P. 1
epo1_prirucnik

epo1_prirucnik

|Views: 310|Likes:
Published by Admir Hajrovic

More info:

Published by: Admir Hajrovic on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • Vežba 1
 • Vežba 2
 • Vežba 3
 • Vežba 4
 • Vežba 5
 • Vežba 6
 • Vežba 7
 • Vežba 8
 • Vežba 9
 • Vežba 10
 • Vežba 11
 • Vežba 12

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1
Dejan V. Tošić Miroslav D. Lutovac

Podaci o studentu
Ime i prezime studenta Broj indeksa Smer

Ostvareni poeni
Vežba Datum Poeni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Potpis

Ukupan broj poena: _____
Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 1

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Vežba 1
Naziv vežbe: Strukturiranje izveštaja u poslovnu formu koja se primenjuje u izradi domaćih zadataka i vežbi. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju poslovnog izveštaja u kome će biti opisane aktivnosti sa časa. Aktivnosti: Pronaći na Internetu sajt tri konferencije i proučiti uputstvo za pisanje radova koji se podnose konferenciji.

Osnovni pojmovi i definicije
Poslovni izveštaj je pisani dokument, u elektronskom ili papirnom obliku, koji opisuje radnje, stanje ili dešavanja u poslovnom procesu preduzeća. Cilj poslovnog izveštaja je da ostavi argumentovani trag poslovanja preduzeća i da doprinese kolektivnom pamćenju preduzeća: na primer, ako dođe do kadrovskih promena u preduzeću, poslovni izveštaj poboljšava i ubrzava uvođenje novih kadrova u rad. Poslovni izveštaj je nevidljiva vrednost preduzeća jer uvećava ukupno znanje preduzeća. Savremeno i uspešno preduzeće uvek poseduje razrađen sistem pisanja poslovnih izveštaja i konkretne obrasce sa preporukama i standardima. Poslovni izveštaji su po pravilu osnova za donošenje odluka rukovodstva preduzeća. Poslovni izveštaj mora biti profesionalno i pedantno urađen jer istovremeno odslikava i autora i preduzeće. Gramatičke greške i nedoslednosti u slogu izveštaja su praktično nedopustive. Jezik kojim se piše poslovni izveštaj mora biti jezgrovit i najsažetiji mogući da bi se uštedelo vreme čitaoca i prenela najkorisnija informacija koju izveštaj obrađuje.

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

2

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Sastav (struktura) izveštaja neizostavno uključuje naslovnu stranu, pojedinosti o autorima i preduzeću, zaglavlja i podnožja sa brojem strane i datumom, uvod, razradu i zaključak. Izveštaj može sadržati priloge i prateće multimedijalne zapise ako je to potrebno. Obimniji prilozi se obično predaju u elektronskom obliku. Izveštaj se po pravilu čuva i u papirnom obliku zbog bezbednosti i stalne dostupnosti. (Da li može da se koristi elektronski izveštaj na prenosnom računaru ako je baterija istrošena ili ako je virus oštetio zapise na disku? Neophodno je da postoji papirnati izveštaj zato što nije profesionalno da se isključivo oslanjamo na dostupnost elektronskog izveštaja preko bežičnog Interneta ili računara. Kod pisanja izveštaja preporučuje se da se student stavi u ulogu osobe kojoj se predaje izveštaj i da napiše kakav izveštaj bi želeo da dobije. Posebno obratiti pažnju na to da se dobijeni izveštaji moraju koristiti u daljoj poslovnoj komunikaciji ili da se predaju kao zbirni izveštaji većeg broja saradnika.

Uputstvo za rad
Izveštaji sa vežbi, domaći zadaci, projekti, i slično, su samostalni radovi studenata i mogu se u širem smislu shvatiti kao poslovni izveštaji. Ovi izveštaji su po pravilu u funkciji savlađivanja teorijskih i praktičnih znanja iz elektronskog poslovanja i često sadrže rezultate istraživanja posredstvom Interneta. U narednim odeljcima će biti izložene preporuke i pojedinosti za pisanje izveštaja koji se predaju i brane kao rezultat urađenih vežbi iz elektronskog poslovanja. Izveštaj se predaje u papirnom obliku, elektronskom obliku na kompakt disku, ili se može poslati elektronskom poštom. Oblik izveštaja određuje predmetni nastavnik u toku nastave. Osnovni elektronski zapis je Microsoft Word dokument (doc file) a uz njega se prilažu elektronske prezentacije, multimedijalni sadržaji, tabele, slike, Web stranice, skenirani materijal, digitalne fotografije, i slično. Elektronski dokument može da bude urađen i u drugom programu, na primer Microsoft Excel. Koristiti onu verziju softvera koja je instalirana na računarima na kojima se izvode vežbe. Napomena: Upotreba najnovijih verzija, specijalizovanog softvera, ili posebnih fontova, može proizvesti elektronske zapise koji nisu čitljivi na računarima vaše škole.

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

3

1 je prikazana . imejl adresu. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 4 . Iznad i ispod slike ili tabele se ostavlja manja belina. leva.1 su date .. Gornja margina Donja margina Leva margina Desna margina 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Slika 1.. Osnovni tekst pisati u fontu Times New Roman. Za pojmove. Slike i tabele kucati centrirano. Tabela ima naslov koji se kuca iznad tabele i bliže objašnjava tabelu. Primer predstavljanja tabele i naslova tabele. Slike i tabele se numerišu..1. nazive preduzeća. Predmet Osnovi elektronskog poslovanja ima udžbenik koji . italic.. Regular 12 pt.... i slično. Za kraće izveštaje može se koristiti prored. Napomena: kao osnovni pretraživač koristiti Google i sačuvati rezultate kao mht arhivu). bold. (na primer. (na primer. Slika ima potpis koji se kuca ispod slike i bliže objašnjava sliku. na slici 1.).Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izabrati veličinu papira A4 i usvojiti margine od 2 cm (gornja.. Značajni delovi teksta ili fraze mogu se istaći podebljavanjem. naziv izveštaja. Primer predstavljanja slike i potpisa slike. desna). donja. imena knjiga. Svaka slika i tabela izveštaja mora biti u tekstu pomenuta i referencirana preko broja (na primer. datum i vreme izrade. ukupan broj strana.). Tabela 1.). koristiti zakošena slova. .. imena predmeta. Strane imaju zaglavlje (header) i podnožje (footer) koji mogu sadržati redni broj strane. u tabeli 1. Naslove i podnaslove koristiti za izdvajanje logički povezanih celina izveštaja. autore.1. pojedinosti o studentu (broj indeksa.

Preporučuje se korišćenje standardnih stilova. potpis slike. datum kada je zadatak (projekat. adrese sajtova. Literatura je spisak izvora. na osnovu pravila škole i preporuka nastavnika.. naziv škole.2. uzvičnik. blank.). zapeta. .. stranice pomoći (help) softvera. tekst. radovi na skupovima (konferencijama). razrada i zaključak.. diplomski radovi. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 5 . datum kada je izveštaj predat.. vežba. naslovna strana. referenci. dvotačka. . To mogu biti knjige. kao što su. i ime predmetnog nastavnika. radovi u časopisima. Web stranice.) napraviti Microsoft Word Style.. naziv/naslov..2. smer). godinu izdanja i brojeve stranica. Elektronske reference treba da sadrže i punu Internet adresu. Naslovna strana (cover page) je neophodna i na njoj se nalaze podaci o studentu (ime. Web sajt. Za svaki deo izveštaja (naslov. Svaka stavka literature (referenca) treba da sadrži imena autora. adresa elektronske pošte. Slika 1. kao i datum kada je referenca pročitana. ime izdavača. prezime. projekti studenata.) dobijen. prikazani na slici 1. Izveštaj u osnovi čini. Poglavlja su obično uvod. space). telefon.) ostaviti jedan prazan znak (razmak. broj indeksa.. znak pitanja. nekoliko poglavlja. izveštaji. Izveštaj o urađenoj vežbi se predaje (pismeno i/ili elektronski) i usmeno brani kroz kraći razgovor sa predmetnim nastavnikom ili saradnikom. mogućnost saobraćanja sa studentom (na primer. pravna akta. . koji su korišćeni u izradi izveštaja. poštanska adresa. Primer standardnih stilova u Microsoft Word dokumentu. . na primer.. elektronski dokumenti. i drugo. naziv predmeta.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Posle znakova interpunkcije (tačka. literatura i prilozi. Student treba da koristi standardizovanu naslovnu stranu.

3. Pogledati kako je složen tekst u knjizi Osnovi elektronskog poslovanja (slika 1.zip epo označava smer (Elektronsko poslovanje).3). Naslovna strana knjige Osnovi elektronskog poslovanja.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Elektronski oblik izveštaja je skup zapisa. oep označava Slika 1. 08p123 je broj indeksa. predmet (Osnovi elektronskog poslovanja). dokumenata.4 je prikazan poziv za učešće na najznačajnijoj nacionalnoj konferenciji iz oblasti elektrotehnike koju organizuje udruženje ETRAN. sledeće ime može biti podesno: epo08p123_AnaMacura_oepVezba09. Na slici 1. koje treba spakovati u ZIP arhivu. Na primer. Ime arhive treba da omogući prepoznavanje sadržaja i autora. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 6 . U donjem levom uglu je link sa koga se može preuzeti uputstvo za autore.

Na slici 1. Web strana konferencije ETRAN http://etran.ac. Od 2006. Sponzori ove konferencije su bili ministarstva Republike Srbije. koju organizuje veći broj nacionalnih stručnih udruženje. Ova konferencija ima posebne sekcije na kojima studenti mogu da izlože svoje stručne radove.yu/. a koja se održava u Srbiji. Na slici 1. TELFOR. organizacija i preduzeća. Uputstvo za autore se može preuzeti sa strani gde se nalaze opšta uputstva o forumu. Ministarstvo trgovine. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 7 .4. turizma i usluga i Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. Privredna komora Republike Srbije. iz oblasti elektronskog poslovanja.6 je prikazan poziv za učešće na najznačajnijoj međunarodnoj konferenciji. Preporučuje se studentima da svoje stručne radove izlože na TELFOR-u. U radu ove konferencije aktivno su učestvovali i studenti Više elektrotehničke škole u Beogradu. godine na ovom skupu se organizuju i posebne sekcije iz oblasti Internet i Web tehnologija.5 je prikazan poziv za učešće na najznačajnijem nacionalnom skupu iz oblasti telekomunikacija.etf. Članovi programskog odbora konferencija E-trgovina 2007 su autori ovog priručnika.bg. kao i najveće svetsko udruženje elektroinženjera IEEE.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 1.

etrgovina.5. Prva i poslednja strana uputstva za pisanje radova za konferenciju E-trgovina su prikazani na slikama 1. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 8 .7.telfor. i 1.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 1.org.8.yu/. Web strana foruma TELFOR http://www. Web strana konferencije E-trgovina http://www. Slika 1.6.org/.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 1. Slika 1.8.7. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 9 . Poslednja strana uputstva za autore konferencije E-trgovina. Prva strana uputstva za autore konferencije E-trgovina.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Web adrese sajtova konferencija sa kojih je preuzeto uputstvo za autore su sledeće: 1) 2) 3) Koje su dobre odlike ovih uputstava? Da li postoje delovi uputstava koja nisu jasna i precizna? Da li su uputstva napisana u skladu sa preporukama u upitstvu? Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 10 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 11 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

kao što su Web strane sajtova. Internet pretraživači su podržani moćnim računarima na kojima se izvršavaju izuzetno složeni i inteligentni programi za pretraživanje Interneta. Najbolje bi bilo da vaš komercijalni sajt bude rangiran na prvih nekoliko mesta. tražene informacije su sadržaji delova Web strana na Internetu. Uporediti kriterijume za pretraživanje. pronaći nekoliko sajtova na osnovu njih. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. Aktivnosti: Pronaći na Internetu najmanje tri strana sajta pretraživača. fraze ili rečenice. Ovi sajtovi su poznati kao Internet pretraživači (Search Engines). Internet pretraživači su izvanredno – i besplatno – sredstvo za stvaranje vrlo kvalitetnog saobraćaja na vašem Web sajtu.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 2 Naziv vežbe: Uporedna analiza stranih Internet pretraživačkih servisa i sajtova sa gledišta elektronskog poslovanja. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 12 . i uporediti rang pronađenih sajtova na pretraživačima. pretraživači izdvajaju one Internet sadržaje koji se poklapaju ili približno odgovaraju zadatom tekstu. Izabrati nekoliko ključnih reči. Obično. Položaj koji pronađeni sajt zauzima na spisku-rezultatu pretrage naziva se rang. a rezultat pretrage je spisak Web sajtova na kojima je tražena informacija ili sadržaj koji joj je po smislu najbliži. Na osnovu zadate reči. NJih obilaze milioni posetilaca i zadaju im najneobičnije kombinacije reči kao kriterijum za pretragu. Osnovni pojmovi i definicije Na Internetu postoje specijalizovani Web sajtovi koji pretražuju Internet sadržaje. Objasniti ulogu pretraživača u elektronskom poslovanju.

co. Posredstvom poznatog pretraživača. Slika 2. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 13 . pronaći druge strane Internet pretraživače.). Kao drugi pretraživač može se usvojiti Yahoo (slika 2.yu/ najpopularniji sajt Google (slika 2. a pretraživač će indeksirati i ostale strane sajta praćenjem hiperlinkova na registrovanim stranicama. Prema anketi koja je urađena na sajtu http://www.1. na primer Google-a.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Većina Internet pretraživača na svojim sajtovima poziva posetioce da obaveste pretraživač o Web stranama koje smatraju značajnim.) i njega po pravilu treba uključiti u razmatranje.2.1.). Uputstvo za rad Najpoznatiji strani Internet pretraživač je Google (slika 2.3. Najpopularniji strani Internet pretraživač. a odlično je ako u razmatranje uzmete pet pretraživača. Na sajtu pretraživača se može registrovati jedna ili više Web strana.top10. Najmanji broj razmatranih pretraživača je tri.

Internet pretraživač Yahoo. bez obzira na sadržaj? Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 14 .3. Utvrdite kakva je politika pretraživača u pogledu registracije: Da li se mogu registrovati bilo koji sajtovi. Proučite kako se sajt registruje na pretraživaču.2. i koliko traje registracija (recenzija) sajta. Anketa i rangiranje stranih pretraživača prema popularnosti. Za svaki razmatrani pretraživač proučite kako se zadaju upiti i postavljaju kriteriju pretraživanja. Ispitajte koje usluge pretraživač nudi.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 2. Slika 2. koliko se plaća (ako se plaća) registracija.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izaberite nekoliko ključnih reči ili fraza i postavite upit na odabranim pretraživačima. Samostalan rad studenta Web adrese sajtova stranih Internet pretraživača su sledeće: 1) 2) 3) 4) 5) Kako se postavljaju kriteriju pretraživanja? Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 15 . Utvrdite koji se sajtovi pojavljuju i koji je njihov rang na pretraživačima. Analizirajte rezultat pretraživanja.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Koje usluge pretraživači nude? Odabrane ključne reči i fraze su sledeće: 1) 2) 3) Rezultati pretraživanja su izdvojili sa najvišim rangom sledeće sajtove: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 16 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 17 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Kakva je razlika u rangiranju? Izveštaj o radu na času.

Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. to će se odraziti na pozicije pri rangiranju. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 18 . Izabrati nekoliko ključnih reči.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 3 Naziv vežbe: Uporedna analiza domaćih Internet pretraživačkih servisa i sajtova sa gledišta elektronskog poslovanja. ili urednici napišu opis sajta pošto ga prethodno pregledaju. osnovni tekst strane. Kada napravite kratak opis sajta. • Kod direktorijuma. tako da je kod direktorijuma dosta teško “popraviti plasman”. i uporediti rang pronađenih sajtova na domaćim pretraživačima. • Hibridni pretraživači rade kao kombinacija prethodna dva načina. kao i mnogi drugi elementi. Za rangiranje sajta na pretraživaču bitni su naslov strane. priložite ga uredništvu sajta-direktorijuma. Promena Web strana nema uticaja na rangiranje. pronaći nekoliko sajtova na osnovu njih. Osnovni pojmovi i definicije Termin Internet pretraživači koristi se kao opšti pojam za opis programa-mašina za pretragu sadržaja i sajtova na celom Internetu. U pretraživanju se rangiraju samo poklapanja sa datim opisom. Ako se promenite neka od Web strana sajta i pretraživači primete ovu izmenu. Postoji razlika u načinu funkcionisanja između “pravih” pretraživača i direktorijuma koja je značajna sa praktičnog stanovišta: • “Pravi” pretraživači prave spiskove automatski pretražujući Web. Objasniti razliku domaćih i stranih pretraživača sa gledišta elektronskog poslovanja. urednici sprovode rangiranje sajta. Aktivnosti: Pronaći na Internetu najmanje tri domaća sajta pretraživača. Uporediti kriterijume za pretraživanje.

Deklarisani princip rada većine pretraživača je da: • Web stranu rangira sadržaj a ne veličina kompanije ili uticaj autora. • dužina opisa. Pretraživači koriste pravila za pretraživanje na osnovu: • dužina naslova. i za određeni period vremena. na slici 3. pretraživač i dalje čuva princip objektivnosti rangiranja. Kada se izabere jedan od sponzorisanih linkova.2. • naslova. • način prikazivanja rezultata. Pretraživač i dalje rangira strane po sadržaju.1 je prikazan rezultat pretrage po ključnim rečima business i plan. strane i sajtove koji sadrže informacije koje su im Pretraživači su besplatni servisi i načelo njihovog rada je ravnopravnost i transparentnost rangiranja. • kompanija ne može kupiti položaj na rang listi – platiti rangiranje. u prvom pasusu. Na primer. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 19 . Ovakvim izdvajanjem sponzorisanog linka. ali rezultatima pridodaje i tekst i link iznad koga piše da je on sponzorisan. • meta tagova. Pretraživači uglavnom daju prednost stranama koje sadrže ključnu reč u naslovima ili pri vrhu strane. kao na slici 3. na primer. Svaka strana na Web sajtu treba da ima drugačiji naslov i drugačije ključne reči koje se odnose na sadržaj strane. pojavljuje se sajt koji je povezan u koloni sa sponzorisanim linkovima. Sponzorisani linkovi omogućavaju da se za relativno skroman iznos novca dođe na vrh strane sa rezultatima za ključne reči koje su od interesa. Plaća se pravougaoni deo prostora na strani sa rezultatima za izabrane ključne reči.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Ključne reči su reči ili fraze koje korisnici Interneta upotrebljavaju na pretraživačima da bi preko pretraživača otkrili Web zanimljive i potrebne. • maksimalnog broja rezultata.

3 je prikazan rezultat praćenja poseta jednog sponzorisanog linka iz koga se vidi koliko se puta sajt pojavio kao sponzorisani link (označen brojem 3). koja je prosečna pozicija bila u listi sponzorisanih linkova (kolona označena sa 6) i koliko je koštala kampanja preko sponzorisanih linkova (označen sa 5) za izabrani period vremena (označen sa 1).1. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 20 . Slika 3. Primer sajta iz liste sponzorisanih linkova. Na slici 3.2.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 3. Primer pretraživanja i sponzorisanih linkova. koliko puta je posećen sajt nakon pojave kao sponzorisani link (označen brojem 2).

Prema anketi koja je urađena na sajtu http://www. Primer izveštaja o posetama i troškovima sponzorisanog linka. Najpopularniji domaći Internet pretraživači.4.co. Log fajlovi na Internet serveru mogu da registruju odakle posetioci dolaze.). Slika 3.3.top10. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 21 . i da daju dragocenu povratnu informaciju o kvalitetu ključnih reči.yu/ najpopularniji domaći sajt Internet Krstarica (slika 3.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 3.4.

Uporediti strane i domaće pretraživače sa gledišta elektronskog poslovanja. Analizirajte rezultat pretraživanja. Najmanji broj razmatranih pretraživača je pet. a tri pretraživača treba detaljno analizirati. Ispitajte koje dodatne usluge pretraživač nudi. Posredstvom poznatog pretraživača pronaći druge strane Internet pretraživače. Utvrdite koji se sajtovi pojavljuju i koji je njihov rang na pretraživačima. Za svaki razmatrani pretraživač proučite kako se zadaju upiti i postavljaju kriteriju pretraživanja.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Uputstvo za rad Pronaći najpoznatije domaće Internet pretraživače. Izaberite nekoliko ključnih reči ili fraza i postavite upit na odabranim pretraživačima. Samostalan rad studenta Web adrese sajtova domaćih Internet pretraživača su sledeće: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 22 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Kako se postavljaju kriteriju pretraživanja?

Koje usluge domaći pretraživači nude?

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

23

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Odabrane ključne reči i fraze su sledeće: 1) 2) 3)

Rezultati pretraživanja su izdvojili sa najvišim rangom sledeće sajtove: 1) 2) 3) 4) 5)

Kakva je razlika u rangiranju?

Koje su osnovne razlike između stranih i domaćih pretraživača?

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

24

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1

Izveštaj o radu na času.

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008

25

Time se povećava konkurencija i poboljšava kvalitet. inteligentnim agentima. Internet tehnologija sama za sebe stvara potrebe za softverskim rešenjima. Aktivnosti: Na osnovu izabranih ključnih reči i analize tržišta preko Interneta predložiti model elektronskog poslovanja. programima za praćenje rada i administriranje Web sajtova. . na primer raznim grafičkim i pomoćnim programima.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 4 Naziv vežbe: Predlog proizvoda ili usluga koje bi student prodavao preko Interneta.. reklama. zabava. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. Predložiti proizvod ili uslugu za prodaju preko Interneta. Ispitati koji problemi postoje u realizaciji predloženog elektronskog poslovanja? Osnovni pojmovi i definicije Internet je idealan prostor za plasman usluga i nematerijalnih proizvoda i daje mogućnost malim firmama da nude svoje proizvode po celom svetu. Internet je veoma pogodan medijum za plasman i isporuku manjih softverskih jedinica (raznih “programčića”) i softverskih komponenti. programima za automatizaciju komunikacije sa posetiocima sajta. Proučiti i objasniti kako postojeće slične prodavnice ostvaruju zaradu (proizvod.). Koncipirati mali Internet biznis. Obrazložiti kako izabrani e-model ostvaruje prihode. prodaja informacija. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 26 . Objasniti razloge za izbor predloženog elektronskog poslovanja. elektronske pošte i podrške korisnicima. usluga.. Zbog povećavanja tržišta i uklanjanja geografskih barijera otvara se prostor za razvoj specijalističkog softvera i rešenja u oblastima za koje to ranije nije bilo isplativo.

direktorijumi poslovnih adresa i slični oglasnici (Yellow Pages) koji nude različite vidove dodatnih usluga. Proceniti ciljno tržište: Da li to treba – zadovoljava nečiju potrebu? Kome biste prodavali? Zašto bi neko kupovao od vas? Razmislite kako bi vaš mali Internet biznis trebalo da se ostvari i odvija. Nije potrebno mnogo ubeđivanja – dovoljno je napraviti atraktivne sadržaje i privući ljude na sajt. do auto delova i polovnih automobila. razgovora (chat). Mogućnosti elektronske pošte. tako i u slobodnom vremenu. Uputstvo za rad Predložiti proizvod ili uslugu za plasman preko Interneta. Ocenite da li se mogu javiti problemi u uspostavljanju predloženog poslovanja. jer su informacije neophodne. kako na poslu. Na slika 4. Prodaja specijalizovanih informacija preko Interneta je izvanredna mogućnost – neki kažu jedinstvena prilika – za inteligentne i preduzetne. reklamiranja i promovisanja. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 27 . vođenje kontakata. prikazani su primeri prodaje knjiga i softvera preko. LJudi jednostavno vole i traže ovakve stvari. e-mail. Konsalting je pored marketiranja. i slično. a ponekad se kombinuje i sa konsaltingom i softverom. preko CD izdanja. evidencije o kupcima i potencijalnim kupcima i slični marketinški i poslovni servisi.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Zakoni ponude i potražnje rade u korist zabavnih sadržaja. Ispitati odgovarajuću privrednu delatnost (industriju) pomoću Internet pretraživača.1 i 4. Tu spadaju elektronske berze na kojima se može trgovati najrazličitijom robom. još jedna usluga podesna za plasman preko Interneta. razni vidovi posredničkih usluga. Kategorija informatičkih servisa je dosta široka i prepliće se sa informativnim i zabavnim sadržajima.2. od berzanskih proizvoda. pa i kompletnih video konferencija putem Interneta daju tehnološke mogućnosti za to.

Primer sajta koji prodajesoftver.1. Primer sajta koji prodaje knjige.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 4. Slika 4. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 28 .2.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Preko Interneta bi se plasirao sledeći proizvod ili usluga: Razlozi za izbor ovakvog poslovanja su sledeći: Prihod se ostvaruje na sledeći način: Konkurentske prodavnice na Internetu imaju sledeće adrese: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 29 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 30 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Problemi i rizici u ostvarivanju moje poslovne zamisli su sledeći: Ciljno tržište kome se obraćam čine Izveštaj o radu na času.

Dati i obrazložiti ocenu komercijalnog sajta sa stanovišta izgleda (grafičkog dizajna). Osnovni pojmovi i definicije Komercijalni sajt je Web sajt koji prodaje robu ili uslugu preko Interneta. načina i jednostavnosti prodaje. 2) napravite Web sajt koji prodaje. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 5 Naziv vežbe: Analiza stranih komercijalnih Web sajtova i ocena njihovog elektronskog poslovanja. Da biste uspeli u Internet biznisu. Posle završene konferencije. Tabelarno prikazati rezultate sa uporednim ocenama po izabranim kriterijumima. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 31 . i brige o kupcima.” U osnovi svega nalazi se nekoliko jednostavnih principa i zamisli koje neprekidno treba imati u vidu i dosledno ih sprovoditi. Ovo je Velika Trojka Internet biznisa. Pravljenje dobrog posla na Internetu je mnogo jednostavnije nego lansiranje posla u “realnom svetu. svi učesnici su obavešteni preko sajta konferencije da će dobiti elektronsku verziju zbornika i to kurirskom dostavom. mera zaštite.1. morate uspeti u tri elementa koji su svi direktno pod vašom kontrolom: 1) prodajte dobar – sjajan – proizvod. dostupnosti važnih podataka. 3) privucite birane. ili privređuje na drugi način koje se u širem smislu uvek može svesti na prodaju ili kupovinu. Aktivnosti: Izabrati najmanje tri Web sajta koji posluju preko Interneta. Primer brige o kupcima dat je na slici 5. ciljane kupce na vaš sajt. Odrediti koji način poslovanja primenjuju i kako ostvaruju zaradu. Predložiti izmene na sajtovima kojima se otklanjaju uočeni nedostaci.

kada potencijalni kupac pregleda sajt. istovremeno. da vam na neki način odgovori. a svega 7% zbog konkurencije). Zadovoljavanje potreba kupca postaje jezgro oko koga se formiraju funkcije kompanije i. vi želite da on nešto uradi. On daje jedinstvenu. radio ili novinski oglas. gotovo da nema smisla da postavljate vaš sajt na Internet (ako je cilj da sajt prodaje).1. Prema tome. U savremenom svetu kupac se postavlja u središte pažnje preduzeća (customer-centered organization). Ako nemate TO za svaki proizvod ili grupu proizvoda. a koju možete da merite. Traženi Odgovor je važna stvar na vašem komercijalnom sajtu. naziva se Traženi Odgovor (TO) ili na engleskom Most Wanted Response (MWR). Istraživanja pokazuju da oko 2/3 kupaca napušta prodavca zbog nezadovoljstva odnosom prema njemu. izvanrednu mogućnost: dvosmernu komunikaciju sa potencijalnim kupcem.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 5. a 1/3 otpada na sve faktore zajedno (18% kupaca odlazi zbog lošeg kvaliteta. Reakcija koju želite da potencijalni kupac ispolji. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 32 . mera uspešnosti pojedinih aktivnosti. Primer brige o kupcima. Poslovni sajt nije TV reklama.

na promer od 1 do 5 ili od 1 do 10. U poslednjem koraku.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Uputstvo za rad Izaberite najmanje tri komercijalna sajta i proučite način na koji posluju. Kao prvo. Posmatrajte sajtove sa raznih gledišta. pokušajte da prepoznate šta je traženi odgovor. posmatrajte organizaciju sadržaja. navigaciju. posmatrajte sajt kao analitičar elektronskog poslovanja. Da bi vaše procene bile samerljive usvojte jasne kriterijume poređenja i ustanovite skalu ocenjivanja. stavite se u ulogu kupca i ispitajte da li je sajt jednostavan za upotrebu i da li vam sajt omogućava da obavite željeni posao za najkraće vreme. Na osnovu uporedne analize pokušajte da otkrijete nedostatke sajta i da predložite poboljšanja. koliko ih ima. Obrazujte tabelu čija će kolona odgovarati izabranom sajtu. Samostalan rad studenta Izabrani su sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 33 . Utvrdite koji model poslovanja sajt implementira. U drugom koraku. grafička rešenja i slično. Pokušajte da apstrahujete osnovnu funkcionalnost sajta i njegovu operativnu upotrebljivost (usability). i da li su pravilno postavljeni. a čiji će red odgovarati posmatranom svojstvu. U trećem ocenjivanju sajta.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Tabelarni prikaz uporedne analize: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 34 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 35 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

da li se to lako realizuje? • Kada se i kako započinje autorizacija kreditne kartice – plaćanja sa računa? • Da li postoji strana koja potvrđuje ili se šalje imejl i kako kupac može da prati svoju narudžbinu? Sadržaj Web strana može da se analizira na osnovu sledećih kriterijuma: • Kako se kupac kreće kroz sajt. izgleda. kako se prenose podaci iz baze podataka (da li su podaci statički ili dinamički)? Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 36 . Objasniti kako sajt realizuje funkciju brige o kupcima. Aktivnosti: Izabrati tri reprezentativna domaća sajta koja posluju preko Interneta. Dati ocenu i obrazložiti ocenu prodajnog sajta sa stanovišta načina plaćanja. mera zaštite i brige o kupcima. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. Osnovni pojmovi i definicije Proces naručivanja može da se analizira na osnovu sledećih kriterijuma: • Da li se kupac prvo registruje ili može odmah da startuje proces naručivanja? • Da li može da se preskoči proces registracije i dozvoljava se proces naručivanja? • Ako kupac želi da promeni ili isključi nešto što je već stavio u korpu. Tabelarno prikazati rezultate sa uporednim ocenama po izabranim kriterijumima.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 6 Naziv vežbe: Komparativna analiza reprezentativnih domaćih prodajnih sajtova. upućivanja kupca u kupovinu. praćenja istorije kupovine.

kompjuterski generisane slike. skice? • Kako se isporučuje opisni sadržaj (MS Word. šta se očekuje da kupac uradi kada dođe na sajt i da li su očigledne koje su specifičnosti ciljnog kupca.1. što znači da posetilac ostaje duže nego što bi uobičajeno ostao. Na konkretnim primerima uraditi analizu sajta sa stanovišta šta se očekuje da kupac želi kada dođe na sajt. Naći dobre i loše primere (slika 5. • Posetilac se vraća da ponovo kupuje. Slika 6. ASCII)? • Da li piše ko je odgovoran za ispravnost teksta i podataka? Važna osobina sajta je stickiness. Primer loše urađenog sajta. Na slici 5. Da li je na sajtu očigledno šta kupac želi da sazna kada dođe na sajt.2 je primer sajta na kome se teško nalaze najvažniji podaci zbog kojih posetilac dolazi na sajt. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 37 . Uputstvo za rad Pronaći sajtove preko kojih se reklamiraju ili prodaju neke usluge. Acrobat.1) prodajnih i uslužnih sajtova. Postiže se dobrim sadržajem i dobrim dizajnom sajta: • Posle nekog vremena posetilac se familijarizuje sa biznisom – oseća se prijatno kada kupuje.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 • Da li su poželjne fotografije.

Dati primere sajtova na kojima se lako uočavaju linkovi sa najvažnijim informacijama. Primer sajta na kome se lako nalaze najvažnije informacije. Na slici 6. kao i dopunske informacije koje će motivisati posetioce da stalno posećuju sajt. Analizirati primer kao na slici 5. Slika 6.3.3. Na konkretnim primerima objasniti razloge za način generisanja sadržaja. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 38 . Primer sajta na kome se teško nalaze najvažnije informacije.4. Posebno analizirati da li su neophodni dinamički generisani ili statički sadržaji.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 6. dat je primer motivisanja posetilaca da aktivno učestvuju u akcijama na sajtu.2.

Samostalan rad studenta Izabrani su domaći sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 39 .4. Primer motivisanja posetioca da redovno posećuje sajt.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 6.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 7) Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 40 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Tabelarni prikaz uporedne analize: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 41 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 42 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

Vertikalna analiza u kontekstu ove vežbe treba da uputi studenta u širu analizu i da mu pruži celovit pogled na elektronsko poslovanje kao sistem koji povezuje raznorodne podsisteme. cenu i ukupnu zaradu. Uraditi analizu vertikalne povezanosti. do proizvođača. Ispitati kako je realizovano poslovanje od snabdevanja da krajnje prodaje.1. Aktivnosti: Izabrati jedan uzoran sajt koji posluju preko Interneta.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 7 Naziv vežbe: Elementi vertikalne analize tržišta i privredne grane (industrije) u elektronskom poslovanju. prikazan je primer kako proizvođač softvera iz Srbije može da prati stanje u magacinu distributera u Americi kao i broj. Američki distributer organizuje sve marketinške aktivnosti i prodaju u celom svetu a preko svoje prodajne mreže i mreže preprodavaca. preko prodajnog sajta. Na slici 7. Pronaći da li samo analizirani sajt ima e-poslovanje ili i ostali u lancu od snabdevanja do krajnjeg korisnika imaju e-poslovanje. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja sa opisom aktivnosti. Osnovni pojmovi i definicije Vertikalna analiza se u najširem smislu može pojmovno odrediti kao raščlanjavanje poslovanja na skup raznorodnih funkcija od krajnjeg korisnika. Proizvođač softvera iz Srbije prati stanje u magacinu i Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 43 .

Identifikovati primarnog snabdevača. Primer praćenja prodaje preko distributerske organizacije. Apstrahovati podsisteme. Uputstvo za rad Izabrati jedan uzoran komercijalni sajt. Utvrditi kako se roba isporučuje. Ispitati da li postoje mere zaštite kupca u slučaju pogrešne isporuke. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 44 . kao što su plaćanje ili dostava.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 7.1. Poželjni je da sajt bude što bolji i razgranatiji da bi se na njemu uočili svi podsistemi. Proučiti organizaciju sajta.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalni rad studenta Izabran je uzoran komercijalni sajt čija je adresa Prepoznati su sledeći poslovni podsistemi sajta: Dostava robe se obavlja na sledeći način: Izveštaj o radu na času. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 45 .

Elektronsko poslovanje (e-business) je poslovanje temeljeno na informacionokomunikacionim tehnologijama. komunikacija. a posebno Internetu. Elektronsko poslovanje. u kome se koristi elektronski (digitalno) zapisana informacija i znanje ugrađeno u softver. tehničku podršku preko Interneta.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 8 Naziv vežbe: Predlog elektronskog poslovanja malog preduzeća. e-trgovina (e-commerce) je trgovina utemeljena na informacionokomunikacionim tehnologijama (ICT). i drugo. To je moderna metodologija Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 46 . Aktivnosti: Za izabrani poslovni model uraditi predlog poslovanja preko Interneta. Uraditi predlog naslovne strane i strukturu sajta sa mapom strana na sajtu. To je konvergencija ekonomije. Elektronska trgovina. Osnovni pojmovi i definicije Digitalna ekonomija (digital economy) je savremen način privređivanja u kome se izrazito koriste informaciono-komunikacione tehnologije (ICT). a posebno Internet kao svetska (globalna) računarska mreža. informatike. uključuje kupovinu i prodaju robe i usluga. računarstva. usluge. Ukazati na očekivane probleme u poslovanju. nevidljive vrednosti. i digitalne elektronike. nematerijalna dobra. Objasniti kako se ostvaruje zadovoljenje potrebe potencijalnog potrošača. Digitalna ekonomija je novi vid privređivanja koji se suštinski pomera od industrijske ekonomije ka ekonomiji koju karakteriše informacija. i novi vid organizovanja i institucionalnih formi. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja u kome će biti opisan model poslovanja malog preduzeća. a posebno Internetu. skraćeno eposlovanje ili e-biznis.

Prema definiciji Evropske unije. na primer preko Interneta. prikazan je izgled sajta preduzeća koji je prodaju softverski proizvoda Key to Metals. prikazan je sajt prodaje softverskog proizvoda koji je razvijen u Srbiji a koji se prodaje preko sopstvenog rešenja elektronske prodaje. Termin e-business je uveo IBM oktobra 1997.2. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 47 . e-trgovina je skup komercijalnih aktivnosti koje se vode preko elektronskih mreža (često preko Interneta).1. Na slici 8. i od tada se jasno razlikuje e-poslovanje od e-trgovine (e-commerce). prodavcima i kupcima u cilju smanjenja troškova. i povećanja brzine isporuke. povećanja kvaliteta robe i usluge.1. a koje imaju za krajnji cilj prodaju ili nabavku. Slika 8. Na slici 8. Treba uočiti da e-trgovina po definiciji ne insistira na elektronskom plaćanju.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 biznisa koja se obraća potrebama organizacija. Web sajt proizvoda Key to Metals.

2. Uputstvo za rad Osmisliti elektronsko poslovanje malog preduzeća.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 8. Izabrati model elektronskog poslovanja. Razmotriti potrebe kupaca kojima sajt udovoljava i opisati kako se one konkretno zadovoljavaju online. Predložiti poslovne procese koji mogu da se poboljšaju uvođenjem elektronskog poslovanja. Opisati sastav (strukturu) Web sajta navođenjem osnovnih Web strana sajta i njihovih međusobnih veza. Proceniti koje su pretnje i mogući problemi u uspostavljanju predloženog elektronskog poslovanja. Web sajt softverskog proizvoda SchemticSolver. Usvojiti operativan način poslovanja preko Interneta. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 48 . Predložiti naslovnu stranu komercijalnog Web sajta prema izabranom modelu.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Predlažem sledeću privrednu delatnost malog preduzeća: Elektronskim poslovanjem se zadovoljavaju sledeće potrebe kupaca: Predlažem sledeću matičnu stranu (homepage) komercijalnog sajta: Procenjujem da u ostvarivanju moje zamisli mogu nastati sledeći problemi: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 49 .

stranice i njihove veze. su sledeće: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 50 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Sastav sajta (struktura).

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 51 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

U najopštijem.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 9 Naziv vežbe: Komparativna analiza elektronskog poslovanja banaka. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja u kome će biti opisane sve usluge koje izabrane banke vrše preko Interneta. 24 sata u danu i 7 dana u nedelji. a posebno u inostranstvu. termin ukazuje na usluge koje omogućavaju korisnicima da upotrebljavaju neki od računarskih uređaja da bi (1) pristupili podacima bankovnog računa i možda (2) obavili bankarsku transakciju sa udaljenog mesta. Elektronsko bankarstvo se može shvatiti kao zajednički termin (umbrella term) za proces kojim komitent obavlja bankarske transakcije elektronski bez odlaska u zgradu od cigle i maltera. elektronskim putem. Uraditi uporednu tabelu sa ocenom kvaliteta usluga. Jedna banka je u nedavnoj kampanji promocije svojih usluga usvojila moto "bank naked " da bi naglasila slobodu komitenta da obavlja rutinske bankarske transakcije u potpunoj udobnosti i bezbednosti. Posebno opisati mogućnosti plaćanja u zemlja. Usled neizgrađenosti pravne legislative. Očigledna prednost za korisnika je udobnost obavljanja posla. koje može biti prebivalište ili kancelarija. e-banking ili online banking ne mora da podrazumeva otvaranje računa preko Interneta. od svoje kuće. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 52 . Aktivnosti: Za najmanje tri bankarska sajta uraditi pregled usluga koje pružaju preko Interneta. Osnovni pojmovi i definicije Ne postoji zvanična i opšte prihvaćena definicija elektronskog bankarstva. ili izvođenje svih transakcija elektronskim putem.

Mada Internet banke pružaju puno istih usluga kao i tradicionalne banke od cigle i maltera. modemski pristupa banci. onda. kupovina finansijskih instrumenata i hartija od vrednosti. remote electronic banking. kao što je Microsoft Internet Explorer. Korisnik. je sledeći evolutivni korak u odnosu na PC banking. pregled stanja štedne knjižice. Obično se veliki broj pomenutih termina uzima kao sinonim za isti pojam. Značajan broj banaka. ili Web banks. Do današnjeg dana. i (3) da se dobije veći udeo u depozitima. Softver koji izvršava Internet banking funkcije nalazi se na bančinom World Wide Web serveru. Internet banking komitent pristupa svom računu preko Internet čitača. otplata kredita. i phone banking. koji još uvek nema punu funkcionalnost online transakcija. interactive. i prenos sredstava sa računa na račun. net. a zatim su napravljeni snažni sajtovi za transakcije. Obično. PC banking i Internet ili online banking se najčešće koriste. danas. PC banking je oblik elektronskog bankarstva koji omogućava korisnicima da izvršavaju bankarske transakcije preko personalnog računara posredstvom modema. pregled transakcija kreditne kartice. cyber. Internet banking. banka nudi komitentu svoj finansijski softver koji dozvoljava korisniku da obavlja finansijske transakcije sa njegovog računara. na primer. online banking. koji se nekada naziva online banking. plaćanje računa. i pokreće programe koji su na njegovom računaru. virtual banking.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Sledeći termini se odnose na neki od oblika elektronskog bankarstva: personal computer (PC) banking. (2) da se razvije nova baza bankarskih korisnika. Internet banke su još poznate kao virtual. home banking. plaćanje računa. Internet banking. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 53 . analitičari sagledavaju Internet banking kao sredstvo (1) da se zadrže sofisticirani komitenti čiji zahtevi permanentno rastu. Manji broj banaka. obično na svojim sajtovima navodi da se u budućnosti očekuje potpuno ebankarstvo. NetBanker definiše “pravu Internet banku” kao banku koja obezbeđuje uvid u stanje računa i neke mogućnosti transakcija malom biznisu preko Internet servisa World Wide Web. prenos sredstava. preuzima podatke. a ne na korisničkom PC-ju. nudi PC banking koji omogućava da komitent dobije stanje računa. veliki broj banaka je prvo ustanovio promotivno prisustvo na Internetu. Internet bankarstvo koristi Internet kao kanal za sprovođenje bankarskih aktivnosti. u obliku informativnih ili interaktivnih Web sajtova.

ne primer. Telebank (Arlington. • Neposredan uvid u međunarodna bankarska kretanja. neke Internet banke postoje bez fizičkih ogranaka (ekspozitura). Virginia) i Banknet (UK). Obrazac se tradicionalnom poštom šalje instituciji koja pruža željenu uslugu. Novi komitenti mogu ustanoviti svoj nalog za e-bankarstvo popunom obrasca za pristup PC banking sistemu. bez posrednog učešća drugih institucija. u opštem slučaju. • Globalna povezanost cele zemljine kugle. Komitenti koji već imaju naloge u tradicionalnim bankama. Prethodno navedene prednosti odslikavaju samo deo prednosti koje pruža e-bankarstvo. Internet banke. novi komitent može popuniti obrazac na sajtu banke i podneti online molbu/zahtev za Internet bankarstvo. a žele da započnu korišćenje usluga elektronskog bankarstva. Analitičari u industriji smatraju da elektronsko bankarstvo pruža razne vrste privlačnih mogućnosti za pristup računu sa udaljene lokacije: • Dostupnost banke za upite i usluge transakcija tokom celog dana od 00:00 do 24:00. i stavlja na uvid informacije o bezbednosti računa. U nekim slučajevima. dobija potpuni pristup svim svojim nalozima koji su u banci otvoreni.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Tipičan sajt Internet banke specificira vrste transakcija koje se pružaju. imaju manje troškove poslovanja i sprovođenja transakcija u odnosu na tradicionalne banke od cigle i maltera. • Jednostavan pristup podacima transakcija. Postoji nekoliko načina da se otvori elektronski bankarski nalog. Zbog toga. mogu jednostavno zatražiti od svoje institucije softver za PC banking ili dobiti lozinku za Internet banking. Web banke nisu ograničene na vođenje transakcija u okvirima nacionalnih granica. Alternativno. finansiranje i kreditiranje. već imaju mogućnost da prave simultane transakcije koje uključuju velika finansijska sredstva. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 54 . Kada se komitent uključi u online sistem. one često mogu da ponude manje cene usluga. tekućih. Internet banking nije ograničen na fizičke poslovne lokacije. nedavnih i prošlih. U oba slučaja je minimalizovana papirologija.

Ovu brzinu danas postižu razne xDSL tehnologije. Na prethodno opisani način bankarske institucije se uključuju u svetski trend korišćenja Interneta i Web tehnologija kao alternativnog kanala za isporuku robe i pružanje usluga. koristiti online banking. već predstavlja meru da se ne bude out. Ponuditi e-banking u repertoaru svojih usluga ne znači samo biti in. ili drugim oblicima. kablovski modemi. komitent može ulagati sredstva na online račun pomoću čekova. Sa druge strane moguća je i druga slika ako se e-bankarstvo proširi dodavanjem usluga koje zahtevaju bolju IT infrastrukturu i brže veze. Povećani prodor širokopojasne telekomunikacione infrastrukture Širokopojasna Internet veza (broadband connectivity) može se definisati kao Internet veza koja pruža brzinu preuzimanja podataka (downstream) od najmanje 256 Kbps (kilo bita u sekundi). ovo nije usko grlo i prevashodan pokretač jer je poverenje u bezbednost bankarskih podataka i transakcija odlučujući činilac razvoja elektronskog bankarstva.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 U oba slučaja otvaranja računa. satelitske veze. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 55 . Ugledna istraživačko-konsultantska kuća Datamonitor očekuje da će preko 75% evropljana. E-banking se danas od trend procesa pretvara u must-have imperativ visokog prioriteta. elektronskim prenosom. do 2010. nije nužno fizičko saobraćanje između stranke i institucije. Trend i budući razvoj elektronskog bankarstva mogu da se predstave kroz sledeća gledišta: • Porast udela online bankarstva u globalnom bankarskom sistemu • Povećani prodor širokopojasne telekomunikacione infrastrukture • Mobilni Internet • Internet pristup preko TV infrastrukture • Višekanalna strategija razvoja i CRM • Paradigma One Stop Finance Web Shop Prema različitim studijama. Brža i pouzdanija veza ohrabrujuće deluje na korisnike e-bankarstva. Očigledno. online udeo bankarstva je u porastu i postepeno će rasti u bliskoj budućnosti. a minimalnu brzinu slanja podataka (upstream) od 64 Kbps. i veze preko energetskih kablova. Ipak.

pa se predviđa da digitalna interaktivna televizija može postati ključni kanal za pružanje online bankarskih usluga. U socijalno i finansijski osetljivim oblastima. predviđa da će preko € 175 milijardi do 2010 biti u mobilnim servisima. European Information Technology Observatory. EITO. Eventualni problem i rizik razvoja može biti u ruralnim sredinama koje nemaju xDSL i slične servise. M-banking zahteva mnogo precizniju registrativu i ICT podršku da bi mogao da pređe nacionalne granice. Web-zasnovani bankarski automati (ATM). m-banking) se značajno oslanja na ICT (informaciono-komunikaciona tehnologija) infrastrukturu. Kraj prošlog veka je iznedrio nove elektronske kanale za pružanje usluga (service delivery channels): Internet. Neki prognoziraju da će do 2010 godine integralni digitalni TV (settop box) možda uzeti primat nad običnim PC računarom. kada se radi o pristupu Internetu.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Za sada. i postaju univerzalni sa gledišta poslovnih aplikacija – prevashodno e-bankarstva. mobilna telefonija. Prenosivi laptop računari. pak. Po nekima. Neki analitičari (Lucent) smatraju da će mobilni terminali u mnogome zameniti klasične kompjutere kada se govori o poslovnom izlasku na Internet. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 56 . dobijaju sve kvalitetniji i brži pristup Internetu bežičnim putem. Sa gledišta bankarstva. Tada su neke funkcionalnosti praktično isključene. to je sledeći evolutivni korak elektronskog bankarstva. mali kompjuteri koji stanu na dlanu (handheld). digitalna TV. call-centri. svi novi elektronski kanali koegzistiraju sa tradicionalnim bankarskim kanalima koji se oslanjaju na ekspoziture i neposredni lični kontakt sa strankom. pogotovu u Evropi. Stapanje Internet i TV tehnologija je od značaja i za elektronsko bankarstvo. broadband će pre da pospeši postojeće e-banking korisnike nego da osvoji nove. i moderni mobilni telefoni (smart-phones). Drugi. Mobile banking (mobilno bankarstvo. Prednost ovog trenda je visoka penetracija TV opreme i veliki kapaciteti za prenos podataka TV kablovima. PDA (Personal Digital Assistant). smatraju da će m-banking biti samo deo ebanking-a. kao što je Voice Over IP (VOIP) koji omogućava da razgovarate za bankarskim službenikom preko iste Internet veze koju koristite za pristup bankarskom sajtu. televizija ima mnogo veću probojnost nego druge tehnologije i PC pristup Internetu. jer će se njima pristupati masovno bankarskim nalozima.

Sa Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 57 . Prethodno opisanu paradigmu implementira uspešno Amazon. (3) komitent plaća neke račune online preko Web sajta banke. Preko 70 procenata e-bankarskih korisnika odobrava stav: “Želim personalizovani Web sajt na kome mogu lično da struktuiram željenu informaciju”. potencijalno čini delove postojeće bankarske infrastrukture suvišnom. u koje imaju poverenje. Sa gledišta bankarstva. i da je malo verovatno da će napustiti jedan kanal i potpuno preći na drugi. Online banking može (i mora) da udovolji ovom zahtevu i da ponudi mogućnost davanja selektivnih informacija koje su zasnovane na automatski prikupljenim i obrađenim CRM podacima. pa pružaju bankama mogućnost da ponude komitentima i dodatne usluge po istoj ceni. na kome mogu da obave sve finansijske poslove i dobiju personalizovana rešenja i ponudu (One Stop Finance Web Shop). savetovanje komitenata preko Interneta. ili da smanje cenu postojećih usluga. Čak se navodi i stereotip: (1) komitent želi da vidi svog bankarskog savetnika uživo da bi doneo životnu finansijsku odluku. Procenjuje se da će u bliskoj budućnosti multi-channel strategija dominirati razvojem bankarskog sektora. što se uklapa u opštu sliku na areni elektronskog poslovanja: imperativni marketing 1:1 i upravljanje odnosima sa kupcima – CRM (Customer Relation Management). Korisnici bankarskih usluga su spremni i voljni da se vežu za jedno mesto. što znači da će se ravnopravno koristiti i online i offline bankarstvo. (2) komitent preko telefona sravnjuje stanje računa ili proverava čekove.com – jedno mesto na Internetu na kome možete obaviti sve.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Online kanali imaju inherentno nisku cenu i ne zahtevaju intenzivan ljudski rad. vodi ka ukupnom rastu elektronskog bankarstva. i drugo. prebacivanje korisničkih usluga na Internet. Opšte je prihvaćeno da će komitenti najverovatnije koristiti sve ponuđene kanale za pružanje bankarskih usluga. Ključni pokretač proliferacije novih e-bankarskih kanala je borba finansijskih institucija da zadrže klijentelu novim uslugama i kvalitetom rada. uz istovremeno ohrabrivanje upotrebe online bankarstva. na primer službenike koji direktno komuniciraju sa komitentom. Održavanje tradicionalne bankarske infrastrukture.

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 58 . Web dokumenti i materijali mogu zahtevati veliko online vreme komitenta. cena ICT opreme.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 druge strane. na primer da se preuzme (download) neki dokument ili podaci. ili da se pronađe željena informacija.com/ koja ima i klasično i online bankarstvo. sigurnosni softver i IT logistika. Primer elektronskog bankarstva banke http://www. U ovom trenutku se ne može pouzdano proceniti šta preovlađuje u cost-benefit analizi elektronskog bankarstva: • Šansa da se uštedi na kancelarijskom prostoru. grejanju i lokalizovanoj opremi.1. Slika 9.florencestatebank. To odmah ukazuje na neophodnost brzih i pouzdanih telekomunikacionih veza. ili • Rizik da će dodatna potrošnja električne energije. prevozu zaposlenih. značajno poskupeti usluge.

Primer finansijkog kalkulatora male banke. isprobati ih. Proučiti koje usluge elektronskog bankarstva sajtovi nude. Rezultate analize predstaviti tabelom. Ako postoje. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 59 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Uputstvo za rad Odabrati najmanje tri Web sajta banaka. Usvojiti kriterijume poređenja i napraviti uporednu analizu. Slika 3. Ispitati da li postoje finansijski kalkulatori. Utvrditi kako se obavljaju transakcije – plaćanja. pri čemu dva sajta treba da predstavljaju domaće banke.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Izabrani su bankarski sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 60 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Tabelarni prikaz uporedne analize: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 61 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 62 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

Posebno opisati korist građana i preduzeća. a poslovni odnosi dve države posredstvom ICT se označavaju kao G2G (Government-To-Government).Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 10 Naziv vežbe: Komparativna analiza administrativnih Web sajtova – elektronska uprava. Konkretna implementacija e-uprave nezaobilazno obuhvata rešavanje problema zaštite privatnosti građana. Ostvarivanje uspešne elektronske uprave je strateška odrednica svih država razvijenog sveta i većine država u razvoju. preduzeća i društva u celini. a posebno Interneta. Uraditi uporednu tabelu sa ocenom kvaliteta usluga. Osnovni pojmovi i definicije E-uprava (e-administracija. Poslovni odnos između države i preduzeća se obično označava sa G2B (Government-To-Business). Biometrika (biometrics) je primena računarskih metoda za određivanje bioloških Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 63 . u državnim institucijama sa ciljem da se poboljša pristup javnim uslugama i dostava istih na dobrobit građana. i poverenja građana. Državna uprava se uobičajeno označava sa G (od Government). bezbednosti ličnih podataka. Biometrijske tehnologije su kandidati za poboljšavanje sigurnosti podataka u sistemima euprave. e-government) je upotreba ICT. a njegovo efikasno usluživanje prioritet. a odnos država-građanin je označen kao G2C (Government-To-Citizen). Aktivnosti: Za pet Web sajtova uraditi uporedni pregled administrativnih usluga koje izabrane institucije pružaju preko Interneta. Zadatak: Uraditi elektronsku verziju izveštaja u kome će biti opisane sve usluge koje izabrane administrativne institucije vrše preko Interneta. To je transformacija administrativnih procedura tako da građanin bude u centru pažnje.

uredbe i druga administrativna uputstva. Biometrika se može koristiti za utvrđivanje identiteta građana i minimizaciju prevare usled lažnog predstavljanja. ministarstava. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 64 . To je dvosmerna relacija građana i države. Proučiti koje usluge sajtovi pružaju građanima i privredi (preduzećima. što može uključiti plaćanje poreza. otisaka prstiju. naplatu komunalnih računa. Unapređuju (ubrzavaju) se administrativni procesi i poboljšava se protok informacija između državnih institucija. Rezultate analize predstaviti tabelom. i sličnog. poglavito elektronske pošte i Interneta. oblika šake. vladinih agencija. E-management je korišćenje ICT za poboljšanje rukovođenja administracijom. najčešće preko Interneta. Usvojiti kriterijume poređenja i napraviti uporednu analizu. i slično. Osnovni biometrijski parametri se izvode iz osobina oka.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 odlika. Proverite kako se na Internet pretraživačima pojavljuju državni sajtovi i za koje ključne reči. koja povećava odziv građana i otvorenost rada državne uprave. Mogu se izdvojiti sledeće kategorije elektronske državne uprave: E-services je elektronska dostava administrativnih informacija. registraciju vozila. Konkretna realizacija e-uprava se kreće u širokom opsegu od jednostavnih sajtova koji daju samo obaveštenja i uputstva za građanstvo. i glasa. Ispitati da li su dostupna normativna akta. odseka. Uputstvo za rad Odabrati pet Web sajtova državnih institucija. i drugih administrativnih organizacionih jedinica. biznisu). vladinih programa. agencija. E-commerce je razmena novca i dobara preko Interneta. posebno jedinstvenih osobina ljudskog tela. zakoni. do vrlo složenih sajtova koji pružaju kompleksne administrativne usluge građanima. i drugo. za povećanje učešća građana u javnom radu i procesima odlučivanja. E-democracy je upotreba ICT.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Izabrani su administrativni sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 65 .

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Tabelarni prikaz uporedne analize: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 66 .

Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 67 .Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Izveštaj o radu na času.

učenje na daljinu (distance learning). Uraditi uporednu tabelu sa ocenom kvaliteta usluga. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 68 . e-learning) je obrazovni sistem koji se temelji na snažnom korišćenju informaciono komunikacionih tehnologija. unapređenje znanja preduzeća i slično. Student ima neposredni (fizički) susret sa osobljem škole samo na završnim ispitima i laboratorijskim (praktičnim) proverama znanja. Uraditi elektronsku verziju izveštaja u kome će biti opisane aktivnosti na času. Posebno opisati korist učenika. unutar kompanijska testiranja zaposlenih. univerziteta i drugih obrazovnih ustanova. za studente koji su van zgrade obrazovne ustanove. Zaposleni može.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 11 Naziv vežbe: Komparativna analiza obrazovnih Web sajtova – elektronsko učenje (e-learning). biti u obrazovnoj ustanovi ili preduzeću da bi se obrazovao. po pravilu. Osnovni program za pristup obrazovnom sistemu je Internet čitač (kao što je Microsoft Internet Explorer). učenje zasnovano na Web tehnologiji (Web based training). ali nužno ne mora. Utvrditi koje obrazovne usluge izabrane institucije vrše preko Interneta. Osnovni pojmovi i definicije Elektronsko učenje (e-učenje. studenata i nastavnika. Zadatak: Za pet Web sajtova napraviti uporedni pregled obrazovnih usluga koje izabrane škole ili univerziteti pružaju preko Interneta. Učenje zasnovano na Web tehnologiji (Web based training) koristi Internet WWW servis za razmenu obrazovnih sadržaja. Aktivnosti: Pregledati Web sajtove škola. Učenje na daljinu (distance learning) je podsistem e-učenja u kome se glavnina nastave obavlja preko Interneta.

Online Learning). Neki od engleskih termina koji se mogu naći u vezi sa učenjem na daljinu su: e-learning – gde se u osnovi misli na obuku preko Interneta (Web-based Learning.1). kvalitetan nastavni kadar. godine) objavljen je tekst koji analizira mogućnosti da Srbija postane lider u elektronskom poslovanju kao i u obrazovanju na daljinu (videti sliku 11.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Obrazovanje na daljinu (distance education) je poseban vid korišćenja Interneta za potrebe školovanja i do-edukacije. Ima puno institucija koje se bave edukacijom na daljinu. U vodećem stručnom časopisu iz oblasti elektronskog poslovanja e-magazin (broj 46. To su sistemi koji su zasnovani na Internet tehnologiji sa mogućnošću da se materijalu pristupi u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta (princip "anytime. februar 2007. Nastavnici mogu da koriste poseban softver za pripremu predavanja (Virtual Learning Environment. Svi ovi sistemi za obuku na daljinu mogu da koriste softverske pakete koji omogućavaju upravljanje materijalom za učenje i sadržajem u tom materijalu (Learning Management System. Solidna infrastruktura. Razvoj mobilne tehnologije. VLE). kombinacija klasičnog školskog sistema i savremenih tehnologija daju izvanredne mogućnosti da Srbija postane regionalni lider. Na primer postoji poseban pristup za učenje stranih jezika u kojima se računarska tehnologija koristi za prezentaciju. CBT (Computer Based Training) – podrazumeva korišćenje računara za obuku uključujući korišćenje CD. ove organizacije se nazivaju diploma mill ili degree mill. interaktivnu obuku i procenu stepena savladane materije (Computer-Assisted Language Learning. CALL). anywhere"). Interneta ili intraneta. a neke su organizovane u posebne asocijacije (European Association of Distance Teaching Universities. EADTU). kao što su mobilni telefoni i PDA uređaji (Personal Digital Assistant). omogućena je isporuku i obuku mobilnim korisnicima (m-learning). LMS). Postoje centri za obuku koji nemaju nikakvu akreditaciju a ipak izdaju diplome i bez ikakvog studiranja. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 69 .

Slika 11. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 70 . prikazan je jedan od brojnih sajtova koji nude besplatne kurseve za obuku. Analiza mogućnosti da Srbija postane lider u e-poslovanju.2. Besplatni kursevi dostupni preko Interneta.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Slika 11. Na slici 11.1.2.

profesorima. Proučiti koje usluge sajtovi pružaju đacima. Ispitati da li su neki obrazovni materijali dostupni besplatno. Usvojiti kriterijume poređenja i napraviti uporednu analizu.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Uputstvo za rad Odabrati pet Web sajtova škola i univerziteta. nastavnicima. Rezultate analize predstaviti tabelom. Samostalni rad studenta Izabrani su obrazovni sajtovi na sledećim adresama: 1) 2) 3) 4) 5) Posmatrana su sledeća svojstva sajta: 1) 2) 3) 4) 5) Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 71 . Proveriti kako se na Internet pretraživačima pojavljuju obrazovni sajtovi i za koje ključne reči. i ostalim učesnicima u obrazovanju. studentima.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 6) 7) Usvojeni su sledeći kriterijumi za ocenu: Tabelarni prikaz uporedne analize: Izveštaj o radu na času. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 72 .

Osnovna zamisao je da se prepoznaju opšti poslovni procesi i izvršioci. Poslovni model je potpun skup opisa poslovanja na većem nivou apstrakcije. elaborat je poslovni izveštaj. i da se utvrde veze između njih. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 73 . Napisati elaborat o opravdanosti elektronskog poslovanja. elaborat skoro uvek koristi rezultate pretraživanja Interneta ili specijalizovanih baza podataka. opisati modele elektronskog poslovanja sa kojima ste se susreli. Zadatak: Na osnovu prethodno urađenih vežbi. koji iscrpno i podrobno obrađuje zadatu temu i za svaki zaključak prilaže ubedljive razloge za i protiv.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Vežba 12 Naziv vežbe: Analiza različitih modela elektronskog poslovanja. tabelarnim uporednim analizama koje potkrepljuju zaključke. Uočiti i objasniti koje su prednosti modela elektronskog poslovanja u odnosu na klasično. u elektronskom ili papirnom obliku. Naći najmanje jedan primer koji ilustruje da je ekonomski isplativije poslovati preko Interneta umesto klasičnog poslovanja. Uraditi uporednu tabelu sa ocenom pogodnosti za poslovanje preko Interneta. Poslovni model se često predstavlja šematski. Aktivnosti: Obnoviti rad iz prethodnih vežbi i podsetiti se zaključaka iz uporednih analiza. Osnovni pojmovi i definicije Elaborat je pisani rad. U širem smislu. Elaborat je po pravilu praćen rezultatima istraživanja. Sa gledišta elektronskog poslovanja. preciznim kriterijumima poređenja. i tome slično.

1. Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 74 . Osnovni model strategije elektronskog poslovanja. Prepoznati poslovne modele na kojima je zasnovano poslovanje predstavljeno sajtovima sa vežbi. Uputstvo za rad Podsetiti se na rad i rezultate prethodnih vežbi. big picture) ili može obilovati pojedinostima na osnovu kojih je moguće. Slika 12.Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Poslovni model može biti veoma opšti (u makro planu. Proučiti slučajeve kada je elektronsko poslovanje izrazito podesnije i isplativije od klasičnog. na primer. napraviti baze podataka i softver za elektronsko poslovanje. Napomenimo da bez razrađenog poslovnog modela nema uspešnog elektronskog poslovanja srednjeg i velikog preduzeća. Posebno proučiti poslovne funkcije koje se unapređuju elektronskim poslovanjem.

Priručnik iz elektronskog poslovanja 1 Samostalan rad studenta Uočeni su sledeći modeli poslovanja: 1) 2) 3) 4) 5) Prednosti uočenih modela elektronskog poslovanja u odnosu na klasično su sledeće: Sledeći primeri slikovito pokazuju da je ekonomski isplativije poslovati preko Interneta nego klasično: 1) 2) 3) Uporednu tabela sa ocenom pogodnosti za poslovanje preko Interneta: Dejan Tošić i Miroslav Lutovac © 2008 75 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->