MATEMATIČKA LOGIKA 23.03.

2000
ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Poznata latinska poslovica glasi: ''U zdravom telu - zdrav duh.'' Paskal je celog života patio zbog nesnosnih bolova, Džon fon Nojman je stvarao značajna dela u vreme svoje bolesti. Da li su ove činjenice u protivurečnosti sa navedenom poslovicom?

2. 3.
4.

Gete: ''Vidiš samo ono što znaš.'' Izrazi ovu misao koristeći reč potrebno.

Lekar: ''Skleroza prouzrokuje slabljenje memorije. Pacijent se žali da ima slabu memoriju; dakle, on ima sklerozu.'' Da li ima osnova za postavljanje ovakve dijagnoze? Zlato sija. Navedite poznatu poslovicu koja tvrdi da obrnuto tvrđenje nije tačno.

5. U izlogu stoji natpis: ''U našoj prodavnici možete naći cipele za svaku veličinu nogu.'' Kupac ulazi i traži od prodavca: ''Dajte mi cipele za svaku veličinu nogu.'' Da li je kupac pravilno shvatio natpis u izlogu?

6.

Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(a=>c))=>(a=>c); (b) (a=>(a=>(a=>b)))=>(a=>(a=>b)); (c) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))); (d) ((a=>b)=>c)=>((c=>a)=>(b=>a)); (e) (p=>q)∨ (q=>p); (f) (p=>(p1∨ pn)<=>((p=>p1)∨ (p=>pn)); ...∨ ...∨ (g) (p=>(p1&...&pn)<=>((p=>p1)&...&(p=>pn)); (h) ((p1&...&pn)=>p)<=>((p1=>p)∨ (pn=>p)); ...∨ (f) ((p1∨ pn)=>p)<=>((p1=>p)&...&(pn=>p)); ...∨ 7. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći dve lopte različitih veličina, a takođe i dve lopte različitih boja. Dokazati da se među tim loptama mogu naći dve lopte različitih veličina koje su različito obojene. 8. Učesnici letnje škole mladih matematičara imaju na raspolaganju nekoliko lopti. Među tim loptama mogu se naći tri lopte različitih veličina, a takođe i tri lopte različitih boja. Da li je uvek moguće između tih lopti izabrati tri lopte različitih veličina i različitih boja? 9. - Ja - Ja Ako Razgovaraju dva deteta: sam dečak, - kaže crnokoso dete. sam devojčica, - kaže plavokoso dete. bar jedno dete laže, ko je od njih dečak, a ko devojčica?

10. Parlament jedne države sastoji se od 100 poslanika. Svaki poslanik je ili pošten, ili je lopov. Poznate su sledeće činjenice: (1) bar jedan poslanik je pošten; (2) između svaka dva poslanika bar jedan je lopov. Koliko u tom parlamentu ima poštenih ljudi, a koliko lopova? 11. Razgovaraju A i B: A: ''Ako pobedimo u fudbalu, pobedićemo i u košarci.'' B: ''Ako ne pobedimo u košarci, pobedićemo u fudbalu.'' C: ''Bar jedno od lica A i B ne laže.'' Da li C govori istinu? 12. Osobe A, B, C i D su u rodbinskim odnosima (incest je isključen). O njima su poznate sledeće činjenice: (1) jedna osoba je suprotnog pola od ostale tri; (2) među četiri osobe su: majka osobe A, brat osobe B, otac osobe C i ćerka osobe D; (3) najstarija i najmlađa osoba su suprotnih polova. Koja je osoba različitog pola od ostale tri?

13.

Igor ima ženu i ćerku, ćerka ima muža i sina. Poznate su sledeće činjenice o navedenim osobama: (1) jedna od pet osoba je lekar, a jedna od preostale četiri je njegov pacijent; (2) lekarevo dete i pacijentov stariji roditelj su osobe istog pola;

(4) ako A nije kriv. Ada i Cica i dva muškarca. Dacu i Evu. onda nije ni C. (2) ako je A kriv.(3) lekarevo dete (a) nije pacijent. Tokom istrage utvrđene su sledeće činjenice: (1) niko osim A. Pored toga. utvrđeno je sledeće: (1) A nije kriv. Cicu. Pored toga. Ko je od optuženih nepobitno kriv. 18. O optuženima A. B i C osumnjičene su za pljačku banke. (5) Beta i Eva imaju istu profesiju. (2) A nikad ne ide ''u akciju'' bez bar jednog saučesnika. Tri prestupnika-recidivista osumnjičeni su za krađu u robnoj kući. ali nije bilo moguće ustanoviti o kom od blizanaca je reč. onda je on imao tačno jednog saučesnika. druga skijaš. Pod pretpostavkom. (4) levo od skijaša ženska osoba. Dve žene. U istrazi protiv 4 lica A. onda je on imao tačno dva saučesnika. Jedna od navedenih osoba je plivač. B i C na dan krađe bio je u robnoj kući. a čija krivica ostaje pod znakom pitanja? 21. četvrta teniser. (2) ako je A kriv. (2) košarkaš nasuprot Branku. Da li je B kriv ili nevin? 17. Osobe A. a ostale tri su sekretarice: (3) Ada i Cica su u istoj starosnoj grupi. sklonostima i navikama. 16. ''Kakav zaključak možete izvesti na osnovu sledećih činjenica? . Tokom istrage utvrđeno je sledeće: (1) svaki od osumnjičenih A. Branko i David bave se raznim sportovima. Poznato je na primer. Betu. onda je on imao tačno jednog saučesnika. Filip poznaje pet devojaka: Anu. B. (3) Cica i David jedno pored drugog. Da li ima dovoljno elemenata za pokretanje sudskog postupka? 19. Poznate su sledeće činjenice: (1) devojke se mogu razvrstati u dve starosne grupe: tri imaju manje od 25 godina. (6) Cica i Daca imaju različite profesije. C i D utvrđeno je sledeće: (1) ako su A i B krivi. onda je D kriv.pita inspetor Radosavljević kapetana Milosavljevića: . C i D. Odrediti ime devojke kojom će se oženiti Filip. (4) Daca i Eva su u različitim starosnim grupama. B. Koja od pet osoba je lekar? 14. (3) ako je C kriv. onda je A jedan od njih. a dve imaju više od 25 godina. (2) dve devojke su učiteljice. nekoliko svedoka su potvrdili da su u vreme pljačke videli jednog od blizanaca u restoranu ''Balkan ekspres''. A i C su blizanci i toliko slični da ih niko ne može razlikovati. a ko nevin. Za krađu su osumnjičena tri lica: A. (5) ako C nije kriv. Filip će se oženiti učiteljicom koja ima više od 25 godina. onda je bar jedan od optuženih B i C bio saučesnik. između ostalog o njihovom karakteru. Inspektor je posebno zainteresovan da utvrdi da li je D kriv ili nevin. onda nije ni B. nepobitno je utvrđeno da je bar jedan od njih kriv. (3) ako je C kriv. Koja od četiri osobe igra tenis? 15. (7) između pet navedenih devojaka. da nijedan od blizanaca ne ide u akciju bez bar jednog saučesnika. onda je D bio saučesnik. a da B uvek ide u akciju sam. (3) ako B nije kriv. onda je C bio saučesnik. B i C. i niko osim njih nije ulazio u robnu kuću. U kartoteci MUP-a nalaze se podaci o osumnjičenima. (b) nije pacijentov stariji roditelj. da niko osim tri pomenute osobe nije bio umešan u inkriminisano delo. (3) C nije kriv. Jednog dana oni su sedeli za pravougaonim stolom: (1) plivač sa Adine leve strane. utvrditi ko je od njih kriv. (2) ako je B kriv. (4) ako su tačno dva osumnjičena kriva. Da li su navedene činjenice dovoljne za to? 20. treća košarkaš. optuženih za podrivanje ustavnog poretka. B i C nije umešan u inkriminisano delo.

* puta. na stotoj: ''U ovoj svesci je tačno sto netačnih iskaza. dovodi do protivurečnosti. Na svakoj stranici napisan je po jedan iskaz. . cifra 2 .* puta. a bar jedan od njih je kriv.* puta. U sledećoj rečenici svaku zvezdicu zameniti nekim brojem tako da se dobije tačan iskaz: ''U ovoj rečenici se pojavljuje cifra 0 . cifra 7 . .kaže student.Tu nema sumnje.'' 25. cifra 6 . Krokodil je uhvatio dečaka koji se kupao u reci. Kapetan se počešao iza desnog uva i rekao: ''Bojim se da se iz tih činjenica ne može izvući mnogo. Koju ocenu će dobiti student? ZADACI SA MATEMATIČKIH TAKMIČENJA 28. a o glupim samo laži. utorkom i sredom Pera uvek laže a ostalim danima govori samo istinu. A da li Vi na osnovu njih možete dokazati ko je od optuženih kriv. Da li je ministar zaista glup? 27. Na molbu majke da joj vrati sina. Za okruglim stolom sedi 2n ljudi. na drugoj: ''U ovoj svesci su tačno dva iskaza netačna''. cifra 4 .i to je spasilo dečaka. Poznato je da je broj lažova među fizičarima jednak broju lažova među hemičarima.. cifra 1 . Matematičari uvek govore istinu a fizičari uvek lažu. (2) C nikad ne operiše sam..od dve jednako verovatne mogućnosti profesor se obično opredeljuje za goru. . a B nevin..'' Koliko u toj svesci ima tačnih iskaza? 23. među kojima je n fizičara i n hemičara. Ponedeljkom. Umesto tačkica napisati jednu reč da bi bilo tačno tvrđenje: ''Ova rečenica sadrži . Znate šta. Sveska ima 100 stranica. 29. onda je C kriv. Svaki stanovnik ostrva izrekao je dve rečenice: • svi moji poznanici poznaju se međusobno.* puta. Dokazati da je n paran broj. koliko svega fizičara ima među pomenutim ličnostima? 30. (c) Lagao sam juče a lagaću i sutra. 31.* puta.* puta. Na pitanje: ''Šta je vaš sused sa desne strane?'' . (4) niko osim A. Utvrditi u koji dan nedelje je Pera mogao izjaviti: (a) Juče sam lagao. Jedanput je kralj svog ministra prosvete nazvao glupakom. između kojih se opredeljuje krokodil.ali ima dvoljno materijala da se nepobitno dokaže krivica jednog od njih.* puta. Neki od njih uvek govore istinu. Sad je došlo vreme da se profesor zamisli..priznao je inspektor Radosavljević. (3) A nikad ne ide ''u akciju'' zajedno sa C. gospodine inspektore. A izjavljuje da B tvrdi da je C uveren da D govori da E ostaje pri tome da F tvrdi da G nije matematičar. F i G su matematičari (m). Ako je A fizičar (f). samoglasnika. poučen iskustvom sa ranijih ispita . cifra 3 . krokodil je odgovorio: ''Vratiću ti dete ako pogodiš šta ću s njim da uradim . Na ostrvu Logos svaki čovek je ili lažov.Zaista ne znam kako da ocenim vaše znanje. Na prvoj stranici napisan je iskaz: ''U ovoj svesci je tačno jedan iskaz netačan''. cifra 8 .'' Čija krivica se može dokazati? 22.'' 24. koje je negde između devetke i desetke. 26.* puta.svi prisutni su odgovorili: ''Hemičar''.da ga pojedem ili da ga vratim.(1) ako je A kriv. Na ispitu iz matematičke logike profesor kaže studentu: . Dokazati da svaka od dve mogućnosti. daću vam desetku ako pogodite koju ćete od te dve ocene dobiti. U kraljevstvu Jutututu o pametnim ljudima dozvoljeno je govoriti samo istinu. koji uvek govori istinu. a ostali uvek lažu. . . a ko nevin?'' ''Ne mogu. cifra 9 . (b) Sutra ću lagati..* puta. B i C nije umešan u zločin. cifra 5 .* puta. koji uvek laže. ili vitez.'' Majka je u očajanju povikala: ''Ti ćeš ga pojesti!'' .

C: B je pobedio. Grupa ljudi sa nagaravljenim licem smeju se jedni drugima. B. Učenik može da otvori poklopce na proizvoljna dva otvora. Neka podigne ruku onaj na kome je crna kapa. C i D. B: A je drugi. Dokazati da na ostrvu ima bar toliko vitezova koliko i lažova. Posle toga oni jedan drugom naizmenično postavljaju jedno isto pitanje: ''Znaš li koji je moj broj?'' Dokazati da će u jednom trenutku jedan od njih dati potvrdan odgovor. pod pretpostavkom da među njima bar jedan čovek zna da logički rasuđuje. A je treći. Da li učenik može ponavljanjem navedene operacije. jedan od njih. Poznato je da bar jedan kandidat uvek daje tačne izjave (govori istinu).'' Dokazati da su svi oni lažovi. Sef se otvara kad su sva četiri prekidača u istom položaju (sva četiri u položaju +. osmotri položaj prekidača u njima i promeni položaj jednog ili oba prekidača.• među mojim poznanicima ima lažova bar koliko i vitezova. D je poslednji. Posle zaustavljanja diska nije moguće utvrditi novi položaj u odnosu na stari. D je drugi. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crna ili bela (svaki može da govori samo jedanput). 36. Posle izbora. Dokazati da će se to desiti bez obzira na broj n ljudi u grupi. Najednom. tri crne i dve bele. . i bar jedan uvek daje netačne izjave (laže). jer je shvatio da je i njegovo lice nagaravljeno. zatim im skida poveze sa očiju i kaže: ''Bilo je pet kapa. Uređaj za otvaranje sefa sastoji se od diska po čijem su obodu raspoređena četiri otvora. Svaki od njih je izjavio: ''Moji susedi su lažov i vitez. C je drugi. po želji. Svaki otvor snabdeven je poklopcem. označena sa + i -. svaki od njih je izneo po tri tvrdnje: • • • • A: B je pobedio. Za okruglim stolom sedi 1999 ljudi. uz iste uslove. 40. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele ili crne boje. Posle toga zatvara poklopca. 32. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape. tj. n-1 belih kapa i najviše n crnih. ali ne vidi svoju. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. iz nekoliko pokušaja sigurno otvoriti sef? 37. C je drugi. bela ili plava (svaki može da govori samo jedanput). Tri čoveka imaju povezane oči. Pre provere svih sto mudraca su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. Zatim mudraci jedan po jedan izgovaraju samo po jednu reč: crvena. plave ili crvene boje. 38. A je poslednji. Rešiti uopštenje prethodnog zadatka. prestao je da se smeje. Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. svaki misli da je njegovo lice čisto (u sobi nema ogledala). Mudrac svakom od njih stavlja po jednu kapu na glavu. Provera Saveta Mudraca vrši se na sledeći način: car postrojava mudrace u kolonu po jedan i svakom stavlja na glavu kapu bele. ili sva četiri u položaju -). Svaki mudrac vidi kapu svih mudraca koji su u koloni ispred njega. od kojih je svaki ili lažov (koji uvek laže). Pre provere mudraci su se dogovorili i smislili kako da udeo kažnjenih svedu na najmanji mogući broj. ali ne vidi svoju. 33. D: B je pobedio. Dvojici genijalnih matematičara saopštili su po jedan prirodan broj i rekli im da se ti brojevi razlikuju za 1. Odrediti poredak kandidata po broju glasova. najinteligentniji. ako ima n ljudi. a disk zavrti. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 35. Na predsedničkim izborima pojavila su se 4 kandidata: A. niti kape mudraca koji su u koloni iza njega. Koliko njih sigurno mogu da izbegnu kaznu? 34.'' Na koji način čovek sa crnom kapom može da utvrdi boju svoje kape? 39. ili vitez (koji uvek govori istinu). i u svakom otvoru se nalazi prekidač koji se može nalaziti u dva različita položaja. C je treći: D je poslednji. na kojima su svi kandidati dobili različite brojeve glasova. Posle toga car kažnjava sve mudrace koji nisu pogodili boju svoje kape.

U redu pred šalterom stoje Dragan. (c) (p1=>(p2=>.. kojima je to saopšteno. Zolić. The Lady or the Tiger?. uključujući i mene. Analiza sa algebrom I.. Ratko Tošić. (b) (a=>(b=>c))=>((a=>b)=>(a=>c)).(pn=>p). 1999.. 2. i dobija isti odgovor. ''Krug''. Dragović. 1997. Koje je boje bila kapa na prvom čoveku. Beograd.'' Tada prvi postavlja isto pitanje drugom. Marina i Marija nisu jedna pored druge. 42.. ne okrećući se. užbenik sa zbirkom zadataka za I razred matematičke gimnazije. izdanje. Arhimedes . Novi Sad. (4) bar jedan ženski velemajstor. Beograd.. bez obzira da li uključujete mene ili ne. tri crne i dve bele. Knopf. S. Alfred A. 43. Prvi. Odrediti redosled pet imenovanih osoba. Ognjanović. B i C dale su sledeće izjave: A: Vlada je upecao više od 20 riba. ako je tačna samo jedna od navedenih izjava? 44. M. Pavle. 45. B: Vlada je upecao manje od 20 riba. Z. ni pored Marine. Poznato je da će Dragan kupiti kartu pre Pavla. New York. Naučna knjiga. Ratko Tošić. R. A. (2) više muških velemajstora nego muških majstora. C: Vlada je upecao bar jednu ribu. Olga i Marija. Rešeni zadaci iz matematike za mlade matematičare. 1990. stavili su svaki po jednu kapu na glavu. ni pored Dragana. Dokazati da su sledeće formule tautologije: (a) (a=>(b=>c))=>(b=>(a=>(a=>c))).Novi Sad. Smullyan.&pn)=>p). i kako je on to utvrdio? LITERATURA • • • • V. Osobe A. 1982.))<=>((p1&.'' Odrediti pol i titulu osobe A. Koliko je riba upecao Vlada. Posle toga prvi saopštava boju kape na svojoj glavi. ali posle Marije. U klubu ima: (1) više majstora nego velemajstora. Osoba A dala je sledeću izjavu: ''Ja sam član šahovskog kluba u kome ima ukupno 16 majstora i velemajstora. O mome šahovskom klubu mogu se navesti sledeće činjenice. a Olga nije ni pored Marije.KONKURSNI ZADACI 41. Marina. U mračnoj sobi na stolu se nalazi pet kapa. Kadelburg. a zatim su jedan za drugim izišli u osvetljen hodnik (na taj način svaki može da vidi kape na glavama onih koji su ispred njega).. Matematički problemi '97. (3) više muških majstora nego ženskih majstora. Tri čoveka. pita trećeg: ''Koje je boje kapa na vašoj glavi?'' Treći odgovara: ''Ne znam. .