Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd Izveštaj

Fiat Bravo 1.6 16V 75KW
Upravljanje motorom Marelli IAW 49F

Abramovid Nebojša Asuv 42/07

Električna šema

A71 – Instrument tabla B1 – Lambda sonda B2 – Senzor temperature rashladne tečnosti B3 – Senzor pritiska vazduha u usisnoj grani sa ugrađenim senzorom temperature B4 – Senzor pozicije leptira E1 – E4 – Svedice F1,2,3 – Osigurači K1 – Relej pumpe za gorivo K2 – Relej motora ventilatora hladnjaka S1 – Sigurnostni prekidač električne pumpe T1 – Dvovarnična bobina X11 – Kontrolna jedinica (računar) Y1,2,3,4 – Injektori cilindri 1,2,3,4 Y5 – Električna pumpa za gorivo Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara

B5 – Senzor detonacije B6 – Senzor broja obrtaja motora(senzor referentne tačke) B7 – Senzor brzine vozila F2,3,4,5 – Osigurači H1 – Engine menagment lampica(check engine lampica) K2 – Relej motora ventilatora brzina 1 K3 – Relej motora ventilatora brzina 2 M1 – Motor ventilatora hladnjaka R1 – Termotpornik u kolu ventilatora hladnjaka X11 – IAW49F – Konektor priključne jedinice X64 – Kontrolna jedinica imobilajzera priključak X91 – Dijagnostički konektor Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara Y7 – Step motor za regulaciju leera

A5 – Kontrolan jedinica klima uređaja A34 – Kontrola transmisije B8 – Senzor pritiska u klima uređaju F6 – Osigurač K4 – Relej klima kompresora Y8 – Spojnica za uključivanje klioma kompresora .

Tehnički podatci o vozilu .

.

.

Pregled motornog prostora

1 Evap ventil 2 – Kanister sa aktivnim ugljem 3 – Senzor pritiska okoline(zbog nadmorske visine) 4 – 5A osigurač za Ecu paljenja I ubrizgavanja 5 – 20A osigurač za napajanje dvostrukog releja (uključujudi: Evap ventil, brizgaljke, lambda probu) 6 – Dvostruki relej 7 – Glavni osigurač 30A 8 – Ubrizgavanje vode za grejanje leptira 9 – Senzor brzine vozila 10 – Dijagnostička utičnica 11 – Računar za ubrizgavanje paljenje 12 – Spojnica magistrale za gorivo

13 – Senzor broja obrtaja motora 14 – Senzor pomeraja bregaste 15 – Lambda sonda 16 – Lambda sonda priključak 17 – Injektori 18 – Senzor temperature vazduha 19 – Step motor za regulaciju leera 20 – Senzor pomeraja leptira 21 – Masa 22 – Bobine 23 – Regulator pritiska goriva 24 – Senzor temperature rashladne tečnosti

Tro pinska verzija konektora za dijagnostiku

Pumpa za gorivo Električna pumpa za gorivo koja je smeštena u rezervoaru.

Osigurači grupa 1 1 – Glavni osigurad

Osigurači grupa 2 1 – Osigurač F2 7.5A 2 – Relej pumpe za gorivo 3 – Lambda sonda konektor 4 – Osigurač F3 15A 5 – Osigurač F4 7.5A

1 – Plastični poklopac 2 – Senzor pozicije radilice(konektor se nalazi ublizini izduvne grane) Sigurnostni prekidač Nalazi se napred u predelu nogu vozača I služi da u slučaju nesrede onemogudi dovod goriva tako što de isklučiti rad pumpe .Senzor pozicije radilice Smešten sa donje strane I lako pristupačan za montažu I demontažu nalazi se na zašrafljen na kudište bloka motora.

Pregled sistema za usis vazduha 1 – Usisna grana 2 – Ulaz para goriva sa Evap ventila 3 – Merač pritiska u usisnoj grani 4 – Utičnica za srvo uređaj 5 – Utičnica za regulator pritiska goriva 6 – Senzor temperature usisanog vazduha 7 – Kudisšte leptira 8 – Gornji resonator 9 – Pare nastale u karteru 10 – Filter vazduha 11 – Prigušnica za vazduh 12 – Usmerivač vazduha .

Sistem za gorivo 1 – Magistrala za snabdevanje gorivom 2 – Dobavna linija od rezervoara do filtera 3 – Filter goriva 4 – Dovod od filtera do magistrale 5 – Povratni vod 6 – Prelivno crevo u rezervoaru za vazduh 7 – Poklopac rezervoara sa ventilom za ozračivanje 8 – Rezervoar 9 – Pumpa za gorivo 10 – Regulator pritiska goriva u railu 11 – Brizgaljke .

Dovod goriva sa prikazanim sistemom za iskorišdenje para iz rezervoara 1 – Ventil za ukljucennje i isključenje para goriva 2 – Karnister sa aktivnim ugljem za sakupljanje para 3 – Sigurnostni i regulacioni ventil 4 – Multi funkcionalni ventil 5 – Rezervoar 6 – Priključenje za pare iz karnistera 7 – Elektronska upravljakcka jedinica ECU(motronic) .

Recirkulacija para iz rezervoara 1 – Blokada plamena iz kartera(u slucaju prevelike temperature gasova 2 – Cev za odušak kartera pri velikom opteredenju odnosno (WOT.skroz otvoren leptir) 3 – Crevo za odušak pri malim oteredenjima(bez prigušnice za plamen) 4 – Kudište leptira 5 – Priključno mesto creva 6 – Protokomer .

A/C uređaj 1 – Akumulator 2 – Kontakt brava 3 – Osigurač 4 – Relej za uključivanje klime 5 – Relej za pokretanje magnetne spojnice klima kompresora 6 – Kompresor klime 7 – Računara za paljenje ubrizgavanje 8 – Trostepeni senzor pritiska 9 – Senzor hladjenja 10 – Prekidač za uključenje klime .

Senzori i aktuatori koji utiču na rad sistema za paljenje i ubrizgavanje 1 – Elektronska kontrolna jedinica(ECU) 2 – Senzor brzine 3 – Senzor pređenog puta 4 – Senzor broja obrtaja 5 – Senzor pritiska 6 – Senzor broja obrtaja i senzor pozicije radilice 7 – Kontakt brava 8 – Dvostruki relej 9 – Električna pumpa za gorivo 10 – Senzor pozicije leptira 11 – Senzor temperature vazduha 12 – Step motor za regulaciju leera 13 – Injektori(brizgaljke) 14 – Evap ventil 15 – Senzor položaja bregaste osovine 16 – Lampica upozorenja za brizgaljke 17 – Dijagnostički konektor 18 – Bobina 19 – Svedice 20 – Klima kompresor 21 – Lambda sonda 22 – Senzot temperature rashladne tečnosti 23 – Fiat code kontrolna jedinica 24 – Automatska transmisija(opciono) .

Step motor za regulaciju leera postupak 2 22 – Signal sa lambda sonde 23 – Signal sa senzora pozicije leptira 24 – Evap ventil signal 25 – Prazno 26 – Kompresor klime 27 – Prazno 28 – Kilometar sat 29 – Signal sa senzora temperature usisanog vazduha 30 – Signal sa senzora broja obrataja i pozicje radilice 31 – Signal sa dijagnostičkog konektora K linija 32 – Signal sa pozicije ručice automatskog menjača(opciono) 33 – Prazno 34 – Napajanje za senzor apsolutnog pritiska 35 – Napajanje(+30) 36 – Masa motora 37 – Signal sa bobine cilindri (1-4) 38 – Cilindar 2 brizgaljka 39 – Cilindar 4 brizgaljka .Pregled po pinovima računara 1 – Brizgaljka cilindar 3 2 – Brizgaljka cilindar 1 3 – Step motor za regulaciju leera postupak 2 4 – Lambda sonda(masa) 5 – Automatska transmisija Ecu (senzor temperature rashladne tečnosti) 6 – Prazno 7 – Dvostruki relej(sekcija B) 8 – Rrazno 9 – IE sistem lampica upozorenja 10 – Trostepeni prekidač pritiska 11 – Signal sa bregaste osovine 12 – Konektor dijagnostike L linija 13 – Napajanje(+15/54) 14 – Signal sa senzora apsolutnog pritiska 15 – Prazno 16 – Napajanje za senzor pozicije leptira i signala sa bregaste osovine 17 – Masa 18 – Prazno 19 – Prazno 20 .Step motor za regulaciju leera postupak 2 21 .

40 – Kontrola leera faza 1 41 – Prazno 42 – Signal kretanja unazad(vezano za automatski menjač) 43 – Prazno 44 – Ugao leptira(vezano za automatski menjač) 45 – Prazno 46 – Prazno 47 – Signal sa senzora temperature rashladne tečnosti Senzor pozicije radilice 48 – Fiat code kontrolna jedinica 49 – Signal broja obrtaja i položaja radilice 50 – Signal položaja ručice menjača u neutralnom položaju(automatski menjač) 51 – Prazno 52 – Dvostruki relej (sekcija A) 53 – Masa za senzor pozicije leptira i senzot bregaste osovine 54 – Masa motora 55 – Signal sa bobine cilindri (2-3) 1 – Senzor 2 – Namotaji 3 – Permanentni magnet(stalni) 4 – Konektor senzora 5 – Izlazni signal 6 – Signal nastao nailaskom senzora na prazno mesto(nedostatak zuba) 7 – Zamajac na radilici sa zubima .

Leptir i kudište leptira 1 – Povezivanje kudišta 2 – Opruga leptira!!! 3 – Priključak za dovod rashladne tečnosti iz motora 4 – Step motor za podešavanje leera 5 – Priključak za povratak rashladne tečnosti 6 – Senzor pozicije leptira 7 – Leptir 8 – Dovod para iz kudišta motora(kartera) Opruga leptira je fabrički podešena i ne sme se korigovati jer de uticati na ispravno funkcionisanje leptira .

Step motor za regulaciju leera 1 – Ležaj 2 – Vodilja vijka(šrafa) 3 – Namotaji 4 – Magnet 5 .Klip 123456- Step motor By pass ili zaobilazni kanal za leer Klip za zatvaranje kanala Leptir Kudište leptira Ecu za regulaciju pomeranja klipa .Šraf(pomično telo) 6 – Navoj 7 .

Na grafiku je prikazan dijagram protoka vazduha u zavisnosti od koraka pomeraja klipa step motora. Pumpa za gorivo 1 – Električni konektori 2 – Dostavna cev 3 – Usisna strana 4 – Ventil za oslobađanje pritiska prevelikog 5 – Ventil za pražnjenje pumpe dok nije u funkciji .04mm sto daje ukupno pomeranje klipa za 8mm. Odziv motora je oko 20 rpm a pri svakom pomeranju motor se pomeri za oko 0.

Senzor pozicije leptira Efektivni električni ugao 90±2° Mehančki ugao 105±4° Ukupan mehanički put 110±8° Temperaturni opseg -30°C do 125°C .

Magistrala za dovod goriva 1 – Magistrala za dovod goriva do injektora 2 – Injektori(brizgaljke) 3 – Regulator pritiska goriva 4 – Dovod goriva 5 – Povratak u rezervoar 6 – Membrana 7 – Ležište membrane 8 – Opruga za resteredenje od prevelikog pritiska 9 – Priključak za vakum 10 – Dovod goriva 11 – Povratak goriva .

Izmerene vrednosti Informacije o kodu Zatečeni broj gresaka pri testiranju vozila je bio 0 Posmatrani parametri na kontaktu uredjaj sepraman za startovanje automobila .

Dijagram snimljen na kontaktu bez dodavanja gasa Prema snimljenim podatcima vidi se da je auto u zagrejanom stanju dok je vršeno ispitivanje .

Ugao paljenja i vreme punjenja bobina su nepromanjene vrednosti na kontaktu Pri startovanju motora vidimo da se aktivira Evap ventil kao i step motor za poziciju leera kako bi se pripremili za uspesan start motora. .

Pritisak u usisnoj grani je u granicama za benzinske motore .Vrednosti dok je auto upaljen Sa snimljenog dijagrama vidimo da željeni broj obrtaj ne odstupa puno od stvarnog broja obrtaja i da je regulacija leera izuzetno dobra.

Vidimo da je temperatura usisanog vazduha visoka zbog pozicije senzora. Zbog male temperature vozila smeša je bogata kako bi se što pre ostvarila radna temperatura. .Motor startovan nije zagrejan u potpunosti. Napon lambda sonde varira sto je znak da lambda sonda radi Sa dijagrama vidimo da lambda integrator uzima vrednost od 96% uz zatvorenu kontrolu lambda kruga.

Vidimo da se računar bori sa ugaom pretpaljenja zbog razlike u vremenu punjenja bobina Dosta veliki broj koraka step motora specifična vrednost za leer je između 50 i 70 koraka mogud uzrok zaprljanost. .

.

.Dijagrami snimljeni osciloskopom Sa dijagrama vidimo da je map senzot u dosta dobrom stanju i da se svako otvaranje leptira odražava kao pad i porast pritiska.

Dijagram na kome je prikazan rad lambda sonde i lambda integratora kada je vozilo u zagrejanom stanju. . Sa dijagrama se vidi da napon lambda sonde nalazi u području od 100-800mV sto je znak da sonda funkcioniše. Lamdba integrator uzima promenljivu vrednost u području oko 100% i da se menja što je i korektno. Sa dijagrama se može uočiti da je senzor otvaranja leptira prilično dobro kalibrisan i da dobrim delom prati promene pritiska u usisnoj grani.Dijagram snimljen u istim uslovima kao i prethodni samo sto je bolje podešena vremenska skala što nam omogudava bolji pregled zavisnosti ugla leptira u odnosu na pritisak u usisnoj grani.

Dijagram vremena trajanja ubrizgavanja. Plavom bojom je označeno gašenje dizni tj prestanak ubrizgavanja zbog oduzimanja gasa. Sa dijagrama uocavamo da pri naglom dodavanju gasa imamo prvo skradenje vremena ubrizgavanja(crveno) zbog toga što ovaj tip motronica ne uzima informaciju o papuči gasa direktno sa papuče gasa ved se ta vrednost izračunacva sa očitavanja vrednosti pomeraja leptira. . Vidimo da se posle naglog dodavanja gasa injektori gase tj ne ubrizgavaju(asinhrona ubrizgavanja(kočenje motora)). Dijagram ugla paljenja ne daje dobru informaciju prilikom dodavanja gasa ali prilikom rada na leer-u ova vrednost je u stvarnom propisanom kataloškom opsegu od 3-14°.Na dijagramu je prikazana dužina ubrizgavanja injektora prilikom rada na leer-u i dva nagla dodavanja gasa.

Dijagram ispitivanja kompresije preko struje pokretača. Sa dijagrama se može uočiti da se pare iz rezervoara uključuju pri malim opteredenjima motora kada nije potrebno veliko obogadenje smeše ali tako vidimo da se u kratkim intevalima uključuje i u naglom dodavanju gasa kako bi se smeša što pre obogatila i odziv motora na pritisak pedale gasa bio što brži. . Sa dijagram se vidi da nema velikog odstupanja u razlikama pritiska.Uporedni dijagram uključenje ventila za recirkulaciju para iz rezervoara sa opteredenjem motora.

Uporedni dijagram napona sa cilindra.Dijagram napona sekundara. Vidimo da se na 3 cilindru vrednost napona povedala u odnosu na ostale cilindre što ukazuje na neispravnost bobine što se može videti i sa sl dijagrama kao i sa vrednošdu punjenja bobina. . Sa dijagrama se može videti da postoji razlika u naponi koja može biti izazvana zaprljanošdu dizni za ubrizgavanje kao i neispravnosti bobine.

Dijagram struje i napona primara. Sa dijagram se vidi da je reč o dvo-varničnoj bobini zbog preskakanja u toku ciklusa paljenja. .

Vidimo da je trajanje ubrizgavanja 2. .Signal snimljen sa jedne od 4 dizne za ubrizgavanje.9 ms i da napon otvaranja dizne dostiže granicu od 68V.

niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . CMP aktuator P0012 Tajming ventila. HO2S.kolo neispravno radi Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . ECM . HO2S. usis/levo/napred. HO2S. grupa 1 . grupa 2 . izduv/desno/pozadi.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . izduv/desno/pozadi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). grupa 1 . mehanička greška na motoru. ECM P0021 Tajming ventila. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. CMP aktuator. mehanička greška na motoru. HO2S. kontrola grejača .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. ECM Kratak spoj prema masi. ECM P0024 Tajming ventila. grupa 1. mehanička greška na motoru. usis/levo/napred. grupa 2 . izduv/desno/pozadi.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. izduv/desno/pozadi. ECM P0011 Tajming ventila. grupa 1 . ECM Električne instalacije.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . ECM Kratak spoj prema plusu.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . mehanička greška na motoru. grupa 1.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . mehanička greška na motoru. mehanička greška na motoru.visoka vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . mehanička greška na motoru. kontrola grejača .visoka vrednost u kolu Električne instalacije.Tabela kodova grešaka upravljačke jedinice motora Kod greške P0000 P0010 Lokacija greške Mogući uzrok Nije pronadjena nijedna greška Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) .kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . CMP aktuator P0025 Tajming ventila. CMP aktuator P0023 Električne instalacije.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . grupa 1. kontrola grejača .niska vrednost u kolu Električne instalacije. kontrola grejača . grupa 2 . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . CMP aktuator P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0042 P0043 Lambda sonda (HO2S) 1. HO2S. ECM P0014 Tajming ventila. grupa 1. grupa 2 . kontrola grejača .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. CMP aktuator P0022 Tajming ventila. mehanička greška na motoru. grupa 1. CMP aktuator P0020 Električne instalacije.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2. kontrola grejača .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 1. grupa 1. izduv/desno/pozadi.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . kontrola grejača .kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . usis/levo/napred. usis/levo/napred.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . grupa 2 .suvise kasno vreme paljenja Električne instalacije. grupa 1 . CMP aktuator. usis/levo/napred. HO2S. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 1. CMP aktuator. ECM Kratak spoj prema plusu. kontrola grejača . usis/levo/napred. grupa 2 . CMP aktuator P0015 Tajming ventila. HO2S.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . ECM Kratak spoj prema masi. CMP aktuator. grupa 1 . HO2S. CMP aktuator P0013 Električne instalacije. usis/levo/napred. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).

kratak spoj prema masi . Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Otvoreno kolo elek. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. grupa 2 . kontrola grejača . loša veza. solenoid za merenje goriva. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. solenoid za merenje goriva.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 1 .periodično kolo Solenoid za kontrolu usisnog ventila.P0044 P0050 P0051 P0052 P0056 P0057 P0058 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 P0080 P0081 P0082 P0083 P0084 P0085 P0086 P0090 P0091 Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 2. ECM Kratak spoj prema masi. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 1 . grupa 2.kolo neispravno radi Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha .visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema masi. HO2S. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača .instalcija.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.niska vrednost u kolu grejača Kratak spoj prema plusu. HO2S. grupa 2. grupa 2. kontrola grejača . grupa 1 . ECM Kratak spoj prema masi. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Ubrizgavač . ECM Kratak spoj prema plusu.niska ulazna vrednost Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . grupa 2.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Solenoid za merenje goriva .otvoreno kolo Solenoid za merenje goriva .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. ECM Električne instalacije. grupa 2 . kontrola grejača . grupa 2. grupa 2. ECM Električne instalacije. ECM Ubrizgavač Kratak spoj prema masi. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S. grupa 2 . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. grupa 2 .visoka vrednost u kolu Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema masi. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. HO2S. grupa 1 .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.visok ulaz Senzor temperature spoljasnjeg vazduha .kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Ubrizgavač . HO2S. grupa 1 . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Senzor temperature spoljasnjeg vazduha Kratak spoj prema masi. HO2S.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 1 .visoka vrednost u kolu Ubrizgavač .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 1. kontrola grejača . grupa 2. grupa 2 . ECM Električne instalacije. Ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. HO2S. kontrola grejača . kontrola grejača . HO2S.

loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .nizak ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . Električne instalacije. BARO senzor. ECT senzor P0117 P0118 Termostat hladnjaka. ECM Električne instalacije.nizak ulaz P0121 Podešavanje sajle gasa. ECM Kratak spoj prema masi. BARO senzor P0107 Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM . ECM P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 Električne instalacije. IAT senzor. TP/APP senzor P0122 P0122 Kratak spoj prema masi. Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor. MAF/VAF senzor. ECM P0101 Usisno curenje/blokada . loša veza. MAF/VAF senzor. ECM Električne instalacije. ECM Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el.problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . solenoid za merenje goriva.periodično kolo Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .kolo neispravno radi Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .circuit malfunction Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .visok ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - Kratak spoj prema plusu.instalacijama.instalacijama. TP/APP senzor. ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECT senzor Wiring. TP/APP senzor P0119 P0120 P0120 P0121 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . TP/APP senzor. ECM Termostat hladnjaka.periodično kolo Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . BARO senzor. ECM P0108 Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . IAT senzor.kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .kolo neispravno radi Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) problem sa opsegom/radom Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) .P0092 P0100 Solenoid za merenje goriva . TP/APP senzor. loša veza. loša veza.visok ulaz P0106 Usisno/izlazno curenje. MAP senzor. BARO senzor.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . ECM P0109 Električne instalacije.visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu u el. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . ECT senzor. MAP senzor.nizak ulaz Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . defektna zica za masu. ECT senzor. ECM Električne instalacije. ECM Wiring. MAF/VAF senzor. MAP senzor. ECM Podešavanje sajle gasa. ECM Električne instalacije. Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . BARO senzor. ECM IAT senzor Kratak spoj prema masi. ECT senzor Termostat hladnjaka. ECM Kratak spoj prema plusu. IAT senzor.nizak ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . defektna zica za masu. MAF/VAF senzor P0102 P0103 P0104 P0105 Kratak spoj prema masi. IAT senzor.kratak spoj prema plusu Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) .problem sa opsegom/radom Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . MAP senzor. loša veza. MAP senzor. MAF/VAF senzor.visok ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .

periodično kolo Kratak spoj prema plusu. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . ECM Električne instalacije. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. O2S. O2S. Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. Električne instalacije. HO2S Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad Lambda sonda (HO2S) 1. O2S Električne instalacije. HO2S. grupa 1 . HO2S. O2S.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. ECM Grejanje ne radi. O2S Osigurac. ECM Kratak spoj prema plusu.izduv. TP/APP senzor. ECM Curenje .kolo neispravno radi P0134 P0135 P0136 P0136 P0137 P0137 P0138 P0138 P0139 P0139 P0140 Električne instalacije. ECM Električne instalacije. termostat hladnjaka. loša veza.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. ECM Curenje .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. O2S. ECM Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. grupa 1.P0123 P0123 P0124 P0124 P0125 P0126 P0130 P0130 P0131 P0131 P0132 P0132 P0133 P0133 P0134 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . grupa 1 .nizak napon . grupa 1 .periodično kolo Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . sistem hladjenja.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. Električne instalacije. HO2S. ECM Električne instalacije.izduv. Električne instalacije. ECM Curenje . ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . O2S. ECM Grejanje ne radi. grupa 1 . grupa 1 . TP/APP senzor. HO2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2.kolo neispravno radi P0140 P0141 P0142 P0143 P0143 Električne instalacije. HO2S. O2S. HO2S Električne instalacije. termostat hladnjaka. Kratak spoj prema masi.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.instalciji. Kratak spoj prema masi. grupa 1 . Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. kontrola grejača .izduv. Kratak spoj prema masi. sistem hladjenja.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1 . grupa 1 . Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. Kratak spoj prema masi. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.izduv. HO2S Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . grupa 1 . TP/APP senzor. loša veza. grupa 1 . ECM Grejanje ne radi. ECM Curenje . grejanje ne radi.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. HO2S. grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . HO2S. grupa 1. O2S. kontrola grejača .izduv. grupa 1 . HO2S. grupa 1 . grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.izduv. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. grejanje ne radi. grupa 1 . ECT senzor Električne instalacije. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.nizak napon Lambda sonda (O2S) 3. O2S Otvoreno kolo u elek.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . O2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. ECM Curenje . ECM Curenje .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. ECT senzor Grejanje ne radi.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1 . HO2S Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. grupa 1 . loša veza.

ECM Električne instalacije. grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. O2S. grupa 1 . HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.izduv.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 . O2S. grupa 2 . ECM Električne instalacije. grupa 2 . grupa 2 . O2S. ECM Električne instalacije. grupa 1. HO2S Električne instalacije. O2S. grupa 1 .P0144 P0144 P0145 P0145 P0146 Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. Električne instalacije. ECM Grejanje ne radi.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. Kratak spoj prema masi.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. Električne instalacije. kontrola grejača . ECM Curenje .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. HO2S. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. kontrola grejača . ECM Električne instalacije. grupa 2 . ECM Grejanje ne radi.nizak napon . grupa 2 . ECM Električne instalacije. grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. HO2S. grupa 1 .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. O2S. HO2S. ECM Curenje . ECM Električne instalacije. O2S Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. Električne instalacije. grupa 1 . grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM P0146 P0147 P0150 P0150 P0151 P0151 P0152 P0152 P0153 P0153 P0154 P0154 P0155 P0156 P0156 P0157 P0157 P0158 P0158 P0159 P0159 P0160 P0160 P0161 P0162 P0162 P0163 Električne instalacije. ECM Curenje . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 .izduv. HO2S. grupa 2 . ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. HO2S. grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. Kratak spoj prema masi. grupa 2 . Električne instalacije. HO2S. ECM Grejanje ne radi. kontrola grejača .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. ECM Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. grupa 2 . grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. O2S. O2S Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Curenje . grupa 2. HO2S. ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 3.visok napon Lambda sonda (O2S) 1.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. HO2S. Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Grejanje ne radi. HO2S. grupa 1 . HO2S Električne instalacije. O2S. grupa 2. HO2S. grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 .izduv. ECM Kratak spoj prema plusu.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.izduv. grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. ECM Električne instalacije. grupa 2 . O2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. O2S. ECM Električne instalacije.izduv. O2S Električne instalacije. grupa 2 . HO2S Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. grupa 2 . HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Curenje . HO2S. O2S. HO2S.kolo neispravno radi Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu.visok napon Lambda sonda (O2S) 2.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2 .nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S. Kratak spoj prema masi. O2S.

grupa 2 .kolo neispravno radi Senzor temperature goriva B . O2S. HO2S Usisavanje blokirano. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Senzor pritiska voda goriva (FRP) .lose radi P0174 Sistem – suvise siromasno. Senzor potrosnje goriva.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.nije detektovana nikakva aktivnost Curenje . pritisak goriva.visok ulaz Senzor temperature goriva A . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2 P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 P0182 P0183 P0184 P0185 P0186 P0187 P0188 P0189 P0190 Senzor potrosnje goriva .kolo neispravno radi Podešavanje goriva (FT). ubrizgavač(i). grupa 2 .izduv. HO2S Električne instalacije. Senzor temperature goriva. Senzor temperature goriva. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač(i).P0163 P0164 P0164 P0165 P0165 P0166 P0166 P0167 P0170 Lambda sonda (O2S) 3.problem sa opsegom/radom Senzor potrosnje goriva .visok napon Lambda sonda (O2S) 3. O2S. grupa 2 .visok ulaz Senzor temperature goriva A . Električne instalacije. AIR sistem. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor potrosnje goriva . Kratak spoj prema masi. ECM Curenje pri usisavanju. Senzor temperature goriva.nizak ulaz Senzor temperature goriva A .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. HO2S Curenje pri usisavanju. ECM Električne instalacije. ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi.lose radi P0171 Sistem – suvise siromasno. HO2S Usisno/izlazno curenje. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. HO2S Usisno/izlazno curenje. Senzor temperature goriva.visok ulaz Senzor temperature goriva B .problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva A . ECM Senzor potrosnje goriva Kratak spoj prema masi. konekcija(e) creva Usisavanje blokirano. pritisak/pumpa goriva. EGR sistem. ECM Električne instalacije. HO2S. Senzor potrosnje goriva. ECM Električne instalacije. pritisak/pumpa goriva. grupa 1 P0173 Podešavanje goriva (FT).problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva B . grupa 2 . O2S Električne instalacije. HO2S. ECM Električne instalacije. grupa 2. ECM Električne instalacije. ubrizgavač(i).nizak ulaz Senzor temperature goriva B . HO2S Električne instalacije.nizak ulaz Senzor potrosnje goriva . HO2S. AIR sistem.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. EVAP ventil za kanistra. EGR sistem. grupa 2 . pritisak goriva. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. ubrizgavač(i). kontrola grejača . grupa 2 . grupa 2 P0175 Sistem – suvise bogato. grupa 2 . ECM Grejanje ne radi. loša veza. senzor pritiska voda goriva. ubrizgavač(i).kolo neispravno radi . Senzor potrosnje goriva. ECM Lambda sonda (O2S) 3. Senzor temperature goriva. grupa 2 . Senzor temperature goriva. ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. AIR sistem. loša veza.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva A . Senzor temperature goriva. grupa 1 P0172 Sistem – suvise bogato.periodično kolo Senzor temperature goriva B .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. Senzor temperature goriva. AIR sistem. ubrizgavač(i). pritisak/pumpa goriva. O2S. pritisak/pumpa goriva. MAF/VAF senzor.

periodično kolo Senzor temperature ulja motora (EOT) .problem sa opsegom/radom Senzor temperature ulja motora (EOT) . ubrizgavač hladnog starta.periodično kolo Ubrizgavač . ubrizgavač hladnog starta.nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) .P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0213 P0214 P0215 P0216 P0217 P0218 P0219 P0220 P0220 P0221 Senzor pritiska voda goriva (FRP) . loša veza. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. EOT senzor Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .problem sa opsegom/radom Električne instalacije. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. termostat hladnjaka. ubrizgavač. TFT senzor. ubrizgavač. TP/APP senzor P0222 P0222 P0223 P0223 P0224 Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. TP/APP senzor. ECM Neispravna promena brzine (stepena prenosa) Električne instalacije. TP/APP senzor. loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Podešavanje sajle gasa. FRP senzor Električne instalacije. FRP senzor Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Podešavanje sajle gasa. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. loša veza. EOT senzor Električne instalacije. ubrizgavač. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) .kolo neispravno radi Senzor temperature ulja motora (EOT) . ECM EOT senzor Kratak spoj prema masi. solenoid iskljucenja goriva. EOT senzor. Solenoid kontrole tajminga ubrizgavanja goriva. ubrizgavač.periodično kolo .kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 1 . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. FRP senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva . TP/APP senzor.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 1 .kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor P0221 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B range/performance problem Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 2 . TP/APP senzor. ubrizgavač. ECM Električne instalacije. sistem hladjenja.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 2 .kolo neispravno radi Uslovi prekoracenja temperature motora Uslovi prekoracenja temperature menjaca Uslovi nad-brzine motora Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .problem sa opsegom/radom Senzor pritiska voda goriva (FRP) .nizak ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . ECM Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 4 .kolo neispravno radi Ubrizgavač 3 . ECT senzor Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. EOT senzor.kolo neispravno radi Solenoid iskljucenja goriva . ECM Električne instalacije. FRP senzor Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Ubrizgavač 5 .visok ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) .

problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) .problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) Kratak spoj prema masi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A .nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . konekcija(e) creva.circuit intermittent Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .problem sa opsegom/radom P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 P0243 P0244 P0245 P0246 P0247 P0248 Kratak spoj prema masi.circuit high Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .visoka vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . ECM Električne instalacije. TC sistem .limit nije dostignut P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TP/APP senzor.limit prekoracen P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora . Regulator radnog pritiska u turbo punjaču Konekcija(e) creva. ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Uslovi dodatnog pritiska motora .visok ulaz Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TP/APP senzor. ECM Konekcija(e) creva. ECM Električne instalacije. relej pumpe za gorivo. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Relej pumpe za gorivo .kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). TP/APP senzor. loša veza. TP/APP senzor P0227 P0227 P0228 P0228 P0229 P0229 P0230 P0231 P0232 P0233 P0234 Kratak spoj prema masi. MAP senzor. Električne instalacije.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema masi. MAP senzor. relej pumpe za gorivo.problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Usisno/izlazno curenje. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). TP/APP senzor P0226 Podešavanje sajle gasa. ECM Podešavanje sajle gasa. TP/APP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Električne instalacije. TC sistem .problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TC Usisno/izlazno curenje. MAP senzor Kratak spoj prema masi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Električne instalacije.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Električne instalacije. konekcija(e) creva. relej pumpe za gorivo. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. Regulator radnog pritiska u turbo punjaču .circuit low Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A . TP/APP senzor. ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . loša veza.niska vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo .periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TC sistem . TC sistem . TP/APP senzor. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). MAP senzor. ECM Kratak spoj prema masi.periodično kolo Električne instalacije. TC sistem . TC sistem . loša veza. MAP senzor. Električne instalacije.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . TC sistem . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. MAP senzor. loša veza. MAP senzor Relej pumpe za gorivo .problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TP/APP senzor.P0224 P0225 P0225 P0226 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . relej pumpe za gorivo. ECM Kratak spoj prema plusu.

ECM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Random/multiple cilindar(i) . ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi. rotor/brega . ubrizgavač. ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. Bobina(e). sistem goriva.problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje A.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . rotor/brega . pumpa za ubrizgavanje.detektovano nepravilno paljenje P0267 P0268 P0269 Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A.periodično kolo Ubrizgavač 1 . ECM P0273 P0274 P0275 Kratak spoj prema masi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). rotor/brega . slaba kompresija. loša veza.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje A. sistem goriva.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 2 . ubrizgavač.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje B.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 4 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 3 . ECM Kratak spoj prema plusu. sistem goriva. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. pumpa za ubrizgavanje. pumpa za ubrizgavanje. ubrizgavač. ubrizgavač(i). ubrizgavač. rotor/cam . rotor/brega . ECM P0270 P0271 P0272 Kratak spoj prema masi. rotor/cam .detektovano nepravilno paljenje . ECM Kratak spoj prema masi. rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. pumpa za ubrizgavanje.visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Cilindar 1 . Električne instalacije. pumpa za ubrizgavanje. ECM P0287 Svecica(e). ECM Kratak spoj prema plusu. rotor/brega .Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. Visoko-naponski vod(ovi).visoka vrednost u kolu Cilindar 3 . loša veza. pumpa za ubrizgavanje. pumpa za ubrizgavanje. ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Cilindar 4 . rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Cilindar 5 . ECM P0288 Cilindar 1 . ubrizgavač. sistem paljenja/goriva. ECM Električne instalacije. sistem goriva.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 3 . rotor/brega . ECM Ubrizgavač 2 . ubrizgavač. Električne instalacije mehanička greška na motoru. ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Cilindar 2 . ubrizgavač. ECT/MAF senzor.P0249 P0250 P0251 P0252 P0253 P0254 P0255 P0256 P0257 P0258 P0259 P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje B.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 5 . ECM Pumpa za ubrizgavanje A. sistem goriva. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 5 . ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. ECM Električne instalacije. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ubrizgavač.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 1 . pumpa za ubrizgavanje.periodično kolo Pumpa za ubrizgavanje B.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 4 .

KS.nizak ulaz Kratak spoj prema plusu. KS neispravno pritegnut.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 2. KS.problem sa opsegom/radom P0322 P0323 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 P0340 P0341 P0342 P0343 P0344 P0346 P0347 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . sistem paljenja/goriva.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) . ECM . Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) . ECM Električne instalacije.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 1.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 1. ECM Mehanička greška na motoru. KS. loša veza. ECT/MAF senzor. CMP senzor. CKP/RPM senzor. neispravno pritegnuto. vazdusni zazor.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 1. KS Nesiguran KS. ECM Električne instalacije. CKP/RPM senzor. ECM Električne instalacije. CMP senzor Kratak spoj prema masi. KS neispravno pritegnut.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Nesiguran senzor/rotor. KS neispravno pritegnut.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 1 . grupa 2 . KS Nesiguran KS. ECM Električne instalacije. KS. ECT/MAF senzor. Električne instalacije. sistem paljenja/goriva.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 1. Kratak spoj prema masi. loša veza.visok ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. CKP/RPM senzor. loša veza.P0289 Cilindar 2 . KS. ECM Električne instalacije. CMP senzor Kratak spoj prema masi.detektovano nepravilno paljenje P0320 P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . grupa 1 .nema signala Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) .nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 2. grupa 2 . CKP senzor. grupa 1 . ECM Mehanička greška na motoru. ubrizgavač.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. CMP senzor. Električne instalacije. Električne instalacije.detektovano nepravilno paljenje P0291 Cilindar 4 . zaprljanje metalnim cesticama. ECM Vazdusni zazor. KS Električne instalacije. grupa 1 . ECT/MAF senzor. ECT/MAF senzor. CKP senzor. grupa 1 . CMP senzor. loša veza. vazdusni zazor.nizak ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 1 . Električne instalacije.periodično kolo Senzor pozicije radilice (CKP) . loša veza. ECM Električne instalacije. grupa 2 . ECM Nesiguran senzor/rotor. KS.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije.detektovano nepravilno paljenje Mehanička greška na motoru. CKP senzor.kolo neispravno radi Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. sistem paljenja/goriva. grupa 2 . sistem paljenja/goriva.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 2. KS. KS neispravno pritegnut. grupa 2 . ECM Električne instalacije. ubrizgavač. CMP senzor. nesiguran senzor/rotor.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 2.detektovano nepravilno paljenje P0292 Cilindar 5 .periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. Kratak spoj prema masi. loša veza. grupa 1 . grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. CKP senzor Kratak spoj prema masi.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 2. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM Nesiguran senzor/rotor. vazdusni zazor. ubrizgavač. KS neispravno pritegnut. loša veza. ubrizgavač. CKP/RPM senzor Električne instalacije. ECM Mehanička greška na motoru. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . grupa 1 . CKP senzor. loša veza.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . ECM P0290 Cilindar 3 . Električne instalacije. Električne instalacije.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 1. ECM Kratak spoj prema plusu. CMP senzor. grupa 2 .

kolo B . CKP/RPM/CMP senzor. CKP senzor. grupa 2 . ECM Električne instalacije. relej grejača. Električne instalacije. EGR ventil. primar/sekundar . EGR solenoid. primar/sekundar . ECM Električne instalacije. ECM Curenje creva/blokada . ECM Električne instalacije. bobina. signal visoke rezolucije B . ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. EGR solenoid.lose radi Referenca tajminga. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. CKP senzor Kratak spoj prema masi. EGRventil/solenoid Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Grejaci.detektovan prejak protok P0403 P0404 P0405 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . signal visoke rezolucije B .lose radi Senzor pozicije radilice (CKP) B . bobina.nema impulsa Referenca tajminga. Električne instalacije. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). signal visoke rezolucije B .lose radi Kontrolna lampica grejača .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) B . ECM Električne instalacije. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). ECM Električne instalacije.suvise impulsa Referenca tajminga. bobina. grejaci. Senzor pozicije EGR ventila.suvise malo impulsa Referenca tajminga. ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . CKP/RPM/CMP senzor.kolo neispravno radi P0354 Bobina D. ECM Električne instalacije. ECM Curenje creva/blokada . kontrolna lampica grejača. CKP senzor.suvise malo impulsa Referenca tajminga. signal visoke rezolucije B . osigurac.periodično kolo Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . EGR ventil.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. ECM Električne instalacije.nema impulsa Grejaci. primar/sekundar . signal visoke rezolucije A .visok ulaz P0350 Bobina. ECM Nesiguran senzor/rotor. ECM P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .suvise impulsa Referenca tajminga. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor.P0348 P0350 P0351 P0352 P0353 P0354 P0355 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 P0380 P0381 P0382 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0400 P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) B . Električne instalacije. primar/sekundar . bobina.kolo neispravno radi Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . signal visoke rezolucije A . loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . signal visoke rezolucije A . Električne instalacije.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. CKP/RPM/CMP senzor.kolo neispravno radi Referenca tajminga.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . EGR ventil. ECM Curenje creva/blokada . kolo A .kolo neispravno radi P0355 Bobina E. bobina. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).detektovan nedovoljan protok P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .kolo neispravno radi P0352 Bobina B. loša veza. signal visoke rezolucije A . ECM Električne instalacije. EGR solenoid. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. vazdusni zazor. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. Električne instalacije. relej grejača. EGR solenoid. CMP senzor. primar/sekundar . ECM Električne instalacije.nizak ulaz . ECM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi P0351 Bobina A. CKP senzor. CKP senzor. bobina. CKP/RPM/CMP senzor. signal visoke rezolucije A . primar/sekundar . ECM Curenje creva/blokada .lose funkcionise protok Kratak spoj prema plusu.lose radi Referenca tajminga.kolo neispravno radi P0353 Bobina C. grejaci. signal visoke rezolucije B . CKP/RPM/CMP senzor.

ECM Kratak spoj u elek. ECM Električne instalacije. grupa 1 . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. curenje pri usisavanju. grupa 1 .nizak ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator.detektovan neodgovarajuci protok Kratak spoj prema plusu.instalaciji. AIR solenoid. AIR ventil. ECM Električne instalacije.kratak spoj Sistem isparavanja goriva (EVAP). EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. ECM Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.open circuit Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . Električne instalacije.kratak spoj Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . HO2S 2 Katalizator.instalcija. HO2S 2 Katalizator. kontrola ventilacije . kontrola ventilacije .temperatura ispod granicne vrednosti Sistem katalizatora.otvoreno kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP). EVAP kanister.visok ulaz Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .kolo neispravno radi Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .detektovano malo curenje P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . grupa 1 .P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0417 P0418 P0419 P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434 P0440 P0441 P0442 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A .circuit malfunction Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . HO2S 2 Katalizator.instalaciji. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. grupa 2 .instalaciji. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj u elek.instalcija. HO2S 2 Katalizator. Električne instalacije. ECM Otvoreno kolo elek. Senzor pozicije EGR ventila.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.kratak spoj . Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva.instalcija.kolo neispravno radi Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . ECM Kratak spoj prema plusu.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator.kolo neispravno radi Sistem isparavanja goriva (EVAP). curenje pri usisavanju. ECM Kratak spoj u elek. AIR crevo(a) Električne instalacije.otvoreno kolo Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . Električne instalacije. ECM Otvoreno kolo u elek.lose radi Sistem isparavanja goriva (EVAP) . grupa 2 . AIR solenoid.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator.instalaciji. grupa 2 .efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.otvoreno kolo Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . HO2S 2 Katalizator. AIR solenoid. ECM Kratak spoj u elek. Električne instalacije. AIR ventil. ECM AIR pumpa .efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. ECM Kratak spoj prema masi. curenje pri usisavanju. ECM Električne instalacije. Senzor pozicije EGR ventila. Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. ECM Otvoreno kolo elek.visok ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .kolo neispravno radi Sistem katalizatora. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. HO2S 2 Katalizator. Relej AIR pumpe. HO2S 2 Konekcija(e) creva.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.instalciji.temperatura ispod granicne vrednosti Sistem isparavanja goriva (EVAP) . grupa 1 . AIR solenoid.kratak spoj Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . AIR solenoid. ECM Katalizator. HO2S 2 Katalizator. Senzor pozicije EGR ventila. grupa 2 . Električne instalacije. AIR solenoid.lose radi Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) . ECM Otvoreno kolo elek. HO2S 2 Katalizator. HO2S 2 Katalizator.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. grupa 1 . Relej AIR pumpe. ECM Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . kontrola ventilacije . Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Električne instalacije.kolo neispravno radi Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .detektovan neodgovarajuci protok Sistem isparavanja goriva (EVAP) . Električne instalacije. grupa 2 . AIR solenoid.

senzor nivoa rezervoara za gorivo. loša veza. motor ventilatora motora. provera racionalnosti . ECM Kratak spoj prema plusu. EVAP kanister.visok ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Senzor pritiska izduvnih gasova . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.nizak ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo .nizak ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . senzor pritiska izduvnih gasova. senzor pritiska izduvnih gasova. ECM Električne instalacije.periodično kolo Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . loša veza.visok ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 Senzor nivoa rezervoara za gorivo .kolo neispravno radi Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .nizak ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. Senzor pritiska EVAP.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska izduvnih gasova . motor ventilatora motora.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora. ECM Senzor pritiska EVAP Kratak spoj prema masi.visok ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ventil ventilacije . motor ventilatora motora.periodično kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP) . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.lose radi .periodično kolo Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Konekcija(e) creva. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska izduvnih gasova . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije.detektovano veliko curenje Električne instalacije. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor nivoa rezervoara za gorivo .problem sa opsegom/radom Senzor nivoa rezervoara za gorivo . curenje pri usisavanju. Senzor pritiska EVAP. Senzor pritiska EVAP.problem sa opsegom/radom Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .visok ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. ECM Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. loša veza. loša veza. ECM Električne instalacije. senzor pritiska izduvnih gasova. ECM Kratak spoj prema plusu. senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Senzor pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. loša veza.nizak ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 2 . Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP.periodično kolo Motor ventilatora motora 1 . senzor nivoa rezervoara za gorivo.visok ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.periodično kolo P0467 P0468 P0469 P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P0480 P0481 P0482 P0483 Kratak spoj prema masi.P0449 P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP).kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 3 .problem sa opsegom/radom Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Električne instalacije. senzor pritiska izduvnih gasova. senzor nivoa rezervoara za gorivo Kratak spoj prema masi. Senzor pritiska EVAP. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. motor ventilatora motora. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.

ECM Kratak spoj prema plusu. Ventil leptira cvrst/zalepljuje. ECM P0506 P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . PSP senzor/prekidač ECM Električne instalacije. ECM Suvise visok pritisak rashladnog fluida klime (greška u hladjenju/neispravno napunjeno).nizak napon Senzor/sklopka pritiska ulja motora .kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora . ECM Električne instalacije. grupa 1 .lose radi Napon sistema . ECM Senzor/sklopka pritiska ulja motora Kratak spoj prema masi. ECM PAS sistem. ISC aktuator/IAC ventil. VSS. ECM Električne instalacije. VSS.broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) . Električne instalacije. motor ventilatora motora. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. ECM Senzor pritiska rashladnog fluida klime Suvise nizak pritisak rashladnog fluida klime (neispravno napunjeno). ISC aktuator/IAC ventil. ECM Električne instalacije. instrument tabla. ECM Curenje klime.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska rashladnog fluida klime . Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . PSP senzor/prekidač .kolo neispravno radi Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . ECM Električne instalacije. akumulator. VSS Električne instalacije.periodično kolo Napon sistema . EGRT senzor.nestabilno Napon sistema . snaga/masa . CTP prekidač. Senzor pritiska rashladnog fluida klime.nizak ulaz Električne instalacije. motor leptira.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . EGRT senzor. Električne instalacije.visok ulaz P0534 P0544 P0545 P0546 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0560 P0561 P0562 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).nizak ulaz Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). grupa 1 .nizak ulaz Senzor brzine vozila (VSS) .problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . PSP senzor/prekidač . Senzor pritiska rashladnog fluida klime. motor leptira. Ventil leptira cvrst/zalepljuje.visok napon Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Električne instalacije. EGRT senzor. loša veza.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . ECM Kratak spoj prema plusu. senzor/sklopka pritiska ulja motora.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora . senzor/sklopka pritiska ulja motora.periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost Sistem kontrole broja obrtaja na leer . VSS. brzinomer. grupa 1 . Ventil leptira cvrst/zalepljuje.problem sa opsegom/radom Senzor/sklopka pritiska ulja motora . loša veza.nisko . drugi prikljuceni sistemi. PSP senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. alternator P0510 P0520 P0521 P0522 P0523 P0530 P0531 P0532 P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. PSP senzor/prekidač . CAN magistrala podataka Kratak spoj prema masi.lose radi Električne instalacije. motor leptira.kolo neispravno radi Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Kratak spoj prema masi. loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu.nad-struja kola Motor ventilatora motora. loša veza. ECM Električne instalacije. alternator Električne instalacije. senzor/sklopka pritiska ulja motora.nizak ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . akumulator. Senzor pritiska rashladnog fluida klime Električne instalacije.P0484 P0485 P0500 P0501 P0502 P0503 P0505 Motor ventilatora motora . ISC aktuator/IAC ventil.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . motor ventilatora motora.

prikljuceni sistemi.niska vrednost u kolu Prekidač kontrole/kocnice A . APP senzor.lose radi Prekidač kontrole/kocnice A .visoka vrednost u kolu CAN magistrala podataka . akumulator. kontrola detonacije . ECM Električne instalacije. ISC aktuator/motor leptira. Signal SET (podesi) . APP senzor ECM Električne instalacije. akumulator. relej kontrole motora. Sistem klime Električne instalacije. glavni prekidač kontrole brzine voznje. ECM Nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).kolo neispravno radi Broj obrtaja motora. ECM Kratak spoj prema plusu. Signal RESUME .greška procesora Električne instalacije.RAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Relej kontrole motora .kratak spoj prema masi Relej kontrole motora .kolo neispravno radi Alternator. prekidač za izbor kontrole brzine voznje. VSS izlaz B .visoko Glavni prekidač kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. grupa 1 . ECM Električne instalacije. Signal ON (ukljuceno) .P0563 P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P0570 P0571 P0573 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0608 Napon sistema .lose radi Kontrolni modul motora (ECM) . MIL. alternator. Signal OFF (iskljuceno) .KAM greška Kontrolni modul motora (ECM) .kolo neispravno radi Kontrola aktuatora leptira. kontrola polja .greška provere memorije Kontrolni modul motora (ECM) . Signal APP senzora . alternator Alternator Električne instalacije. glavni prekidač kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora . akumulator.lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje.defektivno Klima uredjaj (AC) Kontrolna lampica za los rad (MIL) . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM .kolo neispravno radi Kontrolna lampica alternatora . ECM P0645 P0650 P0654 P0655 P0656 P0687 P0688 P0691 Kontrolni modul motora (ECM). glavni prekidač kontrole brzine voznje.problem sa opsegom/radom ECM ECM Električne instalacije. kontrolna lampica alternatora.lose radi Alternator. izlaz . ECM Kratak spoj prema plusu. prekidač kontrole/kocnice.kolo neispravno radi Prekidač kontrole/kocnice A .lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje.ROM greška Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) .lose radi Sistem kontrole brzine voznje. relej kontrole motora. Kontrolna lampica koja upozorava na pregrevanje motora.greška programiranja Kontrolni modul motora (ECM) . alternator. prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM ECM ECM ECM ECM ECM ECM/PCM P0609 P0620 P0621 P0622 P0638 P0642 Kontrolni modul motora (ECM).lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje. loša veza. ECM Električne instalacije.lose radi Kontrolni modul motora (ECM). prekidač kontrole/kocnice.lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Izlaz nivoa goriva . VSS izlaz A . Signal COAST . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. kontrola .kratak spoj prema plusu Električne instalacije.

hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. VSS. CPP prekidač.kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 2 .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. TFT senzor.visok ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .visoka vrednost u kolu Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TFT senzor. loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS. TSS senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.elektricno Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kratak spoj prema plusu Sistem kontrole menjaca . CKP/RPM senzor Električne instalacije. VSS. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Senzor brzine vozila (VSS) . TFT senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Sistem kontrole menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . motor ventilatora motora.kolo neispravno radi Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . motor ventilatora motora.problem sa opsegom/radom Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine osovine turbine (TSS) .problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) .problem sa opsegom/radom Ulazni broj obrtaja motora .problem sa opsegom/radom Senzor brzine osovine turbine (TSS) . TSS senzor.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TSS senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0692 P0693 P0694 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P0720 P0721 P0722 P0723 P0724 P0725 P0726 P0727 P0728 Motor ventilatora motora 1 . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi.nema signala Senzor brzine osovine turbine (TSS) .problem sa opsegom/radom Sistem kontrole menjaca .nema signala Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema masi. PRNDL ulaz . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. CKP/RPM senzor.periodično kolo Senzor brzine osovine turbine (TSS) . VSS Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . CKP/RPM senzor. TR senzor/prekidač . ECM. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač Kratak spoj prema masi.visok ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) . ECM Električne instalacije.kratak spoj prema plusu Motor ventilatora motora 2 .problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR). TR senzor/prekidač . TFT senzor.nizak ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . TR senzor/prekidač . TFT senzor Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TSS senzor Električne instalacije. motor ventilatora motora. motor ventilatora motora. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.

stuck on Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .neispravan odnos Zupcanik 5 .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa . TCC solenoid P0743 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.performance or stuck off Transmission fluid pressure (TFP) solenoid .neispravan odnos Zupcanik 4 . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač .periodično kolo Solenoidi prenosa (SS) A . TFP solenoid Električne instalacije. TFP solenoid.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . TFP solenoid. solenoidi prenosa. solenoidi prenosa.kolo neispravno radi Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoidi prenosa. solenoid prenosa P0753 Električne instalacije. TFP solenoid. TR senzor/prekidač .periodično kolo Električne instalacije. solenoid prenosa P0758 Električne instalacije.neispravan odnos Zupcanik 2 .elektricno Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . solenoid prenosa .neispravan odnos Zupcanik 3 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . solenoidi prenosa. TR senzor/prekidač .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .neispravan odnos Rikverc . mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TCC solenoid. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCC solenoid.elektricno Solenoid prenosa (SS) B . loša veza. mehanička greška menjaca Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .elektricno Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . ECM/PCM/TCM Wiring. mehanička greška menjaca Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) B .P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 P0735 P0736 P0740 P0741 P0742 Ulazni broj obrtaja motora .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) A .neispravan odnos Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . loša veza. TR senzor/prekidač . solenoidi prenosa. solenoid prenosa .elektricno Solenoid prenosa (SS) A . solenoid prenosa . solenoidi prenosa. mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor/prekidač . CKP/RPM senzor.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TFP solenoid Električne instalacije. loša veza. TCC solenoid. solenoid prenosa P0754 P0755 P0756 P0757 Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) A . solenoidi prenosa.periodično kolo Neispravan prenosni odnos zupcanika Zupcanik 1 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM . TCC solenoid P0744 P0745 P0746 P0747 P0748 P0749 P0750 P0751 P0752 Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa P0759 P0760 Električne instalacije.

solenoid prebacivanja/tajminga Kratak spoj prema masi. solenoidi prenosa .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) C . 2-3 . solenoid prenosa P0763 Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TR senzor.problem sa opsegom/radom Solenoid prebacivanja/tajminga .periodično Prekidač za izbor moda menjaca . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prebacivanja/tajminga . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 1-2 .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON ( Solenoid prenosa (SS) D . solenoid prebacivanja/tajminga.P0761 P0762 Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . solenoid prenosa . 4-5 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor brzine medjuvratila. prekidač za izbor moda menjaca. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).nisko Solenoid prebacivanja/tajminga .lose radi prebacivanje Solenoid prebacivanja/tajminga .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) D .elektricno Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) D . mehanička greška menjaca Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa P0764 P0765 P0766 P0767 Električne instalacije. TR senzor.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) C .periodično kolo Izbor prenosa (brzine) . solenoid prenosa P0769 P0770 P0771 P0772 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0774 P0780 P0781 P0782 P0783 P0784 P0785 P0786 P0787 P0788 P0789 P0790 P0791 P0792 P0793 Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoidi prenosa . solenoid prebacivanja/tajminga. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 3-4 .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. solenoid prenosa . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa . solenoid prebacivanja/tajminga. solenoidi prenosa . solenoid prebacivanja/tajminga. loša veza. mehanička greška menjaca Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) E .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) C . TR senzor. senzor brzine medjuvratila. solenoid prenosa P0773 Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoid prenosa P0768 Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila .elektricno Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) D .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). solenoid prenosa . TR senzor.visoko Solenoid prebacivanja/tajminga .elektricno Solenoid prenosa (SS) D . solenoidi prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) E .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). mehanička greška menjaca Električne instalacije.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor brzine medjuvratila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška. loša veza.los rad periodično g kola Greška kontrole pozicije kvačila Prejako proklizavanje kvačila Zupcanik rikverca .kolo neispravno radi Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . loša veza P0806 P0807 P0808 Električne instalacije. loša veza. prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa. loša veza. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X . kratak spoj prema masi.problem u funkcionisanju elektrike Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza.kolo neispravno radi P0818 P0820 Kolo oneMogućivanja startera .los rad periodično g kola Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Kolo inhibicije rikverca . kratak spoj prema masi. senzor pozicije kvačila. TFP solenoid. ECM/PCM/TCM P0809 Senzor pozicije kvačila .visok ulaz P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816 Senzor pozicije kvačila . loša veza. loša veza.kolo neispravno radi P0817 Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa . loša veza. TR senzor. senzor pozicije kvačila.kolo neispravno radi Prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TFP solenoid.lose radi Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . loša veza.nizak ulaz P0798 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Zupcanik rikverca . loša veza. senzor brzine medjuvratila.lose radi kolo izlaza Displej opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor pozicije kvačila. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM P0795 P0796 P0797 Senzor brzine medjuvratila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . solenoid prebacivanja u visi stepen prenosa P0805 Električne instalacije. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. kratak spoj prema plusu.nema signala Električne instalacije. loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TFP solenoid. Senzor pozicije rucice menjaca.lose radi Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove . loša veza.kolo neispravno radi P0821 P0822 P0823 . TFP solenoid. loša veza. loša veza. loša veza.P0794 Senzor brzine medjuvratila . loša veza Električne instalacije. Senzor pozicije rucice menjaca. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca Y . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X-Y . prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0799 P0801 P0803 P0804 Električne instalacije. senzor pozicije rucice menjaca. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . prekidač pogona na sva 4 tocka.P0824 P0825 P0830 Senzor pozicije rucice menjaca X . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.niska ulazna vrednost P0840 Prekidač pogona na sva 4 tocka . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . CPP prekidač. ECM/PCM/TCM P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.periodično kolo Senzor pozicije rucice menjaca Y . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . prekidač pogona na sva 4 tocka. loša veza. loša veza. loša veza. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . TFP senzor. loša veza.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema masi. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač.povuci ” rucice menjaca.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . prekidač “ gurni. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.problem sa opsegom/radom Prekidač pogona na sva 4 tocka .visoka ulazna vrednost Prekidač pogona na sva 4 tocka . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP senzor. TFP senzor. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. TFP prekidač.problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. TFP prekidač. CPP prekidač. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor . kratak spoj prema plusu.visoka ulazna vrednost P0840 P0841 P0841 P0842 P0842 P0843 P0843 P0844 P0844 P0845 P0845 P0846 P0846 P0847 P0847 P0848 P0848 P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . TFP prekidač.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza. TFP prekidač. loša veza. Senzor pozicije rucice menjaca.kolo neispravno radi Prekidač pogona na sva 4 tocka .niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač.periodično kolo Prekidač “ gurni-povuci ” rucice menjaca .visoka ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. Senzor pozicije rucice menjaca. CPP prekidač. TFP senzor. TFP senzor.

TFP senzor. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP senzor. modul promene brzine. TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. modul promene brzine. TCM Električne instalacije.visoko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .visoka ulazna vrednost P0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0870 P0871 P0871 P0872 P0872 P0873 P0873 P0874 P0874 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . kratak spoj prema plusu. TFP prekidač.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. loša veza. kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0863 Kolo komunikacije modula promene brzine .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .nisko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) . loša veza. kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. PNP prekidač. kratak spoj prema plusu.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) .lose radi Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo komunikacije modula promene brzine .los rad periodično g kola Prekidač pozicije parking/leer (PNP) .lose radi Kolo komunikacije modula promene brzine .lose radi Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . prekidač pogona. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . prekidač pogona. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Prekidač pogona . loša veza.visoka vrednost kola ulaza Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kola ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. PNP prekidač.P0849 P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 P0857 P0858 P0859 P0860 P0861 P0862 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP prekidač. loša veza. TFP prekidač. TFP senzor. TFP senzor.visoka vrednost kola ulaza Prekidač pogona .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .niska ulazna vrednost Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TFP senzor. kratak spoj prema masi. TCM Električne instalacije. prekidač pogona. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. PNP prekidač. TFP senzor. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.nisko Ulazni signal kontrole vuce . kratak spoj prema masi. modul promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.los rad periodično g kola . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .niska vrednost kola ulaza Prekidač pogona .

relej snage TCM. loša veza. TCM Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM P0892 Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije.visok ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP prekidač. relej snage TCM.Zahtev MIL .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TFP senzor.ulazni signal snage slab Kontrolni modul menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM P0894 P0895 P0896 P0897 P0898 P0899 Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM P0893 Električne instalacije. loša veza. loša veza.visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .opseg/performanse ulaznog signala snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP prekidač. TFP prekidač.los ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . TCM Električne instalacije. TFP senzor. relej snage TCM. relej snage TCM. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza. loša veza. kratak spoj prema masi . TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. TFP senzor. loša veza. TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . relej snage TCM.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM P0891 Električne instalacije. loša veza. relej snage TCM. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.P0875 P0875 P0876 P0876 P0877 P0877 P0878 P0878 P0879 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889 Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej snage TCM.niska vrednost u kolu P0890 Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza.opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .periodično los rad kola kontrole pozicije kontakta releja Aktivirano vise zupcanika Proklizava komponenta menjaca Vreme prebacivanja suvise kratko Vreme prebacivanja suvise dugo Smanjen kvalitet fluida menjaca Sistem kontrole menjaca .los rad periodično g kola Kontrolni modul menjaca (TCM) . loša veza. TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.otvoreno kontrolno kolo Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .periodično los ulazni signal snage Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema masi. loša veza. TFP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . relej snage TCM. kratak spoj prema plusu.

opseg/rad kola Aktuator izbora promene brzine .opseg/rad kola Aktuator kvačila . kratak spoj prema masi.nisko Kolo izbora pozicije promene brzine .lose radi Kolo pozicije promene brzine . aktuator izbora promene brzine. loša veza.nisko Kolo pozicije promene brzine .otvoreno kolo .otvoreno kolo Aktuator izbora promene brzine . aktuator izbora promene brzine. aktuator promene brzine unapred. loša veza. ECM/PCM/TCM P0914 Aktuator izbora promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka vrednost u kolu Kolo izbora pozicije promene brzine .lose radi Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.opseg/rad kola Aktuator prebacivanja u rikverc . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kolo Aktuator kvačila . aktuator izbora promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.visoko Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator prebacivanja u rikverc. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila.niska vrednost u kolu P0924 Aktuator promene brzine unapred . aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0925 P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc .otvoreno kolo Aktuator promene brzine unapred . Aktuator kvačila.P0900 P0901 P0902 P0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913 Sistem kontrole menjaca . Aktuator kvačila. kratak spoj prema masi. aktuator prebacivanja u rikverc.visoka vrednost u kolu P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine . kratak spoj prema masi. loša veza. aktuator izbora promene brzine. loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred.niska vrednost u kolu P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Aktuator kvačila . kratak spoj prema masi. Aktuator kvačila. kratak spoj prema plusu. loša veza.visoka vrednost u kolu P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923 Kolo pozicije promene brzine . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.circuit low Električne instalacije.Periodicni los rad Kontrola pozicije promene brzine .Zahtev MIL . loša veza.opseg/rad Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska vrednost u kolu Aktuator kvačila . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola Greška u kolu izbora pozicije promene brzine Aktuator izbora promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.greška Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoko Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator prebacivanja u rikverc. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred. kratak spoj prema plusu. loša veza.

senzor hidraulicnog pritiska.visoko ASM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0949 P0950 P0951 P0952 P0953 P0954 P0955 P0956 ASM . solenoid blokade prebacivanja brzine. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. senzor temperature hidraulicnog ulja. loša veza.opseg/rad Senzor hidraulicnog pritiska .visoka vrednost kola ulaza P0936 P0937 Senzor hidraulicnog pritiska .gubitak pritiska Relej hidraulicne pumpe .period ciklusa suvise kratak Jedinica hidraulicnog pritiska . relej hidraulicne pumpe.periodično kolo P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 Jedinica hidraulicnog pritiska Jedinica hidraulicnog pritiska . kratak spoj prema masi.opseg/rad . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.nije izvrseno adaptivno ucenje ASM kontrolno kolo ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.P0929 P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine .los rad periodično g kola Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0938 P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja . kratak spoj prema plusu.nisko ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0948 Relej hidraulicne pumpe . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska ulazna vrednost kola P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja . loša veza.visoka ulazna vrednost kola P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja . kratak spoj prema masi.opseg/rad kola Solenoid blokade prebacivanja brzine .niska vrednost kola ulaza P0935 Senzor hidraulicnog pritiska . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0932 P0933 P0934 Senzor hidraulicnog pritiska .otvoreno kolo Relej hidraulicne pumpe . relej hidraulicne pumpe.opseg/rad ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine . loša veza. senzor hidraulicnog pritiska. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. loša veza.opseg/rad kola Relej hidraulicne pumpe .opseg/rad Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature hidraulicnog ulja . senzor hidraulicnog pritiska. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine. loša veza. relej hidraulicne pumpe. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine. loša veza. senzor hidraulicnog pritiska. senzor temperature hidraulicnog ulja.kolo neispravno radi Senzor hidraulicnog pritiska . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0978 P0979 P0980 P0981 P0982 P0983 P0984 P0985 Solenoid prenosa (SS) A . kratak spoj prema masi.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola P0964 P0965 P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .nisko Kolo ASM moda .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . solenoid kontrole pritiska.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D .niska vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) A . solenoid prenosa .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) B .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A .niska vrednost kontrolnog kola P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . solenoid kontrole pritiska.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) C .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E .visoko Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . kratak spoj prema masi. loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . loša veza.los rad periodično g kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) B . solenoid prenosa . solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . loša veza. kratak spoj prema masi. loša veza. kratak spoj prema masi.visoka vrednost kontrolnog kola P0968 P0969 P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . solenoid prenosa . loša veza.niska vrednost kontrolnog kola . loša veza.P0957 P0958 P0959 P0960 P0961 P0962 Kolo ASM moda .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . solenoid prenosa .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) C . loša veza. loša veza. kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . loša veza. solenoid kontrole pritiska.

loša veza. loša veza.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. loša veza. solenoid prenosa . TFP senzor. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. loša veza.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. TFP prekidač. TFP prekidač. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač. loša veza. kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . TFP prekidač. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . TFP senzor . ECM/PCM/TCM . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . solenoid prenosa .

loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema masi. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema masi. loša veza.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . kratak spoj prema masi. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. solenoid prenosa . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F .P0985 P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . solenoid prenosa .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. loša veza. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. solenoid prenosa .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . solenoid prenosa . loša veza.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . TFP senzor. TFP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. loša veza. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. loša veza. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM . kratak spoj prema plusu.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. TFP senzor . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful