Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG«, broj 60/03 i »Službeni list CG«, broj 45/10), člana

133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG«, broj 45/10), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG«, broj 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 i »Službeni list CG«, broj 25/11), Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU Ministarstvo prosvjete i sporta će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 450 stipendija, od čega: • 300 ranijim korisnicima, koji produžavaju pravo na stipendiju i • 150 novim korisnicima, koji po prvi put konkurišu za stipendiju, i to: - 50 stipendija talentovanim učenicima i - 100 stipendija najboljim studentima. USLOVI KONKURSA

Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica TEL: (+382) 20 410 100; FAX: (+382) 20 410 101 Web: www.mps.gov.me , E-mail: mpis@gov.me

Pravo na stipendiju imaju talentovani učenici osnovne i srednje škole koji blagovremeno i uspješno ispunjavaju obaveze propisane statutom škole. odnosno najbolji studenti. koji imaju crnogorsko državljanstvo. nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija. odnosno oblasti pokazuje naročiti smisao. Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja. interes. Talentovanim učenikom. Prigovor koji nije obrazložen. položili sve ispite iz prethodne godine studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9. koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju. Broj odobrenih stipendija najboljim studentima utvrdiće se srazmjerno broju upisanih studenata na privatnim i javnim ustanovama visokog obrazovanja.Pravo na stipendiju imaju talentovani učenici. odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija. komisija polazi od zastupljenosti studijskih programa i utvrđuje broj stipendija koje se dodjeljuju studentima prirodnih odnosno društvenih nauka. druge i narednih godina školovanja. radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postiže izvanredne rezultate. objavljuje se na internet adresi Ministarstva.me . odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Najboljim studentima smatraju se studenti koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim i državnim takmičenjima. Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju. kao i veći broj osvojenih nagrada na državnom i međunarodnom takmičenju.00. KRITERIJUMI Ukoliko se prijavi više kandidata prednost imaju kandidati koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja. Kandidat ima pravo prigovora na rang listu Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja. www. Prilikom dodjele studentskih stipendija. Pravo na stipendiju imaju studenti koji su prvi put upisali semestar studijske godine.gov.vlada. Prigovor mora biti obrazložen. odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati. a ima opšti uspjeh najmanje vrlodobar. smatra se učenik koji iz pojedinih nastavnih predmeta.

odnosno studija). Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.Stipendija se ne dodjeljuje studentima koji su korisnici studentskog kredita. 3. 4. 5.gov.vlada. Preporuku mentora. Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte. Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte. odnosno Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija (za studente). Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima. godine. 6.mpin. 3. Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (samo iz prethodne godine školovanja. Stipendija se odobrava za jednu školsku. septembra do 20. Potvrdu o studiranju. Svjedočanstva iz prethodnih godina školovanja (za učenike). 5. www. POTREBNA DOKUMENTA Novi korisnici (učenici i studenti koji se prvi put javljaju na konkurs). Potvrdu o studiranju.mps. 4.gov. odnosno o redovnom školovanju. Preporuku mentora. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet adresi Ministarstva (www. dostavljaju: 1. 2. 2. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet adresi Ministarstva (www. Svjedočanstvo iz prethodnog razreda (za učenike).gov. Stari korisnici (učenici i studenti koji konkurišu za produženje stipendije).me .me/ministarstvo/konkursi). ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA Rok za podnošenje dokumenata je od 1. odnosno uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija (za studente). odnosno studijsku godinu i isplaćuje u 10 mjesečnih rata. odnosno o redovnom školovanju. oktobra 2011.me/ministarstvo/konkursi). 6. dostavljaju: 1. Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

gov.mpis.Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete i sporta Odjeljenje za učenički i studentski standard Rimski trg b. www.gov.me/ministarstvo/konkursi) Kontakt telefoni: (020) 405 317. fah 110 Podgorica Tekst konkursa nalazi se na internet adresi Ministarstva prosvjete i sporta (www.vlada. 405 309.b. 405 321.me .