POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Pod podrumima se podrazumevaju sve prostorije koje služe za proizvodnju i čuvanje alkoholnih pića. Podrumi koji koriste svoje uzgredne proizvode, kominu i vinski talog za proizvodnju rakije Komovice, ili se bave destilacijom vina u cilju proizvodnje vinskog destilata za vinjak i drugih jakih alkoholnih pića, predstavljaju kombinovane podrume, jer pored prostorija i mašina za preradu grožđa u vino, imaju i opremu za proizvodnju rakije. U oblastima gde se gaji voće, pored njegove prerade u razne druge prehrambene proizvode, najveći deo se preradi u rakiju šljivovicu. Otuda se u ovim krajevima podižu podrumi za preradu voća u rakiju, pa ih zato nazivamo čisto rakijskim podrumima. Veliki proizvođači rakije opremljeni su: prostorijama, mašinama, uređajima, sudovima za fermentaciju i prihvatanje destilata, aparatima (kazanima) za destilaciju, uređajima za negu i obradu rakije i mašinama za razlivanje rakije u boce.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Proizvodnja rafinisanog etanola od melase ili skrobnog materijala, treba da bude izdvojena u posebne pogone, a nekad se njome bave i posebna preduzeća. Proizvodnja vinskog, voćnog i alkoholnog sirćeta, takođe se obavlja u posebnim, najčešće izdvojenim pogonima ili posebnim preduzećima, kako ne bi bilo štetnog uticaja na ostalu proizvodnju. Rakijski podrumi se dele na: 1. poluproizvođačke 2. proizvođačke 3. komercijalne i 4. kombinovane.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Poluproizvođački podrumi
Ovi podrumi su obično manjeg kapaciteta i najčešće su u vlasništvu individualnih poljoprivrednih proizvođača, koji za proizvodnju rakije imaju svoju sirovinu, kao i prostorije i sudove za fermentaciju, kazane za destilaciju i sudove za prihvat destilata. Oni ne vrše otkupljivanje grožđa i voća za preradu u rakiju namenjenu prodaji, niti se bave otkupom rakije, radi preprodaje. Ovo su najmanji ali i najbrojniji podrumi. Poluproizvođački podrumi nisu osposobljeni za obradu i razlivanje rakije u boce, pa se ne bave prodajom rakije na malo. Oni svežu ili odnegovanu rakiju, prodaju većim proizvođačkim, komercijalnim ili kombinovanim podrumima, koji se bave obradom i rakije i prometom rakije u rinfuznom stanju.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Proizvođački podrumi
Ovi podrumi su obično većeg kapaciteta i raspolažu svim potrebnim prostorijama i opremom za preradu voća i grožđa, njihovu fermentaciju, destilaciju, negu destilata, njihovu obradu, razlivanje u boce, skladištenje i promet rakije. Ovi podrumi se snabdevaju sirovom mekom rakijom od poluproizvođačkih podruma. Njihov zadatak je da ovu tipiziraju, obrađuju, neguju, finaliziraju, razlivaju u boce i kao takvu prodaju potrošačima, trgovačkoj mreži i ugostiteljstvu.

Komercijalni podrumi
Ovi podrumi se bave otkupom gotovih svežih i odnegovanih rakija od poluproizvođačkih podruma na terenu. Postoje dva tipa komercijalnih podruma: a) mali sabirni i b) veći finalizatorski podrumi.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Sabirni podrumi su manji podrumi društvenog sektora, obično zadruga ili privrednih preduzeća. Najčešće su to isturene jedinice većih proizvođačkih ili komercijalnih podruma. Obično imaju skladišne sudove za prihvatanje otkupljene i prerađene rakije. Ovde se redestilišu ili tipiziraju otkupljene meke rakije. Veliki komercijalni podrumi gotovu svežu ili odnegovanu rakiju, nabavljaju od poluproizvođačkih, proizvođačkih ili sabirnih podruma. Ovde se obavlja njihovo tipiziranje, obrada, nega i razlivanje u boce, a zatim iste prodaju. Najčešće su locirani u većim potrošačkim centrima i služe za njihovo snabdevanje. Oni se bave i izvozom kvalitetnih rakija.

Podrumske prostorije
Rakijski, kao i vinski podrum, sastoji se od većeg broja podrumskih prostorija. Najviše su prisutni proizvođački i kombinovani podrumi, koji se bave finalizacijom i razlivanjem rakije u boce.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Radionica je prostorija koja služi za prijem i preradu voća i grožđa. Ovde spadaju vaga i uređaji za merenje šećera, saobraćajnice, uređaji za istovar voća i grožđa, prijemni bazeni, mašine za preradu voća i grožđa. Merenje šećera se najčešće obavlja kod vage. Bazeni za prijem voća i grožđa mogu biti posebni ili kombinovani.Iz bazena, voće i grožđe se posebnim transporterom prebacuju u mašine radi prerade. Pored tih mašina, ovde su i kljuk pumpe za transport kljuka. To su najčešće klipne ili mono pumpe. Ovde se nalaze i oceđivači, cednice, bazeni za prihvatanje soka i šire, transporteri za prevoz oceđene komine i td. Radionica treba kratkim vezama da bude povezana sa vrionicom. Vrionica predstavlja odelenje u kome se obavlja alkoholna fermentacija voćnih sirovina. Ovde se nalaze vrioni sudovi. U manjim pogonima to su kace ili bačve, a u većim betonski bazeni, metalni ili plastični tankovi.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Kod manjih podruma, vrionica je obična nadstrešnjica, a kod većih, to je radionica i vrionica, istovremeno. Vrlo retko su to posebne prostorije, izuzev kod tipično vinskih podruma. Kod kombinovanih podruma, vrionica za voće ne sme se kombinovati sa vrionicom za proizvodnju vina. Ovde mora postojati stalna prirodna ili veštačka ventilacija. Pecara ili destilerija predstavlja prostoriju u kojoj se nalaze kazani za destilaciju. Njena veličina zavisi od kapaciteta, broja i veličine kazana i destilacionih aparata. Kod malih podruma to su obično nadstrešnice ili se kazani postavljaju na otvorenom prostoru. Kod većih podruma, to su posebne prostorije, čiji oblik i veličina treba da budu podešeni prema potrebi datih kazana i destilacionih aparata. Destilerija treba da bude povezana sa vrionicom i skladišnim podrumom. Treba da ima dobre higijensko-tehničke uslove, mora imati vodovod i kanalizaciju, električnu rasvetu, pogonsku elektriku, ventilatore i td.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Ovde je neophodno obezbediti dovoljnu količinu vode za održavanje higijene prostorija, sudova i aparata, kao i za hlađenje alkoholno-vodnih para tokom destilacije. Kanalizaciona mreža treba da bude kvalitetno izgrađena, kako bi pored otpadnih voda, mogla da odvodi džibru, koja zaostaje u kazanu posle destilacije. Ovde se moraju obezbediti posebne mere zaštite od požara. U destileriji veoma lako može doći do povećanja koncentracije alkoholnih para i ostalih alkoholnih primesa i vazduhu. Od velikog značaja predstavlja isparljivost alkohola i njegovih alkoholno vodnih rastvora kao i zapaljivost i eksplozivnost alkoholnih para u smeši sa vazduhom. Etil alkohol 100% isparava na 120C -//80% -//190C -//60% -//22,70C -//40% -//26,2%0C

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
-//20% -//36,70C -//10% -//49,00C Treba zapamtiti da su smeše vazduha i alkoholnih para zapaljive i eksplozivne. Rakijski sudovi se nikada ne smeju sumporisati. Rakijski podrum je podrumska prostorija koja služi za čuvanje, negu, obradu, stabilizaciju i finalizaciju rakije. Rakijski podrum mora biti odvojen od vinskog podruma. Za razliku od vinskog, rakijski podrum se skoro nikada ne ukopava u zemlju. To su najčešće nadzemni objekti, pa im zato ime nije adekvatno. Ipak, ono se zadržalo zato, što se u njemu nalaze podrumski sudovi, kao i u vinskom podrumu. Danas se grade savremeni rakijski podrumi od čelične ili betonske konstrukcije, zidane opekom ili od gotovih industrijskih elemenata. Visina se podešava prema visini rakijskih sudova, i ona ne treba da bude manja od 10 m. Krov treba da bude dobar toplotni izolator, i nezapaljiv.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Sunčeva svetlost ne treba direktno da pada na velike drvene sudove, kako ne bi došlo do njihove deformacije. Radi lakšeg održavanja higijene poda i zidova, najbolje je da oni budu obloženi odgovarajućim kiselo-otpornim keramičkim pločicama. Veći rakijski podrumi mogu imati posebne podrumske prostorije za klasično ili ubrzano sazrevanje (starenje) destilata. Kod klasičnog starenja, burad ne bi trebalo postavljati jednu iznad drugih u više redova, kako ne bi došlo do njihove deformacije i povećanih gubitaka. Najbolje je izraditi čeličnu konstrukciju, koja bi prema potrebi i uslovima nosila 3 do 5 redova buradi. Temperatura i vlažnost se u ovim prostorijama, takođe regulišu. Veći podrumi mogu imati odelenje za stabilizaciju, sa uređajima za hlađenje i izotermičkim sudovima. Betonske cisterne se izoluju plutom.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Punionica je odelenje gde se obavlja razlivanje odnegovanih prirodnih rakija. Može imati jedno ili više odelenja, koja su opremljena potrebnim mašinama za razlivanje pića u jediničnu ambalažu. Ovde se nalaze mašine za transport, ispakivanje, pranje, punjenje, zatvaranje, etiketiranje i ostalo ukrašavanje, sakupljanje, upakivanje i transport upakovanih boca do magacina gotove robe. Magacin gotove robe služi za čuvanje ambalažiranih pića. Ovde se često čuvaju i pića drugih proizvođača, koja se nabavljaju, radi popune asortimana. Napunjene i opremljene boce pakuju se u drvene, plastične ili žičane sanduke, plastične folije ili kartonske kutije. Litarske boce se stavljeju po 12 komada (veliki karton) ili po 6 komada (mali karton). Flaše od ½ litre pakuju se po dvadeset komada u pakovanju. Radi lakšeg transporta i boljeg korišćenja upakovanih boca, iste se ređaju na palete. Palete se pakuju jedna na drugu, u dva do tri reda.

POGONI ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Isporuka robe mora biti efikasna i laka. Uvek se isporučuje najstarija roba, kako bi se sprečilo da roba sa ograničenim vekom trajanja ode iz magacina, kada rok upotrebe prođe. Roba ne sme biti izložena velikim temperaturnim kolebanjima. Ostale podrumske prostorije Pored navedenih prostorija, veći podrumi imaju i čitav niz drugih pomoćnih prostorija, koje su neophodne za normalno funkcionisanje tehnološkog procesa proizvodnje. Ovde spadaju: laboratorija, magacini ambalaže, pomoćnog materijala i rezervnih delova, radionice za održavanje sudova i mašina, objekti društvene ishrane, sanitarne prostorije, administrativna i proizvodna uprava i td.

DOBRO ORGANIZOVAN POGON ZA PRERADU VOĆA I GROŽĐA