P. 1
Sociologija

Sociologija

|Views: 3,727|Likes:
Published by mikaaca

More info:

Published by: mikaaca on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Sociologija

-drugo izdanjeProf. dr Ljubivoj Gvoic Prof. dr Smilja Rakas Megatrend univerzitet,Beograd 2009.

Pojam sociologije kao nauke
Sociologija je nauka o drustvu(societas-drustvo, logos-nauka). Ona ima svoj poseban predmet naucnog istrazivanja, to su drustvene pojave i drustveni odnosi, njihova drustvena sustina, bez obzira da li su to ekonomski, pravni ili drugi odnosi. Sociologija istrazuje odnose i zivot ljudi u odredjenim grupama. Ona je opsta drustvena nauka, bavi se opstim drustvenim sistemom, njegovom opstom strukturom i opstim zakonima funkcionisanja i razvoja. Ispituje i veze i odnose izmedju posebnih drustvenih sistema. Njen nastanak i razvoj omogocile su, s jedne strane postignuti rezultati u razvoju filozofije i nauke, a s druge strane problem drustvenog zivota koji su u to vreme zahtevali naucno istrazivanje i resavanje. Sociologija se javlja kao izraz krize gradjanskog drustva i kao pokusaj resavanja pitanja iz zivota. Ekonomske i politicke suprotnosti ukazale su na neophodnost resavanja krize, potrebu za naucnim istrazivanjem drustva, a time in a potrebu za nastankom nauke o drustvu ili sociologije. U okviru sociologije ispoljile su se 2 tendencije. Jedna, koja je nastojala da opravda postojeci system i koja je zadatak sociologije shvatila kao pronalazenje oblika njegovog spasavanja. Druga, koja je kritikom drustvenog sistema, analizom zakona drustvenog kretanja trebalo da pomogne njegovom rusenju.Podela na: 1. 2. Gradjansku Marksisticku

1. Gradjanska sociologija ciji je osnivac Ogist Kont, usresredila se na problem podele rada, drustvene solidarnosti i funkcionisanja drustvenih sistema Marksisticka je bila vise usmerena na problem pokretackih snaga i zakona istorijskog razvoja drustva, posebno borbe klasa i revolucije. Gradjanska se vise bavila pitanjima odrzavanja i funkcionisanja, a marksisticka menjanjem drustvenih sistema.
2.

Sociologija proucava drustvo: njegovu strukturu, funkcionisanje i zakone razvoja drustva. Njene temelje postavnja sredinom XIXv. Ogist Kont,Herbert

Spenser, Karl Marks. Postaje moderna nauka delima emila Dirkema i Maksa Vebera.

Drustveni determinizam i drustveni zakoni
Determinizam(determinare-odrediti) je shvatanje o sveopstoj odredjenosti svih pojava. U svetu postoji opsta uzrocna(kauzalna) veza izmedju pojava, sto omogucava zakljucivanje o proslim stanjima prirode i drustva na osnovu sadasnjih znanja kao i predvidjanje buducih dogadjaja. Jedna pojava je drustveno odredjena. Suprotno stanoviste od determinizma je indeterminizam, ucenje koje porice nuzni, uzrocni karakter prirodnih i drustvenih procesa, po kome i covecija volja apstolutno neodredjena i nepredvidiva. U istrazivanju drustvenog determinizma najcesce se koriste sledeci pojmovi: okolnosti, cinioci, uzroci i povodi. Okolnosti su uslovi ciji uticaj na posmatranu pojavu nije ni neposredan ni presudan. Cinioci su bitni i delatni uslovi od kojih zavisi da l ice se neka pojava desiti ili ne. Uzroci su najaktivniji cinioci, dovoljni i neophodni uslovi koji neposredno proizvode neku pojavu. Povodi su cinioci koji neposredno prethode samoj pojavi, mogu biti vrlo malog znacaja i cak slucajni prethodnici. Drustvene pojave su odredjene mnostvom prirodnih, drustvenih i individualnih cinilaca. Drustveni determinizam ima svoju slozenost i specificnost. Deterministicka veza medju pojavama moze da ima razlicite oblike, te veze mogu da budu nuzne i uzrocne ili slucajne. Drustveni zakon se definise kao jezicki iskaz o objektivno postojecoj, relativno stalnoj, opstoj i nuznoj vezi izmedju drustvenih pojava i njihovog razvoja. On postoji i deluje relativno nezavisno od svesti ljudi, drustveni zakon ima karakter istorijski nuzne tendencije razvoja ljudsog drustva. Ideal svake nauke je otkrivanje sto vise zakona. Staticki zakon je jedan od vaznih zakona drustvenih pojava koji na osnovu racuna verovatnoce otkriva determinisanost koja se ne odnosi na pojedinacne slucajeve nego na celine, grupe. Sociologiju interesuje i odstupanje, slucajnost, ostatak. Pojedinacna odstupanja ne opovrgavaju determinisanost drustvenih pojava nego samo pokazuje da se u drustvu ne desava sve nuzno. Sociologija ne prihvata strogi determinizam. Pojedinacni dogadjaji i sigurni pravci drustvenog kretanja ne mogu da se predvide.

Istorijski tok nije unapred u potpunosti determinisan i ne ostvaruje se sa fatalnom neizbeznoscu

Stvaranje sociologije kao nauke

U konstituisanju sociologije kao naucne discipline najveci udeo imaju SenSimon, Kont i Spenser. Klod Anri Sen-Simon ima ogroman, mozda i presudan znacaj za nastanak sociologije. Sen-Simon je izvrsio najznacajniji uticaj na formiranje pozitivizma i pozitivisticke sociologije. Sen-Simon shvata drustvo kao jednu celinu u kojoj deluju posebni zakoni kretanja razliciti od onih koji vaze za pojedinca. Svoju osnovnu misao o istorijskom razvoju drustva Sen-Simon je usvojio od Kondorsea. Misao o usavrsavanju ljudskog drustva u procesu napredovanja od nizih ka sve visim stupnjevima razvoja. Prvi stupanj je teoloski, drugi je metafizicki, i treci naucni. Rad a posebno industrijska proizvodnja, nauka i umetnost treba da budu osnovne delatnosti u buducem drustvu. Sen-Simon nije stovrio celovit socioloski sistem, mada se u njegovim radovima ( Novo hriscanstvo, Rasprava o nauci o ceoveku, Industrijski sistem) nalaze osnovni element socioloske teorije. Kont je bio Sen-Simonov ucenik i licni sekretar, teoreticar koji je sistematizova ideje svojih prethodnika i izgradio jednu zamisao sociologije koja se zasniva na pozitivistickoj metodi o teoriji. U IV tomu svog dela Kurs pozitivne filozofije, Kont je prvi put upotrebio rec sociologija, do tad kao i Sen-Simon je upotrebljavao rec socijalna fizika. Nastanak Kontove sociologije povezan je sa ondasnjim drustveno-istorijskim uslovima, sa stanjem u francuskom drustvu toga doba. Kont se zalaze za konstituisanje takve nauke koja ce svojim duhom pozitivnoh znanja predvideti tok dogadjaja i usmeriti drustveno delovanje u odredjenom pravcu, omoguciti istovremeno suzbijanje revolucionarnih ideologija i donosenje cvrstih normi za oblikovanje drustva. Ona treba da jaca postojece drustvo. Sociologija je najmladja nauka, a stvari koje ona proucava najslozenije. Dva osnovna dela sociologije su: socijalna statika i scoijalna dinamika. Jedan izrazva red, poredak, a drugi progress. Oba ova dela su komplementarna. Socijalna statika se bavi proucavanjem strukture drustva, pojedinacnih elemenata koji su u sastavu tog drustva. Osnovna celija drustva i najelementarnija

tvorevina je porodica. Politicka vlast se javlja kao cinilac drustvene kohezije koja sprecava da se drustvo dezintegrise. U drustvenoj strukturi Kont razlikuje 4 klase: • Spekulativnu klasu(naucni radnici i umetnici) • Prakticu klasu(predstavnici proizvodnje i prometa) • Seljacku klasu(poljoprivrednici) • Radnicku klasu Socijalna dinamika treba da bude usredsredjena na otkrivanje uzroka drustvenih promena i zakonitosti razvoja covecanstva. Kont drustvenu istoriju cevecanstva svodi na istoriju ideja, pri cemu napredak ljudskog duha kroz 3 stanja predstavlja osnovni zakon socijalne dinamike. Uprkos socioloskoj kritici Kontovog stvaralastva, njegov socioloski sistem je odigrao znacajnu ulogu u razvoju sociologije kao nauke jer su u elementima tog sistema prnasla osnovu mnoga teorijsko-metodoloska stanovista. Herbert Spenser je engleski mislilac koga smatraju jednim od osnivaca sociologije. Najznacajnija Spenserova dela su: Sistem sinteticke filozofije, Uvod u studije sociologije, Klasifikacija nauka. Mada je pozitivizam bio idejni temelj za izgradnju Spenserove socioloske teorije, na njega su mnogo vise uticala dela iz geologije i biologije u kojima je tada dominirala ideja evolucije. Na Spensera su, pre svega, uticale ideje Lamarka. Da bi pokazao svojevrsno delovanje bioloskih zakona, on je drustvo prikazao kao osobiti organizam. Spenserova zasluga je u tome sto je u sociologiju uveo kategorije kao sto su: ustanova, drustvena struktura, drustvena funkcija, i drustvena integracija. On je jedan od preteca strukturalnofunkcionalisticke sociologije.

Nauka o drustvu u delima klasika marksizma

Marks i Engels objavljuju svoje prve radove kad i Kont. Uporedo sa nastankom sociologije javlja se i marksizam sa drugacijim shvatanjem coveka, drustva i drustvenog razvoja. Marksizam se nastavlja na nemacku klasicnu filozofiju, klasicnu englesku politicku ekonomiju i francuski utopijski socijalizam. Marksisticka teorija drustva ne moze se svesti na sociolosku teoriju jer obuhvata filozofska, antropoloska i ekonomska podrucja. Marks i Engels nisu stvorili celovit

koristeci upravo termin sociologija. Covek nije apstraktno bice vec covekov svet. Imperijalizma i monopolistickog kapitalizma. S obzirom na to da je Marksova teorija. ali “ne po svojoj volji. a ne samo njeno orudje. Doprinos drustvenoj teoriji dao je i Antonio Gramsi. za razliku od Kontove bila kriticka u odnosu na gradjansko drustvo i da je u njenoj osnovi bilo ne samo oktrice zakonitosti drustvenog razvoja vec i “teorija naucnog socijalizma”. drzava. To se najbolje vidi u Prilogu kritici Hegelove filozofije drzavnog prava. vec se elementi dustvene teorije nalaze u njihovim istrazivanjima coveka. drzava. Lenjin se zalagao za razvoj sociologije. drustvo. drustva i istorije. Veca podela rada uslovila je nastanak privatne svojine in a njoj zasnovanu podelu drustva na klase. odnos drzave i revolucije. analizom i razradom mnogih problema bavio se i Fridrih Engels. One je razradio pitanja teorije partije. Najznacajnija pitanja su: porodica. Ekonomsko-filozofskim rukopisima i Tezama o Fojerbahu. . Gramsi je istrazio kulturu kao specifican duhovni problem. socijalisticki pokret. Marks je u podeli rada video jedan od osnovnih zakona formiranja i razvoja dosadasnjih oblika drustvenog zivota. Po Marsku. birokratije i culture. Ljudi prave sopstvenu istoriju. nacije i nacionalnog pitanja. Osobitost ljudske prirode ne treba traziti u samoj prirodi kao takvoj vec u proizvodnoj delatnosti u najsirem smislu.socioloski sistem poput Kontovog. ne pod okolnostima koje su sami izabrali nego pod okolnostima koje su neposredno zatekli koje su date i nasledjene”. privatna svojia. Marks polazi od toga da je covek rodno bice cije je osnovno unutrasnje svojstvo stvaralastvo. Drustvena podela rada i privatna svojia nad sredstvima za proizvodnju uslovili sui pojavu otudjenja coveka. italijanski mislilac. U okvirima Marksove zamisli o drustvu. tvorac sopstvene istorije. delovanje. Citava istorija drustva prikazana je kao istoriju klasnih borbi. klase i klasne borbe. Znacajan doprinos daljoj razradi marksizma dao je i Vladimir Ilic Lenjin. covek je i subjekt. Ta protivrecnost se razresava socijalnom revolucijom. inteligenciju. Marks jos za zivota izjavljuje da nije marksist. Osnovni zakon drustvenog razvoja Marks otkriva u protivrecnomstima do kojih dolazi izmedju razvitka proizvodnih snaga i postojecih odnosa u proizvodnji koji sputavaju dalji razvitak tih snaga. ne iznenadjuje da je ona cesto ideologizirana i tumacena na uproscen nacin. partiju i problem revolucije.

borba za opstanak. odgovaraju u ciklusu proizvodnji zita. Hentington smatra da klima ima veliki uticaj na drustvo. izrazava nastojanje da se bioloski zakoni prenesu na objasnjenje drustva i drustvenog zivota. prilagodjavanje. Le Plej na osnovu proucavanja porodice i porodicnog budzeta izvodi zakljucak o presudnom uticaju geografskog cinioca. Keri. Ljudska svest. Gobino uvodi rasu kao cinilac. Mur. • Mehanicizam. Geografski determinizam.Predstavnici: Ludvig Glumpovic. geografski determinizam(delovanje geografskih cinilaca). • Psiholoske teorije. sunce i pojave na njemu. nasledje i odabiranje. prirodna flora i fauna. H. nastojanje da se drustvene pojave objasne kao “proste varijacije fizickih pojava”. Po Glumpovicu je rat izmedju naroda isto tako neminovan kao i borba za opstanak medju ostalim bicima.Teorija i pravci u sociologiji Radi sticanja celovitog uvida u razlicitost pogleda na drustvo. odabiranje. Koristeci pojmove organizam. opsti pogleda savremenih socioloskih teorija moguce je istorjski prikazati kao: naturalisticke. Rene Vorms. Naturalisticke teorije drustva: mehanicizam(izucavati po analogiji sa mehanickim sistemima). kolicina vode. nasledje. Artur Zozef Gobino. funkcionalisticke i strukturalisticke.V. Predstavnici: Herbert Spenser. G. klima. de Lapuz. biologicizam(sa bioloskim organizmima). i pocetkom XX v. Klima utice na zdravlje stanovnistva. Albert Sefle. Senser prvi tvrdi da je drustvo organizam. u razvoju sociologije ispoljena je tendencija da se drustvene pojave. Potpuni organicizam zastupao je Paul fon Lilienfeld. javlja se pokusaj da se drustvo i drustvene pojave objasne uticajem bioloskog cinioca. geografski polozaj. sustina i razvoj drustva objasne psihologisticki. Klasifikovali su u 3 osnovne grupe: . Dzivnos. Drugu varijantu u biologicizmu predstavlja socialdarvinizam. Beveridz imaju teoriju o suncanim pegama i privrednim ciklusima. covekov psihicki zivot. kao i odgovora na slozenost drustvenih pojava. formalisticke. psiholoske. Oto Amon. u drugoj polovini XIX v. Paul fon Lilienfeld. • Biologicizam. svojstva zemljista.

To je energija koja podstice na zadovoljavanje osnovnih nagona: zivota i ljubavi. Zorz Gurvic i Pitirim Sorokin. jer sa unutrasnje strane one nisu dostupne naucnom saznanju. instinkt borbenosti. Protestantska etika i duh kapitalizma. Polaze od predpostavke da sociologija istrazuje oblike zajednickog zivota medju ljudima.individualno-psiholoske. oblike drustvenoh organizovanja: zajednicu kao oblik koji je cvrsto vezan. ne u pojedincu. Samoubistvo i Elementarni oblici religijskog drustva. Drustvo. kolektivno-psiholoske. Emil Dirkem je izlozio svoje ideje u vise dela od kojih su najvaznija: Pravila socioloskog metoda. instinkt radoznalosti s osecanjem cudjenja. drustveno ponasanje pojedinca. Kolektivno-psiholoske teorije. nemacki sociolog. socijalno-psiholoske. nezavisnost. Dirkem je smatrao das u drustvene pojave specificne pojave: one postoje objektivno. kultura i lucnost polazi od teze da se drustvene pojave sastoje od interakcije ljudi koje u sebi sadrze 3 osnovna elementa: subjekte radnje. Najznacajniji predstavnik ove teorije je Emil Dirkem. potcinjenosti. Drustveni determinizam i ljudska sloboda. Sociologija II govori da individualno-psihicko je prisutno u kolektivnopsihickom i obrnuto. Maks Veber. Mak Dugal je drustvene pojave tumacio instiktima: instinkt bezanja s osecanjem straha. Formalna sociologija se ne oslanja ni na jednu drugu nauku pomocu koje bi objasnila drustvo. jer sociologiju posmatra kao samostalnu nauku koja ima sopstveni prdedmet i spostvene metode. zastupali su Gabrijel Tard. O podeli drustvenog rada. su nastale kao rezultat nastojanja da se drustvo shvati kao skladan i integrisan sistem. Sorokin u delima Dustvena kultura i dinamika. roditeljski instinkt. Socijalno-psiholoske teorije. Drustvene pojave su kolektivni nacin ponasanja i misljenja koji postoje u drustvu. Drustvo je slozen sistem koji se krece i menja u tirmickim talasima i ciklusima koji se ponavljaju sto omogucuje da se utvrde odredjene pravilnosti. van svesti pojedinca: on ih nalazi gotove u drustvu i one na njega vrse pritisak a on im se potcinjava. Sigmund Frojd. instinkt zbijanja u grupu… Frojd. Osnovna slabost Dirkemove teorije je svodjenje sustine drustvenih pojava na kolektivno-psiholosku oblast. Vilijam Mak Dugal. U sredistu Veberove sociologije je drustvena pojava. Gurvic u Savremenom pozivu sociologije. izneo je svoja teorijska shvatanja u delima Privreda i drustvo. Individualno-psiholoske teorije. osnivac psihoanaliticke skole smatra da je cinilac u razvoju drustva i culture libido. instinkt odbijanja s osecajem odvratnosti. znacenje radnji i materijalne nosioce znacenja. Drustvene pojave treba shvatiti kao stvari. Formalna sociologija se javila kao reakcija na biologizam i psihologizam. s jakim osecanjem solidarnosti i svescu o zajednici a koja se temelji na krvnoj vezi i . Maks Veber.

Funkcionalizmu se cesto zamera da deterministicki posmata ljudsko delovanje jer se ljudsko ponasanje prikazuje kao pojava koja je odredjena sistemom. Polazi od toga da se ono sastoji od skupa drustvenih procesa. Sistemu kulture. Osnovna analiticka kategorija je funkcija. Fon Vize jenajznacajniji predstavnik ne samo nemacke vec i svetske formalne sociologije. Merton je razgranicio 3 medjusobno povezana analiticka nivoa: licnost. Merton je dao osnovni princip funkcionalizma. mreza drustvenih uloga kojima su pojedinci povezani radi ostvarivanja nekog cilja. Talkot Parsons i Robert Merton su imali veliki uticaj na sociologiju. koji se opet sastoje od spajanja ili razdvajanja ljudi u drustvenom prostoru.drustvo kao skup ljudi vezanih poslovnim odnosima. Drustveni sistem je funkcionalizam sadrzan u najrazvijenijem obliku. Drustvenim sistemom koji se sastoji od mnostva individualnih ucesnika koji su motivisani tendecncijom ka optimizaciji zadovoljenja 2. Strukturalizam . Funkcionalizam je jedno od osnovnih teorijsko-metodoloskih stanovista u proucavanju drustvenih pojava. koji ima prvenstveno integrativno-moralnu funkciju jer treba da prilagodi datom sistemu. jer se oba stanovista zasnivaju na pretpostavci da je drustvo slozena celina. u cijim okvirima se izgradjuju odgovarajuci organi. materijalni predmet. Parsons govori o 3 sistema drustvene akcije: 1. stanje u kome svi delovi drustvenog sistema rade zajedno. koje se zasniva na ugovorima. motiva kojki cesto vuce dezintegraciji. Nacin povezivanja ljudi u drustvu. teznji. ideja i verovanje ima neku funkciju. Drustveni sistem postaje skup interakcija. Sistemu licnosti koji predstavlja sistem individualnog ponasanja. U svakom tipu civilizacije svaki obicaj. oblici udruzivanja-jeste drustveni oblik. Eseji iz socioloske teorije. drustvo mora da nadje za njega adekvatnu zamenu. Dela Parsona Struktura drustvene akcije. tako da ne izazivaju sukobe koji ne mogu da se rese niti da se regulisu. Tenis razlikuje 3 vrste oblika: drustvene odnose. drustvene gupe i udruzenja. organizacije i institucije. Celina je jedinstvo diferenciranih delatnosti i odnosa u okviru medjuzavisnosti i ravnoteze. U delu Sistem opste sociologije postavio je strogu razliku izmedju sociologije i ostalih nauka. Strukturalizam je veoma slican funkcionalizmu. kultura i drustvo. Zimel u Sociologiji istice da pojedinci stupaju u drustvo time sto se povezuju radi ostvarenja nekog cilja. 3. U funkcionalizmu je drustveni sistem glavni predmet posmatranja i analize drustvenih pojava.

Maks Veber smatra da sociologija treba da razume drustveno delanje i da ga uzrocno objasni u njegovom toku i njegovim posledicama. Parsons odredjuje sociolosku teoriju kao onaj spekt teorije socijalnih sistema koji se bavi pojavama institucionalizacije. Emil Dirkem sociologiju odredjuje kao nauku o drustvenim uslovima. razvitak. Socijalna statika predstavlja neku vrstu anatomije drustvenog organizma. Balibar. . Predstavnici formalne sociologije smatraju da sociologija proucava drustvene oblike ili forme. Sociologiju ne interesuje sadrzina drustvenih odnosa. Socioloski empirizam je jedna od najsirih orijentacija koju karakterise zanemarivanje teorije. On posmatra das u predmet proucavanja sociologije “rascenje. jer je to predmet proucavanja posebnih nauka. Neophodnost opste nauke o drustvu uvidja i Herbert Spenser. Po Kontovoj zamisli sociologija se deli na: socijalnu statiku i socijalnu dinamiku. Pulancas. Adorna… Predmet sociologije Vecina sociologa se nacelno slaze sta je opsti cilj i zadatak nauke o drustvu. Altiser. Predstavnici: Levi-Stros. Froma. struktura. U sredistu egzistencijalizma se nalazi covek kao subjekt. Fuko. Kriticka teorija drustva nije strogo socioloski pravac: ona je socijalnofilozofska i psiholoska teorija koja je imala znatan uticaj na sociologiju narocito preko radova najpoznatijih predstavnika: Horkhajmera.istrazuje interfunkcionalne celine u kojima svaki clan zavisi od drugog. a u strukturalizmu Fukoa u prvom planu je pojam strukture “anonimni sistem bez subjekta”. Glavna metodoloska obelezja empirizma su merenje i opis pojava. posmatranim kako same za sebe tako i u njihovim odnosima. njihovom nastanku i njihovom funkcionisanju. Ezen Diprel sociologiju shvata kao nauku o drustvenim grupama. Socijalna dinamika ima za predmet da objasni pravac drustvene evolucije. Merkuzea. i funkcije drustvene skupine”.

Spenser. Pozitivisticko 2.Metod sociologije Metod svake nauke. Stjuart Mil. Stvaranje plana istrazivanja 3. Kont. definisanje cilja. Tri osnovna stanovista: 1. Interpretacija rezultata i izvodjenje zakljucaka I faza: izbor predmeta istrazivanja. Prikupljanje podataka raznim metodama i tehnikama 4. Dirkem. sistemizovanje i prikazivanje podataka do kojih se doslo primenom odredjenih metoda . Izbor i formulacija problema 2. Sredjivanje i prikazivanje rezultata 5. kao nacin istrazivanja koji se u njoj primenjuje i sredstvo pomocu kojeg se dolazi do novih saznanja. Stanoviste o korenitoj epistemoloskoj razlici prirodnih i drustvenih nauka i uslovi metod razumevanja 3. Marks je razvio metod materijalisticke dijalektike pokazavsi na primeru gradjanskog drustva da nepomirljivi klasni sukobi i suprotnosti leze u osnovi citavog dela istorije u kojo postoji klasna podeljenost. postavljanje hipoteza II faza: izbor metoda i tehnickih postupaka za prikupljanje traznih podataka III faza: prikupljanje podataka pomocu razlicitih metoda i istrazivackih tehnika IV faza: sumiranje. Stanoviste koje zastupa Marks Pozitivisticko shvatanje je da se u proucavanje drustva unesu osnovna epistemoloska nacela prirodnih nauka. osnovni je pokazatelj njene zrelosti i razvijenosti. Proces istrazivanja sastoji se iz sledecih 5 faza: 1.

studija slucaja. Biografski metod podrazumeva istrazivacki postupak. analiza slucaja su pojmovi koji se upotrebljavaju naizmenicno i gotovo u istom znacenju. kakav autoritet. Moze biti labaratorijski ili eksperiment u prirodnim uslovima. a sam postupak anketa. Jakob Moreno ispituje strukture odnosa izmedju ljudi s obzirom na to kakve simpatije. Odlika je velika sistematicnost i brzina. Prilikom izrade upitnika treba voditi racuna o ciljevima istrazivanja. U teoloskom objasnjenju dati su subjektivni cinioci. Strukturalnofunkcionalno objasnjenje ukazuje na polozaj i ulogu odredjene vrste pojava u sirem sistemu.V faza: analiziranje rezultata i izvodjenje zakljucaka Najvecu vrednost ima uzorcno objasnjenje koje daje odgovor na pitanje zasto se neka pojava dogadja i kako se ona moze proizvesti i kontrolisati. naziva se anketiranje. primaoca i sadrzaja poruke. unapred su utvrdjena pitanja i redosled. vrednostima i namerama odasiljaca poruke. Mogu se takodje ispitati odnosi odasiljaci poruka prema drugim drustvenim grupama. Sociometrija u sirem smislu znacenja podrazumeva svako merenje i kvantitativno prikazivanje drustvenih pojava i procesa. na osnovu licnih dokumenata. Ne moze se saznati o unutrasnjoj i psihickoj strani. posmatrati se mogu samo aktuelni iskustveni sadrzaji. Upitnik se sastoji od niza unapred pripremljenih pitanja. Metod slucaja. Geneticko objasnjenje omogucuje uvid u vezi sa nastankom pojave i prethodnih faza procesa koji je do nje doveo. samo ono sto postoji li se zbiva u vreme posmatranja. Pitanja mogu da budu otvorenog i zatvorenog tipa. oni cije se delovanje i ponasanje objasnjava. Analiza sadrzaja je jedan od istrazivackih postupaka za proucavanje simbolicnog opstenja. Eksperiment se moze definisati kao nuzno posmatranje u precizno odredjenim i kontrolisanim uslovima. Klinicki metod se primenjuje kod pruzanja pomoci pojedinim pacijentima u vidu individualnog rada u medicini i izvan nje. . Posmatranje je jedna od najstarijih i najsire koriscenih metoda. Zakljucke o shvatanjima. Odasiljaca odredjene poruke. Razgovor i upitnik su najcesce upotrebljivanja sredstva za prikupljanje podataka. stavovima. ugled uzivaju pojedinci u odredjenom drustvu.

Merenje oznacanje iskustvenih pojava pomocu brojcanih simbola koji se pridaju pojavama koje se mere na osnovu precizno utvrdjenih pravila. Uporedna istrazivanja se mogu podeliti u 3 osnovne verzije: 1. Potpunost. razni i slicno. 2. . razliciti pristupi u proucavanju Pojam drustvo se nije jasno razlikovalo od pojma drzave. i osobenosti i razlike pojedinih vrsta drustvenih pojava u razlicitim drustvima. tako i u drustvu moze se uociti sklad strukture i funkcije koje idu prema zajednickom cilju. poklapa se sa obimom pojma klase. Kao u organizmu. Pojam drustva.Sociometrijski test kojim se otkrivaju privlacnosti i odbijanje medju pripadnicima odredjenih drustvenih grupa. Tek u XVII i XVIII v. Doslednost. Uporedno proucavaju opste osobine razlicitih tipova drustva. Istrazivanja u istom drustvu koja doprinose objasnjenju unutardrustvenih varijacija raznih pojava. 3. Drustvenih pojava u vise konkretnih drustava koja pripadaju istom drustveno-istorijskom tipu. Iscrpnost sto manje upotrebljavaju reci ostali. sve klasifikacijske jedinice stvaraju na osnovu istog kriterijuma deobe. Kont pod drustvom podrazumeva harmonicnu celinu velikog broja funkcija na osnovama podele rada. Uporedna istrazivanja omogucuju ispitivanje odredjene drustvene pojave ili drustva u svim ili mnogobrojnim oblicima. pojam drustva znatno siri od pojma drzave kao pravno-politicke organizacije ove zajednice. Klasifikacija je sredstvo za otkrivanje reda medju pojavama i nastojanje da se otkriju dublje osnove tog reda.

oni cine jedinstvo. Po Dirkemu sustina drustva je u kolektivnim predstavnicima i drustvenim ustanovama koje postoje kao stvarnost nezavisno od pojedinca. Po Marksu. nezavisno od njigove volje”. i priroda su u nerazdvojnoj vezi. Jovan Cvijic proucava prirodno-geografske uslove. Drustvo je “nadorganizam” u kome vaze iste ili slicne zakonitosti iz organske prirode. . Priroda i drustvo Covek. Dirkem je medju prvima koji drustvo posmatra kao posebnu celinu koja ima sopstvenu realnost.Grupe koje se obrazuju u drustvenoj podeli rada. drustvo nije prost zbir jedinki vec sistem koji je obrazovan u njigovim udruzivanjem. drustvo. drustvo je “proizvod uzajamne delatnosti ljudi” i predstavlja ukupnost odnosa medju ljudima. Ono je u najtesnjoj vezi sa razvitkom ekonomije. drustvo i kulturu na Balkanskom poluostrvu. Direkm razlikuje 2 tipa drustva: 1. njihove volje i htenja. nuzne odnose. U kojem ne postoji drustvena podela rada 2.Spenser drustvo posmatra kao krajnju tacku bioloske evolucije. Po Dirkemu. U predgovoru za Prilog kritici politicke ekonomije Marks pise: “ljudi stupaju u odredjene odnose. Marks je u odredjivanju pojma drustvo vise vrsta odnosa od kojih se u njegovim radovima izdvajaju 2: odnos ljudi prema prirodi i medjusobni odnosi ljudi.

ali svaka delatnost nije rad. Prema psihologistickom stanovistu psiholosko povezivanje dva ili vise individualnih ponasanja ciji akteri svesno neposredno uticu jedni na druge. Radom covek obezbedjuje i stalno poboljsava materijalne i druge uslove svoje egzistencije. primarne i sekundarne. ili povremeno. Drustveni odnosi se mogu podeliti na: formalne i neformalne.Drustvena delatnost i rad Ljudski rad je najvazniji oblik drustvene delatnosti. organizovane i neorganizovane. Covekov rad je unapred zamisljen i isplaniram po nacinu na koji ce se obaviti i sredstvima koje ce koristiti. Tard i Veber ovo zastupaju. duhovno-produktivan rad. Moze biti: materijalno-produktivan rad. Najvazniji oblik drustvene delatnosti je rad. . Delatnosti koje nisu rad obavljaju se obicno spontano. drustvenokorisnih usluga. Opstanak savremenog drustva nemoguc je bec sve tri vrste radnih delatnosti. nezavisno od njivove volje. da bi proizvodili oni treba da stupaju u odredjene odnose. formalizam i Marksovo shvatanje. manje organizovano. Marksovo shvatanje. Svaki rad je jedna delatnost. Ljudski rad nije samo i iskljucivo stvaranje materijalnih dobara. a proizvodnja materijalnih dobara je osnovni oblik ljudskog rada. trajne i promenljive. U odredjivanju pojma drustveni odnos 3 su posebno karakteristicna: psihologizam.

a zasnivala se na razlikama u polu i starosti. Izdvajanje zanatstva od poljoprivrede 3. Znacaj podele rada medju prvima uocava Platon. sto predstavlja jednu od najstarijih podela koja se i danas odrzava. Podela rada je razbila prvobitna drustva. Podela rada se javlja kao nuznost iz koje proizilaze odredjeni oblici drustvene strukture. pojedinacna podela rada. Ona je rezultat covekove proizvodne delatnosti. a ne urodjena osobina ljudske prirode. Marks podelu rada posmatra kao cinilac koji dovodi do podvajanja u drustvu. Podela rada je bila osnova za stvaranje materijalnog bogatstva drustva. drustvenih ustanova. privatnog vlasnistva i drzave dao 3 velike drustvene podele rada: 1. ali i takodje i osnova svojinskog prisvajanja podele drustva na klase. Engels je u Poreklu porodice. Pojave trgovine kao posebne grane Istorijski razvoj drustva zasnovan na podeli rada dovodi do nastanka privatne svojine. Direkm O podeli drustvenog rada govori da podelom rada povecava solidarnost i medjuzavisnost u drustvu jer se javlja potreba za proizvodima drugih onda kada se oni bave razlicitim poslovima. Izdvajanja zemljoradnje kao posebne grane stocarstva 2. Smit objasnjava podelu rada i njen razvitak iskljucivo sa stanovista ekonomsko-politickih ciljeva koji proizilaze iz interesa za sto vecom produktivnoscu ljudskog rada. posebna podela rada. Marks u Kapitalu razlikuje 3 osnovna oblika: opsta pdela rada. Drustvena podela rada se odnosi na izdvajanje delatnosti i stvaranja odgovarajucih grupa u drustvu kao celini. drustvene organizacije.Podela rada Podela rada predstavlja osnovni strukturalni princip organizacije celokupnog drustvenog rada. U pocetku podela rada je bila prirodna podela rada. svako obavlja rad u skladu sa svojim sposobnostima. podele rada na umni i fizicki i do podele na selo i grad. . Podela rada ima 2 osnovna aspekta: 1.

od svog rada. nezdrava konkurentska borba. odvojenost coveka od proizvoda svog rada. medjusobno povezanim vidovima: I radnik postaje rob svog predmeta. U socioekonmskoj sferi. Ako je covek otudjen od svog proizvoda. Pojedine gurpe se izdvajaju iz drustva i postaju nadredjena sila nad covekom. egoizam. kao otudjenje covekovih potreba. II rad je radniku spoljasnji. a pre svega.2. IV otudjenje coveka od coveka. njen prvi oblik je jednostavna kooperacija u kojoj ljudi okupljenih na istom prostoru obavlja isti posao. njegovi specificni rod. Proces otudjenja rada ispoljava se u razlicitim. jer u njega ulaze svoje fizicke i duhovne potencije da bi na kraju dobio samo neznatan deo proizvoda. odvojenost rada od zadovoljstva. otudjenje se ispoljava kao razdvojenost rada i upravljanja. onda ce i druge da dozivljava iz perspective otudjenog pojedinca. Tehnicka. U politickoj oblasti drustva otudjenje se ispoljava kao dominacija drzave. radnik postaje “dodatak masini” gde radnikov ritam podredjen radu trake. . Otudjenje rada Narocitu paznju otudjenju su posvetili Hegel i Marks. on je sredstvo za odrzanje gole fizicke egzistencije III otudjeni rad ne otudjuje samo coveku prirodu i predmete nego i njegovu zivotnu delatnost. pa i od samog sebe. U istorijskom razvoju drzava znacajno mesto zauzima i podela na fizicki i umni rad. Masina potiskuje “zivi rad”. politickog i birokratskog aparata u drtustvu. iskoriscavanje.

upravljanje plodouzivanje. izolovanosti. . svojina i dostignuti stepen razvitka sredstava za rad uticu na karakter strukture citavog drustva. svojina podrazumeva covekov monopol nad stvarima. izbegavanja druzenja i saradnje sa drugima. Marks je izveo zakljucak da je ukidanje privatne svojine i klasne eksploatacije osnovni drustveni preduslov kojim treba da zapocne istorijski process oslobodjenja ljudskog rada i coveka. materijalnih i duhovnih dobara 2. Svojina i drustvena moc Podela rada. prisvajanje i posedovanje sredstava za proizvodnju i sredstava za potrosnju. normativno regulisanje prava svojine. ima 3 tumacenja 1. Pravni pojam svojine odnosi se na regulisanje svojine. Na individualno-psihickom planu. Sociolosko tumacenje. Ekonomski pojam. nad materijalnim i duhovnim dobrima. otudjenje se ispoljava u preteranoj specijalizaciji rada koja je najubitacnija u “razmrvljenom radu” industrijskog masinizma i gde je covek dodatak masini. Kic i sund.U duhovno-kulturnoj sferi otudjenja se ispoljava u razlicitim vidovima pri cemu znacajnu ulogu ima podela ljudi na one koji “proizvode” duhovne vrednosti i one koji proizvode razna materijalna dobra. Na individualno-psihickom planu. otudjivanje. Svojina je istorijski promenljiva drustvena ustanova. prenosenje… 3. U profesionalnoj oblasti pojedinca. na karakter drustvenih odnosa u celini. sto podrazumeva raspolaganje. otudjenje se ispoljava kao osecanje usamljenosti. otudjenje se ispoljava u preteranoj specijalizaciji rada koja je najubitacnija u “razmrvljenom radu” industrijskog masinizma i gde je covek dodatak masini. U profesionalnoj oblasti pojedinca.

Sa socioloskog stanovista presudno je ko stvarno raspolaze odredjenim predmetima. privatna svoina ili grupna(kolektivna i zajednicka) ili drzavna svojina ili drustvena. statusna moc i znanje.Prisvajanje od jedne strane istovremeno predstvavlja lisavanje drugih da dodju u posed odredjenih dobara. Drustvena moc je zastupljena u svakoj grupi u kojoj postoje izvesni hijerarhijski odnosi izmedju njenih clanova. Ovaj oblik svojine je kritikovan zbog njene nedovoljne motivacije sposobnosti da bude nosilac ekonomskog razvoja i napretka u drustvu. Od drzavne svojine se razlikuje drustvena svojina koja predstavlja oblik kolektivne svojine koju susrecemo u period izgradnje socijalizma. koriscenja ili raspolaganja ogranicenim prirodnim i drustvenim dobrima. Pojam drustvene moci se u sociologiji najcesce odredjuje kao mogucnost ostvarivanja uticaja jedne individue na drugu. . Svojina se razlikuje po 2 osnova: objektu. svojina. Nejednake mogucnosti drustvene moci mogu da pocivaju na razlicitim osnovama: fizicka sila. svojina nad sredstvima za proizvodnju(najznacajniji oblik) ili svojina nad predmetima za potrosnju i licnu upotrebu. Privatno-kapitalisticka svojina menja oblik ali u kolektivnokapitalisticku. U klasicnom kapitalizmu vlasnik je sam upravljao svojim preduzecem. Subjektu. Titular privatne svojine je najcesce pojedinac. U savremenom drustvu su akcionarska drustva. Svojina je drustveni odnos nejednakih mogucnosti pojedinacnog. Drustvena moc je sistem nejednakih mogucnosti pojedinaca i grupa u donosenju relaticno znacajnih odluka. Pored pojma svojina. Privatna svojina predstavlja najbitniji oblik drustvenih (ne)jednakosti medju ljudima. grupnog ili drustvenog posedovanja. Pojam svojine razvijen je ponajvise kroz pojam privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju. drustvena moc je kategorija koja doprinosi proucavanju drustvene strukture.

Ekonomska osova 2. politika i kultura. . Tri osnovne delatnosti: privreda. Kao pripadnik gurpe on obavlja odgovarajucu delatnost i zauzima odredjen polozaj u drustvu. Podrucje drustvene svesti Marks uvodi slozeniji pojam. Pravno-politicka nadgradnja 3. osnovna konstitutivna podrucja drustvene celine su: 1. Kao formiranje drustvenih grupa. nehomogena celina relativno stabilnih drustvenih odnosa. Kolektivni ideal ii vrednosti 5. Povezivanje mikroelemenata. Ove oblasti se nazivaju segmenti drustvene makrostrukture. Svako drustvo je jedna manje ili vise izdiferencirana. pojavu ili citavu oblast realnosti. Dirkemova shema opste strukture drustva obuhvata 5 strukturalnih elemenata: 1. Kolektivna svest Prema Marksovoj shemi. Drustveni polozaj je mesto koje pojedinac zauzima u raspodeli materijalnog bogatstva. U svakom drustvu postoji odredjen broj drustvenih uloga i drustvenih polozaja koji su relativno nezavisni od ljudi kao individua. nego uvek kao pripadnik neke grupe. drustveno bice. drustvene moci i drustvenog ugleda. Covek ne zivi niti radi sam kao jedinka. Drustvene institucije 3. Ovo povezivanje moze da se posmatra u 2 osnovna pravca: 1. Kao formiranje organizacije i drustvenih podsistema.Drustvena struktura U najopstijem znacenju pojma struktura podrazumeva relativno stabilan sistem odnosa izmedju elemenata koji cine jednu stvar. Drustvo se u svojoj opstoj strukturi sastoji od ljudi kao osnovnih materijalnih elemenata. Morfoloska struktura drustva 2. klasa i slojeva 2. ljudi i njihovih polozaja i uloga u slozenije celine dovodi do nastanka makrostrukture drustva. Drustveni simboli 4.

narodi. Primarne grupe su porodica. grupa vrsnjaka. politicke. Potreba za zadovoljavanje nekih zajednickih interesa i sklonosti. Prema aktuelnom uticaju na clanove. grupe mogu da budu referentne i nereferentne . Postoje 4 uzroka koji dovode do stvaranja grupa: 1. 3. U zavisnosti od vrste delatnosti koja se u njima obavlja: radne grupe. stepen i kvalitet povezanosti pojedinaca u grupi. nacije) 4. kaste i staleze. Zajednicko drustveno-istorijsko poreklo(etnicke grupe. Prema stepenu formalizacije odnosa: formalne i neformalne grupe 2. stepen prisnosti i intenziteta medju clanovima. Sa stanovista opste socioloske teorije. stepen formalizacije odnosa. Klasifikacija grupa i sagledavanje unutargrupnih odnosa: mogucnost ulaska i izlaska. prijateljska grupa. stepen raspodele drustvene moci i nacin rukovodjenja. 2. Zajednicki polozaj u drustvu.Drustvene grupe i slojevi Drustvena grupa je manji ili veci broj individua koje su medjusobno povezane trajnim ili privremenim odnosima. kulturne. stepen grupnog uticaja na ponasanje pojedinca. sagledavanju unutargrupnih odnosa doprinose sledecih pet obelezja: 1. Potreba za obavljanjem neke delatnosti na zajednicki nacin. Prema prisnosti i intenzitetu interpersonalnih odnosa razlikuju se primarne i sekundarne grupe. U ove grupe ubrajamo klase. Sekundarne nastaju na osnovu zajednickih odnosa 3.

Na osnovu stepena kvaliteta povezanosti clanova. Promiskuiteta. Porodica krvnog srodstva. Ona se odlikuje cvrstom bracnom vezom izmedju muskarca i zene a njen nastanak se vezuje za pojavu privatne svojine u drustvu i trenji da se ona zastiti i ostavi u nasledje. porodica krvnog srodstva. Porodica parova. Pociva na heteroseksualnim vezama. Prema Morganovoj teoriji. Prema stepenu raspodele drustvene moci u nacinu rukovodjenja na autoritarnim i demokratskim grupama. zive u zajednici. . porodica parova i monogama porodica. Obezbedjuje obavljanje odredjenih ekonomskih delatnosti u okviru porodice. crkveni. Brak je drustveno ustanovljena biosocijalna veza. cine je srodnici koji su podeljeni po polu i starosti. porodica je prosla kroz sledece faze razvoja: stanje prvobitnog promiskuiteta.4. poligamski brak: poliginija i poliandrija. drustvenoj proizvodnji i reprodukciji ljudskog roda. Obezbedjuje reprodukciju drustva radjanjem potomstva. grupa rodjene brace jednog roda ima za zajednicke zene grupu rodjenih sestara iz drugog roda. Brak moze da bude: obicajni. Monogama porodica. Porodica punalua. gradjanski i fakticki. Zasniva sistem srodnickih odnosa koji predstavljaju osnov za polne tabue i podelu uloga unutar porodice. 5. stanje u kome ne postoje izdiferencirani bracni odnosi. Ovu razvojnu liniju u osnovi je prihvatio Engels. Monogamna porodica je postal znacajan cinilac u drustvenom razvoju. moguce je razlikovati skupove i zajednice. porodica punalua. Porodica Porodica je osnovna drustvena grupa koja se zasniva na braku i odnosima srodstva i ciji clanovi. poslednji stupanj u evoluciji porodicnih odnosa. obezbedjuje i razvija socijalne i individualne osobine licnosti. Porodica nastaje zasnivanjem braka izmedju muskarca i zene u kojem se radjaju deca.

U vaspitno-obrazovni process dece uvodi se niz novih cinilaca. Porodica ima znacajnu vaspitno-obrazovnu ulogu. porodica postaje sve vise samo potrosacka jedinica jer proizvodna funkcija skoro u potpunosti prelazi na drustvo. Srodstvo je i drustvena veza izmedju odredjenih lica a ispoljava se u sledecim oblicima: adoptivno. U savremenom drustvu se jedan broj porodicnih funkcija. Pod uticajem procesa industralizacije i urbanizacije zivot ceoveka je mnogo izmenjen. U tradicionalnoj porodici se neguje kult starijih. duhovno. Dva tipa porodicnih odnosa: matrilinearno i patrilinearno srodstvo. Drustveno-ekonomske funkcije. a takodje i dominacija muza nad zenom i decom. Savremena porodica je pretezno gradjanska porodica koja je sve manje ekonomsko-proizvodna a sve vise potrosacka grupa. Ona je znacajn cinilac procesa socijalizacije. Ona se ogleda u pruzanju raznovrsnih vidova pomoci i zastite njenih clanova. tazbinsko. menja ili preuzima od strane drustvenih institucija. briga za ekonomski i moralni zivot svojih clanova. Biolosku osnovu prodice cine zadovoljavanje polnog nagona i bioloska reprodukcija ljudskog rada. Psiholoske funkcije porodice. Tradicionalna porodica je bila prosirena zajednica u Tenisovom smislu reci.Cinom radjanja dece brak prerasta u prodicu kao srodnicku zajednicu. drustveno-ekonomske i psiholoske. Savremena porodica nastaje i formira se pod uticajem procesa industralizacije i urbanizacije. Najvaznije porodicne funkcije su: bioloske. . Porodica ima zastitnu ulogu. Modernu porodicu karakterise ravnopravnost bracnih partnera i sirok individualizam njenih clanova. u njoj se zadovoljavaju znacajne psiholoske potrebe. Pociva na privatnoj svojini a svojstvena joj je zajednicka obrada zemlje i zajednicko domacinstvo. pre svega drustveno-ekonomskih.

U dolinama velikih reka: Tigra. kultura i drustvena obelezja. Grad je vece naselje u prostoru koji je kontinuirano drustveno organizovan u kojem je razvijena drustvena podela rada i u kojem preovladava nepoljoprivredno stanovnistvo. Gradovi se dele na preindustrijske i industrijske. U drustvu postoje 2 tipa naselja: selo i grad. narod.Naselja Naselja se medjusobno razlikuju u prirodnom pogledu. kultura i drustvena obelezja. nacija. Prva naselja stvarala su i odrzavala se na obalama vecih reka i drugim podrucjima odredili su privreda. Selo je manje naselje koje je pretezno smesteno u prostoru koje nije socijalno organizovano. koje u pocetku povezuje zajednicki zivot na nekoj teritoriji a kasnije predstavlja o zajednickom nastanku i poreklu kao i osecanje pripadnosti i identiteta. Nila. Organizacija naselja utice na drustvene funkcije. ima slabo razvijenu drustvenu podelu rada i u kojem preovladava poljoprivredno stanovnistvo. Sela su najstarija naselja. Tada se covek stalno vezao za odredjenu teritoriju obradjujuci zemlju i gajeci stoku. Eufrata. Razvoj tipova naselja strukturu odnosa u njima odredili su privreda. Jordana. Drustvena organizacija ovih prvih drustveno-prostornih skupina pocivala je na prosirenoj porodici i kolektivnoj svojini. organizacije prostora. U drustvu postoje i razvijaju se i razni prelazni i mesoviti oblici naselja. Svaki tip drustva ima odgovarajucu etnicku zajednicu i u tom smislu se razlikuju: pleme. Ganga. . socijalnim i kulturnim osobenostima. velicini. Etnicke zajednice Etnicke zajednice su drustvene grupe istorijski nastale.

religija. Teorije: 1. Naglasava se da je za narod karakteristicno formiranje zajednicke kulture. Stvaranje nacija je pocelo u XVII v. Plemstva ispoljavaju i prenose najbolje osobine nacije. Narod je etnicka zajednica koja nastaje spajanjem veceg broja plemena na odredjenom teritoriji i na osnovu zajednickog jezika. jezik. zasniva se na uverenju das vi danasnji pripadnici jedne nacije poticu od istih praroditelja. 2. 3. istorijskasudbina. ekonomskog i politickog razvoja. Nacija zaista nije nesto drugo nego narod na visem stupnju drustvenog. Vulgarno-materijalisticka polazi od stave da je sustina nacije u tome da zajedno zive i razvijaju se potomci istih predaka cije su genetske osobine prenose najbolje osobine na generaciju. Empirijsko-pozitivisticka: zajednicko poreklo. U savremenom znacenju nacija predstavlja istorijski nastalu zajednicu ljudi sa zajednickim poreklom koji zive na odredjenoj teritoriji. Nacionalizam se zasniva na verovanju u postojanje zajednickih mitova od kojh se 2 izdvajaju: mit “o zajednickom poreklu”. u Francuskoj i Austrougarskoj monarhiji. Proces formiranja nacija bio je neravnopravan i razvitak nacionalnih pokreta prosao je kroz razlicite faze. teorija. i taj process do danas nije zavrsen. govor. 5. po Hegelu nacije koje nemaju svoje drzave su nacije bez istorije jer nemaju ni proslost ni buducnost. Pored zajednickog porekla i teritorije pripadnike plemenske zajednice povezuje i osecaj pripadnosti. Nacija kao pojam i kao etnicka zajednica upucuje na zajednicku pripadnost na ideju porekla pojedinaca nezavisno od njihove volje. jedinstvena Marksisticka teorija nacije polazi od toga da je nacija istorijska pojava nastala je na osnovu drustvene podele rada epohe kapitalizma. a aristokratija je pozvana da vlada jer je nosilac najboljih nacionalnih osobina. na kompaktnoj teritoriji i u okviru zajednickog jezika i bliske etnicke i kulturne sposobnosti uopste. sa formiranjem zajednicke ekonomske i politicke strukture i sa kulturnim i duhovnim karakteristikama. obicaji. krajem XIX v. Subjektivno-psiholoske. Kriterijum koji se uzima za pripadnost naciji je svest o zajednicii teznja za zajednickim zivotom.Pleme je prastari oblik zajednickog zivota koga karakterise krvno srodstvo i teritorija. 4. Spiritualisticka. . navike i obicaji.

ideologija koja propoveda mrznju i netrpeljivost prema drugom narodu. Sovinizam je ekstremni oblik nacionalizma. U ovom modelu se napusta konfliktna varijanta klasne strukture drustva a kljucni pojmovi su drustveni polozaji drustvene uloge koje pojedinci zauzimaju.Mit o “zajednickim interesima” naglasava samo zajednicki nacionalni interes. Drustveni slojevi predstavljaju relativno homogene oblike drustvenog grupisanja i obuhvataju lica sa istim ili slicnim drustvenim polozajem. U savremenu sociologiju su se uoblicila 3 razlicita teorijska pristupa u ispitivanju drustvene diferencijacije i drustvenih nejednakosti: klasno-konfliktni. Znacaj Marksove i Lenjinove teorije klasa je ogroman i nezaobilazan u analizi strukture i drustvenih kretanja XIX i XX v. Marks i Engels su nastojali da pokazu da je sva istorija svakog dosadasnje drustva istorija klasnih borbi. kapitalisti i zemljovlasnici. Klasno-konfliktni model drustvene strukture. Tri velike klase modernog drustva: najamni radnici. Ucenje o sukobima i o klasnoj borbi je bitan element marksisticke teorije klasa. ideolizovanje sopstvene nacionalne zajednice i potcenjivanje kulture i tradicije drugih naroda. postoji neka vrsta diferencijacije i nejednakosti. Stratifikacijski model drustvene strukture se zasniva na osnovnim postavkama struktural-funkcionalizma. na shvatanju drustva kao celine integrisanih delova u kojoj su funkcija svih delova medjusobno dobro uskladjene. Revansizam je teznja drzave za osvetom zbog pretrpljenog poraza u prethodnom ratu. obavljaju radi odrzavanja postojeceg sistema. stratifikacijski i elitisticki model. Veber . Klase su velike drustvene grupe koje su nastale na osnovu podele rada i privatne svojine. Klase i drustvena slojevitost U svim ljudskim drustvima. Ksenofobija je mrznja prema svim strancima. Etnocentrizam.

zanimanje. Veber dokazuje da glavna klasna podela postoji izmedju onih koji poseduju svojinu i onih koji to ne poseduju. podela rada. Pareto. Elitisticki model je veoma slican stratifikacijskom modelu drustvene strukture. Poznatija su Marksovo i Veberovo shvatanje. Moska. politicka i vojna. U savremenom drustvu. Hegel je u birokratiji video racionalni duh drzave. Mil. Birokratija se shvata na razne nacine. politicki(organizovanje i politicke stranke).… Elitisticki model drustvene strukture. vladavinu manje elite. drzavna uprava i vojska u kojima komandne polozaje drze tru segmenta vladajuce elite: privredna. Elitisticki model se zasniva na vecitoj i neotklonjenoj podeli drustva na relativno malobrojnu elitu najsposobnijih i najvitalnijih koji vladaju i masu onih kojima se vlada. “gvozdeni zakon oligarhije”. Ova ideja je prisutna i kod Sen-Simona koji je zastupao misljenje o vladavini naucnika i industrijalaca. koji obavlja opste poslove u opstem interesu. Mihels. Kljucne oblasti su privreda. Pareto u drustvu smatra da sve elite vremenom gube snagu i opadaju po kvalitetu. XIX i XX v. socijalnim(statusna grupa). Poput Marksa. Svojina. obrazovanje. Birokratija Birokratija je sloj koji je nerazdvojno povezan sa drzavom. Mils u knjizi “Elita vlasti” kriticki analizira americko drustvo. socijalno diferenciranje se odvija na osnovu razlicitih cinilaca. Organizacije nuzno proizvode oligarhiju. Ideja da drustvom vlada grupa superiornih pojedinaca ima istaknuto mesto u Platonovoj misli. Po Mihelsu slozenost drustvenog zivota dovodi do izdvajanja manjine koja koordinira odnose. rukovodi ii ma monopol. . U najsirem smislu pod elitom se podrazumevaju svi koji se isticu nekim sposobnostima ili drugim kvalitetima u odredjenoj oblasti rada i drustvenog zivota. Vlast ili vladavina kancelarije.je svoju zamisao klasne i slojne strukture drustva doveo u vezu sa 3 stratifikacijska podrucja: ekonomskim(odgovaraju klase i ekonomska moc). materijalno bogatstvo.

privrede i drugih oblasti drustvenog zivota. u skladu sa pravilima ne obaziruci se na pojedince. u poteru za visim cinovima. Svaki clan orifesije prethodno prolazi put temeljnih obucavanja i proces socijalizacije. Birokrata izvrsava svoje zadatke racionalno. Veber je birokratiju shvatio kao istorijsku nuznost. Profesije U savremenom drustvu zanimanje je jedan od najznacajnijih elemenata prepoznavanja ljudi i hijerarhija jedna od savremenih odlika drustvene stratifikacije. Sto se tice pojedinog birokrate. Ciljevi drzave pretvaraju se u ciljeve birokratije ili se birokratski ciljevi pretvaraju u ciljeve drzave. Pravila odredjuju fiksne procedure za obavljanje pojedinih zadataka sa strogom disciplinom i kontrolom. kao najracionalniji i najefikasniji oblik upravljanaj u okviru drzave.Po Marksu birokratija vazi samoj sebi kao poslednji krajnji cilj drzave. Profesija je. . u “tecenje karijere”. Profesije odredjuje vlastite standarde obrazovanja i obucavanja. neafektivno. Sluzbenici nisu vlasnici sredstava kojima raspolazu u obavljanju poslova. Birokratija je imaginarna drzava koja postoji pored realne drzave. Napredovanje pojedinca u hijerarhiji se zasniva na godinama sluzbe i u uspehu. ili kombinovanju oba ova kriterijuma. Slozeni zadaci su podeljeni na manje delove i svaki sluzbenik je specijalizovan za odredjeno podrucje. najverovatnije trajno obavljanje zanimanja. Osnovna karakteristika profesije je trajno obavljanje zanimanja uz pretpostavku profesionalne specijalizacije funkcija i uz materijalnu nadoknadu. U zavisnosti od funkcionalnog znacaja profesije zavisi i duzina i sadrzaj profesionalnog obrazovanja. drzavni cilj se pretvara u njegov privatni cilj. Princip hijerarhije koji strogo utvrdjuje sistem nadredjenosti i podredjenosti.

Organizacija: celina ljudi i stvari. Od nacina nastanka organizacije zavisi i stepen organizovanosti. Uskladjena je sa odgovarajucim vrednostima i normama. porodicu. grupnih i individualnih ponasanja. univerzite. U institucije ubrajamo: brak. svojinu. crkvu… Svaka drustvena ustanova pretpostavlja odredjene obrasce ponasanja. a mogu nastati i spontano iz razlicitih pobuda.Drustvene ustanove i organizacije Drustvena ustanova je usvojen oblik ili nacin obavljanja neke drustvene delatnosti koji ima odredjen znacaj za odrzavanje i funkcionisanje drustvenog sistema ili nekog njegovog dela. Politika U sirem smislu politika oznacava svako svesno usmeravanje ma koje ljudske delatnosti u drustvu. za koje je drustvo posebno zainteresovano i nad kojima nastoji da uspostavi sto efikasnijnu drustvenu kontrolu. drzavu. vojsku. Organizacija se definise kao radna celina strukturisana prema nacelima i metodama koje omogucuju maskimalnu efikasnost u ostvarenju oredjenog cilja. Politika je za stare Grke bila drustvena . Organizacija se odnosi na sve drustvene oblike koji nastaju kao rezultat svesne namere i cilja. Politika se odnosi na ono usmeravanje koje ima za predmet funkcionisanje drustvenog sistema ili nekog njegovog dela i koje se ostvaruju pomocu drzavne vlasti. Drustvene ustanove pokrivaju siroko podrucje drustvenih i medjuljudskih odnosa.

proizvodjaca. Politika je program i aktivnost. odnosno plemena. ovo zastupa Filmor. Treci element je suverena javna vlast. Ta drzava se sastoji iz 3 sloja: vladara. najvaznija nauka u kojoj su dobro. Dirkem znacaj pripisuje “imanetnoj tradiciji i svesti” iz kojih se obliku suverenost. Makijaveli raskida podredjujuci politicku misao politickom pragmatizmu.praksa. Jedinstvo etike i politike. . Drugi element je stanovnistvo. Pozivajuci se na opsti interes drustva. Drzava Drzava je najznacajnija politicka ustanova i organizacija globalnog drustva ciji je cilj da zastiti i unapredi drustveni poredak. Teorija klasnih sukoba. sredstvo i cilj. Ona je teritorijalna zajednica ljudi sa precizno omedjenim granicama. koje je bilo znacajno obelezje anticke misli. cuvara. Prvi element drzave je teritorija. Teorija drustvenog ugovora polazi od pretpostavke da ljudi svojim ogovorom stvaraju drzavu da bi uspostavili poredak u drustvu kaka vim odgovara. umece i nauka. javno ucestvovanje u resavanju svih pitanja polisa. Platonova zamisao drzave je odraz bozanske ideje ii ma imanentno eticki karakter. nastanak drzave objasnjava raslojavanjem ljudske zajednice na bogate i siromasne i stvaranje aparata drzavne prinude. “Cilj opravdava sredstva”. Ono naseljava teritoriju. Drzavna vlast se razvila iz vlasti staresine i porodice. postuje uspostavljenu vlast i prihvata njenu politiku. Politika je organizovana ljudska aktivnost usmerena na vodjenje zajednickih poslova drustva putem donosenja opstevazecih odluka i stvaranja o njihovom izvrsavanju. Taj cilj drzava ostvaruje legalnim monopolom fizicke prinude kojim raspolaze posebni aparat javne vlasti. njen cilj je ostvarenje pravde. Politika je oduvek imala dvostruku ulogu: stvaralacku i integrativnu ili rusilacku i dezintegrativnu. Pravda i opsta korist najvazniji ciljevi. Teorija sile shvata drzavu kao nesto sto je nametnuto silom: nastala je podjarmljivanjem jednog plemena od strane drugog.

Pravo postoji da bi se regulisao drustveni zivot i obezbedio drustveni razvoj. cija primena osigurava prinudom drzavne sile. feudalni. Drzava nastaje kao rezultat razvoja i usloznjavanja ljudskog drustva. Prema politickom nosiocu suverene vlasti: demokratije i autokratije.drzava kao ustanova i vrhovna vlast na odredjenoj teritoriji upravlja drustvom oslanjajuci se na sva sredstva koja su pravno propisana. Da bi mogla da odrzi i osigura postojeci drustveni poredak. Najvisi pravni akt u drzavi je ustav. Prema organizaciji drzavne vlasti: monarhije i republike. U okviru pravnih normi koje donosi drzava. Savremeno drustvo ne moze bez drzave. zakone i druge propise koje namece celom drustvu a cije nepridrzavanje povlaci za sobom odgovarajuce sankcije. a svojom pojavom doprinosi i unapredjuje drustveni zivot ljudi. Cetvrti element je oporezivanje stanovnistva i stvaranje novcanih fondova. Prema obliku drzavnog uredjenja: unitarne i slozene. . kapitalisticki i socijalisticki. Na osnovu ekonomsko-klasne strukture odgovarajuceg drustva ralikuju se sledeci tipovi drzava: robovlasnicki. bez organizacije i upravljanja globalnim sistemom. Pravo Pravo je skup odredjenih propisa koje donosi drzava a koji regulisu odnose i ponasanje ljudi. drzava ima odgovarajuce organe. treba razlikovati 2 elementa: dispoziciju kojom se propisuje sta treba uciniti i sankciju kao prinudu koju preduzima drzava u slucaju da se ne postuje ono sto dispozicija nalaze.

Mnjenje je glas mnostva. Delovanje politicke partije zasniva se se na 2 elementa: programu i statute. Pokret je uza. da objektivno. Socijalni pokreti su stariji od politickih partija. manje organizovana i strukturisana aktivnost usmerena u pravcu ostvarenja nekog interesa. Sredstva su olaksala i ubrzala razmenu kulturnih tekovina izmedju naroda. Sredstva masovnih komunikacija uticu na formiranje drustvene svesti. sredstva i metode delovanja partije. Njihov nastanak je u neposrednoj vezi sa razvitkom parlamentarne demokratije i burzoaskim demokratskim revolucijama. potpuno i pravovremeno .Politicke partije Politicka partija se ubraja medju najvaznije politicke organizacije koja zajedno sa drugim drustvenim organizacijama sacinjava politicki sistem. To su organizacije koje obuhvataju ljude sa istom politickom ideologijom. Politicke parije su doborvoljne i relativno trajne politicke organizacije ciji je cilj osvajanje ili ostvarivanje vlasti. glas onih kojima se upravlja i cija je volja prigusena. U program su formulisani osovni ciljevi. Sredstva masovnih komunikacija imaju veliku ulogu jer omogocuju ocuvanje i nasledjivanje kulturnih tekovina koje su namenjene sledecim generacijama. Javno mnjenje i sredstva masovnih komunikacija Pod javnim mnjenjem podrazumevamo stavove i shvatanja stanovnistva ili dela stanovnistva o pojedinim drustveno znacajnim pitanjima. Novi drustveni pokreti nisu usmereni samo na osvajanje vlasti vec na postizanje sto boljih uslova zivota. sistem organa. Sredstva masovnih komunikacija treba da istinski zastupaju drustvene interese. Pokreti izrazavaju interese sirih slojeva ili njegovih delova. prava i obaveze clanstva. Statutom se regulise organizacija partije.

Potkultura se odredjuje kao skup vrednosti. religija. Osnova za stvaranje nacionalnih kultura su zajednicki jezik. Kultura je deo ljudskog drustva i cinilac njegovog kretanja i mnjenja. . omogucuje kontinuitet. Zajednicka kultura je jedna od odrednica svake nacije. Kultura globalnog drustva je nivo na kojem se kultura najcesce posmatra. i zajednicka istorija koja se oblikuje kao skup nacionalnih mitova i legend. Kultura je i komponenta strukture licnosti cinilac njenog angazovanja i usmeravanje ponasanja. ono sto je rezultat ljudskog iskustva vezanog za materijalne proizvode coveka. pravila i ponasanja koje clanovi neke grupe usvajaju. Potkultura ne mora da protivreci i da se suprotstavlja sirem globalnom sistemu i ona ne znaci izolovanost vec raznolikost. U savremenom drustvu u smislu kulture globalnog drustva mozemo govoriti o nacionalnim kulturama. Materijalnoj kulturi pripada samo ono sto je rezultat covekovog rada.informisu javnost. preferiraju. Pod kulturom podrazumevamo skup svih onih pojava i tvorevina koje je covek proizveo svojom materijalnom i duhovnom aktivnoscu. Potkultura je pojam koji je u sociologiji prihvacen na osnovu saznanja da kultura nije potpuno jedinstvena pojava. postuju i ciji razvitak podsticu. Kultura i oblici duhovne kulture Kultura moze se definisati samo na relaciji covek-priroda-drustvo. kriticki analiziraju postojece prilike u pojedinim oblastima drustvenog zivota id a na taj nacin aktivno uticu na njegov preobrazaj. Materijalnu kulturu cine proizvodna sredstva i ostale materijalne tekovine. promene i napredak i zajedno sa stvaralastvom predstavlja ulsov bez kojeg se ne moze zamisliti covekov zivot. Duhovna kultura osmisljava covekovu egzistenciju.

Jezik i simbolicka komunikacija Jezik je element duhovne kulture cija manifestna funkcija je drustvena komunikacija. Znak je obavestenje o jednom predmetu ili pojavi koji usmeravaju nase ponasanje isto kao sto bi nas na to primorala i sama ta pojava. U svojoj sustini. Jezik je u stvari spoljasnja materijalna forma iskustva i misljenja. nastalo centralizacijom ekonomske moci i politicke vlasti. a pod kulturom samo duhovnu kulturu. bica i pojave koji postoje nezavisno od pojedinca.Protivkultura nastaje iz potkultura ukoliko izvesni oblici ponasanja dodju u manji ili veci sukob sa bitnim ciljevima kulture. U uzem znacenju pojam civilizacije se suprotstavlja pojmu duhovne kulture i njime se obelezava samo materijalna kultura. prouzrokovalo je krupne promene u socijalnoj i kulturnoj oblasti. Masovno drustvo sa svojim obelezjima pretpostavlja novi nacin zivota koji raskida tradicionalne ljudske veze. Masovno drustvo. imenovao i pojmovno izrazio predmete. . Pojam kulture tesno je povezan sa pojmom civilizacija. Merkuze pod pojmom civilizacija podrazumeva samo materijalnu kulturu. protivkultura predstavlja prestupnicke ili devijantne odnosno delikventne oblike ponasanja. Jedna od bitnih karakteristika je i ekspanzija sredstava masovnog komuniciranja i jacanja njihovog uticaja na oblike misljenja i ponasanja ljudi. Jezik kao znak se razlikuje od jezika kao simbola. Covek se sluzi jezikom kao narocitom simbolickom aktivnoscu da bi oznacio. Masovna kultura je analiticka kategorija koja se upotrebljava za oznacavanje niza osobenosti savremenog drustva.

. metodski izvedeno. ono koje odgovara objektivnoj stvarnosti. strukturi i modusima. to je aksiologija. i sistematizovano zanje o objektivnoj stvarnosti koje sluzi coveku i koje je prakticno promenljivo. Jedna od prvih filozofskih disciplina je ontologija. izvorima. poreklo i nacela moralnosti naziva se etika.Filozofija. Naucno saznanje je istinito saznanje. a sebe ideolozima. Kriticko preispitavanje stvaralastva sa stanovista lepote rezervisano je za estetiku. kod jedne grupe francuskih filozofa koji su svoju filozofiju nazivali ideologijom. nauka o bicu. Filozofija sadrzi opsta saznanja i predstavlja osnovno polaziste ostalim naukama. domasajima. Deo filozofije istrazuje i analizira problem vrednosti. istinoscu i granicama ljudskog saznanja naziva se gnoseologija. sustini sveta. Nauka se u najopstijem smislu moze odrediti kao objektivno. Deo filozofije koji proucava i procenjuje moralne vrednosti. Filozofija tezi da utvrdi sustinu sveta. Filozofska disciplina koja se bavi sustinom. Filozofija kao racionalan oblik svesti je usretsredjena na trazenje celovitih odgovora o coveku. drustvu i ljudskom misljenju. Ideologija kao pojam javlja se u XVIII v. njegovim principima. U skladu sa odgovorom na pitanje sta cini sustinu sveta nastali su idealizam i materijalizam. obimom. smislu njegovog zivota. nauka i ideologija Filozofija je oblik drustvene svesti koji nastoji da izrazi najopstije zakonistosti i tendencije u prirodi.

Umetnost uvek izvire iz unutrasnjih osecanja i poimanja sveta od strane umetnika i ona je uvek subjektivna strna ljudskih delatnosti. zasniva se na pretpostavci da umetnost treba da koristi coveku. Moral i obicaj Moral je pored religije. da bude u funkciji resavanja odredjenih problema i humanizaciji delatnosti i odnosa medju ljudima. Celokupno stvaralastvo pojedinih grana narodne umetnosti nije proizvod nekog “usamljenog” pojedinca.Umetnost Umetnost je jedan od elemenata drustvene svesti koji zajedno sa ostalima duhovnim tvorevinama ulazi u sadrzaj kulture.ocenjivanje ili vrednovanje covekovog postupka a ukljucuje procenu kao namere tako i posledice stvarnog ponasanja. a sta nije da se cini u odredjenim situacijama. To je skup pravila. sta je dobro. jedan od najstarijih oblika drustvene svesti. Moralna dispozicija-izrazava pozeljne oblike ljudskog delovanja i ponasanja. Moral je aktivno covekovo oblikovanje i ocenjivanje sebe i drugih ljudi kao dobrih i zlih. Umetnost nosi i obelezja vremena u kome nastaje. izrazava karakteristike istorijskih zbivanja i drustvene stvarnosti. Moralna sankcija-usmerena je na to da se deluje na moralnu . 2. Moralni sud. nacela. maksima koje regulisu ponasanje ljudi i njihove medjusobne odnose. Larpurlaristicko shvatanje je ono po kome je umetnost sama sebi cilj i svrha. Utilitaristicko shvatanje nastoji da umetnost prilagodi prakticnim potrebama. 3. U sadrzinskom smislu moral se sastoji iz: 1. normi.

Malinovski shvata religiju kao sredstvo koje jaca drustvene norme i vrednosti i jaca drustvenu solidarnost. Obicaj je drustvena norma koja nastaje sporo. njegova logika u popularnom obliku. srodstvo. njegova moralna sankcija. ni zamisao o Bogu ne mogu uzeti za karakteristiku religije. Po Dirkemu. verovanje u jednog Boga. biljke ili zivotinje u kojima boravi duh. religija ne stvara coveka. Moralna praksa-sveukupnost moralnog zivota. njegov opsti razlog utehe i opravdanja. svoje starine. Parsons dokazuje da je jedna od najvaznijih funkcija religije “naci smisao” svim iskustvima i dozivljajima bez obzira na to koliko oni izgledali besmisleni i protivrecni. Obicaj je norma koja je obavezna na osnovu svoje duge tradicije. Po Marksu. glavna karakteristika totemizma je verovanje da postoji medjusobna veza. duhovnog upravljaca citavog sveta. . Politeizam. Marks kaze da covek stvara religiju. Dobro je vrhovna moralna vrednost. Religija jaca kolektivnu svest. ukoliko on krsi ili narusava moralne norme. proces pretvaranja predstave o duhovima u ideju o bogovima trjao je dugo i odvijao se u 2 faze: 1. njegov entuzijazam. Totem kao symbol moze da bude u vidu predmeta. Dirkem dokazuje da se ni zamisao o “duhovnom bicu”. izmedju clanova roda i njihovog totema. Griza savesti je sankcija. ponavanjem odredjenog nacina ponasanja u odredjenoj drustvenoj situaciji. verovanje u vise bogova 2. njegovo duhovno utociste. Totemizam. religija je sistem verovanja i prakse povezanih sa svetim stvarima. Religija i magija Po Dirkemu. 4. onim sto je izdvojeno i zabranjeno. bitna karakteristika religije jeste verovanje u sveto. Snaga obicaja se gleda po duzini trajanja. Teizam. religija je opsta teorija ovog sveta. On ima odredjen autoritet samo zbog te starine. njegova svecana dopuna.svest pojedinca. Animizam je verovanje da u svetu postoje duhovi i da oni upravljaju stvarima i dogadjajima. Monoteizam. enciklopedijski kompedijum.

Magija pre svega treba da ponudi prakticna uputstva za postizanje ciljeva. religija kao sastavni deo kulture ima osobeno mesto unutar kulture i specificna obelezja koja religiju odvajaju od ostalih elemenata kulture. prema kome svakom prirodnom pojavom i ljudskom proizvodnom aktivnoscu upravlja posebno bozanstvo. Magija moze da se podeli na pozitivnu i negativnu.Politeizam je priznavanje i postovanje vise bogova. Socioloski posmatrano. . S napretkom nauke i racionalnog saznanja. magija se sve vise potiskuje i iscezava. U monoteistickoj religiji bozanstvo gubi konkretne ljudske odnose i slabosti. Promene i razvoj drustva Od mnogobrojnih Kontovih ideja jos i danas je prisutna podela na “socijalnu statiku” i “socijalnu dinamiku”. obavljanje jednog broja prakticnih radnji. Monoteizam se poklapa sa nastankom velikih robovlasnickih imperija. Magija je tesno povezana sa religijom. U magiji postoje 2 elementa koja doprinose njenom razumevanju: verovanje u postojanje “mocne sile” koja vlada sudbinom coveka i prirodnim dogadjajima.

Ciklicna teorija polazi od pretpostavke da drustveno-istorijsko kretanje ima karakter zatvorenog kruga istorijskih zbivanja u kome se drustva stalno vracaju na pocetni oblik razvitka. Evolucionisticka teorija se temelji na ideji da se drustvo i pojave u njemu stalno menjaju i da se promene nuzno odvijaju od nizih ka visim oblicima organizacije drustvenog zivota. Najvazniji progresi: tehnicko-tehnoloski. Dok jedni pod drustvenim kretanjem podrazumevaju kretanje ciji su nosioci drustvene grupe. dok su difuzionisticke teorije podesne za objasnjenje promena u oblasti kulture. ceklicna i difuzionisticka. da se ciklicna moze koristiti za objasnjenja promena u oblicima politicke vladavine. ali sa stalnom uzlaznom putanjom. Drustveno-istorijsko kretanje ima karakter kontinuiranog progresa. .Pojam. U okviru drustveno-istorijskog kretanja znacajna je socioloska razlika izmedju perioda drustvene promene i perioda relativne drustvene stagnacije. oblicima i uzrocima drustveno-istorijskog kretanja. drugi pod tim pojmom podrazumevaju i kretanje ciji su nosioci pojedinci. Evolucionisticka teorija primenjuje se za objasnjavanja promena. politicki i kulturni. Najpoznatije su: evolucionisticka. klase i slojevi ili globalno drustvo. Difuzionisticke teorije polaze od ideje da sve znacajnije promene nastaju u jednom svetskom sredistu kao odlucujucem za istorijski razvitak covecanstva. U osnovi ovih teorija je postojanje centra u kojima se usled sticaja povoljnih istorijskih okolnosti javljaju novi kulturni sadrzaji koji se u obliku krugova sire u najblizoj i daljoj okolini. Postoje progres i regres. ono se moze prikazati u obliku prave ili isprekidane linije. Sorokin i ostali predstavnici ciklicne teorije se suprotstavljaju evolucionizmu.oblici i uzroci drustvenoistorijskog kretanja U sociologiji ima vise teorija o karakteru. sredstava za proizvodnju. ekonomski.

Pri tome nova zanimanja ostaju na istom socijalnom nivou kao prethodna s obzirom na drustvene polozaje koji im odgovaraju u vertikalnoj dimenziji drustvene strukture. odnosno tipa drustvene uloge. Drustvena pokretljivost U sociologiji se obicno razlikuju 3 vida ili dimenzije drustvene pokretljivosti: horizontalna. a takodje i sredstvo resavanja protivrecnosti danasnjeg sveta. svaka trajnija promena mesta boravka pojedinaca ili drustvenih grupa. Obicno se pri tome pravi razlika izmedju ulaznog i silaznog vida vertikalne pokretljivosti. Pod vertikalnom pokretljivoscu podrazumeva se pomeranje pojedinaca i drustvenih grupa u njihovom drustvenom polozaju.Drustveni progres se odvija uglavnom u 2 oblika. One se razlikuju po korenitosti drustvenih promena. Najtezi oblik drustvenog sukoba koji nalazimo u celokupnoj dosadasnjoj istoriji je rat. vertikalna i prostorna. Pod prostornom pokretljivoscu podrazumeva se individualno ili kolektivno pomeranje u geografskom prostoru. Priroda. Pod horizontalnom pokretljivoscu podrazumeva se svaki prelazak pojedinca iz jedne grane drustvene delatnosti u drugu. kao evolucija i revolucija. posledice rata kao oblika drustvenog sukoba koji su vodjeni u istoriji dovoljno jasno prikazuju da je mir najpovoljniji uslov napretka ljudskog drustva. . sredstvima kojima se ljudi sluze radi njihovog izvodjenja i brzini promene. bavljenje politikom i sklapanje braka. U savremenom drustvu najvaznija sredstva za vertikalnu pokretljivost su sticanje skolskih verifikacija. Skolski sistem odnosno obrazovanje predstavlja nesumljivo najvazniji i najmasovniji kanal drustvene pokretljivosti. sto je praceno promenom zanimanja.

Mnostvo je cinilaca koji su doveli do medjusobnog povezivanja razlicitih drustvenih sistema i naroda uprkos razlicitim stepenima istorijskog razvoja. nuklearna tecna goriva sl. . masinskoj proizvodnji. istrazivacki rad.Peoriodizacija istorijskog kretanja Marks u celokupnoj istoriji razlikuje 5 drustveno-ekonomskih formacija: prvobitnu robovsku zajednicu. atomska. zdravstvo. Ekonomski i tehnicki napredak industrijskog drustva zasniva se na dvema industrijskim revolucijama: 1. i prvih decenija XVIII v. obrazovanje. robovlasnicko drustvo. kapitalizam i komunizam. svetsko trziste. . Karakteristika postindustrijskog drustva je zaposlenost radne snage u uslugama koje se odredjuju kao trgovina. Pored seljastva kao znacajne drustvene grupe izdvajaju se gradski stalez zanatlija i sloj trgovaca. Primenom parne masine kao osnovnog i taja jedinog izvora pogonske energije 2. Predindustrijsko drustvo na evropskom kontinentu obuhvata period do kraja XVII v. Postindustrijskim drustvom naziva se faza najrazvijenijih drustava. Selo je osnovni tip naselja. u kome je capital glavni oslonac i cinilac razvoja. poistovecuje se sa civilizacijom srednjeg veka. finansije. Prisutna je periodizacija istorijskih kretanja po kojoj se razvoj odvija kroz 3 osnovne etape: predindustrijsku. Novi izvori energije: elektricna. Predindustrijsko drustvo oznacava fazu u kojoj preovladjuje primarni sektor delatnosti-poljoprivreda. Postindustrijsko drustvo je “drustvo znanja”. Industrijsko drustvo je ono gde preovladjuje masinski nacin proizvodnje. Tu spadaju: razvoj tehnike i tehnologije. Karakteristike ove etape opisane su u knjizi Bela “Dolazak postindustrijskog drustva”. upravljanje i rekreacija. saobracajne veze. stvaranje medjunarodnih organizacija i sve cesce upoznavanje i priblizavanje razlicitih naroda i nacija. industrijsku i postindustrijsku. Industrijsko drustvo je tip drustva koji se zasniva na industrijskoj. gde se covekov fizicki rad zamenjuje radom i energijom masine. saobracaj. feudalizam. mehanizacija i automatizacija i sve veca specijalizacija proizvodnje.

Globalizacija. kao “globalnost” ili “globalizam”. kao sto su nacija. Pored termina globalizacija. kao i za ostvarivanjem prava za slobodnim nacionalnim i kulturnim razvojem. Termin “globalizacija” se posebno koristi u politickoj komunikaciji. pojavljuje se u publicistici. to je promena izrazena ili objedinjena globalnim procesom ujedinjavanja covecanstva. Mondijalizacija ili multipolarna globalizacija pretpostavlja ravnopravnost izmedju razlicitih naroda. politicka i kulturna promena. kao nuzni i neminovan drustveni proces objedinjavanja covecanstva u jedinstveno svetsko drustvo. Termin globalizacija ulazi u upotrebu ’70-ih i ’80-ih godina XX v. predstavlja jedan od najznacajnijih procesa savremenog civilizacijskog razvoja. Ono sto savremenoj promeni daje snagu i aktuelnosti svakako je ekonomska. Po Urlihu Beku globalizam u svojoj osnovi podrazumeva ideolosko shvatanje koje globalizaciju svodi na ekonomsku dimenziju. jer polazi od osnovnog stava da je ideologija izrazena u vladavini svetskog trzista. 2. Rec globalan se najcesce primenjuje za objasnjavanje skupova razlicitih dimenzija i struktura. politicko i kulturno prostranstvo. Druga se manifestuje u borbi za oslobodjenje od svih oblika ekonomske i politicke zavisnosti. da bi oznacio proces ujedinjavanja covecanstva. grupa nacija ili citav svet. medjusobno uslovljeno i medjusobno povezano u globalno ekonomsko. mogu se naci i drugi termini. drzava i kultura. Prva se manifestuje u povezivanju sveta u jedinstvenu ekonomsku celinu i rezultat je razvoja moderne tehnike i tehnologije. slobodni i ravnopravni narodi. Njeni osnovni akteri su nauka i znanje. U procesu globalnog ujedinjavanja covecanstva postoje 2 protivrecne tendencije koje bitno odredjuje sve medjunarodne odnose: 1. novinarstvu i u kolokvijalnoj upotrebi.Globalizacija Savremeni svet karakterise izuzetna brzina drustvenih promena. Pod terminom globalizacije podrazumeva skup procesa kojim se umanjuje uloga i znacaj nacionalnih drzava. .

oznacava povecanje medjunarodnog udela u trgovini robe. jer jer nacionalna drzava suvise mala da bi resila velike zivotne problem i suvise velika da bi resila male problem. porast direktnih inostranih investicija. ona je antagonisticka i unipolarna. godine kada su vlada SAD. Bel globalizaciju povezuje sa krizom teritorijalne nacionalne drzave.Neoimperijalna globalizacija je prisilna i porobljivacka. porast brzine i obima finansijskih transakcija. na slobodno trzisno formiranje cena. Teoreticar Dejvid Held istice da globalizacija proces koji obuhvata preobrazaj prostorne organizacije drustvenih odnosa i ucinkom-stvarajuci transkontinentalne tokove i mreze delovanja. Globalizacija postaje predmet naucne obrade posebno nakon Planetarnog zasedanja TK u Vasingtonu 1984. i Svetska banka osnovali Vasingtonski konsenzus poznat kao program reformi. Predvidjena pravila se odnose na liberalizaciju trgovine i finansija. Volestrin je misljenja da je globalizacija ogromno nerazumevanje savremene realnosti. na sirenje tehnologije. na zaustavljanje i sprovodjenje privatizacije. na kulturne i informacione promene u drstvenoj delatnosti raznih drzava. kretanje naroda unutar i izmedju kontinenata. da je to obmana koja je nametnuta od strane mocnih grupa. U funkciji megakapitala i imperijalne hegemonije bogate manjine zemalja svetskih centara. koja povezuje udaljena mesta tako sto lokalna zbivanja uoblicavaju dogadjaji koji su se odigrali kilometrima daleko. rast transnacionalnih kompanija. trgovina medju razlicitim drzavama koje se nalaze na velikim udaljenostima. Pod globalizacijom se podrazumeva stvaranje jedinstvenog ekonomskog i politickog prostranstva. odnosi se na velike svetske religije nastale tokom seoba naroda. Globalizacija se odredjuje kao stalno rastuci i razvijajuci proces medjusobnog povezivanja razlicitih faktora medjunarodnog znacaja. Engleski teoreticar globalizacije Entoni Gidens globalizaciju definise kao intenzifikaciju drtustvenih odnosa na svetskom planu. . Albrou smatra da globalizacija oznacava sve one procese pomocu kojih ljudi citavog sveta bivaju inkorporirani u jedno svetsko drustvo. odnosno globalno drustvo. MMF. Jedan od najzacajnijih faktora globalizacije je ekonomski faktor. pri cemu se misli na tesne ekonomske i politicke veze.

U definisanju dominira stav da je globalizacija proces sve veceg prozimanja i povezivanja razlicitih drzava. njihova ekonomija. Globalizacija svetske privrede. Borba interesa odvija se u uslovima neravnomernog ekonomskog i tehnoloskog razvoja pojedinih zemalja i jos uvek prisutne podele sveta na razvijene i nerazvijene. Liberalisticka skola zastupa stanoviste da liberalizaciju ekonomskog zivota treba prepustiti trzistu. Protekcionisticka. koje u najvecoj meri i regulise ekonomski zivot. vrsi se u prekogranicnom poslovanju preduzeca. posebno po shvatanju ekonomista. u uzem smislu. Globalizacija u sirem smislu podrazumeva povezivanje nacionalnih privreda u jedinstvenu svetsku privredu. Ekonomska liberalizacija najvise zavisi od brzine liberalizacije medjunarodnih ekonomskih odnosa. sto znaci da privredne veze prevazilaze granice drzave ili regiona i teze da obuhvate ceo svet. Saradnja izmedju nacija odvija se preko ekonomskog trzista. medija. al ii brojnih sfera drustvenog zivota. Ekonomska globalizacija se moze odrediti kao proces povezivanja razlicitih privreda sveta u jedinstvu i integrisanu svetsku privredu. Globalizacija se moze odrediti kao proces jedinstvenog ekonomskog. sto neposredno utice na njihovo otvaranje prema svetu. Uspostavljanje ekonomske veze postaju sastavni deo procesa globalizacije. intervencionisticka ili neokonzervativna skola je . pravnih sistema. politickog i kulturnog prostranstva. koje je primoravalo nacije da stupaju u medjusubne odnose. Ekonomska globalizacija Pod globalizacijom ekonomije podrazumeva se proces rastuce privredne medjuzavisnosti drzava sirom sveta. Glavne karakteristike ovako shvacene ekonomske globalizacije su tehnoloske promene.kultura. liberalizacije medjunarodne trgovine i investicije nacionalnih privreda.

Informacione tehnologije omogucava novi uspon ekonomije simbola. svet se sve vise globalizuje. Novu ekonomiju karakterise intelektualni informaciona i komunikaciona tehnologija. U uslovima velikog uspona savremene civilizacije siromastvo postaje globalan problem covecanstva. fragmentacije i koordinacija. Svetsko trziste je u uslovima ekonomske globalizacije znacajno razvijeno. regiona i izmedju regiona. jacanje transacionalnih kompanija. savremena Zahvaljujuci razvoju informaticke i telekomunikaocine tehnologije. .misljenje da liberalizaciju ekonomskog zivota treba ogranicavati drzavnom intervencijom. treba samo nekoliko godina da azijske zemlje dostignu tehnoloski razvoj sadasnje najrazvijenijih zapadnih zemalja. saveza drzava. Na razvoj ekonomske globalizacije uticali su brojni faktori: porast svetske proizvodnje. capital. Po misljenju americkog naucnika i futurologa Dzona Nezbita. izrazito razvijanje svetskog trzista. porast spoljno-trgovinske razmene. Politicka globalizacija Pod politickom globalizacijom se podrazumeva jedinstvenost i protivrecnost politika i politickih odnosa koji postoje u okviru drzava. Oko 350 vodecih transnacionalnih kompanija drzi u svojim rukama oko 40% svetske trgovine. Adam Smit model. ubrzavanje medjunarodnih tokova robe i kapitala. O politickim odnosima izmedju drzava u procesu globalizacije izdvojili su se 4 modela: Pax Amerikana. uspon “azijskih tigrova”.

diskontinuirano i izolovano dobijaju poseban znacaj. ali Tojnbi. istorija. socio-kulturni i istorijski tip organizacije drustva na odredjenom geografskom prostoru. Fragmentacija: drzava ima pravo i obavezu da stiti nacionalne interese. kao i Spengler nagovestavaju sumrak Evrope i slom zapadnih vrednosti. Svetsko drustvo predstavlja jednu civilizaciju kao ukupnost vise posebnih unikatnih civilizacija. religija. Adam Smit model: globalne politicke institucije ne treba mnogo da se mesaju u trzista.Pax Amerikana: upravljanje jedinstvenim politickim prostranstvom treba da pripadne Americi kao najmocnijom ekonomskoj sili na svetu. Civilizacija sa socioloskog stanovista se odredjuje kao istorijskoantropoloski. Koordinacija: sve drzave grade politicki sistem na demokratskim osnovama. Globalizacija i civilizacijski razvoj drustva Civilizacija se odredjuje zajednickim objektivnim elementima kao sto su jezik. Osvald Spengler se priklanja koperikanskoj koncepciji istorije u kojoj kategorije istovremeno. obicaji i institucije. Arnold Tojnbi je dokazivao da je u istoriji ljudskog drustva nastalo 26 civilizacija. Tojnbi i Hantington isticu dominaciju i primat zapadne civilizacije. U razmatranjima o globalizaciji sa politickog aspekta cine se pokusaji sagledavanja buduceg razvoja drustva. traze se odredjene specificnosti pojedinih perioda i putevi kojima bi se ostvarilo povezivanje i objedinjavanje covecanstva. .

Zajednicki karakteristika svih posebnih civilizacija u savremenoj civilizacija kao njihovoj ukupnosti je njihova medjusobna povezanost. niti spreciti. . ni potpuna saradnja. Ta medjusobna povezanost rezultat je razvitka tehnologije i sredstava komunikacija. Razvoj covecanstva je zabelezio postojanje vise civilizacija izmedju kojih postoje brojne sustinske razlike. kao sto sve vise i usporavaju proces globalizacije. Razmatranje globalizacije sa socioloskog aspekta cesto se odnose na to da li je globalizacija proces ili pojekat. tako da mogu biti dominantan uzrok sukoba u pokusajima izgradnje novog svetskog poretka. Izmedju civilizacija postoje sustinske razlike. pa je zato buducnost covecanstva veoma neizvesna. zakonitost koja se ne moze ni zaustaviti. Za resavanje globalnih problema savremenog drustva ne postoji opsta saglasnost. Sa stanovista opsteg razvoja drustva i coveka to je progresivni proces. pri cemu sve posebne civilizacije imaju svoja specificna obelezja. Kulturni identitet svakog naroda zasniva se na kulturi kao ljudskom stvaralastvu u kome se stvaraju materijalne i duhovne tvorevine. Tehnologija jos uvek nije uspela da uspostavi tu vaznu integraciju covecanstva.Spengler je zagovarao tezu da svaka konkretna kultura prolazi neminovan put radjanja i propadanja. Socioloski pojam globalizacije Globalizacija odrazava istorijsku i civilizacijsku zakonitost u razvoju ljudskog drustva. Ove razlike se mogu usporiti. Opstanak nacionalnih drzava u globalnom drustvu predstavlja osnovu ocuvanja kulturnog identiteta pojedinih naroda.

Na drugoj strani nalaze se tradicionalni marksisti za koje je globalizacija samo nova. skepticni. drustvom. posebno americkog. univerzalni mir i harmoniju.Danijel Bel je objavio knjigu “Kraj ideologije” u kojoj je tvrdio da je ekonomija trijumfovala nad politikom. transformacioni. Na jednoj strain nalaze se ostrasceni neoliberalisti koji se zalazu za jedinstveno globalno trziste i globalnu konkurenciju smatrajuci da je to jedini put u ljudski progres. antiglobalisticki pokret je vodjen raznim idejama socijalizma. a U raspravi o globalizaciji ukljucili su se i antiglobalisti. ili dalja ekpsanzija zapadnog imperijalizma izrazena u velikoj nezaposlenosti. Hiperglobalisticki pristup polazi od toga da u savremenom svetu vec postoji jedinstvena ekonomija koja je objedinila vodece ekonomske regione. ili ekonomiji bez granica. . U novoj ekonomiji. Sudbina globalizacije Modernizam se povezuje sa industrijskim postmodernizam sa postindustrijskim drustvom. hiperglobalisti ponistavaju koncepte postojanja nacionalnih drzava i nacionalne kulture. vodecu ulogu i nesumljivi znacaj imaju ekonomski najmocnije privredne korporacije i preuzimaju ulogu drzave. To se odnosi na velike korporativne organizacije. mogu se podeliti na: hiperglobalisticki. to posebno ukazuje Dejvid Hel. Svi dosadasnji pristupi globalizaciji. socijalnim konfliktima i socijalnom raslojavanju. Tomas Fridman tvrdi da je glavna pokretacka snaga koja se nalazi u pozadini sadasnjih globalnih procesa. politiku i kulturu. Antiglobalisti shvataju globalizaciju kao odredjenu formu zapadnog imperijalizma. anarhizma i ekologizma. U tim okolnostima drzava se pojavljuje u funkciji regulisanja i razvoja trzisnih institucija kao spontanih regulatora ekonomskog zivota. U razvijenom svetu. izmenjena forma globalizovanog kapitalizma. Zalazuci se za jedinstvenu globalnu ekonomiju. u stvari laissez faire kapitalizam.

Zahvaljujuci razvoju tehnologije. U globalizovanom svetu. od ekonomskih preko kulturnih do ekoloskih. politicke. Transformacioni pristup globalizaciji polazi od evidentne potrebe za novom reorganizacijom ekonomske. Elektronsko . sistem nacionalnih drzava. postala globalna i to zahvaljujuci informacionim i komunikacionim tehnologijama. sve zemlje su upucene na neku vrstu povezivanja. vojna moc i industrijalizam. Telekomunikacije u najvecoj meri omogucavaju sve vecu povezanost medju ljudima i to kada oni fizicki nisu blizu. Informaciona tehnologija na svetskom trzistu zapocela je proces pretvaranja realnog u virtuelni capital. Globalizacija i nove tehnologije nalaze se u medjusobnoj povezanosti i zavisnosti. Negativne posledice koje sa sobom nosi globalizacija su brojne. koje direktno izviru iz 4 stuba nosaca moderne: kapitalizam. U literaturi se za digitalnu ekonomiju mogu naci i izrazi kao sto su internet ekonomija. Nastanak virtuelne korporacije. Gidens istice i kljucne dimenzije globalizacije: kapitalisticku ekonomiju. za ekonomiju bez granica. Pistalice ovog pristupa zalazu se za globalnu ekonomiju. svetski vojni poredak i medjunarodnu podelu rada.Skepticni pristup polazi od opsteg stava da globalizacija izaziva samo negativne posledice. Veliku pretnju po nacionalni suverenitet predstavlja i ubrzano sirenje transnacionalnih ekonomskih i politickih aktera u liku multinacionalnih korporacija. vojne i kulturne dominacije. Nove tehnologije i globalizacija Jedan od najmocnijih faktora ukupnog drustvenog razvoja savremenog covecanstva je nova tehnologija. Bez razvoja tehnologije koje sup o svojoj sustini i logici globalne. Digitalnu ekonomiju prati izuzetno veliki ucinak i skoro najduzi period ekonomske ekpsanzije u istoriji. proces globalizacije je poslednjih decenija dobio i nove oblike. njen nacin funkcionisanja i upravljanja u velikoj meri zavisi od informacione tehnologije. nova ekonomija ili veb ekonomija. politicki nadzor. Umereni predstavnici ovog pristupa nagovestavaju da je svetska ekonomija tek u XX v. jer ih koriste svi ljudi ne bi se mogao ostvariti proces globalizacije.

impulsivni. Elektronsko poslovanje predstavlja znacajne rezultate. da ce ukupno covecanstvo biti bolje informisano. Marsal Makluan iznosi svoj koncept “ globalnog sela”. hakerska i gejmerska supkultura. Sustinska karakteristika na kojoj pociva virtuelno drustvo je slobodna razmena informacija. U buducnosti se ocekuje d ace informacije i znanje siriti internetom uz smanjene troskove. Zloupotreba interneta su brojne. 1990.poslovanje nastalo je procesima globalizacije svetske privrede. Socioloski aspekti internet Virtuelno drustvo. specificne oblike kulture. povecava ucesce visokoobrazovane radne snage. virtuelna zajednica ili sajber drustvo tesno je povezano sa internetom. pa se ovaj period oznacava kao pravi pocetak razvoja interneta. Korisnici interneta stvaraju specificne drustvene odnose. smanjuje ucesce pocetnog kapitala. histericni… U poslednje vreme se pojavljuje jos jedan problem koji je oznacen kao internet zavisnost. podize produktivnost rada. jer smanjuje radon intenzivne aktivnosti. jer se bazirao na slanju paketa podataka putem mreze 1971. godine nastao je Web ili globalna mreza. demonopolizuje trziste. Prva cvorista buduce megamreze spojena su 1969. sizoidni. godine poslat je prvi e-mail. narcisoidni. Nensi Vilijams je utvrdila tipove devijantnih licnosti: psihopatski. smanjuje troskove poslovanja. odnosno supkulture. Razvoj interneta moze se pratiti od 1945. Internet je dobio ime po internet protokolu. . godine na 4 americka univerziteta. Pocetkom ’60-ih godina XX v. Poslovanje u tim okolnostima omogucilo je preduzecima da mogu obavljati svoje poslovne aktivnosti u bilo kom delu sveta i to pod istim uslovima. paranoidni. godine. Imati informaciju u savremenom drustvu znaci imati moc i vlast. da ce jacati osecaj pripadnosti globalnom drustvu.

. veoma slozen i slojevit fenomen. tehnickotehnoloske. finansijskih. funansijske. obuku kadrova. ekoloske. na komunikaciju. Ta slozenost je i razlog sto je menadzment predmet naucnog strucnog proucavanja veceg broja nauka i naucnih disciplina. pri cemu je osnovni cilj svrha svih upravljackih aktivnosti povecanje efektivnosti rada i uvecanje dobiti. odnosi se na ukupnu organizaciju sto podrazumeva koriscenje ljudskih. tehnika. upravljanje se zasniva na skupu metoda. psiholoske. materijalnih. eticke. za predmet svog proucavanja ima menadzment kao drustvenu pojavu i sve njegove specificne veze sa drustvom kao ukupnoscu svih drustvenih pojava. Menadzment se sa socioloskog stanovista moze odrediti kao drustvena pojava koja je karakteristicna za proces uspravnjanja u ekonomskim i socijalnim sistemima. teoriju sistema. na motive i motaivaciju. pravne. Menadzment je veoma kompleksna drustvena pojava koja obuhvata ekonomske.Socioloski pristup menadzmentu Jedna od najmadjih posebnih sociologija je i sociologija menadzmenta. organizacionih i mnogih drugih resursa. principa i sredstava. Menadzment kao znacajna ljudska delatnos Menadzment je izuzetno znacajna ljudska delatnost. Upravljanje obuhvata i one aktivnosti koje se odnose na ponasanje ljudi. Sociologija menadzmenta. prvenstveno drustvenoekonomskih i kulturnih pojava. organizacione. Socijalni menadzment kao nova disciplina cije proucavanje obuhvata sve oblike organizacija koje ostvaruju odredjene ciljeve. politicke i kulturoloske aspekte.

Upravljanje i to bilo kojom organizacijom od drzave do specificnih drustvenih grupa 2. organizovanja. Ukupan menadzment je proces koji se sastoji od 4 osnovne aktivnosti. Menadzment se odredjuje kao proces planiranja. americki izraz za rukovodjene. poslovnu politiku. Posebnu grupu ljudi koja upravlja odredjenim poslovima kao sistem vlasti. Organizovanje obicno sledi nakon blokiranja i obuhvata vise aktivnosti istovremeno. Planiranja 2. Menadzment se i kao vestina. odnosno liderstva i kontrole napora svih u organizaciji da bi se iskoristili svi organizacioni resursi i ostvarili postavljeni ciljevi organizacije. podelu rada. Upravljanje privrednim preduzecima u smislu donosenja odgovarajucih odluka i preuzimanja akcija za ostvarenje ekonomskih performansi 3. ili faza i funkcija: 1. pri cemu se sve aktivnosti usmeravaju na pretvaranje donetih odluka u akcije i na odredjivanje nacina kako se postavljeni ciljevi ostvaruju. rukovodstvo preduzeca. . Ova faza upravljanja obuhvata odredjivanje resursa. posebno ekomoske. organizaciju rada 4. stratesko planiranje. stratesko upravljanje i odlucivanje. iako je menadzment. Vodjenja Planiranje je ona aktivnost menadzment procesa u kojoj se donose odlike o ciljevima organizacije i u kojoj se osmisljavaju akcije neophodne da bi se postavljeni ciljevi ostvarili. aktivnosti za ostvarenje postavljenih ciljeva. najcesce prevodi kao upravljanje. vodjenja. i kao nauka. u stvari. grupisanje svih aktivnosti i poslova u odgovarajuce organizacione strukture. i kao metod rada a posebno kao znacajna ljudska delatnost za razvoj drustva i svih ostalih oblasti drustvenog zivota. definisanje poslova. Ukupnu upravljacku strukturu preduzeca.Termin menadzment se koristi da bio oznacio: 1. Organizovanja 3. podelu konkretnih zadataka. ovlascenje i odgovornost. Kontrole 4.

radom i kapitalom. pa kao takav iziskuje mnogo znanja i sposobnosti da bi se postavljeni ciljevi organizacije ostvarili. Ulazak u ovu klasu sve vise zavisi od obrazovanja i znanja. Ekonomski resurs je ekonomski pristup menadzmentu. Potreba za menadzmentom dovela je do toga da menadzeri postanu intelektualna i obrazovna elita. proces upravljanja je veoma slozen proces. U samoj menadzerskoj praksi. Piter Draker pojam menadzmenta posmatra na 2 nacina. nauka i profesija. Kontrola je ona aktivnost koja omogucava da se svi planovi ostvare. Menadzeri u privrednim organizacijama donose odluke i preduzimaju odgovarajuce akcije kojima se ostvaruju finansijski ili poslovni rezultati. Harbison i Majers i Masi menadzment posmatraju kao ekonomski resurs. Sve aktivnosti menadzment procesa moraju biti veoma dobro koordinirane kako bi se ostvario optimalni nivo performansi organizacije. koji upravljanje posmatra kao jedan od faktora proizvodnje i to zajedno sa zemljom. politika. i to: menadzment svake organizacije je i menadzment privredne organizacije pojedinacno. tako da ona podrazumeva vise aktivnosti istovremeno. Menadzment bilo koje organizacije odnosi se na drzavu i njenu administraciju.Vodjstvo ili liderstvo je menadzerska aktivnost koja se sastoji u obezbedjivanju vodjstva u smislu koriscenja uticaja i motivacije na zaposlene kako bi ispunili postavljene zadatke i tako ostvarili ciljeve organizacije. Menadzment privrednih organizacija podrazumeva upravljanje preduzecima u privrednoj sferi. Prema Votsonu ako se upravljanje poveze sa sustinom upravljackog posla. koje se moze oznaciti kao cilj. menadzment se moze posmatrati kao: umetnost. Po Dzeju Galbrajtu menadzment obuhvata upravljacku delatnost menadzera i zeljeno stanje. a sve manje od porodicnih i politickih veza. Danijel Vern menadzment odredjuje kao grupu aktivnosti koje obuhvataju obavljanje odredjenih funkcija u cilju koriscenja ljudskih napora radi ostvarivanja odredjenih ciljeva. kao sistem autoriteta i kao sistem klasa i elita. . odnosno da postanu posebna klasa. Draker razdvaja 2 nivao posmatranja menadzmenta. jer se njihov menadzment razlikuje od neprivrednih delatnosti.

naredjuje i kontrolise. odredjenim drzavnim i vojnim aktivnostima. vodjenje i kontrolu organizacionih resursa. marketinga i merenja. proizvodnje. Naucni pristup menadzmentu razvio se pocetkom XX v.Po Voltersu menadzment obuhvata naucnu selekciju. svest. Samjuel Kerto polazi od toga da je osnovna uloga menadzmenta u usmeravanju organizacije ka postavljenom cilju. masina. politicki odnosi. Razvoj menadzmenta Na proces upravljanja uticu brojni faktori: faktori ukupnog drustvenog razvoja. odrzavanja. Prema Ricardsu Daftu menadzment se odnosi na postizanje organizacionih ciljeva koji se ostvaruju kroz planiranje. moral i eticki sistem vrednosti. dakle da upravlja u svakoj situaciji u kojoj zeli da ostvari odredjene ciljeve u odredjenoj drustvenoj grupi. crkvenim delatnostima. Stonerova definicija menadzmenta po kojo je menadzment proces planiranja. stepen ekonomske razvijenosti drustva. navike i obicaji. Upravljanje kao znacajna ljudska delatnost u savremenom smislu nastaje u XVIII v. sa prvim radovima Frederika Tejlora i Anri Fejoa. liderstva i kontrolisanja napora svih u organizaciji i svih ostalih sredstava organizacije da bi se odredjeni ciljevi ostvarili. materijala. vojska i nesto kasnije crkva. Prvi pisani tragovi o menadzmentu vezani su za upravljanje javnim radovima. ali i drustvenih grupa. organizuje. . organizovanje. organizovanja. novca. kultura. ljudi. nivo razvijenosti pojedinih organizacija i institucija. vezani su za najstarije organizacije kakve su drzava. kontrolu i izlaganje metoda. i to pomocu ljudi i uz koriscenje ljudskih i drugih resursa organizacije. Klod Dzordz je znalacki i izuzetno istancao istakao tu covekovu potrebu da planira.

svest se odredjuje kao subjektivno bice. Robert Oven se pominje u literaturi i kao reformator ukupne misli o upravljanju. ucenje. potreba. inventivnost. stavova. Stvaralackim mocima od kojih su najcesce pominju: imaginacija. misljenja. nesto sto do tada nije postojalo. intuicija. Svest u psiholoskom smislu. osecanja. Veoma znacajni pisani zapisi o menadzmentu mogu se naci i u Kini. Stvaralastvo omogucava da stvara nesto novo. sloboda. opazaja. podsvest. a sto covek ostvaruje po svojoj prethodnoj zamisli.Prvi oblici menadzmenta vode u oblast tadasnje Mesopotamije. Pristup upravljanju Danijela Mek Kaluma zasnivao se na pravilnoj podeli posla i odgovornosti. kao i da se nastanak svesti vezuje za tradicije i sociokulturnih uslova . izuzetnost. U socioloskom poimanju svesti polazi se od toga das vest obuhvata sistem uverenja. svest je sveukupnost oseta. originalnost. na dnevno podnosenje izvestaja i informacija o radu. Znacajan doprinos razvoju misli o upravljanju dao je i Carls Babidz. pokretljivost. predstava. kreativnost. svest. Znacajan trag o upravljanju potice i iz drevne vavilonske drzave. Kao skolski primer upravljanja star skoro 5 000 godina navodi se izgradnja piramida u drevnom Egiptu. vrednosti i znanja. kako bi se preduzele odgovarajuce akcije. na obavestavanje o povredama na radu. secanja. Adam Smit je istakao znacaj trzista i neke znacajne principe upravljanja. na licnosti od autoriteta koja ce biti sposobna da izvrsi postavljene zadatke. na odredjivanje pravnih nacina potpunog izvrsavanja utvrdjenih obaveza. Covek i menadzment Najcesce isticanje coveka su: stvaralastvo. U ontoloskom smislu. moralnost i drustvenost. tajanstvenost. predstava.

Zanimanje predstavlja najadekvatniji kriterijum po kome se moze oceniti drustveni status pojedinca. Cilj moze ostvariti samo onaj pojedinac koji je oslobodjen straha od suocavanja sa novim i nepoznatim. Savest je odredjena covekovim prakticnim potrebama koje ukazuju da li je odredjen moralni cin ispravan ili pogresan. integrisanje. Karijera se odredjuje kao evolutivni redosled radnog iskustva nekog pojedinca u datom periodu. Celovitim odredjenjem licnosti bavi se psihologija. Te aktivnosti su: predvidjanje i planiranje. Menadzeri kao posebna drustvena grupa Menadzeri kao drustvena grupa izuzetno je znacajna za savremeno drustvo. Problem ljudske slobode vezuje se sa slobodnom voljom. Licnost je jedinstvena organizacija osobina koja se formira uzajamnim delovanjem pojedinca i socijalne sredine i tako odredjuju opsti. Na odnos prema radu znacajno uticu i medjuljudski odnosi. Podela menadzera moze se izvrsiti na 2 nacina: po horizontalnoj i po vertikalnoj hijerarhijskoj strukturi organizacije. koordinacija i kontrola. za pojedinca karakteristican nacin ponasanja. Drustveni status ili rang se dobija rodjenjem ili stice. organizovanje. organizovanje. Piter Draker je video delatnost menadzmenta kao ukupnopnost pet aktivnosti: planiranje. organizacija rada i oblik rukovodjenja. U svakoj organizaciji . Anri Fejo je identifikovao pet osnovnih aktivnosti koje cine sustinu menadzmenta. Znacaj Mincbergovih istrazivanja odnosi se na identifikaciju 10 osnovnih uloga koje menadzeri obavljaju. naredjivanje. razvoj. merenje.datog drustva.

. Formalne veze se uspostavljaju u okviru formalne organizacije radne grupe. koja propisuje nacin komuniciranja. generalni i projektni. Parcijalne drustvene grupe su one drustvene grupe u kojima se vrse 2 ili vise funkcija. i kojom covek nesto stvara sto pre toga nije postojalo. Neformalne veze koje nastaju zbog toga sto formalne veze ili nisu dovoljne ili ne odgovaraju interesima.moguce je razlikovati 3 osnovna nivoa menadzera: funkcionalni. Radne grupe se mogu odrediti kao parcijalne drustvne grupe u kojima se obavlja radni odnos. Globalne ili totalne drustvene grupe su one drustvene grupe u okviru kojih se obavlja proces svih zivotnih delatnosti na datom stepenu razvitka ljudskog drustva. Radni moral u radnoj grupi Najopstije karakteristike covekove radne delatnosti izdvajaju se: • Ljudski rad predstavlja svesnu i svrsishodnu delatnost • Ljudski rad predstavlja slozenu delatnost koja se odvija u okviru odredjenih drustvenih grupa • Ljudski rad predstavlja delatnost kojom se stvaraju odredjene materijalne i duhovne vrednosti koje imaju drustveni znacaj Sa socioloskog aspekta rad obuhvata svaku delatnost koja je svesna delatnost i koja ima neku svrhu. Drustvena grupa je trajan i relativno stabilizovan skup ljudi. Medjuljudski odnosi podrazumevaju ukupnost interpersonalnih odnosa medju ljudima koji se ispoljavaju u njihovim formalnim i neformalnim komunikacijama pri obavljanju radnih zadataka.

obavezama. pravima.Proizvodne drustvene grupe se mogu odrediti kao skup ljudi i stvari pomocu kojih se proizvode materijalna dobra kojima se zadovoljavaju odredjene drustvene potrebe. koje je uticalo na eticnost u poslovanju. prema drugim ljudima sa kojima se stupa u poslovni kontakt i prema duznostima. stvaralo odgovarajuce pravno i politicko okruzenje. Odgovornost. svojom kulturom. eticnost poslovanja i menadzmenta Etickim kodeksom se uspostavlja visi moralni nivo u organizaciji. Poslovna etika je nesumljivo vazan faktor poslovanja. . Drustvo sa svojim institucijama i organizacijama. Poslovna etika je skup moralnih normi o ponasanju prema sociokulturnoj i poslovnoj sredini. Poslovna etika i poslovni moral Poslovni moral je skup nepisanih opstih. Razvoj poslovne etike odvijao se u skladu sa razvojem drsutva pa se iz tih razloga i usaglasavao sa aktuelnim drustvenim pojavama. Radni moral je kao skup normi o ponasanju coveka u radnoj sredini. navikama i sistemom vrednosti. i odlucivanju u svim aspektima i sferama poslovanja. odgovornostima. za pojedinca karakteristicnih moralnih norm ii vrednosti koje odredjuju njegovo ponasanje u svim poslovnim odnosima i u svim vremenima.

Funkcionalisticki pristep je da se integrise i stabilizuje organizacija. ali se ne moze menjati. pol. Ouci je tvojrac teorije Z. fizicka sposobnost.Kultura i menadzment Interpretivni pristup da se svest moze tumaciti. Girt Hofstejd je dao 4 glavne dimenzije koje bi mogle da cine bilo koju nacionalnu kulturu. starost i mnogi drugi faktori. seksualna orijentisanost. Teorija Z predstavlja kombinovanu formu menadzmenta u smislu preuzimanja najuspesnijih pristupa americkog i japanskog menadzmenta. rasa. . Dva nivoa kulture: vidljiva i nevidljiva. Multikulturizam Uvazavanje postojanja razlicitih kultura. Osnovni faktori multukulturizma navode i entitet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->