P. 1
ITB-skripta

ITB-skripta

|Views: 225|Likes:
Published by mmarija82

More info:

Published by: mmarija82 on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

5)Podela sistema prema stabilnosti ponasanja Prema stabilnosti ponasanja sistemi s emogu podeliti na stabilne,nestabilne I indiferentne.

Stabilni su oni koji sami sebe vracaju u stanje ravnoteze iz koje ih je izbacilo delovanje neke sile iz okruzenja.Svaki stabilni system ima svoje podrucje stabilnosti,sto znaci da se system vraca u ravnotezno stanje samo ako ga spoljna sila nije izbacila izvan tog podrucja.Nestabilni sistemi su oni koji se ne mogu sami od sebe vratiti u stanje ravnoteze ako ih delovanje spoljne sile izbaci iz ravnoteznog polozaja.Vracanje takvih sistema u stanje ravnoteze moguce je samo pomocu aktivnog delovanja drugih sistema.Indiferentni sistemi su oni koji nemaju odredjeno stanje ravnoteze vec je za njih gotovo svako stanje u kojem se nalaze stanje ravnoteze,sto zanci da kada spolna sila takav system izbaci iz jednog stanja on ostaje u polozaju u kom se nasao prilikom prestanka delovanja spoljne sile. 6)Sistemi prema oblicima materijalnog kretanja Sa stanovista ovog kretanja razlikujemo nekoliko vrsta sistema.Za sisteme mehanickog oblika kretanja karakteristicno je da se posmatraju promene mesta u prostoru jednih delova sistema u odnosu na druge ili jednih elemenata u odnosu na druge tj sistema u odnosu na njegovo relevantno okruzenje.Kad je rec o sistemima sa fizickim oblikom kretanja tu pre svega mislimo na sisteme cija kretanja izucava fizika,kao sto su:toplota,elektromagneizam,svetlosne pojave.Za sisteme sa hemijskim oblikom kretanja karakteristicno je da se posmatraju hemijske pojave koje se odvijaju u samom sistemu ili pak u njegovim delovima.Bioloski sistemi karakterisu se bioloskim oblikom kretanja.To su takvi sistemi u kojima se prisutne pojave organskog zivota.Kod drustvenih sistema su bitni drustveni procesi. 7)Sistemi prema povezanosti sa okruzenjem Prema povezanosti sa okruzenjem sistemi mogu biti otvoreni I zatvoreni.U strucnoj I naucnoj literature cesto s eistice da se granice otvorenosti sistema determinisu u zavisnosti od stepena inteziteta interakcije elemenata sistema I njegove okoline.Najveci broj realnih sistema je otvoren s obzirom da ostvaruju bar jedan od tri oblika razmene pa razlikujemo tri tipa otvorenosti:materijalnu,energetsku I informacionu.Medju otvorene spadaju svi organizacioni sistemi koji imaju karakter funkcionalnih sistema (transportni system,zdravstvo,obrazovanje).Zatvoreni sistemi ne primaju uticaj iz okruzenja I ne deluju na okruzenje.To zanci da oni nemaju ulazna I izlazna dejstva,tj da su spojeni elementi I u njima cine jednu zatvorenu celinu I da svi elementi imaju najmanje jedan ulaz I najmanje jedan izlaz.Za system kod koga su tacno utvrdjeni ulazi preko kojih okruzenje vrsi uticaj na system,kao I izlazi preko kojih system dejstvuje na okruzenje nazivaju se relativno zatvoreni sistemi.Zatvoren system u apsolutnom smislu takoreci ne postoji u prirodi pa se ovo moze uzeti kao teorijska pretpostavka. 8)Sistemi prema stepeni slozenosti Prosti sistemi su oni koji imaju mali broj elemenata I manje slozenu strukturu upravljackih sprega I impulsa.Takvi sistemi imaju najcesce karakter deterministickih sistema I postoji mogucnost da s enjihovo ponasanje modelira.U ovu klasu sistema svrstavaju se pre svega svi sistemi koji ostvaruju kontakt sa svojim okruzenjem preko jednog ulaza I jednog izlaza.Slozeni sistemi imaju veci broj elemenata I vrlo slozenu strukturu upravljackih sprega I impulsa I gotovo je nemoguce njihovo ponasanje u celini modelirati ili izraziti jednostavno matematickim modelom.Primer za slozeni system je preduzece.To su sistemi najcesce sa vise nivoa upravljanja (hijerarhijske structure) Postoje I veoma slozeni sistemi ili kompleksni kakvi sun pr ekonomski koji su sastalvjeni iz velikog brooja raznovrsnih podsistema I elemenata povezanih sa veoma slozenom strukturom koja se ne moze detaljno prikazati,Ovi sistemi su uglavnom stohasticki. 6.OBJASNITE POJAM STANJE I PROSTOR SISTEMA Utvrdjivanjem stanja sistema dobijamo mogucnost da poredimo stanje odvojenih sistema I ocenjujemo njihove razlike,kao I da uporedjujemo stanje jednog istog sistema u razlicitim vremenskim intervalima,tako da mozemo pratiti I njegovo kretanje a samim tim I kvalitetnije ostvariti ono cemu system tezi.Kad je rec o slozenim dinamickim sistemima treba reci da je broj mogucih stanja veliki.Stanje sistema mozemo objasniti heuristickom ili formlanom definicijom. Tako preko prve saznajemo da je stanje sistema skup podataka koji nam daju potpunu informaciju o proslosti I sadasnjosti sistema a sto predstavlja osnovu za predvidjanje ponasanja sistema u buducnosti.S obzirom da stanje sistema u vidu spiska velicina ili vrednosti pokazuje procese koji se u nejmu odvijaju to se formalnom definicijom mogu na precizniji nacin prikazati ulazno/izlazna dejstva nekog sistema.Za tako nesto potrebno je da znamo I odredjeni broj ulaznih (X) I izlaznih (Y) velicina odnsono koordinata.Tada system mozemo opisati relacijom A(X,Y) = 0,gde su 1

X I Y vektorske f-je vremena,definisane u vrmenskom intervalu t0<=t<=t1,a A je relacija koja predstavlja vezu izmedju ulaza I izlaza.Ima vise nacina za opisivanje stanja sistema.Vrednosti svih velicina koje odredjuju stanje sistema moze prikazati tabelarno.Stanje sistema s emoze prikazati I graficki.Ako stanje odredjuju dve velicine onda stanje prikazujemo u dvodimenzionalnom prostoru a ako tri velicine onda u trodimezionalnom.Svakom stanju sistema odgovara odredjeni skup vrednsoti varijabli I u prostoru stanja jedna tacka sa svojim vrednsotima koordinata.Ove nezavisne promenljive cesto s enazivaju I stepenima slobode sistema ili koordinatama stanja sistema.Tacka koja reprezentuje jedno stanje naziva se reprezentativna tacka.Oblast prostora stanja u kojoj se moze naci reprezentativna tacka zove s eoblast dopustenih stanja.Razlikujemo neprekidan proctor stanja koji karakterisu coordinate koje mogu da imaju bilo koju vrednost iz unapred utvrdjenih granica I diskretni proctor stanja cije coordinate mogu da imaju samo konacan broj odredjenih vrednosti I gde reprezentativna tacka moze takodje da uzima samo konacan broj polozaja tj da u granicama oblasti dopustenih stanja tacka ne prikazuje svako moguce stanje sistema.Prema tome u opstem slucaju stanje sistema mozemo shvatiti kao skup vrednosti svih promenljivih u odredjenom trenutku vremena sto znaci da je stanje funkcija vremena pa otuda sledi da je stanje dinamickog sistema I najmanji broj velicina stanja koje je potrebno znati u trenutku t0 da bi sa poznatim ulaznim velicinama mogli unapred odrediti nove proenljive za t>t0. Nulto stanje sistema je kada se stanje sistema ponasa tako da je izlaz sistema za nulti izlaz za svako t=0 gde je t<t0. 7.OBJASNITE POJAM INFORMACIJA Informacija je tesno vezana za pojam sistema I ona moze da postoji samo ako je u vezi sa sistemom na cije delovanje,odnosno ponasanje,utice.Od brojnih konkretnih definicija smatramo korisnim da navedemo definiciju Kuznecova koji kaze:predmet rada rukovodioca su informacije.Neki pak pod pojmom informaciju podrazumevaju delatnost sticanja tj sakupljanja znanja.Ono sto treba istaci jeste to da informacija u svojoj osnovi mora da sadrzi nesto novo za korisnika sto ce ga motivisati tj sto ce kod njega izazvati odredjenu svrsishodnu aktivnost ili promenu njegovog ponasanja s ciljem resavanja nekog problema.Ovo isticemo iz razloga sto ako izostanu ova svojstva se ne moze govoriti vise o informaciji nego o podatku.Sa semantickog aspekta razlikujemo pojmove podatak I informacija. Podatak je sve sto opisuje cinjenicu pojavu I sto nsoi neku sliku kroz sve ono sto je na neki nacin zabelezeno tj tegistrovano I racunskim operacijama izvedeno od jednog ili vis epodataka,slikom na odredjeni nacin sastavljenim podacima doalzi se do reci I recenica I anravno uz upotrebu pravila sintakse do odgovarajuce formulacije o datoj pojavi.U stvari taj process spajanja podataka u reci a ovih u recenice jeste njihova obrada.Proizilazi da su I reci I recenice sastavljene iz reci koje posiljalac upucuje primaocu a odnose se na neku novost za korisnika.I ukoliko te vesti za primaoca imaju svosjtvo novosti I na njega uticu da promeni svoj stav ponasnja ili mu omogucavaju da uspesno resi tj izvrsi svoj zadatak ili problem onda je to informacija.Drugim recima znacaj informacije ocenjuje se time koliko ona doprinosi resavanju datog problema. 8.OBJASNITE METOD MODELIRANJA VRSTE MODELA Da bismo slozene sisteme mogli proucavati,analizirati,sagledati njihovu statisticku I dainamicku strukturu I uticati na njihovo ponasanje potrebno je da raspolazemo informacijama o elementima,njihovim karakteristikama,spregama I funkcionisanju.Prikupljanje I koriscenje tih informacija bice svrsishodnije ako je prethodno izabrana efikasna metoda. Pojedine metode sistemske analize obezbedjuju da se ta delotvornost u zadovoljavajucem obimu ostvari.To je slucaj sa metodom modeliranja.Metoda modeliranja jedna je od glavnih metoda teorije sistema I kibernetike.Ona omogucava odvajanje bitnog od manje bitnog te otkrivanje zakonitosti I odnosa u objektivno postojecim sistemima.Koriscenje modela zavisi od aspekta istrazivanja.Za naucno istrazivanje poseban znacaj ima pojam uproscenog modela,koji omogucava proucavanje kompleksnih Celina,prikazujuci na modelu samo one karakteristike originala koje su znacajne za oblast istrazivanja.Primenom sistemskih modela teorija ne mora da razmatra realne objekte odnsono komplekse vec samo njihove apstraktne ili misaone modele.Naime pri izucavanju slozenih dinamickih sistema najcesce nije poznata unutrasnja struktura elemenata (podsistema).Potreba za modeliranjem slozenih dinamickih sistema javlja se kao posledica njihove kompleksnosti tj nase nemoci da se dodje do svih relevantnih informacija.Zato s eizradjuje model realnog sistema.To znaci da izmedju modela I sistema postoji slicnost ali ne I istovetnost,pa je zato model kao pojednostavljeni system stvarnsoti pregledniji I pristupacniji za istrazivanja,Koriscenje modela je nuzno I zato sto nismo uvek u mogucnosti da ekspirementisemo sa realnim isstemom.Osnovni zadaci modela da nam pruzi mogucnost da u okviru posmatranog realnog sistema otkrijemo funkcionalne zavisnosti njegovih delova I atributa,da jednostavno pratimo vremenski sled pojave koja ans interesuje na relaciji uzrok-posledica te da pripremimo odluke za akcije u 2

pravcu promene odredjenih procesa tj da predvidimo buduce ponasanje sistema.Modeliranje mozemo definisati kao postupak u kome jedan system koji se naziva original prikazujemo (modeliramo) drugim istemom koji se naziva model. 9.NAVESTI I OBJASNITI VRSTE MODELA KOD MODELIRANJA S.V.Kanel je modele klasifikovao prema sledecim principima: 1)na osnovu izrazajnih sredstava pomocu kojih gradimo model 2)na osnovu njihove slicnosti sa originalom 3)sa aspekta namene modela 4)sa aspekta njihovog mesta Na osnovu izrazajnih sredstava pomocu kojih gradimo model razlikujemo verbalne – prikazuju ponasanje sistema pomocu skupa iskaza tekstom na nekom prirodnom jeziku.Verbalni modeli se koriste za opisivanje ponasanja sistema koji imaju pretezno kvalitativne karakteristike.Verbalni modeli su najcesce modeli hipoteze pa njihova nepreciznost predstavlja njihov osnovni nedostatak. Fizicki modeli – su rezultat stvorene materijalne prirode I obicno predstavljaju bilo smanjenu ili povecanu kopiju spoljnog oblika sistema cime se postize da su sve fizicke velicine u modelu iste prirode sa onim u originalu.Ovaj tip modela najcesce se koristi za izvodjenje eksperimenata u vezi sa ponasanjem vrlo slozenih sistema. Graficki modeli se izrazavaju uz pomoc grafickih sredstava I simbola.Najcesce s ekoriste blok dijagrami pomocu kojih se prikazuju elementi I funkcionalni odnosi u sistemima ali bez kvalitativnih I kvantitativnih osobina.Za graficko prikazivanje modela kibernetickih sistema koristimo s ejos strelicom,tackom grananja,komparatorom I sabiracem. Formalni ili simbolicki modeli – prikazuju ponasanje sistema pomocu skupa matematickih I logickih relacija.To su modeli sa najvecim stepenom apstrakcije,jer se karakteristike elemenata izrazavaju uz pomoc simbola,a odnosi I veze izmedju elemenata uz pomocu matematickih I logickih jednacina.Ova vrsta modela je najprikladnija za izvodjenje eksperimenata jer se najlakse mogu menjati vrednosti njihovih parametara. Analogni model – analogija je baza modeliranja.Ako postoji mogucnost da se izvrsi prenos informacija o relevantim svojstvima I ponasanju system – model na drugi system ili njegov prototip onda se izmedju ta dva sistema tj modela uspostavlja analogija. Na osnovu veze sa originalom model moze biti model f-je – zasniva se na analogiji koja postoji u funkcionisanju originala I modela,osnov analogije je nacin na koji su pojedini elementi sistema medjusobno povezani I f-ja koju oni vrse. Model structure prikazuje strukturu sistema tj elemente ili objekte iz kojih je sastavljen original. Analogija ili slicnost sa originalom zasniva se na slicnosti u pogledu ponasanja uz prethodni uslov da su im structure I f-je iste. Model ponasanja sluzi za upoznavanje ponasanja sistema I uglavnom se izrazava u vidu matematickih jednacina. Sa stanovista svrhe modela razlikujemo demonstracioni model sluzi da prikaze slozene odnose u sistemu ili ulogu pojedinih elemenata.Najcesce su to graficki ili fizicki modeli.Eksperimentalni modeli sluze za eksperimentisanje.To su uglavnom modeli dinamickih sistema.Modeli odlucivanja su modeli koji se koriste za donosenje odluka u slozneim sistemima.Ta slozenost situacije se najcesce prikazuje pomocu stable ili drveta relevantnosti gde svaka grana predsatvlja mogucu alternative I gde izbor konacne odluke zavisi od mnostva medjusobno povezanih alternative.Sa stanovista mesta modela razlikujemo intetne I eksterne modele. Predstavu o internom modelu imamo onda ako je model sistema ujedno I sastvni deo ili element sistema.Nasuprot internim modelima koji s eodnose uvek na bitne parameter sistema eksterni modeli se ne nalaze u strukturi sistema. Pored ov klasifikacije D.Simic navodi da mogu da se izdvoje I sledeci vidovi modela:aprstaktni,deskriptivni,funkcionalni,modeli uzrocne povezanosti,modeli korelacije.Metod crne kutije – u teoriji sitema I kibernetici poseban znacaj ima metod crne kutije.Saglasno stavu Vinera pod pojmom crne kutije mozemo smatrati svaki objekat (system) o kome donosio sud ne na osnovu proucavanja I istrazivanja njegove structure I ostalih njegovih velicina iz kojih se sastoji vec na osnovu spoljnih manifestacija structure sistema koje su dostupne istrazivacu.Model crne kutije koristimo ne samo u slucajevima kada nam je unutrasnja struktura objekata (sistema) nepoznata nego I u onim slucajevima kada je system toliko slozen da s ena osnovu pojedinscnog izucavanja njegovih sastavnih delova I njihovih interakcijskih odnsoa ne moze dobiti prava slika o samom ponasnju sistema kao strukturisane celine.U teroiji sistema I kibernetici koristi se I metod bele kutije za sisteme koje poznajemo u svim njegovim pojedinstoima pa se cesto koristi I termin prozracna kutija.Za sisteme koji nisu sasvim nepoznati ili sasvim poznati neretko se koristi termin siva kutija I nijanse svetla I mracna kutija. 10.OBJASNITE POJAM INFORMACIONI SISTEM I NJEGOV ODNOS SA ORGANIZACIONIM SISTEM Organizacioni sitemi pa pema tome I poslovni sistemi jesu ciljno orijentisani sistemi.Organizacija ostvarje svoje ciljeve transformacijom ulaza u izlaz.Ova transformacija se realizuje u toku funkcionisanja sistema.Kao ulazi u organ.sisteme 3

covek.KLASIFIKACIJA INFORMACIONIH SISTEMA Prema tome da li imaju informacione ulaze I izlaze na: 1)informirani – imaju samo informacioni ulaz 2)linformirajuci – system informisanja – imaju samo informacioni izlaz 3)informacionis sistemi – imaju I informacioni ulaz I izlaz U odnosu na odnos informacionog ulaza I izlaza razlikujemo: 1)upravljanje sisteme – informacioni ulaz > izlaza 2)upravljacke sisteme – informacioni ulaz <izlaza 3)neutralne ssiteme 0 informacioni ulaz = izlazu U odnosu na podrucje koje obuhvata informacioni system moze biti: 1)informacioni system drustva 2)informacioni system republike 3)informacioni istem regije 4)informacioni system grada 5)informacioni system opstine Prema osonvnim f-ma preduzeca za cije potrebe se projektuju.Entitet je neka sustina necega o cemu se skupjaju I memorisu podaci.U bazi podataka informacionog sistema se odlsikavaju svi elementi.sredstva za pripremu I obuhvatanje podataka.U sastav informacionog sistema ulaze sledeci elementi: podaci.Kao entite mogu 4 .socijalne I apstraktne prirode.OBJASNITE KOMPONENTE INFORMACIONOG SISTEMA Komponente informacionog sistema su materijalne.Podaci kao nosioci informacija o ulazima. Informacioni system je specijalizovan system koji moze da s edefinise na razllcitie nacine.stanju sistema I izlazima cine bazu podataka informacionig sistema.energetske.promene I procesi realnog sistema I dela njegovog okruzenja. Jedna od definicija je: informacioni system je skup elemenata ili komponenata za prikupljanje (input).obradu (process) I dostavljanje (output) podataka I informacija za koriscenje.izvori podataka.energija I informacija (ulaz I izlaz).Iz navdene definicije se vidi da informacioni system ne mora obavezno da sadrzi racunare.metode I procedure.a takodje I kao izlazi mogu da budu razlicite komponente.sredstva za memorisanje I obradu podataka.Termin izvor informacije koristi se kao opsti naziv za sve entitete u sistemu I njegovom okruzenju za koji se ima interes da se o njima formira informaciona slika. 12.informacioni jezici. 11.One mogu biti materija.razlikujemo: 1)informacioni sitem proizvodnje 2)informacioni system nabavke 3)informacioni system prodaje 4)inforamiconi system licnih dohodaka 5)finansijski informacioni system 6)informacioni system osnovnih sredstava 7)informacini system istrazivanja I razvoja U odnosu na ancin realizacije procesa pripreme I obrade podataka informacioni sistemi mogu biti: 1)centralizovani 2)distribuirani U odnosu na stepen automatizacija procesa informacionih sistema I faza upravljanja mogu se podeliti na: 1)sistemi za automatsku obradu podataka 2)informacioni sistemi za predvidjanje 3)upravljacki informacioni system 4)potpuno automatizovan informacioni system Informacioni sistemi koji obezbedjuju potrebne informacije za upravljanje I zatvaraju kolo povratne veze usistemu upravljanja nazivaju se upralvjacki informacioni sistemi.komunikacione linije (komunikacioni system). Ako uzmemo u razmatranje samo informacioni ulaz I izlaz I info procese koje realizuju elementi organizacionog sistema dobicemo realni informacioni system posmatanog organizacionog sistema.Stoga ona na neki nacin predstavlja model realnog sistema I njegovih veza sa okruzenjem.

blagovremen I ekonomican prenos podataka izmedju elemenata sistemaSredstva za obradu podataka obuhvataju uredjaje koji na neki nacin ucestvuju u operacijama obrade podataka.html.Masinski jezik je interni jezik digitalnih racunara.fortran. Prirodni jezici sluze za medjusobno komuniciranje ljudi. memorisanju I koriscenju informacija. obradi.Za dobijanje efektivnih programa za obradu ppodataka.Proizilazi da s eu okviru funkcionisanja informacionog sistema realizuju sledeci procesi: 1)obuhvatanje I priprema podataka 2)prenos podataka do mesta obrade 3)memorisanje I obrada podataka 4)dostavljanje podataka korisnicima 5)koriscenje podataka 14.progrmaski jezici.apstraktni concept I sl. On u sebe ukljucuje sve linije veze pocev od runog prenosa podataka pa do automatkse transmisije preko telekomunikacionih linija veze.Sa dokumenta podaci s emogu poslati na obradu:1)direktnim citanjem pomocu odgovarajucih citaca dokumenata 2)posrednim unosenjem 3) rucnim unosenjem preko odgovarajucih interaktivnih terminala.Jos uvek se znacajan deo komuniciranja u okviru informacionog sistema odvija u formi prirodnog jezika.prenosu.Zbog toga se program koji je napisan na masinskom jeiku jednog tipa racunara ne moze izvrsiti na drugom tipu tipu.Zbog toga postoji mnostvo raznih jezika progamiranja namenjenih za resavanje razlicitih vrsta zadataka.c++.Tako se I operacije sortiranja ili premestanja I memorisanja podataka predstavljaju u sirem smislu kao operacije obade podataka. Obuhvatanje I priprema podataka predstavlja process u informacionom sistemu koji zahteva najvise ljudskog angazovanja I vremena pa izbor najefikasnijeg nacina uveliko povecava efikasnost I efektivnost citavog informacionog sistema.reci ili kodovi.U sirem smislu pod obradom se podrazumeva bilo kakva transformacija I sredjivanje podataka koja ima za cilj dobijanje novih podataka ili pripremanje I sredjivanje postojecih radi kasnije efikasnije obrade.Kao jezici informacionog sistema najcesce se susrecu sledece vrste jezika prirodni.Obuhvatanje I priprema izvornih informacija zavisi od izvora I od raspolozivih tehnickih srdstava.U zavisnosti od vrste tehnickih sredstava danas se najcesce koriste sledeci organizacioni oblici obuhvatanja I pripreme podataka: direktan nacin – podaci se sa izvora pomocu odgovarajucih tehnickih uredjaj direktno registruju I salju linijama veze posredan nacin – podaci se najpre rucno registruju na zato odredjena dokumenta a potom na odgovarajuci nacin pripremaju I salju na dalju obradu.Svaki tip racunara ima svoj specijalan masinski jezik koji realizuje upravljacka jedinica racunara.Pod obradom podataka u uzem smislu se podrazumeva transformacija postojecih u nove podatke.Programski ili algoritamski jezici se koriste da s eopisu algoritmi obrade po kojima ce racunar resavati zadatke obrade.Za sada ne postoji jedan jezik koji bi bio jednako pogodan za resavanje svih mogucih problema koji s epojavljauju u realnom zivotu.Prema odnosu ucesca coveka u obradi I masine obrada podataka moze biti: rucna – relaizuje samo covek.PROCESI INFORMACIONOG SISTEMA Moze se reci da realni informacioni sistemi nekog organizacionog sistema cine podaci (ulazni.Sve je vise primetan efekat uzajamne pozitivne povratne sprege tehnologije I ekonomije.odgovarajuce kapacitete uredjaja I da se izvrse vrlo male izmene u programima.sintaksa I smenatika jezika.DIGITALNA EKONOMIJA I UPRAVLJANJE ZNANJEM Nove tehnologije uticu na stvaranje nove ekonomije a nova ekonomija je stalno gladna novih tehnologija.On treba da obezbedi tacan. Delphi.Iako se visi jezici za programiranje koji se najcesce koriste odlikuju univerzalnoscu primene I prilicnom nezavisnoscu od tipa masine ipak izmedju njih postoje razlike u pogledu njihove pogodnosti za pojedine oblasti primene.cobol. Komonukacioni system cine sve linije veze I uredjaji koji omogucavaju preos I razmenu informacija izmedju elemenata sistema. mehanizovana – relaizuje covek uz pomoc masine automatska – realizuje je masina po unapred uradjenom programu.Proizvoditi znaci menjati svet oko sebe tj 5 .Ta ogranicenja se odnose na to da racunari imaju odgovarajuce prevodioce u okviru sistemskog softvera. Kao stos u np basic.dogadjaji.Posto masinski I prirodni jezici zbog svoje specijalnosti I nepreciznosti nisu pogodni za opis algoritma izmisljeni su tzv.pascal. Osnove karakteristike jezika su slova ili znaci njegove azbuke.php itd… 13.java.interni I izlazni) I svi elementi organizacionog sistema koji na neki nacin ucestvuju u obuhvatanju (pripremanju) .Jezici informacionog sistema sluze za kodianje I ramzenu informacija kako izmedju elemenata sistema tako I izmedju sistema I okruzenja. Visi prograsmki jezici koji su uglavnom univerzalni jezici pa algoritme obrade opisane ovim jezicima mogu da izvrsavaju uglavnom svi tipovi racunara uz izvesna ogranicenja.c.jezik mora imati takve osobine koje sadrze neophodne elemente za resavanje odredjene klase zadataka.masinski.da se pojave realni objekti.

Nova ekonomija je zasnovana na znanju.telekomunikacionih I multimedijalnih. Mnogi uprosceno posmatraju kao novi marketinski kanal al Internet je mnogo vise od toga – tehnicko tehnoloska osnova za kreiranje novog ekonomskog poretka.racunarskih. 14.koje se odnose ne samo na upravljanje klasicnim resusrsima vec pre svega na upravljanje znanjem. narucivanja.mozda I iz raznih delova sveta.tj primeni ljudskog know-how (znati kako) na sve sto proizvodimo I kako proizvodimo. pregovora.obicno putem interneta I korporativnih portala.Svakako da se pod e-poslovanjem moze podrazumevati: 1)kupovina I prodaja proizvoda I usluga preko Interneta ili neke druge telekomunikacione mreze 2)korsicenje racunarske I mrezne tehnologije za promenu lanca snabdevanja I industrijske structure 3)ukljucenje I komercijalnog I nekomercijalnog sveta.inteligenti agenti. 4) C2B consumers to business – model ukljucuje fizicka lica koja svoje proizvode I usluge prodaju poslovnim subjektima ili pak kupce koji tragaju za snabdevacima. Kada govorimo o elektronskom poslovanju generalno mozemo reci da je to poslovanje putem elektronskih medijuma.Kolektivno znanje organizacije – akumulirano iskustvo I strucnost zaposlenih I partnera – jeste njen intelektualni capital.OBJASNITE POJAM ELEKTRONSKOG POSLOVANJA Poslovanje u kome se poslovne transakcije prevashodno ostvaruju elektronskim putem poznato je pod imenom elektronsko poslovanje.Poenta u ovom deljenju informacija jested a se organizaciji obezbedi maksimalno iskkoriscenje raspolozivih resursa znanja.kopaje podataka.Nova ekonomija zahteva I nove metode upravljanja.Postoje dva osnovna tipa elektrosnkog poslovanja: 1)B2C – business to consumer u kome potrosaci narucuju proizvode I servise elektrosnkim putem od preduzeca.Najpopularniji kanal elektrosnkog poslovanja jeste internet.Ipak postoje vise razlicitih termina koji su u upotrebi.Resursi znaja zavise od delatnosti preduzeca ali nalaze se u tehnoloskim prirucnicima.Internet pruza razlicite mogucnosti marketinskog nastupa preduzeca I omogucava masovni pristup potrosaca proizvodima I servisima elektronskim putem.Osnovna kaakteristika informacionog drustva jeste visoka efikasnost drustvenih I ekonomskih organizacija cime se stvaraju uslovi I za visok kvalitet zivota njegovih gradjana.pa se kaze da s eekonomija informacionog drustva zasniva na znanju.Internet iz osnova menja odnsoe izmedju proizvodjaca I potrosaca.nastala kao rezultat konvrgencije primene digitalnih tehnologija . novih proizvoda I novih usluga.Za otkrivanje I analizu ovakvih znanja takodje se koriste savremene IT:skladista podataka.Mnogi podaci sadrze implicitno neotkriven znanja koja mogu biti znacajna za poslovanje.faks dopisima.Znanje postaje I proizvod koji s emoze nudity na trzistu I po tom osnovu ostvarivati znacajan profit.online treninga isl.Postoje I drugi oblici e-poslovanja sektora javne uprave do korisnici sa korisnicima.masina za pretrazivanje.Pristup resursima znanja najcesce se realizuje primenom savremenih informacionih tehnologija.Nova ekonomija ne podrazumeva samo primenu novih tehnologija vec I novih organizacionih modela. distribucije dokumentacije itd.razmena ili prodaja proizvoda zaposlenima.Za savremeno drustvo cesto se kaze da je informaciono drustvo jer informacija verovatno prvi put u istoriji javlja kao najdragocenija roba.Ovaj capital predstavlja izuzetan potencijal I moze snazno da doprinese trzisnoj vrednsoti preduzeca u globalnoj ekonomiji.stvarati dodatnu vrednost.Znanje postaje dominantan cinilac ekonomije takvog drustva.Jedno predstavlja poslovanje uz pomoc svih mogucih elektrosnkih medijuma dok I-business predstavlja poslovanje samo preko Interneta. 2) B2B .Organizacije moraju biti spremne da brzo private nova znanja I da ih efikasno primene.omoguciti da dele znaje I prakticno ga koriste. 6) G2C (government to citizens) G2B 6 . 3) P2P – people to people – model u kojem dolazi do razmene dobara uglavnom digitalnih.E – Business I IBusiness predstavljaju dve razlicite kategorije. ispostavljanaj faktura. placanja.U novoj ekonomiji dodatna vrednost je pre svega rezultat angazovanja umnih mogucnosti coveka a ne njegovih misica.Ovde se mogu odvijati razmena informacija medju zaposlenia.uglavnom su znaci papirima lai je mnogo toga I u glavama zaposlenih.Izazov za one koji upravljaju znajem dvostruk je 1) da implementiraju system koji ce koordinirati tok informacija kako bi zaposleni mogli da pristupaju specificnom znanju vaznom za njihov posao 2)da stvaraju procese koji ce pojedincima na raznim poslovnim funkcijama.Intranet I internet su prirodno okruzenje za njihovo koriscenje.Digitalna ekonomija obuhvata poslovanje novih preduzeca na globalnom trzistu primenom internet tehnologija.Evolucija elektronskog poslovanja zapocela je razmenom poste u elektronskom obliku (elektronska posta).jer osnovni pokretac razvoja postindustrijskog drustva predstavljaju informacije I ideje a ne sirovine I jeftina radna snaga.Business to Business sto podrazumeva elektronsko poslvoanje koje se odvija izmedju preduzeca od otkrivanja odgovarajuce robe. 5) B2E business to employees – kategorija koja obuhvata sve intenre aktivnosti unutar preduzeca.Menadzeri znanja u kompaniji treba da osmisle I organizuju rad sa znanjem kao intelektualnim kapitalom.Globalna racunarska mreza.Internet podstice dalji razvoj globalnog trzista I stvara novu globalnu ekonomiju.poslovnim pismima.pravilnicima.

dok ce nove generacije zahtevati radon okruzenje gde ce racunar I pristup internetu biti neophodan preduslov za rad.Oni cija je uloga u hijerarhiji samo da nadole prenesu naredbe a nagore samo izvestavaju gube svoj znacaj I ulogu.opstace samo oni koji mogu dodati neku novu vrednost. Microsoft je razvio skup tehnologija koje pruzaju sveobuhvatnu podrsku konceptu mobilnosti.U novoj digitalnoj ekonomiji. Integracija – u procesu globalizacije jedan od efikasnih mehanizama jacanja konkurentne sposobnosti jeste ukrupnjavanje. Mobilnost – Nove tehnologije su u mnogo cemu uticale na promenu metafore radnog mesta kao radnog stola.(government to business) – kategorije su u kojoj drzavne.Ovi mali uredjaji objedinjeni sa mobilnim telefonom omogucavaju svojim korisnicima da van sopstvene kancelarije zavrsavaju poslove. 15.Proizvodi su sada zaista na svetsko trzistu. Nove organizacione forme – rad na daljinu. Dok su u pocetku racunarske mreze sluzile prvenstveno za prenos podataka izmedju geografski dislociranih delova preduzeca. Umrezavanje – Pojava intenreta dovela je do intezivnog umrezavanja preduzeca.virtuelna organizacija.sada se infrastruktura Interneta koristi za medusobnu koordinaiju I sinhronizaciju aktivnosti u poslovnom procesu jer nove tehnologije ukidaju prostorna ogranicenja.stolice I telefona.Internet je drasticno ubrzao process globalizacije ruseci postojece nacionalne.Kod digitalnih zapisa relativno je jednostavno otkloniti smetnje I regenerisati zapis koji je po kvalitetu potpuno jednak izvornom.Kao podrsku ovom procesu analogni tehnicki tehnoloski sistemi omogucili su telefonske pozive radio I TV prenose.izvrsiti najpovoljniji izbor.Za resavanje poslovnih problema nije dovoljno povezivanje masine vec su za uspeh potrebni ljudi koji svoju inteligenciju.Ukrupnjavanje ima vise pojavnih oblika.informacije je u svim svojim oblicima postaju digitalne.ugroziti na trzistu.fotografije I direktne reklame postom.primenom savremenih tehnoogija udruzuju u mrezu znanja.facture.Elektronske knjige.Kao osnovni mehanizam digitalne ekonomije internet eliminise trzistu prostorna I vremenska ogranicenja.organizacione I politicke granice.Globalizacija je promenila mnoge ustaljene obrasce.Koliko je mobilnost vazna karakteristika digitalne ekonomije ukazuje I strateska inicijativa Microsoft korporacije.muzika sa CD-a u mp3 formatu.Primena IT-a kod starijih izaziva odbojnost pa cak I strah od posla.Sve je vise prisutan trend trnasformacije fizickih proizvoda u digitalan oblik. Digitalni proizvodi I usluge – u staroj ekonomiji tok informacija je fizicki:novac.platiti.izvestaji.Razlog njihovog nestanka je u primeni savremenih informacionih I telekomunikacionih tehnologija koje omogucavaju krajnjim korisnicima da posrednike preksoce cime oni postaju visak.Kod analognih zapisa tesko je otkolniti sum koji nastaje u prenosu I an taj nacin degradira kvalitet izvornog signala.ODLIKE DIGITALNE EKONOMIJE Globalizacija –je stari fenomen. Ekonomska ravnopravnost – generalno posmatrano primena IT-a treba da omoguci dalju 7 .zanje I kreativnost.sastanci licem u lice.video zapisi.Analogni signal predstalvjaju kontinualne.Sve s eovo odnosi I an nivoe u organizaciji. Digitalna generacija – deca koja su rodjena krajem XX veka odrastaju u okruzenju digitalnih medija.usluge I informacije sa fizickim I pravnim licima.Transformacija iz analognih u digitalne signale postize se digitalizacijom koja se ostvaruje odabiranjem konacnog broja reprezenata u vremensko domenu I kvantizacijom tj predstavljanjem analogne vrednosti brojem.poznata pod imenom . Elektronsko poslovanje (videti prethodno pitanje) Nestajanje posrednika – u buducnosti u lancu snabdevanja ili pruzanja usluga.Nikada kao u poslednjoj deceniji nije bilo izrazeno pravilo da velika riba guta malu ribu.Digitlne tehnologije omoucavaju da se razlciti pojavni oblici informacija lako transformisu u novu digitalnu formu a zatim zapisuju I prenose.net.Savremena tehnoloska dostignuca starije generacije dozivlajvaju kao cuda a za mlade generacije ona predstavlja sasvim prirodno okruzenje.zaposleni preko interneta sto smanjuju troskove pre svega.Ljudi su uvek trazili nove izvore sirovina I nova trzista.Globalizacija resava zatecene ali otvara I mnoge nove probleme npr problem nadleznosti ekonosmkog suvereniteta.preko geografskih granica.a digitalni diskretne vrednosti iskazane celim brojevima.naruciti.sluzbe razmenjuju proizvode.Tipicno radon okruzenje kancelarisjkih sluzbenika moze se pokriti malim prenosivim racunarima koji omogucavaju da se na bilo kom mestu obavlja isti posao kao sto bi se obavljao kancelariji.od akvizicije (pripajanja) do integracije (udruzivanja) sa nekom od konkurentskih firmi.Racunari se nalaze svuda oko njih.koriscenjem racunarskog binarnog koda one postaju nizovi jedinica I nula.Da bi s einformacije razmenile potrebno je I povezivanje ljudi primenom novih tehnlogija.Obicni posrednici koji su u dosadasnjoj ekonomiji ostvarivali znacajan profit prakticno ce biti izbaceni iz tog lanca.Proces je ubrzan I strahom firmi d ace ih druge firme nastale integracijom ili super uspesne “start – up” kompanija digitalne ekonomije.kulturne.U umrezenim organizacijama informacije se krecu ne samo preko internih sektroskih granica vec I izvan firme.cekovi.pa tako u nekim slucajevima mozemo govoriti o mobilnom random mestu.pa tako dolazi do “efekta lavine” tj do lancane integracije firmi.jednostavno je odrediti njihovu trzisnu cenu.tovarni listovi.Informacije mogu biti postavljene analogno I digitalno.

prodavac prodaje robu I usluge musterijama koja salju uplate nazad.OBJASNITE POJMOVE INTERNET.Ova nezaposlenost je strukturnog karaktera.izlaze sa potencijalnim rizikom izvrsenja kriminalne radnje npr kradje.Razvijene su cetiri osnovne klase servisa koje mozemo da nazovemo konverzacija. 5)ugrozavanje bebednosti I privatnosti 6)criminal – mozda najveci rizik primene internet tehnologija u digitalnoj ekonomiji ogleda se u mogucnostima izvrsenja kriminalnih radnji.industrijski I tematski portali.Predstavlja kontrolisano prosirenje korporativnog intraneta za ukljucenje eksternih partnera.INTRANET Internet servisi mogu da se primene u tri razlicite sfere na sasvim razlicite nacine.jer primena efekta pozitivne povratne sprge u procesu uspostalvjanja ekonomija na kvalitetno novom nivou.demokratizaciju u svetskim ekonomskim odnosima. 16.ocigledno je da ovaj process istovremeno utice na dalje raslojavanje izmedju bogatih I siromasnih.Raslojavanje postaje pono karakteristika drustva sa izrazito bogatim ail I izarazito siromasnim drzavam I ljudima.kounikacija.micropayments.Svako preduzece koje svoj informacioni system povezuje sa internom kako bi unapredilo poslovanje.Rizici digitalne ekonomije: 1)nestabilnost – najveci rizik digitalne ekonomije proizilazi iz same sustine njene paradigme. 4)nemoral – nova ekonomija u prvi plan stavlja pitanje efikasnosti a jedinstvena mera svih stvari postaje novac.forums) Sadrzaj (www.Kao odgovor na tu vrstu problema uspesno se razvijaju I primenjuju specificni odbrambeni mehanizmi za autorizaciju I autentifikaciju.1:N one to many ili N:N many to many I da li je komunikacija simetricna ili asimetricna.streamin multimedia) Trgovina (encryption.Digitalna ekonomija produbljuje jaz izmaedju bogatih I siromasnih I to ne samo na globalnom vec I n lokalnom nivou.newsgroups.videoconferencig) Komunikacija (mailing lists.net telephony.Sadrzaj je asimetrican I uglavnom tipa 1:N.extranet.a to je pre svega sector IT-a koji razvija infrastrukturu digitalne ekonomije.Internet servisi za svaku klasu su: Konverzacija (e-mail.Primena novih IT-a a pogotovu internet tehnologija.Postoje generalni.da pruzi podjednake sanse svima.digital cash.Nerazvijene zemlje treba da s eukljuce u svetske trendove primene IT-a kako bi smanjile trenutne razlike I sprecile povecanje drugih razlika.izmedju razvijenih I nerazvijenih.Ali posto svi ipak nemaju istu startnu poziciju niti ravnopravan pristup novim tehnologijama.Komunikacija je takodje simetricna ali tipa N:N I u njoj postoji nekoliko ucesnika koji su ravnopravni.Virtual Private Network (VPN) mogu s ekoristiti da vezu udaljene zgrade I filijale u globalni intranet da bi stvorili jedinstveni korporativni system.Trgovina je asimetricna I uglavnom tipa 1:1.Nestabilnost je imanentna karakteristika digitlne ekonomije.ali internet ne ponaje granice I moze svako pristupiti bez obzira na starts tim lokacijama.postoje samo dve strane u konverzaciji koje su potpuno ravnopravne.Ove sfere primene su poznate kao Internet.Ekstranet je oblik izmedju javnog interneta I privatnog intraneta.Iz nauke o sistemima poznata je primena pozitivne povratne sprege void system u nestabilno stanje sto znatno otezava a ponekad I onemogucava odrzavanje sistema u zeljenom stanju.Portal je mesto na internetu odakle postoji mogucnost pocinjanja bilo koje online aktivnosti korisnika.intranet.push tehnologies.zatim su prisutne lokacije koje omogucavaju online kockanje I kladjenje koje u mnogim drzava u realnom svetu zabrenj pristup maloletnicima. 18.Moguce je ostvariti vise servisa koji bi mogli biti kategorizovani prema tome da li su komunikacije tipa 1:1 one to one. 2)nezaposlenost – digitalna ekonomija izaziva masovnu nezaposlenost jer primenjivanje ITa minimizira koriscenje ucesca ljudi u procesu prozivodnje.Legalizuju se web prezentacije sa pornografskim sadrzajem.generise nestabilnost.Taj problem narocito je dosao do izrazaja finasnijskim transakcijama uz pomoc interneta. 3)raslojavanje – paradoksalno ali digitalna ekonomija vraca siromastvo na svetsku scenu.Druga interesantna primena ekstraneta je umrezavanje potrosaca u kompaniju kroz dodelu ogranicenih prava on-line pristupa resursima kompanije.posebno u bankarstvu I elektronskoj trgovini.Postoje sektori u kojima trenutno se oseca nedostatak kvalifikovane radne snage.To je contrast intranetu koji je u nekom smislu deo vece mreze koja postoji samo u okviru kompanije.Za razliku od nekog 8 .digital certificates) 17.informacija se salje od provajdera do mnogih primalaca koji uglavnom ne salju slicnu informaciju nazad.Konverzacija je sustinski simetricna I tipa je 1:1.sadrzaj I trgovina.Striktno govoreci termin internet je rezervisan za onaj deo globalne mreze koji je zaista javni I pristupacan bilo kome.PRIMENA INTERNET SERVISA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU Svi internet servisi prate ideju komukicajia izmedju poslovnih partnera koji su spojeni preko interneta.EXTRANET.OBJASNITE POJAM PORTAL Za savremeno poslovanje preduzeca neophodan je portal.omogucuje nerazvijenim zemljama da povecaju svoje sanse angazovanjem spostvenog intelektualnog potencijala koji je po pravilu globalno ravnopravno rasporedjen.Intranet koristi iste tehnologije I usluge ali je pristup ogranicen uglavnom samo na zaposlene.

personalnom digitlanom asistentu I na mob telefonu.obla I boja slova.Takodje elektronske knjige takodje plasticno mogu predstaviti novu generaciju digitalnih proivoda.Najveci broj mikro racunara opravdava svoje ime personalnog racunara jer su pravi jednokorisnicki sstemi tj mogu da opsluzuju samo jednog korisnika.Ovaj uticaj se moze opisno objasniti kao transformacija fizickih proizvoda u digitalni oblik.mogucnostima komunikacije kao I raznovrsnoscu ulazno/izlaznih uredjaja.M68010 pojavljuje se klasa visekorisnickih mikroracunara koji opsluzuju jednovremeno veci broj korisnika cime se znacajno povcava uloga ove vrste mikroracunara u izgradnji informacionih sistema manjih I srednjih organizacija.oglasi.OBJASNITE POJAM DIGITALNI PROIZVOD I NAVEDITE NEKE Internet tehnoloska revolucija donosi promene u talasima.bitnih mikroprocesora 80486. Stoga se cesto ranije ER nazivao elektronski mozak.mini I veliki racunari.pretrazivanje.Ovaj tren je najbolje prikazati na primeru digitalizacije muzickih proizvoda.sajta koji podefiniciji moze imati jednu ili vise Web stranica koje su medjusobno povezane linkovima.portal mora u startu imati osobinu da se bilo koja aktivnost (novine. (Serbiancafe I Krstarica)Industrijski portali ili vortal predstavlja portal preko kojeg se moze ostvariti bilo koja aktivnost u nekoj industrijskoj grani.podvlacenje digitalnim flomasterom zanimljivih delova.Pojavom 32.web dizajn itd. Analogno gore navedenom organima coveka.hardver racunara cine sledece funkcionalni organi ili jedinice: centralna 9 .jedinica I nula.Vortali se mogu deliti po geografskoj osnovi kao I generalni portali.Mikro racunari baziraju se na mikroprocesorima.Istorijski racunari se klasifikuju u tri osnovne grupe:mikro.razlicitim brzinama rada.tastatura.forumi.M68000.email.Zbog izuzetno visokih troskova vezanih uz njih velikih racunari imaju smisla jedino u veoma velikim organizacijama.regionalni.Generalni portal moze biti globalni.Mini racunari predstavljaju sledeci nivo racunarskih sistema koji je po svojim mogucnostima I ceni smesten izmedju mikro I velikih racunara sa ciljem da se zadovolje informacione potrebe srednjih do velikih organizacija. 21.Nakon analognih digitalnih ploca pojavili su se digitalni Compact Disk-ovi.Digtialni formati npr mp3 omogucavaju da se muzicki zapisi kupuju preko intenrneta I lsusaju na racunaru.dopisivanje komentara.Veliki racunari su namenjeni u velikim I slozenim elektronskim obradama podataka u poslovnoj I tehnickoj sferi.monitor…) Software – skup programa za obavljanje odredjenih poslova. 19.nacionalni.Citalac ovakve knjige na raspolaganju ce imati razlicite opcije:izbor velicine.80586. U elektronskom racunaru svi znaci su predstavljeni u obliku koji racunar razume.Ovakva klasifikacija ima svoj osnov ima u razlicitim velicinama memorije. 22.Podaci u racunaru su predstavljeni preko binarnih cifara.Svaka binarna cifra naziva se bit.Operativni system omogucuje komunikaciju izmedju softvera I hardvera tj omogucuje funkcionisanje racunara.Sada pisci I muzicari mogu relativno lako premostiti jaz I izbeci posrednike (izdavace I trgovce) da bi dosli do svojih krajnjih kupaca.Tematski portali kako im ime kaze mogu biti za internet marketing.To je slucaj pre svega sa aplikacijama u koje je ukljucen veliki broj korisnika koji putem mreze velikog broja terminala komuniciraju sa velikim racunarom HOST. To znaci da kada sajt ima sve moguce tehnicke aspekte a nema dovoljno oglasa.Ali to su bili isto fizcki ovlici proizvoda na kojem su bile digitlane informacije. 20.Mesto mini racunara je nezamenljivo za vodjenje aplikacija kojima se integrisu tehnicke I poslovne funkcije.apstraktna komponenta koja odgovara logici misaonog procesa I obrade podataka u covekovom mozgu.moze obaviti u punoj meri.internacionalni.chat.STRUKTURA DIGITALNIH RACUNARA Digitalni elektronski racunar (ER) su konstituisani po uzoru (modelu) na to kako coveciji mozak obradjuje informacije.Kada se citalac umori od citanja sa ekrana pokrenuce audio opciju tj e-knjiga ce sama sebe citati preko zvucnika ili slusalica.osoba an chatu tj ne postoji dovoljna aktivnost posetilaca I kolicina sadrzaja na sajtu to je samo sajt a ne portal.ELEKTRONSKI RACUNARI I NJIHOVA PODELA (RACUNARSKI SISTEMI) Sa racunarom korisnik komunicira preko ulaznih I izlaznih uredjaja sa podacima koji se nalaze u formi koja je citljiva za coveka.Digitalne elektronske racunare cine sledece dve komponenete: hardware – fizicka ili materijalna komponenta koja odgovara organima kod coveka software – programska ili nematerijalna.Trenutno je na sceni talas koji ima veliki uticaj na sve fizickih proizvoda.Mogucnsot distibucije digitlanih proizvoda preko mreze ukazuje na to koliko su dosadasnji posrednici ugrozeni.OBJASNITE POJMOVE SOFTWARE I HARDWARE Hardware – skup fizickih komponenti racunara (mis.

Naredba je iskaz kojim s eiskazuje operacija ili niz operacija koje program treba da izvrsava 10 . Adresa sadrzaja polja podataka koja se nalazi u opste – namenskom registru je redni broj rigstra.aritmeticko-logicke jedinice. Upravljacki I aritmeticko-logicki deo se zajedno nazivaju centralni processor racunara jer se u njemu realizuje process obrade dok interna memorija sluzi samo za memorisanje podataka.U adresnom delu instrukcije moze se nalaziti vise adresa lokacije polja podataka I to jedna.ulazno-izlazne. Jednoadresna instrukcija kojom se moze adresirati jedna lokacija polja podataka. Adresa lokacije polja podataka u operativnoj memoriji predstavlja stvarnu adresu prve pozicije od koje je polje podataka locirano I duzinu lokacije polja podataka kada se vrse operacije and podacima promenljive duzine. Ulazne jedinice su periferni uredjaji namenjeni da s epreko njih vrsi samo unosenje – ulaz podataka.jedinice za govorni ulaz I specijalni ulazni uredjaji.Broj adresa u adresnom delu odredjuje adresnost elektronskog racunara.Adresa lokacije sadrzaja polja podataka odredjuje se na vise nacina I u zavisnosti da li je podatak lociran u memoriji ili registrima.Periferni uredjaji su preko odgovarajucih kanala povezani sa centralnom jedinicom.masinski kod racunara ili suprotno.dvoadresan troadresan I vise.Najvazniji izlazni uredjaji su:stampaci. Adresa instrukcije je stvarna adresa lokacije instrukcije u operativnoj memoriji I to uvek one instrukcije na koju se vrsi prelaz.izlazne.Tako se kaze da je racunar jednoaresan.Sintaksna struktura simbolicke instrukcije utvrdjena je konkretnim simbolickom programskim jezikom.simbolicka instrukcija I naredbe.-ukazuje na operaciju koju treba izvrsiti.Kanali se dele na: multipleksne – za istovremeno povezivanje vise sporih perifernih uredjaja selektorske – za povezivanje vise ali ne I istovremeno brzih perigernih uredjaja (jedinice eksternih memoria) blok multipleksni – za istovremeno opsluzivanje vise brzih perifernih jedinica.Najcesce korisceni ulazni uredjaji su:citaci dokumenata.Prema nameni dele se na: 1)jedinice eksternih memorija 2)interaktivne terminale Jedinice eksternih memorija su namenjene za memorisanje I dugotrajno cuvanje velikih kolicina podataka. Predstavljaju prosirenje interne memorije posto je ona ogranicenog kapaciteta.Adresni deo moze sadrzati vise operanada.U odnosu na funkciju ulaza – izlaza periferne jedinice se dele na: ulazne.dve tri ili vise. Kod dvoadresnih instrukcija sadrzaj rezultata. Centralana jedinica se sastoji iz: interne memorije. (ASSEMBLER). Adresni deo predstavlja kodirani oblik efektivne adrese lokacije polja podataka ili opste namenskog registra nad cijim sadrzajima se zeli izvrsiti odgovarajuca elementarna operacija.dobijen izvrsavanjem odgovarajucih operacija (KO) u principu se smesta u lokaciju OP1 cime se nakon izvrsenja operacije gubi sadrzaj prvog polja podataka (OP1) Troadresna instrukcija je ona instrukcija kojom se moze adresirati lokacija prvog podatka (OP1) lokacija drugog podatka (OP2) dok je adresa lokacije treceg podatka (OP3) lokacija u koju se smesta rezultat dobijen izvrsavanjem odgovarajuce operacije (KO) Simbolicka instrukcija je u stvari masinska instrukcija prestavljena u simbolickom obliku tj kod operacije je predstavljen mnemonickom skracenicom naziva operacije a adresa lokacije polja podataka proizvoljnim alfabetskim ili alfanumerickim nazivom.jedinica –racunar u uzem smislu u kome se realizuje obrada I ulazno-izlazne jedinice kako se cesto nazivaju preko kojih se vrsi ulaz I izlaz informacija.Interaktivni terminali sluze za neposredno komuniciranje coveka I racunara.upravljacke jedinice.ploteri.jedinice magnetnih traka.Centralna jedinica I sa njom neposredno povezane periferne jedinice cine racunarsku konfiguraciju.Za opis algoritma se moze koritstiti masinaska instrukcija. Dvoadresna instrukcija je ona instrukcija kojom s emoze adesirati dve lokacije polja podataka OP1 (lokacija prvog podatka) I OP2 (lokacija drugog podatka).Najvaznije jedinice eksternih memorija su jedinice diskova. Kanali su ulazno-izlazni upravljacki uredjai koji sluze za uskladjivanje sporih perifernih uredjaja I brze centralne jedinice. 24. Izlazni uredjaji su namenjeni za izdavanje rezultata obrade.Algoritmi opisuju process obrade podataka.Opisan algoritam na jedan od navedenih nacina predstalvja program. Masinska instrukcija se u elektronskom racunaru predstavlja u binarnom – kodiranom obliku I sastoji se iz dva osnovna dela:koda operacije I adresnog dela. INSTRUKCIJE I NAREDBE Racunari rade po unapred utvrdjenim pravilima koja s eopisuju na odredjeni nacin.jedinice za govorni izlaz. Operand adresa lokacije polja podataka zajedno sa duzinom ukoliko se zahteva naziva se operand OP.Kod operacije se sastoji iz utvrdjenog broja itova I odredjenu konstrukciju racunara je jedinstven.Adresni deo je deo instrukcije koji pruza informacije komando upralvjackoj jedinici o adresama polja podataka I duzinama njihovih lokacija nad kojima treba da se izvrsi operacija specifkovana u kodu operacije.jedinice magnetnih bubnjeva I jedinice magnetnih kartica.Radom kanala upravlja kanalski program. Kod operacije predstavlja kodirani oblik odgovarajuce elementarne operacije.Svaki bit ili vise bitova u kodu operacije imaju svoje znacenje.mikroflimer I specijalni izlazni uredjaji. Svaki periferni uredjaj ima svoj kontrolor koji vrsi kontrolu njegovog rada I pretvaranje koda njegovog nosaca podataka u interni.Sve ulazno-izlazne jedinice cine periferne jedinice racunara.Ulazno-izlazni uredjaji mogu da vrse I f-ju ulaza I izlaza podataka.

spojevi nosioci bitova.Staticka memorija koristi polje bistabila dok su u dinamickoj RAM memoriji podaci predstavljeni u vidu napona u kondezatoru. U osnovi mikroracunara nalazi se maticna ili logicka ploca. 1KB=1024 bajta 1MB=1024KB 1GB=1024MB. Graficki VRAM sadrzi dodatne register.memorisjki cipovi.Y itd.Preseci tankih zica predstavljaju celije koje imaju dva stanja 0 I 1.aritmeticko – logicka) Mikroracunari nisu masine iz jednog dela to su sistemi koji se sastoje iz mnostva razlicitih elemenata od kojih se jasno izdvajaju: 1) centralni processor 2)unutrasnja memorija (glavna) 3)ulazne jedinice 4)jedinice za memorisanje podataka 5)izlazne jedinice 6) komunikaciona mreza koja se zove magistrala I koja veze sve delove sistema u jednu celinu I ceo system sa spoljnim svetom.Programi napisani koriscenjem simbolickih instrukcija ili naredbama visih programskih jeizka uvek se prevode u masinski jezik odredjenog tipa racunara.Prva organizacija je karakteristicna za ROM memoriju dok je druga prisutna kod RAM memorije.glavna memorija (RAM I ROM) I slotovi za ekspanziju sistema. Slotovi predstavljaju neku vrstu uticnica u koje se stavljajuu kartice za prosirenje sistema. ROM memorija – read only memory – neophodno je da neki podaci nakon iskljucivanja racunara I dalje ostnu u glavnoj memoriji.Postoje otvorena I zatvorena kola.interni modem. Oba ova uslova ispunjava Rom memorija. 25. Karakteristike memorije: 1)kapacitet 2)gustina memorisanja – broj jedinica podataka po jedinici povrsine 3)brzina – vreme pristupa memoriji od trenutka dovodjenja upravljackog signala za definisanje pristupa pa do zavrsetka upisa. 11 .Takva memorija onda mora da ispunjava dva uslova: neibrisivost I neunistivost sadrzaja. Za razliku od PROM memorije EPROM memorija posto je jednom isprogramirana moze se izbrisati I ponovo programirati. Rom cipovi su memorijski uredjaji koji su takodje zasnovani na poluprovodnickoj tehnologiji. Po iskljucenju napajanja kompijutera sadrzaj RAM memorije se nepovratno gubi.Sastoje se od matrice tankih zica utisnutih na cipu.Brisanje ove mmeorije se vrsi ultraljubicastim osvetljavanjem u trajnaju do 10 minuta.Ako je duzina jednog registra 16 celija onda je moguce adresirati jednu rec. Tipicne kartice za prosirenje sistema su kontroleri za jedinice diska.Memorijski registar predstavlja najmanju adresibilnu jedinicu.Preseci ovih zica zovu se u slobodnom prevodu.Grupisane celije predstavljaju memorijske register. Ovim su otklonjene teskoce u programiranju jer progamer umesto stvarnih fizickih adresa koristi virtuelne tj prividne adrese.Najkrace vreme izmedju dva memorijska pristupa naziva se memorijskim ciklusom. 26.Ovi registri sluze za smestanje boje.Kapacitet memorije meri se u hiljadama.Ova memorija moze biti organizovana kao mreza tankih zica ili kao niz prekidaca.Dinamicki RAM je brzi od statickog.multiply) koji predstavlja operaciju I kome sledi utvrdjena kombinacija pripadajucih operanada.U ovom slucaju se podaci spoljne memorije prenose u glavnu memoriju pa se posle obrade vracaju na spoljnu memoriju a u glavnu memoriju dolaze novi podaci za obradu. MIKRORACUNARSKI SISTEMI (centralna jedinica.Brzina ove memorije danas se meri u nanosekundama. 4)cena Virtuelna memorija – RAM drajv – za razliku od drugih drajvova koji su fizicke prirode ram drajv predtalvja prividan mehanizam softverski ostvaren. Virtuelna memorija je zapravo kombinacija glavne I spoljne memorije.Ovu memoriju korisnik preko uredjaja za programiranje moze isprogramirati za svoje potrebe.random access memory je upisno – ispisni tip memorije koja omogucava citanje I upisivanje novog sadrzaja.kartice za ulazno izlazne uredjaje (stampac.kontrolno-upralvjacka.stoga RAM memorija sluzi za privremeno cuvanje programa I podataka. Drugi tip Rom memorije je PROM memorija.Sadrzaj ove memorije se ne moze vise menjati.koordinata X.monitor).Glavni delovi se nalaze na maticnoj ploci a to su: centralni processor. RAM memorija .pascal) Naredba uvek pocinje glagolom (move. MEMORIJE RACUNARA Glavna memorija sluzi za upisivanje I citanje podataka I programa.Alfanumericku VRAM memoriju mikroprocesor vidi kao I staticku RAM memoriju I ona se moze direktno povezivati na adresnu magistralu ili magistralu podataka.I ona cini osnovnu jezicku strukturu viseg programskog jezika (cobol.Preko slotova ove kartice su povezane sa magistrlaom a time I sa svim ostalim delovima racunara.Ako se radi o registrima duzine 8 bitova onda se takva memorijska organizacija naziva po bajtovima a takav registar se naziva bajt.Posebnu kategoriju RAM memorije predstalvaju alfanumericka I graficka video RAM memorija.fortran.Kompjuter zatvoreno kolo cita kao 1 a otvoreno kao 0 I to se prevodi u binarni kod.inteziteta.

poredjenje 3)interapti deo kontrolne jedinice inicira rad po kojem individualne operacije koriste CPU I regulise raspodelu procesorskog vrmena po operacijama Osnovne funkcije komandno – upravljacke jedinice su: 1) upravljanje citanjem I upisvanjem u operativnu memoriju 2) upravljanje razmenom podataka izmedju operativne memorije I ALJ 3)upravljanje radom aritmeticko – logicke jedinice.dekodira je I omogucuje njeno izvodjenje.Registri povremeno cuvaju podatke.generise odgovarajuce upralvjacke signale preko magistrale podataka prenosi podatke prema I od drugih komonenti. Nearitmeticke operacije nad podacima se nazivaju logicke operacije I to su sldece:uporedjivanje velicine dva broja.registara.Njegova komandno upralvjacka jedinica interpretira I izvrsava programske instrukcije.Poslednji deo CPU.CPU moze da se sastoji od jednog ili vise procesora koji izvrsavaju aritmeticka I logicka izracunavanja I kontrolisu rad ostalih elemenata sistema.akumulatore sa link12 .Za obavljanje aritmetickih I logickih operacija aritmeticko – logicka jedinica poseduje sledece delove:sabirace.Postoje dve osnovne arhitekture mikroprocesora CISC poseduje veliki broj instrukcija (slaba upotreba) I RISC mikroprocesori koji su smanjili broj instrukcija cime su povecali brzinu.izvrsavanje instrukcija I jednom recju deluje kao mozak racunara. Danas se najcesce koriste Intelov processor Pentium I AMD athlon procesori.dekodira te instrukcije I generise impulsne upralvjacke signale kojima se postize izvrsavanje tih instrukcija.Centralan procesorska jedinica je racunska I kontrolna jedinica racunara koja interpretira I izvrsava instrukcije.adrese instrukcija kao I lokacije I rezultate ovih operacija.CPU je centralni deo racunara koji je zaduzen za izracunavanje I kontrolu rada ostalih komponenti racunara.njegova interna magistrala predstalvja mrezu komunikacionih linija koje povezuju unutrasnje delove procesora. Aritmeticko-logicka jedinica je zaduzena za izvrsavanje aritmetickih I logickih operacija.operativne memorije.Kod vecine mikroracunara ulogu CPU obavlja samo jedna cip koji se naziva mikroprocesor.punjenje memorije I drugo.Ona kontrolise protok informacija kroz njih I od njih. Mikroprocesor se sastoji od cetiri funkcionalno razlicita dela: aritmeticko logicke jedinice.Ona generise razne upravljacke signale koji omogucavaju normlano funkcionisanje aritmeticko – logicke jedinice. Logicke operacije se obavljaju na osnovu pravila Bulove algebra a implementiraju se pomocu logickih I aritmetickih kola.testiranje nekog bita.kontrolne jedinice I unutrasnje magistrale.Krajevi te mreze zavrsavaju s epinovima (nozicama) procesora koje se uticu u maticnu plocu I tako vezu mikroprocesor na spoljnu magistralu tj sa ostalim delovima mikroprocesora.Kontrolna jedinica nadzire operacije svih ostalih delova racunara.ulazno – izlaznih jedinica I kanala veza.CPU je zaduzen za pribavljanje I dekodiranje podataka.ALJ obavlja samo osnovne racunske operacije prema pravilima za racunaske operacije nad binarnim brojevima. Kontrolna jedinica nadzire operacije svih ostalih komponenti racunara sa kojima je povezana preko upravljacke magistrale. Aritmeticko logicka jedinica sluzi za obavljanje potrebnih aritmetickih I logickih operacija nad numerickim podacima prema instrukcijama programa.kao I signale za komunikaciju sa operativnim sistemima.editovanje.pakovanje I raspakovanje.prihvata instrukciju. Kontrolna jedinica ima tri principijalna zadatka: 1)vremenski odredjuje I regulise operacije racunarskog sistema 2)njen decoder instrukcija prihvata instrukcije iz registra instrukcia I prevodi ih u aktivnosti kao sto su sabiranje.Sve ove funkcije komandno – upravljacka jedinica obavlja tako sto prateci program selektuje jednu po jednu instrukciju.

register za operacije sa pokretnim zarezom.svetlosno pero.mreznu. Registri opste namene – opsti registri mogu da sluze kao pomeracki registri. Eksterni memorisjki uredjaji su eksterni u odnosu na maticnu plocu.Realizacija prenosa paralelnim putem zahteva postojanje specijalnih signala kojima se signalizira pocetak I kraj prenosa podataka.Adapteri se cesto koriste da omoguce nadogradnju novog ili razlicitih hardvera. Disk kontroler je cip specijalne namene I njemu pridruzena kola koja upravljaju I kontrolisu process citanja I upisa na disk.trakball.SOFTVER RACUNARA 13 .Mikroracunari sa dva magistrale sadrze jednu memorijsku I jednu izlaznu magistralu.Od izlaznih uredjaja vrlo cesto se koriste stampaci.Adresna magistrala prenosi adrese memorijskih lokacija.Serijski interfejs prenosi podatke bit po bit.Mikroprocesori zasnovani sun a opstim registrima umesto specijalnim.instrukcije ili podaci se privremeno smestaju u silikonski RAM cipovima koji s enalaze na amticnoj ploci. Interno podaci mogu biti cuvani u DRAM cipovima kao I u ROM cipovima.Ovi uredjaji memorisu podatke na magnetski osetljivim medijima kao sot je audio traka ili disk presvucen tankim slojem metalnih cestica. Unutrasnju magistralu cini grupa linija preko kojih se informacija u binarnom obliku prenosi izmedju registara kao I registara I ALJ.Razlikujemo arhitekture sa jednom I sa vise unutrasnjih magistrla.registrom. 29.Kod slozenijih perifernih uredjaj kao sto je disk. Izlazni uredjaji omogucavaju korisniku da vidi rezultate rada racunara.zatim da s ekoriste za smestaj sadrzaaj podataka u aritmetickom I logickim operacijama I kao adresni registri.pomeracke register.Kod mikroprocesora sa jednom magistralom podaci se prenose preko magistrale do ALJ.Magistrala mora da bude brza od ostalih komponenti racunara.Kao jedinice za cuvanje velike kolicine podataka danas se uveliko koriste CD-ROM.Druge ulazne jedinice su:mis.skeneri I jedinice za prepoznavanje glasa.Najcesci izlazni uredjaji su terminal I monitor koji prikazuje znakove I grafiku na ekranu.I za serirjski I paralelno vezivanje potreban je softver (driver).dve ili vise spoljnih magistrala. Interno. Paralelni prenos podataka omogucava istovremeni paralelni prenos vise bitova odjednom.trake.Kod mikroporcesora sa tri magistrale dve su predvidjene za istovremeni prenos operanada iz registara do ALJ dok treca nezavisno prenosi rezultat u odredisni registar.komandi I programa u CPU.INTERFEJS.Racunarski sitem moze memorisati podatke interno u glavnu memoriju I eksterno na diskove.Kod jednostavnih perifernih uredjaj kao sto je tastatura kontroler je jedno integrisano kolo koje prima ulaze sa tastature I interpretira ih pre nego sto ih preko magistrale posalje glavnom procesoru.zvucnu kartu itd. Kod mikroprocesora sa dve magistrale razlikujemo magistrlau operanada (prenosi operande od registara do ALJ) I magistrlau rezultata prenosi rezultate od ALJ do registara.Ulazne jedinice omogucavaju korisniku racunara da vrsi unos podataka.Preko spoljne magistrale prenose se adrese I upralvjacki signali izmejdu mikroprocesora I ostalih delova racunara.Kontroler je podsistem koji upravlja funkcijama prikljucenog uredjaja I generalno ne menja znacenje podataka koji prolaze kroz njega. 26.Obaj interfesj s ekoristi kako za komunikaciju izmedju dva ili vise racunara tako I zakomunikaciju sa perifernim uredjajima.graficku.Jedna od funkcija kontrolera moze biti formatiranje podataka u cilju njihovog prenosa ili snimanja.Upravljacka magistrala prenosi upravljacke signale izmedju mikroporcesora I ostalih komponenti racunara.Kontroleri se javljaju u razlicitim oblicima.indeks registri I akumulatori.uticnice I drugi uredjaji koji vezu delove hardvera sa racunarom tako da s eomoguci prenos informacije povezanog uredjaja do CPU I nazad.Prikljuceni uredjaji su obicno periferni uredjaji I komunikacioni kanali.predsavljaju danas dominantan vid arhitekture mikroprpcesora.Najcesca ulazna jedinica je tastatura.Na paralelni interfejs s euglavnom vezu stampaci.diskette itd.kontroleri se pojavljuju u vidu kartica za prosirenje sistema.Upravljacki signali koji se obicno prenose preko upravljacke magistrale su:signal za resetovaje. 28. KOMUNIKACIONI UREDJAJI – SPOLJNA MAGISTRALA Sastavni deloi racunara medjusobno komuniciraju preko grupe linija koje se nazivaju spoljna magistrala.KONTROLER Hardverski gledano.jedinice za memorisanje podataka I izlazne jedinice.PERIFERNE JEDINICE RACUNARA Periferne jedinice racunara mozemo podeliti na tri osnovne grupe:ulazne.komparatore itd.interfejsi su kartice.ADAPTER.Najcesci ekstrni memorisjki uredjaji su jedinica floppy I hard disk.Magistrala podataka prenosi podatke koji s eobradjuju. Adapter se obicno pojavljuje u vidu stampane ploce (interfesjsna kartica) I omogucava racunaru koriscenje periferne opreme za koju isti nema odgovarajuci prikljucak ili plocu.Arhitektura mikroracunara moze biti sa jednom.Arhitekture zasnovane na ovim registrima daju programerima znatno veci komfor pri radu.signal citaj/pisi. 27.signal za prekid.

Sekvencijalna obrada sa prioritetima – dodeljena vrednost prioriteta programa odredjuje njegov redosled izvrsavanja a ne redosled njegovog pristizanja. FreeBSD i druge vrste juniksolikih operativnih sistema.glavna memorija. Aplikacioni softver najcesce razvija sam korisnki pa prema tome njega cine programi koje je izradio korisnik racunara za svoje potrebe.Kod ovakvih sistema svi resursi racunara stoje na raspolaganju programa koji s eobradjuje I u jednom trenutku se moze koristiti samo jedan resurs sistema.Prema funkcijama koje vrse programi sistemskog softvera se deli na: 1)programe za komandovanje I kontrolu (operativni system) 2)usluzni softver Korisnicki softver delimo na 1)gotove korisnicke programe 2)programe koji se prave po zahtevu korisnika.Ovi programi deluju nezavisno jedan od drugog ili se u fazi izvrsavanja jednog poziva drugi modul. 4)obrada podataka sa deljenjem vremena.Sistemski softver cini skup programa koje najcesce izradjuje proizvodjac elektronskog racunara.obrad.spoljasnje memorije. Svaki od programa posto je zaduzen za upravljanje konkretnim resursom duzan je da izvrsava ledece funkcije : 1)pracenje stanja resursa 2) odredjivanje sta.programima. se takođe koriste na personalnim računarima.perifernim jedinicima I kontrolna f-ja.podacima.ko. operativni sistem omogućava pokretanje drugih. Dodatno. Mrežni operativni sistem je druga vrsta operativnog sistema (Windows Server).a najcesce I izlaz rezultata.Razvile su ga specijalizovane softverske kuce.Rad svih ovih programa nadgleda I koordinira poseban programi koji s eobicno naziva supervisor ili program monitor.Sistem programa (software) racunara odredjuje njegovu kvalitativnu stranu.kada I koliko dobija 3) vrsenje deobe racunara 4)oslobadjanje resursa. 30. Operativni sistemi se sastoje od grupe programa koji obavljaju odredjene poslove.Ranije pri testiranju novih programa u slucajveima dugotrajnih obrada koje su u toku.Ovaj softver je namnejn korisnicima za resavanje korisnickih problema.Mogucnosti racunara kao sredstva za obradu podataka odredjena su u najvecem stepenu kvalitetom njegovog softvera.hardverom. Operativni sistem objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i sakriva od krajnjeg korisnika detalje funkcionisanja ovih delova.a isporucuje ga korisniku zajedno sa hardverom.Najkorišćeniji operativni sistem u upotrebi na stonim i prenosivim računarima je Microsoft Windows. Usluzni softver je grupa programa koja se odnosi na pracenje ili upravljanje neposrednim okruzenjem operativnog sistema.OBRADA PODATAKA – TIPOVI Sekvencijalna – paketna obrada (batch-processing) OS za ovakvu obradu podataka su bili prvi razvijeni. bez prioriteta 2)sa prioritetima 3)daljinska sek. Daljinska sekvencionalna obrada (remote batch processing) predstavlja varijantu sekvencionalne obrade bez prioriteta. posebno Mac OS X.Većina operativnih sistema dolazi sa aplikacijom koja obezbeđuje korisnički interfejs za rukovanje operativnim sistemom.kod koje se ulazak programa I podataka.uredjaji ulaza – izlaza I sl. umesto bitovima. Prema vrsti resursa kojima upravljaju programi OS se dele:1) programe za upravljanje memorijom 2)procesorima 3)perifernim uredjajima 4)informacijama. U računarstvu.Savremeni elektronski racunarski sistemi mnogo vise se razlikuju po svojoj algoritamskoj koncepciji – programskom sistemu.Na taj nacin se najpre obradjuje onaj program koji ima veci prioritet.[1] Jači serveri koriste Linux.Sekvencijalna obrada bez prioriteta podrzumeva jednaka prava svih programa pa se programi izvrsavaju po redosledu njihovog pristizanja.obrad.podacima. Korisnicki softver: gotov korisnicki softver – deo softvera I njegova struktura odredjeni su namenom racunara.Slozenost ovih programa zavisi od samog operativnog sistema. Proizvodjaci racunara obicno za razlicite velicine I namene racunara razvijaju razlicite tipove operativnog sistema.system za upravljanje bazom podataka I servisni programi. Softver se deli na: 1) sistemski softver 2)korisnicki – aplikacioni softver.statistickih I problema iz teorije verovatnoce.programeri su cesto cekali I po nekoliko dana da bi ponovo propustili program u 14 . Usluzni sistemski softver cine:razvojni softver. Programi operativnog sistema se izradjuju u modularnom obliku a cine ga oni programski moduli koji upravljuju tehnickim resursima racunarskog sistema kao sto su processor. korisničkih.nego po specificnostima masinske konstrukcije. Osnovne f-je OS-a su: upravljenje memorijom. operativni sistem (OS) je skup programa i rutina odgovoran za kontrolu i upravljanje uređajima i računarskim komponentama kao i za obavljanje osnovnih sistemskih radnji. Bazne f-je OS-a: upravljanje korisnickim interfejsom. Operativni sistem stvara za korisnika radno okruženje koje rukuje procesima i datotekama.Postoji nekoliko tipova sekvencijalne obrade: 1)sek.resavanje matematisckih.Svaki racunar poseduje system programa koji sluze za: 1) upravljanje radom sistema pri realizaciji nekog programa 2) programsku sistemsku podrsku pri izradi izvornih programa.procesorom. Međutim. bajtovima i blokovima. kao što su interpreter komandne linije i grafički korisnički interfejs. programa kao što su editori. i ovi operativni sistemi. I pomocnim f-jama.On uglavnom obuhvata programe za: sortiranje.ostvaruju preko uredjaja koji su prostorno udaljeni od centralne jedinice. Obrada sa vremenskom raspodelom (time sharing) Sistemi sa vremesnokm raspodelom su orijentisani na efektivno koriscenje resursa sistema covek – racunar pri resavanju razlicitih problema. prevodioci i internet pretraživači.

osnovni oblik komunikacije sa racunarom bio je preko komandi.To moze biti I poseban mail system koji u tom slucaju radi kao podsistem – satleit obavljajuci samostalno neke manje obrade u okviru jedne kompleksnije primene.Zahvaljujuci vrlo niskoj ceni racunari bazirani na mikroprocesorima nasli su veliku prakticnu primenu. 30. 2)raspodela podataka – ovo organizaciono resenje tesno j epovezano sa prethodnim I u stvari dopunjuje ga. Multiprogramiranje multiprogramski nacin rada podrazumeva takvu organizaciju I koriscenje elektronskih racunara pri cemu se istovremeno izvrsava vis eprograma.Da bi se to omogucilo koriste se tehnicki trik vremenskog klizanja (time slicing).iznajmljenim telefonskim linijama.Time se smanjuje ukupno vreme obrade programa I postize veca efikasnost sistema.Do pojave objektno orijentisanih tehnologija.Svakom programu se dodaje odredjeni vremenski interval ciklusa T centralnog procesora u kome se vrsi njegova obrada.Centar je ovde samo uredjaj za prijem ili vise prijemnih mesta – terminala.radio mostovima.direktno dostavljaju centru za obradu podataka. WINDOWS – OPERATIVNI SISTEM Vecina dnasnjih PC racunara radi pod operativnim sistemom koji s epopularno zove WINDOWS.javnim telegrafskim linijama(teleprinter). Obrada podataka na daljinu – telekomunikacioni system Ukoliko se podaci prikupljaju decentralizovano sa vise punktova pored uobicajenog dostavljanja podataka na obradu putem disketa postoji mogucnost prenosa podataka telefonskim linijama.U tom slucaju duzina vremenskog segmenta t jednaka je t=T/n.Objektno orijentisano programiranje pruza posebne pogodnosti upravo u oblasti komunikacije korisnika I programera sa racunarom.Za sada je to moguce na jedan od sledecih nacina: javnim telefonskim linijama.To znaci da se racunar po svakom ukljucivanju probudi u navedenom operativnom sistemu.To se postize na taj nacin sto s eosnovni ciklus T deli na n vremenskih segmenata ako je na uredjaj prikljuceno n korisnika. pa u svakom ciklusu T svaki od programa ima na raspolaganju uredjaj za obradu u vremenu t sekundi.ostvarajuci istovremeno prostornu I vremensku integraciju izmedju udaljenih delova organizacija. 4)daljinska obrada – prava veza izmedju centra za obradu podataka I terminalnih stanica dobija se ovakvim organizacionim resenjem.Radno mesto koje je udaljeno od centra za prikupljanje I obradu podataka obicno je snabdeveno jednim terminalnim uredjajem (terminalom).Ovo je narocito pogodno kada treba preneti malo podataka a vreme je vazan factor. 15 .Takav uredjaj je obican video terminal ili pak neka slican masina kojom se mogu otpremiti ili primiti kodirani podaci.Program koji je u toku obrade u samoj centralnoj jedinici oslobadja se samo u slucaju: 1) ako program viseg prioriteta zahteva centralna jedinica 2)ako sam program koji se obradjuje zahteva u toku obrade. 3)prenos podataka – ovo resenje omogucuje da dva udaljena mesta medjusobno komuiciraju I veoma brzo izmenjuju podatke.Pravac informacije je dvosmeran I krece s eod terminala koji deostavlju podatke centru za obradu pa nakon azuriranja.Programi korisnika smestaju se u operativnu memoriju a njihova obrada se vrsi u planiranim vremenskim intervalima.U komandnim interfejsima korisnici su morali da uce velki set instrukcija da bi radili svoj posao.Na trzistu su najrasprostanjeniji jednokorisnicki – licni PC mikroracunari I njima kompatibilni racunari koji rade u okruzenju operativnih sistema WINDOWS. Prioriteti programa kod ovog metoda odnose se na redosled obrade u centralnoj jedinici.Ovi nedostaci su otklonjeni u sistemima sa vremenskom raspodelom koji omogucuju da se veliki broj korisnika istovremeno ukljuci preko svojih terminalskih uredjaja u system za obradu podataka I da jednovremeno izvrsava obradu svojih programa.U prvom slucaju periferni uredjaji su u velikoj meri nezavisni od centralne jedinice koja samo inicira njihov rad.Na taj nacin se gubi dosta radnog vremena projektanata I programera na cekanju obrade.kome su ispravke gresaka zahtevale samo par minuta programskog rada.U stvari kapacitet uredjaja za obradu podataka dodeljuje se ciklicno veoma kratko svakom korisniku ali se zbog velike brzine I sporog reagovanja korisnika stvara utisak da je korisnik u stalnom kontaktu sa uredjajima za obradu.Cilj je da se podaci nastali u centru za obradu dostave jednom ili na vise udaljenih mesta gde ce s ekoristiti.Kretanje moze biti u oba smera. (predajna stanica –modem – modem – prijemna stanica ERC) Vid ovakve veze moze biti sledeci: 1)prikupljanje podataka – kod ovakve organizacije podaci se samo preuzimaju iz originalnih dokumenata I tipkanjem preko terminala.Kod jednoprocesnih racunarskih sistema multiprogramiranje s eostvaruje ili osamostaljivanjem rada perifernih uredjaja ili podelom vremena rada centralnog procesora izmedju programa koji s eizvrsavaju.Tok informacija je jednosmeran I krece se od centra ka periferiji – dislociranim terminalima.konsultovanja ili obracuna ponovo vracaju kao odgovor terminalnim tackama.Zbog toga je moguce dad ok centralna jedinica radi na obradi nekog programa ulazni uredjaji ucitavaju podatke drugog a izlazni stampaju rezultate treceg programa.Ovo su takozvani command-based interfaces.ukljucivanje ulazno – izlaznih uredjaja.iznajmljenim telegrafskim linijama.

web server.31.gde je centralno mesto zauzimao har disk. Multiserver mreze racunarske mreze sa jednim serverom pogodne su ako sadrze manje od 50 klijent racunara.. 32. Gui imaju Application Programing Interface (API) koji omogucava korisniku da: 1) kreira ekranske objekte 2) crta ekranske objekte 3)nadgleda aktivnosti misa.Od multiserver mreza su jos slozenije LAN mreze koje su medjusobno povezane preko brze FDDI okosnoce.aplikacioni server.remote access server omogucava pristup mrezi udaljenih PC racunara.Osim sto svom korsiniku pruza usluge racunar mora da opsluzuje datoteke I zahteve za stampanje koji dolaze iz drugih racunara mreze. U klijent – server mrezi server je mocniji racunar na koji je prikljuceno vise klijent racunara (radnih stanica) Oni su jeftini I manjih mogucnosti (cesto nemaju disk – jedinicu) a nalaze se obicno na radnim stolovima zaposlenih (kao desktop racunari).Klijent server system je narocito pogodan kada mnogo korisnika ahteva pristup velikoj kolicini informacija.Nenamenski server moze jos da se koristi I kao obicna radna stanica. MAN mreze nastaju povezivanjem LAN mreza I pkrivaju teritoriju jednog grada tj jedne oblasti. Peer to peer mrezi ravnopravnih racunara ne postoji centralni server vec radne stanice dele iste disk jedinice I stampace ponasajuci s ekao povremni serveri.LAN ili lokalne racunarske mreze koriste se za povezivanje racunara unutar nekog zatvorenog prostora in house obicno unutar neke zgrade.Sa aspekta hardvera mreza je skup racunara medjusobno povezanih kablovima.MAN metropolitan area network I WAN wide area networks.Vece mreze treba da sadrze vise specijalizovanih servera.U osnovi ove mreze se ralzikuju po prostoru koji pokrivaju.Povezivanjem racunara u mrezu omogucuje se koriscenje zajednickih programa .Racunarske mreze omogucavaju koriscenje elektronske poste Imreznih aplikacija.Neki od racunara u mrezi imaju specijalne zadtake I takve racunare nazivmo serveri. Operativni sistema klijent server mreze npr Windows NT mora d aomoguci serveru da istovremeno manipulise zahtevima velikog borja kolijenata kao I da zastiti mrezne informacije od neovlascenih korisnika.Radna stanica predstavlja korisnicki 16 .plotera I drugih uredjaja.Postoji vise vrsta servera: print server omogucava deobu vise stampaca.lakes upravljanje I nadgledanje sistema.To s epostize pomocu protokola koji se sastoji od niza primopredajnih signala. WAN mreze su javnog karaktera I omogucavaju koriscenje veoma udaljenih racunarskih sistema.Npr.To se najcesce radi pomocu misa ali s emoze koristiti I tastatua.e-mail server.Na taj nacin racunari u takvoj mrezi mogu da budu I klijenti I serveri.Kao sto mu ime kaze namenski server je racunar specijalno odredjen za tu svrhu tj uloga servra u mrezi.tj po udaljenosti racunara koje povezuju. LAN mreze – koriste se za povezivanje racunara unutar nekog zatvorenog prostora obicno unutar jedne zgrade ili kopleksa zgrada. baza podataka. U pocetku su racunarske mreze bile samog lokalnog karaktera I formirane su prvenstveno radi deljenja hardverskih resursa.Zavisno od potreba mogu s einstalirati server za modem za faks za baze podataka I server za cuvanje slika. VRSTE LAN MREZA PREMA PRIORITETU Lan mreze s eosim po topologiji I ancinu prostupa prenosnom medijumu mogu klasifikovati I prema odnosu racunara u mrezi.Racunar povezan u mrezu naziva se icvor nod ili radna stranica. Vecina sistema sa grafickim okruzenjem sa korisnikom koristi neki od objektno orijentisanih pristupa da bi ovladala upravljanjem ekranskim objektima.U tom smislu postoje dve vrste lan mreze klijnt server I mreze ravnopravnih racunara peer to peer networks.Postoji veliki broj programa pa I citavih operativnih sistema koji omogucavaju graficku vezu sa korisnikom a medju najpoznatijim su svakako Microsoft Windows I Macintosh Toolbox.Kao I druge racunarske sisteme I mrezu mozemo posmatrati sa stanovista hardvera I softvera.One ako se prostiru na teritoriju jednog grada cine MAN mrezu.Server je racunar kojem pristupaju drugi racunari iz mreze kako bi mogli da koriste specificne usluge koje ovaj racunar obezbedjuje.datoteka.Stanje ekrasnkih objekata se saznaje na bazi poruke koje se razmenjuju izmedju aplikacije I programa za vezu sa korisnikom.Veza izmedju klijenta I servera se uspostavlja samo onda kada klijent zahteva odredjenu uslugu. VRSTE RACUNARSKIH MREZA Razlikujemo tri vrste racunarskih mreza LAN local area networks.Podaci za obradu se nalaze u serveru gde se izvrsava poseban tzv serverski program koji na zahtev klijenta salje potrebne podatke I sadrzi resurse koji stoje na raspolaganju klijentima.stampaca. Postoje I hibridne mreze – tos u klijent server mreze koje poseduju I resurse koje dele ravnopravni racunari. WWW uslugu omogucava protocol HTTP hyper tekst transfer protocol.Mane ovakvih mreza su slaba zastita I teskoce u radu sa vecim brojem racunara.pristup razlicitim operativnim sistemima itd.Po nacinu rada server moze biti namenski I nenamenski.U jednoj LAN mrezi obicno postoji server za datoteke I server za stampanje.GRAFICKA VEZA SA KORISNIKOM Graficka veza sa korisnikom je nacin komunikacije racunara sa korisnikom u kome se umesto zadavanja komandi pomocu tastature kao sto je to slucaj u DOS-u komande izabiraju iz postojececih listi ili se zadaju pozivanjem odgovarajucih slicica ikona. 33.Kad misem kliknemo na neki objekat (ikonu) zadajemo komandu.

VI slojprikaza obezbedjuje da s epodaci koji se razmenjuju prikazuju korisnicima u njima razumljivom obliku. IV transparetni sloj je najnizi sloj koji koristi tzv ent to end protocol tj transportni protocol TCP/IP. Racunarske mreze koje s eprostiru na vecoj teritoriji Ako racunarska mreza povezuje veci broj razlicitih vrsta racunara rasporedjenih na vecem prostranstvu vise gradova.On podrzava I usmeraanje I obicno se se koristi kao protocol za povezivanje vise lokalnih mreza. TCP/IP transmission control protovol/internet protocol je paket industrijskih standarda koji omogucavaju komunikacije u heterogenoj nestandardizovanoj sredini.Protokol predstavlja skup ustanovljenih pravila preko kojih se ostvaruje prenos podataka u okviru jedne tehnologije.6. 17 .Ovaj sloj logicke nazive dobijene iz viseg sloja preslikava u fizicke adrese koje predaje transportnom sloju.Ovaj sloj je odgovaran za pouzdanost cele mreze.U okviru paketa TCP/IP namenski su napisani sledeci protokoli: SMTP (simple mail protocol) za elektornsku psotu.transportni.Ovi slojevi su: fizicki.U ovom sloju primljene poruke iz visih slojeva dele se ako je to potrebno na vise paketa iste duzine.Sve ostale topologije se izvode kombonacijama navedenih.prevodjenje logickih adresa odredista I odgovarajuce fizicke adrese. Gradkse mreze MAN – prestavlja slozenu mrezu medjusobno povezanih LAN mreza na teritoriji jednog grada..OSI referentni model sadrzi sedam funkcijskih slojeva ili nivoa koji se u svakoj stanici predstavljau vertikalno jedan iznad drugog.zatvorena petlja (ring) I zveda (star).Za sloj prikaza ne postoje standardi.Svaki sloj poseduje sve entitete.Postoje u svetu WAN mreze gde su racunari povezani stalnim telefosnkim linijama I gde je propusna moc I pouzdanost veca. 35. ARHITEKTURA RACUNARSKIH MREZA Pod ovim pojmom s epodrazumevaju sastav (struktura hardvera).Odnos radne stanice (klijenta) I servera moze biti uredjen na vise nivoaFizicko povezivanje racunara u mrezi vrsi s epreko kablova.Osnovne topologije su zajednicka magistrala (bus).elektricne I proceduralne. PROTOKOLI Komunkacija izmedju servera I radnih stanica odredjena je protokolom.Ta interoperabilnost je jedna od osnovnih prednosti protokola TCP/IP.Na taj nacin je aplikacioni softver nezavisan od vrste racunarske mreze. II sloj veze za podatke obezbedjuje uspostavljanje. III mrezni sloj obavlja sledece funkcije:komutaciju paketa u cvorovima mreze.Veza izmedju LAN mreza ostvaruje se sa stalnim telefonskim linijama ili specijalnim digitalnim linijama standard IEEE 802.sprecava zagusenje mreze itd. On je postao standadni protocol koji s ekoriste za introperabilnost izmedju raznorodnih racunara. 34.Ovaj sloj je odgovoran za prenos bitova al ne mari za znacenje kombinacije tih bitova.Zadatak ovog sloja je odgovarajuce formiranje podataka za prikaz na ekranu terminala I za stampanje na papiru.radna stanica preuzima programe I datoteke vrsi stampu dokumenata itd. V sloj razgovora upravlja dijalogom medju korisnicima.Da bi olaksala realizaciju standardizovanih protokola I omogucila kompatibilnost opreme razlicitih proizvodjaca.prikaza I aplikacije. VII sloj aplikacije se nalazi na najvisem nivou OSI referentnog modela.mrezni.On pruza usluge neposredno korisnikovom programima tako da je za njih transparetna lokacija sistemskih resursa (centralizovan/distribuiran).sloj veze.U tu svrhu s ekoriste tanki I debeli koaksijalni kablovi telefonski kabl I ponekad opticki koji obezbedjuje najveci kvalitet prenosa podataka ali zbog visoke cene jos uvek se retko koristi. MREZNE TOPOLOGIJE Topologija mreze predstavlja nacin na koji su povezani racunari unutar jedne mreze.TCP/IP je standard za rad vis elokalnih mreza. 36.Protokoli koji s enajcesce koriste su TCP/IP.TCP/IP pruza poslovni mrezni protocol I pristup svetkom internetu I njegovim resursima.Sve se vise koriste privrmeene linije zbog ekonomicnosti.Svaki protocol sadrzi preciznu specifikaciju formata podataka koji se razmenjuju kao I jasno definisane procedure kojima podlezu kontrolne poruke koje upravljaju transferom podataka.protokole I usluge koje cini sloj neposredno iznad sebe.odrzavanje I raskidanje veze. I fizicki sloj se odnosi na karakteristike.Sloj je odgovoran za kontrolu protokoa podataka I kontrolu gresaka pri prenosu podataka.Horizontalne veze izmedju istih slojeva dve stanice su izuzev u fizickom sloju virtuelne dok su veze izmedju susednih slojeva jedne stranice stvane.marsrutiranje poruka izmedju dva DTE uredjaja mreze. FTP (file transfer protocol) a razmenu datotetka izmedju racunara koji rade za TCP?IP I SNP (simple network management protocol) za upravljanje mrezom.racunar u mrezi.Gotovo sve mreze ga podrzavaju.25.razgovora.Koristeci se uslugama servera.U/I interfejsa I to:mehanicke.medjunarodna organizacija za standarde ISO predlozila je tzv OSI (open system interconnection) referentni model koji je prihvacen kao standard za racunarske mreze.nacin povezivanja DTE uredjaja I protokoli za njihovu medjusobnu komunikaciju.X.zemalja tada ona predstavlja WAN wide area networsk racunarsku mrezu.IPX/SPX.

Mrezni ili server operativni system predstavlja centralni deo mreze instalira s ena serveru I upravlja vecinom mreznih funkcija.Svaka stanica kontinualno nadgleda mrezu dok ne detektuje token sa svojom adresom .Kada poruka sa podacima ponovo stigne do izvorne stanice.centralno mesto zauzima racunar koji se naziva hub.poslovima stampanja I procesom komunikacije medju elementima prikljucenim na mrezu.Kada stanica zeli da posalje poruku tj podatke oan ceka do momenta kada nijedna druga stranica u mrezi ne vrsi prenos.Kao komunikacioni protocol koristi se token – ring tehnologija. 37.prilagodjava je I potom prosledjuje drugoj mrezi.vrsi transisiju svojih podataka I ponovo generise token sa adresom sledece stanice u sekvenci. UREDJAJI ZA POVEZIVANJE RACUNASKIH MREZA Mrezne kartice radne stanice su povezane kablovima koji se prikljucuju na mrezne kartice koje su zaduzene za sudelovanje medju protokolima.Cesto u semama koje prikazuju topologiju zvezde.Zavisno od toga kakve protkole koriste dve ili vis eracunarskih mreza mogu s epovezivati mostovima ruterima ili prolazima. Ostali uredjaji za obavljanje saobracaja u nekoj mrezi zaduzen je odgovarajuci komunikacioni protocol.Topologija zvezde ima neke ocigledne prednosti kao sto su: jednostavna fizicka realizcija.Najveci nedostatak je sto kvar na jednoj stanici dovodoi do prekida u samoj mrezi.Troskovi izrade ovakve mreze su manji a rastojanje izmedju samih stanica je povecano.sa vlastitim napajanjem I zavisne razvodne kutije. Segmenti unutar jedne mreze su povezani ripiterima ciji je osnovni zadatak da pojacaju oslabljeni mrezni signal.Razvodna kutija sadrzi prikljucke za cvorove a ponekad I specijalne prikljucke za druge razvodne kutije.S obzirom da je svaka stanica direktno povezana sa centralnim uredjajem lako s eotkiva koja je stanica u kvaru.Ovaj nedostatak s eotklanja kod pomenute kombinacije zvezdaste I ring topologije.Komunikacioni protocol predstavlja skup pravila formiranih da bise kontrolisala razmena podataka izmedju dva entiteta. Most (bridge) sluzi za povezivanje vise mreza iste ili razlicite topologije tako da one logicki funkcionisu kao jedna mreza.zatim preuzima kontrolu na mrezom.Najcesce korisceni metod rada na topologji magistrale je CSMA/CD koji je zasnovan na algoritmu slucajnog pristupa. Ruter poseduje slozeniji softver od mosta I ima vece mogucnosti.lako dodavanje novih radnih stanica u mrezu.Zavisne razvodne kutije su zapravo posebne kartice za prosirenje koje se ubacuju na odgovarajuce mesto u PC – racunaru.Broj segmenata u mrezi je obicno limitiran od proizvodjaca mreznog softvera I kod Novell-a je taj broj 5 od kojih su 3 namnjene za radne stanice a dva za povezivanje udaljenih stanica ili delova mreza.a oslobodjeni token nastavlja put prema sledecoj stanici.Kod ove tehnologije omoguceno je kontinualno kruzenje tokena petljom.Mrezna kartica ima ulogu posrednika izmejdu racunara I mreze.nemogucnost sudara podataka. Mrezni operativni system da bi racuanri mogli da komuniciraju neophodan je odgovoarajuci softver.Prstenaste topologije obezbeduju najveci prenos podataka I ona se krece oko 16 Mb/s.Protokoli sadrza specifikaciju podataka koji se razmenjuju I procedure koje upravljaju prenosom tih podataka.Ruteri za usmeravanje saobracaja koriste najkraci put a ako doje do prekida takvog puta ruteri ce saobracaj usmeriti ka nekom od laternativih puteva. Topologija prstena cini niz radnih stanica medjusobno povezanih u zatvorenu petlju.Za povezivanje mreza 18 . lako otkrivanje neispravnih stanica ali I ima nedostatke kao stos u povecavanje troskova kabliranja ili neophodnost posebnog servera za nadgledanj mreze.Kao komunikacioni protocol obicno s ekoristi puling protocol. Modem je uradjaj koji sluzi za povezivanje dva racunara preko telefonske linije.Svaka stanica konstantno nadgleda magistralu. Topologija zvezde za povezivanje stanica u okviru topologije zvezde koristi se centralno postavljeni uredjaj najcesce je u pitanju razvodna kutija.Te funkcije su: upravljanje datotekama I podacima u mrezi.Brzina prenosa podataka u mrezama sa zajednickom magistralom je oko 10 Mb/s.Mreze povvezane preko mosta ponasaju se kao segmenti.Mreza se sastoji od vise segmenata.Za povezivanje s eobicno korsit 15-zilini koaksijalni kabl sa unutrasnjom otpornoscu od 50 oma.Radi se o hardverskim uredjajima koji sluze za prosledjivanje paketa izmedju mreza.Na trzistu postoji nekoliko proizvodjaca mreznih operaivnih sistema kao sto su Novell NetWare I Microsoft Windows NT.Kod ove topologije radne strnaice su povezane na zajednicku magistrlau (komunikacioni kabl).prsten. Druga tehnologija koja se koristi kod mreza sa zajednickom magistralom je tzv token – bus tehnologija.Most prima poruku iz jedne mreze.vlasniku tokena.Ona je odgovorna kako za prenos korisnickih komandi u mrezu tako I za prijem pouka sa mreze.biva unistena.Za usmeravanje saobracaja izmedju segmenata u jednoj mrezi koriste se ruteri.Tokeni su specijalni paketi koji pravo pristupa medijumu dodeljuju samo jednoj radnoj stanici u datom vrmenu.Zbog jednakog prava pristupa mrezi povecanjem broja radnih stania doalzi do povecavanja kolizije a samim tim I do prouzivanja vremena pristupa sto se odrazava na brzinu rada mreze.Stanica kojoj su podaci namneni ako je potrebno kopira ih.Ulogu razvodnika u ovoj topologiji mogu da vrse samostalne razvodne kutije.Topologija magistrale kada je u pitanju mreza sa zajednickom magistralom danas se redovno misli na ETHERNET mrezu.Redosled stanica u sekvenci nikako ne mora biti jednak fizickom redosledu.

MULTIMEDIJALNA ELEKTRONSKA POSTA Cesto s egovori da je Web najpopularniji servis Interneta ali s eipak najcesce I najredovnije koristi elektornksa posta.S obzirom na to isporucioci opreme razvijaju proizvode sa sopstvenim algoritmima za kompresiju.Video konferencijska tehnologija u sprezi sa Internetom omogucice povezivanje kompanija. STANDARDI ELEKTRONSKE POSTE Najvazniji su SMTP.slanje I prosledjivanje kao I upravljanje lokalnim prostorom veoma je jednostavan za kranjeg korisnika. Moze ne samo da rutira pakete vec I da menja njihovu strukturu.U prethodnom 19 .Mrezni prolaz je hardver ili softverski paket koji sluzi kao zajednicka ulazna tacka u neki veliki racunarski siste.Mime omogucava da s epored teksta I drugi pojavni oblici informacija mogu naci u okviru poruke.akademisjkih institucija i privatnih domova. 39.sistmska I korisnicka dministracija I razne dodatne funkcije. 40.Time su stvoreni preduslovi za siroku primenu multimedijalnih poruka.Nakon prispeca na lokalni racunar poruke se procesiraju pomocu lokalnog e-mail klijnta.Danas se u elektrosnkoj posti pored teksta mogu nalaziti slike.POP3 I IMAP. Smtp podrzava razmenu poruka izmedju razlicitih servisa.snimljen glas I video zapis. Standardi koji definisu razmenu poruka izmedju servera I klijenta jesu POP3 I IMAP.drzavnih ustanova. 42.SMTP je predvideo razmenu samo tekstualnih poruka I to kracih od 1000 karaktera.320 standradom ITU:ISDN video konferencije pruzaju zadovoljavajuci kvaliet prenosa zvuka i videa.Svakog meseca se razmenjuje nekoliko hiljada milijardi elektronskih poruka.Koriscenje elektronske poste postalo je redovna.Elektronska posta s eobicno definise kao prenos poruka elektronskim putem a pod porukama vecina podrazumeva samo tekst.pretvaranje formata.postanskim sanducicima.Praksa je pokazal da trab prevazici to ogranicenje I tako je nastao standard MIME koji dfinise nacin na koji elktronska poruka treba da bude struktuirana da bise omogucila razmena netekstualnih objekata.prevodjenje podataka. 41.Video konferencie omogucavaju pojedincima ili grupama ljudi da sa razlicitih lokacija u realnom vremenom audio i video komuniciranjem dele informacije i efikasnije donos eo dluke.Time je prevazidjen nedostatak POP3 protokola jer je moguce da korisnik pristupa postanskom sanducetu sa vise razlicitih lokacija ili racunara I da uvek vidi isti skup poruka.Integracija sa klasicnim telekomunikacionim servisima I sve prisutnijom mobilnom telefoniom uticali su da se na pocetku novog veka elektronske poruke ne odnose smo n internet vec I na savrmene telefonske usluge.Za dostavu klasicne poste na drugi continent potrebni su dani.Osnovni nedostatak ovog standarda je da klijnet mora prevuci poruku do lokalnog racunara (download).primanje I procesiranje poruka. IMAP omogucava korisniku rad sa porukama koje s enalze na serveru.koriste se medjumrezni ruteri I mogu biti lokalnog ili daljinskog karaktera. 38. Za slanje I prijem elektronske poste nije potrebna stalna veza klijenta sa internetom.Najbitnije funkcije mreznog prolaza su: pretvaranje protokola.E-mail klijent je komponenta arhitekture elektronske poste zaduzena za generisanje.Upravljanje korisnickim nalozima.Rad sa porukama kao so su citanje brisanje.Video konferencije su jos uvek nova tehnologija.mail transfer agent) koji bezbedjuje osnovne primi I prosledi funkcije sistema I olaksava razlicite administratorkse funkcije.nedelje a elektronske poruke preko interneta stizu gotovo trenutno za pola minuta. VRSTE VIDEO KONFERENCIJA Video konferencije se dele prema komunikacionij strukturi: Video konferencije preko ISDN-a koje su definisane H.To je internet standard RFC 821 koji definise pravila uspostavljanja konekcija I razmenu poruka izmedju dva servera elektronske poste preko interneta inicijalno.posebnim mreznim ahtevima i brzinama prenosa.MIME. ARHITEKTURA SISTEMA ZA ELEKTRONSKU POSTU Glavna koponenta jeste server (e-mail.Na zahtev korisnika POP3 mail klijent se povezuje na udaljeni POP3 server predstavlja se I kopira pristigle poruke sa servera na lokalni racunar.rutinska aktivnost zaposlenih za razliku od Web servisa cije koriscenje ponekad moze biti I vremenski zahtevno.multipleksiranje. VIDEO KONFERENCIJE I INTERNET – AUDIOVIZUELNE KOMUNIKACIJE Za razliku privatne konverzaije koja s eodvija video telefonijom u poslovanju mnogo veci znacaj imaju video konferencije gde je kvalitet prenetog videa na visem nivou.Dovoljno je samo da postansko sanduce korisnika uvek bude spremno zaprijem poste tj da se nalazi na racunaru koji je deo infrastructure interneta. POP3 definise asihroni pristup porukama koje se nalaze na udaljenom servisu. Gateway (Prolaz) je sofisticiran uredjaj.

Osnovni zadatak koji je trbalo resiti bio je mdjusobno povezivanje dva udaljena racunara radi razmene podataka.nazivaju se otvorenim standardima. Korektniji opis Interneta bio bi da je to skup medjusobno povezanih mreza provajdera i njihovik korisnika.Pod konferencisjkim sistemima podrazumeva se sinhroni.Prednost ovog tipa video konferencija predstavlja masovno sirenje potrebne infrastrukture i zbog drugih primena – nezavisno od potreba za video konferencijama.Ovo emitovanje s enajcesce odvija preko specijalnog video servera i u sustini ne predstavlja prave konferencije jer vecina ucesnika ima samo pasivnu ulogu.postavljanjem pitanja i davanjem sugestija pre ili istovremno sa odvijanjem prenosa.Internet tehnologije su primer tehnologija otvorenih sistema za koje su specifikacije javno dostupne. Jednosmerne video konferencije podrazumevaju emitovanje (bradcast) zvuka i videa sa jednog mesta i uglavnom pasivno ucesce vis ekorisnika.Internet je u sustini mnogo vise od racunarske mreze i zbog toga se kada se govori o sirem uticaju na informacione sisteme i primenu uopste koristi termin internet tehnologije. 46.Dva sistema su otvorena jedan prema drugome ako razmenjuju informacije posredstvom odgovarajucih standarda.Prakticno Internet predstavlja globalnu racunarsku mrezu koja se sastoji iz hiljada medjusobno povezanih mreza koje za medjusobno komuniciranje koriste internet protokol. Veliki proizvodjaci racunara IBM.Internet bazira na otvorenim standardima i medjusobnom umrezavanju ralicitih sistema razlicitih proizvodjaca.predstavlja sve rasprostranjeniji vid tzv.Prva racunarska mreza koja ga je 20 . 45. 43.323 standardom: Ovaj standard izvorno je koriscen za video konferencije u okviru lokalnih racunarskih mreza ali je stvorio preduslove i za sve siru primenu video konferencija preko Interneta. Dvosmerna komunikacija se ovde eventualno moze odvijati posredno.Prema broju ucesnika i vrsti saobracaja postoje tri tipa videokonferencija: Video konferencije tacaka: to su sistemi koji omogucavaju sinhronu audio i video komunikaciju dva ucesnika.jer ima mnogo racunarskih mreza koje nisu ukljucene u Internet.periodu u poslovanju je uglavnom primenjivana ova vrsta video konferencija ali one ipak nisu sire prihvacene zbog potreba da se nabavi relativno skupa oprema za te namen i ISDN veza na svim potencijalnim mestima.Samo ako su primenjni standardi javno dostupni. NASTANAK INTERNETA Koreni interneta nastajali su krajem 60tih godina proslog veka dok se imenica Internet prvi put spominje krajem 80tih.definicija Interneta kao mreze svih mreza postala je opste prihvacena. Projekat je finansirao ministarstvo odbrane SAD.Intezivno koriscenje multimedijalnih mogucnosti elektronske poste u formi audio i video priloga. INTERNET – MREZA SVIH MREZA Internet se najcesce opisuje kao mreza svih racunarskih mreza koja jedinstveno radi na globalnom nivou. Video konferencije preko paketskih mreza koje su definisane H.OTVORENI SISTEMI Kljucno objasnjenje za ogorman uspeh Interneta i njegovo neprestano sirenje i ulazak u sve sfere javnog i privatnog zivota predstavlja implementacija otvorenih standarda.tehnologiju ili sredstvo povezivanja. INTEGRACIJA VIDEO KONFERENCIJA I DRUGIH INTERNET SERVISA Zajednicki rad na daljinu licem u lice primenom video konferencija moze s eunaprediti istovremnim koriscenjem i nekih drugih internet servisa.Obe lokacije salju i primaju audio i video sadrzaje i razmena paketa se odvija na standardni nacin. Ove video konferencije podrazumevaju da svaka lokacija salje i prima audio i video sadrzaje.Honeywell.Potreba da se definise arhitektura za povezivanje racunara razlicitih proizvodjaca uticala je na pokretanje projekta izgradnje jedinstvene mreze ARPANET 1969te. Asinhronih konferencijskih sistema.Ucesnici u takvoj komunikaciji elektronskim postom razmenjuju audio i video komentar i ostvaruju konferencijsku vezu koja nije istovremena sinhronizovana vec se odvija sporijom odlozenom dinamikom.istovremni rad.Bez obzira na to sto ova konstatacija nije potpuno tacna. Video konferencije izmedju vise tacaka podrazumevaju da vis eljudi konkurentno koristi multimedijalnu konferencijsku opremu na vis elokaija.koriscenjem vec postojecih veza ovih racunara sa drugim racunarskim sistemima kao i medjusobnih veza izmedju tih racunarskih sistema.Univac itd razvijali su sopstvene tehnologije medjusobnog povezivanja racunara.Komunikacioni protokol TCP/IP 1974te dok je 1978 v4 pocela da se koristi. 44.To ne znaci razmenu informacija uz bilo kakvu konkretnu implementaciju.

Postoje razlicite inicijative i projekti za sledecu genraciju interneta NGI.koristila bila je ARPANET i u njoj su racunari bili medjusobno povezani modemima preko iznajmljenih telefonskih linija sa brzinom prenosa podataka od 9.sloj mreznog interfejsa.Podaci se dele u manje delove..paketi preusmere preko alternativne veze linka.Trenutni stepen razvoja tehnologije izrade elektonskih cipova vec danas omogucava da se sa senzora pridruzenih minijaturnim hardverskim web serverima mogu u relanom vremenu generisati web stranice na osnovu podatka iz realnog okruzenja.Sustina rutiranja jeste dinamicko pracenje stanja pojedinih delova mreze i izbor optimalne rute kojom paket treba da stigne do krajnjeg odredista.Povezivanje ovih mreza u Internet mrezu mreza vrsi s eu cvoriste za razmenu podatka u SAD i Evropi.telefoniranje itd.transportni sloj.Ip je zaduzen na mreznom nivou da obezbedi jednoznacno adresiranje racunara u mrezi i usmeravanje paketa od polazne do odredisne adrese. BUDUCNOST INTERNETA Svaki napredak covenstva neraskidivo je vezan sa razvojem i primenom internet tehnologija.Znaci osnovni zadatak TCP-a je da pruzi uslugu konektivnosti aplikativnim servisima tj da s euspostavlja odrzava i raskida virtuelnu vezu izmedju krajnjih korisnika.mrezni sloj.1994 prvi pretrazivaci yahoo.Ovaj mehanizam predstavlja krucijalnu prednost Interneta u odnosu na druge mrezne tehnologije.a da krajni korisnici i ne znaju da se poruke razmenjuju preko razlicitih putanja.TCP je na trasnportnom nivou zaduzen za uspostavljanje i raskidanje veze kao i za razlicite kontrolne funkcije.aplikativni sloj.altavist.Dok je ranije bila neophodna klasicna telefonska mreza za funkcionisanje interneta danas je obrnuto.Svaki paket moze putovati samostalno kroz mrezu ali se na odredisnoj adresi svi paketi ponovo spajaju prema pocetnom rasporedu.Npr.oni predstavljaju skupove pravila koja racunari koriste da bi medjusobno komunicirali.Tako ce u bliskoj buducnosti preko interneta biti moguce ukljuciti grejanje u stanu. 47.Sledeca generacija Intrneta ne moze s eposmatrati samo kao tehnologija ili mreza.sta nedostaje u frizideru itd.pakete ili datagrame. OSNOVE INTERNET PROTOKOLA – PAKETSKI SAOBRACAJ Komutacija paketa savremene telekomunikacije i sistemi prenosa omogucavaju da razliciti tipovi informacija mogu biti digitalizovani i prenoseni preko mreze na isti nacin kao i klasicni racunarski podaci.5 slojeva TCP/IP referentnog modela su fizicki sloj.6 do 56 Kbps.1995 NSF mreza je ugasena.TCP/IP nije samo jedan protokol vec predstavlja skup vise protokola.Verzija 4 koja se danas koristi ima odredjene nedostatke kao sto su ogrnaicenje adresnog prostora.Protokol TCP/IP omogucava da Internet funkcionise kao velika jedinstvena mreza sa distribuiranim resursima.Dva osnovna su IP i TCP i an osnovu njih je ceo skup protokola dobio zajednicki naziv TCP/IP.Internet sve vise sluzi za slanje faksa.Akademske institucije u SAD formirale su 1986te sopstvenu racunarsku mrezu NSF na bazi TCP/IP protokola koja s epritom izuzetno snazno razvijala da bi prerasla u okosnicu medjuracunarskog saobracaja.Sve komercijalne mreze koje rade na bazi primene TCP/IP protokola saglasile su se da se medjusobno povezu i da svojim korisnicima omoguce razmenu podataka.1993 nastaje Mosaic prvi web citac – browser. 49.ovim se postize da se zbog kvara na nekoj telekomunikacionoj vezi ili njenog velikog zagusenja.Ovi razliciti pojavni oblici informacija prenose se primenom mreznih protokola.I sama akademska NSF mreza transformis ese u privatno drustvo koje posluje na komercijalnim osnovama..Pocetkom 90tih na bazi TCP/IP protokola razvija se vise komercijalnih racunarskih mreza od kojih su najpoznatije America Online i Compuserve.nedovoljna funkcionalnost i neadekvatnost sigurnosni mehanizmi.. ADRESIRANJE 21 . Rutiranje je usmeravanje paketa kroz mrezu.Njegovom implementacijom omogucena je otpornost na otkaze u radu i zagusenja pojedinih segmenata mreze.Pravila po kojima se odvijaju ove aktivnosti definisane su internet protokolom poznatim pod akronimom TCP/IP.koji u zaglavlju sadrze prolaznu i odredisnu adresu. 48.Internet se zasniva na mreznoj tehnologiji poznatoj kao komutacija paketa.Preokret u razvoju Interneta nastaje 90tih izlaskom i van akademskog okruzenja tj legalizacijom komercijalnih aktivnosti na internetu i pojavom www-a koji je omogucio hipertekstualne veze izmejdu razlicitih dokumenata i prenos multimedijalnih sadrzaja.. Danas je Web sinonim za Internet za vecinu korisnika.

Npr numericka bi bila 111.rs-akdemski srpski domen.Domain Name Server servis se izvrsava na posebnim racunarima koji s eu internet tehnoligiji nazivaju DNS serverima. info-informativni.bla.Bazicni servisi tu s eubrajjau servisi koji karakterisu pocetak rada interneta a to su elektonska posta servis koji omogucava razmenu poruka elektronskim putem.aaaaa.111 a simbolicka www. SERVISI INTERNETA Danas vecina korisnika interneta gotovo sve servise koristi ili iz programa za elektronsku postu ili iz Wec citaca.simboicka ili numericka adresa racunara.diskusione.japanske .kineske.co.URL adresiranje sastoji se iz vise delova:metod pristupa (servis).konkretan direktorijum i datoteka na racunaru.primenom kamera. Uniformni lokator resursa URL – adresiranje na internetu ne podrazumeva samo adresu racunara vec i pristup odredjenim servisima i konkretnim datotetakam na tom racunaru.Za evropsku uniju je domen eu.yu.telnet i rlogin koji omogucavaju pristup udaljenom raunaru i interaktivni rad na njemu Ftp servis koji omogucava prenos datoteka izmedju dva udaljena racunara. Privatne adrese tj one koje pripadaju racunarima koji nisu vezani na Internet ili su sakriveni iz specijalizovanih racunara mogu imati adrese koje se interno odredjuju i ne pripadaju jedinstvenom svetskom adresaru.javne informacione.111.fr-francuska.FTP i WWW serverima 51.co.Numericko adresiranje svaki racunar na internetu ima jedinstenu IP adresu.U nekim zemljama su razliciti sufiksi za komercijalne i akdamske domene. Npr http://www.rs-komercijalni srpski domen.museum-muzeji.111.Servis moze biti uslovljen prrethodnim predstavljanjem korisnika imenom i lozinkom. Videokonferencije predstavljaju unapredjenje prethodnog servisa gde se osim glasom . ONOVNI SERVISI INTERNETA 22 .Za jednsotavno i precizno adresiranje uveden je tzv uniformni lokator resursa. Radi jednostavnijeg snalazenja na Internetu uvedeno je pravilo da se u ostalim drzavama sve adrese zavrsavaju sufiksom koji oznacava konkretnu drzavu kao npr rs-srbija.de-nemacka.komunicira i zivom slikom.biz-biznis. Servisi za pretrazivanje informacija Archie servis za pretrazivanje anonimnih FTP servera na osnovu zadaog naziva datoteke ili njenih osobina Veronica servis za pretrazivanje informacija sadrzanih u naslovima iz menija Gopher-a na internetu Wais servis za pretrazivanje tekstova na osnovu zadatih kljucnih reci. Radi lakseg snalazenja uvedena su odredjena pravila za simbolicke adrese.int-medjunarodne organizacije.pri cemu se pretrazivanje vrsi nad tekstovima u Gofer.Jedan od osnovnih nedostataka trenutno aktuelne verzije IP standarda v4 jeste nedovoljan beoj mogucih adresa.Ova adresa je predstavljena 32-bitnim brojem koji interno sadrzi dva dela identifikator mreze i identifikatro racunara.Simbolicke adrese zavrsavaju se jednim od ledecih sufiksa. Aero – avio industrija.koji takodje omogucava interesno grupisanje korisnika ali se ovde poruke ne prosledjuju automatski Konferencijski servisi zahtevaju istovremeno ucesce svih ucesnika (korisnika) Talk servis omogucava razgovor sa drugim korisnikom na mrezi u formi interaktivne razmene tekstualnih informacija IRC servis interaktivnog tekstalnog komuniciranja veceg broja korisnika interneta po dinamicki kreiranim kanalima Telefoniranje preko interneta noviji servisi koji koriscenjem mikorofna i zvucne karte omogucavaju komuniciranje glasom imzejdu korisnika interneta.mil-vojska. Takodje se uvode i karakteri iz azijskih podrucja.rs/filmovi/domaci/3123131 50.korejske.konferencijske i servise za pretrazivanje najbolje odlikava njihovu sustinu.com-komercijalni coopkooperativni.net-mreze.co. Diskusioni servisi liste elektronske poste jesu prosirenje osnovnog servisa elektronske poste koje omogucavaju interesno grupisanje korisnika radi dostave poruka svim zainteresovanim korisnicima Diskusione grupe jesu servis javnih diskusionih hijerarhijski organizovanih grupa. org-organizacije. Postoje razlicite podele servisa Interneta ali podela na bazicne.gov-vladine organizacije.pro-profesije.hr-hrvatska itd. Javni informacioni servis Anonimni FTP javno skladiste podataka koje je pomocu FTP servisa na raspolaganju svim korisnicima Interneta.travel-turisticke agencije. Gofer servis za hijerarhijsko organizovanje i pregled tekstualnih informacija Web servis za hipertekstualno organizovanje i pregled multimedijalnih informacija tj multimedijalna elektronska oglasna tabla.Sve javne adrese moradju dodeljivati prema strogo definisanim pravilima.Simbolicko adresiranje racuanri koriste numericke adrese ali ljudi se lakse snalaze sa tzv simbolickim adresama. Prevodjenje adresa za razesavanje konverzija iz simbolickih u numericke adrese i obrnuto zaduzen je poseban DNS servis.tako npr ac.edu-obrazovni.arpa – infrastrukturni. A to je negde 2 na 32 mogucih adresa – racunara.

primenom ADSL tehnologija.Novopridosla poruka smesta se na serer a primalac je moze citti naknadno kada mu to bude odgovaralo.Klijent elektronsk poste je program kojim se pristupa postanskom sanducetu radi citanja pristiglih ili slanja novih poruka.omogucava kretanje kroz kataloge i transfer izabranih datoteka.Sve je vise ponudjaca besplatnih servisa elektrosnke poste Yahoo.Implementacija modela hiperteksta morala je da saceka razvoj racunarske tehnike i informatike.Ove kompanije ostvaruju profit tako sto su njihovi pretplatnici zauzvrat obasuti reklamama koje stizu u obliku elektronske poste na web serverima preko kojih se pristupa serverim elektrosnke poste.Birna razlika u odnosu an prethodni slucaj jeste u tome sto je raunar kojim s epristupa internetu deo lokalne racunarske mreze pa internet mogu koristiti i sotali ucesnici koje se nalaze u toj mrezi.Web stranice s eprimenom razlicitih tehnika dinamickih kreiraju – automatski generisu na osnovu zahteva.Mnogi ga poistovecuju sa samim internetom.U praksi to najcesce znaci vezu do internet posrednika – provajdera ISP jednog od preduzeca koje se specijalizovalo za tu vrstu usluga.uspostavljanje veze i na kraju raskidanje veze.Kada s egovori o webu cesto se koriste originalni ili delimicno prevedeni engleski termini i zbog toga sledi njihov opisni prevod.Veza na zahtev pojedinacnog racunara jeste pristup internetu koji je uglavnom karakteristican za prristup pojedinacnih korisnika od kuce ili za manja preduzeca.Na slican nacin moze se na zahtev koristii i ISDN linija.Primenom ftp-a uspostavlaj se veza sa udaljenim racunarom vrsi prijavljivanje.kablovskim modemima.Povremena veeza ka internetu veza na zahtev najcesce se koristi za pristup jednog racunara ali s emoze i koristit i za zajednicki pristup vise racunara.Citanje pristiglih poruka dostupno je samo njegovom vlasniku.Osnovne elemente arhitekture sistema za elektronsku postu predstavljaju server i klijent elektronske poste.PHP web danas omogucava i interaktivni rad a integracija sa bazama podataka postaje njihov standardni interfejs.Nastao je 1989 godine u svajcarskom institu za nuklearn nauke CERN kao sredstvo za jednostavnije predstavljanje.Elektronska posta jedan je od najboljih primera tzv.Elektornska posta je u pocetku bila besplatna privilegija naucnih radnika.mikrotalasnim vezama.prenos i prikaz tekstualnih i grafickih informacija posredstvom interneta. Povremena veza za koriscenje interneta nije potrebna stalna veza. Web je postao deo svakodnevnog zivota i rada desetina miliona ljudi sirom sveta.Web je u pocetku bio mnogo staticniji i podsecao je na klasicne publikacije stampane na papiru. Web prezentacija kolekcija pridruzenih dokumenata poznatih kao web stranica . Web citac (browser) korisnicki program koji sluzi za pristup web serverima i citanje web stranica Web protocol HTTP skup pravila kojim je definisana razmena podataka izmedju web citaca I web servera Web adresa skup identifikatora razdvojenih tacakama koji jednoznacno ukazuju na simbolicku adresu web strnaice.Danas elektrosnka posta prakticno ponovo postaje besplatna.Elektronska posta jedan je od najznacajnih i koriscenijih servisa interneta. Stalna veza podrazumeva permanentu konekciju sa internetom.ovaj tip povremenog pristupa intenetu koristi se u manjim preduzecima.Uglavnom se primenjuje u vecim preduzecima i neophodna je ukoliko preduzece u okviru svoje mreze 23 .Hotmail.Na racunaru je potrebno postojanje specijalizovanog uredjaja modema.Gmail itd. Na serveru koji je stalno aktivan na internetu nalazi se postansko sanduce u koje moze pristici poruka od bilo kog korisnika interneta.Pojam hiperteksta uoste nije nov.Naime nije potrebno da krajnji korisnik bude stalno prikljucen na internet.Za povremni pristup uglavnom nisu potrebna dodatna ulaganja u telekomunikacionu infrastrukturu jer je najcesce moguce koristiti postojece telefonske linije u okviru javne telefonske mreze.Jedan od najkoriscenijih progrma za rad elektronke poste jeste Microsoft Outlook. Asinhronih servisa na internetu.njegove osnovne principe postavio je 1945 vanevar Bus a sam termin uveo je 1965 Ted Nelson i njime oznacio tekst koji nije samo linearan vec sadrzi i zive veze ka drugim dokumentima.Pristup posredniku se moze realizovati prema stalnosti veze kao povremena i stalna.Povremna veza ne podrazumeva korsicenje samo klasicne telefosnke infrastrukture. FTP file transfer protocol je servis koji sluzi za prenos datoteka izmedju dva racunara.Kasnije je postala servis koji je bio prilika za zaradu onima koji su ga nudili na trzistu internet usluga.Ovaj transfer moze da se odvija u dva smera:sa udaljenog FTP severa ka korisnikovom raunaru (download) i obrnuto (upload).Veza na zahtev podrazumeva biranje telefosnkog broja internet provajdera.digitalnim sistemima prenosa.Objasnjenje za uspeh weba lezi u implemntaciji intiutivnog i ljudskoj prirodi bliskog modela hiperteksta. Web server racuna koji mora imati stalnu vezu sa internetom i an kome s enalazi web prezentacija Home Page prva stranica web prezentacije Web sajt uglavnom oznacava web server i web prezentaciju zajedno.Nacin povezivanja zavisi od potreba korisnika ali i od raspolozivih kapaciteta i tehnologija lokalne telekomunikacione infrastrukture.Prema primenjenim tehnologijama povezivanje na internet se moze izvrsiti:analognim vezama. POVEZIVANJE NA INTERNET Za povezivanje na internet potrebno je imati vezu do racunara koi je vec na internetu.satelitskim vezama i pristupom iz mobilne telefonske mreze. 52. Veza na zahtev LAN-a realizuje se na slican nacin.Primenom novih programskih jezika koa sto je JAVA.

Nasuprot njima nevidljivi su sakriveni u sadrzaju i predstavljau formu nevidljivof informacionog ziga. SIGURNOSNI SERVISI Kombinovanjem razlicith sigurnosnih mehanizama mogu se realizovati sledeci sigurnosni servisi: Tajnost podataka koja se ostvaruje sifriranjem.Digitalni potpis pokazuje da je dokument koji se poslali vas i da je nepromenjn stigao do krajnjeg odredista.Primena kriptografskih tehnika najcesci je i veoma efikasan nacin za uvodjenje dodatnih nivoa zastite u koriscenju interneta.Ovde se javlja problem distribucije tajnog kljuca udaljenom ucesniku komuniciranja.Digitalni vodeni zigovi su elektronski ekvivalent klasicnog vodenog ziga na dokumentima kao stu novcanice cime s eostvaruje zastita od neovlascnog kopiranja i istovremno dokazuje vlasnistvo ili autorstvo.Identite u okviru interneta najcece s edokazuje korisnickim imenom i lozinkom tj tajnim kljucem a u poslednje vreme i inteligentim karticama kao savremnijim i efikasnijim mehanizmom zastite podataka.Digitalni poptis poveava inteegritet podataka.Jezgro kartice cine programabilni mikroprocesor i odgovarajuce memorije tipa ram.Inteligente kartice komuniciraju sa spoljnim sveotom preko specijalizovanih ulazno-izlaznih uredjaj racunara.navedene prednosti istovremeno predstavljaju i veliku opasnost.Ako zelimo da sacuvamo tajnsot poruke kljuc mora naravno biti poznat samo posiljaocu i primaocu zato s ei zove tajni kljuc.tj upotrebom tzv kriptografskih algoritama Autentifikacija poruka koja omogucava primaocu da pouzdano utvrdi identite posiljaoca Integritet poruke servis koji garantuje primaocu da poruku nisu menjale neautorizovane osobe.Ako bi neko neovlasceno dopisao ili izmenio sadrzaj poruke.Poslednjih godina najvis ekorisnika inteligentih kartica nalzi se u okviru drzavne administracije.Digitalni potpis poruka se moze i digitalno overiti tako sto posiljalac koristi svoj tajni kljuc za overu kako svog identite tako i sadrzaja poruke cime s esprecava bilo kakva izmena poruke tokom prenosa.tj izmedju mogucnosti i cena telekomunikacionih kompanija.osiguravajucih kompanija.rom i eprom.pre svega zbog moguceg zlonamernog menjanja sadrzaja multimedijalnih dokumenata kao i zbog nedozvoljenog kopiranja i ugrozavanja autorskih prava.Vidljivi se lako uocavaju al se tesko uklanjau iz elektrosnkog dokumenta.Posiljalac poruku sifrira jednim kljucem a ona se desifrira drugim.Kontrola pristupa servis koji obezbedjuje kontrolisan pristup resursima interneta.Vrsta i kompromis stalne veze predstavljaju najcesce kompromiss izmedju potreba i finansijkih mogucnosti preduzeca.poseduje server za elektronsku postu i/ili web server.U postupku sifriranja u mehanizmu sifriranja ulazi originalna poruka i specifican sadrzaj koji se zove kljuc.Njime s enpr potvrdjuje pristanka na odredjenu poslovnu transakciju. 24 .Medjutim.Za manj preduzeca povremeni pristup interneta je do sada predstavljao prihvatljivo resenje.Na kartici se mogu nalaziti razliciti podaci kao sto su naziv izdavaca. 54. Neporicanje poruka servis koji posiljaoca treba da spreci da porekne slanje i sadrzaj poruke.telefonskih operatora.Jedan od kljuceva poznat samo vlasniku zove s etajni kljuc a drugi koji je dostupan svima s akojima vlasnik komunicira zove s ejavni ljuc.banaka.Digitalni vodeni zigovi predstalvjaju skrivenu pouku koja se ugradjuje u sam multimedijaln dokumet.Postoje dve osnovne vrste sifriranja: simetricno sifriranje i desifriranje vrsi se istim kljucem.slika. 53.Digitalni potpis je najcesci mehanizam kojim se resavaju problemi. Asimetricno sifriranje i desifiranje vsi s epomocu dva kljuca.Naravno i u tom slucaju web prezentacija i elektronosk postansko sanduce preduzeca moraju stalno biti dostupna preko interneta. 53. SPECIJALNI SIGURNOSNI MEHANIZAM Inteligentne kartice autentifikacija podrazumeva dokaazivanje identitea korisnika.Digitalni vodeni zigovi mogu biti vidljivi i nevidljivi.Sigurnosna infrastruktura zasnovana na upotrebi javnih kljuceva najcesca je tehnologija koja s eprimenjuje za zastitu pri renosu podataka npr u elektronskoj trgovini.Desifrovanje je inverzna transformacija kojom se od sifrovane poruke uz pomoc kljuca i mehanizma za sifrovanje dobija ponovo originalni i izvorni oblik poruke.rok vaznosti. Digitalni vodeni zig digitalna dokumenta veoma je lako kopirati ili modifikovati sto pogoduje ekspanziji primene digitalnih dokumenata.Najcesce se ostvaruje sistemom korisnickih imena sa tajnim lozinkama password a u novije vreme primenom inteligentnih kartica i tzv mreznih barijera firewall.ime vlsnika. Sifriranje je transformacija originalne poruke pomocu odgovarajuceg postupka u necitljivu formu za sve sem za korisnika snabdevenog mehanizmom za desifrovanje. SIFARSKI SIGURNOSNI MEHANIZMI Postoje problemi i rizici u koriscenju interneta ali i da posotje resenja za prevazilezenje tih problema.primalac bi uz pomoc javnog kljuca posiljaoca otkrio neregularnost u porucu sto zanci da je doslo do neautorizovane izmene poruke.

varijabilne.Numericki podatak cine cifre od 0 do 9 sa predznakom + ili – I skracneo s eobelezava sa (N).specijalne I kontrolne znakove.boja glasa ali i izgled zenice kako bise identifikovao korisnik. BIOMETRIJSKI SIGURNOSNI MEHANIZMI Sve sira primena internet tehnologija u poslovanju dovodi i do porasta kriminala na internetu sto zahteva stalno usavrsavanje zastitnih mehanizama.Specijalni znakovi su svi oni koji se nalaze na tastaturi a nisu ni slova ni brojevi (+. Polje podatka (ili samo polje) je memorijska lokacija gde se smesta podatak.relativno konstantne.Znakovi u racunaru se predstavljuju jednim bajtom bilo da se radi o ASCII ili EBCDIC kodu.Dok je kod formalizovanih podataka mesto svakog podatka tacno odredjeno i definisano u strukturi kod neformalizovanih podataka mesto nekog podatka u nekoj strukturi moze da bude na bilo kom mestu.interne.Mogu se klasifikovati po razlicitim oblezjima. ORGANIZACIJA PODATAKA (ZNAK.komunikacioni uredjaji koji podrzavaju takvu zastitu sprecavanjem nedozvoljneog saobracaja izmejdu dve mreze.Oni obicno funkcionisu takos to stite jedan ili vise racuanra unutar kompanijske mreze.U odnosu na pravac kretanja prema posmatranom delu ili sistemu podaci se dele na ulazne.*.Formalizovani su oni podaci koji su organizovani u unapred definisane struktureSemanticko znanje formalizovanih podataka moguce je jedino saznati na bazi opisa struktura u koje su uklopljeni podaci.= itd).Podela polja moze da s eizvrsi na elementarna I grupna.Osnovna uloga im je da sprece nedozvoljene upade iz spoljasnjeg sveta.Biometrijski sigurnosni mehanizmi predstavljaju posebno atraktivnu tehnologiju zastite u kojoj se koriste jedinstvene bioloske karakteristike ljudi kao su otisak palca.-.Sadrzaj nenumerickog podatka se smesta u poslje s leva udesno znak po znak u svaku poziciju polja.numericke.Alfabetski podatak sadrzi velika I mala slova engleskog alfabeta I skraceno se obelezava sa (A).U poslovnoj obradi podataka koja se vrsi na racunaru uglavnom se koriste formalizovani podaci.Prema promenljivosti tokom vremena podaci se dele na konstantne. Kontrolni znaci sluze za upravljanje radom ulazno izlaznih jedinica. Sadrzaj numerickog podatka se smesta u polje z desna ulevo cifra po cifru u svaku poziciju lokacije.jer olaksava izradu algoritma.numerickih I svih ostalih znakova iz garniture znakova racunara.omogucuje brzi pristup a time i obradu podataka. Grupno polje u sebi sjedinjuje vise srodnih elementarnih polja.Relativno konstantni se maenjaju ali vrlo retko.Vise znakova cine podatak a to je logicki skup znakova I predstavlja jednu celinu koja je odredjena sadrzajem I duzinom.Zastitne barijere se mogu lako podesiti da omoguce samo odredjene aktivnosti izmedju tog dela mreze i ostalog sveta.To su barijere koje rade na nizim nivoima OSI modela ali postoje i one koje rade i na aplikativnim nivoima.POLJE.Skraceno se obelezava sa (AN).Najjednostavnije nacin zastite je tzv filtriranje adrea preko koga se definisu pojedinacne adrese ili njihovi skupovi i tipovi intrneta servisa koji us dozvoljeni za pristup iz poljneg sveta.54./.Pri smestanju podataka u polja sadrze sledeca pravila.izlazne.cifre. Alfanumericki podatak cine kombinacije alfabetskih. Logicki podatak sadrzi jednu o dove dve vrednosti TRU ili FALSE.Promenljivi podaci se relativno cesto menjau tokom vremena. 55.Moguce je konfigurisati odredjene nivoe zastite na sigurnosnim barijeama kao i pracenje i genereisnaje izvestaja o aktivnostima koje s ezele nadgledati na mrezi.alfanumericke I logicke. SIGURNOSNE BARIJERE U praski je cest slucaj da s einternet tehnologije koriste ne samo za komunikaciju sa mrezom iz spoljnog okruzenja nego i sa mrezom u samom preduzecu.Elementarno polje je svako polje koje logicki ne moze biti ili nije podeljeno na manje celine. U odnosu na ancin organizovanja u osnovi postoje dve vrste podataka formalizovani i neformalizovani.Podatak dakle predstavlja sadrzaj polja.Sigurnosne barijere (firewall) su racunarsko.Duzina polja odredjena je duzinom najduzeg podatka. 56.potpolja.Konstatni podaci se tokom vremena ne menjaju.Zavisno od vrste znakova od kojih se sastoje a gledano sa strane tradicionalnog programiranj podaci se mogu podeliti na alfabetske.PODATAK) Znakovi koji se koriste u radu sa racunarom mogu s epodeliti u cetiri grupe:velika I mala slova azbuke. BAZE PODATAKA Podaci su osnovni resurs svakog informacionog sistema. Proces organizacije podataka prema H-Wedekind-u obuhvata: 1)formiranje organizacionih jedinica podataka I odredjivanja njihovog materijalnog sadrzaja 2) dodeljivanje organizacionih jedinica pojedinim celijama memorije 3) formiranje formalnog redosleda radi lakseg nalazenja materijalnog sadrzaja pojedinih organizacionih jedinica 57.To zanci da pri prensou podataka treba primenjivati razlicite mehanizme zastite. 25 .

Svaki slog je odredjen duzinom.Kada je rec o tradicionalnoj obradi podataka datoteu mozemo definisati kao organizovani skup slogova. LOGICKI I FIZICKI SLOG (BLOK) Slog je niz podataka koji s eodnosi na jednu jedinicu posmatranj.58. Fizicki slog (blok) cine jedan ili vise logickih slogova grupisanih u jednu celinu I predstavlja lokaciju na nosacu podataka ili ulazno – izlaznu zonu u operativnoj memoriji I ima tacno utvrdjene fizicke granice.Sekvencijalno organizovana datoteka moze se kreirati na svim magnetnim nosacima podataka. U slucaju kada su slogovi fiksne duzine I zauzimaju isti broj memorisjkih celija adresa i-tog sloga data je izrazom: AD (xi) = Lo + C*I gde je Lo bazna dresa tj adresa celije koja prethodi memorisjkoj celiji u koju je smesten prvi slog (x1). Logicka datoteka sastoji iz skupa logickih slogova koji s eodnose na odredjeni broj pojmova iste vrste.Ukoliko se sekvencijalna datoteka organizuje na memorijama sa indirektnim pristupom moguca je samo sekvencijalna obrada.U opstem slucaju jedan slog moze da zauzme jednu ili vis ememorijskih celija.zavisno od nacina definisanja. Logicki slog je slog koji u procesu automatske obrade podataka predstavlja jednu celinu. 59.relativna datoetka se sastoji iz niza celija fiksne duzine.Duzinu celije odredjuje korisnik.Broj logickih slogova u bloku naziva se factor blokiranja.Slog promenljive duzine predstavlja niz tj tacno utvrdjeni redosled polja gde duzina svakog polja ili odredjenog broja polja.x3…xi… xn) tada se nacin smestanja na dresibilne memorijske celije moze sematski prikazati : Sematski prikaz odnsoi se na slucaj kada se sogovi xi smestaju u po jendu memorisjku celiju.poreklo informacija I mogu biti uredjeni po zahtevanom kriterijumu – sortirani.Fizicka datoteka se sastoji od skupa fizickih slogova – blokvoa I ima fizicke granice na nosacu podataka I moze se nalaziti na jdnom ili vise volumena odgovarajuceg nosaca podataka.Kod ovoga nacina organizacije sloovi datoteke se smestaju jedan za drugim u susedne memorijske celije. SEKVENCIONALNA I RELATIVNA ORGANIZACIJA DATOTEKE Sekvencionalna organizacija datoteke je ona organizacija kod koje se logicki slogovi tj blokovi upisuju na nosac podataka onim redoslodom po kojem s ejavljaju na ulazu pri formiranju datoteke.Razlikujemo dve vrste datoteka.Slog moze biti fiksne I promenljive duzine.Svi slogovi jedne datoteke imaju istu namenu strukturu polja.Ova organizacija primenjuje se na disku I omogucava pristup logickim slogovima sekvencijalno.varira u tacno zadatim granicama.Datoteka na nosacu podataka moze biti organizovana na vise nacina I to kao:1)serijska (sekvencijalna) datoteka 2)indeksno – serijska datoteka 3)datoteka sa direktnim pristupom logickim slogovima 4) relativna datoteka 5)spregnuta datoteka 6)rasuta 60. Fizicki slog promenljive duzine je blok cija je duzina jednaka zbiru maksimalnih duzina logickih slogova promenljive duzine koji cine slog.Ako neka sekvencijalna datoeka ima skup od n slogova (x1.Format datoteke odredjuje nacin na koji je datoteka memorisana.logicku I fizicku. Relativna organizacija datoteke je u stvari sekvencijalno organizovana datoteka I za svaki logicki slog je definisana I lokacija polja podataka za sifru logickog sloga. DATOTEKA (FILE) Datoteka je celovita kolekcija imenovanih informacija kao sto je program.skup podataka koje koriste programi ili document koji je kreirao korisnik.Svaki logicki slog u datoteci po pravilu treba da ima isti opis I isti redosled polja podataka u strukturi logickog sloga.Duzina sloga fiksne duzine jednaka je zbiru duzina svih polja koji cine slog.brojem polja I adresom sloga.U tom lucaju adresa i-tog sloga odredjena je izrazom AD (xi) = AD (xi-1) + C gde je C broj memorisjkih celija koje zauzima prethodni (xi – 1) slog.x2.Format datoteke definise nacin na koji su podaci unutar datoteke organizovani.Fizicki slog fiksne duzine je blok cija je duzina jednaka zbiru duzina logickih skupova fiskne duzine koji cine slog.Datoteka je osnovna jedinica za cuvanje podataka koja omogucava racunaru da razdvoji dkup informacija od drugog.Sekvencijalna (serijska) organizacija se moze ostvariti na svi vrstaa memorija.Sifra logickog sloga predstavlja redni broj logickog sloga u datotei I odredjuje se sa relativnom sifrom.direktno ili kombinvano.Celije su numerisane od 1 za prvi slog 26 .njen izgled na ekranu ili u stampi. Slog fiksne duzine predstavlja niz tj tacno utvrdjeni redosled polja gde je duzina svakog polja tcno utvrdjena.Duzina sloga promenljive duzine jednaka je zbiru maksimalnih duzina svih polja koja cine slog.Format moze biti jednostavan I zajednicki za sve datoteke kao kod ASCII teksta ili moze biti veoma slozen I ukljucivati mnostvo kontrlonih instrukcija I kodova koji se korsite od programa iz stampaca ili drugih izlaznih uredjaja.

ORGANIZACIJA (STRUKTURA) BAZA PODATAKA Jos uvek se srecemo sa organizacijom podataka u datotekama. 62.U zavisnosti od redosleda pristupanaj slogovima u datoteci koj je smestena na nekoj memoriji razlikujemo dve vrste obrade I to sekvencijalnu I obradu po izboru.Podaci koji s koriste za obavljanje jedne funkcije u organizicaji predstalvjaju podskup. Dinamicki (kombinovani) pristup je oblik pristupa u kome se sprecifiranim logickim slogovima datoteke moze pristupiti direktno ili sekvencijalno pre potrebi a zavisno od toga kako je datoteka otvorena moguce su sve ulazno – izlazne operacije.do nekog maksimalnog sloga za poslednji.Dok je losa strana a ujedno I anjveci nedostatak sto poverenje u tacnost trenutno raspolozivog podatka u vise aktivnosti naglo opada sto je razumljivo s obzirom da tacnost podataka zavisi od mesta uskladistenja.Brojevi celija su unikatni I mogu se radi toga koristiti za identifkiaciju slogova u celijama kao I samih celija.deo osnovnog skupa. 27 .Buduci da sve funkcije organizacije imaju dodirne tacke to je onda jasno zasto se ovi podskupovi dodiriju I poklapaju sto u praksi dovodi do ponavljanja istih podataka u dvema ili vise datoteka. Koriscenje klasicnog nacina organizacijepodataka dovodi do postojanja vise logickih I fizicki odvojenih baza podataka: finansijski podaci. troskovi obrade podataka nepotrebno rastu a ne doprinose adekvatnom porastu kvaliteta informacija. 61.Nedostaci se mogu sumirati u sledecem: porast kolicine istih podataka.vreme odgovara raste.Za prilagodjavanje structure podataka I redosleda slogova zahtevima obrade nad datotekama se vrse I operacije: izmena structure slogova u okviru datoteke.kadrovska evidencija itd.U slucaju organizacije podataka u datotekama vrlo je tesko doci do izvestaja koji nisu predvidjeni projektom pa su ovakve organizacije nefleksibilne. NACIN PRETRAZIVANJA I OSNOVNI OBLICI OBRADE Pristupni metod datoteci je nacin na koji se pristupa logickim slogovima u toku obrade datoeke.Broj celija koriscen za pokazivanje sloga naziva se relativnim brojem sloga.SUBP) Iz potrebe da se otkone navedeni nedostaci organizacije podataka u datotekama razvio s ekoncept organizacije podataka u banke podataka.informacione jezike za opis i manipulaciju podacima.Prosup lokaciji logickog skupa se vrsi direktno posto se pozicioniranje glave za citanje ili upisivanje moze izvrsiti na bazi zadate adrese.Struktura sloga u okviru datoteke orijetntisana je prema odredjenom zadtaku.sistem za upravljanje BP.odluke zansovnae na nepouzdanim podacima su takodje nepouzdane.Sekvenicijalni pristup datoeci logickim slogovima vrse se uzastopnim redosledom tj u onom redosledu kao su logicki slogovi sredjeni u datoteci.Koncept stvaranja jedisntvene banke podataka doveo je do: 1)neophodnosti osamostalvjivanja nacina cuvanja i organizacije podataka od pojedinacnih korisnika i njihovih programa 2)do potrebe formiranja jedinstvenog sistema za upravljanje bazom podataka (SUBP) koji treba da obezbedi odgovarajucu vezu korisnika tj njihovh programa sa bazom podataka.porast gresaka u obradi. OSNOVNE KARAKTERISTIKE BAZE PODATAKA (BANKA PODATAKA.U sirem smislu banka podataka predstavlja informacioni sistem namenjn centralizovanom uskladistenju i kolektivnom viseaspektnom koriscenju podataka u cilju dobijanja neophodnih informacija. Direktan pristup je oblik pristupa u kome programom specifirana vrednost kljuca identifikuje lokaciju logickog sloga koji ce se procitati izbrisati ili upisati u relativnu ili indeks – sekvencijalnu datoteku.Nad datotekama se vrse tri osnovne operacije: 1)izmene slogova ili azuriranje datoteka 2)sortiranje sa ciljem da se stvori odredjeni redosled slogova kako bise omogucila realizacija datoteka 3)ocitavanje podataka sa ciljem da se omoguce odredjeni proracuni I izdavanje izvestaja.Svaka celija moze da sadrzi jedan slog ili biti prazna.Sekvencijalno se moze pristupiti svakoj datoetci bez obzira na nejnu organizaciju.U tom smislu banka podataka ukljucuje sledece komponente: informacioni fond tzv baze podataka.sortiranje datoteka – sortiranje slogova datoteka po rastucim ili opadajucim vrdnsotima kljuca.Trebalo je da banka podataka odgovri kako zahtevima i potrebama pojedinih poslova i zadataka tako i zahtevima vanplanskih. 63.Svaka od ovih baza podataaka tj datoteka organizovana je prema potrebama korisnika.Pod bankom podataka se podrazumeva skup baza podataka neke organizacije kojima raspolaze jedan sistem za upralvjanje podacima.Dobra strana organizacije podaataka u datotekama je veca brzina obrade jer su podaci u okviru datoteka rasporedjeni po redosledu koji zahteva odredjeni program.direktnih upita.Bili smo prinudjeni da sa klasicnom organizacijom podataka prikazujemo podatke iz relanog sveta u racunarskom sistemu prilagodjene potrebama obrade I to posebno za gotovo svaku obradu.

Dinamicka pravila integriteta kojima se definse osnovno dinatnicko ponasnje modela.Model podataka odrazava uzajamnu povezanost objekata realnog sistema. JEZICI BAZE PODATAKA Jezik baze podataka (database language) zasniva se na nekom modelu podataka a cine ga dve osnovne komponente jezik za opis podataka JOP koji se koristi za odrzavanje seme baze podataka i jezik za manipulaciju podataka JMP preko koga se realizuju upiti i modifikacija baze podataka.pretrazivanje i manipulaciju.Navedena transformacija koristi podatke iz recnika podataka:opis strukture. 64.Oa oznacava tip atributa.Pojedini primerci entitea s eopisuju pomocu atributa koji uzimaju vrednsot iz odgovarajucih domena tj konkretan entitet se opisuje u modelu podataka agregacijom parova a tip entiteta agregacijom atributa.mrezne i objektne baze).Svaki model podataka treba da cine sledece osnovne komponente.recnik BP.Jezici za opis sluze za opisivanje baza podataka u raznim fazama njenog razvoja.hijerarhijski i mrezni.Jezici baze podataka su ili potpuno neproceduralni (relacione baze) ili u sebi sadrze proceduralne delove (hijerarhijske.Najpoznatiji upitni jezik je SQL standardni jezik baze podataka za relacione baze podataka.Zbog toga ti modeli predstalvjaju osnovu za projektovanje BP.Neproceduralni jezici se mogu koristit i za modifikaciju i za opis seme baze podataka. 65.Krajnju interpretaciju podataka iz baze podataka daje korisnik koristeci odgovarajuce programe ili upite.Informacija je protumaceni podatak.On je nosilac informacije.Kosrinisk se povezuje sa BP preko niza specijalnih jezika koji s eprema nameni mogu podeliti na jezike za opis i manipulaciju. U jezike za manipulaciju spadaju visi programski jezici.prava pristupa i definiciju indeksa.godina rodjenja.Neproceduralni jeziic se cesto nazivaju i upitni jezici zato sto im je osnovna namena specifikovanje upita. 66.sredstva zastite i provere.jezici za generianje izvestaja. VEZA IZMEDJU PODATAKA (KONCEPT ENTITETA) Entitet predstavlja neku sustinu u realnom sistemu o kojoj se skupljaju i memorisu podaci u banci podataka.Prema tome atribut je imenovani domen. Ogranicenja na vrednost podataka u modelu koja u svakom trenutku posmatranja moraju biti zadovoljena.Tu sapdaju jezici za eksterni opis.sredstva za on line ispitivanje.Operacije nad konceptima strukture preko kojih je moguce prikazati i menjati vrednosti podataka u bazi.Svakom skupu entitea se dodeljuje ime koje odredjuje tip entitea.Ova ogranicenja se obicno nazivaju statickim pravilima integriteta baz epodataka. MODELI PODATAKA (MODEL BP) Sistemi za upravljanje BP zasnivaju se na koriscenju odredjenih modela podataka.Baza podataka sadrzi mnogo vise razlicitih entiteta od klasicnih datoteka.Najznacajniji i najslozeniji deo ove transformacije je optimatizacija upita tj nalazenje najpogodnije procedure za realizaciju neproceduralnog iskaza.tehnicka srestva BP. mesto itd.Asocijacija s edefinise kao pripadnsot jednog podatka drugom i moze biti 28 .Vrednost atributa je vrednost osobine za dati entitet.Baza podataka predstavlja imenovani skup medjusbno povezanih podataka koji s eodnosi na neku oblast primene memorisan su minimalnom redundansom koja dopusta njihovo optimalno koriscenje od strane jdnog ili vise korisnika.Veze izmedju pojava atributa mogu biti razlicite i nazivaju se asocijacijama. Struktura modela tj skup koncepata za opis objekata sistema njihovih atributa i njihovih medjusobnih veza.Entiteti iste vrste cine skup entitea.jezici za manipulisanje u okviru aplikaciong progrma.Tip entiteta se dobija postupkom generalizacije skupa entiteta iste vrste.Za svaku osnovnu operaciju azuriranja i svako narusavanje strukture ili ogranicenja koja ona moze da proizvede definise se akcija koju tada treba preduzeti.Tako npr za skup studenata tip entiteta je student a atributi su ime i prezime.Pod pojmom entitea se moze podvesti bilo koja ssutina u relanom sistemu za koju postoji interes da se o njoj memorisu podaci u banci podataka.logicki opis BP i za fizicki opis BP.za upite (on –line).Broj atributa je veci jer je interes za entitetom veci zato sto je baza podataka okrenuta znatno vecem broju korisnika.Neproceduralni jezici sadrze konskrukcije preko kojih se samo specifikuju uslovi koje treba da zadovolji zeljeni rezultat a ne i procedura pomocu koje se dobija taj rezultat.Svaki tip entitea ima neke karakteristike koje s enazivaju atributi.SUBP mora da sadrzi kompilatore i interpretatore za jezike BP.Zbog toga je osnovni zadatak Procesora upita da transformise neproceduralni iskaz u sekvencu akcija koje treba da obavi sistem za upralvjanje skladistenjem podataka.administracija BP.Sistemi upravlajnja BP su uglavnom danas razradjeni na bazi sledecih modela podataka : relacioni.Atributima se dodeljuju imena.Skup dozvoljenih vrednosti odredjene osbine (atributa) u terminologiji modela podataka naziva se domen.Aplikacija progrma koji realizuje unapred preczino definisani zahtev korisnika izgradjuje s ekoriscenjem standradnih progrmaskih jezika u koje se ugradjuje jezik baze podataka.Podatak je neka kodirana cinenica iz realnog sistema.pravila integriteta.Sve veca primena objektnih baza podataka dovela je do OQL-a standradnog upitnog jezika za ovaj tip baze.

Kod ovog modela podataka cvorovi predstavljau skupove funkcionalno povezanih elemenata podataka kojima s eopisuju entiteti sistema.Segment moze biti povezan sa jednim ili vise segmenata na nizme niovu I oni s enazivaju segmenti deca.Izvodjenja operacija nad relacijama naziva se relaciona algebra.Redovi u tabeli predstavljaju pojedine primerke datog tipa entiteta a kolone domene.Hijerarhijsko drvo predstvlja u stvari prevrnuto drvo kod goa se koren nalazi na vrhu a grane idu nanize.Dubinska analiza ima tri osnovne komponente: grupisanje ili lasifikiacju.analizu serija.F.Hijerarhijski model podataka organizuje podatke u obliku hijerarhijske drvenaste structure.SUPRA.usmereni marketing I nalazi potroske korpe.Odnsoi izmedju podaaka mogu se izraziti odredjenim strukturama podataka tj odredjene strukture podataka dobro odrzavaju neke odnose izmedju podataka>te strukture su n-torka.simetricna.hijerarhija i mreza.Tabela u stvari na pregladan nacin prikazuje agregacije skupova elemenata podataka nekog tipa entiteta.spajanje I deljenje.Najvisi cvor u hijerarhjiskoj drvenastoj strukturi naziva s ekoreni cvor.Svaki tip segmenta moze da sadrzi nula.Matematicka relacija je skup koji opisuje agregaciju dva ili vise skupova.ORACLE itd. Izdvajanje reda je selkecija.Relacioni pristup je baziran na relacionoj matematici a recnik iz dela koji se bavi teorijom relacija.Jednsotavna asocijacija je asocijacija kod koje jednoj vrensoti od atributa odgovara uvek samo jedna vrednost do atributa.Analizom podataka moguce je pomoci u otkrivanju potencijalno opasnih transakcija cime se steta moze spreciti ili umanjiti.Izdvajanje kolona je projekcija.Preslikavanja izmedju segmenata mogu biti bilo kog tipa.dupliakti redova nisu dozvoljeni I redosled kolokan ili vrsta nije bitan.selekcija.Kod mreznih modela pojam glavnih I potcinjenih objekata je unekoliko siri.kolone su homogene u jednoj kolokni postoji samo jedna vrsta podataka.Svaka relacija mora imati kljuc od jedog ili vise atributa koji jednoznacno identifikiju relaciju. Mrezni model podataka predstavlja skup medjusobno povezanih logickih segmenata. Kompleksna je asocijacija kod koje svakoj vrednsoti od atributa odgovara 0-n vrednsoti do atributa gde je n bilo koji broj. SQL/DS. pravila asocijacije.Tabela koja zadovoljava naveden osobine naziva se relacija.Zavisni cvorovi se nalaze rasporedjeni na nizm nivoima.berze itd.U oblasti marketinska tri najcesce primene su profolisanje korisnika.Codd 1970 god.Interesantno podrucje primene je medicina gde s eocenjuje efikasnost hirurskih problema.Strelic luze da oznace veze izmedju segmenta u rmeznom modelu.jednostavna asocijacija. MODELI BAZA PODATAKA Relacioni model podataka priakz podataka o entitetima dvodimenzionalnim tabelama u stvari predstalvja relacioni model.Tvorac relacionig modela je E.Ttp entitea se dobija posupkom generalizacije skupa ppojedinacnih entiteta ili agregacijom skupa atributa.Koriscenje relacija se svodi na izdvajanje podskupova kolokna ili redova iz neke relacije I time stvaranje nove relacije nizeg stepena.Svaki segment u mreznom modelu ima svoje ime koja oznacava tip segmenta.redovi se medjusobno razlikuju. Spajanje s emoze vrsiti kada su odgovarajuci atributi jednaki ili je zadovoljen neki uslov.Rezultat svih operacija je nova relacija.Segment u mreznoj strukturi moze imati vise ulaza I izlaza.U mreznim modelima glavni segment se naziva vlasnik seta a podredjeni clan seta. Delenje je operacija kojom se jedna relacija deli drugom I dobija treca relacija. Segmetn u korenom cvoru naziva se koreni segment.Jedan isti objekat moze biti I glavni I potcinjeni.Relacioni model se danas smatra standardom za baze podataka I razvijeno je dosta sistema za relacionu bazu podataka kao sto su DB/2.Otrkivanje prevara I zloupotreba je od velikog znacaja I intrersa za telekomunikacione firme izdavaoce platnih akrtica osuguravajucih drustava.jedan ili vis etipova atributa. Klasifikacija tehnika grupisanja obavlja nalizu skupa podataka I generise pravila 29 .Matematicki relacija moze biti refleksivna.Tabele moraju biti tako sastavljene da imaju sledece osobine: svaka rubrika tabele predstavlaj jedan podatak ne postoje vise grupa koje s eponavljaju.Hijerarhijska drvenasta struktura sastoji se iz cvorova I grana.Operacije relacione lagebre su projekcija.Graficki se mrezi modeli crtaju pomocu pravougaonika I strelica.Baza podataka koja se sastoji od relacija naziva se relacionom bazom podataka.Segment roditelj moze iamti jedan ili vise podredjenih segmenata (dece). DUBINSKA ANALIZA PODATAKA Prakticno svaki poslovni process od trgovine do pruzanja usluga moze se proucavati razumeti I poboljsati koristeci dubinsku analizu podataka.antisimetricna.Tip segmenta iz kog izalzi strelica naziva se vlasnik seta a tip segmenta kome ide strelica clan seta.Pristup svakom segmentu izuzev korenom vrsi se se preko segmenta roditelja. 67.svaka kolokna ima naziv.Set je takav tip veze izmedju dva segmenta da jednom pojavljivanju jednog tipa segmenta odgovara vise pojalvjivanja drugog tipa segmenta. 68.kopleksna i uslovna asocijacija.Uslovna asocijacija je asocijacija kod koje za vrednsot od atributa moze postaojati vrednsot do atributa ali ne mora.tranzitivna.Svi drugi segmenti su povezani samo jednim segmentom na visem nivou koji se naziva roditelj.

EXCEL moze da s epoveze sa bazama podataka kako bi se dobile informacije o tackama preseka.Dimenzija vreme bi sadrazala informacije o datumu prodaje:dan.U tom procesu otrivaju se skupovi pravila asocijacije – povezivanja n avis enivoa absrakcije iz odgovarajucieg skupa ili skupova podataka u bazi podataka.Ovo je suprotno od otrkrivanja asocijacije koja s eproucava na podacima iz iste transkacije.mesec godina.Analiticka alatka automatski identifikuje grupe na osnovu prethodne analize odnosa koji su uoceni kod podataka prikupljenih za testiranje.Dimenzije u OLAP-u se kombinuju kako bise dobile informacije o tackama preseka. 79.kvartal.grupisanja koja cese koristiti za svrstavanje buducih podatak u te grupe.Posto su grupe generisane moze se vrsiti klasifikacija ulaznih podataka u odgovarajuce grupe. Asocijacija pravilo asocijacije je pravilo koje podrazumeva izvesne odnose unutar skupa objekata u bazi podataka. 30 . Sekvencijalna analiza je postpak otkrivanja sema dogadjaj u sekvenci. OLAP UZ PRIMENU EXCEL-A OLAP predstavlja nov nacin organizovanja velikih baza podataka na pogodan nacin za koriscenje I maipulaciju.U OLAP-u podaci su organizovani prema stepenu detaljnosti.Ovo s eodnosi na podatke iz odvojenih transakcija.OLAP baze podataka se zovu kocke.Sa OLAP organizacijom podataka mora se uzeti u obzir gde I kada je prodat svaki proizvod kao I koji je proizvod prodat.Svaki ovaj spekt naziva se dimenzijom a svaka dimenzija se sastoji od nekoliko polja koja se mogu organizovati hijerarhijski prema stepenu detaljnosti tako da bi se dimenzija gde mogla da se zove lokacija I da se sastoji od polja region I grad.OLAP kocke su izveden tabele (pivot tabele) u EXCEl-u.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->