P. 1
1223301083

1223301083

|Views: 2,761|Likes:
Published by Edin Hodžić

More info:

Published by: Edin Hodžić on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

Sections

 • POSEBNI DIO
 • 1. PREDMETNI PROGRAMI
 • 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
 • 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI
 • 1.2.1. POSLOVNA EKONOMIJA
 • 1.2.2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA I BIROTEHNIKA
 • 1.2.3. OSNOVI MAKROEKONOMIJE
 • 1.2.4. POSLOVNA INFORMATIKA
 • 1.2.5. PRAVO
 • 1.2.6. STATISTIKA
 • 1.2.7. FINANSIJE
 • 1.2.8. RAČUNOVODSTVO
 • 1.2.9. BANKARSKO POSLOVANJE
 • 1.2.10. PRAKTIČNA NASTAVA
 • 1.2.11. ITALIJANSKI JEZIK
 • 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS
 • 1.2.13. EKONOMSKA GEOGRAFIJA
 • 1.2.14. MARKETING
 • 1.2.15. CARINE, ŠPEDICIJA, OSIGURANJE
 • 1.2.16. FINANSIJSKA TRŽIŠTA
 • 2. STRUČNI ISPIT
 • 2.1. ISPITNI KATALOZI STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA
 • 2.1.1. BANKARSKO POSLOVANJE
 • 2.1.2. FINANSIJE
 • 2.1.3. RAČUNOVODSTVO
 • 2.1.4. POSLOVNA EKONOMIJA
 • 2.2. STRUČNI RAD
 • 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA
 • 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA
 • 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
 • 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH
 • sprema Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika
 • 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA
 • 9. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE
 • 10. PROFESIONALNA PRAKSA
 • 11. SLOBODNE AKTIVNOSTI

OBRAZOVNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIČAR

SADRŽAJ: OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: EKONOMSKI TEHNIČAR....................................................... 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI..................................................................... 6 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI.................................................................. 7 1.2.1. POSLOVNA EKONOMIJA ......................................................................... 7 1.2.2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA I BIROTEHNIKA ............................................... 16 1.2.3. OSNOVI MAKROEKONOMIJE ................................................................. 20 1.2.4. POSLOVNA INFORMATIKA .................................................................... 25 1.2.5. PRAVO............................................................................................ 36 1.2.6. STATISTIKA ...................................................................................... 41 1.2.7. FINANSIJE ....................................................................................... 49 1.2.8. RAČUNOVODSTVO.............................................................................. 63 1.2.9. BANKARSKO POSLOVANJE.................................................................... 94 1.2.10. PRAKTIČNA NASTAVA.......................................................................103 1.2.11. ITALIJANSKI JEZIK...........................................................................130 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS .................................................................142 1.2.13. EKONOMSKA GEOGRAFIJA .................................................................147 1.2.14. MARKETING ...................................................................................152 1.2.15. CARINE, ŠPEDICIJA, OSIGURANJE ........................................................157 1.2.16. FINANSIJSKA TRŽIŠTA ......................................................................166 2. STRUČNI ISPIT.......................................................................................171 2.1. ISPITNI KATALOZI STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA .....................................171 2.1.1. BANKARSKO POSLOVANJE...................................................................171 2.1.2. FINANSIJE ......................................................................................175 2.1.3. RAČUNOVODSTVO.............................................................................178 2.1.4. POSLOVNA EKONOMIJA ......................................................................181 2.2. STRUČNI RAD .....................................................................................183 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................193 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA....................193 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU.......................194 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH.........................194 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .........................194 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................195 9. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE......................195 10. PROFESIONALNA PRAKSA .......................................................................196 11. SLOBODNE AKTIVNOSTI .........................................................................196

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: EKONOMSKI TEHNIČAR 2. Nastavni plan
Redni broj A 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 sed. god. Opšte obrazovni predmeti Maternji jezik i 4 144 književnost Matematika 3 108 Strani jezik 3 108 Informatika 2 72 Fizičko vaspitanje 2 72 Društvena grupa predmeta Istorija 2 72 Sociologija Psihologija Prirodna grupa predmeta Bilogija sa ekologijom 2 72 Hemija 2 72 Geografija 2 72 Fizika UKUPNO A 22 792 2229 Stručnoteorijski predmeti Poslovna ekonomija 3 108 Poslovna 2 72 komunikacija i birotehnika Osnovi makroekonomije Poslovna informatika Pravo Statistika Finansije Računovodstvo Opšti smjer Računovodstvo Finansijski smjer Računovodstvo Finansije Bankarski smjer Bankarsko poslovanje UKUPNO B (b1+b2) 5 180 Praktična nastava 2 72 Slobodne aktivnosti 1 36 Izborna nastava 2 72 Profesionalna praksa 10 dana Broj časova 32 1152 Nastavni predmetigrupe predmeta I sed. 3 3 3 2 2 II god. 108 108 108 72 72 2 72 2 66 sed. 3 3 3 2 III god. 108 108 108 72 sed. 3 3 3 2 IV god. 99 99 99 66
Ukupno

459 423 423 72 282 144 72 66 72 72 72 72 429

2 15

72 540

13

468

13

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9.02. 9.F2. 10.F2 10.B. C D E F G

3

108

216 72

3 2 2

108 72 72 2 72 2 3 66 99 66 99 33 66 99 330 132 33 132 1056

108 210 72 99 108 210 207 99 138 207 1302 420 141 420 4512

2

72

3 2 +3 +1 +2

108 72 108 36 72

2 +3 +1 +2 3 10 4 1 4 32

12 432 2 72 1 36 2 72 10 dana 32 1152

3 108 10 360 4 144 1 36 4 144 10 dana 32 1152

3

4 2 III god. u školu se mogu upisati lica do 18 godine. kontrole tekućih računa. Za opšti. bankarski ili finansijski smjer učenici se odlučuju u drugom polugodištu drugog razreda. . kontrole platnog prometa i aviza. osiguranje Finansijska tržišta I sed. 2 2 2 god. neophodnih za samostalno obavljanje poslova. izučava ga u sva četiri razreda. vještina i kompetencija za obavljanje poslova kontrole dokumentacije i obračuna cijena. pogonskog knjigovodstva.sticanje znanja. 36 144 72 sed.sticanje znanja. špedicija. . 4 . 3. .razvoj sposobnosti socijalne komunikacije. . . .Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta. definisanih standardima zanimanja. Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje stručno-teorijskih i praktičnih znanja. . .Izuzetno. priprema i organizovanje aktivnosti iz djelokruga svog rada.sticanje znanja. Učenik koji izabere strani jezik II u prvom razredu.U srednju stručnu školu (redovno obrazovanje). 4. . materijala i vremena. . koji donosi Ministarsvo prosvjete i nauke.sticanje znanja. . Ciljevi i zadaci obrazovnog programa . radi sticanja srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu i nijesu starija od 17 godina. 36 72 72 72 sed. vještina i kompetencija za praćenje stanja finansijskih obaveza i potraživanja preduzeća. blagajničkih poslova. odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih .sticanje znanja. obračuna zarada. knjigovodstva osnovnih sredstava. 2 2 2 II god. 4 2 IV god. materijalnog knjigovodstva. . kontrole isplate zarada. poslova plaćanja sa inostranstvom.planiranje.osposobljavanje za pravilnu komunikaciju na jednom stranom jeziku.osposobljavanje za obavljanje poslova knjigovodstva analitike kupaca i analitike dobavljača.razvoj informatičke pismenosti i sposobnosti timskog rada. . U trećem i četvrtom razredu učenici biraju po dva predmeta. bankarskog knjigovodstva. vještina i kompetencija za učestvovanje u poslovima kontrolora štednje i žiro-računa. spremnosti za razvijanje kvalitetnih međuljudskih odnosa. poreza i doprinosa na zarade. Uslovi za upis.Redni broj G1 E 1 2 3 4 5 6 Nastavni predmetigrupe predmeta Broj radnih sedmica Izborna nastava Drugi strani jezik Preduzetništvo Ekonomska geografija Marketing Carina. 36 72 72 72 2 2 sed. obaveza i fiskalnih opterećenja. upis se vrši prema odgovarajućem pravilniku o upisu učenika u srednju školu. .razvoj ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline. 36 132 66 Ukupno 72 72 2 2 66 66 141 420 278 72 72 72 138 66 Napomena: U prvom i drugom razredu učenici biraju po jedan izborni predmet. vještina i kompetencija za obavljanje poslova platnog prometa preduzeća. kreditiranja i kontrole potrošačkih kredita. vještina i kompetencija za obavljanje poslova obračuna zarada u banci i poslova bankarskog knjigovodstva.racionalno korišćenje energije.

6. Prohodnost .Obrazovanje po obrazovnom programu Ekonomski tehničar traje četiri godine. .Završetkom obrazovnog programa stiče se stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Obrazovanje koje se stiče . 7.Odrasli napreduju po programu u skladu sa programom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle koji donosi škola. u skladu sa Uputstvom o prilagođavanju obrazovnih programa obrazovanju odraslih. odradili slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu.U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu. Trajanje obrazovanja .5. 5 .EKONOMSKI TEHNIČAR.

11. FIZIČKO VASPITANJE 1.1.1.1.3.4.10. GEOGRAFIJA 1.1. INFORMATIKA 1.2. MATEMATIKA 1.1.7. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.5.1.1. FIZIKA 1.1.POSEBNI DIO 1.9. ISTORIJA 1. HEMIJA 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. STRANI JEZIK 1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.1. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 6 . SOCIOLOGIJA 1.1.8.6.

1.2. . analiza rezultata).razumijevanje organizacije funkcija i elemenata privrednog društva. Opšti ciljevi nastave . STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI 1.upoznavanje sa marketingom i menadžmentom kao poslovnom koncepcijom privrednog društva.2. .sticanje znanja o osnovnim ekonomskim pojmovima i odnosima.sticanje znanja o funkcionisanju i poslovanju privrednog društva. .osposobljavanje za samostalan rad (obračun troškova. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorije Vježbe 108 108 Ukupno 108 108 216 216 3. Naziv predmeta: POSLOVNA EKONOMIJA 2. 7 .upoznavanje sa ulaganjima i rezultatima privrednog društva kao i načinom njihove raspodjele.razumijevanje ekonomskih principa privrednog društva. .upoznavanje sa karakteristikama preduzeća kao osnovnog subjekta privređivanja. kalkulacija cijena. .1. . POSLOVNA EKONOMIJA 1.

.razumije pojmove: sredstva preduzeća preduzećem sredstva.razumije poslovnu ekonomiju kao naučnu disciplinu Preduzeće kao . razumije privrede i .upoznaje osnovne i organizacije zadatke poslovne ekonomije .razvija pozitivnu sredstava preduzeća obrtna i ostala identifikaciju sa .izračunavanje amortizacije za pojedina osnovna sredstva .uočava značaj organizacionu zadovoljavanja strukturu privredepotreba nastanak i razvoj .izračunava .definiše značaj vrijednosti sredstava osnovnih sredstava preduzeća .objašnjava amortizaciju za nabavnu.poznaje elemente pojedinih vrsta preduzeća i njihov preduzeća uticaj na privredni rast i tehnološki razvoj .razumije pojam potreba i način njihovog zadovoljenja Sredstva i izvori . pojedina osnovna amortizovanu i sredstva prema tržišnu vrijednost vremenskom i osnovnih sredstava funkcionalnom i značaj načinu amortizacije amortizovanja Preporuke za izvođenje nastave vježba: .izračunavanje koeficijenta obrta obrtnih sredstava 8 .upoznaje i dijela i cjeline.upoređuje osobine .uočava povezanost .osnovne pojmove preduzeća privređivanja.navodi vrste strukturu privrede i preduzeća.razvija svijest o organizaciju između ekonomike značaju ekonomije .analizira preduzeća organizacionu . . izvori između nabavne. .razlikuje osnovna. sredstava sadašnje i preduzeća amortizovane .uspostavlja vezu amortizacija. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u ekonomiku i .4. . način razlikuje vrste njihovog osnivanja preduzeća i prestanka rada .analizira odnos osnovni subjekat opšteg i privređivanja pojedinačnog. sadašnju. imovina.

razumije pojmove utrošaka i troškova .izračunava fiksne i varijabilne troškove .izračunava koeficijent obrta obrtnih sredstava .shvata uslovljenost angažovanja i trošenja .navodi različite metode kalkulacije i objašnjava njihove karakteristike Formativni ciljevi učenik .razvija osjećaj za poštovanje principa koji vode uspješnom poslovanju vježba: .izračunava i analizira troškove prema: .razumije pojam i objašnjava značaj rezultata poslovanja preduzeća.razumije pojam i značaj kalkulacije .izračunavanje fiksnih i varijabilnih troškova i njihovo grafičko predstavljanje .analizira faktore koji su uslovili određene rezultate .izračunavanje dobiti 9 .obrazlaže učešće pojedinih vrsta izvora sredstava u ukupnim izvorima .izračunava ukupan prihod .planira smanjenje troškova za zadate uslove . objašnjava fiksne i varijabilne troškove .izračunavanje cijene koštanja i prodajne cijene putem kalkulacije Rezultati poslovanja preduzeća .izračunava cijene koštanja koristeći pojedine metode kalkulacije .razvija osjećaj za racionalno trošenje materijalnih dobara vježba: .navodi pojavne oblike izražavanja rezultata poslovanja preduzeća i faktore koji na njih utiču .navodi izvore sredstava i objašnjava njihovu strukturu Ulaganja u reprodukciju .razlikuje troškove i utroške .analiza ukupnih troškova .nosiocima .izračunava dobit .izračunava fizički obim proizvodnje .definiše pojam obrta kapitala .analizira ukupne troškove i njihov značaj pri poslovnom odlučivanju .mjestu nastanka .elementima procesa rada .razumije vremenski i funkcionalni način amortizovanja .planira uslove za postizanje boljih rezultata Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .razvija poslovnu odgovornost pri odlučivanju .za zadate uslove analizira ostvarene rezultate . ukupan prihod i dobit preduzeća .objašnjava podjelu troškova.uspostavlja vezu između ukupnog prihoda i dobiti preduzeća .

uticaj svakog člana kolektiva na sopstvene rezultate i rezultate rada kolektiva .razvija svijest o ličnoj odgovornosti .razvija osjećaj za poštovanje principa koji vode uspješnom poslovanju vježba: .princip rentabilnosti i uticaj na poslovanje preduzeća .izračunavanje rentabilnosti 10 .planira raspodjelu dobiti .Razumije i objašnjava: .izračunavanje ekonomičnosti .razumije pojam i objašnjava značaj raspodjele rezultata poslovanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .razvija svijest o pripadnosti preduzeću vježba: .ekonomičnost .razlikuje raspodjelu kao jednu od faza reprodukcije . navodi elemente za obračun zarada .izračunava za zadate uslove: .analizira faktore koji utiču na produktivnost. ekonomičnost i rentabilnost .objašnjava način obračuna zarade i odnos zaradamotivacija Ekonomski principi poslovanja preduzeća .produktivnost .princip ekonomičnosti i uticaj na poslovanje preduzeća .analizira različite načine raspodjele neto-dobiti .rentabilnost .razumije pojam i značaj zarada.izračunavanje produktivnosti .obračunava zarade radnika na bazi zadatih podataka .upoređuje rezultate poslovanja različitih preduzeća Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Raspodjela rezultata poslovanja .princip produktivnosti i uticaj na poslovanje preduzeća .analizira odnos zarada-motivacija .obračun zarada radnika .

razumije značaj ulaganja u razvoj preduzeća Formativni ciljevi učenik .analizira faktore razvoja preduzeća i njihov međusobni uticaj Socijalizacijski ciljevi učenik .planira razvoj preduzeća za zadate uslove .navodi faktore koji utiču na razvoj preduzeća i objašnjava njihov uticaj .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Razvoj preduzeća .razvija ekološku svijest .razvija pozitivnu identifikaciju sa preduzećem Preporuke za izvođenje nastave 11 .

upoznaje organizaciju .navodi i objašnjava .razlikuje vrste menadžmenta od komponenti menadžmenta .shvata važnost određivanja cilja u poslovanju Preporuke za izvođenje nastave .objašnjava komponente menadžmenta Organizacioni oblici preduzeća .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Organizacija poslovanja preduzeća .uočava karakteristike društva kapitala i vrši poređenje između akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću .uočava razlike između ortačkog i komanditnog društva .uviđa važnost timskog rada .razvija ekonomičnost u poslovanju 12 .uočava razlike između društva lica i društva kapitala .ciljeve poslovanja.prepoznaje vezu između ciljeva.razumije pojam menadžmenta i navodi podjelu i karakteristike menadžmenta . mjere i transformaciju ciljeva u zadacima Menadžment savremene organizacije .navodi organizacione oblike preduzeća i njihove osnovne karakteristike .objašnjava društva lica i društva kapitala . ograničenu i neograničenu odgovornost .poznaje opšte karakteristike javnih preduzeća Formativni ciljevi učenik .prepoznaje ciljeve preduzeća i ciljeve poslovanja . mjera i zadataka Socijalizacijski ciljevi učenik .poslovanja preduzeća .uočava razlike između društva sa ograničenom i neograničenom .razvija sistematičnost u radu .uočava ulogu menadžmenta u razvoju preduzeća .razlikuje i upoređuje ortačko i komanditno društvo.

navodi funkcije preduzeća . sistem.objašnjava organizaciju unutrašnjeg transporta Organizacija funkcija u preduzeću .razlikuje sekundarnu funkciju u preduzeću . funkciju izvršenja . planiranje nabavke i saradnju sa drugim službama .razlikuje i karakteriše funkcije upravljanja. skladišnu funkciju. transportnu funkciju .razlikuje metode i tehnike u okviru funkcije rukovođenja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Organizacija elemenata proizvodnje .razvija samostalnost u radu 13 . funkciju rukovođenja.nabraja motive zaposlenih i obrazlaže ih . organizaciju.navodi kriterijume za procjenu složenosti poslova . funkciju prodaje.objašnjava funkciju upravljanja .identifikuje vrste skladišta .objašnjava vertikalnu i horizontalnu podjelu funkcija. ritam i pripremu proizvodnje za zadate uslove . rukovođenja i izvršenja . robne zalihe.uočava značaj - Formativni ciljevi učenik odgovornošću analizira akcionarsko društvo razlikuje kriterijume za procjenu složenosti uočava značaj motivacije za ostvarivanje ciljeva poslovanja utvrđuje karakteristike strukturisanja opreme Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - .određuje zadatke.objašnjava osnovna načela organizacije elemenata proizvodnje .utvrđuje zadatke. funkciju nabavke. politiku. faktore.obrazlaže funkciju proizvodnje.razvija sistematičnost u radu . .objašnjava organizaciju kolektiva .razumije proces kupoprodaje i saradnju sa drugim službama . organizaciju.utvrđuje vidove.

prepoznaje tokove robe u skladištu (ulaz i izlaz robe) .razvija odgovornost u radu 5. Hamić H.: Poslovna ekonomija za II razred. .: Marketing.razumije marketing kao savremenu poslovnu koncepciju . proizvod i proizvodni program. Materijalni uslovi za izvođenje nastave Računar sa programskom opremom i grafoskop. 1995.analizira instrumente marketinga..: Marketing–principi za menadžere. 2006. . 6. Beograd i Novi Sad. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Gereke Lj.. . Božić V. Beograd. 1999.razumije potrebe.navodi pojam. Cetinje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik organizacije skladišta .analizira ponudu.. 14 . 2000. koristeći odgovarajuće metode istraživanja tržišta . kanale prodaje i promociju . tražnju i cijenu i njihov odnos . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.grafički prikazuje krivu tražnje i ponude . Obod.Mihailović B. Pavlovic M.Kisić S. Beograd.upoznaje značaj marketinga za poslovanje preduzeća . Acić J.. zadatke i korišćenje sredstava transporta Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća . nosioce.sastavlja plan istraživanja tržišta. Zavod za udžbenike i nastavna stedstva.: Ekonomika i organizacija preduzeća za II razred ekonomske škole. Jelević G. cijene.vrši izbor predmeta istraživanja . Kisić S.zna pojam i vrste instrumenata marketinga . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.razumije kombinovanje instrumenata marketinga Formativni ciljevi učenik politiku i plan prodaje za zadate uslove Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . motive i ponašanje potrošaca .analizira ulogu marketinga u preduzeću ..poznaje značaj.. predmet i metode istraživanja .objašnjava pojam i navodi elemente i vrste tržišta .Lovreta S.

od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. . Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. diplomirani ekonomista.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 9. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (testovi.Visoka stručna sprema iz područja ekonomije. Povezanost predmeta Znanja Tržište Instrumenti marketinga Vrste privrednih subjekata Linijski dijagrami Marketing Marketing Pravo Statistika Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Tržište Instrumenti marketinga Vrste preduzeća Kriva tražnje i ponude 15 . referati) i usmeni odgovori učenika.7.

.ovladavanje znanjima i vještinama poslovne komumikacije. njegovih socijalnih kompetencija. 16 . Opšti ciljevi nastave . .osposobljavanje za samostalan rad.usvajanje znanja iz oblasti korespondencije.1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe 72 Ukupno 72 72 72 3. .upoznavanje sa organizacijom rada u administrativnom poslovanju. . neophodnih za aktivan život u građanskom demokratskom društvu. . .2. .usvajanje opštih i stručnih znanja i stručnih kompetencija za rješavanje problema u svom zanimanju.savladavanje tehnike prepiske uz korištenje savremenih elektronskih sredstava. .razvijanje osjećaja odgovornosti.2.sticanje navika tačnosti i sistematičnosti u radu. . objektivnosti i poslovne diskrecije.ovladavanje tehnikom rada na tastaturi po sistemu slijepog kucanja.razvoj ličnosti učenika. Naziv predmeta: POSLOVNA KOMUNIKACIJA I BIROTEHNIKA 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA I BIROTEHNIKA 1.

navikava se na poslovanje neophodne uslove timski rad .razvija ulogu .razumije ulogu i značaj predmeta u svim oblastima privrednog poslovanja Kancelarijsko .upoznaje sredstva i upotrebu sredstava zaključivanje predmete rada u za evidenciju kancelariji radnih obaveza .obrazlaže i shvata elemente za značaj povratne uspješnu informacije komunikaciju Preporuke za izvođenje nastave 17 .razvija sposobnosti strankama stranke i poslovni timskog rada . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .upoznaje ciljeve. iz prakse orjentaciju prema pojam i zadatke zanimanju predmeta .definiše sredstva za evidenciju radnih obaveza i poznaje značaj zaštite na radu Komunikacija sa .demonstrira samodisciplinu kancelarijskog upotrebu sredstava .informiše se o radnih obaveza .azumije pojam i bonton .demonstrira prijem .upoznaje poslovnu najpovoljniji oblik i kulturu i poslovne sredstva običaje komunikacije .razumije odnos i .4.razumije oblike .koristi računar kao profesionalnosti u poslovanja sredstvo za rad radu .zna principe oslovljavanja u primjenjuje manire organizacije rada svim fazama lijepog ponašanja sa strankama komunikacije .vrednuje sopstvene značaj stranke .priprema.obrazlaže značaj kancelariji ekonomisanja i kancelarijskog . vrši i komunikacije formira ključne .usvaja i prepoznaje poslovanja i predmeta rada u važnost .uočava važnost organizaciju rada u određuje sredstva korišćenja kancelariji za evidenciju iskustava drugih .primjenjuje fraze vrijednosti i .stvara pozitivnu i .prepoznaje .demonstrira samostalno .shvata pojam i rada .razvija pozitivnu .samostalno .analizira .analizira oblike tolerantnu način komunikacije komunikacije poslovnu klimu sa strankama .upoznaje .formira osjećaj za uslovima rada .analizira primjere .

analizira elemente zapisnika .razumije organizaciju poslovnog sastanka .poznaje poslovno pismo.definise oblik poslovnog sastanka .sastavlja službeni dopis .identifikuje primjere iz prakse .koristi čist književni jezik .poznaje dokumenta robnog prometa .pravi dokumenta unutrašnjeg i spoljnog prometa roba i usluga .demonstrira tok poslovnog sastanka .racionalno i efikasno koristi radno vrijeme .upoznaje poslovnu korespondenciju .vodi zapisnik - - - Socijalizacijski ciljevi učenik shvata neophodnost pismene komunikacije razvija osjećaj samostalnosti i usavršavanja stručnim znanjima uvažava poslovnog partnera i čuva poslovnu tajnu razvija spremnost za saradnju razvija kreativnost i snalažljivost preuzima odgovornost Preporuke za izvođenje nastave vježba: .sastavlja i prosljeđuje poziv za poslovni sastanak .definise ulogu obrazaca .koristi skraćenice i oznake u poslovnom dopisivanju . djelove poslovnog pisma i forme oblikovanja .upoznaje načela i oblike korespondencije .-astavlja podnesak .shvata pojam poslovnog sastanka .vrši prethodne poslovne i tehničke pripreme .razlikuje oblike i primjenjuje načela korespondencije .izrađuje stilizaciju teksta i fraze oslovljavanja .upoznaje dokumenta spoljnog prometa roba i usluga .upoznaje dokumenta unutrašnjeg prometa roba i usluga .upoznaje pojam i značaj korespondencije .radne situacije u kojima se koriste poslovna pisma .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Korespondencija .definiše ulogu podnesaka Korespondencija u oblasti poslovnih sastanaka .poznaje službenu korespondenciju .oblikuje poslovno pismo u svim formama .razumije tok poslovnog sastanka Formativni ciljevi učenik .stiče inicijativnost i organizacione sposobnosti njegovanjem profesionalne odgovornosti i dužnosti .-uočava razlike između različitih vrsta korespondencije .primjenjuje i identifikuje obrazce .definiše službeni dopis i vrste službenih dopisa .analizira poslovni sastanak .analizira značaj korespondecije .razvija komunikativnost i toleranciju 18 .

Visoka stručna sprema. .Spasić D.: Savremena poslovna korespondencija za prvi razred ekonomske škole i treći razred turisticko-ugostiteljske škole. Beograd. Babić J. 8. 2002. diktafon. 7.: Sekretarsko poslovanje sa daktilografijom.Šarković E. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.Usmena provjeravanje znanja.Grujić M. Beograd. . aparati za kopiranje i umnožavanje. 2000. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. diplomirani ekonomista sa ispitom iz daktilografije.Pismeni zadaci..: Birotehnika za IV razred ekonomske škole.5.. pismenih zadataka i pismenih vježbi.: Korespondencija za III i IV razred pravne i birotehničke škole. Šarković E.Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Znanja Funkcije u preduzeću Organizacija poslovanja Tržište Predmet Poslovna ekonomija Znanja Podjela i značaj funkcija Mjesto poslovnih komunikacija u organizaciji preduzeća Dokumentacija unutar preduzeća Dokumentacija koja se koristi sa okruženjem Oblikovanje slova Formiranje poslovnih pisama Formatiranje teksta Poslovna informatika 19 .Okvirni spisak literature i drugih izvora .. Rakinić J. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. najmanje jedan put u klasifikacionom periodu i pismene vježbe. Rakinić J. kancelarijski materijal. 2002.. grafoskop. telefaks. po jednom u klasifikacionom periodu.Računari sa internet vezom i odgovarajućom programskom opremom. interfon.Harizanova V.. Beograd. 2003. Stegensek M. poslovna dokumentacija. 9.Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 6. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. telefon.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu usmenog provjeravanja znanja.

razumijevanje uticaja međunarodne trgovine na privredni rast i privredni razvoj zemlje. .1. .upoznavanje novca kao sveopšteg ekvivalenta. .poznavanje i razumijevanje troškova. 20 .upoznavanje sa privrednim sistemom zemlje. . . OSNOVI MAKROEKONOMIJE 1.osposobljavanje za samostalan rad. Naziv predmeta: OSNOVI MAKROEKONOMIJE 2. .razumijevanje procesa proizvodnje i kombinovanje faktora proizvodnje. Opšti ciljevi nastave .upoznavanje odnosa potrošnje i štednje.3.poznavanje tržišta i razumijevanje odnosa na tržištu. odnosno potrošnje i akumulacije.upoznavanje i razumijevanje državnog regulisanja ekonomije. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe 108 108 Ukupno 108 108 3. .2. .

upoređuje stope privrednog rasta i privrednog rasta privrednog razvoja različitih zemalja .razvija svijest o .razlikuje privredni .nabraja i . odnosno potrošnja i akumulacija vježba: .razlikuje Preporuke za izvođenje nastave diskusija: .privredni rast (grafički prikaz) vježba: . spoljna trgovina)-šematski prikaz .razlikuje potrošnju i akumulaciju .utemeljuje .uspostavlja veze efikasnost povezanost potreba između elemenata .pronalazi veze .razvija usmjerenost proizvodnje reprodukcije) na ekonomsku .poznaje i razumije privrednog sistema značaju ekonomije pojam privrednog .razvija svijest o .nabraja elemente društvene .izračunava stopu .razlikuje sastavne za društveni razvoj sistema komponente . nivo cijena.razlikuje tržišno i plansko regulisanje ekonomije Privredni rast i .definiše privredni razvoj razvoj zemlje rast i privredni .uočava potrebu razvoj rasta industrijske socijalne sigurnosti . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Privredni sistem . razmjene i ."magični četvorougao" (zaposlenost.razvija osjećaj za aktivnost potrošnje (faze organizaciju posla .objašnjava .analizira tipove .potrebi razvoja proizvodnju kao proizvodnje.upoznaje ciljeve privrednog sistema privrednog sistema .analizira veze zanimanju objašnjava faktore faktora proizvodnje proizvodnje i njihovih dohodaka .potrošnja i štednja.razvija pozitivnu i proizvodnje proizvodnje orjentaciju prema .obrazlaže povratne sistem od sprege privrednog društvenog sistema sistema .razvija usmjerenost privredni razvoj rast i privredni na privredni rast i .proizvodna funkcija (grafički prikaz) 21 .definiše između .nabraja tipove ravnotežu privrednog sistema ("magični četvorougao") .4.razlikuje privredni .koristi pokazatelje kvaliteta života Faktori proizvodnje .analizira opštu .razlikuje ekstenzivni i intezivni privredni rast .raspod društva ekonomsku jele. privredni rast.nabraja proizvodnje stanovnistva pokazatelje .obrazlaže na primjeru kretanje robe i novca .

upoznaje elemente tržišta . kao savremene faktore proizvodnje .objašnjava proizvodnu funkciju . proporcionalne i progresivne varijabilne troškove .analizira veze .upoznaje fiksne i varijabilne troškove . društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka Troškovi proizvodnje .nabraja i objašnjava pokazatelje proizvodnje .(ponuda.analizira oportunitentne troškove .granični troškovi (šematski prikaz) . tražnja.fiksni i varijabilni troškovi (izrada dijagrama) .idealno konkurentno tržište (izrada modela) 22 . drušvenog poizvoda i nacionalnog dohotka prema zadatom algoritmu izračunava pokazatelje proizvodnje Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - . vrstama ekonomskih dobara i karakteru prodaje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik preduzetništvo i informacije. cijene) .upoznaje ukupne.razlikuje fiksne i varijabilne troškove .definiše tržište .navodi i obrazlaže zakone proizvodnje Rezultati proizvodnje .razlikuje vrste tržišta prema obuhvatu.razumije pojam alternativnih ili oportunitentnih troškova Formativni ciljevi učenik preduzetništvo od biznisa razlikuje preduzetnika od menadžera radi i analizira grafik krive proizvodnih mogućnosti uspostavlja vezu između društvenog bruto proizvoda.izračunavanje prosječne troškove . stepenu konkurencije.razvija sposobnost za timski rad vježba: .izrađuje šematski prikaz graničnih troškova .razlikuje degresivne.poznaje vrste tržišta .razvija ekonomičnost u poslovanju .razvija spremnost za saradnju i timski rad vježba: .pojašnjava strukturu društvenog bruto proizvoda.razvija preciznost i samopouzdanje vježba: .struktura pokazatelja proizvodnje (izrada šematskog prikaza) - Tržište . prosječne i granične troškove .grafički prikazuje osnovnu strukturu troškova .

razvija pravilan stav prema novcu (novac nije cilj.izrada trgovinskog i platnog bilansasimulacija .upoređuje i analizira obligacije i akcije .nabraja i objašnjava funkcije tržišta . već sredstvo za ostvarenje cilja) vježba: .prihvata globalna kretanja u svijetu .demonstrira ravnotežu ponude i tražnje .razumije pojam novca .razvija stručnu odgovornost vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .finansijsko tržište .razvija stručnost i spremnost za timski rad vježba: .valutni odnosi 23 .nabraja funkcije novca .upoznaje tržišne subjekte i objekte Ponuda.upoznaje strukturu finansijskih sredstava Međunarodna ekonomija .pojašnjava pojmove individialne ponude i individualne tražnje .objašnjava pojam i formiranje cijena na tržištu Novac i finansijsko tržište .pronalazi prednosti i nedostatke međunarodne trgovine .proučava karakteristike tržišta .sastavlja trgovinski i platni bilans .razlike trgovinski od platnog bilansa .izrada modela ravnoteže ponude i tražnje .poznaje surogate novca .koristi zvanični valutni kurs .razlikuje finansijsko.kriva ponude i tražnje (izrada dijagrama) .poznaje valutne odnose i valutni kurs Formativni ciljevi učenik funkcija tržišta i njihovih mehanizama radi model idealnog konkurentnog tržišta (potrošnih dobara) razlikuje tržišne subjetke i objekte izrađuje i analizira krive ponude i tražnje analizira ravnotežu ponude i tražnje na tržištu uočava posljedice promjene ravnoteže ponude i tražnje Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - . robno i resursno tržište .razlikuje novčano i tržište kapitala .poznaje osnove trgovinskog i platnog bilansa . tražnja i cijene .poznaje opšte pojmove međunarodne trgovine .razlikuje gotov i depozitni novac .

Visoka stručna sprema iz područja ekonomije. tražnja. katalozi.: Ekonomija za menadžere.: Osnovi ekonomije. 8. 1997. Jugoslovenska knjiga. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 2003.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi (testovi. Okvirni spisak literature i drugih izvora . .1996.: Osnovi ekonomije. Fakultet za pomorstvo. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .5. kompjuter. prospekti. referati) i usmeni odgovori učenika. Beograd.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 7. cijene Poslovna ekonomija Finansije Rezultati proizvodnje Troškovi proizvodnje Međunarodna ekonomija 24 .grafoskop. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.Labus M. . Kotor. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. slajdovi.Drašković V. 6. 9. Povezanost predmeta Znanja Osnove tržišta Podjela tržišta Elementi tržišta Rezultati poslovanja preduzeća Ulaganja u reprodukciju Devizno poslovanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Marketing Tržište (vrste tržišta) Ponuda. Kotor. Fakultet za pomorstvo.Drašković V. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. diplomirani ekonomista.

.razvijanje sposobnosti rada u grupi. Naziv predmeta: POSLOVNA INFORMATIKA 2.osposobljavanje za primjenu stečenih znanja. Opšti ciljevi nastave . obrade.razvijanje sposobnosti pravilnog načina prezentovanja informacija.4.sticanje samopouzdanja i njegovanja logičkog mišljenja.1. Microsoft Access.shvatanje neophodnosti globalnog povezivanja. .razvijanje intersovanja za praćenje informacionih tehnologija i razvoja programskih paketa. preduzimljivosti i komunikativnosti.shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa. . prenošenja i korišćenja informacija. . navikavanje na permanentno učenje i praktični rad. odgovornosti. 25 . . . . . POSLOVNA INFORMATIKA 1.2.ovladavanje metodama i tehnikama pripreme.razvijanje logičkog mišljenja. .upoznavanje sa pojmovima poslovne informatike.upoznavanje razvoja informacione tehnologije. pedantnosti i tačnosti. .shvatanje neophodnosti korišćenja e-poslovanja. .shvatanje neophodnosti čuvanja informacija. . upornosti.razvijanje komunikacijskih sposobnosti. Microsoft Excel. .shvatanje smisla i značaja kategorije rada. . .upoznavanje učenika sa računarom i programskim paketima Microsoft Word. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe 36 36 33 105 36 36 33 105 Ukupno 72 72 66 210 3.

veličine fonta i ostalih parametara kojima se definišu fontovi vježbe: .upoznaje komande sa ekrana.razvija inovativnost fontova njihovu promjenu i kreativnost Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .razvija .aktiviranje postojećeg dokumenta .upoznaje.navikava na tačnost. vježbe: . vrste fontova u smisao za lijepo imenuje vrste različite svrhe i vrši . brisanje. postojećim dokumentima i prikazivanje dokumenta u različitim oblicima Formatiranje .koristi tastaturu i . nabraja.brisanje i izmjena teksta .nabraja sve djelove miš prilikom komunikacijske PC računara.praktično upoznavanje sa vrstama fontova .4. premještanje . bilo da su novi ili postojeći .upoznaje: oblikovanje slova.izbor komandi sa ekrana .kopira djelove dokumenata.pisanje novog dokumenta . poznaje kopiranje.upoznavanje sa rasporedom slova i tipki na tastaturi Wordov ekran . pisanje.oblikuje slova i shvata značaj različitih oblika i . briše.upoznaje rad sa novim dokumentima.koristi programski .uobličavanje teksta vježbe: . . radi pisanja i obrade sposobnosti sa njima i upoznaje teksta i zna kako funkcije i značaj funkcionišu pojedinih tipki na pojedini djelovi PC tastaturi PC računara računara Fontovi .razvija odgovornost .definisanje i promjena vrste. oblika.pisanje teksta . izmjenu.razvija preciznost Rad sa dokumentima . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Tekst editor .formatizovanje fonta 26 . premješta.razvija tačnost i .kopiranje i premještanje teksta .rad sa dokumentima iz drugog programskog paketa vježbe: . preciznost.koristi različite .upoznaje paket pri obradi karakteristike teksta programskog paketa za obradu teksta i faze rada (Word) Personalni računari .određuje u kom će obliku prikazati dokument .

dodavanje redova i kolona u tabeli .rad i računanje sa podacima tabele vježbe: .pravopisna provjera teksta (spelline checker) .upoznaje i razumije neophodnost ispravnog pravopisa Pravljenje i uređenje pisama .crtanje tabela preko komandi ekrana .razvija poslovnost i komunikativnost 27 .formatizovanje teksta . bilo da su u pitanju podaci ili tabele .ispravlja greške i to one koje je pronašao sam ili ako se radi o tekstu na stranom jeziku uz pomoć komande spelling check-a . na kom papiru i u kom obliku.sastavlja poslovno pismo ili odgovora na primljeno poslovno pismo . sadržajniji i dobio na značaju Socijalizacijski ciljevi učenik komunikativnost i odgovornost u radu Preporuke za izvođenje nastave .upoznaje crtanje tabela različitih oblika na različite načine .pretraživanje i zamjena teksta vježbe: . donja i gornja zaglavlja.planira i tabelarno ilustruje podatke kako bi informacija bila razumljivija . zamjena Formativni ciljevi učenik njihovog korišćenja .nabrajanje u tekstu .upoznaje pisanje novih pisama i korišćenje postojećih formi pisama .određuje kada će podatke tabelarno prikazivati .pisanje novih pisama .donja i gornja zaglavlja . korišćenje lenjira.štampanje cijelog dokumenta ili djelova vježbe: .uređenje izgleda tabele .upotrebljava različite elemente formatiranja kako bi tekst izgledao bolji.višestubačni tekst .formatizovanje pasusa . razumije način i potrebu štampanja čitavog teksta i pojedinih djelova u jednom ili više primjeraka Pravopisna.pregleda dokument prije štampanja.vertikalno i horizontalno ravnanje . višestubačni tekst.upoznaje dodavanje i brisanje redova i kolona i obavlja različite proste i složene poslove sa podacima u tabeli Štampanje .definisanje parametara štampanja . ravnanje.određuje šta će štampati. grafičke oznake za nabrajanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik pasusa.crtanje preko komande tabele . gramatička i stilska provjera . pretraživanje.-koristi komandu grammar check .gramatička provjera (grammar checker) . teksta.korišćenje rečnika (thesaurus) vježbe: . čitljiviji.korišćenje postojećih formi pisama Tabele .razvija kreativnost i odgovornost .shvata neophodnost racionalnog organizovanja radnog vremena .

. Power Point.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Veza Worda sa ostalim programskim paketima .povezanost Worda i drugih programskih paketa vježbe: .za konkretne zadatke sakuplja podatke i primjenjuje internet servise Socijalizacijski ciljevi učenik . URL. Excel. programi za navigaciju. elektronska pošta 28 .razvija svijest o globalnoj povezanosti Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .-upoznaje i razumije vezu Worda i ostalih paketa Internet .Web site.upoznaje namjenu Interneta i karakteristike pojedinih pretraživača .koristi vezu programskih paketa i različite podatke koristi kod više programskih paketa (Word.) .upoređuje načine rada pojedinih pretraživača . pretraživači.poznaje principe elektronske pošte Formativni ciljevi učenik .. kretanje kroz dokument.

upoznaje kreiranje radnog lista i primjenjuje kreiranje .upoznaje kopiranje.razvija kreativnost 29 .kopiranje i brisanje u Excelu .razvija komunikacijske sposobnosti i kreativnost . briše i vježba u Excel-u Socijalizacijski ciljevi učenik . podnožja) .rad u Excel okruženju na konkretnom dokumentu (kopiranje.na konkretnom primjeru vrši sjenčenje i oblikovanje pojedinih djelova teksta ili čitavog dokumenta.vrši različite obračune.uređuje po svojoj želji različite dokumente na kojima radi . statističke analize i računanje kod bilo kakve druge obrade Formatiranje . premještanje pojedinih elemenata Excel okruženja Izrada radnog lista .kreiranje radnog lista .kopira.upoznavanje sa Excel okruženjem .prepoznaje Excel okruženje i elemente na njemu .izrada novih formula i njihova primjena na konkretnom primjeru .definiše sve elemente radnog mjesta i radi sa njima .premještanje .planira i koristi Excel okruženje za rad sa podacima . zaglavlja. brisanje. a prilikom obrade .obrađuje podatke koristeći postojeće formule ili praveći nove .upoznaje šablone i uči da mijenja oblik.objašnjava kako se prave nove formule i upoznaje korišćenje postojećih za finansijsko izračunavanje. finansijska računanja i statističke obrade .mijenjanje veličine pojedinih elemenata radnog lista vježbe: .koristi šablone .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Excel okruženje i rad u njemu .upoznaje pojam Formativni ciljevi učenik .upoznaje i razumije formatizovanje različitih elemenata .upoznaje i uočava značaj pojedinih elemenata (ćelije. visinu i širinu kolona i redova Izrada formula i korišćenje postojećih .upoznaje se sa postojećim formulama . premještanje) vježbe: . brisanje.razvija svijest o neophodnosti poznavanja rada na računaru Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .razvija preciznost u radu .primjena i korišćenje postojećih formula .

način njihovog pravljenja i rad sa njima (mijenjanje oblika.korišćenje pivot tabele na konkretnom primjeru vježbe: .definisanje i izmjena pojedinih parametara štampanja 30 .razumije pojam filtriranja i koristi rada sa filtriranim podacima Pivot tabele .mijenjanje pojedinih elemenata dijagrama vježbe: .poznaje sortiranje po različitim obilježjima . izražavanja i vrednovanja rezultata vježbe: .formirati bazu ili koristiti postojeću .izbor vrste dijagrama .kreira pivot tabelu od postojećih podataka i mijenja oblik i tabelarni prikaz pivot tabele . prikaz) Dijagrami u Excelu .shvata ulogu izražavanja podataka putem dijagrama i koristi od rada sa njima .filtrira podatke u tabelama i samostalno određuje šta će da posluži kao filter .razvija sposobnost samostalnog procjenjivanja.definiše elemente dijagrama i samostalno izražava podatke uz pomoć dijagrama .štampa čitav dokument ili pojedine djelove dokumenta .razlikuje pojedine elemente dijagrama i shvata različite načine rada i izrade dijagrama .sortira konkretne podatke po jednom ili više obilježja.filtriranje baze .Informativni ciljevi i sadržaji učenik rotacije pojedinih elemenata Formativni ciljevi učenik brojčanih podataka vrši zaokruživanje brojeva i pravi vizuelno lijepa dokumenta Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Rad sa listama i bazama .poznaje pivot tabele.upoznaje način pisanja naslova na svakoj strani .samostalno mijenja oblik i pojedine elemente dijagrama i bira najprikladniji format i boju za izražavanje podataka .razvija samostalnost u radu i kreativnost vježbe: .određivanje pojedinih elemenata dijagrama .formatizuje i mijenja format dijagrama Štampanje . mijenja sortne pojmove .shvata pojam sortiranja i koristi od tog postupka .pravljenje pivot tabele .shvata i razumije ulogu štampanog teksta .sortiranje konkretne baze .

prikazivanje i korišćenje podataka Ecel-a i drugih programskih paketa .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Veza Excel-a sa ostalim programskim paketima .koristi Excel i druge programske pakete radi bolje prezentacije podataka Socijalizacijski ciljevi učenik .prikazuje podatke na Web-u .razvija svijest o globalnoj povezanosti vježbe: . Power Point-a i drugih programskih paketa .razumije i shvata povezanost Excel-a i ostalih programskih paketa u informatičkom okruženju i neophodnost njihovog međusobnog djelovanja Stvaranje i korišćenje web-a .upoznaje Web prezentaciju Formativni ciljevi učenik .razvija svijest o važnosti timskog rada Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .stvaranje web prezentacije 31 . Word-a.povezivanje Excela.

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Baze podataka - upoznaje programski paket Microsoft Access - upoznaje pojam baze podataka (DB) u Microsoft Access-u

Formativni ciljevi učenik - razlikuje elemente radnog okruženja, komande i vrši njihov izbor - nabraja sve karakteristike M. Access-a kao relacione baze podataka - razlikuje nove i postojeće baze podataka (DB) - razlikuje komande baze podataka - nabraja i objašnjava objekte baze podataka (DB) - nabraja karakteristike tabela u Microsoft Access-u - razlikuje načine kreiranja tabela - planira i izrađuje tabelu u Design view - planira i izrađuje tabelu uz pomoć čarobnjaka (Wizard) - planira i izrađuje tabelu uvozom iz programskog paketa Microsoft Word - planira i izrađuje tabelu uvozom iz programskog paketa Microsoft Excel - oblikuje i ažurira tabelu i podatke u njoj - upotrebljava skrivanje i zamrzavanje kolona - određuje izgled tabele sortiranjem i filtriranjem

Socijalizacijski ciljevi učenik - shvata neophodnost praćenja razvoja tehnike

Preporuke za izvođenje nastave - aktiviranje i deaktiviranje programskog paketa Microsoft Access - otvaranje, zatvaranje i rad sa novim i postojećim bazama podataka

Tabele - upoznaje pojam tabele u programskom paketu Microsoft Access - objašnjava kreiranje tabela

- -objašnjava modifikovanje tabela

- obrazlaže načine i svrhu povezivanja tabela

- kreiranje tabela korišćenjem komande Design view - kreiranje tabela korišćenjem komande Wizard - kreiranje tabela uvozom iz programskog paketa M. Word (komanda Import) - kreiranje tabela uvozom iz programskog paketa M. Excel (komanda Import) - na konkretnim tabelama mijenjanje elemenata komandama za formatizovanje, - sortiranje i filtriranje podataka tabele - zamrzavanje i skrivanje kolona tabele - štampanje tabela - povezivanje tabela relacijama 1:1, 1: više, više :1

32

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - štampa tabelu - planira način povezivanja tabela i povezuje ih - oblikuje upit i pronalazi podatke uz pomoć upita - planira i izrađuje upit od postojeće tabele uz pomoć Dizajn view - planira i izrađuje upit od postojeće tabele uz pomoć komande Wizard

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Upiti - upoznaje pojam upita - objašnjava kreiranje upita

- shvata suštinu odvajanja bitnog od nebitnog

Formulari - obrasci - upoznaje pojam formulara - obrazlaže načine kreiranja formulara

- objašnjava formulare i svrhu korišćenja - -planira i izrađuje formular korišćenjem komande Autoform - -planira i izrađuje formular korišćenjem komande Form wizard - -unosi podatke u formular (Edit, Entry) - utvrđuje svrhu pravljenja izvještaja, razlikuje vrste i načine kreiranja izvještaja - sastavlja i izrađuje izvještaje komandom Report wizard - sastavlja i izrađuje izvještaje komandom Autoreport - razvija preciznost i ličnu odgovornost u radu

Izvještaji - upoznaje pojam izvještaja - obrazlaže promjenu izgleda izvještaja

- kreiranje upita, pronalaženje i odvajanje podataka po zadatom pojmu, grupi pojmova ili po zadatom uslovu komandom Design view - kreiranje upita, pronalaženje i odvajanje podataka po zadatom pojmu, grupi pojmova ili po zadatom uslovu komandom Wizard - pravljenje formulara (obrazaca) raznih oblika za unos podataka (tabular, columnar, datasheet, justified) i unosi podatke - oblikovanje dokumenta do profesionalnog izgleda koristeći komande za formatiranje fonta, poravnavanje - kreiranje izvještaja u različitim oblicima (columnar, tabular, chart wizard, label wizard) - kreiranje izvještaja komandom Autoreport - kreiranje izvještaja komandom Report wizard - korišcenje komande Print

33

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - planira i vrši korekciju izvještaja u Design view - mijenja font i ostale elemente izvještaja i vrši poravnavanje, - priprema izvještaj za štampu i štampa ga - Planira stranu na Web-u - Utvrdjuje hiperlinkove - Definise module i makroe i razlikuje ih - razlikuje vrste eposlovanja - pronalazi i prepoznaje na internetu aplikacije za eposlovanje - upotrebljava aplikacije eposlovanja (ebankarstvo, etrgovina)

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave preview - štampanje izvještaja

Pages, makroi, moduli - Objasnjava pojam strane - Pojam modula i makroa Elektronsko poslovanje - upoznaje pojam i vrste e-poslovanja - upoznaje aplikacije e-poslovanja - zna namjenu i razumije principe rada sistema za samoposluživanje u bankarskom poslovanju, sistema bankomata, homebankong sistema, govorne komunikacione sisteme

- razvija svijest o globalnom povezivanju

- rad na konkretnim aplikacijama eposlovanja - rad na konkretnim aplikacijama ebankarstva - rad na konkretnim aplikacijama etrgovine

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Kelly J.: Microsoft Excel, Korak po korak, CET, Beograd, 2003. - Dragan Marinčić, Miroslav Sardelić, Poslovna informatika (baze podataka) za treći razred ekonomske skole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - Marinčić D.: Poslovna informatika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - učionica opremljena računarima sa odgovarajućom programskom opremom, telefonski aparat i linije za Internet vezu, programski paket Microsoft Access u odgovarajućem okruženju. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju praktični radovi na računaru i usmeni odgovori učenika. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog

34

. Korespondencija Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Statistika Tabele i izvjestaji u Microsoft Access-u. tabele i grafikoni iz Microsoft Excela Bankarsko poslovanje Elektronsko bankarstvo Računovodstvo Poslovna komunikacija i birotehnika Pravljenje tabela.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. finansijsko. . Povezanost predmeta Znanja Analiza i prikazivanje statističkih podataka Elektronsko bankarstvo Materjalno.diplomirani inženjer elektrotehnike. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. smjer Računarske nauke. Formule. magacinsko i upravljačko knjigovodstvo Računar. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika Visoka stručna sprema: . .diplomirani ekonomista. 8. izvještaja obrazaca PC računar. smjer Kibernetika. 9. smjer Poslovni informacioni sistemi ili srodni smjerovi. .diplomirani matematičar.diplomirani inženjer organizacije rada. . pravljenje i uređenje pisama 35 .profesor tehnike i informatike.klasifikacionog perioda. smjer Računarske tehnike i informatike.

upoznavanje sa pojmom. .upoznavanje sa osnovnim institutima građanskog. .sticanje znanja o hartijama od vrijednosti i osposobljavanje za njihovu upotrebu u prometu. . stvarnog i obligacionog prava.upoznavanje sa javnim prihodima i njihovom naplatom. . PRAVO 1.osposobljavanje za samostalni rad.usvajanje osnovnih znanja o državi i pravu.5.upoznavanje sa materijom ugovornog prava i sticanje znanja o ugovoru o prodaji i kreditu. . organizacijom i registracijom privrednih subjekata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe 72 Ukupno 72 72 72 3. Naziv predmeta: PRAVO 2.1. Opšti ciljevi nastave .2. vrstama. 36 . .

razumije .upoznaje pojam i ustanove.definiše pojam i specifične elemente države društvene organizacije Pravni poredak . norme njihove elemente i uočava posljedice njihovog nepoštovanja Pravni akti .objašnjava pojam odnosa i razumije građansko-pravnog imovinski karakter odnosa pravnih odnosa .upoznaje pravni formiranje i poredak ostvarivanje pravnog poretka Pravne norme .razlikuje norme .4.navodi i objašnjava .razlikuje pravne . grane elemente pravnog prava i pravne sistema oblasti Građansko pravni .upoznaje vrste . Sadržaji/Standardi zanimanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Društvene norme .razlikuje pravne .definiše pojam .prepoznaje i 37 Preporuke za izvođenje nastave . elementi i .razvija svijest o .upoznaje pravne pravnih normi.definiše stvari i .razlikuje pravne od odnos drugih društvenih .razumije pojam funkcije države države kao .prepoznaje objekte u građanskopravnim odnosima .prepoznaje i imovine razumije pojam imovine i njen značaj .navodi i objašnjava akte po vrstama i motiviše da se pravne akte pravnoj snazi poštuju pravni akti Pravni sistem .prepoznaje vrste i subjektivnih karakteristike građanskih prava subjektivnih građanskih prava .razvija osjećaj i .određuje značaj .upoznaje društvene koje primjenjuje značaju i potrebi norme neorganizovano poštovanja društvo od normi društvenih normi koje primjenjuje organizovano društvo Pojam.prepoznaje razliku subjekte i objekte između subjekata prava prava .

prepoznaje vrste i elemente mjenice.uočava specifičnosti i elemente ugovora o kreditu . 38 vježbe: .upoznaje ček .uočava dejstvo koje ugovor proizvodi i razlikuje načine prestanka ugovora .definiše pojam ugovora i objašnjava opšte uslove za zaključivanje ugovora .prepoznaje i razlikuje razne vrste hartija od vrijednosti .navodi i opisuje izvore obligacija Ugovori .razlikuje izvore obligacija njihovim vrstama i značaju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik navodi njihove vrste . obaveze i odgovornosti ugovornih strana .prepoznaje vrste i elemente čeka.upoznaje pravo svojine Formativni ciljevi učenik razlikuje razne vrste stvari kao objekata građanskih prava .upoznaje pojam obligacija .uočava ovlašćenja iz kojih se sastoji pravo svojine i prepoznaje načine sticanja i prestanka prava svojine .popunjavanje mjenice vježbe: .sastavlja i analizira ugovor o prodaji vježbe: .razvija svijest o nepovredivosti tuđe imovine Pojam i osobine obligacija .uočava uslove za nastanak punovažnih ugovora Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .sastavlja i analizira ugovor o kreditu vježbe: .popunjavanje čeka .upoznaje ugovor o kreditu Hartije od vrijednosti .razvija sposobnost postizanja kompromisa Ugovori o kreditu .upoznaje ugovor o prodaji .uočava osobine i elemente obligacija .upoznaje mjenicu .objašnjava dejstvo i načine prestanka ugovora Ugovor o prodaji .upoznaje pojam i vrste hartija od vrijednosti . shvata njen značaj i upotrebu .uočava elemente ugovora o prodaji i razumije prava.

2005. Ekonomski fakultet Podgorica. društva sa ograničenom odgovornošću i djelove stranih društava . banke i osiguravajućeg društva Formativni ciljevi učenik razumije značaj i upotrebu čeka .razlikuje razne oblike obavljanja privrednih djelatnosti . akcionarskog. Beograd.Miladinović S.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .upoznaje pojam berze. blagajničke. 39 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.: Pravo.1997.prepoznaje karakteristike i specifičnosti pojedinih privrednih društava Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Subotić-Konstantinović N.: Poslovno pravo.Vasiljević M. Podgorica. komanditnog.uočava specifičnosti javnih prihoda . 1995.razlikuje pojedine hartije od vrijednosti i razumije njihovo korišćenje . Beograd. .. 2002. akcije. prepoznaje akte u postupku utvrđivana i naplate javnih prihoda vježbe: .razvija komunikativnost. specifičnosti poslovnih banaka i organizaciju osiguravajućeg društva .upoznaje pojam ortačkog.izrada rješenja o porezu 5.-upoznaje pojam preduzetnika i privrednih društava .razlikuje vrste berzanskih poslova.popunjavanje poreske prijave vježbe: . Savremena administracija. Okvirni spisak literature i drugih izvora . komercijalne i državne zapise Privredni subjekti . . Mijatović B.upoznaje obračun i naplatu javnih prihoda .razlikuje poreske obveznike prema vrsti poreske obaveze.inicij ativnost Javni prihodi .upoznaje pojam javnih prihoda . samostalnost. Savremena administracija.: Pravo za ekonomiste. .upoznaje obveznice.: Privredno pravo. Beograd.Vasiljević M.

9. diplomirani pravnik. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. ugovora i drugog. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . grafoskop.Visoka stručna sprema. 8. . uzorci propisa.računar sa odgovarajućom opremom. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .6. projektno platno i folije za grafoskop. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 7.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. Povezanost predmeta Znanja Preduzeće kao osnovni subjekt privređivanja Privredni subjekti Hartije od vrijednosti Berze Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Poslovna ekonomija Pojam i vrste privrednih subjekata Poslovna ekonomija Privredni subjekti Bankarsko poslovanje Pojam i vrste hartija od vrijednosti Berzansko poslovanje 40 .Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

1. .razvijanje odgovornosti pri radu.6. Opšti ciljevi nastave .sticanje osnovnih statističkih znanja potrebnih za primjenu statistiških metoda u praksi. Naziv predmeta: STATISTIKA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe Ukupno 99 99 99 99 3. STATISTIKA 1.2. .razumijevanje povezanosti statistike sa drugim predmetima iz oblasti ekonomije. discipline. 41 . preciznosti i urednosti. .razvijanje logičkog mišljenja učenika za samostalno donošenje zaključka na osnovu dobijenih podataka i analiza. .razumijevanje važnosti statističkih metoda u praćenju i analizi poslovanja preduzeća.

grupisanje preciznosti u radu vrste i faze .razvija osjećaj grupisanje podataka .izrađuje . samostalnost u .interpretira varijabilitet i zakon upotrebu zakona velikih brojeva velikih brojeva u .formiranje statističkih serija (rad u grupama) 42 .definiše program program radu posmatranja posmatranja .opisuje izvore i jednostavni načine prikupljanja statistički upitnik podataka .određuje statističke serije kumulativni niz „ispod” i kumulativni niz Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .razvija posmatranje posmatranje. .navikava se na grupisanja atributivne.objašnjava metode .upoznaje se sa statistici fazama statističkog .razlikuje stvarna.objašnjava neintervalne serije formiranje distribucije numeričkih.ilustruje statistički upitnik Sređivanje i .prepoznaje izvore i obuhvatanja načine prikupljanja jedinica podataka posmatranja .razvija pozitivan .definiše pojam njihov varijabilitet masovnih pojava.nabraja obilježja statističkog statističkih jedinica posmatranja .razlikuje faze istraživanja statističkog istraživaja Statističko .razumije cilj .formira .4.kombinovano tačnosti i .analizira i razlikuje geografskih i pokazatelje vremenskih vremenskih serija statističkih serija .podataka sređivanja i .razlikuje prosto i .upoznaje pojam primjerima stav prema statistike masovne pojave i istraživanju . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u statistiku . .analizira statističko . frekvencija atributivnih.obrazlaže na . posmatranja i vremenska i predmet prostorna obilježja posmatranja . timski rad podataka intervalne i .sastavlja .definiše geografske serije kumulativne .upoznaje pojam.razlikuje vrste .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prikazivanje statističkih podataka - poznaje i objašnjava statističke tabele - definiše pojam i vrste grafičkog prikazivanja -

Formativni ciljevi učenik „iznad” primjenjuje pravila u sastavljanju statističkih tabela raspoređuje podatke u tabeli prikazuje podatke pomoću linijskog dijagrama, stubića, krugova i polukrugova razlikuje poligon i histogram frekvencija izvodi zaključke o pojavama na osnovu na osnovu grafičkih prikaza razlikuje izračunate i pozicione srednje vrijednosti izračunava aritmetičku sredinu iz grupisanih i negrupisanih podataka razlikuje osobine aritmetičke sredine izračunava geometrijsku sredinu i harmonijsku sredinu dokazuje Košijevu teoremu tumači dobijene rezultate izračunava pozicione srednje vrijednosti (medijanu i modus) upoređuje mjere disperzije uočava vezu disperzije sa srednjim vrijednostima izračunava interval varijacije, srednje apsolutno

Socijalizacijski ciljevi učenik - razvija odgovornosti za tačnost u prikazivanju podataka - razvija sistematičnost u radu - razvija osjećaj za urednost i pedantnost

Preporuke za izvođenje nastave vježbe: - izrada grafikona i tabela - izrada grafikona i tabela na računaru

-

Analiza podataka - upoznaje srednje vrijednosti - definiše aritmetičku, geometrijsku i harmonijsku sredinu, medijanu i modus - upoznaje Košijevu teoremu - objašnjava pojam i mjere disperzije - objašnjava vezu između dvije ili više pojava – pojam korelacije - definiše pojam korelacije - upoznaje prostu linearnu regresiju

-

- razvija osjećaj za preciznost

vježbe: - izračunavanje srednjih vrijednosti i njihovo grafičko prikazivnaje na primjerima iz prakse

-

-

- razvija odgovornost i samostalnost u radu

- izrada grafikona i tabela na računaru - preuzima odgovornost za donešene odluke

-

- izračunavanje mjera disperzije na primjerima iz prakse

-

-

- shvata važnost profesionalnosti u radu

- izračunavanje koeficijenta korelacije

43

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik odstupanje, standardnu devijaciju i koeficijent varijacije razlikuje apsolutne i relativne mjere disperzije upoređuje disperziju između dvije ili više statističkih serija analizira jačinu veza između dvije pojave izračunava koeficijent korelacije po metodu kovarjansedirektno iz orginalnih podataka tumači dobijene rezultate izrađuje dijagram rasturanja podataka određuje zavisnu i nezavisnu promjenjivu matematički i grafički određuje liniju regresije komentariše dobijene rezultate razlikuje opštu i poslovnu statistiku prepoznaje dokumentaciju vezanu za poslovnu statistiku razlikuje i definiše izvore podataka poslovne statistike izračunava prosječni apsolutni nivi i prosječni apsolutni rast izračunava prosječni tempo

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

- izrada dijagrama rasturanja na računaru

-

- matematičko i grafičko određivanje linija regresije

Osnovni pojmovi o poslovnoj statistici - poznaje pojam, predmet i značaj poslovne statistike - definiše preduzeće kao statističku jedinicu Pokazatelji dinamike proizvodnje i prometa - objašnjava apsolutni nivo i -

-

- razvija preciznost i samostalnost u radu

-

- izračunavanje apsolutnog nivoa, apsolutnog rasta, prosječnog nivoa i prosječnog rasta

44

Informativni ciljevi i sadržaji učenik apsolutni rast i prosječni apsolutni nivo i prosječni apsolutni rast - definiše tempo razvoja i tempo rasta i prosječni tempo razvoja i rasta - objašnjava razvojnu tendenciju pojava trend

Formativni ciljevi učenik razvoja i prosječni tempo rasta uočava vezu između tempa razvoja i tempa rasta tumači dobijene rezultate odeđuje linearni trend po metodu najmanjih kvadrata izrađuje dijagram rasturanja podataka razlikuje obračun linearnog trenda za paran i neparan broj perioda vrši izolaciju i ekstrapolaciju trenda komentariše dobijene rezultate grafički prikazuje trend razlikuje obračun linearnog trenda za paran i neparan broj godina razlikuje vrste relativnih brojeva izračunava bazne i lančane indekse tumači dobijene rezultate grafički prikazuje lančane razlikuje tj. prepoznaje indekse količina, cijena, vrijednosti proizvodnje i prometa, indekse troškova života komentariše dobijene rezultate razlikuje metode izračunavanja sezonskih indeksa izračunava sezonske indekse

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - izračunavanje prosječnog tempa rasta i prosječnog tempa razvoja - određivanje linaernog trenda - grafičko prikazivanje linije linearnog trenda na računaru

-

-

-

Relativni brojevi i pokazatelji strukture - upoznaje vrste relativnih brojeva - objašnjava bazne i lančane indekse - definiše individualne i grupne indekse količina, cijena, vrijednosti proizvodnje i prometa, indekse troškova života - poznaje sezonske varijacije i njihovo mjerenje - navodi metode izračunavanja sezonskih indeksa

-

- razvija sposobnost analitičkog mišljenja

vježbe: - izračunavanje indeksa - grafičko prikazivanje indeksa - grafičko prikazivanje uticaja sezone - izračunavanje sezonskih indeksa

- preuzima odgovornost za predložena rješenja

-

45

poznaje pojam i način mjerenja produktivnosti rada .zaposlenih radnika .izračunavanje indeksa produktivnosti rada - - - 46 .shvata značaj produktivnosti rada za uspješno poslovanje preduzeća vježbe: .definiše individualne i grupne indekse produktivnosti rada - .upoznaje pojam .poznaje jedinice i fondove radnog vremena i koeficijent iskorišćenja radnog vremena Statističko obuhvatanje produktivnosti rada .izračunavanje pokazatelja zaposlenih - - - . polu i starosti) izračunava broj uslovnih radnika izračunava koeficijent iskoršćenja radnog vremena izračunava produktivnost rada analizira način mjerenja produktivnosti rada izračunava individualne indekse produktivnosti rada izračunava grupne indekse produktivnosti rada na bazi nepromijenjenog sastava proizvodnje izračunava grupne indekse produktivnosti rada na bazi promijenjenog sastava proizvodnje tumači dobijene Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - Statističko obuhvatanje zaposlenih radnika .definiše brojno stanje radnika .izračunavanje produktivnosti rada .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik prema opštem kvartalnom prosjeku predviđa nivo pojave pomoću sezonskih indeksa izrađuje dijagrame uticaja sezonskih oscilacija na nivoa pojave razlikuje osnovne pokazatelje zaposlenih radnika izračunava pokazatelje zaposlenih prema osnovnim obelježjima (kvalifikaciona struktura.objašnjava strukturu zaposlenih prema osnovnim obelježjima .shvata važnost razvoja ljudskih resursa . prema radnom stažu.

od kojih jedna mora biti sa usmene provjere znanja.shvata značaj socijalne sigurnosti radnika Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . . grafoskop. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi iz svih datih ocjena u toku tog perioda. .. Školska knjiga. .: Statistika.profesor matematike. realne i prosječne zarade . prosječne neto zarade - Formativni ciljevi učenik rezultate razlikuje nominalne realne i prosječne zarade izračunava nominalne realne i prosječne zarade tumači dobijene rezultate utvrđuje pokazatelje razlika u neto zaradama različitih kategorija zaposlenih izračunava indekse neto zarada komentariše dobijene rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik . Podgorica 2003.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Statistika zarada .Serdar V.izračunavanje nominalnih realnih i prosječnih zarada . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .: Teorija korelacija u ekonomskom istraživanju 6. Beograd 2002.Žižić M. Univerzitetska knjiga. Okvirni spisak literature i drugih izvora .: Statistika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.diplomirani ekonomista.izračunavanje indeksa nominalnih i realnih zarada - 5.objašnjava indekse neto zarada na bazi promijenjenog i nepromijenjenog sastava zaposlenih . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika Visoka stručna sprema: . 2002.definiše nominalne. 8. Zagreb.objašnjava indekse realne. Univerzitet Crne Gore. Podgorica.Računar sa odgovarajućom programskom opremom. Beograd.. .Kecojević N.: Metodi statističke analize za medicinare . . Univerzitet Crne Gore. 7.: Uvod u statistiku. 2003. 2003. .Veljković B.grafoskop.: Poslovna statistika.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. III i IV klasifikacionom periodu). Vidić M. Šošić I. 47 . projektno platno i folije za .Ivanović B. diplomirani matematičar. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .U toku klasifikacionog perioda znanje se provjerava i ocjenjuje kroz usmene odgovore učenika i pismene zadatke (po jedan u II. .Radulović J.

9. Povezanost predmeta Znanja Tabele i dijagrami u Excel-u Izrada formula Raspodjela rezultata poslovanja preduzeća Ekonomski principi poslovanja preduzeća Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Poslovna informatika Prikazivanje ststističkih podataka Analiza podataka Poslovna ekonomija Statistika neto zarada Statistika produktivnosti rada 48 .

1.upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima finansijske nauke.upoznavanje sa finansijskim sistemom Crne Gore.sticanje znanja o osnovnim elementima bankarstva.osposobljavanje za rad na poslovima finansijskog planiranja. **finansijski smjer 3. . 49 .upoznavanje sa značajem i ulogom međunarodnih finansija. .utemeljivanje znanja iz oblasti poslovnih finansija. .2. . Opšti ciljevi nastave .sticanje znanja o osnovnim pojmovima monetarne ekonomije.osposobljavanje za timski rad.osposobljavanje za samostalan rad u korišćenju instrumenata platnog prometa u zemlju i sa inostranstvom. . . finansijske analize i interne finansijske kontrole.sticanje znanja iz oblasti javnih finansija.razumijevanje povezanosti finansija sa drugim predmetima iz oblasti ekonomije. FINANSIJE 1. . . . Naziv predmeta: FINANSIJE 2.7. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno 108* 180** 66** 108* 246** 108* 180** 66** 108* 246** Vrste nastave Teorija Vježbe Ukupno *opšti i bankarski smjer.

razvija svijest o . . deflacije. deflacije. vrste i pasivne.4.utemeljuje kroz informacija za novca primjere razvoj privrede .uočava ulogu i .opšti i bankarski smjer Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u finansije .analizira funkcije .shvata značaj .analizira uzroke i ravnotežu i posljedice stabilnost inflacije.posjeta banci 50 . revalvacije .identifikuje predmeta kriterijume za .razlikuje finansije .obrazlaže osnovne proizvoda.pojašnjava ulogu .opisuje nastanak. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI .određuje .upoznaje pojam i kao nauku i kao značaju finansija suštinu finansija nastavni predmet kao naučne .analizira značaj i discipline i zadatke finansija nastavnog .uvježbava banaka u finansijske funkcije organizaciji platnog u Excelu i prometa finansijska tržišta .opisuje pojam.razlikuje aktivne. pokazatelje .razlikuje osnovne revalvacije -opisuje monetarne osnovne monetarne agregate agregate Bankarstvo .razvija svijest o . razvoj.pojašnjava značaj i podjelu finansija zadatke finansija . novca važnosti nastanak i razvoj .objašnjava mase monetarnu .pojašnjava funkcije određivanje novca optimalne novčane .upoznaje osnovne značaj banaka u značaju pojmove nauke o savremenoj informacionih bankarstvu privredi tehnologija .poznaje pojam i banaka u podjelu bankarskih organizaciji platnog poslova prometa prometa .analizira ulogu .obrazlaže podjelu karakteristike finansija društvenog bruto .obrazlaže pojave devalvacije i inflacije.karakteristike deflacije (komparativna analiza) .bruto proizvoda i proizvodnje nacionalnog dohotka Monetarne finansije . . neutralne ulogu banaka u i sopstvene savremenoj bankarske poslove privredi .poznaje osnove na Web informacionog prezentacijama Preporuke za izvođenje nastave dijalog: .devalvacije i .karakteristike inflacije .

poznaje budžetski sistem Crne Gore i sistem javnih fondova Formativni ciljevi učenik .razlikuje rizik.upoznaje međunarodno kretanje kapitala .analiza državnog budžeta i budžeta lokalne samouprave Međunarodne finansije .objašnjava pojam međunarodnih finansija i njihov značaj za Crnu Goru .obrazlaže budžetska načela .poznaje sisitem osiguranja u Crnoj Gori Javne finansije . naknada za osiguranje .razvija svijest o značaju osiguranja Preporuke za izvođenje nastave vježba: .poznaje pojam budžeta i budžetskog sistema .objašnjava pojam i nastanak osiguranja . vrste rizika premija.finansijskih organizacija .zna elemente osiguranja.analizira međunarodno kretanje kapitala .razvija osjećaj odgovornosti .vrši komparaciju uloge i značaja pojedinih međunarodnih finansijskih institucija .razvija svijest o značaju povezivanja i zajedničkog rada 51 .za izvršavanje obaveza vježba: .prepoznaje značaj međunarodnih finansija za Crnu Goru .interpretira osnove budžeta i budžetskog sistema .razlikuje osnovne kategorije javnih finansija .razlikuje i uočava značaj pojedinih budžetskih načela .pojašnjava javne prihode i rashode .navodi i pojašnjava ulogu međunarodnih .uticaj evro-tržišta na privredu Crne .poznaje osnove poreskog sistema Crne Gore .Informativni ciljevi i sadržaji učenik sistema banaka Osiguranje .analizra suštinu i značaj osiguranja .navodi sve vrste poreza u poreskom sistemu Crne Gore i procjenjuje njegovu obuhvatnost .pravi komparaciju između pojedinih vrsta osiguranja . značaj i vrste osiguranja .analizira Zakon o budžetu i Završni račun budžeta Crne Gore za prethodnu godinu .konkretizuje kroz primjere uticaj evro-tržišta na privredu Crne Gore Socijalizacijski ciljevi učenik .obrazlaže suštinu osiguranja .izrada primjera likvidacije štete .identifikuje bitne elemente sistema osiguranja u Crnoj Gori .definiše pojam javnih finansija .

razlikuje tehnike finansijske analize .izračunava pokazatelje likvidnosti i rentabilnosti .popunjava nalog za uplatu i nalog za isplatu .i savremenog pristupa finansijskom .(izračunavanje finansijskih pokazatelja) .primjer finansijskog plana virtuelnog preduzeća .razvija osjećaj za poštovanja principa koji vode uspješnom poslovanju .izračunava koeficijente obrta zaliha i analizira troškove zaliha .razvija osjećaj za potrebu korektne komunikacije vježba: .objašnjava osnove finansijskog planiranja . međunarodnu bankarsku doznaku Socijalizacijski ciljevi učenik .obrazlaže postupak izrade finansijskih planova .sastavlja finansijske planove .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Gore Poslovne finansije .poznaje platni promet sa inostranstvom i instrumente platnog prometa sa inostranstvom Formativni ciljevi učenik .upotrebljava međunarodnu mjenicu.menadžmentu .i finansijske kontrole .razvija poslovnu odgovornost Preporuke za izvođenje nastave vježba: .poznaje pojam i zančaj finansijskog menadžmenta .uočava razliku između tradicionalnog .poznaje tehnike finansijske analize .razumije način korišćenja instrumenata platnog prometa .popunjava nalog za prenos i nalog za naplatu .razvija tačnost i odgovornost u radu .izračunava koeficijente obrta novčanih sredstava .nabraja i pojašnjava instrumente za gotovinska i bezgotovinska plaćanja . međunarodni ček.poznaje instrumente obezbjeđenja plaćanja .poznaje upravljanje novčanim tokovima i zalihama Instrumenti platnog prometa . mjenice i akreditiva .popunjavanje obrazaca platnog prometa 52 .objašnjava osnove finansijske analize .utemeljuje kroz primjere radnje i postupke korišćenja čeka. međunarodni akreditiv.

neuulogu banaka u .opisuje pojam.karkteristike deflacije (komparativna analiza) . vrste i pasivne.razlikuje finansije .utemeljuje kroz novca primjere .upoznaje značaj i .identifikuje zadatke finansija kriterijume za .-pojašnjava devalvacije i devalvaciju i revalvacije revalvaciju .razvija komunikativnost .razlikuje osnovne .pojašnjava pojam .obrazlaže ulogu bankarskog sektora bankarskog sektora u regulisanju u novčanih tokova .analizira značaj i discipline zadatke finansija .pojašnjava funkcije određivanje novca optimalne novčane . društveni proizvoda proizvod i nacionalni dohodak Monetarne finansije .pojašnjava pojam i i deflacije vrste inflacije i .analizira funkcije .opisuje nastanak.tralne i sopstvene savremenoj bankarske Socijalizacijski ciljevi učenik .uočava ulogu i .regulisanju novčanih tokova Bankarstvo .objašnjava podjelu podjelu finansija finansija .Razred: TREĆI .antiinflacione antiinflacione mjere mjere . razvoj.analizira osnovne . . novca nastanak i značaj .analizira aktivne.predmet i zadaci izučavanja finansija .razvija svijest o značaju finansija Preporuke za izvođenje nastave seminarski rad: .komparira deflacije posljedice i uzroke .obarzlaže osnovne pokazatelje pokazatelje proizvodnje i proizvodnje: raspodjelu društveni bruto društvenog proizvod.analizira .finansijske funkcije u Excel-u 53 .obrazlaže novčanu mase ravnotežu i .obrazlaže monetarne monetarne agregate agregate .upoznaje pojam i kao nauku i suštinu finansija nastavni predmet kao naučne .finansijski smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uvod u finansije .razvija svijest o značaju štednje debata: .analizira ulogu .analizira uzroke i stabilnost posljedice inflacije .posjeta banci vježba: .karakteristike inflacije .poznaje osnovne značaj banaka u pojmove nauke o savremenoj bankarstvu privredi .

analizira pojam i značaj fiskalne politike .analizira ulogu banaka u organizaciji platnog prometa .identifikuje osnovna načela javnih rashoda .obrazlaže klasifikaciju javnih Formativni ciljevi učenik .poznaje pojam i funkcije javnih finansija .obrazlaže značaj i vrste osiguranja .razlikuje rizik. pravni i tehnički aspekt osiguranja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik privredi .nalizira osnove sistema javnog finansiranja u Crnoj Gori .analizira proces finansiranja osiguranja .poslove . premija.poznaje pojam i značaj fiskalne politike . pronalazi finansijska tržišta na Web-u .primjer likvidacije štete vježba: .upoznaje pojam i značaj javnih rashoda .razvija spremnost za preuzimanje odgovornosti u izvršenju zadataka vježba: .uočava razliku između klasičnog i modernog shvatanja javnih rashoda .shvata načelo opšteg interesa seminarski rad: .razlikuje osnovne pojmove javnih finansija .sastavljanje šeme (strukturalnog prikaza) fiskalnog sistema Crne Gore .poznaje sistem osiguranja u Crnoj Gori Osnovi javnih finansija .klasifikacija javnih rashoda 54 .definiše suštinu osiguranja .razlikuje Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . naknada za osiguranje .razlikuje vidove osiguranja .poznaje informacione sisteme banaka Osiguranje .analizira ekonomski.definiše osnovna načela javnih rashoda .poznaje pojam i podjelu bankarskih poslova .poznaje finansiranje osiguranja .obrazlaže ulogu banaka u organizaciji platnog prometa .poznaje osnove sistema javnog finansiranja .pojašnjava pojam i nastanak osiguranja .uočava bitne elemente sistema osiguranja u Crnoj Gori .-definiše elemente osiguranja .uvježbava finansijske funkcije u Excelu. vrste rizika.pojašnjava pojam i strukturu javnih potreba Javni rashodi .vrši komparaciju javnih potreba i javnih koristi .

obrazlaže porez na dodatu vrijednost .obrazlaže odnos javnih rashoda i osnovnih oblika državne intervencije Javni prihodi . ekonomska.objašnjava porez na imovinu . rokove i način plaćanja uočava razliku između taksi i poreza razlikuje naknade po vrstama komparira karakteristike poreza.objašnjava osnovne pojmove i dejstva oporezivanja .primjeri izvršavanju prevaljivanja i obaveza prema evazije poreza državi - - - - 55 .objašnjava pojam i ulogu akciza .razvija osjećaj vježba: odgovornosti prema .objašnjava pojam i suštinu naknada .Informativni ciljevi i sadržaji učenik rashoda .poznaje karakteristike javnih zajmova Formativni ciljevi učenik kriterijume za klasifikaciju javnih rashoda analizira ekonomske funkcije javnih rashoda razlikuje transfere preko javnih rashoda razlikuje kriterijume klasifikacije javnih prihoda analizira osnovne karakteristike i elemente oporezivanja razlikuje finansijska.objašnjava porez na dohodak fizičkih lica .poznaje pojam i modele poreskog sistema .objašnjava prevaljivanje i evaziju poreza .poznaje pojam i klasifikaciju javnih prihoda .objašnjava porez na dobit .definiše osnovna poreska načela i principe . doprinosa i taksi analizira karakteristike javnih zajmova Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - . obuhvat.obrazlaže pojam i funkcije doprinosa .objašnjava pojam i suštinu taksa .poznaje ekonomske funkcije javnih rashoda . oslobođenja. stopu. socijalna i poresko tehnička načela uočava uzroke prevaljivanja i evazije poreza komparira poreski monizam i pluralizam identifikuje elemente obračuna po pojedinim kategorijama poreza:poresku osnovicu.

upoređuje budžetski deficit i budžetsku ravnotežu .poznaje međunarodno kretanje kapitala .poznaje pojam i vrste javnih fondova u Crnoj Gori Međunarodne finansije .objašnjava pojam i ulogu Međunarodnog monetarnog fonda i Međunarodne banke za obnovu i razvoj .razlikuje javne fondove u Crnoj Gori .analizira ciljeve i značaj međunarodnog monetarnog fonda i Međunarodne banke za obnovu i razvoj .objašnjava pojam i značaj međunarodnih finansija za Crnu Goru .analiza budžeta države .uviđa važnost i neophodnost zajedničkog rada debata: .definiše budžetska načela .obrazlaže značaj budžetske ravnoteže .obrazlaže uticaj valuta drugih zemalja na monetarnu Formativni ciljevi učenik .razumije značaj socijalne sigurnosti Preporuke za izvođenje nastave vježba: .-prepoznaje faze u budžetskoj proceduri .poznaje pojam i karakteristike budžeta .analizira efekte zajedničkih ulaganja na nacionalnu privredu . uticaj valuta drugih zemalja na Socijalizacijski ciljevi učenik .analizira međunarodno kretanje kapitala .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Budžetski sistem .uočava.analizira pojam i karakteristike budžeta .pojašnjava ulogu ostalih međunarodnih finansijskih organizacija .značaj međunarodnih (regionalnih) finansijskih institucija za Crnu Goru 56 .poznaje zajednička ulaganja (joint venture) .poznaje budžetsku proceduru .prepoznaje ulogu ostalih međunarodnih i regionalnih finansijskih orgnizacija .razumije ulogu Centralne banke Evropske unije . kroz primjere.pojašnjava ulogu Centralne banke Evropske unije .analiza budžeta lokalne samouprave .razumije budžetska načela .pojašnjava funkcije budžeta .poznaje budžetski sistem Crne Gore .prepoznaje značaj međunarodnih finansija za Crnu Goru .analizira budžetski sistem Crne Gore .

pojašnjava značaj i ulogu evro-tržišta .prepoznaje finansiranje platnobilansnih neravnoteža Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 57 .poznaje vrste poslova na evrotržištu i uticaj evro-tržišta na privredu Crne Gore Formativni ciljevi učenik monetarnu stabilnost Crne Gore .Informativni ciljevi i sadržaji učenik stabilnost Crne Gore .razlikuje vrste poslova na evrotržištu .razumije pojam i ulogu evro-tržišta .

kroz konkretne primjere obrazlaže uravnoteženu. obveznica i kratkoročnih hartija od vrijednosti .razvija svijest o značaju finansija za uspješno poslovanje .analizira pojam i sadržaj poslovnih finansija .obrazlaže pojam i izvore finansiranja preduzeća .razlikuje osnovne finkcije i funkcionalna područja poslovnih finansija .analizira elemente finansijskog planiranja .razvija svijest o značaju racionalnog korišćenja finansijskih sredstava vježba: .opisuje finansijsku službu preduzeća i njen položaj .analizira faktore i principe finansijske politike .obrazlaže finansijsku situaciju preduzeća .identifikuje kriterijume za grupisanje finansijskih poslova preduzeća .pojašnjava funkcije poslovnih finansija .obrazlaže tehnike finansijske analize .sastavlja bilanse finansijske situacije po vrstama Organizacija finansijskih poslova .definiše faktore i principe finansijske politike finansijski smjer Formativni ciljevi učenik .obrazlaže finansijske planove .razvija odgovornost u radu 58 .Razred: ČETVRTI – Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osnovi finansija u preduzećima .defic itarnu i suficitarnu finansijsku situaciju .poznaje osnovne elemente finansijskog planiranja . ulogu i značaj akcija.detaljno analizira vrste.razrađuje organizaciju finansijske službe u preduzeću .komparira sličnosti i razlike između izvora finansiranja i izvora sredstava .razlikuje finansijsku evidenciju u širem i užem smislu .izračunavanje finansijskih pokazatelja .primjena bilansnog i dinamičkog modela planiranja novčanih tokova .navodi aktivnosti preduzeća koje obuhvata finasijsko poslovanje .navodi finansijske poslove preduzeća .razlikuje metode finansijskog planiranja .Preduzeća Preporuke za izvođenje nastave vježba: .poznaje finansijsku evidenciju . obveznice i kratkoročne hartije od vrijednosti .poznaje pojam poslovnih finansija .obrazlaže finansijsko poslovanje preduzeća .pojašnjava akcije.analizira primjenu bilansnog i Socijalizacijski ciljevi učenik .

definiše koeficijente obrta kupaca. kliring i žiro promet otvara poslovni račun preduzeća za vježbu razlikuje vrste instrumenata platnog prometa popunjava nalog za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - Pojam platnog prometa .dobavljača i obrtnih sredstava razlikuje internu i eksternu finansijsku kontrolu izračunava obrt novčanih sredstava i minimalni nivo gotovine sastavlja obračun potraživanja kreditnog perioda analizira osnovne odluke o zalihama razlikuje neposredna i posredna. zaliha. zaliha dobavljača i obrtnih sredstava .poznaje pojam i vrste instrumenata - .analiza obrtnog fonda izračunava pokazatelje likvidnosti izračunava koeficijente obrta kupaca.razumije pojam i značaj finansijske kontrole .pojašnjava upravljanje novčanim sredstvima .razlikuje račune za obavljanje platnog prometa .otvaranje žiro računa Instrumenti platnog prometa .obrazlaže upravljanje potraživanjima .obrazlaže postupak za otvaranje poslovnih računa - .nabraja i pojašnjava vrste plaćanja .trend i racio analiza. uplatni račun javnih prihoda.razvija osjećaj za korektnu komunikaciju vježba: .navodi i pojašnjava učesnike i nosioce platnog prometa .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .obrazlaže pokazatelje finansijske analize .vertik alna.popunjavanje obrazaca platnog prometa 59 . tekući račun.obrazlaže upravljanje zalihama Formativni ciljevi učenik dinamičkog metoda planiranja novčanih tokova razlikuje tehnike finansijske analize: horizontalna. gotovinska i bezgotovinska plaćanja razlikuje učesnike i nosioce platnog prometa razlikuje žiro račun.razvija tačnost i odgovornost u radu vježba: .

poznaje pojam platne i kreditne kartice i cirkularno kreditno pismo Formativni ciljevi učenik isplatu popunjava nalog za uplatu popunjava nalog za prenos popunjava nalog za naplatu razlikuje vrste transakcija plaćanja detaljno poznaje način korišćenja instrumenata platnog prometa utemeljuje kroz primjer primjenu čekovnog postupka (popunjavanje. prenos hartija od vrijednosti.poznaje - .poznaje pojam i vrste mjenice i mjenične radnje .primjeri korišćenja čeka. akceptiranja i indosiranja mjenice obrađuje cijeli postupak sa akreditivom (otvaranje. izdavanje i indosiranje-prenos čeka) utemeljuje kroz primjer postupak izdavanja.razlikuje instrumente platnog prometa za bezgotovinska plaćanja .razvija preciznost. deviza.razlikuje instrumente platnog prometa za gotovinska plaćanja .poznaje pojam.Informativni ciljevi i sadržaji učenik platnog prometa . vrste i bitne elemente akreditiva .postupak plaćanja akreditivom - . korišćenje.poznaje pojam i vrste čeka kao i čekovni postupak .shvata potrebu i značaj timskog 60 . mjenice i akreditiva - - Platni promet sa inostranstvom .poznaje platni promet sa inostranstvom i sredstva plaćanja sa inostranstvom .objašnjava pojam deviznog sistema i devizne kontrole . gašenje akreditiva) i popunjava obrazac akreditiva sa svim bitnim elementima analizira devizni sistem i deviznu kontrolu analizira pojmove: valuta. podnošenje. dokumentacije. odgovornost i ažurnost u radu vježba: .uočava potrebu korektne poslovne saradnje sa svim partnerima vježba: . knjiženje.pojašnjava način korišćenja instrumenata platnog prometa Instrumenti obezbjeđivanja plaćanja . kompenzacija razlikuje učesnike i nosioce platnog prometa sa Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - .

aparati za kopiranje i umnožavanje.Ristić Ž. Podgorica. 2005.Jovanović-Gavrilović P. Beograd. 2005. i drugi: Osnovi finansija. 2005. . .Ivanišević M. međunarodni ček.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika i pisani radovi učenika. 61 . međunarodna mjenica . 2005.razlikuje i poznaje postupak korišćenja: međunarodni dokumentarni akreditiv. Zakon o porezu na dobit. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Računar sa odgovarajućim softverom. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica. inkaso naplata. 2005. .: Finansijsko poslovanje. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Podgorica.1996.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. i drugi: Javne finansije. 7. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.pojašnjava postupak naplaćivanja i plaćanja sa inostranstvom Formativni ciljevi učenik inostranstvom . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. 6. Ekonomski fakultet.Mihailović K: Osnove poreskog sistema Crne Gore. stručni časopisi.Goranović P. Beograd. Beograd.Drugi izvori: Zakon o budžetu. . Ekonomski fakultet. obrasci instrumenata platnog prometa. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. odgovarajuća poslovna dokumentacija. Zakon o porezu na dodatu vrijednost. . . međunarodna bankarska doznaka.Informativni ciljevi i sadržaji učenik instrumente plaćanja u međunarodnom prometu . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Podgorica.Radoman R: Uvod u finansijski menadžment. 2006.: Fiskalna ekonomija. . Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Zakon o porezu na nepokretnosti.Bogdanović D. i drugi: Poslovne finansije.uočava sve bitne elemente naloga koji se koriste u postupku naplate i plaćanja sa inostranstvom Socijalizacijski ciljevi učenik rada Preporuke za izvođenje nastave 5.

vrste i značaj hartija od vrijednosti Ugovori o osiguranju Značaj obrta kapitala Ekonomski principi poslovanja Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Bankarsko poslovanje Novčana ravnoteža i stabilnost Optimalna novčana masa Bankarski poslovi Računovodstvo Izvori finansiranja preduzeća Finansijska situacija preduzeća Upravljanje novčanim sredstvima Pravo Instrumenti obezbjeđenja plaćanja Elementi osiguranja Poslovna ekonomija Koeficijenti likvidnosti Koeficijenti obrtnih sredstava 62 . 9.8.Viskoka stručna sprema iz područja ekonomije. diplomirani ekonomista. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Povezanost predmeta Znanja Problemi monetarne ravnoteže i stabilnosti Novčana masa Bankarski poslovi Pojam i vrste bilansa Evidencija novčanih sredstava i hartija od vrijednosti Pojam.

.razvijanje smisla za očuvanje.1. .shvatanje značaja i uloge računovodstvene funkcije u evidentiranju poslovnih događaja.2. Naziv predmeta: RAČUNOVODSTVO 2. 63 .shvatanje neophodnosti tačnog.razvijanje vještina i kompetencija za obavljanje računovodstvenih poslova na računaru.razvijanje vještina i kompetencija za sastavljanje finansijskih izvještaja prema međunarodnim standardima i aktuelnoj zakonskoj regulativi.osposobljavanje učenika za povezivanje stečenih teorijsko-stručnih znanja sa praksom konkretnih privrednih subjekata. .8. ***finansijski smjer 3. * bankarski smjer. urednog i pravovremenog davanja računovodstvenih informacija za poslovno odlučivanje. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe 72 72* 72+106** 72+36*** 72* 66+99** 66+33*** 216* 415** 345*** Ukupno 72 72 178 108 72 165 165 216* 415** 345*** Drugi razred je zajednički za sve smjerove. racionalno korišćenje i odgovornost za sredstva kojima posluje. . Opšti ciljevi nastave . RAČUNOVODSTVO 1. ** opšti smjer.

objašnjava žiro. . vrste i ličnoj odgovornosti materijala.pojašnjava materijala dokumentaciju u .knjiži na kontu račun i njegovo žiro-računa otvaranje .definiše blagajnički maksimum .demonstrira blagajničku dokumentaciju i objašnjava blagajničku evidenciju .izrađuje dnevnik .definiše pojam i konta po obliku oblike konta Evidencija .instrumenti platnog prometa . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI .pojašnjava knjiženje na kontu žiro-raćuna Evidencije .vrši korekciju .definiše pojam dokumentaciju u materijala.opisuje i . vrtste i vezi sa nabavkom i cijene trošenjem . materijala.pravi šematski cilj i zadatke prikaz sredstava i računovodstva izvora sredstava .razlikuje oblike njihovu kontrolu i konta čuvanje .izvodi evidenciju vezi sa nabavkom i na analitičkim i Preporuke za izvođenje nastave . .opšti. gotovih cijene u radu proizvoda i robe .razlikuje sredstva i računovodstva izvore sredstava .u radu se primjenjuju važeći zakonski propisi .upoznaje pojam.šematski prikazuje .dokumentacija za nabavku i izdavanje materijala 64 .identifikuje objašnjava knjigovodstvena knjigovodstvena dokumenta dokumenta.razvija svijest o poslovanja preko blagajne i konto poštovanju pravila blagajne i žiro blagajne računa .interpretira pojam . bankarski i finansijski smjer Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenica učenica Pojam . kupaca.razlikuje .objašnjava stvarnog i blagajničko knjigovodstvenog poslovanje stanja blagajne .razvija svijest o dobavljača.upoznaje sredstva i izvore sredstava .dokumenta za blagajničko poslovanje .nabraja blagajni i žiroinstrumente računu platnog prometa .knjiži uporedno na .4.

stiče radne navike .prepoznaje pojam dužnika– kupca i potrebnu dokumentaciju .objašnjava knjiženje na analitičkim i sintetičkim kontima gotovih proizvoda . cijene i dokumentaciju . materijala i žiro računa . cijene i dokumentaciju .opisuje evidenciju obaveza prema dobavljačima .objašnjava evidenciju na analitičkom i sintetičkom kontu materijala .knjiži u magacinskoj evidenciji i knjigovodstvu gotovih proizvoda .Informativni ciljevi i sadržaji učenik trošenjem materijala .interpretira evidenciju obaveza prema dobavljačima .dokumentacija za evidenciju gotovih proizvoda .objašnjava magacinsku evidenciju i knjigovodstvo gotovih proizvoda .navodi dokumentaciju .objašnjava evidenciju i knjiženje na analitičkim i sintetičkim kontima dobavljača .razlikuje sintetičku i analitičku evidenciju gotovih proizvoda .pojašnjava pojam gotovih proizvoda.prepoznaje pojam gotovih proizvoda.razlikuje dokumentaciju .demonstrira uporedna knjiženja Formativni ciljevi učenica sintetičkim kontima materijala Socijalizacijski ciljevi učenica Preporuke za izvođenje nastave Evidencija gotovih proizvoda .knjiži na analitičkim i sintetičkim kontima dobavljača .pojašnjava evidenciju potraživanja od kupca .knjiži na analitičkom i sintetičkom kontu 65 .upotrebljava evidenciju potraživanja od kupca .navodi dokumentaciju .izrađuje uporedna knjiženja na kontima dobavljača.definiše pojam dužnika i kupca .objašnjava knjiženje na analitičkom i .

objašnjava evidenciju robe po nabavnim i po prodajnim cijenama .Informativni ciljevi i sadržaji učenik sintetičkom kontu kupca Formativni ciljevi učenica kupca sastavlja uporedna knjiženja na kontima gotovih proizvoda. vrste i organizaciju inventarisanja . žiroračunu kupaca i robe u prodavnici knjiži sniženje i povećanje prodajne cijene u magacinu i prodavnici razlikuje pojam.razlikuje pojam i vrste početnog bilansa i bilansne ravnoteže .opisuje pojam. cijene i dokumentaciju .opisuje pojam robe. cijene robe i dokumentaciju knjiži evidenciju robe po nabavnim i prodajnim cijenama izrađuje uporedna knjiženja na kontima robe.ilustruje inventarisanje u knjizi osnovnih sredstava i na analitičkoj razlici osnovnih sredstava objašnjava i upoređuje stvarno i knjigovodstveno stanje i knjiženje razlike .liste inventara .demonstrira sastavljanje početnog bilansa - . cilj i organizaciju inventarisanja izrađuje inventar ukupne imovine i rezultata knjiži i utvrđuje razliku između knjigovodstvenog i stvarnog stanja Socijalizacijski ciljevi učenica Preporuke za izvođenje nastave - . cilj. kupca i žiro-računa razlikuje pojam robe.pojašnjava inventar ukupne imovine i rezultata Pojam bilansa i konta . žiro-računu kupaca.utvrđuje pojam i vrste početnog bilansa i bilansne ravnoteže .demonstrira uporedna knjiženja na kontima robe.razvija sistematičnost u radu . knjiženje robe u prodavnici - - - Inventar i inventarisanje .sastavlja početni bilans na osnovu inventara 66 .

oblike i metode dvojnog knjigovodstva .identifikuje i upotrebljava knjige dvojnog knjigovodstva . zaključuje konta stanja i krajnji bilans Socijalizacijski ciljevi učenica Preporuke za izvođenje nastave .shvata važnost postojanja pravila u radu .objašnjava sastavljanje bilansa na osnovu stanja na kontima .formira konta na osnovu bilansa .pojašnjava raščlanjivanje bilansa na konta .demonstrira otvaranje konta na osnovu bilansa .prepoznaje bilansne promjene i njihov uticaj na bilans stanja .definiše četiri osnovne grupe bilansnih promjena i pojašnjava sastavljanje sukcesivnih bilansa .razlikuje metode prostog i dvojnog knjigovodstva .razlikuje prosto knjigovodstvo .sastavlja i oblikuje probni bilans.razlikuje dnevnik kao hronološku 67 .knjiži raščlanjivanje bilansa na konta .opisuje prosto i dvojno knjigovodstvo i njihove karakteristike .upoređuje aktivna i pasivna konta .razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja .opisuje poslovne knjige dvojnog knjigovodstva i nabraja ih: dnevnik.razlikuje dvojno knjigovodstvo .demonstrira sastavljanje probnog bilansa.Informativni ciljevi i sadržaji učenik na osnovu inventara .objašnjava pojam poslovnih promjena i njihov uticaj na bilans stanja .definiše i nabraja aktivna i pasivna konta .izrađuje bilans na osnovu stanja na kontima . zaključuje konta stanja i pravi krajnji bilans Poslovne knjige u knjigovodstvu prosto i dvojno knjigovodstvo .navodi karakteristike.knjiži četiri osnovne bilansne promjene i formira sukcesivne bilanse . pomoćne Formativni ciljevi učenica . glavna knjiga.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik knjige i knjige propisane za preduzetnike Formativni ciljevi učenica evidenciju razlikuje glavnu knjigu kao sistematsku evidenciju razlikuje pomoćne knjige oblikuje i pravi zaključak dnevnika i glavne knjige sastavlja primjer za hronološku i sistematsku evidenciju poslovnih knjiga Socijalizacijski ciljevi učenica Preporuke za izvođenje nastave - .navikava se na sistematičnost u radu 68 .pojašnjava primjer za hronološku i sistematsku evidenciju poslovnih knjiga - .objašnjava zaključak dnevnika i glavne knjige .

vrši korekciju pasivnih (ravnanje) vremenskih paralelnih konta razgraničenja i AVR i PVR evidenciju na tim .knjiži Socijalizacijski ciljevi učenik .vrši zatvaranje knjiženje rashoda i konta stanja prihoda sa obračunom finansijskog rezultata i sastavljanjem bilansa uspjeha Aktivna i pasivna .objašnjava izravnanje paralelnih konta AVR i PVR Evidencija obrtnih .objašnjava . između konta zaključni list i rezultata i konta bilans uspjeha stanja .knjiži na kontima vremenskih pasivnih razgraničenja i vremenskih evidenciju na tim razgraničenja kontima . sredstava i hartija plasmane i od vrijednosti gotovinu .objašnjava pojam ograničenja konta aktivnih .objašnjava dejstvo .Razred: TREĆI .navodi primjer za .knjiži potraživanje značaj obrtnih po osnovi prodaje sredstava .knjiži rashode i rashoda i prihoda prihode na na bilans stanja uspješnim kontima .uočava razliku finansijski rezultat.uočava dejstvo pojašnjava njihovu rashoda i prihoda podjelu na bilans stanja .prateća knjigovodstvena dokumentacija .razvija svijest o poštovanju pravila Preporuke za izvođenje nastave .uočava značaj AVR kontima i PVR .knjiži kratkoročna sredstava.knjiži na kontima vremenska aktivnih razgraničenja vremenskih .razlikuje AVR i PVR .utvrđuje finansijski knjiženje rashoda i rezultat i sastavlja prihoda na zaključni list i uspješnim kontima bilans uspjeha .demonstrira .opšti smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Rashodi i prihodi . novčanih potraživanja.objašnjava pojam .razlikuje rashode i .upoznaje pojam prihode rashoda i prihoda i .navodi pojam i .razvija osjećaj važnosti racionalnog trošenja materijalnih dobara 69 .

opisuje sopstveni kapital inokosnog preduzeća.opisuje evidenciju novčanih sredstava na tekućim (poslovnim) računima . formiranje i Formativni ciljevi učenik obezvređivanje potraživanja prepoznaje dokumentaciju kod novčanih sredstava i instrumente platnog prometa knjiži (evidentira) novčana sredstva i promjene na njima knjiži novčana sredstva u blagajni knjiži akontacije po službenom putu prepoznaje hartije od vrijednosti knjiži promjene vezane za hartije od vrijednosti uočava značaj hartija od vrijednosti knjiži finansijske rashode i prihode Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - .razvija odgovornost za poštovanje principa koji vode uspješnom poslovanju .-objašnjava evidenciju hartija od vrijednosti .definiše pozajmljeni kapital preduzeća .objašnjava evidenciju kratkoročnih potraživanja plasmana i gotovine .objašnjava knjigovodstveno obuhvatanje.navodi pojedinačno i objašnjava vrste preduzeća .opisuje hartije od vrijednosti .navodi druga potraživanja .prepoznaje pozajmljeni kapital preduzeća . društva lica i društva kapitala .opisuje finansijske rashode i prihode Kapital i pravne norme preduzeća .razlikuje kapital i pojavne oblike preduzeća .opisuje karakteristike i strukturu kapitala .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .knjiži formiranje i promjene na kapitalu .praćenje zakona i propisa 70 .uočava karakteristike i strukturu kapitala .na osnovu knjigovodstvene evidencije .prepoznaje vrste preduzeća .objašnjava novčana sredstva i akreditive .upoređuje sopstveni kapital kod inokosnog preduzeća.definiše kapital i pravne forme preduzeća .objašnjava potraživanja po osnovi prodaje i obezvređivanje potraživanja . društva lica i društva kapitala .

opisuje poslovne knjige osnovnih sredstava .navikava se na sistematičan rad - 71 . sitnog inventara i autoguma .objašnjava kombinovane primjere kod pribavljanaja i otuđivanja osnovnih sredstava - . evidentira i objašnjava vidove pribavljanaja osnovnih sredstava .razvija osjećaj lične odgovornosti u radu - - Evidencija trošenja materijala. rashode i prihode .objašnjava poslovanje.opisuje i objašnjava dokumentaciju i evidenciju koja se koristi kod nabavke - .knjige osnovnih sredstava .opisuje.definiše pojam vrste i vrijednosti osnovnih sredstava .objašnjava knjigovodstvenu evidenciju kapitala Formativni ciljevi učenik određuje do kojih je promjena došlo na kapitalu pravi razliku između pojedinih vrsta kapitala prilikom njihovog evidentiranja razlikuje osnovna sredstva upoređuje i uočava vrijednosti osnovnih sredstava knjiži besplatan prijem osnovnih sredstava knjiži kupovinu osnovnih sredstava za PDV na ulaznoj fakturi knjiži izgradnju osnovnih sredstava sa PDV-om za svaku obračunsku situaciju knjiži besplatno ustupanje osnovnih sredstava knjiži prodaju osnovnih sredstava sa PDV-om knjiži rashodovanje osnovnih sredstava sastavlja i knjiži kombinovani primjer pribavljanja i otuđivanja osnovnih sredstava razlikuje vrste materijala razlikuje dokumentaciju kod nabavke materijala i izdavanja materijala u proizvodnji knjiži nabavku materijala po stvarnoj nabavnoj i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - Osnovna sredstva – vidovi pribavljanja i otuđivanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik promjene na kapitalu .objašnjava knjigovostveno obuhvatanje viška i manjka .opisuje. evidentira i objašnjava vidove otuđivanja osnovnih sredstava .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik i trošenja materijala . amortizacioni iznos.objašnjava evidenciju materijala u magacinskom.objašnjava obračun i isplatu zarada - . osnovica za obračun amortizacije i revalorizacije izračunava amortizaciju po pravolinijskoj metodi obračuna izračunava amortizaciju po funkcionalnom metodu obračuna izračunava amortizaciju po metodi opadajućeg salda knjiži amortizaciju razlikuje nematerijalne troškove po Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - Obračun ličnog dohotka i evidencija .objašnjava trošak amortizacije i metode obračuna amortizacije - .praćenje propisa - - - . materijalnom i finansijskom knjigovodstvu Formativni ciljevi učenik planskoj nabavnoj cijeni knjiži nabavku materijala po stvarnoj nabavnoj i planskoj nabavnoj cijeni knjiži trošenje materijala po planskoj i nabavnoj cijeni razlikuje sintetičku i analitičku evidenciju materijala sastavlja kalkulaciju nabavne cijene materijala razlikuje pojam bruto i neto zarade sastavlja.razvija spremnost i sposobnost za saradnju . utvrđuje i vrši obračun zarade u bruto i neto iznosu knjiži obračun i isplatu zarada razlikuje pojmove: amortizaciona stopa.praćenje propisa Obračun i evidencija amortizacije .objašnjava nematerijalne troškove - 72 .

troškova i učinka) . serijske i pojedinačne proizvodnje .objašnjava obračun i knjiženje poslovnih prihoda Formativni ciljevi učenik vrstama knjiži nematerijalne troškove knjiži poslovne prihode uočava karakteristike proizvodnog procesa pravi klasifikaciju troškova i učinka proizvodnog procesa oblikuje i uočava strukturu predkalkulacije.ilustruje i objašnjava pogonski obračunski list (masovna i serijska proizvodnja) .dokumentcija kod proizvodnih preduzeća .objašnjava sistem obračuna po standardnim troškovima - .objašnjava kalkulaciju i vrste kalkulacija .-objašnjava obračun rezultata poslovanja u upravljačkom preduzeću .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . kalkulacije i naknadne kalkulacije izrađuje kalkulaciju cijene koštanja u masovnoj i serijskoj proizvodnji izračunava i knjiži zalihe i razlikuje principe procjenjivanja zaliha sastavlja dokumentaciju i istovremeno razlikuje vrste dokumentacije koja prati obračun proizvodnje knjiži troškove proizvodnog procesa u sistemu obračuna po stvarnim troškovima knjiži proizvodnju na klasi 9 (zna da upotrebljava klasu 9 iz kontnog plana) knjiži obračun proizvodnje po stvarnim Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - Evidencija masovne.opisuje dokumentaciju koja prati obračun proizvodnje .definiše i navodi funkciju klase-9 .kontni plan - - - - - - - 73 .navodi značaj proizvodnog knjigovodstva (obračun proizvodnje.razvija odgovornost i samostalnost u radu - .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik troškovima sastavlja pogonski obračunski list (POL) u masovnoj proizvodnji sastavlja pogonski obračunski list (POL) u serijskoj proizvodnji izrađuje kalkulaciju cijene koštanja proizvoda sastavlja kalkulaciju cijene koštanja glavnih mjesta troškova pravi sisitem obračuna po standardnim troškovima Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - 74 .

objašnjava .objašnjava izravnanje paralelnih konta AVR i PVR Evidencija obrtnih .knjiži na kontima vremenska aktivnih razgraničenja vremenskih .vrši zatvaranje knjiženje rashoda i konta stanja prihoda sa obračunom finansijskog rezultata i sastavljanjem bilansa uspjeha Aktivna i pasivna .upoznaje pojam prihode rashoda i prihoda i .razvija svijest o poštovanju pravila .uočava značaj AVR kontima i PVR .razlikuje rashode i .knjiži na kontima vremenskih pasivnih razgraničenja i vremenskih evidenciju na tim razgraničenja kontima .Razred: TREČI .uočava razliku finansijski rezultat.bankarski smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenica Rashodi i prihodi .knjiži Socijalizacijski ciljevi učenica Preporuke za izvođenje nastave .knjiži potraživanje značaj obrtnih po osnovi prodaje sredstava . novčanih potraživanja.prateća knjigovodstvena dokumentacija 75 . između konta zaključni list i rezultata i konta bilans uspjeha stanja .razvija osjećaj o važnosti racionalnog trošenja materijalnih . sredstava i hartija plasmane i od vrijednosti gotovinu .objašnjava pojam .objašnjava pojam ograničenja konta aktivnih .prateća knjigovodstvena dokumentacija .utvrđuje finansijski knjiženje rashoda i rezultat i sastavlja prihoda na zaključni list i uspješnim kontima bilans uspjeha .vrši korekciju pasivnih (ravnanje) vremenskih paralelnih konta razgraničenja i AVR i PVR evidenciju na tim .objašnjava dejstvo .razlikuje AVR i PVR .knjiži rashode i rashoda i prihoda prihode na na bilans stanja uspješnim kontima .demonstrira .navodi pojam i .uočava dejstvo pojašnjava njihovu rashoda i prihoda podjelu na bilans stanja .navodi primjer za .knjiži kratkoročna sredstava.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik - objašnjava obračun rezultata poslovanja u troškovnom knjigovodstvu - objašnjava potraživanja po osnovu prodaje i obezvređivanje potraživanja - navodi druga potraživanja - opisuje evidenciju novčanih sredstava na tekućim (poslovnim) računima - objašnjava novčana sredstva i akreditive - opisuje hartije od vrijednosti - objašnjava evidenciju hartija od vrijednosti - opisuje finansijske rashode i prihode Kapital i pravne forme preduzeća - definiše kapital i pravne forme preduzeća - navodi pojedinačno i objašnjava vrste preduzeća - opisuje karakteristike i strukturu kapitala - opisuje sopstveni kapšital, inokosnog preduzeća, društva lica i društva kapitala - definiše pozajmljeni kapšital preduzeća - objašnjava knjigovodstveno obuhvatanje, formiranje i promjene na

Formativni ciljevi učenica obezvređivanje potraživanja prepoznaje dokumentaciju kod novčanih sredstava i istrumente platnog prometa knjiži (evidentira) novčana sredstva i promjene na njima knjiži novčana sredstva u blagajni knjiži akontacije po službenom putu prepoznaje hartije od vrijednosti knjiži promjene vezane za hartije od vrijednosti uočava značaj hartija od vrijednosti knjiži finansijske rashode i prihode

Socijalizacijski ciljevi učenica dobara

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

- razlikuje kapital i pojavne oblike preduzeća - prepoznaje vrste preduzeća - uočava karakteristike i strukturu kapitala - upoređuju sopstveni kapital kod inokosnog preduzeća, društva lica i društva kapitala - -prepoznaje pozajmljeni kapital preduzeća - knjiži formiranje i promjene na kapitalu - na osnovu knjigovostvene evidencije određuje do kojih

- razvija odgovornost za poštovanje principa koji vode uspješnom poslovanju

76

Informativni ciljevi i sadržaji učenik kapitalu - objašnjava knjigovodstvenu evidenciju kapitala

Formativni ciljevi učenica je promjena došlo na kapitalu - pravi razliku između pojedinih vrsta kapitala prilikom njihovog evidentiranja

Socijalizacijski ciljevi učenica

Preporuke za izvođenje nastave

77

Razred: TREĆI - finansijski smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Rashodi i prihodi - razlikuje rashode i - upoznaje pojam prihode rashoda i prihoda i - uočava dejstvo pojašnjava njihovu rashoda i prihoda podjelu na bilans stanja - objašnjava dejstvo - knjiži rashode i rashoda i prihoda prihode na na bilans stanja uspješnim kontima - demonstrira - utvrđuje finansijski knjiženje rashoda i rezultat i sastavlja prihoda na zaključni list i uspješnim kontima bilans uspjeha - objašnjava - uočava razliku finansijski rezultat, između konta zaključni list i rezultata i konta bilans uspjeha stanja - navodi primjer za - vrši zatvaranje knjiženje rashoda i konta stanja prihoda sa obračunom finansijskog rezultata i sastavljanjem bilansa uspjeha Aktivna i pasivna - knjiži na kontima vremenska aktivnih razgraničenja vremenskih - objašnjava pojam ograničenja konta aktivnih - knjiži na kontima vremenskih pasivnih razgraničenja i vremenskih evidenciju na tim razgraničenja kontima - razlikuje AVR i PVR - objašnjava pojam - vrši korekciju pasivnih (ravnanje) vremenskih paralelnih konta razgraničenja i AVR i PVR evidenciju na tim - uočava značaj AVR kontima i PVR - objašnjava izravnanje paralelnih konta AVR i PVR Evidencija obrtnih - knjiži kratkoročna sredstava, novčanih potraživanja, sredstava i hartija plasmane i od vrijednosti gotovinu - navodi pojam i - knjiži potraživanje značaj obrtnih po osnovi prodaje sredstava - knjiži

Socijalizacijski ciljevi učenik - razvija svijest o poštovanju pravila

Preporuke za izvođenje nastave - prateća knjigovodstvena dokumentacija

- razvija osjećaj o važnosti racionalnog trošenja materijalnih dobara

78

navodi pojedinačno i objašnjava vrste preduzeća .opisuje sopstveni kapital inokosnog preduzeća.objašnjava potraživanja po osnovi prodaje i obezvređivanje potraživanja . formiranje i Formativni ciljevi učenik obezvređivanje potraživanja prepoznaje dokumentaciju kod novčanih sredstava i instrumente platnog prometa knjiži (evidentira) novčana sredstva i promjene na njima knjiži novčana sredstva u blagajni knjiži akontacije po službenom putu prepoznaje hartije od vrijednosti knjiži promjene vezane za hartije od vrijednosti uočava značaj hartija od vrijednosti knjiži finansijske rashode i prihode Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - .objašnjava novčana sredstva i akreditive .razlikuje kapital i pojavne oblike preduzeća .upoređuju sopstveni kapital kod inokosnog preduzeća.opisuje finansijske rashode i prihode Kapital i pravne forme preduzeća .prepoznaje vrste preduzeća .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .uočava karakteristike i strukturu kapitala .opisuje evidenciju novčanih sredstava na tekućim (poslovnim) računima .definiše kapital i pravne forme preduzeća . društva lica i društva kapitala .opisuje karakteristike i strukturu kapitala . društva lica i društva kapitala .knjiži formiranje i promjene na kapitalu .objašnjava evidenciju hartija od vrijednosti .na osnovu knjigovodstvene evidencije .-objašnjava knjigovodstveno obuhvatanje.opisuje hartije od vrijednosti .-definiše pozajmljeni kapital preduzeća .navodi druga potraživanja .objašnjava evidenciju kratkoročnih potraživanja plasmana i gotovine .prepoznaje pozajmljeni kapital preduzeća .razvija odgovornost za poštovanje principa koji vode uspješnom poslovanju 79 .

razvija osjećaj lične odgovornosti u radu .definiše pojam vrste i vrijednosti osnovnih sredstava .opisuje poslovne knjige osnovnih sredstava .objašnjava kombinovane primjere kod pribavljanaja i otuđivanja osnovnih sredstava - . evidentira i objašnjava vidove otuđivanja osnovnih sredstava .opisuje.prateća knjigovodstvena dokumentacija - - 80 .opisuje.-objašnjava knjigovodstvenu evidenciju kapitala Formativni ciljevi učenik određuje do kojih je promjena došlo na kapitalu pravi razliku između pojedinih vrsta kapitala prilikom njihovog evidentiranja razlikuje osnovna sredstva upoređuje i uočava vrijednosti osnovnih sredstava knjiži besplatan prijem osnovnih sredstava knjiži kupovinu osnovnih sredstava za PDV na ulaznoj fakturi knjiži izgradnju osnovnih sredstava sa PDV za svaku obračunsku situaciju knjiži besplatno ustupanje osnovnih sredstava knjiži prodaju osnovnih sredstava sa PDV knjiži rashodovanje osnovnih sredstava sastavlja i knjiži kombinovani primjer pribavljanja i otuđivanja osnovnih sredstava Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - Osnovna sredstvavidovi pribavljanja i otuđivanja . evidentira i objašnjava vidove pribavljanja osnovnih sredstava .Informativni ciljevi i sadržaji učenik promjene na kapitalu .objašnjava knjigovostveno obuhvatanje viška i manjka .

prepoznaje pojam funkcije i sadržaj konta .Razred: ČETVRTI .prateća knjigovodstvena dokumentacija .upotrebljava kontni plan banke . od vrijednosti nematerijalnih .uočava poslovanja banakaspecifičnosti bilans stanja i bilans knjigovodstva i uspjeha banke poslovnik knjiga .razvija sposobnost za saradnju Preporuke za izvođenje nastave . Socijalizacijski ciljevi učenik .izrađuje bilans uspjeha banke .knjiži osnovna sredstva banke (pribavljanje i otuđivanje) Evidencija gotovine .knjiži-evidentira .praćenje propisa .razvija odgovornost i samostalnost u radu 81 .knjiži kratkoročne i evidenciju dugoročne depozite plasmana i izvora i kredite sredstava banke .razlikuje i knjiži ulaganja.prepoznaje hartije od vrijednosti.izrađuje bilans poslovanja banke stanja banke .opisuje i nabraja hartije od vrijednosti.navikava se na sistematičan rad .objašnjava banke evidenciju .opšti smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Evidencija .knjiži evidenciju i gotovinskih gotovinskih ekvivalenata bankedepozita kod devizni račun i narodne banke devizna blagajna . osnovnih nematerijalna sredstva i drugih ulaganja i druga sredstva banke sredstva banke .opisuje evidenciju devizna sredstva gotovine i (devizni račun i gotovinskih devizna blagajna) ekvivalenata .evidentira uloge na štednju i ostale poslove sa stanovništvom Evidencija hartija .objašnjava .knjiži kratkoročne i i izvora sredstava dugoročne banke plasmane i kredite .prepoznaje platni promet sa inostranstvom i instrumente plaćanja Evidencija plasmana .

specifičnosti knjigovodstva budžetskih korisnika .knjiži prihode banke .sastavlja i izrađuje finansijski rezultat banke .knjiži dugoročna rezervisanja .knjiži rashode banke i vremenska razgraničenja .prepoznaje budžetski sistem .razlikuje pripremu donošenja i izvršenja budžeta . osnovna sredstva i druga sredstva banke Evidencija obaveza iz poslovanja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nematerijalna ulaganja.knjiži otuđivanje nefinansijske imovine 82 .objašnjava evidenciju budžeta i budžetsko računovodstvo Sistem glavne knjige i trezora . kapitala i rezervi Evidencija rashoda i prihoda i finansijskog rezultata banke .objašnjava i ilustruje sistem glavne knjige i trezora .prepoznaje budžetski cilj.objašnjava kontni okvir za budžetski sistem .objašnjava evidenciju rashoda i prihoda i finansijskog rezultata banke Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Knjigovodstvo budžetskih korisnika .prepoznaje i knjiži obaveze iz poslovnih odnosa kapitala i rezervi .knjiži nabavke nefinansijske imovine .izrađuje bilans uspjeha banke . obim i konsolidovani račun trezora .opisuje budžetsku klasifikaciju .prepoznaje i knjiži nefinansijsku imovinu .objašnjava obaveze iz poslovanja.razlikuje i klasifikuje javne prihode i rashode .shvata važnost profesionalnosti u radu .utvrđuje i knjiži gubitak banke .knjiži raspodjelu dobiti banke .finansijski izvještaji poslovne banke . kapitala i rezervi .prateća knjigovodstvena dokumentacija .

evidentira finansijsku imovinu .stiče naviku da .sastavlja i knjiži .prepoznaje planski izvodi nabavku robe na pojedine radne domaćem tržištu zadatake .finansijski izvještaji .razlikuje ostala opšta pitanja PDV-a .knjiga ulaznih i izlaznih faktura .evidentira budžetski deficit i suficit .knjiži tekuće prihode .knjiži izvore sopstvenih sredstava-kapitala .evidentira obaveze .razlikuje pojam i značaj PDV-a .knjiži-evidentira robu po prodajnim cijenama .knjiži-evidentira zalihe .izračunava i knjiži PDV Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .objašnjava završni račun i finansijsko izvještavanje Evidencija poslovanja trgovinskog preduzeća u unutrašnjem prometu .razlikuje predmet oporezivanja. „poreski obveznik” i „poreski dužnik” .knjiži tekuće rashode .objašnjava računovodstveni aspekt poslovnih promjena na robi učenik .razvija svijest o poštovanju pravila završni račun za direktne i u radu indirektne budžetske korisnike .knjiži aktivna i pasivna vremenska razgraničenja .praćenje propisa 83 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Završni račun i finansijsko izvještavanje .prepoznaje porez na dodatu vrijednost (PDV) .knjiži-evidentira robu po nabavnim cijenama .sastavlja i oblikuje finansijske izvještaje za direktne i indirektne budžetske korisnike .PDV prijava .

razvija osjećaj odgovornosti u radu . višak.knjiži interno kretanje robe u trgovinskom preduzeću .razlikuje i knjiži manjak.sastavlja obračun i prati raspodjelu poslovnog finansijskog rezultata preduzeća .izvodi predzaključna knjiženja .objašnjava obračun i raspodjelu periodičnog rezultata preduzeća .knjiži prodaju robe na domaćem tržištu .zaključni list .vrši korekciju i knjiženje cijena robe (sniženje i povećanje prodajnih cijena) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .opisuje i objašnjava spoljnotrgovinsko poslovanje Utvrđivanje i raspodjela finansijskog rezultata .b)metod prodatih učinaka .razvija svijest o poštovanju pravila .razlikuje i knjiži prodaju robe na ino.dokumentacija izvozno-uvoznih poslova Godišnji obračun i zaključak poslovnih knjiga .kalkulacijaobrazac Evidencija poslovanja trgovinskog preduzeća u spoljnoj trgovini .godišnji obračun 84 . otpis i gubitak na zalihama robe .objašnjava kretanje i prodaju robe Formativni ciljevi učenik .tržištu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .a)metod ukupnih troškova .razlikuje metode obračuna periodičnog finansijskog rezulta preduzeća .razlikuje i knjiži nabavku robe na ino-tržištu .pravi obračun i raspodjelu periodičnog rezultata preduzeća .objašnjava obračun i raspodjelu poslovnog finansijskog rezltata .izračunava i knjiži razliku u cijeni robe .

sastavlja i interpretira izvještaj o promjenama na kapitalu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .objašnjava i ilustruje primjere sastavljanja finansijskih izvještaja prema MRS-1 i aktuelnoj zakonskoj regulativi 85 .sastavlja i interpretira bilans stanja .sastavlja i intrpretira izvještaj o tokovima gotovine .razlikuje strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja .prezentacija finansijskih izvještaja .izrađuje i oblikuje finansijske izvještaje prema MRS-1 i aktuelnoj zakonskoj računovodstvenoj regulativi (primjeri iz prakse) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .sastavlja i interpretira bilans uspjeha .izrađuje zaključni list .zvodi formalni zaključak poslovnih knjiga .opisuje međunarodni standard I .

razvija odgovornost i samostalnost u radu .upotrebljava kontni plan banke .opisuje evidenciju devizna sredstva gotovine i (devizni račun i gotovinskih devizna blagajna) ekvivalenata . nematerijalna Socijalizacijski ciljevi učenik .Razred: ČETVRTI .uočava poslovanja banke – specifičnosti bilans stanja i bilans knjigovodstva i uspjeha poslovnik knjiga .knjiži kratkoročne i evidenciju dugoročne depozite plasmana i izvora i kredite sredstava plaćanja .objašnjava .razvija osjećaj odgovornosti u radu Preporuke za izvođenje nastave .nabraja hartije od vrijednosti.knjiži evidenciju i gotovinskih gotovinskih ekvivalenata banke depozita kod – devizni račun i narodne banke devizna blagajna .hartije od vrijednosti 86 .prepoznaje pojam funkcije i sadržaj konta . osnovna nematerijalna sredstva i druga ulaganja i druga sredstva banke sredstva banke .knjiži-evidentira .objašnjava banke evidenciju .prateća knjigovodstvena dokumentacija .izrađuje bilans poslovanja banke stanja banke .knjiži kratkoročne i i izvora sredstava dugoročne banke plasmane i kredite .stiče naviku da planski izvodi pojedine radne zadatake .razlikuje i knjiži ulaganja.prepoznaje platni promet sa inostranstvom i instrumente plaćanja Evidencija plasmana . od vrijednosti nematerijalna .knjiži osnovna sredstva banke (pribavljanje i otuđivanje) Evidencija gotovine .prepoznaje hartije vrijednosti.bankarski smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Evidencija .izrađuje bilans uspjeha banke .evidentira uloge na štednju i ostale poslove sa stanovništvom Hartije od .

objašnjava evidenciju rashoda i prihoda i finansijskog rezultata banke Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Knjigovodstvo budžetskih korisnika .razlikuje i klasifikuje javne prihode i rashode . osnovna sredstva i druga sredstva banke Evidencije obaveza iz poslovanja.objašnjava obaveze iz poslovanja.knjiži dugoročna rezervisanja . kapitala i rezervi .prepoznaje budžetski sistem .objašnjava evidenciju budžeta i budžetsko računovodstvo .knjiži otuđivanje nefinansijske imovine 87 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik ulaganja.prepoznaje budžetski cilj.utvrđuje i knjiži gubitak banke .sastavlja i izrađuje finansijski rezultat banke .knjiži prihode banke . obim i konsolidovani račun terzora .prateća knjigovodstvena dokumentacija .prepozanje i knjiži obaveze iz poslovnih odnosa kapitala i rezervi .prepoznaje i knjiži nefinansijsku imovinu .specifičnosti knjigovodstva budžetskih korisnika Sistem glavne knjige i trezora .izrađuje bilans uspjeha banke . kapitala i rezervi Evidencija rashoda i prihoda i finansijskog rezultata banke .knjiži raspodjelu dobiti banke .razlikuje pripremu donošenja i izvršenja budžeta .opisuje budžetsku klasifikaciju .knjiži nabavke nefinansijske imovine .knjiži rashode banke i vremenska razgraničenja .objašnjava kontni okvir za budžetski sistem .shvata važnost profesionalnosti u radu .objašnjava i ilustruje sistem glavne knjige i trezora .

razvija svijest o poštovanju pravila u radu 88 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .evidentira budžetski deficit i suficit .objašnjava završni račun i finansijsko izvještavanje .knjiži aktivna i pasivna vremenska razgraničenja .sastavlja i knjiži završni račun za direktne i indirektne budžetske korisnike .knjiži-evidentira zalihe .evidentira finansijsku imovinu .knjiži tekuće rashode .sastavlja i oblikuje finansijske izvještaje za direktne i indirektne budžetske korisnike Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Završni račun i finansijsko izvještavanje .knjiži tekuće prihode .knjiži izvore sopstvenih sredstava-kapitala .evidentira obaveze .

prepoznaje hartije vrijednosti.knjiži osnovna sredstva banke (pribavljanje i otuđivanje) Evidencija gotovine .opisuje i nabraja hartije od vrijednosti.prateća knjigovodstvena dokumentacija .razvija odgovornost i samostalnost u radu . specifičnosti bilans stanja i bilans knjigovodstva i uspjeha poslovnik knjiga .knjiži kratkoročne i evidenciju dugoročne depozite plasmana i izvora i kredite sredstava plaćanja .razlikuje i knjiži ulaganja.uočava poslovanja banke.prepoznaje platni promet sa inostranstvom i instrumente plaćanja Evidencija plasmana .objašnjava banke evidenciju .upotrebljava kontni plan banke . osnovna nematerijalna sredstva i druga ulaganja i druga sredstva banke sredstva banke .knjiži kratkoročne i i izvora sredstava dugoročne banke plasmane i kredite . Socijalizacijski ciljevi učenik .prepoznaje pojam funkcije i sadržaj konta .knjiži evidenciju i gotovinskih gotovinskih ekvivalenata banke depozita kod – devizni račun i narodne banke devizna blagajna .razvija osjećaj odgovornosti u radu Preporuke za izvođenje nastave .hartije od vrijednosti 89 .objašnjava .izrađuje bilans poslovanja banke stanja banke i bilans uspjeha banke .stiče naviku da planski izvodi pojedine radne zadatake . od vrijednosti nematerijalna .opisuje evidenciju devizna sredstva gotovine i (devizni račun i gotovinskih devizna blagajna) ekvivalenata .knjiži-evidentira .evidentira uloge na štednju i ostale poslove sa stanovništvom Hartije od .Razred: ČETVRTI .finansijski smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Evidencija .

knjiži prihode banke . kapitala i rezervi .prepoznaje i knjiži nefinansijsku imovinu .utvrđuje i knjiži gubitak banke .objašnjava obaveze iz poslovanja.knjiži raspodjelu dobiti banke .specifičnosti knjigovodstva budžetskih korisnika Sistem glavne knjige i trezora .shvata važnost profesionalnosti u radu .knjiži rashode banke i vremenska razgraničenja .prepoznaje budžetski sistem .Informativni ciljevi i sadržaji učenik nematerijalna ulaganja.izrađuje bilans uspjeha banke .razlikuje i klasifikuje javne prihode i rashode .objašnjava kontni okvir za budžetski sistem .knjiži dugoročna rezervisanja .opisuje budžetsku klasifikaciju .knjiži nabavke nefinansijske imovine .knjiži otuđivanje nefinansijske 90 . obim i konsolidovani račun trezora .prepoznaje budžetski cilj.sastavlja i izrađuje finansijski rezultat banke . kapitala i rezervi Evidencija rashoda i prihoda i finansijskog rezultata banke . osnovna sredstva i druga sredstva banke Evidencije obaveza iz poslovanja.objašnjava evidenciju rashoda i prihoda i finansijskog rezultata banke Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Knjigovodstvo budžetskih korisnika .objašnjava i ilustruje sistem glavne knjige i trezora .prepozanje i knjiži obaveze iz poslovnih odnosa kapitala i rezervi .finansijski izvještaji .objašnjava evidenciju budžeta i budžetsko računovodstvo .razlikuje pripremu donošenja i izvršenja budžeta .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Završni račun i finansijsko izvještavanje .objašnjava završni račun i finansijsko izvještavanje - Formativni ciljevi - . poreski obveznik i poreski dužnik razlikuje ostala opšta pitanja PDV-a izračunava i knjiži Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 91 .razvija svijest o završni račun za poštovanju pravila direktne i u radu indirektne budžetske korisnike sastavlja i oblikuje finansijske izvještaje za direktne i indirektne budžetske korisnike prepoznaje nabavku robe na domaćem tržištu knjiži-evidentira robu po nabavnim cijenama knjiži-evidentira robu po prodajnim cijenama prepoznaje porez na dodatu vrijednost (PDV) razlikuje pojam i značaj PDV razlikuje predmet oporezivanja.objašnjava računovodstveni aspekt poslovnih promjena na robi - - učenik imovine knjiži-evidentira zalihe evidentira finansijsku imovinu knjiži aktivna i pasivna vremenska razgraničenja evidentira obaveze knjiži izvore sopstvenih sredstava-kapitala knjiži tekuće rashode knjiži tekuće prihode evidentira budžetski deficit i suficit sastavlja i knjiži .

Beograd. 2003.Učionica opremljena računarom sa odgovarajućom programskom opremom.: Finansijsko računovodstvo. Beograd.Ekonomska enciklopedija I.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika i pisani radovi učenika – pismeni zadaci.Radovanović R. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Škarić. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Petrović Z. knjigovodstvenom dokumentacijom (nalozi za prenos. K.: Zbirka testova i zadataka sa rešenjima iz računovodstva. . . II 6. 1999.: Računovodstvo. finansijska dokumentacija kod banaka. . isplatu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.: Uvod u računovodstvo. 1997. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja.Radovanović R.Malešević V. hartije od vrijednosti.Zakoni i drugi propisi o računovodstvu i platnom prometu preduzeća .: Računovodstvo preduzeća. obrasci godišnjih obračuna i drugi).. finansijska dokumentacija kod budžetskih ustanova. 92 . 7. Zavod za udžbenike i natsavna sredstva Beograd. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik PDV Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 1996. Beograd. 1999. grafoskopom. . po jedan u klasifikacionom periodu u svim razredima. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . diplomirani ekonomista.Visoka stručna sprema iz područja ekonomije.Poznanić-Leko V.

čekovi.9. Povezanost predmeta Znanja Sredstva i izvori sredstava Ulaganja u reprodukciju Rezultati poslovanja preduzeća Evidencija u nabavci i poslovanju Evidencija u skladištu Uvoz i izvoz robe Hartije od vrijednosti Bilans banke Evidencija plasmana i izvora sredstava banke Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Poslovna ekonomija Klasifikacija sredstava Kapaciteti sredstava Kapital Dokumentacija u vezi sa nabavkom robe Dokumentacija u vezi sa prodajom robe Dokumentacija u vezi sa uvozom i izvozom robe Vrste hartija od vrijednosti (mjenice. ostale hartije od vrijednosti) Platni promet u zemlji i inostranstvu Plasman novčanih sredstava Bilans banke Pravo Bankarsko poslovanje 93 .

sticanje znanja iz oblasti prikupljanja novčanih sredstava. štednih i drugih računa komitenata (klijenata). . BANKARSKO POSLOVANJE 1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe Ukupno 108 99 207 108 99 207 3.2. odnosno formiranje kreditnog potencijala (poslovi sa novčanim. štednim i deviznim depozitima). procedura i tehnika otvaranja i vođenja depozita po viđenju. . osnivanjem i djelatnostima banke.upoznavanje sa elementima poslovne uspješnosti banke. Opšti ciljevi nastave . sredstva i instrumenti).osposobljavanje za sprovođenje bankarskih pravila i standarda vezanih za blagajničko-trezorsko poslovanje. .razumijevanje platnog prometa (vrste.razvijanje povjerljivosti. .upoznavanje sa nastankom.osposobljavanje za primjenu pravila. preciznosti i pouzdanosti u radu s novcem. . Naziv predmeta: BANKARSKO POSLOVANJE 2.upoznavanje sa principima poslovanja banke.osposobljavanje za operativno-izvršne radnje sa instrumentima platnog prometa i sa hartijama od vrijednosti. .9.razvijanje profesionalnosti i efikasnosti u obavljanju poslova sa komitentima. .1. . . 94 . .sticanje znanja o kreditnoj aktivnosti banke.

preduzeće komercijalne i .razlikuje poslove u Organizacioni oblici preduzeću banaka .razlikuje ostale preduzećima iz vrste banaka drugih privrednih djelatnosti . poslovne banka-finansijsko banke.navodi razlike između privrednih preduzeća i banaka .razvija pozitivnu banaka karakteristike identifikaciju .navodi bitne karakteristike komercijalne banke .4.objašnjava ulogu centralne banke .razumije ulogu bankarstva (stari.definise pojam karakteristike i preduzeca ulogu centralne .navodi bitne karakteristike poslovne banke . banaka u srednji i novi vijek) savremenim .prepoznaje bitne .definiše pojam bankarstva u prema zanimanju banke različitim .nabraja osnovne kriterijume za razvrstavanje banaka .navodi specifičnosti univerzalne banke i sličnosti banke sa .razumije bitne .navodi bitne karakteristike investicione banke .upoznaje termin banke.bankarski smjer Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Pojam i razvoj .navodi osnovna uslovima obilježja ekonomije savremenog bankarstva sa osvrtom na današnji bankarski sistem u CG Banka preduzeće.objašnjava vremenskim osnovne periodima karakteristike .objašnjava karakteristike Preporuke za izvođenje nastave 95 . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI .

definise likvidnost banke .razvija sistematičnost u radu .objašnjava postupak izdavanja dozvole za rad banke.obrazlaže statut banke .Informativni ciljevi i sadržaji učenik univerzalne banke . rukovođenja i upoređuje njihove bitne uloge .uočava značaj menadžmenta i organizacije u banci .analizira faktore koji utiču na likvidnost banke .opisuje organe rukovođenja .upoznaje sanaciju i likvidaciju banke Načela bankarskog poslovanja .navodi prava i obaveze banke u pravnom prometu .analizira sadržinu ugovora o osnivanju banke . upis u sudski registar i sticanje svojstva pravnog lica ..analizira postupak izdavanja dozvole za rad banke .razlikuje prava i obaveze banke u pravnom prometu .opisuje djelatnost banke .analizira program rada banke .razvija osjećaj poštovanja propisa .opisuje organe upravljanja . odnosno 96 .upoznaje način organizacije rada u banci .upoznaje značaj utvrđivanja i raspoređvanja prihoda i raspoređivanja dobiti banke .upoređuje rad izvršnih organa sa radom ostalih organa u banci .opisuje kontrolu poslovanja banaka .uočava prednosti i nedostatke u poslovanju banke .razlikuje i upoređuje načine osnivanja banaka .upoznaje principe Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .definiše ugovor o osnivanju banke .objašnjava osnivanje banke .analizira postupak sanacije i likvidacije banke .upoznaje organizaciju rada i upravljanja .analizira ciljnu funkciju banke.navodi ostale banke Organizacija rada u banci .razlikuje organe upravljanja.opisuje izvršne organe Pravni aspekt banke .

upoznaje oročene depozite .upoznaje pasivne bankarske poslove . princip sigurnosti.objašnjava izdavanje blagajničkih zapisa .objašnjava pojam i značaj aktivnih bankarskih poslova .definiše pojam - .analizira aktivne bankarske poslove . princip rentabilnosti.oblikuje jednu vrstu blagajničkog zapisa .navodi vrste bankarskih poslova .objašnjava emisiju hartija od vrijednosti .razvija osjećaj odgovornosti u izvršavanju radnih zadataka .razlikuje vrste kredita .navodi depozite po viđenju privrede i stanovništva .razlikuje i upoređuje načine i postupke za .stiče radne navike 97 .razlikuje hartije od vrijednosti .obrazlaže zaduživanje kod drugih banaka .razlikuje načine pribavljanja kredita u zemlji i inostranstvu .razlikuje načine odobravanja kredita . aktivne i neutralne bankarske poslove razlikuje depozitne poslove: prema rokovima prema namjeni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - Vrste bankarskih poslova .Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslovanja banaka .obrazlaže poslove pribavljanja sredstava u vidu dugoročnih kredita u zemlji i inostranstvu . princip javnosti Formativni ciljevi učenik maksimiziranje stope prinosa po jedinici akcijskog kapitala analizira bilansnu strukturu banke kao i postupak uravnoteženja priliva i odliva sredstava prepoznaje kreditnu sposobnost dužnika vrednuje značaj ostvarenja veće dobiti kao razlike između prihoda i rashoda razlikuje faktore koji utiču na rentabilnost razlikuje pasivne.obrazlaže princip likvidnosti. princip ekonomičnosti. princip racionalnosti.

obrazlaže praćenje i kontrolu upotrebe kredita .Informativni ciljevi i sadržaji učenik kredita .navodi karakteristike kratkoročnih kredita.upoznaje kredite za pravna lica .obrazlaže uslove za dobijanje kredita .upoznaje kredite za fizička lica . stalna i obrtna sredstva) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - 98 .objašnjava posredničke.upoznaje postupak i tehniku odobravanja kredita fizičkim licima . komisione i sopstvene bankarske poslove Formativni ciljevi učenik odobravanje kredita pravnim licima razlikuje formalnu i materijalnu kreditnu sposobnost razlikuje i upoređuje kratkoročne kredite: kredit na tekući račun eskontni kredit lombardni kredit avalni kredit razlikuje dugoročne kredite (za osnovna sredstva.upoznaje postupak i tehniku odobravanja kredita pravnim licima . srednjoročnih kredita.obrazlaže tehniku ispitivanja kreditne sposobnosti .navodi vrste kredita . neutralne bankarske poslove . dugoročne (investicione) kredite.

prepoznaje instrumente plaćanja u međunarodnom platnom prometu .interpretira rezultat rada uspješnog i neuspješnog menadžera Socijalizacijski ciljevi učenik .razlikuje sisteme međunarodnog plaćanja .upoznaje funkcionisanje međunarodnog platnog prometa bankarski smjer Formativni ciljevi učenik .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Menadžment platnog prometa .navodi instrumente unutrašnjeg platnog prometa .preuzima odgovornost u izvršavanju zadataka 99 .upoznaje funkcije i osobine bankarskog .upoznaje sistem međunarodnog plaćanja Bankarski menadžment .primjenjuje na primjerima u praksi i razlikuje pojmove: menadžer.definiše kreditni posao sa inostranstvom .opisuje planiranje kao polaznu osnovu bankarskog menadžmenta . ček i ostale instrumente .analizira unutrašnji i međunarodni platni promet . menadžment . međunarodno kreditno pismo.razvija stručnost i poslovnost u radu . .razlikuje mjenicu.razlikuje obračunska plaćanja (kompenzacija. međunarodne kreditne karte. cesija i asignacija).poznaje obračunska plaćanja .navodi i obrazlaže značaj bankarskog menadžmenta . međunarodnu bankarsku doznaku.prepoznaje sisteme međunarodnog plaćanja .navikava se na poštovanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Poslovi banaka sa inostranstvom .uočava ulogu i važnost kreditnog posla sa inostranstvom . nosioce i učesnike u platnom prometu .razvija osjećaj da motiviše saradnike na timski rad .razlikuje međunarodni dokumentarni akreditv. mjenica . međunarodni ček.navodi vrste platnog prometa .objašnjava instrumente plaćanja u međunarodnom platnom prometu .obrazlaže poslove.navodi sisteme međunarodnog plaćanja .

opisuje sisteme međubankarske komunikacije. obveznice.koristi programe za elektronsko finansijsko tržište Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Finansijski informacioni sistem .seminarski rad: analiza trenutne situacije na našoj i svjetskoj berzi .upoznaje elektronsko bankarstvo. .koristi elektronsku poštu .izgrađuje prepoznatljiv stil i vještinu u rješavanju problema svih funkcija koje menadžer obavlja .opisuje elektronsko finansijsko tržište i baze.opisuje poslovanje hartijama od vrijednosti .vrši izbor izvora informacije .igra uloga: broker i klijent 100 . .razvija pozitivan stav prema savremenim sredstvima komunikacije .razlikuje instrumente marketinga .vrši klasifikaciju proizvoda . skladišnica konosman) .vrši selekciju informacija .sastavlja.opisuje elektronski platni promet . certifikat.razvija komunikativnost i samopouzdanje u radu . .definiše hartije od vrijednosti . .definiše finansijski informacioni sistem.upoznaje hartije od vrijednosti .navodi hartije od vrijednosti .upoznaje savremene računarske mreže u bankarstvu. .navodi faktore koji utiču na razvoj elektronskog bankarstva Hartije od vrijednosti . blagajnički zapis. razrađuje i analizira plan kao polaznu osnovu bankarskog menadžmenta .Informativni ciljevi i sadržaji učenik menadžmenta Formativni ciljevi učenik .navodi sisteme za prenos podataka sa berze.razlikuje namjenu hartija od vrijednosti (akcije. .

određuje osobine poslovnih procesa u banci .upoznaje pojmove finansijskog tržišta i novčanog tržišta .navikava se na tačnost i ažurnost u radu Poslovna uspješnost banke .upoznaje softverske komponente MIS-a u banci Formativni ciljevi učenik .pojašnjava korišćenje računovodstvenih izvještaja o poslovanju za upravljačke svrhe .prepoznaje ugovor o osnivanju berze .razvija osjećaj tačnosti i odgovornosti u radu 101 .upoznaje tržište kapitala .razlikuje osnovne funkcije tržišta kapitala .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Menadžment informacionih sistema u bankarstvu .simulira finansijski plan banke .precizira podatke veze i metode karakterističnih objekata IS u banci .upoznaje se sa značajem deviznog tržišta . kapitala banke Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Finansijsko tržište .razumije pojam i karakteristike bilansa banke .izvještava i analitički obrađuje podatke za menadžment .prepoznaje berzansku i vanberzansku trgovinu .analizira dešavanja na tržištu kapitala kroz konkretne primjere .upoznaje knjigovodstvo i poslovne knjige banke .identifikuje poslovne procese u banci .analizira korišćenje računovodstvenih izvještaja za sagledavanje i praćenje: likvidnosti banke.prevodi u EXEL i analitički obrađuje podatake .analizira elemente modeliranja baze podataka . uspješnosti banke.upoznaje ulogu berze i značaj berzanskih poslova .upoznaje koncept menadžmenta informacionih sistema .razlikuje kriterijume za klasifikaciju finansijskog tržišta .

2006. Okvirni spisak literature i drugih izvora . projektno platno i folije za grafoskop. Bojovič P. Beograd. Univerzitet Crne Gore. 8. . osnovnih sredstava i drugih sredstava banke Pravo Hartije od vrijednosti Poslovna informatika Rad sa listama i bazama Finansije Finansiranje. Kostić B. 2005. diplomirani ekonomista. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Radovanović R. Bojovič P.: Bankarstvo.Ekonomska enciklopedija I..Bankarsko poslovanje. Beograd. Povezanost predmeta Znanja Načela bankarskog poslovanja Vrste bankarskih poslova Poslovi sa hartijama od vrijednosti Hartije od vrijednosti Menadžment informacionih sistema u bankarstvu Finansijsko tržište Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Računovodstvo Evidencija poslovanja banaka i specifičnosti bankarskog knjigovodstva Računovodstvo Evidencija rashoda. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.Bunjak N. 9.: Leksikon finansijskih tržišta. 2006.: Monetarna ekonomija i bankarstvo za treći i četvrti razred ekonomskog tehničara. Zavod za udžbenike i natavna sredstva. ..Kostić B.Dr. . . . Beograd. 7. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zakoni i drugi propisi o bankama.Živković A. Beograd. planiranje i praćenje novčanih tokovavrste novčanih tokova 102 . platnom prometu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . hartijama od vrijednosti .5. Beograd 6.Usmjena provjera znanja. 2004.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u toku tog perioda.Visoka stručna sprema iz područja ekonomije. Mlađan Šljivančanin: Banka finansijsko preduzeće.Bjelica V. 2006.: Bankarsko poslovanje i platni promet. II .. 2003. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. nematerijalnih ulaganja.: Bankarstvo. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Živković A. 1997. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . Kostić B. 2004.Računar sa odgovarajućom programskom opremom. Beograd.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .: Finansijski menadžment. prihoda i finansijskog rezultata banke Računovodstvo Evidencija hartija od vrijednosti. grafoskop.Petrović Z. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta. .Milivojević D.: Računovodstvo preduzeća. .: Uvod u računovodstvo. Ekonomski fakultet.

Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. sticanje neophodnih znanja vezanih za kreditnu aktivnost banke. osposobljavanje učenika za korišćenje instrumenata obezbjeđenja plaćanja. osposobljavanje učenika za primjenu pravila. razvijanje sposobnosti kod učenika za povezivanje stečenih teorijsko-stručnih znanja sa praksom konkretnih privrednih subjekata). ovladavanje metodama i tehnikama plaćanja sa inostranstvom. štednih i drugih računa komitenata. osposobljavanje učenika da kontinuirano prate i primjenjuju sve zakonske promjene računovodstvene problematike. sticanje neophodnih znanja vezanih za poslove prikupljanja novčanih sredstava.odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika 3. ovladavanje tehnikama prepiske uz korišćenje savremenih elektronskih sredstava. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 72 72 144 132 420 Ukupno 72 72 144 132 420 Praktična nastava . PRAKTIČNA NASTAVA 1. osposobljavanje za rad na blagajničkom poslovanju i poslovima likvidature. 103 . razvoj sposobnosti za samostalno obračunavanje i plaćanje poreskih obaveza. ovladavanje znanjima i vještinama iz oblasti poslovne komunikacije. Opšti ciljevi nastave osposobljavanje učenika za poslove korespondencije.2. sticanje znanja o upravljanje malim privrednim društvom. sticanje znanja o osnivanju preduzeća.10. osposobljavanje učenika za samostalno obavljanje poslova platnog prometa. sticanje sposobnosti za individualni i timski rad na izradi finansijskih planova i poslovima finansijske analize.1. procedura i tehnika otvaranja i vođenja depozita po viđenju. temeljno ovladavanje postupcima obračuna zarada. osposobljavanje učenika za primjenu znanja u operativnim aspektima računovodstva.

razlikuje osnovni saradnju red i osnovna slova . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u predmet .koristi računar kao . III i IV red tastature .upoznavanje iz prakse o orjentaciju prema učenika sa radnim zaštiti na radu i radu prostorom. .akti u poslovanju preduzeća i ustanova 104 .prepoznaje uslove .pronalazi i analizira zaštitom na radu i primjere uštede zaštitom okoline energije Kancelarijsko .štampa tekst .knjige za evidenciju pošte i akata .vježba diktat Preporuke za izvođenje nastave .organizacija rada u kancelariji ili kabinetu za praktičnu nastavu .razumije .vrši prepis pripremljenog teksta .pravilno primjenjuje znakove mašinske interpunkcije .organizacija rada u kancelariji ili kabinetu za praktičnu nastavu .razlikuje sredstva kancelarijsko za rad poslovanje kancelarijskog .shvata važnost kancelariji upotrebu sredstava profesionalnosti u . zaštiti okoline sredstvima za rad.razvija pozitivnu .analizira primjere .demonstrira .upoznaje sredstva sredstvo rada u za evidenciju kancelariji .upoznaje sredstva i predmeta rada u radu za rad i predmete kancelariji rada u kancelariji .demonstrira .razvija pravilan položaj samopouzdanje tijela pri radu sa računarom .demonstrira i savladava sistem slijepog kucanja .4.formira osjećaj za poslovanje rada u kacelariji timski rad .primjenjuje pravila pravopisa i jezičku ispravnost .razvija smisao za .vrši centriranje naslova i podnaslova .demonstrira upotrebu različitih tehnika pisanja .koristi I.upoznaje poslovanja organizaciju rada u .

koristi telefon.definiše korespondenciju .upoznaje službeni dopis i vrste službenih dopisa .oblikuje podnesak . komisijski zapisnik.organizuje poslovni sastanak . porudžbinu. urgenciju) .razvija osjećaj poštovanja poslovnog partnera .stiče samopouzdanje i sigurnost u svakodnevnom životu i radu .demonstrira tok poslovnog sastanka .razumije ulogu podnesaka Korespondencija u oblasti poslovnih sastanaka . reklamaciju. dostavnicu.sastavlja poslovno pismo (upit.navodi oblike poslovnog sastanka .upoznaje poslovno pismo i navodi njegove djelove .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .upoznaje poslovni sastanak .prepoznaje različite oblike korespondencije .organizacija rada u kancelariji ili kabinetu za praktičnu nastavu .navodi oblike komunikacije sa strankama .vrši evidenciju obavljanja komunikacije .upoznaje organizaciju rada sa strankama .razumije i obrazlaže povratnu informaciju i njen značaj Korespondencija . račun.razvija osjećaj odgovornosti i sistematičnosti u radu 105 . bonifikaciju. ponudu.vježba memoriju .vodi zapisnik .poznaje sredstva veze u poslovnoj komunikaciji .razumije ulogu poslovnih pisama .analizira poslovni sastanak .upoznaje dokumenta unutrašnjeg i spoljnog robnog prometa .demonstrira upotrebu sredstava za evidenciju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Komunikacija sa strankama .razumije tok . fax i internet .upoznaje obrasce .razumije odnos sa strankama .upoznaje forme oblikovanja tekstova .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslovnog sastanka Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 106 .

uporedo knjiži na kontima žiroračuna i blagajne i sastavlja blagajnički dnevnik .opisuje blagajničko poslovanje i blagajničku dokumentaciju .uporedno knjiži na .pojašnjava knjiženje na žiro račun Formativni ciljevi učenik . materijalnom i finansijskom knjigovodstvu Evidencija dobavljaca .demonstrira knjiženje .razvija pozitivnu orijentaciju prema radu Preporuke za izvođenje nastave .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Blagajničko poslovanje i blagajnička dokumentacija .sastavlja i izračunava kalkulaciju nabavne cijene materijala .izrađuje knjigu blagajne i dnevnik blagajne Socijalizacijski ciljevi učenik .sastavlja i izračunava kalkulaciju cijene koštanja gotovih proizvoda .upotrebljava i prepoznaje instrumente platnog prometa .knjiži uporedno u magacinskom materijalnom i finansijskom knjigovodstvu evidenciju materijala .uporedno knjiži na kontima dobavljača.objašnjava evidenciju materijala u magacinskom.knjiži poslovne promjene na žiroračunu . materijalnog i finansijskog knjigovodstva .opisuje evidenciju i objašnjava .navikava se na sistematičnost u izvršavanju radnih zadataka .dokumentacija magacinskog.razlikuje pasivna konta i knjiži na kontu dobavljača .knjiži na kontu gotovih proizvoda .dokumenti i obrasci koji se koriste u preduzeću .knjiži na kontu kupaca .objašnjava knjiženje na kontima dobavljača Evidencija gotovih proizvoda .stiče radne navike 107 .objašnjava evidenciju na kontu gotovih proizvoda Evidencija kupaca . materijala i žiroračuna .blagajnička dokumentacija Evidencija materijala .

opisuje i objašnjava evidenciju trgovinske robe Inventarisanje .dokumentacija za inventarisanje - .definiše početni bilans i objašnajva poslovne promjene koje utiču na bilans - Formativni ciljevi učenik kontu kupaca gotovih proizvoda i žiro-računa knjiži na kontu robe knjiži uporedno na kontu robe.objašnjava inventarisanje u preduzeće i ilustruje način i pripremu inventarisanja Bilans . dobavljača.dnevnik i glavna knjiga 108 . kupaca i žiro-računa izrađuje inventar sredstava preduzeća izračunava i upoređuje razliku između stvarnog i knjigovodstvenog stanja izrađuje početni bilans izrađuje sukcesivne bilanse na osnovu proknjiženih promjena formira konta na osnovu bilansa izrađuje probni bilans izrađuje krajnji bilans knjiži poslovne promjene na dnevniku knjiži poslovne promjene u glavnoj knjizi pravi zaključak dnevnika i glavne knjige izrađuje i sastavlja primjer knjiženja na dnevniku i glavnoj knjizi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - .Informativni ciljevi i sadržaji učenik knjiženje na kontu kupaca Evidencija trgovinske robe .navodi namjenu poslovne knjige i objašnjava evidenciju poslovnih promjena - .

razvija sposobnost postizanja kompromisa . skener. fotokopir aparat.posjeta internet sajtovima preduzeća za vježbu u zemlji i okruženju . misija. štampač. računar) u novim situacijama Socijalizacijski ciljevi učenik . kreditora) .upoznaje pojam partnerskog preduzeća . strategija . strategija .upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. fax. misija. fax. štampač.demonstrira upotrebu kancelarijske opreme (telefon. fotokopir aparat.opisuje pojmove: vizija.kao model treba da posluži biznis plan realnog privrednog društva 109 .razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju Preporuke za izvođenje nastave .nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju Formativni ciljevi učenik .razvija sposobnost za pravilno rasudjivanje i zaključivanje .upoznaje domaće i međunarodno tržište preduzeća za vježbu .objašnjava pojam biznis plan Elementi biznis plana .kroz primjere obrazlaže pojmove: vizija.upoznaje pojam i način rada servis centra preduzeća za vježbu .pronalazi sličnosti i razlike između preduzeća za vježbu i realnog privrednog društva .posjeta internet sajta servis centra Biznis plan . a nakon toga kroz diskusiju donose odluku .suočavajući argumente kritički procjenjuje kvalitet poslovne ideje u skladu sa postulatima tržišnog poslovanja . računar) Biznis ideja i biznis plan Poslovna ideja .opredjeljuje se za vrstu djelatnosti .rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja.upoznaje pojam i način rada preduzeća za vježbu .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . skener.analizira značaj izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako unutar samog privrednog društva tako i od strane eksternih partnera (investitora.organizovati posjetu predstavnika realnog privrednog društva .

sagledava potencijalnu konkurenciju na tržištu preduzeća za vježbu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .objašnjava neophodnost očuvanja životne sredine .opredjeljuje se za naziv privrednog društva u skladu sa Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .suočavajući argumente kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana .pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana privrednog društva .sprovodi aktivnosti na oblikovanju ciljeva privrednog društva i planiranju rezultata poslovanja .opisuje ciljeve privrednog društva i planirane rezultate .kroz primjere opisuje postupak sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda/usluge i izrade marketing plana i plana prodaje .prati stanje na domaćem i međunarodnom tržištu preduzeća za vježbu .kroz primjere opisuje postupak izrade finansijskog plana .navodi elemente finansijskog plana privrednog društva .oblikuje proizvod/uslugu .objašnjava pojmove: marketing plan i plan prodaje .rezimira biznis plan .primjena tehnika za unaprjeđenje razmišljanja.kroz primjere opisuje postupak izrade plana očuvanja životne sredine .procjenjuje potencijalne kupce/korisnike usluga preduzeća za vježbu .oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .stiče radne navike .uočava važnost očuvanja zdrave životne sredine Osnivanje preduzeća za vježbu 110 . npr.opisuje postupak istraživanja tržišta Formativni ciljevi učenik . eksperiment "šest šešira" .

kroz primjer se opredjeljuje za organizacionu strukturu privrednog društva .rad na računaru: učenici koriste internet pretraživače Otvaranje računa kod poslovne banke .upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva .kroz primjere opisuje moguće oblike organizovanja privrednog društva .nabraja moguća rješenja za naziv privrednog društva Vizuelni identitet privrednog društva . a nakon toga kroz diskusiju donose odluku .Naziv privrednog društva .opisuje postupak registracije privrednog društva Formativni ciljevi učenik .sprovodi aktivnosti na pribavljanju pečata i štambilja .popunjava formulare za otvaranje računa kod poslovne banke .popunjava obrasce za registraciju privrednog društva .obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .rad u paru: učenici predlažu moguća rješenja.upoznaje pojam organizaciona struktura privrednog društva .nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva Organizaciona struktura preduzeća za vježbu .razvija analitičko mišljenje .obavlja postupak registracije privrednog društva poštujući aktuelne propise u toj oblasti .navodi elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva Registracija privrednog društva .oblikuje vizuelni identitet privrednog društva Socijalizacijski ciljevi učenik .vrši opis radnih mjesta u .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .stiče samostalnost u radu Preporuke za izvođenje nastave .vježba: izrada organograma privrednog društva 111 .rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika .kroz primjer oblikuje poslovni kodeks privrednog društva .opisuje postupak otvaranja računa kod poslovne banke Poslovni kodeks preduzeća za vježbu .propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti .

štampač) .upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.opisuje aktivnosti iz domena: interne i eksterne komunikacije. programe za elektronsku komunikaciju - 112 .razvija samopouzdanje u svakodnevnom životu . fotokopir aparat. skener.upoznaje pojam menadžment srednje linije Formativni ciljevi učenik privrednom društvu i određuje karakter odnosa između njih kroz primjere obrazlaže prava i obaveze top menadžment tima kroz primjere obrazlaže prava i obaveze menadžera srednje linije vrši kontrolu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti raspoređuje poslove za neposredno izvršavanje obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar preduzeća za vježbu u skladu sa informacionim sistemom obavlja usmenu i pisanu komunikaciju sa eksternim partnerima u zemlji i inostranstvu kreira i održava baze podataka preduzeća za vježbu održava internet sajt preduzeća za vježbu formira i vodi personalni dosije zaposlenih u preduzeću za vježbu brine o pečatu i štambilju preduzeća za vježbu i njihovoj upotrebi vodi disciplinske Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta.(učenik – generalni direktor je osoba odgovorna za .nabraja aktivnosti u okviru službe opštih poslova .razvija odgovornost u radu - - - . tehničke pripreme materijala i informatičke podrške - - . fax. ahiviranja.razvija sposobnost snalaženja u hijerarhiji socijalnih odnosa - .upoznaje pojam tip menadžmenta . slika.učenici biraju upravljački tim . pravno – administrativnog poslovanja.razvija tolerantnost cjelokupan rad i kolegijalnost preduzeća za vježbu) - Rad u sektorima i poslovanje preduzeća za vježbu Služba opštih poslova .rad u grupama od tri do pet učenika .učenici periodično mijenjaju sektor kako bi stekli iskustvo u radu u različitim sektorima privrednog društva .upoznaje pojam sistematizacija radnih mjesta .

učenici periodično mijenjaju sektor kako bi stekli iskustvo u radu u različitim sektorima privrednog društva .opisuje postupak formiranja cijene proizvoda . prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale vrši nabavku potrošnog kancelarijskog materijala planira i sprovodi istraživanje tržišta preduzeća za vježbu suočavajući argumente kritički procjenjuje strukturu i obim asortimana proizvoda formira cijene proizvoda/usluga određuje osobine i kritički procjenjuje kvalitet reklamnog slogana privrednog društva određuje osobine i kritički procjenjuje kvalitet reklamne poruke privrednog društva izrađuje jednostavne vizit karte zaposlenih u preduzeću za vježbu.upoznaje postupak evaluacije - . programe za elektronsku komunikaciju - .opisuje moguće načine distribucije proizvoda iz proizvodnog asortimana . slika.opisuje postupak istraživanja tržišta preduzeća za vježbu .nabraja moguće načine reklamiranja preduzeća za vježbu. fax.nabraja i obrazlaže strukturu asortimana proizvoda .razvija analitičnost u radu - - - .rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta.rad u grupama od tri do pet učenika .opisuje moguće forme i sadržaj reklamnog materijala .upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.razvija komunikativnost i spremnost za saradnju sa poslovnim okruženjem . štampač) .vježba: izrada reklamnog materijala - 113 . skener. reklamne brošure i kataloge proizvoda iz proizvodnog asortimana donoseći odluku o dizajnu i sadržini istih planira i sprovodi aktivnosti Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - Sektor Marketing .Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik postupke organizuje sastanke i vodi zapisnik vrši poslove zavođenja i čuvanja službene dokumentacije šalje. odnosno proizvoda .nabraja moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva . fotokopir aparat.obrazlaže važnost i načine promocije .

rad u grupama od tri do pet učenika . programe za elektronsku komunikaciju . slika.učenici periodično mijenjaju sektor kako bi stekli iskustvo u radu u različitim sektorima privrednog društva . predračun. porudžbenicu.vježba: izrada reklamnog materijala - - - 114 . robe i/ili usluga izrađuje ponudu.opisuje postupak istraživanja tržišta nabavke i prodaje . fotokopir aparat.razvija samostalnost u radu - . odnosno proizvoda iz proizvodnog asortimana kroz primjer odlučuje o načinu distribucije proizvoda iz proizvodnog asortimana kroz primjer utvrđuje efekte marketing aktivnosti preduzeća za vježbu sprovodi aktivnosti pripreme za učešće na sajmu preduzeća za vježbu sprovodi postupak istraživanja tržišta nabavke i prodaje izrađuje plan nabavke i prodaje sirovina.nabraja vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje . račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje oblikuje jednostavne kupoprodajne ugovore sprovodi postupak kupovine i prodaje u internet prodavnicama sprovodi postupak nabavke i prodaje sa poslovnim partnerima u zemlji i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - Sektor Komercijala .nabraja elemente kupoprodajnog ugovora . fax. materijala. skener.upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.Informativni ciljevi i sadržaji učenik marketing aktivnosti u kontekstu njegovog doprinosa poboljšanju rejtinga preduzeća - Formativni ciljevi učenik reklamiranja preduzeća za vježbu.upoznaje pojam internet prodaja - .rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta.upoznaje postupak poslovnog pregovaranja . štampač) . upit.

razvija nepristrasnost i transparentnost u radu .stiče pravilan odnos o preuzimanju odgovornosti - - - Primopredaja preduzeća za vježbu .kao model treba da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi .opisuje postupak zasnivanja radnog odnosa u privrednom društvu - - 115 .upoznaje primjenu zakonske regulative u oblasti finansija i računovodstva - .upoznaje i koristi elektronsko bankarstvo .upoznaje postupak izrade godišnjeg izvještaja o radu - .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik inostranstvu poštujući zakonsku regulativu u toj oblasti izrađuje početni bilans stanja otvara glavnu knjigu i dnevnik evidentira poslovne promjene vrši obračun zarada vrši obračun poreza i doprinosa obavlja blagajničke poslove formira i održava računovodstvenu dokumentaciju obavlja poslove plaćanja dospjelih obaveza i naplate dospjelih potraživanja izrađuje periodične i godišnje računovodstvene izvještaje sprovodi jednostavnu analizu računovodstvenih izvještaja i vrši raspodjelu dobiti upoređujući planirano i ostvareno ocjenjuje uspješnost realizacije biznis plana preduzeća za vježbu izrađuje jednostavan godišnji izvještaj o radu oblikuje jednostavan konkurs za prijem u radni odnos popunjava prijavu o slobodnom Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Sektor Finansije i računovodstvo . preciznost i urednost u radu .razvija tačnost.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radnom mjestu .sprovodi postupak provjere radnih sposobnosti i intervju sa zainteresovanim kandidatima za posao .vrši izbor kandidata imajući u vidu uslove konkursa Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 116 .

investicionu.objašnjava banke organizaciju rada u banci . bankraske poslove obveznicu.opisuje postupak sanacije i likvidacije banaka Načela bankarskog . organizacione poslovnu.Razred: ČETVRTI .prepoznaje ugovora o normativna akta osnivanju banke banke .razlikuju: .likvidnost između rashoda i .posjeta berzi 117 .izračunava stopu poslovanja likvidnosti . energije i vremena .samokritički se odnosi prema poslovima koje izvršava .formira stečajnu djelatnost banke dokumentaciju .utvrđuje odnos .objašnjava i založnicu neutralne .pojašnava centralnu.popunjava formular bankraske poslove za odobravanje .utvrđuje bonitet bankarskog tražioca kredita poslovanja .razvija pravilan stav prema novcu Preporuke za izvođenje nastave . univerzalnu i ostale banke Pravni aspekt banke .bankarski smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Banka preduzeće.razlikuje poslove arbitraže i poslove berzanskih Socijalizacijski ciljevi učenik .pojašnjava kredita sopstvene .razlikuje bankarske poslove posredničke i komisione bankarske poslove .objašnjava osnivanju banke zaključivanje .definiše načela . dionicu .rentabilnost prihoda .prepoznaje .opisuje aktivne blagajnički zapis.popunava nalog za poslova uplatu novčanog .razvija osjećaj odgovornosti prema očuvanju materijalnih dobara.posjeta banci .nabraja pasivne depozita bankarske poslove .sastavlja ugovor o .sigurnost Vrste bankarskih .objašnjava sličnosti preduzećima i i razlike privrednih bankama preduzeća i banaka .pojašnjava .razlikuju sredstva i organizacioni oblici izvore sredstava u banaka privrednim . oblike banaka komercijalnu.

upotrebljava bankomat .Nostro i Loro akreditive: opozive i neopozive.popunjava .razvija osjećaj 118 .objašnjava instrumente unutrašnjeg .menadžer-klijent (simulacija) .pojašnjava faktore koji utiču na razvoj elektronskog bankarstva Poslovi sa hartijama od vrijednosti . prenosive i neprenosive .rad u grupama i parovima . nalog za isplatu.obavlja lične transakcije (plaća porez) .obrazlaže elktronsko bankarstvo .nabraja vrste međunarodnog akreditiva .pojašnjava poslove menadžmenta i ulogu menadžera u bankarstvu Finansijski informacioni sistem .popunjava instrumente plaćanja: .obrazlaže instrumente u međunarodnom platnom prometu .upotrebljava platne kartice .utvrđuje stanje na izvodu po klijentima i po danima .popunjava međunarodni ček i međunarodnu karticu dijalog: .razvija svijest o važnosti informacionih tehnologija .pravi novčane transakcije uplata . sertifikate.menadžer-saradnici (simulacija) .pojašnjava tržište kapitala .pojašnjava sistem međunarodnog plaćanja .razvija sistematičnost u radu Bankarski menadžment .definiše pojam finansijskog tržišta kao i pojam i vrste hartija od vrijednoisti . obveznice.popunjava nalog za uplatu.ček.razvija osjećaj poštovanja propisa i dosljedno ih sprovodi .razvija osjećaj tačnosti i stručne odgovornosti Preporuke za izvođenje nastave . Socijalizacijski ciljevi učenik . blagajničke zapise.platnog prometa .razlikuje vrste kreditnih pisama i kreditnih kartica .analizira pojedinačno hartije od vrijednosti (akcije. mjenica .razvija komunikativnost i samopouzdanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Menadžment platnog prometa .objašnjava međunarodno kreditni pismo Formativni ciljevi učenik transakcija . nalog za prenos i nalog za naplatu .platne kartice . skladišnice.akreditivi .

razvija svijest o značaju računovodstva 119 .obrazlaže značaj deviznog tržišta i tržišta kapitala .razvija svijest o poslovnoj etičnosti - .opisuje pravila i procedure prilikom poslovanja sa hartijama od vrijednosti .opisuje operativno izvršne radnje pri poslovanju sa hartijama od vrijednosti Formativni ciljevi učenik konosman) razumije proceduru otvaranja i vođenja računa hartija od vrijednosti razumije postupak zaključivanja ugovora o zastupanju klijenata razumije postupak novčane transakcije prilikom kupoprodaje hartije od vrijednosti razumije postupak vanberzanske kupoprodaje hartje od vrijednosti sastavlja tabelu za kriterijume i vrste finasijskih tržišta izrađuje šemu učesnika na novčanom tržištu i tržištu kapitala razlikuje učesnike na berzi prate kotizaciju hartije od vrijednosti prate odnos aktivnih i pasivnih konta banke - Socijalizacijski ciljevi učenik poštovanja pravnih akata Preporuke za izvođenje nastave - - - Finansijsko tržište .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .pojašnjava finansijsko i novčano tržište .pojašnjava korišćenje računovodstvenih izvještaja - .objašnjava ulogu berze i značaj berzanskih poslova Poslovna uspješnost banke .

poreza i doprinosa na zarade Blagajnički poslovi .uočava greške i nepravilnosti u sastavljanju dokumentacije po raznim vrstama obračuna .koristi dokumentaciju za uplatu i isplatu iz blagajne .izvodi stanje novca u blagajni .poznaje pojam i postupak obračuna amortizacije revalorizacije .praktičan rad: obračun zarada za uposlene u školi .razvija samopouzdanje i spremnost na preuzimanje odgovornosti .prepoznaje i koristi propise koji regulišu oblast finansija i računovodstva .sastavlja kalkulaciju nabavne i prodajne cijene trgovačke robe .poznaje pojam neto i bruto zarade.koristi propisane obrasce za obračun zarada .sastavlja obračun amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava .obračunava zatezne kamate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .sastavlja dnevnik blagajne i blagajnički izvještaj .utemeljuje na primjerima postupak kontrole dnevnih evidencija o blagajničkim saldima i stavkama . nadoknade zarade.razvija svijest o potrebi i nužnosti poštovanja propisa .sastavlja kalkulaciju cijene koštanja učinaka . nabavne i prodajne cijene .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Poslovi obračuna zarada.poznaje pojam i suštinu blagajničkog poslovanja .poznaje pojam stvarno i računsko stanje novca u kasi .poznaje suštinsku. poreza i doprinosa na zarade .poznaje postupak izrade kalkulacije cijene koštanja. formalnu i računsku kontrolu .sastavlja obračun neto i bruto zarada za radnike preduzeća za vježbu .poznaje pojam dnevni pazar i načine uplate finansijski smjer Formativni ciljevi učenik .praktičan rad: blagajničko poslovanje preduzeća za vježbu Poslovi kontrole i obračuna dokumentacije .praktičan rad: sastavljanje kalkulacije prodajne vrijednosti trgovačke robe 120 .

prikuplja i selektira dokumentaciju i otvara poslovne račune preduzeća za vježbu .poznaje postupak prenosa novčanih sredstava putem elektronskih transakcija Poslovi sa instrumentima obezbjeđenja plaćanja .razvija svijest o poslovne korektnosti u odnosima sa inopartnerima 121 .popunjava nalog za prenos i nalog za naplatu .praktičan rad: popunjavanje originalnih instrumenata platnog prometa .popunjava nalog za naplatu i opšti devizni nalog . platnu i kreditnu karticu .poznaje pojmove: platni promet. poslovni račun i vrste plaćanja .obrazlaže na primjeru postupak izdavanja.popunjava nalog za uplatu i nalog za isplatu . mjenicu.razvija komunikativnost i spremnost na saradnju sa poslovnim okruženjem Preporuke za izvođenje nastave . akreditiv.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Poslovi platnog prometa .poznaje instrumente platnog prometa sa inostranstvom .poznaje instrumente platnog prenosa .poznaje: ček.prepoznaje karakteristike svjetskog sistema elektronskih plaćanaja (SWIFT) Socijalizacijski ciljevi učenik . korišćenje. izdavanja i indosiranja čeka .bliže pojašnjava postupke i radnje sa instrumentima obezbjeđenja plaćanja Formativni ciljevi učenik . indosiranja i eskontovanja mjenice . podnošenje dokumentacije i gašenje akreditiva) .sastavlja kompenzacione naloge .obrađuje cijeli postupak sa akreditivom (otvaranje.razvija marljivost i preciznost u ispunjavanju radnih obaveza .navodi učesnike i nosioce platnog prometa sa inostranstvom .obrazlaže na primjeru postupak popunjavanja.praktičan rad: postupak sa akreditivom Poslovi plaćanja sa inostranstvom .popunjava nalog za otvaranje međunarodnog dokumentarnog akredativa . nosioci platnog prometa. popunjavanja. knjiženje.koristi softver za sistem elektronskih plaćanja .

. pokazatelje finansijske analize i likvidnosti.poznaje osnove planove finasijskog .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Poslovi obračuna i plaćanja fiskalnih obaveza .izračunava obrt novčanih sredstava i minimalni nivo gotovine .izračunava planiranja.obračunava porez na dobit i obrazlaže postupak akontativnog mjesečnog plaćanja . evidentiranja i plaćanja poreza na dodatu vrijednost . evidencija i plaćanje PDV-a . zaliha.izračunava stopu prinosa na uložena sredstva .obrazlaže na primjeru postupak obračuna poreza na dohodak fizičkih lica .poznaje osnove poreskog sistema Crne Gore Formativni ciljevi učenik .poznaje osnove rentabilnosti i upravljanja finansijske novčanim strukture sredstvima.izrađuje analize i planiranja finansijske .izračunava potraživanjima i koeficijente obrta zalihama .razvija osjećaj odgovornosti za blagovremeno izvršavanje obaveza Preporuke za izvođenje nastave .modelira mogućnosti povećanja Socijalizacijski ciljevi učenik . finansijske kontrole pokazatelje .upoređuje iznose akciznih opterećenja po vrstama akciznih proizvoda .koristi propisane obrasce za obračun i evidentiranje po vrstama poreza Poslovi finansijske .razvija efikasnost. dobavljača i obrtnih sredstava .utemeljuje kroz primjere postupak obračunavanja.praktičan rad: obračun.kupaca.praktičan rad: sastavljanje finansijskog plana preduzeća za vježbu 122 . radnu i stručnu odgovornost .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik efikasnosti upravljanja gotovinom Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 123 .

prepoznaje i popunjava instrumente platnog prometa .izrađuje na računaru bilans uspjeha banke . prihode banke i vremenska razgraničenja .u radu primjenjivati važeće propise .razvija sposobnost za saradnju 124 .knjiži na računaru devizna sredstva i sastavlja deviznu blagajnu .identifikuje rashodima i rashode i prihode prihodima banke i banke opisuje njihovu .poznaje gotovinske .knjiži na računaru nematerijalna obaveze iz ulaganja i druga poslovnih odnosa. kredite i depozite .razvija odgovornost i samostalnost u radu .identifikuje platni promet sa inostranstvom.Razred: ČETVRTI – opšti smjer Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .navikava se na sistematičan rad Preporuke za izvođenje nastave .popunjava hartije hartije od od vrijednosti vrijednosti.objašnjava .knjiži na računaru ekvivalente gotovinske depozite kod Narodne banke .izračunava uloge na štednju i ostale plasmane sa stanovništvom .upoređuje evidenciju kratkoročne i plasmana i izvora dugoročne sredstava banke plasmane.izrađuje i sastavlja finansijski rezultat banke .knjiži na računaru evidenciju rashode.navodi i objašnjava .knjiži na računaru kratkoročne i dugoročne plasmane i kredite .obrazlaže o . . kao i dugoročna rezervisanja .knjiži na računaru Socijalizacijski ciljevi učenik . sredstva banka kapitala i rezervi.

uviđa značaj nabavne i prodajne ekonomičnosti u cijene robe svakodnevnom knjiži na računaru životu i radu nabavke robe na domaćem tržištu izračunava PDV po ulaznim fakturama knjiži na računaru prodaju robe izračunava razliku u cijeni izračunava PDV po izlaznim fakturama sastavlja poresku prijavu poreza na dodatu vrijednost izrađuje obračun i .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .razvija prepoznaje samopouzdanje i budžetske korisnike prepoznaje spremnost za budžetski sistem. poslovnim donošenje i okruženjem izvršenje budžeta pravi kontni okvir na računaru za budžetski sistem upoznaje i knjiži nefinansijsku imovinu.opisuje poslovne promjene na robi - . finansijsku imovinu i evidentira zalihe na računaru knjiži na račuanru tekuče prihode i rashode izračunava budžetski deficit i suficit izrađuje završni račun za direktne i indirektne budžetske korisnike izrađuje kalkulaciju .shvata važnost raspodjelu profesionalnosti u periodičnog radu rezultata Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 125 .obrazlaže periodični rezultat preduzeća i njegovu raspodjelu - učenik raspodjelu dobiti banke knjiži gubitke banke . saradnju sa pripremu.zna javne prihode i rashode i opisuje budžetske korisnike - Formativni ciljevi - - .

stiče naviku da proizvodnje i planski izvodi prometa u pojedine radne preduzeću zadatake ispituje tendenciju i predviđa dinamiku pojedinih promjena proizvodnje i prometa u preduzeću vrši komparaciju i statističko istraživanje zarada predviđa statističkim Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 126 .zna statističko ispitivanje pojava u preduzeću - - - učenik preduzeća razlikuje i sastavlja obračun periodičnog finansijskog rezultata preduzeća po metodu mapnih troškova i metodu prodatih učinaka vrši korekciju i knjiži predzaključna knjiženja izrađuje zaključni list izvodi formalni zaključak poslovnih knjiga uočava strukturu .razvija svijest o finansijskih poštovanju pravila izvještaja u radu izrađuje i sastavlja na računaru bilans stanja izrađuje i sastavlja na račuanru bilans uspjeha sastavlja izvještaj o promjenama na kapitalu sastavlja i interpretira izvještaj o tokovima gotovine na računaru izračunava indekse .Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi - .objašnjava međunarodni standard i finansijske izvještaje - .

Blažić R: Poslovna korespondencija. telefonski aparat sa telefaksom. računari sa internet vezom i odgovarajućim softverima. . aparati za kopiranje i umnožavanje.Publikacija Moj biznis.. 6. 127 .Beograd 2006. Sarajevo. Stegensek M.Spasić D.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik metodama kretanje zaposlenih .Grujić. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . diplomirani ekonomista.: Administrativno poslovanje sa birotehnikom. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1996. 2006. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu.: Poreski sistem Crne Gore.: Finansijsko poslovanje. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.praktični rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). 2003. 7.Namjenski kabinet. Beograd. D.Visoka stručna sprema iz područja ekonomije. 2004.Baralija A. Ekonomski fakultet.: Računovodstvo. Podgorica. za prvi razred ekonomske škole i treći razred turističko ugostiteljske škole.Mihailović K. 2004.: Preduzetništvo i biznis. 2004. originalni obrasci i poslovna dokumentacija. kancelarijski materijal. Sarković. 2000.Romanović. Ekonomski fakultet u Podgorici... za drugi razred ekonomske škole.Dragana Bogdanović D. M.: Savremena poslovna korespondencija. Montenegro Biznis Alijansa.Poznanić-Leko V. 2002. . . Podgorica. 2003. . . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.predviđa statističkim metodama kretanje produktivnosti u preduzeću .tabelama prikazuje rezultate prethodnih ishoda Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 8. E. Beograd.. za treći i četvrti razred pravne i birotehničke škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.: Poslovne finansije. Rakinić J. Beograd.: Korespondencija. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: .Krasulja D. Beograd.usmeni odgovori učenika (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu).Vukotić V. . . Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Ivanišević M. Zavod za udžbenike i nastavna sredstava. Izdavačka kuća Ljiljan.

9. Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Znanja Evidencija blagajničkog poslovanja Evidencija zarada Evidencija troškova amortizacije Evidencija nabavke i prodaje robe Instrumenti platnog prometa Instrumenti obezbjeđenja plaćanja Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom Poreski sistem Crne Gore Finansijsko planiranje Finansijska analiza Troškovi poslovanja Ekonomski principi poslovanja Evidencija blagajničkog poslovanja Evidencija zarada Evidencija troškova amortizacije Evidencija nabavke i prodaje robe Upotreba kancelarijske opreme Interna i eksterna komunikacija Pravno–administrativno poslovanje Postupak registracije privrednog društva Otvaranje računa kod poslovne banke Postupak zasnivanja radnog odnosa Oblikovanje vizuelnog identiteta privrednog društva Usmena i pisana komunikacija Održavanje internet sajta Izrada reklamnog materijala SWOT analiza Postupak istraživanja tržišta Predmet Računovodstvo Znanja Obračun zarada Blagajničko poslovanje Obračun amortizacija Kalkulacija prodajne vrijednosti robe Poslovi platnog prometa Poslovi platnog prometa sa inostranstvom Poslovi obračuna i plaćanja fiskalnih obaveza Poslovi finansijskog planiranja i analize Sastavljanje kalkulacije učinaka Poslovi finansijskog planiranja i analize Obračun zarada Blagajničko poslovanje Obračun amortizacija Kalkulacija prodajne vrijednosti robe Kancelarijsko poslovanje Korespondencija u oblasti poslovnih sastanaka Postupak sa tekućom poštom u poslovnoj korespondenciji Korespondencija u robnom prometu Poslovno dopisivanje sa organizacijom za platni promet Poslovno dopisivanje u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa Informacije u tekstualnom vidu Multimedijalno predstavljanje informacija Internet Korišćenje računarskih programa kao vida komuniciranja Osnove tržišta Istraživanje tržišta Finansije Poslovna ekonomija Računovodstvo Poslovna komunikacija i birotehnika Informatika Marketing 128 .

Povezanost sa predmetom Znanja Marketing plan i plan prodaje Oblici organizovanja privrednih društava Organizaciona struktura privrednog društva Finansije i računovodstvo Osnovi makroekonomije Predmet Znanja Planiranje marketing aktivnosti Instrumenti marketinga Preduzeće kao osnovni subjekt privređivanja Organizacija poslovanja preduzeća Rezultati poslovanja preduzeća Ekonomski principi poslovanja preduzeća Bilans i bilansne promjene Konto i vrste konta Evidencija novčanih sredstava Evidencija kupaca i dobavljača Evidencija materijala Evidencija gotovih proizvoda Evidencija trgovinske robe Evidencija stalnih sredstava Evidencija tekućih obaveza Evidencija predmeta rada Blagajničko knjigovodstvo Materijalno knjigovodstvo Finansijsko knjigovodstvo Pogonsko knjigovodstvo Računovodstvo 129 .

ITALIJANSKI JEZIK 1. .razvijanje tolerantnog odnosa prema različitim jezicima i kulturama. . .podsticanje učenika na aktivno učešće u nastavi i učešće u timskom radu. duhovitosti i kulture dijaloga. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe 72 72 72 66 282 Ukupno 72 72 72 66 282 3.podsticanje radoznalosti.razvijanje kulture lijepog ponašanja. marljivosti. .sticanje radnih navika.11.razvijanje komunikativnih sposobnosti na italijanskom jeziku. odgovornosti i motivisanosti.stvaranje pozitivnog odnosa prema prostoru i kulturi stanovanja. . Opšti ciljevi nastave .razvoj ekološke svijesti i ljubavi prema životnom okruženju.1. 130 . . Naziv predmeta: ITALIJANSKI JEZIK 2.2.

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Fonetica e - pronalazi sličnosti i - razvija sposobnost ortografia uočava razlike u pravilnog izgovoru glasova i izražavanja i glasovnih skupova pisanja italijanskog jezika - stiče u odnosu na samopouzdanje pri maternji jezik komunikaciji na - analizira i usvaja stranom jeziku izgovor riječi sa adekvatnim akcentom ( e-è, aà) - pravilno izgovara i piše Nomi - razlikuje rod - razvija osjećaj za - genere e numero imenica preciznost u - plurale irregolare - razlikuje forme izražavanju - concordanza degli imenica i - aggettivi e dei adekvatno ih slaže nomi u rodu i broju

Preporuke za izvođenje nastave - u toku školovanja obavezno je obraditi tekstove ISP i to: 10% ukupnog fonda časova; 15% u toku drugog razreda; 20% u toku trećeg razreda; 25% u toku četvrtog razreda

Articolo - determinativo - indeterminativo - partitivo

Aggettivi - genere e numero - posizione - gradi dell' aggettivo - superlativo assoluto - comparativi e superlativi - irregolari

- uočava razlike između italijanskog i maternjeg jezika - poredi sa rodom u maternjem jeziku - određuje i pravilno koristi adekvatni član (rod i broj) uz imenice i pridjeve - određuje formu sažetog člana - ilustruje primjerima i adekvatno koristi forme pridjeva uz imenice u cilju opisivanja željenih pojmova - pravilno upotrebljava prisvojne pridjeve sa članom ili bez - daje opis jednostavne situacije - kvantitativno se

- razvija osjećaj za jasnost i određenost u komunikaciji - prevazilazi probleme i eventualne nejasnoće u komunikaciji - prevazilaženje problema u komunikaciji - primjereno se obraća i oslovljava sagovornika

vježbe: - korišćenje kancelarijskog potrošnog materijala - izbor formata i kvaliteta hartije - organizovanje rada u kancelariji vježba: - komunikacija sa strankom

teme koje se mogu obrađivati: - Famiglia - Sport e tempo libero - La scuola - Sistema economico dell' Italia - Tanti auguri... (canzone)

131

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Verbi - le tre coniugazioni - indicativo presente essere/avere - verbi modali - passato prossimo, verbi irregolari - verbi riflessivi e pronominali - imperfetto - trapassato prossimo - condizionale semplice dei verbi regolari e di alcuni irregolari - condizionale composto passivo -

Formativni ciljevi učenik izražava, poredi pravilno koristi prezent pravilnih i nepravilnih glagola pravilno koristi i kombinuje particip prošli uočava greške u upotrebi pomoćnog glagola pravilno koristi modalne glagole, koristi ih u novoj situaciji i na adekvatan način ih kombinuje sa infinitivom adekvatno koristi povratne glagole pravilno koristi neke forme kondicionala u cilju izražavanja želje i kulturnog obraćanja učtivo formuliše zahtjev, izražava mišljenje ili stav i sumnju na jednostavan ali smišljen način učtivo formuliše želju koja se odnosi na prošlost, sumnju i nepotvrđene vijesti, slaganje i neslaganje prepoznaje u tekstu i u govornom iskazu forme navedenih zamjenica razlikuje funkcije prepoznaje i pronalazi sličnosti i razlike u maternjem jeziku, kombinuje i pravilno koristi na novim primjerima i

Socijalizacijski ciljevi učenik - razvija slobodu u izražavanju ličnog stava i osjećanja - razvija osjećaj spremnosti za slušanje, razumijevanje i uvažavanje drugih - razvija osjećaj za timski rad

Preporuke za izvođenje nastave - grupni rad učenika, frontalni i u parovima

-

-

Gerundio

-

Pronomi - pronomi diretti (deboli o atoni) - pronomi diretti (forti o tonici) - pronomi indiretti dativi (forti o tonici) - pronomi indiretti e diretti accoppiati - pronomi diretti con i tempi composti

-

-

- prevazilazi probleme i moguće nejasnoće u komunikaciji - razvija samostalnost u upotrebi jezika - stvara radne navike

- slušanje audio zapisa, kratkih tekstova tipa: pjesme, dijaloga, razgovora, intervjua, kratke priče - Qvestionnario - Vero o falso korelacija: - Maternji jezik (fonološki, pravopisni, gramatičkosintaksički sistem)

132

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik to: naglašene i nenanaglašene zamjenice i združene forme prepoznaje i analizira forme prijedloga pravilno upotrebljava najfrekventnije prijedloge uočava značaj prijedloga za realizaciju padežnih značenja u italijanskom jeziku pravilno određuje mjesto ili položaj nečega ili nekoga u prostoru pravilno upotrebljava naglašene zamjenice u poziciji poslije prijedloga vlada pisanjem i izgovorom osnovnih i rednih brojeva pravilno kombinuje redne brojeve sa imenicom i pridjevom i slaže ih u rodu i broju brojčano izražava željenu količinu

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Preposizioni - di, a, da, in, su, con, per, tra, fra, - a destra, a sinistra, drito - preposizioni articolate

-

- razvija snalažljivost u različitim situacijama - razvija osjećaj otvorenosti i komunikacije

-

-

-

Numeri - cardinali - ordinali

-

- razvija osjećaj za tolerantnost

- služe kao tematska podloga za razvijanje jezičkih znanja i vještina

-

133

uočava specifične informacije u izlaganju .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Verbi .učestvuju u diskusiji .stiče svijest o povezivanju različitih kultura . neizvjesnost.razvija sposobnost da sluša.popunjavaju praznine u tekstu .prvi strani jezik (morfologija.condizionale composto + che + congiuntivo Pronomi relativi .congiuntivo presente . vlada njihovim formama . podsticanje samostalnosti i kreativnosti) . izrazi mišljenje. tako da zna da ispriča neku priču. verbi irregolari particolari trapassato remoto i modi indefiniti infinito infinito passato participio presente participio passato gerundio presente gerundio passato Formativni ciljevi učenik . opšta književnost) . razumije i uvaži druge Preporuke za izvođenje nastave teme koje se mogu obrađivati: . stavovi. sintaksa. ciò che Numeri .pravilno koristi na novim primjerima navedena glagolska vremena i načine.treba da odbrani svoje mišljenje Socijalizacijski ciljevi učenik . imperativo di verbi iregolari) .congiuntivo imperfetto e trapassato .che.discorso indiretto Periodo ipotetico .discorso diretto . chi. emocije i okolnosti interakcije . uzdržanost.congiuntivo passato .daju naslov djelovima teksta .pronalazi sličnosti i razlike u korišćenju prošlih vremena u italijanskom i maternjem jeziku . pronalazi i pravilno koristi navedene glagolske oblike.imperativo (imperativo e pronomi.magari .condizionale semplice + che + congiuntivo . sintaksa) .Elementi di civilità .učestvuje u ."si " passivante .Maternji jezik i književnost (morfologija. vrste komunikacije.prepričavaju .passato remoto.slušaju autentične tekstove . feste e folclore la lingva in versi učenici: .povezano govori o stvarima koje poznaje i prenosi nečije mišljenje ili informacije . vrijednosti. preporučuje i predlaže .prepoznaje stavove.forma passiva . bojazan .Giornali e TV . cui.odgovaraju na pitanja .rade na projektnim zadacima korelacija: .futuro anteriore .rješavaju zadatke višestrukog izbora .razvija smisao za komunikaciju i za timski rad .psihologija (crte ličnosti.razvija osjećaj za odgovornost .Tradizioni.sastavljaju formalno i neformalno pismo .umije da savjetuje.prepoznaje u tekstu i govornom iskazu.congiunzioni o locuzioni da cui dipende il congiuntivo .razvija osjećaj za 134 .

comparativo di minoranza .numeri decimali Formativni ciljevi učenik razgovoru koristeći pravilna jezička sredstva uz manja oklijevanja .frazioni .koristi određene fraze i izraze iz govornog jezika i iz stručne literature .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .comparativo di maggioranza .jednostavnim riječima i izrazima opisuje svoj budući profesionalni angažman Socijalizacijski ciljevi učenik jasnost i određenost u komunikaciji Preporuke za izvođenje nastave Gradi dell' aggettivo .bez pripreme učestvuje u razgovoru na temu .comparativo di uguaglianza .superlativo relativo 135 .

poredi i analizira njihovu pojavu u novim konstrukcijama gdje uočava greške.razvija osjećaj za pravilnije i preciznije izražavanje 136 .pjevanje pjesmica na italijanskom jeziku .aggettivi e pronomi dimonstrativi e pronomi indefiniti .projektni zadaci .Il lavoro . popunjavaju praznine u tekstu .Scienza e tecnologia .sastavljanje kraćih tekstova na zadate stručne teme . frontalni i u parovima .accordo.accento.Come sposarsi in italia .Elementi di civilità: . segni ortografici Formativni ciljevi učenik .učenici slušaju autentične tekstove i pišu bilješke. apostrofo.teme koje se mogu obrađivati: .razvija osjećaj za lijepo ponašanje .pronomi relativi e interrogativi . eufonica.analiziraju književni tekst .Il mondo giovanile . posizione. gradi . segni di punteggiatura.formacione del femminile .koristi prethodno stečena znanja iz gramatike.uočava specifične informacije u složenijem govornom iskazu .genere del nome .učenici podnose usmeni izvještaj .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Alfabeto .La cucina italiana .grupni rad učenika.prepoznaje pri slušanju izlaganje u kome se poznati jezik javlja u novom kontekstu .razvija osjećaj za komunikativnost Preporuke za izvođenje nastave . .razvija osjećaj za timski rad Nomi .prati tok događaja prilikom dužeg izlaganja .plurale del nome alterato e del composto Aggettivi ."D". pronalazi sličnosti i razlike Socijalizacijski ciljevi učenik .

esej) u kojima ugrađuje uobičajene fraze .pravilno koristi odgovarajuće jezičke strukture. gerundio .Scelta multipla .Completare liberamente le frasi .preposizioni semplici e articolate Formativni ciljevi učenik .izražava emocije različitog intenziteta.complemento indiretto .Fare le domande .particelle pronominali Articolo .congiuntivo . vokabular uz naglasak na pravilnu inerpunkciju i pravopis.formazione degli averbi .locuzioni .pronomi allocutivi .Combinare nome e definizione . mediji) .argumentovano iznosi svoje mišljenje za i protiv . opšta književnost) .piše različite vrste tekstova (formalno i neformalno pismo.periodo ipotetico concordanza di modi e di tempi korelacija: . CV. stručni tekstovi) raditi zadatke tipa: .Ekonomija i pravo (stručni termini. vjerovatnoću .Maternji jezik i književnost (morfologija.concordanza del congiuntivo .forma impersonale.partitivo .determinativo .preuzima inicijativu u razgovoru i naglašava bitne elemente .govori o sopstvenom iskustvu uz upotrebu već usvojenih fraza.čita duže i kompleksnije tekstove i u njima izvodi bitne informacije . "si" impersonale .complemento diretto . izrazi i fraze.verbi riflessivi intransitivi e pronominali .Scrivere un testo (circa iso parole) . participio.indeterminativo .modi indefiniti: infinito.Pro et contra 137 .posizione del pronomi . održava razgovor i mijenja temu .congiunzone "che" .Sociologija (kultura. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Verbi .prvi strani jezik (morfologija i sintaksa) .razdvaja argumente za i protiv nekog stanovišta .započne. sintaksa.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Pronomi personali soggeto .prepoznaje skriveno značenje rečenice ili izraza .poznaje jezik struke . izraza i gramatičkih pravila .

piše o svom pozivu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .u svom tekstu iznosi prednosti i mane različitih tekstova na uvjerljiv način Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 138 .

.opisuju .teme koje se mogu obrađivati: .rezimiraju . rezimira. pjeva.čitaju različite vrste teksta i reaguju verbalno .accento informacije u nešto .troncamento . kako na teme iz svakodnevnog života tako i iz stručne oblasti Socijalizacijski ciljevi učenik .elisione dužem izlaganju . futuro .divisione in sillable potrebne .Imperativo .Opera lirica učenici: .čitaju stručne tekstove i analiziraju iste . dramu .Elementi di civilità .razvija osjećaj za timski rad Preporuke za izvođenje nastave . .govori o svom iskustvu i stvarima koje poznaje iz svakodnevnog života i iz stručne oblasti 139 .usi " modali " del futuro .izdvaja pri slušanju .imperativo negativo.indicativo futuro semplige e anteriore . donosi zaključke . igrani film.vrše poređenja.discorso diretto .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alfabeto .Realtà sociale italiana .razvija komunikativnost .idea di passato.Ecologia .indicativo presente .uso degli ausiliari .forma e uso .forme alternative.Realtà politico amministrativa dell ' italia .accordo del participie passato .punteggiatura poznate jezičke pojave koje se javljaju u novom kontekstu.prepoznaje .Realta sociale italiana .Posizione strategica dell ' italia .Mondo indicativo: .prati i razumije dokumentarni film. prepričavaju Verbi .Assistenza sociale .uočava suštinu sadržaja kao i pojedinosti nekog složenijeg teksta uključujući stručne tekstove .L' italia del turismo . nabraja.slijede uputstva .u govoru uspijeva da recituje.discorso indiretto . presente.

sostantivo.igraju uloge - - - Aggettivi . gradi - - korelacija: .Periodo ipotetico . referat. savjetuje. pjesme) .dal discorso diretto all' indiretto . molbu piše izvještaj. roman.formazione. opis. genere.verbi introduttivi .Likovna umjetnost . odlomak iz kniževnog djela. stručni tekst) uočava ideje i objašnjenja iz teksta uz pomoć rječnika prepoznaje poruku stručnog teksta pronalazi u dužem tekstu tražene informacije i objedinjuje ih kako bi ispunio zadatak sastavlja i piše kratku biografiju.impossibilità Formativni ciljevi učenik kritikuje. ulaže žalbu i daje primjedbe učestvuje u razgovoru o stručnoj temi i pri tome eksplicitno izražava svoje mišljenje i brani ga dajući objašnjenja. priču. intervju. lirika.discorso diretto libero .prvi strani jezik (morfologija i sintaksa) .realtà .Fizičko vaspitanje (sport) raditi zadatke tipa: ∗ Scelta multiplaCompletar e liberamente le trasi ∗ Fare le domande ∗ Composizione scrita (circa zoo parole) 140 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . rezime na temu iz stručne oblasti i iznosi svoje mišljenje uz pravilnu interpunkciju i pravopis Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave učenici: . accordo.Maternji jezik i književnost (sintaksa.slušaju autentične tekstove (razgovor. drama) .Informatika . argumente i komentare čita i brzo prelazi složeniji tekst (npr.possibilità . numero.

. 1988. . zamjenice.Vedovelli: Guida all ' italiano per stranieri. 2. Bologna . 1982. Perugia. . Minciarelli. najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Silvestrini: In Italiano 1. Teacher: Insegnare la lingua straniera. Bura. Zagreb 2003. Školska knjiga.M. . Perugia. glagoli.J. zamjenice. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Dardano. Jernej: Konverzacijska italijanska gramatika. Zanichelli. R. Chiacchella. M. 2002. . Firenze. Italijansko-srpski riječnik.Jernej: Hrvatsko-italijanski riječnik. prilozi. Balboni: Educazione bilingue. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Jernej: Italijansko-hrvatski riječnik. 1999. Firenze. Nolit.M. 9. 6. Povezanost predmeta Znanja Imenice. V.Računar.Visoka stručna sprema. Perugia. F. C. Dejanović. Armani. Zagreb. grafoskop. Dejanović.pismeni zadaci (rade se dva pismena zadatka. Okvirni spisak literature i drugih izvora . E. . u svakom razredu). Silvestrini. . Rječnici: . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda znanje se provjerava i ocjenjuje: . Utet. pridjevi.M. prilozi. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 7.usmeno. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionom periodu. Zagreb 2003.5. brojevi Poslovna komunikacija i Komunikacija sa poslovnim birotehnika partnerima i strankama Telefonski razgovori Sastavljanje CV-a. J. J.P.T. brojevi Korespondencija Komunikacija sa strankama Poslovno dopisivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Maternji jezik i kniževnost Imenice. 1999.pismeno . P. Bologna II Mulino. Pavese: L' Italiano e L' Italia. Beograd 2003. pridjevi. Školska knjiga. Roma. La nouva Italia. Edizioni guerra.P.Ivan Klajn. 2001. Edizioni guerra. glagoli. 1999. diplomirani profesor stranog jezika – Italijanski jezik. poslovnog pisma 141 .Zingarelli: Vocabulario della lingua italiana. .M. Edizioni guerra.Diadori: Insegnare Italiano per stranieri. . 8. 1986. Trifone: Grammatica italiana con nozioni di linguistica.Chiuchiu. projektno platno. Torino Gramatike: . Carocci. Školska knjiga.M. . dijaprojektor i folije za grafoskop. po jedan na kraju polugodišta.De Mauro: Vocabulario della lingua italiana.

12. .upoznavanje uloge države u stvaranju uslova za biznis i preduzetništvo.osposobljavanje učenika da sam izvodi zaključke.sticanje samopouzdanja. .osposobljavanje učenika da prepoznaje optimalne uslove za biznis i preduzetništvo. uočava greške. Opšti ciljevi nastave . samostalnosti i kreativnosti. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe 72 Ukupno 72 72 72 3. obrazlaže i predlaže rješenja.prihvatanje globalizacije i ukidanje granica slobodnom protoku roba.2.osposobljavanje učenika da razlikuje koncept biznisa i preduzetništva s jedne strane i menadžment koncept s druge.1.razvijanje interesovanja učenika prema proširivanju i produbljivanju znanja. kapitala i informacija. . . 142 .razvijanje logičkog mišljenja i prihvatanje savremenog koncepta razvoja.sticanje osnovnih znanja o preduzetništvu i biznisu. . . . ljudi. . PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS 1. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS 2.

upoznaje pojam (radno mjesto) u preduzetništvo menadžmenta državnom sektoru sa biznisom i uočava osnovne razlike Osnovne postavke .uspostavlja vezu . .razvija osjećaj za Preporuke za izvođenje nastave seminarski rad: .uspostavlja vezu .razbijanje preduzetništva i preduzetništvo stereotipa biznisa .analizira .razvija pozitivan inovacija.istražuje i informacija. globalizacija.analizira osnovne .navodi primjere .uočava vezu biznis za njeno ideje i njenog finansiranje finansiranja .razlikuje "sigurnog" državnog .preuzima ideja. odgovornosti za .razumije dilemu: poslovnih ideja i "imati poslovnu njihovog ideju" ili "imati finansiranja novac" .4. realizaciju biznis stav prema novcu individualizam.obrazlaže prioritet između hijerarhiju potreba biznis ideje i novca .uočava zavisnost potreba biznisa od potreba .razvija biznisa . sloboda između slobode odgovornost izbora. izbora i .navodi primjere .uočava značaj informatičkoj ekonomsku informacija ekonomiji ravnotežu i . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Pojam .upoznaje pojam preduzetništvo i posla preduzetništva i menadžment .razvija mišljenje postulate biznisa sopstvenih potreba .razumije dilemu: između globalizacija ili globalizacije i zatvorenost razvoja biznisa nacionalne privrede . rizik.usvaja globalne biznisa postavke biznisa vrijednosti .razvija (potrebe.uspostavlja .upoznaje osnovne .radi piramidalnu već sredstvo da se sinergija) šemu hijerarhije cilj ostvari") .razlikuje biznis i . i uspostavlja veze samostalnost u upravljanje sa biznisom donošenju odluka novcem.razumije dilemu: «ili-ili» sa višestrukim izborom Biznis u . poslovna . preuzimanja pronalazi rješenja motivacija.Razrada poslovne ideje 143 . ideje ("novac nije cilj.upoređuje rad motivisanost za .

prepoznaje nematerijalne resurse u ekonomiji (informacije. sinergija) .Formiranje akcionarskog kapitala . partnersku firmu i korporaciju sa stanovištva .poznaje ključne istorijske uloge države u ekonomiji . prostor) Uloga države u stvaranju ambijenta za efikasan biznis i preduzetništvo .-upoređuje direktne i indirektne poreze i uticaj na biznis i preduzetništvo .razlikuje materijalne i nematerijalne resurse (upoređuje manuelni rad i informacije) Socijalizacijski ciljevi učenik zajedništvo (sinergija) i usklađivanje interesa Preporuke za izvođenje nastave .obrazlaže proces razvitka Formativni ciljevi učenik potpunu konkurenciju . dajući jednake šanse svim učesnicima debata: .upoređuje inokosnog vlasnika. kao i njihov uticaj na biznis i preduzetništvo .poznaje mehanistički i holistički pristup u ekonomiji .analizira poželjnost i stepen uloge države u ekonomiji (uočava prednosti i nedostatke) .obrazlaže uticaj spoljnotrgovinske politike na razvoj preduzetništva Korporacija-najviši nivo u razvoju preduzetništva .Odvajanje vlasništa od upravljanja u akcionarskom društvu 144 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .shvata ulogu države kao subjekta koji određuje "pravila igre".uloga države u ekonomiji i biznisu .upoznaje pojam korporacije kao oblika preduzetništva .analizira uticaj izvoza na preduzetništvo .objašnjava ključne postulate holističkog pristupa (kompleksnost.razvija svijest o potrebi ulaganja novčanih sredstava za kupovinu akcija seminarski rad: .obrazlaže uticaj fiskalne politike na razvoj preduzetništva .obrazlaže uticaj monetarne politike na razvoj preduzetništva .analizira politiku "jeftinog novca" i restriktivnu monetarnu politiku. vrijeme.poznaje ekonomsku ravnotežu . haos.objašnjava osnovne postavke nove ekonomske paradigme .analizira odvajanje svojine od upravljanja u korporaciji .

projektno platno i folije za grafoskop. Fakultet za pomorstvo. 1996. .Visoka stručna sprema sa područja ekonomije. .Vukotić V. 8. 7.Učionica opremljena računarom sa odgovarajućom programskom opremom i priključkom za Internet. grafoskop. diplomirani ekonomista. 2003.: Preduzetništvo i biznis.poznaje nevlasničke grupe u korporaciji (radnici.U toku klasifikacionog perioda znanja se provjeravaju usmeno.Vukotić V.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Ekonomski fakultet.Informativni ciljevi i sadržaji učenik korporacije . . . Okvirni spisak literature i drugih izvora .poznaje pojam «glasanja nogama» (prodaja akcija od strane malih akcionara) .: Ekonomija za menadžere. najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Kotor. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u toku tog perioda.Drašković V. Ekonomski fakultet.: Psihofiziologija biznisa.objašnjava uzroke i potrebu depersonalizacije svojine . 2003 6. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Podgorica. Podgorica. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .obrazlaže i poznaje institucionalne investitore .objašnjava pojam svojinske demokratije . potrošači) . 145 .poznaje formiranje upravnih odbora u korporacijama Formativni ciljevi učenik preduzetništva analizira sličnost savremenih akcionara i rentijera razlikuje aktivne i pasivne akcionare analizira uticaj prodaje akcija na poslovni uspjeh korporacije upoređuje institucionalne investitore kao vlasnike akcija analizira uticaj nevlasničkih grupa na preduzetništvo analizira suprotstavljene interese vlasnika akcija i preduzetnika Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - 5.upoznaje akcionarsku svojinu .

9. Povezanost predmeta Znanja Državno regulisanje ekonomije Faktori prizvodnje Preduzetništvo i menadžment Preduzetnik i preduzetnička djelatnost Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Osnovi makroekonomije Opšta uloga države u stvaranju ambijenta za efikasan biznis Osnovi makroekonomije Pojam preduzetništva Pravo Privredni subjekti 146 .

.1.pružanje znanja o prirodnim i antropogenim činiocima ekonomsko-teritorijalnog kompleksa i zakonitostima u razvitku i geografskom rasporedu. . 147 .shvatanje pravaca razvoja međunarodne trgovine.upoznavanje osnovnih karakteristika najvažnijih grupacija i tržišta u kojima se odvija robna razmjena i trgovina na primjerima pojedinih zemalja svijeta.razvijanje osjećaja internacionalizma na osnovu poznavanja i razumijevanja ekonomsko-geografskih osobenosti savremenog svijeta. . EKONOMSKA GEOGRAFIJA 1.upoznavanje karakteristika tržišta roba i usluga.2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe 72 Ukupno 72 72 72 3.razumijevanje ekonomsko-geografskog i političko-geografskog položaja svoje zemlje u savremenom svijetu i na međunarodnom tržištu.upoznavanje ekonomskih kretanja u međunarodnoj trgovini. Naziv predmeta: EKONOMSKA GEOGRAFIJA 2.sticanje znanja o najnovijim ekonomskim i geografskim promjenama u svjetskoj proizvodnji i trgovini i uticaju političkih faktora na te promjene. . .razumijevanje položaja Crne Gore u svjetskoj trgovini i podjeli rada. . posebno na relaciji razvijeni. Opšti ciljevi nastave .nerazvijeni.13. . .

analizira političke takvoj podjeli regionalizacije uticaje na . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik Regionalna tržišta .shvata značaj .razvija svijest o diskusija: svijeta i Crne Gore pojmove o ekonomsko.upoznaje osnovne međunarodnu pojmove o trgovinu regionalnim .upoznaje regionalnointegrativnih regionalnu i političku podjelu procesa integracijsku Evrope podjelu Evrope .analizira osnovne .upoznaje osnovne regijama i političkoj podjeli svjetskoj trgovini pojmove o regionalnim svijeta i o položaju regijama i tržištima svoje zemlje u problemu .informiše se o uticaju pojedinih ekonomskih i političkih faktora u svjetskoj trgovini .poznaje značaj pristupanja regionalnim organizacijama na temelju robne razmjene i njenog nivoa u evropskim 148 .analizira na .razvija pripadnost .analizira .prihvata razlike .predviđa buduće ekonomskonjihovu procese na političkim tokovima komplementarnost međunarodnom .4.savladava osnovne tržištima i pojmove političkoj podjeli regionalizacije svijeta svijeta .politički faktori u .upoređuje tržišta karakteristikama savremenim zemalja EU i .upoznaje tržište EU primjerima zemalja među ljudima na primjerima Evrope pojedina razvijenih zemalja tržišta sa njihovim .upoznaje se sa značajem saobraćaja u međunarodnoj trgovini Tržišta Evrope i ZND .upoznaje i tržištu u skladu sa upoređuje dostignutim nivoom dostignuti nivo na primjerima integracije i pojedinih zemalja trgovine između zapadnih i istočnih zemalja Evrope .

analizira tržišta vanevropskih razvijenih zemalja .analizira osnovne odlike tržišta nerazvijenih zemalja .razvija kritički odnos prema ekonomskim prilikama u Crnoj Gori istraživački rad: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik okvirima .definiše i upoređuje značaj tržišta nerazvijenih zemalja .razvija kritičko mišljenje prema savremenim tendencijama u međunarodnoj trgovini .upoznaje odnose razvijenih i nerazvijenih zemalja na međunarodnom tržištu Tržište Crne Gore .upoznaje položaj nerazvijenih zemalja u svjetskoj trgovini .upoređuje robnu razmjenu razvijenih zemalja .upoznaje tržišta pojedinih proizvoda u Crnoj Gori .upoznaje tržište nerazvijenih zemalja i njihove odlike .analizira tržište u Crnoj Gori .navodi udio pojedinih proizvoda na tržištu Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .upoznaje pojedina tržišta i njihov udio u svjetskoj trgovini .poznaje značaj razvijenih zemalja u svjetskoj trgovini Tržišta nerazvijenih zemalja svijeta .procjenjuje komplemetarnost tržišta razvijenih zemalja .upoznaje tržište razvijenih vanevropskih zemalja .upoznaje tržišta razvijenih zemalja i izvodi zaključke o dostignutom nivou .razlikuje značaj privrednog razvoja na socijalnu uređenost države i opšte uslove života .Odlike turizma u Crnoj Gori 149 .analizira značaj i udio razvijenih zemalja u svjetskoj trgovini .upoznaje tržište istočne Evrope na primjerima razvijenih zemalja Tržišta vanevropskih razvijenih zemalja .identifikuje značaj ukupne razmjene roba u Crnoj Gori .upoznaje osnovne odlike razvijenih vanevropskih zemalja .

: Ekonomska geografija svijeta. Lazić L.: Geografija Crne Gore.: Politička geografija.upoznaje odlike turizma u Crnoj Gori . Institut za geografiji PMF. Kasalica S.upoznaje spoljnu trgovinu u Crnoj Gori ..upoznaje ekonomske odnose Crne Gore sa EU.upoznaje glavna međunarodnim obilježja odnosima i udio u regionalnih međunarodnoj grupacija i veze trgovini Crne Gore sa njima . London. knjiga I.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik ... Naučna knjiga. Geografski fakultet. . 150 . Novi Sad. 1991. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .analizira mjesto i Evropi Crne Gore u ..analizira odnose geografske osnove naše zemlje sa integrativnih inostranstvom procesa u Crnoj Gori . Burić M. 1993. profesor istorije i geografije. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi iz svih datih ocjena u toku tog perioda.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .: Ekonomska geografija. računar sa odgovarajućom programskom opremom i priključkom za internet.. grafoskop.Bakić R. Beograd.Usmena provjera znanja. i u međunarodnoj trgovini i uopšte Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Podgorica.Đurić V. diplomirani geograf.Geografske karte.Visoka stručna sprema: profesor geografije. . 1996. Beograd. projektno platno i folije za grafoskop. Radojičić B.Grčić M. Unireks.: Geografija Crne Gore.razvija osjećaj pripadnosti širim evropskim integracijama diskusija: . . Vukotić M.. DANU.: The Internet on Earth – A Geography of Information. 6. 1980.. 7. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 2002.: Ivanović S.Položaj Crne Gore u odnosu na međunarodnu zajednicu 5. . najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Naučna knjiga. Beograd. 2002.Radojičić B. .Kellerman A. 2000. Popović S. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Grčić M.Tomić P.upoznaje unutrašnju trgovinu u Crnoj Gori Ekonomsko . Romelić J. Wiley. Nikšić.: Industrijska geografija. . .

9. Povezanost predmeta Znanja Tržište Spoljnotrgovinski poslovi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Osnovi makroekonomije Regionalna tržišta Osnovi makroekonomije Međunarodna ekonomija 151 .

MARKETING 1.1.integralno sagledavanje instrumenata marketing miksa i njihov uticaj na potrošačku tražnju.razvijanje sposobnosti za primjenu metoda marketinga radi povećanja profita preduzeća i zadovoljenja interesa potrošača.14. Opšti ciljevi nastave .sticanje osnova za primjenu marketing koncepta u praksi. 152 . .2. .sagledavanje pojma međunarodni marketing.sticanje znanja o marketingu.shvatanje savremene tendencije vođenja marketing politike.razvijanje sposobnosti za elektronsku trgovinu. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe Ukupno 72 72 72 72 3. . . . .osposobljavanje učenika da praktično primjenjuje znanja marketinga u uslužnim djelatnostima. .sticanje znanja o ciljevima marketinga. . značaju i metodologiji istraživanja tržišta. Naziv predmeta: MARKETING 2.

pojašnjava konkurenciju na tržištu .ponuda .upoznaje elemente tržišta: .navodi izvore konkretnom tržištu podataka u primjenjujući istraživanju tržišta metod posmatranja .obrazlaže segmentaciju tržišta Informaciona osnova . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Marketing.obrazlaže metode i ispitivanja prikupljanja .vrši izbor izvora podataka informacija . .objašnjava pojam.domaći zadatak: praćenje kretanja cijena određenog proizvoda na posmatranom tržištu .pojašnjava odnos marketingu Preporuke za izvođenje nastave .opisuje marketing informacije informacioni sistem .objašnjava plan informacija istraživanja tržišta .domaći zadatak: sastavljanje plana istraživanja konkretnog tržišta .vrši selekciju.cijene .prepoznaje uslove samostalnost u marketinga za nastanak radu .prikupljanje i selekcija informacija o konkretnom proizvodu na tržištu .razvija upravljanja interesovanje .razumije pojam .razvija trgovina tražnju i cijene komunikativnost i .sastavljanje godišnjeg i operativnog plana 153 .analizira ponudu.4.određuje početnu . istraživanjima .upoznaje pojam i potrošača na podjelu tržišta pojedine segmente .preuzima organizovanje i fazu u procesu odgovornost za kontrola marketinga planiranja donešene odluke .domaći zadatak: sastavljanje plana realizacije proizvoda konkretnog preduzeća .pravi šeme aktivnosti organizacije .razlaže skup .sastavlja plan planiranje marketinga marketinških .upoznaje .vrši istraživanje na .nabraja elemente marketinga i plana marketinga određuje ih u . tržište i . .tražnja .nabraja vrste informisanja Planiranje.nabraja primjenu sadržaj i proces primarnih i istraživanja tržišta sekundarnih izvora .sastavlja plan marketingom prema istraživanja tržišta .opisuje nastanak i konkurencije razvoj marketinga . informisanja sažima i klasifikuje .objašnjava nužnost .

bira lokaciju objekata prodaje i skladišta .vrši formiranje cijena .vrši izbor kanala distribucije .crta grafikon životnog ciklusa proizvoda .obrazlaže životni ciklus proizvoda .opisuje proces komuniciranja .uočava značaj uvođenja novog proizvoda u proizvodni program .stiče radne navike domaći zadatak: .navodi oblike promocije Formativni ciljevi učenik . selekciju i testiranje odabranih ideja .nabraja faktore politike cijena .koristi računovodstvene podatke i vrši analizu troškova .uočava značaj procesa .Informativni ciljevi i sadržaji učenik plana marketinga i drugih planova .objašnjava svrhu stalne kontrole marketinških aktivnosti .strategija distribucije .obrazlaže izbor metoda za formiranje cijena .vrši izbor kanala prodaje .definiše pojam i podjelu marketinga .vrši diferenciranje cijena na konkretnom proizvodu .upoznaje princip organizovanja marketinških aktivnosti .upoznaje forme organizovanja marketinga .analizira faktore cijena .obrazlaže klasični i savremeni sistem organizacije .nabraja kanale distribucije .izrada grafikona životnog ciklusa proizvoda na osnovu datih podataka 154 .vrši reviziju i predlaže izmjene u marketing aktivnostima Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave realizacije proizvoda posmatranog preduzeća .objašnjava pojam proizvoda .obrazlaže svrhu revizije marketinških aktivnosti Instrumenti marketinga .razvija analitičnost u radu .vrši prikupljanje.nabraja potrošačke i industrijske proizvode .razumije instrumente marketinga .vrši klasifikaciju proizvoda .pojašnjava uvođenje novog proizvoda i usluga u trgovini .

obrazlaže troškove ekonomske propagande . Svjetlost. 2000. Sarajevo.objašnjava ponašanje potrošača (ekonomski.domaći zadatak: sastavljanje propagandne poruke za odabrane proizvode - 5. sociološki i psihološki model) .Lovreta S.: Marketing. Ekonomski fakultet.. Ekonomski fakultet.Grupa autora: Osnovi marketinga.: Marketing. 6. Cetinje. 155 . Beograd. 1996. grafoskop.Milisavljević M. I. Zavod za nastavna sredstva. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Obod.izgrađuje profesionalnu etiku .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Ekonomska propaganda . . 1999.Rakita B. Ačić J. 1996..: Marketing. .Radulović D. Hamić H.Mihailović B: Marketing..M.opisuje metode planiranja troškova ekonomske propagande .I. Beograd i Novi Sad.C. Beograd. 1990. Kruševac.: Međunarodni marketing.nabraja prednosti i nedostatke propagandnih medija .objašnjava pojam i podjelu ekonomske propagande .upoznaje motive tražnje i kupovine . projektno platno i folije za grafoskop.tržišna politika preduzeća. . . 1993. . Okvirni spisak literature i drugih izvora .razumije neophodnost zajedničke promocije proizvodnih trgovinskih preduzeća - Formativni ciljevi učenik komuniciranja utvrđuje značaj elemenata promocionog miksa vrši kreiranje propagandne poruke vrši izbor najefikasnijeg medija sastavlja oglas analizira zajedničku promociju trgovinskog preduzeća planira troškove propagande mjeri elastičnost prodaje u odnosu na ekonomsku propagandu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .principi za menadžere.Učionica opremljena računarom sa priključkom za Internet i odgovarajućom programskom opremom.

Visoka stručna sprema iz područja ekonomije . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi iz svih datih ocjena u toku tog perioda. tražnja. 9.Znanja se provjerava i ocjenjuje usmeno. 8. . Povezanost predmeta Znanja Tržište Ponuda.7. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . cijene Analiza podataka Pojam preduzetništva i biznisa Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Osnovi makroekonomije Osnove tržišta Statistika Preduzetništvo i biznis Istraživanje tržišta Kanali prodaje Mehanizam djelovanja ekonomske propagande 156 .Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.diplomirani ekonomista.

CFR. FCA. .2.upoznavanje uloge osiguranja u spoljnoj trgovini i u zaštiti imovine i lica. .osposobljavanje učenika da primjenjuju carinske zakone. svih vrsta carinjenja komercijalne i nekomercijalne robe. carinsko-pogranični pojas. FAS.prepoznavanje pravnih sredstava u carinskom upravnom postupku. 157 . . . morske zone i carinski režim u morskim zonama. DES.15. .upoznavanje sa poslovima uvoza i izvoza robe. CARINE. carinskih propisa u Crnoj Gori i carinskih propisa u svijetu. ŠPEDICIJA. . FOB. DAF. transportnim poslovima i specijalnim špediterskim poslovima. reklamacija. DDU. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe Ukupno 72 66 138 72 66 138 3. vrsta carina. podjele transporta.sticanje osnovnih znanja o postavljanju organizacije osiguranja.prepoznavanje INCOTERMS klauzule (EXW. DDP). zaključivanje ugovora o špediciji.savladavanje pojma carina. CPT. .upoznavanje pojmova: carinsko područje.razumijevanje pojma i vrste carinskog postupka. ŠPEDICIJA.1. . CIP. . smještaja carinske robe.osposobljavanje učenika da na praktičnim primjerima i originalnoj dokumentaciji obavljaju posao osiguranja. carinjenja i špedicije. CIF.osposobljavanje za razvrstavanje robe po carinskoj tarifi i prepoznavanje potrebnih dažbina u spoljnoj trgovini.upoznavanje značaja špedicije.osposobljavanje učenika za samostalan rad. . značaja transporta. provizija). zakone o osiguranju i poslove špedicije.poznavanje unutrašnje organizacije špediterskog poslovanja (poslovi akvizicije. Opšti ciljevi nastave . Naziv predmeta: CARINE. OSIGURANJE 1. OSIGURANJE 2. . . .

nabraja opasnosti osnovu koje ugrožavaju . odgovornost za osiguranje za tuđi detaljno obrazlaže donošenje odluke račun obaveze .uočava značaj osiguranja i dobara osiguranja njegovu tehničku . malusa.razlikuje posrednike u osiguranju .analizira . plaćanje premije odnosno ugovarača Preporuke za izvođenje nastave .izrada obrazaca na računaru za razne oblike i vrste osiguranja 158 .razlikuje pojmove .uočava razliku između bonusa.upoznaje za tuđi račun.upoznaje elemente osiguranika i osiguranja osiguravača .upoznaje osiguranju poslije dokumenta osiguranja i list osiguranja pokrića Oblici osiguranja .analizira osiguranje .upoznaje subjekte svijetu i kod nas osiguranja .razlikuje pojmove premije osiguranja ugovarača i .rad na računaru (izrada digitalne dokumentacije) .razlikuje pojam .detaljno obrazlaže brokere i havarijske komesare .razlikuje sigurnost i likvidnost Izvori prava i .preuzima .upoznaje korisnika ekonomska načela osiguranja osiguranja .4.objašnjava pojam .detaljno obrazlaže razvoj osiguranja podjelu (klasifikaciju) osiguranja u CG Organizacija .rezimira istorijski . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Opšte karakteristike .objašnjava osiguranika.prepoznaje imovinu i lica funkciju osiguranja . franšize i zone rizika .razvija svijest o osiguranja mehanizam potrebi očuvanja .razvija analitičnost osiguranja osiguravača u u radu .analizira dokumenti zaključivanje osiguranja ugovora o .detaljno obrazlaže rizik i upravljanje rizicima .

navodi vrste osiguranja i objašnjava karakteristike: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .osiguranja transporta i kredita Formativni ciljevi učenik osiguranja razlikuje polisu osiguranja.upoznaje značaj procjene i likvidacije štete - .osiguranja imovine. likvidaciju i formiranje predmeta detaljno obrazlaže postupak po prigovoru Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . list pokrića. izviđaj i procjenu.objašnjava obavještavanje osiguravača o izmjenama rizika . potvrdu o sklopljenom osiguranju Slip i Cover note detaljno obrazlaže osiguranje u industriji detaljno obrazlaže osiguranje objekata u izgradnji i u montaži analizira osiguranje opasnosti od prekida rada usljed požara i drugih opasnosti (šomazno osiguranje) detaljno obrazlaže osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti analizira osiguranje uskladištenja robe detaljno obrazlaže osiguranje građevinskih objekata i opreme na ugovorenu vrijednost detaljno obrazlaže osiguranje zaliha razlikuje osiguranje od provalne krađe i razbojništva razlikuje pojmove: prijavljivanje štete i njeno evidentiranje.osiguranja motornih vozila. .osiguranja civila.izrada ugovora na računaru - - - - - - Procjena i likvidacija štete . .razvija analitičnost u radu - 159 . certifikat osiguranja. .

lična nezgoda. provalna krađa. kargo i kasko.detaljno obrazlaže i analizira pojam samopridržaja po riziku (požar. avijacija.detaljno obrazlaže podjelu reosiguranja (aktivna i pasivna) .upoznaje dokumenta u reosiguranju Formativni ciljevi učenik osiguranika .navodi vrste reosiguranja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Reosiguranje . motorna vozila itd.upoznaje pojam reosiguranja .razvija samopouzdanje Preporuke za izvođenje nastave 160 . transport.) Socijalizacijski ciljevi učenik .

detaljno obrazlaže poslove ispostavljanja prevoznih isprava.upoznaje poslove izvoza .upoznaje sajamske poslove . utovara i pretovara robe . carinjenja.upoznaje dokumenta u međunarodnoj špediciji .vrši obračun troškova i fakturisanja . prihvata.razvija svijest o značaju saradnje Preporuke za izvođenje nastave .analizira organizaciju špetiterskih djelatnosti . organizovanja otpreme.upoznaje tarifnokonjukturne poslove . pakovanja i Formativni ciljevi učenik .upoznaje poslove uvoza .detaljno obrazlaže transportne klauzule kupoprodajnih ugovora .razumije pojam skladištenja i pakovanja robe .upoznaje specijalne špediterske poslove .upoznaje pojam transportne djelatnosti .poštuje interese preduzeća kao lične interese . osiguranja i zbirnog prometa Socijalizacijski ciljevi učenik .izrađuje predkalkulacije špediterskog posla i poslove vezane za zaključivanje ugovora .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Međunarodna špedicija .uzorci originalne dokumentacije 161 .upoznaje pravnu regulativu u domaćoj i međunarodnoj špediciji .popunjava špeditersku potvrdu .vrši kontrolu dokumenata (reklamacija) .radi na izradi faktura .razumije poslove organizovanja.razvija pravilan stav prema interesima preduzeća .upoznaje osnovne karakteristike međunarodne špedicije .poznaje unutrašnju organizaciju špediterskog poslovanja .razlikuje pojam istovara.razumije ekonomsku funkciju međunarodne špedicije .analizira postupke istraživanja tržišta .razumije poslove akvizicije .radi na izradi dostavljanja ponude .detaljno obrazlaže podjelu transporta .razlikuje pojmove dispozicije i instradicije .

samostalno vrši zaključivanje ugovora o pakovanju .upoznaje ugovore o vaganju i sortiranju robe Formativni ciljevi učenik .detaljno analizira naše carinske tarife i međunarodne obaveze .analizira zakon o carinskoj tarifi CG . pravni značaj Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Carine i carinska tarifa .odlučuje kada i kako treba izdati garantna pisma .razlikuje pojam praćenja transporta i prevoz specijalnih tereta .upoznaje osnovne pojmove carinskog .Informativni ciljevi i sadržaji učenik otpreme eksponata .razlikuje oslobađanje od plaćanja carine i posebne dažbine . pojam.razvija odgovornost u radu 162 .detaljno obrazlaže carinsku vrijednost.popunjava konosman .vrši zaključivanje sajamskih poslova .analizira pojam carinske linije.upoznaje pojam carina i carinske tarife .samostalno vrši zaključivanje ugovora o vaganju i sortiranju .navikava se na timski rad Carinsko poslovanje .popunjava tovarni list . značaj i vrste .razlikuje carinski sistem i carinsku politiku i međunarodne carinske konvencije .vrši obračun troškova i fakturisanje .samostalno obavlja poslove kvalitativnog i kvantitativnog prijema robe .

razvija sistematičnost u radu 163 . carinskog obveznika kao i pravni osnov za naplatu carine i drugih dažbina detaljno analizira carinski postupak u željezničkom i drumskom saobraćaju detaljno obrazlaže carinski postupak pri prevozu robe preko inostranog carinskog područja detaljno analizira carinski postupak u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - Carinski postupak .poznaje pojmove carinske obaveze i carinskog obaveznika Formativni ciljevi učenik ustanove carinske linije analizira pojam carinskog područja i posebne oblike carinskog područja analizira carinskopogranični pojas (vrste.upoznaje postupak carinjenja robe u - - - .upoznaje pojam carinske robe i vrste .upoznaje morske zone i carinske režime u njima .razlikuje pojam carinske obaveze.upoznaje postupak carinjenja robe u vodenom saobraćaju .upoznaje carinske zone .Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslovanja .objašnjava carinski nadzor .upoznaje postupak carinjenja robe u međunarodnom kopnenom saobraćaju . širina carinskopograničnog pojasa) analizira morske zone i njihov pravni položaj razlikuje carinsku luku i carinsku zonu prepoznaje carinske robe i njihove vrste detaljno obrazlaže pojam carinskog nadzora razumije vrste carinskog sredstva za vršenje carinskog nadzora detaljno obrazlaže osnovne principe o podložnosti plaćanja carine .

upoznaje konsignaciona skladišta i slobodne carinske prodavnice .prepoznaje postupak ili način smještaja carinske robe . graničnim rijekama i carinski postupak pri prevozu domaće robe.prepoznaje pojam privremenog uvoza i izvoza. carinski nadzor u putničkom prometu. privremenog uvoza opreme (lizing) . graničnim jezerima.prepoznaje pojam carinskog obilježja - - - 164 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik vazdušnom saobraćaju .upoznaje carinska skladišta i carinska smjestišta . carinjenje robe koju putnici nose sa sobom pri ulasku u Crnu Goru kao i postupak sa trgovačkim uzorcima Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - .upoznaje carinjenje komercijalne i nekomercijalne robe Formativni ciljevi učenik saobraćaju na moru. graničnim rijekama i jezerima detaljno analizira vazdušni saobraćaj i vazdušni prevoz analizira carinsko vazduhoplovni nadzor kao i vazduhoplovni manifest analizira prijem carinske robe detaljno analizira smještaj carinske robe u carinske magacine razlikuje smještaj robe u carinska skladišta i carinska smjestišta analizira smještaj robe u konsignaciona skladišta i slobodne carinske prodavnice detaljno analizira carinjenje robe koju putnici uvoze i izvoze.

8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Ekonomski fakultet.Računari sa odgovarajučom programskom opremom.Stanković M. . 9.Pravilnik o obliku i sadržaju. najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 17/2003. 2004. .: Carine i carinsko poslovanje. Beograd .Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Janković J. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Podgorica.5. Ekonomski fakultet.Jovanović V. Carić: Međunarodni transport robe.Marović B.Visoka stručna sprema iz područja ekonomije . . 16/2003. telefonski aparat sa telafaksom i internet linijama. aparati za kopiranje i umnožavanje. katalozi proizvoda. osiguranje i carine.: Komentar zakona o osnovama osiguranja imovine i lica .. softveri za oblikovanje dopisa i dokumentacije.Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi iz svih datih ocjena u toku tog perioda.Zakon o carinskoj teoriji – Službeni list RCG br. Beograd.: Osiguranje i špedicija.diplomirani ekonomista. Ineotemus – Merkur. poslovna dokumentacija u spoljnotgovinskom poslovanju. 1999. 6.Usmena provjera znanja. . špedicija. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . oprema za multimedijalnu prezentaciju.S.. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 7.Slavnić J. načinu podnošenja carinske deklaracije – Službeni list RCG br. Povezanost predmeta Znanja Ugovor o Ugovor o Ugovor o Ugovor o skladištenju špediciji prevozu osiguranju Pravo Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Osiguranje Špedicija 165 . .

Naziv predmeta: FINANSIJSKA TRŽIŠTA 2. posrednici).2. 166 .16.1. OTC tržišta.upoznavanje učenika sa osnovnim elementima teorije tržišta i bazičnim elementima investicione matematike. .upoznavanje učenika sa pojmom.usvjanje osnovnih znanja o institucijama finansijskih tržišta (berza.razvijanje stručnih kompetencija za rad u institucijama finansijskog tržišta.povezivanje stručno teorijskih znanja sa kompetencijama u praktičnom obrazovanju.ovladavanje osnovnim znanjima o instrumentima finansijskih tržišta. vrstama i karakteristikama finansijskih tržišta. . .stvaranje uslova za dalje profesionalno usavršavanje u ovoj i srodnim oblastima. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Razred I II III IV Ukupno Vrste nastave Teorija Vježbe Ukupno 66 66 66 66 3. . FINANSIJSKA TRŽIŠTA 1.razumijevanje osnovnih procesa na finansijskom tržištu (emisija. održavanje i kreiranje portfolia). . . Opšti ciljevi nastave . sekundarni promet. .

analizira specifične sistema kao tržišta aspekte prinosa i sastavnog dijela .vrednuje značaj .finansijskog bankarski kredit i motivisanost i tržišta lizing.obrazlaže prinose i efikasnosti rizike na finansijskih tržišta finansijskim tržištima .obrazlaže utvrđivanja cijena funkcionisanje na sekundarnim primarnih tržišta i tržištima proceduru primarne emisije .simulira modele .razvija . certifikat o preuzimanje rizika kratkoročne depozitu.razvija svijest o .poznaje osnovne funkcionisanja značaju pojmove.izrada investicionog prospekta vježbanje: .analizira principe .principi funkcionisanja finansijskog tržišta grupni projekat: .upoznaje pojam i značaj sekundarnih tržišta Instrumenti .razrađuje modele .4.shvata značaj tržišta prinosa i cijena procedure i .razumije ulogu rizika privrednog sistema finansijskih tržišta . strukturu finansijskih i ekonomsku ulogu instrumenata novčanog tržišta .bliže pojašnjava efikasnost finansijskig tržišta Segmenti finsnijskog . osnovne elemente promet i cijene tržišta kapitala kratkoročnih .obrazlaže osnovne .konkretizuje svake zemlje .pojašnjava prinos.pojašnjava osnovne primjere rizika principe akcija i mjerenja funkcionisanja rizika finansijskih tržišta .interpretira . komercijalni spremnost za .pojašnjava kratkoročnih organizacije u radu funkcije. bankarski Preporuke za izvođenje nastave diskusija: . Sadržaji / Standardi znanja predmeta / Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi .identifikuje: .primjer analize prinosa i rizika investiranja u obveznice 167 .-utemeljuje na elemente tržišta novim primjerima kapitala proceduru .komparira finansijskih promptna i instrumenata terminska tržišta .upoznaje osnovne primarne emisije i karakteristike investicioni tržišta finansijskih prospekt derivata . ulogu i finansijskih tržišta finansijskog razvoj finansijskih .definiše zapis.

objašnjava osnovne elemente finansiranja obveznicama i analizira . sporazum o reotkupu .analizira funkcionisanje fjučersa u praksi Socijalizacijski ciljevi učenik .upoznaje značaj i ulogu Centralne banke i depozitnih finansijskih institucija .analizira značaj i ulogu penzionih fondova .razvija svijest o značaju samoinicijativnosti u poslovanju .poznaje značaj i ulogu investicionih kompanija i brokersko dilerskih društava .upoznaje osnove portfolio analize.razvija svijest o potrebi regulisanja radnih procesa .prati berzanske izvještaje o akcijama i razumije inforamacionu efikasnost i alokaciju kapitala u funkciji inicijalne javne ponude .analiza rada brokersko-dilerskog društva .objašnjava značaj i ulogu osiguravajućih zavoda i penzionih fondova na finansijskom tržištu .rizike i prinose investiranja u obveznice .upoznaje finansiranje akcijama i inicijalne javne prodaje .ilustruje na primjrima iz prakse mehanizme funkcionisanja investicionih kompanija i brokersko-dilerskih društava .interpretira značaj i ulogu depozitnih finansijskih instiucija . selekcije i menadžmenta Instrumenti i regulacija finansijskog tržišta .pojašnjava probleme i modele regulacije Formativni ciljevi učenik akcept.pojašnjava regulativu i regulatorna tijela na finansijskom tržištu .razumije kauzalitet odnosa rizik-prinos Preporuke za izvođenje nastave .utemeljuje na primjerima način rangiranja i amortizovanja obveznica .Informativni ciljevi i sadržaji učenik finansijske instrumente duga .nabraja i definiše finansijske derivate.komparira sektor osiguranja sa bankarskim sektorom .metodom dodijeljenih uloga simulirati berzansko poslovanje 168 . promptna i terminska tržišta.razvija spremnost za preuzimanje odgovornosti seminarski rad: .analizira konkretne slučajeve i komparira modele regulacije kod nas i u svijetu . fjučerse i opcije .

6.Dr.Dr.oprema za video produkciju.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u toku tog perioda. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .objašnjava organizaciju i rad berze .Dr. Zavet. 7.simulira primjere berzanskog trgovanja (u formi igre) . . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Usmena provjera znanja. Terminska tržišta.Visoka stručna sprema iz područja ekonomije .Zaključna ocjena izvodi se na osnovu usmenog provjeravanja znanja i praktičnog rada. Branko Vasiljević: Osnovi finansijskog tržišta.diplomirani ekonomista. Petar Ivanović.pojašnjava berzanske oscilacije Formativni ciljevi učenik .poznaje terminske berze. Beograd.problematizuje primjere i slučajeve iz prakse berzanskog poslovanja .Računari sa internet vezom i odgovarajućom programskom opremom. Dejan Šoškić: Finansijska tržišta i institucije.Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Života Ristić. Podgorica. 2005. 2003. .poznaje pojam i vrste berzi . Finansijska tržišta i instrumenti.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . Beograd. 1990.poznaje organizacione forme berze efekata .Dr.Praćenje praktičog rada na času. Naučna knjiga.1996. najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Dejan Erić. Unireks. . 2005. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Naučna knjiga. Beograd. Beograd. 169 . . Tržište kapitala. terminsko berzanske poslove . 8.poznaje pravila i vrste berzanskog poslovanja .Boško Živković. .dijagnostifikuje razloge berzanskih oscilacija Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. .

uloga i elementi. Uloga bankarskog sistema u regulisanju novčanih tokova. vrste. Kratkoročni finansijski instrumenti duga. uloga i elementi. Osiguranje: značaj. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja. Uloga osiguravajućih zavoda na finansijskom tržištu. Osiguranje: značaj. Uloga osiguravajućih zavoda na finansijskom tržištu. Povezanost sa predmetom Predmet Znanja Finansije Uloga penzionih fondova na finansijskom tržištu. Finansije Uloga penzionih fondova na finansijskom tržištu. Poslovi sa hartijama od vrijednosti. vrste.9. Kreditni poslovi. 170 . Bankarsko poslovanje Uloga centralne banke i depozitnih finansijskih institucija. Povezanost predmeta Znanja Fond penzijskog i invalidskog osiguranja.

.1.Analizira značaj utvrđivanja i rasporedivanja prihoda i raspoređivanja dobiti banke.1. . poslovne banke. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Pojam i razvoj banaka . . .Uporeduje rad izvršnih organa sa radom ostalih organa u banci. . . komercijalne i univerzalne.2.Navodi bitne karakteristike poslovne banke.Opisuje ulogu organa upravljanja.Objašnjava način organizacije rada u banci.Opisuje ulogu organa rukovođenja. . . . Pravni aspekt banke .Objašnjava osnovne karakteristike bankarstva (stari. Organizacija rada u banci .Opisuje kontrolu poslovanja banaka. . .Analizira bitne karakteristike bankarstva u razlicitim vremenskim periodima. . . . ISPITNI KATALOZI STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA 2. .Definise pojam preduzeća. . Ciljevi ispita Provjera nivoa postignuća standarda znanja iz oblasti bankarskog poslovanja. .Opisuje ulogu izvršnih organa.1.Objašnjava karakteristike univerzalne banke. .Navodi prava i obaveze banke u pravnom prometu.Opisuje djelatnost banke.Analizira ulogu banaka u savremenim uslovima ekonomije.Analizira likvidnost banke.Navodi specifičnosti i sličnosti banke sa preduzećima iz drugih privrednih djelatnosti.Navodi i objašnjava osnovne kriterijume za razvrstavanje banaka. 3. .Prepoznaje bitne karakteristike i ulogu centralne banke.Obrazlaže statut banke.Navodi osnovna obilježja savremenog bankarstva sa osvrtom na današnji bankarski sistem u CG. . 171 .Objašnjava ugovor o osnivanju banke.Objašnjava postupak izdavanja dozvole za rad banke. . . .Navodi razlike između privrednih preduzeća i banaka. . srednji i novi vijek). Banka preduzeće.Objašnjava postupak osnivanja banke.Razlikuje poslove u preduzeću.Objašnjava ulogu centralne banke. Organizacioni oblici banaka . Naziv ispitnog kataloga: BANKARSKO POSLOVANJE 2. STRUČNI ISPIT 2.Navodi bitne karakteristike komercijalne banke. BANKARSKO POSLOVANJE 1. upis u sudski registar i sticanje svojstva pravnog lica.Objašnjava termin banka-finansijsko preduzeće. .Navodi bitne karakteristike investicione banke. .Objašnjava organizaciju rada i upravljanja banke.

Analizira karakteristike srednjoročnih kredita. Upoznaje postupak i tehniku odobravanja kredita fizičkim licima. Analizira karakteristike kratkoročnih kredita. Razumije cilj pasivnih bankarskih poslova. Navodi i objašnjava principe poslovanja banaka. Zna i razlikuje načine pribavljanja kredita u zemlji i 172 . Obrazlaže poslove pribavljanja sredstava u vidu dugoročnih kredita u zemlji i inostranstvu. Upoređuje depozitne poslove prema rokovima i prema namjeni. Obrazlaže uslove za dobijanje kredita. Razlikuje karakteristike hartija od vrijednosti. Obrazlaže princip sigurnosti. Razlikuje pasivne. Navodi depozite po viđenju privrede i stanovništva. Objašnjava izdavanje blagajničkih zapisa. Obrazlaže zaduživanje kod drugih banaka. Obrazlaže uslove za dobijanje kredita za pravna lica. Razlikuje faktore koji utiču na rentabilnost. Navodi vrste bankarskih poslova. Prepoznaje kreditnu sposobnost dužnika. Objašnjava oročene depozite. Obrazlaže princip racionalnosti. Objašnjava posredničke bankarske poslove. Upoznaje postupak i tehniku odobravanja kredita pravnim licima. Obrazlaže princip ekonomičnosti. Razlikuje i upoređuje načine osnivanja banaka. Objašnjva komisione bankarske poslove. aktivne i neutralne bankarske poslove. Razumije bilansnu strukturu banke kao i postupak uravnoteženja priliva i odliva sredstava. Poznaje sadržinu ugovora o osnivanju banke. Objašnjava emisiju hartija od vrijednosti. Analizira značaj menadžmenta i organizacije u banci. Obrazlaže uslove za dobijanje kredita za fizička lica. Objašnjava sopstvene bankarske poslove. Razumije ciljnu funkciju banke. Poznaje postupak izdavanja dozvole za rad banke. Definiše pojam kredita i navodi vrste kredita. Upoznaje pasivne bankarske poslove. Obrazlaže tehniku ispitivanja kreditne sposobnosti. Obrazlaže princip rentabilnosti. odnosno maksimiziranje stope prinosa po jedinici akcijskog kapitala. Obrazlaže princip javnosti. Obrazlaže praćenje i kontrolu upotrebe kredita. Objašnjava pojam i značaj aktivnih bankarskih poslova. Obrazlaže princip likvidnosti. Razlikuje prava i obaveze banke u pravnom prometu. Zna faktore koji utiču na likvidnost banke. Vrednuje značaj ostvarenja veće dobiti kao razlike između prihoda i rashoda.Sadržaji Vrste bankarskih poslova - Načela bankarskog poslovanja Znanja i vještine Analizira sanaciju i likvidaciju banke.

Zna funkcije i osobine bankarskog menadžmenta. Razlikuje vrste kredita. Analizira karakteristike kreditnog posla sa inostranstvom. Obrazlaže značaj bankarskog menadžmenta. Sastavlja. blagajnički zapis. Opisuje planiranje kao polaznu osnovu bankarskog menadžmenta. certifikat. Objašnjava ulogu izbora izvora informacije. Opisuje poslovanje hartijama od vrijednosti. Opisuje elektronsko finansijsko tržište i baze. Navodi i objašnjava namjenu hartija od vrijednosti. Objašnjava sistem međunarodnog plaćanja. Navodi sisteme za prenos podataka sa berze. Razlikuje načine odobravanja kredita. Obrazlaže tržište kapitala. Objašnjava finansijski informacioni sistem. Na primjerima u praksi objašnjava pojmove: menadžer i menadžment. Objašnjava srednjoročne kredite (potrošački. Objašnjava pojmove finansijskog tržišta i novčanog tržišta. Objašnjava pojedinačno namjenu hartije od vrijednosti: akcije. Opisuje elektronski platni promet. Navodi faktore koji utiču na razvoj elektronskog bankarstva. Razlikuje formalnu i materijalnu kreditnu sposobnost. stalna i obrtna sredstva). konosman. Objašnjava značaj deviznog tržišta. Opisuje sisteme međubankarske komunikacije. Objašnjava instrumente plaćanja u međunarodnom platnom prometu. Razlikuje i upoređuje načine i postupke za odobravanje kredita pravnim licima. stambeni). Navodi sisteme međunarodnog plaćanja i objašnjava instrumente plaćanja u međunarodnom platnom prometu.Sadržaji Poslovi banaka sa inostranstvom Bankarski menadžment Finansijski informacioni sistem Hartije od vrijednosti - Finansijsko tržište Znanja i vještine inostranstvu. Definiše pojam hartije od vrijednosti. Interpretira rezultate rada uspješnog i neuspješnog menadžera. avalni kredit. Objašnjava kreditni posao sa inostranstvom. lombardni kredit. Upoređuje sisteme međunarodnog plaćanja. obveznice. skladišnica. 173 . Objašnjava dugoročne kredite (za osnovna sredstva. Razlikuje karakteristike i objašnjava instrumente marketinga. Upoređuje karakteristike kratkoročnih kredita: kredit na tekući račun. razrađuje i analizira plan kao polaznu osnovu bankarskog menadžmenta. Razumije tehniku odobravanja potrošačkih kredita. Upoznaje elektronsko bankarstvo. Analizira aktivne bankarske poslove. Navodi sisteme međunarodnog plaćanja. eskontni kredit.

Nastavnik/aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja. Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Objašnjava pojam i karakteristike bilansa banke. . 4. Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. kapitala banke. datog u ispitnom katalogu. na prijedlog ispitivača.Upoređuje karakteristike berzanske i vanberzanske trgovine.USMENO.Analizira osnovne funkcije tržišta kapitala i dešavanja na tržištu kapitala. .Analizira korišćenje računovodstvenih izvještaja za sagledavanje i praćenje: likvidnosti banke. . 5.Navodi ulogu berze i značaj berzanskih poslova. Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. uspješnosti banke. 174 .Sadržaji Poslovna uspješnost banke Znanja i vještine .Objašnjava knjigovodstvo i poslovne knjige banke. .Razlikuje kriterijume za klasifikaciju finansijskog tržišta. .Analizira korišćenje računovodstvenih izvještaja o poslovanju za upravljačke svrhe. . Literatura i drugi izvori Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Dozvoljena pomagala Pomagala nijesu dozvoljena. . Tip ispita . 6.

Osiguranje .Objasniti osnovne ciljeve i dejstva oporezivanja. funkcije i značaj novca. .Analizirti uzroke i posljedice inflacije i deflacije. . . Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uvod u finansije .Analizirati ulogu banaka u organizaciji platnog prometa.Objasniti javne rashode kao sistem državne intervencije. .Obrazložiti novčanu ravnotežu i stabilnost. .Analizirati ulogu bankarskog sektora u regulisanju novčanih tokova.Analizirati obim. . . . Ciljevi ispita Provjera nivoa postignuća standarda znanja iz oblasti finansija.Uporediti klasične i moderne teorije javnih rashoda. . Javni prihodi . .Pojasniti pojam deflacije.Objasniti nastanak i razvoj banaka. nastanak.Definisati javne prihode. . društveni proizvod i nacionalni dohodak.Objasniti pojmove fiskalni sistem i fiskalna politika. .Analizirati osnove sistema javnog finansiranja u Crnoj Gori.Analizirati značaj osiguranja.Uporediti onsovne monetarne agregate. . Osnovi javnih finansija . .Objasniti pojedine vrste bankarskih poslova.Obrazložiti pojam i strukturu javnih potreba.Definisati osiguranje. . .1. . granice i efekte javnih rashoda. .Definisati nauku o bankarstvu. .Obrazložiti klasifikaciju javnih prihoda.Definisati predmet proučavanja javnih finansija.Objasniti pojedine vrste javnih koristi.Objasniti osnovna načela javnih rashoda.Objasniti pojedine vrste banaka. .Analizirati ulogu banaka u savremenom privređivanju.Obrazložiti osnovne pokazatelje proizvodnje: društveni bruto proizvod. . .Obrazložiti osnovne karakteristike i elemente poreza. Monetarne finansije .2. .Definisati bankarske poslove.Objasniti podjelu finansija. .2. 175 .Analizirati sistem osiguranja u Crnoj Gori.Obrazložiti finansiranje osiguranja. Bankarstvo . FINANSIJE 1. .Definisati javne rashode. .Objasniti pojedine vidove osiguranja. . . .Opisati pojam. . 3. . Javni rashodi . Naziv ispitnog kataloga: FINANSIJE 2.Pojasniti značaj informacionog sistema za banke. .Analizirati ekonomske funkcije javnih rashoda.Objasniti nastanak i suštinu osiguranja.Analizirati osnovne pokazatelje proizvodnje i raspodjelu društvenog proizvoda.Pojasniti pojam i vrste inflacije i antiinflacione mjere. .Obrazložiti klasifikaciju javnih rashoda. .Analizirati osnovne funkcije javnih finansija.

Razlikovati osnovne funkcije i funkcionalna područja poslovnih finansija. Razlikovati učesnike i nosioce platnog prometa. potraživanjima i zalihama. Analizirati značaj međunarodnih finansija za Crnu Goru. transformaciju i evaziju poreza. Objasniti vrste poslova na evrotržištu. Analizirati budžetski sistem Crne Gore. karakteristike i razvoj javnih zajmova. Objasniti pojam i suštinu taksi. Odrediti zadatke finansijske službe u preduzeću. Razlikovati tehnike finansijske analize. Definisati međunarodne finansije. Obrazložiti budžetsku ravnotežu. Obrazložiti pojam i izvore finansiranja preduzeća. Analizirati pojam i sadržaj poslovnih finansija.Sadržaji Pojam platnog prometa - Budžetski sistem Međunarodne finansije Osnovi finansija u preduzećima Organizacija finansijskih poslova Znanja i vještine Objasniti osnovna poreska načela. Definisati evrotržište. Izračunati pokazatelje likvidnosti. Analizirati faktore i principe finansijske politike preduzeća. Objasniti zajednička ulaganja. Razlikovati finansijsku evidenciju u širem i užem smislu. Analizirati javne fondove u Crnoj Gori. Definisati pojam i suštinu budžeta. Obrazložiti strukturu i izvršavanje budžeta. Obrazložiti finansijsko poslovanje preduzeća. Objasniti međunarodno kretanje kapitala. Analizirati prevaljivanje. Definisati platni promet. ulogu i značaj hartija od vrijednosti u finansiranju preduzeća. Analizirati elemente finansijskog planiranja. Uporediti poreze i takse. Analizirati vrste. Analizirati uticaj evrotržišta na privredu Crne Gore. 176 . Objasniti pojam i djelove platnog bilansa. Objasniti upravljanje novčanim sredstvima. Analizirati poreski sistem Crne Gore. Objasniti osnovne funkcije budžeta. Analizirati organizacioni položaj finansijske službe u preduzeću. Analizirati oblike finansijske situacije preduzeća. Objasniti pojam i suštinu doprinosa. Objasniti osnovne karakteristike budžeta. Opisati pojam. Nabrojiti i objasniti međunarodne finansijske organizacije. Definisati finansijsku politiku preduzeća. Analizirati principe (načela) budžeta. Objasniti budžetsku proceduru. Obrazložiti pokazatelje finansijske analize. Razlikovati primjenu bilansnog i dinamičkog metoda u planiranju novčanih tokova. Razlikovati kriterijume za podjelu finansijskih poslova preduzeća. Objasniti pojam i funkcije naknada. Objasniti vrste plaćanja. Objasniti funkcije poslovnih finansija.

Nastavnik/aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja datog u ispitnom katalogu. . .Objasniti upotrebu kreditne kartice.Popuniti instrumente bezgotovinskih plaćanja. . Dozvoljena pomagala Pomagala nijesu dozvoljena.Obrazložiti postupak otvaranja poslovnih računa. Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. .Objašnjava postupak naplaćivanja i plaćanja sa inostranstvom. .Odrediti karakteristike žiro i tekućeg računa i uplatnog računa javnih prihoda. . .Definisati platni promet sa inostranstvom.Obrazložiti detaljno način korišćenja instrumenata platnog prometa. .Obrazložiti instrumente obezbjeđenja plaćanja. 4. Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.Obrazložiti u cjelini čekovni postupak. na prijedlog ispitivača. Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 6. . 177 . Tip ispita . kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Obrazložiti transakcije plaćanja.USMENO.Popuniti instrumente gotovinskih plaćanja.Obrazložiti postupak korišćenja međunarodnog dokumentarnog akreditiva i drugih instrumenata platnog prometa sa inostranstvom. . . Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. . Literatura i drugi izvori Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. . 5.Sadržaji Instrumenti platnog prometa Instrumenti obezbjeđivanja plaćanja Platni promet sa inostranstvom Znanja i vještine . .Razlikovati nosioce i učesnike platnog prometa sa inostranstvom.Analizirati pojam i vrste mjenice i mjenične radnje.Objasniti pojmove devizni sistem i devizna kontrola. .Analizirati sredstva plaćanja sa inostranstvom.Obrazložiti postupak sa akreditivom. .Razlikovati vrste instrumenata platnog prometa. .

Vremenska razgraničenja .Knjiži sniženje i povećanje prodajne cijene robe.Knjiži na analitičkom i sintetičkom kontu kupaca. Evidencija obaveza prema . . dobavljačima . Početni bilans i poslovne .3. . .Knjiži u magacinskom.Uporedno knjiži na kontu žiro-računa i blagajne.Prepoznaje pojam dužnika-kupca.Prepoznaje pojam gotovih proizvoda cijene i proizvoda dokumentaciju.Knjiži evidenciju robe po nabavnim i prodajnim cijenama. materijalnom i finansijskom knjigovodstvu. Naziv ispitnog kataloga: RAČUNOVODSTVO 2. Evidencija potraživanja od .2.Pravi šematski prikaz sredstava i izvora sredstava.Nabraja instrument platnog prometa. knjige dvojnog knjigovodstva Pojam i evidencija . Evidencija blagajničkog . knjigovodstvo i poslovne . 3.Razlikuje metode prostog i dvojnog knjigovodstva. Evidencija poslovanja . rashoda i prihoda .Opisuje prosto i dvojno knjigovodstvo. preko žiro-računa . .Vrši korekciju između stvarnog i knjigovodstvenog stanja.Knjiži rashode i prihode na uspješnim kontima.Knjiži na kontima aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja.Objašnjava knjiženje na analitičkom i sintetičkom kontu dobavljača.Utvrđuje finansijski rezultat i sastavlja zaključni list.Uočava dejstvo rashoda i prihoda na bilans stanja. .Pojašnjava podjelu rashoda i prihoda.Razlikuje pojam početnog bilansa i bilansne ravnoteže. 178 . Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Sredstva i izvori sredstava . . .Objašnjava blagajničko poslovanje i blagajnički maksimum. . cijene i dokumentaciju. materijalnom i finansijskom knjigovodstvu gotove proizvode.Objašnjava pojam pasivnih vremenskih razgraničenja.Prepoznaje četiri osnovne bilansne promjene i njihov uticaj na bilans stanja. . kupca . promjene koje utiču na .Razlikuje pojam robe. .Objašnjava evidenciju kratkoročnih potraživanja plasmana i gotovine. RAČUNOVODSTVO 1.Razlikuje i uočava razliku između osnovnih i obrtnih sredstava. poslovanja .Razlikuje dokumentaciju.Sastavlja početni bilans na osnovu inventara. Prosto i dvojno . . Evidencija materijala .Definiše pojam i vrste materijala. Ciljevi ispita Provjera nivoa postignuća standarda znanja iz oblasti računovodstva.1.Objašnjava pojam konta aktivnih vremenskih razgraničenja.Opisuje evidenciju obaveza prema dobavljačima.Objašnjava evidenciju materijala u magacinskom. Evidencija gotovih . . Novčana sredstva .Opisuje žiro-račun i njegovo otvaranje. bilans .Navodi dokumentaciju.Izrađuje dnevnik blagajne. Evidencija trgovinske robe . .

Uočava specifičnosti knjigovodstva i poslovnih knjiga banke. Izrađuje i knjiži gubitak banke. .Objašnjava knjigovodstvenu evidenciju kapitala.Prepoznaje hartije od vrijednosti. Evidentira obaveze. funkcije i sadržaj konta. Knjiži izvore sopstvenih sredstava i kapitala.Knjiži kratkoročne i dugoročne plasmane i kredite. .Pravi razliku između pojedinih vrsta kapitala prilikom njihovog evidentiranja. . . obim i konsolidovan račun trezora. . Knjiži rashode banke i vremenska razgraničenja. . .Knjiži evidenciju gotovinskih depozita kod Narodne banke. .Opisuje gotovinu i gotovinske ekvivalente. . osnovnih sredstava i drugih sredstava banke Godišnji obračun i finansijski izvještaj banke Znanja i vještine .Knjiži formiranje i promjene na kapitalu. Prepoznaje i kjiiži finansijsku i nefinansijsku imovinu.Objašnjava potraživanje po osnovu prodaje i obezvređivanje potraživanja. Izrađuje bilans uspjeha banke.Evidentira uloge na štednju i ostale poslove sa stanovništvom.Razlikuje i knjiži nematerijalna ulaganja i druga sredstva banke. .Sadržaji Evidencija kaitala i pravne forme preduzeća Evidencija poslovanja banke Evidencija gotovine i gotovinskih ekvivalenata Evidencija plasmana i izvora sredstava banke Evidencija hartija od vrijednosti. . Specifičnosti knjigovodstva i budžetskih korisnika Evidencija budžeta i budžetsko računovodstvo Sistem glavne knjige i trezora 179 .Prepoznaje pojam. Sastavlja i izrađuje finansijski rezultat banke.Knjiži osnovna sredstva banke (pribavljanje i otuđivanje). nematerijalnih ulaganja. Razlikuje i klasifikuje javne prihode i rashode. .Definiše kapital i pravne forme preduzeća. . Opisuje budžetsku klasifikaciju.Prepoznaje hartije od vrijednosti. Prepoznaje budžetski cilj.Knjiži promjene vezane za hartije od vrijednosti.Prepoznaje platni promet sa inostranstvom i instrumente plaćanja. . . . . Knjiži prihode banke.Knjiži akontacije po službenom putu. Objašnjava kontni okvir za budžetski sistem.Knjiži novčana sredstva u blagajni. .

Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. Literatura i drugi izvori Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. datog u ispitnom katalogu. Dozvoljena pomagala: digitron. 180 . Tip ispita: USMENO. Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Nastavnik/aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja. na prijedlog ispitivača. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. 5. kontni plan.4. Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. 6.

Obračunati zarade radnika. 3. . preduzeća .Objasniti raspodjelu rezultata poslovanja preduzeća.Objasniti pojam zarada. . POSLOVNA EKONOMIJA 1. . . . .Analizirati načine raspodjele neto-dobiti. . .Objasniti vremenski i funkcionalni način amortizovanja osnovnih sredstava. . .Izračunati produktivnost rada.Izračunati fiksne i varijabilne troškove.2.Definisati rezultate poslovanja preduzeća (ukupan preduzeća prihod i dobit preduzeća). . Sredstva i izvori sredstava .Definisati osnovna. 181 .Izvršiti obračun amortizacije osnovnih sredstava prema vremenskom i funkcionalnom načinu amortizovanja. Ciljevi ispita Provjera nivoa postignuća standarda znanja iz oblasti poslovne ekonomije.Izračunati ekonomičnost rada. razvoj.Analizirati ukupne troškove i njihov uticaj kod poslovnog odlučivanja.Objasniti osnivanje i prestanak rada preduzeća.Izračunati rentabilnost rada. . . mjestu nastanka i nosiocima.Uspostaviti vezu između nabavne. amortizovane i tržišne vrijednosti osnovnih sredstava.Nabrojiti i objasniti ekonomske principe poslovanja. Naziv ispitnog kataloga: POSLOVNA EKONOMIJA 2. Ulaganja u reprodukciju .Objasniti strukturu izvora sredstava preduzeća. Rezultati poslovanja .Navesti podjelu troškova prema različitim kriterijumima. sadašnje.Nabrojiti elemente preduzeća i objasnii uticaj elemenata preduzeća na privredni rast i tehnološki razvoj.Uspostaviti vezu između ukupnog prihoda i dobiti preduzeća.Izračunati troškove prema: elementima procesa rada. . . Ekonomski principi poslovanja . imovina. .Izračunati koeficijent obrta osnovnih sredstava.Izračunati cijenu koštanja. .Analizirati odnos zarade-motivacija.Objasniti pojmove: sredstva. organizacionu strukturu subjekat privređivanja preduzeća I vrste preduzeća.Objasniti potrebe i način zadovoljenja potreba. Raspodjela rezultata . .Objasniti razliku između fiksnih i varijabilnih troškova. koristeći određene metode kalkulacije.4.Definisati utroške i troškove i prepoznati razliku između utrošaka i troškova. preduzeća izvori sredstava. obrtna i ostala sredstva i analizirati razlike između njih.1. amortizacija. .Objasniti nastanak. . poslovanja . . Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Preduzeće kao osnovni .

6.Analizirati organizaciju unutrašnjeg transporta.Navesti karakteristike javnih preduzeća.Analizirati faktore koji utiču na razvoj preduzeća. . . .Uočiti razlike između ortačkog i komanditnog društva. . kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. .Objasniti funkciju prodaje.Objasniti organizaciju radnog kolektiva.Objasniti pojam i podjelu menadžmenta. .Analizirati instrumente marketinga. Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja.Sastaviti plan istraživanja tržišta za zadate uslove. . 4. motive i ponašanje potrošača. . . 182 .Utvrditi karakteristike strukturisanja opreme.Analizirati kriterijume za procjenu složenosti . . . Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Objasniti potrebe.Analizirati faktore koji utiču na produktivnost. na prijedlog ispitivača. Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.Objasniti funkciju proizvodnje. .Objasniti metode istraživanja tržišta.Uočiti razlike između društva lica i društva kapitala.Navesti funkcije preduzeća. . Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća Znanja i vještine . . Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. . datog u ispitnom katalogu.Objasniti postupak organizacije funkcije izvršenja. Literatura i drugi izvori Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Objasniti pojam. . . . . ekonomičnost i rentabilnost. Tip ispita: USMENO. .Nabrojiti motive zaposlenih.Sadržaji Razvoj preduzeća Organizacija poslovanja preduzeća Menadžment savremene organizacije Organizacioni oblici preduzeća Organizacija funkcija u preduzeću 6. . .Uočiti razlike između društva sa ograničenom i neograničenom odgovornosti. Dozvoljena pomagala Pomagala nijesu dozvoljena. .Objasniti potrebu razvoja preduzeća.Objasniti funkciju nabavke. 5.Navesti organizacione oblike preduzeća i njihove osnovne karakteristike.Analizirati metode i tehnike u okviru funkcije rukovođenja. Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. . značaj i vrstu tržišta. . .Objasniti vrste i komponente menadžmenta.Objasniti funkciju upravljanja.Analizirati akcionarsko društvo. .

Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka.racionalno korišćenje materijala.samostalnost u komunikaciji.2.pravinu upotrebu stručne terminologije. zahtjevi Pokazatelji proizvodnje: društveni bruto proizvod. Znanja koja obuhvata projektni zadatak/seminarski rad Sadržaj Pokazatelji proizvodnje Opis. Kandidat radi zadatak samostalno. predstavljanju i argumentovanju stavova. . završetak i rok predaje radova. nastanak i razvoj novca Vrste i vrijednost novca Navesti funkcije novca Objasniti novčanu ravnotežu i stabilnost Kako se izračunava količina novca u opticaju Definisati inflaciju Objasniti uzročno-posljedičnu vezu inflacije Podjela inflacije Analizirati antiinflacione mjere Objasniti i uporediti devalvaciju i depresijaciju Objasniti i uporediti revalvaciju i apresijaciju Novac Inflacija 183 .poznavanje i poštovanje važećih zakona i drugih propisa u državi. javnu potrošnju i akumulaciju Pojam.Ciljevi ispita Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: . sistematičnost u radu. . njihovom rješavanju. 3. vremena. Finansije. . usaglašeni između nastavnika stručnoteorijskih predmeta i praktične nastave.samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora.poznavanje propisa za obezbjeđenje zaštite na radu i zaštite okoline.stepen povezanosti stručnoteoretskih i praktičnih znanja.2.samostalnost u uočavanju problema. . Poslovna ekonomija ili Statistika. Nastavnici/aktivi definišu konkretne. STRUČNI RAD 1. u toku školske godine u kojoj završava razred. Ispitni odbor propisuje početak. Naziv ispitnog kataloga: Ispitni katalog praktičnog dijela stručnog ispitastručni rad 2. Osnovi makroekonomije. . energije. . . datih u ispitnom katalogu. predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja. društveni proizvod i nacionalni dohodak Raspodjela društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka Objasniti dio dohotka za državne potrebe. pojedinačne zadatke. 4. Uputstvo za sprovođenje praktičnog dijela stručnog ispita Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema seminarski ili projektni zadatak.prepoznavanje i analizu privrednih procesa i problema sa različitih apekata. Sadržaj ispitnih zadataka određen je okvirnim spiskom zadataka ili njihovom kombinacijom. . Zadaci se odnose na materiju predmeta: Računovodstvo. koji treba da su ujednačeni po težini za sve kandidate.

granica i efekti javnih rashoda 184 . zahtjevi Definisati novčanu masu Šta podrazumijeva kreiranje novčane mase Definisati optimalnu novčanu masu i matematički je prikazati Uloga centralnih i poslovnih banaka u regulisanju novčanih tokova Likvidnost banaka Definisati nauku o bankarstvu Objasniti nastanak i razvoj banaka Analizirati ulogu banaka u savremenoj privredi Objasniti pojedine vrste banaka Šta su bankarski poslovi i kako se dijele Objasniti pojedine vrste bankarskih poslova Uloga banaka u organizaciji platnog prometa U čemu je značaj informacionih sistema za banke Pojam osiguranja Objasniti nastanak i suštinu osiguranja U čemu se ogleda značaj osiguranja Objasniti pojedine vrste osiguranja U čemu se sastoji finansiranje osiguranja Analizirati sistem osiguranja u Crnoj Gori Pojam i predmet nauke o javnim finansijama Objasniti pojam fiskalne politike Koji su ciljevi fiskalne politike i kako se ostvaruju Budžet kao instrument fiskalne politike Pojam i značaj javnog sektora Objasniti osnovne funkcije javnih finansija Analizirati sistem javnog finansiranja u Crnoj Gori Šta su javne potrebe a šta javne koristi Šta su javni rashodi i u čemu se ogleda njihova specifičnost Objasniti razliku između klasičnog i modernog shvatanja javnih rashoda Navesti tri grupe potreba za javnim rashodima u savremenoj državi Osnovna načela javnih rashoda Rashodi u novcu i rashodi u naturi Redovni.Sadržaj Novčana masa Opis. vanredni i godišnji rashodi Primarni i sekundarni rashodi Lični i materijalni rashodi Rashodi prema objektu i prema subjektu Produktivni i neproduktivni rashodi Rentabilni i nerentabilni rashodi Proizvodni i transferni rashodi Funkcionalna klasifikacija rashoda Klasifikacija rashoda prema ekonomskom sadržaju Problem utvrđivanja minimuma rashoda Gornja granica javnih rashoda Osnovni uzroci porasta javnih rashoda i Zakon stalnog porasta javnih rashoda Objasniti kada je neophodno ograničiti javne rashode Koji su osnovni efekti javnih rashoda u privredi Bankarstvo Bankarski poslovi Osiguranje Vrste i finansiranje osiguranja Javne finansije Javne finansije i javni sektor Javni rashodi Klasifikacija javnih rashoda Obim.

ciljevi i dejstva oporezivanja Poreska načela Poreski sistem Budžet Budžetska načela i principi Budžetska ravnoteža Budžetska procedura Budžetski sistem . a šta posebni dio budžeta Objasniti izvršavanje budžeta Objasniti kontrolu izvršenja budžeta Budžetski sistem kao osnov za finansirenje državnih funkcija Obajsniti budžetski sistem Crne Gore Analizirati budžet Crne Gore 185 Elementi. akumulaciju i investicije Objasniti dejstvo poreza na uvoz i izvoz. teorije stabilizacionih budžeta i teorijesi stematskog budžetskog deficita Kakvo mišljenje postoji u savremenoj ekonomskoj teoriji kod nas Kako je problematika budžetske ravnoteže riješena u našim propisima Šta se podrazumjeva pod budžetskom procedurom i šta ona obuhvata Prijedlog budžeta i šta sadrži opšti. potrošnju.Sadržaj Javni rashodi i osnovni oblici državne intervencije Javni prihodi Opis. zahtjevi Objasniti načine usmjeravanja javnih rashoda kao sistem državne intervencije Oblici državnih preduzeća Objasniti osnovne kategorije transfernih rashoda Pojam javnih prihoda Nabrojiti klasifikacije javnih prihoda Pojam poreza Objasniti karakteristike poreza Koja je klasifikacija poreza danas prihvaćena u savremenoj finansijskoj teoriji Navesti lične i materijalne elementi oporezivanja Definisati osnovne ciljeve oporezivanja Objasniti uticaj poreza na nacionalni dohodak. na ekonomsku strukturu i stabilizaciono dejstvo poreza Objasniti finansijska načela Objasniti socijalno-politička načela Objasniti poresko tehnička načela Razlika između prevaljivanja i transformacije poreza i šta je evazija poreza Pojam poreskog sistema Navesti modalitete poreskog sistema Objasniti poreski sistem Crne Gore Zašto postoji interesovanje u javnosti kada se donosi budžet Šta je budžet i iz čega se sastoji Navedite osnovne karakteristike budžeta Objasniti ekonomsku funkciju budžeta Objasniti pravnu i političku funkciju budžeta Objasniti princip javnosti Princip o veličini budžeta Princip pokrića budžetskih rashoda Princip budžetskog pluralizma Princip potpunosti i realnosti Princip budžetske realnosti Princip jednogodišnjosti budžeta Princip budžetske ravnoteže Objasniti u čemu se ogleda nesavršenost teorije cikličnih budžeta.

zahtjevi Pojam i vrste fondova Finansiranje budžetskih potreba posredstvom organizacija obaveznog socijalnog osiguranja Prihodi fondova i potrebe koje se iz njih finansiraju Definisati međunarodne finansije Objasniti značaj međunarodnog finansiranja za našu zemlju Objasniti međunarodno kretanje kapitala Šta su zajednička ulaganja Međunarodni monetarni fond Međunarodna banka za obnovu i razvoj Ostale međunarodne finansijske organizacije Evrotržište Pojam i funkcije poslovnih finansija Objasniti finansijsko poslovanje preduzeća Finansijska situacija preduzeća Finansijska politika preduzeća: faktori i principi finansijske politike Finansijski poslovi preduzeća Finansijska služba u preduzeću i njen organizacioni položaj Finansijska evidencija Definisati pojam finansiranja preduzeća Izvori finansiranja preduzeća Akcije Obveznice Kratkoročne hartije od vrijednosti Navesti osnovne elemente finansijskog planiranja Objasniti predmet i metode finansijskog planiranja Razvrstavanje finansijskih planova Objasniti planski bilans uspjeha Plan prihoda od prodaje Plan proizvodnje i zaliha Planiranje rashoda Plan dugoročnih ulaganja Plan novčanih tokova Pomoću kojih pokazatelja se ocjenjuju finansijski položaj i aktivnost preduzeća Kako se izračunava i analizira koeficijent obrta kupaca i koeficijent obrta zaliha Kako se izračunava i tumači koeficijent obrta dobavljača i koeficijent obrta obrtnih sredstava Kako se utvrđuje stopa prinosa na uložena sredstva Definisati finansijsku kontrolu preduzeća Objasniti značaj finansijske kontrole u preduzeću Interna kontrola Uloga računovodstva u kontroli finansija Eksterna finansijska kontrola Pojam i karakteristike upravljanja novčanim sredstvima Kako se utvrđuje koeficijent obrta gotovine Kako se utvrđuje minimalni nivo gotovine Kako se može povećati efikasnost upravljanja gotovinom Međunarodne finansijske organizacije Poslovne finansije Organizacija obavljanja finansijskih poslova Finansiranje preduzeća Finansijsko planiranje Vrste finansijskih planova Pokazatelji finansijske analize Finansijska kontrola Upravljanje gotovinom 186 .Sadržaj Finansiranje budžetskih potreba Međunarodne finansije Opis.

popunjavanje elemenata instrumenata platnog prometa Nalog za prenos Nalog za naplatu Transakcije plaćanja Zbirni nalog za prenos Interni nalog Popunjavanje elemenata instrumenata platnog prometa Pojam čeka Vrste čeka Izdavanje čeka Podnošenje čeka Opoziv čeka Indosiranje čeka Pojam. cirkularno kreditno pismo Finansijsko poslovanje sa inostranstvom 187 .elektronski način obavljanja platnog prometa .nalog za isplatu .ček Mjenica Akreditiv Platna i kreditna kartica. zahtjevi Različiti aspekti upravljanja kupcima Kreditni standardi i njihova analiza Kreditni uslovi Obračun efekata uvođenja kasa skonta Vrste zaliha Koje su osnove vrste troškova zaliha Kako se može utvrditi optimalna veličina porudžbine Kako se utvrđuje momenat za plasiranje porudžbine Pojam i vrste platnog prometa Vrste plaćanja Učesnici i nosioci platnog prometa Objasniti razliku između žiro i tekućeg računa Na koji način se vrši plaćanje preko računa Razlika između klirinskog prometa i žiro-računa Pojam i vrste instrumenata platnog prometa Instrumenti platnog prometa za gotovinska plaćanja: .Sadržaj Upravljanje potraživanjima Upravljanje zalihama Opis.nalog za uplatu . karakteristike i vrste mjenice Elementi mjenice Prenos mjeničnih prava Akceptiranje mjenice Aval mjenice Plaćanje mjenične obaveze Naplata i obračun mjenice Pojam i vrste akreditiva Bitni elementi akreditiva Korišćenje i gašenje akreditiva Upotreba kreditne kartice Prednosti i postupak plaćanja kreditnom karticom Vrste platnih kartica u zemlji i inostranstvu Upotreba cirkularnog kreditnog pisma Devizni sistem i devizna kontrola Sredstva plaćanja u međunarodnom prometu Uloga banaka u deviznom poslovanju Platni promet Instrumenti platnog prometa Instrumenti platnog prometa za bezgotovinska plaćanja Instrumenti obezbjeđenja plaćanja .

Sadržaj Platni promet sa inostranstvom Opis.postupak naplaćivanja i plaćanja Međunarodni ček Međunarodna mjenica Međunarodno kreditno pismo i kreditna kartica Međunarodna bankarska garancija Postupak naplaćivanja i plaćanja Objasniti pojam.međunarodna dokumentarna inkaso naplata . vrste i vrijednosti stalnih sredstava Poslovne knjige osnovnih sredstava Amortizacija osnovnih sredstava Primjeri obračuna revalorizacije i amortizacije Pojam i oblici pribavljanja stalnih sredstava Izvori finansiranja stalnih sredstava Besplatan prijem stalnih sredstava Kupovina osnovnih sredstava Izgradnja stalnih sredstava Kombinovani primjeri pribavljanja stalnih sredstava Pojam i oblici otuđivanja stalnih sredstava Besplatno ustupanje stalnih sredstava Kupovina stalnih sredstava Rashodovanje stalnih sredstava Kombinovani primjeri otuđivanja stalnih sredstava Osnovni pojmovi i vrste Potraživanja po osnovu prodaje Sumnjiva. sporna i nenaplativa potraživanja iz poslovanja Druga potraživanja Pojam i vrste materijala Cijene materijala Dokumentacija za evidenciju materijala Evidencija nabavke materijala Evidencija potrošnje materijala Osnovni pojmovi i vrste rashoda Evidencija poslovnih rashoda Evidencija finansijskih rashoda Evidencija neposlovnih i vanrednih rashoda Evidencija revalorizacionih rashoda Prenos rashoda i zaključna knjiženja Osnovni pojmovi i vrste prihoda Evidencija poslovnih prihoda Evidencija finansijskih prihoda Evidencija neposlovnih i vanrednih prihoda Evidencija revalorizacionih prihoda Prenos prihoda i zaključna knjiženja Evidencija zaliha trg. robe po prodajnoj cijeni sa ukalkulisanim PDV-om Evidencija robe u obradi.međunarodni dokumentarni akreditiv . robe po nabavnoj cijeni Evidencija zaliha trg.međunarodna bankarska doznaka . doradi i manipulaciji 188 Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom Evidencija stalnih sredstava Pribavljanje stalnih sredstava i izvori finansiranja Otuđivanje stalnih sredstava Evidencija kratkoročnih potraživanja Evidencija materijala Evidencija rashoda Evidencija prihoda Evidencija nabavke trgovinske robe . zahtjevi Sredstva plaćanja u platnom prometu sa inostranstvom Nosioci i učesnici platnog prometa sa inostranstvom Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom: .

operativni rashodi) Rashodi i vremenska razgraničenja Primjeri evidencije rashoda Pojam i vrste obaveza Evidencija dugoročnih obaveza Evidencija kratkoročnih obaveza Obaveze prema dobavljačima Obaveze po izdatim hartijama od vrijednosti Ostale kratkoročne obaveze Osnovni pojmovi i evidencija Evidencija novčanih sredstava na žiro-računu Evidencija novčanih sredstava u blagajni Devizni račun Otvoreni akreditivi i sredstva za isplatu čekova Hartije od vrijednosti Pojam. oblici i vrste konta Pravila knjiženja na kontima Primjeri sastavljanja konta na osnovu početnog bilansa Pojam i vrste realizacije robe Dokumentacija koja je vezana za realizaciju robe Evidencija realizacije robe kada se zalihe evidentiraju po nabavnoj cijeni i prodajnoj cijeni sa PDV-om Pojam i značaj spoljnotrgovinskog prometa Kalkulacija izvoza i uvoza robe Dokumentacija vezana za spoljnotrgovinski promet Primjeri evidencije uvoza robe Primjeri evidencije izvoza robe Uticaj poslovnih promjena na bilans stanja Četiri osnovne grupe bilansnih promjena Pojam i sastavljanje sukcesivnih bilansa.primjeri knjiženja sa analizom uticaja na bilans stanja Evidencija poslovanja banke Evidencija plasmana i izvora sredstava banke Evidencija prihoda banke Evidencija rashoda banke Evidencija obaveza Evidencija novčanih sredstava Knjigovodstveni računikonta Evidencija realizacije robe Evidencija izvoza i uvoza robe Uticaj poslovnih promjena na bilans stanja 189 . funkcije i sadržaj konta Osnovni pojmovi o bankarskim plasmanima i izvorima sredstava banke Evidencija dugoročnih i kratkoročnih plasmana i kredita Evidencija kratkoročnih i dugoročnih depozita i kredita Evidencija uloga i drugih poslova sa stanovništvom Pojam i podjela prihoda Poslovni prihodi (prihodi finansiranja i operativni prihodi) Neposlovni i vanredni prihodi Prihodi i vremenska razgraničenja Primjeri evidencije prihoda Pojam i podjela rashoda Poslovni rashodi (rashodi finansiranja.Sadržaj Opis. zahtjevi Evidencija internog kretanja robe Povećanje i sniženje cijena robe Viškovi i manjkovi trgovinske robe Pojam bankarskog poslovanja i bankarskih poslova Specifičnost knjigovodstva i poslovnih knjiga u bankama Bilans stanja i bilans uspjeha banke Pojam.

Sadržaj Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva Opis. zahtjevi Dnevnik-hronološka evidencija Glavna knjiga-sisitematska evidencija Pomoćne knjige Primjeri knjiženja kroz poslovne knjige i sastavljanje probnog bilansa Evidencija komisionih i Karakteristike komisione i konsignacione trgovine konsignacionih poslova Dokumentacija za komisionu i konsignacionu trgovinu Evidencija komisionih poslova Evidencija konsignacionih poslova Evidencija troškova Pojam troškova trgovine trgovine Vrste troškova trgovine Evidencija troškova trgovine Prenos troškova trgovine Vremenska razgraničenja Pojam i vrste vremenskih razgraničenja prihoda i rashoda Evidencija na kontima vremenskih razgraničenja Bilans stanja i vremenska razgraničenja Završni obračun banke Pojam i organizacioni djelovi bilansiranja Sadržina godišnjeg obračuna Bilans stanja Bilans uspjeha Ostali godišnji finansijski izvještaji Evidencija zaliha Nabavka materijala po stvarnim i planskim cijenama proizvodnog preduzeća Utrošak materijala Obračun i evidencija odstupanja od planskih cijena Nabavka i utrošak sitnog inventara i ambalaže Primjeri knjiženja nabavke i utroška materijala Obračun rezultata Prihodi trgovinskih preduzeća poslovanja u trgovinskim Rashodi trgovinskih preduzeća preduzećima Obračun rezultata u trgovinskom preduzeću Primjer poslovanja trgovinskog preduzeća Utvrđivanje i raspoređivanje dobiti Gubitak i pokriće gubitka Evidencija blagajničkog Pojam i vrste blagajne poslovanja Blagajničko poslovanje i blagajnički maksimum Dnevnik blagajne Stvarno i knjigovodstveno stanje Evidencija obaveza prema Pojam povjerilac-dobavljač dobavljačima Dokumentacija vezana za evidenciju dobavljača Analitička i sintetička evidencija dobavljača Usaglašavanje anlitičke i sintetičke evidencije Popunjavanje dokumentacije i primjeri za knjiženje Evidencija potraživanja Pojam dužnika – kupca od kupaca Dokumentacija vezana za evidenciju kupaca Analitička i sintetička evidencija kupaca Usaglašavanje analitičke i sintetičke evidencije Popunjavanje dokumentacije i primjeri za knjiženje Evidencija gotovih Pojam gotovih proizvoda proizvoda Dokumentacija za evidenciju gotovih proizvoda Cijene gotovih proizvoda Knjiženje gotovih proizvoda 190 .

zahtjevi Podjela rashoda i prihoda Dejstvo rashoda i prihoda na bilans stanja Knjiženje rashoda i prihoda na uspješnim kontima Finansijski rezultat i sastavljanje zaključnog lista Kapital i pravne forme preduzeća Knjigovodstvena evidencija kapitala Knjiženje formiranja i promjena na kapitalu Specifičnosti evidentiranja pojedinih vrsta kapitala Evidentiranje hartija od vrijednosti Vrste nematerijalnih ulaganja i njihovo knjiženje Evidencija upisanog neuplaćenog kapitala Evidencija osnovnih sredstava bankarskih organizacija Evidencija drugih sredstava banke Klasifikovanje javnih prihoda i rashoda Budžetski cilj. sadašnje.Sadržaj Pojam i evidencija rashoda i prihoda Evidencija kapitala i pravne forme preduzeća Evidencija hartija od vrijednosti. obrtna i ostala sredstva i razlike između njih Veza između nabavne. imovina. nematerijalnih ulaganja. izvori sredstava. mjestu nastanka i nosiocima Razlika između fiksnih i varijabilnih troškova Fiksni i varijabilni troškovi Ukupni troškovi i njihov uticaj kod poslovnog odlućivanja Cijena koštanja izračunata određenim metodama kalkulacije Rezultati poslovanja preduzeća (ukupan prihod i dobit preduzeća) Veza između ukupnog prihoda i dobiti preduzeća Raspodjela rezultata poslovanja preduzeća Zarada Načini raspodjele neto-dobiti Obračun zarade radnika Odnos zarade-motivacije 191 Sredstva i izvori sredstava preduzeća Ulaganja u reprodukciju Rezultati poslovanja preduzeća Raspodjela rezultata poslovanja . razvoj. Osnovna. osnovnih sredstava i drugih sredstava banke Specifičnosti knjigovodstva budžetskih korisnika Sistem glavne knjige i trezora Preduzeće kao osnovni subjekat privređivanja Opis. obim i konsolidovan račun trezora Budžetska klasifikacija Kontni okvir za budžetski sistem Evidentiranje finansijske i nefinansijske imovine Evidencija obaveza Knjiženje izvora sopstvenih sredstava i kapitala Nastanak. amortizacija. organizaciona struktura preduzeća i vrste preduzeća Osnivanje i prestanak rada preduzeća Elementi preduzeća i uticaj elemenata preduzeća na privredni rast i tehnološki razvoj Potrebe i način zadovoljenja potreba Sredstva. amortizovane i tržišne vrijednosti osnovnih sredstava Vremenski i funkcionalni način amortizovanja osnovnih sredstava Obračun amortizacije osnovnih sredstava prema vremenskom i funkcionalnom načinu amortizovanja Koeficijent obrta osnovnih sredstava Struktura izvora sredstava preduzeća Utrošci i troškovi i razlika između utrošaka i troškova Podjela troškova prema različitim kriterijumima Troškovi prema elementima procesa rada.

5. U sljedećoj tabeli daje se prijedlog za udio pojedinih elemenata pri izradi zadataka u konačnoj ocjeni: Oblast ocjenjivanja Plan obrade teme Izbor i upotreba odgovarajućih metoda rada Analiza.Sadržaj Ekonomski principi poslovanja preduzeća Opis. Ocjenjivanje znanja i vještina Ispitni odbor priprema kriterijume za ocjenjivanje. interpretacija i vrednovanje rezultata Predstavljanje problema Usmena odbrana Ukupno Udio ∼20% ∼10% ∼40% ∼20% ∼10% 100% 192 . motivi i ponašanje potrošača Metode istraživanja tržišta Instrumenti marketinga Organizacija poslovanja preduzeća Menadžment savremene organizacije Organizacioni oblici preduzeća Organizacija funkcija u preduzeću Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća Usmeni odgovori. značaj i vrsta tržišta Plan istraživanja tržišta za zadate uslove Potrebe. odnosno odbrana zadatka/rada traje najviše 20 minuta. ekonomičnost i rentabilnost Organizacija radnog kolektiva Motivi zaposlenih Kriterijumi za procjenu složenosti Karakteristike strukturisanja opreme Organizacija unutrašnjeg transporta Pojam i podjela menadžmenta Vrste i komponente menadzmenta Organizacioni oblici preduzeća i njihove osnovne karakteristike Razlike između društva lica i društva kapitala Razlike između oratačkog i komanditnog društva Razlike između društva sa ograničenom i neograničenom odgovornošću Akcionarsko društvo Karakteristike javnih preduzeća Funkcije preduzeća Funkcija upravljanja Metode i tehnike u okviru funkcije rukovođenja Postupak organizacije funkcije izvršenja Funkcija nabavke Funkcija prodaje Funkcija proizvodnje Pojam. zahtjevi Ekonomski principi poslovanja Produktivnost rada Rentabilnost rada Ekonomičnost rada Faktori koji utiču na produktivnost.

Bankarsko poslovanje Praktična nastava Drugi strani jezik. osiguranje Finansijska tržišta Pravo Statistika Finansije Računovodstvo ZNANJA Obavezni načini provjeravanja znanja . birotehnika 3. koja je predviđena nastavnim planom obrazovnog programa Ekonomski tehničar.pismenog /usmenog ispita iz Matematike ili stranog jezika. u svakoj godini praktični rad usmeno. Dozvoljena pomagala Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. po tri u toku školske godine usmeno.pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. 15. po jedan u toku polugodišta. 1. pismeno usmeno usmeno praktični rad usmeno usmeno pismeni zadaci. 10. 193 . USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U sljedeći razred prelaze učenici koji su na kraju školske godine pozitivno ocijenjeni iz svih predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu. potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. . 7. 3. 16. po izboru učenika.usmeno. 5. 11. 6.6. 13. 14. 7. Osnovi makroekonomije Poslovna informatika 4. usmeno usmeno pismeni zadaci. 9. Naziv predmeta br. Literatura i drugi izvori Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. za svaku godinu usmeno usmeno pismeno (kontrolni zadaci i testovi) usmeno pismeno (pismena vježba) usmeno usmeno 4. po jedan za svaki klasifikacioni period. pismeno praktični rad. Stručni ispit za obrazovni program Ekonomski tehničar sastoji se iz: . 8.italijanski jezik Preduzetništvo Ekonomska geografija Marketing Carina. pismeno usmeno pismeni zadaci. Poslovna ekonomija Poslovna komunikacija i 2. pismeno . 12. špedicija.usmeno. Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Ekonomski tehničar. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA Red.

na osnovu važećeg. Nastavni predmeti sprema 1. tako da: . odnosno sa posebnim obrazovnim potrebama obrazovni program se izvodi: .aktivnosti. pismeno. Finansija ili Bankarskog poslovanja (u zavisnosti od usmjerenja učenika) ili Poslovne ekonomije (nezavisno od usmjerenja).prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć. 5. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. 7. smjer Poslovna informatika Profesor matematike Diplomirani matematičar Profesor tehnike i informatike Diplomirani inženjer elektrotehnike. . 6.. 6. nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle. . Pravo Statistika Finansije VSS VSS VSS 194 . 7. odnosno stručnih kompetencija. .prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima koji omogućavaju dostizanje istog stručnog standarda.škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. Osnovi makroekonomije VSS 4. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle.provjeravanje znanja izvodi se putem ispita.usmenog ispita iz Računovodstva.stručnog rada sa odbranom. Poslovna komunikacija i VSS birotehnika 3. Obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju može se produžiti najviše za jednu godinu. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU Za učenike sa smetnjama u razvoju. . u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih. Poslovna informatika VSS STRUČNIH SARADNIKA Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika Diplomirani ekonomista Diplomirani ekonomista Diplomirani ekonomista Diplomirani ekonomista. uzimajući u obzir stav da učenici treba da postgnu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan. praktični rad) određeni obrazovnim programom. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I Stručna Red. vježbe.obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se oni mogu dobrovoljno priključiti. smjer Računska tehnika i Informatika Diplomirani inženjer organizacije rada Diplomirani pravnik Diplomirani ekonomista Profesor matematike Diplomirani matematičar Diplomirani ekonomista 5.iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i Slobodne . u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno.br. . Škola je . Poslovna ekonomija VSS 2.za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima.

Red. IV (F) III. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Školski oblik. 11. 13. III i IV II IV III i IV (O. 17. IV (B) II. III. Naziv premeta Poslovna ekonomija Poslovna komunikacija i birotehnika Osnovi makroekonomije Poslovna informatika Pravo Statistika Finansije Računovodstvo Razred I. 8. II. Bankarsko poslovanje Praktična nastava Drugi strani jezikitalijanski jezik 195 . 14. 10. 8. špedicija. III. 5. IV I. Nastavni predmeti Računovodstvo Bankarsko poslovanje Praktična nastava Drugi strani jezikitalijanski jezik Preduzetništvo Ekonomska geografija Marketing Stručna sprema VSS VSS VSS VSS VSS Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika Diplomirani ekonomista Diplomirani ekonomista Diplomirani ekonomista Profesor italijanskog jezika Diplomirani ekonomista Profesor geografije Diplomirani geograf Profesor istorije i geografije Diplomirani ekonomista Diplomirani ekonomista Diplomirani ekonomista Diplomirani ekonomista Carina. 10. 6. 4. IV Ukupno časova 216 72 108 210 72 99 108 246 216 415 345 207 420 282 207 420 420 72 99 Vrsta nastave T 316 72 108 P(V) Broj časova kod kojih se odjeljenje dijeli na grupe T P(V) 9. 16. 2. B) III i IV (F) II. 3. 9. 9. III. 7. III. 11. IV I. 15. IV (O) II. II. II I II II. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Red. VSS osiguranje Upravljačko računovodstvo Finansijska tržišta VSS 8. III. 12.br. broj 1.

Internet klub i dr). U dnevniku učenik po danima upisuje sadržaje rada. IV IV 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika su sastavni dio nastavnog plana i obrazovnog programa. mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. socijalni rad učenika. prva pomoć. saobraćajni propisi. muzičke predstave i likovne izložbe. osiguranje Finansijska tržišta I II Razred Ukupno časova 72 72 72 138 66 Vrsta nastave T 72 72 72 138 66 P(V) Broj časova kod kojih se odjeljenje dijeli na grupe T P(V) III III. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinesu rasterećenju učenika. posjete sajmovima informatike. informatička. Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. 16. špedicija. a u IV-33 časa godišnje). ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti. literarna. PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I. likovna.obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje. posjeta istorijskim spomenicima. učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. ekološke aktivnosti. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. II i III razreda nakon završetka nastavne godine obavljaju profesionalnu praksu u trajanju od 10 dana.sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: dani sporta. Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse. . sajmu knjiga i dr. Program slobodnih aktivnosti radi škola. Dnevnik profesionalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I. II i III razredu po 36 časova. broj 12. Naziv premeta Preduzetništvo Ekonomska geografija Marketing Carina. Okvirni program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika. 14.sadržaji po izboru učenika: učešće u raznim sekcijama (sportska. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručno teorijskih predmeta i praktične nastave. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima. 15. da pomognu njihovoj socijalizaciji. Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. muzička. dramska. . 196 . ali i da upotpune.Red. a sastoji se iz tri cjeline: . 11. organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr. prošire i prodube znanja i kompetencije učenika. tehnike i nastavne tehnologije. 13. filmske. muzejima. pozorišne. ali je uslov za završetak razreda. u skladu sa nastavnim planom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->