Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG«, broj 60/03 i »Službeni list CG«, broj 45/10), člana

133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG«, broj 45/10), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG«, broj 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 i »Službeni list CG«, broj 25/11), Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU Ministarstvo prosvjete i sporta će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 450 stipendija, od čega: • 300 ranijim korisnicima, koji produžavaju pravo na stipendiju i • 150 novim korisnicima, koji po prvi put konkurišu za stipendiju, i to: - 50 stipendija talentovanim učenicima i - 100 stipendija najboljim studentima. USLOVI KONKURSA

Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica TEL: (+382) 20 410 100; FAX: (+382) 20 410 101 Web: www.mps.gov.me , E-mail: mpis@gov.me

odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija. odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati. kao i veći broj osvojenih nagrada na državnom i međunarodnom takmičenju. KRITERIJUMI Ukoliko se prijavi više kandidata prednost imaju kandidati koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja. objavljuje se na internet adresi Ministarstva. koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju.gov. druge i narednih godina školovanja. Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju. Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja. Pravo na stipendiju imaju talentovani učenici osnovne i srednje škole koji blagovremeno i uspješno ispunjavaju obaveze propisane statutom škole. smatra se učenik koji iz pojedinih nastavnih predmeta.Pravo na stipendiju imaju talentovani učenici.me . odnosno oblasti pokazuje naročiti smisao. komisija polazi od zastupljenosti studijskih programa i utvrđuje broj stipendija koje se dodjeljuju studentima prirodnih odnosno društvenih nauka. Broj odobrenih stipendija najboljim studentima utvrdiće se srazmjerno broju upisanih studenata na privatnim i javnim ustanovama visokog obrazovanja. odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. koji imaju crnogorsko državljanstvo. Prigovor mora biti obrazložen.vlada. Kandidat ima pravo prigovora na rang listu Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja. a ima opšti uspjeh najmanje vrlodobar. položili sve ispite iz prethodne godine studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9. radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postiže izvanredne rezultate. www. Najboljim studentima smatraju se studenti koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim i državnim takmičenjima.00. Pravo na stipendiju imaju studenti koji su prvi put upisali semestar studijske godine. interes. Talentovanim učenikom. Prilikom dodjele studentskih stipendija. Prigovor koji nije obrazložen. odnosno najbolji studenti. nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija.

odnosno o redovnom školovanju. Stipendija se odobrava za jednu školsku.gov. Preporuku mentora. 4. Potvrdu o studiranju. Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju. dostavljaju: 1. godine. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet adresi Ministarstva (www. odnosno Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija (za studente).vlada. Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte. Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima. 2. oktobra 2011.gov.me/ministarstvo/konkursi). ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA Rok za podnošenje dokumenata je od 1. 6. Preporuku mentora. Svjedočanstvo iz prethodnog razreda (za učenike).me/ministarstvo/konkursi). Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (samo iz prethodne godine školovanja. 6. 3. 3. www.mpin. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet adresi Ministarstva (www. Potvrdu o studiranju. Svjedočanstva iz prethodnih godina školovanja (za učenike). Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte. 4.Stipendija se ne dodjeljuje studentima koji su korisnici studentskog kredita. dostavljaju: 1. odnosno uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija (za studente).me . Stari korisnici (učenici i studenti koji konkurišu za produženje stipendije). odnosno o redovnom školovanju. 5. 2. odnosno studijsku godinu i isplaćuje u 10 mjesečnih rata. odnosno studija). POTREBNA DOKUMENTA Novi korisnici (učenici i studenti koji se prvi put javljaju na konkurs). 5.gov.mps. septembra do 20.

www.gov.b.vlada. 405 309.mpis.Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete i sporta Odjeljenje za učenički i studentski standard Rimski trg b.gov.me/ministarstvo/konkursi) Kontakt telefoni: (020) 405 317.me . fah 110 Podgorica Tekst konkursa nalazi se na internet adresi Ministarstva prosvjete i sporta (www. 405 321.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful