P. 1
Seminar Ski RAD - Profit Ekonomija

Seminar Ski RAD - Profit Ekonomija

|Views: 530|Likes:
Published by Đorđe Puzigaća

More info:

Published by: Đorđe Puzigaća on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE

Banja Luka

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA „OSNOVI EKONOMIJE“

NAZIV SEMINARSKOG RADA: „PROFIT I CIJENA PROIZVODNJE“

Student: Saša Žarković Broj indeksa: 226/08

Mentor: prof. dr Slobodan Babić Ocijena: 5 6 7 8 9 10

. godine Saša Žakrović........Zakon tendencijskog padanja profitne stope 2 ..Cijena koštanja ..Prosječan profit ..... 2.................. 6.........FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Banja luka...... 3..... broj indeksa: 226/08 FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE JOVANA DUČIĆA 23a Sadržaj : 1...Faktori koji utiču na profitnu stopu . ... 4.....tržišna cijena i ekstra profit .........Tržišna vrijednost......... 5.....Profitna stopa ........... decembar 2008.....

u vidu interesa ili kamate.ne troši se jednokratnom upotrebom.ona suma vrijednosti koju je kapitalista utrošio-platio za radnu snagu.vrijednost robe izgleda ovako: R=p+pr+v Pod p podrazumijeva se postojani kapital. Postojani kapital dijeli se na stalni dio kapitala-kapital uložen u mašine i opticajni dio kapitala-kapital uložen u sirovine. Opticajni dio kapitala čim uđe u proizvodni proces. Vrijednost se sastoji iz prenjete vrijednosti.niti ga industrijalac prisvaja u cijelosti.cijeli se utroši i svoju vrijednost prenosi na novu robu.pa tako i postepeno prenosi svoju vrijednost na novu upotrebnu vrijednost. Ako bi to formulom htijeli da prikažemo.stalni kapital iako cijeli služi u proizvodnom procesu.sastoji se iz utrošenog postojanog kapitala+plaćene vrijednosti radne snage+dijela vrijednosti koji besplatno prisvaja kapitalista-viška vrijednosti.ali ne čitav predujmljeni postojani kapital.nego se troši postepeno. Međutim. Promjenljivi dio kapitala je.nego se pojavljuje u nekoliko vidova: u vidu profita.mi treba da se upoznamo kakva je stvarna razlika između profita i viška vrijednosti.pogonski materijal itd.a višak vrijednosti-to je višak koji besplatno prisvaja kapitalista. Svaka kapitalistička proizvedena roba.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka 1. CIJENA KOŠTANJA I PROFIT Višak vrijednosti na površini kapitalističkog društva ne pojavljuje se kao proizvod promjenljivog kapitala.utrošenog postojanog 3 .u stvari. Izučavajući profit.nego onaj deo postojanog kapitala koji se u toku proizvodnog procesa utrošio da bi se proizvela nova upotrebna vrijednost.trgovačkog prifita i zemljišne rente.

rezultat besplatnog rada radnika. Znači cijena koštanja zanatlijski proizvedene robe ravna je vrijednosti robe.kapitalista gubi izvjestan dio predujmljene kapital-vrednosti.kapitaliste mogu upotrijebiti kao sredstvo borbe protiv drugih kapitalista ili protiv prostih robnih proizvodjača.je to ona vrijednost koju radnik stvara za vrijeme viška rada. Višak vrijednosti. Tu mogućnost prodaje robe ispod vrijednosti.nema razlike između vrijednosti i cijene koštanja.mi ćemo vidjeti to da kapitalista plaća jedan dio.ali na površini se to pojavljuje tako.alat i ostala pomoćna sredstva.ali ipak sa profitom. Zato kapitalista cijenu koštanja smatra unutrašnjom vrijednošću robe. U profitu se prikrivaju odnosi kapitalističke proizvodnje.jer profit posmatran kao rezultat cijelokupnog kapitala.odnosno profit. 4 . Zanatlija mora da kupi sirovine.mora izvjesno vrijeme da radi. Ona se određuje prema radu koji je potreban za proizvodnju robe. Najniža granica po kojoj može kapitalista prodavati robu jeste cijena koštanja robe. Ako posmatramo strukturu vrijednosti robe. Kategorija profita je važna ekonomska kategorija. U prostoj robnoj proizvodnji naprotiv. Ukoliko kapitalista prodaje robu po vrijednosti.ali on realizuje uvijek neki profit čim prodaje robu iznad cijene koštanja. Ta nova vrijednost ima da nadoknadi ono što je kapitalista platio radnicima i da da višak vrijednosti koga prisvaja kapitalista.a jedan dio višak vrijednosti prisvaja besplatno.nego rezultat i poromjenljivog i postojanog kapitala.a profit kao višak prodajne cijene iznad njene vrednosti. Vrijednosti robe je materijalizovani ljudski rad u robi.ne daje sliku od kuda potiče višak vrijednosti.kao da je višak vrijednosti rezultat ne samo promjenljivog kapitala.zatim. Ovaj plaćeni dio naziva se cijena koštanja.on realizuje višak vrijednosti. Ako padne prodajna cijena ispod cijene koštanja.da troši svoju radnu snagu da bi proizveo novu upotrebnu vrijednost.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka kapitala i novostvorene vrijednosti.

odnos u kome se on kao prvobitna suma vrijednosti razlikuje od nove vrijednosti koju je sam rodio.tj.između kapitala i viška vrijednosti.dok kod stope profita-prema ukupnom kapitalu.procenat zarade.PROFITNA STOPA Kao što višak vrijednosti kapitalista posmatra kao plod cijelokupnog kapitala.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka 2. Ta razlika dolazi otuda što se pri izračunavanju stope viška vrijednosti. U višku vrijednosti odnos između kapitala i rada izlazi na vidjelo.U odnosu između kapitala i profita.tako isto smatra da se stepen oplodnje kapitala.u odnos ne samo prema promenljivom kapitalu.onda se dobija profitna stopa.a sa druge strane.višak vrijednosti stavlja u odnos samo prema jednom dijelu cijelokupnog kapitala-promjenljivom kapitalu.kapital se ispoljava kao odnos prema samom sebi.kao višak koji je izbliže određen svojim odnosom prema cijelokupnom kapitalu. Ako se stavi višak vrijednosti.ako bi postojani kapital bio ravan nuli.odnosno profit.kakav se ispoljava sa jedne strane kao višak preko prodajne cijene robe realizovan u prometnom procesu. Profit je u masi jednak višku vrijednosti.ali to je samo teoretska predpostavka. Samo u onom slučaju stopa profita bila bi ravna stopi viška vrijednosti..već se brojčano razlikuje od nje. U praksi ne može postojati ni u kom slučaju.već prema cijelokupnom kapitalu.dok profitna stopa nikad nije jednaka stopi viška vrijednosti.jedino može obračunavati stavljanjem viška iznad prodajne cijene u odnosu prema cijelokupnom kapitalu. 5 . Obrazac za izračunavanje profitne stope izgleda ovako: Profitna stopa pf1=profit pf/cijelokupni predujmljeni kapital (p+pr) Stopa viška vrijednosti i stopa profita su dva različita mijerenja iste veličine koja usled različitosti mijerila izražavaju u isti mah i različite srazmijere ili odnos iste veličine.

stvara višak vrijednosti. Ali.koji je upotrebljen za proizvodnju te mase viška vrijednosti. Prema tome. Samo dok se nalazi u oblasti proizvodnje kapital proizvodno funkcioniše. 2)organski sastav kapitala.naročito u mašine. 4) ekonomija u postojanom kapitalu. Organski sastav kapitala izražava produktivnost rada u jednom preduzeću.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka 3.odnos tehnike prema živoj radnoj snazi.utoliko će biti i manja masa profita.FAKTORI KOJI UTIČU NA PROFITNU STOPU Stopa profita zavisi od mase viška vrijednosti i veličine predujmljenog kapitala. Ukoliko je zbog dužine obrtnog perioda potreban veći predujam promjenljivog kapitala utoliko se on srazmjerno mijanje oplođuje.kapital uložen u sredstva za proizvodnju. Ukoliko je stopa viška vrijednosti veća utoliko će stopa profita bito veća. Višak vrijednosti stvara promenljivi kapital i to samo onoliko koliko se on stvarno promjenjuje u proizvodnji.za to vrijeme taj dio kapitala ne stvara nikakav višak vrijednosti. I ukoliko je taj dio kapitala relativno manji u odnosu prema cijelokupnom kapitalu.raspored vrijednosti kapitala za sredstva za proizvodnju i na radnu snagu. Obratno.ukoliko je manja. masa viška vrijednosti ne zavisi od veličine cijelokupnog kapitala. Treći elemenat koji utiče na stopu profita jeste obrt. Međutim. Pod organskim sastavom kapitala podrazumjevamo sa jedne strane.uticaće i na stopu profita.tj.a sa druge.to povećava produktivnost rada i mogućnost radnika da obrade veću masu sirovina. Uopšte uzev masa viška vrijednosti. Postojani kapital.svi oni elementi koji utiču da se masa viška vrijednosti ili smanjuje u odnosu prema određenom kapitalu.te će i profitna stopa biti veća. Četvrti elemenat koji utječe na stopu profita jeste ekonomija u postojanom kapitalu. 3) obrt kapitala. Vrijeme obrta sastoji se od vremena proizvodnje i vremena prometa.pa je potreban i veći kapital za kupovinu sirovina.ali i za sve to vrijeme on nije proizvodan. Pod njim podrazumjevamo kružno kretanje kapitala i to ne kao pojedinačno zbivanje. Dok se kapital povremeno nalazi u prometu kao neprodata roba ili u novcu kao novčani kapital ili u proizvodnji kao rezervne sirovine.već kao stalni proces.pogonskog pomoćnog materijala i dr.ne stvara višak 6 .nego samo od promjenljivog dijela kapitala. Ti elementi su : 1) stopa viška vrijednosti.u odnosu prema nekom kapitalu biće utoliko veća ukoliko se taj kapital više obrne. Ukoliko se želi veća tehnika treba ulagati više kapitala u postojani dio kapitala.utoliko će i stopa profita biti manja.

u drugoj 30 %. Predpostavimo da su ovi kapitali plasirani u raznim granama proizvodnje i da predstavljaju dijelove jednog kapitala. Ako predpostavimo da postoje tri grane proizvodnje čiji je organski sastav kapitala u prvoj 80 : 20.PROSJEČNI PROFIT Cijene su jednake vrijednosti robe i svaki kapitalista ostvaruje onu masu viška vrijednosti koliko su proizveli radnici u njegovom preduzeću.000 u tri grane proizvodnje.pošto svaka grana proizvodnje ima drugačiji organski sastav kapitala. Vrijednosti kapitalistički proizvedene robe ravna je cijeni koštanja + višak vrijednosti.u drugoj 70 : 30.000. Cijena koštanja se utvrđuje za svaki artikal ponaosob prema prosječnim uslovima utroška kapitala u određenoj grani proizvodnje. Cijena proizvodnje biće ravna vrijednosti robe samo onda ako se organski sastav kapitala te grane proizvodnje slaže sa prosječnim društvenim sastavom kapitala.onda bi profitna stopa bila pri istom stepenu eksploatacije u prvoj 20 %. Na primjer.neki kapitalista uložio je svoj ukupni kapital od 300.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka vrijednosti. Ako saberemo cijene 7 . Ako mijesto viška vrijednosti dodamo prosječan profit dobija se nova ekonomska kategorija-cijena proizvodnje. Prosječni profit ne utvrđuje se na osnovu mase profita. Ona je različita za svaku granu proizvodnje i za svaki artikal. Cijena proizvodnje sastoji se iz dva elementa:cijene koštanja i prosječnog profita.ali prilikom određivanja profitne stope taj kapital utiče na stopu profita. Međutim. Na osnovu ovakvog zaključka vidjeli smo da u raznim granama proizvodnje postoje različite profitne stope.što ga proizvodi neki kapital u određeno vrijeme. Radi lakšeg obračuna ovdje je uzeto da se ukupan predujmljen kapital utroši te da je cijena koštanja ravna predujmljenom kapitalu. Ekonomija u primjeni postojanog kapitala znači smanjiti postojani kapital prema višku vrijednosti. Ekonomija u postojanom kapitalu sastoji se u tome da kapitalista štedi postojani kapital i na taj način relativno smanjuje taj kapitala prema promjenljivom kapitalu prema profitu. Ukupna masa viška vrijednosti koju bi taj kapitalista postigao iznosi 90.radi veće sigurnosti i obezbjeđenja rizika.a u trećoj 60 : 40.u svojoj grani proizvodnje. 4.u trećoj 40 %. Tako uzeta masa viška vrijednosti jednaka je masi profita. Ovdje treba ujedno zapamtiti da ukoliko kapitalista više štedi na postojanom kapitalu.što ga proizvodi cijelokupni kapital društva.utoliko više troši radnu snagu.već na osnovu ukupne mase profita. Tako izračunata profitna stopa naziva se prosječna profitna stopa.u praksi nije to slučaj. Ako stavi tu ukupnu masu profita prema ukupnom kapitalu on dobija profitnu stopu od 30 %.

Ako ponuda roba po prosječnoj vrijednosti preovlađuje. Cijene se više ne ravnaju po tržišnoj vrijednosti nego po cijeni proizvodnje.koji bi osposobio neku grupu proizvođača.Da bi se roba prodavala po cijenama koje približno odgovaraju vrijednosti robe potrebni su daleko niži uslovi proizvodnje nego uslovi pod kojima se cijena ravna prema cijeni proizvodnje.Oni koji imaju veći organski sastav od prosječnog ostvarivaće veći profit. 8 . Formiranjem cijene na osnovu cijene proizvodnje ne ukida se mogućnost ostvarenje veće mase profita od strane pojedinih kapitalista u jednoj godini proizvodnje.Prodaja robe po vrijednosti traži samo to : da razmjena robe više nije slučajna pojava.da se robe proizvode približno prema društvenoj potrebi. Konkurencija između istovetnih preduzeća svodi individualne vrijednosti roba na tržišnu vrijednost.između raznih grana proizvodnje.odnosno razlika između niže individualne cijene koštanja i cijene koštanja koja društveno važi.Prosječna profitna stopa predstavlja stihijski rezultat masovnog dejstvovanja zakona vrijednosti.da nameće onakvu cijenu pri kojoj može ostvariti najveću korist. Konkurencija između grana proizvodnje pretvara tržišnu vrijednost u vrijednost proizvodnje. 5.TRŽIŠNA CIJENA I EKSTRA PROFIT U kapitalističkoj proizvodnji postoji dvojaka konkurencija: sa jedne strane.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka proizvodnje svih grana proizvodnje u jednom društvu.Ekstra profit je razlika između niže individualne vrijednosti i tržišne vrijednosti.konkurencija između preduzeća koja proizvode istu vrstu robe. Tržišna vrijednost sačinjava centar kolebanja za tržišne cijene-a ove su pak iste za robe iste vrste.što se utvrđuje na osnovu iskustva na tržištu i da ne postoji nikakav prirodni ili vještački monopol.onda robe čija individualna vrijednost stoji ispod tržišne vrijednosti realizuju ekstra višak vrijednosti ili ekstra profit.a konkurencija između raznih grana svodi prosječne profitne stope za svaku oblast proizvodnje na opštu profitnu stopu.a sa druge.onda će zbir cijena proizvodnje proizvedenih roba biti jednak zbiru njihovih vrednosti.dok one čija individualna vrijednost stoji iznad tržišne ne mogu realizovati jedan dio u njima sadržanog viška vrijednosti.TRŽIŠNA VRIJEDNOST.

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka 6.Mašina zamjenjuje radnike.Sve to pojačava konkurenciju među radnicima.stvara se relativno suvišno stanovništvo.iskorišćavanjem ženskog i dječijeg rada.Na taj način potojani dio kapitala srazmjerno raste više od promjenljivog kapitala.Sa akumulacijom kapitala povećava se i produktivnost rada.Zato se i ovaj zakon naziva zakon tendencijskog padanja profitne stope.koje proizvode sredstva za život radničke klase.ili relativnog opadanja prisvojenog viška rada u poređenju sa masom opredmećenog rada.te srozava najamninu ispod vrijednosti radne snage.te pada najamnina. Ovaj zakon zove se zakon padanja profitne stope.proširenjem polja eksploatacije.tj. Faktori koji djeluju na to da profitna stopa ne pada apsulutno.sa uvođenjem mašina. 9 .koju živi rad pokreće.ZAKON TENDENCIJSKOG PADANJA PROFITNE STOPE Izučavajući akumulaciju kapitala zaključeno je da je akumulacija. Zakon padanja profitne stope ima tendencijski karakter jer čitav niz okolnosti utiče da koče njegovo apsolutno djelovanje.masa sitnih robnih proizvođača i sitnih kapitalista gubi svoje sredstvo za proizvodnju i ide u redove najamnih radnika.Pored povećanja viška vrijednosti.Na taj način smanjuje se vrijednost radne snage.ni na koji način ne isključuje da poraste apsulutna masa rada koju pokreće i eksploatiše društveni kapital.Povećana produktivnost rada zahvata i one grane proizvodnje.povećava se višak vrijednosti većom intenzifikacijom rada produženog radnog dana. • relativna prenaseljenost. Sa povećanjem organskog sastava kapitala povećava se i produktivnost rada.već ima samo tendenciju da pada su : • povećanje stepena eksploatacije.a stoga i apsolutna masa viška rada koju on prisvaja. isti broj radnika pokreće veću masu sredstva za proizvodnju.Pored toga. • iznajmljivanje radne snage ispod vrijednosti Sa razvitkom kapitalizma broj nezaposlenih je sve veći.odnosno proširena reprodukcija.zakon kapitalističke proizvodnje.Zakon progresivnog padanja profitne stope.

gde je proizvodnja jeftinja.mašina staje sedamdeset hiljada dinara. pojeftinjavanje elemenata postojanog dijela kapitala.Otuda profit proizveden u tim preduzećima ne ide u zajednički fond za raspodjelu.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Zbog velikog broja nezaposlenih radnika.zapravo je dio prosječnog profita.Kamata je manja od prosječnog profita. 10 .Utječe na pojeftinjenje postojanog dijela kapitala i što je ujedno i najglavnije.država i komunalna tijela uzimaju novac na zajam ) samo kamatu.ona omogućava kapitalističkim državama da trgujući sa nerazvijenim zemljama vrše eksploataciju nad njima.kao što ni kapitali plasirani u ta preduzeća ne dobijaju odgovarajući dio prosječnog profita.Na primer.Ako on nabavi sada dve mašine.nego je proizvodi da bi postigao profit.Robe se na svijetskom tržištu ne prodaju na osnovu utroška rada u proizvodnji razvijenih zemalja. Razvijena spoljna trgovina različito utječe na povećanje mase viška vrijednosti.pri obnovi mašine poslije njene amortizacije.sav unutrašnji razvitak kapitalizma dovodi do protivrečnosti u kapitalizmu i jasno pokazuje da je ovaj sistem neodrživ.Ona omogućava da se životne namirnice dopreme iz raznih krajeva.kapitalisti ne uvode mašine.da mora da propadne i da se zamjeni novim društvenim sistemom.Na taj način razvijene zemlje su u mogućnosti da prodaju robu iznad vrijednosti i ostvaruju ekstra profit. I kao šesto.s jedne strane.nego na osnovu prosječnih uslova u raznim zemljama.Kada će se ta promjena izvršiti zavisi.te na taj način smanjuje vrijednost radne snage.ipak će se vrijednosni sastav kapitala relativno malo povećati.Međutim.Kapitalista ne proizvodi robu radi zadovoljenja ljudskih potreba.Kapital uložen u ta preduzeća donosi njihovim sopstvenicima ( za organizovanje tih preduzeća.Kapitalista zamenjuje ručni rad mašinskim radom samo ako je vrijednost mašine manja od iznosa najamnine radnika koje je ta mašina zamjenila. • spoljna trgovina. • Ako analiziramo čitavu kapitalističku proizvodnju vidimo da joj je cilj profit. Uslled povećanja produktivnosti rada smanjuje se vrijednost postojanog kapitala.neko je kupijo mašinu od pedeset konjskih snaga za sto hiljada dinara.tako da stvarno dvostruko poveća tehničku opremu preduzeća. Znači.u najrazvijenijim kapitalističkim zemljama sve veći broj preduzeća prelazi u svojinu države ili komunalnih tijela.

1952.a s druge od subjektivnih – od radničke klase.Sveta Popović-Kurs iz političke ekonomije.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka od objektivnih momenata – od razvitka proizvodnih snaga.kako u samoj zemlji tako i u čitavom svijetu.od organizovanosti i borbe. 11 .Beograd.Narodna knjiga. od njenog razvitka i političke svijesti . Literatura: Halmija Hasanagić.

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->