P. 1
2npp Za Vii Razred-bosanski Jezik

2npp Za Vii Razred-bosanski Jezik

|Views: 3,298|Likes:
Published by nerminlubi

More info:

Published by: nerminlubi on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

7

Prijedlog modela

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

7.

RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

UPRAVNO TIJELO ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA STRATEGIJE PRELASKA NA OBAVEZNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Prijedlog modela

OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA SEDMI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 4 2 2 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 26

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 140 70 70 140 35 70 70 70 35 70 35 35 70 910

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Fizika Biologija Geografija Historija Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička kultura Tjelesna i zdravstvena kultura UKUPNO REDOVNE NASTAVE

2

SADRŽAJ

1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost…………..................……………… 5 - 17 2. Engleski jezik …………………………………………………………….….…..18 – 33 3. Njemački jezik ………………………………………………………….…….….34 - 46 4. Francuski jezik …………………………………………………………….……..47 - 60 5. Arapski jezik ………………………………………………………….….………61 - 73 6. Matematika ………………………………………………………….…….…......74 - 86 7. Fizika .....................................................................................................................87- 95 8. Biologija ………………………………………………………………………..96 - 108 9. Geografija…………… ………………………………………..…....................109 -126 10. Historija………….………………………………………………………… ..127 - 135 11.Tehnička kultura ……………………………………………………………..136 - 145 12. Informatika ………………………………………………………………. ....146 - 164 13. Likovna kultura ……………………………………………………………....165 - 170 14. Muzička kultura ...……….. ...……………………….………..….................. 181 - 189 15. Tjelesna i zdravstvena kultura ……………………………………..…..… ....190 - 195

3

PROGRAMI NASTAVNIH PREDMETA ZASTUPLJENIH U SEDMOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE .

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 5 .BOSANSKI. HRVATSKI.

S. forme pripovijedanja Pozicija pripovjedača u Uočava glavne Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci Prepoznaje metaforu. Naza vezilja 15. Dažd 3. upotrebljava ih u vlastitome tekstu 1. inverziju. sredstva osjećanje u lirskoj zaustavljanja radnje pjesmi Otkriva glavne kompozicijske dijelove knjiž. Iz velegradskog podzemlja(odlomak) 14. Nešto važno da ti kažem 11.Krleža. Ibrahimbegov ćošak 17. Pavlović. Lampa na prozoru 7. Antić. Novak. zapaža i povezuje sa savremenom stvarnošću psihološkoetičke karakteristike lika 6 . K. zaustavljanje fabule Lik-psihološko-etička karakterizacija Portret-vanjski i unutrašnji.Ilić.Ujević. naglašavanje riječi i ritam Stilska sredstva. stanka. M. D. domoljubne i šaljive pjesme Prepoznaje pokretače fabule i sredstva zaustavljanja Može okarakterizirati lik Minimalna postignuća Otkriva stilskoizražajna sredstva u književnome tekstu Maksimalna postignuća Određuje i razumije stilska sredstva. Ć. Dizdarević. inverzija. razumije preneseno značenje Prepoznaje osnovna obilježja opisne. Z. N.Dizdar. Trifunović. Kišević. Voćka poslije kiše 2. Čovjek je lava 5. Zapis o zemlji 6. Vanjka 18. Ćorović.Bruckner. Hrt (odlomak) 16. Šop. Sadako hoće živjeti 19. M. H.Čehov. U poznu jesen 10. Pjesma o peru 12.Jesenjin. Akvarel 8. Poslije djetinjstva 13. Sijarić. T. Bakine naočari 4. M. kontrast Vrste -pejsažna. opkoračenje-stanka u opkoračenju. Cesarić. R. E. S. V. Čistač obuće Prepoznaje osnovno Određuje pokretače radnje. kontrast i njihovu ulogu u književnome tekstu. šaljiva. teksta Prepoznaje glavne značajke historijskog i pustolovnog romana Povezuje ritam i osjećanje u pjesmi Razumije. deskriptivna i domoljubna pjesma Epika Fabula-pokretači fabule.PRIJEDLOG OKVIRNOGA NASTAVNOG PROGRAMA ZA VII RAZRED KNJIŽEVNOST Književni tekstovi Književno-teorijski pojmovi Lirika Ritam-intonacija. D. V. A.metafora. Pjesma o kuji 9.P. Nerkesi. Humo.

likovi Uočava glavne karakteristike lirske i epsko – lirske poezije Uočava glavne Uočava razliku karakteristike usmene između drame i književnosti drugih književnih .M. Oslo pod snijegom (odlomak) 25. putopisa i dnevnika Fantastična pripovijest Granične književne vrste: Uočava razliku ljetopis. James Cook (odlomak) 24. putopis. Mali princ (odlomak) 22. I. Dnevnik Ane Frank (odlomak) 26. Kočić. putopisa i dnevnika Drama Satirična komedija Dramski igrokaz Usmena književnost Termini balada i romansa Epsko – lirske karakteristike Uočava glavne značajke drame: dijalog. Putovanje kapetana Porporelosa (odlomak) Hasanaginica (nar.Čukovski... Z. P. N. A. Komanči (odlomak iz pustolov. M. romana Grmljavina stada) 21. Prepoznaje usmenoknjiževne vrste 7 .20. dnevnik između ljetopisa. Sarajevski ljetopis (odlomak) 23. Egziperi. Jazavac pred sudom (odlomak) 27. F.Bešeskija. Šehović. Sekulić. balada) Narodna romansa (po izboru) Narodna lirska pjesma (sevdalinka) po izboru priči Pustolovni i historijski romani značajke historijskog i pustolovnog romana Uočava različite pozicije pripovjedača i forme pripovijedanja Prepoznaje fabulativnu i tematsko – idejnu okosnicu djela Razlikuje književne i ekstraknjiževne elemente Uočava glavne karakteristike fantastične književnosti Uočava glavne karakteristike ljetopisa.Grey.

doista. neprijelazne i povratne glagole Razlikovati svršene i nesvršene glagole Prepoznati infinitiv i njegove završetke Prepoznati i tvoriti glagolske pridjeve Prikladno upotrebljavati prezent u govorenju i pisanju Usvojiti prezent pomoćnih glagola Prepoznaje prezent i razumije njegovo osnovno značenje Spreže glagole u prezentu prema morfološkim obilježjima (osoba i broj) ISHODI UČENJA MINIMALNI Pravilno pisanje i izgovor nenaglasnica/atoničkih riječi Uočava preneseno značenje riječi na jednostavnim primjerima. ne.RJEČNIK. naravno. za) Razlikovanje glagola po značenju Razlikovanje glagola po predmetu radnje i po vidu Razumije ulogu infinitiva u tvorbi glagolskih oblika Pravilno upotrebljava glagolske pridjeve MAKSIMALNI Razlikuje prednaglasnice/ predtoničke riječi i zanaglasnice/ izatoničke riječi Zamjećuje preneseno značenje iskazano pjesničkom slikom u knj. Prepoznaje osnovne čestice (da. neprave i uzajamno povratne Razlikuje i uočava trajne i učestale glagole Razumije ulogu infinitiva u dopuni glagola Uočava glasovne promjene u gl. proširenog) značenja riječi Uočiti da česticama možemo preoblikovati rečenično uređenje Prepoznavati glagolski oblik/osobu i broj u rečenici Razlikovati prijelazne. zemlji – narodu Temeljno i preneseno značenje riječi Čestice ili riječce (proširivanje znanja o ovoj vrsti riječi) GLAGOLI Glagolski oblik/osoba i broj Glagoli po predmetu radnje Glagoli po vidu Infinitiv (infinitivna osnova i završeci) Glagolski pridjevi i glagolska imenica Odgojno – obrazovni ciljevi Uočavati nenaglašene riječi i pravilno ih čitati u izgovornim cjelinama Razlikovanje temeljnog (osnovnog) značenja od prenesenog (dopunskog. djelima Uočava da česticama možemo izreći i svoje dojmove (ma. GRAMATIKA Programski zahtjevi Naglašene i nenaglašene riječi (naglasne cjeline) Riječi za imenovanje pripadnosti mjestu. god. sigurno) Razvrstavanje povratnih glagola na prave povratne. kraju. pridjevima promjena je ispred i u o Razumije pravu i prenesenu sadašnjost 8 . li.

kod nekih glagola Uočavanje gnomskog i futurskog aorista Zamjenjuje futur drugi svršenim prezentom Preoblikuje prezent u oba futura Uočava pripovjedni i svevremenski imperativ Razlikuje istobličnice imperativa i prezenta u rečenici Uočava i razumije značenje i tvorbu kondicionala II. Prepoznaje imperativ u rečenici Imperativom izriče zapovijed. imperfektu i pluskvamperfektu najčešće upotrebljavaju Usvajanje aorista i imperfekta pomoćnog glagola biti i htjeti Samostalno spreže glagole u futuru I. l. sprezanje/ konjugacija. Glagolski prilozi Razlikovati imenski predikat od glagolskog predikata 9 . priloge u govorenju i pisanju Uočava palatalizaciju i jotaciju u prezentu Uočava futurski perfekt Može zamjenjivati aorist. imperfekt i pluskvamperfekt perfektom Uočava glasovne promjene u sprezanju Uočava isti oblik prezenta i aorista u 3. razlikovati. molbu i zabranu Pravilno koristi kondicional I. priloga u rečenici Prepoznaje imenski predikat u Perfekt Prepoznavanje aorista i imperfekta kao jednostavnih oblika Izricanje prošlosti aoristom. tvorbu i službu u rečenici Izricanje budućnosti futurom Kondicional I.Prezent. i II. jed. Objašnjava službu gl. prezent pomoćnih glagola Prepoznati perfekt i razumjeti njegovo osnovno značenje Vladati oblicima perfekta pomoćnih glagola Prikladno upotrebljava perfekt u govorenju i pisanju Može proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu. imperfektom i pluskvamperfektom Prepoznavanje pluskvamperfekta kao složenog oblika Prepoznati. pravilno pisati i izgovarati futur prvi i drugi te razumijevati njihova značenja i tvorbe Prepoznati imperativ kao glagolski način i razumjeti njegovo značenje i tvorbu Izricanje zapovijedi i molbe imperativom Prepoznati i razlikovati kondicional prvi i drugi te njihovu tvorbu Uočiti značenje. i II. u govorenju i pisanju Upotrebljava gl.

REČENICA Jednostavna proširena rečenica Predikat – imenski i glagolski Priložne oznake u rečenici (uzrok. atribut i apoziciju Razlikuje direktni i indirektni objekt 10 . količina. društva i količine Uočiti i prepoznati objekt u rečenici Razlikovati direktni i indirektni objekt Razlikovati pridjevni i imenički atribut Prepoznati apoziciju Prepoznaje imenski predikat različitim gl. društvo) Objekt (direktni i indirektni) Atribut: pridjevni atribut i imenički atribut Apozicija (pojam) Složena rečenica (pojam složene rečenice) Primjenjivati i uočavati priložnu oznaku uzroka. oblicima Uočava da glagoli otvaraju mjesto različitim vrstama objekata Razlikuje pridjevni i imenički atribut Pravilno piše zarez kod apozicije i apozicijskog skupa u poslijeimeničnome položaju Uočava glagolske pridjeve u funkciji atributa Uočava priložne oznake Prepoznaje objekt u rečenici.

imenica i pridjeva Pričanje događaja/ doživljaja uz upotrebu opisa (pejsaža ili lika) 11 .KULTURA USMENOG I PISMENOG IZRAŽAVANJA Oblici izražavanja Pričanje Programski sadržaj Pričanje događaja ili doživljaja retrospektivnim slijedom izlaganja Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci Povezivanje događaja po njihovim uzajamnim vezama i odnosima ISHODI UČENJA MINIMALNI Kompozicija sastava. jednostavna mogućnost stvaranja redoslijeda značajnih trenutaka i uvođenja retrospekcije u priču Opis pejsaža usklađen je s tokom događaja i povezan s doživljajima učesnika MAKSIMALNI Kompozicija sastava složenija Složenije pripovijedanje i skladno povezivanje niza događaja i doživljaja u cjelinu Mogućnost upotrebe retrospektivnih epizoda i shvaćanje njihove funkcije Sastav opširniji Opis pejsaža upotpunjuje pričanje doživljaja. predstavlja njegov prirodni sastavni dio Stvaranje složenije kompozicije sastava Uvođenje retrospektivnih epizoda u pričanje Uočavanje povezanosti opisa s doživljajem i njegov značaj za tok radnje Uočavanje stilske funkcije glagola.

pripovjednih i dramskih tekstova Ostale vrste čitanja: u sebi. njegovim postupcima. rečenična intonacija. osjećaja i postupaka lika te uticaj društvene sredine na lik Razlikuje vanjski od unutarnjeg opisa osobe Samostalno pravi plan za opis U sastavu iznosi podatke o izgledu lika. usmjereno čitanje Služiti se govornim vrednotama: rečenični naglasak. kratkom i izražajnom rečenicom dočarava uzbudljive trenutke Slika dešavanja oko sebe. pojedinosti slijede jedna i akustičnih pojedinosti iza druge u vremenskom toku Funkcija glagola u opisu Sažetom.DESKRIPCIJA Opis portreta Opis vanjskog i unutarnjeg portreta Prikazivanje osobina. sklonostima i interesovanjima Opisuje društvenu sredinu u kojoj lik živi i način na koji ona utječe na njegovo ponašanje i osjećaje Prikazuje detalje koji su važni za doživljaj lika Opis dinamičnih dešavanja u prirodi Uočavanje redoslijeda prikazivanja pojedinosti u dinamičnom opisu Opisuje dešavanja uz pomoć plana Izrađen stil i jezik U sastavu upotrebljava glagole Mogućnost opisivanja vizualnih kretanja. visina i jačina glasa Govorno obilježava intonaciju rečenice te bojom i jačinom glasa dočarava sadržaje 12 . ali i svoje raspoloženje i misli Oblici izražavanja Očekivana postignuća u usmenom i pismenom izražavanju Programski sadržaj Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci MINIMALNA Pravilno čita tekst Umjerena brzina govora i pravila artikulacija glasova MAKSIMALNA Čitanje i slušanje Interpretativno čitanje lirskih. boja.

stvaralački diktat. misli i osjećaje Napisati svoju autobiografiju Dnevnik pripovjedački uobličen. 13 . diktat sa sprečavanjem grešaka Pisanje školskih pismenih zadaća: dvije u toku školske godine Upoznavanje s načinom vođenja ličnog dnevnika Bilježi događaje. zanimljiv način slikanja događaja i osjećaja Autobiografija prožeta humorom Iznosi podatke o svom životu: boravak u vrtiću. polazak u školu.Pisanje Pisanje dnevnika Pisanje autobiografije Pisanje diktata: kontrolni diktat. kako je dobio ime itd.

r. umrijeti. nabrajanje rečenica) Pisanje izostavnika (apostrofa) i točke / tačke sa zarezom Pravilno pisati i govoriti povratne glagole (smijati se. smjeti. nabrajanje rečeničnih dijelova. živjeti. čija osnova završava na –je(htjeti. dijelova naselja. literarni sastavi) 14 . parkovi ) ISHODI UČENJA MAKSIMALNI Primjena pravila o upotrebi velikog Pisanje naziva naselja i dijelova slova u primjerima koje predviđa naselja na stranim jezicima MINIMALNI Program Pisanje etnika Pisanje i izgovor zamjenice sebe (se) uz povratne glagole Pisanje i izgovor aorista glagola biti i niječnice uz glagolske oblike Pisanje infinitiva i glagolskog pridjeva radnog (m.jed.ć. je i ije u gl.) Izgovor i pisanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene (č. šaliti se … ) Pravilno pisati i govoriti infinitiv ispred zanaglasnice i iza nje Pravilno pisati glagolski pridjev radni u m. trgova i ulica Odgojno – obrazovni ciljevi Pravilno pisati veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja (gradske četvrti. trgovi. pisanje vokativa. plakati. ulice. dijelovi sela. oblicima) Izgovor i pisanje prednaglasnica i zanaglasnica (zamjeničkih i glagolskih) Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici (odvajanje apozicije.PRAVOGOVOR I PRAVOPIS Programski zahtjevi Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim imenima pokrajina i krajeva. jd. vidjeti) Slušno razlikovati i pravilno pisati i izgovarati riječi u kojima su provedene glasovne promjene Pravilno upotrebljavati prednaglasnice i zanaglasnice u izgovoru i pisanju Prepoznati i pravilno pisati izostavnik / apostrof i tačku sa zarezom Primjena gramatičke norme u govoru i pismu Primjena stečenih znanja u govoru i pismu Razlikovanje naglasnica i nenaglasnica (prednaglasnica i zanaglasnica – tipični primjeri ) Prepoznaje pravopisne znakove i koristi ih u pisanju Pravilno izgovara i piše glagolske oblike u svakodnevnome razgovoru Uočavanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene u jezično i pedagoški primjerenim tekstovima Prepoznavanje i pravilan izgovor naglašenih i nenaglašenih riječi Uočava i obilježava naglasne cjeline Primjena pravopisne norme u tekstovima (zadaće. r.

maske i Razumije ulogu pozorišnih kostimografije izražajnih sredstava u pozorištu Razvijena sposobnost etičke i estetske Uočava razliku između glume u procjene vrijednosti pojedinih stripova pozorištu i glume pred kamerom Sposobnost primanja poruka stripa (reklamnih. scenografija. pustolovni. kostimografija Izražajna sredstva stripa: crtež. domoljubnih. ekoloških) Razumije priču u stripu i način izražavanja govora stripom. kostimografiju. kriminalistički. gluma. naučno – fantastični 15 . Razlikuje vrste stripa po temi – historijski. ugao snimanja Knjiga – film: Mark Twain: Kraljević i prosjak (igrani film) Henryk Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu (igrani film) Pozorišna izražajna sredstva: govor. vožnja. kvadrat. scenografije. plan. vrednovanje filma crtanje iz raznih uglova – pravljenje pokretnog stripa Uočava sličnosti i razlike pozorišne i filmske glume. dinamična kamera.MEDIJSKA KULTURA Programski zahtjevi Filmska izražajna sredstva Kadar. fabula prikazana kvadratima Odgojno – obrazovni zahtjevi Prepoznati izražajna sredstva u filmu. rasvjetu Prepoznati izražajna sredstva stripa Uočiti sličnosti i razliku između filmskog kadra i kvadrata stripa (plan i ugao gledanja) ISHODI UČENJA MINIMALNI MAKSIMALNI Upoznavanje načina stvaranja filma Razumije tehniku stvaranja filma – uočavanje nastanka jednog kadra Razvija sposobnost za estetsko i etičko Povezivanje filma sa stripom. scenografija i kostimografija kao filmska izražajna sredstva Prepoznati pozorišna izražajna sredstva u predstavi: scenografiju. panorama) Filmska maska. pokreti kamere kao izražajno sredstvo filma (statična kamera.

Mark Tven: Kraljević i prosjak 12. Isak Samokovlija: Nosač Samuel i druge pripovijetke 11. Oskar Vajld: Sretni princ i druge bajke 16 . Stevan Raičković: Na kraju grada (izbor poezije i proze) 8. Nenad Radanović: Mali Jan (izbor pripovjedaka) 10.LEKTIRA VII 1. Šukrija Pandžo: Ruka na kosi (izbor pripovjedaka) 3. Skender Kulenović: Gromovo đule 4. Alija H. Dubravko Jelačić Bužimski: Sportski život letećeg Martina 6. Branka Primorac: Maturalac 7. Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale (izbor poezije) 5. Desanka Maksimović: Strepnja (izbor poezije) 9. Dubočanin: Brod na vidiku (izbor pripovjedaka) 2.

srpski jezik i književnost u VII razredu devetogodišnje osnovne škole strukturiran je od slijedećih nastavnih područja: 1. Medijska čitanka. odnosno organizaciji nastavnih sadržaja po principima kontinuiteta i vertikalno-spiralnog slijeda. Jezik (gramatika. 3. hrvatski. složenost i svrha nastave po pojedinim nastavnim područjima trebaju biti zasnovani na usvajanju osnovnih pojmova iz gramatike. egzemplarnosti. 2. rječnik. 4. metodičari). stvaralačke i medijske sadržaje zasnovane na međusobnom prožimanju (korelativnost i integrativnost) nastavnih područja i nastavnih disciplina i predmeta (interdisciplinarnost i povezanost sa drugim nastavnim predmetima: historijom. Zato je važno naglasiti da sami nastavnici prilikom izrade globalnih i operativnih nastavnih planova i programa mogu vršiti određenu selekciju obaveznih književnih tekstova. b) rasporedu. Videočitanka. televizija. 6. Film (historija i osnove filmske umjetnosti). bibliografija. likovnom kulturom. priručnici za nastavnike. Vodič kroz lektiru. Kultura izražavanja (oblici izražavanja u nastavi i vježbe usmenog i pismenog izražavanja. 17 . Prijedlog Nastavnog programa temelji se na: a) izboru umjetničkih i znanstvenih sadržaja na principima primjerenosti.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavni program za predmet Bosanski.. muzičkom kulturom i dr. Scenske umjetnosti (dramski igrokazi. vodilo se računa o estetskim. pravogovor. Prijedlog Nastavnog programa uključuje jezičke. Osnovni ciljevi. što je uzrokovalo relativno veći broj obaveznih tekstova za čitanku. etičkim i nacionalnim kriterijima u izboru književnih djela i pisaca. Također. Naš jezik.). ali svi tekstovi moraju biti zastupljeni u čitankama. poetske recitacije i dramatizacije tekstova). pisci. kao i principima integracije i korelacije. teorije i interpretacije književnosti. Vrlo je važno naglasiti da ovaj Nastavni program treba biti popraćen adekvatnom udžbeničkom i priručničkom literaturom (Čitanka. odgojnosti. tekstualne adekvatnosti itd. razvoj standardnog jezika). radio. te dvije školske pismene zadaće). zadaci. stvaranja vlastitih tekstova (pismenih sastava). 5. Kultura izražavanja. umjetničke. Medijska kultura (strip. metodička studija) koju trebaju uraditi stručno kvalifikovana lica (kritičari. vježbi usmenog i pismenog izražavanja. priručnici za učenike (radne sveske). Knjige lektire moraju biti opremljene standardiziranom kritičko-metodičkom aparaturom (predgovor. reprezentativnosti. Književnost (interpretacija književnih tekstova. internet. periodika. čitanačkih i lektirskih). pravopis. te ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama iz filmske i scenskih umjetnosti te medijske kulture. biblioteka). Prilikom izrade Nastavnoga programa iz književnosti.

STRANI JEZIK ENGLESKI FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI 18 .

pravilnom izgovoru i intonaciji. jelovnici. na pošti. Čitanje i razumijevanje Učenik će moći: • pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova koji govore o svakodnevnom životu. koji sadrže najfrekventniji vokabular.1* Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR (funkcionalno početno znanje). • čitati i razumjeti kraće i jednostavne tekstove na poznatu temu. Govor Učenik će moći: • opisati sebe. • razumjeti poruke / savjete. 19 . ali će često morati tražiti da mu se određene stvari ponove. porodicu ili druge osobe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim aktivnostima. 7. • izgovarati bez poteškoća poznate riječi i fraze uz oklijevanje kod manje poznatih riječi. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično– 70 časova godišnje) CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao prvog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. • obavljati jednostavne transakcije: u kupovini. rutinskim događanjima i koji sadrže jednostavna uputstva. u restoranu. vremenska prognoza). • razumjeti opis stvari i situacija iz svakodnevnog života.3* i djelimično nivoa A2. • voditi računa o gramatičkoj korektnosti. • pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (red vožnje. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći: • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve i rutine. natpisi na javnim mjestima. • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru. potvrdne i odrične zapovijesti u rutinskim dijalozima koji se odnose na neposrednu situaciju. • razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno.ENGLESKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. • razumjeti glavne ideje i neke detalje u kraćim tekstovima.

3 za sve četiri jezičke vještine i A2.1 djelimično za slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje.Pisanje Znanje o jeziku Učenik će moći: • opisivati situacije lične prirode u okviru svakodnevnih potreba i iskustva. • vršiti prepisku s prijateljima: razglednice. • popunjavati jednostavne obrasce. • pisati jednostavne tekstove na obrađene teme. poruke. Učenici su već usvojili neka znanja / pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno primjenjivati. 20 . ali će kod slobodnog pismenog izražavanja praviti brojne greške različite prirode. kratka pisma. * A1.

. . nothing) Pridjeve: . preparing meals. prošireniji rječnik. nešto prošireniji rječnik. željeznička stanica. .ispravljanjem pogrešaka. an. hers. (a) few. many. the. npr. employment.Svijet životinja.označavanjem: -određenih riječi. npr. -svakodnevne aktivnosti.odgovaranjem na pitanja nastavnika ili drugih učenika.opisivati: -osobe. people. whose) . something. zdrava ishrana.koristiti javne uusluge (npr.spajanjem stubaca A i B.sastavljanjem rečenica od novonaučenih riječi itd. culinary art itd. npr: . fraza i rečenica. mjesta. these.rješavanjem zadataka višestrukog izbora i tačnih / netačnih tvrdnji.nepravilno poređenje pridjeva Brojeve: redne: 1-100 Glagole: -Present Simple -Present Continuous -Past Simple pravilnih i nepravilnih Vokabular Učenici će ponavljati ili učiti nove riječi vezane za zadane teme. its. . what. climate. geography.recitovanjem recitacija i pjesama.pokazne (this. npr.izražavati slaganje i neslaganje vezano za zadate teme. ordering or serving a meal in a restaurant.. b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagovati: -odgovaranjem na pitanja.prisvojne (mine. people.prošle i sadašnje događaje.pravilnu / nepravilnu množinu Zamjenice: . geography. . anything. which. those) .Slobodno vrijeme.rješavanjem zadataka višestrukog izbora.s . any. sports and games. dopunjavanjem nedovršenih rečenica. anybody. -uspoređivati: -ljude. pets. all. PETA GODINA UČENJA . . . much.Determinatore -članove : a. strani jezik) NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. npr.. prošireniji rječnik.ENGLESKI JEZIK (1.Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje. aerodrom). .2 časa sedmično – 70 časova godišnje Stepen/ nivo 7.Zdravlje. . possessions. predmete. npr. zero -prisvojne pridjeve -pokazne pridjeve: this (girl). Učenik će znati: . npr. .Škola.supermarket. npr. npr.Porodica. prošireniji rječnik. domestic and wild animals. telefon. whose . transport itd.upitne pridjeve. poštu. some extracurricular activities. (a) little . theirs. godina učenja engleskog jezika Teme ●Porodica ●Škola ●Moja zemlja ●Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje ●Zdravlje – zdrava ishrana ●Svijet životinja ●Slobodno vrijeme ●Vrijeme i godišnja doba ●Životni uslovi Funkcije i vještine Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: . osnovni rječnik. -prepričavanjem dijelova teksta ili cijelih kratkih tekstova. . that. razred Osnovna škola 5. one’s) .Opisne pridjeve vezane za zadane teme . . . his. family gathering. these (girls). names of some meals.prepričavanjem kratkih tekstova. Funkcionalno osnovno znanje 21 . climate. . working conditions. -tačnih / netačnih tvrdnji.neodređene (somebody. .brojive i nebrojive .Moja zemlja.upitne (who. those (boys) . some. ours. Gramatika Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . osnovni rječnik. social customs itd. that (boy). .lične (padež subjekta i objekta) .yours. osnovni rječnik. .reagovati na odgovarajući način na izjave drugih ljudi. which. nobody. npr. osnovni rječnik. .pridjeve neodređene količine i broja. unemployment.Životni uslovi.popunjavanjem praznina. . school curriculum. . -predmete. what..

dirty. school choir. niječni. expensive. . npr.. vezane za zadane teme. dirty-clean. outings itd.could. discuss a subject. . guitar lessons. . npr. PRODUKCIJA a) GOVORENJE : Učenici će: .Vrijeme i godišnja doba.igrati po ulogama i dramatizirati. . walk a dog.prošireniji rječnik. orange juice . Osim stalne nadogradnje svog rječnika.diktate. . npr.. srpskim jezikom i književnosti učenika i nekim drugim stranim jezicima.sastavljati dijaloge . upitni) -Modalne glagole: can . or.izražavati svoje mišljenje o poznatim temama na jednostavan način..Vremenske rečenice . sva lica jednine i množine -Priloge sa i bez nastavka –ly -Prijedloge vezane za zadane teme -Veznike: and.sudjelovati u razgovorima na zadane teme .redati riječi u rečenice.pisma dopisnom prijatelju itd. -Složenice.Red riječi (red riječi tipične rečenice) .govoriti o prošlim događajima i aktivnostima. Prijevodne ekvivalente čestih i ključnih riječi. have/have got (potvrdni. seasons of the year. but. glagola -Future Simple -Present Continuous za izražavanje budućnosti -Going to – oblik -Glagole be. -Antonime. predmeta. selektivno poređenje sa bosanskim.davati specifične obavijesti .. događaja. vezane za zadane teme.. hrvatskim. vezane za zadane teme i gramatiku. crylaugh. -Kolokacije. because itd. description of climate. vezane za zadane teme. will.rečenice ( prvi tip) . -Rečenice: . npr. must. . b) PISANJE : Učenici će pisati: . care about us itd. kratke opise ljudi. have to. may.If. would (niječni i upitni oblik) -Zapovjedni način. particular weather. npr. mjesta itd. . učenici će naučiti koristiti: -Afikse. 22 . ask-answer.

INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će također učiti jezik i proširivati svoj vokabular. tipične za učenje jezika.budu odgovorni i aktivni kada uče jezik. . . slobodnog vremena učenika. ako je potrebno.nadoknađuju praznine u znanju korištenjem različitih metoda kao što je parafraziranje. načina življenja. a u okviru datih tema. . UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: . rječnike i druge priručnike..Navikavati da se obhode učtivo u komunikaciji sa pripadnicima kulture o kojoj uče.Upoznavati sa sličnostima i različitostima između svoje zemlje i zemalja engleskog govornog područja u području kulture. . a u okviru datih tema . navike drugih ljudi itd. .koriste informacione tehnologije kod učenja jezika . . komunikaciji.koriste samostalno udžbenike. 23 .Naučiti da poštuju tradiciju. kao što je razumijevanje smisla iz konteksta itd.koriste različite radne metode i strategije učenja. mijenjati metode rada. . edukacije. oslanjajući se na znanje stečeno kroz učenje nekih drugih školskih predmeta. na ono što učenike interesuje itd.Učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. . INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: . običaje.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve i. . obraćajući posebnu pažnju na odnose među ljudima pri neposrednom kontaktu.

govora. podsticanje inicijative učenika. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. ritma i dramatizacije. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. 24 . favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. upotreba savremenih tehničkih sredstava. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. Sredstva. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. analiziranje teškoća u procesu učenja. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. estetske i intelektualne sposobnosti. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. obogaćivanje nastave elementima igre. čitanja i pisanja.

nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. određene pojedinačne informacije. izbor i prilagođenost teme. 25 . Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. koliko je to moguće. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. srpskog jezika i književnost i drugih stranih jezika. popunjavanje formulara.U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. pisanje prema modelu. oglasa. matematike. koristi odgovarajuća leksika. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. uz pohvalu za aktivno učešće. SMS ili e-mail poruka itd. Naravno. raznovrsniji i pristupačniji. na prikladan način ukazati na greške. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. srpskog jezika i književnost olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. ulogu igra i kreativnost izražavanja. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. već mu nakon toga. historije. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. precizna uputstva. umjetnosti. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. za uočavanje pojedinih detalja itd. hrvatskog. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. izvještaja. biologije. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. hrvatskog.

Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. . Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja.upoznavati različite kulture i tradicije. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. kontrolnih zadataka. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. diktata (10-15 min.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. u svakom polugodištu po jedna. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. 26 . rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. pismenih vježbi. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad.Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. odnosno interdisciplinarnih projekata. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Interkulturalne vještine Učenici će: .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.

razglednice ili jednostavna pisma.2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR (funkcionalno početno znanje). svakodnevne potvrdne i odrične zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju. u restoranu). rutinskim događanjima. a za vještine govora i pisanja bar A1. ali će imati otežanu komunikaciju usljed malog fonda vokabulara i poteškoća u izgovoru. jelovnici. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći: • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo. Pisanje Učenik će moći: • ispunjavati jednostavne obrasce. Govor Učenik će moći: • opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. 27 . vremenska prognoza). Učenici su već usvojili neka znanja / pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno Znanje o jeziku primjenjivati. • Može pronaći određenu informaciju u tekstu u kojem se koristi jednostavan jezik (lična prepiska. • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru i obavljati jednostavne transakcije (u kupovini. • pratiti standardni govor ukoliko se govori sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno. ali će praviti brojne greške kod slobodnog pismenog izražavanja. ili sadrže jednostavna uputstva. posebno kroz usvajanje / učenje prvog stranog jezika.ENGLESKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. Čitanje i razumijevanje Učenik će moći: • pročitati kratke tekstove koji sadrže poznate riječi / fraze i govore o svakodnevnom životu. vokabulara i osnovnih gramatičkih struktura. diktat primjerene težine. 7. • pisati jednostavne poruke. • koristiti najosnovniji fond jednostavnih naučenih izraza. • pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih rutina. vozni red.3 za sve četiri jezičke vještine.

going out (library. grandson). which.Pokazne (this. many. whose) . much.identificirati ljude i predmete.Upitne (who. izvršavanjem uputa i naređenja. Životinje 28 . Svakodnevni život . some gardening tools (spade. davanjem kratkih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik / drugi učenici ili koja su čuli sa kasetofona itd. seasons of the year. izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. weather (rainy. any. these (girls). those (boys) ..pokazne pridjeve. .at the park (slide.Neodređene (somebody. npr. npr. swing. . all) .Lične (padež subjekta i objekta) . označavanjem tačnih / netačnih tvrdnji itd. 2) verbalno.pravilnu / nepravilnu množinu Zamjenice: .ljude i predmete. sunny…) in the garden. what. b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. lunch 7. grandfather.opisivati: . DRUGA GODINA UČENJA . kao npr. . the. odnosno negativne ili netačne odgovore. something…) Pridjeve: . zero . nebrojive . my clothes. this (girl). those) . izvršavanjem uputa i naređenja. jump rope).. that (boy). rake. watering can).pridjeve neodređene količine i broja (some. visiting relatives. povezivanjem određenih ilustracija sa Vokabular Aktivnosti Gramatika Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . • Članovi uže i neki članovi šire porodice (mother. • Okruženje. anybody. outings. kupovina (at the supermarket. entertainment. gym.članove: a/an. • Slobodno vrijeme . Škola Osnovna škola 2. friends itd. which. npr.trenutnu aktivnost. zaokruživanjem tačnog odgovora / opcije. • Svakodnevni život rutinske aktivnosti.ENGLESKI JEZIK (II strani jezik) NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. yours…) . tent.prisvojne pridjeve . (vegetable/flower garden). in the country (camping. ponavljanjem riječi. godina učenja engleskog jezika Slobodno vrijeme . these.neka raspoloženja i stanja.postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih.tražiti i nuditi pomoć (Can you help me? Can I help you?). aunt.2 časa sedmično – 70 časova godišnje Stepen Teme Funkcije i vještine Učenici će znati: Porodica RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: .Determinatore: . . ispunjavanjem tabele označavajući na odgovarajući način potvrdne ili tačne odgovore. . narodi . uncle.obraćati se ljudima. swimming pool). buying some vegetables and fruit). nobody. i reagovati: 1) neverbalno.upitne pridjeve (what. pokazivanjem / doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje. usebi ili naglas.brojive. razred .upućivati odgovarajuće pozdrave i odgovarati na njih.predstaviti sebe i druge. that. 1) neverbalno. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom.locirati ljude i predmete. Moje okruženje Zemlje. whose) -Opisne pridjeve (najčešće): u Učenici će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme.Prisvojne (mine.

davati upute i naređenja. . . .ubacivati / podvlačiti riječi ili fraze. pen-friend). . his house etc.učestvovati u razgovoru sa drugim učenikom / učenicima ili nastavnikom. extra-curricular activities. basketball.Antonime u vezi sa datim temama (fast – slow.mjesto .ispunjavati tabele / križaljke. have / have got (potvrdna.). Praznici . • Škola (school premises. odgovarajućim tekstom.prihvatiti i odbiti ponudu ili molbu.pisati kratke sastave na poznate teme itd.vrijeme: in. domestic. odrična. east. pjevati i igrati jezične igre itd. swimming-pool. situacije ili aktivnosti itd.m.slaganje i neslaganje. prepričavanjem kraćih tekstova. on. pets (osnovni vokabular). . popunjavanjem praznina. make a phone call). povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima. zahvalnost. . furniture. postavljanjem pitanja nastavniku ili drugim učenicima. . odrična. neslaganje.dovršavati rečenice.m. have got.posjedovanje (have. be. . 29 .pisati po diktatu.sposobnost i dopuštanje (can.Skraćenice. fire).sugerirati neku akciju (Let’s …).Afikse u vezi sa datim temama i gramatikom (-s.Složenice u vezi sa datim temama ( football. • Zemlje i oblasti. iznenađenje. John’s book. učenici će ponavljati ili učiti da koriste: . povezivanjem riječi u stupcima A i B. do) Priloge (najčešće): . . ispunjavanjem tabela i križaljki. quickly) Prijedloge: . box. peoples. upitna forma) -Glagole: be.Kolokacije u vezi sa datim temama (outdoor sports. pupils’ things. USA..način (slowly. at Rečenice: -Osnovni red riječi u potvrdnoj. davanjem odgovora na pitanja nastavnika ili drugih učenika. their culture (osnovni vokabular). school subjects. on. . . . .znanje i neznanje.ponudu (pismenu ili usmenu) koristeći najosnovniji vokabular . opisivanjem predmeta. right. in front of) . upitnoj i zapovjednoj rečenici -There is a/There are some…Is there a…? Are there any…? . skraćenice za dane u sedmici i mjesece. 2) verbalno. • Životinje.. • Praznici Osim što će stalno proširivati vokabular. nedopadanje.vrijeme . . . some musical instruments…). -ing). hot – cold. najčešće (a. npr. under.emocije: slaganje.prepisivati kratke tekstove. may).recitovati.pisati rečenice koristeći tačnu formu glagola u zagradi . may (potvrdna. behind. odrična.izviniti se i prihvatiti izvinjenje . . zanimanje i oduševljenje za nešto. . dovršavanjem rečenica. . PRODUKCIJA a) GOVOR: Učenici će: . očekujući da čuju određenu informaciju. odrična. zadovoljstvo..mjesto (in. upitna forma) -Imperativ (sva lica jednine i množine) -Past Simple (have.izraziti na vrlo jednostavan način: .tražiti i davati informacije. p. . . wild animals. sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd.igrati uloge.. UK. upitna forma) -Modalne glagole: can. upitna forma) -Present Continuous (potvrdna. razočarenje.slušati. okviru datih tema -Brojeve: 1-100 -Glagole: -Present Simple (potvrdna. dopadanje. up – down. . b) PISANJE: Učenici će: .govoriti na jednostavan način o svakodnevnim aktivnostima i radnjama. odričnoj. redati riječi u smisaone rečenice. . označavanjem tačnih / netačnih tvrdnji.smjer (left. to do homework. west) .

ispusti nešto ili pogriješi. oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. Oops! kada neko padne. kao i stepen svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama. . . oblikovanje itd. npr.). Ovo može podrazumijevati: . ili Ouch! kojim se izražava iznenadna bol itd.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. . (Likovno obrazovanje). kao što je počinjanje od malog prsta prilikom nabrajanja. hrvatskom. ili Dobar dan i Good day). Dobar dan i Good morning/afternoon. . INTERKULTURALNE VJEŠTINE Učenici će se: .govor tijelom.INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ Učenici će također učiti jezik i proširivati svoj vokabular.uzvike (npr. koji se razlikuje od kulture do kulture.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. UČENJE KAKO TREBA UČITI Učenici će učiti da: .kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje). . .slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje.upoznavati sa nekim osnovnim razlikama između svoje kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja (npr. .upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene. 30 . . razlike u upotrebi nekih pozdrava u engleskom i u bosanskom.budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik.. srpskom jeziku i književnosti učenika.kroz crtanje. pokret glavom kad se želi reći da / ne itd.razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika. slikanje. ples).: . npr.

načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. . estetske i intelektualne sposobnosti.stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja.obogaćivanje nastave elementima igre. Shodno tome.upotreba savremenih tehničkih sredstava. srpskom jeziku i književnosti. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. 31 . Sredstva. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku.podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. hrvatskom. ritma i dramatizacije. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. . . . tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika. .favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. govora. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. čitanja i pisanja. .dinamičnost i kreativnost. Preporučuju se: .podsticanje inicijative učenika. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. . .unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata.analiziranje teškoća u procesu učenja.

srpskog jezika i književnost i drugih stranih jezika.U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. hrvatskog. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. SMS ili e-mail poruka itd. umjetnosti. Naravno. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. koristi odgovarajuća leksika. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. da se logički slijede događaji koji se opisuju. na prikladan način ukazati na greške. oglasa. srpskog jezika i književnost olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. koliko je to moguće. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. uz pohvalu za aktivno učešće. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. matematike. biologije. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. hrvatskog. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. već mu nakon toga. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. historije. izvještaja. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. 32 . poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. precizna uputstva. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. određene pojedinačne informacije. odnosno interdisciplinarnih projekata. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. ulogu igra i kreativnost izražavanja. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. pisanje prema modelu. raznovrsniji i pristupačniji. izbor i prilagođenost teme. za uočavanje pojedinih detalja itd. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. popunjavanje formulara. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama.

Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. u svakom polugodištu po jedna. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova.Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Interkulturalne vještine Učenici će: . kontrolnih zadataka. pismenih vježbi. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu.upoznavati različite kulture i tradicije. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. diktata (10-15 min. 33 . ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. .

Može razgovarati na zadanu temu. komunikacija može biti otežana i može doći do nesporazuma. kratke informacije o nekoj osobi. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. poslu. U svakodnevnim tekstovima (npr. Učenik zna opisati porodicu. jelovnici. čime se bavi. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. druge ljude. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti jednostavne i često korištene rečenice (npr. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno.3 i djelimično nivoa A2. još uvijek se primjećuje strani naglasak. izobrazbu. koji govore o svakodnevnom životu. prospekti. Na javnim mjestima razumije natpise koji se često pojavljuju. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. • Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. • Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. pravi često greške i kod veoma jednostavnog.1 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi. porodici. • Razumije bitne stvari iz kratkih jednostavnih obavijesti i priča. bližoj okolini). 34 . nešto produženog razgovora. oglasi. • Može dati informacije o kratkim tekstovima koje je slušao. naučenih izraza. red vožnje) zna pronaći konkretne informacije i može razumjeti kratka jednostavna pisma. vlastito porijeklo.NJEMAČKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. Razgovor o svakodnevnim temama još je ograničen zbog malog fonda riječi te se služi uglavnom jednostavnim strukturama.

Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva (jednostavan tekst na razglednici. 6. Život u porodici Stanovanje Škola i učenje Slobodno vrijeme: odlazak u kino. jednostavan diktat). odlazak na izlet. 2. 3.Pisanje • • • • Znanje o jeziku Učenik zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali stalno pravi osnovne greške i daje mnogo nespretnih formulacija (iz konteksta možemo zaključiti šta je učenik htio reći). Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. muzej. posjeta prijatelju. 8. 5. igra u parku… Vikend Kupovina na tržnici Životinjski svijet Moja zemlja 35 . lične podatke. Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. 4. PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. 7. pozorište.

.. .popunjavanjem tabela.zamoliti za jednostavne svakodnevne stvari.zapisati jednostavne bilješke koje sadrže podatke o mjestu i vremenu (npr.in der Küche.čitati rečenice i kraće tekstove. dir. Mein Vogel kann. . Möchtest du etwas trinken?..rješavanjem zadataka višestrukog izbora. : -Škola Ich lerne Deutsch besonders gern. . GOVOR: Učenici će: .govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. -Posjeta prijatelju Wie geht es dir?. . . pozorište. .povezivanjem slike i slušanog teksta. aber ich habe genug Platz.razumjeti elementarne informacije bazirane na brojevima. posebno ako su ilustrovane. Ihnen) -Prisvojne zamjenice u 2.. -Odlazak u kino. -Kućni ljubimci Ich habe Tiere gern Meine Eltern sind gegen Haustiere.jednostavnim izrazima iskazati šta vole a šta ne. . Haben wir schon Eintrittskarten? Welchen Film möchtest du sehen? Der Film läuft im Kino Imperial.. . ... putovanja i slično). . ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će: . aber sie gefällt mir.pridruživanja slike tekstu. SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: .označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji. Mathe mag ich nicht.napisati sasvim jednostavna saopćenja. -pisati jednostavne poštanske karte ili email..Vještine Gramatika Vokabular Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: ...popunjavanjem praznina u tekstu. -Stanovanje Wo liegt deine Wohnung? Die Küche ist ziemlich klein.popunjavanja tabela i sl. Wie geht es dir?) -Pokazna zamjenica der/die/das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) -Upitna zamjenica welcher/welche/welches Pridjevi: -u predikativnoj upotrebi Glagoli: -prezent glagola sa razdvojnim prefiksom -prezent modalnih glagola mögen.označavanja tačnih i netačnih tvrdnji.der Mutter helfen.tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: . zahvaliti se. Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. plan učenja.. ... Das Zimmer ist nicht groß... . der Krimi.odgovaranja na postavljena pitanja. .. Zamjenice: -Lične zamjenice u akuzativu (množina) -Lične zamjenice u dativu (mir..razumjeti ako se od njih nešto zahtijeva. . . Ich möchte lieber eine Cola. die Zirkusnummer. Mein Lieblingstier ist.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl. . . ihr) -Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet.. i 3.popuniti jednostavne formulare podacima o sebi.razumjeti jednostavne pisane upute. Ich habe kein Haustier. muzej Wann beginnt die Vorstellung?. Učenici će učiti o tome i koristiti: Imenice: -sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem? ali i na pitanje wo?). npr. razumjeti mjesto i vrijeme.dopunjavanja teksta.pridruživanja podnaslova dijelovima teksta. . licu množine (euer.u programu kina odabrati film. Wie findest du den Film? der Zeichentrickfilm. 36 .

zu Hause bleiben. . lice jednine) -Kupovina na tržnici Was darf es sein? Ein Pfund Tomaten.voditi dijaloge prema datoj skici. ili. upitna (W-Fragen. -Odlazak na izlet einen Ausflug machen. . wollen -prezent povratnih glagola -konstrukcija es gibt + akuzativ . i 3.postavljati jednostavna pitanja.riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu. die Clique treffen. PISANJE: Učenici će: -prepisivati rečenice i kraće tekstove.igrati uloge.davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju.. -und. Ball spielen . Was kostet. .?.redni brojevi (za iščitavanje datuma) Rečenica: . dijelove rečenice ili cijele rečenice. . müssen.nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht) Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge: -najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge: -u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike: -Vikend richtig ausschlafen. Ja/Nein-Fragen) . -samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje)...pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. .preterit glagola sein i haben (1. oder 37 . -dopunjavati izostavljene riječi. etwas mitnehmen/vergessen... -rekonstruisati riječi i rečenice.. frei haben . onda ..glavna rečenica (izjavna.. Brojevi: . aber.

Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. Sredstva. analiziranje teškoća u procesu učenja. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. estetske i intelektualne sposobnosti. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. 38 . unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. govora. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. obogaćivanje nastave elementima igre. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. upotreba savremenih tehničkih sredstava. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. podsticanje inicijative učenika. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. I na ovom nivou (peta godina učenja). favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. ritma i dramatizacije. čitanja i pisanja.

Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine, značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema, izbor i prilagođenost teme, precizna uputstva, optimalan period za razmišljanje i pripremanje, nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati, već mu nakon toga, uz pohvalu za aktivno učešće, na prikladan način ukazati na greške. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje, određene pojedinačne informacije, za uočavanje pojedinih detalja itd. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji, raznovrsniji i pristupačniji. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima, koliko je to moguće. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema, da se logički slijede događaji koji se opisuju, koristi odgovarajuća leksika, poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Naravno, ulogu igra i kreativnost izražavanja. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta, pisanje prema modelu, popunjavanje formulara, jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama, oglasa, izvještaja, SMS ili e-mail poruka itd. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije, historije, umjetnosti, matematike, biologije, što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost, potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova, odnosno interdisciplinarnih projekata.

39

Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima, prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu, ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja, preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova, kontrolnih zadataka, pismenih vježbi, diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice, uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad, ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće, u svakom polugodištu po jedna. Interkulturalne vještine Učenici će: - upoznavati različite kulture i tradicije; - učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba, rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.

40

NJEMAČKI JEZIK
DRUGA GODINA UČENJA, VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

U nastavi njemačkog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1.3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve, potvrdne i negativne zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • • Pisanje • • • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova, koji govore o svakodnevnom životu, rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. Može pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (razglednice, vremenska prognoza). Teško razumijeva i treba mu dosta vremena da pročita čak i kratke dijelove teksta. Učenik zna opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama; može voditi jednostavne neformalne razgovore i obavljati jednostavne transakcije (npr. u prodavnici); povremeno mu može zatrebati pomoć. Izgovara bez poteškoća poznate riječi ali pravi primjetne pauze i oklijeva kad izgovara manje poznate riječi. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih, naučenih izraza, osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva. Zna pisati jednostavne poruke (jednostavan tekst na razglednici, lične podatke, jednostavan diktat). Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku.

Znanje o jeziku

41

Životinjski svijet 42 . Stanovanje 8. Ljetni raspust 2. Praznici 6. Ljudsko tijelo i zdravlje 9. Život u porodici 5. raspored časova) 3. Moje okruženje 10. Škola (školski predmeti. Odijevni predmeti 11. Svakodnevni život 4. Odlazak u kupovinu 7.PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1.

. .. Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: . . npr.imenovati odijevne predmete. sprechen) -prezent modalnih glagola mögen. -popunjavanjem praznina u tekstu. govoriti o svojim omiljenim predmetima. -odgovaranja na postavljena pitanja.iskazati mišljenje o nečem (Ich finde es super!). : -Ljetni raspust am Meer. -dopunjavanja teksta.sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem i na pitanje wo?) der Mutter helfen . . i 3. jednostavne informacije i sl. Gegen Mittag komme ich nach Hause. -popunjavanja tabela i sl. -označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji. der Wunschzettel. . Geschenke.. -postavljati jednostavna pitanja.. zahlen. im zweiten Stock. -davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl..napisati božićnu i novogodišnju čestitku.čitati raspored časova i opisati svoj raspored časova. -tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: -pridruživanja slike tekstu. Deutsch finde ich super. -Život u porodici Ich stehe um 7 Uhr auf. -Stanovanje in der Stadtmitte. müssen.izvinuti se.preterit glagola sein i haben (1.pitati nekog za zdravlje. im Haus. . 43 . -rješavanjem zadataka višestrukog izbora. -pridruživanja podnaslova dijelovima teksta. .imenovati zgrade u gradu. -Odlazak u kupovinu der Supermarkt. in der Wohnung. Gramatika Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. -popunjavanjem tabela. Was kostet..govoriti o trenutnoj aktivnosti. -davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju.imenovati nastavne predmete.Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . lice jednine) ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će: -čitati rečenice i kraće tekstove.čitati vrijeme na satu (ne samo pune sate i na pola sata!). im Gebirge.iskazati na najjednostavniji način dopadanje i nedopadanje. .. wollen -prezent povratnih glagola -konstrukcija es gibt + akuzativ . Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: -povezivanjem slike i slušanog teksta.. GOVOR: Učenici će: -govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. poželjeti mu brzo ozdravljenje. der Einkaufswagen.. . Wann haben wir Deutsch? in der ersten Stunde. Die Mutter ist zu Hause und wartet auf mich. Mathe. die Küche. . -označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. .tražiti i nuditi pomoć. das Wohnzimmer.opisati ljude i predmete.in der Küche Zamjenice: -Lične zamjenice u akuzativu -Prisvojne zamjenice u nominativu i akuzativu -Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet.. -Škola das Schuljahr.?. . Wie geht es dir?) -Pokazna zamjenica der / die / das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) -Upitna zamjenica welcher / welche / welches Pridjevi: -u predikativnoj upotrebi Glagoli: -prezent nepravilnih glagola (fahren. Deutsch. -riječi i grupe riječi i rečenice povezivati -Praznici Frohe Weihnachten! der Weihnachtsmann. Ich war mit meinen Eltern im Ausland..

Shodno tome. ili. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. -rekonstruisati riječi i rečenice. Ja / Nein-Fragen) -nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht) Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge: -najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge: -u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike: und. upitna (W-Fragen. -igrati uloge. uz punu slobodu 44 . I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja.dopunjavati izostavljene riječi. oder -Ljudsko tijelo. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. im Bett liegen. aber.jednostavnim veznicima i... srpskom jeziku i književnosti. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika. hrvatskom. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. PISANJE: Učenici će: -prepisivati rečenice i kraće tekstove. zdravlje Wie geht es dir? Gute Besserung! Medikamente nehmen. -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu. -Moja okolina der Wald. -voditi dijaloge prema datoj skici. -samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje). DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom. die Wiese. dijelove rečenice ili cijele rečenice.. -pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. der Park. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. onda. -Kupovina odjeće Die Jacke gefällt mir. estetske i intelektualne sposobnosti. Ich finde die Jacke schön und modern. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. Brojevi: .glavni brojevi do 1000 Rečenica: -glavna rečenica (izjavna. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. .. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. einen Ausflug machen….

.podsticanje inicijative učenika.neverbalnog i verbalnog izražavanja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. već mu nakon toga. . oglasa.dinamičnost i kreativnost. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. optimalan period za razmišljanje i pripremanje.obogaćivanje nastave elementima igre.unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. da se logički slijede događaji koji se opisuju. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije.podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. popunjavanje formulara. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. SMS ili e-mail poruka itd. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. ritma i dramatizacije. izbor i prilagođenost teme. izvještaja. Preporučuju se: . čitanja i pisanja. Sredstva.analiziranje teškoća u procesu učenja. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. raznovrsniji i pristupačniji.favoriziranje interaktivnog i grupnog rada.stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja.upotreba savremenih tehničkih sredstava. ulogu igra i kreativnost izražavanja. . Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. za uočavanje pojedinih detalja itd. . koliko je to moguće. . . Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. 45 . uz pohvalu za aktivno učešće. . Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. Naravno. govora. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. . pisanje prema modelu. na prikladan način ukazati na greške. precizna uputstva. koristi odgovarajuća leksika. određene pojedinačne informacije.

Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Interkulturalne vještine Učenici će: -upoznavati različite kulture i tradicije.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. biologije. 46 . Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. diktata (10-15 min. umjetnosti. odnosno interdisciplinarnih projekata. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. kontrolnih zadataka. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. u svakom polugodištu po jedna. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. historije. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. -učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere.Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. pismenih vježbi. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. hrvatskog. matematike. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. hrvatskog.

natpisima.FRANCUSKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. • učenik uspjeva da prati standardan govor. VII razred osnovne škole (2 časa sedmično .3 i djelimično nivoa A2. • • • Čitanje i razumijevanje čita i razumije kraće tekstove na poznatu temu. čestitke. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik: • razumije govor na poznatu temu iz svakodnevnog života. poruke. uputstvima. oglasima. vremenske i prostorne upute. pozivnice. vremenske i prostorne upute. • razumije kraće dijaloge sastavljene od poznatih informacija. čita i razumije kratka pisma. • razumije jednostvne poruke.70 časova godišnje) U nastavi francuskog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju u potpunosti nivoa A1. zadatke. Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). • razumije osjećanja i stavove govornika. 47 . pitanja. savjete. ukoliko mu se obraća sporije i direktno. čita i pronalazi tražene informacije u prospektima.1.

Govor • • • • • • učestvuje u razgovoru na poznatu temu. plakate. piše lične poruke. učenici stiču znanje o najznačajnijim strategijama učenja stranog jezika. postavlja pitanja i daje odgovore na njih. popunjava obrasce. recituje i govori uloge iz kraćih skečeva. pozivnice. te zahtijevati ponavljanja i pojašnjenja. govori o svojim svakodnevnim aktivnostima. ponavljaju i upotrebljavaju stečena znanja o jeziku. čestitke. oglase. križaljke. pjeva. upitnike. izražava lični stav i osjećanje. pri slobodnom pismenom izražavanju pravi brojne greške različite prirode. komunikacija može biti otežana zbog ograničenog fonda riječi i specifičnosti izgovora pojedinih glasova u francuskom jeziku. na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. u govoru vodi računa o pravilnoj artikulaciji glasova i intonaciji rečenice. Pisanje • • • • • • piše jednostavne tekstove na obrađene teme. Znanje o jeziku 48 .

godina okolinu. zahvalnost. monter/descendre l’escalier. pitanja nastavnika ili na –x : eau –eaux. osobe sa zvučnog aux. -popunjavanjem Imenice : provjeravati i praznina novonaučenim . trice poziv. -l’appartement: les pièces. tvrdnji. choisir/acheter des cadeaux. les cartes d’invitation. Rečenica : -Učenici će slušati tekst -Red riječi u koji je izgovorio potvrdnoj.razred -Moja porodica i ja Razvijanje osnovnog znanja -Francuska / moja zemlja -Slobodno vrijeme -Zdravlje i ishrana -Priroda (svijet životinja) Učenici će stalno ponavljati naučeno i a)SLUŠANJE I učiti i primjenjivati REAGOVANJE: novo gradivo. les chansons de fête. upitnoj. naselje: -le quartier (j’habite loin de / près de/ au centre de... . nog i neodređenog 49 . Noël. Fonetika: -Stalno insistirati na 1. euse i eur. Osnovna škola -Kuća / dom -opisati sebe. al – želju. -odgovaranjem na nepravilne množine interesovanje. mettre en ordre.tražiti i dati određenih riječi i fraza. predmete koji bliža okolina) ga okružuju. les cartes de voeu. sposobnost. razmjenjivati. svoju 5. Učenici će znati: -predstaviti sebe i druge. -l’immeuble :le rez-de chaussée... . selidba. snimka. izgovorne cjeline.les fêtes en famille : Le Jour de l’An. -Škola 7. prendre l’ascenseur. riječima i izrazima. Član: -govoriti o prošlim -prepričavanjem kraćih -ponavljanje određedogađajima i tekstova.množina pravilna na -s -izražavati slaganje ili -neki primjeri 2. -Kuća / dom Stanovanje. l’anniversaire. članove (stanovanje i porodice.... bol... nastavnik ili izvorni odričnoj i nezavisnogovornik i reagovati: složenoj rečenici.. les voisins .rod potvrđivati informacije.. prirodni i gramatički -sastavljanjem rečenica na –e i neki oblici na – -prihvatiti ili odbiti od novonaučenih riječi eur. ma chambre. les meubles . les étages. učenja francuskog -Kupovina -reagovati na izjave ili jezika upite drugih ljudi. i izraza.neverbalno -obilježavanjem intonaciji rečenice. (pogotovo upitne) i na informacije (postavljati -tačnih ili netačnih vezivanju riječi u i odgovarati na pitanja... . .) .Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Aktivnosti RECEPCIJA Gramatika Vokabular Učenici će ponavljati i proširivati vokabular u vezi sa sljedećim temama: -Porodica i događaji unutar porodice : . faire le ménage ..verbalno neslaganje..

? Quelle taille / quelle pointure fais-tu ? Combien de.. Combien coûte... la correspondence. personne Pridjevi : -prisvojni -pokazni -upitni -opisni – pravilna komparacija Glagoli: Potvrdni. željeznički.neodređene zamjenice : on. člana -partitivni član Zamjenice : -lične zamjenice u funkciji subjekta i direktnog i indirektnog objekta -lične naglašene zamjenice -proste upitne zamjenice : qui. autobuski i avio saobraćaj). tout. pošta.. de qui. payer à la caisse.. telefon. -prepričavanjem teksta u cjelini ili njegovih dijelova.. les régions. b) ČITANJE I REAGOVANJE : -Učenici će znati čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagovati : 1. essayer. strane svijeta : le pays/la ville natal. la capitale.. -ispravljanjem pogrešaka.. les rivières.. -Škola – proširivanje vokabulara: . 2.planovima za budućnost. Napomena: sve ove funkcije i vještine će biti svedene na učenikove jezičke kompetencije.. -recitovanjem recitacija i pjevanjem pjesmica. les beautés de mon pays (les lacs. les projets scolaires. les articles. les prix. -dopunjavanjem rečenica. au supermarché (les rayons.. odrični i upitni oblik : -prezent -ponavljanje pravilnih glagola -učenje povratnih glagola i osobenosti glagola sa infinitivom na – ir. -Država (Francuska/BiH) -geografski položaj. . -rješavanjem zadataka višestrukog izbora. les mers.. 50 . oir -Kupovina -Aller aux centres de commerce..) . ) . les visites / les échanges scolaires.koristiti javne usluge u zemlji francuskog govornog područja (supermarket. que. choisir.neverbalno: -rješavanjem zadataka višestrukog izbora i tačnih i netačnih tvrdnji.les activités à l'école : les excursions. les habitants. -postavljanjem pitanja nastavniku ili drugim učenicima. ?. les montagnes. re... à qui… .verbalno: -odgovaranjem na pitanja.

mal. beaucoup. avoir mal à. aller à la bibliothèque. dehors -za vrijeme: maintenant. -popunjavati tabele i jednostavne križaljke. au concert. organiser le pique-nique -Zdravlje i ishrana -Etre de bonne / mauvaise santé. des fruits et des légumes . -bliski futur -futur I -perfekt glagola na – er -perfekt pomoćnih glagola avoir i être -Brojevi do 1000 -Ponavljanje glavnih brojeva Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Prilozi : -za mjesto: ici. longtemps . -davati i tražiti obavijesti. très. -Slobodno vrijeme -les activités sportives et culturelles. encore. où.. les loisirs : participer / assister aux compétitions sportives. -slati SMS ili e-mail poruke na francuskom jeziku. -igrati po ulogama i uz pomoć nastavnika dramatizirati tekst. là. aller voir le docteur. à la fin.za količinu: peu. encore -za način : bien. trop.. toujours. . -sastavljati kraće dijaloge. les recettes.. vite. 51 . prendre des médicaments. -pisma poznaniku iz frankofonske zemlje. . avoir de la fièvre. volontiers.prendre des vitamines. les repas. -les animaux sauvages : visite de ZOO. -od ponuđenih riječi napraviti kraći tekst. assez. souvent -priloški izrazi za vrijeme i mjesto: d’abord. finalement. ensuite. b) PISANJE: -učenici će znati pisati kraće diktate.. puis.PRODUKCIJA a) GOVOR: -učenici će u skladu sa dostignutim jezičkim kompetencijama govoriti na zadatu temu. gagner / perdre. -Priroda -les animaux domestiques : visite d’une ferme . dedans.

au milieu de. chez. entre. pour. contre. près de. parce que 52 . -Veznici : et. en. car. dans. à côté de.. Prijedlozi : à..loin de. ou. de. mais... avec.

Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. a prije njihovih slušanja nastavnik odgovarajućim aktivnostima priprema učenike za uspješno prihvatanje sadržaja. govora.analiziranje teškoća u procesu učenja. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. . određene pojedinačne informacije.obogaćivanje nastave elementima igre.favoriziranje interaktivnog i grupnog rada.dinamičnost i kreativnost.podsticanje inicijative učenika. Preporučuju se: . na prikladan način ukazati na greške. uz pohvalu za aktivno učešće. precizna uputstva. Mada komunikativan pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri vještine. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Sredstva. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku.upoznavanje učenika sa kriterijima učenja itd. ritma i dramatizacije. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici svjesno stiču kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. . treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti finu ravnotežu. za uočavanje pojedinih detalja itd. . Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.upotreba savremenih tehničkih sredstava. . Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. već mu nakon toga. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. . Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove 53 . Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Po pitanju slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga.stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. . I na ovom nivou (peta godina učenja). . Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. izbor i prilagođenost teme. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja.unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. . estetske i intelektualne vrijednosti i sposobnosti. čitanja i pisanja. podstiče slobodu i kreativnost ideja te razvija njegove kulturne. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl.

diktata (10-15 min. kontrolnih zadataka. individualnog izlaganja. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. hrvatskog. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. životna sredina). Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. koristi odgovarajuća leksika. produbljuje. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa korespondentima iz zemlje čiji jezik uče. Provjeravanje znanja provedeno prema unaprijed utvrđenim kriterijima. da se logički slijede događaji koji se opisuju. proširuje ili mijenja pedagoški pristup. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. 54 . pisanje prema modelu. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. oglasa. Naravno. hrvatskog. raznovrsniji i pristupačniji. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. u svakom polugodištu po jedan. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Treba voditi računa i o korelaciji nastavnih sadržaja. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. pismenih vježbi. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija.odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. tumačenja i razumijevanja. prilikom rada u parovima. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike međuljudskih odnosa. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. izvještaja. Ocjena na pismenom zadatku treba da bude jedan od ključnih faktora za formuliranje konačne ocjene. koliko je to moguće. Tokom školske godine rade se dva pismena zadatka. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže prilika. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. poštuju gramatička i sintaksička pravila. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. historije i umjetnosti. Određeni nastavni sadržaji koji se obrađuju u ovom razredu povezani su sa biologijom (okolina. fizikom i hemijom. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. popunjavanje formulara. Pisanje može biti kontrolisano (dovršavanje teksta.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. ulogu igra i kreativnost izražavanja. diktati) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. sa insistiranjem na pozitivnim stranama učenja. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. upitnika. predstavlja pomoć i učeniku i nastavniku. ako je potrebno usporava tempo. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. SMS ili e-mail poruka itd.

bilješke) u vezi s svakodnevnim potrebama. jednostavne poruke (lična pisma. • Učenici znaju da napišu kratke. • Učenici učestvuju u razgovoru s nastavnikom i drugim učenicima.3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). • Jednostavnim rečenicama izražavaju svakodnevne aktivnosti ali prave mnogo primjetnih pauza i grešaka.FRANCUSKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. u sedmom razredu osnovne škole. • Sporije čita i teže razumije čak i relativno kratke odlomke teksta. upotrebljavaju i stječu znanja o jeziku. kratke vijesti. • Vladaju najosnovnijim gramatičkim strukturama u proširenijem usmenom izlaganju. • Uz nastavnikovu pomoć pišu kratke tekstove koristeći osnovne riječi i osnovna glagolska vremena. jednostavne tekstove (pisma. U nastavi francuskog jezika kao drugog stranog jezika. Izučavanje još jednog stranog jezika treba da pomogne učenicima da pozitivno odgovore na izazove svijeta koji se brzo mijenja. • U stanju je da razumije kratke. jednostavan formalan i neformalan razgovor. • Može razumjeti glavne ideje i neke detalje u tekstu koji se sastoji od nekoliko pasusa. često zahtijevaju da im se nešto ponovi. VII razred osnovne škole (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole je razviti učenikove komunikacijske sposobnosti. Nastava i učenje još jednog stranog jezika treba da pomogne učenicima da steknu neophodna znanja koja će doprinijeti njihovom ukupnom intelektualnom razvoju. Čitanje i razumijevanje Govor Pisanje Znanje o jeziku 55 . uz znatan napor. jednostavna uputstva). Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja • Učenici razumiju. • U stanju su da postave jednostavna pitanja i daju odgovor na njih. • Na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. • Izrađuju jednostavne projekte. • Razumiju glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama koje sadrže neke nepoznate informacije. Učenje jezika pruža šanse učenicima da otvorenije prihvataju različitosti. ali još uvijek prave mnogo osnovnih grešaka. da imaju više poštovanja prema drugima. • Razumiju kraće tekstove sastavljene od poznatih informacija. treba težiti dostizanju nivoa A 1. omogućiti učenicima uživanje u učenju i motivaciju za učenje.

porodici. povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. popunjavanjem praznina zadatim riječima.članovi šire porodice i porodične veze – les rencontres familiales (le frère de mon oncle. ponavljati i koristiti: Imenice sa članom: . aller à la piscine. itd. 2) verbalno.izvinjenje.les activités sportives et culturelles (faire du sport. le théâtre.: .. . . la poste. -izvršavanjem uputa i naredjenja. . godina učenja francuskog jezika Funkcionalno osnovno znanje • • • • • • • Teme Porodica Škola Slobodno vrijeme Moje okruženje U restoranu U supermarketu Praznici i odmori Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . .lične nenaglašene . 56 .locirati ljude i predmete. .pravilna množina na –s . npr. Que?.upitne: Qui?.postavljati i odgovarati na pitanja koja se odnose na obradjene teme. zaokruživanjem tačnog odgovora.Porodica . npr. que. npr.: -traženjem odredjenih informacija. Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno. De/à qui?. .: -odgovaranjem na postavljena pitanja.govoriti na jednostavan način o: . De/à quoi . aller au théâtre etc). podvlačenjem odredjenih informacija.tražiti i nuditi pomoć.vršiti upoznavanje.opisne . la ferme.neki primjeri nepravilne množine (le journal – les journaux. . .U restoranu.Prezent (ponavljanje) .trenutnu aktivnost. aller au stade.tražiti i davati informacije. 2) verbalno. .dopadanje i nedopadanje. npr. pratiquer un sport. aller au cinéma. dovršavanjem rečenica.prisvojne .predstaviti sebe i članove svoje porodice. . commander un plat etc.. . označavanjem vrai/faux. .jednina i množina . b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. la banque.pokazne Glagole: (potvrdni i odrični oblik) . campagne.svakodnevnim aktivnostima.Moje okruženje -naselja (grad/selo): les établissements d'une ville – la mairie. spectacles etc).slobodnom vremenu.: -pokazivanjem / doticanjem predmeta koji se spominje. npr.lične naglašene (subjekatski i objekatski padež) . jardinier etc. vouloir savoir. devoir) Vokabular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. . dont.opisivati: .Škola (proširivanje vokabulara): les activités à l'école (clubs. . -popunjavanjem rečenica sa ključnim riječima (les mots clé). .izraziti: . .neka raspoloženja i stanja. l'hôpital.Nivo 7. Gramatika Učenici će učiti o tome. razred Osnovna škola 2.slaganje i neslaganje.davanjem kratkih odgovora na postavljena pitanja. osnovni vokabular: carte/menu. usebi ili naglas i reagovati: 1) neverbalno.Prezent nekih nepravilnih glagola (pouvoir. les parents de ma bellesoeur tec).svom okruženju. sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd.proste odnosne zamjenice: qui. la bibliothèque.čestitanje.ljude i predmete. . les animaux. . .obraćati se ljudima.: . -povezivanjem odredjenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom itd.Slobodno vrijeme . . biranjem tačnog odgovora.) Zamjenice: . . où Pridjeve: .

avec etc Brojeve do 100 . .praviti rečenice od datih elemenata. plan de la ville). où . très Prijedloge: À.prepričavati kraće tekstove. de. faire / défaire la valise etc. dans. lettre. (ponavljanje) .mjesto: ici.Perfekat glagola na –er Priloge za: .vrijeme: aujourd'hui. là. acheter et payer etc. tôt. .količinu: peu. . chez. hier..Bliski futur . demain. . recitovati. pjevati.pisati kraće diktate. assez. aller à la mer. tard . . .prepričavati kratke priče. 57 .popunjavati tabele i jednostavne križaljke.davati upute i informacije. . b) PISANJE: Učenici će: .Imperativ PRODUKCIJA a) GOVOR: Učenici će: .Praznici i odmori.U supermarketu.: -Situations propres aux actes d'achat. osnovni vokabular npr. à la montagne. osnovni vokabular: -faire des projets de vacances: visiter la famille.pisati kratke tekstove na poznatu temu (carte postale. beaucoup.učestvovati u kratkom razgovoru s drugima. trop.

I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. upotreba savremenih tehničkih sredstava. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. estetske i intelektualne sposobnosti. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. čitanja i pisanja. hrvatskom. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika. podsticanje inicijative učenika. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. 58 . jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. ritma i dramatizacije. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Sredstva. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. govora. obogaćivanje nastave elementima igre. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. srpskom jeziku i književnosti. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom. analiziranje teškoća u procesu učenja. Shodno tome.

hrvatskog. ulogu igra i kreativnost izražavanja. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. odnosno interdisciplinarnih projekata. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. biologije. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima.U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. historije. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. matematike. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. oglasa. raznovrsniji i pristupačniji. određene pojedinačne informacije. izbor i prilagođenost teme. SMS ili e-mail poruka itd. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. uz pohvalu za aktivno učešće. Naravno. koliko je to moguće. na prikladan način ukazati na greške. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. za uočavanje pojedinih detalja itd. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. već mu nakon toga. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. popunjavanje formulara. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Cilj provjeravanja 59 . Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. precizna uputstva. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. izvještaja. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. umjetnosti. hrvatskog. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. pisanje prema modelu. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. koristi odgovarajuća leksika. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog.

preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. 60 . Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. diktata (10-15 min. . Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. kontrolnih zadataka. Interkulturalne vještine Učenici će: .upoznavati različite kulture i tradicije. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. u svakom polugodištu po jedna. pismenih vježbi.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.

ovladavanje leksikom i gramatikom predviđenom za ovaj nivo .ARAPSKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine . 61 . Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. kosmopolitizmu. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju . humanizmu i internacionalizmu. razvijanje samostalnosti i kreativnosti. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava. razumijevanje i poštivanje drugih kultura . duhu tolerancije. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik.

učenje jezika. . razvijanje radoznalosti i kreativnosti. razvijanje temeljitosti. lične i pokazne zamjenice. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno. predanosti i preciznosti u učenju jezika.PETA GODINA UČENJA -VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično / 70 časova godišnje) - CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika: Očekivani rezultati učenja: .razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku. rečenica i tekstova. razvijanje samostalnosti u govoru. izražavanje posjedovanja. a ne o jeziku . .dopunjavanje rečenica i kraćih tekstova.sloboda i samostalnost u govoru. brojeve. dual i plural imena.kratki usmeni i pismeni odgovori. . . PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalji rad) Funkcije i sposobnost (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je : ponoviti osnovne fraze. 62 . razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . komparaciju pridjeva.čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi. čitanje i pisanje jednostavnih rečenica i tekstova. . prijedloge.ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika. putem igara. razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja.

mjesece i odgovarajućih ilustracija. imitiranjem. . -kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja..godina učenja arapskog jezika Teme . -pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi i konstrukcije koje su učenici čuli.Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika 63 . genitivne veze.imenovati predmete u tekstom koji čuju.upotrebljavati brojeve -popunjavanjem praznina u tekstu i do 1000. odlazak na izlet i dr.iskazivati posjedovanje -dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu. odnosno povezivanjem slike sa . napisanih sintagmi ili rečenica i reagovati: 1) neverbalno. tabelama. 20 min.Moja domovina. školskoj torbi i učionici. posjeta prijatelju. glavni grad . -povezivanjem ponuđenih riječi u .: govoru i pisanju. kulturne.Nivo VII razred Osnovna škola 5. .gestikuliranjem.Arapske zemlje i glavni gradovi Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati : 1) neverbalno. brojevi) . artikle. -davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona.Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju . pjesmice.Aktivnosti u nastavi .Izražavanje vremena (15 min.koristiti redne brojeve Učenici će prepoznati jednu ili više za izražavanje sati.nabrojati dane u –povezivanjem pisanih sintagmi i sedmici. -izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona.Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje atributivnih sintagmi.Opisati slobodne aktivnosti (sportske. volim da.nabrojati ograničen broj 2) verbalno. godišnja doba i koristiti u 2) verbalno. prepoznavanje.. i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular . .itd.Kroz dijalog (igre. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: .) . Gramatika -Ženski rod (aktivni parni dijelovi tijela) -Potpuna i nepotpuna deklinacija -Prijedlozi (pravi i osnovni sekundarni) -Izražavanje posjedovanja (putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze) -Upitni izraz "liman" -Ime relacije (-iyyun) -Izražavanje glagola "imati" -korijen i osnova riječi -Prezent -Imperativ -Futur -Modalni glagoli (želim da. npr.Kupovina (voće.opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući.: -ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica voća i povrća i neke koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa osnovne prehrambene kasetofona. povrće.. npr. . ponavljanje. npr: ..: . imenske i glagolske rečenice . npr. mogu da) -Brojevi (100 do Vokabular . Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. pola sata) . putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze.

jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. -postavljati jednostavna pitanja. GOVOR: Učenici će: -ponavljati kratke iskaze nastavnika ili iskaze koje čuju sa CD-a. . 1000) -Redni brojevi (veći od 12) DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku.itd. I na ovom nivou (peta godina učenja). usklađenih sa spoznajnim 64 . mjeseci. posebno ako su ilustrovane.jednostavnim izrazima izraziti šta žele.pišu kratke tekstove prema datom tekstualnom modelu. -povezivati riječi i sintagme osnovnim veznicima. mogu. vole. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti.Kod doktora . estetske i intelektualne sposobnosti. -recitovati kraće pjesmice. PISANJE : -učenici prepisuju riječi. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. . .. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. -glumiti. .rekonstruišu sintagme i rečenice. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke..razumjeti jednostavne pisane upute.razumjeti ukoliko se od njih nešto zahtijeva. . -voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom. -pjevati. . treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. rečenice i kraće tekstove koje su prije toga usmeno usvojili . godišnja doba .Dani.dopunjavaju izostavljene riječi. dijelove rečenice i cijele rečenice .

Naravno. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. koristi odgovarajuća leksika. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. na prikladan način ukazati na greške. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. uz pohvalu za aktivno učešće. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. već mu nakon toga. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Sredstva. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio). Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. da se logički slijede događaji koji se opisuju. određene pojedinačne informacije. za uočavanje pojedinih detalja itd. raznovrsniji i pristupačniji. ulogu igra i kreativnost 65 . ritma i dramatizacije. obogaćivanje nastave elementima igre. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. analiziranje teškoća u procesu učenja. izbor i prilagođenost teme. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. podsticanje inicijative učenika. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. čitanja i pisanja. kao i dostignuća drugih itd. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. precizna uputstva. govora. upotreba savremenih tehničkih sredstava. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. koliko je to moguće. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl.svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom.

uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada.upoznavati različite kulture i tradicije. biologije. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. hrvatskog. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času.izražavanja. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. interdisciplinarnih projekata. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. popunjavanje formulara. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. historije. kontrolnih zadataka. Interkulturalne vještine Učenici će: . Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. 66 . umjetnosti. diktata (10 do 15 minuta) nakon svake obrađene nastavne jedinice. oglasa. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. matematike. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. hrvatskog. . rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. izvještaja.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. u svakom polugodištu po jedna. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. pisanje prema modelu. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. pismenih vježbi.

kosmopolitizmu. 67 . Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine .ARAPSKI JEZIK DRUGI STRANI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. razvijanje samostalnosti i kreativnosti. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja. humanizamu i internacionalizmu. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. ovladavanje osnovnim leksičkim. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. duhu tolerancije. fonetskim i gramatičkim minimumom. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja.

.popunjavanje slova i riječi. kratki i dugi vokali. razvijanje temeljitosti.ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika.sloboda i samostalnost u govoru. pisanje tanwina. . 68 . a ne o jeziku . pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika .razvijanje samopouzdanja u izražavanju.čitanje jednostavnih rečenica.DRUGA GODINA UČENJA .70 časova godišnje) - CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika: Očekivani rezultati učenja: nastaviti sa naglašavanjem ciljeva koji su dati u prvoj godini . učenja. treba uzeti u obzir da će pojedini učenici imati problema sa arapskom grafijom. . vezanih za konkretan pojam (samostalno razvijanje radoznalosti i kreativnosti.prepoznavanje zadovoljstva i koristi pri proširivanju znanja postupan prelaz ka čitanju i pisanju riječi i rečenica. razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika .razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku. . “sunčevih” i “mjesečevih” slova. učenje jezika. razvijanje samostalnosti u govoru. bude zabavno.prepisivanje riječi i kratkih sadržaja.VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično . putem igara. . arapskog jezika. razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja. S obzirom da je drugi strani jezik zastupljen sa dva časa sedmično. upotrebljenih). . pisanje određenog člana. - PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalji rad) Funkcije i sposobnosti (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realizuju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Specifičnosti arapskog pisma će usloviti i rad u drugoj godini učenja arapskog jezika (VII razred). Usvajanje grafičke strukture slova (po grupama slova). . predanosti i preciznosti u učenju .kratki usmeni i pismeni odgovori.čitanje riječi. jezika.

. -Prijedlozi: . npr. . godina učenja arapskog jezika Teme Proširivanje tema Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .brojati od 1 do 10 . huwa. nahnu) -Upitne zamjenice: . . npr.odgovarati na pitanja. .: .: . 'anti. GOVOR: Učenici će: .Porodica i prijatelji . npr.Kuća Prvi ograničenim brojem riječi stepen elementar .recitovati. .crtanjem. . la) -Upitne partikule: . min.tražiti određene informacije u tekstu i reagovati: 1) neverbalno.imenovati predmete u znanja školskoj torbi i učionici.Bliža okolina Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati : 1) neverbalno.imenovati članove svoje uže porodice. 'a) -kroz dijalog (igre. pridruživanjem slike tekstu.predstaviti sebe i druge. -Potvrdne i odrične riječi: -(na`am.rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom. 2) verbalno.povezivanjem slike i teksta. označavanjem tačnih i netačnih .Škola .reći koliko je sati (puni tvrdnji. . hiya. . ma. kam) -Pokazne zamjenice: -(hara.(hal. 'ila. 'anta. `ala) 69 . koji će biti osnova za tvorbu kratkih (imenskih) rečenica.nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta .navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni zapisi).Svakodnevni ljude i predmete u kući. npr. prepoznavanje crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular. ponavljanje.dopunjavanjem teksta. . . 2) verbalno. . .nabrojati dane u sedmici .igrati ulog.nabrojati nekoliko .dopunjavanjem teksta.: .: sat) .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. . . ralika.crtanjem. .davanjem kraćih odgovora.opisati jednostavnim rečenicama (imenskim) i .Nivo III razred Osnovna škola 2. .razvrstavanjem slika.(fi. pjevati. pjesmice.(man.Odjevni predmeti ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će: . život nog .postavljati jednostavna pitanja. .pozdravljanje na formalan i neformalan način.čitati kraće tekstove naglas i u sebi. tilka ) Vokabular Učenici će: -učiti samo osnovni vokabular. Gramatika -Lične zamjenice: -('ana. -Pozdravljanje i upoznavanje . .označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji. . harihi. razvrstavanjem slika.

prepoznavanje i korištenja slova koja ne postoje u bosanskom jeziku ( qaf. PISANJE: Učenici će: . tawil. \amil i drugi frekventni pridjevi) -Boje: .(osnovne) -Razlomljeni plural: -(nekoliko usvojenih imenica) 70 . . .učestvovati u dramatizacijama. ̉yn itd.od ponuđenih riječi rekonstruisati kraće rečenice. wara'a) -Upitna riječ: -“'ayna”.).(kabir. . fawqa. . -Sekundarni prijedlozi: -(tahta. Prepoznavanje gramatičkog ženskog roda: -(okruglo “ta”) -Brojevi: . 'amama.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge.prepisivati pojedinačne riječi i kraće tekstove. .Hrana i piće osnovnih prehrambenih proizvoda i vrsta pića. .dopunjavati izostavljene riječi.(1 do 10) -Pridjevi: .rekonstruisati riječi. sagir. sad. qasir..

Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. estetske i intelektualne sposobnosti. hrvatskom. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio). srpskom jeziku i književnosti. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. 71 . podsticanje inicijative učenika. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom. upotreba savremenih tehničkih sredstava. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. analiziranje teškoća u procesu učenja . obogaćivanje nastave elementima igre. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. kao i dostignuća drugih itd. Sredstva. ritma i dramatizacije. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. govora. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. Shodno tome. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. čitanja i pisanja. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva.

nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. hrvatskog. biologije. izbor i prilagođenost teme. 72 . Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. hrvatskog. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. matematike. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. uz pohvalu za aktivno učešće. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. historije. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. umjetnosti. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. već mu nakon toga. da se logički slijede događaji koji se opisuju. na prikladan način ukazati na greške. raznovrsniji i pristupačniji. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. koliko je to moguće. koristi odgovarajuća leksika.U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. određene pojedinačne informacije. Naravno. odnosno interdisciplinarnih projekata. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. za uočavanje pojedinih detalja itd. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. precizna uputstva. ulogu igra i kreativnost izražavanja.

uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. diktata (10 do 15 minuta) nakon svake obrađene nastavne jedinice. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. kontrolnih zadataka.upoznavati različite kulture i tradicije. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. pismenih vježbi. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. 73 . Interkulturalne vještine Učenici će: . Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje.Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. . ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. u svakom polugodištu po jedna. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.

MATEMATIKA 74 .

). Jednačine i nejednačine u skupu Q + (decimalni zapis). uvodi se decimalni zapis za pozitivne racionalne brojeve. Zaokruživanje decimalnih brojeva. trouglu. zatim se učenici upoznaju sa pojmom negativnog cijelog broja i sa operacijama i poretkom u skupu cijelih brojeva. PROGRAMSKI SADRŽAJ 1. U prve tri teme proširuju se do sada stečena znanja o brojevima i osnovnim računskim operacijama sa brojevima. Brojevni izrazi. 140 časova godišnje) UVOD: Program nastave matematike za sedmi razred sadrži pet tema. TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka.MATEMATIKA VII RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – 4 časa sedmično. Naime. Ovim učenici obogaćuju svoja saznanja o brojevima i koriste ih u rješavanju konkretnih problema ( rješavanje linearnih jednačina i nejednačina i sl. definišu se pojmovi obima i površine i daju se formule za njihovo izračunavanje. 2. osnovne računske operacije i uređenje skupa racionalnih brojeva. TEMA – CIJELI BROJEVI 75 . Uspoređivanje decimalnih brojeva. Također.b e N ). U trećoj temi uvodi se skup racionalnih brojeva. kružnici i četverouglu. Pridruživanje b tačaka brojne poluprave decimalnim brojevima. Decimalni brojevi. Naredne dvije teme obnavljaju i produbljuju znanja iz oblasti geometrije i daju nove spoznaje o uglovima. Proširuju se osnovna znanja o međusobnim odnosima tih pojmova u ravni i stiču nova znanja o osnovnim konstruktivnim problemima i zadacima. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak oblika a (a. Osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima.

Pravougaonik. 45 0. Konstrukcija tangente kružnice. Konstrukcije paralelograma. Brojevni izrazi. Površina trapeza. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Četverougao. Površina paralelograma. Skup cijelih brojeva. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. 1200. Jednakost uglova.Opisana i upisana kružnica trougla. TEMA – ČETVEROUGAO. Trapez. TEMA – UGAO I TROUGAO Ponavljanje pojma ugla. Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Obim trougla i četverougla. Uglovi trougla. Jednačine i nejednačine u skupu cijelih brojeva.Vrste paralelograma. a Decimalni zapis racionalnog broja. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Značajne tačke trougla i njihove konstrukcije. Apsolutna vrijednost cijelog broja. Svojstva trapeza. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Uvođenje u skup racionalnih brojeva. Primjena pravila o podudarnosti trouglova. Osnovne računske operacije u skupu cijelih brojeva i njihova svojstva. Paralelogram. Upoređivanje racionalnih brojeva. Suprotni brojevi. Uglovi četverougla. Mjerenje površina.Pojam negativnog cijelog broja. Površina trougla. Osnovne konstrukcije trougla. Uređenje u skupu cijelih brojeva. Kvadrat. 3. Konstrukcije trapeza. Uzajamni položaj dvije kružnice. Uglovi sa paralelnim kracima. 4. Srednja linija trapeza. Osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva ( u obliku i u decimalnom b zapisu) i njihova svojstva. Trougao. Svojstva paralelograma. Deltoid. 1350). Podudarnost trouglova. Odnos stranica i uglova u trouglu. 750. Konstrukcije nekih uglova (600. 5. Linearne jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva – rješavanje i primjena. Pravougli trougao. Uzajamni položaj prave i kružnice. Zbir uglova trougla. Uglovi sa normalnim kracima. Vrste četverouglova. 76 . Uređenje u skupu racionalnih brojeva. Konstrukcije deltoida. Centralni i periferni ugao. Odnos stranica u trouglu. Pojam i svojstva. Vrste trouglova prema stranicama i uglovima. Romb.

određivanje apsolutne vrijednosti cijelog i racionalnog broja. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA: za brzo i tačno računanje (usmeno i pismeno). sigurno i spretno koristiti geometrijski pribor. samostalnog otkrivanje novih činjenica. izvoditi osnovne računske operacije u skupu Z i u skupu Q i primjenjivati racionalne postupke u računanju. usvajanje postupka za izvođenje osnovnih računskih operacija u skupu Z i u skupu Q uz korištenje njihovih svojstava. obavljati sve četiri računske operacije sa decimalnim brojevima. prevoditi tekstualne zadatke na matematički jezik. izvoditi osnovne konstrukcije trougla i značajne tačke trougla i osnovne konstrukcije četverougla. precizno i postupno. precizno izražavanje i simboličko zapisivanje.PODRUČJA ZNANJE STICANJE ZNANJA: - CILJEVI upoznavanje sa odnosom pozitivnog razlomka i decimalnog broja i pretvaranje iz jednog oblika u drugi. razvijanje mišljenja identifikacijom i diferencijacijom. samostalno sticati znanje primjenom didaktičkog materijala. logički povezivati podatke i izvoditi zaključke. logičkog mišljenja primjenom misaonih operacija komparacije. dokazivati jednostavnije tvrdnje i rješavati praktične zadatke primjenom tvrdnji o trouglu i četverouglu. ustrajno. UČENIK ĆE MOĆI: raditi sistematično. pripremati se za nastavak daljeg matematičkog obrazovanja. računanje obima i površine trougla i četverougla. samostalno sastavljanje zadataka. o rješavanju izraza sa racionalnim brojevima . prepoznati cijele i racionalne brojeve i odrediti njihov položaj na brojnoj pravoj. upoznavanje strukture skupa Z i skupa Q. shvatanje matematičke i praktične potrebe uvođenja negativnih brojeva. rješavati i primjenjivati jednačine i nejednačine u praktičnim problemima. izvođenje pravilnih zaključaka putem indukcije i dedukcije. shvatanje relacije podudarnosti trouglova i njene primjene u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla i četverougla . usvajanje pravila za izvođenje računskih operacija sa decimalnim brojevima. 77 . kombinovanje i racionalisanje postupaka u radu . računati obim i površinu trougla i nekih četverouglova. OČEKIVANI REZULTATI UČENIK ĆE ZNATI: uočiti vezu između razlomaka i decimalnih brojeva i znati ih predstavljati na brojevnoj pravoj. upoznavanje podjele trouglova i četverouglova i usvajanje njihovih osnovnih svojstava . planski pristupiti problemima i rješavati ih. analize i sinteze. upoznavanje značajnih tačaka trougla. o jednačinama i nejednačinama u skupu Z i u skupu Q .

x+a>b.VRIJEDNOSTI I STAVOVI RAZVIJANJE SPOZNAJA O DRUŠTVENIM VRIJEDNOSTIMA: razvijanje samopouzdanja i odgovornosti. x-a=b. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva. NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA SEDMI RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – četiri časa sedmično) VRIJEDNOSTI. Osobine množenja decimalnih brojeva. a-x>b. PONAŠANJA • Značaj znanja o vezi razlomaka i decimalnih brojeva Interes za rješavanje zadataka u životnim situacijama Osjećanje odgovornosti i kritičnosti prema svom i tuđem radu • SADRŽAJI ZNANJE SPOSOBNOSTI AKTIVNOST UČENIKA Uvježbavaju računanje sa decimalnim brojevima kako bi ih mogli primjenjivati u nastavi geometrije i fizike Rješavaju osnovne matematičke probleme potrebne za nastavak školovanja Aktivno učestvuju u svim oblicima nastavnog rada u školi. (x+a)-b=c. a-x<b. x-a>b. 1. vrše procjenu rješenja prije računanja. (x-a)+b=c. • • • • • • Usvajaju pojam decimalnog razlomka i decimalnog broja. x-a<b. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva. uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika. prepoznati primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka. samokontrole i kontrole drugih u radu. Upoređivanje decimalnih brojeva. a-x=b. redaju tri ili više decimalnih brojeva po veličini Zaokružuju decimalne brojeve do zadanog broja decimala Izvode osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima. STAVOVI. Pridruživanje tačaka brojevne poluprave decimalnim brojevima. • • • • • • • • • • • RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka. UČENIK ĆE: razvijati iskustvo i potrebu za kolektivnim radom. a kod kuće rade domaće zadatke • AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Vježba učenike transformacijama i upoređivanju razlomaka uporedo u oba zapisa U operacijama sa decimalnim brojevima i razlomcima izbjegava glomazna računanja Insistira na razumijevanju pojmova i uvježbavanju pojedinih postupaka Za nastavnu jedinicu: dijeljenje decimalnih brojeva. karakternim osobinama učenikove ličnosti. uspostavljanje grupne saradnje. kritičko i samokritičko prihvatanje greške. Množenje decimalnih brojeva . način zapisivanja i čitanja. Decimalni brojevi. primjenjuju stečeno znanje na preračunavanje mjernih jedinica Rješavaju različite jednačine • • • • Osposobljavaju se za pismeno i usmeno matematičko izražavanje Prepoznaju matematičke sadržaje u tekstualnim zadacima Na konkretnim primjerima dijeljenja uviđaju potrebu izračunavanja i zadržavanja određenog broja decimala Primjenjuju znanja o decimalnim brojevima u rješavanju zadataka iz • • • • • • • • • 78 . Zaokruživanje decimalnih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva: x+a=b. te prevođenja iz jednog oblika u drugi Prikazuju decimalne brojeve sa jednom decimalom na brojevnoj polupravoj Istražuju koji je od dva decimalna broja veći. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva: x+a<b. razumjeti razlike u sposobnostima i predznanju drugih. priprema veći broj zadataka i uvježbava učenike kako bi ta operacija postala njihovo trajno vlasništvo Odabira problemske zadatke prema mogućnostima učenika Razvija sposobnost učenika za samostalan rad. rada. drugarstva i uzajamne pomoći u učenju.

• •

Dijeljenje decimalnih brojeva. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva: ax=b; x:a=b; a:x=b; ax+b=c; ax-b=c. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva.

i nejednačine pomoću svojstava računskih operacija Rješavaju tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina

svakodnevnog života

odgovornost za rad, tačnost, urednost i sistematičnost Posvećuje pažnju izradi domaćih zadataka

2. • • • • • • • • • • • •

CIJELI BROJEVI Pojam negativnog cijelog broja. Skup cijelih brojeva. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. Uređenje u skupu cijelih brojeva. Sabiranje cijelih brojeva. Oduzimanje cijelih brojeva. Svojstva sabiranja cijelih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja. Dijeljenje cijelih brojeva. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva.

• • •

• •

• • •

Razlikuju pozitivne i negativne cijele brojeve i prepoznaju ih u primjerima iz svakodnevnog života Pridružuju cijele brojeve tačkama brojevne prave Usvajaju pojmove: suprotan broj i apsolutna vrijednost Određuju apsolutnu vrijednost cijelog broja i cijele brojeve ako je zadana njihova apsolutna vrijednost Upoređuju zadane cijele brojeve Usvajaju postupak za izvođenje računskih operacija sa cijelim brojevima Znaju nabrojati svojstva operacija u skupu cijelih brojeva Uspješno rješavaju jednačine i nejednačine datih oblika u skupu cijelih brojeva Izvode računske operacije u skup Z racionalnim postupcima

• •

Pravilno shvataju potrebu uvođenja negativnih brojeva Upotrebljavaju prethodno stečeno znanje o svojstvima računskih operacija Usvojeno znanje o cijelim brojevima znaju primijeniti pri rješavanju zadataka iz svakidašnjice Osposobljavaju se za izračunavanje vrijednosti jednostavnijih izraza sa više operacija i zagrada u skupu cijelih brojeva

Pokazuju želju za usvajanjem novih znanja i proširivanje postojećih Razvijaju upornost, dosljednost i ostale pozitivne crte ličnosti

• •

Učestvuju u svim etapama i oblicima rada (par, grupa) Računaju na različite načine, vertikalno i horizontalno, pomoću brojne prave Logički zaključuju i vrše procjenu pri rješavanju zadataka Predviđaju približan rezultat; Pomažu nastavniku u izradi zidnih slika

• • •

Ponavlja usvojena znanja o skupu prirodnih brojeva Postepeno formira skup cijelih brojeva kao proširenje skupa N Od samog početka cijele brojeve prikazuje na brojevnoj pravoj i u vezi s tim definiše uređenost u skupu cijelih brojeva Uz adekvatnu motivaciju objašnjava i uvježbava postupke za izvođenje računskih operacija, jednačina i nejednačina na osnovu definicija računskih radnji Podstiče na razumijevanje i primjenu na razne probleme iz okoline Redovno prati i ocjenjuje rad učenika

• •

79

3. • • • • • • • • •

RACIONALNI BROJEVI Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Skup racionalnih brojeva. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. Decimalni zapis racionalnog broja. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Svojstva sabiranja racionalnih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. Množenje racionalnih brojeva (u obliku

Shvataju uvođenje pozitivnih i negativnih racionalnih brojeva, zapisuju racionalne brojeve u obliku razlomka i decimalnog broja Procjenjuju i zaključuju između koja dva cijela broja se nalazi zadani racionalni broj i na brojevnoj pravoj prikazuju racionalne brojeve sa nazivnikom manjim od 10 Upoređuju racionalne brojeve zapisane u obliku

a b

a i u decimalnom zapisu). b • Svojstva množenja racionalnih brojeva.
• Dijeljenje racionalnih brojeva (u obliku

a b

i u decimalnom obliku). •

• • •

Brojevni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim operacijama (sa zagradama i bez zagrada). Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom.

i u obliku decimalnog broja Izvode osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva uz korištenje svojstava tih operacija Rješavaju jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva, usvajaju pojam rješenja jednačine, vrše provjeru rješenja i objašnjavaju postupak rješavanja Čitaju, sastavljaju i određuju vrijednosti jednostavnijih izraza sa racionalnim brojevima Izvode računske operacije u skupu Q racionalnim postupcima

Prenošenjem definicija i pravila sa jednog skupa na drugi osposobljavaju se za zaključivanje po analogiji Ovladavaju operacijama racionalnim brojevima do nivoa njihove primjene i potpune usvojenosti Primjenjuju pravila računanja u izradi praktičnih zadataka iz geometrije pri izračunavanju površina raznih figura Razumiju i analiziraju problemske zadatke, mogu zapisati jednostavnije probleme u obliku jednačine Razvijaju sposobnost da grešku shvataju kao podsticaj za ponovni rad Osposobljavaju se da samostalno izaberu pogodniji oblik racionalnog broja u smislu racionalnog

• •

Razvoj svijesti o potrebi računanja i primjene stečenog znanja u zadacima iz životnih situacija Samostalno sastavljaju zadatke koristeći matematički jezik za iskazivanje teksta Motiviranost za individualni i rad u parovima Jasan osjećaj vlastitog dostignuća

• •

Učenici treba da ponove pozitivne razlomke, decimalne brojeve i cijele brojeve kako bi mogli usvojiti nova znanja (skup Q) Pregledno i uredno zapisuju i rješavaju zadatke Da vrše samokontrolu svoga rada i provjeravaju rješenja Sami odlučuju o načinu rješavanja zadatka i o karakteru rješenja Koriste udžbenik i dostupne zbirke zadataka

• •

• •

• •

Formira skup racionalnih brojeva kao proširenje već upoznatih skupova Radi boljeg uočavanja ilustruje pridruživanje tačaka brojevne prave racionalnim brojevima Uvježbava računske operacije u skupu Q i u izračunavanju vrijednosti brojnih izraza Razvija naviku racionalisanja postupaka u radu U rješavanju jednačina i nejednačina sa učenicima razgovara o prirodi rješenja i insistira na provjeravanju dobivenih rezultata Osposobljava učenike u prevođenju tekstualnih zadataka u oblik jednačine i nejednačine Izbor problema vrši kvalitativno i u skladu sa mogućnostima učenika Koristi radne listiće za provjeru usvojenosti pojedinih računskih operacija u skupu racionalnih brojeva, izrađuje programirani materijal za samostalno učenje

80

pristupa u rješavanju zadatka

4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UGAO I TROUGAO Jednakost uglova. Uglovi sa paralelnim kracima. Uglovi sa normalnim kracima. Trougao. Elementi trougla. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi). Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Vanjski uglovi trougla. Odnos stranica i uglova u trouglu. Odnos stranica u trouglu. Konstrukcije uglova (60 0, 1200, 30 0, 45 0, 75 0, 1350). Podudarnost trouglova. Pravila podudarnosti. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog i jednakokrakog trougla. Osnovne konstrukcije trougla. Pravougli trougao. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla. Težište i orto centar trougla. Značajne tačke trougla. Centralni i periferijski ugao. Uzajamni položaj prave i kružnice. Konstrukcija tangente kružnice. Uzajamni položaj dvije kružnice. Opisana i upisana kružnica trougla.

• •

• • • • •

Prepoznaju jednake uglove Usvajaju pojam trougla i elemente, razlikuju vrste trouglova i primjenjuju pravilo odnosa između elemenata trougla Definiraju pojam transferzale i prepoznaju uglove uz presječnicu Znaju dokazati jednostavnije tvrdnje o uglovima trougla i primjenjivati ih u zadacima Konstruišu uglove primjenjujući svojstva simetrale ugla Shvataju podudarnost trouglova i usvajaju simbol podudarnosti Razlikuju pravila o podudarnosti trouglova i znaju ih primijeniti u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla Izvode osnovne konstrukcije trougla primjenom sve četiri etape (skiciraju, analiziraju, konstruišu i diskutuju rješenje) Konstruktivno određuju značajne tačke trougla

Razvijaju sposobnost za posmatranje, zapažanje i zaključivanje Svojstva transferzalnih uglova znaju primijeniti na rješavanje zadataka Uočavaju praktični značaj primjene znanja o podudarnosti trouglova Uočavaju neophodnost primjene podudarnosti kada to nije naglašeno Osposobljavaju se za analitičko mišljenje, naročito uočavanjem zavisnosti među datim elementima trougla kao i za utvrđivanje redoslijeda konstruktivnih koraka

Razvijaju preciznost u mjerenju, crtanju i geometrijskim konstrukcijama Razvijanje sposobnosti posmatranja, zapažanja i logičkog mišljenja Razvijanje zapažanja posebnog i općeg Uočavaju ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu

• •

Prati predavanja nastavnika Aktivno posmatra, uočava odnose među elementima Samostalno crta, zapisuje i primjenjuje matematičku simboliku Priprema didaktički materijal i vrši potrebne oglede Vrednuje rezultate svog rada i izražava kritičnost u radu

• •

• •

• •

Novi sadržaj nadovezuje na ranije stečeno znanje o trouglu Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova trougla pri čemu navodi učenike na samostalno logičko zaključivanje Objašnjava odnos stranica i uglova u trouglu pomoću svojstava osne simetrije Dokazuje tvrdnju o odnosu stranica u trouglu i izvodi ogled na svom demonstracionom modelu, a učenici na svojim modelima; pravila podudarnosti primjenjuje kroz raznovrsne zadatke i s umjerenim zahtjevima Posebnu pažnju posvećuje svakom koraku u rješavanju konstruktivnog zadatka Učenike potiče na urednost i preciznost u radu, pravilno formulisanje iskaza i zaključka Koristi model za demonstraciju zbira unutrašnjih uglova u trouglu, mehaničko kretanje modela

81

Obim trougla i četverougla. Površina peralelograma. nastavne plakate i dr. upornost Razvijanje sposobnosti za posmatranje. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usvajaju pojam četverougla i elemente. romb. kvadrat. kvadrat. tačnost i preciznost u radu Razvijaju matematičko mišljenje primjenom dedukcije u dokazima svojstava paralelograma Osposobljavaju se za precizno formulisanje pojmova i definicija kod podjele četverouglova Koriste pravilno matematičko izražavanje • • • Razvijanje radnih navika. Mjerenje površina. Pravougaonik. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. pravilno piše i crta u svojoj teci Samostalno uočava i logički zaključuje Učestvuje neposredno u dokazivanju tvrdnji Redovno radi domaće zadatke i ulaže napor da shvati gradivo • • • • • • Ponavlja pojam izlomljene linije i mnogougla. Svojstva paralelograma. Vrste paralelograma. Površina trougla. Konstrukcija deltoida. Elementi četverougla. Uglovi četverougla. Paralelogram. tačnost. Svojstva trapeza. ČETVEROUGAO. romb. smisla za preciznost. 5. Srednja linija trapeza. Konstrukcije paralelograma. grafoskop. Svojstva deltoida. završava izgrađivanje pojma četverougla Izvršava klasifikaciju četverouglova. razlikuju vrste četverouglova i prepoznaju ih na predmetima i modelima Učenici trebaju naučiti definisati paralelogram. opažanje i logičko stvaralačko mišljenje Razvijanje osjećaja odgovornosti za izvršavanje postavljenih zadataka • • • • Pažljivo prati rad nastavnika. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Četverougao. kvadrat. Deltoid. Trapez. Konstrukcije trapeza.• Osposobljavaju se za precizno izražavanje i simboličko zapisivanje trougla pri dokazivanju podudarnosti. Površina trapeza. Vrste četverouglova. naglašavajući nove pojmove i odnose Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla zajedno sa učenicima Dokazuje svojstva srednje linije trapeza i svojstva jednakokrakog trapeza Odgovarajuću pažnju obraća pojmu deltoida i razumijevanju njegovih svojstava Priprema modele za što prirodniji pristup pojmu obima i površine trougla i četverougla 82 . trapez i deltoid Znaju dokazivati tvrdnje kod paralelograma i trapeza i iste primjenjivati u zadacima Shvataju zajednička i posebna svojstva paralelograma i primjenjuju ih Izvode konstrukcije svih četverouglova i obrazlažu ih Rješavaju jednostavnije zadatke sa srednjom linijom trapeza Savladati pojmove obima i površine Naučiti formule za računanje obima i površine • • • • • Osposobljavaju se za uočavanje i raspoznavanje četverouglova u okolini Stiču vještinu korištenja pribora.

• Formirati pojam pozitivnog i negativnog broja korištenjem nekih matematičkih i praktičnih razloga: rješavanja jednačina. • Pokazati pravila u vezi sa odbacivanjem zadnjih decimala (zaokruživanje decimalnih brojeva na približne vrijednosti koje mogu biti manje ili veće od datih decimalnih brojeva). • Kod množenja ići ovim redom: množenje decimalnog broja prirodnim (jednocifrenim. a onda izvršiti poređenje kao da su prirodni brojevi). • Dijeljenje decimalnih brojeva vršiti koristeći imenovane brojeve pa tek onda preći na dijeljenje neimenovanih brojeva.). Potrebno je da učenici sami mjere veličine i predstavljaju ih decimalnim brojevima. • Upoređivati decimalne brojeve po analogiji sa upoređivanjem prirodnih brojeva (najjednostavnije je poredati ih tako da im se dopisivanjem nula izjednači broj decimala. • Vježbati i dijeljenja u kojima je rezultat beskonačan periodičan decimalan broj i objasniti periodičnost decimalnog broja. • Provjeravati zakone komutacije.METODIČKE NAPOMENE 1. ali je potrebno koristiti i druga znanja i iskustva učenika. dekadnom jedinicom.DIDAKTIČKO . a zatim množenje decimalnog broja decimalnim brojem. geografska dužina i širina itd. 2. • Istaknuti značenje predznaka + i – brojeva za razliku od znakova za računske operacije sabiranja i oduzimanja. gore – dolje. asocijacije i distribucije u računskim zadacima. kretanje udesno – ulijevo. pomjerati zarez u datim decimalnim brojevima udesno ili ulijevo. a zatim definisati skup cijelih brojeva. • Uvesti pojam decimalnog broja kao rezultat mjerenja veličine koja se ne može tačno izmjeriti jedinicom za mjerenje nego i merenim dijelovima. • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva obraditi na konkretnim problemima (prvo kao sabiranje i oduzimanje imenovanih brojeva). višecifrenim brojem). TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU U ovoj temi obraditi decimalne brojeve. • Prvo definisati skup cijelih negativnih brojeva i uvesti drugi naziv za skup prirodnih brojeva (kao skup pozitivnih cijelih brojeva). TEMA – CIJELI BROJEVI Pri uvođenju cijelih brojeva treba iskoristiti znanja o prirodnim brojevima. • Vježbati čitanje i pisanje decimalnih brojeva. uz naglašavanje kako treba vršiti potpisivanje. • Definisati pojam suprotnog broja na brojevnoj pravoj povezujući to sa centralnom simetrijom. 83 . izvodljivosti računskih operacija. računanja sa veličinama koje se mogu mijenjati u dva suprotna smjera (vrijeme. računske operacije sa decimalnim brojevima i racionalnu tehniku računanja.

• • • • • • • Ilustrovati apsolutnu vrijednost i upoređivanje cijelih brojeva na brojevnoj pravoj i upotrijebiti termin „koordinata tačke“. • Rješavanje jednačina i nejednačina zasnovati na definicijama operacija množenja i dijeljenja. Obratiti pažnju u slučaju kada se nejednačina množi odnosno dijeli negativnim brojem. 4. polazeći od definicije oduzimanja u skupu Q+ (6. • Uvesti prvo skup negativnih razlomaka. • Uvesti definiciju oduzimanja u skupu Q. • Formirati pojam trougla kao skup tačaka. neposrednim mjerenjem i ogledom. određujući nepoznate komponente zbira ili razlike na osnovu zavisnosti rezultata od komponenata. kao obratnu operaciju. Poslije toga dati zadatke u kojima se izračunavaju proizvodi od dva faktora. razred). a za rješavanje nejednačina koristiti svojstva nejednakosti i svojstva računskih operacija. • Dijeljenje. Zato je potrebno ponoviti sve što se zna o trouglu. Pokazati svojstva operacija sabiranja i množenja na primjerima. ne treba ih dokazivati. Zatim sabiranje ilustrovati na brojevnoj pravoj i poslije više primjera usmenog računanja uvesti definiciju sabiranja cijelih brojeva. • Operacije sabiranja i oduzimanja koje su već definisane u skupu cijelih brojeva proširiti sa skupa cijelih u skup svih racionalnih brojeva. uvesti pomoću već poznatih pravila množenja. Jednačine u skupu Z rješavati na osnovu svojstava računskih operacija. Sabiranje cijelih brojeva izvesti koristeći primjere stanja temperature. 84 . razred) i ilustraciju oduzimanja na brojevnoj pravoj. • Predočiti sve elemente trougla i insistirati da nasuprot svakog vrha odnosno ugla trougla je odgovarajuća stranica i obrnuto. TEMA – UGAO I TROUGAO Proučavanje trougla treba nadovezati na usvojena znanja o trouglu u nižim razredima. • Koristiti znanja o množenju pozitivnih razlomaka i o množenju cijelih brojeva za usvajanje pravila za množenje racionalnih brojeva. a zatim preći na proizvode od više faktora. • Obraditi rješavanje jednačina i nejednačina u skupu Q. a zatim skup racionalnih brojeva. Dijeljenje definisati kao obrnutu operaciju operaciji množenja. Operaciju oduzimanja uvesti kao obrnutu operaciju sabiranju čime je postignut jedan od ciljeva proširivanja skupa prirodnih brojeva do skupa cijelih brojeva. a nova znanja usvajati posmatranjem. • Potvrditi na primjerima svojstva sabiranja u skupu Q. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Realizacija ove tematske cjeline vrši se proširivanjem skupa Z cijelih brojeva na osnovu čega se određenim matematičkim postupcima gradi i razvija skup Q racionalnih brojeva i skup R realnih brojeva (8. Koristiti odgovarajuće primjere iz stvarnosti za uvođenje definicije množenja u skupu cijelih brojeva. dobitka – gubitka i dr. 3. • Crtati uglove sa paralelnim i normalnim kracima korištenjem pribora. nadmorske visine – dubine mora. promjene vodostaja rijeke. • Ponoviti sa učenicima decimalni zapis pozitivnog razlomka da bi mogli usvojiti decimalni zapis racionalnog broja.

OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Znanja o nekim četverouglovima učenici su dobili u mlađim razredima što sada treba ponoviti i nastaviti sa detaljnom obradom ovog sadržaja. uglova i geometrijskih figura uopće prije obrade sadržaja o podudarnosti trouglova. • Precizirati pojmove: suprotne stranice i suprotni uglovi. Ove dokaze učenici mogu samostalno izvoditi uz pomoć nastavnika. da se dijagonale polove i izvesti zaključak da ova svojstva imaju i posebni paralelogrami: pravougaonik. • Crtati i konstruisati različite deltoide i u različitim položajima radi pravilnog shvatanja ovog četverougla. jednakost suprotnih uglova. Osnovne konstrukcije trougla bazirati na primjeni pravila podudarnosti i elementarnih konstrukcija (određivanje presjeka dvije prave. Ponoviti podudarnost duži. Rješavati konstruktivne zadatke po etapama. pravougaonika i sl. • Izvršiti sistematizaciju znanja o četverouglovima prikazivanjem skupa četverouglova Venovim dijagramom (koristiti grafofolije ili crteže četverouglova). kvadrat i romb. jer se to koristi kod određivanja poluprečnika upisane i opisane kružnice jednakostraničnog trougla. prave i kružnice i dvije kružnice). • Naučiti ih da sistemom slaganja slika znaju izračunati površinu komplikovanijih slika pomoću površina jednostavnijih. Dokazati tvrdnju . • Dokazati osnovna svojstva paralelograma: jednakost suprotnih stranica.• • • • • • • • • • Odrediti zbir uglova trougla eksperimentalno na modelu trougla od papira.). već poznatih slika (kombinacije trouglova. Odnos stranica i uglova u raznostraničnom trouglu uočiti posmatrajući ilustracije ili projekciju sa grafofolije više trouglova. Obrnutu tvrdnju ne treba dokazivati. deltoida… Učenicima mora biti jasno zašto je za konstrukciju svakog četverougla neophodno pet elemenata. Odnos stranica u trouglu najprije pokazati na odgovarajućem modelu. • Dokazati tvrdnje o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla. a za kvadrat samo jedan . a naročito insistirati na analizi jer je ona bitna za uviđanje zavisnosti među datim elementima kao i za utvrđivanje svih koraka u samoj konstrukciji. trapeza. Upotrijebiti i grafoskop. Insistirati na tome da svaki učenik zna ove dokaze. 85 . Dokazati podudarnost trouglova koristeći ogled (mehaničko kretanje modela trougla). koristeći tvrdnje o zbiru unutrašnjih uglova trougla i suplementnost uporednih uglova. Izvesti zaključak o centru opisane kružnice pravouglog trougla. 0 5. Početi sa posmatranjem objekata u učionici i na pripremljenim modelima. • Ukazati na određenost četverougla sa pet elemenata . a zatim izvesti dokaz da je α + β + γ = 180 . TEMA – ČETVEROUGAO. Eksperimentalno provjeriti težište trougla i objasniti odnos dijelova težišne duži. Koristiti osobine simetrala duži i ugla u obradi centra opisane i centra upisane kružnice. jer sama definicija asocira na romb i kvadrat. susjedne stranice i uzastopni uglovi. • Pomoću svakodnevnih primjera uvesti pojam obima i površine trougla i četverougla. • Objasniti pojam četverougla pomoću pojma mnogougla. a zatim izvesti dokaz tvrdnje. • Ukazivati na uslove sadržane u definicijama jer to smanjuje broj potrebnih elemenata za konstrukciju paralelograma.

ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama. U svakom polugodištu radi se po jedna školska pisana zadaća. rad na projektu. procedurama i instrumentima. vodeći računa o individualnim mogućnostima. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja.Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. specifične komunikativne i radne vještine. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. proizvoda i sredine učenja. Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocjenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. sposobnostima i sklonostima. potrebno je pratiti i ocjenjivati: kreativnu razradu nekog zadatka. 86 . uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. procesa. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. kao i plan rada. U skladu s tim. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju. razvijaju zajedno nastavnik MATEMATIKE i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole / pedagoškog zavoda. Individualno prilagođeni program. zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada.

FIZIKA 87 .

zakona i teorija koje uokviruju savremena saznanja o materijalnom svijetu i korištenju tog znanja u različitim situacijama.FIZIKA Zašto učiti fiziku? Fizika je fundamentalna prirodna nauka i osnova razvoja tehnologije. mili. Područja učenja CILJEVI I ZADACI Učiti: OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Znanje fizike: Procesi -posmatrati i mjeriti radi prikupljanja informacija o tijelima i pojavama u prirodi. identificira svojstva na kojim je sistem klasifikacije zasnovan. kilo. Ovaj program fizike koncipiran je tako da se učenici kroz znanje fizike upoznaju s bitnim elementima procesa fizikalnog saznanja i spoznajama do kojih je fizika došla tokom svog razvoja. -klasificirati tijela i pojave na osnovu sličnosti. mega). tehničke kulture. razlika i povezanosti. -postavljati hipoteze. nastavku školovanja i profesionalnom usmjeravanju. U kontekstu toga. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio kulturnog naslijeđa čovječanstva. informatike. ona olakšava učeniku ovladavanje gradivom hemije. koristi SI mjerne jedinice i prefikse (mikro. -razumije i koristi osnovne elemente metoda fizike i kritičkog mišljenja: identificira kvalitativne i kvantitativne fizikalne veličine. posebno onih koji su vezani za demokratsku i kulturnu participaciju u društvu. koristi odgovarajući pribor / eksperimentalne uređaje i instrumente. a i u izvjesnoj mjeri i drugih nastavnih predmeta u osnovnoj školi. Nastava fizike također podržava učenika/cu u razvoju njegove/njene osobnosti i u formiranju modernog pogleda na svijet te pravljenju svakodnevnih izbora. očuvanje prirodne sredine i racionalnu upotrebu energetskih resursa. biologije. -koristi određena svojstva na osnovu kojih smješta tijelo ili pojavu u sistem klasifikacije. nastava fizike doprinosi razvoju mišljenja svojstvenog nauci i usvajanju jezika i metoda fizike kao i koncepata. 88 . matematike. S druge strane. centi. -izvoditi eksperimente radi otkrivanja informacija i testiranja hipoteza. -formulira pitanja na koja treba odgovoriti tokom istraživanja. nastava fizike značajno doprinosi općem obrazovanju. geografije. pravi pretpostavke zasnovane na iskustvu i konceptualnom razumijevanju.

prirodne strukture. zvuka. zna vezu između mase i težine tijela. promjene stanja tvari -zna opisati čime se bavi fizika i njenu primjenu. fizikalna svojstva tijela i pojava. -rješava zadatke i primjerene probleme kvalitativno i kvantitativno. povezanost fizike sa drugim naukama i razvoj tehnologija. rada. graficima. opisuje efekte djelovanja sile potiska.-planira i implementira jednostavne eksperimente prema datom uputstvu. uključujući izbor pribora i tehnologije. sile u prirodi. -razumije ulogu i značaj fizike za razvoj nauke i tehnologije. fizikalnog stanja. energije. -opisuje. fizičke pojave. magnetnog polja. -komunicirati. kao i šire. bilježi i izvještava o podacima i rezultatima istraživanja / mjerenja koristeći se jezikom fizike i odgovarajućim tabelama. Sadržaj -Činjenice koje se odnose na predmet proučavanja fizike i njenu primjenu. električnog naboja. istražuje i upoređuje efekte djelovanja rezultujuće sile. procesa vezanih za promjene u atomskom jezgru -opisuje građu i stanje tvari koristeći se čestičnim modelom. -interpretira dati model. -pronalaziti rješenja. koristi fizikalne veličine da opiše svojstva tijela i tvari i da ih objasni uz pomoć tih veličina. povezanosti električnih i magnetskih pojava. vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga s fizikalom realnošću. sile. međudjelovanja. matematičkim formulama. tvari. pisanim izvještajem. objašnjava i analizira ravnomjerno i ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje u različitim reprezentacijama. pretvara veće jedinice u manje i obrnuto. -modelirati. kretanja. vrši različita mjerenja. -opisuje. efekte međudjelovanja. identificira nezavisnu i zavisnu varijablu. građe atoma. svjetlosti. kao i to da se fizikalna slika svijeta mijenja. istosmjerne struje stalne jačine. diskutuje i objašnjava dobivene rezultate. energiju i njeno korištenje. toplote. -Konceptualni okvir tijela. talasnog kretanja. građu tvari. -zna da se pritisak kroz čvrsta tijela i fluide ne prenosi na isti način. -identificira i opisuje različita međudjelovanja u prirodi i predviđa promjene. električnog polja. njene koristi za svakodnevni život. 89 . -poznaje simbole i SI mjerne jedinice. za objašnjenje različitih pojava. razumije razliku između kinematičkog i dinamičkog opisa kretanja te stanja ravnoteže.

stavovi. istražuje odbijanje i prelamanje svjetlosti koristeći se modelom zrake svjetlosti i funkcioniranje ogledala. uočava da neke fizikalne veličine imaju stalnu vrijednost i značaj zakona održanja u prirodi. opisuje njihove karakteristike i pojave odbijanja i prelamanja. toplota i količina toplote. -ispituje i opisuje prostiranje talasa u različitim sredinama. razumije da su makrosvojstva tvari povezana sa njenom strukturom. rad u grupama / timu. zna kako ilustrovati ove strukture i sisteme sa odgovarajućim modelima. razlikuje prenošenje toplote vođenjem. opisuje strukturu jezgra atoma. primjenjuje znanje fizike u tehničkoj kulturi i informatici. uočava povezanost električnih i magnetnih pojava. Newtonovi zakoni. identificira karakteristike i pojave zvuka i svjetlosti. -zna cijeniti stavove i shvatanje drugih. Arhimedov zakon. evaluaciju i samoevaluaciju -Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija -usvoji naučni pogled na svijet. objašnjava zašto se temperatura tvari ne mijenja dok je u toku proces promjene agregatnog stanja. Ohmov zakon. preciznost i tačnost. -preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad. zakoni održanja. od osnovnih čestica do galaksija. primjenjuje znanje fizike za razumijevanje hemije. zna veličine koje karakterišu električno i magnetno polje. strujanjem i zračenjem. razumije stanje toplotne ravnoteže. sočiva i prizme. -stekne neophodno saznanje o koristima učenja fizike. sistematičnost. fisiju i fuziju. Joule-Lenzov zakon. Pascalov zakon. zna da se unutrašnja energija tijela može mijenjati radom i toplotom. transformaciju energije i povezanost sa radom. -identificira primjere električne i magnetne sile u svakodnevnom životu. 90 . navike -Podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u fizici -Razvijati navike za urednost. -postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema. Faradayev zakon. samostalan rad. međusobno uvažavanje.-identificira i opisuje različite oblike energije. -razlikuje pojmove temperatura. tipove i efekte radioaktivnog zračenja. opisuje i objašnjava elektromagnetsku indukciju i njenu primjenu u prijenosu energije. shvata princip rada jednostavnih mehaničkih uređaja i zna njihovu primjenu. prikazuje i analizira električno kolo. objašnjava kako vidimo različito obojena tijela. -uočava lanac i razmjer prirodnih struktura. analizira svakodnevne primjere vezane za toplotu. zakoni geometrijske optike -Primjena znanja fizike -Korelacija fizike s drugim predmetima Vrijednosti. -Zakoni: kretanja u kinematici.

stavova i ponašanja. Za realizaciju predviđenih ciljeva i očekivanih rezultata u pojedinim dijelovima programa. što je najvažnije. Nastavnik ima slobodu i odgovornost da raspoređuje nastavne sadržaje i obrađuje ih u širinu i dubinu. Svjetlost 6. sila 2. analize i tumačenja podataka.OSNOVNI SADRŽAJ VII razred 1. Magnetno polje 4. upoređivanja. Obrada nastavnih tema nije strogo obavezujuća po redoslijedu i sadržaju datim u programu. u skladu s tim. podstiče radoznalost i razvijanje kod učenika pozitivnog stava prema fizici. neophodno je koristiti moderne medije. Učeći fiziku. Također. u okviru datog broja časova u razredu. Energija i rad 5. vodeći računa o potencijalima i interesima svojih učenika. klasifikacije. razvoj relevantnih sposobnosti i sticanje odgovarajućih vještina. učenici treba da steknu kvalitetno i primjenljivo znanje. pored tradicionalnih medija. Međudjelovanje. Svijet atoma DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Ovaj nastavni program fizike usmjeren je na ciljeve i još više na očekivane rezultate. Na nivou osnovne škole. vrijednosti. Naelektrisanja u našem okruženju 2. odgovarajućem didaktičkom pluralizmu i korištenju multimedija i . Prirodne strukture. Toplota IX razred 1. predviđanja i uopćavanja i. odnosno ishode obrazovanja u fizici u osnovnoj školi. Obaveza je nastavnika fizike da nastavu fizike ispuni što više aktivnostima u kojim učenici stiču znanje sopstvenim iskustvom. U nastavi fizike poželjna je kombinacija raznovrsnih metoda i oblika rada. koji integrišu više predmeta ). Stoga je upotreba kompjutera u nastavi fizike 91 . nastava fizike treba da bude zasnovana na učenju fizike kao sadržaja i procesa. aktivnom učešću učenika u svim etapama nastavnog procesa. Električna struja 3. veoma su pogodne problemski usmjerena i istraživačka nastava i rad u grupama / timovima te uključivanje učenika u izradu projekata (eksperimentalnih iz fizike. učenje procesa promatranja opisivanja. to uključuje konceptualno razumijevanje sadržaja fizike. Talasi 5. utvrđenim standardima obrazovnih postignuća u fizici i ostvarivanju principa inkluzivnosti u nastavi fizike. Fizika i priroda 2. Kretanje i sile 3. Građa tvari VIII razred 1. prikupljanja i zapisivanja podataka. U skladu s tim. Mjerenje 3. vodeći računa o njihovim didaktičkim potencijalima i funkciji. Pritisak 4.

potrebno je pratiti i ocjenjivati: izvođenje demonstracionih ogleda. sposobnosti i vještine: 30% -Afektivno učenje: 10% Ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama. slobodnih aktivnosti i učešće škole u raznim projektima. proizvoda i sredine učenja.). Resursi za realizaciju Za realizaciju ovog programa fizike neophodno je da škola osigura specijaliziranu učionicu za fiziku. rad na projektu. kreativnu razradu nekog zadatka (esej). Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju.nezaobilazna (simulacije i animacije fizikalnih sadržaja. Poželjno je i uključivanje problemskih zadataka. kreiranje modela. Za izvođenje eksperimenata škola osigurava potreban pribor. laboratorijski rad učenika. 92 . ali se kao relevantan omjer može smatrati: -Znanje sadržaja fizike: 60% -Procesi. Za učenje fizike od bitnog značaja su sva tri područja učenja. grafički i eksperimentalni zadaci. U svakom polugodištu osmog i devetog razreda radi se po jedna školska pisana zadaća. izvedbe (referat. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. procesa. obrada rezultata mjerenja i njihovo grafičko predstavljanje. primjerenih učenicima. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Dominantno mjesto treba da zauzmu zadaci– pitanja. kao i plan rada. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. tehnički proizvod). procedurama i instrumentima. jednostavni računski. Individualno prilagođeni program. Njihov sklad zavisi o prirodi izučavanog gradiva. korištenje interneta i dr. kao i obrazovne materijale i literaturu za potrebe redovne i izborne nastave fizike. sposobnostima i sklonostima. specifične komunikativne i radne vještine. vodeći računa o individualnim mogućnostima. zavisno o osobenosti potreba učenika određene populacije. laboratorij (može zajednički za prirodne nauke) i spremište za učila. Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocjenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. Rješavanje zadataka je izuzetno važna komponenta učenja fizike. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. odnosno uređaje za eksperimente (za eksperimente koje izvode učenici potrebno je najmanje šest kompleta). odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. razvijaju zajedno nastavnik fizike i stručni tim za podršku učenika s posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda.

saobraćaju. tijelo. debljine.. deci. -opisuje i upoređuje tijela i pojave po njihovim svojstvima. geografiji i dr. -iskazuju rezultate mjerenja i o njima raspravljaju. stanje. a razvoj tehnologija doprinosi poboljšanju kvaliteta života čovjeka. fizikalne pojave -zna da je fizika prirodna nauka i da se fizikalna slika svijeta mijenja. kretanje. mjeri dužine koristeći se odgovarajućim jedinicama i instrumentima. metar (m) -raspravlja s učenicima o važnosti duljine kao veličine u svakodnevnom životu. 93 . vrste grešaka. Podsticanje interesa i radoznalost za spoznavanje prirode -promatraju i raspravljaju o različitim prirodnim pojavama i ogledima koje izvodi nastavnik. ponašanje Aktivnosti učenika: Aktivnosti nastavnika: Učenik : Fizika i priroda -Pristup saznavanju prirode. -Fizikalna veličina Mjerenje -Međunarodni sistem mjernih jedinica (SI) -Mjerenje. služeći se modelom crne kutije. -prepoznaje razloge zbog kojih se javljaju greške u mjerenju. čestica. određuju srednju vrijednost. -sami izvode eksperimente. -za uvođenje učenika u svijet fizike. eksperiment -Priroda. -zapisuju podatke u odgovarajuće tabele i izračunavaju srednje vrijednosti. prečnika. svojstva tijela. diskutuju i objašnjavaju dobivene rezultate.FIZIKA. korištenju još nekih dopuštenih mjernih jedinica duljine. -prepoznaje simbole i SI mjerne jedinice nekih fizikalnih veličina. stavovi. metod fizike teorija. Razvoj navike istraživanja -Duljina. sportu. -procjenjuju i mjere duljine dužina. centi i mili. -razlikuje pojmove dužina i duljina. -sistematski upoznaje značaj i etape eksperimenta u procesa saznanja u fizici. -vodi s učenicima raspravu o potrebi korištenja standardnih mjernih jedinica. povezujući to s prethodnim iskustvima i znanjem iz drugih predmeta. VII razred – 1 čas sedmično. izvodeći odabrane eksperimente. odnosno njihovim skalama. određuju uzroke (razloge) koji su doveli do određenog rezultata. stanja tvari i promjene izazvane međudjelovanjima. -razlikuje značenja za kilo. -upoznavaju se sa različitim mjerilima . 35 časova godišnje CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI ISHODI Tematske cjeline / Teme Učiti: Znanje fizike: Proces i sadržaj Vrijednosti. materija. -Kritički rasuđuje o ulozi i značaju fizike – fizika nudi objašnjenje prirode. -iskazuje fizikalnu veličinu kao umnožak brojne vrijednosti i mjerne jedinice. fizikalni sistem. srednja vrijednost mjerene veličine Mjerenje duljine Razvoj svijesti o povezanosti teorije i eksperimenta -priprema vježbe mjerenja. nastavnik kreira problemsku situaciju. prikupljaju podatke. provjeravaju svoje ideje i zaključke. mjerila. opsega. procjenjuje pogrešku mjerenja na osnovu mjerne skale. -pomaže učenicima da naprave prve istraživačke korake u svijet fizike. -zna da odredi srednju vrijednost niza ponovljenih mjerenja. tvar.

-Zapremina tijela. vaga -zna da svako tijelo ima određenu masu i da je njegova masa stalna veličina. -određuju zapreminu nepravilnog čvrstog tijela koristeći se menzurom. Mjerenje vremena -Vremenski period. -određuju gustinu pravilnih i nepravilnih čvrstih tijela i tečnosti. litar (l) Mjerenje mase -uočava razliku između neposrednog i posrednog mjerenja. -pokazuje da neka tijela jednake zapremine imaju različite mase. -zna da je gustina količnik mase i zapremine tijela i da je karakteristično svojstvo tvari. -raspravlja s učenicima o mogućnostima mjerenja površine i zapremine. -koristeći tablicu gustina. kubni metar (m³). -ukazuje na razliku između pojmova masa i težina tijela i na povezanost mase tijela sa vrstom tvari od koje je tijelo napravljeno. kilogram (kg). satu. -na osnovu podatka za gustinu utvrđuju od koje je tvari napravljeno tijelo. -određuju gustinu smjese dvije tečnosti. -mjeri masu tijela pomoću vage i izražava je u različitim jedinicama. Mjerenje gustine -Masa tijela. kao i njegovom zapreminom. Tačnost i preciznost u mjerenju -određuju površine lista papira i zapreminu kvadra. kvadratni metar (m²) -određuje površine i zapremine. određuje vrstu tvari od koje je tijelo napravljeno. upoređuju mase različitih tijela. -izražava te veličine odgovarajućim mjernim jedinicama. Razvijanje svijesti o ograničenosti ljudskih čula i redu veličina objekata u prirodi -ukazuje na ulogu vremena i razliku između trenutka i vremena trajanja. -mjere zapreminu tečnosti. Razvoj navike rada u grupama / timovima -procjenjuju i mjere mase tijela koristeći se različitim vagama i izražavaju ih u različitim mjernim jedinicama. uz prethodno procjenjivanje. sekunda (s) -razlikuje pojmove trenutak i vremenski period. danu. -Gustina. -raspravljaju o vremenu i jedinicama.Mjerenje površine i zapremine -Površina plohe. -zna odnos sekunde prema minuti. -mjere periode trajanja nekih periodičnih pojava služeći se različitim 94 . trenutak -Mjerenje vremena. kilogram po metru kubnom (kg/m³) -određuje gustinu različitih tijela i izražava je različitim mjernim jedinicama.

prikazuje modele molekula i atoma.da je atom građen od protona. smjese hladne i zagrijane vode. neutrona i elektrona. iznose svoje ideje. -predstavlja historijski pregled spoznaje o čestičnoj građi tvari.da neka fizička svojstva tvari značajno zavise o rasporedu molekula . -ocjenjuje učenike. Mjerenje temperature -Temperatura -pravilno očitava temperaturu na Celzijusovoj i Kelvinovoj skali. -interpretira čestični model tvari: . predviđaju specifičnosti agregatnih stanja i kako ostvariti promjenu agregatnog stanja tvari. -nastavnik stvara problemsku situaciju i uvodi pojam modela vodi raspravu o građi tvari (neprekinuta ili čestična). vode. -Čestični model tvari -Molekule. koristeći se čestičnim modelom tvari. -zajedno s nastavnikom istražuju veze između eksperimentalnih činjenica i teorijskog modela odgovaraju na pitanja nastavnika. . odnosno međumolekularnom prostoru. tražeći najbolju ilustraciju / simulaciju čestičnog modela tvari. izvodi oglede.da su tvari izgrađene od čestica i da se te čestice neprestano i nasumično kreću.instrumentima. -ocjenjuje učenike. tečnih i gasovitih tijela. atomi -Agregatna stanja tvari -koriste se internetom.da je molekula građena od atoma. . -klasificira tvari prema agregatnom stanju u kojem se nalaze. 95 . služi se odgovarajućim ilustracijama / simulacijama. -pomoću čestičnog modela tvari opisuje i objašnjava razlike između čvrstih. -prezentiraju svoje radove. stepen Celzijusov (ºC) Građa tvari -Mjerenje temperature -priprema nizove zadataka za kontrolni rad. -Kelvin (K). -demonstrira svojstva tvari u pojedinim agregatnim stanjima. -pišu eseje u kojima razmatraju fizička svojstva tijela. . -mjere temperature zraka. -ukazuje na povezanost fizike s hemijom .

BIOLOGIJA 96 .

anatomskoj. te da doprinese kod učenika razvijanju pravilnog pogleda (svjetonazora) o živom svijetu. obuhvaćeni su mnogi uzročnici zaraznih bolesti kojima su izloženi ljudi i životinje kao i način zaštite. Zatim. funkcionalnoj raznolikosti životinja. Dat je također osvrt na ponašanje životinja. odnosno sticanje znanja iz oblasti etologije. Svrha ovog programa je sticanje novih znanja o morfološkoj. Područja učenja CILJEVI I ZADACI Učiti: Cilj nastave biologije je da učenicima obezbijedi sticanje osnovnih znanja o živom svijetu. u skladu s dostignućima savremene biološke nauke i prakse čiji su sadržaji neophodni za razumijevanje bioloških pojava. Istaknut je privredni značaj i važnost pojedinih skupina ili vrsta životinja kao i nužnost njihove zaštite i očuvanja. Također. biološkom disciplinom koja je u najvećoj mjeri zastupljena u ovom programu.BIOLOGIJA VII Programski sadržaji biologije za sedmi razred posvećeni su izučavanju životinjskog svijeta. OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Cilj nastave biologije 97 . Znanja iz navedenih oblasti povezana su sa sistematikom životinjskog svijeta. učenike će senzibilirati u pogledu pravilnog odnosa prema prirodi a posebno prema prirodnom naslijeđu Bosne i Hercegovine. procesa i zakonitosti o prirodi.

-interpretira model i poredi ga sa prirodnom realnošću. -razumije i koristi rezultate svog istraživanja za savladavanje nastavne građe i razvija kritičko mišljenje. vještine i navike. izvođenje. -ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada u nastavi. stičući nova znanja. klasificira stečena znanja. -Izvodi eksperimente radi otkrivanja informacija. istražuje. -posmatra živi svijet u prirodnom okruženju. proširuje ih i praktično primijenjuje. evaluacija. -stiče osnovna znanja o ponašanju životinja. prati i bilježi biološke pojave i procese kod živih organizama. bilježi rezultate. -modelirati. 98 . jedinke) građene od ćelija / stanica. -shvata i uočava da sva živa bića predstavljaju visoko organizirane prirodne sisteme (organizme. -koristi odgovarajući laboratorijski pribor. -učenici izvode disekcije nekih organizama: priprema. također koriste i druge izvore znanja. -razumije i koristi osnovne elemente naučnih metoda u biologiji.Znanje biologije Procesi -posmatra. -identificira i razumije različitosti i sličnosti životinjskih vrsta. radi u grupama. -mikroskopirati. parovima i pojedinačno. -razumije sistem klasifikacije životinjskog svijeta utemeljenog na osnovu srodničkih odnosa.

kao i to da se biološka slika svijeta mijenja tokom vremena. -opisuje. kritički razmišlja. razliku između biljne i životinjske ćelije. korištenje životinja u ishrani čovjeka. pravi portfolije sa porukama protiv narušavanja ravnoteže u prirodi. -svojim aktivnostima. 99 . -razumije klasifikaciju životinjskih organizma prema stepenu složenosti građe tijela i drugih karakteristika. u granicama mogućnosti.-stiče znanja koja doprinose održavanju i unapređenju zdravlja čovjeka i životinja. građu životinjske ćelije/stanice. -komunicira i iznosi svoje stavove. privredni značaj i zaštita. a zatim u velikoj grupi. -zna opisati čime se bavi biologija i njenu primjenu. građu i funkciju životinjskog organizma. Sadržaji -stiče osnovna znanja o živom svijetu u skladu sa dostignućima savremene biološke nauke i prakse. povezanost biologije sa drugim naukama i razvojem tehnike. doprinosi očuvanju životne sredine koja je pogodna za neometan život organizama. -razumije ulogu i značaj biologije za razvoj nauke i tehnologije uopće. -prihvata svjetonazor temeljen na dostignućima bioloških nauka i usvaja univerzalne odgojne vrijednosti. uči sadržaje koji se odnose na predmet proučavanja biologije i njihovu primjenu. -učenici u parovima. njene koristi za svakodnevni život. -sistematski pregled životinjskog svijeta temeljen na filogenetičkim odnosima. ali i samog čovjeka kao dijela prirode. objašnjava i analizira ponašanje životinja u sklopu obrade pojedinih sistematskih kategorija. -ponašanje životinja. diobu ćelije. prikuplja materijale. -radi u grupama. -primjena znanja biologije. razgovaraju o temi «Zdrav život».

tačnosti. -uočava povezanost biologije sa hemijom / kemijom i fizikom kao i ostalim prirodnim i društvenim naukama. -izgrađuje sposobnost kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. navike -podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u biologiji. stavovi. procesa učenja u grupi (timu). rada u grupama / timu. 100 . -cijeni stavove i shvatanje drugih (sposobnost tolerancije). samostalnog rada. -stiče neophodno saznanje o koristi izučavanja biologije. sistematičnosti.Vrijednosti . preciznosti. -usvaja naučni pogled na svijet. ali i samostalnog rada. -razvija navike u pogledu urednosti. evaluacije tuđih dostignuća i samoevaluacije. -razvija naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. međusobnog uvažavanja. -preuzima dio odgovornosti tokom zajedničkog rada.

. VII razred – 2 časa sedmično. mjerne instrumente. tkiva (trajni i svježi preparati). fiziologija.BIOLOGIJA. 101 . Vrijednosti. Građa i funkcija životinjskog organizma -zna građu životinjskih organizama prema nivoima tjelesne organizacije od nivoa ćelije / stanice do organizma. ponašanje Razvija naučne misli i stavove na osnovu fundamentalnih i primijenjenih bioloških znanja Zanimanje i radoznalost za znanje o prirodi Aktivnosti učenika: -vode diskusiju sa nastavnikom o izučavanju životinjskog svijeta. tkivo. organ. sistem organa. -podešava namještaj i preparate. tj. sistematika. 70 časova godišnje Ciljevi i zadaci Očekivani rezultati / obrazovni ishodi Znanje biologije: proces i sadržaj Tematske cjeline / teme Učiti: Uvod -Učenike upoznati sa ciljevima nastave biologije u narednoj školskoj godini. ćelija / stanica. učenika. Shvata pojavu bioraznolikosti kao nužne pojave u prirodi za opstanak živog svijeta i njegovog razvoja kroz vrijeme -nastavni proces usaglašava sa -posmatraju laboratorijski pribor psihofizičkim razvojem i koji mora biti čist mogućnostima (sterilan) prije prve upotrebe. upute za korištenje udžbenika i upoznavanje sa biološkim kabinetom (oprema) -Učiti o građi životinjskih organizama prema nivoima tjelesne organizacije. prostor u razredu potrebama nastavnih aktivnosti. etologija životinja)... općenito s biološkim disciplinama iz okvira kojih će sticati nova znanja (morfologija. Aktivnosti nastavnika: -motiviše učenike i razvija njihov interes za izučavanje biologije. -priprema -često rade u parovima i grupama laboratorijsku vježbu: -mikroskopiranje za kooperativno životinjske ćelije i učenje. Učenik: -zna da je biologija fundamentalna prirodna nauka / nauka o životu koja uključuje niz disciplina. stavovi. hemikalije.

posteri i dr. crteži. organa i sistema organa -Životinjska tkiva: epitelno. Građa i funkcija životinjskih tkiva. razmjenjuju mišljenja. -omogućava učenicima da uče zajedno. -uključuje učenike u grupni rad. zna razliku u građi između biljne i životinjske ćelije. ribosomi -Razlika između biljne i životinjske ćelije / stanice -Diobe životinjske ćelije:mitoza i mejoza – informativno -Haploidan i diploidan broj hromosoma -usvaja pojmove: tkivo. zna funkciju pojedinih organela. -samostalno i sa učenicima priprema nastavna očigledna sredstva (prirodni materijal. 102 . -donose u školu materijal koji su pronašli na internetu i drugim izvorima znanja. -stiče znanje o građi i funkcijama životinjskih tkiva. mokre preparate. Razvoj svijesti o značaju mikroskopa Ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada -izlaže radove učenika i zajednički ih ocjenjuju. organa i sistema organa od najjednostavnijih do tj.organizam Životinjska ćelija / stanica -Steći će znanja o građi životinjske ćelije / stanice kao osnovne jedinice životinjskog organizma -Organele ćelije: ćelijska opna . sarađuju i donose zaključke. mišićno. -zna navesti da se mitoza odvija kroz nekoliko faza i može objasniti bitne pojave u svakoj od njih. -usvaja detaljnija znanja o životinjskoj ćeliji. sistem / sustav organa. -zna da polne ćelije nastaju putem mejoze i razlikuje pojmove haploidan i diploidan broj hromosoma. mitohondrije. da se druže. centrozom.). -često koristi dodatne izvore podataka i podstiče učenike da prilože i svoje radove (modeli. nervno -Sistemi organa: kožni sistem organa. Shvataju jedinstvo živog svijeta kroz ćelijsku građu -grafički predstavljaju pojedine faze diobe životinjskih ćelija. najodvedenijih (komparativno morfološko – fiziološki pristup). jedro. potporno.Također. organ. organizam. citoplazma. -iskazuju svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenetičkim odnosima. -crtaju unutrašnje organe predstavnika pojedinih grupa životinja i modeliraju ih. -u dogovoru sa nastavnikom pripremaju različita nastavna očigledna sredstva. crteže).

kućica puževa i školjaka i dr.). -učestvuju u pravljenju zbirki beskičmenjaka (insekata. -rade u timu. -zna najbitniju i najznačajniju karakteristiku hordata – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta. -zna osnovne teorije o nastanku višećelijskih organizama. pljosnate gliste / pljosnati crvi. -stiče vještine posmatranja i analiziranja slika u . mekušci i bodljokošci / bodljari -iskazuje svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i opće unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenatičkim odnosima te značaju sistematike za druge biološke discipline. -prilagođava nastavne sadržaje učenicima sa posebnim potrebama. zoološki vrt i dr. člankovite gliste / prstenasti crvi. valjkaste gliste / obli crvi. uvažava prijedloge učenika u postupku osmišljavanja kriterija. -zna navesti glavne morfološke karakteristike svake sistematske grupe na višem nivou. insekti. razmnožavanje -Komparativno morfološko fiziološki pristup -Klasifikacija životinjskog carstva od praživotinja preko niza grupa ahordata: spužve.). sistem organa za disanje i cirkulaciju tjelesnih tečnosti. 103 . nervni / živčani sistem i osjetila. -posjećuju neki izložbeni prostor sa prepariranim ili živim životinjama (muzejsku zbirku. -zna koje zarazne bolesti mogu biti izazvane protozoama – način zaštite i liječenja. sistem organa za izlučivanje. probavni system / sustav i prehrana. -upoznavaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi ( uzgoj školjaka).Sistematika životinja i ponašanje životinja potporni sistem i kretanje životinja. Razvoj navike istraživanja -pomažu učenicima sa posebnim potrebama. zglavkari. Svijest o higijenskim navikama -posvećuje pažnju odnosu elemenata učenja i odgoja u sadržajima nastave biologije. -predočava učenicima kriterije za ocjenjivanje i o njima raspravlja prije ispitivanja. udžbeniku i drugim izvorima znanja. dupljari.

zavičaja i bilježe podatke o -pomaže učenicima istraživanju. -zna zašto su upravo ptice -posmatraju i analiziraju slike i sheme u udžbeniku i -priprema i izvodi laboratorijsku vježbu: prikupljaju disekcija žabe. -pregledava materijal koji donose učenici iz prirode.. etologija riba -Vodozemci: prijelaz na život u zračnu životnu sredinu (kopno). značaj u ishrani. razmnožavanje i -zna zašto je krvotok vodozemaca napredniji u odnosu na riblji. upoznaje njihovo ponašanje kao i značaj za prirodu. građa tijela. glavne grupe. -upoznaje se sa pojavom endemizma i znat će navesti niz endemičnih svojti (podvrsta i vrsta) u fauni BiH . podjela i značaj. kičmenjaci / kralješnjaci: opće morfološkoanatomske karakteristike. kolouste / kružnouste: glavne odlike i značaj -u okviru pojedinih sistematskih grupa životinja. pri određivanju vrsta uz pomoć odgovarajućih ključeva i drugih 104 . bezlubnjaci / kopljače. Razvijanje potrebe zaštite od otrovnih životinja i u pogledu prenošenja bolesti sa životinja na čovjeka Načini zaštite ptica i očuvanje njihovog staništa Razvoj svijesti o ugroženosti i zaštiti sisara -zna da su gmizavci evolucijski prvi pravi kopneni kičmenjaci. pojam postepene preobrazbe (metamorfoze). također i štampani materijal. Doprinosi kod učenika razvijanju pravilnog pogleda (svjetonazora) o svijetu u skladu sa dostignućima savremene biološke prakse -upoznavaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi (uzgoj riba). te raspravlja sa učenicima o važnosti -istražuju ptice svog i značaju određene sistematske grupe. rasprostranjenost. -priprema laboratorijsku vježbu (disekcija ribe) i određivanje riba pomoću ključa. -priprema grupni odlazak učenika u muzej ili zoološki vrt. materijale iz drugih izvora. a posebno za čovjeka. -Ribe: opće osobine.-Hordati / svitkovci: osnovne karakteristike – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta. građa i razmnožavanje.

lovna divljač). izumrli gmizavci -Ptice: opće odlike građe i razmnožavanja. glavne grupe i značaj -Gmizavci / gmazovi: prilagođenost vazdušnoj / zračnoj sredini. -produbljuje znanje o sistematici životinja na osnovu pregleda filogenetskog razvoja životinjskog svijeta. stalna temperatura tijela. -često koristi dodatne izvore podataka i podstiče učenike da prilože svoje podatke. najvažnije grupe ptica. 105 . izvora. -zna glavna obilježja ove veoma raznolike skupine po kojima se razlikuju od svih drugih životinja. seoba ptica. a to su: dlaka i prehrana mladunčadi mlijekom.perje kao zaštita i stalna temperatura tijela. -raspravlja s učenicima na koje načine možemo zaštititi ugrožene sisare. opće osobine građe i razmnožavanja. polni dimorfizam i briga o potomstvu -Sisari / sisavci: opće odlike i raznovrsnost sisara. polni / spolni dimorfizam i briga / skrb o potomstvu za razliku od svih drugih životinja najbolji letači. . -potiče učenike da se uključe u rad neke ornitološke organizacije. porijeklo i značaj (stočarstvo. rasprostranjenost. sistematske grupe. -značaj ponovnog naseljavanja istrijebljenih životinja u staništa odakle su nestali. važnije grupe sisara. posebno prema domaćim i kućnim ljubimcima Razvoj svijesti o značaju biologije za razumijevanje svijeta u kojem čovjek živi na osnovu znanstvenih spoznaja -sakupljaju razne tekstove i fotografije i prave zbirke i panoe prema sistematskoj podjeli sisara. -zna zašto je metabolizam ptica intenzivan. Razvijanje pravilnog odnosa prema životinjama općenito.razviće.

Ovu činjenicu treba imati stalno na umu tokom realizacije nastavnih sadržaja iz predmeta Biologija i shvatiti je kao veliku prednost i olakšicu u radu s učenicima. posebno u vanrednim uslovima života (elementarne nepogode i rat). grafikona i modela. Da bi se ostvarili navedeni ciljevi nastave biologije tokom osnovnog obrazovanja. shema. fiziologija. . evolucija. te ih ocjenjuje. značaj i efekte nastave biologije za svakodnevni život kao i osnovu za dalje školovanje. . nastavnik u svom radu treba u velikoj mjeri uložiti potreban napor u obrazovno-odgojnom djelovanju i uticaju na učenike.sabiranja. etologija. korištenje u ishrani u vanrednim uslovima -poznaje određeni broj vrsta divljih životinja koje se mogu koristiti u ishrani. -izvodi učenike u prirodu na sigurne prostore. -istražuju koje su divlje životinje jestive i na koji način se mogu pripremati i konzervirati. prepariranja i izrade zbirki dijelova ili cijelih organizama u ograničenom broju. Obrazovno-odgojna postignuća nastavnika iz različitih bioloških disciplina s obzirom na problem istraživanja (citologija. DIDAKTIČKO . Da bi se na ovim temeljima dalje razvijao i obogaćivao interes učenika za prirodu.predstavljanja građe i funkcija živih organizama putem crteža. sistematika. -redovno provjerava znanje učenika i ostala postignuća.Značaj životinja za čovjeka -Kratak pregled filogenetičkog razvoja životinjskog svijeta -Značaj životinja za čovjeka. zoologija.posmatranja (u prvom redu prirodnih objekata – živih organizama ili njihovih preparata).METODIČKE NAPOMENE Predmet nauke biologije je živi svijet koji općenito kod učenika od najranijeg stepena obrazovanja izaziva veliki interes. mikologija. jestive životinje vodene i vazdušne sredine. Iskustva stečena u nastavi biologije bit će dobra osnova da učenici shvate potrebu.sakupljanja. genetika. morfologija. kod učenika treba razvijati sposobnosti: . antropologija. omogućit će učenicima da se u osnovnoj školi razvije pozitivan stav prema biološkoj nauci.uočavanja promjena u vremenu i prostoru. 106 . ekologija). . . mikrobiologija). klasificiranja i tumačenja podataka. jednako i s obzirom na predmet istraživanja (botanika.

ali i razvijanju sposobnosti učenika da kolektivno rade i preuzimaju dio odgovornosti za postignute rezultate rada. ovisno od lokacije i mogućnosti škole) treba izvesti da bi se savladalo gradivo iz sistematike. To se postiže putem kontinuirane provjere. sakupljanje i bilježenje podataka u toku ogleda i njegovog ishoda. Korištenje mikroskopa i savladavanje tehnike mikroskopiranja treba realizirati tokom obrade gradiva vezanog za citologiju. Provjeru prati ocjenjivanje . jer su učenici u poziciji da budu pobuđeni na ulaganje vlastitog napora u saznavanju i donošenju zaključaka. etologije i ekologije. a u proces ocjenjivanja treba uključiti i učenike. uz obalu tekućice. bilo demonstrativno ili tokom rada u grupama. Izvođenje ogleda. posmatranje ponašanja životinja. Frontalni oblik rada treba što češće zamjenjivati radom u grupama. psiho-fizičkim razvojnim stepenom učenika i materijalnim mogućnostima škole. gajenje biljaka i životinja. izrada nastavnih sredstava. a to će biti uslovljeno nastavnim sadržajem. sistematiku i to u granicama materijalnih mogućnosti škole i uzrasta učenika. U pogledu načina primanja bioloških informacija. Učeniku pruža mogućnost da samostalno stiče i proširuje znanje u vannastavnom vremenu i priprema ga za cjeloživotno učenje. parku. u parovima i individualiziranim radom. što podrazumijeva da nastavnik zna i umije sabrati i emitirati zanimljive emisije iz prirode putem TV ekrana i multimedijskog projektora povezanog s kompjuterom. Nastavnik mora u procesu nastave koristiti sve raspoložive oblike rada. izrada postera. Ocjena mora biti javna. Napredovanje učenika Nastavnik je dužan kontinuirano pratiti rad učenika da bi mogao steći uvid u njihovo napredovanje u pogledu sticanja znanja.praktičnog uticaja na prirodu sukladno potrebi zaštite i unapređenja prirode. također praktične primjene znanja u pogledu zaštite osobnog zdravlja putem dobrih higijenskih navika i pravilne ishrane. vještina i navika. sakupljanje svježeg biljnog i životinjskog materijala kao i njegovog prepariranja. Rad na terenu (u šumi. Učenicima treba redovito davati domaće zadatke vodeći računa da budu primjereni raspoloživom vremenu kojeg mogu odvojiti za predmet Biologija u kompleksu ostalih zastupljenih predmeta u nastavnom planu. pismeni i praktični oblik provjere napredovanja učenika. izvođenje ogleda. Promjena forme doprinosi zanimljivosti nastave. Ovako stečeno znanje učenika je trajnije i višedimenzionalno. posmatranje TV obrazovnih emisija i informacija stečenih preko interneta. Ukoliko nastavnik 107 . treba primjenjivati usmeni.aktivnost nastavnika od izuzetne važnosti. bare i mora. treba biti obavezno uključeno u realizaciji odgovarajućih sadržaja. livadi / travnjaku. Problemska i interaktivna nastava treba da bude dominirajuća. S obzirom da treba maksimalno težiti da ova aktivnost bude objektivna i da broj ocjena bude velik. Zadaci mogu biti: kratki eseji. učenici imaju vrlo visoke zahtjeve.. Korištenje elektronskih nastavnih sredstava predstavlja osnovni zahtjev. nastavne metode i nastavna sredstva.

ali isto tako svim audiovizuelnim pomagalima i sredstvima. mikroskopima. a na bar jednom zidu treba postaviti podlogu pogodnu za postavljanje postera. Na više mjesta trebaju biti instalirani mokri čvorovi i izvodi električne struje. Također. Isto tako će surađivati sa pedagogom škole. u granicama mogućnosti. ova učionica treba da bude opremljena sa: modelima. Resursi za realizaciju programa Za nastavu biologije neophodna je specijalizirana učionica (kabinet) koja neće biti okrenuta sjevernoj strani. priborom za disekciju. donekle adekvatna zamjena može biti cvijetnjak ili dio dvorišnog prostora uz školsku zgradu. 108 . Kreiranje nastavnog sadržaja primjerenog sposobnostima učenika zahtijevat će od nastavnika primjenu specifičnih metoda i oblika rada. Također. Rad u vrtu će polučiti dobre odgojne i obrazovne vrijednosti. Ukoliko škola ima širi zeleni pojas u svom okruženju. za organiziranje različitih oblika rada. jedan dio prostora mora biti odvojen za organizaciju živog kutka.stekne naviku da učeniku obrazloži ocjenu koju mu je dao. Školski namještaj (klupe i stolice) trebaju biti prilagođene za premještanje tj. suhim i mokrim preparatima. Također će morati voditi računa da i ostali učenici učestvuju. u radu s kolegom kojem je potrebna pomoć i razumijevanje vršnjaka. Nastavnik mora biti spreman na dodatne i fizičke i psihičke napore koji će mu u konačnici otvoriti nove vidike i puteve i dati snage i sposobnosti da doprinese osposobljavanju i ovih učenika za samostalan život. intenzivno s roditeljima. Inkluzivna nastava Uključenje učenika sa posebnim potrebama u nastavu sa ostalim učenicima postavlja pred nastavnika zadatak da svoj rad u svim segmentima treba prilagoditi zahtjevima ovih učenika. nastavnik može zajedno s učenicima organizirati i održavati školski vrt. mikroskopskim preparatima. U nedostatku uslova za osnivanje vrta. Internet konekcija također mora biti prisutna. a moguće i zdravstvenim osobljem da bi zajedničkim snagama na adekvatan način pristupili radu s učenikom. ponekad i skromne ekonomske učinke. on će postupno sticati uvid u kriterije ocjenjivanja te će s vremenom i sam moći vrlo objektivno ocjenjivati sebe i svoje kolege. izložaka koje priprema nastavnik i učenici. zidnim slikama. Ovaj laboratorij treba da prati manja prostorija u kojoj će nastavnik pripremati nastavu. a često i korištenje nastavnih sredstva prilagođenih učeničkim potrebama.

GEOGRAFIJA 109 .

florne i faunističke karakteristike. međusobni uticaj i međusobna zavisnost Evropa Prirodne i društvene karakteristike -Služiti se literaturom i samostalno dolaziti do potrebnih informacija -Posmatrati okolinu u kojoj žive radi prikupljanja informacija o pojavama u prirodi i društvu i njihovoj analizi -Klasificirati prirodne i društvene -Služiti se geografskom kartom. demografsku -Značenje i uzajamna povezanost prirodnih i društvenih pojava i procesa u svjetlu savremenih dešavanja u svijetu -Regije svijeta – njihova međusobna povezanost. -Nabrojati vrste kraških oblika. -Znati strukturu stanovništva (raznolikost etničkog i jezičkog sastava stanovništva). znati objasniti razuđenost obala .GEOGRAFIJA ODGOJNO . 110 . dinamiku stanovništva (analizirati demografske karte). ostrva. prirodno-geografske i društveno-geografske odlike. -Znati na geografskoj karti pokazati granice Evrope. klima. stanovništvo i naselja na Zemlji. moreuze. od čega zavisi karakter naselja na Zemlji. gdje se nalazi Evropa. saobraćaj. gustinu naseljenosti.OBRAZOVNI ZADACI I CILJEVI PROGRAMSKIH SADRŽAJA GEOGRAFIJE PODRUČJA UČENJA TEMATSKE CJELINE CILJEVI I ZADACI PRETHODNA ZNANJA OČEKIVANI REZULTATI Učiti – znanje: -Kontinenti. -Šta je struktura stanovništva. vrste mora. rijeke i jezera. gustina naseljenosti. -Znati pokazati na geografskoj karti evropska mora. dinamika stanovništva. njihove posljedice. -Znati pokazati i objasniti morske slivove. migraciona kretanja u prošlosti i danas. klimatske karte . reljef. proizvodnju energije . geomorfološke cjeline (mlađe i starije planine – geomorfološke različitosti). -Analizirati značaj rijeka za snabdijevanje stanovništva vodom. moreuze. morske i riječene slivove. najveće rijeke u njima. znati analizirati klimatske dijagrame. koristiti kartografske znakove. ostrva i poluostrva. -Uticaj klimatskih faktora na floru i faunu Evrope. zaljeve. poluostrva. -Šta su naselja i koje su vrste naselja .

njihove prirodne i društvene karakteristike. pokazati na geografskoj karti. privredni i turistički značaj. Sposobnosti -Samostalno pronalaženje informacija o zakonomjernosti i međuzavisnosti odvijanja prirodnih i društvenih pojava -Gdje se nalazi Sredozemlje. uslove za razvoj poljoprivrede. -Privredni tokovi i najveći privredni centri Evrope. stagnaciju. industrijalizaciju. -Znati značaj EU i zašto sve zemlje Evrope nastoje postati njene članice. saobraćajni. koja mora nazivamo -Znati objasniti (na geografskoj karti) geografski položaj. prirodna bogatstva. crtanje. ovakvih kakve su danas -Zemlje koje su nastale na prostoru Evrope. faktori koji su uticali na formiranje Evrope i njenih regija. pisanje izvještaja o istraživanju. a posebno reprezentativne zemlje -Uvođenje učenika u metode naučnog istraživanja (neposredno posmatranje. šta su ostrva.pojave i uočavati međusobnu zavisnost i uticaj jednih na druge -Prepoznavanje geografskih objekata na geografskim kartama. 111 . poluostrva. regije Evrope. znati analizirati ekonomsku kartu Evrope i koristiti se njom . znati se koristiti kartografskim znacima -Određivati udaljenosti u prirodi uz pomoć brojčane razmjere (mjerila) i razmjernika -Činjenice – pojmovi koji se odnose na izučavanje regionalne geografije Evrope i svijeta -Evropa. rad na uzorcima. skiciranje. -Znati objasniti uslove privrednog razvoja.

obala i njena razuđenost. razlikovati i objasniti kraške oblike i strukturu zemljišta Sredozemlja.Zemlja. -Zašto je ovo specifičan prostor u historijskom. -Prirodna bogatstva i mogućnosti njihovog iskorištavanja. raspored padavina u toku godine. kako u regionu tako i na evropskom kontinentu . uzroke niskog stepena privrednog razvoja.uzroke političke nestabilnosti. privredna razvijenost i uslovi za razvoj privrede. -Znati pokazati geomorfološke cjeline (reljefne različitosti). -Razvijanje kritičkog mišljenja. njegov značaj u geografskom i historijskom smislu. naučnog razmišljanja i izlaganja Evropsko Sredozemlje -Razvijanje socio-emocionalnih sposobnosti učenika -Prostiranje i položaj evropskog Sredozemlja. navike Azijsko Sredozemlje 112 . -Značaj nafte. prirodno-geografskom i društveno-geografskom smislu. zašto je evropsko. hidrografske karakteristike. stavovi. klimatske i hidrografske karakteristike. stari gradovi – centri kulturnog. značaj geografskog Vrijednosti. najznačajniji gradovi. -Karakteristike biljnog i životinjskog svijeta. -Karakteristike klime.i procesa -Povezivanje poznatog (već naučenog) gradiva sa novim i nepoznatim . prirodno-geografske i društveno-geografske karakteristike njenih kontinenata i regija Sredozemlje – Mediteran -Razvijanje i njegovanje geografskog načina razmišljanja -Razvijanje sposobnosti izvođenja samostalnih ili zajedničkih zaključaka na osnovu prezentiranih i samostalno prikupljenih informacija -Razvijanje kritičkog mišljenja. -Stanovništvo i nasalja Sredozemlja. -Geomorfološke. -Stanovništvo i naselja tih zemalja. industrijskog i historijskog značaja. izdvajanja bitnog od nebitnog individualnim radom sredozemnim. razvijanje sposobnosti samostalnog planiranja. pravac pružanja planina. -Karakteristike najznačajnijih zemalja Sredozemlja i njihov uticaj na politička i privredna dešavanja. -Značaj Sredozemlja na historijska dešavanja u prošlosti i njegov uticaj na današnji privredni razvoj i kulturu. klimi koja je zastupljena uz obale Sredozemnog mora. poluostrva i ostrva Sredozemlja. što je korelacija između nastavnih predmeta geografije i historije. -Znati pokazati pripadajuća mora. a iz historije znati o kulturama i civilizacijama koje su nastale na ovom prostoru. -Narodi koji su se nastanili na ovom prostoru.

-Demografske i privredne karakteristike 113 . -Geomorfološke. fjordovi i fjeldovi. prirodna bogatstva. dinamika stanovništva. -Demografske karakteristike. evaluaciju i samoevaluaciju -Razvijanje navike za istraživanje i upoznavanje geografskog prostora u kojem žive ili se nalaze -Razvijanje navike očuvanja geografske sredine radi boljeg kvaliteta života sada i u budućnosti -Položaj afričkog Sredozemlja na karti. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Zapadne Evrope. prostorni obuhvat. veliki Skandinavski poluotok. klimatske i hidrografske karakteristike. -Značaj morskih tjesnaca (Bosfora i Dardanela). položaj Sjeverne Evrope. -Znati na geografskoj karti objasniti -Razvijanje moralnih – etičkih vrijednosti i stavova Sjeverna Evropa -Prostiranje Sjeverne Evrope. toplotni pojas u kojem se prostire. tolerancije i vlastitog značaja u sredini u kojoj žive i rade. u grupi ili samostalno -Razvijanje svijesti o značaju učenja geografije i vaspitanja u duhu geoekoloških principa. klima i rijeke. geomorfološke. Afričko Sredozemlje -Osposobljavanje za grupni rad. klimatske i hidrografske karakteristike. hidrografske i klimatske karakteristike. -Pustinje i oaze. ali i geostrateški značaj. razuđenost obale. klima Sjeverne Evrope. geomorfološke. položaja u geostrateškom i vojnom smislu. saobraćajni značaj. geografski položaj.Razvijanje pozitivnih stavova prema okruženju. prostor sukoba velikih sila. -Demografske i privredne karakteristike (visok životni standard i industrijski najrazvijenije zemlje. hidrografske i klimatske karakteristike. -Osnovne geografske podatke o zemljama Zapadne Evrope. Geomorfološke. njegov značaj. -Položaj Zapadne Evrope. geografski položaj azijskog Sredozemlja. -Karakteristike reljefa i klime ovog područja. gustina naseljenosti. razuđenost -Navika preuzimanja odgovornosti za Zapadna Evropa izvršavanje dobijenih zadataka. -Velike pustinje i uzroci njihovog nastanka. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. Prostorni obuhvat. njegov značaj. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. -Značaj Nila za razvoj kulture i civilizacije. Suecki kanal – njegov saobraćajni. prostor sukoba interesa velikih sila. -Sjedište NATO-a i EU–Brisel. samostalan rad. -Prostor najvećih pustinja na Zemlji. gradski centri. -Stočari nomadi – «pustinjski narod». postupaka i metoda djelovanja obala. Demografske karakteristike. mora na koja izlazi Sjeverna Evropa. velika prirodna bogatstva). prostorni obuhvat. -Tri reljefne cjeline i njihove karakteristike. prirodna bogatstva.

zemlja jezera. geomorfološke. prostorni obuhvat. -Demografske i privredne karakteristike (golema prirodna bogatstva). specifičnosti pojedinih zemalja. -Osnovne geografske podatke o zemljama Srednje Evrope. toplotni pojas u kojem se prostire. država koja zauzima najveće prostranstvo na svijetu. uloga. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Srednje Evrope. golema prirodna bogatstva). -Demografske i privredne karakteristike (visok životni standard i veoma razvijena industrija. klima i rijeke. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Ruske Federacije (istočnoevropske ravnice i Sjevernu Aziju). -Narodi koji nastanjuju ovaj proctor. geomorfološke. geografski i historijski značaj. razuđenost obale. gustina naseljenosti. hidrografske i klimatske karakteristike. značaj Ruske Federacije. -Osnovne geografske podatke o Ruskoj Federaciji. dinamika stanovništva. gradski centri. -Položaj Srednje Evrope. geomorfološke. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. -Demografske i privredne karakteristike (golema prirodna bogatstva).-Narodi koji žive na ovom prostoru. toplotni pojas u kojem se prostire. dinamika stanovništva. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. geografski položaj. klima i rijeke. -Alpske zemlje. gradski centri. gustina naseljenosti. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. velike ravnice. razuđenost i karakter obala Srednje Evrope. prostorni obuhvat. velike ravnice Evrope. -Finska . gustina naseljenosti. razuđenost i karakter obala Istočne Evrope. toplotni pojas u kojem se prostire. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Istočne Evrope. hidrografske i klimatske karakteristike. -Položaj Ruske Federacije. Srednja Evropa (najviši životni standard). hidrografske i klimatske karakteristike. gradski centri. -Osnovne geografske podatke o zemljama Istočne Evrope. klima i rijeke. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. razuđenost obale. prostorni obuhvat. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. dinamika stanovništva. Ruska Federacija (istočnoevropska nizija i Sjeverna Azija) 114 . geografski položaj. razuđenost i karakter obala Istočne Evrope i Sjeverne Azije. Istočna Evropa -Položaj Istočne Evrope.

Mediteran Društveno uređenje BiH Azija – opći pregled Centralna Azija i Zakavkazje Monsunska Azija (Južna.Jugoistočna Evropa Azijsko Sredozemlje Afričko Sredozemlje Regije Evrope: Zapadna Evropa Sjeverna Evropa Srednja Evropa Istočna Evropa 115 . Jugoistočna i Istočna Azija) Afrika Amerika (Angloamerika i Latinska Amerika) Australija Okeanija Polarne oblasti BOSNA I HERCEGOVINA Ime. historijski razvoj i prirodna i kulturna baština BiH Prirodno-geografske odlike BiH Društveno-geografske odlike BiH Regionalna podjela BiH Geoekologija Evropsko Sredozemlje Balkansko poluostrvo .OSNOVNI SADRŽAJI VII RAZRED VIII RAZRED IX RAZRED Evropa – opći pregled Sredozemlje .

dovodili su do čestog ponavljanja istih sadržaja. tj. i 2. ali se direktno naslanja na sadržaje Prirode i društva u 1. Korelacija geografije s prirodnim grupama nauka (predmeta). Predmet Geografija se počinje izučavati u VI razredu devetogodišnjeg obrazovanja. VII. promijenivši pristup redoslijedu obrade nastavnog gradiva. Ovaj program obezbjeđuje korelaciju između srodnih nastavnih područja (predmeta). Nastavni sadržaji (gradivo). bili su preobimni.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Nastavni program geografije se zasniva na savremenim dostignućima geografije kao nauke. a i s ostalim nastavnim predmetima. prilagođene savremenim potrebama i mogućnostima kako učenika tako i nastavnika. kao i predmeta Društvo u V razredu. izvršio racionalizaciju i sveo nastavne sadržaje na prihvatljivu mjeru. izbjegavajući obradu nastavnih sadržaja koji se obrađuju u okviru drugih nastavnih predmeta da bi se izbjegla ponavljanja (dupliranja). bili pretrpani dosadnim i neinteresantnim sadržajima. čiji je u suštini sastavni dio. je vrlo bitna radi stvaranja cjelovite slike geografije svijeta. ne u funkciji ponavljanja i utvrđivanja nego kao ponovno učenje novog gradiva. na kraju 2. Ovaj program je prilagođen savremenim i tradicionalnim metodama nastave u osnovnoj školi gdje će grupni rad i individualizacija nastavnog procesa biti osnova za obradu ovako zamišljenih nastavnih sadržaja. trijade osnovnog obrazovanja i vaspitanja. koji su obrađivani do sada. VIII i IX razredu. čime su program. naučnu terminologiju i specifičnost učenika i nastavnoga procesa. uvažavajući naučnu. ne zanemarujući osnovne didaktičko-metodske principe. trijade i tokom čitave 3. trijadi. 116 . Ovaj Nastavni program je izvršio preraspodjelu nastavnog gradiva. a u skladu sa principima Okvirnog nastavnog programa nastave geografije u osnovnoj školi. čemu su u dobroj mjeri doprinijeli i pisci udžbenika. Nastavne teme predmeta Društvo (V razred) su direktni uvod u geografske i historijske sadržaje koji će se obrađivati u VI. odnosno stručnu tematiku. kao i radi sticanja percepcije cjelovitosti prirode i društva koji ih okružuju. a i udžbenici.

Njihova zakonomjernost i usklađenost zavise od niza faktora. omogućava slobodu izbora sadržaja koji će se temeljitije obraditi. • ekološka svijest i zaštita biljnog i životinjskog svijeta. ljubav prema zavičaju (pojam koji se sve manje koristi. predviđen ovim NPP-om. kojim pripada i Mediteran – Sredozemlje. pa i učeniku. kao zastario i prevaziđen). a ogleda se u vrijednostima kao što su: • znatiželja i oduševljenje prirodom i prirodnim pojavama...). je u skladu sa potrebama i mogućnostima (sposobnostima) djece. a koncipiran je tako da nastavniku. Njegovanje ljubavi prema zavičaju i domovini stalni je zadatak nastave geografije. odnosno evroazijskog kontinenta kao i dijela Afrike. o čemu se mora voditi računa. • želja za očuvanjem i zaštitom prirodne i kulturne baštine. • Terenska i nastava van učionice treba biti logistički i stručno dobro pripremljena (u korelaciji s drugim nastavnim predmetima – Historija. Bosanski / hrvatski / srpski jezik. U VII razredu je predviđena obrada evropskog. Za učenje geografije (kao i za druge nastavne predmete) bitna su sva tri područja učenja. jedinstvenost i međuzavisnost prirodnih i društvenih faktora. Jugoistočnoj Evropi i Mediteranu je dato više prostora nego ostalim temama. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba provjeravati i ocjenjivanje vršiti u kontinuitetu. odnosno kojima će se šire baviti (kroz timski rad. vodeći računa o individualnim mogućnostima i sposobnostima učenika.Obim znanja. samostalno pronalaženje činjenica – informacija koji tretiraju određeni problem). jer je to okruženje gdje djeca i mi živimo. 117 . Biologija. koji su često i objektivne i subjektivne prirode. Jedan od zadataka Nastavnog programa geografije jest i razvijanje smisla za timski rad kako bi učenici usvojili određene vrijednosti i usvojili pozitivne stavove o potrebi saradnje među ljudima i poštovanja tuđeg rada. • osjećaj za lijepo. Da bi se izbjeglo ponavljanje gradiva o Jugoistočnoj Evropi i u VII i u IX razredu. Ovim NPP-om je predviđeno da se u VI razredu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz predmeta Geografija obradi opća geografija i da učenici steknu osnovna znanja o geografiji kao nauci da bi u narednim razredima mogli razumjeti gradivo regionalne geografije svijeta. samostalan rad. rad u parovima. Smatrali smo da ovakav pristup proizilazi iz principa od bližeg ka daljem i od poznatog ka nepoznatom. • izborne su teme predložene kao projekti i istraživanja. kao izvore civilizacije i kulture koju baštinimo svi mi koji danas živimo na Zemlji. razumljivo.

Pored tradicionalnog ocjenjivanja. zajedničko ocjenjivanje i samoocjenjivanje da bi kod učenika razvili sposobnost kritičkog odnosa prema vlastitom i tuđem radu kao i objektivnog odnosa prema sebi i okolini u kojoj živi. Primjenjivati. u manjoj i većoj mjeri. odnosno kompjuterom. nadležne institucije su obavezne da obezbijede kabinete za geografiju. u svakom mogućem slučaju. telurijem ili nekim savremenijim sredstvom za objašnjavanje revolucije i rotacije. dodatne nastave i terenske nastave.učesnika u nastavnom procesu. a sve u skladu sa uslovima rada škole i mogućnostima učenika. U skladu sa naprijed navedenim. videotoptom. 118 . Prilagođavanja programa školama koja rade sa djecom sa posebnim potrebama Za učenika sa posebnim potrebama (inkluzivna nastava) potrebno je sa stručnjacima za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje revidirati postojeći program nastave geografije i prilagoditi ga djeci sa posebnim potrebama da bi se što lakše i bezbolnije uklopili u redovnu nastavu. S obzirom da je inkluzivna nastava.Teoretska znanja su bitna kao što su bitna znanja iz oblasti kartografije. Potrebno je da obezbijede posebnu prostoriju kao spremište za nastavna sredstva koja će biti u svakom trenutku pri ruci i nastavnicima i učenicima. literaturom koju će učenici samostalno . Resursi za realizaciju ovog programa Za realizaciju programa nastave geografije. što je i cilj inkluzivnog vaspitanja. sredstvima. prilikom provjeravanja i ocjenjivanja treba se koristiti različitim metodama. kao i provjere uspješnosti primijenjenih nastavnih metoda i sredstava koja su korištena prilkom obrade nastavnog gradiva geografije. opremeljene sa svim vrstama geografskih karata. procedurama i instrumentima. individualna nastava. treba koristiti i druge metode i sredstva kako bi ocjenjivanje bilo što objektivnije. Usmeno i pismeno provjeravanje znanja treba da budu ravnomjerno raspoređeni i da imaju za cilj provjeru postignuća učenika.individualno analizirati i prezentirati na časovima slobodnih aktivnosti. i na zadovoljstvo i učenika i nastavnika . grafoskopom. a elemenat aktivnog učenja je također vrlo važan prilikom ocjenjivanja i provjeravanja. sa voditeljima takvih škola uskladiti i individualne programe za djecu sa posebnim potrebama.

Društveno-geografske odlike Evrope -Znaju o stanovništvu (strukturi. PONAŠANJA Izgrađivanje pozitivnog stava o kontinentu na kojem učenici žive. njihovim kulturama. tekstova -Pomaganje učenicima u izradi slijepih karata i unošenju geografskih podataka u njih -Pomaganje učenicima pri izradi starosno-spolne piramide 2. geografskih karata. njegovim narodima i zemljama koje su nastale na tom prostoru Razvijanje poštovanja prema drugim narodima. VII RAZRED – 2 časa sedmično. 70 časova godišnje TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. globusa. EVROPA Geografski položaj. dinamici. rijeka i jezera -Sposobnost „čitanja“ klimatoloških. rijeka i jezera -Izrada spolno – starosne piramide i obilježavanje područja sa većom gustinom naseljenosti (rad u parovima i grupama) -Priprema didaktičkog materijala. biljni i životinjski svijet) -Sposobnost prepoznavanja na geografskim kartama. geoloških i geomorfoloških karata Evrope -Osposobiti učenike da na demografskim kartama mogu odrediti područja veće i manje gustine naseljenosti. Prirodno-geografske odlike Evrope 3. obale i mora Evrope -Sposobnost pronalaženja na geograf. saobraćaju i privrednim djelatnostima stanovništva) 119 . geografski položaj. STAVOVI. područja velike -Samostalna izrada slijepe karte Evrope -Unošenje u slijepu kartu najznačajnijih planina i ravnica (reljefnih cjelina). kartama reljefnih cjelina i oblika.GEOGRAFIJA. granice i veličina -Učenici na geografskim kartama trebaju znati odrediti položaj Evrope i njene granice prema ostalim kontinentima -Prepoznaju prirodno-geografska obilježja (reljef. naseljima. a koji žive na prostoru cijele Evrope AKTIVNOSTI UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 1. granice. klimu vode.

Balkanski i Maloazijski). -Osposobiti učenike za analizu klimograma (padavine i temperature) . -Uočiti značaj regije kroz različite historijske epohe (Feničanska država. čime je okrnjena izvorna kulturna baština te istaći potrebu za restauriranjem. evropsko. a naročito povoljnost klime za život -Prepoznati izuzetno povoljan geografski položaj regije prepoznavanja na geografskim kartama prostora Mediterana i njegovu podjelu na evropsko. Libija. -Odrediti i pokazati na karti mlada nabrana gorja. obnovom i čuvanjem tih spomenika Razvijati osjećaj za čuvanja svih. kao najvažnijim energetskim izvorima. afričko i azijsko Sredozemlje Razvijanje svijesti o bogatom kulturno – historijskom naslijeđu Mediterana Skrenuti pozornost na mnoge spomenike koji su tokom duge historije porušeni ili oštećeni. Rimsko carstvo – samo informativno. Arabija. da je energija faktor koji mjenja savremeni svijet i da su zemlje bogate naftom (S. -Nastavnici trebaju ukazati na primjeru nafte i plina. -Pokazati na karti mjesta sa velikom gustinomm naseljenosti. Emirati) napravile veliki civilizacijski skok u razvoju .Spoznati i istaknuti klimatske razlike (naročito u količini padavina) između zapadnog i istočnog Mediterana. SREDOZEMLJE – MEDITERAN (definicja prostora. Apeninski. a posebno prirodnih ljepota regije. te poticati ekološku svijest (istaći opasnosti od pojave požara u ljetnom periodu vrućine i suše) -Pronaći na karti sva mora Sredozemlja te veća ostrva ili grupe ostrva. Evropsko Sredozemlje -Prepoznati da je Mediteran ishodište. azijsko i afričko Sredozemlje) 5. kao i četiri velika poluostrva (Iberijski Pirinejski. žarište i rasadište posebno zapadne civilizacije te da ova regija od antike povezuje tri kontinenta -Identificirati kulture i civilizacije koje su ovdje ponikle prirodne odlike. stara Grčka.koncentracije stanovništva i područja sa intenzivnijom dinamikom i migracijama stanovništva -Definisati Mediteran i odrediti njegove -Sposobnost 4. Suecki kanal) -Saobraćajni značaj Mediterana kroz historiju i danas -Komparirati starosnu piramidu Italije i Egipta ili nekih drugih zemalja. Kuvajt. -Pored pomaganja učenicima u svim aktivnostima koje su osmišljene da se obrade u razredu. kao i ona rijetko naseljena. 120 . nastavnici će unaprijed pripremiti pitanja. -Pronaći na karti najveće i najstarije gradove.

te klimatske sličnosti. manje razvijene i zemlje koje su u početnoj fazi tog omogućavajući im da se stave u poziciju razvoja. uzrasta. -Prepoznati egipatske piramide kao jedno od sedam svjetskih čuda starog svijeta koje je očuvano – značaj egipatske kulture i civilizacije. Grčka. jer su to zadaci koje najbolje pogoduju mentalnoj -Označiti bojama sferi učenika mlađeg turistički najrazvijenije. koji su -Nacrtati slijepu kartu te glavni gradovi država odrediti granice i i što smo naučili o različitim bojama označiti tim gradovima. zemlje sa visokim standardom i izuzetno važnim saobraćajnim i turističkim značajem 7. Izgraditi pravilan stav prema historijskoj težnji svih naroda Mediterana za samostalnošću Razvijati svijest o prirodnoj raznolikosti Mediterana. sintetiziranja i sistematiziranja na satima ponavljanja. ali i razlike klime i vegetacije uskog primorskog pojasa i unutrašnjih dijelova koji su pod uticajem kontinenta -Sposobnost pronalaženja država koje su najveće turističke destinacije Mediterana te izvući zaključak (uzrok) zašto neke mediteranske zemlje nisu dovoljno turistički razvijene. Tauridi i Atlas kao i vulkane južne Evrope. država. bogatstvu kraških i drugih reljefnih oblika. nastavnici trebaju često koristiti zadatke -Izrada slijepe karte – bazirane na upotrebi reljefa. analogije.-Markirati regiju kao najznačajnije turističko odredište Evrope i jednu od najznačajnijih turističkih destinacija u svijetu -Prepoznati mlade vjenačne planine 6. -Sposobnost prepoznavanja i pronalaženja turističkogeografskog sadržaja koji se odnose na regiju Mediterana. Alpi. dozvoljavajući -U kartu ucrtati područja slobodu i slikovito veće gustine naseljenosti. preko države Balkana. sličnosti vegetacije i tla. Albanija. koja je jedan od osnovnih reljefnih procesa – degradacije zemljišta Mediterana. kojih mora se plovi. koju bi odjeću nosili sa sobom itd. -Na karti pronaći i obilježiti sve veće rijeke (površinske i podzemne) Mediterana. Posebno označiti područja bez vodenih tokova. suprotnosti unutar Italije (između sjevera i juga) -Prisjetiti se kraške erozije (obrađivano u VI razredu). Rumunija -Uočiti različitosti u razvijenosti pojedinih dijelova evropskog Sredozemlja. karte i ponavljanja u jezera. kojima je ovo područje siromašno -Prepoznati Italiju i Španiju kao ekonomski najrazvijenije zemlje evropskog Sredozemlja. većih obliku zamišljenog gradova i saobraćajnica.). većih rijeka. Maroka – koje će veće gradove vidjeti na tom putu. 121 . Dinaridi. neposrednih učesnika. izražavanje te područja izrazite stvaranje neusiljene poljoprivredne aktivnosti te atmosfere u razredu područja sa najznačajnijim (npr. učenici putuju prirodnim resursima na kružno od Španije do Mediteranu. Bugarska. putovanja. koji su od velike važnosti za život stanovništva ove regije Razvijati interes kod učenika za klimu i klimatske karakteristike Mediterana Upoznati elemente ekološke ugroženosti Sredozemnog mora te razvijati navike u pogledu potrebe njegovog očuvanja Izgraditi pravilan stav o značaju vode na kopnu za život ljudi i razvijati ekološku svijest o čuvanju voda. Republika Crna Gora 11. navesti uzroke -Uočiti prirodne odlike zemalja Pirinejskog i Apeninskog poluostrva. -Prepoznati prirodne i društvene odlike Balkana te identificirati sličnosti i razlike između pojedinih balkanskih zemalja -Uz zadatke upoređivanja. Republika Hrvatska 9. Balkansko poluostrvo – Jugoistočna Evropa – prirodne i društvene odlike 8. Španija i Italija Mediterana (Pireineji. Republika Srbija 10. Helenidi. Apenini.

15. Srednji Istok. antički Rim ili Atina. Iran i Saudijsku Arabiju -Razviti sposobnost prepoznavanja značaja tla za proizvodnju hrane i očuvanju prirodne vegetacije koja je. grafikoni. Kao predstavnike ovog prostora. ekonomsku. vulkani Južne Evrope itd. piramide Gize. a prirodne osobine kopna razdvajale narode i zemlje na kojima su živjeli -Razviti sposobnost uvažavanja svih promjena u ekonomiji usmjerenih na poboljšanje privrednog razvoja. Razvijati svijest o važnosti razvoja poljoprivrede u svim zemljama ove regije kao prosperitetne djelatnosti -Za domaću zadaću učenici se trebaju pripremiti za razgovore. Razvijati pozitivan odnos prema radu. zbog dugog boravka čovjeka na ovim prostorima. a istovremeno upozoriti na probleme uzrokovane zastarjelošću tehnologija u tranzicijskim zemljama.. testovi. nemirni prostor -Pojasniti specifičnu poziciju (geografski položaj) Balkana. -Na kraju svake nastavne teme. Stjecanje navika korištenja različitih izvora znanja 14. diskusije. patuljaste zemlje Evrope (najviše u Južnoj Evropi). najljepši gradovi Mediterana.. prezentiranje najinteresantnijih geografskih područja ili oblasti (npr. nastavnik treba uraditi zadatke za pismenu provjeru znanja. turizam u pojedinim zemljama. pored ostalih. tematske karte itd. dijagrami.). Egipat i zemlje afričkog Sredozemlja -Prepoznati na primjeru Sjeverne Afrike da su kroz historiju mora često spajala različite narode i civilizacije... Bliski Istok. kao mjesta susreta različitih civilizacija te mjesta migracija i izraženih emigracijskih procesa 13.) 122 .geografskim odlikama azijskog Sredozemlja – mjestima (prapočetka ljudske civilizacije) gdje su pronađeni neki od najstarijih ostataka ljudskog roda i najstarijih gradova svijeta -Prepoznati zemlje azijskog Sredozemlja (najveća ležišta nafte i zemnog plina.12. dobrim dijelom uništena – degradirana. Afričko Sredozemlje -Razvijati navike štednje i čuvanja prirodnih resursa (geoekologija). zadaci objektivnog tipa. posebno u procesima tranzicije i pridruživanja -Upoznati se sa prirodno – geografskim i društveno. (posebnu pažnju posvetiti) prepoznati Tursku. Azijsko Sredozemlje: Mala Azija. Stvarati naviku kod učenika da koriste kartu i atlas u svakodnevnom životu -Zadaci mogu biti tipa: tačno – netačno. Turska i zemlje Bliskog i Srednjeg Istoka -Definisati i objasniti pojam Jugoistočne Evrope. saradničkom učenju sa nastavnikom ili ostalim učenicima u razredu Sticati navike korištenja dodatnih nastavnih sredstava i pomagala u nastavnom procesu (tabele. politički veoma nemiran prostor itd. mješoviti zadaci. najstariji ili sveti gradovi Mediterana (centri vjerskog turizma). kulturnu i političku međuzavisnost zemalja ovog prostora.

velike zalihe ruda. što mu daje izuzetno geopolitičko značenje . da ima povoljne klimatske uslove. dobro i prihvatljivo društveno uređenje.Nafta i rude kao prirodna bogatstva -Turističke destinacije 16. -Primjenjujući već stečena znanja o razvijenim malim evropskim državama. s izuzetkom obale i doline Nila (Egipat kao dar Nila) -Istaći geografski položaj Egipta na mjestu susretanja dva kontinenta i dva mora. kao i sposobnost komentiranja – analiziranja. aktivnim i stvaralačkim djelovanjem treba kod učenika ne samo mobilizirati svo znanje kojim učenici raspolažu o regiji Zapadne Evrope nego i angažirati intelektualno stvaralačke snage učenika. razvijati sposobnost upoređivanja – komparacije sa drugim manje razvijenim zemljama na temelju poznatih podataka. većih rijeka. vrlo gustu riječnu mrežu.-Znati da Hamiti i Semiti čine 90% stanovništva Sjeverne Afrike. tradicije i civilizacije te islamske vjeroispovijesti. Zapadna Evropa -Učenici trebaju steći znanja na temelju kojih će moći imati jasnu predstavu o tome koji prostor i države obuhvataju Zapadnu Evropu -Istaći da je geografski i saobraćajni položaj Zapadne Evrope izuzetno povoljan (izlaz na najprometnije evropsko more). Tako će se povećati Razviti pravilan stav o doprinosu svjetske nauke i kulture ukupnom razvoju čovječanstva -Izraditi slijepu kartu – reljefa.Egipat kao zemlja duge historije i tradicije . pisma. što sve zajedno uslovljava da su na ovom prostoru smještene najrazvijenije zemlje svijeta -Uočiti veliku raznolikost reljefa. da je ovo područje arapske kulture. najgušće naseljene -Razviti sposobnost uočavanja najvažnijih činjenica u određenom tekstu. da je rijetko naseljeno. plodno zemljište. i bojama označiti države kroz koje protiču. Razvijati pravilan stav prema posebnostima pojedinih naroda i želju za saznanjima o ostalim kulturama Evrope -Na slijepoj karti Zapadne Evrope ucrtati glavne gradove i najveće evropske luke. jezika. -Na osnovu poznate nastavne materije. nastavnik produktivnim. 123 . ljudske reurse i stručne kadrove.

a naročito jezik i njegovu poziciju i uticaj u Evropi i svijetu. potreba za radnom snagom. -Prepoznati male zemlje (manje od BiH) velike gustine naseljenosti. -Pomagati učenicima pri izradi i analizi starosne piramide za Sjevernu Evropu (npr. -Frontalnim i individualnim oblikom rada nastavnik treba pokazati na koji način je industrija promijenila savremeni svijet (markirati UK kao zemlju iz koje je krenula industrija – industrijska revolucija). -Upoznati učenike sa historijskim i savremenim značajem UK u Evropi i svijetu te značajem industrije kroz historiju i danas. siromašne resursima. 18. 124 . -Proučiti kakva je uloga Francuske u Evropi i svijetu. a koje su ipak visoko razvijene agroindustrijske zemlje (zemlje Beneluksa). najveći evropski gradovi. niske stope prirodnog prirasta te razvijene tercijarne djelatnosti -Na primjerima zemalja Razviti pravilan stav o Zapadne Evrope. Velika Britanija. zemlje Beneluksa evropske zemlje. Norveška. ekonomske migracije). razvijati kod učenika interes i želju za čuvanjem i unapređenjem životne sredine. Danska 20. Island. Jiland. Švedska. a koje su prve na UN ljestvici razvijenosti -Za zadaću učenici trebaju pripremiti materijal o gradu Djeda Mraza. najveće evropske gradove (konurbacije). uočiti na geografskoj karti i objasniti prirodne resurse na kojima pojedine sjevernoevropske (skandinavske) zemlje zasnivaju svoju privrednu razvijenost. načinu života i rada u zemljama EU -Na osnovu izvora do kojih su učenici došli proučavajući Zapadnu Evropu. u prošlosti i danas. SJEVERNA EVROPA 19. -Razviti sposobnost spoznaje odnosa prirodne sredine (bogatstava) i standarda stanovništva. -Upoznati učenike sa prirodnim regijama Francuske te sa političkom i privrednom situacijom u Francuskoj.17. Finska. kao i ekonomskom i političkom situacijom -Navesti. postanu svjetske metropole. -Naučiti ih da prepoznaju regije i glavna metropolitanska područja u UK te značaj Londona. -Kroz raspravu potaći učenike da prepoznaju englesku kulturu. treba izvesti zaključke o tome šta je uslovilo da London i Pariz. -Upoznati se sa Sjevernom Evropom. Švedsku) i neke zemlje gdje se stanovništvo ekstremno povećava (demografska eksplozija). Francuska. -Pružiti pomoć učenicima pri ucrtavanju različitih sadržaja u slijepe karte. visok živorni Razviti kod učenika uvjerenje da su osnovni faktori privrednog i kulturnog razvoja stručni rad i veliko zalaganje -Razviti sposobnost snalaženja na karti Sjeverne Evrope. njenim prirodnim regijama – Skandinavski poluotok. o danskom Legolandu i o Finskoj kao zemlji šuma i jezera. Pribaltičke zemlje Razviti pozitivan stav o zemljama koje imaju osiguran najviši nivo zaštite i socijalne sigurnosti u svijetu. -Osposobiti učenike da metodom razgovora mogu istaći sve pozitivne i negativne posljedice izuzetno niske stope prirodnog priraštaja (staro stanovništvo. motiviranost učenika za rad. u okvirima EU.

Njemačka.standard svog stanovništva -Upoznati učenike da je neravnomjerna gustina naseljenosti Sjeverne Evrope. saobraćajni značaj. -Nacrtati na slijepoj karti najveće rijeke Srednje Evrope te slivove kojima pripadaju. nađu analogiju ili zajedničke elemente karakteristične za zemlje Srednje. -Razviti sposobnost vrednovanja i poređenja Njemačke (privredna razvijenost) sa ostalim -Znati pokazati na karti sve zemlje ove regije. romanska. -Tražiti od učenika da samostalno. kao i da steknu saznanja o stanovništvu koje pripada svim jezičkim grupama u Evropi (germanska. kao i pozicija gradova. pojave i karakteristike predjela na zamišljenom putovanju od izvora do ušća Dunava.objasniti kako nastaje fen. Češka. koristeći udžbenik. -Pružiti pomoć učenicima pri izradi plakata i zadacima traženja zajedničkih elemenata karakterističnih za zemlje Srednje. SREDNJA EVROPA 22. uslovljena specifičnom klimom i geografskim položajem -Znati na geografskim kartama odrediti položaj Srednje Evrope i granice dodira sa svim ostalim evropskim regijama -Da učenici prepoznaju prirodno – geografska obilježja regiona. Slovačke i Mađarske da kroz sveobuhvatne društvene i ekonomske reforme -Na plakatu nacrtati visoke vegetacijske pojase u Alpima i na crtežu pokazati . veliki značaj tercijarnih djelatnosti te izrazitu turističku orijentaciju nekih od zemalja Srednje Evrope 23. -Razviti sposobnost vrednovanja i poređenja Njemačke sa ostalim zemljama Evrope. značajne prirodne resurse. 21. Švicarska. Slovenija. Zapadne i Istočne Evrope. -Razviti sposobnost snalaženja na geografskoj karti (pokazati na karti sve zemlje ove regije.geografskih karakteristika između alpskih zemalja i zemalja istoka Srednje Evrope -Znati vrednovati i cijeniti značaj Mađarska -Učenicima dati dopunska pitanja koja će im pažnju usmjeriti na određene objekte. Poljska. Austrija Razviti pravilan stav prema društvenim i ekonomskim promjenama u zemljama istoka Srednje Evrope Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad. kao i sve reljefne cjeline Srednje Evrope -Shvatiti razlike prirodno .geografskih i društveno . nizak prirodni priraštaj (navesti uzroke). ugro-altajska) -Da prepoznaju visok stepen urbanizacije. slavenska. i na primjerima nejednake razvijenosti 125 . za korištenje pismenog teksta i grafičkih prikaza te aktivan odnos prema radu i smisao za tačnost i urednost Kod učenika formirati pravilan stav o aktivnosti Poljske. solidarnost i pomoć slabije razvijenim zemljama Razvijati kod učenika smisao za samostalni rad. Češke. najrazvijeniju industriju. Zapadne i Istočne Evrope. -Sposobnost shvatanja razlike u prirodnogeografskom i društvenogeografskom pogledu između alpskih zemalja i zemalja istoka Srednje Evrope. -Navikavati učenike na samoobrazovanje i logičko zaključivanje. kao i sve reljefne cjeline Srednje Evrope). -Razviti sposobnost snalaženja na geografskoj karti. Slovačka. istraživačko učenje.

-Upoznati učenike sa nacionalnom šarolikošću prostora bivšeg SSSR-a i napetostima koje postoje među pojedinim narodima -Objasniti nužnost društvenih promjena -Učenici trebaju shvatiti poziciju i politički značaj Ruske Federacije. Moldavija -Značaj uticaja ledničke erozije na formiranje reljefa ovog prostora. -Pomoći učenicima da ucrtaju Transsibirsku željeznicu i objasne njen značaj za naseljavanje i privredno iskorištavanje azijskog dijela Rusije.veličine Ruske Federacije (11 satnih zona). -Jasno je da se nastavnicima ostavlja sloboda i drugačijeg pristupa i osmišljavanja obrade nastavnih sadržaja. zadatak učenika je pokušati osmisliti raspravu na temu o glavnim problemima zemalja u tranziciji. Bjelorusija. te ovisnost Evrope o njima -Značaj prostornog obuhvata . a s druge strane istaći Belovešku prašumu – nedirnutu prirodu Bjelorusije – sa jedinstvenim primjercima evropskog bizona. njene velike prirodne i regionalno geografske raznolikosti -Uočiti i shvatiti prostorni značaj Rusije. vode i veličinu Istočne Evrope 22.. -Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad. -Razvijati kod učenika sposobnost zaključivanja i stvaranja vlastitog mišljenja te potaknuti povezivanje svakodnevnih vijesti iz medija sa gradivom iz udžbenika. 24. reljef. klimu. -Na primjeru Ruske Federacije. pojasniti ove zone. -Razvijati sposobnost uočavanja. -Na slijepoj karti Rusije obilježiti najveće metropolitansko područje – Moskvu te inicirati učenike da pokušaju ocjeniti važnost geografskog položaja Moskve. -Objasniti i znati geografski položaj. grafofolije i izvode iz dnevne štampe. podvlačeći razmjere ekološke katastrofe.Njemačke i alpskih zemalja u Evropi danas zemljama Evrope. koja obuhvata sve klimatsko vegetacijske zone.. -U okviru ponavljanja.. solidarnost i pomoć slabije razvijenim zemljama Srednje Evrope. posebno velike rezerve nafte i plina. Razvijati praktičan i pozitivan stav o potrebi provođenja širokih društvenih i ekonomskih promjena u zemljama Zapadnog Balkana i prihvatanju zapadnih standarda Razvijati pozitivan stav o snošljivosti toleranciji između različitih nacionalnih zajednica -Pripremiti. -U slijepu kartu ucrtati neka od najvažnijih prirodnih bogatstava Rusije. u kome planinski reljef zahvata samo malu rubnu površinu . prihvate evropske standarde i uključe se u EU zemalja Srednje Evrope naučiti ih da uoče društvene proturiječnosti savremenog svijeta i njihove uzroke. -Pripremiti materijal o Černobilu. Ruska Federacija (Sjeverna Azija) 126 . ISTOČNA EVROPA 23. pored geografske karte i globusa. Ukrajina. njene ogromne prirodne resurse. poređenja komparacije te povezivanja i primjene ranije stečenih znanja.

HISTORIJA 127 .

ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima i da shvate njihova glavna obilježja. Proučavanjem historije učenici treba da razviju spoznaju i o okruženju u kome žive te da shvate razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenosti. zasnovanih na naučno-historijskim činjenicama.HISTORIJA Zašto učiti historiju? Historija je društvena nauka. Što se historija više uči to se i više zna. Da bi to postigao. potrebno je učenika osposobiti za samostalno korištenje historijskih izvora. Izučavanjem historije učenici treba da se upoznaju sa razvojem ljudskog društva u općim. Da bi u tome uspjeli. Posebno treba voditi računa da učenici steknu pravilnu predstavu o historiji kao nauci i nastavnom predmetu. likovne i muzičke kulture i drugih nastavnih predmeta koji su zastupljeni u osnovnoj školi. susjednih zemalja i cijelog čovječanstva. Da bi bila što objektivnija. Zato se može i kazati da cijeli svijet ima svoju historiju. sva dešavanja posmatra u vremenu i prostoru. pripovijedanje. društveni. Historija kod učenika treba razviti duh tolerancije i demokratskog prava na različitost mišljenja. geografije.n. 128 . regionalnom i lokalnom nivou u okvirima spoznaje tokova i razvoja kroz koje je prolazilo čovječanstvo u različitim epohama. Ta multidisciplinarnost još više obogaćuje učenikovo znanje u prihvatanju historije kao predmeta koji je uvijek cijenjen kao ozbiljna naučna oblast i zahvaljujući kome imamo realnu predstavu o svojoj i prošlosti naših naroda. Zato je historija kao predmet u svim vremenima i sredinama nezaobilazna i kao nauka i kao predmet u školi. potrebno je da steknu predstavu i o Bosni i Hercegovini kao integralnom dijelu evropske i svjetske zajednice. a time ima i manje predrasuda jer je cijeli univerzum povezan brojnim vidljivim i nevidljivim historijskim nitima. kao i težnje da se na osnovu dostupnih činjenica dođe do objektivne prestave o prošlosti. Ime joj je od grčke riječi historija koja u prijevodu znači učenje ili značenje kroz priču. evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima kroz sve epohe kojima je prolazilo. Historija kao predmet olakšava učeniku da stekne više znanja u ovladavanju gradiva i iz jezika. književnosti. Prvi put pojavljuje se u V stoljeću p. Također treba da sagledaju politički. Cilj joj je upoznavanje razvoja ljudskog društva na općem.e. kod grčkog pisca Herodota.

razumije njihovo značenje. analizira. mjeri relevantni značaj činjenica. položaj i ulogu žena u -Identifikuje. bira i koristi različite historijske izvore da bi dao obrazloženo historijsko tumačenje. -Na karti pokazuje predhistorijska. ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima. objektivnost i subjektivnost. -Kritičku analizu historijskih izvora. -Identifikuje i objašnjava promjene i kontinuitet unutar i kroz historijske periode.Hronološko i tematsko razumijevanje uzroka i posljedica. tumači podatke predstavljene u vremenskim okvirima. -Zauzimati stav uz korištenje dokaza. ličnosti iz opće i nacionalne historije koje su obilježile različit vremenski period. -Razumije značajne i manje značajne uzroke. antička i srednjovjekovna nalazišta 129 . Učenik: -Razlikuje prošlost. sadašnjost i budućnost. kritički analizirati dokaze i postavljati analitička pitanja. stavlja ih u odgovarajući redoslijed. -Prepoznavanje činjenica i objektivnosti. -Istražuje. kratkoročne. . društveni. razlikuje činjenice i mišljenja. -Zna opisati čime se bavi historija i njen značaj. tumači i ocjenjuje različite historijske izvore. može da interpretira temu u kontekstu šire slike. kao i odnos uzroka i posljedica. -Poznaje najvažnije historijske činjenice i pojmove. dugoročne. Znanje historije Procesi Sadržaj -Osnovne činjenice i pojmove koji se odnose na: politički. identificira uzroke historijskih događaja.Područja učenja CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učiti: -Historijske vještine. nacionalnu historiju Bosne i Hercegovine u regionalnom kontekstu sa susjednim zemljama.. namjerne i nenamjerne posljedice. -Tumačenje historijskih događaja. -Razlikuje bitne od nebitnih informacija.

u BiH i važnija nalažišta u susjednim zemljama. -Preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad. -Usvaja naučni pogled na svijet. -Razvija sposobnosti empatije. -Zna cijeniti stavove i shvata druge. navike 130 . stavovi. -Razvijati svijest da se svaki događaj može interpretirati na više načina. -Postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema. historiju sva tri konstitutivna naroda i nacionalne manjine u BiH. shvata razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenosti. -Znanja i vještine koje omogućavaju stvaranje vlastite slike o historiji. -Stiče neophodno saznanje o koristima učenja historije. spoznaju o okruženju u kome živi. -U stanju je da uđe u način razmišljanja ljudi koji su živjeli u prošlosti. -Kritički odnos prema različitim mišljenjima o jednom te istom pitanju / događaju. Vrijednosti.društvu kroz različite historijske periode. -Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija.

Prvi svjetski rat 3.Osnovna obilježja srednjeg vijeka 2. Evropa – Novi vijek 2. arapski svijet u ranom srednjem vijeku 3.Evropsko društvo u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4.-1990. Savremeno doba (1945. Građansko društvo . Osmansko carstvo 6. Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII st.) 6. Evropa.nacionalne države 4. Bizant.Bosna i Hercegovina u XX st. VIII razred 1. Zemlje Jugoistočne Evrope i nacionalni pokreti 3. Svijet između dva svjetska rata 4.Bosna u srednjem vijeku 5. IX razred 1. Bosna u XIX st. 131 . Drugi svjetski rat 5. Evropa i evropske zemlje do Prvog svjetskog rata 2.OSNOVNI SADRŽAJ VII razred 1.

testiranja znanja.uče kako da misle. dokumenti na CD-u. Kriteriji za ocjenjivanje su poredani od najnižeg (nivo reprodukcije) do najvišeg (znanje na nivou sinteze i procjene). pored osnovnog teksta iz udžbenika. Ovakav pristup u obradi sadržaja omogućava sticanje znanja za cijeli život koje se može koristiti i prenositi na mnoga druga područja. a to prije svega znači konstruktivnih i razumljivih pitanja. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Standardi opisuju šta se od učenika očekuje. U realizaciji sadržaja. nastavnici treba da organizuju interaktivno učenje. Izvori pružaju široke mogućnosti proučavanja i sticanja novih znanja. To će se postići tako što će u toku nastave. globalnih pitanja ka onim složenijim koji će i dati odgovore. Uvijek treba ići od onih osnovnih. razvijaju zajedno nastavnik historije i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole / pedagoškog zavoda. nastavu u kojoj će se učenici aktivno i odgovorno uključiti u procesu učenja. da traži od učenika da daju sudove i obrazloženja (tumačenja) o historijskim događajima. nudi resurse i fokus nastave pomiče sa predavanja na učenje. razumijevanja i vještina koje učenici stiču. što znači da poštuju različita mišljenja te da razlikuju činjenice od mišljenja. U odabiru izvora također treba obratiti pažnju na ciljeve i definisane ishode koji se žele postići. dokumentarni filmovi. Također u sklopu nastave sa učenicima trebaju da posjete muzeje i historijske lokalitete u sredinama u kojima borave. Ocjenjivanje Provjera znanja i ocjenjivanje ne treba da budu odvojene od nastave i učenja historije. Za uspješno korištenje bilo kojeg od navedenih ili nekih drugih vrsta povijesnih izvora rješenje opet treba potražiti u postavljanju dobrih pitanja . grade posebno razumijevanje. Resursi za realizaciju Udžbenici za historiju. procesa. Individualno prilagođeni program. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. internet. historijski atlas. 132 . proizvoda i sredine učenja. zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije. a po mogućnosti i šire. koristiti različite izvore znanja (objavljene izvore. kompetencije i vještine . Nastavnik treba da usmjerava aktivnosti u učionici. dokumentarne filmove sa historijskim sadržajima…).DIDAKTIČKO . Nastavnim planom i programom definisani su standardi znanja. oni definišu šta svaki učenik treba da zna i da je u stanju raditi. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. razgraničavaju znanje i vještine koje učenici grade kao rezultat nastave u razredu. kao i plan rada. Ono treba da prirodno izrasta iz prolaska kroz gradivo. Savremenim pristupom u poučavanju. radne sveske za učenike.METODIČKE NAPOMENE Kad učenici uče historiju. kod učenika treba da razvijaju konkretne vještine historičara. Kriteriji za ocjenjivanje određuju se u skladu sa propisanim standardima. Prilagođavanje programa Za učenike sa posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. crteže slajdove. slike. da razvija kulturu dijaloga. Nastavnikov zadatak je da uz korištenje različitih izvora oslobodi kreativnost učenika. uloga nastavnika je da pomogne učenicima da upoznaju i razumiju prošlost i svijet u kome žive. Uz pomoć različitih izvora. slajdovi. priručnici za nastavnike. konkretne historijske vještine (sredstvo rada jednog historičara).

feudalizam. Razvijanje pozitivnog stava prema različitim civilizacijama i njihovim dostignućima -U parovima ili grupi analiziraju kartu i historijske izvore. feudalizacija. Izvore bira u skladu sa ciljevima koje želi postići .Na osnovu primjera iz svakodnevnog života. pojam monoteizam. feudalac. tokove historijskog razvitka Franačke. glavna obilježja srednjovjekovne kulture. -Priprema analizu izvora. glavne ličnosti koje su obilježile pojavu kršćanstva i islama. -Pitanja formuliše jasno i precizno: -Potiče učenike da iznose svoje mišljenje. djelotvorno komunicira sa učenicima. pronija). baština. vazal. može da objasni način života i društvene odnose u srednjem vijeku. VII razred – 2 časa sedmično. daju odgovore na postavljena pitanja. -Zna vremenske granice i podjelu srednjeg vijeka. Bizant (Vizantija). -Zna pojam “velika seoba naroda” i njene posljedice. može da se snalazi u vremenu.Historija. feudalizam.Može da objasni osnovne pojmove vezane za temu. -Pomaže učenicima da razviju sposobnosti orijentacije na karti. Bizant i arapski svijet u ranom srednjem vijeku -Uzburkana Evropa. Bizantije i arapske države. Razvijanje sposobnosti hronološkog razumijevanja Sposobnost analize.ocjene i bilježenja dokaza Razvijanje kritičkog mišljenja kroz analizu različitih historijskih izvora -Analizira različite izvore i iznosi vlastito mišljenje. . -Razumije posljedice velike seobe naroda i -Život ljudi u srednjem prepoznaje osnovne grupe naroda u Evropi -Pripremaju igrokaz 133 . kako je izgledao feudalni posjed. -Procjenjuje pretpostavke i razmišljanja učenika. 70 časova godišnje CILJEVI I ZADACI ISHODI Tematske cjeline/ Teme Učiti: OČEKIVANI REZULTATI/OBRAZOVNI Vrijednosti. objasni strukturu društva i uoči razlike i sličnosti između robovlasničkog i feudalnog društva. susret istoka i zapada. ponašanje Aktivnosti nastavnika: Znanje iz historije: Proces i sadržaj Aktivnosti učenika: Učenik : Osnovna obilježja srednjeg vijeka -Periodizacija. . Franačka država. velike srednjovjekovne civilizacije. -Pomaže učenicima da Evropa. baština i pronija. Društveni život u feudalizmu. -Osnovna obilježja feudalnog društva –ključne pojmove (feud. poglede. Arapi i uspon islama. -Informacije o događajima slažu u slijed. . feudalna hijerarhija.Kršćanstvo i islam. kmet. stavovi. stavove i tumačenje ponuđenog izvora. -Razumije i prepoznaje period srednjeg vijeka. kultura srednjeg vijeka. -Usmjerava aktivnosti u učionici i razvija kulturu dijaloga. regione srednjovjekovne umjetnosti.

privredne i političke tokove i zna ih objasniti. može objasniti kako su istočna i zapadna civilizacija utjecale jedna na drugu i razumije posljedice tih uticaja. -Učenici analiziraju različite izvore i odgovaraju na postavljena pitanja. opisuju izvore i odgovaraju na postavljena pitanja. -Teritorijalni razvitak. -Priprema analizu vizuelnih izvora (dokumentarni ili igrani film) koji obrađuje period srednjeg vijeka. Bosna u srednjem vijeku 134 .. privreda. razumije i zna objasniti his. jasno prepoznaje reprezentativna umjetnička djela nastala u srednjem vijeku. razvija kreativno i kritičko mišljenje i logičko zaključivanje. procjenjuju pouzdanost izvora. vjerska slika. suprotnosti srednjovjekovnog društva. -Učenici se uključuju u atmosferu perioda srednjeg vijeka. Evropsko društvo u razvijenom i kasnom srednjem vijeku -Slaveni (život u pradomovini). značaj pojave kršćanstva i islama. razumiju značaj kulturnog razvoja Bosne u srednjem vijeku. opisuju različite elemente izvora i odgovaraju na pripremljena pitanja. privrednog i političkog razvoja Evrope u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. društveni i privredni razvoj Bosne u srednjem vijeku.). politički. Romani.. karte. razumije društvene. sukob carstva i papstva. znaju kako je tekao državni. snalazi se na karti . jednostavno uočava različite stilove u umjetnosti.vijeku. razumije vjerske prilike. razvijaju sposobnost komunikacije sa drugima. može objasniti i razumjeti suprotnosti feudalnog društva. -Ocjenjuje učenike. -Nastanak. završavaju analizu. kultura i umjetnost. slavenske države. -Primjenjuje multiperspektivnost u nastavi: priprema analizu izvora koji daju različitu sliku o križarskim ratovima. državno i društveno uređenje. zna vjersku sliku i osnovna obilježja kulture i umjetnosti. -Analiziraju različite izvore. povezuje prošlost sa sadašnošću. uvažavanje drugih i drugačijih Izgrađivanje pozitivnog odnosa prema umjetnosti i estetici Razvijanje vještina korištenja dokaza Učenici su u stanju da opišu vizuelni izvor Razvijanje interesa za proučavanje srednjeg vijeka Razvijaju svijest o tome da o historijskim događajima postoje različita gledišta Razvijaju „širu sliku“. zna o svakodnevnom životu ljudi. razumije važnost razvoja nauke i kulture. hronološki kontekst (vremenska crta) i geografski kontekst (mapa) kojim predstavljaju društvene odnose. -Ocjenjuje učenike. -Razmjenjuju iskustva i u grupama pripremaju prezentaciju zadate teme. -Priprema analizu različitih izvora: vizuelnih. -Priprema posjetu historijskom lokalitetu. slavenske države u srednjem vijeku. križarski ratovi. -Zna osnovne tokove društvenog. razvija sposobnost empatije (suosjećanje i razumijevanje ljudi iz prošlosti). -Učenici znaju slavenske narode i njihove države. pjesme. hereza. razumiju i nauče nove pojmove. teritorijalno širenje Bosne). (Germani.. Razvijanje vještina empatije i njegovanje duha vjerske tolerancije. pisanih. arheološki artefakti. privredni i društveni razvoj Bosne u srednjem vijeku. srednjovjekovni parlament. -Ocjenjuje učenike. Slaveni i dr. snalazi se na karti (prepoznaju i pokažu pradomovinu Slavena.

politički razvoj Bosanskog ejaleta u XVII i XVIII st. -Istražuju. 135 . iznose stav.. -Učenici znaju kako je uspostavljena Osmanska Bosna u osmansko m periodu do kraja XVIII st. razvoj bosanskog društva. objasne i razumiju osnovne oblike historijskog razvoja Bosne od XVI do kraja XVIII st. sultan. razumiju posljedice osmanskih osvajanja. u grupi ili paru. Osmansko carstvo -Bosna od 1580-1791 god. -Priprema analizu različitih izvora. organizira različite oblike rada u učionici. država. prikupljaju informacije. mogu dati vlastita tumačenja određenih događaja na osnovu izvora. manjinski narodi.. -Teritorijalno politički razvoj Osmanskog carstva. asker. -Ocjenjuje učenike.. hrana).). raja.. vjersku strukturu i manjinske narode. -Usmjeravaju učenike na istraživanja (npr. -Državno i društveno uređenje (ključni pojmovi: bejluk.. ejalet. upravno teritorijalnu organizaciju. emir. -Posmatraju. timarskospahijski sistem. Izgrađivanje svijesti o kontinuitetu državnosti pozitivnog stava o civilizacijskim vrijednostima BiH Razvijanje interesa za prošlost BiH Razvijanje pozitivnog stava prema drugim kulturama Uvažavanje različitih civilizacijskih uticaja na razvijanje kulturnog identiteta BiH Upoznavanje sa historijom nacionalnih manjina u BiH (Jevreja) -Analiziraju izvore. povezuju prethodna znanja. razmjenjuju razmišljanja. mogu objasniti i razumjeti društveni i politički razvoj. usmjerava aktivnosti učenika. -Širenje islama. privredne tokove. -Društvo. razlikuju bitne od nebitnih činjenica.-Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni. -Priprema analizu izvora: vizulelnih pisanih. objašnjavaju izvore. privreda. odgovaraju na pripremljena pitanja. vjerski mozaik. . veliki vezir. osnovna obilježja kulture i umjetnosti. kultura i umjetnost.Iznose vlastiti stav. -Mogu prepoznati i na karti pokazati kako se širilo Osmansko carstvo.

TEHNIČKA KULTURA 136 .

elemente tehničke zaštite na radu i sl. tako da on ima više vremena za svoje aktivnosti koje su vezane za odmor. kao i sticanje znanja primjenjivih u domaćinstvu i u svakodnevnom životu. Također se upoznavaju sa osnovnim elementima istorijata pojedinih tehničkih dostignuća bez kojih bi život savremenog čovjeka bio nezamisliv. saobraćaja itd. inventivnost. kroz aktivnosti u okviru tehničke kulture. pri čemu im znanja i vještine sa kojima se susreću u tehničkom odgoju omogućavaju da sve te discipline posmatraju integralno. kulturni život i uopće društveni život. učenici razvijaju svoju radne navike. nastava tehničke kulture značajno doprinosi općem obrazovanju i razvijanju modernog pogleda na svijet. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio ukupne aktivnosti čovjeka. očuvanje životne sredine. Na taj način je olakšan svakodnevni život čovjeka. 137 .TEHNIČKA KULTURA Zašto učiti tehničku kulturu? Tehnička kultura je primijenjena disciplina u kojoj se učenici upoznavaju sa osnovnim granama tehnike i tehnologije. Naročitu ulogu tehnička kultura ima kada je u pitanju buduća profesionalna orijentacija učenika. građevinske tehnike. organizacija rada. elektrotehnike. spretnost. Tehnički uređaji u moderno doba sve više zamjenjuju rad čovjeka. Program tehničke kulture osmišljen je tako da se učenici kroz znanje ovog predmeta upoznaju sa bitnim elementima u raznim granama tehnike: mašinske tehnike. hemija. fizika. a također se navikavaju na timski rad i usvajaju navike koje su vezane za racionalno trošenje materijala i energije. U okviru praktičnih radova iz ovog predmeta. učenici potpunije mogu da sagledaju i primjenjivost nekih drugih disciplina kao što su: matematika. Uporedo s tim.

. -Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. -Razvijanje različitih misaonih operacija (analiza. kao i grafičko 138 . -Komunicira u cilju otklanjanja propusta u izradi. generalizacija) na osnovu praktičnog rada. -Aktivno pratiti izlaganja predmetnog nastavnika u cilju sticanja znanja iz tehničke kulture. kotiranje. tehničko pismo. osnovni elementi mašina. -Koristi već formirane kriterije za procjenu kvaliteta prilikom realizacije tehničkih ideja. -Razvijati stvaralačke sposobnosti. jednostavnih mašinskih tehničkih crteža. izborni -Zna primijeniti osnovna znanja o tehničkom crtanju u mašinstvu: formati crteža. čitanje mašinskih crteža. alati i mašine za obradu metala. -Svjesno prihvata i ispravlja svoje greške u toku praktičnih radova. zna primjenu tih elemenata u mašinstvu. izrada dio. mjerenje. Procesi -Komunicirati. -Primijenjena znanja koristiti kroz pratične vježbe (izradu različitih predmeta u školskom kabinetu).Područja učenja CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Učiti: Znanje: -Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. postupci obrade metala. -Klasificira vrste mašinskih elemenata. -Uočava propuste na tehničkim proizvodima vizuelnom kontrolom i putem mjernih instrumenata. -Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom. realnošću. vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga sa tehničkom -Tehničko crtanje u mašinstvu.. robotika. sinteza. -Koristi induktivno i analogno mišljenje u rješavanju različitih zadataka i problema. -Pravilno koristi alate za izradu predmeta u okviru praktične nastave. materijali u mašinstvu. Sadržaj -Modelirati. -Improvizira i prezentira ideju (individualno i u grupi) i predviđa rezultate. ukazuje i na greške drugih. zaglavlje sa sastavnicom. eksperimentiranja i promatranja. njihove mehaničke i tehnološke osobine i njihovu primjenu. -Koristi prethodna tehnička iskustva i termine u daljem učenju. motoristika. -Interpretira dati model. -Poznaje mašinske materijale.

organizacija telefonske mreže. princip rada. -Poznaje i opisuje osnovne elemente bezbjednosti saobraćaja. saobraćajna kultura. rukovanja i održavanja. vježbe i praktični radovi. pravilnog izbora goriva za domaćinstvo. pogonu robota. važnost pravilnog rukovanja i održavanja mašina. obnovljivi izvori energije. prenos i distribuciju električne energije. održavanje motora. kondenzatora. -Opisuje i razumije skiciranja i čitanje simbola i shema u elektronici. instrumenata i pribora u elektronici. -Ima osnovna znanja o: razvoju robota. princip rada. pružanje prve pomoći u slučaju povreda na radu. -Opisuje princip rada mašina. alata i pribora u elektrotehnici. princip rada. radnom prostoru robota. razvoj komunikacija.predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. alati i pribori u elektrotehnici. rukovanja. izborni dio. -Posjeduje znanja iz oblasti elektro-instalacionih materijala. načinu prenosa kretanja kod robota. energija vjetra i sl. 139 . instrumenti. izborni dio. -Poznaje električne uređaje i aparate u domaćinstvu sa posebnim osvrtom na važnost pravilnog rukovanja i održavanja. telefonija. razlike. -Opisuje osnove iz oblasti komunikacija: razvoj. -Opisuje osnovne karakteristike elektromotora: pogon. elektrotehnikom. kućanski električni aparati. mehatronika-elektronika. sastavni dijelovi telefonskih centrala. automatika i sistem upravljanja. pogon. telegrafija. mjere zaštite na radu. telegrafija. osnovni elektronički elementi. energija i okolina. elektroinstalacioni materijali. održavanja. -Izvori električne energije – elektrane. elektromotori. mehatronika-elektrotehnika. telegrafija. poluprovodnika. pribori. -Opisuje osnovne karakteristike elektrana: podjelu. simboli i sheme u elektrotehnici. goriva i maziva. -Interpretira povezanost mehatronike sa mašinstvom. kao i alata. elektronički uređaji. NF telefonija. simboli i sheme u elektrotehnici.). održavanje. -Posjeduje osnovna znanja iz oblasti motoristike: vrste motora. održavanje mašina. pravilnog odnosa prema prirodi i čovjekovoj okolini. -Poznaje i opisuje obnovljive izvore energije (hidropotencijal. elektronikom. telegrafski sistemi i mreže. načine stezanja radnog komada. -Razumije karakteristike osnovnih elemenata u elektronici: otpornika. -Posjeduje osnovna znanja iz automatike i sistem upravljanja. alati. -Opisuje i razumije skiciranja simbola i izradu električnih shema. -Identificira i opisuje problematiku iz oblasti: racionalnog korištenja energije i materijala. -Mehatronika-mašinstvo.

-Savladava temeljne vještine i procese. generalizacija). -Razvijati smisao za racionalno korištenje energije i materijala. stavovi. -Afirmiše timski rad i argumente drugih. -Dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i poštuje mišljenja i stavove drugih. 140 . -Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. -Sluša argumentacije i kritički preispitiva lične stavove i stavove drugih. -Na osnovu praktičnih radova razvijati različite misaone operacije (analiza. -Rješava probleme primjenom novih znanja i naučnih dostignuća. -Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. -Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom. -Razvijati vještine i navike u cilju profesionalne orijentacije učenika. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim. -Razvija spremnost da se pomogne drugima. -Razvijati smisao za tačnost.Vrijednosti. praktičnim i eksperimentalnim radom. navike -Ispoljavati spremnost i sposobnost za sticanje novih znanja i vještina iz oblasti tehnike i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema. -Pokazuje zanimanje za timski rad i socijalizaciju. -Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. sinteza. -Djeluje na druge da slijede njegov primjer. -Slobodno izlaže mišljenja i ideje i poredi ostvareno. -Uključuje se u tehničke aktivnosti sa vidnim zadovoljstvom.

3. Izborni dio IX razred 1. 9. Izvori električne energije .elektrane 2.elektrotehnika 3. Energija i okolina 16. NF telefonija 13.elektronika 4. Simboli i sheme u elektrotehnici 9. 8. 7. Uvod u nastavni predmet Tehničko crtanje u mašinstvu Materijali u mašinstvu Osnovni elementi mašina Alati i mašine za obradu metala Postupci obrade metala Motoristika Robotika Izborni dio VIII razred 1. Elektroinstalacioni materijali 4. Razvoj komunikacija 12. Alati i pribori u elektronici 11. Elektronički uređaji 8. Mehatronika . Automatika i sistem upravljanja 5. Izborni dio 141 . Simboli i sheme u elektrotehnici 3.OSNOVNI SADRŽAJ VII razred 1. Mehatronika . 6. Telegrafija 14. 5. Elektromotori 7. Obnovljivi izvori energije 6. Kućanski električni aparati 6. 2.Mehatronika . 4. Saobraćajna kultura 15. Osnovni elektronički elementi 10.mašinstvo 2. Alati i pribori u elektrotehnici 5.

sposobnostima i sklonostima. ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama i instrumentima. Svakoj grupi pripada planirani fond časova. biologija. 16 učenika. po potrebi. po pravilu. potrebno je da se odjeljenja obavezno dijele u grupe koje mogu imati max. Pored svakodnevnog vrednovanja tehničkih znanja. aktivnosti u okviru izbornog programa predmeta. Da bi se omogućilo svakom učeniku da za vrijeme nastave tehničke kulture praktično radi. slobodnih tehničkih aktivnosti. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama potrebno je imati posebno prilagođene programe.. U realizaciji nastavnih sadržaja učenici koriste udžbenike. Pri realizaciji programskih sadržaja ovog predmeta treba voditi računa o korelaciji nastavnih sadržaja sa drugim predmetima (matematika.tehničke zaštite. Programske zadatke nastave ovog predmeta škola ostvaruje putem: redovne nastave. likovna kultura. To omogućava svakom učeniku da cio proces doživi. a nastava se izvodi u blok časovima (po dva časa).obrazovnih sadržaja (izložbe. kao i sredstva higijensko . dva puta godišnje treba sistematizovati pređeno gradivo i izvršiti vrednovanje putem zadataka objektivnog tipa.Znanje sadržaja predmeta. Učenici vode dnevnik rada (kao tehničku dokumentaciju) koji se. čuva u školi. vodeći računa o individualnim mogućnostima. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. . smotre. specifične komunikativne i radne vještine itd. dodatne nastave. projektuje i praktično izrađuje predmete.DIDAKTIČKO . kultura življenja. da planira. . crteže i ostale izvore znanja.METODIČKE NAPOMENE Nastava iz ovog predmeta se realizuje putem praktičnih vježbi i predavanja. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju. U skladu s tim. vježbi i praktičnih radova. rad na projektu. Pri tome. Najpogodniji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocjenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. treba 142 .Sposobnosti i vještine. kao i sredine učenja. Za učenje tehničke kulture od bitnog značaja su svi elementi koji su relevantni za postizanje potrebnog znanja učenika: . procesa. potrebno je pratiti i ocjenjivati: izvođenje eksperimentalnih i praktičnih vježbi. zavisno od osobenosti potreba učenika sa posebnim potrebama. Za uspješnu realizaciju sadržaja ove nastave potrebno je u pripremnoj fazi za praktičan rad obezbijediti potrebnu tehničku dokumentaciju. tj. . dnevnike rada. aktivnosti na smotrama tehničke kulture. alate. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati.). učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. mašine i materijale..Odnos prema tehničkoj zaštiti na radu. takmičenja). s tim da ga učenici mogu povremeno nositi i kući na uvid roditeljima. osmišljenih odgojno .Odnos prema tehničkim sredstvima i prema ekonomičnom trošenju materijala i energije. Njihov udio u sklopu ukupne ocjene zavisi od prirode izučavanog gradiva.

razvijaju zajedno nastavnik tehničke kulture i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole / pedagoškog zavoda. izrađuju tehničke crteže. ortogonalni i aksonometrijski crtež. -Shvata kulture. Kabinet za tehničku kulturu treba biti opremljen potrebnim alatima. priborima. TEHNIČKA KULTURA. Individualno prilagođeni program. nastavnu tehniku i tehnologiju. radnu atmosferu i u Iskazivanje svijesti o značaju tehnike u porodici. mehaničke i tehnološke osobine mašinskih materijala. tehničko pismo. kao i plan rada. kao i sa njihovom primjenom. -Priprema -Izrađuje materijal. 35 časova godišnje CILJEVI I ZADACI Tematske cjeline / Teme Učiti: Znanje OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI ISHODI Tehnička kultura: Proces i sadržaj Učenik : Aktivnosti učenika: Vrijednosti. -Izrađuje. kotiranje. didaktički Tehničko crtanje u mašinstvu -Osnove tehničkog crtanja u mašinstvu: formati crteža. sa njihovim mehaničkim i tehnološkim osobinama. Afirmacija rada i stvaralaštva Otvorenost za nove ideje informacije i znanja vezana za pravila čitanja i analizu gotovih tehničkih crteža. -Ostvaruje stvaralačku razredu. Aktivnosti nastavnika: Uvod u predmet nastavni -Organizacija radnog mjesta. Pozitivan odnos prema rezultatima svog rada i rada svojih drugova Sve snažnije i intenzivnije -Upoznavaju se sa različitim vrstama mašinskih materijala. značaj tehničke Svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život Poticanje na samostalnost i samoinicijativu -Upoznaju se sa radnim mjestom i osnovnim načelima rada u radionici.imati i individualno prilagođene programe. ponašanje stavovi. 143 . primjena. higijensko-tehnička zaštita. -Usvajaju -Izlaže nastavno gradivo primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije prezentacije gradiva. čita i koristi mašinske tehničke crteže. izrada jednostavnih mašinskih tehničkih crteža. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. školskoj radionici ili na poligonu koji je u tu svrhu posebno pripremljen (samo pojedini dijelovi programa). -Bira zadatke i probleme usklađene sa mogućnostima. mašinama i materijalima koji su neophodni za realizaciju programskih sadržaja. zaglavlje sa sastavnicom. čitanje mašinskih crteža. mjerenje. kao i sa higijensko tehničkom zaštitom. VII razred – 1 čas sedmično. -Vrši pravilan izbor i korištenje mašinskih materijala. školi i okolini Materijali u mašinstvu -Vrste mašinskih materijala. rad u radionici. -Primjenjuje model interaktivne nastave. Resursi za realizaciju Nastava iz tehničke kulture realizuje se u kabinetu.

koja treba učenik usvojiti. pri čemu aktivno primjenjuju usvojena znanja iz obrade materijala. turpijanje. osnovna znanja o elementima mašina. -Motiviše i upućuje učenike na druge izvore znanja pored udžbenika. savijanje. uz saglasnost. održavanje mašina. -Stežu određeni radni komad u stegu i vrše radne operacije potrebne za izradu radnog komada (obilježavanje i ocrtavanje. -Poredi rezultate prilikom praćenja i procjene individualnih postignuća. savijanja. -Ekonomično koristi materijal i energiju. rada alatnih mašina. ravnanje. rezanja. -Razvija sposobnosti izrade prostijih radnih komada koristeći tehnologiju: obilježavanja i ocrtavanja. maštovitosti i vlastite kreativnosti Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različitih odluka Procjenjivanje i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom Svjesno obavljanje zadatka i obaveze radi postizanja kolektivnog uspjeha Razvijanje pozitivnih stavova prema tehnici ličnim primjerom djelovanjem u razredu -Usvajaju -Snima Alati i mašine za obradu metala -Princip najprostije mašinske elemente. brušenje i sl. prisustvo i kontrolu predmetnog nastavnika. primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoline Razvijanje vještina i navika u cilju profesionalne orijentacije učenika Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i vještina i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema Poštovanje kućnog reda u -Osposobljava se za mjernih i instrumenata. turpijanja. pogoni. -Osposobljava se za pravilnu upotrebu i rukovanje pojedinim mjernim i kontrolnim alatima. koji kreira zajedno sa učenicima. grafičko predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. opterećenju . simulacije na kompjuteru. -Podstiče interes za rad aktivnim uključenjem u zajednički rad. turpijanje. Postupci metala obrade -Savladavanje postupaka obrade putem praktičnih vježbi u školskoj radionici ili kabinetu (izrada jednostvnih radnih komada): ocrtavanje i obilježavanje radnih komada. korištenje kontrolnih -Precizira znanja: dovoljnog. srednjeg i visokog nivoa. rezanje. -Osposobljava se za međusobnu komunikaciju i za saradnju sa nastavnikom. savijenje. zakivanje. bušenje. lemljenja i premazivanja zaštitnim slojem u svrhu zaštite od korozije. -Procjenjuje interesovanje i napredak učenika. (pri tome koristiti gotov tehnički crtež ili ga izraditi – procjena nastavnika). ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehničkih dostignuća Razvijanje i poticanje svijesti o potrebi razvoja estetike. važnost pravilnog rukovanja i održavanja mašina. -Korištenje najprostije mašine uz prisustvo i kontrolu nastavnika. -Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti učenika. mjere zaštite na radu. kao i u cilju uvježbavanja i obučavanja u korištenju kontrolnih alata (najprostijih). -Postavlja različite vrste jednostavnih pitanja u cilju poticanja učenika na kvalitetne odgovore. -Shvata značaj pravilnog izbora postupka obrade metala. načini stezanja radnog komada. ravnanja. -Vrši izbor materijala za izradu pojedinih mašinskih elemenata. a prije navedenih operacija izvršavaju 144 . -Pomaže učenicima u samostalnom i grupnom radu. ravnanje i rezanje. -Objašnjava i prezentira prethodno pripremljeni obrazovni pano.Osnovni elementi mašina -Vrste mašinskih elemenata. bušenja. -Vrše vježbu zakivanja. bušenje i brušenje. zaštita metala od korozije. pružanju prve pomoći u slučaju povreda na radu. primjena tih elemenata u mašinstvu. -Izvršavaju neophodna mjerenja i očitavanja dimenzija radnog komada u cilju postizanja njegovih predviđenih mjera. lemljenje. -Izučavaju -Pokazuje osnovne principe rada alatnih mašina. namjeni.). uključuju i puštaju u rad alatne mašine koje se nalaze u školskoj radionici. odvajanjem bitnog od nebitnog. brušenje i sl. -Pri tome poštuju opće i lične mjere zaštite na radu. izboru materijala za njihovu izradu.

-Sarađuje sa roditeljima. -Učestvuju u izradi ilustracijacrteža. radni prostor robota. b) robotika: . -Uočavaju važnost korelacije nastavnih sadržaja iz ostalih predmeta i tehničke kulture i primjenjuju već stečenih znanja u rješavanju postavljenih zadataka. -Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. -Koristi stečena znanja. internet (po mogućnosti). . posmatra i zaključuje. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze.vrste saobraćaja. vještine i navike za profesionalnu orijentaciju (izbor zanimanja). proizvodnja i montaža: . a)konstruisanje. -Aktivno prate izlaganja i nastavnika o osnovama robotike. c) saobraćaj: . jasno prezentira osnovne podatke iz različitih oblasti tehnike. generalizacija) na osnovu praktičnog rada. Motoristika -Stiče praktične vještine za obavljanje jednostavnih poslova u kućanstvu. .povezivanje robota s računarom.programiranje robota.mehanizama i uređaja. model. fotografije. interesa učenika i mogućnosti škole). sinteza.-Vrste motora. -Objašnjava važnost poštovanja radne i tehnološke discipline (sve ove mjere su neophodne jer se učenici prvi put susreću sa ovakvim mašinama i programima rada). princip rada. priručnike.mehanička osnova robota.motori SUS i motorna vozila. pri tome koriste šeme. koriste i druge izvore: enciklopedije. uvid u sadržaj kutije prve pomoći. -Proširuje svoja znanja o korištenju tehnike u cilju zamjene ljudskog rada radom mašina. -Objašnjava opće i lične mjere zaštite na radu. -Dopunjavaju zapisima. -Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika u individualnom. goriva i maziva. Robotika -Razumije značaj pravilnog održavanja i upotrebe motora SUS i motornih vozila. . pri tome koriste šeme. . pogon robota. -Vrši pravilan izbor grafičkih priloga. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze. . eksperimentiranja i promatranja Razvijanje smisla za racionalno korištenje energije i materijala Razvijanje smisla za tačnost. školskoj radionici. 145 . održavanje motora. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim praktičnim i eksperimentalnim radom Razvijanje navike održavanja sredstava za rad Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i primjenu novih naučnih dostignuća u korist blagostanja čovjeka Jasno ispoljavanje interesa i želje za bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka -Razvoj robota. -Proširuje već stečena znanja iz pojedinih oblasti koje je odabrao za izbornu nastavu. model. .elemenata mašina. -Shvata značaj razvoja tehnike i tehnologije u životu čovjeka. -Proširivanje znanja i sticanje novih znanja iz jedne od sljedećih oblasti: Izborni dio (konkretan program izbornog dijel utvrđuju nadležni organi škole na osnovu potreba lokalne zajednice. pano novim -Redovno ocjenjuje rad učenika i vođenje urednih zabilješki. prate zanimljive članke i informacija sa medija. -Pored udžbenika i osnovne literature. fotografije. -Pažljivo prate izlaganja i demonstriranja nastavnika o motorima i sklopovima motora i aktivno učestvuju u nastavnom procesu. različitih vrsta mašinskih konstrukcija. stiče vještine. grupnom i frontalnom radu. kreiraju obrazovni pano.gradnja sklopova u robotici. prikuplja informacije i podatke. u skladu sa uzrastom i mogućnostima učenika.razvoj saobraćaja. -Samostalno proučava odabrane oblasti. način prenosa kretanja kod robota. poštovanje uputstava nastavnika i izgrađivanje jasnih stavova o radnoj i tehnološkoj disciplini Usavršavanje različitih misaonih operacija (analiza. -Koordinira rad i usmjerava aktivnosti učenika.

146 .

Sve usavršenija sredstva (hardver i softver) u oblasti informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Uspješno snalaženje mladih osoba u tehnički i tehnološki razvijenom društvu u mnogome zavisi od njihovih stečenih znanja.INFORMATIKA ZA VII RAZRED 2 časa sedmično (70 časova godišnje) ZAŠTO UČITI INFORMATIKU I RAČUNARSTVO (INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU TEHNOLOGIJU)? Izučavanje sadržaja iz oblasti informatike i računarstva u sedmom razredu osnovne škole ima značajnu ulogu u pripremanju učenika za nastavak školovanja i u njihovom osposobljavanju za kasnije uključivanje u svijet rada i životne tokove. zahtijevaju da opća populacija stanovništva mora raspolagati sposobnostima. Umijeća i vještine učenici stiču upotrebom savremenih računara i aplikativnih programa. čine područja učenja i na njima počiva koncepcija nastave informatike u osnovnoj školi. umijeća i vještine. 2. 3. 4. Stvaranje i razvijanje navika i stavova u vezi sa korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije. ali i kulturnim navikama za korištenje raspoloživih tehničkih resursa u različitim situacijama. 1. navike i stavovi te sposobnosti za rješavanje problema uz primjenu računara. Sticanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problema u različitim oblastima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije. 147 . koja nezadrživo osvajaju svijet i prodiru u sve oblasti ljudskog rada i djelovanja. Osnovna znanja učenici stiču upoznavanjem principa i praktičnih rješenja na kojima je zasnovana računarska odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija. Četiri odrednice: osnovna znanja. vještina i razvijenih sposobnosti u osnovnoškolskom uzrastu.

da učenike upozna sa načinima rješavanja problema uz pomoć računara .da se učenici osamostale i steknu samopouzdanje pri rukovanju i korištenju računara i pratećih uređaja . pokretanja i korištenja uobičajenih programa (operativni sistemi.osnovne vještine pretraživanja interneta i slanja i primanja elektroničke pošte .da učenike upozna sa načinima korištenja internet usluga .osnovna znanja i vještine povezivanja računara sa pratećom opremom.da učenike upozna sa načinima komuniciranja posredstvom različitih medija . rješavajući zadatke uz pomoć ICT-a . postupke uključivanja i isključivanja računara.PODRUČJA UČENJA CILJEVI I ZADACI . njegovoj primjeni u raznim djelatnostima.da učenicima predstavi načine pohranjivanja i čuvanja informacija u računarima .osnovna znanja o jednom programskom jeziku OSNOVNA ZNANJA .vještine individualnog i kolektivnog rada u grupama.osnovne vještine pretraživanja interneta i slanja i primanja elektroničke pošte . opća aplikacijska programska sredstva i okolina programskih jezika) .sposobnost algoritamskoga načina razmišljanja pri rješavanju svakodnevnih problema SPOSOBNOSTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA 148 .sposobnosti korištenja softvera opće namjene (opća aplikacijska programska sredstva: obrada teksta.da se upoznaju sa mogućnostima softvera opće i posebne namjene . rješavanje numeričkih zadataka uz pomoć ICT-a) .da učenici shvate ulogu informacijskih tehnologija u savremenom društvu .osnovne vještine rješavanja problema uz pomoć računara (unos teksta i njegov prikaz.sposobnost za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija .da učenike upozna sa mjerama sigurnosti pri radu sa računarima i drugom opremom OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA .da učenicima predstavi moguće sklopovske i programske probleme u svakodnevnom radu i uputi na načine njihova otklanjanja UMIJEĆA I VJEŠTINE . primjeni u komunikaciji i rješavanju problema .da učenici znaju upotrebljavati osnovne programske alate kao sredstva za učenje i istraživanje .osnovna znanja o strukturi računara.da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati ulazno-izlazne uređaje .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata i izradu prikaza .da učenici upoznaju strukturu računara .da učenici upoznaju karakteristike programskih jezika . rad sa proračunskim tablicama i grafikom) .da učenici upoznaju kako mogu upotrebljavati multimedijske alate kao podršku vlastitim i grupnim rezultatima učenja .

pri čemu svaka posebno ostvaruje predviđeni sedmični fond časova.da učenike upozna sa zahtjevima kulturne upotrebe računarske i informacione tehnologije . Prenos podataka i računarske mreže. Rješavanje problema uz pomoć računara i Programiranje nose naslove kao i u šestom razredu.navika korištenja informatičke literature DIDAKTIČKO . Zato realizacija programskih sadržaja u sedmom razredu od nastvanika zahtijeva znatno složeniju pripremu za izvođenje nastave. Resursi za realizaciju Nastavne teme omogućuju da se izvedbeni program prilagodi tehničkim mogućnostima pojedinih škola. njegovo potpuno izvođenje zahtijeva određeni standard tehničke opremljenosti. Nastavni sadržaji u okviru ovih tema su novi ili prošireni. ali ako se to čini. onda zato treba da postoje dva razloga: da obezbijedi korelaciju sa složenijim gradivom koje treba da se realizuje poslije toga i da se obrade pojedini aspekti koji nisu obrađeni u šestom razredu. putem interneta . Naime.da učenicima ukaže na pravne i etičke principe upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije i ukaže na posljedice njihovog narušavanja . Nastavnicima koji realizuju nastavni program ostavljena je potpuna sloboda: 149 . Primjena računara. Grupe ne treba da imaju više od 16 učenika.da učenicima ukaže na potrebu da koriste raspoloživu literaturu . Odjeljenja se dijele u dvije grupe. STAVOVI .navika pretraživanja i prikupljanja informacija elektronskim putem.NAVIKE. koristeći raspoloživa nastavna sredstva. Ponavljanje pojedinih nastavnih jedinica treba izbjegavati. Kvalitetno organizovana nastava i realizacija programa pretpostavlja samostalan rad učenika na računaru.METODIČKE NAPOMENE Nastavne teme: Arhitektura računara.da učenici prihvate oblik timskog rada pri rješavanju problema . Nastavnik informatike organizuje i izvodi nastavni proces uz primjenu svih savremenih oblika i metoda rada. po principu: jedan računar – jedno radno mjesto – jedan učenik.

stranih jezika (obrada teksta ima neposredne veze s funkcionalnom pismenošću). stvara povoljnu mikroklimu za učenje. srpskog jezika i književnosti. Izvedbeni program.- izbora operativnih sistema i aplikativnog softwera koji će biti preferirani u nastavi. organizuju rad i vode sekcije informatičkog i računarskog karaktera u okviru slobodnih tehničkih aktivnosti učenika. grafički i slikovni prikazi zahtijevaju sposobnost likovnog izražavanja) i drugih nastavnih predmeta. kojeg sačinjavaju nastavnici. Nastavnici informatike treba da. Vrednovanje i ocjenjivanje Nastavnik informatike treba neprestano da prati napredovanje učenika. mora biti tako koncipiran da učenici na svakom blok času izvode vježbe i rješavaju probleme uz pomoć računara. izbora praktičnih vježbi koje treba kombinovati sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. u skladu sa mogućnostima škole. U nastavi informatike nema časova na kojima se obrađuju isključivo teoretski sadržaji. ne preporučuje se upotreba više od jednog programskog jezika. određivanja broja časova za obradu pojedinih tema. Kontinuirano ocjenjivanje doprinosi poboljšanju kvaliteta nastave. likovne kulture (računarski dizajn. 150 . Korelacija nastavnih sadržaja Korelacija sa nastavom matematike (Numerički brojni sistemi i Binarna aritmetika). ali nastavnici mogu koristiti i neki drugi programski jezik. U programu je preferiran BASIC. hrvatskog. što u velikoj mjeri zavisi od uslova u kojima nastavnik treba da realizuje nastavu. podstiče učenike na intenzivan rad i polučuje očekivane ishode učenja. Pri obradi nastavnih tema Programiranje i Rješavanje problema uz pomoć računara. vodeći računa da realizuju kompletnu strukturu odabranog programskog jezika. Neposredna povezanost nastave informatike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta mogla bi omogućiti bolje razumijevanje i korisniju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije. ali je isto tako potrebno ostvariti povezanost sa nastavom bosanskog. bez obzira što su u programu navedeni drugi primjeri. nastavom tehničke kulture (računala su sastavni dijelovi mnogih tehničkih naprava i sistema) i nastavom kulture življenja (računala i prateća oprema i namještaj treba da imaju mjesto u savremenom stanu) je neophodna i po prirodi sadržaja unaprijed određena.

Pored toga. Prilagođavanje vrši nastavnik informatike u saradnji sa stručnim timom za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole ili šire.usvajanju navika i stavova. njegovu spremnost na saradnju i uključivanje u zajedničko rješavanje pojedinih problema. učenikovo učešće u diskusijama o pojedinim temama. . učešća učenika u grupnom radu. treba da ravnopravno učestvuju rezultati koje je učenik postigao u područjima: .sticanja umijeća i vještine. načina organizacije rada i očekivanih ishoda učenja.sticanja osnovnih ICT znanja. . 151 . Prilagođavanje se može izvršiti za grupu učenika ili individualno. međusobnom ocjenjivanju i samoocjenjivanju i drugo.izgrađivanja sposobnosti za rješavanje problema uz primjenu računara (primjena znanja i umijeća). Prilagođavanje programa U školama u kojima postoje učenici sa posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. nastavnik treba da prati. Proces prilagođavanja se vrši na osnovu programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Prilagođavanje se vrši prema sposobnostima učenika koji treba da pohađaju nastavu sa prilagođenim programom. evidentira i ocjenjuje aktivnost učenika prilikom izvođenja vježbi. kako je predviđeno zakonom. . koju učenik dobija na kraju školske godine.U konačnoj ocjeni.

AKTIVNOST AKTIVNOST STAVOVI. vođenje i usmjeravanje rasprave o informatici. Uticaj računara na okolinu i pojedinca. organizovanje. Binarna aritmetika. heksadecimalni (heksadekadni) sistem. oduzimanje. Sposobnost prevođenja brojeva iz jednog sistema u drugi -Prezentiranje nastavnih sadržaja. binarnom i heksadecimalnom brojnom sistemu. davanje dodatnih objašnjenja grupi ili pojedinim učenicima. Decimalni. Informacija i podatak. -Pojmovi: informatika. -Vođenje potrebne dokumentacije i pribilješki. -Praćenje aktivnosti učenika. 152 . Obrada informacija. posebno u procesu učenja u školi i kod kuće Podsticanje radoznalosti za spoznajama u oblasti informatike Izgrađen stav o značaju brojnih sistema u oblasti informatike i računarstva Učenik treba da pravilno i uspješno tumači ulogu brojnih sistema Izgrađen stav o ulozi binarne aritmetike u načinu rada računara Shvatanje i -Aktivno učestvovanje u nastavnom procesu. množenje i dijeljenje binarnih brojeva -Uticaj računara na cjelokupno -Uočavanje značaja binarne aritmetike kao matematičke osnove funkcionisanja (rada -Uključivanje u rasprave o ulozi binarne aritmetike u -Izbor oblika rada koji će omogućiti učenicima razumijevanje i usvajanje znanja o binarnoj aritmetici. uključivanje u rasprave i diskusije o informatici. 1. -Izvršavanje obaveza u toku izvođenja vježbi. -Aktivno učešće u vježbama. OSNOVE INFORMATIKE Definicija informatike. informacijama i podacima. -Sabiranje.SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. -Praćenje predavanja i uputa nastavnika. (numerički) sistem -Baza (osnova) brojnog sistema -Decimalni (dekadni). UČENIKA: NASTAVNIKA: PONAŠANJE Učenik treba da usvoji i razvija pozitivan stav prema informacijama koje mu stoje na raspolaganju. binarni i heksadecimalni brojni sistemi -Elementi brojnih sistema -Sposobnost zapisivanja brojeva u decimalnom. pomaganje učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva. informacija i podatak -Obrada informacija i obrada podataka -Pojmovi: ulazne i izlazne informacije -Sposobnost razlikovanja pojma informacije od pojma podatak -Razlikovanje ulazne od izlazne informacije -Razvijanje sposobnosti selekcije i korištenja raspoloživih informacija -Prezentiranje nastavnih sadržaja. -Usvojen pojam brojni Numerički (brojni) sistemi. binarni.

društvo i na povećanje čovjekovih sposobnosti

računara) -Sposobnost uočavanja efekata uticaja računara na čovjeka i zastupljenosti u svim oblastima ljudskog rada

prihvatanje informacione i računarske tehnologije kao važnog činioca ljudske savemene svakodnevnice

funkcionisanju računara; rad na prikupljanju tekstualnog i drugog grafičkog materijala za izradu panoa o značaju informatike i računarstva.

-Prezentiranje primjera koji ukazuju na rezultate uticaja računara na okolinu i pojedinca.

-Razvoj računara, pomagala za računanje, mehaničkih automata za obavljanje računskih operacija, generacije računara
2. ARHITEKTURA RAČUNARA
Historijski razvoj računara. John Von Neumannova struktura računara. Pojava mikroprocesora. Podjela (vrste) računara. -Grupe uređaja: ulazne jedinice, izlazne jedinice i centralna jedinica -Pojava, vrste i uloga mikroprocesora -Vrste računara: kućni i personalni (PC), stolni (desktop) i prenosni (laptop, notebook, hand-held, palmtop, PDA – Personal Digital Assistant)

-Učenici razlikuju ulogu računara po generacijama (prva - peta)
-Učenici su sposobni da nacrtaju blok šemu računara (John von Neumannova arhitektura računara) -Sposobnost razlikovanja vrsta računara i poznavanje njihove namjene

Pokazuju interes za korištenje svih vrsta računara Pravilno se odnose prema ICT sredstvima u kabinetu informatike Održavaju odgovarajuću pažnju na času, prate izlaganje nastavnika

-Upoređuju
računare i njihove mogućnosti, ranijih generacija i sadašnjih; -Organizuju prikupljanje pojedinih dijelova računara i demonstriraju ih na časovima. -Koristi raspoloživa sredstva pri obradi novog gradiva; -Demonstrira različite dijelove računara, ulazno izlazne jedinice, način njihovog povezivanja i drugo; -Kontroliše stepen usvojenosti znanja od strane učenika.

-Radne stanice, miniračunari, veliki računari, superračunari

153

-Ulazne i izlazne jedinice PC
računara i njihove uloge -Ulazni i izlazni vezni sklopovi PC računara -Procesor (centralna jedinica), interna memorija, eksterna memorija, kontroler eksterne memorije -Blok šema hardverske strukture PC računara -Znaju nabrojati ulazne jedinice: tastatura, miš, pomična kuglica, grafička ploča ili tablet, skener, palica za igru (džojstik), mikrofon, digitalna kamera -Znaju nabrojati izlazne jedinice: monitor, štampač (printer), crtač (ploter), multimedijski projektor, zvučnik -Modem (ulazno-izlazni uređaj) -Ulazno-izlazni vezni sklopovi: paralelna vrata (port), serijska vrata, USB (Univesal Serial Bus) vrata, grafička kartica, zvučna kartica -Interne memorije: RAM i ROM, PROM, EPROM i EEPROM -Interne i eksterne sabirnice -Matična ploča, kartice (adapteri), utičnice (slotovi)

-Učenici su sposobni razlikovati ulazne i izlazne jedinice od ulaznih i izlaznih veznih sklopova
-Sposobni su objasniti ulogu centralne jedinice (procesna jedinica, procesor) -Sposobnost priključivanja ulaznoizlaznih jedinica na računalo i podešavanje njihovog rada -Učenici su sposobni razlikovati pojedine ulazno izlazne vezne sklopove -Raspoznaju fizičke oblike pojedinih eksternih memorija -Razlikuju jedinice za brzinu pristupa podacima od jedinica za kapacitet memorije -Znaju vrste eksternih memorija: disketa (flopi disk), ZIP disk, hard (tvrdi, fiksni) disk, kompakt disk (CD), magnetne trake, USB Drive Pravilno koriste ulazno izlazne jedinice i vezne sklopove Izgrađuju pravilan stav prema hardverskim komponentama Ukazuju na pravilan način upotrebe, čuvanja i skladištenja opreme Prihvataju realnost u vezi sa primjenom računarske tehnologije

-Aktivno
učestvuju u vođenju rasprave o računarskom hardveru; -Prikupljaju štampani (grafički materijal u vezi sa računarskim hardverom te izrađuju zidne novine; -Postupke rada sa hardverskom opremom prethodno provjeravaju; -Ukazuju na propuste koje čine njihovi drugovi; -Uredno vode pribilješke na časovima.

-Kontroliše izvršavanje
radnih obaveza: vođenje odgovarajuće dokumentacije i pravljenja pribilješki; -Evidentira napredovanje učenika;

PC računari. Hardverska struktura PC računara (CPU, memorije, sabirnice, ulazni uređaji, izlazni uređaji).

-Govori o pravilnom odlaganju starih komponenti i kompletne računarske opreme; -Prezentuje nastavno gradivo uz optimalnu primjenu metode demonstracije; -Objašnjava posljedice nepravilnog priključivanja i rukovanja komponentama računara; -Ukazuje na mjere HTZ pri radu sa računalom.

154

-Definicija softvera (software);
podjela softvera: sistemski i aplikativni (korisnički); računarski virusi (antiaplikativni softver) -Sistemski softver, najvažniji – operativni system; MS Windows, Unix-Linux, MS DOS.; pomoćni uslužni programi: programi za arhiviranje WinZip, Win RAR i razni programi za održavanje; kompajleri -Računarski virusi: trojanski konj, kameleoni, softverske bombe, logičke bombe, vremenske bombe, crvi -Antivirusni programi: detektori, čitači, štitovi -Mjere bezbjednosti pri radu sa računarom: hardverska i softverska bezbjednost

-Sposobni su instalirati
odgovarajuće programe (softversku podršku), slijedeći uputstva o upotrebi -Razlikuju sistemski od aplikativnog softvera -Sposobni su da otkriju prisustvo virusa i da ga uklone pomoću programa: Norton Antivirus, McAfee VirusScan Deluxe, Sophos Antivirus, F-Prot Professional i drugi Imaju izgrađen stav prema računarskom softveru Znaju njegovu ulogu i vrijednost Računarski sotver znaju čuvati i sa njim pravilno rukovati

-Pokazuju interes za primjenu savremenog softvera; -Uključuju se u diskusije o primjeni softvera, njegovim mogućnostima i uslovima za instaliranje; -Pomažu drugovima koji zaostaju u savladavanju i usvajanju gradiva.

-Ukazuje na razvoj softvera i
na sve veće mogućnosti njegove praktične primjene jer se računarski hardver brzo razvija, a cijene postaju sve pristupačnije; -Kontroliše napredovanje pojedinih učenika; -Informacije pruža postupno, vodeći računa o psihofizičkim sposobnostima učenika da ih prihvate.

Softver za PC računare. Sistemski i aplikativni.

3. OSNOVNI PRINCIPI RADA RAČUNARA
Mjere bezbjednosti pri radu sa računarima. Instaliranje računara. Start up proces (uključivanje i pokretanje) računara.

-Način instaliranja računara: instaliranje hardvera, instaliranje softvera; instalacioni program: install ili set up; start meni -Vrste instalacije: tipična, kompaktna, prilagodljiva -Negativne posljedice pri korištenju ilegalnih kopija originalnih diskova legalnog softvera; besplatni programi (freeware), korištenje programa

-Sposobni su da primjenjuju mjere bezbjednosti u radu sa računarima -Sposobni su da uključe i pokrenu računar -Zna šta je registracijska baza -Sposoban je da vrši deinstalaciju pojedinih programa i poznaje opasnosti koje tom prilikom prijete drugim

Stekli su potreban nivo odgovornosti da poštuju mjere bezbjednosti pri radu sa računarom (softverska i hardverska bezbjednost Pravilno postupaju pri instaliranju softvera, uključivanju i pokretanju računara Ne vrše deinstalaciju pojedinih programa

-Analiziraju
postupke pravilnog rada sa računarom; -Primjenjuju mjere bezbjednosti pri radu; -Organizuju rasprave o legalnom i nelegalnom softveru, ukazujući na

-Demonstrira bezbjedan rad
sa računarom i način instaliranja programa; -Posvećuje pažnju da učenici steknu pravilan odnos prema primjeni mjera bezbjednosti; -Prati i evidentira napredovanje učenika, ističe i pohvaljuje napredne. Onima koji zaostaju pruža neophodnu pomoć i daje dodatna uputstva.

155

napojna jedinica. . kanal veze (komunikacioni kanal).matična ploča sa mikroprocesorom.hard disk. -Organizuje vježbe i kontroliše izvršavanje zadataka. te ih poredi sa drugim računarima savremene konfiguracije. -Pribavljaju dodatnu računarsku i informatičku literaturu koju čitaju i analiziraju na času. -Demonstrira neophodnu opremu. pisač CD diskova. skener. ali i primjere kada komunikacija treba da bude drugačija. opći model komunikacionog procesa -Hardverski interfejs (međuveza): ulazno izlazne jedinice i pripadajući vezni sklopovi -Softverski interfejs: odgovarajuća programska podrška npr. (Neophodni minimum hardvera i softvera da bi računar mogao da radi). učestvuju u raspravi koja se vodi na temu komunikacije korisnika sa računarom. Minimalna hardverska i softverska konfiguracija PC računara. Opća struktura komunikacionog procesa. . .RAM memorija.zvučna kartica. -Sposobni su da nabroje dijelove modernih računara -Hardverski dijelovi: . i korisnički softver Microsoft Office sa svojim aplikativnim programima instaliranim programima bez prisustva stručnih lica štetne posljedice primjene nelegalnog softvera. -Ističu primjere primjene mjera koje zahtijeva -Vrši prezentaciju opće strukture komunikacionog procesa. -Potiče učenike na savladavanje teorijskih ali i praktičnih sadržaja. -Daju primjere uspješne komunikacije. pomoćni upravljački programi – drajveri -Dijelovi koji sačinjavaju moderni računar -Neophodna oprema: kućište računara. komunikacija čovjek – računar. miša i drugo -Komunikacija čovjeka sa računarom -Sposobni su da ostvare neophodnu komunikaciju sa računarom kako bi rješavali pojedine probleme -Sposobni su da grafički predstave opći model komunikacije čovjeka sa računarom -Sposobni su opisati hardverski i softverski interfejs -Sposobni su objasniti šta je GUI -Znaju oblike i fizičke karakteristike radnog Prihvataju način komunikacije čovjeka sa računarom Računar i svu njegovu opremu doživljavaju kao čovjekovu neminovnost za uspješno savremeno življenje Pravilno se odnose prema uslovima rada sa računarom. priključni kablova -Poželjna (preporučljiva) oprema: ZIP disk. Računarska ergonomija .flopi disk. računar (dostava podataka računaru – prihvatanje i interpretacija informacija) -Elementi komunikacije: izvor informacija. vrste komunikacije: grafičko okruženje.tastatura i miš. . . -Podstiče učenike na kupovinu i čitanje stručnih časopisa iz oblasti računarstva i informatike. Pokazuju interesovanje za najnovije verzije računarskog hardvera i softvera. Podržavaju nastojanje da se kad god je to moguće nabavlja i instalira savremeni hardver i softver sa velikim mogućnostima. odnosno računala sa minimalnom konfiguracijom. za novije ulazno izlazne jedinice i drugo. 156 . glasovna komunikacija. štampač. . a po mogućnosti i komunikaciju putem glasa.čitač kompakt diskova. -Potreba za komunikacijom čovjek – Komunikacija korisnika sa računarom.modem. prijemnik informacija. pisač i čitač DVD diskova i drugo -Neophodan softver za rad računara: operativni sistem Windows ili Linux. -Demonstrira komunikaciju pomoću grafičkog okruženja. Znaju koji je neophodan softver za rad računara Pravilno tumače i pravilno se odnose prema računarima i računarskoj opremi.besplatno na određeno vrijeme (shareware programi). . demo i pune verzije programa. .grafička kartica. poštujući savremene ergonomske zahtjeve Izgradili su osobinu poštovanja računarskih -Aktivni su na času. objašnjava vrste komunikacije i računarsku ergonomiju. za funkcionisanje tastature. -Poseban interes pokazuju prema novim konfiguracijama prenosnih računara LAP TOP.

pomoću grafičkog okruženja (GUI Graphical User Interface); komunikacija između čovjeka i računara putem glasa -Računarska ergonomija

prostora i ulazno izlaznih jedinica, zračenje i osjetljivost ekrana, izbor boja na ekranu, vrste namještaja (stolica i radni sto)

ergonomskih zahtjeva i primjene potrebnih mjera

računarska ergonomija.

-Klasična primjena računara:
naučno-tehnički proračuni, masovna obrada podataka; uloga teksta procesora: editiranje (uređivanje) teksta i formatiranje (oblikovanje) teksta -Microsoft Word za Windows; izgled (elementi) prozora: naslovna traka sa dugmadima za minimizaciju, maksimizaciju i zatvaranje prozora, traka glavnog menia, trake „Standard“, „Formating“ i „Drawing“ sa alatima, horizontalni i vertikalni linijar, horizontalna i vertikalna traka za pomak, tačka umetanja (kursor), dugmad za izbor načina prikaza, statusna traka, prozor dokumenta (radna površina), pokazivač miša (kada je priključen) -Pregled osnovnih operacija u programu Microsoft Word za Windows -Padajući meniji kao skupovi logički povezanih naredbi

-Učenici su sposobni da
ponove klasičnu primjenu računara -Sposobni su da reproduciraju znanja o razvoju softvera za obradu teksta -Sposobni su da demonstriraju i pokažu izgled i elemente prozora tekst procesora -Sposobni su da objasne sadržaj trake glavnog menija: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window i Help

Iskazuju poseban interes da se upoznaju sa mogućnostima tekst procesora, a posebno sadržajima pojedinih padajućih menija Pravilno postupaju u toku izvođenja vježbi Razvijaju navike korištenja tekst procesora u svakodnevnom radu i učenju Provjera znanja iz ortoepije i ortografije te povezivanje računarskih znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta

-Aktivno se
uključuju u nastavni proces, prate nastavnikovo izlaganje, učestvuju u fazi ponavljanja i utvrđivanja gradiva; -Vode pribilješke na času; vrše demonstraciju elemenata prozora tekst procesora i vode diskusiju o pojedinim elementima prozora.

-Prezentuje nastavno gradivo,
klasičnu primjenu računara, razvoj softvera za obradu teksta, izgled i elemente prozora, osnovne operacije u MS Wordu; -Kontroliše aktivnost učenika, potiče one koji zaostaju, ističe one koji brže savladavaju gradivo; -Evidentira rezultate koje učenici postižu na vježbama; -Vodi računa da učenici pravilno i prema uputstvima koriste računarsku opremu.

4. PRIMJENA RAČUNARA
Programi za obradu teksta. Razvoj softwarea za obradu teksta (tekst procesora) na PC računarima. Pregled osnovnih operacija.

157

Ubacivanje tablica i ostalih netekstualnih elemenata u tekstualne dokumente. Provjera pravopisa, gramatike i automatsko ispravljanje grešaka

-Upotreba padajućeg menija Table za ubacivanje tablica u tekstualne dokumente
Postupci ubacivanja crteža, slika, grafikona, šema i drugih elemenata

-Sposobni su da se služe
padajućim menijima a posebno menijem Table kako bi umetnuli netekstualne elemente u tekstualni dokument

Upotrebljavaju naredbe za provjeru pravopisa, gramatike i automatskog ispravljanja grešaka

-Aktivno se
uključuju u izvođenje vježbi .

-Kontroliše izvođenje vježbi i
evidentira rezultate.

-Zna nabrojati koji su danas u
upotrebi programi za tabelarne proračune: Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro -Microsoft Excel ima karakterističan oblik. Njegovi osnovni elementi su: naslovna traka, traka glavnog menija, trake sa altima „Standard“, Formatting“ i „Drawing“, dugmad za uređivanje, polje sa nazivom ćelija, traka formula, oznake kolona, polje za uređivanje formula, horizontalna i vertikalna traka za pomak, oznake redova, oznaka aktivne ćelije, dugmad za izbor radnih stranica, oznake radnih stranica, Stvaraju naviku upotrebe tabličnog kalkulatora u procesu učenja i pisanju referata i raznih izvještaja Razvijaju sposobnost i znanje predstavljanja podataka (i informacija) u tablicama i pomoću grafikona Razvijanje estetskih osobina i likovnih sposobnosti pri uređivanju dokumenata, koristeći prostor, oblike, boje i druge elemente

-Uključuju se u
kreiranje vježbi; -Izvršavaju obaveze koje postavlja nastavnik, a zatim predlažu vježbe prema svojim potrebama i nahođenjima; -Traže pomoć ukoliko ne uspijevaju da riješe svoj zadatak; -Koriste raspoložive udžbenike i drugu literaturu kako bi prije došli do rješenja.

-Sposobni su pokrenuti
program za tabelarne proračune -Sposobni su pokazati i demonstrirati osnovne elemente prozora, unos podataka, zatim urediti i oblikovati radne stranice, vršiti proračune i kreirati grafikone -Sposobni su da objasne i koriste padajuće menije smještene u traku glavnog menija: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window i Help

-Prezentuje nastavno gradivo:
razvoj softvera za tabelarne proračune, načine unosa podataka, uređivanje i oblikovanje radnih listova, pregled operacija, daje instrukcije za obavljanje proračuna i kreiranje grafikona; -Nadzire aktivnost učenika; -Obezbjeđuje pedagošku, nastavnu mikroklimu u kabinetu pogodnu za uspješno učenje i ugodan boravak učenika.

Proračunske tablice. Razvoj software-a za tabelarne proračune na PC računarima. Unos podataka. Uređivanje i oblikovanje radnih stranica. Pregled operacija. Obavljanje proračuna. Kreiranje grafikona.

statusna traka -Unos podataka se vrši u aktivne
ćelije. Mogu se unositi slijedeći podaci: tekstualni, brojčani, datumski, vremenski i formule Programi za upravljanje bazama podataka. Osnovni pojmovi o bazama podataka.

-Najpoznatiji programi za
upravljanje bazama podataka: Microsof Access, Mikrosoft Visual

-Sposobni su nabrojati
najpoznatije programe za upravljanje bazama

Uočavaju potrebu da koriste baze podataka za potrebe učenja,

-Aktivno učestvuju
u vježbama koje je

-Organizuje vježbe u MS
Access-u li MS Outlook-u;

158

Organizacija baza podataka. Aplikacije baza podataka.

Foxpro, Paradox i Claris Filemaker Pro -Baze ličnih informacija (organizeri) koriste: Lotus Organizer, Microsoft Outlook i Act

podataka, te organizere i aplikacije koje korisniku omogućavaju manipulaciju podacima

zatim za unos, pohranjivanje i korištenje ličnih informacija i slično.

planirao nastavnik; -U toku časa uredno vode zabilješke u bilježnice.

-Daje potrebne dodatne informacije.

-Pod računarskom grafikom se
podrazumijeva prezentacija informacija pomoću slika u kojima su glavni nosioci informacija, oblici i boje; grafički programi: programi za crtanje, programi za slikanje i programi za dizajniranje -Programi za crtanje su: CorelDRAW, Adobe Illustrator -Programi za slikanje su: Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint, MetaCreations' Painter i JASC's PaintShop Pro -Program za projektovanje i dizajniranje je CAD (Computer Aided Desingn)

-Sposobni su objasniti da
računarsku grafiku možemo podijeliti na dvodimenzionalnu (2D) i trodimenzionalnu (3D) grafiku -Računarska grafika mora imati hardversku i softversku strukturu -Hardversku strukturu (podršku) čine ulazno izlazne jedinice računara -Softversku strukturu (podršku) čini jezgro grafičkog sistema -Sposobni su da izvode nad elementima slike, npr. fotografijama (grafičkim objektima) slijedeće operacije: filtriranje, izoštravanje i specijalne efekte -Mogu nabrojati poznate DTP programe: QuarkXPress, Adobe PageMaker, Microsoft Publisher, Adobe In Design itd. Stekli su znanja i uvjerenja da je računarska grafika neophodna kada se govori o primjeni računara Imaju izgrađen stav da je potrebno steći (usvojiti) elementarna znanja o računarskoj grafici i mogućnostima njene primjene Stekli su uvjerenja i zauzeli stav da bez poznavanja strukture grafičkih sistema i manipuliranja elementima slike nije moguće uspješno koristiti bogate mogućnosti računarske grafike Posebno iskazuju interes za sticanje znanja o programima za stolno izdavaštvo DTP.

-Učestvuju u
nastavnom procesu i prema uputstvima nastavnika izvode vježbe; -Pripremaju se da znanja koja steknu iz oblasti računarske grafike koriste pri učenju sadržaja iz drugih nastavnih predmeta; -Prikupljaju dodatnu literaturu i tekstove iz štampe i stručne periodike; -Uključuju se u raspravu o grafičkim paketima, iznose svoja iskustva i spoznaje; -Izrađuju odgovarajuće panoe sa sadržajima iz oblasti računarske grafike.

-Vrši prezentaciju nastavnog
gradiva: o grafičkim paketima, strukturi grafičkih sistema, o manipuliranju elementima slike, grafičkim paketima, programima za DTP; -Bira najpovoljnije nastavne metode i oblike rada prema uslovima u kojima nastavu izvodi; -Također, u skladu sa raspoloživom računarskom opremom organizuje vježbe tako da svaki učenik može savladati osnovne zahtjeve u pogledu poznavanja hardverske i softverske podrške za DTP. Prati aktivnosti učenika i podstiče njihov rad. U slučaju potrebe vrši naknadnu demonstraciju svima ili samo pojedinim učenicima.

Grafički programi. Uvod u računarsku grafiku. Struktura grafičkih sistema. Manipuliranje elementima slike. Grafički paketi. Programi za stolno izdavaštvo - DTP.

-Osnovne operacije sa grafičkim objektima: translacija, rotacija, skaliranje i smicanje
-Druge operacije: prevrtanje slike po horizontali i vertikali, izmjena svjetla slike, izmjena kontrasta, izmjena boja, pretvaranje kolor slike u crnobijelu sliku -Stolno izdavaštvo DTP (Desktop Publishing) kao skup postupaka koji koristi računar (i sve njegove ulaznoizlazne jedinice) i odgovarajući softver za izdavanje knjiga, brošura, novina, kataloga itd.

159

simulacije -Znaju da ovi programi služe za vježbanje i učenje u raznim oblastima: matematika. Enciklopedije. animacije) -Sposobni su pokrenuti programe i koristiti hipertekst i hipermediju u toku učenja -Sposobni su pokrenuti programe u 3D multimediji Stekli su naviku da koriste hipertekst i hipermediju u toku učenja i rješavanja problema 3D multimediju koriste i za lične potrebe. Hipertekst i hipermedija -Posebni (specijalni) programi za kreiranje hipertekstualnih i hipermedijalnih dokumenata su: Microsoft FrontPage i Macromedia Dreamweaver -Prikaz i manipulacija sa trodimenzionalnim objektima vrši se u 3D multimediji (3D WEB) 160 . obrazovne igre. -Učestvuju u fazi ponavljanja. -Ističu doprinos multimedijalnih obrazovnih programa postizanju boljeg uspjeha u učenju. elektronička pošta (E-mail). rječnici. fizika. Osnovni pojmovi o multimediji. FTP (File Transfer Protocol) za prenos dokumenata. rječnike. grafiku. Imaju pravilan stav i afirmativno se izražavaju o komunikacionim programima Stekli su naviku da koriste multimedijske obrazovne programe Za učenje sadržaja iz drugih nastavnih predmeta koriste enciklopedije. -Vode rasprave na ovu temu. mrežne novine itd. za prikupljanje potrebnih informacija. -Princip WWW zasnovan na hipertekstu i hipermediji -HTML (Hiper Text Markup Language) je standard za zapisivanje hipertekstualnih dokumenata -Znaju pojam hiperteksta. -Pomažu učenicima koji nisu na vrijeme izvršili zadatke. podvlačenje i bojenje teksta drugom bojom. obrazovne igre. -Vrši prezentaciju nastavnih sadržaja. -Trude se da upoznaju savremenu hardversku i softversku podršku potrebnu za multimediju. elektroničke knjige. elektroničke knjige. videoisječak. simulacije -Pažljivo prate izlaganje nastavnika. muziku. atlase. Telnet. -Multimedijalni programi namijenjeni za obrazovanje (edukaciju) koriste različite vrste medija za prezentaciju informacija: tekst. atlasi. prenos glasa VOI (Voice Over Internet) tehnologije. animaciju. -Angažuje učenike koji imaju iskustva i znanja u korištenju hiperteksta i hipermedije da pomažu drugim učenicima u toku vježbi. vježbanja i utvrđivanja gradiva. atlasi. Komunikacioni programi. rječnici. jezik. govor -Sposobni su da definišu pojam komunikacionih programa -Sposobni su da nabroje neophodnu hardversku i softversku opremu za multimedijsku primjenu (oprema multimedijskih računara) -Sposobni su pokrenuti programe (servise interneta) sa obrazovnim sadržajima kao što su: enciklopedije. Interaktivni multimedijski obrazovni programi. saobraćaj. obrazovne igre. Neophodna hardverska i softverska podrška . simulacije. -Provjerava nivo usvojenosti znanja i evidentira uspjeh učenika. -Koristi nastavne metode demonstracije i objašnjavanja prvo frontalno a zatim u grupama. -Organizuje raspravu na temu o hipertekstu i hipermediji. biologija itd. -Prezentuje nastavno gradivo. ćaskanje IRC (Internet Relay Chat). hiperveza (hiperlink) -Znaju pojam hipermedije (hiperlinkovanje slike. primjenjuje efikasne oblike rada. -Organizuje vježbe te obezbjeđuje da učenici ispune planirane obaveze i riješe postavljene zadatke.-Vladaju znanjem da komunikacioni programi upravljaju prenosom podataka između više povezanih računara (računarska mreža) -Usvojili su pojam INTERNETA i znaju da je to najpoznatija računarska mreža -Znaju koji su servisi interneta neophodni za multimediju: World Wide Web (WWW). ali i za igru i razonodu -Iskustva sa korištenjem hiperteksta i hipermedije te 3D multimedije prenose drugim učenicima. elektroničke knjige.

za praćenje i nadzor pacijenata. mjerenje i registrovanje postignutih rezultata itd. određivanje dijagnoze. sport. medicina. vođenje evidencije. statistike. časopisa. 161 . saobraćaj. -Sposobni su da uspješno predstave i opišu primjenu računara u raznim djelatnostima a posebno u obrazovanju -Sposobni su da pokrenu programe u kojima mogu izrađivati tehničke crteže i drugu tehničku dokumentaciju za svoje potrebe u nastavi tehničke kulture i drugih nastavnih predmeta -Znaju da se u medicini računari koriste za vođenje evidencija o korisnicima zdravstvenih usluga. -Analiziraju i Primjenu računara u svim oblastima ljudskog rada i života shvataju kao dio svakodnevnice Trude se da uz primjenu računara i aplikativnog softvera što više olakšaju svoj rad i da život učine ugodnijim Pravilno tumače i shvatili su ulogu računara u medicini. -Porede rezultate rada ljudi postignute uz primjenu računara sa rezultatima koji se postižu bez primjene informacione komunikacione tehnologije. -Učenicima omogućava da na temu primjene računara samostalno napišu referat i prikupe interesantne tekstove. -U inženjerstvu: projektovanje uz pomoć računara. upravljanje proizvodnim mašinama. programi za vježbanje i učenje. izrada školskih novina. -Na popularan način izlaže nastavno gradivo i trudi se da kod učenika razvije radoznalost i pobudi znatiželju. knjiga itd. uprava. kontrola kvaliteta proizvoda itd. -Transparentno vrši ocjenjivanje uz neophodna obrazloženja. -U saobraćaju: upravljanje. slike i drugi grafički materijal. kopnenog i vodenog saobraćaja -U sportu se računari koriste za praćenje fizičkih aktivnosti sportista. razrednih knjiga. saobraćaju. -Redovno vrši provjeru usvojenosti znanja i vještina. privredi itd. trgovini. masovni mediji. raspravljaju o tome gdje se sve računar primjenjuje i koja mu je uloga. analizu zdravstvenog stanja pacijenata i dr. publikacija. upotreba računala kao nastavnog sredstva. Primjena računara u sljedećim djelatnostima: obrazovanje. uredi. -Planiraju primjenu računara u svojim aktivnostima. trgovina. izrada tehničkih crteža i dokumentacije. upotreba računala u proizvodnim procesima. ugostiteljstvo. inženjerstvo. upravljanje procesima. bankarstvo. regulisanje i kontrola zračnog.-Primjena računara u obrazovanju: multimedijalni obrazovni programi.

). -Kontroliše da li učenici pravilno koriste računalo. . Web Mail – HTML) -Sposobni su kreirati WWW stranicu -Pažljivo prate Formirali su stav da je neophodno koristiti servise interneta Svjesni su ogromnog značaja interneta u savremenom životu ljudi Uspješno se služe servisima interneta. UTIC. Telefonska mreža kao dominantna komunikacijska mreža. Lotus CC:Mail. -Ostvarivanje digitalnog prenosa (prenos digitalnih informacija) -Brzina prenosa informacija bps (broj prenesenih bita u sekundi) -Korištenje telefonske mreže (koja prenosi analogne signale) za prenos digitalnih informacija uz primjenu modulatora i demodulatora (modem) -Podjela računarskih mreža: lokalne ili LAN (Local Area Network) i globalne mreže za šire područje WAN (Wide Area Network) -Internet kao najrasprostranjenija svjetska (globalna) računarska mreža -Učenici znaju koristiti internet poštujući predviđene procedure -Ovladali su vještinom korištenja usluga internet servisa. Yahoo. -Daje potrebna uputstva za izvođenje vježbi. Internet.Podstiče učenike na razmišljanje o mogućnostima koje se pružaju korisnicima priključivanjem na mrežu računara. komunikacioni i interaktivni multimedijalni programi. Microsoft Outlook. vršeći korelaciju sa obrađenom temom. Lycos -Programi za korištenje usluga elektroničke pošte (E-mail): Eudora. -Rješavaju zadatke koje postavlja nastavnik u vezi sa internetom i njegovim servisima i WWW-om. slanje elektroničke pošte putem WWW servisa (Yahoo. učenicima pomaže da riješe pojedine zadatke. VOI i FTP Stekli su naviku da koriste raspoložive resurse interneta. Upotreba interneta i WWW servisa (provajderi: BIHNET. čitajući poruke -Prenos slike i zvuka (glasa) putem -Učenici su savladali i mogu koristiti i druge servise interneta kao što su: IRC. -Primjenjuje metode i oblike rada kojim se postižu najbolji rezultati u učenju. -Priključivanje na internet putem provajdera: BIHNET. 5. Mreže za prijenos podataka (WAN i LAN). FTP protokol. Alta Vista. Yahoo. PRIJENOS PODATAKA. Planira da učenici savladaju izradu jednostavne WWW stranice i da učenici savladaju komunikaciju elektronskom poštom (slanje i prijem e-maila). Telnet). -Servis IRC (Internet Relay Chat). -Raspravljaju o načinima telefonskog analognog prenosa zvuka (govora) i o upotrebi telefonskih mreža za prenos digitalnih informacija ugradnjom modema. RAČUNARSKE MREŽE Osnovni principi prijenosa podataka. Outlook Expres -Govori o internetu. da komuniciraju putem elektronske pošte -Organizuju rad na računalu prema uputstvu nastavnika. Ostali internet servisi (IRC. razgovor među korisnicima u realnom vremenu. -Vode potrebne zabilješke o uputstvima za izvođenje vježbi. Alta Vista. -Organizuje vježbe i prati izvršavanje zadataka. UTIK i drugih -Upotreba WWW servisa -Programi za izradu WWW stranice -Korištenje računara pretraživača: Google.-Računarska mreža ima zadatak da prenosi podatke i informacije između dva fizički odvojena mjesta -Sposobni su objasniti principe prenosa podataka -Pokreću programe kojim se vrši prenos podataka -Sposobni su objasniti razliku između lokalne i globalne računarske mreže -Sposobni su objasniti prednosti mreža: ISDN (Integrated Service Digital Network) i ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) Uočavaju važnost prijenosa podataka između dva fizički odvojena mjesta Imaju pravilan stav i znaju razlikovati analogni i digitalni prenos podataka Znaju prednosti digitalnog prenosa podataka i informacija -Ocjenjuju efekte koji se postižu prijenosom podataka na velike udaljenosti. VOI tehnologije multimedijske interaktivne komunikacije. posebno WWW-om i e-mailom izlaganje nastavnika. Hotmail. Lycos. 162 . Elektronska pošta. Računari pretraživači informacija: Google.

Konstrukcija algoritma za rješavanje problema. 6. svaki korak se označava rednim brojem od 1 nadalje -Znaju da grafički način zapisa algoritma podrazumijeva izradu dijagrama toka (organigram) -Mogu nabrojati grafičke simbole koji se koriste za izradu dijagrama toka Prihvatili su stav da je u postupku izrade računarskog programa za rješavanje problema potrebno prvo sačiniti algoritam Prave razlike kod zapisa algoritma -Učestvuju u raspravi o algoritmu. Razumijevanje. -Evidentiraju uspjeh koji su postigli učenici. precizan i Algoritam Pojam i zapisivanje algoritma (linearni tok. Tipovi problema. Put od algoritma do programa. RJEŠAVANJE PROBLEMA UZ POMOĆ RAČUNARA Rješavanje problema. -Znaju šta je globalna strategija rješavanja problema prema POLY-u -Naučili su tipove problema: problemi za nalaženje rješenja (problemi računanja) i problemi za dokazivanje (problemi odlučivanja) -Postupci u rješavanju problema su: razumijevanje i definisanje problema. koji u konačnom vremenu vodi do rješenja nekog problema -Načini zapisa algoritma: govornim jezikom i grafičkim prikazom -Postupak razvoja algoritma odozgo prema dole (top-down pristup) -Razlike između složenih mašinskih instrukcija (nule i jedinice) i jednostavnih naredbi u programskim jezicima -Zapis govornim jezikom (prikaz sa numeriranim koracima).VOI (Voise Over Internet) tehnologije -FTP (File Transfer Protocol) protokol za prenos hipertekstualnih i hipermedijalnih dokumenata -Znaju da je Telnet servis za rad na udaljenom računaru Znaju prednosti korištenja računara pretraživača da bi došli do potrebnih informacija -Uspostavljaju međusobnu komunikaciju. koristeći svoje kućne računare. -Samostalno postavljaju (definišu) problem i prave algoritam. vodeći računa o korelaciji ove nastavne jedinice sa obrađenim nastavnim sadržajima u šestom razredu. definisanje problema. -Algoritam je svaki jasan. grananje i petlja). Stvaranje plana rješavanja problema. 163 . poštujući redoslijed postupaka Uočili su potrebu da se poslije realizacije plana izvrši analiza rješenja kako bi se unaprijedio opći pristup rješavanju problema uz pomoć računara -Analiziraju i uočavaju prednosti planskog rješavanja problema. -Izlaže nastavno gradivo. razrada plana akcije. realizacija akcije i osvrt na rješenje -Sposobni su da rješavaju probleme uz pomoć računara -Primjenjuju redoslijed postupaka pri rješavanju problema Stekli su navike i potrebna znanja da mogu postavljene probleme rješavati planski. nedvosmislen uređeni niz koraka. -Nastavnik bira karakteristične primjere rješavanja problema uz pomoć računara na kojima se jasno razlikuju postupci i koji će uspješno pokazati značaj planskog rješavanja.

-Primjere programiranja bira pažljivo. -Pomažu drugim učenicima. Grafika i zvuk. FORTRAN. Izrada programa po zadatku i samostalno. Funkcije i podprogrami. Proceduralni programski jezici. Složene strukture podataka. Struktuirani pristup razvoju programa. -Izlaže nastavno gradivo i povezuje ga sa gradivom o programiranju koje je obrađeno u šestom razredu. izrada algoritma i pisanje programa -Dokumentiranje i testiranje programa -Sposobni su rješavati probleme uz pomoć računara.7. Osnovni elementi BASIC-a. one koji imaju edukativnu vrijednost i koji su u korelaciji sa sadržajima iz drugih nastavnih predmeta. -Interesuju se koje -Sposobni su pokrenuti program BASIC -Sposobni su primijeniti naredbe koje pripadaju strukturi ponavljanja Primjenjuju verziju BASIC-a koja im je na raspolaganju Primjenjuju funkcije i podprograme probleme je moguće riješiti koristeći BASIC .) -Objektno orijentirani programski jezici: C++. -Vodi računa da se ponavlja samo ono gradivo koje je potrebno za razumijevanje ovog nastavnog gradiva. Neproceduralni programski jezici. COBOL. Također znaju formulisati i postaviti zadatak za koji je moguće napisati program -Aktivno učestvuju u izvođenju vježbi. Osnovne naredbe BASIC-a. Pascal. C itd. objektno orijentiranih i neproceduralnih programskih jezika -Sposobni su objasniti struktuirani pristup razvoju programa -Uključuju se u Shvataju značaj programiranja sa aspekta rješavanja mnogih problema koje čovjek bez računara vjerovatno ne bi nikada riješio Posebno se interesuju za savremene programske jezike koji su od praktičnog značaja diskusije o programskim jezicima. -Izlaže nastavno gradivo. Programske strukture. Java. -Organizuje vježbe i prati u kojoj mjeri učenici izvršavaju zadatke. Objektno orijentirani programski jezici. -Analiziraju razlike između kompajlera i interpretera. IF THEN i GOTO -Indeksirane promjenljive – nizovi -Rad s podacima -Učenici su sposobni objasniti osnovne karakteristike programskih jezika -Sposobni su praviti razlike između vrsta (grupa) programskih jezika: jezici niskog nivoa (mašinski jezik). FOR petlja. -Demosrtiraju svoja rješenja. promjenljive i izrazi -Struktura ponavljanja. Imaju potpuno izgrađen pozitivan stav prema računarima (uključujući kompletan hardver i softver) te se u svom radu oslanjaju na usluge koje im računar pruža. Object Pascal -Neproceduralni (deklarativni. -Postavljaju pitanja u vezi sa struktuiranim pristupom razvoju programa te u kojim programskim jezicima se primjenjuje ovaj pristup. 164 . -Postavljanje zadatka. Proceduralno i neproceduralno komuniciranje sa računarom. opisni) programski jezici -Kompajleri i interpreteri -Proceduralno i neproceduralno komuniciranje sa računarom -Razvoj proceduralnog komuniciranja -Razumiju načine rada u BASIC-u (direktni i indirektni) -Alfabet BASIC-a. Razvoj proceduralnog komuniciranja. -Izvode predviđene vježbe. proceduralnih.tipovi podataka. Metodologija programiranja. -Nastavnu građu izlaže na način kojim će kod učenika izazvati pažnju i podstaći interesovanje. -Uredno vode pribilješke. konstante. Programski jezik BASIC. -Nedostaci govornog jezika za potrebe komuniciranja sa računarom -Programski jezici niskog nivoa -Proceduralni (problemski orijentirane) programski jezici (BASIC. PROGRAMIRANJE Osnovne karakteristike programskih jezika.

LIKOVNA KULTURA 165 .

teksturnih linija. pjesma. muzičke. odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. hrvatskog. svijetle i tamne teksture . formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednostima. prostori teksture upotrebom raznovrsnih kombinacija linija . . povezivanje sadržaja drugih predmeta: -Ovladati /biti sposoban predstaviti/ bosanskog.hrapava tekstura jezika. stranog . TAČKA I LINIJA .glatka tekstura biologije.35 časova godišnje) STVARALAČKE KARAKTERISTIKE ..Biti sposoban prepoznati i upotrijebiti različite vrijednosti tekstura u cilju dobijanja složenih organizacijskih formi struktura .zasićena tekstura . -Izražajne mogućnosti teksturnih linija. prepoznati učenika: ljudi pri različitim i biti sposoban /ovladati/ primjenom aktivnostima.Razvijanje kritičkog mišljenja. informatike. meka tekstura .LIKOVNA KULTURA /VII razred/ (jedan čas sedmično . očuvanju kulturne baštine i prirodne okoline . postizanja različitih tekstura. pojave u prirodi.Korelacija sa drugim nastavnim predmetima. sjajne.prozračna.Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima. -Upotreba: -Usvajanje teksturne linije i mogućnost udžbenika za VII razred (likovna njene primjene kultura). patriotizmu.Dalji rad na njegovanju 166 .Otkrivanje estetske vrijednosti teksture i mogućnosti raznovrsne primjene u realizaciji crteža u predstavljanju motiva i sadržaja . objekti. geografije. poslovica…/.OSTVARIVOST LIKOVNE PRAKSE I PROCESA PROGRAMSKI SADRŽAJI POTICAJNE PREFERENCIJE. linija u roma.. životinje. prozni tekst. historije. video DVD materijal.sjajna tekstura tjelesne i tehničke kulture. BiH kulturne . glatke.Upotreba različitih vrsta linija crtačkim materijalima u cilju ostvarivanja hrapave. mat. .mat tekstura baštine. produbljivanje sposobnosti vrednovanja sadržaja i ideja . dijaprojektor -Upoznavanje strukturne linije i način slajd. moći ih uočiti na umjetničkim i svojim radovima i bit sposoban primijeniti mogućnosti različitih karakteristika tekstura putem slaganja linija.Događanja u neposrednom okruženju -Moći uočiti u svom okruženju.Usvojiti pojam tekstura: -hrapava tekstura -glatka tekstura . moći predstaviti različite biljke. srpskog jezika i spoznati kako primijeniti linije u cilju književnosti /pripovijetka. mrlja i tačaka . LIKOVNO PROBLEMSKE CJELINE LIKOVNO DIDAKTIČKI I TEHNIČKI MEDIJI C I L J E V I LIKOVNO OBRAZOVNI LIKOVNO ODGOJNI 1. funkciji definisanja tekstura: matematike.

meka tekstura . dijaprojektor slajd. sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije. bogaćenje mašte.njene primjene -Ovladavanje sposobnosti prepoznavanja karaktera teksturnih i strukturnih linija i ovladavanje njihovom primjenom u cilju predstavljanja građe i površine neke materije multimedija video -sjajna tekstura -mat tekstura -zasićena tekstura -prozračna . gvaš. tempera. prethodno obojene voštanim bojama/. multimedija video . orijentacija u vremenu i sigurnije rješavanje prostornih odnosa .Otkrivanje značaja i 167 . BOJA -Razvijanje sposobnosti uočavanja i prepoznavanja lokalne boje -Razvijanje sposobnosti prepoznavanja i usvajanje sposobnosti primjene tonskog stepenovanja /tonska gradacija/ valerska vrijednost boje -Ovladavanje primjenom optičkog miješanja boja /poentlizam-divizionizam/ postupak rada koji omogućava realizaciju kompozicijskih zadataka . voštani/. opredjeljenosti za timski rad -Razvijanje humanih odnosa među polovima. flomasteri u boji /za manje formate radova/. video DVD materijal. zaključivanja. istrajnosti. jačanje i bogaćenje emocija 2. povezivanja pojmova. pastel /suhi.tamno . uočavanja.Razvijanje sposobnosti posmatranja. oblika-forme. spremnosti za saradnju.Primjene primarnih boja punog intenziteta u funkciji optičkog miješanja boja i dobijanja izvedenih različitih tonskih vrijednosti . diferenciranje bitnog od manje važnog.Usvojiti pojam struktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe. grafito /grebanje premazane osnove. kolaž različitim materijalima. solidarnosti. davanja značaja i usvajanja primjene lokalnih boja .Biti sposoban prepoznati i biti u mogućnosti koristiti se lokalnom bojom . samostalnosti. razvijanje likovne kreativnosti. tvrdo-čvrsto /sabijeno/ pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi.Razviti kod učenika sposobnost uočavanja.Ovladati i moći se koristiti njihovim karakteristikama valerske vrijednosti / tonskog stepenovanja boje / i korištenja odnosa svijetlo . materiju/: rastresito-prhko. odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.Akvarel. drugarstvu. dosljednosti i angažovanosti. mozaik -Upotreba: udžbenika za VII razred (likovna kultura). konkretnog i apstraktnog mišljenja.

… -Dalji rad na sposobnosti mogućnosti primjene lokalnih uočavanja.Sposobnost primjene odnosa simetrije i asimetrije. oblika/ u realizaciji dvodimenzionalne organizacije kompozicije . pozitivno i negativno u likovnim područjima: crtanja. upotrebom različitih slikarskih tehnika . spoznaji i mogućnostima boja predstavljanja bojom . u odijevanju. događaja. priče. osjećanja. slikanja.Primjena stepenovane. proznog teksta. njene karakteristike .Sagledavanje značaja vizuelnih karakteristika lika /forme. optičko miješanje boja . PLOHA -Dalji rad na razvijanju primjene /predstavljanju/ lika /oblika/ na plohi u različitim formama realizacije kompozicije: .Razumijevanje i usvajanje mogućnosti primjene kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije .simetrična kompozicija plošnih oblika . plastičnost plohe /ispupčeno-udubljeno/ -Realizacija dvodimenzionalne 168 .Usvajanje pojmova za oblast Boja: lokalna boja.asimetrična kompozicija plošnih oblika .-Dalji rad na usvajanju sposobnosti. uočavanja. emocija i drugog putem likovnog izraza . plave i žute tačke rezultiraju zelenu boju. primijenjenoj umjetnosti /kreiranju upotrebnih predmeta/… 3. lik/ i ploha u realizaciji dvodimenzionalne organizacije kompozicije . osmišljavanju novih znakova vizuelnih komunikacija. kreiranju životnog prostora. valerski promijenjene boje .Stepenovanje boja u funkciji ostvarivanja bogatije skale valerskih vrijednosti i njihove primjene u kreativnom radu /realizaciji likovnih radova/.Pozitivni i negativni odnos kao način u predstavljanju teksture. pojava u prirodi. stepenovanje boje /valerske vrijednosti/.Oblik /forma. grafike i primijenjene umjetnosti -Ovladati sposobnostima prepoznavanja. pripovjetke. vrednovanja i primjene . analitičkoj procjeni i mogućnostima predstavljanja upotrebe lokalne boje -Istraživanja putem primjene optičkog miješanja boja /poentlizam-divizionizam/. pjesme.Lokalna boja.Razvijanje sposobnosti predstavljanja sadržaja.Realizacija kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije u oblasti slikanja.

dvodimenzionalno. .Primjena slikarskih tekstura i faktura u umjetničkim djelima i u realizaciji funkciji predstavljanja različitih svog rada karakteristika. pozitivno. multimedija video . POVRŠINA 169 . ostvarivanje ritma crnog i bijelog /pozitivnog i negativnog/. organizacija prostora primjenom simetrije /asimetrije/ u realizaciji grafičkog lista -Odnos simetrije i asimetrije. asimetrija. odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. višebojna grafika -Upotreba: udžbenika za VII razred (likovna kultura).U prostornom oblikovanju 4. primjena kontrasta statičnih i dinamičnih ploha. crnih i bijelih /pozitivnih i negativnih/ ploha u organizaciji grafičkog lista . slikanja. simetrija.U realizaciji sa materijalom u oblasti prostornog oblikovanja. površine sa crtama /parnicama. negativno.Usvojeni pojmovi za oblast Ploha: lik. pozitivno i negativno. predstaviti suprotnosti u formi pozitivno-negativno /ispupčeno-udubljeno/ kroz primjenu različitih tekstura. pozitiv-negativ u primijenjenoj umjetnosti i realizaciji grafičkog lista -Grafičke forme i odnosi svijetlih i tamnih ploha.organizacije kompozicije u likovnim oblastima: crtanja. ploha.video DVD materijal.Uočavanje. dijaprojektor slajd. razumijevanje i ovladavanje mogućnostima predstavljanja na svojim radovima. primijenjene umjetnosti i grafike -Organizacija kompozicije po principu pozitivni i negativni prostor plohe /ornament-arabeska/ -Pozitivni-negativni prostor plohe u grafičkom izrazu -Obogaćivanje izraza i ostvarivanje dinamike putem variranja odnosa simetrija-asimetrija.Biti sposoban uočiti i prepoznati različite teksture i fakture na . vrijednosti i karaktera površine . u sopstvenom likovnom izrazu različitih slikarskih i skulptorskih tekstura i faktura .

Ovladavanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika putem linijski istanjene mase 5.simetričnih i asimetričnih formi .pozitivne i negativne forme kao element teksture i fakture .Usvojeni pojmovi za oblast površina: . na umjetničkim djelima i učeničkim radovima . slaganjem ureznih linija /snopova linija/. utisnutim različitim oblicima /predmetima/ u cilju ostvarivanja različitih faktura i ponavljanja oblika.video DVD materijal. sagledavanju / upoređivanju elemenata skulptorskog jezika.Dalji rad na potpunijem doživljavanju. glina. odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.Upotreba različitih skulptorskih materijala. sapun -Primjena mekih skulptorskih materijala prikladnih za izvođenje različitih tekstura i faktura . glinamol. vosak.Pozitivno i negativno kao način “govora” u skulptorskom izrazu . ostvarivanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih kompozicija -Upotreba: udžbenika za VII razred (likovna kultura). analitičkom pristupu. u realizaciji kompozicionih formi primijeniti različite teksture: grebanjem površine. MASA I PROSTOR -Dalji rad na usvajanju odnosa mase i 170 .slikarska faktura . mase i prostora. moći izvršiti i procijeniti odnos mase i prostora .-Proširivanje znanja o usvojenim slikarskim teksturama i fakturama kroz analizu likovnih djela i moći prepoznati ih i primijeniti u sopstvenom likovnokreativnom radu /izrazu/ -U oblasti oblikovanja.Pri realizaciji skulptorskih formi i -U svom okruženju i skulptorskim djelima registrovati. glina. vajarski materijali.rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/ . sapun… -Predstaviti prostorne organizacije /forme/ putem mase i prostora . plastelin.pozitivnih i negativnih formi . tačkama. pozitivnih i negativnih formi/ u reljefu u prostornom oblikovanju urezanim linijama/ složenim u gušćem i rijeđem rasporedu.skulptorski /kiparski/.skulptorska faktura /način nanošenja. multimedija video predstaviti simetrične i asimetrične oblikovne forme . utiskivanjem različitih materija /predmeta različite teksture/ /primjena kompozicije simetričnog i asimetričnog ritma.Shvatanje i sposobnost predstavljanja mase i prostora i oblika u prostoru upotrebom: . glinamol. dijaprojektor slajd. obrade materijala/ u oblasti prostornog oblikovanja: .

odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. planinsko…/ naselje. urbanizacija prostora. selo /ravničarsko. dijaprojektor slajd. selo /ravničarsko. grad. selo /ravničarsko. naselje -Složene prostorne strukture i kompozicije u oblasti arhitekture .urbanizacija prostora . prostorna organizacija. planinsko…/. varoš -Upotreba: udžbenika za VII razred (likovna kultura).jednostavni oblici .forme urbanih organizacija.Prepoznavanje karakteristika različitih materija i sposobnost upotrebe u vlastitom likovnom izrazu pri predstavljanju trodimenzionalnih /prostornih/ organizacija iz oblasti arhitekture -Karakteristike oblika: .simetrija i asimetrija u prostornim organizacijama . planinsko…/ OČEKIVANI REZULTATI Učenici nastavljaju rad na usvajanju i proširivanju znanja o načinu i mogućnostima upotrebe materijala i sredstava za kreativni rad koji se koriste u oblastima: Tačka i linija: 171 . naselje. multimedija video .složeni oblici . grad. oblikovanje žicom. predstavljanjem karaktera urbanih prostora: grad.video DVD materijal.pozitivne i negativne forme u predstavljanju prostornih struktura upotrebom mase i prostora -Usvojeni pojmovi: linijski istanjena masa.Izvođenje složene prostorne strukture /kompozicije/ kroz izradu makete.prostora u trodimenzionalnoj organizaciji kompozicije -Linijski istanjena masa -Žica ili nit u funkciji realizacije kompozicije linijski istanjenom masom prostorne kompozicije koristiti se linijski istanjenom masom .

da prepoznaju i u svojim radovima koriste lokalne boje. plastičnosti /trodimenzionalnosti/ oblika. . .moći prepoznati karakter i karakteristike strukturnih linija. . ..koristiti se primjenom različitih vrsta u cilju ostvarivanja različitih struktura u osmišljavanju kreativnog rada. oblika . Slikarstvo: . .da mogu razlikovati teksturne linije i praviti gradaciju između njih. . prozračna . pastelu.usvojiti pojam struktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe.da razviju sposobnost prepoznavanja. zasićena tekstura. mat tekstura. ali je na ovaj način dobijena intenzivnija boja/. tvrdo .dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o osnovnim bojama i mogućnostima njihove primjene. Na ovom principu funkcioniše kolor ofset štampa. Ploha: . . glatka tekstura.forme.da spoznaju karakteristike i mogućnosti strukturne linije u realizaciji svojih ideja. 172 .moći predstaviti kompozicije sa naglašenom strukturom. . materiju/: rastresito . akvarelu.prhko.dalji rad na pravilnoj primjeni slikarskih tehnika.da proširuju znanje o lokalnim bojama /bojama koje karakterišu određeni oblik/.da su sposobni u svom kreativnom radu realizovati likovne kompozicije u formi simetričnog i asimetričnog rasporeda elemenata.ovladavanje strukturnim linijama. . .da proširuju znanje o optičkom miješanju boja i njegovom djelovanju: da dvije osnovne boje. sposobnost predstavljanja karaktera različitih materijala /tekstura/ slaganjem različitih rasporeda ukrštenih linija /šrafurom/. . . .primjena savladanog i usvojenog znanja o liniji u cilju predstavljanja teksturalnih razlika /karakteristika različitih materijala/. gvašu. linija u funkciji predstavljanja oblika /forme/.da prošire znanje o tonskom stepenovanju boje u cilju predstavljanja prostornosti.moći prepoznati strukturne linije. postavljene jedna pored druge u formi sitnih tačkica. osmišljavanju i predstavljanju kompozicionih formi i definisanja prostora. . . .da na svojim radovima upotrebljavaju pripremljene /na paleti / boje u cilju ostvarivanja skale različitih valerskih vrijednosti /primjena svjetlije i tamnije boje/ jednog tona u realizaciji tonskog stepenovanja boje. temperi.da usvoji termine: hrapava tekstura. sjajna tekstura. linije koje predstavljaju neku formu. mozaiku. kolažu. procjene i primjene simetričnih i asimetričnih plošnih oblika kompozicija. rezultiraju trećom bojom /kao rezultat daju izvedenu koja bi se dobila i fizičkim miješanjem.čvrsto /sabijeno/. flomasterima u boji. upotrebi materijala i sredstava za rad u oblasti Slikarstvo.da proširuju i dopunjuju znanja o slikarskim tehnikama. realizacija kroz crtež. linije koje difinišu neki oblik.meka tekstura. .

.usvojeni pojmovi za oblast Ploha: simetrija /preslikavanje u ogledalu/. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/. pozitivno. Masa i prostor: . asimetrija. . obrade materijala/ Usvojeni pojmovi za oblast Prostorno oblikovanje: pozitivne i negativne forme kao element teksture i fakture skulptorski /kiparski/. .biti sposoban prepoznati i napraviti složenu prostornu organizaciju. vajarski materijali.uočavanje.biti sposoban uočiti karakteristike simetričnih i asimetričnih oblika.usvajanje i primjena simetrije /preslikavanje u ogledalu/ i asimetrije. biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovno kreativnom izrazu. crtanja i slikanja. .dalji rad na prepoznavanju i usvajanju slikarskih tekstura i faktura /”rukopis” autora/. . skulptorska faktura. usvajanje i primjena pozitivnih i negativnih ploha u organizaciji kompozicije /plohe koje predstavljaju geometrijske oblike. pozitivno-negativno/. . -u okruženju i na skulptorskim djelima prepoznati.da su sposobni realizovati likovne kompozicije u kojima dominiraju pozitvne i negativne forme /oblici/.. . glina. . Usvojeni pojmovi za oblast Površina: slikarska faktura. .dalji rad na savladavanju znanja u pripremanju šablona za visoki tisak. urbanističku prostornu organizaciju /upotrebom simetrije i asimetrije/ u oblasti arhitekture. prepoznavanje karaktera oblika. sapun. gipsorez. . negativno. .da su sposobni prepoznati i razlikovati pozitivne i negativne forme i koristiti ih u svom kreativnom radu. Površina. glinamol. asimetrija. uočavanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih organizacija. vosak.dalji rad sa primjenom mekih skulptorskih materijala podesnih za realizovanje različitih tekstura. karton /papir/. moći izvršiti analizu i procijeniti odnos mase i prostora u odnosu pozitivno i negativno. prisustvo simetrije-asimetrije.dalji rad na uočavanju odnosa mase i prostora. .moći izvršiti analizu dijelova zgrade i uočiti formu organizacije. 173 . grafika u kojima dominira simetrija. linorez.prepoznavanje i primjena u likovnom izrazu pozitivne i negativne forme u organizaciji kompozicije.u prostornom oblikovanju.dalji rad na usvajanju primjene dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima grafike. /način nanošenja. uočiti i moći predstaviti kontrast oblika i kontrast različitih tekstura u prostornim organizacijama /primjena kompozicije različitih tekstura/. .

biti sposoban prepoznati njihove različitosti. mramor. sjajna. koja je danas prisutna u svim sferama života. linije koje objašnjavaju izgled neke plohe u smislu glatka. Siva boja se ostvaruje miješanjem tačkica svih osnovnih boja na jednoj plohi. zasićena /zatamnjena/. 2. pravaca i punoće šrafure u predstavljanju različitih tekstura. spoznati njihove mogućnosti i moći izraziti različite teksture putem linija i tačaka. grafici. 3. Strukturne linije u funkciji predstavljanja karaktera materije putem šrafura linija. izmjenama dužina. analitičkog pristupa. Teksturne linije./. PLOHA Kroz tematsku oblast Ploha realizovat će se sva likovna područja koja se u svojoj realizaciji predstavljaju u dvodimenzionalnoj formi /na plohi/. linije koje definišu oblik. vata i sl. a crvena i plava utisak ljubičaste. TAČKA I LINIJA Likovno područje Crtanje: Usvojiti pojam teksturne linije. mat. istražiti putem teksturnih linija. BOJA Likovno područje Slikanje: Dalji rad na razvijanju sposobnosti uočavanja. usvojiti i biti sposoban /ovladati/ primijeniti različite vrijednosti tekstura putem linija u cilju predstavljanja različitih kvaliteta /vrsta/ površina. Različite vrste struktura. crtanju. meka /tijesto. Ostvarivanje skale valerskih vrijednosti /količina svjetla u tonu boje/. slikanju. kocka šećera i sl. Dvije osnovne boje rezultiraju izvedenom bojom /miješaju se u oku posmatrača i stvaraju utisak izvedene boje/. 174 . u cilju definisanja oblika i karakteristika materijala./. hrapava. crvene i žute tačkice utisak narandžaste boje. Prepoznavati u svom neposrednom okruženju. Šta je to lokalna boja? Tonsko stepenovanje tona boja. primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice. tvrda /čvrsta/.STRUKTURA PROGRAMA 1. Plava i žuta kao rezultat miješanja daju vizuelni utisak zelene plohe. boje stepenovane do bijele /dodavanje svjetla/ ili do crne /oduzimanje svjetla/. boja je svjetlija ako na plohi ima manje obojenih tačkica a dodavanjem crne boja gubi svoju zasićenost /slabi. njegovu formu i materiju. prozračna /svijetla/… Strukturne linije u funkciji definisanja karaktera oblika i položaja u prostoru. gubi intenzitet/ i postaje tamnija. predloška za izvođenje/. vrednovanja i usvajanja lokalnog tona boja. Moći prepoznati različitost između teksturnih i strukturnih linija. Dodavanjem većeg procenta jedne ili druge boje i ton boje se mijenja. ofset štampa. boje koja se dobije fizičkim miješanjem odabranih osnovnih boja. kristalna /sačinjena od malih kristala /kamen granit. plastelin. Point = tačka. Na pomenutom principu optičkog miješanja boja realizuje se i kolor štampa. Optičko miješanje boja na plohi putem slaganja tačkica sa osnovnim bojama /poentilizam –fr. divizionizam/.

u cilju predstavljanja: hrapavo. 4. Realizacija kompozicije kroz formu asimetričnih odnosa elemenata. prepoznati i analizirati karakteristike slikarskih tekstura i faktura i biti sposoban služiti se njima i primijeniti ih u sopstvenom likovno-kreativnom radu /izrazu/. na skulptorskim djelima kao i djelima primijenjene umjetnosti i dizajna. realizacijom figura u prostoru /prostornih organizacija/. u niskom i visokom reljefu. analizirati i procijeniti odnos mase i prostora. MASA I PROSTOR Tematska cjelina Masa i prostor realizuje se u likovnim oblastima: oblikovanje. mogu registrovati. Organizovanje kompozicija na principu primjene simetričnog rasporeda prostornih elemenata. Korištenje i upotreba različitih materijala koji su podesni za realizaciju različitih tekstura /površina/ glina glinamol. Boja nanesena u jednom smjeru. Ovladavanje sposobnostima uočavanja. primijenjena umjetnost i dizajn. predloška za izvođenje/. Primjena kompozicije sa naglašenom organizacijom kompozicije u simetričnom rasporedu elemenata. 175 . izgrebano. prepoznati i moći predstaviti kontraste različitih tekstura. u likovnim djelima umjetnika. POVRŠINA U tematskoj oblasti Površina. u tehnici gipsoreza. Masu definišemo kao materijal koji ispunjava i zauzima neki prostor /primjer: kamen. izbrazdano. neravno. Primjena asimetrije u realizaciji likovno kreativnih kompozicionih organizacija. predstavljene u ogledalu/. Masa i prostor kao naizmjenične forme mogu biti prisutne u realizaciji kompozicionih organizacija odnosa pozitivno-negativno. građenje. pozitivnih i negativnih oblika i primjene simetrije i asimetrije. odnosno način na koji je boja nanesena na neku plohu. puna cigla kao oblik koji je u potpunosti ispunjen svojom strukturom/. slikanja i grafike. Rad na daljem savladavanju izrade klišea i principa rada u oblasti grafike.Razvijanje sposobnosti uočavanja karakteristika i primjene u predstavljanju oblika na plohi putem različitih formi komponovanja. primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice. ravno… 5. pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ oblika i prostora na grafičkom listu /otisku/. korištenjem simetrije i asimetrije. plastelin i sl. uglačano. mogu biti: simetrične i asimetrične plohe kao i pozitivne i negativne /svijetle ili tamne. linoreza i karton /papir/ grafike. u različitim smjerovima /pravcima/. Pri organizaciji kompozicije plohe mogu imati svoje karakteristike. Ako govorimo o volumenu koji je ispunjen /sačinjen/ određenim materijalom. Od učenika se očekuje da u svom okruženju. a faktura predstavlja rukopis. tanjim ili debljim /širim/ kistom. primjene jednobojnog i višebojnog visokog tiska. onda on predstavlja masu. komad drveta. predstavljanja plohe ili definisanja oblika /materijala/. Karakteristike skulptorskih /vajarskih/ tekstura. pozitivnih i negativnih ploha. vrednovanja i primjene simetrije i asimetrije. Tekstura karakteriše plohu i slojevitost nanesene boje. slaganje snopova linija u cilju ostvarivanja odgovarajuće šrafure. kružno. U prostornom oblikovanju. Primjena teksturnih i strukturnih vrijednosti u grafičkom izrazu. Dvodimenzionalna organizacija kompozicije i njena primjena u likovnim područjima crtanja.

namjena prostora i objekata svim sferama života. saobraćajnice. povezivanje novih vizuelnih iskustava i spoznaja sa do tada prethodno stečenim znanjem. Dalje usvajanje znanja. Karakteristika savremene gradnje je jednostavnost. DIDAKTIČKO . Prilikom pravljenja urbanističkog rješenja jedan od osnovnih zadataka je racionalnost /iskorištenost/. 2. nivoom usvojenog doživljavanja likovne umjetnosti. Arhitektonske i urbanističke organizacije u formi izražavanja strukturnih prostornih kompozicija. pješačke staze. infrastruktura.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA 176 . koja čine strukturu programa predmeta LIKOVNA KULTURA. likovnog jezika i likovno . odnosi se na fazu likovnog izražavanja vizuelni realizam. asimetrije. Za oblikovanje na plohi kroz područja: . Pristup doživljavanju i percipiranju okoline je intelektualno vizuelni.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE .PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA .SLIKANJE . odnosa pozitivno i negativno.dvodimezionalna organizacija kompozicije. Primjena arhitektonskih /urbanističkih/ organizacija u cilju ostvarivanja kompozicionih odnosa simetrije.kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. igrališta za djecu i funkcionalnosti prostora. a mišljenje apstraktno.Usvajanje od strane učenika pojma linijski istanjena masa ili masa koja ima izuzetno malen volumen i koja može da se organizuje na takav način da se sa njom ostvaruju složene kompozicione forme /oblici/.METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u VII razredu podrazumijeva sintetičko koncipiranje vizuelnog doživljaja.CRTANJE . OBLIKOVANJE NA PLOHI . OBLIKOVANJE U PROSTORU – rješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kreativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije realizuju se kroz likovne oblasti / likovna područja. bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima. koja se ogleda u odnosu velikih “čistih” ploha u kombinaciji sa savremenim arhitektonskim /građevinskim/ materijalima.GRAFIKA . zelene površine /parkovi/.PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /u formi skica izvedbenih predložaka/ Oblikovanje u prostoru kroz područja: .

Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost u sistematizovanju gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju u toku školske godine. Vizuelne motive 2. POVRŠINA 5. BOJA 3.kreativni rad u svakom polugodištu. novih medija i okruženja. razreda/. MASA I PROSTOR Ovakva forma ima za cilj da obezbijedi kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali.problemske cjeline bi se realizovale kroz likovno . što trenutno nije slučaj od 1. PLOHA 4. Nevizuelne motive 177 . 1. Poticajne preferencije su motivi – teme /likovni sadržaji/ Prikladne teme za likovno .-9.PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /realizacija u materijalu. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. Ponavljanje likovno . sposobnosti i saznanja.problemskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje. permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.. nauke i društva. TAČKA I LINIJA 2.oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija.kreativni rad predstavljaju učenički doživljaji i spoznaje. Likovno .tehničkih sredstava.–3. prepoznaju i razriješe ga putem likovno . krajnje idejno rješenje/ Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz likovno problemske cjeline koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1. interakciju umjetnosti. sposobnosti analize i vrednovanja. Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. što utiče na formiranje likovno . sposobnosti i likovne kreativnosti djece. razreda. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast niti bilo koju tehniku. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema.

objekti. glatka tekstura. optičko miješanje boja /boje se miješaju u oku posmatrača i na taj način ostvaruju utisak. prozračna . hrapava tekstura.likovni i kompozicioni elementi: shodno učeničkom uzrastu razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata /likovnog jezika/. prostori. SLIKANJE: proširivanje usvojenih pojmova za tematsku oblast Boja: lokalna boja. Usvojiti pojam struktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe. pripovijetka. .. stepenovanje boje /valerske vrijednosti/.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/: bosanskog. kompaktno/. matematike. znakovi vizuelnih komunikacija. muzički. .nevizuelni poticaji: emocije /osjećanja/. tuga. vjetar. zasićena tekstura. poezija/. dvodimenzionalno. . negativno.3.. privid izvedene boje/. materiju/: rastresito-prhko. sjajna tekstura. muzičke kulture.iz neposrednog okruženja djeteta: porodica. čulni poticaji. simetrija. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/. ploha. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ . plakati /sportski. mat tekstura. biljke…. mjesto stanovanja.usvojiti pojmove: usvojiti pojam tekstura. GRAFIKA: proširivanje usvojenih pojmova za oblast Ploha: lik. etnografsko naslijeđe.forme.iz narodnih običaja /tradicije/: značajni datumi. praznici. POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE . . tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja. kulturnih dešavanja…/. prirode i društva. škola. asimetrija. hrvatskog. oblika . roman.značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti. višebojna grafika . pojave u prirodi. slikarska faktura. muzički spotovi. muzika. . muzika. sreća. pozitivno. 178 . tvrdo-čvrsto /sabijeno. strah. srpskog jezika i književnosti /priča.meka tekstura.

predmeta i pojava. selo /ravničarsko. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1. uzimajući u obzir trud /zalaganje/. svoje strahove i oduševljenja. aktivnost na času. glinamol. da usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. dobar pedagog. sapun. pozitivnog i negativnog uticaja sredine kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u formu likovnog izraza. psihološkog 3. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. u skladu sa svojim mogućnostima. prostorna organizacija. upornosti i iskustva. onda su svi ti radovi odraz unutrašnjeg stanja života /„duše“ djeteta i kao takvi moraju biti dobri. obrade materijala/. može iznaći način za rješavanje tog „problema“.kreativno izražavanje /zato što ne posjeduju likovni talenat/. linijski istanjena masa.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: . vosak. Nema loših dječijih radova. želju za postizanjem rezultata i sl. urbanizacija prostora. Likovna forma /Likovni jezik/ i 2. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. naselje… OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. 179 . stečenog znanja i usvojenih navika. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti.Usvojeni pojmovi za oblast Površina: skulptorska faktura /način nanošenja. i sa opravdanjem se postavlja pitanje šta u takvim situacijama raditi? Stav nastavnika bi trebao biti da učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što je priroda “zaboravila” da ih obdari sposobnošću za likovno . ne mogu biti loši. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. aktivnost na časovima likovne kulture. pozitivne i negativne forme kao element teksture i fakture. To znači da nastavnik. Likovnih sadržaja Oblast Likovna forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe komponovanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti /naučiti/. oblikovanje žicom. planinsko…/. svoje viđenje svijeta. pedagoškog Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta: 1. skulptorski /kiparski/ vajarski materijali. estetskog 2. Dakle. glina. grad. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku.

što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u osnovnim školama. a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti.problema. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. Potrebno je u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih “kategorija” učenika. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. 180 . odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. odnos prema estetskom. na usvajanje ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadataka . To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posebne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan i program predmeta Likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika.Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti. onda takva nastava likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano. u najvećoj mjeri. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. i likovnog jezika/.

MUZIČKA KULTURA 181 .

umjerena i brza tempa. mp. . . . staccato. uvertira.MUZIČKA KULTURA ZA VII RAZRED (1 čas sedmično – 35 časova godišnje ) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici bi trebali znati i razumjeti: .Važnost poznavanja navedenih pojmova i znati ih primijeniti tokom izvođenja pjesama. . . .stiče znanja o prirodnoj. ZNANJE Sticanje novih znanja i primjena stečenih-upotreba usvojenih pojmova: . burleska. .poznaje i tačno određuje mjeru 2/4. ). četvrtinka. muzičkih igara ili brojalica. bez ulaženja u analizu muzičkog oblika.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. tema. mf.primjena znanja pri izvođenju brojalica i pjesama na osnovu notnog zapisa ( različita notna trajanja: cijela nota.artikulacija (akcenti. 4/4.Prethodna muzička iskustva i muzičke termine koristi u daljem učenju. . ( jedinica brojanja četvrtina i osmina ).upoznaje 2/2 mjeru.primjena pojmova: rečenica. učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje. -Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana. . te razumjeti da na taj način poboljšavaju kvalitetu interpretacije. 182 . 6/8. simfonijska poema. crescendo i decrescendo. . šesnaestinka i sve pauze). ukazuju na greške i ispravljaju i druge. filmska muzika.intonacija. . .Već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela.dinamika . tempo. pravilno fraziranje. f. mala dvodijelna i trodijelna pjesma. arija. te luk i njegova različita primjena. . osminka. i njihova primjena u muziciranju te uočavanje oznaka pri slušanju muzike.upoznavanje membranofonih tradicionalnih instrumenata.poznaje violinski i bas ključ. učenici/ice vrše analizu djela i donose estetski sud o njima. polovinka. harmonskoj i melodijskoj a-moll (mol) ljestvici slušanjem-pjevanjem pjesmica (bez teoretskog objašnjenja o rasporedu cijelih i polustepena) .Analizirajući notni tekst. .formiranje pojmova i njihova primjena tokom slušanja muzike: arabeska.Sa većom sigurnošću primjenjuju oznake za dinamiku. . . artikulaciju.Kroz analizu elemenata interpretacije tokom slušanja. suita. legato.Svjesno prihvataju i ispravljaju svoje greške u intonaciji i u muziciranju.poznavanje italijanskih oznaka za lagana (spora).tempo . ¾. portato. .

. a djeluje i na druge da slijede njegov primjer.pjevanje pjesama na osnovu notnog zapisa u C .Sve veće ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike. -Ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH.tokom slušanja pamti naziv djela.Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi. . obima glasa. . .Sve veća svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici i i bh kompozitorima. -Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih. muzičke memorije kao i osjećaja za harmoniju i višeglasno pjevanje – kanoni. izvođače i izvođačke sastave. . aplauzom nagrađuje najkvalitetnije izvođenje. .prepoznaje u notnom tekstu triolu i izvodi je ritmičkim slogovima (ta-te-ti) kao i podjelu jedinice brojanja na četiri dijela (ta-fa-te-fe).izvođenje brojalica na osnovu notnog zapisa ( dvodijelna.Sve veća samokritičnost prema sebi kao izvođaču (vokalnom i instrumentalnom) i u odnosu na druge.razlikuje vokalna. . .Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. PONAŠANJE 183 . . instrumentalna i vokalnoinstrumentalna djela.prepoznaje promjenu mjere u notnom tekstu.razvijanje ritmičke reprodukcije–složenije kombinacije.Uočava i hvali.duru. Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: . . .Slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poređenja ostvarenog. VRIJEDNOSTI. .Uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici.Samostalno se uključuje u muzičke sekcije. STAVOVI. . . -Vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba. ime kompozitora i poredi ga sa drugim slušanim djelima. .Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja. trodijelna i četvor.. . na koncertima i sl.SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: .Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. podjela jedinice brojanja ). vokalne reprodukcije.

Slušanjem učenici/ice zvučno i vizuelno razlikuju orkestarske instrumente ( pojedinačno i po grupama ). na osnovu slušnog primanja. Izrael. kultivisanje glasa. obraditi ritmičke figure koje sadrže.doživljaj molskog tonaliteta. fraziranje. Ponoviti abecedu i solmizaciju te svirati lakše pjesmice na metalofonu. učenjem notnog pisma u okvirima njihovih potreba. Belgija. Tokom obrade brojalica i pjesama. Učenjem muzičkih igara učenici upoznaju narodnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine. kao u šestom razredu. U sedmom razredu učenici/ice pjevaju lakše pjesmice na osnovu notnog zapisa. Rusija. Potrebno je naučiti prvo pjesmu.). Poljska. na instrumentu kojim nastavnik (škola) raspolaže. odnosno najbližeg okruženja i drugih zemalja (Hrvatska. Djeca i dalje uče pjesme po sluhu. gitara).DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastava muzičke kulture prema Okvirnom programu za sedmi razred se ostvaruje pjevanjem novih dječijih pjesama. spojiti elemente igre i tada izvoditi igru odnosno kolo u cjelini. rečenica. muški glas). upoznavanjem i usvajanjem muzičkih pojmova. talambas i def. Na spisku se nalazi 6 narodnih pjesama iz BiH koje je potrebno prvo slušati u izvođenju najpoznatijih interpretatora narodne muzike. sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija. slušanjem muzike i dječijim stvaralaštvom. ženski i mješoviti) i orkestra. U toku školske godine učenici treba da nauče 3 muzičke igre i 2 brojalice. hor (dvoglasni. Upoznati a-mol prirodni. instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije. Pjevajući i učeći pjesmu. preciznost intonacije. Preporučuje se obrada najmanje 3. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na otklanjanju problema koje djeca imaju: razvoj opsega dječijeg glasa. bubanj na đerdinu. mala dvodijelna i trodijelna pjesma). Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi najmanje 12 pjesama. harmonski i melodijski kroz pjevanje .. pjevanjem pjesama narodne tradicije naroda Bosne i Hercegovine kao i drugih naroda.. ženski. pokrete. pa zatim učiti pravila igre. pjevačke glasove (dječiji. Program je sastavljen tako da se nastavna građa izlaže linearno i sistemom koncentričnih krugova te se njegovom realizacijom sistematiziraju prethodna znanja i stiču nova. prvenstveno uz pjevanje profesora i slušanje tonskog zapisa. a po sadržaju i karakteru su primjerene djeci ovog uzrasta. blok-flauti. i dalje u obimu oktave. Potrebno je tokom godine obraditi sve kompozicije uvrštene u program sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu sve jasnije izraženi. ksilofonu. troglasni. U program su uvrštene vokalne. disanje. pravilna dikcija i akcenti. učenici/ice učvršćuju svoja znanja o formi kompozicije (fraza. Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa 184 . Srbija. četveroglasni ). čime se ostvaruje multikulturalni muzički odgoj. U Programu se nalaze pjesme zemalja iz regije. reprodukcija ritma i razvijanje muzičke memorije. Teoretiziranje svesti na najmanju moguću mjeru. sintisajzer. Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. izvođenjem muzičkih igara naroda Bosne i Hercegovine. C – dur ljestvice. vrste hora ( dječiji. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječijeg glasa. Tokom sviranja treba postavljati iste zahtjeve. Koreografije narodnih kola i igara imaju utvrđene figure i kretnje te je potrebno djecu upoznati sa njihovim pravilima. Upoznati učenike sa membranofonim tradicionalnim instrumentima BiH: bubanj. Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. Upoznati učenike sa načinom nastajanja povišenih i sniženih tonova uz pomoć klavijature (jedna oktava). bubnjić-doboš (mali bubanj).

Posebno zainteresovane i talentirane učenike treba uključivati u hor i orkestar te predlagati da se upisuju u muzičku školu. Pored redovne nastave. artikulacije. Od izuzetnog značaja su vannastavne aktivnosti: hor (mlađa i starija uzrasna grupa ) i orkestar (tamburaški. kao i na izmišljanje muzičko-scenskih igara. Mlađi hor čine učenici od trećeg do petog razreda (dvoglasno pjevanje ). tempa. emocionalno) ali po potrebi i selektivno. 185 . izvođača. Pjevanje u horu ili sviranje u orkestru. Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe (troglasno pjevanje). Posebnu pažnju treba posvetiti organiziranju maštovitih načina improviziranja na instrumentima. a učenici od 6. Za hor je potrebno 2 časa sedmično po dionici (dvoglasni hor 4 časa). jer se time podstiče njihova kreativnost. sa učenicima treba analizirati djela postavljanjem zadatka koji se odnose na uočavanje karaktera kompozicije. – 9. kao najviši stepen muziciranja. važnu ulogu imaju izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme (posjete koncertima itd). zaključak o slušanom djelu te ponovno slušanje istog. harmonikaški i drugi). ima najsnažniji efekt u muzičkom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. opisno. muzičkog oblika (informativno) itd. dinamike. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije. Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje muzike izraze usmeno. ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge.CD-a (globalno slušanje. likovno i pokretom. Nakon analize slijedi razgovor sa učenicima. Dječije stvaralaštvo u oblasti pjevanja i sviranja ispoljavat će se kroz dječiju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima.

fraziranje). -Inicira i organizuje pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi. -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema muzici. dinamiku.Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe). priredbe. -Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća u poređenju sa njihovim individualnim rezultatima u šestom razredu. premetaljke rebusa. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. razvija muzička memorija i proširuje obim glasa.Pjevanjem jednoglasnih pjesama i kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i uporedo proširuju teoretska znanja: . Podmoskovske večeri. -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom. 8. Minja Subota. . pjeva Minja Subota i dječiji hor. violinski i bas ključ. -Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje zagonetke. . 4dijelnu mjeru. tekst i muzika: Ajka Kolaković. 3.Čvrsta volja. -Osmišljava. -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata. 13. mjeru. Rusija. grupnom i individualnom muziciranju. .izrada aranžmana za sviranje na Orffovim . 3. tekst: Mahir Vehabović. 6. L. -I sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji i podstiče komunikaciju. disanje. Slavko Olujić. Beethoven. dikcija.imaju više povjerenja u sebe i samostalnije pjevaju i sviraju Orffove instrumente. izleti.Aktivno učestvuje u izradi aranžmana i pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji.. Tamburalo momče uz tamburu. Džo banana. -Samostalno pjeva i igra sa osjećajem sigurnosti.uočavaju i određuju karakter pjesme. -Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja pored udžbenika. -imenuju solmizacijom i abecedom tonove iz niza c1 – c2 u violinskom ključu. -pjevanje pjesmica prema notnom zapisu u C – duru. stihovi Miroslav Kovačević. 11. N. . Moja mala djevojčica.Nek' svud' ljubav sja. 15.Bulbul mi poje. .V. artikulacija.Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže djeci u kolektivnom. Belgija ili Kad se pjeva. Korsakov. 7.Muzicira samoinicijativno i bez podsticaja. -Osjećaj za tempo i dinamiku je sve razvijeniji. odlomak iz opere ''Fidelio''. narodna iz Poljske. 12. pjevaju Zdenka Vučković i Ivo Robić. . STAVOVI.Sviranje u školskom orkestru. -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata kao vrijednosti. . priprema i 186 . muzika: Belkisa Vehabović. -Ponašanje u skladu sa zahtjevima muzičke igre. kantautor.Kod učenika/ica se poboljšava vokalna reprodukcija. OCJENJIVANJE) I PJEVANJE I SVIRANJE-IZBOR 1. tri i četiri dijela.Učenici/ice osjećaju i svjesno izvode 2. zora mi rudi. i primjenjuju ih tokom izvođenja pjesama. kuća. . .prihvataju korekcije i poštuju pravila (preciznija intonacija. -Poznaje mogućnosti Orffovih instrumenata i adekvatno ih koristi. . 10. -Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. tempo. 5. .Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu ili orkestru. Simpatija. .Uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet te često pjeva i svira. Stoljeće ljubavi.RAZRADA SADRŽAJA ( TABELE) SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Julio Marić.Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor da se doprinese boljem zvučanju. . . Ispraćaj zime.Hajde dušo da ašikujemo. Kako je divna.Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni . 4. 2. -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) .Samostalno istraživanje i uključivanje u sviranje pratnje pjesmi. .Čija je ono djevojka. 9. R. u porodici).Hej ja zagrizoh šareniku . stihovi Rešad Hadrović.sviranje na metalofonu.Pjevanje u školskom horu. -Razvija se osjećaj za ritam: podjela jedinice mjere na dva. -Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih. jer zna da tako treba. -Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava. . 14. pauze.poznaju notna trajanja.Prijatelj. . promjenu mjere i koriste pojmove ''teza i arza’'.

ko li mi te bere. 2. _______________________ -Osmišljava nove maštovite igre sa instrumentima. seosko srpsko stanovništvo 1. _______________________ . -Upućuje. Vlado Milošević 4. pamti i imenuje pojedine pjesme. . -Priprema i vodi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije. G. -Primjenjuje ranije znanje na novu igru. . . igre i kola. triolu ''ta-te-ti''. ''Ekete pekete'' i ''Aka jaka patanaka''. ______________________ -Demonstrira izvođenje i sviranje. prikupljanje materijala i bilježenje.Tačno određuje dinamiku (glasnoću). 2. -Prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje. -Shvata i razumije značaj pokreta u plesu i kolu.Brzo uočava i saopštava izvođača. dječije radne i kulturne navike. . . komentira osobine djela. -Pored velikog fonda muzičkih igara.Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre.Poznaje instrumente narodnog orkestra.Upoređuje note i njihova trajanja. KANONI 1.Donosi estetski sud o djelu. klarinet. . harmonski i melodijski. . 16. _______________________ . jevrejska ritmičkim instrumentima. _____________________ ____________________ II MUZIČKE BROJALICE IGRE I Izbor: 1. objašnjava svoj odnos (zašto mu se dopada ili ne dopada). . violinu. tempo ( brzinu) i druge karakteristike djela.Predlaganje muzičke igre za priredbe. -Crtanje (slikanje) narodnih nošnji . . Refleks za flautu. -Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH sa utvrđenim pravilima (koreografija). Šota. što ih motiviše na učenje.Izvodi zadanu koreografiju.Izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa. Uvertira iz opere Carmen. -Pravilno izvodi igru odnosno kolo (informativno mješoviti taktovi).Shvata značaj poznavanja umjetničkih djela kao vrijednosti.Uočava. -Vodi aktivnosti. Neum Klek ili Paun pase.Sposoban je da uz slušanje 187 . Andante. -Uključenje u modeliranje narodnih nošnji ( prema originalu ili slikama). . Varijacije za gudački kvartet. -Planira odlazak na probu folklorne sekcije u školi i u KUD-u (praktični rad). sa podjelom jedine mjere (četvrtinke) na dva.Samostalno određuje karakter kompozicije. upoređuje. -Razvija kreativnost.Troglasni kanon. -Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku. . pomaže. (I-IV). gradsko kolo bošnjačke tradicije iz Sarajeva. -Samostalno izvodi zadane pokrete. demonstrira i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti te ih stimuliše direktnim učešćem u kolu. često traži da se djelo ponovno sluša. -Primjećuje i razumije da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove. Joachim Denhof. Moj beharu. . razlikuje. -Samostalno igra u kolu i usvaja pokrete sa više sigurnosti. _________________ . uzima učešće u improvizaciji. Hercegovački linđo. i četiri šesnaestine''ta-fa-tefe''). _______________________ . -Shvata da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove i da je to vrijednost koju treba čuvati (multikulturalnost). (doživljaj). Jutarnje raspoloženje i _________________ -Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi. -Predlaže i izvodi pratnju. -Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. pokazuje simulacije na kompjuteru. udaraljke. klavir. -upoznaju a-moll prirodni.Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju . uključuje roditelje u rad. .Brzo pamti i pjevuši melodiju kompozicije koju sluša.Pronalaženje i zapisivanje brojalica. kombinuje (aranžmani). igra ili Anterija kolo. -Osposobljava ih i podstiče za uočavanje.U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar.Razlikuje i poznaje pojedine instrumente vizuelno i auditivno.Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja. Tri burleske.(''ta-te'“. posebno tradicionalne.Shalom Chaverim. -Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima i slikama. 3. trava raste. . samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu . Bizet 5.Tačno izvodi mjeru i ritam ritamskih slogovoma uz taktiranje odnosno sviranje na instrumentima. _____________________ -Na razne načine iskazuje razvijanje osjećaja za lijepo: izražava utiske o slušanom djelu. zapisala Elly Bašić. Igre iz Sarajevskog polja.jabuku. -Izrada preglednog panoa na koji se dodaju slike tradicionalnih interumenata i nošnji naroda BiH koje su upoznali. sortiranje i izvođenje zaključaka. Julio Marić 3. Sarajevo _______________________ III SLUŠANJE MUZIKE: Izbor : 1. . narodni orkestar. . Jasmin Osmić 2. organizira igre.

pjeva Dragan -Zna naslov djela i saopštava ime kompozitora. ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija). 1. I stav Allegro moderato. I opet mi duša za tobom sanja ili Proljeće iz filma ''Moj brat Aleksa''. S. -Poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. ženski ( sopran-alt ). -Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju. f. J. posebno na koncertu. . timpani. ______________________ . W. -Planira termine za posjete kulturnim ustanovama i bilježi ih na kalendaru.pjevač ili solo-instrument. 30.. 12. -Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu.A. Introduction. XIV Rukovet. E. Koncert za mandolinu i gudače u C-duru RV 425. odlomak iz opere ''La Gioconda'' (Đokonda).Prilikom slušanja muzike. . . školi i okolini. . sa važnijim telefonskim brojevima Narodno pozorište. op. Antonio Vivaldi 10. -Saradnja sa lokalnom zajednicom.Slobodnija improvizacija kolektivna..Stvara kombinacijom riječi. -Poznaje i pamti imena bh. dodaje. -Vođenje intervjua sa umjetnicima. Opera…).. te oznake za crescendo i decrescendo. upoređuje.Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački. stihovi: Aleksa Šantić.Razlikuje glasove: dječiji. Robert Schumann 7. -Prati i ohrabruje oblike dječijeg kreativnog ispoljavanja i pronalazi područje u kojem je 188 . Suita br.Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici.Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu.Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života. mf. ______________________ . tempo. .Izražava instrumentima razne ritmove iz života. I stavak. . 3 u G-duru. austrijska narodna. pjesma: Što no mi se Travnik zamaglio.Priprema. . . -Pisanje eseja o posjetama koncertima. pokreta i likovnim izrazom. instrumenata. poštuje pravila ponašanja. -Izrada zajedničke makete koncertnog podijuma. Valcer u As-duru.Koristiti jednostavan muzički jezik za imenovanje i analizu djela. . izvođače i kompozitore. .Razlikuje izvođačke ansamble: solo.Anitrin ples iz Peer Gynta. . .Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda. . Mokranjac (ženski ili mješoviti hor) 14. -Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja gdje je škola . Runolist.Uočava promjene u tempu ( postepeno ubrzavanje – accelerando ili usporavanjeriterdando ). Richard Rogers) 13. . mp. 46. -Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. u paru (dijalogom). Amilcare Ponchielli 11. Grieg 6. duhački. orkestar ili grupa orkestarskih instrumenata. 18. Mozart 9. individualna. hor . Tako je govorio Zaratustra op.Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi . .Insistira da prisustvuje uživo na koncertima. instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje.Razgovorom o muzici u okolini. posjeta školskoj priredbi i koncertima. Na času pjevanja. melodija itd. -Poznavanje italijanskih oznaka za tempo. Kanon (dječiji hor) 15. -Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi. _____________________ . . -Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji iz regije i svijeta te izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima. Brahms i Arabeska u C-duru op. rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima. iz mjuzikla „Moje pjesme moji snovi“ (The sound of music. -Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama.Prati ponašanje na koncertu. udaraljke). Cherubini. -Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. grupna. ritam. muzike i praćenje notnog zapisa uoči i primjeni muzičke termine za artikulaciju. Čarobna frula: Arija Papagena i Papagene i arija Kraljice noći. Igra satova. muzika: Ranko Rihtman. -Prepoznaje vokalno. -Dogovaranje o improvizaciji .Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici. Johan Sebastian Bach 8. Richard Strauss. simfonijska poema. muški (tenor-bas). .Vidljivo pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima: aplaudiranjem drugarima i na koncertu. kompozitora i njihova najpoznatija djela. Brandenburški koncert br. mijenja. kao i da koristi pojmove: znak ponavljanjarepeticija.Samostalno smišlja. ______________________ -Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva.Određuje karakter djela. dinamiku. . -Pohvale i nagrade u skladu sa individualnim napredovanjem u odnosu na VI razred. -Prikupljanje isječaka iz štampe sa najavom koncerata u gradu (Vodič kroz kulturne muzičke događaje. S.

Učešće u prezentaciji muzičkih igrokaza na školskoj priredbi.Upoređuje individualno postignuće i samostalnost u kreativnom izražavanju. . koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju.Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: . -Samostalno spontano dovršava započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem. . -Na muziku progovara likovno ili literarno. istražuje. . najslobodnije. . slika za scenu itd. .Izmišljanje teksta na zadanu melodiju.Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike.Sam uzima učešće u izradi kositma.Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizuje.Želi da učestvuje u raznim segmentima stvaranja predstave (izradi rekvizita). . . .Stojnić _________________ IV DJEČIJE STVARALAŠTVO -Izmišljanje novih pjesmica na zadani tekst. improvizuje i kombinuje instrumente. _______ -Samostalno eksperimentiše. -Izvođenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca -likova i kolektiva. . -Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu -Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“.Samostalno i spontano daje svoje ideje za rad.Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada. 189 . kreira nove aranžmane za pjesme i brojalice.

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 190 .

zajedno sa društvenim subjektima. pomaže svim oblicima slobodne aktivnosti učenika (sportske sekcije. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika. c) umjetnički sadržaji (ples. sadržaji zdravstvenog odgoja trebaju biti preventivnog i usmjeravajućeg karaktera. b) sport za sportiste. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesne i zdravstvene kulture jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uslovima. zbog toga je potrebno da škola. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. U tom kontekstu. a uključivanje učenika je dobrovoljno. rekreativnim i. a u prvom redu u osiguranju stručnog kadra. (7) uvažava svoje kompetencije i racionalno ih afirmira. Sadržaji zdravstvenog odgoja uslovljeni su činjenicom da je ovaj razvojni period karakterističan ne samo po burnom tjelesnom rastu i razvoju. materijalnih i prostornih uslova. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. (4) aktivno koristi slobodno vrijeme i snalazi se u urgentnim situacijama. folklor). a u odnosu na očekivane i stvarne probleme djece u ovoj razvojnoj dobi. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. (2) usvoji osnovna kineziologijska znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i stekne kineziološka iskustva (iz područja psihomotoričkih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. koji će učeniku pomoći da: (1) usvoji osnovna znanja i razvije interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja. sportsku rekreaciju. i to: a) sportsko rekreativni sadržaji. sportski ples. eventualno. (5) zadovolji potrebu za igrom i kretanjem i razvije interes za bavljenje sportskim. školska sportska društva). poštuje i promoviše ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma.PROGRAM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Osnovni cilj tjelesne i zdravstvene kulture je osposobiti učenika za primjenu osnovnih kineziologijskih znanja i kinezioloških iskustava koja će mu omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stimulisanja normalnog rasta i razvoja. pored obaveznog. U ovom ciklusu. kinezioterapijskim aktivnostima. realizuje se i program koji škola mora da ponudi a učenici biraju. Ovaj program realizuje se jedanput sedmično sa po jednim časom. (6) razumije. (3) usvoji znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa. (3) sigurnost učenika. program uklanja granicu između nastave i vannastavnih aktivnosti. 191 . već i po razvoju psiholoških obilježja ličnosti. Po svojoj koncepciji. koji vodi do biološke i spolne zrelosti pojedinca. Komplementarni ciljevi tjelesne i zdravstvene kulture tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uslova.

dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje (*) Pubertet (*) Osnovna teorijska znanja Kriva rasta i razvoja Djelovanje tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam te funkciju krvožilnog. Skakanja: . Posjeduje osnovna znanja o morfološkim. Posjeduje osnovna znanja o kulturi i pravilnom odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uslovima. dišnog i koštano-zglobnog sistema Poseban dnevni raspored uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora Korisni i štetni sadržaji tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa (*) Dnevna organizacija rada.Trčanje na 20 m „leteći“ 2. Posjeduje osnovna znanja o djelovanju tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam te funkciju krvožilnog.Bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja . Trčanja: . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: štafetnom trčanju s predajom palice odozdo te trčanju na 20 m. Posjeduje osnovna znanja o dnevnom rasporedu uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora.Bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom 2. Posjeduje osnovna znanja o dobrobiti igre i boravka u prirodi.Štafetna trčanja s predajom palice odozdo (*) . Posjeduje osnovna znanja o dnevnoj organizacija rada. sadržaji i ishodi Ciljevi Sadržaji Štetna djelovanja nikotina. odmora i zabave i njenom značaju za zdravlje. alkohola. Učenice Učenici x x x x x x x x x x x x x x x x x 1. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: skoku uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta. odmora i zabave i njen značaj Dobrobiti igre i boravka u prirodi Higijenski standardi pri izletima i ekskurzijama (*) Kultura i pravilno odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uslovima 1. funkcionalnim i psihomotoričkim promjenama u pubertetu. x x x x zanja x x 192 . dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje.Skok uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta 3. dišnog i koštanozglobnog sistema. Posjeduje osnovna znanja o korisnim i štetnim sadržajima tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa. Zna da je razvojni period burnog tjelesnog rasta i razvoja povoljan za razvoj i usavršavanje snage i brzine te koordinacije i gibljivosti. Posjeduje osnovna znanja o higijenskim standardima pri izletima i ekskurzijama. alkohola.Osnovna motorička Obrazovni Ishodi Posjeduje osnovna znanja o štetnosti nikotina.Ciljevi.. 1. Bacanja: . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja te bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom.

premasima odnožno na dvovisinskom razboju uz saskok s premahom odnožnim i okretom za 90º. Ritmičke i plesne strukture: .tehnici ubacivanja lopte u igru rukama. nogomet .Složeniji koraci aerobike niskog i visokog intenziteta .Odbrambeni stav i kretanje u odbrani .Leteći kolut na povišenje od mehkih strunjača 5.4.šutu s pozicija krila i kružnog napadača. skokovima sa spravom po izboru. okretima. mini odbojci 4:4. disco fox-u.Salto natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama .košarkaški dvokorak (*) . Višenja. kontranapadu . odbojka .Okreti .Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte . naskoku na gredu visine 80120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º i uspravu kroz čučanj.Različite varijante premeta u stranu .Šut s pozicija krila i kružnog napadača (*) . Kolutanja: .Kontranapad . složenijim koracima aerobike niskog i visokog intenziteta.Napad iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje” Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o letećem kolutu na povišenje od mehkih strunjača. x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: engleskom valceru.dizanju lopte visoko na krajeve mreže.odbrambenom stavu i kretanju u odbrani.Skokovi sa spravom po izboru . različitim varijante premeta u stranu.„Mačji“ skok na niskoj gredi 7. pojedinačnom i grupnom protunapadu. napadu iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje”. zaustavljanju lopte natkoljenicom principom amortizacije.Engleski valcer (*) . košarka . „mačjem“ skoku na niskoj gredi.Njih na prečci . x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukomet .Premasi odnožno na dvovisinskom razboju.Podmetni saskok iz visa stojećeg prednjeg s prečke (*) . Koreografija aerobike 8. koreografiji aerobike.završna akcija Odbojka: . usprav kroz čučanj 6. valovitim kretnjama rukama i tijelom. Igre: Rukomet: .Disco fox . saskok s premahom odnožnim i okretom za 90º . x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: tehnikama ramenog bacanja kroz klek.Tehnika ramenog bacanja kroz klek 7.Pojedinačni i grupni protunapad Košarka: . njihu na prečci. oduzimanju lopte presjecanjem.Naskok na gredu visine 80-120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º.završna akcija. x x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: podmetnom saskoku iz visa stojećeg prednjeg s prečke. x x x 193 . saltu natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama.Dizanje lopte visoko na krajeve mreže . ubacivanju lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte košarkaški dvokorak.Valovite kretnje rukama i tijelom . upiranja i penjanja: . Borilačke strukture: .

a shodno potrebama učenika i mogućnostima škole i okoline S potrebnom snagom i brzinom izvodi složenije pokrete i kretanja. kao drugi kineziološki sadržaji.2. Pozitivno utiče na krvožilni sistem radom na poboljšanju aktivnosti dišnog sistema.Zaustavljanje lopte natkoljenicom principom amortizacije ...Gibljivost: . Antropološki 2..Oduzimanje lopte presjecanjem (*) . Postepeno shvata da je osnovno obrazovanje „pasoš za život“. Posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih pokreta. gibljivosti i ravnoteže. Uljudno se ponaša na času i u školi. Uspješno kontroliše agresivnost u igri... x x x x x x x x x x x x 1. Postepeno gradi racionalan stav prema autoritetima.Mini odbojka 4:4 Nogomet: .Tehnika ubacivanja lopte u igru rukama .Koordinacija: . 2. samopoštovanju i poštovanju drugih bez obzira na njihove individualne i kolektivne karakteristike. 6.Brzina: . 5. interaktivno i kreativno učestvuje u rješavanju problema u školi i među vršnjacima. Funkcionalne sposobnosti: 3.Ravnoteža: . Posjeduje zdrave prehrambene navike i zdrav stil života i racionalno se odnosi prema modnim izazovima zasnovanim na upotrebi tjelesnih osobina i sposobnosti. 7. 4. Posjeduje ekološke navike i aktivno učestvuje u rješavanju ekoloških problema. brzine. Različitim vježbama istezanja pozitivno utiče na fleksibilnost zglobnih tijela i skupinu zglobova. odnosno pravilan uspravni položaj tijela. Morfološke osobine: x x Odnos između slobode i odgovornosti i sposobnost izražavanja samopoštovanja i poštovanje drugih Odgojni Odnos prema tjelesnoj težini i tijelu uopće Emocionalna samoregulacija (*) Odnos prema ekološkim problemima Kultura ponašanja x x x x x x x x x x 4.(*) . I 8.Snaga: . koordinacije. Aktivno.1. Samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj poboljšanje maksimalnog primitka kisika. Posebnu pažnju poklanja usavršavanju snage i brzine te koordinacije i gibljivosti. Ima pravilan odnos prema slobodi i odgovornosti... 3. Motoričke sposobnosti 2. Vježbama snage pozitivno utiče na razvoj mišićnog i gustoću koštanoga tkiva te poboljšava posturu. 194 .Preciznost: Odgovarajući sadržaji iz: 1. Postiže optimum motoričkih sposobnosti snage...

plivanja. Ubrzani tjelesni rast i razvoj odvija se po fazama " ispružanja i popunjavanja" pa se često stiče utisak tjelesne disharmonije. Ocjenjuju se: sadržaji označeni sa (*) Procjenjuju se: morfološke osobine. sprava. Učešće mase međusobno se mijenja i prema dijelovima cijelog tijela. ravnoteže. Da bi intenzitet vježbanja bio optimalan. Obzirom da su učenici naročito zainteresovani za produbljivanje znanja i širenje sadržaja rada. preciznosti. stvarno i očekivano stanje osobina i sposobnosti. Dodatni problem ovog razvojnog perioda prestavlja razvoj psihičkih obilježja ličnosti. targent-trening i sl. Intezivnije se koriste metode rada kao što su: metod dopunskog vježbanja. odnosi na slobodniju kompoziciju časa tjelesne i zdravstvene kulture i na usavršavanje i osavremenjivanje tehnologije nastave.Ovaj razvojni period karakterističan je po burnom tjelesnom rastu i razvoju. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike. S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. dakle ciklična i aciklična. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. rukomet. skokova u vodu i dr. karate i dr. Ove proporcionalne promjene utiču na kontinuirani razvoj motoričkih sposobnosti. treba i komponovati konačnu strukturu časa za svaki zadatak. košarka i dr. kao što su nogomet. Na toj osnovi. ta (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). hrvanje. judo. sa dosta slobode. u prvom redu. Uz opća motorička znanja za razvoj (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih) i (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. vode ka emocionalnoj neujednačenosti. Zbog efikasnosti vježbe i bolje motivacije.. koja se susreću u sportskim igrama. koji vodi do biološke i spolne zrelosti učenika. upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. repetitivne. brzine. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. 195 .. Društveni zahtjevi. Četverodijelnu kompoziciju časa treba shvatiti samo kao obavezno polazište. kao i biološke promjene u ovom razvojnom periodu. metod stanica. ovaj period je veoma pogodan za početak sportske aktivnosti. u zadnje tri godine program tjelesne i zdravstvene kulture zahtijeva savremeniji didaktičko-metodički postupak nastavnika. potrebno je učenicima osigurati i mogućnost sticanja znanja specificiranih kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. koje osigurava optimalne psihološke. eksplozivne. Pravilno vođena tjelesna aktivnost može značajno da kompenzira ovaj veoma osjetljiv period i da veliki doprinos za stvaranje i oblikovanje zdrave ličnosti. biciklizma i dr. (b) aciklična motorička znanja. odnosno dovode do određene stagnacije ili usporenog razvoja. borilačkih aktivnosti. fiziološke i pedagoške preduslove za realizaciju neposrednog zadatka časa tjelesne i zdravstvene kulture. (c) kompleksna motorička znanja. rekvizita i ostalog nastavnog pribora te o racionalnijem korištenju raspoloživog vremena za čas i sl. što se. koja su bitno obilježje tzv. što učenici teško prihvaćaju. funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika u odnosu na njihovo inicijalno.. kao što su boks. treba voditi računa o racionalnom korištenju objekata. podstiču razvoj ličnosti učenika. fleksibilnosti. kružnointervalni metod. statičke snage i dinamometrijske sile te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). ritmičke gimnastike.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->