P. 1
Primjer Seminar Ski Rad

Primjer Seminar Ski Rad

|Views: 1,814|Likes:
Published by Ira Zem

More info:

Published by: Ira Zem on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE „VITEZ“ TRAVNIK Fakultet poslovne ekonomije

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ
Seminarski rad

Predmet: Osnovi Ekonomije Profesor: prof.dr.Nikola Grabovac Asistent: mr.sc. Jamila Jaganjac Student: Index broj. Studij: Smjer:

.....................................4 2................ ZAKLJUČAK..........................................................6 2.................. MJERENJE EKONOMSKOG RAZVOJA....14 5.............................................................2............13 5.............................13 5.........4....3......................... Tehnološki napredak..1.....................................10 4..................1.........................................3......................................3 2.3...... Ciljevi ekonomskog razvoja........ Prirodno bogatstvo...........................2.........................3.......11 4................................5.3.....................17 2 .......................3.................. Struktura djela..................SADRŽAJ 1. Problem.........................15 6.........5 2..................4 2...2........................................................................................................................... Naturalno izraženi pokazatelji......3 1....................................4...............................................2....2.................................... Podsticanje ruralnog razvoja.........11 4.............14 5.. EKONOMSKI RAST..2............................ Metoda proizvodnje..3.....................................................................................4 2........................8 3........................... Smanjenje nezaposlenosti...................1.................. Vrijednosno izraženi pokazatelji.2..2........................................ Definicija ekonomskog razvoja................................................... Uvod............2......................................................................8 3....... Rast stanovništva i radne snage.....4........................... Uravnotežena raspodjela dohodka............................................................................................................................................................................................................................. Definicija ekonomskog rasta........ predmet i objekt istraživanja...............................3...........................................9 3...1......................................... Pretpostavke ekonomskog rasta.......2..................................................8 3....4........ POKAZATEJI EKONOMSKOG RAZVOJA................16 7....8 3.............................1.............................1..................................................... Znavstvene metode............................... GDP-i kao način mjerenja ekonomskog razvoja.................2....................... Akumulacija kapitala......14 5...... Način računanja GDP-a.........................................................6 2........................................................................................................................2.2................................................................................11 4........3.................2 1.12 4................................................ Metoda prihoda.............. EKONOMSKI RAZVOJ....................................................................5 2.....................................................................9 3.................................................................................... LITERAURA....2 1.........................................................2...... Čimbenici ekonomskog rasta....................................12 5....................1...... Radna hipoteza i pomoćne hipoteze........................ Ekonomsko-socijalni pokazatelji.......................................................... Ostali indikatori ekonomskog razvoja...........................................2................................................................................... Smanjenje siromaštva.........3........7 3...1......................................................................2 1............................................... Svrha i ciljevi istraživanja su istražiti sve relevantne značajke..................................................................................2 1......... Naučno-tehnološki pokazatelji....

tj. politikom uticaja na tehnološki napredak. o akumulaciji kapitala. UVOD 1. Svrha i ciljevi istraživanja su istražiti sve relevantne značajke: o definiciji ekonomskog rasta. 1. o ciljevima ekonomskog razvoja.1. Problem. o definiciji ekonomskog razvoja.3. o rastu stanovništva i radne snage. o ostalim indikatori ekonomskog razvoja Cilja ovog rada jeste opisati pojam ekonomskog rasta i razvoja. o naučno-tehnološkim pokazateljima. o podsticanju ruralnog razvoja. prirodna bogatstva koja se ogledaju kroz potpore(potsticaje) subvencije je moguć uticaj na ekonomski rast i razvoj na đužem vremenskom periodu. o prepostavkama ekonomskog rasta. o metodi proizvodnje o metodi prihoda. akumulacije kapitala utjecaj na ukupan rast jedne zemlje a posebice zemalja u tranziciji. tehnočoškog napredka . Predmet istraživanja je utjecaj čimbenika ekonomskog rasta. da se samimi njihovim mjerenjem(procjenom) 3 . o tehnološkom napredaku. o čimbenicima rasta. o uravnoteženoj raspodjeli dohodka.predmet i objekt istraživanja Uticaj ekonomskog rasta i razvoja na cjelokupno gospodarstvo i problematiku i problematika usporenog rasta na životni standard. 1.2. prirodnih bogatstava. Radna hipoteza i pomoćne hipoteze Zemlja može svojom politikom rasta stanovništva. o smanjenju siromaštva. o ekonomsko-socijalnim pokazateljima. . o smanjenju nezaposlenosti. o GDP-i kao način mjerenja ekonomskog razvoja.1. o prirodnom bogatstvu. o načinu računanja GDP-a. o naturalno izraženim pokazateljima. i samu njhovu važnost u procjeni standarda neke zemlje regije i sl. o vrijednosno izraženim pokazateljima.

Znanstvene metode Pri istraživanju i formuliranju rezultata istraživanja tematike koja je prikazana u uvom radu.može predvidjeti efikasnost i efektivnost na korištenje određenih raspoloživih resursa jedne zemlje. koja ima naslov EKONOMSKI RAST I RAZVOJ.4.5. 1. Treće poglavlje detaljnije razrađuje temu pokazatelja ekonomskog razvoja i njihove podjele. statistička metoda. komparativna metoda. 4 . ostalim indikatorima ekonomskog razvoja koji imaju u fokusu blagostanje stanovništva. Struktura djela Kroz ovaj seminarski rad u prvom poglavlju ću objasnit pojam ekonomskog rasta njegove pretpostavke i čimbenike rasta Drugo poglavlje će opisat definisanje ciljeva ekonomskog razvoja koji ukazuju na to šta bi se zapravo trebalo mjeriti ako se želi izmjeriti ekonomski razvoj. 1. u ovom djelu korištene su metode analize i sinteze. Četvrto poglavlje se bavi GDP-om kao jednim od pokazatelja ekonomskog razvoja i načinima njegovog računanja.

hr/98976. liberaliziraju se cijene i trgovina. • postignuta je makroekonomska stabilnost. GDP po stanovniku. 1 2 http://hr.org/wiki/Ekonomski_rast (15.2. u što ulazi i primjerena stabilnost cijena te održiva eksterna stabilnost i javne financije. 2.2010) www. zakoni i ugovori mogu se provesti. proizvodnih kapaciteta i svih drugih sastavnica jednog gospodarstva.10. • pravni sustav je uspostavljen i funkcionalan. • ne postoje značajne prepreke ni ulasku na tržište (osnivanje novih poduzeća).1 U osnovici vezan je uz 2 ekonomsku strukturu. Tržište prema najkraćoj definiciji predstavlja mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja.2. EKONOMSKI RAST 2. financijski sektor je dovoljno razvijen da uštede može usmjeravati ka produktivnim ulaganjima.poslovni. a izražava se kao GDP per capita.wikipedia.aspx (15. Do rasta gospodarstva dolazi zbog rasta radne snage ili kapitalnih dobara. ekonomski sustav i ekonomsku politiku. postojanje vlasničkih prava i Postojanje i funkcioniranje tržišnog gospodarstva pretpostavlja: • ravnoteža između potražnje i ponude uspostavlja se slobodnim uzajamnim djelovanje tržišnih snaga.2010) 5 . niti izlasku sa tržišta (stečaj). Prepostavke ekonomskog rasta Prepostavke ekonomskog rasta su postojanje tržišta. Ekonomski rast je porast ukupnog outputa gospodarstva. Ekonomski rast se mjeri stopom rasta na način. uključujući reguliranje vlasničkih prava. da se bruto domaći proizvod stavi u odnos prema broju stanovnika određene države. novčane razmjene. tehnologije i proizvodnosti po radniku.10.1. odnosno. • široki konsenzus o bitnim pitanjima ekonomske politike. Definicija ekonomskog rasta Pod ekonomskim (gospodarskim) rastom se podrazumijeva porast proizvodnje.

Razmjena može biti roba za robu ili roba za novac (robno-novčana razmjena). str 34 4 http://limun.1.hr/main. i akumulacija kapitala.Bogdan.srce. koliko on znači ovisit će o sposobnosti ekonomskog sistema da apsorbira i produktivno uposli te dodatne radnike sposobnost koja je vezana za stopu i vrstu akumulacije kapitala. faksa. Britanija je postala svjetski ekonomski predvodnik orijentiravši se na industrijsku revoluciju. novac kao funkcija razmjene omogučava da se roba zamjene za novac i obrnuto. Rast stanovništva tj. 5 Činbenici ekonomskog rasta su rast stanovništva i radne snage..Zagreb.3. usluge i kapital između pojedinih zemalja. pa čak i bez izravnog kontakta kupaca i prodavača. željeznice i naglašavajući slobodnu razmjenu.2010) 5 hrcak. te raspoloživost relevantnih faktora poput menadžerskih umijeća. Razmjena se može vršiti i novac za novac (novčana ili valutna razmjena).tehnologija. izumljujući parne strojeve.2008. putem telefona..6 Rast broja stanovnika uz fiksan fond kapitala smanjuje kapitalnu opremljenost rada.M. 3 Ž.Todoro. C.Kupnja i prodaja se mogu obavljati i bez nazočnosti robe (na burzama i drugim tržištima). Čimbenici rasta Ekonomski razvijene zemlje nisu slijedile jednaki put ekonomskog razvoja.3 Novac je opći posrednik razmjene. te zatim razvijajući visoku stručnost u prerađivačkoj industriji i elektronici.4 2.str 93 6 . Tržište je istodobno i mehanizam kojim se reguliraju odnosi prodavača i kupaca u uvjetima u kojima sudionici razmjene ili kupoprodaje ostvaruju svoje ciljeve i interese.Smith S.prirodna bogatstva.10. Zbog toga se tržište definira kao stalan i organiziran oblik dovođenja u kontakt ponude s potražnjom roba i usluga. kao pri kupnji prema katalogu. Međunarodna razmjena obuhvaća ukupnost međunarodnih aranžmana koje transferiraju robu.hr/file/1760 (15.10. također u ovu svrhu služe i novčani suptituti.aspx?id=10178&Page= (15. Rast stanovništva i radne snage Rast stanovništva. i uz to vezan kasniji rast radne snage smatra se pozitivnim faktorom stimuliranja ekonomskog rasta. interneta.Ekonomski fakultet. Ekonomski razvoj. Proučavajući ekonomski rast utvrđeno ja da se ekonomski rast bazira na četiri činbenika rasta bez obzira na to primjenjuje li ih bogata ili siromašna zemlja. niti to moraju danas zemlje u razvoju.3.godina. 2006.Makroekonomski učinci globalizacije financijskih tržišta u tranzicijskim zemljama.Veća radna snaga znači produktivnije radnike a veće opće povećanje stanovništva znaći potencijalnu veličinu domaćih tržišta. 2.2010) 6 P. zbog kojih i stupaju u međusobne odnose. Japan koji se kasnije počeo intenzivnije ekonomski razvijati istaknuo se imitirajući inozemne tehnologije i štiteći domaće industrije od uvoza.

hr/dok/ETE/lskuflic//osnove/Predavanja/P_14_Ekonomski_rast_i_razvoj. Tehnološka promjena predstavlja poboljšanje proizvodnje ili uvođenje novih proizvoda tako da se s istim troškovima dobije više proizvoda. Najbogatije zemlje svijeta postigle su to najviše zahvaljujući neprekidnom toku investicija i tehnoloških promjena. Prirodna bogatstva samo su jedan od četiri faktora rasta i nisu isključivi pokazatelj ekonomskog blagostanja neke zemlje. tehnološki napredak koji štedi rad i onaj koji štedi kapital.10.pdf ekonomski rast irazvoj (15.2010) 9 web. Na osnovi mlaznog pogona razvili su se veliki i brzi zrakoplovi. računalo je presudno u automatizaciji i robotizaciji proizvodnje.9 Tehnološki napredak je za mnoge ekonomiste najvažniji.3.8 2. Tehnološki napredak Tehnološki napredak je proces koji osigurava brz ekonomski rast. 7 web.10. Tehnološki napredak rezultira iz novih i poboljšanih načina postizanja tradicionalnih zadataka. Tehnološka promjena je neprekidni proces malih i velikih unapređenja novih izuma i inovacija. Mnoge zemlje kao što je Japan imaju vrlo malo prirodnih bogatstava. Postoje tri osnovne klasifikacije tehnološkog napretka: neutralan. bazirao se na izumima koji su nastali ili su razvijani za vrijeme drugog svjetskog rata: • • • mlazni pogon.efzg. Temelj tehnoloških promjena predstavljaju tehnički izumi i inovacije. prve plinske elektrane. računalo. Tehnološka promjena je od velike važnosti za rast životnog standarda. već svaka inovacija zahtjeva buđenje poduzetničkog duha.pdf ekonomski rast i razvoj (15. manji je i output po radniku. Prirodno bogatstvo Prirodna bogatstva su prirodni izvori koje posjeduje neka zemlja. atomska energija. atomska energija udesetostručila je proizvodnju električne energije u termoelektranama.3. voda i mineralni izvori.hr/dok/ETE/lskuflic//osnove/Predavanja/P_14Ekonomski_rast_i_razvoj.3. Tehnološki razvoj u drugoj polovici 20 st.7 2. nafta i plin.Ovaj princip reflektira zakon opadajućih prinosa.efzg. Japan se probio među najbogatije zemlje svijeta usredotočivši se na ostala tri faktora ekonomskog rasta.10.Uz manju kapitalnu opremljenost rada. međutim ona nije samo postupak pronalaženja boljih proizvoda i procesa.efzg.2009) web.2010) 8 7 . izvor ekonomskog rasta.2.hr/dok/ETE/lskuflic//osnove rada (15. Neke zemlje poput naftom bogatih zemalja bliskog istoka ostvarile su gospodarski rast isključivo na temelju njihovih rezervi naftom.

M.godina.Smith S. U zemljama u razvoju koje imaju mnogo radne snage (a malo kapitala).str 94 Kurziv je naš (podvukao autor) Kurziv je naš (podvukao autor) P.. Ekonomski razvoj. C. Tehnološki13 napredak koji štedi kapital je rjeđi fenomen i to prvenstveno zbog toga što sva svjeska tehnološka istraživanja provode u razvijenim zemljama. te omogućava postizanje povećanih nivoa outputa.. 2006. Akumulacija kapitala Akumulacija kapitala rezultira kada se neki dio sadašnjih prihoda štedi i ulaže kako bi se povećali budući output i prihod.. električne bušilice te druge vrste moderne mehanizacije mogu se kvalificirati kao proizvodi tehnološkog napretka koji štedi rad.3. Akumulacija kapitala 10 11 12 13 14 15 16 Kurziv je naš(podvukao autor) P. gdje se obvezno štedi rad a ne kapital. Ekonomski razvoj. Ekonomski razvoj. radno intenzivnim metodama proizvodnje na malim poljoprivrednim dobrima. djelotvornih po utrošku rada učinkovitih tehnika proizvodnje jedan je od suštinski elemenata svake dugoročne razvojne strategije usmjerene na zapošljavanje.Nova mehanizacija i oprema i materijal povećavaju fizičku zalihu kapitala jedne zemlje (ukupna neto realna vrijednost svih fizički produktivnih kapitalnih roba).godina. tehnološki napredak koji štedi kapital je ono što je najpotrebnije. C. Koncept ulaganja u ljudske resurse i stvaranje ljudskog kapitala je stoga analogan koncept poboljšanja kvalitete i time produktivnosti postojećih zemljišnih resursa kroz strateške investicije. internet.. Jednostavne inovacije.str 95 P.14 Tehnološki napredak koji uvećava rad javlja se kada je umijeće radne snage poboljšano.Todoro. C.Todoro.16 Ulaganje u ljudske resurse može poboljšati njihov kvalitet i time imati isti li čak moćniji efekt na proizvodnju kao povećanje broja ljudi.poput onih koji donosi podjela rada. U nerazvijenim zemljama razvoj jeftinih. Kompjuteri.godina.M.str 95 P.Smith S. mogu rezultirati višim ukupnim outputima i većom proizvodnjom za sve pojedince. Ta direktna ulaganja u proizvodnju dopunjuje se sa društvenom i ekonomskom infrastrukturom što omogućava ekonomske aktivnosti.11 Tehnološki12 napredak koji rezultira uštedom radne snage.4.Todoro. Ekonomski razvoj.Takav postupak rezultira efikasnim i jeftinim.15 2.Todoro. 2006. 2006.M.godina.str 92 8 . C.M.Smith S. 2006.Smith S. Tehnološki napredak koji uvećava kapital rezultira iz produktivnije upotrebe postojećih kapitalnih roba.Neutralan10 tehnološki napredak javlja se kad se postižu viši nivoi outputa sa istim kvantitetom i kombinacijama faktorskih inputa.

EKONOMSKI RAZVOJ 3. (Veća očekivana životna starost.1. Afganistan i Jemen. ravnomjernija raspodjela dohotka i zaštita okoliša. ova dva pojma označavaju različite vrste promjena.2. 17 web.2. Istočni Timor. a drugom neupotrebljivi. ciljevi ekonomskog razvoja su: • Povećati raspoloživost i proširiti raspodjelu osnovnih dobara za egzistenciju • Povećati nivo kvaliteta života • Proširiti dijapazon ekonomskih i socijalnih izvora koji stoje na raspolaganju pojednim zemljama. skloništa i odjeće i nemogućnost održavanja minimalnog životnog standarda. niže stope smrtnosti novorođenčadi i slično. Promjena proizvoda.) Iako je ekonomski rast ključni faktor i odrednica ekonomskog razvoja.2010) 9 .10. tvornice.efzg. zgrade i strojevi mogu u jednom razdoblju biti korisni. Definicija ekonomskog razvoja Ekonomski razvoj kvalitativna dimenzija privrede i predstavlja složen. U najsiromašnije zemlje svijeta spadaju sa GDP per capita od 900 do 600 $ : Malawi.hr/dok/ETE/lskuflic//osnove rada (15. 3. ekonomski rast sam po sebi ne vodi održivom razvoju. Smanjenje siromaštva Siromaštvo možemo definisati kao nemogućnost dijela stanovništva da sebi obezbijedi egzistencijalni nivo hrane. Somalija. dostupnost pitke vode.17 3. 3. Ciljevi ekonomskog razvoja Ekonomski razvoj ima mnogo ciljeva. Kongo. Drugim riječima. višedimenzionalni pojam koji pored ekonomskog rasta obuhvata i mnogostruke strukturne promjene kao što su povećanje životnog standarda. ali ćemo mi izdvojiti četiri najvažnija: • • • • Smanjenje siromaštva Uravnoteženje raspodjele dohotka Smanjenje nezaposlenosti Podsticanje ruralnog razvoja Odnosno prema Todaru. Komoros.ne mora nužno voditi do ekonomskog rasta. Tanzanija.1. Solomonska otočja. Burundi.

Vanjski faktori. Svjetski izvještaj o nezaposlenosti 2001 18 gotovo jedna trećina svjetske radne snage. industrijalizacija je također pogodovala razvoju poljoprivrednih tehnologija koje su zahtijevale manje radne snage.2.Smanjenje nezaposlenosti Historijski. Kako se urbana industrija širila. problem nezaposlenosti u zemljama u razvoju je jedinstven.2. industrijalizacija je posticala ekonomski razvoj smanjivanjem nezaposlenosti.3. smanjenje siromaštva direktno zavisi od raspodjele dohotka i prilike siromašnih ljudi da im pripadne dio beneficija od ekonomskog rasta. 3. Uravnoteženje raspodjele dohotka U nekim zemljama ekonomski rast je veoma brzo smanjio broj siromašnih dok se taj broj u drugim zemljama zapravo povećao. Budući da su ruralni radnici migrirali u gradove. kako bi iskoristili prilike koje su pružali novi poslovi. Južna Afrika i Lesoto stopa nezaposlenosti je iznosila 19. uključujući pogoršan balans u plaćanju. (2001 World Unemployment Report) 10 .2. Ovo nije bio slučaj u svijetu u razvoju. 23. U razvijenom svijetu. oko 3 milijarde. Ovo je rezultat drastično promijenjenog makroekonomskog okruženja. Uprkos ovoj historijskoj činjenici. ''su ili nezaposleni. industrijalizacija i ekonomski rast u mnogim zemljama u razvoju tokom 1970-ih i 1980-ih nisu vodili smanjenju broja nezaposlenih i potplaćenih (ljudi koji rade manje nego što bi željeli) već je broj nezaposlenih zapravo rastao. Prema izvještaju Međunarodne organizacije(International Labor Organization) za rad. 18 Eng. ili rade manje nego što bi željeli. problemi nezaposlenosti u zemljama u razvoju su mnogo kompleksniji od onih u razvijenim zemljama. povećanje dugova i međunarodna primjena programa koji su u kombinaciji prouzrokovali pad u industrijskom rastu što je dalje vodilo do povećanja nezaposlenosti. u južnoafričkim zemljama kao što su Namibija.'' Na primjer. Dakle.5. rast u nezaposlenosti je bio samo trenutni rezlutat stanja u kome je stvaranje radnih mjesta kaskalo za industrijskim rastom. i zarađuju manje nego što je neophodno da bi porodice sačuvali od siromaštva.3 i 43% respektivno.3. Ova migracija je smanjila potrebe za ruralnim radnicima i posticala urbanizaciju i razvoj. Zbog toga. Ukratko. stvarala su se nova radna mjesta.

com/doc/27466602/Tranzicija-i-Razvoj-Ekonomski-rast-i-razvoj(15. Generalno je prihvaćeno od strane ekonomista koji se bave razvojem.2. kako se rezultati u globalnoj ekonomiji mijenjaju. ruralni razvoj je ključni cilj ekonomskog razvoja. Posticanje ruralnog razvoja Budući da otprilike 70% svjetskog siromašnog stanovništva živi u ruralnim područjima i primarno je uključeno u životno značajnu poljoprivedu.2010) 11 . Ilustracije radi.3. da je ruralnim ekonomski razvoj nezamjenjiv dio ekonomskog razvoja. naročito u 63 najmanje razvijene zemlje svijeta.scribd. rastuće nejednakosti i nezaposlenost su svi povezani sa ekonomskom stagnacijom u ruralnim područjima. Ipak. industrijalizacija se više ne smatra primarnim ciljem razvoja. Široko rasporostranjeno siromaštvo. Zbog svoje uloge u proizvodnji jeftine hrane i radne snage za rastući industrijski sektor. 19 http://www. poljoprivredni sektor je tradicionalno smatran podršom cjelokupnom razvoju.10.4. procijenjeno je da 800 miliona ljudi (od ukupno 3 milijarde ruralne populacije) nema dovoljno hrane da zadovolji svoje prehrambene potrebe19.

ugalj.. indikatore. privrednog i industrijskog razvoja pojedinih zemalja po nekim značajnijim vrstama proizvoda (mlijeko. jer direktno ili indirektno odražavaju nivo ostvarene dobrobiti i promjene u ostvarenoj dobrobiti. Navedeni indikatori odražavaju kvalitet života ljudi u određenoj zemlji: • Očekivana dužina životnog vijeka pri rođenju • Stanje tekućeg opšteg zdravlja stanovništva • Struktura porodičnih izdataka • Učešće izdataka za hranu u ukupnim izdacima • Stepen pismenosti (ili nepismenosti) • Obrazovni nivo stanovništva • Stepen obuhvaćenosti populacije programom socijalnog osiguranja • Uslovi stanovanja i drugi socijalni indikatori 12 . Pokazatelji ekonomskog razvoja služe kao putokazi na osnovu kojih se donose zaključci i odluke koje jednu zemlju treba da dovedu do ostvarenja navedenih ciljeva ekonomskog razvoja. nafta. imaju određene pokazatelje. Ekonomsko-socijalni pokazatelji Smatraju se sve snažnijom kategorijom pokazatelja dostignutog nivoa razvoja.1. meso.) iskazano po glavi stanovnika. električna energija. pomoću kojih se prate promjene vezanu za tu pojavu. Naturalno izraženi pokazatelji U ovu skupinu spadaju pokazatelji za iskazivanje i upoređivanje dostignutog nivoa poljopriverednog. 4. kao i mnoge druge ekonomske pojave.4.2. čelik. Postoje četiri osnovne grupe pokazatelja ekonomskog razvoja: • • • • Naturalno izraženi pokazatelji Ekonomsko-socijalni pokazatelji Naučno-tehnološki pokazatelji Vrijednosno izraženi pokazatelji 4. odnosno blagostanja.. POKAZATELJI EKONOMSKOG RAZVOJA Ekonomski razvoj.

U novije vrijeme ovaj faktor sve jače oblikuje dinamiku ekonomskog razvoja što potvrđuje činjenica da danas. Neke od tih 20 Komazec. dohotku i akumulaciji Sve navedene skupine pokazatelja bi trebao. LJ. zasnovani su na ostvarenom outputu. Mjerenje ekonomskog razvoja. Ipak. da prati državni institut za statistiku. Ovu situaciju na neki način ublažava činjenica da postoji nekoliko međunarodnih organizacija koje se bavem pitanjima ekonomskog razvoja i koje za svoje potrebe vrše ovakva praćenja i istraživanja koja su uglavnom javno dostupna. koje bi imale najviše koristi od ove vrste pokazatelja zapravo nema.yu 13 .su. ekonomski najrazvijenije zemlje svijeta imaju i najrazvijeniju tehnologiju i njihovu primjenu: U ove pokazatelje spadaju: • • • • • • Obim i struktura izdataka za istraživačko razvojni rad Naučno istraživačka baza (kadrovi) Obim i oblici transfera i usvajanje tehnologije Udio proizvoda novih tehnologija u svjetskom izvozu Patenti i razvijenost proizvodnje i tržišta porizvodnje Tehnološki i trgovinski bilans zemlje 4. ili neka druga institucija tog karaktera zadužena za statistička mjerenja na nivou države. Naučno-tehnološki pokazatelji Naučno-tehnološki pokazatelji su pokazatelji razvoja nauke i tehnologije. www..eccf.3.4. ove vrste statističkih praćenja su dosta skupe i zahtijevaju koordinirane sisteme unutar zemalja. barem godišnje. tj. što većina zemalja. U ovu skupinu pokazatelja spadaju20: • • • • • • • • • Bruto domaći proizvod (GDP) Bruto nacionalni proizvod (GNP) Neto nacionalni proizvod ili nacionalni dohodak (GNI) Nacionalni dohodak po stanovniku (NI per capita) Nacionalni dohodak po radniku (NI per worker) Nacionalni dohodak po radnom času (NI per hour) Štednja (akumulacija) po stanovniku Akumulacija po radniku Stope promjena u nacionalnom proizvodu.4. Vrijednosno izraženi pokazatelji Oni govore o finansijskim iznosima makroekonomskih agregata.ac. Na taj način vlade zemalja lakše mogu pratiti kretanje cjelokupnog ekonomskog razvoja te shodno tome prilagođavati svoju ekonomsku politiku.

saobraćajne. koji su i sami kreirali neke od indikatora ekonomskog razvoja. mjernoj jedinici. unutar kojih postoji veliki broj različitih ekonomskih parametara. To znači da ukupan proizvod biva znatno manji od onoga koji smo prethodno predstavili.1. kulturne i usluge organa uprave. Najčešće korištena mjera je GDP (Bruto društveni proizvod). relativan pokazatelj • GDP per capita iskazan u PPP (Payment Power Parity) . Navedena. Ukupni GDP • GDP per capita (GDP po glavi stanovnika) koji je realniji. komunikacionih veza. Budući da se parametri iz pojedinih grupa suštinski međusobno razlikuju po oblasti ljudskog života na koju se odnose. načinu mjerenja. šira. naučne. 5. obrazovne. osim Rusije i Kine koje GDP računaju nešto drugačije.koji izražava ukupnu vrijednost finalnih proizvoda i usluga proizvedenih tokom godinu dana. Međunarodni monetarni fond(International Monetary Fund) OECD i slično. BDP odnosno GDP (Gross Domestic Product) je osnovni makroekonomski pokazatelj jer predstavlja najsveobuhvatniju mjeru ukupne proizvodnje dobara i usluga u jednoj zemlji. U usluge se ubrajaju: trgovinske. te omogućavaju obuhvatanje cjelokupnih pojava koje treba da prate i iskažu. Društveni proizvod se izražava u brutto i netto veličini i to kao: Bruto društveni proizvod (GDP). MJERE EKONOMSKOG RAZVOJA Praćenje ekonomskog razvoja je veoma važno za jednu zemlju koja teži ostvarenju ciljeva ekonomskog razvoja. od većih zemalja. Naime. Vrijednosno iskazani pokazatelji su za sada najpogodniji pokazatelji ekonomskog razvoja jer se računaju matematički i statistički i brojčano su iskazani. pa i našu.organizacija su Svjetska banka(World Bank). a danas samo Kina i Rusija. metodama koje koriste itd. U svrhu praćenja razvijene su četiri osnovne skupine pokazatelja. zdravstvene. Tako GDP možemo definisati kao ukupnu vrijednost proizvodnje svih materijalnih dobara i usluga koje se realizuju na tržištu u toku jedne godine izraženu u US dolarima.paritet kupovne moći • GDP per capita (per hour) – po stanovniku po satu 14 . tako su one pogodnije za donošenje konačne ocjene ekonomskog razvoja od drugih. trgovinskog prometa i društvene ishrane. 5. u vrijednost ukupnog proizvoda obračunavaju vrijednost ukupne proizvodnje materijalnih dobara i samo ''proizvodnih usluga'' kao što su usluge u oblasti saobraćaja. bankarske.GDP kao način mjerenja ekonomskog razvoja Bruto društveni proizvod. bivše socijalističke zemlje. definicija važi za sve zemlje svijeta. Ujedinjeni narodi(United Nations).

a to su dobra koja se koriste u proizvodnji drugih dobara u suprotnom bi došlo do dvostrukog računanja istih proizvoda. a drugi put kao inputa. GDP ne obuhvaća vrijednost intermedijarnih dobara.Načini računanja GDP-a Postoje dva načina mjerenja GDP-a.2010) 15 . Zbog toga se koristi tehnika sabiranja dodane vrijednosti koja podrazumijeva razliku između vrijednosti dobara i troškova 21 http://www.2. GDP se dobija sabiranjem nadnica(Wage).2.2.2. uz eventualno neslaganje – statistička greška do 1%. amoritzacije(Depreciation) i posrednih poreza(Taxes). profita(Profit). Metoda prihoda Po ovoj metodi. tj.com/doc/27466602/Tranzicija-i-Razvoj-Ekonomski-rast-i-razvoj(15.Metoda proizvodnje Po ovom metodu GDP se dobija sabiranjem komponentni svih potrošnji. jednom kao rezultata proizvodnje.Net export (vrijednost izvoza umanjena za vrijednost uvoza) Prilikom izračunavanja GDP-a se obračunava samo potrošnja države na dobra i usluge. 5. ali ne i transferna plaćanja. u vremenskom. GDP= W + i + R + Pf + Dp + T Po oba metoda uvijek se dobiva isti iznos GDP-a.• Neto društveni proizvod (NDP) – koga dobivamo umanjenjem GDP-a za iznos amortizacije. intervalu od jedne godine.1.scribd. kamata(Interest). 5. renti(Rent).10. a to su: • • Metod proizvodnje (mjerenje tokom finalnih proizvoda) Metod prihoda(mjerenje dohocima ili troškovima faktora koji proizvode finalna dobra) 5. Računa se putem sljedeće formule21: G DP = C + I + G + N X • C – consumption (potrošnja domaćinstava) • I – Investment (investicije – potrošnja preduzeća) • G – Governmental spending (potrošnja države) • NX .

materijala koji su se upotrijebili za tu vrstu proizvoda. WDI pruža širok i potpun prikaz razvoja. više brinula o ekonomskom rastu nego ekonomskom razvoju. uglavnom.10.com/doc/27466602/Tranzicija-i-Razvoj-Ekonomski-rast-i-razvoj(15. Najpotpuniji index je WDI indikator.2010) 16 . 5. Realni GDP se dobije tako da se nominalni GDP podijeli s GDP deflatorom (ponderisani prosjek cijena svih roba u GDP-u)22. oni daju malo informacija o ekonomskom razvoju. istraživačkih institucija i međunarodnih organizacija.3. potrebno je koristiti realni GDP koji se izražava u stalnim cijenama. kao rezultat međunarodnog pritiska ona sada u svojim ocjenama razvoja razmatra širi spektar socijalnih faktora. Dva danas najzastupljenija su: • WDI (World Development Indicators) Svjetske banke • HDI (Human Development Index) UN-a Iako se Svjetska banka do sada. On uključuje socioekonomske i podatke o okolišu iz različitih izvora – državnih statističkih publikacija. a čime se isključuje utjecaj cijena.scribd. 22 http://www. Ukoliko se žele pratiti samo promjene realne količine outputa. To je vodilo stvaranju pogodnijih. Ostali indikatori ekonomskog razvoja Iako postoje mnogi pokazatelji ekonomskog rasta. potpunijih indikatora za mjerenje ekonomskog razvoja.

Izradom ovog rada moglo bi se zaključiti da ekonomski rast i razvoj imaju veoma važnu ulogu u samom izračunavanju. Bitno je naglasiti da jedan od najčećih parametara za mjerenje ekonomskog razvoja i rasta se koristi GDP (Gros Domestic Produkt). dok je za mjerenje ekonomskog razvoja potrebno uvesti i neke indikatore.6. jer njihov konačni rezultat služi procjeni samog standarda(stanja) unutar te zemlje. Prilikom izračunavanja(mjerenja) i rasta i razvoja koristimo iste(slične) parametre.. U završnoj rečenici htio bih da spomenem da stanje naše zemlje konkretno gospodarstva BiH trenutno nije visoko konkuretno. a daleko zaostaje za zemljama Srednje i Istočne Europe koje su postale članice Europske unije. regije i sl. Po rangiranju Svjetskog ekonomskog foruma. po njima i možemo da se orijentišemo za samo mjerenje kako ekonomskog rasta tako i ekonomskog razvoja jer za mjerenje ekonomskog rasta koristimo čisto ekonomske parametre. ZAKLJUČAK Zadatak rada je bio ukazati na važnost ekonomskog rasta i razvoja i samog njihovog uticaja na gospodarstvo i standard stanovništva. on se može računati na dva načina koji u konačnici daju isti rezultat. 17 . jer samim tim olakšavaju i samu procjenu(poređenje) svog razvoja u odnosu na druge zemlje. bitno je spomenuti da svi pokazatelji koji se koriste za mjerenje ekonomskog razvoja najčešće (večinom) bivaju izraženi u američkom dolaru(US$). konkuretnost BiH je tek na nivou prosjeka Zapadnog Balkana. regije i sl. Kako smo u radu i naveli definicije.

i-razvoj 18 . Web stranica www.S. 2006. Zagreb.C: Ekonomski Razvoj. Web stranica web. Todoro. Sarajevo. Web stranica hrcak.pokreniposao.ba/docs/uploads/3A%20 3.hr 2.scribd.srce..LITERATURA KNJIGE 1. Ž.g 2. Web stranica www.hr/file/1760 6.2008. TDK Šahinpašić.M . Web stranica www.efzg.wikipedia.Makroekonomski učinci globalizacije financijskih tržišta u tranzicijskim zemljma Ekonomski fakultet.g.hr 4. Web stranica www. Web stranica http://hr.Bogdan.P. limun.poslovni.org/wiki/Ekonomski_rast 5.com/doc/27466602/Tranzicija-i-Razvoj-Ekonomski-rast. Smith. INTERNETSKE STRANICE 1.hr/dok///osnove/Predavanja/P_14Ekonomski_rast_i_razvoj 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->