P. 1
Mikroekonomija - Vodic Za Vjezbe 3 Izdanje

Mikroekonomija - Vodic Za Vjezbe 3 Izdanje

2.0

|Views: 2,504|Likes:
Published by Jasmina Šabanović

More info:

Published by: Jasmina Šabanović on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

Mr.

Armin Avdić

3. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

MIKROEKONOMIJA
Vodič za vježbe

Sarajevo, 2008.

Mikroekonomija

Mr. Armin Avdić

3. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

MIKROEKONOMIJA
- VODIIČ ZA VJEŽBE - VOD Č ZA VJEŽBE -

Februar 2008.
2

Mikroekonomija

Naziv djela:

MIIKROEKONOMIIJA M KROEKONOM JA
- VODIIIČ ZA VJEŽBE - VOD Č ZA VJEŽBE OD Č ZA VJEŽBE
Autor: Mr. Armin Avdić Izdavač: Ekonomski fakultet Sarajevo - Izdavačka djelatnost Fakulteta – Glavni urednik: Dekan Prof.dr. Muris Čičić Urednik: Prof.dr. Dževad Šehić Recenzent: Prof.dr. Aleksandar Kalmar Godina izdanja i štampanja: 2008. god. Tiraž: 500 primjeraka Štampa: Bemust Odgovorno lice štamparije:
3. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

3

U ovom izdanju su dodati popisi skraćenica i simbola koji se koriste za označavanje odgovarajućih ekonomskih varijabli. 08.2008.Mikroekonomija PREDGOVOR U relativno kratkom vremenu se javila potreba za doštampavanjem trećeg izmijenjenog i dopunjenog izdanja Vodiča za vježbe. Zahvaljujem se i preduzeću „General Servis“ d. godine. dr Kasimu Tatiću na nesebičnoj podršci u izradi ovog Vodiča za vježbe kao i na dobronamjernim i korisnim sugestijama.o. posebno od strane studenata s obzirom da su oni ti koji trebaju da daju svoj konačan sud o korisnosti ovog udžbenika. kao i prethodni. Sarajevo.o Sarajevo na podršci u izradi ovog izdanja Vodiča. Autor 4 . Nadam se da će ovaj materijal. i Prof. dr Aleksandru Kalmaru. Svi prijedlozi i kritike su dobrodošli. Posebnu zahvalnost dugujem svojim profesorima: Prof. biti od koristi svim studentima ekonomskih fakulteta ali i mnogim drugim kojima imaju namjeru da se upoznaju sa osnovama mikroekonomije.01.

Mikroekonomija 5 .

12. 4. 10. 12.3.3.1.1. 8. UNAKRSNA I DOHODOVNA ELASTIČNOST TRAŽNJE Cjenovna elastičnost tražnje Unakrsna elastičnost tražnje Dohodovna elastičnost tražnje Faktori koji utječu na elastičnost tražnje ELASTIČNOST PONUDE Zavisnost ponude od vremenskog perioda TEORIJE O PONAŠANJU POTROŠAČA Teorija granične korisnosti Teorija indiferencije TEORIJA PROIZVODNJE TEORIJA TROŠKOVA Tradicionalna teorija troškova Kratkoročni troškovi Dugoročni troškovi 12. 2. 3. 3. prosječne i granične veličine POTREBA I TRAŽNJA Plan potrošnje IZVOĐENJE FUNKCIJE TRAŽNJE Ukupna tržišna tražnja Zakoni tražnje Iznimke od općeg zakona tražnje CJENOVNA.4.1.1.2. 10. Savremena teorija troškova Kratkoročni troškovi Dugoročni troškovi 6 . 5.2. 9.2.2. 12.4.2.1.2. 7. 3.3. PROSJEČNA I GRANIČNA VELIČINA Temeljni stavovi o odnosima između ukupne. 2. 8.1. 4. 4. 12.2.1. 6.1.3. 1.1.Mikroekonomija 1. 4. 4. 12. 2. 8.5. 12.2.1.2.1. 7. 8. 7.1. 6. 7. 4.1. 4.2.2.3.1. ŠTA JE MIKROEKONOMIJA Predmet izučavanja Mikroekonomije MIKROEKONOMSKI MODELI I STVARNOST Mikroekonomski modeli Mikroekonomska analiza SADRŽAJ 10 12 13 13 16 17 18 19 19 20 27 27 30 30 30 35 42 43 45 47 49 50 52 53 55 55 63 64 66 72 74 83 84 86 96 107 109 107 113 114 114 116 TRŽIŠTE I DRŽAVA U MODERNOJ PRIVREDI Tržište potpune konkurencije Funkcije tržišta i države Mikroekoenomija i Makroekonomija TEMELJNI ELEMENTI PONUDE I TRAŽNJE Skala tražnje Promjena tražnje i promjena tražene količine Promjena ponude Ravnoteža ponude i tražnje Promjena ponude i tražnje i utjecaj na ravnotežnu količinu i cijenu Primjeri iz prakse UKUPNA. 8. 9. 11. 3.1. 10. 5.

3. 17. 16.2. 15. 13. 15. 15.1.2.4.1. 15. 15. 14.4. 15.1. 15.2. 15.3. 15. 16. 17.8.6. 13. 16. Primjeri i zadaci vezani za monopol OLIGOPOL I MODELI OLIGOPOLA Cournotov model Bertrandov model Edgeworthov model Model prelomljene krive tražnje (Sweezyjev model) Teorija igara Osnovni pojmovi Matrica rezultata 17.8.1.5.3.3. 15.1. 16. 15. 15.3.6. 13.1. 15.3.2.3.1. 14.4.2.2. 16.1.3.4.4. 18.6.4.8.4. TRŽIŠTE MONOPOLISTIČKE KONKURENCIJE Ravnoteža preduzeća na tržištu monopolističke konkurencije u kratkom roku Ravnoteža preduzeća na tržištu monopolističke konkurencije u dugom roku MONOPSON LITERATURA .Mikroekonomija 12.4. 19.5. 15. Mjerenje monopolske moći Diskriminacija cijena Diskriminacija cijena prvog stepena Diskriminacija cijena drugog stepena Diskriminacija cijena trećeg stepena 15. 15. 16. 15.5.8. Problemi u regulaciji monopola Privatizacija prirodnih monopola Privatizacija energetskog sektora u BiH Modeli privatizacije 15. 13. 15.8.4.4. 15. 16.1.4. 14.9.7. 15.2.4.1.2. Empirijske funkcije troškova KLASIFIKACIJA TRŽIŠNIH STANJA Stackelbergova klasifikacija Samuelsonova klasifikacija Weintraubova klasifikacija TRŽIŠTE POTPUNE KONKURENCIJE 123 125 125 126 131 131 134 135 137 140 141 143 143 145 146 147 147 148 148 149 150 151 152 153 154 155 157 158 158 158 159 161 166 170 172 172 174 176 176 177 182 183 184 185 192 7 Ravnoteža preduzeća u kratkom roku Ravnoteža preduzeća u dugom roku Ravnoteža grane na tržištu potpune konkurencije MONOPOL Ravnoteža monopola u kratkom roku Ravnoteža monopola u dugom roku Pojam i evolucija prirodnih monopola Osobine prirodnih monopola Uloga i značaj prirodnih monopola u nacionalnoj ekonomiji 15.5. 14. Regulacija monpola Historijski pregled reguliranja monopola Ciljevi regulacije monopola Metode regulacije monopola Reguliranje monopola kontrolom cijena Regulacija monopola preko graničnih troškova Regulacija monopola preko prosječnih troškova Reguliranje monopola porezima 15.2.2.1. 15.1.2. 15.

Potrošnja. 3. Stackelberg. Ravnoteža monopoliste u dugom i kratkom roku. Motivi i determinante. Barijere ulaska. 4. Pojam. Zakoni prinosa. Definicija ponude. Kupovina. Tražnja i ponuda faktora. Ravnotežna cijena i količina. motiv i elementi ravnoteže po vremenskim periodima i tržišnim strukturama. Teorija indiferencije. Proizvodne izokvante i princip supstitucije. Modeli oligopola. Učinci diskriminacije cijena. Zakoni tražnje: Cournot-Marshallov. prosječan i granični prihod. Tržišni mehanizam: osnovni ciljevi (motivi i modeli ponašanja tržišnih učesnika). Tražnja za sredstvima potrošnje i tražnja za proizvodnim dobrima. prosječnog i graničnog fizičkog proizvoda. Funkcije tržišta i potreba državne intervencije. 9. Teorija. (5 časova predavanja + 2 vježbi) Monopol. (3 časa predavanja + 1 vježbi) Ravnoteža grane i preduzeća. 8. elementi i klasifikacija tržiših struktura. Ponuda i troškovi. (5 časova predavanja + 4 vježbi) Teorija troškova. konflikti. saradnja. Ravnoteža oligopola u 8 2. Teorija tražnje. Definiranje tražnje. . vrste tražnje. Mikroekonomija i Makroekonomija. 6. Cobweb teorema. Analiza ukupnog. stvarnost i modeli. kriterij i maksimiziranje dobiti. Ponuda u trenutnom. (3 časa predavanja + 1 vježbi) Oligopol. Pojam. Proizvodne funkcije. Vrste monopola. Skale tražnje. 5. Međuzavisnost. Definicija i klasifikacija troškova. Prolagođavanje preduzeća tržišnim promjenama. definisanje oligopola. Ravnoteža grane u različitim vremenskim periodima. Pojam konkurencije i potpune konkurencije. 10. Fiksni i varijabilni faktori proizvodnje. Potrebe. Skale ponude. (4 časa predavanja + 2 vježbi) Potpuna konkurencija. Elastičnost ponude. Ravnotežni položaj potrošača. cilj. Tradicionalna teorija granične korisnosti. Determinante troškova.Mikroekonomija UNIVERZITET U SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET Naziv predmeta: MIKROEKONOMIJA Godina studija: I (Prva) Ukupan broj časova (predavanja i vježbi): 45 + 30 1. 7. Cournot. Ukupan. Uvod. (6 časova predavanja + 6 vježbi) Teorija o ponašanju potrošača. (3 časa predavanja + 0 vježbi). Determinante ponude. kratkom i dugom roku. Kombiniranje faktora proizvodnje. (3 časa predavanja + 3 vježbi) Teorija proizvodnje. Predmet i metode Mikroekonomije. Osobine monopola. Relacija kratkoročnih i dugoročnih troškova. Strateško ponašanje. Warlasov. Troškovi u kratkom i dugom roku. Ravnoteža preduzeća u različitim vremenskim periodima. Izvođenje i pomjeranje krive ponude. Diskriminacija cijena i kriteriji politike cijena. Slutsky-Hicks-Allenov. Moore-Schultzov zakon tražnje: odstupanje od zakona tražnje. (7 časova predavanja + 5 vježbi) Teorija ponude. Antimonopolski zakoni i ponašanja. Bertrand. Teorija otkrivene preferencije. Edgeworth. Ponašanje tražilaca. Osnovne komponente i instrumenti Mikroekonomije. Zakon ponude. Funkcija ponude.

Mikroekonomija različitim situacijama. Prelomljena kriva tražnje. Sporazum oligopolista i efikasnost u privredi. (3 časa predavanja + 2 vježbi) 11. Ograničena konkurencija. Tržište i teorije ograničene konkurencije. Teorija Edwarda Chamberlena i Joane Robinson. Monopolska konkurencija, diferenciranje proizvoda, publicitet. Ravnoteža preduzeća i grane. Mjerenje tržišne snage. (2 časa predavanja + 2 vježbi) Ravnoteža tržišta faktora proizvodnje. Motivi maksimiziranja dobiti i zapošljavanje faktora proizvodnje. Tražnja i ponuda faktora proizvodnje na tržištima potpune konkurencije, monopsona i oligopsona. (1 čas predavanja + 2 vježbi)

12.

LITERATURA ZA ISPIT: 1. 2. 3. Tatić, Kasim; „Tržišne strukture i ekonomska efikasnost“, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2003. godine. Tatić, Kasim; „Mikroekonomija-Dodatni materijal za ispit“, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2005. godine. Avdić, Armin; „Mikroekonomija-Vodič za vježbe“, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2008. godine.

ŠIRA LITERATURA: 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Babić, Mate: „Mikroekonomska analiza“, 4. Izdanje, Mate, Zagreb, 1997. godine. Bakalar, Jozo; „Mikroekonomija“, Mostar-Sarajevo, HKD Napredak, 1997. godine. Bakalar, Jozo; „Politika cijena“, Mostar-Sarajevo, 1997. godine. Jurin, Smiljan & Šohinger, Jasminka; „Teorija tržišta i cijena“, Globus, Zagreb, 1990. godine. Koutsoyiannis, Anita.; „Moderna mikroekonomika“, II izdanje, Mate, Zagreb, 1996. godine. Pindyck, Robert & Rubinfeld, Daniel; „Mikroekonomija“, 5. Izdanje, Mate Zagreb, 2005. Parkin, Michael; „Microeconomics“, Addison Wesley Publishing Company, 6th edition, 2005. Perlof, Jeffrey; „Microeconomics“, Addison Wesley Longman, 2nd edition, 2001. Samuelson P.; „Ekonomija“, XVII izdanje, Mate, Zagreb, 1994. godine. www.bhekonomija.com

9

Mikroekonomija

1. ŠTA JE MIKROEKONOMIJA?
Izučavanje ekonomske stvarnosti ima tradiciju od preko 200 godina. U toku ovog razdoblja ekonomija kao nauka se proširivala, dograđivala i diferencirala od drugih nauka. Postala je veoma složena. Ekonomija, kao nauka bavi se izučavanjem privrednih aktivnosti i ekonomske stvarnosti jedne države, regiona i cjelokupne svjetske ekonomije na jednoj strani, kao i pojedinim učesnicima kao što su mala i velika preduzeća, kupci, vladini uredi za regulaciju i nadzor itd., na drugoj strani. Usložnjavanjem privrednih tokova koji svakim danom postaju još kompliciraniji i isprepleteniji kompleksnija postaje i ekonomska nauka koja pokušava da postojeće aktivnosti objasni, a naredne predvidi. Ekonomsku stvarnost zbog svoje kompleksnosti izučava mnogo ekonomskih disciplina: Makroekonomija, Finansije, Menadžment, Mikroekonomija, Računovodstvo, Marketing itd. Na taj način bolje i lakše se shvaćaju pojave u okruženju, te rješavaju problemi koji nastaju na temelju ovih pojava.

Kako da ostvarimo profit?

Mikroekonomija, kao jedna od ekonomskih disciplina, proučava između ostalog: 1. ponašanje pojedinačnih privrednih subjekata, kao što su: preduzeća, potrošači, država (njene pojedine agencije i odjeli), 2. utjecaje državnih mjera na aktivnosti učesnika na tržištu, raspodjelu dobara i usluga, 3. načine klasifikacija i funkcioniranje pojedinačnih tržišta i tržišta zajedno, 4. iznalažnje optimalnih količina faktora proizvodnje u procesu proizvodnje, 5. načine primjene teoretskih modela u rješavanju konkretnih ekonomskih problema, itd. Posebna pažnja pri proučavanju ponašanja pojedinačnih učesnika na tržištu posvećuje se efikasnoj alokaciji oskudnih resursa, kao što su novac, materijal, vrijeme, prirodna bogatstva, itd. Samo jedan dio prirodnog bogatstava je obnovljiv, dok drugi nije. Stoga o prirodnom bogatstvu i njegovom korištenju svaki ekonomista treba voditi posebnu brigu. Danas je najveći problem čovječanstva kako da zadovolji svoje rastuće potrebe. Potrebe oduvijek postoje i uvijek će biti neophodni uslov ljudskog postojanja. Razvojem ljudskog društva i struktura potreba se mijenja i proširuje. Ovo je kontinuiran proces. Stoga su u temelju Mikroekonomije ljudske potrebe koje iniciraju razmišljanja o načinu njihovog zadovoljavanja. Potrebe se na tržištu manifestiraju kao tražnja, bilo pojedinaca, grupe ljudi ili tražnja od strane države. Na Mikroekonomiji je da ukaže na najefikasnije načine zadovoljenja tih potreba. Na tržištu se, s druge strane, pojavljuju preduzeća koja proizvode dobra i usluge. Preduzeća prodajom ovih proizvoda i zadovoljavanjem izraženih potreba različitih učesnika na tržištu ispunjavaju svoju svrhu - profitabilno poslovanje. Drugo područje Mikroekonomije je usmjereno na preduzeće, njegove troškove, načine proizvodnje kombiniranjem različitih faktora proizvodnje, načine formiranja cijena proizvoda, itd. Da bi ekonomski sistem mogao funkcionirati potrebno je međudjelovanje učesnika na tržištu. Ako želimo analizirati Mikroekonomiju moramo svojom analizom obuhvatiti: preduzeća, potrošače i državu). 10

Mikroekonomija Postoji mnogo definicija Mikroekonomije. U literaturi se najčešće mogu naći sljedeće definicije1: 1. 2. Mikroekonomija je grana ekonomije koja proučava odluke pojedinačnih kućanstava i preduzeća, funkcioniranje pojedinačnih tržišta i utjecaj regulacije i poreza na alokaciju rada, dobara i usluga. Mikroekonomija je analiza koja se bavi ponašanjem pojedinačnih subjekata u tržišnoj ekonomiji, takvih kao što su određivanje cijena nekog proizvoda ili ponašanje pojedinačnog potrošača ili preduzeća. Mikroekonomija je proučavanje ekonomskog ponašanja pojedinačnih jedinica odlučivanja, kao što su pojedinačni potrošači, vlasnici sredstava i preduzeća u sistemu slobodnog preduzetništva.

3.

Svaka od navedenih definicija osvjetljava Mikroekonomiju iz drugog ugla, ali sve one zajedno pokazuju čime se to bavi Mikroekonomija kao ekonomska disciplina. Možda je najbolje da to pokažemo na jednom primjeru.
Ukoliko želimo odrediti cijenu nekom proizvodu, recimo benzinu za automobil, onda moramo, između ostalog, voditi računa o sljedećim stvarima: Koliko se benzina troši na nekom području, koliko prosječan potrošač toči benzina mjesečno, koliki su porezi na benzin, kolika marža je neophodna za vlasnika benzinske pumpe da bi on imao interesa prodavati gorivo, koji kvalitet benzina se zahtijeva, kako i odakle se benzin transportuje i koliki su troškovi transporta, postoje li sezonske oscilacije, kakva tražnja se očekuje u narednom periodu i sl. Da bi se odredila krajnja cijena benzina potrebno je sagledati ponašanje i kupaca i prodavača ali i države koja nadgleda kvalitet goriva i ubire određene poreze. Svi oni zajedno predstavljaju tržišne učesnike koje proučava Mikroekonomija.

Tržište se u stvari nalazi u presjeku aktivnosti proizvođača, potrošača i države. Sva tri učesnika su neophodna kako bi tržište moglo nesmetano funkcionisati. Tržište može biti fizičko mjesto (kao što je pijaca) ili virtualno mjesto, kao što je prodaja putem Interneta (e-Buy).

Država

Tržište

Proizvođači

Kupci

Shema 1. Učesnici na tržištu

1

Bakalar, Jozo; „Mikroekonomija“, Mostar-Sarajevo, 1997. godine, str. 3.

11

Tražnja i ponašanje potrošača (teorija granične korisnosti. determinante. 8. Ponuda (determinante. 5. Prilike na ovom tržištu imaju utjecaja na gotovo sva ostala tržišta. 9. Monopson). 4. Makroekonomijom i Ekonomskim razvojem. PREDMET IZUČAVANJA MIKROEKONOMIJE Područje proučavanja Mikroekonomije je dosta široko. Stoga se preduzeća nastoje prilagoditi ovim promjenama pa povlače odgovarajuće poslovne poteze. Oligopol. Uobičajeno se u literaturi analizira između 10 i 15 poglavlja ovisno o vrsti studija i raspoloživom broju sati predviđenom za izvođenje nastave. također posmatra međudjelovanja tržišta. 12 . kako prilike na jednom tržištu utječu na prilike na drugim. Nije dovoljno znati strukturu svojih troškova već ih je potrebno uporediti sa drugim preduzećima i vidjeti da li je ona povoljnija ili nepovoljnija uodnosu na konkurentska preduzeća ili granu u prosjeku. povezanim. Mikroekonomija. Bez njega bi život jednostavno bio nemoguć. Tražnja (teorija. prije svega sa Ekonomikom preduzeća. tržištima. prognoza. Marketingom. Zamislite samo da neko od ljudi treba upravljati sa njima! U nastavku ćemo pokušati da razjasnimo ovaj tržišni mehanizam i da prikažemo na koji se način učesnici na tržištu ponašaju. 7. a koji kao odgovor povlače svoje poslovne poteze i tako redom. elastičnost i pomjeranja). 10. Teorija i analiza troškova (tradicionalna i savremena teorija. a jedan dio će sadržavati pitanja koja se mogu postaviti na osnovu izložene materije. Shodno predviđenom planu i programu Fakulteta posebna pažnja će se obratiti na sljedeće teme: 1. teorija indiferencije i teorija otkrivene preferencije). U ovom Vodiču pokušat ćemo dati što više primjera iz naših preduzeća i ukazati na probleme koje ona imaju. Privatizacija i Regulacija monopola. preduzeća. 3. koji imaju dalje utjecaja na druge tržišne učesnike.1. Liberalizacija tržišta. tj. Mikroekonomska teorija. Sa druge strane Mikroekonomija posmatra tržišne učesnika. Milioni proizvoda i usluga se razmjenjuju putem tržišta onome ko je spreman platiti najvišu cijenu. Mikroekonomija najčešće služi kao podloga za ostale discipline. analiza i modeli. Razlika između Mikroekonomije i Ekonomike preduzeća jeste što Ekonomika preduzeća analizira preduzeće kao izolovan privredni subjekt od ostatka privrede. a samim tim i njihove ravnotežne pozicije. Poremećaji sa njega se poput talasa prenose na sva ostala tržišta mijenjajući troškove poslovanja preduzeća. klasifikacije i funkcije). Tržište i država (uloga države u privredi). Mikroekonomski subjekti (domaćinstva. Tržište i cijene faktora proizvodnje. Jedan dio Vodiča će obrađivati računske primjere gdje se treba razumjeti način na koji rješavati određene probleme. elastičnost. u međudjelovanju sa drugim učesnicima na tržištu. Klasifikacija tržišta (Monopol. pa i preduzeće. država) i njihovi ciljevi.Mikroekonomija 1. 2. 11. Iz prethodnih nabrojanih tema vidljvo je da postoje određene dodirne tačke Mikroekonomije sa drugim ekonomskim disciplinama. 6. Monopolistička konkurencija. U nastavku ćemo predstaviti svjetsko tržište nafte. primjena). analiza. Teorija i analiza proizvodnje. Tržište savršene konkurencije. Stalni pokušaji preduzeće i ostalih tržišnih učesnika da se prilagode novonastalim prilikama u stvari predstavlja tržišni mehanizam. Finansijama.

Naučni metod je osnovni metod putem kojeg saznajemo ekonomske zakonitosti. Zato se vrši procjena njihovog značaja i veličine utjecaja. Zbog toga se i izgrađuju mikroekonomski modeli. 1997. 13 . godine. svi faktori često ne mogu biti uključeni u analizu. a da istovremeno nema pretrpan salon ili nema problem gdje da smjesti automobile. Zbog toga što je svaka pojava (koja se proučava) pod utjecajem različitih faktora. zatim je potrebno pratiti prodaju neko određeno vrijeme. U analizu je najčešće moguće uključiti samo one faktore koji imaju dominantan ili presudan utjecaj na datu pojavu. MIKROEKONOMSKI MODELI Model predstavlja pojednostavljenu sliku stvarnosti i ima široku primjenu u ekonomiji iz razloga što model. a on se sastoji od dvije faze: 1) opažanje i mjerenje pojava koje proučavamo i 2) razvijanje teorije na osnovu tih mjerenja i opažanja. Vratimo se prethodnom primjeru. Nakon toga trebamo sagledati koji sve faktori utječu na prodaju automobila i koliki utjecaj imaju. Posebno je važno zbog toga što vam novac koji bi ste uložili za nabavku automobila „ne leži zamrznut“ u proizvodima koje nećete prodati narednih pet-šest mjeseci. str. recimo jedan kvartal ili pola godine. Svaki mikroekonomski model dobar je u onoj mjeri u kojoj ispunjava ove dvije zadaće. Način nastanka mikroekonomskih modela dat je na narednoj slici: 2 Detaljnije vidjeti u Bakalar. 4-5.Mikroekonomija 2. MIKROEKONOMSKI MODELI I STVARNOST2 2. Jozo. Da bi nam olakšali donošenje poslovnih odluka i da bi nam omogućili profitabilnije poslovanje. Sveukupna mikroekonomska teorija je izgrađena od manjih teoretskih koncepta (mikroekonomskih modela). Zato kažemo da je model pojednostavljena slika stvarnosti. Mostar-Sarajevo. Na primjer. Svrha izgradnje ovih modela jeste analiza postojećih mikroekonomskih pojava. Na kraju formiramo zaključak da se taj automobil na datom tržištu u određenom vremenskom periodu prodaje u toj količini. Menadžment prodajnog salona može na vrijeme da od proizvođača poruči zahtijevani broj automobila. Razmislite koliko je značajno za jedan prodajni salon ako može ispravno procijeniti broj automobila koje će prodati u naredna 3 mjeseca. te predviđanje kretanja tih pojava u budućnosti. ima određenih prednosti u odnosu na druge načine.1. da bismo mogli saznati kakav trend ima prodaja automobila na tržištu potrebno je odrediti koju vrstu automobila analiziramo. „Mikroekonomija“. kao način spoznavanja.

Naredna slika prikazuje osnovne komponente mikroekonomskog modela: Endogene varijable Teorijski mikroekonomski model Pretpostavke o ponašanju Parametri Slika 2. Mostar-Sarajevo. Komponente mikroekonomskih modela Teorijski mikroekonomski model sa jedne strane ima određene osnovne pretpostavke koje mora uključiti u sebe da bi mogao biti vrednovan. b) Pretpostavke o ponašanju – način na koji se ponašaju učesnici. ustvari predstavlja rješenje ili ravnotežu tog modela. godine. „Mikroekonomija“.Mikroekonomija Naučni metod Opažanje i mjerenje Razvijanje teorije Izgradnja Mikroekonomskih modela Svrha izgradnje Analiza Predviđanje Slika 1. dok sa druge strane ima implikaciju koja. Četiri osnovne pretpostavke koje svaki mikroekonomski model mora sadržavati su:3 3 Bakalar. Jozo. 14 . str 5. 1997. c) Parametri – kvantitativno izražene karakteristike okruženja. Način nastanka mikroekonomskih modela Teorijski mikroekonomski model sastoji se iz tri elementa: a) Endogene varijable – događaji ili pojave koje se proučavaju.

koje vrste motora kupci najviše kupuju. Ako u nekom gradu postoji izražena tražnja za stanovima a da pri tome ne postoji srazmjerni porast ponude stanova na. I zadnja.Mikroekonomija 1) 2) 3) 4) pretpostavka o preferencijama učesnika. U protivnom je model besmislen. ako jedan od učesnika želi kupiti neki proizvod. ovdje ćemo samo navesti primjer kada dolazi do povećanja tražnje za nekim proizvodom na tržištu a funkcija ponude ostane nepromijenjena. Ovaj model je nastao na bazi velikog broja posmatranja šta se dešava sa cijenom proizvoda ako dolazi do pomjeranja funkcije ponude ili tražnje. Pretpostavka o ograničenosti resursa je potrebna iz razloga što niti jedan resurs u prirodi nije neograničen. sa druge strane mora postojati proizvođač koji je spreman proizvesti i ponuditi taj isti proizvod. a samim tim i analizirati jer nikada ne znate šta će takva osoba učiniti. pretpostavka o koordinaciji nam naglašava da je u jednom modelu potrebno imati koordinirane postupke učesnika. tržištu dolazi do skoka cijena. Poznato je da većina kupaca želi kupiti dizelske motore koji imaju malu potrošnju goriva. u stanogradnji. Teorijski mikroekonomski model Pretpostavka o preferencijama je neophodna kako bismo znali šta učesnici u modelu više žele. Iako će se u nastavku detaljnije analizirati kretanje i ponude i tražnje. pretpostavka o ograničenosti resursa. Svi znamo da je ponašanje neracionalne osobe vrlo teško predvidjeti. Primjer Jedan od mikroekonomskih modela jeste model ponude i tražnje. 15 . Npr. pretpostavka o racionalnom izboru učesnika i pretpostavka o koordinaciji učesnika u modelu. a nakog određenog vremena kada se poveća ponuda na tržištu dolazi do njihovog snižavanja. Ovaj slučaj je čest npr. Npr. Pretpostavka o racionalnom izboru učesnika nam daje uslov da ponašanje učesnika u modelu mora biti racionalno kako bismo mogli predvidjeti njihovo ponašanje. Racionalnost se u ovom slučaju odnosi na situaciju da će racionalan čovjek nastojati maksimizirati svoju korist od kupovine proizvoda ili minimizirati svoje izdatke za njegovu kupovinu. Naredna slika prikazuje ove pretpostavke: Preferencije Ograničenost resursa Racionalan izbor učesnika Teorijski mikroekonomski model Ravnoteža modela Koordinacija Slika 3. Tada u najvećem broju slučajeva dolazi do porasta cijene tog proizvoda što je najčešće nepovoljno za kupce. Iznenadni poremećaji na tržištu nekretnina obično dovode do porasta cijena. Ograničenost raspoloživih resursa je temeljna pretpostavka ekonomije uopšte.

država itd. Bez adekvatne primjene pri rješavanju konkretnih problema u ekonomiji. Mikroekonomija = mikroekonomska teorija + mikroekonomska analiza 16 . niti jedna teorija nema veći značaj. potrošači.). koristi te modele za rješavanje konkretnih problema sa kojim se suočavaju učesnici na tržištu (proizvođači. Matematika kao grana nauke je obezbijedila dobru podlogu za teoretsko razumijevanje pojava. Stoga će se u toku izlaganja u značajnoj mjeri koristiti matematički prikazi iz razloga što je „jezik“ matematike veoma precizan i obezbjeđuje nam tačne pokazatelje. ali i za kvantitativnu analizu realnih problema.2. odnosno predstavlja svrhu izučavanja mikroekonomske teorije. mikroekonomska teorija spušta na ravan upotrebljivosti i korisnosti. Ona predstavlja tržišnu valorizaciju teoretskih koncepta koji su izgrađeni primjenom mikroekonomskih modela. mikroekonomska analiza. MIKROEKONOMSKA ANALIZA Za razliku od mikroekonomskih modela koji predstavljaju teoretsku podlogu za rješavanje određenih ekonomskih problema. Da bi se adekvatno predstavili svi teoretski koncepti potrebno je koristiti određeni instrumentarij. Stoga se primjenom mikroekonomske analize.Mikroekonomija 2. kao primjenjeni dio Mikroekonomije. Mikroekonomija kao naučna disciplina u sebi sadrži i mikroekonomsku teoriju i mikroekonomsku analizu i za uspješno rješavanje problema potrebno je koristiti oba dijela.

Mikroekonomija 3. vremenom je utvrđeno da sâma tržišta nisu sposobna dovesti do stabilnosti privrede. Takvo tržište se naziva tržište finalnih dobara (proizvoda). Na drugoj strani neki učesnici žele nabaviti (polu)proizvode koje će iskoristiti za dalju proizvodnju drugih proizvoda i takvo tržište nazivamo tržište proizvodnih faktora. XVII izdanje. Ako neko od proizvođača očekuje da poraste cijena proizvoda kojeg on prodaje. Mate. Sa druge strane ako država nije u dovoljnoj mjeri prisutna na tržištu tada ne postoje jasna pravila ili se nedovoljno poštuju postojeća. za početak mi ćemo dati samo jednu od njih. Znači. a nekim stanovnicima nedostaje novca za osnovne životne namirnice itd. Obično se na tržištu pojavljuju proizvođači i kupci. Uloga države se najčešće ogleda u sprovođenju određenih zakona po kojima se poslovanje odvija. Samuelson. dok potrošači ne plaćaju proizvode na vrijeme. Kada govorimo o tržištu potrebno je naglasiti da postoji mogućnost da neki od učesnika na njemu žele kupiti finalne proizvode koje će oni lično potrošiti. Međutim.. a kao što je vidljivo to se ne dešava. Jedan od prvih ekonomista (Adam Smith) je tvrdio da je sâmo tržište sposobno uspostaviti pravedan i stabilan tržišni okvir u kome će se tržišne transakcije odvijati nesmetano. Da je tako već bi u Bosni i Hercegovini većina stanovnika bila zaposlena i ne bi bilo proizvoda koji se nemaju kome prodati. 35-48 5 Postoji dosta definicija tržišta. 17 . proizvođači ne vode dovoljno računa o životnoj okolini. godine. Ukoliko je država previše prisutna na tržištu tada učesnici ne mogu iskazati svu kreativnost u svom radu jer je previše pravila koja gotovo sve regulišu. mogu susresti na nekom fizičkom ili na nekom virtuelnom mjestu. sivo tržište i sl. no nekada je neophodno da se na tržištu pojavi i država kako bi uspostavila određena pravila po kojim će se razmjena odvijati. TRŽIŠTE I DRŽAVA U MODERNOJ PRIVREDI4 Tržište predstavlja mjesto na kome se susreću ponuda i tražnja proizvoda. U nastavku ćemo dati kratak prikaz uloge države na tržištu te njenih mogućih intervencija kako bi se ispravili određeni tržišni nedostaci. Tržišta putem cijena rješavaju osnovne ekonomske probleme. on će ga zadržati neko vrijeme kako bi ga prodao po višoj cijeni. Stoga je važno da država ili njene određene institucije budu prisutne na raznim tržištima kako bi tržišta dobro funkcionirala. cijene su te koje koordiniraju odluke potrošača i proizvođača na tržištu. Svi učesnici na tržištu posmatraju cijene i na bazi njih donose svoje odluke. ako kupci zaključe da da će cijena tog proizvoda porasti u narednom periodu. utaja poreza. U ekonomiji je prisutno mišljenje da u većini slučajeva i na većini tržišta postoji određena „nevidljiva ruka“ koja dovodi do povezivanja ponude i tražnje i do zadovoljavanja potreba potrošača. nastojat će što prije doći do tog proizvoda ako im je on potreban. kao što smo prethodno naglasili. Zagreb. Ekonomija. Na narednoj shemi ukratko su predstavljeni nedostaci tržišta i načini na koje država intervenira na tržištu. javljuja se nelojalna konkurencija.5 Ponuda i tražnja se. str. Sa druge strane. Tržišni mehanizam bi u potpunosti doveo do stabiliziranja privrede. 4 Detaljnije vidjeti: P. u kreiranju normi zaštite životne okoline ili u sprječavanju antimonopolskog ponašanja učesnika. 1994.

Tu postoji i veliki broj kupaca ali i veliki broj prodavača sličnih ili homogenih proizvoda. Obično je na ovim tržištima država veoma malo prisutna. To je npr. 3. zlato i sl. Taj razvoj zahtijeva značajna novčana sredstva ali je ishod razvojnog procesa često neizvijestan. ili da dopuni njihov rad tamo gdje privatni kapital nije dovoljan ili nema interes. 18 . Ako se na tržištu razmjenjuje proizvod koji je homogen (kao što su na primjer: pamuk.1. slučaj kod razvoja novih foto ćelija koje se mogu koristiti za proizvodnju energije. TRŽIŠTE POTPUNE KONKURENCIJE Na nekim tržištima pojavljuje se veliki broj učesnika i na strani ponude i na strani tražnje. nafta. kroz određene instrumente. pijaca u jednom većem gradu se može smatrati tržištem potpune konkurencije. ima za cilj da obezbijedi što više prostora kompanijama za njihovo poslovanje. O tržištu potpune konkurencije će mnogo više riječi biti u poglavlju 14. Zbog toga kompanije i banke ne žele da rizikuju novac u takve projekte sa neizvijesnim ishodom iako su potencijalne dobiti velike. Nedostaci tržišta i intervencije države na tržištu Svakako da država. U takvim slučajevima država kroz osnivanje istraživačkih instituta pomaže da se lakše obezbijede sredstva. tada takvo tržište nazivamo tržište potpune ili čiste konkurencije.) i ako učesnici mogu bez većih poteškoća ulaziti na tržište i izlaziti sa njega. Na primjer. a nakon što se ostvare značajni napretci u tehnologiji omogući kompanijama da ih koriste. dionice.Mikroekonomija Nedostaci nevidljive ruke Neefikasnost Monopol Eksternalije Javna dobra Nejednakost Neprihvatljive nejednakosti dohotka i bogastva Makroekonomski problemi Visoka inflacija Visoka nezaposlenost Spor ekonomski rast Stabilizacija pomoću politika kamatnih stopa Stimuliranje rasta Monetarna i fiskalna politika Investiranje u obrazovanje i povećanje nacionalne stope štednje Preraspodjela dohotka Progresivna poreska stopa Programi podrške dohotka Intervencija na tržištu Intervencija na tržištu Subvencije Antitrustovski zakon Zakoni protiv zagađivanja Nacionalna odbrana Intervencija države Primjeri Shema 2. a učesnici samostalno odlučuju o načinu poslovanja.

promoviranje i obezbjeđenje makroekonomskog rasta i stabilnosti privrede (u što spadaju fiskalna i monetarna politika). nacionalno tržište. Možemo govoriti i o vrstama tržišta kao što su: lokalno tržište. Makroekonomija proučava privredu u cjelini. Politika (ne)zaposlenosti na nivou cijele ekonomije. vatrogasci.Mikroekonomija 3. To su alokativna. moramo shvatiti i razumjeti mikroekonomske jer su one osnova na bazi kojih nastaju i prilike u cijeloj nacionalnoj ekonomiji.). 2. kao što su kupci. obezbjeđenje određenih dobara i usluga za koje privatni kapital nema interesa (kao što su policija. distributivna. FUNKCIJE DRŽAVE I TRŽIŠTA Država ima određene funkcije (uloge) na tržištu. transfernih plaćanja. ali i njene stabilnosti. socijalne ustanove itd. trgovina na veliko. 3. Makroekonomija ima svoja četiri osnovna područja. MIKROEKONOMIJA I MAKROEKONOMIJA Postoji razlika između Mikroekonmije kao ekonomske discipline i Makroekonomije. Dok Mikroekonomija proučava pojedinačne učesnike na tržištu. Da bismo mogli proučavati makroekonomske pojave. Kako smanjiti nezaposlenost na nivo da svi oni koji žele raditi imaju i gdje da rade. proizvođači ili država (kada ima svojstvo nekog regulatora). tržište vrijednosnih papira. Razlika se prije svega ogleda u predmetu proučavanja. 19 . kontrola o skladištenju opasnih materija. Cilj je da se formira ravnoteža uvoza i izvoza iz jedne države. trgovina na malo itd. 4. jer ni prevelik deficit ni prevelik suficit dugoročnije gledano nisu povoljni za privredu. To su aktivnosti koje su usmjerene na: promoviranje jednakosti putem progresivnih poreskih stopa.2. velika inflacija. Upravljanje uvozom i izvozom.3. 3. određenih subvencija i sl. a to su: 1. Bruto domaći proizvod (GDP) jedne države. tržište faktora proizvodnje. kako se ne bi dešavala npr. Reguliranje i kontrola određenih eksternalija na tržištu. regionalno tržište. I tržište ima svoje određene funkcije. globalno tržište tržište nafte i naftnih derivata. kao na primjer zagađenje okoline. Kako da se ukupna proizvodnja u jednoj privredi poveća. Obezbjeđenje rasta i razvoja privrede. propisivanje određene zaštitne opreme za radnike itd. vojska. informativna i razvojna funkcija. selektivna.

Za koga proizvoditi? Iako su ova pitanja naizgled jednostavna odgovori na njih nisu nimalo lagani. čak se može dobijati iz energije podvodnih valova na moru. Ona se može proizvoditi u hidroelektranama. Danas je sve proizvode „teško“ proizvesti (proizvodi zahtijevaju poštivanje velikog broj tehničkih standarda. radnih itd. vremenskih. Iako se danas pokušavaju automobili proizvoditi za poznatog kupca. definitivno je najteže „proizvesti“ platežno sposobnog kupca. veliki broj preduzeća ima ogromna skladišta gotovih proizvoda koji čekaju da se pojavi njihov kupac koji ima dovoljno novca. To je jedan od čestih načina kako da dođemo do novog proizvoda koji je do tada bio nepoznat kupcima. Danas se ogromna sredstva ulažu u pronalaske recimo nove telekomunikacijske opreme ili visokosofisticirane vojne tehnologije. 2. Navest ćemo samo proizvodnju električne energije. Čak i one koje ne možete zamisliti dok ih ne vidite. vjetroelektranama. Za svim proizvodima postoji određena tražnja i sa druge strane postoji određena ponuda tih proizvoda ili usluga. Jedni ljudi traže da kupe stanove dok ih drugi grade i prodaju. termoelektranama. U suštini cjelokupna ekonomija se zasniva na tri značajna pitanja koja svaki student ekonomije treba poznavati. 20 . sigurnosnih kriterija kod upotrebe proizvoda. tehnoloških. Na tržištima postoji doista ogroman broj različitih proizvoda koje nema ko da kupi. To su ogromne poljane gotovih automobila koji čekaju svog kupca. Šta proizvoditi? Kako proizvoditi? 3. komponente za proizvode se često proizvode na različitim kontinentima itd. Sjetite se samo lagera automobila pred nekom fabrikom. a analiza obično kreće od Biznis plana koji treba da odgovori na pitanje da li je ulaganje u tu proizvodnju isplativo i u kom vremenskom periodu. još uvijek je neophodno imati veliki broj komada na zalihi kako bi se proces proizvodnje mogao kontinuirano odvijati. Kod odabira načina proizvodnje posmatramo prvenstveno dva faktora: ekonomsku isplativost i mogućnost uspješne implementacije tehnološkog rješenja u zavisnosti od uslova pod kojim će proizvodnja biti pokrenuta.). Međutim.) Drugo teško pitanje jeste kako proizvoditi. osnovna pitanja ekonomije koja glase: 1. Kod donošenja odluke šta proizvoditi potrebno je sagledati veliki broj faktora. Menadžment svake kompanije bi bio presretan ako bi prodao sve proizvode koje proizvede u što kraćem vremenu. Tako je vrlo teško smisliti i pronaći novi proizvod koji bi mogao biti interesantan kupcima. Postoji mnogo mogućih metoda proizvodnje jednog te istog proizvoda. Treće pitanje je često najteže pitanje za ekonomiste. Donošenje odluke na koji način da proizvedemo proizvod daje smjernice za sve kasnije aktivnosti.Mikroekonomija 4. TEMELJNI ELEMENTI PONUDE I TRAŽNJE U svakodnevnom životu konstantno kupujemo ili prodajemo određene proizvode i usluge. nuklearnim i plinskim elektranama. Međutim. To su tzv. Često se preduzeća susreću sa problemom šta proizvoditi i u šta investirati svoj novac. Neki pojedinci traže računare dok ih drugi distribuiraju na određenom tržištu. a da to neko drugi nije već proizveo. koliki su rizici i koliko je resursa potrebno (novčanih. U današnjem svijetu imate gotovo svaki proizvod koji možete zamisliti.

to znači da moramo izmijeniti naš proizvod i učiniti ga što različitijim od drugih supstituta. to znači da ćemo uz kreditiranje kupaca dovesti do porasta tražnje za našim proizvodom. Obilježava se slovom d (Engl. a u izuzetnim slučajevima može i da bude rastuća. Taj podatak je važan za planiranje proizvodnje.70 KM/kom. dok je efekat supstitucije postupak zamjene skuplje robe jeftinijom od strane kupaca. Cijena tehnologije za jednu fabriku koja može da konkuriše i opstane na tržištu nije ispod 10 miliona KM. te su kupci realno siromašniji i imaju manje mogućnosti za kupovinom garaže. kada cijena jedne robe raste. odnosno zadužiti ga. Na primjer. često se u analizi ekonomskih pojava koriste i termini „Tražnja“ i „Tražena količina“. 21 . Obično je opadajuća slijeva udesno. Efekat supstitucije je prisutan kada npr. Tražnja je količina robe ili usluga koju su kupci spremni kupiti pri svim cijenama. Iako ćemo kasnije detaljnije obrađivati efekat dohotka i efekat supstitucije. Ako se pokaže da je efekat dohotka veliki. efekat dohotka postoji kada poraste cijena garaža. Tražnja se predstavlja grafički uz korištenje krivih linija ili linearnih funkcija. Tražena količina je količina robe ili usluga koju su kupci spremni kupiti pri tačno određenoj cijeni. ovdje ćemo ih ukratko samo definisati kao pojmove kako bi se lakše mogla pratiti materija. ako je efekat supstitucije veliki. kao što je to slučaj u Sarajevu. u određenom razdoblju i na određenom tržištu. Tražena količina se obično obilježava slovom Q (Engl.Mikroekonomija Danas je trend u svijetu da kada ne možete prodati proizvod zato što kupcu nedostaje sredstava pokušate mu prodati taj proizvod na kredit. Potrebno je da menadžeri poznaju koliko iznose ova dva efekta za proizvode koje oni proizvode iz razloga što na osnovu njih mogu donositi ispravne odluke. Velikim slovom (D) se obilježava granska tražnja a malim slovom (d) individualna. Efekat dohotka je pojava da sa poskupljenjem određenog proizvoda dolazi do smanjenja tražnje za tim proizvodom jer su kupci realno siromašniji. a predstavlja tabelarni prikaz odnosa cijena i količina nekog proizvoda na nekom tržištu uz sve moguće cijene za taj proizvod. demand). Za razliku od tražnje često analiziramo količinu proizvoda koji se na tržištu traži pri tačno određenoj cijeni. u određenom razdoblju i na određenom tržištu. Također. Quantity). Recimo oprema za proizvodnju i pakovanje prirodnih sokova i mineralne vode. Ona može biti individualna i ukupna ili tržišna. Na primjer. Sa druge strane. proizvođači hljeba svaki dan predviđaju kolika će biti tražnja za hljebom na području grada Sarajeva pri cijeni od 0. a koje obično imaju visoku cijenu. jednu vrstu kafe zamijenimo drugom zbog toga što je prva vrsta kafe poskupjela a cijena druge ostala nepromijenjena. Ovo je slučaj recimo kod kupovine opreme i mašina za preduzeće. U ekonomiji se često koristi termin skala tražnje.

dok postoji nekoliko determinanti tražnje koje su date u nastavku. godine na nove stanove plaća dodatnih 17% poreza. Danas većina svjetskih kompanija ima za cilj da pristupe nacionalnom tržištu Kine s obzirom da je to tržište sa gotovo 1.5 milijardi potrošača. Na primjer. Također. Danas veliki broj proizvoda trošimo skupa. 2. sačekaju sa kupovinom kako bi platiti manje. Ne možemo koristiti automobil bez goriva ili automobilskih guma. Sistem potreba je u osnovi tražnje na tržištu.Mikroekonomija Kada govorimo o tražnji za proizvodima i uslugama. Veći broj kupaca znači i veću potrošnju proizvoda i usluga. Ukus potrošača je determinanta koja se često mijenja. 5. Za ovu determinantu je vezana i unakrsna elastičnost tražnje o čemu će kasnije biti više riječi. Prosječni dohodak potrošača nam govori koliko on može maksimalno sredstava potrošiti na proizvode i usluge. s obzirom da većina porodica želi svakih pet-šest godina promijeniti namještaj u svom domu. Prosječan dohodak potrošača Broj kupaca na tržištu Sistem potreba Ukusi potrošača Buduće cijene proizvoda ili usluge Cijene dobara koja su povezana sa tim dobrom (supstituti i komplementi) Preferencije potrošača Posebni utjecaji kao što su klimatski uslovi. oni će biti u mogućnosti kupovati veću količinu nekog proizvoda. u arapskim zemljama se nude veoma začinjena hrana dok se na američkom kontinentu nudi hrana mnogo blažih okusa i mirisa. religijska uvjerenja i sl. 3. Na primjer. U mjeri u kojoj uspješno zadovoljimo te potrebe imat ćemo i uspješan biznis. Što je prosječan dohodak potrošača viši. Kada biste svakome potrošaču prodali po jedan par cipela prosječne cijene od 50 KM to bi ukupno iznosilo 75 milijardi KM. U zavisnosti od visine cijena komplemenata ili supstituta ovisi i tražnja za posmatranim proizvodom. Jedan dio sredstava potrošači štede a jedan dio troše. Broj kupaca je također važna determinanta tražnje na tržištu. ne možemo zaobići faktore-determinanate koji direktno utječu na iznos tražnje za tim proizvodima na tržištu. ako prosječna plaća u državi poraste sa 520 KM na 800 KM. u ponudi restorana. ukoliko se očekuje opadanje cijena tada kupci. 6. u proizvodnji različitih vrsta specijaliteta i sl. 22 . Ako ste planirali kupiti automobil ili stan. Potrebe potrošača predstavljaju najznačajniju determinantu tražnje za proizvođače jer oni svojim proizvodima i uslugama nastoje zadovoljiti njihove potrebe. 4. Determinanta tražene količine je cijena proizvoda. Tako je prije uvođenje poreza na dodanu vrijednost potpisan veliki broj kupoprodajnih ugovora za kupovinu stanova. što obezbjeđuje dosta prostora za biznis. s obzirom da se od 01. januara 2006. Kretanje budućih cijena je važno i za ponuđače i za potrošače. 7. porast će tražnja za namještajem. Ukusi potrošača su posebno važni za biznise koji su vezani za ponudu različitih vrsta prehrambenih proizvoda. 8. Determinante tražnje su: 1. Cijene proizvoda povezanih sa dotičnim dobrom u određenoj mjeri utječu na tražnju za tim dobrom. razna slatka jela i kafu. ako mogu. svakako ćete pratiti kakav trend imaju cijene na tržištu. kao na primjer u proizvodnji hrane i napitaka. U Bosni i Hercegovini stanovništvo veoma mnogo konzumira hljeb.

a trećima je važna potrošnja i niska cijena održavanja. Uska grla u proizvodnji 6. ukoliko želimo dobro predvidjeti tražnju za našim proizvodom ili uslugom. Neki kupci automobila preferiraju sigurnost i udobnost. benzina. 4. 23 . Na grafiku 1 je dato kretanje cijena za period 2004-2006. motornih ulja i sl. međutim. Posebni utjecaji mogu nekada biti najznačajnija determinanta tražnje. neki proizvodi imaju i mnogo veći broj tih determinanti. pred Kurban Bajram se mnogostruko poveća tražnja za stokom. 2. drugi snagu motora i izgled. Npr. Nemoguće je danas zamisliti privredne tokove i život uopšte bez tečnih goriva. Neki proizvodi se konzumiraju ili ne konzumiraju iz religijskih razloga. nafte. Paritet $ prema ostalim valutama Grafik 1.6 PRIMJER Cijena nafte na svjetskim tržištima je u protekle dvije godina premašila iznose i od 78 $ po barelu. Na bazi ovih faktora mogu se jednim dijelom predvidjeti kratkoročna kretanja cijena. Da bismo bolje pojasnili ove determinante predstavit ćemo primjer determinantni tražnje za naftom na svjetskom tržištu. Pod posebnim utjecajima možemo podrazumijevati veliki broj faktora. Barel nafte predstavlja količinu od 159 litara. No značajno je da. 1. godine. Zbog toga što troškovi energenata u značajnom obimu učestvuju u troškovima svake kompanije. Ali od čega zavisi kretanje te cijene? Da bismo odgovorili na ovo pitanje nudimo vam pregled najvažnijih faktora koji imaju utjecaj na snažan rast cijena nafte. u toku žestokih zima mnogostruko se povećava tražnja za plinom ili drugim energentima koji se koriste za grijanje. Navedene determinante su one koje se najčešće pojavljuju. Nafta sigurno predstavlja „krvotok“ jedne privrede.7 U zadnjih nekoliko mjeseci se cijena smanjila na oko 60$. 3. itd.Mikroekonomija Preferencije potrošača su također važna determinanta tražnje. Svaki poremećaj cijena nafte na svjetskom tržištu direktno se odražava na rad preduzeća i cijele privrede. moramo posmatrati što veći broj determinantni koji imaju značajan utjecaj na tražnju. marta i u toku praznika. Rastuća tražnja Nužne nove investicije Nedovoljni viškovi u ponudi Političke tenzije u zemljama proizvođačima nafte 5. Cvijeće se najviše traži 8. u nastavku ćemo dati prikaz tržišta nafte na svjetskom tržištu. Kretanje cijena nafte RASTUĆA TRAŽNJA 6 7 Grafici vezani za zadatke nisu obilježeni brojevima.

Svjetska tražnja za naftom Svjetska ponuda nafte u mil. kako se povećava broj vlasnika vozila u toj zemlji. koji troši četvrtinu svjetske naftne proizvodnje. pak. To je smanjilo rast proizvodnog kapaciteta članica OPEC-a. barela dnevno Grafik 3. što znači da su nalazišta manja. bogate novcem. pak. da uđu na tržište nafte te je kupuju procjenjujući da će se visoke cijene održati. U OPEC-u. što zahtijeva skupu opremu uz česta kašnjenja u proizvodnji. Izgledi za održivim rastom tražnje ohrabrili su. Naftne kompanije. NUŽNE NOVE INVESTICIJE Velika nalazišta nafte sve je teže pronaći i skuplje razvijati. potiče konkurenciju između Azije i SAD-a za raspoložive isporuke. a rastu i potrebe za električnom energijom. One su se fokusirale na velike projekte. a nakon dosezanja vrhunca proizvodnje brže se iscrpljuju. Kineska privredna ekspanzija potaknula je dramatičan rast potrošnje goriva. Mnogi njihovi novi poslovni poduhvati su u udaljenim područjima. Svjetska tražnja za naftom u milionima barela dnevno Grafik 2. što je pogodilo njihove dionice i potaknulo niz spajanja u sektoru. koji će im donijeti dobre profitne margine. postale su oprezne u pogledu trošenja nakon kraha cijena nafte koji se dogodio u razdoblju od 1997-98. Predviđanja o rastu ponude nafte iz zemalja koje su izvan OPEC-a. Procjenjuje se da će kineska tražnja nastaviti rasti i sljedećih godina. ograničivši raspoloživu sirovu naftu i rafinirane proizvode širom svijeta.Mikroekonomija Svjetska tražnja za naftom raste po najbržoj stopi u zadnje 24 godine. A i solidan rast američke privrede. Svjetska ponuda nafte Većina sada vidi veću vrijednost u otkupu vlastitih dionica nego ulijevanju novca u povećanje naftne ponude. 24 . Indijska potrošnja također brzo raste. neprestano je bila precjenjivana. Uvoz sirove nafte u Kinu od početka prošle godine porastao je preko 40% i ne pokazuje znakove usporavanja unatoč nastojanjima tamošnje vlade da uspori zahuktalu privredu. Većina naftnih nalazišta izvan zemalja članica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) u zreloj je fazi. te zahtijevaju skuplju tehnologiju za njihov razvoj. posebno kada se isključi bujajuća ruska proizvodnja. većina velikih članica ili ne dozvoljava strane investicije u naftni sektor ili je zakonski te investicije učinila neatraktivnima. što znači da većina već proizvodi gotovo punim kapacitetima kako bi udovoljila tražnji (vidjeti grafik na kraju). koji drži otprilike dvije trećine svjetskih zaliha nafte. velike špekulativne fondove.

koja proizvodi trećinu svjetske nafte. Trgovci strahuju da bi jedna od zaraćenih strana mogla ciljati naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji. bez Rusije. Komercijalne zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Državama smanjuju se dijelom zbog čestih prekida američke naftne proizvodnje izazvanih uraganima u Meksičkom zaljevu. posljednjih je godina puno truda uložio kako bi zaustavio rast zaliha u zemljama potrošačima. koji kontrolira oko polovine svjetskog izvoza. posebice u SAD-u. osim Saudijske Arabije. zbog velike tražnje tokom zime. POLITIČKE TENZIJE U ZEMLJAMA PROIZVOĐAČIMA NAFTE Političke tenzije na Bliskom istoku i sukobi u Iraku potkopali su povjerenje trgovaca u sigurnost isporuka iz regije. Sadašnja struktura cijena ne daje rafinerijama priliku za obnavljanje zaliha s jeftinijom sirovom naftom i proizvodima i tjera ih da kupuju u posljednji tren. Val spajanja nakon kraha cijena u razdoblju od 19981999.Mikroekonomija Rast proizvodnje nečlanica OPEC-a. 25 . Irački izvoz ponovo pogađaju sabotaže. Višak proizvodnih kapaciteta OPEC. također je srezao broj kompanija koje drže zalihe. zalihe naftne industrije koje služe kao zaštita od naglih prekida u opskrbi smanjile su se. vodećeg svjetskog izvoznika. uključujući loživo ulje. prije spomenutog kraha cijena u prosjeku je iznosio milijun barela dnevno. Smanjenje zaliha izazvalo je zabrinutosti da bi se rafinerije mogle naći u većim teškoćama u pokušaju povećanja opskrbe destiliranih goriva. To je ostavilo malo viškova kapaciteta kod drugih proizvođača. NEDOVOLJNI VIŠKOVI U PONUDI OPEC je podigao svoju proizvodnju na najvišu razinu u zadnjih 25 godina u cilju obuzdavanja cijena. najvećem proizvođaču OPEC-a. u razdobljima sezonskog slabljenja tražnje. Ubilački napadi na strane naftne radnike izazvali su strahovanja od većih napada na budno čuvana naftna postrojenja toga kraljevstva. održavajući isporuke te zemlje ispod prijeratnih razina. To je dodatno privuklo zanimanje špekulativnih fondova koji se klade da cijene mogu još rasti. Ministri za naftu članica tog naftnog kartela objavili su planove smanjenja svoje proizvodnje i prije nego su cijene počele opadati. Otada je zanemariv. Povećani troškovi pronalaska i razvoja nafte u zemljama izvan OPEC-a potaknuli su uvjerenje špekulatora da su naftna tržišta dobro dugoročno ulaganje. Napregnutost sistema globalne ponude rezultirala je većom osjetljivosti na poremećaje u opskrbi i većom vjerojatnošću od porasta cijena. Istodobno. Grafik 4.

podižući tako premiju na cijenu sirove nafte s niskim sadržajem sumpora. još su jedna točka zapaljenja. Američka tražnja za benzinom izaziva i sve veće zahtjeve za visokokvalitetnom lakom sirovom naftom s niskim udjelom sumpora. godini. Zahlađenje odnosa između Saudijske Arabije i SAD-a nakon terorističkih napada 11. septembra potaknulo je zabrinutosti da Rijad možda neće više djelovati kao jamac niskih cijena nafte kao što je bio tokom 1990-ih.Mikroekonomija Ruski naftni gigant Jukos. članici OPEC-a. ponovo je upozoravao da bi mogao biti prisiljen smanjiti proizvodnju budući da vlada zahtijeva isplatu poreznih dugova u iznosu od više milijardi dolara. koji proizvodi oko petinu ruske nafte. A pojavile su se i zabrinutosti u pogledu porasta tenzija između SAD i Irana oko inspekcije nuklearnog oružja. Tražnja za benzinom na američkom tržištu visoka je dijelom i zbog toga što na tamošnjim autocestama raste broj tipova sportskih vozila s većom potrošnjom benzina. velikom isporučiocu nafte u SAD. . To otežava transport isporuka među 26 Otkrivene rezerve nafte u 2002. primoravajući kompanije na gradnju novih skupih postrojenja i otežavajući im transport isporuka između regija. USKA GRLA U PROIZVODNJI Propisi o zaštiti okoliša podižu cijenu proizvodnje goriva. Otkrivene rezerve nafte u 2002. Naftna proizvodnja u Venezueli. Česti sukobi u Nigeriji. Tajvana i Kine povećavaju rezerve ili to uskoro planiraju započeti. Visoke cijene nafte mogle bi omogućiti Iranu bolje pozicije za pogodbu ako se to pitanje zaoštri u nadolazećim mjesecima. Pobunjenici u naftom bogatoj delti Nigera prijetili su napadima na naftna postrojenja. U SAD-u. Također je srezao izvoz nafte u Kinu. pojedine države zahtijevaju niz različitih vrsta benzina. Zabrinutosti oko sigurnosti opskrbe potaknule su mnoge zemlje da povećaju svoje strateške rezerve. Jedan dio sirove nafte proizvođača Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) je s značajnim udjelom sumpora. i dalje trpi zbog izbijanja štrajkova u naftnom sektoru i zbog poteza nacionalne vlade. Na Sjedinjene Države otpada oko 45 posto ukupne potrošnje benzina u svijetu. Kina se na tržištu natječe za takvu vrstu nafte kako bi podmirila tražnju za transportnim gorivima. smanjujući ponudu na ionako oskudnom tržištu. Ostale zemlje poput Indije. godini Rezerve koje mogu biti ekonomično iskorištene pod sadašnjim uslovima Izvor: BP Grafik 5. Južne Koreje. Sjedinjene Države nastavljaju puniti svoje strateške rezerve nafte unatoč visokim cijenama.

61 dolar za galon).25 dolara za galon). zatim Nijemci .48 eura (2. Otkrivene rezerve nafte u 2002. gdje litra košta 1. Izraženo u američkoj valuti.65 dolara). Navedeni primjer pokazuje koliko elemenata utječe na formiranje cijena nekih proizvoda i da projiciranje kretanja cijena zahtijeva poznavanje velikog broja determinanti. gdje litra vrijedi svega 0.1.22 dolara za galon (3. benzin najviše plaćaju u Britaniji. A NAJJEFTINIJI U SAUDIJSKOJ ARABIJI Benzin je najskuplji na pumpama u Francuskoj.67 eura ( 3.30 eura (6. BENZIN NAJSKUPLJI U FRANCUSKOJ.38 eura (6.svega 0.50 dolara) i Talijani . koštao 7.42 dolara) i u SAD 0. u Japanu po 0. godini. prema Reutersovoj listi.50 dolara).50 eura. u Meksiku 0.53 eura (2.50 dolara za galon). Izvor: Poslovni dnevnik 09.15 eura (0. Da li će se cijena kretati prema 80 $ po barelu ili će se smanjivati prema 30 $.92 eura (4. a najjeftiniji je u Saudijskoj Arabiji. benzin bi u Francuskoj.12 eura za litru (0.1.2006 27 .8 litara). PARITET DOLARA PREMA OSTALIM VALUTAMA Odnos deviznog kursa dolara prema drugim valutama ima utjecaja na konačnu cijenu nafte jer se nafta uglavnom plaća u američkim dolarima. a najjeftiniji je u Saudijskoj Arabiji .Mikroekonomija saveznim državama i uvoz iz inozemstva.05.35 eura (6. Poslije Francuza. Na pumpama u Rusiji litra benzina košta 0.10 eura za litru (5. a to je veoma važno za planiranje poslovanja preduzeća i razvijanje ispravnih strategija na vrijeme. Svi navedeni faktori opredjeljuju cijene nafte na svjetskom tržištu.28 dolara za galon).12 eura. Ako vrijednost dolara na deviznom tržištu opada tada i konačna cijena nafte realno posmatrano za kupce pada. Kanadi 0.28 dolara).20 dolara). godini Izvor: BP Grafik 6. Propisi o zaštiti okoliša povećali su troškove izgradnje novih rafinerija i uveliko otežali dobivanje potrebnih dozvola.71 euro (3. Otkrivene rezerve nafte u 2002. u Egiptu 0.70 dolara za galon). pokazuju podaci koje je objavila agencija Reuters. gdje litra najtraženijeg goriva košta 1. U Izraelu benzin se prodaje po cijeni od 1. Na bazi kretanja ovih determinanti možemo predvidjeti kakve će efekte oni imati na cijenu nafte.

U nastavku ćemo se vratiti na objašnjenje načina projiciranja funkcije tražnje. mi najčešće znamo samo jedan dio funkcije tražnje i to u rasponu cijena koje se formiraju na tržištu. A B C D 50 60 70 80 110 80 50 20 Cijena (P) 80 70 ● ● ● 50 50 80 ● 110 d1 Količina (Q) Grafik 7.1. SKALA TRAŽNJE Kao što smo prethodno naveli skala tražnje predstavlja tebelarni prikaz odnosa cijena i potraživanih količina proizvoda pri svim cijenama koje se uobičajeno formiraju na tržištu. i obrnuto.Mikroekonomija 4. Navedena funkcija tražnje je linearna funkcija. Promjena se na grafiku manifestuje pomjeranjem cijele funkcije tražnje. ona obično nije takva. 4. dolazi do promjene tražnje na tržištu. PROMJENA TRAŽNJE I PROMJENA TRAŽENE KOLIČINE Ukoliko se promijene ostale determinante tražnje osim cijene. osim cijene. dovede do povećanja tražnje. funkcija tražnje na grafiku se pomjera udesno. iako je ona u praksi najčešće kriva linija. Individualna tražnja Iako je na grafiku 7. Preostali dio tražnje se obično projicira sukladno dijelu koji poznajemo. Sit Cij Tra Tra Tra Gra 120 130 360 uac ena žnj žnj žnj nsk 128 318 ija a 110 a a a prv dru tre traž 95 100 245 og go ćeg nja 70 90 180 kup g kup (D) ca kup ca Granska tražnja (D) predstavlja zbir svih individualnih tražnji na nekom (d1) ca (d3) tržištu. Na bazi date tabele u nastavku je dat prikaz funkcije (d2) tražnje prvog kupca (d1) za tim proizvodom. Također. Jedan takav primjer je dat u sljedećoj tabeli.2. Ukoliko promjena neke od determinanti. predstavljena funkcija tražnje linearnog oblika. 28 .

P d1 Q Grafik 9. kada kupci goriva primijete da se na pojedinim benzinskim pumpama prodaje gorivo lošeg kvaliteta dolazi do smanjenja tražnje za gorivom na tim pumpama pri svim cijenama. Promjena tražnje Na primjer. Promjena tražene količine 29 . do dolazi do promjene ravnotežne količine. smanjenje cijene polovnih automobila uz nepromijenjene ostale determinante. tj. kao jedna od determinanti tražnje. na grafiku dolazi do pomjeranja ravnotežne tačke uz ili niz funkciju tražnje. Npr. Ako se promijeni cijena.Mikroekonomija P d2 d3 d1 Q Grafik 8. dovodi do kretanja ravnotežne tačke niz funkciju tražnje (povećanje traženog broja automobila na tržištu).

javljaju se viškovi proizvoda u obliku zaliha. potrebno je da se prilikom analiziranja uzmu u obzir istovremeno obje funkcije. Ovo je važno isključivo zbog toga što i ponuđači i potrošači nastoje da odrede cijenu na tržištu koja će biti ravnotežna. tada se pomjera cijela funkcija ponude udesno. Ovakva situacija ne odgovara preduzećima. pomjera se cijela funkcija ponude. jer na tržištu ima dovoljno proizvoda da kupci podmire svoju tražnju. neće postojati zalihe proizvoda). I obrnuto vrijedi. Ovi slučajevi su prikazani na graficima 10 i 11.3. a ravnotežna količina sa Qe. S obzirom da funkcija tražnje i funkcija ponude uzete zajedno daju mnogo prostora za analizu. a ostale determinante ostanu nepromijenjene. u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda važnu ulogu imaju klimatski uslovi. ali odgovara potrošačima. a sa druge strane na potražnoj strani neće postojati kupci koji nisu mogli nabaviti dotično dobro ili uslugu. dolazi do povećanja ponuđene količine na tržištu. RAVNOTEŽA PONUDE I TRAŽNJE Ukoliko je cijena na tržištu veća od ravnotežne. tako da se na tržištu pojavljuje velika količina proizvoda. Ravnotežna cijena se uobičajeno obilježava sa Pe. Tada se ravnotežna tačka kreće uz funkciju ponude i obrnuto. 30 . Također je potrebno naglasiti da se i ponuda i tražnja mijenjaju nezavisno jedna od druge. P P S S1 S P2 P1 · Q1 · P1 Q2 Q Q1 Q2 Q Grafik 11. koje preduzećâ ne mogu prodati. PROMJENA PONUDE Slična situacija je i kod promjene ponude i ponuđene količine. odnosno da su autonomne varijable. Na tržištu se javljaju nestašice proizvoda što dovodi kupce u nepovoljan položaj. Potrebno je naglasiti da niti funkcija tražnje niti funkcija ponude u određenom vremenskom periodu nisu statične.Mikroekonomija 4.4. nego se mijenjaju u zavisnosti od promjena determinanti koje imaju intenciju da se vremenom mijenjaju. Promjena ponuđene količine Na primjer. Promjena ponude Grafik 10. Obrnuta je situacija sa nižom cijenom od ravnotežne. 4. Sa druge strane ako se promijeni neka od ostalih determinanti ponude. Ako su klimatski uslovi za uzgoj poljoprivredne kulture povoljni. Ukoliko se promijeni cijena nekog proizvoda. Pri ravnotežnoj cijeni na strani ponude neće biti viška proizvedenih roba i usluga (tj.

i obrnuto. Ravnotežna cijena na tržištu Q Na ovaj način se formira cijena nafte na svjetskom tržištu. 31 . Ukoliko je cijena nafte na tržištu previsoka OPEC povećava ponudu i na taj način obara cijenu. P D S Suvišak PE • Nestašica QE Grafik 12. tada kupci u nastojanju da dođu do proizvoda počinju nuditi višu cijenu. potrebno je analizirati i razumjeti do čega dovode ove promjene kako bi preduzeća i pojedinci donosili ispravne odluke. je prikazano kretanje tražnje za mesom u zavisnosti od opšteg porasta dohotka stanovništva. U toku dužeg vremena dolazi do uravnoteženja cijene nafte. Naime. Kako se na tržištu zbog stalnih promjena i dešavanja koja postoje u društvu vrlo rijetko uspostavlja ravnotežna cijena i ravnotežna količina. Slična situacija je i u drugim djelatnstima. Preduzeća vrše proizvodnju. Ako potrošnja mesa ima tendenciju pada tada stanovništvo sve lošije živi. 4. Ako je cijena preniska i postoji problem nestašice proizvoda. Viša cijena dovodi do povećanja ponude na tržištu.5.Mikroekonomija Određivanje ravnotežne cijene za neki proizvod se dešava u dužem vremenskom periodu. poznato je da je jedan od dobrih pokazatelja kretanja životnog standarda kretanje potrošnje mesa na tržištu. PROMJENA PONUDE I TRAŽNJE I UTJECAJ NA RAVNOTEŽNU KOLIČINU I CIJENU (Primjeri) Promjena tražnje Promjenu ponude i tražnje srećemo na svakom tržištu. zatim plasiraju proizvode na tržište. Ukoliko se zalihe počnu gomilati tada se smanjuje ili proizvodnja ili cijena proizvoda. Na grafiku 13. odnosno na nivou PE. Rast cijene se nastavlja sve do formiranja cijene koja je je ravnotežna. Sa druge strane ako je cijena nafte na tržištu preniska tada članice OPEC-a smanjuju svoju proizvodnju i na taj način dovode do porasta cijena.

3 KM 600 KM 7 9 Q u (000) kg 460 KM Grafik 14. Na osnovu ovog primjera možemo vidjeti šta se dešava sa ravnotežnom cijenom i količinom krompira na tržištu. ali ne i do pomjeranja funkcije ponude. treba uočiti da sa povećanjem tražnje dolazi do povećanja ravnotežne količine. Smanjenje tražnje Sa druge strane. tražnja za mesom će porasti. Ako prosječna plata zaposlenog radnika u BIH poraste sa 460 KM na 600 KM.3 KM 6. KM/kg D.000 kg mesa mjesečno. pošto su meso i krompir indirektni supstituti. Zaključak: kada tražnja opada i ravnotežna količina i ravnotežna cijena opadaju.3 KM/kg.000 kg mesa.Tražnja za krompirom S-Ponuda krompira 0.4 KM 0. 32 . Zbog toga se funkcija ponude na grafiku ne mijenja. Ovo je prikazano na narednom grafiku.Tražnja za mesom S-Ponuda mesa 7. Zbog porasta dohotka stanovništva dolazi do pomjeranja funkcije tražnje udesno. KM/kg D. tada i ravnotežna količina i ravnotežna cijena rastu. dok je ravnotežna količina 6. ali će tražnja za krompirom opasti.5 KM 460 KM 4 6 Q u (000) kg 600 KM Grafik 13. Slična je situacija i kod drugih proizvoda ili usluga kao što su na primjer prevoz gradskim prevozom i putovanje vlastitim automobilom ili kupovina kvalitetnog bukovog parketa i laminata itd. Povećanje tražnje Šta se dešava sa cijenom i količinom krompira na tržištu ako tražnja za mesom na tržištu poraste? Na ovo pitanje možemo odgovoriti analizom jednog primjera. Zaključak: kada tražnja raste a ponuda ostaje nepromijenjena.5 KM/kg na tržištu se mjesečno proda 4. Nova ravnotežna cijena jeste 7.Mikroekonomija Po početnoj cijeni od 6.

Vidljivo je da će gas biti energent budućnosti jer se očekuje da tražnja za njim raste najbrže. Tako se danas npr. Miliona kom. a ponuđena količina niža od prvobitne. Grafik 15. Povećanje ponude CD-ova. Nova tehnologija vodi do veće proizvodnje pri istim cijenama što je predstavljeno na grafiku 16. 0. je predstavljena projekcija kretanja tražnje za osnovnim energentima na svjetskom nivou. Grafik 16. Stoga se treba već danas prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja voditi računa o tome koji energent će se koristiti. koja je jeftinija od postojeće. 33 . Razloga za to ima nekoliko.Mikroekonomija Na grafiku 15. ali najznačajniji su da se radi o energentu koji veoma malo zagađuje okolinu i koji se može široko koristiti i u domaćinstvu i u industriji.8 KM 0. proces bi bio obrnut. Trenutno je plinom opskrbljeno područje Sarajeva i Visokog. Projekcija tražnja za energentima na svjetskom tržištu Bosna i Hercegovina danas uvozi plin iz Rusije. Promjena ponude Kao što dolazi do promjene tražnje za nekim proizvodom isto tako dolazi i do promjene ponude proizvoda.Tražnja za CD-ovima S1-Ponuda CD-ova S2.6 KM KM/kom D. prikazuje efekat povećanja ponude. dođe do porasta troškova radne snage.2 4 Grafik 16. Pomoću grafika možemo zaključiti da: povećanje ponude uz nepromijenjenu tražnju vodi do niže ravnotežne cijene na tržištu i do veće ponuđene količine. Ravnotežna cijena bila bi viša. Za očekivati je da se u narednom periodu proširi plinska mreža na području cijele BiH i da značajan broj preduzeća koristi ovaj „čisti“ energent za svoju proizvodnju. Pretpostavimo da Maxwell ili Sony pronađu novu tehnologiju za proizvodnju CD-ova. sve više gradi plinskih elektrana iz kojih se dobija električna ili toplotna energija. Ukoliko npr. a nastoji se plin dovesti i na šire područje Zenice.Nova tehnologija 3.

Najčešće se one mijenjaju istovremeno stim što se u principu mijenjaju svaki put različito. ravnotežna količina se smanjuje. Sve ovo dovodi do toga da je potrebno u kontinuitetu preispitivati obje funkcije kako bismo imali adekvatne informacije za donošenje odluka.Mikroekonomija Istovremena promjena i ponude i tražnje Ako se i ponuda i tražnja mijenjaju istovremeno. Sa druge strane vidjeli smo da povećanje ponude smanjuje ravnotežnu cijenu i povećava ravnotežnu količinu. Uz korištenje kompjuterski kontrolisanih mašina smanjena je mogućnost greške u radu. 2. Ispitajmo šta se dešava sa ravnotežnom cijenom i ravnotežnom količinom kada se istovremeno promijene i ponuda i tražnja. analizirat ćemo kada se ponuda i tražnja kreću u suprotnim smjerovima. 34 . ne možemo uvijek procijeniti šta će se zbiti sa ravnotežnom cijenom i ravnotežnom količinom.6 KM 2 KM KM D. Grafik 17. jednaka ili manja. I obrnuto vrijedi: Kada se i ponuda i tražnja smanje. objasnit ćemo šta se dešava kada se i ponuda i tražnja mijenjaju u istom smjeru (istovremeno se pomjeraju ulijevo ili udesno). dok ravnotežna količina u svakom slučaju postaje veća. No vrlo rijetko se dešava samo promjena tražnje ili samo promjena ponude na tržištu. povećana proizvodnja u jedinici vremena i smanjeni su troškovi radne snage. a ravnotežna cijena može biti veća. Prvo.Tražnja za CD-ovima S1-Ponuda CD-ova S2. jednaka ili manja.Nova tehnologija 4 7 Miliona Kom. ravnotežna cijena može biti veća. Vidjeli smo da povećanje tražnje za CD-ovima povećava i ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu. Naredni grafik pokazuje da ako se poveća ponuda i tražnja istovremeno. Drugo. Istovremeno povećanje ponude Do povećanja ponude najčešće dovodi upotreba savremenih tehnologija i tehnoloških procesa. Posmatrat ćemo dva slučaja u kojima se ponuda i tražnja mijenjaju.

Sa druge strane ravnotežna količina koja je bila 8 miliona litara mlijeka je smanjena na 7 miliona litara.4 KM/litru.Mikroekonomija Promjena ponude i tražnje u suprotnim smjerovima Pogledajmo šta će se dogoditi kada se ponuda i tražnja na nivou grane mijenjaju u suprotnim smjerovima. a tražnja se smanjuje. Ovakva smanjenja cijena obično dovode do poremećaja u proizvodnim preduzećima i potiču ih da ili smanjuju svoju proizvodnju ili je u potpunosti obustavljaju i prelaze u neku drugu granu. kada govorimo o smanjenju cijene proizvoda na tržištu i smanjenju ponude. Ovo je dovelo da bankrotiranja velikog broja proizvođača pilećeg mesa. jednaka ili veća od početne. a ravnotežna KM/l S1 D2 količina može biti veća. Dok je cijena pilećeg mesa bila visoka i uz značajne podsticaje od strane države. to nekada dovodi do veoma teških posljedica u privredi i na to treba obratiti pažnju. D1 U tom slučaju cijena opada.6 KM po litru mlieka je smanjena na nivo 0. Stoga. kada tražnja raste a ponuda opada. S2 Isto tako. Grafik 18. Naravno. Kakve sve posljedice mogu nastati nakon smanjenja cijene nekog proizvoda na tržištu pokušat ćemo predstaviti kroz jedan primjer iz naše privrede. Pogledajmo tržište mlijeka: ponuda raste. ravnotežna cijena raste. 35 . Istovremeno povećanje ponude i smanjenje tražnje Kako je vidljivo sa grafika 18. jednaka ili manja. Smanjenje cijene na tržištu je imalo veoma loše posljedice i po preduzeća iz ove grane ali i na menadžere koji su vodili ova preduzeća. cijena je na tržištu značajno opala.6 KM 0. ravnotežna cijena sa nivoa 0. ovakva situacija nije povoljna za proizvođače mlijeka jer moraju da smanje broj grla koja drže na svojim farmama. a ravnotežna količina može biti manja. Nakon što je Vlada ukinula subvencije. Čak je i desetak vlasnika farmi oduzelo sebi život zbog nemogućnosti otplate prethodno uzetih kredita. 0.4 KM 7 8 Miliona litara. proizvodnja se razvijala i sve je veći broj farmi građen širom države.

100 $ S0 S1 170 $ D0 Q0 Q1 D1 Količina U isto vrijeme. povećanje dohodaka stanovništva. Ali povećanje tražnje je bilo mnogo manje nego povećanje ponude. a cijena je bila 1. povećao je tražnju za CDplayerima. Kada je 1983.100 $. Kako se tehnologija izrade CD-playera poboljšavala.Mikroekonomija 4. godine bila na nivou Q0. Third edition. $ 1. Addison Wesley Publishing Company. ravnotežna cijena je pala na 170 $/CD playeru. „Microeconomics“. $ 1. godine prvi puta CD player proizveden. zdravstvene zaštite i banana u određenom vremenskom periodu.6. Sa novim funkcijama ponude S1 i tražnje D1. Michael. tako da je tražnja za CD-playerima bila veoma mala. U tom periodu je bilo veoma malo pjesama koje su bile snimljene na CDove. str. 84-85. Opadanje cijena proizvoda Grafikon desno pokazuje tržište CD playera. p 8 Naredna tri primjera prevedena su iz knjige: Parkin. Prikazano je kretanje cijena CD-ova. PRIMJERI IZ PRAKSE:8 U ovom dijelu je prikazano nekoliko realnih primjera iz ekonomske stvarnosti. i sve više tvornica počelo da proizvodi CD-playere. Na grafikonu je prikazano kretanje prosječne cijene CD-playera od 1982-1994. Veliko povećanje ponude uz manje povećanje tražnje rezultira povećanjem količine CD-playera i dramatični pad cijene. Funkcija ponude se pomjerila sa S0 na S1. Ona je predstavljena krivom D0. Nuđena i tražena količina CD-playera je 1983. Funkcija ponude u to vrijeme je bila S0. 1996. smanjenje cijene CD-ova i povećan broj naslova koji su objavljeni na CD-ovima. ponuda je veoma narasla i pomjerila se sa S0 na S1.100 500 340 300 170 82 84 86 88 90 92 94 God. veoma malo proizvođača se bavilo njegovom proizvodnjom. 36 ..

Napredovanje u medicinskoj tehnologiji dovelo je do proširenja segmenta usluga i njihovog povećanja. Ona se pomjerila sa S0 na S1. u SAD-u funkcija ponude pružanja zdravstvenih usluga je bila S0. Godine 1980. drugi dio zbog dužeg života stanovništva i treći zbog novih metoda liječenja.Mikroekonomija Cjenovni skok: zdravstvena zaštita Naredni grafikon pokazuje tržište pružanja zdravstvenih usluga. Neto promjena ponude koja je rezultat ove dvije suprotne snage bilo je povećanje ponude. Kombinacija ovih utjecaja je dovela do pomjeranja funkcije tražnje sa D0 na D1. pa je došlo do pomjeranja funkcije ponude udesno. dok se ponuda povećavala za mali iznos došlo je do ekspanzije tražnje. 37 . Malo povećanje ponude i veliko povećanje tražnje dovelo je do povećanja ponuđene količine sa Q0 na Q1 i do skoka cijena sa 100 indeksnih poena na 160. S0 Index cijena S1 160 100 D1 D0 Q0 Q1 Količina U isto vrijeme. Index cijena 160 p 100 80 80 84 88 92 God. Jedan dio povećanja došao je zbog većeg dohotka. Ali veliko povećanje doktorskih plaća i troškovno eskaliranje pružanja zdravstvenih usluga je dovelo do smanjenja ponude.

Za njih je vezan i jedan paradoks. ponuda pada na krivu S0. Ukoliko su vremenski uslovi lošiji.koja je maksimalna cijena i 23 centa/funti koja je minimalna cijena.Mikroekonomija Kretanje cijena u granicama: Banane Naredni grafici predstavljaju tržište banana. Naredni grafici to pokazuju. Tržišna tražnja za bananama (kriva D) ne mijenja se mnogo tokom godine. kreće se između S0 i S1. S obzirom da su troškovi uzgoja nastali nekoliko mjeseci ranije ne može se utjecati na smanjenje troškova poslovanja ili smanjenje ponude. 38 . ponuda banana. Cijena banana varira između 32 centa po funti težine . Razlog je to što se tada značajno poveća ponuda proizvoda na tržištu i tako smanji cijena po kojoj se proizvodi prodaju. Dodatni problem je što je skladištenje ovih proizvoda skupo i otežano tako da se većina proizvoda mora ponuditi tržištu u periodu njihova zrijenja. Kada je godina povoljna za uzgoj određene kulture proizvođači obično imaju veoma slabe zarade a nekada i gubitke. Sa boljim vremenskim uslovima ponuda banana na tržištu je S1. D Centi/funti Cent/funti S0 S1 32 23 32 28 23 18 Q0 Q1 Količina 70 74 78 82 86 90 94 Na sličan način osciliraju cijene svih poljoprivrednih proizvoda. Međutim. Kao posljedica fluktuacija u ponudi. koja uglavnom zavisi od vremenskih prilika. ponuđena količina varira u rasponu od Q0 do Q1.

Menadžeri baziraju svoje poslovne odluke prvenstveno u želji da: a) maksimiziraju inpute b) maksimiziraju profite c) maksimiziraju prihode dioničara d) minimiziraju negativne eksternalije 39 . Šta od navedenog uzrokuje promjenu tražnje za automobilskim gumama: a) cijena goriva b) dohodak potrošača c) snadbijevanje gorivom d) cijena guma e) ni jedno od navedenog f) sve od navedenog 2. Usklađivanje ponude i tražnje na tržištu vrši se preko: a) troškova proizvodnje b) tehnologije c) cijena d) putem nestašica i viškova proizvoda e) razmjene informacija na berzi 4. Na kojim ključnim pretpostavkama su zasnovani ekonomski modeli: a) Koordinacija b) Broj učesnika c) Racionalan izbor d) Djelatnosti e) Ograničenost resursa i tehnologije f) Preferencije 6. U determinante ponude računara spadaju: a) ukusi b) specijalni utjecaji c) cijena datog dobra d) prosječni dohodak e) tehnologija f) broj stanovnika g) veličina tržišta 3. Osnovne komponente teorijskih modela: a) matrice b) egzogene varijable c) endogene varijable d) koeficijenti e) pretpostavke o ponašanju f) parametri g) matematičke formule 5.Mikroekonomija PITANJA ZA PONAVLJANJE 1.

. Pad cijena dobra X sličan je porastu dohotka zato što kupci sad mogu kupovati istu količinu X i još im ostane novca. Ako bi cijena X porasla. „Padne li cijena dobra X.... Definišite efekat dohotka i efekat supstitucije... (.. kupci mogu umjesto Y kupovati X. više maslaca i seli u veći stan. pa zbog toga prebacuju dio svojih kupovina sa maslaca na margarin. između svega ostalog.. Navedite osnovne učesnike na tržištu . stavite (N) ako ni jedno od to dvoje nije prisutno. 8. 17.) c) Porasla je cijena kožnih jakni pa kupci više kupuju jakne od teksasa.. Razlog zbog čega tražena količina neke robe raste kada joj cijena pada jeste: a) smanjenje cijene pomjera krivu ponude udesno b) kupci postaju bogatiji i raste njihova potrošnja proizvoda c) ponuđači su spremni ponuditi više pri nižoj cijeni d) smanjenje cijene pomjera krivu tražnje udesno.... (.. Stavite u zagradu (S) ako opis odgovara efektu supstitucije.. Najviša cijena određena ispod ravnotežne cijene može prouzrokovati: a) da tražena količina prevaziđe količinu koja bi rado bila ponuđena b) da tražena količina bude manja od količine koja bi rado bila ponuđena c) da tražena količina još uvijek odgovara količini koja bi rado bila ponuđena zbog ravnotežne jednakosti d) bez promjene na ravnotežnom tržištu jer nije obavezna e) ništa od navedenog 10. stavite (D) ako ukazuje na efekat dohotka..... Iako je cijena Y ostala nepromijenjena... a) Neka je porodica ocijenila da njezini gosti ne prave razliku između maslaca i margarina.. To je efekat (dohotka / supstitucije) i vrijedi (samo za stare / samo za nove / i za stare i za nove) kupce. Navedite razliku između tražnje i tražene količine..? 12.Mikroekonomija 7. (samo bi stari / samo bi novi / i stari bi i novi) kupci umjesto X kupovali Y zbog toga što bi dobro Y sada bilo relativno (skuplje / jeftinije).? 14.) b) Veliki porast stanarine prisilio je porodicu da se preseli u manji stan..... On bi vrijedio (samo za stare / samo za nove / i za stare i za nove) kupce.. (. Navedite razliku između ponude i ponuđene količine.“ To bi bio efekat (dohotka / supstitucije).? 11.? 13.....? 15. (. Pri takvom «porastu dohotka» kupci mogu poželjeti kupovati više dobara uključujući i dobro X... Na promjenu ponuđene količine drvene građe utječu: a) promjena proizvodne tehnologije b) promjena veličine kapaciteta preduzeća i otklanjanje uskih grla u proizvodnji c) promjena krajnje cijene drvene građe d) porast općih troškova poslovanja e) porast troškova nafte na tržištu 9...) 40 . Definišite mikroekonomiju..) Porodici je znatno porastao dohodak i zbog toga kupuje.. 16. dobro Y će sad biti relativno skuplje.

19. Vlada ukida visoku carinu na uvoz dobra X iz inostranstva Znatno je porasla cijena nekog inputa bitnog u proizvodnji X. 8.Mikroekonomija 18. Investirajte u inflaciju jer je to jedina stvar koja sigurno raste. Navedite prema Vašem mišljenju najznačajnije determinante tražnje za stanovima u Sarajevu? 22. Navedite prema Vašem mišljenju najznačajnije determinante ponude prirodnih sokova na području BiH. Pod pojmom «Modelski pristup» podrazumijevamo postupak po kojem se na temelju niza realnih činjenica konstriura model privredne situacije koja je predmet istraživanja. Biznis? Vrlo jednostavno – to je investiranje novca drugih ljudi. Ukusi potrošača sad zanemaruju dobro X u prilog nekog drugog dobra Porasla je tražnja za nekim dobrom Y. 10. Osnovni cilj poslovanja preduzeća je maksimiziranje vrijednosti preduzeća u dugom roku. Ne zagorčavaju vam život ljudi koje ste otpustili nego oni koje niste. 5. Zanimljivosti Ekonomija u narodnim izrekama 1. 7. 4. Ponuđači mogu lahko proizvoditi umjesto X. Najgori zločin prema radnim ljudima je preduzeće koje ne ostvaruje profit. Planska privreda – to je mjesto gdje je sve planirano osim privrede. Proizvodnja popunjava praznine koje je sama stvorila. mogu sjediti i satima ga gledati. opčinjen sam njime. Recesija smanjuje dohotke ljudi koji potražuju X. a) b) c) d) e) f) g) h) Porasli su troškovi proizvodnje dobra X. Razumno je očekivati da je svaki od sljedećih događaja promijenio položaj krive tražnje ili ponude. a značajno sniženje poreza nam štedi 30 pfeninga. DA NE 20. 41 . Na grafiku prikazati svaku od promjena. 9. Zbog emigracije dolazi do naglog smanjenja broja ljudi koji potražuju X. Ekonomske analize otkrivaju da je najbolje vrijeme da se nešto kupi bilo prošle godine. Biznismen je hibrid između plesača i kalkulatora. Kako to da nas neznatno povećanje poreza stoji 300 KM. 3. DA NE 21. Porasla je cijena robe koja je supstitut. 6. 2. Volim rad.

Suština posla je znati ono što drugi ne znaju. Moje je bolje nego naše. 13.Mikroekonomija 11. U ekonomiji je većina uvijek u krivu. 12. 42 .

ali kada zaposlimo sedmog radnika tada se ukupna proizvodnja smanjuje za tri tone. proizvodnji itd. ona se nekada naziva i nauka o graničnim veličinama. onda ćemo zaključiti da je najveći prosjek ostvaren angažovanjem 5 radnika. ako zaposlimo više od 6 radnika tada će se ukupna proizvodnja smanjiti. dok zapošljavanje sedmog i svakog narednog radnika dovodi do smanjenja ukupne proizvodnje. Navedene kategorije ćemo najlakše pojasniti na jednom primjeru. Možemo zaključiti da je optimalan broj zaposlenih na ovoj parceli 6 radnika. a u narednim poglavljima ćemo govoriti o troškovima. prosječnih i graničnih veličina. Međutim. u kojim količinama i u kom vremenskom razdoblju. prosječnim i graničnim veličinama. prihodima. Zbog važnosti graničnih veličina za Mikroekonomiju. Broj jedinica rada (radnika) 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Ukupni proizvod (TP) 2 0 5 14 30 48 62 66 63 Prosječni proizvod (AP) 3=2:1 0 5 7 10 12 12. Npr. koliko košta proizvodnja jednog teretnog kamiona ili broda.Mikroekonomija 5. Stoga je važno da se sa njima upoznamo u početku. mjesečnu ili dnevnu proizvodnju kako bi se mogle vršiti nabavke repromaterijala. Isto tako. Ne možemo tek tako donijeti odluku da povećavamo proizvodnju. jer će stalni obilazak velikog broja radnika jednostavno dovesti do uništenja jednog dijela sadnica maline. Naravno za potpunu analizu opravdanosti zapošljavanja radnika morali bismo uporediti plaće svakog 43 . Granični proizvod nam govori da zapošljavanje svakog od prvih šest radnika obezbjeđuje pozitivnu dodatnu proizvodnju.4 11 9 Granični proizvod (MP) 4=2i-2i-1 0 5 9 16 18 14 4 -3 Iz tabele vidimo da ako do određenog nivoa zapošljavamo dodatne radnike ukupna proizvodnja raste. Ne postoji niti jedno preduzeće koje ne treba da vodi detaljnu evidenciju o tome šta proizvodi. kvartala ili mjeseca. kako bismo ih kasnije mogli po potrebi koristiti. U zavisnosti od broja radnika. prinos u tonama malina će biti različit u zavisnosti od toga koliko radnika trenutno obrađuje ovu parcelu. Ako posmatramo prosječnu proizvodnju. moramo imati neki pokazatelj koji će nam olakšati da donesemo ispravnu odluku. UKUPNA. U ovom dijelu govorimo o ekonomskim veličinama uopšte. jer svaki dodatni radnik do tog broja dovodi do povećanja ukupne proizvodnje. energenata ili kako bi se zaposlio optimalan broj radnika. PROSJEČNA I GRANIČNA VELIČINA Za bilo koji proizvodni proces veoma je važna informacija o tome koliko smo proizveli proizvoda ove godine. Ništa manje važna nije ni informacija koliko nas košta proizvodnja dodatnog proizvoda. Za donošenje što boljih poslovnih odluka mi se često oslanjamo na analizu ukupnih. Ako posmatramo određenu parcelu zemljišta površine 2 hektara na kojoj se uzgajaju maline (ili neka druga poljoprivredna kultura) uz angažovanje različitog broja radnika. drugačije vrijednosti će imati i prosječni i granični proizvod. U nastavku ćemo dosta prostora posvetiti ukupnim. a samim time i ukupnog prinosa. za preduzeće je važno da može izračunati prosječnu.

odnosno = X n − X n −1 ∆X 5. Ukupna. S obzirom da ćemo u nastavku koristiti engleske skraćenice za pojmove ovdje je dat prikaz onih koje smo upravo predstavili te njihove definicije. 44 . 5.Mikroekonomija zaposlenog radnika za graničnim proizvodom koji on ostvari. Zagreb. 2. Prosječan proizvod (AP) dobije se kao količnik ukupnog proizvoda. Jasminka: „Teorija tržišta i cijena“. AP = TP :Vi Granični proizvod označava veličinu prirasta ukupnog proizvoda izazvanu ulaganjem dodatne jedinice varijabilnog inputa. prosječna i granična veličina uvijek su jednake za prvu jedinicu. ovu analizu ćemo za sada izostaviti. Smiljan i Šohinger. 1990. te ukupno angažovanog varijabilnog faktora. godine. 3. 9 Jurin. 20. Ukupna veličina uvijek je zbir dotadašnjih graničnih veličina. Dodatak neke fiksne vrijednosti svim vrijednostima koje poprima ukupna veličina bez utjecaja je na graničnu veličinu. 4. Opadajuća prosječna veličina implicira odnos po kojem je granična veličina manja od dotadašnje prosječne. str. PROSJEČNE I GRANIČNE VELIČINE9 1. TEMELJNI STAVOVI O ODNOSIMA IZMEĐU UKUPNE. Globus. Međutim.1. Maksimum (minimum) vrijednosti prosječne veličine implicira odnos po kojem je granična veličina jednaka prosječnoj 6. MP = ∆TP: ∆X Granični proizvod se može računati i preko formule: granični proizvod je prvi izvod funkcije ukupnog proizvoda: MP = (TP)' Tn − Tn −1 ∆TP = MP . Rastuća prosječna veličina implicira odnos po kojem je granična veličina veća od dotadašnje prosječne. Ukupni proizvod = Total Product (TP) Prosječni proizvod = Average Product (AP) Granični proizvod = Marginal Product (MP) Ukupni proizvod (TP) predstavlja količinu proizvoda ili usluga koja se dobije ulaganjem fiksnih i varijabilnih faktora u proizvodnju.

Preduzeća nastoje ostvariti što bolji prosjek u određenom periodu. Ukupan proizvod preko prosječne veličine na grafiku jeste: TP = AP • X = 0S • 0Q. tada će svaka naredna ocjena koju dobije a koja je veća od 8 dovesti do porasta prosjeka. Možda se najbolje dati odnosi mogu shvatiti na prosjeku ocjena studenata. MP S ● ● R T ● B (Optimum) MP AP 0 Q Grafik 19. minimiziran utrošak rada po jedinici proizvoda.Mikroekonomija AP. Ukoliko student ima prosjek ocjena osam. Ista stvar je i sa prosječnim i graničnim veličinama. Odnos prosječnog i graničnog fizičkog proizvoda Proizvod X Tačka B predstavlja optimalan obim proizvodnje zbog toga što je u toj tački. odnosno nastoje taj prosjek maksimizirati. a preko granične veličine je jednak površini između tačaka 0TQ. Isto tako će svaka ocjena koja je manja od prosječne ocjene dovesti do smanjenja i prosječne ocjene. sa gledišta ekonomije rada. 45 .

Mikroekonomija 6. religija i druga društvena uvjerenja. navike i običaji stanovništva. Struktura i veličina potreba zavisi od mnogo faktora. Tražnja za ovim proizvodima je više podložna oscilacijama. sigurnošću. odjećom. 3. 7. godine. pićem. 8. Stoga svaki proizvođač mora pažljivo da istražuje i tržište i kupce. dokazivanjem u društvu i sl. a kupci su osjetljiviji na promjene cijena. zdravljem i sl. dostignuti nivo razvoja. jer su potrebe po svojim osobinama promjenljive i elastične. 5. područje na kome se nalaze potrošači. Tako recimo u velikim trgovačkim centrima postoje kamere koje prate proces kupovine kupaca. Zato se organizuju razne ankete i upitnici koje dajemo potencijalnim kupcima ili građanima da ih ispune. Anonimnost potreba Generalno posmatrajući postoji određena anonimnost potreba kupaca. Zagreb. Globus. Smiljan i Šohinger. 10 Jurin. Danas svoje potrebe pojedinci najčešće zadovoljavaju u shopping centrima koji nude veliki broj proizvoda na jednom mjestu. itd. Fundamentalne (osnovne) potrebe10 Fundamentalne potrebe obuhvataju osnovne potrebe za život čovjeka. druženjem. Potrebe predstavljaju zahtjeve pojedinaca ili grupa za materijalnim dobrima i uslugama radi otklanjanja nezadovoljenosti i postizanja odgovarajućeg blagostanja. a njihov broj svakim danom postaje sve veći. stanom. 2. fiziološke potrebe potrošača. 6. 1990. str. 46 . status pojedinaca i grupe u društvu. Mi kao proizvođač ne znamo šta kupcu sve treba i zbog toga nastojimo to procijeniti i ispitati. Jasminka: „Teorija tržišta i cijena“. 4. obrazovanost stanovništva. Ostale potrebe Ostale potrebe obuhvataju potrebe za luksuznim proizvodima. POTREBE I TRAŽNJA Potrebe su izvor (ishodište) tražnje na tržištu. Tu spadaju potrebe za hranom. razvoj kulturne svijesti potrošača. a neki od njih su: 1. Ljudi imaju različite potrebe. putovanjem. Postoji problem kvantificiranja potreba. Karakteristika ovih potreba je što su stabilne čak i u dužem vremenskom periodu i što kupci nisu tako osjetljivi na porast cijena proizvoda koji zadovoljavaju te potrebe. Šta stvarno kupci žele saznajemo na tržištu. od 34-38. U nastavku ćemo dati prikaz osnovnih vrsta potreba koje srećemo na tržištu. društvene grupe i društvo u cjelini. Na bazi toga saznajemo više o stvarnim potrebama naših kupaca i nastojimo im to ponuditi u momentu kada su kupci spremni na kupovinu. Nosioci potreba mogu biti pojedinci.

Na drugoj strani imamo trajna dobra. kao npr. Tražnja za sredstvima za potrošnju Za razliku od prethodne kategorije. Prva vrsta potreba se nazivaju potencijalne potrebe. 47 . namještaj itd. televizori. automobili itd. To su proizvodi sa veoma dobrim mogućnostima i obično su multifunkcionalni. Nužna dobra zadovoljavaju fundamentalne potrebe. Na primjer krajnji proizvodi su deterdžent za suđe. ukoliko dođe do kvara. dok je tražnja za sredstvima za proizvodnju izvedena tražnja. Ovi proizvodi moraju imati zagarantovan kvalitet i obezbijeđen servis. One potrebe koje kupac ima ali ih ne može zadovoljiti zbog toga što mu to ne dozvoljava njegov dohodak i one koje može zadovoljiti i za to posjeduje dovoljno novca. Nužna. hrana mora proći stroge higijenske standarde. Svakako možemo navesti automobil Mercedes S klase kao primjer ove kategorije proizvoda. Na primjer. Za ovu tražnju je karakteristično da je cjenovno veoma osjetljiva i da postoji veliki pritisak proizvođača da cijene tih resursa budu što niže. kućanski aparati. trajna i luksuzna dobra Kada govorimo o potrebama kupaca onda ćemo se kratko osvrnuti na nužna. Izvedena tražnja se izvodi iz tražnje kupaca finalnih proizvoda i na bazi nje se vrši projekcija izvedene tražnje. Npr. Tražnja za sredstvima za proizvodnju Sredstva za proizvodnju koriste kompanije kako bi njihovim korištenjem proizvele finalne proizvode namijenjena krajnjim kupcima. a druga vrsta efektivne. To su dobra ili proizvodi koji se koriste duži niz godina. Luksuzna dobra su posebna kategorija dobara. trajna i luksuzna dobra. Za proizvođača su važnije efektivne potrebe. Luksuzni 11 Na primjer Chevrolet. nema ko popraviti. Niko ne želi imati auto koje mu. računari. Ova tražnja nije toliko osjetljiva na cijene ali značajan utjecaj na potrošnju ima reklamiranje proizvoda i sama njegova ambalaža. tražnja za sredstvima za potrošnju je vezana za krajnje kupce proizvoda. To u prethodnom slučaju gotovo da uopšte nema nikakav značaj za tražnju. Namijenjena su prvenstveno kupcima sa visokim primanjima. tek se nedavno u BiH počinju prodavati i automobili američkih proizvođača11 iz razloga što je tek uspostavljena servisna mreža. a izgradnja stambenih jedinica podrazumijeva da je komisija primila objekat kao tehnički ispravan i da je sigurna njegova upotreba.Mikroekonomija Efektivne i potencijalne potrebe Postoje dvije vrste potreba kupaca. Ona moraju imati karakteristike proizvoda koje je sigurno koristiti. Najčešće se radi o tražnji za resursima i sirovnama koje se prodaju na berzi. te mjesto na kome se proizvod nudi krajnjem kupcu. jer on u proizvodnji polazi od mogućnosti kupca da kupi proizvod kada on bude na tržištu. Autonomna i izvedena tražnja Tražnja za sredstvima za potrošnju predstavlja autonomnu tražnju. automobili.

Ima jedna izreka koja kaže: „Bogati proizvode robe i usluge a siromašni to kupuju“. 6.39% 1.26% 2. Pri procesu kupovine mi svjesno ili podsvjesno vodimo računa o nekoliko stvari: sistemu potreba.15% Kako je vidljivo iz navedenog prikaza domaćinstva u gotovo 100%-tnom iznosu sredstva troše na finalnu potrošnju.82% 1. Ako posmatramo BiH društvo onda će nam biti sasvim jasno zašto smo mi najslabije razvijena država u Evropi.95% Voda 8.36% Otplata duga 5. poznavanju svojstava određenih proizvoda. načinu isporuke.62% Odmor 6.43% 2. Svaki pojedinac i domaćinstvo.60% Školovanje djece 12. PLAN POTROŠNJE Plan potrošnje nam pomaže da se opredijelimo za kupovinu određenih proizvoda i usluga. besprijekornom radu i sl. prezentacije.16% Radovi i opravke u kući 7.25% 0. godine.58% Obdanište/čuvanje djece 4. ali i visok kvalitet.09% 3. u manjoj ili većoj mjeri. Domaćinstva to najčešće rade na mjesečnom nivou. kvalitetu. postojećim cijenama. razmatra ove faktore i pravi vlastiti plan potrošnje.56% Gas 4. a vrlo malo ili nikako ne investiraju novac u poslove koji mogu obezbijediti uvećavanje sredstava. Zbog toga je važno da poznajemo strukturu mjesečne potrošnje domaćinstava.12 Tabela 1. Kupci nisu značajnije osjetljivi na povećanje cijene ovakvih proizvoda. Posebna pažnja u ponudi ove kategorije proizvoda mora biti data izgledu proizvoda.1. 12 Istraživanje urađeno od strane UNDP 2004. U tu svrhu vam dajemo prikaz prosječne potrošnje domaćinstva u BiH.Mikroekonomija proizvodi podrazumijevaju i visoku cijenu proizvoda. nivou raspoloživog dohotka. 48 . „Sistem ranog upozoravanja“. Prosječni troškovi po određenim stavkama kućnog budžeta u odnosu na ukupne troškove za cijelu BiH Hrana (uključujući kafu i piće) Električna energija Odjeća i obuća Telefon Sredstva za ličnu higijenu Lijekovi i liječenje Cigarete/duhan Gorivo i održavanje automobila 34. našem predviđanju o budućim cijenama.38% Prevoz-autobus i tramvaj 4.39% 0.

.... Razmislite od čega zavisi tražnja za cvijećem i kada je posebno izražena. nivo postojećih cijena i pretpostavke o budućem kretanju cijena. C... ako kupac treba kupiti proizvod koji zahtijeva značajan iznos sredstava obično ga planira već početkom mjeseca i u principu ga kupuje prije ostalih proizvoda zbog toga što mu vjerovatno kasnije neće preostati dovoljno sredstava nakon što je kupio manje vrijedne proizvodi.... Stoga je važno razumjeti od čega zavisi konačan raspored proizvoda i usluga koje će kupci kupiti. ponuda turstičkih agencija se posebno pojačava neposredno prije početka sezone godišnjih odmora......... U ovom slučaju prodavači planiraju prodajne akcije početkom mjeseca. Plan potrošnje Tako na primjer.. Marketing Sistem potreba Poznavanje svojstava robe Dohodak Postojeće cijene Buduće cijene Spisak traženih roba Procjena budućih cijena Plan potrošnje Raspored novčanih iznosa na robe A... Recimo. Pet osnovnih faktora su odlučujući... poznavanje svojstava robe od strane kupca.... prodaja zimskih guma je kupcima zanimljiva prije nego što padne prvi snijeg. Također. Z Shema 3.. kada pojedinci traže zanimljive destinacije..Mikroekonomija Na narednoj shemi je dat proces određivanja strukture potrošnje kupaca. 49 ... a rjeđe pri kraju kada kupci imaju manje sredstava... nivo dohotka potrošača. kako bismo mogli ostvariti što veću prodaju naših proizvoda i što bolje zadovoljiti potrebe kupaca.... Većina kupaca i domaćinstava početkom mjeseca vrši raspored novca na određene proizvode i usluge koje namjerava kupiti u toku tog mjeseca.. posebno ako se radi o vrijednijim proizvodima koji zahtijevaju značajnija novčana sredstva.... B... a to su: sistem potreba. Neki proizvodi imaju specifično vrijeme prodaje tako da ponuđači smišljeno pojačavaju svoje marketinške aktivnosti u tim periodima.

Postoje različite metode i tehnike procjene. kao npr. što nije matematički korektno. 1997. Stoga menadžeri nastoje izvršiti procjenu matematičkog oblika funkcije tražnje. tražena količina neke robe zavisi od njene cijene. iako se često u Mikroekonomiji na X-osu smješta količina proizvoda. kao najjednostavnija funkcija tražnje. „Mikroekonomija“. Ovi softveri su obično dijelovi nekih većih softverskih paketa. Linearna funkcija ima sljedeći oblik: qx = f (Px) tj. te neke druge metode procjene.b·Px gdje je: qx. Decision Pro 3 i 4. SPSS itd. 50 . koje predstavljaju empirijski utvrđene tačke pojedinih cijena i traženih količina pri tim cijenama). kao što su statističke metode (interpolacija krive kroz dati oblak tačaka.nagib funkcije (dqx : dpx) = tg α Px.tražnja pri cijeni jednakoj nuli b. 13 Detaljnije o ovoj temi vidjeti u Bakalar. str. Odredite funkciju tražnje u matematičkom obliku? Qx Cijena Px 6 5 4 3 2 1 0 Količina qx 0 1 2 3 4 5 6 6 • α qx = 6-Px 3 • 0 3 • 6 P Matematički je ispravno da se nezavisno promjenjiva veličina stavlja na X-osu. 78.13 Danas postoje softveri koji na osnovu poznatih prethodnih podataka o cijenama i količinama procjenjuju matematički oblik funkcije tražnje. ima sljedeći oblik: qx = a . Jozo.količina tražnje za dobrom X a. Linearna funkcija tražnje. Naredni jednostavni primjeri pokazuju kako na osnovu određenih elemenata izvršiti matematičko formulisanje funkcije tražnje za nekim prizvodom ili uslugom. godine.cijena proizvoda Data je skala tražnje u narednoj tabeli. IZVOĐENJE FUNKCIJE TRAŽNJE Izražavanje funkcije tražnje za proizvodima preduzeća u matematičkom obliku ima velike potencijalne koristi za preduzeće.Mikroekonomija 7. Mostar-Sarajevo.

Zadatak: Popunite tabelu ako funkcija tražnje ima oblik: q = 16-24 • Px. kao što je predstavljeno u narednoj tabeli: Px 5 4 3 2 1 0 Ukupna tržišna tražnja za malinama q1 q2 q3 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 10 0 3 6 9 12 15 Q1+2+3 0 6 12 18 24 30 a = 30. 51 . 7. javni gradski prevoz. U tom slučaju opći oblik funkcije tražnje u odnosu na dohodak je: Qx = a · Ib gdje su a i b empirijski utvrđeni koeficijenti a I predstavlja nivo dohotka. Potrebno je da su ispunjeni uslovi da je: a>0 i b>0. tj. također se može izraziti funkciju tražnje u zavisnosti od dohotka potrošača. UKUPNA TRŽIŠNA TRAŽNJA Da bismo mogli formirati funkciju ukupne tražnje na tržištu. te funkcija ukupne tražnje ima oblik: Qx = 30 – 6p Kako se može formirati funkcija tražnje u matematičkom obliku u odnosu na cijenu proizvoda.1. itd. Ovu jednačinu je najlakše riješiti logaritmiranjem. nego dohodak potrošača. luksuzni parfemi. za neke proizvode najznačajnija determinanta nije cijena proizvoda. b = dqx :dpx = 6 : 1 = 6. potrebno je da znamo tražnju svakog od pojedinačnih učesnika. log Qx = log a + b•log I Antilogaritmiranjem dobijemo ravnotežnu količinu pri datom nivou dohotka. Naime. npr.Mikroekonomija Cijena Px 6 5 4 3 2 1 0 Količina qx 0 2 4 6 8 10 12 U prethodnoj tabeli funkcija tražnje ima sljedeći oblik: qx = 12 – 2 •Px.

Granični prihod (Engl. i ako je poznata funkcija tražnje u odnosu na dohodak Qx= 3 • I0. možemo iz ovog oblika izračunati funkciju ukupnog prihoda preduzeća i funkciju graničnog prihoda preduzeća. Uzmimo prethodno dobijenu funkciju ukupne tržišne tražnje za malinama: Qx = 30 – 6p.5 18 36 24 24 30 0 MR = ∆TR:∆Q 0 +4 +2 0 -2 -4 52 . odnosno MR = TR’ Primjer 2. Na osnovu ove funkcije napišite matematički oblik funkcije ukupnog prihoda (TR) i graničnog prihoda (MR).5 • log 800 Log Qx = 1. TR = q • p.85 Kom.5 2 1 0 Ukupan prihod i granični prihod Q = 30 – 6p TR = q • p 0 0 6 24 12 36 15 37. te predstavite funkciju ukupnog prihoda grafički. potrebno je određene tačke predstaviti u tabeli: P 5 4 3 2.Mikroekonomija Primjer 1. Marginal Revenue) dobije se izračunavanjem prvog izvoda funkcije ukupnog prihoda. TR= q • p Odnosno. q= 30 – 6p TR = q • p = (30 – 6p) • p ⇒ TR = 30p – 6p2 Iz funkcije ukupnog prihoda nalaženjem prvog izvoda dobijamo funkciju graničnog prihoda: TR’ = MR = 30 – 12p Da bi se funkcija mogla predstaviti grafički.928666 Qx = 84. Ukoliko znamo matematički oblik funkcije tražnje. gdje q predstavlja matematičku oblik funkcije tražnje. Log Qx = log 3 + 0.5. Izračunati količinu tražnje proizvoda «X» ako je dohodak 800 KM. Ukupan prihod (Total Revenue) se dobije množenjem prodate količine proizvoda i cijene po kojoj su proizvodi prodati. tj.

Jasminka. ..2. Hiks-Alenov d = f(px1. . P = f-1(d) Drugi zakon tražnje je Walrasov opći zakon tražnje.Mikroekonomija Na grafiku se vidi da preduzeće maksimalan prihod. px2. 42-48. f´(p) < 0. Na taj način je tražnja dinamizirana. Ekonomisti Hicks i Alen su zajedno formulisali treći opći zakon tražnje poznat kao Hiks-Alenov zakon tražnje. I) Vremenom je uočeno da se u osnovne determinante mora uključiti i vrijeme kao bitna odrednica tražnje. Iz ovog zakona se izvodi dohodovna elastičnost tražnje. kao što su supstituti i komplementi. Moore-Schultzov d = f(px1. Iz ovog zakona se izvodi cjenovna elastičnost tražnje. a tzv.5 5 p 7.. 1990. a predstavlja se: Warlasov d = f(px1.5 Max TR = 30p-6p2 0 2.5 KM. pxn. Moore-Schultzov zakon tražnje je uključivao pored prethodne tri kategorije i kategoriju vremena. a to je dohodak. ostvaruje pri cijeni p = 2.. . Globus. „Teorija tržišta i cijena“. I. Warlas je pored cijene kao osnovne determinante uveo i cijene drugih povezanih proizvoda sa tim proizvodom. Ovaj zakon tražnje kaže da je cijena proizvoda osnovna determinanta tražnje za tim proizvodom na tržištu. ZAKONI TRAŽNJE14 Zakoni tražnje nastoje dati odgovor na pitanje koji faktori određuju nivo tražnje svakog proizvoda prisutnog na tržištu. . . Ukupan prihod pri toj cijeni je 37. Do sada su razvijena četiri opća zakona tražnje. px2. Najstariji od njih je CournotMarshallov zakon formulisan prije više od 150 godina. Predstavlja se na sljedeći način: Cournot-Marshallov d = f(p). TR 37. px2.5 KM. pxn) Vremenom se pojavila i treća osnovna determinanta tražnje za nekim proizvodom. pxn. godine... str. t) 14 Šire vidjeti u Jurin. 53 .. . pri datoj funkciji tražnje. Smiljan i Šohinger. Zagreb. Iz njega se izvodi unakrsna elastičnost tražnje.

Razlog za to jeste što kupci očekuju dalji rast cijene m2 stana te kupuju stanove čim steknu preduslove za to. slučaj sa stanovima u Sarajevu. Ovakvi proizvodi se često nazivaju i superiorni proizvodi. Slučaj špekulacije Kupci uvijek pažljivo prate šta se dešava sa cijenama proizvoda na tržištu. Ovaj rast može biti djelimično opravdan (do 20%) uvođenjem Poreza na dodanu vrijednost. Tako na primjer neki potrošači kupuju veoma skupe parfeme ili specijalitete čija cijena je mnogostruko veća od svih troškova proizvodnje tog proizvoda. Prate njihov trend i nastoje predvidjeti buduća kretanja cijena. Kako raste dohodak potrošača ovi prizvodi se sve manje traže na tržištu. Ovakav slučaj je primijećen još prije skoro 200 godina kod siromašnih stanovnika koji veliki procenat svog dohotka izdvajaju na kupovinu hljeba. IZNIMKE OD OPĆEG ZAKONA TRAŽNJE Uočeno je da za neke proizvode ne vrijede opći zakoni tražnje. Zbog toga nekada i pored rasta cijena proizvoda kupci povećavaju svoju kupovinu. te proizvodi čija tražnja je podložna špekulacijama. Veblenov efekat Pojedini proizvodi se kupuju iz želje da se njima dokaže određeni status u društvu. Sa porastom dohotna potrošača oni ih sve više kupuju. koji loše zadovoljavaju potrebe potrošača ili koji pružaju nisku sigurnost potrošaču. Zanimljivo je da i pored rasta cijena dolazi do povećanje tražnje. a razlog je informacija da će cijene još više rasti. što je impozantna cifra. 3. Giffenova dobra. Svako povećanje cijene hljeba primorava kupca da još veći procentualni iznos svojih primanja izdvaja na njegovu kupovinu. Inferiorni proizvodi su proizvodi niskog kvaliteta. Ako se posmatra dnevna količina prodate nafte od oko 85 miliona barela. nego da ti proizvodi predstavljaju svojevrsne izuzetke. 54 .Mikroekonomija 7. Gifenov paradoks generalno možemo sresti kod inferiornih proizvoda. 1. Iako se trend rasta cijena ne može opravdati rastom troškova izgradnje novih stambenih jedinica.3. na tržištima širom svijeta se prodaje veoma veliki broj proizvoda u ogromnim količinama. od čega se dobar dio njih ne može koristiti zbog nedovoljno razvijene telekomunikacione mreže. tada se jednostavnom računicom dobija da špekulanti dnevno zarađuju oko 550 miliona $. ali ne i ostatak porasta. To su: tzv. gdje recimo veliki broj mlađih kupaca želi imati najnoviji model mobilnog telefona sa velikim brojem funkcija. Ovakvo ponašanje kupaca se može primijetiti i u BiH. Međutim. proizvodi koji se kupuju iz snobizma. cijene novih stanova su porasle preko 50% u periodu od nekoliko godina. Tako da su zarade špekulanata gotovo nezamislivi iznosi. U izvještajima koji prate svjetsko tržište nafte često se spominje podatak da na ime špekulacija trgovci ne berzi zarađuju između 10 i 12% od formirane cijene nafte. To je npr. Giffenov paradoks Pokazuje da tražnja za proizvodom raste ukoliko dolazi do povećanja cijene proizvoda na tržištu. 2.

tako da možemo dobiti funkciju graničnog prihoda: MR=40.00 + 400*0. Rezultati ankete su dati u narednoj tabeli.00 za (4). (1) definitivno ne.30 za (2).411666). (3) rado i (4) definitivno da. Postupak ćemo objasniti na jednom primjeru. Dobivene podatke smo predstavili na grafiku.30 + 100*0.71-0. Komercijalisti su sastavili odgovarajući upitnik te izvršili ostale potrebne radnje za provođenje ankete na 1000 ispitanika.08334 x Q.00 za (1).30 za (3) i 1. Uz odgovarajuće uvrštavanje imamo: P = 40. Cijene KM 1 30 25 20 15 500 350 300 150 Broj ispitanika koji je odgovorio 2 400 350 300 250 3 100 250 300 450 4 0 50 100 150 150 230 280 360 Očekivana tražnja Očekivana tražnja koja se nalazi u prvom retku šeste kolone izračunata je na sljedeći način: 500*0. svaki od ispitanika trebao je izabrati samo jedan od ponuđenih odgovora. tj. (2) možda.71 KM.00 = 150 Iznos od 15 KM dijelimo sa očekivanu tražnjom od 360. Anketa kao sredstvo za istraživanje ekonomskih pojava se često koristi u ekonomiji. 0. i dobit ćemo koeficijent nagiba funkcije tražnje (0. PRIMJER Jedno preduzeće proizvodi kožne novčanike.Mikroekonomija Funkciju tražnje možemo izvesti i na praktičniji način-iz ankete.30 + 0*1. p 40 30 20 10 Q d d 100 200 MR 300 400 55 . Na pitanje da li ćete kupiti novčanik. koeficijent b u formuli p = a – bQ.71-0. Pošto ne možemo iz ankete dobiti presjek funkcije tražnje sa Y-osom tada ćemo na grafiku produžiti dobivenu tražnju sve do vertikalne ose. Iz grafičkog prikaza proizlazi da će očekivana količina tražnje biti jednaka nuli kad bi njegova cijena iznosila oko 40.04167 x Q Znamo da funkcija graničnog prihoda ima dvostruko veći nagib. Oni su zatim definirali vjerovatnoću kupovine za svaki odgovor: 0. 0.

Kretanje koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje možemo prikazati i na sljedeći način: dQ q >0 ∞ > Ed = dp p U zavisnosti od koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje možemo govoriti o savršeno elastičnoj. tj. 8. Obično se u formulu ispred razlomka dodaje minus kako bi pokazao obrnuto kretanje veličina. Koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje računamo preko formule dQ Q Ed = − dp p Ili ako računamo preko procentualnih promjena: Ed = % _ promjene _ q x < 1. manji ili veći od jedan. 56 .1. Pokazuje koliki utjecaj ima jedna varijabla na neku drugu. % _ promjene _ p x > Koeficijent može biti jednak. U nastavku predstavljamo svaku od ovih elastičnosti. dohodovne i unakrsne elastičnosti tražnje ili ponude. relativno elastičnoj i relativno neelastičnoj tražnji. u zavisnosti od toga o kojem proizvodu je riječ. CJENOVNA. Najčešće se koristi kod cjenovne. može imati apsolutnu vrijednost između +∞ i 0. To je neki broj koji izražavamo u procentu ili u apsulutnim iznosima. CJENOVNA ELASTIČNOST TRAŽNJE Cjenovna elastičnost tražnje pokazuje intenzitet reagiranja obima tražnje za nekom robom zbog promjene cijene te robe. UNAKRSNA I DOHODOVNA ELASTIČNOST TRAŽNJE Koeficijent elastičnosti je kategorija koji se dosta često koristi u ekonomiji. savršeno neelastičnoj. Njegovo korištenje nam često pomaže u određivanju veličine tražnje i računanju njene promjene u ovisnosti od promjene determinanti.Mikroekonomija 8. tj. odnosno količine i cijene proizvoda.

To mogu biti npr. u rezervaciji karata postoji mogućnost da kupite kartu u zadnji momenat prije polijetanja aviona. Isto tako. Na taj način kupci mogu da sporije odustaju od potrošnje ako cijena proizvoda poraste. p2 p1 d 0 Qe Grafik 21. a onda to proizvođači znatno skuplje naplaćuju. p Kod ovakvih roba ma kako malo podigli cijenu proizvoda ili robe na berzi. Vozačka dozvola itd. Kao primjer se može uzeti tražnja za pšenicom na berzi. kupci u potpunosti odustaju od njihove kupovine. mjesec dana ranije. Pšenicu nudi veliki broj malih proizvođača. kao krajnji slučaj. ukoliko spustimo cijenu robe u odnosu na tržišnu cijenu. Savršeno neelastična tražnja Q Također. Isto tako. Savršeno elastična tražnja je 0. I proizvodi za kojima je tražnja savršeno neelastična su vrlo rijetki. imamo savršeno neelastičnu funkciju tražnje. U tom 0 Q slučaju koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje Grafik 20. Zašto? Zbog toga što bilo koje povećanje cijene proizvoda ili usluge neće uopšte dovesti do smanjenja tražene količine na tržištu. lijek protiv smrtonosne bolesti. Funkcija savršeno eleastične tražnje je predstavljena na grafiku 20. kao primjer mogu poslužiti vrijednosni papiri sa kojima se trguje na berzi. možemo procijeniti kakva je funkcija tražnje (elastična ili neelastična). lični dokumenti (Lična karta. proizvodi čija potrošnja je p Ed= 0 neophodna za život (kao što je minimalna količina vode ili soli) itd. Stoga možemo reći da menadžeri kompanija stalno trebaju razmatrati nove načine kako da učine funkciju tražnje za svojim proizvodima što neelastičnijima. Iako veoma malo proizvoda ima funkciju tražnje savršeno neelastičnom ono što je važno za ekonomiste jeste kako da učine funkciju tražnje što neelastičnijom. U zavisnosti od nagiba funkcije tražnje.). ali se ta karta prodaje po višoj cijeni nego npr. Tako na primjer kompanije koje isporučuju baznu telekomunikacijsku opremu osnovne pakete opreme isporučuju po dosta povoljnim uslovima. Ovo je situacija kojoj teže sva preduzeća. No kada želite da proširite vaš kapacitet onda ste ovisni o proizvođaču koji vam je isporučio recimo bazne centrale. makar i za nekoliko procenata. Prikaz tražnje kod d koje je koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje jednak nuli je dat na grafiku 21. 57 . možemo prodati d d Ed= ∞ pe svu robu ili vrijednosne papire koje posjedujemo.Mikroekonomija Proizvodi za kojima je tražnja savršeno elastična su vrlo rijetki. Sa druge strane. Pasoš.

58 .kao na grafiku 23. Računanje koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje ● M Q Grafik 25. Nagib funkcije u bilo kojoj tački linearne funkcije je isti. što je prikazano na grafiku 24. Elastična funkcija tražnje Q 0 b) Grafik 23. jer je poznato svega nekoliko empirijskih situacija odnosa cijene i količine. dok je na monopolskom tržištu tražnja neelastičnija. na tržištu monopolističke konkurencije tražnja je elastičnija što je prikazano na grafiku 22. na primjer. Računanje koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje na krivolinijskoj funkciji tražnje S obzirom da je u praksi teško precizno odrediti funkciju tražnje.Mikroekonomija Elastičnost funkcije tražnje različita je na pojedinim tržišnim stanjima i za pojedinim proizvodima. p p d Ed>1 N d ● Ed = TM TN Ed=1 T Ed<1 ● d d Q Grafik 24. Neelastična funkcija tražnje Q Često se elastičnost zamjenjuje sa nagibom funkcije. pojavio se i problem određivanja koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje. što je pogrešno. Tako. p Elastična tražnja d p d Neelastična tražnja d d 0 a) Grafik 22. dok elastičnost nije (ona može imati različite vrijednosti).

p1 + p 2 2 P2 ●B Q1 q1 + q 2 2 Q2 Q Grafik 26. Rješenje: P1 = 90 a Q1 = 240 p2 = 110 Q2 = 160 ∆q q1 + q2 2 Ed = ∆p p1 + p2 2 Q = (Q1+Q2):2 = 200 P = (P1+P2):2 = 100 ∆Q = Q2-Q1 = 160 . Zbog toga se uzima aritmetička sredina cijena i količina. P1 A ∆q q1 + q2 2 Ed = ∆p p1 + p2 2 ● ● gdje je: ∆q promjena količine. U mjesecu aprilu je prodato 160 telefona. jer rezultati nisu isti. Ukoliko se promijeni cijena sa p1 na p2. Ovaj koeficijent pokazuje da ako cijenu povećamo za 1%. tražena količina na tržištu opada za 2%. ∆p promjena cijene. koristi se tzv.240 = -80 ∆P = P2 .P1 = 110 . Po toj cijeni na području Sarajeva u toku mjeseca marta preduzeće je prodalo 240 telefona. ali ne znamo koju početnu cijenu i količinu uzeti. Između ove dvije tačke moguće je povući veliki broj krivih tražnje. a q1 i q2 količine pri cijenama p1 i p2. a ne možemo utvrditi koja ima prednost. 59 . Stoga se pretpostavlja da je to pravac između ovih tačaka.Mikroekonomija Da bi ovaj problem bio rješiv i kada je poznato svega nekoliko tačaka. a sa sigurnošću mi ne možemo utvrditi koja je adekvatna. lučna elastičnost tražnje. Lučna elastičnost tražnje Primjer: Preduzeće za proizvodnju telefona je za model s-23 formiralo cijenu od 90 KM/telefonu. tražena količina poraste sa q1 na q2. a ne cijela funkcija tražnje. Najčešće je u preduzeću prisutna situacija da znamo iz iskustva samo dvije tačke (situacije) neke cijene i tražene količine. Mi znamo promjenu cijene i promjenu količine. Ona se računa po formuli: Da bismo lakše razmjeli lučnu elastičnost tražnje predstavit ćemo je na grafiku. Neka su to tačke A i B na grafiku. Izračunati cjenovnu elastičnost tražnje za telefonima s-23. Menadžment preduzeća je odlučio da zbog velike tražnje podigne cijenu na 110 KM/telefonu.90 = 20 Nakon uvrštavanja u formulu dobijemo koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje od –2.

Konst. 15 Parkin. Zbog toga u SAD-u kupci gotovo trostruko manje smanjuju kupovinu hrane kada joj cijena poraste u odnosu na npr. Tanzaniju. TR = p · q Ed >1 =1 <1 Cijena Raste Opada Raste Opada Raste Opada TR Opada Raste Konst. „Microeconomics“. prikazano je kretanje ukupnog prihoda preduzeća u zavisnosti od visine koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje. Str. zbog toga što se u većem procentu povećava broj novih kupaca nego što se smanjuje cijena proizvoda. Zbog toga tražnja za hranom postaje neelastičnija. 109. ● 0 Ed < 1 Q Grafik 27. Ukupan prihod u preduzeću dobije se množenjem prodate količine i cijene po kojoj se proizvod prodaje. funkcija tražnje horizontalna linija TR. U zavisnosti od veličine koeficijenta mi trebamo voditi politiku i drugačiju politiku cijena na tržištu.15 Na grafiku se vidi da što dohodak stanovništva više raste.Mikroekonomija Veličina koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje može nam pomoći u određivanju količine pri kojoj maksimiziramo ukupan prihod preduzeća. Addison Wesley Publishing Company. Naredna tabela nam pokazuje šta se dešava sa ukupnim prihodom preduzeća kada povećavamo ili smanjujemo cijenu proizvoda u zavisnosti od veličine koeficijenta. Veza koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje i ukupnog prihoda preduzeća Na grafiku 28. vidimo procenat potrošnje dohotka na hranu u različitim zemljama i koeficijente cjenovne elastičnosti tražnje. Michael. Ovo je naravno slučaj kada je funkcija tražnje opadajuća slijeva udesno. kod monopola). Na njemu se vidi da preduzeće maksimizira ukupan prihod tamo gdje je Ed = 1. Third edition. Raste Opada MR <0 >0 =0 =0 >0 <0 Na grafiku 27. stanovnici troše sve manji procenat svog dohotka na kupovinu hrane. U slučaju kada je TR = max. 60 . kao što je slučaj npr. Tada ne Ed = 1 ● postoji ova relacija. U slučaju da preduzeće ima koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje veći od jedan povećat će ukupan prihod ukoliko snizi cijenu na tržištu. a preko ukupnog prihoda i ukupan profit. 1996. p (odnosno kada je tražnja savršeno elastična) tada je ukupan prihod konstantno rastući pravac povučen Ed > 1 iz koordinatnog početka.

38.6 60 0. 61 . U zavisnosti od vremenskog perioda i funkcija tražnje ima različitu elastičnost. Veza procentualne potrošnje dohotka stanovništva na hranu i koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje.Mikroekonomija P r o c e n a t p o t r o š n je d o h o t k a n a h r a n u S A D K anada E n g le s k a N je m a č k a F ra n c u s k a Japan Iz r a e l G rč k a K o re a In d i j a T a n z a n ija 0 12 14 15 15 17 19 22 31 40 56 62 0. vidljivo je da domaćinstva u BiH troše 34. dok u dužem vremenskom razdoblju ona postaje elastičnija.35 i 0. što nas svrstava na poziciju nešto ispod Grčke.2 20 % Koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje 0. Shodno prethodnom grafiku možemo pretpostaviti da se koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje za hranom u BiH kreće između 0. U nekom kraćem vremenskom periodu funkcija ima manju elastičnost.4 40 0.60% svog mjesečnog dohotka na hranu.8 80 Grafik 28. koja je data na strani 47. Iz tabele broj 1.

odnosno proizvođači će nuditi više od količine koju žele kupci da kupe. tada je d= 5. Površina trougla je jednaka (2.600 p= 500. Ukupan potrošačev višak na grafiku predstavljen je površinom trougla (dio grafika koji je osjenčen u plavu boju). Ravnotežna količina će biti različita od one količine koju je odredilo tržište. d) Ukoliko je minimalna cijena iznad one koju je odredilo tržište.800 Q b) Ravnotežnu cijenu ćemo izračunati kada izjednačimo ponudu i tražnju. ako je: p= 0. Kupci će pri ovoj cijeni kupovati manje pa će se pojaviti problem zaliha. Date su funkcije ponude i tražnje d= 5. Ovo je čest slučaj kod poljoprivrednih proizvoda na tržištu. tada je s = -120.800. pa oni mogu tražiti od države da ukine minimalne cijene. izračunati i na grafiku osjenčiti veličinu potrošačevog viška. tada je d = 400 s = 4p-120.248 kom x (967 – 592 KM/kom)):2 = 843. 5.248 3. tada je d = 4.000 5.000 KM.800 – 6p = 4p – 120 p = 592 q = 2.800 p= 900. tada je d = 2.800 – 6p i s= 4p – 120.800 – 6p. tada je s= 2. a) b) c) d) nacrtati grafike ponude i tražnje. šta će se desiti na tržištu ukoliko država odredi minimalnu cijenu ovog proizvoda na 600 KM (pojasniti)? Rješenje: a) d = 5. Blokiranje tržišnog mehanizma dovodi u nepovoljnu situaciju proizvođače. tada će biti određeni efekat i na ravnotežnu količinu. tada je s = 0 p= 500.880 p= 900.000 2.480 p 967 900 800 600 592 500 Suvišak s 200 d 30 0 1. ako je: p= 0. p= 0. 62 . Sa druge strane proizvođačev višak predstavlja razliku između cijene proizvoda i graničnih troškova proizvodnje predstavljenih krivom ponude na grafiku (žuta površina). izračunati ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu. ili da država otkupi višak proizvoda.248 c) Potrošačev višak predstavlja razliku između vrijednosti nekog dobra kojeg dobija potrošač konzumiranjem tog dobra i njegove cijene na tržištu. p= 200. odnosno: d=s. tada je s = 3.Mikroekonomija Zadatak 1.

Kratkoročna kriva tražnje 63 . Dalje. na oba grafika funkcija ponude S0 siječe funkciju tražnje pri cijeni od 10$ i količini od 40 miliona barela nafte dnevno. “Pretpostavite da radite za OPEC (udruženje zemalja ponuđača nafte) kao strateg. Smanjenje ukupnog prihoda D1 10 20 23 40 Mil. Također vi trebate na određeni način mjeriti ovu promjenu tražnje. Reagiranje tražene količine na promjenu cijene Da bismo razumjeli značaj reagiranja tražene količine na promjenu cijene nafte. ali funkcija tražnje je različita. sa funkcijom tražnje D. ista funkcija ponude povećava cijenu na 15$ po barelu i smanjuje ravnotežnu količinu na 15 miliona barela nafte dnevno.Mikroekonomija Primjer 1. uporedimo dva moguća scenarija. Pretpostavite dalje da trebate predložiti smanjenje proizvodnje koje će pomjeriti krivu ponude ulijevo. Na naredna dva grafika funkcija ponude je identična. Barela dnevno Grafik 29. sa funkcije S0 na S1. Na grafiku 29 nova funkcija ponude S1 presijeca funkciju tražnje D1 pri cijeni od 30$ po barelu i pri količini od 23 miliona barela dnevno. Pretpostavimo da dođe do smanjenja funkcije ponude ulijevo. Funkcija ponude S0 na oba grafika je početna funkcija ponude. OPEC može smanjiti ponudu i na taj način zbog relativne neelastičnosti funkcije tražnje zaraditi dodatni ukupan prihod. Na grafiku 30. $/barelu S1 40 30 20 10 S0 Povećanje ukupnog prihoda U kraćem vremenskom periodu. Da biste donijeli ovu odluku morate znati kako tražnja za naftom reagira na promjenu cijena nafte.

možete vidjeti da je povećanje cijene više. tako da ukupan prihod raste (on je porastao sa 400 mil. Addison Wesley Publishing Company.$ na 225 mil. Ukupan prihod od prodaje dobara jednak je umnošku cijene i prodane količine tog dobra. Jedno od ova dva povećanja može biti veće. Svakako da porast cijena nafte na svjetskom tržištu dovodi do smanjenja tražnje za automobilima sa velikom potrošnjom goriva. 8. crveno područje je veće od plavog. a samim time i do povećanja krajnjih cijena. Ovo dalje dovodi do opadanja tražnje za novim stanovima dok se istovremeno povećava tražnja za korištenim stanovima. ”16. Ali povećanje cijene također dovodi do smanjenja prodane količine. koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje pokazuje osjetljivost tražene količine proizvoda X u odnosu na promjenu cijene proizvoda Y. a smanjenje manje nego što je to slučaj na grafiku 30. Ovaj iznos je jednak kupčevom izdatku za to dobro. Barela dnevno Grafik 30. Također. „Microeconomics“.$ na 690 mil. Povećanje cijene ima dva suprotna efekta na ukupan prihod. Third edition. Michael.Mikroekonomija $/barelu 30 S1 S0 20 15 Povećanje ukupnog prihoda D2 Smanjenje ukupnog prihoda 10 10 15 20 30 40 Mil. UNAKRSNA ELASTIČNOST TRAŽNJE Kao što često koristimo cjenovnu elastičnost tražnje. Dugoročna kriva tražnje Na grafiku 29. što onda dovodi do smanjenja ukupnog prihoda sa 400 mil. Računa se po sljedećoj formuli: 16 Parkin. Uzmimo situaciju u automobilskoj industriji. U slučaju prikazanom na grafiku 29. plavo područje je veće od crvenog područja. Dakle. veliki porast cijena željeza i betona dovodi do većih troškova izgradnje novih stanova. 64 .2. Str. također je nekada važno da znamo kako promjena cijena drugih proizvoda utječe na tražnju za našim proizvodima. 99.$. 1996.$ dnevno). što smanjuje ukupan prihod (crveno područje na grafiku). U slučaju prikazanom na grafiku 30. Povećanje cijene dovodi do povećanja ukupnog prihoda (plavo područje na grafiku).

Inferiorna dobra . tražnja za korištenjem usluga gradskog saobraćaja. To je npr. Računa se po formuli: IEx = % promjena u veličini I < 0 > % promjena u obimu Qx Koeficijent može imati vrijednost između +∞ i -∞. U zavisnosti od veličine koeficijenta imamo različite vrste proizvoda.komplementi Na primjer. Ne mogu se koristiti jedni bez drugih.Mikroekonomija dQy Qy pxEy = dpx px > 0 < Ukoliko je koeficijent veći od nula tada se radi o proizvodima supstitutima. tražnja za turističkim putovanjima direktno zavisi od ličnih primanja osoba. DOHODOVNA ELASTIČNOST TRAŽNJE Za neke proizvode je važan nivo dohotka kao odrednica tražnje za njim. Također. tražnja za odjećom koja nema poznatu robnu marku.3. Stoga prozvođači automobilskih guma prate i kretanje tražnje za novim automobilima. 8. 65 . kao na primjer različite vrste svesaka za djecu. tražnja za automobilskim gumama lošeg kvaliteta itd. Koeficijent dohodovne elastičnosti tražnje pokazuje osjetljivost tražene količine nekog proizvoda u odnosu na promjenu veličine dohotka potrošača.Superiorna dobra .Sredstva nužna za život 0 < IEx < 1 Superiorni proizvodi i usluge su oni proizvodi za kojima tražnja generalno raste kako raste dohodak stanovništva bez obzira na nivo porasta. Sa druge strane proizvodi-supstituti su oni koji se u potrošnji mogu zamijeniti. Npr. tražnja sa hamburgerima i drugom hranom niskog kvaliteta. tražnja za kvalitetnom i udobnom kožnom obućom raste sa porastom dohotka stanovništva. a ako je manji od nula tada se radi o komplementarnim proizvodima. jer to pokazuje i trend kretanja tražnje za njihovim gumama. komplementarni proizvodi su automobil i automobilske gume. Iako svaka od tih svesaka ima drugačiji izgled kupci ne obraćaju baš previše pažnje na to ko je njihov proizvođač. pxEy > 0 .Sredstva luksuzne potrošnje . IEx IEx IEx >0 <0 >1 .supstituti pxEy < 0 .

dok samo 15% stanovništva ima preko 800 KM mjesečnih prihoda.8% Grafik 31. Kalkulacije autora uz korištenje podataka sa zvanične web stranice IMF: www.000 5.500 2. S obzirom da se prosječan nivo dohotka stanovništva može povezati sa bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika (BDP p/c) ovaj pokazatelj za BiH dajemo u nastavku. Prema jednom istraživanju UNDP-a iz tabele 3 je vidljivo da preko 85% stanovništva ima manje mjesečne prihode od 800 KM. 2002.500 1. GDP p/c Kojoj kategoriji pripada domaćinstvo posmatrajući novčana primanja kada se saberu svi oblici primanja članova domaćinstva za novembar 2004.18 Sa grafika je vidljivo da i pored rasta GDP u BiH i dalje ovaj rast značajno zaostaje za zemljama okruženja.000 500 0 2001.000 3. Npr.0% 7. 2005. UNDP.000 0 2001-2005 BiH Prosjek zemalja Grafik 32. javni prevoz.). prevoz avionom. spavanje u ekskluzivnom hotelu sa 5 zvjezdica itd.7% 4. Komparacija kretanja GDP p/c za zemlje centralne i Istočne evrope za period 2001-2005. Tabela 3.000 1.2% 1. 17 Komparacija kretanja GDP p/c BiH i zemalja Centralne i Istočne Evrope u periodu 2001-2005 $ 7.9% 0.4% 8.9% 10. GDP p/c u BIH za period 2001-2005 $ 2.3% 14.000 6. 2003.000 4.org 66 . Kretanje GDP p/c u BIH za period 2001-2005. 17 18 „Sistem ranog upozoravanja“.000 2.000 1. kupovinu skupih i udobnih automobila. jeftina odjeća koja nema prepoznatljivu tržišnu marku. Inferiorni proizvodi su oni proizvodi za kojim tražnja generalno opada kako raste prosječan dohodak potrošača (npr. na nivou BiH Bez primanja <100 101-400 401-500 501-800 801-1100 1101-1500 1501-2000 >2000 4.Mikroekonomija Sredstva luksuzne potrošnje su oni proizvodi i usluge za kojima tražnja raste mnogo brže od porasta samog dohotka stanovništva.imf. Također je zanimljivo pratiti kretanje GDP po glavi stanovnika u BiH i u zemljama iz okruženja. 2004. 2005.6% 37. kupovina u pekarama i sl.

b) zdravstveno osiguranje. 5. 3. 4. d) igre na sreću. To su slučajevi gdje je koeficijent veći od jedan. ukusi potrošača se mijenjaju. b) porculan i proizvodi od stakla. „Microeconomics“.03 0. raste dohodak potrošača. U Tabeli 4. približno jednak jedan i manji od jedan.61 0. str. novine i TV) Očekivanja o budućem kretanju cijena (praćenje stope inflacije) Vrijeme (lakši pronalazak supstituta. Zagreb. Neelastična tražnja (Ed < 1) a) potrošnja struje u domaćinstvu. 1. Ovdje su dati osnovni faktori.Mikroekonomija 8. Addison Wesley Publishing Company. Robe i usluge Elastična tražnja Metali Električni proizvodi Mašinski proizvodi Namještaj Automobilske gume Mjerni električni uređaji Profesionalne usluge Transportne usluge Gas. Michael. mlijeko. 4. godine. str.64 0.30 1. stan. el. FAKTORI KOJI UTJEČU NA ELASTIČNOST TRAŽNJE19 Da bismo mogli uspješno predvidjeti koeficijent elastičnosti tražnje za našim proizvodima i uslugama. b) transportne usluge. Generalno možemo navesti klasifikaciju u tri dijela prema veličini koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje.42 0.. Mate. Mate. Parkin.52 1.12 Detaljnije o ovoj temi vidjeti u Babić. 1996. raste broj mogućih upotreba). Jedinični koeficijenti cjenovne elastičnosti (Ed ≈ 1) a) nafta i naftni derivati. Visoki koeficijenti cjenovne elastičnosti (Ed > 1): a) Metaloprerađivačka i elektroindustrija. 6.92 Robe i usluge Neelastična tražnja Nafta Hemikalije Napici (razne vrste) Odjeća Cigarete Bankarske usluge i usluge osiguranja Poljoprivredni proizvodi i riba Knjige. 1997. d) lijekovi.34 0. c) namještaj.14 1. Third edition. mada pojedini proizvodi mogu imati i neke dodatne.09 1. raste informiranost potrošača.39 1. Postojanje dobrih supstituta (kao što su deterdžent i benzin) Broj mogućih upotreba proizvoda (npr.4. časopisi i novine Hrana Elastičnost 0.10 1..91 0. potrebno je da znamo od kojih faktora zavise ovi koeficijenti.) Udio proizvoda u dohotku potrošača (npr. 2. c) lični dokumenti. plastika) Stepen neophodnosti dobra (so. date su elastičnosti nekih proizvoda i usluga u Americi20: Tabela 4. Izdanje. energija i voda 19 20 Elastičnost 1.89 0. 67 .105. „Mikroekonomska analiza“.56 0.26 1.78 0.183.

b) Grafički predstaviti funkcije tražnje.5p ⇒ p=20-2q. Data je funkcija tražnje za modemima q = 10-0. TR’ (q=0) = 20.5p. b) Da bismo grafički predstavili funkcije potrebno je utvrditi neke karakteristične tačke koje uzimamo proizvoljno za sve tri funkcije. i utvrditi njegov iznos. (za p = 0. Rješenje: a) q = 10-0. q =0) TRmax = 50 za q = 5. TR’ (q = 10) = -20 TR’ (q = 5) = 0. preduzeće maksimizira ukupan prihod koji iznosi 50 KM.Mikroekonomija Primjer 1. q = 10) (za p = 20. p = 20-2q. ukupnog prihoda i graničnog prihoda. ⇒ q = 5. TR’ = 20-4q. TR = p • q = (20-2q) • q = 20q-2q2 TR’ = MR = 20-4q = 0. p Max TR 20 q 0 1 5 MR 10 q 50 -20 68 . TRmax = 50 Pri količini od 5 modema. a) Pronaći nivo proizvodnje qp kod koga se postiže maksimalan ukupan prihod (TR).

25 4 ● TR 0 1 2 2. Data je funkcija ukupne tražnje za šećerom: Q=25-5p a) b) c) d) e) Kolika je tražnja ako je cijena p=3 ? Ako je tražnja 18 jedinica.5 TR Cijena (p) 0 1 2 3 4 5 Ukupan prihod (TR) 0 4 6 6 4 0 6. i data vam je sljedeća skala tražnje: Cijena po komadu u KM 10 20 30 40 50 Tražena količina (000 Kom) 60 50 40 30 20 69 . MR = 0 za p = 2. Q=0. kolika je odgovarajuća cijena? Kolika bi bila tražnja da je to tzv.Mikroekonomija Primjer 2. p=0 ? Kolika je najveća moguća cijena uz koju bi se ipak našlo kupaca?. Ako je funkcija tražnje za računarima Q=5-p. Angažirani ste kao konsultant u preduzeću za proizvodnju sportskih majica. tj. Zadatak 4. tj. «slobodno dobro»?. izračunaj funkciju ukupnog prihoda i nacrtaj je na grafiku? Rješenje: TR = p•Q TR = p(5-p) ⇒ 5p-p2 MR = 5-2p .5 3 4 5 P Uočite da cijena proizvoda može biti na horizontalnoj osi i to kada je cijena promjenjiva veličina. Nacrtajte krivu tražnje? Primjer 3.

Funkcija graničnog prihoda ima dvostruko manji nagib od funkcije tražnje. te zato siječe apscisu na pola udaljenosti od koordinatnog početka do sjecišta funkcije tražnje sa apscisom. iako to matematički nije korektno. U slučajevima kada je funkcija tražnje jednaka nuli i ukupan prihod je jednak nuli. Na osnovu grafikona moguće je izvršiti analizu odnosa između funkcija.25 30 20 0 MR 25 15 5 0 -5 -15 -25 Na osnovu ovih podataka moguće je nacrtati sve tri funkcije na jednom grafiku. da li će ukupan prihod porasti ili opasti i za koliko? Šta će se desiti sa ukupnim prihodom ako se ponuda majica smanji i cijena poraste na 40 KM? Koja je cijena po kojoj će se maksimizirati ukupan prihod preduzeća? Koja količina će biti prodata po cijeni koja je rješenje pod c? Koja je elastičnost tražnje po cijeni koja maksimizira ukupan prihod? Zadatak 5. MR = dTR/dp ⇒ MR = -10p+25 Da bi se prikazale grafički sve tri funkcije potrebno je napraviti tabelu sa podacima o iznosu TR i MR u zavisnosti od količine i cijene. 4. Izračunati: 1. Kriva graničnog prihoda opada brže i od funkcija ukupnog prihoda i od funkcije tražnje.Mikroekonomija Odgvorite na sljedeća pitanja: a) b) c) d) e) ako cijena poraste sa 20 KM na 30 KM. Kada je funkcija graničnog prihoda jednaka nuli. TR = Q • p = (-5p+25) • p ⇒ TR = -5p2+25p Funkcija graničnog prihoda se dobije kao prvi izvod funkcije ukupnog prihoda. No ovdje ćemo radi uspoređivanja dati sve tri krive zajedno. 3. ukupan prihod dostiže svoj maksimum. Data je funkcija ukupne tražnje za klima uređajima u BIH Q = . Funkciju ukupnog prihoda? Funkciju graničnog prihoda? Grafički prikazati sve tri funkcije? Analizirati odnose među krivama? Rješenje: a) b) c) Funkcija ukupnog prihoda dobije se kada se funkcija ukupne tražnje pomnoži sa cijenom p. 2. P 0 1 2 2. 70 .5p+25. Ukupan prihod je jednak nuli i kada je cijena jednaka nuli.5 3 4 5 Q 25 20 15 12.5 10 5 0 TR 0 20 30 31.

predstavlja prosječnu cjenovnu elastičnost tražnje između dvije tačke. Rješenje: 1. Data je funkcija ukupnog prihoda preduzeća «Sky» TR = 12p-p2. ∆q q1 + q2 2 Ed = ∆p p1 + p2 2 Odnosno.Mikroekonomija q. MR se dobije kao prvi izvod od funkcije TR. 4. MR 30 25 20 15 10 5 0 A TR D 1 2 3 MR 4 5 p Zadatak 6. dobit ćemo da je q1= 9. odakle je funkcija tražnje q = 12-p. 4.5 3 + 4 3.5 8. TR = 12p-p2 = p (12-p). TR. a q2= 8 komada. Funkcija ukupnog prihoda dobije se kao proizvod cijene i količine: 2. a promjena količine je također 1 (∆q=1). Koeficijent elastičnosti tražnje ukoliko se cijena sa nivoa p1 =3 KM poveća na p2 = 4 KM. 3. Iz funkcije ukupnog prihoda izračunati: 1. Da bismo izračunali količinu i promjenu količine. Komentirati dobijeni koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje. 3. 2. Promjena cijene je 1 (∆p= -1). potrebno je navedene cijene uvrstiti u funkciju tražnje. koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje se računa po formuli:. odnosno MR = 12-2p. TR = p x q. 41 1 1 8.5 2 71 . Nakon uvrštavanja ovih elemenata u formulu dobijemo da koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje iznosi: −1 −1 8+9 3.5 Ed = 2 = =− = −0. Funkciju tražnje za proizvodom preduzeća «Sky» i nacrtati je na grafiku. S obzirom da se radi o rasponu cijena koji nije infinitezimalno mala veličina. Funkciju graničnog prihoda i nacrtati je na grafiku. Tj. Kada cijenu od 3 KM uvrstimo u funkciju tražnje q = 12-p.

radi se o proizvodu nužnom za život. a potraživana količina poraste za 3%. MR 12 q Zadatak 7. c) Odgovor prvenstveno zavisi od privrednog okruženja. b) Koeficijent dohodovne elastičnosti tražnje se može izračunati i preko jednačine: IEd = 3% % _ promjene _ Q . Ali ukoliko plate kupaca opadaju i opći je trend u privredi smanjenje životnog standarda. radi se o inferiornom proizvodu.25 % _ promjene _ I − 12% S obzirom da je koeficijent dohodovne elastičnosti manji od nule. pa je bolje baviti se proizvodnjom inferiornim dobara.97 komada.909 = 60 − 50 10 11 50 50 S obzirom da je 0 > IEd < 1.03 KM. koji biste proizvod proizvodili i zašto? Rješenje: a) Koeficijent dohodovne elastičnosti tražnje se može izračunati preko jednačine: ∆Q . tada će tražena količina na tržištu opasti za 0. Grafički prikaz funkcije tražnje i funkcije graničnog prihoda dat je na grafiku desno. a tražena količina određenog proizvoda na tržištu poraste sa 50 na 60 komada mjesečno. 0 6 MR 12 p a) Ukoliko dohodak potrošača poraste sa 550 na 650 KM. Q. jer raste tražnja za ovim proizvodima. koliki je koeficijent dohodovne elastičnosti tražnje i o kakvom se dobru radi? b) Ako dohodak potrošača opadne za 12%. Koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje je –0.Mikroekonomija 5. odnosno sa nivoa q=9 na nivo q*= 8. odnosno IEd = IEd = ∆I 650 − 550 100 550 550 = 10 = 0. tj.41 i pokazuje situaciju da ako se cijena proizvoda poveća za 1%. 72 .0. sa nivoa p=3 KM na nivo p*=3. odnosno od kretanja plata kupaca. tada će rasti tražnja za inferiornim dobrima. odnosno IEd = = . i o kakvom je dobru riječ? c) Da ste vi menadžer preduzeća. koliki je koeficijent dohodovne elastičnosti tražnje. Ako plate u privredi rastu tada je bolje proizvoditi proizvode koji imaju veći koeficijent dohodovne elastičnosti tražnje.41%.

Na grafiku 32 je prikazan uvoz čelika u Kinu Grafik 32. Tako su na Londonskoj berzi u posljednjih 6 mjeseci dionice kompanija iz ovog sektora porasle za oko 40% u prosjeku. diže. Promjena u tražnji je dovela do kretanja uzduž funkcije ponude. koji su u prosjeku.8% nego u istom mjesecu 2005. godine je 101. predstavljena je proizvodnja i ponuda čelika na svjetskom nivou. godine njemačka automobilska industrija doživjela je ekspanziju i porasla je tražnja za čelikom. Uvoz čelika u Kinu Na grafiku 32. Rast cijene čelika od 50% podstakla je velika tražnja Kine za ovim metalom. Da bi se mogla predvidjeti promjena cijene i količine čelika moramo znati kako utječe promjena cijena na promjenu ponuđene količine. naravno. I proizvođači automobila i proizvođači čelika su bili zainteresovani za procjenu koliko će biti povećanje cijena čelika usljed povećane tražnje.Mikroekonomija 9. za 10% veći nego godinu ranije.21 21 Grafikoni 32 i 33. Ukupna svjetska proizvodnja u septembru 2006. su preuzeti sa: www.worldsteel. Tražnja Kine za ovim metalom.4 miliona metričkih tona i veća je za čak 8. Kina je danas veliki uvoznik čelika sa svjetskog tržišta sa najbržom stopom rasta uvoza. ELASTIČNOST PONUDE U toku 2001.org 73 . Kineska tražnja je tolika da američka konsultantska kuća „World Steel Dynamics“ predviđa da će Kina sljedeće godine trošiti čak oko 31% ukupne svjetske proizvodnje čelika. godine. U duhu prethodne priče iznosimo vam situaciju na svjetskom tržištu čelika. Taj utjecaj se mjeri preko elastičnosti ponude. profite svjetskim proizvođačima čelika. Povećana tražnja čelika je podstakla i rast cijena dionica kompanija iz industrije čelika.

da proizvodnja u toku jedne godine blago oscilira i vrlo sporo raste što može biti rezultat potrebnog vremena od godinu-dvije da se pokrenu novi kapaciteti za proizvodnju čelika. u formulu se ne dodaje minus kao kod cjenovne elastičnosti tražnje. Da bismo mogli odrediti koliko je spremna reagirati ponuđena količina u odnosu na promjenu cijene potrebno je utvrditi koeficijent cjenovne elastičnosti ponude. Ona se računa preko sljedeće formule: ∆Q Q Es = ∆p p ili. 74 ∆Q Q1 + Q2 2 Es = ∆p p1 + p 2 2 . tada koristimo formulu: S obzirom na to da ovdje ne postoji problem sa negativnim veličinama. Kada uporedimo kretanje proizvodnje čelika i kretanje tražnje za čelikom uočavamo da postoji određeni nesrazmjer koji može dovesti do značajnog rasta cijena čelika u narednim godinama. godini Interesantno je primijetiti sa grafika 33. Proizvodnja čelika u svijetu u 2006. Elastičnost ponude pokazuje promjenu ponuđene količine nekog dobra kada se cijena promijeni. Elastičnost ponude = % promjene ponuđene količine % promjene cijene Ukoliko se radi o u promjenama koje nisu infinitezimalne veličine.Mikroekonomija Grafik 33.

Proizvodnja iz termoelektrana ima najviši trošak proizvodnje a iz hidroelektrana najniži. Ponuda većine dobara leži između dva ekstremna slučaja: vertikalne i horizontalne funkcije ponude. Niti jedan drugi faktor ne može zamijeniti ovaj rad. kada je proizvod proizveden u različitim zemljama (na primjer. I još postoji samo po jedan promjerak svake slike koju je ovaj umjetnik naslikao. ponuda ovih proizvoda je visoko elastična. Ponuda je perfektno elastična. Stoga kada se formira tržišna cijena. Pri toj cijeni. Elastičnost ponude zavisi od: Mogućnosti zamjene faktora proizvodnje Vremenskog perioda Mogućnost zamjene faktora proizvodnje Neki proizvodi i usluge su proizvedene korištenjem jedinstvenih i rijetkih faktora proizvodnje. savršeno elastična. nuklearne elektrane će ponuditi količinu električne energije koliku god mogu proizvesti. Van Gogova slika je urađena uz korištenje jedinstvenog rada . Primjer za prvi slučaj je ponuda umjetničkih djela i određenih antikviteta. Slično prethodnom. Ovi proizvodi imaju malu ili nultu elastičnost ponude. Zbog toga je funkcija ponude ove slike vertikalna i elastičnost ponude je nula.1. funkcija ponude je horizontalna i elastičnost ponude je beskonačna. Ponuda je savršeno neelastična.Mikroekonomija Postoje dva ekstremna slučaja elastičnosti ponude. Primjer za drugi slučaj jeste kada se na tržištu formira cijena električne energije. 9. Ponudu čine proizvođači bez obzira da li se radi o proizvodnji iz termoelektrana. Drugi proizvodi i usluge koji su proizvedeni korištenjem faktora za proizvodnju koji se mogu upotrijebiti za proizvodnju drugih vrsta proizvoda. šećer ili meso). Ako je na tržištu veća cijena tada ponuđena količina raste. tada je funkcija ponude vertikalna i elastičnost ponude je 0. Ona se formira pod utjecajem ponude i tražnje. U drugom slučaju ako postoji cijena po kojoj su ponuđači spremni ponuditi bilo koju količinu koja se traži na tržištu. ZAVISNOST PONUDE OD VREMENSKOG PERIODA Da bismo objasnili kako vremenski period utječe na ponudu nekog proizvoda ili usluge. ona je značajno viša od troškova proizvodnje nuklearne elektrane i cijene po kojoj bi one mogle je prodavati. Stoga porast tražnje dovodi samo do porasta cijene ali ne i do porasta ponude. imaju visok stepen elastičnosti. hidroelektrana ili nuklearnih elektrana.Van Gogovog rada. potrebno je razgraničiti tri vremenska perioda. To su: Trenutni rok Kratki rok Dugi rok 75 . koji posjeduje nuklearnu elektranu. Proizvedena količina može biti povećana uz povećanje troškova. Ako se ponuđena količina ne mijenja bez obzira na promjenu cijene. U tom slučaju je funkcija ponude električne energije proizvođača. Dobra i usluge koja slijede ovu zakonitost imaju elastičnost ponude između nula i beskonačno. Bez obzira na cijenu koja se formira moguće je ponuditi samo po jedan primjerak takvih proizvoda.

Ako je tražnja tog dana velika. To je tako kratko vremensko razdoblje da ribari nemaju vremena ići na pučinu po novi ulov. zgrade. Da bi povećali output. Ako tražnja za nekim proizvodom poraste tada i ravnotežna cijena raste. U slučaju uzgoja narandži dugi rok traje oko 15 godina. Oni također mogu i da otvore vlastite ribnjake. funkcija ponude u trenutnom roku ostaje nepromijenjena. ili da se eventualno iznajmi još nekoliko brodova. cijena će biti viša nego prethodnog dana. U kratkom roku preduzeća nemaju vremena da se u potpunosti prilagode uslovima na tržištu nego samo djelimično. postrojenja itd. Da bi se izgradila nova hidrocentrala ili termoelektrana potrebno je 3-4 godine. ili ako tražnja opada. Isto tako se može uzeti za primjer količine ulovljene ribe koja se u toku jednog dana prodaje na gradskoj tržnici.). a zatim zaposle i još nekoliko novih radnika. Trenutni. preduzeća u kratkom roku obično prvo traže od svojih zaposlenih da rade prekovremeno. u prvom redu rada. Kratki rok Kratki vremenski period je vremensko razdoblje koje je dovoljno dugo da preduzeće može povećati obim angažovanja varijabilnih inputa. ukoliko preduzeća žele da smanje svoj output. Kada cijena nekog dobra raste ili opada. Sva tri vremenska razdoblja nisu kalendarski određena razdoblja. itd. Ovi proizvodi imaju perfektno neelastičnu funkciju ponude u trenutnom vremenskom periodu (vertikalnu funkciju ponude). Kratki rok. U dugom roku se preduzeće u potpunosti prilagođava nastalim promjenama na tržištu. kapital. dok je za izgradnju proizvodnog pogona za pakovanje mlijeka potrebno tri mjeseca.. Isto tako. ali cijena prati promjenu tražnje. Ne može se voće ili povrće u toku jednog dana ili jednog sata proizvesti. prvo smanje radnicima broj radnih sati. a zatim pođu i otpuštati neke radnike.Mikroekonomija Trenutni rok Trenutni rok se definiše kao vremensko razdoblje koje je dovoljno kratko da ne može doći do promjene niti fiksnih niti varijabilnih faktora u toku procesa proizvodnje (fiksni faktori su tehnologija. ribari će odlučiti da kupe novi brod i nove mreže. U slučaju da povećana tražnja za ribom na tržištu potraje duže vrijeme. tada i ravnotežna cijena opada. završiti započete investicije ili instalirati u potpunosti nove proizvodne kapacitete. dok su varijabilni: rad. u slučaju prethodno navedenog primjera ulova ribe. te možda da pronađu novi način ulova ribe. Primjeri ovakvih dobara su voće i povrće. kratki i dugi rok nisu isti za različite vrste djelatnosti. bi bilo ono vremensko razdoblje koje je dovoljno dugo da se može pronaći i zaposliti još nekoliko ribara. To je vrijeme potrebno da bi novozasađene plantaže dostigle svoju zrelost i da mogu davati plodove. 76 . Dugi rok Dugi rok je vremensko razdoblje u toku kojeg preduzeće može promijeniti svoju tehnologiju. Njihova dužina prvenstveno zavisi od djelatnosti i od grane kojoj dotično preduzeće pripada.

Primjer 1. da bi na odgovarajući način reagirali na povećanje cijene na tržištu.000 KM/toni. ponuđena količina počinje da reaguje na promjenu cijene. Pri toj cijeni na tržištu se traži 3. predstavljene su tri funkcije ponude koje odgovaraju trima vremenskim razdobljima. Izračunajte cjenovnu elastičnost ponude? Koeficijent cjenovne elastičnosti ponude je 0. npr. Funkcija ponude u trenutnom roku je data kao MS (Momentary Supply). funkcija ponude poprima oblik dugoročne funkcije ponude označene LS (Long Supply). odnosno moguće je udovoljiti povećanoj tražnji.13. Preduzeće „Ideal“ d. Kratkoročna funkcija ponude može se privremeno promijeniti samo pod utjecajem zaliha gotovih proizvoda preduzeća. prestati da ubiru i isporučuju narandže ukoliko dođe do naglog pada cijene narandži na berzi.000 tona narandži sedmično. Oni mogu. Svaka funkcija ponude prolazi kroz tu tačku na grafiku. $/toni MS SS LS 500 250 0 2 3 4 Količina. Zbog povećanja tražnje na tržištu došlo je do povećanja cijene mesa na 9. To su funkcije ponude narandži na svjetskom tržištu. Kako idemo od trenutnog. pa je stoga ponuda tog dana fiksna. Dugoročno. Cijena jedne tone narandži na tržištu je 500 $. proizvođači ne mogu promijeniti svoj output. Funkcija MS je savršeno neelastična. 130 − 100 ∆Q 30 100 + 130 Q1 + Q2 2 2 Es = = = 115 = 0. Kratkoročna funkcija ponude ima strmi nagib zbog toga što proizvođači mogu preduzeti određene akcija da brzo promijene ponuđenu količinu kao reakciju na formiranu cijenu na tržištu. kratkom i dugom roku.o je na tržištu mjesečno prodavalo 100 tona mesa po cijeni od 9.500 KM/toni. Pri novoj cijeni preduzeće je povećalo ponudu na 130 tona mesa mjesečno. koja ima najveću elastičnost od sve tri funkcije ponude.500 − 9. To je prikazano na funkciji ponude SS (Short Supply).000 500 ∆p 9.13 9. preduzeća mogu da posade nove plantaže narandži na plodnijem zemljištu. Na grafiku 34. upakovati i prevesti brodom narandže do tržišta.000 p1 + p2 250 2 2 77 .o. Kako još više vrijeme prolazi. Oni moraju ubrati. preko kratkog do dugog vremenskog perioda funkcija ponude postaje sve elastičnija. (000) tona sedmično Grafik 34. Ponuda u trenutnom.Mikroekonomija Funkcija ponude u trenutnom roku je vertikalna jer bez obzira kolika je cijena narandži bila tog dana.500 + 9. Kako vrijeme prolazi.

Komandant federalnih trupa. Tim odlukama moraju udovoljiti svi učesnici na tržištu. maja 1906. «Armija beskućnika bježi iz devastiranog grada. 19. Addison Wesley Publishing Company. 22 Parkin. april 1906. Third edition. „Microeconomics“. manjak gradskih stanova. Str. april 1906. «San Francisco – mnoštvo ljudi spava pod vedrim nebom bez skloništa i u neimaštini». Privremena skloništa i kampovi olakšavaju neke probleme. nije u stanju riješiti. 200. što bi se činilo glavnom i najvažnijom vijesti nije spomenut. a 50.000 dolara izgubljeno u zemljotresu u San Franciscu». naglašena je potreba reagiranja od strane nekih državnih agencija ili odjela da bi se ispravile određene anomalije koje tržište.000 stanovnika izgubilo je dom. 200.000 ljudi su bez skloništa i suočeni s glađu».000 izbjeglica». 120-123.april 1906. 21. Milton Friedman i George Stigler opisuju situaciju: «Niti jedne riječi o manjku stanova». Međutim. jaki vjetar donosi vatru i bori se protiv gladnih i bolesnih 200. prebacimo se u San Francisco.000. «Nova opasnost za San Francisco. Michael. Možete osjetiti veličinu problema San Francisca čitajući neke naslove iz New York Times-a prvih dana krize.Mikroekonomija PRIMJER TRŽIŠTE STANOVA I IZNAJMLJIVANJE STANOVA PO NAJVIŠOJ CIJENI22 U dijelu Vodiča gdje se spominje uloga države u ekonomiji. Jedan od načina na koji se država miješa u tržišni sistem jeste i određivanje cijena na najnižem ili najvišem nivou. potrebno je iskoristiti stambene zgrade i kuće koje su ostale. «Preko 500 mrtvih. 24. No.000 ljudi su beskućnici». 1996.april 1906. 78 . Velike zgrade su uništene. Skoro preko noći više od polovine ljudi u gradu od 400. 20. nekada se država neopravdano upliće u tržišni mehanizam stvarajući određeni stepen haosa i zaustavljajući sile ponude i tražnje da obavljaju zadaću koju mogu ispuniti. u grad koji je pretrpio ogroman zemljotres i požare. Kad su se novine ponovo pojavile. koji je zadužen za vanredno stanje opisao je veličinu problema: «Ni hotelski znak ni upozorenje nije ostalo uspravno. «Oko pola grada je u ruševinama. a 225 hiljada ljudi su beskućnici». Kao posljedica toga moralo se smjestiti 40% više ljudi nego prije zemljotresa. U narednom dijelu je dat primjer kako plafoniranje cijena može imati ozbiljne negativne posljedice na blagostanje građana. San Francisco Chronicle nije izlazio više od mjesec dana nakon zemljotresa. Da bismo vidjeli kako neregulirano tržište rješava poremećaj (šok) ponude. kao sistem.

79 . i dugoročna kriva ponude. Dvije su krive ponude: kratkoročna kriva ponude koja je obilježena sa SS. Prije zemljotresa. ustvari ne znamo da je dugoročna kriva ponude savršeno elastična. dok broj kuća i stambenih zgrada ostaje isti. Grafik pokazuje da je prije zemljotresa 100. a ponuđena količina opada. Ova ponuda odgovara porastu varijacije u intezitetu sa kojim se postojeće zgrade koriste. Količina. Količina ponuđenih stanova raste. ako porodice odluče da koriste sobe koje su prethodno iznajmljivali drugima. Poslije zemljotresa kratkoročna kriva ponude se podiže sa SS na SSA. ravnotežna kirija je bila 16 dolara mjesečno. Dugoročna kriva ponude pokazana je kao savršeno elastična. Mi. obilježena sa LS. Kako se San Francisco izborio sa tako drastičnim smanjenjem ponude stanova? Tržište odgovara smanjenju ponude Grafik 35. Da pojednostavimo. a i poslije znatan broj svih tipova smještaja. pokazuje tržište stanova u San Franciscu. Pogledajmo sada situaciju odmah nakon zemljotresa. (000) stanova mjesečno. ali to je razumna pretpostavka. Ravnotežna cijena iznajmljivanja (kirija. renta) i količina su određene na tački presjeka kratkoročne krive ponude i krive tražnje. Kriva tražnje za stanove je D.Mikroekonomija U izdatim oglasima objavljene su 64 ponude za iznajmljivanje stana ili kuće. osim hotelskih soba je nuđen za iznajmljivanje. Renta ($ po stanu mjesečno) SSA 24 20 16 12 D 0 44 SS LS 74 100 Grafik 35. Kirija raste na 20 dolara mjesečno. a količina je 100.000 stambenih jedinica iznajmljeno po 16 dolara mjesečno. Tada.000 stambenih jedinica. Kratkoročna kriva ponude pokazuje kako ponuđena količina stanova varira kako varira i cijena iznajmljivanja (kirija). za tržište stanova se pretpostavlja da je na svojoj dugoročnoj krivi ponude LS. ako porodice odluče iznajmljivati sobe koje su prethodno sami koristili. Dugoročna kriva tražnje pokazuje kako ponuđena količina stanova varira nakon što je prošlo dovoljno vremena da se podignu nove stambene zgrade i kuće. To podrazumjeva da su troškovi gradnje stana prilično isti bez obzira da li postoji 50. a količina stambenih jedinica pada na 74.000 ili 150.000 jedinica. a postojeće se ruše.000 stanova. a 19 kuća za prodaju nasuprot samo 5 oglasa za tražnju stana ili kuće.

Kako se program gradnje nastavlja kratkoročna kriva ponude se podiže desno. a količina stanova raste postepeno na 100.000 stambenih jedinica je dostupno. LS Grafik 36. Kako kirija raste ljudi ekonomišu na prostoru.000 stambenih jedinica. žurit će se pri izgradnji novih stanova i kuća. Tržišna ravnoteža slijedi strelice niz krivu tražnje. Što se gradi više stanova kratkoročna kriva ponude se podiže desno i presjeca krivu tražnje umanjujući kirije i povećavajući količinu. Dugoročna kriva ponude govori nam da u dugom roku stanovi će biti ponuđeni po kiriji od 16 dolara mjesečno. podrumu dostupnim za druge. Ako ljudi koriste ostatak stambenih jedinica s istim intezitetom kao prije zemljotresa i ako kirija ostane 16 dolara mjesečno samo 44. svakoj slobodnoj sobi. cijena ne ostaje ista – 16 dolara mjesečno. pokazuje dugoročno prilagođavanje. cijena raste. Razaranje zgrada snižava ponudu stanova i podiže kratkoročnu krivu ponude SS lijevo na SSA. Tako. Kirije postepeno padaju na 16 dolara mjesečno. Zato što je kirija 20 dolara mjesečno nadmašuje dugoročnu cijenu ponude stanova. Kako vrijeme prolazi više stanova i kuća se gradi i kratkoročna kriva ponude se postepeno podiže desno.000 stambenih jedinica. (000) stanova mjesečno.000 stambenih jedinica kao što je pokazano linijom sa malim strelicama. potkrovlju.Mikroekonomija Grafik 35. Nakon proteka dovoljno vremena za izgradnju novih stanova i kuća.000 dostupnih stambenih jedinica maksimalna cijena koju bi neko platio za zadnji dostupan stan je 24 dolara mjesečno. 80 . pokazuje novu situaciju. Proces se završava kada više nema profita u gradnji novih stambenih jedinica. Sa kirijom od 20 dolara mjesečno postoji profit u građenju novih stanova i kuća. Odgovor koji smo upravo vidjeli održava se kratkoročno. Grafikon 36. Šta se događa dugoročno? Dugoročno prilagođavanje Renta ($ po stanu mjesečno) SSA SS 24 20 16 12 D 0 74 100 Količina. Sa samo 44. Količina ponuđenih stanova raste na 74. Međutim. Takva se situacija događa na početnoj kiriji od 16 dolara mjesečno i originalnoj količini od 100. ponuda će porasti. da bi dobili stan potencijalni podstanari nude da plate više od 16 dolara. kirija raste na 20 dolara mjesečno. Na grafiku 35. Kako ljudi pokušavaju više ponuditi jedni drugima za dostupne stanove.

Formiranje maksimalne cijene iznad ravnotežne nema efekta. Pretpostavimo da vlada donese zakon da zaustavi rast kirija.000 jedinica. formiranje maksimalne cijene ispod ravnotežne ima znatne efekte na tržište. Također smo vidjeli da je ključni dio procesa prilagođavanja porast kirija. Međutim. Da je maksimalna kirija bila 16 dolara mjesečno onda bi količina ponuđenih stanova nakon zemljotresa bila “zaglavljena” na 44. 100 Količina. Zakon o maksimalnoj cijeni je uredba koja legalizira uspostavljanje cijena na određenom nivou. Renta ($ po stanu mjesečno) SSA 24 20 16 12 Manjak stanova Maksimalna cijena D 0 44 Grafik 37. kirija prije zemljotresa bila nametnuta? Ovo pitanje i neki odgovori ilustrirani su na grafiku 37. (000) stanova mjesečno. Zbog toga bi se frustrirani i kupci i prodavci dogovarali na crnom tržištu.Mikroekonomija Kratkoročne i dugoročne analize odgovaraju tržištu stanova koje smo upravo proučili što se. Kada se maksimalne cijene primjenjuju na kirije na tržištu stanova to se zove maksimalna kirija (rent ceiling). Regulirano tržište stanova Upravo smo vidjeli kako tržište stanova odgovara na pad u ponudi. Snaga zakona i tržišne snage nisu u konfliktu. 81 . Ljudi bi dobrovoljno plaćali 24 dolara mjesečno za 44. Razlog je taj što pokušava da spriječi formiranje cijene na nivou koji je određen ponudom i tražnjom. Takav zakon se zove zakon o maksimalnoj cijeni (price ceiling). frustrirani kupci bi potrošili vrijeme tražeći stan. Proučimo efekte formiranja maksimalne cijene ispod ravnotežne povratkom u San Francisco. Kako maksimalna kirija utječe na način na koji radi tržište stanova? Efekat maksimalne kirije zavisi od toga da li je određena na nivou koji je iznad ili ispod ravnotežne kirije. pak. Šta bi se dogodilo u San Franciscu da je maksimalna kirija od 16 dolara mjesečno. primjenjuje na širok obim drugih tržišta. Zato što zadnja dostupna stambena jedinica vrijedi više nego regulirane kirije. Snaga zakona i tržišne snage su u konfliktu. Primjenjuje se bez obzira da li je početni poremećaj (šok) na ponudu (kao što je ovdje) ili na tražnju.000 stambene jedinice. Razlog je taj što maksimalna cijena ne vrši prinudu na tržišne snage.

Čak i na tržištima na kojima se cijene slobodno formiraju da bi tražene količine bile iste ponuđenim. Ali kad je cijena regulirana pojačana aktivnost traženja raste.000 stambenih jedinica. Crno tržište Crno tržište je ilegalni sporazum o trgovini u kojem kupci i prodavci posluju po cijeni višoj od legalno postavljene maksimalne cijene.000 dostupnih stanova moraju biti dodijeljeni ljudima koji traže 100.plus trošak vremena i drugih resursa koje je potrošeno u traženju – neregulirana cijena. Pojačana aktivnost traženja ima troškove. Troši vrijeme i druge resurse. Dokle god jedna osoba želi da plati višu cijenu od minimalne ponude druge osobe za istu stambenu jedinicu. tako da postoji manjak od 56. a mehanizam cijena bi regulirao količine tražnje i ponude. Ponuđači ne mogu biti prisiljeni da ponude stanove na iznajmljivanje. Na reguliranom tržištu stanova.000 stambenih jedinica. Nekako.000 stambenih jedinica. auto. već za one koji traže stanove. Kako će se podjela provesti? Na nereguliranom tržištu manjak bi povisio kirije kao što je pokazano na grafiku 35. Bilo koja informacija o novodostupnom stanu je korisna. pojačana aktivnost traženja je prisutna. a mnogi tražioci nemaju šta kupiti. Ali priča se ovdje ne završava. 44. Vrijeme koje se potroši u traženju nekoga s kim bi obavio posao zove se aktivnost traženja (Engl. Oni imaju napisan ugovor u kojem je regulirana kirija ali 82 . Kada tražena količina nadmaši ponuđenu količinu šta određuje količinu trenutno kupljenog i prodanog? Odgovor je manja količina . Ukupni trošak stana je isti kao kirija – regulirana cijena.ponuđena količina.000 stambenih jedinica dostupan i tražnja za daljih 56. A ukupan trošak može komotno biti veći nego neregulirana tržišna cijena. mnogi ponuđači nemaju ništa za prodati. a tražena količina je 100. Tako trenutni efekat maksimalne kirije od 16 dolara mjesečno je da je samo 44. Ima puno primjera tržišta.000 stambenih jedinica. Tako maksimalna kirija povisuje oportunitetne troškove stana.Mikroekonomija Pri kiriji od 16 dolara mjesečno količina ponuđenih stanova je 44. Kada maksimalna kirija pokuša da blokira ovaj tržišni mehanizam ilegaliziranjem porasta kirija dvije su posljedice toga: Pojačava se aktivnost traženja Pojavljivanje crnog tržišta Pojačavanje aktivnosti tražnje (Search Activity) Kada tražena količina nadmaši ponuđenu. a i količina dostupnih stambenih jedinica će rasti. crno tržište obično preuzima formu tajnog sporazuma kupca i prodavca da bi izbjegli maksimalnu kiriju. koja su regulirana na neki način i u kojima ekonomske snage rezultiraju trgovinom na crnom tržištu. pored tržišta stanova. ne za oglase za stanove.Search activity).000 jedinica je nezadovoljena.000 stambenih jedinica. Tako nezadovoljni tražioci troše vrijeme i druge resurse tražeći ponuđača. ali ne kontroliraju ukupan trošak. kao telefon. Utrkuju se da bi bili prvi na sceni kada izbije vijest o mogućem ponuđaču. Frustrirani bi bili iznajmljivači koji bi pomno pregledali novine. Mogu kontrolirati dio kirije koji se odnosi na troškove stanovanja. benzin koji bi mogli biti iskorišteni na drugi produktivan način. i sa mjesečnom kirijom od 16 dolara žele ponudi samo 44. cijena će rasti.

ali je najbolji New York City. a kirije na crnom tržištu i količina trgovine bit će blizu nereguliranoj ravnoteži. i visine kazne predviđene za prekršioce. Pitanja: 1. 3. veće kirije stimuliraju gradnju. uključujući i neke bogate i poznate. efektivnije čak i od hidrogenske bombe. 5. Jedan uobičajeni način je da novi podstanar plati veću cijenu za bezvrijedni namještaj (npr.Mikroekonomija imaju nepisani obostrani dogovor koji mijenja trenutnu kiriju. 4. S druge strane gdje su politike više efektivne i gdje su predviđene velike kazne za prekršioce. godine. crno tržište će funkcionirati slično nereguliranom tržištu. 2. U isto vrijeme. ostavljajući cijele gradske četvrti okupirane samo štakorima i dilerima droga. dok novopridošli u grad plaćaju visoke kirije za teško pronađene stanove. sa striktnim nametanjem maksimalne kirije. Maksimalne kirije ograničavaju sposobnost tržišta stanova da odgovori na promjene i može rezultirati trajnim manjkom stanova. Maksimalna kirija u praksi Ima puno savremenih primjera maksimalne kirije. Efekti maksimalne kirije u New Yorku i drugim gradovima kao u Londonu i Parizu vodio je Assar Lindbeck. predsjednik ekonomskih nauka komiteta za Nobelovu nagradu i zapazio da su maksimalne kirije najefektivniji način za uništenje gradova.000 dolara za pohabane zavjese). šansi da budu uhvaćeni u kršenju tih politika. Ponuda stanova raste. vlasnici posjeda u Harlemu i Bronxu se odriču neprofitabilnih stambenih jedinica. Na kraju. Jedna od posljedica maksimalne kirije New Yorka je ta da porodice koje su živjele u gradu dugo vremena. Kratkoročno. gdje se maksimalna kirija koristi još od Drugog svjetskog rata (kada je bila predstavljena kao privremena mjera). kratkoročna i dugoročna funkcija ponude? Komentar o tržištu stanova u Sarajevu u periodu poslije 1995. frustrirani iznajmljivači i veleposjednici konstatno traže načine povećanja kirija. Stepen crnog tržišta kirija zavisi većinom od toga koliko su čvrste vladine politike o reguliranju maksimalne kirije. a porast ponuđene količine je u skladu sa intezitetom korištenja postojećih kuća i stanova.000 stambenih jedinica.a vlada će otkriti i kazniti nekog od ovih trgovaca na crnom tržištu. 2. maksimalna kirija će ograničiti količinu trgovine. ali da ne prekrše slovo zakona. Kada su na snazi maksimalne kirije. Definišite cjenovnu elastičnost ponude? U kom rasponu se kreće koeficijent cjenovne elastičnosti ponude? Koji faktori određuju stepen cjenovne elastičnosti ponude? Šta predstavljaju trenutna. Drugi način je da podstanar plati za nove katance i ključeve – deviza zvana «ključ novca». količina dostupnih stanova je ograničena na 44. uživaju u nevjerovatno niskim kirijama. Mali broj ljudi će ponuditi stan na prodaju po 24 dolara mjesečno. najvišoj cijeni koju kupac želi platiti . a kirije opadaju. U ovom slučaju. PREGLED Sa padom ponude stanova raste ravnotežna kirija. 83 . šansa da prekršilac maksimalne kirije bude uhvaćen je mala. Dugoročno. U primjeru San Francisca. rezultat veće kirije je pad tražene količine stanova.

a drugi su utemeljili Ordinalne teorije korisnosti (u koje spadaju Teorija indiferencije i Teorija otkrivene preferencije). Možemo si postaviti pitanje: kakvog su kvaliteta te cipele koje koštaju nekoliko hiljada dolara i što je to što čini njihovu vrijednost za kupce? Postoje dvije vrste teorija koje pokušavaju dati odgovor na pitanje od čega zavisi vrijednost nekog proizvoda ili usluge. Neki ekonomisti su razvijali teoriju mjerenja vrijednosti uz korištenje posebno razvijene jedinice mjere za korisnost tzv. a drugi veoma neracionalno. a druga tvrdi da je lična vrijednost za svakog kupca ta koja opredjeljuje vrijednost proizvoda. 84 . Tako se u štampi može pročitati da glumice plaćaju tašnu i po 10. Također. UTIL. Prvi teoretičari su razvili tzv. Ako pogledate kako jedan prosječan radnik troši svoj novac onda ćete uočiti da on veoma mnogo pazi na šta troši vlastite prihode i kolika je cijena tih proizvoda koje on kupuje. uočit ćete da oni veoma malo vode računa o načinu potrošnje i generalno o cijenama proizvoda. posebne za Nijemce itd.000$ a nekada samo naočale koštaju nekoliko hiljada dolara.000 $. Sa druge strane ako pogledate filmske zvijezde i poznate muzičare. Sa druge strane u evropskim državama je gotovo nezamislivo da se cjenkate u radnji o visini cijene nekog proizvoda. Kardinalne teorije korisnosti (u ovu vrstu spada Teorija granične korisnosti).Mikroekonomija 10. TEORIJE PONAŠANJA POTROŠAČA Kada razmišljamo o tome kako se ponašaju potrošači onda generalno možemo zaključiti da se neki potrošači ponašaju vrlo racionalno. dok su drugi dokazivali da se ne može eksplicitno mjeriti vrijednost proizvoda nego da se samo proizvodi mogu međusobno upoređivati po korisnosti (odnosno da ih možemo rangirati po redoslijedu). To su: Teorija radne vrijednosti i Teorija subjektivne vrijednosti. oni koji su putovali u arapske države mogli su uočiti da se tamo formiraju cijene prema svakom kupcu posebno. kao izraz vrijednosti proizvoda za kupca. Svakom kupcu se određuje cijena shodno pretpostavci trgovca o njegovoj mogućnosti da plati taj proizvod. do sada se to nije uspjelo baš najbolje uraditi. posebne za Bosance. U nastavku ćemo se detaljnije upoznati sa Teorijom granične korisnosti i sa Teorijom indiferencije. Cijena je fiksirana bez mogućnosti promjene za različite kupce. Ako se vratimo na prethodni primjer cipela onda ćemo vidjeti da ova cijena. sigurno ne može biti opravdana utrošenim vremenom za njihovu proizvodnju. cipele i 5. Ovakav slučaju se naziva i cjenovna diskriminacija cijena o čemu ćemo kasnije više govoriti. Iako se dugo vremena pokušava izmjeriti vrijednost nekog proizvoda uz korištenje neke mjerne jedinice. Prva tvrdi da je vrijednost proizvoda određena količinom rada koji je utrošen za proizvodnju tog proizvoda ili usluge. Posebne su cijene za Arape.

Na narednim graficima je prikazano kretanje ukupne i granične korisnosti proizvoda Q. Na drugom grafiku je prikazano kretanje granične korisnosti koja poslije konzumiranja 5.iznos korisnosti koju dobije potrošač korištenjem zadnje jedinice proizvoda. U sklopu ove teorije spominju se i dva Gossenova zakona. MU = negativna vrijednost). MU = Granična korisnost proizvoda.1. pomaže da novac i dalje veoma pažljivo i profitabilno investiraju. jedninice proizvoda postaje negativna. Prvo zadovoljavamo urgentne potrebe (kao što su potrebe za hranom ili vodom). kada dođu do značajnijih iznosa novca. TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI Pristalice ove teorije su zastupali ideju da je moguće egzaktno utvrditi koliko korisnosti potrošaču donosi potrošnja svakog dobra. Oni se nauče izuzetno cijeniti novac što im kasnije. a zatim. vrijednost dodatne jedinice proizvoda postaje negativna (tj. prelazimo na zadovoljenje ostalih (npr. jedinice proizvoda) a zatim počinje da opada. Na grafiku 38 primjećujemo da ukupna korisnost raste po opadajućoj stopi do određenog nivoa (do 5. sportom. Zbog toga je interesantna činjenica da novoosnovana preduzeća koja su u početku osnivanja imala dosta novca mnogo češće propadaju od onih koja su u početku oskudijevala u novcu. Npr. TU = Ukupna korisnost koju dobiju potrošači potrošnjom određenog broja proizvoda.).Mikroekonomija 10. Iznos korisnosti su mjerili UTILIMA (slično kao što se dužina mjeri metrima ili težina kilogramima). Menadžeri preduzeća koji imaju malo novca vrlo ga pažljivo troše i raspoređuju. Što kupci imaju više nekog proizvoda. ukoliko u roku od nekoliko minuta popijemo 5 čaša nekog napitka (ukupno 2 litra). Vrijednost robe se određuje korisnošću zadnje jedinice robe kojom se maksimizira zadovoljenje potrebe kupca. potrebe za određenim kulturnim sadržajima. a korisnost je osnova objašnjenja prometne vrijednosti i ponašanja potrošača. Drugi Gossenov zakon pokazuje kako se po skali intenzivnosti potreba redom zadovoljavaju razne potrebe. pri različitom obimu potrošnje tog proizvoda. Vrijednost robe ovisi o korisnosti koju pruža potrošačima. 85 . Prvi Gossenov zakon govori o promjeni korisnosti jednog dobra na različitim stepenima zadovoljenja potreba. Što pojedinci imaju više novca oni ga manje cijene. Nakon određenog broja komada proizvoda. nakon što do određenog nivoa zadovoljimo ovu vrstu egzistencijalnih potreba. dodatna jedinica proizvoda vrijedi kupcu sve manje. luksuznim proizvodima itd. Kao što je granična korisnost proizvoda opadajuća tako isto postoji i opadajuća korisnost novca. U tom slučaju 6. Razlog je jednostavan. naredna čaša može uzrokovati određene zdravstvene probleme. Prema ovoj teoriji potrebno je posebno posmatrati ukupnu korisnost proizvoda i graničnu korisnost proizvoda. čaša napitka ima negativnu graničnu korisnost.

Da bismo bili u mogućnosti odrediti koju količinu proizvoda X1 i X2 će kupiti potrošač. Granična korisnost U narednim tabelama23 dat je primjer kako kupac pravi izbor između potrošnje određene količine proizvoda X1 i proizvoda X2. 86 .Mikroekonomija TU 10 MU 5 5 0 1 2 3 4 5 6 Q 0 1 2 3 4 5 Q Grafik 38. Ovo je prikazano u tabeli 6. a proizvoda X2 je 3 KM. potrebno je utvrditi koliko korisnosti potrošaču pruža potrošnja svake jedinice od ova dva proizvoda. Primjer optimalnog izbora Dobro X1 Dobro X2 Količina (Q) Korisnost (U1) Količina (Q) Korisnost (U2) 0 0 10 207 1 50 8 176 2 88 6 141 3 121 4 102 4 150 2 57 5 175 0 0 23 TU=U1+U2 207 226 229 223 207 175 Primjer je uz određene modifikacije preuzet iz knjige Bakalar. Tabela 5. Cijena proizvoda X1 je 6 KM. godine. ukoliko su mu poznate cijene tih proizvoda i ako raspolaže sa fiksnim dohotkom od 30 KM. nismo u mogućnosti odrediti koliko će potrošač kupiti proizvoda X1 i proizvoda X2. 56-57. 1997. Pretpostavka je da potrošač treba potrošiti cjelokupni dohodak koji ima na raspolaganju (30 KM). Ukupna korisnost Grafik 39. Jozo. Mostar-Sarajevo. Tabela 6. Dobro X1 Količina Izdaci 0 0 1 6 2 12 3 18 4 24 5 30 Potrošačke mogućnosti Ukupni izdaci (raspoloživi dohodak u KM) 30 30 30 30 30 30 Dobro X2 Količina Izdaci 10 30 8 24 6 18 4 12 2 6 0 0 Pomoću tabele 5. str. „Mikroekonomija“.

Dobijanje dodatne jedinice dijamanata ili zlata je veoma skupo (veliki troškovi ispitivanja nalazišta. odnosno kada je.Mikroekonomija U prethodnoj tabeli vidi se da će potrošač kupiti 2 komada proizvoda X1 i 6 proizvoda X2. kada je granična korisnost po potrošenoj KM za sve proizvode jednaka. Ukupna korisnost pri datom iznosu potrošenog dohotka je maksimizirana. mi kažemo da ta osoba preferira ljubičasti marker.2. Postojanje određenih ograničenja u ovoj teoriji (prvenstveno problem stvarnog mjerenja korisnosti proizvoda preko UTILA) dovela su do razvijanja nove teorije Teorije indiferencije. proizilazi da je cijena dijamanata visoka. Npr. Tabela 7. Navedimo jedan primjer: Ukoliko neki potrošač ne može da se odluči između određenih kombinacija hrane i odjeće mi kažemo da je on indiferentan prema tim kombinacijama i da mu svaka od tih kombinacija donosi istu korisnost prilikom potrošnje. pa je i cijena vode na tržištu niska. Kombinacija A B C D Indiferentne kombinacije Hrana 1 2 3 4 Odjeća 6 3 2 1. troškovi dobijanja dodatnog litra vode su niski. Ova teorija će nam pomoći da shvatimo zašto voda.). sa cijenom tog proizvoda. Ovaj slučaj je predstavljen u narednoj tabeli.. Sa druge strane. Jedan od načina jeste da se uporede odnosi granične korisnosti. TEORIJA INDIFERENCIJE Neka osoba je indiferentna ako se ne može odlučiti koji proizvod više voli od dva ili više ponuđenih. S obzirom da se cijena cjelokupnog dobra određuje na osnovu troškova zadnje proizvedene jedinice proizvoda. koje dobije potrošač od potrošnje određenog proizvoda. skupi tehnološki procesi itd.. Ovakva situacija može biti objašnjena na sljedeći način.5 87 . tada kažemo da određeni proizvod preferiramo. Ukoliko postoji mnogo više proizvoda koje potrošač može kupiti postavlja se pitanje kako odrediti pojedine količine. Iako oba markera zadovoljavaju istu potrebu na isti način. što mu donosi korisnost u iznosu od 229 UTILA. = = MU I = 1 p1 p2 p3 pn Gdje je n broj proizvoda. MU n MU 1 MU 2 MU 3 = = = . neki kupac više voli kupiti ljubičasti nego žuti marker. koja iako veoma važna za život. Svaka druga kombinacija mu daje niži nivo korisnosti od navedene. a granična korisnost Konvertibilne marke po njenoj cijeni je jednaka 1. Ukoliko više volimo neke proizvode u odnosu na druge. 10. Pri kupovini te kombinacije dobara potrošač je maksimizirao svoje ponašanje (u ravnoteži je) jer je uz fiksni dohodak od 30 KM dobio 229 Utila korisnosti. ima tako nisku prodajnu cijenu. dok zlato i dijamanti (iako mnogo manje važni za život čovjeka) imaju tako visoku cijenu.

Konveksne (ispupčene) su prema ishodištu 3. Prema teoriji postoji beskonačno krivih indiferencije u koordinatnom sistemu a sve zajedno predstavljaju mapu krivih indiferencije. 88 . 3 Krive indiferencije imaju sljedeće osobine: 1. korisnost koju predstavlja je veća i obrnuto. Opadaju slijeva udesno (negativnog su nagiba) 2. Skupina ovakvih krivih se naziva Mapa indiferencije. Nikad se ne sijeku 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hrana Grafik 40. Svaka od 5 njih predstavlja različit nivo korisnosti.Mikroekonomija Ukoliko ovu situaciju predstavimo grafički. Granična korisnost proizvoda Sa grafika 41. dobit ćemo situaciju kao na grafiku 40. stoga postoji i mnogo krivih indiferencije koje možemo predstaviti 6 grafički. Ovakva pojava se naziva “granična stopa supstitucije”. Granična stopa supstitucije se računa po formuli: MRS yx = − ∆Y ∆X Minus ispred razlomka pokazuje da jedno dobro moramo smanjiti da bismo drugo povećali. se vidi da ukoliko potrošač želi da poveća potrošnju nekog dobra mora da smanji potrošnju drugog. Odjeća U2 U1 U3 U4 0 Grafik 41. a da bi zadržao isti nivo korisnosti. Kriva indiferencije Što je kriva indiferencije dalje od 4 koordinatnog početka. Mapa krivih indiferencije Hrana Granična stopa supstitucije definira se odnosom količine dobra Y kojeg se potrošač mora odreći da bi postigao dodatnu potrošnju jedinice dobra X. S obzirom na to da ovakvih kombinacija ima veoma veliki Odjeća broj.

ukoliko potrošač želi kupiti samo proizvod “Y” tada može kupiti (I: Py) proizvoda “Y”. kao ni o cijenama pojedinih proizvoda. Cijena knjige je 80 KM/kom. Budžetski pravac koji nam pokazuje kombinacije dobara koje može kupiti potrošač. Na sličan način. odavde se može izračunati oblik funkcije budžetskog pravca u obliku: gdje je Odjeća (I:Py) 0 Odjeća (I:Py) A● Grafik 43. dok kombinaciju proizvoda izvan budžetskog pravca. Ukoliko pretpostavimo da je cijena proizvoda “X” -px. Dio površine između budžetskog pravca i koordinatnih osa predstavlja tzv. s tim da cijeli iznos dohotka potroši. Ukoliko samo kupuje proizvod “X” tada može kupiti (I:px) proizvoda. a cijena cipela je 100 KM/kom. kupac ne može kupiti jer nema dovoljno dohotka. Budžetsko polje. u vezi sa teorijom indiferencije. Pretpostavimo da kupac raspolaže sa dohotkom od 800 KM. Knjiga (I:Px) = 10 Y =− px I ⋅X + py py Budžetski pravac Budžetsko polje 0 Grafik 42. potrošaču ostaje jedan dio dohotka nepotrošen.py. 89 .Mikroekonomija OGRANIČAVAJUĆI BUDŽETSKI PRAVAC U prethodnim izlaganjima. Budžetsko polje Cipele (I: Py) = 8 Kada na grafiku spojimo ove dvije tačke dobijamo tzv. Ovo je prikazano na primjeru na grafiku 42. Mapa krivih indiferencije Hrana (I:Px) Y =− px I ⋅X + . nismo ništa govorili o iznosu dohotka kojim raspolaže potrošač. Pomjeranje budžetskog pravca − px koeficijent nagiba funkcije py budžetskog pravca. S obzirom da je X•px+Y•py = I. Nakon kupovine kombinacije dobara koje su u budžetskom polju. i da želi kupiti određeni broj cipela i knjiga. a cijena proizvoda “Y” . tada za dati iznos dohotka (I) kojim raspolaže potrošač može kupiti određenu kombinaciju dobara. py py 0 Hrana (I:Px) Grafik 44.

24 Odjeća (I:Py) ● C A● 0 ● B Hrana (I:Px) Grafik 45. 24 Zainteresovani mogu o ovoj problematici više pogledati u predloženoj literaturi datoj na početku. prikažimo na grafiku i krive indiferencije i krivu budžetskog pravca. U tom slučaju budžetski Odjeća pravac rotira oko tačke B.Mikroekonomija Ukoliko dođe do povećanja dohotka potrošača. Oni obično smanjuju potrošnju tog proizvoda ili usluge ali se postavlja pitanje zbog čega. Može se desiti slučaj da se jedna od date dvije cijene (ili obje istovremeno) poveća ili smanji. ukoliko nije porastao i njihov dohodak. a koji može na sličan ili identičan način zadovoljiti istu potrebu. On se naziva efekat dohotka. Ukoliko se cijena hrane dvostruko poveća. što je prikazano na grafiku 43. Jedan od problema sa kojima se susreću ekonomisti jeste kako kupci reaguju na povećanje cijene nekog proizvoda. Pomjeranje budžetskog pravca kada cijena odjeće opada dok cijena hrane ostane nepromijenjena 4 ●E U2 U1 U4 U3 0 5 Grafik 46. Ovo je prikazano na grafiku 46. ovdje se neće dati prikaz ove teorije. i obrnuto. U tački gdje budžetski pravac tangira neku od krivih indiferencije je ravnoteža potrošača. Ravnoteža potrošača Hrana Teorija indiferencije se može koristiti kod rješavanja određenih ekonomskih problema. 90 . odnosno uz dati dohodak on ne može dobiti viši nivo korisnosti. S obzirom na ograničenu primjenu Teorije otkrivene preferencije za rješavanje nekih konkretnijih problema u Mikroekonomiji. On se naziva efekat supstitucije. Ekonomisti su utvrdili da postoje dva osnovna razloga. budžetski pravac se pomjera paralelno ulijevo. i obrnuto – ukoliko se smanji dohodak potrošača. Na grafiku 45. Ovaj slučaj je prikazan na grafiku 44. budžetski pravac se paralelno pomjera udesno. Uzmimo za primjer izbor između određene količine hrane i odjeće. Prvi razlog je što su kupci zbog porasta cijena realno siromašniji. Da bismo sada odredili ravnotežu potrošača. Drugi je razlog to što kupci skuplji proizvod zamjenjuju jeftinijim. tada će doći do rotiranja budžetskog pravca oko početne tačke na Y-osi (osa gdje se mjeri količina odjeće – oko tačke A). prikazana je situacija kada se cijena odjeće smanjuje dok se cijena hrane ne mijenja.

Taj iznos koji smo kompenzirali kupcu predstavlja efekat dohotka. Stoga je Slutsky pokušao da istovremeno posmatra više proizvoda ali uz korištenje istog pristupa. Razlika je u tome što mi kupcu kompenziramo iznos za koji je on realno siromašniji ali tako da on može ponovo kupiti istu korpu dobara. Horizontalna udaljenost između tačaka B i C predstavlja efekat dohotka. Hicksova metoda razdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije Hicksova metoda ima jedan nedostatak. Hicksova metoda razdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije Proizvod Y J ● I ● ● B C ● ● A U2 U1 ● H ● K ● G Proizvod X Efekat dohotka Efekat supstitucije Grafik 47.Mikroekonomija Ono što je važno kod ovog problema jeste kako da saznamo koliki je koji efekat. U literaturi se spominju dvije metode kojima je moguće razdvojiti ova dva efekta. a pomjeranje sa tačke A u tačku C predstavlja efekat supstitucije. To ćemo učiniti tako što ćemo ga ponovo vratiti na istu krivu indiferencije U2 gdje se nalazila početna ravnoteža. odnosno da se vrati ponovo u tačku A. a horizontalna udaljenost između tačaka A i C predstavlja efekat supstitucije. U tom slučaju početna tačka ravnoteže A sada više ne predstavlja ravnotežu nego je to tačka B. a to je što ona može posmatrati samo dva proizvoda istovremeno. To su: Hicksova i Slutskyjeva metoda razdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije. Ukoliko dođe do porasta cijene proizvoda X tada se početni budžetski pravac IG rotira oko tačke I na y osi. Pošto pravac JK ima veći nagib od pravca IG on siječe udaljeniju krivu indiferencije U3. Umjesto proizvoda X i Y on je posmatrao korpu proizvoda X i Y koje u sebi mogu sadržavati veliki broj različitih dobara. Postupak razdvajanje je potpuno isti kao i kod prethodne metode za pomjeranje budžetskog pravca IG na pravac IH. Međutim. 91 . s obzirom da je kupac sada siromašniji (jer mu se nije istovremeno povećao dohodak da bismo mogli utvrditi koliko kupac stvarno manje zamjenjuje skuplji proizvod jeftinijim) potrebno je da kupcu namirimo iznos sredstava za koji je on postao siromašniji. Prema Hicksovoj metodi razdvajanja postupak je sljedeći. Nova tačka ravnoteže će biti tačka C.

1 2.000.000.000.12. 20 01 21 .000. .000 kupcima koji nemaju dovoljno 0 sredstava možda im možemo dati proizvode na kredit. Ako Krediti stanovništvu 1. 20 05 . . 20 04 30 . Slutskyjeva metoda razdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije Podsjetimo se još jednom25 da KM razdvajanje efekta dohotka i efekta 3.000. ili dogovoriti aranžman sa bankom. . 92 31 .000 nemaju dovoljno sredstava.000 želimo ipak prodati proizvode i 500. Na narednom grafiku dajemo prikaz kretanja zaduženosti BH stanovništva u Grafik 49. godine. 20 00 31 . Mapa krivih indiferencije periodu o 2000-2005.1 2. .000.000. Sa grafika je vidljivo da se stanovništvo veoma brzo zadužuje i da preduzeća primjenjuju ovakav pristup u praksi. 25 Krediti stanovništvu BiH u periodu 31.Mikroekonomija Slutskyeva metoda razdvajanja efekta dohotka i efekta supstitucije J● Korpa Y I ● ● ● B C A ● U3 U2 U1 ● H ● K ● G Korpa X Efekat dohotka Efekat supstitucije Grafik 48. .000.000. 20 02 31 .2005 Kratki prikaz je dat na strani 21.500.000 supstitucije pokazuje menadžerima 3.000 odustaju od kupovine zbog toga što 1.1 2.000 supstitutiraju jefitinijim.000 koliko kupci skuplje proizvode 2.1 2.500.500.1 2.2000-30.09. .000. a koliko 2.0 9. 20 03 31 .

DA NE 14. DA NE 4. DA NE 6. Cjenovna elastičnost tražnje se izvodi iz Hiksovog opšteg zakona tražnje. DA NE 2. preduzeću se isplati povećavati cijenu proizvoda. Cjenovna elastičnost u bilo kojoj tački krive tražnje je: a) Jednaka 1 b) Veća od 1 ali manja od ∞ c) Manja od 1 d) Ni jedno od navedenog 93 . DA NE 5. Iz kojeg zakona tražnje se izvodi dohodovna elastičnost tražnje: a) Cournot-Marshallovog b) Hicks-Allenovog c) Moore-Schultzovog d) Walrasovog e) Edgewortovog 3. Granična stopa susptitucije faktora se povećava kako idemo na grafiku udesno. Što je dobro više nužno za život to je elastičnost tražnje veća. Kada je koeficijent unakrsne elastičnosti jednak nuli radi se o: a) luksuznim dobrima b) trajnim dobrima c) inferornim dobrima d) komplementarnim dobrima e) sredstvima nužnim za život f) ni jedno od navedenog 2. DA NE 7. Ograničavajući budžetski pravac je pravac koji povezuje geometrijska mjesta svih mogućih kombinacija dobra X i dobra Y u koordinatnom sistemu. Apsolutna vrijednost nagiba funkcije krive tražnje je 1. DA NE 3. kada cijena opada MR je veći od nule. kada cijena raste MR je veći od nule. DA NE 9. DA NE 18.(py/px)+I/py. Savršeno elastična ponuda ima vrijednost koeficijenta elastičnosti ponude jednak 0. Kada je Ed>1. Kretanje duž krivulje tražnje nastaje zbog promjene ukusa potrošača. Kombinacija iznad budžetskog pravca prikazuju sve moguće kombinacije dvaju dobara koje potpuno iscrpljuju potrošačev dohodak. Suše i hladnoće će na tržištu sniziti cijenu kafe. Savršeno elastična ponuda ima uvijek vrijednost između 1 i ∞. DA NE 19. Ograničavajući budžetski pravac se može predstaviti jednačinom Y= . Pod pojmom «Modelski pristup» podrazumijevamo postupak u kojem se na temelju niza realnih činjenica konstruira model privredne situacije koja je predmet istraživanja. Koeficijent elastičnosti tražnje može biti i veći i manji od jedan. Kod supstituta koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje je manji od 0. DA NE 1.Mikroekonomija PITANJA ZA PONAVLJANJE 1. Polaznu tačku objektivne teorije vrijednosti čine pojedinac i njegove potrebe. DA NE 11. DA NE 16. DA NE 12. DA NE 15. DA NE 17. DA NE 13. Kada je Ed<1. Vlasnicima trgovinskim preduzeća više odgovara viši koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje ako se nalaze visoko na krivoj tražnje. DA NE 10. DA NE 8. Preduzeće uvijek teži situaciji da je tražnja za njegovim proizvodom što elastičnija. Kada je Ed=5.

U determinante ponude spadaju: a) ukusi b) specijalni utjecaji c) cijena datog dobra d) prosječni dohodak e) tehnologija f) broj stanovnika g) veličina tržišta 5. Ako je cijena robe 40 KM.41 6. Najviša cijena određena ispod ravnotežne cijene može prouzrokovati: a) da tražena količina prevaziđe količinu koja bi rado bila ponuđena b) da tražena količina bude manja od količine koja bi rado bila ponuđena c) da tražena količina još uvijek odgovara količini koja bi rado bila ponuđena zbog ravnotežne jednakosti d) bez promjene na ravnotežnom tržištu jer nije obavezna e) ništa od navedenog 9.51 e) 1. Usklađivanje ponude i tražnje se vrši preko: a) troškova proizvodnje b) tehnologije c) tržišnih prilika d) cijena e) putem nestašica i viškova proizvoda f) razmjene informacija na berzi 8. Razlog zbog koga tražena količina neke robe raste kada joj cijena pada jeste: a) smanjenje cijene pomjera krivu ponude udesno b) kupci postaju bogatiji i raste njihova potrošnja proizvoda c) ponuđači su spremni ponuditi više pri nižoj cijeni d) smanjenje cijene pomjera krivu tražnje udesno. Cjenovna elastičnost tražnje je približno: a) 0. Ako cijena poraste na 45 KM.600 kom/dan.24 b) 0.44 c) 1.Mikroekonomija 4. kupljena količina je 5.36 d) 2. Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje kod supstituta je uvijek: a) beskonačan b) jedan c) nula d) između –1 i nula e) veći od nule f) ne može se odrediti 94 . 7.400 kom/dan. kupljena količina će pasti na 4.

01 KM. Osnovne komponente teorijskih modela su: a) matrice b) egzogene varijable c) endogene varijable d) koeficijenti e) pretpostavke o ponašanju f) parametri g) matematičke formule 14.51 e) 3. kupljena količina će pasti na 2. U determinante tražnje spadaju: a) ukusi b) specijalni utjecaji c) cijena datog dobra d) prosječni dohodak e) tehnologija f) broj stanovnika g) veličina tržišta 12. Ako raste tražnja za konkretnim proizvodom a ponuda ostaje ista: a) Ravnotežna cijena raste a ravnotežna količina se smanjuje b) Ravnotežna količina se smanjuje i ravnotežna cijena opada c) Ravnotežna količina se povećava a ravnotežna cijena opada d) Ravnotežna cijena raste a ravnotežna količina se smanjuje e) Ravnotežna cijena i ravnotežna količina se ne mijenjaju f) Ravnotežna cijena i ravnotežna količina rastu.44 c) 1. kupljena količina je 6. Ako cijena poraste na 250.33 f) ∞ 13. Cjenovna elastičnost tražnje je približno: a) 0. Porast dohotka će: a) Povećati tražnju za proizvodom ako je proizvod inferiorno dobro b) Povećati tražnju za proizvodom ako je proizvod normalno dobro c) Povećati ponudu tog proizvoda d) Smanjiti tražnju za proizvodom ako proizvod ima veoma nisku cijenu e) Smanjiti ponudu proizvoda 15.Mikroekonomija 10.36 d) 2.24 b) 0. 95 . Ako je cijena robe 250 KM.500 kom/dan.600 kom/dan. Ako je koeficijent dohodovne elastičnosti jednak 1 tada se radi o: a) Sredstvima nužnim za život b) Supstitutima c) Komplementima d) Luksuznim dobrima e) Inferiornim dobrima 11.

. i ako je poznata funkcija tražnje u odnosu na dohodak Qx= 12. Za šta nam služi Mikroekonomski model..? 19.? 6. Kod kojih proizvoda cijene na tržištu osciliraju tokom vremena...? 10.? 17. Koje nedostatke tržišta poznajete..? 18..? 3. Izračunati količinu tražnje proizvoda «X» ako je dohodak 2.. tražnja za proizvodom Y opadne 7%... Ukratko objasnite u čemu se razlikuje Hicksova i Slutskyeva metoda razdvajanja efekata dohotka i supstitucije ? 11.? 4....? 15..... Definišite potrošačav višak i predstavite ga na grafiku.? 16..? 21.. Predstavite grafički Slutskiyevu metodu razdvanja efekta dohotka i efekta supstitucije.? 5. Zbog čega računamo efekat dohotka i efekat supstitucije..? 12. Navedite i ukratko pojasnite faktore koji utiču na elastičnost ponude..? 9.? 20..... Na kojim pretpostavkama počiva «Teorija granične korisnosti».? 2. Pojasnite termin “Granična stopa supstitucije” i napišite formulu za njeno računanje. Izračunajte koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje za proizvodom Y i dajte komentar o kakvom proizvodu je riječ. Ukoliko se cijena proizvoda X poveća za 2%.. Definišite potrebe potrošača... Analizirajte odnos prosječnog i graničnog fizičkog proizvoda i predstavite na grafiku......99..005 · I1. 14.Mikroekonomija 1..... Na čemu počiva Teorija granične korisnosti. Zašto računamo lučnu elastičnost tražnje i na osnovu koje formule. Navedite osnovne učesnike na tržištu .? 7.? 22. Objasnite slučaj špekulacije kao jednu od iznimki opšteg zakona tražnje..? 8. Pojasnite zašto nam je važno razlikovanje efektivnih i potencijalnih potreba i navedite po tri primjera jednih i drugih...000 KM. Na osnovu koje formule računamo Granični fizički proizvod.? 13. Za šta nam služi dohodovna elastičnost tražnje..? 96 . Definišite Mikroekonomiju..

Svi ostali ciljevi moraju u hijerarhiji biti niži. radna snaga. Iza tako dobrih i široko poznatih proizvodnih marki stoji veoma mnogo inžinjera. Fiksni inputi su. 97 . Iz ovih. Najčešće ne mogu oni svi biti uključeni u analizu jer je nekada teško izolirati utjecaj jedne varijable na drugu. BOSCH. Ove fabrike predstavljaju jedan uhodan i dobro osmišljen sistem proizvodnje koji je po svojoj strukturi vrlo kompleksan te ga je potrebno pažljivo analizirati. mašine. Zbog toga se u analizi javlja problem sagledavanja prevelikog broja faktora proizvodnje. radnika u proizvodnji itd. skladište. Potrebna je detaljna analiza tehnologije koja će se koristiti. koncesije. Stoga je potrebno analizirati elemente proizvodnje. DEUTSCHE TELECOM itd. Varijabilni inputi su npr. zemljište u blizini izvora na kome će biti smješten proizvodni objekat.Mikroekonomija 11. a i nekih drugih razloga ovdje ćemo posvetiti pažnju proizvodnji kao segmentu društva bez kojeg život ne bi bio moguć. ADIDAS. energiju. Nekada pojedina preduzeća stavljaju u prvi plan neke druge ciljeve. Kao primjer se može uzeti Njemačka koja je tradicionalno poznata po proizvodnji kvalitetnih proizvoda i usluga. minimiziranje troškova pa čak i da imaju gdje zaposliti svoju porodicu. itd. U toku proizvodnje se koriste određeni fiksni i varijabilni inputi. kao što su maksimiziranje prihoda. no ono što mora biti cilj svakog preduzeća jeste ostvarivanje profita. te ukazati na njene osnovne karakteristike. Preko proizvodnje određenih roba i usluga. mašine. potrebni su kamioni za transport vode. zgrade. a zamislite kako odrediti međudjelovanje 30 varijabli. ekonomista. U proizvodnom preduzeću se najčešće čuju sljedeća pitanja: Koliki je plan proizvodnje za sljedeću godinu i koji inputi nam trebaju za to? Gdje da nabavimo sirovine potrebnog kvaliteta po najpovoljnijim uslovima? Da li znate gdje ima iskusan i stručan tehnolog za proizvodni proces? Kako da obezbijedimo kontinuitet proizvodnje tokom cijele godine sa što manje prekida u proizvodnji? Itd. Svi ovi inputi su neophodni za rad jedne ovakve fabrike. U proizvodnji angažujemo veliki broj faktora proizvodnje (najčešće su to: rad. da ne govorimo o dozvolama za poslovanje. dijelu na strani 47. zemljište. radnici i stručnjaci-tehnolozi. kapital. sirovine. veliki iznos kapitala. zemljište. između ostalog. obezbjeđenje putne infrastrukture. a koje dovode do maksimiziranja profita preduzeća. materijal koji se koristi u direktnoj proizvodnji. Doista jedno društvo povećava bogatstvo sa proizvodnjom roba i usluga. znanje. Svi su danas u svijetu čuli za BMW. TEORIJA PROIZVODNJE Sjetimo se rečenice koja je pomenuta u 6. preduzeća ostvaruju svoj osnovni cilj: profitabilno poslovanje. Zbog toga se u analizi varijable reduciraju na one najvažnije a za ostale pretpostavljamo da se ne mijenjaju.) Zamislite samo koliko treba inputâ da bi se pokrenula recimo proizvodnja i pakovanje izvorske vode. itd. ekonomisti i inžinjeri. AUDI. MERCEDES. električna energije itd. koja glasi: Bogati proizvode robe i usluge a siromašni ih kupuju. potreban je izvor vode dovoljnog kapaciteta i hemijskog sastava vode.

a ukupna proizvodnje se poveća za 30%. Obično tih inputa ima veliki broj i za svaku proizvodnju su drugačiji. a i ukupna proizvodnje se poveća za 50%. .. Ako proporcionalno povećamo oba faktora (npr. tada se radi od funkciji rastućeg prinosa s obzirom na obim proizvodnje. za 50%). S-zemlja.y. a ukupna proizvodnje se poveća za 70%.γ)..S. Ako proporcionalno povećamo oba faktora (npr.z. U ovakvoj situaciji bi trebalo razmišljati da se poveća fiksni kapacitet preduzeća kako bi se ponovo otvorila mogućnost pojavljivanja rastućih prinosa.R. Ova situacija je najpovoljnija za preduzeća i javlja se u slučaju angažovanosti samo jednog faktora proizvodnje. gdje su x. q > 0 i predstavljaju inpute u procesu proizvodnje. Ovakva situacija pokazuje da već postoji određena zasićenost proizvodnje sa tim inputom. K-kapital. a>0 Ako je n=1 radi se o konstantnim prinosima (linearno homogena funkcija) Ako je n<1 o opadajućim prinosima.v. za 50%). Na primjer.K. A ako angažujemo dva faktora proizvodnje (rad i kapital) tada zaključujemo sljedeće. a output tog pogona u narednom periodu poraste za 13%. tada se radi od funkciji opadajućeg prinosa s obzirom na obim proizvodnje. U opštem obliku proizvodna funkcija se može predstaviti kao: q = f(x. gdje je: L-rad. tada kažemo da postoje rastući prinosi u proizvodnji. v-prinosi. R-sirovine..). Opći (prošireni) matematički oblik funkcije proizvodnje je: Y=f(L. Na nekim grafikima oznake X i Y pokazuju dva različita proizvodna faktora proizvodnje bez obzira o kojim faktorima je stvarno riječ.. za 50%). i Ako je n>1 o rastućim prinosima. ay) = anq. 98 . Matematički se funkcija proizvodnje može predstaviti na sljedeći način: f(ax. i Ako proporcionalno povećamo oba faktora (npr. Kod funkcije konstantnih prinosa povećanje angažovanja novih inputa i povećanje rezultirajućeg outputa je ravnomjerno. tada se radi o funkciji konstantnog prinosa s obzirom na obim proizvodnje.z .Mikroekonomija Proizvodna funkcija izražava odnose između korištenih količina inputa u proizvodnji i maksimalnih veličina outputa pri datoj tehnologiji. ukoliko povećamo broj zaposlenih radnika u jednom proizvodnom pogonu za 10%. To su: Funkcija rastućih prinosa Funkcija konstantnih prinosa Funkcija opadajućih prinosa Kod funkcije rastućih prinosa nakon povećanja angažovanja određenih proizvodnih inputa rezultirajući outputi rastu mnogo brže nego inputi.. y-parametar efikasnosti. U analizi proizvodnje razlikujemo tri funkcije prinosa u odnosu na angažovane inpute.y.

Kada zaposlite još jednog radnika tada se proizvodnja povećava ispod proporcionalno. opčinjen sam njime.Mikroekonomija Postojanje opadajućih prinosa je najnepovoljnije za preduzeća. Angažovanje novih inputa dovodi do ispodproporcionalnog smanjenja rezultirajućeg outputa. kada preduzeća imaju nekoliko radnika previše od kojih neki ne radena pravi način. Ukupni. Sjetite se šale sa kraja 5. To se dešava npr. prosječni i granični fizički proizvod MPx APx TPx MP>0 MP raste AP<MP AP raste TP raste ubrzano MP>0 MP opada AP=MP AP=max TP raste usporeno MP<0 MP opada MP<0 MP raste AP>MP AP opada TP opada ubrzano TP opada usporeno 99 . Čak je i tehnologija. koja je fiksna u kratkom roku. No u dugom vremenskom periodu svi proizvodni faktori su varijabilni. TPx. što u konačnici dovodi do smanjenja ukupne proizvodnje. MPx C ● B ● A● D ● ● ● 0 I ● ● B΄ II ● C΄ III APx ● ● TPx D΄ MPx ● E΄ A΄ (X Pri datom Y) Grafik 50. dijela: „Volim rad. u dugom roku varijabilna. Kada radnici koji dobro rade vide da u preduzeću drugi ne rade dobro a ipak ostvaruju iste zarade tada i oni počinju da manje rade. mogu sjediti i satima ga gledati!“ Kratki i dugi vremenski period U kratkom vremenskom periodu neki proizvodni faktori su fiksni a neki varijabilni. APx.

maksimum. kako bi mogli imati što niže troškove proizvodnje. Crvena linija na grafiku 50. tehnologija i energija na primjer. a nakon toga opada do nule. Iako je najveći broj inputa u svakoj čokoladi isti.rad i kapital. Preduzeća obično proizvode u prve dvije zone. Naravno ni drugi faktori proizvodnje nisu ništa manje važni. Na neki način. Da bismo mogli izvesti određene zaključke o proizvodnom procesu. Sa grafika vidimo sljedeće: kada je granični fizički proizvod jednak nuli tada je ukupni fizički proizvod maksimalan. gdje od broja i količine angažovanih faktora ovisi i nivo ukupne proizvodnje. a nakon određenog nivoa angažovanosti proizvodnog faktora počinje opadati. Proizvodna funkcija se može prikazati u dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom prostoru. pokazuje funkciju ukupnog fizičkog proizvoda. Ovaj pridjev „fizički“ se koristi da bi se označilo da se radi o proizvodu koji ima težinu. Dok god je granični fizički proizvod veći od prosječnog prosječni ima tendenciju rasta. a granični proizvod postaje negativan. drveni sto može biti proizveden u fabrici u masovnoj proizvodnji ili može biti proizveden u maloj stolarskoj radnji. u proizvodnji čokolade obuhvata miješanje nekoliko komponenti u tačno određenim omjerima i na tačno određenim temperaturama. Nakon tačke C ukupni fizički proizvod počinje opadati. 100 . zapreminu i da zauzima fizički prostor. a samim time i što veći iznos profita. na primjer. Kretanje ukupne proizvodnje radi. Prepostavimo da neki proizvod možemo proizvesti sljedećim kombinacijama rada i kapitala. Sa grafika se vidi da ukupna proizvodnja ima određeni rast. Na grafiku 51. obično se posmatraju samo dva uz angažovanje samo faktora rada faktora proizvodnje . odnosno putem različitih proizvodnih procesa. Na primjer. optimum proizvodnje bi bio u tački gdje je ukupna proizvodnja maksimalna. Jedan te isti proizvod može biti proizveden na različite načine. Postavlja se pitanje u kojoj zoni je proizvodnja poželjna i pri kojem obimu poslovanja je proizvodnja optimalna. Ekonomistima je važno da utvrde koji proizvodni proces je najjefitiniji. Zelena linija na grafiku predstavlja prosječan fizički proizvod. Proizvodni proces. graničnog i prosječnog (fizičkog) proizvoda. a jednostavnosti Grafik 51. postoji veoma mnogo ukusa i vrsta čokolada. je dat prikaz kretanja ukupne proizvodnje (Y) u zavisnosti od količine angažovanog faktora rada (L). Proces proizvodnje predstavlja kombinaciju faktora potrebnih da se proizvede jedinica nekog proizvoda. iako se može reći da je najčešći slučaj da preduzeća proizvode u II zoni. On raste do određenog nivoa. On također ima područje rasta i područje u kome opada.Mikroekonomija Na istom grafiku predstavit ćemo kategorije ukupnog.

može se zaključiti da bez obzira koliko angažovali radnika i koliko snažne bile mašine. korištenjem samo jednog proizvodnog faktora ukupna proizvodnje je jednaka nuli. Sa grafika 54. Grafik 52. Sa grafika je vidljivo da je obim proizvodnje predstavljen vertikalno. pokazuje kolika je rezultirajuća proizvodnja rude iz rudnika u zavisnosti od broja angažovanih radnika i kapitalnih ulaganja u mašine za kopanje predstavljenih kroz snagu mašina izraženih u konjskim snagama. Kretanje ukupne proizvodnje uz istovremeno angažovanje rada i kapitala Sa ovi grafika Grafik 53. svaki put postoji zakonitost da se prvo pojavljuje ubrzani rast proizvodnje. Proizvodnja u rudnicima 101 . što je stepen angažovanosti faktora veći. što će kasnije biti detaljnije objašnjeno.Mikroekonomija Ukoliko se u procesu proizvodjne angažuju dva proizvodna faktora. recimo rad i kapital. zatim usporeni rast proizvodnje i na kraju negativni rast proizvodnje. Navedene kružne linije predstavljaju izokvante koja pokazuju da se uz različitu kombinaciju faktora rada i kapitala može dobiti isti nivo proizvodnje. Duži AB i CD predstavljaju izokvante. Naravno. U nastavku ćemo detaljnije analizirati ovu površinu. područje u kome proizvodnja raste naziva se nekada i proizvodna površina i osjenčena je plavom bojom. Osjenčena površina na grafiku predstavlja zonu u kojoj je sa ekonomskog stanovišta opravdano proizvoditi. Izvan te površine se resursi ne koriste racionalno jer dolazi do njihovog rasipanja. Proizvodna površina (planina) Grafik 54. kao što je prikazano na grafiku 37. Naime. tada se ukupna proizvodnja može predstaviti u trodimenzionalnom obliku. što mašina ima više konjskih snaga za njenu kupovinu je potrebno sve više kapitala. U ovom slučaju. dok su faktori proizvodnje (rad i kapital) predstavljeni u horizontalnoj ravni. da bi se nešto proizvelo pored novca potreban je i rad. Ne možete ništa napraviti samo sa kapitalom. To se najbolje vidi na grafiku 53. Povećava se količina upotrijebljenog rada i kapitala a to ne rezultira proporcionalnom povećanju proizvodnje. Grafik 54. proizvodnja dostiže svoj maksimum pri većem obimu iskopanih ruda.

Zbog toga se u procesu proizvodnje mora voditi računa o uskim grlima u proizvodnji i na vrijeme planirati povećanje fiksnih faktora koji mogu postati kočnica rastu preduzeća. sirovine itd. Primijetno je da ako jedan faktor držimo fiksiranim da tada proizvodnja raste ubrzano. Uz različite kombinacije inputa X i Y dobijaju različiti rezultirajući obimi proizvodnje dati u plavim ćelijama. Proizvodna funkcija Prosječan fizički proizvod (grafik 56) je količnik ukupnog outputa sa angažovanim varijabilnim faktorom proizvodnje. dešavale su se česte greške na proizvodima. U kratkom roku je moguće povećavati proizvodnju samo dodatnim angažovanjem varijabilnih inputa. nakon toga po opadajućoj stopi a nakon toga počinje da se smanjuje. Input Y Q 50 52 44 30 1 81 82 60 41 2 108 104 71 48 3 120 101 78 52 4 131 108 82 54 5 Input X 90 60 30 1 2 3 4 5 X Grafik 55. Sve to skupa je dovelo do niske produktivnosti rada i veoma loših međuljudskih odnosa među zaposlenim.. a da to rezultira maksimalnom efikasnošću korištenja proizvodnih inputa. Granični fizički proizvod predstavlja prirast ukupnog proizvoda angažovanjem dodatne jedinice varijabilnog inputa. Prosječan fizički proizvod 102 . U razgovoru sa direktorom jednog preduzeća saznao sam da je jedan od problema sa kojima se preduzeće suočava to što ima previše zaposlenih radnika u proizvodnim prostorijama. kao što su radna snaga. Tn − Tn −1 ∆TP = = MP X n − X n −1 ∆X Grafik 56. dok je u dugom vremenskom periodu moguće povećavati i fiksne kapacitete. Rad u pogonu gotovo da nije bio moguć zbog dvostruko većeg broja radnika od optimalnog koji može raditi u prostorijama gdje se nalaze mašine. energija. Možemo ga izračunati kao tangens ugla (nagib) radijus vektora povučenog iz koordinatnog početka na odabranu tačku ukupnog proizvoda ili preko formule: APx = TPx :Vi.Mikroekonomija Sa prethodnih grafika je vidljivo da preduzeća imaju određeno područje u kome se proizvodnja može odvijati. To je značajno usporilo proizvodni proces. U narednoj tabeli je dat prikaz jedne proizvodne funkcije. a i zbog gužve nisu mogli propisno odlagati gotove proizvode.

Postoji mogućnost variranja jednog ili više faktora. 3. U ovom kontekstu se može posmatrati situacija udvostručenog broja automobila na BH cestama u posljednjih desetak godina. Tehnika proizvodnje data i ne mijenja se. “Iza neke tačke”. a utrošci ostalih faktora ostaju isti. Sa druge strane izgrađeno je samo nekoliko novih saobraćajnica. Što je strmiji nagib tangente. Predstavljen je na grafiku 57. 4. Utrošak bar nekih proizvodnih faktora fiksan. granični fizički proizvod je veći.Mikroekonomija Možemo ga izračunati putem prethodne formule ili tangensom ugla što ga zatvara tangenta sa koordinatnim početkom. odnosno iza uobičajenog utroška.000 kamiona. milion automobila i oko 65. “iza neke tačke” rezultirajući prirasti proizvoda će se početi smanjivati. dok su ostale u dosta lošem stanju. 2.1. a približno isti broj i kvalitet puteva kao prije 25 godina?26 26 Danas se na BH cestama kreće oko 1. On važi kada je: 1. Zakon opadajućih prinosa Zakon opadajućih prinosa kaže da ukoliko se utrošak jednog faktora sukcesivno povećava u jednakim količinama. 103 .

Na grafiku 59. Ona pokazuje da ukoliko želimo povećati korištenje određenog proizvodnog inputa. uz različite kombinacije mašina i zaposlenih možemo proizvesti isti proizvod. Što je izokvanta udaljenija od koordinatnog početka ona pokazuje veći obim proizvodnje. Izokvanta koja 15 jedinica kapitala. je dat prikaz nekoliko izokvanti u koordinatnom sistemu. Bilo koja kombinacija rada i proizvodnje od 50 komada. Izokvante se ne mogu sjeći jer bi u tom slučaju uz istu kombinaciju proizvodnih inputa bilo moguće proizesti različit nivo outputa. ili 3 jedinice rada i Grafik 58. U koordinatnom početku postoji beskonačno izokvanti. a koji imaju različite troškove implementacije. uz zadržavanje istog nivoa proizvodnje. Na grafiku 58. Ona je predstavljena linijom na grafiku koja opada slijeva udesno. Ekonomisti nastoje da utvrde koja od ovih alternativa imaju najmanje troškove implementacije. Za izokvantu je karakteristična granična stopa supstitucije (grafik 60). kapitala na ovoj krivoj obezbjeđuje proizvodnju preduzeća u visini od 50 jedinica dnevno. Ona se računa se preko formule: pokazuje obim Grafik 59.Mikroekonomija Izokvanta predstavlja pokazatelj za identifikaciju svih mogućih alternativnih kombinacija količina utrošaka datih faktora proizvodnje što su tehnički kadre proizvesti output istog nivoa. Poznato je da danas postoje veoma napredne mašine za zidanje zida zgrade ili za izradu namještaja. drugi proizvodni input mora biti smanjen u određenoj mjeri. izokvanta pokazuje da firma proizvodi 50 jedinica proizvoda dnevno korištenjem 20 jedinica rada i 5 jedinica kapitala. Iako je teško praktično analizirati izokvante i koristiti ih za proces poslovanja. Što manje imamo resursa X sve smo manje spremni da ga 104 Grafik 60. Na primjer. Granična stopa supstitucije opada slijeva udesno. Različite izokvante u koordinatnom sistemu Y ∂y MRS yx = − ∂y ∂x ∂x Minus u formuli pokazuje da ako povećamo potrošnju jednog inputa potrošnju drugog moramo smanjiti. Granična stopa supstitucije X . pravilno teoretsko razumijevanje može ukazati na potrebu da se prilikom opredjeljenja za određeni način proizvodnje razmatraju sve moguće opcije koje mogu dati isti nivo proizvodnje. Tako se zgrada može izgraditi ili uz angažman velikog broja radnika ili uz korištenje različite tehnologije sa mnogo manje zaposlenih radnika.

to je izotroškovni pravac više udaljen od koordinatnog početka. 105 . Izvan ovog područja nije opravdano proizvoditi jer nastaje rasipanje resursa. S obzirom da su izokvante kružne linije relevantno područje proizvodnje je samo u prvom kvadrantu koordinatnog sistema. onda u analizu uvodimo i troškove. postojati beskonačno različitih budžeta za različite proizvodnje. Izotroškovni pravac Gdje su: qx i qy količine koje preduzeće kupuje a px i py cijene po kojima plaća pojedine faktore. potrebno je uporediti izotroškovni pravac sa izokvantama. Što je veći iznos budžeta kojeg preduzeće može potrošiti na nabavku faktora proizvodnje. Izotroškovni pravac je prikazan na grafiku 62. izaziva više gubitka nego dobitaka. pri datoj tehnologiji.Mikroekonomija dodatno mijenjamo za resurs Y kojeg imamo sve više. output. Različiti izotroškovni pravci tački u kojoj je izotroškovni pravac tangenta na izokvantu preduzeće je u ravnoteži i ima optimalnu kombinaciju proizvodnje datog nivoa outputa. Da bi se mogla odrediti optimalna kombinacija faktora proizvodnje koja daje rezultirajući. U koordinatnom sistemu može postojati beskonačno različitih budžetskih pravaca kao što može uslovno rečeno. Da bi se mogla odrediti ravnotežna pozicija preduzeća u procesu proizvodnje. da vidimo: Koja kombinacija faktora najmanje košta? Odgovor na to pitanje daje izotroškovni pravac. Suviše velika zaposlenost jednog faktora. poželjni. Linija grebena proizvodne površine qY TC/py px TC qx + py py TC/px qX Grafik 62. Izotroškovni pravac čini geometrijsko mjesto koje pokazuje sve kombinacije faktora X i Y koje preduzeće može kupiti pri datim cijenama faktora proizvodnje. Kada znamo na koje načine možemo proizvesti isti output. Presječne tačke na qy i qx osi se dobiju kao količnik ukupnih troškova i cijena pojedinih faktora. Tačke u kojima nagibi izokvanti imaju vrijednost nula povežemo jednom linijom i dobijemo „Liniju grebena proizvodne površine“ (područje OMO na grafiku 61). U Grafik 63. uz jednaki novčani izdatak. potrebno je imati informacije o tome sa kojim novčanim sredstvima preduzeća raspolaže. Odnos između cijena na X i na Y osi predstavlja nagib izotroškovnog pravca. imamo: q y = − Grafik 61. Jednačina tog pravca glasi: px • qx + py • qy =TC Odnosno ako se riješi po qy.

Ili bolja konstrukcija dizelskih i benzinskih motora je dovela do udvostručenja ili utrostručenja Putanja ekspanzije snage motora uz istu potrošnju goriva. i predstavljena je zelenom linijom. Tako 27 Grafik 65. Danas kompjuter vrši rezanje ploča iz kojih se izrađuje namještaj. Važno je napomenuti kako tehnološke promjene utječu na izokvante preduzeća. Tehnološke promjene su u vidu inovacija. prihvatljivijih tehnoloških procesa itd. novih proizvoda. Ako se posmatraju ravnoteže u dužem vremenskom periodu dobijemo putanju ekspanzije preduzeća. S obzirom da u Sloveniji nedostaje dovoljno energenata za pokriće tražnje.optička vlakna). Japan ima veoma malo prirodnih bogatstava i resursa te ih nastoji veoma racionalno iskorititi. No stanovništvo BiH veoma mnogo rasipa resurse koje posjeduje.Mikroekonomija U ravnoteži postoji jednakost: MPx MPy = py py Odnos graničnog fizičkog proizvoda svakog faktora proizvodnje i njegove cijene je jednak. Vlada je oslobodila carine proizvode koji služe za termoizolaciju objekata. Na grafiku 64. ali je sa druge strane na nivou cijele države doprinijela velikom smanjenju potrošnje toplotne energije. u drvnom sektoru. Tehnološke promjene i unapređenja smanjuju potrebe za resursima. Ovo je posebno vidljivo npr. novih i boljih materijala (npr. 106 . je pokazano da je u tački E optimalna kombinacija angažmana rada i kapitala uz pomoć kojih se ostvaruje proizvodnja od 50 komada proizvoda. a samim tim i smanjenje odliva novca iz države u inostrantvo. novih izvora energije. a istovremeno zadržavaju nivo proizvodnje na istom nivou. jer preduzeće stalno nastoji da bude racionalno i da uz najmanje troškova proizvede planirane količine outputa. u dugom roku Grafik 64. Putanje ekspanzije u dugom roku je prikazana na grafiku 65. Sa druge strane BiH je veoma bogata država prirodnim resursima mjereno po glavi stanovnika. računajući nabolji način iskorištenja ploče za dati proizvod. To su BIH i Japan. S obzirom na veliku izgradnju stambenih objekata na području BiH trebalo bi ispitati mogućnost primjene iste carinske politike. Ravnoteža kombinacija faktora proizvodnje Također je smanjena potrebna količina toplotne energije u građevinarstvu preko korištenja obloga za spoljne zidove objekata. Putanja ekspanzije preduzeća u dugom roku Interesantan je slučaj Slovenije. Stoge ne čudi da Japan prednjači u razvoju novih tehnologija i tehnoloških rješenja.27 Zanimljivo je uporediti stanje u dvije države po osnovu tehnoloških unapređenja. Na taj način se odrekla carine na ove proizvode.

Utjecaj tehnoloških promjena na kretanje izokvanti 107 . Ovdje se može svrstati odnos prema eksploataciji riječnog pijeska i kamena. je dato pomjeranje izokvanti nastalo kao rezultat tehnoloških unapređenja. kako bi se podigla konkurentnost i preduzeća i cijele privrede. a istovremeno u što većoj mjeri sačuvali resursi koje smo posudili od budućih generacija! Kapital Q=15 Q1=15 0 Rad Grafik 66. Pri svim obimima korištenja smanjuje se angažovanje potrebnih resursa bez promjene rezultirajućeg nivoa proizvodnje. Također. U jednoj ekonomiji je potrebno vrštiti stalna unapređenja kako bi se oskudni resursi štedjeli i što bolje iskoristili za proizvodnju neophodnih proizvoda i usluga. Na grafiku 66. Ovo se može posebno naglasiti za BH preduzeća koja trebaju posvetiti mnogo više pažnje stalnom unapređuju proizvodnih procesa (mnogo malih unapređenja). BiH spada među najrasipnije države u Evropi prilikom korištenja električne energije.Mikroekonomija se može navesti primjer električne energije. odnos prema šumskom bogatstvu je veoma poražavajući.

Implicitni troškovi se definišu na sljedeći način. Svako preduzeće ima drugačiju strukturu troškova. troškovi amortizacija. vrijeme. itd. dok su u dugom vremenskom periodu svi inputi u proizvodnji varijabilni.). broja zaposlenih itd. troškovi iznajmljivanja prostorija. a Pi cijena svakog inputa.“ Troškovi se izražavaju u novčanim jedinicama (KM). ili n TC = ∑ Xi·Pi i=1 gdje je Xi iznos angažovanih inputa. područja na kome preduzeće posluje. koja se razlikuje zavisno od vrste i veličine preduzeća. kontrolu i analiziranje troškova. U velikim preduzećima obično postoji služba koja vrši planiranje. U malim i srednjim preduzećima je to obično menadžer preduzeća ili osoba koju on ovlasti. Troškovi u dugom vremenskom periodu su planski troškovi. Kako faktori koji se angažuju u procesu proizvodnje mogu biti fiksni i varijabilni. Ukupne troškove u preduzeću dobijemo kada zbrojimo izdatke za fiksne i varijabilne faktore. troškovi repromaterijala. Podsjetimo se definicije troškova koja kaže da: „Troškovi predstavljaju vrijednosni izraz utrošaka faktora proizvodnje. troškovi plaćene kamate. i preduzeća nastoje da postignu strukturu troškova onakvu kakvu su planirali na početku razdoblja. Troškovi nisu nepromjenjiva kategorija. U eksplicitne troškove spadaju svi oni troškovi koje možemo računovodstveno evidentirati. 108 . Oni se kontinuirano mijenjaju u zavisnosti od promjene poslovanja preduzeća i u zavisnosti od promjena količine ili cijene inputa. tj: troškovi plata radnika. Razlikujemo troškove u kratkom i dugom vremenskom periodu. Zbog toga su u dugom vremenskom periodu svi troškovi varijabilni. TEORIJA TROŠKOVA Troškovi predstavljaju vrijednosni izraz utrošaka faktora proizvodnje. Ova podjela proizilazi iz činjenice da su u kratkom vremenskom periodu neki inputi u proizvodnji fiksni. itd. Troškove možemo podijeliti na eksplicitne i implicitne. tako i troškovi u preduzeću mogu biti fiksni i varijabilni. Na osnovu procjene saznajemo veličinu oportunitetnih troškova. a neki varijabilni. organizacije. Implicitni (oportunitetni) troškovi predstavljaju iznos koji bismo mogli ostvariti alternativnom upotrebom angažovanih resursa.Mikroekonomija 12. Oni su značajni pri donošenju poslovnih odluka. znanje. jer preko njih utvrđujemo da li smo na najbolji način investirali i utrošili svoje resurse (novac.

Samo najveću od tih potencijalnih zarada koje niste ostvarili nazivamo oportunitetni trošak preduzeća. Danas u svijetu najveći profit zarađuju preduzeća koja posluju u granama za proizvodnju i prodaju nafte. u farmaceutskoj industriji i u bankarskom sektoru. Pošto smo novac mogli investirati u veoma mnogo projekata i iz njih ostvariti različite prihode. Porez u preduzeću se obračunava samo na poslovni profit. a ne u tu konkretnu djelatnost.28 Pored kategorije profita. To je obično faktura onog ko je robu isporučio drugom preduzeću i koju je to drugo preduzeće obavezno platiti. Prosječan profit je uključen u prosječne ukupne troškove preduzeća. onda se postavlja pitanje koji prihod predstavlja oportunitetni trošak. Prosječan profit je različit za različite grane i djelatnosti. Tako možemo govoriti o poslovnom i ekonomskom profitu. Također. Iznos oportunitetnog troška nije jednostavno procijeniti zbog toga što mi precizno ne znamo gdje smo mogli sve investirati svoj novac i koliki smo prihod mogli ostvariti iz te investicije. Računovodstveni troškovi su samo oni troškovi za koje postoji dokumenat da je određeni iznos sredstava plaćen za nešto. Prosječni profiti u BiH su nešto viši nego u zemljama Evrope. bilo drugih naknada koje nam banka može isplatiti. Što je tržište veće profitne stope za preduzeća su u principu niže.Mikroekonomija Zbog različitih vrsta troškova. razlikujemo i različite vrste profita. U BiH se trenutno kamatne stope na vaša uložena sredstva kreću između 2% i 6 % u zavisnosti od vrste depozita (da li ste novac oročili i na koji period). EKONOMSKI PROFIT = UKUPNI PRIHODI – (EKSPLICITNI + IMPLICITNI) TROŠKOVI. On se računa kao razlika između svih ukupnih prihoda preduzeća i zbira eksplicitnih (računovodstvenih) i implicitnih troškova. u literaturi nailazimo i na termin ekstraprofita. 28 O bilansu stanja i bruto profitu će biti više riječi u drugim (prvenstveno računovodstvenim) predmetima. Ekonomski profit je šira kategorija od poslovnog profita. normalni profit) je minimalna naknada koja može zadržati preduzetnikov novčani kapital i njegove preduzetničke sposobnosti i napore u datoj aktivnosti. Implicitni troškovi se nekada nazivaju i oportunitetni i u stvari pokazuju izgubljenu zaradu koju niste ostvarili zato što ste novac investirali negdje drugo. Obično se kreću između 5-15%. no između njih u suštini ne postoji razlika. 109 . Poslovni profit predstavlja razliku između svih ukupnih prihoda preduzeća i svih računovodstvenih troškova preduzeća. Ekstraprofit = ekonomski profit = čisti profit Ekstraprofit je višak profita koji preduzetniku ostaje nakon podmirivanja svih troškova i zarade prosječnog profita (prosječne dobiti). On se prikazuje u bilansu stanja preduzeća. POSLOVNI PROFIT = UKUPNI PRIHODI – EKSPLICITNI (RAČUNOVODSTVENI) TROŠKOVI. On ima nekoliko sinonima. možemo govoriti i bruto i neto profitu. A šta predstavlja prosječan profit? Prosječan profit (prosječna dobit. Profiti u BiH zavise od vrste djelatnosti. Zbog toga obično uzimamo da smo mogli taj novac položiti u banku i ostvariti određeni prihod bilo po osnovu kamata.

Ukupni prosječni troškovi. tj. Njezin prihod u toku prve godine poslovanja je 70. Društveni troškovi proizvodnje predstavljaju sumu svih troškova u nekoj privredi. Mate. 110 . 29 Opširnije o ovoj temi vidjeti u A. Koutsoyiannis.000 KM 12. a koji su vezani za kategoriju troškova preduzeća.500 KM 8. a eksterna disekonomija podrazumijeva povećanje ovih troškova. Oni se označavaju različitim oznakama.000 KM 20.000 KM.000 KM U mikroekonomskoj teoriji se razlikuju individualni i društveni troškovi proizvodnje. „Tradicionalna teorija troškova“ i „Savremena teorija troškova“29.000 KM godišnje..) Također susreću se termini „Eksterna ekonomija“ i „Eksterna disekonomija“.500 KM Rezultati: 50.1.000 KM 1. str. tako da imamo: SRATC i LRATC (odnosno SATC ili LATC). „Moderna mikroekonomika“. troškovi zaštite itd. a sve troškove dijelimo na ukupne fiksne i ukupne varijabilne troškove. II izdanje.105-122. Postoje dva osnovna pristupa teoriji troškova preduzeća. Ukupni troškovi dugog vremenskog perioda se označavaju sa LRTC ili LTC.000 KM 5. ali je već usvojeno da se koriste oznake koje predstavljaju skraćenice od početnih engleskih riječi za troškove (akronime). odluči otvoriti vlastitu fotokopirnicu.Mikroekonomija Primjer: Žena koja upravlja fotokopirnicom za 8. Kratkoročni troškovi Po tradicionalnoj teoriji razlikujemo dugi i kratki rok. godine. Ukupni troškovi u kratkom roku se označavaju sa SRTC ili TC. 12. Eksterna ekonomija podrazumijeva smanjenje troškova drugih preduzeća zbog našeg poslovanja. Zagreb. Ukupni troškovi u kratkom roku jednaki su zbiru ukupnih fiksnih i ukupnih varijabilnih troškova.1. imaju oblik slova U. Obje varijante su ispravne. troškovi čišćenja. prema ovoj teoriji. 1996. Tradicionalna teorija troškova 12.000 KM 10. s tim što su u ove troškove uključeni i troškovi koje imaju druga preduzeća zbog našeg poslovanja (troškovi zagađenja. prosječni varijabilni troškovi i granični troškovi. Postoje tzv. U nastavku ćemo dati prikaz svake od ove dvije vrste troškova. dok su njezini troškovi: Plaće za radnike Troškovi materijala Najamnina za prostorije Komunalije Kamate za posuđena sredstva Izračunati: a) b) c) d) eksplicitne troškove implicitne troškove poslovni profit ekonomski profit a) b) c) d) 25. Ukoliko se radi o prosječnim troškovima dodajemo slovo A. Individualni troškovi proizvodnje su vezani za pojedinačno preduzeće (svi njegovi troškovi).000 KM 8.1.

Mikroekonomija SRTC = FC + VC Fiksni troškovi proizvodnje su onaj dio ukupnih troškova proizvodnje čija veličina ne ovisi o obimu proizvodnje. 3. troškovi pomoćnog materijala. AFC = TFC Q Prosječni varijabilni troškovi dobiju kada se ukupni varijabilni troškovi podijele sa obimom proizvodnje. troškovi amortizcija. 3. troškovi plata radnika. troškovi plate top menadžmenta. U varijabilne troškove spadaju: 1. troškovi pogonske energije. Varijabilni troškovi su oni troškovi koji rastu sa povećanjem nivoa outputa. troškovi premije osiguranja. 2. itd. AVC = TVC Q 111 . U fiksne troškove spadaju: 1. troškovi sirovina. 2. Sa povećanjem proizvodnje oni konstantno opadaju. troškovi anuiteti i kamate na zajmove preduzeća. troškovi zemljarina. ATC = TC Q Prosječni ukupni troškovi u preduzeću se dobiju kao zbir prosječnih fiksnih i prosječnih varijabilnih troškova. Troškovima moramo upravljati a ne bježati od njih! Veličina varijabilnih troškova u odnosu na obim proizvodnje može rasti: proporcionalno degresivno progresivno Prosječni ukupni troškovi (ATC) su ukupni troškovi proizvodnje obračunati na jedinicu ostvarene proizvodnje. tj: SRATC = AVC + AFC Prosječni fiksni troškovi se dobiju kada se ukupni fiksni troškovi podijele sa obimom proizvodnje. itd. 4. 5. 4.

TFC TC TFC Grafik 69. Izračunavaju se preko formule: MC = TC1 − TC ∆TC = Q1 − Q ∆Q Granični troškovi se mogu računati i kao prvi izvod funkcije ukupnih troškova. Ukupni troškovi Q 112 . Grafički se dobiju kao nagib tangente u nekoj tački ukupnih troškova. granični troškovi se izvode iz varijabilnih troškova. Ukupni fiksni troškovi Q Grafik 68. pa se računaju po formuli: MC = VC1 − VC ∆VC .Mikroekonomija Granični troškovi predstavljaju povećanje ukupnih troškova kada se proizvodnja poveća za jednu jedinicu. Na narednim grafikonima prikazani su načini predstavljanja ukupnih troškova. = Q1 − Q ∆Q što u stvari znači da se u kratkom roku kretanje graničnih troškova može odrediti tangensom ugla što zatvaraju tangente u pojedinim tačkama krive varijabilnih troškova sa apscisom. U kratkom roku. Ukupni varijabilni troškovi Q TC. TFC TVC TVC TFC Grafik 67.

Preduzeća nastoje proizvoditi onaj obim proizvodnje pri kojem su mu prosječni ukupni troškovi minimalni. Zbog toga se ova tačka i naziva prag zakona o prinosima. Tačka B pokazuje da su prosječni varijabilni troškovi minimalni. i ukupni troškovi imaju tri zone. Ako je prodajna cijena proizvoda na tržištu niža od iznosa minimalnih prosječnih varijabilnih troškova preduzeće u dužem vremenskom periodu prestaje sa radom. AVC. Ako je prodajna cijena proizvoda na tržištu jednaka ovim minimalnim troškovima tada preduzeće ostvaruje samo prosječan profit. Tačka A se naziva „Prag zakona o prinosima“. Ako je cijena veća od minimuma prosječnih ukupnih troškova tada preduzeće ostvaruje ekstraprofit. ATC. Prosječni troškovi se mogu predstaviti kao na grafiku 70. proporcionalih i progresivnih troškova. AFC. a ukupni troškovi se nalaze u zoni proporcionalnih troškova.Mikroekonomija Podsjetimo se da varijabilni troškovi imaju tri zone. Zbog toga preduzeće neće imati dovoljno sredstava da zamijeni postojeću dotrajalu tehnologiju kada se postojeća amortizira a ne može pokriti ni dio npr. U toj tački se iz zone rastućih prinosa prelazi u zonu opadajućih prinosa. MC ATC MC AVC C ● ● 0 A ● B AFC Q Grafik 70. prosječni fiksni. 113 . Tačka C se naziva tačka pokrića i pokazuje obim proizvodnje gdje su prosječni ukupni troškovi minimalni. Tačka B se naziva „Tačka zatvaranja“ Tačka C se naziva „Tačka pokrića“. Ono ne može pri toj cijeni pokriti sve prosječne fiksne (a samim tim i troškove amortizacije) i dio prosječnih varijabilnih troškova. Kako su varijabilni troškovi sastavni dio ukupnih troškova. Prosječni ukupni. troškova plaća ili pogonske energije. prosječni varijabilni i granični troškovi preduzeća Navedene tri tačke pokazuju sljedeće: Tačka A pokazuje da se u toj tački minimiziraju granični troškovi. To su zona degresivnih.

Mikroekonomija Ako neko preduzeće ne ostvaruje prosječan ili iznadprosječan profit tada treba da smanjenjem troškova poslovanja snižava svoje prosječne troškove i na taj način povećava svoju profitabilnost. ali u dugom roku mora pokriti sve prosječne ukupne troškove. Q4. Kriva dugoročnih prosječnih ukupnih troškova (LATC) pokazuje najmanji trošak proizvodnje pri određenom kapacitetu proizvodnje. Ova kriva obuhvata-obavija kratkoročne prosječne ukupne troškove sa donje strane kratkoročnih troškova.2. premašuju iznos u kome je smanjen prosječni fiksni trošak nastao zbog povećanja obima proizvodnje. po svom iznosu. dok funkcija kratkoročnih troškova zavisi i od cijene fiksnih faktora. i Q5. Preduzeće može u kratkom roku poslovati bez pokrića prosječnih fiksnih troškova. obima proizvodnje minimum prosječnih ukupih troškova je na nešto višem nivou nego što je to bio prethodno. 114 . tada će postojati mnogo krivih prosječnih ukupnih troškova. SATC SATC1 SATC2 ● ● ● ● SATC3 SATC4 SATC5 ● 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q Grafik 71. sa optimalnim kapacitetima postrojenja Q1. Trošak upravljanja. 12. Razlozi prvenstveno leže i brzom povećanju troškova upravljanja velikim preduzećem. Zbog toga u zbiru prosječni ukupni trošak ima nešto veću vrijednost u svom minimumu. Kratkoročni prosječni ukupni troškovi preduzeća Ukoliko pretpostavimo da postoji mnogo različitih veličina kapacitetai sa velikim brojem mogućih obima proizvodnje. tehnologije cijene faktora. pa su zbog toga i svi troškovi u dugom roku varijabilni. Funkcija dugoročnih troškova zavisi od: nivoa proizvodnje. Tada ćemo imati i pet različitih krivih kratkoročnih prosječnih ukupnih troškova (SATC) predstavljenih na grafiku 71. Ovo nam pokazuje da se ne može beskonačno mnogo povećavati kapacitet proizvodnje. Q3. Q2. Dugoročni troškovi U dugom roku su svi faktori proizvodnje varijabilni.1. a da to dovede do stalnog snižavanja minimuma prosječnih ukupnih troškova. Pretpostavimo da postoji pet različitih veličina preduzeća. Sa grafika ćete primijetiti da nakon 4.

„Moderna mikroekonomika“. razlikuje kratkoročne i dugoročne troškove. kažemo da je optimalna veličina postrojenja. Kratkoročni troškovi Savremena (moderna) teorija troškova. 12. str. Prosječni fiksni troškovi po Savremenoj teoriji troškova Za detaljniji prikaz pogledati Koutsoyiannis. Anita. 1996.114-122.2. Rezervni kapacitet. dijele na fiksne i varijabilne. Zagreb. a i sam rast preduzeća je lakši kada postoji uspostavljena infrastruktura preduzeća. Preduzeće ne gradi kapacitet koji je dovoljan za proizvodnju procijenjene količine prodaje. a nakon njega disekonomija obima. Dugoročni prosječni ukupni troškovi preduzeća Q Za obim proizvodnje Qopt. Ekonomija obima. Prije minimuma dugoročnih prosječnih ukupnih troškova (LATC) na sceni je tzv. Osnovna razlika između ove dvije teorije jeste tzv. odnosno troškovi u preduzeću opadaju samo do obima proizvodjne Qopt. 115 . Savremena teorija troškova30 12. II izdanje. također. Mate. 30 AFC AFC B A 0 Xa Xb Q Grafik 73. nego gradi veći kapacitet zbog sezonskih oscilacija ili pretpostavke da će preduzeće u budućnosti rasti. Na grafiku je prikazana i kriva dugoročnih graničnih troškova (LMC) koja se izvodi iz krivih kratkoročnih graničnih troškova.2.1. kao i tradicionalna teorija.. Uspostavljanjem rezervnog kapaciteta preduzeće postaje fleksibilnije i može lakše odgovoriti na povećanu tražnju na tržištu. godine. Ekonomija obima postoji samo do tačke Qopt. Kratkoročni troškovi se.Mikroekonomija LATC LMC SATC1 SATC3 ● LMC SATC2 LATC ● ● Qopt Grafik 72.

Iznad tog nivoa proizvodnje.000 kopija programa. Ako se javi potreba za dodatnom proizvodnjom softvera troškovi kopiranja CD-ova su jednaki za veoma veliki broj narednih proizvedenih CD-ova. Oni su predstavljeni na grafiku 73. bliže tački X2). C MC SAVC MC SAVC=MC Rezervni kapacitet 0 X1 X2 Q Grafik 73. Kada se preduzeće približi optimalnom iskorištavanju kapaciteta. Sa grafika je vidljivo da prosječni varijabilni i granični troškovi imaju u rasponu rezervnog kapaciteta ravno dno koja pokazuje da ovi troškovi ostaju konstatni bez obzira na povećanje proizvodnje. Nakon daljeg povećanja proizvodnje. prosječni ukupni troškovi počinju rasti. u upotrebu se pusti i rezervni kapacitet. stim što se njihovo kretanje razlikuje. također. prosječnih varijabilnih troškova i prosječnog profita preduzeća.Mikroekonomija Fiksni troškovi uključuju iste vrste troškova kao i kod tradicionalne teorije. Prosječni varijabilni troškovi po savremenoj teoriji uključuju. nakon puštanja u upotrebu dolazi do skoka prosječnih fiksnih troškova. Preduzeća obično koriste kapacitet u rasponu između 2/3 i 3/4 uspostavljenog kapaciteta (što je na grafiku 73. Ako radimo kao proizvođač računarskih programa onda nam je za planiranu količinu relevantna kriva prosječnih varijabilnih i graničnih troškova do nivoa X1. povećanje korištenja kapaciteta između nivoa X1 i X2 ne uzrokuje povećanje prosječnih troškova. prosječni fiksni troškovi po savremenoj teoriji se mogu predstaviti na sljedeći način: prosječni fiksni troškovi opadaju kako se povećava obim proizvodnje (plava linija na grafiku). odnosno iza tačke A na grafiku. Grafički. S obzirom da se amortizacija ne obračunava na stalna sredstva koja nisu puštena u rad. iste troškove kao i u tradicionalnoj teoriji. Granični troškovi (MC) će sjeći krivu prosječnih troškova u njenom minimumu. Po savremenoj teoriji kriva SATC konstantno opada do nivoa proizvodnje gdje se rezervni kapacitet iscrpljuje. prosječni fiksni troškovi (predstavljeni crvenom linijom) nastavljaju padati kao i prethodno. Ovdje se može navesti primjer proizvodnje softvera. Prosječni varijabilni i granični troškovi po Savremenoj teoriji troškova Prosječni ukupni trošak se za svaki nivo proizvodnje dobiva sabiranjem prosječnih fiksnih. ili ako se programi skidaju sa web stranica tada je isti jedinični trošak bilo da se radi o skidanju samo jednog programa ili 1. Stoga. 116 . Ovo je predstavljeno na grafiku 74.

Prikaz svih prosječnih i graničnih troškova po Savremenoj teoriji troškova 31 Koutsoyiannis. Mate. str.. 1996. ali troškovi upravljanja rastu. Međutim smanjenje troškova proizvodnje je obično veće od povećanja troškova upravljanja. administrativne troškove. 117 . Zagreb. Kako obim proizvodnje raste. Prikaz svih prosječnih i graničnih troškova po Savremenoj teoriji troškova Q 12. s troškovima koji opadaju SATC2 kada se veličina povećava. II izdanje.121. tako da ukupni troškovi opadaju. 2/3 ● ● LAC Krivu LAC dobijamo spajanjem tačaka 2/3 na krivim SATC koje odgovaraju 0 Q iznosu od 2/3 punog kapaciteta svake 31 veličine postrojenja. troškovi proizvodnje opadaju. Dugoročni troškovi „Dugoročni troškovi se dijele na troškove proizvodnje i troškove upravljanja. Prethodno smo spomenuli kako se u poslovnoj SATC3 ● 2/3 praksi obično smatra da se SATC4 postrojenje koristi „normalno“ kada radi na nivou između 2/3 i 3/4 ● 2/3 kapaciteta. SATC1 Pretpostavite da raspolažete tehnologijom sa četiri veličine postrojenja.2.2.“ Grafik 75. Anita. Po savremenoj teoriji kriva ukupnih dugoročnih troškova ima oblik slova L a ne slova U. druge fiksne troškove i normalni profit. godine. Kriva se dobija na sljedeći način: za svako kratkoročno razdoblje imamo krivu C SRATC koja u sebi uključuje troškove proizvodnje. „Moderna mikroekonomika“.Mikroekonomija C SATC MC SAVC MC AFC 0 A Grafik 74.

godine.000 = = 200 + .000. q q q Dok su granični troškovi: 32 ′ MC = (TC ) = 30q + 4 . parametar a predstavlja direktni trošak po jedinici proizvodnje. TC = aq + c. dok parametar c predstavlja fiksne troškove. Šire o ovoj temi možete vidjeti u knjizi: Bakalar.000 KM. Ukoliko u funkciji troškova imamo još jedan koeficijent (npr. Iz prethodnog primjera TC = 200q + 1. Ukoliko znamo funkciju ukupnih troškova. Ovaj koeficijent se također dobija empirijskim putem. b). ukupne prosječne troškove dobijamo na sljedeći način: TC 200q + 1. TC = aq2 + c. U funkciji TC = aq2 + c. npr. Jozo.000) = 200 Što znači da su granični troškovi paralelni sa X-osom na nivou od 200 KM. TC = aq2 + bq +c TC = aq3 + bq2 + cq + d Osnova za definiranje matematičkog oblika funkcije troškova jeste odgovarajuće istraživanje na osnovu koga utvrđujemo konkretan oblik funkcije. tada je funkcija troškova TC = 200q + 1. Npr. MC. TC = 15q2 + 4q +10 ATC u ovom slučaju su jednaki: ATC = TC 15q 2 + 4q + 10 10 = = 15q + 4 + . Empirijske funkcije troškova32 Funkcije troškova mogu se izraziti u u matematičkom obliku. str.Mikroekonomija 12. tj. on predstavlja korekciju linearne funkcije troškova s relativno fiksnim. ATC. 118 . U preduzeću ovu ulogu najčešće imaju zaposleni na poslovima analize troškova i analize proizvodnje.3.000 1. ′ ′ MC = (TC ) = (200q + 1. „Mikroekonomija“ Mostar-Sarajevo. Postoje različiti oblici tih funkcija.000. AFC itd. 1997.000 te funkcija ima oblik: ATC = 200 + q ATC = Funkcija graničnih troškova se dobije kao prvi izvod funkcije ukupnih troškova.123-129. odnosno poluvarijabilnim troškovima. Ako je direktni trošak proizvodnje 200 KM a fiksni 1. na osnovu nje možemo izračunati i neke druge troškove. q q q 1.

Pf = TR . 15q + 4 + 10 .10 = 990 KM. i funkcija ukupnog prihoda preduzeća TR = 12q + 4q2. q = 2/5. izračunajte funkciju graničnog prihoda. a drugi izvod manji od nule. tada je funkcija profita: Pf = 10q2 + 5q + 2 –( 5q2 + q + 10) = 5q2 + 4q – 8. pri q = 0.10 = 800 + 200 .TC Npr.Mikroekonomija Najniži trošak po jedinici će preduzeće imati tamo gdje je MC = ATC. ako je funkcija ukupnog prihoda TR=10q2 +5q+2. 4) PfQ=20 = 2 • 202 + 10 • 20 . znači za količinu od 0. 3. preduzeće maksimizira svoj profit. q Primjer: Data je funkcija ukupnih troškova preduzeća TC = 10 + 2q + 2q2. Profit je maksimalan tamo gdje funkcija profita ima prvi izvod jednak nuli. Pf = 5q2 + 4q – 8 Pf ' = 10q + 4. Kako je jedan od osnovnih ciljeva preduzeća da maksimizira profit. MC = TC ′ = 10 + 2q + 2q 2 ( )′ = 2 + 4q 2) MR = TR ′ = 12q + 4q ( 2 )′ = 12 + 8q 3) Pf = TR – TC = 12q + 4q2 – (10+2q+2q2) = 2q2 + 10q – 10. U realnom poslovanju ove količine bi bile od nekoliko komada do nekoliko miliona komada zavisno od vrste proizvodnje. Za Pf' = 0. 4. 1) izračunajte funkciju graničnih troškova.82 komada. Izračunajte profit preduzeća pri količini proizvodnje od 20 komada. izračunajte funkciju profita. 119 . tj.4 komada. odnosno: 30q + 4 = tj. a funkcija troškova TC=5q2+q+10. Kada znamo funkciju ukupnog prihoda preduzeća i funkciju ukupnih troškova možemo odrediti i funkciju profita preduzeća. 1. 2.4. odnosno 0. tako je potrebno utvrditi pri kojem obimu proizvodnje preduzeće maksimizira svoj profit.

14. Proizvodna funkcija iskazuje tehnološki optimalne razine outputa. Najniža cijena po kojoj bi preduzeće u kratkom roku bilo spremno prodavati svoj proizvod jeste cijena na nivou: a) ukupnih fiksnih troškova b) prosječnih varijabilnih troškova c) graničnih troškova d) prosječnih ukupnih troškova 2. 2. Kako se spuštamo niz izokvatu MRTS raste. Prosječan proizvod se dobije dijeljenjem TPx sa svim angažovanim inputima. Eksterna ekonomija predstavlja smanjenje troškova drugih preduzeća zbog našeg poslovanja. Zakon opadajućih prinosa važi i u kratkom i u dugom roku.Mikroekonomija PITANJA ZA PONAVLJANJE 1. Što je izokvanta udaljenija od koordinatnog početka angažovanje faktora proizvodnje je veće. 3. 4. Krivulja LRATC je uvijek ispod krivulje SRATC koju zaokružuje. Tradicionalna teorija se razlikuje od Savremene po tzv. Kriva ukupnih troškova polazi iz koordinatnog početka. 16. 5. 13. 11. 12. rezervnom kapacitetu. 8. U trenutnom roku aktivne snage u određivanju cijene proizvoda su i ponuda i tražnja. Granična stopa supstitucije opada slijeva udesno. Dio krivulje graničnog proizvoda koji opada je odraz zakona opadajućih prinosa. 19. 15. Prema savremenoj teoriji troškova optimalan obim proizvodnje u kratkom roku nije u minimumu ATC. 18. Poslovni profit je isto što i ekonomski profit. 7. Funkcija MC siječe funkcije AFC i AVC u njihovom minimumu. 9. Prema savremenoj teoriji troškova funkcija dugoročnih prosječnih troškova ima oblik slova U. Prema tradicionalnoj teoriji troškova kriva LATC je uvijek ispod krivih ATC. 6. 17. U kratkom roku granični troškovi se izvode iz varijabilnih troškova. DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 1. Uvijek pokušavamo imati što manje fiksnih troškova prilikom osnivanja preduzeća. Tačka zatvaranja jeste tačka presjeka a) graničnih i ukupnih troškova b) graničnih i prosječnih varijabilnih troškova c) graničnih i ukupnih prosječnih troškova d) graničnih i ukupnih fiksnih troškova 3. 10. Kada obim proizvodnje teži beskonačno. tada se prosječni varijabilni troškovi asimptotski približavaju: a) nuli b) graničnim troškovima c) prosječnim fiksnim troškovima d) prosječnim ukupnim troškovima 120 .

Funkcija dugoročnih troškova zavisi od: a) Nivoa proizvodnje. Granična stopa supstitucije kako idemo slijeva udesno: a) raste b) opada c) ostaje konstantna d) zavisi od vrste proizvoda. U fiksne troškove spadaju slijedeće kategorije troškova: a) troškovi materijala i sirovina b) plate direktora c) kamate na kredite preduzeća d) plate radnika 7. 11. U varijabilne troškove spadaju: a) troškovi plata administracije b) troškovi pogonske energije c) troškovi premije osiguranja d) troškovi kamata na uzete kredite preduzeća 121 . d) Cijene faktora. Dugoročni troškovi prema savremenoj teoriji se dijele na: a) troškove proizvodnje b) troškove istraživanja i razvoja c) troškove upravljanja 8. b) Veličine dobavljača. U III zoni proizvodnje: a) ukupni proizvod opada ubrzano b) vrijednost graničnog proizvoda je veća od 0 c) prosječni proizvod je veći od graničnog proizvoda d) ukupni proizvod raste usporeno e) prosječni proizvod je jednak graničnom proizvodu 5. Ukupan fizički proizvod je: a) Ukupna proizvodnja preduzeća b) Zbir graničnih fizičkih proizvoda c) Rezultat angažovanja fiksnih faktora proizvodnje d) Rezultat angažovanja varijabilnih faktora proizvodnje 10. c) Tehnologije. Inovacije u proizvodnom procesu dovode do: a) Pomjeranja funkcije ATC ulijevo b) Pomjeranja funkcije ATC udesno c) Pomjeranja funkcije ATC prema dole d) Pomjeranja funkcije ATC prema gore. 9. 1.Mikroekonomija 4. 6.

Šta od sljedećeg može imati negativnu vrijednost: a) Ukupan prihod b) Granični prihod c) Granični trošak d) Prosječan trošak 122 .Mikroekonomija 12. granični troškovi su: a) Jednaki prosječnim troškovima b) Opadajući c) Veći od prosječnih troškova d) Manji od prosječnih troškova 18. Kada su prosječni troškovi rastući. Tačka pokrića predstavlja: a) obim proizvodnje pri kojem je MC=ATC b) obim proizvodnje pri kojem je MC=AFC c) obim proizvodnje pri kojem je MC=AVC d) ni jedno od navedenog 16. Količnik ukupnog outputa sa angažovanim dodatnim varijabilnim faktorom proizvodnje naziva se: a) granični proizvod b) minimalni proizvod c) prosječni proizvod d) ni jedno od navedenog 14. Šta je od navedenog tačno pri obimu proizvodnju gdje su MC minimalni: a) MC=AVC b) MC=ATC c) MC=AFC=ATC d) ATC=AVC e) Ni jedno od navedenog 15. Troškovi sirovina spadaju u: a) Apsolutno fiksne troškove b) Relativno fiksne troškove c) Varijabilne troškove d) Ni jedno od navedenog 19. Šta je od navedenog tačno pri obimu proizvodnje gdje su AVC minimalni: a) MC=ATC=AVC b) MC =ATC c) MC dostiže minimum e) MC = AVC 17. Šta je od navedenog tačno pri obimu proizvodnje gdje su ATC minimalni: a) MC=ATC=AVC b) MC dostiže maksimum c) MC =ATC d) MC dostiže minimum e) MC = AFC 13.

11. 15. 6. 9. 12. odnosno iza utroška koji se obično postiže e) ni jedno od navedenog 1. 13. 10. Šta predstavlja zakon rastućih prinosa? Šta je disekonomija obima? Objasnite krivulju LRATC po tradicionalnoj teoriji? Navedite formulu preko koje računamo granični fizički proizvod? Predstavite grafički AVC i AFC po Savremenoj teoriji troškova? Šta predstavljaju izokvante? Šta predstavlja proizvodna funkcija? Objasnite prelomnu tačku? Kako dobijamo relevantno područje proizvodnje? Grafički predstavite tačku zatvaranja i tačku pokrića te objasnite njihovo značenje? Šta predstavlja izotroškovni pravac? Grafički predstavite tačku ”prag zakona o prinosima” te objasnite njegovo značenje za preduzeće? Navedite tri primjera gdje troškovi proizvodnje u dugom roku rastu? Navedite tri primjera gdje troškovi proizvodnje u dugom roku ostaju konstantni? Navedite tri primjera gdje troškovi proizvodnje u dugom roku opadaju? 123 . 4. 5. 3. 7. Zakon opadajućih prinosa važi kada: a) tehnika proizvodnje data i ne mijenja se u posmatranom vremenu b) utrošak bar nekih proizvodnih faktora fiksan c) postoji mogućnost variranja proporcije utrošaka variranjem jednog ili više proizvodnih faktora d) iza neke tačke. 2.Mikroekonomija 20. 14. 8.

124 . a na tržištu više često nije samo jedan proizvođač nego njih nekoliko. to su bile male farme ili porodična preduzeća sa nekoliko zaposlenih koja su bila mnogobrojna. Cijena je formirana pod utjecajem ponude i tražnje.). preduzeća koja su se bavila industrijskom proizvodnjom su bila malobrojna i bila su specijalizirana za proizvodnju određenih tehničkih proizvoda (proizvodnja pogona na paru. 1990. Sa razvojem industrijske proizvodnje. tako da se u pojedinim segmentima proizvodnje nalazilo samo po jedno ili nekoliko preduzeća. Jasminka. Smiljan i Šohinger. str. Zagreb. „Teorija tržišta i cijena“. Sa druge strane veliki broj proizvođača kafe nudi svoje proizvode na svjetskom tržištu i njihovo tržišno učešće ne prelazi više od 1% ukupne ponude. Poljoprivredni proizvođači nisu mogli da utječu na cijenu proizvoda koja se formirala na tržištu jer su bili mali i jer ih je bio veliki broj. Zbog toga se nisu mogli međusobno dogovarati. 33 34 Detaljnije o ovoj problematici vidjeti: Jurin. vijeka sva tržišta su mogla biti klasifikovana u dvije grupacije: Tržište potpune konkurencije i Tržište monopola. Pretpostavljamo da su svi danas čuli za Microsoft-ogromnu korporaciju koja drži najveći dio svjetskog tržišta operativnih sistema. ili za Deutche Telecom. koji sada imaju značajnu ekonomsku snagu i raspolažu većim kapitalom. Na drugoj strani. stoljeća počinju se objavljivati i naučni radovi koji su razmatrali problematiku tržišnih stanja. rastom preduzeća i okrupnjavanjem kapitala. Globus. KLASIFIKACIJA TRŽIŠNIH STANJA33 Od utemeljenja ekonomije kao nauke do polovine 19. Cournot je prvi analizirao duopol kao tržišno stanje još 1838. tako da su ta tržišta stekla odlike monopoliziranih tržišta. Razlozi za to leže u veličini i broju preduzeća koja su bila prisutna na pojedinim tržištima. Ukoliko se radilo o proizvođačima poljoprivrednih proizvoda. Prvo se izdiferenciralo tržište oligopola34 a kasnije i tržište monopolističke konkurencije. a preduzeće odlike monopoliste. izgradnja željeznica. jednog od najvećih telekomunikacionih giganata na svijetu. došlo je do porasta i veličine preduzeća i njihove pojedinačne ekonomske snage. Zbog toga dolazi do porasta konkurencije među industrijskim preduzećima. proizvodnja prvih automobila itd. Ovo su samo ekstremni slučajevi tržišnih prilika. Kod industrijskih preduzeća je često u pojedinim granama bio prisutan samo po jedan ponuđač određenog proizvoda. godine. kao i osnovni kriteriji za pojedine klasifikacije.161-165. godine. ali po ekonomskoj snazi veoma mala. Tada se javila i potreba proširenja postojeće klasifikacije sa još nekim tržišnim strukturama.Mikroekonomija 13. a ponuđenu količinu je određivao svaki proizvođač prema svojim mogućnostima. sa predloženim klasifikacijama. No svako specifično tržište ima određene karakteistike koje kao ekonomisti moramo poznavati da bismo mogli na adekvatan način primjenjivati odgovarajuće poslovne strategije na tržištu Tridesetih godina 20.

125 . Mnogo se naučne polemike vodilo oko precizne defincije šta predstavlja jednu granu. Jasminka. Smjer kretanja kapitala i preduzeća na tržištu Potrebno je znati na kom tržištu preduzeće posluje i u kom smjeru se kreće. Međutim. način prodaje. Funkcionalističke klasifikacije pored broja učesnika na tržištu posmatraju i niz drugih kriterija. Oni koji uspiju u tome imaju bolje stope rasta i protekom vremena počijnu poslovati na tržištu monopolističke konkurencije. stepen kontrole cijena itd. 35 36 Detaljnije vidjeti u A. Oni su na osnovu različitih kriterija izvršili klasifikaciju tržišnih stanja. unakrsna elastičnost. Koutsoyiannis. izdanje. Globus.161-165. str. mate zagreb. Većina teoretičara je saglasna da se za kriterij grane koriste dva kriterija. 8. sa sve većom diferencijacijom proizvoda od strane kompanija počelo se postavljati pitanje da li bilo koja diferencijacija proizvoda otvara novo tržište za taj proizvod ili se taj proizvod zadržava na postojećem tržištu. kao npr. str. 1996.35 To su tržišni i proizvodni kriterij. Prema prvom kriteriju preduzeća su grupisana u neku granu ako se njihovi proizvodi mogu opisati kao bliski supstituti. I u zadnjoj fazi rasta najveće preduzeće postane toliko veliko i moćno da postaje monopolista. Postoji trend postepene preorijentacije od strukturalističkih prema funkcionalističkim klasifikacijama. „Moderna mikroekonomika“. Zagreb. Smiljan i Šohinger.. Nakon daljeg razvoja preduzeća i okrupnjavanja kapitala ove firme lagano prelaze u oligopolska preduzeća. A prema drugom kriteriju preduzeća se grupišu u neku granu ako imaju slične tehnološke procese proizvodnje ili koriste slične sirovine kao baznu sirovinu. Tako možemo tržište marganirna i maslaca svrstati u jednu granu. 1990. „Teorija tržišta i cijena“. 2. Ovaj proces se neprestano odvija. Jurin. U mikroekonomskoj teoriji se najčešće spominju tri klasifikacije:36 Stackelbergova. a recimo proizvodnju kožnih jakni u kožnih presvlaka u drugu.Mikroekonomija Smjer kretanja kapitala !!! Tržište potpune konkurencije Tržište monopolističke konkurencije Tržište Oligopola Tržište Monopola Shema 4. Prvobitno je bila prihvaćena ideja da grana obuhvata samo homogene proizvode koji se pojavljuju na tržištu. Jedna od važnih tema u Mikroekonomiji je definisanje grane. koja su veća i kapitalno snažnija. a kratak pregled ovih klasifikacija će biti dat u nastavku. Samuelsonova i Weintraubova. Kada jedno od tih oligopolskih preduzeća postane veće od ostalih onda ga nazivamo liderom na oligopolskom tržištu. Tendencija je da se mali proizvođači pokušavaju diferencirati od drugih. godine. Tu na scenu stupa država koja uz pomoć antimonopolskog zakonodavstva vrši „razbijanje“ ovih preduzeća na više manjih podstičući konkurenciju među njima.

1.U zavisnosti od vrste tržišnog stanja postoji različita pregovaračka moć pojedinih učesnika. Nivo cijena ovisi o pregovaračkim sposobnostima oba učesnika na tržištu. Ovakva situacija se može sresti ako recimo jedna fabrika proizvodi određene dijelove samo za jednog proizvođača automobila Broj kupaca Broj prodavača Mnogo Malo Jedan Mnogo Potpuna konkurencija Oligopol Monopol Malo Oligopson Bilateralni oligopol Kvazimonopol Jedan Monopson Kvazimonopson Bilateralni monopol 13. Svakako da je pregovaračka moć kupca veća ako se na strani tražnje nalazi jedan kupac a na strani ponude mnoštvo proizvođača. Prepoznaje devet tržišnih stanja. STACKELBERGOVA KLASIFIKACIJA Polazi prvenstveno od broj učesnika na tržištu i međuovisnosti cijena na tržištu. Aluminij Automobili.Mikroekonomija 13. a na strani tražnje imamo mnogo kupaca. djelimična kontrola cijena Metode prodaje Tržišna razmjena (Robna berza ili aukcija) Reklama i suprostavljanje kvalitete administrativne cijene Dio privrede u kojem preovladava Malo poljoprivrednih grana Pasta za zube Trgovina na malo Čelik. Tržišno stanje (vrsta konkurencije) Savršena konkurencija 1. SAMUELSONOVA KLASIFIKACIJA Polazi od broja učesnika.2. Raspisivanje tendera predstavlja ovakvu situaciju. oblik Oligopol 3. monopolista ima odlične uslove da posluje sa ekstraprofitom zbog toga što jedini nudi proizvod. oblik Duopol Veliki Mali 1 Mala ili nikakva Dosta izražena Velika (nema bliskih supstituta) Znatan Promocija i institucionalna reklama uz korištenje javnih komunikacija Monopol Nekoliko usluga 126 . diferencijacije proizvoda i utjecaja prodavača ili kupaca na formiranje cijena (stepen kontrole cijena). strojevi 2. No postoji manje jasna situacija kod recimo bilateralnog monopola. oblik Polipol Nesavršena konkurencija Broj učesnika Veliki Veliki Diferenciranost proizvoda 0 Homogen proizvod Velika ili formalna Stepen kontrole cijena Nikakav Izvjestan (mali). Sa druge strane. tzv.

npr. Zbog toga što je manje učesnika na tržištu oni imaju veću ekonomsku snagu. Kod ograničene konkurencije je situacija nešto drugačija. Na primjer. 127 . Sa druge strane kod monopola se prodaje proizvod koji nema bliskog supstituta pa ovaj koeficijent ima određenu malu vrijednost. Razlog za to je što su preduzeće male ekonomske snage tako da njihovo ispadanje sa tržišta jednostavno drugi ponuđači ne primjećuju. Njeni kriteriji su: broj učesnika. Kada jedan od ponuđača nestane sa tržišta. Ovdje je potrebno pojasniti kategoriju unakrsne elastičnosti supstitucije. Tako npr. postoje određeni ponuđači koji su spremno ušli u novu eru internetizacije i koji je nastoje što bolje iskoristiti. odnosno od toga kakav je utjecaj preduzeća na formiranje cijena. Međutim i pored toga. kako se na TPK prodaju homogeni proizvodi ovaj koeficijent je beskonačan.3. diferenciranost proizvoda. Na narednim slikama je dato nekoliko interesantnih informacija o Internetu kao sve dominantnijem mediju u društvu i ekonomiji. Tako tržište nije više ograničeno na neku teritoriju nego svi ponuđači svijeta mogu preko interneta nuditi svoje proizvode i usluge. Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje pokazuje nivo za koji će se povećati tražnja za proizvodom jednog ponuđača na tržištu ako neki drugi ponuđač iz iste grane izađe sa tržišta. Druge pekare će registrirati povećanu tražnju za njihovim pecivima. WEINTRAUBOVA KLASIFIKACIJA Polazi od načina formiranja cijena. a široka dostupnost informacija vrši sve veći pritisak na cjenovne aspekte poslovanja. Nastala je zbog složenosti tržišnih prilika i potrebe da se u analizu uključe i dodatne karakteristike tržišta koje ranije nisu postojale. metod prodaje i dio privrede u kome preovladava.Mikroekonomija Samuelsonova klasifikacija prati broj učesnika. Ona pokazuje koliko dobro može jedan proizvod supstitutirati neki drugi. Uzmite na primjer situaciju kada jedan od individualnih proizvođača mlijeka prestane sa njegovom proizvodnjom. S obzirom da tabela predstavlja najznačajnije karakteristike ove klasifikacije nećemo je detaljnije elaborirati. sve više kupci kupuju direktno od proizvođača i na taj način zaobilaze veleprodajne lance za kojim se smanjuje potreba na tržištu. Tržišno stanje Potpuna konkurencija Monopol Oligopol Ograničena konkurencija Broj učesnika Veliki Jedan Mali Veliki Koeficijent elastičnosti supstitucije ∞ Određen (mali) broj ∞ Određen (veliki) broj Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje 0 0 Određen broj Određen broj Sa pojavom Interneta mnogi elementi u pogledu klasifikacije tržišnih stanja se mijenjaju. 13. Tada drugi i ne primijete da se povećala tražnja za njihovim mlijekom. koeficijent elastičnosti supstitucije i koeficijent unakrsne elastičnosti. Isto tako. kada u jednom dijelu grada prestane raditi neka pekara. različiti metodi prodaje koji su se snažno razvili nakon II svjetskog rata. stepen kontrole cijena. Tako recimo na TPK ako neki od ponuđača nestane sa tržišta porast tražnje za proizvodom jednog od ponuđača će biti zanemarljiv. Osim malog broja biznisa. Danas postoje i programi-pretraživači koji za vas mogu pretraživati cijeli Internet kako bi našli najpovoljniju cijenu proizvoda. drugi u određenoj mjeri primijete njegov nestanak kroz povećanu tražnju za svojim proizvodima. na globalnom tržištu postoji veoma veliki broj ponuđača istog ili sličnih proizvoda. Što je proizvod bolji supstitut ovaj koeficijent je veći.

i da će Internet prodaja imati sve veći procentualni udio u ukupnoj globalnoj prodaji.Mikroekonomija Projekcija porasta prodaje putem e-comerca u periodu 2003-2010 Sajtove koje posjećuju korisnici u UK Sa prethodna dva grafika je vidljivo veliko koncentrisanje posjećivanja određenih sajtova kao što su Google i Yahoo. Na narednom grafiku je data zanimljiva informacija o tome zbog čega kupci posjećuju 128 . Kretanje ukupnog broja korisnika Interneta u apsulutnom iznosu i kao procenat ukupne svjetske populacije. što govori da je traženje informacija i komuniciranje putem E-maila veoma interesantno stanovništvu.

izjave zadovoljnih korisnika. certificirali ste svoj sistem kvaliteta. a da će vas prikazati u pozitivnom svjetlu. Što sve može biti vijest? Gotovo sve – dobili ste neku poslovnu nagradu. nastupit ćete na nekom sajmu/nastupili ste na nekom sajmu. Navrate li vaši klijenti. zapošljavate nove ljude.hr/download/online_monitor/izvjestaj_monitor.38 S obzirom da danas preduzeća sve više posluju preko Interneta nadamo se da će vam ovi savjeti koristiti.doc Koji je preuzet sa web stranice: http://portal. najbolje je da to bude početna stranica. imate zanimljive i korisne rezultate istraživanja vezanog uz vaše područje rada.monitor. Neredovito osvježavanje sadržaja stranica Internet je dinamičan medij koji živi u sadašnjem vremenu te na njemu informacije brzo zastarijevaju.Mikroekonomija Internet u Hrvatskoj. potpisali ste neki značajan sporazum o saradnji. članak o vama iz nekog drugog medija. danas više nije pravo pitanje. Kako nismo našli slično istraživanje u BiH prikazat ćemo iskustva našeg zapadnog susjeda.. Predvidite zato prostor.ludbreg. Možete staviti savjete kupcima kako da koriste vaš proizvod. na kojem ćete redovito objavljivati sve ono za što mislite da bi vašim kupcima moglo biti zanimljivo. uključili ste se u neki međunarodni projekat. Provjerite jeste li na dobrom putu! Grijeh broj 1. da možda više i ne postojite. 37 38 http://www. Deset grijeha poslovne web stranice Imati ili nemati web stranicu preduzeća. sadašnji i oni potencijalni.asp?kol=50 129 . Osnovni zadatak svake poslovne web stranice trebao bi biti – privući nove kupce i graditi dobre odnose s postojećima. Ono glasi – kakva je i koriste li optimalno njezin potencijal.37 Ništa od navedenog Kupnja mobilnog telefona Kupnja kompjutora Promjena posla Kupnja polovnog automobila Kupnja novog automobila Selidba Putovanje u inozemstvo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Protekla godina Sljedeća godina U nastavku vam dajemo jedan zanimljiv članak o Deset grijeha poslovne web stranice.. nekoliko puta na vašu stranicu i uvijek ih dočeka isti sadržaj – mogli bi zaključiti da se kod vas ništa ni ne događa. u ponudi se pojavio vaš novi proizvod ili usluga.. A to je zadatak koji nije jednostavno ostvariti. Ne dajte mira svome web masteru i ne dopustite da neka od ovih vijesti prođe nezabilježena na vašim web stranicama.. tražite nove saradnike.hr/kolumne/show. Ili još gore. obavijesti o promjenama u zakonodavstvu.

one bi trebale biti ugodne. a vaš web master neka stavi link na Word ili Acrobat Reader dokument. bliještećim bojama. No vrlo brzo je došlo do zasićenja i web dizajneri su srećom shvatili kako ljudi surfaju internetom prvenstveno u potrazi za brzim i točnim informacijama. Ako imate duže tekstove. na posjetnicama. na vašem internom glasilu. poslužite se sažecima. Ne pretjerujte s količinom teksta na vašim stranicama. Opterećivanje stranice specijalnim vizualnim i grafičkim efektima Velika je šteta opterećivati svoje stranice trčećim slovima. na reklamama koje objavljujete u novinama. svaka vaša stranica trebala bi imati link na neku drugu ili barem na početnu stranicu. na internetu postoji više od 60 miliona stranica. Grijeh broj 3. Čitatelj kojeg upravo to zanima.. Prema istraživanjima. stručni članci.. web adresu i kontakt podatke. Stalno istražujte nove mogućnosti kako povećati primijećenost vaših web stranica. Provjeravajte redovito svoje linkove i uklanjajte one koji više nikamo ne vode. Kolike su šanse da će se netko potruditi i potražiti baš vas. Grijeh broj 4. obrađeni statistički podaci ili neka istraživanja. Vaše poslovne web stranice ne bi trebale biti zahtjevne. kišobrane. sjenila za automobile. a rečenice kratke te da prenose jasnu poruku. držače olovaka. Stavite je unutar automatskog potpisa koji uključujete u vaše mailove. a programeri su se razmetali svojim poznavanjem tehničkih mogućnosti. na oglasima za radna mjesta. a oni koji i dalje vole zahtjevnost i specijalne efekte ostali su pri videoigricama. razmijenite linkove i bannere s tvrtkama koje vam nisu konkurencija i udrugama čiji ste član. olovke. istaknite je unutar vaših prostorija gdje dolaze stranke. dugačkim uvodnim animacijama. na računima. naprimjer. kao što su. jednostavne za korištenje i informativne.... analize slučaja.. 130 . na objavama za medije. Uključite je u natpise na vašim službenim automobilima. U samim počecima interneta ovo je svima bilo zabavno. na prospektnom materijalu. Nereklamiranje web stranice Prema zadnjem istraživanju NetCrafta. Također. poslat će taj dokument na ispis i kasnije ga u miru pročitati. prozorima u kojima se tekst miče pa ga čitatelj mora loviti. za to je potrebno čak 20 posto više vremena. Pripazite samo da i taj dokument ima oznaku izvora – ime vašeg preduzeća. Grijeh broj 5. na vašem glasilu koje šaljete kupcima. na poslovne poklone – privjeske. Imati stranice zakrčene tekstom Čitati s ekrana je teže nego čitanje s papira. a time i vaše tvrtke. a posao dolaziti sam od sebe? Pobrinite se zato da vaša web adresa bude na svakom komadu papira koji napušta vaš ured – na memorandumu.Mikroekonomija Grijeh broj 2. pazite da slova budu dovoljno velika. a taj broj svakodnevno raste. Imati mrtve linkove i slijepe ulice Link koji vas odvede na 'Page cannot be found' šalje izrazito negativnu poruku o vlasniku web stranice.

Nisu svi korisnici računala stručnjaci koji si sve to znaju sami podesiti.com ili www. a nisu vam konkurencija. U nastavku ćemo više govoriti o pojedinim tržišnim stanjima. Neka vaš web master provjeri kako vaše web stranice izgledaju na drugim računalima. Grijeh broj 8. što vjerojatno nije poruka koju želite prenijeti svojim (potencijalnim) kupcima. puno toga.000. Ako se vaše stranice presporo učitavaju. Ako niste sasvim pri vrhu izlistanih adresa. Ovi podaci vam pružaju vrijedne informacije za daljnje poslovne odluke .koji su vaši proizvodi najzanimljiviji kupcima. Zašto ne iskoristiti i ovu zlatnu žilu? Grijeh broj 9. Iako vam izbjegavanje ovih deset grijehova ne može garantirati uspjeh.. Želimo vam uspješnu plovidbu internetom. Imati stranice koje se sporo učitavaju Nemaju svi brz pristup internetu te mogućnost da ga plaća netko drugi. 131 . Stoga vam sugerišemo da sve što budete analizirali pokušate dovesti u vezu sa grafikonima koji su dati u sklopu teksta. ima li smisla organizirati neku nagradnu igru i još puno. ionako morate znati samo vi. Grijeh broj 7. sigurno će povećati njegovu vjerojatnost. a broj posjetitelja. da se stranice učitavaju dio po dio.. možete li svoje stranice ponuditi kao oglasni prostor onima koji se na neki način vežu uz vaše područje rada.yahoo. Ovome ćete doskočiti ako od svog web mastera dosljedno insistirate na jednostavnosti i brzini.google. presitna ili prekrupna slova i sl. Grijeh broj 10. ako nije veći od 100.Mikroekonomija Grijeh broj 6. na računalu nekog drugog (recimo potencijalnog klijenta) može izgledati sasvim drugačije . pa se time možete hvaliti. Ne provjeriti kako su vaše web stranice prikazane na različitim veličinama i rezolucijama ekrana Ono što kod vas izgleda sjajno. velika je vjerojatnost da će potencijalni kupac otploviti u neke brže vode. tako da posjetitelj ima što proučavati dok se ne učita cijeli sadržaj. Ne provjeriti kako ih vide pretraživači Pokušajte po nekim ključnim riječima pronaći vaše stranice na www. platiti im da se pojavite na njihovoj naslovnici. morat ćete nešto poduzeti – prijaviti ih pretraživačima. Nepraćenje statistike posjeta Morate znati kakva je posjećenost vaših stranica i koje su od njih pojedinačno najposjećenije. Tržišna stanja se ne mogu dobro razumjeti bez upotrebe grafika. postoji li potencijal za osmišljavanje i slanje elektronskog glasnika. A on će već znati primijeniti razne trikove – npr.odrezan dio teksta. Imati stranice s oznakom 'U izradi' ili 'Vi ste posjetitelj broj xxxx' Internetske stranice su uvijek u izradi. Obje ove oznake djeluju amaterski.com. Vaš će web master znati što još trebate učiniti. Razumijevanje pretpostavki svakog tržišnog stanja će vam olakšati učenje.

3. Kako se iz funkcija tražnje 132 QA Qe QB Q Grafik 76. Ona se na grafiku nalazi kada povučemo tangentu na funkciju TC ali tako da je paralelna sa pravcem TR. Zbog toga ćemo posebnu pažnju posvetiti ravnotežnoj soluciji preduzeća i grane na tržištu potpune konkurencije u kratkom i dugom vremenskom periodu. 2. Da bismo detaljno mogli govoriti o potpunoj konkurenciji trebamo obratiti pažnju na određene pretpostavke tržišta potpune konkurencije. Preduzeće ostvaruje maksimalan profit tamo gdje postoji najveća vertikalna udaljenost između ukupnih prihoda preduzeća (TR) i ukupnih troškova (TC). 1. TC Ravnoteža preduzeća na TPK se može TC. je predstavljena ravnoteža preduzeća preko ukupnih veličina pf max (ukupnih troškova i ukupnih prihoda preduzeća). Najčešće susrećemo situacije sa velikim brojem proizvođača i kupaca. 7. To su sljedeće pretpostavke: Ove pretpostavke su neophodne kako bismo mogli razgraničiti ovo tržišno stanje od drugih koje ćemo kasnije analizirati. tako da u stvari preduzeće može upravljati samo ponuđenom vlastitom količinom. Na svakom tržištu je ona nešto drugačija. Kod analiziranja ravnoteže preduzeća posebnu pažnju treba obratiti na oblik funkcije tražnje. Kod analiziranja tržišnih stanja posebnu pažnju obratit ćemo na obim proizvodnje preduzeća i cijene po kojima ono prodaje te proizvode i usluge. Veliki broj prodavača i kupaca Homogenost proizvoda Slobodan ulaz i izlaz preduzeća Maksimiziranje profita Nema državnog reguliranja Savršena mobilnost faktora proizvodnje Savršena informiranost 14. 4. Na tržištu potpune konkurencije (u nastavku ćemo ga označavati sa TPK) cijena proizvoda je određena granskom ponudom i potražnjom. Kod svakog tržišnog stanja situacija je drugačija. koji trguju homogenim proizvodom (kao što su cement i željezo) te postojanje slobode ulaska preduzeća u tu djelatnost ili izlaska iz njega. Ono se nekada naziva i tržište savršene konkurencije. TR predstaviti preko ukupnih i prosječnih TR veličina.1. 6.Mikroekonomija 14. druge gotovo da se ne mogu pronaći u praksi. Ravnoteža preduzeća na TPK u kratkom roku preko ukupnih veličina . Ravnoteža preduzeća u kratkom roku Ravnoteža preduzeća predstavlja obim proizvodnje pri kome preduzeće maksimizira svoj profit. 5. Dok su neke pretpostavke realne. Najčešće se pojavljuje kod malih poljoprivrednih proizvođača i kod proizvoda koji se prodaju i kupuju na berzi. Na grafiku 76. TRŽIŠTE POTPUNE KONKURENCIJE Tržište potpune konkurencije rijetko susrećemo u stvarnosti.

u mogućnosti smo ATC odrediti ravnotežu preduzeća i preko e P= MR Pe prosječnih veličina. ali i funkciji tražnje za proizvodom preduzeća. jer odmah ostaju bez svojih kupaca. a granični trošak. onda smo prinuđeni analizu vršiti preko prosječnih veličina. Kada taj TPK preko prosječnih veličina jedinični ekstraprofit pomnožimo sa količinom proizvedenih proizvoda dobijamo ukupan ekstraprofit preduzeća. nalazi se u tački gdje su granični prihodi (MR) jednaki graničnim P.cijena troškovima preduzeća (MC). Funkcija tražnje i graničnog onda je cijena jednaka graničnom prihoda preduzeća na TPK prihodu preduzeća. posmatrana preko prosječnih veličina. To je predstavljeno na grafiku 78.Mikroekonomija izvodi i funkcija graničnog prihoda i direktono zavisi od nje. Kako možemo svaki proizvod proizvodnje Q prodati po tržišno formiranoj cijeni. Kada se uporedi cijena proizvoda i prosječni Qe Q trošak proizvodnje (ATC) vidimo da postoji određena razlika koju Grafik 78. što je prikazano na narednim grafikonima. onda ćemo na svakom tržišnom stanju posebno objasniti razloge zbog koga pojedine funkcije imaju takve oblike. S P P=AR=MR=d obzirom da je cijena na TPK zadata preduzeću (formirana je na tržištu pod utjecajem granske ponude i tražnje). Ravnoteža je u tački e. te su samim tim i troškovi i prihodi različiti). predstavljen žutom površinom. MC Kada dodamo i grafik sa graničnim troškovima. Grafički bismo to predstavili kao na grafiku 77. Ona je horizontalna linija i pokazuje da je tražnja za proizvodom preduzeća savršeno elastična. trošak proizvodnje i prodaje dodatne jedinice proizvoda. ali i ne mora ostvarivati ekstraprofit. Ravnoteža preduzeća. 133 . Ravnoteža preduzeća preduzeća na nazivamo ekstraprofit. Zbog toga se nazivaju „Price 0 Količina takeri“. Vidimo da je u ovom slučaju cijena jednaka i graničnom prihodu i prosječnom prihodu. S obzirom da postoji problem upoređivanja različitih preduzeća preko ukupnih veličina (neka preduzeća su veća. P. ATC ni za jedan procenat. Podsjetimo se da je granični prihod iznos novca koji smo primili prodajući dodatnu jedinicu proizvoda. Preduzeće na TPK može. preduzeća preuzimaju cijenu sa tržišta. Preduzeća ne smiju podizati cijenu MC. P1 Ravnotežna količina je Qe dok je B ravnotežna cijena proizvoda Pe. Može ostvarivati i gubitak ili prosječan profit. On je na grafiku 78. a neka manja. Grafik 77.

Takvo preduzeće će izaći sa tržišta ako nastavi u dužem vremenu da posluje na isti način i ako ne snizi svoje troškove. ATC MC e A ATC MC e MC ATC MC MC e C F B Pe 0 Qe Q Qe Q Qe Q Kratkoročna ravnoteža preduzeća (prosječan profit) Kratkoročna ravnoteža preduzeća (ekstraprofit) Kratkoročna ravnoteža preduzeća (gubitak) Grafik 80. Takvo preduzeće ima više prosječne ukupne troškove. Stoga država nastoji da što više grana uvede konkurenciju kako bi se proizvodi nudili po najnižim mogućim cijenama i kako ne bi 39 postojalo rasipanje resursa. Uporedna analiza mogućih ravnoteža preduzeća na tržištu potpune konkurencije Preduzeće ostvaruje prosječan profit ako mu prosječni ukupni troškovi prolaze kroz tačku ravnoteže (tačku e). Za preduzeća na TPK kažemo da posluju sa maksimalnom efikasnošću. Gubitak preduzeća na TPK u kratkom roku Q ATC MC. Na grafiku 80. predstavljeno je preduzeće koje na tržištu potpune konkurencije ostvaruje gubitak u visini ABEP zbog visokih ukupnih prosječnih troškova. Kasim: „Tržišne strukture i ekonomska efikasnost“. Na grafiku 79. ATC MC ATC Pe P1 e P= MR B Qe Grafik 79. Zbog toga su ona manje konkurentna i rasipaju svoje resurse. 2003. odnosno da koriste minimalno resursa za proizvodnju određenih proizvoda i usluga. MC.Mikroekonomija Neka preduzeća imaju nepovoljnu strukturu troškova poslovanja. Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta. Sarajevo. godine. prikazane su sve tri situacije paralelno i pokazano je da preduzeća u zavisnosti od njihovih troškova pri istoj cijeni na tržištu mogu ostvarivati i prosječan profit i ekstraprofit i gubitak. 134 . 39 Upoređivanje efikasnosti poslovanja preduzeća na tržištu potpune konkurencije sa poslovanjem preduzeća na drugim tržišnim stanjima je obrađeno u knjizi: Tatić.

nastupa dugoročna ravnoteža preduzeća na TPK u dugom roku. Stoga cijena na tržištu ima tendenciju opadanja. Oni proizvođači koje ne uspijevaju slijediti taj trend izlaze sa tržišta. Ravnoteža preduzeća na TPK u dugom roku Pe D Q 0 e P=MR Qe Preduzeće X 135 . a drugi koji mogu imati dovoljno niske troškove ulaze u proizvodnju. Ravnoteža preduzeća u dugom roku U dugom vremenskom periodu preduzeće ne može poslovati sa gubitkom. Sjetite se na početku priče o svjetskom tržištu nafte. Znamo da u troškove svih preduzeća ulaze i troškovi goriva i transporta. Kada preduzeća dođu na nivo da ne mogu više snižavati troškove poslovanja.Mikroekonomija 14.2. stalno dolazi do smanjenja tih troškova. D D S LMC LATC LMC LATC MC ATC E PE S 0 QE Grana Grafik 81. Šta se dešava sa cijenom proizvoda u dugom roku? Kako preduzeća mogu konkurirati isključivo sa vlastitim troškovima proizvodnje. Oscilacija cijena nafte stalno dovodi do pomjeranja preduzeća iz privremene ravnoteže i njihovog nastojanja da se ponovo vrate u nju. U dugom vremenskom periodu na tržištu potpune konkurencije preduzeće ne može zarađivati ekstra profit zbog ulaska drugih ponuđača. Ova ravnoteža rijetko postoji u stvarnosti zbog toga što na tržištima stalno dolazi do određenih poremećaja koji remete poslovanje preduzeća. Preduzeća zarađuju samo prosječan profit. Ukoliko bude slučaj da preduzeće u dugom vremenskom periodu ne može pokriti svoje dugoročne prosječne ukupne troškove (LATC). S. ono će napustiti tu djelatnost. Zbog toga preduzeća na TPK u dugom vremenskom periodu nude proizvode po minimalnim dugoročnim prosječnim troškovima.

S obzirom da ribari svaki dan idu na pučinu loviti ribu. Ravnoteža grane u trenutnom roku P P2 P3 P1 D1 S D D1 Ako se tražnja sa nivoa D poveća na nivo D2. i obrnuto. Trenutni rok je tako kratko vremensko razdoblje koje ne dozvoljava povećanje ponude angažovanjem varijabilnih ili fiksnih faktora proizvodnje. tada će cijena na tržištu opasti na nivo P1. Sjetit ćete se primjera sa narandžama. Ponovimo još jednom da granska ponuda predstavlja ponudu svih preduzeća koja posluju u toj grani. tada će se u trenutnom roku cijena sa nivoa P0 povećati na nivo P2. a da ponuda ima dominantan utjecaj na ravnotežnu količinu. Na ovaj način se može objasniti ponuda ribe na tržišnici. današnji ulov će biti sutra izložen na stolovima tržnice. potrebno je objasniti kako se formira ravnotežna cijena i količina na nivou grane (industrije). Ako 136 . U zavisnosti od vremenskog razdoblja. Normalna cijena se ne formira u kratkom roku. Kada smo govorili o elastičnosti ponude tada smo rekli da funkcija ponude ima različit oblik u zavisnosti od vremenskog perioda. Ravnoteža grane se formira pod utjecajem granske ponude i granske tražnje. Funkcija ponude može biti nešto položenija ukoliko imamo zalihe gotovih proizvoda na skladištu pa da ih u trenutnom roku ponudimo na tržištu. Ako se tražnja sa D nivoa D smanji na nivo D1. Stoga možemo reći da je u trenutnom roku funkcija ponude najčešće vertikalna. nego se njoj teži u dužem vremenskom razdoblju. U oba slučaja je Q ravnotežna količina QE. Subnormalna cijena u kratkom roku trenutnom ponudom.Mikroekonomija 14. Ravnotežna granska cijena (naziva se i normalnom cijenom) je ona cijena pri kojoj pojedinačna preduzeća zarađuju samo prosječne profite. Preduzeća prihvataju gransku cijenu i moraju voditi računa o njoj kao o bitnom ulaznom parametru za donošenje vlastitih poslovnih odluka. Ona je stabilna ravnoteža zbog toga što pri toj cijeni ne dolazi do izlaska niti do ulaska preduzeća u tu granu. odnosno njegovu ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu. a granska tražnja predstavlja tražnju svih kupaca koji se javljaju na tom tržištu. Ovo je prikazano na grafiku 82. koja je određena Grafik 83.3 Ravnoteža grane na tržištu potpune konkurencije Pored osnovnog cilja Mikroekonomije da odredi ravnotežu preduzeća. Stoga. možemo reći da na ravnotežnu cijenu u trenutnom roku dominantan utjecaj ima tražnja na tržištu. različit utjecaj na ravnotežnu količinu imaju granska ponuda i granska tražnja. P p2 P0 p1 D2 D D1 S Ponuda ribe na tržnici D2 D D1 QE Q Grafik 82.

manji gubici energije. onda će oni imati vremena angažovati više ribara da vrše ulov ribe i na taj način povećaju ponudu. U tom slučaju se formira tzv. U tom vremenskom periodu se mogu izgraditi nova postrojenja. Normalna cijena u dugom roku O ovoj temi šire vidjeti kod: Tatić.). odnosno proizvođači će imati vremena da angažuju više radnika i drugih varijabilnih faktora. samo ukratko predstaviti sva tri moguća oblika funkcija ponude. April 2005. Ribari imaju vremena kupiti veće brodove i bolju opremu za ulov. stočarstva. Kasim. Podsjetimo. 137 . razviti novi načini proizvodnje ili zasaditi novi nasadi. P D P1 D1 S D1 D Q Grafik 84. Normalna cijena u dugom roku D1 D S D1 D Q P1 P0 Grafik 85. subnormalna cijena kratkog roka. povećava se ponuda koja smanjuje cijenu na tržištu. U dugom roku opadaju troškovi proizvodnje nekih proizvoda. dok npr. Ova situacija je prikazana na grafiku 84. 85 i 86. Stoga će se kao posljedica povećane tražnje desiti povećanje cijene ribe.Mikroekonomija tražnja poraste tog dana. tako da ne postoje fiksni proizvodni faktori. troškovi uzgajanja ribe. „Mikroekonomija-Dodatni materijal za ispit“. Ako P se vratimo primjeru ribara. vinogradarstva i sl. Nakon porasta tražnje i rezultirajućeg porasta cijene.40 Mi ćemo na grafikonima 84. nego su svi varijabilni. tada ribari neće imati vremena ponuditi dodatni ulov i na taj način povećati ponudu. troškovi proizvodnje čelika (ruda sa manjim postocima željeza) rastu.) 40 P D P1 P0 D1 S D1 D Q Grafik 86. Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. kratki rok je vremensko razdoblje u kome je moguće povećati ponudu angažovanjem dodatnih varijabilnih faktora. troškovi proizvodnje nafte (nalazišta na većoj dubini). Možemo samo navesti primjere sva tri slučaja. Normalna cijena u dugom roku U dugom roku funkcija ponude može imati tri oblika u zavisnosti od eksternih ekonomija i disekonomija obima. kao što je cijena električne energije (nuklearna energija. Proporcionalni troškovi su npr. šire područje prodaje-manje vršno opterećenje i sl. Funkcija ponude će zbog toga biti nešto položenija. U kratkom roku situacija je nešto drugačija. Dugi rok je dovoljno dugo vremensko razdoblje u kojem se može povećati angažovanje varijabilnih faktora proizvodnje.

Jedan od bitnih razloga je što država i njena regulatona tijela nastoje spriječiti njegovo pojavljivanje. električne energije. 171. vode ili lokalnih telefonskih usluga predstavljaju lokalne monopoliste (monopoliste ograničene na pojedino područje). MONOPOL Monopol je drugo tržišno stanje koje će se analizirati u sklopu priče o tržišnim strukturama. Isto tako komuniciranje putem E-maila je narušilo monopolske pozicije poštâ u prenosu pisama širom svijeta. Tehnološke promjene i stalni proces inovacija dovodi do kreiranja novih proizvoda. tražnja za proizvodom monopoliste nije savršeno neelastična (identificira se sa proizvodnim sektorom). Zagreb. str. proizvođač nudi proizvod koji nema bliskog supstituta (npr. 346. 5. 41 42 posjedovanje strateških sirovina ili isključivo poznavanje proizvodnih tehnika patentna prava za proizvod ili proizvodni proces posebne dozvole od strane države Koutsoyiannis. Voda nema supstituta). Iako trenutno u BiH postoje određena ograničenja korištenja ovog medija komuniciranja. 43 R. proizvođač može voditi aktivnu politiku cijena (može određivati ili cijenu ili ponuđenu količinu). 1996. koji i pored niza drugih operativnih sistema nema adekvatnog supstituta. str. Drugi proizvodi nastali na inovacijama dovode do monopola kao što je Microsoftov Windows. Navedene pretpostavke daju teoretsku osnovu da bi se neko preduzeće označilo kao monopolista.42 Prenos je mnogostruko jeftiniji. razvoj satelitskih komunikacija omogućio je prenos glasa preko Interneta i na taj način oslabio postojeće monopolske pozicije telekoma. Mate. 2005. a pouzdanost komuniciranja je na nivou korištenja telefona. 4.Mikroekonomija 15. Rubinfeld: „Mikroekonomija“.“41 Ponuđači gasa. Da bismo mogli govoriti o monopolu. Neki od tih proizvoda čine supstitute dotadašnjim monopolskim proizvodima. ali najčešće susrećemo sljedeće:43 1. Anita. 6. potrebno je spomenuti određene pretpostavke na kojima počiva monopol: 1. Ni ovo tržišno stanje se ne sreće tako često u praksi. Na primjer. Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje je 0. vodovodno preduzeće u jednom gradu. 2. Barijera ima mnogo. spriječen je ulazak drugih ponuđača u granu (postojanje visokih barijera za ulazak). 3. Naredna osobina monopola je postojanje barijera za ulazak potencijalnih ponuđača na neko tržište. 138 . 7. Koeficijent elastičnosti supstitucije je određeni (mali) broj. dok je u dugim razvijenim zemljama on prisutniji. „Moderna mikroekonomika“. Počnimo od definicije: „Monopol je tržišna struktura u kojoj postoji samo jedan prodavač. Zagreb. Pindyck & D. 2. u kojoj ne postoje bliski supstituti za dobro koje on proizvodi i u kojoj postoje zapreke ulasku. Mate. jedan proizvođač (ponuđač) na tržištu. iako se svi na tržištu trude da postanu jedini ponuđači. 3.

6. pošta. mada nije bio rijedak niti u tržišnim ekonomijama. Umjesto da sama država pokrene preduzeće u pomenutoj djelatnosti. 139 . 5. a zatim se kroz vrlo složenu proceduru dodjeljivanja lilcenci ustvari onemogućava drugim preduzećima da uđu kao ponuđači na dotično tržište. Obično je prodajna cijena monopola niža nego što su procijenjeni stvarni budući profiti iz razloga da bi se kupovina budućim vlasnicima učinila unosnom. Second edition. Ona u stvari prodaje buduću zaradu tih kompanija a sredstva koja dobija u kratkom roku može koristiti za finansiranje sadašnjih projekata. Jeffrey. telekomunikacije. Na taj način država ubire značajna sredstva na ime prodaje prethodno državnih monopola. Perlof. sindikat. Na taj način se pod državnu upravu stavljaju sektori koji su od posebne važnosti za jednu nacionalnu ekonomiju. veličina tržišta postojeće preduzeće provodi politiku sprečavanja novih ulazaka visoki troškovi ulaska diferencijacija proizvoda i promocija Osim navedenih barijera ulaska koje obezbjeđuju monopolsku poziciju preduzeću. Najčešće preduzeća trebaju licence od države za obavljanje određenih djelatnosti. b) dozvoliti preduzeću da bude monopolista. proizvodnja 44 45 Posebno je ovaj trend izražen u Francuskoj. Obično se prvom preduzeću dodijeli licenca. čiji je ujedno i vlasnik. kao što su: kartel. dioničko društvo itd. Nastaju zbog politike države da dozvoli obavljanje određene djelatnosti samo jednom preduzeću.44 Da bi spriječila ulazak drugih ponuđača u neku granu država može kreirati monopol na jedan od tri načina:45 a) učiniti veoma složenom proceduru za dobijanje licence za obavljanje djelatnosti u nekoj grani. copyright). Monopol se može ostvarivati preko različitih vidova. Addison Wesley Longman. ona daje privatnoj kompaniji monopolska prava da obavlja pomenutu djelatnost. ili c) izvršiti aukciju u kojoj će dodijeliti pravo na monopol na duži vremenski period. gdje i danas u svim važnim sektorima država ima većinsko vlasništvo nad kompanijama. ili propisati određene naknade koje je preduzeće svake godine plaćati dužno državi. 7. televizija. nekada i država svojom politikom kreira monopolska preduzeća. To su: 1. „Microeconomics“. Zakonski monopoli. također u određenim granama dodjeljuju prava na monopolsku poziciju (najčešće u javnim kompanijama).Mikroekonomija 4. Države. Veći dio zemalja u svijetu u zadnjih tridesetak godina nastoji da privatizira pojedine monopole prodajući ih privatnim kompanijama. Na taj način prva firma ima monopolsku poziciju. Postoji nekoliko vrsta monopola koji se klasificiraju u zavisnosti od toga šta dovodi do njihovog nastanka. 367. radio. Isto tako monopol se može obezbijediti preko zaštite autorskih prava (Engl. Može nastati zbog dodjele licence (npr. Zauzvrat država može zahtijevati jedan dio profita privatnog preduzeća. 2001. str. trust. Takav trend je posebno bio prisutan u bivšim socijalističkim zemljama.

Ovo će biti detaljnije predstavljeno u nastavku. Ne može određivati oboje zajedno. nezavisne regulatorne agencije. Monopolska preduzeća u principu zarađuju pored prosječnog profita i određeni iznos ekstraprofita. plina. 3.Mikroekonomija oružja) ili drugog odgovarajućeg odobrenja. U nastavku ćemo govoriti o načinu određivanja ravnoteže monopolskih preduzeća. Predstavljaju kombinaciju prirodnih i ekonomskih monopola (vodovod. Uz krivu tražnje negativnog nagiba te dvije odluke su međuovisne. 5. tj. tramvajski saobraćaj. zbog toga što bi cijene takvih proizvoda ili usluga bile prevelike za kupce. prethodno ćemo objasniti način na koji monopolista formira cijenu proizvoda i određuje koju količinu proizvoda će nuditi na tržištu. Nastaju zbog koncentracije kapitala (spajanja preduzeća u određenoj grani). Za dobijanje monopolskog položaja preduzeće obično limitira vlastitu zaradu i obavezuje se da će pružati univerzalne usluge (npr. No. prenos električne energije. kao što je nadgledanje rada preduzeća od Vlade. Država ekskluzivno pravo nuđenja određenog proizvoda ili usluge zadržava za sebe. naftnih kompanija itd. nafte. rudnika. Naravno.). A ako odredi koju količinu proizvoda želi proizvoditi. itd. ali može jedno od tog dvoje. tada mu je indirektno određena cijena proizvoda. Oktopodski monopoli. itd. slučaj u sektoru električne energije ili u sektoru plina. Prirodni monopoli. tada mu je količina koju treba proizvoditi određena posredno. 2. 4. veličina tržišta može spriječiti da se na tržištu pojave dva ili više preduzeća. telefon. Za razliku od preduzeća koja posluju na tržištu potpune konkurencije.). određenog ministarstva. izvora mineralne vode. željeznica. Ako monopolista odredi cijenu proizvoda. Postoje određeni načini reguliranja monopola. Javni monopoli Ovi monopoli su u vlasništvu države i ne može se pojaviti neko privatno preduzeće kao ponuđač. To je najčešće slučaj u djelatnostima koje su veoma važne za cijelu privredu i društvo. Ovo je npr. na osnovu ekonomskih razloga (spajanje banaka. Nastaju zbog posjedovanja strateških sirovina. dovesti električnu energiju u neko malo udaljeno mjesto gdje ne postoji ekonomska opravdanost). monopolista je u mogućnosti da određuje cijenu ili količinu proizvoda. Također. nekada regulatorne agencije ili Vlada propiše cijenu koja smije biti naplaćena od kupaca. 140 . Ekonomski monopoli. softverskih kompanija. O prirodnim monopolima će se detaljnije govoriti u nastavku rada. ili konkurencijskog vijeća koje prati prilike na tržištu i donosi određene odluke o broju i načinu poslovanja preduzeća koja imaju monopolske osobine ili imaju tendencije da to postanu. Stoga je u interesu države da spriječi monopolska preduzeća da zarađuju nepravedno visoke profite.

graničnog prihoda i ukupnog prihoda monopoliste Q Kako granični prihod predstavlja prihod ostvaren proizvodnjom i prodajom dodatne jedinice proizvoda. Ako na tržištu posluje samo jedno preduzeće koje želi prodati svoje proizvode. Obrnimo situaciju. odnosno nešto više troškove. morali biste sniziti cijenu narednih proizvoda jer oni imaju manju vrijednost za kupce. 141 . A ako trebate prodati drugi ili treći proizvod. Oni su slični izgledu troškova na tržištu potpune konkurencije.1. Primijetite na grafiku da je ukupan prihod monopoliste maksimalan kada je granični prihod jednak nuli. TRmax TR D 0 MR Grafik 87. Ravnoteža monopola u kratkom roku. a nakon toga postaje negativan. izvodi iz funkcije tražnje onda je P potrebno pojasniti kako se on na grafiku predstavlja.Mikroekonomija 15. Kako se granični prihod. S obzirom da je monopolista jedini ponuđač u nekoj grani. I tako sve dok postoji tražnja na tržištu. S obzirom da je on sam na tržištu. Za prvi proizvod biste mogli zaračunati najvišu cijenu jer su kupci spremni najviše platiti za taj prvi proizvod. Grafički se ovi troškovi predstavljaju na sličan način kao i kod ravnoteže preduzeća na tržištu potpune konkurencije. Funkcija tražnje. Kao i kod ravnoteže preduzeća na TPK i ovdje ćemo analizu započeti kod izgleda funkcija tražnje. Kada granični prihod postane negativan. koji proizvod će ono najlakše prodati? Naravno prvi proizvod. U određenom momentu on je jednak nuli. Za razliku od ukupnog prihoda na tržištu potpune konkurencije gdje je on pravac povučen iz koordinatnog početka. kao jedan od elemenata ravnoteže. on dovodi do opadanja ukupnog prihoda. s tim što mogu biti viši zbog toga jer monopolista ne mora voditi mnogo računa o nivou troškova. vidimo da granični prihod monopoliste kontinuirano opada. Ovo je prikazano na grafiku 87. njegova funkcija tražnje ujedno predstavlja i gransku funkciju tražnje.46 Naredni proizvod ima nešto manju vrijednost za kupca. Zamislite da vi trebate prodati samo jedan proizvod na tržištu. a ona je izražena preko funkcije tražnje. Kako monopolista proizvodi i nudi više proizvoda na tržištu oni imaju sve manju pojedinačnu vrijednost za kupce. Monopolist će maksimizirati svoj kratkoročni profit ako su ispunjena sljedeća dva uslova: 46 Sjetite se Teorije granične korisnosti koja kaže da kupci najviše vrednuju prvi proizvod koji kupuju. Da bismo mogli odrediti ravnotežu monopoliste potrebno je poznavati i njegove troškove. Poslužimo se jednim primjerom. Ona je opadajućeg oblika slijeva udesno i ima dosta veliki nagib s obzirom da proizvod kojeg nudi nema bliskog supstituta. Zašto? Zbog toga što za kupce taj proizvod ima najveću vrijednost. on sebi može do određene mjere dozvoliti i neefikasno poslovanje. ovdje je on u obliku parabole koja ima svoju maksimalnu vrijednost. jer on već ima jedan proizvod. Cijenu biste formirali shodno vrijednosti proizvoda za kupce. Na tržištu monopola granični prihod ima dvostruko veći nagib u odnosu na nagib funkcije tražnje.

U dugom roku monopolista ima dugoročne granične troškove (LMC) koji se izvode iz kratkoročnih. Monopolista prvo odredi obim proizvodnje pri kojem su mu izjednačeni granični prihodi i granični troškovi (količina Qe). Također. jedan od problema sa kojim se suočava monopolista je određivanje tačnog izgleda graničnih troškova i funkcije tražnje. Monopolist ostvaruje ekstra profit koji je jednak površini PeP0GF. 2. P Pe P0 F G MC ATC D 0 Qe MR Q Grafik 88. Ovo je opći uslov ravnoteže preduzeća na bilo kom tržišnom stanju. moguće je da kriva graničnih troškova na dva mjesta siječe krivu graničnih prihoda. Granični prihod jednak graničnom trošku (MR = MC). Kako funkcija tražnje ima manji nagib. Ravnoteža monopoliste u kratkom roku Međutim. primijetite da monoplista ima ravnotežu u opadajućem dijelu prosječnih ukupnih troškova. Ovo je jedan od problema i kod reguliranja monopola. odnosno nije u potpunosti iskoristio ekonomiju obima. Monopolista će ostvariti veći ekstraprofit ako funkcija tražnje ima veći nagib i ako su mu prosječni ukupni troškovi niži. Nagib krivulje MC je veći od nagiba krivulje MR u njihovom presjeku. da poveća svoje kapacitete dok ne dostigne minimalnu tačku krive LATC). a zatim tu količinu ponudi kupcima na tržištu (podigne do tačke F na funkciji tražnje) i odredi cijenu po kojoj su kupci spremni platiti tu količinu proizvoda i usluga. samim tim i funkcija graničnog prihoda ima manji nagib. U tački presjeka MR i MC ispunjena su oba uslova ravnoteže. 15.2. Naime. Monopolista u dugom roku ima vremena povećati svoje postrojenje ili upotrijebiti svoje postojeće postrojenje na bilo kojem nivou da bi maksimizirao profit. Međutim. ako je to moguće. Uz nepromijenjene troškove u odnosu na kratki rok ekstraprofit monopoliste bi bio manji. Na grafiku 88. 142 . nije nužno da monopolista postigne optimalan obim proizvodnje (tj. Ravnoteža monopoliste nastupa prije nego što on maksimizira svoj ukupan prihod.Mikroekonomija 1. ukoliko je spriječen ulazak. Ravnoteža monopola u dugom roku U dugom vremenskom periodu funkcija tražnje monopoliste postaje malo elastičnija zbog toga što kupci kojima je proizvod preskup ili smanjuju svoju potrošnju tog proizvoda ili prelaze na neki daleki supstitut. jer regulatorno tijelo također mora imati ove informacije da bi donijelo ispravnu odluku. Bez ove dvije veličine nije moguće odrediti ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu. ravnoteža monopoliste je predstavljena količinom proizvodnje Qe i rezultirajućom cijenom na tržištu Pe. iako prvi presjek nije tačka ravnoteže.

Ovaj iznos profita je manji od kratkoročnog zbog veće elastičnosti funkcije tražnje. On će najvjerovatnije nastaviti zarađivati ekstraprofite čak i u dugom roku. što je predstavljeno na grafikonima 89 i 90. veoma je teško na sudu dokazati da on ima izraženo monopolsko ponašanje iz jednog prostog razloga što se njegova odbrana temelji na tvrdnji da najveći dio ekstraprofita on investira u razvoj novog softvera ili u unapređenje sigurnosti postojećeg. Sjetite se Microsofta sa početka ovog poglavlja. veličina njegovog postrojenja i stepen njegove iskorištenosti. monopolista ostvaruje prosječan profit. pokazujemo slučaj kada je tržište manje od optimalnog tako da onemogućuje monopolisti da izgradi optimalno postrojenje i potpuno iskoristi njegov kapacitet. Iako monopolista može imati nepovoljniju strukturu G troškova od preduzeća na tržištu potpune D konkurencije i mada zaračunava cijene koje su veće od njegovih graničnih troškova u dugom vremenskom periodu. Monopolist može postići optimalan obim u minimalnoj tačci krive LATC ili ostati na suboptimalnom obimu lijevo od minimalne tačke krive LATC ili prijeći optimalnu veličinu desno od minimuma krive LATC. Zbog toga se godinama vodio sudski proces i pred Američkim i pred Evropskim sudom za antimonopolsko ponašanje sa vrlo malim rezultatom. Iako on većinu svjetskog tržišta operativnih sistema. No. Monopolista u dugom roku može ostvarivati i prosječan profit i ekstraprofit. 143 F LATC . Prije svega to se odnosi na njihovu mogućnost da Grafik 90. bez obzira koje veličine kapacitet bio. Pri datim troškovima. U slučaju da je tržište dovoljno veliko tada bi tačka F na grafiku bila u minimumu krive LATC. što je prikazano na grafiku 89.Mikroekonomija Ne postoji ni garancija da će postojeće kapacitete koristiti optimalno. P LMC LATC F Pe G D 0 Qe MR Q Grafik 89. potpuno ovise o tražnji na tržištu. Na grafiku 89. a ne zbog monopolskog ponašanja. monopolista ostvaruje ekstra P0 profit u dugom vremenskom periodu. ako je ulazak ograničen. postoje nagađanja da je presuda donešena iz drugih razloga. godine pred Evropskim sudom dokazano da njegovo poslovanje ima određenih elemenata monopolskog ponašanja i za to mu je određena odgovarajuća novčana kazna. ili da poboljšaju sigurnost njihovog korištenja. ipak postoje i neke MR Qe 0 Q prednosti monopolskih preduzeća. Ravnoteža monopoliste u dugom roku uz određeni iznos ekstraprofita investiraju u ostvarivanje ekstraprofita razvoj novih proizvoda. Međutim. Ravnoteža monopoliste u dugom roku uz ostvarivanje prosječnog profita P LMC Pe Na grafiku 90. unapređenje postojećih. Tek je 2005. Sigurno je samo da monopolista neće ostati u tom poslu ako će dugoročno imati gubitak.

Cambridge.. 276. Problemi su bili vezani prvenstveno za nisku produktivnost investicija u pomenutom sektoru. Pojam i evolucija prirodnih monopola Prethodno navedenu definiciju i prikaz prirodnih monopola u ovom dijelu ćemo proširiti i dopuniti. Npr. vodovoda i sl. zaračunava vrlo visoke cijene. proizvodi i čelične cijevi. čelične konstrukcije za mostove i sl. str.). Npr. te zbog toga dobiveni 47 48 49 Babić. Ukoliko je tržište veoma veliko. željezara pored proizvodnje čelika. Zagreb. Alfred. elektroprivreda. Na sceni je bila i podjela teritorija između pojedinih preduzeća. sektor gasa i telekomunikacija. 1988. Proizvodnja u kojoj djeluje ekonomija obima ima karakteristiku da joj prosječni troškovi proizvodnje opadaju kako se povećava broj proizvedenih jedinica. Dugoročni prosječni ukupni troškovi mogu opadati zbog ekonomije obima i ekonomije opsega.119/II. Izdanje. za ove veoma korisne proizvode stanovništvu. 144 . pomenute grane doživljavaju značajan rast. usljed čega dolazi do okrupnjavanja kapitala u ovim industrijama. godine. Kako se obim proizvodnje povećava fiksni troškovi po jedinici opadaju dovodeći do pada i prosječnih ukupnih troškova. pragove za željeznicu. pa samo jedan proizvođač ostaje u proizvodnji“47. nafta. rezultirajući outputi budu povećani više od dva puta. 15. Tržište za ovakve proizvode može biti opsluživano od strane jednog preduzeća ili manjeg broja ponuđača. 4. godine nakon isteka Bellovog patenta u području gasa i telekomunikacija počinju se javljati kompanije koje su nudile usluge telefoniranja i grijanja na prirodni plin. i b) postojanje ekonomije obima (prisutno kod željeznice. Pojedina područja pokriva samo jedno preduzeće sa mogućnošću da. Također. Postoje dva osnovna uzroka postojanja prirodnih monopola: a) potpuna kontrola preduzeća nad prirodnim izvorima (plin. Kod ekonomije opsega prosječni ukupni troškovi opadaju zbog toga što preduzeće proširuje svoju proizvodnju na bliske proizvode. stoljeća kada je došlo do otkrića nekoliko značajnih izuma u području električne energije i gasa. Drugim riječima. Kahn.3. str. uran i sl.49 zbog toga što postojanje većeg broj ponuđača dovodi do povećanja prosječnih ukupnih troškova proizvodnje.“48 S obzirom da su ovi izumi donijeli velike koristi stanovništvu SAD. Čuveni istraživači Edison i Bell su svojim izumima doprinijeli da se u području ekonomije pojave nove industrije kao što su elektroenergetski sektor. „Prirodni monopol može biti posljedica ekonomije obima kada jedan proizvođač može opskrbiti cjelokupno tržište nekim proizvodom po cijeni nižoj od prosječnih troškova nekoliko drugih proizvođača. Mate.3. u proizvodnji električne energije korištenje većih generatora smanjuje jedinične troškove proizvodnje. čelične sajle. 1997. „The Economics of regulation“– Principles and Institution. Osobine prirodnih monopola Za prirodne monopole je karakteristična ekonomija obima (Engl. Prirodni monopoli prvi put se spominju u SAD krajem 19. koji zbog toga ne mogu opstati u toj proizvodnji.1.Mikroekonomija 15. godine kompanije koje su se željele baviti proizvodnjom električne eneregije dobijale su besplatne dozvole za rad u ovoj djelatnosti.) kao posljedice postojanja visokih fiksnih troškova koji dominiraju u cjelokupnoj proizvodnji. veličina tržišta je mala tako da na njemu ne može poslovati više od jednog preduzeća optimalne veličine. mineralna voda. preveliki broj zaposlenih zbog odsutnosti tržišnih pritisaka kao i probleme u formiranju adekvatnih cijena usluga.Mate: „Mikroekonomska analiza“. „U periodu od 1882-1907. Economies of scale) koja pokazuje situaciju da ukoliko preduzeće udvostruči proizvodne inpute. Tako su se javili i prvi problemi vezani za poslovanje ovakvih preduzeća. 1893. The MIT Press.

010 komada. 6 edition.000 komada nekog proizvoda. njegovi granični troškovi (MC) u potpunosti se nalaze ispod prosječnih ukupnih troškova. Ukoliko se na tržištu pojavi još jedan ponuđač. S obzirom da su prosječni ukupni troškovi prirodnog monopola opadajući u cjelosti (ili u vrlo velikom rasponu52). 2003. tada će troškovi za proizvodnju navedenih 10 miliona kilovat sati električne energije biti na nivou od 10 pf/KWh što je dvostruko skuplje za potrošače. Na primjer. komada proizvoda. Data je funkcija tražnje za električnom energijom (D) i funkcija prosječnih ukupnih troškova proizvođača (ATC). 259. vidljivo je da najpovoljnija situacija za potrošače postoji kada se na tržištu nalazi samo jedan proizvođač. ukoliko jedno preduzeće ima minimalne prosječne ukupne troškove pri proizvodnji 1.5 miliona kilovat sati električne Grafik 91. čak iako su prosječni ukupni troškovi rastući nakon proizvedenog 1..000. Iz primjera. Često se u slučajevima postojanja prirodnih monopola država umiješa bilo da preuzme poslovanje preduzeća ili da regulira cijenu(e) proizvoda ili usluga privatnom preduzeću koje posluje u datoj grani. Michael. a na tržištu je potrebno 1. Pri vrlo velikom obimu 50 51 52 O diskriminaciji cijena ćemo u nastavku reći više. jer u tom slučaju oni plaćaju najnižu cijenu električne energije. Pri ovoj cijeni ponuđena količina je 10 miliona kilovat sati električne energije. U oba slučaja država određuje cijenu. Preduzeće može imati karakteristike prirodnog monopola i kada njegovi prosječni ukupni troškovi nisu opadajući pri svim obimima proizvodnje.Mikroekonomija proizvodi imaju niže prosječne ukupne troškove nego da neki od proizvoda proizvodi posebno preduzeće. th Prema Parkin. kod prirodnih monopola ne postoji tačka presjeka. Sličan slučaj je i sa preduzećima za eksploataciju prirodnog gasa. Što je veći broj proizvođača troškovi proizvodnje su veći. „Microeconomics“. predstavljenog na grafiku 91. Oni mogu imati i oblik slova U. Za razliku od drugih preduzeća kod kojih granični troškovi sijeku krivu prosječnih ukupnih troškova u njenom minimumu. a samim tim i cijena koju plaćaju kupci. Zbog toga što je funkcija prosječnih ukupnih troškova opadajuća kako se povećava proizvodnje električne energije. ali ne i neophodan uslov za postojanje prirodnih monopola. Preduzeće proizvodi 10 miliona kilovat sati po cijeni od 5 Pf/KWh. Koji je nekada veći od tražnje na cijelom tržištu. to preduzeće ih može proizvesti po nižim troškovima nego da se pojavi novo preduzeće u toj grani. Ukoliko tržište budu podijelila četiri preduzeća tada će cijene koštanja kilovat sata biti 15pf/KWh. možemo reći da ekonomija obima prevladava cijelom dužinom ATC. Addison Wesley Publishing Company. a svako od njih će proizvoditi po 2. Primjer prirodnog monopola energije. odnosno cijene ukoliko se radi o preduzeću koje može vršiti diskriminaciju cijena50 po nekom osnovu. Ako je na tržištu samo jedno preduzeće troškovi proizvodnje su 5 pf/KWh i ono može opslužiti cijelo tržište. str. Da bismo predstavili karakteristike prirodnih monopola poslužit ćemo se jednim primjerom51. Iz ovog primjera proizilazi da je ekonomija obima dovoljan. 145 .

što čini 10. 57 Za Federaciju BiH tarifna metodologija je usvojena 08. 55 Prema izvještaju Zavoda za statistiku prosječan broj zaposlenih u BiH u toku 2004. Na primjer. a preduzećima su na određeni način vezane ruke u rješavanju ovog problema.28% bruto domaćeg proizvoda F BIH.20% ukupno ostvarenog GDP na nivou države. Prirodni monopoli su za vladu jedne države od posebnog interesa iz više razloga. najčešće nastojeći da ih zadrži pod svojom vlasničkom kontrolom. odnosno trenutno u njenom većinskom56 vlasništvu.Mikroekonomija proizvodnje granični troškovi se asimptotski približavaju prosječnim ukupnim troškovima. JP Elektroprivreda BIH je u toku 2004. Zbog toga su troškovi poslovanja ovih preduzeća znatno viši nego što bi trebali biti. 54 Podaci se odnose na nivo države BIH na dan 01. 146 .07. godine ostvarila ukupan prihod od 645. godine u Mostaru.371. Također.252.668 KM.2005. odnosno po obrascu koji je objavila regulatorna agencija. 56 Neki dijelovi kompanija su u određenoj mjeri prodati privatnim licima. što čini 7. od kojih navodimo najznačajnije.55 Zapošljavanje u ovim preduzećima pored generisanja značajnih prihoda stanovništvu značajno doprinosi i socijalnoj stabilnosti.41% ukupno zaposlenih u državi. Zbog toga je rad ovih preduzeća pod posebnim nadzorom države.3.53 Stoga svaki poremećaj u radu u ovim preduzećima imaju veliki utjecaj na rad i prilike u drugim dijelovima privrede. Preduzeća nisu u mogućnosti zbog određenih socijalnih efekata izvršiti brzo smanjenje broja zaposlenih i svesti njihov broj na optimalan nivo.310 u F BiH i RS 235.57 S obzirom da proizvodi i usluge koje nude prirodni monopoli ulaze u troškove gotovo svih kompanija i fizičkih lica. Na nivou cijele BiH.044 zaposlena radnika. U većini zemalja koje su izvršile tržišno restruktiriranje ovih kompanija višak broja zaposlenih se kretao između 20 i 30%. Četvrta specifičnost prirodnih monopola je određivanje cijene proizvoda od strane države ili regulatorne agencije.578 radnika). zbog toga što prosječni fiksni troškovi teže nuli. Ovaj broj čini gotovo 2. i u susjednim zemljama elektroprivredna preduzeća ostvaruju značajan prihod. godine je bio 623. Naredna specifičnost prirodnih monopola jeste što oni zapošljavaju veliki broj zaposlenih. Neefikasnost koja postoji zbog takve situacije snose potrošači plaćajući višu cijenu usluge ili proizvoda.01. Uloga i značaj prirodnih monopola u nacionalnoj ekonomiji Prirodni monopoli najčešće predstavljaju preduzeća od strateškog značaja za jednu državu i imaju specifičnosti koje ih izdvajaju od ostalih privrednih subjekata koji se pojavljuju na tržištu. godine. U prvom redu radi se o preduzećima koji ostvaruju značajan dio bruto domaćeg proizvoda jedne države. dok se u Bugarskoj kreće čak i do 20%. što 53 Npr. Treća specifičnost ovih preduzeća jeste broj zaposlenih u ovim kompanijama koji je iznad optimalnog broja. 16. dijelom i zbog razvijenije privrede u odnosu na BiH. u Hrvatskoj ovaj procenat je nešto manji i iznosi 5% GDP. sve tri elektroenergetske kompanije ostvarile su prihod u visini 1.2005. njihova previsoka cijena može dovesti do značajnog pada konkurentnosti nacionalnih preduzeća.073 KM. Zbog toga svaka zemlja svijeta vodi pažljivu politiku prema ovim preduzećima.888 radnika (388.228. što će biti kasnije detaljnije elaborirano. U Bosni i Hercegovini54 samo u u preduzećima koja proizvode električnu energiju prema izvještajima dotičnih kompanija radi 15.2.

4. Regulatorni mehanizam bi trebao prisiliti monopolska preduzeća da proizvode optimalan nivo outputa sa optimalnim inputima. Prvenstveno se misli na dinamičku efikasnost i postojanje ekonomije obima koja je prisutna kod prirodnih monopola. monopoli često posjeduju zastrašujući nivo moći. neophodno je da dobije licencu od strane države. Prirodni monopoli najčešće vrše diskriminaciju cijena II i III stepena. Regulacija monopola S obzirom da je cilj društva da se na tržištu ponudi što veće količina proizvoda po što nižoj cijeni. te da se na taj način maksimizira blagostanje društva. Iz tog razloga država (regulatorne agencije ili sama Vlada) za prirodne monopole određuje cijene (ili okvir u kome se cijene mogu kretati). Ukoliko se pokaže da su regulirani prirodni monopoli zarađivali iznad prosjeka ekonomije tada možemo reći da je regulacija u interesu proizvođača. Test da li je regulacija monopola u javnom interesu ili u interesu proizvođača je upoređivanje ostvarenih stopa povrata na uložena sredstva od strane reguliranih prirodnih monopola i prosjeka ekonomije. Ne treba zaboraviti niti pristup po kome monopole ne treba uopšte regulirati. 15. 58 U prvom redu Zakonom o električnoj energiji i Zakonom o koncesijama. Pored toga. U takvim uslovima je veoma teško voditi poslovnu politiku jer jedan od ključnih elemenata poslovanja nije pod potpunim i djelimičnim utjecajem preduzeća. onda možemo reći da je u interesu potrošača. u elektroenergetskoj djelatnosti je nadležna Federalna energetska regulatorna komisija u FBIH (FERK). Stoga će se u nastavku rada pažnja obratiti samo na najprisutnije modele regulacije i one za koje se u razvijenim zemljama potvrdilo kao prihvatljivo rješenje. a ukoliko je stopa zarade ispod prosjeka privrede. Istina. Da bi neko preduzeće imalo karakteristike prirodnog monopola.Mikroekonomija može državi donijeti ozbiljne probleme. što će bit predstavljeno u nastavku. Stoga država nastoji određenim mehanizmima da suzbije nedostatke koji postoje zbog prisutnosti monopola na tržištu. Peta specifičnost ovih kompanija je postojanje zakonskih barijera za njihovo poslovanje. što podrazumijeva i primarno provođenje ciljeva postavljenih od strane države koji se često razlikuju od poslovnih ciljeva preduzeća. što dovodi do određenih problema u društvu. ove kompanije nastoje preko upravljanja troškovima da obezbijede određenu zaradu o čemu će više riječi biti kasnije. Vlade ili regulatorne agencije. monopolsko preduzeće sa svojim poslovanjem se ne uklapa baš najbolje u ovaj zahtjev društva. Preduzeće koje želi da uđe u pomenutu djelatnost mora da ispuni veliki broj precizno određenih preduslova određenih Zakonima koji regulišu ovu djelatnost. a u RS Regulatorna komisija za električnu energiju (REERS). Širom svijeta je na sceni trend privatizacije ovih preduzeća po nekom od nekoliko poznatih modela. nego ih treba dovesti u stanje postojanja potencijalne konkurencije koja može da bez postojanje zvanične reglacije regulira njihov rad. a sa druge strane da ne ugrozi prednosti koje idu uz monopolsko poslovanje. U zadnjih 30 godina područje regulacije se značajno proširilo i na sceni se pojavio veliki broj modela regulacije monopola. Jedna od specifičnosti prirodnih monopola je i mogućnost vršenja diskriminacije cijena koju monopolista poduzima kako bi povećao vlastiti ukupan prihod i profit. Za dodjeljivanje ovih licenci npr. 147 .58 Šesta specifičnost je što se većina ovih preduzeća nalazi(la) u dominantno državnom vlasništvu.

str. Prvi zakonski akt koji tretira ovu problematiku jeste Shermanov Act iz 1890. 3. dok je tražnja porasla za čitavih 25% od početka 90-ih godina prošlog stoljeća. „ICPS newsletter“ A publication of the International Centre for Policy Studies. godine donešen u SAD.7% manji od prosjeka privrede. stope povrata i slično.W. On se bavio regulacijom monopola uopšte. 15. „Deregulation vs. Re-regulation“ 2001.1% iznad prosjeka grane. Historijski pregled reguliranja monopola Sa pojavom monopola u društvu krajem 18.2 svakako ne doprinosi maksimalnom Željeznice 5. No sve do početka šezdesetih godina XX vijeka nisu postojali ozbiljniji naučni radovi na temu ekonomskih efekata i društvenih posljedica regulacije monopola.61 59 60 61 MacAvoy. godine je što nisu postojala jasna regulaciona pravila za izgradnju novih postrojenja.49-60. No.Mikroekonomija U narednoj tabeli59 su data ova upoređivanja u SAD-u. str. Iz podataka možemo zaključiti da regulacija prirodnih monopola Stope povrata reguliranih monopola jeste u određenom javnom interesu. Više vidjeti: Schwarz. kreiranje inicijativa za inovativne aktivnosti.9 7. a to je da spriječi štetne manipulacije cijenama koje mogu nanijeti velike štete privredi.1 Tabela 8. Paul. 4.1. 2. W. Ciljevi regulacije monopola Regulacija monopola ima nekoliko ciljeva:60 1. 16.4.Norton.2 Prosjek ekonomije 6. Jiři. Do sedamdesetih godina prošlog stoljeća regulacija monopola se uglavnom zasnivala na antimonopolskom zakonodavstvu. Regulatorna pravila moraju biti jasna. što Gas 3.3 8. 1979.6 5. garantovati nesmetano funkcionisanje sektora koji imaju karakteristike monopola i osigurati dostupnost usluga.“ New York. Ovdje bismo dodali da regulacija ima još jedan cilj. str 4. osigurati neto profit iz regulacije (troškovi reguliranja ne bi trebali dovesti do gubitka monopola). posebno ona koja se odnose na segment izgradnje novih kapaciteta.2. „The regulated industries and the Economy. Osnovni uzrok koji je doveo do prekida isporuke električne energije u Kaliforniji 2001.1 7. Iz tabele je vidljivo da je u periodu od 19621969. tako da u samoj Kaliforniji 15 godina nije izgrađena niti jedan MW novih kapaciteta.1 nivoa i na taj način obmanjuju regulatora. stoljeća javljaju se i prvi pokušaji njihove regulacije. dok se početkom 80-ih godina sve više pažnje počinje posvećivati regulacijama putem cijena.2 6. 93. dok je u periodu od 1970-77 bio za 2.1.2 blagostanju potrošača. 2001. 148 .4. dok je Godine moguće izvući zaključak da menadžeri ovih Industrija 1962-69 1970-77 preduzeća povećavaju troškove iznad realnog Elektroenergetski sektor 3. smanjiti javni gubitak uzrokovan iskrivljavanjem cijena i distribucijom resursa. Prosjek 3. godine prosjek stopa povrata u reguliranim sektorima monopola bio za 2.

Izdanje. 4. i 3) korigiranje eksternalija (što spada u socijalnu regulaciju). godine. a druga u reguliranju dobiti monopoliste. Metode regulacije monopola Jedno od najvažnijih pitanja vezano za regulaciju je zašto se neka djelatnost uopšte regulira? Postoji dosta razloga za reguliranje pojedinih monopola. Babić. reguliranje stope povrata na uložena sredstva. 4. 5. regulacija prirodnih monopola određivanjem razlilčitih cijena za različite segmente potrošnje. 2. 2) povećanje informiranosti potrošača o karakteristikama proizvoda (npr. porezi na monopolski profit. Zagreb.Mikroekonomija 15. regulacija prirodnih monopola utvrđivanjem cijena na bazi dugoročnih inkrementalnih troškova. regulacija prirodnih monopola utvrđivanjem cijena na bazi vršnog opterećenja. 3. 1997. 6. str. politika potpunog nemiješanja u poslovanje monopola.“63 Reguliranje jedinične dobiti monopoliste također je jedna od prisutnih metoda regulacije. Kasim. Mate. Posljedice koje su rezultat posjedovanja tržišne moći od strane prirodnih monopola vrlo su značajne po potrošače i društvo u cjelini. „Dvije su vrste kontrole monopola. 291. regulacija prirodnih monopola utvrđivanjem cijena na bazi graničnih troškova. 64 Čitaoca upućujemo na knjigu: Tatića. dosljedna i stroga primjena antimonopolskog zakonodavstva. 3. 149 . konkurentno nadmetanje privatnih preduzeća za pravo da budu isključivi davaoci određene usluge ili proizvođači proizvoda. Svaki od navedenih modela regulacije ima određene prednosti i nedostatke. Zbog toga ne postoji jedinstven model optimalne regulacije prirodnih monopola. 6. regulacija prirodnih monopola utvrđivanjem cijena na bazi prosječnih troškova.4. „Tržišne strukture i ekonomska efikasnost“.3. Mate. Poznato je mnogo modela regulacije. lijekovima). od kojih ćemo navesti najčešće korištene: a) određivanje cijena 1. „Mikroekonomska analiza“. u literaturi se susreću i druge podjele i metode regulacije. Prva se sastoji u reguliranju. 62 63 Ibidem. 345. gdje su metode detaljno objašnjene. dvodijelno određivanje tarifa b) ostale politike regulacije monopola 1. od kojih navodimo najvažnije:62 1) posjedovanje tržišne moći. dakle egzogenom određivanju cijena monopolskih proizvoda. Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta. 2. S obzirom da bi detaljno predstavljanje svakog od navedenih modela prevazilazilo okvire ovog Vodiča64 ovdje ćemo stati sa objašnjenjima. te se ovo posjedovanje može označiti kao ključni faktor cjelokupne regulacije. Zakonsko reguliranje monopola može biti preko egzogenog određivanja cijena monopolskog proizvoda ili preko oporezivanja tog proizvoda. Pored navedene podjele. 2003. a u nastavku ćemo samo dati kraći prikaz jednostavnijih modela. godine. 4. str. Sarajevo. 5. državno vlasništvo.

Mikroekonomija

15.4.4. Reguliranje monopola kontrolom cijena
15.4.4.1. Regulacija preko graničnih troškova monopoliste Monopolista će na tržištu nuditi količinu proizvoda Qe (gdje mu granični troškovi sijeku granične prihode) pri cijeni Pe. Zbog toga što ova cijeni sadrži i dio ekstraprofita u iznosu PeACP0 država će uspostaviti cijenu koja bi bila formirana na tržištu potpune konkurencije, tj. na nivou PTPK. Pri toj cijeni, monopolista sada nudi količinu proizvoda Q2, koja je jednaka količini kao na tržištu potpune konkurencije. P, C MC D A B ATC

Pe • PTPK • P0 •

C

F Ovakav pristup reguliranju • monopola se često vrši kod Q Q2 Qe prirodnih monopola, kao što su elektroprivredna i vodoprivredna MR preduzeća. Nakon određivanja H • cijene od strane države funkcija Grafik 92. Reguliranje monopola kontrolom cijena tražnje za proizvodom monopoliste poprima drugačiji oblik. Ona je sada data izlomljenom linijom PTPKBF, a ne kao što je prethodno bila (pravac D). Također, ni granični prihod nije više konstantno opadajućeg oblika, nego je sada PTPKBHMR. Kriva graničnog prihoda je identična krivoj tražnje u segmentu PTPKB gdje je kriva tražnje savršeno elastična, kao i na tržištu potpune konkurencije. Ravnoteža monopola je u tački B gdje se sada sijeku granični prihod i granični trošak. Tačka ravnoteže je identična ravnoteži na potpuno konkurentskom tržištu. Na ovaj način se eliminiše nepotrebni gubitak (Engl. Deadweight loss) i zbog toga ovakav tip regulacije u stvari predstavlja optimalnu cjenovnu regulaciju monopola. Monopolista sada proizvodi količinu koju proizvodi i preduzeće na tržištu potpune konkurencije (Q2) a proizvode prodaje po cijeni koja je također jednaka onoj na tržištu potpune konkurencije (PTPK). Ovdje se postavlja pitanje šta u dugom vremenskom periodu. Koju cijenu treba formirati država? Kako je na tržištu potpune konkurencije ravnoteža tamo gdje dugoročni granični troškovi sijeku dugoročne prosječne ukupne troškove, onda možemo reći da bi cijenu trebalo odrediti u minimumu dugoročnih prosječnih ukupnih troškova. Postavlja se dalje pitanje šta ako se cijena postavi ispod normalne cijene (PTPK). U tom slučaju postoje dvije opcije: 1. Ukoliko je cijena uspostavljena ispod minimalnih prosječnih ukupnih troškova monopoliste tada će u dužem vremenskom periodu doći do gašenje preduzeća. 2. Ukoliko je cijena uspostavljena ispod optimalne cijene, ali ne tako nisko da se preduzeće ugasi, u tom slučaju će dio kupaca dobiti proizvod po nižoj cijeni nego što bi to bilo ne tržištu 150

Mikroekonomija potpune konkurencije, a dio će ostati bez dotičnog proizvoda, s obzirom da će tražena količina biti veća od ponuđene količine. U ovom slučaju također postoji nepotrebni gubitak zato što je manje outputa prodato nego u slučaju optimalne regulacije. Ukoliko je uspopostavljena cijena viša od optimalne cijene, monopolista će zarađivati ekstraprofit, ali će također ponuđena količina na tržištu biti veća od tražene, tako da je za očekivati da monopolista nakon određenog vremena počne gomilati gotove proizvode. U tom slučaju bi vjerovatno bio izvršen pritisak na regulatora da uspostavi cijenu na nižem nivou. Često država nastoji stimulirati efikasnost poslovanja monopola. U tom slučaju ona odredi cijenu monoplskog proizvoda u nekoj godini. U sljedećoj godini ta cijena može porasti za index porasta cijena na malo umanjenom za određeni procenat, recimo X%. Ova metoda se naziva CPI-X metoda ili stimulativno reguliranje. Ovdje se javlja problem smanjenja kvaliteta proizvoda, jer monopolska preduzeća smanjenje cijene samo prebace na umanjenje profita. U tom slučaju regulatorno tijelo mora postaviti detaljan zahtjev za kvalitet pruženih usluga. 15.4.4.2. Regulacija monopola preko prosječnih troškova Kako se cijena može regulirati preko graničnih troškova, kao što je prikazano na grafiku 92, također je moguće regulirati monopol preko prosječnih troškova. Cijena se određuje na nivou gdje prosječni troškovi sijeku funkciju tražnje, kao što je prikazano na grafiku 93. Kao što se sa grafika vidi ravnotežna cijena u ovom slučaju je viša a ravnotežna količina niža u odnosu na regulaciju preko graničnih troškova. Ova metoda se primjenjuje kada su granični troškovi uvijek ispod prosječnih ukupnih troškova, jer bi regulacija u tom slučaju dovela monopolistu u poziciju da ne može pokriti svoje prosječne ukupne troškove.

P, T

A

P2

Potrošačev višak Proizvođačev višak

C ATC

P1
Dedweight loss

I

F

MC

D

0

Q2

Q1

Q

Grafik 93. Regulacija monopola preko prosječnih troškova

Na grafiku 93. prikazan je slučaj da granični trošak ima oblik horizontalne linije što je moguće u određenim proizvodnjama, npr. u proizvodnji dodatnih kopija CD-ova. Svaka kopija osim prve ima isti trošak kopiranja. Istina, ovakvi slučajevi se rijetko sreću u privredi.

151

Mikroekonomija

15.4.5. Reguliranje monopola porezima
Drugi način regulacije monopola jeste putem poreske politike države. Monopolista može plaćati paušalni porez, porez na profit (dobit) i porez po jedinici proizvoda koji može biti indirektni, kao što je porez na promet, i specifični porez - odnosno porez ad valorem. Paušalni porez Paušalni porez monopolista plaća prvenstvno preko određenih dozvola, licenci za obavljanje djelatnosti, ili jednostavno godišnje plaćaju na ime naknade državi. Npr. to su dozvole za rad koje plaćaju elektroprivredna preduzeća u BIH regulatornim agencijama entiteta, ili dozvole za emitiranje programa od strane Regulatorne agencije za komunikacije. Paušalni porezi predstavljaju fiksne troškove za monopolistu i pomiču krivu njegovih prosječnih ukupnih troškova prema gore. Paušalni porez u stvari treba da bude dovoljno visok da bi apsorbovao cijeli ekstraprofit monopoliste. Efekti uvođenja paušalnog poreza su prikazani na grafiku 94. S obzirom da paušalni porezi predstavljaju fiksno opterećenje za monopolistu, njegovi granični troškovi se nisu promijenili. Ravnoteža je ostala pri istoj količini i uslov ravnoteže da je MR=MC nije izmijenjen. Na grafiku je prikazano da je iznos poreza dovoljno visok da ekstraprofit monopoliste u cjelosti apsorbuje. Direktni porezi

P, C

MC ATC1 A B
Iznos paušalnog poreza

ATC

Pe

• • •

D Direktni porezi predstavljaju poreze koji se obračunavaju kao postotak od Qe Q dobiti preduzeća. Njegova MR Grafik 94. Uvođenje paušalnog poreza karakteristika jeste da ga monopolista ne može prevaliti na potrošače zbog toga što se on plaća na kraju poslovnog procesa. On zaračunava preko određene stope (recimo r posto). Profit koji ostaje monopolisti biva umanjen za stopu direktnog poreza od r posto, tako da preostali čisti neto profit iznosi:

π čisti = π − rπ

Indirektni porezi Kako smo prethodno naveli postoje dvije vrste indirektnih poreza: specifični i ad valorem porezi. Kako oni na različite načine utječu na poslovanje monopoliste u nastavku će se dati prikaz svakog pojedinačno.

152

153 . C MCt MC P2 P1 • A • • • D B 0 Q2 Q1 MR Grafik 95. Jeffrey. Uvođenje indirektnog poreza je dovelo do smanjenja ponuđene količine monopoliste sa nivoa Q1 na nivo Q2. No javlja se problem što regulatorne agecije nemaju sredstva koja bi mogla iskoristiti za subvencije. Osobe koje rade u regulatornim agencijama su najčešće prethodno radile u reguliranim firmama. One su često „uhvaćene“ od strane reguliranih preduzeća. Razlog promjene i cijene i količine jest činjenica da paušalni porez koji se plaća po jedinici proizvoda ima osobine varijabilnog troška. Second edition. Što je funkcija tražnje neelastičnija monopolista može veći dio poreza da prevali na potrošače. Uvođenje indirektnih poreza Q 15.5. Addison Wesley Longman. To će dovesti do promjene optimalne količine prizvodnje monopoliste. U tom slučaju je neophodno da izvrše određene subvencije monopolisti kako bi on nastavio sa radom u dužem vremenskom periodu. Problemi u regulaciji monopola Regulatorno tijelo se susreće sa određenim65 problemima prilikom regulacije monopola. cijena ne bi pokrivala prosječen troškove i u dužem vremenskom periodu bi došlo do gašenja monopoliste. 376. Neke države koriste regulacije koje su manje efikasne nego cjenovna regulacija. dok drugi dio snosi sam. Zbog toga se kriva graničnih troškova MC pomjera na MCt za iznos poreza. „Microeconomics“. Nije naravno u pitanju samo davanje mita. tako 65 Perlof. 2001. Prvi od njih jeste što regulator ne poznaje funkciju tražnje monopoliste. Sa grafika je vidljivo da je monopolista uspio samo jedan dio poreza prevaliti na potrošače (dio od P1 do P2). već i drugi mnogo suptiliniji načini. Ukoliko bi se pak desilo da uspostave cijenu na nivou graničnih troškova monopoliste. i do povećanja cijene sa nivoa P1 na nivo P2. I treće regulirane forme omogućavaju podmićivanje ili da se na drugi način utječe na državne regulatore da pomognu monopolisti radije nego društvu kao cjelini. P. što je prikazano na grafiku 95. str.Mikroekonomija Specifični porezi Posmatrajmo situaciju da je uveden poseban porez koji se plaća po jedinici proizvoda i da iznosi t novčanih jedinica. S obzirom da regulatorne agencije ne poznaju krivu ponude i graničnih troškova. kao ni njegove granične troškove. Stoga regulatorne agencije radije uspostavljaju cijene više od onih na konkurentskom tržištu kako ne bi morale davati subsidije. mogu cijenu uspostaviti ispod optimalne cijene. Regulacije često nisu tako efektivne kako bi trebale biti. Kako se granični troškovi izvode iz varijabilnih onda dolazi i do povećanja graničnih troškova.

Mikroekonomija da postoji određena doza subjektivizma i simpatija prema toj firmi. Neki se nadaju da mogu dobiti radna mjesta u tim preduzećima nakon što im istakne period na koji su zaposleni u regulatornom tijelu. Čak i eksperti koji rade kao konsultanti pri regulatornim tijelima mogu biti pod određenim utjecajem industrije koju reguliraju. Oni najčešće rade i kao konsultanti reguliranih preduzeća. Na taj način je u stvari efektivnost regulacije umanjena i potrebno je tražiti način(e) kako bi ona bila na nivou koji se od nje očekuje. U posljednje vrijeme u medijima se mnogo govori i piše o neefikasnosti poslovanja preduzeća koja posjeduju monopolske pozicije na tržištu, posebno kada se radi o državnim - javnim monopolima. Kao jedna od metoda povećanja efikasnosti poslovanja ovih preduzeća se spominje njihova privatizacija. Ova situacija je posebno aktuelna u tzv. Tranzicijskim zemljama u koje spada i BIH. U narednom dijelu, u namjeri da se studenti upoznaju sa ovim procesima, dati će se prikaz trenutnog stanja ovih preduzeća u BIH sa posebnim osvrtom na Elektroprivredu BIH.

15.6. Privatizacija prirodnih monopola
Privatizacija, kao jedan od najkontroverznijih ekonomskih fenomena 20. stoljeća, zaokuplja pažnju najšire javnosti već od početka sedamdestih godina prošlog stoljeća, tokom realizacije privatizacijskih projekata u SAD-u i Kanadi, a kasnije u evropskim zemljama preko vala privatizacijskih inicijativa zemalja Latinske Amerike do privatizacijskih projekata zemalja koje su se uključile u tržišne reforme (bivših centralno-planskih evropskih i azijskih privreda). Osim toga, dinamizaciji ovih aktivnosti doprinose i međunarodne institucije kao što su Svjetska banka i MMF, koje u sklopu strukturnih reformi privreda zemalja u razvoju zahtijevaju privatizaciju i povećanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća kao važnih elemenata za uspješno oživljavanje nacionalnih ekonomija. U skladu sa tim procesima je neophodno da i država promijeni svoju ulogu u privredi, na primjer kroz regulaciju privatiziranih monopola te formuliranjem kompenzacijskih mjera za gubitak socijalnih efekata prethodno državno upravljanih preduzeća. U svojoj biti privatizacija je politički proces, ali ona istovremeno ima značajne ekonomsko-socijalne efekte.66 Promjene u elektroenergetskom sektoru trebaju teći sljedećim redoslijedom: Restrukturiranje deregulacija liberalizacija privatizacija jačanje tržišta

Restrukturiranje znači promjenu organizacije i ekonomskih odnosa u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja. Dereglacija je postupak uklanjanja elemenata državne regulacije i kontrole nacionalne ekonomije i tržišta posebno. Privatizacija u energetskom sektoru, trebala bi osim deblokiranja kapitala države uloženog u razvitak sektora, koji se može iskoristiti u druge važne državne projekte, omogućiti konkurenciju i time doprinijeti povećanju energetske efikasnosti i smanjenju troškova i cijene energije.

66

Švigir, Mario: “Izvješće o socijalnim aspektima privatizacijskih projekata”, 2002. Vlada Republike Hrvatske.

154

Mikroekonomija Liberalizacija elektroenergetskog sektora pretpostavlja mogućnost izbora dobavljača od strane potrošača i i dostupnost elektroenergetske mreže. To dalje pretpostavlja da će elektroenergetska prijenosna mreža biti dostupna proizvođačima i potrošačima prema unaprijed utvrđenim i javno objavljenim pravilima i cijenama korištenja mreže. 15.6.1. Privatizacija energetskog sektora u BIH Privatizacija preduzeća u tranzicijskim zemljama je dobrim dijelom završena, posebno u slučaju privatizacija malih i srednjih kompanija. Sa velikim preduzećima postoje određena kašnjenja ali razlike postoje od zemlje do zemlje. BIH spada među zemlje u regionu koje su završile oko 60% planirane privatizacije malih preduzeća. Značajan broj velikih kompanija je još uvijek u potpunom ili djelimičnom vlasništvu države (oko 30%)67 sa tendencijom da se u što skorije vrijeme izvrši njihovo restrukturiranje a zatim privatiziranje po nekom od poznatih modela. Neka od ovih velikih preduzeća predstavljaju prirodne monopole te se mora značajno veća pažnja posvetiti analizi posljedica koje će proizaći iz njihove privatizacije. Posljedice će osjetiti potrošači, država kao vlasnik te preduzeća u susjednim zemljama. Zbog ovih činjenica je potrebno detaljno analizirati sve elemente koji mogu da opredijele metod i brzinu privatizacije ovih preduzeća. Predviđeni proces privatizacije elektroprivrednih preduzeća u Bosni i Hercegovini treba posmatrati i kroz prizmu sljedećih trendova predstavljenih u World Energy Outlooku68 iz 2005. godine. Prema ovom izvještaju očekuju se sljedeći svjetski trendovi u energetskom sektoru do 2030 godine: 1. 2. 3. 4. svjetske energetske potrebe će biti za 50% veće nego što su danas, preko 60% povećanja će biti u povećanju tražnje za naftom i prirodnim gasom, prosječna stopa rasta potrošnje energije se predviđa na 1,6% godišnje, više od dvije trećine svjetskog rasta potrošnje energije će otpadati na zemlje u razvoju, gdje su stope ekonomskog rasta i rasta populacije najviše, 5. potrošnja prirodnog gasa će imati najvišu stopu porasta prvenstveno zbog korištenja u proizvodnji električne energije, 6. Kumulativno posmatrano, procijenjene investicije u energetski sektor na svjetskom nivou do 2030. godine iznose čak 17.000 milijardi $ (izraženo u dolarima iz 2004. godine), od čega oko 50% otpada na zemlje u razvoju. Samo godinu ranije ova procjena je bila manja za 1.000 milijardi $, što govori da zahtjevi za energijom rastu brže od predviđenih scenarija. Prema projekcijama World Energy Outlooka69 iz 2004. godine elektroenergetski sektor će apsorbovati najznačajniji dio investicija čak oko 60%, od čega će u prenos i distribuciju trebati investirati više od pola70.

Također, prema World Energy Outlooku iz 2004. godine koji je značajnu pažnju posvetio električnoj energiji, očekuje se odvostručavanje tražnje za električnom energijom i to većinom u zemljama u razvoju. Do 2030. godine proizvodnja električne energije će apsorbirati gotovo pola svjetske potrošnje gasa i apsorbirat će preko 60% ukupnih investicija u proizvodna elektroenergetska postrojenja. Globalni elektroenergetski sektor će zahtijevati oko 4.800 GW novih kapaciteta da bi se zamijenili istrošeni kapaciteti i podmirila projicirana globalna tražnja za električnom energijom. Ukupno posmatrano, investicije u elektroenergetska postrojenja će zahtijevati oko 10.000 milijardi $, od čega će oko 50% otpadati na zemlje u razvoju. Procentualno učešće električne energije dobivene iz hidroelektrana će opasti dok će učešće drugih obnovljivih izvora energije biti utrostručeno (sa 2% na
67 68

„Izvršni sažetak Drugog dijela razvojne strategije BIH (PRSP)“, Sarajevo 2002. godine. http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2005SUM.pdf, str. 43-51. (10.07.2006.) 69 http://www.iea.org//textbase/nppdf/free/2004/weo2004.pdf , str. 30 (10.07.2006.) 70 Ili tačnije oko 5.300 milijardi $.

155

Mikroekonomija 6%). Energija vjetra će biti drugi najveći izvor električne energije 2030. godine, odmah poslije hidroenergije. Stopa elektrifikacije će u pomenutom periodu porasti, ali ukupan broj stanovnika koji nemaju pristup električnoj energiji će blago opasti sa 1,6 na 1,4 milijarde. Generalno posmatrano, cijena električne energije će u budućnosti rasti, kao što je na primjer porasla za 12% u Evropskoj Uniji u posljednjih nekoliko godina. Svakako ovdje ne treba ispustiti ni činjenicu da bi u strateškom pogledu jedna zemlja dugoročno trebala najmanje 80% električne energije proizvoditi iz vlastitih kapaciteta, a samo preostalih 20-ak posto da obezbjeđuje iz uvoza. 15.6.2. Modeli privatizacije U većini Evropskih zemalja je energetski sistem podijeljen na tri dijela: Proizvodnja, Prenos i Distribucija električne energije te se i u BIH projektom Power III nastoji sadašnja elektroprivreda podijeliti na navedena tri segmenta. Postavlja se pitanje koji od navedenih dijelova privatizirati, na koji način i u kojem obimu. U različitim zemljama je ovaj postupak realizovan na različite načine. Postoji pet osnovnih modela privatizacije infrastrukturnih djelatnosti, a time i energetskog sektora: 1. ugovor o upravljanju, 2. ugovaranje usluga, 3. ustupanje postrojenja, 4. koncesija, 5. privatizacija kapitala preduzeća. Svaki od ovih modela ima prednosti i nedostatke. U tabeli 9. je dat prikaz karakteristika svakog modela privatizacije na ekonomsku efikasnost preduzeća, nova ulaganja, transfer znanja i primjenjivost. Tabela 9. Model privatizacije Ugovor o upravljanju Ugovaranje usluga Ustupanje postrojenja Koncesija Privatizacija kapitala preduzeća
(- ne postoje efekti), (* umjereni efekti), (** snažni efekti)

Ekonomska efikasnost * * ** ** **

Nove investicije * **

Transfer znanja * ** ** **

Primjenjivost Da Da Uslovna Da Da

Iz prethodne tabele je vidljivo da je privatizacija kapitala preduzeća jedini relevantni model privatizacije energetskog sektora, s obzirom da ima snažne efekte na sve četiri posmatrana elementa. Privatizacija energetskih preduzeća može se obaviti primjenom nekoliko suštinski različitih modifikacija prodaje kao osnovnog metoda privatizacije: - Javna prodaja dionica, - Prodaja institucionalnim investitorima, 156

33 0. 157 .14 0.38 0. Metod privatizacije Javna prodaja dionica Institucionalni investitori Finansijski investitori Strateški investitor Domaći investitor . Izvor: Bacon.2 SICN. Prodaja domaćim investitorima. privatization and liberalization of the electric power industry in developing countries“.06 0.6 2.1 6.ne postoje efekti * umjereni efekti ** snažni efekti Ekonomska efikasnost * * * ** ** Nove investicije * * ** * Transfer znanja * ** - Primjenjivost Ne Da Da Da Da Iz tabele 10. gdje je Si učešće proizvodnog kapaciteta i-te firme na tržištu.16 0.12 0.7 9.34 0.9 1. Sjeverni međusobno povezani sistem. Centralno sjeverni sistem.64 0.3 5. Tabela 11.3 1.11 0.3 5.15 0. Prodaja strateškim investitorima.33 0.7 1.7 6. Vrednovanje metoda privatizacije energetskog sektora je dato u tabeli 10. 2001.60 0.23 0.53 0..19 0. Centralni međusobno povezani sistem.0 3. 71 2 Ovo je tzv. potvrđuje ove navode. Indeks tržišne koncentracije za sektor proizvodnje električne energije.43 0.3 7. World Bank.32 0. domaćem ili stranom.1 3.18 0. Indeks varira između 1 za monopol i 0 za tržište potpune konkurencije. and Besant-Jones. Jedan od osnovnih ciljeva privatizacije je da se poveća stepen konkurencije u energetskom sektoru. Činjenica je ipak da nakon početnih povećanja broja preduzeća u proizvodnji i distribuciji dolazi do smanjenja broja kompanija i do povećanja koncentracije kapitala i tržišnog učešća velikih transnacionalnih kompanija.3 3.6 1.71 Država/region Argentina Kalifornija Australija Kolumbija Brazil Engleska i Vels Nova Engleska Bolivija Mađarska Peru (SICN) Švedska Čile (SIGN) Sjeverna Irska Španija Alberta Čile (SIC) Novi Zeland Češka Queensland Portugal Broj preduzeća 38 40 11 26 14 32 16 6 10 8 8 4 4 8 12 4 6 6 2 3 Učešće najvećeg preduzeća u % 14 23 18 24 25 28 32 26 27 35 52 43 48 46 55 60 68 75 76 93 HHI 0. Tabela 10. SIC.3 4. vidljivo je da najveću vrijednost za državu predstavlja prodaja Elektroprivrede strateškom investitoru.19 0. R. SING. HHI indeks koji se definiše kao ΣSi .1 8.6 5. J. „Global Electric power reform.9 2.W.Mikroekonomija Prodaja finansijskim investitorima.86 jednak broju preduzeća iste veličine 16. Tabela 11.0 2.

Osim toga. Prvenstveno u zavisnosti od veličine brojnika preduzeće ima veću ili manju monopolsku moć. preduzeće ima više karakteristika monopola. ova preduzeća imaju troškovnu prednost u odnosu na konkurenciju. Češće je slučaj da su neka preduzeća dominantna na tržištu. bilo je neophodno pronaći način kako da se mjeri njihova tržišna pozicija. te u stvari igraju ulogu price makera za cijelo tržište nacionalno tržište električne energije. Obično se koriste dvije formule za mjerenje monopolske moći preduzeća na tržištu: Mm = Qm Q ≤1 (1) Formula (1) upoređuje količinu proizvoda kojeg proizvodi najveće preduzeće u grani sa ukupnom proizvodnjom cijele grane. U prilog tome ide i činjenica da je Kalifornija bila bez električne energije čak 38 dana.Mikroekonomija Iz tabele 11. Na tržištu potpune kokurencije cijena proizvoda je jednaka graničnom trošku proizvodnje. Poznato je da zbog ekonomije obima poslovanja. Mm = Mm – koeficijent monopolske moći Qm = Količina koju nudi monopolista Q = Količina koja se nudi na tržištu P = cijena po kojoj se prodaje proizvod na tržištu MC = granični troškovi monopoliste P − MC ≥0 P (2) 158 . jer se privatni proizvođači nisu mogli dogovoriti sa državom o uslovima pod kojim trebaju isporučivati električnu energiju stanovništvu i preduzećima. dok je na monopoliziranim tržištima ova razlika značajna. sektora. 15. Da bi se moglo utvrditi koja preduzeća posjeduje monopolske karakteristike. postoji mogućnost postizanja neformalnog dogovorenog oligopola između proizvodnih i distribucijskih preduzeća što može ponovo dovesti do postojanja stanja sličnom monopolu na tržištu električne energije. odnosno preduzeća koja su lideri na oligopolskom tržištu. Mnogi polaze od toga da pravo na energiju spada u osnovna ljudska prava i da bi trebalo proizvodnju. odnosno bliži je jedinici. Samo na taj način će se doći do optimalnog rješenja privatizacije ovog. U duhu svega prethodno iznesenog. vidljivo je da i nakon privatizacije i liberalizacije u pojedinim zemljama su ostala preduzeća koja imaju monopolske karaketeristike. na kojem pored tog preduzeća postoji mnogo malih preduzeća male ekonomske snage.7. za društvo veoma važnog. Druga formula upoređuje prodajnu cijenu proizvoda sa graničnim troškom proizvodnje i to stavlja u odnos sa prodajnom cijenom. Što je proizvodnja preduzeća bliža proizvodnji cijele grane. potrebno je detaljno i uz uključenost svih interesnih strana procijeniti dinamiku i način privatiziranja elektroenergetskog sektora u BIH ukoliko se ona pokaže kao neophodan korak u cilju povećanja blagostanja stanovništva. Privatizacija prirodnih monopola ima mnogo protivnika u zemljama u kojima je ona izvršena. Ukoliko je cijena proizvoda bliža graničnom trošku proizvodnje tada preduzeće posluje na konkurentnijem tržištu. Mjerenje monopolske moći i diskriminacija cijena U samo malom broju privrednih grana postoje preduzeća koja imaju odlike čistog monopolskog preduzeća. prenos i distribuciju električne energije ostaviti u državnom vlasništvu.

II i III stepena. To ostvaruje većom proizvodnjom čime smanjuje fiksne troškove po jedinici i dolazi u poziciju da može iskoristiti prednosti ekonomije obima. Ukoliko ste dobar klijent tada vas banka nastoji zadržati. različita sjedišta u avionu ili u vozu i slično). njihove lokacije i lahkoće dostupnosti supstituta. Diskriminacija cijena postoji onda kad se isti proizvod prodaje različitim kupcima po različitim cijenama. popust na količinu). Dobri primjeri su i različite cijene knjiga na pojedinim kontinentima. Diskriminacija cijena drugog stepena Kada preduzeće vrši diskriminaciju cijena II stepena na tržištu ono zaračunava istu cijenu za sve potrošače ali daje popust onim potrošačima koji kupuju veće količine (tzv. Diskriminacija cijena prvog stepena Monopolska diskriminacija cijena prvog stepena predstavlja slučaj kada monopolista određuje različitim kupcima različitu cijenu za isti proizvod. koji se proizvodi uz identične troškove. 15. Ovakve slučajeve nalazimo kod arapskih trgovaca koji za svakog kupca određuju drugačiju cijenu proizvoda.Mikroekonomija 15. Postoje dva neophodna uslova koji se moraju ispuniti da bi se mogla provesti diskriminacija cijena: 1. a i ima manje rizika po osnovu datih vam kredita. koja je prihvatljiva samo za one bogatije. a zatim se postupno prodaje po sve nižim cijenama koje mogu i potrošači s nižim dohocima. Ti faktori uzrokuju pojavu krive tražnje sa različitom elastičnošću na različitim djelovima tržišta. ali ne toliko koliko obračunate cijene. odnosno usluge.1. Monopolisti mogu vršiti diskriminaciju cijena I. Kupci se razvrstavaju prema 159 . nov se proizvod često prodaje po višoj cijeni. ili cijena filmova na DVD-u prema pojedinim kodnim zonama-odnosno također kontinentima.8. predstave. Sam proizvod je isti ili se neznatno razlikuje (npr. određujući svakome od njih najveću cijenu koju je ovaj spreman platiti samo da ne ostane bez datog dobra. tržište mora biti podjeljeno u podtržišta sa različitim cjenovnim elastičnostima tražnje. Cilj diskrimacije jeste da monopolista prisvoji što veći nivo potrošačevog viška. Ovakav oblik diskriminacije je posebno pogodan za lako mjerljive proizvode i usluge. Takođe je uobičajeno zaračunavati različite cijene i za isti proizvod u raznim razdobljima. Na primjer. njihovog dohotka. Taj nam uslov pokazuje zašto je diskriminaciju lakše provesti za dobra poput električne energije ili plina. 15. Troškovi proizvodnje su isti ili se razlikuju. ali se prodaje po različitim cijenama. u zavisnosti od preferencije kupaca. Primjenom ovog oblika diskriminacije monopolista pokušava iscijediti sav potrošačev višak. tako da se ne može provesti preprodaja robe s tržišta na kojem je niska cijena. mora postojati i efektivno razdvajanje podtržišta. Stoga su kamatne stope za ova preduzeća manje. Isto tako banke određuju kamatne stope za preduzeća shodno svakom klijentu ponaosob.8.8.2. Na taj način maksimiziraju svoju zaradu. kao što su liječničke usluge. ali najčešće vrše diskriminaciju cijena II i III stepena. različiti uvezi za istu knjigu. Na taj način monopolista maksimizira vlastiti profit. na tržište na kojem je visoka cijena. DISKRIMINACIJA CIJENA Jedna od specifičnosti monopola jeste i mogućnost vršenja diskriminacije cijena koju monopolista poduzima kako bi povećao vlastiti ukupan prihod i profit. koje kupac u “potpunosti” potroši i koje se ne mogu preprodati. 2. Mi ćemo se bazirati na uobičajen slučaj identičnog proizvoda.

koji se najčešće i primjenjuje. Ova strategija formiranja cijena je posebno pogodna za određivanje cijene električne energije zbog postojanja značajne ekonomije obima. te najnižu cijenu P3 za najveću količinu Q3. predstavlja razliku između vrijednosti proizvoda za potrošača (predstavljenog funkcijom tražnje) i cijene koju je platio za taj proizvod. ali je ipak značajno više nego da on zaračunava jedinstvenu cijenu za sve potrošače. Na ovaj način monopolista ne prisvaja cjelokupan potrošačev višak što je vidljivo na grafiku 96. tada će cijena biti manja i obrnuto. 15. Potrošačev višak. ravnotežna cijena i količina bi bile P0 i Q0. posjetimo.3. Najniža cijena se određuje na nivou prosječnog ukupnog troška (presjek prosječnih ukupnih troškova i njegove tražnje). S obzirom da preduzeća mogu bolje supstituirati električnu energiju nego domaćinstva (npr. mogu izgraditi vlastiti generator električne energije na plin) cijena električne energije preduzećima bi trebala biti niža od one 72 Danas je trend u svijetu da privreda plaća nižu cijenu električne energije od domaćinstava.8. Najviša cijena (P1) se zaračunava kupcu koji najmanje kupuje (Q1). Na taj način kupci koji kupuju više proizvode dolaze u povoljniju poziciju. Ako je koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje viši. 160 . Diskriminacija cijena trećeg stepena Pored diskriminacije cijena drugog stepena prirodni monopoli u politici cijena koriste i diskriminaciju cijena III stepena. Zbog toga regulatorne agencije često koriste ovu strategiju za određivanje cijene električne energije. U zavisnosti od koeficijenta cjenovne elastičnosti tražnje bit će obračunata i cijena električne energije. Monopoli je posebno koriste kada njihovi proizvodi imaju različite koeficijente cjenovne elastičnosti tražnje za različite grupe potrošača. Na taj način monopol ostvaruje viši nivo ekstraprofita nego da svima zaračunava istu cijenu. potrošnja električne energije u periodu od 13-16 i od 23-07 sati se naplaćuje po nižoj cijeni u odnosu na ostatak dana.Mikroekonomija količinama koje kupuju i shodno tome određuje im se i cijena. Cjenovna diskriminacija cijena II stepena određeni višak). Primjenjujući model diskriminacije cijena drugog stepena preduzeće zaračunava tri različite cijene u zavisnosti od količine prodaje. Na taj način monopolista zarađuje dodatni iznos ekstraprofita smanjujući potrošačev višak (potrošač još uvijek ostvaruje Grafik 96. Npr. Navedeni način diskriminacije se može svrstati u III stepen diskriminacije. Elektroprivreda zaračunava različite cijene preduzećima i domaćinstvima.72 Ili. Da preduzeće određuje samo jednu cijenu (kao što bi se očekivalo i to gdje je MC=MR). cijena P2 za količinu Q2. Diskriminacija cijena II stepena ne donosi monopolisti nivo ekstraprofita kao diskriminacija cijena I stepena (gdje on u potpunosti prisvaja potrošačev višak).

Pretpostavimo da prirodni monopolista može identifikovati dvije grupe potrošača i svakoj od njih isti proizvod prodavati po različitoj cijeni. „Mikroekonomija“. 161 . Ukoliko uporedimo profit monopoliste koji vrši diskriminaciju cijena II i III stepena. Na grafiku 97. jer se tim putem unosi socijalna komponenta u politiku cijena. Za drugu grupu potrošača je ravnotežna količina Q2 i Grafik 97. Postavlja se pitanje zašto? Odgovor leži u različitom koeficijentu elastičnosti tražnje.Mikroekonomija koju plaćaju domaćinstva. dok drugoj grupi potrošača prodaje manju količinu po znatno višoj cijeni. a i neki ekonomski razlozi često upućuju na potrebu različitih tarifa. i niže. Monopolista maksimizira profit pri obimu proizvodnje gdje mu granični prihodi sijeku granične troškove. diferenciranje cijene električne energije zavisno od vremena potrošnje na više. dnevne tarife kada je opterećenje elektroenergetskog sistema veće zbog visoke potrošnje u industriji. prikazan je slučaj cjenovne diskriminacije cijena III stepena. Jozo. Postavlja se pitanje da li je diskriminacije cijena uvijek štetna za potrošače? „Diksriminacija cijena u elektroprivredi i željeznici (prirodnim monopolima) ne mora uvijek biti štetna. Cjenovna diskriminacija cijena III stepena cijena P2. U našem slučaju ravnotežna količina i cijena za prvu grupu potrošača je Q1 i P1. Ako postoje dvije ili više krivih graničnih prihoda tada je ravnoteža tamo gdje je MR1=MC i MR2=MC. Natron iz Maglaja. Mostar-Sarajevo. Zbog toga monopolista višu cijenu određuje na tržištu sa manje elastičnom tražnjom (kupci teže odustaju od kupovine). ili. Nakon privatizacije pojednih preduzeća73 već se pojavio zahtjev za dodjelu licence za otvaranje vlastitih energana u vlasništvu tih kompanija što potvrđuje navedenu tezu. onda ćemo utvrditi da monopolista ostvaruje veći nivo ekstraprofita diskriminacijom cijena II stepena. 2003. diskriminacija cijena III stepena za monopolistu će biti moguća ako on može identificirati različite grupe potrošača i odrediti cjenovnu elastičnost tražnje za te iste grupe. Dakle. a krive MR1 i MR2 respektivno predstavljaju krive graničnog prihoda za pojedine funkcije tražnje. iako je situacija u BIH obrnuta zbog određene socijalne politike države te finansijskih problema većine bosanskohercegovačkih preduzeća. navedeno je moguće ako ne postoji mogućnost preprodaje roba i usluga od kupaca koji kupuju po nižoj cijeni onima koji kupuju po višoj cijeni. 190. MR3=MC itd. Visok koeficijent cjenovne elastičnosti signalizira menadžmentu da će povećanje cijene proizvoda rezultirati u smanjenju ukupnog prihoda.“74 73 74 Npr. i obrnuto. str. Bakalar. krive D1 i D2 predstavljaju tražnju različitih grupa potrošača. noćne tarife – kada je potrošnja u privredi manja. Na grafiku 97. Sa grafika je vidljivo da za prvu grupu potrošača monopolista prodaje veću količinu uz nižu cijenu proizvoda. na primjer stimuliranje prijevoza tarifama. godine. Naravno.

Date je inverzna funkcija tražnje za proizvodom monopoliste: p = 100 – 2q. b) Izračunati iznos maksimalnog profita. Ostvareni profit u ravnoteži jeste 6 KM. a) Odrediti količinu i cijenu pri kojoj monopolista maksimizira profit. Da bismo izračunali MR. Funkcija tražnje je Qd=10-p.5. Rješenje: TR=q·p= q(10-q)=10q-q2 MR = 10-2q MC = q+1 Q=3 P=7 TR = 21 TC = 15 Pf = 6 Ravnoteža monopoliste je pri obimu proizvodnje od 3 komada i pri cijeni proizvoda od 7 KM. Stoga je neophodno izračunati MR i MC. PRIMJERI I ZADACI VEZANI ZA MONOPOL Primjer 1. trebamo naći prvi izvod funkcije TR.9.5q2+q+7. Primjer 2. Rješenje: a) Monopolista maksimizira profit pri jednakosti njegovih graničnih prihoda i graničnih troškova (MR=MC). Funkciju ukupnih troškova dobijemo na sljedeći način: TR = p x q TR = (100 – 2q) x q TR = 100q – 2q2 Iz TR deriviranjem dobijamo MR: MR = 100 – 4q Iz TC deriviranje dobijamo MC: MC = 2 Kada izjednačimo MR i MC dobijamo: 100 – 4q = 2 162 .Mikroekonomija 15. Odrediti ravnotežu monopola. i ukupni troškovi proizvodnje: TC = 10 + 2q. a funkcija troškova TC=0.

Mikroekonomija q = 24,5 Pri količini od 24,5 jedinica proizvoda cijena je: p = 100 – 2 x 24,5 p = 51. b) Profit je jednak razlici između ukupnog prihoda i ukupnih troškova, odnosno, Pf = TR - TC Pf = (100 x 24,5 – 2 x 24,52) – (10 + 2 x 24,5) Pf = 1.190,5 KM

PITANJA ZA PONAVLJANJE

Monopolista u odnosu na TPK uvijek nudi više proizvoda uz manju cijenu. DA NE Troškovi diferencijacije proizvoda su karakteristični za TPK. DA NE Monopolska cijena u dugom roku ne sadrži ekstra profit. DA NE Monopolista će optimalnu mjeru outputa ostvariti pri optimalnom korištenju raspoloživih resursa i optimalnom razmjeru proizvodne jedinice. DA NE 5. Ravnoteža preduzeća u dugom roku uvijek predstavlja i stanje ravnoteže u kratkom roku. DA NE 6. Jedan od načina da se kontrolira poslovanje monopola jeste da se pretvori u državnu firmu. DA NE 7. Na TPK normalna cijena postoji u kratkom u i dugom roku, ali ne i u trenutnom. DA NE 9. Preduzeće će uvijek izaći iz grane ako ne ostvaruje minimalno prosječan profit bez obzira na vremenski period. DA NE 10. Nepotrebni društveni trošak ili gubitak nastaje usljed toga što monopol proizvodi veću količinu nego što je to društveno optimalno. DA NE 11. Na tržištu monopola je p = AR = MR = d DA NE 12. Kod angažovanja dva inputa, ako je jedan od njih = 0, ukupni output je >0. DA NE

1. 2. 3. 4.

1. Kada obim proizvodnje teži beskonačno, tada se prosječni varijabilni troškovi asimptotski približavaju: a) Ukupnim varijabilnim troškovima b) Graničnim troškovima c) Dugoročnim graničnim troškovima d) Ukupnim prosječnim troškovima e) Nuli f) Prosječnim fiksnim troškovima

163

Mikroekonomija 2. Kriva dugoročnih prosječnih ukupnih troškova u odnosu na krivu kratkoročnih prosječnih ukupnih troškova mora biti a) Viša b) Ista c) Niža d) Zavisi od obima proizvodnje e) Ne mogu se međusobno upoređivati f) Ni jedno od navedenog 3. Potrošačev višak kod monopola u odnosu na TPK je: a) Veći b) Isti c) Manji d) Pod a) i b) e) Ne mogu se upoređivati 4. Funkcija dugoročnih troškova zavisi od: a) Vremenskog perioda b) Cijena inputa c) Veličine tražnje d) Nivoa proizvodnje 5. Monopolista maksimizira profit kada mu je: a) Ed = 0 b) Ed = 1 c) Ed = -1 d) Ed = ∞ 6. Proizvođačev višak kod monopola u odnosu na TPK je: a) Veći b) Isti c) Manji d) Pod a) i b) e) Ne mogu se upoređivati 7. U implicitne troškove spadaju: a) Troškovi plata b) Troškovi reprezentacije preduzeća c) Troškovi repromaterijala d) Troškovi proizvodnje e) Ni jedno od navedenog 8. U dugom roku cijena proizvoda ovisi isključivo o položaju krive: a) tražnje b) ponude c) ponude i tražnje d) ni jedno od navedenog

164

Mikroekonomija 9. Koja od sljedećih jednakosti je tačna na nivou gdje ATC dostižu svoj minimum: a) AVC = FC (prosječni varijabilni troškovi = ukupnim fiksnim troškovima) b) MC = AVC (granični troškovi = prosječnim varijabilnim troškovima) c) MC = ATC (granični troškovi = prosječnim ukupnim troškovima) d) ATC = AFC (prosječni ukupni troškovi = prosječnim fiksnim troškovima) e) P = AVC (cijena = prosječnim varijabilnim troškovima) 10. Tačka zatvaranja je tačka kod koje je: a) cijena jednaka graničnim troškovima b) prosječni fiksni troškovi jednaki graničnim troškovima c) prosječni varijabilni troškovi jednaki graničnim troškovima d) prosječni ukupni troškovi jednaki graničnim troškovima e) ni jedno od navedenog 11. U ravnoteži monopolskog preduzeća postoji jednakost: a) MC = ATC b) MC = AVC c) MC = MR d) MR = AVC e) MR = MC = AVC 12. Najniža cijena po kojoj bi preduzeće u kratkom roku bilo spremno prodavati svoj proizvod jeste cijena na nivou: a) ukupnih fiksnih troškova b) prosječnih varijabilnih troškova c) graničnih troškova d) prosječnih ukupnih troškova 13. Stabilna ravnoteža grane se postiže u: a) trenutnom roku b) kratkom roku c) dugom roku d) kratkom i dugom roku e) u privredi je nemoguće postići stabilnu ravnotežu grane 14. U dugom roku ravnoteža preduzeća na tržištu potpune konkurencije je u tački gdje je: a) granični trošak jednak prosječnom ukupnom trošku b) ukupni prihod maksimiziran c) granični trošak jednak prosječnim varijabilnim troškovima d) oportunitetni trošak preduzeća najniži e) cijena jednaka prosječnim fiksnim troškovima 15. Normalna cijena je jednaka: a) prosječnim troškovima b) varijabilnim plus graničnim troškovima c) prosječnim troškovima uvećanim za prosječan profit d) prosječan profit plus ekstra profit.

165

..? 11. 20. Objasnite model ponude po opadajućim troškovima.? 10.... prosječan i granični prihod na tržištu monopola i potpune konkurencije. Preduzeća koja nude komunalne usluge najčešće primjenjuju: a) diskriminaciju cijena prvog stepena b) diskriminaciju cijena drugog stepena c) diskriminacije cijena trećeg stepena 17.. Objasnite ukupan. Što je mogućnost supstitucije proizvoda na tržištu veća politika cijena je: a) pasivnija b) aktivnija c) mogućnost supstitucije proizvoda nema utjecaja na vođenje politike cijena...Mikroekonomija 16. U dugom roku svaka firma će napustiti granu ako: a) cijena ne pokriva ni prosječne ukupne troškove b) cijena nije jednaka graničnim troškovima c) cijena nije jednaka ni minimumu graničnih troškova d) ako su druge firme u industriji više efikasne 21.. Preduzeća koja u kratkom roku žele maksimizirati profite (ili minimizirati gubitke) moraju biti sigurna da je: a) Prosječni ukupni trošak veći nego granični trošak b) Prosječan prihod veći nego prosječan ukupan trošak c) Ukupan prihod veći nego ukupni troškovi d) Cijena veća nego prosječni varijabilni troškovi e) Prosječan prihod veći nego granični trošak 18. Objasnite metode diferenciranja cijena. Monopolista može da određuje: a) cijenu b) količinu c) cijenu i količinu d) količinu ili cijenu e) ni jedno od navedenog 19.. . Pojasnite i grafički predstavite dugoročne prosječne troškove po Savremenoj teoriji ? 7... 4. 2. Prednosti i nedostaci utvrđivanja cijena po graničnim troškovima kod monopola.? 9. 3.? 166 1. Definišite graničnu stopu supstitucije u teoriji proizvodnje? 8. gdje se LRTC povećavaju proporcionalno povećanjem outputa ? Grafički predstavite ravnotežu preduzeća na TPK u dugom vremenskom periodu? Kako dobijamo relevantno područje proizvodnje ? Objasnite i grafički predstavite ravnotežu preduzeća na TPK u kratkom vremenskom periodu ? 6. 5. Uslov ravnoteže preduzeća na bilo kojoj tržišnoj strukturi u kratkom roku je: a) Prosječni varijabilni troškovi = fiksnim troškovima (AVC=FC) b) Granični troškovi = prosječnim varijabilnim troškovima (MC=AVC) c) Granični troškovi = graničnom prihodu (MC=MR) d) Granični troškovi = prosječnim ukupnim troškovima (MR=ATC) Definirajte pojmove privatizacija. liberalizacija i deregulacija? Nacrtajte LRTC.

Eronet. Zbog toga se ovakvo ponašanje učesnika naziva strateškim. Iako svi automobili imaju osnovnu svrhu da vas prevezu sa jednog mjesta na drugo mjesto brzo.) Ukoliko se radi o homogenim proizvodima. cement. IV. tada govorimo o čistom ili perfektnom oligopolu. Sjetite se proizvođača automobila. Zagreb. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. ima svoje karakteristike ili pretpostavke.”75 Ovdje se pod prodavačima mogu podrazumijevati i proizvođači raznih roba i usluga. tada imamo nesavršeni oligopol. „Mikroekonomska analiza“. 1997. danas postoji najmanje dvadesetak različitih proizvođača automobila sa velikim brojem različitih modela auta. Pretpostavka „Mogućnost vođenja aktivno-pasivne politike cijena“ prvenstveno pokazuje da preduzeća mogu u određenoj mjeri utjecati na cijenu proizvoda. Mate. onda takvo tržišno stanje nazivamo oligopol. npr. UPS. Postoji mogućnost udruživanja učesnika na strani ponude. itd. EWS na tržištu prenosilaca pošiljki.) b) nehemogeni ( televizori. čelik. Preduzeća mogu da konkurišu cijenama i/ili količinama. u zavisnosti od marke proizvoda. kao i prethodna dva tržišna stanja. Postojanje barijera ulaska. To su: Mali broj. Učesnici na tržištu oligopola moraju pažljivo da prate koje sve odluke donose oni. Mate. prodavača nekog proizvoda od kojih svaki ima značajni udio u ukupnoj ponudi. str. U analizama se obično uzima čisti oligopol. Oligopol. sigurno i udobno po prihvatljivim troškovima. Mobi`s. 75 Babić. 167 . To je zbog toga što bilo koja donešena odluka jednog od učesnika ima direktnog utjecaja na sva ostala oligopolska preduzeća. u izradu različitih varijanti proizvoda. OLIGOPOL I MODELI OLIGOPOLA Oligopol predstavlja tržišno stanje koje se često susreće u praksi. ili tržište kamiona kao što su: Man. svega nekoliko. Mercedes. Volvo itd. ulaganja u marketing preduzeća. U mjeri u kojoj je vaš proizvod drugačiji od drugi vi možete vršiti utjecaj na cijenu proizvoda. DHL. Ono je složeno tržišno stanje jer u sebi sadrži elemente i tržišta potpune konkurencije i tržišta monopola. To su npr. Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje određeni broj Ove pretpostavke su neophodne kako bi se mogao oligopol izdvojiti kao posebno tržišno stanje. Iveco. kompjuteri. Preduzeća mogu nuditi i homogene i heterogene proizvode. od kvaliteta ambalaže. 313. “Kada na tržištu postoji mali broj. Na ovakvom tržištu se pojavljuju dvije vrste proizvoda: a) homogeni ( kafa.Mikroekonomija 16. No šta u stvari predstavlja oligopol. Telekom operateri u BiH: BH Telekom. Velike kompanije najčešće posluju na oligopolskom tržištu. a ako se radi o nehomogenim proizvodima. u nekim dodatnim funkcijama i sl. što je slučaj i u ovom radu. itd. Mogućnost vođenja aktivno-pasivne politike cijena ponuđača. šećer. svega nekoliko učesnika. Elastična funkcija tražnje. automobili. ali i svi drugi učesnici.

Potreba da se proizvodi u velikim serijama. samo mali broj preduzeća ima dovoljno kapitala da izgradi rafineriju nafte ili da se bavi njenom eksploatacijom. ove firme imaju mogućnost da prve preduzimaju akcije i tako steknu prednost u traženju načina da drže nove firme izvan date industrije. Mate. Ali u mnogim situacijama ulazak je moguć.. elektroenergija. možete ući na druga tržišta itd. 76 Varian. izdavač. str. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. IV. Hal. telefon. Zbog toga se može desiti da samo nekoliko preduzeća ima tehnologiju ili kapacitete koji joj omogućavaju masovnu proizvodnju. Na primjer. voda. niti jedno preduzeće nema kapitala u mjeri u kojoj bi mu trebalo. 314. plin. Stoga se obično cementara grade u radijusu od 150-200 km. 2. Zagreb. Tako na primjer troškovi prevoza cementa na veće udaljenosti čine ponuđača nekonkurentnim ako je udaljenost veća od 200 km. samo mali broj preduzeća ima tehnologiju kojom može proizvoditi lijekove ili izrađivati asfalt. tada se na tržištu formira oligopolska tržišna struktura. kao npr. nd 168 . itd. 1997. str. Stoga preduzeća nastoje prva doći do nove tehnologije kako bi imala određene konkurentske prednosti nad drugim sličnim preduzećima. da bi jedinični troškovi bili dovoljno niski. „Mikroekonomska analiza“. 77 Babić. “Intermediate Microeconomics”. Northon. Tehnološki Na primjer. Naravno u interesu firmi koje su već u industriji je da pokušaju spriječiti takav ulazak. Patenti i licence koje određenim proizvođačima daju isključivo pravo proizvodnje i/ili prodaje određenog proizvoda ili usluge. Iznos kapitala Ovo je jedan od čestih razloga koji dovode do pojave oligopolskih tržišnih struktura.471. možete izgraditi dovoljno veliko postrojenje za masovnu proizvodnju.Mikroekonomija Postoje određeni faktori koji određuju tržišnu strukturu. U literaturi se uobičajeno spominje nekoliko takvih barijera: 77 1. Da bi se pratio stepen konkurencije unutar oligopolskih tržišnih struktura računa se koncentracijski odnos. No. New York. iako je poznato da naftne kompanija veoma ostvaruju dobre zarade i profite. 2 edition. Uvijek je za preduzeće problem kako nabaviti dovoljno kapitala pod povoljnim uslovima. Stoga ako samo nekoliko preduzeća posjeduje određenu tehnologiju za proizvodnju nekog proizvoda. Nekada samo masovna proizvodnja obezbjeđuje povoljnu strukturu troškova koje tržište može prihvatiti. 2. Ako imate dovoljno kapitala možete kupiti tehnologiju koja preduzeću treba. International student edition.“76 Barijere koje onemogućavaju ulazak novih kompanija na oligopolska tržišta mogu biti različite prirode. Kako su oni već u industriji. Troškovni Troškovi proizvodnje mogu nekada opredjeljivati koliko će se preduzeća pojaviti na nekom tržištu. Mate. „U analizama oligopola uzima se da je broj firmi u industriji određen kao fiksan (nepromjenjljiv). On se dobije kada se kvadriraju tržišna učešća 4 ili 8 najvećih preduzeća i izračuna rezultirajući broj. 1990. 3. To su sljedeći faktori: 1.

“To je najjednostavniji oblik oligopola. 5. na tržištu mogu postojati samo dvije fabrike za proizvodnju vojne opreme. 8. kao npr. Ako na oligopolskom tržištu imamo samo dva ponuđača tada se takvo tržišno stanje naziva duopol. osobito u doba oskudice i/ili visoke cijene na tržištu kapitala. Na primjer. Kako u definiciji oligopola nije sasvim jasno precizirano koliki broj prodavača se pojavljuje na tržištu. treba reći da svako od tih preduzeća ima toliko učešće na tržištu da vlastitim ponašanjem (politikom cijene ili/i politikom obima ponude) može ostvariti primjetan uticaj na samo tržište. može biti problem prodaja namjenski izgrađenog objekta za tu proizvodnju (npr. jer na njemu nisu ispunjeni ni uslovi savršene konkurencije (da se i na strani ponude i na strani tražnje nalazi veliki broj učesnika. može biti problem što su potpisani dugoročni ugovori sa dobavljačima itd. Tada preduzeća nastoje napustiti granu i preći u neku profitabilniju. hladnjača za voće). i na njemu se nalaze dva samostalna i maksimizacijom dobiti motivirana preduzeća nasuprot mnoštvu kupaca. i povratno na samog sebe. Oligopolsko tržište je specifično. Naime. 169 . 4. Kontrola temeljnih sirovina. preduzeća trebaju voditi računa i o izlaznim barijerama. jer su možda proizvodnim procesom vezani za isporuku rezervnih dijelova narednih nekoliko godina (npr. U stvarnosti nemamo mnogo primjera duopolskih situacija. nego ga drži u tajnosti.. proizvođači automobila su obavezni proizvoditi rezerve dijelove 17 godina nakon izlaska nekog modela). a na strani tražnje veliki broj potrošača). što se u literaturi ponekad naziva “oligopolski bumerang”. Dobar primjer za ovo je Coca Cola. koji pojedinačno imaju beznačajan uticaj na tržište). 6. nužno je definiciju dopuniti i naznakom karaktera njihove međuovisnosti. Postojanje ovih barijera daje specifičnost oligopolskom tržištu i potencijalni konkurenti moraju da o njima da vode računa. Tajnost recepta. U tom slučaju im može biti problem napustiti tu djelatnost iz razloga što ne mogu prodati tehnologiju.Mikroekonomija 3. niti uslovi monopola (da se na strani ponude nalazi samo jedan ponuđač. koji zbog svog velikog broja i malene ekonomske snage nisu u mogućnosti vršiti bilo kakav uticaj na razinu cijene. odnosno kako je napustiti. boksita i sl. Velika finansijska ulaganja mogu biti značajna prepreka za nove prodavaoce. u cilju sprječavanja ulaska u posao novih proizvođača. Ugled postojećeg proizvoda. na sva druga poduzeća unutar odnosne grane pojedinačno. npr. koji proizvođač ne želi patentirati. teško je konkurirati britvicama marke «Gilette». Šta ako zarada u grani opadne ispod prosječne zarade u privredi. Njih također u obzir uzimaju i postojeća preduzeća koja već posluju u grani kako bi ih učinila što višim. urana. 7. jer „mali broj“ ili „svega nekoliko njih“ ne daje dovoljnu preciznost. Vlasništvo i kontrola sistema distribucije. U svakom slučaju preduzeće kada ulazi u neku granu trba već tada razmišljati šta ako ne bude profitabilno poslovalo. Naravno. Politika cijena postojećih oligopolista kojom određuju cijene niže od onih koje bi im maksimizirale dobit.

„Teorija tržišta i cijena“. simetričnih i asimetričnih oligopolskih situacija. pravi se distinkcija između tzv. te tako ugroziti položaj datog preduzeća. 1990. Jasminka. Edgewortov i Bertrandov model). uzima u obzir i reakcije svih ostalih konkurentskih preduzeća. što je teško u praksi pronaći. ali i ta preduzeća nastoje uskladiti svoje akcije sa djelovanjem prvog preduzeća.Mikroekonomija Ovisno o tome da li su svi prodavači (oligopolisti) približno jednake ekonomske moći ili ne. U tom slučaju vlasnici nemaju troškova proizvodnje. 170 . Rezultat njihovih akcija jeste tzv. Zatvoreni model (nema ulaska novih pouđača). Način ponašanja preduzeća je naivan 2. Nije vremenski određen. 4. potrebno je voditi računa o tome kako izgleda funkcija tražnje. Zagreb. Cournotova tačka. odnosno zajedno 2/3. Zbog mogućnosti velikog broja različitih reakcija pojedinih oligopolista koje se ne mogu uvijek predvidjeti sa dovoljnim stepenom sigurnosti ne postoji samo jedan model oligopola koji bi u potpunosti objasnio ponašanje i ravnotežni položaj preduzeća. Modele oligopola dijelimo na: Modele nezavisnog djelovanja (u koje spadaju Cournotov. S obzirom da u analizi posmatramo homogene oligopole. svako pojedinačno preduzeće odlučujući o tome kakvu će akciju preduzeti. I kod oligopola. Smiljan & Šohinger. str. 78 Jurin. U odnosu na tržište potpune konkurencije funkcija tražnje je neelastičnija odnosno oligoplisti vode aktivno-pasivnu politiku cijena.”78 Zbog ovog utjecaja sva preduzeća moraju pažljivo da definiraju i primjenjuju svoje poslovne aktivnosti jer reakcije drugih preduzeća mogu umanjiti dio tržišta koji pripada tom preduzeću. kao i kod prethodnih tržišnih stanja.1. i str. Po tom modelu polazna pretpostavka je da učesnici posluju bez troškova. Pretpostavka o proizvodnji bez troškova je nerealna. 314. 228. COURNOTOV MODEL Cournotov model je najstariji model oligopola. ali recimo da se radi o vlasnicima prirodnih izvora mineralne vode. možemo tražnju predstaviti jednom linijom na grafiku. Učesnici reagiraju količinama na tržištu i ne prate šta radi drugi učesnik. koja pokazuje da će nakon određeni iteracija svaki od njih zadovoljavati na tržištu po 1/3 ukupne tražnje. Odatle. odnosno one koji nude homogene proizvode. Ovaj model ima i određene kritike. Ako broj učesnika u modelu povećamo na veliki broj tada će tržište postati tržište potpune kokurencije. a one su: 1. Oligopolisti na tržištu se mogu međusobno dogovarati ili mogu voditi svoje poslovne politike nezavisno jedan od drugog. S obzirom da su složeniji modeli u kojima postoji međuzavino djelovanje oligopolista mi ćemo dati prikaz samo jednostavnijih modela u kojima učesnici rade međusobno nezavisno. 3. Izdavač Globus. 16. te Modele međuzavisnog djelovanja (bez formalnog dogovora i sa formalnim dogovorom-kartel).

I tako sve dok ne postignu stabilnu ravnotežu gdje svaki od njih pokriva po jednu trećinu tržišta.Mikroekonomija Objašnjnje modela je sljedeće. zadovoljava ½(1-1/2)= ¼ tražnje zadovoljava ½(1-1/4)= 3/8 tražnje zadovoljava ½(1-3/8)=5/16 tražnje zadovoljava 1/3 tražnje.Cournotov model oligopola 171 . kako bi i on maksimizirao svoj profit. Stoga se on ponovo pomjera na pola od preostalog dijela. nastojati zadovoljiti preostalu polovicu tražnje. U tom slučaju prvi se neće nalaziti više na pola tražnje. on će se nalaziti u poziciji monopoliste. U tom slučaju ako je samo prvi oligopolista na tržištu prisutan zadovoljit će pola funkcije tražnje. jer je ¼ već pokrivena od strane drugog oligpoliste. ali tako da zadovolji samo ½ od preostalog dijela tražnje. n-ta iteracija I učesnik II učesnik zadovoljava ½ tražnje. Ovo ćemo pojasniti matematički... on će po istoj logici. I iteracija I učesnik II učesnik II iteracija I učesnik II učesnik . Ovaj uslov je ispunjen pri obimu proizvodnje koji zadovoljava pola tražnje na tržištu. Kako su mu MC=0 tada će i MR biti jednako nuli. Stoga će nuditi onu količinu pri kojoj je MR=MC. Ako se na tržištu pojavi prvi učesnik. Kada se pojavi i drugi. jer MR ima dvostruko veći nagib od funkcije tražnje. Zatim drugi reagira na isti način. zadovoljava 1/3 tražnje Output I 1 Reakcija II-og na poteze I Cournotova tačka 1 2 1 3 1 4 Reakcija I-og na poteze II 1 4 1 3 1 2 1 Output II Grafik 98.

Objašnjenje modela je sljedeće: Cijena I-og Reakcija II-og na I Na osama X i Y prate se cijene svakog od dva učesnika. BERTRANDOV MODEL U ovom modelu učesnici na tržištu reagiraju cijenama. I obrnuto. Neka je početna cijena na nivou R. Polazi od jedne realne pretpostavke da preduzeća imaju ograničen kapacitet i da sama ne mogu podmiriti svu tražnju na tržištu. Nakon toga prvi učesnik također snizi cijenu na nivo P'A2. Cijena II-og PA2 0 PA1 i tako redom sve dok cijena ne bude snižena do nula novčanih Grafik 99. 16. Nakon toga niti jedan od učesnika neće moći podići cijenu jer neće imati kupaca za svoj proizvod. Podijelimo ukupnu funkciju tražnje da dva jednaka dijela i predstavimo svaku polovicu tražnje u kvadrantu I i II. EDGEWORTHOV MODEL Edgeworthov model oligopola u analizu uzima veličinu raspoloživih kapaciteta učesnika na tržištu. Ako prvi oligopolista proizvodi ukupni output. Prvi učesnik nudi na tržištu količinu OF. To predstavlja krivu reakcije drugog na poteze prvog oligopliste. Nakon što drugi učesnik vidi da je prvi uspostavio cijenu koja je na P'A2 istom nivou kao i njegova.3. Ako prvi proizvodi i pokriva pola tražnje tada će drugi proizvoditi ¼. odnosno cijena koja oscilira između dvije tačke. prvi učesnik spušta cijenu proizvoda na nivo H i privlači jedan dio kupaca od II učesnika. S obzirom da ta cijena ostaje nepromijenjena onda ovakvu ravnotežu nazivamo stabilnom ravnotežom. U prvom kvadrantu je data funkcija tražnje za prvog učesnika. Objašenjenje modela je dato u nastavku. a u II kvadrantu za drugog. Početna cijena kreće sa nekog nivoa ali završava na cijeni jednakoj nula.2. Edgeworth je dalje pošao od pretpostavke da učesnici zajedno mogu zadovoljiti najviše 75% tržišta. Kao rezultat modela jeste nedeterminisana ravnoteža. ona snižava cijenu na nivo PA2 (reakcija drugog na potez prvog). U tom slučaju svaki od učesnika zadovoljava po jedan dio pripadajućeg mu dijela tražnje. Ako Reakcija I-og na II drugi učesnik formira cijenu PA1 tada će drugi učesnik formirati cijenu P'A1 kao odgovor na poslovni potez drugog učesnika P'A1 (kao presjek reakcije I učesnika na potez drugog).Mikroekonomija Pojašnjeno preko krivih reakcije situacija je sljedeća. Ova cijena je stabilna cijena jer kada se jednom dođe u cijenu nula niti jedan od učesnika neće moći podići cijenu. drugi se neće pojaviti na tržištu. on onda spušta 172 . 16. a drugi OC. On sada iskorištava svoj kapacitet na višem nivou nego prethodno. Bertrandov model oligopola jedinica. S obzirom da postoji mogućnost da svaki od učesnika može ponuditi još više proizvoda. odnosno svako od njih može podmiriti po ¾ pripadajućeg mu dijela tražnje. Kada II ponuđač primijeti da je ostao bez dijela kupaca. na grafiku između cijena R i S.

zajedno bi podmirivali samo ½ tražnje jer bi pri P tom obimu proizvodnje obojica maksimizirali svoj profit. Tada se kupci ponovo vraćaju njemu. U nastavku ćemo dati prikaz modela prelomljene krive tražnje ili Sweezyjevog modela. Edgeworthov model oligopola na tržištu oni bi nudili po jednu količinu proizvoda. Tada jedan od učesnika shvati da je onaj drugi u potpunosti iskoristio svoj maksimalni kapacitet i da on može i podići cijenu proizvoda jer onaj drugi svakako ne može podmiriti više kupaca. ali koja je na nižem nivou od nivoa H. Oni su zajedno zadovoljili ¾ tražnje a ¼ je ostala nepodmirena.Mikroekonomija cijenu. pa on u tom slučaju iskorištava svoj kapacitet. I tako sve dok cijena ne bude na nivou S. Sada oba ponuđača imaju istu cijenu ali i oba imaju u potpunosti iskorišten svoj maksimalni kapacitet. Kada to primijeti i drugi ponuđač on shvata da će podmirivati isti nivo tržiša i ako formira cijenu nešto ispod cijene S. I tako se cijeli ciklus ponavlja. S obzirom da je smanjena tražnja za proizvodima I učesnika i on ponovo snižava cijenu na nivo ispod II učesnika. odnosno na nivo između H i S. Stoga se on ponovo vraća na cijenu R. ukoliko bi se oba učesnika E F A/t 0 C F dogovorila da zajedno nastupaju Grafik 100. Ovaj slučaj je prikazan na grafiku 101. PA1 I 0 A1 II D A2 A/t Grafik 101. Zbog toga je ovo nedeterminisana (neodređena) ravnoteža. P I učesnik II Učesnik G R S D ● ● H ● J D' A/t No. odnosno. Zajednički nastup duopolista na tržištu 173 .

Ako se u tom vertikalnom dijelu graničnih prihoda presiječe funkcija graničnih troškova i graničnih prihoda tada će rezultirajuća cijena biti na nivou PA1. Sa druge strane. Teorija prelomljene krive tražnje snizi svoju cijenu sa nivoa R. Kako je ova vertikalna udaljenost poprilična. postoji i prelom krivih graničnih prihoda iz MRd u MRD. ● ATC1 Početna cijena jeste PA1. d. odnosno jedan vertukalni dio graničnih prihoda između tački B i C. kada jedno preduzeće obara cijenu. Preko ovog modela je dat teoretski odgovor na postavljeno pitanje. najveći broj preduzeća ima svoje granične troškove koji upravo prolaze između tačaka B i C. ona nisu zainteresovana mijenjati ili svoju cijenu ili ponuđenu količinu. S obzirom da u tački R postoji prelom krivih tražnje iz dd u DD. kada jedno preduzeće povećava cijenu. ovaj vertikalni dio će biti značajan. tada ga i svi ostali ponuđači slijede. D. odnosno tražnju za MRD d proizvodom jednog ponuđača.koja se izvodi iz individualne tražnje). odnosno u tački koja je formirana na tržištu. MRd D tada se iz tačke R kreće uz funkciju tražnje dd. 174 . Zbog toga što se preduzeća već nalaze u ravnoteži u tački R. Kriva tražnje dd MC predstavlja individualnu krivu MC1 tražnje. Tako npr. jer ga ostali 0 A1 učesnici ne žele slijediti. Sa MR druge strane. konkurenti ga neće slijediti u tome. ATC dok kriva tražnje DD predstavlja R PA1 gransku (ukupnu) tražnju. Zbog toga je njihova rezultirajuća ravnoteža u tački R. ako jedan od njih podigne cijenu računarske opreme vrlo je vjerovatno da ga neće niko slijediti u tome. pa je relevantna funkcija tražnje DD. a d početna količina je A1 (odnosno C ● početna tačka ravnoteže jeste u tački R). tako imamo i dvije odgovarajuće funkcije graničnog prihoda (MRD – koja se izvodi iz granske tražnje i MRd .Mikroekonomija 16. MODEL PRELOMLJENE KRIVE TRAŽNJE (SWEEZYJEV MODEL) Teorija prelomljene krive tražnje nastala je na pokušaju da se pronađe odgovor na pitanje: zbog čega se cijene proizvoda na oligopolskim tržištima ne mijenjaju značajnije tokom vremena? Naime. ako preduzeća Grafik 102. S obzirom da na tržištu postoji velika razlika između nagiba funkcije dd i DD. možemo posmatrati tržište računarske opreme u jednom. Da bi se mogao formulisati ovaj model potrebne su dvije pretpostavke na kojima on počiva. Ovakav slučaj je karakterističan za djelatnosti gdje proizvodi tokom vremena brzo zastarijevaju i gdje je vrlo teško podizati cijenu nakon što se ona formira na određenom nivou. MR dvije pretpostavke na grafiku su predstavljene sa dvije krive D tražnje. istraživanjima je utvrđeno da se cijene velikog broja proizvoda koje proizvode oligopolska preduzeća vrlo malo tokom vremena mijenjaju. To su: 1. Ako jedan od većih ponuđača na tržištu snizi cijenu računarske opreme ubrzo se to sazna u cijelom gradu pa su i svi ostali isporučioci opreme prinuđeni da snižavaju svoju cijenu. MC. konkurenti ga slijede u tome 2. Objašnjenje modela: navedene ATC.4. Q Kako imamo dvije funkcije tražnje. Ukoliko preduzeće ●B podigne svoju cijenu na tržištu.

kada jedno preduzeće povećava cijenu. U slučaju kada dolazi do premještanja krive tražnje. Ovdje ubrajamo i pekare koje rade na području grada. što je vidljivo na narednom grafiku. i svi ostali učesnici na tržištu je tada slijede. odnosno: MC. Kasim. Za primjer ovih pretpostavki se može uzeti industrije peciva u nekom gradu. ali ne i ravnotežna cijena proizvoda na tržištu. S obzirom da se ovaj slučaj rjeđe susreće u praksi nećemo ga ovdje detaljnije izlagati i grafički predstavljati. 175 . U Nastavku ćemo dati samo osnovne informacije o modelu. MR D MC d PA1 MRD MC1 R ●` ●C ●B 0 A1 R ATC ATC1 d MRd MR D Q Grafik 102. On se primjenjuje kod velikog broj ekonomskih ali i neekonomskih situacija gdje na neki način postoje suprostavljene strane ali čije odluke zavise od odluka donešenih od drugih učesnika. Česta primjena ovog modela je u diplomatiji i u slučajevima kada je u pitanju strateško ponašanje država. ATC. u modelu se mijenja ravnotežna količina.Mikroekonomija Na taj način je dokazano iz kog razloga postoji tzv. rigidnost (nepromjenjivost) cijena na oligopolskom tržištu putem teoretskog D. Pored ovog oblika prelomljene krive tražnje.dodatnom materijalu za ispit“. str. 40-62. Taj model postoji u situacijama kada se navedene dvije pretpostavke zamijenjene. kada jedno preduzeće obara cijenu.79 79 Detaljniji prikaz Teorije igara je dat u „Mikroekonomija. postoji i model sa krivom tražnje obrnutog preloma. konkurenti ga slijede u tome. Tatića. Teorija prelomljene krive tražnje 1. može se primjenjivati kod proizvođača aviona s obzirom na nekoliko danas prisutnih proizvođača na svjetskom tržištu. Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta. Jedan od novijih modela oligopola koji u posljednje vrijeme ima tendenciju da postane univerzalni model oligopola jeste model Teorija igara. d. Tako na primjer u Sarajevu postoji veliki broj preduzeća koja se bave proizvodnjom i distribucijom hljeba i peciva. modela. godine. konkurenti ga ne slijede u tome 2. Ukoliko najveća od tih kompanija podigne cijenu hljeba. Također. 2005.

620. “Microeconomic Theory”. Ekonomisti su razvili modele tajnih sporazuma. koji kaže: “John Von Neumann.1. koji je još 1928. Teorija igara omogućava različit pristup proučavanju problema oligopola. neosporivo jedan od najpametnijih ljudi prošloga stoljeća. 176 .Mikroekonomija 16. 16. “Međusobni odnosi preduzeća na oligopolskim tržištima i nerazdvojiva neizvijesnost u pogledu reakcija konkurenata na bilo koji tok akcije preduzeća ne mogu se djelotvorno analizirati klasičnim sredstvima ekonomske teorije. South-Westwrn Publishing Co. godine. i tako što bolje objasnio stanje na koje se nailazilo prilikom njihovog analiziranja.”80 Tvorcem teorije igara smatra se J. II izdanje. što se može zaključiti iz obimne literature koja je do danas nastala na tom području.485. Osnovni pojmovi Da bismo razumjeli ovaj model. „Moderna mikroekonomika“. “Ovi igrači mogu biti individualci (kao igrači pokera). Ohio. 1990. nd 81 Friedman. Ovo zahtjeva da se “u pomoć” pozove matematika i njoj srodne discipline. Njih može biti dva ili više. 1996. tražen je model koji bi povezao obje ove vrste konkurisanja. 1992. str. tako da se pomoću ove metode dosta uspješno mogu analizirati svi oblici oligopolske konkurencije. Anita. No.”82 STRATEGIJA (Strategy) označava skup planiranih akcija koje preduzima svaki igrač. To je aktivnost u kojoj učestvuju dva ili više igrača čiji su interesi različiti (suprotni ili konfliktni). The Dryden Press. Teorija igara u velikoj mjeri obuhvata strategije i cjenovne i necjenovne konkurencije. strategija preduzeća može biti promjena ambalaže proizvoda. IGRAČ (Player) je osoba koja sudjeluje u igri. nađe rješenje igre. godine utemeljio osnovne postavke teorije igara. IGRA (Game) je prvi od njih. Na primjer.”81 Da bi ovaj model bio primjenjljiv u ekonomiji. th 82 Nicholson. Koliko je značaj Neumanovog doprinosa razvoju teorije igara najbolje nam pokazuju riječi Davida Friedmana. David. Ovo djelo je iniciralo dalja istraživanja na ovom području. određivanje cijene proizvoda na 200 80 Koutsoyiannis. potrebno je da se neki ekonomski problem formuliše u terminima teorije igara. ili cijeli narod (npr. Walter. firme (kao na oligopolskim tržištima). Cincinnati. “Price Theory”. str. odnosno svi oblici ponašanja preduzeća u oligopolskoj strukturi. Zagreb. 2 edition. ali oni ne daju opću teoriju oligopola u smislu da bi bilo koji od tih modela mogao potpuno objasniti proces odlučivanja oligopolista. djelo koje joj je osiguralo status posebne discipline objavljeno je tek 1944. tokom vojnih sukoba).404. str. da bi se izvršilo njegovo ekonomsko tumačenje. biheviorističke modele. modele određivanja cijene zapreke ulasku.. Mate. TEORIJA IGARA Zbog značaja koji se uz cjenovnu pridaje i necjenovnoj konkurenciji na oligopolskim tržištima. ustrojio je jednu novu oblast matematike u procesu rješavanja strateških problema. kako bi bilo moguće ekonomske kategorije preformulisati u matematičke obrazce. a zatim se to rješenje ponovo prevede u ekonomske termine.5. koji nam omoguċavaju rješavanje ovakvih vrsta problema. 5 edition. godine pod nazivom: “Teorija igara i ekonomsko ponašanje” (Theory of Games and Economic Behaviour). potrebno je pojasniti elemente i pojmove koji se u njemu pojavljuju. Philadelphia. Von Neumann.5.

…. Npr. a drugi tri moguće strategije. „Npr. zavisno od politike cijena. bez obzira na raspodjelu rezultata po igračima. s obzirom na različite kombinacije strategija koje izabere on. odnosno manji. Matrica A tada izgleda ovako: 83 Pjanić. 1991. konačni broj strategija svakog sudionika. Ograničenja mogu biti razna. “Teorija cena”. Zoran. kakav je konačan ishod igre „Zavisno od broja igrača.“84 16. pored strategija oligopolista i ograničenjima sa kojima se učesnici susreću. Za svakoga igrača na taj način možemo formirati matricu njegovih rezulatata. konačni rezultat igre je stalan. duopolista i sa stalnom sumom.. a kolone moguće strategije drugog igrača. godine. Beograd. tada će ukupni prihod biti veći. Rezultati su određeni. 1984. Broj strategija svakog igrača može biti različit. Savremena administracija. različitim strategijama (politikom cijena i dr. str. ako je elastičnost tražnje za određenim proizvodom 1. A zbir rezulatata svih sudionika u igri je konstantan. str. tada duopolisti mogu. carine. trojice ili općenito igru n-igrača (duopol. Svaki od igrača unaprijed postavlja svoj cilj. Što jedan dobije. od sposobnosti svakog igrača ovisi i rezultat igre.n. itd. a u oligopolskoj konkurenciji rezultat je profit ili gubitak oligopoliste. i u zavisnosti od njega bira određenu strategiju. a za drugog matricu B. Tako ćemo za prvog igrača imati matricu A. Rezultat pojedinog igrača ovisi o izboru njegove strategije. HKD Napredak. tada se rezulatati njihovih strategija najlakše prikazuju u obliku MATRICE (payoffs). ako je koeficijent elastičnosti tražnje robe koju prodaju duopolisti različit od 1. trošenje 3. 214 177 . Mate. u kratkom roku. 1996. Ovakav oblik igre zove se strategijski ili matrični. a drugi igrač strategiju s=1. Pretpostavimo da prvi igrač ima dvije. 84 Babić. Jozo. razlikujemo također. str. drugi će izgubiti. Pretpostavimo igru sa dva sudionika. “Igre su podijeljene na osnovu dva osnovna kriterija: 1. raspoloživa tehnologija. polipol. Narodne novine. oligopol. postoje igre sa nultom sumom (zero-sum games) i igre čija suma krajnjih rezultata nije ravna nuli (non-zero sum games). „Mikroekonomska analiza“. rezultat svakog igrača zove se ishod (Payoff).…. “Mikroekonomija”. odnosno njegov protivnik. potpunu konkurenciju). Što je igrač izabrao bolju strategiju i njegov će rezultat biti bolji.3. a s obzirom na to kakav je konačan ishod. 348.m. i 2. godine.2. kao na primjer. no konačan ishod će zavisiti od strategija svih igrača.) utjecati ne preraspodjelu ukupnog prihoda (koji ostaje konstantan).332. cijene faktora.”85 Redovi takve matrice predstavljaju moguće strategije prvog igrača.Mikroekonomija KM. koliki je broj učesnika u igri. S obzirom da je svaki igrač u mogućnosti da izabere jednu od nekoliko mogućih strategija. Zagreb.”83 S obzirom na ishod. “U Teoriji igara.3. Označimo li sa ars rezultat prvog igrača koji nastaje ako prvi igrač izabere strategiju r=1. zbir rezultata pojedinih sudionika nije stalan.2. razlikujemo igru dvojice. da bismo osigurali da broj rezulata bude konačan. Matrica rezultata Ukoliko pretpostavimo da se na oligopolskom tržištu pojavljuju samo dva preduzeća.5% ukupnog prihoda na propagandu.5. igre sa stalnom i nestalnom sumom. itd. Sarajevo. Pretpostavimo dalje određeni. 85 Bakalar. Kod igara sa nestalnom sumom. Kod igara sa stalnom sumom.2.

ukupne troškove i ukupni profit od svake kombinacije strategija. Preduzeće ima zadan. Broj redaka u matrici predstavlja broj strategija koje ima na raspolaganju preduzeće ”X”. uzimaju se samo dvije ili tri. tada će rezultat koji će ostvariti preduzeće “X” biti jednak 70. Ako naš drugi igrač izabere treću strategiju. 2. 86 Babić. 178 . Uzmimo da je suma igre stalna i iznosi “c”. Svako poduzeće pouzdano zna isplativost svih kombinacija razmatranih strategija. pa da se može odrediti i matrica drugog učesnika. 1991. dovoljno je znati samo elemente jednog igrača. tada matrica drugog preduzeća ima sljedeći izgled: 70 40 50 Preduzeće “Y”= 50 60 30 Znači. ali se usredotočuje na najvažnije od tih elemenata.”86 Da bi se bolje razumio prethodni model. a broj kolona nam pokazuje koliko različitih strategija ima preduzeće “Y”. a21= 50 pokazuje da ako preduzeće “X” izabere svoju drugu strategiju. Zagreb. 3. Svako poduzeće zna svoje i strategije svog konkurenta. 332-333. pokazat ćemo kako to izgleda na jednom primjeru. i kada je ukupni rezultat stalan (u ovom primjeru 100). To podrazumijeva da poduzeće zna svoj ukupni prihod. učešće na tržištu) 100. Kao i svaki drugi ekonomski model i model teorije igara ima određene pretpostavke na kojima počiva: 1. I svi ostali elementi matrice mogu se interpretirati na analogan način. Recimo da se radi o dva preduzeća koja imaju nazive: preduzeće “X” i preduzeće “Y”. jasno definisan cilj. Narodne novine. npr. postoji ukupno mxn (2x3=6) rezultata prvog igrača. str. U stvarnosti preduzeća imaju veliki broj mogućih strategija. a preduzeće “Y” prvu tada će rezultat koji će ostvariti preduzeće “X” biti jednak 50. ali zbog nemogućnosti analiziranja na ovaj način ukoliko ih preduzeća imaju više. kada imamo samo dvojicu igrača. Matrica preduzeća “X” neka izgleda na sljedeći način: 30 60 50 Preduzeće “X”= 50 40 70 Ovdje nam. Obično je to maksimizacija tržišnog udjela. godine.Mikroekonomija A= a11 a12 a13 a21 a22 a23 Prema tome. tada matrica preduzeća “Y” izgleda na sljedeći način: Preduzeće “Y”= c-a11 c-a12 c-a13 c-a21 c-a22 c-a23 Ako uzmemo da je u prethodnom primjeru suma igre (npr. „Mikroekonomska analiza“. Mate. tako da se od ukupnog rezultata oduzmu elementi poznate matrice.

obojica će biti oslobođeni zbog nedostatka dokaza protiv njih. Svako poduzeće bira svoju strategiju “očekujući najgoru od svog konkurenta”. očekujući da će njegov konkurent izabrati najbolju raspoloživu strategiju. da prizna ili ne prizna. Ako niti jedan od njih ne prizna. On se suočava sa dilemom šta da uradi: priznati (i osloboditi se svake optužbe ako drugi osumnjičeni ne prizna. Jedan od najranijih i najpoznatijih primjera na koji se može primijeniti model teorije igara jeste problem poznat pod nazivom “ZATVORENIKOVA DILEMA”. i obrnuto. od 5 godina. Akcije koje poduzimaju duopolisti ne utječe na ukupnu veličinu tržišta. On je obećao da će biti oslobođen bilo kakve kazne onaj koji prizna krađu. ukoliko se usvoji pretpostavka 4. U igri sa sumom nula. to jest. ostaje najboljom bez obzira na to kakvu će strategiju slijediti drugi igrač. Zatvorenik 1 Priznati 5 godina Priznati Zatvorenik 2 Poricati 10 godina 0 godina 0 godina 0 godina 5 godina 0 godina Poricati 10 godina Ravnoteža je kada zatvorenik 1 preduzme najbolju moguću strategiju uzimajući u obzir i to šta će učiniti zatvorenik 2. ne postoji poticaj za tajno sporazumijevanje. a također. To se ponašanje definira kao “racionalno”. dok će onaj drugi koji ne prizna biti osuđen na deset godina.Mikroekonomija 4. Pri razmatranju STRATEGIJE. najjednostavniji je slučaj DOMINANTNE 6. Ukoliko obojica priznaju. Stoga svaki osumnjičeni ima dvije “strategije”. Osumnjičeni nisu znali da tužilac ne posjeduje dokaze protiv njih. ili dobiti kaznu od deset godina ako ga drugi izda). Ta situacija nastaje kad najbolja strategija koja je na raspolaganju jednom od igrača. jer su ciljevi poduzeća dijametralno oprečni. mogućih strategija preduzeća. dobit će kazne koje im pripadaju po zakonu u trajanju. ako i drugi osumnjičeni prizna). 5. Za prvog zatvorenika dominantna strategija je da prizna. ili ne priznati (i osloboditi se svake optužbe ako i drugi ne prizna. Zbog nedostatka dokaza u postupku istrage javni tužilac je bio u dilemi kako da nadmudri počinitelje da priznaju krađu. ili dobiti 5 godina. na primjer. svako poduzeće djeluje na najkonzervativniji način. 179 . i za drugog zatvorenika dominantna strategija je da prizna.

godine.desno dole. 180 . Ako jedno od tih preduzeća pokuša vlastitu proizvodnju učiniti čišćom. Mate. Struktura ove igre identična je zatvorenikovoj dilemi. Nesaradnička Nešova ravnoteža u D* vodi do ishoda sa puno zagađivanja . bez R&D -$10 m. 87 Samuelson. Država može dovesti do izlaza iz te situacije ako nametne saradničku ravnotežu iz ishoda A kod koje su profiti isti. u opasnoj igri zagađivanja ispuštaju otpadne tvari u rijeke i u zrak. Kimberly-Clarkove strategije R&D +$ 5m. 1994. Ako oba preduzeća vrše istraživanje i razvoj. „Ekonomija“. XVII izdanje. gubi poslove i trpi pad profita. obje orijentirane na maksimiziranje profita i neregulirane. +$30 m. a okolina je čišća.Mikroekonomija PRIMJENA TEORIJE IGARA KOD ODREĐIVANJA OBIMA ZAGAĐIVANJA OD STRANE PREDUZEĆA NA OLIGOPOLSKOM TRŽIŠTU 87 Igra zagađivanja BH Steel Malo zagađivanje Malo zagađivanje OXY Steel Veliko zagađivanje* A $ 100 C $120 $ 100 -$30 Veliko zagađivanje* B -$30 D* $100 $120 $100 *Nešova ravnoteža Ove dvije čeličane. ono time podiže svoje cijene. +$70 m. a ukoliko niti jedno od preduzeća ne vrši istraživanje i rezultati su tada u donjem desnom uglu. Dominantna strategija za oba preduzeća je da vrše istraživanje i razvoj. Paul. +$85 m -$10 m. +$85 m. rezultati njihovih strategija su prikazani u gornjem lijevom uglu. Zagreb. PRIMJENA TEORIJE IGARA KOD ODREĐIVANJA VISINE ULAGANJA OLIGOPOLSKIH PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 88 Strategije Procter & Gamble R&D bez R&D +$45 m.

Ali između je rasla sporije od stope inflacije. Sa druge strane imamo Saudijsku Arabiju i Kuvajt. 1986. Radi se o funkcioniranju najpoznatijeg kartela na svijetu-OPEC-a. International Financial Statistics.89 Kretanje svjetske cijene nafte 40 $ po barelu 30 20 10 0 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 Cijena barela nafte u periodu od 1973-1986. Dodatnom proizvodnjom nafte ona je oborila cijenu sa $31 po barelu koji je bio u novembru 1985. 1996. “Polazimo od činjenice da karteli lakše opstaju ukoliko njihovi članovi imaju slične interese.. Michael.Mikroekonomija Spomenut ćemo ovdje još jedan primjer koji može poslužiti boljem razumijevanju ponašanja oligopolista na tržištu kada između njih postoji koluzivni sporazum (koji učesnici krše). godine. str. godine Saudijska Arabija je na ovaj izazov odgovorila strategijom kažnjavanja države koja je varala. i ostalih članova OPEC-a. 319-320. “Intermediate Microeconomics”. Ovakav potez Saudijske Arabije nije uspio disciplinovati članice koje su kršile sporazum o količini proizvodnje. Addison Wesley Publishing Company. zbog čega su zainteresirane za maksimizaciju kratkoročnog profita (proizvodnja što veće količine nafte). koje imaju velike rezerve a mali broj stanovnika. na $11 po barelu u martu 1986. i koje imaju dugoročne interese za konstantnom količinom proizvodnje (da bi cijena nafte na svjetskom tržištu ostala nepromijenjena). Izdavač: Science Research Associates. Third edition. rd Quirk.Inc. cijena je dramatično opala. 3 edition. što se može vidjeti po cijeni barela nafte s početka 1986. U slučaju maksimizacije kratkoročnog profita u datom periodu jedna od članica kartela je počela varati. 1986: Oilweek. 181 . 12 maj 1986. te je Saudijska Arabija morala smanjiti količinu proizvodnje da bi cijena nafte ostala na dotadašnjem nivou. James. Microeconomics. godine. Pred kraj 1985. i 1979-80. Jedan od problema sa kojima se kartel zemalja izvoznica nafte (OPEC) suočio između 1973-1985 jeste konflikt između članica: Nigerije i Alžira. Ove dvije zemlje imaju male rezerve nafte a veliku populaciju. 386. str. Na početku 1986. a koji je zabilježila ekonomska praksa. 88 89 Parkin. Izvor: International Monetary Fund. Maj. Ovdje se vide dva perioda veoma velikog porasta cijena: 1973-74. nego kada su njihovi interesi različiti.

S obzirom na tu činjenicu preduzeće može vršiti izbor između cijena i količina kao kod monopola. Razlika u proizvodima može biti stvarna i prividna. finansijske prepreke). isti prehrambeni artikli iako služe istoj svrsi.npr. Sve navedeno je imalo za cilj da se funkcija tražnje učini neelastičnijom koliko je to moguće. masti. Relativno malo tržišno učešće. kvalitet usluge i lokacija ponuđača suočava svakog od njih sa krivom tražnje silaznog nagiba. ambalaža. Diferencijacija proizvoda. marka proizvoda. 1. Ovo je vodilo ka formiranju novog tržišnog stanja koje nije do tada bilo primijetno. gdje je ulazak i izlazak u granu i iz grane slobodan. Postoje i pretpostavke ovog tržišta date ispod. cijena. Sloboda ulaska i izlaska iz grane (postojanje određenih barijera. ali s tim da je funkcija tražnje na tržištu monopolističke konkurencije elastičnija nego na tržištu monopola. Relativno veliki broj učesnika (25. 182 . TRŽIŠTE MONOPOLISTIČKE KONKURENCIJE Početkom prošlog stoljeća preduzeća i zanatske radnje su počele na određeni način da vrše diferenciranje svojih proizvoda tako što su pakovali svoje proizvode u drugačiju ambalažu. Prihvatanje cijena ostalih ponuđača kao date. Ne može doći do tajnih sporazuma 6. koji prodaju slične. Stoga ćemo prvo definisati ovo tržišno stanje. 40. itd) 3. Sloboda ulaska i izlaska iz grane. Proizvodi se mogu razlikovati prema lokaciji i kvalitetu usluga. 2. 2. Primjer prividne diferencijacije na primjer imamo u farmaceutskoj industriji – različit naziv za isti sastav tableta. 4. da se proizvod i proizvođač diferenciraju od svih drugih ponuđača i da se omogući zarađivanje višeg profita preduzećima. Ne očituje se međuovisnost preduzeća 7. ali i na tržištu oligopola. 3. bjelančevine). 5. itd). Blago diferencirani proizvodi (kvalitet. uslovi prodaje. Velika brojnost prodavača. Jedino je manje elastična od one koju susrećemo na tržištu potpune konkurencije. Ograničen stepen kontrole cijene (aktivno-pasivna politika cijena). Monopolistička konkurencija predstavlja takvu tržišnu strukturu gdje postoji mnogo prodavača. npr. Ona predstavlja na neki način mješavinu tržišta potpune konkurencije i tržišta monopola. položaj preduzeća. ali ne i istovjetne proizvode. 75.Mikroekonomija 17. Zajednički elementi sa savršenom konkurencijom su: 1. počeli su reklamirati svoje proizvode u štampi. Razlika između ova dva tržišta je u tome što prodavači na tržištu monopolističke kokurencije prodaju diferencirane proizvode koji su slični ali ne i identični i koji služe za zadovoljavanje iste potrebe. To je primjer stvarne diferencijacije. Danas smo svjedoci da je ono veoma prisutno i da ga srećemo u skoro svakoj industriji gdje na tržištu imamo veliki određeni broj učesnika. razlikuju se po sastavu i sadržaju pojedinih komponenti (ugljikohidrati. nastojali su izgraditi marku proizvodu koja bi na tržištu bila prepoznatljiva itd.

MC MC Pe P1 ● ● A B ATC d ● e MR 0 Qe Grafik 103. U dugoročnoj ravnoteži nova preduzeća neće ulaziti niti će postojeća izlaziti.Mikroekonomija Postoji razlika u slobodi ulaska u granu između čistog monopola i preduzeća koje posluje na tržištu monopolističke konkurencije. Zbog toga je tržišna moć ovog preduzeća ograničena raspoloživošću supstituta. Kada nastanu gubici. Ona može nastati po osnovu proizvodnih inovacija. Osjenčen je žutom bojom na grafiku. Zato inovator ostvaruje profit dok ga imitatori ne anuliraju. frizerske radnje i restorani.1. p. diferenciran proizvod biće u stanju kao i monopolsko preduzeće. Izlaskom tih preduzeća povećavat će se cijene i profiti. 17. dok je ravnotežna količina ponuđena na tržištu na nivou Qe. Cijena je dugom roku jednaka dugoročnom prosječnom ukupnom trošku. Monopolistička konkurencija se najčešće susreće u maloprodaji i u sektoru usluga. tj. sličnih proizvoda i usluga koje prodaju drugi ponuđači. pa makar i samo privremeno. Preduzeće koje uspije proizvesti novi. ulazak novih firmi u granu rezultirat će nižim cijenam ali i profitima. Ravnoteža preduzeća na tržištu monopolističke konkurencije u kratkom roku Q 183 . preduzeća će napuštati tu granu. AC. ali će poslovati bez ekstraprofita. privremeno povećati svoju cijenu te na taj način ostvariti monopolski profit. U lokalnom okviru najbolji primjer za monopolističku konkurenciju su benzinske pumpe. Preduzeća nastoje proizvoditi nove proizvode kojima će osigurati konkurentsku prednost. Iako monopolistička konkurencija omogućava ostvarivanje monopolskog profita u kratkom roku. imitacijom inovatorstva i ulaskom novih preduzeća u konkurenciju sa već postojećim eliminirat će se ta prednost. Međutim. Ravnoteža preduzeća na tržištu monopolističke konkurencije u kratkom roku S obzirom na elastičniju funkciju tražnje u odnosu na tržište monopola nivo ekstraprofita će biti niži nego na tržištu monopola u kratkom roku. Cijena po kojoj se prodaje proizvod na tržištu je Pe.

P LMC pm pTPK LATC ●A ● e ● d e’ MR 0 Qm QTPK Q Grafik 104. Kasim. Zato na dugi rok preduzeće u monopolističkoj konkurenciji cijenom može pokriti samo dugoročni prosječni trošak (p = LATC) koji je na nižem nivou proizvodnje u odnosu na kratkoročnu ravnotežu. izradu ambalaže. a to neosporno vodi i višim troškovima preduzeća. Razlog ovakvoj situaciji jeste što je potrebno diferencirati proizvod na tržištu potpune konkurencije. Ravnoteža preduzeća na tržištu monopolističke konkurencije u dugom roku Kao što je sa grafika 104. podizanje kvaliteta proizvoda itd. uspostavljanje lanca distribucije. Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta.Mikroekonomija 17.2. Kriva tražnje pomjera se ulijevo sve dok ne postane tangenta na krivu njegovih dugoročnih prosječnih ukupnih troškova (LATC). Sarajevo. što ćemo ovdje izostaviti.90 90 Tatić. 184 . 2003. Da biste diferencirali proizvod morate uložiti značajna sredstva u reklamiranje. „Tržišne strukture i ekonomska efikasnost“. godine. vidljivo iako preduzeće na tržištu monopolističke konkurencije ne zarađuje ekstraprofit cijena je viša nego na TPK. Detaljniji komparativni prikaz efikasnosti poslovanja preduzeća na tržištu potpune konkurencije i preduzeća na tržištu monopolističke konkurencije bi zahtijevao i značajno više prostora. a količina manja. Ravnoteža preduzeća na tržištu monopolističke konkurencije u dugom vremenskom periodu U dugom roku u granu ulaze nova preduzeća čime se smanjuje udio u tržišnoj tražnji ovog preduzeća.

ovdje govorimo o funkciji ponude (najčešće faktora proizvodnje). ako na nekom području imate veći broj stočnih farmi iz kojih se proizvodi mlijeko i imate na strani tražnje samo jednu mljekaru koja vrši otkup tog mlijeka. jer se isti farovi ne mogu ugrađivati u više vrsta automobila. Primjer: Funkcionalna veza između kupljene (odnosno uložene) količine faktora proizvodnje i cijene datog faktora proizvodnje. kod ponuđača koji isporučuje automobilske farove za jednog od proizvođača automobila. Monopson najčešće nastaje kao rezultat nemobilnosti faktora proizvodnje ili njegove specijalizacije za određenog korisnika. cijena gotovih proizvoda monopsoniste je zadata veličina. On najčešće prodaje svoje proizvode na tržištu koje ima karakteristike tržišta potpune knkurencije i mora preuzeti cijenu sa prodajnog tržišta.Mikroekonomija 18. što je predstavljeno u nastavku. posmatra kroz monopsonsku tržišnu strukturu. Javlja se na tržištu na kome imamo veliki broj konkurentskih ponuđača na strani ponude. graničnog i prosječnog troška monopsoniste u njegovoj proizvodnji prikazana je na narednoj tabeli. Kao jedini kupac datog resursa. 185 . jer su fabrike i preduzeća ti monopsonisti koji angažuju potrebnu količinu rada. Ponuda faktora proizvodnje ima rastući oblik. kao faktora proizvodnje. To znači da će se nuditi više faktora rada ako je cijena na tržištu viša. koji ima potpuno suprotnu situaciju. tržište monopsona je zrcalna slika tržišta monopola. Qa – predstavlja količinu angažovanog faktora rada Pa – predstavlja cijenu po kojoj je dostupna ta količina rada TCa – predstavlja ukupan trošak angažovanog faktora rada 91 Oznaka u indexu a u stvari predstavlja neki opći proizvodni faktor. Posmatrano grafički. MONOPSON Monopson na neki način predstavlja neuobičajeno tržišno stanje. monopsonista se suočava sa cjelokupnom ponudom. Recimo. Kako smo kod ostalih tržišnih stanja govorili o funkciji tražnje za proizvodom. To je slučaj npr. nego zavisi od pregovaračkih mogućnosti monopsoniste. Iako nabavna cijena monopsoniste nije zadata veličina. a onda i kretanja ukupnog. Često se ponuda rada. ali samo jednog kupca na strani tražnje. Ne sreće se često u praksi. Čak i grafiki imaju obrnuti izgled. tada se takvo tržište može opisati kao monopsonsko. što je vidljivo iz narednog primjera. U ovom slučaju je uzet primjer gdje je taj faktora faktor rada. Ponuda nekog faktora (Sa)91 jednaka je prosječnom trošku ponude (ATCa). a karakteristično je za tržište faktora proizvodnje.

Recimo. Tih 700 KM predstavlja granični trošak koji je nastao angažovanjem dodatne jedinice proizvodnog faktora.65 0. ATCa – predstavlja prosječni trošak angažovanog faktora rada Sa – predstavlja ponudu faktora rada.15 ATCa=Sa 0.60 0.50 0.60 0. Ako dolazi do porasta prosječnog troška angažovanja faktora rada. Ako vam taj radnik proizvede mjesečno drvenih prozora u vrijednosti od 12.55 0.000 KM.50 0. tako je i ovdje potrebno da se granični trošak. Kao što smo na ostalim tržištima imali da je uslov ravnoteže MR=MC. 41.95 1.05 1.85 0. 186 . prosječnih i graničnih veličina predstavljenih na str.00 3. Pa Sa = ATCa Da bismo mogli odrediti ravnotežu Qa Grafik 105. Qa 6 7 8 9 10 Pa 0.70 TCa 3.000 KM. Svaka sljedeća jedinica proizvodnog faktora odbacuje manji prinos od 92 Sjetite se odnosa između ukupnih. tada je granični prihod nastao angažovanjem tog dodatnog faktora rada jednak 12.92 On će u stvari i dovoditi do porasta prosječnog troška faktora rada i imat će dvostruko veći nagib od funkcije ATCa. angažovali ste dodatnog stolarskog radnika u proizvodnji sa mjesečnom plaćom od 700 KM. Funkcija ponude i graničnih troškova Qa Karakteristika ovog graničnog prihoda nastalog angažovanjem dodatne jedinice proizvodnog faktora jeste što ima opadajući oblik.70 Kada predstavimo grafički funkciju ponude rada onda ćemo dobiti sljedeći grafik. uporedi sa graničnim prihodom koji je nastao prodajom proizvoda koje je proizveo taj dodatni faktor.55 0.00 MCa 0. nastao angažovanjem dodatne jedinice proizvodnog faktora.Mikroekonomija MCa – predstavlja granični trošak angažovanja dodatne jedinice faktora rada. Nadnica (N) MCa ATCa=Sa Grafik 106. a to je granični prihod proizvodnog faktora rada (MRPa). tada će granični trošak biti uvijek iznad prosječnog troška.85 4.85 7. Funkcija ponude na monoposonu monopsoniste moramo dodati još jedan elemenat.80 5.65 0.

gdje su prinosi na investicije dosta niske. Japan je zemlja koja se često navodi kao primjer. javlja se razlika u iznosu Pa2 -Pa1 (površina osjenčena u žuto) po jedinici uloženog faktora i koji rezultira iz pozitivne razlike između MCa veličine MRPa i cijene faktora a. ● odnosno plaćene su po cijeni koja je niža od one koja bi se formirala u slučaju da je i na strani kupaca faktora A ACa=Sa proizvodnje potpuna konkurencija PTPK ● (PTPK). Graničnog prihoda faktora proizvodnje Qa Grafik 108. MRPa Monopsonista će angažovati dodatnu jedinicu proizvodnog faktora «a» samo ako mu ta dodatna jedinica pridonosi više porastu ukupnog prihoda (MRPa) nego li porastu graničnog troška (MCa). nego porastu ukupnog troška. Pri tome. Ravnoteža monopsona 187 . veći od graničnog troška koji je nastao angažovanjem tog proizvodnog faktora. Prikažimo slučaj ulaganja kapitala u projekte.Mikroekonomija one prethodne. To se B● naziva „Monopsonističkom Nadnica eksploatacijom“ jer su jedinice (N) faktora proizvodnje plaćene manje nego što svaka od njih pridonosi Pa2 generiranju ukupnog prihoda. monopsonista će se Pa1 ● zaustaviti na manjem obimu kupovine MRPa i ulaganja faktora proizvodnje nego kupac potpune konkurencije (a1). MRPa . jer ste već Nadnica uložili u najprofitabilniji. Na narednom grafiku preduzeće će ulagati a1 količinu faktora a.predstavlja granični prihod ostvaren angažovanjem faktora proizvodnje „a“. svega nekoliko procenata. I tako redom. Kada birate u koji projekat ćete uložiti novac onda ćete se sigurno opredijeliti za onaj koji vam donosi najveći profit. Preduzeće će kupovati dodatne jedinice nekog faktora proizvodnje sve dok god dodatno uložena jedinica tog faktora pridonosi više porastu ukupnog prihoda. ali ne i dovoljno profitabilnih projekata. Sljedeću količinu novca ulažete u manje profitabilan projekat. a1 a2 Qa Grafik 107. odnosno ako je granični prihod ostvaren angažovanjem proizvodnog faktora a. jer postoji obilje novca. Cijena koju monopsonist plaća za jedinicu faktora a je Pa1. Prema tome. Privrede (N) koje imaju velike iznose raspoloživog novca obično ne mogu naći dovoljno visokoprofitabilnih projekata. jer mu je pri toj količini ulaganja ovog faktora prirast ukupnog prihoda (odnosno MRPa) jednak graničnom trošku (odnosno MCa). jer je to cijena ponude tog faktora.

15. DA NE Monopolista može samostalno određivati visinu prodajne cijene i ponuđene količine na tržištu. DA NE 1. DA NE Diferencijacija proizvoda je karakteristična za tržište monopola. uticaj ponude na formiranje cijene je veći. 8. 17. DA NE Subnormalna cijena je uspostavljena cijena na TPK u trenutnom roku. DA NE Monopolista u dugom roku može ostvarivati i ekstraprofit. DA NE Preduzeće na TPK u dugom roku može ostvariti i gubitak. Preduzeća na TPK u dugom roku nudi proizvode po: a) Minimalnim dugoročnim graničnim troškovima uvećanim za prosječan profit b) Dugoročnim ukupnim troškovima uvećanim za prosječan profit c) Dugoročnim prosječnim ukupnim troškovima uvećanim za prosječan profit d) Ni jedno od navedenog. DA NE Jedna od pretpostavki monopola je pasivna politika cijena. 13. 5. DA NE Na TPK što je vremenski rok duži. DA NE U Weintraubovoj klasifikaciji tržišnih stanja oligopol ne sadrži element diferencijacije proizvoda DA NE Stackelbergova klasifikacija spada u funkcionalističke klasifikacije tržišnih struktura DA NE Monopolista u poređenje sa savršeno konkurentnim preduzećem uvijek nudi veću količinu po višim cijenama. 11. 16. 9. DA NE Monopolista u dugom roku može ostvariti i prosječan profit. DA NE Na TPK cijena je jednaka graničnom prihodu preduzeća. DA NE Dugoročna funkcija tražnje monopoliste je manje elastična od kratkoročne. 6. 3. Kod monopola funkcija tražnje obavezno ima: a) Rastući nagib b) Jednak nagib c) Opadajući nagib d) Ni jedno od navedenog 3. 188 . DA NE Na tržištu monopolističke konkurencije u dugom roku nema ekstraprofita.Mikroekonomija PITANJA ZA PONAVLJANJE 1. Na kojim tržištima je koeficijent elastičnosti supstitucije beskonačan: a) Na TPK b) Na tržištu monopola c) Na tržištu oligopola d) Na tržištu ograničene konkurencije e) Ni jedno od navedenog 2. 7. 10. 12. 18. 20. DA NE Na tržištu potpune konkurencije uslov ravnoteže preduzeća je P=MR. DA NE Postoji više razloga koji dovode do nastanka monopola. 2. DA NE Monopolista u odnosu na TPK uvijek nudi više uz manju cijenu. 19. Samuelsonova klasifikacija tržišnih stanja je funkcionalistička klasifikacija. 4. 14. DA NE Preduzeće na TPK u dugom roku može ostvariti i ekstrprofit. DA NE Kada je MR < MC povećanjem proizvodnje monopolista može povećati ukupni profit.

Šta je od navedenog obilježje tržišta potpune konkurencije: a) proizvod koji nema bliskog supstituta b) savršena informiranost učesnika c) koeficijent elastičnosti supstitucije određeni (mali) broj d) sloboda ulaska i izlaska e) aktivna politika cijena f) savršena mobilnost faktora proizvodnje 9. Proizvođač na tržištu potpune konkurencije može da određuje: a) količinu b) cijenu i količinu c) količinu i/ili cijenu d) ni jedno od navedenog 11.Mikroekonomija 4. Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje na tržištu monopola je: a) jedan b) veći od 1 c) nula d) ni jedan od navedenih 10. Funkcija tražnje na TPK u odnosu na tržište monopola je: a) elastičnija b) neelastičnija c) jednaka d) ni jedno od navedenih 7. cijena koju zaračunava monopolista u odnosu na kratkoročnu cijenu je: a) veća b) ista c) manja d) ni jedno od navedenih 8. Na TPK preduzeće može ostvarivati ekstraprofit u: a) Kratkom roku b) Dugom roku c) Kratkom i dugom roku 5. Samuelsonova klasifikacija tržišnih struktura bazira se na sljedećim kriterijima: a) broj učesnika b) međuzavisnost robnih cijena c) koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje d) uticaj učesnika na formiranje cijena 189 . Koje pretpostavke spadaju u tržište monopola: a) Homogen proizvod b) Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje je određeni mali broj c) Koeficijent elastičnosti supstitucije je nula d) Aktivno-pasivna politika cijena 6. U dugom roku.

Na tržištu potpune konkurencije. Opći uslov ravnoteže preduzeća je: a) MC=MR b) MR=0 c) MR>MC d) Da su ATC minimalni. dominantan utjecaj na ravnotežnu cijenu ima: a) ponuda b) troškovi c) tražnja d) proizvodni kapacitet 16. Monopol u odnosu na TPK proizvodi: a) više b) isto c) manje d) ni jedno od navedenog 190 . predstavlja sljedeće tržišno stanje: a) bilateralni oligopol b) monopson c) kvazimonopol d) oligopol e) oligopson 18. 13.Mikroekonomija 12. jedan učesnik na strani ponude i malo učesnika na strani tražnje. Osnovni kriteriji za klasifikaciju tržišnih stanja po Weintraubovoj koncepciji su slijedeći: a) koeficijent elastičnosti supstitucije b) stepen kontrole cijena c) broj učesnika na tržištu d) stepen homogenosti proizvoda 19. 17. Na tržištu potpune konkurencije ravnotežnu cijenu u trenutnom roku određuje: a) ponuda b) varijabilni troškovi c) tražnja d) proizvodni kapacitet 15. Optimalna alokacija sredstava se ogleda u slijedećem: a) proizvodnja se odvija uz najniže granične troškove b) preduzeća ne ostvaruju nikakav profit c) prodajna cijena jednaka graničnom prihodu d) prodajna cijena jednaka graničnom trošku 14. Prema Stackelbergovoj klasifikaciji tržišnih stanja. Monopol u kratkom roku: a) Ima funkciju ponude po graničnim troškovima b) Ima dio funkcije ponude po fiksnim troškovima c) Nema funkciju ponude d) Ima samo ponuđena količinu. u dugom roku.

Navedite faktore koji utječu na formiranje konkurentskih odnosa između učesnika na tržištu? 13. 9. Koje ulazne barijere na tržište oligopola poznajete? 19. Grafički predstavite maksimizaciju profita u kratkom roku preko ukupnih veličina na TPK i pojasnite elemente grafika. Kako se izvodi funkcija ponude preduzeća u kratkom roku na TPK? 15. Koji razlozi mogu dovesti do nastanka monopolskih preduzeća? 6.Mikroekonomija 20. Grafički predstavite ravnotežu preduzeća na TPK u kratkom vremenskom periodu i navedite uslove ravnoteže! 2. Grafički predstavite situaciju da monopolista u kratkom roku ostvaruje gubitak. Definišite ravnotežu grane? 191 . Grafički prikažite ravnotežu monopoliste u kratkom roku i objasnite elemente grafika. Navedite pretpostavke tržišta monopola? 14. 10. Navedite pretpostavke tržišta potpune konkurencije? 12. Navedite pretpostavke tržišta oligopola? 17. 4. Monopolista u odnosu na tržište monopolističke kokurencije proizvodi a) više b) isto c) manje d) ni jedno od navedenog 1. Navedite i objasnite uslove ravnoteže preduzeća na TPK u dugom vremenskom periodu? 7. Grafički predstavite situaciju da monopolista u dugom roku ostvaruje ekstraprofit. Koje elemente posmatra Samuelson u svojoj klasifikaciji tržišnih struktura? 5. Definišite efikasnost obima? 11. Definišite ravnotežu preduzeća? 20. Koji razlozi dovode do pojave oligopola? 18. Šta je normalna cijena 3. 8. Kakav ekstraprofit može da ostvaruje preduzeće na TPK u dugom roku? 16.

11. Beograd. 2nd edition. Cambridge. „The Economics of regulation“– Principles and Institution. 12. 2nd edition. 15. 1996. 1992. Addison Wesley Longman. Babić. Northon. za ispit“. Izdavačka djelatnost 16. 3rd edition. „Mikroekonomija-Dodatni materijal Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Pjanić. 1990. Paul. Kahn. 1984. 10. 1996. Mostar-Sarajevo. Alfred. Quirk. “Intermediate Microeconomics”. godine. godine. The MIT Press. Mate. 3. Pindyck. Kasim. 1997. 1986. Mate. 1988. „Mikroekonomija“. LITERATURA KNJIGE: 1. 14. The Dryden Press. “Price Theory”. Jeffrey. Perlof.. 1994. Izdanje. 2. Zagreb.Inc. Jurin. Globus. Jozo. XVII izdanje. Mate. 8. Second edition. 4. Zagreb. Savremena administracija. II izdanje. 2005. Zoran. „Microeconomics“. New York. Zagreb. Addison Wesley Publishing Company. 1990. Michael. 9. Daniel. „Mikroekonomija“. 2003. 4. izdavač. Tatić. godine. & Rubinfeld. Cincinnati. Nicholson. Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta. Third edition. Mate. “Intermediate Microeconomics”. 2001. Bakalar. „Microeconomics“. 192 . Robert. Philadelphia. “Microeconomic Theory”. Walter. Parkin. Ohio. Jasminka: „Teorija tržišta i cijen“a. Zagreb. 2003. Koutsoyiannis. 1990.471. South-Westwrn Publishing Co. „Moderna mikroekonomika“. “Teorija cena”. Izdavač: Science Research Associates. Sarajevo. James. 7. Mate. „Mikroekonomska analiza“. International student edition.Mikroekonomija 19. Hal. 5. Kasim: „Tržišne strukture i ekonomska efikasnost“. godine. Friedman. Zagreb. 5th edition. Tatić. str. „Ekonomija“. April 2005. godine. Samuelson. Varian. godine. Anita. 6. David. Smiljan i Šohinger. 13.

W.org//textbase/nppdf/free/2004/weo2004. W.05. www. 19.worldsteel. 24. 2001.imf. Bacon.iea. http://portal. http://www.org 29. „The regulated industries and the Economy.Mikroekonomija ČLANCI: 17. 2004. Jiři. J.pdf 32. No.org/Textbase/npsum/WEO2005SUM. 23. „Deregulation vs.hr/download/online_monitor/izvjestaj_monitor. Paul. and Besant-Jones.org 28. IISI and Chinese Government in 2003. WEB STRANICE: 27. International Energy Outlook 2002. http://www. 22. 18. Sistem ranog upozoravanja. privatization and liberalization of the electric power industry in developing countries“. Re-regulation“ 2001. Schwarz.asp?kol=50 31. 1979.pdf 193 . R. godine.hr/kolumne/show. 93. „Izvršni sažetak Drugog dijela razvojne strategije BIH (PRSP)“. World Bank. 26. 20.Norton.monitor. Sistem ranog upozoravanja.iea. „ICPS newsletter“ A publication of the International Centre for Policy Studies.ludbreg.doc 30. 2001. 25. godine.2006.. Poslovni dnevnik 09. 2005. http://www. MacAvoy. godine. 21. UNDP. „Global Electric power reform.W. www. UNDP.“ New York. Sarajevo 2002.

Kratkoročni ukupni troškovi .Prosječni varijabilni troškovi SRTC .Kapital W .Granska tražnja TP .Ukupni troškovi .Cijena proizvoda .Granični proizvod .Stopa povrata na uložena sredstva .kratkoročni prosječni ukupni troškovi .Ravnotežna cijena .Dugoročni prosječni ukupni troškovi .Ukupna korisnost .Korisnost .Ponuda proizvodnog faktora a 194 .Index monopolske moći Y .Individualna tražnja TC .Ravnotežna količina .Dugoročni prosječni troškovi .Dugoročni ukupni troškovi .Mikroekonomija Spisak skraćenica u Mikroekonomiji AC AFC AP APa AR AVC ATC D d Ed Es IEd pxEy FC I Imm K L LR LS LRAC LAC LRATC LMC LRTC Mm MP MPa MRPa MRSyx MS MU p pe pf Q Qe Qm QTPK r S s Sa .Dugi rok .Koeficijent cjenovne elastičnosti tražnje TPx .Individualna ponuda .Granična korisnost .Profit .Kratkoročni prosječni ukupni troškovi .Prosječni prihod SRMC .Granični prihod proizvoda faktora a .Granična stopa (subjektivne) supstitucije dobra y za dobro x .Ukupni varijabilni trošak .Posječni fizički proizvod faktora a SAVC .Tržište potpune konkurencije .Ukupna proizvodnja .Kratkoročna ponuda .Trenutna ponuda .Ukupni proizvod .Dugoročni granični troškovi .Dohodak U .Dugoročni prosječni troškovi .Ukupni prihod .Granska ponuda .Ukupni fizički proizvod faktora x .Granični fizički proizvod faktora a .Koeficijent unakrsne elastičnosti tražnje TVC .Kratkoročni granični troškovi .Nadnica .Fiksni trošak TU .Količina proizvoda koju nudi monopolista .Prosječni troškovi proizvodnje SR .Faktor rada π .Kratki rok .Prosječni proizvod SATC .Kratkoročni prosječni ukupni varijabilni troškovi .Profit .Prosječni fiksni troškovi SRATC .Koeficijent dohodovne elastičnosti tražnje TR .Dugoročna ponuda .Koeficijent cjenovne elastičnosti ponude TPK .Količina .Količina proizvoda koju nudi preduzeće na tržištu potpune konkurencije .Koeficijent monopolske moći .Prosječni ukupni troškovi SS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->