P. 1
Pedagoski Pripremljeno i Oblikovano Okruzenje

Pedagoski Pripremljeno i Oblikovano Okruzenje

|Views: 561|Likes:
Published by Nedim Pasalic

More info:

Published by: Nedim Pasalic on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

J.U.

za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

Pedagoški pripremljeno i oblikovano okruženje

Tuzla, 29.04.2011. godine

odjeljenje „LASTAVICA“

Važno je stalno imati na umu da: okruženje najsnažnije određuje kvalitetu. uspjesima i padovima. čime i kvalitet njihovog učenja. bogato i raznovrsno okruženje. podržavati autentične aktivnosti djece i prirodni proces njihova učenja. Djeca će biti protagonisti i (su)autori svojih aktivnosti i vlastitog procesa učenja. Naše temeljne vrijednosti. Veoma je važna uloga učitelja (odgajatelja) u odgono – obrazovnoj ustanovi u stvaranju pedagoškog okruženja u kojem ima što više zadovoljstva. vremenskom struktuiranju aktivnosti kao i uspostavljanju komunikacije sa djecom. drukčijih gledanja na stvari i novo razumijevanje svijeta i sebe samih. Djecu i njihove aktivnosti aktivnosti sustavno promatraju i proučavaju kako bi njihovu razvoju. na otkrivanje drukčijih mogućnosti. Polazeći od takve slike o djetetu. tako ćemo organizirati bogato i poticajno vrtićno okruženje. poticaja i izazova. djeca svoja znanja ne konstruiraju sami. te primjerena intervencija odraslih. odgoju i učenju mogli osigurati što kvalitetniju podršku.Put razvoja kvalitete odgojno – obrazovne prakse vrtića dugotrajan je i zahtjevan proces. Ali. a odrasli stvarati uvjete (materijalne. važnu ulogu ima i njihovo socijalno okruženje. . nego zajedno s drugima. Učenje kao autentična kreacija djeteta (djece) u okruženju za učenje Rukovodeći se svojom urođnom znatiželjom. socijalne. koje uče čineći i surađujući s drugima. bez povezanosti s drugima. U stvaranju bogatog i poticajnog okruženja odgajatelji se trebaju rukovoditi činjenicom da su pojedinci (a pogotovu oni mladi. Djeca) „najmotiviraniji“ za učenje kad obavljaju aktivnosti za koje su donekle talentirani i u koje se upušzaju sa zadovoljstvom. a ne unificirana i univerzalna. Važno obilježje vrtića – zajednice koja uči trebala bi biti poticanje djece i odraslih da postanu (ili ostanu) otvorenog uma – u okruzenju koje ih ohrabruje na istraživanje i izražavanje svojih ideja. taj proces itekako može poticati i podržavati. tj. U takvom okruženju odrasli će promatrati djecu i podržavati njihova (urođena) nastojanja da razumiju svijet oko sebe. kao i način na koji djecu percipiramo i kako ih razumijemo (naša slika o djetetu) snažno utječe na to kako ćemo okruženje oblikovati. Taj se proces često događa i bez sudjelovanja odraslih. Percipiramo li djecu kao inteligentne. komponente i razborite osobe. iskustva djece rane dobi. „autorska“ konstrukcija zbog čega i podrška odgajatelja učenju djece treba biti individualizirana. U ovako shvaćenom procesu učenja djece. dijete stalno istražuje i pokušava razumjeti svijet oko sebe ( i samog sebe u tom svijetu). Proces učenja svakog djeteta njegova je subjektivna. koje promovira samoinicirane i samoorganizirane aktivnosti djece i potiče ih na stupanje u socijalne interakcije. Naime. koje su uvelike sposobne samoorganizirati vlastite aktivnosti i ulaziti u svrhovite interakcije s drugom djecom i odraslima. organizacijske). koliko ćemo u vremenskoj organizaciji odgojno – obrazovnog procesa biti fleksibilni. kako ćemo s djecom razgovarati i drugo. uvjerenja i stavovi. prožet različitim izazovima. odgajatelji pristupaju organiziranju prostornoga i materijalnog okruženja.

troje do sedmoro ili osmoro djece) nego ako su ona cijelo vrijeme u velikoj skupini. ali doprinosi i dobroj atmosferi u skupini. različite načine istraživanja i korištenja različitih strategija rješavanja problema s kojima se susreću. raspravljaju). raznovrsno. zbog toga i mnogih drugih razloga vrtićko okruženje treba biti ugodno te djetetu slati poruku dobrodošlice. radna atmosfera tj. čega se može igrati. naprotiv. zaposlenost djece (svi imaju nekog posla koji im je zanimljiv). Organizacija prostora svojevrsno je ogledalo načina na koji odgajatelji percipiraju djecu. jer djeca u njemu provode veliki dio svog djetinjstva. nego u prostoru koji čini nepodijeljenu cjelinu. Uz to.To okruženje treba biti bogato. Dobra struktuiranost prostora i logična ponuda materijala u kutiću snažno određuju kvalitetu iskustva i učenja. Treba znati da velik broj djece (što je čest slučaj) nije smetnja ovakvoj organizaciji prostora. Kriteriji „dobre atmosfere“ vrtića mogu biti: istodobno zbivanje različitih aktivnosti djece (ne rade svi isto nego svatko odabire ono što želi). Svaka prostorna cjelina treba sadržavati ponudu materijala za određenu vrstu aktivnosti i tako može postati „centrom“ ili „kutićem“ aktivnosti djece. Pregrađivanje prostora unutar dnevne sobe pruža različite prednosti. odnosno razine na kojoj ih razumiju i uvažavaju. tako da je djetetu po samom ulasku jasno šta u tom centru može raditi. čime se pridonosi kvaliteti njihove komunikacije u suradnje. Aktivnosti djece mnogo su kvalitetnje ako su materijali u pojedinim centrima ponuđeni logično i svrsishodno. U vrtiću – zajednici koja uči to su saradnja i saradničko učenje djece. igraju se. U takvom okruženju djeca na svoj autentičan način izgrađuju svoje cjelovitije znanje i razumijevanje svijeta oko sebe. koji dakako uključuje i njih same. veseli žamor djece (razgovaraju. Stvaranje poticajnog okruženja vrtića – zajednice koja uči Karakteristike poticajnog okruženja u vrtiću – zajednici koja uči Jedan od važnijih kriterija prostornog okruženja vrtića je razina ugode koju on pruža djeci. poticajno. njihova sloboda. slobodan odabir sadržaja i druge djece s kojom će stupiti u aktivnosti (ne moraju činiti samo ono što su za njih isplanirali odrasli) i slično. . slbodno kretanje prostorom (aktivnosti nisu statične jer je maloj djeci svojstveno kretanje). tako da djeci omogući svakodnevno raznolike aktivnosti. samostalnost i neovisnost. Veliki broj djece mnogo se lakše (samo)organizira u prostoru koji im u tome svojom preglednošću neizravno pomaže. dobra organizacija prostora ovaj problem može itekako nadoknaditi. Mnogo je kvalitetnija komunikacija koja se zbiva unutar manje skupine (od dvoje. odgovornost. pregrđenost prostora sobe olakšava i njezino sadržajno osmišljavanje. Prostor podijeljen na manje prostorne cjeline djecu neizravno „poziva“ na grupisanje u manje skupine. samopouzdanje i sl. Prostorno okruženje vrtića treva biti ugodno i što više nalikovati porodičnom.

Kvalitetno prostorno – materijalno okruženje nezaobilazna je pretpostavka kvalitete življenja. Primjerice. tornjeva. dijete će se isto tako osjećati kad ih pokuša iskoristiti. kao i drugih prostora vrtića. obiteljski samo obiteljski i slično. Materijali različitih oblika i tekstura takođe zauzimaju važno mjesto u okruženju koje potiče istraživačke aktivnosti djece. povrća i druge hrane i tako dalje. Zidovi dnevne sobe. I napokon. crtati i slično. raznim alatima i instrumentima čija prisutnost (ili odsutnost) također snažno određuje kvalitetu aktivnosti djece. melodija i glazbe. Fotografije trebaju biti u visini očiju djece. ali i mnogo drugih . važan kriterij je i stalna dostupnost materijala djeci. mostova. te kao orijentir koji pomaže u odlučivanju što će se raditi dalje. Dobro ponuđeni materijali kojima se djeca mogu stalno koristiti. tonova. Oni ne samo da ukrašavaju vrtić nego djeci šalju poruku o tome kako se njihov rad cijeni. Poticajno okruženje sadrži i različite materijalle za istraživanje zvukova. u centru prirode (fotografije različitih životinja i biljaka). Što je u skupini više djce. oni najvjerovatnije neće privući dječiju pažnju niti rezultirati kvalitetnim i sadržajnim aktivnostima. Uključenost odgajatelja u istraživanje aktivnosti djece trebala bi biti usmjerena na poticanje djece na razmišljanje. Takva bi se dokumentacija trebala nalaziti u neposrednoj blizini korištenih materijala. Važno je pobrinuti se i o „dodatnoj opremi“. djeca slova i brojke. U određenom centru trebaju biti samo oni materijali koji njemu pripadaju: . U tom slučaju. Materijali trebaju biti ponuđeni tako da je djetetu jasna logika njihovog međusobnog kombiniranja i mogućeg korištenja. ponudimo li u centru prirode jedino prirodne materijale bez instrumenata i opreme potrebne djetetu za aktivnosti (može ih samo gledati). količina ponuđenih materijala ne smie biti obratno proporcionalna broju djece. pa i cijele tekstove. Na zidovima se može nalaziti i dokumentacija o aktivnostima djece. trebali bi biti lišeni kiča i neestetskih detalja (šarenih aplikacija.likovni centar je samo likovni. na njima se mogu naći različiti interaktivni plakati na oje djeca umeću slova ili brojke. ukrasa koje su izradili odrasli). Dobro je osmisliti načine na koji djeca mogu bilježiti rezultate svojim istraživanjima. Zidovi se takođe mogu iskoristiti i kao radne ploče. uočavanje i samostalno rješavanje problema. Tu se ubrajaju različiti muzički instrumenti (originalni muzički instrumenti. Također. Tako se u centru građenja mogu nalaziti fotografije zanimljivih građevina. Najbolje je da na njima budu izloženi likovni radovi djece. odgoja i učenja djece u vrtiću. a ne na poučavanje djece matematičkim sadržajima. bilo da su one završile ili su jos u tijeku. tj. ovisno o njihovim željama i interesima promoviraju neovisnost djece. na plakatima mogu i sama pisati.Isto tako. to i raznovrsnih materijala treba biti više. u centru za kuhanje slike voća. Ona ne služe samo za dekoraciju vrtića. Ako su materijali ponuđeni zbrkano. nego i kao nezamjenjiv podsjetnik (djeci i odgajateljima) na to što se do sada radilo. računskim operacijama i slično.

činele. odlaze na spavanje i slično. tonovi kao zvečke. tonova i melodija te otkricanje muzike uopće. strugalice. Smjer i kvalitetu istraživačkih aktivnosti djece povezanih sa prirodom znatno određuje način na koji je ponudio materijale. Aktivnosti u kojima djeca istražuju svoje govorno – komunikacijsko okruženje uključuju govor. bubnjevi i slično. kućice ježinaca. koji odrasli često više cijene (jer se ti sadržaji u školi najviše cijene). kamenje zanimljivih boja i oblika i mnogi drugi predmeti. vagama) koji djeci omgućuju dublje istraživanje. oblici. razumijevanja i uvažavanja djece od odraslih. brojeve ili neki drugi sadržaj. nego na muzički doživljaj i poticanje djece na istraživanje i stvaranje različitih zvukova. . Za vrijeme odrastanja djeteta u vrtiću sve situacije mogu biti prilika za učenje i mogući doživljaj ugode ili neugode. Posebno važnu grupu materijala čine oni kojima dijete može istraživati različite likovne tehnike. ili jedu. Za to im je potrebno osigurati stalnu dostupnost slikovnica. Ona nije usmjerena na poučavanje i uvježbavanje djece pjesmicama. ne ugrožavamo. dramske aktivnosti. koralji). Izazov jer je lako podučavati nekoga (dijete) kome je potreba za istraživanjem i učenjem urođena. Sve situacije i sva iskustva djece u vrtiću su važni i trebaju se temeljiti na istim načelima i održavati istu razinu poštovanja. jer će im ono itekako olakšati navikavanje na vrtić. proučavati i o tome voditi zabilješke. a obaveza jer smo odgovorni za tu potrebu djeteta neprimjerenim okruženjem ili neprimjerenim postupcima. Za govorni razvoj djeteta potrebno je stvoriti bogato materijalno okruženje koje ga potiče na komunikaciju govorom i početnu pismenost ali i poticajno socijalno okruženje koje mu omogućuju stjecanje raznovrsnihjezičkih iskustava kroz interakcije sa starijim i mlađim vršnjacima. priča. svaka od tih aktivnosti za njega može biti prilika za stjecanje kvalitetnih i nekvalitetnih iskustava i prilika za učenje o sebi i drugima. Tom kutiću pripadaju prirodni materijali prikupljeni u moru (školjke. Centar istraživanja prirode treba biti bogato opremljen prirodnim materijalima. strukture i drugo. slušanje i pričanje priča. igre riječima. Isječak drveta ima odreženi broj godina određenih njegovom starošću. Uključenost odgajatelja u aktivnosti kojima djeca istražuju svoje muzičko okruženje mnogo je suptilnija od reprodukcije pjesmica za djecu. igre i aktivnosti sa slovima i slično. načine na koji nastaju i na koji se mijenjaju boje. kućice puževa. što je odraslima izazov i obaveza. nego njegujemo. kao i s odgajateljem i drugim odlaslim osobama. različite mogućnosti njihove upotrebe. ohrabrujemo i njezino uspješno ili potpuno zadovoljenje omogućujemo. Dramske igre u kojima djca animiraju razne likove i tako istražuju različite mogućnosti govora također mogu biti poticajne.materijala kojima se mogu postići zvukovi. papira i pribora za pisanje. knjiga. Neovisno o tome uči li dijete u nekoj aktivnosti slova. triangli. povećalima. ali i dodatnim detaljima (nožićima. Djetetu rane dobi učenje i ugoda su neraskidivo važni. Kvalitetno pripremljeno okruženje treba dočekati novoupisanu djecu. što djeca mogu praktično posmatrati.

učenje i na komunikaciju. . Učenju djece rane dobi u ustanovi pristupa se kao sastavnom dijelu njihova življenja jer: „djeca živeći uče i uče živeći“.Pedagoški pripremljeno i oblikovano okruženje će djecu i odrasle poticati na druženje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->