Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1
Dejan V. Tošić Miroslav D. Lutovac

Podaci o studentu
Ime i prezime studenta Broj indeksa Smer

Ostvareni poeni
Vežba Datum Poeni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Potpis

Ukupan broj poena: _____
Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 1

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Vežba 1
Naziv vežbe: Strukturiranje izveštaja u poslovnu formu koja se primenjuje u izradi domaćih zadataka i vežbi. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju poslovnog izveštaja u kome će biti opisane aktivnosti sa časa. Aktivnosti: Pronaći na Internetu sajt tri konferencije i proučiti uputstvo za pisanje radova koji se podnose konferenciji.

Osnovni pojmovi i definicije
Poslovni izveštaj je pisani dokument, u elektronskom ili papirnom obliku, koji opisuje radnje, stanje ili dešavanja u poslovnom procesu preduzeća. Cilj poslovnog izveštaja je da ostavi argumentovani trag poslovanja preduzeća i da doprinese kolektivnom pamćenju preduzeća: na primer, ako dođe do kadrovskih promena u preduzeću, poslovni izveštaj poboljšava i ubrzava uvođenje novih kadrova u rad. Poslovni izveštaj je nevidljiva vrednost preduzeća jer uvećava ukupno znanje preduzeća. Savremeno i uspešno preduzeće uvek poseduje razrađen sistem pisanja poslovnih izveštaja i konkretne obrasce sa preporukama i standardima. Poslovni izveštaji su po pravilu osnova za donošenje odluka rukovodstva preduzeća. Poslovni izveštaj mora biti profesionalno i pedantno urađen jer istovremeno odslikava i autora i preduzeće. Gramatičke greške i nedoslednosti u slogu izveštaja su praktično nedopustive. Jezik kojim se piše poslovni izveštaj mora biti jezgrovit i najsažetiji mogući da bi se uštedelo vreme čitaoca i prenela najkorisnija informacija koju izveštaj obrađuje.

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

2

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Sastav (struktura) izveštaja neizostavno uključuje naslovnu stranu, pojedinosti o autorima i preduzeću, zaglavlja i podnožja sa brojem strane i datumom, uvod, razradu i zaključak. Izveštaj može sadržati priloge i prateće multimedijalne zapise ako je to potrebno. Obimniji prilozi se obično predaju u elektronskom obliku. Izveštaj se po pravilu čuva i u papirnom obliku zbog bezbednosti i stalne dostupnosti. (Da li može da se koristi elektronski izveštaj na prenosnom računaru ako je baterija istrošena ili ako je virus oštetio zapise na disku? Neophodno je da postoji papirnati izveštaj zato što nije profesionalno da se isključivo oslanjamo na dostupnost elektronskog izveštaja preko bežičnog Interneta ili računara. Kod pisanja izveštaja preporučuje se da se student stavi u ulogu osobe kojoj se predaje izveštaj i da napiše kakav izveštaj bi želeo da dobije. Posebno obratiti pažnju na to da se dobijeni izveštaji moraju koristiti u daljoj poslovnoj komunikaciji ili da se predaju kao zbirni izveštaji većeg broja saradnika.

Uputstvo za rad
Izveštaji sa vežbi, domaći zadaci, projekti, i slično, su samostalni radovi studenata i mogu se u širem smislu shvatiti kao poslovni izveštaji. Ovi izveštaji su po pravilu u funkciji savlađivanja teorijskih i praktičnih znanja iz elektronskog poslovanja i često sadrže rezultate istraživanja posredstvom Interneta. U narednim odeljcima će biti izložene preporuke i pojedinosti za pisanje izveštaja koji se predaju i brane kao rezultat urađenih vežbi iz elektronskog poslovanja. Izveštaj se predaje u papirnom obliku, elektronskom obliku na kompakt disku, ili se može poslati elektronskom poštom. Oblik izveštaja određuje predmetni nastavnik u toku nastave. Osnovni elektronski zapis je Microsoft Word dokument (doc file) a uz njega se prilažu elektronske prezentacije, multimedijalni sadržaji, tabele, slike, Web stranice, skenirani materijal, digitalne fotografije, i slično. Elektronski dokument može da bude urađen i u drugom programu, na primer Microsoft Excel. Koristiti onu verziju softvera koja je instalirana na računarima na kojima se izvode vežbe. Napomena: Upotreba najnovijih verzija, specijalizovanog softvera, ili posebnih fontova, može proizvesti elektronske zapise koji nisu čitljivi na računarima vaše škole.

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

3

datum i vreme izrade. koristiti zakošena slova.). i slično. Za pojmove. Primer predstavljanja slike i potpisa slike.. Napomena: kao osnovni pretraživač koristiti Google i sačuvati rezultate kao mht arhivu). Strane imaju zaglavlje (header) i podnožje (footer) koji mogu sadržati redni broj strane.1...Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izabrati veličinu papira A4 i usvojiti margine od 2 cm (gornja. (na primer. bold.. imena predmeta.). ukupan broj strana. u tabeli 1. imejl adresu. Tabela 1.. italic. Za kraće izveštaje može se koristiti prored.. donja. Primer predstavljanja tabele i naslova tabele. naziv izveštaja. Slike i tabele se numerišu. Naslove i podnaslove koristiti za izdvajanje logički povezanih celina izveštaja. (na primer. Svaka slika i tabela izveštaja mora biti u tekstu pomenuta i referencirana preko broja (na primer.1 je prikazana . Regular 12 pt.. Značajni delovi teksta ili fraze mogu se istaći podebljavanjem.1.1 su date . Iznad i ispod slike ili tabele se ostavlja manja belina.. Osnovni tekst pisati u fontu Times New Roman. desna). Tabela ima naslov koji se kuca iznad tabele i bliže objašnjava tabelu. imena knjiga. autore.). leva. Slike i tabele kucati centrirano. pojedinosti o studentu (broj indeksa. Predmet Osnovi elektronskog poslovanja ima udžbenik koji . Gornja margina Donja margina Leva margina Desna margina 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Slika 1. . Slika ima potpis koji se kuca ispod slike i bliže objašnjava sliku. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 4 . nazive preduzeća.. na slici 1.

zapeta. space).2. Slika 1.) ostaviti jedan prazan znak (razmak. razrada i zaključak. kao što su. radovi u časopisima. stranice pomoći (help) softvera. i drugo. Poglavlja su obično uvod. elektronski dokumenti. potpis slike. na primer. znak pitanja.. i ime predmetnog nastavnika. . Primer standardnih stilova u Microsoft Word dokumentu. dvotačka.. ime izdavača. Izveštaj u osnovi čini. telefon. .) napraviti Microsoft Word Style. diplomski radovi. prikazani na slici 1. poštanska adresa.) dobijen. Literatura je spisak izvora. vežba.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Posle znakova interpunkcije (tačka. datum kada je izveštaj predat. godinu izdanja i brojeve stranica. mogućnost saobraćanja sa studentom (na primer. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 5 . blank. radovi na skupovima (konferencijama). na osnovu pravila škole i preporuka nastavnika. Naslovna strana (cover page) je neophodna i na njoj se nalaze podaci o studentu (ime. uzvičnik. Web sajt. tekst.. literatura i prilozi. naslovna strana. naziv/naslov. Za svaki deo izveštaja (naslov..2. broj indeksa. Web stranice.. . Student treba da koristi standardizovanu naslovnu stranu. adrese sajtova. Svaka stavka literature (referenca) treba da sadrži imena autora... kao i datum kada je referenca pročitana. adresa elektronske pošte. Elektronske reference treba da sadrže i punu Internet adresu. koji su korišćeni u izradi izveštaja.. projekti studenata. . To mogu biti knjige. smer). pravna akta.). izveštaji. Preporučuje se korišćenje standardnih stilova. Izveštaj o urađenoj vežbi se predaje (pismeno i/ili elektronski) i usmeno brani kroz kraći razgovor sa predmetnim nastavnikom ili saradnikom. prezime. naziv predmeta. referenci. datum kada je zadatak (projekat. naziv škole. nekoliko poglavlja.

Naslovna strana knjige Osnovi elektronskog poslovanja. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 6 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Elektronski oblik izveštaja je skup zapisa. Pogledati kako je složen tekst u knjizi Osnovi elektronskog poslovanja (slika 1.3. dokumenata. oep označava Slika 1. U donjem levom uglu je link sa koga se može preuzeti uputstvo za autore. Na slici 1.3). Na primer. Ime arhive treba da omogući prepoznavanje sadržaja i autora.4 je prikazan poziv za učešće na najznačajnijoj nacionalnoj konferenciji iz oblasti elektrotehnike koju organizuje udruženje ETRAN. koje treba spakovati u ZIP arhivu.zip epo označava smer (Elektronsko poslovanje). 08p123 je broj indeksa. predmet (Osnovi elektronskog poslovanja). sledeće ime može biti podesno: epo08p123_AnaMacura_oepVezba09.

organizacija i preduzeća. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 7 . turizma i usluga i Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.etf.yu/. Na slici 1. kao i najveće svetsko udruženje elektroinženjera IEEE. Privredna komora Republike Srbije. Od 2006.5 je prikazan poziv za učešće na najznačajnijem nacionalnom skupu iz oblasti telekomunikacija. U radu ove konferencije aktivno su učestvovali i studenti Više elektrotehničke škole u Beogradu.6 je prikazan poziv za učešće na najznačajnijoj međunarodnoj konferenciji. Uputstvo za autore se može preuzeti sa strani gde se nalaze opšta uputstva o forumu. a koja se održava u Srbiji. iz oblasti elektronskog poslovanja. Web strana konferencije ETRAN http://etran. Ministarstvo trgovine. Ova konferencija ima posebne sekcije na kojima studenti mogu da izlože svoje stručne radove. Preporučuje se studentima da svoje stručne radove izlože na TELFOR-u. godine na ovom skupu se organizuju i posebne sekcije iz oblasti Internet i Web tehnologija.bg. Članovi programskog odbora konferencija E-trgovina 2007 su autori ovog priručnika.ac.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 1. koju organizuje veći broj nacionalnih stručnih udruženje.4. Na slici 1. TELFOR. Sponzori ove konferencije su bili ministarstva Republike Srbije.

Slika 1.6.org/.7.yu/. Web strana foruma TELFOR http://www. i 1. Prva i poslednja strana uputstva za pisanje radova za konferenciju E-trgovina su prikazani na slikama 1. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 8 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 1.8.etrgovina. Web strana konferencije E-trgovina http://www.org.telfor.5.

Poslednja strana uputstva za autore konferencije E-trgovina. Slika 1.8. Prva strana uputstva za autore konferencije E-trgovina.7. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 9 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 1.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Web adrese sajtova konferencija sa kojih je preuzeto uputstvo za autore su sledeće: 1) 2) 3) Koje su dobre odlike ovih uputstava? Da li postoje delovi uputstava koja nisu jasna i precizna? Da li su uputstva napisana u skladu sa preporukama u upitstvu? Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 10 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 11 .

Najbolje bi bilo da vaš komercijalni sajt bude rangiran na prvih nekoliko mesta. NJih obilaze milioni posetilaca i zadaju im najneobičnije kombinacije reči kao kriterijum za pretragu. pretraživači izdvajaju one Internet sadržaje koji se poklapaju ili približno odgovaraju zadatom tekstu. Na osnovu zadate reči.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 2 Naziv vežbe: Uporedna analiza stranih Internet pretraživačkih servisa i sajtova sa gledišta elektronskog poslovanja. Položaj koji pronađeni sajt zauzima na spisku-rezultatu pretrage naziva se rang. Aktivnosti: Pronaći na Internetu najmanje tri strana sajta pretraživača. Uporediti kriterijume za pretraživanje. a rezultat pretrage je spisak Web sajtova na kojima je tražena informacija ili sadržaj koji joj je po smislu najbliži. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 12 . kao što su Web strane sajtova. fraze ili rečenice. Obično. Internet pretraživači su izvanredno – i besplatno – sredstvo za stvaranje vrlo kvalitetnog saobraćaja na vašem Web sajtu. i uporediti rang pronađenih sajtova na pretraživačima. Izabrati nekoliko ključnih reči. pronaći nekoliko sajtova na osnovu njih. Osnovni pojmovi i definicije Na Internetu postoje specijalizovani Web sajtovi koji pretražuju Internet sadržaje. tražene informacije su sadržaji delova Web strana na Internetu. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. Objasniti ulogu pretraživača u elektronskom poslovanju. Internet pretraživači su podržani moćnim računarima na kojima se izvršavaju izuzetno složeni i inteligentni programi za pretraživanje Interneta. Ovi sajtovi su poznati kao Internet pretraživači (Search Engines).

na primer Google-a. Slika 2.top10. pronaći druge strane Internet pretraživače. a pretraživač će indeksirati i ostale strane sajta praćenjem hiperlinkova na registrovanim stranicama. Uputstvo za rad Najpoznatiji strani Internet pretraživač je Google (slika 2.3.1.).Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Većina Internet pretraživača na svojim sajtovima poziva posetioce da obaveste pretraživač o Web stranama koje smatraju značajnim. Kao drugi pretraživač može se usvojiti Yahoo (slika 2.1. Prema anketi koja je urađena na sajtu http://www. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 13 . Najpopularniji strani Internet pretraživač.) i njega po pravilu treba uključiti u razmatranje. Posredstvom poznatog pretraživača. Na sajtu pretraživača se može registrovati jedna ili više Web strana.co. a odlično je ako u razmatranje uzmete pet pretraživača.). Najmanji broj razmatranih pretraživača je tri.yu/ najpopularniji sajt Google (slika 2.2.

Za svaki razmatrani pretraživač proučite kako se zadaju upiti i postavljaju kriteriju pretraživanja. Slika 2. Ispitajte koje usluge pretraživač nudi. Proučite kako se sajt registruje na pretraživaču.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 2.2. Anketa i rangiranje stranih pretraživača prema popularnosti. Utvrdite kakva je politika pretraživača u pogledu registracije: Da li se mogu registrovati bilo koji sajtovi. bez obzira na sadržaj? Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 14 .3. i koliko traje registracija (recenzija) sajta. koliko se plaća (ako se plaća) registracija. Internet pretraživač Yahoo.

Utvrdite koji se sajtovi pojavljuju i koji je njihov rang na pretraživačima.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izaberite nekoliko ključnih reči ili fraza i postavite upit na odabranim pretraživačima. Samostalan rad studenta Web adrese sajtova stranih Internet pretraživača su sledeće: 1) 2) 3) 4) 5) Kako se postavljaju kriteriju pretraživanja? Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 15 . Analizirajte rezultat pretraživanja.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Koje usluge pretraživači nude? Odabrane ključne reči i fraze su sledeće: 1) 2) 3) Rezultati pretraživanja su izdvojili sa najvišim rangom sledeće sajtove: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 16 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 17 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Kakva je razlika u rangiranju? Izveštaj o radu na času.

U pretraživanju se rangiraju samo poklapanja sa datim opisom. pronaći nekoliko sajtova na osnovu njih. Uporediti kriterijume za pretraživanje. kao i mnogi drugi elementi. i uporediti rang pronađenih sajtova na domaćim pretraživačima. tako da je kod direktorijuma dosta teško “popraviti plasman”. urednici sprovode rangiranje sajta. Za rangiranje sajta na pretraživaču bitni su naslov strane. Aktivnosti: Pronaći na Internetu najmanje tri domaća sajta pretraživača. Ako se promenite neka od Web strana sajta i pretraživači primete ovu izmenu. priložite ga uredništvu sajta-direktorijuma. ili urednici napišu opis sajta pošto ga prethodno pregledaju. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 18 . Postoji razlika u načinu funkcionisanja između “pravih” pretraživača i direktorijuma koja je značajna sa praktičnog stanovišta: • “Pravi” pretraživači prave spiskove automatski pretražujući Web. to će se odraziti na pozicije pri rangiranju.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 3 Naziv vežbe: Uporedna analiza domaćih Internet pretraživačkih servisa i sajtova sa gledišta elektronskog poslovanja. osnovni tekst strane. Izabrati nekoliko ključnih reči. Promena Web strana nema uticaja na rangiranje. • Kod direktorijuma. Kada napravite kratak opis sajta. • Hibridni pretraživači rade kao kombinacija prethodna dva načina. Osnovni pojmovi i definicije Termin Internet pretraživači koristi se kao opšti pojam za opis programa-mašina za pretragu sadržaja i sajtova na celom Internetu. Objasniti razliku domaćih i stranih pretraživača sa gledišta elektronskog poslovanja.

• maksimalnog broja rezultata. ali rezultatima pridodaje i tekst i link iznad koga piše da je on sponzorisan. Svaka strana na Web sajtu treba da ima drugačiji naslov i drugačije ključne reči koje se odnose na sadržaj strane. Pretraživači koriste pravila za pretraživanje na osnovu: • dužina naslova. • meta tagova.2.1 je prikazan rezultat pretrage po ključnim rečima business i plan. Na primer. na slici 3. Kada se izabere jedan od sponzorisanih linkova. • dužina opisa. Pretraživač i dalje rangira strane po sadržaju. strane i sajtove koji sadrže informacije koje su im Pretraživači su besplatni servisi i načelo njihovog rada je ravnopravnost i transparentnost rangiranja. pojavljuje se sajt koji je povezan u koloni sa sponzorisanim linkovima. Pretraživači uglavnom daju prednost stranama koje sadrže ključnu reč u naslovima ili pri vrhu strane.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Ključne reči su reči ili fraze koje korisnici Interneta upotrebljavaju na pretraživačima da bi preko pretraživača otkrili Web zanimljive i potrebne. i za određeni period vremena. pretraživač i dalje čuva princip objektivnosti rangiranja. • naslova. Ovakvim izdvajanjem sponzorisanog linka. • način prikazivanja rezultata. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 19 . Plaća se pravougaoni deo prostora na strani sa rezultatima za izabrane ključne reči. Deklarisani princip rada većine pretraživača je da: • Web stranu rangira sadržaj a ne veličina kompanije ili uticaj autora. Sponzorisani linkovi omogućavaju da se za relativno skroman iznos novca dođe na vrh strane sa rezultatima za ključne reči koje su od interesa. kao na slici 3. u prvom pasusu. • kompanija ne može kupiti položaj na rang listi – platiti rangiranje. na primer.

2. Slika 3. Na slici 3. Primer sajta iz liste sponzorisanih linkova.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 3. koliko puta je posećen sajt nakon pojave kao sponzorisani link (označen brojem 2). Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 20 . koja je prosečna pozicija bila u listi sponzorisanih linkova (kolona označena sa 6) i koliko je koštala kampanja preko sponzorisanih linkova (označen sa 5) za izabrani period vremena (označen sa 1). Primer pretraživanja i sponzorisanih linkova.1.3 je prikazan rezultat praćenja poseta jednog sponzorisanog linka iz koga se vidi koliko se puta sajt pojavio kao sponzorisani link (označen brojem 3).

4. Slika 3.3.co. Prema anketi koja je urađena na sajtu http://www.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 3. Log fajlovi na Internet serveru mogu da registruju odakle posetioci dolaze.4.top10. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 21 .yu/ najpopularniji domaći sajt Internet Krstarica (slika 3. i da daju dragocenu povratnu informaciju o kvalitetu ključnih reči.). Najpopularniji domaći Internet pretraživači. Primer izveštaja o posetama i troškovima sponzorisanog linka.

Utvrdite koji se sajtovi pojavljuju i koji je njihov rang na pretraživačima. Izaberite nekoliko ključnih reči ili fraza i postavite upit na odabranim pretraživačima. Samostalan rad studenta Web adrese sajtova domaćih Internet pretraživača su sledeće: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 22 . Ispitajte koje dodatne usluge pretraživač nudi. Posredstvom poznatog pretraživača pronaći druge strane Internet pretraživače. Uporediti strane i domaće pretraživače sa gledišta elektronskog poslovanja. Najmanji broj razmatranih pretraživača je pet. Za svaki razmatrani pretraživač proučite kako se zadaju upiti i postavljaju kriteriju pretraživanja. a tri pretraživača treba detaljno analizirati.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Uputstvo za rad Pronaći najpoznatije domaće Internet pretraživače. Analizirajte rezultat pretraživanja.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Kako se postavljaju kriteriju pretraživanja?

Koje usluge domaći pretraživači nude?

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

23

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Odabrane ključne reči i fraze su sledeće: 1) 2) 3)

Rezultati pretraživanja su izdvojili sa najvišim rangom sledeće sajtove: 1) 2) 3) 4) 5)

Kakva je razlika u rangiranju?

Koje su osnovne razlike između stranih i domaćih pretraživača?

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

24

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Izveštaj o radu na času.

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

25

programima za automatizaciju komunikacije sa posetiocima sajta. prodaja informacija. programima za praćenje rada i administriranje Web sajtova.). Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. usluga. Internet tehnologija sama za sebe stvara potrebe za softverskim rešenjima. Koncipirati mali Internet biznis. Aktivnosti: Na osnovu izabranih ključnih reči i analize tržišta preko Interneta predložiti model elektronskog poslovanja. na primer raznim grafičkim i pomoćnim programima. Ispitati koji problemi postoje u realizaciji predloženog elektronskog poslovanja? Osnovni pojmovi i definicije Internet je idealan prostor za plasman usluga i nematerijalnih proizvoda i daje mogućnost malim firmama da nude svoje proizvode po celom svetu. elektronske pošte i podrške korisnicima.. Obrazložiti kako izabrani e-model ostvaruje prihode. inteligentnim agentima. Proučiti i objasniti kako postojeće slične prodavnice ostvaruju zaradu (proizvod. Predložiti proizvod ili uslugu za prodaju preko Interneta. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 26 . zabava.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 4 Naziv vežbe: Predlog proizvoda ili usluga koje bi student prodavao preko Interneta. reklama. Time se povećava konkurencija i poboljšava kvalitet. Zbog povećavanja tržišta i uklanjanja geografskih barijera otvara se prostor za razvoj specijalističkog softvera i rešenja u oblastima za koje to ranije nije bilo isplativo.. . Objasniti razloge za izbor predloženog elektronskog poslovanja. Internet je veoma pogodan medijum za plasman i isporuku manjih softverskih jedinica (raznih “programčića”) i softverskih komponenti.

a ponekad se kombinuje i sa konsaltingom i softverom.1 i 4. tako i u slobodnom vremenu. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 27 . Konsalting je pored marketiranja. do auto delova i polovnih automobila. Uputstvo za rad Predložiti proizvod ili uslugu za plasman preko Interneta. pa i kompletnih video konferencija putem Interneta daju tehnološke mogućnosti za to. razni vidovi posredničkih usluga. Ispitati odgovarajuću privrednu delatnost (industriju) pomoću Internet pretraživača. vođenje kontakata. LJudi jednostavno vole i traže ovakve stvari. još jedna usluga podesna za plasman preko Interneta. Kategorija informatičkih servisa je dosta široka i prepliće se sa informativnim i zabavnim sadržajima. Tu spadaju elektronske berze na kojima se može trgovati najrazličitijom robom. Mogućnosti elektronske pošte. i slično. evidencije o kupcima i potencijalnim kupcima i slični marketinški i poslovni servisi. Ocenite da li se mogu javiti problemi u uspostavljanju predloženog poslovanja. prikazani su primeri prodaje knjiga i softvera preko. preko CD izdanja. Proceniti ciljno tržište: Da li to treba – zadovoljava nečiju potrebu? Kome biste prodavali? Zašto bi neko kupovao od vas? Razmislite kako bi vaš mali Internet biznis trebalo da se ostvari i odvija. jer su informacije neophodne. Prodaja specijalizovanih informacija preko Interneta je izvanredna mogućnost – neki kažu jedinstvena prilika – za inteligentne i preduzetne. e-mail.2. reklamiranja i promovisanja.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Zakoni ponude i potražnje rade u korist zabavnih sadržaja. direktorijumi poslovnih adresa i slični oglasnici (Yellow Pages) koji nude različite vidove dodatnih usluga. Na slika 4. razgovora (chat). kako na poslu. od berzanskih proizvoda. Nije potrebno mnogo ubeđivanja – dovoljno je napraviti atraktivne sadržaje i privući ljude na sajt.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 4. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 28 . Primer sajta koji prodajesoftver.1.2. Primer sajta koji prodaje knjige. Slika 4.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Preko Interneta bi se plasirao sledeći proizvod ili usluga: Razlozi za izbor ovakvog poslovanja su sledeći: Prihod se ostvaruje na sledeći način: Konkurentske prodavnice na Internetu imaju sledeće adrese: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 29 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 30 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Problemi i rizici u ostvarivanju moje poslovne zamisli su sledeći: Ciljno tržište kome se obraćam čine Izveštaj o radu na času.

svi učesnici su obavešteni preko sajta konferencije da će dobiti elektronsku verziju zbornika i to kurirskom dostavom. Osnovni pojmovi i definicije Komercijalni sajt je Web sajt koji prodaje robu ili uslugu preko Interneta. Aktivnosti: Izabrati najmanje tri Web sajta koji posluju preko Interneta. morate uspeti u tri elementa koji su svi direktno pod vašom kontrolom: 1) prodajte dobar – sjajan – proizvod. Odrediti koji način poslovanja primenjuju i kako ostvaruju zaradu. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. Tabelarno prikazati rezultate sa uporednim ocenama po izabranim kriterijumima.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 5 Naziv vežbe: Analiza stranih komercijalnih Web sajtova i ocena njihovog elektronskog poslovanja. ciljane kupce na vaš sajt. Primer brige o kupcima dat je na slici 5. ili privređuje na drugi način koje se u širem smislu uvek može svesti na prodaju ili kupovinu.” U osnovi svega nalazi se nekoliko jednostavnih principa i zamisli koje neprekidno treba imati u vidu i dosledno ih sprovoditi. Da biste uspeli u Internet biznisu. 3) privucite birane. načina i jednostavnosti prodaje.1. 2) napravite Web sajt koji prodaje. Dati i obrazložiti ocenu komercijalnog sajta sa stanovišta izgleda (grafičkog dizajna). i brige o kupcima. dostupnosti važnih podataka. Pravljenje dobrog posla na Internetu je mnogo jednostavnije nego lansiranje posla u “realnom svetu. mera zaštite. Predložiti izmene na sajtovima kojima se otklanjaju uočeni nedostaci. Ovo je Velika Trojka Internet biznisa. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 31 . Posle završene konferencije.

mera uspešnosti pojedinih aktivnosti. Primer brige o kupcima. Zadovoljavanje potreba kupca postaje jezgro oko koga se formiraju funkcije kompanije i. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 32 . kada potencijalni kupac pregleda sajt. a 1/3 otpada na sve faktore zajedno (18% kupaca odlazi zbog lošeg kvaliteta.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 5. Prema tome. Traženi Odgovor je važna stvar na vašem komercijalnom sajtu. istovremeno. naziva se Traženi Odgovor (TO) ili na engleskom Most Wanted Response (MWR). da vam na neki način odgovori. a svega 7% zbog konkurencije). izvanrednu mogućnost: dvosmernu komunikaciju sa potencijalnim kupcem. U savremenom svetu kupac se postavlja u središte pažnje preduzeća (customer-centered organization). vi želite da on nešto uradi. radio ili novinski oglas. Poslovni sajt nije TV reklama. Istraživanja pokazuju da oko 2/3 kupaca napušta prodavca zbog nezadovoljstva odnosom prema njemu. Ako nemate TO za svaki proizvod ili grupu proizvoda. a koju možete da merite. gotovo da nema smisla da postavljate vaš sajt na Internet (ako je cilj da sajt prodaje). On daje jedinstvenu. Reakcija koju želite da potencijalni kupac ispolji.1.

pokušajte da prepoznate šta je traženi odgovor. i da li su pravilno postavljeni. U poslednjem koraku. Obrazujte tabelu čija će kolona odgovarati izabranom sajtu. posmatrajte organizaciju sadržaja. a čiji će red odgovarati posmatranom svojstvu. Pokušajte da apstrahujete osnovnu funkcionalnost sajta i njegovu operativnu upotrebljivost (usability). U trećem ocenjivanju sajta. grafička rešenja i slično. Samostalan rad studenta Izabrani su sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 33 . navigaciju. Utvrdite koji model poslovanja sajt implementira. Na osnovu uporedne analize pokušajte da otkrijete nedostatke sajta i da predložite poboljšanja. na promer od 1 do 5 ili od 1 do 10. Da bi vaše procene bile samerljive usvojte jasne kriterijume poređenja i ustanovite skalu ocenjivanja. Kao prvo. U drugom koraku. Posmatrajte sajtove sa raznih gledišta. stavite se u ulogu kupca i ispitajte da li je sajt jednostavan za upotrebu i da li vam sajt omogućava da obavite željeni posao za najkraće vreme. koliko ih ima. posmatrajte sajt kao analitičar elektronskog poslovanja.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Uputstvo za rad Izaberite najmanje tri komercijalna sajta i proučite način na koji posluju.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Tabelarni prikaz uporedne analize: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 34 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 35 .

da li se to lako realizuje? • Kada se i kako započinje autorizacija kreditne kartice – plaćanja sa računa? • Da li postoji strana koja potvrđuje ili se šalje imejl i kako kupac može da prati svoju narudžbinu? Sadržaj Web strana može da se analizira na osnovu sledećih kriterijuma: • Kako se kupac kreće kroz sajt. upućivanja kupca u kupovinu. izgleda. Osnovni pojmovi i definicije Proces naručivanja može da se analizira na osnovu sledećih kriterijuma: • Da li se kupac prvo registruje ili može odmah da startuje proces naručivanja? • Da li može da se preskoči proces registracije i dozvoljava se proces naručivanja? • Ako kupac želi da promeni ili isključi nešto što je već stavio u korpu. Tabelarno prikazati rezultate sa uporednim ocenama po izabranim kriterijumima. mera zaštite i brige o kupcima. praćenja istorije kupovine. kako se prenose podaci iz baze podataka (da li su podaci statički ili dinamički)? Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 36 . Dati ocenu i obrazložiti ocenu prodajnog sajta sa stanovišta načina plaćanja. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. Aktivnosti: Izabrati tri reprezentativna domaća sajta koja posluju preko Interneta.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 6 Naziv vežbe: Komparativna analiza reprezentativnih domaćih prodajnih sajtova. Objasniti kako sajt realizuje funkciju brige o kupcima.

kompjuterski generisane slike. skice? • Kako se isporučuje opisni sadržaj (MS Word. • Posetilac se vraća da ponovo kupuje.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 • Da li su poželjne fotografije. Na konkretnim primerima uraditi analizu sajta sa stanovišta šta se očekuje da kupac želi kada dođe na sajt. što znači da posetilac ostaje duže nego što bi uobičajeno ostao. Uputstvo za rad Pronaći sajtove preko kojih se reklamiraju ili prodaju neke usluge.2 je primer sajta na kome se teško nalaze najvažniji podaci zbog kojih posetilac dolazi na sajt. Postiže se dobrim sadržajem i dobrim dizajnom sajta: • Posle nekog vremena posetilac se familijarizuje sa biznisom – oseća se prijatno kada kupuje. šta se očekuje da kupac uradi kada dođe na sajt i da li su očigledne koje su specifičnosti ciljnog kupca.1) prodajnih i uslužnih sajtova. Na slici 5. Slika 6.1. Primer loše urađenog sajta. ASCII)? • Da li piše ko je odgovoran za ispravnost teksta i podataka? Važna osobina sajta je stickiness. Naći dobre i loše primere (slika 5. Acrobat. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 37 . Da li je na sajtu očigledno šta kupac želi da sazna kada dođe na sajt.

4.3. Posebno analizirati da li su neophodni dinamički generisani ili statički sadržaji. kao i dopunske informacije koje će motivisati posetioce da stalno posećuju sajt.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 6.3. Na konkretnim primerima objasniti razloge za način generisanja sadržaja. Analizirati primer kao na slici 5. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 38 . Primer sajta na kome se teško nalaze najvažnije informacije. Slika 6. Na slici 6. dat je primer motivisanja posetilaca da aktivno učestvuju u akcijama na sajtu. Primer sajta na kome se lako nalaze najvažnije informacije.2. Dati primere sajtova na kojima se lako uočavaju linkovi sa najvažnijim informacijama.

4.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 6. Primer motivisanja posetioca da redovno posećuje sajt. Samostalan rad studenta Izabrani su domaći sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 39 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 7) Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 40 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Tabelarni prikaz uporedne analize: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 41 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 42 .

Američki distributer organizuje sve marketinške aktivnosti i prodaju u celom svetu a preko svoje prodajne mreže i mreže preprodavaca. Uraditi analizu vertikalne povezanosti. Osnovni pojmovi i definicije Vertikalna analiza se u najširem smislu može pojmovno odrediti kao raščlanjavanje poslovanja na skup raznorodnih funkcija od krajnjeg korisnika. Na slici 7.1. do proizvođača. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 7 Naziv vežbe: Elementi vertikalne analize tržišta i privredne grane (industrije) u elektronskom poslovanju. Aktivnosti: Izabrati jedan uzoran sajt koji posluju preko Interneta. cenu i ukupnu zaradu. Vertikalna analiza u kontekstu ove vežbe treba da uputi studenta u širu analizu i da mu pruži celovit pogled na elektronsko poslovanje kao sistem koji povezuje raznorodne podsisteme. Pronaći da li samo analizirani sajt ima e-poslovanje ili i ostali u lancu od snabdevanja do krajnjeg korisnika imaju e-poslovanje. prikazan je primer kako proizvođač softvera iz Srbije može da prati stanje u magacinu distributera u Americi kao i broj. preko prodajnog sajta. Ispitati kako je realizovano poslovanje od snabdevanja da krajnje prodaje. Proizvođač softvera iz Srbije prati stanje u magacinu i Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 43 .

Proučiti organizaciju sajta. Ispitati da li postoje mere zaštite kupca u slučaju pogrešne isporuke. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 44 .1. Utvrditi kako se roba isporučuje.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 7. Identifikovati primarnog snabdevača. kao što su plaćanje ili dostava. Primer praćenja prodaje preko distributerske organizacije. Apstrahovati podsisteme. Uputstvo za rad Izabrati jedan uzoran komercijalni sajt. Poželjni je da sajt bude što bolji i razgranatiji da bi se na njemu uočili svi podsistemi.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalni rad studenta Izabran je uzoran komercijalni sajt čija je adresa Prepoznati su sledeći poslovni podsistemi sajta: Dostava robe se obavlja na sledeći način: Izveštaj o radu na času. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 45 .

e-trgovina (e-commerce) je trgovina utemeljena na informacionokomunikacionim tehnologijama (ICT). skraćeno eposlovanje ili e-biznis. Digitalna ekonomija je novi vid privređivanja koji se suštinski pomera od industrijske ekonomije ka ekonomiji koju karakteriše informacija. u kome se koristi elektronski (digitalno) zapisana informacija i znanje ugrađeno u softver. Uraditi predlog naslovne strane i strukturu sajta sa mapom strana na sajtu. i digitalne elektronike. Osnovni pojmovi i definicije Digitalna ekonomija (digital economy) je savremen način privređivanja u kome se izrazito koriste informaciono-komunikacione tehnologije (ICT). i drugo. Elektronsko poslovanje. Ukazati na očekivane probleme u poslovanju. Objasniti kako se ostvaruje zadovoljenje potrebe potencijalnog potrošača. To je moderna metodologija Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 46 . računarstva.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 8 Naziv vežbe: Predlog elektronskog poslovanja malog preduzeća. informatike. uključuje kupovinu i prodaju robe i usluga. komunikacija. Elektronska trgovina. Aktivnosti: Za izabrani poslovni model uraditi predlog poslovanja preko Interneta. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja u kome će biti opisan model poslovanja malog preduzeća. tehničku podršku preko Interneta. To je konvergencija ekonomije. nevidljive vrednosti. a posebno Internet kao svetska (globalna) računarska mreža. nematerijalna dobra. Elektronsko poslovanje (e-business) je poslovanje temeljeno na informacionokomunikacionim tehnologijama. a posebno Internetu. a posebno Internetu. usluge. i novi vid organizovanja i institucionalnih formi.

Termin e-business je uveo IBM oktobra 1997. i povećanja brzine isporuke. Na slici 8. Treba uočiti da e-trgovina po definiciji ne insistira na elektronskom plaćanju. Na slici 8. prikazan je izgled sajta preduzeća koji je prodaju softverski proizvoda Key to Metals.1. Slika 8.1.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 biznisa koja se obraća potrebama organizacija. Web sajt proizvoda Key to Metals. a koje imaju za krajnji cilj prodaju ili nabavku. Prema definiciji Evropske unije. na primer preko Interneta. prikazan je sajt prodaje softverskog proizvoda koji je razvijen u Srbiji a koji se prodaje preko sopstvenog rešenja elektronske prodaje. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 47 . e-trgovina je skup komercijalnih aktivnosti koje se vode preko elektronskih mreža (često preko Interneta). povećanja kvaliteta robe i usluge. prodavcima i kupcima u cilju smanjenja troškova. i od tada se jasno razlikuje e-poslovanje od e-trgovine (e-commerce).2.

Razmotriti potrebe kupaca kojima sajt udovoljava i opisati kako se one konkretno zadovoljavaju online. Proceniti koje su pretnje i mogući problemi u uspostavljanju predloženog elektronskog poslovanja. Usvojiti operativan način poslovanja preko Interneta. Predložiti poslovne procese koji mogu da se poboljšaju uvođenjem elektronskog poslovanja. Web sajt softverskog proizvoda SchemticSolver. Izabrati model elektronskog poslovanja. Opisati sastav (strukturu) Web sajta navođenjem osnovnih Web strana sajta i njihovih međusobnih veza. Uputstvo za rad Osmisliti elektronsko poslovanje malog preduzeća. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 48 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 8. Predložiti naslovnu stranu komercijalnog Web sajta prema izabranom modelu.2.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Predlažem sledeću privrednu delatnost malog preduzeća: Elektronskim poslovanjem se zadovoljavaju sledeće potrebe kupaca: Predlažem sledeću matičnu stranu (homepage) komercijalnog sajta: Procenjujem da u ostvarivanju moje zamisli mogu nastati sledeći problemi: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 49 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Sastav sajta (struktura). stranice i njihove veze. su sledeće: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 50 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 51 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 52 . Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja u kome će biti opisane sve usluge koje izabrane banke vrše preko Interneta. Očigledna prednost za korisnika je udobnost obavljanja posla. od svoje kuće. Osnovni pojmovi i definicije Ne postoji zvanična i opšte prihvaćena definicija elektronskog bankarstva. elektronskim putem. e-banking ili online banking ne mora da podrazumeva otvaranje računa preko Interneta. U najopštijem. ili izvođenje svih transakcija elektronskim putem. Usled neizgrađenosti pravne legislative. Uraditi uporednu tabelu sa ocenom kvaliteta usluga. Jedna banka je u nedavnoj kampanji promocije svojih usluga usvojila moto "bank naked " da bi naglasila slobodu komitenta da obavlja rutinske bankarske transakcije u potpunoj udobnosti i bezbednosti. 24 sata u danu i 7 dana u nedelji. termin ukazuje na usluge koje omogućavaju korisnicima da upotrebljavaju neki od računarskih uređaja da bi (1) pristupili podacima bankovnog računa i možda (2) obavili bankarsku transakciju sa udaljenog mesta. a posebno u inostranstvu. koje može biti prebivalište ili kancelarija. Posebno opisati mogućnosti plaćanja u zemlja. Aktivnosti: Za najmanje tri bankarska sajta uraditi pregled usluga koje pružaju preko Interneta.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 9 Naziv vežbe: Komparativna analiza elektronskog poslovanja banaka. Elektronsko bankarstvo se može shvatiti kao zajednički termin (umbrella term) za proces kojim komitent obavlja bankarske transakcije elektronski bez odlaska u zgradu od cigle i maltera.

Značajan broj banaka. otplata kredita. modemski pristupa banci. plaćanje računa. Internet banking komitent pristupa svom računu preko Internet čitača. preuzima podatke. net. kao što je Microsoft Internet Explorer. a zatim su napravljeni snažni sajtovi za transakcije. PC banking i Internet ili online banking se najčešće koriste.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Sledeći termini se odnose na neki od oblika elektronskog bankarstva: personal computer (PC) banking. onda. i prenos sredstava sa računa na račun. na primer. i phone banking. i (3) da se dobije veći udeo u depozitima. home banking. plaćanje računa. interactive. Obično se veliki broj pomenutih termina uzima kao sinonim za isti pojam. ili Web banks. obično na svojim sajtovima navodi da se u budućnosti očekuje potpuno ebankarstvo. online banking. veliki broj banaka je prvo ustanovio promotivno prisustvo na Internetu. Obično. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 53 . kupovina finansijskih instrumenata i hartija od vrednosti. virtual banking. je sledeći evolutivni korak u odnosu na PC banking. pregled stanja štedne knjižice. analitičari sagledavaju Internet banking kao sredstvo (1) da se zadrže sofisticirani komitenti čiji zahtevi permanentno rastu. Korisnik. prenos sredstava. Internet bankarstvo koristi Internet kao kanal za sprovođenje bankarskih aktivnosti. Internet banking. cyber. banka nudi komitentu svoj finansijski softver koji dozvoljava korisniku da obavlja finansijske transakcije sa njegovog računara. PC banking je oblik elektronskog bankarstva koji omogućava korisnicima da izvršavaju bankarske transakcije preko personalnog računara posredstvom modema. pregled transakcija kreditne kartice. Mada Internet banke pružaju puno istih usluga kao i tradicionalne banke od cigle i maltera. Manji broj banaka. (2) da se razvije nova baza bankarskih korisnika. u obliku informativnih ili interaktivnih Web sajtova. danas. NetBanker definiše “pravu Internet banku” kao banku koja obezbeđuje uvid u stanje računa i neke mogućnosti transakcija malom biznisu preko Internet servisa World Wide Web. nudi PC banking koji omogućava da komitent dobije stanje računa. koji se nekada naziva online banking. a ne na korisničkom PC-ju. Internet banke su još poznate kao virtual. Softver koji izvršava Internet banking funkcije nalazi se na bančinom World Wide Web serveru. Do današnjeg dana. koji još uvek nema punu funkcionalnost online transakcija. i pokreće programe koji su na njegovom računaru. Internet banking. remote electronic banking.

one često mogu da ponude manje cene usluga. a žele da započnu korišćenje usluga elektronskog bankarstva. Postoji nekoliko načina da se otvori elektronski bankarski nalog. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 54 . mogu jednostavno zatražiti od svoje institucije softver za PC banking ili dobiti lozinku za Internet banking. U oba slučaja je minimalizovana papirologija. Telebank (Arlington. Komitenti koji već imaju naloge u tradicionalnim bankama. • Jednostavan pristup podacima transakcija. novi komitent može popuniti obrazac na sajtu banke i podneti online molbu/zahtev za Internet bankarstvo. Prethodno navedene prednosti odslikavaju samo deo prednosti koje pruža e-bankarstvo.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Tipičan sajt Internet banke specificira vrste transakcija koje se pružaju. dobija potpuni pristup svim svojim nalozima koji su u banci otvoreni. Internet banke. finansiranje i kreditiranje. nedavnih i prošlih. imaju manje troškove poslovanja i sprovođenja transakcija u odnosu na tradicionalne banke od cigle i maltera. tekućih. Virginia) i Banknet (UK). • Globalna povezanost cele zemljine kugle. u opštem slučaju. Analitičari u industriji smatraju da elektronsko bankarstvo pruža razne vrste privlačnih mogućnosti za pristup računu sa udaljene lokacije: • Dostupnost banke za upite i usluge transakcija tokom celog dana od 00:00 do 24:00. Kada se komitent uključi u online sistem. bez posrednog učešća drugih institucija. i stavlja na uvid informacije o bezbednosti računa. Novi komitenti mogu ustanoviti svoj nalog za e-bankarstvo popunom obrasca za pristup PC banking sistemu. već imaju mogućnost da prave simultane transakcije koje uključuju velika finansijska sredstva. • Neposredan uvid u međunarodna bankarska kretanja. Web banke nisu ograničene na vođenje transakcija u okvirima nacionalnih granica. Zbog toga. U nekim slučajevima. neke Internet banke postoje bez fizičkih ogranaka (ekspozitura). Internet banking nije ograničen na fizičke poslovne lokacije. Alternativno. ne primer. Obrazac se tradicionalnom poštom šalje instituciji koja pruža željenu uslugu.

ili drugim oblicima. a minimalnu brzinu slanja podataka (upstream) od 64 Kbps. kablovski modemi. Na prethodno opisani način bankarske institucije se uključuju u svetski trend korišćenja Interneta i Web tehnologija kao alternativnog kanala za isporuku robe i pružanje usluga. i veze preko energetskih kablova.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 U oba slučaja otvaranja računa. komitent može ulagati sredstva na online račun pomoću čekova. Sa druge strane moguća je i druga slika ako se e-bankarstvo proširi dodavanjem usluga koje zahtevaju bolju IT infrastrukturu i brže veze. Očigledno. Ponuditi e-banking u repertoaru svojih usluga ne znači samo biti in. ovo nije usko grlo i prevashodan pokretač jer je poverenje u bezbednost bankarskih podataka i transakcija odlučujući činilac razvoja elektronskog bankarstva. Trend i budući razvoj elektronskog bankarstva mogu da se predstave kroz sledeća gledišta: • Porast udela online bankarstva u globalnom bankarskom sistemu • Povećani prodor širokopojasne telekomunikacione infrastrukture • Mobilni Internet • Internet pristup preko TV infrastrukture • Višekanalna strategija razvoja i CRM • Paradigma One Stop Finance Web Shop Prema različitim studijama. već predstavlja meru da se ne bude out. satelitske veze. Ugledna istraživačko-konsultantska kuća Datamonitor očekuje da će preko 75% evropljana. E-banking se danas od trend procesa pretvara u must-have imperativ visokog prioriteta. online udeo bankarstva je u porastu i postepeno će rasti u bliskoj budućnosti. Brža i pouzdanija veza ohrabrujuće deluje na korisnike e-bankarstva. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 55 . Povećani prodor širokopojasne telekomunikacione infrastrukture Širokopojasna Internet veza (broadband connectivity) može se definisati kao Internet veza koja pruža brzinu preuzimanja podataka (downstream) od najmanje 256 Kbps (kilo bita u sekundi). koristiti online banking. nije nužno fizičko saobraćanje između stranke i institucije. Ipak. do 2010. Ovu brzinu danas postižu razne xDSL tehnologije. elektronskim prenosom.

Mobile banking (mobilno bankarstvo. Tada su neke funkcionalnosti praktično isključene. digitalna TV. dobijaju sve kvalitetniji i brži pristup Internetu bežičnim putem. pa se predviđa da digitalna interaktivna televizija može postati ključni kanal za pružanje online bankarskih usluga. predviđa da će preko € 175 milijardi do 2010 biti u mobilnim servisima. Prednost ovog trenda je visoka penetracija TV opreme i veliki kapaciteti za prenos podataka TV kablovima. kao što je Voice Over IP (VOIP) koji omogućava da razgovarate za bankarskim službenikom preko iste Internet veze koju koristite za pristup bankarskom sajtu. call-centri. Neki prognoziraju da će do 2010 godine integralni digitalni TV (settop box) možda uzeti primat nad običnim PC računarom.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Za sada. mobilna telefonija. Prenosivi laptop računari. i moderni mobilni telefoni (smart-phones). svi novi elektronski kanali koegzistiraju sa tradicionalnim bankarskim kanalima koji se oslanjaju na ekspoziture i neposredni lični kontakt sa strankom. jer će se njima pristupati masovno bankarskim nalozima. broadband će pre da pospeši postojeće e-banking korisnike nego da osvoji nove. EITO. M-banking zahteva mnogo precizniju registrativu i ICT podršku da bi mogao da pređe nacionalne granice. Po nekima. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 56 . European Information Technology Observatory. kada se radi o pristupu Internetu. Stapanje Internet i TV tehnologija je od značaja i za elektronsko bankarstvo. U socijalno i finansijski osetljivim oblastima. pogotovu u Evropi. mali kompjuteri koji stanu na dlanu (handheld). to je sledeći evolutivni korak elektronskog bankarstva. m-banking) se značajno oslanja na ICT (informaciono-komunikaciona tehnologija) infrastrukturu. Sa gledišta bankarstva. Kraj prošlog veka je iznedrio nove elektronske kanale za pružanje usluga (service delivery channels): Internet. Drugi. Eventualni problem i rizik razvoja može biti u ruralnim sredinama koje nemaju xDSL i slične servise. televizija ima mnogo veću probojnost nego druge tehnologije i PC pristup Internetu. Web-zasnovani bankarski automati (ATM). Neki analitičari (Lucent) smatraju da će mobilni terminali u mnogome zameniti klasične kompjutere kada se govori o poslovnom izlasku na Internet. i postaju univerzalni sa gledišta poslovnih aplikacija – prevashodno e-bankarstva. smatraju da će m-banking biti samo deo ebanking-a. pak. PDA (Personal Digital Assistant).

Održavanje tradicionalne bankarske infrastrukture. pa pružaju bankama mogućnost da ponude komitentima i dodatne usluge po istoj ceni. što znači da će se ravnopravno koristiti i online i offline bankarstvo. u koje imaju poverenje. Preko 70 procenata e-bankarskih korisnika odobrava stav: “Želim personalizovani Web sajt na kome mogu lično da struktuiram željenu informaciju”. (2) komitent preko telefona sravnjuje stanje računa ili proverava čekove. savetovanje komitenata preko Interneta. i da je malo verovatno da će napustiti jedan kanal i potpuno preći na drugi. potencijalno čini delove postojeće bankarske infrastrukture suvišnom. Sa gledišta bankarstva. Čak se navodi i stereotip: (1) komitent želi da vidi svog bankarskog savetnika uživo da bi doneo životnu finansijsku odluku. (3) komitent plaća neke račune online preko Web sajta banke. na kome mogu da obave sve finansijske poslove i dobiju personalizovana rešenja i ponudu (One Stop Finance Web Shop).Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Online kanali imaju inherentno nisku cenu i ne zahtevaju intenzivan ljudski rad. Procenjuje se da će u bliskoj budućnosti multi-channel strategija dominirati razvojem bankarskog sektora. Online banking može (i mora) da udovolji ovom zahtevu i da ponudi mogućnost davanja selektivnih informacija koje su zasnovane na automatski prikupljenim i obrađenim CRM podacima. Korisnici bankarskih usluga su spremni i voljni da se vežu za jedno mesto. ili da smanje cenu postojećih usluga. uz istovremeno ohrabrivanje upotrebe online bankarstva. što se uklapa u opštu sliku na areni elektronskog poslovanja: imperativni marketing 1:1 i upravljanje odnosima sa kupcima – CRM (Customer Relation Management). prebacivanje korisničkih usluga na Internet. i drugo. Ključni pokretač proliferacije novih e-bankarskih kanala je borba finansijskih institucija da zadrže klijentelu novim uslugama i kvalitetom rada. Prethodno opisanu paradigmu implementira uspešno Amazon.com – jedno mesto na Internetu na kome možete obaviti sve. Sa Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 57 . na primer službenike koji direktno komuniciraju sa komitentom. vodi ka ukupnom rastu elektronskog bankarstva. Opšte je prihvaćeno da će komitenti najverovatnije koristiti sve ponuđene kanale za pružanje bankarskih usluga.

sigurnosni softver i IT logistika. Primer elektronskog bankarstva banke http://www. U ovom trenutku se ne može pouzdano proceniti šta preovlađuje u cost-benefit analizi elektronskog bankarstva: • Šansa da se uštedi na kancelarijskom prostoru. na primer da se preuzme (download) neki dokument ili podaci. značajno poskupeti usluge. cena ICT opreme. To odmah ukazuje na neophodnost brzih i pouzdanih telekomunikacionih veza. Slika 9. prevozu zaposlenih. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 58 .florencestatebank.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 druge strane. Web dokumenti i materijali mogu zahtevati veliko online vreme komitenta. ili da se pronađe željena informacija.1. grejanju i lokalizovanoj opremi. ili • Rizik da će dodatna potrošnja električne energije.com/ koja ima i klasično i online bankarstvo.

pri čemu dva sajta treba da predstavljaju domaće banke. Slika 3.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Uputstvo za rad Odabrati najmanje tri Web sajta banaka. isprobati ih. Ispitati da li postoje finansijski kalkulatori. Usvojiti kriterijume poređenja i napraviti uporednu analizu. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 59 . Primer finansijkog kalkulatora male banke. Rezultate analize predstaviti tabelom. Proučiti koje usluge elektronskog bankarstva sajtovi nude. Ako postoje. Utvrditi kako se obavljaju transakcije – plaćanja.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Izabrani su bankarski sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 60 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Tabelarni prikaz uporedne analize: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 61 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 62 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

preduzeća i društva u celini. Aktivnosti: Za pet Web sajtova uraditi uporedni pregled administrativnih usluga koje izabrane institucije pružaju preko Interneta. i poverenja građana.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 10 Naziv vežbe: Komparativna analiza administrativnih Web sajtova – elektronska uprava. Uraditi uporednu tabelu sa ocenom kvaliteta usluga. Biometrika (biometrics) je primena računarskih metoda za određivanje bioloških Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 63 . Osnovni pojmovi i definicije E-uprava (e-administracija. bezbednosti ličnih podataka. a odnos država-građanin je označen kao G2C (Government-To-Citizen). Konkretna implementacija e-uprave nezaobilazno obuhvata rešavanje problema zaštite privatnosti građana. Posebno opisati korist građana i preduzeća. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja u kome će biti opisane sve usluge koje izabrane administrativne institucije vrše preko Interneta. a posebno Interneta. Biometrijske tehnologije su kandidati za poboljšavanje sigurnosti podataka u sistemima euprave. e-government) je upotreba ICT. u državnim institucijama sa ciljem da se poboljša pristup javnim uslugama i dostava istih na dobrobit građana. To je transformacija administrativnih procedura tako da građanin bude u centru pažnje. a poslovni odnosi dve države posredstvom ICT se označavaju kao G2G (Government-To-Government). Ostvarivanje uspešne elektronske uprave je strateška odrednica svih država razvijenog sveta i većine država u razvoju. Poslovni odnos između države i preduzeća se obično označava sa G2B (Government-To-Business). a njegovo efikasno usluživanje prioritet. Državna uprava se uobičajeno označava sa G (od Government).

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 64 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 odlika. do vrlo složenih sajtova koji pružaju kompleksne administrativne usluge građanima. i sličnog. vladinih programa. Proverite kako se na Internet pretraživačima pojavljuju državni sajtovi i za koje ključne reči. E-democracy je upotreba ICT. registraciju vozila. Unapređuju (ubrzavaju) se administrativni procesi i poboljšava se protok informacija između državnih institucija. Konkretna realizacija e-uprava se kreće u širokom opsegu od jednostavnih sajtova koji daju samo obaveštenja i uputstva za građanstvo. Osnovni biometrijski parametri se izvode iz osobina oka. E-commerce je razmena novca i dobara preko Interneta. zakoni. To je dvosmerna relacija građana i države. odseka. Uputstvo za rad Odabrati pet Web sajtova državnih institucija. što može uključiti plaćanje poreza. poglavito elektronske pošte i Interneta. oblika šake. Rezultate analize predstaviti tabelom. otisaka prstiju. i slično. E-management je korišćenje ICT za poboljšanje rukovođenja administracijom. za povećanje učešća građana u javnom radu i procesima odlučivanja. najčešće preko Interneta. biznisu). Ispitati da li su dostupna normativna akta. ministarstava. Proučiti koje usluge sajtovi pružaju građanima i privredi (preduzećima. Usvojiti kriterijume poređenja i napraviti uporednu analizu. i glasa. vladinih agencija. Mogu se izdvojiti sledeće kategorije elektronske državne uprave: E-services je elektronska dostava administrativnih informacija. agencija. koja povećava odziv građana i otvorenost rada državne uprave. Biometrika se može koristiti za utvrđivanje identiteta građana i minimizaciju prevare usled lažnog predstavljanja. posebno jedinstvenih osobina ljudskog tela. uredbe i druga administrativna uputstva. naplatu komunalnih računa. i drugih administrativnih organizacionih jedinica. i drugo.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Izabrani su administrativni sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 65 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Tabelarni prikaz uporedne analize: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 66 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 67 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

Osnovni program za pristup obrazovnom sistemu je Internet čitač (kao što je Microsoft Internet Explorer). Uraditi uporednu tabelu sa ocenom kvaliteta usluga. Posebno opisati korist učenika. unapređenje znanja preduzeća i slično. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 68 . po pravilu. Zaposleni može. Zadatak: Za pet Web sajtova napraviti uporedni pregled obrazovnih usluga koje izabrane škole ili univerziteti pružaju preko Interneta. e-learning) je obrazovni sistem koji se temelji na snažnom korišćenju informaciono komunikacionih tehnologija. univerziteta i drugih obrazovnih ustanova. Uraditi elektronsku verziju izveštaja u kome će biti opisane aktivnosti na času. Aktivnosti: Pregledati Web sajtove škola. učenje zasnovano na Web tehnologiji (Web based training). učenje na daljinu (distance learning). Učenje na daljinu (distance learning) je podsistem e-učenja u kome se glavnina nastave obavlja preko Interneta. studenata i nastavnika. Utvrditi koje obrazovne usluge izabrane institucije vrše preko Interneta. ali nužno ne mora. biti u obrazovnoj ustanovi ili preduzeću da bi se obrazovao. Student ima neposredni (fizički) susret sa osobljem škole samo na završnim ispitima i laboratorijskim (praktičnim) proverama znanja. Osnovni pojmovi i definicije Elektronsko učenje (e-učenje. za studente koji su van zgrade obrazovne ustanove.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 11 Naziv vežbe: Komparativna analiza obrazovnih Web sajtova – elektronsko učenje (e-learning). Učenje zasnovano na Web tehnologiji (Web based training) koristi Internet WWW servis za razmenu obrazovnih sadržaja. unutar kompanijska testiranja zaposlenih.

CBT (Computer Based Training) – podrazumeva korišćenje računara za obuku uključujući korišćenje CD. CALL). kao što su mobilni telefoni i PDA uređaji (Personal Digital Assistant). interaktivnu obuku i procenu stepena savladane materije (Computer-Assisted Language Learning. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 69 .1). Na primer postoji poseban pristup za učenje stranih jezika u kojima se računarska tehnologija koristi za prezentaciju. omogućena je isporuku i obuku mobilnim korisnicima (m-learning). a neke su organizovane u posebne asocijacije (European Association of Distance Teaching Universities. Postoje centri za obuku koji nemaju nikakvu akreditaciju a ipak izdaju diplome i bez ikakvog studiranja. Nastavnici mogu da koriste poseban softver za pripremu predavanja (Virtual Learning Environment. Ima puno institucija koje se bave edukacijom na daljinu. U vodećem stručnom časopisu iz oblasti elektronskog poslovanja e-magazin (broj 46. Svi ovi sistemi za obuku na daljinu mogu da koriste softverske pakete koji omogućavaju upravljanje materijalom za učenje i sadržajem u tom materijalu (Learning Management System. EADTU). Solidna infrastruktura. kombinacija klasičnog školskog sistema i savremenih tehnologija daju izvanredne mogućnosti da Srbija postane regionalni lider. februar 2007. ove organizacije se nazivaju diploma mill ili degree mill. To su sistemi koji su zasnovani na Internet tehnologiji sa mogućnošću da se materijalu pristupi u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta (princip "anytime. Neki od engleskih termina koji se mogu naći u vezi sa učenjem na daljinu su: e-learning – gde se u osnovi misli na obuku preko Interneta (Web-based Learning. Razvoj mobilne tehnologije. godine) objavljen je tekst koji analizira mogućnosti da Srbija postane lider u elektronskom poslovanju kao i u obrazovanju na daljinu (videti sliku 11. VLE).Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Obrazovanje na daljinu (distance education) je poseban vid korišćenja Interneta za potrebe školovanja i do-edukacije. Online Learning). LMS). Interneta ili intraneta. anywhere"). kvalitetan nastavni kadar.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 11.1. Slika 11.2. Na slici 11. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 70 .2. prikazan je jedan od brojnih sajtova koji nude besplatne kurseve za obuku. Analiza mogućnosti da Srbija postane lider u e-poslovanju. Besplatni kursevi dostupni preko Interneta.

Ispitati da li su neki obrazovni materijali dostupni besplatno. profesorima. i ostalim učesnicima u obrazovanju. Rezultate analize predstaviti tabelom. studentima. Usvojiti kriterijume poređenja i napraviti uporednu analizu. Proučiti koje usluge sajtovi pružaju đacima.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Uputstvo za rad Odabrati pet Web sajtova škola i univerziteta. Samostalni rad studenta Izabrani su obrazovni sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 71 . nastavnicima. Proveriti kako se na Internet pretraživačima pojavljuju obrazovni sajtovi i za koje ključne reči.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 6) 7) Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Tabelarni prikaz uporedne analize: Izveštaj o radu na času. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 72 .

opisati modele elektronskog poslovanja sa kojima ste se susreli. Osnovna zamisao je da se prepoznaju opšti poslovni procesi i izvršioci. Napisati elaborat o opravdanosti elektronskog poslovanja. u elektronskom ili papirnom obliku. i da se utvrde veze između njih. Zadatak: Na osnovu prethodno urađenih vežbi. Sa gledišta elektronskog poslovanja. Aktivnosti: Obnoviti rad iz prethodnih vežbi i podsetiti se zaključaka iz uporednih analiza. Uočiti i objasniti koje su prednosti modela elektronskog poslovanja u odnosu na klasično. Poslovni model je potpun skup opisa poslovanja na većem nivou apstrakcije. elaborat skoro uvek koristi rezultate pretraživanja Interneta ili specijalizovanih baza podataka. koji iscrpno i podrobno obrađuje zadatu temu i za svaki zaključak prilaže ubedljive razloge za i protiv. Poslovni model se često predstavlja šematski. tabelarnim uporednim analizama koje potkrepljuju zaključke. Uraditi uporednu tabelu sa ocenom pogodnosti za poslovanje preko Interneta. Osnovni pojmovi i definicije Elaborat je pisani rad. Naći najmanje jedan primer koji ilustruje da je ekonomski isplativije poslovati preko Interneta umesto klasičnog poslovanja.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 12 Naziv vežbe: Analiza različitih modela elektronskog poslovanja. i tome slično. U širem smislu. Elaborat je po pravilu praćen rezultatima istraživanja. elaborat je poslovni izveštaj. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 73 . preciznim kriterijumima poređenja.

Slika 12. na primer.1. Napomenimo da bez razrađenog poslovnog modela nema uspešnog elektronskog poslovanja srednjeg i velikog preduzeća. Posebno proučiti poslovne funkcije koje se unapređuju elektronskim poslovanjem. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 74 . Uputstvo za rad Podsetiti se na rad i rezultate prethodnih vežbi. Osnovni model strategije elektronskog poslovanja.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Poslovni model može biti veoma opšti (u makro planu. Proučiti slučajeve kada je elektronsko poslovanje izrazito podesnije i isplativije od klasičnog. napraviti baze podataka i softver za elektronsko poslovanje. Prepoznati poslovne modele na kojima je zasnovano poslovanje predstavljeno sajtovima sa vežbi. big picture) ili može obilovati pojedinostima na osnovu kojih je moguće.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Uočeni su sledeći modeli poslovanja: 1) 2) 3) 4) 5) Prednosti uočenih modela elektronskog poslovanja u odnosu na klasično su sledeće: Sledeći primeri slikovito pokazuju da je ekonomski isplativije poslovati preko Interneta nego klasično: 1) 2) 3) Uporednu tabela sa ocenom pogodnosti za poslovanje preko Interneta: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 75 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful