Raiffeisen Direkt NET

- Uputstvo za korištenje -

SADRŽAJ

1. UVOD

3

2. ŠTA JE POTREBNO ZA KORIŠTENJE USLUGE RAIFFEISEN DIREKT NET

3

3. MINI TOKEN I IB 3.1. UPUTE ZA UPOTREBU MINI TOKENA 3.2. UPUTE ZA SINHRONIZACIJU MINI TOKENA

4 4 4

4. UPUTE ZA PRVU PRIJAVU U RAIFFEISEN DIREKT NET

5

5. KAKO KORISTITI USLUGU RAIFFEISEN DIREKT NET 5.1. PROGRAMSKI IZBORNIK 5.2. STANJE RAČUNA 5.2.1. Detalji računa 5.3. PREGLED PROMETA 5.4. PLAĆANJE 5.4.1. Opšti nalog za plaćanje u KM 5.4.2. Uzorci 5.4.3. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Banci 14 Uplata na karticu Uplata rate kredita Uplata na štedne i depozitne račune 18 5.5. PREGLED NALOGA 5.6. POSTAVKE 20 5.6.1. Poruke 5.6.2. Prikaz prve strane 5.6.3. Promjena statičke lozinke 5.7. INFORMACIJE

7 7 8 9 9 10 10 12

15 17

19

20 21 22 22

2

• Prijenos sredstava na račune pravnih lica u Banci. • Preuzeti mini token i IB. • Osigurati minimalne tehničke uvjete pristupa uključujući Internet konekciju. Internet bankarstvo za fizička lica je elektronski servis Raiffeisen BANK d. Bosna i Hercegovina koji korisniku omogućava: • Pregled stanja i prometa po računima. 2. Bosna i Hercegovina. korištenjem sigurnosnog SSL protokola. Šta je potrebno za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET Za korištenje servisa Internet bankarstva Raiffeisen Direkt NET korisnik treba: • Potpisati ugovor o korištenju usluge u najbližoj poslovnici Raiffeisen BANK d. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci. • Prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih lica u drugoj banci u BiH. Za autentifikaciju korisnika se koriste identifikacijska sredstva: • IB . Raiffeisen Direkt NET zadovoljava visoke sigurnosne standarde. • Pregled statusa elektronskih naloga. uništavanja ili odjave usluge bez vraćanja mini tokena korisnik je dužan Banci nadoknaditi troškove u skladu sa Odlukom o tarifi naknada Banke. U slučaju raskida Ugovora korisnik je obavezan vratiti mini token bez fizičkih oštećenja. UVOD Raiffeisen Direkt NET je usluga Internet bankarstva za fizička lica koja korisnicima omogućava direktan pristup vlastitim računima i obavljanje finansijskih transakcija. 3 .d. • Konverziju deviza.d. U slučaju gubitka. • Prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune. te se razmjena podataka izmeñu korisnika usluge i Banke obavlja uz primjenu najsavremenijih metoda zaštite. kao i komunikaciju sa Bankom 24 sata dnevno.1.identifikacioni broj i • Mini token. IB i mini token Banka dodjeljuje korisniku prilikom prijave za uslugu Raiffeisen Direkt NET. • Razmjenu elektronskih poruka s Bankom.

Upute za sinhronizaciju mini tokena U slučaju generisanja dinamičkih lozinki bez prijavljivanja u sistem može doći do desinhronizacije brojača mini tokena.at 3. 3.Za sva pitanja vezana za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET pozovite Raiffeisen direkt info 033 75 50 10 ili upit pošaljite na e-mail adresu info. Sinhronizacija se može uraditi posjetom najbližoj poslovnici Banke ili pozivom na broj Raiffeisen direkt info 033 75 50 10. Postupak sinhronizacije u slučaju poziva je slijedeći: • Pozovite Raiffeisen direkt info. Upute za upotrebu mini tokena Na poleñini mini tokena je upisan serijski broj dužine 10 cifara koji se koristi kao statička lozinka prilikom prve prijave u sistem. Dinamička lozinka dužine 8 cifara se generiše pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde. IB: IB je šestocifreni identifikacioni broj koji Banka izdaje korisniku u koverti prilikom prijave. 4 .2. IB nije moguće mijenjati. 3. IB je jedinstven i poznat samo korisniku.raiffeisen. Mini token i IB Za prijavu u sistem Internet bankarstva i autorizaciju transakcija Banka korisniku prilikom prijave za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET izdaje: • IB – šestocifreni identifikacioni broj i • Mini token.1. Prilikom svake naredne prijave u sistem ili gašenja mini tokena potrebno je generisati novu dinamičku lozinku. Mini token: Slika 1.rbbh@rbb-sarajevo.

Na zahtjev operatera izdiktirajte vrijednosti. Držite pritisnuto dugme dok se ne pojavi dinamička lozinka na ekranu. (IB) unesite Vaš IB (slika 3. Pritisnite još jednom dok se ne pojavi oznaka V Sn.) U polje Statička lozinka/Static Password unesite serijski broj sa poleñine Vašeg mini tokena (slika 3. • • • • U polje Identifikacijski broj (IB)/Identification No.ba/retail/ Klikom na Ulaz/Entrance odaberite opciju Ulaz sa dinamičkom lozinkom (slika 2. 4.) Slika 2. Upute za prvu prijavu u Raiffeisen Direkt NET • • Otvorite naslovnu stranicu na adresi https://rbbhnet.) 5 .• • • • • Na zahtjev operatera upalite mini token. Prijavite se u sistem Raiffeisen direkt NET .) Pristupite sistemu klikom na Ulaz/Entrance(slika 3. nakon čega se generišu dvije vrijednosti u formatu 1 xxxxx i 2 xxxxx.) U polje Lozinka/Password unesite vrijednost dinamičke lozinke koja se pojavi na ekranu Vašeg mini tokena (slika 3.raiffeisenbank.

Slika 4.). Autorizacijom pristupa na ekranu će pod Korisnik biti ispisano Vaše ime i prezime. 6 .Slika 3. Za pristup računima kliknite na Ulaz (slika 4.

Kliknite Yes (slika 5. 5.1.). Kako koristiti uslugu Raiffeisen Direkt NET 5.Slika 5.). 7 . Programski izbornik Izbornik je smješten na lijevoj strani korisničke aplikacije i predstavlja vezu izmeñu pojedinih dijelova programa (slika 6. Slika 6.

Tekući račun. Broj odbijenih naloga od zadnje uspješne prijave.Žiro. Broj uspješno realizovanih naloga od zadnje uspješne prijave. . a to su: . • Datum dobavljanja stanja. Nakon klika na Prikaži stanje. Prikazivanje ili osvježavanje stanja računa. prikazat će se stanje računa one grupe računa koju ste odabrali (slika 8. . Datum zadnje uspješne prijave. • Stanje naloga na čekanju. Na stranici Stanje računa (slika 7.2. koje se može raditi po četiri grupe računa. 8 .Oročeni depoziti. Stanje računa Nakon prijave u sistem otvara se Stanje računa (slika 7. .) sa sljedećim podacima: • Račun (broj računa).). štedni i nerezidenti računi.Krediti i kreditne kartice.5.) možete vidjeti: • • • • • Ime i prezime prijavljenog korisnika. • Naziv računa. Slika 7. • Valuta i stanje računa. • Detalji računa.

Slika 8.3. Slika 9. Stanje naloga na čekanju je ukupni iznos svih naloga sa budućim datumom valute. Stanje računa možete “osvježiti” klikom. Detalji tekućeg računa Vam omogućavaju uvid u: • Broj računa. • Dozvoljeno prekoračenje – limit. 5. Pregled prometa U polju Izabrani račun su vidljivi računi za koje je moguće izvršiti pregled prometa. Ukoliko je u meñuvremenu došlo do promjene stanja na računu. 9 . “Osvježavanje” stanja možete raditi samo po jednom za svaku grupu računa u toku jednog prijavljivanja u sistem. Detalji računa Klikom na polje Prikaži (slika 8.) možete pregledati detalje računa (slika 9. status i datum isteka kartica izdatih za navedeni račun. ta promjena će biti vidljiva.1. Nakon što odaberete datum valute u polju Po datumu valute od i U korist i/ili Na teret kliknite na Prikaži promet (slika 10. • Raspoloživo stanje.2. • Broj. Da biste izabrali odgovarajući račun kliknite na strelicu. Promet je moguće pratiti za zadnjih mjesec dana. Pregled naloga na čekanju možete vršiti odabirom opcije Pregled naloga i izborom statusa U redu čekanja. 5.).). • Stanje računa.

• Pregleda naloga. Plaćanje Opcija Plaćanje se sastoji od: • Unosa naloga. Postoje tri tipa internog prijenosa na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci: • Uplata na karticu.Slika 10.4. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. Postoji mogućnost izbora tri vrste naloga: • Opšti nalog za plaćanje. Izborom opcije Pregled naloga moguće je izvršiti pregled kreiranih i izvršenih naloga za definisani vremenski interval i status naloga. • Uplata rate kredita. • Uplata na štedne i depozitne račune.4. • Plaćanje zakonskih obaveza.). 5. 10 . 5. • Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci. Opšti nalog za plaćanje Ova opcija se koristi za prijenos sredstava sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u drugim bankama u BiH.1.

Opis plaćanja (prvo polje je obavezno. ostala nisu). adresa i mjesto) . a njegova dužina mora biti 16 cifara. Račun primaoca (obavezno). Datum plaćanja (obavezno). Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. 4. 5. 2. 3. Podaci o nalogodavcu (ime. račun mora biti po modulu 97.). Iznos (obavezno). Račun nalogodavca. Ta polja su: 1. Polja sa podacima o nalogodavcu su read-only tipa i popunjavaju se sistemski (slika 12.Slika 11. 2. Polja koja popunjava korisnik su: 1. Ukoliko je nalog ispravno popunjen klikom na Potvrdi nalog će se pohraniti u bazu podataka. Podaci o primaocu . adresa i mjesto (obavezno je samo prvo polje). Slika 12. 11 .ime.

Klikom na opciju Uzorci (slika 12. • Potpiši i pošalji – nalog se potpisuje i šalje u Banku. Osim slanja na realizaciju. Postoje dva tipa uzoraka: • Globalni. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 13. • Uzorci koje kreira korisnik. to su uzorci koji su kreirani od strane banke i ti uzorci se ne mogu brisati. je: • Izbriši – nalog će se izbrisati iz sistema.2.) otvara se lista uzoraka. Uzorak kreirate označavanjem opcije Pohrani kao uzorak (slika 12. promijeniti. • Promijeni – povratak na nalog i mogućnost promjene podataka. Značenje opcija sa slike 13. 12 . te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu.Slika 13. • Sačuvaj nalog – nalog je sačuvan i nalazi se u statusu Otvoren. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Uzorci Za naloge koje često popunjavate i kod kojih se mijenja mali broj podataka imate mogućnost kreiranja uzoraka.). 5.4.).

Opcija Izaberi. 2. 4. 5. Vrsta prihoda. 3. Klikom na ovu opciju pohranjeni podaci iz uzorka će se unijeti u polja naloga. Naziv uzorka. Općina.). 6. Opcija Izbriši. 13 . Klikom na ovu opciju uzorak se briše iz liste uzoraka. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. 8. Budžetska organizacija. Vrsta uplate. Ovi nalozi se takoñe mogu sačuvati kao uzorci.Pod Uzorci (slika 14.). 7. čime će unos naloga biti olakšan i ubrzan. 5. Račun korisnika. Ovaj nalog sadržava ista polja kao i opšti nalog za plaćanje sa dodatnim poljima koja su obavezna (Slika 15. Poziv na broj. Broj poreznog obveznika. Slika 14.) sadržani su slijedeći podaci: 1. 2. Ime korisnika uplate. 4. Poreski period do. a to su: 1. 3. Poreski period od. Plaćanje zakonskih obaveza Plaćanje zakonskih obaveza u KM valuti se odnosi na plaćanje sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u ostalim bankama u BiH.

Odabirom opcije Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci otvara se mogućnost odabira: • Uplate na karticu.).4. • Uplate rate kredita. 14 .Slika 15. • Uplata na štedne i depozitne račune. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci se koriste za prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune. (slika 16. 5. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci. Slika 16.3. kao i za konverziju valuta.

Za vlastite kartice broj kartice se bira iz šifarnika. dok se za prijenos sredstava drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj kartice unosi ručno. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist.ime. Preračunati iznos je isključivo informativan.). Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. 3. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. Datum plaćanja (obavezno). Klikom na Konverzija. promijeniti. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 17. Iznos (obavezno). 2.).). Račun primaoca/broj kartice (obavezno). Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. 15 . prije nego potvrdite nalog. klikom na Izaberi vlastiti račun. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 18. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. Broj kartice mora sadržavati 16 cifara.) Osim slanja na realizaciju. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 17. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke.Uplata na karticu Novi nalog za uplatu na karticu se kreira odabirom opcije Uplata na karticu i klikom na Novi nalog. 5. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu (slika 18. 4. Adresa. Podaci o primaocu . kliknite Potvrdi. Polja koja popunjava korisnik su: 1. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac.

16 . Slika 18.Slika 17.

u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. promijeniti. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. 17 . Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. 2. Adresa. Preračunati iznos je isključivo informativan. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret.). Želite li nalog sačuvati kao uzorak. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. 3.Uplata rate kredita Novi nalog za uplatu rate kredita se kreira odabirom opcije Uplata rate kredita i klikom na Novi nalog. Polja koja popunjava korisnik su: 1. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. Iznos (obavezno). po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Za vlastite kreditne partije broj partije se bira iz šifarnika. Osim slanja na realizaciju. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 19. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Broj kreditne partije mora sadržavati 11 cifara. Datum plaćanja (obavezno). odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. Podaci o primaocu . Račun primaoca/kreditna partija (obavezno). Klikom na Konverzija. 4.).ime. dok se za prijenos sredstava na kreditne partije drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj partije unosi ručno. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 19. klikom na Izaberi vlastiti račun. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. prije nego potvrdite nalog. 5.

Slika 20. Uplata na štedne i depozitne račune Novi nalog za uplatu na štedne i depozitne račune se kreira odabirom opcije Uplata na štedne i depozitne račune i klikom na Novi nalog. 18 .). Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 20. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac.Slika 19. Adresa.

Korištenjem pretraživača (koji se nalazi u gornjem desnom uglu). iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. 5. klikom na Izaberi vlastiti račun. 2. Izborom statusa naloga. Klikom na Konverzija. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. možete ga samo štampati. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. promijeniti. 2. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist.Polja koja popunjava korisnik su: 1. Podaci o primaocu . Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi. kako slijedi: • Otvoren – nalog je popunjen. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Pregled naloga Izborom opcije Pregled naloga. nije poslan u Banku i možete ga izmijeniti. Naloge možete pretraživati na slijedeće načine: 1. 19 . u suprotnom kliknite Otkaži (slika 20. a broj računa mora sadržavati 11 cifara. Za prijenos sredstava na račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci broj računa unosi se ručno. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. Iznos (obavezno). Datum plaćanja (obavezno). Ukoliko se kao fiskan definiše Iznos na teret. a koji omogućava pregled prema: • Računu primaoca. Račun primaoca (obavezno). • U obradi – nalog je potpisan i preuzima se u bankarski sistem. 4. prije nego potvrdite nalog. 5.).). možete izvršiti pregled naloga za izabrani račun/e i definisani vremenski period ( slika 21. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Za vlastite račune broj računa bira se iz šifarnika. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku.6. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. Preračunati iznos je isključivo informativan. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati.ime. • Iznosu. poslati. 3. Osim slanja na realizaciju. • Red čekanja – u ovom se statusu nalaze nalozi koji čekaju preuzimanje Banke (ako ste unijeli nalog s budućim datumom valute). štampati i brisati.

5. Postavke Opcija Postavke se sastoji od slijedećih podopcija: • Poruke. Za pregled poruka koje Vam je poslala Banka ili koje ste Vi slali. Uspješno obrañen – u ovom statusu se nalaze nalozi koje je Banka obradila i koji su uspješno realizovani.1. Poruke Putem poruka u aplikaciji Raiffeisen direkt NET usluge ostvaruje se komunikacija izmeñu korisnika i Banke. Vrste primljenih poruka su: • Pol (M). • Poruka jednom korisniku. Otvorit će se tabela s pregledom traženih poruka (slika 22. potrebno je odabrati vremenski period.6. vrstu poruke i označiti Primljene poruke ili Poslane poruke i kliknuti na Prikaži. Nalozi s greškom imaju mogućnost izmjene i u slučaju da postoji nalog sa greškom.). • Slika 21. • Poruka svim korisnicima. klikom na Ponovi nalog se kopira u otvorene naloge pa je moguće unijeti ispravke.6. 5. • Prikaz prve strane. • Poruka za nerezidente. 20 . • Poruka za rezidente. • Promjena statičke lozinke. • Pol (Ž).• Odbijen/vraćen – u ovom statusu se nalaze nalozi koji nisu mogli biti obrañeni i vraćeni su korisniku.

6.2.Ako želite da pregledate sve primljene/poslane poruke. Slika 22.). Izgled stranice Stanje računa možete sami kreirati odnosno zadati račune koje biste htjeli vidjeti na prvoj stranici. odaberite opciju Sve. 5. Prikaz prve strane Ova opcija omogućava korisniku da odabere račune za koje želi da se prikazuju na prvoj stranici Stanje računa prilikom prijave u sistem (Slika 24.). Za slanje poruka Banci potrebno je kliknuti na Nova poruka. Na ovoj stranici Vam je omogućeno da sami unesete naziv računa koji će se kasnije pojavljivati u aplikaciji. 21 . Slika 23. nakon čega se otvara novi prozor za unos poruke (slika 23.

3. izvršit će se provjera podataka i ako su oba podatka ispravna mijenja se polje statičke lozinke u Banci. Slika 24. Promjena statičke lozinke Izborom ove opcije možete promijeniti svoju statičku lozinku.Računi koje korisnik naknadno otvori u Raiffeisen banci automatski se uključuju u sistem Internet bankarstva. U polja Statička lozinka i Potvrda statičke lozinke možete unijeti od 6 do 12 znakova. a da bi se isti prikazali na stranici Stanje računa potrebno ih je označiti na opciji Prikaz prve strane. Nakon unosa novih podataka. 22 . 5. Slika 25.6.

Informacije Izborom opcije Informacije imate mogućnost pristupa web stranici Raiffeisen banke i tečajnoj (kursnoj listi). 23 .5.7.