RAZMATRANJE KRUNICE

Prema Ljudevitu Mariji Grignon de Monfortu

U jedinstvu sa svim svetima na Nebu, sa svim pravednicima na zemlji, sjedinjujem se s Tobom, o moj Isuse, da uzmognem dostojno hvaliti Tvoju Presvetu Majku i Tebe u Njoj i kroz Nju. Odbijam svaku rastresenost, koja bi mi mogla doći za vrijeme moljenja te krunice. Prikazujem Ti, Presveta Djevice, ovo Vjerovanje da počastim Tvoju vjeru na zemlji i da Te zamolim da mi dadeš udjela u njoj! Vjerujem u Boga Oca ... Prikazujem Ti, Gospodine, ovaj Oče naš, da Ti se poklonim u Tvom jedinstvu i da dadem priznanje Tebi, koji si Početak i Svršetak. Oče naš ... Prikazujem Ti, Presveto Trojstvo, ove tri Zdravo Marije, da Ti zahvalim za sve milosti, što si ih ostvario u Mariji i koje si nama dao po njezinu zagovoru. Zdravo Marijo (triput) nakon riječi »Isus« doda se: 1. koji neka nam umnoži vjeru! 2. koji neka nam učvrsti ufanje! 3. koji neka nam umnoži ljubav! Slava Ocu ...

RADOSNA OTAJSTVA Prvo otajstvo: UTJELOVLJENJE SINA BOŽJEGA Plod otajstva: PONIZNOST Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj prvi desetak na čast Tvoga Utjelovljenja i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za duboku poniznost srca. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Marija moli za dolazak Spasitelja. 2. Bog šalje anđela Gabrijela. 3. Zdravo Marijo, milosti puna ... 4. Marija se prestraši. 5. Ne boj se, Marijo, evo Ti ćeš začeti ... 6. Kako će to biti, kad ja muža ne znam? 7. Duh Sveti sići će nada Te i sila Svevišnjega će Te osjeniti ... 8. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj! 9. I Riječ je tijelom postala... 10. Marija zahvaljuje za Utjelovljenje. Milosti otajstva Utjelovljenja neka siđu u moju dušu i neka je učine doista poniznom!

Drugo otajstvo: POHOD MARIJIN Plod otajstva: LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU Prikazujem Ti, Gospodine Isuse Kriste, drugi desetak na čast pohoda Tvoje Majke rođakinji Elizabeti, i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Marijinu za savršenu ljubav prema bližnjemu. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Marija ustane i pođe žurno u gore Judine. 2. ... i pozdravi Elizabetu. 3. Ivan je posvećen u utrobi majke. 4. Elizabeta se napuni Duhom Svetim. 5. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje! 6. Otkuda meni to da Majka Gospodina mojega dolazi k meni? 7. Veliča duša moja Gospodina… 8. Što pogleda na neznatnost službenice svoje... 9. Jer gle odsad će me zvati blaženom svi naraštaji, jer mi velika djela učini Svesilni, sveto je ime Njegovo. 10. Marija proboravi tri mjeseca kod Elizabete. Milosti otajstva pohoda Marijina neka siđu u moju dušu i neka je uistinu učine ljubeznom! Treće otajstvo: ROĐENJE ISUSOVO Plod otajstva: PREZIR BOGATSTVA I LJUBAV PREMA SIROMAŠTVU Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Nije bilo mjesta za njih u svratištu. 2. Dijete nam se rodilo — Sin nam je darovan. 3. Marija povije Dijete i položi ga u jaslice. 4. Evo, javljam vam veliku radost ... 5. Danas vam je rođen Spasitelj. 6. Slava Bogu na visini ... 7. Oni pođoše žurno i nađoše Dijete s Majkom Njegovom. 8. Nakon osam dana obrezaše Dijete i nadjenuše mu ime Isus. 9. Uđoše mudraci i nađoše Dijete s Majkom Njegovom. 10. Pokloniše Mu se i prinesoše darove: tamjan, zlato i smirnu. Milosti otajstva Isusova rođenja neka siđu u moju Dušu i neka je učine doista siromašnom u duhu! Četvrto otajstvo: PRIKAZANJE U HRAMU Plod otajstva: ČISTOĆA TIJELA I DUŠE Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj četvrti desetak na čast Tvoga prikazanja u hramu po rukama Marije, i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za milost mudrosti i za čistoću tijela i srca. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu

1. Nošahu ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu. 2. Prikazanje u hramu. 3. Sad otpuštaš u miru slugu svojega ... 4. Ovaj je postavljen na propast i na uskrsnuće mnogih ... 5. Tvoju vlastitu dušu probost će mač. 6. U isti čas došla je proročica Ana i hvalila je Gospodina. 7. Uzmi Dijete i Majku Njegovu i bježi u Egipat. 8. Herod je ubio sve dječačiće koji su imali do dvije godine. 9. Povratiše se u Nazaret. 10. Dijete je raslo u milosti i mudrosti kod Boga i ljudi. Milosti prikazanja u hramu neka siđu u moju dušu i neka je doista učine čistom! Peto otajstvo: ISUSA NAĐOŠE U HRAMU Plod otajstva: PRAVO OBRAĆENJE Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj peti desetak na čast otajstva kada Te Marija i Josip nađoše u hramu među pismoznancima, nakon što su Te izgubili, i molim Te, po toni otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke i svetoga Josipa za naše obraćenje i za obraćenje onih grešnika koji žive u krivim naukama, koji su odvojeni od Crkve i koji u Boga ne vjeruju. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Za blagdan pođoše u Jeruzalem. 2. Kad su se vraćali, Isus ostade u Jeruzalemu. 3. Tražili su Ga kod poznatih i rođaka. 4. Kad Ga ne nađoše, vratiše se natrag u Jeruzalem. 5. Nakon tri dana nađoše Ga u hramu među pismoznancima. 6. Sinko, zašto si nam učinio tako? 7. Zašto ste me tražili? 8. Zatim se vrati s njima u Nazaret. 9. I bio im je poslušan. 10. Njegova Majka čuvala je sve to u svom srcu i razmišljala o tomu. Milosti otajstva Isusova našašća u hramu neka siđu u moju dušu i neka je doista preobraze!

ŽALOSNA OTAJSTVA Prvo otajstvo: ISUSOVA SMRTNA TJESKOBA Plod otajstva: POKAJANJE Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj desetak na čast Tvoje smrtne tjeskobe u Getsemanskom vrtu i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za pravo pokajanje za svoje grijehe i za potpuno slaganje s Tvojom svetom voljom. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Isus postade žalostan i potresen i tjeskoba mu spopade dušu. 2. Žalosna je moja duša do smrti, bdijte i molite sa mnom.

3. Oče, ako je moguće neka me mimoiđe ovaj kalež, ali ne kako ja hoću, nego kako Ti! 4. Pođe svojim učenicima i nađe ih gdje spavaju. 5. Oče, ako je moguće da me mimoiđe ovaj kalež ... 6. On se iznova vrati i nađe ih gdje spavaju. 7. Ostavi ih, vrati se u vrt i ponovi po treći puta iste riječi. 8. Tad Mu se pojavi anđeo s neba i ohrabri Ga. 9. Kad Ga spopade smrtni strah, još je usrdnije molio. 10. I krvavi znoj padao je s Njega na zemlju. Isuse, neka se milosti otajstva Tvoje smrtne tjeskobe i muke spuste u moju dušu i neka je doista skruše i učine Tebi sličnom! Drugo otajstvo: BIČEVANJE Plod otajstva: OBUZDAVANJE SJETILA Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj sedmi desetak na čast Tvoga krvavog bičevanja i molim Te za obuzdavanje mojih sjetila po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke! Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Zdravo, Učitelju! — i Juda ga poljubi. 2. Prijatelju, zašto si došao? Zar poljupcem izdaješ Sina čovječjega? 3. Oni ga svezaše — svi se učenici razbježaše. 4. Vodili su ga Ani — jedan od slugu udari Ga u lice. 5. Ana Ga pošalje svezana Kajfi. 6. Ja ne poznam toga čovjeka ... Isus se okrenu i pogleda Petra. 7. Pilat: »Jesi li Ti kralj?« — Isus: »Ti si rekao, ja jesam.« 8. Pilat Ga pošalje Herodu koji Mu se naruga. 9. Ne ovoga, nego Barabu! 10. Tada Ga Pilat preda da Ga bičuju. Milosti otajstva Isusova bičevanja neka siđu u moju dušu i neka je nauče pravom odricanju! Treće otajstvo: KRUNJEN JE TRNOVOM KRUNOM Plod otajstva: ČUVANJE OD SVJETOVNOG DUHA Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj osmi desetak na čast Tvoga groznog krunjenja trnovom krunom i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke da me očuvaš od svjetovnog duha. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vojnici odvedoše Isusa u predvorje i obukoše Ga u grimiznu vojničku kabanicu. Tada spletoše trnovu krunu i pritisnuše Mu je na glavu. U desnu ruku utisnuše Mu trsku. Klecali su pred Njim, izrugivali Mu se i govorili: »Zdravo, kralju židovski!« Pljuvali su Mu u lice i udarali Ga po glavi. Ćuškali su Ga. Evo čovjeka! — Raspni Ga, raspni! Evo kralja vašega! — Mi nemamo kralja, mi imamo cara.

9. Ne nalazim na Njemu nikakve krivice. — Ako ga oslobodiš, nisi prijatelj caru. 10. Ja sam nevin u krvi ovoga pravednika. — Krv Njegova na nas i na djecu našu! Milosti otajstva trnovog krunjenja neka siđu u moju dušu i neka joj dadu da se očuva od svjetovnog duha! Četvrto otajstvo: KRIŽNI PUT Plod otajstva: STRPLJIVOST U TRPLJENJU Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj deveti desetak na čast Tvoga križnoga puta i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke Marije veliku strpljivost da nosim za Tobom svoj križ u sve dane svoga života! Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. I. postaja — Isusa osuđuju na smrt. 2. II. postaja — Isus uzima križ na se. 3. III. postaja — Isus pada prvi put pod križem. 4. IV. postaja — Isus susreće svoju svetu Majku. 5. V. postaja — Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. 6. VI. postaja — Veronika pruža Isusu rubac. 7. VII. postaja — Isus pada drugi put pod križem. 8. VIII. postaja — Isus tješi Jeruzalemske žene. 9. IX. postaja — Isus pada treći put pod križem. 10. X. postaja — Isusa svlače. Milosti otajstva križnoga puta neka siđu u 10ju dušu i neka joj dadu pravu strpljivost! Peto otajstvo: RAZAPINJANJE Plod otajstva: SRETAN SMRTNI ČAS Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj deseti desetak na čast Tvoga razapinjanja na Kalvariji i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke Marije za veliku odvratnost prema grijehu, za ljubav prema križu i za dobru smrt i za sve one koji sada umiru! Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. XI. postaja — Isusa pribijaju na križ. 2. Prva riječ: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine! 3. Druga riječ: Zaista ti kažem još danas ćeš biti sa mnom u raju. 4. Treća riječ: Ženo, evo ti sina, — evo ti Majke! 5. Četvrta riječ: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? 6. Peta riječ: Žedan sam! 7. Šesta riječ: Svršeno je! 8. Sedma riječ: Oče, u ruke Tvoje predajem Duh svoj! 9. XIII. postaja — Isusa skidaju s križa i polažu u krilo Njegove Majke. 10. XIV. postaja — Isusa polažu u grob. Milosti otajstva trpljenja i smrti našega Gospodina Isusa neka nam uđu u dušu i neka je doista posvete!

SLAVNA OTAJSTVA Prvo otajstvo: USKRSNUĆE ISUSOVO Plod otajstva: LJUBAV PREMA BOGU — APOSTOLSKI ŽAR Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj jedanaesti desetak na čast Tvoga slavnog uskrsnuća i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke Marije za živu vjeru i za ljubav prema Isusu i za apostolski žar. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Isus ustaje slavno iz groba i ukazuje se svojoj Presvetoj Majci. 2. Gospodin je uistinu uskrsnuo i pokazao se Petru. 3. Isus Magdaleni: »Marijo« — Ona se okrenu k Njemu i reče: »Rabbuni — Učitelju moj!« 4. I evo, Učitelj ih sretne i reče: »Mir vama!« 5. Mir vama! Kao što je Otac poslao mene, tako i ja šaljem vas. 6. Djeco, imate li što za jelo! Bacite mreže! 7. Zar nam nije gorjelo srce kad nam je putem govorio Krist? 8. Gospodine moj i Bože moj! 9. Šimune, sine Jonin, ljubiš li me? 10. Isus je proboravio posljednje dane sa svojim učenicima. Milosti otajstva Uskrsnuća neka siđu u moju dušu i neka je učine doista vjernom i da gori ljubavlju! Drugo otajstvo: UZAŠAŠĆE Plod otajstva: ČEŽNJA ZA NEBOM Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj dvanaesti desetak na čast Tvoga slavnog uzašašća i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za čvrsto ufanje i za goruću čežnju za Nebom. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. 2. Idite i učite sve narode i krstite ih! 3. Primite Duha Svetoga, kojima oprostite, oprostit će im se! 4. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. 5. Ja ću vam poslati Utješitelja, koga je moj Otac obećao. 6. On ih izvede, podiže svoje ruke i blagoslivljaše ih. 7. Dok ih je blagoslivljao, uzdiže se na Nebo. 8. I sjede s desne Očeve. 9. Ljudi Galileje!, što stojite i gledate u nebo? 10. Povratiše se puni radosti u Jeruzalem. Milosti uzašašća Isusova neka siđu u moju dušu i neka je učine uistinu nebeskom! Treće otajstvo: SILAZAK DUHA SVETOGA Plod otajstva: DAROVI DUHA SVETOGA Prikazujem Ti, Duše Sveti, ovaj trinaesti desetak na čast Tvoga duhovskog otajstva i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Marije, Tvoje vjerne Zaručnice, za

božansku Mudrost da je uistinu upoznamo, da je kušamo i uvježbavamo, te da svi ljudi imaju u tom udjela! Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Oni su ustrajali jednodušno u molitvi zajedno s Majkom Isusovom. 2. U jedanput nasta šum s neba kao kad dolazi silan vjetar. 3. I svi se napuniše Duha Svetoga. 4. Za dar mudrosti, da sa slašću razmatramo Božje istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. 5. Za dar razuma, da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstvo vjere koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće. 6. Za dar savjeta, da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je na veću slavu Božju i za naše spasenje. 7. Za dar jakosti, da osobitom odlučnošću svladamo sve napasti i ostale zapreke duhovnom životu. 8. Za dar znanja, da proširimo i produbimo spoznaju Boga i njegov plan s nama mognemo izvršiti. 9. Za dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritečemo. 10. Za dar straha Božjega, da se čuvamo grijeha bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem veličanstvu. Milosti duhovskog otajstva neka siđu u moju dušu i neka je doista učine mudrom u očima Božjim! Četvrto otajstvo: UZNESENJE MARIJINO NA NEBO Plod otajstva: LJUBAV PREMA MARIJI Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj četrnaesti desetak na čast Bezgrešnog Začeća i Uznesenja tijela i duše Tvoje Presvete Majke na Nebo i molim Te po tim otajstvima i po zagovoru Marijinu za pravu pobožnost prema Njoj tako da dobro živim i sretno umrem. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Podigni se, dođi, prijateljice moja, golubice moja, dođi! 2. Apostoli dolaze umirućoj Majci. 3. Marija blagoslivlja svakog pojedinog. 4. Apostoli služe svetu Misu. 5. Marija prima posljednji puta svetu Pričest. 6. Marija umire. 7. Njezina presveta duša ide u Nebo. 8. Njezino sveto tijelo se ukapa. 9. Slavno uznesenje na Nebo. 10. Apostoli s Tomom nalaze da je grob prazan. Milosti Bezgrešnog Začeća i Uznesenja Marijina na Nebo neka siđu u moju dušu i neka joj dadu savršeno predanje Mariji!

Peto otajstvo: KRUNJENJE MARIJINO Plod otajstva: USTRAJNOST U MILOSTI — KRUNJENJE U SLAVI Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovaj petnaesti desetak na čast slavnog krunjenja Tvoje Presvete Majke Marije i molim Te po tom otajstvu i po njezinu zagovoru za ustrajnost i napredak u krepostima sve do smrti i do krune u vječnosti, koja nam je pripravljena. Istu milost molim i za sve pravednike, za sve naše dobrotvore i za sve koji nam se preporučuju u molitve i za koje smo dužni moliti. Oče naš — 10 Zdravo Marijo — Slava Ocu 1. Podigni se, prijateljice moja, trebaš biti okrunjena. 2. Presveto Trojstvo kruni Mariju, 3. za Kraljicu anđela, 4. za Kraljicu patrijarha, 5. za Kraljicu apostola, 6. za Kraljicu proroka, 7. za Kraljicu mučenika, 8. za Kraljicu priznavalaca, 9. za Kraljicu djevica, 10. za Kraljicu bez istočnog grijeha začetu. Molimo Te, Gospodine Isuse, po otajstvima Tvoga života, trpljenja i smrti i po Tvojoj slavi i po zaslugama Tvoje Presvete Majke, obrati grešnike, pomozi umirućima, oslobodi duše u čistilištu i svima nam podaj milost da sveto živimo, da sretno umremo i napokon da Te licem u lice gledamo i da Te kroza svu vječnost ljubimo!

Sveti Ljudevit Grignon de Monfort: »Usrdno vas molim u ljubavi koju imam za vas u Isusu i Mariji, molite svaki dan krunicu! Vi ćete u svom smrtnom času blagoslivljati dan i čas kad ste mi povjerovali.«