Raiffeisen Direkt NET

- Uputstvo za korištenje -

SADRŽAJ

1. UVOD

3

2. ŠTA JE POTREBNO ZA KORIŠTENJE USLUGE RAIFFEISEN DIREKT NET

3

3. MINI TOKEN I IB 3.1. UPUTE ZA UPOTREBU MINI TOKENA 3.2. UPUTE ZA SINHRONIZACIJU MINI TOKENA

4 4 4

4. UPUTE ZA PRVU PRIJAVU U RAIFFEISEN DIREKT NET

5

5. KAKO KORISTITI USLUGU RAIFFEISEN DIREKT NET 5.1. PROGRAMSKI IZBORNIK 5.2. STANJE RAČUNA 5.2.1. Detalji računa 5.3. PREGLED PROMETA 5.4. PLAĆANJE 5.4.1. Opšti nalog za plaćanje u KM 5.4.2. Uzorci 5.4.3. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Banci 14 Uplata na karticu Uplata rate kredita Uplata na štedne i depozitne račune 18 5.5. PREGLED NALOGA 5.6. POSTAVKE 20 5.6.1. Poruke 5.6.2. Prikaz prve strane 5.6.3. Promjena statičke lozinke 5.7. INFORMACIJE

7 7 8 9 9 10 10 12

15 17

19

20 21 22 22

2

2. Šta je potrebno za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET Za korištenje servisa Internet bankarstva Raiffeisen Direkt NET korisnik treba: • Potpisati ugovor o korištenju usluge u najbližoj poslovnici Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina. te se razmjena podataka izmeñu korisnika usluge i Banke obavlja uz primjenu najsavremenijih metoda zaštite. Bosna i Hercegovina koji korisniku omogućava: • Pregled stanja i prometa po računima. Za autentifikaciju korisnika se koriste identifikacijska sredstva: • IB . 3 .identifikacioni broj i • Mini token. • Razmjenu elektronskih poruka s Bankom. UVOD Raiffeisen Direkt NET je usluga Internet bankarstva za fizička lica koja korisnicima omogućava direktan pristup vlastitim računima i obavljanje finansijskih transakcija. • Osigurati minimalne tehničke uvjete pristupa uključujući Internet konekciju. IB i mini token Banka dodjeljuje korisniku prilikom prijave za uslugu Raiffeisen Direkt NET. U slučaju raskida Ugovora korisnik je obavezan vratiti mini token bez fizičkih oštećenja. Internet bankarstvo za fizička lica je elektronski servis Raiffeisen BANK d. uništavanja ili odjave usluge bez vraćanja mini tokena korisnik je dužan Banci nadoknaditi troškove u skladu sa Odlukom o tarifi naknada Banke. • Preuzeti mini token i IB.1. • Pregled statusa elektronskih naloga. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci. • Konverziju deviza.d. Raiffeisen Direkt NET zadovoljava visoke sigurnosne standarde. kao i komunikaciju sa Bankom 24 sata dnevno. • Prijenos sredstava na račune pravnih lica u Banci. U slučaju gubitka. • Prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune. korištenjem sigurnosnog SSL protokola. • Prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih lica u drugoj banci u BiH.

3.rbbh@rbb-sarajevo. IB: IB je šestocifreni identifikacioni broj koji Banka izdaje korisniku u koverti prilikom prijave. Upute za sinhronizaciju mini tokena U slučaju generisanja dinamičkih lozinki bez prijavljivanja u sistem može doći do desinhronizacije brojača mini tokena.2. Sinhronizacija se može uraditi posjetom najbližoj poslovnici Banke ili pozivom na broj Raiffeisen direkt info 033 75 50 10. 4 . IB nije moguće mijenjati. 3. Prilikom svake naredne prijave u sistem ili gašenja mini tokena potrebno je generisati novu dinamičku lozinku. IB je jedinstven i poznat samo korisniku. Upute za upotrebu mini tokena Na poleñini mini tokena je upisan serijski broj dužine 10 cifara koji se koristi kao statička lozinka prilikom prve prijave u sistem.at 3. Postupak sinhronizacije u slučaju poziva je slijedeći: • Pozovite Raiffeisen direkt info. Dinamička lozinka dužine 8 cifara se generiše pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde.1.Za sva pitanja vezana za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET pozovite Raiffeisen direkt info 033 75 50 10 ili upit pošaljite na e-mail adresu info. Mini token: Slika 1. Mini token i IB Za prijavu u sistem Internet bankarstva i autorizaciju transakcija Banka korisniku prilikom prijave za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET izdaje: • IB – šestocifreni identifikacioni broj i • Mini token.raiffeisen.

Držite pritisnuto dugme dok se ne pojavi dinamička lozinka na ekranu. (IB) unesite Vaš IB (slika 3. Pritisnite još jednom dok se ne pojavi oznaka V Sn.ba/retail/ Klikom na Ulaz/Entrance odaberite opciju Ulaz sa dinamičkom lozinkom (slika 2.raiffeisenbank.) U polje Lozinka/Password unesite vrijednost dinamičke lozinke koja se pojavi na ekranu Vašeg mini tokena (slika 3. Na zahtjev operatera izdiktirajte vrijednosti.) U polje Statička lozinka/Static Password unesite serijski broj sa poleñine Vašeg mini tokena (slika 3. Prijavite se u sistem Raiffeisen direkt NET .• • • • • Na zahtjev operatera upalite mini token.) 5 .) Pristupite sistemu klikom na Ulaz/Entrance(slika 3. Upute za prvu prijavu u Raiffeisen Direkt NET • • Otvorite naslovnu stranicu na adresi https://rbbhnet. • • • • U polje Identifikacijski broj (IB)/Identification No. nakon čega se generišu dvije vrijednosti u formatu 1 xxxxx i 2 xxxxx.) Slika 2. 4.

). Za pristup računima kliknite na Ulaz (slika 4. Autorizacijom pristupa na ekranu će pod Korisnik biti ispisano Vaše ime i prezime. Slika 4.Slika 3. 6 .

Kliknite Yes (slika 5. 7 .). Kako koristiti uslugu Raiffeisen Direkt NET 5. 5.1. Slika 6. Programski izbornik Izbornik je smješten na lijevoj strani korisničke aplikacije i predstavlja vezu izmeñu pojedinih dijelova programa (slika 6.Slika 5.).

Broj odbijenih naloga od zadnje uspješne prijave. • Valuta i stanje računa. Prikazivanje ili osvježavanje stanja računa.). • Detalji računa. štedni i nerezidenti računi. Broj uspješno realizovanih naloga od zadnje uspješne prijave. Stanje računa Nakon prijave u sistem otvara se Stanje računa (slika 7. koje se može raditi po četiri grupe računa.Tekući račun. • Datum dobavljanja stanja. Slika 7.Krediti i kreditne kartice.5.) sa sljedećim podacima: • Račun (broj računa). • Naziv računa. Nakon klika na Prikaži stanje. a to su: . . . Na stranici Stanje računa (slika 7.Oročeni depoziti.Žiro. . Datum zadnje uspješne prijave.2. • Stanje naloga na čekanju. prikazat će se stanje računa one grupe računa koju ste odabrali (slika 8.) možete vidjeti: • • • • • Ime i prezime prijavljenog korisnika. 8 .

“Osvježavanje” stanja možete raditi samo po jednom za svaku grupu računa u toku jednog prijavljivanja u sistem. • Dozvoljeno prekoračenje – limit. 5.) možete pregledati detalje računa (slika 9. Da biste izabrali odgovarajući račun kliknite na strelicu. status i datum isteka kartica izdatih za navedeni račun. ta promjena će biti vidljiva.1. Stanje naloga na čekanju je ukupni iznos svih naloga sa budućim datumom valute. Promet je moguće pratiti za zadnjih mjesec dana. Pregled prometa U polju Izabrani račun su vidljivi računi za koje je moguće izvršiti pregled prometa.). 9 . Nakon što odaberete datum valute u polju Po datumu valute od i U korist i/ili Na teret kliknite na Prikaži promet (slika 10.3. Slika 9.Slika 8. • Raspoloživo stanje. Detalji računa Klikom na polje Prikaži (slika 8. Ukoliko je u meñuvremenu došlo do promjene stanja na računu. • Stanje računa. Pregled naloga na čekanju možete vršiti odabirom opcije Pregled naloga i izborom statusa U redu čekanja.2. • Broj. Stanje računa možete “osvježiti” klikom.). Detalji tekućeg računa Vam omogućavaju uvid u: • Broj računa. 5.

• Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci. • Pregleda naloga.4. • Uplata rate kredita. Postoji mogućnost izbora tri vrste naloga: • Opšti nalog za plaćanje. Opšti nalog za plaćanje Ova opcija se koristi za prijenos sredstava sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u drugim bankama u BiH.1.4. • Plaćanje zakonskih obaveza. 5.). • Uplata na štedne i depozitne račune. Postoje tri tipa internog prijenosa na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci: • Uplata na karticu. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. 5. Plaćanje Opcija Plaćanje se sastoji od: • Unosa naloga.Slika 10. Izborom opcije Pregled naloga moguće je izvršiti pregled kreiranih i izvršenih naloga za definisani vremenski interval i status naloga. 10 .

Ta polja su: 1. Račun nalogodavca. adresa i mjesto) .). Podaci o nalogodavcu (ime. Slika 12. Podaci o primaocu . račun mora biti po modulu 97. a njegova dužina mora biti 16 cifara. Ukoliko je nalog ispravno popunjen klikom na Potvrdi nalog će se pohraniti u bazu podataka. 11 . adresa i mjesto (obavezno je samo prvo polje). 3. Datum plaćanja (obavezno). 4. 2. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno.Slika 11. Polja sa podacima o nalogodavcu su read-only tipa i popunjavaju se sistemski (slika 12. Polja koja popunjava korisnik su: 1. ostala nisu). Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. Iznos (obavezno). Račun primaoca (obavezno). 5.ime. 2.

). promijeniti. 12 . • Promijeni – povratak na nalog i mogućnost promjene podataka. • Uzorci koje kreira korisnik. Značenje opcija sa slike 13.4.Slika 13. Klikom na opciju Uzorci (slika 12. Osim slanja na realizaciju. Postoje dva tipa uzoraka: • Globalni. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu.2.). to su uzorci koji su kreirani od strane banke i ti uzorci se ne mogu brisati. • Sačuvaj nalog – nalog je sačuvan i nalazi se u statusu Otvoren. Uzorci Za naloge koje često popunjavate i kod kojih se mijenja mali broj podataka imate mogućnost kreiranja uzoraka. je: • Izbriši – nalog će se izbrisati iz sistema. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 13. 5.) otvara se lista uzoraka. Uzorak kreirate označavanjem opcije Pohrani kao uzorak (slika 12. • Potpiši i pošalji – nalog se potpisuje i šalje u Banku.

Klikom na ovu opciju uzorak se briše iz liste uzoraka. Poreski period do. 4. 6. Budžetska organizacija. Opcija Izaberi. 3. čime će unos naloga biti olakšan i ubrzan. Naziv uzorka. 5. Vrsta prihoda. a to su: 1. Klikom na ovu opciju pohranjeni podaci iz uzorka će se unijeti u polja naloga. Općina. 5. Ime korisnika uplate. 13 . Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. Opcija Izbriši.).).) sadržani su slijedeći podaci: 1. Poziv na broj. 8. Ovi nalozi se takoñe mogu sačuvati kao uzorci. Plaćanje zakonskih obaveza Plaćanje zakonskih obaveza u KM valuti se odnosi na plaćanje sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u ostalim bankama u BiH. Ovaj nalog sadržava ista polja kao i opšti nalog za plaćanje sa dodatnim poljima koja su obavezna (Slika 15. Slika 14. Poreski period od. Račun korisnika. Vrsta uplate. 2. Broj poreznog obveznika. 7.Pod Uzorci (slika 14. 3. 4. 2.

• Uplate rate kredita. 5.4. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci. (slika 16. kao i za konverziju valuta.). 14 .Slika 15. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci se koriste za prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune. • Uplata na štedne i depozitne račune. Odabirom opcije Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci otvara se mogućnost odabira: • Uplate na karticu.3. Slika 16.

Datum plaćanja (obavezno). po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Podaci o primaocu . Broj kartice mora sadržavati 16 cifara. 5. 15 . u suprotnom kliknite Otkaži (slika 17. Klikom na Konverzija. Preračunati iznos je isključivo informativan. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 18. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). Adresa. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. 3. Za vlastite kartice broj kartice se bira iz šifarnika. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. kliknite Potvrdi. 4. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 17. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Iznos (obavezno). Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. Račun primaoca/broj kartice (obavezno). 2.).).) Osim slanja na realizaciju. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret. promijeniti. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. Polja koja popunjava korisnik su: 1.Uplata na karticu Novi nalog za uplatu na karticu se kreira odabirom opcije Uplata na karticu i klikom na Novi nalog. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. prije nego potvrdite nalog. klikom na Izaberi vlastiti račun. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu (slika 18. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. dok se za prijenos sredstava drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj kartice unosi ručno.ime. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan.).

Slika 17. Slika 18. 16 .

adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 19. Iznos (obavezno).). klikom na Izaberi vlastiti račun. Za vlastite kreditne partije broj partije se bira iz šifarnika. Preračunati iznos je isključivo informativan. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 19. Podaci o primaocu . Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. Osim slanja na realizaciju. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu.). Broj kreditne partije mora sadržavati 11 cifara. Adresa. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Polja koja popunjava korisnik su: 1. promijeniti. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. 4. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Račun primaoca/kreditna partija (obavezno). Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. 17 . 2. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. Klikom na Konverzija. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret. Datum plaćanja (obavezno). 5. 3.ime. dok se za prijenos sredstava na kreditne partije drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj partije unosi ručno. prije nego potvrdite nalog. u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan.Uplata rate kredita Novi nalog za uplatu rate kredita se kreira odabirom opcije Uplata rate kredita i klikom na Novi nalog. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist.

Slika 19. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. Slika 20. 18 . Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 20.). Adresa. Uplata na štedne i depozitne račune Novi nalog za uplatu na štedne i depozitne račune se kreira odabirom opcije Uplata na štedne i depozitne račune i klikom na Novi nalog.

Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. • U obradi – nalog je potpisan i preuzima se u bankarski sistem. Preračunati iznos je isključivo informativan.Polja koja popunjava korisnik su: 1. možete izvršiti pregled naloga za izabrani račun/e i definisani vremenski period ( slika 21. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. 2. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. 3. Korištenjem pretraživača (koji se nalazi u gornjem desnom uglu). • Red čekanja – u ovom se statusu nalaze nalozi koji čekaju preuzimanje Banke (ako ste unijeli nalog s budućim datumom valute). Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu.). u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Naloge možete pretraživati na slijedeće načine: 1. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu.ime. Pregled naloga Izborom opcije Pregled naloga. štampati i brisati. Osim slanja na realizaciju. 2. Za vlastite račune broj računa bira se iz šifarnika. kako slijedi: • Otvoren – nalog je popunjen. Ukoliko se kao fiskan definiše Iznos na teret. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). a koji omogućava pregled prema: • Računu primaoca. klikom na Izaberi vlastiti račun. Datum plaćanja (obavezno). Klikom na Konverzija. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 20. Iznos (obavezno). odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. Izborom statusa naloga. a broj računa mora sadržavati 11 cifara.). 5. 5. Za prijenos sredstava na račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci broj računa unosi se ručno. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). prije nego potvrdite nalog. promijeniti. možete ga samo štampati. Podaci o primaocu . po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. 19 .6. nije poslan u Banku i možete ga izmijeniti. 4. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. • Iznosu. Račun primaoca (obavezno). Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. poslati.

• Poruka svim korisnicima. vrstu poruke i označiti Primljene poruke ili Poslane poruke i kliknuti na Prikaži. Otvorit će se tabela s pregledom traženih poruka (slika 22.6. Postavke Opcija Postavke se sastoji od slijedećih podopcija: • Poruke. • Poruka za nerezidente. 5. klikom na Ponovi nalog se kopira u otvorene naloge pa je moguće unijeti ispravke. Poruke Putem poruka u aplikaciji Raiffeisen direkt NET usluge ostvaruje se komunikacija izmeñu korisnika i Banke. • Poruka za rezidente.6. Vrste primljenih poruka su: • Pol (M). Nalozi s greškom imaju mogućnost izmjene i u slučaju da postoji nalog sa greškom. • Slika 21. • Prikaz prve strane. 20 .1. Uspješno obrañen – u ovom statusu se nalaze nalozi koje je Banka obradila i koji su uspješno realizovani.). • Pol (Ž). • Poruka jednom korisniku. 5. • Promjena statičke lozinke.• Odbijen/vraćen – u ovom statusu se nalaze nalozi koji nisu mogli biti obrañeni i vraćeni su korisniku. Za pregled poruka koje Vam je poslala Banka ili koje ste Vi slali. potrebno je odabrati vremenski period.

6.). 5.2. Na ovoj stranici Vam je omogućeno da sami unesete naziv računa koji će se kasnije pojavljivati u aplikaciji. odaberite opciju Sve. nakon čega se otvara novi prozor za unos poruke (slika 23. Prikaz prve strane Ova opcija omogućava korisniku da odabere račune za koje želi da se prikazuju na prvoj stranici Stanje računa prilikom prijave u sistem (Slika 24. Slika 23. 21 . Slika 22. Izgled stranice Stanje računa možete sami kreirati odnosno zadati račune koje biste htjeli vidjeti na prvoj stranici.).Ako želite da pregledate sve primljene/poslane poruke. Za slanje poruka Banci potrebno je kliknuti na Nova poruka.

3.Računi koje korisnik naknadno otvori u Raiffeisen banci automatski se uključuju u sistem Internet bankarstva. a da bi se isti prikazali na stranici Stanje računa potrebno ih je označiti na opciji Prikaz prve strane. izvršit će se provjera podataka i ako su oba podatka ispravna mijenja se polje statičke lozinke u Banci. Promjena statičke lozinke Izborom ove opcije možete promijeniti svoju statičku lozinku. Slika 25. U polja Statička lozinka i Potvrda statičke lozinke možete unijeti od 6 do 12 znakova. 5. 22 . Slika 24. Nakon unosa novih podataka.6.

23 .7.5. Informacije Izborom opcije Informacije imate mogućnost pristupa web stranici Raiffeisen banke i tečajnoj (kursnoj listi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful