P. 1
Skripta-Krivicno pravo

Skripta-Krivicno pravo

4.0

|Views: 1,367|Likes:
Published by Milan Starčević

More info:

Published by: Milan Starčević on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

1 ACTIONES LIBERAE IN CAUSA to je slucaj kada ucinilac sam sebe dovede u takvo stanje,a ne kao kod neuracunljivosti kada

je bolest u pitanju. Krivicno je odgovoran ucinilac kriv.dela koji upotrebom alkohola,opojnih droga,ili na drugi nacin dovede sebe u stanje u kome nije mogao shvatiti znacaj svojih dela ili upravljati svojim postupcima,ako je pre nego sto je sebe doveo u takvo stanje delo bilo obuhvaceno njegovim umisljajem,ili je kod njega u odnosu na kriv.delo postojao nehat. Studiozno profesoru rasclaniti prednje pomenuto! Proizilazi da ako kod ucinioca delo nije pre stavljanja u to stanje ,dakle,nije bilo obuhvaceno ni umisljajem ni nehatom on nece biti kriv.odgovoran. Prilikom utvrdjivanja vinosti,sud ce uzeti u obzir da li je sklon cestoj upotrebi alkohola,droga i kako se ponasa u stanju pijanstva,odnosno da li je u takvom stanju i ranije vrsio kriv.dela.Primenjuju se i mere bezbednosti u takvim slucajevima. AMNESTIJA I POMILOVANJE to su akti nadleznog organa na osnovu kojih dolazi do potpunog ili delimicnog oslobodjenja od izvrsenja kazni,ili davanja drugih pogodnosti licu koje je ucinilo kriv.delo. Amnestija je akt kojim se poimenicno neodredjenim licima daje oslobodjenje od gonjenja ili potpuno ili delimicno oslobodjenje od izvrsenja kazne,zamenjuje se izrecena kazna blazom kaznom,odredjuje se brisanje osude ili se ukida odredjena pravna posledica osude. Pomilovanje se uvek odnosi na poimenicno pobrojana lica. BICE KRIVICNOG DELA obuhvata skup svih posebnih elemenata jednog krivicnog dela.Obelezja i elementi su sadrzani u zakonskom tekstu svakog kriv.dela.Oni su u zakonskom tekstu konkretizovani,i po tim elementima se svako kriv.delo razlikuje od drugog.Tako,npr:radnja kod kriv.dela klevete se sastoji od elemenata(iznosenju ili pronosenju stogod neistinitog za drugoga),sto moze skoditi njegovoj casti i ugledu,a kod krivicnog dela samovlasca u samovlasnom pribavljanju nekog svog prava ili prava za koje smatra da mu pripada. Napokon,kriv.dela se razlikuju jedna od drugih i po razlicitoj posledici i drugim stvarima. BITNO SMANJENA URACUNLJIVOST Lice u ovakvom stanju nije potpuno psihicki poremeceno da bi se moglo smatrati neuracunljivim,ali nije ni takvog dusevnog stanja da bi se moglo smatrati uracunljivim.Dakle,sposobnost ovih lica da shvate znacaj svoga dela je bitno smanjena. Osnov ovakvog stanja kod ovih ljudi je isti kao kod neuracunljivosti:trajna ili privremena dusevna bolest,zaostali dusevni razvoj i sl.Takodje,imamo i tu BIOLOSKOPSIHOLOSKU METODU. Ako smanjenje nije bitno ucinilac je potpuno krivicno odgovoran,a njegovo psihicko stanje uzece se u obzir pri odmeravanju kazne.I bitno smanjeno uracunljiva lica su kriv.odgovorna,ali njihovo psihicko stanje moze biti osnov za blaze kaznjavanje.Sud ce redovno u ovakvim slucajevima konsultovati sudske vestake.

2 Lice koje je ucinilo kriv.delo u stanju neuracunljivosti nije krivicno-pravno odgovorno,sto znaci da neuracunljivost predstavlja osnov za iskljucenje kriv.odgovornosti. ELEMENTI KRIVICNOG DELA To su elementi koji su zajednicki za sva kriv.dela: 1.delo coveka(radnja-prouzrokovanje posledice i da su u uzajamnoj vezi), 2.drustvena opasnost dela; 3.protivpravnost; 4.odredjenost u zakonu; 5.vinost Radnja mora da je voljno preduzeta.Nevoljni telesni pokreti ne mogu se smatrati radnjom u ovom smislu bez obzira na posledice koje su nastupile.To su recimo pokreti u snu,besvesnom stanju,izazvani drugim uzrocima,ucinjeni pod dejstvom neke sile i sl.Radnje se mogu manifestovati kao cinjenje i necinjenje. I-aktivno delovanje, II-pasivno delovanje. Da bi postojalo kriv.delo necinjenjem mora postojati obaveza na postupanje. Drugacije se kriv.dela necinjenja nazivaju omisivnim kriv.delima.Mora da postoji uzrocno posledicna veza izmedju radnje i posledice koja je nastupila. Sto se tice uzrocnosti moramo napomenuti TEORIJU ADEKVATNE UZROCNOSTI=uzrok-radnja dela mora da bude adekvatna sa posledicom dela. Dr.Toma Zivanovic `Bez pretnjom kaznom drustvo nemoze da se pravno zastiti`! IZVRSENJE KRIVICNIH SANKCIJA one se izvrsavaju na osnovu propisa i to Zakona o izvrsenju krivicnih sankcija(Sl.glasnik RS). Izvrsenju se pristupa kada presuda postane pravosnazna i ako za njih nema zakonskih smetnji. Kazne lisenja slobode izvrsavaju se u odredjenim ustanovama.Lice prema kome se izvrsava krivicna sankcija ne placa troskove izvrsenja,osim troskove izvrsenja novcane kazne. Prema osudjenom se postupa covecno i s postovanjem njegove licnosti. Kazna zatvora se izdrzava u ustanovama za izdrzavanje kazne,koje mogu biti:KAZNENOPOPRAVNI DOM,OKRUZNI ZATVOR i ZATVOR.Ove ustanove se dele na: OTVORENOG,POLUOTVORENOG I ZATVORENOG TIPA; Osudjeni koji je izdrzao polovinu kazne zatvora moze se otpustiti sa izdrzavanja kazne pod uslovom da do isteka vremena za koje je izrecena kazna ne ucini novo kriv.delo(uslovni otpust).Izuzetno na uslovni otpust moze se pustiti i osudjeni koji je izdrzao 1/3 kazne zatvora. Novcane kazne i kofiskacija imovine izvrsavaju se po odredbama izvrsnog postupka. KAZNE je krivicna sankcija koja se izrice izvrsiocu kriv.dela. Obelezja:1.Kazna treba da bude deljiva, 2.Treba da je licna, 3.Treba da je opoziva, 4.Treba da je srazmerna i da odgovara tezini kriv.dela,

koja ne moze biti kraca od 15 dana ni duza od 15 godina.nije mogao da shvati znacaj svoga dela. je vremenska kazna lisenja slobode.i 2. -u zakonu su predvidjeni uslovi kada se moze izreci i zatvor od 20 godina.dela i njegovo prevaspitanje.ako nije mogao upravljati svojim postupcima usled trajne ili privremene dusevne poremecenosti ili bolesti.PSIHOLOSKI i MESOVITI(BIOLOSKO-PSIHOLOSKI)METOD.odgovornosti su URACUNLJIVOST I VINOST. -novcana kazna.3 5.tome.odgovornoscu se smatra psihicko stanje ucinioca i njegov psihicki odnos prema delu na osnovu kojih mu se ono stavlja na teret. U nasem sistemu predvidjene su sledece kazne: -smrtna kazna.pod kriv. -kana zatvora i kad je odredjena kao alkternativna. Navesti neke bolesti iz psihijatrije. -zatvor. vaspitni uticaj na druge da ne cine kriv.dela. Ucinilac je NEURACUNLJIV ako: 1. Elementi kriv.i -konfiskacija imovine.poluotvorenim i otvorenim ustanovama.sto ga cini odgovornim za svoja dela. VRSTE KAZNI-Z A T V O R KRIVICNA ODGOVORNOST I USLOVI ZA NJU Kazne se mogu primeniti prema uciniocu samo ako je imao odredjena psihicka svojstva i odredjeni psihicki odnos prema svom delu.Uracunljivost se uvek procenjuje u odnosu na vreme kada je delo izvrseno.Od tih bolesti treba razlikovati psihopatije koje su na granici dusevnog zdravlja.Prema.ali su uracunljivi i krivicno odgovorni takvi ljudi.uvek se propisuje kao glavna kazna.a do 6 meseci i na pune dane. NOVCANA KAZNA . -izrice se ne pune godine i mesece. Osudjena lica izdrzavaju kaznu zatvora u:zatvorenim.a ako to nije slucaj onda se moze kazniti ucinilac do zakonskog maksimuma.ili zaostalog dus.delo.Treba da je humana.Na uslovni otpust moze se izuzetno otpustiti osudjeni koji je izdrzao 1/3 kazne. One mogu biti alternativne i kumulativne.Za utvrdjivanje stanja uracunljivosti primenjuju se 3 metoda i to:BIOLOSKI.razvoja. URACUNLJIVOST je takvo psihicko stanje ucinioca koje ga cini podobnim da shvati znacaj svog dela i upravlja svojim postupcima. Svrha kaznjavanja se sastoji u: sprecavanju ucinioca da ne cini kriv. jacanje morala drustva.Prilikom propisivanja kazne uvek se odredjuje donji i gornji limit kazne. Osudjeni koji je izdrzao polovinu kazne zatvora i ako su ispunjeni uslovi odredjeni u zakonu moze se otpustiti sa izdrzavanja kazne pod uslovom da do isteka za koje je kazna izrecena ne ucini novo kriv.

5.zabrana vrsenja poziva.pravu obuhvata sledece sankcije: -kazne:zatvor.i ako je ucunicocu izrecena kazna zatvora od najmanje 3 god.egzistenciju.Npr:pokusa ubistvo pa mu ne uspe.zamenice se u kaznu zatvora. -mere bezbednosti:obavezno psihijatrijsko lecenje i cuvanje u zdravstvenoj ustanovi.Licu se ostavljaju samo stvari koje su najnuznije za zivot. KONFISKACIJA IMOVINE je sankcija kada se uciniocu oduzima imovina bez naknade.dela obavezuje da plati odredjeni novcani iznos u korist drustvene zajednice.kazne nemoze biti kraci od 15 dana ni duzi od 3 meseca. 2. Sistem kriv.sankcija pociva na sledecim principima: 1.zatim mere pojacanog nadzora i zavodske mere. 4. KVALIFIKOVANI POKUSAJ KRIVICNOG DELA Kada ucinilac u pokusaju krivicnog dela koje je nameravao izvrsiti pri okoncanju ipak izvrsi delo koje je pokusajem sastavilo bice nekog drugog krivicnog dela.sankcija predhodi zakonski sudski postupak.sankcija u nasem kriv. -mogu se izreci samo uciniocu kriv.Izricanje sankcija moze se vrsiti samo u zakonu utvrdjenom postupku. 4.rok isplate n.sankcija.dela. Osnovne karakteristike su: 1. -izricanju kriv.4 je imovinska kazna kojom se ucinalc kriv.Princip humanizma.zabrana javnog istupanja.oduzimanje predmeta i proterivanje stranca iz zemlje.novcana kazna i konfiskacija imovine.ali licu(cilju pokusaja)ili nekom trecem licu nanese teske telesne . -vaspitne mere:disciplinske mere.Zakon ne poznaje delimicnu konfiskaciju. 3. -mere upozorenja:sudska opomena i uslovna osuda. -izvrsiocu se moze izreci samo ona sankcija koja je predvidjena u zakonu. -moze je izreci samo nadlezni organ-sud.dela stiti kriv. KRIVICNE SANKCIJE Drustvo se protiv izvrsilaca kriv. -one po pravilu obuhvataju lisavanje ili ogranicavanje sloboda izvrsilaca.delatnosti ili duznosti.Princip ogranicenosti krivicnopravne prinude..sankcija su: -sve one imaju opstu svrhu suzbijanje kriminaliteta i drustveno opasnih dela.obavezno psihijatrijsko lecenje na slobodi.i kao takva nikada nije obavezna. Zajednicka obelezja k.sankcijama. 2.dela.zabrana upravljanja motornim vozilom.moze se izreci i kao glavna i kao sporedna kazna.a zatvor nemoze biti duzi od 6 meseci bez obzira na visinu novcane kazne(kada se zamenjuje).obavezno lecenje alkoholicara i narkomana.Ogleda se u njima i preventivno i represivno dejstvo. 3.a to su mere koje drzava preduzima protiv ucinalaca.Princip zakonitosti u propisivanju i izricanju kriv.Ona se primenjuje narocito za laksa kriv.Izrice se kao sporedna kazna.izrice se samo kada je propisana za ucinjeno delo.ako se ne moze prinudno naplatiti.Ova kazna moze se izreci samo kada je izricito propisana u zakonu.prilikom izricanja kazne vodi se racuna o imovnom stanju ucinioca dela. Sistem kriv.

2. U mere pojacanog nadzora spada: 1.Kao DISCIPLINSKE MERE mogu se izreci:UKOR ili UPUCIVANJE U DISCIPLINSKI CENTAR.POJACANI NADZOR OD STRANE RODITELJA ILI STARAOCA koji ce se izreci ako su roditelj ili staralac propustili da vrse nadzor nad maloletnikom.prevaspitanje i pravilan razvoj.VASPITNE MERE.su sledece: 1. 5. koji su u vreme izvrsenja kriv.koji ucini kriv.a u mogucnosti su da to cine ali pod pojacanim efektom.a Upucivanje u disciplinski centar kada se odgovarajucim kratkim merama izvrsi uticaj na licnost i vladanje maloletnika.a zajednicka svrha vaspitnih mera i maloletnickog zatvora u okviru opste svrhe sankcija prema njima-je da obezbedi njihovo vaspitanje.sankcije se mogu primeniti prema mal.Ako ne postoje uslovi da se primeni neka od predhodnih mera .MALOLETNICKI ZATVOR.Vreme trajanja ove mere ne odredjuje se unapred.POJACANI NADZOR U DRUGOJ PORODICI.MERE POJACANOG NADZORA se primenjuju prema maloletniku prema kome treba preduzeti trajnije mere vaspitanja.POJACANI NADZOR ORGANA STARATELJSTVA.dela navrsili 14 god.DISCIPLINSKE MERE(izricu se maloletniku prema kome nije potrebno preduzeti trajnije mere prevaspitanja i ako je kriv. Vrste krivicnih sankcija koje se mogu izreci maloletnicima su: 1.a prema starijem maloletniku moze se izuzetno izreci maloletnicki zatvor.prevaspitanja ili lecenja uz odgovarajuci nadzor.delo ucinio iz nepromisljenosti ili lakomislenosti).Kontrolu i izvrsenje ove mere proveravace organ starateljstva.a nisu navrsili 18 godina zivota.Prema mal. 3.delo mogu se izreci samo vaspitne mere.Ukor-kada se maloletnik samo prekori.Vaspitne mere mogu biti:DISCIPLINSKE.Ispod 14 god.a nije potrebno njegovo trajnije odvajanje iz dosadasnje sredine.onda sledi ova.ali ona ne moze biti kraca od 1 god niti duza od 3 godine.pravnih odredaba koje se primenjuju prema maloletnicima .sankcije.koja je voljna da ga primi i ima mogucnosti da nad njime vrsi pojacani nadzor. 2.POJACANOG NADZORA i ZAVODSKE MERE. VASPITNE MERE se dele na:1.Kriv.Ova mera traje isto vreme kao i predhodne.Ona se .delo.Mere pojacanog nadzora ili zavodske mere mogu se izreci i uciniocu koji je kao punoletan izvrsio kriv.ako u vreme sudjenja nije navrsio 21 godinu. 2. 4.Osim toga on je ovlascen da pod uslovima utvrdjenim zakonom vrsi izmenu odluke o vaspitnim merama i obustavi njihovog izvrsenja.Ova mera moze trajati najmanje 1 god. 3.Sud ima velika ovlascenja u izboru i izricanju vaspitnih mera.a najduze 3 godine. Uslovna osuda i sudska opomena ne mogu se izreci maloletniku.ako je maloletnik prema njemu se ne mogu primenjivati kriv.i 2.Primer:Lice A puca na lice B u pokusaju ubistva i promasi te nanese teske telesne povrede licu C. MALOLETNICI I PRIMENA SANKCIJA PREMA NJIMA Osnovne karakteristike kriv.5 povrede.Maloletnik ce se predati drugoj porodici.i ako se s obzirom na njegovu licnost i okolnosti pod kojima je delo ucinio moze ocekivati da ce se izrecenom merom postici svrha kaznjavanja.

U okviru opste svrhe MB je odredjena `da se otklanja stanje ili uslovi koji mogu biti od uticaja da ucinilac ubuduce vrsi kriv.DELATNOSTI ILI DUZNOSTI 5.prema tome o NEHATU nesto vise u lekciji V I N O S T. 6.ZABRANA JAVNOG ISTUPANJA. 3.delo za koje je zakonom predvidjena kazna teza od 5 godina zatvora). 4.KURATIVNE(VASPITNE). Postoje sledece zavodske mere: 1.a izrice se na pune godine ili na pola godine.i PREVENTIVNE.To je posebna vrsta kriv.a najvise 3 godine.Ova mera izrice se maloletniku zaostalom u dusevnom razvoju. 2.ili psihofizickom razvoju i to umesto predhodnih zavodskih mera MALOLETNICKI ZATVOR Uslovi:prvo(da je mal.dela`. .ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM. MERE BEZBEDNOSTI Osnov za njihovu primenu lezi u opasnom stanju ucinioca.prevaspitanja ili lecenja i njegovo potpuno odvajanje iz dosadasnje sredine.Izvrsenje prati organ starateljstva.OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LECENJE I CUVANJE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI.sankcija. 3.UPUCIVANJE U VASPITNO-POPRAVNI DOM-primenjuje se prema mal.UPUCIVANJE U SPECIJALNU USTANOVU.PROTERIVANJE STRANCA IZ ZEMLJE.izricu se maloletniku prema kome treba preduzeti trajnije mere vaspitanja.zatvor.6 izvrsava tako sto maloletnik i dalje ostaje da zivi kod svojih roditelja ili drugih lica koja ga izdrzavaju.ODUZIMANJE PREDMETA .Svrha njena je generalna i specijalna prevencija. Prema svrsi primene mere bezbednosti se dele na:ELIMINATORNE.ZAVODSKE MERE.prema kome treba primeniti pojacane mere prevaspitanja. Koje mere bezbednosti postoje?To su: 1. NEHAT Vinost se ispoljava u obliku UMISLJAJA I NEHATA. 8. 2.i drugo(da zbog teskih posledica dela i visokog stepena kriv.odgovornosti ne bi bilo opravdano izreci vaspitnu meru)! Maloletnicki zatvor nemoze biti kraci od 1 godine niti duzi od 10 godina.On ostaje u ovoj ustanovi najmanje 6 meseci. 7.ranije bila izricana vaspitna mera ili mal.ucinio kriv.Pri izricanju ove mere sud ce obavezno uzeti u obzir da li je prema mal.OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LECENJE NA SLOBODI.OBAVEZNO LECENJE ALKOHOLICARA I NARKOMANA.UPUCIVANJE U VASPITNU USTANOVU-kada je potrebno nad maloletnikom obezbediti vrsenje stalnog nadzora od strane strucnih vaspitaca u opstoj ustanovi za vaspitavanje maloletnika.ZABRANA VRSENJA POZIVA. 3.

.ali je delo ucinio usled zavisnosti od ovih sredstava.delo.dela ali da ipak ne bude kriv. Uslovi za izricanje: 1.obije apoteku ili drugu zatvorenu prostoriju da bi dosao do droga koje upotrebljava. OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LECENJE I CUVANJE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI Ova mera bezbednosti izrice se ucioniocu koji je kriv.kriv. Kada je mera obaveznog lecenja alkoholicara i narkomana izrecena uz uslovnu osudu ona moze trajati najvise 2 godine. Kada je ova mera izrecena uz uslovnu osudu ili novcanu kaznu izvrsavace se samo u zdravstvenoj ustanovi.a prema bitno smanjeno uracunljivim izrice se i uz kaznu zatvora.Takodje. OBAVEZNO LECENJE ALKOHOLICARA I NARKOMANA Nesto o ozbiljnosti pojave alkoholizma i narkomanije u nas.Npr:lice koje zavisi od alkohola u trezvenom stanju ukrade novac . 2.7 NEZNATNA DRUSTVENA OPASNOST moguce je da neko delo ima sva obelezja kriv.delo izvrsio u stanju neuracunljivosti ili stanju bitno smanjene uracunljivosti.ali o svemu ovome nesto vise u okviru lekcije”OSNOVI ISKLJUCENJA DRUSTVENE OPASNOSTI I PROTIVPRAVNOSTI.a ako je izrecena uz kaznu zatvora moze se izvrsavati i u ustanovi za izvrsenje kazne.U tom cilju ustanova kod koje se ucinilac nalazi na lecenju i cuvanju duzna je da jedanput godisnje izvestava sud o zdravstvenom stanju lica kome je ova mera izrecena. 4.Ova mera moze se izreci samo uz izrecenu kaznu.O njenoj obustavi odlucuje sud koji je meru izrekao u I stepenu.sankcija).Ako je uciniocu izrecena i kazna zatvora vreme provedeno u zdravstvenoj ustanovi uracunace se u vreme izrecene kazne.ova mera moze se primeniti i prema uciniocu koji u vreme izvrsenja nije bio u stanju alkoholisanosti ili drogiranosti. 3.delo treba da je ucinjeno usled stalne zavisnosti od upotrebe alkohola ili opojnih droga.i u vreme kad nije bio u stanju opojenosti drogama.dela.ili vaspitnu meru prema mladjem punoletnom licu.a opasan je za okolninu ako s obzirom na njegovo dusevno stanje postoji verovatnoca da ce dalje vrsiti kriv.uslovnu osudu.Lecenje i cuvanje u zdravstvenoj ustanovi treba da je neophodno radi otklanjanja opasnog stanja ucinioca.Da je ucinilac opasan za okolninu.Trajanje ove mere se ne odredjuje unapred.da izmedju ove zavisnosti i ucinjenog dela treba da postoji uzrocna veza. 3. 2. Ova mera bezbednosti moze se izreci ako su ispunjeni sledeci uslovi: 1.Ukoliko je ova mera izrecena uz kaznu zatvora prvenstveno ce se izvrsiti mera bezbednosti(ovo prema odredbama Zakona o izvrsenju kriv.ucinilac treba da je usled upotrebe alkohola dosao u zavisnost od tih sredstava.To znaci.Prema neuracunljivim uciniocima izrice se kao samostalna sankcija.

Ako se u toku lecenja. 2.a opasan je za okolinu. Sud koji je ovu meru izrekao u I stepenu moze uciniocu prema kome je ona izrecena izreci obavezno psih.Stoga se sva obelezja ne unose u opis bica pojedinih kriv.ako ga pusti na uslovni otpust.dela i objekat kriv.ustanovi.i 3.delo ucinio u stanju neuracunljivosti.dela.dela su:radnja krivicnog dela.posledica kriv.sud moze odrediti da se osudjeni uputi na izdrzavanje ostatka kazne ili da se pusti na uslovni otpust.Zastitni objekti su ona pravna zastitna dobra i interesi koji . OBJEKAT KRIVICNOG DELA U vezi sa objektom kriv. Ono sto.ako samovoljno napusti zapoceto lecenje i 3. 2. OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LECENJE NA SLOBODI Ova mera se moze izreci u 3 slucaja: 1.ako je uciniocu bitno smanjena uracunljivost uz kaznu bila izrecena i mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi.dela to su njihova POSEBNA OBELEZJA(to delo postoji samo ako su sva njegova obelezja ispunjena u zakonu).ako je takvom uciniocu bila izrecena mera bezbednosti obaveznog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi.diferencira kriv.prava vrsi se njegovo razlikovanje na ZASTITNI i NAPADNI OBJEKAT.8 Ako je vreme provedeno u zdravstvenoj ustanovi krace od izrecene kazne.dela.ako se ucinilac ne podvrgne lecenju na slobodi.Zdravastvena ustanova kod koje je lice na lecenju svakih 6 meseci obavestava sud koji je odluku doneo u I stepenu i o uspehu lecenja.ako i pored lecenja postane toliko opasan za okolinu da je potrebno njegovo lecenje u zdravstv.dela.uzrocna veza izmedju radnje i posledice(TEORIJA ADEKVATNE UZROCNOSTI).i ako sud utvrdi da je za otklanjanje ove opasnosti dovoljno njegovo lecenje na slobodi.jer bi se na identican nacin ponavljala kod svakog dela.ili ce ovu meru zameniti lecenjem na slobodi.medjutim.subjekt kriv.dela u teoriji kriv. Skup svih zakonskih obelezja cini BICE KRIVICNOG DELA.DELA COVEKA. OBELEZJA KRIVICNOG DELA Drustvena opasnost.ova mera moze se izreci kada sud na osnovu rezultata lecenja utvrdi da vise nije potrebno njegovo lecenje i cuvanje u zdravstvenoj ustanovi.dela).pa se na osnovu rezultata lecenja utvrdi da vise nije potrebno lecenje i cuvanje u zdravstvenoj ustanovi.vec samo njegovo lecenje na slobodi. Elementi svakog kriv.a pre isteka 2 godine utvrdi da su prestale potrebe za daljim lecenjem na slobodi odlucice sud o obustavi daljeg lecenja.PROTIVPRAVNOST i ODREDJENOST U ZAKONU su opsti(zajednicki elementi za sva kriv.Po njima nema medjusobne razlike izmedju pojedinih dela.uciniocu koji je kriv. Ova mera bezbednosti ne moze trajati duze od 2 godine.lecenje i cuvanje u zdravstvenoj ustanovi u sledecim slucajevima: 1.

ODGOVORNOST ZA TEZU POSLEDICU Moguce je da ucinilac izvrsi neko delo.Napadni objekt se cesto naziva i OBJEKT RADNJE KRIVICNOG DELA.pokretna stvar. -Zivot i telesni integritet coveka.drugacije se naziva predmet kriv. Te vrednosti su odredjene u KZ SRJ a to su npr: -Osnovna prava coveka i gradjanina.to objekat radnje kriv.dela proistekla teza posledica za koju zakon propisuje tezu kaznu. . Radnja saizvrsilastva postoji samo ako kr.postoji samo ako je radnja izvrsenja zapoceta prema objektu radnje kriv.kao sto su npr.vec da je istu hteo ili na nju pristao.vec se ona moze pripisati slucaju-tada nema ni krivicne odgovornosti za tezu posledicu.dela. -Nezavisnost i bezbednost zemlje.dela predstavlja predmet na kome se radnja preduzima da se ugrozi zastitni objekat. Drustvena vrednost koja je ugrozena drustveno-opasnim radnjama naziva se objektom krivicnog dela.dela i to: KRIVICNA DELA KVALIFIKOVANA TEZOM POSLEDICOM Propisano je zakonom kada je iz kriv.dok se kod nekih razlikuju(npr:kod kradje je zastitni objekat imovinsko pravoimovina. Razlikujemo 2 vrste takvih kriv.9 se stite krivicnim zakonodavstvom.delo izvrsavaju 2 ili vise lica.dela.ljudsko telo.novac i sl. -Teritorijalna celokupnost. Radnju treba shvatiti objektivno-subjektivno-sto znaci da nije dovoljno da je covek radnju samo preduzeo.Radnja organizovanja zlocinackih udruzenja.Dok zastitni objekat podrazumeva ono sto se stiti od kriv.dela podudaraju se napadni i zastitni objekat.isprava.delom).Ako prema takvoj posledici nema ni nehata.To je drustvena vrednost koja se stiti ili zastitni objekat. 3.dela.Pokusaj.nevoljni-besvesni pokreti ucinjeni u snu ili pokreti ucinjeni tudjom silom ili sredstvom ne mogu se smatrati radnjom izvrsenja u kriv.a napadni objekat je pokretna stvar). 4. Od zastitnog objekta kriv.Zakonom je predvidjena mogucnost tezeg kaznjavanja za takve slucajeve. 2.Pomaganja.ali da iz njega proisteknu teze posledice.telo.Radnje izvrsenja.Ovo razlikovanje je znacajno za utvrdjivanje pokusaja kriv.a objekat radnje je onaj covek koji je lisen zivota.dela ubistva zastitni objekat je zivot coveka.slobode i prava i dr. Znaci veoma vazno.Npr:kod kriv.kao sto su npr:zivot.dela.a napadni objekti su ona dobra na kojima se ostvaruje posledica kriv.imovina.teza kazna se uciniocu moze izreci samo ako je u odnosu na tezu posledicu postupao iz nehata.kao sto je npr:ubistvo i telesna povreda. -Ustavom utvrdjeni poredak zemlje.naime.dela. Nehat i ovde moze biti svesni i nesvesni.pravu.Podstrekavanja. OBLICI RADNJE IZVRSENJA KRIVICNOG DELA 1.dela razlikuje se objekat radnje kriv. Kod nekih kriv.dela(ono sto se napada kriv.

Drzanje ucinioca posle izvrsenog kriv. Okolnosti koje se moraju uzeti u obzir su: 1.Olaksavajuce uticu da kazna bude blaza i obrnuto.dela..odnosno stepen njegove krivicne odgovornosti.odgovornost i za nehat.dela. 8. Ako se ona moze pripisati njegovom nehatu bice odgovoran za ucinjeno delo samo kad zakon odredjuje kriv.Pobude iz kojih je delo ucinjeno.delo u sticaju.odredjuje se minimum i maksimum kazne za odredjeno kriv.broj lica i sve ostalo.Okolnosti pod kojima je delo ucinjeno.delo kradje poseban minimum je kazna zatvora od 1 godine. U ovoj lekciji moramo pomenuti INDIVIDUALIZACIJU KAZNI sto znaci utvrditi i izreci kaznu uciniocu kriv.Propisivanje kazne za poj. U nasem zakonodavstvu prihvacen je sistem RELATIVNOG ODREDJIVANJA KAZNE.kriv. 4.a poseban maksimum 5 godina. 7.Ove okolnosti mogu biti subjektivne i objektivne.delima. 6.odgovornosti-a kriv. Objektivne okolnosti mogu biti vreme izvrsenja(danju. .a poseban maksimum kazna zatvora od 10 godina. 5.Druge okolnosti koje se odnose na licnost ucinioca.dakle.nocu) okolnosti(poplave. 9.razlog zbog cega se ucinilac odlucio na izvrsenje nekog kriv. OLAKSAVAJUCE I OTEZAVAJUCE OKOLNOSTI sve okolnosti koje uticu na odmeravanje kazne.delo vrsi se na osnovu procene njegove apstraktne drustvene opasnosti.dela propisan je samo minimum kazne kao npr:kod kriv.delo sto predstavlja okvir u kome se sud moze kretati pri izboru konkretne kazne.pobuda je motiv.zaposljenost i sl.porodicne prilike.Stepen kriv.Po ovom sistemu zakonom je odredjeno koja se kazna i u kom okviru moze izreci za pojedina kriv.Raniji zivot ucinioca. KRIVICNA DELA KVALIFIKOVANA NAROCITOM OKOLNOSCU I ONA SE TEZE KAZNJAVAJU.Jacina ugrozavanja ili povrede zasticenog dobra.dela ubistva.dela.a ne ovo delo i osnovno kriv. Npr:za krivicno delo ubistva iz nehata poseban minimum kazne zatvora je 6 meseci.tj.sredstvo izvrsenja.dela. 2. 3.Imovno stanje izvrsioca. ODMERAVANJE KAZNE pod ovim pojmom podrazumeva se odredjivanje vrste i visine kazne uciniocu kriv.delo.10 Kada se primenjuju odredbe o odgovornosti za tezu posledicu postoji samo to teze kriv. Sudsko odmeravanje kazne znaci utvrdjivanje vrste i visine kazne.kojim se unutrasnjim razlozima rukovodio ucinilac pri odlucivanju da izvrsi kriv.Za kriv.pozari).Ucinilac ce biti odgovoran ako je ta okolnost bila obuhvacena njegovim umisljajem.a minimum iznosi 5 godina.Licne prilike ucinioca.na osnovu ranijeg zivota moze se zakljuciti da li se on slucajno odlucio na izvrsenje ili je sklon kriv.delo.dela za konkretno delo kojom ce se po oceni suda najbolje ostvariti svrha kaznjavanja imajuci u vidu licnost ucinioca i tezinu krivicnog dela. Navesti i vrste umisaljaja i nehata i rasclaniti. Kod nekih kriv.Od tezine posledice zavisice i visina kazne.kajanje i sl.odgovornost obuhvata uracunljivost i vinost ucinioca.

ako su za poj.a za drugo novcana kazna.ni moguci opsti maksimum ove kazne.izrecice za sva kriv.U ovom slucaju jedinstvena akzna mora biti veca od svake pojedine utvrdjene kazne.ako je za neko delo utvrdjena smrtna kazna.)SISTEM KUMULACIJE.koje bi inace trebalo primeniti.DELA U STICAJU Za sva kriv.dela kaznu zatvora od 15 godina.11 10. Po SISTEMU ASPERACIJE izrice se jedinstvena kazna za kriv..ako je za neko kriv.po kome se jedinstvena kazna utvrdjuje kumulativno.Od ovog pravila ucinjen je izuzetak u slucaju ako su za sva kriv.delo u sticaju utvrdjena kazna zatvora od 20 godina.dela novcana kazna izreci ce se samo kazna konfiskacije imovine.dela izrecice se kao glavna kazna utvrdjena kazna zatvora.i 3.medju kojima nema ni jedne od 20.ako su za kriv.Tada jedinstvena kazna zatvora nemoze biti veca od 8 godina kazne zatvora.kriv.odnosno od 15 godina.posto izrecena kazna nemoze preci ovu visinu.NUZNA APSORPCIJA kada ne moze doci do primene sistema asperacije ili kumulacije u izricanju jedinstvene kazne. U nekim slucajevima pojavljuje se tzv.jedinstvena kazna se izrice tako sto se povisuje najvise utvrdjena kazna.sabiranjem svih pojedinacno utvrdjenih kazni.kada je za neko kriv.dela za koje je utvrdjene kazne zatvora i vise dela za koja su utvrdjene novcane kazne. ODMERAVANJE KAZNE ZA KRIV. Izricanje jedinstvene kazne po SISTEMU APSORPCIJE moguc je u sledecim slucajevima: 1.dela u sticaju propisane kazne zatvora od 3 godine.a kao sporedna kazna utvrdjena novcana kazna.dela utvrdjene kazne zatvora.dela u sticaju.delo utvrditi kazna prema pravilima o odmeravanju kazne pa ce se potom za sva ta dela izreci jedinstvena kazna.dela u sticaju sud ce izreci jedinstvenu kaznu.dela u sticaju utvrdjene novcane kazne. 3.Uciniocu ce se predhodno za svako kriv.ali ne sme dostici zbir pojedinacnih kazni.ali ne sme dostici zbir utvrdjenih kazni niti preci 15 god zatvora. 2.Ostale okolnosti koje uticu da kazna bude manja ili veca.Napr:ako je ucinilac izvrsio 2 krivicna dela pa mu je za jedno utvrdjena kazna zatvora.Kada je izvrseno vise kriv. Za izricanje jedinstvene kazne postoje sledeci sistemi.delo utvrdjena kazna konfiskacije imovine. 2. Po SISTEMU KUMULACIJE jedinstvena kazna se izrice u 2 slucaja.dela u sticaju sud utvrdio kaznu zatvora od 15 g a za druga istu kaznu u kracem trajanju.Prvo.To ce biti slucaj ako je za neko od kriv.izrecice se po sistemu asperacije jedna jedinstvena kazna zatvora kao glavna kazna i po sistemu kumulacije jedna jedinstvena novcana kazna kao sporedna kazna. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVICNIM DELOM .tada se uciniocu kao jedinstvena kazna izrice samo smrtna kazna(napomena:mozda je kao sporedna predvidjena i novcana kazna ali se ova kazna nemoze izreci uz smrtnu kaznu).)SISTEM ASPERACIJE po kome se jedinstvena kazna izrice u duzem trajanju od svake pojedinacne utvrdjene kazne.a za druga kriv.a to su: 1.ali ona ne sme preci zbir utvrdjenih kazni.)SISTEM APSORPCIJE po kome se jedinstvena kazna izrice ona kazna koja je najteza od utvrdjenih.za oba kriv.

i sl.To su slucajevi: 1.dela ili koji su nastali izvrsenjem dela.pornografske slike.odnosno povracaj stvari.dela.delo.a to zahtevaju interesi opste bezbednosti ili razlozi morala.Imovinska korist moze se oduzeti i od lica kome je prenesena od strane ucinioca.falsifikovani novac.i pod b)ako su znala ili mogla znati da je imovinska korist pribavljena kriv.odnosno koji nastaju izvrsenjem odredenog krivicnog dela.dela.ukoliko ju je potrosio za licne potrebe.Od ucinioca ce se oduzeti novac.On takvu korist nemoze zadrzati. 5. 2.odnosno obaveznog psihijatrijskog lecenja na slobodi kada su neuracunljivom uciniocu izrecene kao samostalne sankcije.ili ako nije ni prijavio zahtev. 3. Takva protivpravna korist oduzima se sudskom odlukom na sledeci nacin: 1.Izuzetno mogu se oduzeti i ako nisu svojina ucinioca.delom.Ako oduzimanje imovnske koristi nije moguce na ovakav nacin. 2.ali moze se oduzeti od trecih lica ako su ispunjeni sledeci uslovi:a)ako je na njih prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrednosti.moze se pod uslovima predvidjenim u cl.Zbog toga ova mera izrice se samo ako osteceni nije istakao imovinskopravni zahtev za naknadu stete. ODUZIMANJE PREDMETA Sadrzina ove mere bezbednosti sastoji se u oduzimanju predmeta koji su upotrebljeni ilio su bili namenjeni za izvrsenje kriv. Moze se izreci uciniocu ako su ispuneni sledeci uslovi: 1. Navedeni predmeti oduzimaju se po pravilu ako su svojina ucinioca.dela.Kada je imovinska korist prenesena na bliske srodnike oduzece se ako ne dokazu da su kao naknadu dali punu vrednost. Oduzimanjem imovinske koristi ne umanjuju se prava lica kojima je pricinjena steta krivicnim delom. Predmeti nastali izvrsenjem kriv.Neznatna drustvena opasnost.Potrebno je da je uciniocu izrecena kazna.To je protivpravno pribavljena korist.ili je otudjio istu-obavezace se da plati novcani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.dela su oni koji se ostvaruju izvrsenjem kriv. 4. OSNOVI ISKLJUCENJA DRUSTVENE OPASNOSTI I PROTIVPRAVNOSTI Moguce je nekad da bude ucinjeno delo koje ima sva obelezja kriv.pornografski spisi.12 Izvrsenjem nekih dela ucinilac ostvaruje imovinsku korist. 2.86 KZ SRJ namiriti iz oduzete imovinske koristi.ili ukoliko imovinska korist prelazi iznos postavljenog zahteva.ali se usled nekih okolnosti smatra da ne postoji kriv.Nuzna odbrana i .uslovna osuda.oduzece se od preduzeca.delom.predmeti od vrednosti i svaka druga imovinska korist koja je pribavljena kriv. Ako je osteceni za ostvarivanje ovog imovinskog zahteva upucen na parnicu.To su npr:falsifikovane isprave.sudska opomena ili mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi.Ako je krivicnim delom imovinska korist pribavljena za preduzece.Mogu se oduzeti samo predmeti upotrebljeni ili namenjeni za izvrsenje kriv.dela ili koji su nastli izvrsenjem kriv.

dela. b) treba da je neskrivljena.odnosno protiv bilo kojeg njegovog dobra. Znacaj dela se procenjuje po objektivno-subjektivnim kriterijumima.i subjektivnu=opasnost od ucinioca dela.dok su subjektivne=pobude iz kojih je delo ucinjeno. d)treba da po sredstvima i po intenzitetu da bude ogranicena samo na odbijanje napada.dela.Prekoracenje postoji kada ucinilac prekoraci intenzitet napada. c)mora biti istovremena sa napadom. e)srazmernost izmedju napada i odbrane.13 3.Ali ako je ucinilac bio u zabludi iz nehata(otklonjiva stvarna zabluda)odgovarace ako zakon predvidja kaznjivost za to delo u slucaju izvrsenja iz nehata. b)Napadac moze biti samo covek(ljudsko bice).i b)da nije nastupila stetna posledica ili da je nastupila neznatna stetna posledica.NUZNA ODBRANA Smatra se da odbijanje protivpravnog napada nije drustveno opasno ni protivpravno ni onda kada se povredjuje neko napadacevo dobro.NEZNATNA DRUSTVENA OPASNOST Uslovi za postojanje su:a)da je delo malog znacaja.Osim ovih pomenucemo i institut `pristanak povredjenog`! 1.imovina. b)mora biti upravljena protiv napadaca.Ukoliko lice misli da je napadnuto ili je pogresno drzao da je napadnut pa u takvom stanju povredi lice za koje pretpostavlja da je napadac.jer su napad i odbrana elementi nuzne odbrane.Krajnja nuzda. Elementi krajnje nuzde su:OPASNOST I OTKLANJANJE OPASNOSTI. e)Napad mora biti stvaran.ako su u odbrani upotrebljena sredstva i povrede koje nisu bile neophodne u odbijanju napada. e)moze biti izazvana i od coveka.ali ne i postojanje kriv.KRAJNJA NUZDA postoji kada je delo ucinjeno radi toga da ucinilac otkloni od sebe ili drugoga istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi nacin nije mogla otkloniti. 3. zivot.oblik vinosti i td.dela.Ovakva vrsta NO iskljucuje kriv. Ako napadnuti izvrsi PREKORACENJE NUZNE ODBRANE odgovarace za ucinjeno kriv.vreme izvrsenja dela. c)Napad mora biti protivpravan.Da li se neka povreda zasticenog dobra moze smatrati neznatnom posledicom predstavlja fakticko pitanje koje se procenjuje u svakom konkretnom slucaju.tj. d)Napad moze biti upravljen protiv bilo kojeg dobra lica koje se brani.a pri tome ucinjeno zlo nije vece od zla koje je pretilo.i to objektivnu=materijalnu opasnost od dela. Osim navedenog: a)opasnost treba da je istovremena. To su osnovi koji kada postoje iskljucuju postojanje kriv.sredstva kojima je izvrseno.odgovornost. 2.jer se time vrsi odbrana izvesnog dobra koje drustvo zasticuje.delo. c) da je objektivno postojala.zivotinje ili prirodne sile.Prvo mora da postoji napad. Zatim:a)Napad moze biti izvrsen cinjenjem.Objektivne okolnosti su:nacin izvrsenja dela. .u takvom stanju ne postoji prava nzna odbrana vec PUTATIVNA NUZNA ODBRANA. E sada da vidimo kakva treba da je odbrana? a)treba da je takva da se njome povredjuje dobro napadaca i da ima obelezje kriv.To mogu biti. d)opasnost moze da preti bilo kojem pravnom dobru.sloboda.

g)ucinjeno zlo ne sme biti vece od zla koje je pretilo.Po nasem zakonu ovde postoje 2 kriv.ona ne bi imala uticaja na kriv.kvalifikovanim.delo samo ako bi lekar prekoracio svoja ovlascenja i vrsio intervenciju ne u cilju lecenja vec u drugu svrhu.a u istome se nalaze samo stvari manje vrednosti. .ODGOVORNOSTI -STVARNA ZABLUDA je nepostojanje svesti ucinioca kriv.Ako je to bilo moguce nece postojati KN. Ucinilac koji je duzan da se izlozi opasnosti ne moze se pozvati na KN.prema tim shvatanjima osnov iskljucenja postojanja kriv.Postojanje zablude ne iskljucuje uvek nehat.U tom slucaju imamo skup opstih kvalifikatornih okolnosti koje kriv.dela.Postojanje zablude iskljucuje umisljaj.npr:dozivanjem u pomoc.I ovde postoji kriv.odnosno dobra iste vrednosti.dela i to pokusaj ubistva lica prema kome je napad bio usmeren i ubistvo iz nehata lica koje je pogresno pogodjeno.Ovakav izvrsilac je kriv.Ovaj slucaj postoji kada je izvrsilac pri izvrsenju kriv.odgovornost.npr:ako lice A se odluci da lisi zivota lice B.Kod KN uvek ce se utvrdjivati da li je ucinilac mogao da otkloni opasnost i na drugi nacin.i lekar pri lecenju bolesnika od zarazne bolesti.Npr:ako izvrsilac puca na jedno lice.Elementi za ovakav slucaj su subjektivne i objektivne prirode.Imamo ovde 3 vrste ove zablude i to: -zabluda o predmetu(error in objecto) kada pogresno smatra da delo cini prema jednom predmetu.dela kod nanosenja telesne povrede pri sportskim takmicenjima ne lezi u pristanku povredjenog vec u nedostatku drustvene opasnosti.dela ispoljio narocitu odlucnost.U nasem Zakonu ovaj institut nije predvidjen. PRISTANAK POVREDJENOG ovo shvatanje se ne moze prihvatiti jer se kriv.a u stvari delo cini prema drugom predmetu.odgovoran.Medjutim.Krajnja nuzda se pred sudom priznaje i kada su u pitanju jednaki interesi.Prema tome.dela u vreme njegovog izvrsenja o zakonom odredjenih obelezja ili pogresna predstava o oklnostima prema kojima da su one stvarno postojale.odnosno licu. -zabluda o licu(error in persona). ODGOVORNOST ZA OSOBITO TEZAK SLUCAJ Zakon predvidja tezu kaznu. nanosenje povrede pri hirurskoj intervenciji predstavljalo bi kriv.pravom odredjeno dobro stiti i ne moze pojedinac odlucivati o tome da li ce se u odnosu na povredu primeniti ili nece krivicno-pravna zastita.Slicno.bekstvom i sl.Medjutim.14 f)KN postoji samo ako opasnost nije mogla da se otkloni na drugi nacin osim povredom dobra treceg lica.Npr:strazar napusti strazarsku duznost ukoliko bi usledio napad na objekat koji cuva iz bojazni da ne bude i sam napadnut.delo cine tezim. Ova zabluda je za nas od znacaja samo ako je ucinilac bio u zabludi u vreme izvrsenja kriv.to delo bi bilo dozvoljeno.opravdanja ima u sportskim takmicenjima i povreda u tim slucajevima i pri lekarskim intervencijama.ili ako nesavesno leci bolesnika.upornost ili bezobzirnost i ako je delo izazvalo teske posledice ili je ucinjeno pod drugim otezavajucim okolnostima. -promaseni udarac(aberatio ictus sive impentus) postoji ako ucinilac izvrsenje dela usmeri prema jednom predmetu a delo izvrsi prema drugom predmetu.ali on lisi zivota lice C pogresno smatrajuci da je to lice B.a pogodi drugo lice i lisi ga zivota.odgovornost.Ako je takva zabluda postojala pre izvrsenja.Npr:neko protivpravno prisvoji tudji kofer misleci da je u njemu nakit. OSNOVI ISKLJUCENJA KRIV.

dela nastupila posledica.Nema dobrovoljnog odustanka u sledecem slucaju npr:ako ucinilac pri pokusaju izvrsenja dela ubistva ispali metak i promasi zrtvu. POKUSAJ KRIV.a moze se i blaze kazniti.dela samo kada to zbog posebne drustvene opsanosti samog pripremanja zakon izricito odredjuje.Moze da se desi kod odustanka da je vec izvrseno(svrseno)neko manje kriv.Kaznjavanje za pripremanje se vrsi u 2 slucaja:1.odnosno kada uciniocu nije poznato da je to delo zakonom zabranjeno.tj.Razlika izmedju pokusaja i svrsenog dela lezi u tome sto kod pokusaja nije nastupila posledica dela.delo.dela postoji kada je izvrsenje dela zapoceto s umisljajem.izvrsenje kriv.kada je propisano zakonom kaznjavanje i za pripremanje.Odustanak se sastoji u prekidu radnje koja je preduzeta u cilju izvrsenja dela.Prema nacinu ucesca dele se na:saizvrsioce.Pripremne radnje su one radnje su one radnje kojima se priprema(teren) za izvrsenje dela.a ovaj je odustao od izvrsenja tezeg dela(teze delo u sebi konzumira lakse delo).ili se radnja izvrsenja dovrsi ali ne nastupi predvidjena posledica.Ona ce postojati kada i ucinilac nezna sta se podrazumeva pod pojmovima kojima je kriv. .i 2.onu radnju koja cini element bica kriv.cak i ako kasnije odustane svojevoljno.i kada izvrsilac nije uspeo da dohvati novcanik.dela iz opravdanih razloga nije znao da je delo koje cini zabranjeno.15 -PRAVNA ZABLUDA postoji kada ucinilac kriv.ali moze da predstavlja osnov za ublazavanje kazne uciniocu.delo odredjeno u zakonu.kada je P.delo.odgovornost ucinioca. pomagace i organizatore zlocinackih udruzenja.Za pokusaj ce se izvrsilac kazniti kao za svrseno kriv.njima se cine samo pripreme za izvrsenje.subjektivni(dobrovoljnost).Zapoceti radnju dela znaci predeuzeti radnju izvrsenja.delo zapoceto ili izvrseno za pripremnu radnju nece se kazniti jer je ona konzumirana sa visom fazom izvrsenja.podstrekace. DOBROVOLJNI ODUSTANAK postoji kada ucinilac dobrovoljno odustane od izvrsenja dela koje je pripremao ili pokusao.dela.ali nije dovrseno.U sebi sadrzi 2 elementa:objektivni(odustajanje od izvrsenja dela).Npr:zavlacenjem ruke u dzep drugoga u autobusu je vec zapoceta radnja dela.Ako je pripremano kriv.dela odredjeno kao posebno kriv. SAUCESNISTVO postoji kada vise lica ucestvuje u izvrsenju kriv.ne moze se govoriti o dobrovoljnom odustanku.vec samo stvaraju uslovi da se to ucini.Pravna zabluda ne iskljucuje kriv.DO ima znacaj za odmeravanje kazne uciniocu.Ako radnja izvrsenja ostane nedovrsena.ili sprecavanju nastupanja posledice.DELA U KZ SRJ stoji-kaznice se onaj ko s umisljajem priprema izvrsenje kriv.dela.odnosno njima se ne pocinje napad na zastitni objekat.dok je kod dovrsenog kriv.dela je ostalo u pokusaju. PRIPREMNE RADNJE ZA IZVRSENJE KRIV.a koje jos ne predstavljaju radnju izvrsenja samog dela. Pokusaj se razlikuje od pripremnih radnji po tome sto kod pripremnih radnji ne pocinje sa izvrsenjem dela.DELA KZ SRJ kaze pokusaj kriv.jer ga u nekim slucajevima kada sud proceni(zakonom predvidjeno)sud moze osloboditi od kazne.i 2.delo.

to su davanje saveta ili uputstava.onda nema podstrekavanja. Postoje.P moze biti fizicko i psihicko.dela ili ako je sa vise radnji pomaganja doprineo izvrsenju vise kriv.unapred obecano prikrivanje kriv.otklanjanje prepreka.dela. Po TEORIJI PODELE RADA(ULOGA) saizvrsiocem se smatra onaj saucesnik koji zajedno sa drugim na bazi podele rada deluje na ostvarenju kriv.delo.neka pravila oko kaznjavanja ovih ljudi:1/Organizator odgovara za kriv.Potrebni su sledeci uslovi: -da je stvorio neko udruzenje bilo kog oblika ili da je u istu svrhu iskoristio neko vec postojece udruzenje.obecavanje poklona.nagrade.delo.pretnje.a nakon toga sta je saizvrsilac?Saizvrsiocem se smatra svako ono lice koje je ucestvovalo u realizaciji bica krivicnog dela. -da postoji plan zloc.dela za koje se po zakonu moze izreci 5 godina zatvora ili teza kazna ucinilac se kaznjava kao za pokusaj kriv. PODSTREKAVANJE je umisljajno navodjenje drugog da ucini odredjeno kriv.Uvek odredjenom licu i za odredjeno kriv.dela stvorio ili iskoristio organizaciju.dela ako je pomagac jednom radnjom doprineo izvrsenju vise kriv.Sto se tice kaznjavanja za podstrekavanje mozemo sledece reci:za neuspelo podstrekavanje na izvrsenje kriv.Ako ucesnik to delo hoce kao delo nekog drugog lica onda se njegovo ucesce naziva ANIMUS SOCII.ili pak doprinosi izvrsenju kriv.medjutim.delo.Izmedju P i drugih oblika saucesnistva ne moze postojati sticaj u istome delu.P se uvek odnosi na odredjeno lice i odredjeno kriv.stavljanje izvrsiocu sredstava za izvrsenje.delo cije je bice odredjeno u zakonu.Svaki onaj koji u okviru podele uloge ostvaruje svoj deo u izvrsenju dela.delo.zaveru.delo pokusano podstrekac odgovara za pokusaj krivicnog dela kada se za isto delo po zakonu moze izreci kazna zatvora od 5 godina ili teza kazna.P moze biti nagovaranje.odgovornosti podstrekaca.dela zeli delo kao svoje.Neophodno je utvrditi da li ucesnik u izvrsenju 1 kriv. POMAGANJE:je umisljajno pruzanje pomoci nekom licu da izvrsi kriv.Pomaganje moze biti posredno i neposredno u zavisnosti da li se cini neposredno licu ili se to radi preko drugog lica.Ovakvo podstrekavanje smatra se NEUSPELIM PODSTREKAVANJEM.dela koja je njegova organizacija stvarno izvrsia.dela jer bi bio izvrsilac.Ako je kod podstrekavanog vec postojala ucvrscena volja da ucini delo.NEUSPELO PODSTREKAVANJE postoji kada podstrekac nije uspeo da stvori odnosno ucvrsti volju kod podstrekavanog lica na izvrsenje dela.Razgranicenje treba vrsiti i prema subjektivnim kriterijumima. ORGANIZOVANJE ZLOCINACKOG UDRUZENJA:smatra se onaj ko je radi koji je radi vrsenja kriv.Za izvrsioca koji hoce delo kao svoje kaze se da postupa CUM ANIMUS AUCTORIS.16 SAIZVRSILASTVO:Prvo se razgranici sta se smatra izvrsiocem dela. -da je ucinjeno jedno ili vise kriv.bandu.delo.dela.udruzenje radi vrsenja krivicnih dela.dela.udruzenja.dela i izvrsioca.dok to nije slucaj kod pomagaca.Ako je kriv.Pomagac ne preduzima radnju bica kriv.Medjutim.Nehatno podstrekavanje ne dovodi do kriv.U izvesnim slucajevima P je utvrdjeno kao posebno kriv. .P se moze vrsiti samo umisljajno.i pri tome hoce delo kao svoje-je izvrsilac dela.odnosno podstrekaca.tragova i predmeta.Ono se sastoji u stvaranju ili ucvrscenju odluke kod podstrekavanog da ucini kriv.Ono se sastoji u stvaranju uslova da izvrsilac moze da ostvari kriv.prema volji ucesnika.a ne i za ona dela koja su bila u planu te organizacije ali stvarno nisu izvrsena.delo.grupu ili dr.molbe .dela koje drugo lice hoce kao svoje.pomaganjem ce se ostvariti sticaj kriv.dela kao zajednickom cilju.Nema pomaganja ako je delo svrseno.a moze i konkludentnom radnjom.tj.

Prema nasem kriv. OBICAN POVRAT za ovaj povrat potrebno je da su ispunjena 2 uslova i to:da je ucinilac ranije bio osudjen i da je ucinio novo kriv.odgovornost.a druga mogu biti pomagaci.ili kao saucesnika. Smatrace se da je u povratu i ono lice kome je putem amnistije ili pomilovanja oprosteno izvrsenje kazne. Razlikujemo:OBICAN i VISESTRUKI POVRAT.zakonu kriv.dela koja su proizasla iz plana organizacije koju je stvorio. pravo zasniva kriv.dela ucestvuje vise lica od kojih su neka izvrsioci.tj. Osudjivanim se smatra lice prema kome je izrecena kazna.delo.Nase kriv. P O V R A T postoji kada neko lice posle osude za kriv.koju je usmerio u odredjenom pravcu. . 3/ne odgovara za k.on ce za to delo odgovarati kao organizator-izvrsilac.odgovornost na TEORIJI O OGRANICENOJ ili LIMITIRANOJ AKCESORNOSTI.I kod saucesnika vazi pravio da svako odgovara u granicama svoje licne odgovornosti.AKCESORNA TEORIJA o saucesnistvu polazi od shvatanja da kada u izvrsenju kriv.delo ucinjeno delovanjem vise lica smatra se kao jedno kriv. 5/osnov organizatorove vinosti je u tome sto je on stvorio zlocinacku org.Prema KZ SRJ saizvrsilac je kriv.udruzenja(saucesnici)ucinjeno kriv.Povrat se uvek uzima kao otezavajuca okolnost.ove okolnosti mogu se uzeti u obzir pri oceni ranijeg zivota ucinioca.podstrekaci ili organiz.a nehatno org..delo je njihovo zajednicko delo.na kaznjive pokusaje i pripremne radnje.delo ponovo ucini kriv.17 2/odgovara za kriv.To znaci da organizator odgovara kako za k.delo. Ranija osudjivanost treba da se odnosi na kriv.odnosno koju je iskoristio.Znaci da osuda nije imala nikakav vaspitni uticaj na njih.sudska opomena ili koje je oglaseno krivim i oslobodjeno od kazne.Osuda za ranije krivicno delo moze se odnositi na sva krivicna dela izvrsena s umisljajem ili iz nehata.delo.ili kazna nije mogla biti izvrsena usled zastarelosti.odgovoran u granicama svog umisljaja ili nehata. udruzenja je nemoguce.zloc.dela koja izvrse clanovi organizacije ako ne proizilaze iz plana te organizacije.dela prizasla iz zloc.uslovna osuda.delo.ne odgovara za ekscese clanova svog udruzenja.Ako je organizator u izvrsenju dela i licno plus ucestvovao.dela koja su neposredno bila u planu zlocinacke org.zloc. 4/odgovara za k.plana njegove organizacije bez obzira na to da li je i on licno ucestvovao u izvrsenju dela.tako i za ona koja su proizasla iz izvrsenja tog plana.tako da se i za odgovornost ovih lica trazi odredjeni oblik vinosti.Kaznjavanje za privredni prestup i prekrsaj ne uzimaju se u obzir za povrat. KRIVICNA ODGOVORNOST SAUCESNIKA:se zasniva na opstim principima o kriv.odgovornosti.To znaci da za nehatno podstrekavanje i pomaganje ne postoji kriv.

to su krvicma dela.i sl.da li su oba dela iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od predhodne osude.kao i potrebu da se radi ostvarivanja svrhe kaznjavanja izrekne takva kazna.Nece se uzeti u obzir za ovu vrstu povrata osuda za kriv.Odnosno ona koja su drustveno prihvatljiva i koja su neprihvatljiva.delo mora imati sledeca OBELEZJA KRIV.Strozija kazna ne sme preci dvostruku meru propisane kazne.ponasanje coveka kojim se povredjuje neka pravna norma).dela.pobude iz kojih su ucinjena. 4.Sva ova 3 uslova uzeta su kumulativno kako ulaze u pojam osudjivanosti.pobudama iz kojih vrsi kriv.delo.prema radu.18 Uciniocu koji je u povratu kazna se moze izreci u granicama koje su propisane za ucinjeno kriv.Nece postojati ova vrsta povrata ako je novo kriv.)Sklonost za vrsenje krivicnih dela.nacina njegovog zivota.Drugo. VISESTRUKI POVRAT Uslovi za postojanje visestrukog povrata su sledeci: 1.Delo coveka.privredni prestupi i prekrsaji.)Da od dana otpustanja ucinioca sa izdrzavanja ranije izrecene kazne nije proteklo vise od 5 godina. Jugoslovensko zakonodavstvo poznaje 3 kategorije takvih ponasanja koja nisu dozvoljena. Da bi postojalo kriv. 2.takva ce se osuda uzeti u obzir.i MESOVINE TEORIJE(po kojima je kriv. . 3.Da je novo kriv.a neko iz nehata.odnosa u drustvu.dela zajednicko samo to da se njihovih izvrsenjem povredjuje neka pravna norma).Osuda treba da se odnosi samo na krivicna dela ucinjena s umisljajem.Ovaj uslov sud ce utvrditi na osnovu svestrane ocene licnosti. Nauka krivicnog prava poznaje FORMALNI POJAM KRIVICNOG DELA(po kojima je za sva kriv. U svakom slucaju da bi bilo krivicno delo i da bi se tretiralo kao kriv.dela.sto znaci da moraju postojati 2 ili vise osuda.da je ucinilac ranije bio 2 ili vise puta osudjivan za krivicna dela.Osuda za vise kriv.Njima se izricu sankcije.delo drustvena pojava. POJAM KRIVICNOG DELA Sva ljudska ponasanja se dele na dozvoljena i nedozvoljena.DELA: 1.delo je takvo ponasanje coveka kojim se povredjuju drustvena pravila i zbog cega je ono drustveno opasno.u smislu ovog propisa.delo mora da ima sledece elemente: -to je delo coveka.okolnosti pod kojima su ucinjena.Ali ako se jedna osuda odnosi na kriv.ponasanja.dogadjaj u drustvu koji se izrazava promenom u spoljasnjem svetu). Pri oceni da li ce uzeti stroziju kaznu od propisane sud ce narocito uzeti u obzir srodnost ucinjenih kriv.dok TEORIJA O MATERIJALNOM POJMU KRIVICNOG DELA(po kojima je kriv.potrebno je da je izrecena kazna zatvora od najmanje 1 godine.delo ucinjeno s umisljajem.ni 15 godina zatvora.s tim sto povrat moze uticati kao otezavajuca okolnost da se u tim granicama izrekne veca kazna.Prilikom odmeravanja kazne sud ce narocito uzeti u obzir da li je novo delo istovrsno kao staro.i da je za njega propisana kazna zatvora.delo i pravni drustveni fenomen odnosno dogadjaj u spoljnjem svetu.dela u sticaju od kojih je neko ucinjeno s umisljajem. -kriv.I najzad.dela u sticaju smatra se jednom osudom.)Ranija osudjivanost.delo ucinjeno iz nehata.i ono je jedan oblik ponasanja coveka u drustvu.dela iz nehata.

Razlika je u tome sto kod zastarelosti titular gubi zahtev.SUBJEKTIVNO.i 3.delo ili posledica osude na odredjenu kaznu.gubi mogucnost da prinudnim putem ostvari svoje ovlascenje iz subjektivnog .Zabrana istupanja u stampi. 2.Odluku o tome donosi sud.Tome Zivanovica-pored kriv. 2.Drutvena opasnost.zastarele ili oprostene kazne.na radiju.i 3.Toma Zivanovic kaze da se drustvo nemoze efikasno zastititi od ucinalaca krivicnih dela osim pretnjom adekvatnom kaznom! PRAVNE POSLEDICE OSUDE To su mere koje predstavljaju gubitak izvesnih prava ili zabranu sticanja odredjenih prava koje nastupaju po sili zakona danom pravosnaznosti sudske odluke. A sto se tice zabrane sticanja odredjenih prava: 1.19 2. 4. Mogu se izgubiti sledeca prava: 1. 2.Mogu biti propisane kao posledica osude za odredjeno kriv. Pravne posledice osude mogu se odredjivati samo Zakonom.To se moze uciniti po proteku 3 godine od dana izdrzane. Pravne posledice osude mogu imati za posledicu ili PRESTANAK ODNOSNO GUBITAK ODREDJENIH PRAVA ili ZABRANU STICANJA ODREDJENIH PRAVA.NORMATIVNI POJAM(ogleda se u povredi pravne norme).dela i to: 1. 3. 3.delo koje je izvrsio).dela i krivicne sankcije kao pojmova-treba uvesti i pojam KRIVAC. 4.Zabrana vrsenja odredjenih poslova ili funkcija. 2.REALISTICKI POJAM(da je to pojava u spoljnom svetu).Zabrana sticanja odredjenih dozvola ili odobrenja.Zabrana sticanja odredjenog zvanja.TV ili javnim skupovima.OBJEKTIVNO-SUBJEKTIVNO SHVATANJE.OBJEKTIVNO. Po TRIPARTITNOJ TEORIJI Dr. PREKLUZIVNI ROKOVI Treba razlikovati zastarelost od prekluzije.a narocito u odnosu na kriv.Takodje.Odredjenost dela u Zakonu. 4.Gubitak cina vojnog staresine.Ovde moramo upotrebiti maximu NULLUM CRIMEN NULLA PENE SINE LEGE.Dr. U teoriji posmatramo 3 vrste pojmova kriv. Trajanje ovih posledica moze se skratiti.Prestanak radnog odnosa 3.Oduzimanje odlikovanja.SIMPTOMATICKI POJAM(gde se uzimaju psiholoska svojstva ucinioca.preduzecima i zajednicama.Prestanak vrsenja odredjenih poslova ili funkcija u organima DPZ.drugim drzavnim organima.poziva ili zanimanja ili unapredjenja u sluzbi.Protivpravnost.dela: 1. U okviru ove lekcije imamo i 3 shvatanja pojma kriv.a moze i aktom o pomilovanju.

onda je to odredjeno ponasanje coveka koje je prouzrokovalo odredjenu promenu ili novo stanje u spoljnjem svetu (posledicu dela).Rok u kome je titular ovlascen da ostvari svoje pravo.delo ucini na stranoj teritoriji. Ako se pod radnjom kriv. Pod radnju kriv.Titular prava se mora koristiti svojim pravom u okviru subjektivnog i objektivnog roka.Ova radnja izvrsenja odredjuje se putem tzv.duznosti pazi da li je protekao prekluzivni rok.Prekluzijom.dela smatra samo radnju izvrsenja.Sud po sl. Prema personalnom principu nase zakonodavstvo se primenjuje i na naseg drzavljanina koji kriv. -PERSONALNOM.u opisu bica kriv. PROSTORNO VAZENJE KRIV.protekom odredjenog vremena.zakonodavstvo vazi za svakog onog ko na nasoj teritoriji izvrsi kriv. 2.Drugo.RADNJA CINJENJA I RADNJA NECINJENJA.u protivnom.vec .duze shvatanje pod radnjom kriv.Prekluzivni rok je vreme trajanja jednog subjektivnog prava u kom vremenu titular mora koristiti svoje pravo.delo ima svoju radnju.dela mogu se podvesti 2 znacenja.U slucaju da primeti da je rok istekao odbice tuzbeni zahtev.podstrekavanje na izvrsenje dela i pomaganje u izvrsenju dela. RADNJA KRIVICNOG DELA Svako kriv.ali pravo ostaje.Prekluzivni rok moze biti subjektivan i objektivan.delo.BLANKETNA RADNJA IZVRSENJA.ako se zatekne na teritoriji Srbije ili joj bude ekstradiran.20 prava.Subjektivni rok uvek tece u okviru objektivnog.titular gubi samo pravo.Npr:prekluzivni rok na podnosenje zalbe na presudu.Utvrdjivanje prostornog vazenja de po odredjenim principima i to: -TERITORIJALNOM. Nase kriv.Izvrsenje dela upravo i pocinje preduzimanjem one delatnosti koja je zakonom oznacena kao RADNJA KRIV. 1.dela podrazumeva samo radnja izvrsenja.Prekluzivne rokove nemogu stranke menjati svojom voljom.ne cekajuci niti trazeci da se tuzeni o tome izjasni. 2.nema ni prekida ni zastoja kao kod zastarelosti. 3.to je gubitak prava u celini. Moguce je razlikovati nekoliko oblika: 1.nece izgubiti samo zahtev.dela:radnju izvrsenja.upucujuce norme. Realni princip:nase zakonodavstvo vazi i za stranca koji van teritoirije Srbije ucini prema njoj ili njenom drzavljaninu kriv.dela.dela i u tom smislu moguce je razlikovati sledece oblike radnje kriv.i duznik.dela nije potpuno odredjena radnja izvrsenja.titular je ovlascen da primi zastarele trazbine.delo.ako je ispunio zastarelu obavezu nemoze traziti natrag ono sto je dao u ispunjenju obaveze.tece kontinuirano.Naime.ZAKONA Posmatra se u odnosu na mesto izvrsenja kriv.DELA.Ono je osnovno obelezje u bicu kriv.Njih odredjuje zakon i stranke ne mogu uticati na trajanje rokova. 3.vec celo pravo.i -UNIVERZALNOM PRINCIPU. -REALNOM.dela.dok se ostali oblici ucestvovanja u izvrsenju dela smatraju saucesnickim radnjama.Jedno je sire i ono obuhvata sve oblike ucestvovanja u vrsenju kriv.niti bilo kakvim ugovorom.POSLEDICNA RADNJA IZVRSENJA.

delo. Podaci o osudi ili brisanoj osudi mogu se dati samo sudu.dela ugrozavanja javnog saobracaja. .i delo se izvrsava preduzimanjem takve delatnosti.koji je po pravilu.zastarele ili oprostene kazne. REHABILITACIJA I BRISANJE OSUDE Rehabilitacija znaci prestanak pravnih posledica koje su vezane za osudu.Osuda o izrecenoj sudskoj opomeni i osuda kojom ucinilac kriv.postupkom protiv lica na koje se odnosi.oprostene ili zastarele kazne.Tako npr:kod kriv. Zakonska nastaje istekom odredjenog vremena od dana izdrzane.sto znaci da se delo vrsi krsenjem saobracajnih propisa od strane ucesnika u saobracaju. 3.ako za to vreme ne ucuini novo kriv.u roku od jedne godine od dana pravosnaznosti sudske odluke.ako za to vreme ne ucini novo kriv.Osuda na zatvor do 1 godine ili maloletnicki zatvor kad protekne 5 godina od dana izdrzane.Uslovna osuda posle 1 god od kada je proteklo vreme proveravanja.pa na taj nacin oduzme tudju pokretnu stvar.ako u tom vremenu osudjeni nije izvrsio novo kriv.dela koja da bi postojala sve radnje moraju postojati kumulativno.Medjutim. BRISANJE OSUDE moze nastupiti po sili zakona i po sudskoj odluci.njihovo cinjenje dostupnim i pribavljanje poverljivih podataka radi saopstavanja. Rehablitacija moze biti ZAKONSKA I SUDSKA. Po sili zakona brisu se: 1.a izuzetno od dana pravosnaznosti presude.dela oslobodjen od kazne.s toga se u svakom konkretnom slucaju mora oslanjanjem na propis o saobracaju utvrditi da li su ti propisi krseni.delo ostvareno je kako samo jednom radnjom(alternativno).To je slucaj kod kriv.dela radnja izvrsenja je odredjena kao jedna delatnost.Osuda na novcanu kaznu kad protekne 3 godine od dana izvrsene. Po odluci suda moze se odrediti da se iz kaznene evidencije brise osuda na kaznu zatvora preko 1-ne do 3 godine.Ako su propisane alternativno dovoljno je da samo jedna radnja bude preduzeta pa da budu ispunjeni uslovi postojanja kriv.dela SPIJUNAZE gde se moze destiti i alternativno a moze i kumulativno ispunjenje da postoji i da postoji to kriv. Sudska rehabilitacija je fakultativna i zavisi od ocene nadleznog suda.Sud pri odlucivanju procenjuje da li su se ispunili uslovi za davanje rehabilitacije i o tome donosi odgovarajucu odluku.delo.delo.Ovo kriv. 2.delo. 4.radnja izvrsenja je odredjena kao “nepridrzavanje saobracajnih propisa”.dela RAZBOJNISTVA(kad ucinilac upotrebi silu ili pretnju-dakle prinudu.delo.Da bi postojale kriv.tako i ostvarenjem svih radnji zajedno (kumulativno). 4.delo.A postoje i alternativne i kumulativne.21 tako da se njena sadrzina mora utvrdjivati uz konsultovanje nekog drugog propisa.zatim nadleznim organima koji uccestvuju u postupku moze se jos davati i drzavnim organima.postoje kriv.ako ucinilac ne ucini novo kriv.kao npr:kod kriv.Kod odredjenog broja kriv.Ovo se moze uciniti ako je proteklo 5 godina od dana izdrzane.zastarele ili oprostene kazne.slucaj kod kradje koja se vrsi oduzimanjem tudje pokretne stvari-to su jednoaktne radnje izvrsenja.ALTERNATIVNE I KUMULATIVNE RADNJE IZVRSENJA.Sudska rehabilitacija nastupa po odluci suda.predaja podataka.Ona nastupa protekom odredjenog vremena i za njeno nastupanje nije potreban akt ni jednog drzavnog organa.ako za to vreme osudjeni ne ucini kriv.dela.van krivicnog zakonodavstva.javnom tuzilastvu i OUP-u u vezi sa kriv.delo spijunaze propisane su 4 radnje izvrsenja:saopstavanje tajnih podataka.Takav npr.oprostene ili zastarele kazne.Ovim institutom regulisu se prava i polozaj osudjenog posle izdrzane kazne i imaju za cilj da omoguce njegovo vracanje u normalne uslove i tokove drustvenog zivota.

dela.dela ali koja se zbog vremenskog kontinuiteta u kome su izvrsena.dela zakonskog ili pravnog jedinstva: SLOZENO KRIVICNO DELO cije bice sadrzi elemente 2 ili vise drugih kriv.delo protivpravno lisenje slobode.delu.npr:tesko delo ubistva konsumira tesku telsnu povredu.REALAN STICAJ postoji kada ucinilac sa vise radnji ucini vise krivicnih dela.delo. S obzirom na svojstvo sa kojim ucestvuje u izvrsenju dela.IDELAN postoji kada je ucinilac sa jednom radnjom ucinio vise krivicnih dela.dela za koja mu se istovremeno sudi i izrice jedinstvena kazna.22 STICAJ KRIVICNIH DELA postoji kada ucinilac jednom ili sa vise radnji ucini vise kriv.Kada postoji slozeno delo uciniocu se ne utvrdjuje kazna za svako posebno kriv.subjekt moze biti IZVRSILAC DELA. SUBJEKT KRIVICNOG DELA Ovim pojmom se obuhvata svako lice koje ucestvuje u izvrsavanju krivicnog dela.delo koje iskljucuje postojanje ostalih cija su obelezja ostvarena.delo sadrzano u opisu nekog drugog kriv.Tako podstrekavanje konsumira pomaganje i uopste tezi oblik saucesnistva konsumira laksi oblik.Upotrebljava se i termin “ucinilac kriv. Treba pomenuti i kriv.vec samo jedno kriv.Ovaj prvi se naziva jos i formalni.licem i sl.vise samostalnih cinjenja smatraju kao jedno kriv. PRODUZENO KRIVICNO DELO postoji kada ucinilac izvrsi vise istovrsnih kriv.a da ipak ne postoji sticaj tih dela.naizgled postoji vise kriv.Ako se delo okvalifikuje kao produzeno. TRAJNO KRIVICNO DELO je takvo delo cijim se izvrsenjem stvara duze ili krace protivpravno stanje-npr:kriv.On postoji kao PRIVIDNI IDEALNI I PRIVIDNI REALNI STICAJ.razbojnicke kradje.U ovakvoj situaciji on nece odgovarati i za kriv.Npr:kriv.dela teske kradje.delo ostecenja tudjih stvari. npr:prilikom izvrsenja ubistva ucinilac osteti odelo lica lisenog zivota.Ovde se uvek radi o jednom kriv.PRIVIDNI STICAJ postoji ako je jedno kriv.dela. PRIVIDNI STICAJ postoji kada su sa jednom ili vise radnji ostvarena obelezja vise kriv.delo.PODSTREKAC ili POMAGAC.dela.Lakse kriv.dela”.delo vec se izrice jedna kazna.Moze biti IDEALAN i REALAN.delo konsumirano je tezim po pravilu LEX CONSUMENS DEROGAT LEGI CONSUMPTAE.Samo. delo pljacke je slozeno kriv.Na osnovu ocene svakog dogadjaja posebno primenjuje se i INKLUZIJA(zanemarivanje sporednog i nevaznog).razbojnistva ili prevare. Pomenuti HETEROGENI i HOMOGENI IDEALNI I REALNI STICAJ.a drugi-materijalni.delo jer se sastoji iz vise kriv.dakle.vanbracna zajednica sa mal.dela. KOLEKTIVNO KRIVICNO DELO postoji kada se zbog posebnog psihickog odnosa ucinioca prema vrsenju dela.nemogu se primeniti odredbe o sticaju.zbog medjusobne povezanosti pojavljuju kao jedinstveno kriv. SUDSKA OPOMENA .

delo ucinjeno iz nehata i kad posledica dela tako tesko pogadja ucinioca da izricanje kazne u takvom stanju ocigledno ne bi odgovaralo svrsi kaznjavanja .dela.Izuzetno sudska opomena moze se izreci i za kriv. Ucinilac se moze osloboditi od kazne u sledecim slucajevima:prekoracenja nuzne odbrane usled jake razdrazenosti ili prepasti izazvane napadom. -ako je za kriv. od 2 god.a ne izrecena kazna.delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 3 ili vise godina. u trajanju od 1godine.samo za laksa kriv. Moze se ublaziti i kod pojedinih kriv. Izrice se u sledecim slucajevima: 1.navodjenje na samoubistvo i sl.za koja je zaprecena kazna zatvora do 1 god ili novcana kazna. SO se pokusava da vaspitno utice na ucinioca. 3.imajuci u vidu licnost ucinioca i sve okolnosti pod kojima je delo ucinjeno.da su takva kriv.bitno smanjene uracunljivosti. -ako je za kriv.U konkretnom slucaju moraju se imati u vidu sve objektivne i subjektivne okolnosti.23 sa uslovnom osudom predstavljaju kriv.kazna se moze ublaziti do 1 godine. Najvaznije da sud dolazi do uverenja da ce se i takvim blazim kaznjavanjem postici svrha kaznjavanja.ili kada se steknu vise olaksavajucih okolnosti pa u sklopu cine delo laksim.dela ucinjena pod okolnostima koja ih cini osobito lakim.i sl.i to opominjuce. Kazna se moze ublaziti po meri i po vrsti.prekoracenja krajnje nuzde. Ublazavanje kazne moze se uraditi i kad sud nadje da postoje OSOBITO OLAKSAVAJUCE OKOLNOSTI.dela:samovoljnog udaljenja i bekstva iz oruzanih snaga.pomaganja u izvrsenju kriv.kada je to zakonom posebno predvidjeno. U nacelu kazna se moze u svakom slucaju ublaziti kod prekoracenja nuzne odbrane.Za izricanje sudkse opomene potrebno je da sud stekne uverenje da se i na ovakav nacin moze postici svrha kaznjavanja.delo kao najmanja mera propisan zatvor do 15 dana(opsti minimum).Osnovno merilo je zaprecena.Ublazavanje kazne je uvek fakultativno.umesto zatvora moze se izreci novcana kazna.dela.tako da delo cini osobito lakim. kazna se moze ublaziti do 6 meseci zatvora. Nacin ublazavanje kazni ide ovako: -ako je ze kriv.sankcije.Svrha je da se uciniocu uputi drustveni prekor da ubuduce ne vrsi kriv.zatim.dobrovoljnog odustanka.delo propisana kazna zatvora bez naznacenja najmanje mere umesto zatvora moze se izreci novcana kazna.itd. UBLAZAVANJE KAZNE I OSLOBODJENJE OD KAZNE Ako se i blazom kaznom moze postici svrha kaznjavanja.zatim kada zakon izricito propisuje. 2.prekoracenja krajnje nuzde pod osobito olaksavajucim okolnostima.Merilo je takodje.dela za koja je propisana kazna zatvora i do 3 godine.pokusaja kriv.pravne zablude iz opravdanih razloga. kazna se moze ublaziti do 3 meseca.pod odredjenim okolnostima moze se uciniocu ublaziti kazna i izreci mu se blaza kazna od propisane.dela.kada je kriv.nepodobnog pokusaja.

Npr:izmirenje dospelih obaveza i uredno placanje izdrzavanja. -Ranije ucinjeno kriv.Kada je za novo kriv.osudjenom se moze u uslovnoj osudi postaviti obaveza za naknadu stete na isti nacin kao i obaveza povracaja imovinske koristi pribavljene izvrsenjem kriv. Uslovi za izricanje su sledeci: 1.zabrana javnog istupanja.a posebno srodnosti ucinjenih kriv.Svrha je da se uciniocu uputi drustveni prekor da ubuduce ne vrsi kriv.uz neka kriv.Nepridrzavanje ovih obaveza moze prouzrokovati opozivanje uslovne osude.dela.Osim navedenog.delo.odgovornosti i druge okolnosti.zabrana upravljanja motornim vozilom.Tako se uz uslovnu osudu mogu izreci mere bezbednosti:obavezno psihijatrijsko lecenje alkoholicara i narkomana.ne ucini novo kriv. Osim navedenog osudjeni se moze obavezati da ispuni i neke druge uslove.Ako sud utvrdi da je osudjeni izvrsio kriv. USLOVNOM OSUDOM njome se uciniocu utvrdjuje kazna i istovremeno odredjuje da se ona nece izvrsiti ako osudjeni za vreme koje odredi sud.uslovna osuda moze se izreci samo ako su kazna zatvora do 2 godine ili novcana kazna utvrdjene ublazavanjem propisane kazne.Ako ne opozovu uslovnu osudu sud moze i za novo kriv.Naime.Takvo uverenje treba da se zasniva na oceni licnosti ucinioca.dela.pravnim odredbama.sledeci uslov za primenu ove sankcije je uverenje suda da ce i samo njeno izricanje dovoljno uticati na ucinioca da vise ne vrsi kriv.Uslovna osuda se moze izreci ako je uciniocu pored kazne zatvora u ovom okviru.dela.dela.Ako osudjeni u vreme proveravanja ucini novo kriv.delo. 2.delom.delom.i moze se odrediti da osudjeni preda ovu korist u odredjenom vremenu. 3.za kriv.84 KZ SRJ.dela.dela.delo za koje se moze izreci kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teza kazna. -Ispunjenje druge obaveze predvidjene u kriv.Moze se izreci uciniocu kad mu je utvrdjena kazna zatvora u trajanju do 2 godine ili novcana kazna.Ukoliko je za nova krivicna dela izrecena kazna zatvora manja od 2 godine ili novcana kazna odlucice sud da li ce opozvati uslovnu osudu.stepen kriv.njihov znacaj i pobude iz kojih su ucinjena. -Naknada stete prouzrokovana kriv.zabrana vrsenja poziva i delatnosti ili duznosti. Uslovna osuda se moze opozvati iz sledecih razloga: -Izvrsenje novog kriv.Pri tome ocenice se sve okolnosti koje se odnose na ucinjena kriv. .Imovinska korist oduzima se po cl.sankcija.a koje ne moze biti krace od 1 godine ni duze od 5 godina(vreme proveravanja).24 USLOVNA OSUDA To su posebne vrste kriv.Opominjuce kriv.delo stekli su se uslovi za opozivanje uslovne osude.delo izrecena kazna zatvora od 2 godine ili duze sud ce uslovnu osudu obavezno opozvati.Neispunjenje je razlog za opozivanje uslovne osude.jer nije ispunjena osnovna obaveza iz presude.delo utvrditi uslovnu osudu.dela utvrdjene su obaveze koje se uciniocu mogu postaviti u uslovnoj osudi.To mogu biti: -Povracaj imovinske koristi pribavljene kriv.opozvace uslovnu osudu i izreci jedinstvenu kaznu.sankcije.utvrdjena i novcana kazna.delo i pre nego sto mu je izrecena uslovna osuda i kada oceni da ne bi bilo osnova za izricanje uslovne osude da se znalo za to delo.

VINOST odnos ucinioca prema delu koje se ispoljava u svesti i volji ucinioca.Po TEORIJI VOLJE nije dovoljno da je ucinilac predvideo posledicu.vec i da je hteo istu.da li je to delo hteo. Vinost se ispoljava u obliku:UMISLJAJA I NEHATA.ili kad je bio svestan da usled njegovog cinjenja ili necinjenja moze nastupiti zabranjena posledica ali je pristao na njeno nastupanje`.ali je prema okolnostima i prema svojim licnim svojstvima bio duzan i mogao biti svestan te mogucnosti.odgovornost i po kom Zakonu ce mu se suditi.DELA Ovo je bitno jer se po tome utvrdjuje necija kriv.SVESNI NEHAT(luxoria) kada je ucinilac bio svestan da usled njegovog cinjenja ili necinjenja moze nastupiti zabranjena posledica. UMISLJAJ postoji ako je ucinilac predvideo posledicu svoje radnje.ako se utvrdi da osudjeni iz opravdanih razloga nemoze da ispuni postavljenu obavezu.Prema tom pojmu razlikujemo DIREKTNI prvi i EVENTUALNI drugi UMISLJAJ.delo je ucinjeno iz nehata kada je ucinilac bio svestan da usled njegovog cinjenja ili necinjenja moze nastupiti zabranjena posledica.ili da ona nece nastupiti.ako je bio svestan posledica koje ce njegova radnja prouzrokovati.osudjenom produzi rok za ispunjenje obaveze a moze se i osloboditi obaveze ispunjenja ili ovu obavezu zameniti drugom odgovarajucom obavezom predvidjenom u zakonu. .iako je prema okolnostima i prema svojim licnim svojstvima bio duzan i mogao biti svestan te mogucnosti.ili kad nije bio svestan mogucnosti nastupanja zabranjene posledice.Osnovna shvatanja o vinosti su:PSIHOLOSKO.NESVESNI NEHAT ili NEMARNOST(negligentia) postoji kada ucinilac nije bio svestan da ova posledica moze nastupiti.tj.Moguce je da se u toku vremena proveravanja.ali je olako drzao da ce je moci spreciti ili da ona nece nastupiti.odnosno da li je bio svestan znacaja svoga dela i da li je mogao da upravlja svojim postupcima. Razlikujemo 2 vrste nehata i to: 1. Analizirati profesoru ove 2 vrste nehata! Kada govorimo kako o umisljaju tako i o nehatu najbolje mozemo napraviti razgranicenje ukoliko dobro razmislimo o TEORIJI RAJNHARDA FRANKA koji kaze da umisljaj postoji ako se ucinilac nebi uzdrzao od izvrsenja dela ako je znao koja ce posledica nastupiti!!! VREME I MESTO IZVRSENJA KRIV.25 -Neispunjenje drugih obaveza. NEHAT Kad postupa iz nehata on to delo ne zeli. Po KZ SRJ:`Kriv.NORMATIVNO i NORMATIVNOPSIHOLOSKO. 2.delo je ucinjeno s umisljajem kad je ucinilac bio svestan svoga dela i hteo njegovo izvrsenje. Prema KZ SRJ kriv.Ako on tu posledicu nije hteo-nema umisljaja.ali je olako drzao da ce je moci spreciti.

zakon primeniti i na delo izvrseno pre njegovog stupanja na snagu ako je blazi za ucinioca.blazi je onaj koji iskljucuje kriv.blazi je onaj zakon koji ucinjeno delo ne predvidja kao kriv.dela.delo.Od tog vremena pocinje da tece zastarelost kriv.odnosno svako mesto gde je posledica nastupila. Nas Zakon je prihvatio TEORIJU DELATNOSTI prema kojoj je kod kriv. 5. MESTO IZVRSENJA K.Utvrdjuje se koji je zakon blazi a koji stroziji ukoliko dolazi do preplitanja 2 zakona.delo.tako i u mestu gde je po njegovom misljenju posledica trebala da nastupi. Vazni su i ovi momenti sto se tice vremena izvrsenja: a)kod kriv.odgovornost doticnog ucinioca.te se i ne moze primeniti na ucinioca koji je ucinio kriv.dela.Kod pripremanja i pokusaja kriv.smatra se mstom izvrsenja kriv.tako i u mestu gde je posledica nastupila.ili je mogla nastupiti.ako nijedan zakon ne predvidja oslobodnjenje od kazne.dela koja se vrse sa vise odvojenih delatnosti.i za koje nije bila zakonom propisana kazna``. .delo. c)produzena i kolektivna kriv.nije zakonom bilo odredjeno kao kriv.odnosno bio duzan da radi(necinjenje).zakona u nacelu nije dozvoljeno.dela smatra se da je delo izvrseno kako u mestu gde je ucinilac radio.3 KZ SRJ ``nikome ne moze biti izrecena kazna ili druga kriv.Nase zakonodavstvo uzima tzv.dela. VREMENSKO VAZENJE KRIVICNOG ZAKONA odredjuje se s obzirom na vreme izvrsenja kriv. 4.DELA Narocito zbog odredjivanja nadleznosti suda.sankcija za delo koje je pre nego sto je ucinjeno.delo.a narocito opet poslednje u lancu. b(kod trajnih kriv.ako oba zakona predvidjaju delo kao kriv.A to znaci da se na ucinioca kriv. Retroaktivno vazenje kriv.dela svako mesto na kome je ucinilac radio.blazi je onaj koji iskljucuje kaznjivost.tada se smatra blazim onaj zakon po kome se uciniocu moze izreci blaza kazna. Primena blazeg zakona se primenjuje na ucinioca.Kriterijumi za utvrdjivanje blazeg zakona su: 1. Utvrdjivanje ove cinjenice ima veliki znacaj i izrazeno je u cl.smatra se da je delo ucinjeno preduzimanjem poslednje radnje.U tome postoji jedan izuzetak.dela svako mesto u kome je postojalo protivpravno stanje smatra se i mestom izvrsenja dela.ako bi po oba zakona postojala kriv.a to je da ce se novi kriv.delo izvrseno kako u mestu gde je ucinilac radio ili bio duzan da radi.odgovornost.dela cinjenja delo izvrseno u vreme kada je ucinilac radio.dela primenjuje zakon koji je vazio u vreme izvrsenja kriv.gonjenja.DELA Odgovornost ucinioca utvrdjuje se prema kriv.dela kao vreme izvrsenja smatra se celo vreme trajanja protivpravnog stanja. 2. Kod trajnih kriv.ukoliko po oba postoji kaznjivost-onda je blazi onaj koji predvidja manju kaznu ili predvidja oslobodjenje od kazne.Prema ovom shvatanju uzima se da je kriv.Kod produzenog i kolektivnog kriv.dela smatra se da su ucinjena u vreme svake izvrsene radnje koja ulazi u sastav ovoh kriv.26 VREME IZVRSENJA K.TEORIJU UBIKVITETA ili JEDINSTVA DELA. 3.Vreme nastupanja posledice nije od znacaja.dela.zakonu koji je vazio u vreme izvrsenja dela.

Motornim vozilom se smatra svako saobracajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom.primenice se zakon koji je najblazi za ucinioca bez obzira sto on nije vazio u vreme izvrsenja kriv.Uciniocu treba da je izrecena kazna. 3. 2. Uslovi za njeno izricanje su: 1. Uslovi za izricanje ove mere bezbednosti su: 1.Time se ne iskljucuje mera bezbednosti i na vozace motornih vozila po zanimanju.dela.Ako sud nadje da okolnosti pod kojima je delo izvrseno ili ranije krsenje saobracajnih propisa od strane ucinioca ukazuju da je opasno da dalje upravlja motornim vozilom odredjene vrste ili kategorije.sudska opomena ili mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog psihijatrijskog lecenja na slobodi.uslovna osuda se moze opozvati ako ucinilac prekrsi zabranu javnog istupanja.uslovna osuda ili mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili lecenja na slobodi.onda je blazi onaj koji ne predvidja primenu sporednih kazni. PRIMENA ``MEDJUZAKONA``-Ako je posle izvrsenja kriv.delo kojim se ugrozava saobracaj.na radiju ili TV.uslovna osuda.Moze se izreci sa odredjenim rokom trajanja koji ne moze biti kraci od 1 godine niti duzi od 5 godina racunajuci od dana pravosnaznosti presude.92 KZ SRJ.Prilikom izricanja ove mere potrebno je voditi racuna da li je ucinilac motornog vozila po zanimanju ili nije.Potrebno je da je uciniocu za ucinjeno kriv. 3.Ucinilac treba da je izvrsio kriv. .vodenom i vazdusnom saobracaju.sud moze posto proteknu 3 godine od njene primene odluciti da se mera obustavi.Uciniocu se moze izreci ova mera kada je zloupotrebio javno istupanje radi izvrsenja kriv.delo izrecena kazna.Moze se izreci ako se opravdano moze smatrati da bi dalje javno istupanje ucinioca bilo opasno. 4. ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM Ovom merom se ucinilac onemogucava da za odredjeno vreme ucestvuje u saobracaju kao vozac motornog vozila. 2. Sadrzina ove mere se sastoji u zabranama:javnog istupanja u stampi.niti je svrha ove mere da prema tim licima bude izuzetna.kada su izrecene samostalno.na javnim skupovima i vrsenja izdavackih delatnosti.ako je ista glavna kazna po oba zakona. Kada je ova mera izrecena uz uslovnu osudu.dela. Prema uslovima odredjenim u cl. ZABRANA JAVNOG ISTUPANJA Sloboda javnog istupanja je Ustavno pravo coveka i gradjanina.27 6.koje se moze u zakonom predvidjenim slucajevima ograniciti.dela krivicni zakon izmenjenvise puta.cime se sprecava saobracajna delikvencija.

U odluci o izricanju se odredjuje i vreme trajanja koje ne moze biti krace od 1 godine ili duze od 10 godina.dela.Zastarevanje izvrsenja kriv.DELATNOSTI ILI DUZNOSTI U praksi se desava da lica koja vrse odredjene pozive. Zastarelost izvrsenja mera bezbednosti(OPLUZU. Ova mera bezbednosti se samo formalno razlikuje od pravnih posledica osude. 2.Vreme provedeno u zatvoru. Zastarevanje se prekida svakom radnjom nadleznog organa koja je preduzeta u cilju izvrsenja kazne.Ucinilac treba da je zloupotrebio svoj polozaj.sankcija pocinje da tece od dana pravosnaznosti presude kojom je izrecena.ili OPL na slobodi kada su neuracunljivom uciniocu izrecene kao samostalne sankcije.poziva.gonjenja pocinje da tece od dana kada je ucinjeno kriv.samostalne delatnosti ili duznosti zloupotrebe te delatnosti radi vrsenja kriv.delatnosti ili duznosti. 3. Zastarevanje se prekida i kada ucinilac ucini isto tako tesko ili teze kriv.Treba da je uciniocu kriv.racunajuci od dana pravosnaznosti odluke.28 ZABRANA VRSENJA POZIVA.delo. Krivicno gonjenje i izvrsenje kazni ne zastareva za odredjena kriv.Kad protekne 2 puta onoliko vremena koliko je potrebno za zastarelost izvrsenja sankcije nastupa apsolutna zastarelost.dela protiv covecnosti i medjunarodnog prava.Po proteku 3 godine od dana primenjivanja ove mere sud moze odluciti da ona prestane.U cemu se sastoji ova mera bebednosti vidimo iz samog naslova i imena mere. Zastarevanje kriv.Primenom ove mere bezbednosti otklanjaju se pogodnosti koje su izvrsiocu u vrsenju delatnosti pogodovale radi izvrsavanja kriv. Ova se mera moze izreci ako su ispunjeni sledeci uslovi: 1. Vreme dok traje obustava zastarelosti ne uracunava se u rok zastarelosti.jer pravna posl.kao ni za kriv. Iz istih razloga zastareva i izvrsenje kriv.a ova mera bezbednosti kada o njoj sud odluci! ZASTARELOST GONJENJA.osude nastupa po samom zakonu kada lice biva osudjeno.sankcija.gonjenja nastupa protekom odredjenog vremena od ucinjenog kriv.sud moze odrediti da se uslovna osuda opozove ako ucinilac prekrsi zabranu vrsenja poziva.delo. Ukoliko je gonjenje preduzeto sud mora da donese presudu kojom se optuzba odbija.Posledica obustave je da se vreme za koje je obustava trajala ne uracunava u rok zastarelosti.vrsenje delatnosti.gonjenja se obustavlja za vreme za koje se po zakonu gonjenje ne moze otpoceti niti produziti.Ako se opravdano moze smatrati da bi njegovo vrsenje(delatnosti.Duzina ovog vremena zavisi od drustvene opasnosti kriv.poziva ili duznosti.Sa svakim prekidom zastarevanje pocinje da tece ponovo.dela za koja po medjunarodnim ugovorima zastarelost ne moze da nastupi.dela odnosno od propisane kazne za to delo.IZVRSENJA KAZNI I MERA BEZBEDNOSTI Posle zastarelosti objasniti da nemoze gonjenje niti izvrsenje mkazne.odnosno u zdravstvenoj ustanovi za cuvanje i lecenje NE URACUNAVA SE u vreme trajanja ove mere.dela izrecena kazna. Kada je ova mera izrecena uz uslovnu osudu.dela.OPLNS i oduzimanje predmeta)zastarevaju za 5 godina od dana pravosnaznosti odluke kojom su te mere izrecene.Sto je propisana kazna teza rokovi zastarelosti su duzi.dela. Zastarevanje kriv.uslovna osuda ili mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi.duznosti) bilo dalje opasno.Zastarelost kriv. .

29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->