P. 1
55 Tender Dokumentacija s Predmjerom Radova

55 Tender Dokumentacija s Predmjerom Radova

|Views: 718|Likes:
Published by orebic

More info:

Published by: orebic on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

premošćuje rijeku pod kutem od 73. doživio je havariju u noći na 31. 1. Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm. godine. PODIONICA : ZAGREB RESNIK .o. Poprečni nosači su okomiti na os.267+65. a središnji.267=134. izgrađen 1968. glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34. Nosači su na razmaku od B=1.50+2. godine.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1.ožujka 2009.7°.50 . Stupovi su masivni. Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta. na međusobnom razmaku od 3. tlocrta 17. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija.1. a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93.867+34. u km 9+872 pruge: Sesvete – V.5 m.SAVA 1. OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save. most „Sava Jakuševac“. Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6.1. betonski. Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta. sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9.00 mnm.80+1.10 m. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm. Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99. debljine do 80 mm.. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja. s kontinuitetnim lamelama.o.95 m. u njegovoj neposrednoj blizini. Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94.2.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401. zakrenuti u smjeru rijeke. Most je zakovana čelična konstrukcija. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa.00 mnm.50+1.Gorica. Dvokolosječni most. upušteni u poprečne nosače 200 mm. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94.00 mnm.10 m.80 m. u koritu rijeke uz desnu obalu. a širina korita u osi mosta je 112.401 m. Stup je temeljen na bunaru.80=9. kota korita je +103. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji).0*6.50+1.0 m. kojima je visina hrpta 3.50 mnm.

Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba. dok je donji pojas naglašeno savijen. Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31.građ. pomični u uzdužnom smjeru mosta.3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola . od stupa S6 prema stupu S5. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača.61° .694°. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4. godine.78° .10 m. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi. na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401. prema nacrtima. Dr.2010. Ležajevi su ispali iz svojih položaja. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja.94 m. Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije. 1. ing. Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3. dipl. dZ= 1. Posebni slučajevi građenja. godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save. Φ X Y Z = 0.4. građ. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta.2. a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima. Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali. članku 239. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka.2.Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba. Predrag Kvasnička. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača. 1.32 m. dipl. dY= 0. U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje. deformirani su i sekundarni uzdužni nosači.1. Φ = 11. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa.03. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec. ožujak 2009. utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj.ing. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2.mnm. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6.

SAVA 2.o. OPIS RADOVA. travanj 2010.o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d..

2. nadzoru i projektantu.god. podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota. .kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . armaturu i čelik za prednapinjanje. 14/10). TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011. Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na .2. . Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima.dobro usklađene faze radova.dobru pripremu i organizaciju radova. Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: .kvalitetan i kontinuirani nadzor.visokokvalificiranog izvođača radova. ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova. .1. Uvjeti za beton.. Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji. Predizanje DTT-a. Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru.Eurokod 7. kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010. NN br. Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu. Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: . Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač. . neophodne su dopune ugovora. zagata od čeličnog žmurja. . 2. a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010.Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova. godine. Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana. Geotehničko projektiranje – 1. . te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom. 2. 139/2009.4. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge.3.važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku. a sve sukladno propisima i pravilima struke. 14/2010. Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka.odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.HRN EN 1997-1: 2008 . godine tj.2.uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata. .

Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi. svojstva. i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK). Nadzorni inženjer može.Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: .granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. . uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure.Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola.5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. Posebni uvjeti su: .M1.D 32 mm .0 cm . Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije. razreda tlačne čvrstoće 42.v/c faktor ≤ 0. NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.cement: C II/A-S.DMAX16 mm . ili C I . proizvodnja i sukladnost.N. te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta. Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 .Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400.Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 . HRN U. . HRN U.1. ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete.M1.njega. 112/2008). Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N.0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0. (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima).42 cement: C II/A-S. Sukladno Prilogu A. B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija. Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima. Opise i nacrte treba zadovoljiti.Otpornost na cikluse smrzavanja i .057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30.2.Najmanja debljina zaštitnog sloja: c .42 .0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa . u pravilu se ne dopuštaju.Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.2.

2.4. 2. svojstvo homogenosti lima. tehnolog zavarivačkih radova. Dnevnik antikorozivne zaštite .. tolerancija ravnosti površine. opće upute za zavarivanje. obrazac za praćenje kvalitete) 5. 5.1.4. širina/duljina isporučenih limova.4.1. uputa za vođenje dnevnika.3. Također. 2.4.3. U toku radova. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta.5. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije. osoba za ne razorna ispitivanja . do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite.5. Dnevnik zakivanja 5. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5. osiguranje kvalitete.4.3. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze.1. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5.) 1.2. Dokazna dokumentacija materijala 5.1. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija. Popis zakovica i certifikati 5.6. 2. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5. Dnevnik zavarivanja 5. Sva oštećenja antikorozivne zaštite. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti.3. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5.2.2.4. Plan kontrole i ispitivanja 5.2.4. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove.2.8. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5. Postupak zakivanja zakovicama 5. svojstvo okomito na lim.4. naročito kod vlačnih elemenata.7. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja.1.3.4.3. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer.2.1.2. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer. koji se moraju svesti na najmanju mjeru. tolerancija debljina. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal. za limove debljine t> 20.3. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima.2.5. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže. Popis materijala za AKZ i certifikati 5. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu.4. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta. Označavanje varova 5.4. Građevinski dnevnik 5.1. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade.2. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija.2.4.2. Lista ugrađenog osnovnog materijala 5.3. Popis vijčane robe i certifikati 5.0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom. ovlaštenik zaštite na radu. WPS-ovi. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5.2. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom.2.4. Dokumentacija o tijeku radova 5.2. Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača. 2.2. Ravnost površine.1.6.3.. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5.3. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5.6.0 mm. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5.3.3.4. za limove debljine t>= 20.

a prije početka radova u radionici. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača.6. 3. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom. definiranoj od strane nadzornog inženjera. Izvješća 5. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. prema EN ISO 12944-5. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR). izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem. podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 . za kategoriju C3. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva.1. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom. bušenje kroz novi beton. 23 ili 25 mm.5.5.5. Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba.5 do 1. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta. potvrđuje ga nadzorna služba.3.0 mm. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog. 2.6. 2.16.5.2.5.4.2.6. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”.5. 6. Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5.5. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice.6.4. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja. i to na osam do dvanaest pozicija. Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama. 2.5. Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica. Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu.7. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2. Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21.1. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem.3. 2. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm.5. a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta. Radionička izrada 2.6. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog .4. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5.4. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja.5. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1. a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5. kako je to definirano u tehničkom opisu. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. a uvjeti čvrstoće dani su projektom.4.4. Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5. U slučajevima da se na nekoj poziciji. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte.

izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku. . l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka. 4. b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti. pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije.injektiranja. Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d.d.

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .o..o. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb. travanj 2010. .SAVA 3.

3. Imenovati voditelja radova. tehničkih propisa. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb. • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07).3.TK i SS uređajima i opremi na objektu. Urediti gradilište po završetku radova . normi. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku. te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme. • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona. Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. te propisa i akata HŽ-a. Sekcije KM i SIT Zagreb. 3. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova. o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova. pravilnika i uputstva.2. Vuča vlakova itd. o obustavi izvođenja radova. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova.). te voditi računa i o svim ostalim KM. Uvesti izvoditelja u posao. Program kontrole i osiguranja kvalitete. Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16. Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova. Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji. s pripadajućim atestima.

SAVA 4..o.o. REFERENCE. . travanj 2010.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb.

Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1. u svrhu izvršenja predmetnih radova. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3. Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje). Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4.4. ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata.. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2. članak 48. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova. Za osobe pod točkom 4 ove alineje.izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave. Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: .. REFERENCE. građevine iz skupine minimalno A.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave. Za osobu pod točkom 3 ove alineje. Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje. građevine iz skupine A. . članak 48. ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta .1.izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom .

o Čelične nosače IPB 1.000. duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .

o. PREDMJER RADOVA Zagreb. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . .. travanj 2010.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.SAVA 5.

Stavka uključuje troškove transporta.1. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova. čelik S 235. Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana). Duljina žmurja je 10. 116 676. Kol. Temeljenje pomoćnog stupa 0. Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale. dan 90 0. TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16. kom 8 0.00 Ukupno B. ili drugo odgovarajuće žmurje.00 B. U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota.0 m.00 C.00 1. Cijena Jedinična Ukupna A.2 0. mj. Stavka uključuje troškove transporta. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed. sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja. Obračun po danu najma plovila. PREDMJER RADOVA 5. 1. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava.0 do 12. Korištenje plovnog objekta 0. te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton).00 0. čelik S 270 GP. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota. Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi.5. Plovilo se odgovarajuće mora sidriti.00 . Obračun po broju pilota. doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. (nije razvijena površina) kom m 2 1. Ukupno A.

00 0.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije . m m m m 960.00 0.9 m od čega 0. 3. Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4.0 do 8.00 0. Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11.00 0.00 5.00 Ukupno C.0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu.9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa. Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5.0 2995. Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A.00 0.00 4. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka.15 m za kose stupnjake.2. kg 7012 0.0 2995. Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C.0 0.00 0. Duljina šipki je 3.00 do 11.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima . PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1. min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja.00 0.0 1505. Korištenje plovnog objekta Ukupno B.0 do 7. Očekivani promjer injektiranog tijela je min.

0 1.4 m2 m3 2000.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona).3 kom 1. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu. 1.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ. Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru. Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta. Također je obveza kom 1.00 1. postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera. odvodnja …). te predviđanja za buduće vodostaje i protoke.00 1. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima.5 . Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova. rad na iskolčenju građevine i instalacije. elektroprivreda.00 kom 1. kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima. Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka.0 100. vodovod. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda. Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju.

6 1. statički proračun za ispitna opterećenja. te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje. održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1.1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi . stručni radnici. Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA. geotehničkog dijela troškovnika. dovesti u početno stanje. U stavku su uključeni svi troškovi (materijal.0 1. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio . radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A. Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta.9 kom 1. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu. Stavka uključuje izradu programa. te izradu i predaju završnog izvještaja.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. Obračun po dužnom metru puta. pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe. prema važećim propisima. energija. energija. pomomoćni čamci. pomagala …). skladištenje.1. stručni radnici. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice. odlaganje. m 300. stavka 1. provedbu ispitivanja s registracijom događanja.0 m2 2000. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja. izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal.7 1. dobavu ispitnih vozila.

izrada pristupa i skela. dobave materijala. energije. 2. Izvedba sukladno DIN 1142. Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2. a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22.28 kg/m'.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7. rada. napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije.zn. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN). Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. a ugrađuju se dva užeta. Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche).3 kom 4. te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije. pripremnih radova. Obračun po kilogramu užeta.00 kg 984.00 2. Obraču po kg (2*115*4. od tehnološke pripreme. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3. DIN 3064 . do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Masa po m' je 4. Obračun po m3 tvrdog drva. Stavka obuhvaća dobavu užadi.40 2.0 m. opreme.28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki. montažu. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115.1 . osiguranje i svi drugi radovi.

900.0 m.0 2.0 12. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo.200.5*2. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente. a vrh stupa je na koti +112. radioničku pripremu. duljine 24. Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. S235. Stavka uključuje dobavu materijala. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj.0 3.0 m. od čelika S235 J2+N. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova. tako da čine četveropojasnu rešetku. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.288. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta. svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60. a) b) 3.0 m. Visina sklopa je 1000 mm.3 . Stavka buhvaća dobavu materijala. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta. Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove.200. Pobijanje je do kote +88.0 mm.0 kg kg kg 47. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi).058.5 m. u zavarenoj izvedbi. Tlocrtno su u rasporedu 2. u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži.0 12. tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.50 m. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. a duljina je najmanje 23.665.001.

dobave materijala.3*4. Pojedini stup je od cijevi F177. poprijeko na most. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177. Stupovi se sidre u beton temelja.izrada pristupa i skela. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. a sadrže dobavu kompletne opreme.7 m 4. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500.6 6. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše. Obračun po komadu tornja visine 13. održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava. sinkroniziranog djelovanja. energije. Razmak rubnih cijevi je 2. rada.30 m. Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača.8*5. osiguranje i svi drugi radovi.0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 . od pripremnih radova. opreme. na koti +100. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Stavka uključuje dobavu materijala. Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48.0 od čelika S355. a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200.0 4.0 m.a) b) c) d) 3. odnosno 1. Ukrućenja su prema projektu.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki.8*5. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 tona. podizanje konstrukcije na projektnu visinu.00.000.50 m uzduž mosta. pozicioniran prema nacrtu.0. sidrenje. Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9.0 8.1 kom 2. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.7 m Kompletnih tornjeva visine 13. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0.

rada.00 do kote + 100. Obloga se provodi od kote +99. opreme. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom.0 m od zagata obloga je horizontalna. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 5.00 mnm. U širini od 4. Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. otporan na upijanje vode i na smrzavanje. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. osiguranje i svi drugi radovi. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama. Pokrivni sloj debljine 1.0 cm. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta.izrada pristupa i skela. od tehnološke pripreme.1 5. Redni broj . Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5. a dalje je nagib 2:1.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. jednolike raspodjele (prema izračunu). Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. energije. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. dobave materijala.0 m od zagata obloga je horizontalna. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka. kompaktna zrna. Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827.00 mnm.00 do kote + 99. jednolike raspodjele (prema izračunu).0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. dobava lomljnenog kamena i oblaganje.U opisu su skraćeni opisi stavki. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. a dalje je nagib 2:1. Obloga se provodi od kote +96. a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10.2 m3 Jedinica mjere 450.0 732. U širini od 4. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. pripremnih radova. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm.

montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. Donja zona u debljini od 2.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje. od pripremnih radova.00 do kote +100. Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Rad obuhvaća dobavu. Armira se armaturom B500B. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem. s dodatnim uvjetima. dobave materijala. do kote +100. Ukupno betona baze. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6. rada.0 6.0 50.00 mnm. energije. interakciju s ugradnjom armature. uz potpuno crpljenje vode.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona.0 m. Gornja zona. opreme. dobavu. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. ugradnju i održavanje certificiranog betona.izrada pristupa i skela. Beton je klase čvrstoće C30/37.2 . kontraktorskim postupkom. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. ugradnju armature i betoniranje. osiguranje i svi drugi radovi. do kote +98. Beton se izvodi od kote +96. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6.

Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara. Obračun po komadu ugrađenog sidra. Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3.0 cm. tako da sidra postaju vezna armatura stupa. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa. bušenje rupa promjera 36 mm. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona. ugradnja sidra duljine 3. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi. na koti +100.5 m.0 mnm. na udaljenosti ne većoj od 50.0 m.0 cm.0 6.0 m3. dobava opreme za bušenje. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700. dubine 1. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm. oko 1. a strojno razbijanje nije dopušteno. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe.4 . uklanjanje i zbrinjavanje.00 mnm. Obračun je po m3 izrezanog. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20. Ukupno je 250 sidara. svi radovi su u ugovornoj cijeni. rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100.3 kom 250. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva.0 m.5 m.0 6.

Armira se armaturom B500B. interakciju s ugradnjom armature. prema definiciji betona. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37.0 36.00 mnm. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.00 mnm. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6.00 do +101. Vezna ploča izvodi se u suhome. Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama.0 m. duljine 15.0 106. s posebnim dodatnim uvjetima.6 m. dobavu. od stupa prema zagatu. Armiraju se armaturom B500B.3 m. a u vrhu je širine 2.5 mnm. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta. interakciju s ugradnjom armature. Izvodi se od kote +101. što uključuje potpuno crpljenje vode. prosječne debljine 1. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Ukupno betona vezne ploče. s posebnim dodatnim uvjetima.5 m3 tona 596. duljine 14. Izvodi se od betona klase C30/37. Rad obuhvaća dobavu. Obračun po m3 ugrađenog betona. Redni broj . izvodi se vezna betonska ploča.3 m.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. interakciju s ugradnjom armature.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60.0 mnm do kote (ukupno9) +114.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100. dobavu certificiranog betona. Rad obuhvaća dobavu. Armatura se obračunava posebno. Obračun po m3 ugrađenog betona. Armatura se obračunava posebno.0 m.70 0. između kota +100. betoniranje i održavanje betona.6 m3 tona 240.0 6. dobavu. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Stup je uz temelj širine 3.

Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja. jednosmjerno pokretni ležajevi. 5 kg kom 150. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. . te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva.0 7. Materijal za nove elemente je S355J2+N. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki. osiguranje i svi drugi radovi. opreme.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač.B9.izrada pristupa i skela.0 7.000.1 kom 2.500.50. ugrađuju se čelični valjkasti. Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja.0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7. rada. sukladno normi HRN P. dobave materijala. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.0 kN Pomak: dx = +/. uključujući kompletan AKZ. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9. Akcije na ležajeve.011.0 kN Horizontalna sila: H = 1. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki. od pripremnih radova. energije. Ležajevi se izrađuju. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu. Prema originalnom rješnju mosta. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje.č.0 4. brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4.

0 1.2 2. od pripremnih radova. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60.8.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. opreme. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1. montažu oplate. energije. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. ugradnju vezne armature.0 6. ugradnju vezne armature.0 1. ugradnju i centriranje ležaja.2 7. nakon što izvođač načini pristupne skele. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7.0 7. nakon što izvođač načini pristupne skele. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem.2 a) b) c) d) e) f) 8.2 7.0 6.1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. ugradnju i centriranje ležaja. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. rada. osiguranje i svi drugi radovi. montažu oplate. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.2 2.2 . dobave materijala.0 7. kom kom kom m3 tona m3 1.izrada pristupa i skela. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.2 8. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.

prema stupu S5.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa. HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki. dobave materijala. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa . a kutnici su od materijala S355J2. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa. optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ.0 2. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.95 m.2 4. ugradnju vezne armature. rada. od pripremnih radova. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. opreme. energije. Razmaci poprečnih nosača je 3.izrada pristupa i skela. a) b) c) d) e) f) 8. montažu oplate. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. TK. gledano od ležaja na stupu S6 .0 1. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1. ugradnju i centriranje ležaja.0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS. nakon što izvođač načini pristupne skele.0 1. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N.0 4. osiguranje i svi drugi radovi.

Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Saniraju se spregovi u pet polja.0 1. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.300. te obnovu staza prema postojećem stanju.0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova.0 390.5 . 10. potvrđuje ga nadzorna služba.000.0 10.0 12.000. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača.2 10.3 10.450.400.0 3. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove.0 kg kom 4.0 kg kom 43.0 kg kom kg 15. Saniraju se nosači u duljini od 28.000.0 430.4 10. kg kom 5.200.1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.

Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N. 11. od pripremnih radova. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5.000. ugrađuje se umetak od profila.0 m2 2.1 11. pjeskarenje. Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var.izrada pristupa i skela. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm. u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE . b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha.0 10. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Radovi uključuju dobavu mateijala. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. osiguranje i svi drugi radovi.10.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. te se izvodi dvostruki var. energije. c) Obnavlja se zavareni spoj.000. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača. d) Nakon obnove zavarenog spoja. prema nacrtu. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Obračun je po m2 izvedene zaštite. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice. zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova. sa unutarnje strane glavnog nosača. zaštitu vode od zagađenja. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. dobave materijala. rada. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50. opreme.

7. mob 098 499 845.ing. Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7. travnja 2010. Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije. 6.građ.građ. . dipl. 8. dipl. 3. 5. 2. Osoba za kontakt je Dean Matović.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11. 2. 10.1. 3. 4. nacrtima i specifikacijama materijala. Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima. 11.ing. U Zagrebu. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović. POSEBNE NAPOMENE : 1. 9. Zagreb.30 do 15. 30.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->