P. 1
Pedagoski Pripremljeno i Oblikovano Okruzenje

Pedagoski Pripremljeno i Oblikovano Okruzenje

|Views: 561|Likes:
Published by Nedim Pasalic

More info:

Published by: Nedim Pasalic on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

J.U.

za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

Pedagoški pripremljeno i oblikovano okruženje

Tuzla, 29.04.2011. godine

odjeljenje „LASTAVICA“

vremenskom struktuiranju aktivnosti kao i uspostavljanju komunikacije sa djecom. odgajatelji pristupaju organiziranju prostornoga i materijalnog okruženja. Djecu i njihove aktivnosti aktivnosti sustavno promatraju i proučavaju kako bi njihovu razvoju. koje promovira samoinicirane i samoorganizirane aktivnosti djece i potiče ih na stupanje u socijalne interakcije. Učenje kao autentična kreacija djeteta (djece) u okruženju za učenje Rukovodeći se svojom urođnom znatiželjom. iskustva djece rane dobi. koje uče čineći i surađujući s drugima. Veoma je važna uloga učitelja (odgajatelja) u odgono – obrazovnoj ustanovi u stvaranju pedagoškog okruženja u kojem ima što više zadovoljstva. čime i kvalitet njihovog učenja. Važno obilježje vrtića – zajednice koja uči trebala bi biti poticanje djece i odraslih da postanu (ili ostanu) otvorenog uma – u okruzenju koje ih ohrabruje na istraživanje i izražavanje svojih ideja. uvjerenja i stavovi. drukčijih gledanja na stvari i novo razumijevanje svijeta i sebe samih. Važno je stalno imati na umu da: okruženje najsnažnije određuje kvalitetu. bez povezanosti s drugima. tako ćemo organizirati bogato i poticajno vrtićno okruženje. kako ćemo s djecom razgovarati i drugo. komponente i razborite osobe. djeca svoja znanja ne konstruiraju sami. koliko ćemo u vremenskoj organizaciji odgojno – obrazovnog procesa biti fleksibilni. Taj se proces često događa i bez sudjelovanja odraslih. taj proces itekako može poticati i podržavati. te primjerena intervencija odraslih. Djeca) „najmotiviraniji“ za učenje kad obavljaju aktivnosti za koje su donekle talentirani i u koje se upušzaju sa zadovoljstvom. organizacijske). podržavati autentične aktivnosti djece i prirodni proces njihova učenja. a odrasli stvarati uvjete (materijalne. odgoju i učenju mogli osigurati što kvalitetniju podršku. nego zajedno s drugima. na otkrivanje drukčijih mogućnosti. važnu ulogu ima i njihovo socijalno okruženje.Put razvoja kvalitete odgojno – obrazovne prakse vrtića dugotrajan je i zahtjevan proces. socijalne. Percipiramo li djecu kao inteligentne. Ali. poticaja i izazova. Polazeći od takve slike o djetetu. koje su uvelike sposobne samoorganizirati vlastite aktivnosti i ulaziti u svrhovite interakcije s drugom djecom i odraslima. U takvom okruženju odrasli će promatrati djecu i podržavati njihova (urođena) nastojanja da razumiju svijet oko sebe. tj. . „autorska“ konstrukcija zbog čega i podrška odgajatelja učenju djece treba biti individualizirana. prožet različitim izazovima. Naime. Djeca će biti protagonisti i (su)autori svojih aktivnosti i vlastitog procesa učenja. Naše temeljne vrijednosti. U stvaranju bogatog i poticajnog okruženja odgajatelji se trebaju rukovoditi činjenicom da su pojedinci (a pogotovu oni mladi. dijete stalno istražuje i pokušava razumjeti svijet oko sebe ( i samog sebe u tom svijetu). a ne unificirana i univerzalna. bogato i raznovrsno okruženje. U ovako shvaćenom procesu učenja djece. Proces učenja svakog djeteta njegova je subjektivna. uspjesima i padovima. kao i način na koji djecu percipiramo i kako ih razumijemo (naša slika o djetetu) snažno utječe na to kako ćemo okruženje oblikovati.

U vrtiću – zajednici koja uči to su saradnja i saradničko učenje djece. Svaka prostorna cjelina treba sadržavati ponudu materijala za određenu vrstu aktivnosti i tako može postati „centrom“ ili „kutićem“ aktivnosti djece. tako da djeci omogući svakodnevno raznolike aktivnosti. slbodno kretanje prostorom (aktivnosti nisu statične jer je maloj djeci svojstveno kretanje). dobra organizacija prostora ovaj problem može itekako nadoknaditi. Uz to. čime se pridonosi kvaliteti njihove komunikacije u suradnje. odgovornost. poticajno. Organizacija prostora svojevrsno je ogledalo načina na koji odgajatelji percipiraju djecu. pregrđenost prostora sobe olakšava i njezino sadržajno osmišljavanje. radna atmosfera tj. samostalnost i neovisnost. Kriteriji „dobre atmosfere“ vrtića mogu biti: istodobno zbivanje različitih aktivnosti djece (ne rade svi isto nego svatko odabire ono što želi). U takvom okruženju djeca na svoj autentičan način izgrađuju svoje cjelovitije znanje i razumijevanje svijeta oko sebe. zbog toga i mnogih drugih razloga vrtićko okruženje treba biti ugodno te djetetu slati poruku dobrodošlice. zaposlenost djece (svi imaju nekog posla koji im je zanimljiv). raspravljaju).To okruženje treba biti bogato. tako da je djetetu po samom ulasku jasno šta u tom centru može raditi. . Mnogo je kvalitetnija komunikacija koja se zbiva unutar manje skupine (od dvoje. samopouzdanje i sl. njihova sloboda. troje do sedmoro ili osmoro djece) nego ako su ona cijelo vrijeme u velikoj skupini. Prostor podijeljen na manje prostorne cjeline djecu neizravno „poziva“ na grupisanje u manje skupine. Stvaranje poticajnog okruženja vrtića – zajednice koja uči Karakteristike poticajnog okruženja u vrtiću – zajednici koja uči Jedan od važnijih kriterija prostornog okruženja vrtića je razina ugode koju on pruža djeci. nego u prostoru koji čini nepodijeljenu cjelinu. čega se može igrati. Pregrađivanje prostora unutar dnevne sobe pruža različite prednosti. Aktivnosti djece mnogo su kvalitetnje ako su materijali u pojedinim centrima ponuđeni logično i svrsishodno. različite načine istraživanja i korištenja različitih strategija rješavanja problema s kojima se susreću. Veliki broj djece mnogo se lakše (samo)organizira u prostoru koji im u tome svojom preglednošću neizravno pomaže. veseli žamor djece (razgovaraju. Prostorno okruženje vrtića treva biti ugodno i što više nalikovati porodičnom. Treba znati da velik broj djece (što je čest slučaj) nije smetnja ovakvoj organizaciji prostora. jer djeca u njemu provode veliki dio svog djetinjstva. slobodan odabir sadržaja i druge djece s kojom će stupiti u aktivnosti (ne moraju činiti samo ono što su za njih isplanirali odrasli) i slično. koji dakako uključuje i njih same. raznovrsno. naprotiv. odnosno razine na kojoj ih razumiju i uvažavaju. igraju se. Dobra struktuiranost prostora i logična ponuda materijala u kutiću snažno određuju kvalitetu iskustva i učenja. ali doprinosi i dobroj atmosferi u skupini.

Uključenost odgajatelja u istraživanje aktivnosti djece trebala bi biti usmjerena na poticanje djece na razmišljanje. tornjeva. na plakatima mogu i sama pisati. u centru prirode (fotografije različitih životinja i biljaka). ukrasa koje su izradili odrasli). raznim alatima i instrumentima čija prisutnost (ili odsutnost) također snažno određuje kvalitetu aktivnosti djece. nego i kao nezamjenjiv podsjetnik (djeci i odgajateljima) na to što se do sada radilo. Materijali trebaju biti ponuđeni tako da je djetetu jasna logika njihovog međusobnog kombiniranja i mogućeg korištenja.likovni centar je samo likovni. Ona ne služe samo za dekoraciju vrtića. Fotografije trebaju biti u visini očiju djece. oni najvjerovatnije neće privući dječiju pažnju niti rezultirati kvalitetnim i sadržajnim aktivnostima. bilo da su one završile ili su jos u tijeku. Ako su materijali ponuđeni zbrkano. melodija i glazbe. U tom slučaju. Tu se ubrajaju različiti muzički instrumenti (originalni muzički instrumenti. uočavanje i samostalno rješavanje problema. dijete će se isto tako osjećati kad ih pokuša iskoristiti. Također. mostova. Važno je pobrinuti se i o „dodatnoj opremi“. Takva bi se dokumentacija trebala nalaziti u neposrednoj blizini korištenih materijala. Oni ne samo da ukrašavaju vrtić nego djeci šalju poruku o tome kako se njihov rad cijeni. odgoja i učenja djece u vrtiću. I napokon. U određenom centru trebaju biti samo oni materijali koji njemu pripadaju: . crtati i slično. Na zidovima se može nalaziti i dokumentacija o aktivnostima djece. Tako se u centru građenja mogu nalaziti fotografije zanimljivih građevina. djeca slova i brojke. ovisno o njihovim željama i interesima promoviraju neovisnost djece. obiteljski samo obiteljski i slično. Kvalitetno prostorno – materijalno okruženje nezaobilazna je pretpostavka kvalitete življenja. to i raznovrsnih materijala treba biti više. Zidovi se takođe mogu iskoristiti i kao radne ploče. Dobro ponuđeni materijali kojima se djeca mogu stalno koristiti. Materijali različitih oblika i tekstura takođe zauzimaju važno mjesto u okruženju koje potiče istraživačke aktivnosti djece. tj. kao i drugih prostora vrtića. Primjerice. Zidovi dnevne sobe. važan kriterij je i stalna dostupnost materijala djeci. računskim operacijama i slično. pa i cijele tekstove. Što je u skupini više djce. tonova. u centru za kuhanje slike voća.Isto tako. a ne na poučavanje djece matematičkim sadržajima. ali i mnogo drugih . Poticajno okruženje sadrži i različite materijalle za istraživanje zvukova. na njima se mogu naći različiti interaktivni plakati na oje djeca umeću slova ili brojke. ponudimo li u centru prirode jedino prirodne materijale bez instrumenata i opreme potrebne djetetu za aktivnosti (može ih samo gledati). Najbolje je da na njima budu izloženi likovni radovi djece. količina ponuđenih materijala ne smie biti obratno proporcionalna broju djece. povrća i druge hrane i tako dalje. te kao orijentir koji pomaže u odlučivanju što će se raditi dalje. trebali bi biti lišeni kiča i neestetskih detalja (šarenih aplikacija. Dobro je osmisliti načine na koji djeca mogu bilježiti rezultate svojim istraživanjima.

Sve situacije i sva iskustva djece u vrtiću su važni i trebaju se temeljiti na istim načelima i održavati istu razinu poštovanja. tonova i melodija te otkricanje muzike uopće. slušanje i pričanje priča. kao i s odgajateljem i drugim odlaslim osobama. što djeca mogu praktično posmatrati. što je odraslima izazov i obaveza. a obaveza jer smo odgovorni za tu potrebu djeteta neprimjerenim okruženjem ili neprimjerenim postupcima. Za govorni razvoj djeteta potrebno je stvoriti bogato materijalno okruženje koje ga potiče na komunikaciju govorom i početnu pismenost ali i poticajno socijalno okruženje koje mu omogućuju stjecanje raznovrsnihjezičkih iskustava kroz interakcije sa starijim i mlađim vršnjacima. Posebno važnu grupu materijala čine oni kojima dijete može istraživati različite likovne tehnike. Izazov jer je lako podučavati nekoga (dijete) kome je potreba za istraživanjem i učenjem urođena. proučavati i o tome voditi zabilješke. strugalice. strukture i drugo. Za vrijeme odrastanja djeteta u vrtiću sve situacije mogu biti prilika za učenje i mogući doživljaj ugode ili neugode. različite mogućnosti njihove upotrebe. koralji). Djetetu rane dobi učenje i ugoda su neraskidivo važni. kamenje zanimljivih boja i oblika i mnogi drugi predmeti. ne ugrožavamo. Smjer i kvalitetu istraživačkih aktivnosti djece povezanih sa prirodom znatno određuje način na koji je ponudio materijale. Za to im je potrebno osigurati stalnu dostupnost slikovnica. povećalima. razumijevanja i uvažavanja djece od odraslih. odlaze na spavanje i slično. papira i pribora za pisanje. kućice puževa. Isječak drveta ima odreženi broj godina određenih njegovom starošću. Dramske igre u kojima djca animiraju razne likove i tako istražuju različite mogućnosti govora također mogu biti poticajne. vagama) koji djeci omgućuju dublje istraživanje. nego njegujemo. Uključenost odgajatelja u aktivnosti kojima djeca istražuju svoje muzičko okruženje mnogo je suptilnija od reprodukcije pjesmica za djecu. Kvalitetno pripremljeno okruženje treba dočekati novoupisanu djecu. Neovisno o tome uči li dijete u nekoj aktivnosti slova. tonovi kao zvečke. Aktivnosti u kojima djeca istražuju svoje govorno – komunikacijsko okruženje uključuju govor. ali i dodatnim detaljima (nožićima. koji odrasli često više cijene (jer se ti sadržaji u školi najviše cijene). nego na muzički doživljaj i poticanje djece na istraživanje i stvaranje različitih zvukova. Centar istraživanja prirode treba biti bogato opremljen prirodnim materijalima. igre riječima. oblici. ili jedu. bubnjevi i slično. brojeve ili neki drugi sadržaj. priča. . činele. načine na koji nastaju i na koji se mijenjaju boje. ohrabrujemo i njezino uspješno ili potpuno zadovoljenje omogućujemo.materijala kojima se mogu postići zvukovi. dramske aktivnosti. jer će im ono itekako olakšati navikavanje na vrtić. triangli. svaka od tih aktivnosti za njega može biti prilika za stjecanje kvalitetnih i nekvalitetnih iskustava i prilika za učenje o sebi i drugima. kućice ježinaca. knjiga. Tom kutiću pripadaju prirodni materijali prikupljeni u moru (školjke. igre i aktivnosti sa slovima i slično. Ona nije usmjerena na poučavanje i uvježbavanje djece pjesmicama.

Učenju djece rane dobi u ustanovi pristupa se kao sastavnom dijelu njihova življenja jer: „djeca živeći uče i uče živeći“.Pedagoški pripremljeno i oblikovano okruženje će djecu i odrasle poticati na druženje. učenje i na komunikaciju. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->