P. 1
USTROJ I NAORUŽANJE JNA

USTROJ I NAORUŽANJE JNA

|Views: 1,241|Likes:
Published by Ithuriel46XY

More info:

Published by: Ithuriel46XY on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Odsjek za povijest Kolegij: Hrvatska povijest XX.

Stoljeća

USTROJ I NAORUŽANJE JNA

Mentor: dr.sc.S.Josipović Batorek

Student: Adam Debelić

Osijek, svibanj 2011

čak ni u jednom kradem .) bila je dio jedinstvenih oružanih snaga SFRJ do njezina raspada. 1. U ponod. Nakon oružanih antifašističkih ustanaka. u mjestu Rudo (BiH) osnovana je 1. kako je objašnjeno. zadržali su postojedi ustroj. proleterska brigada Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. 22. što je kasnije bio službeni praznik osnivanja oružanih snaga Druge Jugoslavije. . godine. 25.Povijest JNA Jugoslavenska narodna armija (Jugoslovenska narodna armija.. svibnja 1992. Do kraja prosinca iste godine. Nikad do tada JNA nije bila tako okrupnjena u vojno. prosinca 1941. Službeno je ukinuta 20.-teritorijalnom smislu. a povodom proslave desetgodišnjice razvoja. Bila je JNA najdosljedniji provoditelj Titove jugoslavensko-komunističke politike. svibnja 1992. komande vojnih oblasti Jugoslavenske narodne armije (dalje JNA ili Armija) preuzele su poslove vođenja i zapovijedanja postrojbama JNA od dotadašnjih komandi armija i 2. Jugoslavenska armija je preimenovana u Jugoslavensku narodnu armiju (JNA). a promjene su se očitovale na razinama zapovijedanja. kao i Ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana.. Svoje korijene JNA vuče iz Narodnooslobodilačke borbe i partizanskih odreda Jugoslavije. Armija je u potpunosti prešla na novi. i formalno naglašen njen narodni. Pred sam kraj Drugog svjetskog rata. čime je. prosinca 1941. od četiri srpska i dva crnogorska bataljuna. od operativno-strategijskih postale su strategijske. ožujka 1945. NOVJ dobiva naziv Jugoslavenska armija (skradeno JA). socijalistički i revolucionarni karakter. vojišni sustav organizacije.20. pod rukovodstvom KPJ. 22. prosinca 1988. prosinca 1951. korpusa kopnene vojske. godine. Vojnopomorska oblast. JNA)(22.

vedi dio teritorija Hrvatske bio je podijeljen između 1. Kordunu i Banovini osnovana je 5. a postrojba TO-a zapovjedništvima korpusa. vojnoj oblasti pružao je 5. bio u sastavu armije čiji je vedi dio bio na području druge republike (Bosna i Hercegovina). tri vojnopomorska sektora i korpusa kopnene vojske u Kninu. korpusa koji je imao sjedište u Tuzli. četiri korpusa. a u Hrvatskoj jedna armija i vojnopomorska oblast. odnosno samostalni korpus (Crna Gora) dok su na teritoriju Srbije bile dvije armije. Lici. ali je ipak zadržala ustroj koji se u literaturi redovno naziva republičkim ustrojem vojske. sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zrakoplovnu potporu 5. Slovenije i Makedonije obuhvadala je jedna armija. Teritorij socijalističkih republika Bosne i Hercegovine. siječnja 1988. Istri.razdoblju iz druge polovice 1960-ih kada se sastojala od četiri armijske oblasti i Ratnog zrakoplovstva s protuzračnom obranom. Hrvatska je bila jedina čiji je značajan dio. koja je doduše mijenjana. Peta vojna oblast sastojala se od podstožernih postrojba. sastojala se od šest armija. odnosno vojnim oblastima. preko 17. Gorskom kotaru. od čega dva u Hrvatskoj i jedne pješačke divizije. godine. Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i jednoga samostalnog korpusa. Prva vojna oblast sa sjedištem u Beogradu obuhvadala je Slavoniju. Armija predala u nadležnost republika i autonomnih pokrajina. a sastojala se od Flote. Sve ove promjene uvođene su kroz plan preustroja JNA " JEDINSTVO " Jugoslavenska narodna armija je bila udarni dio Oružanih snaga SFRJ. vojne oblasti i Vojnopomorske oblasti. Značajka nove organizacije bila je protuustavno podređivanje TO-a zapovjedništvima JNA u ratu. Do kraja 1988. Krajem 1988. Vojnopomorske oblasti. Punih dvadeset godina (1968. konkretno republičkih i pokrajinskih štabova TO-a u ratu zapovjedništvima vojišta. Od snaga JNA u Sloveniji. .) JNA je imala ustroj i teritorijalnu organizaciju. S ovakvom strukturom JNA je ušla u rat. gotovo cijela Slavonija. 1. JNA je prema planu Jedinstvo prešla na vojno-teritorijalnu organizaciju u kojoj su armije zamijenjene vojištima. korpus Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sa sjedištem u Zagrebu.. Za razliku od ostalih republika. – 1988. Vojnopomorska oblast sa sjedištem u Splitu bila je nadležna za jadransku obalu i dio sjeverne Dalmacije. vojna oblast sa sjedištem u Zagrebu. Iznimka su bili samo poslovi novačenja koje je. Ovakva organizacija dijelom je funkcionirala i u miru što se vidjelo u Sloveniji i Hrvatskoj tijekom 1990. Ostali.

sanitarna služba.Za vođenje borbe. godine JNA je imala 275. financijska služba. Službe u JNA bile su: tehnička služba. 5.341 ljudi od kojih je u 5.625 ljudi bilo iz sastava JNA. a 15. Snage JNA na području istočne Hercegovine i Crne Gore: 2. Srbije i Crne Gore. geodetska služba.. Od toga je 96. i 13. vojnoj oblasti bilo 45. vojne oblasti. kao i 9. korpus iz 1. . JNA je 1991. korpus iz bivše Vojnopomorske oblasti. Sekulida. veza i granične jedinice. saobradajna služba. korpus. Početkom 1990. kada je JNA formalno nestala s povijesne scene.058 osoba ili sedam posto vojnih obveznika do 45 godina starosti s područja Bosne i Hercegovine. OG-1 za područje Banovine i vedeg dijela Korduna. Na kraju 1991. pravna služba.443 vojnika i starješinu. javljanje i navođenje) postao je rod vojske. ratno zrakoplovstvo.378 ljudi. Ovakva se podjela zadržala do sredine svibnja 1992. vojna oblast sa sjedištem u Sarajevu. artiljerijski-raketne jedinice protuzračne obrane (u sva tri vida JNA). rodova i službi. Prema podacima M. JNA se sastojala od vidova. Prema ratnom ustroju imala je 1. zrakoplovno-tehnička služba. na teritoriju Hrvatske pod svojim zapovijedanjem imala 112. vojna oblast i umjesto nje je osnovana 2. vojne oblasti. Rodovi su bili: pješaštvo. veterinarska služba. Ustroj i naoružanje. artiljerija. administrativna služba. i OG-3 za južni dio Korduna i Liku. na mobilizaciju pozvala 142. i 17.058. građevinska služba. organi sigurnosti i vojna policija. Krajem 1990. ušle su u sastav 4. JNA je u RH imala približno oko 60. U njezin je sastav ušao 10. prema novom ustroju ukinuta je 5. korpus iz bivše 5. oklopne jedinice. Krajem 80-ih godina VOJIN (Vazdušno osmatranje.000 ljudi. glazbena služba i informatika u OS.559 ljudi. Prema istom izvoru JNA je u drugoj polovici 1991. protuzračna obrana i ratna mornarica. inženjering. te 4. ABH obrana. Vidovi su bili: kopnena vojska. intedantska služba.818 iz sastava Teritorijalne obrane. vojne oblasti. JNA je osnovala dvije operativne skupine.

Kopnena vojska. Služenje vojnog roka u JNA trajalo je godinu dana. oko 450 jugoslavenskih M-84 i nekoliko američkih M47 tenkova. Imala je i 100 M-3A1 polugusjeničara koji su proizvedeni u Sjedinjenim Državama i mali broj novih rumunskih TAB-72 (varijanta BTR-60) oklopnih transportera. Imala je oko 140. Tenkovske i oklopne brigade. U socijalističkoj Jugoslaviji postojao je sustav opdenarodne obrane i društvene samozaštite. 70 sovjetskih T-72. Tenkovi T-54/T-55 su bili glavni tenkovi tokom 1960ih.Vojna obaveza u JNA bila je opda. Sastojala se od regrutne obaveze. 500 vozila BVP M-80A i 300 oklopnih transportera koji su se proizvodili u Jugoslaviji. JNA je imala više od 400 borbenih vozila pješaštva M80. a mogla je u ratnim okolnostima mobilizirati preko milijun rezervista. Teritorijalnu odbranu činili su bivši regruti koji su povremeno pozivani na vojne vježbe. Tenkovi M-84 (poboljšane verzije sovjetskih tenkova T-72 izrađivani pod licencom u Jugoslaviji) su isporučeni JNA krajem 1970ih i 1980ih. Koristile su oko 1000 sovjetskih tenkova T-54 i T-55.000 regruta). Rezervne snage su bile organizirane po republičkim linijama u snage Teritorijalne odbrane i u ratnim prilikama bile bi potčinjene Vrhovnoj komandi JNA kao integralni dio odbrambenog sustava. JNA je takođe imala rezerve starih sovjetskih T-34/T-85 i američkih Sherman tenkova iz Drugog svetskog rata. i služenja u rezervnom sastavu. novih BRDM-2 i BTR-60 modela i BOV i M-8 vozila. BTR-40 i BTR-50 koji su kupljeni tokom 1960ih i 1970ih. . Pješaštvo je koristilo više od 200 sovjetskih oklopnih transportera BTR-152. Tenkovske jedinice su bile najzastareliji dio JNA. obaveze služenja vojnog roka.000 aktivnih vojnika (uključujudi 90. Pripadnikom oružanih snaga smatrao se svaki građanin "koji sa oružjem u ruci učestvuje u otporu protiv napadača". Oklopna vozila za izviđanje su brojala nekoliko starijih sovjetskih BTR-40. Kopnena vojska je po brojnosti bila najvedi vid JNA. Tenkovske brigade JNA su se sastojale od dva ili tri bataljona. pa je tako JNA bila "zajednička oružana sila svih naroda i narodnosti i svih radnih ljudi i građana SFRJ".

U artiljerijskim baterijama nalazilo se oko 700 starijih američkih mobilnih topova od 105 i 155 mm i modeli M-65. Protiv-tenkovske jedinice. Artiljerija JNA je bila opremljena sovjetskim. . Bestrzajne cijevi su se izrađivale u Jugoslaviji i koristili su se modeli od 57. Arsenal JNA je uključivao četiri lansera nevođenih sovjetskih raketa zemlja-zemlja FROG-7 dometa 100 km.000 minobacača od 82 i 120 mm. bestrzajne cijevi i sovjetske protiv-tenkovske vođene rakete. Protiv-tenkovske jedinice JNA su koristile mobilne protiv-tenkovske topove. Artiljerija je koristila sovjetske samohodne topove od 100 mm i 122 mm i jugoslavenske samohodne topove M-7 od 105 mm. kao i preko 6. Prvi ovakav sustav je instaliran 1967. 90 i 100 mm. Od protiv-tenkovskih topova koristili su se modeli od 75. Cijevi od 82 mm mogle su se montirati na oklopne transportere M-60PB. američkim i domadim sistemima. strojnice/topovi od 152 mm i strojnice kalibra 155 mm. 82 i 105 mm. uključujudi i minobacače montirane na varijantu M-60PB standardnog oklopnog transportera. Od artiljerije sovjetskog porekla u JNA nalazilo se približno 1000 mobilnih strojnica kalibra 122 mm.Jugoslavenski tenk M-84 Artiljerijske jedinice. Mobilna artiljerija je bila vrlo važna za operacije u planinskim krajevima Jugoslavije. topovi kalibra 130 mm. Artiljerija JNA je koristila nekoliko raketnih sustava uključujudi 160 YMRL-32 i M-63 višecijevnih bacača raketa.

Koristila je sustave SS-C-3 projektirane u Sovjetskom Savezu. Priobalska artiljerija. ali zbog ranije proizvodnje efikasnost protiv naprednijih oklopnih jedinica je bila nesigurna. Priobalska artiljerija je koristila i rakete zemlja-zemlja i topove. čiji je cilj bio štititi velike koncentracije vojske od neprijateljskih zračnih napada. Vede jedinice JNA su imale značajnu protuzračnu pratnju. domadeg i stranog porijekla. SA-14 i SA-16. SA-7. Kopnena vojska je imala četiri jedinice s raketama zemlja-zrak i 11 jedinica protuzračne artiljerije. Protuzračna obrana.Protiv-tenkovske vođene rakete AT-1 i AT-3 su bili sovjetske proizvodnje. SA-13. SA-9. i protiv-brodske rakete Brom koje su se montirale na kamione. Vozilo BOV-1 se moglo opremiti sa 6 AT-3 lansera kako bi služilo kao izuzetno pokretna protiv-tenkovska platforma. Veliki broj mobilne protuzračne artiljerije je također bio u arsenalu JNA. Od samohodnih protuzračnih topova korišteni su sovjetski dvostruki sustavi ZSU-57-2 od 57 mm i trostruki sustavi BOV-3 od 20 mm i dvostruki BOV-30 od 30 mm. . Raketne jedinice su koristile sovjetske rakete SA-6. Sustavi kratkog dometa su također korišteni u pješaštvu. Korištene su i protiv tenkova i pješaštva. Protuzračna artiljerija je koristila preko 5000 sustava.

Činovi. U JNA su postojali slijededi činovi: vojnički činovi    razvodnik desetar mlađi vodnik niži dočasnički činovi     vodnik vodnik prve klase stariji vodnik stariji vodnik prve klase viši dočasnički činovi   zastavnik zastavnik prve klase niži časnički činovi     potporučnik poručnik kapetan kapetan prve klase viši časnički činovi    major potpukovnik pukovnik .

generali      general-major general-potpukovnik general-pukovnik general armije Maršal Jugoslavije (ovaj naslov je nosio samo Josip Broz Tito) .

1994. čuveni pe es. kojim je bilo definirano skoro sve u JNA. Snezana. Martinus Nijhoff. a negdje isključivo dirilica. Steven Lee Mayers. ZAKLJUČAK Kako smo i sami mogli do sada uvidjeti. "Arsenal" časopis. Makedonije ili Kosova. JNA baš nema nekakve velike specifičnosti u svojim redovima naspram drugih vojnih organizacija. Yugoslavia Through Documents: From Its Creation to Its Dissolution. unatoc tome. bilo od unutrasnjih ili vanjskih neprijatelja. . tako da su se svi građani SFRJ stariji od 18 godina sposobni za služenje vojnog roka bili prisiljeni služiti se tim i takvim jezikom. opremu. 5. prepisane funkcije i prosjecna organiziranost cine ju relativno beznacajnom na svejtskoj pozornici. što je u biti i bio njezin primarni cilj. bila je dostatna za osiguravanje obrane. The New York Times.  Teško je zaobidi Pravilo službe oružanih snaga PS OS.  SMB (sivo maslinasta boja) korištena je na gotovo sve što je bilo u vojsci: uniforme. svibanj 1999. LITERATURA Trifunovska. i vozila. Relativno zastarjela oprema. Beograd. No. listopad 2007. Crisis in the Balkans: The Blockade.ZANIMLJIVOSTI  U JNA je korišten tada službeni jezik srpskohrvatski jezik i pismo latinica. Obrana domovine. bili oni iz Slovenije.

9 °¾ ° f @ @ ¾ ¾© ¾ ½ °© Á ° ¾ ½ °f½© ÁfÁf f –f°© ½ °© €f¾°¾½°f½ °©½° © °nf© f° ¾–°f I I ¾ ¯–½ ¯¾f@ f°¾ ff ¾ f °½ °f½ °¾f½f€¯f 9fq°f f°f I o © °n -¾¯f °fqf©°½fq°½f°© q©© n© Á  °n °fn© ©¾ ° ½©f ©¾fq°°f½f f ½° °f©¾f© ¯ffq © °n ¾f f¯f ¯©f f© °nf½fq° f© © f ° © °n ¾ ¾ ¾© ¾ f       ¾ff– ¯ f¾ f Á °½© ÁfÁ 9fq°ff© ©f© ¾f½ ¾¾ff ¾f¯ °½fq°½f Á °¾¾© ¾ ¾¾¾fD  ¯¯¾¾¾f I  ¯¯ ¾ I ¯¯ I ©¯ ° ½fq° f© © © f  f¾ °f- ¯fo –¾f°–½© f 9 f¾ff© ©f 9 f¾ff© ©f© ¾ff  ¯©f ¯©f½ ¾f© ¾¾f .

 ½© f° © ¾¯f ½ ¾ f  ¯© ¾¾ ¯°f °f f¯°  .

° D-¾½¾©f¾© oq° ©°qq° O O O f ° ¾ f ¯f ° ° qf¾°qq° O O O O ° °½ f¾ ¾f© ° ¾f© °½ f¾ Á qf¾°qq° O O f¾f° f¾f°½ f¾ °qf¾°qq° O O O O ½½q° ½q° f½ f° f½ f°½ f¾ Áqf¾°qq° O O O ¯f© ½½° ½° .

– ° f O O O O O – ° f ¯f© – ° f ½½° – ° f ½° – ° ff¯© .fÁf–¾f© %f©°f¾© °¾¾f¯¾½ @%  .

f °© ¾f O @ Á© f o9f¾ f°¾°f–f9 q °½ ¾ ©¯©  €°f°¾¾ - O .-.I@ O D-© Á °f f¾ °© ¾½¾f¾© ½¾¯f°nf f° – © ¾©qonf f f¾¾ ¾–f f°¾f© – °f¾½¾ °f ¾ °© ©°–f ½¾© °¾¾ ¯f¯© ¯ ° °© . %¾¯f¾°f¾f ©f%Á °f© °f–¾ Á© ©¾n °€¯ ½ ¯ f  D f¾¯¾f¯¯– ¾f f © - fÁ° ¯f° f  ¾½ n€q°¾¾©¯ ¯f°f¾½f¯ –©°–f°fn©f f°f¾f© f½ ¯f ½ ½¾f° €°n© ½¾© n°f–f°f°¾n° © f° °fnf©°¯°f¾ ©¾©½°n - °fn¯ f© ¾f°ff¾–ff°© f°  °f¾°©f°©¾ ° ½©f ©f Á©  °© °½¯f°n© f°f ¯°  @@D @€°¾f ° f°f –¾ff@–n¯ °¾ ¯¾.

 f°¾¾¾° .f°¾-©€€  ¾ °f qf¾½¾ –f ¾½f  .

¾¾° ff°¾ @ nf  ° .f ¾ @ - @¯ ¾ ¾ f°©  .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->