1. Šta je PEDAGOGIJA?

Sam naziv pedagogija potice od izvorne grcke rijeci PAIDAGOGOS, paisdijete;agein-voditi, sto znaci voditi dijete. Paidagogom se u antickoj Grckoj zvao rob koji je vodio djecu svojih vladara na igru, u skolu i sl. Vremenom se ovaj naziv prosiruje na sve posobe koje se bave odgojom kao sto su ucitelji, roditelji, odgajatelji. Pedagogija kao znanost istrazuje odgojni proces i zato je taj proces, kao dio drustvene stvarnosti predmet kojim se ona bavi, proucava ga i unaprijedjuje. Ukratko receno predmet proucavanja pedagogijske znanosti je odgoj ili oblikovanje, izgradjivanje covjeka kao ljudksog bica. 2. Šta je ODGOJ? Odgoj kao slozeni fenomen nemoguce je svesti na jednu definiciju. Neki autori( vukosavic, šimleša) ga definisu kao proces formieranja covjeka sa njegovim pozitivnim svojstvima tj intelektualnim, moralnim, tjelesnim, estetksim i radnim kvalitetima. Drugi autori( Malić i Mužić)definisu odgoj kao svaku svjesnu djelatnost kojom se razvijaju psihofizicke osobine covjeka, bilo da ih on ostavruje na samom sebi(samoodgoj) bilo da j vrsi prema drugim osobama. Prema tome, odgoj je proces koji je usmjeren na razvoj covjeka. Putem njega bioloski individuum prerasta u licnost odnosno psihicki, fizicki i duhocno se razvija, napreduje i uljuđuje. Samim tim znacaj odgoja je od neprocjenjive vrijednosti, a mozemo ga posmatrati sa aspekta drustva i aspekta pojedinca. 3. Šta je OBRAZOVANJE? Obrazovanje se definise kao proces usvajanja znanja, vjestina i navika sto je osnov za formiranje psihofizickih sposobnosti i naucnog pogleda na svijet. Obrazovanje se odnosi na kognitivnu sferu licnosti i predstavlja racionalnu osnovu odgoja. Odgoj je siri pojam od obrazovanja odnosno on u sebi ukljucuje i obrazovanje. 4. Ko ima pravo odgajati? Pravo na odgajanje imaju roditelji tj porodica, drzava preko svojih institucija( npr.predskolske i skolske ustanove), vjerske zajednice.. 5. Podjela odgoja 1.-po bitnim odredjenjima covjeka 2.- prema dobi odgojenika 3.- prema mjestu i specificnostima odgojnog rada 4.- s obzirom na vrijeme

5.1.

Podjela odgoja po bitnim odredjenjima covjeka:

1.- tjelesni odgoj 2.- intelektualni odgoj 3.-moralni odgoj 4.- estetski odgoj 5.- radni odgoj

brze i tacnije obavljamo neku radnju. Formiranje vjestina i navike. predskolske ustanove. 5. 2. Smisao intelektualnog odgoja se svodi na razvijanje covjekovih intelektualnih potencijala. One oznacavju vecu izvjezbanost u izvodjenju neke radnje. Putevi realizacije tjelesnog odgoja Na ostvarivanje tjelsnog odgoja kao i odgoja uopste. Intelektualni odgoj Covjek je razumno bice. te da bi mogao pomagati dalji razboj nauke i kulture. razvijanje psihofizickih sposobnosti i formiranje naucnog pogleda na svijet. njegove spoznajne moci i na razvijanje i njegovanje smisla za intelektualne vrijednosti. tehnickim i drugim poljima ljudske djelatnosti.Usvajanje sistema znanja. 4. . Obrazovni zadatak Se odnosi na sticanje i usvajanje potrebnih znanja. Zadaci intelektualnog odgoja: 1.bez vjestina i navika covjek bi bio nesposoban za zivot i rad. domovi. naucnim.1. skole. Organizam se trosi i umara te ga je potrebno odmoriti i osvjeziti. To se postize formiranje osnovnih zdravstveno-higijenskih navika i navika fizickog vjezbanja. rekreativni zadatak Obavljajuci razlicite duznosti. uz vrlo malo angazovanja svijesti.1. njemu su potrebna znanja.2. djeluju brojni faktori kao sto su porodica. Da bi covjek mogao aktivno ucestvovati u zivotu i radu. odgojni zadatak Utice na izgradjivanje pozitivnih osobina licnosti i formiranje navika kulturnog ponasanja. Vjestine nastaju na osnovu znanja i formiraju se u procesu vjezbanja. Vjestine definisemo kao stecene psihomotorne sposobnosti koje nam omogucavaju da lakse. Znanja predstavljaju uopstena iskustva ranijih narastaja koje u sistematiziranom obliku usvajaju novi narastaji. U takvim situacijama aktivnosti tjelesnog odgoja sluze kao sredstvo aktivnog odmora i zdrave razonode. 2. formiranje vjestina i navika.1. umjetnickim. sto znaci da se radnja odvija brzo i lako.5. sluzi se svojim razumom da bi ostavrio znacajne rezultate u drustvenim. Zadaci tjelesnog odgoja 1. Osnova i pretpostavka intelektualnog djelovanja su znanja. sporstke i druge organizacije. Sav buduci razboj covjeka zavisi prvenstveno o covjekovim intelektualnim sposobnostima. svaki covjek je izlozen odredjenim naporima. Navike su automatizirane vjestine.Zdravstveni zadatak Obuhvata cjelokuonu brigu za ocuvanje zdravlja i pravilnog fizickog rasta i razvoja ljudske jedinke. 3.

kritickog odnosa prema sebi i drugima.-Aktivnost Ona neposredno proizlazi iz pedagogijskog zakona aktivnog usvajanja obrazovnih dobara i odgojnih vrijednosti. jeste postojanje kulture tog rada.Ekonomicnost Opravdan je samo onaj postupak . oznacava usmjerenost pojednica na neki predmet.individualni pristup.zadaci moraju biti adekvatni sposobnostima i mogucnostima pojedinih odgojenika 7. vjestina i navika. predskolske i skolske ustanove. 6. One omogucavaju svakom pojedincu da se snalazi u novim situacijama i da ih stvaralacki rjesava.3. ako zelimo da se zadaci inteletualnog odgoja uspjesno ostvare moramo maksimalno aktivirati odgojenika u odgojnom radu.postupnost Ovaj zahtjev je odredjen odgojenikovim spoznajnim mogucnostima. samo obaj oblik.primjerenost Zadaci postavljeni odgojenicima moraju biti prilagodjeni odgojenicima. 3. Putevi realizacije intelektualnog odgoja: Porodice. kulturne ustaniove. . snagama i sposobnostima.. Razvijanje intelektualnih snaga i sposobnosti Intelektialnim snagama i sposobnostima odredjene su intelektualne mogucnosti pojedinca prilikom usvajanja znanja. 4. mozemo ga smatrati motivom koji odgojenike potice na djelatnost. sredstva masovnih komunikacija Temeljni zahtjevi intelektualnog odgoja: 1.interes Je preduslov aktivnosti.. intelektualnog ili tjelesnog . njihovim mogucnostima.. Ovladavanje kulturom intelektualnog rada Osnovni preduslov u uspjesnosti svakog rada. sredstvo ili metoda koja najkracim putem vodi potpunom uspjehu. u razvijanju osjecaja duznosti i odgovornosti. 4.. cjelokupno iskustvo covjecanstva je sistematski sredjeno 5. 5. ovladavanje kulturom intelektualnog rada i formiranje pozitivnih osobina licnosti. razvijanje spoznajnih interesa.Formiranje pozitivnih osobina licnosti Intelektuani odgoj ucestvuje u razvijanju ljubavi prema istini. njegovim snagama i sposobnostima..sistematicnost Je lgicki zasnovana. 2..

dosljednost. Formiranje pozitivnih osobina volje i karaktera.Njegovanje smisla za eticke vrijednosti.3. dozivljavanje. Razvijanje ove sposobnosti je slozen i dugotrajan proces koji pocinje dosta rano. tako da nas ona ne ostave ravnodusnim te da izazivaju u nama osjecaj divljenja. stvaranje i vrednovanje lijepog. prije svega na relaciji pojedinac-drustvo. skolske i predskolske ustanove.formiranje moralnih uvjerenja . Moralni odgoj je podrucje odgojnog djelovanja putem kojeg ce se individua razviti u moralnu licnost koja je usvojila pravila.5.ovaj zadatak se odnosi na formiranje moralnih navika koje nam osiguravaju da se u razlicitim situacijama ponasamo upravo onako kako treba. Estetski odgoj To je podrucje odgojnog djelovanja cija je svrha da kod odgajanika razvije sposobnost za uocavanje. moralnih principa. Formiranje moralnog ponasanja i djelovanja. radosti. Sustina ovog zadatka se ogleda u tome da odgajanik razvije smisao za eticke vrijednosti te da tezi njihovom ostvarenju.preduslov za ovaj zadatak podrazumijeva ispunjenje predhodnih moralnih zadataka. Moralni odgoj Moral je oblik drustvene svijesti. Putevi realizacije moralnog odgoja: porodica.1. 5.4. odlucnost.usvajanje moralnih stavova i formiranje moralnih uvjerenja. 2. 3.. Proces moralnog formiranja licnosti se sastoji od nekoliko etapa: . Njim se regulisani odnosi medju ljudima. 2. odusevljenja.Upoznavanje morala i njegove teorije podrazumijeva usvajanje odredjenih pojmova o moralu.u procesu moralnog odgoja neophodno je razvijati pozitivne osobine volje kao sto su sposobnost da covjek vlada sobom.to je dugotrajan proces koji zavisi od moralnog iskustva odgajanika. .formiranje moralne spoznaje .1. sistem normi i pravila ponasanja. 4.-razvijanje sposobnosti za uocavanje lijepog Ovaj zadatak se odnosi na kognitivnu sferu licnosti. sredstva masovnih komunikacija. Zadaci estetskog odgoja: 1. pravila i drugih moralnih kategorija. unutrasnje ih dozivjeti. vedrine. obicaje i oblike ponasanja koji su u skladu sa osnovima u nekom drustvu.formiranje moralnog djelovanja i ponasanja Zadaci moralnog odgoja: 1. 5.razvijanje sposobnosti za dozivljavanje lijepog: uocena estetksa svojstva treba subjektivno prihvatiti tj.

Radni odgoj Omogucava svakom covjeku da ovlada kulturom rada tj politehnickom proizvodnom kulturom i da ga pripremi i osposobi za stvaralacki rad. uslovima rada itd. 4. razvija i usavrsava jedno njegovo bitno odredjenje. 5.obrazovni zadatak Ostvaruje se usvajanjem znanja te formiranjem vjestina i navika koje su covjeku potrebne da bi mogao rukovati odredjenim priborom. skolske i predskolske ustanove. . 4. Potpomaze i ostvarenju strucnih zadataka. 3. dosljedno i uporno razvijati i izgradjivati. 2. skolske i predskolske ustanove. procesom proizvodnje.5. Proces radnog odgoja mora biti postavljen tako da u njemu odgajanici sticu potrebna znanja. Putevi realizacije estetskog odgoja: porodica. umijeca.3. proizvodnjom.. Putevi realizacije radnog odgoja: porodica. sredstva masovnih komunikacija. sredstva masovnih komunikacija. rekreativni zadatak Ogleda se u iskoristavanju slobodnog vremena. Radni odgoj zadovoljava jednu od primarnih covjekovih potreba. razlicitim aktivnostima radnog karaktera.razvijanje sposobnosti za vrednovanje lijepog. Zadaci radnog odgoja: 1. navike da bi mogli uspjesno i aktivno djelovati. odgojni zadatak Ostvaruje se kroz odnos odgajanika prema radu te kroz razvoj svijesti o potrebi rada kao uslova razvoja i opstanka covjeka.. dugotrajno.ove sposobnosti nisu bioloski date niti su pasivna posljedica uocavanja i dozivljavanja estetskog nego ih je potrebno aktivno.da bismo mogli vrednovati lijepo.razvijanje sposobnosti za stvaranje lijepog. Radno profesionalni zadatak Radni odgoj pored opste obrazovnog zadatka koji se sastoji od upoznavanja mladih sa privrednim djelatnostima. razlicitim zanimanjima. potrebno je imati razvijene predhodne tri sposobnosti..1.

citanje bajki. Obiljezava ga teznja za samostalnoscu. Nastave Planirani i organizovani ogojno obrazovni proces u kome se provodi odgoj i obrazovanje ucenika.3 Visokoškolski odgoj Visokoškolsko doba je razdoblje nakon zavrsene skole( u normalnim uslovima to je period od 18 do 22g). Taj rad vode strucno i pedagosko osposobljeni nastavnici. Odgoj u predskolskim ustanovama se naslanja na porodicni odgoj.2 Podjela odgoja prema dobi odgojenika 5. estetski. U njoj se ostvaruju svi odgojni zadaci: zdravstveno-tjelesni. pomaze mu.Usmjerene aktivnosti (npr. Na cjelokupni odgojni i obrazovni uticaj nastave djeluju mnogi faktori: NPP. organizovan i metodican odgojno-obrazovni rad.2.2. kao i stanovita ekonomska samostalnost pojedinca. unapredjuje ga ili cak ispravlja njegove greske. 2. a prema utvrdjenom nastavnom planu i šrogramu. ontelektualni.) Ustanove u kojima djeca borave samo u odredjeno vrijeme (jaslice i obdanista) Oblici odgojnog rada u predskolskim ustanovama su .2.Slobodne aktivnosti 5. udzbenici. Vannastavne aktivnosti Slobodne aktivnosti. 5.2. kulturna i javna djelatnost skole i saradnja sa roditeljima 5.) Ustanove u kojima djeca zive i odgajaju se( djeciji domovi) b. moralni i radno tehnicki. Obiljezava ga odredjena hronoloska. To se postize realizovanjem programskih sadrzaja i aktivnosti putem nastave pojedinih nastavnih predmeta.2 Školski odgoj Školu mozemo definisati kaoodgojno obrazovnu instituciju u kojoj se provodi planiran.5. psiholoska. Sve ustanove za predskolski odgoj dijelimo u dvije kategorije: a. proces odgoja i odraslih je vezan s razdobljem zrelosti. stabilniji emocionalni zivot. puni razvitak sposobnosti apstraktnog misljenja. ucvrscivanje posebnih sklonosti i interesa. Odgojno obrazovni rad se ostvaruje putem: 1.4 Odgoj odraslih S obzirom na dob. socijalna emocionalna i profesionalna zrelost. opremljenost skole s nastavnim sredstvima i pomagalima a posebno nastavnik. .1 Predškolski odgoj Ostvaruje se u porodici i u drustvenim ustanovama za predskolski odgoj. prepricavanje prica i sl) .

On moze ovo vrijeme oblikovati i ispuniti aktivnostima prema licnim zeljama i zanimanjima radi zadovoljenja vlastitih sklonosti i razvijanja sposobnosti. Odgoj u proslosti b. Porodični odgoj Zapocinje u porodici. Polozaj djeteta u porodici 3.drustvenog sistema vrijednosti. U slobodnom vremenu Slobodno vrijeme je vrijeme u kojem je pojedinac oslobodjen poslova. vjere u zagrobni zivot. f. skoli ili preduzecu u siroj zajednici.4 Podjela odgoja s obzirom na vrijeme a.ostecenja vida. Postojanje odredjenog nivoa pedagoske kulture roditelja 4. izvrsavanje razlicitih religijskih obreda te u sirenju osnovnog sistema vrijednosti koji nije razlicit od tzv.5. Specijalni Ovaj odgoj je namjenjen licima koja su na bilo koji nacin ometena u razvoju ili se radi o licima sa stecenim invaliditetom(npr. obaveza i duznosti prema porodici. a za to su potrebni odredjeni uslovi: 1.3 Podjela odgoja prema mjestu i specificnostima odgojnog rada a.) d. sluha itd. Posebne mogucnosti odgojnog djelovanja porodice neophodno je iskoristiti. Sredjene ekonomske prilike b. 5. Skladni porodicni odnosi 2. Vjerski Religijski odgoj je odgojno podrucje koje se sastoji u usvajanju religijskog pogleda na svijet. vjere u Boga ili bogove. U proizvodnim uslovima e. Domski Pod odgojem u domovima podrazumijevamo odgojni rad koji se ostvaruje u drustvenim ustanovama za smjestaj i odgajanje djece i mladezi. Savremeni odgoj c. Odgoj u buducnosti . Vazan zadatak odgoja u slobodnom vremenu jeste otkrivanje i upoznavanje izvora negativnih uticaja da bi se mogli ukloniti ili bar izbjeci njihove negativne posljedice. c.

pedagogija se prije svega pojavila u sastavu filozofije.s obzirom da je covjek bilosko bice. PRAVNE ZNANOSTI. Pedagogija je povezana sa filozofskim disciplinama kao sto su etika. logika i gnoseologija. odgojnih problema.odgoj je jedan od oblika organizovanja drustvenog djelovanja i tu je spona izmedju ove dvije znanosti. S kojim znanostima je povezana pedagogija? Pedagogija je cvrsto i mnogostrano povezana s mnogim drugim naukama. estetika. subjekte odgojnog rada. BIOLOGIJA. prerade i predaje informacija.psihologijske spoznaje pomazu odgajateljima da sto bolje upoznaju odgajanike . PSIHOLOGIJA.odgoj je bio i ostat ce pripremanje za buducnost MEDICINA.pravno regulisanje organizacije odgoja. mjenjao i razvijao tokom historije. TEHNICKE ZNANOSTI. logopedskom i medicinskom pedagogijom .radni i tehnicki odoj i primjena savremenih tehnickih sredstava u nastavi. surdopedagogijom. FILOZOFIJA.odgoj je i historijska kategorija s obzirom na to da se pojavio.ekonomika odgoja i obrazovanja je novo podrucje koje povezuje pedagogiju s ekonomijom. oligofrenopedagogijom. S filozofijom je i danas vezu brojna pitanja.specificnost odgojnog rada a posebno estetski odgoj.skolska higijena. SOCIOLOGIJA.nauka koja proucava probleme primanja. i da na temelju tog poznavanja odaberu one odgojne metode i postupke koji ce dati zeljene odgojne rezultate. TEORIJE UMJETNOSTI. EKONOMIJA. HISTORIJA. upravljanje ustanovama i cjelokupnih odgojnim sistemom FUTUROLOGIJA. pedagogija mora koristiti i saznanja biologije. KIBERNETIKA. specijalna pedagogija sa svojim granama tiflopedagogijom.6.

Discipline specijalne pedagogije: a. Surdopedagogija. Dijeli se na metodiku i didaktiku( teorija obrazovanja i nastave) c. Pedagogija skolske dobi c. Porodicna pedagogija. Andragogija. Logopedska pedagogija. Pedagogija predskolske dobi. Tiflopedagogija. ocjenjuje i rekonstruise razvoj prakse i teorije odgoja u proslosti u svim njihovim karakteristikama. b. Prema vremenskom kriteriju: a.proucavanje odgoja slijepe i slabovidne djece c. sistemima i razvojnim stupnjevima.Specijalna pedagogija. metode. sadrzaje. u prvom redu cilj. Opsta pedagogija. vrste. Domska pedagogija.proucavanje gluhe i nagluhe djece b. Koje pedagoske discipline poznajemo? 1. Skolska pedagogija.proucava ciljeve.proucava probleme vezano za odgojno obrazovni rad sa odraslim osobama 3. d. sisteme.istrazuje i proucava uslove i organizaciju. b. Oligofrenopedagogija. faktore i sredstva odgoja u predskolskom dobu.naucno pedagoska disciplina koja proucava probleme i specificnosti u procesu odgajanja razvojno ometenih osoba. Prema mjestu gdje se odgoj ostvaruje: a.proucava ciljeve.proucava odgoj i obrazovanje odgojenika sa govornim nedostacima i nacinima njihovog uklanjanja . metode i sredstva odgojnog rada u pojedinim vrstama domova. Historija pedagogije-proucava.temeljna pedagoska disciplina koja proucava osnovne pedagoske probleme.proucava perspektive odgoja u buducnosti 2.proucava odgojni rad s djecom i omladinom koji nije obuhvacen skolskim odgojem 4. faktore. principe i metode odgojnog rada. Futuroloska pedagogija. zadatke i uslove porodicnog odgoja.proucava probleme odgojno-obrazovnog rada u svim vrstama skole. organizaciju.proucavanje odgoja psihicki zaostale djece d. osobito djece i mladezi. b. Prema postojanju nekih specificnih smetnji i teskoca u razvoju odgajanika( djeca s posebnim potrebama) . c. Pedagogija slobodnog vremena. organizaciju. Prema dobi odgajanika: a.7.

5. psihopatske i neuropatske djece i maloljetnih prijestupnika.4.2. industrijska. Metoda uvjeravanja( teziste na emocionalnoj komponenti) Buduci da djelovanje na racionalnoj osnovi nije dovoljno treba se usmjeriti i na unutrasnji zivot. Godine 1620 Bonet je pbjavio prvu metodiku rada sa gluhonijemim djetetom i to se moze uzeti kao njen pocetak.e. istinito. Poceci specijalne pedagogije sezu u 17.omogucuje aktiviranje odgojenika -vjezbanje u adekvatnim postupcima . vojna.etički razgovor . zdravo. pedagogijska metodologija 8. Sociopatska pedagogija( forenzicna).vijeka a na koji je uticala Francuska gradjanska revolucija.referiranje odgojenika 8. I ova metoda se moze pojaviti u vise oblika a najvaznija su: .proucava odgajanje i preodgajanje obucavanje i profesionalno osposobljavanje odgojno zapustene. estetsko ili vrednovanje stavova. Ostale pedagoske discipline: religijska pedagogija. vrijedno a sta je lose odnosno stetno.vijek. Pod metodom odgojnog rada podrazumijevamo svrhovitu i uporednu aktivnost odgajatelja i odgajanika. postupaka.Vrednovanje( moze biti eticko.3. Manifestira se u cetiri oblika: . Intenzivni razvoj imala je tokom 19. korisno.methodos)i oznacava put ili nacin ostvarivanja odredjenih ciljeva i zadataka. Metoda sprecavanja .1 metoda poucavanja (teziste na racionalnoj komponenti) Poucavanjem u odgojnom radu zelimo da odgojenici shvate sta je dobro. 8. a 1784 je u Parizu osnovana prva javna skola za djecu sa teskocama u razvoju. Metode odgojnog rada Rijec metoda grckog je porijekla (grc. 8. opredjeljenja itd) . Medicinska pedagogija. U praksi se ova metoda najcesce primjenjuje u skolskim uslovima.navikavanje u procesu rada 8. tjelesno invalidnih odnosno svih hospitaliziranih odgojenika. koja proizlazi iz opcih odgojnih nacela i vodi prema ostvarivanju pozitivnih svojstava odgajanika i tako potpomaze izradjivanju njegove osobenosti. lijepo. obucavanje i osposobljavanje hronicno bolesnih ucenika. Metoda navikavanja (voljno djelatno podrucje) .objasnjavanje .predavanje o zivotno aktualnim pitanjima .Stvaranje ideala (stvaranje pozitivnih stavova odnosno uvjerenja i odnosa uz pomoc pozitivnih uzora. probuditi unutrasnju motivaciju za odgovarajuca djelovanja.proucava odgoj. Glavno pitanje im je rehabilitacija invalidne djece f.

vjeru u uspjeh. Prirodni faktori. Morus. Pedagoski optimizam je izrastao na teoriji optimizma: razlika medju ljudima je rezultat djelovanja drustvene sredine i odgoja.-Aktivnosti u funkciji kulturne razonode stvaraju vedro raspolozenje. Johann Heinrich pestalozzi. Ova metoda ima dvije glavne zadace: preventivnu i teapeutsku. Vanjski faktori i uticaji tu ne mogu nista bitno izmjeniti i odgojne mogucnosti su vrlo ogranicene.Decartes. Pedagoski pesimizam/ nativizam Nasljedje se uzima kao glavni faktor covjekovog razvoja. . uvazavanje i postovanje svakog odgajanika odnosno uvazavanje osobenosti htijenja odgojenika.-aktivnosti u funkciji odmora-one koje omogucavaju obnavljanje snaga. drustvene aktivnosti. 11. I tri temeljna oblika te metode: . Aristotel Pedagozi humanisti: Vittorino da Feltre.Predusretanje .Locke.Prisiljavanje . F.-aktivnosti u funkciji razvitka osobnosti. Koje osobine treba posjedovati dobar odgajatelj? Dobar odgajatelj mora posjedovati istinski autoritet. osvjezavaju i odmaraju. 3.Montaigne. regeneraciju psihicke i fizicke energije. F. Mora biti dobar strucnjak u svom podrucju. J. Adolf Diesterweg 13. uklanjati. R.Rabelais. 12. ljubav prema mladima i svom pozivu. Setnje u prirodi.Vives. kulturno-umjetnicke. mora biti jaka moralna licnost. npr. razumijevanje. odstranjivanje iscrpljenosti i ponovo osposobljavanje organizma za nove napore. M. nasljedjem usmjereni pravci razvoja gotovo se posve zanemaruju. N. Jean Jackues Rousseau. Zadaci slobodnog vremena 1. T. ublaziti ili onemoguciti njihovo negativno djelovanje. Njih treba potiskivati. zabavne. Temeljna misao je da je covjekov razvoj unaprijed odredjen njegovom unutrasnjom naravi.Campanelle Pedagozi klasici: Jan Amos Komensky. L. 10. Tu spadaju razne sportske.Pored pozitivnih. u zivotu postoje i negativni uticaji.Bacon. odmaranje. E. drustvene igre i sl. F. Znaci teorija optimizma je unutrasnjim faktorima suprotstavila vanjske. posjedovati pedagosku kulturu. 2. Pedagoski optimizam? U nekim se historijskim razdobljima vjerovalo u gotovo neogranicene mogucnosti odgoja.preodgajanje 9. Sofisti: Platon.Froebel.Rotterdamsky Utopisti: T. mora posjedovati autoritet.svjesna i namjerna odgojna nastojanja usmjerena na razvijanje i izgradjivanje sto cjelovitije i potpunije osobenosti.Kopernik.

Sazrijevanje je bioloski razvoj organizma usljed uticaja naslijedja i u zavisnosti je od oslova u okolini. To je sazrijavanje organizma. U vezi s tim procesom nastaju i glavne strukture od kojih zavisi ponasanje.Sta je intencionalni i funkcionalni odgoj? Intencionalni odgoj je namjerni. odgoj. uvazavanju i postovanju licnosti i ljudskog dostojanstva.putem uvidjanja . Subjekti odgojnog rada su odgajatelj(lice koje odgaja) i odgojenik (lice koje se odgaja). odgojenik ne samo da ulazi u odgojni odnos. Sta predpostavlja harmonijski razvoj jedne licnosti? Istovremeno razvijanje fizickih i psihickih sposobnosti.putem oponasanja . nego ga. Neovisno o tome kada i gdje se ostvaruje. Umjesto da podupiru.putem uslovljenih refleksa 19. intencija. izgradjivanje i oblikovanje covjeka u saglasnosti sa odredjenom svrhom. To znaci da je licnost organizacija i fizickih i psihickih sistema u jednom nerazdvojnom jedinstvu upravljenih ka aktivnosti koje su karakteristicne i jedinstvene za neku osobu.14. 20. svrha. Sta je maturacija? Maturacija je bioloska zrelost. tacno odredjena namjera. planski i sistematski organizovano djelovanje na cjelokupni razvitak. 17. bas kao i odgajatelj. Navedi tri pedagoska pojma? Nastava. Funkcionalni odgoj predstavlja sve one faktore koji bez odredjene namjere vrse uticaj na razvoj i oblikovanje covjeka. koja je preduslov za ucenje. 18.putem pokusaja i pogreske . ti uticaji vise koce proces izgradjivanja pozitivnih svojstava licnosti i karaktera. ali cesce losim manifestacijama. ponekad dobrim. Suprotno tome. Koji su faktori u sistemu informacija? . obrazovanje 16. Obicno se interpretira kao svjesno i namjerno . Pedagoski odno odgajatelja i odgojenika mora se temeljiti na obostranom priznavanju. sa svoje strane uslovljava i suodredjuje. Oblici ucenja -aktivno i pasivno . njegovo bitno obiljezje je svjesnost cilja. To je proces u kojem djeluju nekontrolisani suodgajatelji-drustvena sredina sa svojim. Odgojenikova licnost nije neki pasivan element(objekt). planski. organizovani proces sa svrhom da se ljudski individuumi preobraze u potpune licnosti. 15.

Nacelo primjerenosti. Sredstva poticanja.mladi ljudi pokazuju veliku sklonost prema idealima. Opća odgojna načela Nacelo svrhovitosti.imaju zadacu da motivisu odgojenika na dobra djela.a.osnovni oblik djecije aktivnosti i odgojno sredstvo f. 2.izrazava temeljnu intenciju odgojnog nastojanja. nastavna sredstva) c. d. Ono ima 3 vazne odlike ili predpostavke: poznavanje etickih osnova odgojnog rada. Sredstva usmjeravanja. spavanje i bdijenje. Sredstva odgojnog rada Sredstva su najuze povezana s metodama. Načelo mnogostranosti. zahtjeva da se postigne jedinstvo zahtjeva i uticaja.zahtjeva skladno. koju mladi covjek poznaje ili je zivo predocava i dozivljava kao stvaran lik. da ga potaknu da ih cini ili da ustraje u njima. 1. Rad. Načelo dosljednosti. igru i ucenje. e. jedinstvo sadrzaja i organizacijskih oblika.predstavlja proces uvodjenja u zivot odnosno proces socijalizacije ( slozeni proces koji predstavlja progresivno smanjivanje nagonskih i drugih egoisticnih tendencija.neposredno prizlazi iz pedagoskog zakona intencionalnosti.uspjeh odgoja uveliko zavisi od toga koliko se uzimaju u obzir dobne osobine i psihofizicka obiljezja odgojenika u odredjenoj etapi razvoja. Uzor je uvijek stvaran. Upotrebljavamo ih unutar pojedinih metoda. primalac informacije (ucenik) 21. saradnju i jedinstveno djelovanje.trazi koordinaciju u odgojnom radu .sredstva kojim se odgajatelji cesto sluze. Načelo jedinstvenosti. Igra. aktivnosti i pocinak. c. Načelo socijalizacije.izvor informacija (davalac-nastavnik. rad je svrha i sredstvo odgoja u isto vrijeme g. Stvaranje ideala. Dnevni red. Druga osnovna karakteristika je povjerenje u odgoju.njime se odredjuje vrijeme potrebno za rad i odmor. i saglasno je sa sirinom i bogatstvom ljudskih aktivnosti. reaguje emocionalno te zato mladima treba pruzati primjere pozitivnog ljudskog djelovanja. prijenosni kanal( udzbenik.dijete rado oponasa.pojavljuje se u slobodnom vremenu i taj oblik djelatnosti pojedinac slobodno odabire prema svom interesu i sklonostima sa svrhom da se aktivno odmori. autor udzbenika) b. Načelo pozitivne orijentacije. npr savjetovanje odgojenicima kako da se ponasaju u odredjenim prilikama b. Kulturna razonoda.ljudska potreba. mogucnostima i osobinama svakog pojedinog odgojenika.osnovna karakteristika odgojnog rada je orijentacija na pozitivno. ako vec tako postupa . povodljivo je.u ovu grupu sredstava ubrajamo: a. posjedovanje jasne perspektive tog rada i cvrstog uvjerenja u njegov uspjeh. veza za neku odredjenu osobu koja postoji. Načelo individualizacije. jelo i boravak na zraku. Savjet ili pouka. Primjer. odrazavanja univerzalnosti ljudske naravi. 22.zahtjeva da odgojni zadaci budu primjereni snagama.proizlazi iz pedagoskog zakona aktivnog usvajanja obrazovnih dobara i odgojnih vrijednosti. Načelo aktivnosti. ljudska i rodoljubna duznost svakog gradjanina koji moze da radi. dosljedno i sistematsko djelovanje svakog pojedinog odgajatelja. njihovo socijalno oplemenjivanje kao i razvijanje djetetovih sposobnosti za aktivno prilagodjavanje drustvu.

kada odgojenik svjesno cini prijestup-primjenjujemo kaznu. e.ona se odnosi ne samo na duhovno zadovoljstvo i priznanje odgajatelja nego i na materijalnu vrijednost. pohvalu ili nagradu e. ponasanju. c. Pohvala. trazi da se ostvare zapoceti poslovi te da se napuste losi postupci.su sredstva koja imaju zadacu da sprijece i potisnu negativne uticaje na odgojenika. nacinu djelovanja i sl. natjecanje djeluje kao pokretacko sredstvo i potice na vece zalaganje. Zahtjev. Natjecanje. a. c.kao oblik aktivnosti u kojoj se pojedinci ili grupe zalazu brze ili kvalitetnije ostvariti zadatak od drugih pojedinaca ili grupa kojima je povjeren isti takav zadatak.kada odgojenik postigne neki uspjeh.njegova svrha je da odgojenika ocuva od losih uticaja b. Nagrada.njome se odobrava postupak odgojenika. Nadzor.upucuje odgojenika da postuje duznosti. Upozorenje. . d.podjeca odgojenika na to sta bi morao uraditi d. iskazuje povjerenje ili priznanje za dobre rezultate u radu. Kazna.pomocu njega nastojimo odgojenikove teznje i zelje orijentisati u pozitivnom pravcu. dajemo mu priznanje s ciljem da da potaknemo da i ubuduce tako postupa b. Skretanje ili zamjena.odgojitelj unaprijed najavljuje odgojeniku nesto ugodno. 3. Sredstva sprecavanja. Obećanje.a. Priznanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful