REPUBLIKA CRNA GORA KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU NA TRŽIŠTU KAPITALA I RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI U 2005. GODINI

Podgorica, jun 2006. godine

REZIME Reforma u oblasti tržišta kapitala je najveće reformsko dostignuće u Crnoj Gori. Reformsko dostignuće je mjereno efektom na svakog gra anina Crne Gore i svakog učesnika u ekonomskom životu.

Po obimu i efektu sprovedene reforme Crna Gora je lider u regionu, naročito imajući u vidu: − edukativnu funkciju tržišta i stvaranje kadrovskog potencijala, − veličinu kapitalizacije berzi u odnosu na GDP (najveći u regionu), − ostvareni promet na tržištu kapitala u odnosu na GDP (drugi najveći u regionu).

Upore ivanje rezultata rada naših institucija na tržištu kapitala sa institucijama razvijenih kapitalističkih zemalja i njihovim efektima na tržište nije adekvatno. Kompanije kojima se trguje na tržištu kapitala u Crnoj Gori su kompanije iz Podgorice, Nikšića, Andrijevice, a ne iz New York-a, Tokija ili Londona. Tako e, investitori koji trguju na našem tržištu nisu investicioni fondovi iz New York-a, Tokija ili Londona, pa se ni rezultati poslovanja tih tržišta ne mogu tako brzo dostići. Tržište kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama funkcioniše preko 200 godina (Njujorška berza je osnovana u XIX vijeku) a naše tek 5 godina.

2

STANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA U 2005. GODINI

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini

I

Mjesto i uloga Komisije za hartije od vrijednosti

Reforma u oblasti tržišta kapitala je najveće reformsko dostignuće u Crnoj Gori, a po obimu i efektu sprovedene reforme Crna Gora je lider u regionu, naročito imajući u vidu: − edukativnu funkciju tržišta i stvaranje kadrovskog potencijala, − veličinu kapitalizacije berzi u odnosu na GDP (najveći u regionu), − ostvareni promet na tržištu kapitala u odnosu na GDP (drugi najveći u regionu).

Komisija za hartije od vrijednosti je regulatorni organ. Funkcija Komisije je podsticanje razvoja tržišta hartija od vrijednosti, obezbje ivanje transparentnog trgovanja i zaštita prava investitora na ovom tržištu. Tržište kapitala je po svojoj prirodi promjenljivo, te je nemoguće izbjegavanje svakog rizika od neuspjeha. Zadatak Komisije nije da štiti investitore od odluka koje oni sami donose niti da im garantuje zaradu. Komisija ne garantuje za kvalitet hartija kojima se trguje, ne odre uje cijene po kojima se trguje i ne odobrava pojedinačne transakcije. To nije niti može biti cilj regulative. Prioriteti regulative za razvoj transparentnog i fer tržišta u Crnoj Gori, a posebno nakon MVP bili su: − zaštita prava akcionara i malih investitora u privatizacionim fondovima (pravo raspolaganja akcijama, pravo glasa, prisustvovanje skupštinama, učešće u profitu, uživanje istih prava na jednakoj osnovi, − podsticanje procesa konsolidacije vlasništva, − obezbje ivanje transparentnog trgovanja na javnom tržištu, dostupnost informacija o kompanijama i akcijama kojima se trguje, objavljivanja cijena i količina trgovanja.

4

300 zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima učestvovalo je na seminarima «Korporativno upravljanje u Crnoj Gori».850 mladih ljudi prošlo obuku za sticanje licence brokera. Zakon o privatizaciji privrede. poreski zakoni. dilera i investicionog menadžera. U Crnoj Gori već postoji kritična masa znanja iz ove oblasti. Zakon o privrednim društvima. stručnih rasprava i okruglih stolova: . Zakon o tekućim i kapitalnim transakcijama. Zakon o zalozi.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Zakon o preuzimanju akcionarskih društava i drugi propisi. Svi navedeni propisi su usvojeni i implementirani. konferencija. . kao i institucije koje prate biznis aktivnosti u Crnoj Gori. godini Zakoni koji regulišu tržište kapitala i obezbje uju nesmetano funkcionisanje tržišta kapitala su: Zakon o hartijama od vrijednosti.preko 100 zainteresovanih se prijavilo za Školu za edukaciju i licenciranje menadžera penzionih fondova. 5 . . Zakon o investicionim fondovima. Komisija za hartije od vrijednosti organizovala je veliki broj edukativnih seminara.

dilera i investicionog menadžera. godini II Reformska dostignuća tržišta kapitala 1.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Edukacija Najvažniji razvojni efekat tržišta kapitala je uticaj na edukaciju svakog gra anina i promjenu njihovog stava prema biznisu. prema profitu. u Podgorici je organizovano 12 kurseva. Komisija je u saradnji sa USAID i Savjetom za privatizaciju do sada organizovala 15 seminara za obuku i polaganje ispita za licence brokera. Rok Vrijeme održavanja maj 2001 jun 2001 decembar 2001 spetembar 2001 jul 2001 januar 2002 februar 2002 mart 2002 april 2002 maj 2002 jun 2002 maj 2003 jul 2003 mart 2005 jun 2005 UKUPNO Kandidati koji su polagali ispit 16 11 8 20 20 33 12 25 84 55 69 73 104 218 114 861 Broj kandidata koji su položili ispit Broker 5 5 3 12 12 5 2 2 17 3 2 27 13 63 18 179 Diler 6 7 27 26 57 22 145 434 POLOŽILO Investicioni menadžeri 8 2 1 15 4 7 9 10 43 11 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 . Prvi kurs održan je u Dubrovniku. a po jedan u Ulcinju i Nikšiću.

7 . godini U saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) organizovano je istraživanje na temu «Korporativno upravljanje u Crnoj Gori». u saradnji sa američkom Komisijom za hartije od vrijednosti i NASD (vlasnik NASDAQ sistema) u Igalu je organizovan višednevni me unarodni trening program na temu «Regulativa rada brokera i dilera» kojem je prisustvovalo 70 učesnika iz 9 zemalja iz okruženja. Tako e.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Kao rezultat istraživanja objavljen je «Priručnik za korporatrivno upravljanje u Crnoj Gori». i nakon toga devet seminara na kojima je učestvovalo oko 300 zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima.

Rumunija www.yu.257.000.ostvarena kapitalizacija tržišta.000 € 10.000 € 8.co.034.000 € 110.967. www. www.311.722. www.000.266.290.829.wiiw.000.sem-on.bg.495.fibv.1 Zemlja Bosna Bugarska Crna Gora Hrvatska Irska Island Kipar Makedonija Malta Rumunija Slovenija Srbija Tržišna kapitalizacija 3.mse.201.yu. Kipar www.488. Pokazatelji ostvarenog razvoja Mjera za procjenjivanje uspješnosti reforme u ovoj oblasti su me unarodno prihvaćeni parametri .hr.sase.181. www.475. podaci o učešću domaćih i stranih investitora.328 € 791.com.085.210.457.372.000.cg.634.472.000.397 € GDP 7.400.000 € 928.com.zse.fese.909 € 198.be.665.050. ostvareni promet.odci.000 € 5.net.000.fese.ba.com.549.000 € 19.vse.000.icex.hr. Slovenija www.260.belex.780 € 291.951.fese. www.000 € 33.264.135 € 161.000. Bosna www.863 € 4.000 € 4.081.000 € 24.com.136 € 578.000.354. Hrvatska www.259.394. Crna Gora www.bvb. Malta www.000 € Promet 335. godini 2. www. Island www.579.000.659 € 96.000 € 30.000 € 13.956.com.000. jasno je da je crnogorsko tržište kapitala lider u toj konkurenciji.000 € 6.474.000.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.085.062 € 2. www. Irska www.fese.scmn.000 € 27.800 € 79.000 € 15.fibv.000. www.365.be.000 € 1 Izvori podataka o kapitalizaciji i prometu: Srbija www.250.sem-on.blberza.cy.gov 8 .at.128.sem-on.net.ac.be.511.be.541.900.000 € 145.com. www.ro Izvor podataka o GDP: www.000 € 1.524.212 € 562.fibv. www.000.630.bse-sofia. Makedonija www.is.000 € 4.314. Upore ujući ostvarene rezultate poslovanja na tržištu kapitala Crne Gore sa nekim zemljama iz regiona ili slične veličine.442.cse.000 € 21.be. www. Bugarska www.585.000 € n/a 1.fese.668 € 397.net.mk.558 € 7.000 € 3.428.569.

godini Prema odnosu tržišne kapitalizacije (tržišna vrijednost firmi kojima se trguje na berzi) prema GDP Crna Gora je lider u odnosu na posmatrane zemlje.70% 3.37% 16.86% 90.80% 4.32% Tako e.03% 19.18% 36.52% 26.86% 146. i pokazatelj odnosa ostvarenog prometa na berzi prema GDP govori o razvoju našeg tržišta.80% 41.49% 87.31% 23.75% 2.11% 9 .86% 57.49% 12.93% 2.89% 2. Zemlja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Island Irska Hrvatska Crna Gora Malta Bosna Bugarska Makedonija Kipar Srbija Rumunija Slovenija Promet / GDP 402.47% 20.13% 2.09% 48. Zemlja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Island Crna Gora Irska Malta Bosna Kipar Hrvatska Slovenija Srbija Makedonija Rumunija Bugarska Kapitalizacija / GDP 291.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.47% 3.17% 4.

Takvo donošenje odluka uticalo je i na promjene vlasništva u mnogim firmama u Crnoj Gori. Hipotekarnoj banci. Ljudi samostalno donose odluke na tržištu i snose posledice (dobit ili gubitak) tih odluka.Kotor. godini 3. oko 1/3 ljudi koji su dobili vaučere do sada je učestvovala u kupovini ili prodaji hartija od vrijendosti. preduzeću Napredak .323 57. HLT fondu. pa cak koriste i kredite za ovu namjenu umjesto za kupovinu potrošne robe .328 transakcija na tržištu kapitala.053 36.328 Promjena u razmišljanju ogleda se u tome što gra ani sve više svoja slobodna novčana sredstva.830 232. 10 . godine 232. umjesto u štednju ulažu u kupovinu akcija.293 21. Na osnovu sprovedenog istraživanja. a od 2001. što znači da je toliko kupaca i toliko prodavaca imalo interes da kupi ili proda hartije. Porast broja učesnika u kupoprodaji U prethodnoj godini izvršeno je 111. Godina 2001 2002 2003 2004 2005 I – V 2006 Ukupno Broj transakcija 909 4.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.920 111. i dr.053 transakcija.

1. Te investicije imaju multiplikativni efekat na ekonomiju. 4.0 % 26. Kapital ide direktno gra anima fondovima. ili drugim pravnim licima. drugi porezi i obaveze). Novi kapital koji je uložen u preduzeća i banke. štednja. tj. ili ide u potrošnju. onima koji prodaju akcije. godini 4. Investicije Investicije preko tržišta kapitala su portfolio investicije i direktne investicije u preduzeća Portfolio investicije su ulaganje kapitala u kupovinu hartija od vrijednosti. u biznis). godini: Država Crna Gora Srbija Rumunija Bugarska Hrvatska Slovenija Index MOSTE BELEXfm BET SOFIX CROBEX SBI20 Porast 450. Atraktivnost za strane investitore O atraktivnosti našeg tržišta kapitala za strane investitore najbolje govori porast berzanskih indeksa u 2005. nije raspodijeljen u potrošnju.0 % 39. vezuju se za biznis. izmiruju se obaveze (plaća se PDV. Direktne investicije u preduzeća su ulaganje kapitala u kupovinu novih emisija akcija i reinvestiranje ostvarenog kapitala.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.1 % 11 . jer se kapital reinvestira (akcije. kao i kapital koji se reinvestira.6 % 29.5 % 30.0 % -7.

Direktno ulaganje novog kapitala u banke i preduzeća Novi kapital koji je uložen u preduzeća i banke iznosi preko 125 miliona €. pa čak i sredstva dobijena putem kredita koriste za kupovinu akcija.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Dodatnih 83 miliona € novog kapitala (ostvareni profit. koji sve više svoja slobodna sredstva. 12 . kao i ulaganje domaćih kupaca.2.3. godini 4. ne računajući državne prihode iz privatizacije. To je kapital koji je direktno investiran u biznis. I dalje traje zainteresovanost stranog kapitala za ulaganja u CG. Oko 42 miliona € kapitala uloženo je u kupovinu novih emisija akcija preduzeća i banaka. koji nije išao u potrošnju vlasnika). 4. To je oko 50% ukupnog novca do sada uloženog u berzansku kupovinu akcija i obveznica. Portfolio investicije Oko 150 miliona € stranog kapital uloženo je u Crnu Goru kupovinom hartija od vrijednosti preko tržišta kapitala. neraspore ene rezerve) reinvestiran je u biznis i raspodijeljen je vlasnicima u obliku akcija (reinvestirani kapital.

000 800 600 400 200 0 jan.04 jul.04 apr. godini 5.06 Ovakav rast je možda očekivana posledica formiranja cijena na veoma niskom nivou nakon MVP.03 okt.400 1. sada u prosjeku može da dobije 42 puta više novca od njihove prodaje nego na početku procesa.581 miliona €. Svako ko je stekao akcije tokom transformacije ili u MVP.02 apr.03 jul.03 apr.600 U milionima EUR 1.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.05 jan.03 jan. 13 . Porast cijena hartija na tržištu Funkcionisanje i razvoj tržišta kapitala uticao je na porast cijena akcija u prosjeku za 42 puta. godine. U junu 2006.05 okt.04 okt.05 apr. u martu 2002.200 1.02 jul. Nakon MVP. godine kapitalizacija iznosi 1. ukupna kapitalizacija (vrijednost svih akcija na berzi kojima se redovno trguje) bila je 37 miliona €. Kapitalizacija 1.02 okt.02 jan.05 jul.04 jan. kada je većina ljudi željela da proda akcije pri prvoj prilici za prodaju.

Regulativom ne treba ni pokušavati da se ostvari bezrizično investiranje jer je to nemoguće. 14 .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Akcije sa najvećim rastom cijena u 2005. godini U protekloj godini najviše su rasle cijene sledećih akcija: Kompanija Elektroprivreda CG Luka Bar Budvanska rivijera Jadransko brodogradilište Plantaže Jugopetrol Porast cijene 1535 % 950 % 571 % 374 % 366 % 185 % Pregled kretanja cijena akcija investicionih fondova je dat u sledećoj tabeli: Kompanija Eurofond Trend Moneta Atlas Mont MIG HLT-FOND Porast cijene 909% 550% 467% 439% 298% 172% Naravno da ovakav trend rasta cijena akcija ne može da traje zauvjek niti je zarada investitorima zagarantovana. godini 6.

Vrsta emisije Raspodjela dobiti Prodaja postojećim akcionarima Pretvaranje rezervi u kapital Pretvaranje duga u akcijski kapital Pretvaranje nenovčanog uloga u kapital Ukupno Iznos 17. godine iznosi preko 479 miliona €. u martu 2005 godine.132 Od usvajanja Pravila o preuzimanju.895. godini 7.665 22. Ostvareni obim poslovanja hartijama od vrijednosti Ukupan obim poslovanja hartijama od vrijednosti u periodu od decembra 2001.893 23. iznosilo je preko 82 milion €. berzansko trgovanje iznosi preko 365 miliona €.329.854.915. izvršeno je 18 preuzimanja preduzeća.911 43. Od toga. što je finansirano sa skoro 31 milion €.091 Poslovanje hartijama koje se ne vrši na berzi.921.067.727 14.442.211 198.077 365.577 450. a koje predstavlja novi kapital u biznisu.880. Godina kraj 2001 2002 2003 2004 2005 I – V 2006 Ukupno Ukupan promet u milionima € 10.343 42.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000 82.863 55. Broj preuzimanja putem javne ponude 18 Ukupni novčani obim preuzetih akcija 30.455.116.554.859.117 15 .982 19. godine do kraja maja 2006.986.

godine šest crnogorskih fondova bilo je vlasništvo 189. akcionara na početku godine 27. akcionara na kraju godine 20. a zatim u fondove zajedničkog ulaganja i kao takvi i danas posluju.261 20. dok je na kraju godine taj broj pao na 142.594 -25. godini 8.047 61.621 akcionara.671 Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND razlika -7.000 40. Svih šest fondova transformisano je prvo u privatizaciono investicione.02% 70.000 20.066 -3.000 10. Koncetracija vlasništva u fondovim na početku i kraju 2005 br. Svaki od njih osnovan je u toku procesa masovne vaučerske privatizacije kao privatizacioni fond.000 50.000 60.225 -11.195 16.000 0 ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND broj akcionara na početku godine broj akcionara na kraju godine 16 .12% -34.454 14.565 akcionara.623 25.52% -18.792 -5.690 28.517 50.88% -28.56% -35. Početkom 2005.737 -8.915 40.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000 30.662 9.79% -17. Poslovanje investicionih fondova U Crnoj Gori posluje šest investicionih fondova.265 br.886 16.530 -10.

956.338.097.38 € 15.000.200.000.814.29 € 28.085.000. Vrijednost portfelja fondova na pocetku i na kraju 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.00 € 30.05%.062.569.21 € 13.79 € 19.00 € 25.91 € 13.000. godine Vrijed.70 € 11.00 € 163.374.329.00 € 10. godini Rast cjelokupnog tržišta kapitala u Crnoj Gori vidljiv je i kroz pokazatelje vrijednosti aktive fondova.518.126.800.00 € 20.000.000.33% 137.00 € 35.000.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na početku godine Vrijednost aktive na kraju godine U prosjeku aktiva fondova je u 2005.129.06 € 7.09 € 24.000.35 € 15.09 € 7.10% 40.735.000.777.00 € Vrijed.000.00 € 15.39% 68.000.00 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND promjena 15.000.911.370.242.000.29 € 8.354.851.944.074.829. aktive na početku godine 9. Portfelj većine fondova činile su uglavnom akcije kompanija sa sjedištem u Crnoj Gori.75 € 18. Ako se uzme u obzir rast cjelokupnog tržišta lako je doći i do razloga rasta aktive fondova. u nekim slučajevima i do preko 150%.977.722.597.176. aktive na kraju godine 25. što znači da se vrijednost portfelja fondova više nego udvostručila u ovom periodu.00 € 5.86% 90.62 € 37.000.636. godini porasla za 107.603. kao i njihove tržišne vrijednosti. 17 .105.73% 90.924.00 € 0.88 € 10.86% 91.000.947.000.674.253.611.87 € 19.

25 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika 11.926.184.000.000.182.075.182.192.13 € 6.23% 25.00 € 10.03 € 1.819.09 € 14.000.074.992.34 € 444.892. godini Što se tiče tržišne vrijednosti fondova (broj akcija fonda pomnožen sa tržišnom cijenom).592.000.564.79% 292.69 € 16.099. na kraju godine 14.369.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Tržišne vrijednost na početku godine Tržišne vrijednost na kraju godine 18 .921.83 € 1.938.681.56 € 9.20 € 4.960. godine Tržišne vrijed.73 € 17.551.887.243.010.000.13% 583.913.48 € 7.34 € 21.91 € Tržišne vrijed.602.000.192.935.00% 143.411.03 € 6. primjetan je prosječan rast od preko pet puta (oko 430%)! Tržišne vrijednosti fondova na početku i kraju 2005.52 € 2.822.000.041.51 € 9.304.000.00 € 0.61 € 16.778.009.370.00 € 20.61 € 3.00 € 5.723.000.53% 704.678.000.00 € 15.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.81% 415. na početku godine 2.213.

370.551.411.126.41 € -7.02 € -21. godine Vrijednost aktive na početku godine 9.329.25 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika -10.61 € 3.000.179.829.000.51 € 9.129.911.696.46 € -6.96% -84.777.998.07% -89.03 € 6.20% -27.592.199.000.213.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na početku godine Tržišne vrijednost na početku godine Odnos vrijednosti porfelja i tržišnih vrijednosti fondova na kraju 2005.71% -29.28 € -9.66% -51.681.869.91 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika -6.70% -31.182.176.597.147.00 € 10.162.678.88 € 10.840.041.000. s tim što je vidljivo kretanje ka izjednačavanju ovih vrijednosti.101.362.38 € 15.70 € 11.921.062.69 € 16.60% -79.000.370. godini Odnos tržišne vrijednosti i vrijednosti aktive fondova pokazuje i dalje da postoji razlika izme u ove dvije vrijednosti.819.977.35 € -17.74% 25.03 € 1.000.186.00 € Tržišne vrijednost na kraju godine 14.085.87 € 19.944.773.00 € 0.602.000.67 € -9.243.83 € 1.29 € 28.00 € Tržišne vrijednost na početku godine 2.52 € 2.926.009.354.000.074.074.35 € 15.105.075. Odnos vrijednosti porfelja i tržišnih vrijednosti fondova na početku 2005.29 € 8.61 € 16.000.338.722.851.822.00% -79.00 € 5.78 € -12.352.672.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.184.85% -58.200.095.253.778.938.13 € 6.00 € 15.79 € 19.37% -56.500.76 € -3.814.09 € 24.62 € 37.886.611.192.010.735.96 € -7.603.18% 19 .412.192.34 € 21. godine Vrijednost aktive na kraju godine 25.723.00 € 20.32 € -9.900.374.763.887.000.75 € -42.09 € -72.

000.000.00 € 15.000.000.00 € 30.000.00 € 20.000.00 € 0.00 € 35.00 € 5.000.000.000.000.000.00 € 10. godini 40.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000.000.000.00 € 25.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na kraju godine Tržišne vrijednost na kraju godine 20 .000.000.

− Očekivani razvoj privatnih penzionih fondova i kanalisanje privatne štednje koja se u njima konstantno akumulira u profitabilne investicije na tržištu kapitala. prvenstveno investitora iz okruženja. godine podcijenjenost akcija fondova je oko 50%. godini 9. Tako e. Nekoliko indikatora ukazuje na to: − Cijene akcija preduzeća (prema pokazatelju odnosa tržišnih cijena akcija u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrijednost) su niže od cijena sličnih akcija u zemljama u okruženju. 21 . Budući pravci razvoja Interesovanje za naše tržište će rasti i u narednom periodu. rastu cijena hartija i prometa kapitala na tržištu. Komisija će stimulisati ulaganje u nove ideje i preduzeća osloba anjem od plaćanja administrativnih naknada. iz Skandinavije i SAD. za investiranje na naše tržište kapitala. Prema tržišnim cijenama na kraju 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. što će voditi novim investicijama. − Cijene akcija privatizacionih fondova ne odražavaju vrijednost akcija u njihovom portfelju. To privlači interesovanje investitora. Prvenstveno novih preduzeća i novih proizvoda. spajanje novca i preduzeća. Očekivani pravac razvoja je šansa za finansiranje novih projekata i ideja. Tome naročito pogoduje odličan poreski tretman investicija u hartije od vrijednosti u Crnoj Gori.

Upore ujući te efekte sa bankarskim sektorom. podsticanje kulture štednje i investiranja i izmjenu stava ljudi o biznisu i stvaranju profita. u kojem dugoročni depoziti (oročeni preko godinu) iznose maksimalno 28 miliona € a strani kapital investiran u akcije banaka iznosi 70 miliona €.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 22 . jasno je da tržište kapitala postaje ključni instrument dugoročnog ličnog i poslovnog finansiranja u Crnoj Gori. imajući u vidu naročito me unarodnu komponentu investiranja trajnog kapitala i ostvareni promet od preko 479 miliona €. godini 9. Zaključak Dosadašnje funkcionisanje tržišta kapitala. ukazuje na razvojne efekte ovog tržišta.

GODINI 23 . godini IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI U 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

u skladu sa ciljevima i misijom IOSCO (Me unarodna organizacija komisija za hartije od vrijednosti). Komisija je u 2005. tržišnim regulatorima. na kojima je ostvarila sljedeće aktivnosti: 1. godine. kao regulatorne organe i na sve učesnike na tržištu hartija od vrijednosti. Ovi principi su. Komisija. na osnovu Statuta i Poslovnika o radu. kao kolegijalni organ. Komisiju imenuje Skupština Republike Crne Gore na predlog Vlade Republike Crne Gore. nalozi i direktive za njihovu implementaciju Vladama. osnovana radi ure ivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine. me u kojima i principe koji se odnose na kolektivne investicione šeme. GODINI Komisija za hartije od vrijednosti je samostalna organizacija Republike Crne Gore. Propisi koje je donijela Komisija u 2005. godine usvojen je dokument "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti". Njena misija je da sprovodi republički Zakon o hartijama od vrijednosti Zakon o investicionim fondovima i Zakon o preuzimanju akcionarskih društava u cilju smanjenja sistemskog rizika. 24 . Komisija je samostalna i nezavisna i odgovorna za svoj rad Skupštini Republike Crne Gore. godini Na XXIII Godišnjoj skupštini Me unarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) u Najrobiju 1998. godini održala 52 sjednice. koji sadrži 30 principa koji se odnose na komisije za hartije od vrijednosti. godini I AKTIVNOSTI KOMISIJE U 2005. me unarodnim organizacijama i privatnim konsultantima. zapravo. zaštite investitora i održavanja fer. Sjednice Komisije održavaju se po potrebi. poštenog i efikasnog tržišta. U obavljanju poslova utvr enih zakonom. sa svojstvom pravnog lica. a najmanje jedanput mjesečno. usvojenim na prvoj njenoj sjednici u decembru 2000. radi u sjednicama.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

Komisija je tokom 2005.12. Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o načinu prodaje akcija akcionarskih društava za koje je planom privatizacije utvr ena berzanska prodaja.2005). list RCG". 2. list RCG".02. efikasnog i transparentnog tržišta hartija od vrijednosti. 05/05 od 07. godine donijela sljedeća Pravila: 1. Fonda za razvoj i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 4. Uputstvo o utvr ivanju vremena trgovanja na berzama Ključni ciljevi regulacije u ovoj oblasti su: − zaštita investitora. 25 . i 72/05 od 01.03. na osnovu Zahtjeva Republičkog fonda PIO.2005). Uputstvo o ovjeravanju punomoćja za obavljanje odre enih poslova sa hartijama od vrijednosti 5. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje investicionim fondovima i investicionim fondovima ("Sl.2005. Uputstvo o dopuni uputstva o prodaji akcija Fonda za razvoj 2. − i smanjenje sistemskog rizika. Uputstvo o načinu prodaje akcija čiji je vlasnik Republika Crna Gora 3. Pravila o načinu trgovanja blokom akcija ("Sl.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 11/05 od 01. Tako e. br. br. godini Zaokružujući i unapre ujući regulatorni okvir tržišta kapitala. − obezbje ivanje poštenog. Komisija je usvojila i sledeća uputstva: 1.

Komisija za hartije od vrijednosti vodi Registar emitenata hartija od vrijednosti. U Registar emitenata upisuju se sva pravna lica koja vrše emisiju hartija od vrijednosti. godini podnijelo je 12 akcionarskih društava. godini 2. godini podnijelo je 9 akcionarskih društava. Prijavu za ispis iz Registara emitenata u 2005. Vo enje Registra emitenata Saglasno odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti. godine bilo upisano ukupno 396 akcionarskih društava. pa i pravna lica koja su emitovala akcije u postupku svojinske transformacije. Prijavu za upis u Registar emitenata u 2005.12. na tržištu hartija od vrijednosti u Republici Crnoj Gori može se trgovati samo hartijama od vrijednosti izdatim od emitenata koji su upisani u Registar emitenata koji vodi Komisija. U Registar je zaključno sa 31. 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 26 .

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. i to: RB NAZIV RB EMISIJE I I XI V DATUM OBIM EMISIJE U EURIMA 120. 21.09. NIKŠIĆKA BANKA a.d.700.09. 1.00 26. Komisija je izdala 10 Rješenja o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija.000. SWISS OSIGURANJE a.101.000.00 125.00 4.d.2005. 5.2005.08. 8.000.55 100 100 100 100 I 21. Odobrenje prospekta za javnu ponudu emisije hartija od vrijednosti Osnovno opredjeljenje Zakona o hartijama od vrijednosti je da se emisije hartija od vrijednosti u Crnoj Gori vrše putem javne ponude.565. 10. MONTE BROKER a.2005 25.129. 3. tako da je utvr en veoma mali broj izuzetaka od ovog pravila.12.2005 15. 9. godine. UKUPNO 16.d.12.d.10 1.2005. 51. EURO BROKER a. 6.12.2005.00 1.d. 08.53 100 27 . NIKŠIĆKA BANKA VIP BROKER a. 04.015.d.2005.11. PODGORIČKI BROKER a.114.834. 2.04.06.03. % USPJEŠ NOSTI 100 100 100 100 XII 18.98 25. 01.d.500.d. 26. 7.579. godini 3.2005 01.d.2005.200.208.2005.100. CRNOGORSKI INVESTICIONI FOND a.d.00 100 I 08.00 0 I XII I II 08. ZEPTER OSIGURANJE a.400. 1. NK BROKER a. CRNOGORSKA KOMERCIJALN A BANKA a.00 600.90 2.07. 4.2005. U toku 2005.

4) emitovanih po osnovu raspodjele dobiti.83 15. godini 4. Komisija je evidentirala 20 emisija hartija koje se ne vrše javnom ponudom. Pretvaranje duga u akcijski kapital Raspodjela dobiti Postojećim akcionarima po pravu preče kupovine 3 6 7 35.152. spajanja. 3.570.379. 2) postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine. Ostvaren je ukupan promet u iznosu od 70. 5) u posebnim slučajevima koje odredi Komisija.02 5. zamjene ili denominacije akcija.00 70.643. već se emisije hartija od vrijednosti izvršene na navedeni način samo evidentiraju kod Komisije.435.663.68 663.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.763.154. 3) emitovanih po osnovu podjele. U toku 2005.386.426. 5. godine.03 4. Pregled emisija je dat u tabeli: Rb Osnov emisije Broj emisija Ukupan iznos 1.842. Pretvaranje rezervi u akcijski kapital Po osnovu nenovcanog uloga UKUPNO 2 2 20 13. 2.56 28 .386. Evidentiranje emisija koje se ne vrše javnom ponudom Javnom ponudom hartija od vrijednosti ne smatra se ponuda hartija od vrijednosti: 1) kada je emitent hartija od vrijednosti Republika Crna Gora.154.56 €.

Po osnovu usitnjavanja Po osnovu restrukturiranja Po osnovu reprocjene UKUPNO 11 3 0 14 24. Pregled emisija je dat u tabeli: Rb Osnov emisije Broj emisija Ukupan iznos 1.889.94 5.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.38 Ukupan iznos 29 .211. ukrupnjavanja i zamjene akcija ne znače novu emisiju akcija. godini U toku 2005.026. Tako e.211. evidentirane su i 4 emisije po osnovu restrukturiranja privrednih društava: Rb Oblik emisije Broj emisija 1.669. 2. godine evidentirano je i 14 emisija na osnovu usitnjavanja i zamjene akcija u ukupnom iznosu od 29.80 0 29.74 €.00 772. Po osnovu podjele Po osnovu pripajanja 1 3 7.784. već samo strukturnu promjenu postojećeg kapitala.219.420. 3.289.74 Emisije akcija po osnovu usitnjavanja. 2.889.185.

Izvršene neposredne kontrole Pored kontinuiranog vršenja posredne kontrole svih lica kojima daje dozvolu za rad. Komisija vrši: 1) posrednu kontrolu – pregledom godišnjeg i periodičnog računa. druge evidencije.uvidom u registre. van prostorija sjedišta ovlašćenog učesnika. Komisija može podnositi prijave nadležnim organima.1. zbog 30 . Izvršene kontrole i preduzete mjere u 2004. Komisija je u protekloj godini izvršila neposrednu kontrolu poslovanja sledećih subjekata: A) 3M BROKER Komisija za hartije od vrijednosti je. odgovarajućih finansijskih izvještaja koji se dostavljaju Komisiji i pribavljanjem informacija na drugi način. sa početkom od 02. poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje sa hartijama od vrijednosti. ili 2) neposrednu kontrolu . godini 5. Kontrola poslovanja lica kojima je izdata dozvola za rad Pravilom o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti i Pravilima o nadzoru i kontroli poslovanja specijalizovanih privatnih menadžment preduzeća i privatizacionih fondova utvr uju se bliži uslovi i način na koji Komisija za hartije od vrijednosti vrši kontrolu poslovanja sa hartijama od vrijednosti.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. predstavljaju krivično djelo ili prekršaj. 5. Za utvr ene nepravilnosti u poslovanju koje. na osnovu nalaza neposredne kontrole poslovanja 3M BROKERA i utvr enih nepravilnosti u vezi sa načinom prijema i izvršavanja naloga klijenata u njihovim objektima za stanovanje. saglasno zakonu. donijela Rješenje o suspendovanju dozvole za rad 3M BROKERU za period do 45 dana. februara 2005. godini 5. dakle. godine.1.1.

Na osnovu sprovedene dodatne neposredne kontrole utvr eno je da je 3M BROKER postupio u skladu sa rješenjem Komisije o suspendovanju dozvole za rad. Mjera javnog objavljivanja da je 3M BROKER poslovao suprotno propisima o poslovanju hartijama od vrijednosti izrečena je istom prilikom. B) AKCIJA d. Odredbama navedenog ugovora utvr ena su me usobna prava i obaveze potpisnika tog ugovora koje nisu u skladu sa Pravilima o načinu poslovanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od 31 .o.o. S obzirom da je Komisija kontrolom utvrdila da je 3M BROKER u periodu suspenzije dozvole za rad postupio u skladu sa rješenjem Komisije o suspendovanju dozvole za rad.d. odnosno prodaju hartija od vrijednosti. Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Akcija d. godini poslovanja suprotno odredbama člana 19 Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti. Podgorica. o suspendovanju dozvole za rad obavijesti sve klijente koji su mu dali naloge za kupovinu. i naznakom da ono prima naloge za trgovinu hartijama od vrijednosti postavljanju u Ulici Balšića 33.o.o.o. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rješenja. Rješenjem o suspendovanju dozvole za rad 3M BROKERU je naloženo da izvrši sve radnje neophodne za saldiranje transakcija sa hartijama od vrijednosti koje su zaključene do dana prijema tog rješenja i da. Kontrolom je utvr eno da kontrolisano lice ima potpisan Ugovor o zastupanju sa Ovlašćenim učesnikom na tržištu hartija od vrijednosti "Onyx broker" AD Budva od 11.o.o.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. odlučila je da dozvoli 3M BROKER-u da nastavi sa daljim radom uz obavezu poslovanja u skladu sa propisima. odre eno je sa namjerom da se kontrolom utvrdi koje poslove obavlja kontrolisano lice i da li poslove u vezi sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i propisima donijetim na osnovu ovog zakona. Budva i AKCIJE d. godine. U okviru navedene kontrole izvršen je uvid u Ugovor o zastupanju sačinjen izme u ONYX BROKER-a a.o. kao i da kontrolisano lice nije uklonilo tablu sa nazivom Akcija d.2005.02.

5.02. godine. Podgorica» utvrdila da u Poglavlju 2.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.2005.d.d. broj 04/5-889/2-05 od 25. Naime Komisija je utvrdila da ovlašćeni učesnik ne može odrediti pravno lice da ga zastupa.2005. mora brokeru uplatiti 100% avans na brokerov račun za saldiranje berzanskih transakcija.05.d.d. Izvršene posredne kontrole i preduzete mjere A) 3M BROKER Komisija za hartije od vrijednosti primila je dopis u kome se navodi da je dana 16. godini vrijednosti. osim u posebno izuzetim slučajevima. što je on i učinio.d.2.o. godine razmatrala Informaciju o neposrednoj kontroli ovlašćenog učesnika Holder broker a. Način izvršenja brokreskih poslovapropisano da. Budva i AKCIJA d. Na osnovu kompletno sprovedenog postupka kontrole Komisija je utvrdila je sve relevantne okolnosti povodom kojih se stranka obratila.o.1. u roku od sedam dana stavi van snage Ugovor o zastupanju zaključen 11. u dodatnom roku od dva dana obavijesti Komisiju.06. Komisija za hartije od vrijednosti je na sjednici održanoj dana 29. Podgorica i utvrdila da je Holder broker a.2005. godine nepoznata ženska osoba došla u stan gdje živi porodica osobe koja 32 . već ga može ovlastiti samo da prima naloge za trgovinu hartijama od vrijednosti u njegovo ime i za njegov račun. godine ili ga uskladi sa Pravilima o načinu poslovanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti i o tome.2005. C) HOLDER BROKER Na osnovu izjave stranke koja se obratila Komisiji Predsjednik je donio Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Holder broker a. kada klijent izda nalog za kupovinu HOV.01. Podgorica da. Komisija je obavezala ONYX BROKER-a a. Komisija je naknadnim uvidom u opšte akte ovlašćenog učesnika a naročito uvidom u «Opšte uslove poslovanja brokerske kuće HOLDER BROKER a. Podgorica postupajući po nalogu stranke koja se obratila Komisiji postupio u skladu sa svojim opštim aktima.

86 EUR. na koji su. izme u Brokera. B) Privremeno isključenje iz trgovine akcija emitenta LOVĆEN OSIGURANJE Na osnovu sprovedene neposredne kontrole i uvidom u drugu dokumentaciju utvr eno je da je sporna trgovina blokom akcija emitenta «Lovćen Osiguranje» izvršena na MONTENEGROBERZI 01.2005. Ljubljana. 16. 1.621 akcija LOVO po cijeni 142.891. Komisija je konstatovala da je postupanjem na navedeni način postupano suprotno odredbama čl. vrijednost posla bila je 801.2005. sa početkom od 02. februara 2005. brokerska kuća koja je posredovala u ovom poslu i na strani kupca i prodavaca bila je MB BROKER a. 33 . godine. Gospodin koji je uputio dopis i njegova supruga pristali su da zaključe ponu eni ugovor i uz to navedenoj nepoznatoj osobi predali svoje lične karte. godine i da su u njoj učestvovali: na strani prodavaca ovlašćeno lice za trgovinu blokom akcija sa zbirnog računa u ime 78 akcionara. ni poslije dva dana. saldiranje trgovine u CDA izvršeno je 06.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Komisija je konstatovala da u Ugovoru o prodaji 5000 akcija HLT FONDA nisu navedeni svi neophodni propisani elementi i da je Ugovor potpisan van sjedišta ovlašćenog učesnika ili od njega ovlašćenog pravnog lica. Kako im. godini je uputila dopis i ponudila njemu i njegovoj supruzi da zaključe Ugovor o prodaji akcija HLT FONDA. Podgorica. izme u ostalih.07. gospodin je priložio Ugovor o prodaji 5000 akcija HLT FONDA.66 EUR. pa je prema 3M Brokeru izrekla mjeru suspendovanja dozvole za rad za period do 45 dana.d. 17 i 19. Na osnovu utvr enog. predmet blok trgovine bilo je 5. Uvidom u dostavljenu prijavu i priloge. i klijenata prodavaca . i 2. nijesu vraćene uzete lične karte oni su se obratili Komisiji. akcije prenijeli i firma "SPCP" i "Triglav naložbe". Uz prijavu Komisiji. st.d. Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti.07.gospodina koji je poslao dopis i njegove supruge. dok je kupac bila "Zavarovalnica Triglav" a. godine. čiji naziv nije naveden.

o. Komisija je stavla van snage zabranu trgovine akcijama LOVĆEN OSIGURANJA a.o.o.d.2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. koje upravlja Privatizacionim investicionim fondom "HLT FOND" a. godine zahtijevala od Centralne Depozitarne Agencije da dostavi podatake o saldiranim transakcijama akcijama "Hipotekarne banke" a.d. godine do utvr ivanja da li je transakcijom blokom akcija ovog emitenta.o.d. 34 . godine.o.o.d. Komisija je riješila da se akcije emitenta LOVĆEN OSIGURANJE a.d.09.d. 10.o. u periodu maj – septembar 2005. godine.2005.o. godine. prekršena odredba člana 103. Podgorica.10. stav 3 i stav 4 istog člana. prekršena odredba člana 103. Podgorica Dana 03. Podgorica isključuju se iz trgovine na berzi od 27.o. u periodu maj – septembar 2005. te da je na ovaj način došlo do kršenja člana 21. izvršenom 01.o. povezana lica u smislu Zakona o investicionim fondovima. Podgorica.d. osnivač Društva za upravljanje "PRIMA" d. godine akcionar HLT FONDA a. obavljenim izme u "HLT FONDA" a.2005.d. stav 2 tačka 1).d. godine. Podgorica i PRO VLADEX-a d.o. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list RCG". Zakona o hartijama od vrijednosti.2005.o. 28.07. izme u HLT FOND-a a. dostavila je Komisiji za hartije od vrijednosti zahtjev za kontrolu transakcija kojima je "HLT FOND" a.10. Imajući u vidu da je "Pro Vladex" d.2005.o. a u vezi člana 2 stav 1 tačka 2). godine.d.2005. kupovao akcije emitenta "Hipotekarna banka" a. br. Podgorica jedini vlasnik (100%) udjela u Društvu za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d. C) Kontrola zakonitosti transakcije kupoprodaje akcija HIPOTEKARNE BANKE a. Podgorica.o.07.d.o Podgorica.o. godini Do utvr ivanja činjenica da li je transakcijom blokom akcija emitenta LOVĆEN OSIGURANJE a. 49/04).d. koje upravlja Privatizacionim investicionim fondom "HLT FOND" a. i "Pro Vladexa" d.07. postupajući po navedenom zahtjevu. Komisija je. i Društvo za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d. Zakona o hartijama od vrijednosti.o. Tom prilikom je ukazala da je "Pro Vladex" d. izvršenom 01. od Društva za upravljanje "PRIMA" d.o. Komisija je utvrdila da su "Pro Vladex" d.

35 . tačla 4) Zakona o fondovima ("Službeni list RCG".d.2005. stav 2. Zakona o investicionim fondovima. zbog utvr ene ništavosti izvršili i me usoban povraćaj akcija «HIPOTEKARNE BANKE» i novčanih sredstava. br. prekršena zabrana propisana članom 21. stav 1. Članom 18. br. Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG". D) Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Društvu za upravljanje privatizaciono investicionim fondom HLT a.d. Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom HLT a. Komisija je utvrdila da je. niti kupiti imovinu investicionog fonda. 49/04) propisano je da Komisija može oduzeti dozvolu za rad društvu za upravljanjanje ako društvo za upravljanje donese odluku o likvidaciji u skladu sa navedenom odredbom Komisija je donijela Rješenje o oduzimanju dozvole za rad. a ukoliko se ista hartija od vrijednosti nudi na berzama po jednakoj cijeni prednost ima nalog koji je vremenski ranije dat. E) HOLDER BROKER i MARKET BROKER Komisiji za hartije od vrijednosti dostavljen je zahtjev za preispitavanje realizacije kupovnog naloga 400 akcija emitenta BARSKA PLOVIDBA a. Podgorica pokrenulo je postupak dobrovoljne likvidacije na osnovu Odluke o likvidaciji od 07. kojom je propisano da društvo za upravljanje i povezana lica ne mogu prodati svoju imovinu investicionom fondu. koji su. godine. 23/03 i 64/03) propisano je da je ovlašćeni učesnik dužan da nalog realizuje na berzi na kojoj se odre ena hartija od vrijednosti nudi po najpovoljnijoj cijeni. Zakona o investicionim fondovima. Odredbom člana 79.09.d.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini Imajući u vidu odredbu člana 21. Bar (oznaka ove hartije je PUTE) izvršena i skladu sa propisima. za koju je propisana sankcija ništavosti ugovora. zaključenjem i izvršenjem navedenih kupoprodajnih ugovora. Komisija je o ovome obavjestila «HLT FOND» i DZU «PRIMA». 57/01.

2005. S obzirom da je Komisija utvrdila da je HOLDER BROKER a.1. Komisija za hartije od vrijednosti je upozorila vlasnike akcija i drugih hartija od vrijednosti i potencijalne investitore da trgovanje hartijama od vrijednosti van berze nije u skladu sa zakonom.d. godine za kupovinu 148 akcija PUTE po 1. preko ovlašćenih brokera.d. Pravilima o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti (Sl. je bio dužan da. 5.4. nalog za prodaju 504 akcije PUTE po cijeni 1. kada je HOLDER BROKER realizovao na NOVOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.3. Kako su pojedini mediji i dalje nastavili da objavljuju oglase o trgovini akcijama van institucionalnog sistema. 5.d. navedenim radnjama prekršio odredbe propisima o poslovanju sa hartijama od vrijednosti.11. nalog klijenta za prodaju 504 akcije PUTE realizuje po najpovoljnijoj cijeni na tržištu. godine. po cijeni od 1.50 € po kojoj ga je realizovao.d Podgorica već postojao kupovni nalog od 10. Podnešene krivične prijave A) Zahtjev za kontrolu brokerske kuće 3M BROKER a.d.60 € iz kupovnog naloga podnosioca zahtjeva za preispitivanje.1. a ne po cijeni od 1. tj. u vezi sa transakcijom akcija EPCG 36 . te da sve takve aktivnosti nijesu pravno valjane i da se sprovode na ličnu odgovornost i rizik. 57/01. Komisija za hartije od vrijednosti nije podnijela prekršajne prijave. 23/03 i 64/03).60 €. list RCG. na MONTENEGROBERZI a.11. F) JAVNO OBAVJEŠTENJE Komisija za hartije od vrijednosti je više puta na razne načine obavještavala javnost da se PRODAJA I KUPOVINA AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI U CRNOJ GORI MOŽE VRŠITI SAMO NA BERZAMA.50 €.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Podnešene prekršajne prijave U 2005.2005. u skladu sa članom 18. godini S obzirom da je 14. br. HOLDER BROKER a.

godini Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore. obratila Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti 3M BROKER a. jula. a iz pribavljene dokumentacije u vezi sa navedenim prodajama moglo se osnovano sumnjati da u pojedinim radnjama postoje i obilježja odre enih krivičnih djela. B) Nepravilnosti u radu EURO BROKER-a a.d.750 akcija EPCG. 70/03 i 13/04).2006. po cijeni od 1. br.d. koje su bile u vlasništvu odre enog pokojnika.80 €.09. Na osnovu prikupljene dokumentacije. tako da je neosnovan zahtjev za povraćaj 1. tačka 3) Krivičnog zakonika ("Službeni list RCG". Podgorica postupio je u skladu sa propisima.d. sa zahtjevom za povraćaj navedenih akcija. stav 1.d.2005. Pri kupoprodaji navedenih akcija 3M BROKER a. Ulica 13.2005.12. Komisiji se javilo više lica koja su uložila prigovore na rad EURO BROKER-a a.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. povodom dostavljenog zahtjeva. i krivičnog djela falsifikovanja isprave iz člana 413. godine. Komisija je ispitala sve činjenice i okolnosti u vezi trgovine akcijama emitenta ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE a. Komisija je Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici dostavila krivičnu prijavu.01. u vezi sa navedenim činjenicama Komisija je smatrala da u radnjama odre enih lica i jednog advokata iz Podgorice ima elemenata bića krivičnog djela prevare iz člana 244. Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala Informaciju o uočenim nepravilnostima 37 . Podgorica sa zahtjevom za dostavljanje cjelokupne dokumentacije u vezi sa prodajom ovih akcija. godine. u 13:33:03. zgrada BSP. Na osnovu utvr enog činjeničnog stanja. Budva. na 138. godine dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova – CB Podgorica. razmatrala je zahtjev za preispitivanje trgovine akcijama emitenta ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE a. sa zahtjevom za povraćaj navedenih akcija i utvrdila da je kupoprodaja navedenih akcija izvršena 12. Svi prigovori odnosili su se na prodaju akcija suprotno propisima.d. koje su bile u vlasništvu odre enog pokojnika. sjednici od 01. Podgorica i Novoj berzi hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Komisija za hartije od vrijednosti se.d. Stoga je Komisija 19. Me utim. Budva U periodu od sredine do kraja decembra 2005.

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. IOSCO je multilateralna me unarodna organizacija osnovana sa ciljem da njeni članovi: zajedno sara uju da bi promovisali visoke standarde regulacije u nameri da održavaju efikasna i stabilna tržišta hartija od vrijednosti razmenjuju informacije o iskustvima radi promovisanja razvoja domaćih tržišta hartija od vrijednosti 38 . aprila 2006. kao i uspostavljanja efikasnog i integrisanog tržišta kapitala i efektivne saradnje prilikom razmjene podataka i informacija. godine aktivnosti u vezi sa nepravilnostima u radu EURO BROKER-a a. Komisija je u toku 2006. Budva sinhronizovala sa predstavnicima MUP-a i specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala. Komisija za hartije od vrijednosti je ostvarila učlanjenje u Me unarodnu organizaciju komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) 6.d Budva koje mogu imati obilježja odre enih krivičnih djela. Me unarodna saradnja Komisije za hartije od vrijednosti Uspostavljanje saradnje sa inostranim nadzornim i regulatornim tijelima na tržištima hartija od vrijednosti predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore. kao što je i pristupila potpisivanju Memoranduma o saradnji sa brojnim komisijama iz regiona. obavezna da prema brokeru koji posluje suprotno zakonu ili drugim propisima preduzme mjere iz svoje nadležnosti (pa i mjere suspenzije ili oduzimanja dozvole za rad).d. U cilju implementacije me unarodno uspostavljenih standarda poslovanja sa hartijama od vrijednosti. godini u radu EURO BROKER-a a. S obzirom da je Komisija za hartije od vrijednosti. 6. saglasno Zakonu o hartijama od vrijednosti. godine na XXX Godišnjoj Skupštini IOSCO-a.

IOSCO danas broji 108 redovnih članova kao i 76 pridruženih i udruženih članova. Komisija je potpisala sljedeće memorandume o saradnji: Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu opomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti sa Kmisijom za hartije od vrijednosti Republike Makedonije potpisan je 24. juna 2004. Harmonizacija se želi ostvariti prvenstveno ustanovljavanjem dokumenta "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti" kojim se ustanovljavaju osnovni principi koje države. 39 . Planirano je da se nakon učlanjenja u IOSCO u aprilu 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Tako e. Članice IOSCO-a su podijeljene u tri kategorije: redovni članovi (nacionalna regulatorna tijela na tržištima kapitala). Komisija je u 2005. s obzirom da IOSCO nastoji da ostvari što je moguće veću harmonizaciju nacionalnih zakona kojima se reguliše materija hartija od vrijednosti. Članstvo u IOSCO-u je veoma značajno za nacionalna regulatorna tijela. Komisija je pristupila potpisivanju bilateralnih sporazuma o saradnji. u cilju jačanja me unarodne saradnje sa regulatorima tržišta kapitala iz regiona. koje podnose zahtjev za učlanjenje u IOSCO. godine. moraju implementirati nacionalnim zakonodavstvom. pokrene postupak za potpisivanje Mulitlateralnog memoranduma IOSCO-a o saradnji. pridruženi (samoregulatorne organizacije ili berze) i udruženi (druge organizacije na tržištima kapitala). Svako nacionalno regultorno tijelo prilikom podnošenja zahtjeva za učlanjenje u IOSCO je obavezno da dostavi i dokument pod nazivom "Metodologija procjene implementacije ciljeva i principa regulative hartija od vrijednosti". godini - ujedinjuju napore u cilju uspostavljanja standarda i efikasnog nadzora nad me unarodnim transakcijama hartija od vrijednosti - pružaju uzajamnu pomoć radi promovisanja integriteta tržišta hartija od vrijednosti rigoroznom primenom standarda i efektivnim akcijama protiv prekršilaca zakona. godine. godini sačinila dokument koji sadrži detaljnu procjenu stepena uskla enosti nacionalnog zakonodavstva sa ciljevima i principima IOSCO-a.

godine. - Sporazum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Albanije potpisan 05. septembra 2005. novembra 2005. godine. oktobra 2004. - Memorandum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti Republike Srbije potpisan je 03. godine. 40 . - Memorandum o saradnji sa Komisijom za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je 15. godine. oktobra 2004. godine. godini - Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu pomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Rumunije potpisan je 22. - Memorandum o razumijevanju o razmjeni informacija i me usobnoj pomoći u pitanjima nadzora tržišta vrijednosnih papira sa Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske potpisan je 27. decembra 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

potraživanja i obaveza Komisije na dan 31. godini donijela: Rješenje o klasifikacionim znacima u Komisiji za hartije od vrijednosti za 2005. godinu. godini 7. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala u 2004. Rješenje o dopuni rješenja o klasifikacionim znacima u Komisiji za hartije od vrijednosti za 2005.2004. Komisija je u 2005. godini.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godine. 41 . sa izvještajem o popisu sredstava. godinu. Akta unutrašnje organizacije rada Komisije U cilju ostvarivanja svojih zakonskih i statutarnih obaveza. godinu Odluku o usvajanju Godišnjeg računa Komisije za hartije od vrijednosti za 2004.12.

stav 3. ovlašćena je da daje mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti.scmn. U dosadašnjem radu Komisija je dala značajan broj mišljenja koja se odnose na pojašnjenje primjene odre enih zakonskih i drugih propisa kojima se ure uje poslovanje sa hartijama od vrijednosti. Mišljenja koja je Komisija izdala tokom 2005. Zakona o hartijama od vrijednosti. Komisija.yu. kao nacionalno regulatorno tijelo za poslovanje hartijama od vrijednosti. Mišljenja Komisije Saglasno odredbama člana 9. godine objavljena su na WEB SAJTU Komisije: www.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.cg. 42 . godini 8.

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini Komisija za hartije od vrijednosti utvrdila je Finansijski plan za 2005. kao lica ovlašćenog za registraciju hartija od vrijednosti. Ukupan obim planiranih prihoda utvr en je u iznosu od 472. koja se obezbje uju iz naknada koje se plaćaju za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centalne Depozitarne Agencije. do sada se nije naplaćivala.1. Visina sredstva za rad Komisije. godinu u februaru 2005. 43 . O svom finansijskom poslovanju Komisija donosi finansijske planove i godišnje račune.000 €. Finansijsko poslovanje u 2005.000 €. 2) naknada koje se plaćaju za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centalne Depozitarne Agencije. Finansijsko poslovanje Komisije Sredstva za rad Komisije za hartije od vrijednosti obezbje uju se iz: 1) naknada koje se plaćaju uz podnošenje zahtjeva Komisiji. godine. i 3) iz drugih izvora. godini 9. Ukupan obim planiranih rashoda utvr en je u iznosu od 472. Višak prihoda nad rashodima Komisija može koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. u skladu sa propisima. 9.

184 Ukupno ostvareni prihod iznosi 601.2.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Ostvarene veličine u 2005. 1.000 Ostvareno 601.184 €. a ukupan obim rashoda Komisije u 2005. 44 . 127.3 A) Struktura ostvarenog prihoda i odnos sa planiranim veličinama Komisija za hartije od vrijednosti ostvarila je prihode po osnovu naknada koje naplaćuje za svoj rad. kao i naknade za odobravanje javne ponude hartija od vrijednosti i naknade za evidentiranje emisija hartija od vrijednosti koje se ne vrše putem javne ponude. godini iznosio je 601.000 € Komisija će koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. godini iznosio je 494. godini 9. Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107. godini Ukupan obim prihoda Komisije u 2005.37% PRIHODI Ukupno ostvareni prihodi Planirano 472. Iznos prihoda najvećim dijelom je ostvaren naplatom naknade za kontrolu rada učesnika na tržištu.37 % od planiranog prihoda. odnosno 127.184 €.184 €. Ukupno ostvareni prihodi % ostvarenja 127.

184 104. 45 .70 % od planiranog iznosa za 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.70 % Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107. godinu. godini B) Struktura ostvarenog rashoda i odnos sa planiranim veličinama Ukupan rashod ostvaren je u iznosi od 494.564 239.000 233.640 % ostvarenja 106.51 % 102. POZICIJA RASHODA Troškovi zaposlenih (po nalazu revizora u 000) Ostali poslovni rashodi (po nalazu revizora u 000) Ukupno Planirano 239.000 Ostvareno 254.000 € Komisija će koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti.184 €. odnosno 104.85 % 472.000 494.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful