Raiffeisen Direkt NET

- Uputstvo za korištenje -

SADRŽAJ

1. UVOD

3

2. ŠTA JE POTREBNO ZA KORIŠTENJE USLUGE RAIFFEISEN DIREKT NET

3

3. MINI TOKEN I IB 3.1. UPUTE ZA UPOTREBU MINI TOKENA 3.2. UPUTE ZA SINHRONIZACIJU MINI TOKENA

4 4 4

4. UPUTE ZA PRVU PRIJAVU U RAIFFEISEN DIREKT NET

5

5. KAKO KORISTITI USLUGU RAIFFEISEN DIREKT NET 5.1. PROGRAMSKI IZBORNIK 5.2. STANJE RAČUNA 5.2.1. Detalji računa 5.3. PREGLED PROMETA 5.4. PLAĆANJE 5.4.1. Opšti nalog za plaćanje u KM 5.4.2. Uzorci 5.4.3. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Banci 14 Uplata na karticu Uplata rate kredita Uplata na štedne i depozitne račune 18 5.5. PREGLED NALOGA 5.6. POSTAVKE 20 5.6.1. Poruke 5.6.2. Prikaz prve strane 5.6.3. Promjena statičke lozinke 5.7. INFORMACIJE

7 7 8 9 9 10 10 12

15 17

19

20 21 22 22

2

uništavanja ili odjave usluge bez vraćanja mini tokena korisnik je dužan Banci nadoknaditi troškove u skladu sa Odlukom o tarifi naknada Banke. korištenjem sigurnosnog SSL protokola.d.1. IB i mini token Banka dodjeljuje korisniku prilikom prijave za uslugu Raiffeisen Direkt NET. U slučaju gubitka. Raiffeisen Direkt NET zadovoljava visoke sigurnosne standarde. • Prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune. kao i komunikaciju sa Bankom 24 sata dnevno. Internet bankarstvo za fizička lica je elektronski servis Raiffeisen BANK d. • Osigurati minimalne tehničke uvjete pristupa uključujući Internet konekciju. UVOD Raiffeisen Direkt NET je usluga Internet bankarstva za fizička lica koja korisnicima omogućava direktan pristup vlastitim računima i obavljanje finansijskih transakcija. • Preuzeti mini token i IB. 3 .identifikacioni broj i • Mini token. Bosna i Hercegovina. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci. Šta je potrebno za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET Za korištenje servisa Internet bankarstva Raiffeisen Direkt NET korisnik treba: • Potpisati ugovor o korištenju usluge u najbližoj poslovnici Raiffeisen BANK d. 2. Za autentifikaciju korisnika se koriste identifikacijska sredstva: • IB .d. • Konverziju deviza. Bosna i Hercegovina koji korisniku omogućava: • Pregled stanja i prometa po računima. • Razmjenu elektronskih poruka s Bankom. • Prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih lica u drugoj banci u BiH. • Prijenos sredstava na račune pravnih lica u Banci. te se razmjena podataka izmeñu korisnika usluge i Banke obavlja uz primjenu najsavremenijih metoda zaštite. • Pregled statusa elektronskih naloga. U slučaju raskida Ugovora korisnik je obavezan vratiti mini token bez fizičkih oštećenja.

IB je jedinstven i poznat samo korisniku. Sinhronizacija se može uraditi posjetom najbližoj poslovnici Banke ili pozivom na broj Raiffeisen direkt info 033 75 50 10. IB: IB je šestocifreni identifikacioni broj koji Banka izdaje korisniku u koverti prilikom prijave.2. 4 . Upute za upotrebu mini tokena Na poleñini mini tokena je upisan serijski broj dužine 10 cifara koji se koristi kao statička lozinka prilikom prve prijave u sistem. Postupak sinhronizacije u slučaju poziva je slijedeći: • Pozovite Raiffeisen direkt info. IB nije moguće mijenjati.raiffeisen.1. Mini token i IB Za prijavu u sistem Internet bankarstva i autorizaciju transakcija Banka korisniku prilikom prijave za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET izdaje: • IB – šestocifreni identifikacioni broj i • Mini token. Prilikom svake naredne prijave u sistem ili gašenja mini tokena potrebno je generisati novu dinamičku lozinku. 3.at 3. Mini token: Slika 1. 3. Dinamička lozinka dužine 8 cifara se generiše pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde.Za sva pitanja vezana za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET pozovite Raiffeisen direkt info 033 75 50 10 ili upit pošaljite na e-mail adresu info.rbbh@rbb-sarajevo. Upute za sinhronizaciju mini tokena U slučaju generisanja dinamičkih lozinki bez prijavljivanja u sistem može doći do desinhronizacije brojača mini tokena.

Na zahtjev operatera izdiktirajte vrijednosti.ba/retail/ Klikom na Ulaz/Entrance odaberite opciju Ulaz sa dinamičkom lozinkom (slika 2.• • • • • Na zahtjev operatera upalite mini token. (IB) unesite Vaš IB (slika 3. Pritisnite još jednom dok se ne pojavi oznaka V Sn. 4.) U polje Lozinka/Password unesite vrijednost dinamičke lozinke koja se pojavi na ekranu Vašeg mini tokena (slika 3.) Pristupite sistemu klikom na Ulaz/Entrance(slika 3. • • • • U polje Identifikacijski broj (IB)/Identification No. Držite pritisnuto dugme dok se ne pojavi dinamička lozinka na ekranu.) U polje Statička lozinka/Static Password unesite serijski broj sa poleñine Vašeg mini tokena (slika 3.) Slika 2.raiffeisenbank. nakon čega se generišu dvije vrijednosti u formatu 1 xxxxx i 2 xxxxx. Prijavite se u sistem Raiffeisen direkt NET . Upute za prvu prijavu u Raiffeisen Direkt NET • • Otvorite naslovnu stranicu na adresi https://rbbhnet.) 5 .

Autorizacijom pristupa na ekranu će pod Korisnik biti ispisano Vaše ime i prezime. Za pristup računima kliknite na Ulaz (slika 4.Slika 3. Slika 4.). 6 .

Slika 5. Kako koristiti uslugu Raiffeisen Direkt NET 5. 5. Programski izbornik Izbornik je smješten na lijevoj strani korisničke aplikacije i predstavlja vezu izmeñu pojedinih dijelova programa (slika 6.).1. Slika 6.). 7 . Kliknite Yes (slika 5.

Tekući račun. • Detalji računa. . Broj uspješno realizovanih naloga od zadnje uspješne prijave.2.).) možete vidjeti: • • • • • Ime i prezime prijavljenog korisnika. Slika 7. Nakon klika na Prikaži stanje. koje se može raditi po četiri grupe računa. a to su: . Datum zadnje uspješne prijave.Oročeni depoziti. . Prikazivanje ili osvježavanje stanja računa.) sa sljedećim podacima: • Račun (broj računa). Na stranici Stanje računa (slika 7.5. • Naziv računa. Stanje računa Nakon prijave u sistem otvara se Stanje računa (slika 7. . prikazat će se stanje računa one grupe računa koju ste odabrali (slika 8. 8 .Žiro. štedni i nerezidenti računi. • Valuta i stanje računa. • Stanje naloga na čekanju. • Datum dobavljanja stanja. Broj odbijenih naloga od zadnje uspješne prijave.Krediti i kreditne kartice.

2. status i datum isteka kartica izdatih za navedeni račun. Pregled naloga na čekanju možete vršiti odabirom opcije Pregled naloga i izborom statusa U redu čekanja. Stanje naloga na čekanju je ukupni iznos svih naloga sa budućim datumom valute.1. • Broj. Slika 9. Nakon što odaberete datum valute u polju Po datumu valute od i U korist i/ili Na teret kliknite na Prikaži promet (slika 10.3. Detalji tekućeg računa Vam omogućavaju uvid u: • Broj računa. Ukoliko je u meñuvremenu došlo do promjene stanja na računu. Pregled prometa U polju Izabrani račun su vidljivi računi za koje je moguće izvršiti pregled prometa. Da biste izabrali odgovarajući račun kliknite na strelicu.). 5. 5. ta promjena će biti vidljiva.) možete pregledati detalje računa (slika 9. Detalji računa Klikom na polje Prikaži (slika 8.). Stanje računa možete “osvježiti” klikom. Promet je moguće pratiti za zadnjih mjesec dana. • Raspoloživo stanje. “Osvježavanje” stanja možete raditi samo po jednom za svaku grupu računa u toku jednog prijavljivanja u sistem. 9 . • Dozvoljeno prekoračenje – limit.Slika 8. • Stanje računa.

Opšti nalog za plaćanje Ova opcija se koristi za prijenos sredstava sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u drugim bankama u BiH. Postoji mogućnost izbora tri vrste naloga: • Opšti nalog za plaćanje. Postoje tri tipa internog prijenosa na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci: • Uplata na karticu. Izborom opcije Pregled naloga moguće je izvršiti pregled kreiranih i izvršenih naloga za definisani vremenski interval i status naloga. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. • Uplata na štedne i depozitne račune.4.).Slika 10.1. • Pregleda naloga. Plaćanje Opcija Plaćanje se sastoji od: • Unosa naloga. • Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci. 5. • Plaćanje zakonskih obaveza. • Uplata rate kredita.4. 5. 10 .

ime. 11 . a njegova dužina mora biti 16 cifara. Ukoliko je nalog ispravno popunjen klikom na Potvrdi nalog će se pohraniti u bazu podataka. Račun primaoca (obavezno). Podaci o primaocu . adresa i mjesto (obavezno je samo prvo polje). Podaci o nalogodavcu (ime. 2. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno. adresa i mjesto) . Iznos (obavezno). Datum plaćanja (obavezno). 5. Slika 12.Slika 11.). Polja sa podacima o nalogodavcu su read-only tipa i popunjavaju se sistemski (slika 12. 2. ostala nisu). račun mora biti po modulu 97. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. Račun nalogodavca. Ta polja su: 1. 3. 4. Polja koja popunjava korisnik su: 1.

to su uzorci koji su kreirani od strane banke i ti uzorci se ne mogu brisati. Uzorci Za naloge koje često popunjavate i kod kojih se mijenja mali broj podataka imate mogućnost kreiranja uzoraka. Osim slanja na realizaciju.) otvara se lista uzoraka. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. Postoje dva tipa uzoraka: • Globalni. • Sačuvaj nalog – nalog je sačuvan i nalazi se u statusu Otvoren. promijeniti. je: • Izbriši – nalog će se izbrisati iz sistema. • Uzorci koje kreira korisnik. • Promijeni – povratak na nalog i mogućnost promjene podataka. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. 12 .). • Potpiši i pošalji – nalog se potpisuje i šalje u Banku.4.). 5.Slika 13. Klikom na opciju Uzorci (slika 12. Uzorak kreirate označavanjem opcije Pohrani kao uzorak (slika 12. Značenje opcija sa slike 13. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 13.2.

) sadržani su slijedeći podaci: 1. Slika 14. Poreski period od. Opcija Izbriši. 4. 7. Klikom na ovu opciju pohranjeni podaci iz uzorka će se unijeti u polja naloga. Ime korisnika uplate. 2. Općina. Ovi nalozi se takoñe mogu sačuvati kao uzorci.). Opcija Izaberi. Plaćanje zakonskih obaveza Plaćanje zakonskih obaveza u KM valuti se odnosi na plaćanje sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u ostalim bankama u BiH. Poreski period do. Vrsta prihoda. Budžetska organizacija. 4. 3. 5. 5. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11.). čime će unos naloga biti olakšan i ubrzan. Poziv na broj. 8. Račun korisnika. 3. 2. a to su: 1. 6. Naziv uzorka. Ovaj nalog sadržava ista polja kao i opšti nalog za plaćanje sa dodatnim poljima koja su obavezna (Slika 15. Klikom na ovu opciju uzorak se briše iz liste uzoraka.Pod Uzorci (slika 14. 13 . Broj poreznog obveznika. Vrsta uplate.

• Uplata na štedne i depozitne račune. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci se koriste za prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune. 5. (slika 16. Odabirom opcije Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci otvara se mogućnost odabira: • Uplate na karticu.3. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci.4.Slika 15. Slika 16. • Uplate rate kredita.). kao i za konverziju valuta. 14 .

kliknite Potvrdi. Polja koja popunjava korisnik su: 1. 15 . iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Klikom na Konverzija. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan.). odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. Za vlastite kartice broj kartice se bira iz šifarnika.).Uplata na karticu Novi nalog za uplatu na karticu se kreira odabirom opcije Uplata na karticu i klikom na Novi nalog. Podaci o primaocu .ime. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). u suprotnom kliknite Otkaži (slika 17. 5. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. dok se za prijenos sredstava drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj kartice unosi ručno. Iznos (obavezno).) Osim slanja na realizaciju. Preračunati iznos je isključivo informativan. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 18.). Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. klikom na Izaberi vlastiti račun. 3. Broj kartice mora sadržavati 16 cifara. 2. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu (slika 18. Datum plaćanja (obavezno). iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. promijeniti. 4. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. Adresa. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. Račun primaoca/broj kartice (obavezno). Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret. prije nego potvrdite nalog. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 17.

Slika 17. 16 . Slika 18.

Broj kreditne partije mora sadržavati 11 cifara. Polja koja popunjava korisnik su: 1. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu.ime. Datum plaćanja (obavezno). 4. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Podaci o primaocu . Račun primaoca/kreditna partija (obavezno). Za vlastite kreditne partije broj partije se bira iz šifarnika. dok se za prijenos sredstava na kreditne partije drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj partije unosi ručno. 3. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. 5. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 19. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). prije nego potvrdite nalog. Preračunati iznos je isključivo informativan. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Iznos (obavezno). Želite li nalog sačuvati kao uzorak.). 2. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. promijeniti. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. Adresa. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. 17 . Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Klikom na Konverzija.). klikom na Izaberi vlastiti račun.Uplata rate kredita Novi nalog za uplatu rate kredita se kreira odabirom opcije Uplata rate kredita i klikom na Novi nalog. Osim slanja na realizaciju. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 19. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist.

18 . Uplata na štedne i depozitne račune Novi nalog za uplatu na štedne i depozitne račune se kreira odabirom opcije Uplata na štedne i depozitne račune i klikom na Novi nalog. Slika 20.Slika 19. Adresa. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 20.). Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac.

odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi. Korištenjem pretraživača (koji se nalazi u gornjem desnom uglu). kako slijedi: • Otvoren – nalog je popunjen. promijeniti. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 20. Izborom statusa naloga. 2. • Red čekanja – u ovom se statusu nalaze nalozi koji čekaju preuzimanje Banke (ako ste unijeli nalog s budućim datumom valute).). prije nego potvrdite nalog. Osim slanja na realizaciju. 4. Račun primaoca (obavezno). klikom na Izaberi vlastiti račun. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Iznos (obavezno). Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). možete izvršiti pregled naloga za izabrani račun/e i definisani vremenski period ( slika 21. poslati.Polja koja popunjava korisnik su: 1. Podaci o primaocu . Naloge možete pretraživati na slijedeće načine: 1.). iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Datum plaćanja (obavezno). adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Ukoliko se kao fiskan definiše Iznos na teret.ime. 5. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Preračunati iznos je isključivo informativan. Klikom na Konverzija. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. a koji omogućava pregled prema: • Računu primaoca. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. • U obradi – nalog je potpisan i preuzima se u bankarski sistem. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. a broj računa mora sadržavati 11 cifara. 2. Za vlastite račune broj računa bira se iz šifarnika. 5. 3. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. • Iznosu. 19 .6. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. nije poslan u Banku i možete ga izmijeniti. možete ga samo štampati. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Pregled naloga Izborom opcije Pregled naloga. štampati i brisati. Za prijenos sredstava na račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci broj računa unosi se ručno.

• Poruka za nerezidente.1. • Poruka jednom korisniku. 20 . Nalozi s greškom imaju mogućnost izmjene i u slučaju da postoji nalog sa greškom. Za pregled poruka koje Vam je poslala Banka ili koje ste Vi slali.6. klikom na Ponovi nalog se kopira u otvorene naloge pa je moguće unijeti ispravke. 5. Uspješno obrañen – u ovom statusu se nalaze nalozi koje je Banka obradila i koji su uspješno realizovani. • Slika 21. Vrste primljenih poruka su: • Pol (M). • Poruka za rezidente. vrstu poruke i označiti Primljene poruke ili Poslane poruke i kliknuti na Prikaži.• Odbijen/vraćen – u ovom statusu se nalaze nalozi koji nisu mogli biti obrañeni i vraćeni su korisniku. Otvorit će se tabela s pregledom traženih poruka (slika 22. Poruke Putem poruka u aplikaciji Raiffeisen direkt NET usluge ostvaruje se komunikacija izmeñu korisnika i Banke. 5. Postavke Opcija Postavke se sastoji od slijedećih podopcija: • Poruke.6. • Prikaz prve strane. • Promjena statičke lozinke.). • Poruka svim korisnicima. potrebno je odabrati vremenski period. • Pol (Ž).

Prikaz prve strane Ova opcija omogućava korisniku da odabere račune za koje želi da se prikazuju na prvoj stranici Stanje računa prilikom prijave u sistem (Slika 24.2. nakon čega se otvara novi prozor za unos poruke (slika 23.6. Izgled stranice Stanje računa možete sami kreirati odnosno zadati račune koje biste htjeli vidjeti na prvoj stranici. Za slanje poruka Banci potrebno je kliknuti na Nova poruka. Slika 23. 5. odaberite opciju Sve.). Na ovoj stranici Vam je omogućeno da sami unesete naziv računa koji će se kasnije pojavljivati u aplikaciji. 21 .).Ako želite da pregledate sve primljene/poslane poruke. Slika 22.

Slika 25.Računi koje korisnik naknadno otvori u Raiffeisen banci automatski se uključuju u sistem Internet bankarstva. Nakon unosa novih podataka. 5.3.6. Slika 24. Promjena statičke lozinke Izborom ove opcije možete promijeniti svoju statičku lozinku. 22 . U polja Statička lozinka i Potvrda statičke lozinke možete unijeti od 6 do 12 znakova. izvršit će se provjera podataka i ako su oba podatka ispravna mijenja se polje statičke lozinke u Banci. a da bi se isti prikazali na stranici Stanje računa potrebno ih je označiti na opciji Prikaz prve strane.

5.7. 23 . Informacije Izborom opcije Informacije imate mogućnost pristupa web stranici Raiffeisen banke i tečajnoj (kursnoj listi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful