P. 1
Mjerenje i kontrola

Mjerenje i kontrola

|Views: 1,045|Likes:
Published by Tarik Jusufovic

More info:

Published by: Tarik Jusufovic on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

Mjerenje i kontrola Metode koje se koriste ili primjenjuju za mjerenje i kontrolu su različite i zavise prvenstveno od proizvodnje pa se razlikuju metode

za pojedinačnu,serisku i masovnu proizvodnju. Ove se konstrukcije ispitaju pri konstrukciji mjerni pribora jer se obično za pojedinačnu ili maloserijsku proizvodnju koristi pribor koji spada u grupu standardni mjerila sa univerzalno primjenom jer se upotreba specijalnog mjernog pribora nebi isplatilo. Mjerenje se određuje apsulutnom vrijednoscu neke veličine koja se cita direktno sa mjernog pribora. Rezultat mjerenja se izrazava brojcanjim vrijednostima. Pod kontrolom podrazumijevamo međusobno upoređivanje oblika iste vrste pri tom se nedobije brojna vrijednost. Lenjiari Lenjiari se u masinstvu koriste kad se nezahtijeva veca tačnost, prema primjeni dijele se na : Radionički,Probni i Uporedni. Radionički lenjiri se koriste u radionicama za grubo mjerenje. Nazivna veličina lenjira iznosi 300,400 i 500mm, sirina 30mm, debljina 1mm s obje strane ispisa na je milimetar. podjela a brojevei su ispisani na duzinama od 10mm. Probni lenjiri se koriste za kontrolu radionicki lenjira a to se vrsi uporednim naslanjanjem. Odstupanje pocetne nulte crte od krajeva lenjira iznosi min. 10mm. Uporedni lenjiri su najtačniji i upotrebljavaju se u mjernoj sobi, citnje se vrsi pomocu mikroskopa, oblik moze biti H,I,U. Pomično mjerilo Pomično mjerilo spada u mjer. sa najsirom primjenom u tehnologiji obra de materijala kako u ručno tako i u masinskoj. Postoje različitie konstrukcije pomični mjerila od kojih najsiru primjenu imaju univerzalna pomicna mjerila. Osnovni dijelovi ovog mjerila su pomicni i nepomicni klizac, na lenjijaru i klizaču nalaze se kraci za unutrasnje i spolasnje mjerenje. U zlijebu na zadnjoj strani lenjira nalazi se sipka za mjerenje dubine dok na donjoj strani klizača nalazi kočnica. Na dornjem dijelu prednje strane lenjira je milimetarska skala a na gornjem colovna.Na milimetarskoj skali je najmanji podljejak od 1mm, a na colovnoj 1/16 col. Na pokretnom klizacu takode se nalazi colovna i milimearska podjela sa noniusom.Milimetarska podjela ima 10-20-50. Dubinomjer Dubinomjer su pomična mjer. sa noiusom a upotrebljavaju se za mjerenje unutrasnji i spoljasnj veličina. Sastoji se iz lenjira na kome se nalazi mm podjela i pomocnog klizaca sa noniusom. Vijak sluzi za pritezanje klizača prije ocitvanja izmjerene veličine. Podjela na nonius skali moze biti ista kao i kod pomicnog mjerila. Dubinomjer moze mjeriti zljebove za klin na vratilu Mikrometri Mikrometri omogucavaju vecu tacnost mjerenja od oni mjerila sa noniusmo. U praksi se primjenjuje znatan br. mikrometara različitog oblika sto zavisi od namjene: M. za spolasnje mjerenje, M. za unutrasnje mjer. i specijalni M. Mikrometri za spolasnje mjerenje imaju najsiru primjenu. Vreteno ili mm. vijak ima na svom kraju narezanu zavojnicu i uvrce se u kuciste koje ima ulogu navrtke. Kuciste je cvrsto vezano za tijelo u obliku potkovice na desnom kraju narezan je spoljasnji navoj i na njega navrnuta navrtka. Ova navrtka regulise zazor između vretena i kucista u sl. njihovog habanja uslje duze upotrebe desni kraj ima konični zavsetak i u vezi je sa prstenastom spojnicom preko koga se ostvaruje veza između vretena i mjernog dobosa uređaj za fino pritezanje sastoji se od kocnice i opruge i sl. za ograničavanje mjer. prvretena a mjer. predmet kako nebi doslo do ostecenja mikrometra i pogresnog mjerenja usljed jakog pritezanja. Kad sedostigne odr. slia pritezanja uzeđaj za fino pritez. I dallje se okrece kvakica ce ostati u mjestu tako da se nece ostvariti nikakvo kretanje. Na mjernom karju mikrometra nalazi se nepomični oslonac na koji se naslanja predmet prilikom mjer. zadrzavnjem vretena postize se laganim okretanjem kocnice na spoljasnjem kraju. Kod neki M. se ocitava cijeli mm sa done a polovina sa gonje strane. Uređaj za ocitavanje mjerne sred. Prevara kruzno kretanje u pravolinijsko u 1 obr. Osim navadeni mikrometara postoje i mnogobrojni dr.

p.vazduh) koji se ne mijesaju.Uglomjeri Uglomjeri sl. Obični mogu mjeriti uglove od 0-180° sastoji se od mjernog polukruga skale i osovine postavljene u sredini polukruga. Faktori utiču na greske.Lenjir je pomocu vijka pričvrcen za nosač sa kojim je u cvrstoj vezi ploca . na pomocnu plocu .k. Komparator ima mjerni pipak oslonjena na povrsinu mjernog predmeta ucvrscen je na pomicno mjerno vreteno. Mehanički komporatori se izaduju za različita mogucnostima ocitavanja tačnosti koja kod koja kod pojedini komparatora sa malim podrucjem mjerenja moze iznositi od 0.02.01 to znaci da pomijeranje mjernog pipka za 0. Uvecaje se lupom 40x a tacnost je 5' to je najmanj moguca izmjerena veličina. električne. Tačnost mjernog pribora i iskustva lica koje mjeri greske se mogu podijeliti na: Greske mjernog pribora i Licne greske . Na osovini prve ploce nalazi se pokretna ploca na kojoj je izgravirana skla. za direktno mjerenje različiti uglova u proračunu. je po konstrukciji mehaničkom stom razlikom sto je u kuciste smjestena okrugla staklena sa precizno izrađenim podijama skalom na periferiji kucista se vrsi posmatranje izmjerenog ugla. kvalitet obr povrsine. Kada je libela potpuno horizontalna mjehur ce zauzeti srednji polozaj u staklenoj cjvcici.02-0. Komparatori se mogu podijeliti na mehaničke. Podjela na skalam nonisa dobivena je tako sto se 23° podijeli na 12 jednaki dijelova sto znaci da je svaki podljejak manji od 2°. Gas ima oblik mjehura koji nastoji da zauzme najvisi polozaj u cjevčici bez obzira na polozaj libele. poloizaj u odn. za 1mm v. nagibu od 0. tacnos geometriskog oblika odredeni funkcija. Ako se mjerni pipak dize-spusta mjerni kazaljka ce imati otklon u desno. Oznaka na libeli 0. Pomocu vijka vrsi se pritezanje pokretne ploce sa noniusom nakon njenog namijestanja u odg. Optički univerzalni uglomjer sl. za kontrolu poprecne ravnosti duzina su obicno 150-200-250-400-500mm. Njihov zadatak je da male mjere pokaze uvecxano tako ih cini jasnijim. Nepomični lenjijar čini cjelinu s kruznom plocom ciji je obim podijeljen na 360 podljejak tako da 1 podljejak prestavlja vrijednost od 1 stepena. 1° pa je to najmanja vrijednos koja se moze izmjeriti na skali. Pomijeranje mjernog pipka i vretena prenosi se preko mehanizma smjstenog u kuciste do mjerne kazaljke koja se pomijera po skali.4 po mm. Greske koje prouzrokuju radnici svojom neuvezbanoscu.2 odg. Netačnost pri izradi pohabanost i rani dr. Mehanički mogu biti obični i univerzalni. Za vecu tačnost upotrebljavaju se univerzalni cija je oblast mjerenja obuhvata od 0-360°. Okvirnelibele se koriste prilikom monztaze masini alatki. a osjetljivost 0.Vracanje kazaljke na pocetak vrasi se pomocu vika koji je postavljen na spolasnjoj strani kutije brojčanika nalaze se 2 pomjerjeva graničlnika koji se postavljaju na vazna ostupnja sto olaksava ocitavanje dozvoljeni odstupanja. Cjevcica je napunjena sa dva fluida jednim tecnim(alkohol) i gasovitim(interni gas. pneumatske i hidrauličke. Komporatori Komparatori su uredaji koji mjere odtupanja od neke unaprijed odr. mjere. Skala ima 100 podljejaka od koji je jeda ima vrijdnost od 0. Libele Libele su mjerni istrumenti pomocu koji se kontrolise dali neka povrsina lezi u horizontalnoj ravniili ima izvijesni nagib. optičke. granicama zavisno od toga koje se fizičko djestvo upotrebljava prenosenje kretanja mjernog pipka na kazaljku sa mjrnom skalom . Glavni dio libele je zakrivljena cjevcica koja je u tijelu libele postavljena u polozak koji je paralelan naslonoj povrsini libele. Bravarske libele pored jedne cjevčice sa fluido ima i jednu cjevčicu postavljenu uspravno u obosu na prvu i ona sl. Dijele se na mehaničke i optičke. ce se okrenuti za 1 krug. Na cjevčici imaju podljejci za svaki podljejak sa kojim se pomjeri mjehur ce se racunati nagib. Polukrug je podljejen na 180° podljejaka od kojeg svaki podljejak odg. Primjera komparatora je vrlo visoka u seriskoj i pojedinacnoj proizvodnji gdje se provjerava dali se odstupanje komada krece u odr. U slucaju nagiba na bilo koju stranu mjehur ce se pomjeriti lijevo ili desno s obzirom na koju je stranu pomjereno tijelo. Parametri koji kontrolisu tacnos mogu se podijeliti: tacnos odrzanja zadti vrijednosti. Da bi se ovi parametri mogli obezbijediti potrebno je da mjerni i kontrolni parametri budu tačni. Nonius ulomjera ima 2 skale lijeva i desna.001mm.01 velika kazalka ce se pomjeriti za 1 podljejak a pomijeranje m.

između promjene koju registruje mjerni pribor u odn. Spoljasnji uticaji koji prouzrokuju greske mogu biti: toplota. Uređaj za automasko regulisanje ovih stanja omogucuje stalnu temperaturu i vlaznost. Tabele prestavljaju skup podataka najcesce brojčani sloze po odr. Konstrukcijom koja ne izaziva mrtav hod. Trenje se otklanja podmazivanjem dodirni povrsina. Tacnost mpribora je velicina koja je mjerodavna za ocjenu nekog pribora ona zavisi od pribora i od lica koje mjeri.Greske pribora: 1)Pri izradi pribora. Otklanjanje ovih gresaka vrsi se sprecavanje uticaja koji ih izazivaju. utvrdivanje veličine odstupanja i kada te velicine predu odr. Između ove dvije mjere 42. osjetljivost pribora i korekcija pribora Tačnost pribora prestavlja polovinu razlike između najmanje i najvece vrijednosti pročitane na skali instrumenta pri visestrukim mjerenjem. One nastaju usljed:nepravilnog postavljanja pribora. Mrtvi hod se otklanja preciznom izradom dijelova i spec. Ona zavisi od ostrine crte na skali prema tome zavisi od pribora i licnog iskustva. pouzdani metoda tako da tako da su pouzdane za upotrebu za svakodnevne metode Graficki prikaz rezultata mjerenja Dijagrami u mnogome olaksavaju razumijevanje povezanosti između određeni svojstava velicina i dr. Greske nastale usljed ovakvi uticaja narocito su vazne kad se vrsi mjerenje i kontrola mjernog pribora kao i kod izuzetno tacni radnih komada.1mm. ova greska je promjenjiva veličina i zavisi od vremena i upotrebe a moze se smanjiti upotrebom kvalitetni materijala.Greske nastale usljed habanja pribora.Tacnost čitanja je najmanja vrijednost mjerne veličine koja se moze procitati odn.npr: ako je na priboru 1 podljejak to je jednako 0. Veličina ove greske je promjenjiva i moze se smanjiti visestrukim ponavljanjem. One su dobijene na osnovu pproracuna i experimentalni ispitivanja i dr.Nastaje usljed prirodne upotrebe mjerni veličina . Zbog toga se sva ovakva mjerenja vrse pod posebnim uslovima. Osnovne karakteristike mjernog pribora Su: tacnost pribora. skretanje kazaljke izrazen br.012 tačnost pribora bi ce 0. podljejka skaleprema promjeni mjerne veličine koja to skretanje izazivanaziva se osljetljivost pribora. prsina. na promjenu mjerne veličine. potres i dr. Ove greske mogu biti stalne i promjenjive po velicini. Prikaz i obrada rezultata mjerenja Kao i u drugim podrucijima mjerne djelatnosti mnogi podaci iskazuju se u vidu tabela i dijagrama te na taj nacin budu pregledniji olaksavaju razumijevanje povezanosti među odgovarajucim svojstvima i veličinama.Unutrasnji uticaji koji prouzrokuju greske pri mjerenju jesu: trenje. 2)Zbog habanja usled uptrebe. Ova osobina je naročito izrazena sa pokretnom kazaljkom odn. redu tako da se iz njih mogu lahko uociti neki podaci. Veličina greske usljed spoljasnji uticaja jeste promjenjiva veličina.003.Korekcija pribora prestavlja razliku između stvarne vrijednosti mjerne veličine i procitane vrijednosti na skali. granicu one se odbacuju kao neisparavne.3i4) Zbog spoljasni i unutrasnji utjecaja Greske pri izradi pribora su neizbjezne i nastju pri izradi pribora. Mjerenje se vrsi u mjernim sobama u kojima je vlada stalna temperatura 20° i normalna vlaznost od 50%. unutrasnji naponi i sl. vlaga. citanje pod kosim uglom. osljetljivost pribora je odn. Suncavo zracenje i zracenje bilo kog drugog toplotnog izvora zatim mora da bude udaljeno od priozvodnih odjeljenja radi otklanjanja potresa vibracije udara. tacnost čitanja. pojmova među kojima postoji uzajamna zavisnost . mrtav hod.018 i 42. Veličina ove greske je stalna veličina i moze se smanjiti upotrebom veoma precizni masina kao i precizno kontrolom za vrijeme izrade mjerila. Lične greske Ove greske uglavnom zavise od uvjezbanoscu i sposobnoscu lica koje mjeri. ocijeniti na 1 podljejku skale mjernog pribora. pretjeran pritisak pri mjerenju i dr. podvrgavanje kontroli rada.

 ¾ ½ f %9f ½ f % –f f°©f¾ ½ % –¾½©f¾°°f¾°©© nf©f ¾ ½f ½ f¾° © ° °f¾©½f ½ f I q°f – ¾ © ¾f°f q°f¯ ¾ ¾¯f°©½ ¯ ¯f½ n°¯f¾°ff½ n° °¯f© ¯ f ¯© f ¾ °f¾f ¾© f f°©f½ f -f¾f© ¾© ½ ° ½ ¯© ° q°f f– ¾f© ½¯© °©f q°ff¾ ¯ °f ½ f¯ ¾ ¾¯f°©½ ¯f °¯f ©ff ½ –ff°© ° f f f°© q° ¾½f°©ff f n° ½  –f°n° ¾  fn©f° ¾½ff° ½©f¾°©nf©©½©– ¾ ¯– ½f f–f ½¾°f ½ ¾  ––f¾ ¾fff¯© °©f¾ ½ ½¾ °¯¾¯f  ¾ °f¾f ¾© fnf©f°fn¾f° f ¾ ¾¯© °© °f ¯© °–½ ff °fn°f °¯f f . ¾ f°©f½ n°¯f ¯ © f¾½ n °¾n©¯©f° ff ¯f – ¾ ¯– ¾f° ½¯© °© ½ n°  q° – ¾  – ¾ –f°¯f¾ © f°¾n¾½¾ °¾nnf© ¯© ° °f¾f© ¾© ° ½f°–½¾f©f°©f½ f nf°© ½ ¾¯–¯ ½ © f°½¾f½ ¯© °© I q°f – ¾ © ½¯© °©f¯ ¾ ¾¯f°©¾ ¾¯ ½°f©f°© ¯  ¾°° ff ¾ ¯© °–½ f fn°¾½ f fn°¾qf°©f ¾© ©¾½ f n©f½ f @fq°¾½ f½ ¾f©f½°f ¯ °f©¯f°© °f© n © °¾ ½qf° °f¾f°¾¯ °f½¾ ¾¯¯© °© ¯ @fn°¾¯½ f© n°f ©f© ¯© f°ffn© °° –½ f°ff¾ ½ f nf© ¯©  ¯  © ¯©  fq°¾½ f n  @fn°¾qf°©f© °f©¯f°©f© °¾¯© ° q° ©f¾ ¯ ½nf ° n© °°f½ © © ¾f ¯© °–½ f °ff¾ ¾° n °f¾f½ ¯f¯ f¾ ½ f n°–¾¾f °½ f© °f½ ½ © ©f© © °f ¯¯ ¾© ©¾ ½ f© ° ¯ ½¯© ° © –¾© ¯© °½ ° °f½¯© ° ¯© ° q° f¾ °f© °fqf °f¾f½ °¯ff©¯ ° ¾ f°© ff© f ° ½ © ©f¾f ½ ¯f½¯© °¯© ° q° ©f¾ f°© ff°ff¾ ¾© ©¾½ f n©f½ f½ ¾f©ff¯ ¾f° © °¾¯© ° q° ½nf° © °¾°f¾f  9f f f ff¯© °©f f –¯½ n©¯f¯© ° © f°¾¯°–½ fn¾f©¾ f f ©f–f¯f °ff©°fn° ½ – °©f¾ff©f¯© f°© ½ f°¾¯  –ff©n¯¾©¾¯f q°f¯f @f ½ ¾f©f©¾½½ fff°f©n ¾n ©qf°¾ ½  f f¾ °©¯–fn° ½ fn ° ¾ © ° °f¾°½½fn°f ½ ¯ °f°¾½f°©f ½ f°¯ ff ff f¾½ f° f½ f¾f ° ° ¯  f€n½f ff¯© °©f ©f–f¯¯°–¯ f¾ff©f¯© f°© ½ f°¾¯  °¾©¾ff n°f ½©¯f¯ ©¯f½¾©f©f¯°ff¾°¾     .© °© ¾ ¾¯© °¯ ¾ f¯f©¯f© f f¾f°f ¯½ ff°¯f°ff°¾ D f©f f¯f¾ –¾f°© ¾f°©f¯–n© ¾f° ¯½ ff°¾ °nf fn °© fn °© – ––½°–ff¯¯f f  f© ° ½ ° © © °©ff f°©f°©f½ ¾f fn© ff I q°f– ¾ ¾© ¾½©f¾°©nf©f© ¾ ½¯© °©f q°f D°f¾°©nf©©½©– ¾ ½ ¯© °©© ¾ °© ¯f °f¾°©°f½°¾ f°©f°© – ¾ff¾¾ ¾½ nff°© nf©f©ff© @ °© ¾ f°©f½ ¯ff°© ¯ °½¾°f .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->