P. 1
Marketing u Turizmu SKRIPTE

Marketing u Turizmu SKRIPTE

|Views: 3,143|Likes:
Published by Boban Nojkic

More info:

Published by: Boban Nojkic on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

1.

) STA SVE OBUHVATA MARKETING U TURIZMU Potrebno je pre svega objasniti pojam marketinga koji ima puno znacenja ali se pre svega posmatra kao 1. ekonomski proces ; 2. poslovna aktivnost; 3. poslovna koncepcija; 4. naucna disciplina. 1.Marketing kao ekonomski proces oznacava povezivanje proizvodnje i potrosnje, pri cemu proizvod i usluge idu od proizvodjaca ka potrosacima, a informacije o porebama i zeljama od potrosaca ka proizvodjacima. 2.Marketing kao poslovna aktivnost obuhvata sve one aktivnosti da se usmere proizvodi i usluge od proizvodjaca ka potrosacima pri cemu se ostvaruju ciljevi poslovanja na osnovu utvrdjenih potreba i zahteva traznje. 3.Marketing kao poslovna koncepcija oznacava shvatanje mesta preduzeca u privredi i drustvu tj. Njegove usmerenosti ka zadovoljenju potreba gradjana kao potosaca, i privrede i drustva odredjenim proizvodima i uslugama i na toj podlozi ostvarivanja cilja poslovanja. 4.Marketing kao naucna disciplina obuhvata izucavanje svih funcija i aktivnosti koje doprinose efektivnosti i efikasnosti razmene i povezivanje proizvodnje i potrosnje. Marketing menadzment u turizmu obuhvata planiranje, organizovanje i kontrolu marketing aktivnosti preduzeca u turizmu, i turistickih destinacija. Ovde dobijaju na znacaju i ekonomski ,socijalni, kulturni, psiholoski, politicki i drugi ciljevi turistickog razvoja. Marketing u turizmu obuhvata situacionu analizu tj. Analizu eksternog i internog okruzenja, definisanje misije, ciljeva i smernica, utvrdjivanje globalnih i pojedinacnih strategija za marketing mix, dizajniranje organizovanosti i razvoj sistema podrske, kao i kontrolnu reviziju svih aktivnosti, i na makro i na mikro nivou. 2.) CILJEVI MARKETINGA U TURIZMU ...U ovom kontekstu istice se njegovih nekoliko ciljeva koji se sastoje u potrebi : planiranja, istrazivanja, primene kontrole i evaluacije. 3.) KOJE SU TERCIJALNE DELATNOSTI U TURIZMU Pod tercijalnim delatnostima uopste podrazumevaju se one delatnosti koje nemaju fizicki proizvod, vec se on konzumira u momentu njegove proizvodnje i koji daje dodatne vrednosti koje su neopipljive za njegovog korisnika. To su usluzne delatnosti kao npr.transport, komunikacije, upravljanje, osiguranje, trgovina, reklamiranje, obrazovanje i druge, medju koje spada i turizam. Tercijalne delatnosti u turizmu su ugostiteljstvo, saobracaj, turisticke i putnicke agencije, trgovina, komunalne delatnosti, zanatstvo, muzeji i galerije i druge kulturne ustanove,turisticki organi i organizacije na lokalnom, regionalnom ,nacionalnom i medjunarodnom nivou ...i sve one koji teze da zadovolje raznovrsne potrebe turista pruzanjem usluga sluga smestaja, ishrane i pica, transporta, informisanja, zabave, razonode, rekreacije, obrazovanja itd.

1

4.) ULOGA TERCIJALNE DELATNOSTI U ZAPOSLJAVANJU Tercijalne delatnosti zauzimaju vodecu poziciju u drustvenom proizvodu privredno najrazvijenijih zemalja. Zemlje sa nesto nizim privrednim rastom imaju skromnije ucesce tercijalnog sektora u odnosu na primarni(poljoprivredni) i sekundarni(industrijski) sektor. Usluge zasnovane na savremenoj tehnologiji kao sto su npr informaticke i telekomunikacione usluge su sve vise zastupljene u razvijenim zemljama, dok takozvane klasicne usluge, kojima pripada najveci broj onih u turizmu, beleze konstantan vodeci udeo. Razrastanje tercijalnog sektora predstavlja fenomen koji karakterise postindustrijsko drustvo. Iz svega prethodno navedenog, proizilazi zakljucak da tercijalne delatnosti imaju vodecu ulogu u zaposljavanju kako privredno veoma razvijenih zemalja tako i onih manje razvijenih. 5.) RAZLIKE IZMEDJU INDUSTRIJSKOG I USLUZNOG PROIZVODA Osnovna razlika je u tome sto se industrijski proizvod moze proizvesti u preduzecu i tek onda kontaktirati potrosaca i biti sa njim u socijalnoj i ekonomskoj interakciji , dok je kod usluznog proizvoda tj.preduzeca potrebno upravljati potrosacima kao delom samog procesa proizvodnje. Uobicaene razlike izmedju industrijskog proizvoda i usluznog proizvoda najjednostavnije je iskazati tabelom. INDUSTRIJA 1.proizvod je materijalizovan 2.proizvod moze biti preprodan 3.Proizvod se moze pokazati pre kupovine 4.proizvod se moze uskladistiti 5.proizvodnja prethodi potrosnji 6.proizvod se moze transportovati 7.proizvod je najcesce homogen 6.) HETEROGENOST USLUGE Neopipljivost usluge znaci da se ona ne moze utvrditi, pa je tesko njome upravljati. Veoma tesko se postize konstantan kvalitet usluge. Heterogenost usluge u pogledu njene organizacije, vremena kada se pruza i ljudi koji je pruzaju dakle stvara probleme u obezbedjivanju konstantnog kvaliteta. I sam odnos potrosaca reflektuje se na proces proizvodnje usluge a zbog nemogucnosti lagerovanja treba izbegavati greske pri pruzanju usluga jer se to direktno se odrazava na traznju. USLUGE Proizvod je nematerijalizovan Proizvod se ne moze preprodavati Najcesce se proizvod ne moze pokazati(neopipljivost) Nema skaldistenja proizvoda Proizvodnja i potrosnja se poklapaju Proizvod se ne moze transportovati Proizvod je vrlo heterogen

2

psiholoskog i filozofskog faktora i utiska koji pruzanjem usluge ostavlja na korisnika.) IMIDZ Imidz se u usluznim preduzecima dominantno izgradjuje na relaciji lice koje pruza uslugu-korisnici usluge uz pomoc podrske (prvenstveno informacionih sistema). pri cemu se obraca posebna pozornost na: OSOBLJE koje se zaposljava u usluznom preduzecu(zbog vaznosti kontakta sa potrosacima) KLIJENTI odnosno potrosaci koji su odabrani kao trzisne mete i od cijeg zadovoljstva zavisi vrednovanje usluge. Sisitem distribucije usluga bio bi ekvivalent proizvodnji. Jedan globalni sistem upravljanja u sektoru usluga ima sledece elemente ghch Koncept usluge Trzisni segme nt Kultura i filozofij a Sistem Distribucij e usluga imidz Svaki od ovih komponenti moraju biti prisutne u marketingu svakog usluznog preduzeca. Imidz jednog preduzeca je u sustini slika koju ono odaje i zadovoljstva potrosaca koje pruza.Koncept usluge je u sustini kompleksan set koristi u najvecem broju psiholoskih i emocionalnih koristi koje dobijaju potrosaci.7.) SISTEM DISTRIBUCIJE USLUGA Marketing koncepcija je u sektoru usluga specificna tako da menadzeri koji rade u ovom sektoru moraju biti obazriviji nego oni u industrijskom sektoru.pa tako i turistickog. 8. 3 . TEHNOLOSKA PODRSKA (posebno primenom savremene tehnologije).(to moze biti specificnost u nacinu obavljanja usluge npr. Kada je rec o trzisnom segmentu onda je to polazna tacka na kojoj se gradi ceo sistem usluge.“manuali“ u hotelima Hilton koji utvrdjuju strandarde ponasanja osoblja koji na taj nacin kreira imidz preduzeca). zatim kulturnog.

sa apekta cost/benefit analize 4 . regionalnom. da bi se dostiglo optimalno zadovoljavanje potreba odredjenih grupa potosaca i tako ostvario odgovarajuci profit.) U okviru ovoga javlja se tkz.nacionalnom i medjunarodnom nivou. Mikromarketing. upravljanje marketingom na mikro nivou je upravljanje na nivou turistickog preduzeca i sastoji se od primene razlicitih strategija vezano za instrumente marketing mixa(proizvod.sistem distribucije usluga i imidz) se razvio tkz. strategija dodatne koristi usluga(Service Augmentation).. komercijalizacije kulturno-istorijskog nasledja .) UPRAVLJANJE MARKETINGOM NA MAKRO NIVOU I MIKRO NIVOU Da bi objasnili pitanje najbolje je da pocnemo od jedne od poznatijih definicija turizma koja kaze da je: Marketing u turizmu sistematsko i koordinirano prilagodjavanje poslovne politike turistickih preduzeca i turisticke politike drzave na lokalnom.) INTERAKTIVNI MARKETING(Relationship Marketing) Kroz prethodno pomenute elemente(koncept usluge.odrzavaju u sektoru usluga.neravnomerasn razvoj). 10. kanali prodaje) i pronalazenje njihove optimalne kombinacije. envajormentoristicku. Relationship Marketing tj.problem drustvenih troskova u turizmu. promocija. Makromarketing.11. bihevijoristicku itd. Pa tako u okviru interaktivnog marketinga primenjujemo razlicite strategije:usluge koje se podrazumevaju (Core Service Strategy). interakcija u politici cena(Realtionship Pricing) i poslovanje na medjunarodnom trzistu(International Marketing). kulturnu. U sustini ono sto pojam drustveni troskovi turizma zeli da objasni je da adaptirajuci se za potrebe razvoja turizma. upravljanje na makro nivou podrazumeva primenu makromarketing modela uglavnom od strane drzavnih organa (Nacionalna turisticka organizacija-NTO i Nacionalna Turisticka Administracija-NTA). unistavanje prostora i narusavanje zivotne sredine za porebe razvoja tur. Zbog toga se javila potreba da se turistickom razvoju pridje obazrivije . 12) STA SU DRUSTVENI TROSKOVI TURIZMA Razvoj turizma ima uticaj na sve sfere drustvenog razvoja (ekonomsku. interakcija proizvodnje i potrosnje(Relationship Customozation).9. Jasno je da se marketing u turizmu ne moze primenjivati samo na ona preduzeca koja su u direktoj ili indirektnoj vezi sa turistickim preduzecem nego je neophodna njegova primena na vodjenje turisticke politike na lokalnom. doslo do mnogih negativnih posledica za ekonomiju(pad zaposlenosti. To je u sustini marketing svih odnosa koji se razvijaju.kultura i filozofija. psiholosku.regionalnom. Interaktivni Marketing.destinacije. zbog cega je delovanje na mikro i makro nivou vrlo tesko razdvojiti. nacionalnom i medjunarodnom nivou. geografsku. sociolosku. cena.

ali i kroz zadovoljavanje potreba potrosaca/turista putem adekvatnih proizvoda i zadovoljavanja drustva u celini koje pokrenuto ovom aktivnoscu . Politicka odrzivost obezbedjuje potrebnu snagu za sprovodjenje koncepcije eko turizma kroz citav niz odluka strateskog i taktickog karaktera kao politicke podrske u odrzivosti eko turizma. psiholoskih. Drustvena prihvatljivost. zdravijeg. ustanovljavanje socijalnih.) NOSIOCI ODRZIVOG TURIZMA Nivo/Organizacija Lokalna zajednica/Region Destinacija(upravljanje) Organizacija lokalne Zajednice Pojedinacna turisticka Preduzeca i drugi subjekti Lokalna zajednica posetioci Odgovornosti Definisanje turisticke filozofije. uvazavanje 16. Kada je rec o eko turizmu on se definise kao turizam koji je zavistan od prirodnog okruzenja(ziva i mrtva priroda) i od bilo koje postojece kulturne atraktivnosti koja postoji u tom oktuzenju. 13. 14. turizma orijentisanog ka prirodnoj sredini.Ustanovljavanje potrebnih nivoa i nadzor Ucesce u troskovima razvoja ogranicenog turizma.misli se na prihvatanje koncepcije eko turizma u lokalnoj zajednici.U ovom kontekstu razmatraju se i pitanja odrzivosti eko turizma koja zavisi od vise faktora.) ODRZIVOST EKO TURIZMA ZAVISI OD Ekonomije pri cemu se misli na ekonomsku isplativost ulaganja u zastitu pojedinih prostora u ekoloskom smslu. Konzerviranje prostora jer razvoj eko turizma moze dovesti kako do unapredjivanja u ekonomskom smoslu. turizma sa buducnoscu. 15. tako i do degradacije prostora i njegove manje atraktivnosti za turisticku eksploataciju. Nadgledanje u regulisanju vodjenja i primene odrzivog turizma Ohrabrivanje za primenu odrzivog turizma Samoobrazovanje(vrednosti lokalne zajednice)i koncepta odrzivog turizma.) DIMENZIJE DRUSTVENOG MARKETINGA Drustveni marketing je filozofija u kojoj subjekti nastoje da uz primenu marketinga ostvare dugorocni profit kroz obim prodaje.to jest da se pri razvoju turizma uzme u obzir koliko ce biti koristi a koliko stete u svim apektima drustvenog razvoja. kulturnih i drugih parametara Koordinacija i primena odrzivog turizma na konkretnom nivou.) STA JE EKO TURIZAM Iz porebe da se razvoju turizma pridje obazrivije javio se novi pokret humanijeg . 5 .pocinje da dominira.

objekat razmene(proizvod i uslugu) i cenu.) FUNKCIJE PLANIRANJA Svaki menadzer(Supervizor. godina tur. omogucivanje skladnog razvoja turistickih destinacija. stupaju u kontakt sa ponudjacem koji zeli da za svoj proizvod ili uslugu dobije novac. 18. radi dobijanja relevantnih informacija sa ciljem obezbedjivanja totalne satisfakcije potrosaca. Da bi skup ljudi sacinjavao trziste treba da se ispune 4 zahteva: 1. Funkcije organizovanja podrazumeva definisanje onoga sto je potrebno uraditi. Donosenje odluka je kljucna funkcija menadzera a ona ukljucuje definisanje vizije. Chief Executive) obavlja veliki broj funcija kao sto su planiranje. Funkcija planiranja podrazumeva da menadzer postavlja i razvija planove za ostvarivanje postavljenih ciljeva.Druga dimenzija oznacava potrebu da se podjednaka mera paznje posveti potrebama turista ali i zadovoljstvu i kvalitetu zivota domicilnog stanovnistva. u zelji da za svoj novac razmene neki proizvod ili uslugu. Komuniciranje i stimulisanje zaposlenih da doprinose ciljevima preduzeca. i 80. 3. stimulisanje zaposlenih i kontrola. godine se karakterisu masovnim turizmom koje se karakterisu visokom stopom rasta turistickog prometa. Kontrolna funkcija omogucava da se provere rezulati preduzetih akcija za ostvarivanje cilja preduzeca. 70.) POJAM TURISTICKOG TRZISTA Bazicni elementi koji cine svako trziste su: trzisni subjekti. ko to treba da uradi. misije. ciljeva i smernica za unapredjenje kompanije.) RAZVOJ TURISTICKOG TRZISTA Turisticko trziste evoluiralo je posebno nakon drugog svetskog rata kada se ono kroz nekoliko faza transformisalo od masovnog do trzista za svakog potrosaca/turistu. i 60. 17.)oni moraju biti spremni da koriste svoju kupovnu moc. ko je kome odgovoran i ko donosi odluke. Trziste postoji u onim situacijama gde kupci.trziste se segmentisalo u manje homogene 6 . 4. Middle Manager. I turisticko trziste ima svoje elemente: turisticku traznju i ponudu. Turisticko trziste je skup odnosa traznje i ponude koji su usmereni na razmenu roba i usluga posredstvom novca i to u razmeri koju odredjuju cene roba i usluga.Prva dimenzija odnosi se na potrebu konstantnog istrazivanja trzista i marketinga. 19. kako. Senior Executive.1. 2. organizovanje. donosenje odluka. objekti razmene i cena. komuniciranje. 50. pojam masovni turizam zeli da ukaze da tada turisticko trziste nije bilo prilagodjeno razlicitim grupma turista ili kao sto je to danas slucaj gotovo za svakog turistu pojedinacno.) ljudima koji cine skup treba proizvod-ukoliko to nije slucaj onda ovaj skup ljudi nije trziste.. 2.) pojedinci u grupi moraju imati autoritet da kupe specifican proizvod.) oni moraju imati sposobnost da kupe proizvod-to je rezultat njihove kupovne moci.

U prilog tome ide i podatak da se porastom dohotka nosilaca potreba za samo 1% izaziva uvecanje izdataka za turisticka putovanja ciji je kojeficijent iznad 1.) KARAKTERISTIKE TURISTICKE TRAZNJE Tur. Traznja moze biti: 1. upoznavanjem drugacijih kultura i sl. placena putovanja. troskovi promocije. Osnovu traznje cine vise faktora: potrebe. drugi faktori. 21. zdravstvena kondicija.). svesnost o postojanju raznih mogucnosti u vezi sa putovanjem.. motivacija. restrikcije. Osnovna karakteristika turisticke traznje je njena elasticnost koja se moze posmatrati u okviru ekonomskih i vanekonomskih faktora.0. specijalni faktori(olimpijske igre. platezna sposobnost i spremnost da se kupuje.mega dogadjaji). 3. cene turistikih usluga. drustvene i kulturne atraktivnosti. prethodno iskustvo. pristupacnost. barijere i smetnje. razvoj infra i suprastukture. imidz. 2. licna potrosnja. epidemije.) onemogucena traznja( ne putuju zbog bolesti ili ne zele da putuju. 20. fond slobodnog vremena. Egzogene determinante : raspolozivost turisticke ponude. troskovi transporta. devizni kurs. ekonomski rast i stabilnost.) potencijalna(ukupan broj onih koji ne putuju zbog nedostatka odredjenih elemenata koji omogucavaju njihovo putovanje-vreme i novac).. mozemo reci postale egzistencijalne potrebe gotovo svakog coveka pogotovo ako se radi o potrebi da se obnovi radom utrosena energija ( potreba za odmorom. 22. dohodak poglavi stanovnika. Drustveno-psiholoske determinante : demografski faktori.) efektivna ili aktuelna(ukupan broj onih koji putuju. U svakom slucaju potrebe su te koje cine polaznu tacku svake traznje.grupe dok se posle 90. Treba imati u vidu dvostranost elasticnosti i da se o njoj moze govoriti kao primarnoj( ostljivost na dohodak i cene). trziste potpuno prilagodjava pojedinacnim potrebama svakog turiste. drugi faktori. Turisticke potrebe su u danasnje vreme. ratovi terorizam. fizicka udaljenost od destinacija. rekreacijom.) DEFINICIJA TURISTICKE TRAZNJE Ukupan broj osoba koje putuju ili zele da putuju a koriste turisticke kapacitete i usluge van mesta gde zive i rade. slobodno vreme.) ELASTICNOST TURISTICKE TRAZNJE Determinane turisticke traznje su Ekonomske determinante : raspolozivi prihod. kulturni afiniteti. preferencije za putovanjima. obrazovanjem. troskovi zivota. mada ih je Marks definisano kao sekundarne potrebe. razvoj tehnologije. recesija. zabavom. drugi faktori. stavovi u vezi destinacije. 7 . fond vremena za putovanje. i sekundarnoj(senzitivnost turisticke traznje na promene u ponudi). politicko i drustveno okruzenje.

24. Cenovna elastisnost vezana za dohodak nosioca turistickih potreba. Konkurentska elasticnost izmedju razlicitih vidova prevoza. Poznata je cinjenica da je kod poslovnih putovanja odsutna sezonalnost. prilikom recesije i pada zaposlenosti. upucuje na korisenje avio prevoza ako je u pitanju redukcija a u suprotnom upucuje na druge vidove transporta. 25. 27..one predstavljaju sredstvo konkurentske borbe na trzistu koja posebno dobija na znacaju u uslovima inflatornih kretanja. Najcesce je rec o pridobijanju traznje za odredjenu skupu destinaciju a putem redukcije cena.) SUPSTITUCIONALNA ELASTICNOST Koja podlogu ima u povecanju ili smanjenju cena prema odredjenim destinacijama sto moze biti faktor prelivanja traznje sa jedne destinacije na drugu. kod razmatranja pomenute elasticnosti potrebno je uzeti u obzir motive putovanja u vrstama usluga kod kojh se vrsi korekcija cena..0.) OSETLJIVOST NA CENE USLUGA Izrazena karakteristika turisticke raznje je njena osetljivost na cene usluga. 8 .) FAZA KONUKTURNOG CIKLUSA-KOJEFICIJENT ELASTICNOSTI Pad privrednih aktivnosti npr. Porastom dohotka nosilaca potreba za samo 1% izaziva uvecanje izdataka za turisticka putovanja ciji je kojeficijent iznad 1. kupovina u poslednjem trenutku kao i neelasticnost u odnosu na promene cena.). ali u manjem procentu. Moze se dogoditi da sa porastom cena turistickih usluga raste i traznja za njima. mogu dovesti do pada u turistickoj traznji ali mogu je i povecati. Cene su jedan od izuzetno znacajnih elemenata u odredjivanju potrosackih preferencija. jer redukcija ili povecanje cena avio-tarifa. To je rezultat stecene navike za putovanjima i teskog odustajanja od preuzimanja istih cak i tokom perioda pada privredne aktivnosti.) DOHODOVNA ELASTICNOST Mozemo je definisati kao brzi porast izdataka za turisticka putovanja u odnosu na porast dohotka.) TACKA SATURACIJE TURISTICKE POTREBE Cinjenica je da je tacku saturicije(potunog zadovoljenja) turisticke porebe tesko dostici jer uvek postoji mogucnost da se poseti novo turisticko podrucije i nova destinacija gde se mogu doziveti nova iskustva i stvoriti nove turisticke potrebe. gde se sugerise diferencirano posmatranje svakog elementa pojedinacno jer imaju drugaciji uticaj na traznju. 26. Rezultat toga je paradoks kasnjenja reakcije turisticke traznje (time-lage) koji je rezultat brojnih faktora (ekonomskih ali uglavnom psiholoskih).23. kao i ostalih elemenata(smestaj ishrana i sl. Elasticnost traznje vezana za redukciju cena svih elemenata troskova puta.

Britanija.Francuska I sl. Na talasu “zelene paradigme” koja oznacava tranziciju.gde je sve veci zahtev za vidovima sportsko-rekreativnih aktivnosti. kao sistem stimulacije. Zapaza se ekspanzija nautickog turizma koji se moze unapredjivati samo uz izgradnju potrebne I specijalizovane opreme karakteristicne za ovaj vid turizma . pogotovo u razvijenim zemljama(SAD.V. posebno kod privreno razvijenih zemalja u vezi sa ekoturizmom I njegovim odrzivim razvojem I svesnoscu o potrebi promene ponasanja. na primer kada je vreme godisnjih odmora jun-septembar za mediteransko podrucije. sto stvara odredjene probleme po pitanju zaposljavanja . 29.) DOMINANTNOST TRAZNJE U ODNOSU NA PONUDU Sezonska koncentracija i usmerenost uzrokuju tkz.Japan. Te se tako razvijaju nove turisticke ponude koje ce zadovoljiti potrebe skoro svakog turise ponaosob kao i specificne potrebe odredjenih gupa turista.fastfood).kao sto je izgradnja luka I marina te obuka zaposlenih za pruzanje ovih usluga. sve se vise govori o zelenim destinacijama sto ukljucuje razvoj turizma u nezagadjenoj prirodi.). Incentive travel sto podrazumeva nagradna putovanja zaposlenima.zimsko-sportskim aktivnostima I nezagadjenom prirodom. 9 . turizam “over sixty” ili drugacije nazvan “snow white years “ turizam koji ukljucuje organizovanje turistickih putivanja za starije osobe Ovaj vid turizma karakterise dosta veliki fond ekonomskih snaga I sobodnog vremena. tako da je asortiman I kvalitet usluga totalno prilagodjen ovoj grupi turista.) NOVI OBLICI ISPOLJAVANJA TURISTICKE TRAZNJE Zapazena je pojava da turisti sve vise napustaju tradicionalne izvore turisticke traznje. Jaca uloga tkz. Izarazen je zahtev I za zdravstveno-rekreativnim turizmom. 30. Postoji I sve veci zahtev za novim vidovima smestaja I ishrane(timesharing.smestajnih kapaciteta i turistickih atraktivnosti.selfcatering.Zatim jaca uloga kongresnog turizma I drugim vidovima poslovnih putovanja. Tako sada imamo npr.kulturnim I drigih aktivnosti I gde je izrazenija potreba za idividualizacjom aranzmana.dominantnost traznje u odnosu na ponudu koja se zbog dostignutog stepena razvoja medjunarodnog turizma i domaceg.28.) SEZONSKA KONCENTRACIJA Jedna od konstantnih obelezja turisticke tranje ogleda se u njenoj sezonskoj koncentraciji na kraci vremenski period u toku godine . kao i zbog raspolozivosti kapaciteta jos vise pojacava u periodima vršnog opterecenja tražnje( u letnjoj sezoni i u delovima godine u periodima Bozicnjih i novogidisnjih praznika). oblike i pravila turistickog ponasanja i da su u potrazi za novim sadrzajima turisticke ponude.

zavisi od shvatanja svog mesta i uloge strategije kao planske odluke putem koje komunicira sa sredinom.). 33. 4.. koji zele obrazovanje. tj.) kulturni motivatori(potreba da se zna vise o kuturi i mestu gde se putuje. Zbog toga kljuc uspeha svakog preduzeca .) SPECIFICNOSTI TURISTICKE PONUDE Slozenost turisticke potrebe koja se kod svake individualne jedinice turisticke traznje ispoljava kao potreba za odredjenom kombinacijom osnovnih i dopunskih usluga(isrtane. avanturu. sto mora biti podrzano i primenom relevantnih strategija ostalih instrumenata trzisisnog nastupa. smestaja.socioloski.) MOTIVI I PONASANJE TURISTICKE TRAZNJE Turisti imaju razlicite motive koji opredeljuju turisticku traznju (kulturni. rekreaciju. turisticku ponudu karakterise i relativna nepromenjlivost atraktivnih faktora. kao i relativno visoki fiksni troskovi komunikativnih i receptivnih faktora. tj. Svi prethodno opisani elementi opredeljuju neelasticnost turisticke ponude. komunikativnih i receptivnih faktora.) Interpersonalni motivatori(zalja da se upoznaju novi ljudi.pa tako i turistickog. 10 . i predstavljaju relevantne faktore za stratesko upravljanje turistickim proizvodom. kako na mikro tako i na makro nivou. zadovoljavanje hobija i sl. Ocigledno je da na drugim trzistima ne postoji ovako kompleksna situacija. Pored pomenute heterogenosti. zdravstveni motivatori(sport i rekreacija) i koji uticu da se smanji tenzija. 32. poseti rodbina i prijatelji. Ova cinjenica doprinosi i relativno sporijem obrtu sredstava u ovoj delatnosti.zdravstveni. 2. prevoza. oni koji su pasivni turisti.psiholoski i zaista velik broj raznih drugih motiva).vise razlicitih medjusobno povezanih proizvoda i usluga kojima se zadovoljava turisticka potreba.) mora biti zadovoljena kompleksnom turistickom ponudom.31.) DINAMICKA PITANJA U MARKETING STRUKTURI Zadatak marketinga je da zatvori gap izmedju napora proizvodjaca da maksimiraju svoju funkciju(ostvare profit) i potrosaca koji zele da ostvare svoje zahteve da nadju odgovarajuce prednosti i ostvare ocekivane koristi kroz zadovoljavalje svojih potreba i zalja. potvrdjivanje sopstvenog ega. Strategijskim marketing planiranjem pokusava se racionalno poslovati u datom okruzenju.) Motivatori za status i prestiz( zelja za permanentnim obrazovanjem kroz turisticka putovanja. koja podrazumeva vremensko i prostorno sinhronizovanje atraktivnih. da se oseti paznja drugih.) Ove motive mozemo jos vise tipologizirati u odredjeni broj kategorija jer postoji veoma veliki broj tipologije turista( oni koji zele zabavu. razonoda i sl. Tolika heterogenost u pogledu mogucih opcija. ja cu spomenuti one koje se meni cine najbitnijim: 1.) fizicki motivatori(kao potreba da se odmori duh i telo). 3.. putovanje kao beg od svakodnevnih interpersonalnih odnosa u mestu boravka. dozivi novo iskustvo.

ishrana.Dominantna pitanja na koje svaki marketing menadzer u turizmu(bilo na lokalnom. kulturno-istorijskim. mora raspolagati „setom informacija“ : *Na koja trzista preduzece ( mikro nivo) kao i turisticka destinacija(makro nivo) treba da koncentrise svoj napor? *Koji su proizvodi prioritetni? *Koje delove proizvodnog programa eliminisati? *Gde se najbolje mogu iskoristiti postojeci resursi preduzeca(finansije.). marketing i sl. komunikativnim i receptivnim faktorima tj. svim onim prirodnim. Mora se napomenuti da ce domet marketinga u turizmu biti pod uplivom razvijenosti marketiga u svim onim delatnostima sa kojim je turizam u direktnoj ili indirektnoj vezi.) ili resursi odredjene geografske celine(prirodni.) STA JE TURISTICKA DESTINACIJA Pod turistickom destinacijom se podrazumeva manje ili vise zaokruzena geografska celina koja raspolaze atraktivnim.konkurencije. antropogeni)(makro nivo)? Informacije za marketing odluke na mikro i makro nivou: Smernice Konkurencija marketing plan Marketing kako dostici zeljenu poziciju predvidjanje menadzer futurologa profili turista istrazivanje profili proizvoda trzista pregled resursa pregled ciljeva Marketing se mora primeniti kod svih relevantnih ucesnika u prizanju turistickih usluga(smestaja. zabavu. 34. rekreacije. kadrovi.resursa. mestima gde je izgradjena turisticka ponuda).) Dizajniranje organizovanosti 11 . regionalnom .internog okrizenja) 2. razonode. ciljeva i smerninca 3.) ELEMENTI MARKETING MENADZMENTA TURISTICKE DESTINACIJE 1. prevoza. zabave i sl.trzista. ishranu.) Formulisanje misije.) Formulisanje odgovarajucih globalnih strategija 4. saobracajnim i pretpostavkama za smestaj. na nivou preduzeca ili pojedinacnog proizvoda) mora da pronadje odgovor tj.) Definisanje strategijskih i taktickih poteza za instrumente marketing mix-a 5. drustvenim. 35. rekreaciju (tj.) Situaciona analiza(makro okruzenja. antropogenim.

diferencirati destinacijski proizvod(strategija diferenciranja trzista) i sto vise se razlikovati od konkurencije. licnim. godina se kompjuterski rezevacioni sistem dalje razvija i SABRE se povezuje sa 300 manjih putnickih agencija Period 80. 36. sto je doprinelo da to bude period porasta konkurentske borbe na bazi upotrebe kompjuterske tehnologije u turistickim agencijama. instrumentima na ovom nivou upravljaju uglavnom drzavni organi(NTOnacionalna turisticka organizacija. godina je period razvoja strategijskog informacionog sistema SIS( hotelijeri.NTA-nacionalna turisticka administracija).) VRSTE MARKETING STRATEGIJA Definisanje odgovarajucih marketing strategija na odredjenoj turistickoj destinaciji su jedan od elemenata marketing menadzmenta tur.cena.6. jer se odmah moze razviti proizvod na bazi utvrdjenih specificnih potreba unapred odredjenog segmenta. i to je bio stimulans za dalju primenu ove tehnologije i kod drugih avio-kompanija. a koristila je rezervacioni kompjuterski sistem SABRE. 38. Kada se radi o mikro nivou rec je o instrumentima trzisnog nastupa(proizvod.destinacije. A kada je rec o makro aspektu rec je o posmatranju ovih elemenata na razlicitim nivoima upravljanja(lokanom. strategija diferenciranja turistickog proizvoda i strategija profilisanja imidza su tri najcesce koriscene globalne strategije u turistickoj industriji. 12 . psiholoskim i drugim). 70.promocija i kanali prodaje) na nivou preduzeca .sociokulturnim. 37. turisticke i ostale za razvoj zainetersovane privrede. organizatori putovanja i drugi). Strategija nediferenciranog marketinga se nigde gotovo i ne koristi jer je cilj upravo suprotno. pri cemu se imidz kreira na bazi unapred odabranog segmenta potrosaca. jer se potrosaci na turistickom trzistu mogu grupisati u razne homogene grupe . Ovo je period razrastanja upotrebe malih personalnih racunara i razvoj sistema DOS i Windows koji doprinose daleko konfornijoj upotrebi racunara. medjunarodnom). regionalnom. jer ce se konkretni turisticki proizvod lakse plasirati na unapred odredjene segmente . Strategija segmentacije trzista korisna je iz vise razloga:jer je turisticko trziste uvek sastavljno od velikog broja potrosaca sa razlicitim varijablama(ekonomskim. Strategijom profilisanja imidza turisticke destinacije nastoji se sto vise urezati u svest potrosaca. godine.) MIKRO I MAKRO ASPEKT MARKETINGA U TURIZMU Marketing mix se uvek posmatra na dva nivoa mikro i makro nivou.) Kontrolu aktivnosti Svaki od pomenutih elemenata trebalo bi da predstavlja posebno podrucije fokusa menadzera na turistickoj destinaciji. nacionalnom. Strategija segmentacije turistickog trzista.) RAZVOJNI PUT U PRIMENI INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U TURIZMU Razvoj primene informacione tehnologije za rezervaciju sopstvenih avio karata prvi put je upotrebila avio-kompanija American Airlines 1964.

odeljenje marketinga u svim granama ubrzano se menja na pet frontova: 1. servisne centre za potrosace. NABROJATI PROMENE I OPISATI Zahvaljujuci informacionoj tehnologiji a posebno internetu. Tako je usao u primenu sistem za bukiranje smestaja preko distributivnih sistema (GDS ) AMADEUS koji onome koji bukira uzima najcesce samo osnovne podatke kao sto su broj licne karte. komunikacione tehnologije povezuje turisticku traznju sa turistickom ponudom. Izvršni informacioni sistem EIS podrazumeva upravljacke portabl PC-ije za sve u upravljackoj strukturi. Internet se koristi ne 13 . godine koja putem siroke upotrebe kompjuterske.(world wide web) kada prakticno Internet ima snazan uticaj na u turistickom biznisu putem pojave sajtova koji se bave turistickim putovanjima ( Expedija. formiraju se takozvane daily fresh informacije I slicno. Od trzisnog ucesca ka obogacenju odnosa Posto marketing odeljenja mogu pre da usluzuju nego da prodaju. Od najkreativnijeg ka tehnoloski sofiticiranijem Nekada je bilo bitno da marketing bude veoma kreativan a danas se trazi da bude tehnicki najopremljeniji.gde i kako se srecu sa nosiocima ponude. 39. Od masovnih medija ka interaktivnim medijima Klijenti u sve vecoj meri zele da biraju kada. 3.U periodu 90. broj kreditne kartice i sl.godina. Danas Hyatt zaokruzuje svoj marketing informacioni sistem koji se sastoji od sistema baze podataka( Date Base System) i sistema kontrole prodaje( Sales Control System).) 41. Sve je brze kolanje informacija. Travelocity. Elektronska posta je vec uvedena. i samu ponudu medjusobno. Vreme posle 2000. Ineteraktivni mediji ovde imaju presudnu ulogu. 40) STA JE AMADEUS Neke avio-kompanije su putem daljeg razvoja svojih distribucionih sistema sa raznovrsnim programima i mogucnostima zelele da ukljuce u saradnju i hotelijerske subjekte. adresa. 2. jer u strukturi gostiju dominiraju cesti korisnici ( Frequent travelers). godina je najznacajnija pojava www. Od masovnog marketinga ka database marketingu Marketing strunjaci prikupljaju vise informacija o klijentima i koriste informacije prilagodjavanjem poruka potrebama ciljanog auditorijuma i jasnije diferenciranje proizvoda i usluga kako bi preciznije ciljali segmente svojom propagandom. postojanje elektronskih brava za zakljucavanje (pametne kartice). Preview Travel).) INFORMACIONA STRATEGIJA HOTELSKE KORPORACIJE HYATT Hyatt je poceo da razvija svoj informacioni sistem jos 80. 4. help-deskove pomazuci da se otklone barijere na putu prodaje potrosacima.) MARKETING I INTERNET. Od prodaje ka usluzi potrosacima Marketing naglasava brigu o potrosacima. on se pomera u proizvodnju. to je bazicni zahtev u svim marketing strategijama. Totalna kompjuterizacija HYATTa znaci elektronsko cekiranje. jer su troskovi neupele propagande visoki. 5. naglasak se baca na obogacenje odnosa sa potrosacima.

Sve znacajne destinacije imaju svoje prezentacije na internet stranicama. navesti njihove kategorije kao i dati kratak opis o svakoj od postojecih kategorija) 2. bioskopa. elektifikaciji zeleznice. 2.kulturno-istorijske atraktivnosti(potrebno je pomenuti kulturne i istorijske informacije sa posebnim naglaskom na kulturne i istorijske spomenike. i opstih usluga iz domena zabave. biblioteka. Takodje treba pruziti i opste informacije o redovima voznje u medjunarodnom i domacem saobracaju kao i o mogucnostima za čarter prevoz. zabava. rekreacije(kutura.)) 43. 1. o sportskim kapacitetima. vodenim tokovima. skole ucenja u prirodi i slicno). njenim brzinama i sl.) INFORMACIJE O USLOVIMA ZA BORAVAK Ovde podrazumevam o ukupnu turisticku ponudu u domenu osnovnih usluga smestaja. zatim informacije o politickom sistemu. sportski kapaciteti. naucne.geografskoj distanci tj. ugostiteljska ponuda ( informacije o obimu i strukturi smestaja i restoranske ponude. vec i za prodaju i buking usluga. recnim lukama. gastronomije. 44. 42. o udaljenosti drzave od glavnih izvora ino-turisicke traznje i to za pojdine vidove prevoza 2. duzini plovnih puteva. broju aerodroma. dakle to je medij kojeg niko ne zeli da propusti u svojim marketing aktivnostima. nacionalnim parkovima. jezerima. razonoda.razvijenoscu saobracajne infrastrukture potrebno je dati kljucne informacije o vrsti i kolicini puteva i drumskom saobracaju. ostali sadrzaji). knjizevnosti i sl.prirodno-geografske atraktivnosti(pri pruzanju ovih informacije treba ponuditi one o geografskom polozaju zemlje.) PREZETIRANJE ATRAKTIVNOSTI Atraktivnost se definise kao zbir prirodne. kongresni centri. stopi inflacije. i druge(pruzaju se osnovne informacije o demografskom faktoru. kao i set informacija o manifestacijama(kulturne. o bogatstvu narodnog folklora.samo za turisticke informacije. 1. zatim o istoriji umetnosti slikarstva. melosa. ekonomski podaci(o prosecnoj zaradi. flori i fauni. razonode. nocnim klubovima. konfiguraciji zemljista sa posebnom informacijom o planinama. klimi. broju i vrsti kongresnih centara i njihovim mogucnostima. aproksimativno odrediti troskove putovanja u USD ili eurima 3. ishrane. sportske.velicini teritorije.drustveno-ekonomske politicke. stopi zaposlenosti. banjama. drustvene i izgradjene atraktivnosti... zoo vrtovima. ostale ponude(broj pozorista.) 3. 14 .) INFORMACIJE O PRISTUPACNOSTI Ovde treba istaknuti informacije o 1. ekonomske distance tj.

koji imaju potrebu za kulturnim programom i sl. Tako se promocioni mix sastoji od 8P (Proizvod-Product. kanali prodaje-Place.Ovako definisan proizvod je nastup vise stavova koji isticu vaznost atraktivnih. posebna infrastruktura vezana za turisticka putovanja.jezik. Teoreticari imaju razlicite stavove u vezi turistickog proizvoda: 1.mentalitet. 2. 46. pod pakovanjem se podrazumeva pazljivo grupisanje jednog ili vise elemenata usluge a na bazi iskustva turista. partnerski odnosi podrazumevaju smanjenje konkurencije izmedju ucesnika i kreiranje turistickog proizvoda i uspostavljanje odnosa koji ce biti saradnja.). informisanje. sportske aktivnosti). snabdevanje.zabavu.) STA JE 8 P Marketing koncepcija turistickih preduzeca je nesto drugacija zbog specificnosti turistickog trzista. To je zbir manjeg ili veceg broja parcijalnih proizvoda. hotelijerska preduzeca. A Izvedena ponuda bi bila turisticka opremljenost tj. kultura. 49.gostoljubivost. smestaja i okruženja. pa tako znaci i da turisticki proizvod nije jedinstven vec veoma kompleksan.vegetacija. programiranje-Programing Pod ljudima se ovde podrazumeva raspolozivost adekvatnog prodajnog personala. pakovanje-Packaging. privreda. Faktori izvorne ponude bi bili geografski faktori. saobracajni polozaj i povezanost. A integrisani je onaj proiz\vod kako ga percipira i konzumira turista. folklor.) RAZLIKA U MONTAZI INDUSTRIJSKOG I TURISTICKOG PROIZVODA Turisticki proizvod je kompleksan i moze se oznaciti kao amalgam ili smesa atraktivnosti. 15 . cena-Price. sami turisti i lokalni rezidenti. komunikativnih i reciprivnih faktora. vec upravo suprotno veoma su heterogene i sastoje se od niza razlicitih potreba turista(oni koji zele pasivan odmor. grupa: to su oni teorijski stavovi koji turisticki proizvod smataraju „smesom“ razlicitih elemenata kao njegovih konstituisucih delova. sociolostkih i psiholoskih uticaja koje data turisticka destinacija ima na turistu.) PODELA TEORIJA TURISTICKOG PROIZVODA(4 GRUPE) Turisticke potrebe nisu jedinstvene.45.klima. ljudi-People. prevoza. turisticke agencije)(npr analiziraju samo imidz ili fizicke karakteristike ili samo usluge koje pruzaju) 3. promocija-Promotion.politika. a programiranje podrazumeva plansko osmisljavanje internih komponenti proizvoda i eksternih saradnji sa drugim nosiocima ponude.grupa: oni stavovi teoreticara koji proizvod u turizmu tumače kao integrisani i parcijalni turisticki proizvod.gupa: oni stavovi koji akcenat stavljaju na „izvorne“ i „izvedene“ elemente turisticke ponude. zabava. 4. Oni koji zele rekreaciju. Pod okruženjem podrazumevamo širi spektar kulturnih. Parcijalni proizvod formiraju nosioci turističke ponude. turisticki proizvod se posmatra sa aspekta nosilaca ponude(npr. partnerski odnosi-Partnership. organizacija prihvata. struktura naselja.grupa: oni stavovi koji simplifikuju proizvod u turizmu i akcenat stavljaju na detaljniju analizu samo jednog elementa(ili nekoliko elemenata) tj.

47.klima). privreda. politika) . minimiziranje rizika. sportske aktivnosti i sl.Turisticki proizvod moze se obuhvatiti kroz tri aspekta: s gledista potrosaca. . posebno ako je rec o potencijalnim gubitcima 5. prodavaca i proiyvodjaca. Pa su tako potrosaci ti koji na licu mesta „montiraju“ tj. Dakle razlika u „montaži“ tj.turisticka opremljenost( posebna infrastruktura vezana za turisticka putovanja.U ove faktore spada: . jer nema jedinstvenih ni potreba ni zahteva potrosaca u vezi sa turistickom ponudom. odrzavanje/unapredjenje trzisnog ucesca 2. mentalitet. obezbedjivanje povracaja na ulozena sredstva 3. izabiraju proizvod po sopstvenim individualnim preferencijama.) FAKTORI IZVEDENE PONUDE Po ovoj teoriji faktori izvedene ponude turistickog proizvoda su oni faktori koji se mogu brzo menjati i rezultat su prilagodjavanja destinacije za turisticke potrebe(npr. optimizacija profita i profitabilnosti u kratkom i dugom roku 2. kultura. obezbedjivanje rasta i dugorocnog zivota preduzeca. klima. snabdevanje. struktura naselja.opsti faktori ljudskog postojanja i ponasanja(jezik. gostoljubivost. niti je mesto montaze isto. Sta ce biti sadrzaj paketa turistickog proizvoda zavisi od preferencija i izbora pojedinog turiste. U ove faktore se ubrajaju: . izgradnja posebne infrasturkture za turizam). konzumenata-turiste i sa apekta proizvodajaca u koji spadaju i posrednici u proizvodnji koji svojim akcijama uticu na turisticko trziste. informacije. komunalna opremljenost) 48. organizacija prihvata. tj. zabava. i to pod snaznim uticajem motiva putovanja. Neki cak ni u dugackom roku(npr. izboru izmedju industrijskog i turistickog proizvoda lezi upravo u tome.destinaciji u direktnom kontaktu sa potrosacima. pridrzavanje konkurentskih cena sem u situaciji raspolaganja konkurentnog proizvoda koji moze da ima i visu cenu 16 . folklor.ako je moguce uz optimalnu stabilnost biznisa 4. omogucavanje da preduzece bude inovator u biznisu 51. obezbedjivanje prestiza kod odredjene forme trzisnog liderstva 3. vegetacija i sl.proizvodni faktori pod kojima se podrazumevaju geografski polozaj. kontrola likvidnosti 6.) MARKETING CILJEVI 1. industrijski proizvod se u celosti proizvodi u fabrici dok se turisticki proizvod proizvodi na turistickom trzistu tj. Međutim najkonzistentnije je govoriti sa aspekta posmatranja tj.) 50.) OPSTI CILJEVI PREDUZECA 1.) FAKTORI IZVORNE PONUDE Po ovoj teoriji izvorni faktori turistickog proizvoda su oni koji se ne mogu menjati u kratkom roku.opsta infrastruktura(saobracajni polozaj i povezanost.

) OPSTI FAKTORI I SPECIFICNI FAKTORI Opšti : Kao sto su na primer karakteristike drustveno ekonomskog sistema. obezbedjivanje penetracije trzista 5. kao donje granice cena.paket aranzman) za sadasnje i potencijalne potrosace 5. podaci i informacije o kretanju cena na trzistu. Pored ostalog treba da omoguci sagledavanje aproksimativne cene koju su turisti spremni da prihvate i plate za odgovarajuci turisticki proizvod ili uslugu. klimatski. troskovi pojedinih komponenti proizvoda(npr. Jesu li potrosaci osetljivi na promenu cene? Kolika promena? Koliko se cesto cene mogu menjati? 3.) BAZICNE INFORMACIJE Radi ostvarivanja opstih i marketing ciljeva preduzece mora raspolagati bazicnim informacijama koje ukljucuju: 1. kao i sagledavanje proizvoda kod konkurenata.) ANALIZA TURISTICKE TRAZNJE Osnovu za analizu preduzeca predstavlja analiza eksternih i internih faktora. njihova percepcija o preduzecu. Pod eksternim faktorima podrazumevamo sva ona zbivanja u okruzenju. cena konkurencije i troskova preduzeca. 56. Platezne sposobnosti turisticke traznje kao gornje granice cena a onda od ostalih faktora: slobodnog vremena. posebno imajuci u vidu zbivanja na turistickom trzistu.troskovi plus Cena se zaracunava na bazi pokrica svih troskova 17 . region. 55.) NAJBITNIJI FAKTORI KOJI PREDSTAVLJAJU OSNOVU ZA ANALIZU PREDUZECA 54. razvijenih navika za putovanjem. posebno o kretanju cena kod konkurenata 2. Metode za utvrdjivanje cena: . da li se uopste radi o trzistu kod kojeg postoji cenovna elasticnost? 4. zemlja) ali se takodje ne sme ispustiti iz vida reakcija traznje i konkurencije. politicki i ekonomski uslovi deluju na pojavu turisticke traznje uopste.) METODI UTVRDJIVANJA POLITIKE CENA Odredjivanje cena u prvom redu zavisi od velicine raspolozivog dohotka tl. obezbedjivanje brzeg priliva sredstava shodno raspolozivoj traznji 52. promene u obimu prodaje i prihoda od trzista do pojedinih trzisnih mera u tim okvirima 53. Pod internim faktorima podrazumevamo zbivanja u samim preduzecima turisticke privrede ili date turisticke destinacije(mesto. sagledavanje cena u ocima potrosaca. Specifični :Kao sto su npr.4. geografski. tj znacaj turisticke i ekonomske konjukture na pretvaranje potencijalnih u stvarne turiste. antropoloski i drugi deluju na usmeravanje trzista ka odredjenim podrucijima.

da li kupci prihvataju tu cenu.kombinovani pristup pocinje sa visokom cenom a onda se cena naglo spusta da se pobede konkurenti i obezbedi dugorocna trzisna pozicija .varijabilne cene svodi se na odredjivanje cena prema fluktuaciji i promeni traznje i ponude . .) NECENOVNI INSTRUMENTI KONKURENCIJE Ponasanje konkurenata u domenu cena mora se permanentno pratiti ali isto tako postoje brojni necenovni elementi konkurencije kojima podjednako treba posvetiti paznju(moda i prestiz.diferenciranje cena utvrdjivanje razlicitih cena za isti proizvod uz koriscenje razlicitih kriterijuma za diferenciranje(vreme.promocione cene obicno se radi o nizim cenama kada se radi o novom proizvodu koji se uvodi na trziste i putem cena se promovise . sto ukazuje da je raspon izmedju donje i gornje granice cena u oblasti turizma relativno mali.trzisne cene to su fiksne cene a shodno standardnoj traznji na trzistu 57. psiholoski efekti ugledanja).Turisticko trziste ne prihvata svaku cenu.cene za liniju proizvoda cene se odredjuju za liniju proizvoda a ne za svaki proizvod pojedinacno . 58.jedinstvena cena za sve svima se zaracunava ista cena . nego samo onu koja je za nekoliko poena veca od inflacije. 59.) INTERNI FAKTORI POLITIKE CENA Kriterijum za fomiranje racionalne cene je uskladjenost sa troskovima koji predstavljaju donju granicu cene na koju treba zaracunati profit ali takodje i uskladjenost sa trzistem tj.) STRATESKA ULOGA CENA Poslednjih godina je u oblasti turizma prisutan koncept strateskog menadzmenta.da omoguci dugorocnu zaradu i povracaj investiranog kapitala 18 .da korespondira sa nameravanim pozicioniranjem i imidžom proizvoda na razlicitim segmentima . nacin placanja.stopa povracaja putem cena cenom se pokusava postici brzi povracaj svih ulozenih investicija .da reflektuje fazu u zivotnom ciklusu proizvoda . sto donosi vecu samostalnost u odredjivanju cena i nezavisnost od konkurencije.troskovi plus gde se pored zaracunatih troskova dodaje i zaracunati profit .. popusti) .cena na bazi kupovne moci potrosaca baziraju se na volji i spremnosti potrosaca da ih prihvate .penetracione cene pocetna niza cena kojom se pokusavajmu pridobiti potrosaci .da reflektuje ciljeve(rast profita) . difenciranja proizvoda bilo fizicki ili psiholoski i segmentacija trzista sve vise dobijaju na znacaju na turistickom trzistu. pa tako i stratesko planiranje cena. kolicina kupovine.skidanje kajmaka pocetna visoka cena koja se kasnije snizava kada se ukljuce konkurenti .

trzisne mete .da ohrabri potrosace koji prvi put kupuju .diferneciranje cena izmedju grupa i individualaca .da pobedi konkurenciju na najrzi moguci nacin .) kolicina usluga .dif. kretanje troskova i inflacije.) vreme .za kraci vremeski period u sezoni ili vansezoni . Cena prema segmentima 3.da omoguci priliv sredstava na kratak rok 61.nivelacija cena bez obzira naudaljenost 4.) uslovi placanja . Hotelijerskim ili avio-preduzecem(čarter letovi). (znaci smestajne. Problem kod ovakvih ugovora je sto je porebno predvideti brojne velicine koje se ne daju precizno utvrditi za duzi vremenski period(npr.diferenciranje u zavisnosti od sezone i vansezone .dif.) KRITERIJUMI DIFERENCIRANJA CENA 1.dif. Kada organizator putovanja zakupljuje raznovrsne kapacitete sa nap.) geografski fator .dif. Cena kao rabat i kasa konto . nosilac ponude postavi razlicite strategijeske alternative koje mu sluze kao kriterijum diferenciranja cena.popusti i kondicije kao oblik uslova placanja 19 .) STA SU ALTOMASKE CENE Radi se o utvrdjivanju cena za pausalna putovanja(paket aranzmane)koje organizator putovanja plasira kao svoje proizvode.) TAKTICKA ULOGA CENA .) odnos ucesnika u prodaji turistickih usluga . Cena prema razlicitoj udaljenosti . 63. Cena za direktnu i indirektnu prodaju 5.da vodi racuna o marginalnoj traznji u smislu stimulacije ili destimulacije odredjenih segmenata putem cena .i da primenjujuci strategiju marginalnih troskova.prema vremenu polaska ili odlaska na put 2.60. 62) POLITIKA DIFERENCIRANJA CENA Politika diferenciranja cena podrazumeva prodaju istog proizvoda pod drugacijim cenama uvazavajuci izabrano trziste tj. kretanje diskrecionog dohotka. transportne i ostale) on sklapa ugovor o altomanu(sistem puno za prazno) u cijoj osnovi je punjenje kapaciteta za unapred odredjeni vremenski period(i do godinu dana unapred) i pausalnu cenu.da bude uvek na raspolaganju kao sredsvo za prevazilazenje trenutacne krize . razni psiholoski faktori) koji se direktno odrazavaju na doprinos ciljevima preduzeca.

.prema znacaju pojedinih trzista 7. 65. parkovi i baste.direktni marketing(Direct Marketing) 66. spomenici starog veka. Koriscenjem marketing atraktivnosti povecavamo .) PROMOCIONI MIX U TURIZMU Promocioni mix ili drugacije nazvan komunikacioni mix podrazumeva masovno komuniciranje sa potrosacima radi stimulisanja i unapredjenja plasmana.) proizvodi kao kriterijum .razviti i odrzavati korektan imidž(preduzeca ili turisticke destinacije) i staviti se na listu zeljenih parcijalnih ili integrisanih turistickih proizvoda .dominira proizvodnja u odnosu na marketing orijentaciju .publicitet(Publicity) .) INSTRUMENTI PROMOCIONOG MIX-A . specificni trzni centri.safari parkovi.diferenciranje cena sa obzirom na kvalitet proizvoda 64. Oni su sve vise kritican faktor za dobro ili lose iskustvo turista u vezi sa odredjenom destinacijom. zgrade istorijskog znacaja.sopnzosrtvo(Sponsorship) .prihode koji se ostvaruju .relativno povecanje budzeta 20 .) MARKETING ATRAKTIVNOSTI U marketing atraktinvnosti ubrajaju se brojni ucesnici u puzanju turistickih usluga(npr.) trziste . zabavni i rekreacioni centri) koji doprinose povecanom zadovoljstvu potrosaca.zabavni parkovi-tematski parkovi.Mercejdajzing(Merchandising) .za domace i inostrano trziste .galerije.licna prodaja(Personal Selling) ..broj ucesnika turista koji posecuju destinaciju .ohrabriti i asistirati oraganizatorima putovanja i drugim posrednicima u kanalima prodaje u kreiranju i prodaji razlicitih manje ili vise integrisanih turistickih proizvoda.akvarijumi. svet divljine-zoo vrtovi. mjuzeji . spomenici industrijskog razvoja.odnosi sa javnoscu( Public Relations) .unapredjenje prodaje(Sales Promotion) .propaganda(Advertising) .Generalni ciljevi promocionog mix-a su .obezbediti adekvatne informacije i pomoc pri kupovini turistickog proizvoda .prema kategoriji objekta .6.

prikupljenih na bazi istrazivanja 2. zajednicka ulaganja u promocione kampanje bilo putem finiasijskog ulaganja. Aktivnosti koje NTO preduzima u tom kontekstu su: 1. Potrebu za primenom integralnog marketinga uzrokuju tri faktora: 1. za racun odredjene grupacije hotela. predstavljanje u inostranstvu 3. podrska novim proizvodima 12. obezbedjivanje razlicitih statistickih podataka na bazi. naucnim skupovima.. avio-kompalije.) 3. savetnicke aktivnosti za potrebe turisticke industrije 21 . konkurentima 8. priroda samog proizvoda koji je vise ili manje integrisani proizvod 2. konferencijama i sl..67. razvoj baze podataka za informacioni sistem u turizmu 10. standardizacija usluga 13. organizovanje turistickih putovanja za predtavnike masovnih medija. a koja se plasiranju na medjunarodno trziste 9. segmentima.) SADRZAJ MARKETINSKOG PRISTUPA NTO Inicijativna funkcija NTO-a je da kreira pozitivnu sliku o zemlji. avioprevoznika. turistickog podrucija) 7. 4. kao jedna od znacajnijih aktivnosti NTO sa ciljem povecanja njihovog zadovoljstva. publikovanje promocionog materijala. bilo kroz know-how u domenu relevantnih informacija o trzistu. organizacija razlicitih oblika prezentacije ui unapredjenja prodaje(na sajmovima.. podrska kroz publikaciju grafickih sredstava opste namene. zastitia potrosaca.) TRI FAKTORA PRIMENE INTEGRALNOG MARKETINGA Uspeh porganizatora putovanja na trzistu gotovo je nezamisliv bez primene integralnog marketinga. da se promovisu razliciti ponudjaci parcijalnih proizvoda 5. formiranje posebnih kanala prodaje za plasman paket aranzmana 68. kanala prodaje u funkciji komercijalnih efekata 6.poslovni odnnosi organizatora putovanja i drugih ucesnika sa kojima saradjuje i kreiranju paket aranzmana(hotelijeri.

analiza osnovnih elemenata turistickog proizvoda 4. i drugi. Poslovi promocije i unapredjivanja turizma poveravaju se Turistickoj organizaciji Srbje. ekonomsko.strategiju promocije. razumevanje sadacnjih i potencijalnih zahteva traznje. TOS osniva predstavnistva u inostranstvu da bi se obavili poslovi koji su zakonski regulisani. 71. pozicioniranje i druge strategije Kod internog fokusa potrebno je da NTO ima dobro razvijenu funkciju istrazivanja trzista i da rapolaze informacijama o turistickom prometu i potrosnji. ciljevi koje je potrebno dosegnuti 7. fokusiranje na trendove u ekonomskom. fokusirati odredjene segmente.) INTERNI I EKSTERNI FOKUS MARKETINSKOG PRISTUPA NATO Funkcije NTO(nacionalne turisticke organizacije) mogu se posmatrati sa dva aspekta. karakteristike inostrane i domace turisticke traznje i trendovi 3.njihova potrosnja. au inostranstvu se oznacava kao NTO. politicko.) OSNOVNI ZADACI TOS-A Osnovni zadaci TOS i NTO su isti. sociolosko.) 4. karakteristike okruzenja(demografko. socioloskom. kao i da pokaze stanje u koriscenju propagande. 22 . Prvi koji podrazumeva inicijativnu funkciju ciji je zadatak kreiranje slike na emitivnim trzistima i pod snaznim je uplivom opstih privrednih i drustvenih kretanja. tehnoloskom i bilo kom drugom smislu. NTO treba da ucini sve u cilju sto boljeg pozicioniranja ali istivremeno i u reciptivnoj funkciji da odigra ulogu dobrog domacina. analiza uskladjenosti promocije sa ostalim instrumentima trzisnog nastupa Strategija kao vizija(eksterni fokus) 1. o razvoju zemlje na turistickom trzistu-broj turista i nocenja . tehnolosko. strategiju prema zbivanjima u trzisnom ambijentu. ciji je zadatak jacanje uloge razlicitih nivoa kao turistickog domacina. definisanje prioritentnih trzista i segmenata 6..69. a prema unapred odrejenom cilju koji se zeli postici. Strategijski prozor ce NTO otvoriti prema pojedinim trzistima. sezonskoj koncentraciji. polozaj zemlje na turistickom trzistu 3. duzini boravka. analiza promocionog miksa 5. Marketinski pristup NTO trebao bi da obuhvati sledece elemente: Analiza postojeceg stanja(inteni fokus) 1. Ovaj naziv ima u unutrasnjem saobrcaju . cini osnovu pri postavljanju adekvatne strategije. analiza osnovnih indikatora postojece traznje i potrosnje 2. sanse i pretnje na turistickom trzistu 5.70. Kod eksternog fokusa NTO treba da se fokusira na uvazavanje razlicitih strategija zemlje(razoja saobracaja. poljoprivrede) koje ista ima vezano za megjunarodno okruzenje..kao i da odigra kontrolnu funkciju. strategija promocije i ostalih instrumenata u kontekstu ostalih strateskih pristupa ekstenom okruzenju 2.

23 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->