Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG«, broj 60/03 i »Službeni list CG«, broj 45/10), člana

133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG«, broj 45/10), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG«, broj 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 i »Službeni list CG«, broj 25/11), Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuje

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU Ministarstvo prosvjete i sporta će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 450 stipendija, od čega: • 300 ranijim korisnicima, koji produžavaju pravo na stipendiju i • 150 novim korisnicima, koji po prvi put konkurišu za stipendiju, i to: - 50 stipendija talentovanim učenicima i - 100 stipendija najboljim studentima. USLOVI KONKURSA

Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica TEL: (+382) 20 410 100; FAX: (+382) 20 410 101 Web: www.mps.gov.me , E-mail: mpis@gov.me

00. komisija polazi od zastupljenosti studijskih programa i utvrđuje broj stipendija koje se dodjeljuju studentima prirodnih odnosno društvenih nauka. Prigovor mora biti obrazložen. Prigovor koji nije obrazložen. radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postiže izvanredne rezultate. kao i veći broj osvojenih nagrada na državnom i međunarodnom takmičenju. odnosno najbolji studenti. Talentovanim učenikom. Najboljim studentima smatraju se studenti koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim i državnim takmičenjima. koji imaju crnogorsko državljanstvo. odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati. odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju.Pravo na stipendiju imaju talentovani učenici. Rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju. a ima opšti uspjeh najmanje vrlodobar. Pravo na stipendiju imaju talentovani učenici osnovne i srednje škole koji blagovremeno i uspješno ispunjavaju obaveze propisane statutom škole.gov. položili sve ispite iz prethodne godine studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9. smatra se učenik koji iz pojedinih nastavnih predmeta. druge i narednih godina školovanja.vlada. Kandidat ima pravo prigovora na rang listu Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja. Broj odobrenih stipendija najboljim studentima utvrdiće se srazmjerno broju upisanih studenata na privatnim i javnim ustanovama visokog obrazovanja. nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija. KRITERIJUMI Ukoliko se prijavi više kandidata prednost imaju kandidati koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja. Pravo na stipendiju imaju studenti koji su prvi put upisali semestar studijske godine. odnosno oblasti pokazuje naročiti smisao.me . odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija. interes. Prilikom dodjele studentskih stipendija. objavljuje se na internet adresi Ministarstva. www. Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja.

septembra do 20.me . Potvrdu o studiranju. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet adresi Ministarstva (www. dostavljaju: 1. POTREBNA DOKUMENTA Novi korisnici (učenici i studenti koji se prvi put javljaju na konkurs). 4. www. Stari korisnici (učenici i studenti koji konkurišu za produženje stipendije). Preporuku mentora. 5. Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte. odnosno studijsku godinu i isplaćuje u 10 mjesečnih rata. odnosno uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija (za studente). Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.vlada. Potvrdu o studiranju. Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (samo iz prethodne godine školovanja. dostavljaju: 1.mps. odnosno Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija (za studente).gov.mpin. oktobra 2011. 3. 5. Preporuku mentora. 4. odnosno o redovnom školovanju. Svjedočanstva iz prethodnih godina školovanja (za učenike).gov. ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA Rok za podnošenje dokumenata je od 1. Stipendija se odobrava za jednu školsku. Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju. odnosno studija).Stipendija se ne dodjeljuje studentima koji su korisnici studentskog kredita. Svjedočanstvo iz prethodnog razreda (za učenike).me/ministarstvo/konkursi). 2. odnosno o redovnom školovanju. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. godine. 3. 6.gov. Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet adresi Ministarstva (www.me/ministarstvo/konkursi). Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima. 2. 6.

www.vlada. 405 321.Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete i sporta Odjeljenje za učenički i studentski standard Rimski trg b.gov.mpis. 405 309.me . fah 110 Podgorica Tekst konkursa nalazi se na internet adresi Ministarstva prosvjete i sporta (www.me/ministarstvo/konkursi) Kontakt telefoni: (020) 405 317.b.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times