P. 1
Fiat Bravo Izvestaj

Fiat Bravo Izvestaj

|Views: 2,613|Likes:
Published by Nebojsa Abramovic

More info:

Published by: Nebojsa Abramovic on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd Izveštaj

Fiat Bravo 1.6 16V 75KW
Upravljanje motorom Marelli IAW 49F

Abramovid Nebojša Asuv 42/07

Električna šema

A71 – Instrument tabla B1 – Lambda sonda B2 – Senzor temperature rashladne tečnosti B3 – Senzor pritiska vazduha u usisnoj grani sa ugrađenim senzorom temperature B4 – Senzor pozicije leptira E1 – E4 – Svedice F1,2,3 – Osigurači K1 – Relej pumpe za gorivo K2 – Relej motora ventilatora hladnjaka S1 – Sigurnostni prekidač električne pumpe T1 – Dvovarnična bobina X11 – Kontrolna jedinica (računar) Y1,2,3,4 – Injektori cilindri 1,2,3,4 Y5 – Električna pumpa za gorivo Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara

B5 – Senzor detonacije B6 – Senzor broja obrtaja motora(senzor referentne tačke) B7 – Senzor brzine vozila F2,3,4,5 – Osigurači H1 – Engine menagment lampica(check engine lampica) K2 – Relej motora ventilatora brzina 1 K3 – Relej motora ventilatora brzina 2 M1 – Motor ventilatora hladnjaka R1 – Termotpornik u kolu ventilatora hladnjaka X11 – IAW49F – Konektor priključne jedinice X64 – Kontrolna jedinica imobilajzera priključak X91 – Dijagnostički konektor Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara Y7 – Step motor za regulaciju leera

A5 – Kontrolan jedinica klima uređaja A34 – Kontrola transmisije B8 – Senzor pritiska u klima uređaju F6 – Osigurač K4 – Relej klima kompresora Y8 – Spojnica za uključivanje klioma kompresora .

Tehnički podatci o vozilu .

.

.

Pregled motornog prostora

1 Evap ventil 2 – Kanister sa aktivnim ugljem 3 – Senzor pritiska okoline(zbog nadmorske visine) 4 – 5A osigurač za Ecu paljenja I ubrizgavanja 5 – 20A osigurač za napajanje dvostrukog releja (uključujudi: Evap ventil, brizgaljke, lambda probu) 6 – Dvostruki relej 7 – Glavni osigurač 30A 8 – Ubrizgavanje vode za grejanje leptira 9 – Senzor brzine vozila 10 – Dijagnostička utičnica 11 – Računar za ubrizgavanje paljenje 12 – Spojnica magistrale za gorivo

13 – Senzor broja obrtaja motora 14 – Senzor pomeraja bregaste 15 – Lambda sonda 16 – Lambda sonda priključak 17 – Injektori 18 – Senzor temperature vazduha 19 – Step motor za regulaciju leera 20 – Senzor pomeraja leptira 21 – Masa 22 – Bobine 23 – Regulator pritiska goriva 24 – Senzor temperature rashladne tečnosti

Tro pinska verzija konektora za dijagnostiku

Pumpa za gorivo Električna pumpa za gorivo koja je smeštena u rezervoaru.

Osigurači grupa 1 1 – Glavni osigurad

Osigurači grupa 2 1 – Osigurač F2 7.5A 2 – Relej pumpe za gorivo 3 – Lambda sonda konektor 4 – Osigurač F3 15A 5 – Osigurač F4 7.5A

Senzor pozicije radilice Smešten sa donje strane I lako pristupačan za montažu I demontažu nalazi se na zašrafljen na kudište bloka motora. 1 – Plastični poklopac 2 – Senzor pozicije radilice(konektor se nalazi ublizini izduvne grane) Sigurnostni prekidač Nalazi se napred u predelu nogu vozača I služi da u slučaju nesrede onemogudi dovod goriva tako što de isklučiti rad pumpe .

Pregled sistema za usis vazduha 1 – Usisna grana 2 – Ulaz para goriva sa Evap ventila 3 – Merač pritiska u usisnoj grani 4 – Utičnica za srvo uređaj 5 – Utičnica za regulator pritiska goriva 6 – Senzor temperature usisanog vazduha 7 – Kudisšte leptira 8 – Gornji resonator 9 – Pare nastale u karteru 10 – Filter vazduha 11 – Prigušnica za vazduh 12 – Usmerivač vazduha .

Sistem za gorivo 1 – Magistrala za snabdevanje gorivom 2 – Dobavna linija od rezervoara do filtera 3 – Filter goriva 4 – Dovod od filtera do magistrale 5 – Povratni vod 6 – Prelivno crevo u rezervoaru za vazduh 7 – Poklopac rezervoara sa ventilom za ozračivanje 8 – Rezervoar 9 – Pumpa za gorivo 10 – Regulator pritiska goriva u railu 11 – Brizgaljke .

Dovod goriva sa prikazanim sistemom za iskorišdenje para iz rezervoara 1 – Ventil za ukljucennje i isključenje para goriva 2 – Karnister sa aktivnim ugljem za sakupljanje para 3 – Sigurnostni i regulacioni ventil 4 – Multi funkcionalni ventil 5 – Rezervoar 6 – Priključenje za pare iz karnistera 7 – Elektronska upravljakcka jedinica ECU(motronic) .

Recirkulacija para iz rezervoara 1 – Blokada plamena iz kartera(u slucaju prevelike temperature gasova 2 – Cev za odušak kartera pri velikom opteredenju odnosno (WOT.skroz otvoren leptir) 3 – Crevo za odušak pri malim oteredenjima(bez prigušnice za plamen) 4 – Kudište leptira 5 – Priključno mesto creva 6 – Protokomer .

A/C uređaj 1 – Akumulator 2 – Kontakt brava 3 – Osigurač 4 – Relej za uključivanje klime 5 – Relej za pokretanje magnetne spojnice klima kompresora 6 – Kompresor klime 7 – Računara za paljenje ubrizgavanje 8 – Trostepeni senzor pritiska 9 – Senzor hladjenja 10 – Prekidač za uključenje klime .

Senzori i aktuatori koji utiču na rad sistema za paljenje i ubrizgavanje 1 – Elektronska kontrolna jedinica(ECU) 2 – Senzor brzine 3 – Senzor pređenog puta 4 – Senzor broja obrtaja 5 – Senzor pritiska 6 – Senzor broja obrtaja i senzor pozicije radilice 7 – Kontakt brava 8 – Dvostruki relej 9 – Električna pumpa za gorivo 10 – Senzor pozicije leptira 11 – Senzor temperature vazduha 12 – Step motor za regulaciju leera 13 – Injektori(brizgaljke) 14 – Evap ventil 15 – Senzor položaja bregaste osovine 16 – Lampica upozorenja za brizgaljke 17 – Dijagnostički konektor 18 – Bobina 19 – Svedice 20 – Klima kompresor 21 – Lambda sonda 22 – Senzot temperature rashladne tečnosti 23 – Fiat code kontrolna jedinica 24 – Automatska transmisija(opciono) .

Step motor za regulaciju leera postupak 2 22 – Signal sa lambda sonde 23 – Signal sa senzora pozicije leptira 24 – Evap ventil signal 25 – Prazno 26 – Kompresor klime 27 – Prazno 28 – Kilometar sat 29 – Signal sa senzora temperature usisanog vazduha 30 – Signal sa senzora broja obrataja i pozicje radilice 31 – Signal sa dijagnostičkog konektora K linija 32 – Signal sa pozicije ručice automatskog menjača(opciono) 33 – Prazno 34 – Napajanje za senzor apsolutnog pritiska 35 – Napajanje(+30) 36 – Masa motora 37 – Signal sa bobine cilindri (1-4) 38 – Cilindar 2 brizgaljka 39 – Cilindar 4 brizgaljka .Pregled po pinovima računara 1 – Brizgaljka cilindar 3 2 – Brizgaljka cilindar 1 3 – Step motor za regulaciju leera postupak 2 4 – Lambda sonda(masa) 5 – Automatska transmisija Ecu (senzor temperature rashladne tečnosti) 6 – Prazno 7 – Dvostruki relej(sekcija B) 8 – Rrazno 9 – IE sistem lampica upozorenja 10 – Trostepeni prekidač pritiska 11 – Signal sa bregaste osovine 12 – Konektor dijagnostike L linija 13 – Napajanje(+15/54) 14 – Signal sa senzora apsolutnog pritiska 15 – Prazno 16 – Napajanje za senzor pozicije leptira i signala sa bregaste osovine 17 – Masa 18 – Prazno 19 – Prazno 20 .Step motor za regulaciju leera postupak 2 21 .

40 – Kontrola leera faza 1 41 – Prazno 42 – Signal kretanja unazad(vezano za automatski menjač) 43 – Prazno 44 – Ugao leptira(vezano za automatski menjač) 45 – Prazno 46 – Prazno 47 – Signal sa senzora temperature rashladne tečnosti Senzor pozicije radilice 48 – Fiat code kontrolna jedinica 49 – Signal broja obrtaja i položaja radilice 50 – Signal položaja ručice menjača u neutralnom položaju(automatski menjač) 51 – Prazno 52 – Dvostruki relej (sekcija A) 53 – Masa za senzor pozicije leptira i senzot bregaste osovine 54 – Masa motora 55 – Signal sa bobine cilindri (2-3) 1 – Senzor 2 – Namotaji 3 – Permanentni magnet(stalni) 4 – Konektor senzora 5 – Izlazni signal 6 – Signal nastao nailaskom senzora na prazno mesto(nedostatak zuba) 7 – Zamajac na radilici sa zubima .

Leptir i kudište leptira 1 – Povezivanje kudišta 2 – Opruga leptira!!! 3 – Priključak za dovod rashladne tečnosti iz motora 4 – Step motor za podešavanje leera 5 – Priključak za povratak rashladne tečnosti 6 – Senzor pozicije leptira 7 – Leptir 8 – Dovod para iz kudišta motora(kartera) Opruga leptira je fabrički podešena i ne sme se korigovati jer de uticati na ispravno funkcionisanje leptira .

Step motor za regulaciju leera 1 – Ležaj 2 – Vodilja vijka(šrafa) 3 – Namotaji 4 – Magnet 5 .Klip 123456- Step motor By pass ili zaobilazni kanal za leer Klip za zatvaranje kanala Leptir Kudište leptira Ecu za regulaciju pomeranja klipa .Šraf(pomično telo) 6 – Navoj 7 .

Pumpa za gorivo 1 – Električni konektori 2 – Dostavna cev 3 – Usisna strana 4 – Ventil za oslobađanje pritiska prevelikog 5 – Ventil za pražnjenje pumpe dok nije u funkciji .04mm sto daje ukupno pomeranje klipa za 8mm. Odziv motora je oko 20 rpm a pri svakom pomeranju motor se pomeri za oko 0.Na grafiku je prikazan dijagram protoka vazduha u zavisnosti od koraka pomeraja klipa step motora.

Senzor pozicije leptira Efektivni električni ugao 90±2° Mehančki ugao 105±4° Ukupan mehanički put 110±8° Temperaturni opseg -30°C do 125°C .

Magistrala za dovod goriva 1 – Magistrala za dovod goriva do injektora 2 – Injektori(brizgaljke) 3 – Regulator pritiska goriva 4 – Dovod goriva 5 – Povratak u rezervoar 6 – Membrana 7 – Ležište membrane 8 – Opruga za resteredenje od prevelikog pritiska 9 – Priključak za vakum 10 – Dovod goriva 11 – Povratak goriva .

Izmerene vrednosti Informacije o kodu Zatečeni broj gresaka pri testiranju vozila je bio 0 Posmatrani parametri na kontaktu uredjaj sepraman za startovanje automobila .

Dijagram snimljen na kontaktu bez dodavanja gasa Prema snimljenim podatcima vidi se da je auto u zagrejanom stanju dok je vršeno ispitivanje .

Ugao paljenja i vreme punjenja bobina su nepromanjene vrednosti na kontaktu Pri startovanju motora vidimo da se aktivira Evap ventil kao i step motor za poziciju leera kako bi se pripremili za uspesan start motora. .

Vrednosti dok je auto upaljen Sa snimljenog dijagrama vidimo da željeni broj obrtaj ne odstupa puno od stvarnog broja obrtaja i da je regulacija leera izuzetno dobra. Pritisak u usisnoj grani je u granicama za benzinske motore .

Napon lambda sonde varira sto je znak da lambda sonda radi Sa dijagrama vidimo da lambda integrator uzima vrednost od 96% uz zatvorenu kontrolu lambda kruga. Vidimo da je temperatura usisanog vazduha visoka zbog pozicije senzora. Zbog male temperature vozila smeša je bogata kako bi se što pre ostvarila radna temperatura. .Motor startovan nije zagrejan u potpunosti.

Vidimo da se računar bori sa ugaom pretpaljenja zbog razlike u vremenu punjenja bobina Dosta veliki broj koraka step motora specifična vrednost za leer je između 50 i 70 koraka mogud uzrok zaprljanost. .

.

.Dijagrami snimljeni osciloskopom Sa dijagrama vidimo da je map senzot u dosta dobrom stanju i da se svako otvaranje leptira odražava kao pad i porast pritiska.

Dijagram na kome je prikazan rad lambda sonde i lambda integratora kada je vozilo u zagrejanom stanju. Sa dijagrama se vidi da napon lambda sonde nalazi u području od 100-800mV sto je znak da sonda funkcioniše. Lamdba integrator uzima promenljivu vrednost u području oko 100% i da se menja što je i korektno. Sa dijagrama se može uočiti da je senzor otvaranja leptira prilično dobro kalibrisan i da dobrim delom prati promene pritiska u usisnoj grani.Dijagram snimljen u istim uslovima kao i prethodni samo sto je bolje podešena vremenska skala što nam omogudava bolji pregled zavisnosti ugla leptira u odnosu na pritisak u usisnoj grani. .

.Na dijagramu je prikazana dužina ubrizgavanja injektora prilikom rada na leer-u i dva nagla dodavanja gasa. Dijagram ugla paljenja ne daje dobru informaciju prilikom dodavanja gasa ali prilikom rada na leer-u ova vrednost je u stvarnom propisanom kataloškom opsegu od 3-14°. Sa dijagrama uocavamo da pri naglom dodavanju gasa imamo prvo skradenje vremena ubrizgavanja(crveno) zbog toga što ovaj tip motronica ne uzima informaciju o papuči gasa direktno sa papuče gasa ved se ta vrednost izračunacva sa očitavanja vrednosti pomeraja leptira. Vidimo da se posle naglog dodavanja gasa injektori gase tj ne ubrizgavaju(asinhrona ubrizgavanja(kočenje motora)). Dijagram vremena trajanja ubrizgavanja. Plavom bojom je označeno gašenje dizni tj prestanak ubrizgavanja zbog oduzimanja gasa.

Uporedni dijagram uključenje ventila za recirkulaciju para iz rezervoara sa opteredenjem motora. Sa dijagram se vidi da nema velikog odstupanja u razlikama pritiska. Dijagram ispitivanja kompresije preko struje pokretača. . Sa dijagrama se može uočiti da se pare iz rezervoara uključuju pri malim opteredenjima motora kada nije potrebno veliko obogadenje smeše ali tako vidimo da se u kratkim intevalima uključuje i u naglom dodavanju gasa kako bi se smeša što pre obogatila i odziv motora na pritisak pedale gasa bio što brži.

Vidimo da se na 3 cilindru vrednost napona povedala u odnosu na ostale cilindre što ukazuje na neispravnost bobine što se može videti i sa sl dijagrama kao i sa vrednošdu punjenja bobina.Dijagram napona sekundara. Uporedni dijagram napona sa cilindra. . Sa dijagrama se može videti da postoji razlika u naponi koja može biti izazvana zaprljanošdu dizni za ubrizgavanje kao i neispravnosti bobine.

Dijagram struje i napona primara. . Sa dijagram se vidi da je reč o dvo-varničnoj bobini zbog preskakanja u toku ciklusa paljenja.

Signal snimljen sa jedne od 4 dizne za ubrizgavanje. .9 ms i da napon otvaranja dizne dostiže granicu od 68V. Vidimo da je trajanje ubrizgavanja 2.

mehanička greška na motoru.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . mehanička greška na motoru. kontrola grejača . grupa 1. kontrola grejača .suvise rano vreme paljenja/rad sistema Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . mehanička greška na motoru.visoka vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. usis/levo/napred. usis/levo/napred. grupa 1. usis/levo/napred. grupa 1. grupa 1. HO2S. CMP aktuator.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM . grupa 1 .kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). mehanička greška na motoru. HO2S. kontrola grejača . izduv/desno/pozadi. HO2S. ECM P0024 Tajming ventila. grupa 2 .niska vrednost u kolu Električne instalacije.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) .suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . ECM P0021 Tajming ventila. izduv/desno/pozadi. usis/levo/napred. mehanička greška na motoru.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) .suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . usis/levo/napred. grupa 2 . grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. ECM P0014 Tajming ventila. kontrola grejača . mehanička greška na motoru. CMP aktuator P0015 Tajming ventila.Tabela kodova grešaka upravljačke jedinice motora Kod greške P0000 P0010 Lokacija greške Mogući uzrok Nije pronadjena nijedna greška Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . grupa 1 . kontrola grejača . HO2S. HO2S. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. CMP aktuator. kontrola grejača . ECM P0011 Tajming ventila. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 1 . mehanička greška na motoru. grupa 1.visoka vrednost u kolu Električne instalacije.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . kontrola grejača . izduv/desno/pozadi. usis/levo/napred. CMP aktuator. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 1 . HO2S. CMP aktuator P0022 Tajming ventila. CMP aktuator P0013 Električne instalacije. usis/levo/napred. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu. CMP aktuator P0012 Tajming ventila. grupa 1.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 2 . grupa 1.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . HO2S. kontrola grejača . izduv/desno/pozadi. grupa 1. CMP aktuator P0025 Tajming ventila. izduv/desno/pozadi.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . ECM Kratak spoj prema plusu. mehanička greška na motoru. grupa 1 . HO2S. CMP aktuator P0020 Električne instalacije. grupa 1 .suvise kasno vreme paljenja Električne instalacije. CMP aktuator. CMP aktuator P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0042 P0043 Lambda sonda (HO2S) 1.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . grupa 2 .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. grupa 2 . CMP aktuator P0023 Električne instalacije.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).

kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača . grupa 2 . Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. HO2S. grupa 2. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. HO2S. ECM Električne instalacije. kontrola grejača . grupa 1 . grupa 2. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. kontrola grejača .kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Ubrizgavač .problem sa opsegom/radom Ubrizgavač . grupa 2 . grupa 2 .niska vrednost u kolu grejača Kratak spoj prema plusu. grupa 2.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. HO2S. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . grupa 1.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača . grupa 1 . ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 1 . grupa 2.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. ECM Električne instalacije. kontrola grejača . Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema masi. HO2S. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . solenoid za merenje goriva. solenoid za merenje goriva. ECM Električne instalacije. ECM Ubrizgavač Kratak spoj prema masi. grupa 2 .kratak spoj prema masi . kontrola grejača . ECM Električne instalacije. grupa 2. HO2S. grupa 2.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. ECM Kratak spoj prema masi.P0044 P0050 P0051 P0052 P0056 P0057 P0058 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 P0080 P0081 P0082 P0083 P0084 P0085 P0086 P0090 P0091 Lambda sonda (HO2S) 3.kolo neispravno radi Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.visok ulaz Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Električne instalacije. ECM Senzor temperature spoljasnjeg vazduha Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 1 . grupa 2. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema plusu. loša veza.visoka vrednost u kolu Ubrizgavač . ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. HO2S. Ubrizgavač.niska ulazna vrednost Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Električne instalacije. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2.visoka vrednost u kolu Solenoid za merenje goriva . Ubrizgavač. ECM Električne instalacije. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.periodično kolo Solenoid za kontrolu usisnog ventila. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S. kontrola grejača .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. HO2S.instalcija. grupa 1 . ECM Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Otvoreno kolo elek. kontrola grejača . HO2S.problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha .visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3.otvoreno kolo Solenoid za merenje goriva .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.

kolo neispravno radi Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . defektna zica za masu. ECM . MAF/VAF senzor. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. ECT senzor Wiring. MAP senzor. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .nizak ulaz P0121 Podešavanje sajle gasa. ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .visok ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - Kratak spoj prema plusu.circuit malfunction Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . ECM P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 Električne instalacije. loša veza. BARO senzor.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A .nizak ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . ECM Termostat hladnjaka.kratak spoj prema plusu Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) . TP/APP senzor. IAT senzor. MAP senzor. MAF/VAF senzor.periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . MAP senzor. BARO senzor. ECM IAT senzor Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor. ECM Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el. Električne instalacije. ECM Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . IAT senzor. ECT senzor. ECM Električne instalacije. MAF/VAF senzor.nizak ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . MAF/VAF senzor P0102 P0103 P0104 P0105 Kratak spoj prema masi.visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .periodično kolo Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . IAT senzor. loša veza. MAF/VAF senzor. MAP senzor. TP/APP senzor. TP/APP senzor P0122 P0122 Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. loša veza. Kratak spoj prema masi. loša veza. Električne instalacije. TP/APP senzor P0119 P0120 P0120 P0121 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . solenoid za merenje goriva.P0092 P0100 Solenoid za merenje goriva . ECM P0101 Usisno curenje/blokada .kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .problem sa opsegom/radom Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . ECM P0108 Kratak spoj prema plusu. Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu u el.instalacijama. loša veza. BARO senzor. defektna zica za masu.visok ulaz P0106 Usisno/izlazno curenje.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A .problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . ECT senzor P0117 P0118 Termostat hladnjaka. ECM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . MAP senzor. ECM Wiring.kolo neispravno radi Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . ECT senzor Termostat hladnjaka. IAT senzor. ECM P0109 Električne instalacije. BARO senzor P0107 Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .kolo neispravno radi Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) problem sa opsegom/radom Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . ECM Podešavanje sajle gasa. ECT senzor.nizak ulaz Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .instalacijama. BARO senzor.

izduv.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 1 . HO2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . TP/APP senzor. Kratak spoj prema masi. Električne instalacije. Električne instalacije.izduv.kolo neispravno radi P0134 P0135 P0136 P0136 P0137 P0137 P0138 P0138 P0139 P0139 P0140 Električne instalacije. grupa 1 . ECT senzor Električne instalacije. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2. grupa 1 . grejanje ne radi. grupa 1 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Curenje .visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . HO2S Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1 . ECT senzor Grejanje ne radi. O2S. HO2S. O2S. HO2S Električne instalacije. grupa 1 . ECM Električne instalacije.izduv. O2S. Kratak spoj prema masi. ECM Curenje . sistem hladjenja. O2S. O2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S. grupa 1 . TP/APP senzor. grupa 1 .nizak napon .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije.periodično kolo Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. O2S Osigurac.izduv. Kratak spoj prema masi. HO2S.P0123 P0123 P0124 P0124 P0125 P0126 P0130 P0130 P0131 P0131 P0132 P0132 P0133 P0133 P0134 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . HO2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. ECM Curenje . HO2S Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad Lambda sonda (HO2S) 1. loša veza. Električne instalacije.kolo neispravno radi P0140 P0141 P0142 P0143 P0143 Električne instalacije. ECM Električne instalacije.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. loša veza. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1 . grupa 1 .izduv.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. grupa 1 . ECM Curenje . grupa 1 . sistem hladjenja. O2S Otvoreno kolo u elek. TP/APP senzor.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. ECM Grejanje ne radi. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Grejanje ne radi.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. Kratak spoj prema masi. grupa 1 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.instalciji.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. loša veza.izduv. ECM Električne instalacije. grupa 1. kontrola grejača . grupa 1. Električne instalacije. termostat hladnjaka. grupa 1 . HO2S. ECM Električne instalacije. kontrola grejača . HO2S. HO2S. grupa 1 . grupa 1 . HO2S. ECM Grejanje ne radi. grupa 1 . grejanje ne radi. Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. grupa 1 .nizak napon Lambda sonda (O2S) 3. HO2S. termostat hladnjaka. grupa 1 . O2S.periodično kolo Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Curenje . ECM Curenje . grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. O2S Električne instalacije. O2S. HO2S. TP/APP senzor.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. HO2S Električne instalacije.

Električne instalacije.izduv.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2 . grupa 2 . ECM Curenje . HO2S. grupa 2 . O2S Električne instalacije.izduv. grupa 2 . ECM Curenje . ECM Električne instalacije. grupa 1 . ECM Grejanje ne radi. grupa 2 . grupa 2. grupa 2 . ECM Curenje .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. ECM Električne instalacije. grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. O2S. grupa 2 . Električne instalacije. HO2S. Kratak spoj prema masi.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. kontrola grejača . grupa 2 . ECM Električne instalacije. grupa 2 . ECM Grejanje ne radi. grupa 2 . ECM Grejanje ne radi. Kratak spoj prema masi. O2S. ECM Curenje . O2S. grupa 2 . HO2S Električne instalacije. HO2S. grupa 1. Kratak spoj prema masi. grupa 2 . ECM Grejanje ne radi.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. HO2S. grupa 2 . HO2S. grupa 1 . HO2S. O2S. grupa 2 . HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 3.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. ECM Električne instalacije. HO2S.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. O2S. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.izduv.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.kolo neispravno radi Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. O2S. grupa 2 . grupa 2. HO2S. ECM Curenje . grupa 1 . HO2S.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S. O2S Električne instalacije.izduv. HO2S Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. kontrola grejača .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. HO2S Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. O2S. ECM Električne instalacije. O2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. grupa 2 .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 2 . O2S.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. ECM Kratak spoj prema plusu. Kratak spoj prema masi. O2S. Električne instalacije.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 2 .visok napon Lambda sonda (O2S) 2. O2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 3. HO2S. grupa 1 . grupa 2 . ECM Električne instalacije. grupa 1 . grupa 2 . Kratak spoj prema masi.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.izduv. ECM P0146 P0147 P0150 P0150 P0151 P0151 P0152 P0152 P0153 P0153 P0154 P0154 P0155 P0156 P0156 P0157 P0157 P0158 P0158 P0159 P0159 P0160 P0160 P0161 P0162 P0162 P0163 Električne instalacije. kontrola grejača . HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.P0144 P0144 P0145 P0145 P0146 Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.nizak napon .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. HO2S. ECM Električne instalacije. O2S. grupa 1 . Električne instalacije.

Senzor temperature goriva. ECM Električne instalacije. AIR sistem. grupa 2 P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 P0182 P0183 P0184 P0185 P0186 P0187 P0188 P0189 P0190 Senzor potrosnje goriva . Električne instalacije. pritisak goriva. HO2S.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2. pritisak goriva. grupa 1 . Senzor temperature goriva. grupa 2 .visok napon Lambda sonda (O2S) 3. Kratak spoj prema masi. Senzor potrosnje goriva.izduv. MAF/VAF senzor. senzor pritiska voda goriva. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. Senzor temperature goriva. EGR sistem. HO2S. loša veza. kontrola grejača . loša veza. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor potrosnje goriva .kolo neispravno radi Podešavanje goriva (FT).nizak ulaz Senzor temperature goriva A .problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva B . ECM Grejanje ne radi.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3.kolo neispravno radi .P0163 P0164 P0164 P0165 P0165 P0166 P0166 P0167 P0170 Lambda sonda (O2S) 3. AIR sistem. grupa 2 .nizak ulaz Senzor temperature goriva B . HO2S. ECM Senzor potrosnje goriva Kratak spoj prema masi.lose radi P0174 Sistem – suvise siromasno. O2S. ECM Električne instalacije. grupa 2 . pritisak/pumpa goriva.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva B . grupa 1 P0173 Podešavanje goriva (FT). ECM Električne instalacije. pritisak/pumpa goriva.periodično kolo Senzor temperature goriva B . grupa 2 . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. AIR sistem. grupa 2 P0175 Sistem – suvise bogato. ECM Električne instalacije. O2S.problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva A . HO2S Curenje pri usisavanju. Senzor temperature goriva. grupa 2 . ubrizgavač(i). ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor potrosnje goriva . konekcija(e) creva Usisavanje blokirano. O2S Električne instalacije.lose radi P0171 Sistem – suvise siromasno. ubrizgavač(i). Senzor potrosnje goriva.periodično kolo Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ECM Curenje pri usisavanju. grupa 1 P0172 Sistem – suvise bogato. Senzor temperature goriva. pritisak/pumpa goriva. ECM Lambda sonda (O2S) 3.visok ulaz Senzor temperature goriva A . grupa 2 . pritisak/pumpa goriva. Senzor temperature goriva.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2 .visok ulaz Senzor temperature goriva A . ubrizgavač(i). grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. O2S. HO2S Usisavanje blokirano. ubrizgavač(i).visok ulaz Senzor temperature goriva B . ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. ubrizgavač(i). HO2S Električne instalacije.nizak ulaz Senzor potrosnje goriva . Senzor temperature goriva. AIR sistem. ubrizgavač(i). HO2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. EGR sistem. HO2S Usisno/izlazno curenje. Senzor temperature goriva.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva A . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. EVAP ventil za kanistra. Senzor potrosnje goriva. HO2S Usisno/izlazno curenje.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.nije detektovana nikakva aktivnost Curenje . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.

solenoid iskljucenja goriva. TP/APP senzor P0222 P0222 P0223 P0223 P0224 Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor temperature ulja motora (EOT) . EOT senzor Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. TFT senzor. ECM Električne instalacije. FRP senzor Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. FRP senzor Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije.P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0213 P0214 P0215 P0216 P0217 P0218 P0219 P0220 P0220 P0221 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. Solenoid kontrole tajminga ubrizgavanja goriva. ubrizgavač. FRP senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 5 .kolo neispravno radi Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva . TP/APP senzor. ubrizgavač hladnog starta.visok ulaz Podešavanje sajle gasa. ECM Električne instalacije. ubrizgavač.kolo neispravno radi Senzor temperature ulja motora (EOT) . TP/APP senzor P0221 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B range/performance problem Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor. loša veza.periodično kolo Senzor temperature ulja motora (EOT) .kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 2 . ubrizgavač hladnog starta. TP/APP senzor. ECT senzor Električne instalacije. loša veza.problem sa opsegom/radom Električne instalacije. ubrizgavač.visok ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) .visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 3 . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Neispravna promena brzine (stepena prenosa) Električne instalacije. ubrizgavač. ECM Podešavanje sajle gasa.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ubrizgavač.kolo neispravno radi Ubrizgavač 4 . ECM Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . EOT senzor. ECM EOT senzor Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ubrizgavač.periodično kolo Ubrizgavač . ECM Električne instalacije. FRP senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid iskljucenja goriva .kolo neispravno radi Ubrizgavač 1 . sistem hladjenja. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo . ECM Kratak spoj prema masi. loša veza.visok ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . TP/APP senzor. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) . termostat hladnjaka.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 1 . EOT senzor Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Uslovi prekoracenja temperature motora Uslovi prekoracenja temperature menjaca Uslovi nad-brzine motora Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . EOT senzor.

nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . relej pumpe za gorivo. loša veza. TP/APP senzor P0226 Podešavanje sajle gasa.limit nije dostignut P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TP/APP senzor P0227 P0227 P0228 P0228 P0229 P0229 P0230 P0231 P0232 P0233 P0234 Kratak spoj prema masi. TC sistem . TC sistem . loša veza. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). MAP senzor Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. MAP senzor.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. Regulator radnog pritiska u turbo punjaču Konekcija(e) creva. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Konekcija(e) creva.visok ulaz Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A .periodično kolo Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A .kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . MAP senzor.problem sa opsegom/radom P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 P0243 P0244 P0245 P0246 P0247 P0248 Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Usisno/izlazno curenje. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. Regulator radnog pritiska u turbo punjaču . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. TP/APP senzor.kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. ECM Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor. loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. relej pumpe za gorivo. loša veza. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Električne instalacije. TC sistem . TP/APP senzor. TP/APP senzor. TC sistem .visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Relej pumpe za gorivo . ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor.visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Podešavanje sajle gasa. konekcija(e) creva.visoka vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . ECM Električne instalacije. MAP senzor. relej pumpe za gorivo.P0224 P0225 P0225 P0226 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor. MAP senzor. relej pumpe za gorivo.niska vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . TC sistem . TC sistem . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Kratak spoj prema masi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). MAP senzor Relej pumpe za gorivo .circuit intermittent Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . TC Usisno/izlazno curenje. ECM Kratak spoj prema plusu.limit prekoracen P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora .periodično kolo Uslovi dodatnog pritiska motora .circuit high Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . TP/APP senzor. konekcija(e) creva. MAP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). TC sistem . ECM Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .circuit low Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A . TP/APP senzor. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).

ubrizgavač. sistem goriva. ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 5 .detektovano nepravilno paljenje P0267 P0268 P0269 Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A.visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema masi. pumpa za ubrizgavanje. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. sistem paljenja/goriva.P0249 P0250 P0251 P0252 P0253 P0254 P0255 P0256 P0257 P0258 P0259 P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . ECM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 4 . rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 4 . rotor/brega .visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Kratak spoj prema plusu.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 5 . loša veza. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECT/MAF senzor. sistem goriva. rotor/brega . ubrizgavač.detektovano nepravilno paljenje .visoka vrednost u kolu Cilindar 4 . ubrizgavač. ubrizgavač. slaba kompresija. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. loša veza. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje A. Visoko-naponski vod(ovi). ubrizgavač. ECM P0287 Svecica(e). ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 3 . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM P0270 P0271 P0272 Kratak spoj prema masi. ECM P0288 Cilindar 1 .problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Pumpa za ubrizgavanje A.Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara Električne instalacije. rotor/brega .niska vrednost u kolu Ubrizgavač 2 . Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Cilindar 5 . ECM Kratak spoj prema masi. rotor/brega . sistem goriva.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi. pumpa za ubrizgavanje. ubrizgavač. pumpa za ubrizgavanje. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 3 . ubrizgavač. ECM Ubrizgavač 2 . ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač(i).niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. pumpa za ubrizgavanje. rotor/brega .periodično kolo Ubrizgavač 1 . ubrizgavač.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Random/multiple cilindar(i) . Bobina(e). ECM Kratak spoj prema plusu. ECM P0273 P0274 P0275 Kratak spoj prema masi. rotor/brega .niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . rotor/cam .visoka vrednost u kolu Cilindar 2 . ubrizgavač. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 1 . rotor/cam .periodično kolo Pumpa za ubrizgavanje B. sistem goriva.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje A.visoka vrednost u kolu Cilindar 1 . pumpa za ubrizgavanje. pumpa za ubrizgavanje.visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A. sistem goriva. rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije mehanička greška na motoru.visoka vrednost u kolu Cilindar 3 .

grupa 1 . KS. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. loša veza. KS. CKP senzor. Električne instalacije.periodično kolo Senzor pozicije radilice (CKP) .visok ulaz Senzor detonacije (KS) 1. KS neispravno pritegnut. loša veza. CKP/RPM senzor. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. vazdusni zazor. neispravno pritegnuto. sistem paljenja/goriva. loša veza.problem sa opsegom/radom P0322 P0323 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 P0340 P0341 P0342 P0343 P0344 P0346 P0347 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) . Električne instalacije. grupa 2 . nesiguran senzor/rotor. CKP senzor. zaprljanje metalnim cesticama. CKP senzor. grupa 2 . vazdusni zazor. KS Nesiguran KS.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ubrizgavač. CMP senzor. CMP senzor. KS neispravno pritegnut. Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) . KS. ECT/MAF senzor. CKP/RPM senzor Električne instalacije. loša veza. grupa 2 .detektovano nepravilno paljenje Mehanička greška na motoru.nema signala Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . ECT/MAF senzor. ECM Nesiguran senzor/rotor. CMP senzor. KS neispravno pritegnut. sistem paljenja/goriva. ubrizgavač.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 2. ECM . KS Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 1. ubrizgavač.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 2. sistem paljenja/goriva.nizak ulaz Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. KS. KS. KS neispravno pritegnut. grupa 1 .periodično kolo Senzor detonacije (KS) 1. ECT/MAF senzor. ECM Električne instalacije. Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 2. KS Nesiguran KS. grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) .detektovano nepravilno paljenje P0291 Cilindar 4 . grupa 2 . KS. grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. KS neispravno pritegnut.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . ECM Električne instalacije. loša veza. grupa 1 . ECM Nesiguran senzor/rotor. loša veza. Električne instalacije. CKP/RPM senzor. KS. CMP senzor Kratak spoj prema masi. Električne instalacije. ECT/MAF senzor. ECM Električne instalacije. grupa 2 . ECM Mehanička greška na motoru. CKP/RPM senzor. grupa 1 . ECM P0290 Cilindar 3 .kolo neispravno radi Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. vazdusni zazor. Električne instalacije. ECM Električne instalacije. loša veza.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 1. grupa 1 . CMP senzor. ECM Mehanička greška na motoru. grupa 1 .detektovano nepravilno paljenje P0320 P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . ECM Nesiguran senzor/rotor.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 1. grupa 1 . Električne instalacije. grupa 2 . CMP senzor Kratak spoj prema masi. Električne instalacije. ECM Vazdusni zazor.detektovano nepravilno paljenje P0292 Cilindar 5 .periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.nizak ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. CMP senzor. CKP senzor Kratak spoj prema masi. ubrizgavač.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 2.P0289 Cilindar 2 . CKP senzor. sistem paljenja/goriva.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 2. loša veza.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 2 . ECM Mehanička greška na motoru. ECM Električne instalacije. grupa 1 . ECM Električne instalacije.

ECM Električne instalacije.lose radi Senzor pozicije radilice (CKP) B . kontrolna lampica grejača. kolo A .nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . loša veza. loša veza. EGR solenoid. ECM Curenje creva/blokada . signal visoke rezolucije A .kolo neispravno radi P0355 Bobina E. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Referenca tajminga.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. grejaci.kolo neispravno radi Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .kolo neispravno radi P0354 Bobina D. grupa 2 . ECM Električne instalacije. CKP senzor.detektovan prejak protok P0403 P0404 P0405 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . signal visoke rezolucije B . primar/sekundar . CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. loša veza.periodično kolo Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . EGR solenoid. ECM Električne instalacije.suvise malo impulsa Referenca tajminga. CKP/RPM/CMP senzor. CMP senzor. ECM Električne instalacije. ECM Curenje creva/blokada .suvise malo impulsa Referenca tajminga.nema impulsa Grejaci. Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. CKP/RPM/CMP senzor. bobina. ECM Električne instalacije.lose funkcionise protok Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . osigurac. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).detektovan nedovoljan protok P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .suvise impulsa Referenca tajminga. Električne instalacije.lose radi Referenca tajminga. EGR ventil. ECM Električne instalacije. EGR solenoid. CKP/RPM/CMP senzor. EGR ventil. kolo B . signal visoke rezolucije B . ECM Curenje creva/blokada . ECM Električne instalacije. bobina. relej grejača. ECM Električne instalacije. EGR solenoid.nizak ulaz . signal visoke rezolucije A . ECM Kratak spoj prema plusu.lose radi Referenca tajminga. ECM P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .visok ulaz P0350 Bobina. Električne instalacije. ECM Električne instalacije. primar/sekundar .nema impulsa Referenca tajminga.kolo neispravno radi P0353 Bobina C.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. CKP senzor. primar/sekundar . grejaci. ECM Nesiguran senzor/rotor. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) B . primar/sekundar . CKP senzor Kratak spoj prema masi. bobina. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Curenje creva/blokada . EGRventil/solenoid Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Grejaci. bobina. signal visoke rezolucije A . EGR ventil. Električne instalacije. CKP senzor. primar/sekundar . ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije A .kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) B .P0348 P0350 P0351 P0352 P0353 P0354 P0355 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 P0380 P0381 P0382 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0400 P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. bobina. bobina. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0351 Bobina A.kolo neispravno radi P0352 Bobina B. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). primar/sekundar . relej grejača. ECM Električne instalacije.suvise impulsa Referenca tajminga. ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije B . signal visoke rezolucije A . CKP/RPM/CMP senzor. Senzor pozicije EGR ventila. ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije B . nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). signal visoke rezolucije B . ECM Električne instalacije. Električne instalacije.lose radi Kontrolna lampica grejača . CKP senzor. vazdusni zazor.

visok ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B . Električne instalacije. grupa 2 . curenje pri usisavanju. AIR solenoid. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Relej AIR pumpe.open circuit Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2 . kontrola ventilacije . grupa 1 .detektovano malo curenje P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.instalaciji. AIR crevo(a) Električne instalacije. AIR solenoid. AIR solenoid. HO2S 2 Katalizator. kontrola ventilacije .temperatura ispod granicne vrednosti Sistem isparavanja goriva (EVAP) .visok ulaz Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .circuit malfunction Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .kolo neispravno radi Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . HO2S 2 Katalizator.kolo neispravno radi Sistem katalizatora. EVAP kanister. Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. AIR ventil. HO2S 2 Katalizator. Senzor pozicije EGR ventila. ECM Električne instalacije. ECM AIR pumpa . ECM Kratak spoj u elek.kolo neispravno radi Sistem isparavanja goriva (EVAP). ECM Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. ECM Otvoreno kolo u elek. ECM Katalizator.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. ECM Kratak spoj u elek. HO2S 2 Katalizator.kratak spoj Sistem isparavanja goriva (EVAP). EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. AIR solenoid.otvoreno kolo Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . HO2S 2 Katalizator. HO2S 2 Konekcija(e) creva.instalaciji. Električne instalacije.kratak spoj . curenje pri usisavanju. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . grupa 1 . Relej AIR pumpe. Električne instalacije.detektovan neodgovarajuci protok Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM Otvoreno kolo elek. HO2S 2 Katalizator. HO2S 2 Katalizator.kratak spoj Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.kratak spoj Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. HO2S 2 Katalizator. Električne instalacije.P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0417 P0418 P0419 P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434 P0440 P0441 P0442 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . ECM Otvoreno kolo elek.instalcija. Električne instalacije. ECM Kratak spoj u elek.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator.lose radi Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) . Senzor pozicije EGR ventila.instalaciji.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. kontrola ventilacije . ECM Električne instalacije. grupa 2 . Električne instalacije.instalaciji.otvoreno kolo Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .instalcija. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. grupa 1 .lose radi Sistem isparavanja goriva (EVAP) . grupa 1 . AIR solenoid.nizak ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator. Senzor pozicije EGR ventila. ECM Otvoreno kolo elek.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator. Električne instalacije. grupa 2 . ECM Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . grupa 2 .otvoreno kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP).instalciji. Električne instalacije. curenje pri usisavanju. HO2S 2 Katalizator. AIR ventil. ECM Kratak spoj u elek.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.kolo neispravno radi Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .instalcija.temperatura ispod granicne vrednosti Sistem katalizatora.detektovan neodgovarajuci protok Sistem isparavanja goriva (EVAP) . grupa 1 . AIR solenoid. AIR solenoid.

kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 2 . loša veza. ECM Električne instalacije. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. senzor nivoa rezervoara za gorivo.visok ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova .kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .nizak ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . provera racionalnosti . senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi.periodično kolo Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . senzor nivoa rezervoara za gorivo Kratak spoj prema masi.nizak ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova .nizak ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . Senzor pritiska EVAP. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP.visok ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .visok ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .lose radi . loša veza.kolo neispravno radi Senzor pritiska izduvnih gasova . senzor pritiska izduvnih gasova.visok ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . motor ventilatora motora. senzor pritiska izduvnih gasova. ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Motor ventilatora motora 1 . ECM Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. curenje pri usisavanju.periodično kolo P0467 P0468 P0469 P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P0480 P0481 P0482 P0483 Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora.problem sa opsegom/radom Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 3 . senzor nivoa rezervoara za gorivo. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP.kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. senzor nivoa rezervoara za gorivo.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .problem sa opsegom/radom Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Električne instalacije. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.visok ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . loša veza.periodično kolo Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .kolo neispravno radi Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .problem sa opsegom/radom Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova . EVAP kanister. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora. senzor pritiska izduvnih gasova. ECM Konekcija(e) creva. Senzor pritiska EVAP. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ventil ventilacije . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. loša veza.nizak ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Električne instalacije. Senzor pritiska EVAP. ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora.detektovano veliko curenje Električne instalacije. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Senzor pritiska EVAP Kratak spoj prema masi. ECM Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.kolo neispravno radi Senzor nivoa rezervoara za gorivo . Senzor pritiska EVAP.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. senzor pritiska izduvnih gasova.periodično kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP) . loša veza. motor ventilatora motora. ECM Kratak spoj prema plusu.P0449 P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP).

EGRT senzor.problem sa opsegom/radom Senzor/sklopka pritiska ulja motora .nad-struja kola Motor ventilatora motora.kolo neispravno radi Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . motor ventilatora motora. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora . Senzor pritiska rashladnog fluida klime.P0484 P0485 P0500 P0501 P0502 P0503 P0505 Motor ventilatora motora . Ventil leptira cvrst/zalepljuje.visok napon Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Električne instalacije. snaga/masa .nizak ulaz Električne instalacije. ECM Električne instalacije. drugi prikljuceni sistemi. ISC aktuator/IAC ventil. Električne instalacije. grupa 1 . loša veza. instrument tabla. loša veza. VSS. ECM P0506 P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . ECM Električne instalacije. Ventil leptira cvrst/zalepljuje.periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost Sistem kontrole broja obrtaja na leer . VSS.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .kolo neispravno radi Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). PSP senzor/prekidač . Senzor pritiska rashladnog fluida klime.problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . Senzor pritiska rashladnog fluida klime.nizak ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ISC aktuator/IAC ventil. ECM PAS sistem.lose radi Napon sistema . ECM Kratak spoj prema plusu. EGRT senzor. EGRT senzor. PSP senzor/prekidač . Senzor pritiska rashladnog fluida klime Električne instalacije. CTP prekidač. grupa 1 .problem sa opsegom/radom Senzor pritiska rashladnog fluida klime .kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. akumulator. motor leptira. ECM Senzor pritiska rashladnog fluida klime Suvise nizak pritisak rashladnog fluida klime (neispravno napunjeno). alternator P0510 P0520 P0521 P0522 P0523 P0530 P0531 P0532 P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Kratak spoj prema masi.broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . motor ventilatora motora. loša veza. ECM Curenje klime. ISC aktuator/IAC ventil.visok ulaz P0534 P0544 P0545 P0546 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0560 P0561 P0562 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). ECM Suvise visok pritisak rashladnog fluida klime (greška u hladjenju/neispravno napunjeno). ECM Senzor/sklopka pritiska ulja motora Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. senzor/sklopka pritiska ulja motora. senzor/sklopka pritiska ulja motora. Električne instalacije.nisko . VSS. alternator Električne instalacije. grupa 1 .visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .periodično kolo Napon sistema .kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora .broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) . VSS Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) .nizak ulaz Senzor brzine vozila (VSS) . ECM Električne instalacije. Ventil leptira cvrst/zalepljuje. akumulator. PSP senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. motor leptira. loša veza. brzinomer. PSP senzor/prekidač ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Električne instalacije.nizak napon Senzor/sklopka pritiska ulja motora . Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. senzor/sklopka pritiska ulja motora.nestabilno Napon sistema .lose radi Električne instalacije. PSP senzor/prekidač . motor leptira. CAN magistrala podataka Kratak spoj prema masi.

izlaz . kontrola detonacije . Signal COAST . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. grupa 1 .KAM greška Kontrolni modul motora (ECM) .P0563 P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P0570 P0571 P0573 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0608 Napon sistema . kontrola polja .kolo neispravno radi Kontrolna lampica alternatora .lose radi Kontrolni modul motora (ECM) . glavni prekidač kontrole brzine voznje. MIL.defektivno Klima uredjaj (AC) Kontrolna lampica za los rad (MIL) . ECM Električne instalacije. loša veza. relej kontrole motora. ECM Električne instalacije.lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje. kontrolna lampica alternatora.kolo neispravno radi Alternator. VSS izlaz A . prikljuceni sistemi. alternator. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. Signal RESUME .greška provere memorije Kontrolni modul motora (ECM) . APP senzor ECM Električne instalacije.lose radi Alternator. glavni prekidač kontrole brzine voznje. glavni prekidač kontrole brzine voznje. relej kontrole motora.problem sa opsegom/radom ECM ECM Električne instalacije.greška programiranja Kontrolni modul motora (ECM) .visoko Glavni prekidač kontrole brzine voznje.visoka vrednost u kolu CAN magistrala podataka . Signal OFF (iskljuceno) . VSS izlaz B .ROM greška Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) .lose radi Kontrolni modul motora (ECM).kolo neispravno radi Prekidač kontrole/kocnice A . akumulator. prekidač kontrole/kocnice. ECM P0645 P0650 P0654 P0655 P0656 P0687 P0688 P0691 Kontrolni modul motora (ECM). Signal SET (podesi) . ECM ECM ECM ECM ECM ECM ECM/PCM P0609 P0620 P0621 P0622 P0638 P0642 Kontrolni modul motora (ECM).greška procesora Električne instalacije. Kontrolna lampica koja upozorava na pregrevanje motora. ECM Kratak spoj prema plusu. prekidač kontrole/kocnice. akumulator. prekidač za izbor kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora . ECM .lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije. alternator.kolo neispravno radi Relej kontrole motora .lose radi Prekidač kontrole/kocnice A .lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Izlaz nivoa goriva . Signal APP senzora .RAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . ECM Kratak spoj prema masi.lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje.lose radi Sistem kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Broj obrtaja motora. Signal ON (ukljuceno) . Sistem klime Električne instalacije. alternator Alternator Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač kontrole/kocnice A . kontrola .kratak spoj prema masi Relej kontrole motora . ECM Kratak spoj prema plusu. APP senzor. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrola aktuatora leptira. ECM Električne instalacije.kratak spoj prema plusu Električne instalacije. ECM Nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). ISC aktuator/motor leptira. ECM Električne instalacije. akumulator.

ECM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Ulazni broj obrtaja motora . CKP/RPM senzor. VSS Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .kratak spoj prema plusu Motor ventilatora motora 2 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS. VSS.problem sa opsegom/radom Senzor brzine osovine turbine (TSS) .problem sa opsegom/radom Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . TFT senzor. TFT senzor. TSS senzor. ECM. TSS senzor. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . VSS. motor ventilatora motora.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) .nema signala Senzor brzine osovine turbine (TSS) .visok ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . TFT senzor. TSS senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . TFT senzor Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor brzine osovine turbine (TSS) . motor ventilatora motora.niska vrednost u kolu Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Sistem kontrole menjaca .nizak ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .nema signala Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.nizak ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . TR senzor/prekidač .problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 1 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0692 P0693 P0694 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P0720 P0721 P0722 P0723 P0724 P0725 P0726 P0727 P0728 Motor ventilatora motora 1 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Ulazni broj obrtaja motora .kratak spoj prema plusu Sistem kontrole menjaca . TR senzor/prekidač .kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR). loša veza. TSS senzor Električne instalacije. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. ECM/PCM/TCM . TFT senzor. motor ventilatora motora. TR senzor/prekidač .elektricno Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B .visok ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. PRNDL ulaz .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 2 .periodično kolo Senzor brzine osovine turbine (TSS) . CPP prekidač.nema signala Kratak spoj prema masi.periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. CKP/RPM senzor Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. motor ventilatora motora.problem sa opsegom/radom Sistem kontrole menjaca . loša veza. CKP/RPM senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .

kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . TCC solenoid.neispravan odnos Zupcanik 4 . loša veza. loša veza.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa P0753 Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 P0735 P0736 P0740 P0741 P0742 Ulazni broj obrtaja motora . CKP/RPM senzor.elektricno Solenoid prenosa (SS) A . ECM/PCM/TCM Wiring. ECM/PCM/TCM .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) A .periodično kolo Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . solenoidi prenosa. mehanička greška menjaca Električne instalacije. TCC solenoid P0744 P0745 P0746 P0747 P0748 P0749 P0750 P0751 P0752 Električne instalacije.periodično kolo Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.stuck on Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCC solenoid P0743 Električne instalacije. loša veza. TFP solenoid Električne instalacije. solenoid prenosa P0754 P0755 P0756 P0757 Električne instalacije. solenoidi prenosa. TFP solenoid. loša veza. mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa. solenoidi prenosa.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa P0759 P0760 Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa P0758 Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .neispravan odnos Rikverc . solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . TR senzor/prekidač . solenoid prenosa . solenoid prenosa .elektricno Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . TR senzor/prekidač . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.elektricno Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . TR senzor/prekidač . TCC solenoid.neispravan odnos Zupcanik 3 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) A . TFP solenoid. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TFP solenoid Električne instalacije. TCC solenoid. solenoidi prenosa. solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) A .neispravan odnos Zupcanik 2 . TFP solenoid. loša veza.neispravan odnos Zupcanik 5 . solenoidi prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . TR senzor/prekidač . TR senzor/prekidač . mehanička greška menjaca Električne instalacije.periodično kolo Solenoidi prenosa (SS) A . mehanička greška menjaca Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.performance or stuck off Transmission fluid pressure (TFP) solenoid .periodično kolo Neispravan prenosni odnos zupcanika Zupcanik 1 .neispravan odnos Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . solenoidi prenosa.

mehanička greška menjaca Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON ( Solenoid prenosa (SS) D . solenoid prenosa . solenoid prenosa .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) E . solenoid prebacivanja/tajminga.elektricno Solenoid prenosa (SS) D . loša veza.P0761 P0762 Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 2-3 . ECM/PCM/TCM . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Solenoid prebacivanja/tajminga . mehanička greška menjaca Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 3-4 . solenoid prenosa . solenoid prenosa .periodično kolo Izbor prenosa (brzine) . senzor brzine medjuvratila.problem sa opsegom/radom Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa P0773 Električne instalacije. solenoid prenosa .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).periodično kolo Solenoid prenosa (SS) D .problem sa opsegom/radom Solenoid prebacivanja/tajminga .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) D .elektricno Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. TR senzor.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prebacivanja/tajminga Kratak spoj prema masi. solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoid prebacivanja/tajminga. solenoid prenosa . loša veza.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) C .kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . solenoidi prenosa .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) E .visoko Solenoid prebacivanja/tajminga .periodično Prekidač za izbor moda menjaca . senzor brzine medjuvratila.lose radi prebacivanje Solenoid prebacivanja/tajminga . solenoid prenosa P0774 P0780 P0781 P0782 P0783 P0784 P0785 P0786 P0787 P0788 P0789 P0790 P0791 P0792 P0793 Električne instalacije. solenoid prenosa P0768 Električne instalacije.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). solenoidi prenosa . solenoidi prenosa . 4-5 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . solenoid prebacivanja/tajminga. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prebacivanja/tajminga. mehanička greška menjaca Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) C .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prebacivanja/tajminga . solenoidi prenosa . TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor. prekidač za izbor moda menjaca. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . TR senzor. 1-2 . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa P0763 Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoidi prenosa . solenoid prenosa P0769 P0770 P0771 P0772 Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) C . TR senzor. solenoid prenosa P0764 P0765 P0766 P0767 Električne instalacije.

ECM/PCM/TCM P0809 Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. TFP solenoid. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . loša veza. ECM/PCM/TCM P0795 P0796 P0797 Senzor brzine medjuvratila .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem u funkcionisanju elektrike Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .nizak ulaz P0798 Električne instalacije.kolo neispravno radi P0818 P0820 Kolo oneMogućivanja startera .kolo neispravno radi Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza Električne instalacije. loša veza. loša veza. senzor pozicije kvačila. kratak spoj prema masi. senzor brzine medjuvratila.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .kolo neispravno radi P0821 P0822 P0823 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. loša veza. senzor pozicije kvačila. loša veza. loša veza P0806 P0807 P0808 Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Zupcanik rikverca .nema signala Električne instalacije. senzor brzine medjuvratila.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X-Y . loša veza. loša veza. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca Y . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM P0799 P0801 P0803 P0804 Električne instalacije. senzor pozicije rucice menjaca.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza.lose radi kolo izlaza Displej opsega menjaca (TR) .kolo neispravno radi P0817 Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa .lose radi Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove . TFP solenoid. loša veza. TFP solenoid. Senzor pozicije rucice menjaca. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila .P0794 Senzor brzine medjuvratila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor.los rad periodično g kola Greška kontrole pozicije kvačila Prejako proklizavanje kvačila Zupcanik rikverca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prebacivanja u visi stepen prenosa P0805 Električne instalacije. senzor pozicije kvačila. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa . senzor pozicije kvačila. loša veza. loša veza. prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa.lose radi Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) .visok ulaz P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816 Senzor pozicije kvačila . loša veza. mehanička greška. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor pozicije kvačila. Senzor pozicije rucice menjaca.los rad periodično g kola Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X . loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Kolo inhibicije rikverca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . kratak spoj prema masi.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema masi. TFP prekidač.problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.povuci ” rucice menjaca. kratak spoj prema plusu. CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Senzor pozicije rucice menjaca. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač. loša veza. TFP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pogona na sva 4 tocka . TFP prekidač. CPP prekidač. kratak spoj prema plusu.niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .niska ulazna vrednost P0840 Prekidač pogona na sva 4 tocka . kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0824 P0825 P0830 Senzor pozicije rucice menjaca X . loša veza.periodično kolo Prekidač “ gurni-povuci ” rucice menjaca . TFP senzor . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza.visoka ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema masi. loša veza. TFP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .periodično kolo Senzor pozicije rucice menjaca Y . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . loša veza. loša veza.problem sa opsegom/radom Prekidač pogona na sva 4 tocka . TFP senzor.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . prekidač pogona na sva 4 tocka. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost P0840 P0841 P0841 P0842 P0842 P0843 P0843 P0844 P0844 P0845 P0845 P0846 P0846 P0847 P0847 P0848 P0848 P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP senzor. TFP prekidač. loša veza. prekidač pogona na sva 4 tocka. prekidač “ gurni.visoka ulazna vrednost .problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. CPP prekidač. CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . loša veza.ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Prekidač pogona na sva 4 tocka .niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . loša veza. CPP prekidač.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Senzor pozicije rucice menjaca. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. PNP prekidač. TFP senzor. TFP senzor.lose radi Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .nisko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) . kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. prekidač pogona. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kola ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . modul promene brzine. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) . kratak spoj prema masi. loša veza. TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza.lose radi Ulazni signal kontrole vuce . PNP prekidač. TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Električne instalacije. TFP senzor.visoka vrednost kola ulaza Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM P0863 Kolo komunikacije modula promene brzine . prekidač pogona. TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. loša veza.opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi.lose radi Kolo komunikacije modula promene brzine . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Ulazni signal kontrole vuce . loša veza. kratak spoj prema plusu. loša veza. TFP senzor.visoka vrednost kola ulaza Prekidač pogona .visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .niska vrednost kola ulaza Prekidač pogona .lose radi kolo ulaza Prekidač pogona .visoka ulazna vrednost P0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0870 P0871 P0871 P0872 P0872 P0873 P0873 P0874 P0874 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . modul promene brzine.niska ulazna vrednost Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . kratak spoj prema plusu. PNP prekidač. TFP senzor.visoko Kolo komunikacije modula promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. modul promene brzine.los rad periodično g kola .visoko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . loša veza. kratak spoj prema plusu.P0849 P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 P0857 P0858 P0859 P0860 P0861 P0862 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. prekidač pogona. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .lose radi kolo ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično los ulazni signal snage Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza. TFP prekidač. TFP prekidač. loša veza. relej snage TCM. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač. relej snage TCM. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično los rad kola kontrole pozicije kontakta releja Aktivirano vise zupcanika Proklizava komponenta menjaca Vreme prebacivanja suvise kratko Vreme prebacivanja suvise dugo Smanjen kvalitet fluida menjaca Sistem kontrole menjaca .P0875 P0875 P0876 P0876 P0877 P0877 P0878 P0878 P0879 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889 Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .Zahtev MIL . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TCM P0891 Električne instalacije.los rad periodično g kola Kontrolni modul menjaca (TCM) . loša veza.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. TFP prekidač.Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . kratak spoj prema plusu.otvoreno kontrolno kolo Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . kratak spoj prema masi. TCM P0894 P0895 P0896 P0897 P0898 P0899 Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. TFP senzor. loša veza. TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . loša veza.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . relej snage TCM.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TFP senzor. relej snage TCM. loša veza.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .ulazni signal snage slab Kontrolni modul menjaca (TCM) . relej snage TCM. loša veza. TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.los ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) .opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza.visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . relej snage TCM. kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu P0890 Električne instalacije. TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. relej snage TCM. TFP senzor.visok ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/performanse ulaznog signala snage Kontrolni modul menjaca (TCM) .niska vrednost kontrolnog kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM P0892 Električne instalacije. TCM P0893 Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi . TCM Električne instalacije. relej snage TCM. kratak spoj prema masi.

Zahtev MIL . aktuator izbora promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kola Aktuator prebacivanja u rikverc . aktuator izbora promene brzine.visoka vrednost u kolu Kolo izbora pozicije promene brzine . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila.opseg/rad Kolo izbora pozicije promene brzine . aktuator prebacivanja u rikverc. aktuator izbora promene brzine.niska vrednost u kolu Aktuator kvačila . kratak spoj prema masi. Aktuator kvačila. loša veza. loša veza. aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator kvačila .visoka vrednost u kolu P0925 P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Aktuator kvačila .otvoreno kolo . loša veza.nisko Kolo izbora pozicije promene brzine . loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM P0914 Aktuator izbora promene brzine . solenoid blokade prebacivanja brzine. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.lose radi Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Greška u kolu izbora pozicije promene brzine Aktuator izbora promene brzine . aktuator prebacivanja u rikverc. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kola Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu.Periodicni los rad Kontrola pozicije promene brzine .P0900 P0901 P0902 P0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913 Sistem kontrole menjaca .otvoreno kolo Aktuator kvačila .greška Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo izbora pozicije promene brzine . aktuator izbora promene brzine. kratak spoj prema masi. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923 Kolo pozicije promene brzine . aktuator promene brzine unapred.opseg/rad kola Aktuator izbora promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Kolo pozicije promene brzine .opseg/rad Kolo pozicije promene brzine . loša veza.lose radi Kolo izbora pozicije promene brzine . aktuator prebacivanja u rikverc. aktuator promene brzine unapred.otvoreno kolo Aktuator izbora promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine . kratak spoj prema plusu Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0924 Aktuator promene brzine unapred .otvoreno kolo Aktuator promene brzine unapred . aktuator promene brzine unapred.circuit low Električne instalacije. Aktuator kvačila.

senzor temperature hidraulicnog ulja. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine .periodično kolo Senzor temperature hidraulicnog ulja . kratak spoj prema masi.otvoreno kolo Relej hidraulicne pumpe .lose radi Kolo ASM moda .gubitak pritiska Relej hidraulicne pumpe . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost kola P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko ASM .opseg/rad Senzor hidraulicnog pritiska .opseg/rad . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije.niska ulazna vrednost kola P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja .nije izvrseno adaptivno ucenje ASM kontrolno kolo ASM kontrolno kolo . solenoid blokade prebacivanja brzine.visoka vrednost u kolu P0932 P0933 P0934 Senzor hidraulicnog pritiska . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0929 P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine .niska vrednost kola ulaza P0935 Senzor hidraulicnog pritiska . loša veza.kolo neispravno radi P0938 P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja .opseg/rad ASM kontrolno kolo . loša veza.opseg/rad kola Solenoid blokade prebacivanja brzine . solenoid blokade prebacivanja brzine. senzor temperature hidraulicnog ulja.visoka vrednost kola ulaza P0936 P0937 Senzor hidraulicnog pritiska . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.period ciklusa suvise kratak Jedinica hidraulicnog pritiska .nisko ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor hidraulicnog pritiska.niska vrednost u kolu P0948 Relej hidraulicne pumpe . kratak spoj prema masi. loša veza.opseg/rad Senzor temperature hidraulicnog ulja . senzor hidraulicnog pritiska. loša veza.opseg/rad kola Relej hidraulicne pumpe .los rad periodično g kola Kolo ASM moda . senzor hidraulicnog pritiska. loša veza. senzor temperature hidraulicnog ulja. loša veza. loša veza. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. relej hidraulicne pumpe. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. relej hidraulicne pumpe. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu P0949 P0950 P0951 P0952 P0953 P0954 P0955 P0956 ASM . ECM/PCM/TCM ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 Jedinica hidraulicnog pritiska Jedinica hidraulicnog pritiska . solenoid blokade prebacivanja brzine. senzor hidraulicnog pritiska.kolo neispravno radi Senzor hidraulicnog pritiska . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . loša veza. kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . kratak spoj prema masi.niska vrednost kontrolnog kola P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . loša veza. kratak spoj prema masi.visoka vrednost kontrolnog kola P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0978 P0979 P0980 P0981 P0982 P0983 P0984 P0985 Solenoid prenosa (SS) A . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) C . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) B .niska vrednost kontrolnog kola . kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola P0964 P0965 P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola P0968 P0969 P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) B .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) C . kratak spoj prema masi. loša veza.P0957 P0958 P0959 P0960 P0961 P0962 Kolo ASM moda . solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. solenoid kontrole pritiska.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . kratak spoj prema masi. loša veza.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A . solenoid kontrole pritiska. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . loša veza. loša veza.visoko Kolo ASM moda . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.los rad periodično g kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. loša veza. solenoid prenosa .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . solenoid kontrole pritiska.nisko Kolo ASM moda . kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.

TFP senzor. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. loša veza. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. TFP prekidač. TFP senzor.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. loša veza.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi. loša veza.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu.P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP prekidač. solenoid prenosa . TFP prekidač. TFP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. TFP senzor.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. TFP prekidač. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .

solenoid prenosa . solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema plusu.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema plusu.P0985 P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. TFP prekidač. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. loša veza. kratak spoj prema masi.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP prekidač. TFP senzor. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM . TFP prekidač. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . TFP senzor. TFP senzor .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. TFP senzor.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. TFP senzor. loša veza. loša veza. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. loša veza.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->