b) (a=>(b=>c))=>((a=>b)=>(a=>c)). Beograd. Analiza sa algebrom I. R. Prvi. Ognjanović. New York. Alfred A.&pn)=>p). pita trećeg: ''Koje je boje kapa na vašoj glavi?'' Treći odgovara: ''Ne znam. kojima je to saopšteno. Ratko Tošić. S. Koje je boje bila kapa na prvom čoveku. 1990. Osobe A. Koliko je riba upecao Vlada. Z. Beograd. 45.. Posle toga prvi saopštava boju kape na svojoj glavi. (4) bar jedan ženski velemajstor.. M.(pn=>p). Osoba A dala je sledeću izjavu: ''Ja sam član šahovskog kluba u kome ima ukupno 16 majstora i velemajstora. (c) (p1=>(p2=>. Marina i Marija nisu jedna pored druge. Novi Sad. ni pored Dragana. Zolić. Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))). C: Vlada je upecao bar jednu ribu.. uključujući i mene.'' Odrediti pol i titulu osobe A. U klubu ima: (1) više majstora nego velemajstora. Smullyan. 42. tri crne i dve bele. Matematički problemi '97. Poznato je da će Dragan kupiti kartu pre Pavla. A.. U redu pred šalterom stoje Dragan. bez obzira da li uključujete mene ili ne. ni pored Marine. i kako je on to utvrdio? LITERATURA • • • • V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful