Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd Izveštaj

Fiat Bravo 1.6 16V 75KW
Upravljanje motorom Marelli IAW 49F

Abramovid Nebojša Asuv 42/07

Električna šema

A71 – Instrument tabla B1 – Lambda sonda B2 – Senzor temperature rashladne tečnosti B3 – Senzor pritiska vazduha u usisnoj grani sa ugrađenim senzorom temperature B4 – Senzor pozicije leptira E1 – E4 – Svedice F1,2,3 – Osigurači K1 – Relej pumpe za gorivo K2 – Relej motora ventilatora hladnjaka S1 – Sigurnostni prekidač električne pumpe T1 – Dvovarnična bobina X11 – Kontrolna jedinica (računar) Y1,2,3,4 – Injektori cilindri 1,2,3,4 Y5 – Električna pumpa za gorivo Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara

B5 – Senzor detonacije B6 – Senzor broja obrtaja motora(senzor referentne tačke) B7 – Senzor brzine vozila F2,3,4,5 – Osigurači H1 – Engine menagment lampica(check engine lampica) K2 – Relej motora ventilatora brzina 1 K3 – Relej motora ventilatora brzina 2 M1 – Motor ventilatora hladnjaka R1 – Termotpornik u kolu ventilatora hladnjaka X11 – IAW49F – Konektor priključne jedinice X64 – Kontrolna jedinica imobilajzera priključak X91 – Dijagnostički konektor Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara Y7 – Step motor za regulaciju leera

A5 – Kontrolan jedinica klima uređaja A34 – Kontrola transmisije B8 – Senzor pritiska u klima uređaju F6 – Osigurač K4 – Relej klima kompresora Y8 – Spojnica za uključivanje klioma kompresora .

Tehnički podatci o vozilu .

.

.

Pregled motornog prostora

1 Evap ventil 2 – Kanister sa aktivnim ugljem 3 – Senzor pritiska okoline(zbog nadmorske visine) 4 – 5A osigurač za Ecu paljenja I ubrizgavanja 5 – 20A osigurač za napajanje dvostrukog releja (uključujudi: Evap ventil, brizgaljke, lambda probu) 6 – Dvostruki relej 7 – Glavni osigurač 30A 8 – Ubrizgavanje vode za grejanje leptira 9 – Senzor brzine vozila 10 – Dijagnostička utičnica 11 – Računar za ubrizgavanje paljenje 12 – Spojnica magistrale za gorivo

13 – Senzor broja obrtaja motora 14 – Senzor pomeraja bregaste 15 – Lambda sonda 16 – Lambda sonda priključak 17 – Injektori 18 – Senzor temperature vazduha 19 – Step motor za regulaciju leera 20 – Senzor pomeraja leptira 21 – Masa 22 – Bobine 23 – Regulator pritiska goriva 24 – Senzor temperature rashladne tečnosti

Tro pinska verzija konektora za dijagnostiku

Pumpa za gorivo Električna pumpa za gorivo koja je smeštena u rezervoaru.

Osigurači grupa 1 1 – Glavni osigurad

Osigurači grupa 2 1 – Osigurač F2 7.5A 2 – Relej pumpe za gorivo 3 – Lambda sonda konektor 4 – Osigurač F3 15A 5 – Osigurač F4 7.5A

1 – Plastični poklopac 2 – Senzor pozicije radilice(konektor se nalazi ublizini izduvne grane) Sigurnostni prekidač Nalazi se napred u predelu nogu vozača I služi da u slučaju nesrede onemogudi dovod goriva tako što de isklučiti rad pumpe .Senzor pozicije radilice Smešten sa donje strane I lako pristupačan za montažu I demontažu nalazi se na zašrafljen na kudište bloka motora.

Pregled sistema za usis vazduha 1 – Usisna grana 2 – Ulaz para goriva sa Evap ventila 3 – Merač pritiska u usisnoj grani 4 – Utičnica za srvo uređaj 5 – Utičnica za regulator pritiska goriva 6 – Senzor temperature usisanog vazduha 7 – Kudisšte leptira 8 – Gornji resonator 9 – Pare nastale u karteru 10 – Filter vazduha 11 – Prigušnica za vazduh 12 – Usmerivač vazduha .

Sistem za gorivo 1 – Magistrala za snabdevanje gorivom 2 – Dobavna linija od rezervoara do filtera 3 – Filter goriva 4 – Dovod od filtera do magistrale 5 – Povratni vod 6 – Prelivno crevo u rezervoaru za vazduh 7 – Poklopac rezervoara sa ventilom za ozračivanje 8 – Rezervoar 9 – Pumpa za gorivo 10 – Regulator pritiska goriva u railu 11 – Brizgaljke .

Dovod goriva sa prikazanim sistemom za iskorišdenje para iz rezervoara 1 – Ventil za ukljucennje i isključenje para goriva 2 – Karnister sa aktivnim ugljem za sakupljanje para 3 – Sigurnostni i regulacioni ventil 4 – Multi funkcionalni ventil 5 – Rezervoar 6 – Priključenje za pare iz karnistera 7 – Elektronska upravljakcka jedinica ECU(motronic) .

skroz otvoren leptir) 3 – Crevo za odušak pri malim oteredenjima(bez prigušnice za plamen) 4 – Kudište leptira 5 – Priključno mesto creva 6 – Protokomer .Recirkulacija para iz rezervoara 1 – Blokada plamena iz kartera(u slucaju prevelike temperature gasova 2 – Cev za odušak kartera pri velikom opteredenju odnosno (WOT.

A/C uređaj 1 – Akumulator 2 – Kontakt brava 3 – Osigurač 4 – Relej za uključivanje klime 5 – Relej za pokretanje magnetne spojnice klima kompresora 6 – Kompresor klime 7 – Računara za paljenje ubrizgavanje 8 – Trostepeni senzor pritiska 9 – Senzor hladjenja 10 – Prekidač za uključenje klime .

Senzori i aktuatori koji utiču na rad sistema za paljenje i ubrizgavanje 1 – Elektronska kontrolna jedinica(ECU) 2 – Senzor brzine 3 – Senzor pređenog puta 4 – Senzor broja obrtaja 5 – Senzor pritiska 6 – Senzor broja obrtaja i senzor pozicije radilice 7 – Kontakt brava 8 – Dvostruki relej 9 – Električna pumpa za gorivo 10 – Senzor pozicije leptira 11 – Senzor temperature vazduha 12 – Step motor za regulaciju leera 13 – Injektori(brizgaljke) 14 – Evap ventil 15 – Senzor položaja bregaste osovine 16 – Lampica upozorenja za brizgaljke 17 – Dijagnostički konektor 18 – Bobina 19 – Svedice 20 – Klima kompresor 21 – Lambda sonda 22 – Senzot temperature rashladne tečnosti 23 – Fiat code kontrolna jedinica 24 – Automatska transmisija(opciono) .

Step motor za regulaciju leera postupak 2 21 .Step motor za regulaciju leera postupak 2 22 – Signal sa lambda sonde 23 – Signal sa senzora pozicije leptira 24 – Evap ventil signal 25 – Prazno 26 – Kompresor klime 27 – Prazno 28 – Kilometar sat 29 – Signal sa senzora temperature usisanog vazduha 30 – Signal sa senzora broja obrataja i pozicje radilice 31 – Signal sa dijagnostičkog konektora K linija 32 – Signal sa pozicije ručice automatskog menjača(opciono) 33 – Prazno 34 – Napajanje za senzor apsolutnog pritiska 35 – Napajanje(+30) 36 – Masa motora 37 – Signal sa bobine cilindri (1-4) 38 – Cilindar 2 brizgaljka 39 – Cilindar 4 brizgaljka .Pregled po pinovima računara 1 – Brizgaljka cilindar 3 2 – Brizgaljka cilindar 1 3 – Step motor za regulaciju leera postupak 2 4 – Lambda sonda(masa) 5 – Automatska transmisija Ecu (senzor temperature rashladne tečnosti) 6 – Prazno 7 – Dvostruki relej(sekcija B) 8 – Rrazno 9 – IE sistem lampica upozorenja 10 – Trostepeni prekidač pritiska 11 – Signal sa bregaste osovine 12 – Konektor dijagnostike L linija 13 – Napajanje(+15/54) 14 – Signal sa senzora apsolutnog pritiska 15 – Prazno 16 – Napajanje za senzor pozicije leptira i signala sa bregaste osovine 17 – Masa 18 – Prazno 19 – Prazno 20 .

40 – Kontrola leera faza 1 41 – Prazno 42 – Signal kretanja unazad(vezano za automatski menjač) 43 – Prazno 44 – Ugao leptira(vezano za automatski menjač) 45 – Prazno 46 – Prazno 47 – Signal sa senzora temperature rashladne tečnosti Senzor pozicije radilice 48 – Fiat code kontrolna jedinica 49 – Signal broja obrtaja i položaja radilice 50 – Signal položaja ručice menjača u neutralnom položaju(automatski menjač) 51 – Prazno 52 – Dvostruki relej (sekcija A) 53 – Masa za senzor pozicije leptira i senzot bregaste osovine 54 – Masa motora 55 – Signal sa bobine cilindri (2-3) 1 – Senzor 2 – Namotaji 3 – Permanentni magnet(stalni) 4 – Konektor senzora 5 – Izlazni signal 6 – Signal nastao nailaskom senzora na prazno mesto(nedostatak zuba) 7 – Zamajac na radilici sa zubima .

Leptir i kudište leptira 1 – Povezivanje kudišta 2 – Opruga leptira!!! 3 – Priključak za dovod rashladne tečnosti iz motora 4 – Step motor za podešavanje leera 5 – Priključak za povratak rashladne tečnosti 6 – Senzor pozicije leptira 7 – Leptir 8 – Dovod para iz kudišta motora(kartera) Opruga leptira je fabrički podešena i ne sme se korigovati jer de uticati na ispravno funkcionisanje leptira .

Šraf(pomično telo) 6 – Navoj 7 .Step motor za regulaciju leera 1 – Ležaj 2 – Vodilja vijka(šrafa) 3 – Namotaji 4 – Magnet 5 .Klip 123456- Step motor By pass ili zaobilazni kanal za leer Klip za zatvaranje kanala Leptir Kudište leptira Ecu za regulaciju pomeranja klipa .

Pumpa za gorivo 1 – Električni konektori 2 – Dostavna cev 3 – Usisna strana 4 – Ventil za oslobađanje pritiska prevelikog 5 – Ventil za pražnjenje pumpe dok nije u funkciji .Na grafiku je prikazan dijagram protoka vazduha u zavisnosti od koraka pomeraja klipa step motora.04mm sto daje ukupno pomeranje klipa za 8mm. Odziv motora je oko 20 rpm a pri svakom pomeranju motor se pomeri za oko 0.

Senzor pozicije leptira Efektivni električni ugao 90±2° Mehančki ugao 105±4° Ukupan mehanički put 110±8° Temperaturni opseg -30°C do 125°C .

Magistrala za dovod goriva 1 – Magistrala za dovod goriva do injektora 2 – Injektori(brizgaljke) 3 – Regulator pritiska goriva 4 – Dovod goriva 5 – Povratak u rezervoar 6 – Membrana 7 – Ležište membrane 8 – Opruga za resteredenje od prevelikog pritiska 9 – Priključak za vakum 10 – Dovod goriva 11 – Povratak goriva .

Izmerene vrednosti Informacije o kodu Zatečeni broj gresaka pri testiranju vozila je bio 0 Posmatrani parametri na kontaktu uredjaj sepraman za startovanje automobila .

Dijagram snimljen na kontaktu bez dodavanja gasa Prema snimljenim podatcima vidi se da je auto u zagrejanom stanju dok je vršeno ispitivanje .

.Ugao paljenja i vreme punjenja bobina su nepromanjene vrednosti na kontaktu Pri startovanju motora vidimo da se aktivira Evap ventil kao i step motor za poziciju leera kako bi se pripremili za uspesan start motora.

Vrednosti dok je auto upaljen Sa snimljenog dijagrama vidimo da željeni broj obrtaj ne odstupa puno od stvarnog broja obrtaja i da je regulacija leera izuzetno dobra. Pritisak u usisnoj grani je u granicama za benzinske motore .

Napon lambda sonde varira sto je znak da lambda sonda radi Sa dijagrama vidimo da lambda integrator uzima vrednost od 96% uz zatvorenu kontrolu lambda kruga.Motor startovan nije zagrejan u potpunosti. . Vidimo da je temperatura usisanog vazduha visoka zbog pozicije senzora. Zbog male temperature vozila smeša je bogata kako bi se što pre ostvarila radna temperatura.

.Vidimo da se računar bori sa ugaom pretpaljenja zbog razlike u vremenu punjenja bobina Dosta veliki broj koraka step motora specifična vrednost za leer je između 50 i 70 koraka mogud uzrok zaprljanost.

.

Dijagrami snimljeni osciloskopom Sa dijagrama vidimo da je map senzot u dosta dobrom stanju i da se svako otvaranje leptira odražava kao pad i porast pritiska. .

. Lamdba integrator uzima promenljivu vrednost u području oko 100% i da se menja što je i korektno.Dijagram snimljen u istim uslovima kao i prethodni samo sto je bolje podešena vremenska skala što nam omogudava bolji pregled zavisnosti ugla leptira u odnosu na pritisak u usisnoj grani. Dijagram na kome je prikazan rad lambda sonde i lambda integratora kada je vozilo u zagrejanom stanju. Sa dijagrama se vidi da napon lambda sonde nalazi u području od 100-800mV sto je znak da sonda funkcioniše. Sa dijagrama se može uočiti da je senzor otvaranja leptira prilično dobro kalibrisan i da dobrim delom prati promene pritiska u usisnoj grani.

. Vidimo da se posle naglog dodavanja gasa injektori gase tj ne ubrizgavaju(asinhrona ubrizgavanja(kočenje motora)). Dijagram ugla paljenja ne daje dobru informaciju prilikom dodavanja gasa ali prilikom rada na leer-u ova vrednost je u stvarnom propisanom kataloškom opsegu od 3-14°. Sa dijagrama uocavamo da pri naglom dodavanju gasa imamo prvo skradenje vremena ubrizgavanja(crveno) zbog toga što ovaj tip motronica ne uzima informaciju o papuči gasa direktno sa papuče gasa ved se ta vrednost izračunacva sa očitavanja vrednosti pomeraja leptira. Plavom bojom je označeno gašenje dizni tj prestanak ubrizgavanja zbog oduzimanja gasa. Dijagram vremena trajanja ubrizgavanja.Na dijagramu je prikazana dužina ubrizgavanja injektora prilikom rada na leer-u i dva nagla dodavanja gasa.

Sa dijagrama se može uočiti da se pare iz rezervoara uključuju pri malim opteredenjima motora kada nije potrebno veliko obogadenje smeše ali tako vidimo da se u kratkim intevalima uključuje i u naglom dodavanju gasa kako bi se smeša što pre obogatila i odziv motora na pritisak pedale gasa bio što brži.Uporedni dijagram uključenje ventila za recirkulaciju para iz rezervoara sa opteredenjem motora. Dijagram ispitivanja kompresije preko struje pokretača. . Sa dijagram se vidi da nema velikog odstupanja u razlikama pritiska.

Uporedni dijagram napona sa cilindra. Sa dijagrama se može videti da postoji razlika u naponi koja može biti izazvana zaprljanošdu dizni za ubrizgavanje kao i neispravnosti bobine. Vidimo da se na 3 cilindru vrednost napona povedala u odnosu na ostale cilindre što ukazuje na neispravnost bobine što se može videti i sa sl dijagrama kao i sa vrednošdu punjenja bobina. .Dijagram napona sekundara.

. Sa dijagram se vidi da je reč o dvo-varničnoj bobini zbog preskakanja u toku ciklusa paljenja.Dijagram struje i napona primara.

Signal snimljen sa jedne od 4 dizne za ubrizgavanje.9 ms i da napon otvaranja dizne dostiže granicu od 68V. . Vidimo da je trajanje ubrizgavanja 2.

HO2S. izduv/desno/pozadi.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . usis/levo/napred. ECM .suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . grupa 2 . mehanička greška na motoru. kontrola grejača . usis/levo/napred. grupa 1. grupa 1. usis/levo/napred. grupa 2 . kontrola grejača . CMP aktuator.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . izduv/desno/pozadi. HO2S. izduv/desno/pozadi. grupa 1 . CMP aktuator.visoka vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . ECM P0011 Tajming ventila. mehanička greška na motoru.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . ECM P0014 Tajming ventila. grupa 1. ECM Električne instalacije. usis/levo/napred. CMP aktuator P0013 Električne instalacije.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) .visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. HO2S. kontrola grejača . mehanička greška na motoru. CMP aktuator. grupa 1. ECM P0024 Tajming ventila. grupa 1 . HO2S. usis/levo/napred. mehanička greška na motoru. usis/levo/napred. CMP aktuator P0012 Tajming ventila. grupa 1. mehanička greška na motoru. CMP aktuator P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0042 P0043 Lambda sonda (HO2S) 1.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . CMP aktuator P0025 Tajming ventila.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . izduv/desno/pozadi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). kontrola grejača . mehanička greška na motoru. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu. kontrola grejača . izduv/desno/pozadi.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. HO2S.Tabela kodova grešaka upravljačke jedinice motora Kod greške P0000 P0010 Lokacija greške Mogući uzrok Nije pronadjena nijedna greška Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . grupa 2 .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) .niska vrednost u kolu Električne instalacije.suvise kasno vreme paljenja Električne instalacije.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . CMP aktuator. usis/levo/napred. CMP aktuator P0020 Električne instalacije. kontrola grejača . grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 2 . grupa 1 . HO2S. ECM P0021 Tajming ventila. CMP aktuator P0022 Tajming ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. CMP aktuator P0023 Električne instalacije. grupa 1. kontrola grejača . CMP aktuator P0015 Tajming ventila. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi. mehanička greška na motoru. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . grupa 1 . grupa 1. grupa 1 . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). grupa 2 . mehanička greška na motoru. kontrola grejača . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). grupa 1.visoka vrednost u kolu Električne instalacije. HO2S.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) .

Ubrizgavač. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. HO2S. kontrola grejača .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. kontrola grejača .niska vrednost u kolu grejača Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. ECM Električne instalacije. kontrola grejača . grupa 2 .periodično kolo Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Električne instalacije. grupa 2. grupa 1.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Ubrizgavač Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema masi. loša veza. grupa 2. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.niska ulazna vrednost Senzor temperature spoljasnjeg vazduha .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Električne instalacije.instalcija. grupa 2 .problem sa opsegom/radom Ubrizgavač . grupa 1 . grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. solenoid za merenje goriva. HO2S. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. HO2S.visoka vrednost u kolu Solenoid za merenje goriva . grupa 1 .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. kontrola grejača .visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. kontrola grejača .kratak spoj prema masi . ECM Električne instalacije. grupa 2.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Ubrizgavač .visoka vrednost u kolu Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2 .visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema masi. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.P0044 P0050 P0051 P0052 P0056 P0057 P0058 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 P0080 P0081 P0082 P0083 P0084 P0085 P0086 P0090 P0091 Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 2 . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača . grupa 1 . ECM Lambda sonda (HO2S) 2.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. kontrola grejača . ECM Otvoreno kolo elek. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.visok ulaz Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača . grupa 2. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. Ubrizgavač. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2.visoka vrednost u kolu Ubrizgavač . grupa 2.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema masi. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. grupa 2. ECM Kratak spoj prema plusu. solenoid za merenje goriva. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu.otvoreno kolo Solenoid za merenje goriva . HO2S. ECM Električne instalacije. grupa 2. grupa 2 . HO2S. ECM Senzor temperature spoljasnjeg vazduha Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. HO2S. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.

ECT senzor Wiring. ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . TP/APP senzor. IAT senzor. MAF/VAF senzor. MAP senzor. ECT senzor Termostat hladnjaka. ECM Električne instalacije. MAF/VAF senzor. ECT senzor.periodično kolo Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . ECM Električne instalacije. BARO senzor. TP/APP senzor P0122 P0122 Kratak spoj prema masi.visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .kolo neispravno radi Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) problem sa opsegom/radom Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) .visok ulaz P0106 Usisno/izlazno curenje. ECM .nizak ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu u el.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . ECM P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. MAP senzor.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A .visok ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . MAF/VAF senzor. MAF/VAF senzor P0102 P0103 P0104 P0105 Kratak spoj prema masi. ECM Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el. MAF/VAF senzor.problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . IAT senzor. loša veza. ECM P0108 Kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM Električne instalacije. MAP senzor. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. loša veza. BARO senzor.instalacijama. TP/APP senzor. defektna zica za masu. ECM P0101 Usisno curenje/blokada . TP/APP senzor. MAP senzor. ECT senzor. Električne instalacije. ECM Podešavanje sajle gasa. ECM Kratak spoj prema plusu. BARO senzor P0107 Kratak spoj prema masi. defektna zica za masu.periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .circuit malfunction Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .periodično kolo Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECM P0109 Električne instalacije. BARO senzor.kolo neispravno radi Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .instalacijama. TP/APP senzor.visok ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . TP/APP senzor P0119 P0120 P0120 P0121 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . ECM IAT senzor Kratak spoj prema masi. IAT senzor.kratak spoj prema plusu Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) . IAT senzor.problem sa opsegom/radom Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . MAP senzor. loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . ECT senzor P0117 P0118 Termostat hladnjaka. BARO senzor.nizak ulaz P0121 Podešavanje sajle gasa.kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . loša veza.kolo neispravno radi Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .P0092 P0100 Solenoid za merenje goriva .nizak ulaz Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . ECM Termostat hladnjaka. ECM Električne instalacije. ECM Wiring. solenoid za merenje goriva. ECM Kratak spoj prema masi.

grupa 1 . O2S. kontrola grejača . loša veza. Električne instalacije. grupa 1 . grupa 1 .kolo neispravno radi P0134 P0135 P0136 P0136 P0137 P0137 P0138 P0138 P0139 P0139 P0140 Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. O2S. grupa 1 . Električne instalacije.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. Kratak spoj prema masi. grupa 1 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1. HO2S. ECT senzor Grejanje ne radi. Kratak spoj prema masi. HO2S. HO2S. grupa 1 . O2S. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. O2S Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . grupa 1 . kontrola grejača .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.nizak napon Lambda sonda (O2S) 3.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. HO2S Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad Lambda sonda (HO2S) 1. grupa 1 .visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .izduv. O2S. HO2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 1.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1.periodično kolo Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . grupa 1. HO2S. ECM Električne instalacije. O2S Otvoreno kolo u elek.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. termostat hladnjaka.periodično kolo Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. ECM Curenje . Električne instalacije. O2S. grupa 1 . loša veza.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Grejanje ne radi. sistem hladjenja.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.instalciji.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A .kolo neispravno radi P0140 P0141 P0142 P0143 P0143 Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECT senzor Električne instalacije.izduv.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.P0123 P0123 P0124 P0124 P0125 P0126 P0130 P0130 P0131 P0131 P0132 P0132 P0133 P0133 P0134 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Električne instalacije. ECM Curenje . HO2S Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. sistem hladjenja. ECM Električne instalacije.izduv. HO2S. HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Električne instalacije.nizak napon . grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. Električne instalacije. O2S. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Curenje . loša veza. grupa 1 . termostat hladnjaka. ECM Curenje . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . O2S. grupa 1 . grejanje ne radi. grupa 1 . grupa 1 . TP/APP senzor. TP/APP senzor. Kratak spoj prema masi. grupa 1 . Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.izduv. O2S Osigurac. ECM Curenje . Kratak spoj prema masi. HO2S Električne instalacije. ECM Grejanje ne radi.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. HO2S. HO2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 2.izduv. HO2S. Kratak spoj prema masi. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. O2S. ECM Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. grejanje ne radi. HO2S Električne instalacije. grupa 1 .izduv. ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor. grupa 1 . ECM Curenje . grupa 1 . ECM Grejanje ne radi.

HO2S. grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. Kratak spoj prema masi.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 2 . HO2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Električne instalacije. grupa 2 . Kratak spoj prema masi. HO2S.izduv.izduv. grupa 2 . Kratak spoj prema masi. HO2S. grupa 2 . grupa 1 . ECM Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 2 . ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Grejanje ne radi. ECM Curenje . grupa 2 . ECM Grejanje ne radi. ECM P0146 P0147 P0150 P0150 P0151 P0151 P0152 P0152 P0153 P0153 P0154 P0154 P0155 P0156 P0156 P0157 P0157 P0158 P0158 P0159 P0159 P0160 P0160 P0161 P0162 P0162 P0163 Električne instalacije. grupa 1.izduv. grupa 1 . O2S. grupa 2 . Električne instalacije.visok napon Lambda sonda (O2S) 1.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. grupa 2. HO2S. ECM Grejanje ne radi. HO2S. kontrola grejača . HO2S. HO2S.kolo neispravno radi Kratak spoj prema plusu.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Curenje .nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. O2S. grupa 2 . ECM Električne instalacije. HO2S. HO2S. HO2S. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Curenje . Električne instalacije. grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. O2S Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Curenje . grupa 2 .izduv. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S Električne instalacije. O2S.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. grupa 2 . Električne instalacije. grupa 1 .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.visok napon Lambda sonda (O2S) 2.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1 . ECM Grejanje ne radi. HO2S Električne instalacije. grupa 2 . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 3. Kratak spoj prema masi.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2 . grupa 2 . Električne instalacije.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. O2S. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. O2S. O2S.nizak napon . ECM Električne instalacije. O2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. O2S. grupa 2 . HO2S. grupa 2 . O2S.izduv. grupa 2 . grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2.P0144 P0144 P0145 P0145 P0146 Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. HO2S Električne instalacije. HO2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. O2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. O2S. grupa 2 . ECM Curenje . grupa 2 . O2S. kontrola grejača . HO2S. kontrola grejača . grupa 2 . O2S. ECM Električne instalacije.

Senzor temperature goriva. loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva B . kontrola grejača . grupa 2 . grupa 1 . ECM Lambda sonda (O2S) 3. Senzor temperature goriva. ubrizgavač(i). loša veza. ubrizgavač(i). grupa 2 P0175 Sistem – suvise bogato.P0163 P0164 P0164 P0165 P0165 P0166 P0166 P0167 P0170 Lambda sonda (O2S) 3. HO2S.visok ulaz Senzor temperature goriva B . grupa 2 . ECM Curenje pri usisavanju. MAF/VAF senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. Senzor temperature goriva.lose radi P0171 Sistem – suvise siromasno. ECM Grejanje ne radi. Senzor temperature goriva. pritisak goriva. Senzor temperature goriva.periodično kolo Senzor temperature goriva B .nizak ulaz Senzor potrosnje goriva . Senzor temperature goriva. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. HO2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. AIR sistem.visok ulaz Senzor temperature goriva A .visok ulaz Senzor temperature goriva A . senzor pritiska voda goriva. AIR sistem. ECM Kratak spoj prema plusu. EGR sistem. grupa 1 P0172 Sistem – suvise bogato.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva B . grupa 2 P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 P0182 P0183 P0184 P0185 P0186 P0187 P0188 P0189 P0190 Senzor potrosnje goriva .nije detektovana nikakva aktivnost Curenje .problem sa opsegom/radom Senzor potrosnje goriva . ubrizgavač(i). pritisak/pumpa goriva. HO2S Usisno/izlazno curenje.izduv. HO2S Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva A . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. Kratak spoj prema masi.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Električne instalacije. EGR sistem. grupa 2. HO2S Usisno/izlazno curenje. ECM Električne instalacije. O2S. Senzor potrosnje goriva. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Senzor temperature goriva. AIR sistem.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ubrizgavač(i). ECM Električne instalacije. EVAP ventil za kanistra. AIR sistem. ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. O2S. ECM Kratak spoj prema plusu. pritisak goriva. Senzor temperature goriva. pritisak/pumpa goriva. ECM Senzor potrosnje goriva Kratak spoj prema masi. Senzor potrosnje goriva.lose radi P0174 Sistem – suvise siromasno. HO2S. HO2S Usisavanje blokirano.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. O2S. O2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. pritisak/pumpa goriva. ubrizgavač(i). grupa 1 P0173 Podešavanje goriva (FT). HO2S Curenje pri usisavanju.kolo neispravno radi Podešavanje goriva (FT). ECM Električne instalacije. grupa 2 . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Električne instalacije.periodično kolo Senzor pritiska voda goriva (FRP) .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. HO2S Električne instalacije. Senzor potrosnje goriva.nizak ulaz Senzor temperature goriva A . grupa 2 . konekcija(e) creva Usisavanje blokirano. grupa 2 .kolo neispravno radi Senzor potrosnje goriva . ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi.nizak ulaz Senzor temperature goriva B . pritisak/pumpa goriva. grupa 2 .kolo neispravno radi Senzor temperature goriva A . grupa 2 . grupa 2 . ubrizgavač(i).kolo neispravno radi .

ECM Kratak spoj prema masi. FRP senzor Električne instalacije. ECM Podešavanje sajle gasa. ECT senzor Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska voda goriva (FRP) . EOT senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 2 . FRP senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 4 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Neispravna promena brzine (stepena prenosa) Električne instalacije.P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0213 P0214 P0215 P0216 P0217 P0218 P0219 P0220 P0220 P0221 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .periodično kolo Ubrizgavač . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . termostat hladnjaka. ubrizgavač.nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 5 . ubrizgavač. TFT senzor. TP/APP senzor. ubrizgavač. ECM Električne instalacije. FRP senzor Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor. ubrizgavač hladnog starta.problem sa opsegom/radom Senzor temperature ulja motora (EOT) .periodično kolo Senzor temperature ulja motora (EOT) . ubrizgavač. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 1 . TP/APP senzor P0221 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B range/performance problem Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Uslovi prekoracenja temperature motora Uslovi prekoracenja temperature menjaca Uslovi nad-brzine motora Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .nizak ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) .nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije. FRP senzor Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature ulja motora (EOT) . TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. ubrizgavač hladnog starta. EOT senzor Kratak spoj prema plusu. Solenoid kontrole tajminga ubrizgavanja goriva.visok ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) . loša veza. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid iskljucenja goriva .visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .nizak ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) .kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .periodično kolo . ECM Električne instalacije. EOT senzor.visok ulaz Podešavanje sajle gasa.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 2 .problem sa opsegom/radom Električne instalacije. loša veza. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. ECM EOT senzor Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva . solenoid iskljucenja goriva. ubrizgavač. sistem hladjenja. ECM Električne instalacije. EOT senzor. TP/APP senzor. TP/APP senzor. TP/APP senzor P0222 P0222 P0223 P0223 P0224 Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor.kolo neispravno radi Ubrizgavač 3 . ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) .kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 1 . loša veza.

ECM Električne instalacije. Električne instalacije. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. ECM Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) .limit nije dostignut P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TP/APP senzor. ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). Regulator radnog pritiska u turbo punjaču . konekcija(e) creva.circuit high Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .visoka vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . relej pumpe za gorivo.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TP/APP senzor.kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. MAP senzor.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . relej pumpe za gorivo. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema masi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . MAP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. relej pumpe za gorivo. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TP/APP senzor P0226 Podešavanje sajle gasa. TC sistem . Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Relej pumpe za gorivo .kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .niska vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . loša veza.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . TC Usisno/izlazno curenje. TC sistem . MAP senzor Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Konekcija(e) creva. ECM Podešavanje sajle gasa. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).problem sa opsegom/radom P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 P0243 P0244 P0245 P0246 P0247 P0248 Kratak spoj prema masi. MAP senzor.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) Kratak spoj prema masi. loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM Usisno/izlazno curenje. TP/APP senzor P0227 P0227 P0228 P0228 P0229 P0229 P0230 P0231 P0232 P0233 P0234 Kratak spoj prema masi.periodično kolo Električne instalacije. konekcija(e) creva. ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor.problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Kratak spoj prema plusu.P0224 P0225 P0225 P0226 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .periodično kolo Uslovi dodatnog pritiska motora . ECM Električne instalacije. loša veza. TC sistem .visok ulaz Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . TP/APP senzor.circuit intermittent Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . relej pumpe za gorivo. ECM Električne instalacije. Regulator radnog pritiska u turbo punjaču Konekcija(e) creva. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). TP/APP senzor. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu. TC sistem . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .limit prekoracen P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora . TC sistem . MAP senzor. TC sistem .circuit low Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A . TC sistem . MAP senzor. MAP senzor Relej pumpe za gorivo .

kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje B. rotor/brega .niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Kratak spoj prema masi.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 4 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Pumpa za ubrizgavanje A. ubrizgavač.periodično kolo Ubrizgavač 1 . rotor/brega .niska vrednost u kolu Ubrizgavač 1 .problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje B.visoka vrednost u kolu Cilindar 5 .periodično kolo Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Električne instalacije. ubrizgavač. sistem goriva. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 3 . pumpa za ubrizgavanje.visoka vrednost u kolu Cilindar 1 .niska vrednost u kolu Ubrizgavač 4 .visoka vrednost u kolu Cilindar 3 . ECM P0288 Cilindar 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. pumpa za ubrizgavanje. rotor/brega .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 3 . rotor/cam . ECM Ubrizgavač 2 . ubrizgavač.detektovano nepravilno paljenje . ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi. pumpa za ubrizgavanje. Bobina(e). sistem paljenja/goriva. pumpa za ubrizgavanje. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. rotor/brega . rotor/brega .niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . Električne instalacije mehanička greška na motoru. loša veza.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 5 . sistem goriva. ECM P0273 P0274 P0275 Kratak spoj prema masi. Električne instalacije.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje A. ubrizgavač.detektovano nepravilno paljenje P0267 P0268 P0269 Kratak spoj prema masi. ubrizgavač.Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Cilindar 2 . ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. ubrizgavač. ubrizgavač. pumpa za ubrizgavanje. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Cilindar 4 .visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema masi. ubrizgavač.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A. pumpa za ubrizgavanje. rotor/brega . pumpa za ubrizgavanje.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Random/multiple cilindar(i) .problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje A. ECM P0287 Svecica(e). Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A. slaba kompresija. ECM P0270 P0271 P0272 Kratak spoj prema masi. loša veza. ubrizgavač(i). ubrizgavač. ECM Električne instalacije. sistem goriva. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 5 . ECM Električne instalacije. Visoko-naponski vod(ovi). rotor/cam . ECT/MAF senzor.P0249 P0250 P0251 P0252 P0253 P0254 P0255 P0256 P0257 P0258 P0259 P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . rotor/brega . sistem goriva. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. rotor/brega .visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Električne instalacije. sistem goriva.

loša veza. grupa 1 . ECM Električne instalacije. grupa 1 . ECM Nesiguran senzor/rotor. CMP senzor. CKP senzor. grupa 2 .visok ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. KS.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 2. CMP senzor Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) . loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) . CKP senzor. Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. CKP/RPM senzor Električne instalacije. KS Nesiguran KS. sistem paljenja/goriva. grupa 1 . ECM P0290 Cilindar 3 . KS. KS. ECM Električne instalacije. CKP/RPM senzor. ECM .periodično kolo Senzor pozicije radilice (CKP) . grupa 1 .nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 2. ECM Kratak spoj prema plusu.detektovano nepravilno paljenje Mehanička greška na motoru. KS. grupa 1 .periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.detektovano nepravilno paljenje P0320 P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . sistem paljenja/goriva. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 1.nizak ulaz Kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM Električne instalacije. KS neispravno pritegnut. ECM Električne instalacije. neispravno pritegnuto. ECT/MAF senzor. sistem paljenja/goriva. Električne instalacije. Električne instalacije. KS neispravno pritegnut. CKP senzor Kratak spoj prema masi.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . KS neispravno pritegnut.detektovano nepravilno paljenje P0291 Cilindar 4 . ubrizgavač. CKP senzor. grupa 1 . Električne instalacije. grupa 2 .problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 1. Električne instalacije. ECT/MAF senzor.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . ECT/MAF senzor. ECM Mehanička greška na motoru. ECM Električne instalacije. grupa 1 . Kratak spoj prema masi. ubrizgavač.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . ECM Električne instalacije. CKP senzor. CKP/RPM senzor. ECM Nesiguran senzor/rotor. ubrizgavač. zaprljanje metalnim cesticama. loša veza. grupa 2 . CKP/RPM senzor. nesiguran senzor/rotor. loša veza. loša veza.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 1. grupa 2 . KS Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. grupa 1 . grupa 1 .kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 1.detektovano nepravilno paljenje P0292 Cilindar 5 . CMP senzor. loša veza. sistem paljenja/goriva. KS neispravno pritegnut. ECM Mehanička greška na motoru.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Nesiguran senzor/rotor.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. Električne instalacije. vazdusni zazor. ECM Vazdusni zazor. ECM Električne instalacije.P0289 Cilindar 2 . CMP senzor. KS. ECM Kratak spoj prema plusu. vazdusni zazor. CMP senzor. KS. CMP senzor Kratak spoj prema masi. ECM Mehanička greška na motoru. CMP senzor. ubrizgavač. KS Nesiguran KS.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 2. vazdusni zazor. ECT/MAF senzor. KS neispravno pritegnut.nizak ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. loša veza. Električne instalacije.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 2. grupa 1 .problem sa opsegom/radom P0322 P0323 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 P0340 P0341 P0342 P0343 P0344 P0346 P0347 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) .nema signala Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 2. Električne instalacije. ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 1. KS. ECM Električne instalacije. grupa 2 . grupa 2 . Kratak spoj prema masi. grupa 2 .

suvise impulsa Referenca tajminga. relej grejača. kontrolna lampica grejača. ECM Električne instalacije. grejaci. kolo A . primar/sekundar . signal visoke rezolucije A . bobina. ECM Električne instalacije.suvise malo impulsa Referenca tajminga. ECM Električne instalacije. ECM Curenje creva/blokada . EGR ventil. primar/sekundar . ECM Električne instalacije. Električne instalacije.kolo neispravno radi P0355 Bobina E. bobina. CKP/RPM/CMP senzor. CKP senzor. Električne instalacije. primar/sekundar . ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije A .periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. CKP senzor. signal visoke rezolucije B . Senzor pozicije EGR ventila.nema impulsa Referenca tajminga. bobina. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). ECM Kratak spoj prema plusu. signal visoke rezolucije A . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. bobina. signal visoke rezolucije B . EGR solenoid. CKP/RPM/CMP senzor.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) B . nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). ECM Curenje creva/blokada .lose radi Kontrolna lampica grejača . EGR solenoid. CKP senzor. relej grejača. primar/sekundar . ECM Nesiguran senzor/rotor. loša veza.nema impulsa Grejaci. CKP senzor Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi P0353 Bobina C. CKP/RPM/CMP senzor. EGR ventil. ECM Električne instalacije. grupa 2 . EGR ventil.visok ulaz P0350 Bobina. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. CKP/RPM/CMP senzor. primar/sekundar . EGR solenoid. primar/sekundar . ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije A . bobina.nizak ulaz . ECM Curenje creva/blokada . ECM Električne instalacije. ECM P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . signal visoke rezolucije B . ECM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Grejaci. EGRventil/solenoid Kratak spoj prema masi.lose radi Senzor pozicije radilice (CKP) B . ECM Električne instalacije. ECM Curenje creva/blokada . ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor.lose radi Referenca tajminga.kolo neispravno radi P0354 Bobina D. signal visoke rezolucije B . kolo B . loša veza. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. signal visoke rezolucije A . CKP senzor. grejaci. Električne instalacije. CMP senzor. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0352 Bobina B.suvise malo impulsa Referenca tajminga.kolo neispravno radi Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . ECM Električne instalacije.lose radi Referenca tajminga. CKP/RPM/CMP senzor.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . ECM Električne instalacije. osigurac. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B .suvise impulsa Referenca tajminga.kolo neispravno radi Referenca tajminga.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga.lose funkcionise protok Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije.P0348 P0350 P0351 P0352 P0353 P0354 P0355 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 P0380 P0381 P0382 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0400 P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0351 Bobina A.periodično kolo Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . EGR solenoid.detektovan nedovoljan protok P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . signal visoke rezolucije B . CKP/RPM/CMP senzor. vazdusni zazor. CKP/RPM/CMP senzor.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) B . bobina. ECM Električne instalacije.detektovan prejak protok P0403 P0404 P0405 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . CKP/RPM/CMP senzor. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). ECM Električne instalacije.

temperatura ispod granicne vrednosti Sistem isparavanja goriva (EVAP) .kratak spoj Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. ECM Otvoreno kolo elek. ECM Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . HO2S 2 Katalizator.kolo neispravno radi Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . Relej AIR pumpe. ECM Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.kratak spoj Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. HO2S 2 Katalizator. ECM Katalizator.instalcija. Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . kontrola ventilacije . Relej AIR pumpe. curenje pri usisavanju. ECM Električne instalacije.visok ulaz Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) . ECM Električne instalacije. Električne instalacije.instalaciji. ECM Kratak spoj u elek. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. AIR solenoid. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. grupa 2 . EVAP kanister.circuit malfunction Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .instalaciji. ECM AIR pumpa .kolo neispravno radi Sistem isparavanja goriva (EVAP).instalaciji.kratak spoj . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva.detektovan neodgovarajuci protok Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj u elek.open circuit Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .kolo neispravno radi Sistem katalizatora. HO2S 2 Katalizator.otvoreno kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP).instalcija. ECM Kratak spoj u elek. HO2S 2 Katalizator. HO2S 2 Konekcija(e) creva. ECM Otvoreno kolo u elek. Električne instalacije. grupa 1 .kolo neispravno radi Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .temperatura ispod granicne vrednosti Sistem katalizatora. Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. curenje pri usisavanju. HO2S 2 Katalizator.detektovano malo curenje P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . grupa 1 . grupa 2 . Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator.P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0417 P0418 P0419 P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434 P0440 P0441 P0442 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . AIR solenoid.nizak ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B . HO2S 2 Katalizator. grupa 1 .efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. grupa 1 .lose radi Sistem isparavanja goriva (EVAP) .instalcija. AIR ventil. curenje pri usisavanju.otvoreno kolo Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator. ECM Kratak spoj prema plusu.instalaciji. Senzor pozicije EGR ventila. kontrola ventilacije . grupa 2 . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. Senzor pozicije EGR ventila. AIR crevo(a) Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi.kratak spoj Sistem isparavanja goriva (EVAP). ECM Kratak spoj u elek. Električne instalacije. AIR solenoid. AIR solenoid.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. AIR ventil. grupa 1 . ECM Otvoreno kolo elek. AIR solenoid. AIR solenoid. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. ECM Otvoreno kolo elek. Električne instalacije. AIR solenoid.detektovan neodgovarajuci protok Sistem isparavanja goriva (EVAP) .otvoreno kolo Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. Senzor pozicije EGR ventila. grupa 2 . HO2S 2 Katalizator.instalciji.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. grupa 2 .visok ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .lose radi Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) . kontrola ventilacije .

ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP.P0449 P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP).nizak ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . Senzor pritiska EVAP.problem sa opsegom/radom Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Senzor pritiska EVAP Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo Kratak spoj prema masi.visok ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo .visok ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . Senzor pritiska EVAP. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.visok ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . loša veza. senzor pritiska izduvnih gasova.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Električne instalacije. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. senzor nivoa rezervoara za gorivo.kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 2 . provera racionalnosti . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.periodično kolo P0467 P0468 P0469 P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P0480 P0481 P0482 P0483 Kratak spoj prema masi.visok ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.periodično kolo Motor ventilatora motora 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Konekcija(e) creva.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 3 .nizak ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo.problem sa opsegom/radom Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .kolo neispravno radi Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora. loša veza. motor ventilatora motora. Senzor pritiska EVAP.kolo neispravno radi Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. senzor nivoa rezervoara za gorivo. senzor pritiska izduvnih gasova.nizak ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . EVAP kanister. motor ventilatora motora. loša veza.nizak ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . loša veza.kolo neispravno radi Senzor nivoa rezervoara za gorivo .lose radi .visok ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Senzor pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP.problem sa opsegom/radom Senzor nivoa rezervoara za gorivo .problem sa opsegom/radom Senzor pritiska izduvnih gasova .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora. senzor pritiska izduvnih gasova.detektovano veliko curenje Električne instalacije. ECM Električne instalacije.periodično kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP) . curenje pri usisavanju.nizak ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ventil ventilacije . ECM Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. senzor pritiska izduvnih gasova.periodično kolo Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .periodično kolo Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . Senzor pritiska EVAP.

ISC aktuator/IAC ventil. instrument tabla. VSS.nizak ulaz Senzor brzine vozila (VSS) . motor ventilatora motora.nizak ulaz Električne instalacije. ECM P0506 P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . motor ventilatora motora. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . loša veza. senzor/sklopka pritiska ulja motora. Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. motor leptira. ECM Električne instalacije.P0484 P0485 P0500 P0501 P0502 P0503 P0505 Motor ventilatora motora . Senzor pritiska rashladnog fluida klime. grupa 1 .kolo neispravno radi Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). ECM Senzor/sklopka pritiska ulja motora Kratak spoj prema masi. alternator P0510 P0520 P0521 P0522 P0523 P0530 P0531 P0532 P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime .nestabilno Napon sistema . akumulator. EGRT senzor. EGRT senzor.nizak ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . Električne instalacije. ECM Curenje klime. grupa 1 . Ventil leptira cvrst/zalepljuje. alternator Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor/sklopka pritiska ulja motora . CAN magistrala podataka Kratak spoj prema masi.nad-struja kola Motor ventilatora motora.visok ulaz P0534 P0544 P0545 P0546 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0560 P0561 P0562 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). motor leptira.visok napon Senzor pritiska rashladnog fluida klime . drugi prikljuceni sistemi. ECM Električne instalacije.lose radi Napon sistema . loša veza. motor leptira. PSP senzor/prekidač .lose radi Električne instalacije. akumulator.kolo neispravno radi Senzor pritiska rashladnog fluida klime . PSP senzor/prekidač . senzor/sklopka pritiska ulja motora. EGRT senzor. ECM Kratak spoj prema masi. VSS. PSP senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. senzor/sklopka pritiska ulja motora.kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora .kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora .visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .kolo neispravno radi Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Električne instalacije. VSS Električne instalacije. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) .periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost Sistem kontrole broja obrtaja na leer . PSP senzor/prekidač . Senzor pritiska rashladnog fluida klime.broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . grupa 1 . ECM Električne instalacije.periodično kolo Napon sistema . snaga/masa . ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).problem sa opsegom/radom Senzor pritiska rashladnog fluida klime . brzinomer. Ventil leptira cvrst/zalepljuje.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . ECM Senzor pritiska rashladnog fluida klime Suvise nizak pritisak rashladnog fluida klime (neispravno napunjeno). CTP prekidač. Senzor pritiska rashladnog fluida klime Električne instalacije. ECM PAS sistem. PSP senzor/prekidač ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. VSS. Ventil leptira cvrst/zalepljuje. ECM Suvise visok pritisak rashladnog fluida klime (greška u hladjenju/neispravno napunjeno). ISC aktuator/IAC ventil. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. ECM Električne instalacije.nizak napon Senzor/sklopka pritiska ulja motora .broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) .nisko . ECM Kratak spoj prema plusu. loša veza.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ISC aktuator/IAC ventil.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . loša veza. Električne instalacije.

ECM Električne instalacije.lose radi Alternator. APP senzor ECM Električne instalacije.lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. grupa 1 .RAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . alternator Alternator Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač kontrole/kocnice A .lose radi Kontrolni modul motora (ECM). akumulator. ECM Kratak spoj prema plusu. akumulator. glavni prekidač kontrole brzine voznje. relej kontrole motora.greška procesora Električne instalacije. ECM Električne instalacije. Signal COAST . ECM ECM ECM ECM ECM ECM ECM/PCM P0609 P0620 P0621 P0622 P0638 P0642 Kontrolni modul motora (ECM).kratak spoj prema masi Relej kontrole motora . Signal APP senzora . Kontrolna lampica koja upozorava na pregrevanje motora. prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. kontrolna lampica alternatora.P0563 P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P0570 P0571 P0573 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0608 Napon sistema .visoko Glavni prekidač kontrole brzine voznje. glavni prekidač kontrole brzine voznje.lose radi Prekidač kontrole/kocnice A . alternator. APP senzor. ECM Kratak spoj prema masi. akumulator. kontrola detonacije . prekidač kontrole/kocnice. kontrola polja . ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu CAN magistrala podataka . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Relej kontrole motora .problem sa opsegom/radom ECM ECM Električne instalacije. ECM Nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).lose radi Sistem kontrole brzine voznje.defektivno Klima uredjaj (AC) Kontrolna lampica za los rad (MIL) . ISC aktuator/motor leptira. relej kontrole motora.kolo neispravno radi Alternator.kolo neispravno radi Kontrola aktuatora leptira.KAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . ECM P0645 P0650 P0654 P0655 P0656 P0687 P0688 P0691 Kontrolni modul motora (ECM). ECM Kratak spoj prema masi. glavni prekidač kontrole brzine voznje. Signal ON (ukljuceno) . Sistem klime Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrolna lampica alternatora . VSS izlaz B . prekidač kontrole/kocnice. alternator. VSS izlaz A . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Broj obrtaja motora. kontrola . ECM . Signal SET (podesi) .kolo neispravno radi Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora .lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje. prikljuceni sistemi. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Izlaz nivoa goriva .greška programiranja Kontrolni modul motora (ECM) . loša veza. izlaz . MIL.greška provere memorije Kontrolni modul motora (ECM) .ROM greška Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) .kolo neispravno radi Prekidač kontrole/kocnice A . prekidač za izbor kontrole brzine voznje.lose radi Kontrolni modul motora (ECM) . Signal OFF (iskljuceno) .kratak spoj prema plusu Električne instalacije.lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. Signal RESUME .

problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.nema signala Senzor brzine osovine turbine (TSS) . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. TR senzor/prekidač . ECM Kratak spoj prema plusu. TFT senzor.nema signala Kratak spoj prema masi. motor ventilatora motora.problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . motor ventilatora motora. CKP/RPM senzor.elektricno Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B .visok ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM Električne instalacije. VSS.kratak spoj prema plusu Motor ventilatora motora 2 .kratak spoj prema plusu Sistem kontrole menjaca . hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor Kratak spoj prema masi. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.nizak ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .periodično kolo Senzor brzine osovine turbine (TSS) . CKP/RPM senzor Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) .kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) .periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . TSS senzor.lose radi Sistem kontrole menjaca . TR senzor/prekidač . ECM. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ulazni broj obrtaja motora .kolo neispravno radi Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .visoka vrednost u kolu Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS. VSS Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač . CKP/RPM senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 1 . TR senzor/prekidač Kratak spoj prema masi.visok ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. VSS. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. motor ventilatora motora. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .problem sa opsegom/radom Ulazni broj obrtaja motora . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 2 .kolo neispravno radi Senzor brzine osovine turbine (TSS) . TSS senzor. TFT senzor.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR). TSS senzor Električne instalacije.P0692 P0693 P0694 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P0720 P0721 P0722 P0723 P0724 P0725 P0726 P0727 P0728 Motor ventilatora motora 1 .nema signala Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TSS senzor. PRNDL ulaz . TR senzor/prekidač . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Sistem kontrole menjaca .problem sa opsegom/radom Senzor brzine osovine turbine (TSS) . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM .periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . ECM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. motor ventilatora motora. CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor.

kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .stuck on Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . TCC solenoid P0744 P0745 P0746 P0747 P0748 P0749 P0750 P0751 P0752 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) A . solenoid prenosa P0759 P0760 Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.performance or stuck off Transmission fluid pressure (TFP) solenoid . TR senzor/prekidač . loša veza.neispravan odnos Zupcanik 4 .elektricno Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) A .neispravan odnos Zupcanik 3 . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa P0758 Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . TR senzor/prekidač .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa.periodično kolo Solenoidi prenosa (SS) A .periodično kolo Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . solenoid prenosa . mehanička greška menjaca Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) B .neispravan odnos Zupcanik 5 . solenoidi prenosa. loša veza. solenoid prenosa .elektricno Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CKP/RPM senzor. TCC solenoid. solenoidi prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.neispravan odnos Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TFP solenoid. loša veza. TR senzor/prekidač . loša veza.neispravan odnos Rikverc . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM . TCC solenoid.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Wiring. mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TCC solenoid.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa P0753 Električne instalacije.periodično kolo Neispravan prenosni odnos zupcanika Zupcanik 1 . solenoid prenosa P0754 P0755 P0756 P0757 Električne instalacije. TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid.P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 P0735 P0736 P0740 P0741 P0742 Ulazni broj obrtaja motora . solenoidi prenosa. TFP solenoid.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . solenoidi prenosa. TFP solenoid Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . mehanička greška menjaca Električne instalacije.periodično kolo Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.neispravan odnos Zupcanik 2 .elektricno Solenoid prenosa (SS) A . solenoidi prenosa. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) B . mehanička greška menjaca Električne instalacije. TCC solenoid P0743 Električne instalacije. TR senzor/prekidač . mehanička greška menjaca Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . solenoidi prenosa.

TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) E .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa P0774 P0780 P0781 P0782 P0783 P0784 P0785 P0786 P0787 P0788 P0789 P0790 P0791 P0792 P0793 Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) E . solenoid prebacivanja/tajminga. solenoid prenosa P0763 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prebacivanja/tajminga .elektricno Solenoid prenosa (SS) C .kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . loša veza.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) D . TR senzor.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) C .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). solenoid prebacivanja/tajminga. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 1-2 .nisko Solenoid prebacivanja/tajminga . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Solenoid prebacivanja/tajminga .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . solenoid prenosa . senzor brzine medjuvratila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM . solenoid prebacivanja/tajminga Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično Prekidač za izbor moda menjaca .P0761 P0762 Solenoid prenosa (SS) C . loša veza. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa P0773 Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) D . senzor brzine medjuvratila.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) E . loša veza.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) C . TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prebacivanja/tajminga.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON ( Solenoid prenosa (SS) D . solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . 4-5 . solenoidi prenosa . solenoidi prenosa . loša veza. solenoid prenosa P0768 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).periodično kolo Izbor prenosa (brzine) .problem sa opsegom/radom Električne instalacije. 3-4 . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa P0769 P0770 P0771 P0772 Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) D . solenoidi prenosa . mehanička greška menjaca Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) E .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). prekidač za izbor moda menjaca. solenoid prenosa P0764 P0765 P0766 P0767 Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoidi prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor. loša veza. loša veza. solenoid prebacivanja/tajminga.lose radi prebacivanje Solenoid prebacivanja/tajminga . solenoidi prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 2-3 .problem sa opsegom/radom Solenoid prebacivanja/tajminga . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.

kratak spoj prema masi. senzor brzine medjuvratila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor pozicije kvačila. TFP solenoid. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor brzine medjuvratila.los rad periodično g kola Greška kontrole pozicije kvačila Prejako proklizavanje kvačila Zupcanik rikverca . TFP solenoid. senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem u funkcionisanju elektrike Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .nizak ulaz P0798 Električne instalacije. loša veza P0806 P0807 P0808 Električne instalacije. loša veza. Senzor pozicije rucice menjaca. ECM/PCM/TCM P0799 P0801 P0803 P0804 Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Zupcanik rikverca .kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X .lose radi Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . kratak spoj prema masi. loša veza. loša veza.P0794 Senzor brzine medjuvratila . loša veza. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X-Y . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. mehanička greška. TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Električne instalacije. loša veza. TFP solenoid.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca Y . loša veza Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . loša veza.kolo neispravno radi P0818 P0820 Kolo oneMogućivanja startera . senzor pozicije rucice menjaca. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM P0809 Senzor pozicije kvačila .kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila .visok ulaz P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816 Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.kolo neispravno radi P0817 Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa . loša veza. loša veza. loša veza. senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . senzor pozicije kvačila. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.lose radi kolo izlaza Displej opsega menjaca (TR) . solenoid prebacivanja u visi stepen prenosa P0805 Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid.lose radi Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Senzor pozicije rucice menjaca. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0821 P0822 P0823 . ECM/PCM/TCM P0795 P0796 P0797 Senzor brzine medjuvratila .kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Kolo inhibicije rikverca .kolo neispravno radi Prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor pozicije kvačila.

prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost P0840 Prekidač pogona na sva 4 tocka .niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . CPP prekidač.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka ulazna vrednost .niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . loša veza. loša veza.problem sa opsegom/radom Prekidač pogona na sva 4 tocka .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP prekidač.P0824 P0825 P0830 Senzor pozicije rucice menjaca X . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač “ gurni. TFP senzor .kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka ulazna vrednost P0840 P0841 P0841 P0842 P0842 P0843 P0843 P0844 P0844 P0845 P0845 P0846 P0846 P0847 P0847 P0848 P0848 P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .kolo neispravno radi Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. TFP senzor. TFP senzor.visoka ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.periodično kolo Prekidač “ gurni-povuci ” rucice menjaca . TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza.problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. prekidač pogona na sva 4 tocka. loša veza. CPP prekidač.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.visoka ulazna vrednost Prekidač pogona na sva 4 tocka .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema plusu.niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. loša veza.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A .problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . TFP prekidač. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač. loša veza. kratak spoj prema masi. CPP prekidač. Senzor pozicije rucice menjaca. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Senzor pozicije rucice menjaca Y .problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . TFP senzor. kratak spoj prema masi. TFP senzor. Senzor pozicije rucice menjaca.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . CPP prekidač.povuci ” rucice menjaca. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. TFP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pogona na sva 4 tocka . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. loša veza.

modul promene brzine. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Ulazni signal kontrole vuce .opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .niska ulazna vrednost Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . prekidač pogona. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi. TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. modul promene brzine.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.P0849 P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 P0857 P0858 P0859 P0860 P0861 P0862 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka vrednost kola ulaza Ulazni signal kontrole vuce .visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. kratak spoj prema masi.visoka vrednost kola ulaza Prekidač pogona . kratak spoj prema masi. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.visoka ulazna vrednost P0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0870 P0871 P0871 P0872 P0872 P0873 P0873 P0874 P0874 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .lose radi Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Ulazni signal kontrole vuce . TFP prekidač.los rad periodično g kola Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kola ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. PNP prekidač. PNP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . loša veza. ECM/PCM/TCM P0863 Kolo komunikacije modula promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .visoko Kolo komunikacije modula promene brzine .niska ulazna vrednost Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema plusu. TFP senzor.lose radi kolo ulaza Prekidač pogona .visoko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. modul promene brzine. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TCM Električne instalacije. loša veza.problem sa opsegom/radom Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP prekidač. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Kolo komunikacije modula promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP prekidač.problem sa opsegom/radom Ulazni signal kontrole vuce .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi.niska vrednost kola ulaza Prekidač pogona . PNP prekidač. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) .

P0875 P0875 P0876 P0876 P0877 P0877 P0878 P0878 P0879 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889 Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TCM P0892 Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema plusu. relej snage TCM.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema plusu. TFP prekidač.otvoreno kontrolno kolo Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . loša veza. TCM Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TFP prekidač. kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .ulazni signal snage slab Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP prekidač. TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0890 Električne instalacije. kratak spoj prema masi. loša veza. loša veza. TFP senzor.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej snage TCM.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.Zahtev MIL . loša veza.niska vrednost kontrolnog kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. loša veza. kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM Električne instalacije.opseg/performanse ulaznog signala snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . kratak spoj prema masi .niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . loša veza. TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. TFP prekidač. loša veza. relej snage TCM. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM P0893 Električne instalacije. relej snage TCM. TCM Električne instalacije.periodično los ulazni signal snage Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . kratak spoj prema plusu. loša veza.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .los rad periodično g kola Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. relej snage TCM. TCM Električne instalacije. TFP senzor. TCM P0894 P0895 P0896 P0897 P0898 P0899 Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. TFP senzor. relej snage TCM.periodično los rad kola kontrole pozicije kontakta releja Aktivirano vise zupcanika Proklizava komponenta menjaca Vreme prebacivanja suvise kratko Vreme prebacivanja suvise dugo Smanjen kvalitet fluida menjaca Sistem kontrole menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . relej snage TCM.los ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) .visok ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TCM P0891 Električne instalacije.opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. relej snage TCM. TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.

los rad periodično g kola Greška u kolu izbora pozicije promene brzine Aktuator izbora promene brzine .visoka vrednost u kolu Aktuator kvačila .visoka vrednost u kolu Kolo izbora pozicije promene brzine .opseg/rad Kolo pozicije promene brzine . kratak spoj prema masi. Aktuator kvačila. kratak spoj prema plusu Električne instalacije.visoko Kolo izbora pozicije promene brzine .greška Aktuator promene brzine unapred . kratak spoj prema plusu. aktuator izbora promene brzine. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0924 Aktuator promene brzine unapred .otvoreno kolo Aktuator izbora promene brzine . loša veza.niska vrednost u kolu Aktuator kvačila . loša veza. kratak spoj prema plusu.nisko Kolo izbora pozicije promene brzine . kratak spoj prema masi.otvoreno kolo .nisko Kolo pozicije promene brzine . aktuator promene brzine unapred.circuit low Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator promene brzine unapred . aktuator izbora promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo pozicije promene brzine . Aktuator kvačila.visoka vrednost u kolu P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923 Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.lose radi Kolo izbora pozicije promene brzine . loša veza. aktuator prebacivanja u rikverc. aktuator promene brzine unapred. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM P0914 Aktuator izbora promene brzine .visoka vrednost u kolu P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila.visoka vrednost u kolu P0925 P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc . aktuator izbora promene brzine. kratak spoj prema masi.opseg/rad kola Aktuator izbora promene brzine . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.otvoreno kolo Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Periodicni los rad Kontrola pozicije promene brzine .P0900 P0901 P0902 P0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913 Sistem kontrole menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator izbora promene brzine. loša veza. loša veza.opseg/rad kola Aktuator prebacivanja u rikverc . kratak spoj prema plusu. loša veza. kratak spoj prema plusu.opseg/rad Kolo izbora pozicije promene brzine . aktuator prebacivanja u rikverc. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Zahtev MIL . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. Aktuator kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator prebacivanja u rikverc. aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Kolo pozicije promene brzine .otvoreno kolo Aktuator kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Kolo ASM moda . relej hidraulicne pumpe.otvoreno kolo Relej hidraulicne pumpe . senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.opseg/rad Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0948 Relej hidraulicne pumpe .visoka ulazna vrednost kola P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja .niska ulazna vrednost kola P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja . loša veza. relej hidraulicne pumpe.lose radi Kolo ASM moda . loša veza. loša veza.opseg/rad kola Relej hidraulicne pumpe . kratak spoj prema plusu.gubitak pritiska Relej hidraulicne pumpe . solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. solenoid blokade prebacivanja brzine. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu.visoka vrednost kola ulaza P0936 P0937 Senzor hidraulicnog pritiska . senzor temperature hidraulicnog ulja. kratak spoj prema masi. senzor hidraulicnog pritiska. relej hidraulicne pumpe. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor hidraulicnog pritiska.visoko ASM .period ciklusa suvise kratak Jedinica hidraulicnog pritiska . ECM/PCM/TCM ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. relej hidraulicne pumpe. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine. kratak spoj prema masi.nije izvrseno adaptivno ucenje ASM kontrolno kolo ASM kontrolno kolo .kolo neispravno radi P0938 P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja . loša veza. senzor temperature hidraulicnog ulja. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Senzor hidraulicnog pritiska .niska vrednost u kolu Električne instalacije.opseg/rad . senzor hidraulicnog pritiska.visoka vrednost u kolu P0932 P0933 P0934 Senzor hidraulicnog pritiska . senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine .opseg/rad Senzor hidraulicnog pritiska .opseg/rad kola Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu P0949 P0950 P0951 P0952 P0953 P0954 P0955 P0956 ASM .P0929 P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine . loša veza.opseg/rad ASM kontrolno kolo . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kola ulaza P0935 Senzor hidraulicnog pritiska .periodično kolo P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 Jedinica hidraulicnog pritiska Jedinica hidraulicnog pritiska .

loša veza. solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. solenoid kontrole pritiska.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A . kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . solenoid kontrole pritiska. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. solenoid kontrole pritiska.niska vrednost kontrolnog kola . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.niska vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . loša veza. kratak spoj prema masi.nisko Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . kratak spoj prema masi.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.P0957 P0958 P0959 P0960 P0961 P0962 Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) B . kratak spoj prema masi.visoka vrednost kontrolnog kola P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0978 P0979 P0980 P0981 P0982 P0983 P0984 P0985 Solenoid prenosa (SS) A .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) A .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) C . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . kratak spoj prema masi.visoka vrednost kontrolnog kola P0968 P0969 P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . loša veza. solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C .visoka vrednost kontrolnog kola P0964 P0965 P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) C . ECM/PCM/TCM P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . kratak spoj prema plusu. solenoid kontrole pritiska. loša veza. solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

TFP senzor.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. loša veza. TFP prekidač. loša veza. TFP prekidač. loša veza. loša veza.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema plusu.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. TFP senzor . TFP senzor. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. TFP senzor. solenoid prenosa .P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E .visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač. loša veza.

TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. solenoid prenosa . kratak spoj prema masi. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. loša veza.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač. TFP prekidač. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. TFP prekidač. TFP prekidač. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP senzor. TFP senzor. TFP senzor.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. loša veza.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .P0985 P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. TFP senzor.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. TFP senzor .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. solenoid prenosa .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful