P. 1
USTROJ I NAORUŽANJE JNA

USTROJ I NAORUŽANJE JNA

|Views: 1,240|Likes:
Published by Ithuriel46XY

More info:

Published by: Ithuriel46XY on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Odsjek za povijest Kolegij: Hrvatska povijest XX.

Stoljeća

USTROJ I NAORUŽANJE JNA

Mentor: dr.sc.S.Josipović Batorek

Student: Adam Debelić

Osijek, svibanj 2011

čime je. Jugoslavenska armija je preimenovana u Jugoslavensku narodnu armiju (JNA). korpusa kopnene vojske. od operativno-strategijskih postale su strategijske. pod rukovodstvom KPJ. Pred sam kraj Drugog svjetskog rata. 1. kao i Ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana. Nakon oružanih antifašističkih ustanaka. zadržali su postojedi ustroj. komande vojnih oblasti Jugoslavenske narodne armije (dalje JNA ili Armija) preuzele su poslove vođenja i zapovijedanja postrojbama JNA od dotadašnjih komandi armija i 2. . godine. proleterska brigada Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. godine. prosinca 1951.-teritorijalnom smislu. Vojnopomorska oblast. u mjestu Rudo (BiH) osnovana je 1. 22. Do kraja prosinca iste godine. a promjene su se očitovale na razinama zapovijedanja. vojišni sustav organizacije..) bila je dio jedinstvenih oružanih snaga SFRJ do njezina raspada.. i formalno naglašen njen narodni. Svoje korijene JNA vuče iz Narodnooslobodilačke borbe i partizanskih odreda Jugoslavije. U ponod. prosinca 1941. a povodom proslave desetgodišnjice razvoja. što je kasnije bio službeni praznik osnivanja oružanih snaga Druge Jugoslavije. čak ni u jednom kradem .20. socijalistički i revolucionarni karakter. Armija je u potpunosti prešla na novi. svibnja 1992. NOVJ dobiva naziv Jugoslavenska armija (skradeno JA). 25. Nikad do tada JNA nije bila tako okrupnjena u vojno. prosinca 1988. ožujka 1945. kako je objašnjeno. prosinca 1941.Povijest JNA Jugoslavenska narodna armija (Jugoslovenska narodna armija. svibnja 1992. Bila je JNA najdosljedniji provoditelj Titove jugoslavensko-komunističke politike. od četiri srpska i dva crnogorska bataljuna. Službeno je ukinuta 20. 22. JNA)(22.

vedi dio teritorija Hrvatske bio je podijeljen između 1. Armija predala u nadležnost republika i autonomnih pokrajina.. bio u sastavu armije čiji je vedi dio bio na području druge republike (Bosna i Hercegovina). korpus Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sa sjedištem u Zagrebu. Lici. Od snaga JNA u Sloveniji. konkretno republičkih i pokrajinskih štabova TO-a u ratu zapovjedništvima vojišta. a u Hrvatskoj jedna armija i vojnopomorska oblast. 1. vojne oblasti i Vojnopomorske oblasti. od čega dva u Hrvatskoj i jedne pješačke divizije. koja je doduše mijenjana.) JNA je imala ustroj i teritorijalnu organizaciju. korpusa koji je imao sjedište u Tuzli. Do kraja 1988. Ostali. Slovenije i Makedonije obuhvadala je jedna armija. siječnja 1988. vojna oblast sa sjedištem u Zagrebu. preko 17. Za razliku od ostalih republika. ali je ipak zadržala ustroj koji se u literaturi redovno naziva republičkim ustrojem vojske. Vojnopomorska oblast sa sjedištem u Splitu bila je nadležna za jadransku obalu i dio sjeverne Dalmacije. Prva vojna oblast sa sjedištem u Beogradu obuhvadala je Slavoniju. – 1988. a sastojala se od Flote. Zrakoplovnu potporu 5. Vojnopomorske oblasti. a postrojba TO-a zapovjedništvima korpusa. Istri. Punih dvadeset godina (1968. Značajka nove organizacije bila je protuustavno podređivanje TO-a zapovjedništvima JNA u ratu. S ovakvom strukturom JNA je ušla u rat. Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i jednoga samostalnog korpusa. Iznimka su bili samo poslovi novačenja koje je. JNA je prema planu Jedinstvo prešla na vojno-teritorijalnu organizaciju u kojoj su armije zamijenjene vojištima. . Sve ove promjene uvođene su kroz plan preustroja JNA " JEDINSTVO " Jugoslavenska narodna armija je bila udarni dio Oružanih snaga SFRJ. Teritorij socijalističkih republika Bosne i Hercegovine. sastojala se od šest armija. Gorskom kotaru. vojnoj oblasti pružao je 5. četiri korpusa. sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ovakva organizacija dijelom je funkcionirala i u miru što se vidjelo u Sloveniji i Hrvatskoj tijekom 1990. Krajem 1988. gotovo cijela Slavonija. Kordunu i Banovini osnovana je 5. godine. odnosno samostalni korpus (Crna Gora) dok su na teritoriju Srbije bile dvije armije. Peta vojna oblast sastojala se od podstožernih postrojba.razdoblju iz druge polovice 1960-ih kada se sastojala od četiri armijske oblasti i Ratnog zrakoplovstva s protuzračnom obranom. odnosno vojnim oblastima. Hrvatska je bila jedina čiji je značajan dio. tri vojnopomorska sektora i korpusa kopnene vojske u Kninu.

i 17. pravna služba. U njezin je sastav ušao 10. građevinska služba. Snage JNA na području istočne Hercegovine i Crne Gore: 2. veza i granične jedinice. Krajem 1990. administrativna služba. JNA je u RH imala približno oko 60. a 15. Od toga je 96. veterinarska služba. vojne oblasti. JNA se sastojala od vidova.559 ljudi. JNA je 1991. ABH obrana.058 osoba ili sedam posto vojnih obveznika do 45 godina starosti s područja Bosne i Hercegovine. Prema istom izvoru JNA je u drugoj polovici 1991.058. vojna oblast i umjesto nje je osnovana 2. na teritoriju Hrvatske pod svojim zapovijedanjem imala 112. geodetska služba. 5.378 ljudi. JNA je osnovala dvije operativne skupine. Službe u JNA bile su: tehnička služba. korpus iz bivše 5. Prema ratnom ustroju imala je 1. vojna oblast sa sjedištem u Sarajevu. prema novom ustroju ukinuta je 5. korpus iz bivše Vojnopomorske oblasti. ušle su u sastav 4. i OG-3 za južni dio Korduna i Liku. i 13. Početkom 1990. financijska služba. Srbije i Crne Gore. korpus iz 1. na mobilizaciju pozvala 142. Ovakva se podjela zadržala do sredine svibnja 1992. glazbena služba i informatika u OS. inženjering. OG-1 za područje Banovine i vedeg dijela Korduna. saobradajna služba. korpus. kada je JNA formalno nestala s povijesne scene. artiljerija. Ustroj i naoružanje. . Sekulida. ratno zrakoplovstvo.443 vojnika i starješinu. te 4. protuzračna obrana i ratna mornarica. organi sigurnosti i vojna policija. vojnoj oblasti bilo 45. zrakoplovno-tehnička služba. Na kraju 1991.818 iz sastava Teritorijalne obrane. oklopne jedinice. Prema podacima M. Vidovi su bili: kopnena vojska. kao i 9.341 ljudi od kojih je u 5. vojne oblasti. javljanje i navođenje) postao je rod vojske.. Rodovi su bili: pješaštvo. sanitarna služba.Za vođenje borbe. rodova i službi. intedantska služba. Krajem 80-ih godina VOJIN (Vazdušno osmatranje. vojne oblasti.000 ljudi. godine JNA je imala 275.625 ljudi bilo iz sastava JNA. artiljerijski-raketne jedinice protuzračne obrane (u sva tri vida JNA).

Tenkovske jedinice su bile najzastareliji dio JNA. novih BRDM-2 i BTR-60 modela i BOV i M-8 vozila. BTR-40 i BTR-50 koji su kupljeni tokom 1960ih i 1970ih. 70 sovjetskih T-72. i služenja u rezervnom sastavu. Služenje vojnog roka u JNA trajalo je godinu dana. Kopnena vojska je po brojnosti bila najvedi vid JNA. Pješaštvo je koristilo više od 200 sovjetskih oklopnih transportera BTR-152. Tenkovske brigade JNA su se sastojale od dva ili tri bataljona. Koristile su oko 1000 sovjetskih tenkova T-54 i T-55. Teritorijalnu odbranu činili su bivši regruti koji su povremeno pozivani na vojne vježbe. Tenkovi T-54/T-55 su bili glavni tenkovi tokom 1960ih. obaveze služenja vojnog roka. JNA je imala više od 400 borbenih vozila pješaštva M80.Vojna obaveza u JNA bila je opda. 500 vozila BVP M-80A i 300 oklopnih transportera koji su se proizvodili u Jugoslaviji. Imala je i 100 M-3A1 polugusjeničara koji su proizvedeni u Sjedinjenim Državama i mali broj novih rumunskih TAB-72 (varijanta BTR-60) oklopnih transportera. Sastojala se od regrutne obaveze. oko 450 jugoslavenskih M-84 i nekoliko američkih M47 tenkova. Pripadnikom oružanih snaga smatrao se svaki građanin "koji sa oružjem u ruci učestvuje u otporu protiv napadača". JNA je takođe imala rezerve starih sovjetskih T-34/T-85 i američkih Sherman tenkova iz Drugog svetskog rata.000 regruta). Rezervne snage su bile organizirane po republičkim linijama u snage Teritorijalne odbrane i u ratnim prilikama bile bi potčinjene Vrhovnoj komandi JNA kao integralni dio odbrambenog sustava. Imala je oko 140. Kopnena vojska. Oklopna vozila za izviđanje su brojala nekoliko starijih sovjetskih BTR-40. U socijalističkoj Jugoslaviji postojao je sustav opdenarodne obrane i društvene samozaštite. a mogla je u ratnim okolnostima mobilizirati preko milijun rezervista. pa je tako JNA bila "zajednička oružana sila svih naroda i narodnosti i svih radnih ljudi i građana SFRJ". . Tenkovske i oklopne brigade. Tenkovi M-84 (poboljšane verzije sovjetskih tenkova T-72 izrađivani pod licencom u Jugoslaviji) su isporučeni JNA krajem 1970ih i 1980ih.000 aktivnih vojnika (uključujudi 90.

američkim i domadim sistemima. . uključujudi i minobacače montirane na varijantu M-60PB standardnog oklopnog transportera. strojnice/topovi od 152 mm i strojnice kalibra 155 mm. Arsenal JNA je uključivao četiri lansera nevođenih sovjetskih raketa zemlja-zemlja FROG-7 dometa 100 km. Od protiv-tenkovskih topova koristili su se modeli od 75. Artiljerija JNA je koristila nekoliko raketnih sustava uključujudi 160 YMRL-32 i M-63 višecijevnih bacača raketa. Prvi ovakav sustav je instaliran 1967. Od artiljerije sovjetskog porekla u JNA nalazilo se približno 1000 mobilnih strojnica kalibra 122 mm. Artiljerija je koristila sovjetske samohodne topove od 100 mm i 122 mm i jugoslavenske samohodne topove M-7 od 105 mm. Protiv-tenkovske jedinice JNA su koristile mobilne protiv-tenkovske topove.000 minobacača od 82 i 120 mm. bestrzajne cijevi i sovjetske protiv-tenkovske vođene rakete. Bestrzajne cijevi su se izrađivale u Jugoslaviji i koristili su se modeli od 57. 82 i 105 mm. 90 i 100 mm. Artiljerija JNA je bila opremljena sovjetskim. U artiljerijskim baterijama nalazilo se oko 700 starijih američkih mobilnih topova od 105 i 155 mm i modeli M-65. Protiv-tenkovske jedinice. Mobilna artiljerija je bila vrlo važna za operacije u planinskim krajevima Jugoslavije. kao i preko 6. Cijevi od 82 mm mogle su se montirati na oklopne transportere M-60PB. topovi kalibra 130 mm.Jugoslavenski tenk M-84 Artiljerijske jedinice.

Od samohodnih protuzračnih topova korišteni su sovjetski dvostruki sustavi ZSU-57-2 od 57 mm i trostruki sustavi BOV-3 od 20 mm i dvostruki BOV-30 od 30 mm. SA-14 i SA-16.Protiv-tenkovske vođene rakete AT-1 i AT-3 su bili sovjetske proizvodnje. Priobalska artiljerija. ali zbog ranije proizvodnje efikasnost protiv naprednijih oklopnih jedinica je bila nesigurna. Koristila je sustave SS-C-3 projektirane u Sovjetskom Savezu. Sustavi kratkog dometa su također korišteni u pješaštvu. SA-13. Raketne jedinice su koristile sovjetske rakete SA-6. Protuzračna artiljerija je koristila preko 5000 sustava. Vede jedinice JNA su imale značajnu protuzračnu pratnju. Kopnena vojska je imala četiri jedinice s raketama zemlja-zrak i 11 jedinica protuzračne artiljerije. čiji je cilj bio štititi velike koncentracije vojske od neprijateljskih zračnih napada. Protuzračna obrana. domadeg i stranog porijekla. Priobalska artiljerija je koristila i rakete zemlja-zemlja i topove. i protiv-brodske rakete Brom koje su se montirale na kamione. . SA-9. Vozilo BOV-1 se moglo opremiti sa 6 AT-3 lansera kako bi služilo kao izuzetno pokretna protiv-tenkovska platforma. Veliki broj mobilne protuzračne artiljerije je također bio u arsenalu JNA. SA-7. Korištene su i protiv tenkova i pješaštva.

U JNA su postojali slijededi činovi: vojnički činovi    razvodnik desetar mlađi vodnik niži dočasnički činovi     vodnik vodnik prve klase stariji vodnik stariji vodnik prve klase viši dočasnički činovi   zastavnik zastavnik prve klase niži časnički činovi     potporučnik poručnik kapetan kapetan prve klase viši časnički činovi    major potpukovnik pukovnik .Činovi.

generali      general-major general-potpukovnik general-pukovnik general armije Maršal Jugoslavije (ovaj naslov je nosio samo Josip Broz Tito) .

"Arsenal" časopis. Martinus Nijhoff.  Teško je zaobidi Pravilo službe oružanih snaga PS OS. The New York Times. bili oni iz Slovenije. Makedonije ili Kosova. No. opremu. bila je dostatna za osiguravanje obrane. a negdje isključivo dirilica. što je u biti i bio njezin primarni cilj. kojim je bilo definirano skoro sve u JNA. Yugoslavia Through Documents: From Its Creation to Its Dissolution. ZAKLJUČAK Kako smo i sami mogli do sada uvidjeti.  SMB (sivo maslinasta boja) korištena je na gotovo sve što je bilo u vojsci: uniforme. Beograd.ZANIMLJIVOSTI  U JNA je korišten tada službeni jezik srpskohrvatski jezik i pismo latinica. Relativno zastarjela oprema. Steven Lee Mayers. čuveni pe es. bilo od unutrasnjih ili vanjskih neprijatelja. Snezana. listopad 2007. prepisane funkcije i prosjecna organiziranost cine ju relativno beznacajnom na svejtskoj pozornici. Crisis in the Balkans: The Blockade. JNA baš nema nekakve velike specifičnosti u svojim redovima naspram drugih vojnih organizacija. unatoc tome. svibanj 1999. 1994. 5. . tako da su se svi građani SFRJ stariji od 18 godina sposobni za služenje vojnog roka bili prisiljeni služiti se tim i takvim jezikom. Obrana domovine. LITERATURA Trifunovska. i vozila.

9 °¾ ° f @ @ ¾ ¾© ¾ ½ °© Á ° ¾ ½ °f½© ÁfÁf f –f°© ½ °© €f¾°¾½°f½ °©½° © °nf© f° ¾–°f I I ¾ ¯–½ ¯¾f@ f°¾ ff ¾ f °½ °f½ °¾f½f€¯f 9fq°f f°f I o © °n -¾¯f °fqf©°½fq°½f°© q©© n© Á  °n °fn© ©¾ ° ½©f ©¾fq°°f½f f ½° °f©¾f© ¯ffq © °n ¾f f¯f ¯©f f© °nf½fq° f© © f ° © °n ¾ ¾ ¾© ¾ f       ¾ff– ¯ f¾ f Á °½© ÁfÁ 9fq°ff© ©f© ¾f½ ¾¾ff ¾f¯ °½fq°½f Á °¾¾© ¾ ¾¾¾fD  ¯¯¾¾¾f I  ¯¯ ¾ I ¯¯ I ©¯ ° ½fq° f© © © f  f¾ °f- ¯fo –¾f°–½© f 9 f¾ff© ©f 9 f¾ff© ©f© ¾ff  ¯©f ¯©f½ ¾f© ¾¾f .

 ½© f° © ¾¯f ½ ¾ f  ¯© ¾¾ ¯°f °f f¯°  .

° D-¾½¾©f¾© oq° ©°qq° O O O f ° ¾ f ¯f ° ° qf¾°qq° O O O O ° °½ f¾ ¾f© ° ¾f© °½ f¾ Á qf¾°qq° O O f¾f° f¾f°½ f¾ °qf¾°qq° O O O O ½½q° ½q° f½ f° f½ f°½ f¾ Áqf¾°qq° O O O ¯f© ½½° ½° .

– ° f O O O O O – ° f ¯f© – ° f ½½° – ° f ½° – ° ff¯© .fÁf–¾f© %f©°f¾© °¾¾f¯¾½ @%  .

%¾¯f¾°f¾f ©f%Á °f© °f–¾ Á© ©¾n °€¯ ½ ¯ f  D f¾¯¾f¯¯– ¾f f © - fÁ° ¯f° f  ¾½ n€q°¾¾©¯ ¯f°f¾½f¯ –©°–f°fn©f f°f¾f© f½ ¯f ½ ½¾f° €°n© ½¾© n°f–f°f°¾n° © f° °fnf©°¯°f¾ ©¾©½°n - °fn¯ f© ¾f°ff¾–ff°© f°  °f¾°©f°©¾ ° ½©f ©f Á©  °© °½¯f°n© f°f ¯°  @@D @€°¾f ° f°f –¾ff@–n¯ °¾ ¯¾.f °© ¾f O @ Á© f o9f¾ f°¾°f–f9 q °½ ¾ ©¯©  €°f°¾¾ - O .I@ O D-© Á °f f¾ °© ¾½¾f¾© ½¾¯f°nf f° – © ¾©qonf f f¾¾ ¾–f f°¾f© – °f¾½¾ °f ¾ °© ©°–f ½¾© °¾¾ ¯f¯© ¯ ° °© .-.

f°¾-©€€  ¾ °f qf¾½¾ –f ¾½f  . f°¾¾¾° .

¾¾° ff°¾ @ nf  ° .f ¾ @ - @¯ ¾ ¾ f°©  .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->