Beograd, 17. oktobar 2006.

Molba
Podnosim molbu dekanu Fakulteta za poslovnu informatiku u Beogradu da mi odobri upis u treću godinu osnovnih studija, iako nisam položio isipt iz Kvantitativnih metoda u računarstvu.

Nikola Majksner 66/2004