Srednja trgovačka škola Sarajevo

Maturski rad Tema: Plakat muzičkih instrumenata

Ime i prezime učenika: Emin Mehmedović Vanredan učenik SARAJEVO, 2011

.............................. .....................SADRŽAJ 1. MASOVNA PROIZVODNJA..............................................................3.........1................................. ....................................1.......... ........................... RAZVOJ UMJETNOSTI.........6...................................... 5 2......................................................................................................11 2 .........................................................3.................................. ....... KOMERCIJALNA UPOTREBA .... 2.. .......................... 8 3......... ŠTAMPANJE PLAKATA......................8 ZAKLJUČAK....7 3.........................10 LITERATURA. UVOD..........................................2. VRSTE PLAKATA..4 HISTORIJA PLAKATA..............................................................................................6 2........................................ ..........................5 2................

3 .Plakat širi poruku i spada u dekorativno sredstvo propagande. Na plakatu osim crtane forme postoji i popratni tekst koji treba da afirmiše poruku i likovnu poruku. Plakat služi za promociju robe. da na najefektivniji način privuče pažnju potencijalnog korisnika usluga.On je omiljeno sredstvo ekonomske propagande. On je snažno sredstvo informisana i uticaja svake organizovane sredine. osobito za proizvode potrošnje ili usluge namjenjene širokom krugu publike.Grafičkom ekspresijom i različtim načinima likovnog izražavanja plakat dodiruje sve oblasti života. UVOD Spada u vanjska propagandna sredstva i jedno je od najstarijih i najmasovnijih propagandnih sredstava. od zvaničnih faktora do pojedinih preduzeća.1.

ako su pravilno izvedena i odabrana prema robi koja se izlaže uz odgovarajuću proporciju. Treba paziti na razmaka u visini i širini.Slova moraju biti dovoljno velika i čitka. Slova i brojevi na plakatu Imaju uticaj na vizelizaciju izloga i sastavni su dio kompozicije.Svojom veličinom.oblik 4 . smjeru. Kompozicija Pod kompozicijom podrazumjevamo cjelokupnu organizaciju.U posebnu kategoriju spada teknika pisanja i vještina upotrebe slova. tipom.Opšte i posebne karakteristike slova pokazuju da su one posebne po: boji. samo ima fotografiju i služi za dekorativnu svrhu. Estetski moraju biti određeni. uključujući tu i figuru i osnovu na bilo kom oblikovanom dijelu. Svi oblici i dijelovi oblika u kompoziciji imaju i pored forme. Elementi kompozicije su: - crta ili linija smjer ili položaj .U kompoziciji plakata slova igraju ravnopravnu ulogu sa slikom. Sveden tekst u slovima sa naznakom čime se ta firma bavi. oblikom.Suprotno tome neukusni i neusklađeni natpisi narušiće čak i dobro komponovani izlog. Znak Znak je pojednostavljen simbol neke firme. i dekorativnošću. doprinijeće estetskom izgledu. bojom. veličine i svoj položaj. položaju.Poster se razlikuje od plakata zato što ne sadrži poruku.

HISTORIJA PLAKATA Prema francuskom historičaru Max Gallo “više od 200 godina plakati su prikazivani na javanim mjestima šriom svijeta.tekstura .dominantna . Organizacijom tih elemenata umjetnik oblikuje kompoziciju.ponavljanje ili recepcija - izmjenjivanje ili alternacija .harmonija . Umjetnost je od čovjeka ostvaren rad.jedinstveno . dizajn.kontrast kompozicije ili konflikt . oni su abeceda likovnog istraživanja.boja Kompozicijski principi su: . formu.ravnoteža Svaku likovnu kompoziciju možemo svesti na 7 elemenata ili dimenzija: Ovi elemenzi su građa umjetničke kompozicije.. struktura ili oblik. 2.valer . privlačeći nas da prisustvujemo određenim događajima. ili nas 5 .gradacija .Vizuelno upečatljivi oni su dizajnirani kako bi privukli pažnju prolaznika.

revoluciju plakatima donio je razvoj štampane tehnike koji je dozvolio jeftinu masovnu proizvodnju i štampanje. Čisto tekstualni plakati imaju dugu historiju: oni reklamiraju Shakespeare-ove predstave. prije svega za oglašavanje i najave. posebno uključujući tehniku litografije koju je izumio njemac Alois Senefelder 1796. Simbolizam. 2. 2. Masovna proizvodnja Posteri. Bauhause.2.1. Art Deco. u obliku plakata.Moderni posteri potiču iz 1870godine kada je štampana industrija usavršila litografiju u boji učinila masovnu proizvodnju mogućom.podstiče na kupovinu određenog proizvoda ili usluge“. pa čak i hipi posteri iz 60-tih. Međutim. i stoljećima su korišteni za obavještavanje građana o odlukama koje bi donijela vlada. korišteni su od najranijih vremena. „ Za nešto više od 100 godina to je postao prepoznatljiv i vitalan oblik umjetnosti privlačeći umjetnike na svakoj razini od slikara kako što su Touluse-Lautrec i Mucha do pozorišnih i komercijalnih dizajnera“ rekao je stručnjak za plakate Ivan Barnicoat Najčešći korišteni stilovi su:Art Nouveau. Kubizam. Veliki broj umjetnika kreirao je umjetničke plakate u ovom razdoblju. Razvoj umjetnosti Do 1890-tih tehnika se proširila diljem svijeta. Među njima najviše su se isticali Henri de Toulouse – Lautrec i Jules 6 .

La Goulue"Toulouse-Lautrec . Komercijalni uspjeh je bio takav da su umjetnici imali veliku potražnju za izradom plakata i pozorišta su lično birala omiljene umjetnike za nadolazeće događaje.3.000 oglasa prvenstveno za izložbe. pozorišta i proizvode. Moulin Rouge . Komercijalna upotreba 7 . Stvorio je više od 1. 1891 2. Cheret se smarta „ocem“ plakata-oglasnika.Cheret.

Plakat umjetnici kao što su Théophile Steinlen. Henri Thiriet postal su važne ličnosti njihovog vremena.Litografski plakat Ranch 10 za Western predstavu. pisane poruke. njihov oblik umjetnosti je korišten u časopisima za oglašavanje. 3. Oni su prvenstveno bili usmjereni ka dostavljanju osnovne komercijalne poruke. ŠTAMPANJE PLAKATA 8 . Albert Guillaume. Do 1890-tih umjetnički plakati imale su rasprostranjenu upotrebu u drugim djelovima Evrope reklamirajući sve od bicikala do borbi bikova . Leonetto Cappiello.U SAD plakati nisu evoulirali na isti umjetnički nivo.

Ručno pravljeni politički posteri pojavili su se na Berlinskom zidu. Posteri se obično štampaju u A3 formatu. 3.Većina plakata se štampa samo sa jedne strane dok se pozadina ostavlja prazna da bi se lakše postavile na zid. Wenseslas u Pragu i oko neobilježenog groba Imre Nagy u Budimpešti. na kipu sv. oni mogu biti ručno štampani ili u ograničenim serijama. Moguće je koristiti softwer za ispis velikih plakata na običnim kućnim ili uredskim štampačima. ubjeđivanje I motiviranje.Dok je većina plakata masovno proizvedena. koji su bili neophodni za demokratske promjene. Posteri za vrijeme rata su također bili korišteni u propagandne svrhe.Mnoge tehnike štampanja su korištene u proizvodnji plakata.1 Vrste plakata Propagandni i politički plakati Tokom I i II svjetskog rata posteri za regrutaciju su postali veoma uobičajni. Plakat za regrutaciju Američke vojske 9 .

) -Koncertni plakati -Motivacijski plakati -Edukativni plakati 10 .000 dolara za Fritz Langov film „Metropolis“ iz 1927.11. Rekordna cijena za plakat je postavljena 15. kada je plačeno 690. boks mečevi i sl.Filmski plakati Filmska industrija ubrzo otkriva da živo obojeni plakati su jednostavan način za prodaju njihovih filmova. Danas se plakati štampaju za većinu filmova i njihovo skupljanje je mnogima postao hobi. Pored gore navedenih plakata u upotrebi su i mnogi drugi kao npr: -Turistički plakati -Plakati za sportska dešavanja (fudbalske utakmice.2005.

11 . promoviranja i izlaganja robe i usluga. Dobro odrađen plakat može i postići veliki uspjeh prodaje nekog ne toliko kvalitetnog proizvoda ili usluge.ZAKLJUČAK Iz ovog maturskog rada smo zaključili da plakat ima veoma značajnu ulogu u svijetu prodaje.

Aranžiranje sa dekorisanjem. www.LITERATURA Skripte. III godina Internet.wikipedia.com 12 .

OCJENJIVAČKI LIST Skica:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ 13 .

Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Usmeni dio:______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pismeni dio: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ 14 .

Konačna ocjena: 15 . 2.Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Ispitna komisija: 1. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful