P. 1
Ugovor o Zajmu Novca

Ugovor o Zajmu Novca

|Views: 1,105|Likes:
Published by sanjareisen

More info:

Published by: sanjareisen on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

1.

__________________________ (Naziv preduzeća) iz
________________________(adresa preduzeća, sedište)
PIB ____________ MB ___________
koju zastupa direktor _________________, (prvi ugovarač) i
2. ___________________________ (naziv preduzeća) iz __________________(adresa)
PIB _______________ MB ________________
koju zastupa ovlašćeno lice _______________ (drugi ugovarač)
!"#"$ " %&'M N"#(&
)r* ___________
+,&N -*
Prvi ugovarač daje drugo. ugovaraču sredstva u iznosu od _____________ dinara na dan
_____________ godine*
+,&N /*
0redstva iz člana -*, ovog govora drugi ugovarač vraća do __________________ godine*

+,&N 1*
Na pozaj.ljena sredstva drugi ugovarač nije u o)avezi da plaća ka.atu prvo. ugovaraču*
+,&N 2*
%a sve eventualne sporove nadle3an je opštinski sud u ______________*
+,&N 4*
govor je sačinjen u dva istovetna pri.erka, od koji5 svaka ugovorena strana zadr3ava po
jedan pri.erak*
6ana _______________ god*
P$#I !"#&$&+ 6$!I !"#&$&+
_____________________ ________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->