Godisnji Izvjestaj o Radu Komisije Za 2005

REPUBLIKA CRNA GORA KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU NA TRŽIŠTU KAPITALA I RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI U 2005. GODINI

Podgorica, jun 2006. godine

REZIME Reforma u oblasti tržišta kapitala je najveće reformsko dostignuće u Crnoj Gori. Reformsko dostignuće je mjereno efektom na svakog gra anina Crne Gore i svakog učesnika u ekonomskom životu.

Po obimu i efektu sprovedene reforme Crna Gora je lider u regionu, naročito imajući u vidu: − edukativnu funkciju tržišta i stvaranje kadrovskog potencijala, − veličinu kapitalizacije berzi u odnosu na GDP (najveći u regionu), − ostvareni promet na tržištu kapitala u odnosu na GDP (drugi najveći u regionu).

Upore ivanje rezultata rada naših institucija na tržištu kapitala sa institucijama razvijenih kapitalističkih zemalja i njihovim efektima na tržište nije adekvatno. Kompanije kojima se trguje na tržištu kapitala u Crnoj Gori su kompanije iz Podgorice, Nikšića, Andrijevice, a ne iz New York-a, Tokija ili Londona. Tako e, investitori koji trguju na našem tržištu nisu investicioni fondovi iz New York-a, Tokija ili Londona, pa se ni rezultati poslovanja tih tržišta ne mogu tako brzo dostići. Tržište kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama funkcioniše preko 200 godina (Njujorška berza je osnovana u XIX vijeku) a naše tek 5 godina.

2

STANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA U 2005. GODINI

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini

I

Mjesto i uloga Komisije za hartije od vrijednosti

Reforma u oblasti tržišta kapitala je najveće reformsko dostignuće u Crnoj Gori, a po obimu i efektu sprovedene reforme Crna Gora je lider u regionu, naročito imajući u vidu: − edukativnu funkciju tržišta i stvaranje kadrovskog potencijala, − veličinu kapitalizacije berzi u odnosu na GDP (najveći u regionu), − ostvareni promet na tržištu kapitala u odnosu na GDP (drugi najveći u regionu).

Komisija za hartije od vrijednosti je regulatorni organ. Funkcija Komisije je podsticanje razvoja tržišta hartija od vrijednosti, obezbje ivanje transparentnog trgovanja i zaštita prava investitora na ovom tržištu. Tržište kapitala je po svojoj prirodi promjenljivo, te je nemoguće izbjegavanje svakog rizika od neuspjeha. Zadatak Komisije nije da štiti investitore od odluka koje oni sami donose niti da im garantuje zaradu. Komisija ne garantuje za kvalitet hartija kojima se trguje, ne odre uje cijene po kojima se trguje i ne odobrava pojedinačne transakcije. To nije niti može biti cilj regulative. Prioriteti regulative za razvoj transparentnog i fer tržišta u Crnoj Gori, a posebno nakon MVP bili su: − zaštita prava akcionara i malih investitora u privatizacionim fondovima (pravo raspolaganja akcijama, pravo glasa, prisustvovanje skupštinama, učešće u profitu, uživanje istih prava na jednakoj osnovi, − podsticanje procesa konsolidacije vlasništva, − obezbje ivanje transparentnog trgovanja na javnom tržištu, dostupnost informacija o kompanijama i akcijama kojima se trguje, objavljivanja cijena i količina trgovanja.

4

5 . Zakon o privatizaciji privrede.850 mladih ljudi prošlo obuku za sticanje licence brokera. Zakon o zalozi. Zakon o preuzimanju akcionarskih društava i drugi propisi. Zakon o tekućim i kapitalnim transakcijama. konferencija. kao i institucije koje prate biznis aktivnosti u Crnoj Gori. Svi navedeni propisi su usvojeni i implementirani. dilera i investicionog menadžera. Komisija za hartije od vrijednosti organizovala je veliki broj edukativnih seminara.300 zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima učestvovalo je na seminarima «Korporativno upravljanje u Crnoj Gori». . U Crnoj Gori već postoji kritična masa znanja iz ove oblasti. Zakon o privrednim društvima. poreski zakoni. stručnih rasprava i okruglih stolova: . Zakon o investicionim fondovima. .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.preko 100 zainteresovanih se prijavilo za Školu za edukaciju i licenciranje menadžera penzionih fondova. godini Zakoni koji regulišu tržište kapitala i obezbje uju nesmetano funkcionisanje tržišta kapitala su: Zakon o hartijama od vrijednosti.

Edukacija Najvažniji razvojni efekat tržišta kapitala je uticaj na edukaciju svakog gra anina i promjenu njihovog stava prema biznisu. dilera i investicionog menadžera. godini II Reformska dostignuća tržišta kapitala 1.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. a po jedan u Ulcinju i Nikšiću. prema profitu. Prvi kurs održan je u Dubrovniku. u Podgorici je organizovano 12 kurseva. Rok Vrijeme održavanja maj 2001 jun 2001 decembar 2001 spetembar 2001 jul 2001 januar 2002 februar 2002 mart 2002 april 2002 maj 2002 jun 2002 maj 2003 jul 2003 mart 2005 jun 2005 UKUPNO Kandidati koji su polagali ispit 16 11 8 20 20 33 12 25 84 55 69 73 104 218 114 861 Broj kandidata koji su položili ispit Broker 5 5 3 12 12 5 2 2 17 3 2 27 13 63 18 179 Diler 6 7 27 26 57 22 145 434 POLOŽILO Investicioni menadžeri 8 2 1 15 4 7 9 10 43 11 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 . Komisija je u saradnji sa USAID i Savjetom za privatizaciju do sada organizovala 15 seminara za obuku i polaganje ispita za licence brokera.

i nakon toga devet seminara na kojima je učestvovalo oko 300 zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima. godini U saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) organizovano je istraživanje na temu «Korporativno upravljanje u Crnoj Gori».Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Tako e. Kao rezultat istraživanja objavljen je «Priručnik za korporatrivno upravljanje u Crnoj Gori». 7 . u saradnji sa američkom Komisijom za hartije od vrijednosti i NASD (vlasnik NASDAQ sistema) u Igalu je organizovan višednevni me unarodni trening program na temu «Regulativa rada brokera i dilera» kojem je prisustvovalo 70 učesnika iz 9 zemalja iz okruženja.

050.397 € GDP 7.000 € 30. Makedonija www.365.311.be.000 € 13.sem-on.cse.909 € 198.fese.be.000.ro Izvor podataka o GDP: www. Slovenija www.yu.290.201.000 € 145. www. Crna Gora www.264.000 € 33.000.be.569.000 € 21.ba. Hrvatska www. Bosna www. Bugarska www.128.558 € 7.com. www.blberza.hr.fese.com.com.541.mk.zse.630. www.hr.at.354.000.000.cg. godini 2.gov 8 .000 € n/a 1.474.314.000 € 5.000 € 110.wiiw.000.com.062 € 2.634.524.800 € 79.442.000.259.951.yu. jasno je da je crnogorsko tržište kapitala lider u toj konkurenciji.967.sem-on.000.475.668 € 397.000 € 6.icex.fese.511.net.000. www.000 € 1.fese.000 € 4.belex. Rumunija www.odci.266.136 € 578.sem-on.000.000.1 Zemlja Bosna Bugarska Crna Gora Hrvatska Irska Island Kipar Makedonija Malta Rumunija Slovenija Srbija Tržišna kapitalizacija 3.000. Irska www.780 € 291.fibv.bg.472.495.956.659 € 96. Island www.260.400. www.257.428.549.000 € 928.ac.fese.000 € 4.mse.be. ostvareni promet.085. www.000 € 3.900.328 € 791.579.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. www.sase.000.034.000 € 1 Izvori podataka o kapitalizaciji i prometu: Srbija www. www.com.co.000.bvb.135 € 161.085.210.fibv.000 € 24. www.is.457. Pokazatelji ostvarenog razvoja Mjera za procjenjivanje uspješnosti reforme u ovoj oblasti su me unarodno prihvaćeni parametri .488. www.com.bse-sofia.net. Upore ujući ostvarene rezultate poslovanja na tržištu kapitala Crne Gore sa nekim zemljama iz regiona ili slične veličine.000 € 10.000.vse.fibv.665.863 € 4. podaci o učešću domaćih i stranih investitora.212 € 562.081.585.000 € 8.394.ostvarena kapitalizacija tržišta.250.cy. www. Kipar www.000 € 27.be.181.000 € 19.000 € 15. Malta www.722.829.scmn.000 € Promet 335.net.372.

32% Tako e.89% 2.80% 41.49% 12.47% 20.37% 16.31% 23.75% 2.03% 19.47% 3.09% 48.86% 146.18% 36.80% 4. godini Prema odnosu tržišne kapitalizacije (tržišna vrijednost firmi kojima se trguje na berzi) prema GDP Crna Gora je lider u odnosu na posmatrane zemlje.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Zemlja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Island Crna Gora Irska Malta Bosna Kipar Hrvatska Slovenija Srbija Makedonija Rumunija Bugarska Kapitalizacija / GDP 291. Zemlja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Island Irska Hrvatska Crna Gora Malta Bosna Bugarska Makedonija Kipar Srbija Rumunija Slovenija Promet / GDP 402.86% 90.93% 2.49% 87.70% 3.13% 2.86% 57. i pokazatelj odnosa ostvarenog prometa na berzi prema GDP govori o razvoju našeg tržišta.17% 4.11% 9 .52% 26.

umjesto u štednju ulažu u kupovinu akcija. a od 2001. godine 232. Na osnovu sprovedenog istraživanja.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Hipotekarnoj banci.920 111.053 36.053 transakcija. što znači da je toliko kupaca i toliko prodavaca imalo interes da kupi ili proda hartije.830 232. preduzeću Napredak .323 57.328 Promjena u razmišljanju ogleda se u tome što gra ani sve više svoja slobodna novčana sredstva. godini 3. Porast broja učesnika u kupoprodaji U prethodnoj godini izvršeno je 111.293 21. Ljudi samostalno donose odluke na tržištu i snose posledice (dobit ili gubitak) tih odluka. 10 . oko 1/3 ljudi koji su dobili vaučere do sada je učestvovala u kupovini ili prodaji hartija od vrijendosti.Kotor. Godina 2001 2002 2003 2004 2005 I – V 2006 Ukupno Broj transakcija 909 4. i dr. pa cak koriste i kredite za ovu namjenu umjesto za kupovinu potrošne robe . HLT fondu.328 transakcija na tržištu kapitala. Takvo donošenje odluka uticalo je i na promjene vlasništva u mnogim firmama u Crnoj Gori.

vezuju se za biznis. godini: Država Crna Gora Srbija Rumunija Bugarska Hrvatska Slovenija Index MOSTE BELEXfm BET SOFIX CROBEX SBI20 Porast 450. Atraktivnost za strane investitore O atraktivnosti našeg tržišta kapitala za strane investitore najbolje govori porast berzanskih indeksa u 2005. onima koji prodaju akcije.0 % 26.1. tj. ili drugim pravnim licima.0 % -7. štednja. nije raspodijeljen u potrošnju. Direktne investicije u preduzeća su ulaganje kapitala u kupovinu novih emisija akcija i reinvestiranje ostvarenog kapitala. Kapital ide direktno gra anima fondovima. jer se kapital reinvestira (akcije.1 % 11 . kao i kapital koji se reinvestira. 4. ili ide u potrošnju.0 % 39. drugi porezi i obaveze). godini 4. Novi kapital koji je uložen u preduzeća i banke. Te investicije imaju multiplikativni efekat na ekonomiju.5 % 30. izmiruju se obaveze (plaća se PDV.6 % 29. Investicije Investicije preko tržišta kapitala su portfolio investicije i direktne investicije u preduzeća Portfolio investicije su ulaganje kapitala u kupovinu hartija od vrijednosti. u biznis).Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

Oko 42 miliona € kapitala uloženo je u kupovinu novih emisija akcija preduzeća i banaka.2. neraspore ene rezerve) reinvestiran je u biznis i raspodijeljen je vlasnicima u obliku akcija (reinvestirani kapital. 4. Portfolio investicije Oko 150 miliona € stranog kapital uloženo je u Crnu Goru kupovinom hartija od vrijednosti preko tržišta kapitala. kao i ulaganje domaćih kupaca. koji nije išao u potrošnju vlasnika).3. Direktno ulaganje novog kapitala u banke i preduzeća Novi kapital koji je uložen u preduzeća i banke iznosi preko 125 miliona €. ne računajući državne prihode iz privatizacije. pa čak i sredstva dobijena putem kredita koriste za kupovinu akcija. To je kapital koji je direktno investiran u biznis.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 12 . koji sve više svoja slobodna sredstva. Dodatnih 83 miliona € novog kapitala (ostvareni profit. godini 4. To je oko 50% ukupnog novca do sada uloženog u berzansku kupovinu akcija i obveznica. I dalje traje zainteresovanost stranog kapitala za ulaganja u CG.

05 jan.03 jan.02 jan.02 jul. sada u prosjeku može da dobije 42 puta više novca od njihove prodaje nego na početku procesa. 13 .05 okt. kada je većina ljudi željela da proda akcije pri prvoj prilici za prodaju. godini 5.03 jul. godine. ukupna kapitalizacija (vrijednost svih akcija na berzi kojima se redovno trguje) bila je 37 miliona €.000 800 600 400 200 0 jan.02 okt.04 jan.200 1. u martu 2002.04 okt. godine kapitalizacija iznosi 1.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. U junu 2006.04 jul.400 1.02 apr.05 apr.05 jul.06 Ovakav rast je možda očekivana posledica formiranja cijena na veoma niskom nivou nakon MVP.600 U milionima EUR 1.04 apr. Porast cijena hartija na tržištu Funkcionisanje i razvoj tržišta kapitala uticao je na porast cijena akcija u prosjeku za 42 puta. Nakon MVP.03 apr. Svako ko je stekao akcije tokom transformacije ili u MVP.03 okt.581 miliona €. Kapitalizacija 1.

14 . godini U protekloj godini najviše su rasle cijene sledećih akcija: Kompanija Elektroprivreda CG Luka Bar Budvanska rivijera Jadransko brodogradilište Plantaže Jugopetrol Porast cijene 1535 % 950 % 571 % 374 % 366 % 185 % Pregled kretanja cijena akcija investicionih fondova je dat u sledećoj tabeli: Kompanija Eurofond Trend Moneta Atlas Mont MIG HLT-FOND Porast cijene 909% 550% 467% 439% 298% 172% Naravno da ovakav trend rasta cijena akcija ne može da traje zauvjek niti je zarada investitorima zagarantovana. Regulativom ne treba ni pokušavati da se ostvari bezrizično investiranje jer je to nemoguće. Akcije sa najvećim rastom cijena u 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini 6.

Vrsta emisije Raspodjela dobiti Prodaja postojećim akcionarima Pretvaranje rezervi u kapital Pretvaranje duga u akcijski kapital Pretvaranje nenovčanog uloga u kapital Ukupno Iznos 17.863 55.986.455. što je finansirano sa skoro 31 milion €.665 22.577 450.554.895.982 19. Godina kraj 2001 2002 2003 2004 2005 I – V 2006 Ukupno Ukupan promet u milionima € 10.911 43.116.442.859. godine iznosi preko 479 miliona €.329. berzansko trgovanje iznosi preko 365 miliona €.132 Od usvajanja Pravila o preuzimanju. godini 7.880. izvršeno je 18 preuzimanja preduzeća.091 Poslovanje hartijama koje se ne vrši na berzi. Ostvareni obim poslovanja hartijama od vrijednosti Ukupan obim poslovanja hartijama od vrijednosti u periodu od decembra 2001.854.067.915.893 23.211 198.343 42. Od toga.921. godine do kraja maja 2006. Broj preuzimanja putem javne ponude 18 Ukupni novčani obim preuzetih akcija 30.117 15 . u martu 2005 godine. iznosilo je preko 82 milion €.077 365.000 82.727 14.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. a koje predstavlja novi kapital u biznisu.

a zatim u fondove zajedničkog ulaganja i kao takvi i danas posluju.265 br. Koncetracija vlasništva u fondovim na početku i kraju 2005 br.000 50.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.066 -3.737 -8.792 -5. godine šest crnogorskih fondova bilo je vlasništvo 189. akcionara na kraju godine 20.915 40.454 14. Početkom 2005.52% -18.000 20.79% -17.195 16.261 20.530 -10.621 akcionara.225 -11.662 9.000 60. dok je na kraju godine taj broj pao na 142.886 16.623 25.000 0 ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND broj akcionara na početku godine broj akcionara na kraju godine 16 .565 akcionara. Svih šest fondova transformisano je prvo u privatizaciono investicione. godini 8.000 40.000 30.000 10.88% -28.690 28.047 61.594 -25. akcionara na početku godine 27.56% -35. Svaki od njih osnovan je u toku procesa masovne vaučerske privatizacije kao privatizacioni fond.671 Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND razlika -7.12% -34.517 50. Poslovanje investicionih fondova U Crnoj Gori posluje šest investicionih fondova.02% 70.

00 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND promjena 15.79 € 19.000.947.33% 137.70 € 11.00 € 15.253.62 € 37.977. kao i njihove tržišne vrijednosti.00 € 25.777.000.000. što znači da se vrijednost portfelja fondova više nego udvostručila u ovom periodu.097.86% 91.00 € 5.00 € 0.956.829.000.074.000.29 € 28.374.000.062.200.06 € 7.800.329.242.105.000.000.603. Ako se uzme u obzir rast cjelokupnog tržišta lako je doći i do razloga rasta aktive fondova.00 € 30.569. 17 .370.000. Vrijednost portfelja fondova na pocetku i na kraju 2005.814. godini Rast cjelokupnog tržišta kapitala u Crnoj Gori vidljiv je i kroz pokazatelje vrijednosti aktive fondova.176.924.518.000.354.09 € 24.75 € 18. Portfelj većine fondova činile su uglavnom akcije kompanija sa sjedištem u Crnoj Gori.000.597.86% 90.35 € 15.636.000.39% 68.126.05%. aktive na kraju godine 25.91 € 13.09 € 7.000. godine Vrijed. u nekim slučajevima i do preko 150%. aktive na početku godine 9.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.611.085.29 € 8.00 € 163.129.87 € 19.000.722.73% 90.000.911.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na početku godine Vrijednost aktive na kraju godine U prosjeku aktiva fondova je u 2005.338.851.10% 40.88 € 10.735.674.944.000.21 € 13.00 € Vrijed.00 € 20.00 € 10.00 € 35.38 € 15. godini porasla za 107.

192.13 € 6.000.010.00 € 15.000.074.213.20 € 4.61 € 3.041.34 € 21.000.000.56 € 9.00 € 5.81% 415.938.000.000.913.723.91 € Tržišne vrijed.592.000.778.370.182.53% 704.184.03 € 6.099.304.960.00 € 20.52 € 2.819.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.03 € 1.075. na početku godine 2. godine Tržišne vrijed.602. na kraju godine 14.000.992.921.681.551.678.892.61 € 16.69 € 16.23% 25.887.009.25 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika 11.564.83 € 1.13% 583.192.000.926.822. primjetan je prosječan rast od preko pet puta (oko 430%)! Tržišne vrijednosti fondova na početku i kraju 2005.182.00% 143.000.243.411.48 € 7.51 € 9.79% 292.00 € 10.09 € 14.73 € 17.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Tržišne vrijednost na početku godine Tržišne vrijednost na kraju godine 18 .00 € 0. godini Što se tiče tržišne vrijednosti fondova (broj akcija fonda pomnožen sa tržišnom cijenom).34 € 444.935.369.

03 € 1.773.213.681.778.329.374.41 € -7.000.735.938.07% -89.886.977.147.105.819.602.199.041.00 € 5.03 € 6.253.075.000. godini Odnos tržišne vrijednosti i vrijednosti aktive fondova pokazuje i dalje da postoji razlika izme u ove dvije vrijednosti.851.243.672.678.000.37% -56.370.869.000.51 € 9.29 € 28.13 € 6.182.66% -51.500.76 € -3.101.85% -58.00 € Tržišne vrijednost na kraju godine 14.38 € 15.34 € 21.411.29 € 8.28 € -9.00 € 20.91 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika -6.60% -79.35 € 15. Odnos vrijednosti porfelja i tržišnih vrijednosti fondova na početku 2005.998.32 € -9.83 € 1.887.200.74% 25.000.597.611.179.126.70 € 11.074.085.723.822.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na početku godine Tržišne vrijednost na početku godine Odnos vrijednosti porfelja i tržišnih vrijednosti fondova na kraju 2005.000.78 € -12.162.362.61 € 16.921.00 € 10.777.370.52 € 2.603.814.763. s tim što je vidljivo kretanje ka izjednačavanju ovih vrijednosti.00% -79.61 € 3.062.184.87 € 19.70% -31.000.352.00 € Tržišne vrijednost na početku godine 2.551.009.000.02 € -21.186.00 € 0.35 € -17.696.09 € 24.75 € -42.96 € -7.18% 19 .911.67 € -9. godine Vrijednost aktive na kraju godine 25.192.25 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika -10.354.000.129.592.840.338.829.20% -27.192.00 € 15.412.944.09 € -72. godine Vrijednost aktive na početku godine 9.722.176.095.000.96% -84.88 € 10.074.62 € 37.926.69 € 16.79 € 19.71% -29.010.900.46 € -6.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

000.00 € 10.00 € 25.000.000.00 € 15.00 € 30.00 € 35.000.000.000.000. godini 40.000.00 € 0.000.000.00 € 20.000.000.00 € 5.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000.000.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na kraju godine Tržišne vrijednost na kraju godine 20 .000.000.

21 . Prvenstveno novih preduzeća i novih proizvoda. Nekoliko indikatora ukazuje na to: − Cijene akcija preduzeća (prema pokazatelju odnosa tržišnih cijena akcija u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrijednost) su niže od cijena sličnih akcija u zemljama u okruženju. što će voditi novim investicijama. spajanje novca i preduzeća. Tome naročito pogoduje odličan poreski tretman investicija u hartije od vrijednosti u Crnoj Gori. za investiranje na naše tržište kapitala. Prema tržišnim cijenama na kraju 2005. godini 9. Očekivani pravac razvoja je šansa za finansiranje novih projekata i ideja. To privlači interesovanje investitora. Budući pravci razvoja Interesovanje za naše tržište će rasti i u narednom periodu. − Očekivani razvoj privatnih penzionih fondova i kanalisanje privatne štednje koja se u njima konstantno akumulira u profitabilne investicije na tržištu kapitala. iz Skandinavije i SAD. Tako e. Komisija će stimulisati ulaganje u nove ideje i preduzeća osloba anjem od plaćanja administrativnih naknada. rastu cijena hartija i prometa kapitala na tržištu. prvenstveno investitora iz okruženja.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godine podcijenjenost akcija fondova je oko 50%. − Cijene akcija privatizacionih fondova ne odražavaju vrijednost akcija u njihovom portfelju.

Upore ujući te efekte sa bankarskim sektorom. ukazuje na razvojne efekte ovog tržišta. u kojem dugoročni depoziti (oročeni preko godinu) iznose maksimalno 28 miliona € a strani kapital investiran u akcije banaka iznosi 70 miliona €. imajući u vidu naročito me unarodnu komponentu investiranja trajnog kapitala i ostvareni promet od preko 479 miliona €. godini 9. jasno je da tržište kapitala postaje ključni instrument dugoročnog ličnog i poslovnog finansiranja u Crnoj Gori.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 22 . Zaključak Dosadašnje funkcionisanje tržišta kapitala. podsticanje kulture štednje i investiranja i izmjenu stava ljudi o biznisu i stvaranju profita.

godini IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI U 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. GODINI 23 .

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. kao kolegijalni organ. nalozi i direktive za njihovu implementaciju Vladama. Komisiju imenuje Skupština Republike Crne Gore na predlog Vlade Republike Crne Gore. Ovi principi su. godini Na XXIII Godišnjoj skupštini Me unarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) u Najrobiju 1998. Komisija. Komisija je u 2005. Njena misija je da sprovodi republički Zakon o hartijama od vrijednosti Zakon o investicionim fondovima i Zakon o preuzimanju akcionarskih društava u cilju smanjenja sistemskog rizika. godini I AKTIVNOSTI KOMISIJE U 2005. u skladu sa ciljevima i misijom IOSCO (Me unarodna organizacija komisija za hartije od vrijednosti). na kojima je ostvarila sljedeće aktivnosti: 1. zapravo. zaštite investitora i održavanja fer. osnovana radi ure ivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine. GODINI Komisija za hartije od vrijednosti je samostalna organizacija Republike Crne Gore. kao regulatorne organe i na sve učesnike na tržištu hartija od vrijednosti. poštenog i efikasnog tržišta. a najmanje jedanput mjesečno. Sjednice Komisije održavaju se po potrebi. me unarodnim organizacijama i privatnim konsultantima. radi u sjednicama. Komisija je samostalna i nezavisna i odgovorna za svoj rad Skupštini Republike Crne Gore. koji sadrži 30 principa koji se odnose na komisije za hartije od vrijednosti. 24 . usvojenim na prvoj njenoj sjednici u decembru 2000. godine usvojen je dokument "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti". U obavljanju poslova utvr enih zakonom. me u kojima i principe koji se odnose na kolektivne investicione šeme. tržišnim regulatorima. Propisi koje je donijela Komisija u 2005. godine. sa svojstvom pravnog lica. godini održala 52 sjednice. na osnovu Statuta i Poslovnika o radu.

25 . na osnovu Zahtjeva Republičkog fonda PIO. godine donijela sljedeća Pravila: 1. list RCG". 2. 11/05 od 01. Tako e.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. efikasnog i transparentnog tržišta hartija od vrijednosti. Komisija je tokom 2005. list RCG". 05/05 od 07. Uputstvo o načinu prodaje akcija čiji je vlasnik Republika Crna Gora 3. Uputstvo o utvr ivanju vremena trgovanja na berzama Ključni ciljevi regulacije u ovoj oblasti su: − zaštita investitora.2005). − obezbje ivanje poštenog. Uputstvo o ovjeravanju punomoćja za obavljanje odre enih poslova sa hartijama od vrijednosti 5. Uputstvo o dopuni uputstva o prodaji akcija Fonda za razvoj 2. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje investicionim fondovima i investicionim fondovima ("Sl. br. Komisija je usvojila i sledeća uputstva: 1. Pravila o načinu trgovanja blokom akcija ("Sl.2005. − i smanjenje sistemskog rizika.2005). godini Zaokružujući i unapre ujući regulatorni okvir tržišta kapitala. br.02. Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o načinu prodaje akcija akcionarskih društava za koje je planom privatizacije utvr ena berzanska prodaja.03. i 72/05 od 01.12. Fonda za razvoj i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 4.

U Registar je zaključno sa 31. pa i pravna lica koja su emitovala akcije u postupku svojinske transformacije. godine bilo upisano ukupno 396 akcionarskih društava. Prijavu za ispis iz Registara emitenata u 2005. godini podnijelo je 12 akcionarskih društava. na tržištu hartija od vrijednosti u Republici Crnoj Gori može se trgovati samo hartijama od vrijednosti izdatim od emitenata koji su upisani u Registar emitenata koji vodi Komisija. Prijavu za upis u Registar emitenata u 2005. 26 .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 2005. Vo enje Registra emitenata Saglasno odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti. U Registar emitenata upisuju se sva pravna lica koja vrše emisiju hartija od vrijednosti.12. godini 2. godini podnijelo je 9 akcionarskih društava. Komisija za hartije od vrijednosti vodi Registar emitenata hartija od vrijednosti.

09. CRNOGORSKA KOMERCIJALN A BANKA a.d. 1. godini 3. 8.12.55 100 100 100 100 I 21.2005 15.d. 21. EURO BROKER a. i to: RB NAZIV RB EMISIJE I I XI V DATUM OBIM EMISIJE U EURIMA 120.10 1. 7. MONTE BROKER a.03.09. % USPJEŠ NOSTI 100 100 100 100 XII 18.000.700.00 600.d.53 100 27 .2005.90 2.00 26.2005 25.00 0 I XII I II 08. Komisija je izdala 10 Rješenja o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija. NIKŠIĆKA BANKA VIP BROKER a.000.565.000. 01.208.04. 08.06.00 1.07. ZEPTER OSIGURANJE a. 3. SWISS OSIGURANJE a. 26.11. 51.400.015.d.12. NK BROKER a. CRNOGORSKI INVESTICIONI FOND a.2005 01.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 4.d.129. tako da je utvr en veoma mali broj izuzetaka od ovog pravila.d. 9.00 125.114.101. 04.d.100. NIKŠIĆKA BANKA a. godine.d. 10.2005.2005.08. PODGORIČKI BROKER a.d.d.200.98 25.2005.00 4. UKUPNO 16.2005. U toku 2005.2005.500. 1. 2.2005. 5.12.00 100 I 08. 6. Odobrenje prospekta za javnu ponudu emisije hartija od vrijednosti Osnovno opredjeljenje Zakona o hartijama od vrijednosti je da se emisije hartija od vrijednosti u Crnoj Gori vrše putem javne ponude.579.2005.834.

3. godine. godini 4. spajanja.842.663. Evidentiranje emisija koje se ne vrše javnom ponudom Javnom ponudom hartija od vrijednosti ne smatra se ponuda hartija od vrijednosti: 1) kada je emitent hartija od vrijednosti Republika Crna Gora.02 5. 2. Pretvaranje duga u akcijski kapital Raspodjela dobiti Postojećim akcionarima po pravu preče kupovine 3 6 7 35. Pretvaranje rezervi u akcijski kapital Po osnovu nenovcanog uloga UKUPNO 2 2 20 13. 4) emitovanih po osnovu raspodjele dobiti.643.56 €.426.03 4.379.763.56 28 .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. zamjene ili denominacije akcija. 5) u posebnim slučajevima koje odredi Komisija.00 70.83 15. Komisija je evidentirala 20 emisija hartija koje se ne vrše javnom ponudom.154. 2) postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine.154.152. 3) emitovanih po osnovu podjele. već se emisije hartija od vrijednosti izvršene na navedeni način samo evidentiraju kod Komisije.386. 5. Ostvaren je ukupan promet u iznosu od 70.386. U toku 2005.435.570. Pregled emisija je dat u tabeli: Rb Osnov emisije Broj emisija Ukupan iznos 1.68 663.

2.889. Po osnovu podjele Po osnovu pripajanja 1 3 7.00 772. Pregled emisija je dat u tabeli: Rb Osnov emisije Broj emisija Ukupan iznos 1.74 Emisije akcija po osnovu usitnjavanja. Tako e. ukrupnjavanja i zamjene akcija ne znače novu emisiju akcija.026.784. Po osnovu usitnjavanja Po osnovu restrukturiranja Po osnovu reprocjene UKUPNO 11 3 0 14 24.80 0 29.94 5. evidentirane su i 4 emisije po osnovu restrukturiranja privrednih društava: Rb Oblik emisije Broj emisija 1.889.219.185.74 €.289. godine evidentirano je i 14 emisija na osnovu usitnjavanja i zamjene akcija u ukupnom iznosu od 29.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. već samo strukturnu promjenu postojećeg kapitala.211.669. godini U toku 2005.211.420. 3. 2.38 Ukupan iznos 29 .

odgovarajućih finansijskih izvještaja koji se dostavljaju Komisiji i pribavljanjem informacija na drugi način. donijela Rješenje o suspendovanju dozvole za rad 3M BROKERU za period do 45 dana. februara 2005. godini 5. sa početkom od 02. na osnovu nalaza neposredne kontrole poslovanja 3M BROKERA i utvr enih nepravilnosti u vezi sa načinom prijema i izvršavanja naloga klijenata u njihovim objektima za stanovanje. ili 2) neposrednu kontrolu . Izvršene neposredne kontrole Pored kontinuiranog vršenja posredne kontrole svih lica kojima daje dozvolu za rad. poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje sa hartijama od vrijednosti. Izvršene kontrole i preduzete mjere u 2004. dakle.1. Komisija može podnositi prijave nadležnim organima. Kontrola poslovanja lica kojima je izdata dozvola za rad Pravilom o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti i Pravilima o nadzoru i kontroli poslovanja specijalizovanih privatnih menadžment preduzeća i privatizacionih fondova utvr uju se bliži uslovi i način na koji Komisija za hartije od vrijednosti vrši kontrolu poslovanja sa hartijama od vrijednosti. godini 5.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Komisija vrši: 1) posrednu kontrolu – pregledom godišnjeg i periodičnog računa. godine. 5.1.1. van prostorija sjedišta ovlašćenog učesnika. saglasno zakonu. druge evidencije.uvidom u registre. zbog 30 . Komisija je u protekloj godini izvršila neposrednu kontrolu poslovanja sledećih subjekata: A) 3M BROKER Komisija za hartije od vrijednosti je. predstavljaju krivično djelo ili prekršaj. Za utvr ene nepravilnosti u poslovanju koje.

Na osnovu sprovedene dodatne neposredne kontrole utvr eno je da je 3M BROKER postupio u skladu sa rješenjem Komisije o suspendovanju dozvole za rad. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rješenja.o.o. Budva i AKCIJE d. odre eno je sa namjerom da se kontrolom utvrdi koje poslove obavlja kontrolisano lice i da li poslove u vezi sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.02. B) AKCIJA d.o.o. Kontrolom je utvr eno da kontrolisano lice ima potpisan Ugovor o zastupanju sa Ovlašćenim učesnikom na tržištu hartija od vrijednosti "Onyx broker" AD Budva od 11. o suspendovanju dozvole za rad obavijesti sve klijente koji su mu dali naloge za kupovinu.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.d. i naznakom da ono prima naloge za trgovinu hartijama od vrijednosti postavljanju u Ulici Balšića 33. S obzirom da je Komisija kontrolom utvrdila da je 3M BROKER u periodu suspenzije dozvole za rad postupio u skladu sa rješenjem Komisije o suspendovanju dozvole za rad.o. Mjera javnog objavljivanja da je 3M BROKER poslovao suprotno propisima o poslovanju hartijama od vrijednosti izrečena je istom prilikom.2005.o.o. Rješenjem o suspendovanju dozvole za rad 3M BROKERU je naloženo da izvrši sve radnje neophodne za saldiranje transakcija sa hartijama od vrijednosti koje su zaključene do dana prijema tog rješenja i da. godini poslovanja suprotno odredbama člana 19 Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti. odlučila je da dozvoli 3M BROKER-u da nastavi sa daljim radom uz obavezu poslovanja u skladu sa propisima. Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Akcija d. U okviru navedene kontrole izvršen je uvid u Ugovor o zastupanju sačinjen izme u ONYX BROKER-a a.o. godine. Odredbama navedenog ugovora utvr ena su me usobna prava i obaveze potpisnika tog ugovora koje nisu u skladu sa Pravilima o načinu poslovanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od 31 . Podgorica. kao i da kontrolisano lice nije uklonilo tablu sa nazivom Akcija d. odnosno prodaju hartija od vrijednosti.

kada klijent izda nalog za kupovinu HOV. Komisija je naknadnim uvidom u opšte akte ovlašćenog učesnika a naročito uvidom u «Opšte uslove poslovanja brokerske kuće HOLDER BROKER a.d. broj 04/5-889/2-05 od 25.d. Na osnovu kompletno sprovedenog postupka kontrole Komisija je utvrdila je sve relevantne okolnosti povodom kojih se stranka obratila. Podgorica postupajući po nalogu stranke koja se obratila Komisiji postupio u skladu sa svojim opštim aktima. Komisija za hartije od vrijednosti je na sjednici održanoj dana 29. Budva i AKCIJA d.2.2005. Način izvršenja brokreskih poslovapropisano da. mora brokeru uplatiti 100% avans na brokerov račun za saldiranje berzanskih transakcija.2005. C) HOLDER BROKER Na osnovu izjave stranke koja se obratila Komisiji Predsjednik je donio Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Holder broker a. Podgorica da. u dodatnom roku od dva dana obavijesti Komisiju. što je on i učinio.d.01. Podgorica i utvrdila da je Holder broker a.2005. godine razmatrala Informaciju o neposrednoj kontroli ovlašćenog učesnika Holder broker a.1.o. Komisija je obavezala ONYX BROKER-a a.02. Izvršene posredne kontrole i preduzete mjere A) 3M BROKER Komisija za hartije od vrijednosti primila je dopis u kome se navodi da je dana 16.o.05.d. godine ili ga uskladi sa Pravilima o načinu poslovanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti i o tome.2005. godine nepoznata ženska osoba došla u stan gdje živi porodica osobe koja 32 . u roku od sedam dana stavi van snage Ugovor o zastupanju zaključen 11. 5. osim u posebno izuzetim slučajevima. godine.d.06. već ga može ovlastiti samo da prima naloge za trgovinu hartijama od vrijednosti u njegovo ime i za njegov račun. godini vrijednosti. Podgorica» utvrdila da u Poglavlju 2. Naime Komisija je utvrdila da ovlašćeni učesnik ne može odrediti pravno lice da ga zastupa.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

Uz prijavu Komisiji. saldiranje trgovine u CDA izvršeno je 06. Gospodin koji je uputio dopis i njegova supruga pristali su da zaključe ponu eni ugovor i uz to navedenoj nepoznatoj osobi predali svoje lične karte. 17 i 19. Komisija je konstatovala da je postupanjem na navedeni način postupano suprotno odredbama čl. st.gospodina koji je poslao dopis i njegove supruge.07. Uvidom u dostavljenu prijavu i priloge. na koji su.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godine.2005. nijesu vraćene uzete lične karte oni su se obratili Komisiji. Komisija je konstatovala da u Ugovoru o prodaji 5000 akcija HLT FONDA nisu navedeni svi neophodni propisani elementi i da je Ugovor potpisan van sjedišta ovlašćenog učesnika ili od njega ovlašćenog pravnog lica. pa je prema 3M Brokeru izrekla mjeru suspendovanja dozvole za rad za period do 45 dana. brokerska kuća koja je posredovala u ovom poslu i na strani kupca i prodavaca bila je MB BROKER a. godini je uputila dopis i ponudila njemu i njegovoj supruzi da zaključe Ugovor o prodaji akcija HLT FONDA. vrijednost posla bila je 801.07. ni poslije dva dana. februara 2005.2005. Kako im.d. gospodin je priložio Ugovor o prodaji 5000 akcija HLT FONDA.d. dok je kupac bila "Zavarovalnica Triglav" a. predmet blok trgovine bilo je 5. izme u ostalih. 33 .621 akcija LOVO po cijeni 142. 16. godine i da su u njoj učestvovali: na strani prodavaca ovlašćeno lice za trgovinu blokom akcija sa zbirnog računa u ime 78 akcionara. 1.66 EUR. godine. B) Privremeno isključenje iz trgovine akcija emitenta LOVĆEN OSIGURANJE Na osnovu sprovedene neposredne kontrole i uvidom u drugu dokumentaciju utvr eno je da je sporna trgovina blokom akcija emitenta «Lovćen Osiguranje» izvršena na MONTENEGROBERZI 01.891. Na osnovu utvr enog. Ljubljana. Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti. i 2. sa početkom od 02. Podgorica.86 EUR. izme u Brokera. i klijenata prodavaca . čiji naziv nije naveden. akcije prenijeli i firma "SPCP" i "Triglav naložbe".

d.d. koje upravlja Privatizacionim investicionim fondom "HLT FOND" a. stav 3 i stav 4 istog člana.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.o.d.o. u periodu maj – septembar 2005. Komisija je riješila da se akcije emitenta LOVĆEN OSIGURANJE a. Zakona o hartijama od vrijednosti.o.07.07.2005. stav 2 tačka 1).o. izvršenom 01. godine akcionar HLT FONDA a.d. godine.o.d.2005. godine. 10. Podgorica isključuju se iz trgovine na berzi od 27.07.o.2005.o.d.d. i Društvo za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d. povezana lica u smislu Zakona o investicionim fondovima.o.o. koje upravlja Privatizacionim investicionim fondom "HLT FOND" a.10. Podgorica i PRO VLADEX-a d. izvršenom 01.09.o. i "Pro Vladexa" d. te da je na ovaj način došlo do kršenja člana 21.d.o.d. a u vezi člana 2 stav 1 tačka 2).2005. godini Do utvr ivanja činjenica da li je transakcijom blokom akcija emitenta LOVĆEN OSIGURANJE a.10. u periodu maj – septembar 2005.o.o. Komisija je. godine. br. Imajući u vidu da je "Pro Vladex" d. C) Kontrola zakonitosti transakcije kupoprodaje akcija HIPOTEKARNE BANKE a. godine.d. 49/04).o. Podgorica Dana 03. godine zahtijevala od Centralne Depozitarne Agencije da dostavi podatake o saldiranim transakcijama akcijama "Hipotekarne banke" a. osnivač Društva za upravljanje "PRIMA" d. kupovao akcije emitenta "Hipotekarna banka" a. izme u HLT FOND-a a. Podgorica jedini vlasnik (100%) udjela u Društvu za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.o. Komisija je stavla van snage zabranu trgovine akcijama LOVĆEN OSIGURANJA a. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list RCG".d.o. Zakona o hartijama od vrijednosti. od Društva za upravljanje "PRIMA" d. 34 .o Podgorica. godine. Komisija je utvrdila da su "Pro Vladex" d. postupajući po navedenom zahtjevu.2005.d.o. prekršena odredba člana 103. dostavila je Komisiji za hartije od vrijednosti zahtjev za kontrolu transakcija kojima je "HLT FOND" a. Tom prilikom je ukazala da je "Pro Vladex" d. 28. godine do utvr ivanja da li je transakcijom blokom akcija ovog emitenta. Podgorica. obavljenim izme u "HLT FONDA" a. Podgorica.2005. prekršena odredba člana 103. Podgorica.

Komisija je o ovome obavjestila «HLT FOND» i DZU «PRIMA». kojom je propisano da društvo za upravljanje i povezana lica ne mogu prodati svoju imovinu investicionom fondu. 35 .09. br. Komisija je utvrdila da je. Članom 18.d. zaključenjem i izvršenjem navedenih kupoprodajnih ugovora. koji su.d. Zakona o investicionim fondovima. stav 1. Podgorica pokrenulo je postupak dobrovoljne likvidacije na osnovu Odluke o likvidaciji od 07. Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG". Zakona o investicionim fondovima. Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom HLT a. niti kupiti imovinu investicionog fonda. godini Imajući u vidu odredbu člana 21. 49/04) propisano je da Komisija može oduzeti dozvolu za rad društvu za upravljanjanje ako društvo za upravljanje donese odluku o likvidaciji u skladu sa navedenom odredbom Komisija je donijela Rješenje o oduzimanju dozvole za rad. 57/01. E) HOLDER BROKER i MARKET BROKER Komisiji za hartije od vrijednosti dostavljen je zahtjev za preispitavanje realizacije kupovnog naloga 400 akcija emitenta BARSKA PLOVIDBA a.2005. godine. zbog utvr ene ništavosti izvršili i me usoban povraćaj akcija «HIPOTEKARNE BANKE» i novčanih sredstava. tačla 4) Zakona o fondovima ("Službeni list RCG". br. prekršena zabrana propisana članom 21. Odredbom člana 79. Bar (oznaka ove hartije je PUTE) izvršena i skladu sa propisima. D) Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Društvu za upravljanje privatizaciono investicionim fondom HLT a. stav 2. za koju je propisana sankcija ništavosti ugovora.d. a ukoliko se ista hartija od vrijednosti nudi na berzama po jednakoj cijeni prednost ima nalog koji je vremenski ranije dat.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 23/03 i 64/03) propisano je da je ovlašćeni učesnik dužan da nalog realizuje na berzi na kojoj se odre ena hartija od vrijednosti nudi po najpovoljnijoj cijeni.

navedenim radnjama prekršio odredbe propisima o poslovanju sa hartijama od vrijednosti. S obzirom da je Komisija utvrdila da je HOLDER BROKER a. u skladu sa članom 18.d Podgorica već postojao kupovni nalog od 10. kada je HOLDER BROKER realizovao na NOVOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. 23/03 i 64/03).11. F) JAVNO OBAVJEŠTENJE Komisija za hartije od vrijednosti je više puta na razne načine obavještavala javnost da se PRODAJA I KUPOVINA AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI U CRNOJ GORI MOŽE VRŠITI SAMO NA BERZAMA. po cijeni od 1.1.60 €.1.d. godini S obzirom da je 14.11. br. nalog klijenta za prodaju 504 akcije PUTE realizuje po najpovoljnijoj cijeni na tržištu. preko ovlašćenih brokera. a ne po cijeni od 1.50 € po kojoj ga je realizovao. godine.50 €. Komisija za hartije od vrijednosti je upozorila vlasnike akcija i drugih hartija od vrijednosti i potencijalne investitore da trgovanje hartijama od vrijednosti van berze nije u skladu sa zakonom. list RCG. HOLDER BROKER a.3. je bio dužan da.d. Podnešene prekršajne prijave U 2005. Komisija za hartije od vrijednosti nije podnijela prekršajne prijave. te da sve takve aktivnosti nijesu pravno valjane i da se sprovode na ličnu odgovornost i rizik. godine za kupovinu 148 akcija PUTE po 1. 5.2005.4. 5. Kako su pojedini mediji i dalje nastavili da objavljuju oglase o trgovini akcijama van institucionalnog sistema. na MONTENEGROBERZI a. tj. nalog za prodaju 504 akcije PUTE po cijeni 1. Podnešene krivične prijave A) Zahtjev za kontrolu brokerske kuće 3M BROKER a. 57/01.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.2005.60 € iz kupovnog naloga podnosioca zahtjeva za preispitivanje.d. u vezi sa transakcijom akcija EPCG 36 . Pravilima o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti (Sl.

i krivičnog djela falsifikovanja isprave iz člana 413.750 akcija EPCG. godine dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova – CB Podgorica. Me utim.d. na 138.d.d. godine.2005.01. Budva.09. obratila Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti 3M BROKER a. Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala Informaciju o uočenim nepravilnostima 37 . Pri kupoprodaji navedenih akcija 3M BROKER a.2005. Na osnovu utvr enog činjeničnog stanja.d.2006. Stoga je Komisija 19. Svi prigovori odnosili su se na prodaju akcija suprotno propisima. Budva U periodu od sredine do kraja decembra 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. koje su bile u vlasništvu odre enog pokojnika. sjednici od 01. Komisiji se javilo više lica koja su uložila prigovore na rad EURO BROKER-a a. zgrada BSP. Komisija za hartije od vrijednosti se. a iz pribavljene dokumentacije u vezi sa navedenim prodajama moglo se osnovano sumnjati da u pojedinim radnjama postoje i obilježja odre enih krivičnih djela.d. B) Nepravilnosti u radu EURO BROKER-a a.d. br. tačka 3) Krivičnog zakonika ("Službeni list RCG". koje su bile u vlasništvu odre enog pokojnika. jula. stav 1.80 €. Podgorica postupio je u skladu sa propisima. godine. godini Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore. 70/03 i 13/04). povodom dostavljenog zahtjeva. u vezi sa navedenim činjenicama Komisija je smatrala da u radnjama odre enih lica i jednog advokata iz Podgorice ima elemenata bića krivičnog djela prevare iz člana 244. sa zahtjevom za povraćaj navedenih akcija. Ulica 13. razmatrala je zahtjev za preispitivanje trgovine akcijama emitenta ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE a. Komisija je Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici dostavila krivičnu prijavu. u 13:33:03. Komisija je ispitala sve činjenice i okolnosti u vezi trgovine akcijama emitenta ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE a. Podgorica i Novoj berzi hartija od vrijednosti Crne Gore a. po cijeni od 1. tako da je neosnovan zahtjev za povraćaj 1. sa zahtjevom za povraćaj navedenih akcija i utvrdila da je kupoprodaja navedenih akcija izvršena 12.12. Podgorica sa zahtjevom za dostavljanje cjelokupne dokumentacije u vezi sa prodajom ovih akcija. Na osnovu prikupljene dokumentacije.d.

Komisija za hartije od vrijednosti je ostvarila učlanjenje u Me unarodnu organizaciju komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) 6. kao i uspostavljanja efikasnog i integrisanog tržišta kapitala i efektivne saradnje prilikom razmjene podataka i informacija. U cilju implementacije me unarodno uspostavljenih standarda poslovanja sa hartijama od vrijednosti. obavezna da prema brokeru koji posluje suprotno zakonu ili drugim propisima preduzme mjere iz svoje nadležnosti (pa i mjere suspenzije ili oduzimanja dozvole za rad). godine na XXX Godišnjoj Skupštini IOSCO-a.d. Budva sinhronizovala sa predstavnicima MUP-a i specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala. S obzirom da je Komisija za hartije od vrijednosti. Komisija je u toku 2006. godine aktivnosti u vezi sa nepravilnostima u radu EURO BROKER-a a.d Budva koje mogu imati obilježja odre enih krivičnih djela. aprila 2006. 6. IOSCO je multilateralna me unarodna organizacija osnovana sa ciljem da njeni članovi: zajedno sara uju da bi promovisali visoke standarde regulacije u nameri da održavaju efikasna i stabilna tržišta hartija od vrijednosti razmenjuju informacije o iskustvima radi promovisanja razvoja domaćih tržišta hartija od vrijednosti 38 . kao što je i pristupila potpisivanju Memoranduma o saradnji sa brojnim komisijama iz regiona.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Me unarodna saradnja Komisije za hartije od vrijednosti Uspostavljanje saradnje sa inostranim nadzornim i regulatornim tijelima na tržištima hartija od vrijednosti predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore. godini u radu EURO BROKER-a a. saglasno Zakonu o hartijama od vrijednosti.

Planirano je da se nakon učlanjenja u IOSCO u aprilu 2005. IOSCO danas broji 108 redovnih članova kao i 76 pridruženih i udruženih članova. godine.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini - ujedinjuju napore u cilju uspostavljanja standarda i efikasnog nadzora nad me unarodnim transakcijama hartija od vrijednosti - pružaju uzajamnu pomoć radi promovisanja integriteta tržišta hartija od vrijednosti rigoroznom primenom standarda i efektivnim akcijama protiv prekršilaca zakona. Članice IOSCO-a su podijeljene u tri kategorije: redovni članovi (nacionalna regulatorna tijela na tržištima kapitala). Komisija je potpisala sljedeće memorandume o saradnji: Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu opomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti sa Kmisijom za hartije od vrijednosti Republike Makedonije potpisan je 24. Članstvo u IOSCO-u je veoma značajno za nacionalna regulatorna tijela. godine. godini sačinila dokument koji sadrži detaljnu procjenu stepena uskla enosti nacionalnog zakonodavstva sa ciljevima i principima IOSCO-a. u cilju jačanja me unarodne saradnje sa regulatorima tržišta kapitala iz regiona. moraju implementirati nacionalnim zakonodavstvom. Tako e. juna 2004. Harmonizacija se želi ostvariti prvenstveno ustanovljavanjem dokumenta "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti" kojim se ustanovljavaju osnovni principi koje države. pridruženi (samoregulatorne organizacije ili berze) i udruženi (druge organizacije na tržištima kapitala). pokrene postupak za potpisivanje Mulitlateralnog memoranduma IOSCO-a o saradnji. Komisija je u 2005. Komisija je pristupila potpisivanju bilateralnih sporazuma o saradnji. 39 . koje podnose zahtjev za učlanjenje u IOSCO. s obzirom da IOSCO nastoji da ostvari što je moguće veću harmonizaciju nacionalnih zakona kojima se reguliše materija hartija od vrijednosti. Svako nacionalno regultorno tijelo prilikom podnošenja zahtjeva za učlanjenje u IOSCO je obavezno da dostavi i dokument pod nazivom "Metodologija procjene implementacije ciljeva i principa regulative hartija od vrijednosti".

godini - Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu pomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Rumunije potpisan je 22. novembra 2005. decembra 2005. 40 . septembra 2005. godine. - Memorandum o razumijevanju o razmjeni informacija i me usobnoj pomoći u pitanjima nadzora tržišta vrijednosnih papira sa Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske potpisan je 27. - Sporazum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Albanije potpisan 05. oktobra 2004. - Memorandum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti Republike Srbije potpisan je 03. oktobra 2004. godine. - Memorandum o saradnji sa Komisijom za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je 15. godine. godine. godine.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

41 . godini. godinu. godinu Odluku o usvajanju Godišnjeg računa Komisije za hartije od vrijednosti za 2004. sa izvještajem o popisu sredstava. godini donijela: Rješenje o klasifikacionim znacima u Komisiji za hartije od vrijednosti za 2005. godini 7. Komisija je u 2005. potraživanja i obaveza Komisije na dan 31. Akta unutrašnje organizacije rada Komisije U cilju ostvarivanja svojih zakonskih i statutarnih obaveza. godinu.12.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala u 2004. godine. Rješenje o dopuni rješenja o klasifikacionim znacima u Komisiji za hartije od vrijednosti za 2005.2004.

U dosadašnjem radu Komisija je dala značajan broj mišljenja koja se odnose na pojašnjenje primjene odre enih zakonskih i drugih propisa kojima se ure uje poslovanje sa hartijama od vrijednosti. ovlašćena je da daje mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti. Zakona o hartijama od vrijednosti.cg.yu.scmn. Komisija. Mišljenja Komisije Saglasno odredbama člana 9. godine objavljena su na WEB SAJTU Komisije: www. Mišljenja koja je Komisija izdala tokom 2005. stav 3.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. kao nacionalno regulatorno tijelo za poslovanje hartijama od vrijednosti. 42 . godini 8.

9. Finansijsko poslovanje u 2005. i 3) iz drugih izvora. do sada se nije naplaćivala. Visina sredstva za rad Komisije.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000 €. 43 . Ukupan obim planiranih prihoda utvr en je u iznosu od 472. O svom finansijskom poslovanju Komisija donosi finansijske planove i godišnje račune. u skladu sa propisima. Ukupan obim planiranih rashoda utvr en je u iznosu od 472.000 €. Višak prihoda nad rashodima Komisija može koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. Finansijsko poslovanje Komisije Sredstva za rad Komisije za hartije od vrijednosti obezbje uju se iz: 1) naknada koje se plaćaju uz podnošenje zahtjeva Komisiji. kao lica ovlašćenog za registraciju hartija od vrijednosti. koja se obezbje uju iz naknada koje se plaćaju za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centalne Depozitarne Agencije. godini 9. godinu u februaru 2005.1. 2) naknada koje se plaćaju za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centalne Depozitarne Agencije. godine. godini Komisija za hartije od vrijednosti utvrdila je Finansijski plan za 2005.

Iznos prihoda najvećim dijelom je ostvaren naplatom naknade za kontrolu rada učesnika na tržištu.184 €. godini iznosio je 494. 1. Ukupno ostvareni prihodi % ostvarenja 127. godini 9.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini iznosio je 601. odnosno 127.184 €.000 Ostvareno 601.3 A) Struktura ostvarenog prihoda i odnos sa planiranim veličinama Komisija za hartije od vrijednosti ostvarila je prihode po osnovu naknada koje naplaćuje za svoj rad.37% PRIHODI Ukupno ostvareni prihodi Planirano 472. 44 . Ostvarene veličine u 2005.184 Ukupno ostvareni prihod iznosi 601. godini Ukupan obim prihoda Komisije u 2005. 127. a ukupan obim rashoda Komisije u 2005.2.000 € Komisija će koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. kao i naknade za odobravanje javne ponude hartija od vrijednosti i naknade za evidentiranje emisija hartija od vrijednosti koje se ne vrše putem javne ponude.37 % od planiranog prihoda.184 €. Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107.

000 Ostvareno 254.640 % ostvarenja 106.85 % 472.184 €. godinu. 45 . godini B) Struktura ostvarenog rashoda i odnos sa planiranim veličinama Ukupan rashod ostvaren je u iznosi od 494.000 233.000 € Komisija će koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. POZICIJA RASHODA Troškovi zaposlenih (po nalazu revizora u 000) Ostali poslovni rashodi (po nalazu revizora u 000) Ukupno Planirano 239.184 104.51 % 102.564 239. odnosno 104.000 494.70 % od planiranog iznosa za 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.70 % Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful