Raiffeisen Direkt NET

- Uputstvo za korištenje -

SADRŽAJ

1. UVOD

3

2. ŠTA JE POTREBNO ZA KORIŠTENJE USLUGE RAIFFEISEN DIREKT NET

3

3. MINI TOKEN I IB 3.1. UPUTE ZA UPOTREBU MINI TOKENA 3.2. UPUTE ZA SINHRONIZACIJU MINI TOKENA

4 4 4

4. UPUTE ZA PRVU PRIJAVU U RAIFFEISEN DIREKT NET

5

5. KAKO KORISTITI USLUGU RAIFFEISEN DIREKT NET 5.1. PROGRAMSKI IZBORNIK 5.2. STANJE RAČUNA 5.2.1. Detalji računa 5.3. PREGLED PROMETA 5.4. PLAĆANJE 5.4.1. Opšti nalog za plaćanje u KM 5.4.2. Uzorci 5.4.3. Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Banci 14 Uplata na karticu Uplata rate kredita Uplata na štedne i depozitne račune 18 5.5. PREGLED NALOGA 5.6. POSTAVKE 20 5.6.1. Poruke 5.6.2. Prikaz prve strane 5.6.3. Promjena statičke lozinke 5.7. INFORMACIJE

7 7 8 9 9 10 10 12

15 17

19

20 21 22 22

2

• Prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune. kao i komunikaciju sa Bankom 24 sata dnevno.1. Za autentifikaciju korisnika se koriste identifikacijska sredstva: • IB . Bosna i Hercegovina. • Preuzeti mini token i IB. IB i mini token Banka dodjeljuje korisniku prilikom prijave za uslugu Raiffeisen Direkt NET. UVOD Raiffeisen Direkt NET je usluga Internet bankarstva za fizička lica koja korisnicima omogućava direktan pristup vlastitim računima i obavljanje finansijskih transakcija. • Osigurati minimalne tehničke uvjete pristupa uključujući Internet konekciju. U slučaju raskida Ugovora korisnik je obavezan vratiti mini token bez fizičkih oštećenja. • Pregled statusa elektronskih naloga. • Konverziju deviza. • Razmjenu elektronskih poruka s Bankom. Internet bankarstvo za fizička lica je elektronski servis Raiffeisen BANK d.identifikacioni broj i • Mini token.d. Raiffeisen Direkt NET zadovoljava visoke sigurnosne standarde. Šta je potrebno za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET Za korištenje servisa Internet bankarstva Raiffeisen Direkt NET korisnik treba: • Potpisati ugovor o korištenju usluge u najbližoj poslovnici Raiffeisen BANK d. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci.d. • Prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih lica u drugoj banci u BiH. U slučaju gubitka. • Prijenos sredstava na račune pravnih lica u Banci. te se razmjena podataka izmeñu korisnika usluge i Banke obavlja uz primjenu najsavremenijih metoda zaštite. korištenjem sigurnosnog SSL protokola. 3 . Bosna i Hercegovina koji korisniku omogućava: • Pregled stanja i prometa po računima. uništavanja ili odjave usluge bez vraćanja mini tokena korisnik je dužan Banci nadoknaditi troškove u skladu sa Odlukom o tarifi naknada Banke. 2.

2. Sinhronizacija se može uraditi posjetom najbližoj poslovnici Banke ili pozivom na broj Raiffeisen direkt info 033 75 50 10. Dinamička lozinka dužine 8 cifara se generiše pritiskom na dugme u trajanju od 2 sekunde. Postupak sinhronizacije u slučaju poziva je slijedeći: • Pozovite Raiffeisen direkt info. Upute za sinhronizaciju mini tokena U slučaju generisanja dinamičkih lozinki bez prijavljivanja u sistem može doći do desinhronizacije brojača mini tokena.raiffeisen.Za sva pitanja vezana za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET pozovite Raiffeisen direkt info 033 75 50 10 ili upit pošaljite na e-mail adresu info. 3. 4 . 3.at 3. Mini token: Slika 1.rbbh@rbb-sarajevo. IB je jedinstven i poznat samo korisniku. IB nije moguće mijenjati. Mini token i IB Za prijavu u sistem Internet bankarstva i autorizaciju transakcija Banka korisniku prilikom prijave za korištenje usluge Raiffeisen Direkt NET izdaje: • IB – šestocifreni identifikacioni broj i • Mini token. Upute za upotrebu mini tokena Na poleñini mini tokena je upisan serijski broj dužine 10 cifara koji se koristi kao statička lozinka prilikom prve prijave u sistem.1. Prilikom svake naredne prijave u sistem ili gašenja mini tokena potrebno je generisati novu dinamičku lozinku. IB: IB je šestocifreni identifikacioni broj koji Banka izdaje korisniku u koverti prilikom prijave.

ba/retail/ Klikom na Ulaz/Entrance odaberite opciju Ulaz sa dinamičkom lozinkom (slika 2.) 5 . (IB) unesite Vaš IB (slika 3.) U polje Statička lozinka/Static Password unesite serijski broj sa poleñine Vašeg mini tokena (slika 3. Prijavite se u sistem Raiffeisen direkt NET .) Slika 2. 4. Pritisnite još jednom dok se ne pojavi oznaka V Sn.) U polje Lozinka/Password unesite vrijednost dinamičke lozinke koja se pojavi na ekranu Vašeg mini tokena (slika 3.) Pristupite sistemu klikom na Ulaz/Entrance(slika 3. Upute za prvu prijavu u Raiffeisen Direkt NET • • Otvorite naslovnu stranicu na adresi https://rbbhnet. nakon čega se generišu dvije vrijednosti u formatu 1 xxxxx i 2 xxxxx. • • • • U polje Identifikacijski broj (IB)/Identification No. Držite pritisnuto dugme dok se ne pojavi dinamička lozinka na ekranu.raiffeisenbank. Na zahtjev operatera izdiktirajte vrijednosti.• • • • • Na zahtjev operatera upalite mini token.

6 .). Za pristup računima kliknite na Ulaz (slika 4. Slika 4. Autorizacijom pristupa na ekranu će pod Korisnik biti ispisano Vaše ime i prezime.Slika 3.

Kako koristiti uslugu Raiffeisen Direkt NET 5. Programski izbornik Izbornik je smješten na lijevoj strani korisničke aplikacije i predstavlja vezu izmeñu pojedinih dijelova programa (slika 6.Slika 5. Kliknite Yes (slika 5. 5.1. 7 . Slika 6.).).

Na stranici Stanje računa (slika 7. Broj uspješno realizovanih naloga od zadnje uspješne prijave.Krediti i kreditne kartice. štedni i nerezidenti računi.Oročeni depoziti. . . Prikazivanje ili osvježavanje stanja računa. .).Žiro. a to su: . Slika 7. koje se može raditi po četiri grupe računa. • Stanje naloga na čekanju. • Valuta i stanje računa. Nakon klika na Prikaži stanje.5.) možete vidjeti: • • • • • Ime i prezime prijavljenog korisnika.Tekući račun.2. • Detalji računa. • Datum dobavljanja stanja. Broj odbijenih naloga od zadnje uspješne prijave. Stanje računa Nakon prijave u sistem otvara se Stanje računa (slika 7.) sa sljedećim podacima: • Račun (broj računa). Datum zadnje uspješne prijave. prikazat će se stanje računa one grupe računa koju ste odabrali (slika 8. • Naziv računa. 8 .

Stanje računa možete “osvježiti” klikom.3. Nakon što odaberete datum valute u polju Po datumu valute od i U korist i/ili Na teret kliknite na Prikaži promet (slika 10.2. 9 . Ukoliko je u meñuvremenu došlo do promjene stanja na računu. status i datum isteka kartica izdatih za navedeni račun. Promet je moguće pratiti za zadnjih mjesec dana. ta promjena će biti vidljiva. • Broj. “Osvježavanje” stanja možete raditi samo po jednom za svaku grupu računa u toku jednog prijavljivanja u sistem. • Dozvoljeno prekoračenje – limit.Slika 8. 5. Detalji računa Klikom na polje Prikaži (slika 8.). • Stanje računa. Pregled prometa U polju Izabrani račun su vidljivi računi za koje je moguće izvršiti pregled prometa. Detalji tekućeg računa Vam omogućavaju uvid u: • Broj računa. • Raspoloživo stanje. Stanje naloga na čekanju je ukupni iznos svih naloga sa budućim datumom valute.).1.) možete pregledati detalje računa (slika 9. 5. Slika 9. Da biste izabrali odgovarajući račun kliknite na strelicu. Pregled naloga na čekanju možete vršiti odabirom opcije Pregled naloga i izborom statusa U redu čekanja.

5.Slika 10. Opšti nalog za plaćanje Ova opcija se koristi za prijenos sredstava sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u drugim bankama u BiH. • Pregleda naloga. • Uplata na štedne i depozitne račune.4. 5. • Plaćanje zakonskih obaveza. • Uplata rate kredita.). 10 . Izborom opcije Pregled naloga moguće je izvršiti pregled kreiranih i izvršenih naloga za definisani vremenski interval i status naloga.4.1. • Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. Postoji mogućnost izbora tri vrste naloga: • Opšti nalog za plaćanje. Postoje tri tipa internog prijenosa na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci: • Uplata na karticu. Plaćanje Opcija Plaćanje se sastoji od: • Unosa naloga.

Slika 11. Račun primaoca (obavezno). 5.ime. 4. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. ostala nisu). Podaci o primaocu . Polja sa podacima o nalogodavcu su read-only tipa i popunjavaju se sistemski (slika 12. Ta polja su: 1. Podaci o nalogodavcu (ime. a njegova dužina mora biti 16 cifara. adresa i mjesto) . 2. 2. Slika 12. Datum plaćanja (obavezno). Opis plaćanja (prvo polje je obavezno. 11 . Iznos (obavezno). račun mora biti po modulu 97.). Račun nalogodavca. Ukoliko je nalog ispravno popunjen klikom na Potvrdi nalog će se pohraniti u bazu podataka. 3. adresa i mjesto (obavezno je samo prvo polje). Polja koja popunjava korisnik su: 1.

je: • Izbriši – nalog će se izbrisati iz sistema. 12 .4. • Promijeni – povratak na nalog i mogućnost promjene podataka. • Sačuvaj nalog – nalog je sačuvan i nalazi se u statusu Otvoren. Uzorci Za naloge koje često popunjavate i kod kojih se mijenja mali broj podataka imate mogućnost kreiranja uzoraka. promijeniti. Uzorak kreirate označavanjem opcije Pohrani kao uzorak (slika 12. Osim slanja na realizaciju. Značenje opcija sa slike 13.) otvara se lista uzoraka.2. • Uzorci koje kreira korisnik. Postoje dva tipa uzoraka: • Globalni.). te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. Klikom na opciju Uzorci (slika 12. • Potpiši i pošalji – nalog se potpisuje i šalje u Banku. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 13.Slika 13. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. to su uzorci koji su kreirani od strane banke i ti uzorci se ne mogu brisati. 5.).

5. a to su: 1. 5. 2. Ovaj nalog sadržava ista polja kao i opšti nalog za plaćanje sa dodatnim poljima koja su obavezna (Slika 15. Poreski period do. 13 . čime će unos naloga biti olakšan i ubrzan. 2. Vrsta uplate. Općina.). 3. Klikom na ovu opciju uzorak se briše iz liste uzoraka.) sadržani su slijedeći podaci: 1. Broj poreznog obveznika. Ovi nalozi se takoñe mogu sačuvati kao uzorci. Poreski period od.Pod Uzorci (slika 14. 4. Vrsta prihoda. Opcija Izbriši. 8. 6. Poziv na broj. 4. 3. Plaćanje zakonskih obaveza Plaćanje zakonskih obaveza u KM valuti se odnosi na plaćanje sa računa debitne kartice na transakcijske račune u Raiffeisen banci i u ostalim bankama u BiH. Ime korisnika uplate. 7. Za unos naloga kliknite na Novi nalog (slika 11. Klikom na ovu opciju pohranjeni podaci iz uzorka će se unijeti u polja naloga. Slika 14.). Račun korisnika. Opcija Izaberi. Naziv uzorka. Budžetska organizacija.

Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci se koriste za prijenos sredstava na vlastite KM i devizne račune.3. Odabirom opcije Interni prijenosi na vlastite ili račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci otvara se mogućnost odabira: • Uplate na karticu. • Uplate rate kredita. 14 . Slika 16.4.). 5. • Uplata na štedne i depozitne račune.Slika 15. te KM i devizne račune drugih fizičkih lica u Banci. kao i za konverziju valuta. (slika 16.

Želite li nalog sačuvati kao uzorak.). 2. Iznos (obavezno). u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. 5. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). 4. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. Za vlastite kartice broj kartice se bira iz šifarnika. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret.Uplata na karticu Novi nalog za uplatu na karticu se kreira odabirom opcije Uplata na karticu i klikom na Novi nalog. prije nego potvrdite nalog. promijeniti. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 17. Klikom na Konverzija. Broj kartice mora sadržavati 16 cifara.).ime. klikom na Izaberi vlastiti račun. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 17. Preračunati iznos je isključivo informativan.). Datum plaćanja (obavezno). iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Adresa. Račun primaoca/broj kartice (obavezno). Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. Polja koja popunjava korisnik su: 1. 3. dok se za prijenos sredstava drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj kartice unosi ručno. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku potrebno je kliknuti na Potpiši i pošalji (slika 18. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. Podaci o primaocu .) Osim slanja na realizaciju. kliknite Potvrdi. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). 15 . te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu (slika 18.

16 . Slika 18.Slika 17.

u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. Za vlastite kreditne partije broj partije se bira iz šifarnika. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. 5. 4. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. Osim slanja na realizaciju. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos na teret. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati.ime.). drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi. Preračunati iznos je isključivo informativan. klikom na Izaberi vlastiti račun. Iznos (obavezno). u suprotnom kliknite Otkaži (slika 19. Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. promijeniti. 2. Polja koja popunjava korisnik su: 1. 17 . Račun primaoca/kreditna partija (obavezno). iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. Klikom na Konverzija.). Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 19. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. 3. Broj kreditne partije mora sadržavati 11 cifara. prije nego potvrdite nalog. dok se za prijenos sredstava na kreditne partije drugim fizičkim licima u Raiffeisen banci broj partije unosi ručno. Adresa. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. Datum plaćanja (obavezno).Uplata rate kredita Novi nalog za uplatu rate kredita se kreira odabirom opcije Uplata rate kredita i klikom na Novi nalog. Podaci o primaocu .

).Slika 19. Uplata na štedne i depozitne račune Novi nalog za uplatu na štedne i depozitne račune se kreira odabirom opcije Uplata na štedne i depozitne račune i klikom na Novi nalog. 18 . Podaci o nalogodavcu (Nalogodavac. Mjesto i Račun nalogodavca) automatski se popunjavaju (slika 20. Slika 20. Adresa.

poslati. Opis plaćanja (prvo polje je obavezno). 2. Osim slanja na realizaciju. 5.). 3. Ukoliko se kao fiskan definiše Iznos na teret. kako slijedi: • Otvoren – nalog je popunjen. štampati i brisati. Datum plaćanja (obavezno). u zavisnosti od toga koji iznos je definsan kao fiksan. klikom na Izaberi vlastiti račun.ime. te sačuvati za kasniju promjenu ili naknadno slanje na obradu. Podaci o primaocu . Klikom na Konverzija.). Naloge možete pretraživati na slijedeće načine: 1. odaberite Pohrani kao uzorak i upišite naziv uzorka u svrhu lične evidencije.Polja koja popunjava korisnik su: 1. • Red čekanja – u ovom se statusu nalaze nalozi koji čekaju preuzimanje Banke (ako ste unijeli nalog s budućim datumom valute). Pregled naloga Izborom opcije Pregled naloga. prije nego potvrdite nalog. Korištenjem pretraživača (koji se nalazi u gornjem desnom uglu). možete ga samo štampati. drugi se preračunava po trenutno važećem kupoprodajnom kursu Banke. iznos unesen u to polje bit će uplaćen na račun primaoca u izabranoj valuti. promijeniti. Izborom statusa naloga. Iznos (obavezno). 19 . • Iznosu. Želite li nalog sačuvati kao uzorak. Mora biti veći ili jednak današnjem datumu. Kada je nalog popunjen i ako ga želite poslati na obradu u Banku kliknite Potvrdi. u suprotnom kliknite Otkaži (slika 20. • U obradi – nalog je potpisan i preuzima se u bankarski sistem. a koji omogućava pregled prema: • Računu primaoca. Ukoliko se vrši prijenos sredstava uz konverziju potrebno je uz račun odrediti i željenu valutu. adresa i mjesto (prvo polje je obavezno). možete izvršiti pregled naloga za izabrani račun/e i definisani vremenski period ( slika 21. 5. a broj računa mora sadržavati 11 cifara. 2. Da bi se nalog poslao na obradu u Banku isti je potrebno potpisati i poslati u Banku. Preračunati iznos je isključivo informativan. Račun primaoca (obavezno). Ukoliko se kao fiksan definiše Iznos u korist. nije poslan u Banku i možete ga izmijeniti. po kreiranju naloga isti je moguće izbrisati. 4. Potrebno je unijeti jedan od iznosa koji se definiše kao fiksan.6. Za vlastite račune broj računa bira se iz šifarnika. iznos unesen u to polje bit će prenesen sa računa nalogodavca na račun primaoca u izabranoj valuti. Za prijenos sredstava na račune drugih fizičkih lica u Raiffeisen banci broj računa unosi se ručno.

6.1. 5. • Prikaz prve strane. vrstu poruke i označiti Primljene poruke ili Poslane poruke i kliknuti na Prikaži. Nalozi s greškom imaju mogućnost izmjene i u slučaju da postoji nalog sa greškom.6. potrebno je odabrati vremenski period. Uspješno obrañen – u ovom statusu se nalaze nalozi koje je Banka obradila i koji su uspješno realizovani. Postavke Opcija Postavke se sastoji od slijedećih podopcija: • Poruke. • Pol (Ž). • Poruka za rezidente. Poruke Putem poruka u aplikaciji Raiffeisen direkt NET usluge ostvaruje se komunikacija izmeñu korisnika i Banke. Vrste primljenih poruka su: • Pol (M). • Poruka jednom korisniku.• Odbijen/vraćen – u ovom statusu se nalaze nalozi koji nisu mogli biti obrañeni i vraćeni su korisniku. klikom na Ponovi nalog se kopira u otvorene naloge pa je moguće unijeti ispravke. • Poruka svim korisnicima. Otvorit će se tabela s pregledom traženih poruka (slika 22. Za pregled poruka koje Vam je poslala Banka ili koje ste Vi slali. 20 .). • Slika 21. • Poruka za nerezidente. • Promjena statičke lozinke. 5.

odaberite opciju Sve. Na ovoj stranici Vam je omogućeno da sami unesete naziv računa koji će se kasnije pojavljivati u aplikaciji.).2.). Za slanje poruka Banci potrebno je kliknuti na Nova poruka. 5. 21 . Prikaz prve strane Ova opcija omogućava korisniku da odabere račune za koje želi da se prikazuju na prvoj stranici Stanje računa prilikom prijave u sistem (Slika 24. Slika 23. nakon čega se otvara novi prozor za unos poruke (slika 23. Izgled stranice Stanje računa možete sami kreirati odnosno zadati račune koje biste htjeli vidjeti na prvoj stranici.6.Ako želite da pregledate sve primljene/poslane poruke. Slika 22.

5. U polja Statička lozinka i Potvrda statičke lozinke možete unijeti od 6 do 12 znakova.6.Računi koje korisnik naknadno otvori u Raiffeisen banci automatski se uključuju u sistem Internet bankarstva. izvršit će se provjera podataka i ako su oba podatka ispravna mijenja se polje statičke lozinke u Banci.3. Promjena statičke lozinke Izborom ove opcije možete promijeniti svoju statičku lozinku. Nakon unosa novih podataka. Slika 24. Slika 25. 22 . a da bi se isti prikazali na stranici Stanje računa potrebno ih je označiti na opciji Prikaz prve strane.

5. 23 . Informacije Izborom opcije Informacije imate mogućnost pristupa web stranici Raiffeisen banke i tečajnoj (kursnoj listi).7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful