P. 1
graficka karta

graficka karta

|Views: 180|Likes:
Published by СтеванО

More info:

Published by: СтеванО on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2014

pdf

text

original

1.

Uvod u računarski sistem
Računarski sistem, odnosno računari su elektronske mašine za automatsku obradu podataka. Računar korisnicima omogućava lako i brzo obavljanje složenih izračunavanja koja se mogu odnositi na brojeve, tekst, grafiku, sliku, zvuk i dr.Bez obzira na veliku raznovrsnost ovih elemenata, sve su to podaci koji se mogu obrađivati u računaru, zahvaljujući određenim programima, bez učešća čoveka, pa se kaže da ih računar obrađuje automatski.Kako će računar obrađivati podatke određeno je programom koji profesionalno rade programeri.Program je niz instrukcija koje računar izvršava pri rešavanju određenog zadatka. Kako je računarski sistem mašina koja radi po određenom programu, može se reći da se računarski sistem sastoji iz dve komponente: same mašine – računarskog hardvera i programa na osnovu kojih računar radi --računarski softver .

1.1Struktura računarskog sistema
Računarski sistem se sastoji od sledećih hardverskih uređaja: radne(unutrašnje) memorije, aritmetičkologičke jedinice, kontrolne jedinice, jedinica spoljne memorije, ulaznih jedinica, izlaznih jedinica.
Računarski sistem čine računar i periferni uređaji(ulazni, izlazni i spoljna memorija).Osim hardverskih uređaja, svaki računarski sistem mora da ima operativni sistem koji upravlja automatskim radom računara, kao i skup drugih programa različite namene(aplikativni programi), koji omogućavaju korisniku da obavlja određeni posao na računaru. Ulazne jedinice Kontrolna jedinica Radna memorija Aritmetičko logička jedinica Jedinice spoljne memorije Izlazne jedinice

Sa stanovišta hardvera personalni računar čine tri osnovne celine: 1.centralna jedinica(računar u užem smislu). 2.monitor 3. tastatura Na računar se mogu priključiti i drugi uređaji: miš štampač,skener, plater i dr. Centralna jedinica se sastoji od kućišta u kome se nalaze: osnovna(matična) ploča, kontroleri, portovi, disk, jedinice diskete, grafička kartica, izvor napajanja i dr.

1.2.RADNA (UNUTRAŠNJA) MEMORIJA
Radna memorija se sastoji od elementarnih elektronskih kola – bistabilnih elemenata od kojih svaki može da ima(memoriše) dva stanja binarnu nulu (0) i binarnu jedinicu (1).Jedan elektronski element koji može da memoriše jednu binarnu cifru (stanje) naziva se bit(binary digit). Korisnik podatke unosi preko ulaznih jedinica u radnu memoriju i prima rezultate obrade preko izlaznih jedinica prikazanih simpolima(azbukom) razumljivom za korisnika.Međutim, azbuku korisnika ne razume računar. Uobičajeno je da se azbuka korisnika, koja ima oko sto simbola naziva eksterna,a azbuka koju razume računar ima samo dva simbola (binarna nula i binarni 1), interna azbuka (binarna azbuka). Kada se unese jedan simbol eksterne azbuke u radnu memoriju nije dovoljno jedan bit da bi se memorisao, već grupa od 8 bitova koja se naziva bajt(byte).Znači, svakom simbolu eksterne azbuke pridruži se jedan bajt od simbola binarne azbuke.Ovo pridruživanje naziva se kodiranje a obrnut proces je dekodiranje.Bajt u memoriji ima svoju adresu koja se koristi pri memorisanju podataka u nju ili čitanja memorisanih podataka.Iz ovoga sledi da je radna memorija adresirana a najmanje adresibilna jedinica je bajt. Za korisnike računara posebno su značajna dva faktora memorija: kapacitet memorije i vreme prilaza memoriji (ciklus memorije). Kapacitet memorije izrađžva se u broju bajtova a jedinica je kilobajt(1KB) koji ima 1024 bajtaVeće

1

Ako se isključi računar sadržaj memorije se briše. Memorija personalnih računara na osnovnoj ploči ima tri tipa memorije: KEŠ.Na ovaj način se obezbeđuje komunikacija procesora sa radnom i spoljnim memorijom. dužina procesorske reči . od jednog do drugog procesora i ne izražava se kao posebna karakteristika procesora a ovaj kanal naziva se kontrolni kanal. dok je realni minimum 64MB.Broj bita u adresi određuje broj adresnih lokacija u memoriji. •Prenos adrese iz procesora u radnu memoruju radi pronalaska određene lokacije u memoriji.3.Adresni prostor procesora može biti od nekoliko desetina KB do nekoliko GB.Kanal kojim se prenosi Kanal kojim se prenose adrese iz procesora u memoriju naziva se adresni kanal. Procesorska reč je binarna reč koja se paralelno obrađuje u procesoru.Za današnje memorije minimum s kojim može nešto da se radi je 16MB.Broj ovih signala može biti različit. 2 . •Prenos upravljačkih i kontrolnih signala od procesora ka uređajima i obrnuto.Postiji interna i eksterna KEŠ memorija.A što je vreme duže memorija je sporija.Znači.Po ovoj osobini procesori se dele na osmobitne.Broj bita koji se jednovremeno prenosi ovim kanalom može biti 8.oduzimanje i množenje i deljenje kao i upoređivanje dve vrednosti da bi se odredile veće i da bi se utvrdilo da li je izraz istinit ili nije. Brzina procesora se izražava u milionima instrukcija u sekundi.Često se centralni procesor naziva aritmetičko-logička jedinica gde postoje elektronaka kola za izvođenje aritmetičkih i logičkih operacija:sabiranje. CENTRALNI PROCESOR U centralnom procesoru se izvršavaju računske i logičke operacije i komande koje su zadate programom. i to: •Prenos podataka iz procesora i unošenje podataka u procesor. ROM memorija može samo da se čita i koristi se za čuvanje sistemskih programa. radni takt i interni keš.Broj bita koji se istovremeno prenose adresnim kanalom može biti od 16 do 32.Komunikacija procesora sa drugim uređajima ostvaruje se kanalom veze koji obezbeđuju tri vrste komunikacija. kao i sa ulaznim i izlaznim uređajima.kojima se definišu vremenski trenuci kada se i šta događa u računaru.Procesor definiše rad računara a njegove karakteristike su određene sledećim faktorima:brzina procesora. RAM predstavlja najveći deo memorije u koju korisnikmože da upisuje sadržaj i da ga čita.Dužina reči bitno utiče na brzinu izvođenja operacije a bitno određuje i brzinu komunikacije procesora sa drugim uređajima.gigabajt(1GB = 1024MB) i terabajt (1TB=1024GB). što zavisi od potrebe korisnika.Przina procesora pentium-4 kreće se do 3 GHz Radni takt.Znači ovo je dvosmerni kanal i naziva se kanal podatka.Postoji RAM koji ima kapacitet i do 1GB. KEŠ memorije je vrlo brza memorija zbog čega se u njoj čuvaju programi koji se često koriste. ROM.U nju se za vreme rada računara nalaze podaci i program sa kojim računar radi.tj. 16 ili 32.Zato duža procesorska reč znači veću moć procesota. Da bi se povećala brzina izvođenja aritmetičkih operacija procesoru se mođe dodati matematički koprocesor kojim se brzina aritmetičkih operacija povećava oko 10 puta. RAM.Danas se najčešće koriste procesori PENTIUM.Ova jedinica se označava sa MIPS ili veća MFLOPS. PENTIUM-2 DO PENTIUM-4. 1.Očigledno što je vreme prilaza kraće memorija je brža. tridesetdvobitne.jedinice za kapacitet memorije su: megabajt (1MB = 1024 KB). ovo je jednosmerni kanal od procesora do memorije.Današnje radne memorije imaju vreme prilaza oko nekoliko stotina nanosekundi(ns). adresni prostor.Što je veći kapacitet memorije to je veća sposobnost da memoriše veću količinu podataka Vreme prilaza memoriji poerazumeva vreme koje protekne od trenutka obraćanja memoriji radi dobijanja podataka.Učestanost časovnika bitno utiče na brzinu procesora. Često se u karakteristikama procesora nalazi i učestanost časovnika koji je elektronsko kolo i generiše impulse visoke učestanosti. šesnestobitne. do trenutka dobijanja podataka iz memorije.

analogni priključak se pojavio tek na VGA karticama (s njim i D/A kovertor). PCI (Peripheral Component Interconnect) ili AGP (Accelerated Graphics Port) utore na matičnoj ploči. između ostalog. video memorija: da bi se u toj rezoluciji prikazalo 16 boja. Njihova rezolucija bila je 640 x 480 tačaka.On kontroliše pokrenute aplikacije. koji je dostizao 2 MB grafičke memorije i rezoluciju od 1024x768 i 256 boja. 3 . a ASCII kodovi iznad 127 omogućavali su crtanje elementarnih grafikona i grubih likova u jednostavnim igricama. koja je navela nekoliko korporacija kao što su ATI. pa je uskoro zamenjen poboljšanom varijantom EGA (Enhanced Graphic Adapter). Dok je ovaj drugi dugo opstajao u jeftinijim sistemima. a razlog je bio povećan broj boja.600 bajtova. a adapter Hercules je bio strogo monohromatski. Prve VGA kartice imale su 18-bitnu globalnu paletu (po šest bitova za svaku boju). koristio se devetopolni priključak za monitor. Tržište je ipak zahtevalo nešto ozbiljnije grafičke prikaze na ekranu. ili 16 boja u rezoluciji 320 x 200 tačaka. tri signala osnovnih boja i još tri za intenzitet. a broj boja lokalne palete ograničavala je.MDA(Monochrome Display Adapter) je mogao da radi samo u tekstualnom vrežimu prezentujući 25x80 linija na ekranu. masu. računanjem se lako dolazi do potrebnih 153.Procesor obezbeđuje izvršavanje tri vrte komunikacija :prenos podataka iz procesora i unošenje podataka u procesor. Memorija predstavlja takđe jedan od bitnih faktora za rad računara.Cirrus Logic i S3 da rade sa tom grafičkom kartom. Grafičke kartice mogu biti integrirane sa matičnom pločom (on-board) ili samostalne te se umeću u ISA (Industry Standard Architecture).koja je izbačena zajedno sa prvim IBM Pc računarom. CGA nije zadovoljavao u primenama koje su zahtevale prikaz u boji. -VGA je široko prihvaćena. -Prva IBM PC grafička karta. a pošto se u njih ugrađivalo 256 MB memorije.On definiše tip računara i bitno određuje brzinu izvođenja operacija. Prve grafičke kartice imale su digitalne priključke.Za memoriju su najvažnija dva faktora:kapacitet memorije i vreme prilaza memoriji(ciklus memor 2. za svaku tačku potrebna su četiri bita. koji je imao dovoljno kontakata za sinhronizacione impulse. što je sačinjavalo standard EGA (monohromatski adapter je koristio još manji broj signala). prenos adresa iz procesora u radnu memoriju i prenos upravljačkih i kontrolnih signala.je razvijena od strane IBM-A U 1981.Faktor od koga najviše zavisi rad računara jeste procesor. više boja nije ni moglo biti prikazano. međutim.Istorija grafičke karte Prvi PC nije ni umeo da radi s pravom grafikom – sve što je znao da prikaže bio je tekst.144 boje.poboljšavajući rezoluciju i broj boja koje se koriste. pa su se uskoro pojavile grafičke kartice: CGA (Color Graphic Adapter) omogućavao je monohromatsku sliku u rezoluciji 640 x 200.Posedovao je samo 4kb video memorije i samo jednu boju. što je davalo 262.I tako je rodjena SVGA (Super VGA) standard. a u CRT monitorima (koji su po svojoj prirodi analogni uređaji) nalazio se D/A konvertor. Pre VGA kartica. ove kartice imale su i režim s 320 x 240 tačaka i 256 boja. ali s rezolucijom 720 x 348 tačaka.

a nju je ubrzo zamenio PCI.3. Npr. Grafički procesor (GPU) je glavni deo na kartici. što na kraju daje veći broj slika u sekundi čineći grafičku scenu lepšom i fluidnijom. Zbog toga se proizvođači trude da poboljšaju brzinu RAM-a na kartici koja je davno prevazišla brzinu sistemskog RAM-a. ali je ta magistrala bilo usko grlo kada je trebalo proslediti veliku količinu podataka radi neke animacije. čak je bilo i 8-bitnih modela. samo s mogućnošću upravljanja magistralom. CPU u saradnji sa nekim softverom. a njegova uloga je prevođenje binarnog koda u vidljivu sliku na nekom grafičkom izlaznom uređaju. Moderne grafičke kartice su opremljene snažnim grafičkim procesorima koji svojom procesorskom snagom i brojem tranzistora gotovo nadmašuju glavne procesore. obično u AGP ili PCI Express slot. CPU (Central Processing Unit) izdaje direktivu za izvršenjem određenih zadataka. kao što je 3D računarska igra. Grafički adapter. Većina podataka koji dolaze za obradu se privremeno smešta na memoriju koja se nalazi na grafičkoj kartici. Grafički procesor obrađuje podatke koje dobija posredstvom neke magistrale (najčešće AGP. VGA kartica ili video kartica daje i obrađuje dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu sliku. Grafička kartica se ugrađuje u matičnu ploču. CPU može reći grafičkoj kartici da nacrta figuru omeđenu sa četiri vektora. oboji točke unutar poligona (pixele) unutar svoje memorije i ispiše rezultat na zaslonu ekrana. Prvi korak bila je lokalna. koji čine spregu između Operativnog Sustava (OS) i same kartice. Time se obezbeđuje brz protok i samim time brža obrada grafike. Princip je jednostavan. što nije predstavljalo problem kada se radilo sa statičnim sadržajem. Svaka grafička kartica mora imati i set instrukcijskih programa. Ti se programi nazivaju drajveri (drivers). šalje informacije grafičkom procesoru koji potom obrađuje dobivene informacije i šalje ih na monitor. Sama arhitektura čipa je najbitnija. Brzina memorije na grafičkoj kartici je već odavno prešla Gigahercne granice. Moderne grafičke karice mogu obraditi milijune poligona u sekundi. ali su 4 . što im omogućava dočarati na zaslonu ekrana vrlo realističnu sliku Magistrale Prve VGA kartice koristile su ISA magistralu koja je radila na 8 MHz. što znači da njegove instrukcije i brzina izvođenja istih su glavne odlike jednog GPU-a. PCI je omogućio dobre performanse grafičkog sistema. sličnih karakteristika. 32-bitna magistrala VLB (Slika 2) koja je radila na 33–50 MHz. PCI i PCI Express). Kako radi grafička karta? Grafička kartica. Grafička kartica tada nacrta poligon.

novije igrice tražile još brži protok podataka. u nekim slučajevima se kartica ipak može priključiti i onda se dešava da ne radi. najveći napredak doneli su hardverski ubrzivači. osim toga. koja radi na 66 MHz. Drugim rečima. grafički procesori su "naučili" da sami crtaju grafičke objekte tog sistema i to je dovelo do primetnog ubrzanja. pa su se pojavili i problemi s kompatibilnošću. ali u izmenjenoj varijanti: PCI Express za grafičke kartice. posle toga usledili su poznati trikovi s preplitanjem koji su dovedeni do savršenstva. Ipak. što omogućava da dve kartice rade paralelno. Da bi se to izbeglo. 4x i poslednjih 8x (što se odnosi na radni takt). iako konstrukcija AGP utičnice ne bi trebalo da dozvoli priključivanje nekompatibilne kartice na matičnu ploču. pa je bilo kartica brzine 2x. Brzina i hardverski ubrzivači Više rezolucije i veći broj boja znače više podataka koje treba obraditi – ubrzavanje grafičkih čipova nije bilo dovoljno. 5 . Paralelno s tim. Zasad samo mali broj kartica može da se koristi na taj način. Prvo rešenje bile su memorije s dva ulaza: jedan za centralni a drugi za grafički procesor. jer su standardne memorije bile spore. Kao ni u slučaju ubrzavanja protoka na AGP karticama. ni ovde nije došlo do velikog skoka performansi. Ukoliko vam uputstvo nije pri ruci. tako da ne treba previše žuriti sa zamenom kartice. a u najgoroj situaciji može doći i do oštećenja kartice. Budući da je Windows već postao standard. ploče ili obe. dobijali su i veću snagu merenu u bitovima. grafičke kartice su tražile još neka poboljšanja. ali je dobitak u performansama primetan. isto tako. a s njima i mnoge nedoumice. što je značajno unapredilo računarske igre. karticu tipa AGP 8x slobodno stavite na ploču s magistralom AGP 8x ili AGP 4x. na ploču s magistralom AGP 2x slobodno stavite karticu koja nije AGP 8x. a kasnije su osposobljeni da crtaju i elemente neophodne za trodimenzioni prikaz. Pri tome je povremeno menjan i radni napon kartica. ali je ova magistrala otvorila novo poglavlje u računarskoj grafici: poslednji modeli matičnih ploča imaju dva ovakva priključka. a nemojte je stavljati ako je na ploči AGP 2x ili AGP 1x. sve će biti u redu. S obzirom na to da su igre već duže vreme glavni pokretač računarske industrije. izražen u jedinicama referentne brzine AGP magistrale. kao i potreba za jačom jedinicom za napajanje i boljim hlađenjem računara. Nažalost. najsigurnije je pogledati u uputstvo ploče i kartice: ako piše da je kombinacija dozvoljena. u protivnom odustanite. a da "udaljene" generacije ne treba kombinovati. što je ukupno oko četiri puta brže nego PCI. te funkcije je preuzeo grafički procesor. i to takođe doprinosi performansama u igrama. Priča se da se istorija ponavlja u ciklusima – posle AGP ponovo je došao PCI. pa je došla na red 64-bitna magistrala AGP. O čemu se radi? Umesto da se centralni procesor bavi crtanjem osnovnih grafičkih elemenata. Primera radi. jednako su primetni i troškovi za takav sistem. koje ćemo pokušati da makar delimično razrešimo. AGP može za svoje potrebe da rezerviše i deo sistemske memorije. Standard AGP je nekoliko puta ubrzavan. zlatno pravilo kaže da se smeju mešati kartice i ploče istih i susednih generacija. ima brzinu 16x. ali povećanje protoka je donelo manje poboljšanje performansi od očekivanog.

integralna kola. višeslojna štampana ploča. bez deformacija. najčešće teksture  Konektori • • • PCI AGP PCI Express  Izlazi • • • VGA (Video Graphics Array) DVI (Digital Visual Interface) Video in/Video out (VIVO) PCB (Printed Circuit Board) Štampana ploča je pasivna elektronska komponenta koja služi da ostvari veze između elektronskih komponenti (otpornici.. prelazak preko kalajnog kupatila gde su temperature oko 270 stepeni Celzijusa. potom se hemijskim postupkom skida suvišan bakar..) koja su na njoj montirane. ujedno i glavni dio koji prevodi binarni kod u sliku)  RAM (ili VRAM . Štampana ploča mora da izdrži. služi za pohranjivanje najnužnijih podataka za GPU. Izrađena je od glasfibera (za profesionalne potrebe) ili pertinaksa (za jeftinije elektronske uređaje). Takođe ploče mogu biti zalepljene jedna na drugu i time se otvaruje više slojeva bakra tj. Foto postupkom na ploču se nanosi budući izgled ploče.Delovi grafičke karte Glavni delovi moderne grafičke kartice su:  (Printed Circuit Board) je printana ploča na kojej se nalaze svi ostali dijelovi  GPU (Grapich Processing Unit) grafički procesor. Na bakarnu površinu nanet je i tanak sloj kalaja. konektori. Bakar može biti nanet i sa obe strane. tasteri. kondenzatori. Posle bušenja i metalizacije rupa koje povezuju donju i gornju štampu na ploču se nanosi zaštitni film čija je funkcija da spreči kratke spojeve tokom montaže i lemljenja elemenata.Video Random Acces Memory). tranzistori.4. preklopnici. GPU (Graphic Processing Unit) 6 . Na ploču je nanet bakar u tankom sloju.

) sa procesorom. zvučna kartica. a u puno manjoj mjeri od količine memorije na istoj. Prvi grafički čipovi su imali primitivne operacije kojima se iscrtavanje krugova. RAM je još karakterističan po tome što se kod ove vrste memorije podaci mogu ne samo čitati. PCI Express je evolucija PCI standarda. Od postanka bilo je više revizija AGP standarda: 7 . grafička procesorska jedinica ili grafički čip (en. no veći udio uzimaju 32bitne (33MHz) PCI sabirnice. mnogo je važnija frekvencija memorije. Napravio ju je Intel zbog sve većih zahtjeva 3D računarskih igara i ostalih zahtjevnih aplikacija. najčešće teksture. već i zapisivati. RAM (ili VRAM . Konektori Peripheral Component Interconnect (PCI) je sabirnica preko koje se odvija komunikacija komponenti (modem. jer što je brža memorija to će brže slika doći do RAMDAC-a i biti prikazana. Graphics Processing Unit. Grafički procesor obavlja glavni zadatak obrađivanja scene. PCI je 64-bitna (66MHz) sabirnica. većina grafičkih kartica ima svoju memoriju koja se naziva Video RAM ili VRAM. Pošto GPU stvara sliku. skraćeno od Random Access Memory (memorija nasumičnog pristupa). Accelerated Graphics Port (AGP) je ubrzana sabirnica namijenjena isključivo za grafičke kartice (pošto one inače zahtjevaju veću propusnost podataka) koja se nalazi matičnoj ploči. Od njega u najvišoj mjeri zavise mogućnosti grafičke kartice.Za razliku od integrisanih video kontrolera koji obično dijele RAM memoriju sa ostalim komponentama računara. diskovi i cilindri. omogućava direktnu komunikaciju između karte i memorije. Ovakav način pristupa razlikuje se od sekvencijalnog načina koji se koristi kod uređaja kao što su magnetna traka. računar primoran da pristupa podacima prema strogo određenom redoslijedu. Količina memorije na današnjim grafičkim karticama ide i do 1 GB. ali ona nije presudna. Što je brža memorija na grafičkoj kartici. Svi noviji čipovi imaju podršku za obrađivanje jednostavnih i naprednih 3D i video operacija. ona može brže da procesira podatke koje GPU obrađuje. iz koje se podaci mogu samo čitati. što ujedno znači da je glavni procesor oslobođen i ne mora izvršavati te operacije što rezultira ukupno većom brzinom sistema.GPU. VRAM na grafičkoj kartici služi za pohranjivanje najnužnijih podataka za GPU. krugova i uglova izvršavalo mnogo brže. za razliku od ROM (Read-only memory) memorije. Današnje grafičke kartice koriste GDDR3 ili GDDR4 koji ide i do 900 MHz (1800 MHz efektivna). ponekad i Visual Processing Unit ili VPU) je procesor specijaliziran za prikazivanje obične i napredne računarske grafike. Grafički čip je isprogramiran tako da veoma brzo obrađuje neku vrstu grafike. je jedan od oblika pohranjivanja računarskih podataka čijem sadržaju se može pristupiti po bilo kom redoslijedu. Razvio ju je Intel. brzina memorije je vrlo važna. gdje je. držeći informacije i završene slike u VRAM-u. dok memorija služi kao spremnik za teksture i ostale neophodne podatke. RAM se u računarima upotrebljava prvenstveno za primarnu pohranu podataka koji se aktivno koriste i neprestano se mijenjaju Video RAM ili VRAM je memorija koja se nalazi na većini grafičkih kartica.Video Random Acces Memory) RAM. Brzina VRAM-a je davno prevazišla brzinu sistemskog RAM-a. trouglova. zbog prirode mehaničkog kretanja takvih medija za pohranu podataka. Z-buffer i druge elemente. grafička kartica itd. Grafički čip se obično nalazi na grafičkim karticama ili matičnim pločama.

uglavnom se dijeli na američki (NTSC) i evropski (PAL). no to se i očekivalo jer još nema komponenti koje bi iskoristile velike mogućnosti ove sabirnice. Video out na grafičkoj karti je konektor za izlazni uređaj kao što je TV. x4. Osmišljen za grafičke kartice (PCI-E x16 standard) te za ostale računarske dijelove (PCI-E x1 standard). 8 . Predstavljen 1987 od strane IBM-a. Trenutno ne nudi praktična poboljšanja. x16 i x32. DVI (Digital Visual Interface) je grafički izlaz na grafičkoj kartici. te ima propusnost od 2. dok ih također susrećemo i kod plazma prikaza. dok se može naći i na LCD monitorima na kojima se često nalazi zajedno sa DVI izlazom zbog starijih modela grafičkih karti koje nemaju noviji DVI izlaz. od strane Intel-a. dok postoji i SECAM način prikazivanja slike. PCI-E tip x1 x2 x4 x8 x16 x32 teoretska propusnost 250 MB/s 500 MB/s 1000 MB/s 2000 MB/s 4000 MB/s 8000 MB/s Izlazi VGA (Video Graphics Array) je grafički izlaz na grafičkoj kartici. grafičke kartice obično podržavaju sve standarde. digitalnih TV-a itd. projektora. što će se u budućnosti sigurno desiti. predstavljen 2002. x8. x2. DVI se najčešće viđa kod LCD monitora. Ima znatno veći kvalitet slike od VGA izlaza. Novijeg datuma nego VGA. PCI. DVI je predstavljen 1999 i koristi TMDS signale. PCI-E je paralelna sabirnica. Najčešće se nalazi na CRT monitorima. karakteriše ga veća brzina i propusnost od prijašnjih standarda (ISA. Već danas se masovno proizvode grafičke kartice za PCI-E sabirnicu koje nude veću propusnost i praktično poboljšanje mogućnosti grafičke kartice i samim time računara. pogotovu kod skupljih LCD prikaza. Postoje dvije vrste izlaza: S-Video i kompozitni izlaz. te se koristi i dan danas. Omogućava direktnu "čip-na-čip" komunikaciju.• • • • AGP 1x (264 Mb/s) AGP 2x (528 Mb/s) AGP 4x (1 Gb/s) AGP 8x (2 Gb/s) PCI Express (PCI-E) je najnoviji standard komunikacije između komponenti. AGP). Također postoji više načina prikazivanja slike na TV-u. standard se zadržao relativno dugo. Postoji nekoliko PCI-E standarda: x1.5 Gb/s u oba smjera.

9 .

koji rezultate šalje na izlaz što je i krajniji rezultat koji vidimo na monitoru. Svake godine se GPU na grafičkoj kartici neprestano unapređuje novim instrukcijama i mogućnostima. Dvije kartice su spojene preko malog PCB konektora. te da ima dva PCI Express grafička slota. SFR tehnika proučavanjem slike određuje 50/50 raspodjelu za dvije grafičke kartice odnosno njihove grafičke procesore koji rade istovremeno. Ne mogu sve grafičke kartice koristiti SLI mogućnost spajanja. Šta određuje kvalitet grafičke kartice? Što je brži GPU i VRAM na grafičkoj kartici time je ona bolja i kvalitetnija.SFR (Split Frame Rendering) i Alternate Frame Rendering (AFR). • Mogućnosti i način rada Teoretski SLI bi trebao da udupla mogućnosti grafičke moći. odnosno dva utora). 10 . Split Frame Rendering: Ovaj način rada horizontalno dijeli ekran na dva jednaka pravougaonika. Ovaj način rada daje najbolje performanse. što je blizu teoretskim granicama. Svaka grafička kartica obrađuje po jedan pravougaonik.SuperTiling: Ovaj način rada dijeli ekran na manje kvadratiće slične šahovskoj ploči. praktično uparivanja dvije ili više grafičkih kartica (PCI-E obavezno) u jednu matičnu ploču.15x snage jedne kartice. • Modovi rada ATI Crossfire tehnologija podržava četiri moda rada. Nažalos performanse su u rangu sa SuperTiling-om. godine. x850. ali ne i sa OpenGL aplikacijama. U zadnje vrijeme se sve češće promoviraju SLI i Crossfire tehnologije.5. dok druga grafička kartica obrađuje sljedeći frame i tako dalje. x1900.Crossfire tehnologija zahtijeva da matična ploča podržava Crossfire. Jedini konkurent SLI tehnologiji je trenutno ATI-jev Crossfire način spajanja više grafičkih kartica. Kada se obrađivanje slike završi ona se šalje preko SLI konektora na glavni GPU (jedna od dvije grafičke kartice mora biti glavna). Ova tehnologija omogućava uparivanje dviju ATI grafičkih kartica radi postizanja boljih performansi. to mogu samo NVIDIA grafičke kartice od serije Geforce 6600 pa na više. NVIDIA je nakon kupovine ponovo predstavila tehnologiju 2004. x1800.9x ubrzanje grafičke moći. SLI (Scalable Link Interface) je način spajanja dvije (pa i više) grafičke kartice tako da mogu raditi zajedno. Količina memorije nije presudna iako igra ulogu u mogućnostima jedne grafičke kartice. Postoje dva načina rada . AFR tehnika određuje jednoj grafičkoj kartici da obrađuje prvo trenutni frame. Supertiling podržava rad sa svim Direct3D aplikacijama. godine (kojeg je NVIDIA kasnije kupila). Često neke 3D igre nisu u mogućnosti da rade sa starijim grafičkim karticama jer GPU na njoj jednostavno nema instrukcije da ih pokrene. Time se osigurava veća procesorska moć kao i sama količina memorije. SLI grafičke kartice koriste isključivo PCI Express x16 utore (to znači da i matična ploča mora podržavati SLI tehnologiju te imati dvije PCIe x16 sabirnice. ali NVIDIA garantuje tek 1. Alternate Frame Rendering: U ovom načinu rada jedna grafička kartica "obrađuje" parne dok druga neparne FPS (Frame Per Second). sve do Geforce 8800 čipa. Ovo je najčešći način rada sa OpenGL aplikacijama. Podržane su serije x800. Crossfire tehnologija predstavlja direktnog konkurenta Nvidia-inom SLI-u (Scalable Link Interface). Ovo je najsporiji način rada te se pretpostavlja da daje snagu od svega 1. Preteča ove tehnologije je imala istu skraćenicu SLI (Scan Line Interleave) koju je predstavio 3dfx 1998. Crossfire je naziv za multi GPU rješenje iz ATI-a.

nakon što je sama kupila 3DFx 2000. ona proizvodi samo GPU za grafičke karte. je ATI s kojim vodi izjednačenu bitku. Vanta .ATI-jev prvi 2D GUI grafički procesor (1991) Mach32 .DirectX 6 podrška. troši manje energije Radeon serija . prvi DirectX hardver od strane nVidie RIVA TNT. testiranjem grafičkih čipova namijenjenih stolnim kompjuterima. RIVA 128ZX . Osnovana 1985. prilično neuspješan RIVA 128. Iako su po tome najpoznatiji. ali je tek 1997 počela aktivno učestvovati kada je na tržište izbacila RIVA grafičke procesore. godine kompanija ima sjedište u Markhamu. Sama nVidia ne proizvodi GPU u svojim prostorijama. već da bi poboljšao kvalitet prikaza u 3D aplikacijama. Chris Malachowsky i Curtis Priem su osnovali nVidia kompaniju u januaru 1993. nVidia ne proizvodi grafičke karte.EGA/VGA grafički čipovi namijenjeni IBM računarima (1987) Mach8 .Ova tehnologija predstavlja ATI-jev odgovor na Nvida-inu SLI platformu.Radeon serija grafičkih čipova prilagođenih za rad na laptopima o CrossFire .VGA komptabilan i unaprijeđen 2D GUI grafički procesor (1992) Mach64 . laptopima. Na početku su bili ograničeni na PC tržište. što po broju prodanih grafičkih procesora. no proizvod koji je lansirao nVidiju prema naprijed je bio čip Riva TNT2. kojeg je sama nVidia kupila. predstavlja sami vrh ATI-jeve 3D ponude. hardverske transformacije and svjetlosni efekti.redizajnirani 2D GUI grafički procesor sa motion-video akceleracijom (1994) Rage serija . godine. nVidijine najgore serije su nesumljivo bile NV1 i GeForce FX.CrossFire Super AA: Ovaj način rada nije dizajniran da bi povečao perfomanse.Prvi proizvod od strane nVidie. • • • • NV1 . RIVA TNT2. je jedan od najvećih proizvođača grafičkih procesora (GPU). godine je u potpunom vlasništvu AMD-a.Serija dizajnirana za rad na laptopima. Od oktobra 2006. GeForce 8800GTX. Trenutno kompanija NVIDIA u svojoj velikoj kolekciji GeForce GPU čipova proizvodi i najjaču grafičku karticu na svijetu. te su se nekoliko puta smjenjivali što po kvaliteti.DirectX 7 podrška.Najpoznatija marka nVidie o GeForce 256 . nVidia proizvodi (i to jedne od najkvalitetnijih) čipsete za matične ploče (nForce) te bežične komunikacijske procesore. iako se kasnije širi i na tržište konzola. Radeon DDR je bio ATI-jev prvi DirectX 7 3D grafički procesor o Mobility Radeon . Jen-Hsun Huang. i od tada nisu imali nijednu krizu niti su došli u sitaciju kao 3DFx. Ovaj mod uduplava AA(Anti-Aliasing) bez gubitka perfomansi.DirectX 5 podrška.Predstavljena 2000. 6. Također se bavi proizvodnjom integrisanih grafičkih čipova te prozvodnjom čipseta za matične ploče. Kompanija se bavi proizvodnjom. Kanadi. Tehnologija omgućava uparivanje dvaju ATI Radeon kartica radi postizanja većih performansi NVIDIA Corporation je jedan od najvećih svjetskih proizvođača grafičkih čipova za lične računare i Xbox. i trenutno je treća po količini proizvedenih GPU-a. prvi puta DDR memorija na grafičkim karticama 11 . Jedini konkurent nVidiji. pa tako je već dizajnirala grafički sustav za Xbox. Ova serija je učinila nVidiu vodećom GeForce . oni se prije svega bave dizajniranjem svojih proizvoda dok ih neki drugi proizvođači proizvode. dok je isti u pripremi za PlayStation 3. te igraćim konzolama.Proizvođači ATI Technologies Inc.ATI-jeva prva 2D i 3D serija grafičkih procesora (1995-2004) o Rage Mobility . • • • • • • EGA/VGA Wonder .

veoma moćna ali i skupa o GeForce FX serija . G400 2000. Millenium 1996.Čista evolucija GeForce6 serije. mid-range 8500 GT i 8600 GT te high-end 8800 GTX i Ultra(koje se vise ne proizvde) te nove modele 8800 GT i GS Matrox Electronic Systems Ltd 1995. Millennium P-Series. Mistique 1997. Millenium 2..DirectX 7 podrška. G200 1999. G550 2002. predstavljen SLI o GeForce 7 serija . To su bili prvi čipovi koji podržavaju DirectX 10 specifikaciju.G80. 2004.. donosi nove tehnologija "peglanja" rubova (AntiAliasing) o GeForce 8 serija . Mistique 220 1998. G450 2001. Matrox G200 MMS. teoretski veoma jaka serija.• GeForce 2 serija . smanjena potrošnja energije. za profesionalne aplikacije i programe) o o GeForce 8 serija grafičkih čipseta je trenutno najjača serija kompanije Nvidia. čak se temelje na sličnoj arhitekturi.DirectX 9 podrška. G100. no i tako mnogo moćnija serija. Matrox ParheliaTM. Parhella . jedan od najboljih čipova od nVidie o GeForce 4 serija . trenutno serija sa najvećim performansama dostupna na tržištu Quadro (GeForce profesionalna rješenja.Evolucija Geforce3.DirectX 8 shaderi. no na tržištu su prošle veoma loše o GeForce 6 serija . donosi poboljšanju propusnost memorije te dobru arhitekturu. Millennium G-Series. poboljšana verzija Geforce 256 GeForce 3 Ti serija . prvi grafički čip koji podržava DirectX 10. U 8 seriju se ubrajaju entry-level 8400 GS. G450 MMS 12 .DirectX 9C podrška. poboljšani shaderi.

4 Delovi grafičke karte……………………………………………6 Šta određuje kvalitet grafičke kartice………………………….Sadržaj Uvod u računarski system………………………………………..10 Proizvođači…………………………………………………….1 Istorija grafičke karte……………………………………………3 Kako radi grafička karta………………………………………...11 13 ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->