Raiffeisen Direkt NET

- Uputstvo za korištenje -

SADRŽAJ

1. UVOD

3

2. ŠTA JE POTREBNO ZA KORIŠTENJE USLUGE RAIFFEISEN DIREKT NET

3

3. MINI TOKEN I IB 3.1. UPUTE ZA UPOTREBU MINI TOKENA 3.2. UPUTE ZA SINHRONIZACIJU MINI TOKENA

4 4 4

4. UPUTE ZA PRVU PRIJAVU U RAIFFEISEN DIREKT NET

5

5. KAKO KORISTITI USLUGU RAIFFEISEN DIREKT NET 5.1. PROGRAMSKI IZBORNIK 5.2. STANJE RAČUNA 5.2.1. Detalji računa 5.3. PREGLED PROMETA 5.4. PLAĆANJE 5.4.1. Opšti nalog za plaćanje u KM 5.4.2. Uzorci 5.4.3. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Banci 14 Uplata na karticu Uplata rate kredita Uplata na štedne i depozitne račune 18 5.5. PREGLED NALOGA 5.6. POSTAVKE 20 5.6.1. Poruke 5.6.2. Prikaz prve strane 5.6.3. Promjena statičke lozinke 5.7. INFORMACIJE

7 7 8 9 9 10 10 12

15 17

19

20 21 22 22

2

Šta je potrebno za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET Za korištenje servisa Internet bankarstva Raiffeisen Direkt NET korisnik treba: • Potpisati ugovor o korištenju usluge u najbližoj poslovnici Raiffeisen BANK d. • Prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune. IB i mini token Banka dodjeljuje korisniku prilikom prijave za uslugu Raiffeisen Direkt NET. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci. UVOD Raiffeisen Direkt NET je usluga Internet bankarstva za fizička lica koja korisnicima omogućava direktan pristup vlastitim računima i obavljanje finansijskih transakcija. • Pregled statusa elektronskih naloga. Internet bankarstvo za fizička lica je elektronski servis Raiffeisen BANK d. • Razmjenu elektronskih poruka s Bankom. • Osigurati minimalne tehničke uvjete pristupa uključujući Internet konekciju. Bosna i Hercegovina koji korisniku omogućava: • Pregled stanja i prometa po računima. 3 . Bosna i Hercegovina.identifikacioni broj i • Mini token. U slučaju raskida Ugovora korisnik je obavezan vratiti mini token bez fizičkih oštećenja. Raiffeisen Direkt NET zadovoljava visoke sigurnosne standarde.d. kao i komunikaciju sa Bankom 24 sata dnevno.1. • Preuzeti mini token i IB. 2. U slučaju gubitka. • Konverziju deviza. te se razmjena podataka izmeñu korisnika usluge i Banke obavlja uz primjenu najsavremenijih metoda zaštite. Za autentifikaciju korisnika se koriste identifikacijska sredstva: • IB . • Prijenos sredstava na račune pravnih lica u Banci. uništavanja ili odjave usluge bez vraćanja mini tokena korisnik je dužan Banci nadoknaditi troškove u skladu sa Odlukom o tarifi naknada Banke. • Prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih lica u drugoj banci u BiH.d. korištenjem sigurnosnog SSL protokola.

IB: IB je šestocifreni identifikacioni broj koji Banka izdaje korisniku u koverti prilikom prijave. Mini token i IB Za prijavu u sistem Internet bankarstva i autorizaciju transakcija Banka korisniku prilikom prijave za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET izdaje: • IB – šestocifreni identifikacioni broj i • Mini token.1. Upute za upotrebu mini tokena Na poleñini mini tokena je upisan serijski broj dužine 10 cifara koji se koristi kao statička lozinka prilikom prve prijave u sistem.2. Sinhronizacija se može uraditi posjetom najbližoj poslovnici Banke ili pozivom na broj Raiffeisen direkt info 033 75 50 10. IB nije moguće mijenjati.rbbh@rbb-sarajevo. 3. IB je jedinstven i poznat samo korisniku. 4 . Postupak sinhronizacije u slučaju poziva je slijedeći: • Pozovite Raiffeisen direkt info. Prilikom svake naredne prijave u sistem ili gašenja mini tokena potrebno je generisati novu dinamičku lozinku. Dinamička lozinka dužine 8 cifara se generiše pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde. Upute za sinhronizaciju mini tokena U slučaju generisanja dinamičkih lozinki bez prijavljivanja u sistem može doći do desinhronizacije brojača mini tokena.at 3. Mini token: Slika 1.Za sva pitanja vezana za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET pozovite Raiffeisen direkt info 033 75 50 10 ili upit pošaljite na e-mail adresu info. 3.raiffeisen.

Na zahtjev operatera izdiktirajte vrijednosti.) U polje Lozinka/Password unesite vrijednost dinamičke lozinke koja se pojavi na ekranu Vašeg mini tokena (slika 3. Pritisnite još jednom dok se ne pojavi oznaka V Sn. • • • • U polje Identifikacijski broj (IB)/Identification No.) Slika 2.• • • • • Na zahtjev operatera upalite mini token. 4.) Pristupite sistemu klikom na Ulaz/Entrance(slika 3.ba/retail/ Klikom na Ulaz/Entrance odaberite opciju Ulaz sa dinamičkom lozinkom (slika 2. Prijavite se u sistem Raiffeisen direkt NET .raiffeisenbank.) U polje Statička lozinka/Static Password unesite serijski broj sa poleñine Vašeg mini tokena (slika 3. (IB) unesite Vaš IB (slika 3. Upute za prvu prijavu u Raiffeisen Direkt NET • • Otvorite naslovnu stranicu na adresi https://rbbhnet.) 5 . Držite pritisnuto dugme dok se ne pojavi dinamička lozinka na ekranu. nakon čega se generišu dvije vrijednosti u formatu 1 xxxxx i 2 xxxxx.

6 . Za pristup računima kliknite na Ulaz (slika 4. Autorizacijom pristupa na ekranu će pod Korisnik biti ispisano Vaše ime i prezime.Slika 3.). Slika 4.

Kako koristiti uslugu Raiffeisen Direkt NET 5. Kliknite Yes (slika 5.1. Slika 6.Slika 5.).). Programski izbornik Izbornik je smješten na lijevoj strani korisničke aplikacije i predstavlja vezu izmeñu pojedinih dijelova programa (slika 6. 5. 7 .

Datum zadnje uspješne prijave.Tekući račun.). 8 .) možete vidjeti: • • • • • Ime i prezime prijavljenog korisnika. štedni i nerezidenti računi. . • Datum dobavljanja stanja. .2. • Naziv računa. Prikazivanje ili osvježavanje stanja računa.Žiro. Slika 7. • Detalji računa.Krediti i kreditne kartice.Oročeni depoziti. prikazat će se stanje računa one grupe računa koju ste odabrali (slika 8.) sa sljedećim podacima: • Račun (broj računa). Na stranici Stanje računa (slika 7.5. • Stanje naloga na čekanju. • Valuta i stanje računa. Stanje računa Nakon prijave u sistem otvara se Stanje računa (slika 7. koje se može raditi po četiri grupe računa. . a to su: . Broj odbijenih naloga od zadnje uspješne prijave. Nakon klika na Prikaži stanje. Broj uspješno realizovanih naloga od zadnje uspješne prijave.

• Stanje računa.). Stanje naloga na čekanju je ukupni iznos svih naloga sa budućim datumom valute. 5. 5. “Osvježavanje” stanja možete raditi samo po jednom za svaku grupu računa u toku jednog prijavljivanja u sistem.). • Broj. 9 . • Dozvoljeno prekoračenje – limit. status i datum isteka kartica izdatih za navedeni račun. Detalji računa Klikom na polje Prikaži (slika 8.) možete pregledati detalje računa (slika 9.1. Da biste izabrali odgovarajući račun kliknite na strelicu. Stanje računa možete “osvježiti” klikom. ta promjena će biti vidljiva. Nakon što odaberete datum valute u polju Po datumu valute od i U korist i/ili Na teret kliknite na Prikaži promet (slika 10. Promet je moguće pratiti za zadnjih mjesec dana. • Raspoloživo stanje.3. Ukoliko je u meñuvremenu došlo do promjene stanja na računu.Slika 8. Slika 9. Detalji tekućeg računa Vam omogućavaju uvid u: • Broj računa. Pregled prometa U polju Izabrani račun su vidljivi računi za koje je moguće izvršiti pregled prometa. Pregled naloga na čekanju možete vršiti odabirom opcije Pregled naloga i izborom statusa U redu čekanja.2.

• Uplata na štedne i depozitne račune.1. 5.Slika 10. • Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci. Izborom opcije Pregled naloga moguće je izvršiti pregled kreiranih i izvršenih naloga za definisani vremenski interval i status naloga. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. Opšti nalog za plaćanje Ova opcija se koristi za prijenos sredstava sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u drugim bankama u BiH. • Uplata rate kredita.4.). 5.4. 10 . • Plaćanje zakonskih obaveza. Postoje tri tipa internog prijenosa na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci: • Uplata na karticu. Plaćanje Opcija Plaćanje se sastoji od: • Unosa naloga. Postoji mogućnost izbora tri vrste naloga: • Opšti nalog za plaćanje. • Pregleda naloga.

4. Datum plaćanja (obavezno). Podaci o nalogodavcu (ime. Slika 12. Račun primaoca (obavezno). 5. 3. Polja koja popunjava korisnik su: 1. račun mora biti po modulu 97. adresa i mjesto (obavezno je samo prvo polje). Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. 11 . Polja sa podacima o nalogodavcu su read-only tipa i popunjavaju se sistemski (slika 12. 2. 2. adresa i mjesto) . Iznos (obavezno). a njegova dužina mora biti 16 cifara. ostala nisu). Opis plaćanja (prvo polje je obavezno. Račun nalogodavca.ime.). Ta polja su: 1. Podaci o primaocu . Ukoliko je nalog ispravno popunjen klikom na Potvrdi nalog će se pohraniti u bazu podataka.Slika 11.

12 .) otvara se lista uzoraka.).4. • Uzorci koje kreira korisnik. to su uzorci koji su kreirani od strane banke i ti uzorci se ne mogu brisati.). Uzorak kreirate označavanjem opcije Pohrani kao uzorak (slika 12. je: • Izbriši – nalog će se izbrisati iz sistema. Postoje dva tipa uzoraka: • Globalni. promijeniti. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. Uzorci Za naloge koje često popunjavate i kod kojih se mijenja mali broj podataka imate mogućnost kreiranja uzoraka. • Sačuvaj nalog – nalog je sačuvan i nalazi se u statusu Otvoren. 5. • Promijeni – povratak na nalog i mogućnost promjene podataka. Klikom na opciju Uzorci (slika 12. Osim slanja na realizaciju. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati.Slika 13. • Potpiši i pošalji – nalog se potpisuje i šalje u Banku. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 13. Značenje opcija sa slike 13.2.

Poreski period od. Poziv na broj. 4. Budžetska organizacija. Vrsta prihoda. Klikom na ovu opciju uzorak se briše iz liste uzoraka. Opcija Izbriši. 5. Slika 14. a to su: 1. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. 5. Plaćanje zakonskih obaveza Plaćanje zakonskih obaveza u KM valuti se odnosi na plaćanje sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u ostalim bankama u BiH. Poreski period do.Pod Uzorci (slika 14.) sadržani su slijedeći podaci: 1. Račun korisnika. čime će unos naloga biti olakšan i ubrzan. Vrsta uplate. 2. Naziv uzorka. Općina. Broj poreznog obveznika. Ime korisnika uplate. Opcija Izaberi. 13 . Ovi nalozi se takoñe mogu sačuvati kao uzorci. 3. 2.). 3. Ovaj nalog sadržava ista polja kao i opšti nalog za plaćanje sa dodatnim poljima koja su obavezna (Slika 15. 6.). 4. 8. Klikom na ovu opciju pohranjeni podaci iz uzorka će se unijeti u polja naloga. 7.

). 5. 14 . • Uplate rate kredita. kao i za konverziju valuta. (slika 16. • Uplata na štedne i depozitne račune. Odabirom opcije Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci otvara se mogućnost odabira: • Uplate na karticu.3.Slika 15. Slika 16. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci.4. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci se koriste za prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune.

prije nego potvrdite nalog. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. klikom na Izaberi vlastiti račun. Preračunati iznos je isključivo informativan. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu (slika 18.). Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). Za vlastite kartice broj kartice se bira iz šifarnika. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 17. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. Adresa.Uplata na karticu Novi nalog za uplatu na karticu se kreira odabirom opcije Uplata na karticu i klikom na Novi nalog. dok se za prijenos sredstava drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj kartice unosi ručno. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. Klikom na Konverzija. 4.) Osim slanja na realizaciju. 5. 15 . Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan.ime. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 18. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. 3. Polja koja popunjava korisnik su: 1. Iznos (obavezno). adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Podaci o primaocu . Broj kartice mora sadržavati 16 cifara. 2.). kliknite Potvrdi. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Račun primaoca/broj kartice (obavezno). promijeniti. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 17. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Datum plaćanja (obavezno).).

Slika 17. Slika 18. 16 .

). dok se za prijenos sredstava na kreditne partije drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj partije unosi ručno. Broj kreditne partije mora sadržavati 11 cifara. Osim slanja na realizaciju. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. Račun primaoca/kreditna partija (obavezno). Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 19. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Preračunati iznos je isključivo informativan. Iznos (obavezno). iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti.Uplata rate kredita Novi nalog za uplatu rate kredita se kreira odabirom opcije Uplata rate kredita i klikom na Novi nalog. Podaci o primaocu .). prije nego potvrdite nalog. 17 . Polja koja popunjava korisnik su: 1. Klikom na Konverzija. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret. 5. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 19. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. promijeniti. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. 2. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Adresa. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. 3.ime. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. 4. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). klikom na Izaberi vlastiti račun. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. Datum plaćanja (obavezno). Za vlastite kreditne partije broj partije se bira iz šifarnika. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi.

Adresa.Slika 19. Slika 20. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 20. Uplata na štedne i depozitne račune Novi nalog za uplatu na štedne i depozitne račune se kreira odabirom opcije Uplata na štedne i depozitne račune i klikom na Novi nalog. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac.). 18 .

Pregled naloga Izborom opcije Pregled naloga. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. poslati. Klikom na Konverzija. Ukoliko se kao fiskan definiše Iznos na teret. 3. Iznos (obavezno). iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. kako slijedi: • Otvoren – nalog je popunjen. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 20. možete izvršiti pregled naloga za izabrani račun/e i definisani vremenski period ( slika 21. a broj računa mora sadržavati 11 cifara. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. 2. Za vlastite račune broj računa bira se iz šifarnika. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. Naloge možete pretraživati na slijedeće načine: 1. • U obradi – nalog je potpisan i preuzima se u bankarski sistem. prije nego potvrdite nalog. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. Datum plaćanja (obavezno). štampati i brisati. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. 2. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi.). klikom na Izaberi vlastiti račun. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. promijeniti. nije poslan u Banku i možete ga izmijeniti. • Red čekanja – u ovom se statusu nalaze nalozi koji čekaju preuzimanje Banke (ako ste unijeli nalog s budućim datumom valute).ime. Račun primaoca (obavezno). u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan.). Preračunati iznos je isključivo informativan. možete ga samo štampati. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Podaci o primaocu .6. 4. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. Za prijenos sredstava na račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci broj računa unosi se ručno. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. 19 . Korištenjem pretraživača (koji se nalazi u gornjem desnom uglu).Polja koja popunjava korisnik su: 1. • Iznosu. 5. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. 5. Osim slanja na realizaciju. Izborom statusa naloga. a koji omogućava pregled prema: • Računu primaoca.

5. • Poruka jednom korisniku. Za pregled poruka koje Vam je poslala Banka ili koje ste Vi slali. • Slika 21. potrebno je odabrati vremenski period.• Odbijen/vraćen – u ovom statusu se nalaze nalozi koji nisu mogli biti obrañeni i vraćeni su korisniku.). Vrste primljenih poruka su: • Pol (M).1. Nalozi s greškom imaju mogućnost izmjene i u slučaju da postoji nalog sa greškom.6. • Pol (Ž). • Poruka svim korisnicima. 20 . • Prikaz prve strane. • Promjena statičke lozinke. klikom na Ponovi nalog se kopira u otvorene naloge pa je moguće unijeti ispravke. Otvorit će se tabela s pregledom traženih poruka (slika 22. Postavke Opcija Postavke se sastoji od slijedećih podopcija: • Poruke.6. Uspješno obrañen – u ovom statusu se nalaze nalozi koje je Banka obradila i koji su uspješno realizovani. Poruke Putem poruka u aplikaciji Raiffeisen direkt NET usluge ostvaruje se komunikacija izmeñu korisnika i Banke. vrstu poruke i označiti Primljene poruke ili Poslane poruke i kliknuti na Prikaži. • Poruka za nerezidente. • Poruka za rezidente. 5.

nakon čega se otvara novi prozor za unos poruke (slika 23.2. 21 . Slika 23. 5.6.Ako želite da pregledate sve primljene/poslane poruke. Izgled stranice Stanje računa možete sami kreirati odnosno zadati račune koje biste htjeli vidjeti na prvoj stranici.). Za slanje poruka Banci potrebno je kliknuti na Nova poruka. Na ovoj stranici Vam je omogućeno da sami unesete naziv računa koji će se kasnije pojavljivati u aplikaciji. Prikaz prve strane Ova opcija omogućava korisniku da odabere račune za koje želi da se prikazuju na prvoj stranici Stanje računa prilikom prijave u sistem (Slika 24. odaberite opciju Sve.). Slika 22.

5. Slika 24. a da bi se isti prikazali na stranici Stanje računa potrebno ih je označiti na opciji Prikaz prve strane. 22 . Promjena statičke lozinke Izborom ove opcije možete promijeniti svoju statičku lozinku. Slika 25. U polja Statička lozinka i Potvrda statičke lozinke možete unijeti od 6 do 12 znakova.6.Računi koje korisnik naknadno otvori u Raiffeisen banci automatski se uključuju u sistem Internet bankarstva. izvršit će se provjera podataka i ako su oba podatka ispravna mijenja se polje statičke lozinke u Banci.3. Nakon unosa novih podataka.

23 .5.7. Informacije Izborom opcije Informacije imate mogućnost pristupa web stranici Raiffeisen banke i tečajnoj (kursnoj listi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful