Srednja trgovačka škola Sarajevo

Maturski rad Tema: Plakat muzičkih instrumenata

Ime i prezime učenika: Emin Mehmedović Vanredan učenik SARAJEVO, 2011

................. 5 2.................... ...........................8 ZAKLJUČAK.................................................................SADRŽAJ 1....................................................................... KOMERCIJALNA UPOTREBA ...............................................3...1................ 8 3..........5 2.............10 LITERATURA...... ............................... .11 2 ..................................7 3.................................................................................................................6 2............... VRSTE PLAKATA..... .........3..................................... MASOVNA PROIZVODNJA...................... 2.......... ŠTAMPANJE PLAKATA........................................................................................1..........................4 HISTORIJA PLAKATA.2..6................................... UVOD........................ .. RAZVOJ UMJETNOSTI...... ..................................

Grafičkom ekspresijom i različtim načinima likovnog izražavanja plakat dodiruje sve oblasti života. Plakat služi za promociju robe.Plakat širi poruku i spada u dekorativno sredstvo propagande. Na plakatu osim crtane forme postoji i popratni tekst koji treba da afirmiše poruku i likovnu poruku. 3 . On je snažno sredstvo informisana i uticaja svake organizovane sredine. osobito za proizvode potrošnje ili usluge namjenjene širokom krugu publike. od zvaničnih faktora do pojedinih preduzeća. UVOD Spada u vanjska propagandna sredstva i jedno je od najstarijih i najmasovnijih propagandnih sredstava. da na najefektivniji način privuče pažnju potencijalnog korisnika usluga.1.On je omiljeno sredstvo ekonomske propagande.

tipom. Elementi kompozicije su: - crta ili linija smjer ili položaj .oblik 4 .U kompoziciji plakata slova igraju ravnopravnu ulogu sa slikom. doprinijeće estetskom izgledu. ako su pravilno izvedena i odabrana prema robi koja se izlaže uz odgovarajuću proporciju. Svi oblici i dijelovi oblika u kompoziciji imaju i pored forme. oblikom. Kompozicija Pod kompozicijom podrazumjevamo cjelokupnu organizaciju. Treba paziti na razmaka u visini i širini. uključujući tu i figuru i osnovu na bilo kom oblikovanom dijelu. položaju.Svojom veličinom. smjeru. i dekorativnošću. samo ima fotografiju i služi za dekorativnu svrhu. Estetski moraju biti određeni.Poster se razlikuje od plakata zato što ne sadrži poruku. Slova i brojevi na plakatu Imaju uticaj na vizelizaciju izloga i sastavni su dio kompozicije. Sveden tekst u slovima sa naznakom čime se ta firma bavi.Slova moraju biti dovoljno velika i čitka.Suprotno tome neukusni i neusklađeni natpisi narušiće čak i dobro komponovani izlog. veličine i svoj položaj.Opšte i posebne karakteristike slova pokazuju da su one posebne po: boji. bojom. Znak Znak je pojednostavljen simbol neke firme.U posebnu kategoriju spada teknika pisanja i vještina upotrebe slova.

Organizacijom tih elemenata umjetnik oblikuje kompoziciju.valer . privlačeći nas da prisustvujemo određenim događajima. struktura ili oblik. Umjetnost je od čovjeka ostvaren rad.ravnoteža Svaku likovnu kompoziciju možemo svesti na 7 elemenata ili dimenzija: Ovi elemenzi su građa umjetničke kompozicije.gradacija .ponavljanje ili recepcija - izmjenjivanje ili alternacija . ili nas 5 . dizajn. HISTORIJA PLAKATA Prema francuskom historičaru Max Gallo “više od 200 godina plakati su prikazivani na javanim mjestima šriom svijeta.dominantna .kontrast kompozicije ili konflikt . 2..tekstura .Vizuelno upečatljivi oni su dizajnirani kako bi privukli pažnju prolaznika. formu.jedinstveno .boja Kompozicijski principi su: . oni su abeceda likovnog istraživanja.harmonija .

i stoljećima su korišteni za obavještavanje građana o odlukama koje bi donijela vlada. Masovna proizvodnja Posteri. prije svega za oglašavanje i najave. Kubizam. Razvoj umjetnosti Do 1890-tih tehnika se proširila diljem svijeta. Art Deco.podstiče na kupovinu određenog proizvoda ili usluge“. Veliki broj umjetnika kreirao je umjetničke plakate u ovom razdoblju. revoluciju plakatima donio je razvoj štampane tehnike koji je dozvolio jeftinu masovnu proizvodnju i štampanje. Međutim. 2.1. Među njima najviše su se isticali Henri de Toulouse – Lautrec i Jules 6 . pa čak i hipi posteri iz 60-tih. 2. Simbolizam. „ Za nešto više od 100 godina to je postao prepoznatljiv i vitalan oblik umjetnosti privlačeći umjetnike na svakoj razini od slikara kako što su Touluse-Lautrec i Mucha do pozorišnih i komercijalnih dizajnera“ rekao je stručnjak za plakate Ivan Barnicoat Najčešći korišteni stilovi su:Art Nouveau.Moderni posteri potiču iz 1870godine kada je štampana industrija usavršila litografiju u boji učinila masovnu proizvodnju mogućom. u obliku plakata. korišteni su od najranijih vremena. posebno uključujući tehniku litografije koju je izumio njemac Alois Senefelder 1796. Čisto tekstualni plakati imaju dugu historiju: oni reklamiraju Shakespeare-ove predstave. Bauhause.2.

La Goulue"Toulouse-Lautrec . 1891 2. Moulin Rouge . pozorišta i proizvode. Komercijalna upotreba 7 .Cheret.3. Cheret se smarta „ocem“ plakata-oglasnika. Stvorio je više od 1. Komercijalni uspjeh je bio takav da su umjetnici imali veliku potražnju za izradom plakata i pozorišta su lično birala omiljene umjetnike za nadolazeće događaje.000 oglasa prvenstveno za izložbe.

pisane poruke. Leonetto Cappiello.U SAD plakati nisu evoulirali na isti umjetnički nivo. ŠTAMPANJE PLAKATA 8 .Litografski plakat Ranch 10 za Western predstavu. Do 1890-tih umjetnički plakati imale su rasprostranjenu upotrebu u drugim djelovima Evrope reklamirajući sve od bicikala do borbi bikova . Albert Guillaume. Henri Thiriet postal su važne ličnosti njihovog vremena.Plakat umjetnici kao što su Théophile Steinlen. 3. njihov oblik umjetnosti je korišten u časopisima za oglašavanje. Oni su prvenstveno bili usmjereni ka dostavljanju osnovne komercijalne poruke.

3. Posteri se obično štampaju u A3 formatu. Plakat za regrutaciju Američke vojske 9 .1 Vrste plakata Propagandni i politički plakati Tokom I i II svjetskog rata posteri za regrutaciju su postali veoma uobičajni. Posteri za vrijeme rata su također bili korišteni u propagandne svrhe. ubjeđivanje I motiviranje. oni mogu biti ručno štampani ili u ograničenim serijama. koji su bili neophodni za demokratske promjene.Mnoge tehnike štampanja su korištene u proizvodnji plakata.Većina plakata se štampa samo sa jedne strane dok se pozadina ostavlja prazna da bi se lakše postavile na zid. Ručno pravljeni politički posteri pojavili su se na Berlinskom zidu. na kipu sv.Dok je većina plakata masovno proizvedena. Moguće je koristiti softwer za ispis velikih plakata na običnim kućnim ili uredskim štampačima. Wenseslas u Pragu i oko neobilježenog groba Imre Nagy u Budimpešti.

11. Danas se plakati štampaju za većinu filmova i njihovo skupljanje je mnogima postao hobi.2005.000 dolara za Fritz Langov film „Metropolis“ iz 1927. kada je plačeno 690. Rekordna cijena za plakat je postavljena 15. boks mečevi i sl. Pored gore navedenih plakata u upotrebi su i mnogi drugi kao npr: -Turistički plakati -Plakati za sportska dešavanja (fudbalske utakmice.) -Koncertni plakati -Motivacijski plakati -Edukativni plakati 10 .Filmski plakati Filmska industrija ubrzo otkriva da živo obojeni plakati su jednostavan način za prodaju njihovih filmova.

11 .ZAKLJUČAK Iz ovog maturskog rada smo zaključili da plakat ima veoma značajnu ulogu u svijetu prodaje. Dobro odrađen plakat može i postići veliki uspjeh prodaje nekog ne toliko kvalitetnog proizvoda ili usluge. promoviranja i izlaganja robe i usluga.

LITERATURA Skripte. www. Aranžiranje sa dekorisanjem.com 12 .wikipedia. III godina Internet.

OCJENJIVAČKI LIST Skica:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ 13 .

Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Usmeni dio:______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pismeni dio: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ 14 .

2.Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Ispitna komisija: 1. 3. Konačna ocjena: 15 .