P. 1
Krizni Management

Krizni Management

|Views: 1,139|Likes:
Published by predrag23

More info:

Published by: predrag23 on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

1.

Objasnite pojam krize
- Pojam kriza je grčkog porekla: od reči „krizis“ – što znači preokret, obrt, nastupanje presudnog trenutka koji odlučuje o daljem pozitivnom ili negativnom razvoju neke situacije, neredovno stanje, poremećaj… U kineskom jeziku označava se simbolom WEIĐI – što znači opasnost (WEI), ali i priliku (ĐI), tj. mogućnost, prilika da se dogodi opasnost. - Termin kriza se primenjuje na situacije koje su neželjene, neočekivane, nepredvidive, i skoro nezamislive, a uzrokuju nevericu i nesigurnost. - Kriza je ozbiljna pretnja osnovnim strukturama ili fundamentalnim vrednostima i normama socijalnog sistema koja u uslovima vremenskog pritiska i veoma nesigurnih okolnosti zahteva donošenje kritičnih odluka“. - Kriza je zapravo period diskontinuiteta, nagla ili postupna promena (proces koji nema jasan početak i kraj), a ne gotovo stanje ili rezultat.

2. Karakteristike krize
1. Pretnja Kriza nastaje kada su ključne vrednosti (sigurnost, bezbednost, zdravlje integritet, pravda...) i/ili opstanak zajednice ugroženi. Pretnje su veoma različite: od ugrožavanja života, do egzistencije, države.. Neke pretnje se pokažu i kao lažne (tzv. Milenijumska bomba). 2. Hitnost Najveći deo kriza traži brzo, hitno reagovanje. Dobro je ako menadžeri imaju sposobnost da predvide krizu, pa onda, ili da preventivno reaguju, ili da brzo otklanjaju posledice, treba izgraditi sistem za lakše otkrivanje krize i brzo reagovanje. 3. Nesigurnost Kriza donosi nesigurnost u pogledu ishoda, odnosno, posledica. Često nije jasno da li je kriza završena, ili sledi nastavak (rat). To stanje se obično manifestuje pitanjima: šta se dogodilo, kako…? 4. Nedostatak resursa za reagovanjemJedino se u krizi vidi da li za reagovanje ima dovoljno resursa ili nema. 5. Preokret u razvoju događaja Nije svaka promena kriza, već ona koja bitno menja stanje i to negativno.6. Upravljivost To podrazumeva da se na krizu može uticati. 7. Posledica delovanja više činilaca Važno je identifikovati ključne činioce.8. Ambivalentnost Za jedne neželjena pojava; za druge, poželjna (raspad SFRJ). 3. Kakav je odnos pojmova: kriza, vsnredna situacija i katastrofa? Kriza se često miješa sa vanrednom (hitnom) situacijom i katastrofom, pa je stoga potrebno izvršiti razgraničenja između ovih termina i koncepata. a) Vanredna situacija - Treba razlikovati vanrednu situaciju i vanredno stanje – pod kojim se podrazumeva vladina objava kojom se suspenduje normalno funkcionisanje vlade i državne uprave, odnosno kojim se građani upozoravaju da izmene svoj uobičajeni način života ili ponašanje kako bi zaštitili živote i imovinu, dok vladine službe dobijaju nalog da deluju prema planovima za vanredne situacije, pri čemu se određene slobode i prava građana mogu ograničiti. Vanredna situacija još uvek nije kriza, mada to može da postane. Kod vanredne situacije, za razliku od krize, karakter događaja je jasniji, pa se lakše rešava predviđenim snagama i procedurama.Vanredna situacija je širi pojam od krize, jer je svaka kriza ujedno i vanredna situacija, ali svaka vanredna situacija ne mora da preraste u krizu (požar, ako se ugasi, ne postaje kriza ili katastrofa). b) KatastrofaReč „katastrofa“ potiče od grčke reči katastrefo, što znači okrenuti, obraćati, prevrnuti. Sličnosti i razlike sa krizom: sličnosti – radi se o nekom neredovnom događaju; razlike – u katastrofi dolazi do većeg broja žrtava, razaranja, nemogućnosti brzog zaustavljanja, nužnosti da se brzo donose odluke.Konceptu katastrofe se na opštem nivou pristupa iz 4 glavna ugla: - prema izvoru, odnosno poreklu (prirodne ili tehnološke) - prema posledicama (stepen gubitka i oštećenja, intenzitet i trajanje) - prema toku (intervencije različitih aktera, kapaciteta za odgovor, organizacije i zajednice) - prema stepenu rizika koji uključuje

- Katastrofa bi bila specifična vrsta krize, tj. onda kada se neki krizni proces loše završava, što obično može da se svede na veće vanredne događaje, povrede, gubitak života (bolest je - kriza, a smrtni ishod – katastrofa).

4. Navedi spoljne i unutrašnje uzroke krize
Suština krize je u tome da je normalan proces u datom socijalnom sistemu poremećen. Izvori poremećaja (krize), mogu da budu:Prirodni,Društveni,Tehničko-tehnološki,Kombinovani. Uzroci krize: spoljašni i unutrašnji. Spoljašni uzroci: nastaju u okruženju organizacije i ona na njih nema značajniji uticaj. Tu spadaju: opšte promene na tržištu, promene u branši, prirodne nesreće, globalne ekonomske krize, političke promene, promene zakonodavstva... Unutrašnji uzroci: nastaju u samoj organizaciji. To su: nesposobnost i nestručnost menadžmenta, nemoralnost menadžmenta, potcenjivanje mišljenja javnosti, neefikasno delovanje upravljačkih funkcija, nerealni ciljevi, neefikasan komunikacijski sistem, nezadovoljstvo zaposlenih, nemotivisanost zaposlenih, neuvažavanje objektivnih činilaca, kriminal, korupcija, loša organizacija, neuređeni odnosi na radnom mestu itd. 5. Hijerarhija pripremljenosti organizacije na krizu Stepen pripremljenosti organizacije na krizu može se klasifikovati u pet nivoa. Prvi nivo je najmanja pripremljenost a poslednji dobra pripremljenost. Između njih, uopšteno posmatrano, svaki naredninivo uključuje sposobnosti za upravljanje krizom sa prethodnog nivoa, ali i neku dodatnu snagu, odnosno prednost. 1. stepen – organizacije sklone krizi: nemaju sistem ranog upozoravanja koji bi imao zadatak da detektuje veće krize, planovi za ograničavanje štete retko postoje pre nego se kriza desi, a sistemi za oporavak još nisu uspostavljeni; 2. stepen – organizacije koje su svesne opasnosti, pa nešto preduzimaju: često imaju obuhvatne programe za različite vrste katastrofa uzrokovanih razlišitim prirodnim ili ljudskim faktorima, ali ne i za druge vrste kriza, pre svega spoljašnje ekonomske ili informacione napade... još uvek veoma ranjive; 3. stepen – organizacije koje ignorišu krizu: imaju razrađene i produbljene planove i procedure za ograničen broj poremećaja kao što su problemi sa funkcionisanjem računara, ozbiljne greške operatera ili veći bezbednosni propusti... 4. stepen – organizacije koje su se “opametile”, pa više pažnje posvećuju preventivi(krizno ojačane): osim planova za ograničavanje tj. sprečavanje širenja krize, mogu postojati i neki planovi za detekciju i prevenciju krize 5. stepen – organizacije pripremljene za krizu: razvile su pravila i procedure za koje eksplicitno uzimaju u obzir sve kritične sisteme koji uzrokuju i sprečavaju veće krize.6. Klasična tipologija kriza Tiplogija je otezana ali nuzna kako bismo neki problem lakse razumeli.1. KLASICNE TIPOLOGIJE-uzimaju za osnovu uzrok; prirodni faktor, ljudski faktor,socijalni faktor; ova tipologija je ograničena za neke savremene procese, na primer, globalno otopljavanje; Posle 11. septembra, novi pokušaji tipologije: namerne (abnormalne ) – podmetanje požara, teroristički akt i normalne - havarija zbog prirodnih uticaja

7. Objasnite klasičnu tipologiju kriza na osnovu predvidljivosti i mogućnosti uticaja?
Previdljivost je jedna od najznačajnijih karakteristika krize. Mogućnost uticaja na krizu je značajna za njenu funkcionalnu identifikaciju. Na osnovu kriterijuma predvidljivosti i mogućnosti uticaja na krizu, konstruisana je krizna matrica (je pokusaj konstituisanja seme kako bi se moglo sto bolje preventivno ili represivno uticati na krizu) sa četiri polja, odnosno,krize: konvencionalna kriza, neočekivana kriza, neupravljiva kriza i fundamentalna kriza 1. KONVENCIONALNE KRIZE: su predvidive i mogućnost uticaja na njih je velika. Budući da su krize poznate i da se pojavljuju izolovano, kontramere su testirane i proverene, a intervencije se mogu

na lokalnom. „nerazmljiv incident“-velika katastrofa ili provala nezadovoljstva ili nasilja prkosi postojećem administrativnom i političkom repertoaru odgovora 2. Za prevenciju ovakvih kriza ima više mogućnosti: novi materijali. U nekim slučajevima ona se tiče osnovnih struktura institucija društvenog i političkog života. a priprema za njih je praktično nemoguća. masa na stadionima. domen osnovne prijetnje se može posmatrati i u geografskim terminima – u okviru određene organizacije ili zgrade. Dinamika krize: detaljnije objasnite krizu „duga senka“? Analizirajući krizu na procesualni način.. Mogu biti pogođeni tehnološki sistemi kao što su nuklearne elektrane. Primer: Černobil 1986 god. 9. „Pogrešno upravljan“ incident – ubrzo pošto se dogodi veća katastrofa često postaje sasvim jasno da je nivo pripremljenosti i kvalitet aktuelnog odgovora na događaj bio nedovoljan u toj mjeri da postaje tretiran kao faktor koji je doprinio krizi. Neka od oštećenja do kojih dolazi su nepopravljiva. Oni postaju simbol za cijelu klasu do tada nepoznatih ili negiranih rizika i . katarzična krize. uglavnom nenamjerno. novi projekti. stadion 4. sporogoreća kriza i kriza „duga senka“. On se može i širiti zbog efekta prelivanja.. FUNDAMENTALNE KRIZE: Najopasnije. kidnapovanja i bombaških napada. NEOČEKIVANE KRIZE: Teško se predviđaju. NEUPRAVLJIVE KRIZE: Mogu se predvideti. te stoga nisu preduzete preventivne mere. a uticaj na njih je moguć. Znatno su ređe od konvencionalnih kriza. redovno održavanje mašina. štrajkova. Zajedničko za sve neočekivane krize je da način njihovog nastanka nije bio predvidiv. kvalifikovano osoblje. Pored toga. neke nove procedure. zbog kombinacije nepredvidljivosti i ograničenosti. Pod pojmom kriza „duga senka“ podrazumijevaju se događaji koji se dešavaju iznenada i postavljaju kritička pitanja znatno šireg opsega značaja. ali je stepen ugrožavanja koje sa sobom nose veći. Mora se raditi na unapređenju razmene informacija da bi međusobne veze i odgovornosti bile jasne pre nastanka krize. Ovo se odnosi prilikom demonstracija. Odgovori na njih su nepoznati i nedovoljni. Postoje tri podgrupe u okviru ove kategorije: 1. Incident koji „postavlja agendu“ – ova grupa obuhvata incidente koji predstavljaju iskakanje iz poznatog okvira. regionalnom i međunarodnom nivou. dobro su poznati verovatnoća događanja. pokrećući političku ili institucionalnu krizu. odnosno četiri dinamička obrasca krize i to: brzogoreća kriza. ali je uticaj na njih gotovo nemoguć. prijetnja se prevashodno odnosi na određene ključne norme i vrijednosti: fizičko i mentalno blagostanje građana. Primer: požar 3. porijeklo prijetnje u odnosu na sistem koji je pogođen može biti unutrašnji i spoljašnji.Učesnici u krizi se mogu slagati ili razmimoilaziti po svom opažanju neophodnosti odgovora na krizu. bolja kontrola. razlike se mogu javiti u pogledu izbora odgovarajuće strategije za rešavanje krize. što je važno za repertoar odluka koje su na raspolaganju menadžerima. mogući gubici i cena prevencije. gomila u regionu pogođena zemljotresom. ali traju tokom dugog vremenskog perioda menjajući se pri tome.. Drugo. Čak i kada se sve strane manje ili više slažu u ocjeni težišne situacije. sama prijetnja može biti pretežno prirodnog porijekla ili uzrokovana ljudskim faktorom. odnosno nemogućnosti uticaja imaju izuzetan destruktivni potencijal. Pošto su ovim krizama obično pogođene brojne organizacije i grupe. Primer ovih kriza su katastrofe različitog obima u tehnološkim sistemima 2. Teško je boriti se protiv krize čiji je uzrok izvan datog sistema.. 8. U drugim slučajevima. vladavinu pava i prosperitet. možemo razlikovati četiri krizne trajektorije. Započinju iznenada.sprovesti brzo. 2. politička rešenja i regulacija predstavljaju najvažnije kontramere. ali je stepen pripremljenosti za njih manji. zato što su i nepredvidljive i neupravljive. Treće. Objasnite kombinovanu tipologiju kriza? Tu se kao kriterijumi uzimaju : pretnja sama po sebi i odnos učesnika prema mogućnosti rešenja krize Krize se razlikuju po osnovnom objektu ugrožavanja.

ranjivosti.dugo trajanje sa pretnjama koje se vremenom menjaju. Kada drustvo ili kljucne institucije zapadnu u ozbiljnu krizu oci javnosti su uprte u lidere (predsednike. razbuktati se. . gradonacelnike) od kojih se ocekuje da uklone pretnju ili barem minimalizuju stetu. Isticu se tri upozorenja: lideri treba da formulisu filozofiju upravljanja krizom koja pomaze da se uspostavi ravnoteza izmedju dilema reforma ili restauracija.osipanje autoriteta drzave(ako drzava ne resava krizu. sastaje se od novih kombinacija i na nju ne deluju mehanizmi upravljanja primenjivani u klasičnim krizama. odlazeceg rezima i dolazecih sukcesora. Npr.moze da preraste u krizu).tehnoloski razvoj. rusenja i rekonstrukcije. Sve veca zavisnost od racunarskih sistema cini socijalne i ekonomske sisteme ranjivijim. Karakteristike budućih kriza: velike posledice/efekti. reforme indukovane krizom stvaraju velike izazove. One mogu tinjati. ali to ne traje predugo.javnoscu. a ne izolovani događaji uredno raspoređeni u linearnoj vremenskoj skali.kriticni problemi u komunikaciji sa medijim. a i sami informacioni sistemi su ugrozeni pretnjama hakera i sajberista. tehnološki razvoj i osipanje autoriteta države. Kriza kao politicki proces: objasnite na primeru savremene finansijske krize? Pojam krize predstavlja ozbiljnu pretnju osnovnim strukturama ili fundamentalnim vrednostima i normama socijalnog sistema koja. tehnoloski sistemi su postali veoma sofisticirani i kompresovani da je mali poremecaj u funkcionisanju dovoljan da poremeti ceo sistem. Definisanje situacije terminom kriza je proizvod politickog procesa. a repertoar odgovora na njih ne postoji. U trenutku ozbiljne krize pogled nacije usmeren je ka politickim liderima .opada joj autoritet). Kriticni trendovi su jos : Trasnacionalizacija(krize se lako prenose sa lokanog na globalni nivo). u uslovima vremenskog pritiska i veoma nesigurnih okolnosti. satelitskih komunikacija i interneta uticao je na izmenu nase percepcije prostornih i vremenskih ogranicenja.velika ekonomska cena. Priroda ove krize je složena. lideri ne treba da istrajavaju na reformi bez razmatranja suprotnih argumenata. Kriticni trendovi: detaljnije tehnoloski razvoj? Nagli i sve brzi razvoj informaciono komunikacionie tehnologije. sto dovodi do pazljivog odabira reformskog paketa ili implemantiranja novog. One su haotični i dinamični procesi. a danas kriza postaje politicki akt. Moderne krize su produženi periodi ozbiljnih prijetnji i visoke nesigurnosti koje se šire do nivoa visoke politike i rekmete širok krug socijalnih. 11.veliki broj aktra na sceni. medijalizacija. Visokoriznicne tehnologije usmeravaju paznju na ppodrucje medicinske tehnologije I genetske manipulacije .10.zrtvama. U ranijim periodima u resavanju krize ucestvovali su menadzeri i operativne agencije. Ovaj tehnoloski razvoj utice i na uzroke i karakteristike krize. premijere. Istovremeno dolazi do politickog rivaliteta izmedju razlicitih aktera oko interpretacije dogadjaja koji se brzo smenjuju. NJihove posledice mogu se spoznati kroz nekoliko generacija ali uticaj moze biti nepopravljiv. Krize daju odresene ruke politicarima i povecavaju njihov legitimitet. Kroz istoriju postoje ljudi koji su bili uspesni reformatori. da je korisnici cesto ne razumeju sto otezava otkrivanje gresaka u funkcionisanju. Tehnologija je postala veoma slozena. zahteva donosenje kritickih odluka.ekstremna nesigurnost. Kriza je uvek bila krucijalna faza tranzicije izmedju novog i starog. S obzirom na specifičnu prirodu. borba sa ovakvim događajima predstavlja veliki menadžerski iziazova pošto su problemi neistraženi. uspesno resavanje od njih pravi drzavnike a neuspeh ih uklanja sa politicke scene. koji su umnogome oblikovali i koji i dalje oblikuju naše društvo.Moderna kriza je logična posledica dominantnih trendova kao što su transnacionalizacija. političkih i organizacionih procesa. Kriza nije vreme za eksperimentisanje sa novim opcijama. Kriza predstvalja izazov za politicke lidere i najvise rukovodioce. Moderne krize: detaljnije objasnite karakteristike budućih kriza? Moderna kriza je sasvim različita od događaja koji su uobičajeno proučavani pod pojmom kriza.medijsko drustvo ( ako neki proces postane tema medija . 12.

saniranja posledica nastalih kao rezultat prirodnih I drugih nesreca katastrofalnih razmera. zastita potrosaca). Ovaj koncept je process koji identifikuje potencijalne uticaje koji imaju negativne efekte po organizaciju i obezbedjuje okvir za izgradnju kapaciteta za oporavak i efektivan odgovor koji stiti interes. ublazavanje i oporavak. Pored toga danas se krizni menadzment javlja i u velikim kompanijama. Opsti ciljevi organizacije. izuce i predvide moguce krizne situacije i uspostave posebne nacine koji ce organizaciji omoguciti da spreci krizu ili da se sa njom izbori i da je prevazidje uz minimiziranje njenih posledica i sto brzi povratak u normalno stanje. rizici i pretnje kojima je izlozena. razliciti izazovi. ne predstavlja egzaktnu nauku. Upravljanje katastrofama odnosi se na preduzimanje mera u cilju smanjenja.pozari. za vreme i posle katastrofe. vec praksu rukovodjenu teorijom. Krizni menadzment predstavlja sve aktivnosti usmerene na postupanje sa sistemom u stanju poremecaja: prevenciju. 15. menadzment katastrofe.u drustvenom okruzenju neke organizacije. Krizni menadmeznt je vrsta primenjenog (aplikativnog ) menadzmenta.13. nacin na koji ce biti donete odluke vezane za bezbednost.smanjenje broja ljudskih zrtava I materijalne stete. jednakost polova. ili da se njihov stetan uticaj umanji. o nacinima i sredstvima da se izbegnu bezbednosno nepovoljni uticaji iz okruzenja ili organizacionog sistema. pripremu. spada u najstarije zabelezene ljudske aktivnosti. Krizni menadment se moze odrediti kao skup funkcija ili procesa koji imaju za cilj da identifikuju. Postoje brojne definicije. Objasnite specificnosti kriznog menadzmenta . civilna zastita i upravljanje kontinuitetom poslovanja. Poreklo termina krizni menadzment nalazi se u politickoj sferi. Krizni menadzment nije jedinstvena struka vec je teorijski concept koji u istrazivackom smislu obuhvata posebnu grupu dogadjaja (krize) koje imaju odredjene zajednicke zakonitosti ali i velike medjusobne razlike. Pod upravljanjem rizikom se podrazumeva process merenja ili procene rizika I razvoja strategija za izlazak na kraj sa rizikom. Obuhvata aktivnost pre.formiraju se posebni organi. bezbednosni menadzment.. tela i agencije koje se bave upravaljanjem krizama. Objasnite krizni menadzment i slicne koncepte Krizni menadzment je potrebno razgraniciti od sa njih poveznaih koncepata kao sto su : risk menadzment. kriza I katastrafa u organizaciji. 14. kao i odgovornosti koje ima prema okruzenju u pogledu bezbednosti presudno uticu na bezbednosni menadzment tj. Bezbednosni menadzment podrazumeva odlucivanje o bezbednosnim ciljevima organizacionog sistema. Risk menadzment-upravljanje rizicima. Tradicionalni risk menadzment fokusiran je na one rizike koji proizilaze iz fizickih ili pravnih izvora(prirodne katastrofe. odnosno delatnost kriznog menadzmenta stariji su od samog termina. politickim naukama i poslovnom sferom. Upravljanje katastrofama ne obuhvata upravljanje samim dogadjajem koji je uzrok katastrofe vec minimiziranje njegovih razornih posledica tj. smrt. tj. reputaciju i aktivnosti na izgradnji brenda i vrednosti. akcidenti. Koncept je nastao iz nastojanja privrednih korporacija da se bore sa pritiscima koje su nametali njihovi kriticari (aktivnosti za zastitu covekove okoline. tj. Issues menadzment oznacava upravljanje opasnostima u okolini tj. Krizni menadzment kao funkcija. Krizni menadzment se moze primeniti u skoro svakoj oblasti ali se najcesce povezuje sa medjunarodnim odnosima. Upravljanje kontinuitetom poslovanja ima za cilj da olaksa ublazavanje vanrednih situacija. sudski procesi). Kasnije. Objasnite pojam kriznog menadzmenta Krizni menadzment kao naucno-teorijska disciplina i racionalno osmisljena praksa stupa na scenu tek u drugoj polovini XX veka. ali u neprofitnom sektoru u najrazlicitijim oblastima. krizni menadzment nastaje kao i organizacija. od energetike i turizma do sporta i obrazovanja.

Novac nije odlucujuci faktor zbog postojanja alternativnih skupih programa. Svaka kompanije se suocava sa velikim brojem kriza pri cemu su od kljucnog znacaja dva pitanja. likvidativni menadzment koji se primenjuje u akutnim krizama preduzeca kada se na osnovu analiza i prognoza procenjuje da vise ne postoje sanse za opstanak preduzeca i da nije moguce uspesno savladavanje krize. Proaktivni model .promena osnovnih karakteristika hazarda. izbegavanje krize. Pocetak reagovanja na pojavu vanredne situacije povezan je sa nestandardnim. vanrednim i radikalnim merama. U reaktivnom modelu odluke i planovi se donose tek kada se kriza dogodi.Odgovor na krizi: primer .Vaznost preventivne strategije se umanjuje u korist tri faze:pripreme. odvajanje hazarda od onih koji mogu biti pogodjeni.menadžeri su stalno u pripravnosti i pravo vremeno preduzimaju mere za sprečavanje nastanka. Ove mere se dele na strateske(reorganizacija postojeceg sistema rukovodjenja) i takticke( mere koje sustinski ne menjaju uobicajene organizacione odnose) .Planiranje aktivnosti.Oporavak. 17.hazard je situacija nastala prirodnim ili ljudskim uzrocima koja moze uzrokovati ozbiljne negativne posledice za neku organizaciju. On mora biti upoznat i upozoren sa razlicitim tipovima hazarda koji prete zajednici. Preduzimaju se pre krize. Krizni menadzer jos tokom inicijalne faze krize mora odluciti da li on uopste ima posla sa vec nastalom krizom ili sa signalom tek dolazece krize. da odrzavaju ravnotezu izmedju potrebe da znaju ono sto im je neophodno i potrebe da drze stvari pod kontrolom.gledanje sta rade drugi-razmena iskustva sa drugim menadzerima. Deli se na: repulzivni krizni menadzment u kome se kriza prihvata kao realnost ali se ocenjuje kao savladiva pa je ciljh odbijanje krize. cime se minimizira mogucnost iznenadjenja. Ranjivost zajednice odredjuje se kao potencijal za gubitak ljudskih zivota. takodje oni moraju da ocene pravu prirodu krize.Aktivnosti KM vidi u 4 faze:1) Ograničavanje. Faze kriznog menadzmenta : objasniti fazu ogranicavanje ? Ogranicavanje obuhvata sirok spektar aktivnosti izbegavanja koje ukljucuju trajnu ili stalno smanjenje verovatnoce potencijalnih gubitaka.Specificnost kriznog menadzmenta je u tome sto problem (krizna situacija) nastaje neocekivano.odgovora I oporavka. Reaktivni ili defanzivni krizni menadment obuhvata mere koje se preduzimaju u vidljivim akutnim fazama krize sa zadatkom da se ona suzbije ili da se umanje nene posledice. Mora stalno da trazi prilike i mogucnost da smanji i eliminise posledice hazarda. Modeli procesa kriznog menadzmenta: objasniti reaktivni model? Organizacija moze da se pripremi za krizne dogadjaje tako sto razvija brzo i efikasno reagovanje onda kada dodje do krize. zatim da se izbore sa samom organizacijom donosenja odluka u kriznim situacijama…Smatra se da je upravljanje krizom domen vladinih zvanicnika ali oni cesto ne bi izdrzali bez pomoci posrednih organizacija. koordinira i nadgleda. . Mnoge od ovih aktivnosti nisu pod direktnom kontrolom kriznog menadzera ali on mora da void racuna da se preduzimaju mere iz svoje nadleznosti da se kriza izbegne. Nakon toga procenjuje se ranjivost zajednice na pojedine od ovih hazarda. 16. odnosno naglo.spašavanje zgroženih. Pojavljujuci se on sistemu rukovodjenja postavlja zadatke koji ne odgovaraju standardnom rezimu rada organizacije i njenom ranijem iskustvu. Drugi pristup je da se problem uzme u razmatranje pre nego sto se kriza dogodi. Uloga menadzera. Medjutim ovo je faza u kojoj kreativno planiranje I inovacije jesu od velike pomoci. Za ovu fazu najcesce nema novca. Cilj je da se identifikuju hazardi koji predstavljaju najgore pretnje i koji treba da imaju prioritet u preventivnim naporima i planovima. koliko je kriza . Cilj prevencije je: sprecavanje stvaranja hazarda. Identifikacija hazarda i analiza ranjivosti.promena prirode I obima hazarda.menadzeri ignorisu znake upozorenja i reaguju tek kada do krize dodje.njegova uloga je kljucna jer on motivise. Menadzer motivise druge da se angazuju u prevenciji i koordinaciji raspolozivih javnih I privatnih resursa. U reaktivnom modelu kriznog menadzmenta . povredjivanje i ranjavanje ljudi i ekonomske gubitke za pojedince. Suprotno tome. organizacije I vladu koji su uzrokovani krizom. upravljanje krizom i otklanjanje posledica. Razlicite preventivne strategije.

Zastita ljudi i imovine-odnosi se pre svega na obezbedjivanje bezbednosti. Mas-mediji su glavno sredstvo upozoravanja. Krizni operativni centar: objasnite postupak stavljanja u operativnu funkciju? Krizni plan se izrađuje na osnovu sledećih principa:korišćenje ranijih iskustava.korišćenje domaćih i svetskih iskustava. konačna procena.Organizacija .Preliminarna procena. Obnova. angažovanje svih koji mogu da doprinesu.neke krize se desavaju tako brzo da nema vremena za upozoravanje i obavestavanje. uklanjanje rusevina. Prilikom preduzimanja preventivnih mera mora se voditi racuna ne samo o verovatnoci i potencijalnoj steti od moguce krize. Upozorenje i obavestavanje. zastite od pozara.gasom.sastoji se od dve glavne operacije.saobracaj.ukljucuje aktivnosti na popravci i uspostavljanju vitalnih sistema (snabdevanje vodom. KOC služi služi kao elemenat KM. Korporativna kultura predstavlja nacin na koji organizacija obavlja posao i podrzumeva nepisane. a mediji im posvecuju paznju. hitne medicinske pomoci.troskovima izbegavanja rizika. vrši se procena štete:Brza procena. Faze kriznog menadzera: objasnite fazu odgovor na krizu? Odgovor na krizu je izazov po prirodi stvari. Funkcionalni aneksi.brige o ljudima tokom i neposredno nakon krize i procene stete. ali ono mora da bude u skladu sa planom. obezbedjivanje javne dobrobiti. pet faza odgovora na krizu: upozorenje i obavestavanje. Odgovor se u ovoj fazi svodi na pripravnost.neke krize(poplace. a javni saobracaj funkcionise. zastita zivota i imovine. uzbuna. vec i o ceni tj. Javnost treba da prati informacije o uvecanju pretnje. zimska oluja) razvijaju se sporo i zahvaljujuci savremenim razvijenim komunikacijama gradjani za njih saznaju brzo. skole pocinju da rade.Detaljna. 19. U stepenu u kome je to moguce zajednica se vraca u normalu. Kljucna je briga za zivote ljudi. Radnje se otvaraju. U oba načina oporavka (kratkotrajni. mogu se koristiti i vozila javnog saobracaja opremljena zvucnicima radi davanja saveta stanovnistva ugrozenog podrucja.identifikovanje resursa sa kojima može da se računa. i ojacavanje oslabljenih struktura.oslonac na postojeće strukture u organizaciji. sastoji se iz tri dela:Osnovni plan. dugoročni). postoji nekoliko važnih radnji: Prikupljanje in formacija. Da bi se oporavak valjano organizovao. Policija sprecava pljacku. Duzina svake faze zavisi od prirodne krizne situacije.komunikacije). Oporavak. orkan. obuhvata niz kratkoročnih i dugoročnih mera.verovatna I koliko stete moze da donese. Javni zvanicnici su obavezni da upozore opstu javnost i personal koji odgovara na krizu. strujom. Obezbedjivanje javne dobrobiti. 18. razne humanitarne organizacije itd.Dodatak o specifičnostima Krizni operativni centar (KOC) je jedna od organizacijskih formi. vatrogasna sluzba gasi pozar i sprecava njegovo sirenje itd. Crveni polumesec. Uzbuna. sluzbe traganja i spasavanja. Ovde se ukljucuju organizacije koje imaju iskustva u zbrinjavanju ljudi kao sto su Crveni krst. Uobicajeni kontekst drustvenog i politickog zivota nije najpogodniji ambijent za zapocinjanje preventivnih aktivnosti. evakuisanje stanovnistva i sklanjanje u sklonista. Jednostavna metoda pomocu koje se izbegava greska da se malo verovatnim rizicima posveti previse paznje naziva se ocekivana vrednost. Krizni plan. Postoji nekoliko nacina uzbunjivanja javnosti kao sto je molba medijima da prekinu redovno emitovanje programa. duboko ukorenje vrednosti. obnova. Imovinu treba zastiti od daljeg ostecenja sto je zadatak sluzbi koje postupaju u hitnim situacijama.definisanje jasnog i realnog cilja koji se želi dostići. Jaka ka ljudima orijentisana korporativna kultura takodje je znacajna prevetnivna alatka. preduzme pripremne mere i pripravnost za konkretne korake ako ih vlasti narede. Preko njega se ostvaruje i informisanje javnosti.

Sta se moglo uraditi bolje?. Koriscenje dnevnika. osoblje mora da ima vremena za odmor. Ovi koraci su uglavnom standardni. nego analiza rada kriznog tima i primera za buducnost. sta bismo uradili drugacije?. kako mozemo spreciti ponavljanje iste ili slicne krize?. Ukljucivanje sitema za prenos poruka-koji minimalno treba da obezbedi precizno i detaljno snimanje svih ulaznih poruka. usmeravanje do clanova KOC-a. . Koje su bile glavne greske?. Oni treba da se odrzavaju u redovnim razmacima. belezenje preduzetih akcija i povratno obavestenje o preduzetim merama. pejdzer). Aktiviranje komunikacione i druge opreme-ukoliko KOC ne funkcionise na dnevnoj bazi.oporavka. Cilj ovih pitanja nije utvrdjivanje krivice.Obezbedjivanje potreba osoblja. stoga je korisno pribaviti informacije od svakoga ko je igrao neku vaznu ulogu kao i odeksperata iz organizacije ili spolja. Evidencija preduzetih mera. a prirodna pretnja utice na broj osoblja i funkcije koje ce biti aktivirane: Upozoravanje osoblja KOCsaglasno standardnim operativnim procedurama koje su predvidjene planom(telefon. Kada smo shvatili da imamo krizu?. Ucenje iz kriza:navedite pitanja na koja treba odgovoriti u toku analize Nakon svake krize ucesnici treba da se sastanu i izvrse sveobuhvatnu analizu onoga sto je dobro radjeno ali i gresaka i propusta koji su ucinjeni. Planom je potrebno utvrditi korake u aktiviranju KOC-a tj. generatori) kako bi bili u funkciji kad stigne glavno osoblje.kako on prelazi iz potpuno negativnog u potpuno operativno stanje. Da li su planovi bili dobri?.Preduzimanje korekcije. a radne smene moraju razumno trajati. Koliko je glasnogovornik bio efektivan?. Koordinacija aktivnosti. Kad se prikupe odgovori na relevantna pitanja. Da li je krizni tim bio dobro sastavljen?. Da li su reakcije organizacije bile blagovremene i primerene situaciji?.. zavisno od prirodne pretnje. mape podrucja opstine. mapa i statusnih tablineophodno je hronolosko belezenje dogadjaja u dnevniku ili na traci. alociranje resursa.. delovi grada u kojima ne funkcionisu vitalni sistemi itd.ukoliko je izvesno duze funkcionisanje potrebno je obezbediti hranu. Kljucno je da osoblje koje radi pod pritiskom ima redovne odmore.Podrazumeva se postojanje redovno azuriranog spiska svih clanova sa detaljima. Ovaj raspored treba da imaju lokalni mediji kako bi znali kad mogu da ocekuju informacije. . regiona. U tom smislu treba odgovoriti na sl. njihov kapacitet i potrebe. iz njih treba izvuci odgovarajuce pouke. 20. koordinaciju odluka za alokaciju resursa. a koje zanemarili?. drzave i statusna tabla u koju se unose imena i lokacije operativnih sklonista. neprohodni putevi i putevi kojima je potrebna momentalna popravka. S’ obzirom na sadasnje znanje i iskustvo. pice. Koje znake ranog upozorenja smo uzeli u obzir. Praćenje efekata. Sve to moze se organizovati u tabelu i posluziti buducim timovima za efikasnije odgovore na naredne krize. Da li smo imali pripremljene planove i timove i da li smo improvizovali?. .Mobilizacija resursa. Kada bismo mogli da vratimo isti dogadjaj na pocetak. Koji su bili znaci ranog upozorenja i da li smo ih (i kako) mogli ranije prepoznati?. Sta je ucinjeno dobro?. priprema rasporeda smena-ukoliko postoji potreba da KOC radi u duzem periodu. s obzirom na tadasnje znanje. da li smo i kako mogli da izbegnemo krizu?. Najava rasporeda brifingavazno je najaviti raspored brifinga i o tome obavestiti medije sto pre nakon aktiviranja KOC-a. Da li je rukovodstvo bilo dovoljno prisutno u javnosti?. pitanja. odrzavanje higijene i medicinske potrebe osoblja. potrebno je aktivirati i proveriti komunikacionu opremu kao i druge opreme(kompjuteri.

One ponekad zahtevaju posebno krizno zakonodavstvo i postaju istinsko iskušenje za demokratiju.. u tome što zaista ima dosta informacija koje se mogu obraditi i oceniti. Reakciju uvijek treba odmjeriti prema dimenzijama kriznog događaja. U poslednjoj fazi postkriznog učenja trea oceniti prethodne pretkrizne i krizne delatnosti.. odnosno različitim oblicima krizne vlade. potrebno je prikupiti sve relevantne podatke. centralizovano odlučivanje se odnosi na tri međusobno povezana fenomena:koncentracija moći u rukama manjeg broja izvršnih službenika. pre. stručni ljudi. kraju krize. retko postoji vanredna situacija u koju nisu uključene višestruke opasnosti. otkriti greške i slabe tačke. Najčešće nedostaju finansijska sredstva. a i najčešće na tim vežbama ne učestvuju oni koji bi zaista trebalo da donesu odluku u slučaju krize. ako učestvuje više aktera (vojska. policija). Brojni primeri iz prakse su pokazali kao teškoću i zanemarivanje upozorenja i indikatora krize. 22. pri čemu se najčešće radi o centralizaciji odlučivanja. ali se tu može javiti prevelika količina kriznih informacija.. nemoguće je izvršiti adekvatne pripreme za sve moguće vrste kriza. međutim. Zbog čega bi krizne aktere trebalo učiti logici delovanja u uslovima krize i saradnji. Objasnite krizno odllučivanje Krizno odlučivanje zahtijeva prilagođavanje strukture i organizacione kulture ministarstava i agencija. Koordinacija je nužna. koncentracija moći u rukama centralne vlade na račun federalnih jedinica. a značajna teškoća je i što često krizni planovi ne odgovaraju sasvim toku krize. Objasnite teškoće u kriznom menadžmentu KM je suočava sa brojnim teškoćama. obično zahtevaju mudro vođstvo i odlučnost. U svakoj fazi KM javljaju se specifične teškoće: Kada se kriza približava. budući da krizne .. To svakako ne znači da predsednik države ili kompanije mora biti na licu mjesta prilikom svakog kriznog događaja. U tom slučaju. zbog kompleksne prirode i neprevidivosti kriza. same ljudske prirode. koordinaciju i saradnju. ali ume da predstavlja veliki problem.21. pogrešnih sistemskih rešenja. 23. naročito zbog različitih organizacijskih kultura. što proističe iz njihovog uverenja da se krize događaju drugima. za šta treba razviti odgovarajuće analitičke kapacitete za selekciju i obradu velikih količina informacija za kratko vreme. Sa povećanjem informacija iz otvorenih izvora iz okruženja stvara se iluzija da ima dovoljno potrebnog znanja za optimalne odluke. reegiona ili lokalnih zajednica i težnja ka moćnom vođstvu. Postoji ograničen interes političara i visokih zvaničnika za krizno planiranje. U toj fazi se često upozorava na teškoću koja se odnosi na nedovoljnu količinu informacija za efektivno krizno upravljanje. Treba učiniti sve da se dođe do što većeg broja kvalitetnih informacija. vrsti. Ljudi žele da vide svoje lidere u kriznim situacijama.. Krize bez obzira na njihove uzroke.. što zahteva drugačije vođstvo. pripremiti mere za njihovo otklanjanje. Teškoća je. na vežbama nikada nije sigurno da se proigrava buduća kriza. a njihovo odsustvo im govori da vođe imaju preča posla. Prisustvo lidera na mjestu događaja Vodeći ljudi treba da budu fizički prisutni na licu mjesta u slučaju velike krize. resursi. umesto velike količine planiranih pojedinosti. ili je već nastala. čime šalju jasnu poruku da je situacija važna i da je njeno rešavanje njihov najvažniji zadatak. za vreme i posle krize.

6.Strateško izbegavanje. Pri strateškom izbegavanju radi se insistiranju neke institucije da za reševanje kriznih situacije nije nadležna i odgovorna ona. dok ih stres umerenog intenziteta dodatno motiviše. često i nekritički. pregled resursa koji su potrebni za sprovođenje kontingentnog plana 7.policija.?“. 5. U nekim primerima su određeni akteri kriznog upravljanja suočeni sa veoma akutnom situacijom. s obzirom na to da je u nekim krizama centralna vlast prilično neučinkovitaNeodlučivanje.Formalna decentralizacija. već neka druga institucija. i postojanje poznatog sistema reagovanja. sastavljanje plana akcije za borbu sa nepredviđenim događajem. Postoje pravne. organizacione i činjenične okolnosti u kojima centralizovano odlučivanje u krizi ne dolazi do izražaja. Nakon toga formulišu se strategije i taktički planovi za savladavanje svakog od mogućih događaja. osim događaja koji se čine verovatnim. ocena verovatnoće svakog događaja. Takođe organizacije koje se uključuju u krizno upravljanje . ne treba ni da isključi mogućnosti za iskorišćavanje povoljnih mogućnosti. Uspostavlja se piramidalna komandna struktura s jednim komandantom na čelu. identifikovanje vrlo važnih nepredviđenih okolnosti. Iako je kontingentno planiranje prevashodno usmereno na borbu sa negativnim događajima. finansijska procena sprovođenja kontingentnog plana.Neformalna decentralizacija. Predstavnička tela i sudski organi još više. Korist od kontingentnog planiranja je i u tome što ono podstiče menadžere da obrate pažnju i na druge dimenzije u okruženju. indiferentnost aktera odlučivanja (belgijski ministar unutrašnjih poslova uopšte nije došao na mesto nesreće i podređene lokalne policajce je ovlastio da “urade ono što im se čini najprimerenije”).okolnosti mogu da dovedu do ustavne diktature. zaštita.Paraliza. razmišljanje unapred o barem nerafiniranom mogućem odgovoru na tu vrstu događaja. vatrogasci i zdravstvena služba – u takvim uslovima deluju više centralizovano nego inače. Ono treba da eliminiše nespretnost. nego što bi bili bez ovakvih priprema. 24. formulisanje glavnih pretpostavki za podršku proceni verovatnoće. Postoje takođe primeri unapred planirane decentralizacije kriznih operacija na koje upućuje iskustvo. Alati kriznog menadžmenta: objasnite kontigentno planiranje Glavna svrha kontingentnog planiranja je da menadžere postavi u bolju poziciju u borbi sa neočekivanim tokom događaja. kao i da ove reakcije učini racionalnijim. 3. neizvesnost i vremensko odlaganje u neophodnom reagovanju na nepredviđene opasnosti. Dakle cilj menadžmenta je da poboljša budućnost organizacije ili minimiziranjem opasnosti. postoji jedan minimum elemenata koje bi kontingentni plan trebalo da ima: 1. 4. odluka je doneta ali se ne poštuje. utvrđivanje metoda kojim će svaka glavna pretpostavka biti praćena tokom određenog perioda. vojska. Takođe veliki stres paralizuje ljude. O tome svedoči nekoliko primera: .. Kontingentno planiranje znači „razmišljanje o nezamislivom“ i predstavlja dopunu normalnom planiranju. i . ili optimizacijom beneficija. Prevaga položaja. Koje se javlja u tri oblika što se vidi : Odluka uopšte nije doneta. smatraju da su dužni da zaobiđu formalne postupke savetovanja i komandovanje i jednostavno postupaju na svoju ruku i improvizuju. Iako svaki konkretan slučaj uslovljava detalje plana. Na neformalnu decentralizaciju utiču dva činioca: vremenski pritisak na operativnom nivou i preopterećenost centralne vlasti. civilna. U prvom koraku predmet mora biti identifikovan i određena verovatnoća njenog događanja i moguće posledice kroz postavljanje pitanja „šta ako. Tri glavna argumenta u prilog kontingentnog planiranja su: izbegavanje šoka kompletnog iznenađenja. podupiru izvršnu vlast čime se ugrožava sprovođenje principa podele vlasti. 2. Političari i drugi akteri kriznog upravljanja su ponekad u kriznim okolnostima pod takvim vremenskim pritiskom da nisu sposobni da postupaju i stoga događaji idu svojim putem. Ono ima nekoliko koraka.

tehnici itd.uoče i analiziraju izvesni novi događaji. . pri čemu medijska pažnja i politički uticaj služe kao katalizatori. Primenjuje se u različitim oblastima: vojnoj. Objasnite simuliranje institucionalne krize ? Simulacije kriza se mogu primeniti na široku lepezu situacija. U suštini. socijalna očekivanja i performanse organizacije postepeno počinju da se razilaze.daju razumljive upozoravajuće informacije u slučaju novih događaja..rana spoznaja – odnosi se na definisanje kriznih indikatora u prethodno definisanim kriznim područjima i omogućava posmatranje direktnih i indirektnih merila. prva analiza. Sistem ranog upozorenja: objasnite faze ? Veliki broj kriza ne nastaje odjednom. na primer. One su se pokazale kao veoma moćan alat za stvaranje svesti među učesnicima. otmice i međunarodni konflikti. . Simulacije se koriste da ilustruju obrasce i patologiju donošenja odluka u uslovima krize. . Njihova svrha je praćenje i istraživanje okruženja organizacije u potrazi za slabim signalima. čiji je zadatak da detektuje znake ranog upozorenja.za preduzimanja preventivnih mera sa ciljem odbrane ili ublažavanja signaliziranih opasnosti. ili gravitirajućih promena poznatih varijabli. odnosno promene poznatih varijabli. plenarna procena ranjivosti. teorijska prezentacija. 25. Simuliranje institucionalnih kriza ima nekoliko značajnih funkcija: ona stvara svest o zaista posebnoj vrsti ranjivosti. kao i njihod relativni prag tolerancije. medicini. Objasnite simuliranje budućih kriza ? .promena pravnih propisa. Uočavanje i ispravno tumačenje takvih slabih signala omogućava menadžmentu da u ranom stadijumu pripremi strateške pravce delovanja. Dug period inkubacije. kao što su prirodne katastrofe. ekonomiji. . U tu svrhu izgrađuje se i koristi sistem ranog upozorenja. Događaj i okidač akutne institucionalne krize su toliko drastični da je neintervencija nepojmljiva.širenje novih mišljenja. može pomoći u širenju vidika najviših rukovodilaca. Slabi signali se mogu ispoljavati kao. u medijima.. bez čekanja da opasnosti dobiju jasne konture. tako da reforma izgleda kao jedino rešenje. .. Prvi se odnosi na nepredviđeni događaj koji snažno uništava legitimitet institucionalne strukture sektora. Prilikom pokušaja da se identifikuje potencijalna kriza razlikujemo tri faze: . ideja. . . već im prethodi kraći ili duži period inkubacije tokom koga se javljaju najčešće slabi signali koji su prvi simptomi nadolazećeg kriznog događaja.mišljenja i stanovišta organizacija i društava.8. 27. biologiji. može se koristiti za procenu pripremljenosti organizacije.rano upozorenje – je treći stepen na kome se za definisana potencijalna krizna područja određuju indikatori krize. poluplenarna interaktivna simulacija. Pod institucionalnom krizom podrazumeva se stanje do koga dolazi kada institucionalna struktura organizacije ili sektor njene politike doživljavaju snažan pad legitimiteta.rani nagoveštaj – odnosi se na otkrivanje potencijalnih kriznih područja nezavisno od kriznih simptoma. sistemi za rano upozoravanje predstavljaju specijalnu vrstu informacionih sistema. zatvorske pobune. 26. Sistemi za rano upozorenje naročito su podesni da se: . Drugi scenario po kome institucionalne krize nastaju postepeno znatno je češći. meteorologiji. Postoje dva scenarija koja opisuju rađanje institucionalne krize.Institucionalni krizni menadžment se odnosi na razmatranje dugoročne strategije čemu pristupa u 5 koraka: pozadinske informacije. imenovanje osobe koja odobrava sprovođenje plana i osobe koja će ga sprovoditi. koji korisnicima daju informacije sa zadatkom da signaliziraju latentne opasnosti i rizike.

odgovornosti. sajber kriminal. One mogu tinjati.Moderne krize su produženi periodi ozbiljnih prijetnji i visoke nesigurnosti koje se šire do nivoa visoke politike i rekmete širok krug socijalnih. Od malih grupa visokih i srednjih menadžera traži se da zamisle sebe u ulogu unutrašnjih atentatora ili terorista i tako. Da bi rešile krizu.) ima za cilj da otkrije slabosti i testiranje potencijalnih mjera.kombinovana metafora (izučavaju se iskustva drugih firmi)Organizacije se u pripremama za krizu oslanjaju na svoje zaposlene. i sazvati plenarni sastanak na kome kroz diskusiju oni otkrivaju slabosti i dizajniraju rešenja. grupe rade zajedno. povratno. Ove simulacije se u praksi nedovoljno koriste. informacione krize (krađa pov. Tokom simulacije. iskoriste znanje o organizaciji. Mnoge kompanije angažuju profesionalne hakere da testiraju njihove informacione sisteme ili bezbjednost svojih kompjuterskih mreža. 30.).spijunske igre.. Treće. simuliranje budućih kriza može biti koristan alat u prevođenju generalne svesti u organizacione rutine i grupnu kulturu. analitičari.. One su haotični i dinamični procesi. Oni su mišljenja da zaposleni imaju previše znanja o kompaniji da bi mogli da se stave u radikalno drugu ulogu ili perspektivu. oslobođeni moralnog kodeksa i racionalnosti. Drugo. Abnormalne krize: kriminalne krize (sabotaža..Istraživanje scenarija budućih kriza. procedurama i sistemu i smisle način da je smisle spolja ili iznutra.Razaranja izazvana prirodnim silama mogu se pojaviti na području koje se nalazi izvan nadležnosti i odgovornosti menadžmenta. Simulacije budućih kriza mogu služiti za procenu postojećih procedura. 28. kompleksnih problema. jer oni najbolje poznaju organizaciju i mogu da razviju scenarija potencijalnih situacija za koje se treba pripremiti. na krize. koji se mogu pretvoriti u krizu. kulture. Logika kriminalaca je mnogo drugačija od logike običnog čovjeka da su menadžeri ponekad prinuđeni da kriminalca spolja dovedu u svoju organizaciju(banke i kazina ponekad unajmljuju ljude koji su se ranije bavili pljačkama da bi testirali njihove bezbjednosne mjere. neistine. ). Alati za upravljanje abnormalnim krizama: objasnite ''Špijunske igre'' Neke kompanije dovode stručnjake van svoje organizacije da testiraju njihovu ranjivost na moguće krize. Specijalne tehnike kao što je stavljanje u ulogu zločinaca koji treba da unište organizaciju mogu im pomoći da privremeno razmišlaju kao zločinci i tako podignu nivo sigurnosti svoje organizacije. na njih treba da reaguju službe za vanredne situacije menadžment organizacije takođe mora mora blagovremeno da analizira vrste rizika i obavi pripreme za moguću . koja se onda. Ova efikasne vježba može promijeniti stav organizacije prema krizama.. 29. Dovođenje stručnjaka (novinari. vrednosti i planova.). Četvrto. Za razliku od ostalih prirodne krize su predvidive. kidnapovanje. advokati. kompetencija. odgovora.. teroristički napadi). transnacionalnih granica i birokratske borbe.kriza reputacije (širenje glasina. ugrađuju u protokol. Ova vježba pomaže menadžarima da razbiju svoje iluzije i prihvate realnost d jednog dana mogu nastati slične krize. simulacije budućih kriza su neprocenjiv alat za dizajniranje institucionalne fleksibilnosti. razbuktati se. krize.Alati : unutrasnji atentator. informacija. može udariti u zid informacionih patologija. Priroda ove krize je složena. sistematskom analizom nakon korišćenja ovog alata mogu se spriječiti mnoge buduće prijetnje tj. sastaje se od novih kombinacija i na nju ne deluju mehanizmi upravljanja primenjivani u klasičnim krizama. političkih i organizacionih procesa.. i (3) abnormalne nesreće. ona može probuditi svest o beskrajnoj raznovrsnosti događaja. uvek koristeći kao vodič postojeći protokol. Specifičnosti upravljanja pojedinim vrstama kriza: objasniti postupak u slučaju prirodnih katastrofa (zemljotres).Postoje 4 načina na koja simulacija može pomoći u pripremi za buduće krize. Alati za upravljanje abnormalnim krizama: objasnite ulogu ''Unutrašnjeg atentatora'' krize na: (1) prirodne nesreće. svaka grupa može je prekinuti. (2) normalne nesreće. Prvo. uprkos tome da se kriza može desiti uvek i svugde. a ne izolovani događaji uredno raspoređeni u linearnoj vremenskoj skali.

prepoznavanje potrebnih resursa. raspoloživi resursi na mjestu katastrofe su značajniji od onih koji se mogu angažovati poslije izvjesnog vremena. uspostavlja jedinice za informisanje i potreban sistem obavještavanja) -Oficir za logistiku(organizuje logistiku. na područjima sklonim zemljotresima zgrade moraju biti specijalno ojačane). potrebna je dobra koordinacija svih zaposlenih oko mogućih kriza i da se izvrše svakih 6 mjeseci sastanci na kojim bi se raspravljalo o potencijalnim krizama i načinima odgovora na njih. njegovo aktiviranje i usmjeravanje. (zgrade moraju biti tako dizajnirane i konstruisane da izdrže predvidive prirodne katastrofe kao što je zemljotres. Komuniciranje u uslovima krize može da bude od ključnog značaja.Organizacioni aspekti kriznog menadžmenta: objasnite stvaranje i razvoj tima za upravljanje krizom? Krizni menadžment kao funkcija javne vlasti ima različite organizacione oblike na lokalnom. 4. materijal. identifikovanje i potvrđivanje prioriteta i deaktiviranje ekipe za upravljanje u kriznim situacijama ) -Oficira za operacije(daje zadatke osoblju za provođenje operacija. prirodne krize mogu pogoditi telekomunikaciju. Kod proaktivnih kompanija ovaj nivo i stepen organizovanosti je mnogo razvijeniji..smanjiti ranjivost. 32. obezbjediti bezbjednu lokaciju za postrojenja i kancelarije.zato menadžeri moraju upoznati zaposlene sa tim šta da rade ako dođe do krize. transportne sisteme. transport i druge resurse)Oficir za planiranje(odgovoran je za stvaranje i procjenu plana akcije. regionalnom i nacionalnom nivou u svakoj zemlji.cilj je da se pogođena zajednica oporavi i uspostave se osnovne funkcije. nadgleda sprovođenje operacija.Ublažavanje.Pripremljenost.Krizno komuniciranje: objasnite strategije kriznog komuniciranja? Krizno komuniciranje je posebno područje odnosa s javnošću.obavlja potrebne procjene.Oporavak. uključenosti i posvećenosti uz izvanredne sposobnosti donošenja odluka u okviru tim i u odnosu na cijelu organizaciju.)Organizacije koriste različite .Odgovor.Stvaranje i razvoj tima za upravljanje krizama: prije nastanka krize se uspostavlja tim za upravljanje krizom sa jasnim lancem komandovanja što podrazimjeva da postoji: -Direktor(ima odgovornost za upravljanje i koordinaciju aktivnostima ekipe za upravljanje u kriznim situacijama. Redovno uvježbavanje za procedure usljed vanrednih situacija snaži svijest o značaju sprečavanja efekata kao što su požari i eksplozije. KK treba da se shvati kao deo KM. pripremu za njihovo rešavanje. snadbijevanje pijaćom vodom. situacijama. procjenjuje potrebna postrojenja. rukovodi bankama podataka. 3. prima i obrađuje informacije od drugih obavještajnih elemenata i stavlja ih na raspolaganje osobama koje donose odluke u kriznim situacijama. izvještavanje o pojedinim stavkama akcije. 31. koje obuhvata predviđanje mogućih kriza.. Tim treba da bude jedinstven sa visokim stepenom komunikacije. praćenje toka i preduzetih mera posle krize.) Obavještajni oficir(ukazuje na bitne elemente informacija i obavještajnih podataka koji podržavaju aktivnosti odgovora i sanacije krizne situacije.izvještava o specijalnim aktivnostima i zbivanjima direktora.sačinjavanje plana za postupanje u k. prikupljanje i razvijanje alternativnih strategija. traži potrebne dodatne resurse.krizu. mada informacije ponekad idu i mimo KM (tima. povjerenja. usmjeravanje troškova operacija. Lerbinger daje 4 ključna elementa koji predstavljaju dobre smjernice za menadžere: 1. 2. razvijanje planova operativne akcije i davanje predviđanja mogućih incidenata)Tim za upravljanje krizama treba da bude mješovit i da sva organizacija stoji iza njega. odeljenja.. snadbijevanje energijom.u slučaju fizičkih katastrofa zaposleni ostaju uz svoje porodice pa je tako smanjena uspješnost zaštite kompanije kao i mjera za oporavak. zadužen za sastavljanje tima. prepoznaje ono što je potrebno za nadgledanje područja gdje se odvija krizna situacija.. traži.

kao i vjerovatnoća njihovog događanja. porodice i rodbine zaposlenih) -finansijska javnost(banke. Strategija reaktivnog odgovora na promjene rezultat je nespremnost organizacije da promjeni dotadašnji način djelovanja. ko može da ugrozi organizaciju. izbjegavanje. traženje oproštaja.opravdanje 33. tok informacija. praviti ispravke. napad na tužioca.Kompanija može negirati odgovornost. finansijski mediji. raditi stalno iste stvari očekujući drugačije rezultate 34. izazivati sažaljenje i simpatije. neka naš ugled govori umjesto nas. oblikovanje informacija Kumbs navodi nekoliko mogućih strategija kriznog komuniciranja: negiranje. medicinske službe) -Neplanirani kreatori javnog mnjenja 35.Krizno komuniciranje:objasnite pripremu za krizno komuniciranje? Prvi korak u okviru priprema za krizno komuniciranje predstavlja sačinjavanje popisa kriza koje bi mogle da pogode organizaciju pri čemu se ima u vidu potencijalna težina njihovih posljedica.Pri preventivnom upravljanju krizom naglasak je na progresivnom informacijskom smjeru. javna uprava. konkurencija) -Ostali kreatori javnog mnjenja(sindikalna i profesionalana udruženja. ublažavanje. bez osjećaja nelagodnosti i straha onoga .Krizni menadžer će se suprostaviti pojedincu ili grupi koji tvrde da kriza postoji. davati samo pisane izjave. vlasnici i njihovi organi. (2) odozgo prema dole. dobavljači.započeti rad na mogućoj krizi tek kad je mogućnosti njenog nastanka poznata u javnosti. Prema nekim autorima efektivna strategija kriznog komuniciranja je sastavljena iz 4 elementa: -širenje informacija. parlament. tretirati medije kao neprijatelje. uspostavljanje odnosa sa masovnim medijima Kao zlatno pravilo krizno komuniciranje navodi ''kaži sve i kaži to brzo''. i (3) kombinovano (to je najbolje). pojedine grupe stručnjaka) -Uticajne javnosti(vlada i ministri. stanovnici lokalne zajednice. Smerovi informacija mogu da budu: (1) odozdo prema gore.Ostali strateški izbori koji se mogu koristiti su opravdanje i prinudne akcije. Nastupanjem krize smjer informacija ide odozgo(od kriznog štaba) prema dole.strategije u komuniciranju tokom krize. uspostavljanje odnosa sa grupama. sadašnji i potencijalni poslovni partneri. Strategija dinamičnog odgovora na promjenu podrazumjeva predviđanja organizacije o reagovanju javnosti na krizu i planira svoje djelovanje u savladavanju krize. ka kriznom timu. novinarska javnost. Važan je slobodan protok informacija prema top menadžmentu. budući saradnici. političke stranke. a posebno ako je riječi o otkrivenim rizicima i lošim vjestima. Organizacija može napasti onoga ko je optužuje. povjerioci. korititi jezik koji publika ne razumije. investitori. popravljnje.Tad se shvata da su odnosi sa javnošću neizbježni.Krizno komuniciranje:objasnite najčešće greške u kriznom komuniciranju? Najjeftinije je učenje na tuđim greškama.Krizno komuniciranje:objasnite komuniciranje tokom krize? Najvažnije je da prva informacija tokom krize bude dostupna rukovodstvu organizacije i šefu službe za odnose sa javnošću. u praksi imamo ograničenje ovog pravila: rizik. aktuelni saradnici.U mogućoj krizi kriterijumi za prepoznavanje javnosti su:ko može da bude pogođen u mogućoj krizi. izgovor. izbjegavati odgovornost. organizacija zaposlenih. nevladine organizacije i druge institucije) -Službe za podršku(policija. Šta organizacija koja je u krizi ne treba da radi: -zabiti glavu u pesak. trgovci) -poslovna javnost(klijenti. penzioneri. ko mora da bude obavješten o događajima Kao primjer ciljnih javnosti za privrednu organizaciju mogu se navesti: -unutrašnja javnost(uprava. pobuđivanje sažaljenja. preduzeća za lizing. Strategija prilagođavanja na promjenu zasniva se na otvorenosti uz jasnu svjest o bitnosti odnosa sa javnošću. vatrogasci. identifikovanje zainteresovanih subjekata.

U PKK treba da se navede svrha. ali i pozitivne informacije o kompaniji kao što je njen bezbjednosni dosije. Ovaj plan ubrzava komunikaciju sa javnosti i čini je efikasnijom.telefonski pozivi. obavještavanje javnosti. mjesta za nabavku i iznajmljivanje robe.ko je dužan da ih saopšti. smiruju cjelokupnu javnost. jačaju spoljašnju pomoć Prije ili na kraju krize treba anticipirati šta to masovni mediji žele. lista početnih simptoma. koriscenje veb sajtova. PKK treba da ima sledeće elemente poređane redosljedom koji najviše odgovara određenoj organizaciji i konkretnom tipu krize: Naslovna strana. lista personala za hitne intervencije i lokalnih zvaničnika. politika i ciljevi a onda se zaposlenima dodjeljuju različite dužnosti. trik pitanja. Konferenciju za štampu treba organizovati u slučaju da je to moguće uraditi brzo i da se raspolaže sa potrebnim podacima. postupci evakuacije. Pošto informacije o krizi dolaze posredstvom medija. svrha i ciljevi.koristiti svakodnevni jezik a ne profi žargon .saslušati pitanje pre davanja odgovora 2. oprema i zalihe. Ove poruke mogu da sadrže detalje o samoj krizi. Organizaciji su potrebni mediji radi komunikacije sa javnošću. Postoje i dva tipa informacijskih mreža:Progresivna informacijska mreža i Retrogradna informacijska mreža.saopstenje za javnost. ključne poruke. pozadinski materijal. hitno popunjavanje različitih dijelova kompanije. a novinare koje traže nezvanične informacije treba pitati na šta to oni tačno misle. formiranje tima za KK. veoma je važno da se ostvari dobra komunikacija sa medijima. Prilikom davanja int. lista ključnih medija . kontrolni centar za KK. 36. banka informacija. Komunikacijski alati u kriznom komunicuranju-intervju Intervju je pogodniji za tv od konf. bezbjednosne procedure. veb-strana. Mediji mogu biti korisni jer: pomažu u osposobljavanju i pripremama prije same krize. Plan kriznog komuniciranja mora biti znatno praktičniji za upotrebu i lak za razumjevanje i primjenu. kao i da se pošalje jasna poruka da je svima stalo i da postoji zabrinutost. upozoravaju na moguće opasnosti. najmanje dva ulaza -veliki dijagram lica mjesta i drugi vizuelni materijal koji pomaže da shvati šta se desilo. za štampu.Najbolje vrijeme za organizaciju konferencije uzima se period od 10. Za vrijeme trajanja krize ne treba plasirati nikakve informacije koje nemaju neposredno veze sa samim događajem. pomažu u dogovorima. određivanje portparola za medije.30. NJegovanje dobrih odnosa sa medijima i sa pojedinim novinarima u normalnim okolnostima umnogome može olakšati i poboljšati komunikaciju tokom krize. lista upoznatih lica.Ovaj plan uključuje informacije kao što su: procedure evakuacije. krizni direktorijum. adekvatne bezbjednosne mjere pristupa osoba licu mjesta Treba biti oprezan kad se daju''nezvanicne informacije''. lista povezanih Interneta URL-a. datumi za probe. Organizacija konferencije za štampu podrazumjeva : -telefonske aparate i spoljašnje telefonske linije.30 do 15. Ovaj plan upravlja krizama. alati vozila i druga sredstva za hitne slučajeve. uvod. 37.intervju.Komunikacijski alati u kriznom komuniciranju: objasnite konferenciju za štampu? Komunikacijski alati u KM : konferencija za stampu. trebao bi slediti 10 pravila1. Medijima su potrebne informacije iz organizacije radi interesantne priče. lista ključnih javnosti. Objasnite osnove Plana kriznog komuniciranja? Kad se identifikuju potencijalne krize može se pristupiti izradi plana kriznog komuniciranja. 38. najmanje dvije fiks mašine. Mora biti tako organizovan da svaki praktičar može brzo i lako da pronađe segment koji se odnosi na njegovo postupanje. uništavaju glasine. Na konferenciji glavnu ulogu ima portparol koji izlaže glavne informacije i upućuje ključne poruke kojima želi da upozna ciljnu javnost.

ne smatrati svoje saopštenje zlatnim jer ono će biti izmenjeno 7. ne nagađati i špekulisati 3. vladama itd. kom. istinite.Mogu se desiti u svakoj org i naneti veliku i dugotrajnu štetu. gledati report. zlobne gl. preuranjene gl. –ljudi reaguju –ovo mora da je istina. prijatan i dostupan 6. dosijeu pre inc.lažna pitanja sadrža netačne detalje. Komunikacijski alati u kriznom komunicuranju-saopštenje za javnost je ključna kom.ne delovati neubedljivo i zbunjeno 2. 39. 40.podsetnik o bezbedn.delimič. su rana verzija onoga što će postati istine.optužujuća pitanja terju vas da optužite druge. ili zato što njihovi prenosioci žele da ostave utisak dobro informisanih ljudi.dirigovana pitanja –novinar se pravi da zna odgovor samo mu treba potvrda.reportera tretirati kao partnera 7.prenose se brzo i uništavaju reputaciju. detalji o žrtvama. koje se prenose od uste do usta tj. inf. ne držati se slepo prve priče ako su se okolnosti izmenile 8. u interpersonalnoj komunik.ne traba imati omoljeni medij 5. Proizvođači kriza u kriz. detalji o povređenima. u stavu biti smiren ljubazan i direktan. lokacija inc.3. ne imena . ne pušiti Postoje trik pitanja koja je Mecler podeli na nekoliko vrstaspekulativna koja počinju sa ako.Mogu se pozivati na izvor koji ima određeni kredibilitet. u oči.priroda vrste incidenta.-glasine To su pozitivne ili neg.Često nastaju bez namere. bezočne gl. detalji o efektima na okolinu.Mogu biti netačne.Treba ih davati često i brzo tokom krize. izjave viših rukovodioca koji daju podršku i izražavaju žaljenje.To je zvanično objašnjenje kompanije o tome šta se događa u kom rukovodioci organizacije izražavaju svoja osećanja povodom situacije. detalji o istrazi u vezi sa uzrokom incidenta. ne povlačiti reklame iz medija jer report. komun.odsustvo pitanja-njima se navodi da predstavni sve kaže. držati sa plana kriz.oproštajna pit. 10.kome . ne nositi naočari za sunce i žvakati gumu 10.Saopštenje za javnost mora najaviti vest sledećim redosledom.preuranjene. govoriti kompletnu istinu-prećutkivanje je oblik laganja 8.brojevi.-da bi se konkurentima nanela šteta.-namerne glasine se plasiraju da bi se postigao cilj. ne proricati budućnost 9. alatka.potpuno istinite.Razlog širenja glasina je činjenica da ljudi ne veruju org. nisu kooperativni 6.ne uzbuđivati se zbog korišćenja citata izvan konteksta 4.ako ih je više obraćati im se imenom 9.višedelna pitanja-cilj ja da vas zbune.istinoljubiv 4.prijatljska pit.sveznajuća pitanja-reporter traći potvrdu.-kamere su kao ugašene. detalji o pogođenom području.Kompanije moraju da se bore sa štampom. se stavlja u ulogu prijatelja. detalji o akcijama prema korisnicima.naivna pitanja pokazuju da je novinar nespreman.-report. Krize često počinju sa glasinama i nekada im je suština da su negativne..Ima 6 vrsta glasina.LJudi veruju da su one kao vesti i imaju prema njima emotivan odnos.nabijena pitanja imaju za cilj emotivan dgovor. obaveštavati sve zaposlene o krizi 10 stvari koje treba izbegatvati1. razumeti posao reportera 5.

Odgovor na gl. se smanjuju ovako1. prođu 4. za štampu 5. npr na konf. informisati svoje zaposlene čak i kad se radi o otpuštanju Ako gl. angađovati spoljne eksperte u oblasti predmeta glasine 6.GL. javno pobijati gl.javnost koja je pod njehimuticajem. lažna . treba obučiti osoblje šta preuzeti kad se dese 3. poslati javnosti info. gl. skoro istinite gl-one u koje ljudi veruju i izvode zaključke. pre nastanka gl.ponavljaju se Borba protiv glasina skoro da je nemoguća.priroda glasine. rođendanske gl. već postoji trebalo bi1.o organizaciji 2.bi to palo na pamet-. mora biti karakterističan u raznim okolnostima.Ne mogu se dati uputstva za to jer postoji mnogo varijabli.saznati ko ju je zašto i kako pustio 3.geografska lokacija. ne raditi ništa-neke gl.Potencijalna šteta. koja je suprotna glasini 2. oglasi u visokotiražnimpblikacijama. moraju se uspostaviti jaki pozitivni odnosi sa javnošću 4. treba analizirati. uspostaviti centar za gl.ako smo sigurni da je gl. u ome se motri na eventualne gl.različitost organizacija.

U okviru UN deluje 14 specijalizovanih agencija i veliki broj posebnih kancelarija (npr.U pitanju može biti fraza. Proizvođači kriza u kriz. Sem toga UN obavljaju ekonomske. i Međunarodni sud pravde. UN u rešavanju kriza najčešće se povezuje sa njenom funkcijom da doprinese očuvanju svetskog mira i bezbednosti. Kriz. menadž. uključujući i političke krize i vojne sukobe. odnosno da posreduje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Krize . UNHCR (The UN Refugee Agency) – Agencija UN za izbeglice pomaže zbrinjavanje izbeglica budući da talasi izbeglica uvek prate različite vrste kriza WFP (World Food Programme) – Svetski program za hranu WFP ima za zadatak borbu protiv gladi u svetu. Onoliko koliko su UN uspešne u ostvarivanju ovih zadataka one smanjuju krizni potencijal u svetu i preventivno deluju na nastanak mogućih kriza. Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija.neumesno poređenje. razgovora ili nezvanično dat komentar. ona je znatno šira i ne može se svoditi isključivo na mirovne misije. to jest borbe protiv svih mogućih prepreka za ostvarivanje boljeg sveta. kulturne i humanitarne aktivnosti i koordinaciju i regulaciju međunarodnih poštanskih službi. saradnja u rešavanju međunarodnih problema i promovisanju poštovanja ljudskih prava.Povelji UN kao četri glavna cilja UN navode se:održavanje međunarodnog mira i bezbednosti. Iz svog sedišta u Njujorku. Tako odlukom Saveta bezbednosti UN mogu formirati misije radi ostvarivanja. kao i tela koja se bave upravljanjem svim ostalim agencijama UN-a. Radi ostvarenja tog cilja UN ima relativno široka ovlašćenja uključujući i formiranje i angažovanje vojnih efektiva pod zastavom UN (tzv. menadž. međunarodne plovidbe i intelektualne svojine. u UN-mirovne operacije. Kriz. odnosno radi očuvanja mira (peacekeeping). civilne avijacije. UNICEF (Unite for Children) – Ujedinjeni za decu agenicija UN posvećena zaštiti dece uopšte i u kriznim situacijama posebno. Sekretarijat Ujedinjenih nacija. meteoroloških istraživanja. godine od strane 51 zemlje. 43. Organizacija je podeljena na administrativna tela od kojih su najvažnija Generalna skupština Ujedinjenih nacija.oktobra 1945. U 2006. Među agencijama i programima UN čije su aktivnosti od značaja za upravljanje krizama posebno treba naglasiti sledeće: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)– Organizacija UN za hranu i poljoprivredu ima za osnovni zadatak borbu protiv gladi u svetu. ali je u središtu njenih napora i briga za bezbednost hrane. Visokog komesara UN za izbeglice) programa i fondova (UNICEF). u UN-uloge tela UN Ujedinjene nacije (UN) su međunarodna organizacija osnovana 24. kao naslednica Društva naroda.Jedan od ovih gafova može čak i uništiti org. plavi šlemovi) predviđeno Poveljom UN u slučajevima kad je ugrožen svetski mir. arbitrira i olakšava prevazilaženje ozbiljnih međudržavnih i međunarodnih problema. telekomunikacija.41. koja faktički nije uradila ništa loše. godini ukupno 192 zemlje su članice Ujedinjenih nacija. razvijanje prijateljskih odnosa među narodima. 42. Starateljski savet Ujedinjenih nacija. uključujući praktično skoro sve međunarodno priznate nezavisne države. Kada je reč o ulozi UN u upravljanju krizama u svetu. U osnovnom dokumentu .primer JUGO.prekidanje tel.-nepromišljene izjave Do krize nekad dolazi zbog lakomislenih izjava zvaničnika organizacije. zemlje članice UN-a i njene specijalizovane agencije upravljaju i odlučuju o administrativnim pitanjima na redovnim sastancima koji se održavaju svake godine. Naime UN u svom kapacitetu uključene su u sve sfere života od smanjenja siromaštva do unapređenja telekomunikacija i kvaliteta pijaće vode i prikupljanje sredstava za zemlje u razvoju da bi se ostvarila prava izbeglica i stabilizovala finansijska tržišta. odnosno nametanja mira zaraćenim stranama (peacemaking). s obzirom na njihove veoma široko postavljene ciljeve. i težnja da postanu centar za harmonizaciju akcija država. komun.

INSARAG je organizovan:Upravni odbor. stvaranje modela za razmenu informacija radi brzog reagovanja u slučaju katastrofe i dr. što znači postepenu transformaciju ekonomske-političke unije u vojni odbrambeni savez.Ciljevi: Definisanje standarda za medunarodne USAR ekipe koje su uspostavljene INSARAG smernicama . Kriz. već je zaključila da je debakl na jugoslovenskom tlu u najvećoj meri posledica njene "beskičmene politike". prisutno na početku krize. Krizni menadžment u EU : objasnite delovanje u jugoslovenskoj krizi Na evoluciju mirovnog projekta EU značajan uticaj imala su iskustva vezana za sukobe na tu bivše Jugoslavije. Mandat:razvijanje međ. nametnuo zaključak da je u rešavanju krize na tlu bivše Jugoslavije EU doživela veliki neuspeh. menadž. u UN-USAR (urban search and rescue) ekipe 46. menadž. EU nije izvukla pouke koje bi reafirmisale načela prevencije (uz preispitivanje prirode preventivnih napora i mehanizama EU. INSARAG je . već da vojni/odbrambeni postaje prisutniji i da se pojavljuje problem uspostavljanja koherencije između ova dva toka.Azija/Pacifik. Jačanje mreže medunarodnog odgovora razvijanjem tri regionalne grupe. dve vrste instrumenata. koji ima Sekretarijat u Ženevi. Krizni menadžment EU : objasnite ulogu izraelsko. pravovremenosti. Ad hoc grupe. Krizni menadžment EU : objasnite delovanje Euleksa? 49. koje po tradiciji pružaju medunarodnu pomoć.Afrika/Evropa. postepeno se topilo da bi se na kraju krize. istrajnosti i doslednosti) i doslednije primene normi međunarodnog prava. Na osnovu Rezolucije 1991. Kriz. sposobnosti za spasavanje u katastrofama. 48. njihovog domašaja. Razvijanje standarda u koordinaciji delovanja medunarodnih USAR ekipa na mestu događaja. koja podstiče i razvija široku saradnju u zaštiti i spašavanju i uključuje države koje imaju povećani rizik od potresa kao i države. na osnovu koje je osnovan INSARAG International Search and Rescue Advisory Group).Regionalne grupe: . u UN-delovanje LEMA(local emergency management authority) 47.palestinskom sukobu? EU je u rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba uložila dosta novca i uticaja. Kriz. budući da nije uspela da deluje "jednim glasom" i da je doživela političku i vojnu marginalizaciju od strane SAD i NATO.network" mreža pod okriljem Ujedinjenih nacija. koji danas okuplja više od šezdeset zemalja članica. te činjenice da ne poseduje vlastitu vojnu moć kojom bi mogla da podupre svoje političke i diplomatske korake/pritiske. međutim. 45. godine Generalna skupština UN-a uspostavila je načela jačanja saradnje u humanitarnoj pomoći u zaštiti i spašavanju od katastrofa.koordinacija USAR ekipa na mestu katastrofe.Obe Amerike. usled čega se opredeljuje da svoje buduće autonomne akcije podupre stvaranjem uverljive vojne sile koju bi mogla da upotrebi nezavisno od NATO. Uverenje zvaničnika EU da će ona na primeru jugoslovenske krize pokazati puni smisao i domašaj svojih sposobnosti da reši unutrašnje sukobe i spreči izbijanje nasilja. u UN-INSARAG(international search and rescue advisory group) INSARAG . medunarodna savetodavna grupa za potragu i spašavanje sa zadatkom daljeg unapredenja standarda za delovanje ekipa za potragu i spašavanje u gradovimaUSAR (Urban Search and Rescue). povećanje pripravnosti za slučaj katastrofa. ali su rezultati izostali velikim delom zbog dominantne uloge SAD koje su bezrezervno podražavale politiku . Iz ovog iskustva.44. menadž. To ne znači da je EU napustila civilni i preventivni aspekt u svojoj politici rešavanja sukoba/upravljanja krizama.sistem UN za odgovor na katastrofe..

Prihvaćen je koncept postepenog institucionalnog podizanja kapaciteta naglašavajući značaj odgovarajuće normativne osnove i potrebe prilagođavanja postojećih umesto izgradnje novih institucija. reformi vojske i unapređenju kapaciteta policije. ali i na traženju sveobuhvatnog političkog rešenja ukoliko konflikti već postoje. Pored toga. a u tom sklopu i o slučaju Moldavije. Posebna pažnja se posvećuje kontroli naoružanja. 52. s ciljem da ojača odnose EU sa novim susedima i smanji njihov potencijal za izazivanje kriza i njihovo prelivanje u EU. pre svega na Kosovu.91. a. ekonomske integracije i političkih dijaloga nije se uvek pokazao uspešno. Na sastanku Saveta ministara iz decembra 1995 godine postavljene su dalje smernice za razvoj zajedničkog bezbednosnog prostora zasnovanog na zajedničkoj OEBS-ovom sveobuhvatnom i kooperativnom konceptu nedeljive bezbednosti. EU vodi s njom pregovore o zajedničkom rešavaju regionalnih sukoba. upravljanju granicama. transparentnosti i saradnje. to jest da li je prijemom doprinela budućem rešavanju višedecenijskog sukoba. zbog brige pojedinih EU članica da ne dođu u koliziju sa SAD ni u okviru same Unije nije ostvareno jednoglasje..ENP). U slučaju kiparske krize postavlja se pitanje da li je EU svojom politikom . U okviru OEBS-a postoji Centar za prevenciju konflikata. Krizni menadžment u NATO: objasnite evoluciju strategija – 1949. kao uslov za regionalnu i vlastitu stabilnost. Sukob u Republici Moldaviji oko secesije jednog njenog dela (Transnistrije) pristupanjem susedne Rumunije Uniji postaje akutan evropski problem. Jedina ESDP operacija u novim zemljama susedima je Misija vladavine prava u Gruziji pod nazivom EUJUST-Themis koja je trajala godinu dana.prihvatanjem podele i primanjem u članstvo samo grčkog dela Kipra učinila istorijski kompromis ili istorijsku grešku. rešenje ovog sukoba je bitno jer je ono predstavlja izvor napetosti u odnosima između Rusije i EU.99. značajan jer je nerešen status odcepljenog dela stvorio pretpostavke za značajan porast kriminala i obimnog prekograničnog šverca koji ugrožavaju bezbednost zemalja EU. a ne dramatičnom sukobu. s jedne strane suočava sa novim bezbednosnim pretnjama i izazovima.? . Krizni menadžment u OEBS-u : objasnite smisao ''prve dimenzije''? Kao prva dimenzija OEBS-a navodi se političko-vojna i ona se odnosi na političke i vojne dimanzije bezbednosti i uključuje mehanizme sa sprečavanje i rešavanje sukoba. Ovim je praktično otvorena diskusija o pitanju održive bezbednosti u posthladnoratovskoj Evropi koja se. nastale u periodu između 2002-2004. U svakom slučaju. a sastojala se od 12 ljudi. Dogovorom iz Budimpešte iz 1994 godine države članice OEBS-a su se saglasile da započnu diskusiju o modelu zasnovanom na principima i dokumentima OEBS-a za zajedničku i sveobuhvatnu bezbednost za XXI vek. s obzirom na njihov različit odnos prema stranama u sukobu. on je međutim. Za EU je od prioritetne važnosti povlačenje ruskih trupa i reforma postojećih mehanizama za održavanje mira. OEBS povećava vojnu bezbednost kroz promovisanje veće otvorenosti. ili je zapečatila postojeće podele. pre svega. načela na kojima EU insistira u rešavanju ovog sukoba. budući da Izrael gaji duboko nepoverenje prema EU i njenim političkim sudovima. posredstvom. 50. Zbog toga na tom prostoru nema vojnih i policijskih misija. Drugi razlog je što Unija nije uspela da uspostavi konstruktivan dijalog sa Izraelom u pogledu rešenja Izraelsko-palestinskog sukoba. imaće šire implikacije i za druge sporove. Ni primena evropske politike susedstva (European Neighbourhood Policy. Dosada se EU ustezala da koristi kapacitete svoje Evropske bezbednosne i odbrambene politike (ESDP) u svom neposrednom okruženju zbog protivljenja Rusije. Iako je reč o tinjajućem. sa izuzetnim mogućnostima za saradnju. Imajući u vidu važnost Rusije. borbi protiv terorizma. te postkonfliktnoj rehabilitaciji. s druge strane.. OEBS radi na sprečavanju nastanka sukoba. Rad na ovom projektu nastavljen je i naredne godine na samitu u Lisabonu.Izraela.

Glavni deo sporazuma je Član 5 (Article V) koja obavezuje sve zemlje članice da smatraju oružani napad protiv neke država kao napad na sve države. pod izgovorom PT borbe. . U skladu sa novim kriterijumom doneta je odluka o prvom oružanom angažovanju snaga NATO-a izvan teritorije države članice – dejstvo po srpskim snagama u Republici Srpskoj februara 1994. vek.. On u pojedinim slučajevima uključuje i Komitet za planiranje odbrane.) bez ograničenja prostora vojnog angažovanja. i 3) Akcioni plan za pridruživanje.Sredinom 1994.Pored širenja. Kako bi se na vreme i efikasno suočili sa krizama oni imaju četiri srodne funkcije: • centralno mesto u NATO-u prilikom razmene informacija i obaveštajnih podataka. pa su formirane ZND i potšpisan Ugovor o kolektivnoj bezbednosti. NATO je proglašen nadležnim za izvođenje đirokog spektra operacija u funkciji zaštite zajedničkih vrednosti njegovih članica (demokratija. Prvobitnih dvanaest država koje su ga ratifikovale postale su i članice osnivači NATO: Belgija. sada i PRO. . Kao odgovor na napade 11. Askajev). Kanada. 2) Pojačani dijalog. Krizni menadžment u NATO : objasnite organe za upravljanje krizama? Za razumevanje načina na koji NATO upravlja krizama neophodno je poznavanje uloge nekih ključnih komiteta i osoblja. god. Potrebnim i dovoljnim uslovima za angažovanje proglašena je procena da bi to (angažovanje) bilo u interesu mira i stabilnosti u Evropi. Danska. Ovaj deo sporazuma je prvi put iskorišćen 2001. ustanovljen je Program PzM. koji je označen kao strateški koncept za 21. kojim je promovisana doktrina koja dopušta Savezu angažovanje van granica njegovih članica. Osim za sopstevnu odbranu. . koji obuhvata: 1) Individualni akcioni plan partnerstva. NATO je postao glavni instrument sile za „upravljanje krizama i konfliktima“ za koje se proceni da na bilo koji način ugrožavaju evroatlantski prostor. god.. na samitu NATO-a u Rimu.. Najznačajniju ulogu ima Severno-Atlanski Savet. Island. aprila 1949. Krivolak. SAD su formirale baze u Tadžikistanu. Te sednice se organizuju kada se radi o pitanjima osetljive sadržine.U novembaru 1991... . Istaknuto je da snage Alijanse treba da budu sposobne ne samo da odbrane grenice Alijanse već i da „zaustave napredovanje neprijatelja koliko je moguće ispred (granica)“. god.Strateški koncept iz 1991. Portugal. Neposredan napad na neku od članica više se nije pominjao kao potreban uslov za oružano angažovanje. Francuska. Norveška. SAD pojačava prisustvo kroz baze u Rumuniji i Bugraskoj. Italija. aprila 1999. usvojen je „Novi strategijski koncept“. Kirgistanu i Uzbekistanu (otkazano gostoprimstvo). Holandija. ljudska prava.Severnoatlantski sporazum je sporazum kojim je osnovan NATO. povodom pedesetogodiđnjice Saveza. tu je i „Bonstil“. vladavina prava. 53. unapređen je na samitu u Vađingtonu 24. Taj proces je permanentan ali ponekad dolazi do zatvorenih sednica za ograničen broj delegacija. septembra na Svetski Trgovinski Centar i Pentagon. UK. tj. . zajedičke interese država članica. kada je usvojen „sveobuhvatniji pristup bezbednosti“. Potpisan je u Vašingtonu 4. Rusija je pokušala da nešto spasava. pri čemu im nije smetala komunistička prošlost lidera (Karimov. SAD. Luxemburg. oružano je dejstvovao i po srpskim snagama u Republici Srpskoj Krajni 1995.

gde Savet i Komitet organizuju sastanke koje članice mogu da iskoriste kako bi bile usaglašene. koji pokriva Evropu. •Viši komitet za planiranje u hitnim slučajevima koji je odgovoran Severno-Atlanskom Savetu ili Komitetu za planiranje odbrane. kao i dve jedinice združenog osoblja. Komunikacioni sistem NATO-a služi za saobraćanje tajnih podataka. gde članice mogu da izraze svoje stavove o bitnim problemima. Ona čini integralni deo sa NATO-ovom organizacijom za upravljanje krizama. Osnovao ga je Severno. Ovi sistemi su podržani sa dva glavna komunikaciona sistema: satelitski sistem uz pomoć NATO satelita i NATO zemaljskog transmisionog sistema. Međunarodno ljudstvo je institucionalizovano avgusta 2003. godine da: 1. služi kao ključna tačka u NATO-u za prijem. jedinica za krizni menadžment. da deluje kao veza sa sličnim ustanovama zemalja članica sa glavnom NATO komandom. otvorenih govornih poruka. Dolaskom IFOR-a u Bosnu 1995. mogućnosti i strategije javnog sektora za bilo koju krizu. obezbedi funkcionisanje i savetovanje Severno-Atlanskom Savetu. razmenu političkih.• druga funkcija je da je to mesto za konsultacije. Međunarodno osoblje i međunarodno vojno osoblje je reorganizovano kako bi pružalo potpuniju podršku u upravljanju sve složenijim krizama i njihovoj prevenciji. Sprovođenje vojnih operacija vrši skoro formirana Komanda za Savezničke operacije. 54. Osoblje i prostorije 2. godine kako bi što lakše pomoglo u prevenciji kriza. Komitetu za planiranje odbrane i vojnom komitetu. •Politički komitet – sastavljen isključivo od političkih savetnika zemalja članica. razmenu informacija i prihvatanje celokupne organizacije kriznog menadžmenta. vojnih i ekonomskih podataka i informacija. 2. Cilj reorganizovanja je prilagođavanje štabu NATO-a u Briselu. Pošto svaka strana u vezi iste informaciju može donositi različite zaključke. • treću funkciju predstavljaju odluke oko kolektivne akcije. ali ovaj Komitet nije vojna komanda NATO-a. Druga ključna ustanova je NATO situacioni centar. U upravljanju krizama u NATO značajni su i sledeći organi: •Grupa za koordiniranje politike – više vojnopolitičko telo zaduženo za savetovanje iz tih oblasti. Taj situacioni centar NATO-u služi kao centralno mesto za upravljanje krizama. Mere koje treba preduzeti kako bi se odgovorilo na krizu ili kako bi se ona predvidela. Sastavljen je od oficira visokog ranga. godine formirana je jedinica za upravljanje krizama nazvana Bosanska jedinica. On omogućava civilnu podršku u hitnim slučajevima. •Vojni komitet – glavni izvor saveta za sva vojna pitanja. Opšte usvajanje ugovora i procedura 3. Kao dodatna podrška međunarodnog vojnog ljudstva stvorena je zajednička jedinica. Zbog sve složenijih oblika ugrožavanja bezbednosnog okruženja NATO je bio prinuđen da stvori elemente podrške u rešavanju kriza: 1.SNALAZITE SE SAMI . Kako bi se lakše reagovalo i u hitnim situacijama formirana je Divizija za operacije.Atlanski Savet 1968. Ima ulogu u savetovanju oko političkog razvoja. upoređuju se gledišta i donosi se zajedničko gledište za konkretnu krizu. 3. • poslednju srodnu funkciju imaju u vidu foruma za harmonizaciju gledišta oko kolektivnih odluka i akcija koje treba preduzeti.

političke i finansijske posledice krize. Planovi moraju predstavljati primerenu osnovu za integrisani krizni odgovor i biti dovoljno fleksibilni za suočavanje sa poznatim rizicima i tako biti osnova za ovladavanje sa nepredvidivim događajima. a učinkovitost planova redovno proveravna na vežbama koje moraju rezultirati korisnim poukama. Ove mere sa oblikuju na osnovu detaljnih procena rizika i mogu da uključuju i strategije za smanjivanje ili preraspodelu rizika. vladinih ureda iz regija. U planiranju mirnodobske krizne pripremljenosti i civilne odbrane treba voditi računa o povezanosti brojnih područja.Na svakom koordinacijskom nivou aktivno je mnogo državnih institucija čije poslove treba koordinirati kako bi se smanjila ranjivost i povećale sposobnosti kriznog menadžmenta. 3)Širenje opasnih materija. • Faza preventive obuhvata mere za sprečavanje nastanka kriza ili smanjivanje njihovog intenziteta. • Faza odgovora u koju spadaju odziv koji se uglavnom odvija u okviru zakonski odgovornih službi (spasioci. Odsek za planiranje i koordiniranje. Odsek za krizni menadžment i tehnički odsek. Ocene i mere bi obuhvatale identifikaciju kriza koje mogu pogoditi organizaciju ili grupu. Ta faza zahteva prenošenje odgovornosti s jednog na drugo vodeće ministarstvo. 2)Transport. Planiranje ove faze mora početi već u fazi odgvora na krizu. te mere za njihovo sprečavanje. Planovi moraju obezbediti lako prenošenje odgovornosti između ministarstava.NJenu organizacionu strukturu čine : Direktor. psihološke. Centralna vlada se uključuje na kasnijem stupnju. • Faze su međusobno povezane i utiču jedna na drugu. Kabinet. te da ocenjuju rizike s obzirom na pretnje i opasnosti. 56. Administrativni odsek. Pored toga je dužnost brojnih organizacija da pregledaju područja svog rada.saradnja i informisanje. Krizni menadžment u V. Odgovornost za planiranje mora biti jasno određena. policija idr. budući da verovatno zahteva povezivanje ili dogovaranje s drugim ministarstvima. društvene. aktivnosti i odgovornosti. 6)Zaštita. • Faza uspostavljanja normalne situacije (recovery-oporavak) u koju spadaju sve aktivnosti usmerene na što brže normalizovanje situacije u pogođenoj zajednici. Vodeća ministarstva moraju biti potpuno spremna za ovu fazu koja je veoma duga i složena.55.Britaniji : objasniti faze integralnog kriznog menadžmenta? Integralni krizni menadžment u Velikoj Britaniji čine sledeće osnovne faze: • Faza predviđanja i ocenjivanja gde spada pre svega a) ocenjivanje rizika u okviru mogućnosti za odgovor (Resilience Capability Framework) na svakih pet godina i b) kratkoročno u grupi za pregledanje horizonta (Horizon Scanning Team) iz Sekretarijata za civilni krizni menadžment. • Faza priremljenosti koja obuhvata planiranje. 5)Koordiniranje. vatrogasci. pomoć i medicinske delatnosti. Kao glavni zadaci Agencije utvrđeni su: .SEMA koordinira procese kriznog planranja na više područja. agencija i dobrovoljačkih organizacija. organizacijama i agencijama. Odsek za istraživanja i analize. Te aktivnosti se odnose pre svega na fizičke.) lokalnih vlasti. 4)Ekonomska bezbednost. a neke faze teku uporedno. osposobljavanje i izvođenje vežbi.Planovi SEMA-e obuhvataju šest koordinacijskh područja koja su posebno značaja za upravljanje kriznim događajima u društvu : 1)Tehnička infrastruktura. Krizni menadžment u Švedskoj : objasnite Nacionalnu agenciju SEMA? SEMA – Švedska nacionalna agencija za krizni menadžment. Odsek za informisanje. Iskustva govore da je u ovim aktivnostima potrebno uvažiti i najmanje verovatne scenarije (worst case scenarios).

Širenje teorijskog i praktičnog znanja na osnovu naučnih i obaveštajnih analiza. organizacija i izvođenje preventivnih aktivnosti radi smanjenja štetnih posledica kriznih situacija . 57. informisanje državnih organa i stanovništva o situaciji. Zadaci SEME se mogu odrediti u trojnom smislu: SEMA podstiče oblikovanje znanja na osnovu celovite analize podataka. pravljenje procena razvoja krize u njenih mogućih posledica Komitet takođe ima mandat da osnuje stalni unutrašnji komiteti za krizni menadžment u pojedinim administrativnom strukturama sa sledećim funkcijama: .Komitet donosi godišnji plan svojih aktivnosti kako bi osigurao ostvarivanje svojih funkcija u zaštiti građana i nacionalne ekonomije u kriznim situacijama. planova i mera za unapređenje pripremljenosti za sprečavanje i eliminisanje kriznih situacija i organizacija njihove implementacije . • pomaže opštine.• analiziranje razvoja društva i međuzavisnost značajnih “operacija” u društvu. Članovi su ministri (zamenici) i šefovi vladinih agencija. međunarodnih operacija i zaključaka na simulacijskom ograma i vežbama. Odluke se donose prostom većinom glasova i one su obavezujuće za državne organe i firme. • sarađuje sa srodnim agencijama u drugim državama i podstiče vladine službe u njihovom sudelovanju u kriznom menadžmentu u okviru EU i Partnerstva za mir. Tokom trajanja kriza predsedavajući izveštava predsednika Saveta ministara o aktueloj situaciji i merama koje se preduzimaju ili predlaže dodatne mere radi ublažavanja posledica krize. a od vlade je ovlaščena i za informacionu bezbednost u Švedskoj. Radom Stalnog komiteta rukovodi predsedavajući. Krizni menadžment u Bugarskoj : objasnite Stalni komitet za zaštitu stanovništva? Članove i predsednika Stalnog komiteta za zaštitu stanovništva određuje Premijer . analiza ranjivosti. uklađivanje i ocenjivanje preduzetih mera. iskušenja aktera na terenu. Usklađuje istraživanje razvoj u oblasti kriznog menadžmenta. organizacija naučnih istraživaja o zaštiti stanovništva i nacionaelne ekonomije u kriznim situacijama . Članovi obezbeđuju koordinaciju sa ministarstvima i vladinim agencijama. pokrajinske savete. usvajanje programa. prikupljanje informacija o nastajućim kriznim situacijama. To uključuje usmeravanje. organizacija i obuka vladinih tela. • predstavlja vladi predloge za dodeljivanje resursa i finansira institucije koje deluju na području kriznog menadžmenta. pokrajinske administrativne uprave i druge institucije u njihovima aktivnostima kriznog menadžmenta. Razvoj mogućnosti kriznog menadžmenta i usklađivanje planiranja kriznog menadžmenta i civilne odbrane . Ova podrška uključuje i poboljšanje sposobnosti za krizno komuniciranje. Kao glavne funkcije Stalnog komiteta za zaštitu stanovništva u slučaju katastrofa i akcidenata utvrđene su: • analiza spremnosti zemlje za sprečavanje i eliminisanje kriznih situacija. • podstiče interakcije između javnog i poslovnog sektora i obezbeđuje protok i upotrebu znanja nevladinih organizacija i verskih zajednica u aktivnostima kriznog menadžmenta. institucija i stanovništva za postupanje u kriznim situacijama . iniciranje istraživačkih projekata i usklaživanje istraživanja u pravcu razvoja efikasnog sistema kriznog menadžmenta .

evakuacija. U januaru 1940. Tokom ovog perioda Sektor za civilnu zaštitu . uspostavljanje odgovornosti za pružanje materijalne podrške i mogućnost obrazovanja štabova civilne zaštite. kao i razvoja programa. Ovaj zakon je razradio organizaciju i funkcionisanje civilne zaštite kao deo sistema narodne odbrane. Daljom zakonodavnom reformom (Zakon o narodnoj odbrani 1969. briga o ugroženim i povređenim građanima. • planiranje. godine. evakuaciju. Krizni menadžment u Srbiji : istorijski razvoj do 1999. • organizacija i sprovođenje preventivnih aktivnosti za smanjenje štetnih posledica kriznih situacija. Donošenjem Saveznog zakona o odbrani 1994. bio je odgovoran i za protivpožarnu zaštitu. prva medicinska i veterinarska pomoć. Na ovaj način u nadležnosti Ministarstva odbrane stavljene su oružane snage. Pored toga.• praćenje i analiza opštih okolnosti i nivoa pripremljenosti svojih internih struktura i relevantnih pecijalizovanih firmi u smislu sprečavanja i eliminacije kriznih situacija. godine republički zakoni su stavljeni van snage.Ovo je razrađeno detaljnije u Zakonu o opštenarodnoj odbrani SR Srbije iz 1984. kao i predlaganje odgovarajućih mera i traženje pomoći ukoliko je potrebna. • izrada i slanje na odobrenje kriznih dokumenata u oblastima za koje su specijalizovani šefovima različitih administrativnih jedinica. Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova je usvojilo Uredbu o o organizaciji i radu sektora za protivvazdušnu zaštitu koje je bilo zaduženo za jačanje vojne moći obezbeđenje podrške oružanim snagama u toku borbe i zaštitu građana i narodne ekonomije od vazdušnih napada. organizovaje. Posebnim zakonom 1962. Zakon o narodnoj odbrani 1965.? Prvo normativno uspostavljanje kriznog menadžmenta u Srbiji kao obaveze države seže u 1932 kada je Jugoslovenski ministar vojske i mornarice izdao „Opštu instrukciju za postupanje u zaštiti zemlje u slučaju vazdušnog napada“. Napad i okupacija od strane Nemačke prekinuli su napore za dalje razvijanje sistema kriznog menadžmenta tokom Drugog svetskog rata. • stvaranje i održavanje kolektivnih i individualnih resursa da bi se zaposleni i opšta javnost zaštitili od kriza. Zakonom o narodnoj odbrani transformisan je pomenuti sektor u Službu civilne zaštite. Zakon je definisao zaštitu i mere spašavanja za ceo niz situacija: zaštitne mere u gradovima. služba civilne zaštite i služba za praćenje i uzbunjivanje. a predviđeno je osnivanje jedinica civilne zaštite. Vlada je ubrzo uspostavila regionalne odbore za prvu pomoć. U decembru 1948. godine je preciznije regulisao važna pitanja iz oblasti civilne zaštite kao što su obaveze građana da učestvuju u civilnoj zaštiti. upravljanje i monitoring jedinica i sredstava za spasavanje i operacije hitnog oporavka po zahtevu komiteta. planova i mera za povećanje nivoa spremnosti • organizacija naučnih istraživanja o zaštiti od kriza u oblastima za koje su naležni. godine poslovi civilne zaštite preneti su u nadležnost uprave za unutrašnje poslove u nadležnosti uprave za poslove narodne odbrane. premeštanje građana i materijalnih dobara. proširujući joj ingerencije na «oblast» zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofama. operacije i odeljenja za javno informisanje. godine) definisane su mere za zaštitu i spasavanje. • predlaganje godišnjeg plana i budžeta da bi se omogućilo obavljanje poslova 58. a oblast civilne zaštite regulisana je Uredbom. Godine 1955. vlada je usvojila protokol za teritorijalne komande protivvazdušne odbrane i formirala Upravu za pasivnu zaštitu. • organizovanje obuke sa upravljanje krizama za zaposlene • prikupljanje informacija o nastajućim kriznim situacijama u vlastitim unutrašnjim strukturama i njihova blagovremena distribucija Savetu ministara i regionalnim i opštinskim komitetima. i mere za održavanje reda i bezbednosti.

klizište je uništilo 100 domova i manastir u selu Jovac. ne samo kod profesionalnih pripadnika organa i službi koji reaguju u ovim situacijama. u prvom redu poplavama. s obzirom na specifičan položaj Srbije koji je čini vezom između Evrope i Azije. NJegova upotrebna vrednost testirana je više puta u realnim uslovima. U istom periodu događale su se i prirodne katastrofe kao što su zemljotresi 1998 i 1999 u Mionici i Valjevu. Srbija takođe ima iskustva i sa prirodnim katastrofama. a šest godina kasnije Banja Luku. Dakle. terorizma i epidemija zaraznih bolesti. podseća nas da značajna iskustva u odgovoru na krizu već postoje. Stotine hiljada izbeglica iz drugih jugoslovenskih republika potražilo je skrovište u Srbiji što je bio ogroman pritisak na državne institucije u kratkom vremenskom periodu. Takođe. Smeštena u regionu intenzivnih političkih promena i građanskih nemira. i kasnije posebno Srbija. februara 1963 na Staroj planini pokraj Pirota. šumskim požarima i zemljotresima. a požar u fabrici guma u Rakovici 4.731 dobilo formalni izbeglički status. poplave Save.SNALAZITE SE SAMI 60. Sektor je samostalna grana unutar MUP-a. koji je bio ugrađen u sistem Opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. 59.980 raseljenih ljudi od kojih je 377. Pregled većih katastrofa sa kojima se suočavala Jugoslavija. Analiza Visokog komesara UN za izbeglice iz aprila 2001 govori o 451. dve godine kasnije je zemljotres na crnogorskom primorju izazvao masovna razaranja. Krizni menadžment u Srbiji : objasnite institucije u MUP-u i drugim vladinim i nevladinim organizacijama? U okviru Ministarstva unutrašnjih poslova je 2002 godine formiran Sektor za zaštitu i spašavanje koji je zamenio Upravu za protivpožarnu zaštitu i spašavanje. prisutne su i pretnje saobraćajnih incidenata. posle Drugog svetskog rata u SFR Jugoslaviji bio je razvijen specifičan sistem civilne zaštite. Tokom vremena njegova uloga se promenila zajedno sa okruženjem koje se . Jedno od najvećijih klizišta u novijoj srpskoj istoriji dogodilo se 26. Usled topljenja snega 240 hiljada m2 veliko klizište bilo je tako masivno da je blokiralo reku Visočicu stvarajući jezero Zavoj. Sukobi 1990-tih spadaju u najveće krize sa kojim se ikada susreo sistem civilne zaštite u Srbiji. Nasilje na Kosovu kao i NATO vazdušna intervencija koja je usledila dodatno su usložili situaciju. Rapad SFR Jugoslavije uzrokovao je najveća pomeranja stanovništva u novijoj evropskoj istoriji. već i kod stanovništva koje ih je preživelo. Zakon o odbrani iz 1994 uspostavlja Upravu za civilnu zaštitu u okviru Ministarstva odbrane SRJ koja i danas postoji u oviru Ministarstva odbrane Republike Srbije.Kao i policija. U martu 1977.prerastao je u masovnu organizaciju odgovornu za zaštitu i spašavanje građana i imovine u ratu i miru. U julu iste godine veliki zemljotres je pogodio Skoplje. Velike Morave i Zapadne Morave u julu 1999 i veliki požar u tekstilnoj industriji u Priotu. dok je iste godine incident u rudniku odneo 90 života. može se reći da je isti bio efikasan i funkcionalan. Iako je ovaj sistem bio ideološki i pod kontrolom komunističke partije. juna 1989 uzrokovao je štetu od 3 miliona dolara.

posebno kao odgovor na postepeno potiskivanje u drugi plan Uprave za CZ u okviru Ministarstva odbrane. . saglasno zakonu. praćenje nivoa vode u rekama i njegovu regulaciju pomoću sistema brana i drugih vodoprivrednih objekata. antiterorizam. Ministarstvo poljoprivrede. Tokom katastrofa aktivnosti usmerava na skloništa. postupanje u slučaju ispuštanja opasnih materija i radioaktivnih materijala i uklanjanje eksploziva. Oni specijalni štabovi su nezavisni od Uprave za CZ. Sektor za zaštitu i spašavanje specijalizovan je za spašavanja sa vodenih površina i u planinama. organizuje objekte za njihov smeštaj i snabdevanje i koordinira humanitarnu pomoć koju obezbeđuju druge agencije te da inicira međunarodne institucije da pomognu izbeglicama u Srbiji. kao proizvod situacije uzrokovane ratovima u bivšoj Jugoslaviji sa osnovnim zadatkom da registruje izbeglice.odnosi na krizni menadžment. Žandarmerija predstavlja specijalnu policijsku jedinicu koja je dodatno opremljena i obučena pa se može koristiti za talačke situacije. Sektor na lokalnom nivou obavlja i procene rizika. rizik ili opasnost koji zahtevaju evakuaciju civila i potrebu za hitnim popravkama kako bi se sprečila vanredna situacija. Radna grupa u Ministarstvu zdravlja trenutno razmatra sistem za hitan medicinski odgovor u vanrednim situacijama u okviru projketa koji finansira norveška vlada. NJegova uloga u domaćim krizama je minimalna. Ministarstvo zdravlja takođe ima Odsek za sanitarnu inspekciju koji je zadužen za kontolu hrane i vode kao deo odgovara na poplave. On ima komitete u opštinama širom zemlje i predstavlja glavnog partnera u pomoći pri većim krizama. Na lokalnom nivou pored kriznih štabova CZ u svakoj opštini. Tipična uloga policije u krizama je da obezbedi bezbednost na lokalnom nivou. opštine često stvaraju dodatne ad hoc krizne štabove u slučaju velikih katastrofa. Ima ovlašćenja da preporuči proglašavanje vanrednog stanja zbog poplave. Komesarijat za izbeglice je ustanovljen Zakonom o izbeglicama iz 1992. šumarstva i vodoprivrede zaduženo je za procenu rizika od poplava. obuku i vežbe i odgovara na pozive telefona 92 i 93. Ministarstvo zdravlja je. uključujući i odnose na nivou ministarstrava. gašenje požara. Saradnja sa policijom je dobra dok sa drugim subjektima varira. U slučaju kriza mora primiti zvanični zahtev za pomoć od predstavnika lokalne ili centralne vlasti. prenelo veliki borj ovlašćenja i odgovornosti za pripremu za krizne situacije na Nacionalni isntitut za javno zdravlje u okviru koga je formiran odsek za Bioterorizam i krizni menadžment ali još uvek nije kadrovski popunjen. mada mogu računati na saradnju i podršku u lokalu.Epidemiološki odsek prati epidemiološku situaciju u zemlji i prikuplja na svake dve nedelje podatke o akutnim infekcijama iz bolnica širom zemlje. sa izuzetkom planova za slučaj pandemije ptičijeg gripa. Čak se i članstvo može preklapati. Oslanja se na javna preduzeća kao što su vodovod i elektrodistrubucija u sprovođenju njegovih naređenja. hranu i prvu pomoć. Tokom 1990-tih policija je bila odgovornaza zvanično registrovanje izbeglica i interno raseljenih lica. prema Zakonu o lokalnoj samoupravi. narušavanje javnog reda i mira u većem obimu itsl. Policija takođe ima spasilačke jedinice koje se mogu koristiti za pomoć u slučaju krize. Cilj Crvenog krsta Srbije je da obezedi podršku civilima pogođenim krizama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->