Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd Izveštaj

Fiat Bravo 1.6 16V 75KW
Upravljanje motorom Marelli IAW 49F

Abramovid Nebojša Asuv 42/07

Električna šema

A71 – Instrument tabla B1 – Lambda sonda B2 – Senzor temperature rashladne tečnosti B3 – Senzor pritiska vazduha u usisnoj grani sa ugrađenim senzorom temperature B4 – Senzor pozicije leptira E1 – E4 – Svedice F1,2,3 – Osigurači K1 – Relej pumpe za gorivo K2 – Relej motora ventilatora hladnjaka S1 – Sigurnostni prekidač električne pumpe T1 – Dvovarnična bobina X11 – Kontrolna jedinica (računar) Y1,2,3,4 – Injektori cilindri 1,2,3,4 Y5 – Električna pumpa za gorivo Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara

B5 – Senzor detonacije B6 – Senzor broja obrtaja motora(senzor referentne tačke) B7 – Senzor brzine vozila F2,3,4,5 – Osigurači H1 – Engine menagment lampica(check engine lampica) K2 – Relej motora ventilatora brzina 1 K3 – Relej motora ventilatora brzina 2 M1 – Motor ventilatora hladnjaka R1 – Termotpornik u kolu ventilatora hladnjaka X11 – IAW49F – Konektor priključne jedinice X64 – Kontrolna jedinica imobilajzera priključak X91 – Dijagnostički konektor Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara Y7 – Step motor za regulaciju leera

A5 – Kontrolan jedinica klima uređaja A34 – Kontrola transmisije B8 – Senzor pritiska u klima uređaju F6 – Osigurač K4 – Relej klima kompresora Y8 – Spojnica za uključivanje klioma kompresora .

Tehnički podatci o vozilu .

.

.

Pregled motornog prostora

1 Evap ventil 2 – Kanister sa aktivnim ugljem 3 – Senzor pritiska okoline(zbog nadmorske visine) 4 – 5A osigurač za Ecu paljenja I ubrizgavanja 5 – 20A osigurač za napajanje dvostrukog releja (uključujudi: Evap ventil, brizgaljke, lambda probu) 6 – Dvostruki relej 7 – Glavni osigurač 30A 8 – Ubrizgavanje vode za grejanje leptira 9 – Senzor brzine vozila 10 – Dijagnostička utičnica 11 – Računar za ubrizgavanje paljenje 12 – Spojnica magistrale za gorivo

13 – Senzor broja obrtaja motora 14 – Senzor pomeraja bregaste 15 – Lambda sonda 16 – Lambda sonda priključak 17 – Injektori 18 – Senzor temperature vazduha 19 – Step motor za regulaciju leera 20 – Senzor pomeraja leptira 21 – Masa 22 – Bobine 23 – Regulator pritiska goriva 24 – Senzor temperature rashladne tečnosti

Tro pinska verzija konektora za dijagnostiku

Pumpa za gorivo Električna pumpa za gorivo koja je smeštena u rezervoaru.

Osigurači grupa 1 1 – Glavni osigurad

Osigurači grupa 2 1 – Osigurač F2 7.5A 2 – Relej pumpe za gorivo 3 – Lambda sonda konektor 4 – Osigurač F3 15A 5 – Osigurač F4 7.5A

1 – Plastični poklopac 2 – Senzor pozicije radilice(konektor se nalazi ublizini izduvne grane) Sigurnostni prekidač Nalazi se napred u predelu nogu vozača I služi da u slučaju nesrede onemogudi dovod goriva tako što de isklučiti rad pumpe .Senzor pozicije radilice Smešten sa donje strane I lako pristupačan za montažu I demontažu nalazi se na zašrafljen na kudište bloka motora.

Pregled sistema za usis vazduha 1 – Usisna grana 2 – Ulaz para goriva sa Evap ventila 3 – Merač pritiska u usisnoj grani 4 – Utičnica za srvo uređaj 5 – Utičnica za regulator pritiska goriva 6 – Senzor temperature usisanog vazduha 7 – Kudisšte leptira 8 – Gornji resonator 9 – Pare nastale u karteru 10 – Filter vazduha 11 – Prigušnica za vazduh 12 – Usmerivač vazduha .

Sistem za gorivo 1 – Magistrala za snabdevanje gorivom 2 – Dobavna linija od rezervoara do filtera 3 – Filter goriva 4 – Dovod od filtera do magistrale 5 – Povratni vod 6 – Prelivno crevo u rezervoaru za vazduh 7 – Poklopac rezervoara sa ventilom za ozračivanje 8 – Rezervoar 9 – Pumpa za gorivo 10 – Regulator pritiska goriva u railu 11 – Brizgaljke .

Dovod goriva sa prikazanim sistemom za iskorišdenje para iz rezervoara 1 – Ventil za ukljucennje i isključenje para goriva 2 – Karnister sa aktivnim ugljem za sakupljanje para 3 – Sigurnostni i regulacioni ventil 4 – Multi funkcionalni ventil 5 – Rezervoar 6 – Priključenje za pare iz karnistera 7 – Elektronska upravljakcka jedinica ECU(motronic) .

skroz otvoren leptir) 3 – Crevo za odušak pri malim oteredenjima(bez prigušnice za plamen) 4 – Kudište leptira 5 – Priključno mesto creva 6 – Protokomer .Recirkulacija para iz rezervoara 1 – Blokada plamena iz kartera(u slucaju prevelike temperature gasova 2 – Cev za odušak kartera pri velikom opteredenju odnosno (WOT.

A/C uređaj 1 – Akumulator 2 – Kontakt brava 3 – Osigurač 4 – Relej za uključivanje klime 5 – Relej za pokretanje magnetne spojnice klima kompresora 6 – Kompresor klime 7 – Računara za paljenje ubrizgavanje 8 – Trostepeni senzor pritiska 9 – Senzor hladjenja 10 – Prekidač za uključenje klime .

Senzori i aktuatori koji utiču na rad sistema za paljenje i ubrizgavanje 1 – Elektronska kontrolna jedinica(ECU) 2 – Senzor brzine 3 – Senzor pređenog puta 4 – Senzor broja obrtaja 5 – Senzor pritiska 6 – Senzor broja obrtaja i senzor pozicije radilice 7 – Kontakt brava 8 – Dvostruki relej 9 – Električna pumpa za gorivo 10 – Senzor pozicije leptira 11 – Senzor temperature vazduha 12 – Step motor za regulaciju leera 13 – Injektori(brizgaljke) 14 – Evap ventil 15 – Senzor položaja bregaste osovine 16 – Lampica upozorenja za brizgaljke 17 – Dijagnostički konektor 18 – Bobina 19 – Svedice 20 – Klima kompresor 21 – Lambda sonda 22 – Senzot temperature rashladne tečnosti 23 – Fiat code kontrolna jedinica 24 – Automatska transmisija(opciono) .

Pregled po pinovima računara 1 – Brizgaljka cilindar 3 2 – Brizgaljka cilindar 1 3 – Step motor za regulaciju leera postupak 2 4 – Lambda sonda(masa) 5 – Automatska transmisija Ecu (senzor temperature rashladne tečnosti) 6 – Prazno 7 – Dvostruki relej(sekcija B) 8 – Rrazno 9 – IE sistem lampica upozorenja 10 – Trostepeni prekidač pritiska 11 – Signal sa bregaste osovine 12 – Konektor dijagnostike L linija 13 – Napajanje(+15/54) 14 – Signal sa senzora apsolutnog pritiska 15 – Prazno 16 – Napajanje za senzor pozicije leptira i signala sa bregaste osovine 17 – Masa 18 – Prazno 19 – Prazno 20 .Step motor za regulaciju leera postupak 2 21 .Step motor za regulaciju leera postupak 2 22 – Signal sa lambda sonde 23 – Signal sa senzora pozicije leptira 24 – Evap ventil signal 25 – Prazno 26 – Kompresor klime 27 – Prazno 28 – Kilometar sat 29 – Signal sa senzora temperature usisanog vazduha 30 – Signal sa senzora broja obrataja i pozicje radilice 31 – Signal sa dijagnostičkog konektora K linija 32 – Signal sa pozicije ručice automatskog menjača(opciono) 33 – Prazno 34 – Napajanje za senzor apsolutnog pritiska 35 – Napajanje(+30) 36 – Masa motora 37 – Signal sa bobine cilindri (1-4) 38 – Cilindar 2 brizgaljka 39 – Cilindar 4 brizgaljka .

40 – Kontrola leera faza 1 41 – Prazno 42 – Signal kretanja unazad(vezano za automatski menjač) 43 – Prazno 44 – Ugao leptira(vezano za automatski menjač) 45 – Prazno 46 – Prazno 47 – Signal sa senzora temperature rashladne tečnosti Senzor pozicije radilice 48 – Fiat code kontrolna jedinica 49 – Signal broja obrtaja i položaja radilice 50 – Signal položaja ručice menjača u neutralnom položaju(automatski menjač) 51 – Prazno 52 – Dvostruki relej (sekcija A) 53 – Masa za senzor pozicije leptira i senzot bregaste osovine 54 – Masa motora 55 – Signal sa bobine cilindri (2-3) 1 – Senzor 2 – Namotaji 3 – Permanentni magnet(stalni) 4 – Konektor senzora 5 – Izlazni signal 6 – Signal nastao nailaskom senzora na prazno mesto(nedostatak zuba) 7 – Zamajac na radilici sa zubima .

Leptir i kudište leptira 1 – Povezivanje kudišta 2 – Opruga leptira!!! 3 – Priključak za dovod rashladne tečnosti iz motora 4 – Step motor za podešavanje leera 5 – Priključak za povratak rashladne tečnosti 6 – Senzor pozicije leptira 7 – Leptir 8 – Dovod para iz kudišta motora(kartera) Opruga leptira je fabrički podešena i ne sme se korigovati jer de uticati na ispravno funkcionisanje leptira .

Klip 123456- Step motor By pass ili zaobilazni kanal za leer Klip za zatvaranje kanala Leptir Kudište leptira Ecu za regulaciju pomeranja klipa .Step motor za regulaciju leera 1 – Ležaj 2 – Vodilja vijka(šrafa) 3 – Namotaji 4 – Magnet 5 .Šraf(pomično telo) 6 – Navoj 7 .

Pumpa za gorivo 1 – Električni konektori 2 – Dostavna cev 3 – Usisna strana 4 – Ventil za oslobađanje pritiska prevelikog 5 – Ventil za pražnjenje pumpe dok nije u funkciji .Na grafiku je prikazan dijagram protoka vazduha u zavisnosti od koraka pomeraja klipa step motora. Odziv motora je oko 20 rpm a pri svakom pomeranju motor se pomeri za oko 0.04mm sto daje ukupno pomeranje klipa za 8mm.

Senzor pozicije leptira Efektivni električni ugao 90±2° Mehančki ugao 105±4° Ukupan mehanički put 110±8° Temperaturni opseg -30°C do 125°C .

Magistrala za dovod goriva 1 – Magistrala za dovod goriva do injektora 2 – Injektori(brizgaljke) 3 – Regulator pritiska goriva 4 – Dovod goriva 5 – Povratak u rezervoar 6 – Membrana 7 – Ležište membrane 8 – Opruga za resteredenje od prevelikog pritiska 9 – Priključak za vakum 10 – Dovod goriva 11 – Povratak goriva .

Izmerene vrednosti Informacije o kodu Zatečeni broj gresaka pri testiranju vozila je bio 0 Posmatrani parametri na kontaktu uredjaj sepraman za startovanje automobila .

Dijagram snimljen na kontaktu bez dodavanja gasa Prema snimljenim podatcima vidi se da je auto u zagrejanom stanju dok je vršeno ispitivanje .

Ugao paljenja i vreme punjenja bobina su nepromanjene vrednosti na kontaktu Pri startovanju motora vidimo da se aktivira Evap ventil kao i step motor za poziciju leera kako bi se pripremili za uspesan start motora. .

Pritisak u usisnoj grani je u granicama za benzinske motore .Vrednosti dok je auto upaljen Sa snimljenog dijagrama vidimo da željeni broj obrtaj ne odstupa puno od stvarnog broja obrtaja i da je regulacija leera izuzetno dobra.

Zbog male temperature vozila smeša je bogata kako bi se što pre ostvarila radna temperatura. Vidimo da je temperatura usisanog vazduha visoka zbog pozicije senzora. .Motor startovan nije zagrejan u potpunosti. Napon lambda sonde varira sto je znak da lambda sonda radi Sa dijagrama vidimo da lambda integrator uzima vrednost od 96% uz zatvorenu kontrolu lambda kruga.

Vidimo da se računar bori sa ugaom pretpaljenja zbog razlike u vremenu punjenja bobina Dosta veliki broj koraka step motora specifična vrednost za leer je između 50 i 70 koraka mogud uzrok zaprljanost. .

.

Dijagrami snimljeni osciloskopom Sa dijagrama vidimo da je map senzot u dosta dobrom stanju i da se svako otvaranje leptira odražava kao pad i porast pritiska. .

. Dijagram na kome je prikazan rad lambda sonde i lambda integratora kada je vozilo u zagrejanom stanju. Lamdba integrator uzima promenljivu vrednost u području oko 100% i da se menja što je i korektno. Sa dijagrama se vidi da napon lambda sonde nalazi u području od 100-800mV sto je znak da sonda funkcioniše.Dijagram snimljen u istim uslovima kao i prethodni samo sto je bolje podešena vremenska skala što nam omogudava bolji pregled zavisnosti ugla leptira u odnosu na pritisak u usisnoj grani. Sa dijagrama se može uočiti da je senzor otvaranja leptira prilično dobro kalibrisan i da dobrim delom prati promene pritiska u usisnoj grani.

. Plavom bojom je označeno gašenje dizni tj prestanak ubrizgavanja zbog oduzimanja gasa.Na dijagramu je prikazana dužina ubrizgavanja injektora prilikom rada na leer-u i dva nagla dodavanja gasa. Sa dijagrama uocavamo da pri naglom dodavanju gasa imamo prvo skradenje vremena ubrizgavanja(crveno) zbog toga što ovaj tip motronica ne uzima informaciju o papuči gasa direktno sa papuče gasa ved se ta vrednost izračunacva sa očitavanja vrednosti pomeraja leptira. Vidimo da se posle naglog dodavanja gasa injektori gase tj ne ubrizgavaju(asinhrona ubrizgavanja(kočenje motora)). Dijagram ugla paljenja ne daje dobru informaciju prilikom dodavanja gasa ali prilikom rada na leer-u ova vrednost je u stvarnom propisanom kataloškom opsegu od 3-14°. Dijagram vremena trajanja ubrizgavanja.

Dijagram ispitivanja kompresije preko struje pokretača. . Sa dijagrama se može uočiti da se pare iz rezervoara uključuju pri malim opteredenjima motora kada nije potrebno veliko obogadenje smeše ali tako vidimo da se u kratkim intevalima uključuje i u naglom dodavanju gasa kako bi se smeša što pre obogatila i odziv motora na pritisak pedale gasa bio što brži. Sa dijagram se vidi da nema velikog odstupanja u razlikama pritiska.Uporedni dijagram uključenje ventila za recirkulaciju para iz rezervoara sa opteredenjem motora.

Uporedni dijagram napona sa cilindra. Vidimo da se na 3 cilindru vrednost napona povedala u odnosu na ostale cilindre što ukazuje na neispravnost bobine što se može videti i sa sl dijagrama kao i sa vrednošdu punjenja bobina. Sa dijagrama se može videti da postoji razlika u naponi koja može biti izazvana zaprljanošdu dizni za ubrizgavanje kao i neispravnosti bobine.Dijagram napona sekundara. .

Sa dijagram se vidi da je reč o dvo-varničnoj bobini zbog preskakanja u toku ciklusa paljenja. .Dijagram struje i napona primara.

Signal snimljen sa jedne od 4 dizne za ubrizgavanje.9 ms i da napon otvaranja dizne dostiže granicu od 68V. . Vidimo da je trajanje ubrizgavanja 2.

CMP aktuator P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0042 P0043 Lambda sonda (HO2S) 1. mehanička greška na motoru.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . HO2S. CMP aktuator P0015 Tajming ventila. izduv/desno/pozadi. ECM P0021 Tajming ventila. HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . CMP aktuator P0020 Električne instalacije. CMP aktuator P0012 Tajming ventila.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. izduv/desno/pozadi.kolo neispravno radi Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . HO2S. usis/levo/napred. CMP aktuator P0023 Električne instalacije. grupa 1 . kontrola grejača .visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S. kontrola grejača .suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . usis/levo/napred. CMP aktuator. usis/levo/napred. CMP aktuator P0025 Tajming ventila. ECM P0011 Tajming ventila. HO2S. grupa 1 . grupa 1 . grupa 2 . grupa 2 . ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2. ECM . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). grupa 2 . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). HO2S. mehanička greška na motoru. CMP aktuator P0013 Električne instalacije. grupa 2 . mehanička greška na motoru. kontrola grejača .niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . CMP aktuator. kontrola grejača . grupa 1. mehanička greška na motoru. izduv/desno/pozadi. grupa 1. ECM Kratak spoj prema plusu. izduv/desno/pozadi. grupa 1.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . HO2S. grupa 1. grupa 2 . ECM P0024 Tajming ventila. usis/levo/napred. ECM Kratak spoj prema masi. kontrola grejača .suvise rano vreme paljenja/rad sistema Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . kontrola grejača . CMP aktuator. grupa 1.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . izduv/desno/pozadi. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 1 . grupa 1 . kontrola grejača . grupa 2 . kontrola grejača .Tabela kodova grešaka upravljačke jedinice motora Kod greške P0000 P0010 Lokacija greške Mogući uzrok Nije pronadjena nijedna greška Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . grupa 1.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . ECM Kratak spoj prema plusu. mehanička greška na motoru. CMP aktuator. usis/levo/napred.suvise kasno vreme paljenja Električne instalacije. ECM P0014 Tajming ventila. usis/levo/napred.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. mehanička greška na motoru.visoka vrednost u kolu Električne instalacije. grupa 1. ECM Lambda sonda (HO2S) 2.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . CMP aktuator P0022 Tajming ventila. mehanička greška na motoru. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).visoka vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) .niska vrednost u kolu Električne instalacije. grupa 1. usis/levo/napred. grupa 1 . HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . mehanička greška na motoru. ECM Kratak spoj prema masi.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) .

ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu grejača Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 1 .instalcija. HO2S. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Ubrizgavač . kontrola grejača . HO2S. solenoid za merenje goriva. ECM Kratak spoj prema masi. loša veza.niska ulazna vrednost Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Solenoid za merenje goriva .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. grupa 2 .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. grupa 2 . kontrola grejača .visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Ubrizgavač Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača . ECM Električne instalacije. kontrola grejača . kontrola grejača . HO2S. grupa 2. ECM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. grupa 2. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 1 . grupa 2. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. grupa 2 .kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Ubrizgavač . ECM Kratak spoj prema masi. kontrola grejača .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.visoka vrednost u kolu Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Ubrizgavač .visok ulaz Senzor temperature spoljasnjeg vazduha .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Otvoreno kolo elek. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kratak spoj prema masi . grupa 1 . grupa 2. grupa 2 . kontrola grejača . Solenoid za kontrolu usisnog ventila.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. HO2S.otvoreno kolo Solenoid za merenje goriva . Ubrizgavač. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. HO2S. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača .niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača . Ubrizgavač.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. grupa 2.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. HO2S. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. HO2S. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi. solenoid za merenje goriva. grupa 2 . grupa 2. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. grupa 1 .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. grupa 1.P0044 P0050 P0051 P0052 P0056 P0057 P0058 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 P0080 P0081 P0082 P0083 P0084 P0085 P0086 P0090 P0091 Lambda sonda (HO2S) 3. ECM Senzor temperature spoljasnjeg vazduha Kratak spoj prema masi. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S.kolo neispravno radi Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . grupa 2.

ECM P0101 Usisno curenje/blokada . BARO senzor. ECM IAT senzor Kratak spoj prema masi.kratak spoj prema plusu Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) . ECM Wiring. IAT senzor. ECT senzor Wiring. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor P0122 P0122 Kratak spoj prema masi.nizak ulaz P0121 Podešavanje sajle gasa. ECT senzor P0117 P0118 Termostat hladnjaka.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . solenoid za merenje goriva. MAF/VAF senzor P0102 P0103 P0104 P0105 Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. IAT senzor. BARO senzor. Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor.visok ulaz P0106 Usisno/izlazno curenje. defektna zica za masu.kolo neispravno radi Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) problem sa opsegom/radom Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . TP/APP senzor.kolo neispravno radi Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . ECM P0108 Kratak spoj prema plusu. ECM Termostat hladnjaka.visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .instalacijama. ECM Kratak spoj prema plusu. IAT senzor.periodično kolo Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECM P0109 Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .instalacijama. ECM .periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . TP/APP senzor.kolo neispravno radi Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . BARO senzor.nizak ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . MAF/VAF senzor.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECT senzor.circuit malfunction Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . defektna zica za masu. TP/APP senzor. ECM Podešavanje sajle gasa. BARO senzor. MAP senzor.P0092 P0100 Solenoid za merenje goriva . ECM P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 Električne instalacije. MAF/VAF senzor.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el.nizak ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu u el. IAT senzor.problem sa opsegom/radom Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . loša veza. MAP senzor. loša veza. BARO senzor P0107 Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. loša veza.visok ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . MAP senzor. ECT senzor. TP/APP senzor P0119 P0120 P0120 P0121 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .problem sa opsegom/radom Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .visok ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - Kratak spoj prema plusu. MAF/VAF senzor. MAP senzor. MAF/VAF senzor. MAP senzor.nizak ulaz Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . loša veza. ECT senzor Termostat hladnjaka. loša veza.

ECM Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S. ECM Grejanje ne radi. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. kontrola grejača .izduv.instalciji. Kratak spoj prema masi. loša veza. O2S. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.izduv. ECM Curenje . HO2S. grupa 1 . HO2S. O2S. Kratak spoj prema masi. HO2S.periodično kolo Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. ECT senzor Grejanje ne radi. grejanje ne radi. O2S.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1 . grupa 1 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. ECM Curenje .kolo neispravno radi P0134 P0135 P0136 P0136 P0137 P0137 P0138 P0138 P0139 P0139 P0140 Električne instalacije. HO2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Curenje . O2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . grupa 1 . O2S.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. grupa 1 . Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1.kolo neispravno radi P0140 P0141 P0142 P0143 P0143 Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Grejanje ne radi.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. ECM Električne instalacije. O2S. O2S Otvoreno kolo u elek.izduv.P0123 P0123 P0124 P0124 P0125 P0126 P0130 P0130 P0131 P0131 P0132 P0132 P0133 P0133 P0134 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . Kratak spoj prema masi.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. grejanje ne radi. HO2S. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Curenje . sistem hladjenja. HO2S. grupa 1 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2.nizak napon .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2. grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . HO2S.izduv. ECM Curenje .visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . grupa 1 .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.periodično kolo Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . TP/APP senzor.izduv. HO2S Električne instalacije.izduv. grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . ECM Curenje . HO2S Električne instalacije. grupa 1 . kontrola grejača .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. termostat hladnjaka.visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . Električne instalacije. HO2S.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . Kratak spoj prema masi. HO2S. grupa 1 . ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S Električne instalacije. ECM Grejanje ne radi. grupa 1 .nizak napon Lambda sonda (O2S) 3. Električne instalacije. O2S Osigurac. O2S. sistem hladjenja. grupa 1 . termostat hladnjaka. HO2S Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad Lambda sonda (HO2S) 1. ECT senzor Električne instalacije. grupa 1. TP/APP senzor. Električne instalacije.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. TP/APP senzor.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. loša veza.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. TP/APP senzor. Kratak spoj prema masi.

grupa 1 . grupa 2 . ECM Električne instalacije. Električne instalacije. Električne instalacije. O2S Električne instalacije. grupa 2 .izduv.izduv. ECM Grejanje ne radi. ECM Curenje .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. grupa 1 . Električne instalacije. grupa 2. HO2S Električne instalacije. O2S. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 3.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. HO2S. grupa 2 . grupa 2 . ECM Grejanje ne radi.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. grupa 2 . O2S. ECM Električne instalacije. grupa 2.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Curenje . kontrola grejača .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. O2S. HO2S. ECM Grejanje ne radi. O2S. grupa 2 . HO2S. ECM Električne instalacije. ECM P0146 P0147 P0150 P0150 P0151 P0151 P0152 P0152 P0153 P0153 P0154 P0154 P0155 P0156 P0156 P0157 P0157 P0158 P0158 P0159 P0159 P0160 P0160 P0161 P0162 P0162 P0163 Električne instalacije. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Električne instalacije. grupa 2 . grupa 2 . O2S. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.nizak napon . grupa 2 . Kratak spoj prema masi. grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S. O2S. HO2S. ECM Curenje .izduv. kontrola grejača . HO2S. grupa 1 .P0144 P0144 P0145 P0145 P0146 Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. Kratak spoj prema masi. O2S. Kratak spoj prema masi. ECM Curenje .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 2 . HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. Kratak spoj prema masi. grupa 1 . HO2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. HO2S Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 3. O2S Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Električne instalacije. ECM Curenje . HO2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. grupa 2 . HO2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2 .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. O2S.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 2 . grupa 2 . HO2S. ECM Električne instalacije. HO2S. O2S. grupa 2 . grupa 2 . grupa 1. HO2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. HO2S. HO2S. O2S Električne instalacije.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. O2S. grupa 2 . HO2S. ECM Električne instalacije. grupa 2 . HO2S. ECM Grejanje ne radi. ECM Kratak spoj prema plusu.izduv.izduv.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. kontrola grejača . grupa 2 . grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Kratak spoj prema plusu.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. Električne instalacije.

O2S.visok ulaz Senzor temperature goriva B .nije detektovana nikakva aktivnost Curenje .kolo neispravno radi Senzor potrosnje goriva . AIR sistem. O2S. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. Senzor potrosnje goriva. Senzor temperature goriva. pritisak goriva. pritisak goriva. Senzor temperature goriva. pritisak/pumpa goriva. HO2S Usisno/izlazno curenje. Senzor potrosnje goriva. loša veza. ubrizgavač(i). MAF/VAF senzor.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. ECM Grejanje ne radi. Senzor temperature goriva. ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.visok ulaz Senzor temperature goriva A . Senzor temperature goriva. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. grupa 1 P0173 Podešavanje goriva (FT). grupa 1 P0172 Sistem – suvise bogato. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. pritisak/pumpa goriva. EGR sistem.kolo neispravno radi . grupa 2 .problem sa opsegom/radom Senzor potrosnje goriva .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. EGR sistem. O2S. grupa 2 . HO2S Električne instalacije. EVAP ventil za kanistra. ECM Električne instalacije. grupa 2 P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 P0182 P0183 P0184 P0185 P0186 P0187 P0188 P0189 P0190 Senzor potrosnje goriva . konekcija(e) creva Usisavanje blokirano.visok ulaz Senzor temperature goriva A .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 . pritisak/pumpa goriva. grupa 2. senzor pritiska voda goriva.nizak ulaz Senzor temperature goriva B .periodično kolo Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Curenje pri usisavanju. HO2S Usisno/izlazno curenje. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. O2S Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2 . Senzor temperature goriva. ECM Senzor potrosnje goriva Kratak spoj prema masi. HO2S Curenje pri usisavanju. ubrizgavač(i). Senzor temperature goriva.problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva B . ubrizgavač(i).nizak ulaz Senzor potrosnje goriva .problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva A .P0163 P0164 P0164 P0165 P0165 P0166 P0166 P0167 P0170 Lambda sonda (O2S) 3. ubrizgavač(i). AIR sistem. Kratak spoj prema masi. Električne instalacije. grupa 2 . HO2S. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva A . grupa 2 . HO2S. grupa 2 . kontrola grejača .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. HO2S Električne instalacije. AIR sistem. loša veza. ubrizgavač(i).lose radi P0174 Sistem – suvise siromasno. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.kolo neispravno radi Podešavanje goriva (FT). Senzor temperature goriva.nizak ulaz Senzor temperature goriva A . HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. pritisak/pumpa goriva. AIR sistem. grupa 2 P0175 Sistem – suvise bogato. ECM Lambda sonda (O2S) 3. HO2S Usisavanje blokirano. Senzor temperature goriva. Senzor potrosnje goriva.lose radi P0171 Sistem – suvise siromasno.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva B . grupa 2 .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ubrizgavač(i).periodično kolo Senzor temperature goriva B . ECM Električne instalacije.izduv.

nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 2 .nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor. ubrizgavač. ubrizgavač.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ubrizgavač. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor P0221 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B range/performance problem Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ECT senzor Električne instalacije. EOT senzor.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ubrizgavač. FRP senzor Kratak spoj prema masi.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ECM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 2 . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor P0222 P0222 P0223 P0223 P0224 Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Uslovi prekoracenja temperature motora Uslovi prekoracenja temperature menjaca Uslovi nad-brzine motora Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 4 . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije.periodično kolo .kolo neispravno radi Solenoid iskljucenja goriva . TP/APP senzor. ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) .problem sa opsegom/radom Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 1 . TP/APP senzor. Solenoid kontrole tajminga ubrizgavanja goriva. ECM Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije. solenoid iskljucenja goriva. EOT senzor. ubrizgavač hladnog starta. FRP senzor Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM EOT senzor Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 1 . ECM Električne instalacije. FRP senzor Električne instalacije. loša veza. termostat hladnjaka. ubrizgavač hladnog starta.kolo neispravno radi Ubrizgavač 5 .nizak ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . FRP senzor Kratak spoj prema plusu. EOT senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature ulja motora (EOT) .P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0213 P0214 P0215 P0216 P0217 P0218 P0219 P0220 P0220 P0221 Senzor pritiska voda goriva (FRP) . TP/APP senzor. TP/APP senzor. ECM Neispravna promena brzine (stepena prenosa) Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 3 . ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Podešavanje sajle gasa. ECM Podešavanje sajle gasa.problem sa opsegom/radom Senzor temperature ulja motora (EOT) .kolo neispravno radi Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva .periodično kolo Ubrizgavač . ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) .nizak ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ubrizgavač. loša veza. ECM Kratak spoj prema masi. EOT senzor Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Senzor temperature ulja motora (EOT) . ECM Električne instalacije. ubrizgavač. TFT senzor. TP/APP senzor. sistem hladjenja.

Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . TC Usisno/izlazno curenje. ECM Podešavanje sajle gasa. relej pumpe za gorivo. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema masi. TC sistem . Regulator radnog pritiska u turbo punjaču Konekcija(e) creva. ECM Električne instalacije.limit prekoracen P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora . ECM Električne instalacije. ECM Usisno/izlazno curenje. ECM Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . TP/APP senzor. relej pumpe za gorivo. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. TC sistem . TC sistem . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . MAP senzor Relej pumpe za gorivo . ECM Kratak spoj prema plusu. TC sistem .periodično kolo Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .circuit high Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .visoka vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . TC sistem .limit nije dostignut P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. konekcija(e) creva. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). Električne instalacije. MAP senzor. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .periodično kolo Uslovi dodatnog pritiska motora .kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . MAP senzor.visok ulaz Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . ECM Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A.circuit intermittent Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . Regulator radnog pritiska u turbo punjaču .nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .P0224 P0225 P0225 P0226 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . MAP senzor. TP/APP senzor P0227 P0227 P0228 P0228 P0229 P0229 P0230 P0231 P0232 P0233 P0234 Kratak spoj prema masi.periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . loša veza.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. MAP senzor. TC sistem .visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TP/APP senzor. TC sistem . TP/APP senzor.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . TP/APP senzor.circuit low Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A .kolo neispravno radi Relej pumpe za gorivo . relej pumpe za gorivo. loša veza. relej pumpe za gorivo. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).problem sa opsegom/radom P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 P0243 P0244 P0245 P0246 P0247 P0248 Kratak spoj prema masi. MAP senzor. TP/APP senzor. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor. ECM Konekcija(e) creva.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TP/APP senzor P0226 Podešavanje sajle gasa.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . ECM Električne instalacije. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Kratak spoj prema masi. konekcija(e) creva. loša veza. MAP senzor Kratak spoj prema masi.

ubrizgavač.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . ECM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje A. loša veza.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 5 .P0249 P0250 P0251 P0252 P0253 P0254 P0255 P0256 P0257 P0258 P0259 P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . ubrizgavač(i). rotor/brega . slaba kompresija. Električne instalacije. Visoko-naponski vod(ovi). Bobina(e).visoka vrednost u kolu Cilindar 1 . pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B.visoka vrednost u kolu Cilindar 5 . ECM Električne instalacije. pumpa za ubrizgavanje. sistem goriva. pumpa za ubrizgavanje.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 4 . ECM Kratak spoj prema plusu.Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara Električne instalacije. loša veza. ECM Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 4 . ECM Kratak spoj prema plusu. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). sistem goriva. pumpa za ubrizgavanje. ECT/MAF senzor. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 2 .problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje B.detektovano nepravilno paljenje P0267 P0268 P0269 Kratak spoj prema masi.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Random/multiple cilindar(i) . Električne instalacije mehanička greška na motoru. pumpa za ubrizgavanje. ECM P0287 Svecica(e). ECM P0273 P0274 P0275 Kratak spoj prema masi. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).visoka vrednost u kolu Cilindar 4 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 3 . rotor/cam . rotor/brega .visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje B. ECM P0288 Cilindar 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. pumpa za ubrizgavanje.detektovano nepravilno paljenje . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Cilindar 2 . sistem goriva. ECM P0270 P0271 P0272 Kratak spoj prema masi. ubrizgavač. pumpa za ubrizgavanje. ubrizgavač. rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 5 . ECM Električne instalacije. rotor/brega . rotor/brega . ubrizgavač. ECM Pumpa za ubrizgavanje A.periodično kolo Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 3 . ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Cilindar 3 . ECM Kratak spoj prema plusu. rotor/brega . rotor/brega .periodično kolo Ubrizgavač 1 . ECM Električne instalacije. ubrizgavač. pumpa za ubrizgavanje. ubrizgavač. ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. rotor/brega .niska vrednost u kolu Ubrizgavač 1 . sistem goriva. ubrizgavač. sistem paljenja/goriva. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje A. ubrizgavač. ECM Ubrizgavač 2 . rotor/cam . ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema masi. sistem goriva.visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B.

CKP/RPM senzor. ECM Električne instalacije. ECT/MAF senzor.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . ECM . ECM Električne instalacije. KS Nesiguran KS. Električne instalacije. ECM Nesiguran senzor/rotor. CMP senzor. Električne instalacije. KS neispravno pritegnut. zaprljanje metalnim cesticama. sistem paljenja/goriva. ECT/MAF senzor. grupa 2 . loša veza. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Nesiguran senzor/rotor. ECM Električne instalacije. CMP senzor. grupa 1 . Električne instalacije. ECM Mehanička greška na motoru.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 1. CKP senzor. ECM Mehanička greška na motoru.nizak ulaz Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.periodično kolo Senzor pozicije radilice (CKP) . CKP/RPM senzor. KS. grupa 2 . loša veza. loša veza. ECM P0290 Cilindar 3 . KS. Električne instalacije. grupa 2 .detektovano nepravilno paljenje Mehanička greška na motoru. ECM Električne instalacije. vazdusni zazor. ECT/MAF senzor. CKP/RPM senzor.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 2. ECM Nesiguran senzor/rotor.detektovano nepravilno paljenje P0320 P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) .problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 1. sistem paljenja/goriva. CMP senzor Kratak spoj prema masi. loša veza.nema signala Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) .nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 1. CKP senzor Kratak spoj prema masi. ubrizgavač. KS Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 1 . Električne instalacije. vazdusni zazor. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . sistem paljenja/goriva. KS. nesiguran senzor/rotor. grupa 1 . Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. grupa 2 .nizak ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. KS. Električne instalacije.detektovano nepravilno paljenje P0291 Cilindar 4 .P0289 Cilindar 2 . CMP senzor Kratak spoj prema masi. vazdusni zazor. ECM Električne instalacije. KS neispravno pritegnut. Električne instalacije. grupa 1 .problem sa opsegom/radom P0322 P0323 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 P0340 P0341 P0342 P0343 P0344 P0346 P0347 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . KS Nesiguran KS. grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Mehanička greška na motoru. CKP senzor. loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 2.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 1. Električne instalacije. CKP senzor. KS. CKP senzor. ubrizgavač. CKP/RPM senzor Električne instalacije. grupa 1 .visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . sistem paljenja/goriva.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 2.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . grupa 1 . grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. CMP senzor. neispravno pritegnuto. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) . KS neispravno pritegnut. loša veza.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 1. ECM Vazdusni zazor.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 2 .nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 2. loša veza. CMP senzor. KS neispravno pritegnut. KS neispravno pritegnut. ubrizgavač. KS. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. ECT/MAF senzor.detektovano nepravilno paljenje P0292 Cilindar 5 . KS.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 2. Kratak spoj prema masi. loša veza.visok ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 2 . CMP senzor.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) . grupa 2 .

ECM Curenje creva/blokada . primar/sekundar . CKP/RPM/CMP senzor. CKP/RPM/CMP senzor. primar/sekundar . signal visoke rezolucije B . grupa 2 . EGR ventil. CKP senzor. bobina. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). CKP/RPM/CMP senzor. ECM Curenje creva/blokada . CKP senzor Kratak spoj prema masi.lose funkcionise protok Kratak spoj prema plusu. bobina.visok ulaz P0350 Bobina. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. primar/sekundar . EGR ventil. CKP senzor. bobina. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . Električne instalacije. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor.lose radi Referenca tajminga. EGR ventil.detektovan prejak protok P0403 P0404 P0405 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . EGR solenoid. primar/sekundar .lose radi Senzor pozicije radilice (CKP) B . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. bobina.nema impulsa Grejaci. loša veza.kolo neispravno radi P0353 Bobina C. signal visoke rezolucije A .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) B . EGR solenoid.periodično kolo Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . ECM Curenje creva/blokada . grejaci. vazdusni zazor. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. grejaci.P0348 P0350 P0351 P0352 P0353 P0354 P0355 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 P0380 P0381 P0382 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0400 P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije A . ECM Nesiguran senzor/rotor. EGR solenoid. signal visoke rezolucije B . osigurac.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. CMP senzor.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) B .kolo neispravno radi P0352 Bobina B. signal visoke rezolucije A . bobina. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. kontrolna lampica grejača. primar/sekundar . loša veza. ECM Električne instalacije. kolo B . CKP/RPM/CMP senzor. primar/sekundar .suvise impulsa Referenca tajminga.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B .nizak ulaz . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.nema impulsa Referenca tajminga.kolo neispravno radi P0351 Bobina A. ECM P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0355 Bobina E. loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). ECM Električne instalacije. relej grejača. ECM Električne instalacije. CKP senzor. CKP/RPM/CMP senzor. bobina. ECM Curenje creva/blokada .lose radi Kontrolna lampica grejača . signal visoke rezolucije B .lose radi Referenca tajminga. CKP senzor. signal visoke rezolucije A .kolo neispravno radi Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . relej grejača. Senzor pozicije EGR ventila. signal visoke rezolucije A .detektovan nedovoljan protok P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . Električne instalacije.suvise impulsa Referenca tajminga. Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . signal visoke rezolucije B . kolo A .kolo neispravno radi Referenca tajminga.kolo neispravno radi P0354 Bobina D. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Grejaci. signal visoke rezolucije B . EGRventil/solenoid Kratak spoj prema masi.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. CKP/RPM/CMP senzor.suvise malo impulsa Referenca tajminga. EGR solenoid.suvise malo impulsa Referenca tajminga.

visok ulaz Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. HO2S 2 Katalizator. HO2S 2 Katalizator.otvoreno kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP). ECM Kratak spoj u elek. grupa 2 . Relej AIR pumpe. Električne instalacije.otvoreno kolo Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . HO2S 2 Katalizator. ECM Električne instalacije. AIR solenoid. ECM AIR pumpa .kratak spoj Sistem isparavanja goriva (EVAP).efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator.lose radi Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .kolo neispravno radi Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .detektovan neodgovarajuci protok Sistem isparavanja goriva (EVAP) . HO2S 2 Katalizator. grupa 1 .efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. curenje pri usisavanju. kontrola ventilacije .kolo neispravno radi Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Kratak spoj u elek.kolo neispravno radi Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . kontrola ventilacije . HO2S 2 Katalizator.temperatura ispod granicne vrednosti Sistem katalizatora.otvoreno kolo Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . Električne instalacije. AIR ventil. Senzor pozicije EGR ventila. AIR ventil.detektovan neodgovarajuci protok Kratak spoj prema plusu. ECM Otvoreno kolo elek. grupa 1 . Senzor pozicije EGR ventila.kolo neispravno radi Sistem katalizatora. Električne instalacije. AIR solenoid. AIR solenoid. ECM Električne instalacije. ECM Otvoreno kolo elek. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. ECM Kratak spoj prema plusu. curenje pri usisavanju. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. AIR solenoid.circuit malfunction Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .instalaciji.lose radi Sistem isparavanja goriva (EVAP) . AIR solenoid.detektovano malo curenje P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . EVAP kanister.instalaciji. grupa 2 .instalcija.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. Električne instalacije. ECM Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.visok ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .nizak ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0417 P0418 P0419 P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434 P0440 P0441 P0442 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . ECM Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator. ECM Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. AIR solenoid. HO2S 2 Katalizator. Električne instalacije. HO2S 2 Konekcija(e) creva. ECM Katalizator. ECM Kratak spoj prema masi. Električne instalacije.open circuit Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .kratak spoj . Senzor pozicije EGR ventila. Relej AIR pumpe. grupa 2 . grupa 1 . ECM Otvoreno kolo u elek. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.instalciji.instalaciji.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator.kratak spoj Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. HO2S 2 Katalizator. AIR crevo(a) Električne instalacije. ECM Električne instalacije. AIR solenoid. ECM Otvoreno kolo elek. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Električne instalacije. Električne instalacije. grupa 2 . ECM Kratak spoj u elek. HO2S 2 Katalizator.instalaciji. grupa 1 . ECM Kratak spoj u elek. Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. kontrola ventilacije . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. grupa 2 .kolo neispravno radi Sistem isparavanja goriva (EVAP).instalcija. grupa 1 . curenje pri usisavanju.kratak spoj Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .temperatura ispod granicne vrednosti Sistem isparavanja goriva (EVAP) .instalcija.

ECM Električne instalacije. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 3 .kolo neispravno radi Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .periodično kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP) . Senzor pritiska EVAP. senzor pritiska izduvnih gasova.nizak ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . motor ventilatora motora. senzor pritiska izduvnih gasova.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 2 .problem sa opsegom/radom Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ventil ventilacije . loša veza.lose radi .visok ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo .nizak ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Senzor nivoa rezervoara za gorivo .periodično kolo Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska izduvnih gasova . senzor pritiska izduvnih gasova. loša veza.periodično kolo Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . loša veza.problem sa opsegom/radom Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Konekcija(e) creva. Senzor pritiska EVAP. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.nizak ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 Senzor nivoa rezervoara za gorivo . senzor pritiska izduvnih gasova.visok ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova . loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .problem sa opsegom/radom Senzor pritiska izduvnih gasova . loša veza. ECM Senzor pritiska EVAP Kratak spoj prema masi. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. provera racionalnosti . Senzor pritiska EVAP. motor ventilatora motora. senzor nivoa rezervoara za gorivo Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . senzor nivoa rezervoara za gorivo. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.problem sa opsegom/radom Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . Senzor pritiska EVAP.kolo neispravno radi Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .visok ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Električne instalacije.periodično kolo P0467 P0468 P0469 P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P0480 P0481 P0482 P0483 Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. curenje pri usisavanju. ECM Električne instalacije.detektovano veliko curenje Električne instalacije. EVAP kanister. motor ventilatora motora. ECM Električne instalacije.P0449 P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP). ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . senzor nivoa rezervoara za gorivo. senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Električne instalacije. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.visok ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Električne instalacije.periodično kolo Motor ventilatora motora 1 . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije.

senzor/sklopka pritiska ulja motora. ECM PAS sistem.P0484 P0485 P0500 P0501 P0502 P0503 P0505 Motor ventilatora motora . PSP senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. akumulator. alternator Električne instalacije. PSP senzor/prekidač . loša veza.kolo neispravno radi Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). ISC aktuator/IAC ventil. Ventil leptira cvrst/zalepljuje.visok ulaz P0534 P0544 P0545 P0546 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0560 P0561 P0562 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).kolo neispravno radi Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .lose radi Napon sistema .kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora .problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Električne instalacije.nestabilno Napon sistema . EGRT senzor. motor ventilatora motora.kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora . ECM P0506 P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) .nizak ulaz Senzor brzine vozila (VSS) .kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . ISC aktuator/IAC ventil.periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost Sistem kontrole broja obrtaja na leer . loša veza.broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . brzinomer. Senzor pritiska rashladnog fluida klime Električne instalacije. Ventil leptira cvrst/zalepljuje. grupa 1 . ECM Električne instalacije. loša veza. Ventil leptira cvrst/zalepljuje. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . VSS. Senzor pritiska rashladnog fluida klime.nizak ulaz Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . PSP senzor/prekidač . ECM Kratak spoj prema masi. senzor/sklopka pritiska ulja motora.broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) . ECM Električne instalacije. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. VSS Električne instalacije.nisko . CTP prekidač. snaga/masa .nizak napon Senzor/sklopka pritiska ulja motora . EGRT senzor. senzor/sklopka pritiska ulja motora. ECM Senzor/sklopka pritiska ulja motora Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Suvise visok pritisak rashladnog fluida klime (greška u hladjenju/neispravno napunjeno). PSP senzor/prekidač . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Senzor pritiska rashladnog fluida klime Suvise nizak pritisak rashladnog fluida klime (neispravno napunjeno).nad-struja kola Motor ventilatora motora.nizak ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Kratak spoj prema plusu. akumulator.lose radi Električne instalacije.nizak ulaz Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. alternator P0510 P0520 P0521 P0522 P0523 P0530 P0531 P0532 P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime . Električne instalacije. Električne instalacije. motor leptira. VSS. motor leptira. motor ventilatora motora.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska rashladnog fluida klime . loša veza. ECM Curenje klime. drugi prikljuceni sistemi. VSS. grupa 1 . EGRT senzor.visok napon Senzor pritiska rashladnog fluida klime . PSP senzor/prekidač ECM Električne instalacije. CAN magistrala podataka Kratak spoj prema masi.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Električne instalacije.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . Senzor pritiska rashladnog fluida klime. instrument tabla. ISC aktuator/IAC ventil.problem sa opsegom/radom Senzor/sklopka pritiska ulja motora . ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Napon sistema . motor leptira. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska rashladnog fluida klime . Električne instalacije.

kontrola . alternator Alternator Električne instalacije. Sistem klime Električne instalacije.kolo neispravno radi Broj obrtaja motora. alternator. prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije. Signal SET (podesi) .ROM greška Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) . Signal COAST .kolo neispravno radi Kontrolna lampica alternatora . ISC aktuator/motor leptira. ECM Nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). akumulator. prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM P0645 P0650 P0654 P0655 P0656 P0687 P0688 P0691 Kontrolni modul motora (ECM). MIL. akumulator.kolo neispravno radi Kontrola aktuatora leptira.lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje.greška provere memorije Kontrolni modul motora (ECM) .kolo neispravno radi Relej kontrole motora . ECM Kratak spoj prema masi. Signal OFF (iskljuceno) .lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje.lose radi Sistem kontrole brzine voznje. VSS izlaz B . ECM Kratak spoj prema plusu. Kontrolna lampica koja upozorava na pregrevanje motora. glavni prekidač kontrole brzine voznje.kratak spoj prema plusu Električne instalacije. Signal RESUME . ECM Električne instalacije.greška procesora Električne instalacije.kolo neispravno radi Alternator.P0563 P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P0570 P0571 P0573 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0608 Napon sistema . kontrolna lampica alternatora. ECM ECM ECM ECM ECM ECM ECM/PCM P0609 P0620 P0621 P0622 P0638 P0642 Kontrolni modul motora (ECM).kolo neispravno radi Prekidač kontrole/kocnice A .kratak spoj prema masi Relej kontrole motora . prikljuceni sistemi. akumulator. ECM Električne instalacije. Signal APP senzora . kontrola detonacije .RAM greška Kontrolni modul motora (ECM) .lose radi Prekidač kontrole/kocnice A .lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje.niska vrednost u kolu Prekidač kontrole/kocnice A . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi.KAM greška Kontrolni modul motora (ECM) .kolo neispravno radi Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora . relej kontrole motora.lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Izlaz nivoa goriva . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. prekidač kontrole/kocnice. loša veza. prekidač kontrole/kocnice. ECM Električne instalacije. izlaz .greška programiranja Kontrolni modul motora (ECM) . Signal ON (ukljuceno) . grupa 1 . kontrola polja . relej kontrole motora.defektivno Klima uredjaj (AC) Kontrolna lampica za los rad (MIL) .lose radi Alternator. APP senzor. ECM . glavni prekidač kontrole brzine voznje.lose radi Kontrolni modul motora (ECM).lose radi Kontrolni modul motora (ECM) . ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu CAN magistrala podataka . glavni prekidač kontrole brzine voznje. VSS izlaz A .problem sa opsegom/radom ECM ECM Električne instalacije. APP senzor ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. alternator.visoko Glavni prekidač kontrole brzine voznje.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor.kratak spoj prema plusu Motor ventilatora motora 2 . TSS senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.nema signala Kratak spoj prema masi. loša veza. ECM Kratak spoj prema masi. TR senzor/prekidač .elektricno Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B .periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B .problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. CPP prekidač. motor ventilatora motora.problem sa opsegom/radom Sistem kontrole menjaca . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. motor ventilatora motora. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. PRNDL ulaz . TFT senzor Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor brzine osovine turbine (TSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Ulazni broj obrtaja motora . CKP/RPM senzor.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. motor ventilatora motora.kolo neispravno radi Senzor brzine osovine turbine (TSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.periodično kolo Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. TR senzor/prekidač .nizak ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .P0692 P0693 P0694 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P0720 P0721 P0722 P0723 P0724 P0725 P0726 P0727 P0728 Motor ventilatora motora 1 .problem sa opsegom/radom Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM . TFT senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . CKP/RPM senzor. CKP/RPM senzor Električne instalacije. motor ventilatora motora.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR).kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.niska vrednost u kolu Senzor brzine vozila (VSS) .visok ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . VSS Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TFT senzor. ECM. VSS.nizak ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .visok ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .nema signala Senzor brzine osovine turbine (TSS) .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 2 .kolo neispravno radi Ulazni broj obrtaja motora . TSS senzor. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.periodično kolo Senzor brzine osovine turbine (TSS) .nema signala Senzor brzine vozila (VSS) .problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TSS senzor.periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 1 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.lose radi Sistem kontrole menjaca .kratak spoj prema plusu Sistem kontrole menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS. ECM Kratak spoj prema plusu. TSS senzor Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

TFP solenoid.neispravan odnos Zupcanik 2 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) A . TFP solenoid. mehanička greška menjaca Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. TFP solenoid Električne instalacije. solenoidi prenosa. CKP/RPM senzor.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0753 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Neispravan prenosni odnos zupcanika Zupcanik 1 . solenoid prenosa . TCC solenoid P0744 P0745 P0746 P0747 P0748 P0749 P0750 P0751 P0752 Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoidi prenosa.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 P0735 P0736 P0740 P0741 P0742 Ulazni broj obrtaja motora .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) A .neispravan odnos Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoidi prenosa (SS) A . TCC solenoid.elektricno Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . solenoidi prenosa. solenoid prenosa P0759 P0760 Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. loša veza.elektricno Solenoid prenosa (SS) A . TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCC solenoid P0743 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM .elektricno Solenoid prenosa (SS) B . TR senzor/prekidač . solenoid prenosa P0754 P0755 P0756 P0757 Električne instalacije. TCC solenoid.neispravan odnos Zupcanik 4 . TFP solenoid Električne instalacije.stuck on Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . TFP solenoid. TR senzor/prekidač . TR senzor/prekidač . solenoidi prenosa.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . solenoidi prenosa. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoidi prenosa.kolo neispravno radi Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor/prekidač .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . loša veza. TCC solenoid. loša veza. solenoidi prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.elektricno Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . ECM/PCM/TCM Wiring. TR senzor/prekidač . solenoid prenosa .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .neispravan odnos Zupcanik 5 .neispravan odnos Zupcanik 3 .kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . solenoid prenosa .neispravan odnos Rikverc . mehanička greška menjaca Električne instalacije.periodično kolo Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .performance or stuck off Transmission fluid pressure (TFP) solenoid . TR senzor/prekidač .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) A . solenoid prenosa P0758 Električne instalacije.

1-2 . solenoid prenosa P0768 Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) E . 2-3 .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).elektricno Solenoid prenosa (SS) C . mehanička greška menjaca Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor. solenoid prenosa . solenoid prebacivanja/tajminga. mehanička greška menjaca Električne instalacije.periodično kolo Izbor prenosa (brzine) .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. solenoid prebacivanja/tajminga Kratak spoj prema masi.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON ( Solenoid prenosa (SS) D .problem sa opsegom/radom Solenoid prebacivanja/tajminga . solenoid prebacivanja/tajminga. solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. solenoid prenosa P0769 P0770 P0771 P0772 Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) E .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) D . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa P0764 P0765 P0766 P0767 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) D .periodično Prekidač za izbor moda menjaca . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prebacivanja/tajminga.P0761 P0762 Solenoid prenosa (SS) C . solenoidi prenosa . 4-5 . solenoid prenosa . loša veza.problem sa opsegom/radom Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) D . loša veza. solenoid prenosa . solenoid prenosa P0774 P0780 P0781 P0782 P0783 P0784 P0785 P0786 P0787 P0788 P0789 P0790 P0791 P0792 P0793 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0773 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. 3-4 .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa . TR senzor.nisko Solenoid prebacivanja/tajminga .kolo neispravno radi Solenoid prebacivanja/tajminga . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . TR senzor.lose radi prebacivanje Solenoid prebacivanja/tajminga . mehanička greška menjaca Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . senzor brzine medjuvratila. solenoid prenosa P0763 Električne instalacije. solenoid prebacivanja/tajminga. solenoidi prenosa . solenoid prenosa .visoko Solenoid prebacivanja/tajminga . loša veza. ECM/PCM/TCM . TR senzor.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) C . prekidač za izbor moda menjaca.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) C . loša veza.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). solenoidi prenosa . TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor brzine medjuvratila.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). solenoidi prenosa .

senzor brzine medjuvratila.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X-Y . TFP solenoid.visok ulaz P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816 Senzor pozicije kvačila . loša veza Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . solenoid prebacivanja u visi stepen prenosa P0805 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0795 P0796 P0797 Senzor brzine medjuvratila . ECM/PCM/TCM P0799 P0801 P0803 P0804 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Zupcanik rikverca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza P0806 P0807 P0808 Električne instalacije. mehanička greška. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid. senzor pozicije kvačila. loša veza. prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.P0794 Senzor brzine medjuvratila . senzor pozicije kvačila. senzor pozicije rucice menjaca. senzor brzine medjuvratila.kolo neispravno radi Prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa . TFP solenoid.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X .los rad periodično g kola Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . Senzor pozicije rucice menjaca. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) .los rad periodično g kola Kolo inhibicije rikverca . loša veza. loša veza. loša veza. senzor pozicije kvačila. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM P0809 Senzor pozicije kvačila . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca Y . loša veza.nema signala Električne instalacije. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. loša veza. loša veza.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Greška kontrole pozicije kvačila Prejako proklizavanje kvačila Zupcanik rikverca .lose radi kolo izlaza Displej opsega menjaca (TR) .problem u funkcionisanju elektrike Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije kvačila .nizak ulaz P0798 Električne instalacije. TR senzor. Senzor pozicije rucice menjaca.kolo neispravno radi P0818 P0820 Kolo oneMogućivanja startera .kolo neispravno radi Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0817 Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa .kolo neispravno radi P0821 P0822 P0823 . kratak spoj prema masi. loša veza. loša veza.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .

loša veza. TFP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pogona na sva 4 tocka . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. Senzor pozicije rucice menjaca. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. loša veza.visoka ulazna vrednost Prekidač pogona na sva 4 tocka .kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A .los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost P0840 Prekidač pogona na sva 4 tocka . TFP senzor. kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač. Senzor pozicije rucice menjaca. TFP prekidač. TFP prekidač. kratak spoj prema masi.povuci ” rucice menjaca.problem sa opsegom/radom Prekidač pogona na sva 4 tocka . loša veza. loša veza.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A .periodično kolo Senzor pozicije rucice menjaca Y . CPP prekidač. prekidač pogona na sva 4 tocka.problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema masi.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .P0824 P0825 P0830 Senzor pozicije rucice menjaca X . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . TFP prekidač.kolo neispravno radi Električne instalacije. CPP prekidač.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . CPP prekidač. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. CPP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . CPP prekidač. loša veza. kratak spoj prema masi. TFP senzor . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . TFP senzor.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Prekidač “ gurni-povuci ” rucice menjaca .niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . TFP prekidač. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B .visoka ulazna vrednost P0840 P0841 P0841 P0842 P0842 P0843 P0843 P0844 P0844 P0845 P0845 P0846 P0846 P0847 P0847 P0848 P0848 P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač “ gurni. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza. TFP prekidač. kratak spoj prema masi.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka ulazna vrednost .

visoko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. modul promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. TFP senzor. loša veza.visoko Kolo komunikacije modula promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona. kratak spoj prema plusu.nisko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) .P0849 P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 P0857 P0858 P0859 P0860 P0861 P0862 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . PNP prekidač. TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . PNP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.visoka vrednost kola ulaza Ulazni signal kontrole vuce .niska vrednost kola ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . modul promene brzine. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Ulazni signal kontrole vuce .lose radi Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM P0863 Kolo komunikacije modula promene brzine .visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) . loša veza. prekidač pogona. kratak spoj prema plusu. TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola Prekidač pozicije parking/leer (PNP) .lose radi kolo ulaza Prekidač pogona .nisko Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač. loša veza.problem sa opsegom/radom Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. loša veza.visoka vrednost kola ulaza Prekidač pogona . TFP senzor.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. PNP prekidač. kratak spoj prema plusu. modul promene brzine. loša veza. prekidač pogona. TFP senzor. kratak spoj prema masi. loša veza. TFP senzor. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola . kratak spoj prema plusu.niska ulazna vrednost Električne instalacije.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TFP senzor.opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .niska ulazna vrednost Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . TFP senzor. loša veza. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.niska vrednost kola ulaza Prekidač pogona . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost P0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0870 P0871 P0871 P0872 P0872 P0873 P0873 P0874 P0874 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .lose radi Kolo komunikacije modula promene brzine . kratak spoj prema masi. TFP senzor.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.problem sa opsegom/radom Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .

TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP prekidač. TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. TCM P0894 P0895 P0896 P0897 P0898 P0899 Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP senzor. TCM Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . relej snage TCM.opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. relej snage TCM. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TFP prekidač. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . relej snage TCM. relej snage TCM.opseg/performanse ulaznog signala snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . kratak spoj prema masi. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza.visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM Električne instalacije.periodično los ulazni signal snage Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .los ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . TCM Električne instalacije. relej snage TCM.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza. relej snage TCM.niska vrednost u kolu P0890 Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM P0891 Električne instalacije. loša veza.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM P0893 Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. loša veza.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . kratak spoj prema masi.niska vrednost kontrolnog kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .periodično los rad kola kontrole pozicije kontakta releja Aktivirano vise zupcanika Proklizava komponenta menjaca Vreme prebacivanja suvise kratko Vreme prebacivanja suvise dugo Smanjen kvalitet fluida menjaca Sistem kontrole menjaca . loša veza. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0875 P0875 P0876 P0876 P0877 P0877 P0878 P0878 P0879 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889 Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TCM Električne instalacije.ulazni signal snage slab Kontrolni modul menjaca (TCM) . loša veza.Zahtev MIL . TCM Električne instalacije. relej snage TCM. loša veza. loša veza. loša veza. TFP prekidač. kratak spoj prema masi . relej snage TCM.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM P0892 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .visok ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP senzor.

Aktuator kvačila.otvoreno kolo Aktuator promene brzine unapred .opseg/rad kola Aktuator izbora promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Električne instalacije.lose radi Kolo izbora pozicije promene brzine . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. Aktuator kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred. kratak spoj prema plusu. loša veza.visoka vrednost u kolu Aktuator kvačila .nisko Kolo izbora pozicije promene brzine .otvoreno kolo Aktuator izbora promene brzine . aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Zahtev MIL .visoko Kolo pozicije promene brzine .otvoreno kolo Aktuator kvačila .opseg/rad kola Aktuator promene brzine unapred .opseg/rad Kolo izbora pozicije promene brzine .nisko Kolo pozicije promene brzine . Aktuator kvačila. kratak spoj prema plusu. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Greška u kolu izbora pozicije promene brzine Aktuator izbora promene brzine . loša veza. loša veza.niska vrednost u kolu P0924 Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine.visoka vrednost u kolu P0925 P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu Električne instalacije. aktuator izbora promene brzine. aktuator prebacivanja u rikverc. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila.niska vrednost u kolu P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Periodicni los rad Kontrola pozicije promene brzine . aktuator promene brzine unapred.visoka vrednost u kolu P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923 Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred. kratak spoj prema plusu. aktuator prebacivanja u rikverc. aktuator izbora promene brzine.opseg/rad Kolo pozicije promene brzine . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.greška Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM P0914 Aktuator izbora promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.opseg/rad kola Aktuator kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.otvoreno kolo .visoka vrednost u kolu Kolo izbora pozicije promene brzine .P0900 P0901 P0902 P0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913 Sistem kontrole menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska vrednost u kolu Aktuator kvačila . aktuator izbora promene brzine.lose radi Kolo pozicije promene brzine . aktuator izbora promene brzine.circuit low Električne instalacije. loša veza. aktuator prebacivanja u rikverc. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kola Aktuator prebacivanja u rikverc .

ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 Jedinica hidraulicnog pritiska Jedinica hidraulicnog pritiska . senzor temperature hidraulicnog ulja.opseg/rad Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. solenoid blokade prebacivanja brzine. loša veza.los rad periodično g kola Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoko ASM .opseg/rad kola Relej hidraulicne pumpe . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. senzor hidraulicnog pritiska. loša veza.visoka vrednost u kolu P0949 P0950 P0951 P0952 P0953 P0954 P0955 P0956 ASM . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe.nije izvrseno adaptivno ucenje ASM kontrolno kolo ASM kontrolno kolo .opseg/rad ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine. senzor temperature hidraulicnog ulja.nisko ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja.niska vrednost kola ulaza P0935 Senzor hidraulicnog pritiska . solenoid blokade prebacivanja brzine. senzor hidraulicnog pritiska.opseg/rad .otvoreno kolo Relej hidraulicne pumpe . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. loša veza.niska ulazna vrednost kola P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja . loša veza.visoka ulazna vrednost kola P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja . kratak spoj prema masi. relej hidraulicne pumpe.gubitak pritiska Relej hidraulicne pumpe . loša veza. loša veza.niska vrednost u kolu Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. loša veza. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor hidraulicnog pritiska .lose radi Kolo ASM moda .period ciklusa suvise kratak Jedinica hidraulicnog pritiska .periodično kolo Senzor temperature hidraulicnog ulja . relej hidraulicne pumpe.P0929 P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0948 Relej hidraulicne pumpe . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0932 P0933 P0934 Senzor hidraulicnog pritiska .opseg/rad kola Solenoid blokade prebacivanja brzine . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kola ulaza P0936 P0937 Senzor hidraulicnog pritiska . loša veza. relej hidraulicne pumpe.kolo neispravno radi P0938 P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.opseg/rad Senzor hidraulicnog pritiska . ECM/PCM/TCM P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine .

kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0978 P0979 P0980 P0981 P0982 P0983 P0984 P0985 Solenoid prenosa (SS) A .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A . solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.visoko Kolo ASM moda .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . solenoid kontrole pritiska. loša veza.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . loša veza. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) B . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A . loša veza. solenoid kontrole pritiska. loša veza. solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) C . kratak spoj prema plusu. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.niska vrednost kontrolnog kola P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . kratak spoj prema masi.P0957 P0958 P0959 P0960 P0961 P0962 Kolo ASM moda .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) C . solenoid prenosa . kratak spoj prema masi.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska. loša veza.nisko Kolo ASM moda .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) A . solenoid prenosa . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. loša veza. loša veza. solenoid prenosa . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi.visoka vrednost kontrolnog kola P0968 P0969 P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.niska vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola P0964 P0965 P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B .niska vrednost kontrolnog kola . solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. loša veza. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. TFP senzor. solenoid prenosa . TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi. loša veza. loša veza. TFP senzor . TFP senzor.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . kratak spoj prema masi. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP senzor. TFP senzor. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . solenoid prenosa . loša veza. loša veza.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. loša veza. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. TFP prekidač.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.

TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.P0985 P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . loša veza.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. TFP senzor. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP prekidač.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. kratak spoj prema masi. TFP senzor. loša veza.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP senzor. solenoid prenosa .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. loša veza.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM . TFP prekidač. kratak spoj prema masi.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. kratak spoj prema plusu.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . TFP senzor. kratak spoj prema plusu. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . TFP prekidač. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.