P. 1
Klase Posuda Pod Pritiskom

Klase Posuda Pod Pritiskom

|Views: 577|Likes:
Published by Sadmir Memcic

More info:

Published by: Sadmir Memcic on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

Klase kvalitete zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda

+ B A B D C D B A

+

B

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene mosne konstrukcije

-

A

B

+
Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarenog nosača

A

C A D B C B B C C

D

A

A

A

A

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene posude pod tlakom

imovinu ili biološku okolinu u slučaju otkaza proizvoda ili zavarenog spoja veći. što su rizici za ljude. Razlozi toga pristupa dijelom su u nepoznavanju kvantitativnih pokazatelja odgovarajućih rizika i vjerojatnosti slabljenja zavarenih spojeva na zavarenim proizvodima. može se govoriti o nekoliko vrsta pouzdanosti. Različiti propisi svrstavaju zavarene proizvode po klasama proizvoda. odnosno pouzdanost zavarenog proizvoda ili zavarenog spoja moraju biti u svakom trenutku više ili jednake od zahtijevane klase. Zahtijevana klasa odgovara zahtijevanoj pouzdanosti (Rz). oprema. zgrade. Projektna. Izvedbena klasa proizvoda odgovara pouzdanosti na kraju izrade i montaže. popravka i zastoja) i .zagađivanje biološke okoline.Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene posude pod tlakom Klasa zavarenog proizvoda ili zavarenog spoja odgovara zahtijevanoj razini pouzdanosti proizvoda ili spoja. a prije eksploatacije (Ri). Drugim riječima. Temelj svake klasifikacije proizvoda i zavarenih spojeva trebao bi biti prihvatljivi rizik za ljude. izvedenoj i trenutnoj. . projektnoj. najčešće prema zahtjevima za opseg kontrole i kriterije prihvatljivosti. odnosno klasa mora biti viša. Trenutna klasa proizvoda (Rt) odgovara pouzdanosti u bilo kojem trenutku. pa se unutar jednog proizvoda nalaze različite klase zavarenih spojeva ili su zavareni spojevi indirektno klasirani. direktni i indirektni troškovi vezani za otkaz (troškovi zamjene. čovjekov okoliš i imovinu. S obzirom na faze trajanja ciklusa zavarenog proizvoda. odnosno pouzdanosti. a da zahtjevi nisu ujednačeni i jasno znanstveno definirani. to pouzdanost proizvoda mora biti viša. a najčešće se misli na neki trenutak u eksploataciji.materijalne gubitke: uništen materijal. Projektna klasa odgovara projektnoj pouzdanosti dobivenoj proračunima i/ili mjerenjima utjecajnih veličina u fazi projektiranja (Rp).ljudske gubitke: broj poginulih i teško povređenih. pa se slobodno može reći da se dosadašnje klasifikacije temelje isključivo na iskustvima. klase i slabljenja u zavarenom spoju: zahtijevanoj. Slabljenje u zavarenom spoju u svakoj fazi životnog ciklusa zavarenog proizvoda mora biti manje od gornje granice prihvatljivog slabljenja. . Posljedice otkaza obuhvaćaju: . Prihvaćanjem kvantificiranja rizika. izvedena i trenutna klasa. otkaza kao temelja klasifikacije omogućava se jednostavan i univerzalan pristup problemu klasifikacije. a određuje se na temelju gornje granice prihvatljivog rizika i gornje granice prihvatljivoga slabljenja u zavarenom spoju. što ipak u većini slučajeva nije naglašeno ili uopće nije vidljivo.

ovisno o zahtjevanoj pouzdanosti i zavarljivosti materijala od kojega je sačinjen zavareni spoj i zavarena konstrukcija. pa se predlaže apsolutna skala klasifikacije zavarenih spojeva. U ovoj podjeli nije vidljiv prihvatljivi rizik za ljude. koji se određuje izrazom: B = Sb (1 + K) Na temelju konačnog broja bodova "B" određuje se zahtjevana klasa prema sljedećoj tablici: Ukupni broj bodova B iznad 15 iznad 10 do 15 iznad 5 do 10 do 5 Određivanje zahtijevane klase. Klasa Pouzdanost Rizik Parametar zavara Rmin Fmax m1 1 0.Između više mogućih klasifikacija zavarenih proizvoda i zavarenih spojeva izdvojena je podjela zavarenih proizvoda na 4 klase: I. Predlaže se da se svi proizvodi dijele na 4 klase: I.99995 -3. a zavareni spojevi unuutar jednog proizvoda također na 4 klase: A. Suma bodova za sve opće faktore se označava sa "Sb”.75 10-6 2 0. Suma koeficjenata za sve lokacijske faktore se označava sa "K".08 10-3 6 0.999 -3. I) . II. III i IV.9998 -3. 10-3 7 0. III i IV. dok se zavareni spojevi unutar svake klase proizvoda dijele na 4 klase: A.9855 0. akomuliranu energiju.996 -3. Većem riziku odgovara veći broj bodova.26 10-5 3 0.89 5 . Većem riziku odgovara veći koeficjent.09 4 . Lokacijski faktori se procjenjuju koeficjentima.015 -2. 10-4 5 0. volumen. Njihov utjecaj se procjenjuje bodovima. a zavareni spojevi također u 3 do 5 klasa. Prema apsolutnoj klasifikacijskoj skali se predlaže podjela zavarenih spojeva u 7 ili više klasa. odnosno zahtijevane pouzdanosti. u sljedećoj tablici je prikazana apsolutna klasifikacija zavarenih spojeva od 1 do 7: Prijedlog klasa zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda. 10-5 4 0. temperaturu i djelovanje medija na okolinu. Relativna i apsolutna klasifikacija zavarenih spojeva Prema relativnoj klasifikacijskoj skali zavareni proizvodi se dijele najčešće u 3 do 5 klasa.99999 -4. II.17 Klasa proizvoda II III IV A B C D A B C D I A B C D A B C D Postupak određivanja klasa posude (relativna klasifikacijska skala) Opći faktori obuhvaćaju: tlak. Klasa kvalitete posude pod tlakom sa lokacijskim faktorima bez lokacijskih faktora I I II I III II (I) IV III (II. B. B.52 2 . čovjekov okoliš i imovinu. C i D. Određivanje zahtjevane klase proizvoda se vrši na temelju ukupnog broja bodova "B".999999 -4. C i D. Sa stajališta maksimalno prihvatljivog rizika.

mostovi.7 . eksplozivnim ili zapaljivim medijem.5 Klase kvalitete zavarenih spojeva unutar jedne klase zavarenog proizvoda su: A . nego proizvodi navedeni i u klasi II.Zavareni spojevi izloženi najoštrijim uvjetima eksploatacije B . imovinu i biološku okolinu: mala posuda s vodom. nije moguće pouzdano generalno i jednoznačno klasirati proizvode.Zavareni spojevi izloženi oštrim uvjetima eksploatacije C .Zavareni spojevi izloženi prosječnim uvjetima eksploatacije D .9 . . reaktori. Načelna klasifikacija zavarenih proizvoda. najveće posude s otrovnim. velike nosive čelične konstrukcije.Zavareni spojevi izloženi ispodprosječnim uvjetima eksploatacije Ova podjela predstavlja relativnu skalu klasifikacije zavarenih spojeva. kružni zavareni spojevi na plaštu (cilindrični i konusni). Budući da se rizici za okolinu razlikuju ovisno o lokaciji. te priključaka i danca. mali strojevi i slično. kolone. izmjenjivači. može imati različite zahtjevane klase.0. veliki strojevi. veliki brodovi. može se načelno svrstati proizvode kako slijedi: I klasa: II klasa: Glavne posude u nuklearnim postrojenjima. ovisno o lokaciji. odrediti obzirom na iskorištenje dopuštenih naprezanja: A (0.5 .0. Proizvod istih karakteristika. svi zavareni spojevi na dancima i kružni zavareni spojevi na vezi polukuglastog danca i plašta.Određivanje zahtjevane klase zavarenog spoja Relativne klase se mogu napr. zavareni spoj ravne prirubnice s priključkom. Ipak.7) D 0. Proizvodi. na nastavcima priključaka i vezi ispupčenog danca i plašta. koji u slučaju kritičnog otkaza uzrokuju mali ili zanemariv rizik za ljude. Klasa III klasa: IV klasa: Pod pojedinim vrstama zavarenih spojeva na primjeru jedne posude pod tlakom podrazumijevaju se: ABCDuzdužni zavareni spojevi na plaštu posude (cilindrični i konusni) i priključci.0) B (0. zavareni spojevi na vezi cilindričnog i konusnog dijela. Srednji i mali proizvodi navedeni u klasi II koji mogu u slučaju kritičnog otkaza uzrokovati manje rizike. Veoma važne i veće posude u industrijskim i energetskim postrojenjima.1. pretpostavljajući opće i lokacijske faktore. veliki parni kotlovi.9) C (0. zavareni spoj plašta s prirubnicom i plašta s ravnim dancem i zavareni spojevi veze priključaka i plašta. posude s jako otrovnim medijem.

5MPa 3 1 0 1.6 13(1+0. 0.04 .80 0. otrovan f.0 0.160 160 .6 0.3 0 Mali 0 Mali 0 Mali 0 0.1 0.4 .0 .E2.4 Vrlo 0 mali Vrlo 0 Srednji Visoki 0.20.3 Visoki Mali Visoki 0. 0 1 2 3 4 0.5)=21 II 0. koja u slučaju kritičnog otkaza posude redovno prelazi u plin fazu Vp.0 0.8 . kombinacije otkaza c do f Sb Suma bodova za opće faktore Lokacijski faktori Rizik za ljude Vrlo mali Mali Srednji Visoki Rizik za imovinu Vrlo mali Mali Srednji Visoki Rizik za biološku okolinu Mali Srednji Visoki K Suma koeficijenta za lokacijske faktore (1+k) B Ukupan broj bodova B=Sb(1+K) Zahtjevna klasa 2 1 0 1 2 0 1 1-3 2-5 2-6 2-6 2-6 343oC -10 do 70 oC 0 1 -2oC 0 175oC 1 20oC 0 Neutralan 0 Zapaljiv Eksplozivan Jako radioak . vol.VpAkumulirana energija Vrlo mala Mala Srednja Velika Vrlo velika Ultra velika MPam3 0. neutralan (pH 6-8) b.3 0.6)=16 III 0.04 0. agresivan c.6 0.0 asp.2 0. eksplozivan e.3150 + 3150 2000m3 3 Akumulirana energija se uzima u obzir u slučaju kada je sadržaj posude plin ili tek.2.0.0 8. radioaktivan g.2 mali 2(1+0)=2 IV I II .6 10(1+0.2 0.0 0.5 .4 0.4 MPa 1.8MPam3 4 0 1 2 3 50m3 2 18m3 5m3 2 1 4 3200MPam3 T Temperatura 0oC Vrlo niska -60 Niska -60 do -10 Srednja -10 do + 125 Visoka 125 do 400 Vrlo visoka + 400 Medij a. zapaljiv d.1 0. plina 0 1 2 3 4 samo voda 0 875MPam3 800am3 5 23.08 Ocjena Posuda reaktora u NE Bod.02 .1 B=16(1+1)=33.8 II 0.6MPa 17. 6 16 14 Zapaljiv Eksplozivan Otrovan 13 Eksplozivan 3 10 2 0. Blok kotao Posuda hidrofora za domaćinstv o Podaci Bod Podaci B od.3MPa 1 0.9MPa 1 V Volumen m3 Mali 1.0.0 20.15 Veliki 15 .4 0.5 1.2 0.6)=20.2 Mali Visoki 0.151 Posuda pod tlakom Opći faktori p Tlak Nizak Srednji Visok Vrlo visok Ultra visok Podtlak Područje MPa 0. Kuglasti spremnik Kuglasti spremnik za butan-propan za amonijak Podaci Bod.5 Srednji 1. Podaci Bod.2 0.6 14(1+0.150 Vrlo veliki + 150 p.5 2.4 Srednji 0.2 Srednji 0.5 .2 Srednji 0. Podaci Bod.Određivanje zahtijevane klase posude prema JUS M.8.

sučeljeni zavareni spoj .3 s d < 0.5 s h < 0.5 s d < 0.sučeljene zavarene spojeve .3 s h < 0.3 a 2 mm 5. Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.5 s d < 0.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.5 a 4 mm d < 0. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 100 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Visoka B Sve vrste pukotina.sučeljeni zavareni spoj . Gnijezdo pora 2013 16 % 8% 4% d < 0.Klase kvalitete zavarenih spojeva prema EN 25817 Red. Pukotine 3.5 a 5 mm d < 0.sučeljene zavarene spojeve .4 s d < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda Druge nepravilnosti za : .3 s d < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Nedopušteno Srednja C Nedopušteno Niska D Opaske 1. Kraterska pukotina Šupljine i poroznosti 104 Dopušteno Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za . Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost. Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .4 s d < 0.4 a 3 mm d < 0. 2011 2012 2014 2017 4% 2% 1% d < 0. Naziv br.4 a 4 mm d < 0. Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 h < 0.4 s h < 0.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0. 1<1 mm ). ) 2.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.5 s h < 0. Kraterske pukotine ( vidjeti br. osim mikro pukotina 2 ( h . 2.3 a 3 mm 4.3 a 2 mm ili ne veće od debljine .

Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : . 1.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.3 s h < 0.4 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . ali samo isprekidane.3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7.5 s h < 0.5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C .2 s h < 0. 401 Dopuštene.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.1 s max.5 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0. 2 mm max.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.6.sučeljene zavarene spojeve . i ne blizu površine nedopušteno 9.sučeljene zavarene spojeve . Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.

3 mm h . 4 mm h < 1 mm + +0. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0.1 b max. Loše namješten kutni spoj Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.3 a max. 2 mm h a Razmaci. 4 mm h < 0. 3 mm h < 0.5 mm h h 12. Zajed 5011 5012 Blagi prijelaz se dopušta h < 1. 10 mm h h < 1 mm + +0.0 mm h < 0.25 b max. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju.5 mm h < 1.1 a max.2 a max.10. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0. 7 mm h < 1 mm + +0.5 mm-0.15 b max. 5 mm b 13.1 b max.25 b max.5 mm-0.15 b max. 11.

) " t " se odnosi na tanju stijenku. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1.14. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. 2 mm max. 2 mm . Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. 4 mm h < 1 mm + +0. 1 mm Nedopušteno zadana debljina stvarna debljina h a 16. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15. 3 mm Slika B .1 t.1 a max. 4 mm h < 1 mm + +0.25 t.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0.15 b max. 3 mm 17. 4 mm h < 0. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj.2 b t b h max.2 b max. 3 mm max.3 b max. 5 mm h < 0. Ukoliko nije drugačije propisano.Poprečni zavareni spojevi max.3 a max. max. max.15 t. 5 mm h < 1 mm + +0. max.5 t. 5 mm h < 1 mm + +0.6 b max.3 mm + 0. max. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0. h t h t t h t t t Slika A . 4 mm h < 0.

0.2 t.15 a h5 h4 h2 h6 h3 .19. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h h < 1. Prevelika nejednolikost kutnog spoja 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana. Pogrešan početak zavara Oštećenje lukom 517 Dopušteno Nedopušteno 24. max.25 s ili 0. Onečišćenje kapljicama metala Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku 602 26.25 a 0.15 a 20. h4 h5 h1 h2 h3 h1 h4 h3 h5 = h h h1 Ukupna veličina nepravilnosti h 0. max. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar 511 509 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene b h t max.15 s ili 0. h < 2 mm + +0. 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina. 1 mm h < 2 mm + +0.05 t.5 mm h < 1.2 s ili 0.1 t. Preklop Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 23.5 mm h < 1 mm h < 0. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina Dopustivost ovisi od namjene 25.5 mm + +0. 2 mm h < 0.15 a h < 0.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 22.2 a h z2 z1 21. Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se propisati posebni uvijeti. Kratke nepravilnosti h < 0.2 a 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->