REPUBLIKA CRNA GORA KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU NA TRŽIŠTU KAPITALA I RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI U 2005. GODINI

Podgorica, jun 2006. godine

REZIME Reforma u oblasti tržišta kapitala je najveće reformsko dostignuće u Crnoj Gori. Reformsko dostignuće je mjereno efektom na svakog gra anina Crne Gore i svakog učesnika u ekonomskom životu.

Po obimu i efektu sprovedene reforme Crna Gora je lider u regionu, naročito imajući u vidu: − edukativnu funkciju tržišta i stvaranje kadrovskog potencijala, − veličinu kapitalizacije berzi u odnosu na GDP (najveći u regionu), − ostvareni promet na tržištu kapitala u odnosu na GDP (drugi najveći u regionu).

Upore ivanje rezultata rada naših institucija na tržištu kapitala sa institucijama razvijenih kapitalističkih zemalja i njihovim efektima na tržište nije adekvatno. Kompanije kojima se trguje na tržištu kapitala u Crnoj Gori su kompanije iz Podgorice, Nikšića, Andrijevice, a ne iz New York-a, Tokija ili Londona. Tako e, investitori koji trguju na našem tržištu nisu investicioni fondovi iz New York-a, Tokija ili Londona, pa se ni rezultati poslovanja tih tržišta ne mogu tako brzo dostići. Tržište kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama funkcioniše preko 200 godina (Njujorška berza je osnovana u XIX vijeku) a naše tek 5 godina.

2

STANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA U 2005. GODINI

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini

I

Mjesto i uloga Komisije za hartije od vrijednosti

Reforma u oblasti tržišta kapitala je najveće reformsko dostignuće u Crnoj Gori, a po obimu i efektu sprovedene reforme Crna Gora je lider u regionu, naročito imajući u vidu: − edukativnu funkciju tržišta i stvaranje kadrovskog potencijala, − veličinu kapitalizacije berzi u odnosu na GDP (najveći u regionu), − ostvareni promet na tržištu kapitala u odnosu na GDP (drugi najveći u regionu).

Komisija za hartije od vrijednosti je regulatorni organ. Funkcija Komisije je podsticanje razvoja tržišta hartija od vrijednosti, obezbje ivanje transparentnog trgovanja i zaštita prava investitora na ovom tržištu. Tržište kapitala je po svojoj prirodi promjenljivo, te je nemoguće izbjegavanje svakog rizika od neuspjeha. Zadatak Komisije nije da štiti investitore od odluka koje oni sami donose niti da im garantuje zaradu. Komisija ne garantuje za kvalitet hartija kojima se trguje, ne odre uje cijene po kojima se trguje i ne odobrava pojedinačne transakcije. To nije niti može biti cilj regulative. Prioriteti regulative za razvoj transparentnog i fer tržišta u Crnoj Gori, a posebno nakon MVP bili su: − zaštita prava akcionara i malih investitora u privatizacionim fondovima (pravo raspolaganja akcijama, pravo glasa, prisustvovanje skupštinama, učešće u profitu, uživanje istih prava na jednakoj osnovi, − podsticanje procesa konsolidacije vlasništva, − obezbje ivanje transparentnog trgovanja na javnom tržištu, dostupnost informacija o kompanijama i akcijama kojima se trguje, objavljivanja cijena i količina trgovanja.

4

Svi navedeni propisi su usvojeni i implementirani. godini Zakoni koji regulišu tržište kapitala i obezbje uju nesmetano funkcionisanje tržišta kapitala su: Zakon o hartijama od vrijednosti.300 zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima učestvovalo je na seminarima «Korporativno upravljanje u Crnoj Gori». konferencija. dilera i investicionog menadžera. 5 . Zakon o preuzimanju akcionarskih društava i drugi propisi.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. .preko 100 zainteresovanih se prijavilo za Školu za edukaciju i licenciranje menadžera penzionih fondova. Zakon o investicionim fondovima. Zakon o privrednim društvima.850 mladih ljudi prošlo obuku za sticanje licence brokera. Zakon o zalozi. U Crnoj Gori već postoji kritična masa znanja iz ove oblasti. Zakon o tekućim i kapitalnim transakcijama. kao i institucije koje prate biznis aktivnosti u Crnoj Gori. . Zakon o privatizaciji privrede. stručnih rasprava i okruglih stolova: . poreski zakoni. Komisija za hartije od vrijednosti organizovala je veliki broj edukativnih seminara.

Rok Vrijeme održavanja maj 2001 jun 2001 decembar 2001 spetembar 2001 jul 2001 januar 2002 februar 2002 mart 2002 april 2002 maj 2002 jun 2002 maj 2003 jul 2003 mart 2005 jun 2005 UKUPNO Kandidati koji su polagali ispit 16 11 8 20 20 33 12 25 84 55 69 73 104 218 114 861 Broj kandidata koji su položili ispit Broker 5 5 3 12 12 5 2 2 17 3 2 27 13 63 18 179 Diler 6 7 27 26 57 22 145 434 POLOŽILO Investicioni menadžeri 8 2 1 15 4 7 9 10 43 11 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. dilera i investicionog menadžera. a po jedan u Ulcinju i Nikšiću. godini II Reformska dostignuća tržišta kapitala 1. Komisija je u saradnji sa USAID i Savjetom za privatizaciju do sada organizovala 15 seminara za obuku i polaganje ispita za licence brokera. prema profitu. u Podgorici je organizovano 12 kurseva. Edukacija Najvažniji razvojni efekat tržišta kapitala je uticaj na edukaciju svakog gra anina i promjenu njihovog stava prema biznisu. Prvi kurs održan je u Dubrovniku.

Kao rezultat istraživanja objavljen je «Priručnik za korporatrivno upravljanje u Crnoj Gori». 7 .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini U saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) organizovano je istraživanje na temu «Korporativno upravljanje u Crnoj Gori». Tako e. u saradnji sa američkom Komisijom za hartije od vrijednosti i NASD (vlasnik NASDAQ sistema) u Igalu je organizovan višednevni me unarodni trening program na temu «Regulativa rada brokera i dilera» kojem je prisustvovalo 70 učesnika iz 9 zemalja iz okruženja. i nakon toga devet seminara na kojima je učestvovalo oko 300 zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima.

365.290.428.zse.569.400.at.000.000.085. Island www. jasno je da je crnogorsko tržište kapitala lider u toj konkurenciji.000 € 8.541.000 € 24. Bosna www.000 € Promet 335.474.250.com.511.909 € 198.210.634.000 € 10.000 € 1.fibv.sem-on.372.000 € 13.081.fese.fese. www.000.659 € 96.488.585.cy.863 € 4.fibv.800 € 79.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. www.780 € 291.is. podaci o učešću domaćih i stranih investitora. Slovenija www.000 € 145.181.gov 8 .000 € 15.259.fese.be.000.135 € 161.442.bg. Pokazatelji ostvarenog razvoja Mjera za procjenjivanje uspješnosti reforme u ovoj oblasti su me unarodno prihvaćeni parametri .sem-on.034.com.665.328 € 791.900.668 € 397. www. www.000 € 6.1 Zemlja Bosna Bugarska Crna Gora Hrvatska Irska Island Kipar Makedonija Malta Rumunija Slovenija Srbija Tržišna kapitalizacija 3.630.000. Kipar www.000.000.yu.mse.956.201.be.mk.com. Crna Gora www.000.050.000. Hrvatska www.266.579.sem-on.belex.ac.net.ro Izvor podataka o GDP: www.397 € GDP 7. www.000 € 4.829.000 € 30.com.be.wiiw.000 € 27. www.136 € 578.475.yu.cse.000.000 € 21.bse-sofia. godini 2. Rumunija www.967. www.000 € 4.000 € 928.net.212 € 562.260.be.net.000 € 3.000.000 € 1 Izvori podataka o kapitalizaciji i prometu: Srbija www.co.314.ba.394.264.com.cg.457.fese.fese.be.000.fibv.scmn.odci.hr.472.558 € 7.549.000.000.sase. Bugarska www.354.000 € n/a 1.000 € 5. Upore ujući ostvarene rezultate poslovanja na tržištu kapitala Crne Gore sa nekim zemljama iz regiona ili slične veličine.524.bvb. www. Malta www. www. www. Irska www.hr.311.495.blberza.085.icex.000 € 33.com.000 € 19.000 € 110.vse.062 € 2. ostvareni promet. Makedonija www.951.ostvarena kapitalizacija tržišta.722.257. www.128.

93% 2.47% 20.37% 16.13% 2.31% 23.11% 9 .70% 3.03% 19. Zemlja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Island Irska Hrvatska Crna Gora Malta Bosna Bugarska Makedonija Kipar Srbija Rumunija Slovenija Promet / GDP 402.09% 48. i pokazatelj odnosa ostvarenog prometa na berzi prema GDP govori o razvoju našeg tržišta.18% 36.47% 3.89% 2.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.49% 12.32% Tako e. Zemlja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Island Crna Gora Irska Malta Bosna Kipar Hrvatska Slovenija Srbija Makedonija Rumunija Bugarska Kapitalizacija / GDP 291.80% 4.52% 26.86% 90.75% 2.80% 41.86% 57.86% 146.17% 4. godini Prema odnosu tržišne kapitalizacije (tržišna vrijednost firmi kojima se trguje na berzi) prema GDP Crna Gora je lider u odnosu na posmatrane zemlje.49% 87.

Kotor. oko 1/3 ljudi koji su dobili vaučere do sada je učestvovala u kupovini ili prodaji hartija od vrijendosti.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.053 transakcija. godini 3.920 111.830 232. što znači da je toliko kupaca i toliko prodavaca imalo interes da kupi ili proda hartije. pa cak koriste i kredite za ovu namjenu umjesto za kupovinu potrošne robe . Godina 2001 2002 2003 2004 2005 I – V 2006 Ukupno Broj transakcija 909 4. umjesto u štednju ulažu u kupovinu akcija. Porast broja učesnika u kupoprodaji U prethodnoj godini izvršeno je 111. HLT fondu.293 21.323 57.053 36. godine 232. a od 2001. Hipotekarnoj banci. Na osnovu sprovedenog istraživanja. i dr. 10 .328 Promjena u razmišljanju ogleda se u tome što gra ani sve više svoja slobodna novčana sredstva. Ljudi samostalno donose odluke na tržištu i snose posledice (dobit ili gubitak) tih odluka. preduzeću Napredak .328 transakcija na tržištu kapitala. Takvo donošenje odluka uticalo je i na promjene vlasništva u mnogim firmama u Crnoj Gori.

0 % -7. Novi kapital koji je uložen u preduzeća i banke. Te investicije imaju multiplikativni efekat na ekonomiju. onima koji prodaju akcije.1.1 % 11 . ili ide u potrošnju. vezuju se za biznis. Direktne investicije u preduzeća su ulaganje kapitala u kupovinu novih emisija akcija i reinvestiranje ostvarenog kapitala. godini: Država Crna Gora Srbija Rumunija Bugarska Hrvatska Slovenija Index MOSTE BELEXfm BET SOFIX CROBEX SBI20 Porast 450.6 % 29. drugi porezi i obaveze). Investicije Investicije preko tržišta kapitala su portfolio investicije i direktne investicije u preduzeća Portfolio investicije su ulaganje kapitala u kupovinu hartija od vrijednosti. izmiruju se obaveze (plaća se PDV. kao i kapital koji se reinvestira.0 % 39. Kapital ide direktno gra anima fondovima.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. tj.5 % 30.0 % 26. ili drugim pravnim licima. 4. godini 4. štednja. jer se kapital reinvestira (akcije. u biznis). nije raspodijeljen u potrošnju. Atraktivnost za strane investitore O atraktivnosti našeg tržišta kapitala za strane investitore najbolje govori porast berzanskih indeksa u 2005.

Oko 42 miliona € kapitala uloženo je u kupovinu novih emisija akcija preduzeća i banaka. pa čak i sredstva dobijena putem kredita koriste za kupovinu akcija. godini 4. Portfolio investicije Oko 150 miliona € stranog kapital uloženo je u Crnu Goru kupovinom hartija od vrijednosti preko tržišta kapitala. koji nije išao u potrošnju vlasnika).2. To je kapital koji je direktno investiran u biznis. 4. To je oko 50% ukupnog novca do sada uloženog u berzansku kupovinu akcija i obveznica. 12 . kao i ulaganje domaćih kupaca.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.3. koji sve više svoja slobodna sredstva. neraspore ene rezerve) reinvestiran je u biznis i raspodijeljen je vlasnicima u obliku akcija (reinvestirani kapital. Direktno ulaganje novog kapitala u banke i preduzeća Novi kapital koji je uložen u preduzeća i banke iznosi preko 125 miliona €. Dodatnih 83 miliona € novog kapitala (ostvareni profit. ne računajući državne prihode iz privatizacije. I dalje traje zainteresovanost stranog kapitala za ulaganja u CG.

05 okt.000 800 600 400 200 0 jan. Nakon MVP. godine kapitalizacija iznosi 1.06 Ovakav rast je možda očekivana posledica formiranja cijena na veoma niskom nivou nakon MVP.05 jan.03 okt. 13 .03 apr.04 jan. sada u prosjeku može da dobije 42 puta više novca od njihove prodaje nego na početku procesa.581 miliona €.200 1.05 apr.03 jan. godine.400 1.600 U milionima EUR 1. godini 5.04 okt.04 apr. U junu 2006. Porast cijena hartija na tržištu Funkcionisanje i razvoj tržišta kapitala uticao je na porast cijena akcija u prosjeku za 42 puta. Kapitalizacija 1.03 jul.02 jan. Svako ko je stekao akcije tokom transformacije ili u MVP.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.04 jul.02 apr. u martu 2002.05 jul.02 jul. kada je većina ljudi željela da proda akcije pri prvoj prilici za prodaju.02 okt. ukupna kapitalizacija (vrijednost svih akcija na berzi kojima se redovno trguje) bila je 37 miliona €.

Akcije sa najvećim rastom cijena u 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 14 . godini 6. godini U protekloj godini najviše su rasle cijene sledećih akcija: Kompanija Elektroprivreda CG Luka Bar Budvanska rivijera Jadransko brodogradilište Plantaže Jugopetrol Porast cijene 1535 % 950 % 571 % 374 % 366 % 185 % Pregled kretanja cijena akcija investicionih fondova je dat u sledećoj tabeli: Kompanija Eurofond Trend Moneta Atlas Mont MIG HLT-FOND Porast cijene 909% 550% 467% 439% 298% 172% Naravno da ovakav trend rasta cijena akcija ne može da traje zauvjek niti je zarada investitorima zagarantovana. Regulativom ne treba ni pokušavati da se ostvari bezrizično investiranje jer je to nemoguće.

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. u martu 2005 godine.911 43.132 Od usvajanja Pravila o preuzimanju.091 Poslovanje hartijama koje se ne vrši na berzi.982 19. Vrsta emisije Raspodjela dobiti Prodaja postojećim akcionarima Pretvaranje rezervi u kapital Pretvaranje duga u akcijski kapital Pretvaranje nenovčanog uloga u kapital Ukupno Iznos 17.727 14.854. godini 7.893 23. berzansko trgovanje iznosi preko 365 miliona €.116.343 42.000 82.859. Ostvareni obim poslovanja hartijama od vrijednosti Ukupan obim poslovanja hartijama od vrijednosti u periodu od decembra 2001. Godina kraj 2001 2002 2003 2004 2005 I – V 2006 Ukupno Ukupan promet u milionima € 10. iznosilo je preko 82 milion €.895. a koje predstavlja novi kapital u biznisu. Od toga.577 450.442.554.921.067.077 365.986. godine do kraja maja 2006.863 55.211 198.329. izvršeno je 18 preuzimanja preduzeća. godine iznosi preko 479 miliona €.880.665 22. Broj preuzimanja putem javne ponude 18 Ukupni novčani obim preuzetih akcija 30.915. što je finansirano sa skoro 31 milion €.455.117 15 .

565 akcionara.886 16.000 60.265 br. Svih šest fondova transformisano je prvo u privatizaciono investicione.02% 70.56% -35.225 -11.000 40.195 16. a zatim u fondove zajedničkog ulaganja i kao takvi i danas posluju.690 28.000 10. Poslovanje investicionih fondova U Crnoj Gori posluje šest investicionih fondova.594 -25.915 40.12% -34.066 -3. dok je na kraju godine taj broj pao na 142.792 -5.530 -10. Svaki od njih osnovan je u toku procesa masovne vaučerske privatizacije kao privatizacioni fond. akcionara na kraju godine 20. godine šest crnogorskih fondova bilo je vlasništvo 189. godini 8.047 61.623 25.662 9. Koncetracija vlasništva u fondovim na početku i kraju 2005 br.737 -8.454 14.000 30.88% -28.517 50.79% -17.261 20.671 Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND razlika -7.52% -18.621 akcionara.000 0 ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND broj akcionara na početku godine broj akcionara na kraju godine 16 . Početkom 2005.000 20. akcionara na početku godine 27.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000 50.

u nekim slučajevima i do preko 150%.00 € 5.944.611.374.636.00 € 15.73% 90. godini Rast cjelokupnog tržišta kapitala u Crnoj Gori vidljiv je i kroz pokazatelje vrijednosti aktive fondova.074.000.253.000.176.000.085.70 € 11. što znači da se vrijednost portfelja fondova više nego udvostručila u ovom periodu.105.000.000.370.06 € 7.09 € 7.00 € 20.597.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.00 € 35. kao i njihove tržišne vrijednosti.75 € 18.00 € 25.000.000.242.10% 40.000.87 € 19.88 € 10.86% 90. godine Vrijed.79 € 19.977.129.05%.38 € 15.00 € 0.39% 68. godini porasla za 107.000.000.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na početku godine Vrijednost aktive na kraju godine U prosjeku aktiva fondova je u 2005.21 € 13.000.91 € 13.722.35 € 15.200.735.518.777.29 € 8.000.09 € 24.00 € 30.569.329.956.00 € Vrijed.000. Portfelj većine fondova činile su uglavnom akcije kompanija sa sjedištem u Crnoj Gori.338.924.000.814.603.062.86% 91.126.000.33% 137.851.947. Vrijednost portfelja fondova na pocetku i na kraju 2005.29 € 28.62 € 37. 17 . aktive na kraju godine 25.829.00 € 163.354.800.00 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND promjena 15.674.097.000.00 € 10.911. aktive na početku godine 9. Ako se uzme u obzir rast cjelokupnog tržišta lako je doći i do razloga rasta aktive fondova.

000.000.921.913.000.81% 415.13% 583.243.369.000.182.182.192.56 € 9.00 € 15.34 € 21.681. godine Tržišne vrijed. primjetan je prosječan rast od preko pet puta (oko 430%)! Tržišne vrijednosti fondova na početku i kraju 2005.00 € 0.887.938.13 € 6.564.51 € 9. na početku godine 2.61 € 3.48 € 7.935. godini Što se tiče tržišne vrijednosti fondova (broj akcija fonda pomnožen sa tržišnom cijenom).192.184.000.34 € 444.25 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika 11.926.00% 143.61 € 16.52 € 2.075.53% 704.69 € 16.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.099.79% 292.678.000.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Tržišne vrijednost na početku godine Tržišne vrijednost na kraju godine 18 .592.041.73 € 17.000.370.304.20 € 4.992.822.819.892.960.010.91 € Tržišne vrijed.551.000.778.723.074.602.00 € 10.00 € 5.09 € 14.000.83 € 1. na kraju godine 14.411.03 € 6.009.00 € 20.000.213.03 € 1.23% 25.

010.179.105.329.192.000.362.09 € 24.61 € 16.91 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika -6.96 € -7.02 € -21.186.67 € -9.35 € 15.147.074.18% 19 .66% -51.075.000. godini Odnos tržišne vrijednosti i vrijednosti aktive fondova pokazuje i dalje da postoji razlika izme u ove dvije vrijednosti.34 € 21.911.38 € 15.500.79 € 19. godine Vrijednost aktive na početku godine 9.28 € -9.095.25 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika -10.85% -58.00 € Tržišne vrijednost na kraju godine 14.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.374.778.900.370.00% -79.000.09 € -72.60% -79.869.041.88 € 10.70 € 11.338.822.000.199.000.96% -84.03 € 1.998.938.921.75 € -42.200.944.162.37% -56.592.074.176.74% 25.819.735.87 € 19.062.352.777.722.551.977. s tim što je vidljivo kretanje ka izjednačavanju ovih vrijednosti.51 € 9.672.887.46 € -6.213.101.611.411.192.00 € 5.000.29 € 28.000.763.07% -89.129.52 € 2.603.602. Odnos vrijednosti porfelja i tržišnih vrijednosti fondova na početku 2005.000.00 € 15.69 € 16.41 € -7.829.29 € 8.70% -31.085.886.814.20% -27.83 € 1.370.71% -29.840.62 € 37.03 € 6.354.182.597.253.126.009.61 € 3.000.773. godine Vrijednost aktive na kraju godine 25.412.243.13 € 6.184.926.851.78 € -12.35 € -17.696.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na početku godine Tržišne vrijednost na početku godine Odnos vrijednosti porfelja i tržišnih vrijednosti fondova na kraju 2005.678.723.00 € 0.681.76 € -3.00 € 20.000.00 € Tržišne vrijednost na početku godine 2.32 € -9.00 € 10.

000.000.000.00 € 35.00 € 0.000.00 € 25.000. godini 40.00 € 30.00 € 15.000.000.000.00 € 20.000.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na kraju godine Tržišne vrijednost na kraju godine 20 .000.00 € 5.000.000.000.000.000.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000.00 € 10.

Nekoliko indikatora ukazuje na to: − Cijene akcija preduzeća (prema pokazatelju odnosa tržišnih cijena akcija u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrijednost) su niže od cijena sličnih akcija u zemljama u okruženju. − Očekivani razvoj privatnih penzionih fondova i kanalisanje privatne štednje koja se u njima konstantno akumulira u profitabilne investicije na tržištu kapitala. prvenstveno investitora iz okruženja.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Tako e. godine podcijenjenost akcija fondova je oko 50%. što će voditi novim investicijama. Budući pravci razvoja Interesovanje za naše tržište će rasti i u narednom periodu. To privlači interesovanje investitora. − Cijene akcija privatizacionih fondova ne odražavaju vrijednost akcija u njihovom portfelju. Očekivani pravac razvoja je šansa za finansiranje novih projekata i ideja. godini 9. rastu cijena hartija i prometa kapitala na tržištu. spajanje novca i preduzeća. Komisija će stimulisati ulaganje u nove ideje i preduzeća osloba anjem od plaćanja administrativnih naknada. 21 . za investiranje na naše tržište kapitala. iz Skandinavije i SAD. Prvenstveno novih preduzeća i novih proizvoda. Tome naročito pogoduje odličan poreski tretman investicija u hartije od vrijednosti u Crnoj Gori. Prema tržišnim cijenama na kraju 2005.

podsticanje kulture štednje i investiranja i izmjenu stava ljudi o biznisu i stvaranju profita. 22 . Upore ujući te efekte sa bankarskim sektorom.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. u kojem dugoročni depoziti (oročeni preko godinu) iznose maksimalno 28 miliona € a strani kapital investiran u akcije banaka iznosi 70 miliona €. Zaključak Dosadašnje funkcionisanje tržišta kapitala. imajući u vidu naročito me unarodnu komponentu investiranja trajnog kapitala i ostvareni promet od preko 479 miliona €. ukazuje na razvojne efekte ovog tržišta. godini 9. jasno je da tržište kapitala postaje ključni instrument dugoročnog ličnog i poslovnog finansiranja u Crnoj Gori.

godini IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI U 2005. GODINI 23 .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

U obavljanju poslova utvr enih zakonom. kao kolegijalni organ. Komisija je u 2005. zapravo. Komisija. godini održala 52 sjednice. Propisi koje je donijela Komisija u 2005. Njena misija je da sprovodi republički Zakon o hartijama od vrijednosti Zakon o investicionim fondovima i Zakon o preuzimanju akcionarskih društava u cilju smanjenja sistemskog rizika.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini I AKTIVNOSTI KOMISIJE U 2005. 24 . godini Na XXIII Godišnjoj skupštini Me unarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) u Najrobiju 1998. Komisija je samostalna i nezavisna i odgovorna za svoj rad Skupštini Republike Crne Gore. zaštite investitora i održavanja fer. me u kojima i principe koji se odnose na kolektivne investicione šeme. kao regulatorne organe i na sve učesnike na tržištu hartija od vrijednosti. sa svojstvom pravnog lica. osnovana radi ure ivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine. nalozi i direktive za njihovu implementaciju Vladama. me unarodnim organizacijama i privatnim konsultantima. koji sadrži 30 principa koji se odnose na komisije za hartije od vrijednosti. poštenog i efikasnog tržišta. u skladu sa ciljevima i misijom IOSCO (Me unarodna organizacija komisija za hartije od vrijednosti). GODINI Komisija za hartije od vrijednosti je samostalna organizacija Republike Crne Gore. Sjednice Komisije održavaju se po potrebi. Komisiju imenuje Skupština Republike Crne Gore na predlog Vlade Republike Crne Gore. tržišnim regulatorima. godine usvojen je dokument "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti". radi u sjednicama. godine. a najmanje jedanput mjesečno. usvojenim na prvoj njenoj sjednici u decembru 2000. na kojima je ostvarila sljedeće aktivnosti: 1. Ovi principi su. na osnovu Statuta i Poslovnika o radu.

− i smanjenje sistemskog rizika. br. godine donijela sljedeća Pravila: 1. efikasnog i transparentnog tržišta hartija od vrijednosti. i 72/05 od 01.03.12. Komisija je tokom 2005.2005).Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Tako e. Pravila o načinu trgovanja blokom akcija ("Sl. Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o načinu prodaje akcija akcionarskih društava za koje je planom privatizacije utvr ena berzanska prodaja. Uputstvo o načinu prodaje akcija čiji je vlasnik Republika Crna Gora 3.02. Uputstvo o dopuni uputstva o prodaji akcija Fonda za razvoj 2. Uputstvo o utvr ivanju vremena trgovanja na berzama Ključni ciljevi regulacije u ovoj oblasti su: − zaštita investitora. 11/05 od 01. list RCG". Uputstvo o ovjeravanju punomoćja za obavljanje odre enih poslova sa hartijama od vrijednosti 5. br. Fonda za razvoj i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 4.2005. Komisija je usvojila i sledeća uputstva: 1. 05/05 od 07. 25 . godini Zaokružujući i unapre ujući regulatorni okvir tržišta kapitala.2005). 2. na osnovu Zahtjeva Republičkog fonda PIO. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje investicionim fondovima i investicionim fondovima ("Sl. − obezbje ivanje poštenog. list RCG".

pa i pravna lica koja su emitovala akcije u postupku svojinske transformacije. U Registar je zaključno sa 31. Vo enje Registra emitenata Saglasno odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti. godini 2. na tržištu hartija od vrijednosti u Republici Crnoj Gori može se trgovati samo hartijama od vrijednosti izdatim od emitenata koji su upisani u Registar emitenata koji vodi Komisija. godine bilo upisano ukupno 396 akcionarskih društava.12. 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Prijavu za upis u Registar emitenata u 2005. godini podnijelo je 9 akcionarskih društava. Komisija za hartije od vrijednosti vodi Registar emitenata hartija od vrijednosti. 26 . godini podnijelo je 12 akcionarskih društava. U Registar emitenata upisuju se sva pravna lica koja vrše emisiju hartija od vrijednosti. Prijavu za ispis iz Registara emitenata u 2005.

godine. 7.00 1.000.00 4. 51.114.2005. i to: RB NAZIV RB EMISIJE I I XI V DATUM OBIM EMISIJE U EURIMA 120.579.09. 10.00 600. 1. 2. Komisija je izdala 10 Rješenja o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija. 08.2005 25.12. 01.d.d. Odobrenje prospekta za javnu ponudu emisije hartija od vrijednosti Osnovno opredjeljenje Zakona o hartijama od vrijednosti je da se emisije hartija od vrijednosti u Crnoj Gori vrše putem javne ponude.d. 8.2005.90 2.00 0 I XII I II 08.12.09.200.100. 04.015.101.d.08.98 25. NK BROKER a.00 100 I 08.208.000.11. CRNOGORSKA KOMERCIJALN A BANKA a.129.d. NIKŠIĆKA BANKA VIP BROKER a. CRNOGORSKI INVESTICIONI FOND a.03. U toku 2005.d.2005.d. 3. 26. tako da je utvr en veoma mali broj izuzetaka od ovog pravila.2005 01.700. 21.400. EURO BROKER a. % USPJEŠ NOSTI 100 100 100 100 XII 18. 6. UKUPNO 16.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 4.53 100 27 .000.2005.d. 1.10 1.d.2005. PODGORIČKI BROKER a.12. 9.00 125.500.2005 15.d.07.2005.00 26.55 100 100 100 100 I 21.2005.2005.834. godini 3. MONTE BROKER a. SWISS OSIGURANJE a.565.04. NIKŠIĆKA BANKA a. 5.06. ZEPTER OSIGURANJE a.

154. godini 4.386. 4) emitovanih po osnovu raspodjele dobiti.56 €. Komisija je evidentirala 20 emisija hartija koje se ne vrše javnom ponudom.570.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. spajanja.426.663.386.03 4. 3) emitovanih po osnovu podjele. 2. već se emisije hartija od vrijednosti izvršene na navedeni način samo evidentiraju kod Komisije. Pregled emisija je dat u tabeli: Rb Osnov emisije Broj emisija Ukupan iznos 1.435.763. 2) postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine.842. Pretvaranje rezervi u akcijski kapital Po osnovu nenovcanog uloga UKUPNO 2 2 20 13.379.83 15. Pretvaranje duga u akcijski kapital Raspodjela dobiti Postojećim akcionarima po pravu preče kupovine 3 6 7 35.68 663.643.56 28 . Ostvaren je ukupan promet u iznosu od 70.152.02 5.00 70. 5) u posebnim slučajevima koje odredi Komisija. 3. 5. U toku 2005. Evidentiranje emisija koje se ne vrše javnom ponudom Javnom ponudom hartija od vrijednosti ne smatra se ponuda hartija od vrijednosti: 1) kada je emitent hartija od vrijednosti Republika Crna Gora.154. zamjene ili denominacije akcija. godine.

ukrupnjavanja i zamjene akcija ne znače novu emisiju akcija. godine evidentirano je i 14 emisija na osnovu usitnjavanja i zamjene akcija u ukupnom iznosu od 29. Po osnovu podjele Po osnovu pripajanja 1 3 7.784. Po osnovu usitnjavanja Po osnovu restrukturiranja Po osnovu reprocjene UKUPNO 11 3 0 14 24. 2. godini U toku 2005. već samo strukturnu promjenu postojećeg kapitala.026.94 5.669. 2.80 0 29.74 €.420.889.185.38 Ukupan iznos 29 .289. Pregled emisija je dat u tabeli: Rb Osnov emisije Broj emisija Ukupan iznos 1.211.00 772.211.889.219.74 Emisije akcija po osnovu usitnjavanja. Tako e. 3. evidentirane su i 4 emisije po osnovu restrukturiranja privrednih društava: Rb Oblik emisije Broj emisija 1.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

ili 2) neposrednu kontrolu . godini 5. Za utvr ene nepravilnosti u poslovanju koje. poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje sa hartijama od vrijednosti. saglasno zakonu. februara 2005. druge evidencije.uvidom u registre. Komisija može podnositi prijave nadležnim organima.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. donijela Rješenje o suspendovanju dozvole za rad 3M BROKERU za period do 45 dana.1. zbog 30 . Izvršene neposredne kontrole Pored kontinuiranog vršenja posredne kontrole svih lica kojima daje dozvolu za rad. predstavljaju krivično djelo ili prekršaj. odgovarajućih finansijskih izvještaja koji se dostavljaju Komisiji i pribavljanjem informacija na drugi način.1. van prostorija sjedišta ovlašćenog učesnika. Komisija vrši: 1) posrednu kontrolu – pregledom godišnjeg i periodičnog računa. 5. dakle. Izvršene kontrole i preduzete mjere u 2004. godini 5. godine. Komisija je u protekloj godini izvršila neposrednu kontrolu poslovanja sledećih subjekata: A) 3M BROKER Komisija za hartije od vrijednosti je.1. Kontrola poslovanja lica kojima je izdata dozvola za rad Pravilom o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti i Pravilima o nadzoru i kontroli poslovanja specijalizovanih privatnih menadžment preduzeća i privatizacionih fondova utvr uju se bliži uslovi i način na koji Komisija za hartije od vrijednosti vrši kontrolu poslovanja sa hartijama od vrijednosti. sa početkom od 02. na osnovu nalaza neposredne kontrole poslovanja 3M BROKERA i utvr enih nepravilnosti u vezi sa načinom prijema i izvršavanja naloga klijenata u njihovim objektima za stanovanje.

godine.o.o. Na osnovu sprovedene dodatne neposredne kontrole utvr eno je da je 3M BROKER postupio u skladu sa rješenjem Komisije o suspendovanju dozvole za rad.o. i naznakom da ono prima naloge za trgovinu hartijama od vrijednosti postavljanju u Ulici Balšića 33.o. Odredbama navedenog ugovora utvr ena su me usobna prava i obaveze potpisnika tog ugovora koje nisu u skladu sa Pravilima o načinu poslovanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od 31 . Budva i AKCIJE d.2005. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rješenja. U okviru navedene kontrole izvršen je uvid u Ugovor o zastupanju sačinjen izme u ONYX BROKER-a a.d. Kontrolom je utvr eno da kontrolisano lice ima potpisan Ugovor o zastupanju sa Ovlašćenim učesnikom na tržištu hartija od vrijednosti "Onyx broker" AD Budva od 11. Podgorica. Mjera javnog objavljivanja da je 3M BROKER poslovao suprotno propisima o poslovanju hartijama od vrijednosti izrečena je istom prilikom. godini poslovanja suprotno odredbama člana 19 Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti. Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Akcija d. odnosno prodaju hartija od vrijednosti. o suspendovanju dozvole za rad obavijesti sve klijente koji su mu dali naloge za kupovinu.02.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.o. Rješenjem o suspendovanju dozvole za rad 3M BROKERU je naloženo da izvrši sve radnje neophodne za saldiranje transakcija sa hartijama od vrijednosti koje su zaključene do dana prijema tog rješenja i da. odlučila je da dozvoli 3M BROKER-u da nastavi sa daljim radom uz obavezu poslovanja u skladu sa propisima.o.o. S obzirom da je Komisija kontrolom utvrdila da je 3M BROKER u periodu suspenzije dozvole za rad postupio u skladu sa rješenjem Komisije o suspendovanju dozvole za rad. odre eno je sa namjerom da se kontrolom utvrdi koje poslove obavlja kontrolisano lice i da li poslove u vezi sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i propisima donijetim na osnovu ovog zakona. kao i da kontrolisano lice nije uklonilo tablu sa nazivom Akcija d.o. B) AKCIJA d.

Naime Komisija je utvrdila da ovlašćeni učesnik ne može odrediti pravno lice da ga zastupa. Podgorica i utvrdila da je Holder broker a. već ga može ovlastiti samo da prima naloge za trgovinu hartijama od vrijednosti u njegovo ime i za njegov račun. kada klijent izda nalog za kupovinu HOV. Komisija za hartije od vrijednosti je na sjednici održanoj dana 29.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.2005. Podgorica postupajući po nalogu stranke koja se obratila Komisiji postupio u skladu sa svojim opštim aktima.2.2005. mora brokeru uplatiti 100% avans na brokerov račun za saldiranje berzanskih transakcija.1.d.01. C) HOLDER BROKER Na osnovu izjave stranke koja se obratila Komisiji Predsjednik je donio Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Holder broker a.o. godini vrijednosti. 5. što je on i učinio. Komisija je naknadnim uvidom u opšte akte ovlašćenog učesnika a naročito uvidom u «Opšte uslove poslovanja brokerske kuće HOLDER BROKER a.05.06.o. osim u posebno izuzetim slučajevima. Izvršene posredne kontrole i preduzete mjere A) 3M BROKER Komisija za hartije od vrijednosti primila je dopis u kome se navodi da je dana 16.d.02. u dodatnom roku od dva dana obavijesti Komisiju. Komisija je obavezala ONYX BROKER-a a. Način izvršenja brokreskih poslovapropisano da.d.d. Budva i AKCIJA d. godine razmatrala Informaciju o neposrednoj kontroli ovlašćenog učesnika Holder broker a.d. Na osnovu kompletno sprovedenog postupka kontrole Komisija je utvrdila je sve relevantne okolnosti povodom kojih se stranka obratila. godine nepoznata ženska osoba došla u stan gdje živi porodica osobe koja 32 .2005.2005. godine. u roku od sedam dana stavi van snage Ugovor o zastupanju zaključen 11. Podgorica» utvrdila da u Poglavlju 2. broj 04/5-889/2-05 od 25. Podgorica da. godine ili ga uskladi sa Pravilima o načinu poslovanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti i o tome.

st. 16. i 2. pa je prema 3M Brokeru izrekla mjeru suspendovanja dozvole za rad za period do 45 dana. godine i da su u njoj učestvovali: na strani prodavaca ovlašćeno lice za trgovinu blokom akcija sa zbirnog računa u ime 78 akcionara.891. Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti. februara 2005. Kako im. 33 . Uz prijavu Komisiji. akcije prenijeli i firma "SPCP" i "Triglav naložbe". Gospodin koji je uputio dopis i njegova supruga pristali su da zaključe ponu eni ugovor i uz to navedenoj nepoznatoj osobi predali svoje lične karte.07. i klijenata prodavaca .66 EUR. izme u Brokera.86 EUR.07. saldiranje trgovine u CDA izvršeno je 06.2005. godine. sa početkom od 02. gospodin je priložio Ugovor o prodaji 5000 akcija HLT FONDA. Uvidom u dostavljenu prijavu i priloge. dok je kupac bila "Zavarovalnica Triglav" a. Komisija je konstatovala da u Ugovoru o prodaji 5000 akcija HLT FONDA nisu navedeni svi neophodni propisani elementi i da je Ugovor potpisan van sjedišta ovlašćenog učesnika ili od njega ovlašćenog pravnog lica. predmet blok trgovine bilo je 5.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. brokerska kuća koja je posredovala u ovom poslu i na strani kupca i prodavaca bila je MB BROKER a. čiji naziv nije naveden.621 akcija LOVO po cijeni 142. izme u ostalih. ni poslije dva dana.d. godine. godini je uputila dopis i ponudila njemu i njegovoj supruzi da zaključe Ugovor o prodaji akcija HLT FONDA. Na osnovu utvr enog. nijesu vraćene uzete lične karte oni su se obratili Komisiji. 17 i 19. Podgorica. B) Privremeno isključenje iz trgovine akcija emitenta LOVĆEN OSIGURANJE Na osnovu sprovedene neposredne kontrole i uvidom u drugu dokumentaciju utvr eno je da je sporna trgovina blokom akcija emitenta «Lovćen Osiguranje» izvršena na MONTENEGROBERZI 01. na koji su. vrijednost posla bila je 801.gospodina koji je poslao dopis i njegove supruge.2005. Komisija je konstatovala da je postupanjem na navedeni način postupano suprotno odredbama čl. 1. Ljubljana.d.

d. Zakona o hartijama od vrijednosti. Komisija je.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godine akcionar HLT FONDA a.o.d.o.d. obavljenim izme u "HLT FONDA" a. 49/04).o.o.d. izvršenom 01. 34 .2005. Podgorica.o Podgorica.o.o. od Društva za upravljanje "PRIMA" d.10. br.o. i "Pro Vladexa" d.07.o.2005.o. godine. Podgorica jedini vlasnik (100%) udjela u Društvu za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d. izvršenom 01.d.2005. godine. Komisija je riješila da se akcije emitenta LOVĆEN OSIGURANJE a. godine. a u vezi člana 2 stav 1 tačka 2). 28. postupajući po navedenom zahtjevu.07. prekršena odredba člana 103. Zakona o hartijama od vrijednosti.d. godine. i Društvo za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.d.09.o.d. godine zahtijevala od Centralne Depozitarne Agencije da dostavi podatake o saldiranim transakcijama akcijama "Hipotekarne banke" a. kupovao akcije emitenta "Hipotekarna banka" a. C) Kontrola zakonitosti transakcije kupoprodaje akcija HIPOTEKARNE BANKE a. Komisija je utvrdila da su "Pro Vladex" d. Podgorica i PRO VLADEX-a d.2005. Imajući u vidu da je "Pro Vladex" d. godine. Komisija je stavla van snage zabranu trgovine akcijama LOVĆEN OSIGURANJA a.o. prekršena odredba člana 103. koje upravlja Privatizacionim investicionim fondom "HLT FOND" a. dostavila je Komisiji za hartije od vrijednosti zahtjev za kontrolu transakcija kojima je "HLT FOND" a. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list RCG".2005. Podgorica Dana 03. u periodu maj – septembar 2005. Podgorica.d.d. stav 2 tačka 1).2005. godini Do utvr ivanja činjenica da li je transakcijom blokom akcija emitenta LOVĆEN OSIGURANJE a. izme u HLT FOND-a a.o.07.o. osnivač Društva za upravljanje "PRIMA" d. 10.o.d. Tom prilikom je ukazala da je "Pro Vladex" d. Podgorica isključuju se iz trgovine na berzi od 27.o. povezana lica u smislu Zakona o investicionim fondovima. u periodu maj – septembar 2005. Podgorica. koje upravlja Privatizacionim investicionim fondom "HLT FOND" a.10. te da je na ovaj način došlo do kršenja člana 21.o.d. stav 3 i stav 4 istog člana. godine do utvr ivanja da li je transakcijom blokom akcija ovog emitenta.o.

br. zbog utvr ene ništavosti izvršili i me usoban povraćaj akcija «HIPOTEKARNE BANKE» i novčanih sredstava. Članom 18. D) Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Društvu za upravljanje privatizaciono investicionim fondom HLT a. Podgorica pokrenulo je postupak dobrovoljne likvidacije na osnovu Odluke o likvidaciji od 07. Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom HLT a. godine. 23/03 i 64/03) propisano je da je ovlašćeni učesnik dužan da nalog realizuje na berzi na kojoj se odre ena hartija od vrijednosti nudi po najpovoljnijoj cijeni. 57/01.d. niti kupiti imovinu investicionog fonda.09. kojom je propisano da društvo za upravljanje i povezana lica ne mogu prodati svoju imovinu investicionom fondu.2005.d. br.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 49/04) propisano je da Komisija može oduzeti dozvolu za rad društvu za upravljanjanje ako društvo za upravljanje donese odluku o likvidaciji u skladu sa navedenom odredbom Komisija je donijela Rješenje o oduzimanju dozvole za rad. koji su. stav 1. Odredbom člana 79. prekršena zabrana propisana članom 21. tačla 4) Zakona o fondovima ("Službeni list RCG". E) HOLDER BROKER i MARKET BROKER Komisiji za hartije od vrijednosti dostavljen je zahtjev za preispitavanje realizacije kupovnog naloga 400 akcija emitenta BARSKA PLOVIDBA a. 35 . Komisija je utvrdila da je. stav 2.d. za koju je propisana sankcija ništavosti ugovora. Zakona o investicionim fondovima. Bar (oznaka ove hartije je PUTE) izvršena i skladu sa propisima. godini Imajući u vidu odredbu člana 21. a ukoliko se ista hartija od vrijednosti nudi na berzama po jednakoj cijeni prednost ima nalog koji je vremenski ranije dat. Zakona o investicionim fondovima. Komisija je o ovome obavjestila «HLT FOND» i DZU «PRIMA». zaključenjem i izvršenjem navedenih kupoprodajnih ugovora. Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG".

po cijeni od 1.1.2005.d.d. Kako su pojedini mediji i dalje nastavili da objavljuju oglase o trgovini akcijama van institucionalnog sistema. navedenim radnjama prekršio odredbe propisima o poslovanju sa hartijama od vrijednosti. Komisija za hartije od vrijednosti je upozorila vlasnike akcija i drugih hartija od vrijednosti i potencijalne investitore da trgovanje hartijama od vrijednosti van berze nije u skladu sa zakonom. u vezi sa transakcijom akcija EPCG 36 .11.2005. nalog klijenta za prodaju 504 akcije PUTE realizuje po najpovoljnijoj cijeni na tržištu. 5. na MONTENEGROBERZI a. Pravilima o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti (Sl.d.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.d. je bio dužan da.4.60 € iz kupovnog naloga podnosioca zahtjeva za preispitivanje. 23/03 i 64/03). a ne po cijeni od 1. Podnešene prekršajne prijave U 2005.60 €. br. preko ovlašćenih brokera. godine.50 € po kojoj ga je realizovao. F) JAVNO OBAVJEŠTENJE Komisija za hartije od vrijednosti je više puta na razne načine obavještavala javnost da se PRODAJA I KUPOVINA AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI U CRNOJ GORI MOŽE VRŠITI SAMO NA BERZAMA. godine za kupovinu 148 akcija PUTE po 1. Podnešene krivične prijave A) Zahtjev za kontrolu brokerske kuće 3M BROKER a.3. 5. Komisija za hartije od vrijednosti nije podnijela prekršajne prijave. HOLDER BROKER a.d Podgorica već postojao kupovni nalog od 10. tj. u skladu sa članom 18. te da sve takve aktivnosti nijesu pravno valjane i da se sprovode na ličnu odgovornost i rizik. nalog za prodaju 504 akcije PUTE po cijeni 1. list RCG.1.11. godini S obzirom da je 14. 57/01. S obzirom da je Komisija utvrdila da je HOLDER BROKER a. kada je HOLDER BROKER realizovao na NOVOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.50 €.

70/03 i 13/04). B) Nepravilnosti u radu EURO BROKER-a a. godine.01.d. i krivičnog djela falsifikovanja isprave iz člana 413. Komisija je Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici dostavila krivičnu prijavu. razmatrala je zahtjev za preispitivanje trgovine akcijama emitenta ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE a. u 13:33:03. Na osnovu prikupljene dokumentacije. koje su bile u vlasništvu odre enog pokojnika.d.09. Podgorica sa zahtjevom za dostavljanje cjelokupne dokumentacije u vezi sa prodajom ovih akcija. tačka 3) Krivičnog zakonika ("Službeni list RCG". Ulica 13. tako da je neosnovan zahtjev za povraćaj 1.d. Svi prigovori odnosili su se na prodaju akcija suprotno propisima.80 €.2006.d. Komisiji se javilo više lica koja su uložila prigovore na rad EURO BROKER-a a. godine dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova – CB Podgorica. Podgorica i Novoj berzi hartija od vrijednosti Crne Gore a. koje su bile u vlasništvu odre enog pokojnika. godini Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore. sa zahtjevom za povraćaj navedenih akcija i utvrdila da je kupoprodaja navedenih akcija izvršena 12.d.2005.d. Pri kupoprodaji navedenih akcija 3M BROKER a. Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala Informaciju o uočenim nepravilnostima 37 . Me utim. obratila Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti 3M BROKER a. povodom dostavljenog zahtjeva. sa zahtjevom za povraćaj navedenih akcija. u vezi sa navedenim činjenicama Komisija je smatrala da u radnjama odre enih lica i jednog advokata iz Podgorice ima elemenata bića krivičnog djela prevare iz člana 244.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Budva U periodu od sredine do kraja decembra 2005. po cijeni od 1. Komisija je ispitala sve činjenice i okolnosti u vezi trgovine akcijama emitenta ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE a. Stoga je Komisija 19. Komisija za hartije od vrijednosti se. Na osnovu utvr enog činjeničnog stanja.12. stav 1. br.d.750 akcija EPCG. sjednici od 01. na 138. Budva. godine. zgrada BSP. jula.2005. a iz pribavljene dokumentacije u vezi sa navedenim prodajama moglo se osnovano sumnjati da u pojedinim radnjama postoje i obilježja odre enih krivičnih djela. Podgorica postupio je u skladu sa propisima.

kao što je i pristupila potpisivanju Memoranduma o saradnji sa brojnim komisijama iz regiona. U cilju implementacije me unarodno uspostavljenih standarda poslovanja sa hartijama od vrijednosti. obavezna da prema brokeru koji posluje suprotno zakonu ili drugim propisima preduzme mjere iz svoje nadležnosti (pa i mjere suspenzije ili oduzimanja dozvole za rad). saglasno Zakonu o hartijama od vrijednosti. Budva sinhronizovala sa predstavnicima MUP-a i specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.d Budva koje mogu imati obilježja odre enih krivičnih djela. IOSCO je multilateralna me unarodna organizacija osnovana sa ciljem da njeni članovi: zajedno sara uju da bi promovisali visoke standarde regulacije u nameri da održavaju efikasna i stabilna tržišta hartija od vrijednosti razmenjuju informacije o iskustvima radi promovisanja razvoja domaćih tržišta hartija od vrijednosti 38 . kao i uspostavljanja efikasnog i integrisanog tržišta kapitala i efektivne saradnje prilikom razmjene podataka i informacija. Me unarodna saradnja Komisije za hartije od vrijednosti Uspostavljanje saradnje sa inostranim nadzornim i regulatornim tijelima na tržištima hartija od vrijednosti predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore. godine aktivnosti u vezi sa nepravilnostima u radu EURO BROKER-a a. aprila 2006. 6. Komisija za hartije od vrijednosti je ostvarila učlanjenje u Me unarodnu organizaciju komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) 6. S obzirom da je Komisija za hartije od vrijednosti. Komisija je u toku 2006. godine na XXX Godišnjoj Skupštini IOSCO-a.d. godini u radu EURO BROKER-a a.

Planirano je da se nakon učlanjenja u IOSCO u aprilu 2005. godine.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godine. godini - ujedinjuju napore u cilju uspostavljanja standarda i efikasnog nadzora nad me unarodnim transakcijama hartija od vrijednosti - pružaju uzajamnu pomoć radi promovisanja integriteta tržišta hartija od vrijednosti rigoroznom primenom standarda i efektivnim akcijama protiv prekršilaca zakona. pokrene postupak za potpisivanje Mulitlateralnog memoranduma IOSCO-a o saradnji. Komisija je u 2005. godini sačinila dokument koji sadrži detaljnu procjenu stepena uskla enosti nacionalnog zakonodavstva sa ciljevima i principima IOSCO-a. Komisija je pristupila potpisivanju bilateralnih sporazuma o saradnji. Komisija je potpisala sljedeće memorandume o saradnji: Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu opomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti sa Kmisijom za hartije od vrijednosti Republike Makedonije potpisan je 24. koje podnose zahtjev za učlanjenje u IOSCO. juna 2004. s obzirom da IOSCO nastoji da ostvari što je moguće veću harmonizaciju nacionalnih zakona kojima se reguliše materija hartija od vrijednosti. Članice IOSCO-a su podijeljene u tri kategorije: redovni članovi (nacionalna regulatorna tijela na tržištima kapitala). 39 . IOSCO danas broji 108 redovnih članova kao i 76 pridruženih i udruženih članova. moraju implementirati nacionalnim zakonodavstvom. Tako e. u cilju jačanja me unarodne saradnje sa regulatorima tržišta kapitala iz regiona. pridruženi (samoregulatorne organizacije ili berze) i udruženi (druge organizacije na tržištima kapitala). Harmonizacija se želi ostvariti prvenstveno ustanovljavanjem dokumenta "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti" kojim se ustanovljavaju osnovni principi koje države. Članstvo u IOSCO-u je veoma značajno za nacionalna regulatorna tijela. Svako nacionalno regultorno tijelo prilikom podnošenja zahtjeva za učlanjenje u IOSCO je obavezno da dostavi i dokument pod nazivom "Metodologija procjene implementacije ciljeva i principa regulative hartija od vrijednosti".

- Memorandum o razumijevanju o razmjeni informacija i me usobnoj pomoći u pitanjima nadzora tržišta vrijednosnih papira sa Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske potpisan je 27. 40 . septembra 2005. - Memorandum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti Republike Srbije potpisan je 03. - Sporazum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Albanije potpisan 05. godine. - Memorandum o saradnji sa Komisijom za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je 15. godine. godine. godini - Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu pomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Rumunije potpisan je 22.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. decembra 2005. oktobra 2004. novembra 2005. oktobra 2004. godine. godine.

Akta unutrašnje organizacije rada Komisije U cilju ostvarivanja svojih zakonskih i statutarnih obaveza.2004. godinu. godini 7. potraživanja i obaveza Komisije na dan 31.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. sa izvještajem o popisu sredstava. godini. godine. Komisija je u 2005. Rješenje o dopuni rješenja o klasifikacionim znacima u Komisiji za hartije od vrijednosti za 2005. godinu. godinu Odluku o usvajanju Godišnjeg računa Komisije za hartije od vrijednosti za 2004.12. godini donijela: Rješenje o klasifikacionim znacima u Komisiji za hartije od vrijednosti za 2005. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala u 2004. 41 .

U dosadašnjem radu Komisija je dala značajan broj mišljenja koja se odnose na pojašnjenje primjene odre enih zakonskih i drugih propisa kojima se ure uje poslovanje sa hartijama od vrijednosti. Mišljenja koja je Komisija izdala tokom 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. kao nacionalno regulatorno tijelo za poslovanje hartijama od vrijednosti. 42 . ovlašćena je da daje mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti.yu. godine objavljena su na WEB SAJTU Komisije: www.scmn. Mišljenja Komisije Saglasno odredbama člana 9. Komisija. godini 8.cg. stav 3. Zakona o hartijama od vrijednosti.

Visina sredstva za rad Komisije. godine.000 €. godinu u februaru 2005. Finansijsko poslovanje u 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 9. u skladu sa propisima. godini 9.000 €.1. Višak prihoda nad rashodima Komisija može koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. Ukupan obim planiranih rashoda utvr en je u iznosu od 472. Finansijsko poslovanje Komisije Sredstva za rad Komisije za hartije od vrijednosti obezbje uju se iz: 1) naknada koje se plaćaju uz podnošenje zahtjeva Komisiji. O svom finansijskom poslovanju Komisija donosi finansijske planove i godišnje račune. Ukupan obim planiranih prihoda utvr en je u iznosu od 472. koja se obezbje uju iz naknada koje se plaćaju za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centalne Depozitarne Agencije. do sada se nije naplaćivala. i 3) iz drugih izvora. 43 . godini Komisija za hartije od vrijednosti utvrdila je Finansijski plan za 2005. 2) naknada koje se plaćaju za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centalne Depozitarne Agencije. kao lica ovlašćenog za registraciju hartija od vrijednosti.

Ostvarene veličine u 2005. godini iznosio je 601.000 € Komisija će koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. odnosno 127. Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107. 44 . a ukupan obim rashoda Komisije u 2005.37% PRIHODI Ukupno ostvareni prihodi Planirano 472.184 Ukupno ostvareni prihod iznosi 601.184 €. godini Ukupan obim prihoda Komisije u 2005. godini 9. 1.184 €. kao i naknade za odobravanje javne ponude hartija od vrijednosti i naknade za evidentiranje emisija hartija od vrijednosti koje se ne vrše putem javne ponude.3 A) Struktura ostvarenog prihoda i odnos sa planiranim veličinama Komisija za hartije od vrijednosti ostvarila je prihode po osnovu naknada koje naplaćuje za svoj rad.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000 Ostvareno 601. Iznos prihoda najvećim dijelom je ostvaren naplatom naknade za kontrolu rada učesnika na tržištu. 127.184 €.2. Ukupno ostvareni prihodi % ostvarenja 127.37 % od planiranog prihoda. godini iznosio je 494.

godinu. godini B) Struktura ostvarenog rashoda i odnos sa planiranim veličinama Ukupan rashod ostvaren je u iznosi od 494.000 € Komisija će koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti.000 494.85 % 472.51 % 102.70 % od planiranog iznosa za 2005.70 % Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000 Ostvareno 254. 45 .184 104. odnosno 104.640 % ostvarenja 106.000 233.184 €. POZICIJA RASHODA Troškovi zaposlenih (po nalazu revizora u 000) Ostali poslovni rashodi (po nalazu revizora u 000) Ukupno Planirano 239.564 239.