Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd Izveštaj

Fiat Bravo 1.6 16V 75KW
Upravljanje motorom Marelli IAW 49F

Abramovid Nebojša Asuv 42/07

Električna šema

A71 – Instrument tabla B1 – Lambda sonda B2 – Senzor temperature rashladne tečnosti B3 – Senzor pritiska vazduha u usisnoj grani sa ugrađenim senzorom temperature B4 – Senzor pozicije leptira E1 – E4 – Svedice F1,2,3 – Osigurači K1 – Relej pumpe za gorivo K2 – Relej motora ventilatora hladnjaka S1 – Sigurnostni prekidač električne pumpe T1 – Dvovarnična bobina X11 – Kontrolna jedinica (računar) Y1,2,3,4 – Injektori cilindri 1,2,3,4 Y5 – Električna pumpa za gorivo Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara

B5 – Senzor detonacije B6 – Senzor broja obrtaja motora(senzor referentne tačke) B7 – Senzor brzine vozila F2,3,4,5 – Osigurači H1 – Engine menagment lampica(check engine lampica) K2 – Relej motora ventilatora brzina 1 K3 – Relej motora ventilatora brzina 2 M1 – Motor ventilatora hladnjaka R1 – Termotpornik u kolu ventilatora hladnjaka X11 – IAW49F – Konektor priključne jedinice X64 – Kontrolna jedinica imobilajzera priključak X91 – Dijagnostički konektor Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara Y7 – Step motor za regulaciju leera

A5 – Kontrolan jedinica klima uređaja A34 – Kontrola transmisije B8 – Senzor pritiska u klima uređaju F6 – Osigurač K4 – Relej klima kompresora Y8 – Spojnica za uključivanje klioma kompresora .

Tehnički podatci o vozilu .

.

.

Pregled motornog prostora

1 Evap ventil 2 – Kanister sa aktivnim ugljem 3 – Senzor pritiska okoline(zbog nadmorske visine) 4 – 5A osigurač za Ecu paljenja I ubrizgavanja 5 – 20A osigurač za napajanje dvostrukog releja (uključujudi: Evap ventil, brizgaljke, lambda probu) 6 – Dvostruki relej 7 – Glavni osigurač 30A 8 – Ubrizgavanje vode za grejanje leptira 9 – Senzor brzine vozila 10 – Dijagnostička utičnica 11 – Računar za ubrizgavanje paljenje 12 – Spojnica magistrale za gorivo

13 – Senzor broja obrtaja motora 14 – Senzor pomeraja bregaste 15 – Lambda sonda 16 – Lambda sonda priključak 17 – Injektori 18 – Senzor temperature vazduha 19 – Step motor za regulaciju leera 20 – Senzor pomeraja leptira 21 – Masa 22 – Bobine 23 – Regulator pritiska goriva 24 – Senzor temperature rashladne tečnosti

Tro pinska verzija konektora za dijagnostiku

Pumpa za gorivo Električna pumpa za gorivo koja je smeštena u rezervoaru.

Osigurači grupa 1 1 – Glavni osigurad

Osigurači grupa 2 1 – Osigurač F2 7.5A 2 – Relej pumpe za gorivo 3 – Lambda sonda konektor 4 – Osigurač F3 15A 5 – Osigurač F4 7.5A

Senzor pozicije radilice Smešten sa donje strane I lako pristupačan za montažu I demontažu nalazi se na zašrafljen na kudište bloka motora. 1 – Plastični poklopac 2 – Senzor pozicije radilice(konektor se nalazi ublizini izduvne grane) Sigurnostni prekidač Nalazi se napred u predelu nogu vozača I služi da u slučaju nesrede onemogudi dovod goriva tako što de isklučiti rad pumpe .

Pregled sistema za usis vazduha 1 – Usisna grana 2 – Ulaz para goriva sa Evap ventila 3 – Merač pritiska u usisnoj grani 4 – Utičnica za srvo uređaj 5 – Utičnica za regulator pritiska goriva 6 – Senzor temperature usisanog vazduha 7 – Kudisšte leptira 8 – Gornji resonator 9 – Pare nastale u karteru 10 – Filter vazduha 11 – Prigušnica za vazduh 12 – Usmerivač vazduha .

Sistem za gorivo 1 – Magistrala za snabdevanje gorivom 2 – Dobavna linija od rezervoara do filtera 3 – Filter goriva 4 – Dovod od filtera do magistrale 5 – Povratni vod 6 – Prelivno crevo u rezervoaru za vazduh 7 – Poklopac rezervoara sa ventilom za ozračivanje 8 – Rezervoar 9 – Pumpa za gorivo 10 – Regulator pritiska goriva u railu 11 – Brizgaljke .

Dovod goriva sa prikazanim sistemom za iskorišdenje para iz rezervoara 1 – Ventil za ukljucennje i isključenje para goriva 2 – Karnister sa aktivnim ugljem za sakupljanje para 3 – Sigurnostni i regulacioni ventil 4 – Multi funkcionalni ventil 5 – Rezervoar 6 – Priključenje za pare iz karnistera 7 – Elektronska upravljakcka jedinica ECU(motronic) .

skroz otvoren leptir) 3 – Crevo za odušak pri malim oteredenjima(bez prigušnice za plamen) 4 – Kudište leptira 5 – Priključno mesto creva 6 – Protokomer .Recirkulacija para iz rezervoara 1 – Blokada plamena iz kartera(u slucaju prevelike temperature gasova 2 – Cev za odušak kartera pri velikom opteredenju odnosno (WOT.

A/C uređaj 1 – Akumulator 2 – Kontakt brava 3 – Osigurač 4 – Relej za uključivanje klime 5 – Relej za pokretanje magnetne spojnice klima kompresora 6 – Kompresor klime 7 – Računara za paljenje ubrizgavanje 8 – Trostepeni senzor pritiska 9 – Senzor hladjenja 10 – Prekidač za uključenje klime .

Senzori i aktuatori koji utiču na rad sistema za paljenje i ubrizgavanje 1 – Elektronska kontrolna jedinica(ECU) 2 – Senzor brzine 3 – Senzor pređenog puta 4 – Senzor broja obrtaja 5 – Senzor pritiska 6 – Senzor broja obrtaja i senzor pozicije radilice 7 – Kontakt brava 8 – Dvostruki relej 9 – Električna pumpa za gorivo 10 – Senzor pozicije leptira 11 – Senzor temperature vazduha 12 – Step motor za regulaciju leera 13 – Injektori(brizgaljke) 14 – Evap ventil 15 – Senzor položaja bregaste osovine 16 – Lampica upozorenja za brizgaljke 17 – Dijagnostički konektor 18 – Bobina 19 – Svedice 20 – Klima kompresor 21 – Lambda sonda 22 – Senzot temperature rashladne tečnosti 23 – Fiat code kontrolna jedinica 24 – Automatska transmisija(opciono) .

Step motor za regulaciju leera postupak 2 22 – Signal sa lambda sonde 23 – Signal sa senzora pozicije leptira 24 – Evap ventil signal 25 – Prazno 26 – Kompresor klime 27 – Prazno 28 – Kilometar sat 29 – Signal sa senzora temperature usisanog vazduha 30 – Signal sa senzora broja obrataja i pozicje radilice 31 – Signal sa dijagnostičkog konektora K linija 32 – Signal sa pozicije ručice automatskog menjača(opciono) 33 – Prazno 34 – Napajanje za senzor apsolutnog pritiska 35 – Napajanje(+30) 36 – Masa motora 37 – Signal sa bobine cilindri (1-4) 38 – Cilindar 2 brizgaljka 39 – Cilindar 4 brizgaljka .Step motor za regulaciju leera postupak 2 21 .Pregled po pinovima računara 1 – Brizgaljka cilindar 3 2 – Brizgaljka cilindar 1 3 – Step motor za regulaciju leera postupak 2 4 – Lambda sonda(masa) 5 – Automatska transmisija Ecu (senzor temperature rashladne tečnosti) 6 – Prazno 7 – Dvostruki relej(sekcija B) 8 – Rrazno 9 – IE sistem lampica upozorenja 10 – Trostepeni prekidač pritiska 11 – Signal sa bregaste osovine 12 – Konektor dijagnostike L linija 13 – Napajanje(+15/54) 14 – Signal sa senzora apsolutnog pritiska 15 – Prazno 16 – Napajanje za senzor pozicije leptira i signala sa bregaste osovine 17 – Masa 18 – Prazno 19 – Prazno 20 .

40 – Kontrola leera faza 1 41 – Prazno 42 – Signal kretanja unazad(vezano za automatski menjač) 43 – Prazno 44 – Ugao leptira(vezano za automatski menjač) 45 – Prazno 46 – Prazno 47 – Signal sa senzora temperature rashladne tečnosti Senzor pozicije radilice 48 – Fiat code kontrolna jedinica 49 – Signal broja obrtaja i položaja radilice 50 – Signal položaja ručice menjača u neutralnom položaju(automatski menjač) 51 – Prazno 52 – Dvostruki relej (sekcija A) 53 – Masa za senzor pozicije leptira i senzot bregaste osovine 54 – Masa motora 55 – Signal sa bobine cilindri (2-3) 1 – Senzor 2 – Namotaji 3 – Permanentni magnet(stalni) 4 – Konektor senzora 5 – Izlazni signal 6 – Signal nastao nailaskom senzora na prazno mesto(nedostatak zuba) 7 – Zamajac na radilici sa zubima .

Leptir i kudište leptira 1 – Povezivanje kudišta 2 – Opruga leptira!!! 3 – Priključak za dovod rashladne tečnosti iz motora 4 – Step motor za podešavanje leera 5 – Priključak za povratak rashladne tečnosti 6 – Senzor pozicije leptira 7 – Leptir 8 – Dovod para iz kudišta motora(kartera) Opruga leptira je fabrički podešena i ne sme se korigovati jer de uticati na ispravno funkcionisanje leptira .

Step motor za regulaciju leera 1 – Ležaj 2 – Vodilja vijka(šrafa) 3 – Namotaji 4 – Magnet 5 .Klip 123456- Step motor By pass ili zaobilazni kanal za leer Klip za zatvaranje kanala Leptir Kudište leptira Ecu za regulaciju pomeranja klipa .Šraf(pomično telo) 6 – Navoj 7 .

Pumpa za gorivo 1 – Električni konektori 2 – Dostavna cev 3 – Usisna strana 4 – Ventil za oslobađanje pritiska prevelikog 5 – Ventil za pražnjenje pumpe dok nije u funkciji . Odziv motora je oko 20 rpm a pri svakom pomeranju motor se pomeri za oko 0.Na grafiku je prikazan dijagram protoka vazduha u zavisnosti od koraka pomeraja klipa step motora.04mm sto daje ukupno pomeranje klipa za 8mm.

Senzor pozicije leptira Efektivni električni ugao 90±2° Mehančki ugao 105±4° Ukupan mehanički put 110±8° Temperaturni opseg -30°C do 125°C .

Magistrala za dovod goriva 1 – Magistrala za dovod goriva do injektora 2 – Injektori(brizgaljke) 3 – Regulator pritiska goriva 4 – Dovod goriva 5 – Povratak u rezervoar 6 – Membrana 7 – Ležište membrane 8 – Opruga za resteredenje od prevelikog pritiska 9 – Priključak za vakum 10 – Dovod goriva 11 – Povratak goriva .

Izmerene vrednosti Informacije o kodu Zatečeni broj gresaka pri testiranju vozila je bio 0 Posmatrani parametri na kontaktu uredjaj sepraman za startovanje automobila .

Dijagram snimljen na kontaktu bez dodavanja gasa Prema snimljenim podatcima vidi se da je auto u zagrejanom stanju dok je vršeno ispitivanje .

Ugao paljenja i vreme punjenja bobina su nepromanjene vrednosti na kontaktu Pri startovanju motora vidimo da se aktivira Evap ventil kao i step motor za poziciju leera kako bi se pripremili za uspesan start motora. .

Pritisak u usisnoj grani je u granicama za benzinske motore .Vrednosti dok je auto upaljen Sa snimljenog dijagrama vidimo da željeni broj obrtaj ne odstupa puno od stvarnog broja obrtaja i da je regulacija leera izuzetno dobra.

Napon lambda sonde varira sto je znak da lambda sonda radi Sa dijagrama vidimo da lambda integrator uzima vrednost od 96% uz zatvorenu kontrolu lambda kruga. Vidimo da je temperatura usisanog vazduha visoka zbog pozicije senzora. .Motor startovan nije zagrejan u potpunosti. Zbog male temperature vozila smeša je bogata kako bi se što pre ostvarila radna temperatura.

Vidimo da se računar bori sa ugaom pretpaljenja zbog razlike u vremenu punjenja bobina Dosta veliki broj koraka step motora specifična vrednost za leer je između 50 i 70 koraka mogud uzrok zaprljanost. .

.

.Dijagrami snimljeni osciloskopom Sa dijagrama vidimo da je map senzot u dosta dobrom stanju i da se svako otvaranje leptira odražava kao pad i porast pritiska.

Lamdba integrator uzima promenljivu vrednost u području oko 100% i da se menja što je i korektno. Sa dijagrama se može uočiti da je senzor otvaranja leptira prilično dobro kalibrisan i da dobrim delom prati promene pritiska u usisnoj grani.Dijagram snimljen u istim uslovima kao i prethodni samo sto je bolje podešena vremenska skala što nam omogudava bolji pregled zavisnosti ugla leptira u odnosu na pritisak u usisnoj grani. Dijagram na kome je prikazan rad lambda sonde i lambda integratora kada je vozilo u zagrejanom stanju. Sa dijagrama se vidi da napon lambda sonde nalazi u području od 100-800mV sto je znak da sonda funkcioniše. .

Sa dijagrama uocavamo da pri naglom dodavanju gasa imamo prvo skradenje vremena ubrizgavanja(crveno) zbog toga što ovaj tip motronica ne uzima informaciju o papuči gasa direktno sa papuče gasa ved se ta vrednost izračunacva sa očitavanja vrednosti pomeraja leptira. . Vidimo da se posle naglog dodavanja gasa injektori gase tj ne ubrizgavaju(asinhrona ubrizgavanja(kočenje motora)).Na dijagramu je prikazana dužina ubrizgavanja injektora prilikom rada na leer-u i dva nagla dodavanja gasa. Dijagram ugla paljenja ne daje dobru informaciju prilikom dodavanja gasa ali prilikom rada na leer-u ova vrednost je u stvarnom propisanom kataloškom opsegu od 3-14°. Plavom bojom je označeno gašenje dizni tj prestanak ubrizgavanja zbog oduzimanja gasa. Dijagram vremena trajanja ubrizgavanja.

Sa dijagrama se može uočiti da se pare iz rezervoara uključuju pri malim opteredenjima motora kada nije potrebno veliko obogadenje smeše ali tako vidimo da se u kratkim intevalima uključuje i u naglom dodavanju gasa kako bi se smeša što pre obogatila i odziv motora na pritisak pedale gasa bio što brži. Dijagram ispitivanja kompresije preko struje pokretača.Uporedni dijagram uključenje ventila za recirkulaciju para iz rezervoara sa opteredenjem motora. . Sa dijagram se vidi da nema velikog odstupanja u razlikama pritiska.

Dijagram napona sekundara. Vidimo da se na 3 cilindru vrednost napona povedala u odnosu na ostale cilindre što ukazuje na neispravnost bobine što se može videti i sa sl dijagrama kao i sa vrednošdu punjenja bobina. Uporedni dijagram napona sa cilindra. . Sa dijagrama se može videti da postoji razlika u naponi koja može biti izazvana zaprljanošdu dizni za ubrizgavanje kao i neispravnosti bobine.

Dijagram struje i napona primara. . Sa dijagram se vidi da je reč o dvo-varničnoj bobini zbog preskakanja u toku ciklusa paljenja.

9 ms i da napon otvaranja dizne dostiže granicu od 68V. Vidimo da je trajanje ubrizgavanja 2. .Signal snimljen sa jedne od 4 dizne za ubrizgavanje.

ECM Lambda sonda (HO2S) 2. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Kratak spoj prema masi.Tabela kodova grešaka upravljačke jedinice motora Kod greške P0000 P0010 Lokacija greške Mogući uzrok Nije pronadjena nijedna greška Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . ECM Električne instalacije. mehanička greška na motoru. kontrola grejača . mehanička greška na motoru. grupa 1. HO2S. ECM Kratak spoj prema masi. ECM P0011 Tajming ventila. mehanička greška na motoru. grupa 1 . CMP aktuator P0013 Električne instalacije. ECM P0021 Tajming ventila. usis/levo/napred.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . CMP aktuator. grupa 1. kontrola grejača . CMP aktuator P0022 Tajming ventila.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 2 . CMP aktuator P0015 Tajming ventila. grupa 1.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . izduv/desno/pozadi. grupa 1 . grupa 2 . HO2S. CMP aktuator P0020 Električne instalacije.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . kontrola grejača . kontrola grejača . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). CMP aktuator. mehanička greška na motoru. mehanička greška na motoru. ECM .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. kontrola grejača . grupa 2 . ECM P0024 Tajming ventila. grupa 1 . mehanička greška na motoru. grupa 1. ECM Kratak spoj prema plusu.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . kontrola grejača . grupa 1. grupa 1. HO2S. izduv/desno/pozadi. CMP aktuator P0023 Električne instalacije. HO2S.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) .visoka vrednost u kolu Električne instalacije.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2. grupa 1. grupa 2 .kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . kontrola grejača . grupa 1 . mehanička greška na motoru.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . HO2S.suvise kasno vreme paljenja Električne instalacije. CMP aktuator P0025 Tajming ventila. CMP aktuator P0012 Tajming ventila. izduv/desno/pozadi. grupa 1 .suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . CMP aktuator P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0042 P0043 Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Električne instalacije.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. kontrola grejača .visoka vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . ECM Kratak spoj prema masi.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . grupa 1. usis/levo/napred. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. usis/levo/napred. CMP aktuator.kolo neispravno radi Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . grupa 2 .suvise rano vreme paljenja/rad sistema Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . usis/levo/napred. CMP aktuator. usis/levo/napred. grupa 1 . HO2S. usis/levo/napred. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . izduv/desno/pozadi.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. HO2S. usis/levo/napred. izduv/desno/pozadi.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . mehanička greška na motoru. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S. grupa 2 . ECM P0014 Tajming ventila.

kontrola grejača . HO2S.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu.kratak spoj prema masi . ECM Kratak spoj prema masi.otvoreno kolo Solenoid za merenje goriva . grupa 1 . HO2S. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.niska vrednost u kolu grejača Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2 . grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.visoka vrednost u kolu Solenoid za merenje goriva . ECM Električne instalacije. grupa 2. HO2S. grupa 1 . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača . HO2S. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. grupa 1. grupa 2.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. grupa 2.visok ulaz Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . grupa 2. grupa 2 . grupa 1 .niska ulazna vrednost Senzor temperature spoljasnjeg vazduha .niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.instalcija.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača . HO2S.problem sa opsegom/radom Ubrizgavač . ECM Električne instalacije. HO2S.visoka vrednost u kolu Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Ubrizgavač Kratak spoj prema masi. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Ubrizgavač . HO2S. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. kontrola grejača .visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. HO2S. HO2S. kontrola grejača .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. solenoid za merenje goriva.P0044 P0050 P0051 P0052 P0056 P0057 P0058 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 P0080 P0081 P0082 P0083 P0084 P0085 P0086 P0090 P0091 Lambda sonda (HO2S) 3.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor temperature spoljasnjeg vazduha .niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2. grupa 1 . grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema masi. kontrola grejača .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 1 . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . kontrola grejača . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2. solenoid za merenje goriva.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Električne instalacije. grupa 2 .periodično kolo Solenoid za kontrolu usisnog ventila.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. loša veza. kontrola grejača .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Senzor temperature spoljasnjeg vazduha Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Ubrizgavač . ECM Kratak spoj prema masi. grupa 2 . Ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Električne instalacije. ECM Otvoreno kolo elek. Ubrizgavač. grupa 2 .visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. grupa 2. kontrola grejača .

loša veza. ECM Podešavanje sajle gasa. TP/APP senzor P0119 P0120 P0120 P0121 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .visok ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - Kratak spoj prema plusu. ECM Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el. MAP senzor.instalacijama. IAT senzor. MAF/VAF senzor. ECM Wiring. ECM P0109 Električne instalacije. TP/APP senzor. ECM IAT senzor Kratak spoj prema masi. ECM P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 Električne instalacije. ECT senzor Termostat hladnjaka.visok ulaz P0106 Usisno/izlazno curenje. loša veza. BARO senzor.P0092 P0100 Solenoid za merenje goriva . ECT senzor P0117 P0118 Termostat hladnjaka. BARO senzor.nizak ulaz Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . MAF/VAF senzor. ECM P0101 Usisno curenje/blokada . ECT senzor Wiring.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A .instalacijama. MAP senzor. MAF/VAF senzor. ECT senzor. ECM Električne instalacije. ECM Termostat hladnjaka. ECM Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECM Električne instalacije. defektna zica za masu. TP/APP senzor P0122 P0122 Kratak spoj prema masi. Kratak spoj prema masi. solenoid za merenje goriva. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor.periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . BARO senzor P0107 Kratak spoj prema masi. IAT senzor.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . BARO senzor.periodično kolo Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . MAP senzor. defektna zica za masu. ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .problem sa opsegom/radom Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .kratak spoj prema plusu Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) . MAF/VAF senzor P0102 P0103 P0104 P0105 Kratak spoj prema masi. loša veza. ECM Kratak spoj prema masi. MAP senzor. ECM . ECM P0108 Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz P0121 Podešavanje sajle gasa. loša veza.kolo neispravno radi Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . MAP senzor.kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . BARO senzor. Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu u el.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECT senzor. ECM Električne instalacije. MAF/VAF senzor.problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . IAT senzor. TP/APP senzor. TP/APP senzor.circuit malfunction Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .problem sa opsegom/radom Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . Električne instalacije.nizak ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .kolo neispravno radi Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .kolo neispravno radi Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) problem sa opsegom/radom Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . IAT senzor.nizak ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) .

ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. Električne instalacije. HO2S Električne instalacije.nizak napon Lambda sonda (O2S) 3. O2S. ECM Električne instalacije. O2S Osigurac. Kratak spoj prema masi. grupa 1 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 .visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . grupa 1 .izduv.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. HO2S. O2S. grupa 1 . grejanje ne radi.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1 . HO2S. grupa 1 . Kratak spoj prema masi.periodično kolo Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Grejanje ne radi.P0123 P0123 P0124 P0124 P0125 P0126 P0130 P0130 P0131 P0131 P0132 P0132 P0133 P0133 P0134 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . grupa 1. loša veza. ECM Curenje . grupa 1 . grupa 1 .periodično kolo Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . grupa 1 . ECM Grejanje ne radi.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. TP/APP senzor. loša veza. HO2S Električne instalacije. grupa 1 . Električne instalacije. termostat hladnjaka.nizak napon . Električne instalacije.izduv. Električne instalacije.kolo neispravno radi P0134 P0135 P0136 P0136 P0137 P0137 P0138 P0138 P0139 P0139 P0140 Električne instalacije. grupa 1 . loša veza. grupa 1 . HO2S. O2S Otvoreno kolo u elek.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. O2S. grupa 1 . ECM Električne instalacije. grupa 1. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. ECT senzor Grejanje ne radi. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema plusu.izduv. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. HO2S. HO2S. ECM Grejanje ne radi. Kratak spoj prema masi. HO2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 1 . HO2S Električne instalacije. grupa 1 . termostat hladnjaka. HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1.kolo neispravno radi P0140 P0141 P0142 P0143 P0143 Električne instalacije. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. Kratak spoj prema masi. ECM Curenje . ECM Električne instalacije. ECM Curenje .nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. HO2S Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad Lambda sonda (HO2S) 1. TP/APP senzor.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. kontrola grejača . O2S. HO2S. ECT senzor Električne instalacije. sistem hladjenja. grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1 .izduv. sistem hladjenja.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S. Kratak spoj prema masi. Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. HO2S. grupa 1 .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. O2S. grupa 1 .izduv. ECM Električne instalacije.izduv. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Curenje .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.instalciji. grupa 1 . HO2S.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S Električne instalacije.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Curenje .visok napon Lambda sonda (O2S) 1. grejanje ne radi. O2S. grupa 1 . O2S. ECM Curenje . ECM Kratak spoj prema plusu.

O2S Električne instalacije. grupa 2 .izduv.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2.kolo neispravno radi Kratak spoj prema plusu. Kratak spoj prema masi. grupa 2. grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. grupa 2 . HO2S. grupa 2 .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Električne instalacije. O2S.izduv. grupa 2 . grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 2. grupa 1. HO2S. Električne instalacije.P0144 P0144 P0145 P0145 P0146 Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. O2S. grupa 2 . Kratak spoj prema masi. grupa 1 . HO2S. O2S. HO2S Električne instalacije. ECM Curenje . kontrola grejača . ECM Električne instalacije. grupa 1 .izduv. grupa 1 . ECM Električne instalacije. O2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 2 . grupa 2 . Električne instalacije. O2S. O2S. HO2S Električne instalacije. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. kontrola grejača . HO2S. grupa 2 . ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. Kratak spoj prema masi. grupa 2 . grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM P0146 P0147 P0150 P0150 P0151 P0151 P0152 P0152 P0153 P0153 P0154 P0154 P0155 P0156 P0156 P0157 P0157 P0158 P0158 P0159 P0159 P0160 P0160 P0161 P0162 P0162 P0163 Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. O2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. grupa 2 . HO2S. HO2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 3.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Curenje . ECM Kratak spoj prema plusu. O2S. ECM Električne instalacije. grupa 1 . ECM Električne instalacije. HO2S. grupa 2 .izduv. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . Kratak spoj prema masi. grupa 2 . ECM Grejanje ne radi. grupa 2 . Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. HO2S Električne instalacije.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. kontrola grejača . grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. ECM Curenje . ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. ECM Grejanje ne radi. O2S.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. grupa 2 . grupa 2 . ECM Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. HO2S. HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Curenje . HO2S. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. Električne instalacije. ECM Električne instalacije. HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 2 . HO2S. grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Grejanje ne radi. ECM Električne instalacije. O2S.izduv.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S. O2S. O2S Električne instalacije. O2S Električne instalacije.nizak napon . Kratak spoj prema masi. ECM Curenje .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Grejanje ne radi.

Senzor temperature goriva. Senzor temperature goriva. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. EGR sistem.lose radi P0174 Sistem – suvise siromasno. AIR sistem. konekcija(e) creva Usisavanje blokirano. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2 . grupa 2 P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 P0182 P0183 P0184 P0185 P0186 P0187 P0188 P0189 P0190 Senzor potrosnje goriva . grupa 2 P0175 Sistem – suvise bogato. ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Curenje . HO2S. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor temperature goriva A .kolo neispravno radi Senzor temperature goriva A . ubrizgavač(i). ECM Kratak spoj prema plusu. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. MAF/VAF senzor. Senzor temperature goriva. loša veza. ECM Grejanje ne radi.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. O2S. HO2S.periodično kolo Senzor pritiska voda goriva (FRP) . Senzor potrosnje goriva. grupa 1 .kolo neispravno radi . HO2S Električne instalacije.visok ulaz Senzor temperature goriva A .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva B . Senzor temperature goriva. grupa 2 . loša veza.visok ulaz Senzor temperature goriva A . ECM Lambda sonda (O2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. Senzor potrosnje goriva. O2S. ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. grupa 2 .lose radi P0171 Sistem – suvise siromasno. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.kolo neispravno radi Senzor potrosnje goriva . ECM Električne instalacije. ubrizgavač(i).nizak ulaz Senzor potrosnje goriva . ECM Kratak spoj prema plusu. Senzor potrosnje goriva. ECM Curenje pri usisavanju. ubrizgavač(i).problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva B . EGR sistem. grupa 1 P0173 Podešavanje goriva (FT). HO2S Usisavanje blokirano. ubrizgavač(i). Senzor temperature goriva. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva A . AIR sistem. pritisak/pumpa goriva. ECM Električne instalacije. AIR sistem.periodično kolo Senzor temperature goriva B . HO2S Curenje pri usisavanju. pritisak/pumpa goriva. O2S Električne instalacije.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ubrizgavač(i). Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. pritisak/pumpa goriva. Senzor temperature goriva.izduv. EVAP ventil za kanistra. grupa 2 .visok napon Lambda sonda (O2S) 3. ubrizgavač(i). HO2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.nizak ulaz Senzor temperature goriva B . ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. kontrola grejača . ECM Senzor potrosnje goriva Kratak spoj prema masi. HO2S Usisno/izlazno curenje. Senzor temperature goriva. grupa 2 . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor potrosnje goriva . pritisak goriva. HO2S Električne instalacije.kolo neispravno radi Podešavanje goriva (FT). ECM Električne instalacije. grupa 1 P0172 Sistem – suvise bogato. O2S.P0163 P0164 P0164 P0165 P0165 P0166 P0166 P0167 P0170 Lambda sonda (O2S) 3. senzor pritiska voda goriva. grupa 2. pritisak goriva. Senzor temperature goriva. pritisak/pumpa goriva. grupa 2 .visok ulaz Senzor temperature goriva B . HO2S Usisno/izlazno curenje. grupa 2 . AIR sistem.

loša veza. ECM Električne instalacije. ECT senzor Električne instalacije. TP/APP senzor.nizak ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor P0222 P0222 P0223 P0223 P0224 Kratak spoj prema masi. termostat hladnjaka. FRP senzor Električne instalacije. sistem hladjenja. ECM EOT senzor Kratak spoj prema masi. ECM Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .problem sa opsegom/radom Električne instalacije. TFT senzor. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. FRP senzor Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. ubrizgavač.periodično kolo .kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 1 .kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 2 . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. ubrizgavač hladnog starta. ubrizgavač.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .visok ulaz Podešavanje sajle gasa.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . TP/APP senzor. TP/APP senzor. EOT senzor Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .visok ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . ECM Električne instalacije. EOT senzor. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. loša veza. Solenoid kontrole tajminga ubrizgavanja goriva. ubrizgavač. TP/APP senzor.periodično kolo Senzor temperature ulja motora (EOT) . FRP senzor Kratak spoj prema masi. ubrizgavač.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor P0221 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B range/performance problem Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Uslovi prekoracenja temperature motora Uslovi prekoracenja temperature menjaca Uslovi nad-brzine motora Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ECM Električne instalacije. ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Neispravna promena brzine (stepena prenosa) Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature ulja motora (EOT) .kolo neispravno radi Ubrizgavač 1 . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 4 . EOT senzor Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Solenoid iskljucenja goriva .periodično kolo Ubrizgavač .kolo neispravno radi Ubrizgavač 2 .kolo neispravno radi Ubrizgavač 5 . ECM Podešavanje sajle gasa.kolo neispravno radi Ubrizgavač 3 .visok ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) . solenoid iskljucenja goriva.P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0213 P0214 P0215 P0216 P0217 P0218 P0219 P0220 P0220 P0221 Senzor pritiska voda goriva (FRP) . TP/APP senzor. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor temperature ulja motora (EOT) . EOT senzor. ubrizgavač hladnog starta. FRP senzor Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva .kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.

kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. MAP senzor Kratak spoj prema masi. relej pumpe za gorivo. MAP senzor.visok ulaz Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A .P0224 P0225 P0225 P0226 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.circuit high Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .niska vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . TP/APP senzor.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. Regulator radnog pritiska u turbo punjaču Konekcija(e) creva. loša veza. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .limit nije dostignut P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TP/APP senzor P0227 P0227 P0228 P0228 P0229 P0229 P0230 P0231 P0232 P0233 P0234 Kratak spoj prema masi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). loša veza. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. TC sistem .visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TP/APP senzor. konekcija(e) creva.circuit low Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A . ECM Kratak spoj prema masi. TC sistem . TC Usisno/izlazno curenje. MAP senzor. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 P0243 P0244 P0245 P0246 P0247 P0248 Kratak spoj prema masi.periodično kolo Električne instalacije. ECM Usisno/izlazno curenje. loša veza. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. relej pumpe za gorivo. MAP senzor.visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .visoka vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo .nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . TC sistem . relej pumpe za gorivo. Regulator radnog pritiska u turbo punjaču .problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TC sistem . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Konekcija(e) creva. TC sistem . MAP senzor. TP/APP senzor. TP/APP senzor P0226 Podešavanje sajle gasa.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Kratak spoj prema masi. Električne instalacije. ECM Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . loša veza. ECM Električne instalacije. TC sistem . ECM Električne instalacije. relej pumpe za gorivo.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . TP/APP senzor. MAP senzor.periodično kolo Uslovi dodatnog pritiska motora . ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor. MAP senzor Relej pumpe za gorivo . TC sistem . Električne instalacije. ECM Podešavanje sajle gasa.kolo neispravno radi Relej pumpe za gorivo .limit prekoracen P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora .problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) Kratak spoj prema masi.circuit intermittent Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Električne instalacije. konekcija(e) creva. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A .nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .

ubrizgavač. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi.P0249 P0250 P0251 P0252 P0253 P0254 P0255 P0256 P0257 P0258 P0259 P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .visoka vrednost u kolu Cilindar 4 . loša veza. ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Cilindar 3 . ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi. pumpa za ubrizgavanje. ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Pumpa za ubrizgavanje B. rotor/brega .problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje A. rotor/brega .kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje A. rotor/cam . sistem goriva. sistem goriva.Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara Električne instalacije. rotor/brega .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 5 . ECT/MAF senzor.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje B.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 4 . ECM P0288 Cilindar 1 . Električne instalacije mehanička greška na motoru.detektovano nepravilno paljenje . rotor/brega . ECM Električne instalacije. ECM P0273 P0274 P0275 Kratak spoj prema masi. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje B.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Cilindar 1 . Električne instalacije. ubrizgavač. rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu. rotor/brega . ubrizgavač(i). rotor/brega . ubrizgavač.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 1 .visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 4 . ubrizgavač. pumpa za ubrizgavanje. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Random/multiple cilindar(i) . ubrizgavač.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 2 . ubrizgavač. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 5 .visoka vrednost u kolu Cilindar 2 . sistem goriva. pumpa za ubrizgavanje. slaba kompresija. ECM Električne instalacije.periodično kolo Ubrizgavač 1 .visoka vrednost u kolu Cilindar 5 . sistem goriva. ECM Kratak spoj prema masi. rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema masi. Visoko-naponski vod(ovi). loša veza. ECM Pumpa za ubrizgavanje A. Bobina(e). sistem paljenja/goriva. pumpa za ubrizgavanje. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM P0270 P0271 P0272 Kratak spoj prema masi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). rotor/cam . ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 3 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 3 . ECM Kratak spoj prema plusu. sistem goriva. pumpa za ubrizgavanje. ECM P0287 Svecica(e). ubrizgavač.detektovano nepravilno paljenje P0267 P0268 P0269 Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Ubrizgavač 2 .

periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. grupa 1 . grupa 2 . loša veza. Kratak spoj prema masi. KS Nesiguran KS. grupa 2 . KS neispravno pritegnut. loša veza. ECM Mehanička greška na motoru. KS. ubrizgavač.nizak ulaz Kratak spoj prema plusu. CKP senzor. KS neispravno pritegnut.nizak ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. KS. ECM Mehanička greška na motoru. grupa 1 . CMP senzor. grupa 1 . KS. CKP/RPM senzor. CKP/RPM senzor.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 2. ECM Nesiguran senzor/rotor. ECM Nesiguran senzor/rotor. Kratak spoj prema masi. grupa 1 . ECM Električne instalacije. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 2. ECM . ECM Električne instalacije.detektovano nepravilno paljenje Mehanička greška na motoru. CMP senzor.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. Električne instalacije.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 2. KS.detektovano nepravilno paljenje P0292 Cilindar 5 . vazdusni zazor. KS. KS Nesiguran KS. grupa 1 . CMP senzor. sistem paljenja/goriva.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 2. sistem paljenja/goriva.detektovano nepravilno paljenje P0320 P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . CMP senzor.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . loša veza. ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) .kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 1. Električne instalacije. Električne instalacije. nesiguran senzor/rotor. ECT/MAF senzor.nema signala Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . loša veza. vazdusni zazor. grupa 1 . ubrizgavač. zaprljanje metalnim cesticama.periodično kolo Senzor pozicije radilice (CKP) . CKP senzor Kratak spoj prema masi. grupa 2 . CKP/RPM senzor.kolo neispravno radi Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 2. ECM Vazdusni zazor. CMP senzor. Električne instalacije. grupa 2 .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. CMP senzor Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom P0322 P0323 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 P0340 P0341 P0342 P0343 P0344 P0346 P0347 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) .detektovano nepravilno paljenje P0291 Cilindar 4 . ECM Električne instalacije. ECM Nesiguran senzor/rotor.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 1. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2 . Električne instalacije.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 1. ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . KS neispravno pritegnut. ECT/MAF senzor. vazdusni zazor. grupa 2 . CKP senzor. ECM Električne instalacije. Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) . KS. CKP senzor. loša veza. loša veza. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 1. ECT/MAF senzor. CKP senzor.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 1. KS. sistem paljenja/goriva. Električne instalacije. KS neispravno pritegnut.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. sistem paljenja/goriva. KS Električne instalacije. ubrizgavač.P0289 Cilindar 2 . ECT/MAF senzor. neispravno pritegnuto.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) . ECM Električne instalacije. KS neispravno pritegnut. ECM Mehanička greška na motoru. grupa 1 . loša veza. ECM P0290 Cilindar 3 . loša veza. grupa 1 . ECM Električne instalacije. Električne instalacije. grupa 2 . CMP senzor Kratak spoj prema masi. CKP/RPM senzor Električne instalacije.

primar/sekundar . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . CKP/RPM/CMP senzor. bobina. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).suvise impulsa Referenca tajminga. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. kolo B . signal visoke rezolucije B . CKP/RPM/CMP senzor. grupa 2 . ECM Električne instalacije. bobina. relej grejača. Električne instalacije. Senzor pozicije EGR ventila.suvise malo impulsa Referenca tajminga. primar/sekundar . CKP/RPM/CMP senzor. EGR solenoid. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. grejaci. signal visoke rezolucije A . CKP/RPM/CMP senzor. primar/sekundar . osigurac. ECM Električne instalacije. EGR ventil. EGR ventil. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). Električne instalacije.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. ECM Električne instalacije.periodično kolo Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . primar/sekundar . CKP senzor Kratak spoj prema masi. bobina.nizak ulaz . signal visoke rezolucije B . CKP senzor.detektovan prejak protok P0403 P0404 P0405 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .kolo neispravno radi Grejaci. relej grejača. ECM Curenje creva/blokada . Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.suvise impulsa Referenca tajminga. EGR solenoid. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A .periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. EGR ventil. signal visoke rezolucije A .kolo neispravno radi Referenca tajminga. CKP senzor. ECM Električne instalacije. bobina. signal visoke rezolucije B . signal visoke rezolucije B . ECM Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije.lose radi Kontrolna lampica grejača .kolo neispravno radi P0352 Bobina B. signal visoke rezolucije B .kolo neispravno radi P0354 Bobina D.kolo neispravno radi P0353 Bobina C. CMP senzor.P0348 P0350 P0351 P0352 P0353 P0354 P0355 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 P0380 P0381 P0382 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0400 P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) B . signal visoke rezolucije A . primar/sekundar . CKP/RPM/CMP senzor. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. vazdusni zazor. signal visoke rezolucije A . ECM Električne instalacije. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). CKP/RPM/CMP senzor. CKP senzor. CKP/RPM/CMP senzor.detektovan nedovoljan protok P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . Električne instalacije.lose radi Referenca tajminga.nema impulsa Referenca tajminga. EGRventil/solenoid Kratak spoj prema masi. primar/sekundar .nema impulsa Grejaci. ECM Curenje creva/blokada . kontrolna lampica grejača.lose radi Senzor pozicije radilice (CKP) B .lose funkcionise protok Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) B . EGR solenoid.kolo neispravno radi P0351 Bobina A. bobina.visok ulaz P0350 Bobina.suvise malo impulsa Referenca tajminga.kolo neispravno radi P0355 Bobina E. CKP/RPM/CMP senzor. signal visoke rezolucije A . CKP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu.lose radi Referenca tajminga. ECM Curenje creva/blokada . ECM Električne instalacije. grejaci. loša veza. EGR solenoid. ECM P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . ECM Nesiguran senzor/rotor. kolo A . ECM Curenje creva/blokada . bobina.

ECM Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . Električne instalacije. AIR crevo(a) Električne instalacije.circuit malfunction Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .instalcija. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.kratak spoj Sistem isparavanja goriva (EVAP). HO2S 2 Katalizator. ECM Otvoreno kolo u elek. Električne instalacije. kontrola ventilacije .visok ulaz Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .kolo neispravno radi Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .kratak spoj . ECM AIR pumpa . HO2S 2 Konekcija(e) creva.temperatura ispod granicne vrednosti Sistem katalizatora. AIR solenoid.temperatura ispod granicne vrednosti Sistem isparavanja goriva (EVAP) . curenje pri usisavanju. AIR solenoid. HO2S 2 Katalizator.otvoreno kolo Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . grupa 1 . Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.instalcija.kolo neispravno radi Sistem isparavanja goriva (EVAP). curenje pri usisavanju.instalciji. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj u elek. Senzor pozicije EGR ventila.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. Senzor pozicije EGR ventila. Električne instalacije. grupa 2 .kolo neispravno radi Sistem katalizatora.detektovan neodgovarajuci protok Sistem isparavanja goriva (EVAP) . grupa 2 . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Senzor pozicije EGR ventila. AIR solenoid. ECM Kratak spoj u elek.kratak spoj Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . ECM Otvoreno kolo elek. ECM Kratak spoj prema masi.lose radi Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .instalaciji.P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0417 P0418 P0419 P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434 P0440 P0441 P0442 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A .detektovan neodgovarajuci protok Kratak spoj prema plusu. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. ECM Kratak spoj u elek. ECM Otvoreno kolo elek. AIR ventil. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. AIR solenoid. Električne instalacije. grupa 2 .instalaciji.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.otvoreno kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP). ECM Kratak spoj u elek. curenje pri usisavanju. Električne instalacije.kolo neispravno radi Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . HO2S 2 Katalizator. EVAP kanister. AIR solenoid.detektovano malo curenje P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . HO2S 2 Katalizator. ECM Otvoreno kolo elek.lose radi Sistem isparavanja goriva (EVAP) . AIR solenoid.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator. grupa 2 .efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva.open circuit Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . ECM Katalizator. grupa 2 . grupa 1 . grupa 1 . HO2S 2 Katalizator. ECM Električne instalacije.otvoreno kolo Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . ECM Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator. grupa 1 . Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator.instalaciji.nizak ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .instalaciji. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Relej AIR pumpe. ECM Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.kolo neispravno radi Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . AIR solenoid.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. kontrola ventilacije . Električne instalacije. grupa 1 .instalcija. Električne instalacije. ECM Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. HO2S 2 Katalizator. ECM Električne instalacije. kontrola ventilacije . Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator.kratak spoj Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . Relej AIR pumpe. AIR ventil.

loša veza.periodično kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP) .visok ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Senzor pritiska izduvnih gasova . curenje pri usisavanju. ECM Kratak spoj prema plusu. senzor pritiska izduvnih gasova. loša veza. Senzor pritiska EVAP. ECM Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 Senzor nivoa rezervoara za gorivo . senzor nivoa rezervoara za gorivo. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije. Senzor pritiska EVAP. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. ECM Električne instalacije.visok ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. senzor nivoa rezervoara za gorivo Kratak spoj prema masi. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.periodično kolo Motor ventilatora motora 1 . loša veza.nizak ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Senzor nivoa rezervoara za gorivo . senzor pritiska izduvnih gasova.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora.nizak ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 2 . ECM Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo.kolo neispravno radi Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . loša veza.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 3 .problem sa opsegom/radom Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Senzor pritiska EVAP Kratak spoj prema masi. Senzor pritiska EVAP. Senzor pritiska EVAP.kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .nizak ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . EVAP kanister.nizak ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska izduvnih gasova .problem sa opsegom/radom Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Električne instalacije.lose radi .kolo neispravno radi Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .periodično kolo Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . motor ventilatora motora.nizak ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora.detektovano veliko curenje Električne instalacije. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. provera racionalnosti . Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije.periodično kolo Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .visok ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska izduvnih gasova . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Konekcija(e) creva.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora. senzor pritiska izduvnih gasova.visok ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.P0449 P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP). ECM Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo. ventil ventilacije .problem sa opsegom/radom Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .periodično kolo P0467 P0468 P0469 P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P0480 P0481 P0482 P0483 Kratak spoj prema masi. ECM Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. motor ventilatora motora. ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . senzor pritiska izduvnih gasova.

visok napon Senzor pritiska rashladnog fluida klime .nestabilno Napon sistema . instrument tabla.kolo neispravno radi Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).nisko .lose radi Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Senzor/sklopka pritiska ulja motora Kratak spoj prema masi. motor leptira. ECM Električne instalacije.periodično kolo Napon sistema . ECM PAS sistem. senzor/sklopka pritiska ulja motora. ISC aktuator/IAC ventil.P0484 P0485 P0500 P0501 P0502 P0503 P0505 Motor ventilatora motora . EGRT senzor. ECM Električne instalacije. CTP prekidač. ECM Električne instalacije.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . akumulator. akumulator.kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora . Senzor pritiska rashladnog fluida klime. EGRT senzor. brzinomer.broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . motor leptira. Električne instalacije. Ventil leptira cvrst/zalepljuje.kolo neispravno radi Senzor pritiska rashladnog fluida klime .nizak ulaz Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . VSS Električne instalacije. VSS.nizak napon Senzor/sklopka pritiska ulja motora . senzor/sklopka pritiska ulja motora.kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora .periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost Sistem kontrole broja obrtaja na leer .problem sa opsegom/radom Senzor/sklopka pritiska ulja motora . ECM Električne instalacije. grupa 1 . ECM Suvise visok pritisak rashladnog fluida klime (greška u hladjenju/neispravno napunjeno). ECM P0506 P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) .nad-struja kola Motor ventilatora motora. ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora. senzor/sklopka pritiska ulja motora. VSS. Električne instalacije. loša veza. VSS. grupa 1 .visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Električne instalacije. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. snaga/masa . Električne instalacije. ECM Curenje klime. PSP senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. EGRT senzor.lose radi Napon sistema . Senzor pritiska rashladnog fluida klime Električne instalacije. loša veza.broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) .nizak ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . PSP senzor/prekidač ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Senzor pritiska rashladnog fluida klime Suvise nizak pritisak rashladnog fluida klime (neispravno napunjeno). PSP senzor/prekidač . PSP senzor/prekidač . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska rashladnog fluida klime . Ventil leptira cvrst/zalepljuje. alternator P0510 P0520 P0521 P0522 P0523 P0530 P0531 P0532 P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime .nizak ulaz Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).visok ulaz P0534 P0544 P0545 P0546 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0560 P0561 P0562 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). ISC aktuator/IAC ventil. grupa 1 . PSP senzor/prekidač . ISC aktuator/IAC ventil. drugi prikljuceni sistemi. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu. motor leptira.problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . Ventil leptira cvrst/zalepljuje. CAN magistrala podataka Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .nizak ulaz Senzor brzine vozila (VSS) . ECM Električne instalacije. alternator Električne instalacije. Senzor pritiska rashladnog fluida klime.

ISC aktuator/motor leptira. prikljuceni sistemi. ECM Električne instalacije. relej kontrole motora. alternator. ECM Električne instalacije. Signal SET (podesi) . prekidač kontrole/kocnice.lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije. alternator Alternator Električne instalacije. Signal APP senzora . glavni prekidač kontrole brzine voznje. alternator. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. akumulator. Signal RESUME . prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije.RAM greška Kontrolni modul motora (ECM) .greška procesora Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrola aktuatora leptira. ECM Kratak spoj prema plusu.lose radi Alternator.kolo neispravno radi Relej kontrole motora .defektivno Klima uredjaj (AC) Kontrolna lampica za los rad (MIL) .P0563 P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P0570 P0571 P0573 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0608 Napon sistema .kolo neispravno radi Alternator. kontrolna lampica alternatora. ECM Električne instalacije. loša veza.KAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . VSS izlaz B .lose radi Sistem kontrole brzine voznje. APP senzor. ECM Električne instalacije. MIL.lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje.visoka vrednost u kolu CAN magistrala podataka .lose radi Prekidač kontrole/kocnice A . akumulator.problem sa opsegom/radom ECM ECM Električne instalacije. ECM Nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Broj obrtaja motora. izlaz . akumulator.lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. ECM ECM ECM ECM ECM ECM ECM/PCM P0609 P0620 P0621 P0622 P0638 P0642 Kontrolni modul motora (ECM).niska vrednost u kolu Prekidač kontrole/kocnice A .ROM greška Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) . ECM Kratak spoj prema masi. glavni prekidač kontrole brzine voznje. Signal OFF (iskljuceno) . Kontrolna lampica koja upozorava na pregrevanje motora. ECM P0645 P0650 P0654 P0655 P0656 P0687 P0688 P0691 Kontrolni modul motora (ECM). APP senzor ECM Električne instalacije. relej kontrole motora.kratak spoj prema plusu Električne instalacije. Sistem klime Električne instalacije. Signal ON (ukljuceno) .kratak spoj prema masi Relej kontrole motora . glavni prekidač kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Kontrolna lampica alternatora . kontrola detonacije . kontrola polja . ECM Električne instalacije.lose radi Kontrolni modul motora (ECM) .greška programiranja Kontrolni modul motora (ECM) . kontrola . VSS izlaz A .lose radi Kontrolni modul motora (ECM). ECM . grupa 1 . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Izlaz nivoa goriva .kolo neispravno radi Prekidač kontrole/kocnice A .visoko Glavni prekidač kontrole brzine voznje. prekidač kontrole/kocnice. Signal COAST .greška provere memorije Kontrolni modul motora (ECM) . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora . ECM Kratak spoj prema masi. prekidač za izbor kontrole brzine voznje.

nizak ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Ulazni broj obrtaja motora .kratak spoj prema plusu Motor ventilatora motora 2 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Senzor brzine vozila (VSS) . loša veza.kolo neispravno radi Senzor brzine osovine turbine (TSS) .kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM. loša veza. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi.lose radi Sistem kontrole menjaca .kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) .periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .problem sa opsegom/radom Senzor brzine osovine turbine (TSS) .periodično kolo Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . motor ventilatora motora. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. loša veza. motor ventilatora motora. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.elektricno Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . TR senzor/prekidač .problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) .kratak spoj prema plusu Sistem kontrole menjaca .visok ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . VSS. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TR senzor/prekidač . ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Senzor brzine osovine turbine (TSS) . CKP/RPM senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Ulazni broj obrtaja motora . TR senzor/prekidač . TR senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. VSS Električne instalacije. TR senzor/prekidač .visok ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM Kratak spoj prema masi. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. ECM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. motor ventilatora motora. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor Kratak spoj prema masi. CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS. CKP/RPM senzor.periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . TSS senzor.kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 1 . ECM/PCM/TCM . CKP/RPM senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0692 P0693 P0694 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P0720 P0721 P0722 P0723 P0724 P0725 P0726 P0727 P0728 Motor ventilatora motora 1 . TFT senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. PRNDL ulaz . TSS senzor Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS. motor ventilatora motora. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR).nizak ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. TFT senzor. TSS senzor. TSS senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) .problem sa opsegom/radom Sistem kontrole menjaca .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 2 .kolo neispravno radi Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . TFT senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Senzor brzine osovine turbine (TSS) .

solenoid prenosa .performance or stuck off Transmission fluid pressure (TFP) solenoid . solenoidi prenosa. TCC solenoid P0743 Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . loša veza. solenoidi prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 P0735 P0736 P0740 P0741 P0742 Ulazni broj obrtaja motora .periodično kolo Neispravan prenosni odnos zupcanika Zupcanik 1 . solenoid prenosa . loša veza.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.stuck on Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . TFP solenoid. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0758 Električne instalacije. TCC solenoid. ECM/PCM/TCM .kolo neispravno radi Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .elektricno Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . CKP/RPM senzor. TCC solenoid. solenoid prenosa P0753 Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) A .neispravan odnos Zupcanik 5 . mehanička greška menjaca Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač .periodično kolo Električne instalacije. solenoid prenosa .periodično kolo Solenoidi prenosa (SS) A . TFP solenoid.neispravan odnos Zupcanik 3 .neispravan odnos Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCC solenoid. loša veza. loša veza.elektricno Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.neispravan odnos Zupcanik 2 .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . TFP solenoid. mehanička greška menjaca Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Wiring. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač . mehanička greška menjaca Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) A . solenoid prenosa . solenoidi prenosa. TCC solenoid P0744 P0745 P0746 P0747 P0748 P0749 P0750 P0751 P0752 Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) B . TR senzor/prekidač .elektricno Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoidi prenosa. solenoid prenosa . loša veza. TR senzor/prekidač . TR senzor/prekidač . TFP solenoid Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TFP solenoid Električne instalacije.neispravan odnos Zupcanik 4 . solenoidi prenosa. mehanička greška menjaca Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) B .elektricno Solenoid prenosa (SS) A . solenoidi prenosa. solenoid prenosa P0759 P0760 Električne instalacije. TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa P0754 P0755 P0756 P0757 Električne instalacije.periodično kolo Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) A . solenoidi prenosa.neispravan odnos Rikverc .

mehanička greška menjaca Električne instalacije.P0761 P0762 Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prebacivanja/tajminga Kratak spoj prema masi. solenoidi prenosa . solenoid prenosa P0773 Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Solenoid prebacivanja/tajminga . loša veza.periodično kolo Izbor prenosa (brzine) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0764 P0765 P0766 P0767 Električne instalacije. solenoidi prenosa . TR senzor.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor. solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) C . senzor brzine medjuvratila. solenoid prebacivanja/tajminga.elektricno Solenoid prenosa (SS) E . solenoidi prenosa . solenoid prenosa .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa . solenoid prenosa . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa P0769 P0770 P0771 P0772 Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prebacivanja/tajminga . 3-4 . prekidač za izbor moda menjaca.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON ( Solenoid prenosa (SS) D . solenoid prenosa .kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . mehanička greška menjaca Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) E .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). TR senzor.elektricno Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) C . loša veza. solenoid prenosa . loša veza. 4-5 . solenoid prenosa P0768 Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) C . TR senzor.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) E .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) C .lose radi prebacivanje Solenoid prebacivanja/tajminga . solenoidi prenosa . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . solenoid prebacivanja/tajminga. solenoid prenosa P0774 P0780 P0781 P0782 P0783 P0784 P0785 P0786 P0787 P0788 P0789 P0790 P0791 P0792 P0793 Električne instalacije. senzor brzine medjuvratila. 2-3 . solenoid prebacivanja/tajminga. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 1-2 . solenoid prebacivanja/tajminga. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0763 Električne instalacije.nisko Solenoid prebacivanja/tajminga .periodično Prekidač za izbor moda menjaca . ECM/PCM/TCM . loša veza. loša veza.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) D .visoko Solenoid prebacivanja/tajminga .problem sa opsegom/radom Električne instalacije.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza Električne instalacije.lose radi kolo izlaza Displej opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.los rad periodično g kola Greška kontrole pozicije kvačila Prejako proklizavanje kvačila Zupcanik rikverca . senzor pozicije rucice menjaca. loša veza.P0794 Senzor brzine medjuvratila . senzor pozicije kvačila. solenoid prebacivanja u visi stepen prenosa P0805 Električne instalacije. senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila .nema signala Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca Y .nizak ulaz P0798 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor brzine medjuvratila. ECM/PCM/TCM P0799 P0801 P0803 P0804 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid.kolo neispravno radi Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid. loša veza. senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .los rad periodično g kola Kolo inhibicije rikverca .lose radi Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove . senzor brzine medjuvratila. TFP solenoid.visok ulaz P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816 Senzor pozicije kvačila .kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije kvačila . loša veza. prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa.lose radi Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM P0809 Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM P0795 P0796 P0797 Senzor brzine medjuvratila . TFP solenoid.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0821 P0822 P0823 . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor pozicije kvačila. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Senzor pozicije rucice menjaca.kolo neispravno radi P0817 Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa .problem u funkcionisanju elektrike Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza P0806 P0807 P0808 Električne instalacije. senzor pozicije kvačila. kratak spoj prema plusu. Senzor pozicije rucice menjaca.lose radi kolo ulaza Zupcanik rikverca . loša veza. kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi P0818 P0820 Kolo oneMogućivanja startera . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X .kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X-Y .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. loša veza. loša veza.

kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . TFP senzor. loša veza. loša veza. prekidač pogona na sva 4 tocka. CPP prekidač. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . kratak spoj prema plusu. loša veza. kratak spoj prema plusu.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema masi. loša veza.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema plusu. TFP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. prekidač pogona na sva 4 tocka. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost . loša veza.ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. TFP senzor. loša veza. TFP senzor.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .niska ulazna vrednost P0840 Prekidač pogona na sva 4 tocka . prekidač “ gurni. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pogona na sva 4 tocka .povuci ” rucice menjaca.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP prekidač.periodično kolo Prekidač “ gurni-povuci ” rucice menjaca .los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka ulazna vrednost P0840 P0841 P0841 P0842 P0842 P0843 P0843 P0844 P0844 P0845 P0845 P0846 P0846 P0847 P0847 P0848 P0848 P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema masi. CPP prekidač. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor . TFP prekidač. loša veza. Senzor pozicije rucice menjaca.visoka ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Senzor pozicije rucice menjaca Y . loša veza. TFP senzor.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema plusu.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . loša veza. loša veza.problem sa opsegom/radom Prekidač pogona na sva 4 tocka .kolo neispravno radi Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . kratak spoj prema masi. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0824 P0825 P0830 Senzor pozicije rucice menjaca X . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . TFP prekidač.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . CPP prekidač. CPP prekidač. Senzor pozicije rucice menjaca. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Prekidač pogona na sva 4 tocka . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.

kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .niska ulazna vrednost Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.visoko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .niska ulazna vrednost Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi.P0849 P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 P0857 P0858 P0859 P0860 P0861 P0862 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. modul promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. modul promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP senzor.lose radi Kolo komunikacije modula promene brzine . TCM Električne instalacije. PNP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Prekidač pogona . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TFP senzor.lose radi Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo komunikacije modula promene brzine . TFP senzor. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP prekidač.lose radi Ulazni signal kontrole vuce . TFP senzor. kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . prekidač pogona. kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .visoka vrednost kola ulaza Ulazni signal kontrole vuce . TFP prekidač. loša veza.niska vrednost kola ulaza Prekidač pogona . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . ECM/PCM/TCM P0863 Kolo komunikacije modula promene brzine . TFP senzor. loša veza. TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola .nisko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) .visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) . PNP prekidač. loša veza. kratak spoj prema masi. loša veza.opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . PNP prekidač.niska vrednost kola ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. loša veza. loša veza. modul promene brzine. prekidač pogona.lose radi kolo ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) .visoka vrednost kola ulaza Prekidač pogona . prekidač pogona. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost P0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0870 P0871 P0871 P0872 P0872 P0873 P0873 P0874 P0874 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.nisko Ulazni signal kontrole vuce . loša veza.

loša veza. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . relej snage TCM. TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema masi. TCM Električne instalacije.periodično los ulazni signal snage Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM P0894 P0895 P0896 P0897 P0898 P0899 Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije.opseg/performanse ulaznog signala snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . relej snage TCM. kratak spoj prema masi. TFP senzor. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. TFP prekidač.P0875 P0875 P0876 P0876 P0877 P0877 P0878 P0878 P0879 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889 Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .los ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP senzor.los rad periodično g kola Kontrolni modul menjaca (TCM) . loša veza. loša veza. TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. relej snage TCM. TCM P0891 Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0890 Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM Električne instalacije. loša veza.visok ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej snage TCM. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej snage TCM. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač.niska vrednost kontrolnog kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM P0892 Električne instalacije. TCM Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . kratak spoj prema masi. loša veza. TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. TCM Električne instalacije. relej snage TCM. TCM P0893 Električne instalacije. relej snage TCM. kratak spoj prema masi. loša veza. kratak spoj prema masi . TFP senzor.visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema plusu. relej snage TCM.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .Zahtev MIL .opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .ulazni signal snage slab Kontrolni modul menjaca (TCM) .opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . kratak spoj prema plusu.periodično los rad kola kontrole pozicije kontakta releja Aktivirano vise zupcanika Proklizava komponenta menjaca Vreme prebacivanja suvise kratko Vreme prebacivanja suvise dugo Smanjen kvalitet fluida menjaca Sistem kontrole menjaca . TFP senzor. TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila.niska vrednost u kolu P0924 Aktuator promene brzine unapred .opseg/rad kola Aktuator promene brzine unapred . loša veza. solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923 Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator prebacivanja u rikverc .visoko Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc .opseg/rad Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.greška Aktuator promene brzine unapred . aktuator izbora promene brzine. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi.los rad periodično g kola Greška u kolu izbora pozicije promene brzine Aktuator izbora promene brzine . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. aktuator promene brzine unapred.P0900 P0901 P0902 P0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913 Sistem kontrole menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0914 Aktuator izbora promene brzine . kratak spoj prema plusu. aktuator prebacivanja u rikverc. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.otvoreno kolo Aktuator kvačila . aktuator promene brzine unapred. kratak spoj prema masi. loša veza.visoka vrednost u kolu P0925 P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc .opseg/rad kola Aktuator kvačila .lose radi Kolo pozicije promene brzine . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Kolo izbora pozicije promene brzine .visoka vrednost u kolu P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Periodicni los rad Kontrola pozicije promene brzine .visoka vrednost u kolu Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kolo Aktuator izbora promene brzine . loša veza. Aktuator kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Aktuator kvačila . aktuator prebacivanja u rikverc. Aktuator kvačila. aktuator izbora promene brzine. Aktuator kvačila.circuit low Električne instalacije.otvoreno kolo Aktuator promene brzine unapred .opseg/rad Kolo pozicije promene brzine .nisko Kolo pozicije promene brzine . loša veza. loša veza.visoka vrednost u kolu Aktuator kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Električne instalacije.lose radi Kolo izbora pozicije promene brzine . loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kolo .opseg/rad kola Aktuator izbora promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator izbora promene brzine.Zahtev MIL . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator izbora promene brzine. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator prebacivanja u rikverc. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.

ECM/PCM/TCM Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Relej hidraulicne pumpe .visoka vrednost kola ulaza P0936 P0937 Senzor hidraulicnog pritiska . solenoid blokade prebacivanja brzine. loša veza.niska vrednost kola ulaza P0935 Senzor hidraulicnog pritiska .periodično kolo Senzor temperature hidraulicnog ulja . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kolo Relej hidraulicne pumpe . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0929 P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine .nije izvrseno adaptivno ucenje ASM kontrolno kolo ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. senzor hidraulicnog pritiska. senzor temperature hidraulicnog ulja.visoka vrednost u kolu P0949 P0950 P0951 P0952 P0953 P0954 P0955 P0956 ASM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. solenoid blokade prebacivanja brzine. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja.opseg/rad .period ciklusa suvise kratak Jedinica hidraulicnog pritiska .niska ulazna vrednost kola P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja . relej hidraulicne pumpe. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe.gubitak pritiska Relej hidraulicne pumpe . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor hidraulicnog pritiska . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.visoka ulazna vrednost kola P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja .periodično kolo P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 Jedinica hidraulicnog pritiska Jedinica hidraulicnog pritiska . loša veza. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor hidraulicnog pritiska. loša veza. ECM/PCM/TCM ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.nisko ASM kontrolno kolo .niska vrednost u kolu Električne instalacije. loša veza. relej hidraulicne pumpe.niska vrednost u kolu P0948 Relej hidraulicne pumpe . relej hidraulicne pumpe. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor hidraulicnog pritiska. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi P0938 P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja .opseg/rad ASM kontrolno kolo . loša veza. senzor hidraulicnog pritiska.opseg/rad Senzor temperature hidraulicnog ulja .visoka vrednost u kolu P0932 P0933 P0934 Senzor hidraulicnog pritiska .los rad periodično g kola Kolo ASM moda . loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoko ASM . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.opseg/rad Senzor hidraulicnog pritiska .lose radi Kolo ASM moda . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

kratak spoj prema plusu.niska vrednost kontrolnog kola P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.visoka vrednost kontrolnog kola P0968 P0969 P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola P0964 P0965 P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . loša veza.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E .visoko Kolo ASM moda . loša veza. kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) A .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A . kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0978 P0979 P0980 P0981 P0982 P0983 P0984 P0985 Solenoid prenosa (SS) A . solenoid kontrole pritiska.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) C .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) B . kratak spoj prema plusu.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Kolo ASM moda . solenoid prenosa .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) C .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A . solenoid kontrole pritiska. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoid prenosa . kratak spoj prema masi. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi. loša veza.niska vrednost kontrolnog kola P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0957 P0958 P0959 P0960 P0961 P0962 Kolo ASM moda . kratak spoj prema masi. loša veza.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B .niska vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.

visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . TFP senzor. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. loša veza. TFP senzor.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. loša veza. solenoid prenosa .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. loša veza. solenoid prenosa . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . kratak spoj prema plusu. TFP senzor.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . solenoid prenosa . TFP prekidač.

visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza. loša veza. loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP prekidač.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . solenoid prenosa . solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač. solenoid prenosa . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.P0985 P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi. loša veza. TFP senzor. TFP prekidač. kratak spoj prema masi. loša veza.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. TFP prekidač. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . TFP senzor. kratak spoj prema plusu. TFP senzor. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM . solenoid prenosa .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . solenoid prenosa .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .