Fiat Bravo Izvestaj

Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd Izveštaj

Fiat Bravo 1.6 16V 75KW
Upravljanje motorom Marelli IAW 49F

Abramovid Nebojša Asuv 42/07

Električna šema

A71 – Instrument tabla B1 – Lambda sonda B2 – Senzor temperature rashladne tečnosti B3 – Senzor pritiska vazduha u usisnoj grani sa ugrađenim senzorom temperature B4 – Senzor pozicije leptira E1 – E4 – Svedice F1,2,3 – Osigurači K1 – Relej pumpe za gorivo K2 – Relej motora ventilatora hladnjaka S1 – Sigurnostni prekidač električne pumpe T1 – Dvovarnična bobina X11 – Kontrolna jedinica (računar) Y1,2,3,4 – Injektori cilindri 1,2,3,4 Y5 – Električna pumpa za gorivo Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara

B5 – Senzor detonacije B6 – Senzor broja obrtaja motora(senzor referentne tačke) B7 – Senzor brzine vozila F2,3,4,5 – Osigurači H1 – Engine menagment lampica(check engine lampica) K2 – Relej motora ventilatora brzina 1 K3 – Relej motora ventilatora brzina 2 M1 – Motor ventilatora hladnjaka R1 – Termotpornik u kolu ventilatora hladnjaka X11 – IAW49F – Konektor priključne jedinice X64 – Kontrolna jedinica imobilajzera priključak X91 – Dijagnostički konektor Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara Y7 – Step motor za regulaciju leera

A5 – Kontrolan jedinica klima uređaja A34 – Kontrola transmisije B8 – Senzor pritiska u klima uređaju F6 – Osigurač K4 – Relej klima kompresora Y8 – Spojnica za uključivanje klioma kompresora .

Tehnički podatci o vozilu .

.

.

Pregled motornog prostora

1 Evap ventil 2 – Kanister sa aktivnim ugljem 3 – Senzor pritiska okoline(zbog nadmorske visine) 4 – 5A osigurač za Ecu paljenja I ubrizgavanja 5 – 20A osigurač za napajanje dvostrukog releja (uključujudi: Evap ventil, brizgaljke, lambda probu) 6 – Dvostruki relej 7 – Glavni osigurač 30A 8 – Ubrizgavanje vode za grejanje leptira 9 – Senzor brzine vozila 10 – Dijagnostička utičnica 11 – Računar za ubrizgavanje paljenje 12 – Spojnica magistrale za gorivo

13 – Senzor broja obrtaja motora 14 – Senzor pomeraja bregaste 15 – Lambda sonda 16 – Lambda sonda priključak 17 – Injektori 18 – Senzor temperature vazduha 19 – Step motor za regulaciju leera 20 – Senzor pomeraja leptira 21 – Masa 22 – Bobine 23 – Regulator pritiska goriva 24 – Senzor temperature rashladne tečnosti

Tro pinska verzija konektora za dijagnostiku

Pumpa za gorivo Električna pumpa za gorivo koja je smeštena u rezervoaru.

Osigurači grupa 1 1 – Glavni osigurad

Osigurači grupa 2 1 – Osigurač F2 7.5A 2 – Relej pumpe za gorivo 3 – Lambda sonda konektor 4 – Osigurač F3 15A 5 – Osigurač F4 7.5A

1 – Plastični poklopac 2 – Senzor pozicije radilice(konektor se nalazi ublizini izduvne grane) Sigurnostni prekidač Nalazi se napred u predelu nogu vozača I služi da u slučaju nesrede onemogudi dovod goriva tako što de isklučiti rad pumpe .Senzor pozicije radilice Smešten sa donje strane I lako pristupačan za montažu I demontažu nalazi se na zašrafljen na kudište bloka motora.

Pregled sistema za usis vazduha 1 – Usisna grana 2 – Ulaz para goriva sa Evap ventila 3 – Merač pritiska u usisnoj grani 4 – Utičnica za srvo uređaj 5 – Utičnica za regulator pritiska goriva 6 – Senzor temperature usisanog vazduha 7 – Kudisšte leptira 8 – Gornji resonator 9 – Pare nastale u karteru 10 – Filter vazduha 11 – Prigušnica za vazduh 12 – Usmerivač vazduha .

Sistem za gorivo 1 – Magistrala za snabdevanje gorivom 2 – Dobavna linija od rezervoara do filtera 3 – Filter goriva 4 – Dovod od filtera do magistrale 5 – Povratni vod 6 – Prelivno crevo u rezervoaru za vazduh 7 – Poklopac rezervoara sa ventilom za ozračivanje 8 – Rezervoar 9 – Pumpa za gorivo 10 – Regulator pritiska goriva u railu 11 – Brizgaljke .

Dovod goriva sa prikazanim sistemom za iskorišdenje para iz rezervoara 1 – Ventil za ukljucennje i isključenje para goriva 2 – Karnister sa aktivnim ugljem za sakupljanje para 3 – Sigurnostni i regulacioni ventil 4 – Multi funkcionalni ventil 5 – Rezervoar 6 – Priključenje za pare iz karnistera 7 – Elektronska upravljakcka jedinica ECU(motronic) .

Recirkulacija para iz rezervoara 1 – Blokada plamena iz kartera(u slucaju prevelike temperature gasova 2 – Cev za odušak kartera pri velikom opteredenju odnosno (WOT.skroz otvoren leptir) 3 – Crevo za odušak pri malim oteredenjima(bez prigušnice za plamen) 4 – Kudište leptira 5 – Priključno mesto creva 6 – Protokomer .

A/C uređaj 1 – Akumulator 2 – Kontakt brava 3 – Osigurač 4 – Relej za uključivanje klime 5 – Relej za pokretanje magnetne spojnice klima kompresora 6 – Kompresor klime 7 – Računara za paljenje ubrizgavanje 8 – Trostepeni senzor pritiska 9 – Senzor hladjenja 10 – Prekidač za uključenje klime .

Senzori i aktuatori koji utiču na rad sistema za paljenje i ubrizgavanje 1 – Elektronska kontrolna jedinica(ECU) 2 – Senzor brzine 3 – Senzor pređenog puta 4 – Senzor broja obrtaja 5 – Senzor pritiska 6 – Senzor broja obrtaja i senzor pozicije radilice 7 – Kontakt brava 8 – Dvostruki relej 9 – Električna pumpa za gorivo 10 – Senzor pozicije leptira 11 – Senzor temperature vazduha 12 – Step motor za regulaciju leera 13 – Injektori(brizgaljke) 14 – Evap ventil 15 – Senzor položaja bregaste osovine 16 – Lampica upozorenja za brizgaljke 17 – Dijagnostički konektor 18 – Bobina 19 – Svedice 20 – Klima kompresor 21 – Lambda sonda 22 – Senzot temperature rashladne tečnosti 23 – Fiat code kontrolna jedinica 24 – Automatska transmisija(opciono) .

Pregled po pinovima računara 1 – Brizgaljka cilindar 3 2 – Brizgaljka cilindar 1 3 – Step motor za regulaciju leera postupak 2 4 – Lambda sonda(masa) 5 – Automatska transmisija Ecu (senzor temperature rashladne tečnosti) 6 – Prazno 7 – Dvostruki relej(sekcija B) 8 – Rrazno 9 – IE sistem lampica upozorenja 10 – Trostepeni prekidač pritiska 11 – Signal sa bregaste osovine 12 – Konektor dijagnostike L linija 13 – Napajanje(+15/54) 14 – Signal sa senzora apsolutnog pritiska 15 – Prazno 16 – Napajanje za senzor pozicije leptira i signala sa bregaste osovine 17 – Masa 18 – Prazno 19 – Prazno 20 .Step motor za regulaciju leera postupak 2 22 – Signal sa lambda sonde 23 – Signal sa senzora pozicije leptira 24 – Evap ventil signal 25 – Prazno 26 – Kompresor klime 27 – Prazno 28 – Kilometar sat 29 – Signal sa senzora temperature usisanog vazduha 30 – Signal sa senzora broja obrataja i pozicje radilice 31 – Signal sa dijagnostičkog konektora K linija 32 – Signal sa pozicije ručice automatskog menjača(opciono) 33 – Prazno 34 – Napajanje za senzor apsolutnog pritiska 35 – Napajanje(+30) 36 – Masa motora 37 – Signal sa bobine cilindri (1-4) 38 – Cilindar 2 brizgaljka 39 – Cilindar 4 brizgaljka .Step motor za regulaciju leera postupak 2 21 .

40 – Kontrola leera faza 1 41 – Prazno 42 – Signal kretanja unazad(vezano za automatski menjač) 43 – Prazno 44 – Ugao leptira(vezano za automatski menjač) 45 – Prazno 46 – Prazno 47 – Signal sa senzora temperature rashladne tečnosti Senzor pozicije radilice 48 – Fiat code kontrolna jedinica 49 – Signal broja obrtaja i položaja radilice 50 – Signal položaja ručice menjača u neutralnom položaju(automatski menjač) 51 – Prazno 52 – Dvostruki relej (sekcija A) 53 – Masa za senzor pozicije leptira i senzot bregaste osovine 54 – Masa motora 55 – Signal sa bobine cilindri (2-3) 1 – Senzor 2 – Namotaji 3 – Permanentni magnet(stalni) 4 – Konektor senzora 5 – Izlazni signal 6 – Signal nastao nailaskom senzora na prazno mesto(nedostatak zuba) 7 – Zamajac na radilici sa zubima .

Leptir i kudište leptira 1 – Povezivanje kudišta 2 – Opruga leptira!!! 3 – Priključak za dovod rashladne tečnosti iz motora 4 – Step motor za podešavanje leera 5 – Priključak za povratak rashladne tečnosti 6 – Senzor pozicije leptira 7 – Leptir 8 – Dovod para iz kudišta motora(kartera) Opruga leptira je fabrički podešena i ne sme se korigovati jer de uticati na ispravno funkcionisanje leptira .

Klip 123456- Step motor By pass ili zaobilazni kanal za leer Klip za zatvaranje kanala Leptir Kudište leptira Ecu za regulaciju pomeranja klipa .Šraf(pomično telo) 6 – Navoj 7 .Step motor za regulaciju leera 1 – Ležaj 2 – Vodilja vijka(šrafa) 3 – Namotaji 4 – Magnet 5 .

Pumpa za gorivo 1 – Električni konektori 2 – Dostavna cev 3 – Usisna strana 4 – Ventil za oslobađanje pritiska prevelikog 5 – Ventil za pražnjenje pumpe dok nije u funkciji .04mm sto daje ukupno pomeranje klipa za 8mm. Odziv motora je oko 20 rpm a pri svakom pomeranju motor se pomeri za oko 0.Na grafiku je prikazan dijagram protoka vazduha u zavisnosti od koraka pomeraja klipa step motora.

Senzor pozicije leptira Efektivni električni ugao 90±2° Mehančki ugao 105±4° Ukupan mehanički put 110±8° Temperaturni opseg -30°C do 125°C .

Magistrala za dovod goriva 1 – Magistrala za dovod goriva do injektora 2 – Injektori(brizgaljke) 3 – Regulator pritiska goriva 4 – Dovod goriva 5 – Povratak u rezervoar 6 – Membrana 7 – Ležište membrane 8 – Opruga za resteredenje od prevelikog pritiska 9 – Priključak za vakum 10 – Dovod goriva 11 – Povratak goriva .

Izmerene vrednosti Informacije o kodu Zatečeni broj gresaka pri testiranju vozila je bio 0 Posmatrani parametri na kontaktu uredjaj sepraman za startovanje automobila .

Dijagram snimljen na kontaktu bez dodavanja gasa Prema snimljenim podatcima vidi se da je auto u zagrejanom stanju dok je vršeno ispitivanje .

Ugao paljenja i vreme punjenja bobina su nepromanjene vrednosti na kontaktu Pri startovanju motora vidimo da se aktivira Evap ventil kao i step motor za poziciju leera kako bi se pripremili za uspesan start motora. .

Pritisak u usisnoj grani je u granicama za benzinske motore .Vrednosti dok je auto upaljen Sa snimljenog dijagrama vidimo da željeni broj obrtaj ne odstupa puno od stvarnog broja obrtaja i da je regulacija leera izuzetno dobra.

Motor startovan nije zagrejan u potpunosti. Napon lambda sonde varira sto je znak da lambda sonda radi Sa dijagrama vidimo da lambda integrator uzima vrednost od 96% uz zatvorenu kontrolu lambda kruga. . Zbog male temperature vozila smeša je bogata kako bi se što pre ostvarila radna temperatura. Vidimo da je temperatura usisanog vazduha visoka zbog pozicije senzora.

Vidimo da se računar bori sa ugaom pretpaljenja zbog razlike u vremenu punjenja bobina Dosta veliki broj koraka step motora specifična vrednost za leer je između 50 i 70 koraka mogud uzrok zaprljanost. .

.

.Dijagrami snimljeni osciloskopom Sa dijagrama vidimo da je map senzot u dosta dobrom stanju i da se svako otvaranje leptira odražava kao pad i porast pritiska.

Dijagram na kome je prikazan rad lambda sonde i lambda integratora kada je vozilo u zagrejanom stanju. Sa dijagrama se vidi da napon lambda sonde nalazi u području od 100-800mV sto je znak da sonda funkcioniše. Sa dijagrama se može uočiti da je senzor otvaranja leptira prilično dobro kalibrisan i da dobrim delom prati promene pritiska u usisnoj grani. . Lamdba integrator uzima promenljivu vrednost u području oko 100% i da se menja što je i korektno.Dijagram snimljen u istim uslovima kao i prethodni samo sto je bolje podešena vremenska skala što nam omogudava bolji pregled zavisnosti ugla leptira u odnosu na pritisak u usisnoj grani.

Na dijagramu je prikazana dužina ubrizgavanja injektora prilikom rada na leer-u i dva nagla dodavanja gasa. . Sa dijagrama uocavamo da pri naglom dodavanju gasa imamo prvo skradenje vremena ubrizgavanja(crveno) zbog toga što ovaj tip motronica ne uzima informaciju o papuči gasa direktno sa papuče gasa ved se ta vrednost izračunacva sa očitavanja vrednosti pomeraja leptira. Plavom bojom je označeno gašenje dizni tj prestanak ubrizgavanja zbog oduzimanja gasa. Vidimo da se posle naglog dodavanja gasa injektori gase tj ne ubrizgavaju(asinhrona ubrizgavanja(kočenje motora)). Dijagram vremena trajanja ubrizgavanja. Dijagram ugla paljenja ne daje dobru informaciju prilikom dodavanja gasa ali prilikom rada na leer-u ova vrednost je u stvarnom propisanom kataloškom opsegu od 3-14°.

. Sa dijagrama se može uočiti da se pare iz rezervoara uključuju pri malim opteredenjima motora kada nije potrebno veliko obogadenje smeše ali tako vidimo da se u kratkim intevalima uključuje i u naglom dodavanju gasa kako bi se smeša što pre obogatila i odziv motora na pritisak pedale gasa bio što brži. Sa dijagram se vidi da nema velikog odstupanja u razlikama pritiska. Dijagram ispitivanja kompresije preko struje pokretača.Uporedni dijagram uključenje ventila za recirkulaciju para iz rezervoara sa opteredenjem motora.

Sa dijagrama se može videti da postoji razlika u naponi koja može biti izazvana zaprljanošdu dizni za ubrizgavanje kao i neispravnosti bobine. . Uporedni dijagram napona sa cilindra. Vidimo da se na 3 cilindru vrednost napona povedala u odnosu na ostale cilindre što ukazuje na neispravnost bobine što se može videti i sa sl dijagrama kao i sa vrednošdu punjenja bobina.Dijagram napona sekundara.

Dijagram struje i napona primara. Sa dijagram se vidi da je reč o dvo-varničnoj bobini zbog preskakanja u toku ciklusa paljenja. .

. Vidimo da je trajanje ubrizgavanja 2.Signal snimljen sa jedne od 4 dizne za ubrizgavanje.9 ms i da napon otvaranja dizne dostiže granicu od 68V.

CMP aktuator. ECM Električne instalacije. grupa 1.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . CMP aktuator P0022 Tajming ventila.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . ECM Kratak spoj prema plusu. mehanička greška na motoru.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. kontrola grejača . mehanička greška na motoru. HO2S. usis/levo/napred. HO2S. HO2S. usis/levo/napred. grupa 1 . grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi. kontrola grejača . grupa 1 . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). usis/levo/napred. usis/levo/napred. grupa 1. kontrola grejača .niska vrednost u kolu Električne instalacije. HO2S. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 1 . kontrola grejača . grupa 1 .suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) .kolo neispravno radi Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . usis/levo/napred. grupa 1.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1.Tabela kodova grešaka upravljačke jedinice motora Kod greške P0000 P0010 Lokacija greške Mogući uzrok Nije pronadjena nijedna greška Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1. kontrola grejača . CMP aktuator. HO2S. grupa 1 .niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . grupa 1. usis/levo/napred. ECM P0021 Tajming ventila. CMP aktuator P0013 Električne instalacije.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) .suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . kontrola grejača . kontrola grejača . grupa 1. usis/levo/napred. ECM Električne instalacije. mehanička greška na motoru. kontrola grejača . izduv/desno/pozadi.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2. izduv/desno/pozadi. grupa 2 . HO2S. CMP aktuator P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0042 P0043 Lambda sonda (HO2S) 1. mehanička greška na motoru. ECM Kratak spoj prema masi. mehanička greška na motoru. grupa 2 .suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . ECM . HO2S. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. grupa 2 . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). izduv/desno/pozadi. CMP aktuator P0012 Tajming ventila.suvise kasno vreme paljenja Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. grupa 1. grupa 1.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) .kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . ECM Kratak spoj prema plusu. CMP aktuator P0023 Električne instalacije. grupa 1 . mehanička greška na motoru. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . mehanička greška na motoru. CMP aktuator.visoka vrednost u kolu Električne instalacije. mehanička greška na motoru.visoka vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . ECM P0011 Tajming ventila.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . ECM P0024 Tajming ventila. izduv/desno/pozadi. CMP aktuator P0015 Tajming ventila. CMP aktuator. CMP aktuator P0020 Električne instalacije. CMP aktuator P0025 Tajming ventila. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 2 .visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. ECM P0014 Tajming ventila. ECM Kratak spoj prema masi. izduv/desno/pozadi.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) .

ECM Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Solenoid za merenje goriva . ECM Kratak spoj prema masi. grupa 1 . HO2S. Ubrizgavač. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 1 . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. grupa 2 . solenoid za merenje goriva. HO2S. grupa 2 .visoka vrednost u kolu Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2. solenoid za merenje goriva. grupa 1 .kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Ubrizgavač . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2. ECM Ubrizgavač Kratak spoj prema masi. kontrola grejača .niska vrednost u kolu grejača Kratak spoj prema plusu. grupa 2.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.visoka vrednost u kolu Ubrizgavač . ECM Kratak spoj prema masi. grupa 2. ECM Senzor temperature spoljasnjeg vazduha Kratak spoj prema masi. grupa 2 . kontrola grejača . grupa 1.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. kontrola grejača . HO2S. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S. ECM Otvoreno kolo elek.P0044 P0050 P0051 P0052 P0056 P0057 P0058 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 P0080 P0081 P0082 P0083 P0084 P0085 P0086 P0090 P0091 Lambda sonda (HO2S) 3. kontrola grejača . ECM Električne instalacije. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3.kratak spoj prema masi . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. loša veza. HO2S. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača .instalcija.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. HO2S. Ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.periodično kolo Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2 . grupa 1 . grupa 1 . kontrola grejača . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 1 . HO2S. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1.problem sa opsegom/radom Ubrizgavač .visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. grupa 2. ECM Kratak spoj prema masi. Solenoid za kontrolu usisnog ventila.visok ulaz Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. kontrola grejača . grupa 2. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Električne instalacije. kontrola grejača . HO2S. ECM Kratak spoj prema masi.niska ulazna vrednost Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . kontrola grejača .otvoreno kolo Solenoid za merenje goriva . grupa 2.

nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A .kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . ECM P0101 Usisno curenje/blokada . ECT senzor Wiring. MAP senzor.periodično kolo Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . ECM Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . loša veza. ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . BARO senzor.visok ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .kolo neispravno radi Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) problem sa opsegom/radom Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) .instalacijama. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECM IAT senzor Kratak spoj prema masi.circuit malfunction Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . MAF/VAF senzor. loša veza.visok ulaz P0106 Usisno/izlazno curenje. ECM P0108 Kratak spoj prema plusu. BARO senzor. TP/APP senzor. ECM P0109 Električne instalacije. MAF/VAF senzor. ECM Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el. BARO senzor. IAT senzor. solenoid za merenje goriva. ECM Električne instalacije. IAT senzor.problem sa opsegom/radom Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . MAP senzor. Kratak spoj prema masi. defektna zica za masu.nizak ulaz Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . defektna zica za masu. ECT senzor. ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . loša veza. loša veza. loša veza.kratak spoj prema plusu Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) . ECM Wiring. ECM . MAF/VAF senzor P0102 P0103 P0104 P0105 Kratak spoj prema masi. Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu u el. MAP senzor. IAT senzor. ECM Električne instalacije. BARO senzor. MAP senzor.problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . MAF/VAF senzor.kolo neispravno radi Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .instalacijama. ECM Termostat hladnjaka. Električne instalacije. BARO senzor P0107 Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. ECT senzor Termostat hladnjaka.periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . Električne instalacije. ECT senzor P0117 P0118 Termostat hladnjaka.visok ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - Kratak spoj prema plusu. ECM P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 Električne instalacije.nizak ulaz P0121 Podešavanje sajle gasa. MAP senzor. MAF/VAF senzor. ECM Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor P0122 P0122 Kratak spoj prema masi. IAT senzor. TP/APP senzor.nizak ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .nizak ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) .P0092 P0100 Solenoid za merenje goriva .kolo neispravno radi Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .problem sa opsegom/radom Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor. ECM Podešavanje sajle gasa. ECT senzor. TP/APP senzor P0119 P0120 P0120 P0121 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .

O2S Otvoreno kolo u elek. HO2S. ECT senzor Električne instalacije.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. grejanje ne radi. sistem hladjenja. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi P0140 P0141 P0142 P0143 P0143 Električne instalacije. termostat hladnjaka.izduv.izduv. ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. HO2S Električne instalacije. grupa 1 . ECM Curenje . grejanje ne radi. grupa 1. O2S. grupa 1 . grupa 1 . Kratak spoj prema masi. ECM Curenje .izduv.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.izduv.kolo neispravno radi P0134 P0135 P0136 P0136 P0137 P0137 P0138 P0138 P0139 P0139 P0140 Električne instalacije.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. HO2S Električne instalacije. grupa 1 . HO2S. grupa 1 . O2S. grupa 1 . loša veza.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S.nizak napon Lambda sonda (O2S) 3.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. HO2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1 .visok napon Lambda sonda (O2S) 2. O2S.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . TP/APP senzor. Električne instalacije. grupa 1 .izduv. Kratak spoj prema masi.nizak napon .visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . HO2S. HO2S Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad Lambda sonda (HO2S) 1. ECT senzor Grejanje ne radi.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Curenje . O2S. grupa 1 . grupa 1 . Električne instalacije. O2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . HO2S Električne instalacije.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. Električne instalacije. kontrola grejača . grupa 1 . loša veza. grupa 1 . Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. O2S Osigurac. TP/APP senzor.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. Kratak spoj prema masi. O2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Curenje . HO2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor. O2S. ECM Električne instalacije. ECM Curenje .izduv. loša veza. ECM Grejanje ne radi. sistem hladjenja.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. grupa 1 . kontrola grejača . Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2. HO2S. HO2S. grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . O2S. ECM Grejanje ne radi.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1.periodično kolo Kratak spoj prema plusu. termostat hladnjaka. ECM Kratak spoj prema plusu.instalciji.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. ECM Curenje . ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu.P0123 P0123 P0124 P0124 P0125 P0126 P0130 P0130 P0131 P0131 P0132 P0132 P0133 P0133 P0134 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Grejanje ne radi. grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . ECM Električne instalacije. HO2S. TP/APP senzor.periodično kolo Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . HO2S. ECM Električne instalacije.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije.

grupa 2 .nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 . kontrola grejača .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 3.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2. O2S. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. O2S Električne instalacije.kolo neispravno radi Kratak spoj prema plusu. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 3.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. O2S. O2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. HO2S. grupa 2 . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. Kratak spoj prema masi.izduv.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. Električne instalacije. O2S. HO2S Električne instalacije. grupa 1 . O2S. Kratak spoj prema masi. grupa 1. ECM Curenje . O2S. grupa 2 . HO2S. grupa 2 . O2S. ECM Kratak spoj prema plusu. Kratak spoj prema masi. HO2S.nizak napon . ECM Električne instalacije. grupa 1 .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 2 . ECM Grejanje ne radi. HO2S. grupa 2 . grupa 1 . HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. HO2S Električne instalacije.izduv. HO2S. grupa 2 . ECM Curenje . ECM Električne instalacije. ECM P0146 P0147 P0150 P0150 P0151 P0151 P0152 P0152 P0153 P0153 P0154 P0154 P0155 P0156 P0156 P0157 P0157 P0158 P0158 P0159 P0159 P0160 P0160 P0161 P0162 P0162 P0163 Električne instalacije. grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. O2S.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Grejanje ne radi. ECM Električne instalacije. O2S Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. O2S. ECM Električne instalacije.izduv.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. grupa 2 .visok napon Lambda sonda (O2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. O2S. Električne instalacije. HO2S. grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Curenje .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. grupa 2. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. HO2S. ECM Curenje . ECM Grejanje ne radi.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2. HO2S.izduv.izduv. ECM Curenje .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1 . grupa 2 . Kratak spoj prema masi. Električne instalacije. O2S. ECM Grejanje ne radi. HO2S. Kratak spoj prema masi. kontrola grejača .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. kontrola grejača . HO2S. grupa 1 .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2 . HO2S Električne instalacije. grupa 2 .P0144 P0144 P0145 P0145 P0146 Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 2 .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 2. grupa 2 . HO2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 2 .

grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S Usisno/izlazno curenje. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.visok ulaz Senzor temperature goriva B . Senzor temperature goriva.problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva B . loša veza.P0163 P0164 P0164 P0165 P0165 P0166 P0166 P0167 P0170 Lambda sonda (O2S) 3. Senzor potrosnje goriva. pritisak goriva. Senzor temperature goriva.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. pritisak goriva.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ubrizgavač(i). ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 1 . ECM Električne instalacije. ECM Curenje pri usisavanju.kolo neispravno radi . HO2S.visok ulaz Senzor temperature goriva A . grupa 2 . pritisak/pumpa goriva. EGR sistem. Senzor temperature goriva.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ubrizgavač(i).nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. EVAP ventil za kanistra. Kratak spoj prema masi. grupa 1 P0172 Sistem – suvise bogato. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Podešavanje goriva (FT). AIR sistem. grupa 2 P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 P0182 P0183 P0184 P0185 P0186 P0187 P0188 P0189 P0190 Senzor potrosnje goriva . AIR sistem.nizak ulaz Senzor potrosnje goriva . HO2S Usisavanje blokirano. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor potrosnje goriva . O2S. MAF/VAF senzor. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. ECM Kratak spoj prema plusu. EGR sistem. ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi.nije detektovana nikakva aktivnost Curenje . Senzor potrosnje goriva. Električne instalacije.nizak ulaz Senzor temperature goriva A . grupa 2 . HO2S. ECM Grejanje ne radi. ubrizgavač(i). AIR sistem. pritisak/pumpa goriva. ECM Električne instalacije. grupa 2 . grupa 2 . grupa 2. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva A . Senzor temperature goriva. kontrola grejača .periodično kolo Senzor pritiska voda goriva (FRP) . grupa 1 P0173 Podešavanje goriva (FT). ECM Senzor potrosnje goriva Kratak spoj prema masi. O2S Električne instalacije. ubrizgavač(i). grupa 2 . loša veza. Senzor temperature goriva. Senzor potrosnje goriva. ECM Električne instalacije. Senzor temperature goriva. AIR sistem. HO2S Usisno/izlazno curenje.lose radi P0171 Sistem – suvise siromasno.lose radi P0174 Sistem – suvise siromasno.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 .periodično kolo Senzor temperature goriva B . ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. HO2S Električne instalacije. ECM Lambda sonda (O2S) 3. ubrizgavač(i). konekcija(e) creva Usisavanje blokirano. O2S.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva B .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. pritisak/pumpa goriva.izduv.nizak ulaz Senzor temperature goriva B . grupa 2 P0175 Sistem – suvise bogato. ECM Električne instalacije. Senzor temperature goriva. O2S.problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva A . HO2S Curenje pri usisavanju. Senzor temperature goriva. HO2S Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.visok ulaz Senzor temperature goriva A . pritisak/pumpa goriva. grupa 2 . ECM Električne instalacije. HO2S. ubrizgavač(i).kolo neispravno radi Senzor potrosnje goriva . senzor pritiska voda goriva.

kolo neispravno radi Ubrizgavač 2 . ECT senzor Električne instalacije. solenoid iskljucenja goriva.visok ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) .visok ulaz Podešavanje sajle gasa.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 2 . ubrizgavač.kolo neispravno radi Ubrizgavač 4 . ECM Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor P0221 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B range/performance problem Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 5 . TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu.P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0213 P0214 P0215 P0216 P0217 P0218 P0219 P0220 P0220 P0221 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .periodično kolo . ECM Električne instalacije. EOT senzor Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 1 .nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ubrizgavač.kolo neispravno radi Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva .nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . Solenoid kontrole tajminga ubrizgavanja goriva. FRP senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač 1 . ECM Neispravna promena brzine (stepena prenosa) Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ubrizgavač.periodično kolo Ubrizgavač . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska voda goriva (FRP) . EOT senzor.visok ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) . loša veza.nizak ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . ECM Električne instalacije. ECM Podešavanje sajle gasa.kolo neispravno radi Senzor temperature ulja motora (EOT) . TP/APP senzor. FRP senzor Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ubrizgavač. ubrizgavač hladnog starta. FRP senzor Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Senzor temperature ulja motora (EOT) . ECM EOT senzor Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ubrizgavač hladnog starta. ECM Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . EOT senzor.kolo neispravno radi Ubrizgavač 3 . ubrizgavač. FRP senzor Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor. TP/APP senzor. TFT senzor. ECM Električne instalacije. ubrizgavač.problem sa opsegom/radom Električne instalacije. termostat hladnjaka. TP/APP senzor. TP/APP senzor P0222 P0222 P0223 P0223 P0224 Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Solenoid iskljucenja goriva . EOT senzor Električne instalacije. sistem hladjenja.periodično kolo Senzor temperature ulja motora (EOT) .kolo neispravno radi Uslovi prekoracenja temperature motora Uslovi prekoracenja temperature menjaca Uslovi nad-brzine motora Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor.

ECM Kratak spoj prema plusu. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).limit nije dostignut P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. konekcija(e) creva. TC sistem . TP/APP senzor P0227 P0227 P0228 P0228 P0229 P0229 P0230 P0231 P0232 P0233 P0234 Kratak spoj prema masi.circuit low Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A .problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . TP/APP senzor. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. MAP senzor.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Električne instalacije.problem sa opsegom/radom P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 P0243 P0244 P0245 P0246 P0247 P0248 Kratak spoj prema masi.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A.visoka vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo .niska vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . TP/APP senzor. ECM Konekcija(e) creva. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).limit prekoracen P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora .problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. MAP senzor. TC sistem . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . loša veza.circuit intermittent Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . konekcija(e) creva. ECM Električne instalacije. ECM Podešavanje sajle gasa.kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TC Usisno/izlazno curenje.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . ECM Električne instalacije. TC sistem . MAP senzor. TC sistem . TP/APP senzor. TP/APP senzor. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).circuit high Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . loša veza.visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . MAP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . MAP senzor.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. loša veza.kolo neispravno radi Relej pumpe za gorivo . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor. TC sistem . ECM Usisno/izlazno curenje. loša veza. relej pumpe za gorivo. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . MAP senzor Relej pumpe za gorivo .periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .visok ulaz Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . TP/APP senzor.nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C .periodično kolo Uslovi dodatnog pritiska motora . Regulator radnog pritiska u turbo punjaču Konekcija(e) creva. TC sistem . TP/APP senzor P0226 Podešavanje sajle gasa. TP/APP senzor. TC sistem . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).P0224 P0225 P0225 P0226 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). relej pumpe za gorivo. Regulator radnog pritiska u turbo punjaču . ECM Kratak spoj prema masi. relej pumpe za gorivo. ECM Električne instalacije. MAP senzor Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. relej pumpe za gorivo.visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). Električne instalacije.

detektovano nepravilno paljenje P0267 P0268 P0269 Kratak spoj prema masi. pumpa za ubrizgavanje. pumpa za ubrizgavanje. ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje A. ECT/MAF senzor. ECM P0273 P0274 P0275 Kratak spoj prema masi. pumpa za ubrizgavanje. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Random/multiple cilindar(i) . ECM P0270 P0271 P0272 Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema masi. ECM Pumpa za ubrizgavanje A. ubrizgavač. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje B.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A. ECM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 1 . Visoko-naponski vod(ovi). ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Cilindar 5 . loša veza.visoka vrednost u kolu Cilindar 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač.P0249 P0250 P0251 P0252 P0253 P0254 P0255 P0256 P0257 P0258 P0259 P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . ECM Kratak spoj prema plusu. rotor/brega .problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje A.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 2 . sistem goriva. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač. ubrizgavač. rotor/brega . ECM Električne instalacije.periodično kolo Ubrizgavač 1 . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Kratak spoj prema masi.periodično kolo Pumpa za ubrizgavanje B.detektovano nepravilno paljenje . ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Cilindar 3 . sistem goriva. ECM Ubrizgavač 2 . ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi. pumpa za ubrizgavanje. ECM Kratak spoj prema plusu.Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara Električne instalacije. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 3 . ubrizgavač(i). slaba kompresija.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. rotor/brega . rotor/cam . ECM Kratak spoj prema plusu. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .niska vrednost u kolu Ubrizgavač 4 . rotor/brega . ECM Kratak spoj prema masi. ECM P0287 Svecica(e).Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 5 . ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu. sistem goriva. pumpa za ubrizgavanje. ubrizgavač. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ubrizgavač. rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Cilindar 4 .visoka vrednost u kolu Cilindar 2 . Električne instalacije mehanička greška na motoru. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 4 . Bobina(e). pumpa za ubrizgavanje. rotor/brega . sistem goriva. ubrizgavač. ECM P0288 Cilindar 1 . sistem goriva. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. sistem paljenja/goriva. rotor/brega .problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje B.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 3 . rotor/cam . rotor/brega .niska vrednost u kolu Ubrizgavač 5 . pumpa za ubrizgavanje. loša veza. Električne instalacije. ubrizgavač.

ubrizgavač. ECM Električne instalacije. CKP/RPM senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. vazdusni zazor.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) . ubrizgavač.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Nesiguran senzor/rotor. KS Nesiguran KS. loša veza. grupa 1 . grupa 1 . sistem paljenja/goriva. ubrizgavač. CKP senzor.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. loša veza. Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . Električne instalacije. zaprljanje metalnim cesticama.nizak ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. KS. Električne instalacije. CMP senzor Kratak spoj prema masi. CMP senzor. vazdusni zazor. grupa 1 .kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 2. grupa 1 .problem sa opsegom/radom P0322 P0323 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 P0340 P0341 P0342 P0343 P0344 P0346 P0347 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . Kratak spoj prema masi.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 2. grupa 2 . ECM Električne instalacije. KS neispravno pritegnut. KS neispravno pritegnut. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 1. sistem paljenja/goriva. KS neispravno pritegnut.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 2. ECM Električne instalacije. grupa 2 . ECM Električne instalacije. CMP senzor. loša veza. CKP/RPM senzor.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. KS. KS. loša veza.detektovano nepravilno paljenje Mehanička greška na motoru.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 1.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 2. grupa 2 . loša veza. loša veza. ECT/MAF senzor. loša veza.visok ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. CMP senzor. CMP senzor Kratak spoj prema masi. KS neispravno pritegnut. grupa 2 . grupa 1 . grupa 2 . neispravno pritegnuto. sistem paljenja/goriva. CKP senzor.detektovano nepravilno paljenje P0292 Cilindar 5 . grupa 2 . ECM Električne instalacije. ubrizgavač. Električne instalacije. ECM Mehanička greška na motoru.periodično kolo Senzor pozicije radilice (CKP) .visok ulaz Senzor detonacije (KS) 1. ECT/MAF senzor. vazdusni zazor.P0289 Cilindar 2 . sistem paljenja/goriva.problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 2. KS Električne instalacije. KS. nesiguran senzor/rotor.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 1. ECM P0290 Cilindar 3 .detektovano nepravilno paljenje P0320 P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . Električne instalacije. ECM . Električne instalacije. Električne instalacije. KS. ECT/MAF senzor. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 2 .visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . ECM Vazdusni zazor. CMP senzor.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 1. ECM Nesiguran senzor/rotor.detektovano nepravilno paljenje P0291 Cilindar 4 . KS Nesiguran KS. CKP/RPM senzor Električne instalacije. Električne instalacije. grupa 1 . KS. ECM Električne instalacije. ECM Mehanička greška na motoru.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. KS. grupa 1 . grupa 1 . ECM Mehanička greška na motoru. ECM Nesiguran senzor/rotor. CMP senzor. CKP/RPM senzor. grupa 1 . CKP senzor Kratak spoj prema masi. KS neispravno pritegnut. ECT/MAF senzor.nema signala Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . loša veza. CKP senzor. ECM Električne instalacije. CKP senzor. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) .

ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. kontrolna lampica grejača. CKP senzor. grupa 2 . relej grejača. bobina. ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije B . ECM Curenje creva/blokada . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije. Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. kolo A . EGR ventil. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije A . EGR solenoid.kolo neispravno radi P0354 Bobina D.lose radi Referenca tajminga. primar/sekundar . EGR solenoid. primar/sekundar . Senzor pozicije EGR ventila. signal visoke rezolucije A . ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . EGR ventil. signal visoke rezolucije A . primar/sekundar .suvise impulsa Referenca tajminga. bobina.lose radi Senzor pozicije radilice (CKP) B .kolo neispravno radi Referenca tajminga. CKP senzor. EGR solenoid. signal visoke rezolucije A .kolo neispravno radi P0353 Bobina C.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) B .visok ulaz P0350 Bobina.nema impulsa Referenca tajminga. loša veza. loša veza. ECM Električne instalacije. kolo B . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Grejaci. loša veza. ECM Curenje creva/blokada . Električne instalacije. ECM P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .kolo neispravno radi P0351 Bobina A. EGR ventil. bobina. primar/sekundar . ECM Električne instalacije.periodično kolo Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .nema impulsa Grejaci. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. vazdusni zazor. signal visoke rezolucije B . signal visoke rezolucije B . ECM Curenje creva/blokada . ECM Curenje creva/blokada . ECM Električne instalacije. bobina. bobina. ECM Električne instalacije.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Nesiguran senzor/rotor. primar/sekundar .kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) B .nizak ulaz .suvise impulsa Referenca tajminga. grejaci. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije.lose funkcionise protok Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.detektovan nedovoljan protok P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .kolo neispravno radi Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . primar/sekundar .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . EGR solenoid. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).kolo neispravno radi P0355 Bobina E. ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije B . signal visoke rezolucije B .periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. osigurac. ECM Električne instalacije.suvise malo impulsa Referenca tajminga. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije.lose radi Referenca tajminga. CKP/RPM/CMP senzor. Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. grejaci. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.suvise malo impulsa Referenca tajminga. bobina. EGRventil/solenoid Kratak spoj prema masi. CKP senzor Kratak spoj prema masi. signal visoke rezolucije A .kolo neispravno radi P0352 Bobina B. relej grejača. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). CKP senzor. CMP senzor.detektovan prejak protok P0403 P0404 P0405 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B .P0348 P0350 P0351 P0352 P0353 P0354 P0355 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 P0380 P0381 P0382 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0400 P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.lose radi Kontrolna lampica grejača . CKP senzor. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor.

grupa 2 .kolo neispravno radi Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . HO2S 2 Katalizator. ECM Električne instalacije. Senzor pozicije EGR ventila. AIR solenoid.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. grupa 1 . Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. Električne instalacije.kolo neispravno radi Sistem katalizatora. ECM Otvoreno kolo elek.circuit malfunction Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .otvoreno kolo Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . curenje pri usisavanju. grupa 2 . AIR ventil. HO2S 2 Katalizator. HO2S 2 Katalizator. AIR solenoid. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. AIR solenoid.detektovan neodgovarajuci protok Kratak spoj prema plusu. grupa 2 . AIR solenoid. kontrola ventilacije . Senzor pozicije EGR ventila. curenje pri usisavanju. HO2S 2 Katalizator. HO2S 2 Katalizator. ECM Kratak spoj prema plusu. kontrola ventilacije .efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator.instalaciji.lose radi Sistem isparavanja goriva (EVAP) . grupa 2 .efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator.instalcija.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. EVAP kanister. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. ECM Električne instalacije.temperatura ispod granicne vrednosti Sistem isparavanja goriva (EVAP) . ECM Električne instalacije.kratak spoj Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .instalaciji. grupa 1 . Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.visok ulaz Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) . grupa 1 . AIR ventil. grupa 1 . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . Električne instalacije. Električne instalacije.kolo neispravno radi Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .kratak spoj Sistem isparavanja goriva (EVAP). Relej AIR pumpe. curenje pri usisavanju.open circuit Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. ECM Kratak spoj u elek. ECM Kratak spoj u elek.kolo neispravno radi Sistem isparavanja goriva (EVAP).instalciji. ECM Kratak spoj u elek. ECM Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . grupa 1 . ECM Otvoreno kolo elek. grupa 2 . HO2S 2 Katalizator.lose radi Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .kratak spoj .instalaciji. HO2S 2 Konekcija(e) creva. Električne instalacije. AIR solenoid. HO2S 2 Katalizator. ECM Otvoreno kolo elek.otvoreno kolo Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Senzor pozicije EGR ventila. ECM Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator. Relej AIR pumpe. AIR solenoid. ECM AIR pumpa .detektovan neodgovarajuci protok Sistem isparavanja goriva (EVAP) .temperatura ispod granicne vrednosti Sistem katalizatora. ECM Otvoreno kolo u elek. ECM Kratak spoj u elek.kratak spoj Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .visok ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B . ECM Katalizator.instalcija.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. AIR solenoid. ECM Kratak spoj prema masi.instalaciji.P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0417 P0418 P0419 P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434 P0440 P0441 P0442 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A .detektovano malo curenje P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . kontrola ventilacije . HO2S 2 Katalizator. AIR crevo(a) Električne instalacije.instalcija. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.otvoreno kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP). Električne instalacije. Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator.

ECM Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Električne instalacije. loša veza.visok ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Kratak spoj prema plusu. Senzor pritiska EVAP.nizak ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . senzor nivoa rezervoara za gorivo.periodično kolo Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . motor ventilatora motora. senzor nivoa rezervoara za gorivo Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. loša veza. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.detektovano veliko curenje Električne instalacije.periodično kolo Motor ventilatora motora 1 . Senzor pritiska EVAP.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska izduvnih gasova .kolo neispravno radi Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .lose radi . EVAP kanister.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .problem sa opsegom/radom Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.periodično kolo P0467 P0468 P0469 P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P0480 P0481 P0482 P0483 Kratak spoj prema masi. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP.nizak ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . loša veza. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. curenje pri usisavanju. ECM Konekcija(e) creva. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. ventil ventilacije . senzor pritiska izduvnih gasova. senzor pritiska izduvnih gasova.kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska izduvnih gasova .nizak ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Električne instalacije. senzor pritiska izduvnih gasova. motor ventilatora motora.nizak ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . Senzor pritiska EVAP. motor ventilatora motora.visok ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova . loša veza. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Električne instalacije. Senzor pritiska EVAP. ECM Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Senzor pritiska EVAP Kratak spoj prema masi.periodično kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP) .nizak ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .visok ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . senzor pritiska izduvnih gasova. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 3 .kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .visok ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .periodično kolo Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .problem sa opsegom/radom Senzor nivoa rezervoara za gorivo . Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Kratak spoj prema plusu.P0449 P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP). ECM Električne instalacije. provera racionalnosti . senzor nivoa rezervoara za gorivo.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora. motor ventilatora motora. ECM Električne instalacije. loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.problem sa opsegom/radom Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 2 .

kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora . loša veza. EGRT senzor. ECM Curenje klime. VSS.nad-struja kola Motor ventilatora motora.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . Električne instalacije. CTP prekidač. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . ECM Kratak spoj prema plusu. VSS. brzinomer.kolo neispravno radi Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. Senzor pritiska rashladnog fluida klime Električne instalacije.visok napon Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Senzor pritiska rashladnog fluida klime Suvise nizak pritisak rashladnog fluida klime (neispravno napunjeno). loša veza. senzor/sklopka pritiska ulja motora. ISC aktuator/IAC ventil. VSS Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor/sklopka pritiska ulja motora .nizak ulaz Električne instalacije. EGRT senzor. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. loša veza. ISC aktuator/IAC ventil.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . VSS. motor leptira.nizak napon Senzor/sklopka pritiska ulja motora . PSP senzor/prekidač .periodično kolo Napon sistema . grupa 1 . Ventil leptira cvrst/zalepljuje. motor ventilatora motora. drugi prikljuceni sistemi.problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . ECM PAS sistem. loša veza. alternator Električne instalacije. Električne instalacije.lose radi Napon sistema . CAN magistrala podataka Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.nisko . akumulator. snaga/masa .lose radi Električne instalacije. ECM Električne instalacije.nizak ulaz Senzor brzine vozila (VSS) .nizak ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost Sistem kontrole broja obrtaja na leer . PSP senzor/prekidač Kratak spoj prema masi.P0484 P0485 P0500 P0501 P0502 P0503 P0505 Motor ventilatora motora .nestabilno Napon sistema .nizak ulaz Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). EGRT senzor.visok ulaz P0534 P0544 P0545 P0546 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0560 P0561 P0562 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). ECM Električne instalacije. alternator P0510 P0520 P0521 P0522 P0523 P0530 P0531 P0532 P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime . motor ventilatora motora. PSP senzor/prekidač ECM Električne instalacije. PSP senzor/prekidač . Senzor pritiska rashladnog fluida klime. Ventil leptira cvrst/zalepljuje. grupa 1 . motor leptira. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Suvise visok pritisak rashladnog fluida klime (greška u hladjenju/neispravno napunjeno). grupa 1 . ECM Senzor/sklopka pritiska ulja motora Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). instrument tabla. motor leptira. ISC aktuator/IAC ventil. akumulator. PSP senzor/prekidač . Ventil leptira cvrst/zalepljuje. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora .problem sa opsegom/radom Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Električne instalacije. senzor/sklopka pritiska ulja motora. ECM P0506 P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . senzor/sklopka pritiska ulja motora.

loša veza.greška procesora Električne instalacije. Signal ON (ukljuceno) . ECM .lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. ECM ECM ECM ECM ECM ECM ECM/PCM P0609 P0620 P0621 P0622 P0638 P0642 Kontrolni modul motora (ECM).KAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrolna lampica alternatora .greška provere memorije Kontrolni modul motora (ECM) . kontrola polja .visoka vrednost u kolu CAN magistrala podataka . relej kontrole motora.ROM greška Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) . ECM Kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Prekidač kontrole/kocnice A .kolo neispravno radi Kontrola aktuatora leptira. ECM Električne instalacije. APP senzor ECM Električne instalacije. kontrola . glavni prekidač kontrole brzine voznje. akumulator. VSS izlaz B . ECM Električne instalacije. Signal APP senzora .RAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . ECM P0645 P0650 P0654 P0655 P0656 P0687 P0688 P0691 Kontrolni modul motora (ECM). kontrolna lampica alternatora.kratak spoj prema masi Relej kontrole motora . ECM Električne instalacije. APP senzor.kolo neispravno radi Broj obrtaja motora.P0563 P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P0570 P0571 P0573 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0608 Napon sistema . ECM Električne instalacije. prikljuceni sistemi. Signal OFF (iskljuceno) . akumulator. kontrola detonacije .lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. prekidač kontrole/kocnice. glavni prekidač kontrole brzine voznje. MIL.visoko Glavni prekidač kontrole brzine voznje.lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje. Sistem klime Električne instalacije. ECM Električne instalacije. glavni prekidač kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi.lose radi Prekidač kontrole/kocnice A .lose radi Sistem kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije. grupa 1 .lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje. alternator Alternator Električne instalacije. relej kontrole motora. ISC aktuator/motor leptira. prekidač za izbor kontrole brzine voznje. Signal RESUME .lose radi Kontrolni modul motora (ECM). ECM Električne instalacije.lose radi Alternator. alternator. akumulator.kolo neispravno radi Alternator.lose radi Kontrolni modul motora (ECM) . ECM Kratak spoj prema masi. Signal SET (podesi) . VSS izlaz A . Kontrolna lampica koja upozorava na pregrevanje motora.kratak spoj prema plusu Električne instalacije. izlaz . alternator. prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom ECM ECM Električne instalacije. ECM Nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).kolo neispravno radi Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora .kolo neispravno radi Prekidač kontrole/kocnice A .greška programiranja Kontrolni modul motora (ECM) . Signal COAST .kolo neispravno radi Relej kontrole motora .defektivno Klima uredjaj (AC) Kontrolna lampica za los rad (MIL) . ECM Kratak spoj prema plusu. prekidač kontrole/kocnice.kolo neispravno radi Izlaz nivoa goriva .

CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor brzine osovine turbine (TSS) . TFT senzor.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) . ECM Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Sistem kontrole menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS.kolo neispravno radi Ulazni broj obrtaja motora .kratak spoj prema plusu Motor ventilatora motora 2 .kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR). ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM . TFT senzor Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Ulazni broj obrtaja motora . TSS senzor Električne instalacije. TR senzor/prekidač . VSS Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 1 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CKP/RPM senzor. PRNDL ulaz . motor ventilatora motora. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. VSS. TSS senzor. ECM.kratak spoj prema plusu Sistem kontrole menjaca .periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.nema signala Senzor brzine vozila (VSS) .nizak ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.periodično kolo Senzor brzine osovine turbine (TSS) .periodično kolo Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . CKP/RPM senzor Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 2 . hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visok ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . TR senzor/prekidač . motor ventilatora motora. CKP/RPM senzor.problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. motor ventilatora motora.problem sa opsegom/radom Senzor brzine osovine turbine (TSS) . loša veza. motor ventilatora motora.niska vrednost u kolu Senzor brzine vozila (VSS) . TSS senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B .P0692 P0693 P0694 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P0720 P0721 P0722 P0723 P0724 P0725 P0726 P0727 P0728 Motor ventilatora motora 1 . loša veza.visok ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Senzor brzine osovine turbine (TSS) .kolo neispravno radi Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM Kratak spoj prema masi. TFT senzor. ECM Električne instalacije. TSS senzor. VSS.lose radi Sistem kontrole menjaca . hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Ulazni broj obrtaja motora .elektricno Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. TR senzor/prekidač . TFT senzor. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice.nizak ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .

Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa. TR senzor/prekidač . TR senzor/prekidač .periodično kolo Solenoidi prenosa (SS) A . solenoid prenosa . TFP solenoid.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) B .periodično kolo Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0754 P0755 P0756 P0757 Električne instalacije. TFP solenoid Električne instalacije. solenoid prenosa .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) B . solenoidi prenosa. mehanička greška menjaca Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa . mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor/prekidač . mehanička greška menjaca Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.periodično kolo Neispravan prenosni odnos zupcanika Zupcanik 1 . solenoidi prenosa. ECM/PCM/TCM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.performance or stuck off Transmission fluid pressure (TFP) solenoid .neispravan odnos Zupcanik 5 .P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 P0735 P0736 P0740 P0741 P0742 Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.neispravan odnos Zupcanik 3 . solenoid prenosa P0753 Električne instalacije.elektricno Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . TCC solenoid. TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Wiring. solenoidi prenosa. loša veza. CKP/RPM senzor.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . solenoid prenosa .neispravan odnos Zupcanik 2 . mehanička greška menjaca Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . TFP solenoid. solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . TCC solenoid. solenoid prenosa P0758 Električne instalacije. TFP solenoid Električne instalacije. TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.neispravan odnos Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . solenoid prenosa . TCC solenoid. TCC solenoid P0744 P0745 P0746 P0747 P0748 P0749 P0750 P0751 P0752 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) A .periodično kolo Električne instalacije. TFP solenoid. solenoid prenosa P0759 P0760 Električne instalacije.stuck on Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . loša veza.elektricno Solenoid prenosa (SS) A .elektricno Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) A .elektricno Solenoid prenosa (SS) B . solenoidi prenosa. solenoidi prenosa. mehanička greška menjaca Električne instalacije.neispravan odnos Rikverc . TR senzor/prekidač . TCC solenoid P0743 Električne instalacije.neispravan odnos Zupcanik 4 .kolo neispravno radi Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . loša veza. TR senzor/prekidač .kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .

ECM/PCM/TCM . solenoid prenosa P0763 Električne instalacije. solenoid prebacivanja/tajminga.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 1-2 . solenoid prebacivanja/tajminga.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) E . senzor brzine medjuvratila.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . senzor brzine medjuvratila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0773 Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa . 4-5 .kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). 2-3 . solenoid prenosa . loša veza.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.elektricno Solenoid prenosa (SS) D .periodično Prekidač za izbor moda menjaca .periodično kolo Izbor prenosa (brzine) . solenoid prebacivanja/tajminga Kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor.elektricno Solenoid prenosa (SS) E . loša veza.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) D .nisko Solenoid prebacivanja/tajminga . solenoid prenosa P0764 P0765 P0766 P0767 Električne instalacije. 3-4 .P0761 P0762 Solenoid prenosa (SS) C .elektricno Solenoid prenosa (SS) C .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) D .visoko Solenoid prebacivanja/tajminga . solenoid prenosa . loša veza. solenoid prenosa .kolo neispravno radi Solenoid prebacivanja/tajminga .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). loša veza. mehanička greška menjaca Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) E . solenoid prenosa . loša veza.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). TR senzor. solenoidi prenosa . solenoidi prenosa . solenoid prenosa P0774 P0780 P0781 P0782 P0783 P0784 P0785 P0786 P0787 P0788 P0789 P0790 P0791 P0792 P0793 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prebacivanja/tajminga. loša veza.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . solenoidi prenosa . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) C .lose radi prebacivanje Solenoid prebacivanja/tajminga . mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa P0768 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa . TR senzor.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).problem sa opsegom/radom Solenoid prebacivanja/tajminga .problem sa opsegom/radom Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0769 P0770 P0771 P0772 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prebacivanja/tajminga. solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) C .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON ( Solenoid prenosa (SS) D . solenoidi prenosa . prekidač za izbor moda menjaca.

senzor brzine medjuvratila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. senzor pozicije rucice menjaca.lose radi kolo izlaza Displej opsega menjaca (TR) . loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X-Y . loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM P0795 P0796 P0797 Senzor brzine medjuvratila . solenoid prebacivanja u visi stepen prenosa P0805 Električne instalacije.lose radi Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.los rad periodično g kola Greška kontrole pozicije kvačila Prejako proklizavanje kvačila Zupcanik rikverca .nema signala Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Senzor pozicije rucice menjaca.lose radi kolo ulaza Zupcanik rikverca .kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila .P0794 Senzor brzine medjuvratila . loša veza. loša veza. mehanička greška. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza P0806 P0807 P0808 Električne instalacije.lose radi Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila .nizak ulaz P0798 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid. loša veza.problem u funkcionisanju elektrike Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0809 Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0818 P0820 Kolo oneMogućivanja startera .kolo neispravno radi P0821 P0822 P0823 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X . loša veza. senzor pozicije kvačila. senzor pozicije kvačila. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor pozicije kvačila.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije kvačila .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa. TFP solenoid.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca Y . Senzor pozicije rucice menjaca. senzor brzine medjuvratila. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. loša veza. loša veza Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. ECM/PCM/TCM P0799 P0801 P0803 P0804 Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0817 Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor pozicije kvačila.kolo neispravno radi Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) .los rad periodično g kola Kolo inhibicije rikverca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TFP solenoid. loša veza. loša veza. TR senzor. senzor pozicije kvačila.kolo neispravno radi Prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP solenoid. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi.visok ulaz P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816 Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.niska ulazna vrednost P0840 Prekidač pogona na sva 4 tocka . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .P0824 P0825 P0830 Senzor pozicije rucice menjaca X .los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A .visoka ulazna vrednost Prekidač pogona na sva 4 tocka . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač.kolo neispravno radi Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. Senzor pozicije rucice menjaca.problem sa opsegom/radom Prekidač pogona na sva 4 tocka . TFP prekidač. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.visoka ulazna vrednost P0840 P0841 P0841 P0842 P0842 P0843 P0843 P0844 P0844 P0845 P0845 P0846 P0846 P0847 P0847 P0848 P0848 P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . TFP prekidač. loša veza.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . TFP senzor. loša veza. kratak spoj prema masi. Senzor pozicije rucice menjaca. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza. prekidač pogona na sva 4 tocka. TFP senzor.periodično kolo Senzor pozicije rucice menjaca Y .kolo neispravno radi Prekidač pogona na sva 4 tocka . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. CPP prekidač. loša veza. TFP prekidač. CPP prekidač. loša veza. prekidač pogona na sva 4 tocka. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. loša veza.povuci ” rucice menjaca. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . TFP senzor .problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač. kratak spoj prema masi.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP prekidač. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema masi.periodično kolo Prekidač “ gurni-povuci ” rucice menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . TFP senzor. TFP prekidač.niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. CPP prekidač. TFP prekidač.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema plusu. loša veza. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač “ gurni.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka ulazna vrednost .

TFP senzor.los rad periodično g kola . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.nisko Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. TFP senzor. loša veza. TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) .visoka vrednost kola ulaza Ulazni signal kontrole vuce . TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . loša veza. TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. loša veza. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. PNP prekidač.nisko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) . kratak spoj prema masi.lose radi Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . TFP senzor. TFP senzor. loša veza.lose radi Ulazni signal kontrole vuce . TFP prekidač. prekidač pogona. loša veza. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM P0863 Kolo komunikacije modula promene brzine . TFP senzor.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska vrednost kola ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .visoko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema plusu.niska vrednost kola ulaza Prekidač pogona . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska ulazna vrednost Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. PNP prekidač. kratak spoj prema plusu.visoka ulazna vrednost P0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0870 P0871 P0871 P0872 P0872 P0873 P0873 P0874 P0874 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . PNP prekidač.visoka vrednost kola ulaza Prekidač pogona . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. modul promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. prekidač pogona.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . modul promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .problem sa opsegom/radom Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .lose radi Kolo komunikacije modula promene brzine .los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .problem sa opsegom/radom Ulazni signal kontrole vuce . loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Prekidač pogona .visoko Kolo komunikacije modula promene brzine . loša veza.niska ulazna vrednost Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. modul promene brzine.P0849 P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 P0857 P0858 P0859 P0860 P0861 P0862 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .

TCM P0893 Električne instalacije. loša veza.niska vrednost kontrolnog kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej snage TCM. relej snage TCM. TFP prekidač. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TCM Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza.ulazni signal snage slab Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP prekidač. relej snage TCM.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema plusu. TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . relej snage TCM.opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . loša veza. TCM P0891 Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. TCM P0892 Električne instalacije. TCM Električne instalacije.P0875 P0875 P0876 P0876 P0877 P0877 P0878 P0878 P0879 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889 Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza. kratak spoj prema masi . TFP senzor.niska vrednost u kolu P0890 Električne instalacije. TFP senzor. loša veza.Zahtev MIL .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .los ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) .Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .otvoreno kontrolno kolo Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . relej snage TCM.visok ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . relej snage TCM. kratak spoj prema plusu.opseg/performanse ulaznog signala snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . kratak spoj prema masi. loša veza. TFP senzor. loša veza. TCM Električne instalacije. loša veza. TCM P0894 P0895 P0896 P0897 P0898 P0899 Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.periodično los ulazni signal snage Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Kontrolni modul menjaca (TCM) .visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. relej snage TCM.periodično los rad kola kontrole pozicije kontakta releja Aktivirano vise zupcanika Proklizava komponenta menjaca Vreme prebacivanja suvise kratko Vreme prebacivanja suvise dugo Smanjen kvalitet fluida menjaca Sistem kontrole menjaca . relej snage TCM. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza. TFP senzor. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. TFP prekidač. kratak spoj prema masi. loša veza.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator promene brzine unapred . aktuator prebacivanja u rikverc. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska vrednost u kolu P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0925 P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc . kratak spoj prema masi. aktuator promene brzine unapred. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kola Aktuator kvačila .los rad periodično g kola Greška u kolu izbora pozicije promene brzine Aktuator izbora promene brzine . aktuator promene brzine unapred. solenoid blokade prebacivanja brzine.visoko Kolo izbora pozicije promene brzine . kratak spoj prema masi. aktuator promene brzine unapred.greška Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.otvoreno kolo Aktuator promene brzine unapred . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. aktuator izbora promene brzine.niska vrednost u kolu P0924 Aktuator promene brzine unapred . kratak spoj prema plusu Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator izbora promene brzine. loša veza.lose radi Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0900 P0901 P0902 P0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913 Sistem kontrole menjaca .niska vrednost u kolu Aktuator kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad Kolo pozicije promene brzine . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.visoko Kolo pozicije promene brzine .lose radi Kolo pozicije promene brzine .otvoreno kolo Aktuator kvačila . ECM/PCM/TCM Mehanička greška Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred.visoka vrednost u kolu P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923 Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoka vrednost u kolu Aktuator kvačila . kratak spoj prema plusu.otvoreno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator prebacivanja u rikverc . kratak spoj prema masi. aktuator prebacivanja u rikverc.Zahtev MIL . aktuator izbora promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Kolo pozicije promene brzine . Aktuator kvačila. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator izbora promene brzine .opseg/rad Kolo izbora pozicije promene brzine .otvoreno kolo Aktuator izbora promene brzine .visoka vrednost u kolu Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.Periodicni los rad Kontrola pozicije promene brzine . aktuator prebacivanja u rikverc. kratak spoj prema plusu.nisko Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila. aktuator izbora promene brzine. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.circuit low Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0914 Aktuator izbora promene brzine . loša veza. kratak spoj prema plusu.

loša veza.nisko ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu P0932 P0933 P0934 Senzor hidraulicnog pritiska .periodično kolo Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe. relej hidraulicne pumpe. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. loša veza. loša veza. relej hidraulicne pumpe. loša veza. senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Solenoid blokade prebacivanja brzine . senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Relej hidraulicne pumpe . kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu P0949 P0950 P0951 P0952 P0953 P0954 P0955 P0956 ASM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.nije izvrseno adaptivno ucenje ASM kontrolno kolo ASM kontrolno kolo . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor hidraulicnog pritiska .opseg/rad Senzor hidraulicnog pritiska .opseg/rad ASM kontrolno kolo .period ciklusa suvise kratak Jedinica hidraulicnog pritiska .visoko ASM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor hidraulicnog pritiska.niska ulazna vrednost kola P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja . kratak spoj prema masi.gubitak pritiska Relej hidraulicne pumpe .visoka ulazna vrednost kola P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska vrednost u kolu P0948 Relej hidraulicne pumpe . kratak spoj prema plusu.periodično kolo P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 Jedinica hidraulicnog pritiska Jedinica hidraulicnog pritiska . senzor hidraulicnog pritiska.lose radi Kolo ASM moda . solenoid blokade prebacivanja brzine. loša veza.niska vrednost u kolu Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. senzor temperature hidraulicnog ulja.niska vrednost kola ulaza P0935 Senzor hidraulicnog pritiska . loša veza. senzor hidraulicnog pritiska. loša veza. kratak spoj prema plusu. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.opseg/rad . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Kolo ASM moda .kolo neispravno radi P0938 P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja .visoka vrednost kola ulaza P0936 P0937 Senzor hidraulicnog pritiska .otvoreno kolo Relej hidraulicne pumpe . loša veza.P0929 P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D .niska vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) C . solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi.niska vrednost kontrolnog kola P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema plusu. solenoid kontrole pritiska. loša veza.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E .visoka vrednost kontrolnog kola P0964 P0965 P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. loša veza.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) C .niska vrednost kontrolnog kola P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. solenoid kontrole pritiska.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . loša veza. loša veza. loša veza. solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0978 P0979 P0980 P0981 P0982 P0983 P0984 P0985 Solenoid prenosa (SS) A . loša veza. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.los rad periodično g kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A .P0957 P0958 P0959 P0960 P0961 P0962 Kolo ASM moda . loša veza. solenoid kontrole pritiska.nisko Kolo ASM moda .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) B . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visoko Kolo ASM moda . solenoid prenosa . loša veza. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) B . solenoid prenosa . solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa . loša veza.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola P0968 P0969 P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . ECM/PCM/TCM P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A .

kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . loša veza. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. solenoid prenosa . TFP senzor. TFP prekidač. loša veza. solenoid prenosa . TFP senzor. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema masi.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi.P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. TFP senzor .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. TFP prekidač. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. TFP prekidač. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. loša veza.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema plusu. loša veza. loša veza. TFP senzor.

TFP senzor. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač. TFP prekidač. loša veza. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. loša veza. TFP senzor. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . TFP prekidač. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. loša veza. solenoid prenosa .niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .P0985 P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. loša veza. kratak spoj prema masi.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . solenoid prenosa .opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. TFP senzor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful