fluidi-su tvari koje nemaju stalan oblik vec poprimaju oblik prostora il posude u kojoj se nalaze (tekucine i plinovi

) idealni fluidi-to su oni kojima je gustoca konst. i nema unutarnjeg trenja hidrostatika-proucava svojstva tekucina koje miruju, a areostatika svojstva pli nova koji miruju hidrodinamika-procava svojstva tekucina koje se gibaju,a areodinamika svojstva plinovakoji se gibaju TLAK-je omjer sile i povrsine na koju dana sila djeluje pascalov zakon-vrj. za idealne tekucine(homogene i nestlacive)-vanj. tlak na id eal. tek. u svim tockama dane tek. ima isti iznos(velka uloga u hidraulici) sile na klipove se odnose kao odgovar. povrsine klipova hidrostat. tlak(tlak stupca tek.) UZGON-je tezina tjelom istisnute tek. hidrodinam.-struja je tek. u strujnoj cijevi moze biti,moze biti linearno(staci onarno) il vrtlozno(nestacionarno) jednadz. kontinuiteta-jednadz. hidrodinam. vrjede za ideal. tek. koje struje li nearno volumni protok(jakost struje)-je konst. u svakom djelu strujne cjevi-povrsine po pr. presjeka str. cjevi su obrnuto proporci.(razmjerne)brzinama str. u tim presj ecima bernoullijeva jednadzba-zbog statickog,hydrostat.,i dinakickog tlaka tlak je sta lan(konst.) u svakom dj. cjevi Torricelli-jev zak. istjec.-kroz male otvore iz rezervoara- brzina kojom tek. i stjece kroz mali otvor iz relativno velikog rezerv. jednaka je brzini kojom bi slobodno pala s visine h razine tek. inad danog otvora. na principu negativnog tlaka(podtlaka) rade razni sprejevi prskajice za boju i sl.