Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd Izveštaj

Fiat Bravo 1.6 16V 75KW
Upravljanje motorom Marelli IAW 49F

Abramovid Nebojša Asuv 42/07

Električna šema

A71 – Instrument tabla B1 – Lambda sonda B2 – Senzor temperature rashladne tečnosti B3 – Senzor pritiska vazduha u usisnoj grani sa ugrađenim senzorom temperature B4 – Senzor pozicije leptira E1 – E4 – Svedice F1,2,3 – Osigurači K1 – Relej pumpe za gorivo K2 – Relej motora ventilatora hladnjaka S1 – Sigurnostni prekidač električne pumpe T1 – Dvovarnična bobina X11 – Kontrolna jedinica (računar) Y1,2,3,4 – Injektori cilindri 1,2,3,4 Y5 – Električna pumpa za gorivo Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara

B5 – Senzor detonacije B6 – Senzor broja obrtaja motora(senzor referentne tačke) B7 – Senzor brzine vozila F2,3,4,5 – Osigurači H1 – Engine menagment lampica(check engine lampica) K2 – Relej motora ventilatora brzina 1 K3 – Relej motora ventilatora brzina 2 M1 – Motor ventilatora hladnjaka R1 – Termotpornik u kolu ventilatora hladnjaka X11 – IAW49F – Konektor priključne jedinice X64 – Kontrolna jedinica imobilajzera priključak X91 – Dijagnostički konektor Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara Y7 – Step motor za regulaciju leera

A5 – Kontrolan jedinica klima uređaja A34 – Kontrola transmisije B8 – Senzor pritiska u klima uređaju F6 – Osigurač K4 – Relej klima kompresora Y8 – Spojnica za uključivanje klioma kompresora .

Tehnički podatci o vozilu .

.

.

Pregled motornog prostora

1 Evap ventil 2 – Kanister sa aktivnim ugljem 3 – Senzor pritiska okoline(zbog nadmorske visine) 4 – 5A osigurač za Ecu paljenja I ubrizgavanja 5 – 20A osigurač za napajanje dvostrukog releja (uključujudi: Evap ventil, brizgaljke, lambda probu) 6 – Dvostruki relej 7 – Glavni osigurač 30A 8 – Ubrizgavanje vode za grejanje leptira 9 – Senzor brzine vozila 10 – Dijagnostička utičnica 11 – Računar za ubrizgavanje paljenje 12 – Spojnica magistrale za gorivo

13 – Senzor broja obrtaja motora 14 – Senzor pomeraja bregaste 15 – Lambda sonda 16 – Lambda sonda priključak 17 – Injektori 18 – Senzor temperature vazduha 19 – Step motor za regulaciju leera 20 – Senzor pomeraja leptira 21 – Masa 22 – Bobine 23 – Regulator pritiska goriva 24 – Senzor temperature rashladne tečnosti

Tro pinska verzija konektora za dijagnostiku

Pumpa za gorivo Električna pumpa za gorivo koja je smeštena u rezervoaru.

Osigurači grupa 1 1 – Glavni osigurad

Osigurači grupa 2 1 – Osigurač F2 7.5A 2 – Relej pumpe za gorivo 3 – Lambda sonda konektor 4 – Osigurač F3 15A 5 – Osigurač F4 7.5A

1 – Plastični poklopac 2 – Senzor pozicije radilice(konektor se nalazi ublizini izduvne grane) Sigurnostni prekidač Nalazi se napred u predelu nogu vozača I služi da u slučaju nesrede onemogudi dovod goriva tako što de isklučiti rad pumpe .Senzor pozicije radilice Smešten sa donje strane I lako pristupačan za montažu I demontažu nalazi se na zašrafljen na kudište bloka motora.

Pregled sistema za usis vazduha 1 – Usisna grana 2 – Ulaz para goriva sa Evap ventila 3 – Merač pritiska u usisnoj grani 4 – Utičnica za srvo uređaj 5 – Utičnica za regulator pritiska goriva 6 – Senzor temperature usisanog vazduha 7 – Kudisšte leptira 8 – Gornji resonator 9 – Pare nastale u karteru 10 – Filter vazduha 11 – Prigušnica za vazduh 12 – Usmerivač vazduha .

Sistem za gorivo 1 – Magistrala za snabdevanje gorivom 2 – Dobavna linija od rezervoara do filtera 3 – Filter goriva 4 – Dovod od filtera do magistrale 5 – Povratni vod 6 – Prelivno crevo u rezervoaru za vazduh 7 – Poklopac rezervoara sa ventilom za ozračivanje 8 – Rezervoar 9 – Pumpa za gorivo 10 – Regulator pritiska goriva u railu 11 – Brizgaljke .

Dovod goriva sa prikazanim sistemom za iskorišdenje para iz rezervoara 1 – Ventil za ukljucennje i isključenje para goriva 2 – Karnister sa aktivnim ugljem za sakupljanje para 3 – Sigurnostni i regulacioni ventil 4 – Multi funkcionalni ventil 5 – Rezervoar 6 – Priključenje za pare iz karnistera 7 – Elektronska upravljakcka jedinica ECU(motronic) .

Recirkulacija para iz rezervoara 1 – Blokada plamena iz kartera(u slucaju prevelike temperature gasova 2 – Cev za odušak kartera pri velikom opteredenju odnosno (WOT.skroz otvoren leptir) 3 – Crevo za odušak pri malim oteredenjima(bez prigušnice za plamen) 4 – Kudište leptira 5 – Priključno mesto creva 6 – Protokomer .

A/C uređaj 1 – Akumulator 2 – Kontakt brava 3 – Osigurač 4 – Relej za uključivanje klime 5 – Relej za pokretanje magnetne spojnice klima kompresora 6 – Kompresor klime 7 – Računara za paljenje ubrizgavanje 8 – Trostepeni senzor pritiska 9 – Senzor hladjenja 10 – Prekidač za uključenje klime .

Senzori i aktuatori koji utiču na rad sistema za paljenje i ubrizgavanje 1 – Elektronska kontrolna jedinica(ECU) 2 – Senzor brzine 3 – Senzor pređenog puta 4 – Senzor broja obrtaja 5 – Senzor pritiska 6 – Senzor broja obrtaja i senzor pozicije radilice 7 – Kontakt brava 8 – Dvostruki relej 9 – Električna pumpa za gorivo 10 – Senzor pozicije leptira 11 – Senzor temperature vazduha 12 – Step motor za regulaciju leera 13 – Injektori(brizgaljke) 14 – Evap ventil 15 – Senzor položaja bregaste osovine 16 – Lampica upozorenja za brizgaljke 17 – Dijagnostički konektor 18 – Bobina 19 – Svedice 20 – Klima kompresor 21 – Lambda sonda 22 – Senzot temperature rashladne tečnosti 23 – Fiat code kontrolna jedinica 24 – Automatska transmisija(opciono) .

Step motor za regulaciju leera postupak 2 22 – Signal sa lambda sonde 23 – Signal sa senzora pozicije leptira 24 – Evap ventil signal 25 – Prazno 26 – Kompresor klime 27 – Prazno 28 – Kilometar sat 29 – Signal sa senzora temperature usisanog vazduha 30 – Signal sa senzora broja obrataja i pozicje radilice 31 – Signal sa dijagnostičkog konektora K linija 32 – Signal sa pozicije ručice automatskog menjača(opciono) 33 – Prazno 34 – Napajanje za senzor apsolutnog pritiska 35 – Napajanje(+30) 36 – Masa motora 37 – Signal sa bobine cilindri (1-4) 38 – Cilindar 2 brizgaljka 39 – Cilindar 4 brizgaljka .Step motor za regulaciju leera postupak 2 21 .Pregled po pinovima računara 1 – Brizgaljka cilindar 3 2 – Brizgaljka cilindar 1 3 – Step motor za regulaciju leera postupak 2 4 – Lambda sonda(masa) 5 – Automatska transmisija Ecu (senzor temperature rashladne tečnosti) 6 – Prazno 7 – Dvostruki relej(sekcija B) 8 – Rrazno 9 – IE sistem lampica upozorenja 10 – Trostepeni prekidač pritiska 11 – Signal sa bregaste osovine 12 – Konektor dijagnostike L linija 13 – Napajanje(+15/54) 14 – Signal sa senzora apsolutnog pritiska 15 – Prazno 16 – Napajanje za senzor pozicije leptira i signala sa bregaste osovine 17 – Masa 18 – Prazno 19 – Prazno 20 .

40 – Kontrola leera faza 1 41 – Prazno 42 – Signal kretanja unazad(vezano za automatski menjač) 43 – Prazno 44 – Ugao leptira(vezano za automatski menjač) 45 – Prazno 46 – Prazno 47 – Signal sa senzora temperature rashladne tečnosti Senzor pozicije radilice 48 – Fiat code kontrolna jedinica 49 – Signal broja obrtaja i položaja radilice 50 – Signal položaja ručice menjača u neutralnom položaju(automatski menjač) 51 – Prazno 52 – Dvostruki relej (sekcija A) 53 – Masa za senzor pozicije leptira i senzot bregaste osovine 54 – Masa motora 55 – Signal sa bobine cilindri (2-3) 1 – Senzor 2 – Namotaji 3 – Permanentni magnet(stalni) 4 – Konektor senzora 5 – Izlazni signal 6 – Signal nastao nailaskom senzora na prazno mesto(nedostatak zuba) 7 – Zamajac na radilici sa zubima .

Leptir i kudište leptira 1 – Povezivanje kudišta 2 – Opruga leptira!!! 3 – Priključak za dovod rashladne tečnosti iz motora 4 – Step motor za podešavanje leera 5 – Priključak za povratak rashladne tečnosti 6 – Senzor pozicije leptira 7 – Leptir 8 – Dovod para iz kudišta motora(kartera) Opruga leptira je fabrički podešena i ne sme se korigovati jer de uticati na ispravno funkcionisanje leptira .

Šraf(pomično telo) 6 – Navoj 7 .Klip 123456- Step motor By pass ili zaobilazni kanal za leer Klip za zatvaranje kanala Leptir Kudište leptira Ecu za regulaciju pomeranja klipa .Step motor za regulaciju leera 1 – Ležaj 2 – Vodilja vijka(šrafa) 3 – Namotaji 4 – Magnet 5 .

Odziv motora je oko 20 rpm a pri svakom pomeranju motor se pomeri za oko 0. Pumpa za gorivo 1 – Električni konektori 2 – Dostavna cev 3 – Usisna strana 4 – Ventil za oslobađanje pritiska prevelikog 5 – Ventil za pražnjenje pumpe dok nije u funkciji .04mm sto daje ukupno pomeranje klipa za 8mm.Na grafiku je prikazan dijagram protoka vazduha u zavisnosti od koraka pomeraja klipa step motora.

Senzor pozicije leptira Efektivni električni ugao 90±2° Mehančki ugao 105±4° Ukupan mehanički put 110±8° Temperaturni opseg -30°C do 125°C .

Magistrala za dovod goriva 1 – Magistrala za dovod goriva do injektora 2 – Injektori(brizgaljke) 3 – Regulator pritiska goriva 4 – Dovod goriva 5 – Povratak u rezervoar 6 – Membrana 7 – Ležište membrane 8 – Opruga za resteredenje od prevelikog pritiska 9 – Priključak za vakum 10 – Dovod goriva 11 – Povratak goriva .

Izmerene vrednosti Informacije o kodu Zatečeni broj gresaka pri testiranju vozila je bio 0 Posmatrani parametri na kontaktu uredjaj sepraman za startovanje automobila .

Dijagram snimljen na kontaktu bez dodavanja gasa Prema snimljenim podatcima vidi se da je auto u zagrejanom stanju dok je vršeno ispitivanje .

Ugao paljenja i vreme punjenja bobina su nepromanjene vrednosti na kontaktu Pri startovanju motora vidimo da se aktivira Evap ventil kao i step motor za poziciju leera kako bi se pripremili za uspesan start motora. .

Pritisak u usisnoj grani je u granicama za benzinske motore .Vrednosti dok je auto upaljen Sa snimljenog dijagrama vidimo da željeni broj obrtaj ne odstupa puno od stvarnog broja obrtaja i da je regulacija leera izuzetno dobra.

. Zbog male temperature vozila smeša je bogata kako bi se što pre ostvarila radna temperatura. Vidimo da je temperatura usisanog vazduha visoka zbog pozicije senzora.Motor startovan nije zagrejan u potpunosti. Napon lambda sonde varira sto je znak da lambda sonda radi Sa dijagrama vidimo da lambda integrator uzima vrednost od 96% uz zatvorenu kontrolu lambda kruga.

.Vidimo da se računar bori sa ugaom pretpaljenja zbog razlike u vremenu punjenja bobina Dosta veliki broj koraka step motora specifična vrednost za leer je između 50 i 70 koraka mogud uzrok zaprljanost.

.

Dijagrami snimljeni osciloskopom Sa dijagrama vidimo da je map senzot u dosta dobrom stanju i da se svako otvaranje leptira odražava kao pad i porast pritiska. .

Sa dijagrama se vidi da napon lambda sonde nalazi u području od 100-800mV sto je znak da sonda funkcioniše. Lamdba integrator uzima promenljivu vrednost u području oko 100% i da se menja što je i korektno. Dijagram na kome je prikazan rad lambda sonde i lambda integratora kada je vozilo u zagrejanom stanju. . Sa dijagrama se može uočiti da je senzor otvaranja leptira prilično dobro kalibrisan i da dobrim delom prati promene pritiska u usisnoj grani.Dijagram snimljen u istim uslovima kao i prethodni samo sto je bolje podešena vremenska skala što nam omogudava bolji pregled zavisnosti ugla leptira u odnosu na pritisak u usisnoj grani.

. Dijagram ugla paljenja ne daje dobru informaciju prilikom dodavanja gasa ali prilikom rada na leer-u ova vrednost je u stvarnom propisanom kataloškom opsegu od 3-14°. Plavom bojom je označeno gašenje dizni tj prestanak ubrizgavanja zbog oduzimanja gasa. Dijagram vremena trajanja ubrizgavanja.Na dijagramu je prikazana dužina ubrizgavanja injektora prilikom rada na leer-u i dva nagla dodavanja gasa. Vidimo da se posle naglog dodavanja gasa injektori gase tj ne ubrizgavaju(asinhrona ubrizgavanja(kočenje motora)). Sa dijagrama uocavamo da pri naglom dodavanju gasa imamo prvo skradenje vremena ubrizgavanja(crveno) zbog toga što ovaj tip motronica ne uzima informaciju o papuči gasa direktno sa papuče gasa ved se ta vrednost izračunacva sa očitavanja vrednosti pomeraja leptira.

Sa dijagram se vidi da nema velikog odstupanja u razlikama pritiska. .Uporedni dijagram uključenje ventila za recirkulaciju para iz rezervoara sa opteredenjem motora. Sa dijagrama se može uočiti da se pare iz rezervoara uključuju pri malim opteredenjima motora kada nije potrebno veliko obogadenje smeše ali tako vidimo da se u kratkim intevalima uključuje i u naglom dodavanju gasa kako bi se smeša što pre obogatila i odziv motora na pritisak pedale gasa bio što brži. Dijagram ispitivanja kompresije preko struje pokretača.

. Vidimo da se na 3 cilindru vrednost napona povedala u odnosu na ostale cilindre što ukazuje na neispravnost bobine što se može videti i sa sl dijagrama kao i sa vrednošdu punjenja bobina. Sa dijagrama se može videti da postoji razlika u naponi koja može biti izazvana zaprljanošdu dizni za ubrizgavanje kao i neispravnosti bobine.Dijagram napona sekundara. Uporedni dijagram napona sa cilindra.

Sa dijagram se vidi da je reč o dvo-varničnoj bobini zbog preskakanja u toku ciklusa paljenja.Dijagram struje i napona primara. .

Vidimo da je trajanje ubrizgavanja 2.9 ms i da napon otvaranja dizne dostiže granicu od 68V. .Signal snimljen sa jedne od 4 dizne za ubrizgavanje.

niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. HO2S. CMP aktuator P0022 Tajming ventila.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) .suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . grupa 1.visoka vrednost u kolu Električne instalacije. kontrola grejača . ECM . HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3. kontrola grejača .Tabela kodova grešaka upravljačke jedinice motora Kod greške P0000 P0010 Lokacija greške Mogući uzrok Nije pronadjena nijedna greška Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . izduv/desno/pozadi. CMP aktuator P0023 Električne instalacije. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). grupa 1.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . usis/levo/napred. CMP aktuator P0025 Tajming ventila. ECM P0014 Tajming ventila. grupa 1 . kontrola grejača .suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . izduv/desno/pozadi. mehanička greška na motoru. grupa 1.suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . grupa 1 .kolo neispravno radi Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . grupa 2 . CMP aktuator P0012 Tajming ventila.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. kontrola grejača . grupa 1. ECM Kratak spoj prema plusu. grupa 2 . kontrola grejača .kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . HO2S. HO2S. grupa 1. ECM P0021 Tajming ventila. usis/levo/napred.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu. mehanička greška na motoru. ECM P0011 Tajming ventila.suvise kasno vreme paljenja Električne instalacije. mehanička greška na motoru. kontrola grejača . CMP aktuator P0015 Tajming ventila. grupa 1 . izduv/desno/pozadi. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). grupa 1 . usis/levo/napred. izduv/desno/pozadi. CMP aktuator. grupa 2 . ECM Električne instalacije. HO2S.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . grupa 2 . CMP aktuator P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0042 P0043 Lambda sonda (HO2S) 1. mehanička greška na motoru.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . grupa 1 . mehanička greška na motoru. kontrola grejača . usis/levo/napred. usis/levo/napred. mehanička greška na motoru. ECM Kratak spoj prema masi. kontrola grejača . HO2S.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) . grupa 2 . mehanička greška na motoru. grupa 1 .visoka vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . ECM Električne instalacije. grupa 2 . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). grupa 1. CMP aktuator. CMP aktuator P0013 Električne instalacije. izduv/desno/pozadi. CMP aktuator P0020 Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. usis/levo/napred. ECM Lambda sonda (HO2S) 2. ECM P0024 Tajming ventila. ECM Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 1. grupa 1. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. HO2S.niska vrednost u kolu Električne instalacije. mehanička greška na motoru.kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) . ECM Kratak spoj prema masi.suvise rano vreme paljenja/rad sistema Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) . usis/levo/napred. CMP aktuator. HO2S. CMP aktuator.

grupa 2 . grupa 1. kontrola grejača . ECM Senzor temperature spoljasnjeg vazduha Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3. HO2S. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. Senzor temperature spoljasnjeg vazduha.niska ulazna vrednost Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.instalcija. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3.kolo neispravno radi Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu grejača Kratak spoj prema plusu. kontrola grejača . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. kontrola grejača . grupa 2 . ECM Lambda sonda (HO2S) 2. kontrola grejača . kontrola grejača . grupa 1 . Ubrizgavač. grupa 2 . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.otvoreno kolo Solenoid za merenje goriva .visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.visoka vrednost u kolu Ubrizgavač . Senzor temperature spoljasnjeg vazduha. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. ECM Ubrizgavač Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. solenoid za merenje goriva. grupa 2. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema masi. grupa 2. HO2S. grupa 1 . Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. ECM Otvoreno kolo elek.visoka vrednost u kolu Solenoid za merenje goriva . grupa 2. HO2S. grupa 2. grupa 2 . Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2 . Ubrizgavač.kratak spoj prema masi . HO2S. HO2S.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2. grupa 2.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila. HO2S. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. HO2S. kontrola grejača .periodično kolo Solenoid za kontrolu usisnog ventila. kontrola grejača .niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1.visoka vrednost u kolu Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . solenoid za merenje goriva. Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 1 . ECM Električne instalacije. grupa 1 . grupa 2. kontrola grejača . ECM Kratak spoj prema masi. HO2S.niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.P0044 P0050 P0051 P0052 P0056 P0057 P0058 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 P0080 P0081 P0082 P0083 P0084 P0085 P0086 P0090 P0091 Lambda sonda (HO2S) 3. grupa 2. kontrola grejača . grupa 2. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . ECM Električne instalacije. kontrola grejača . HO2S. Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila.kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Ubrizgavač . ECM Električne instalacije. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Ubrizgavač .visok ulaz Senzor temperature spoljasnjeg vazduha . grupa 1 .kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila.

TP/APP senzor.nizak ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . TP/APP senzor. ECM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . ECM IAT senzor Kratak spoj prema masi. loša veza.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . defektna zica za masu. BARO senzor. MAP senzor. Kratak spoj prema masi. ECM P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116 Električne instalacije. MAF/VAF senzor P0102 P0103 P0104 P0105 Kratak spoj prema masi. IAT senzor. MAF/VAF senzor. ECT senzor Wiring.nizak ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . ECM Električne instalacije. TP/APP senzor P0122 P0122 Kratak spoj prema masi.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . TP/APP senzor. Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu u el.kolo neispravno radi Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . ECM Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el. ECT senzor. IAT senzor. MAP senzor.nizak ulaz Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . IAT senzor.P0092 P0100 Solenoid za merenje goriva .kolo neispravno radi Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) problem sa opsegom/radom Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . MAP senzor. ECM . ECM Električne instalacije. ECM P0109 Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECT senzor Termostat hladnjaka.kolo neispravno radi Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . defektna zica za masu. MAF/VAF senzor. ECM P0101 Usisno curenje/blokada . loša veza. BARO senzor.problem sa opsegom/radom Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .periodično kolo Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) . ECM Termostat hladnjaka. MAP senzor.visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . loša veza.nizak ulaz P0121 Podešavanje sajle gasa. Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Podešavanje sajle gasa. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECT senzor. MAP senzor. IAT senzor. ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . BARO senzor. MAF/VAF senzor.problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . solenoid za merenje goriva. TP/APP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A .visok ulaz P0106 Usisno/izlazno curenje.instalacijama. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor P0119 P0120 P0120 P0121 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .periodično kolo Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . MAF/VAF senzor.kratak spoj prema plusu Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) . BARO senzor P0107 Kratak spoj prema masi. loša veza.visok ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - Kratak spoj prema plusu. BARO senzor. ECM Wiring. ECM P0108 Kratak spoj prema plusu.problem sa opsegom/radom Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) . ECT senzor P0117 P0118 Termostat hladnjaka.visok ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .instalacijama.periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .circuit malfunction Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A .

HO2S Električne instalacije.izduv. grupa 1 .visok napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S. Električne instalacije. Električne instalacije. HO2S. grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . grupa 1. Kratak spoj prema masi. ECM Grejanje ne radi. HO2S Električne instalacije. O2S Otvoreno kolo u elek. grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu. grejanje ne radi. O2S Električne instalacije. O2S. Kratak spoj prema masi.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 1 . O2S. grupa 1 . kontrola grejača .kolo neispravno radi P0140 P0141 P0142 P0143 P0143 Električne instalacije. TP/APP senzor. O2S. grupa 1 . ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Curenje .nizak napon .nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S. HO2S. ECT senzor Grejanje ne radi. HO2S. grupa 1 .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. TP/APP senzor. HO2S Električne instalacije. Kratak spoj prema masi.instalciji.izduv.izduv. grupa 1 . grupa 1 . O2S. loša veza. HO2S. grupa 1 . ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Curenje . loša veza.P0123 P0123 P0124 P0124 P0125 P0126 P0130 P0130 P0131 P0131 P0132 P0132 P0133 P0133 P0134 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . ECM Curenje . grupa 1 . grupa 1 . Kratak spoj prema masi. Električne instalacije. grupa 1 . O2S. ECM Curenje .spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Kratak spoj prema plusu.nizak napon Lambda sonda (O2S) 3. grupa 1. Električne instalacije. Kratak spoj prema masi.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . O2S. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1 . ECM Električne instalacije.periodično kolo Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A . ECM Kratak spoj prema plusu. O2S Osigurac. O2S. HO2S Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad Lambda sonda (HO2S) 1.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. HO2S.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2. kontrola grejača . HO2S. grupa 1 . grupa 1 . TP/APP senzor. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.izduv.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. ECM Električne instalacije. ECM Curenje . ECT senzor Električne instalacije. termostat hladnjaka. ECM Grejanje ne radi. Električne instalacije.kolo neispravno radi P0134 P0135 P0136 P0136 P0137 P0137 P0138 P0138 P0139 P0139 P0140 Električne instalacije. grejanje ne radi.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1 . Kratak spoj prema masi. HO2S. ECM Električne instalacije. ECM Grejanje ne radi. ECM Električne instalacije.periodično kolo Kratak spoj prema plusu.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. grupa 1 . sistem hladjenja. TP/APP senzor. ECM Curenje . HO2S.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.nizak napon Lambda sonda (O2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. ECM Električne instalacije. termostat hladnjaka. sistem hladjenja. loša veza. ECM Kratak spoj prema plusu.izduv. O2S.izduv.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.

O2S. ECM Curenje . O2S. HO2S. ECM Električne instalacije. grupa 2 . grupa 2 . Kratak spoj prema masi. grupa 1 .kolo neispravno radi Kratak spoj prema plusu. O2S Električne instalacije. ECM Grejanje ne radi.izduv.P0144 P0144 P0145 P0145 P0146 Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM P0146 P0147 P0150 P0150 P0151 P0151 P0152 P0152 P0153 P0153 P0154 P0154 P0155 P0156 P0156 P0157 P0157 P0158 P0158 P0159 P0159 P0160 P0160 P0161 P0162 P0162 P0163 Električne instalacije. HO2S. grupa 2 . grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Električne instalacije. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije. HO2S. grupa 2 . ECM Kratak spoj prema plusu. Kratak spoj prema masi.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1.nizak napon .kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Curenje . Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. O2S. grupa 1 .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 3.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2.visok napon Lambda sonda (O2S) 2. HO2S. HO2S. grupa 2 . kontrola grejača . HO2S. O2S. ECM Grejanje ne radi. HO2S. HO2S.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S. O2S. Kratak spoj prema masi.nizak napon Lambda sonda (O2S) 1. HO2S. grupa 2 . HO2S. ECM Curenje . grupa 2 . O2S.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Električne instalacije. ECM Curenje .nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2. Električne instalacije.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 . ECM Grejanje ne radi. ECM Električne instalacije. grupa 2 .spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 . O2S. ECM Kratak spoj prema plusu. HO2S Električne instalacije.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1 . grupa 2 . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. grupa 1 . ECM Curenje . grupa 2. HO2S.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. HO2S. Kratak spoj prema masi. kontrola grejača .izduv. grupa 2. grupa 2 .izduv. HO2S Električne instalacije.izduv.izduv. kontrola grejača . grupa 2 .kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1. O2S. grupa 2 . ECM Električne instalacije.visok napon Lambda sonda (O2S) 1. grupa 2 .nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Električne instalacije.visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2. O2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. HO2S.kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. grupa 1 .nizak napon Lambda sonda (O2S) 2.spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. grupa 1. O2S. HO2S. HO2S. O2S. Električne instalacije. grupa 2 . HO2S Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1. ECM Grejanje ne radi.

EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.nizak ulaz Senzor temperature goriva B . Senzor temperature goriva. kontrola grejača . ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije.lose radi P0171 Sistem – suvise siromasno. HO2S. grupa 1 P0172 Sistem – suvise bogato.lose radi P0174 Sistem – suvise siromasno. EVAP ventil za kanistra. AIR sistem. O2S.kolo neispravno radi Senzor potrosnje goriva .kolo neispravno radi . Senzor temperature goriva.nizak ulaz Senzor temperature goriva A . grupa 1 . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Podešavanje goriva (FT). O2S. grupa 2 . Senzor temperature goriva. pritisak/pumpa goriva. ubrizgavač(i).periodično kolo Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ECM Senzor potrosnje goriva Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva A . ECM Električne instalacije. HO2S Usisavanje blokirano. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. Senzor temperature goriva. ECM Električne instalacije. Senzor temperature goriva. AIR sistem. Senzor potrosnje goriva. ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi.spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 . loša veza. HO2S Električne instalacije. HO2S Električne instalacije. ubrizgavač(i). grupa 2 . Električne instalacije. grupa 2 . ECM Lambda sonda (O2S) 3. konekcija(e) creva Usisavanje blokirano.kolo neispravno radi Senzor temperature goriva B . AIR sistem. grupa 2 .problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva A .visok ulaz Senzor temperature goriva A . grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost Curenje . ubrizgavač(i). ECM Curenje pri usisavanju. grupa 2 . HO2S Usisno/izlazno curenje. pritisak/pumpa goriva. EGR sistem.visok napon Lambda sonda (O2S) 3. Senzor potrosnje goriva. O2S Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Kratak spoj prema masi. loša veza. ubrizgavač(i). Senzor potrosnje goriva. HO2S. pritisak/pumpa goriva.nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3.periodično kolo Senzor temperature goriva B . ubrizgavač(i).spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. HO2S. Senzor temperature goriva. MAF/VAF senzor. HO2S Usisno/izlazno curenje.nizak ulaz Senzor potrosnje goriva .visok ulaz Senzor temperature goriva B . HO2S Curenje pri usisavanju. ECM Grejanje ne radi. grupa 1 P0173 Podešavanje goriva (FT). AIR sistem.nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Električne instalacije. EGR sistem. pritisak goriva. pritisak/pumpa goriva. senzor pritiska voda goriva.problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva B . grupa 2. Senzor temperature goriva. ECM Električne instalacije. O2S.visok ulaz Senzor temperature goriva A . grupa 2 P0175 Sistem – suvise bogato. grupa 2 .visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3. ECM Kratak spoj prema plusu. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. pritisak goriva. Senzor temperature goriva.problem sa opsegom/radom Senzor potrosnje goriva .izduv. ubrizgavač(i). grupa 2 P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 P0182 P0183 P0184 P0185 P0186 P0187 P0188 P0189 P0190 Senzor potrosnje goriva . ECM Kratak spoj prema plusu.P0163 P0164 P0164 P0165 P0165 P0166 P0166 P0167 P0170 Lambda sonda (O2S) 3.

problem sa opsegom/radom Senzor temperature ulja motora (EOT) . termostat hladnjaka. ubrizgavač.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska voda goriva (FRP) . EOT senzor.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .kolo neispravno radi Ubrizgavač 3 .kolo neispravno radi Ubrizgavač 2 . ECM Električne instalacije.P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0213 P0214 P0215 P0216 P0217 P0218 P0219 P0220 P0220 P0221 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .kolo neispravno radi Ubrizgavač 4 . ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu. TP/APP senzor. FRP senzor Električne instalacije.kolo neispravno radi Uslovi prekoracenja temperature motora Uslovi prekoracenja temperature menjaca Uslovi nad-brzine motora Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .visok ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) .visok ulaz Podešavanje sajle gasa.visok ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . loša veza. EOT senzor Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) . FRP senzor Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . ubrizgavač. Solenoid kontrole tajminga ubrizgavanja goriva. TP/APP senzor.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 2 . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. TP/APP senzor P0221 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B range/performance problem Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . loša veza. ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature ulja motora (EOT) . TP/APP senzor.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor P0222 P0222 P0223 P0223 P0224 Kratak spoj prema masi. ubrizgavač hladnog starta. ECM Električne instalacije.periodično kolo Senzor temperature ulja motora (EOT) . ECM EOT senzor Kratak spoj prema masi. sistem hladjenja.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B . TP/APP senzor. TP/APP senzor. EOT senzor Električne instalacije. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva .kolo neispravno radi Ubrizgavač 1 .kolo neispravno radi Ubrizgavač 5 . ECM Kratak spoj prema masi. ubrizgavač hladnog starta. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid iskljucenja goriva . FRP senzor Električne instalacije. EOT senzor. TP/APP senzor. ECT senzor Električne instalacije. loša veza. ECM Električne instalacije. FRP senzor Kratak spoj prema masi.periodično kolo Ubrizgavač . ECM Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B .nizak ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 1 . ECM Električne instalacije. ubrizgavač. ECM Podešavanje sajle gasa. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Električne instalacije. ECM Neispravna promena brzine (stepena prenosa) Električne instalacije. ubrizgavač.periodično kolo . solenoid iskljucenja goriva. TFT senzor. ECM Električne instalacije.

MAP senzor Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor.limit nije dostignut P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. MAP senzor.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. MAP senzor. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). konekcija(e) creva. ECM Električne instalacije. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). MAP senzor. TP/APP senzor P0227 P0227 P0228 P0228 P0229 P0229 P0230 P0231 P0232 P0233 P0234 Kratak spoj prema masi.circuit low Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A . TC sistem . relej pumpe za gorivo.circuit high Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . TP/APP senzor P0226 Podešavanje sajle gasa.problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A .problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . Električne instalacije. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ECM Podešavanje sajle gasa. relej pumpe za gorivo.nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Kratak spoj prema plusu. relej pumpe za gorivo. TP/APP senzor. ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 P0243 P0244 P0245 P0246 P0247 P0248 Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor. Regulator radnog pritiska u turbo punjaču Konekcija(e) creva.limit prekoracen P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora .periodično kolo Uslovi dodatnog pritiska motora .problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A. TC sistem . TP/APP senzor.P0224 P0225 P0225 P0226 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B .problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . relej pumpe za gorivo. TC sistem . ECM Usisno/izlazno curenje. ECM Kratak spoj prema masi. TP/APP senzor. loša veza.kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B.kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . TC sistem . ECM Kratak spoj prema plusu. MAP senzor.nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TP/APP senzor. ECM Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). MAP senzor Relej pumpe za gorivo . TC sistem . TP/APP senzor. konekcija(e) creva. ECM Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) . ECM Električne instalacije.nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C .periodično kolo Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. TC Usisno/izlazno curenje.periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . TP/APP senzor. TC sistem . loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Konekcija(e) creva.kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C . TP/APP senzor.visoka vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo . MAP senzor. ECM Kratak spoj prema masi. loša veza. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. loša veza.niska vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo .kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .circuit intermittent Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Kratak spoj prema plusu. Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). TC sistem . Regulator radnog pritiska u turbo punjaču .kolo neispravno radi Relej pumpe za gorivo .visok ulaz Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A .

sistem goriva. sistem paljenja/goriva. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač(i).visoka vrednost u kolu Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje B.periodično kolo Ubrizgavač 1 . pumpa za ubrizgavanje. ECM Pumpa za ubrizgavanje A. ECM Električne instalacije. rotor/brega . ECM Električne instalacije. ubrizgavač.P0249 P0250 P0251 P0252 P0253 P0254 P0255 P0256 P0257 P0258 P0259 P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC). ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 3 . ubrizgavač. ECM Kratak spoj prema plusu. ubrizgavač.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 5 . ECM Električne instalacije. loša veza. ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Cilindar 4 . rotor/brega . Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC).detektovano nepravilno paljenje . rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje B. sistem goriva.visoka vrednost u kolu Cilindar 5 .visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A. ECM Kratak spoj prema plusu. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 1 . Električne instalacije mehanička greška na motoru. ECM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Cilindar 1 . pumpa za ubrizgavanje. sistem goriva. pumpa za ubrizgavanje.niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B .visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. rotor/brega . pumpa za ubrizgavanje. ECM Električne instalacije. ubrizgavač.detektovano nepravilno paljenje P0267 P0268 P0269 Kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B. ubrizgavač. ubrizgavač.visoka vrednost u kolu Cilindar 3 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Random/multiple cilindar(i) . ECM P0270 P0271 P0272 Kratak spoj prema masi. ubrizgavač. slaba kompresija. ECM Električne instalacije. ECT/MAF senzor. pumpa za ubrizgavanje.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 5 . Električne instalacije. pumpa za ubrizgavanje. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. ECM P0287 Svecica(e). sistem goriva. pumpa za ubrizgavanje. sistem goriva. ECM Kratak spoj prema masi.kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje A. ubrizgavač.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 3 .Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara Električne instalacije. rotor/brega . ECM Kratak spoj prema plusu. rotor/brega . ECM Ubrizgavač 2 . rotor/brega .niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 2 . Visoko-naponski vod(ovi). ECM Električne instalacije. rotor/cam . ECM Kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Ubrizgavač 4 .problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje A.periodično kolo Pumpa za ubrizgavanje B. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Cilindar 2 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 4 . loša veza. rotor/brega . Bobina(e). ECM P0288 Cilindar 1 . ECM P0273 P0274 P0275 Kratak spoj prema masi. ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi. rotor/cam .

kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . Električne instalacije.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . Električne instalacije. ubrizgavač.detektovano nepravilno paljenje P0320 P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . loša veza. ECM Nesiguran senzor/rotor.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 2. KS neispravno pritegnut.nema signala Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . loša veza.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 1. CKP senzor. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. sistem paljenja/goriva.periodično kolo Senzor detonacije (KS) 2. vazdusni zazor. CKP/RPM senzor. CKP senzor. CMP senzor. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije.P0289 Cilindar 2 . zaprljanje metalnim cesticama. ECT/MAF senzor. ubrizgavač.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 . ECM Električne instalacije. sistem paljenja/goriva. ubrizgavač. ECM Mehanička greška na motoru. ECM . vazdusni zazor. grupa 1 . CKP/RPM senzor.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 1.nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 2. KS neispravno pritegnut.nizak ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Električne instalacije. grupa 1 . ECM Vazdusni zazor.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) . sistem paljenja/goriva. CKP/RPM senzor. KS.detektovano nepravilno paljenje Mehanička greška na motoru.periodično kolo Senzor pozicije radilice (CKP) . KS. KS. grupa 2 . CMP senzor. ECM Mehanička greška na motoru. KS.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 1 .problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 2. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 1. KS Nesiguran KS. ECT/MAF senzor. KS neispravno pritegnut. ECM Kratak spoj prema plusu. vazdusni zazor. KS Nesiguran KS. Električne instalacije. Električne instalacije.visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) . CKP senzor. Električne instalacije. grupa 1 . grupa 2 . grupa 1 .visok ulaz Senzor detonacije (KS) 2. loša veza. KS Električne instalacije. Kratak spoj prema masi. ECM Električne instalacije. Električne instalacije. ECM Nesiguran senzor/rotor. CKP/RPM senzor Električne instalacije. ECM Električne instalacije. neispravno pritegnuto.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Električne instalacije. grupa 1 . CMP senzor. Električne instalacije. ECM Nesiguran senzor/rotor. nesiguran senzor/rotor. grupa 2 . Električne instalacije. ECT/MAF senzor. CKP senzor Kratak spoj prema masi. CMP senzor. ECM Električne instalacije. loša veza. grupa 2 . KS. CMP senzor. loša veza. CKP senzor. Kratak spoj prema masi. grupa 1 . grupa 1 . sistem paljenja/goriva. CMP senzor Kratak spoj prema masi.periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ubrizgavač.detektovano nepravilno paljenje P0292 Cilindar 5 .problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 1. ECM Električne instalacije. grupa 1 . KS. KS neispravno pritegnut.kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) . KS.visok ulaz Senzor detonacije (KS) 1. CMP senzor Kratak spoj prema masi. KS neispravno pritegnut.detektovano nepravilno paljenje P0291 Cilindar 4 . grupa 1 .nizak ulaz Kratak spoj prema plusu. ECT/MAF senzor. ECM Mehanička greška na motoru.visok ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. loša veza. loša veza.problem sa opsegom/radom P0322 P0323 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 P0340 P0341 P0342 P0343 P0344 P0346 P0347 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) . ECM P0290 Cilindar 3 .kolo neispravno radi Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Kratak spoj prema plusu. loša veza.

grejaci.kolo neispravno radi P0353 Bobina C.nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B .suvise impulsa Referenca tajminga. ECM Električne instalacije. EGR solenoid. ECM Električne instalacije. osigurac.lose radi Kontrolna lampica grejača . ECM Električne instalacije.lose funkcionise protok Kratak spoj prema plusu. loša veza.kolo neispravno radi P0351 Bobina A. Električne instalacije. signal visoke rezolucije B . Električne instalacije. ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije A . ECM Električne instalacije.nizak ulaz . nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti).lose radi Referenca tajminga.suvise malo impulsa Referenca tajminga. primar/sekundar . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Curenje creva/blokada . primar/sekundar . kontrolna lampica grejača. ECM Električne instalacije. CMP senzor. loša veza. CKP senzor. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0352 Bobina B. nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). CKP/RPM/CMP senzor. CKP senzor. CKP/RPM/CMP senzor.periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. CKP/RPM/CMP senzor. primar/sekundar . signal visoke rezolucije A . signal visoke rezolucije B . loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor. ECM Električne instalacije. ECM Curenje creva/blokada . primar/sekundar . EGR solenoid. CKP/RPM/CMP senzor.nema impulsa Referenca tajminga. bobina. EGR ventil. CKP/RPM/CMP senzor. kolo A . signal visoke rezolucije B . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0355 Bobina E.detektovan nedovoljan protok P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . signal visoke rezolucije A . CKP/RPM/CMP senzor. ECM Curenje creva/blokada .visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B . bobina. signal visoke rezolucije A . EGR ventil. ECM Električne instalacije. CKP/RPM/CMP senzor.suvise malo impulsa Referenca tajminga.kolo neispravno radi Grejaci. CKP senzor. Električne instalacije.periodično kolo Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . ECM Električne instalacije. signal visoke rezolucije B .kolo neispravno radi Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . EGR solenoid. primar/sekundar . ECM Električne instalacije. ECM Nesiguran senzor/rotor.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A .kolo neispravno radi P0354 Bobina D. signal visoke rezolucije A .periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga. primar/sekundar . signal visoke rezolucije B .suvise impulsa Referenca tajminga. EGR solenoid. relej grejača. CKP/RPM/CMP senzor.detektovan prejak protok P0403 P0404 P0405 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) B .kolo neispravno radi Referenca tajminga. ECM Električne instalacije.visok ulaz P0350 Bobina. bobina. Električne instalacije. bobina. vazdusni zazor. ECM Curenje creva/blokada . nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). grejaci. ECM P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . CKP senzor Kratak spoj prema masi.P0348 P0350 P0351 P0352 P0353 P0354 P0355 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 P0380 P0381 P0382 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0400 P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije. EGR ventil.lose radi Referenca tajminga. grupa 2 .lose radi Senzor pozicije radilice (CKP) B .nema impulsa Grejaci. EGRventil/solenoid Kratak spoj prema masi. Senzor pozicije EGR ventila. bobina. ECM Električne instalacije. bobina. relej grejača. kolo B . ECM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) B . Električne instalacije. ECM Električne instalacije. CKP senzor.

ECM Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator. Električne instalacije.kratak spoj Sistem isparavanja goriva (EVAP). ECM Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator. kontrola ventilacije .kolo neispravno radi Sistem isparavanja goriva (EVAP).lose radi Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .detektovan neodgovarajuci protok Sistem isparavanja goriva (EVAP) .kratak spoj . Električne instalacije. ECM Kratak spoj u elek. grupa 2 .instalaciji. ECM Katalizator.kolo neispravno radi Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . kontrola ventilacije . ECM Otvoreno kolo u elek. grupa 1 .instalaciji.kratak spoj Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . Električne instalacije. HO2S 2 Katalizator. ECM Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. AIR ventil. Senzor pozicije EGR ventila. ECM Kratak spoj prema plusu. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator. HO2S 2 Katalizator. curenje pri usisavanju. Relej AIR pumpe. grupa 2 . ECM AIR pumpa . Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. HO2S 2 Katalizator. ECM Električne instalacije. AIR solenoid. EVAP kanister. ECM Otvoreno kolo elek. Električne instalacije. AIR solenoid. ECM Električne instalacije.instalaciji.otvoreno kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP).instalciji.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem.efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. Senzor pozicije EGR ventila. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. AIR solenoid. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Električne instalacije. grupa 2 .instalcija. ECM Kratak spoj u elek.kolo neispravno radi Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . ECM Otvoreno kolo elek.kratak spoj Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . HO2S 2 Katalizator.efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator. grupa 1 . AIR solenoid. AIR solenoid. HO2S 2 Katalizator. grupa 2 . Električne instalacije.efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator.nizak ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B . Električne instalacije. ECM Kratak spoj u elek. ECM Kratak spoj u elek.open circuit Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .detektovan neodgovarajuci protok Kratak spoj prema plusu. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva. grupa 2 . EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.otvoreno kolo Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . AIR crevo(a) Električne instalacije. grupa 1 .visok ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B . curenje pri usisavanju.instalcija. Električne instalacije. ECM Otvoreno kolo elek. Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.lose radi Sistem isparavanja goriva (EVAP) .efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem. Relej AIR pumpe. HO2S 2 Katalizator.visok ulaz Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) . AIR ventil.circuit malfunction Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . HO2S 2 Katalizator.kolo neispravno radi Sistem katalizatora.instalaciji. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva.kolo neispravno radi Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .detektovano malo curenje P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . HO2S 2 Katalizator. AIR solenoid.otvoreno kolo Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . AIR solenoid.instalcija.P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0417 P0418 P0419 P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434 P0440 P0441 P0442 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A . kontrola ventilacije . ECM Električne instalacije. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra.temperatura ispod granicne vrednosti Sistem katalizatora. curenje pri usisavanju. Senzor pozicije EGR ventila. grupa 1 .temperatura ispod granicne vrednosti Sistem isparavanja goriva (EVAP) . HO2S 2 Konekcija(e) creva. grupa 1 .

loša veza. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. ECM Električne instalacije. loša veza. senzor nivoa rezervoara za gorivo. loša veza. ECM Električne instalacije. ECM Senzor pritiska izduvnih gasova . EVAP kanister.kolo neispravno radi Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .nizak ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 Senzor nivoa rezervoara za gorivo .periodično kolo Motor ventilatora motora 1 . ventil ventilacije .lose radi .nizak ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .periodično kolo Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. senzor pritiska izduvnih gasova. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.periodično kolo P0467 P0468 P0469 P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P0480 P0481 P0482 P0483 Kratak spoj prema masi. curenje pri usisavanju.nizak ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . Senzor pritiska EVAP. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska izduvnih gasova . ECM Konekcija(e) creva. ECM Senzor pritiska EVAP Kratak spoj prema masi.visok ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije.visok ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . ECM Kratak spoj prema plusu. senzor nivoa rezervoara za gorivo. motor ventilatora motora. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP.detektovano veliko curenje Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova . ECM Električne instalacije. provera racionalnosti .nizak ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo .visok ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova .periodično kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 3 . motor ventilatora motora. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .periodično kolo Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .visok ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo . senzor nivoa rezervoara za gorivo. ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor nivoa rezervoara za gorivo .kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .kolo neispravno radi Senzor pritiska izduvnih gasova . senzor pritiska izduvnih gasova. senzor pritiska izduvnih gasova. ECM Električne instalacije. senzor nivoa rezervoara za gorivo Kratak spoj prema masi. loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. EVAP ventil za prečisćavanje kanistra. Senzor pritiska EVAP. ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora. motor ventilatora motora. ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova.kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 2 .P0449 P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP).problem sa opsegom/radom Senzor nivoa rezervoara za gorivo . ECM Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . loša veza.visok ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) . senzor pritiska izduvnih gasova. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. Senzor pritiska EVAP. Senzor pritiska EVAP. Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP. senzor nivoa rezervoara za gorivo.

ISC aktuator/IAC ventil. motor ventilatora motora.problem sa opsegom/radom Senzor/sklopka pritiska ulja motora .problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) . PSP senzor/prekidač .kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) . Električne instalacije.broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) . grupa 1 . alternator P0510 P0520 P0521 P0522 P0523 P0530 P0531 P0532 P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime . ECM Električne instalacije. motor ventilatora motora.visok ulaz P0534 P0544 P0545 P0546 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0560 P0561 P0562 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). CTP prekidač. PSP senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. drugi prikljuceni sistemi.kolo neispravno radi Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . senzor/sklopka pritiska ulja motora. PSP senzor/prekidač .P0484 P0485 P0500 P0501 P0502 P0503 P0505 Motor ventilatora motora .periodično kolo Napon sistema .kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora . VSS. VSS. EGRT senzor.periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost Sistem kontrole broja obrtaja na leer .lose radi Napon sistema .nestabilno Napon sistema . instrument tabla. ECM Električne instalacije. akumulator.kolo neispravno radi Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). Senzor pritiska rashladnog fluida klime Električne instalacije. loša veza. akumulator. ECM Električne instalacije. PSP senzor/prekidač ECM Električne instalacije. EGRT senzor. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. PSP senzor/prekidač . ECM Kratak spoj prema plusu. Električne instalacije. senzor/sklopka pritiska ulja motora. motor leptira. alternator Električne instalacije.visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ECM Kratak spoj prema plusu. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. ECM P0506 P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) .lose radi Električne instalacije. ECM Senzor pritiska rashladnog fluida klime Suvise nizak pritisak rashladnog fluida klime (neispravno napunjeno). ECM PAS sistem. ECM Kratak spoj prema masi.nad-struja kola Motor ventilatora motora. grupa 1 . VSS Električne instalacije. CAN magistrala podataka Kratak spoj prema masi. ECM Kratak spoj prema plusu. Ventil leptira cvrst/zalepljuje.nisko .kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) .visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . VSS.nizak ulaz Električne instalacije. motor leptira.nizak napon Senzor/sklopka pritiska ulja motora . brzinomer. ECM Električne instalacije. loša veza. snaga/masa . ECM Senzor/sklopka pritiska ulja motora Kratak spoj prema masi. EGRT senzor.nizak ulaz Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). senzor/sklopka pritiska ulja motora. motor leptira. ECM Suvise visok pritisak rashladnog fluida klime (greška u hladjenju/neispravno napunjeno). Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska rashladnog fluida klime .nizak ulaz Senzor brzine vozila (VSS) . ISC aktuator/IAC ventil.broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) . ECM Električne instalacije. ECM Curenje klime. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. loša veza. Senzor pritiska rashladnog fluida klime. loša veza. ECM Električne instalacije.visok napon Senzor pritiska rashladnog fluida klime .kolo neispravno radi Senzor pritiska rashladnog fluida klime . Ventil leptira cvrst/zalepljuje. ECM Električne instalacije. grupa 1 .kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora . Ventil leptira cvrst/zalepljuje.nizak ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . ISC aktuator/IAC ventil.

grupa 1 . Signal RESUME . ECM Električne instalacije.lose radi Alternator.visoka vrednost u kolu CAN magistrala podataka . ECM ECM ECM ECM ECM ECM ECM/PCM P0609 P0620 P0621 P0622 P0638 P0642 Kontrolni modul motora (ECM). kontrola polja .kolo neispravno radi Prekidač kontrole/kocnice A .kolo neispravno radi Alternator. Signal SET (podesi) . Signal APP senzora . ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora . ECM Kratak spoj prema plusu.lose radi Sistem kontrole brzine voznje. Signal COAST .greška provere memorije Kontrolni modul motora (ECM) .lose radi Prekidač kontrole/kocnice A . kontrola .defektivno Klima uredjaj (AC) Kontrolna lampica za los rad (MIL) . ECM Električne instalacije.visoko Glavni prekidač kontrole brzine voznje.ROM greška Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) .greška programiranja Kontrolni modul motora (ECM) . kontrolna lampica alternatora.kolo neispravno radi Kontrolna lampica alternatora . ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. relej kontrole motora. Signal OFF (iskljuceno) . prekidač za izbor kontrole brzine voznje. relej kontrole motora. prekidač kontrole/kocnice.lose radi Kontrolni modul motora (ECM) . Signal ON (ukljuceno) . ECM .kratak spoj prema masi Relej kontrole motora . VSS izlaz A .lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrola aktuatora leptira. ECM Nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti). akumulator. alternator.niska vrednost u kolu Prekidač kontrole/kocnice A .lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. alternator Alternator Električne instalacije.lose radi Kontrolni modul motora (ECM).lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje. akumulator. ECM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ISC aktuator/motor leptira.greška procesora Električne instalacije. MIL. APP senzor ECM Električne instalacije.lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje. ECM Električne instalacije.RAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . kontrola detonacije . glavni prekidač kontrole brzine voznje.KAM greška Kontrolni modul motora (ECM) . ECM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. glavni prekidač kontrole brzine voznje.kolo neispravno radi Broj obrtaja motora. Kontrolna lampica koja upozorava na pregrevanje motora.kratak spoj prema plusu Električne instalacije. prekidač kontrole/kocnice.kolo neispravno radi Izlaz nivoa goriva . akumulator. prikljuceni sistemi.kolo neispravno radi Relej kontrole motora . glavni prekidač kontrole brzine voznje. izlaz . prekidač za izbor kontrole brzine voznje. loša veza.P0563 P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P0570 P0571 P0573 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0608 Napon sistema . ECM Kratak spoj prema masi. APP senzor.problem sa opsegom/radom ECM ECM Električne instalacije. alternator. ECM Kratak spoj prema plusu. Sistem klime Električne instalacije. VSS izlaz B . ECM P0645 P0650 P0654 P0655 P0656 P0687 P0688 P0691 Kontrolni modul motora (ECM).

TR senzor/prekidač . TSS senzor. TFT senzor.elektricno Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B .P0692 P0693 P0694 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P0720 P0721 P0722 P0723 P0724 P0725 P0726 P0727 P0728 Motor ventilatora motora 1 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. motor ventilatora motora. hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM Kratak spoj prema masi. TFT senzor.kolo neispravno radi Ulazni broj obrtaja motora .kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) . motor ventilatora motora. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. PRNDL ulaz .problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) .kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 1 .nizak ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) .kratak spoj prema plusu Motor ventilatora motora 2 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Kratak spoj prema masi. TSS senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM . ECM Kratak spoj prema plusu.lose radi Sistem kontrole menjaca . hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. TSS senzor Električne instalacije. TR senzor/prekidač Kratak spoj prema masi. VSS. CKP/RPM senzor. TFT senzor. CKP/RPM senzor Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B .periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi.problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . TFT senzor Kratak spoj prema masi. motor ventilatora motora.visok ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .nema signala Senzor brzine vozila (VSS) . VSS Električne instalacije. TR senzor/prekidač . loša veza.problem sa opsegom/radom Senzor brzine osovine turbine (TSS) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) .kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . ECM. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .periodično kolo Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Senzor brzine osovine turbine (TSS) . TR senzor/prekidač .periodično kolo Senzor brzine osovine turbine (TSS) . hidraulicni konvertor/prekidač kocnice. VSS.kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 2 . CPP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFT senzor.kolo neispravno radi Senzor brzine osovine turbine (TSS) . TR senzor/prekidač .problem sa opsegom/radom Sistem kontrole menjaca . loša veza.niska vrednost u kolu Senzor brzine vozila (VSS) . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.nizak ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . ECM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visok ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) . motor ventilatora motora. TSS senzor. VSS. CKP/RPM senzor.kratak spoj prema plusu Sistem kontrole menjaca . loša veza.problem sa opsegom/radom Ulazni broj obrtaja motora . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR).

TCC solenoid.elektricno Solenoid prenosa (SS) A . TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM . solenoidi prenosa.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) A . loša veza.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . solenoidi prenosa. TCC solenoid. solenoid prenosa P0758 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . solenoid prenosa P0759 P0760 Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .periodično kolo Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) A . TFP solenoid Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Wiring.neispravan odnos Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . TR senzor/prekidač .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) B . solenoid prenosa P0754 P0755 P0756 P0757 Električne instalacije.elektricno Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor/prekidač . TFP solenoid. solenoid prenosa . mehanička greška menjaca Električne instalacije. TCC solenoid.periodično kolo Solenoidi prenosa (SS) A .neispravan odnos Zupcanik 2 . loša veza.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) B . TR senzor/prekidač . TR senzor/prekidač . TFP solenoid Električne instalacije. TFP solenoid. mehanička greška menjaca Električne instalacije.performance or stuck off Transmission fluid pressure (TFP) solenoid . TCC solenoid P0743 Električne instalacije.neispravan odnos Zupcanik 3 . loša veza. solenoidi prenosa.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) A .periodično kolo Neispravan prenosni odnos zupcanika Zupcanik 1 . TFP solenoid. TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoidi prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) B .P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 P0735 P0736 P0740 P0741 P0742 Ulazni broj obrtaja motora . TR senzor/prekidač . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije.elektricno Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . solenoidi prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. TCC solenoid P0744 P0745 P0746 P0747 P0748 P0749 P0750 P0751 P0752 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Električne instalacije. solenoid prenosa P0753 Električne instalacije. solenoidi prenosa.stuck on Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) . CKP/RPM senzor.neispravan odnos Zupcanik 4 .kolo neispravno radi Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) . loša veza.neispravan odnos Rikverc .neispravan odnos Zupcanik 5 .elektricno Solenoid prenosa (SS) B . mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa .

solenoid prebacivanja/tajminga.elektricno Solenoid prenosa (SS) D .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 1-2 .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) E .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) D . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Električne instalacije. solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM . mehanička greška menjaca Električne instalacije.visoko Solenoid prebacivanja/tajminga . solenoid prenosa P0764 P0765 P0766 P0767 Električne instalacije. solenoidi prenosa . solenoidi prenosa .P0761 P0762 Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) D .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) E . loša veza. loša veza. 4-5 . 3-4 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač za izbor moda menjaca.periodično Prekidač za izbor moda menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . loša veza. solenoidi prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa P0768 Električne instalacije. TR senzor. solenoid prebacivanja/tajminga. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. mehanička greška menjaca Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Solenoid prebacivanja/tajminga . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. 2-3 . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. mehanička greška menjaca Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor. mehanička greška menjaca Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa P0769 P0770 P0771 P0772 Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa . solenoidi prenosa .lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . solenoid prenosa P0773 Električne instalacije. solenoidi prenosa . TR senzor.elektricno Solenoid prenosa (SS) E .periodično kolo Izbor prenosa (brzine) .elektricno Solenoid prenosa (SS) C .kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) C . loša veza. senzor brzine medjuvratila.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine). ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TR senzor. mehanička greška menjaca Električne instalacije. TR senzor.kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) D . solenoid prenosa . solenoid prebacivanja/tajminga. senzor brzine medjuvratila. solenoid prebacivanja/tajminga. solenoid prenosa P0774 P0780 P0781 P0782 P0783 P0784 P0785 P0786 P0787 P0788 P0789 P0790 P0791 P0792 P0793 Električne instalacije.nisko Solenoid prebacivanja/tajminga .kolo neispravno radi Solenoid prebacivanja/tajminga .lose radi prebacivanje Solenoid prebacivanja/tajminga .kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila . solenoid prenosa P0763 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. solenoid prebacivanja/tajminga Kratak spoj prema masi.lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine).Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON ( Solenoid prenosa (SS) D .

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.lose radi kolo izlaza Displej opsega menjaca (TR) .kolo neispravno radi Prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0817 Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa . TFP solenoid.problem u funkcionisanju elektrike Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . loša veza P0806 P0807 P0808 Električne instalacije. mehanička greška. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.los rad periodično g kola Kolo inhibicije rikverca . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0809 Senzor pozicije kvačila . TFP solenoid. loša veza.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . solenoid prebacivanja u visi stepen prenosa P0805 Električne instalacije.nizak ulaz P0798 Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Zupcanik rikverca .los rad periodično g kola Greška kontrole pozicije kvačila Prejako proklizavanje kvačila Zupcanik rikverca .kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.visok ulaz P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816 Senzor pozicije kvačila . prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. senzor brzine medjuvratila. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP solenoid. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza Električne instalacije. senzor pozicije kvačila.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca Y . ECM/PCM/TCM P0795 P0796 P0797 Senzor brzine medjuvratila .kolo neispravno radi P0818 P0820 Kolo oneMogućivanja startera . loša veza. ECM/PCM/TCM P0799 P0801 P0803 P0804 Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. loša veza. prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa. senzor pozicije kvačila. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor pozicije kvačila. loša veza. Senzor pozicije rucice menjaca. loša veza.lose radi Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove . loša veza. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor pozicije rucice menjaca. loša veza.kolo neispravno radi P0821 P0822 P0823 .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi.lose radi Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor pozicije kvačila. TR senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor pozicije kvačila. TFP solenoid.problem sa opsegom/radom Senzor pozicije kvačila . loša veza.P0794 Senzor brzine medjuvratila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X-Y . loša veza. loša veza. loša veza. loša veza. prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nema signala Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Senzor pozicije rucice menjaca.Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . senzor brzine medjuvratila.kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .

problem sa opsegom/radom Prekidač pogona na sva 4 tocka . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . CPP prekidač. kratak spoj prema plusu. loša veza.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . CPP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pogona na sva 4 tocka .visoka ulazna vrednost P0840 P0841 P0841 P0842 P0842 P0843 P0843 P0844 P0844 P0845 P0845 P0846 P0846 P0847 P0847 P0848 P0848 P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. Senzor pozicije rucice menjaca. CPP prekidač.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač.niska ulazna vrednost P0840 Prekidač pogona na sva 4 tocka . loša veza.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . TFP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona na sva 4 tocka. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.visoka ulazna vrednost Prekidač pogona na sva 4 tocka .niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . kratak spoj prema masi.periodično kolo Senzor pozicije rucice menjaca Y . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.P0824 P0825 P0830 Senzor pozicije rucice menjaca X . TFP senzor . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač “ gurni.niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP senzor. TFP senzor. loša veza.povuci ” rucice menjaca.los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Električne instalacije.niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . prekidač pogona na sva 4 tocka.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza.visoka ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza. CPP prekidač. TFP senzor. loša veza.ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP senzor. CPP prekidač. TFP prekidač. Senzor pozicije rucice menjaca. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač.problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . loša veza.niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.periodično kolo Prekidač “ gurni-povuci ” rucice menjaca . prekidač pogona na sva 4 tocka.kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B .problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. CPP prekidač. TFP prekidač. kratak spoj prema plusu.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . kratak spoj prema plusu. TFP senzor.niska ulazna vrednost Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. TFP prekidač.nisko Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. prekidač pogona. TFP senzor. TFP senzor. loša veza. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . modul promene brzine. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.problem sa opsegom/radom Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP senzor. kratak spoj prema plusu.visoka ulazna vrednost P0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0870 P0871 P0871 P0872 P0872 P0873 P0873 P0874 P0874 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo komunikacije modula promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi.lose radi Kolo komunikacije modula promene brzine . loša veza. TFP senzor.niska ulazna vrednost Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . loša veza. TCM Električne instalacije.niska vrednost kola ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) .los rad periodično g kola .problem sa opsegom/radom Ulazni signal kontrole vuce . PNP prekidač.niska vrednost kola ulaza Prekidač pogona . kratak spoj prema masi.P0849 P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 P0857 P0858 P0859 P0860 P0861 P0862 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .visoko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . modul promene brzine.lose radi kolo ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) . loša veza.nisko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) .los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi kolo ulaza Prekidač pogona . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. PNP prekidač.visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) .kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . prekidač pogona. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.lose radi Ulazni signal kontrole vuce . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. ECM/PCM/TCM P0863 Kolo komunikacije modula promene brzine . loša veza. PNP prekidač.visoka vrednost kola ulaza Ulazni signal kontrole vuce .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kola ulaza Prekidač pogona . modul promene brzine. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi.lose radi Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. prekidač pogona. TFP senzor. loša veza. kratak spoj prema masi.opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . TFP prekidač.P0875 P0875 P0876 P0876 P0877 P0877 P0878 P0878 P0879 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889 Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .Zahtev MIL . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.periodično los ulazni signal snage Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM Električne instalacije. TFP prekidač.niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . relej snage TCM. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM P0893 Električne instalacije. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TCM Električne instalacije. TFP prekidač. loša veza. kratak spoj prema masi . TFP senzor. kratak spoj prema masi. loša veza. TCM P0891 Električne instalacije.los ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej snage TCM. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .opseg/performanse ulaznog signala snage Kontrolni modul menjaca (TCM) . loša veza. loša veza.opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . relej snage TCM. loša veza. TCM Električne instalacije.Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza. relej snage TCM. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza. loša veza. kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . loša veza. TFP prekidač. TCM Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visok ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) .niska vrednost u kolu P0890 Električne instalacije.periodično los rad kola kontrole pozicije kontakta releja Aktivirano vise zupcanika Proklizava komponenta menjaca Vreme prebacivanja suvise kratko Vreme prebacivanja suvise dugo Smanjen kvalitet fluida menjaca Sistem kontrole menjaca . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D . kratak spoj prema plusu. TCM Električne instalacije. loša veza. TCM Električne instalacije. loša veza. relej snage TCM. TFP prekidač. TCM P0892 Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor.otvoreno kontrolno kolo Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .ulazni signal snage slab Kontrolni modul menjaca (TCM) .los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .los rad periodično g kola Kontrolni modul menjaca (TCM) . TFP senzor. TFP senzor. kratak spoj prema plusu. relej snage TCM. kratak spoj prema masi.niska vrednost kontrolnog kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) . TCM P0894 P0895 P0896 P0897 P0898 P0899 Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. relej snage TCM. kratak spoj prema plusu. relej snage TCM. kratak spoj prema masi.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. loša veza. loša veza.niska vrednost u kolu P0924 Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.lose radi Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.lose radi Kolo izbora pozicije promene brzine . kratak spoj prema plusu Električne instalacije.otvoreno kolo Aktuator izbora promene brzine . loša veza.opseg/rad Kolo izbora pozicije promene brzine .opseg/rad kola Aktuator prebacivanja u rikverc . aktuator prebacivanja u rikverc. loša veza.nisko Kolo izbora pozicije promene brzine . kratak spoj prema plusu. loša veza. kratak spoj prema plusu. aktuator izbora promene brzine. loša veza.opseg/rad kola Aktuator promene brzine unapred . loša veza.visoka vrednost u kolu P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923 Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator izbora promene brzine . loša veza. Aktuator kvačila. loša veza. kratak spoj prema masi. aktuator izbora promene brzine.visoko Kolo pozicije promene brzine . kratak spoj prema plusu.visoka vrednost u kolu P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.P0900 P0901 P0902 P0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913 Sistem kontrole menjaca .niska vrednost u kolu Aktuator kvačila . solenoid blokade prebacivanja brzine. Aktuator kvačila.greška Aktuator promene brzine unapred . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Aktuator kvačila . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM P0914 Aktuator izbora promene brzine . kratak spoj prema masi.visoko Kolo izbora pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Mehanička greška Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0925 P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc .los rad periodično g kola Greška u kolu izbora pozicije promene brzine Aktuator izbora promene brzine . kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.nisko Kolo pozicije promene brzine . aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.otvoreno kolo Aktuator kvačila .visoka vrednost u kolu Kolo izbora pozicije promene brzine . aktuator promene brzine unapred. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator promene brzine unapred.visoka vrednost u kolu Aktuator kvačila . kratak spoj prema masi. aktuator izbora promene brzine.circuit low Električne instalacije.opseg/rad Kolo pozicije promene brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. aktuator prebacivanja u rikverc.otvoreno kolo . aktuator izbora promene brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. Aktuator kvačila. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.Zahtev MIL . Aktuator kvačila.Periodicni los rad Kontrola pozicije promene brzine .otvoreno kolo Aktuator promene brzine unapred . aktuator prebacivanja u rikverc. loša veza. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad Senzor temperature hidraulicnog ulja .niska vrednost u kolu Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.los rad periodično g kola Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu P0949 P0950 P0951 P0952 P0953 P0954 P0955 P0956 ASM . senzor temperature hidraulicnog ulja. kratak spoj prema plusu. loša veza.visoka ulazna vrednost kola P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.period ciklusa suvise kratak Jedinica hidraulicnog pritiska . loša veza. kratak spoj prema plusu.opseg/rad Senzor hidraulicnog pritiska . loša veza. loša veza.opseg/rad kola Relej hidraulicne pumpe . relej hidraulicne pumpe. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. senzor temperature hidraulicnog ulja. kratak spoj prema plusu. solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.niska ulazna vrednost kola P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja . loša veza.P0929 P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi P0938 P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja . senzor temperature hidraulicnog ulja. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad ASM kontrolno kolo . relej hidraulicne pumpe. kratak spoj prema masi.niska vrednost u kolu P0948 Relej hidraulicne pumpe . ECM/PCM/TCM P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine . ECM/PCM/TCM ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. senzor hidraulicnog pritiska. loša veza.visoka vrednost u kolu P0932 P0933 P0934 Senzor hidraulicnog pritiska .visoko ASM . senzor temperature hidraulicnog ulja. senzor temperature hidraulicnog ulja.lose radi Kolo ASM moda .nije izvrseno adaptivno ucenje ASM kontrolno kolo ASM kontrolno kolo . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.gubitak pritiska Relej hidraulicne pumpe .otvoreno kolo Relej hidraulicne pumpe .opseg/rad . loša veza.opseg/rad kola Solenoid blokade prebacivanja brzine .periodično kolo P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947 Jedinica hidraulicnog pritiska Jedinica hidraulicnog pritiska . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije. solenoid blokade prebacivanja brzine.niska vrednost kola ulaza P0935 Senzor hidraulicnog pritiska .nisko ASM kontrolno kolo . senzor hidraulicnog pritiska. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. solenoid blokade prebacivanja brzine. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor hidraulicnog pritiska . loša veza. senzor hidraulicnog pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. relej hidraulicne pumpe. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. senzor hidraulicnog pritiska.periodično kolo Senzor temperature hidraulicnog ulja . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kola ulaza P0936 P0937 Senzor hidraulicnog pritiska . kratak spoj prema plusu. senzor hidraulicnog pritiska.

visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) A .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . solenoid kontrole pritiska. solenoid kontrole pritiska.niska vrednost kontrolnog kola P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .nisko Kolo ASM moda . loša veza. loša veza. loša veza. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B .niska vrednost kontrolnog kola P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) C .visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . ECM/PCM/TCM P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A . solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . solenoid prenosa .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) C . kratak spoj prema plusu. solenoid kontrole pritiska.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. solenoid kontrole pritiska.P0957 P0958 P0959 P0960 P0961 P0962 Kolo ASM moda . kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola P0964 P0965 P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. solenoid prenosa . solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) B .visoka vrednost kontrolnog kola P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0978 P0979 P0980 P0981 P0982 P0983 P0984 P0985 Solenoid prenosa (SS) A . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoko Kolo ASM moda . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . kratak spoj prema masi. solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . solenoid prenosa .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A .visoka vrednost kontrolnog kola P0968 P0969 P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C . loša veza. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema masi. loša veza.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . solenoid kontrole pritiska. kratak spoj prema plusu.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C . loša veza. solenoid prenosa . loša veza. solenoid prenosa . loša veza. kratak spoj prema masi.los rad periodično g kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A . loša veza. solenoid prenosa . solenoid kontrole pritiska. solenoid prenosa .otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) B . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.

ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. loša veza.opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP prekidač. loša veza. TFP prekidač.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema plusu.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. solenoid prenosa .visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije. loša veza. solenoid prenosa .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. TFP senzor . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. loša veza. TFP prekidač.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor. TFP prekidač.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . kratak spoj prema plusu. loša veza. solenoid prenosa . TFP prekidač. TFP senzor. loša veza. TFP prekidač. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor. TFP prekidač.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema masi. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema plusu.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM .periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . solenoid prenosa . loša veza. kratak spoj prema plusu. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP prekidač.

solenoid prenosa . TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije.periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F . loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi. kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F . solenoid prenosa .opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F .periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . loša veza.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . kratak spoj prema masi. TFP prekidač. loša veza.periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . loša veza. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. kratak spoj prema masi. TFP senzor. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . TFP senzor. TFP senzor.opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E . loša veza.visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .P0985 P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999 Solenoid prenosa (SS) E .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP senzor . kratak spoj prema plusu.niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. solenoid prenosa . kratak spoj prema plusu. TFP senzor.periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi. TFP prekidač. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. TFP senzor. TFP senzor. TFP prekidač. loša veza. kratak spoj prema plusu.visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . kratak spoj prema masi. TFP prekidač.kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. TFP prekidač.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . TFP senzor.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E . ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. kratak spoj prema plusu. TFP prekidač. TFP prekidač. loša veza. loša veza. loša veza.kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost kontrolnog kola Električne instalacije.opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F . solenoid prenosa . solenoid prenosa . TFP prekidač. TFP senzor. kratak spoj prema masi. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. ECM/PCM/TCM Električne instalacije. loša veza. ECM/PCM/TCM Električne instalacije.niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful