Srednja trgovačka škola Sarajevo

Maturski rad Tema: Plakat muzičkih instrumenata

Ime i prezime učenika: Emin Mehmedović Vanredan učenik SARAJEVO, 2011

..............6 2................. VRSTE PLAKATA............. .......7 3.....................................................................................5 2.....11 2 ................................................................................................. MASOVNA PROIZVODNJA..................................................8 ZAKLJUČAK.......... RAZVOJ UMJETNOSTI.......1........... .......................................................... UVOD......... 5 2..........................3...........1...........................................6.......... 2..3.............10 LITERATURA................... ŠTAMPANJE PLAKATA................................................ KOMERCIJALNA UPOTREBA ..2..................SADRŽAJ 1............... 8 3....................... ................................................... ............................................................ .........................4 HISTORIJA PLAKATA.. .......................................

Na plakatu osim crtane forme postoji i popratni tekst koji treba da afirmiše poruku i likovnu poruku.On je omiljeno sredstvo ekonomske propagande. 3 . od zvaničnih faktora do pojedinih preduzeća. Plakat služi za promociju robe. UVOD Spada u vanjska propagandna sredstva i jedno je od najstarijih i najmasovnijih propagandnih sredstava.1.Plakat širi poruku i spada u dekorativno sredstvo propagande. On je snažno sredstvo informisana i uticaja svake organizovane sredine. da na najefektivniji način privuče pažnju potencijalnog korisnika usluga. osobito za proizvode potrošnje ili usluge namjenjene širokom krugu publike.Grafičkom ekspresijom i različtim načinima likovnog izražavanja plakat dodiruje sve oblasti života.

samo ima fotografiju i služi za dekorativnu svrhu. položaju. uključujući tu i figuru i osnovu na bilo kom oblikovanom dijelu. Svi oblici i dijelovi oblika u kompoziciji imaju i pored forme. bojom. Sveden tekst u slovima sa naznakom čime se ta firma bavi.oblik 4 . doprinijeće estetskom izgledu.Suprotno tome neukusni i neusklađeni natpisi narušiće čak i dobro komponovani izlog.U kompoziciji plakata slova igraju ravnopravnu ulogu sa slikom.U posebnu kategoriju spada teknika pisanja i vještina upotrebe slova. tipom.Svojom veličinom. Kompozicija Pod kompozicijom podrazumjevamo cjelokupnu organizaciju. veličine i svoj položaj.Opšte i posebne karakteristike slova pokazuju da su one posebne po: boji. smjeru. i dekorativnošću. Znak Znak je pojednostavljen simbol neke firme. oblikom. Estetski moraju biti određeni. Slova i brojevi na plakatu Imaju uticaj na vizelizaciju izloga i sastavni su dio kompozicije. Treba paziti na razmaka u visini i širini. ako su pravilno izvedena i odabrana prema robi koja se izlaže uz odgovarajuću proporciju.Poster se razlikuje od plakata zato što ne sadrži poruku. Elementi kompozicije su: - crta ili linija smjer ili položaj .Slova moraju biti dovoljno velika i čitka.

oni su abeceda likovnog istraživanja. Organizacijom tih elemenata umjetnik oblikuje kompoziciju.boja Kompozicijski principi su: .kontrast kompozicije ili konflikt . struktura ili oblik.dominantna .harmonija . Umjetnost je od čovjeka ostvaren rad.. dizajn.tekstura . 2. ili nas 5 . privlačeći nas da prisustvujemo određenim događajima.jedinstveno .ponavljanje ili recepcija - izmjenjivanje ili alternacija . formu.gradacija .Vizuelno upečatljivi oni su dizajnirani kako bi privukli pažnju prolaznika.ravnoteža Svaku likovnu kompoziciju možemo svesti na 7 elemenata ili dimenzija: Ovi elemenzi su građa umjetničke kompozicije.valer . HISTORIJA PLAKATA Prema francuskom historičaru Max Gallo “više od 200 godina plakati su prikazivani na javanim mjestima šriom svijeta.

2. Veliki broj umjetnika kreirao je umjetničke plakate u ovom razdoblju.2. Art Deco. Simbolizam. Među njima najviše su se isticali Henri de Toulouse – Lautrec i Jules 6 . Kubizam. u obliku plakata.podstiče na kupovinu određenog proizvoda ili usluge“.Moderni posteri potiču iz 1870godine kada je štampana industrija usavršila litografiju u boji učinila masovnu proizvodnju mogućom. „ Za nešto više od 100 godina to je postao prepoznatljiv i vitalan oblik umjetnosti privlačeći umjetnike na svakoj razini od slikara kako što su Touluse-Lautrec i Mucha do pozorišnih i komercijalnih dizajnera“ rekao je stručnjak za plakate Ivan Barnicoat Najčešći korišteni stilovi su:Art Nouveau. Međutim. Razvoj umjetnosti Do 1890-tih tehnika se proširila diljem svijeta. i stoljećima su korišteni za obavještavanje građana o odlukama koje bi donijela vlada. Čisto tekstualni plakati imaju dugu historiju: oni reklamiraju Shakespeare-ove predstave. Masovna proizvodnja Posteri. posebno uključujući tehniku litografije koju je izumio njemac Alois Senefelder 1796. pa čak i hipi posteri iz 60-tih. Bauhause. 2. revoluciju plakatima donio je razvoj štampane tehnike koji je dozvolio jeftinu masovnu proizvodnju i štampanje. korišteni su od najranijih vremena. prije svega za oglašavanje i najave.1.

3. Stvorio je više od 1. pozorišta i proizvode.La Goulue"Toulouse-Lautrec . Cheret se smarta „ocem“ plakata-oglasnika. Moulin Rouge .Cheret. 1891 2. Komercijalni uspjeh je bio takav da su umjetnici imali veliku potražnju za izradom plakata i pozorišta su lično birala omiljene umjetnike za nadolazeće događaje.000 oglasa prvenstveno za izložbe. Komercijalna upotreba 7 .

U SAD plakati nisu evoulirali na isti umjetnički nivo. njihov oblik umjetnosti je korišten u časopisima za oglašavanje.Plakat umjetnici kao što su Théophile Steinlen.Litografski plakat Ranch 10 za Western predstavu. Albert Guillaume. Oni su prvenstveno bili usmjereni ka dostavljanju osnovne komercijalne poruke. ŠTAMPANJE PLAKATA 8 . 3. Do 1890-tih umjetnički plakati imale su rasprostranjenu upotrebu u drugim djelovima Evrope reklamirajući sve od bicikala do borbi bikova . Leonetto Cappiello. pisane poruke. Henri Thiriet postal su važne ličnosti njihovog vremena.

3. na kipu sv. Posteri za vrijeme rata su također bili korišteni u propagandne svrhe.1 Vrste plakata Propagandni i politički plakati Tokom I i II svjetskog rata posteri za regrutaciju su postali veoma uobičajni. ubjeđivanje I motiviranje.Dok je većina plakata masovno proizvedena.Većina plakata se štampa samo sa jedne strane dok se pozadina ostavlja prazna da bi se lakše postavile na zid. Ručno pravljeni politički posteri pojavili su se na Berlinskom zidu. Wenseslas u Pragu i oko neobilježenog groba Imre Nagy u Budimpešti. koji su bili neophodni za demokratske promjene. Plakat za regrutaciju Američke vojske 9 . oni mogu biti ručno štampani ili u ograničenim serijama. Posteri se obično štampaju u A3 formatu. Moguće je koristiti softwer za ispis velikih plakata na običnim kućnim ili uredskim štampačima.Mnoge tehnike štampanja su korištene u proizvodnji plakata.

2005. Pored gore navedenih plakata u upotrebi su i mnogi drugi kao npr: -Turistički plakati -Plakati za sportska dešavanja (fudbalske utakmice.Filmski plakati Filmska industrija ubrzo otkriva da živo obojeni plakati su jednostavan način za prodaju njihovih filmova.) -Koncertni plakati -Motivacijski plakati -Edukativni plakati 10 .11. Rekordna cijena za plakat je postavljena 15. boks mečevi i sl. kada je plačeno 690. Danas se plakati štampaju za većinu filmova i njihovo skupljanje je mnogima postao hobi.000 dolara za Fritz Langov film „Metropolis“ iz 1927.

promoviranja i izlaganja robe i usluga. 11 .ZAKLJUČAK Iz ovog maturskog rada smo zaključili da plakat ima veoma značajnu ulogu u svijetu prodaje. Dobro odrađen plakat može i postići veliki uspjeh prodaje nekog ne toliko kvalitetnog proizvoda ili usluge.

III godina Internet.com 12 . www. Aranžiranje sa dekorisanjem.wikipedia.LITERATURA Skripte.

OCJENJIVAČKI LIST Skica:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ 13 .

Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Usmeni dio:______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pismeni dio: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ 14 .

2. Konačna ocjena: 15 . 3.Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Ispitna komisija: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful