P. 1
strategija

strategija

|Views: 289|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

Opština Kuršumlija

Delegacija Evropske unije

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA
2010 – 2020. GODINE

SO Kuršumlija u saradnji sa projektom Exchange 2- Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija

oktobar 2009.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Autor: Opština Kuršumlija

Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost opštine Kuršumlija, i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.

Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.d.

Tiraž: 75 primeraka

Program EXCHANGE2 Projekat finansira Evropska unija
2

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ima za cilj uvo enje integisanog sistema planiranja koji obuhvata sva bitna pitanja lokalne zajednice uklju uju i i socijalnu inkluziju. u okviru svojih oblasti. stvaraju i uslove za realizaciju ili razvoj drugih planova na lokalnom nivou. ispune i razviju mogu nosti šire definisane Strategijom razvoja lokalne zajednice. Participativni pristup u izradi Strategije se ne odnosi samo na zajedni ku izradu strateškog dokumenta i akcionog plana. Svi drugi sektorski planovi na lokalnom nivou imaju za cilj da. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice obuhvata sve smernice. ve omogu ava šire u eš e zajednice u identifikaciji. ciljeve i mere relevantne za sve sektore. iako sama zajednica nije bila uklju ena u taj projekat. koji podrazumeva direktnu uklju enost svih javnih i privatnih zainteresovanih strana u toku trajanja celokupnog procesa. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE naslanja se na okvirni plan „Milenijumskih razvojnih ciljeva“ UN. poštuju i smernice zadate vizijom. Održivost zahteva od ljudi da koriste prirodne resurse u onoj meri koja im dozvoljava da se ti resursi prirodno obnove. aktiviranju i koordinaciji partnerstava za implementaciju pojedinih aktivnosti i projekata. godina 0. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je OPŠTI STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA/OPŠTINE koji daje smernice i podsticaje za budu i razvoj grada/opštine. Detaljniji sektorski planovi i strategije na lokalnom nivou se moraju razvijati i implementirati u punoj saglasnosti i integraciji sa Strategijom održivog razvoja lokalne zajednice. opštu društvenu informisanost i zaštitu životne sredine. participativni pristup poboljšava kvalitet donetih odluka tako što omogu ava: 3 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Bez participativnog pristupa esto se lokalnim zajednicama name u obaveze da sprovedu odre ene aktivnosti. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je zasnovana na PARTICIPATIVNOM PRISTUPU. Kao najvažnija strategija. Na nacionionalnom nivou uskla ena je sa Nacionalnom Strategijom održivog razvoja Republike Srbije i drugim nacionalnim strategijama koje se ti u održivog razvoja lokalnih zajednica. Razlog za uvo enje participativne metode je pre svega prakti ne prirode. ciljevima i prioritetima i pružaju i operativnu podršku projektima i aktivnostima predvi enim Akcionim planom. LSDS – SAŽETAK O METODOLOGIJI Metodologija za izradu STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE je nastala kao rezultat aktivnosti Projekta Exchange 2 Zajedni ka podrška lokalnim samoupravama u cilju metodološke standardizacije procesa strateškog planiranja za potrebe Stalne konferencije gradova i opština i lokalnih samouprava u Srbiji. Na kraju.

ciljeva i prioriteta u okviru STRATEŠKOG DOKUMENTA na lokalnom nivou. koji je dopunjen i podržan PARTNERSKIM SPORAZUMIMA. Marketing i komunikacija Dokumenta Organizaciona struktura – regulativa Izvestaj o održivosti Strateški dokument Akcioni plan Upravlja ki sistem Plan marketinga i plan komunikacije Ciklus izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po eo je izradom ANALIZE TEKU EG STANJA – PROFILISANJEM ZAJEDNICE u kome su teku e stanje i faktori održivosti u zajednici identifikovani i procenjeni. lanovi Partnerskog foruma su identifikovali slede e tematske radne grupe: Ekologija Društvene delatnosti Privreda Turizam Proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE se sastojao od 5 glavnih faza koje se ponavljaju u desetogodišnjem ciklusu: Faze 0. Nakon ove faze.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. vizije i ciljeva 3. Sve javne i privatne zainteresovane strane koji žive i rade na teritoriji opštine/grada okupljene u Partnerski Forum bile su zadužene je za opštu elaboraciju STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE. godina Bazu znanja za odgovoran proces donošenja odluka zasnovanih na injenicama Široku bazu podrške za donesene odluke Kolektivno vlasništvo nad problemima i rešenjima problema Ja anje lokalnih kapaciteta za implementaciju projekata Povratne informacije za rukovodstvo. upravljanje. Kao slede i korak usledilo je definisanje vizije. uklju uju i prostorne dijagrame. gde je to bilo mogu e. U opštini Kuršumlija Partnerski Forum je okupio 37 lanova. Analiza teku eg stanja – Profilisanje zajednice 2. Implementacija. Kako bismo postigli odre ene rezultate implementacija projekata treba da bude podržana razvijenim UPRAVLJA KIM I MONITORING SISTEMOM. pra enje 5. Razli iti subjekti. Na prvom sastanku. 4 . definisane su aktivnosti i projekti u okviru lokalnog AKCIONOG PLANA. dok su stru ne strane okupljene u TEMATSKE RADNE GRUPE i KOORDINACIONI TIM u estvovale u izradi Strategije. Definisanje prioriteta. Projekti i aktivnosti za odre ene rezultate 4. Pokretanje procesa strateškog planiranja 1. sa razli itim ulogama i funkcijama su bili uklju eni u proces izrade STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE po ev od faze planiranja pa do faze definisanja realizacije projekata i upravlja kih aktivnosti.

Svetlana Sokovi – Gimnazija 34. Života Vuksanovi – OŠ « Miloje Zaki » 33. Milan Simovi – SUR « Božji Raj » 25. Milan Nikoli – Biblioteka 31.Udruženje penzionera 16. Milomir Nikoli – Crveni krst 5. Saša Stevanovi – Direkcija za izgradnju 12. Slobodan Obradovi – « Obradovi -inženjering »DOO 23. Dragan Gaši – Opštinska uprava 35. Darko Orbovi – « Metalaccompany » 26. Dobrivoje avi – ŽFK « Kolibri » 32. Vladimir Jakovljevi – Udruženje penzionera 17. Milan ur evi – ED Kuršumlija 22. Slaviša Puniši – Nacionalna služba za zapošljavanje 13. Ljiljana Arsenijevi – Dom zdravlja 15. Vi entijevi – SPC Kuršumlija 6. Dobrica Živan evi – « VLADIVA » doo 18. godina U ESNICI U PROCESU IZRADE STRATEGIJE PREDSTAVNICI PROGRAMA EXCHANGE 2: Mark Barrett. Saša Petrovi – koordinator za romska pitanja. Dejan or evi – « STUDIOARH » 27. Snežana Radovi – Opštinska uprava 4. Ka a Gaši – Ekonomska škola 19. savetnica za strateško planiranje FORUM PARTNERA : 1. Jugoslav Savi – Turisti ki biro 37. Svetlana MIlutinovi – Centar za socijalni rad 20. Darko Lazarevi – JKP »Toplica » 14. šef projektnog tima Jasmina Kruni . Radivoje Panti – Književni klub « Milutin Uskokovi » 30. Protojerej J. Snežana Deljanin – PU « Sunce » 29. Dejan Živkovi – TK « KORIO » 7. Rodoljub Stoj i – Direkcija za izgradnju 11. Dragan Jezdimirovi – OOSR « Toplica » 8. Dragan Lazarevi – LU « Soko » 9. Mijodrag Jovanovi – « JUROFUNGO » 10. Dejan ur i – SUR « Prolom » 36. Sonja Jankovi – ZZ « Budu nost » 21. Dragan Milenkovi – Opštinska uprava 24.Opštinska uprava 2. Ruža Spalovi . Dragan Miljevi – Institut « EKOMAN » 28. Emilija Savi – Opštinska uprava 3.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 5 . Mijodrag Ili .

Darko Orbovi . Facilitator: Dejan Jovanovi Radna grupa 4 : TURIZAM Dejan ur i .Dom zdravlja.Ekonomska škola. Nadica Deljanin . Milijana Rilak .Nacionalna služba za zapošljavanje.LU "Soko" . Jovana Nestorovi 6.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Opštinska uprava 3. Slavko Ili – Turisti ka organizacija Kuršumlija. Facilitator: Emilija Savi Radna grupa 2: DRUŠTVENE DELATNOSTI Dejan Živkovi – TK "KORIO" . Facilitator: Emilija Savi ". Ka a Gaši .Opština Kuršumlija."JUROFUNGO". Goran Djordjevi ."METALAC COMPANY". za – Radna grupa 3 : PRIVREDA I POLJOPRIVREDA Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava. godina Koordinacioni tim : 1.Opštinska uprava. Dragana Ivkovi Kancelarija za mlade.PU "Sunce". Snežana Radovi – Opštinska uprava. Ljubisav Veselinovi . Miroljub Jovanovi .OOSR "Toplica" . Facilitator: Jovana Nestorovi 6 .STR "NEON". Slaviša Puniši . Snežana Radovi – Opštinska uprava 4.Centar socijalni rad.Radivoje Panti . Boban Cvetkovi – restoran "KUM". Dejan or evi . Dejan Jovanovi 5. Dragan Gaši . Emilija Savi Radna grupa 1: EKOLOGIJA Ruža Spalovi – Opštinska uprava.Književni klub "Milutin Uskokovi Snežana Deljanin . Dragan Miljevi – Opštinska uprava. Dragan Milenkovi – Opštinska uprava. Dragan Mijajlovi . Ruža Spalovi ."Garetov konak". Milomir Nikoli Crveni krst. Jasmina Deljanin – Gimnazija."STUDIO ARH". Sun ica Nestorovi – Opštinska uprava 2. Darko Lazarevi JKP "Toplica". Dragan Laki evi .

generalna slika 4.1 Ciljevi. aktivnosti.2 Istorijat 1. rokovi 5. Presek stanja / trenutna situacija 3.1 RG 1: Ekologija 3. partneri.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina 5.3 Stanovništvo 1. Monitoring sistem indikatori 2. izvori finansiranja.4 Opštinska organizacija 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1 Indikatori životne sredine 2.1 Administrativni i geografski položaj 1.1 Vizije. Akcioni plan 5.2 Indikatori ekonomskog razvoja 2. Strategija održivog razvoja lokalne zajednice – sažetak o metodologiji U esnici u procesu izrade strategije 1. akcije.2 Faza implementacije: sistem upravljanja i partnerski sporazumi 7 .2 RG 2: Društvene delatnosti 3. godina SADRŽAJ Uvodna re Predsednika opštine 0.4 RG 4: Turizam 4.3 RG 3: Privreda i poljoprivreda 3. prioriteti i ciljevi: velika.3 Socijalna pitanja/ kvalitet života 3. Strateški dokument 4. Opšti podaci 1.

ali sa svojim potencijalima u razvoju pre svega turizma. poljoprivrede (vo arstva i sto arstva). izradila i usvojila STRATEGIJU ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KURŠUMLIJA. PREDSEDNIK OPŠTINE KURŠUMLIJA dr Zoran Vu kovi 8 . Smatramo da usvajanjem STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA možemo doprineti da gra ani mogu uskoro o ekivati visok kvalitet života. Opština Kuršumlija spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. smatramo da opština Kuršumlija veoma brzo može da iza e iz kruga najnerazvijenijih opština. kao i drvne industrije. u okviru Programa Exchange 2. Opština Kuršumlija je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Osnovni zadatak opštine Kuršumlija iskazan u ovoj strategiji je stvaranje uslova za zapošljavanje gra ana uz uvažavanje standarda za o uvanje životne sredine. odnosno u iskoriš avanju obnovljivih izvora za proizvodnju elektri ne energije. godina Poštovani sugra ani. odnosno smanjenje velike stope nezaposlenosti uz izgradnju infrastrukturnih objekata.

da bi kasnije dobilo ime Toplice. Grani i se sa opštinama: Brus. godine). Geografsko-saobra ajni položaj opštine je izrazito tranzitnog karaktera. Blace.1 Administrativni i geografski položaj Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije. kada dobija naziv Bele Crkve po manastirima koje su bili pokriveni olovnim plo ama koje su blještale i videle se nadaleko. Naselje je dugo zadržalo ovo ime. Dolinom Toplice i Kosanice prolazi železni ka pruga Niš-Prokiplje-Kuršumlija-Kosovo Polje.2 Istorijat Preko teritorije današnje opštine Kuršumlija prošli su brojni osvaja i još od praistorijskog doba. Podujevo i Leposavi . Kuršumlijske i Prolom banje. preko Blaca. dali naziv Ad Fines što zna i na kraju. Jugozapadna granica u dužini od 105 km poklapa se sa prirodnom i politi koadministrativnom granicom Kosova i Metohije. Turci ovaj kraj nazivaju Kuršumlija što je prema istraživanjima istori ara prevod naziva Bele Crkve (Kuršunlu klise ).2 . Svaki od njih je ostavio trag na ovom tlu i upisao se u viševekovnu istoriju ovog kraja. Rimljani su tadašnjem naselju na mestu današnje Kuršumlije. Karta opštine Kuršumlija Slika br. Regionalnim putnim pravcem. verovatno po toplim izvorima Lukovske. Ovaj naziv je današnja Kuršumlija zadržala sve do po etka stvaranja države Nemanji a.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Teritorijom opštine prolazi strategijski važan putni pravac Niš-Priština-Pe . Prokuplje. ali i uticao na njegov dalji razvoj. Kruševcem i dalje Beogradom. Po osvajanju. na jugoisto nim padinama Kopaonika i severozapadnim padinama Radan planine. Panorama Kuršumlije 1. sa dva glavna prevoja: Merdare i Prepolac. Zauzima površinu od 952 km² i administrativno pripada Topli kom okrugu. Medve a. Slika broj 1. 9 . opština Kuršumlija je povezana sa Brusom. OPŠTI PODACI 1. godina 1. Na teritoriji opštine živi 21608 stanovnika (prema popisu iz 2002. u gornjem slivu reke Toplice i njenih pritoka Kosanice i Banjske.

10 . Manastir Sv. i ovde sagradio svoje prve zadužbine. Po predanju u njoj se pri estio deo srpske vojske iz okolnih krajeva pred odlazak u Kosovsku bitku.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. sa leve strane. Nikole Crkva Lazarica nalazi se 2. vladavine dinastije Nemanji a. Od uspostavljanja autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji opštine je bilo sedište Belocrkvanske episkopije. rimska i gr ka groblja u okolini Prolom banje i dr. Ovde se na "Markov dan" 8. Na brdu iznad grada. Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju upravo po eo u današnjoj Kuršumliji. Legenda kaže da su vojnici posle pri eš a šest puta obilazili crkvu mole i se za pobedu na Kosovu. manastira Sv. Bazilika je u narodu poznata kao "Markova crkva". zaštitnici lekovitih voda u znak zahvalnosti za izle enje u ovoj banji. mogu se videti ostaci prve zadužbine župana Stevana Nemanje. Ovi manasturi su najstariji svedoci po etka jednog od najsjajnijih perioda srpske države. i u njemu se zamonašila Nemanjina žena Ana kao Anastazija. opeke i novac na eni u Kuršumlijskoj banji kao i nadgrobni spomenik koji je podigla jedna svešteni ka porodica iz Rima boginji Nimfi. do 1168. Neobjašnjivu prirodnu retkost predstavljaju šest uvijenih stabala šljiva u dvorištu crkve. Sagra en je 1159. ali ih je uvek bilo samo šest. sagra ena je oko 1980. Bogorodice. nicala su nova i uvijala se. Na uš u Kosanice u Toplicu nalaze se ostaci bazilike iz ranovizantijskog perioda (VI-VII vek). ostaci vodovoda u Kuršumlijskoj i Lukovskoj banji. Ostaci manastira Sv.5 km od centra Prolom banje. Stara stabla su nestala. Njega je Nemanja posvetio svom sinu Savi i to je bio muški manastir. sedište arhiepiskopije. odolevaju i zubu vremena stoji druga zadužbina Stevana Nemanje manastir Sv. predmeti.maja i o drugim praznicima okuplja narod. Na ulazu u grad. Nikole (gra en od 1165. Kasnije su ga dogra ivali Stevan Prvoven ani i kralj Milutin. pa su se šljiva uvijale u smeru u kome se vojska okretala. Slika 3. koja je bila njegova prva prestonica. Objekat ima veliki zna aj za prou avanje tradicije i kontinuiteta vizantijskog i srednjevekovnog graditeljstva. godine). Bogorodice Slika 4. godine. godina Arheološka nalazišta u okolini Kuršumlije iz rimskog i vizantijskog doba su: rimske terme u Bacu iz III veka. godine i to je jedina crkva brvnara u Toplici. a od osnivanja Srpske Patrijaršije.

godine) raspore enih u 90 naseljenih mesta. kada su sobe pretvorene u kancelarije i magacinski prostor. godine kao hotel sa 8 soba. godine. etnoloških i istorijskih eksponata ovog kraja. NAZIV I TIP NASELJA Kuršumlija Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrševac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grabovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Dešiška Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane 1948 37284 396 265 443 464 332 254 501 742 494 257 428 229 284 157 547 394 794 310 685 324 836 182 960 1953 39772 393 268 469 448 335 290 525 795 502 267 445 260 296 139 562 427 816 338 677 349 891 215 927 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 36896 31672 27629 394 317 203 235 175 163 439 413 460 393 289 225 248 195 151 264 189 115 456 296 153 620 421 303 498 327 194 243 157 114 421 309 232 191 99 6 270 181 168 110 57 36 442 329 238 404 247 151 682 540 345 302 255 172 552 394 304 303 182 86 709 432 271 185 145 103 753 475 308 1991 23368 138 129 310 150 118 29 81 224 121 57 118 140 30 163 77 265 120 161 62 158 87 203 2002 21608 90 166 263 151 84 18 79 158 88 40 82 117 18 118 64 232 88 124 38 109 83 122 11 .5 km zapadno od Lukovske banje. nalazi se u selu Štavi 5. Restoran "Evropa" nalazi se u centru grada. Crkva je jednobrodna gra evina. Mine. živopisom su ukrašene sve unutrašnje zidne površine. Sagra ena je u vreme Patrijarha Pajsija u periodu 1614-1647.3 Stanovništvo Opština Kuršumlija ima 21 608 stanovnika (preme popisu iz 2002. U njemu je smeštena zbirka arheoloških. 6 prigradskih i 7 gradskih mesnih zajednica. Petke udaljena je 1. što je svrstava u retko naseljene opštine. Sagra en je 1892. dobro od velikog zna aja. Ima 16 seoskih. Kao hotel radio je do polovine šezdesetih. U restoranu je podrum zidan ciglom sa plafonom u polukružnim svodovima. godina Crkva Sv. 170 sedišta u restoranu i 40 na terasi. U njemu je esto boravio naš poznati pisac Branislav Nuši i pretpostavlja se da je ovde pisana komedija "Sumljivo lice". 20 kreveta.5 km od Prolom banje. Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . 1. Crkva Sv. i to je rekonstruisana crkva iz nemanji kog perioda gra ena od kamena i pokrivena kamenim plo ama.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

godina NAZIV I TIP NASELJA Dubrava ake Žalica Žegrova Žu Zagra e Zebica Ivan Kula Igrište Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kuršumlija Kuršumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljuša Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevaštica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Ravni Šort Rastelica Ra a Sagonjevo Samokovo Svinjište Sekira a Selište Selova 1948 305 552 92 285 479 149 246 373 457 568 709 828 407 705 191 2382 415 256 554 191 724 103 472 267 172 227 208 619 438 115 421 548 242 162 347 211 140 213 152 430 389 330 166 161 172 48 82 1016 580 297 244 199 208 424 1953 324 583 119 317 452 139 278 399 519 620 933 895 406 697 331 2649 485 276 601 208 768 98 474 248 196 247 247 650 474 144 475 579 276 167 351 229 149 245 174 436 420 304 141 166 248 473 88 1000 622 331 308 229 205 447 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 249 137 97 525 368 223 120 73 38 288 186 118 484 362 248 129 98 52 257 181 82 340 205 118 460 279 160 523 366 475 787 551 355 783 509 262 409 297 155 599 414 343 285 211 114 3391 7185 10550 457 333 198 247 147 81 680 621 395 220 177 92 740 471 345 103 65 43 431 284 233 182 129 109 231 383 472 252 194 172 283 211 136 594 587 554 460 370 318 174 85 52 446 296 143 552 385 207 266 236 167 149 123 83 265 206 160 197 152 72 159 131 47 248 179 132 173 147 90 357 326 318 310 185 139 239 171 148 152 130 70 148 102 69 225 180 200 418 264 184 76 45 23 1013 722 562 586 458 264 254 194 162 323 214 117 178 127 83 145 90 58 428 338 208 1991 58 112 19 79 205 32 61 85 89 285 226 160 73 207 84 12371 185 37 320 53 158 29 190 72 416 118 49 392 222 33 58 100 117 39 126 45 28 78 59 239 90 81 41 31 92 103 13 300 174 93 64 52 42 132 2002 45 83 12 49 172 19 35 39 42 267 169 108 39 150 67 13639 151 37 366 37 109 24 130 54 52 83 29 298 139 26 54 60 93 30 75 17 16 41 35 15 64 78 21 22 111 51 247 118 61 41 29 24 180 12 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

1981.41 16 0. 1961..51 Crnogorci Makedonci 82 0. Ipak najve i broj stanovnika je nastanjen u samom gradu Kuršumlija.5%) i ostalih (2%). 13 . 1971. U periodima 1981 – 1991. unutrašnjih migracija iz sela u grad. godina NAZIV I TIP NASELJA Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava rebinje Tre ak Trmka Trn Šatra Štava 1948 375 1054 192 246 948 369 237 259 189 408 505 413 1953 419 1062 204 257 974 409 280 265 197 473 497 441 BROJ STANOVNIKA 1961 1971 1981 474 468 356 924 664 395 171 76 33 220 169 142 875 674 463 418 318 214 275 213 156 230 178 104 112 61 44 455 355 118 455 250 120 464 468 320 1991 181 255 21 96 293 105 110 59 26 73 75 207 2002 115 222 77 199 74 62 36 30 53 33 176 Tabela broj 1: Uporedni pregled broja stanovnika 1948. oko 13 639 što ini oko 63 % ukupnog stanovništva. zatim Ma kovac sa 298 stanovnika. godine opština Kuršumlija ima smanjenje negativne stope porasta ukupnog stanovništva ( -15. i 2002.76 Romi 300 1. Starosna struktura stanovništva Kuršumlije sve više ima karakteristike „regresivnog“. Etni ka struktura. Kretanje stanovništva u opštini Kuršumlija karakterišu tri osnovne determinante: nizak natalitet pove ane stope mortaliteta migracioni procesi. Sam opštinski centar beleži prirast stanovništva što je posledica. godine Kretanje stanovništva. sa veoma malim u eš em Roma (1. godine Može se videti da su najve a naselja u opštini: Lukovo sa 366 stanovnika.5%).. Ra a sa 247 stanovnika. Crnogoraca (0. Najve i broj stanovnika opštine Kuršumlija ine Srbi (96%).85 i -7 na 1 000 stanovnika ).Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. odnosno starijeg tipa stanovništva budu i da se smanjuju fertilni i omladinski kontigent stanovništva. 1953. Kastrat sa 267 stanovnika.15 Ukupno 19 930 100 Tabela broj 2: Etni ki sastav stanovništva prema popisu iz 2007. Nacija Broj % Srbi 19 085 95.04 Ostali 428 2.05 Bugari 8 0. pre svega.08 Hrvati 10 0. 1991. i 1991 – 2002.

a da je 1998. 14 .5 2005 -149 -7. godine došlo je do smanjenja za ak 1 877 stanovnika.3 2002 -139 -6 2003 -127 -6 2004 -158 -7. Na to uti e.do2007. Za opštinu Kuršumlija karakteristi ne su kako dnevne migracije (njihov broj obuhvata angažovano. godine taj broj bi se prepolovio. i 2004. ve i nepovoljna kretanja broja sklopljenih brakova koji je samo u poslednjih deset godnina opao za 20%. godine po inje da raste stopa smanjivanja stanovnistva tako da.1 1998 -168 -7. na 1000 stanocnika 1997 -96 -4. Broj živoro enih po godinama pokazuje tendenciju smanjenja. godine bio najnepovoljniji. U periodu od 2001-2007. ukoliko se ovakav trend nastavi u narednim godinama. Na osnovu kretanja stanovnika mogu e je izvu i i bilans priraštaja stanovništva. Godina Prose an godišnji priraštaj Pros. godina Godine 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muško 10 10 10 10 10 10 10 913 935 838 720 601 451 238 Žensko 10 649 10 627 10 470 10 316 10 129 9 910 9 692 Ukupno 21 807 21 608 21 308 21 036 20 730 20 361 19 930 Smanjenje broja -245 -254 -272 -306 -369 -431 Tabela broj 3: Kretanje stanovnika opštine Kuršumlija u periodu od 2002.prir. zaposleno stanovništvo kao i decu i omladinu koja svakodnevno putuju do škole ili posla) tako i spoljne migracije. odnosno emigracije u inostranstvo. koje se javljaju isklju ivo iz ekonomskih razloga.7 Tabela broj 4: Prirodni priraštaj opštine Kuršumlija Na osnovu tabele se može zaklju iti da je prirodni priraštaj u svim posmatranim godinama bio negativan.2 2006 -137 -6.godine Iz ove tabele se uo ava negativno kretanje broja stanovnika iz godine u godinu. Prirodni priraštaj. ne samo smanjenje ukupnog broja stanovnika. a od 2005.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. do 2027.

predsednik opštine i Opštinsko ve e). i organizacijom kapaciteta koja bi. pored organa opštine (Skupština opštine. kao i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike. zakonom i Statutom opštine. Radi ostvarivanje poslova iz nadležnosti opštine. utvr eni Ustavom. Odeljenje za neprivrednu delatnost i Odeljenje lokalne poreske administracije.4 Opštinska organizacija Opština kao jedinica lokalne samouprave ima 104 zaposlenih i u opštini se vrše poslovi iz njenog izvornog delokruga. mogla još efektnije da funkcioniše u pružanju usluga stanovništvu i podršci razvoju ostalih institucija i organizacija koje mogu doprineti poboljšanju opšteg stanja u opštini. uz manje izmene. godina 1.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 15 . kao polazna osnova razvoja institucija. zadovoljavaju im brojem ra unara. Opštinska uprava. obrazuje se i Opštinska uprava u okviru koje funkcionišu tri odeljenja: Odeljenje za privredu i finansije. raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima.

tako da se sve otpadne vode sa njene teritorije bez ikakve obrade ulivaju u reku Toplicu. Sada se zaga enje vazduha jedino može javiti usled izduvnih gasova automobila. godina 2. putnickom saobracaju Ekspres Lasta Ukupno 2005 115273 1400 116673 2006 99914 1750 101664 2007 94573 1500 96073 16 . Najve i potencijalni zaga iva je bio ŠIK “Kopaonik” koji je 2009. kotlarnica i ložišta u doma instvima. Indikator br. avoljoj varoši pripada 67 ha. Indikator br. 4 – Zašti ene oblasti Ovaj indikator se ti e održivog razvoja. 2006 III IV EBI indeks.1 Indikatori životne sredine Indikator br. 5 – Napušteno i zaga eno zemljište Ne postoje podaci o zaga enom i napuštenom zemljištu na teritoriji opštine. 6 – Javni prevoz Javni prevoz Broj putnika u lok. 3 – Broj dana sa lošim kvalitetom vazduha Indikator pokazuje koliko je puta (u koliko slu ajeva) pove ana grani na vrednost odre enog zaga iva a u odnosu na dozvoljenu koncentraciju. kao i stepen njegove zaga enosti.19 0.001 Od 107 ha zašti enih oblasti na teritoriji opštine. godine prestao sa radom. MONITORING SISTEM I INDIKATORI 2. 2 . Indikator br. restauracije i zaštite zemljišta i lokacija na teritoriji opštine. 1 . a ostalo Indikator br. Zašti ene oblasti Republika Srbija Opština Kuršumlija Ha 547176 107 % 6.Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama U opštini Kuršumlija ne postoji ni jedan kolektor za pre iš avanje otpadnih voda. Indikator br. drugim kulturno-istorijskim spomenicima. 2005 III III EBI indeks.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Otpadne vode se ulivaju bez preciscavanja u reku Toplicu. tako da i ne postoje podaci koji bi ukazivali na eventualni rizik od zaga enja vazduha. 2007 III/IV III/IV Vrednosti EBI indeksa su grupisane u pet kvalitativnih klasa od kojih je svaka ozna ena razli itom bojom. U opštini nije vršeno merenje kvaliteta vazduha.Kvalitet površinskih voda Kvalitet površinskih voda EBI indeks Toplica Banjska EBI indeks.

7 – Opštinski otpad po vrsti odlaganja Opštinski otpad po vrsti odlaganja Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 20 000t – 60% 22 000t – 70% 24 000t – 70% / / / / / / 40% 30% 30% Deponija. t i % Spaljen otpad. % Otpad po vrsti odlaganja. Deponija “Lakovski bregovi” se nalazi u selu Ba oglava. 2007 – 96 073 putnika Indikator br. i na njoj e se vršiti selekcija i reciklaža otpada. % 50 40 30 20 10 0 Bez upravljanja. Ne postoje podaci o spaljenom ili recikliranom otpadu. 17 . 8 – Reciklirani otpad Na teritoriji opštine Kuršumlija se ne vrši selekcija i reciklaža otpada. i kod oba prevoznika je prime eno smanjivanje broja putnika poslednjih godina. godine ih je bilo ukupno 116 673. a odlaganje opštinskog otpada na njoj se vrši ve 12 godina. a dve godine kasnije. 40 Bez upravljanja. t i % Recikliran. Ura en je projekat sanacije ove deponije koji bi uskoro trebalo da se realizuje Indikator br. što ini oko 70% ukupnog otpada na teritoriji opštine. t i % Procena kolicine otpada koja zavrsava bez ikakvog upravljanja. 2005. 30 2005 2006 2007 Po poslednjim podacima na opštinskoj deponiji se nalazi oko 24 000 t otpada. godina Broj putnika u lokalnom saobracaju 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 U tabeli su dati približni podaci AS “NIŠ-EKSPRES” I AS “LASTA”.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 30 Bez upravljanja. Opština Kuršumlija je jedan od potpisnika sporazuma za izgradnju regionalne deponije koja e biti smeštena na teritoriji opštine Prokuplje.

t Ugalj.64mil t god. KWh 0. KW 34950gwh 120. 9 – Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Struja. m3 nema 75823 62037 68930 nafta. ED”Jugoistok”. godina Indikator br. / / / Geotermalna energija 0. Izvori podataka: JKP “Toplica”. t 800 600 50 0 2005 2006 2007 400 200 0 2005 2006 2007 500 0 2005 2006 2007 1500 1000 Benzin. 10 – Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva Republika Srbija 2007 Opština 2005 Opština 2006 Opština 2007 Hidro energija.t god.2mil. t 848000 1200 1200 1200 Drvo. m3 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 ugalj. Indikator br. / / / Snaga vetra.82mw 140.4-2. t 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 U tabelama su dati okvirni podaci. GWh 100 drvo. KWh 36523x106 / / 4500000 Termo solarna energija. t nema 300 300 300 struja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. KWh 1300000 / / / Biomasa.77mw benzin. vetrenjace. m3 nema nema nema nema Nafta.22mw 126. t 745000 600 600 600 Gas. lokalne benzinske stanice.6mil t god. Kcal 2. KWh 10037x106 / / / Solarna energija. / / / 18 .Niš-Pogon Prokuplje.

popis 2002. . usled unutrašnje migracije koja se odvija poslednjih decenija. Stanovnika po 1 km² 85 23 Gustina naseljenosti u 2002.55 3441 3897 66 18 19 . Tako e je prisutna i spoljašnja migracije stanovnika ka ve im centrima u Srbiji.br. Stanovnika po 1 km 100 50 0 Kursumlija Republika Srbija Stanovnika/1km2 Prose na gustina naseljenosti opštine Kuršumlija je 23 stanovnika na km² . što je mnogo manje od proseka u Republici Srbiji koji iznosi 85 st/ km2. 2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 12 – Stanovništvo prema starosti God Stanovništvo do 14 godina starosti Stanovništv o od 15 do 65 godina starosti Opš RS 5080726 Stanovništv o preko 65 godina starosti Opš RS 1240505 Ucesce stanovništva do 14 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništva od 15 do 65 godina starosti (%) Opš RS Ucesce stanovništv a preko 65 godina starosti (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popis u 2002. 7498001 21608 Površina u km² 88361 950 Gustina naseljenosti u 2002. KWh 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 U opštini Kuršumlija se od svih vidova energije koristi samo hidroenergija. dok se ka seoskim naseljima izrazito smanjuje. Opština Kuršumlija spada u retko naseljene opštine. 11 – Gustina naseljenosti Opis Republika Srbija Kuršumlija broj stanovnika .69 67. RS 7498001 Opš RS 117670 21608 14270 15.2 Socijalna pitanja / kvalitet života Indikator br. .br.76 16. Najve a naseljenost je u gradu. Podaci su uzeti od hidrocentrale HIDROENERGIJA RAŠKA. sedištu opštine. Indikator br. godina hidroenergija.93 15.

Sve vrednosti se kre u oko republi kog proseka.42 visa Republika Srbija 3.65 preko 65 god 66 67.9315. Iz tabele se vidi da je procenat ove kategorije stanovništva manji.79%.63 5573 2. Obrazovna struktura stanovništva opštine Kuršumlija je na niskom nivou i to predstavlja veliki problem kojem treba posvetiti veliku pažnju. Indikator br.59%). Sve ove vrednosti su mnogo manje od republi kog proseka. višom i visokom školom God Stanovništvo sa srednjom skolom Stanovništvo sa visom skolom Stanovništvo sa visokom skolom Ucesce stanovništva sa srednjom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visom skolom (%) Opš RS Ucesce stanovništva sa visokom skolom (%) Opš RS Ukupno stanovništvo Opš Po popisu 2002 RS 7498001 Opš RS 2596348 Opš RS Opš RS 285056 411944 21608 25. a da je najmani broj stanovnika do 14 godina (15. 13 – Udeo stanovnika sa završenom srednjom. smatra se da je stanovništvo staro i da ne obezbe uje uslove za normalnu demografsku reprodukciju.76 Kursumlija Republika Srbija Iz tabele se može primetiti da je najbrojniji udeo stanovništva starosti od 15 do 65 godina (66%). dok se najve a razlika javlja kod stanovnika sa visokom školom iji je procenat duplo manji od republi kog (5.79 34.8 2.5 . dok je broj stanovnika sa višom (2.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 20 5.93%).42 2.5%). a samim tim i radne snage koja je jedna od glavnih determinanti razvoja.5 25. tako da se sa ovim problemom starenja stanovništva ne susre e samo opština Kuršumlija ve i cela Srbija.63 visoka Prema podacima iz tabele najve i je broj onih stanovnika sa srednjim obrazovanjem i to oko 25.8 Procenat ucesca stanovnistva prema strucnoj spremi 40 30 20 10 0 srednja Kursumlija 2. Ako je u eš e stanovnika mla ih od 15 godina u ukupnom broju stanovnika manje od 20%.79 34. ali i da je blizak republi kom proseku. Ona uti e na razvoj ukupnog stanovništva. godina Procenat ucesca stanovnistva prema starosti 80 60 40 20 0 15.42 %).69 do 14 god od 15 do 65 18 16. zatim slede stanovnici sa visokim obrazovanjem ( 2.59 523 559 3.59 5.

Ba oglava i Kušrumlijska banja imaju ure ene vodovode kojima upravljaju Odbori za vodu. svega 8. Prolom.44 0. Pojedina sela kao što su Lukovo. U seoskim sredinama stanovnici ostvaruju pristup vodi za pi e preko internih i seoskih vodovoda. Kod lokalnih puteva. odnosno.45 38436 429 Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 429 km.5% je sa savremenim kolovozom. godina Indikator br. 15 – Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e Opština Republika Srbija uršumlija Ukupan broj doma instava 2521190 7693 Broj doma instava priklju enih na vodovod 1986259 4000 Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vodi za pi e 78 52 procenat doma instva sa sigurnim pristupom vodi za pi e 90 80 70 Opstina Republika Srbija Ukupan broj doma instava priklju enih na vodovod je 4000 što ini oko 52 % ukupnog stanovništva. Indikator br. Donja i Gornja Mikuljana. Pupovce. Ra a. Rudare. Ovaj procenat je mnogo manji od republi kog proseka – 78%. Projekti za ovakvo vodosnabdevanje postoji za sela Tijovac. Opis Republika Srbija Kuršumlija Dužina puteva u km Površina km2 Dužina puteva u km po km² 88361 950 0. regionalnih 109 km i magistralnih 36 km.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Žu . blagostanje stanovništva opštine. Mari i e. 14 – Dužina puteva u km po km2 Ova kategorija indikatora pokazuje uticaj saobra aja na ukupni socio-ekonomski razvoj. Gustina putne mreže na teritoriji opštine Kuršumlija je u nivou proseka RS. ali je njen kvalitet mnogo lošiji s obzirom na samo 28% puteva sa savremenim kolovozom. ali se podatak odnosi samo na sedište opštine i vodovod kojim upravlja javno komunalno preduze e. od kojih je 119 km sa savremenim kolovozom. ali oni još nisu realizovani. 21 . Lokalnih puteva ima 284 km.

Sportska hala i Gradski bazen. Najve i rast zarade je u periodu 2006 . Indikator br.000 Din. Ima ih ukupno 10.000 Din. 13. godina Indikator br. što je oko 50 % prose ne zarade u RS. 19. 9.000 Din. 21.000 Din. 23. one su i dalje me u najnižim u SrbIji. 5. rekreativnih aktivnosti Ovaj indikator predstavlja element ocene razvoja a ne rasta opštine i predstavlja osnovnu pretpostavku za izgradnju efikasne politike ukupnog socio-ekonomskog razvoja.000 Din. 17 – Prose na bruto zarada Prose na bruto zarada u RSD Republika Srbija Opština 2003. 2003 Republicki prosek Opstina 2004 2005 2006 2007 Vrednosti u tabeli se odnose na zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom. 11. 21707 11122 2007. Iako je zabeležen ve i rast zarada u opštini u ovih pet godina nego na nacionalnom nivou. godine kre e od 5831 – 15920 dinara.000 Din.000 Din. 15. 27759 15920 Prosecna bruto zarada 27. Najve e zarade se ostvaruju u zdravstvu i obrazovanju. U rekreativne svrhe se koriste i sportski tereni u osnovnim i srednjim školama. Opština Kuršumlija spada u red nerazvijenih opština. kulturnih.000 Din. 11500 5831 2004. 17. 16 – Broj stanovnika na jedan objekat drušvtenih.000 Din. a najmanje u prera iva koj industriji.000 Din.2007. 7. Društvenih objekata nema. i iznosi 43%. 25.000 Din. dok je jedini objekat kulture Biblioteka. Prose na zarada u opštini se u periodu od 2003-2007.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 14108 7379 2005. 17443 8309 2006. Objekti za sport i rekreaciju su: Fudbalski teren „Kosanica”. 22 .000 Din. Broj drustvenih objekata / Broj kulturnih objekata 1 Broj objekata za rekreaciju 9 Broj stanovnika na jedan drustveni objekat / Broj stanovnika na jedan objekat kulture 21608 Broj stanovnika na jedan rekreativni objekat 2401 Opština Ukupan broj stanovnika 21608 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kupšumlija Broj stanovnika na jedan objekat Drustveni Kulturni Rekreativni Svi kulturni i sportsko-rekreativni objekti su smešteni u širem centru grada.

19 – Broj stanovnika na jednog lekara Ova kategorija indikatora ukazuje na nivo zdravstvene bezbednosti i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga kao jedan od najzna ajnijih faktora života i rada stanovništva opštine. 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Broj korisnika socijalne zaštite RS 309123 320281 329530 335746 364750 Opština 705 809 778 905 984 Ostvareno u eš e (%) RS 4. 2005.94%.44 4. Ostvareno u eš e je 2003.31% i manje od republi kog proseka 4. usled sve ve e nezaposlenosti. Indikator br.13%. 2006. 18 – U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu (%) Godina Ukupan broj stanovnika RS 2003. godine pove ao se na 984. a prema podacima Centra za socijalni rad.53 4.2007 godine pove ao za 40%.13 4.43 4. bilo je 3. god. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 Ukupan broj stanovnika RS 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 Opština 21308 21036 20730 20361 19930 Ukupan broj lekara RS 20039 20211 19685 19644 20066 Opština 35 35 35 36 35 Broj stanovnika na jednog lekara RS Opština 373 609 369 601 377 592 377 566 368 569 23 . taj broj nastavlja ubrzano da raste.84 3. godina Indikator br.31 3. da bi se posle 5 godina taj procenat izjedna io sa prosekom RS – 4. godine bio je 705.75 4.94 Ukupan broj korisnika socijalne zaštite 2003. 2004. Broj korisnika socijalne zaštite se u periodu 2003 .3 4.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.94 Opština 3. a do 2007. 2007.

a na teritoriji RS od 0. godine kad dolazi do smanjenja od 11%. Broj stanovnika na jednog lekara na teritoriji opštine je za 50% ve i u odnosu na celu Republiku Srbiju što ukazuje na veoma nepovoljnu zdravstvenu zaštitu gra ana Kušumlije. godini je 35.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.55 0.47. a ne pove anja broja lekara koji skoro da se nije ni u ovom periodu. Iako se u tabeli ovaj broj smanjuje poslednjih godina. a broj stanovnika na jednog lekara je 569.58 0.0. godina Broj stanovnika na jednog lekara Ukupan broj lekara u 2007. to se javlja usled smanjenja ukupnog broja stanovnika.05.53 0. 20 – U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu Broj osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela (punoletna i maloletna deca) RS 35097 36222 39135 42988 46690 Opština 156 194 220 236 209 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu RS Opština 0.49 0. 24 . podaci u tabeli pokazuju pove anje broja osu enih lica na teritoriji RS i u opštini do 2007.16 1.73 – 1. Indikator br.05 Godina Ukupan broj stanovnika RS Opština 21308 21036 20730 20361 19930 2003 2004 2005 2006 2007 7480591 7463157 7440469 7411569 7381579 U eš e pravosnažno osudjenih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu U posmatranom periodu. ali da je u eš e osu enih punoletnih lica dvostruko ve e od osu enih lica.47 0.06 1.73 0.55. U eš e pravosnažno osu enih lica prema mestu izvršenja krivi nog dela u ukupnom stanovništvu u opštini se kre e od 0. Karakteristi no za opštinu je da ne postoji nijedno osu eno maloletno lice. na nivou RS.92 1. punoletnih i maloletnih. što ini 200 stanovnika više u odnosu na prosek RS od 368 stanovnika na jednog lekara.

Indikator br. 21 – Nacionalni dohodak po glavi stanovnika Ovaj indikator ukazuje na stepen ekonomske razvijenosti opštine. Udeo poljoprivrede u % u nacionalnom dohotku RS 2005.3 Opština 22. 123473 53878 2006.9 Opština 4. local economy national average 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2004 43. skladistenje I veze RS 10.3 Proizvodnja elektricne energije RS 1.6% 2005 2006 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika je u opstini Kursumlija iznosi 53 878 dinara sto je dva puta manje nego na republickom nivou.0 Saobracaj.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.4 Opština 6. 22 – Udeo nacionalnog dohotka Udeo nacionalnog dohotka prikazije deo nacionalnog dohotka koji stvara odre eni sektor.3 Godina 25 . 17 Opština 28.3 Indikatori ekonomskog razvoja Indikator br.3 Gradjevinarstvo RS 7. Prikazuje strukturu privrede na lokalnom i doprinos klju nih sektora. Ovako nizak nacionalni dohodak po glavi stanovnika je osnovni pokazatelj da opstina Kursumlija spada u red najnerazvijenijih opstina u Srbiji. godina 2. Nacionalni dohodak po glavi stanovnika izražen u RSD Republika Srbija Opština 2005.8 Trgovina RS 24. 2007.7 Opština 12.

05 0 Po ljo pr ivr ed a 2003 2004 2005 2006 2007 Tr go vin a G ra dj ev in ar st vo Sa ob ra ca j.05 0. Saobracaj. Lokacijski kvocijent zapošljavanja za 2007.108 Gradjevinarstvo RS 0.2 0.034 0.024 0. 2004. sa 22.069 Trgovina RS 0.048 0. 23 – Lokacijski koeficijent zapošljavanja Lokacijski koeficijent (LQ) je indeks kojim se vrši pore enje udela neke aktivnosti date oblasti sa udelom osnovne aktivnosti ili udruženih aktivnosti date oblasti.041 Poljoprivreda RS 0.056 0.076 Opština 0.047 0.03 0.038 0.127 0. Indikator br. Pokazatelj iz 2005 godine koji nam pokazuje da je udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku najve i u odnosu na ostale grane pokazuje i da je najveca mogucnost u razvoju opstine u razvoju poljoprivrede.061 Opština 0.057 0.02 0.134 0.022 0.e ne rg ije Iv ez e .053 0.skladi stenje i veze Saobracaj.068 0.119 0.132 0. 2006.031 Opština 0.078 0.15 0.021 0.059 0. 2005.033 0.06 Proizvodnja elektricne energije RS 0. 2007. Gra evinarstvo.041 0.029 0.075 0.052 0.3% beleži stalan porast poslednjih godina.132 0.045 0.04 0.036 0.041 0.022 0. godine udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom dohotku bio najve i – 28.8 %.029 0.076 0.036 0.137 Opština 0.s kla di st en je 26 Pr oi zv od nj a el .1 0.075 0. kao druga delatnost.058 0. Godina 2003.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.3 0. skladistenje i veze RS 0.038 Opština 0.035 0.energije Trgovina Proizvodnja el.052 0. godina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gradjevinarstvo Saobracaj.075 0.skladi stenje i veze RS Gradjevinarstvo RS Poljoprivred Rs Trgovina RS Proizvodnja el.062 0.043 0.25 0.energije RS Poljoprivreda Sagledavanjem kretanja nacionalnog dohotka po delatnostima može se uo iti da je 2005.

trgovine i gra evinarstva. Ne postoji podatak o broju novih preduze a na teritoriji opštine Kuršumilja. Stopa nezaposlenosti Republika Srbija Kuršumlija 2003. Indikator br.04 13. Indikator br. a intenzitet jednog ili drugog procesa može da ukaže ili na dinami no ili na rigidno poslovno okruženje. 12.75 2004. ali trenutno ne postoje podaci o broju registrovanih privrednih subjekata na teritoriji opštine. 24 – Površina poslovnog prostora na 1000 stanovnika izgra ena prethodne godine Indikator pokazuje rast intenziteta poslovnih aktivnosti. Tendencija pove anja lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivredne proizvodnje predstavlja osnovni pokazatelj kojim se poljoprivreda odre uje kao mogu i nosilac razvoja opštine. a znatno manji od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti saobra aja. godina Lokacijski koeficijent na nivou opstine Kuršumlije je viši od republi kog lokacijskog koeficijenta u oblasti poljoprivrede i proizvodnje elektri ne energije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.36 14.63 9. 12. Indikator br. stopa zaposlenosti i nezaposlenosti Ove indikatore bi trebalo zajedno tuma iti kako bi se dobila opšta makroekonomska slika o uslovima tržišta radne snage na regionalnom nivou. Drugo.5 27 . 10.2 2006. Obim SDI po glavi stanovnika pokazuje intenzitet aktivnosti transnacionalnih kompanija u regionu. 12. 26 – Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika Broj registrovanih privrednih subjekata je važan faktor koji ukazuje na ekonomsku snagu regiona/opštine. Zaposlenost i stopa aktivnosti ukazuju na veli inu regionalne ekonomije u smislu dostupne radne snage i pokazuju intenzitet kojim lokalno stanovništvo u estvuje u ekonomiji. 13 10. 25 – Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika Strane direktne investicije (SDI) se definišu kao kompanije poreklom iz jedne države koje prave fizi ke investicije u izgradnju fabrika u drugoj državi. 27 – Neto broj novih preduze a na 1000 stanovnika Ovaj indikator može dati precizne podatke u vezi sa lokalnim ciklusom ekonomije.12 2005. Površina poslovnog prostora završenog date godine na 1000 stanovnika Republika Srbija Kuršumlija 8937 2007.35 2007. 28 – Ukupna aktivnost. Indikator br. Indikator br.64 15. Trenutno u opštini nema direktnih stranih investicija. dugoro no stanje balansa u neto broju novih preduze a može da ukaže na opadanje/rast socio-ekonomskog razvoja regiona.

63 2003 24.36 10. Tabela pokazuje da je u eš e aktivnog stanovništva (stanovništva koje svojim aktivnostima obezbe uje prihode) prema popisu iz 2002. 29 – Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet predstavlja sposobnost da se upotrebom razli itih instrumenata poreske politike ostvari odre en iznos budžetskih prihoda nekog javno-pravnog entiteta. godine iznosi 15.82. godine. Ovde je potrebno ista i da statisti ki podaci pokazuju da se nezaposlenost pove ava do 2007 godine. godini taj broj smanjen na 17.08 2004 27.08.74 2007 27. Ukupna stopa zaposlenost opštine Kuršumlija u 2003.24 23. Fiskalni kapacitet zavisi od dostignutog stepena materijalnog bogatstva opštine ili grada.63 9.63 2005 27. godine 41. godini je iznosila 23.48 25 20 15 10 5 0 2003 24.54%. odnosno od obima i strukture poreske osnovice na koju se može propisivati odre ena poreska obaveza i ostvarivati javni prihodi. nekoliko procenata manja od proseka u Republici Srbiji – 45. a od tada se stopa nezaposlenosti pove ala za 5.5 Kursumlija Republicki prosek Stopa zaposlenosti Republika Srbija Opština 30 27.04 12. tako da 2007.64 15.82 27.5 %.81 27.35 13 10.24 23. 28 .75%.32. Linija kretanja zaposlenih je opadaju a.16 20.33 27.08 22.74 17.81 20.57 18.16 17. Indikator br.82 2004 2005 2006 2007 Kursumlija Republicki prosek Stopa aktivnosti Republika Srbija Kuršumlija Prema popisu iz 2002 45.12 13.33 18. me utim od 2007 do 2009 godine (preciznih podataka nema) došlo do drasti nog pove anja nezaposlenosti jer je došlo do raskida ugovora o privatizaciji preduzeca SIK Kopaonik I konfekcije 7.75 14.48 22.32 41.54 Iz tabele se vidi da je najmanje nezaposlenih bilo 2003. i ukazuje na to da se ona iz godine u godinu smanjuje. juli.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2 12.57 2006 27. dok je u 2007. godina 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 12.

22296124. Indikator br.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2 3. 313 000 000.3 / 1 X 100 ) 50% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 50 / 100) Ukupan iznos neizmirenog dugoro nog zaduženja budžeta opštine ili grada za kapitalne investicione rashode RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (3.69 21036 1059. 30 – Stepen zaduženosti opštine Stepen zaduženosti budžeta jedinice lokalne samouprave ukazuje na to koliko nosioci politike imaju «prostora» za uzimanje dodatnih sredstava kojim se mogu realizovati odre eni kapitalni projekti koji e biti u funkciji ostvarenja strateških ili razvojnih ciljeva opštine/grada.00 17720287 132279713 44 156 500 000 50 163 000 000 50 2010. 326 000 000. 21986467.35 20361 1079.70 19930 1188. godina 2003.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (3. 1 2 3 Ukupno ostvarenje fiskalnih oblika izvornih prihoda Broj stanovnika Prihod po glavi stanovnika (1/2) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004. pa se u odnosu na 2003 u 2007 pove ao skoro dva puta. 20057180.1 3.00 45 000 000 / 45 000 000 15 150 000 000.9 2005. 2009.04 21308 525.2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RELATIVNOM IZNOSU % UKUPNIH TEKU IH PRIHODA BUDŽETA (2.4 3.4 Ostvarenje ili procena ostvarenja TEKU IH prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu 15% ostvarenja ili procene ostvarenja teku ih prihoda budžeta za posmatranu budžetsku godinu (1 X 15 / 100) Iznos glavnice i kamate koji dospeva u posmatranoj godini RASPOLOŽIVA SREDSTVA U APSOLUTNOM IZNOSU (2.42 20730 967.3 2.54 2006. doslo je do smanjenja broja stanovnika tako da se taj fiskalni kapacijtet po glavi stanovnika kao indicator konstantno pove ava.00 46 950 000 / 46 950 000 15 156 500 000 2011.1 – 3. 29 .1 – 2. 23684534.3 / 1 X 100 ) 300 000 000.83 2007. Ovakav trend povecanja fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika je.1 2.00 48 900 000 / 48 900 000 15 163 000 000 Opština Kuršumlija ima dugoro ni kredit za izgradnju sportske hale i u narednom periodu ne e biti dodatnih zaduživanja ve samo otplata dospelih anuiteta. rezultat ukupnog povecanja izvornih prihoda. sa jedne strane.3 3.07 2004 2005 2006 2007 Prihod po glavi stanovnika Fiskalni kapacitet se iz godine u godinu pove ava.39 11188131.2 2. 1 2. ali sa druge.

živopisna reka bogata vodom iji je kvalitet II klase. Banjska i Toplica.1 RG1: Ekologija STANjE ŽIVOTNE SREDINE NA PODRU JU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZAGA ENJE VODA Kroz teritoriju naše opštine proti u 3 reke: Kosanica. Vodovod je sagra en 1933 godine. Drugo izvorište je Sokolovica iji je kapacitet 4. koje sa sobom nose velike koli ine drvnog mulja. Jedan deo grada se snabdeva vodom iz individualnih vodovoda ili lokalnih.5 . 30 .6 l/sek koje snabdeva vodom neka prigradska naselja. tako da je neophodna izradnja gradskog kolektora. godina 3. Postrojenje je locirano u samom krugu fabrike. a po vrednostima fenola u III klasu. Grad se snabdeva vodom sa 2 izvorišta. Uklanjanje te nih i vrstih materija u opštini nije adekvatno rešeno. nažalost. Izvorište «Toplica» je locirano na desnoj obali reke Toplice kapaciteta 50 l/sek. Nizvodno od Kuršumlije Toplica je nešto mirnija i te e širom dolinom. a od toga kroz Opštinu Kuršumliju proti e u dužini od 50 km. a jedan deo u reku Banjsku – bez ure aja za pre iš avanje. ali. a pove anu koncentarciju amonijaka. Pija e vode. a zatim je u nekoliko navrata rekonstruisan. HPK i suspendovanih materija. na levoj obali reke Banjske i trenutno je u funkciji. BPK. Analizu higijenske ispravnosti vode za pi e vrši zavod za zaštitu zdravlja iz Niša. Otpadne vode imaju nisku pH vrednost. Dužina glavnog toka reke Tolice iznosi 130 km . ŠIK “Kopaonik” je uradio postrojenje za pre iš avanje industrijskih otpadnih voda. Na izvorištu postoji sedam bunara koji su povezani sa infiltracionim bazenom i crpnom stanicom sa rezervoarom za gasno hlorisanje vode. najve a od njih. dok se u prigradskim naseljima uklanjanje te nih materija vrši preko septi kih jama. Iz tehnoloških procesa Kopaonika formiraju se otpadne vode od oko 150 m3. veoma zaga ena jer se u nju uliva reka Banjska koja sadrži tehnološke otpadne vode koje poti u iz ŠIK «Kopaonika». koja predstavlja levu pritoku Južne Morave i nastaje ispod ogranaka planine Kopaonika od Lukovske i erekarske reke. Celokupna gradska kanalizaciona mreža uklju ena je u reku Toplicu. Bakteriološki nalazi pokazuju visok stepen biološke kontaminacije. ali rezultate ispitivanja još nemamo.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. fenola. Prema vrednostima BPK i HPK Banjska spada u IV klasu. PRESEK STANJA / TRENUTNA SITUACIJA 3. U gradu postoji delimi no izgra ena kanalizaciona mreža. Turisti ka banjska mesta nemaju rešeno pitanje vodosnabdevanja. U svom gornjem toku Toplica je ista. Postoje i vodovodi su nedovoljni i neuslovni.

Regionalni eko-centar. Nova zajedni ka deponija e biti u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima i ispunjava e standarde EU. Opštinsko ve e je donelo zaklju ak o uklanjanju RAG sa zgrade solitera nakon ega je on ubrzo i uklonjen. Topli kog i Nišavskog Okruga. Dana 16. jer najviše oksida azota. Kotlarnica RJ “Šperana“ dovodi do prekora enja grani nih vrednosti emisije ugljen monoksida i praškastih materija. Svi u esnici ovog sporazuma (18 opština) utvrdili su zajedni ki interes za rešavanje problema komunalnog otpada i upravljanje njime. Grad Niš i Opštine u esnici ovog Sporazuma opredelile su se za zajedni ku regionalnu deponiju. zatim 2 pekare locirane u samom centru grada. Pored ŠIK “Kopaonika” kao aerozaga iva i u gradu se javljaju i kotlarnice drugih radnih organizacija i ustanova. Zaga iva i vazduha su i izduvni gasovi automobila. ugljovodonika i jedinjenja olova izbacuju se u atmosferu iz automobila . a lokacija se nalazi na sporednom putu u širokoj jaruzi.5 km.05. a razlog toga je nepotpuno sagorevanje goriva u ložnom ure aju I neadekvatan na in doziranja goriva. U zimskim mesecima tu su i ložišta doma instava koja kao ogrev koriste drvo i ugalj. Izgradnjom nove kotlarnice na vrsto gorivo smanji e se potrošnja mazuta za 30 – 40 %. Projektom su predvi ene i transfer stanice – do kojih treba da se dopremi otpad gde e biti smešteni kontejneri i iz njih e da se transportuje sme e na regionalnu deponiju sa reciklažom. površine je 2. Sagorevanjem ovih materija konstantno se osloba a gusti dim. azotnih oksida. što nalaže i nacionalna strategija upravljanja otpadom. godina DEPONIJE vrste otpadne materije iz grada se odnose na privremenu deponiju “Lakovski bregovi” koja se nalazi iznad grada na udaljenosti od 4. praškastih materija i gasovitih neorganskih jedinjenja fluora i hlora sa grani nim vrednostima emisije može se zaklju iti da kotlarnice na mazut i kotlarnica RJ “Pilana” ne dovode do prekora enja grani nih vrednosti emisije navedenih zaga uju ih materija. a samim tim do i e do smanjenja aerozaga enja. ugljen monoksida. 31 . pa je u letnjim mesecima ovaj problem veoma izražen. AEROZAGA ENjE Za ovaj životni prostor najve i problem predstavlja zaga enje koje poti e iz proizvodnih pogona ŠIK «Kopaonika» pošto oni za zagrevanje radnih prostorija i za potrebe parnih kotlova u procesu proizvodnje koriste mazut i otpad od drveta.1 ha. sa velikom koli inom inertne prašine. Upore uju i izmerene vrednosti emisije (ugljen monoksida. sumpor-dioksida.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. RADIOAKTIVNI GROMOBRANI Na teritoriji opštine Kuršumlija postojala su dva radioaktivna gromobrana: na soliteru u centru grada i zgradi zavoda “Žubor” u Kuršumlijskoj banji.2005. donet je nacrt Sporazuma o zajedni kom rešavanju problema komunalnog otpada u opštinama Jablani kog. a izgra en je novi sistem gromobranske zaštite. mada se povremeno angažuje JKP. Banje nemaju organizovanu službu za iznošenje sme a.

centralizacija 32 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.nekontrolisana se a šuma .nekontrolisana upotreba vešta kih ubriva i preparata u polj. da bi se naredne godine 2006.velika koli ina izduvnih gasova . godine u prigradskom naselju Ma kovac.postojanje projekata .niska svest gra ana o o uvanju životne sredine .nepostojanje propisno izgra ene deponije -nepostojanje gradskog sistema za pre iš avanje otpadnih voda . u kolektivnom stambenom naselju “Rasadnik I “.elementarne nepogode ( grad.izgradnja regionalne deponije .nestabilna politi ka situacija . proizvodnji . i kao takva nije zadovoljavala propisane uslove za ovaj tip objekta. SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . godina STO NA PIJACA Sto na pijaca se godinama nalazila u užoj centralnoj zoni grada.klizišta .nedostatak odgovaraju e pravne regulative .spomenik prirode.donacije ( nevladine organizacije..donošenje novih zakona -primena zakona i strožije sankcionisanje gra ana ..opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji . poplave) . izvršilo njeno potpuno izmeštanje i po etak rada na novoj adekvatnoj lokaciji.avolja varoš ( I kategorija zaštite ) .nedostatak mehanizacije u JKP-u .edukacija gra ana .pogodan geografski položaj .postojanje velikog broja smetlišta .nepostojanje LEAP .3 iste reke . Fond za zaštitu životne sredine.3 banje .buka u ugostiteljskim objektima u centru grada PRETNJE MOGU NOSTI . Izgradnja nove sto ne pijace je zapo eta 2005.nedostatak finansijskih sredstava .) .

godine kada je zatvoreno zbog slova Zakona. Bolnica je završena u jesen 1912. jer za sada u potpunosti taj ambijent ne održava pravi lik namene ustanove ove vrste. Prva zgrada je izgra ena 1907. po ev od krovne konstrukcije. Poslednjih godina. 5 stomatologa.RO kabinet ATD . Izgradnjom ovih objekata pove ava se i broj lekara. godine. kao i 77 radnika srednjemedicinskog kadra. Sredstvima Nacionalnog investicionog plana obnovljene su sve zgrade Doma zdravlja. Rudare. Dobri Do. novih fasada. a patronožna služba 1972. Biohemijska laboratorija je po ela sa radom 1951. U to. godine (današnja zgrada stomatologije). Pora anje su vršile babice uz pomo lekara opšte prakse. dispanzerske službe: Ginekologija . 10 lekara opšte prakse. od toga su 21 specijalista.2 RG2: Društvene delatnosti ZDRAVSTVO Dom zdravlja. godine ponovo je samostalna medicinska ustanova sa svojim organima upravljanja. jer nije ispunjavalo potrebne uslove: nije imalo operacionu salu i transfuziju. Ginekološke i rentgen službe. i spada u red razvijenijih medicinskih ustanova ove vrste u Republici..Opšta medicina sa internim odeljenjem Interno odeljenje . Dešava se ak i da pacijenti iz Blaca i Prokuplja dolaze na specijalisti ke preglede. i ostale tehni ke. a od aprila 1998.Pedijatrija Radni ka ambulanta . Dom zdravlja u Kuršumliji ima uglavnom sve službe predvi ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Kuršumlijska banja. uglavnom zahvaljuju i sredstvima donatora. a zgrada De jeg dispanzera. 1978. godina 3. Posleratna izgradnja po ela je 1957. epidemiološka služba 1966. godine. Prolom banji.Socijalna medicina Patronožna služba . godine. 6 specijalista-stomatologa. Grabovnici. Zdravstvene stanice su u Lukovskoj banji. Stacionar je izgra en 1961-1962. godine. kao i drugog medicinskog osoblja.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. a pogotovu na boljem i estetskijem ure enju samog kruga. godine izgradnjom Grudnog odeljenja (danas Upravne zgrade). godine. spada i upadljivo zapuštena fontana dr Vilijema Melgarda. U tom delokrugu sledi još aktivnosti. Dom zdravlja u Kuršumliji je dobio vrednu medicinsku opremu. koja ve odavno ne vrši svoju dekorativnu i smiruju u psihološku funkciju. a osim toga bilo je neisplativo imati dva porodilišta na samo tridesetak kilometara rastojanja (imalo je Prokuplje).. Porodilište radi od 1946-1978. godine. sanitarija. Dom zdravlja u Kuršumliji je bio u sastavu Zdravstvenog centra „Toplica“ – Prokuplje.Hitna služba Laboratorija Ambulante Doma zdravlja u Kuršumliji se nalaze u slede im mestima: Žu . kuhinje. Ra i. Trenutno zapošljava 166 radnika. 33 . izme u ostalog.Fizikalna medicina Epidemiologija . Nije bilo ni ginekologa.

kao i kolekcijom brojnih priznanja (diploma. u Kuršumliji su gostovale sve zna ajnije li nosti srpske kulture i umetnosti. godine na zemljištu na kojem se ranije nalazio garnizon JNA. 34 . Ekonomsku školu i Gimnaziju.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. ali su rastu e potrebe deca i porodica. Od 2005. kao i ve ine biblioteka Srbije. avgusta 1979. koji svim zainteresovanom omogu ava. izložbi. Tokom svog postojanja promenila je ve i broj lokacija. koncerata. godine i radile su i u doba Turaka. Srednje obrazovanje. Legat. godina KULTURA Biblioteka. Uprkos ograni avaju im uslovima neadekvatnog prostornog smeštaja. Kuršumlija ima dve srednje škole. putem interneta. godine preselila u nove prostorije. a odobrenje od Ministarstva prosvete dobilo je Kolo srpskih sestara. Biblioteka je uklju ena u bibliote ki informacioni sistem COBBIS. OŠ “Miloje Zaki “ i dislocirana OŠ „Kosta Vojinovi “ iz Podujeva. italijanske Opštine Pontedera. da bi se u prole e 2007. Sada je Biblioteka smeštena u novoj zgradi koja se nalazi u Kara or evoj ulici. i raspolaže sa oko 220 m2 površine. i „Svetosavskom poveljom“ – najvišim priznanjem Topli kog okruga za doprinos kulturi i prosveti. avgusta 1977. koje su izgra ene sredstvima Opštine Kuršumlija. Za svoja postignu a i ukupni rad Narodna biblioteka Kuršumlije je do sada nagra ena sa dva prestižna priznanja: Republi kom nagradom „Infotekar“ – za unapre enje informati ke kulture i poslovne komunikacije u bibliote koj delatnosti. a u Mer ezu i Lukovu 1873. raspolaže sa oko 400 knjiga iz medicine i iz drugih oblasti. ne samo za radom vaspita a nego i zbrinjavanje dece. Biblioteka je tokom itavog svog postojanja vršila funkciju svojevrsnog kulturnog centra opštine i organizovala je preko stotinu najraznorodnijih kulturnih manifestacija – promocija knjiga. U oganizaciji Biblioteke. Izgradnja je otpo ela 28. godine u selu Babica. Na Dan Oslobo enja Kuršumlije 28. povelja. godine. pozorišnih predstava i drugih programa.De ji vrti „Sunce“ kapaciteta 126 mesta. Osnovno obrazovanje. O B R A Z O V A Nj E Predškolsko vaspitanje. U sklopu biblioteke je oformljen i Legat akademika Vojina Šulovi a. Gimnazija i Tehni ka. sa krajnje oskudnim finansijsko-tehni kim sredstvima. odlikovanja) iz celog sveta. Prvo obdanište je otvoreno 1934. koji je rodom iz Kuršumlije. pretraživanje kataloga kuršumlijske biblioteke. i dislocirane škole iz Podujeva. koje je akademik Šulovi dobijao tokom svoje bogate karijere. za sada. svetski priznatog medicinskog stru njaka. Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva kulture. godine sve ano je otvoren novoizgra eni kombinovani de ji objekat . Za tu priliku je bio zakupljen mali prostor u zgradi. godine i jedina je kulturna ustanova u gradu. Prva osnovna škola na teritoriji Kuršumlije je otvorena 1872. uglavnom u neuslovnim prostorijama. Narodna biblioteka je osnovana 1948. U Kuršumliji postoje dve osnovne škole OŠ „Drinka Pavlovi “. godine. me u prvima u Srbiji.000 knjiga iz svih oblasti stvaralaštva. uslovili su izgradnju novog objekta. Biblioteka raspolaže knjižnim fondom od blizu 30.

tako i Ekonomske skole. Svi klubovi rade pod okriljem Sportskog saveza koji obuhvata 8 registrovanih klubova sa teritorije opštine Kuršumlija. rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije Gimnazija je po ela sa radom u prostorijama OŠ "Drinka Pavlovi ".04. urbanisti ki ne baš najbolje rešenje. rang takmi enja I liga. Izgradnja nove škole otpo ela je na lokaciji Kara or eve ulice. 2001. Karate klub „ Toplice“ – osnovan 26. do 1987. a to je investiranje i ulaganje. Košarkaški klub „Kuršumlija“ – osnovan 27.2004. a ura en je sportski teren sa svla ionicama i reflektorima. pa se može re i da je spoj mladosti i iskustva prava formula za produktivnu školu. koji je oformljen tek 1977. To. godine na zahtev Narodnog odbora Kosani kog sreza.06. Godine 1968.osnovan 01. godine i takmi i se u me uokružnoj ligi. SPORT Sportski klubovi. Godine 1964. . školska zgrada je u potpunosti dovršena i u prili noj meri opremljena za izvo enje nastave kako Gimnazije. škola nova ulazna vrata i pregradni zid u prizemlju donacijom MERCY CORPS. moderniji izgled kako u eksterijeru tako i u novim prostorijama potkrovlja gde su smešteni i opremljeni kabineti za informatiku. godine. godina Ekonomska škola je osnovana 20.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine i takmi i se u II srpskoj ligi. godine pod imenom „Ka uša“. Takmi e se na republi kom nivou ( II rang takmi enja). je škola po ela sa radom u sadašnjoj zgradi ali samo u desnom krilu zgrade. i to: Ženski fudbalski klub „Kolibri“. Kolektiv danas ine profesori koji su postavili temelje kuršumlijske gimnazije ali i mladi profesori. i hemiju. a zatev za njenim otvaranjem se pokazao opravdanim jer je time bilo rešeno pitanje školovanja mladih ne samo sa teritorije opštine Kuršumlija. sala za fizi ko vaspitanje sa svla ionicama dora eni su 1978. Svih 40 godina ova ustanova neprestano investira i ulaže u ljude i u nove naraštaje. Fudbalski klub „Kosanica“ – osnovan je 1928.12. Trenutni rang je me uopštinska liga. godine. godine. Od 1986. po prostoru najve e opštine Topli kog Okruga sa oko 90 naselja.1976. fiziku. Godine 1978.2002. fiskulturna sala je dobila nove reflektore. postoje e osvetljenje zamenjeno je neonskim. godine.1973. Gimnazija je prihvatala u enike sa teritorije Opštine Kuršumlija. jer ove dve skole koriste iste prostorije od useljavanja i dalje. Ovom rekonstruk ijom itava gra evina dobila je savremeniji. estetski uobli ava dobro odgajeni park raznovrsne flore endemskih i drugih biljaka. Te prve godine radio je prvi razred u koji je upisano 180 u enika iz itave Toplice. ura ena je kompletna adaptacije mokrog vora. septembra1954. škola je prešla na centralno grejenje. Nastavni ka zbornica. 2003. Tekvondo klub “Korio“ – osnovan 1994. Odbojkaški klub „Topli ki vitezovi“ – osnovan je 1997. 35 . godine. Gimnazija je od osnivanja pratila jedan trend koji je i danas vrlo aktuelan. ve dotrajali školski krov je skinut i dogra eno je potkrovlje. bivšeg Sreza Kosani kog. Godine 1962.

Plan ja anja kapaciteta Kancelarije za mlade u Kuršumlji i razvoj institucionalnog okvira i omladinskih klubova u narednom periodu predvi a dalje aktivnosti u cilju: .afirmisanja kulture . Opština Kuršumlija je aplicirala kod Ministarstva omladine i sporta sa projektom “Glas mladih Kuršumlije”. gde se nalazi i danas. Prvobitno je uloga ove organizacije bila samo simboli na.. kako bi se obezbedilo da mladi ljudi budu nosioci aktivnosti podizanja svesti o problemima mladih i aktivnom u estvovanju u njihovom rešavanju. Osvaja je dva Kupa Srbije. kojih još uvek ima u velikom broju u ovoj opštini. Ženski odbojkaški klub „Meteor“ – osnovan 2000. Komesarijat za 36 . program povodom dana obeležavanja Dana Roma.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Prvi korak predstavljalo je rešavanje pitanja zvani nog otvaranja Kancelarije za mlade. Preko Crvenog krsta su mnogobrojne humanitarne oganizacije u estvovale u pružanju pomo i stanovništvu pogo enom ovom katastrofom. organizovala izložbu nagra enih grafika.godine i takmi i se II srpskoj ligi. godina Rukometni klub „Planinka“ – osnovan je 02. koji je prihva en i kojim je predvi eno osnivanje Kancelarije za mlade u Kuršumliji.09... obu e. samozapošljavanja . godine kada su stradala mnogobrojna potkopaoni ka sela na teritoriji Kuršumlije. 1984. Danas se rad Crvenog krsta sastoji u pružanju pomo i u vidu hrane.informisanosti CRVENI KRST KURŠUMLIJE Ova organizacija je osnovana 1903. godine.brige o zdravlju .1994. godine i takmi i se Super ligi. Kancelarija za mlade u Kušumliji je zvani no otvorena 30. dok svoj pravi zna aj dobija posle velikog zemljotresa na Kopaoniku 1984.stop diskriminaciji . u estvovala u organizovanju otvorenog kadetskog Balkanskog prvenstva u šahu u Prolom banji. godine i smeštena je u zgradi JKP “Toplica”. Osnovna svrha otvaranja mreža Kancelarija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou jeste podrška mladima i uspostavljanje partnerstva sa mladima. Inicijative i Topli ki upravni okrug inicirali su formiranje Kancelarija u opštinama Topli kog okruga. KANCELARIJA ZA MLADE Izrada Nacionalne strategija za mlade u Srbiji je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih i jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta. ode e i sredstava li ne higijene ugroženom stanovništvu i raseljenim licima iz Hrvatske i Kosova i Metohije.osnaživanja omladinskih grupa . godine iz male kancelarije u centru grada seli se u svoje prostorije u zgradi u Topli koj ulici.zapošljavanja mladih. kao i imenovanja koordinatora.. Za ovih par meseci rada Kancelarija je osnovala i tehni ki opremila Info centar. U okviru nje je prisutan princip decentralizacije što olakšava realizaciju ciljeva i odgovaranje na specifi ne potrebe mladih u svakoj lokalnoj zajednici. manifestaciju farbanja jaja uo i Uskrsa.marta 2009.

voza -blagajnik i jedan radnik na tehni kim poslovima. Narodnu kuhinju Crveni krst Kuršumlija finansira iz sopstvenih sredstava. Radi uspešnog obavljanja predvi enih aktivnosti u Centru su formirana dva tima i to: Tim za zaštitu dece i omladine i Tim za zaštitu odraslih i starih lica. a vrši se i njeno distribuiranje u centru u Barlovu. Ukupan broj zaposlenih radnika u Centru je 13. pravo na pomo za osposobljavanje za rad.Centar poseduje šest prostorija u zgradi u kojoj je smešten i Crveni krst. godine. dva socijalna radnika. jedan pedagog. Raspolaže dovoljnim brojem stambenog prostora. SOCIJALNA ZAŠTITA Centar za socijalni rad «Borovnjak» u Kuršumliji osnovan je Odlukom Skupštine opštine Kuršumlija 26. godine je po eo da radi u okviru SIZ-a i Službe za zaštitu dece. U restoranu je mogu e ru avanje i uzimanje hrane.01. vozilima i stru nim i opremljenim kadrom koji omogu avaju njeno pravilno funkcionisanje. a sada ih ima 80 i to uglavnom starih i radno nesposobnih. dodatak za pomo i negu drugog lica. Poslednjih pet godina u zgradi Crvenog krsta radi Narodna kuhinja. 37 . pogrebni troškovi i druge pomo i u naturi. šef ra unovodstva. Prava koja gra ani ostvaruju u sistemu socijalne zaštite preko Centra su: zaštita dece. jedan psiholog. Prema Odluci SO-e u proširena prava spadaju: jednokratne nov ane pomo i. omladine. Strukturu zaposlenih ine: direktor. materijalno obezbe enje. odraslih i starih lica. Jedan vid pomo i Crvenog krsta u narednom periodu bi e kupovina i snabdevanje seoskog stanovništva u zaba enim selima osnovnim životnim namirnicama. godine i u njemu je u po etku boravilo oko 400 ljudi. Danas ova organizacija zapošljava 45 stalnih radnika. kuhinjom. jedan diplomirani socijalni radnik.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. pravo na smeštaj u drugu socijalnu ustanovu ili porodicu. Centar je osnovan 1995. Dodatne izvore prihoda dobija od od izdavanja svojih prostorija u komercijalne svrhe. Izdavanjem restorana za slavlja i iznajmljivanjem tri lokala koje poseduje delimi no se pokrivaju ovi materijalni troškovi. dok se od 1990. godine formira kao samostalana institucija. jedan diplomirani pravnik i jedan pravnik (obavlja poslove iz nadležnosti SO Kuršumlija). godina izbeglice Republike Srbije preko ove organizacije zbrinjava raseljena lica iz Bosne i Hrvatske u Kolektivnom centru „Selova“. kao i kupovina školskog pribora i organizovanje izleta za decu koja žive i školuju se u seoskim podru jima.1981. restoranom. pomo za nabavku opreme za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. 1983. Kod organizacije rada preovladava teritorijalna podela koja radi po teritorijalnom principu iz razloga što se u našim uslovima ova podela pokazala kao svrsishodna.

Tešice. ali se pojedine usluge ne evidentiraju kroz kartone. Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama Starosna grupa Deca i omladina Odrasla lica Ostarela lica UKUPAN BROJ KORISNIKA 2007. Radi se o starim i hroni no obolelim licima.). godini u odnosu na 2007. 458 663 180 1301 2008. godinu. Kulina. 38 . "Jelenac" . U našoj opštini ne postoji dnevni boravak za stare. niti bilo koja sli na organizacija koja bi se bavila njihovim potrebama i problemima.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Centar se susre e sa velikim problemom starih ljudi koji žive na ivici siromaštva i koji jedva uspevaju da prežive. Broj korisnika i njihova struktura. 453 610 269 1332 Iz tabele se vidi da je došlo do izvesnog pove anja broja korisnika u 2008. Posebni problem Centru predstavlja nedostatak slobodnih mesta u specijalnim domovima za smeštaj duševno obolelih lica ("P elice" . U 2008. godina Klju ni problemi u radu centra je nedostatak organizovane službe pomo i u ku i za stara i nepokretna lica na terenu.godini bilo je ukupno 1.Kragujevac. Stari Lec Veternik i sl.332 korisnika. koja su naj eš e prepuštena sama sebi i kojima je pomo i te kako potrebna. Broj korisnika je mnogo ve i sa kojima centar radi. nedostatak dnevnog boravka u gradu za stara lica i decu sa posebnim potrebama i nagli porast lica koja su stanju socijalne potrebe i svakodnevno se obra aju za jednokratnu pomo .

porast delinkvencije i socijalno neprihvatljivog ponašanja. .poreme en sistem vrednosti.edukacija gra ana. . .veliki broj volontera u Crvenom krstu.veliki broj mladih stvaralaca. . -saradnja sa drugim gradovima i državama. . .promovisanje zajednice putem medija.bogato kulturno nasle e. .Dovoljan broj prosvetnih radnika.postojanje opremljenih sportskih objekata.odliv obrazovane mlade snage. .veliki broj socijalno ugroženih porodica. .zainteresovanost dece i mladih za sport. -dobra saradnja sa humanitarnim organizacijama .odlazak mladih sportista.nedovoljan broj kulturnih manifestacija. .decentralizacija. .velika nezaposlenost.nedovoljan broj profesionalnih kadrova u kulturi. .nestabilna politi ka situacija. .bogata sportska tradicija. . . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI . .postojanje Lokalnog akcionog plana za raseljena lica MOGU NOSTI . .loša tehni ka opremljenost škola.8 sportskih klubova.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.dobra kadrovska i tehni ka opremljenost u Crvenom krstu. . . . .postojanja projekata. .slaba propra enost medija.veliki broj talentovanih u enika. . .loša ekonomska situacija 39 . PRETNJE -bolja saradnja sa nadležnim Ministarstvima. .nedovoljna ( me usobna ) saradnja lokalnih institucija . .nedostatak finansijskih sredstava.veliki broj raseljenih lica.nedovoljno prostora u predškolskim ustanovama. .

proizvodnja zdrave hrane .svetska ekonomska kriza . Ovaj proces je nepovoljno uticao na stanje u privredi opštine Kuršumlija. što je i glavni problem od koga zavisi opstanak ljudi.proizvodnja elektri ne energije koriš enjem obnovljivih prirodnih resursa .500 nezaposlenih. Me utim po ev od 2000.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. juli“.loša saobra ajna infrastruktura . lekovitog bilja i divljeg vo a . a nezvani no i do 6.blizina tržišta AP Kosovo i Metohija .velika nezaposlenost (posebno ženske populacije) . MI „Metalac“. a time i na zaposlenost.000 ljudi.bogatstvo šumskih plodova. MK „7. pre svega u Beograd.postojanje kvalifikovane radne snage MOGU NOSTI .razu enost teritorije Opštine Kuršumlija . godina 3.nedostatak razvojnih projekata . posebno visokokvalifikovane radne snage . godine došlo je do privatizacije pomenutih preduze a. AD „PLANINKA“ i zapošljavala oko 5. Velika nezaposlenost je i razlog što veliki broj ljudi iz godine u godinu masovno odlazi iz Kuršumlije.nedostatak zemljišta u svojini opštine PRETNJE . SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .komplikovane procedure i otežan pristup ozvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za Razvoj RS) .velike površine ekološki o uvanog poljoprivrednog zemljišta .povoljan geopoliti ki položaj Opštine Kuršumlija . Trenutno u opštini Kuršumlija prema zvani nim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 3. kao i u inostranstvo. jer su ugovori o privatizaciji raskinuti sa vlasnicima SŠK „KOPAONIK“ i MK „7.postojanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije . Niš.000.zapostavljenost razvoja Opštine Kuršumlija od strane Republike Srbije .3 RG3: Privreda i poljoprivreda U Kuršumliji je postajalo nekoliko društvenih preduze a koja su do 90-ih uspešno poslovala i to ŠIK „KOPAONIK“.veliki odliv stanovništva. koja su ujedno i zapošljavala najve i broj ljudi .mogu nost pristupa i niska kamatna stopa (1% na godišnjem nivou) izvorima finansiranja Republike Srbije (Fond za razvoj RS) . juli”.nerešen status AP Kosovo i Metohija 40 .

U opštini postoji ukupno 47 kafana. Gostima se pružaju slede i tretmani: pitke kure lekovite vode. Hotel "Radan" sa dva depandansa kategorisan je sa 3 zvezdice. šah. kafi a i drugih ugostiteljskih objekata. bolesti kože. teretanu. Hotel svake godine organizuje slede e manifestacije: Mis Prolom Banje. masaža toplim kamenjem. reumatskih oboljenja i nekih oboljenja prostate. Zlatna frula Prolom Banje. niskomineralizovane (175 mg/l). koji su nedovoljno valorizovani i iskoriš eni. blatna terapija. Intenzivan razvoj Prolom Banje po inje 1961. kapaciteta 950 sedišta i 3. Prolom Banja Prolom Banja se nalazi 23 km jugoisto no od Kuršumlije. Prolom Banja je poznata i po lekovitom blatu koje se koristi za le enje kožnih bolesti. elektroterapija. Sokolovice i Pilatovice i raznovrsna lovna divlja . ima 440 ležajeva (jednokrevetne. bifea. visokoalkalne (pH 8. jedinstven prirodni fenomen ne samo u našoj zemlji nego i u svetu. godine. Primenjuju se za le enje bolesti bubrega i mokra nih puteva. stoni tenis. Zlatni glas Prolom Banje.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. kompleksna terapija celulita. Od smeštajno-ugostiteljski objekata van banja izdvajaju se Motel "Rudare" (kapaciteta 30 soba i 60 ležaja) i Motel "Rado" (kapaciteta 8 soba i 17 ležaja). vanzglobnog reumatizma. dvokrevetne sobe i apartmani). natrijumhidrokarbonatne. saunu. Klima je umereno kontinentalna. bolesti perifernih krvnih sudova. frižidere i telefone. Radan planine. bilijar. Likovna kolonija "Bele Crkve" i Foto kolonija " avolja varoš".4 RG4: Turizam Opština Kuršumlija raspolaže brojnim prirodnim resursima za razvoj i intenziviranje razli itih vidova turizma. U narednim decenijama broj turista se polako pove avao. bolesti perifernih krvnih sudova. Hotel poseduje zatvoreni bazen sa lekovitom vodom. laseroterapija. Od 1989.536 ležaja. 41 . Kuršumlijska i Lukovska sa izuzetnim vrednostima termomineralnih voda. hidroterapija. Danas na teritoriji opštine postoji 766 soba i 1. Najzna ajniji turisti ki potencijal predstavljaju tri banje: Prolom. terene za male sportove. i imaju prirodno diureti ko i baktericidno svojstvo. Sve sobe imaju TV sa kablovskim sistemom. U Prolom Banji postoje dva razbijena izvorišta prirodnih termomineralnih voda i pet bušotina u njihovoj blizini: isto no ili glavni izvorište u dolini Banjskog potoka i zapadno izvorište ili "Pupavci" u dolini Dubo kog potoka. godina 3. planinski pojasevi Kopaonika. Turisti ku ponudu upotpunjuju avolja varoš.258 sedišta. na južnim padinama planine Sokolovice (550-668 m nadmorske visine). ru na masaža. Vode Prolom Banje su azotne.4). Godine AD „Planinka“ pakuje i distribuira Prolom vodu na tržištu u zemlji i inostranstvu. temperature (28-29 °C). povoljnim klimatskim uslovima i o uvanom životnom sredinom. terapija bioptron lampom. ru na masaža celog tela. silicijumske hipoterme. kineziterapija. Majdan. bolesti organa za varenje. akuzi.U svim sobama je lekovita Prolom voda. Vidovdanski dani Prolom Banje.

koji su preure eni u otvorene bazene. ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti. ali tek sa izgradnjom Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" (1989). Od privatnog sektora u ponudu je uklju en i "Garetov konak" koji posluje od 1963. Vode Lukovske Banje su prema mikrosastavu hidrokarbonatne. 240 ležajeva i 250 mesta u restoranu. natrijumske. "Etno kr ma" se nalazi 200 m od hotela "Radan". Poznata je po najve em broju izvora termomineralnih voda (37). godine prestao sa radom. na 442 m nadmorske visine. na obali Prolomske reke. U njoj se nalazi postavka seoskog doma instva sa po etka 20. Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja se nalazi na jugoisto nim padinama Kopaonika. Prolom HBH pivo i Prolom sokovi. Restoran "Prepolac" (150 mesta). gvož evita voda "Devoja ka voda za o i". On raspolaže sa 26 soba. restoran 80 sedišta). godine kada je izgra en hotel "Kopaonik". po kojima se svrstava u najatraktivnija banjska mesta u Evropi. i deo u kom se pripremaju specijaliteti kuršumlijskog kraja i služe doma a rakija od divlje kruške. Od kako je 2006. koristi se za le enje povreda). izvori su nedovoljno istraženi. Od ostalih smeštajnih kapaciteta u Banji se nalazi Vila "Milica" (26 soba. alkalna voda "Alkal" (temperature 14°C. godine Zavod "Žubor" prestao sa radom Banja je potpuno zamrla. Banja je specijalizovna za le enje povreda i oboljenja lokomotornog sistema. karstna izdanska plemenita voda "Prepolac" i karstna voda za pi e "Bunjac". idealna za pi e). 60 ležaja. Najvažnije su termomineralna sumporovita voda "Žubor" (temperature 67°C. slabo kaptirani i gotovo neiskoriš eni. magnezijsko-kalcijumskog tipa i mogu se koristiti u sklopu medicinske rehabilitacije. god. Lukovska Banja Lukovska Banja se nalazi 36 km zapadno od Kuršumlije. Intenzivan razvoj banje po inje 1999. Doma a radinost raspolaže sa 30 soba i 76 ležaja. Smeštajni deo Zavoda je B kategorije. 25 ležaja. magnezijumska. Na podru ju Kuršumlijske Banje prona eno je više vrsta plemenitih voda. Depandans "Mladost" je ure en 2003. veka. Me utim. pomaže kod le enja psorijaze i gastritisa). godina U doma oj radinosti postoji 1. U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora. elektroterapije i kinezi terapije. ugljokisela voda "Mamurluk" (temperature 25°C.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Zavod je 2006. 2 apartmana. postaje moderna banja. objekti Crvenog krsta (10 soba. Lekovite vode Kuršumlijske Banje koriš ene su još za vreme Rimljna. godine. kao i restoranom (150 sedišta) i terasom (50 mesta). na nadmorskoj visini od 681 m. u kotlini Banjske reke. reumatskih i ginekoloških oboljenja. za bolesti lokomotornog aparata. 55 ležaja). na isto nim padinama Kopaonika. tako da banja danas ima 180 ležaja u 42 .700 ležaja. blatne terapije. U zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Žubor" terapijski blok se sastoji od hidroterapije.

godine otvoren je hotel "Jelak". Ušla je u uži krug izbora za " Sedam svetskih uda prirode". elektroterapiju. ski stazu sa ži arom. Ranije se lovila i srne a divlja . ru nu masažu i peloido-terapiju i zatvorene bazene sa lekovitom vodom za rekreaciju i rehabilitaciju. ali se nije plasirala u finale. Ako bilo koji kandidat od 28 finalista bude suspendovan. koja je zbog sadašnjeg lovnog stanja zašti ena. avolja varoš. Me utim nastanak piramida jednostavno se objašnjava razornim delovanjem vodne erozije. "Šumata" (18. Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za spomenik prirode od izuzetnog zna aja i stavljena u prvu kategoriju zaštite. Ovde postoje i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom ( avolja voda i avolje/crveno vrelo). koje se nazivaju zemljane piramide. godine oformljeno je prihvatilište za 43 .964 ha) i "Sokolovica" (7. odbojku i košarku.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. po drugoj to su okamenjeni avoli koje su aci nadmudrili u opkladi. kamp (50 ležaja) i doma a radinost (32 sobe. Na teritoriji opštine ustanovljena su tri lovišta: "Kosanica" (68. Lovna osnova Opština Kuršumlija raspolaže pogodnim uslovima za život razli itih vrsta divlja i i razvoj lovstva. Hotel "Kopaonik" i depandans "Mladost" imaju svoja medicinskoterapijska odeljenja sa ordinacijom lekara. Ostali smeštajni kapaciteti ine Vila "Treska" (20 ležaja). a zatim i eliminisan iz kampanje. avolja varoš predstavlja skupinu vretenastih stubova sa kamenim kapama. figure predstavljaju okamenjene svatove koji su hteli da ven aju brata i sestru. Na površini od preko 4.207 ha).300 m² nalazi se preko 200 stubova. kule ili glavutci. jarebica i zec. U okviru lovišta "Sokolovica" 1987. temelji bogomolje. avolja varoš avolja varoš se nalazi 27 km jugoisto no od Kuršumlije. udnovato pore ane figure. po tre oj to su avoli kojih su se ljudi oslobodili. Na osnovu stru ne dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Trenutno je na Rezervnoj listi. Banja po inje da belaži zna ajan porast broja gostiju. New7Woders e izabrati nekog od 7 prvoplasiranih sa Rezervne liste. doprineli su tome da narod o ovom fenomenu ispri a brojne legende. teren u pesku. razli itih visina.975 ha). Glavne lovne divlja i u lovištima su divlja svinja. U septembru 2009. U okviru sva tri lovišta postoje rezervati za divlja . godina hotelskom smeštaju. Banja poseduje sportsko-rekreativne sadržaje: sportsku halu za rukomet. zatvoreni bazen. ostaci srednjovekovnih rudnika. predložena je za upis u Listu svetske baštine pri UNESCO. dva otvorena sportska terena za male sportove. kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog zna aja. koji ima 62 sobe i bi e kategorisan sa etiri zvezdice. Od otvaranja hotela "Kopaonik". Po jednoj. ski lift i obeležene "staze zdravlja". 81 ležaj). odeljenjima za hidroterapiju. voda koja zbog oksidacije na prostoru gde se izliva menja boju tla.

godina muflonsku divlja . Lovištem "Kosanica" gazduje lova ko udruženje "Soko". LU "Soko" poznato je po tradicionalnoj lova koturisti koj manifestaciji "hajka na vukove" koja se održava u februaru. a 1997. godine ustanovljeno je uzgajalište krupne divlja i "Mileševa voda" na površini od 466 ha. u kom se gaje obi an jelen i divlja svinja. LU "Soko" poseduje visoke eke za lov divlja i i lova ki dom u centru Kuršumlije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. raspore enih u nekoliko sekcija. 44 . koje broji izme u 500 i 600 lanova.

nedostatak finansijskih sredstava .nepostojanje turisti ke strategije i banjskih strategija .prirodni fenomen " avolja varoš" . i gotovo da nema nikakvih sadržaja mimo hotela . radnju za prodaju suvenira . Prolom.nedovoljni smeštajni kapaciteta.povoljan geostrateški položaj .u banjama ima mnogo bespravno sagra enih objeketa.zdrava hrana i bogata tradicija (arheološka nalazišta iz rimskog i vizantijskog perioda.nizak nivo ekološke svesti gra ana postoji veliki broj divljih deponija.veliki broj izvora mineralnih voda . a fasade zgrada iz savremenog perioda se uništavaju i ne obnavljaju .veliki potencijali za razvoj planinskog turizma (Lukovska banja) . u banjama ne postoji organizovano odnošenje sme a .Kuršumlija nema razglednice. Bogorodice nisu obeleženi.niska cena turisti ko – ugostiteljskih usluga .o uvana prirodna sredina . i ne postoji odgovaraju i put do manastira Sv. XII vek.nedostatak preduzetni kog duha .saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša veoma je loša .veliki potencijali za razvoj seoskog.loša saradnja sa drugim opštinama . Banjska) i tri banje (Kuršumlijska.spomenici kulture se ne obnavljaju.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Bogorodice) .na teritoriji opštine postoje tri reke (Kosanica. Nikole i Sv. Toplica. Lukovska) . nije regulisana kanalizacija i teku a voda . lovnog i ribolovnog turizma . Bogorodice . manastiri iz doba Nemanji a.loša saradnja izme u glavnih nosilaca turisti ke ponude i TO Kuršumlije .potencijali za razvoj jezerskog turizma .bogato kulturno – istorijsko nasle e .loša signalizacija .neizgra ena putna infrastruktura .manastiri Sv. Nikole i Sv. suvenire. Sv.nedostatak kadrova odgovaraju e kvalifikacije . niti osvetljeni.nedostatak kulturnih dešavanja .nepostojanje promotivne strategije 45 . Prolom i Kuršumlijska banja nemaju urbanisti ki plan .iz banja se ne organizuju izletni ke ture (osim do avolje varoši) . godina SWOT analiza SNAGE SLABOSTI .nedovoljan broj doma instava ima ra unare i pristup internetu .teritorija banja nije zakonski definisana.

zaštita i konzervacija spomenika prirode od strane UNESCO .saradnja sa nevladinim organizacijama.me uopštinska i me uregionalna saradnja .unapre enje saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša .nepostojanje direktnih autobuskih linija iz ve ih centara do banja (Lukovske i Kuršumlijske) 46 .Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.nizak socio – ekonomski standard stanovništva . godina MOGU NOSTI PRETNJE .velika migracija stanovništva .zakonsko definisanje banja .loša regionalna putna mreža .podrška nadležnih ministarstava .podrška TOS i Udruženja banjskih i klimatskih mesta .nestabilna politi ka situacija . stranim donatorima.blizina administrativne granice .izrada urbanisti kih planova Prolom i Kuršumlijske banje . visokoškolskim institucijama i udruženjima gra ana .

ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj. Problem1 Veliki broj socijalno ugroženih porodica Prioritet Smanjenje velike nezaposlenosti Strateški cilj 2019. Prioritet 1 Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Strateški ciljevi 1. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. Do 2019. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu. Vizija: 2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. istim i ure enim površinima.4. godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. rehabilitacije. Vizija: Do 2019. STRATEŠKI DOKUMENT 4. banjama (Kuršumlijska. uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz Strateški cilj Do 2019. godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Društvene delatnosti Privreda i poljoprivreda Turizam Vizija: 2019. bogata zelenim. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih 47 . odmora i rekreacije.1 Vizije. Prolom. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. unapre enje turisti ke ponude. prioriteti i ciljevi: Generalna slika Ekologija Vizija: 2019. godina Problem 1 Nepostojanje kolektora za otpadne vode Strateški cilj Do 2019. godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji.

Do 2019. Strateški cilj Do 2019. . godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. a broj no enja turista pove ati 5 puta. Do 2011. Problem 3 Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine Strateški cilj Do 2019. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%.48 proseka u privredi republike Srbije turisti kih sadržaja za 80%. 2. 3. Prioritet 4 Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Strateški cilj Do 2019. Prioritet 3 Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Strateški ciljevi 1. Do 2019. Prioritet 4 Koriš enje obnovljivih izvora energije Problem 4 Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija Strateški cilj Do 2019. godina Problem 2 Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije Strateški cilj Do 2019. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. Prioritet 2 Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja Strateški cilj Do 2019. 2. Prioritet 3 Poboljšanje uslova obrazovanja Strateški cilj Do 2019. adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove. Prioritet 5 Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite Strateški cilj Do 2019. njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja. Do 2019. godine izgraditi nove. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju. Prioritet 2 Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Strateški cilj Do 2019.

4.2 Prioriteti za razvoj u narednih 10 godina

OBLAST: EKOLOGIJA

Problem 1: Nepostojanje kolektora za otpadne vode
Indikatori
1. Kvalitet površinskih voda 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Ciljevi
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora Izgradnja gradskog kolektora

Programi

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove.
2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Sanacija gradske kanalizacione mreže Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama

Sve otpadne vode sa teritorije grada se direktno bez pre iš avanja ispuštaju u dve reke. Kolektorom bi se ove vode sakupile, pre istile a njihovo ispuštanje ne bi dovelo do ve ih promena kvaliteta vode u rekama. Na pojedinim delovima stare, dotrajale kanalizacione mreže dolazi do estog izlivanja koja mogu da izazovu epidemiju širih razmera, tako da je u cilju zaštite zdravlja gra ana i poboljšanja njihovih osnovnih uslova života potrebna njena sanacija. Proširenjem kanalizacone mreže u prigradskim naseljima omogu io bi se priklju ak i ostalih 30% stanovnika na gradski sistem.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

49

50

Problem 2: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije
Programi
Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ 7. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 8. Reciklirani otpad

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Ura en projekat za sanaciju postoje e deponije „Lakovski bregovi“ bi trebalo uskoro da se realizuje, a problemi odlaganja otpada reši e se izgradnjom regionalne deponije u Prokuplju. Postepena edukacija gra ana o selekciji otpada i nabavka posebnih kontejnera e omogu iti lakše skladištenje otpada i njegovu reciklažu. Sve zainteresovane gra ane i organizacije treba uklju iti u velike akcije iš enja grada koje bi se održavale sezonski, ili mese no, a kroz koje bi se informisanjem i prakti nim radom uticalo na podizanje svesti gra ana o o uvanju životnog prostora. „Zelena policija“ je samo još jedna mera kontrole i spre avanja ugrožavanja životne sredine.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Do 2019. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom.

Problem 3: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine
Programi
Zaštita i ure enje reke Kosanice

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu.

Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu

Briga o ribljem fondu u rekama podrazumeva i njegovu zaštitu tokom letnjeg sušnog perioda kad je nizak nivo vode i kad je potrebno na takvim mestima graditi ustave. Pored iš enja re nih obala postoji i potreba za dodatnim ure enjem ve postoje ih kupališta. isto, zdravo i lepo okruženje za gra ane Kuršumlije. Okolna brda, nedaleko od centra grada pružaju mogu nost ure enja izletišta, parkova i rekreativnih površina. Nova urbana oprema, gradske esme i fontane, obnovljeni drvoredi, o iš eno re no korito i izgra en kej kao vid oplemenjivanja gradskog prostora i njegove estetizacije. Osnivanje ovakvog preduze a bi obezbedilo kontinuiranu i stru nu brigu o zelenim i javnim površinama. Izgradnja rasadnika bi se smatrala funkcionalnim i ekonomi ni rešenjem s obzirom da se celokupan rasad kupuje iz rasadnika drugih opština.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina Rasadnik u Kuršumlijskoj banji

51

obnovljivih izvora energije. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. i veliki broj sun anih dana (opština sa najve im brojem sun anih dana u Srbiji) su svakako dobra osnova za dobijanje novih. Izgradnjom e se stvoriti bolji uslovi rada za vatrogasce tako da e njihove intervencije biti brže. Tri reke i ogromni hidropotencijal u njima. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Ciljevi Indikatori Zna aj.52 Problem 4: Koriš enje obnovljivih izvora energije Programi Koriš enje postoje e otpadne mase 9. obrazloženje Do 2019. godina Izgradnja vatrogasne stanice Velika pokrivenost teritorije opštine šumama uslovila je da pošumljavanje. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%. a gra ani bezbedniji. Dalji razvitak bi se ogledao u što potpunijem iskoriš enju drvne mase kao dodatnog izvora energije. se a i prerada drveta postane jedna od glavnih delatnosti stanovništva. . Koriš enje hidropotencijala Koriš enje solarne energije 9. Ukupna potrošnja energije podeljena po vrsti goriva 10. Potrošnja obnovljive energije po izvorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.

OBLAST: DRUŠTVENE DELATNOSTI

Problem 1: Veliki broj socijalno ugroženih porodica
Programi
Poboljšanje uslova života starih lica 12. Stanovništvo prema starosti 18. U eš e korisnika socijalne zaštite u ukupnom stanovništvu

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Tendencija starenja stanovništva u opštini ukazuje na to da bi se ovoj starosnoj grupi morala ukazati ve a pažnja i briga u budu nosti. U okviru ovoga je poželjno i kreiranje programa za pove anje aktivizma i participacije mladih.

Do 2019. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %.

Prioritet 2: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja
Programi
Popularizacija sporta i kulture 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje

Do 2019. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade

U narednom periodu je neophodno ulaganje u sportska i kulturna dešavanja kroz organizovanje muzi kih festivala, takmi enja, izložba i drugih manifestacija koje bi kvalitet slobodnog vremena gra ana podigle na viši nivo. Pronalaženje adekvatnih prostora za sprovo enje aktivnosti, izgradnja odjekata za kulturnu delatnost i osnivanje Kulturnog centra bi objedinio sva ova dešavanja i stvorio uslove za njihov dalji razvitak. U Opštini je tokom 2008. godine pokrenuta inicijativa za sistematskom brigom o mladima što je rezultiralo osnivanjem Kancelarije za mlade u Kušumliji. LAP bi dodatno poboljšao položaj mladih od 15-30 godina i pružio im podršku u razli itim oblastima društvenog života.

53

54

Prioritet 3: Poboljšanje uslova obrazovanja
Programi
Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje) Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih, kulturnih, rekreativnih aktivnosti

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Izgradnja I faze objekta još jedne predškolske ustanove je delimi no rešio problem nedostatka prostora za smeštaj predškolske dece, ali je radi poboljšanja samog uslova smeštaja potrebno dograditi još dve prostorije u okviru II faze izgradnje za koju ve postoji projekat. Srednje i osnovne škole su poslednjih godina sredstvima Ministarstva osavremenile neke kabinete i u ionice i potrebno je nastaviti dalje ulaganje u njihovo potpuno opremanje, adaptaciju i nabavku školskog materijala.

Do 2019. godine izgraditi nove, adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.

Problem 4: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana i nedostatak komunikacije izme u institucija
Programi
Adekvatno informisanje i edukacija gra ana Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblastii

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Pored formalnog obrazovanja, gra ani retko imaju priliku za sticanje dodatnih edukativnih sadržaja jer ne postoji njihova adekvatna ponuda. Kreiranje i realizacija ovakvih programa bi doprinela boljoj obaveštenosti o aktualnim društvenim temama, zdravstvenim problemima, problemima roditelja i njihove dece, a lokalnim medijima bi se pokrila sva važnija dešavanja u gradu i blagovremeno najavila nova. Dodatno stru no osposobljavanje e pove ati broj osoba spremnih da pišu i upravljaju projektima. Razvijanje jakog partnerskog odnosa izme u privatnog i javnog sektora stvori e pozitivnu poslovnu klimu u kojoj e privrednici prepoznati svoj interes da žive i rade u Kuršumliji.

Do 2019. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.

Ja anje saradnje izme u privatnog i javnog sektora

Prioritet 5 : Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite
Programi
Poboljšanje zdravstvene zaštite 19. Broj stanovnika na jednog lekara

Ciljevi

Indikatori

Zna aj, obrazloženje
Da bi kvalitet zdravstvene zaštite bio na odgovaraju em nivou neophodno je nastaviti sa ulaganjima u renoviranje objekata DZ, nabavku vozila za potrebe rada u terenskim ambulantama i nabavku nove savremene medicinske opreme za ranu dijagnostiku i rad na prevenciji razli itih vrsta oboljenja, kao i proširivanje kapaciteta za pružanje osnovnih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Do 2019. godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja, nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.

OBLAST: PRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Prioritet : Smanjenje velike nezaposlenosti
Programi
Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP)

Cilj

Indikatori
23. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 25. Obim unutrašnjih SDI po glavi stanovnika 26.Broj registrovanih privrednih subjekata na 1000 stanovnika 27. Neto broj novih preduze a na 1000 preduze a 28. Ukupna aktivnost, stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 29. Fiskalni kapacitet opštine – Ostvarenje izvornih prihoda (fiskalnih oblika) po glavi stanovnika

Zna aj, obrazloženje
Trenutno na teritoriji Opštine Kuršumlija mali broj preduze a posluje tako da setom raznih podsticajnih mera treba pokrenuti ubrzani razvoj postoje ih MSP, tako i olaksati i podsta i osnivanje novih MSP u cilju pove avanja zaposlenosti. Ovom procesu bi naro ito pogodovalo ukoliko bi se sistemskim zakonima RS podsticajno delovalo (snižavanjem poreza) na sve potencijalne investitorie koji bi ulagali. Potrebno je iskoristiti sve kapacitete koji trenutno nisu u funkciji kao i podsticati otvaranje novih proizvodnih kapaciteta

Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina

2019. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije

55

Tako e treba osnivanjem carinskog terminala i uvodjenjem posebne lokalne takse u okviru postupka carinjenja sve vrste robe koja se transportuje na ovo tržišta pove a e se i fiskalni kapacitet opštine Opština Kuršumlija poseduje potencijale za iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa za proizvodnju svih vidova elektri ne energije koje treba ponuditi potencijalnim ulaga ima i tako pove ati zaposlenost. godina . naro ito u oblasti sto arstva i vo arstva. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije Razvoj poljoprivrede Sa površinom od 952 km uglavnom brdsko planinskog karaktera Opština Kuršumlija ima ogromne mogu nosti u proizvodnji zdrave hrane. Potrebno je pre svega iskoristiti blizinu tržišta ove pokrajine privla enjem novih investitora za proizvodnju. skladištenje i plasman robe.56 Realizacija prednosti koje pruža blizina trzišta AP Kosovo i Metohije Opština Kuršumlija sa naslanja na AP Kosovo i Metohija dužinom od 105km.

stopa zaposlenosti i nezaposlenosti 16. Do 2019. ali i boravak gostiju opštine. Obnova fasada i kulturnoistorijskih spomenika U poslednjem periodu nedovoljno pažnje je bilo posve eno ure enju zelenih površina. kulturnih. Ukupni prihod doma instva 21. godina Do 2012. Zašti ene oblasti 16. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. Do 2019. Nacionalno dohodak po glavi stanovnika 22. Ure enje zelenih površina 4. rekreativnih aktivnosti 17.Udeo nacionalnog dohotka 23. Broj stanovnika na jedan objekat društvenih. rekreativnih aktivnosti Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 57 . Ukupna aktivnost. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 80%. obrazložnje Pošto se u budu em periodu o ekuje pove anje priliva turista neophodno je izgraditi dodatne smeštajne kapacitete. izgra ena prethodne godine 28. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. Lokacijski koeficijent zapošljavanja 24. Fasade u gradu su ruinirane.OBLAST: TURIZAM Problem 1: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu Programi Izrada urbanisti kih planova Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine Ciljevi Indikatori Zna aj. pa bi ovo trebalo ispraviti kako bi opština postala prijatnije mesto za život svojih gra ana. Površina poslovnog prostora na 1000 st. kulturnih. i kako bi izgled same opštine bio još lepši. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturnoistorijskih spomenika za 70%. a o kulturno-istorijskim spomenicima se ne vodi odgovaraju a briga. Ovom pitanju je zato potrebno posvetiti ve u pažnju kako svi oni koji borave u opštini ne bi stekli utisak da ljudi iz ovog kraja ne vode ra una o svojoj bogatoj istoriji i tradiciji. i unaprediti ponudu prate ih turisti kih sadržaja kako bi turistima boravak bio što ugodniji.

kanalizacija. i omogu ilo turistima da udobno i bezbedno stignu do željenog mesta. iste ulice…) za život i rad njenih gra ana i boravak turista. Do 2019. Postavljanje turisti ke signalizacije e turistima olakšati snalaženje i omogu iti im da obi u sve znamenitosti i lepote ovog kraja. Do 2019. Kako bi se opština dobro pozicionirala na turisti koj mapi i pove ala broj turista potrebno je najpre doneti promotivnu strategiju i niz prate ih dokumenata. godine pove ati broj poseta turista 10 puta. Do 2011. Nepostojanje turisti ke signalizacije je jedan od glavnih problema sa kojima se turisti suo avaju još pri samom ulasku u opštinu. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. obrazložnje Nedovoljno ulaganje u promociju dovelo je do toga da je šira javnost slabo upoznata sa turisti kom ponudom opštine. a broj no enja turista pove ati 5 puta. obrazložnje Da bi opština uopšte mogla da bude u konkurenciji da postane jedan od zna ajnih inilaca na turisti koj mapi Srbije. Upravljanje otpadnim vodama u gradskim sredinama 7. Proširenje kapaciteta vodovodne mreže Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši Ure enje gradskog groblja Prioritet 3: Podizanje kvaliteta putne infrastrukture Programi Lokalni putevi i mostovi Asfaltiranje ulica u gradu Turisti ka signalizacija 14.58 Prioritet 2: Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture Indikatori 2. . Procenat doma instava sa sigurnim pristupom vode za pi e Ciljevi Programi Zna aj. obrazložnje Kvalitet putne mreže bi trebalo poboljšati kako bi se olakšao život gra ana. godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. Dužina puteva u km po km2 Ciljevi Indikatori Zna aj. neophodno je da se obezbede ili poboljšaju elementarni uslovi (uredno snabdevanje pija om vodom. Opštinski otpad po vrsti odlaganja 15. Prioritet 4: Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine Programi Razvoj turisti kih destinacija i promocija Manifestacije Ciljevi Indikatori Zna aj. godina Do 2019. ali i zna ajne snage usmeriti na promotivne aktivnosti i pove anje atraktivnosti opštine kao turisti ke destinacije.

00 -Fond za zašt. sa o uvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih gra ana prema njoj.1. 59 . planiranja -NIP. životne sredine -Ministarstvo živ. i pr.2. istim i ure enim površinima. i pr. izvori finansiranja. Izgradnja gradskog kolektora Opština 2011 . godine Kuršumlija je održiva i komunalno opremljena zajednica. 2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskog kolektora 1.1. godine 1.2011. bogata zelenim. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . -Opština 4 800 000. Strateški cilj : Do 2019.5. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. životne sredine -Ministarstvo živ. sred. AKCIONI PLAN 5. partneri.1.00 1. sred. 2.2013. planiranja -NIP -Opština 240 000 000. 1.1 Ciljevi. godine Kuršumlija e u potpunosti spre iti ispuštanje nepre iš enih otpadnih voda i kroz njihov predtretman i bolji kvalitet o istiti svoje re ne tokove. aktivnosti.1. PROBLEM / PRIORITET: Nepostojanje kolektora za otpadne vode 1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. godina -Fond za zašt. akcije. rokovi Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA EKOLOGIJA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019.

8.00 Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org.1. godine Direkcija za izgradnju -NIP -Nevladine org. .1. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2.1. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj divljih deponija i nepostojanje sanitarne deponije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2. Sanacija gradske kanalizacione mreže 2. godine Opština 2010 . Odabir lokacije i izgradnja prijemne stanice za sme e (transfer-stanica) Opština -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.00 2.1. 1. životne sredine 2010 .2013.1.2011. 2. Strateški cilj : Do 2019. 2 000 000. životne sredine 7. Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja Opština 2010 . 90 000 000. godine 7.2013. godina 2.3.5.60 1. godine smanjiti broj divljih deponija za 70% uvo enjem kvalitetnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom. godine 1. 8.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima Izgradnja kanalizacione mreže u prigradskim naseljima 2.4. 2. 3 600 000. Opština 2011 .00 Direkcija za izgradnju 50 000 000.2011. Sanacija deponije komunalnog otpada opštine Kuršumlija -Opština -Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja -Fond za zašt.1.00 Direkcija za izgradnju 2.6. godine Opština 2010 .2011.1. 1. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradske kanalizacione mreže Opština 2011 .2011.

1. Program: Ure ivanje javnih i zelenih površina u gradu kontinuirano 2011 – 2012.godine 3.1.1.00 -Opština 2 000 000. Strateški cilj : Do 2019. 3.1. 2011 – 2012. 8. 8.2.00 3.godine Direkcija za izgradnju 1 500 000. godine kontinuirano Opština 2010 .00 Direkcija za izgradnju -JKP 1 200 000.00 Broj Projekat INDIKATORI 1. Program: Zaštita i ure enje reke Kosanice Vreme Iznos i izvor finansiranja -Opština 3 000 000.1. Izgradnja fontane u parku Direkcija za izgradnju -„Srbija vode” 30 000 000. PARTNERI OOSR“Toplica“ OOSR“Toplica“ 2012 – 2013.1.godine 2.3. Akcije sezonskog iš enja grada i re nih korita „Zelena policija“ -Opština 200 000.godine 2012 – 2013.1. 3.1.1. Ure enje i održavanje zelenih površina i Udruženje izletišta gra ana“Prijatelji parka“ Regulacija re nog korita reke Toplice u užem centru grada i priprema projektne dokumentacije za ure enje keja Ure enje keja reke Toplice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. 8.2.1.2.00 -Opština 500 000. Izgradnja ustave 3.1. 2.00 -Opština 1 000 000.5.00 7. godine urediti i ozeleniti sve javne površine u gradu. 7.godine kontinuirano od 2010. PROBLEM / PRIORITET: Niska svest gra ana o o uvanju životne sredine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3.00 Direkcija za izgradnju Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ 200 000.2.2.godine 2011 – 2012.4.1.1. Edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom Nabavka i postavljanje kontejnera za selektovan otpad 2.00 61 .3.1.godine 2010 – 2011.2. 3.1.2.1.4. 7.2011. godina 3. 8. Ure enje ve ih kupališta duž obale 3.6. 3.1.2.

Edukacija gra ana i informisanje o stanju životne sredine. PARTNERI Privatni sektor 4.1.00 -Privatni sektor INDIKATORI 9. 10. 2010 – 2011.10. 9. 10.00 Direkcija za izgradnju -JKP 200 000.2.1.3.1.godine 3.1. Izgradnja pogona za preradu drvne mase 4.1.1.godine 2011 – 2013. Strateški cilj : Do 2019.1.godine 2010 – 2013.godine od 2010.2. 10. Obnavljanje drvoreda u centru grada i formiranje novih duž puteva i reka 3.1.00 -Privatni sektor 19 000 000. godine kontinuirano 2010 – 2011.00 Direkcija za izgradnju -JKP 2 500 000.2.1.1.2.1. Rasadnik u Kuršumlijskoj banji 4.7. zna aju njene zaštite i održivosti Osnivanje Gradskog zelenila za održavanje javnih i zelenih površina 200 000.00 -Opština -JKP 3. Program: Koriš enje postoje e otpadne mase Vreme 2010 – 2011.2.9.godine od 2011.6.2.1.1.8.godine 3. godina 4. godine pove ati koriš enje obnovljivih izvora energije za 80%.5.00 -Opština -JKP 3 000 000. Ponovno aktiviranje fontane u dvorištu Doma zdravlja Sanacija gradskih esama Udruženje gra ana“Prijatelji parka“ Udruženje gra ana“Prijatelji parka 2010 – 2011. 9.00 -Opština 3.godine 2010 – 2013. 4.1.1. godine kontinuirano Broj Projekat Iznos i izvor finansiranja -Lokalni ekološki fond 50 000.62 3. -Dom zdravlja 80 000. Mapa pilana 4. PROBLEM / PRIORITET: Koriš enje obnovljivih izvora energije (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. Proizvodnja ekoloških briketa .2.

4.000. godina 63 .1.1.3.000.JP "Srbijavode" . oktobar 2010 .1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .00 15. Program: Koriš enje hidropotencijala 4.Donatori 15.4 Projekat izgradnje vatrogasne stanice Juni .SO Kuršumlija . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. Program: Koriš enje solarne energije SO Kuršumlija Direkcija za izgradnju 4.2.

godine Kuršumlija je moderna opšina sa dobrom zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Strateški cilj : Do 2019.3. Edukacija geronto-doma ica Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 18.00 12. PROBLEM / PRIORITET: Veliki broj socijalno ugroženih porodica 1.64 Opština KURŠUMLIJA LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA DRUŠTVENE DELATNOSTI VIZIJA : 2019.1.godine Od 2010.1.00 -Opština -NV 1. Uklju ivanje mladih u program pružanja pomo i starim licima . Program: Poboljšanje uslova života starih lica PARTNERI 2010 – 2011.1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. 18.godine kontinuirano Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 12. Osnivanje i po etak rada servisa geronto-doma ica -srednje škole -Kancelarija za mlade -Nacionalna služba za zapošljavanje -Centar za socijalni rad -Centar za socijalni rad -Crveni krst -Opština -NVO 200 000. 12.1.1.2. godina 1. koja kroz edukaciju i bogate sportske i kulturne sadržaje podjednako pruža podršku mla im i starijim generacijama u razvijanju njihovih duhovnih i materijalnih vrednosti.00 -Opština -NVO 1000 000.1. 18. 1.godine kontinuiran rad Od 2010. godine poboljšati uslove života socijalno ugroženim porodicama i smanjiti njihov broj za 50 %. 1.1. 500 000.1.1.1.

2. Program: Popularizacija sporta i kulture. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 2.1. De iji muzi ki festival 65 . Osnivanje Kulturnog centra 2. 80 000 000.00 -Opština 16.1. PARTNERI -Biblioteka -Opština -Sportski klubovi -Književni klub“Milutin Uskokovi -Kancelarija za mlade 2010 . godine od 2010.5.1.1.4.2011.2011.1.00 2. godine omasoviti i obogatiti sportski i kulturni sadržaj u opštini.1.00 1 000 000.00 -Opština 2010 .2.1.1. -Predškolske ustanove -Osnovne škole Nastavak izgradnje Doma kulture od 2010. godine Kancelarija za mlade od 2010.6.3. 2 000 000. godina 2. Izložbene prostorije 1 000 000.1. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 2.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje kulturnih i sportskih sadržaja.1.1. godine jednom godišnje 2010 -2014.00 -Opština 16.1. Gitarijada 2. godine jednom godišnje 1 000 000.1. Strateški cilj : Do 2019.2. godine -Opština 16.1. Kulturno-sportski dani 2. godine kontinuirano 5 000 000.1.

godina 2.8.1.1.8.1.1. 000 000. 20 000 000. godine 2010 .1.Ministarstvo za omladinu i sport . adaptirati postoje e i tehni ki opremiti predškolske i školske ustanove.1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.66 2. Sajamske manifestacije 2.1.00 Stepen prioriteta 3.9. godine kontinuirano -Opština Izgradnja de ijih igrališta u naseljima opštine Kancelarija za mlade 2010 .1.7.1. Sajamske manifestacije 2.1. na osnovu projekta 3.00 -Opština .1. Strateški cilj : Do 2019. PARTNERI Iznos i izvor finansiranja -Opština 16.Ministarstvo za NIP 20.2.1. 16. godine 3 000 000. godine -Direkcija za izgradnju 2.00 Broj Projekat INDIKATORI 3. godine izgraditi nove.2012.2. 15 000 000. Inovirati opremu i nastavni materijal u školama i adaptirati postoje e prostorije .1.SO Kursumlija .Direkcija za izgradnju grada 1 000 000. Zavrsetak izgradnje sportske hale u Kursumliji -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade .00 16. godine kontinuirano do 2011 godine -Opština od 2010.Direkcija za izgradnju . Program: Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade 3.2015. Dogradnja PU“ arolija“ ( II faza izgradnje).00 -„Kolo srpskih sestara“ -Kancelarija za mlade 1 000 000.00 od 2010.2011. PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova obrazovanja (visok/srednij/niski) Vreme 2013 .

1. Odre ivanje projekt tima 4.2011. 4.1.1. godine pove ati stepen informisanosti u svim sferama društvenog razvoja i poboljšati njihovu me usobnu saradnju.2.00 67 .1. Izrada priru nika Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. Strateški cilj : Do 2019.1.1.2012. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljna informisanost i edukacija gra ana.2.1.00 4. Poja ano informisanje javnosti putem lokalnih televizija. -Radio „Mini “ -Centar za socijalni rad -Crveni krst . godine 250 000.00 -Opština -NVO -Opština Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 4. godina 4.4..2011.2.Osnovne i srednje škole -Dom zdravlja -Centar za socijalni rad .1.1. Savetovalište za roditelje .2.2011. godine -Opština -NVO 2010 .Osnovne i srednje škole 2010 . radija. Savetovalište za dijabeti are 4..3. Program: Adekvatno informisanje i edukacija gra ana PARTNERI kontinuirano kontinuirano 300 000. i nedostatak Stepen prioriteta (visok/srednij/niski) komunikacije izme u institucija 4.4.2.00 -Opština -NVO 2010 .1. Organizovanje seminara i radionica 20 000. novina.1.1. Program: Organizovanje obuka za pisanje i vo enje projekata iz raznih oblasti -Nacionalna služba za zapošljavanje -Opština . godine 2011 . godine 200 000.3.2.00 -Opština -NVO 300 000.1.1.1.00 -Dom zdravlja 350 000.2011. oglasnih tabli. Organizovanje tribina i predavanja radi dodatne edukacije gra ana 4.RTV Kursumlija -TV „Most“.00 -Opština -NVO 80 000.Kancelarija za mlade 2010 . 4.1. godine 4.

1.NVO 2010 .1. godine -Opština 5.1.1.NVO 19. nabaviti neophodnu dijagnosti ku opremu i terenska vozila neophodna za ujedna eno ostvarivanje zdravstvene zaštite.1.NVO ambulanti 2010 . PROBLEM / PRIORITET: Poboljšanje uslova za ostvarivanje zdravstvene zaštite (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 5. godine 5.1. Razvoj službe ku nog le enja i -Ministarstvo zdravlja -Ministarstvo zdravlja unapre enje rada terenskih 19.1.NVO 2010 .2013.1.4.68 4. Dogradnja prostora za Službu Hitne medicinske pomo i -Opština -Ministarstvo zdravlja . Program: Ja anje saradnje privatnog i javnog sektora 5. .1.NVO 19.2013. 5.2013.2. Izgradnja i opremanje objekta centralne labaratorije -Opština -Ministarstvo zdravlja . Program: Poboljšanje zdravstvene zaštite -Opština 2010 .2013.NVO . 5.1.3. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.1. Strateški cilj : Do 2019.NVO -Opština -Ministarstvo zdravlja .NVO 19. . godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . Nabavka dijagnosti ke opreme -Opština -Ministarstvo zdravlja .3. godina 5.1. godine -Opština -Ministarstvo zdravlja . godine unaprediti zdravstvenu zaštitu u oblasti Službe ku nog le enja.

godine Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja INDIKATORI 23. 27.1.00 .00 69 .1. 28.USAID 1 000 000.Opština Kuršumlija . godine opština Kuršumlija pripada krugu srednje razvijenih opština u Srbiji. 29.Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija . 25.Opština Kuršumlija .Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA PRIVREDA I POLJOPRIVREDA KURŠUMLIJA VIZIJA : 2019.USAID 2010 -2012. 1. Strateški cilj : 2019.Budžet Opštine Kuršumlija .Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj . godine 2010 -2011. Kupovina gra evinskog zemljišta koje e se besplatno ponuditi investitorima Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 27.JKP „TOPLICA“ Kuršumlija . 26. 29. godine zapošljeno 80% radno sposobnog stanovništva Opštine Kuršumlija sa zaradama na nivou proseka u privredi republike Srbije.1. 1.1.1. 28. Program: Podrška razvoju malih i srednjih preduze a (MSP) PARTNERI . godina .Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj . PROBLEM / PRIORITET: Smanjenje velike nezaposlenosti (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 1. 26.1. Formiranje biznis inkubatora 1.1. 3 000 000.2.Budžet Opštine Kuršumlija 23.1. sa unapre enim i održivim uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. 1.

1. godina 1.6.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000.70 1.3.Opština Kuršumlija .Opština Kuršumlija . Formiranje opštinskog fonda za razvoj ženskog preduzetništva Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.7. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu svih vodnih potencijala na teritoriji cele Opštine Kuršumlije pogodnih za osnivanje novih fabrika za proizvodnju negaziranih i gaziranih voda -Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .00 god. 28. 27.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a . 25. 27. 27. 26. godine 2010 -2015. . 26.Budžet Opštine Kuršumlija . godine 1.1. 27.Agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduze a RS .1.00 god.00 god. godine 2010 -2015. godine 2010 -2015.USAID .5. 26. . 1 000 000.00 1. Formiranje opštinskog garancijskog fonda za MSP . .1.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku . 26.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 23.00 god. 25.Opština Kuršumlija 2010 -2011. Formiranje opštinskog fonda za osnivanje MSP (START UP) 25. Osnivanje kancelarije za razvoj MSP .Opština Kuršumlija . godine .1. .USAID 1 000 000.1. 27. 28. 29. 28.4. .Budžet Opštine Kuršumlija 1 000 000.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.1. 29.1. 27.1. 26.1.1. 29.Opština Kuršumlija .8.Opština Kuršumlija 2010 -2015.1. 29. 28.Budžet Opština Kuršumlija 1 000 000.Budžet Opštine Kuršumlija 4 000 000.00 god. godine 2010 -2015. Osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 1. 28. 26. 28.

26.3 Uspostavljanje privredne saradnje sa opštinama na teritorije AP Kosovo . 29.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS .Ministarstvo Finansija RS . 27. Izrada studije o bogatstvu i rasporedu obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije na celoj teritorije Opštine Kuršumlija 71 .2. 28. godine 1. godina 1.9. Program: Realizacija prednosti koje pruza blizina trzišta AP Kosovo i Metohije 2010 -2011.Uprava Carina . 28.1. Marketinške aktivnosti na prezentaciji potencijalnim investitorima o mogu nostima za ulaganje u Opštini Kuršumlija 300 000.Opština Kuršumlija .1. šumarstva i vodoprivrede .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS . šumarstva i vodoprivrede . 1.1.2. godine 1.Opština Kuršumlija .00 .Uprava Carina .Budžet Opštine Kuršumlija 1.Ministarstvo finansija RS . 29. 29.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .3. Formiranje bezcarinske zone 2010 -2015.1. 26.Sopstvena 23. 27.Opština Kuršumlija 2010 -2011.2. Program Iskoriš avanje obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije 2010 -2011.00 . godine 200 000 .Budžet Opštine Kuršumlija 40 000 000.1. 26. 27.Ministarstvo finansija RS -Budžet opštine Kuršumlija 2 000 000. 26.Budžet Opštine Kuršumlija 25.RHMZ Srbije .1.3.Ministarstvo poljoprivrede. 28. 25. godine .Opština Kuršumlija 2010 -2011. Otvaranje carinskog terminala 28. 29. 27. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 28.Ministarstvo za rudarstvo i energetiku .1.1. 29.2.1. 25.Ministarstvo finansija RS .1. godine . .2. 1.1.Ministarstvo poljoprivrede.00 god.

Ministarstvo poljoprivrede.Budžet opštine Kuršumlija 2010 -2012. 27.00 . šumarstva i vodoprivrede . 1.Agencija za Energetiku .Agencija za energetsku efikasnost . Posete sajmovima koji se bave iskoriš avanjem obnovljivih prirodnih resursa pogodnih za proizvodnju elektri ne energije. 25. godina 1.Opština Kuršumlija .2 Pokretanje poljoprivredne proizvodnje na svim neiskoriš enim površinama poljoprivrednog zemljišta koje je u vlistništvu opštine .4. 29.Privatni investitori .1. Pove avanje sertifikovanih površina za proizvodnju ekološki zdrave hrane . 28.00 po ha 23. godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Institut Jaroslav erni .Sopstvena sredstva privatnih investitora 95 000. godine 23. .4. Program: Razvoj poljoprivrede. 28. 1.1. godine .Privatni Investitori .Privatni investitori 10 000 000.1.Opština Kuršumlija Opština Kuršumlija 1 000 000.Budžet Opštine Kuršumlija 100 000. kao i prezentacija potencijalnim investitorima 2010 -2015.00 . 26.2. 27.1.Sopstvena sredstva privatnih investitora .3. 2010 -2014.Budžet opštine Kuršumlija 1.00 god. 26. 28.72 sredstva privatnih investitora .4.1.

godine -Ministarstvo poljoprivrede.Ministarstvo poljoprivrede.3 Proizvodnja ekološki zdrave hrane na ve postoje em poljoprivrednom zemljištu 2010 . 27. šumarstva i vodoprivrede .000 dinara -Ministarstvo poljoprivrede.4.Budžet Opštine Kuršumlija 2 000 000. godine 23.6 Formiranje opštinskog garancijskog fonda za razvoj poljoprivrede . 27.00 god.1.00 100. 29.4.Budžet opštine Kuršumlija 100 000.2011. 26.4.1. godina 1. 26. 29. šumarstva i vodoprivrede . 25.00 . povr a i cve a 1. . 29. šumarstva i vodoprivrede .2014.4.1.Opština Kuršumlija .Opština Kuršumlija . 27.Opština Kuršumlija 2010 . 23. 23.NVO .1. 28.2011. 28. 29.Ministarstvo poljoprivrede.Budžet opštine Kuršumlija 1 000 000. 28. 28. šumarstva i vodoprivrede . godine Sopstvena sredstva privatnih investitora 1. divljeg vo a i lekovitog bilja na teritoriji cele opštine Kuršumlije 2010 .4 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu izvora tople vode na teritoriji cele opštine Kuršumlije pogodnih za gajenje vo a. 25.Privatni investitori . godine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2015. 26.1. 73 .Privatni investitori 2010 .5 Izrada studije o bogatstvu i rasporedu šumskih plodova.

Izrada plana generalne regualacije Do 11. edukaciju gra ana i aktivnu primenu promotivne strategije. Izrada prostornog plana opštine Kuršumlija 1. Strateški cilj : Do 2019.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 800 000.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .1.03. banjama (Kuršumlijska.1.1.74 Opština LSDS 2010 – 2019 Strategija održivog razvoja PARTNERSKI FORUM – RADNA GRUPA TURIZAM KURŠUMLIJA VIZIJA : Do 2019. Svoju poziciju na turisti koj mapi opština e izgraditi kroz permanentno ulaganje u turisti ku infrastrukturu.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .1.2011.00 . uživanje u o uvanoj životnoj sredini i prirodnim lepotama.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 8 024 000. Opština e postati prava oaza za lovce i ribolovce iz svih krajeva. PROBLEM / PRIORITET: Nedovoljno ulaganje finansijskih sredstava u turisti ku infrastrukturu 1. odmora i rekreacije. godine naša opština e postati jedna od najpoznatijih i najpose enijih turisti kih destinacija u Srbiji i na Balkanu. Naša sela pruža e turistima idealne uslove za odmor. god. Prolom. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1.2011. 1. prepoznatljiva po: geomorfološkom fenomenu i udu prirode avoljoj varoši.1. .09. Program : Izrada urbanisti kih planova Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja . rehabilitacije. Godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju smeštajnih kapaciteta i prate ih turisti kih sadržaja za 70%. ali i mogu nosti obilaska bogatog kulturno – istorijskog nasle a ovog kraja. 1.SO Kuršumlija .1.1.00 . unapre enje turisti ke ponude.SO Kuršumlija . Lukovska) koje pružaju vrhunske usluge le enja. god. godina 1.2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Do 11.

TO Kuršumlije Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. god. .09.10.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija 1.TO Kuršumlije 147 000. god.3.SO Kuršumlija .2010. Izrada plana detaljne regulacije Prolom banje sa elementima generalnog projekta vodosnabdevanja i odvo enja otpadnih voda .SO Kuršumlija . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju lova kog sela u Kosma i 1.1.SO Kuršumlija . godina 100 000.SO Kuršumlija 1. 1.1.2. GIS .12. . 21.1.2010.2012.SO Kuršumlija .4. 01. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju izvi a kog kampa u Zebicama . 01. 23.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1. god.07.1.00 75 .Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .31.00 16.SO Kuršumlija .3.Direkcija za izgradnju .1.Direkcija za izgradnju .04.1.SO Kuršumlija .1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 7 350 000.5.08.1.08.2. 01.1. 17.01.03.2.2012.2013. god .10. 22.2.SO Kuršumlija .00 . Program : Proširenje smeštajnih kapaciteta na teritoriji opštine 01.2012.11.01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 3 500 000.Direkcija za izgradnju .1.SO Kuršumlija .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . god.Direkcija za izgradnju 01. Izgradnja lova kog sela u Kosma i . 11.2. Izrada plana detaljne regulacije Kuršumlijske banje . . 28.00 .00 1.1. . 2010 – 2012. god.2010. .1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 1 500 000.

21.Privatni preduzetnici .00 .SO Kuršumlija .01.4. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Direkcija za izgradnju .2011.Kancelarija za mlade 01.10. godina 1.2013.03.Privatni preduzetnici 1. . 24. 1. 24.00 . Izrada projektne dokumentacije za izgradnju soba za smeštaj u gradu Izgradnja soba za smeštaj u gradu 14 250 000. 22.Privatni preduzetnici .5.7. god.1. god.2010.02.1.Donatori 5 000 000. 22.1. 22. 23. . god. 17.2. 01. god. 21.01.Ministarstvo za sport i omladinu . 875 000. .2. 28.04. 23. 16.SO Kuršumlija 01.2. god. 01. Izgradnja izvi a kog kampa u Zebicama -SO Kuršumlija .2. 28. 23.6. . 28.SO Kuršumlija .2010.Privatni preduzetnici . .1.04. 01.2014.01.01.01. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela i kompleksa apartmana u Zebicama Izgradnja hotela i kompleksa apartmana u Zebicama 35 000 000.31.2011. 21.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .Privatni preduzetnici .1. 1.SO Kuršumlija 10.8.02.00 .12.2013.Privatni preduzetnici .Privatni preduzetnici .2.76 1. 12.Privatni preduzetnici .00 17. 17.

SO Kuršumlija . 1.3. "Planinka" 4 200 000. 28. . "Planinka" 1.3.6.02.12.D.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .D. "Planinka" 01. Program : Unapre enje prate ih turisti kih sadržaja na teritoriji opštine.2. 1.Privatni preduzetnici 16.00 . god. god.1.A. god.4.A.2001. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gondole u avoljoj varoši .00 4. "Planinka" -SO Kuršumlija . . 24.3.1.D.2012. godina 160 000 000.Privatni preduzetnici .2012.3. .2014.00 .D.01.03.02.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . "Planinka" Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju wellness centra u Prolom banji Izgradnja wellness centra u Prolom banji 1.00 .Direkcija za izgradnju .02.07.02.D. 144 000. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fiksne etvorosedne ži are u Lukovskoj banji 4 800 000. god 01.1.2010.A.A.3.10.D.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja .A.04. .Privatni preduzetnici 1.3.3. 1.2013. 23. 21.Direkcija za izgradnju .2011. "Planinka" .01.1.01.1.Privatni preduzetnici . 77 . 17.1.03.Direkcija za izgradnju . 28.D. . 22. 23.5.3. 16.2011. god.A. 01. 17.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja . 21. "Planinka" 01.SO Kuršumlija 01.2013.SO Kuršumlija . "Planinka" 3 200 000. 01. god.00 .A.SO Kuršumlija . 22.A.D. . 01.1. Izgradnja gondole u avoljoj varoši 01.08.Direkcija za izgradnju .1. 10.12. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ži are u Prolom banji -SO Kuršumlija .

2010. 16.08.2010.06.1.2010.02.78 .Privatni preduzetnici 01.00 .SO Kuršumlija .1.3. 01. .09. 01. Ure enje trim staze.9.SO Kuršumlija . 17. "Planinka" 16. 01.00 . Strateški cilj : Do 2019. .SO Kuršumlija . 21.D. god.03.04.2014. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u ure enje zelenih površina za 100%. 01. 28.00 .SO Kuršumlija .3.JKP " Toplica " 01.Privatni preduzetnici 35 000 000.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Broj Projekat PARTNERI Vreme Iznos i izvor INDIKATORI finansiranja 1.2013.2.8. 01.Direkcija za izgradnju . šetališta i vidikovca na Samokovu.2011.2010. god.12.04. 24.00 -A.1.A. 24.2012. 22. 1. . i rekonstrukcija asfaltnog puta .JKP " Toplica " . .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4 400 000. Program : Ure enje zelenih površina. 23.Direkcija za izgradnju . 1.1.01. 16.2.Direkcija za izgradnju .2.1.1.1. 22.Norveška vlada 3 500 000. 17.11. god. 01.D. Ure enje parkova 1. Izgradnja pi terena kod sportske hale 1. "Planinka" . 21. Izrada projekta za ure enje zelenih površina na teritoriji opštine 1.2011. 01.Direkcija za izgradnju .3.2.06.7.00 16.god.05.Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 396 000. . Izgradnja balon hale Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija .2011.2011. .3. godina 1. 28. god. Rekonstrukcija restorana "Evropa" (etno restoran sa sobama za izdavanje) 1.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 14 200 000. 23. god.1. 01.Kancelarija za mlade 16.Ministarstvo za sport i omladinu .2.2.

SO Kuršumlija INDIKATORI 1.01. god.Direkcija za izgradnju .2010. Bogorodice Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. .SO Kuršumlija .3. 1.1.2014. . .31.06.3. avoljoj varoši i gradskom parku Obeležavanje planinarskih staza i staza zdravlja oko banjskih mesta .Direkcija za izgradnju .00 .05. 16.2.01.3.02.1.Direkcija za izgradnju 01.1.SO Kuršumlija .Niš 79 . Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.00 .JKP " Toplica " .3.SO Kuršumlija .6.01.1.31.31.Niš .2.12. 01.SO Kuršumlija . Rekonstrukcija manastirskog kompleksa Sv.SO Kuršumlija .Niš .05.Zavod za zaštitu spomenika. 1 000 000. Izgradnja vidikovaca .5.Direkcija za izgradnju .Zavod za zaštitu spomenika.1. god.1. Nikole . 01. Strateški cilj : Do 2012.2010.SO Kuršumlija .Niš .06.1.05.00 .Ministarstvo kulture 01.Zavod za zaštitu spomenika.2014. . .2010. 01. . 1.3.2010.Zavod za zaštitu spomenika. 1.2. Izrada projekta za obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji opštine Osvetljavanje manastira i crkava na teritoriji opštini 135 000. 1. god. Program : Obnova fasada i kulturno-istorijskih spomenika PARTNERI . 01.SO Kuršumlija .3.2011.Donatori 120 000.1. Iznos i izvor finansiranja .08. 01.12.4.00 .00 1. god.Direkcija za izgradnju .03.Ministarstvo kulture 1.07.1.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 16.4.Ministarstvo kulture 800 000.1.12. god.3.2. Postavljanje wireless mreža u banjama.2011.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 80 000. godina 1.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01.07. .05. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u obnovu fasada i kulturno-istorijskih spomenika za 70%. god. god.

SO Kuršumlija . god.11.SO Kuršumlija .01. .SO Kuršumlija .Donatori 36 000 000.Zavod za zaštitu spomenika.2013.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .Niš .1.09.3.80 1. god.2011.11. Obnova crkve Sv.11.JKP " Toplica " . Iznos i izvor finansiranja -SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju .Ministarstvo kulture .08.04.Zavod za zaštitu spomenika.02.Direkcija za izgradnju .1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u Prolom i Kuršumlijskoj banji 2.6. Ure enje i osvetljavanje platoa oko Ivan kule 01. Program: Proširenje kapaciteta vodovodne mreže PARTNERI .Niš -SO Kuršumlija . 01.1.Direkcija za izgradnju .Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .00 .10. .Zavod za zaštitu spomenika.JP "Srbijavode" 1 040 000. .01.01.1.Direkcija za izgradnju Broj Projekat Vreme 01. god.00 INDIKATORI 2. . Mine u Štavi 01.3. god.09.Niš .JP "Srbijavode" .01.2.00 15.5.Ministarstvo kulture . . 2.02.Ministarstvo kulture 1. 1. 600 000. 01.00 01.1.2011. Strateški cilj : Do 2019.SO Kuršumlija . god.3.1.1.3.2013.SO Kuršumlija . PROBLEM / PRIORITET : Unapre enje kvaliteta komunalne infrastrukture (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.7. god. godina 2.1.SO Kuršumlija .1. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Prolom banji 01. Rekonstrukcija fasada u gradu . 1.2014. godine pove ati ulaganje finansijskih sredstava u komunalnu infrastrukturu za 200%.8.JKP " Toplica " . Rekonstukcija srpskog srednjevekovnog sela Lubnica 01. .2014.05. .Niš .1.Direkcija za izgradnju 2.2011.1.2015.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 5 350 000.03.Zavod za zaštitu spomenika.1.

SO Kuršumlija .02.SO Kuršumlija .MUP RS PS Kursumlija . . .JP "Srbijavode" . .3.SO Kuršumlija 746 300.2.SO Kuršumlija .2.00 . 2.00 01.Direkcija za izgradnju 01. .JKP " Toplica " .SO Kuršumlija .10.Donatori 16 000 000.2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .2014.07. godina .Donatori 15.Direkcija za izgradnju . i biorola u Prolom banji 2.2015.10.JKP " Toplica " .2010.000. god.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje . Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Kuršumlijskoj banji .Ministarstvo NIP .03.Direkcija za izgradnju .1.01.2011.1.06. god.2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji.10.07.SO Kuršumlija .000.12.00 . Izgradnja kolektora u Lukovskoj banji . god 2.1.01. god.2.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 11 000 000.03. 15.2010 .2011.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 18 965 000.1.1.01. Program : Proširenje kapaciteta kanalizacione mreže i izgradnja sistema za pre iš avanje otpadnih voda.1.1. 81 .3. 01. 01. 2.2.1. 01.00 2.00 2.1.JKP " Toplica " .2011.SO Kuršumlija . Izgradnja kolektora u Kuršumlijskoj banji Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.SO Kuršumlija .4 Projekat završetka izgradnje rezervoara za vodu na Borovnjaku .MUP RS .Direkcija za izgradnju 01.Direkcija za izgradnju 01. 2.

2. 2.2.SO Kuršumlija . Izrada plana za lociranje kontejnera i kanti u banjama 2.Direkcija za izgradnju .1.Direkcija za izgradnju . 01. 01. god. godina 2.2.2. god.01.SO Kuršumlija . .2.1. 2.3.00 .2010.3.01. 5 000.Bogorodice i u banjama .00 2.2011.07. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Prolom i Kuršumlijskoj banji Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumlijskoj banji .00 01.01.2010.1.3.SO Kuršumlija . god 01. god. . Izgradnja biorola u Prolom banji 82 .Direkcija za izgradnju Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. .SO Kuršumlija 590 000. .SO Kuršumlija .03.03.2014.JKP " Toplica " .12.00 .01.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje .1.1.04. 2.Direkcija za izgradnju .2.04. 2.1.5. 01.Direkcija za izgradnju 01.JKP " Toplica " .Donatori 10 000 000.8. .00 .JKP " Toplica " .1.JKP " Toplica " .2010.4.JP "Srbijavode" 500 000.09. Nabavka i postavljanje kontejnera i kanti . Sv. 2.3.2015.2014.Direkcija za izgradnju . 01.SO Kuršumlija 5 000.Direkcija za izgradnju 2.SO Kuršumlija .SO Kuršumlija . Utvr ivanje plana odnošenja sme a .04.Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 7 350 000. Izgradnja javnih toaleta kod manastira Sv.05.00 7.2.07.SO Kuršumlija . god.7.SO Kuršumlija 7.3.03. . 7.1.04. Program : Regulisanje odnošenja sme a sa teritorije banja i avolje varoši.SO Kuršumlija .Nikole.SO Kuršumlija .1.01. god.JKP " Toplica " . .JP "Srbijavode" .JKP " Toplica " .

00 . god. 14.1. 01.00 . god.Direkcija za izgradnju .Ministarstvo za infrastrukturu 220 000 000. 14.1.2015. 01.07.Direkcija za izgradnju 01.SO Kuršumlija .03. god.Ministarstvo za infrastrukturu 40 200 000.5.1.07.4. Program: Ure enje gradskog groblja 01.SO Kuršumlija . PARTNERI . Izgradnja gradske kapele i prilaznih saobracajnica na novom gradskom groblju u Dankovicu 3. godine pove ati pokrivenost lokalnih puteva i ulica asfaltnom podlogom sa postoje ih 10% na 40%. 3.00 83 .1.1.2014.3.2.1. 01. 01. 3.10. (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 3. .00 .08.1.00 .SO Kuršumlija .Ministarstvo za infrastrukturu 56 000 000.2. 3.2015. 14.2014.4.Ministarstvo za infrastrukturu 91 000 000.1.1. Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.2014.01.1.2010. 01.SO Kuršumlija .1. 01.4. 12.god.1.Ministarstvo za infrastrukturu INDIKATORI 3.SO Kuršumlija .Direkcija za izgradnju 01. Program : Lokalni putevi i mostovi. PROBLEM / PRIORITET : Podizanje kvaliteta putne infrastrukture. 14.03. godina 3.000.00 . god.10.SO Kuršumlija 7.2014. Rekonstukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-222 Spance – Tmava – Kaludra (opština Prokuplje) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta M-25 Zebice – Dobri Do – Sekira a – Stubla (opština Medve a) Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta R-218b Dankovi e – Konjuva – Višeselo (opština Blace) 24 464 000. 3.000.06.05.2015. Broj Projekat Vreme Iznos i izvor finansiranja . Izrada projektne dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju planiranih lokalnih puteva i mostova Put M-25 – Pepeljevac – Grabovnica – Tovrljane (opština Prokuplje) .1.1.1.30. .06. 01.1.1.04.2010 .Direkcija za izgradnju . Strateški cilj : Do 2019.Direkcija za izgradnju 2.SO Kuršumlija .01.JKP " Toplica " .Direkcija za izgradnju .

05.2017.2014. 14. 14.9.2014.00 . .10. godina 14. god. 01. Put Rudare – Ljuša – Krtok – Kuršumlijska banja .Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 380 000 000.1.11. 3.05.1. 14. Put Prolom banja – Pupavce – Sokolovica – Rudare 3.Ministarstvo za infrastrukturu .00 . Put Lukovo – Šatra – Kuršumlijska banja .Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000. 3.00 .Direkcija za izgradnju 01.Ministarstvo za infrastrukturu . .Ministarstvo za infrastrukturu .2013.Direkcija za izgradnju 01.04.SO Kuršumlija . .01.Ministarstvo za infrastrukturu .Direkcija za izgradnju 01.2014.6.11.Ministarstvo za infrastrukturu .1.84 3.11.1.08. .2014.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 85 000 000.00 . god. Put Prolom banja – Tovrljane .Direkcija za izgradnju 14.2015.10. .11. god.05.1.1.SO Kuršumlija . Put Prolom banja – ake – avolja varoš .Ministarstvo za infrastrukturu 40 000 000.00 . 01.SO Kuršumlija . Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. 01.7.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 130 000 000.1.2016.8.1.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 65 000 000.SO Kuršumlija . 01.1.01.SO Kuršumlija . 01. god.Direkcija za izgradnju 01. 3.1.08. Izgradnja mosta na reci Toplici u selu Tre ak .1.00 14. god.09.2017. god.2013. 3.09.SO Kuršumlija .

Izrada projektne dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju planiranih ulica -SO Kuršumlija .01.2.Direkcija za izgradnju 01.00 3.12. Završetak radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u naselju "Rasadnik 2" (ulice Branka Radi evi a.Direkcija za izgradnju 01.2010. 01.Ministarstvo za infrastrukturu 14.000. god.06.2.04.5.09.000.2.3.Hadži a) . 14. Kraljevi a Marka i Nikodija Stojanovi a Tatka i Stevana Prvovencanog .2.Ministarstvo za infrastrukturu . Kara or eva.1. 01.15. 01.god -Ministarstvo za infrastrukturu 1 184 980. god. .00 3.09. godina 14.SO Kuršumlija .2015.07.1.2010.00 Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020.Direkcija za izgradnju .1. god.4. 01. 01.2010 . 3.3. .2014. . 85 .SO Kuršumlija .2011.12. Asfaltiranje ulice do manastira Sv.SO Kuršumlija 4 000 000.Ministarstvo za infrastrukturu .2010.08.1.00 14.SO Kuršumlija . probijanje Banjske ulice.SO Kuršumlija . 01.Direkcija za izgradnju 01. Bogorodice i izgadnja parking prostora 3. 3.1.1.Ministarstvo za infrastrukturu .1.00 14.SO Kuršumlija 13 248 995.07. . .00 .09.2.SO Kuršumlija 42 000 000. 14.2. Rekonstrukcija gradskih ulica Palih boraca. Knez Mihajlova i Dr.Direkcija za izgradnju 3.03.SO Kuršumlija .2011.1. Izgradnja ulice u zoni male privrede u naselju Kastrat 01. god. Put Kuršumlija – Dobri Do – Ivan kula . Program : Asfaltiranje ulica u gradu.Direkcija za izgradnju .2011.06.1.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 31 000 000.SO Kuršumlija .08.2.

a broj no enja turista pove ati 5 puta.03.01.. Strateški cilj : Do 2011. Izrada banjskih strategija .TOS 4.01.2.TOS .1.1.02.00 .1.SO Kuršumlija . godine obezbediti 100% pokrivenost opštine i glavnih putnih pravaca turisti kom signalizacijom. godine pove ati broj poseta turista 10 puta.03. godina 3.TO Kuršumlije . Vreme INDIKATORI Broj Projekat 3.1.TOS . god.SO Kuršumlija . 3. god. god.1.00 . Izrada plana signalizacije Iznos i izvor finansiranja .10. 01.01 .3. Izrada promotivne strategije opštine Iznos i izvor finansiranja .3.1.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija . 20 000.1. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na putnim pravcima 250 000.01. Strateški cilj : Do 2019.2.3.2.2.1.2010.SO Kuršumlija .1.TOS . 01.02.1. INDIKATORI Broj Projekat 4.SO Kuršumlija . . god.01.TO Kuršumlije .2011.Direkcija za izgradnju .SO Kuršumlija .2010.SO Kuršumlija 3. .1.86 3. god.01. Program : Razvoj turisti kih destinacija i promocija PARTNERI Vreme 01.Direkcija za izgradnju .3.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija . Program : Turisti ka signalizacija.2010.2011.02.00 4.2010.1. PROBLEM / PRIORITET : Nedovoljan broj poseta i no enja turista na teritoriji opštine (visok/srednij/niski) Stepen prioriteta 4.TO Kuršumlije 01.Ministarstvo za infrastrukturu . PARTNERI . 01.TO Kuršumlije .02.Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 400 000. 4.SO Kuršumlija 01. Nabavka i postavljanje signalizacionih tabli na teritoriji opštine Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. .1.05.

6.Kancelarija za mlade .TOS 4. . De iji festival " Prole na pesma " .TO Kuršumlije . god. Planinka TOS 01.9.SO Kuršumlija .4.2010. Izrada master plana za avolju varoš . U estvovanje na sajmovima turizma 4.1.04.2.1. 01.TO Kuršumlije 286 000.D.SO Kuršumlija ..09.2011.5.SO Kuršumlija . Izrada baze podataka nosilaca turisti ke ponude na nivou opštine 4.D.A. godina 4.1.SO Kuršumlija . Organizovanje sportskih turnira 4. 2011.OŠ "Drinka Pavlovi " .31.2010. Izrada komunikacionih planova za banje 01. god. Rok festival " Gitarijada " Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. .8.1. SO Kuršumlija SO Kuršumlija 4. Organizovanje izložbe pasa 4.1.1.1.SO Kuršumlija .06.03.TOS . .2. Otvaranje prodavnice suvenira u Kuršumliji svake godine svake godine svake godine svake godine 4.1.TO Kuršumlije 500 000.TO Kuršumlije Privatni preduzetnici 4.SO Kuršumlija .01. Dizajniranje suvenira i razglednica .TO Kuršumlije . 01.01.TO Kuršumlije . god.1. god.TO Kuršumlije .De iji vrti " arolija" SO Kuršumlija 87 .3.12.SO Kuršumlija . Planinka .3.2010.2.SO Kuršumlija .TO Kuršumlije . Štampanje i distribucija promotivnog materijala 4.1.1.1.4.Privatni preduzetnici 4. Program : Manifestacije. god.1.SO Kuršumlija .TOS .SO Kuršumlija .2.Sportski klubovi .1.1.06.01.1. SO Kuršumlija TO Kuršumlije A.1.OŠ "Miloje Zaki " .SO Kuršumlija .2. svake godine svake godine 01.De iji vrti "Sunce" .2010.1.00 .00 .09 .2.4.Kancelarija za mlade .7.1.Kancelarija za mlade .SO Kuršumlija .1.TO Kuršumlije .SO Kuršumlija .

Strateški dokument sa dijagramima + 1 4. Izveštaj o održivosti a. SISTEM UPRAVLJANJA I PRA ENJA Proces implementacije strategije mora biti definisan kako bi se osigurao njen nastavak. Ocena održivosti 2. Upravljanje sadrži faze planiranja. celokupan proces planiranja treba da bude odre en kao desetogošnji ciklus: analize – planiranja – programiranja – implementacije – realizacije – pra enja – procene – i ponovne analize. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 10 1. organizacije. godina 5. Klju ni akteri moraju biti svesni svojih uloga i odgovornosti. kompletno preispitan svakih 10 godina. ažuriranje svih indikatora 4. a izvršna vlast mora: dodeliti odgovornosti . Kako bi se faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice uspešno realizovala proces strateškog planiranja uklju uje i aktivnosti na sistemu upravljanja i pra enja.tako da planovi mogu biti realizovani efikasno definisati set merljivih ciljeva . Kao garancija ovakvog aktivnog pristupa. Implementacija politika i strategija za postizanje zadatih ciljeva mora biti razmatrana i preispitivana od strane svih osoba uklju enih u proces. izbora ljudi. usmeravanja.2. Ocena održivosti + 1 88 .kako bi se pratio napredak. Prakti no. rukovo enja i kontrole. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Lokalni akcioni plan 5. Na in na koji se ovaj proces razmatranja i kontinuiranog preistitivanja realizuje daje živost sistemu upravljanja i pra enja. proces strateškog planiranja je iznad svega dinami an proces i finalni dokumenti se posmatraju kao dinami ni odnosno promenljivi alati. uklju uju i i angažovanje ljudskih. Izveštaj o održivosti 2/3. Izveštaj o održivosti a. Proces je kompletno prikazan na slede em dijagramu: Ciklus Strategije održivog razvoja lokalne zajednice Godina 1 1. jednogodišnje ažuriranje indikatora Godina 2 -3 -4 Godina 5 1. ostvaruju i razli ite veze u okviru i van organizacije. Lokalni akcioni plan + 1 5. tehnoloških i prirodnih resursa. Lokalni akcioni plan Godina 6-7–8-9 1. Nakon 10 godina bi trebalo razvijati novu Strategiju održivog razvoja lokalne zajednice. Upravljanje u svim profitnim i javnim organizacijama je akt zajedni nog delovanja ljudi u svrhu postizanja zajedni kih ciljeva. finansijskih. Izveštaj o održivosti + 1 2/3. pra enje implementacije Lokalnog akcionog plana b. Izveštaj o održivosti a. Strateški dokument sa dijagramima 4.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. itd.

javnih komunalnih preduze a. Tim za koordinaciju je odgovoran za integraciju Strateškog dokumenta i Lokalnog akcionog plana. 89 . organizacione strukture i uklju ivanju zainteresovanih aktera. projektima i aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje su uklju ene kao glavni nosioci implementacije Akcionog plana. po evši od razli itih institucija i organa javne uprave. Njihova potpuna uklju enost u implementaciju detaljnog Lokalnog akcionog plana je od vitalnog zna aja za održivost i razvoj. itd. Glavni deo organizacione strukture je Koordinacioni tim koji uklju uje razna odeljenja. SKUPŠTINA OPŠTINE obavezuje Koordinacioni tim da sprovede implementaciju VIŠE-SEKTORSKI KOORDINACIONI TIM je odgovoran za punu integraciju Strategije u sredstva planiranja i upravljanja TELO ZA RAZVOJ STRATEGIJE eksterno koordinira i prati implementaciju akcionog plana Finansijsko integrisanje sa opštinskim budžetom Kros integracija sa opštinskim sektorima i upravama Tehni ka integracija sa JKP. Za svaku aktivnost u okviru Akcionog plana moraju se obezbediti finansijska sredstva ili. godina Faza implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice je bazirana na kombinaciji akcionog plana. Veliki broj svakodnevnih upravlja kih aktivnosti se odvija u oblasti urbanisti kog sisitema i teritorijalne podele.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. itd. Direktno povezivanje sa svim opštinskim/gradskim operativnim planovima i odeljenjima. Sistem upravljanja treba precizno da identifikuje nosioce odgovorne za implementaciju pojedinih aktivnosti i da pruži precizno definisana ovlaš enja i odgovornosti svih na elnika odeljenja/uprava za sprovo enje tog integrisanog procesa u razumnom vremenskom roku (do usvajanja narednog gradskog/opštinskog budžeta) Integraciju Akcionog plana i Strateškog dokumenta sa planovima. bar. Koordinacioni tim je imenovan od strane Predsednika opštine Zorana Vu kovi a. a pod ingerencijom razli itih gradskih/opštinskih institucija i organa. Strateški dokument i Lokalni akcioni plan moraju u potpunosti biti integrisani sa opštinskim/gradskim svakodnevnim radnim procedurama. prvenstveno u tri pravca: Direktno povezivanje Akcionog plana sa izradom i aktima opštinskog/gradskog budžeta. Poželjno je da je ovaj Tim za koordinaciju postavljen u okviru administracije tako da može da koordinira celokupnim sistemom upravljanja i pra enja. Proces strategije održivog razvoja lokalne zajednice je inkorporiran i koristi postoje u strukturu u lokalnoj administraciji. izvori finansiranja.

Sve promene indikatora i svi rezultati godišnje evaluacije moraju biti dostupni svim gra anima putem jednostavnog i itkog izveštaja. kao osnovnog dela Sistema upravljanja. 90 . Indikatori pružaju osnovne informacije i znanja vezana za napredak procesa implementacije strategije i dinamiku usaglašavanja. Svi ti indikatori su osnova za kompletan sistem pra enja implementacije strategije.Strategija održivog razvoja Opštine Kuršumlija 2010 – 2020. godina Ispunjenje i status implementacije Strategije održivog razvoja lokalne zajednice mora biti konstantno pra en i procenjivan preko godišnjih ciklusa evaluacije koriš enjem Indikatora održivosti (odnosi se na Strateški dokument i na kompletnu zajednicu) i Indikatora u inka (odnosi si se na status implementacije Lokalnog akcionog plana).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->