Pitanja iz Tehnologije multimedija 1. Pojam multimedije, definicije.

Multimedija je bilo koja kombinacija teksta, grafičke umetnosti, zvuka, animacija i videa koja dolazi pomoću računara, ili na neki drugi elektronski način. To je bogato prezentiran osećaj. Kada isprepletete senzualne elemente multimedije – očaravajuće slike i animacije, zanimljive zvukove, privlačne video spotove i neposrednu tekstualnu informaciju, možete “naelektrisati” misaone i akcione centre ljudskog uma. Kada čoveku date interaktivnu kontrolu procesa, biće očaran. Multimedija uzbuđuje oči, uši, vrhove prstiju i najvažnije glavu. Implementacija multimedijalnih mogućnosti u računarima je samo najnovija epizoda u dugačkom nizu: crteži u pećinama, rukom pravljeni rukopisi, štamparska presa, radio i TV…Ova napredovanja odražavaju urođenu želju čoveka da obezbeđuje mogućnosti za stvaralačko izražavanje, da koristi tehnologiju i maštu da bi osnažio i oslobodio ideje. Kada omogućite krajnjem korisniku – gledaocu multimedijalnog projekta da odlučuje koji se elemetni izvode i kada, to je interaktivna multimedija. Kada date i strukturu povezanih elemenata kroz koje korisnik može da se “šeta” interaktivna multimedija postaje hipermedija.Morate znati kako da upotrebite sredstva i tehnologije multimedijalnog računara da ih isprepletete. Ljudi koji prepliću pretapaju multimediju u osmišljene slike su multimedijalni stvaraoci. Softverska sredstva, poruke i sadržaj prikazan na računarskom, ili TV ekranu zajedno čine multimedijalni projekat. Vaš projekt može biti i stranica ili sajt na Worl Wide Webu, gde se elementi multimedije povezuju dokumentima tipa HTML (Hypertext Markup Language), ili DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) i koriste dopunske programe, kao što su Flash firme Macromedia, LiveMotion firme Adobe i QuickTime firme Apple, da bi prikazali multimedijalni rad u browseru, kao što su Intenet Explorer, ili Netscape Navigator. Projekat ne mora biti interaktivan da bi bio nazvan multimedijalnim: korisnici ga gledaju kao što gledaju film i TV. U takvim slučajevima projekat je linearan, startue se na početku i izvršava na kraju. Kada korisnici imaju mogućnost navigacije kontrole i idu po sadržaju po svojoj volji, multimedija postaje nelinearna i interaktivna. Mora se posvetiti velika pažnja poruci, izradi scenarija ili priči, prelomu i programiranju. Multimedijalni elementi se obično uvezuju u celini projekta autorskim alatima. Većina alata omogućava i stvaranje i izmenu teksta i slika i ima dodatke za rad vido-diskova, videorikordera i ostalih hardverskih periferala. Zvukovi i filmovi se prave editorskim alatima. Zbir onoga kako se reprodukuje i predstavlja gledaocu grafički korisnički interfejs – GUI (Graphical User Interface).

CD ROM i multimedija Multimedija zahteva ogromne količine digitalne memorije. CD ROM (kompakt disk sa koga se može samo očitavati) u zadnje vreme je jedan od najefektivniji medij za multimedijalne projekte. Može da sadrži 84 minuta zvuka ili videa, ili jedinstvene kombinacije slika, zvukova, teksta, video snimaka i animacija. Diskovi mogu biti štampani na polikarbonskoj plastici kao kolačići na pekarskoj proizvodnoj traci. Najveći deo ličnih računara danas u prodaji sadrži čitač za CD ROM. Softver koji pokreće ove računare često se nalazi na CD ROM-u. DVD diskovi (Digital Versatile Disc), sa tehnologijom upisa na više nivoa, uvećali su kapacitet i multimedijalne mogućnosti. CD pisači se koriste za čitanje CD-a. 1

2. Primena multimedije. Multimedija je pravi izbor kad god ljudski interfejs povezuje čoveka i elektronsku informaciju bilo koje vrste. Multimedija je vrlo efikasno sredstvo za prodaju i prezentaciju. Ako vas neko vozi na zadnem sedištu, možda se nećete sećati kako ste stigli na cilj, ali ako ste sami vozili verovatn oje da biste mogli tamo ponovo da stignete. Studije pokazuju da ćete se za 20% bolje sećati nečega ako ste bili stimulisani zvukom, za 30% ako ste imali audiovizuelni podsticaj, a do 60% posle interaktivnih multimedijalnih prezentacija u kojima ste stvarno angažovani. Jay Sandom, Einstein & Sandom Multimedija u biznisu Poslovne aplikacije za multimediju su prezentacije, obuka marketing, reklama, demo verzije proizvoda, baze podataka, katalozi i mreže komunikacije. Tu su svakako i glasovna pošta i video konferencije na lokalnim i širim mrežama (LAN i WAN). Najveći broj programa za prezentacije omogućava da se dodaju audio i video spotovi. Multimedija se naširoko koristi za obuku. Stjuarti pomoću simulacije uče kako da se brane od međunarodnog terorizma. Mehaničari uče da opravljaju motore. Piloti lovačkih aviona se bore kao na pravom terenu, pre nego što im se to desi u stvarnosti. Multimedija na poslu je postala uobičajena. Multimedija u školama U školama je multimedija možda i najpotrebnija. U martu 1995. godine Bela kuća je izazvala telekomunikacionu industriju da poveže svaku učionicu, biblioteku, kliniku i bolnicu na informacioni “autoput” u narednih pet godina. Tehnološka pismenost mora postati standard u našoj zemlji. Pripremati decu da ceo život koriste računare danas je isto tako bitno kao i učiti ih osnovama učenja, pisanja i aritmetike. Bill Clinton, bivši predsednik SAD. Multimedija će provocirati radikalne izmene u nastavnom procesu u sledećim decenijama. U nekim slučajevima nastavnici mogu postati više vodiči i mentori tokom učenja. Multimedija za učenje se pojavljuje u mnogim oblicima. Veština čitanja raste kroz prepoznavanje reči: - đaci sastavljaju interaktivne biltene i magazine. - Obrazovane nalazi svoje mesto na World Wide Webu, počev od pomoći u izradi domaćih zadataka. Multimedija u kući Od uređivanja bašte, preko kuvanja, do dizajnirana kuće, remodeliranja, popravki i genealoškog softvera (omogućava porodicama da dodaju tekst, slike zvuk …dok prave svoja porodična stabla). Igranje Internet igara postalo je popularno što donosi multimediju u domove. Multimedija na javnim mestima U hotelima, železničkim stanicama, trgovinskim centrima, muzejima i piljarnicama multimedija će biti na rspolaaganju na samostalnim terminalima, ili kioscima za davanje informacija ili pružanje pomoći. Moć multimedije postojala je deo ljudskog iskustva tokom mnogih hiljada godina; već dugo je poznato da mistična zapevanja monaha, kantora i šamana, uz moćne vizuelene podsticaje, podignute ikone i sugestivan tekst, izazivaju ubedljive efekte na javnim mestima. Virtuelna stvarnost U tački stapanja tehnologije i kreativne invencije u multimediji je virtuelna realnost, ili VR. VR zahteva strahovitu računarsku snagu da bi bio realističan. 2

U VR kibernetski prostor je sastavljen iz mnogo hiljada geometrijskih objekata nacrtanih u 3D svetu: što je više objekata i što je više tačaka koje opisuju objekte, to je veća rezolucija i prikaz biva realniji.VR je produžetak multimedije – koristi osnovne multimedijalne elemente slika, zvukova i animacije. VR je, verovatno, interaktivna multimedija u najdoslovnijem smislu tog pojma. Koristeći veoma brze računare firme Singer, RediFusion i druge napravile su simulatore letenja, vredne po nekoliko miliona dolara, čime su postale predvodnici u komenrijalnoj primeni VR. Piloti aviona F-16 i Boeing 777 prošli su mnoge letove “na suvo” pre leta u stvarnosti. Ljudi koji rade u VR ne vide sebe kao deo “multimedije”. VR se bavi naočarima i rukavicama i još uvek je polje istraživanja gde autorski proizvodi ne postoje, a treba nam đavolski jak računar da razvijemo 3D grafiku u realnom vremenu. Takis Metaxis, asistent računarstva, Wellesley College. 3. Faze multimedijalnog projekta. Najveći broj multimedijalnih i web projekata mora se izvesti po fazama. 1. Planiranje i izračunavanje troškova: projekat uvek počinje idejom, koju razrađujete skicama poruka i ciljeva. Napravite kratak prototip ili koncept, procenite vreme, pripremite budžet itd. 2. Dizajniranje i proizvodnja: izvršite svaki planirani zadatak da biste napravili finalni projekat. 3. Testiranje: uvek testirajte programe da biste osigurali da ispunjavaju ciljeve projekta, da ispravno rade na nameravanim platformama za distribuciju i da ispunjavaju potrebe klijenta, ili krajnjeg korisnika. 4. Isporuka: Upakujte i predajte projekat krajnjem korisniku. Šta vam treba? Da biste napravili multimediju, potrebni su vam hardver, softver i dobre ideje. Da biste napravili dobru multimediju potrebni su vam talenat i veština. Morate ostati organizovani. Biće vam potrebni vreme i novac (za potrošne resurse kao što su diskovi i druge memorije, za telefoniranje, poštarinu …). Možda će vam biti potrebna pomoć drugih ljudi. Multimedija je često timski rad: slikovni umetnički deo prave grafički umetnici, video snimke video producenti, a programeri programiraju itd. Morate imati “žeđ” za komunikacijom, jer multimedija je u suštini, kreiranje potpuno nove sintakse za komunikaciju. Morate se interesovati za psihologiju, jer treba da “anticipirate moždane talase” svih potencijalnih krajnjih korisnika. Šta oni očekuju od programa? Šta žele da sada urade sa programom? Kako možete integrisati sve multimedijalne elemente na stvarno elegentan i moćan način? Hardver. Osnovni principi pravljenja i montaže multimedijalnih elemenata su isti zaMacintosh i PC. Softver. Multimedijalni softver naređuje hardveru šta da radi: prikaži crvenu boju! Pomeri tigra tri skoka nalevo! Kreativnost. Pre nego što počnete multimedijalni projekat, morate prvo da razvijete smisao za njegov opseg i sadržaj. Pustite da se projekat uobliči vašoj glavi dok razmišljate o različitim metodama koje stoje na raspolaganju da se vaša poruka prenese gledaocima. Najdragocenije dobro koje možete doneti u multimedijalnu radionicu je vaša kreativnost. Evolucija multimedijalnih projekata je očigledna kada pogledate neke od prvih multimedijalnih projekta urađenih na računaru i uporedite ih sa današnjim naslovima. 4. Multimedijalne veštine. Računarski naučnici, lekari i zubari, prema jednoj jednoj studiji o zanimanjima najveću počast kao najpoštovanije profesije u SAD. Da li su stvaraoci multimedije računarski naučnici? Ili su oni programeri, 3

grafički umetnici, muzičari, animatori, pisci scenarija, specijalisti za informacije…? Kako god da ih definišete “niču” iz svih delova računarskog, umetničkog, književnog, filmskog i audio sveta. Video-producenti postaju eksperti za računarski generisane animacije i MIDI kontrole u svojim montažnim programskim paketima. Arhitektima postaje dosadno da crtaju u dve dimenzije pa stvaraju 3D “kroz” objekte. Klasični slikari uče elektronske elemente crvene, zelene i plave boje i stvaraju fantastičnu umetnost na računaru. Stvaralac multimedije može biti bilo koji od nabrojanih i, tipično ne uklapa se u tradicionalni upravljački informacioni sistem (MIS) ili kalupe računarske nauke; mnogi nisu nikad ni videli red programa u COBOL-u, niti su uključili IBM 3090. U najširem smislu stvaraoci multimedije mogli bi se prosto nazvati poslenici informacione tehnologije. Primer Leonarde da Vinčija, renesansnog čoveka koji je bio naučnik, arhitekta, graditelj, kreativni dizajner, zanatlija i pesnik. Da napravite dobru multimediju potreban vam je sličan razgranat raspon veština –detaljno poznavanje računara, teksta, grafičke umetnosti, zvuka i videa. Ovaj skup veština za multimediju može postojati u pojedincu, ili, verovatnije u sprezi pojedinaca koji rade kao tim. Realizacija kompleksnih multimedijalnih projekata često se poverava timovima umentika i računarskih zanatlija, u kojima se zadaci daju najveštijima i najkompetentnijima za konkretnu discilinu, ili zanat. Nazivi mnogih poslova i uloge saradnika za razvoj multimedije prilagođavaju se po uzoru na TV ind.filma, radija. Multimedijalni ekspert kojii radi sam teško će moći da se takmiči sa timovima eksperata i mnoge može iznenaditi količina napora koji se zahteve da se kompleksan projekat svojeručno napravi. 5. Tim za stvaranje multimedije. Tipičan tim za stvaranje multimedije za CD ROM ili web sastoji se od ljudi koji poseduju različite sposobnosti. Često će se pojedini članovi proizvodnog tima pojavljivati u različitim ulogama: grafički dizajner, upravnik projekta, ili producent, može biti i video-producent, ili scenarista.U zavisnosti od obima i sadržaja projekta i zahtevanog spoja ljudi, prema kriterijumima Wesa Bakera, prof.univerziteta Cedarville, u državi Ohajo, proizvodni tim za multimediju može zahtevati čak 18 različitih uloga: – Izvršni producent – Producent/upravnik projekta – Kreativni direktor/dizajner multimedije – Umetnički direktor/vizuelni dizajner – Grafički umetnik – Dizanjer interfejsa – Dizajner igara – Ekspert za konkretnu materiju – Dizajner obuke/specijalista za obuku – Scenarista – Animator (2D/3D) – Producent zvuka – Kompozitor muzike – Video producent – Programer multimedije – Stručnjak za kodiranje u HTML-u – Pravno/medijski akvizitor – Direktor marketinga Upravnik projekta: njegova uloga u centru akcije. Odgovoran je za sveukupni razvoj, implementaciju projekta i svakodnevne operacije. 4

Multimedijalni sistemi se stalno poboljšavaju. MSN. tehničara za zvuk. ali sastavljanje koordinisanog skupa stranica za World Wide Web zahteva isti kreativni proces. Pišu predloge. a PC računarima je potrebna jeftina kartica. grafici. ili pokvariti multimedijalni projekat. Elegantna jednostavnost naslovnog ekrana multimedije. a često i timski rad i pravljenje bilo koje multimedije. firmi CompuServe. Audio specijalisti su čarobnjaci koji naprave “živi” multimedijalni program. a da na sebe ne privlači pažnju. ili MCI Mail omogućavaju da se poruke i datoteke šalju na privatne elektronske adrese (e-mail). Lokalne mreže (LAN) i mreže za šira područja (WAN) mogu da spoje članove u radnu grupu. animaciji. Web sajt nikad nije završen. WAN-ovi su skupi da se instalraju i održavaju. treba da ostane dinamičan. Macintoshima je ethernet odmah ugrađen. U multimedijalnom razvojnom okruženju koje se sastoji od mešavine Macintosh i Windows računara. America Online. Producent. digitalizovanje i montažu snimljenog materijala. potrebno je da oni komuniciraju međusobno. ali postoje i drugi metodi za komunikaciju na daljinu bez ozbiljne telefonske žice i bežičnog umrežavanja: pozivne konekcije na Internet pomoću provajdera (ISP). Dizajner interfejsa: najbolje urađeni posao dizajnera interfejsa korisnik nikada i ne vidi – “providan je”. ali selekcija je samo početak izgradnje tima. “živ”. Odgovni za izbor muzike i izvođača. već da zna zašto su ti pozivi potrebno. Ako pravite multimediju za različite platforme. WAN su komunikacioni sistemi kojima se prevazilaze velike udaljenosti. multimedija za Web: je novo zanimanje. naracije i zvučne efekte. pozadine. ekrani da predstavljau privlačnu mešavinu boje.Dizajner multimedije: trebalo bi da izgled multimedijalnog projekta proizvode zadovoljstvo i estetski ugodan osećaj. Treba da delite i neke druge resurse. akciju i tačku gledišta. Izgradnja podrazumeva aktivnosti koje pomažu grupi i njenim članovima da funkcionišu. Specijalista za video: u multimedijalnom projektu može biti samo jedna osoba. vešt u vođenju svih faza projekta. Mnogi članovi multimedijalnog tima su u računarstvo došli zahvaljujući poznavanjju neke druge discipline (žurnalizam. glumaca itd. 6. U LAN-u radne stanice obično su na malom rastojanju jedna od druge – npr. skupove veština. dizajnirajući i proizvodeći muziku. Video-specijalista je odgovoran za čitav tim videografa. Mogu se postaviti sa uvrnutim parom telefonskih žica. Specijalista za audio: kvalitet audio elemenata može popraviti. kao što su štampači. Programer multimedije: ili softverski inženjer integriše sve multimedijalne elemente projekta u neraskidivu celinu kroz atorski sistem ili programski jezik. da poziva i angažuje. efikasna upotreba prozora. oblika i slova. grafička umetnost…). Dizajn za edukativne programe moraju biti prilagođeni potrebama i stilu učenika. dizjnera svetla. Naznake za navigaciju treba da budu proste i pravolinijske. scenografa. čak skuplja od celog projekta. razvijaju likove dizajnirane za interaktivnu okolinu. Omogućava pristup medijima iz multimedije (tekstu. na istom spratu zgrade. Umrežavanje računara. ikona. Može biti iskusan profesionalac. treba da instalirate Ethernet sistem tako PC računari mogu da “pričaju” sa Macintoshima. Prodigy. lakoća sa kojom se korisnik može kretati unutar projekta. a i sa mrežnim štampačima. zvuku i videu). panela… Pisac: multimedijalni pisci prave likove. Za povezivanje koriste sopstvene tehnologije (Ethernet i TokenRing). 5 . Najvažnija osobina koju programer može uneti u tim je sposobnost da brzo nauči i razume sisteme – ne samo da razume pojedine pozive. Uspešni multimedijalni projekti počinju izborom “timskih igrača”. Multimedijalni sistemi se prikazuju na različitm sistemima i uređajima. ali kreiraju i interaktivnost. Da bude jasno i ispravno prikazana. Timska proizvodnja videa može biti veoma skupa. Intervejs daje kontrolu ljudima koji ga koriste.

. tipično su samo interne. Kolege su ga molile za više od 2K. interfejs za male računarske sisteme bio je ugrađen za sve modele MAcintosha. dizajnirao računar ENIAC.5 MB u sekundi. Stvaraoci multimedije imaju posebnu opremu za digitalizovanje zvuka sa traka. koji su u kućištu računara i iz njega koriste električno napajanje. Uređaji za skladištenje podataka. Tako možete imati flopi drajvove A: i B:. skeneri. koji su van kućišta. AVI filmove za svoj projekat. možete povezati do 32 uređaja na računar. poznate i kao ATA (Advanced Tehnology Attachment). 6 . Matična ploča PC-a može podržati dva IDE kontrolera. ili mikrofona. čitači CD ROM-a i ostali periferali koji podležu SCSI standardu. uz komentar: “To je više memorije nego što će ikad biti potrebno”. CD ROM kao disk D:. Kada se SCSI poveže interfejs karticom na PC. traka itd. sa mnogo RAM-a i prostora na disku. Elektronika za IDE je obično jeftinija nego za SCSI. Kao i kod SCSI-a. ali čak 64 MB ili 256MB postaju česti (za Photoshop minimum 16 MB)… Brzina procesora je neefikasna ako je ne prati dovoljna količina RAM-a. sistem ga vodi pod još jednim slovom diska. kao što su tvrdi diskovi. Zbog toga sa IDE-om možete instalirati kombinaciju četiri tvrda diska. 7. Možete da povežete ukupno osam uređaja (ID brojevi od 0 do 7) na SCSI magistrali. F:. Sa Ultra SCSI. pre nego što se Apply okrenuo ugrađivanju jeftinije IDE magistrale. ali jedan od njih mora biti sam računar ID 7. SCSI uređaji mogu biti instalirani (i međusobno zamenjinavani) i na PC i na Macintoshu: PC neće čitati tvrde diskove formatizovane na Macintoshu i ostalim kertridžima. tvrdi disk kao disk C:. “otac računara”. On se protivio ali je na kraju popustio i pristao da instalira 4K. čitača CD ROM-a ili drugih uređaja (flopi uređaj se ne broji jer za njega postoji poseban kontroler). Sa dovoljno RAM-a možete izvršiti mnogo aplikacija odjednom. EIDE (Enhance IDE – prošireni IDE).6 MB u sekundi i Ultra IDE (poznat i kao Ultra DMA33). kao što su zvučni efekti. pa će vam i dalje trebati klijent/server softver koji omogućava da računari govore međusobno i prenose datoteke sa jednog na drugi. koriste sopstveni pogon i na računar se povezuje kablom. muzika. CD ROM-ove i druge periferale koji su montirani unutar PC-a. SCSI veze mogu povezivati i interne uređaje. čitači CD ROM-a.Ethernet je samo metod za ožičavanje računara. Kada je 1945. i G: i tako dalje. Vonov Zakon kapaciteta: Nikada nemate dovoljno memorije. SCSI kartice se mogu instalirati u PC računare. počev sa G3 Mekovima i iMekovima. animacije. godine John von Neuman. ali će Mek (obično) čitati medije formatizovanje na PC-u. Ultra ATA/100 itd. Postoje i veze sa bržim prenosom UltraATA/66. postoje varijacije na temu: čisti IDE. a SCSI uređaje kao E:. bilo je rasprave koliko memorije ovaj prvi računar treba da ima. koji prenosi podatke 33 MB u sekundi. ili prostora na disku. spotovi. mogu se povezati na instaliranu karticu. Potreban je najbrži računar. SCSI omogućava da dodate periferijsku opremu kao što su diskovi. Ako imate sadržaj. SCSI: Skazi (SCSI – skraćenica od Small Computer System Interface). koji prenose podatke sa 16. neće biti potrebno da sami pravite dodatne alate. Oprema zavisi od sadržaja projekta i od dizajna. i eksterne uređaje. a spoljni periferijski uređaji. a svaki kontroler za sebe može podržati dva uređaja (master i slejv). i povezuju tvrde diskove. Na Macintoshu minimalna RAM konfiguracija za ozbiljnu multimedijalnu produkciju je oko 32 MB. Veze tipa IDE (Integrated Drive Electronics). koji može da prenese podatke 2. skeniranje fotografija ili drugog štampanog materijala itd. a jedan je obično interni disk sa ID 0.

godine devet glavnih elektronskih kompanija (Toshiba. magnet poravnava okside da bi se dobila orijentacija od 0. CD-R diskovi se ne prave kao obični CD-ovi. a ne o tehnologiji). možete napraviti soptsveni CD korišćenjem naročith praznih optičkih diskova (CD-R) kojima se prave Cd-ovi u najvećem broju formata za CD ROM i audio CD. dok sadašnja televizija (NTSC) ima 240 – TV slike će biti oštrije i detaljnije. omogućava da se datoteke na disku (ili diskovima) organizuju u “virtualnu” strukturu. Ovi CD-ovi sa jednim upisom se koriste testiranje projekata. masovno proizvedenih projekata. DVD daje 720 piksela po horizontalnoj liniji. Pinnacle Micro. Za razliku od RAM memorije. Postoje dva tipa za DVD – DVD video i DVD-ROM (reč je o marketinškim kanalima. tri. ili optički diskovi i kertridži) obično staju u kovertu za prenos. Syquestovi izmenjivi kertridži od 44 MB bili su najrašireniji prenosni medij među stvaraocima multimedije i profesionalcima. naslova. Matsushita. visokokvalitetnim audiom i okružujućem zvuku. brži i jeftniji. Magnetno optički (MO) drajvovi koriste laser visoke snage da zagreju sićušne tačkice na presvlaci diska od metalnog oksida. Ovi brži uređaji se čuju slično mašinama za pranje veša kad ispiraju i mogu biti bučni. četiri. Čitači kompakt diskova sa memorijom samo za očitavanje (CD ROM) postali su integralni deo multimedijalne radne stanice i važno sredstvo za isporuku velikih. Flopiji nisu više uređaji za “masovnu memoriju”. i 56 puta. većeg kapaciteta. sposobnim za video u punom pokretu (MPEG2). Audio numere mogu biti programirane čak u osam različitih jezika. Tvrdi diskovi su najčešći uređaji za masovno skladištenje. Philips. ili 1 (uključeno ili isključno). Za pravljenje multimedije su vam potrebni jedan ili više tvrdih diskova velikog kapaciteta. Hitach i Mitcubishi Electric) su se složile da promovišu novu tehnologiju optičkih diskova za distribuciju multimedije i dugometražnih filmova pod imenom DVD. Dok je tačka vrela. Yamaha. Uklonjivi mediji (flopi diskovi. Sa snimačem kompakt diska. Zip drajvovi isto tako jeftinim kertridžima od 100MB su u značajnoj meri prodrli u Syquestov deo tržišta izmenjivih medija. Sadrži mali BIOS program koji inicijalno butuje računar i koristi se u štampačima da drži ugrađene fontove. Pošto su jeftini koriste se za niskotiražne distribucije završenih multimedijalnih projekata. Jedna ili više disketa ili diskova mogu biti potrebni za smeštaj i arhiviranje svakog projekta. sa grafičkim subtitlovima na 32 jezika. U decembru 1995. Lomenini Jaz kertridži daju gigabajt prenosnog medija. kada isključite struju ROM čipu on neće zaboraviti ili izgubiti memoriju. Sony Philips i drugi nude CD-R “spaljivače” za pravljenje kompakt diskova sa jednim upisom. kompakt.ROM memorija se samo očitava i nije promenljiva. Adaptecovog Toast za Macintosh i Easy CD Creator for Windows. Čitači CD ROM. velikog kapaciteta. Softver poput. Pionner. Flopi diskovi i tvrdi diskovi su uređaji za masovno smeštanje binarnih podataka – podataka koji se lako mogu čitati u računaru. a zatim ih piše na CD u tom redosledu. ali se mogu izvoditi bilo kom CD Audio. Tvrdi diskovi mnogo više sadrže podataka od flopija. Programibilni ROM-vi (nazvani EPROM) dozvoljavaju da se izvedu promene koje neće biti zaboravljene. Prave se diskovi manjeg profila. a transfer im je dovoljno brz da se mogu koristiti za audio i video razvoj. Time Warner. 7 .su obično bili vrlo spori u pristupu i prenosu podataka (150K u sekundi). 24. 48. Razvoj je doveo do ubrzanja od dva. Sa ovim medijem. Sony. ili CD ROM čitaču. JVC.

Ako ste povezani na Internet. Izlazni hardver.8. Na raspolaganju su vam projektori sa katodnom cevi (CRT). CRT se dugo koriste – oni su originalna TV “velikog ekrana”. Da bi najbolje iskoristio ugrađeni stereo zvuk. Ozbiljni stvaraoci multimedije često privezuju više monitora na svoje računare. pojačivače. U ulazne uređaje se ubrajaju: tastature. infracrveni daljinski upravljač. trekbol. Pojačivači i zvučnici: često zvučnici i pojačivači koji se koriste tokom izrade nisu adekvatni za prezentaciju. paneli sa tečnim kristalom (LED) koji su povezani na dijaprojektor. je najvažniji parametar. moraćete da ga projektujete na veliki ekran. Komunikacioni uređaji. Brzina modema. 9. ili čak na beli zid. Koristi tri odvojene projektujuće cevi i sočiva (crveno. Zvučnici sa ugrađenim pojačivačima. Audio uređaji: svi Macintoshi su opremljeni internim zvučnikom i ugrađenim zvučnim čipom i sposobni su za audio izlaz. T1. samostalni LCD projektori i svetlosni projektori. Video uređaji: nijedan drugi savremeni medij za prenošenje poruka nema vizuelni uticaj kao video. kao i od računara koji koristite. 10. miševi. zeleno i plavo). T3. uređaji za prepoznavanje teksta (OCR). Štampači: sa pojavom kolornih štampača prihvatljive cene. grafički tableti. ali i ne mora biti uključen u osnovnu konfiguraciju računara – zvučnike. digitalne kamere. Najraznovrsniji monitori se mogu nabaviti i za Macintosha i za PC. merena u baudima. biće vam potreban ISDN (Integrated Services Digital Network). Vrhusnki monitori. Mnoge multimedijalne aplikacije se razvijaju u radnim grupama sastavljenih od instruktora za obuku. ravni skeneri. Prikazivanje audio i video-komponenata multimedijalnog projekta zahteva hardver koji može. monitore… Što je bolja oprema bolja je i prezentacija. enkoderi i čitači magnetskih kartica. pisaca. ekrani na dodir. ATM ili neki drugi servis za mrežno digitalno prebacivanje koje nude telefonske kompanije. sistemi za prepoznavanje govora. kombinacija komunikacijom preko elektronske pošte i FTP (File Transfer Protocol. Panel se stavi na staklenu površinu standardnog djaproketora koji postoji u mnogim školama. ili povezani na spoljne pojačivače su važni ako se projekat predstavlja brojnoj publici ili bučnom okruženju. Monitori: koji je potreban za razvoj multimedijalnih projekata zavisi od vrste multimedijalne aplikacije koju pravite. programera i muzičara smeštenih u istom kancelarijskom prostoru ili zgradi. salama za konferenciju i sastanke. ISDN linije su popularne zbog velike brzine prenosa od 128 Kbps . LCD paneli su prenosni uređaji koji mogu da stanu u tašnu. treba imati spoljne zvučnike. Ulazni uređaji. Računar klijenta može biti udaljen hiljadama kilometara što zahteva druge metode za dobro komuniciranje. Veoma različiti ulazni uređaja mogu biti korišćeni za razvoj i isporuku multimedijalnog projekta. Projektori: kada treba da prikažete materijal većem broju gledalaca nego što može da stane oko računarskog monitora. DSL. štampani izlaz je ušao na multimedijalnu scenu.protokol za prenos datoteka). 8 . crtača. Sa kartice za video-digitalizovanje možete na monitoru da prikažete TV sliku. sa velikim ekranima visoke rezolucije mogu se nabaviti za obe platforme i skupi su. Modemi: mogu se povezati na računar spolja preko serijskog porta ili iznutra kao posebna kartica. Za veće brzine prenosa.četri ili 5 puta brže od znatno češćih modema na 28. Switched-56.8 Kbps.

Ove aplikacije pružaju i mnoge osobine i alate iz programa za bojenje i crtanje i mogu se koristiti za pravljenje slika od nule.ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) asimetrična digitalna pretplatnička petlja. Osnovni softverski alati.  Sposobnost da se dodaju izvori svetla za mesto. bojenje i crtanje. 12. Kablovski modemi: rade na brzinama od 100 do 1000 puta bržim od telefonskog modema. 11. služe za preradu i izmenu slika. uhvaćene sa ekranima ili snimljene digitalnim kamerama… Neke od osobina tipičnih za aplikacije za izmenu slike. da se postave bilo gde i manipuliše njima radi specijalnih efekata osvetljenja itd. slike zvukove i pokretni video.  Konverzija glavnih formata slika i odgovarajućih datoteka. Alati treba da budu “naoštreni” stalnom nabavkom najnovijih verzija i naredaba. laso i magični štapić. 3D i CAD. praćenjem Interneta. primajući podatke do 10 Mbps i šaljući ih brzinama od 2 do 10 Mbps. Šta treba da sadrži alat za 3D modelovanje? Dobar alat za 3D modelovanje bi trebalo da sadrži sledeće osobine:  Višestruke prozore koji omogućavaju da se isti model razgleda iz svake dimenzije. kao što su prozirnost.  Preslikavanje boja i tekstura.  Podešavanje osvetljenosti.  Kvalitetni alati za biranje delova bitmape. ali i za slike digitralizovane skenerima. illustrovanje. iz perspektive kamere i iz izračunatog pregleda. Osnovni skup alata za gradnju multimedijalnog projekta sastoji se od jednog ili više autorskih sistema i različitih editorskih aplikacija za tekst . Aplikacije za izmenu slika su specijalozovani moćni alati za poboljšanje i retuširanje postojećih bitmapiranih slika.  Naredbe Lathe i Extrude. 9 .  Sposobnost da se od početka prave i uobličavaju organski objekti alatima za crtanje Bezijerovih splajnova. OCR i izmene teksta i izmene zvuka. kontrasta i balansa boja.  Upotreba virtualne memorijske šeme koja koristi prostor na disku kao RAM za slike koje zahtevaju velike količine memorije. Pravljenje dobre multimedije znači biranje dobrog puta kroz softversku “močvaru”. kao što su pravougaonik.  Sposobnost da se dodaju realistični efekti. Instalacije kablovske televizije (CATV – Cable TV). 13. senčenje i magla. Alati koji se koriste u Windowsu i na Macintoshu. od interesa za multimedijalne stvaraoce:  Višestruki prozori koji omogućavaju pogled na više od jedne slike u jednom trenutku. pravljenje videa i filmova i razne administrativne poslove. Softver u multimedijalnoj zbirci alata i veština da ga iskoristimo određuju vrstu multimedije koju možemo da uradimo i koliko fino i maštovito je možemo predstaviti. lokalno i globalno. iz koje “aligatori” iz teškoće u učenju dižu svoje glave i “grickaju” nas za noge. detaljnim studiranjem i proučavanjem svakog alata. Alati za izmenu slika.  Sposobnost da se primitivni oblici prevlače po sceni.  Direktan unos slika iz skenera i video resursa. posmatranjem prakse i proizvoda drugih stvaralaca multimedije.

freska. ili neki drugi filter. rotiranje. koje proizvode nezavisni stvaraoci. koji mogu biti kombinovani. Alati za pravljenje filmova obično koriste formate QuickTime za Macinthos i Windows i Microsoft za Windows (poznat kao AVI – Audio Video Interleaved) i omogućavaju stvaranje. izoštravanje. digitalizovani zvuk. Alati za retuširanje. QuickTime se koristi za isporučivanje multimedije na World Wide Web kao dodatni modul za Netscape i Iternet Explorer. Digitalna informacija ili softver na DVD disku je obično multipleksirani audio. poligon. Alati za animaciju. četkicu za bojenje. koristeći alate za liniju. Aplikacije za izmenu slika obično podržavaju dodatne module. a omogućavaju istezanja. difuziju. audio. kvadrat. zagreva da bi se digitalna informacija snimila i očitala. video. VideoShop i mediaStudio Pro. skriveni i sortirani. Format QuickTime podržava digitalni video. distorzija i izmena perspektive. reprodukovani ubrzano. suva četkica. Da biste napravili filmove od videa potreban je poseban hardver za konvertovanje analognog video signala u digitalne podatke. tekst i video koji su optimizovani za prikaz filma. senčenja. graviranje. slika. iz animacija.  Mogućnost dizajna u slojevima. 10 .  Mogućnost da se slika ponovo uzorkuje i da joj se promeni veličina.  Filteri za specijlane efekte. DVD je hardverski format koji definiše vrlo gust dvoslojni disk koji koristi lasersko svetlo i koji se u slučaju usnimljenih diskova. omogućavaju izmenu i sastavljanje video spotova snimljenih kamerom. tipografske manipulacije i maskiranje. spoljni uređaji kao što su CD ROM-ovi. izmenu i prikazivanje segmenta digitalnog pokretnog videa. zamagljivanje. talasi i vetar. reljefa. radi specijalnih efekata. pravougaonik. MIDI podaci. kao i brzinom kojom se novi frejmovi prikazuju. Animacije se mogu praviti i u okvir autorskog sistema. zatamljivanje. animacije i videa (podaci koji se menjaju u vremenu) na Windows platformama. video i digitalni film. obično u malom prozoru u okviru projekta. grafička olovka. sjaja i graviranja. ili MIDI datoteka Alati za pravljenje filmova kao što su Premiere. Obe tehnologije omogućavaju da podaci teku sa diska ka memoriji kroz bafer i organizovano. ukošavanje. isecanja. tvrdi diskovi. 14. testa. prskanje i tinting. photoTools firme Extensis omogućava brzo dodavanje senki. vodene boje. hotTEXT firme Vertigo omogućava da se tekst pretvori u 3D objekte. Oba daju metodologiju za preplitanje. sa trake. kao što su kristalizacija. olovku i gumicu sa prilagodljivim oblicima četkice. Oba sistema zavise od specijalnih algoritama koji upravljau količinom informacija po video frejmu koji se šalje na ekran. iz digitalizovanih segmenata. osvetljavanje. krug elipsu.  Geometrijske transformacije. Specijalni efekti iz dodatnih modula čine sliku zabavnom. Animacije i digitalni video film su nizovi bitmapiranih grafičkih scena (frejmovi). “Srce” QuickTimea je softverski zasnovana arhitektura za bešavnu integraciju zvuka. erbraš. kao što su obrtanje.  Višestruki fontovi. brzom promenom mesta objekta ili sprajta da bi se ostavio utisak pokreta. računarske animacije.  Mogućnost da se slike prave od nule. sa skeniranih slika i iz digitalizovanih Formati i sistemi za smeštanje i reprodukciju digitalizovanog videa iz datoteka i u datoteke na disku su na raspolaganju za QuickTime i AVI. stilovi i veličine. ili spajanje audio podataka sa videom i drugim podacima.

VR i 3D) i nudi sveukupan skup usluga. sklalranje. ili će linkovi pući. stono video izdavaštvo (DVP) na PC-u je postalo digitalni proces. QuickTime sadrži ugrađenu podršku za 10 različitih tipova medija (video. nedostaju mu osobine neophodne za ozbiljan video. AVI format datoteke nije proširiva. Sa pronalaskom QuickTime i Videa za Windows. nepokretne slike. audio. kao što je Microsoft Word. ili svojstva. kao što su:  Vremenska kontrola i sinhronizacija  Kompresija i dekompresija audio i slikovnih podataka  Spajanje slika. vremenski kod. 15. Deo za medijske usluge ne samo što ima ugrađenu podršku za više od 35 medijskih formata.QuickTime čine tri elementa:  QuickTime filmski format datoteke  QuickTime Media Abstraction Layer (sloj za apstrakciju medija)  QuickTime medijske usluge. zatim.  Audio i video efekti i pretapanja  Snimanje medija. želite da nove mišolovke reklamirate blistavom grafikom. konverzije formata. uz neki tekst. MPEG. Poboljšanje tehnike kompresije i dekompresije omogućavaju da se filmovi u punom pokretu prikazuju preko četvrtine. audija.  Mešanje audio signala. audio. “otvorena” sredina. nepokretne slike i grafiku za kreiranje filmova u QuickTime ili AVI formatu. već isto tako dozvoljava stvaraocima da priključe svoje nove ili prilagođene formate medija. bez specijalnog hardvera.  Uvoz i izvoz medija Microsoft Video for Windows Audio Video Interleaved (AVI) je format koga je razvio Microsoft za reprodukciju filma. napravite histogram za poređenje broja miševa u dinamičkoj tabeli. Da bi se situacija poboljšala kompanije su napravile OpenDML za datoteke da bi se AVI učinio korisnijim za profesionalno tržište. Kada koristite OLE obezbedite da povezane datoteke ne budu premeštene u druge direktorijume. animaciju. polovine ili celog ekrana. 11 . DDE (Dynamic Data Exhange – dinamička izmena podataka) i OLE (Object Linking and Embedding – povezivanje i ugrađivanje objekata) su dva metoda za povezivanje podataka između aplikacija pod Windowsom Na primer. Povezivanje multimedijalnih objekata. pa čak tekstualnih recepata o sastavu medija Nivo Media Abstraction Layer opisuje kako računar treba da pristupa mediju koji je uključen u QuickTime film. Filmski format datoteke daje standardne metode za snimanje videa. animaciju i MIDI. snimanje zvuka. muzika/MIDI/ sprajtovi/animacija. Elementi multimedije često se tretiraju kao diskretni objekti koji imaju posebne karakteristike. koji opisuje njene izuzetne osobine. Prvo napravite živopisnu sliku grafičkoj aplikaciji. Tehnologije za video editore Premiere firme Adobe i Media studio Pro firme Ulead – omogućavaju mešanje video spotova. tekst. i sve premestite u procesor teksta. kao što je Excel. Najbolje je da objekat ugradite u datoteku. tween. uključujući najveći broj glavnih formata za video.

pravljenje i izmenu grafike u Macintoshovim alatima. Možete uvesti digitalizovan zvuk. Većina aplikacija pruža odlične mogućnosti za dijagrame i tabele. 12 . kotira se visoko zbog lakoće korišćenja i međuplatformskih mogućnosti i u Windowsu i u Macintosh verziji. očitavati i reprodukovati. Primer. koji su bitni za vođenje biznisa. Kancelarijski paketi programa. da snimite glasovne kometare sa internog mikrofona i da to sačuvate u cilju reprodukcije. upravljati reprodukcijom filma i sprovoditi jednostavne promene. kao što su zvukovi i AVI filmovi. Koristeći DDE. sortira. Power Point za prezentacije i za Windows bazu podataka (Access) i raspored časova. Omogućava da se podaci mogu uneti samo jednom. FileMakePro. Excel – i u njega možete ugraditi objekte iz mnogih aplikacija. Svaki program je zasebna aplikacija.alat koji omogućava crtanje. naredbama i paletama ikona. Poput dinamičkih tabela. u elektronski poštanski fah. Slike. Ako se podaci menjaju u povezanom programu. multimedijalnu reprodukciju zvukova. Ti alati imaju i multimedijalne mogućnosti. Word – nudi posebne multimedijalne osobine. Excel. zvuk… Baze podataka – program za bazu podataka može da čuva. WordPerfect za Windows može da pristupa podacima kojima pristupaju i drugi DDE kompatibili programi koji koriste DDE veze. ali svi su međusobno povezani kroz OLE i DDE. ili kao HTML dokumenti na Word Wide Web. ali da se mogu razgledati na različite načine. isporučeni na server. WordPerfect . Kancelarijski paketi programa integrišu u jedan paket razne alate za postizanje produktivnosti. Dokumentu je značajno priključivanje multimedijalnih glasovnih komentar slika. Možete praviti i uvoziti različite formate slika: PIC.2. automatski se vrši ažuriranje u dokumentu WordPerfecta. Lotus Word Pro može da se povezuje sa drugim aplikacijama i ugrađenim objektima. Mnogi dokumenti obrađeni na računaru na kraju se štampaju na papir. ili CD. organizuju podatke po kolonama i redovima. zvukovi i filmovi se tretiraju kao objekti i mnoge baze podataka ih mogu pamtiti. relaciona baza podataka. dinamičku tabelu. Lotus 1-2-3 omogućava preraspodelu grafičkih elemenata klikom i prevlačenjem i korišćenjem menija da bi se pristupilo informativnim objektima u spoljašnjem svetu. Možete staviti QuickTime filmove u dokument. zahvaljujući raznim projektorima. Prezentacioni softver je na početku bio pravljen da bi se kompjuterizovali stvaranje i isporuka prezentacije za publiku i konferencije. Obrađuje slike i druge multimedijalne sadržaje. Access je relaciona baza podataka raspoloživa zasebno ili kao deo Microsoftove Office svite. Mogu se praviti veze na druge programe koji koriste OLE slika 4. slike iz Photoshopa. očitava i organizuje mnoge vrste informacija. Ili digitalno praviti na slajdovima u boji od 35 mm. ili animiranih ilustracija. WordPro – pošto ima naredbe za Windows DDE i OLE. BMP i EPS. Editor slika omogućava lako dodavanje grafike u dokumente. Dinamičke tabele su postale okosnica mnogih sistema za upravljanje informacijama. baze podataka mogu postojati u digitalnoj okolini bez potrebe da budu štampane na papir. Microsoft Office sadrži Word za obradu reči. Kancelarijski paketi nude pogodnost zajedničkog interfejsa sa sličnim menijima.16. animacija i video spotova. TIFF. da nešto naglasite ili da objasnite nešto što je teško izraziti režima. U Windowsu se mogu reprodukovati AVI filmovi u okviru Word dokumenta.

Vrste autorskih alata. a u najgorem slučaju morate znati koji alat će bar omogućiti da se posao obavi. Organizacioni. animaciju i video spotove. Autoriski alati mogu biti:  Alati zasnovani na karticama. ili stranicama: u ovim autorskim sistemima elementi se organizuju kao stranice u knjizi. Možete ugraditi razne podatke iz drugih aplikacija i objekte: datoteke iz Flasha.u ovim autorskim sistemima multimedijalni elementi i interakcione naznake (događaji). menjani i konvertovani u standardne formate datoteka i specijalizovane aplikacije. koje ćemo objasniti u sledećim pasusima:  Vizuelno programiranje sa naznakama. ili stranicama  Alati zasnovani na ikonama i događajima  Alati zasnovani na vremenu i prezentaciji Alati zasnovani na karticama. 17. Autorski softver daje integrisanu okolinu za povezivanje sadržaja i funkcija projekta. Autorski alati za multimediju daju važan radni okvir za organizovanje i izmenu elemenata multimedijalnog projekta. digitalni audio i MIDI muzika.PowerPoint – firme Microsoft nudi kompletan paket za crtanje i tekst sa automatskim ili ručnim prikazivanjem slajdova. Multimedijski autorski sistemi nude jedan ili više pristupa. sa rezolucijom visokom. zvukove. animirane GIF datoteke itd. ili višom od 1/30 sekunde. Ovi alati pojednostavljuju organizaciju projekta i obično prikazuju dijagrame po stazama koje se granaju. prototipove i tehničke vizuelizacije. Koriste se za dizajniranje interaktivnosti i korisničkog interfejsa. ili kao špilovi karata. Alati zasnovani na vremenu i prezentaciji: elementi i događaji se organizuju po vremenskom redosledu. kao što su Basic i C  Alati za razvoj dokumenata 13 . Elementi multimedije (slike. Alati zasnovani na ikonama i događajima . Omogućava multimedijalno povezivanje i ugrađivanje. ikonama i objektima  Programiranje skript jezikom  Programiranje tradicionalnim jezicima. Pomoću multimedijalnog autorskog softvera možete napraviti:  Video produkcije  Animacije  Igre  Interaktivne web sajtove.  Demo diskove i ture za razgledanje  Prezentacije  Aplikacije za kioske  Interaktivnu obuku  Simulacije. tekst. dizajnerski i proizvodni proces za multimediju zahteva scenario i dijagram toka. U najboljem slučaju morate biti spremni da odaberete alat koji najbolje pristaje poslu. Pravi alat za posao Svaki multimedijalni projekat kojeg se latite imaće sopstvenu strukturu i cilj i zahtevaće različite osobine i funkcije. animacije. uključujući grafiku. organizuju se kao objekti u strukturalnom radnom okviru ili procesu. video spotovi) moraju biti napravljeni. za predstavljanje projekta na ekran i za sastavljanje multimedijalnih elemenata.

Alati zasnovani na vremenu . Ikone mogu uključivati izbor iz menija. ili dijagram toka događaja. praćenje događaja i prenos poruka između objekta i elemenata. Ako želite da repordukujete zvuk ili da stavite sliku u projekat samo prevucite ikonu elementa u spisak za reprodukciju. Kada se izgradi struktura možete dodati sadržaj: tekst. pomoću posebnih dodatnih modula. grafičke objekte. Macromedia Flash… Interaktivnost čini krajnjeg korisnika vašeg projekta moćnijim. animaciju. koje nudi mogućnost da se pređe na neku drugu sekciju multimedijalnog proizvoda aktivnošću kao što je pritisak tastera na tastaturi. grafiku. stalno ćete sastavljati elemente i testirati kako sastavljeno izgleda i kako se izvršava. jer mu dozvoljava da upravlja sadržajem i tokom informacija. ili ugrađivanjem Jave. Alati zasnovani na ikonama vođeni događajima predstavljaju pristup vizuelnog programiranja u organizovanju i prezentiranju multimedije. slike. JavaScripta ili neke druge kodne strukture.Programiranje sa ikonama i objektima je najednostavniji i najlakši autorski proces. animacija balona koji eksplodira. tako što ćete prevući odgovarajuće ikone iz biblioteke. Autorski alati bi trebalo da omoguće jedan ili više nivoa interaktivnosti:  Jednostavno grananje. Primer ovih alata su Macromedia Direktor. a da se ne zahteva prisustvo celog autorskog softvera i svih njegovih alata i editora. Možete štampati navigacionu mapu. ili dijagram. Ispručivanje projekta može zahtevati pravljenje izvršne verzije projekta korišćenjem multimedijalnog softvera. pozadine. kao što su IF-THEN naredbe jedna u drugoj. autorksi sistemi obično daju načina da se njihovi konvertuje u kontekst HTML-a. Unakrsne platforme Treba koristiti alate kojima je prelaz između platformi lak. zvuk video filmove. zvuke i proračune. Danas su dosta alata koji daju autorske sisteme kompatibilni sa Windowsom. Svaki alat koristi svoj različit pristup za upravljanje događajima u vremenu. stranice ili kartice. klikom miša itd). Reprodukcja na Internetu Pošto je web postao značajan isporučioni medij za multimediju. Mogućnost za fino podešavanje performansi Kompleksni multimedijalni projekti zahtevaju tačnu sinhronizaciju događaja – na primer. ili je odvucite izvan da bi je obrisali. potprogrami. uz prateći zvučni efekat.Sistemi zasnovani na vremenu su popularni multimedijski autorski alati. Mogućnost isporuke projekta. Izvršna verzija omogućava da se projekta reprodukuje. Autorski sistemi zasnovani na stranicama sadrže medijske objekte: dugmad. Prvo izgradite strukturu. tekstualna polja. Mnogi koriste vizuelni raspored (Timeline) za sekvenciranje događaja multimedijalne prezentacije. Mogućnost reprodukcije Da pravite multimedijalni projekat. Autorski alati zasnovani na karticama i stranicama daju jednostavnu i lako razumljivu metaforu za organizaovanje multimedijalnih elemenata. Director 14 . zadataka i odluka. koji podržava kompletnu programsku logiku.  Uslovno grananje koje podržava direktan prelazak na rezultate IF-THEN odluka ili događaja  Strukturirani jezik.

politikom i porezima. kada su prvi simboli ispisivani na glinene pločice i ostavljani da se suše na suncu. Pomoću multimedijalnog autorskog softvera možete napraviti:  Video produkcije  Animacije  Igre  Interaktivne web sajtove. Danas su tekst i sposobnost čitanja “vrata” ka moći i znanju. Najranije poruke pisanim rečima su obično predstavljale informacije od vitalnog značaja za upravljanje ljudima. menijima i navigacionim pomagalima. Egiptu. 18.  Demo diskove i ture za razgledanje  Prezentacije  Aplikacije za kioske  Interaktivnu obuku  Simulacije.Director firme Macromedia je moćan i kompleksan autorski alat sa širokim skupom osobina za pravljenje multimedijalnih prezentacija. animacija i interaktivnih multimedijskih aplikacija. pa kad počinjete da radite u nekom mediju važno je da kultivićete preciznost i svest o konkretnim rečima koje koristite. 10 ili 100 kanala. Ako bi poruku presreli neprijatelji ona bi bila i dalje nerazrešiva za sve. Nakon nedavne “eksplozije” Interneta i WWW. ako nije pripadao višoj društvenoj klasi. Šta se pomoću autorskog alata može uraditi. kompleksni priručnici i sadržaji kompletnih knjiga su dostupni na Internetu. Čitanje i pisanje su očekivane i neophodne veštine u većini modernih društava. ili ako vladaoci za to nisu dali “odobrenje”. destilišući prozu u svega nekoliko reči. prvobitno dizajniran da prikaže jednostavne tekstualne dokumente na ekranu uz poneku sliku. Samo su članovima vladajuće klase i sveštenstva bilo dozvoljeno da čitaju i pišu piktografske znake i oznake na glinenim pločicama. U nekim ranijim dobima najveći prekršaj jednog čoveka je bilo znanje čitanja. Maternji jezik Weba je HTML (Hypertext Markup Language). volje Božje. tekst je postao važniji nego ikad. Sumeru i Vavilonu). Dodajte ugrađene funkcije koje na klik mišem povezuju izabrane reči i fraze sa drugim sličnim i detaljnijim materijalom. 15 . Danas mnogi pesnici i tekstopisci koncentrišu tekst. Web nudi “istraživački raj” od nekoliko miliona HTML dokumenta Moć značenja Čak i obična reč ima više značenja. Akademski članci. Korišćenje teksta u multimediji Korišćenje teksta i simbola za komuniciranje je započelo pre otprilike 6.000 godina u zemljama Mediterana (u Mesopotaniji. ili amnezije. Više nego TV koja sa svojih 5. osim za one koji su stekli veštinu čitanja. prototipove i tehničke vizuelizacije. Nove poruke nisu bile u opasnosti da nestanu od dizenterije. Gradivni elementi multimedije. Pisane poruke su bile popularne među elitom. 19. 20. novinski članci. U multimediji to su reči koje će se pojaviti u naslovima.

nego reči i rečenice samo napisanim velikim slovima. Postali su popularni nazivi kompanija sa velikim slovom u sredini reči: FileMaker. logotip ili poštapajuću rečenicu. ili oko 1/72 inča. ili kutije (case). Pisma mogu bit oglašavana na više načina.138 inča. duhovita. Samo vi znate reči koje će Vas zaustaviti usred ljutine. New Century Schoolbook. svaki za sebe mogu da provociraju niz raznih značenja. tehnička. mada bi bilo uputnije upotebiti izraz vrsta pisma. koristeći reči sa najpreciznijim i najmoćnijim značenjem da bi ste izrazili šta ima da kažete. O fontovima i likovima Pismo (typeface) je porodica grafičkih znakova. a kod nas je odomaćeno verzal i kurent. Svakako bi glas i zvuk mogli voditi publiku. baš kao kuća koju oglašava agencija za nekretnine. Zato su to elementi od vitalne važnosti za multimedijalne menije. U nazivima koji se koriste za direktorijume i datoteke u URL adresama na Internetu pravi se razlika između malih i velikih slova. Shvatite suptilna značenja: GO BACK je jače nego Previous. ali korisnici bi se vrlo brzo odvikli od toga. ili lik fonta. AirWorks. U računarstvu se koristi termin font. Predočavaju najšira značenja najvećem broju ljudi – precizno i do u detalje. Pisma su bila opisivana kao ženska. 1 point je 0. muška. Arial su sans serif. srećna. uspostavite ciljnu grupu da prati kako korisnici doživljavaju reči. gornja kutija je sadržala velika slova a donja mala slova. Ako vam budžet dozvoljava. Druge stilove (podvlačenje) može dodati vaš softver za računar. formalna. ili zapisani. To su reči koje imaju značenje. koja obično sadrži mnoge tipove veličina i stilova. novinska… Serif je mali ukras ( na francuskom sans znači bez) na kraju poteza kojim se ispisuje slovo. WebStar. tako što ćete ih “iskušati” na drugima. Tipični stilovi fontova su polucrno (boldface) i kurziv (italic). Helvetica. a bilo bi vam potrebno mnoštvo slika i simbola da obučite publiku da se kreće kroz projekat. Veličina slova je razlika od vrha velikog slova do dna donjeg dela malog slova ( u slovima kao što su g i y). Serifni fontovi se koriste za osnovni tekst. Palatino su primeri serifnih fontova. Times 12 pointa italic je font. Font je zbirka znakova jedne veličine i stila koja pripada konkretnoj porodici likova.može biti bolje nego “taj odgovor je ispravan”? Eksperimentišite sa rečima koje planirate da koristite. Times. Studije su pokazale da je lakše čitati reči i rečenice sa izmešanim malim i velikim slovima. FANTASTIČNO . delikatna. kapriciozna. U vremenu kada se slagalo ručno slova za pojedinačni font su uvek bila čuvana u dva poslužavnika. Svi ovi primeri demonstriraju sledeći princip multimedije: važno je dizajnirati oznake za naslove ekrana. Quit je jače nego Close. Posmatrajte ih kako rade. menije i dugmad. vino ili platforma političkog kandidata. Danas se u engleskom jeziku veliko slovo zove uppercase.“Kovači” reči u oglasnim agencijama ocrtavaju značenje čitavih proizvodnih linija u jednu jedinu zapamtljivu reč. Helvetica. Reči ili simboli u ma kakvom obliku izrečeni. 16 . navigacione sisteme i sadržaj. Korišćenje teksta u multimediji Zamislite projekat bez ikakvog teksta. Times i Courier su pisma. Pojmovi “Barbi”. najčešći su sistem komunikacije. “zeleno’ i “lako”. a sans serif se koristi za naslove i važne ciljeve. Pismo ili ima serife ili nema. Njegov sadržaj ne bi nikako mogao biti kompleksan. komična. a malo lowercase. Veličine pisma obično se izražavaju u pointima.

Napravite adekvatan prostor od ivice dugmeta do teksta. Grafikom izmenite izobličite tekst. tekst će se uključiti u živu prezentaciju i podcrtavaće glavnu poruku. ili web sajta. Menjajte veličinu fonta srazmerno važnosti poruke koju isporučujete Istražite efekte primene različitih boja i postavljanja teksta na različite pozadine. Dugmad za interakciju U mnogim modernim kulturama zvono na vratima se prepoznaje po svom kontekstu (do samih vrata. koje kad kliknete vode ka drugim stranama.1). Lakše je čitati štampan dokument nego skrolovati po ekranu. Koristite antializovani tekst gde vam je potreban blag i stopljen izgled za naslove i podnaslove. Ne treba ni mnogo ni malo. U višespratnici može biti 50 takvih dugmadi. Najjednostavniji meniji sastoje se od tekstualne liste tema. Ako 17 . Ako dajete javnu podršku glasom. lep plavi trougao. Na web strani stavite najvažnije tekstualne elemente i elemente menija u prvih 320 piksela (pokazalo je istraživanje da samo 10-15 posto surfera ikada prelistava ijednu stranu nadole). Korisitte što manji broj različitih pisama u istom radu. pre nego što to sve postane napadno. klikom miša. Izbegavati više nivoa naredaba GO BACK (natrag) i RETURN (povratak) ako ne dajete i mapu. U određenim trenucima. Dugmad za web možete praviti od GIF i JPEG bitmapa. U takvom slučaju koristite velike fontove i malo reči sa mnoštvom praznog prostora. ali menjajte veličinu lika fonta stilovima tipa bold. za menije. Ako su vaše poruke deo interaktivnog projekta. Izabrati fontove koji izgledaju dobri za prenos vaše poruke. Koristite tekst za naslove i podnaslove. Naglasite tekst da istaknete ideje. moraćete da isporučite probojne. I ovde morate biti pesnik. U većini autorskih sistema lako je napraviti sopstvenu dugmad od bitmapa ili nacrtanih objekata. Mnoge standardne stranice su visine 600 piksela (oko jedan ipo ekran na VGA monitoru). gde znate da korisnik traži informaciju. italic. ali ne pravite tekst da izgleda kao link. Eksperimentišite sa spuštenim senkama. kao što su i blokovi teksta.Jedan jedini član tekstualnog menija propraćen jednom akcijom (klik mišem. Anti-aliasing stapa boje po ivicama slova da bi se napravio mekan prelaz između slova i pozadine. gde korisnici odaberu temu i kliknu mišem. pritisak na taster na tastaturi…) zahteva malo obuke. Za dugmad birajte fontove koji su čitljivi. Na webu tekst i grafika mogu biti dugmad. da biste privukli pažnju. eventualno osvetljeno). Interaktivi multimedijalni projekta se obično sastoji od tela informacije ili sadržaja kroz koji se korisnik kreće pritiskom na taster. Može ponekad biti teško zbog dizajna. U pasusima prilagodite prored (leading) da razmak između redova bude prijatan. ili fotografija koji prouzrokuju neku akciju pošto kliknu. možete upakovati ogromnu količinu tekstualne informacije na ekran. Smislite smislene reči i izraze za linkove i elemente menija. ili vrlo koncizne tekstualne poruke. a jednostavan je i neposredan. ili koncepte. neka imena su nažvrljana… U multimediji dugmad su objekti. Za mala slova koristite najčitljiviji raspoloživi font. Mora se naći mera. za navigaciju i za sadržaj. prilagodite veličinu teksta. Pokušajte da upotrebite inicijale za pause (kao “P” na početku ove rečenice) i početna velika slova da biste rečima dali dodatnu težinu (slika 5. ili pritiskom na ekran sa detekcijom dodira. Oivičite naslove sa mnogo praznog prostora. Računarski ekrani pružaju vrlo mali radni prostor za razvoj kompleksnih ideja. Za štampanje tekstualnih dokumenta postavite poseban link na kompletan dokument kao na tekst. reklamni psihologi grafički dizajner.

Treba voditi računa u kom će fontu korisnik čitati vaš dokument. na starim EGA monitorima bio je 1. Na primer. tako što ćete ih na tekst označiti na poseban način pomoću tagova. Orijentacija tipa viši nego širi se označava kao portrait. a gde je uređena lista (1. ali nisu čitljiv na običnom monitoru. Gde želite da tekst bude polucrn (bold) okružite ga tagovima <B> i </B>. prilagođavanje veličine. ali možete da pravite zadovoljavajuće dokumente koristeći uvlačenje blokova. Gde je naslov okružite <H1> i </H1>. koje se u HTML dokument stavljaju u slikovni tag <IMG>. b. Na primer možete da animirate određene pasuse i naterate ih da uleću u ekran. porodicu fonta. i ostale osobine. transformacije teksta itd. Tekst je efikasniji od slika i crteža kada treba preneti korisniku preciznu poruku. Neki od simbola dati su u prilogu: Animiranje teksta. Dinamički HTML koristi kaskadne stilove (CSS) da definišu parametre od visine linije preko širine margine do lika fonta. U HTML dokumentu možete zadati likove slova. Simboli prenose smislene poruke. a tekst između tagova će biti prikazan u browseru u bold stilu. 3… ili a. skraćeno WYSIWYG – izgovara se “vizivig”). Uspravno i položeno Tradicionalno odštampani dokumenti su viši nego širi. 2. boje. 18 . U multimediji imate moć da “stopite” i tekst i ikone (boje. umesto lepšeg fonta koji je nečitljiv. S druge strane gledaoci veoma lako pamte i prisećaju se slika. pikseli su obično bili viši nego širi. ikona. pokušajte da prezentirate korisniku samo po nekoliko pasusa po strani. To se upoređuje sa standardnom merom u štamparskoj industriji (72 pointa po inču) i omogućava stonom izdavaču i dizajneru da vide na monitoru na šta će odštampano ličiti (zove se “šta vidiš to dobiješ“ – What You Si Is What You Get. to su simboličke reprezentacije objekata i procesa koji su zajednički za korisničke interfejse mnogih OS. Apple je obezbedio da svaki piksel bude kvadratnog oblika. što daje ravnomernost u svim pravcima Dok se nije proširio VGA standard za PC računare (96 piskela po inču).33:1. promenljivost fonta. i zvuka. Simboli kao što su poznata kanta za otpatke ispravnije se nazivaju ikone. c …) okružite je sa <OL> i </OL> HTML ne pruza mnogo fleksibilnosti da se prave lepi tekstualni elementi. zvukove. Dodatno. Standardni format dokumenta koji se koristi za stranice na Webu zove se Hypertext Markup Language (HTML). da povećate naslov znak po znak. viši nego širi. veličine. Orijentacija tipa “širi nego viši” je tipična za monitore i zove se landscape. Pokušajte da prikažete cele pasusue na ekranu. Pomoću CSS možete definisati: težinu fonta. tabele. ili Web sajta nije da prikazujete velike blokove teksta.cilj vašeg multimedijalnog projekta. Ima mnogo načina da se zadrži pažnja kada se prikazuje tekst. veličinu. okvir i hrizontalne lenjire. Lep tekst u HTML dokumentima se obično pravi u vidu grafičkih bitmapa. Upotrebite font koji se lako čita. slike) da biste uvećali ukupan uticaj i vrednost svoje poruke. možete ključne reči staviti na gomilu i flešovati ih po određenom redosledu (kao u bilbordima)… Vrlo rano u razvoju monitora za računar Macintosh Apple je odabrao rezoluciju od 72 slikovna elementa (piksela) po inču.

nazvanu TrueType. ili. napravite bitmape za specijalne fontove koje koristite za naslove. Sada je na raspolaganju oko 6000 Type 1 likova fontova. koje vi koristite. Pod Windowsom ATM softver zahteva oko 450K prostora na disku. Adobe Type Manager (ATM) mora biti prisutan da bi se prikazali PostScript fontovi Type 1 u svim veličinama bez reckavosti. ili 96 pointa. dugmad.VGA rezolucija je 640 piksela po širini i 480 piksela niz ekran ( to se zove rezolucija 640x480) a sami pikseli imaju razmeru 1:1 (kvadrat). 19 . Fontovi Type 1 sadrže natuknice (hint). ili 96 dpi). Postoje dve vrste fontova u PostScriptu: Type 3 i Type 1. TrueType crta znakove i na monitoru niske rezolucije (72 dpi. Ako se vaš rad distribuira na sajtove. Za tekst koji treba da unese korisnik najsigurnije je ostati na instaliranim fontovima za Windows.1 prikazani TrueType fontovi. ili Macintosh. praveći ih glatkijim za oko. kojima se poboljšava rezolucija. Na slici 6. koji mogu i da nemaju fontove. Reckava slova se izbegavaju antializingom ivica tekstualnih znakova. PostScript je zapravo metod za opisivanje slike u terminima matematičkih konstrukcija (Bezijerove krive). 2400. stvaraoce multimedije treba da interesuje kako će skalirani fontovi izgledati na monitorima. itd. godine Apple i Microsoft razvili tehnologiju bržih i boljih kvadratnih krivih za konturne fontove. podnaslove. čak. Nikad nemojte pretpostaviti da su isti fontovi instalirani i na vašem i korisnikovom računaru. ili štamparska mašina (image setter) rezolucije 1200. TrueType i PostScript (sa ATM-Adobe Type Manager) konturni fontovi omogućavaju da se tekst u bilo kojoj veličini ispiše na računarskom ekranu bez reckavosti. Danas se TrueType isporučuju sa računarima sa Windowsom. Type 3 je font tehnologija starija od Type 1 i napravljen je na izlaz na štampač. nego i za opis kompletnih ilustracija i celih strana teksta. tako da se koristi ne samo da opiše pojedinačne znakove u fontu. U maju 1989. Dodavanje i oduzimanje ovih fontova je jednostavna procedura posebnom opcijom u padajućem meniju File ovog direktorijuma. Osim što štampa glatke znakove na štampaču. PostScript fontovi su obično u direktorijumu PSFONTS u osnovnom direktoriojumu tvrdog diska. podesna za najfinije štamparske poslove. Iako “rat’ između PostScript i TrueType fontova nastavlja da se širi kroz računarsku i izdavačku industriju. ne kako će izgledati na papiru. godine predvodili revoluciju u stonom izdavaštvu. TrueType fontovi se snimaju u direktorijum C:\Windows\Fonts. jer su oni univerzalno raspoloživi na svojoj platformi. PostScript je brzo postao standard za fontove i štampanje u svetu stonog izdavaštva i odigrao je značajnu ulogu u prvobitnom uspehu Appleovog računara Macintosh. stvaraoci multimedije ga retko koriste. što je omogućilo da laserski štampač visoke rezolucije 300x300 dpi pomoću specijalnog softvera crta oblike znakova kao grupu sićušnih kvadratnih piksela sračunatih iz geometrije znaka. može se lako skalirati da bude manji ili veći tako da izgleda ispravno bilo da se crta u veličini 24 pointa. a to su specijalne instrukcije za uklapanje u osnovu strane. u kombinaciji sa obradom reči i softverom za slaganje teksta po strani. Apple i računar Macintosh su 1985.ž Apple ga je licencirao i uključio u svaki svoj laserskii štampač tipa LaserWriter. Odaberite sistem za upravljanje fontovima i ostanite mu “verni”. Pošto je svaki znak u PostScriptu matematička formula. bilo da je štampač LaserWriter od 300 dpi. 3600 dpi. Ovaj softver bio je Adobeov jezik PostScript za opis strane i konturne fontove. a za svaki konturni PostScript font tipa Type 1 treba još 40K.

jedan od problema je bio rukovanje različitim međunarodnim alfabetima. kao što su kursori. ali se omogućava enkodiranje do čak 1000. Kada nekoliko jezika ima zajednički skup simbola sa istorijski povezanom podlogom. Skraćenica ASCII od American Standard Code for Information Interchange (američki standardni kod za razmenu informacija) je sedmobitni sistem za kodiranje znakova u najčešćoj upotrebi u SAD i u inostranstvu. profesionalni tipografi mogu da prave upečatljive likove teksta i prikaza. Latin skript koji se koristi za engleski i većinu evropskih jezika). Pojedini skriptovi mogu raditi za desetine pa i stotine jezika (primer. arapske cifre i matematičke simbole. pre nego se bajt potpuno iscrpi. ikone. Unicode standard i ISO/IEC 10646 sada podržavaju tri oblika enkodiranja. dijalozi. Tako ASCI vrednost 165 može bit na primer. grafička oznaka uvučenog pasusa (*) itd. zajednički simboli istog svakog jezika se ujedinjuju u kolekciju simbola (nazvanu skript). kojim se koristi uobičajen repertoar znakova. Ovaj puniji skup od 255 znakova je poznat i kao ISO-Latin-1 skup znakova. Pravila za enkodiranje znakova iz proširenog skupa nisu standardizovana. Bilo je teško prevoditi delove teksta iz jednog skripta u drugi. izdavači i reklamne agencije mogu da prave varijacije na temu postojećih likova fontova. Takođe su uključena 32 upravljačka znaka za prenos poruka uređajima (nov red.Uvek osigurajte da fontovi putuju sa vašom aplikacijom kada isporučujte softver na hardverskoj platformi koja se razlikuje od one na kojoj pravite aplikaciju. preslikavanja tastature i bitmapirani fontovi na Macintoshu. originalan standard sadrži 65. ASCII pridodeljuje broj ili vrednost za 128 znakova. a danas računarski sistemi koriste tih 128 dodatnih vrednosti za prošireni skup znakova. Posebne alate za editovanje fontova koristite za pravljenje sopstvenog fonta. Od 1989. kraj reda. ASCII koristi samo 7 bitova za kodiraje svojih 128 znakova. Dok je 65. tako da možete da tačno prenesete ideju ili grafički osećaj. uključujući i mala i velika slova. predstavlja najčešće korišćeni gradivni blok u računarskoj obradi. Može da se koristi za editovanje.000 znakova da bi bili uključeni svi znakovi iz svih poznatih jezika i alfabeta u svetu. Grafički dizajneri. On omogućava da se enkodira još 128 znakova pre nego se bajt potpuno iscrpi.000 dodatnih znakova. ili pravljenje novih Font resursa za pamćenje bitmapa ekranskih fontova. Osmi bit bajta je neiskorišćen. a koristan je pravljenje i izmenu grafičkih resursa. znake interpunkcje. koristi se za programiranje teksta HTML Web strana. oblici. Nazvan Unicode. Slika 6. godine koncentrisan napor lingvista. inženjera i informatičkih profesionalaca iz mnogo dobro poznatih računarskih firmi usmeren je na 16-bitnu arhitekturu za enkodiranje višejezičkog teksta i znakova. uključujući i često korišćene simbole. Unicode organizacija podržava standarde za upravljanje znakovima svih poznatih jezika na svetu. 20 . Prošireni skup znakova se puni standardnim ANSI znakovima (American Nacional Standard Institute). Sa ovim alatima.000 znakova dovoljno za enkodiranje većine od mnogih hiljada znakova u upotrebi u najvažnijim svetskim jezicima. Dizajn kategorije likova fontova spada u kategoriju industrijskog dizajna i u nekim slučajevima sudski je zaštićen patentima. tabulator i nova strana). Pošto je računarsko tržište postalo internacionalno u poslednjoj deceniji. ResEdit je editor resursa.2 predstavlja simbole iz menija Insert. Bajt koj se sastoji od 8 bitova. Isporučuje ga Apple.

koristeći alate za editovanje fonta. oboje i analiziraju reči u prave crteže. manipulisani i spojeni u grafičku sliku. elektronske kataloge. kao i ljubav sa mržnjom. potrebna vam je kutija puna fontova i specijalnih grafičkih aplikacija koje mogu da prošire. edukativne kurseve. umesto na štampanim stranama. Hipertekstualni sistemi se trenutno koriste za elektronsko izdavaštvo i referentne radove. 21 . korisnik može da se kreće kroz tekst na nelinearan način. Lep tekst se obično nalazi u bitmapiranim crtežima u kojim su znakovi prepravljeni. video spotove. Prosto biranje fonta je prvi korak. Kada tekst “živi” u računaru. tj. grafiku. Veze povezuju Cezara Augustusa sa Rimom. tehničku dokumentaciju. zvukove i ostale vrste prikaza. Reč može biti “vruća” (kao i dugme). Tekst se onda može zvati hipertekst. sekcije i misli povezane. šrafiraju. brzo i intuitivno. ili grožđe sa vinom. zvuk ili informacije povezane sa bazom znanja. pošto su reči. poruke i elementi sadržaja. čvorove koji sadrže tekst. Najjednostavniji način da se šeta kroz hipermedijalnu strukturu je pomoću dugmadi koja omogućavaju pristup povezanoj informaciji (tekstu. Za najveći broj dizajnera lakše je da prave lep tekst pomoću pripremljenih fontova. interaktivnu literaturu. dokumenti. nego i na srodne slike. ili prezentaciju) postaje interaktivna multimedija kada korisniku date neku kontrolu nad tim koja se informacija gleda i kada se gleda. hipertekst često postaje tekst sveukupnog multimedijalnog dizajna. Umetnost hipermedijalnog dizajna leži u vizuelizaciji tih čvorova i njihovih veza. Dve često pominjane reči u hipertekstualnim vezama su veza (link) i čvor (node). Veze su navigacione staze i meniji. slike i audio elemenata u jedinstvenu kolekciju. čvorovi su teme kojima se može pristupiti. tako što vodi korisnika od jedne refenerce na drugu. grafici i zvukovima) u čvorovima. Multimedija (kombinacija teksta. ali neki će praviti sopstvene prilagođene fontove. Veze povezuju konceptualne elemente. tekstualne i slikovne baze podataka. Pošto je hipertekst organizovanje unakrsnog ispitivanja reči ne samo sa drugim rečima.Da tekst izgleda lepo. moć računara da obrađuje može se upotrebiti tako da tekst postane pristupačniji i smisleniji. Interaktivna multimedija postaje hipermedija kada njen dizajner da strukturu povezanih elemenata kroz koje se korisnik kreće i interaguje. Izraz hiper – znači nad. osenče. interaktivne kioske.

a digitalni podaci ne zavise. nego instrumente. itd.wav. kao zvuk. ili crtana grafika za bitmapiranu grafiku. Pojam zvuka. Akustika je grana fizike koja proučava zvuk.wav. Pruža zadovoljstvo slušanja muzike. Pod Windowsom sistemski zvukovi su WAV datoteke. Digitalni zvuk se koristi za muzičke CD-ove.Digitalni audio neće raditi jer nema dovoljno RAM-a. Kao što se izgled vektorske grafike razlikuje u zavisnosti od štampača. Čim instalirate OS bipovi i zvuci upozorenja su raspoloživi. Digitalni podaci predstavljaju trenutnu amplitudu zvuka (ili zvučnost) u diskretnim vremenskim intervalima. MIDI datoteke će biti 200 do 1. s druge strane. bez obzira na reprodukcioni sistem. Mane MIDI: Pošto MIDI podaci ne predstavljaju zvuk. MIDI datoteke ugrađene u Web strane učitavaju se i izvode brže. razvijen ranih 80-tih prošlog veka za elektronske muzičke instrumente i računare. Možete dodeliti zvukove sistemskim događajima kao što su startovanje Windowsa.Možete menjati dužinu MIDI datoteke (promenom tempa). MIDI podaci su za digitalni audio ono što je vektorska. MIDI daje protokol za predavanje detaljnih opisa muzičke notacije. MIDI standard je kao PostScript. upozorenja. chimes. a nalaze se u direktorijumu WindowsDMedia. ili širine za prenos. Ovi talasi šire se kao nabori vode od kamička bačenog u nepokretni bazen. kao što su note. bez promene visine tona. a drugo od kvaliteta vašeg muzičkog instrumenta i mogućnosti vašeg zvučnog sistema. Na raspolaganju su sledeći sistemski zvuci: Start. 22. osećate promene pritiska. ili više identični. Digitalni podaci. što je nemoguće sa digitalnim audiom. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je komunikacioni standard. nego njihovi digitalni ekvivalenti. Možete manipulisati najmanjim delom MIDI kompozicije. utiče na naše raspoloženje… Kada nešto vibrira u vazduhu. nizovi nota i koji instrumenti će svirati te note. možete biti sigurni da će reprodukcija biti precizna. Nasuprot MIDI podacima. Midi i digitalni audio. chord. sistemski zvuci.21. pokreću se napred-nazad (primer konus zvučnika).wav. To je univerzalan “govor” na bilo kom jeziku. 22 . od najtišeg šapata do zaglušujuće buke mlaznog aviona u poletanju. MIDI su note – prvo zavisi od vašeg zvučnog sistema. ili prikazanog ekrana. digitalni audio je stvarna reprezentacija zvuka. ili gubljenja audio kvaliteta. MIDI ima nekoliko prednosti nad digitalnim audiom: MIDI datoteke su mnogo kompaktnije.Ako se koriste kvalitetni uređaji. proizvode zvukove koji su manje. jer omogućava instrumentima da komuniciraju na standardan način. itd. Možete dodati svoje zvučne datoteke i instalirati ih da se sviraju prilikom nekog sistemskog događaja: stavite wav datoteku u direktorijum WindowsMedia i sa Sound Control Panel ih odaberete. snage centralnog procesora.Pošto su male.000 puta manje od datoteka digitalnog audia CD kvaliteta. Digitalni audio je snimak. prostora na tvrdom disku. a kada dosegnu vaše bubne opne. Dozvoljava da muzika i zvučni sintisajzeri komuniciraju međusobno duž kablova kojima su uređaji povezani. tako zvukovi koje prave MIDI muzičke datoteke zavise od konkretnog MIDI uređaja za reprodukciju. ili vibracije. ponekad MIDI datoteke mogu zvučati bolje od digitalnog audia. Nivoi zvučnog pritiska mere se (glasnoća ili obim) mere se u decibelima (db). samo ako je reprodukcioni uređaj identičan proizvodnom. stvaraju se talasi pritiska. Zvuk je verovatno najuzbudljiviji deo multimedije. MIDI zavisi od uređaja.

Odsecanje uklanjanje “mrtvog vazduha”. a MIDI je tu najmanje pouzdan. zahteva poznavanje elemenata muzike. Erase ili Silence). prvi korak je da digitalizuje analogni materijal snimanjem u digitalni medij koji računar može da pročita.Da biste napravili MIDI ompozicije. male su šanse da će svi biti iste jačine. sposobnost da se svira klavir i pregršt dobrih ideja su tek preduslovi za pravljenje dobro partiture. Digitalni audio Možete da digitalizujete zvuk iz mikrofona. sa popularnih CD i LP ploča. klavijature.Digitalni zvuk snima se kao digitalna informacija u bitovima i bajtovima. Pravljenje MIDI audia Komponovanje originalne muzike može biti jedan od najkreativnijih i najzahvalnijih aspekata pravljenja multimedijalnog projekta. Konverzija formata. označite sve podatke u datoteci i povisite.MIDI se ne može lako upotrebiti za reprodukciju govornog dijaloga. Imate računarske resurse i prenosnu širinu. Pod Windowsom skoro svi programi pišu WAV datoteke. Clear. najvažnija prednost digitalnog audia je njegov stalni kvalitet izlaznog zvuka. Da biste dobili konzistentan nivo jačine. Digitalni audio koristite u sledećim situacijama: Nemate kontrolu nad hardverom za reprodukciiu. upletanjem ili sastavljanjem delova magnetne trake. širi izbor aplikacionog softvera i sistemske podrške za digitalni audio. ili snizite ukupnu jačinu za izvestan iznos. ili na oko 16 db.Priprema digitalnih audio datoteka je prilično jednostavna. postojećih snimaka na traci. 23 .Odsecanje se obično postiže prevlačenjem kursora miša preko grafičke prezentacije snimka i izborom komandi iz menija (Cut. U nekim slučajevima softver za digitalno editovanje može čitati format različit od onog koji je potreban za prezentacioni ili autorski program. Ovim alatom možete praviti profesionalne zvučne snimke i vršiti digitalne miklseve. umesto medija za distribuciju. note… Generalno možete koristitit MIDI u sledećim slučajevima: Imate MIDI izvor visokog kvaliteta.Odsecanja čak i malog broja sekundi može napraviti tu i tamo ogromne razlike u veličini datoteke. Ako pokušate da sastavite 10 raznih snimaka u jedan. Ozbiljniji editor zvuka je program Sound Forge for Windows. Potrebna vam je izgovorena reč. a MIDI je najbrži i najfleksibilniji alat za to.Osim toga možda će biti potrebno da sastavite duži snimak isecanjem. “živih” radi TV prenosa. prirodnog ili snimljenog.Ovakva intervencija je potrebna skoro uvek. Nije vam potreban govorni dijalog.Uvek možete unajmiti nekoga da vam uradi i naravno naplati.Pravljenje originalne MIDI partiture je težak posao.Najbolje je upotrebiti zvučni editor da normalizujete sastavljenu datoteku na određeni nivo – recimo 80 do 90 procenata maksimuma (bez odsecanja). Razlozi za rad sa digitalnim audiom: Postoji. da će snimak zvučati isto tako dobro i na kraju kao i na početku kada ste ga pravili. Imate kompletnu kontrolu nad hardverom za reprodukciju.Možete digitalizovati zvukove iz bilo kog izvora. firme Sonic Foundry. poput kasete). Priprema i programiranje za pravljenje digitalnog audia ne zahtevaju poznavanje muzičke teorije. sintisajzera. dovoljnu za digitalne datoteke. Korišćenjem istih alata kao i za odsecanje moguće je odstraniti dodatnu buku koja neminovno ulazi u snimak. potrebanvam je program i sintetizator zvuka (obižno ugrađen u zvučnu karticu PC računara). Ima puno mladih kompozitora koji žele da uđu u multimediju. Ako imate analogne izvore materijala (muziku ili zvučne efekte koje ste snimili na analognom medijumu. MIDI je najbolji način da se kreira originalna muzika za multimedijalne projekte. Sa digitalnim audiom možete imati više samopouzdanja.pravo mesto za MIDI u multimedijalnom radu može više biti kao proizvodni alat. partiture. ili praznog prostora sa početka i svakog dodatnog nepotrebnog vremena sa kraja snimka je prvi zadataka u editovanju zvuka. Uopšteno.

Dva su metoda za reprodukciju bilo digitalnog. Dodavanje zvuka multimedijalnom projektu. žute i zelene boje. 24 . Sa trakom možete snimiti isti zvuk.Program Flash firme Macromedia omogućava integraciju zvučnih numera koje se naprave editorom zvuka u multimedijalnu prezentaciju na Webu. 26. naročito ako projekat sadrži komplikovane “žive” prezentacije ili ako isporučujete komercijalnu multimedijalnu aplikaciju. Audio snimanje. praveći ga od nule ili kupovinom. Možete snimiti zvučni materijal na kasete kao prvi korak u procesu digitalizacije. Dobavite izvorni materijal. daju veći nivo kontrole nad reprodukcijom zvuka. umesto direktno na disk.Sistemi sa digitalnom audio trakom (DAT) su sada na komercijalnom tržištu.I MIDI i Macintosh mogu da koriste MIDI datoteke. fotografske bitmape.Sastavljanje svega može biti teško. i gde treba da se odigraju zvučni događaji. Menjajte zvukove da odgovaraju vašem projektu. 3D prikazi. preslušati sve snimljeno i odabrati najbolji snimak za digitalizaciju. spremite se da investirate u “gluvu” sobu. Lingo (Director) i ActionScript (Flash). bilo MIDI zvuka na Webu. Format zvučne datoteke je poznata metodologija za organizovanje bitova i bajtova digitalizovanog zvuka u datoteku podataka. Dodavanje zvuka multimedijalnom projektu Da biste uvezli audio snimak u multimedijalni projekat. uključujući zvukove događaja.1 KHz i 16 bitnim snimanjem i reprodukcijom.Može biti vrlo raznobojan ekran sa nežnim pastelnim prikazima crvenkasto ljubičaste boje.Video-rikorderi imaju odličnu elktroniku za stero zvuk i mnogi dobri multimedijalni zvukovi su prvo snimljeni i digitalizovanii korišćenjem audio zapisa na video traci. Ono što vidite na ekranu multimedijalnog računara u bilo kom trenutku je mešavina elemenata: tekst. ili može biti brutalno jednostavnim sa premazima Crayola crvene. 3. alati. animacije i digitalne video spotove. zvuk.Pod Windowsom digitalizovani zvuci se najčešće pamte kao WAV datoteke. ali najveći deo animacija i videa zasnovanog na račuaru će se reprodukovati samo onom brzinom kojom ih centralni procesor računara može obraditi. Kada pravite multimediju verovatno ćete se baviti formatima datoteka i prevodiocima za tekst. 5. plave. 25. veština koja se uči metodom probe i pogreške.Snimanje zvuka visoke vernosti je specijalizovan zanat. različita dugmad koju treba kliknuti i prozori pokretnog videa.Ako odlučite sami da radite. Slika. slike. Na Macintoshu digitalizovani zvuci mogu biti simljeni kao datoteke podataka (AIF ili SDII) li mogu biti smešteni u sistemskoj kolekciji u obliku SND-ova. vektorska grafika. i protočne zvukove. Skript jezici kao što su OpenScript (ToolBook). simboli. I digitalni audio i MIDI su zasnovani na događajima.1 KHz i 16 bitova. Ako vaš projekat zahteva digitalizovani zvuk CD kvaliteta 44. Audio snimanje. Snimanje na jeftini medij. Testirajte zvukove da biste bili sigurni da su ispravno povezani sa slikama iz projekta. prasvljenje nepokretnih slika. a kvalite da bude na nivou CD. kao što su klikovi na dugmad. kao što je muzika u pozadini. vrhunske pojačivače i opremu za snimanje i skupe mikrofone. S druge strane animacija na brzoj mašini može se izvršavati 5 do 10 minuta brže nego na sporoj mašini. 4. izbegavate popunjavanje tvrdog diska otpadom. 2. morate proći izvesne korake: 1. trebalo bi da unajmite studio. Odlučite kada i gde treba da koristite digitalni zvuk ili MIDI datoteke. 24.Prvo možete čekati da se cela zvučna datoteka prenese na računar i da je onda odsvirate pomoćnom aplikacijom. Ponekad vam može i običan kasetofon obaviti posao. Formati za audio datoteke. ali testiranje i procena onog što ste uradili još teže.23. sasvim slično fotografiji. Odredite koja vrsta zvuka se traži.Omogućavaju zapis na traci sa 44.

Da biste ušli u multimedijalni projekat. čudnih geometrrijskih oblika. Planirajte pristup. fotografija. Hvatanjem bitmape sa fotografije. povezane na računar.Grafički elementi se obično mogu skalirati na različite veličine. ili nekog drugog prikaza. Jednom napravljena bitmapa može se kopirati. poligone i druge matematičke oblike. crteža. naspram pozadine. ili kolegama. 27. zvuka i videa koji se odnose na jednu temu. jedan preko drugog. okvire. neki programi sadrže gotove 3D modele.Može biti jako crno i belo. multimedijalni dizajner. animacija i tekstura koje se kombinuju u 3D sceni. omotača. Vektorski iscrtani objekti se koriste za linije.Slike se mogu izvesti u Dremweaver i druge HTML editore. spremno da vi. ili bojenje.Računarski ekran je akcija: sadrži mnogo više od poruke. Primer. Jednodimenziona matrica se zahteva za monohrom (crno i belo).skenirajte fotografiju ili upotrebitie digitalnu kameru. 25 . Alat je pogodan za izradu modela. Kolekcija gotovih slika mogu biti nizovi grafike. Iscrtan objekat može biti ispunjen bojom i oblicima i možete ga izabrati kao jedinstven objekat.Većina autorskih sistema daje alate kojima možete da pravite objekte multimedije (tekst. ili TV slike korišćenjem skenera ili videa itd. Director. i preko celog ekrana. napravite scenario projekta i numerišite ga. menjati. Bitmapa je jednostavna informaciona matrica koja opisuje pojedinačne tačke koji su najmanji elementi rezolucije računarskog ekrana. možete da dobijete bitmape od isporučilaca već pripremljenih slika i od dobavljača fotografija koji su već digitalizovali slike za vas.Može biti elegantno ili ne. ravnomernih…Nepokretna slika može biti stablo na zimskoj padini. bilo da koristite crteže i objekte koje je pravio neko drugi. novi BMW… Nepokretne slike se na računaru prave na dva načina: • Kao bitmape (grafika za bojenje). Ako ne želite da pravite sopstvene. koristite indeksne kartice i premeštajte ga dok sve ne bude dobro. Kada pravite multimediju korisno je da imate više monitora. izrazite svoj zanat. vektorske crteže i bitmape). obojiti.Razradite grafički pristup ili u glavi ili tokom kreativnih seansi sa klijentima. prešarati…Na početku projekta ekran je prazno platno. Gotove slike se nalaze na CD ROM-ovima i na onlajn servisima. Za fotorealizam. počnite sa olovkom gumicom i papirom. svetala. Izgledi obeju vrsta slika zavisi od rezolucije prikaza i mogućnosti grafičkog hardvera i monitora računara. Bilo da koristite šablone i pripremljene ekrane iz autorskog sistema. Bitmape možete napraviti od nule programom za crtanje. Višestruki monitori. Nepokretne slike mogu biti male ili velike. krugove.Jaki su argumenti protiv crtanja po praznom ekranu bez takvog predviđanja i pripreme. pa editujte slike u Photoshopu. poslati elektronskom poštom. ili jedan monitor visoke rezolucije sa mnogo ekranskog prostora. okviri teksta. a da i dalje imate prostora za alate i druge menije. Fireworksu ili nekom drugom programu. kamera. ili uređaja za štampanje. dugmad.Ovo je bitno za autorski sistem kao što je Macromedia Director.Tako možete prikazati prezentaciju na celoj radnoj površini ekrana. Prvo skicirajte projekat i grafičke ideje: napravite dijagram toka. Corel. Paint. Macromedia Director predstavlja vodeći alat interaktivnog multimedijalnog sadržaja za web. filmova.Mogu biti obojene. izmenu i animiranje Web grafike sa bitmapama i vektorskim alatima. Macromedijin Fireworks Fireworks se usredsređuje za stvaranje. Pojam bitmape i softver za bitmape. Photoshop. puno oštrih uglova ili umekšano stapanjima sivih nijansi i antializinga. omogućavajući da prevučete gotove objekte na scenu. veća dubina (više bitova informacije) zahteva se za opis više od 16 miliona boja koje elementi slike mogu imati . Bitmape se koriste za fotorealistične i za kompleksne crteže koji zahtevaju fine detalje.Mogućnost i sposobnost programa za editovanje slika i za Macintosh i za Windows su u rasponu od jednostavnih do kompleksnih. ili klonirate izgled i osećaj nekog drugog projekta. • I vektorski iscrtana (ili samo iscrtana) grafika.Nepokretne slike mogu biti najvažniji delovi multimedijalnog projekta.. sa namerom.

i niste našli pravu sliku za neobičnu pozadinu koju želite za ekran na primer. Tu sliku možete skenirati. kada se koriste za animaciju. Na primer. panorame. Postoji i specijalizovan softver za prikazivanje 3D scena. vršiti neophodne izmene i na računaru podešavaju piksele. 30. Za Web stranice koje koriste vektorsku grafiku u dodatnim programima (FLASH).Ova procedura se zove autotracing i na raspolaganju je aplikacijama za vektorsko crtanje. Grafički umetnici koji dizajniraju za štampane medije koriste vektorski prikazane objekte. ili Freehand. Možete uhvatiti bitmapiranu sliku sa programom za hvatanje ekrana. Programi za dizajn pomoću računara (CAD) tradicionalno koriste vektorski nacrtane objektne sisteme da se naprave veoma kompleksni geometrijski prikazi potrebni arhitektama i inženjerima.Uz pomoć filtera i raznim specijalnim efektima možete napraviti ono što želite.28. Druga alternativa je da umetnički rad tradicionalnim metodama: • Akvarelom • pastelom ili • Olovkama. i z ose i prilagodljive perspektivne poglede . Vektorsko crtanje. Ukoliko niste zadovoljni kolekcijom gotovih slika. Pomoćni programi za hvatanje su neizostavni za multimedijalne umetnike. različite promene u položaju. To su vrhunski programi koji omogućavaju retuširane mrlja i ostalih detalja foto slika. Vektorski objekti se lako skaliraju bez gubljenja rezolucije ili kvaliteta slike Većina programa za crtanje nudi nekoliko formata datoteka za snimanje rada. Vektor je linija opisana položajem svoja dva kraja. poligoni i tekst. Većina multimedijalnih autorskih sistema omogućava korišćenje vektorski nacrtanih objekata. kada snimate crtež.Pretvaranje bitmapa u iscrtane objekte je teže. primerak slike ekrana ide u Clipboard. o baštovanstvu. odatle možete preneto uhvaćenu bitmapu u aplikaciju (kao što je Paint u Windowsu). Hvatanje i editovanje slika.QuickTime VR (QTVR) daje metod za razgledanje jedne okružujuće slike kao da ste “unutar” slike i da možete da 26 . ovali. ili obojenih oblika u slici i onda izvesti poligonski objekat koji opisuje sliku. y. “osvežavan” svakih 1/60 sekunde. da postavljate vaše lice u neki ambijent itd. Vektorski nacrtani objekti se opisuju i crtaju po računarskom ekranu korišćenjem delića memorijskog prostora potrebnog da se upamti i opiše isti objekat u bitmap obliku. 29. Svakodnevni objekti mogu biti skenirani i manipulisani alatima za editovanje slika (koje smo opisali prethodno). da manipulišete bitmapama je da koristite program za editovanje slika.3D aplikacije daju x. ili brže. Postoje programi koji će izračunati granice bitmapirane slike. učitavaju se brže i. 3D crtanje i prikazivanje. Programi za 3D animaciju takođe koriste vektorski nacrtanu grafiku. pravougaonici. Najjednostavniji način da uhvatite ono što vidite na ekranu jeste da pritisnete odgovarajuće tastere. rotaciji i senčenju svetlosti. Kada pritisnete PrintScreen (Windows). kao što su Illustrator.3D grafika i tekst daju životnost multimedijalnim projektima. skeniranje Slika koju vidite na monitoru je digitalna bitmapa smeštena u video memoriji. zavisno od frekvencije skeniranja monitora. iscrtavaju se brže od bitmapa. Crtanje u perspektivi ili u 3D na dvodimenzionalnoj površini zahteva posebnu veštinu. i ako želite možete konvertovati crtež koji se sastoji od nekoliko vektorskih nacrtanih objektat u bitmapu. Način da uradite dobre slike. kao što su linije.

ili pojedine njegove delove. da se okrećete i zumirate. roze. thaumatrope. jer ih svi browseri mogu da prikažu. percipira se subtraktivna primarna boja. 8 bitova memorije se zahteva za definisanje 256 mogućnosti.Moguće je animirati ceo projekat. PSD (Adobe Photoshop). i TIFF (Target Interchange File Format). smeđe. jedna od “miliona” (256x256x256=16. U redovima ona opisuje mnoge pokrete dva rvača. ili mogu biti fotografski snimci. Kada bi zavrteo disk. Na Webu su JPEG i GIF najčešći bitmapirani formati. Tehnika sa kojom se stvara kretanje pojedinačnih slika tj.Zeleno. ljubičasto. animacija se koristi za zabavu. Boje su suštinska komponenta multimedije.Programi Ulead360 ili Panorama Factory (šerver) rade tako što uvoze nizove fotografija i dozvoljavaju da ih precizno povežete u jedinsvenu bitmapu. a aplikacije firme Picture Publisher koriste datoteke tipa DSF i PPF. zelene i plave vrednsoti u rasponu od 256 mogućnosti.Za kratku demonstraciju proizvoda sa malo korisničke interakcije ima smisla da dizajnirate ceo projekat kao film i držite celu prezentaciju stalno u pokretu.216). a oko vidi kombinaciju crvenog. Koristeći 24-bitni RGB model. film. umetnost. Od osmonogog bika iz Altamara pećina u severnoj Španiji – slika 8b. prava animacija se ne može ostvariti bez prethodnog razumevanja ljudskog oka – pojma vida. mogu se smatrati da su unakrsne platforme. reklame. plavo. 32. Pojedinačne slike (kadrove) iz koji se animacija sastoji. izgledalo bi da je ptičica u kavezu. samo jedna kombinacija 256 boja može biti prikazana na monitoru u jednom trenutku.722. Palete boja. do crteža ponašanja odavno mrtvih faraona – uvek se čeznulo u svetu umetnika da opišu pokrete. palete. 27 . Pojam animacije. godine od francuza Paul Roget. dati život. Pri reprodukciji od 24 slike u sekundi nastaje iluzija kretanja za posmatrača. Boje. sivo. zelene i plave. koji je izumeo tzv. 31. Kada se jedna od primarnih boja oduzme od RGB mešavine. Međutim. Modeli ili metodologije koje se koriste da se zadaju boje u računarskim terminima su RGB. Ovo je prvi put demonstrirano 1828. zadajete postavljanjem iznosa svake crvene. Boja piksela se na monitoru računara izražava kao količina crvene. CIE i druge.gledate dole. zelene i plave tačke svetle kada ih udari svetlosni zrak. CMYK. Oko spaja slike kad je izloženo seriji slika koje se brzo menjaju. Posao animatora zahteva smisao za umetnost kao i smisao za tehniku Animacija dodaje vizuelni uticaj multimedijalnim projektima i Web stranama. Pod Windowsom su najbolje RIFF (Resource Interchange File Format – format datoteke za razmenu resursa) datoteke za sav multimedijalni razvoj. mogu biti crtane. Reč animacija potiče od latinske reči animare što doslovno znači oživeti. žuto. PCX (MS-DOS). crno. Crvene. izračunate od strane računara. Palete boja su matematičke tabele koje definišu boju piksela prikazanu na ekranu. i belo su 10 najčešćih reči kojima se opisuju boje u svim ljudskim jezicima i kulturama. HSL. To je bio disk sa ručkama koji je imao sliku kaveza na jednoj strani i sliku ptičice na drugoj. Mnoge multimedijalne aplikacije daju i multimedijalne alate. narandžasto. Kada radite sa 256 boja na 8-bitnoj paleti. modeli. stoga je ukupno 24 bita memorije potrebno da se opiše tačna boja. zelenog i plavog (RGB) i to interpolira. formati. HSB.Od početka vremena.Da bi to funkcionisalo treba da slepite puno slika snimljenih iz različitih uglova po krugu. na zidnoj dekoraciji staroj otprilike 2000 godina pre Hrista. Tokom dvadesetog veka. Koreni današnjih crtanih stripova se mogu naći u Egiptu – slika 1a. video i film. Formati datoteka sa slikama Pod Windowsom: BMP. ljudi su pokušavali da zabeleže sve vrste pokreta u svojoj umetnosti.

Vizuelni efekti kao što su brisanje. U kombinaciji sa potrebom ljudskog uma da konceptualno dovršava percipiranu akciju. oblici koji su promenjeni u nizu slika izgledaju kao da su oživeli. Prvo grupišite u svom umu sve aktivnosti za koje želite da napravite animaciju. brzinom kojom se svaki okvir zamenjuje sledećim omogućava da izgleda kao da se slike glatko spajaju u pokret. 33. Elementi tih crteža ili ceo crtež. Danas su računari oduzeli veliki deo ručnog rada iz procesa animacije i renderovanja. Objekat koje ljudsko oko vidi ostaje hemijski preslikan na onoj retini jedan kratak period posle viđenja. animacije su bile glavni izvor dinamičke akcije u multimedijalnim prezentacijama. pa na drugu. stopala su blizu jedno drugom i izgleda kao da čovek pada. Izgradite i sredite sekvence. zumiranje i rastapanje su na raspolaganju u većini autorskih paketa. Prvom tehnikom menja se sadržaj slika koje slede jedna za drugom: pravi se posebno svaka slika. Film se obično snima brzinom blende 24 okvira u sekundi. tj. ili slika svake sekunde. strelica kompasa se percipira kao da se vrti. treptanje se šalje na 48 puta u sekundi i ljudsko oko to vidi kao pokretnu sliku. korišćena njihova moć. kada animirana figura čoveka korača preko ekrana. ili možete praviti histograme sa količinama koje rastu i smanjuju se. tweened animation). omogućava se da se niz slika koje se menjaju vrlo malo i vrlo brzo. Kada pravite animaciju organizujte njeno izvršenje u niz logičkih koraka. Sledeća slika prikazuje nekoliko ćelija ili okvira u rotirajućem logotipu. Promene moraju biti suptilne ili malo primetne. Dodajte i zvučne efekte. od celuloidnih listova koji su korišćeni za crtanje svakog okvira.Poslužiće primer sa niz crteža na papiru. Dok QuickTime i AVI standardi za pokretni video nisu postali rasprostranjeniji. Celuloidna animacija Animacione tehnike koje je proslavio Volt Dizni koriste niz progresivno različitih slika u svakom okviru filma (koji se prikazuje 24 okvira u sekundi).Tako bi prvi ključni okvir za prikaz mogao biti čovek koji upućuje težinu unapred sa levog stopala i noge. nestajanja i zumiranja.Minut animacija onda zahteva čak 1440 zasebnih okvira. zatim. pa je za komercijalne filmove kao što su “Lepotica i zver” ili “Priča o igračkama”…. ona balansira težinu celog tela na jednu nogu. kola koja se voze duž nacrtanog autoputa. dok mu se centar gravitacije pokreće unapred. U stvari niz statičnih slika sa promenjenim oblicima stvaraju iluziju kretanja pa se reč oživeti i koristi za značenje reči “animacija”. što je kasnije zamenjeno acetatom ili plastikom. Flash može da napravi i dinamičnu animaciju koju kontroliše ActionScript. eksperimentišite sa svetlosnim efektima itd. oni se fotografišu određenim redosledom. ili u ekranu ili van ekrana. uz pomoć specijalne kamere koja može da snimi samo jedan frejm u jednom trenutku. jedna za drugom stopi u vizuelnu iluziju pokreta. Kada su crteži završeni. ili ga napraviti da uleće. sa suprotnim stopalom i nogom kojom podržavaju telo.Poslednji ključni okvir bi mogao biti da desno stopalo i 28 . Ima interaktivne sposobnosti.Celuloidna animacija počinje ključnim okvirima (prvi i poslednji okvir akcije). nestajanje. Izraz “celuloidna animacija” izvedena je iz reči “celuloid”. moraju se menjati tokom vremena. klasična animacija . Animacija je kada se objekat kreće preko ekrana. u nizu padova i oporavljanja. TV video gradi 30 okvira. Tehnike animacije. Kada se animira pomoću slika pravi se samo početna i završna slika. a Flash crta slike između njih. Korišćenjem projekcionih trikova. iako razlike od slike do slike mogu biti jedva primetne. frame by frame animation) i o animiranje pomoću međuslika (engl.Za podršku govorniku možete animirati označeni tekst.Na primer. Animiranje u flashu-tehnike U Flashu dve tehnike animiranja na vremenskoj osi: o animiranje “slika po slika” (engl. Kada se snimljeni crteži puste u okviru videa ili filma. dajte govorniku kontrolu nad ovim elementima koji privlače pažnju. Kada se slike progresivno i brzo menjaju.Odaberite animacioni alat koji je najbolji za taj posao. ili napravite pisani scenario sa spiskom aktivnosti ili zahtevanih objekata.Međutim animacija je više od brisanja.

рендеровати следећи кадар. Као што можемо померати објекте кроз сцену. ali brzine s kojom se promene sračunavaju i ekran stvarno osvežava zavisiće od brzine i moći prikazane platforme i hardvera. Једноставне 3D анимације могу бити направљенe веома лако и брзо. као што су положај објекта у простору. брз процесор и велику количину меморије. krajnji gornji ili donji položaj kod pada itd. Ova vrsta animacije je pogodna za simulaciju hodanja kod ljudskih slika . brzinu i ubrzanje svih zglobova i povezanih artikulisanih delova – kolena se savijaju. затим променити неке параметре. to će se brže kretati. Pomeranje i izgled animiranog objekta u ovoj vrsti animacije može da kontroliše sam korisnik. карактеристике површина. итд. omogućavaju numerički proračun vrednosti. Na vektorske oblike mogu biti primenjene različite transformacije koje mogu biti interpolarisane – rotacija. kao što je čovek koji hoda.noga hvataju telo kako pada. облик. koje se zasnivaju na objektima koji se pomeraju zovu se sprajt (engl. Računarska animacija Programi za računarsku animaciju obično koriste istu logiku i proceduralne koncepte kao celuloidna animacija. Мењање бројева мења особине. Morfing je popularan efekat u kome se jedna slika pretvara u drugu. žena. ključnim okvirima i metodom tweeninga.Obično možete postaviti sopstvenu brzinu okvira na računaru.Sprajt animacija se najčešće koristi za kreiranje dvodimenzionalnih video igrica. висококвалитетне анимације реалног изгледа. Prava promena i osveženje je bilo uvođenje 3D animacije. sa centrom gravitacije u sredini između ispruženog koraka. али је много теже урадити. тако можемо померати и камеру кроз простор.. Да би се анимирала тродимензионална сцена. tzv.Što je manji objekat. Sprajt animacija Animacije na računarima. Vrednosti koje se menjau pri pomeranju objekta proračunava računar. његову ротацију. Numerički proračun vektorskih slika je dosta jednostavnija od proračuna bitmapiranih slika. kukovi pomeraju.Animiranje koraka u hodu je puno problema: treba da izračunate položaj. sa slojevima. odnosno animacija zaustavljanja pokreta (stopmotion). ili crta alatima koji se koriste gradijente ili antializing. Oni obezbeđuju poze i detalje na akterima.Tako obraditi akciju znači izračunati broj okvira između ključnih okvira i putanja akcije.Na računaru boja se obično puni. потребно је прво поставити почетну сцену и рендеровати је као први кадар анимације. rotaciju. Klasična i cel animacija predstavljaju tehnike za izradu dvodimenzionalne animacije. неопходно је присуство камере. Računarski program su veoma dobri u interpolaciji. Program Poser firme Fractal Designer je 3D program za modeliranje i daje unapred sastavljene prilagodljive modele ljudi (muškarac.Постоји неколико фактора који 3D 29 . ekstreme – početak ili kraj hodanja.Alati za morfing i za modeliranje mogu da prelaze ne samo između nepokretnih nego često i pokretnih slika. Sprajt animacija može biti korisna i za razne tipove simulacija kao i za same prezentacije na Internetu. refleksija itd. Uglavnom se ključni kadrovi rade za karakteristične poze. ključne (key) kadrove crtaju glavni animatori. ramena zamajuhuju i glava klima. које се користе за рекламе и музичке спотове захтевају огромне ресурсе као што су време. Kod kompjuterske izrade animacija. Јачина и правац светлосних извора као и позиција и орјентација камере су такође нумерички дефинисани. Niz okvira između ključnih okvira crta se u procesu zvanom tweening. skaliranje. a stopala su široko rastavljena. Animacija pomoću ključnih kadrova U klasičnoj animaciji. itd). crtanje se naziva interpolacija – proračun vrednosti funkcije koja se nalazi između zadatih tačaka. sprite) animacije. 3D анимацијa 3D анимацију можемо лако описати. Složen pokret može se dobiti dodeljivajem više slika jednom sprajtu. Делови 3D модела су дефинисани нумеричким величинама. итд. Kinematika je proučavanje pokreta i kretanja struktura koje imaju zglobove. Kretanje teniske lopte prečnika 10 piksela će na ekranu izgledati bolje nego kretanje lopte za plažu prečnika od 150 piksela. 3D модели морају бити представљени као 2D слика.

a u autorskom sistemu možete zadati da se video po delovima unosi u RAM.mpeg ili . 30 .анимацију чине тежом него што нам се чини.Multimedijalni autorski sistemi obično daju alate da se pojednostavi pravljenje animacija u okviru tog autorskog sistema.Često imaju i mehanizam za reprodukovanje posebnih animacaionih datoteka koje prave specijalizovani animacioni softver. u punom pokretu. Ако се користе и неки специјални ефекти или специјалне сенке.avi).max). ili da čvrsto interes studenata za učenje pomoću računara.dir i . Други проблем је велика снага процесора потребна за рендеровање 3D анимације. то су четири димензије које треба представити на дводимензионалном екрану.mpg) i Flash (. kompresija datoteka je od suštinske važnosti.To je takođe efikasan metod da se isporuči multimedija publici odgojenoj na televiziji. AnimatorPro (. ili 1.fli korišćenjem slika od 320 piksela i .swf). Први је то што већина људи има проблем да замишља објекте у три димензије. ili i više. 3D studio Max (. Ako projekat nema za okosnicu filmsku animairanu sliku.Od svih multimedijalnih elemenata video postavlja najviše izvođačke zahteve pred računar i njegovu memoriju. Video Pokretni video je elemenat multimedije koji može da izazove čuđenje gomile na sajmu. ili 108 GB na sat. koristite animaciju pažljivo i suzdržano da biste postigli najveći efekat. Veličina datoteke ključan faktor kada se prenose animacije za reprodukciju na Web stranama.Sa video elementima u projektu možete efikasno predstaviti svoje poruke i pojačati priču.Korišćenje videa Pažljivo isplaniran. ili oko 314 piksela) deli se na 8 (što daje oko 40 piksela). za pripremu animacionih datoteka za Web. Kada se prikaže sekvencijalno na istom položaju sfera se vrti. Inače će vaši ekrani postati rastrzani i “bučni”. Kompresija za filmove u Directoru ovim alatom ide i do 75 %. radi brže reprodukcije. 34.flc). Flash koji se mnogo koristi za animacije zasnovane na Webu.Možete instalirati superbrze RAID (Redundand Array of Independent Disks) diskove koji će podržavati velike brzine transfera.8 gigabajta memorije u minutu. rotirajući pun krug od 360 stepeni. Kako se svaka slika prikazuje jedna za drugom. Kako praviti animacije koje rade Animacija privlači pažnju oka i čini stvari primetnim. Windows Audio video Interleaved Format (. Ali. dobro izveden video spot može napraviti dramatičnu razliku u multimedijalnom projektu. Ti formati su Director (. ona brzo postaje “otrcana” ako se nepravilno upotrebe. Ако додамо и време.Hardver za video kompresiju će obezbediti da radite sa videom na celom ekranu. Digitalni video najviše angažuje od svih multimedijalnih mogućnosti. 35.Spot mnogo više privlači nego polje u kome se skroluje isti taj tekst. Потребно нам је од 12 до 30 слика за сваку секунду анимације.1). Ova matematika se primenjuje kad god kotrljate neki objekat po pravoj liniji upravno na liniju vašeg vida. mnogo koristi vektorsku grafiku. Za realističan efekat kotrljanaja obim (izračunava se kao pi puta 100. Formati animacionih datoteka. to je vrlo moćno sredstvo da se korisnici računara približe realnom svetu. Rotirajte sliku u priraštajima od po 45 stepeni i napravite ukupno osam slika. Pomnožite to sa 30 (toliko puta se slika menja da bi se dobio privid pokreta i potrebno vam je 30 MB memorije po sekundi da reprodukujete video. kao i zvuk. Razvijene audio kartice će omogućiti da koristite zvuk CD kvaliteta. Zakotrljana lopta -Sfere po ugledu na bilijarsku loptu mogu se napraviti korišćenjem Photoshopa (slika 9. Neki formati datoteka se dizajniraju specifično za sadržaj animacija i mogu se prenositi između aplikacija i platformi pomoću pogodnih translatora. Motion Video (.Setite se da nepokretna slika najvišeg kvaliteta na računarskom ekranu može da zahteva čak megabajt memorije. tako se lopta pomera za 40 piksela po liniji. pretvarajući datoteke od 100 K u datoteke od 25 K i značajno ubrzavajući vremena prenosa/prikaza na Internetu.dcr). време потребно за рендеровање једне слике се значајно продужава. Da biste zakotrljali sferu morate da napravite izvestan broj rotiranih slika sfere.

dodajte animaciju kada “mrtva priroda” neće preneti poruku. Standardi za video emitovanje U svetu se najviše koriste za emitovanje videa i formata za snimanje četiri standarda: .Svaki sistem se zasniva na različitom standardu koji definiše kako se informacija enkodira da bi se napravio elektronski signal koji na kraju stvara elektronsku 31 . Video signal se snima na traku obrtnajem glave za snimanje koja menja lokalne magnetske osobine površine trake u nizu dugačkih dijagonalnih pruga.Izlaz i CCD-a obrađuje kamera u signal koji sadrži tri kanala informacija o boji i sinhronizacionim pulsevima (sync). dok jačina zraka varira u skladu sa video signalom. dodajte audiokada se zahtevaju dodatna objašnjeneja. Npr. Ako se svaki kanal kolorne informacije prenese preko sopstvenog provodnika. U analognim sistemima video signal iz kamere se isporučuje na Video In konektor video-rikordera.NTSC. signalni izlaz se zove RGB. domaća radinost nekog vašeg prijatelja može biti dovoljna ili u radnju sa spotovima tv studio ili u filmski studio. zeleno. pribegite videu samo kada sva ostala sredstva ne mogu ni da se porede. ili SECAM neće se prikazivati na NTSC video rikorderu. od suštinske važnosti je da razumete medij.Mnoge kompanije prodaju CD-ove. .Obojeni fosfor na ekranu sjaji crveno.Jedan ili dva kanala zvuka se takođe mogu snimiti na traku (mono. uprkos tome što je način snimanja i stil kasete VHS. Kamkorder može kombinovati i kameru i snimanje na traku u jednom uređaju. 36. pretvara se u elektronski signal specijalnim senzorom koji se na engleskom zove charge-coupled device – CCD. ili plavo. neka sadržaj rukovodi izborom medija za svaki deo informacije koji treba prikazati. njegova ograničenja i troškove. što je najomiljeniji metod za viši i profesionalni nivo video rada. U digitalnim sistemima video signal iz kamere prvo digitalizuje kao pojedinačni okvir i podaci se kompresuju pre nego što se upišu na traku u jednom od nekoliko sopstvenih i konkurentskih formata: DV. Koristite tradicionalni tekst i grafiku gde to odgovara.Pošto se jačina zraka menja dok se on kreće ekranom.PAL. kada je pobuđen elektronskim zrakom.Ima mnogo izvora za filmske i video spotove. Fino podešeni magneti oko cevi za sliku navode precizno elektrone na fosforni ekran. sa materijalom za multimedijalnu produkciju.Pošto multimedija pruža mogućnost da prikažete informaciju na mnoštvo načina. .svaka sekunda videa može koštati 50 ili 100 i više dolara.Sve ove elektronske aktivnosti rade usklađeno da bi dale TV sliku. Video kaseta snimljena u SAD neće se reprodukovati na TV aparatu ni u jednoj evropskoj zemlji. ali je to reč o smanjenim rezolucijama u odnosu na TV emitovanje. DVCPRO ili DVCAM.Kako video radi? Kada svetlo odbijeno od projekta prolazi kroz objektiv video kamere. ili viza za licenciranje. za čije se korišćenje ne plaća. gde se snima na magnetsku videotraku. trake snimljene u evropskim formatima PAL. neke boje su sjanije od drugih. ili stereo).U nekim slučajevima moraćete platiti za prava da biste koristili materijal.Slično. Pre nego što odete na snimanje sa kamkorderom u ruci. zelenu i plavu) da bi se povećala rezoluciju kamere. ili da uzmete već postojeći sadržaj za video spotove.Pre nego što se odlučite da u svoj projekat stavite video.HDTV.SECAM i . Oprema za digitalni video daje izvrsne završne proizvode za delić cene analognog videa. Pošto traka sledi helikalnu putanju to se zove prolazno helikalno snimanje. važno je da razumete osnove video snimanja i ograničenja za korišćenje videa u multimedijalnom projektu. Digitalni video je zamenio analogni kao metod izbora za pravljenje videa za multimedijalnu upotrebu.Jako spoljašnje magnetno polje može da iskrivi elektronski zrak u jedan deo ekrana i ponekad napravi permanentu mrlju koju nije moguće razmagnetisati. Dobavljanje prava korišćenja i licence može biti skupo. Ako vaš projekat uključuje video razmotrite da li treba da snimite nov materijal. Zato treba držati zvučnike (koji sadrže jake magnete) daleko od TV ekrana.Vrhunske kamere mogu imati čak po tri CCD (po jedan za crvenu.

Susedne boje treba da budu značajno različitih jačina. Rezultat je definitivno poboljšanje kvaliteta slike.Računarski video je zasnovan na digitalnoj tehnologiji i drugim proširivim standardima za prikazivanje slika. . SECAM-Sistem Sequential Color and Memory (SECAM) koristi se u Francuskoj. 30.Izbegavajte boje koje su isuviše tople. Voditi računa o trakama Premotajte nove trake na kraj. Australiji i Južnoj Africi. Rad sa tekstom i naslovima Naslovi za video produkcije mogu se napraviti analognim generatorom karaktera.Spuštenom senkom razdvojite tekst od pozadinske slike. Japan i mnoge druge zemlje koriste sistem za emitovanje i prikaz videa koji se zasniva na specifikacijama koje je 1952. Klasični simbol amaterskih kućnih snimaka je kamera koja se trese u ruci.U prvim godinama ovog ovog veka te dve tehnologije (TV i računarski video) se stapaju sa uvođenjem DVD čitača i HDTV televizora. .sliku. i 60 slika u sekundi) i 720 linija puta 1280 piksela u svim frekvencijama slike .Da biste sprečili brisanje uklonite jezičak na pozadini originalne video kasete da biste sprečili slučajno brisanje. pa ih premotajte unatrag (tehnika pakovanja) da bi bila tenzija trake ista od početka do kraja.Editovanje video trake zahteva mnogo “skakanja” unapred i nazad. Evropi.Nikada ne koristite crni. tj. U S-VHS videu informacije o boji i sjaju se drže na dva odvojena zapisa. Evo nekoliko sugestija za pravljenje dobrih naslova: . PAL-Sistem Phase Alternate Line (PAL) koristi se u V. ili obojeni tekst na beloj pozadini. 37. Betacam. zato se i dalje zahteva vrhunska specijalizovana oprema. Nikada ne potcenjujte vrednost postojane platforme za snimanje. Bitno je osvetljenje. ili prepisivanje preko postojećeg materijala. Iako SECAM ima 625 linija na 50Hz. Sony je počeo da eksperimentiše sa novim prenosnim profesionalnimvideo formatom koji je zasnovan na Betamaxu. NTSC-SAD. zahtevao je značajno ubrzanje trake (traka od dva sata bila je 32 . ili svetlu boju za tekst. Formati za snimanje S-VHS video. bez serifa i dovoljno jaki da se lako čitaju. ali računar može to učiniti digitalno upotrebom softvera za editovanje videa i slika. Rusiji i nekoliko drugih zemalja. Integrisanje računara i televiziije Prisetite se da je tekući TV video zasnovan na analognoj tehnologiji i fiksnim međunarodnim standardima za emitovanje i prikazivanje slika.Multiformatni video-rikorderi mogu da reprodukuju sva tri standarda. .Ti standardi definišu metod za enkodiranje informacije u elektronski signal koji na kraju stvara TV sliku. koristite belu.PAL je integralni metod dodavanja boje na crno-beli TV signal. što može deformisati traku. Nazvan.Fontovi za naslove treba da budu prosti. godine postavio Nacionalni komitet za TV standarde (National Television Standards Commitee – NTSC). Snimanje i editovanje videa Platforme za snimanje. ali obično ne mogu da konvertuju sa jednog standarda na drugi. Postoji 6 video formata u ATSC DTV standardu koji su HDTV. “televizija visoke definicije”. mnogo se razlikuje i od NSTC i od PAL sistema po osnovama svoje tehnologije i metodu emitovanja. Postavljanje kamere na stabilnu osnovu možete poboljšati snimak. koji crta 625 linija frekvencijom od 25 okvira u sekundi.Kada stavljate tekst na tamnu pozadinu. . . 38. To su format 1080 linija puta 1920 piksela u svim frekvencijama slike (24. Komponentni format (YUV) Pre dve decenije. Britaniji.

pre svega zbog prave lavine multimedijalnih aplikacija. sto za snimanje košta 110. MPEG4.Ako je video spot snimljen kao podatak na tvrdi disk. Ovde se. a dekompresija veći broj puta. Tipičan primer ovakve aplikacije jeste izdavanje filmskih naslova na video-diskovima. JPEG. Digitalni video Video kompresija. i mogućnost pravljenja gotovo neograničenog broja kopija bez gubitka kvaliteta. Dakle. Korišćenjem MPEG1 možete isporučiti 1. Kompozitni digitalni format Iako je D-1 bio ubedljivo nadmoćan sistem za snimanje. Kamera na svakom kraju veze snima sagovornika. jedan za plavu i jedan za informaciju o sjajnosti.iskorišćena u 20 minuta) i raspored signala u traci u tri signala. gde se signal konvertuje u digitalnu informaciju pre nego što snimi u bitove i bajtove.Digitalizacija i pamćenje desetosekundnog spota sa punim pokretom na računaru zahteva prenos ogromnih količina podataka u vrlo kratkom vremenu. bolju rezoluciju boja. kao što su MPEG. počeo je istraživanje digitalnog videa. Komponentni digitalni format Otprilike u isto vreme kada je Sony razvijao Betacam. Reprodukcija digitalnog videa postiže se softverskim arhitekturama. i D-3 (Panasonic). kao što su QuickTime ili AVI.Rezultat ovog istraživanja je bi D-1. MPEG-2 predstavlja proširenje i unapređenje MPEG-1 standarda po svim stavkama. jeftiniji formati da se NTSC signal snimi u digitalnoj formi: D-1. Ove grupe označavamo kao simetrične i asimetrične aplikacije u smislu toga koliko je često potrebno vršiti kompresiju u odnosu na dekompresiju. taj spot može biti reprodukovan na monitoru računara.Bilo je mnogo prednosti uključujući bolju boju. jedan za crvenu boju.Tekući standardi su MPEG 1. radi brzog prikaza. Standard MPEG je razvila Moving Picture Experts Group. traži da računar isporučuje podatke brzinom od 30 MB u sekundi. MPEG 2. Rad MPEG-4 grupe je sticajem okolnosti. Dobro je uočiti razliku između dve grupe aplikacija kojima je MPEG algoritam namenjen. Kodek je algoritam za kompresovanje videa za isporuku i njegovo dekodiranje u realnom vremenu. Algoritmi za video kompresiju u realnom vremenu. ovaj signal se zajedno sa pratećim audio signalom komprimuje i prenosi i na dragom kraju veze odmah dekomprimuje i prikazuje.2 MBps (megabita u sekundi)videa i 250 Kbps dvokanalnog stereo audia. bez kartica za preklapanje video signala. radna grupa koju su sastavile Organizacija za međunarodne standarde (ISO) i međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) da napravi standarde za digitalnu prezentaciju pokretnih slika. kompresija se vrši podjednak broj puta sa dekompresijom. 39. Asimetrične aplikacije. pri čemi je još dodat i alternativni algoritam za kodiranje zvuka koji nije kompatibilan sa algoritmom primenjenim kod MPEG-1 standarda. jer kod ovih aplikacija imamo stalni izvor video-signala koji se "jednokratno" koristi. 30 sekundi videa će ispuniti Gb tvrdog diska.000 dolara i više. a korisnik onda po želji iznova pušta film.Da bi se smanjili hardverski troškovi razvijeni su drugi. na raspolaganju su za kompresiju digitalne video informacije. ili Component Digital. MPEG. sa punim pokretom. U simetrične aplikacije ubrajamo videotelefoniju i videokonferencije.Video u punoj brzini. kod kojih se kompresija vrši jednom. njegova visoka cena je uplašila emitere. korišćenjem CD ROM tehnologije. najviše odstupio od prvobitne zamisli. CD ROM ili neki drugi uređaj masovne memorije. za razliku od simetričnih 33 . gde proizvođač jednom smesti film na disk.Reprodukcija samo jednog okvira digitalnog komponentog video na 24 bita zahteva skoro 1 MB računarskih podataka. povezanog zvuka i ostalih podataka. čitača video diskova ili drugog monitora. Ciljevi ovog standarda su znatno prošireni.Ovo veoma izraženo tehnološko “usko grlo” prevazilazi se korišćenjem digitalnih video kompresionih šema ili kodeka (koderi/dekoderi). Digitalni video Puna integracija pokretnog videa na računarima eliminiše analognu televizijsku formu videa sa platforme na koju će se isporučiti video. Sorenson ….

muzeji Name .com . godine. advokati i lekari.excite.google.komercijalni entiteti Edu .za registraciju po pojedincima Pro-računovođe. dobar deo potrebne dokumentacije možete pronaći surfovanjem po samoj mreži. kada je prvi čvor ARPANET-a instaliran na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu u septembru 1969.federalne državne agencije SAD (agencije po republikama i lokalne agencije registruju se u domenima država) Int . Kada su 1983.digital. može se povezati na ostale LAN-ove i formirati širu mrežu (wide area network .neograničeno korišćenje Museum .go.godine napravljena je Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) da nadgleda tehničku koordinaciju DNS-a. može dozvoliti da kompresija traje znatno duže sa ciljem da se postigne što bolji iznos kompresije uz održanje visokog stepena vernosti originalu.udruženja Info .univerzitetski i četvorogodišnji koledži koji daju diplome Gov . pri čemu jedan računar radi kao server da bi omogućio mrežne usluge.altavista.http://www.razne i nedržavne organizacije Krajem 1998. vojnih lokacija i državnih liferanata.godine originalni protokoli za komuniciranje između računara prepravljeni u tekuću čemu TCP/IP (protokoli za upravljanje prenosom/Internet protokol). elektronska pošta i štampanje dokumenata za klijentske računare te mreže. postali su intenzivni korisnici ovog stalno rastućeg “Interneta”. 34 .yahoo.računari koji pripadaju mrežnim provajderima Org . Ministrastva odbrane SAD.com .http://www. kao što su prenos podataka.vojska SAD Net . Krajem 2000.com . agencija za napredne istračivačke projekte. godine zvanično prešla iz vojnih ruku u akademski orijentisanu NSF (National Science Foundationa – NSF) i istraživačke organizacije i univerziteti ( i profesori i studenti). umesto 4. 40.aplikacija.http://www.WAN). Koristite servise za pretraživanje: . godine ICANN je odobrio još sedam TLD-ova: Aero . napravljen je DNS – Domain Name System (sistem za davanje naziva domenima) za racionalno dodeljivanje naziva i adresa računarima povezanim na Internet.http://www.organizacije ustanovljene međunarodnim ugovorima i međunarodne BP Mil . Do sredine 70-tih godina prošlog veka “međumreža” ARPANET je obuhvatila više od 30 univerziteta. Multimedija i Internet Ako ste već povezani na Internet.com .vazduhoplovna i prevozna industrija Biz .com itd. koja dozvoljava da se Internet adrese nalaze po lako pamtljivim imenima. Internet je počeo kao istraživačka mreža koju je osnovala Advanced Research Projects Agency (ARPA).biznis Coop . a korisnička baza se proširila na širu zajednicu računarskih istraživača. Korišćenjem prelaznog hardvera (gateway) i usmerivača (router).Domeni najvišeg nivoa (TLD) su ustanovljeni kao kategorije za zadovoljenje zahteva svih korisnika Interneta: Com . lokalna mreža (LAN).3 milijarde pjedinačnih IP brojeva.http://www. Odgovornost i upravljanje ARPANET-om je 1989. Mreža je skup računara.

može biti anonimna ili zaštićena lozinkom (od File Transfer Protocol) Gopher . i dr. Mozzila. Internet servisi Za mnoge korisnike Internet znači World Wide Web. ili školi. Pozicioniranjem na izabrani link i jednostavnim pritiskom na taster miša prelazi se na drugi sajt. i dr. WWW i HTML. 43.) • web server – softver instaliran na serverskom računaru (Apache. HTML omogućuje.Ako ste pojedinac koji radi od kuće. Elektronska pošta. Web je samo najnovija i najpopularnija usluga danas raspoloživa na Internetu. Pretraga je omogućena softverom zvanim veb brauzer. koji može biti lociran na istom ili udaljenom računaru.ftp .za slanje pošte (Simple mail Transport Protocol) Mud . Opera. 35 .za menjanje materijala koji je raspoloživ na Internetu Usenet .za prenos datoteka između računara.Pošto je TCP napravio paket. prelaz sa jednog na drugi dokument.http .https . putem linkova koje nudi. pomoću HTTP-a (Hyper Text Transfer Protocol).) • skup dostupnih servisa. kao “distribuirani kolaborativni hipermedijski informacioni sistem”. informacije za ispravljanje grešaka i delić podataka.Pop .za primanje elektronske pošte (od Post Office Protocol) . 41. ISP) ili on-lajn servis. preuzima ga protokol za Internet (TP) i šalje paket na destinaciju po putanji koja može uključivati mnoge druge računare koji to prebacuju dalje ka cilju. diskusione grupe i grupe sa vestima. godine u Evropskoj laboratoriji za fiziku čestica (CERN). prenos podataka.za slanje poruka u realnom vremenu (Internet Relay Chat) Smtp . Microsoft Internet Information Services. konverzacije u realnom vremenu tekstom. redni broj (“ovo je broj #5”). WWW koristi dokumente koji su kreirani na osnovu HTML-a (Hyper Text Markup Language). Safari. tj. Veze Ako je vaš računar povezan na postojeću mrežu u kancelariji. glasom i videom i mogućnost da se prijavite na udaljeni računar. Klijent postavlja zahtev.Svaki paket sadrži adresu primajućeg računara. su takođe česte usluge.Kada se tok podataka šalje preko Interneta na računar. Internet servisi sadrže sledeće: . moguće je da ste već povezani na Internet. telefonska linija i softver. Arhitekturu WWW-a čine tri velika segmenta: • web klijent – web browser. multimedija na webu WWW je započeo sa radom 1989. kao protokol za vezivanje mnoštva dokumenata lociranih na računaru bilo gde na Internetu.za ulaženje i rad sa udaljenog računara Irc . šalje ga veb serveru koji pomoću CGI-a (Common Gateway Interface). poreban vam je pozivni nalog do mreže na poslu. Dizajnirao ga je Tim Berners-Lee. aplikacija instalirana na računaru-klijentu koja se koristi za pristup stranicama na webu (Internet explorer.za postavljanje i čitanje dokumenata (Hypertext Transfer Protocol) . ili do isporučioca usluga za Internet (provajder.za učešće diskusionim grupama (od USErs NETwork) telnet . protokol za upravljanje prenosom (TCP) ga prvo rastavlja na pakete.za igranje igara u realnom vremenu (od MultiUser Dimension).za postavljanje i čitanje enkriptovanih dokumenta (bezbednost) . Takođe su vam potrebni modem. TCP/IP su dva Internet protokola koji složno rade. 42. preuzima različite aplikacije.

animacija i informacija koje su sadržane u bazi podataka ili u dokumentima. softver traţi veb stranice koje sadrţe zadate ključne reči. 36 . programirano kroz ograničenja HTML-a. JavaScript i specijalni dodaci. Daemoni su programi –agenti.Mnogi programi su dostupni. i prošireno uvećanim mogućnostima koje daju XML. U slučaju Interneta daemoni podržavaju protokole kao što su HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Oni koji žele satima da surfuju kroz veb prostor do željenih informacija mogu doći upotrebom „push― tehnologije. XML (eXtensible Markup Language) prevazilazi HTML. kojima programeri pišu svoje aplete ili programski kod koji proširuje i prilagođava osnovne HTML mogućnosti. Uspostavljanje veze 2. odnosno HTTP daemona milioni veb surfera postali su “gladni” za proširenja na zabavne sajtove. browseri Svaka usluga Interneta se na Internet serveru implementira kroz posvećeni softver poznat kao daemon. Java. Mozilla… Danas na Internet prostoru ima na milijarde veb stranica sa tendencijom stalnog povećanja. Od nastanka veba. HTML je dobar za izgradnju i isporuku nekomplikovanih statičkih Web strana. Google je najpopularniji alat za pretraživanje. Ova tehnologija korisniku šalje one informacije za koje je on zainteresovan. Web browseri su aplikacije koje se izvršavaju na korisnikovom ličnom računaru (na klijentskoj strani Interneta). zvukova. To mogu biti vesti. Pretraživaču se zadaju ključne reči za pretragu. koji u stvari predstavlja posrednika u interakciji klijenta sa dostupnim servisima. Zatvaranja veze. Za razliku od HTML možete kreirati sopstvene tagove u XML-u da biste opisali tačno šta podaci znače i možete dobiti sve te podatke bilo gde sa Weba. nalaženje i gledane tekstulanih dokumenata. Pronalaženje potrebne informacije na vebu je težak zadatak. i daju interaktivni grafički interfejs za pretraživanje. servera i klijenta. sadrže mnoga proširenja u odnosu na u odnosu na zvanični HTML.. Alati za WWW. finansijski podaci i mnogi drugi. to je sledeći evolutivni korak u razvoju Interneta za formatizovanje i isporuku Web strana pomoću stilova.Surferima potrebni browseri i čitači kako bi fenomenalna multimedijska proširenja proradila. kao što su Flash i QuickTime.. grafike. Zahteva da dokument bude poslat 3. Postoje inteligentniji pretraţivači koji mogu nekada korisniku da pomognu u odlučivanju. Posao donekle olakšavaju veb pretraţivači (search engine). Server isporučuje datoteku kad klijent zamoli za nju.Stvaraocima veba bili su potrebni alati. Ta lista nekada sadrţi i preko milion adresa. Multimedija stiže do krajnjih korisnika. Slanja dokumenta i 4. Web serveri. animacija i drugih multimedijalnih resursa na Webu. da bi se omogućlo browserima da preskoče svoje granice.Delovanje Weba obuhvata komunikaciju između dva računara.Netscape i Microsoft. 44. stanje kursne liste. sportski rezultati. U sledećim godinama najviše multimedijalnog iskustva na Internetu će se povećavati kroz World Wide Web. besplatni. čekajući da deluju na zahtev iz spoljneg sveta. koji rade u pozadini. web serveri. Oko 60% svih pretraga se vrši u njemu zbog izuzetne efikasnosti u brzini pretrage. Ali će vam biti neophodni i drugi alati i znanje programiranja da biste isporučili dinamičke stranice koje se formiraju “u letu” od teksta. Netscapeov navigator i Microsoft Internet Explorer.browser klijenta je u interakciji sa serverom. pa se korisnik često pita koju adresu da izabere. Novi protokol – HTTP Hipertext Transfer Protokol sadrži pravila: 1. ili File Transfer Protocol (FTP) za razmenu datoteka. Navigator i Explorer podržavaju jezike Java i javaScript. Post Office Protocol (POP) za elektronsku poštu. a zatim se saopštava lista pronađenih lokacija..

RealAudio.. HTML prevodioci su ugrađeni u mnoge procesore. instaliraju se nedostajući priključni programi. tekst. MS Word otvara Web strane u WYSIWYG (“što vidiš.  <br> Prekid linije. JavaScript. Dizajniranje za Web Adobe (macromedia) dreamweaver. raznih formata (wav. Upravljanje i održavanje web sajta je ozbiljan posao. Predočiti provajederu koje MIME tipove želite da koristite:  Tekst (Acrobat Reader. slike). Kod nekih neće učitati slike (nije instaliran program koji bi ih dekompresovao).  <head>. Shockwave.postaviti odgovarajuće tagove i reference u dokumente da bi upravljali multimedijom..  <HR> Prikazuje horizontalnu liniju.HTML ima preko 50 tagova (vidi slajdove tagovi).. Zvukovi se mogu ugrađivati u filmske datoteke tipa: QuickTime. većina browsera će startovati pomoćnu aplikaciju.  <center>.snima stranice kao PDF datoteke programa Acrobat.).Ako se iz HTML dokumenta pozove nepoznati ugrađeni MIME tip (zvukovi. FrontPage firme Microsoft povezuje Microsoft Office i daje podršku za upravljanje web sajtom. Umeće prekid linije na Web stranici. Priključni programi dodaju snagu multimedije Web browserima. Java aplet. datoteke kompaktnije. a omogućava korisniku da unese informacije  <title> ... moramo znati kako funkcioniše HTML.Problem se rešava tako što se uključuju hiperlinkovi. tako što omogućavaju korisnicima da razgledaju i intereaguju sa novim tipovima dokumenta i slika. Priključni programi za pravljenje web strana i sajtova Da bi isporučili multimediju na web. podvlačenje... aif ili au) mogu se reprodukovati onako kako se primaju (protočna reprodukcija) ili kada su potpuno prenete korišćenjem čitača. podvučenih.Videće se ikona “polomljenog” programa. tekst.Videće se 37 .  Slike (većina browsera će čitati bitmapirane datoteke JPEG.  </K>.  <B> . GIF i PING) Zvukom se upravlja na nekoliko načina:  Digitalizovane zvučne datoteke. to dobiješ”)..  <input> Koristi se sa tagom za formu. WebFX i dr. </title> Definiše naslov HTML dokumenta. Priključni programi dodaju snagu multimedije Web browserima. koji su ugrađeni u današnje browsere.. može se izvesti obrađeni dokument sa stilovima teksta (masna slova.Alati koji se koriste stalno napreduju.. </center> Centrira tekst smešten izmedu delimitera. većina browsera će startovati pomoćnu aplikaciju..  MIDI se mogu reprodukovati.Popularan alat za dizajn web sajtova.45.  <body> . </body> Ograničava telo HTML dokumenta. tako što omogućavaju korisnicima da razgledaju i intereaguju sa novim tipovima dokumenta i slika.. filmovi... Macromedia je popularan alat za dizajn Web sajtova.. koja se koristi za vizuelno razdvajanje sadržaja Web stranice. HTML dokumenti su jednostavne datoteke (nema masnih slova.Ako se iz HTML dokumenta pozove nepoznati ugrađeni MIME tip (zvukovi.). AVI i MPEG 46. </A> Uporišni tag. slike). prevazilazi ograničenja browsera za HTML i Web). Prikazuje tekst koji se nalazi između delimitera. integrišu sve elemente multimedije... </head> Ograničava zaglavlje HTML dokumenta. kvalitet reprodukcije zavisi od mogućnosti lokalnog računara. filmovi. Flash. Kod nekih neće učitati slike (nije instaliran program koji bi ih dekompresovao).Da bi se rešio problem mnogi koriste Javu ili JavaScript. </B> Boldiranje. Acrobat.

ikona “polomljenog” programa. 3D okolina i svetovi na webu postaju privlačniji. kao nezavisna okolina. već više kao jednostavan metod za isporuku tekstualnih dokumenta formatizovanih u HTML-u. Radni prostor. animacije. To je brz i jednostavan metod za mešanje teksta i slika. 3D alati sadrže 3D sliku. Tag<INSERT> za multimedijalne objekte.Problem se rešava tako što se uključuju hiperlinkovi. da bi izbegli neizvesnost. da tekst ispuni celu vertikalnu sliku. napravite Web strane da izgledaju dobro na VGA monitoru. Mnogi stvaraoci mogu koristiti Times New Roman. browseri mogu koristiti zadati font.  Slike (većina browsera će čitati bitmapirane datoteke JPEG. Sadrže slike i sinhronizovani zvuk. aif ili au) mogu se reprodukovati onako kako se primaju (protočna reprodukcija) ili kada su potpuno prenete korišćenjem čitača. PNG format slobodan. napravljena da radi sa 3D svetovima. 3D je izazov za multimedijalne stvaraoce. MS PowerPoint. datoteke kompaktnije. rezolucije 640x480 sa 256 boja (8-bitna grafika) za gledaoce kod kuće i u osnovnim školama sa starijim hardverom. Adobe Director. prevazilazi ograničenja browsera za HTML i Web). AVI i MPEG Lansiran 1989. video i programske alate kao što su Java apleti. U zavisnosti od ciljne publike. text. Tag<app> i <applet> firme sun za programski kod. raspolaze čitačem Shockwave. Arial. zvuk itd. Zapakovani u Microsofts video for Windows (AVI). Prezentacione aplikacije Shockwave. Zvukovi se mogu ugrađivati u filmske datoteke tipa: QuickTime. Browseri obično prepoznaju dva formata slike – GIF i JPEG. Slike za Web Najintenzivniji multimedijalni elementi koji putuju Internetom su tokovi videa. HTML daje tagove za umetanje u HTML dokumente. JPEG slike mogu 38 . GIF i PING) Zvukom se upravlja na nekoliko načina:  Digitalizovane zvučne datoteke. ili kao MPEG. ako je instaliran na računaru krajnjeg korisnika. Posetioci našeg sajta mogu i ne prikazivati font koji smo koristili za dizajniranje strane. raspoloživih u dinamičkom HTML (DHTML). Na tržištu postoje brojni alati za 3D. koji su ugrađeni u današnje browsere. dopadljiviji. kvalitet reprodukcije zavisi od mogućnosti lokalnog računara. Najmoćnija osobina HTML se može naći u tagu <TABLE> Tekst teče oko slike korišćenjem atributa Align taga<Img>. teksture. bez pribegavanja priključnim programima. Dokumenti kodirani u HTML su objašnjeni u prethodnim predavanjima. Helvetica”>. Gif slike ograničene su na 8 bitova kolorne dubine (256 boja). raznih formata (wav.godine World Wide Web prvobitno nije bio dizajniran radi multimedije. za postavljanje stilova teksta. Ako zadamo font i njegove zamene tagom <FONT>. Koristiti fontove koji se koriste na svim platformama. uključujući audio. Predočiti provajederu koje MIME tipove želite da koristite:  Tekst (Acrobat Reader.Da bi se rešio problem mnogi koriste Javu ili JavaScript. instaliraju se nedostajući priključni programi. Dodat mu je VRML (Virtual Reality Modeling Language). tag <img> za ugrađene slike. Ako dodamo tag <BR CLEAR=left>. Primer:<FONT FACE=“Verdana. Treba imati u vidu osnovno razumevanje HTML-a pre izrade multimedija za web. Fleksibilnost se postiže korišćenjem kaskadnih stilova (CSS).  MIDI se mogu reprodukovati. 47.

odrediti autorsku platformu Dobaviti raspoloživ sadržaj Crtati navigacione mape Praviti scenarija Dizajnirati interfejs 39 . izgradnja tima 50.Animacija za Web . Treba zadati kolornu dubinu konvertovane slike.Da li već imate materijal za sadržaj kojim možete da napravite projekat.Bojenje pozadine .sadržati 24 bita kolorne dubine (milioni boja).Koji multimedijalni softver vam stoji na raspolaganju? . slike kompresuje 10 puta više nego GIF.Kako možete organizovati projekat? .Slike u pozadini . gde će slika da se diteruje (Diffusion ili Pattern). . Planiranje projekta Proces pravljenja multimedije (vaše viziije zvuka i muzike. mora se postaviti režim slike na Indexed Color. Pretvaranje jpg slike u GIF .Dugmad na koja se mo`e kliknuti . Planiranje zadataka Planiranje zadataka Dizajnirati obuku Održavati seanse za kreativne ideje Odrediti isporučionu platformu. pretvarajući je u najbolju 8-bitnu (256 boja) paletu koja će biti prikazana u browserima (slika na sledećem slajdu).Slikovne mape . Gif je samo za 8-bitne slike.Priključni programi i čitači 48.Koliko vremena imate i koliko novca? 49.Providnost .Zvuk za Web . Analiza ideje Ideja će biti balansirana ako ste razmotrili i odvagali sledeće elemente: . Snimanje kao JPEG datoteka Da bi se snimila slika u GIF iz Photoshoa.). Koristi moćan kompresioni algoritam. Korišćenje Photoshopa.Koji hardver je na raspolaganju za razvoj projekta? .Koji multimedijalni element će najbolje preneti vašu poruku? . Proces pravljenja multimedije Prethodno testiranje Razvoj prototipa Isporuka Hardver Raspoložive veštine i softver Papirna salveta.Pozadine .Koja je suština toga što radite? Koji su vaš cilj i namera? . Kolor paletu. lepe slike itd.

audio.Plate .Honorari za korišćenje sadržaja . digitalizovati audio i video.licence 40 .Plate . video.Trošak studija . Troškovi razvoja projekta Plate Sastanci sa klijentima Dobavljanje sadržaja Komunikacije Putovanja Istraživanje Priprema ponuda i ugovora Režija Proizvodni troškovi Menadžment Plate Komunikacije Putovanja Potrošni materijal Prikupljanje sadržaja .Usluge pretraživanja .Potrošni materijal Audio proizvodnja .Plate . animacije. Snimiti nepokretne fotografije Programirati i sastavljati autorskim alatom Testirati funkcionalnost Ispravit greške Umnožavati Pripremiti paket Isporučiti ili instalirati na Web Isplatiti premije Napraviti zabavu.Hardver i softver .Animacija .Licence Grafička proizvodnja .Istražiti/prikupiti sadržaj Sastaviti tim Izgraditi prototip Sprovoditi testiranje korisnika Praviti grafiku.Hardver i softver .

ali su povremeno ograničeni na linearno predstavljanje filmova 41 . ponavljanje. Dizajneri moraju blisko sarađivati sa proizvođačima da osiguraju da se njihove ideje mogu valjano realizovati. To je oblikovanje.Proizvodnja . glačanje. .Hijerarhijska: korisnici se kreću po granama stabla oblikovanog prirodnom logikom sadržaja. od jednog okvira ka nekom drugom.Isporuka .Nelinearna: korisnici se slobodno kreću kroz sadržaj projekta.Plate . .Reklama .Marketing . . Dizajn je razmišljanje. zvuka i video elemenata. biranje.Ideo proizvodnja . poliranje. Navigacija Navigacione mape skiciraju veze.Fokusne grupe . Autorski rad . Navigaciona mapa (ili mapa sajta) daje sadržaj i dijagram logičkog toka interaktivnog interfejsa. strukture Dizjaniranje i izgradnja multimedijalnih projekata idu “ruku pod ruku”. Dizajniranje nikad nije gotovo.Dokumentacija . grafike.Honorari izvo|a~ima . sve dok se proizvod stvarno ne “zamrzne” i ne isporuči. ili linkove između različitih oblasti sadržaja i pomažu u organizaciji sadržaja i poruka.Iznajmljivanje opreme .Hardver i softver .Plate .Linearna: navigacija za korisnika je sekvencijalna. pravljenje i izrada.Editovanje Troškovi distribucije .Pakovanje . 51. Organizacione strukture: .Kompozitna: korisnici smeju da se slobodno kreću (nelinearno).Potro{ni materijal itd.Zahtevi za ponudu i ponude. Multimedijalni projekat nije ništa drugo nego aranžiranje teksta. Dizajniranje i produkcija. testiranje i editovanje.Plate .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful