P. 1
55 Tender Dokumentacija s Predmjerom Radova

55 Tender Dokumentacija s Predmjerom Radova

|Views: 718|Likes:
Published by orebic

More info:

Published by: orebic on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34. u njegovoj neposrednoj blizini. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji).1. Stupovi su masivni.00 mnm. a središnji. zakrenuti u smjeru rijeke.00 mnm. kojima je visina hrpta 3. Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm.Gorica. Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta. Nosači su na razmaku od B=1. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94.50 mnm.SAVA 1. PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401. upušteni u poprečne nosače 200 mm.2. Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta. Poprečni nosači su okomiti na os. PODIONICA : ZAGREB RESNIK . godine. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja. Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6. tlocrta 17. premošćuje rijeku pod kutem od 73.267+65.867+34.10 m.80=9.0*6. u km 9+872 pruge: Sesvete – V.50 .80 m. OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save.o. na međusobnom razmaku od 3. Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1.50+1. a širina korita u osi mosta je 112.0 m. 1.401 m.80+1. u koritu rijeke uz desnu obalu. betonski.50+1. kota korita je +103. sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9. Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99. doživio je havariju u noći na 31.1. izgrađen 1968. Stup je temeljen na bunaru.50+2.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.ožujka 2009. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .10 m.5 m. most „Sava Jakuševac“. godine. debljine do 80 mm..00 mnm. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa.7°.267=134.95 m. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija. a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93. Most je zakovana čelična konstrukcija. s kontinuitetnim lamelama.o. Dvokolosječni most.

deformirani su i sekundarni uzdužni nosači. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec.mnm. dok je donji pojas naglašeno savijen. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača.Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. Φ = 11. Dr. Ležajevi su ispali iz svojih položaja. prema nacrtima.10 m. 1. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže. dipl. ožujak 2009. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta.61° . Posebni slučajevi građenja. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2. Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali. članku 239. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača.32 m. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača. građ. pomični u uzdužnom smjeru mosta.2. na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba.ing.3. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola . a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6.03.78° .građ.2010. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba.4. Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof. utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja. Predrag Kvasnička. ing. Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka.1. dZ= 1. dipl. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31. Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa. godine.2. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3. od stupa S6 prema stupu S5. godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save.694°. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3. dY= 0. Φ X Y Z = 0. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. 1.94 m. Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi. U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje.

o.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb.. OPIS RADOVA. travanj 2010.SAVA 2.o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . .

Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: . podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota. 139/2009. Predizanje DTT-a.2. Geotehničko projektiranje – 1. godine. .Eurokod 7. Uvjeti za beton. dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova.. Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja. . nadzoru i projektantu.dobro usklađene faze radova. . Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na . .4.dobru pripremu i organizaciju radova. 2. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge.odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. NN br. Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom. 14/10). Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji. Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: . godine tj. kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09.god. .HRN EN 1997-1: 2008 . te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010. Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač. a sve sukladno propisima i pravilima struke. .3. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011.kvalitetan i kontinuirani nadzor. zagata od čeličnog žmurja.2. Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6.važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku. ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima.visokokvalificiranog izvođača radova. . POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu.uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata. a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010. Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka. 14/2010. ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom.1.kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . neophodne su dopune ugovora.Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. 2. armaturu i čelik za prednapinjanje. 2.

otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa .v/c faktor ≤ 0. Opise i nacrte treba zadovoljiti.Najmanja debljina zaštitnog sloja: c . Nadzorni inženjer može.M1.Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400.cement: C II/A-S.Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.Otpornost na cikluse smrzavanja i .M1. razreda tlačne čvrstoće 42. a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola. (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). Sukladno Prilogu A. Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima. . u pravilu se ne dopuštaju.D 32 mm .2.0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3.granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta.1.Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: .Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete. svojstva.42 cement: C II/A-S.2. uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije.0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0. B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija.N. Posebni uvjeti su: . HRN U.42 . prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima. Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 . i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK). Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N.0 cm . 112/2008). ili C I . NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.DMAX16 mm .njega. .Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 . HRN U.057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. proizvodnja i sukladnost.5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi.057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30.

2. tolerancija debljina. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu. opće upute za zavarivanje.8. do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite. Dokazna dokumentacija materijala 5. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5.4.4. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5.4. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5.5.0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom.2.. Postupak zakivanja zakovicama 5.3.6. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta.7. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije.4. svojstvo okomito na lim. naročito kod vlačnih elemenata.3. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže.3.2.. svojstvo homogenosti lima.1.3.4.2.2. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove. 2. širina/duljina isporučenih limova.0 mm. Ravnost površine.1.2.1.4.2. Građevinski dnevnik 5.2. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5.1. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal. Popis vijčane robe i certifikati 5. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti.3. Označavanje varova 5.2.3.2. koji se moraju svesti na najmanju mjeru.4.1. 2. Dnevnik antikorozivne zaštite .3. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze. 2. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku.6. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima. tolerancija ravnosti površine. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija.2. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5.5. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5.3. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5. ovlaštenik zaštite na radu. osoba za ne razorna ispitivanja .3.1. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom.2. 5.3. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5.4. Popis materijala za AKZ i certifikati 5.4. Dnevnik zavarivanja 5. Lista ugrađenog osnovnog materijala 5. Također. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu.2. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer. za limove debljine t> 20.6. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta. Sva oštećenja antikorozivne zaštite. uputa za vođenje dnevnika.4. Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača. tehnolog zavarivačkih radova.4. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5. obrazac za praćenje kvalitete) 5. osiguranje kvalitete.3. U toku radova.4.2.4.) 1. WPS-ovi. Popis zakovica i certifikati 5.5.3. Dokumentacija o tijeku radova 5. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5.4.1. Dnevnik zakivanja 5.1. Plan kontrole i ispitivanja 5. za limove debljine t>= 20.2.2. 2. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija.

U slučajevima da se na nekoj poziciji. definiranoj od strane nadzornog inženjera.6. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. 3.6. izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole.4.4. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5.0 mm. a prije početka radova u radionici.5. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva. potvrđuje ga nadzorna služba. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5.5 do 1. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4.6. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5.5. Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3.5.4. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944. podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova.5. za kategoriju C3. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3.5. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta.2. 2. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5.5. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5. i to na osam do dvanaest pozicija. bušenje kroz novi beton. prema EN ISO 12944-5. Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu. a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom.5. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica.3.4. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR).7. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara. 2. 6.6.5. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji. 23 ili 25 mm. a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog.2.4.5. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom. Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama. 2. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih. kako je to definirano u tehničkom opisu. Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 . Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba.1.16. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača.3. Izvješća 5. Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog .4. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21.5.1. a uvjeti čvrstoće dani su projektom. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica. Radionička izrada 2.6. 2.

b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti.d. izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku. 4. . Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d. pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije.injektiranja. l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka.

OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb. travanj 2010.. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .o.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o. .SAVA 3.

Sekcije KM i SIT Zagreb.3. te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. 3. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb. Vuča vlakova itd. Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Program kontrole i osiguranja kvalitete. Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova.TK i SS uređajima i opremi na objektu. • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona. Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku. o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova. Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16.2. normi. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme.3. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. te propisa i akata HŽ-a. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. Uvesti izvoditelja u posao. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova. Imenovati voditelja radova. o obustavi izvođenja radova.). Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova. s pripadajućim atestima. tehničkih propisa. pravilnika i uputstva. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova. Urediti gradilište po završetku radova . U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova. te voditi računa i o svim ostalim KM. • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07).

travanj 2010.o. .. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .SAVA 4.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb. REFERENCE.o.

članak 48.izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom .. a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta .Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1.4. Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje). Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost. Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. Za osobe pod točkom 4 ove alineje. u svrhu izvršenja predmetnih radova. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3. REFERENCE. Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4. s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova.. Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje. i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata. . Za osobu pod točkom 3 ove alineje. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova. građevine iz skupine minimalno A. građevine iz skupine A. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: . Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže. članak 48.1. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2.izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave.

000.o Čelične nosače IPB 1. duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .

o.. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .SAVA 5. . travanj 2010.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o. PREDMJER RADOVA Zagreb.

kom 8 0.00 .0 m. dan 90 0.00 0. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem. ili drugo odgovarajuće žmurje. U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota. doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W. Stavka uključuje troškove transporta.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja. Cijena Jedinična Ukupna A. TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale. Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene. Plovilo se odgovarajuće mora sidriti. Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi. (nije razvijena površina) kom m 2 1. Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana). KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton). PREDMJER RADOVA 5.00 C. Stavka uključuje troškove transporta. Obračun po broju pilota. Temeljenje pomoćnog stupa 0. 116 676. mj.1. čelik S 270 GP. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova.00 1.00 Ukupno B. čelik S 235. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed. sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila.00 B. Ukupno A. Duljina žmurja je 10. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju. 1. Kol. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. Korištenje plovnog objekta 0. Obračun po danu najma plovila. te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci.0 do 12.2 0.5.

Duljina šipki je 3. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka. Korištenje plovnog objekta Ukupno B. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1.0 1505.0 do 7.15 m za kose stupnjake.00 Ukupno C.0 2995. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine. m m m m 960. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima .9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja.00 0. Očekivani promjer injektiranog tijela je min.00 do 11. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja. Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C.00 0.0 2995.00 0.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije .0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu. kg 7012 0. 3.00 4. Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4. Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa. Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0.00 0. Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A.00 5.00 0.00 0.00 0.2.0 0.9 m od čega 0.0 do 8. min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja.

Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta.0 100.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona). Također je obveza kom 1. Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu.4 m2 m3 2000. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru. postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ. Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima. Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa.3 kom 1.5 . vodovod. kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru. rad na iskolčenju građevine i instalacije. Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera. 1. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu. te predviđanja za buduće vodostaje i protoke.00 kom 1. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu.00 1. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda.0 1.00 1. odvodnja …). elektroprivreda. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.

m 300. dovesti u početno stanje. energija. odlaganje. te izradu i predaju završnog izvještaja. izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal. statički proračun za ispitna opterećenja. održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja. geotehničkog dijela troškovnika.1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi . pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu. energija. U stavku su uključeni svi troškovi (materijal. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio . te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice. Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1.6 1.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2. Obračun po dužnom metru puta.0 1.1. stručni radnici. stručni radnici. Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke. provedbu ispitivanja s registracijom događanja. prema važećim propisima. skladištenje. pomagala …).7 1.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. Stavka uključuje izradu programa.9 kom 1. pomomoćni čamci. radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A.0 m2 2000. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA. stavka 1. dobavu ispitnih vozila.

te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Obraču po kg (2*115*4. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki.3 kom 4. Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche). a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN).28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN.00 kg 984. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3. dobave materijala.0 m.28 kg/m'.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7. Obračun po m3 tvrdog drva. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115. a ugrađuju se dva užeta. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. montažu.1 .zn. napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije. Masa po m' je 4. pripremnih radova.00 2. opreme.izrada pristupa i skela. 2. Stavka obuhvaća dobavu užadi. Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2. DIN 3064 . od tehnološke pripreme. rada.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE.40 2. energije. Izvedba sukladno DIN 1142. Obračun po kilogramu užeta. osiguranje i svi drugi radovi.

radioničku pripremu. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta. tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži. a) b) 3. tako da čine četveropojasnu rešetku.3 . Stavka buhvaća dobavu materijala. Pobijanje je do kote +88.001. S235. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.0 m. a vrh stupa je na koti +112. u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova.0 12.0 kg kg kg 47. svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60.0 m.0 m. duljine 24.0 3. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16. Visina sklopa je 1000 mm. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.0 2. Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10.5*2. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu. od čelika S235 J2+N.0 12. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija. Stavka uključuje dobavu materijala. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj.900.5 m.058. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi).0 mm.665.200. u zavarenoj izvedbi.50 m.288. a duljina je najmanje 23. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.200. Tlocrtno su u rasporedu 2. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000.

održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava. Stavka uključuje dobavu materijala. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Razmak rubnih cijevi je 2.1 kom 2. poprijeko na most.a) b) c) d) 3. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša.6 6.0 4. podizanje konstrukcije na projektnu visinu.izrada pristupa i skela.50 m uzduž mosta. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.8*5.7 m 4. Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9. osiguranje i svi drugi radovi. Pojedini stup je od cijevi F177. a sadrže dobavu kompletne opreme. odnosno 1. Stupovi se sidre u beton temelja.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48. rada. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 8. a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200. opreme. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177. Obračun po komadu tornja visine 13.0.0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 .7 m Kompletnih tornjeva visine 13. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše.30 m.0 od čelika S355.0 m.0 tona. sidrenje. energije.8*5. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. dobave materijala. sinkroniziranog djelovanja. od pripremnih radova.00. Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača. pozicioniran prema nacrtu. Ukrućenja su prema projektu. na koti +100.000.3*4. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.

Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.izrada pristupa i skela. jednolike raspodjele (prema izračunu). do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. opreme.0 cm. Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5. osiguranje i svi drugi radovi. Pokrivni sloj debljine 1. a dalje je nagib 2:1. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.0 5. energije.0 m od zagata obloga je horizontalna. Obloga se provodi od kote +96.0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm.U opisu su skraćeni opisi stavki.2 m3 Jedinica mjere 450. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827. jednolike raspodjele (prema izračunu). U širini od 4. Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm.00 mnm.1 5.0 732. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka. dobave materijala. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. U širini od 4. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.00 do kote + 99. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. Redni broj . kompaktna zrna. a dalje je nagib 2:1. od tehnološke pripreme.00 do kote + 100. Obloga se provodi od kote +99. pripremnih radova. a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10. otporan na upijanje vode i na smrzavanje. rada. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja.00 mnm. dobava lomljnenog kamena i oblaganje. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja.0 m od zagata obloga je horizontalna.

0 m. opreme. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Beton se izvodi od kote +96. od pripremnih radova.2 . ugradnju i održavanje certificiranog betona. Beton je klase čvrstoće C30/37. ugradnju armature i betoniranje.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem. interakciju s ugradnjom armature.0 6. osiguranje i svi drugi radovi.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona.6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. Armira se armaturom B500B. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6. Ukupno betona baze. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje. s dodatnim uvjetima. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. rada.00 mnm. do kote +98. kontraktorskim postupkom. Gornja zona. Donja zona u debljini od 2.00 do kote +100.0 50. dobavu. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. uz potpuno crpljenje vode. dobave materijala. Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Rad obuhvaća dobavu. do kote +100. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.izrada pristupa i skela. energije.

0 mnm. Obračun po komadu ugrađenog sidra. oko 1. Obračun je po m3 izrezanog. uklanjanje i zbrinjavanje.4 . rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100.00 mnm.3 kom 250. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700. na koti +100. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm.5 m. Ukupno je 250 sidara. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3.Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje. dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20. svi radovi su u ugovornoj cijeni. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi. ugradnja sidra duljine 3.0 cm.0 6. dubine 1.5 m. bušenje rupa promjera 36 mm. na udaljenosti ne većoj od 50.0 m.0 m3.0 cm. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. tako da sidra postaju vezna armatura stupa. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara.0 m. a strojno razbijanje nije dopušteno. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva.0 6. Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima. dobava opreme za bušenje.

Stup je uz temelj širine 3. ugradnju i održavanje certificiranog betona.00 do +101. Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta.5 m3 tona 596. Armira se armaturom B500B. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37. između kota +100. od stupa prema zagatu.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60. betoniranje i održavanje betona.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6.0 m. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2. Redni broj . montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. s posebnim dodatnim uvjetima. duljine 15.70 0.0 mnm do kote (ukupno9) +114.00 mnm. dobavu certificiranog betona. Izvodi se od betona klase C30/37. s posebnim dodatnim uvjetima. a u vrhu je širine 2. Armatura se obračunava posebno.3 m. Vezna ploča izvodi se u suhome.0 106. Armatura se obračunava posebno.5 mnm. Armiraju se armaturom B500B.3 m. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama. Rad obuhvaća dobavu. Ukupno betona vezne ploče. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Rad obuhvaća dobavu.6 m3 tona 240. Obračun po m3 ugrađenog betona. izvodi se vezna betonska ploča. dobavu. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.0 m. prema definiciji betona. dobavu. Izvodi se od kote +101. interakciju s ugradnjom armature. duljine 14. interakciju s ugradnjom armature. Obračun po m3 ugrađenog betona.0 6.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100. što uključuje potpuno crpljenje vode. interakciju s ugradnjom armature.0 36. prosječne debljine 1.00 mnm. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.6 m.

011. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje.B9. te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja.1 kom 2. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6. od pripremnih radova. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu.0 kN Horizontalna sila: H = 1. Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja.0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7. osiguranje i svi drugi radovi. Prema originalnom rješnju mosta. energije.500. opreme.0 7. Ležajevi se izrađuju.0 kN Pomak: dx = +/.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač. sukladno normi HRN P. dobave materijala. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu. . Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja. Akcije na ležajeve. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki.000. uključujući kompletan AKZ.izrada pristupa i skela. brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču.č. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki. jednosmjerno pokretni ležajevi. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9.0 4. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva.0 7. rada. ugrađuju se čelični valjkasti. 5 kg kom 150. Materijal za nove elemente je S355J2+N.50.

Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta.1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 6. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem.0 7. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. osiguranje i svi drugi radovi. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4. ugradnju i centriranje ležaja. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. energije. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.2 7.izrada pristupa i skela. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. montažu oplate.2 2.0 1. ugradnju vezne armature. opreme. ugradnju vezne armature. od pripremnih radova. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.8.0 6. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60.2 7. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. ugradnju i centriranje ležaja. rada.2 a) b) c) d) e) f) 8.2 8.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. nakon što izvođač načini pristupne skele. montažu oplate.2 . Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. dobave materijala. nakon što izvođač načini pristupne skele. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.0 1. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7.0 7. kom kom kom m3 tona m3 1. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1.2 2.

optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. a) b) c) d) e) f) 8. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. dobave materijala. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa .izrada pristupa i skela.0 1. ugradnju i centriranje ležaja. energije. ugradnju vezne armature. Razmaci poprečnih nosača je 3. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.95 m. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. prema stupu S5. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1. a kutnici su od materijala S355J2. gledano od ležaja na stupu S6 .0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS.0 1.2 4. montažu oplate. rada.0 4. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. TK. nakon što izvođač načini pristupne skele. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN. opreme. od pripremnih radova. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa.0 2. osiguranje i svi drugi radovi. HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki.

450. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove. kg kom 5. 10.0 kg kom 43.000. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.200. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica.0 10. te obnovu staza prema postojećem stanju.0 3.5 .300.0 12. Saniraju se nosači u duljini od 28.000.2 10.3 10. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača. Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu.4 10.0 390.000.0 430. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. potvrđuje ga nadzorna služba.0 kg kom 4.0 1.400.0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Saniraju se spregovi u pet polja.0 kg kom kg 15.

Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N.000. dobave materijala. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova.1 11. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. rada. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki. te se izvodi dvostruki var. od pripremnih radova. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača. b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha. prema nacrtu.0 10. osiguranje i svi drugi radovi. 11. Obračun je po m2 izvedene zaštite. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE .izrada pristupa i skela. d) Nakon obnove zavarenog spoja.0 m2 2. opreme. u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm. Radovi uključuju dobavu mateijala. zaštitu vode od zagađenja. pjeskarenje. energije. ugrađuje se umetak od profila. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. sa unutarnje strane glavnog nosača. c) Obnavlja se zavareni spoj.10. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5. Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var.000.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.

Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7.ing.građ. 6. Osoba za kontakt je Dean Matović. 2. 10. 7. 3.1. . Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije. Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima. Zagreb.30 do 15. nacrtima i specifikacijama materijala. 11. 3. dipl. POSEBNE NAPOMENE : 1.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11. dipl. U Zagrebu. mob 098 499 845. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović.ing.građ. 30. 2. 5. 4. 8. 9. travnja 2010.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->