Srednja trgovačka škola Sarajevo

Maturski rad Tema: Plakat muzičkih instrumenata

Ime i prezime učenika: Emin Mehmedović Vanredan učenik SARAJEVO, 2011

................ ........................... VRSTE PLAKATA...... .... .10 LITERATURA................................................1.................................................................11 2 ..................................7 3................ ............ UVOD...............................................................3............................................. 8 3.................................................... ......................................................................4 HISTORIJA PLAKATA.....................3......... MASOVNA PROIZVODNJA.............................8 ZAKLJUČAK.......... 5 2....SADRŽAJ 1... KOMERCIJALNA UPOTREBA ................5 2............. RAZVOJ UMJETNOSTI............................................2..... .................... ŠTAMPANJE PLAKATA...................................... 2.6....................................................................1............................................6 2......

osobito za proizvode potrošnje ili usluge namjenjene širokom krugu publike.Grafičkom ekspresijom i različtim načinima likovnog izražavanja plakat dodiruje sve oblasti života. 3 . UVOD Spada u vanjska propagandna sredstva i jedno je od najstarijih i najmasovnijih propagandnih sredstava.1. On je snažno sredstvo informisana i uticaja svake organizovane sredine. da na najefektivniji način privuče pažnju potencijalnog korisnika usluga. Na plakatu osim crtane forme postoji i popratni tekst koji treba da afirmiše poruku i likovnu poruku.Plakat širi poruku i spada u dekorativno sredstvo propagande.On je omiljeno sredstvo ekonomske propagande. od zvaničnih faktora do pojedinih preduzeća. Plakat služi za promociju robe.

Kompozicija Pod kompozicijom podrazumjevamo cjelokupnu organizaciju.Poster se razlikuje od plakata zato što ne sadrži poruku. Sveden tekst u slovima sa naznakom čime se ta firma bavi. Elementi kompozicije su: - crta ili linija smjer ili položaj . Slova i brojevi na plakatu Imaju uticaj na vizelizaciju izloga i sastavni su dio kompozicije. samo ima fotografiju i služi za dekorativnu svrhu. bojom. Svi oblici i dijelovi oblika u kompoziciji imaju i pored forme.U kompoziciji plakata slova igraju ravnopravnu ulogu sa slikom.Opšte i posebne karakteristike slova pokazuju da su one posebne po: boji. Znak Znak je pojednostavljen simbol neke firme. veličine i svoj položaj. Treba paziti na razmaka u visini i širini. smjeru.Suprotno tome neukusni i neusklađeni natpisi narušiće čak i dobro komponovani izlog.Svojom veličinom.oblik 4 . ako su pravilno izvedena i odabrana prema robi koja se izlaže uz odgovarajuću proporciju. doprinijeće estetskom izgledu.U posebnu kategoriju spada teknika pisanja i vještina upotrebe slova.Slova moraju biti dovoljno velika i čitka. položaju. oblikom. Estetski moraju biti određeni. i dekorativnošću. tipom. uključujući tu i figuru i osnovu na bilo kom oblikovanom dijelu.

jedinstveno . Organizacijom tih elemenata umjetnik oblikuje kompoziciju. privlačeći nas da prisustvujemo određenim događajima. struktura ili oblik.harmonija .ponavljanje ili recepcija - izmjenjivanje ili alternacija .gradacija . formu.valer .dominantna .. HISTORIJA PLAKATA Prema francuskom historičaru Max Gallo “više od 200 godina plakati su prikazivani na javanim mjestima šriom svijeta.Vizuelno upečatljivi oni su dizajnirani kako bi privukli pažnju prolaznika.tekstura . Umjetnost je od čovjeka ostvaren rad.boja Kompozicijski principi su: . oni su abeceda likovnog istraživanja.ravnoteža Svaku likovnu kompoziciju možemo svesti na 7 elemenata ili dimenzija: Ovi elemenzi su građa umjetničke kompozicije. ili nas 5 . 2.kontrast kompozicije ili konflikt . dizajn.

prije svega za oglašavanje i najave.1. Među njima najviše su se isticali Henri de Toulouse – Lautrec i Jules 6 . u obliku plakata. „ Za nešto više od 100 godina to je postao prepoznatljiv i vitalan oblik umjetnosti privlačeći umjetnike na svakoj razini od slikara kako što su Touluse-Lautrec i Mucha do pozorišnih i komercijalnih dizajnera“ rekao je stručnjak za plakate Ivan Barnicoat Najčešći korišteni stilovi su:Art Nouveau. Razvoj umjetnosti Do 1890-tih tehnika se proširila diljem svijeta. revoluciju plakatima donio je razvoj štampane tehnike koji je dozvolio jeftinu masovnu proizvodnju i štampanje.podstiče na kupovinu određenog proizvoda ili usluge“.2. 2. Art Deco. Bauhause. Veliki broj umjetnika kreirao je umjetničke plakate u ovom razdoblju.Moderni posteri potiču iz 1870godine kada je štampana industrija usavršila litografiju u boji učinila masovnu proizvodnju mogućom. pa čak i hipi posteri iz 60-tih. 2. korišteni su od najranijih vremena. posebno uključujući tehniku litografije koju je izumio njemac Alois Senefelder 1796. i stoljećima su korišteni za obavještavanje građana o odlukama koje bi donijela vlada. Međutim. Kubizam. Masovna proizvodnja Posteri. Čisto tekstualni plakati imaju dugu historiju: oni reklamiraju Shakespeare-ove predstave. Simbolizam.

3.La Goulue"Toulouse-Lautrec .Cheret.000 oglasa prvenstveno za izložbe. Komercijalna upotreba 7 . pozorišta i proizvode. Stvorio je više od 1. 1891 2. Cheret se smarta „ocem“ plakata-oglasnika. Komercijalni uspjeh je bio takav da su umjetnici imali veliku potražnju za izradom plakata i pozorišta su lično birala omiljene umjetnike za nadolazeće događaje. Moulin Rouge .

ŠTAMPANJE PLAKATA 8 . Henri Thiriet postal su važne ličnosti njihovog vremena.Litografski plakat Ranch 10 za Western predstavu. pisane poruke.Plakat umjetnici kao što su Théophile Steinlen. Oni su prvenstveno bili usmjereni ka dostavljanju osnovne komercijalne poruke. Leonetto Cappiello. 3. Do 1890-tih umjetnički plakati imale su rasprostranjenu upotrebu u drugim djelovima Evrope reklamirajući sve od bicikala do borbi bikova .U SAD plakati nisu evoulirali na isti umjetnički nivo. Albert Guillaume. njihov oblik umjetnosti je korišten u časopisima za oglašavanje.

Posteri se obično štampaju u A3 formatu. 3. koji su bili neophodni za demokratske promjene.Većina plakata se štampa samo sa jedne strane dok se pozadina ostavlja prazna da bi se lakše postavile na zid.1 Vrste plakata Propagandni i politički plakati Tokom I i II svjetskog rata posteri za regrutaciju su postali veoma uobičajni. Posteri za vrijeme rata su također bili korišteni u propagandne svrhe. oni mogu biti ručno štampani ili u ograničenim serijama.Mnoge tehnike štampanja su korištene u proizvodnji plakata.Dok je većina plakata masovno proizvedena. Ručno pravljeni politički posteri pojavili su se na Berlinskom zidu. Plakat za regrutaciju Američke vojske 9 . Wenseslas u Pragu i oko neobilježenog groba Imre Nagy u Budimpešti. Moguće je koristiti softwer za ispis velikih plakata na običnim kućnim ili uredskim štampačima. na kipu sv. ubjeđivanje I motiviranje.

Filmski plakati Filmska industrija ubrzo otkriva da živo obojeni plakati su jednostavan način za prodaju njihovih filmova. kada je plačeno 690.) -Koncertni plakati -Motivacijski plakati -Edukativni plakati 10 .2005.000 dolara za Fritz Langov film „Metropolis“ iz 1927. Danas se plakati štampaju za većinu filmova i njihovo skupljanje je mnogima postao hobi. boks mečevi i sl. Pored gore navedenih plakata u upotrebi su i mnogi drugi kao npr: -Turistički plakati -Plakati za sportska dešavanja (fudbalske utakmice.11. Rekordna cijena za plakat je postavljena 15.

11 . promoviranja i izlaganja robe i usluga.ZAKLJUČAK Iz ovog maturskog rada smo zaključili da plakat ima veoma značajnu ulogu u svijetu prodaje. Dobro odrađen plakat može i postići veliki uspjeh prodaje nekog ne toliko kvalitetnog proizvoda ili usluge.

www.com 12 . Aranžiranje sa dekorisanjem.wikipedia. III godina Internet.LITERATURA Skripte.

OCJENJIVAČKI LIST Skica:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ 13 .

Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Usmeni dio:______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pismeni dio: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ 14 .

Konačna ocjena: 15 .Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Ispitna komisija: 1. 3. 2.