Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG«, broj 60/03 i »Službeni list CG«, broj 45/10), člana

133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG«, broj 45/10), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG«, broj 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 i »Službeni list CG«, broj 25/11), Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU Ministarstvo prosvjete i sporta će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 450 stipendija, od čega: • 300 ranijim korisnicima, koji produžavaju pravo na stipendiju i • 150 novim korisnicima, koji po prvi put konkurišu za stipendiju, i to: - 50 stipendija talentovanim učenicima i - 100 stipendija najboljim studentima. USLOVI KONKURSA

Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica TEL: (+382) 20 410 100; FAX: (+382) 20 410 101 Web: www.mps.gov.me , E-mail: mpis@gov.me

Najboljim studentima smatraju se studenti koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim i državnim takmičenjima. Broj odobrenih stipendija najboljim studentima utvrdiće se srazmjerno broju upisanih studenata na privatnim i javnim ustanovama visokog obrazovanja. nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija. Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju. objavljuje se na internet adresi Ministarstva. Prilikom dodjele studentskih stipendija. položili sve ispite iz prethodne godine studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9. koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju.00. a ima opšti uspjeh najmanje vrlodobar. odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati. odnosno najbolji studenti.vlada. Talentovanim učenikom. Pravo na stipendiju imaju studenti koji su prvi put upisali semestar studijske godine. smatra se učenik koji iz pojedinih nastavnih predmeta. druge i narednih godina školovanja. Kandidat ima pravo prigovora na rang listu Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja. odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. KRITERIJUMI Ukoliko se prijavi više kandidata prednost imaju kandidati koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja. odnosno oblasti pokazuje naročiti smisao.Pravo na stipendiju imaju talentovani učenici. kao i veći broj osvojenih nagrada na državnom i međunarodnom takmičenju. komisija polazi od zastupljenosti studijskih programa i utvrđuje broj stipendija koje se dodjeljuju studentima prirodnih odnosno društvenih nauka. Prigovor mora biti obrazložen. interes.me . koji imaju crnogorsko državljanstvo. Pravo na stipendiju imaju talentovani učenici osnovne i srednje škole koji blagovremeno i uspješno ispunjavaju obaveze propisane statutom škole. www. radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postiže izvanredne rezultate.gov. Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja. Prigovor koji nije obrazložen. odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija.

odnosno studijsku godinu i isplaćuje u 10 mjesečnih rata.gov. Stari korisnici (učenici i studenti koji konkurišu za produženje stipendije).me/ministarstvo/konkursi). Preporuku mentora. oktobra 2011. 6.gov. dostavljaju: 1.mpin. Potvrdu o studiranju. 3. www. 4. godine. Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju. 6. odnosno o redovnom školovanju.me . Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. odnosno uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija (za studente). 5. Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima.mps. 2. Stipendija se odobrava za jednu školsku. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet adresi Ministarstva (www. odnosno o redovnom školovanju. 5. Svjedočanstva iz prethodnih godina školovanja (za učenike).vlada. odnosno Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija (za studente). Preporuku mentora. ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA Rok za podnošenje dokumenata je od 1. Svjedočanstvo iz prethodnog razreda (za učenike). 3. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet adresi Ministarstva (www. Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.Stipendija se ne dodjeljuje studentima koji su korisnici studentskog kredita. dostavljaju: 1. Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte. odnosno studija).gov. Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (samo iz prethodne godine školovanja. Potvrdu o studiranju. septembra do 20. 4. POTREBNA DOKUMENTA Novi korisnici (učenici i studenti koji se prvi put javljaju na konkurs). 2.me/ministarstvo/konkursi).

fah 110 Podgorica Tekst konkursa nalazi se na internet adresi Ministarstva prosvjete i sporta (www.Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete i sporta Odjeljenje za učenički i studentski standard Rimski trg b.b.me .vlada.gov. 405 309. 405 321. www.mpis.gov.me/ministarstvo/konkursi) Kontakt telefoni: (020) 405 317.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful