P. 1
Godisnji Izvjestaj o Radu Komisije Za 2005

Godisnji Izvjestaj o Radu Komisije Za 2005

|Views: 11|Likes:
Published by Marina Filipović

More info:

Published by: Marina Filipović on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2011

pdf

text

original

REPUBLIKA CRNA GORA KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU NA TRŽIŠTU KAPITALA I RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI U 2005. GODINI

Podgorica, jun 2006. godine

REZIME Reforma u oblasti tržišta kapitala je najveće reformsko dostignuće u Crnoj Gori. Reformsko dostignuće je mjereno efektom na svakog gra anina Crne Gore i svakog učesnika u ekonomskom životu.

Po obimu i efektu sprovedene reforme Crna Gora je lider u regionu, naročito imajući u vidu: − edukativnu funkciju tržišta i stvaranje kadrovskog potencijala, − veličinu kapitalizacije berzi u odnosu na GDP (najveći u regionu), − ostvareni promet na tržištu kapitala u odnosu na GDP (drugi najveći u regionu).

Upore ivanje rezultata rada naših institucija na tržištu kapitala sa institucijama razvijenih kapitalističkih zemalja i njihovim efektima na tržište nije adekvatno. Kompanije kojima se trguje na tržištu kapitala u Crnoj Gori su kompanije iz Podgorice, Nikšića, Andrijevice, a ne iz New York-a, Tokija ili Londona. Tako e, investitori koji trguju na našem tržištu nisu investicioni fondovi iz New York-a, Tokija ili Londona, pa se ni rezultati poslovanja tih tržišta ne mogu tako brzo dostići. Tržište kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama funkcioniše preko 200 godina (Njujorška berza je osnovana u XIX vijeku) a naše tek 5 godina.

2

STANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA U 2005. GODINI

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini

I

Mjesto i uloga Komisije za hartije od vrijednosti

Reforma u oblasti tržišta kapitala je najveće reformsko dostignuće u Crnoj Gori, a po obimu i efektu sprovedene reforme Crna Gora je lider u regionu, naročito imajući u vidu: − edukativnu funkciju tržišta i stvaranje kadrovskog potencijala, − veličinu kapitalizacije berzi u odnosu na GDP (najveći u regionu), − ostvareni promet na tržištu kapitala u odnosu na GDP (drugi najveći u regionu).

Komisija za hartije od vrijednosti je regulatorni organ. Funkcija Komisije je podsticanje razvoja tržišta hartija od vrijednosti, obezbje ivanje transparentnog trgovanja i zaštita prava investitora na ovom tržištu. Tržište kapitala je po svojoj prirodi promjenljivo, te je nemoguće izbjegavanje svakog rizika od neuspjeha. Zadatak Komisije nije da štiti investitore od odluka koje oni sami donose niti da im garantuje zaradu. Komisija ne garantuje za kvalitet hartija kojima se trguje, ne odre uje cijene po kojima se trguje i ne odobrava pojedinačne transakcije. To nije niti može biti cilj regulative. Prioriteti regulative za razvoj transparentnog i fer tržišta u Crnoj Gori, a posebno nakon MVP bili su: − zaštita prava akcionara i malih investitora u privatizacionim fondovima (pravo raspolaganja akcijama, pravo glasa, prisustvovanje skupštinama, učešće u profitu, uživanje istih prava na jednakoj osnovi, − podsticanje procesa konsolidacije vlasništva, − obezbje ivanje transparentnog trgovanja na javnom tržištu, dostupnost informacija o kompanijama i akcijama kojima se trguje, objavljivanja cijena i količina trgovanja.

4

dilera i investicionog menadžera. stručnih rasprava i okruglih stolova: . Zakon o privatizaciji privrede. godini Zakoni koji regulišu tržište kapitala i obezbje uju nesmetano funkcionisanje tržišta kapitala su: Zakon o hartijama od vrijednosti.300 zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima učestvovalo je na seminarima «Korporativno upravljanje u Crnoj Gori». 5 . Zakon o zalozi.preko 100 zainteresovanih se prijavilo za Školu za edukaciju i licenciranje menadžera penzionih fondova. . poreski zakoni. konferencija. .850 mladih ljudi prošlo obuku za sticanje licence brokera. kao i institucije koje prate biznis aktivnosti u Crnoj Gori. U Crnoj Gori već postoji kritična masa znanja iz ove oblasti. Zakon o tekućim i kapitalnim transakcijama. Zakon o investicionim fondovima.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Zakon o preuzimanju akcionarskih društava i drugi propisi. Komisija za hartije od vrijednosti organizovala je veliki broj edukativnih seminara. Zakon o privrednim društvima. Svi navedeni propisi su usvojeni i implementirani.

u Podgorici je organizovano 12 kurseva. godini II Reformska dostignuća tržišta kapitala 1. a po jedan u Ulcinju i Nikšiću. Prvi kurs održan je u Dubrovniku. Edukacija Najvažniji razvojni efekat tržišta kapitala je uticaj na edukaciju svakog gra anina i promjenu njihovog stava prema biznisu. Komisija je u saradnji sa USAID i Savjetom za privatizaciju do sada organizovala 15 seminara za obuku i polaganje ispita za licence brokera. dilera i investicionog menadžera. Rok Vrijeme održavanja maj 2001 jun 2001 decembar 2001 spetembar 2001 jul 2001 januar 2002 februar 2002 mart 2002 april 2002 maj 2002 jun 2002 maj 2003 jul 2003 mart 2005 jun 2005 UKUPNO Kandidati koji su polagali ispit 16 11 8 20 20 33 12 25 84 55 69 73 104 218 114 861 Broj kandidata koji su položili ispit Broker 5 5 3 12 12 5 2 2 17 3 2 27 13 63 18 179 Diler 6 7 27 26 57 22 145 434 POLOŽILO Investicioni menadžeri 8 2 1 15 4 7 9 10 43 11 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. prema profitu.

Tako e. i nakon toga devet seminara na kojima je učestvovalo oko 300 zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini U saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) organizovano je istraživanje na temu «Korporativno upravljanje u Crnoj Gori». Kao rezultat istraživanja objavljen je «Priručnik za korporatrivno upravljanje u Crnoj Gori». u saradnji sa američkom Komisijom za hartije od vrijednosti i NASD (vlasnik NASDAQ sistema) u Igalu je organizovan višednevni me unarodni trening program na temu «Regulativa rada brokera i dilera» kojem je prisustvovalo 70 učesnika iz 9 zemalja iz okruženja. 7 .

257.967. Makedonija www.372.blberza.354. Pokazatelji ostvarenog razvoja Mjera za procjenjivanje uspješnosti reforme u ovoj oblasti su me unarodno prihvaćeni parametri .mk. godini 2.863 € 4.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.722.000 € 10.000 € n/a 1.yu.000.co. podaci o učešću domaćih i stranih investitora.579.1 Zemlja Bosna Bugarska Crna Gora Hrvatska Irska Island Kipar Makedonija Malta Rumunija Slovenija Srbija Tržišna kapitalizacija 3.000 € 24.mse.549.fibv.000 € 21.cg.956.488.bse-sofia. www.ba.000 € 15.be. jasno je da je crnogorsko tržište kapitala lider u toj konkurenciji.sase. ostvareni promet.yu.569.328 € 791.081.ac.210.vse. Kipar www.397 € GDP 7.212 € 562.net.be.000.wiiw.290.428.com.128.442.hr.ro Izvor podataka o GDP: www.sem-on.314.bg.000.com.fese.472. Bugarska www.fese.fibv.558 € 7.000.000 € 928.630. www.135 € 161.net.264.000.000 € 4.495.belex.800 € 79.ostvarena kapitalizacija tržišta. www.457.gov 8 .000 € 33.fese. Upore ujući ostvarene rezultate poslovanja na tržištu kapitala Crne Gore sa nekim zemljama iz regiona ili slične veličine.fese. Irska www.000 € 1 Izvori podataka o kapitalizaciji i prometu: Srbija www.136 € 578.000 € 19.634.000. Rumunija www.000.000 € Promet 335.311.000. www. www.000.000.scmn.000 € 8.com.250.259. www.050.000 € 6.com.829.com.181.000 € 5.000 € 110.fibv.hr.951. Island www. Bosna www.474. www.266.511.475. www.is.085.000 € 27.cy.zse.085.394.bvb. Hrvatska www.541.000. www.365.be.201.000 € 4.668 € 397. Crna Gora www.000 € 145.900.034. Malta www.sem-on. Slovenija www.fese.062 € 2.000.000 € 30. www. www.524.000 € 3.000 € 1.909 € 198.icex.000.400.com.be.000.659 € 96.cse.260.net.665.585.000 € 13.at.780 € 291.sem-on.be.odci.

89% 2.93% 2.31% 23.17% 4.49% 12.52% 26.86% 90. Zemlja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Island Crna Gora Irska Malta Bosna Kipar Hrvatska Slovenija Srbija Makedonija Rumunija Bugarska Kapitalizacija / GDP 291.86% 146.47% 20.47% 3.37% 16.13% 2.09% 48. godini Prema odnosu tržišne kapitalizacije (tržišna vrijednost firmi kojima se trguje na berzi) prema GDP Crna Gora je lider u odnosu na posmatrane zemlje.03% 19.70% 3.18% 36.49% 87.80% 4.75% 2.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.86% 57. Zemlja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Island Irska Hrvatska Crna Gora Malta Bosna Bugarska Makedonija Kipar Srbija Rumunija Slovenija Promet / GDP 402.11% 9 .80% 41. i pokazatelj odnosa ostvarenog prometa na berzi prema GDP govori o razvoju našeg tržišta.32% Tako e.

Porast broja učesnika u kupoprodaji U prethodnoj godini izvršeno je 111. Godina 2001 2002 2003 2004 2005 I – V 2006 Ukupno Broj transakcija 909 4. HLT fondu.053 transakcija. preduzeću Napredak . Hipotekarnoj banci. a od 2001.053 36. pa cak koriste i kredite za ovu namjenu umjesto za kupovinu potrošne robe . Ljudi samostalno donose odluke na tržištu i snose posledice (dobit ili gubitak) tih odluka.293 21. Takvo donošenje odluka uticalo je i na promjene vlasništva u mnogim firmama u Crnoj Gori. godini 3. što znači da je toliko kupaca i toliko prodavaca imalo interes da kupi ili proda hartije. i dr. Na osnovu sprovedenog istraživanja.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.Kotor. umjesto u štednju ulažu u kupovinu akcija.830 232.328 Promjena u razmišljanju ogleda se u tome što gra ani sve više svoja slobodna novčana sredstva.323 57. 10 .328 transakcija na tržištu kapitala. oko 1/3 ljudi koji su dobili vaučere do sada je učestvovala u kupovini ili prodaji hartija od vrijendosti.920 111. godine 232.

onima koji prodaju akcije. tj. Direktne investicije u preduzeća su ulaganje kapitala u kupovinu novih emisija akcija i reinvestiranje ostvarenog kapitala.5 % 30.1 % 11 . godini: Država Crna Gora Srbija Rumunija Bugarska Hrvatska Slovenija Index MOSTE BELEXfm BET SOFIX CROBEX SBI20 Porast 450. Investicije Investicije preko tržišta kapitala su portfolio investicije i direktne investicije u preduzeća Portfolio investicije su ulaganje kapitala u kupovinu hartija od vrijednosti.0 % -7.6 % 29. izmiruju se obaveze (plaća se PDV. vezuju se za biznis. Atraktivnost za strane investitore O atraktivnosti našeg tržišta kapitala za strane investitore najbolje govori porast berzanskih indeksa u 2005. Te investicije imaju multiplikativni efekat na ekonomiju. Novi kapital koji je uložen u preduzeća i banke.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.0 % 26. jer se kapital reinvestira (akcije. ili drugim pravnim licima.1. Kapital ide direktno gra anima fondovima. štednja.0 % 39. u biznis). 4. kao i kapital koji se reinvestira. godini 4. drugi porezi i obaveze). ili ide u potrošnju. nije raspodijeljen u potrošnju.

2. 4. koji sve više svoja slobodna sredstva. Direktno ulaganje novog kapitala u banke i preduzeća Novi kapital koji je uložen u preduzeća i banke iznosi preko 125 miliona €. godini 4. Oko 42 miliona € kapitala uloženo je u kupovinu novih emisija akcija preduzeća i banaka. Dodatnih 83 miliona € novog kapitala (ostvareni profit. ne računajući državne prihode iz privatizacije.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. To je kapital koji je direktno investiran u biznis. koji nije išao u potrošnju vlasnika). neraspore ene rezerve) reinvestiran je u biznis i raspodijeljen je vlasnicima u obliku akcija (reinvestirani kapital. pa čak i sredstva dobijena putem kredita koriste za kupovinu akcija. kao i ulaganje domaćih kupaca.3. To je oko 50% ukupnog novca do sada uloženog u berzansku kupovinu akcija i obveznica. I dalje traje zainteresovanost stranog kapitala za ulaganja u CG. Portfolio investicije Oko 150 miliona € stranog kapital uloženo je u Crnu Goru kupovinom hartija od vrijednosti preko tržišta kapitala. 12 .

03 jan. Svako ko je stekao akcije tokom transformacije ili u MVP.02 okt.581 miliona €. godini 5. Nakon MVP. Kapitalizacija 1.600 U milionima EUR 1.03 apr. sada u prosjeku može da dobije 42 puta više novca od njihove prodaje nego na početku procesa.05 jul.04 apr.02 jan.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. u martu 2002.04 jul. godine. 13 .04 okt. ukupna kapitalizacija (vrijednost svih akcija na berzi kojima se redovno trguje) bila je 37 miliona €. godine kapitalizacija iznosi 1.02 apr.03 jul.05 okt.05 apr.200 1.02 jul.04 jan.000 800 600 400 200 0 jan.05 jan. kada je većina ljudi željela da proda akcije pri prvoj prilici za prodaju.06 Ovakav rast je možda očekivana posledica formiranja cijena na veoma niskom nivou nakon MVP.400 1. Porast cijena hartija na tržištu Funkcionisanje i razvoj tržišta kapitala uticao je na porast cijena akcija u prosjeku za 42 puta.03 okt. U junu 2006.

godini U protekloj godini najviše su rasle cijene sledećih akcija: Kompanija Elektroprivreda CG Luka Bar Budvanska rivijera Jadransko brodogradilište Plantaže Jugopetrol Porast cijene 1535 % 950 % 571 % 374 % 366 % 185 % Pregled kretanja cijena akcija investicionih fondova je dat u sledećoj tabeli: Kompanija Eurofond Trend Moneta Atlas Mont MIG HLT-FOND Porast cijene 909% 550% 467% 439% 298% 172% Naravno da ovakav trend rasta cijena akcija ne može da traje zauvjek niti je zarada investitorima zagarantovana. 14 . godini 6.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Akcije sa najvećim rastom cijena u 2005. Regulativom ne treba ni pokušavati da se ostvari bezrizično investiranje jer je to nemoguće.

895.116.329.982 19. izvršeno je 18 preuzimanja preduzeća. Godina kraj 2001 2002 2003 2004 2005 I – V 2006 Ukupno Ukupan promet u milionima € 10.132 Od usvajanja Pravila o preuzimanju.880.859.067. a koje predstavlja novi kapital u biznisu. godini 7.915.455.921.554.000 82.893 23. berzansko trgovanje iznosi preko 365 miliona €. Broj preuzimanja putem javne ponude 18 Ukupni novčani obim preuzetih akcija 30. godine do kraja maja 2006.343 42. u martu 2005 godine.727 14.091 Poslovanje hartijama koje se ne vrši na berzi. iznosilo je preko 82 milion €.442. godine iznosi preko 479 miliona €.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Ostvareni obim poslovanja hartijama od vrijednosti Ukupan obim poslovanja hartijama od vrijednosti u periodu od decembra 2001. Od toga.577 450. Vrsta emisije Raspodjela dobiti Prodaja postojećim akcionarima Pretvaranje rezervi u kapital Pretvaranje duga u akcijski kapital Pretvaranje nenovčanog uloga u kapital Ukupno Iznos 17.911 43.117 15 . što je finansirano sa skoro 31 milion €.211 198.854.986.077 365.863 55.665 22.

Početkom 2005. dok je na kraju godine taj broj pao na 142.530 -10. akcionara na početku godine 27.737 -8.047 61.517 50.000 40.000 10.915 40.792 -5.662 9.690 28.195 16. Poslovanje investicionih fondova U Crnoj Gori posluje šest investicionih fondova.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.565 akcionara.886 16. Svaki od njih osnovan je u toku procesa masovne vaučerske privatizacije kao privatizacioni fond. a zatim u fondove zajedničkog ulaganja i kao takvi i danas posluju. godini 8.79% -17.671 Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND razlika -7.000 50.066 -3.56% -35.623 25.000 0 ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND broj akcionara na početku godine broj akcionara na kraju godine 16 .000 60.265 br.000 20.02% 70.52% -18.261 20.12% -34.225 -11. Koncetracija vlasništva u fondovim na početku i kraju 2005 br. godine šest crnogorskih fondova bilo je vlasništvo 189.621 akcionara.454 14.000 30.88% -28. akcionara na kraju godine 20. Svih šest fondova transformisano je prvo u privatizaciono investicione.594 -25.

06 € 7.33% 137.518.674.09 € 7.29 € 28. Vrijednost portfelja fondova na pocetku i na kraju 2005.777.79 € 19.91 € 13.129.000.000.105.000.000.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na početku godine Vrijednost aktive na kraju godine U prosjeku aktiva fondova je u 2005.000.62 € 37.05%.722. godini porasla za 107.10% 40.00 € 25.39% 68.00 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND promjena 15.000.611.000. aktive na kraju godine 25.242.73% 90. Portfelj većine fondova činile su uglavnom akcije kompanija sa sjedištem u Crnoj Gori. u nekim slučajevima i do preko 150%.21 € 13.000.085. 17 .29 € 8.000. kao i njihove tržišne vrijednosti.000.062.800.88 € 10.000.126.00 € Vrijed.00 € 35.977.851.38 € 15.636.374.814.70 € 11.87 € 19.569.000.253.00 € 15.00 € 20.947. aktive na početku godine 9.354.00 € 10. Ako se uzme u obzir rast cjelokupnog tržišta lako je doći i do razloga rasta aktive fondova.370.911.000.000.956.86% 91.603.86% 90.829.944.00 € 5.597.09 € 24.00 € 0.00 € 163.176.00 € 30.000. godine Vrijed.924.074. godini Rast cjelokupnog tržišta kapitala u Crnoj Gori vidljiv je i kroz pokazatelje vrijednosti aktive fondova.000.735.200.097.338.329. što znači da se vrijednost portfelja fondova više nego udvostručila u ovom periodu.35 € 15.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.75 € 18.

00% 143.34 € 444.304.25 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika 11.09 € 14.34 € 21.000.61 € 16.010.61 € 3.48 € 7.592.91 € Tržišne vrijed.000.192.00 € 0.602.887.23% 25.926.81% 415.00 € 5.938.913.778.56 € 9.192. na početku godine 2.13 € 6.182.83 € 1.370.213.52 € 2. godini Što se tiče tržišne vrijednosti fondova (broj akcija fonda pomnožen sa tržišnom cijenom).000.074.041.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Tržišne vrijednost na početku godine Tržišne vrijednost na kraju godine 18 .184.03 € 6.000.075.000.099.892.009.182.000.819.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.000.000.935.53% 704.13% 583.00 € 15.000. na kraju godine 14.411.723.79% 292.960.00 € 20. godine Tržišne vrijed.369.678.992.20 € 4.000.73 € 17. primjetan je prosječan rast od preko pet puta (oko 430%)! Tržišne vrijednosti fondova na početku i kraju 2005.51 € 9.03 € 1.564.00 € 10.551.822.681.69 € 16.921.243.

00 € 15.32 € -9.37% -56.352.162.13 € 6.96% -84.70% -31.192.00 € 10.35 € -17.075.062.71% -29.41 € -7.329.000.869.829.362.09 € -72.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na početku godine Tržišne vrijednost na početku godine Odnos vrijednosti porfelja i tržišnih vrijednosti fondova na kraju 2005. godine Vrijednost aktive na početku godine 9.186.354.126.105.000.851. godini Odnos tržišne vrijednosti i vrijednosti aktive fondova pokazuje i dalje da postoji razlika izme u ove dvije vrijednosti.041.926.79 € 19.96 € -7.085.998.773.603.129.74% 25.000.29 € 8.34 € 21.763.00 € 20.551.592. s tim što je vidljivo kretanje ka izjednačavanju ovih vrijednosti.00 € 5.38 € 15.074.176.101.147.840.213.412.370.00 € Tržišne vrijednost na kraju godine 14.35 € 15.602. Odnos vrijednosti porfelja i tržišnih vrijednosti fondova na početku 2005.938.778.20% -27.25 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika -10.696.370.911.411.02 € -21.192.095.199.338.179.977.000.921.000.66% -51.67 € -9.83 € 1.00 € Tržišne vrijednost na početku godine 2.60% -79.85% -58.62 € 37.010.597.611.681.52 € 2.03 € 6.09 € 24.886.61 € 3.000.723.000.200.000.887.18% 19 .374.184.074.61 € 16.07% -89.243.88 € 10.28 € -9.735.253.51 € 9.814.722.78 € -12.182.00% -79.69 € 16.87 € 19.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.777.76 € -3.00 € 0.900.672.819.500.70 € 11.822.000.944.29 € 28. godine Vrijednost aktive na kraju godine 25.000.75 € -42.46 € -6.678.91 € Naziv fonda ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Razlika -6.009.03 € 1.

000.00 € 10.000.000.000.000.000.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.00 € 5.00 € 25.000.00 € 35.00 € 20.00 € ATLAS MONT EUROFOND HLT MIG MONETA TREND Vrijednost aktive na kraju godine Tržišne vrijednost na kraju godine 20 .000.000.000.00 € 0.000.000.000.00 € 30.000.00 € 15.000. godini 40.000.

To privlači interesovanje investitora. godini 9. što će voditi novim investicijama. iz Skandinavije i SAD. spajanje novca i preduzeća. Budući pravci razvoja Interesovanje za naše tržište će rasti i u narednom periodu. 21 . − Cijene akcija privatizacionih fondova ne odražavaju vrijednost akcija u njihovom portfelju. Prvenstveno novih preduzeća i novih proizvoda. Tako e. rastu cijena hartija i prometa kapitala na tržištu.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Tome naročito pogoduje odličan poreski tretman investicija u hartije od vrijednosti u Crnoj Gori. Očekivani pravac razvoja je šansa za finansiranje novih projekata i ideja. za investiranje na naše tržište kapitala. Prema tržišnim cijenama na kraju 2005. − Očekivani razvoj privatnih penzionih fondova i kanalisanje privatne štednje koja se u njima konstantno akumulira u profitabilne investicije na tržištu kapitala. godine podcijenjenost akcija fondova je oko 50%. Nekoliko indikatora ukazuje na to: − Cijene akcija preduzeća (prema pokazatelju odnosa tržišnih cijena akcija u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrijednost) su niže od cijena sličnih akcija u zemljama u okruženju. prvenstveno investitora iz okruženja. Komisija će stimulisati ulaganje u nove ideje i preduzeća osloba anjem od plaćanja administrativnih naknada.

u kojem dugoročni depoziti (oročeni preko godinu) iznose maksimalno 28 miliona € a strani kapital investiran u akcije banaka iznosi 70 miliona €. jasno je da tržište kapitala postaje ključni instrument dugoročnog ličnog i poslovnog finansiranja u Crnoj Gori. godini 9.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 22 . podsticanje kulture štednje i investiranja i izmjenu stava ljudi o biznisu i stvaranju profita. imajući u vidu naročito me unarodnu komponentu investiranja trajnog kapitala i ostvareni promet od preko 479 miliona €. ukazuje na razvojne efekte ovog tržišta. Zaključak Dosadašnje funkcionisanje tržišta kapitala. Upore ujući te efekte sa bankarskim sektorom.

godini IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI U 2005. GODINI 23 .Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

U obavljanju poslova utvr enih zakonom. radi u sjednicama. usvojenim na prvoj njenoj sjednici u decembru 2000.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. a najmanje jedanput mjesečno. GODINI Komisija za hartije od vrijednosti je samostalna organizacija Republike Crne Gore. godini održala 52 sjednice. Komisija. Ovi principi su. tržišnim regulatorima. zapravo. me unarodnim organizacijama i privatnim konsultantima. godini I AKTIVNOSTI KOMISIJE U 2005. sa svojstvom pravnog lica. poštenog i efikasnog tržišta. zaštite investitora i održavanja fer. Komisija je u 2005. Njena misija je da sprovodi republički Zakon o hartijama od vrijednosti Zakon o investicionim fondovima i Zakon o preuzimanju akcionarskih društava u cilju smanjenja sistemskog rizika. nalozi i direktive za njihovu implementaciju Vladama. Propisi koje je donijela Komisija u 2005. kao regulatorne organe i na sve učesnike na tržištu hartija od vrijednosti. Komisija je samostalna i nezavisna i odgovorna za svoj rad Skupštini Republike Crne Gore. na osnovu Statuta i Poslovnika o radu. na kojima je ostvarila sljedeće aktivnosti: 1. Sjednice Komisije održavaju se po potrebi. koji sadrži 30 principa koji se odnose na komisije za hartije od vrijednosti. osnovana radi ure ivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine. u skladu sa ciljevima i misijom IOSCO (Me unarodna organizacija komisija za hartije od vrijednosti). Komisiju imenuje Skupština Republike Crne Gore na predlog Vlade Republike Crne Gore. 24 . godine usvojen je dokument "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti". godini Na XXIII Godišnjoj skupštini Me unarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) u Najrobiju 1998. kao kolegijalni organ. godine. me u kojima i principe koji se odnose na kolektivne investicione šeme.

Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o načinu prodaje akcija akcionarskih društava za koje je planom privatizacije utvr ena berzanska prodaja.12. Komisija je tokom 2005. efikasnog i transparentnog tržišta hartija od vrijednosti. Uputstvo o načinu prodaje akcija čiji je vlasnik Republika Crna Gora 3. 05/05 od 07.02. Fonda za razvoj i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 4. Uputstvo o ovjeravanju punomoćja za obavljanje odre enih poslova sa hartijama od vrijednosti 5. list RCG". list RCG". godini Zaokružujući i unapre ujući regulatorni okvir tržišta kapitala. godine donijela sljedeća Pravila: 1.2005). Pravila o načinu trgovanja blokom akcija ("Sl. 2. − i smanjenje sistemskog rizika. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje investicionim fondovima i investicionim fondovima ("Sl. na osnovu Zahtjeva Republičkog fonda PIO. Uputstvo o dopuni uputstva o prodaji akcija Fonda za razvoj 2. 25 . Komisija je usvojila i sledeća uputstva: 1. br.2005).03. Tako e. i 72/05 od 01. Uputstvo o utvr ivanju vremena trgovanja na berzama Ključni ciljevi regulacije u ovoj oblasti su: − zaštita investitora.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. br. − obezbje ivanje poštenog.2005. 11/05 od 01.

godine bilo upisano ukupno 396 akcionarskih društava. Prijavu za ispis iz Registara emitenata u 2005. 2005. U Registar emitenata upisuju se sva pravna lica koja vrše emisiju hartija od vrijednosti. godini 2. Komisija za hartije od vrijednosti vodi Registar emitenata hartija od vrijednosti. godini podnijelo je 9 akcionarskih društava.12.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. U Registar je zaključno sa 31. pa i pravna lica koja su emitovala akcije u postupku svojinske transformacije. godini podnijelo je 12 akcionarskih društava. na tržištu hartija od vrijednosti u Republici Crnoj Gori može se trgovati samo hartijama od vrijednosti izdatim od emitenata koji su upisani u Registar emitenata koji vodi Komisija. 26 . Prijavu za upis u Registar emitenata u 2005. Vo enje Registra emitenata Saglasno odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti.

2005 25. godine. 21. 08. 7. 9. CRNOGORSKI INVESTICIONI FOND a.114.000. 8.00 125. 2. MONTE BROKER a. % USPJEŠ NOSTI 100 100 100 100 XII 18. tako da je utvr en veoma mali broj izuzetaka od ovog pravila. NK BROKER a. Odobrenje prospekta za javnu ponudu emisije hartija od vrijednosti Osnovno opredjeljenje Zakona o hartijama od vrijednosti je da se emisije hartija od vrijednosti u Crnoj Gori vrše putem javne ponude.2005. EURO BROKER a. godini 3. NIKŠIĆKA BANKA a. SWISS OSIGURANJE a.12.129.d. 4.12.d.53 100 27 . NIKŠIĆKA BANKA VIP BROKER a.03.400.00 4. 3. 6. 5. 04.2005.06.98 25.12. 1. 26.04.00 600. 01.000. Komisija je izdala 10 Rješenja o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija.208.015. UKUPNO 16.00 100 I 08.08.d.09.d.90 2. ZEPTER OSIGURANJE a.d.2005.200.700.2005. 51.2005.55 100 100 100 100 I 21. PODGORIČKI BROKER a.09.00 26. i to: RB NAZIV RB EMISIJE I I XI V DATUM OBIM EMISIJE U EURIMA 120.000. 1. CRNOGORSKA KOMERCIJALN A BANKA a.834.00 1.d.2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.11.10 1.100.00 0 I XII I II 08.579.500. 10.d.2005.d.101.d.2005 01.07.d.2005.2005 15. U toku 2005.565.

763.56 €.379. godini 4. već se emisije hartija od vrijednosti izvršene na navedeni način samo evidentiraju kod Komisije.152. godine.00 70. 3. 5. Pretvaranje duga u akcijski kapital Raspodjela dobiti Postojećim akcionarima po pravu preče kupovine 3 6 7 35. 5) u posebnim slučajevima koje odredi Komisija.842.435.386. 2) postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine.570. U toku 2005.386. Komisija je evidentirala 20 emisija hartija koje se ne vrše javnom ponudom.68 663.03 4.154.426. Ostvaren je ukupan promet u iznosu od 70.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. 3) emitovanih po osnovu podjele. spajanja. Evidentiranje emisija koje se ne vrše javnom ponudom Javnom ponudom hartija od vrijednosti ne smatra se ponuda hartija od vrijednosti: 1) kada je emitent hartija od vrijednosti Republika Crna Gora.154. Pregled emisija je dat u tabeli: Rb Osnov emisije Broj emisija Ukupan iznos 1. 4) emitovanih po osnovu raspodjele dobiti.02 5. Pretvaranje rezervi u akcijski kapital Po osnovu nenovcanog uloga UKUPNO 2 2 20 13. zamjene ili denominacije akcija. 2.663.56 28 .643.83 15.

889.94 5.669. Tako e. 2.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godine evidentirano je i 14 emisija na osnovu usitnjavanja i zamjene akcija u ukupnom iznosu od 29. 2. godini U toku 2005.74 €.784.185.211. već samo strukturnu promjenu postojećeg kapitala. ukrupnjavanja i zamjene akcija ne znače novu emisiju akcija. Po osnovu podjele Po osnovu pripajanja 1 3 7.289. evidentirane su i 4 emisije po osnovu restrukturiranja privrednih društava: Rb Oblik emisije Broj emisija 1.74 Emisije akcija po osnovu usitnjavanja.420. Po osnovu usitnjavanja Po osnovu restrukturiranja Po osnovu reprocjene UKUPNO 11 3 0 14 24.219.00 772.80 0 29. Pregled emisija je dat u tabeli: Rb Osnov emisije Broj emisija Ukupan iznos 1.026.211.38 Ukupan iznos 29 .889. 3.

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Za utvr ene nepravilnosti u poslovanju koje. Izvršene kontrole i preduzete mjere u 2004. Komisija vrši: 1) posrednu kontrolu – pregledom godišnjeg i periodičnog računa. odgovarajućih finansijskih izvještaja koji se dostavljaju Komisiji i pribavljanjem informacija na drugi način. 5. godine. na osnovu nalaza neposredne kontrole poslovanja 3M BROKERA i utvr enih nepravilnosti u vezi sa načinom prijema i izvršavanja naloga klijenata u njihovim objektima za stanovanje. ili 2) neposrednu kontrolu . godini 5. Komisija je u protekloj godini izvršila neposrednu kontrolu poslovanja sledećih subjekata: A) 3M BROKER Komisija za hartije od vrijednosti je. predstavljaju krivično djelo ili prekršaj. saglasno zakonu. van prostorija sjedišta ovlašćenog učesnika.1. zbog 30 . Komisija može podnositi prijave nadležnim organima. druge evidencije. sa početkom od 02. februara 2005. Kontrola poslovanja lica kojima je izdata dozvola za rad Pravilom o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti i Pravilima o nadzoru i kontroli poslovanja specijalizovanih privatnih menadžment preduzeća i privatizacionih fondova utvr uju se bliži uslovi i način na koji Komisija za hartije od vrijednosti vrši kontrolu poslovanja sa hartijama od vrijednosti. donijela Rješenje o suspendovanju dozvole za rad 3M BROKERU za period do 45 dana.1. Izvršene neposredne kontrole Pored kontinuiranog vršenja posredne kontrole svih lica kojima daje dozvolu za rad.uvidom u registre. dakle.1. godini 5. poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

B) AKCIJA d. odlučila je da dozvoli 3M BROKER-u da nastavi sa daljim radom uz obavezu poslovanja u skladu sa propisima. najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rješenja. S obzirom da je Komisija kontrolom utvrdila da je 3M BROKER u periodu suspenzije dozvole za rad postupio u skladu sa rješenjem Komisije o suspendovanju dozvole za rad.2005. godine.o.o. Kontrolom je utvr eno da kontrolisano lice ima potpisan Ugovor o zastupanju sa Ovlašćenim učesnikom na tržištu hartija od vrijednosti "Onyx broker" AD Budva od 11.o.d.o. Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Akcija d. Odredbama navedenog ugovora utvr ena su me usobna prava i obaveze potpisnika tog ugovora koje nisu u skladu sa Pravilima o načinu poslovanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od 31 .o. Rješenjem o suspendovanju dozvole za rad 3M BROKERU je naloženo da izvrši sve radnje neophodne za saldiranje transakcija sa hartijama od vrijednosti koje su zaključene do dana prijema tog rješenja i da. i naznakom da ono prima naloge za trgovinu hartijama od vrijednosti postavljanju u Ulici Balšića 33. U okviru navedene kontrole izvršen je uvid u Ugovor o zastupanju sačinjen izme u ONYX BROKER-a a. Na osnovu sprovedene dodatne neposredne kontrole utvr eno je da je 3M BROKER postupio u skladu sa rješenjem Komisije o suspendovanju dozvole za rad. kao i da kontrolisano lice nije uklonilo tablu sa nazivom Akcija d.o.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.o. odre eno je sa namjerom da se kontrolom utvrdi koje poslove obavlja kontrolisano lice i da li poslove u vezi sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.o.02. Podgorica. odnosno prodaju hartija od vrijednosti. Budva i AKCIJE d. Mjera javnog objavljivanja da je 3M BROKER poslovao suprotno propisima o poslovanju hartijama od vrijednosti izrečena je istom prilikom. o suspendovanju dozvole za rad obavijesti sve klijente koji su mu dali naloge za kupovinu. godini poslovanja suprotno odredbama člana 19 Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti.

Komisija je naknadnim uvidom u opšte akte ovlašćenog učesnika a naročito uvidom u «Opšte uslove poslovanja brokerske kuće HOLDER BROKER a. godine nepoznata ženska osoba došla u stan gdje živi porodica osobe koja 32 . Komisija je obavezala ONYX BROKER-a a. godini vrijednosti. Podgorica» utvrdila da u Poglavlju 2.d. što je on i učinio. mora brokeru uplatiti 100% avans na brokerov račun za saldiranje berzanskih transakcija.2005.o. Podgorica postupajući po nalogu stranke koja se obratila Komisiji postupio u skladu sa svojim opštim aktima. godine ili ga uskladi sa Pravilima o načinu poslovanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti i o tome.02. godine razmatrala Informaciju o neposrednoj kontroli ovlašćenog učesnika Holder broker a. Izvršene posredne kontrole i preduzete mjere A) 3M BROKER Komisija za hartije od vrijednosti primila je dopis u kome se navodi da je dana 16.1. u dodatnom roku od dva dana obavijesti Komisiju. Podgorica i utvrdila da je Holder broker a. već ga može ovlastiti samo da prima naloge za trgovinu hartijama od vrijednosti u njegovo ime i za njegov račun.05. Naime Komisija je utvrdila da ovlašćeni učesnik ne može odrediti pravno lice da ga zastupa. Način izvršenja brokreskih poslovapropisano da. Komisija za hartije od vrijednosti je na sjednici održanoj dana 29. kada klijent izda nalog za kupovinu HOV.d. 5. Podgorica da.d.2. broj 04/5-889/2-05 od 25.2005. osim u posebno izuzetim slučajevima.d.06. C) HOLDER BROKER Na osnovu izjave stranke koja se obratila Komisiji Predsjednik je donio Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Holder broker a.2005.d.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.2005. u roku od sedam dana stavi van snage Ugovor o zastupanju zaključen 11.01. godine. Budva i AKCIJA d. Na osnovu kompletno sprovedenog postupka kontrole Komisija je utvrdila je sve relevantne okolnosti povodom kojih se stranka obratila.o.

godine i da su u njoj učestvovali: na strani prodavaca ovlašćeno lice za trgovinu blokom akcija sa zbirnog računa u ime 78 akcionara. Kako im. saldiranje trgovine u CDA izvršeno je 06.07.891. nijesu vraćene uzete lične karte oni su se obratili Komisiji. vrijednost posla bila je 801. izme u Brokera. brokerska kuća koja je posredovala u ovom poslu i na strani kupca i prodavaca bila je MB BROKER a. Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti. i 2. Komisija je konstatovala da u Ugovoru o prodaji 5000 akcija HLT FONDA nisu navedeni svi neophodni propisani elementi i da je Ugovor potpisan van sjedišta ovlašćenog učesnika ili od njega ovlašćenog pravnog lica.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. dok je kupac bila "Zavarovalnica Triglav" a. čiji naziv nije naveden.86 EUR. godini je uputila dopis i ponudila njemu i njegovoj supruzi da zaključe Ugovor o prodaji akcija HLT FONDA.d. Gospodin koji je uputio dopis i njegova supruga pristali su da zaključe ponu eni ugovor i uz to navedenoj nepoznatoj osobi predali svoje lične karte. ni poslije dva dana. akcije prenijeli i firma "SPCP" i "Triglav naložbe". godine. gospodin je priložio Ugovor o prodaji 5000 akcija HLT FONDA. izme u ostalih. sa početkom od 02.621 akcija LOVO po cijeni 142.2005. Uz prijavu Komisiji. 33 . pa je prema 3M Brokeru izrekla mjeru suspendovanja dozvole za rad za period do 45 dana.07. na koji su. Ljubljana. 17 i 19. st. Komisija je konstatovala da je postupanjem na navedeni način postupano suprotno odredbama čl. Uvidom u dostavljenu prijavu i priloge. februara 2005. Podgorica. 16.gospodina koji je poslao dopis i njegove supruge. Na osnovu utvr enog. predmet blok trgovine bilo je 5. i klijenata prodavaca . B) Privremeno isključenje iz trgovine akcija emitenta LOVĆEN OSIGURANJE Na osnovu sprovedene neposredne kontrole i uvidom u drugu dokumentaciju utvr eno je da je sporna trgovina blokom akcija emitenta «Lovćen Osiguranje» izvršena na MONTENEGROBERZI 01. godine.d. 1.2005.66 EUR.

49/04). Komisija je.10.d.o. Imajući u vidu da je "Pro Vladex" d. u periodu maj – septembar 2005.o.o. Zakona o hartijama od vrijednosti. postupajući po navedenom zahtjevu. Komisija je stavla van snage zabranu trgovine akcijama LOVĆEN OSIGURANJA a.2005. godine akcionar HLT FONDA a.2005. Zakona o hartijama od vrijednosti. godine. br.d. godini Do utvr ivanja činjenica da li je transakcijom blokom akcija emitenta LOVĆEN OSIGURANJE a. 28. Podgorica jedini vlasnik (100%) udjela u Društvu za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.d.o. izvršenom 01. godine do utvr ivanja da li je transakcijom blokom akcija ovog emitenta.d.07. godine zahtijevala od Centralne Depozitarne Agencije da dostavi podatake o saldiranim transakcijama akcijama "Hipotekarne banke" a. kupovao akcije emitenta "Hipotekarna banka" a. prekršena odredba člana 103.2005.o. izvršenom 01. prekršena odredba člana 103.o. Podgorica i PRO VLADEX-a d. od Društva za upravljanje "PRIMA" d. Komisija je utvrdila da su "Pro Vladex" d.10. obavljenim izme u "HLT FONDA" a.07. 34 . stav 2 tačka 1). godine. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list RCG". Podgorica Dana 03. Podgorica. te da je na ovaj način došlo do kršenja člana 21.o. 10. povezana lica u smislu Zakona o investicionim fondovima. dostavila je Komisiji za hartije od vrijednosti zahtjev za kontrolu transakcija kojima je "HLT FOND" a. Komisija je riješila da se akcije emitenta LOVĆEN OSIGURANJE a.o. a u vezi člana 2 stav 1 tačka 2).d.d. osnivač Društva za upravljanje "PRIMA" d.o.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.2005. izme u HLT FOND-a a.o.d. i "Pro Vladexa" d.d. u periodu maj – septembar 2005.o.d. i Društvo za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d. koje upravlja Privatizacionim investicionim fondom "HLT FOND" a.d.o. koje upravlja Privatizacionim investicionim fondom "HLT FOND" a. Tom prilikom je ukazala da je "Pro Vladex" d. godine.o. Podgorica. godine.d.o.2005.o. stav 3 i stav 4 istog člana.07. C) Kontrola zakonitosti transakcije kupoprodaje akcija HIPOTEKARNE BANKE a.09.o Podgorica. Podgorica isključuju se iz trgovine na berzi od 27. Podgorica.o. godine.d.2005.o.

tačla 4) Zakona o fondovima ("Službeni list RCG". Pravila o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG".09.d. zbog utvr ene ništavosti izvršili i me usoban povraćaj akcija «HIPOTEKARNE BANKE» i novčanih sredstava. godine. br. Podgorica pokrenulo je postupak dobrovoljne likvidacije na osnovu Odluke o likvidaciji od 07. a ukoliko se ista hartija od vrijednosti nudi na berzama po jednakoj cijeni prednost ima nalog koji je vremenski ranije dat.d.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. za koju je propisana sankcija ništavosti ugovora. 23/03 i 64/03) propisano je da je ovlašćeni učesnik dužan da nalog realizuje na berzi na kojoj se odre ena hartija od vrijednosti nudi po najpovoljnijoj cijeni. prekršena zabrana propisana članom 21. br. kojom je propisano da društvo za upravljanje i povezana lica ne mogu prodati svoju imovinu investicionom fondu. D) Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Društvu za upravljanje privatizaciono investicionim fondom HLT a. stav 1. godini Imajući u vidu odredbu člana 21. zaključenjem i izvršenjem navedenih kupoprodajnih ugovora. 35 . niti kupiti imovinu investicionog fonda. Bar (oznaka ove hartije je PUTE) izvršena i skladu sa propisima. Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom HLT a. E) HOLDER BROKER i MARKET BROKER Komisiji za hartije od vrijednosti dostavljen je zahtjev za preispitavanje realizacije kupovnog naloga 400 akcija emitenta BARSKA PLOVIDBA a. Članom 18. 57/01. Komisija je utvrdila da je. Zakona o investicionim fondovima. 49/04) propisano je da Komisija može oduzeti dozvolu za rad društvu za upravljanjanje ako društvo za upravljanje donese odluku o likvidaciji u skladu sa navedenom odredbom Komisija je donijela Rješenje o oduzimanju dozvole za rad.2005. Zakona o investicionim fondovima. Komisija je o ovome obavjestila «HLT FOND» i DZU «PRIMA». stav 2. koji su. Odredbom člana 79.d.

godine za kupovinu 148 akcija PUTE po 1. F) JAVNO OBAVJEŠTENJE Komisija za hartije od vrijednosti je više puta na razne načine obavještavala javnost da se PRODAJA I KUPOVINA AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI U CRNOJ GORI MOŽE VRŠITI SAMO NA BERZAMA.d.2005.d Podgorica već postojao kupovni nalog od 10. na MONTENEGROBERZI a.11. nalog za prodaju 504 akcije PUTE po cijeni 1.4.60 € iz kupovnog naloga podnosioca zahtjeva za preispitivanje.50 €. Pravilima o načinu vo enja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti (Sl. 57/01. u vezi sa transakcijom akcija EPCG 36 . kada je HOLDER BROKER realizovao na NOVOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a. HOLDER BROKER a.2005.60 €. Komisija za hartije od vrijednosti je upozorila vlasnike akcija i drugih hartija od vrijednosti i potencijalne investitore da trgovanje hartijama od vrijednosti van berze nije u skladu sa zakonom. je bio dužan da. navedenim radnjama prekršio odredbe propisima o poslovanju sa hartijama od vrijednosti. po cijeni od 1. 5. Komisija za hartije od vrijednosti nije podnijela prekršajne prijave.1. 23/03 i 64/03).50 € po kojoj ga je realizovao.1. S obzirom da je Komisija utvrdila da je HOLDER BROKER a. godine. Podnešene prekršajne prijave U 2005. a ne po cijeni od 1. godini S obzirom da je 14. 5. list RCG.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.d.11. br. preko ovlašćenih brokera. nalog klijenta za prodaju 504 akcije PUTE realizuje po najpovoljnijoj cijeni na tržištu. u skladu sa članom 18.3.d. Kako su pojedini mediji i dalje nastavili da objavljuju oglase o trgovini akcijama van institucionalnog sistema.d. Podnešene krivične prijave A) Zahtjev za kontrolu brokerske kuće 3M BROKER a. te da sve takve aktivnosti nijesu pravno valjane i da se sprovode na ličnu odgovornost i rizik. tj.

B) Nepravilnosti u radu EURO BROKER-a a. u vezi sa navedenim činjenicama Komisija je smatrala da u radnjama odre enih lica i jednog advokata iz Podgorice ima elemenata bića krivičnog djela prevare iz člana 244. godine dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova – CB Podgorica. sa zahtjevom za povraćaj navedenih akcija. Podgorica postupio je u skladu sa propisima. zgrada BSP. obratila Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti 3M BROKER a.d. sa zahtjevom za povraćaj navedenih akcija i utvrdila da je kupoprodaja navedenih akcija izvršena 12. Komisija je Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici dostavila krivičnu prijavu. br.750 akcija EPCG. koje su bile u vlasništvu odre enog pokojnika.2005. a iz pribavljene dokumentacije u vezi sa navedenim prodajama moglo se osnovano sumnjati da u pojedinim radnjama postoje i obilježja odre enih krivičnih djela. tako da je neosnovan zahtjev za povraćaj 1. Pri kupoprodaji navedenih akcija 3M BROKER a. Stoga je Komisija 19. Na osnovu prikupljene dokumentacije.d. Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala Informaciju o uočenim nepravilnostima 37 .d. razmatrala je zahtjev za preispitivanje trgovine akcijama emitenta ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE a.09. Budva U periodu od sredine do kraja decembra 2005. Budva. na 138. godine. Ulica 13. tačka 3) Krivičnog zakonika ("Službeni list RCG". Podgorica i Novoj berzi hartija od vrijednosti Crne Gore a. povodom dostavljenog zahtjeva.d. 70/03 i 13/04).d. sjednici od 01. Komisiji se javilo više lica koja su uložila prigovore na rad EURO BROKER-a a. jula. Komisija je ispitala sve činjenice i okolnosti u vezi trgovine akcijama emitenta ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE a. Komisija za hartije od vrijednosti se.80 €. po cijeni od 1.12. godine.2006.d. Me utim. godini Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore. Svi prigovori odnosili su se na prodaju akcija suprotno propisima. stav 1. i krivičnog djela falsifikovanja isprave iz člana 413. Podgorica sa zahtjevom za dostavljanje cjelokupne dokumentacije u vezi sa prodajom ovih akcija. Na osnovu utvr enog činjeničnog stanja. koje su bile u vlasništvu odre enog pokojnika. u 13:33:03.d.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.01.2005.

d. IOSCO je multilateralna me unarodna organizacija osnovana sa ciljem da njeni članovi: zajedno sara uju da bi promovisali visoke standarde regulacije u nameri da održavaju efikasna i stabilna tržišta hartija od vrijednosti razmenjuju informacije o iskustvima radi promovisanja razvoja domaćih tržišta hartija od vrijednosti 38 . kao što je i pristupila potpisivanju Memoranduma o saradnji sa brojnim komisijama iz regiona.d Budva koje mogu imati obilježja odre enih krivičnih djela. saglasno Zakonu o hartijama od vrijednosti. Budva sinhronizovala sa predstavnicima MUP-a i specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala. Komisija je u toku 2006. U cilju implementacije me unarodno uspostavljenih standarda poslovanja sa hartijama od vrijednosti. Komisija za hartije od vrijednosti je ostvarila učlanjenje u Me unarodnu organizaciju komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) 6. S obzirom da je Komisija za hartije od vrijednosti. 6.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. Me unarodna saradnja Komisije za hartije od vrijednosti Uspostavljanje saradnje sa inostranim nadzornim i regulatornim tijelima na tržištima hartija od vrijednosti predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore. godine na XXX Godišnjoj Skupštini IOSCO-a. aprila 2006. obavezna da prema brokeru koji posluje suprotno zakonu ili drugim propisima preduzme mjere iz svoje nadležnosti (pa i mjere suspenzije ili oduzimanja dozvole za rad). kao i uspostavljanja efikasnog i integrisanog tržišta kapitala i efektivne saradnje prilikom razmjene podataka i informacija. godine aktivnosti u vezi sa nepravilnostima u radu EURO BROKER-a a. godini u radu EURO BROKER-a a.

u cilju jačanja me unarodne saradnje sa regulatorima tržišta kapitala iz regiona. s obzirom da IOSCO nastoji da ostvari što je moguće veću harmonizaciju nacionalnih zakona kojima se reguliše materija hartija od vrijednosti. Članstvo u IOSCO-u je veoma značajno za nacionalna regulatorna tijela. godine. Članice IOSCO-a su podijeljene u tri kategorije: redovni članovi (nacionalna regulatorna tijela na tržištima kapitala). IOSCO danas broji 108 redovnih članova kao i 76 pridruženih i udruženih članova. Svako nacionalno regultorno tijelo prilikom podnošenja zahtjeva za učlanjenje u IOSCO je obavezno da dostavi i dokument pod nazivom "Metodologija procjene implementacije ciljeva i principa regulative hartija od vrijednosti". pridruženi (samoregulatorne organizacije ili berze) i udruženi (druge organizacije na tržištima kapitala). Harmonizacija se želi ostvariti prvenstveno ustanovljavanjem dokumenta "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti" kojim se ustanovljavaju osnovni principi koje države. Komisija je potpisala sljedeće memorandume o saradnji: Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu opomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti sa Kmisijom za hartije od vrijednosti Republike Makedonije potpisan je 24. Komisija je pristupila potpisivanju bilateralnih sporazuma o saradnji. Komisija je u 2005. godini sačinila dokument koji sadrži detaljnu procjenu stepena uskla enosti nacionalnog zakonodavstva sa ciljevima i principima IOSCO-a. 39 . koje podnose zahtjev za učlanjenje u IOSCO. moraju implementirati nacionalnim zakonodavstvom. juna 2004.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini - ujedinjuju napore u cilju uspostavljanja standarda i efikasnog nadzora nad me unarodnim transakcijama hartija od vrijednosti - pružaju uzajamnu pomoć radi promovisanja integriteta tržišta hartija od vrijednosti rigoroznom primenom standarda i efektivnim akcijama protiv prekršilaca zakona. Planirano je da se nakon učlanjenja u IOSCO u aprilu 2005. godine. pokrene postupak za potpisivanje Mulitlateralnog memoranduma IOSCO-a o saradnji. Tako e.

godine. - Memorandum o razumijevanju o razmjeni informacija i me usobnoj pomoći u pitanjima nadzora tržišta vrijednosnih papira sa Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske potpisan je 27. - Sporazum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Albanije potpisan 05. decembra 2005. oktobra 2004. 40 . septembra 2005. godine. godine. - Memorandum o saradnji sa Komisijom za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je 15.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godine. godine. godini - Sporazum o saradnji za razmjenu informacija i uzajamnu pomoć u vezi sa pitanjima nadzora tržišta hartija od vrijednosti sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Rumunije potpisan je 22. - Memorandum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti Republike Srbije potpisan je 03. novembra 2005. oktobra 2004.

godini donijela: Rješenje o klasifikacionim znacima u Komisiji za hartije od vrijednosti za 2005. godinu. godine. Rješenje o dopuni rješenja o klasifikacionim znacima u Komisiji za hartije od vrijednosti za 2005.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.2004. godinu Odluku o usvajanju Godišnjeg računa Komisije za hartije od vrijednosti za 2004. godini. godinu. godini 7. 41 . Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala u 2004. Akta unutrašnje organizacije rada Komisije U cilju ostvarivanja svojih zakonskih i statutarnih obaveza. potraživanja i obaveza Komisije na dan 31.12. sa izvještajem o popisu sredstava. Komisija je u 2005.

Mišljenja koja je Komisija izdala tokom 2005. stav 3. Mišljenja Komisije Saglasno odredbama člana 9. ovlašćena je da daje mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti. Zakona o hartijama od vrijednosti. godini 8. 42 . Komisija.scmn. godine objavljena su na WEB SAJTU Komisije: www.cg. kao nacionalno regulatorno tijelo za poslovanje hartijama od vrijednosti. U dosadašnjem radu Komisija je dala značajan broj mišljenja koja se odnose na pojašnjenje primjene odre enih zakonskih i drugih propisa kojima se ure uje poslovanje sa hartijama od vrijednosti.yu.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.

Finansijsko poslovanje Komisije Sredstva za rad Komisije za hartije od vrijednosti obezbje uju se iz: 1) naknada koje se plaćaju uz podnošenje zahtjeva Komisiji.1.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. O svom finansijskom poslovanju Komisija donosi finansijske planove i godišnje račune. 43 .000 €. i 3) iz drugih izvora. Višak prihoda nad rashodima Komisija može koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. godini Komisija za hartije od vrijednosti utvrdila je Finansijski plan za 2005. koja se obezbje uju iz naknada koje se plaćaju za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centalne Depozitarne Agencije. godine. godini 9. Visina sredstva za rad Komisije. kao lica ovlašćenog za registraciju hartija od vrijednosti. 9.000 €. godinu u februaru 2005. u skladu sa propisima. Ukupan obim planiranih prihoda utvr en je u iznosu od 472. Ukupan obim planiranih rashoda utvr en je u iznosu od 472. do sada se nije naplaćivala. Finansijsko poslovanje u 2005. 2) naknada koje se plaćaju za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centalne Depozitarne Agencije.

184 Ukupno ostvareni prihod iznosi 601.184 €.184 €. Ostvarene veličine u 2005. 44 .000 € Komisija će koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. Iznos prihoda najvećim dijelom je ostvaren naplatom naknade za kontrolu rada učesnika na tržištu. odnosno 127. godini Ukupan obim prihoda Komisije u 2005. godini iznosio je 494. kao i naknade za odobravanje javne ponude hartija od vrijednosti i naknade za evidentiranje emisija hartija od vrijednosti koje se ne vrše putem javne ponude. 127.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005. godini 9. a ukupan obim rashoda Komisije u 2005.000 Ostvareno 601. 1.37% PRIHODI Ukupno ostvareni prihodi Planirano 472.2.3 A) Struktura ostvarenog prihoda i odnos sa planiranim veličinama Komisija za hartije od vrijednosti ostvarila je prihode po osnovu naknada koje naplaćuje za svoj rad. Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107.184 €. Ukupno ostvareni prihodi % ostvarenja 127. godini iznosio je 601.37 % od planiranog prihoda.

640 % ostvarenja 106.70 % Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 107. odnosno 104.000 233.Godišnji izvještaj o stanju na tržištu kapitala i radu Komisije za hartije od u 2005.184 €. 45 .000 494.85 % 472. godini B) Struktura ostvarenog rashoda i odnos sa planiranim veličinama Ukupan rashod ostvaren je u iznosi od 494.70 % od planiranog iznosa za 2005.000 € Komisija će koristiti isključivo za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za vršenje funkcije regulatornog i nadzornog organa u oblasti hartija od vrijednosti. POZICIJA RASHODA Troškovi zaposlenih (po nalazu revizora u 000) Ostali poslovni rashodi (po nalazu revizora u 000) Ukupno Planirano 239.564 239.184 104. godinu.000 Ostvareno 254.51 % 102.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->