P. 1
Klase Posuda Pod Pritiskom

Klase Posuda Pod Pritiskom

|Views: 577|Likes:
Published by Sadmir Memcic

More info:

Published by: Sadmir Memcic on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

Klase kvalitete zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda

+ B A B D C D B A

+

B

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene mosne konstrukcije

-

A

B

+
Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarenog nosača

A

C A D B C B B C C

D

A

A

A

A

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene posude pod tlakom

Razlozi toga pristupa dijelom su u nepoznavanju kvantitativnih pokazatelja odgovarajućih rizika i vjerojatnosti slabljenja zavarenih spojeva na zavarenim proizvodima. izvedena i trenutna klasa. pa se slobodno može reći da se dosadašnje klasifikacije temelje isključivo na iskustvima. Trenutna klasa proizvoda (Rt) odgovara pouzdanosti u bilo kojem trenutku. to pouzdanost proizvoda mora biti viša. izvedenoj i trenutnoj. Prihvaćanjem kvantificiranja rizika. zgrade. otkaza kao temelja klasifikacije omogućava se jednostavan i univerzalan pristup problemu klasifikacije. direktni i indirektni troškovi vezani za otkaz (troškovi zamjene. Zahtijevana klasa odgovara zahtijevanoj pouzdanosti (Rz). imovinu ili biološku okolinu u slučaju otkaza proizvoda ili zavarenog spoja veći. Različiti propisi svrstavaju zavarene proizvode po klasama proizvoda. klase i slabljenja u zavarenom spoju: zahtijevanoj. oprema. odnosno pouzdanost zavarenog proizvoda ili zavarenog spoja moraju biti u svakom trenutku više ili jednake od zahtijevane klase. Posljedice otkaza obuhvaćaju: . Projektna klasa odgovara projektnoj pouzdanosti dobivenoj proračunima i/ili mjerenjima utjecajnih veličina u fazi projektiranja (Rp). može se govoriti o nekoliko vrsta pouzdanosti. odnosno klasa mora biti viša. Projektna. pa se unutar jednog proizvoda nalaze različite klase zavarenih spojeva ili su zavareni spojevi indirektno klasirani. . Slabljenje u zavarenom spoju u svakoj fazi životnog ciklusa zavarenog proizvoda mora biti manje od gornje granice prihvatljivog slabljenja. Drugim riječima. Temelj svake klasifikacije proizvoda i zavarenih spojeva trebao bi biti prihvatljivi rizik za ljude. čovjekov okoliš i imovinu. najčešće prema zahtjevima za opseg kontrole i kriterije prihvatljivosti. odnosno pouzdanosti. S obzirom na faze trajanja ciklusa zavarenog proizvoda. Izvedbena klasa proizvoda odgovara pouzdanosti na kraju izrade i montaže.Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene posude pod tlakom Klasa zavarenog proizvoda ili zavarenog spoja odgovara zahtijevanoj razini pouzdanosti proizvoda ili spoja.zagađivanje biološke okoline.ljudske gubitke: broj poginulih i teško povređenih.materijalne gubitke: uništen materijal. što su rizici za ljude. a najčešće se misli na neki trenutak u eksploataciji. što ipak u većini slučajeva nije naglašeno ili uopće nije vidljivo. a da zahtjevi nisu ujednačeni i jasno znanstveno definirani. projektnoj. popravka i zastoja) i . . a prije eksploatacije (Ri). a određuje se na temelju gornje granice prihvatljivog rizika i gornje granice prihvatljivoga slabljenja u zavarenom spoju.

89 5 . 10-5 4 0. Relativna i apsolutna klasifikacija zavarenih spojeva Prema relativnoj klasifikacijskoj skali zavareni proizvodi se dijele najčešće u 3 do 5 klasa. a zavareni spojevi unuutar jednog proizvoda također na 4 klase: A.75 10-6 2 0. Prema apsolutnoj klasifikacijskoj skali se predlaže podjela zavarenih spojeva u 7 ili više klasa. akomuliranu energiju.Između više mogućih klasifikacija zavarenih proizvoda i zavarenih spojeva izdvojena je podjela zavarenih proizvoda na 4 klase: I. Većem riziku odgovara veći koeficjent. I) . čovjekov okoliš i imovinu. C i D. u sljedećoj tablici je prikazana apsolutna klasifikacija zavarenih spojeva od 1 do 7: Prijedlog klasa zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda. B. Klasa Pouzdanost Rizik Parametar zavara Rmin Fmax m1 1 0.26 10-5 3 0.9855 0. Većem riziku odgovara veći broj bodova. Lokacijski faktori se procjenjuju koeficjentima. B.999 -3. 10-3 7 0. III i IV. temperaturu i djelovanje medija na okolinu. U ovoj podjeli nije vidljiv prihvatljivi rizik za ljude. III i IV. II. pa se predlaže apsolutna skala klasifikacije zavarenih spojeva. Predlaže se da se svi proizvodi dijele na 4 klase: I. ovisno o zahtjevanoj pouzdanosti i zavarljivosti materijala od kojega je sačinjen zavareni spoj i zavarena konstrukcija.17 Klasa proizvoda II III IV A B C D A B C D I A B C D A B C D Postupak određivanja klasa posude (relativna klasifikacijska skala) Opći faktori obuhvaćaju: tlak. 10-4 5 0.52 2 .015 -2.99995 -3. Suma bodova za sve opće faktore se označava sa "Sb”. odnosno zahtijevane pouzdanosti. koji se određuje izrazom: B = Sb (1 + K) Na temelju konačnog broja bodova "B" određuje se zahtjevana klasa prema sljedećoj tablici: Ukupni broj bodova B iznad 15 iznad 10 do 15 iznad 5 do 10 do 5 Određivanje zahtijevane klase. II. Klasa kvalitete posude pod tlakom sa lokacijskim faktorima bez lokacijskih faktora I I II I III II (I) IV III (II.999999 -4.09 4 .996 -3.99999 -4.08 10-3 6 0. Sa stajališta maksimalno prihvatljivog rizika. a zavareni spojevi također u 3 do 5 klasa. Njihov utjecaj se procjenjuje bodovima.9998 -3. Određivanje zahtjevane klase proizvoda se vrši na temelju ukupnog broja bodova "B". dok se zavareni spojevi unutar svake klase proizvoda dijele na 4 klase: A. Suma koeficjenata za sve lokacijske faktore se označava sa "K". C i D. volumen.

ovisno o lokaciji.5 .1. veliki brodovi.9) C (0. . svi zavareni spojevi na dancima i kružni zavareni spojevi na vezi polukuglastog danca i plašta. te priključaka i danca. mali strojevi i slično.9 . Proizvod istih karakteristika. Proizvodi. veliki strojevi. pretpostavljajući opće i lokacijske faktore. zavareni spojevi na vezi cilindričnog i konusnog dijela. Budući da se rizici za okolinu razlikuju ovisno o lokaciji. može imati različite zahtjevane klase. eksplozivnim ili zapaljivim medijem. na nastavcima priključaka i vezi ispupčenog danca i plašta.7 . Veoma važne i veće posude u industrijskim i energetskim postrojenjima. nije moguće pouzdano generalno i jednoznačno klasirati proizvode. Ipak. može se načelno svrstati proizvode kako slijedi: I klasa: II klasa: Glavne posude u nuklearnim postrojenjima.Zavareni spojevi izloženi ispodprosječnim uvjetima eksploatacije Ova podjela predstavlja relativnu skalu klasifikacije zavarenih spojeva.Zavareni spojevi izloženi prosječnim uvjetima eksploatacije D . Srednji i mali proizvodi navedeni u klasi II koji mogu u slučaju kritičnog otkaza uzrokovati manje rizike. odrediti obzirom na iskorištenje dopuštenih naprezanja: A (0. najveće posude s otrovnim.Zavareni spojevi izloženi najoštrijim uvjetima eksploatacije B . kružni zavareni spojevi na plaštu (cilindrični i konusni). mostovi. izmjenjivači. velike nosive čelične konstrukcije. koji u slučaju kritičnog otkaza uzrokuju mali ili zanemariv rizik za ljude. reaktori.0. zavareni spoj plašta s prirubnicom i plašta s ravnim dancem i zavareni spojevi veze priključaka i plašta. Načelna klasifikacija zavarenih proizvoda. nego proizvodi navedeni i u klasi II. posude s jako otrovnim medijem.0) B (0.Određivanje zahtjevane klase zavarenog spoja Relativne klase se mogu napr. kolone.5 Klase kvalitete zavarenih spojeva unutar jedne klase zavarenog proizvoda su: A .0. zavareni spoj ravne prirubnice s priključkom.7) D 0.Zavareni spojevi izloženi oštrim uvjetima eksploatacije C . veliki parni kotlovi. Klasa III klasa: IV klasa: Pod pojedinim vrstama zavarenih spojeva na primjeru jedne posude pod tlakom podrazumijevaju se: ABCDuzdužni zavareni spojevi na plaštu posude (cilindrični i konusni) i priključci. imovinu i biološku okolinu: mala posuda s vodom.

4 0.2 0. agresivan c.5 Srednji 1. radioaktivan g.3 Visoki Mali Visoki 0.6 0.0 asp.5)=21 II 0. koja u slučaju kritičnog otkaza posude redovno prelazi u plin fazu Vp.6 14(1+0. Blok kotao Posuda hidrofora za domaćinstv o Podaci Bod Podaci B od. Podaci Bod.2 Mali Visoki 0.4 Srednji 0.6)=20.5 1.1 0.6)=16 III 0.9MPa 1 V Volumen m3 Mali 1.VpAkumulirana energija Vrlo mala Mala Srednja Velika Vrlo velika Ultra velika MPam3 0.6 10(1+0.Određivanje zahtijevane klase posude prema JUS M.4 0.2 0. 0.150 Vrlo veliki + 150 p. kombinacije otkaza c do f Sb Suma bodova za opće faktore Lokacijski faktori Rizik za ljude Vrlo mali Mali Srednji Visoki Rizik za imovinu Vrlo mali Mali Srednji Visoki Rizik za biološku okolinu Mali Srednji Visoki K Suma koeficijenta za lokacijske faktore (1+k) B Ukupan broj bodova B=Sb(1+K) Zahtjevna klasa 2 1 0 1 2 0 1 1-3 2-5 2-6 2-6 2-6 343oC -10 do 70 oC 0 1 -2oC 0 175oC 1 20oC 0 Neutralan 0 Zapaljiv Eksplozivan Jako radioak .15 Veliki 15 .3MPa 1 0.0 8. Podaci Bod.5 2.08 Ocjena Posuda reaktora u NE Bod. 0 1 2 3 4 0. Kuglasti spremnik Kuglasti spremnik za butan-propan za amonijak Podaci Bod.6MPa 17.0 0.2 0.5 .0 0. zapaljiv d.4 .2 Srednji 0. eksplozivan e. neutralan (pH 6-8) b.80 0.3150 + 3150 2000m3 3 Akumulirana energija se uzima u obzir u slučaju kada je sadržaj posude plin ili tek. plina 0 1 2 3 4 samo voda 0 875MPam3 800am3 5 23.8 .8.6 13(1+0. otrovan f.4 Vrlo 0 mali Vrlo 0 Srednji Visoki 0. vol.E2.151 Posuda pod tlakom Opći faktori p Tlak Nizak Srednji Visok Vrlo visok Ultra visok Podtlak Područje MPa 0.5 .04 .0.20.3 0.6 0.2 0.1 B=16(1+1)=33.02 .5MPa 3 1 0 1.4 MPa 1.0 0. 6 16 14 Zapaljiv Eksplozivan Otrovan 13 Eksplozivan 3 10 2 0.8MPam3 4 0 1 2 3 50m3 2 18m3 5m3 2 1 4 3200MPam3 T Temperatura 0oC Vrlo niska -60 Niska -60 do -10 Srednja -10 do + 125 Visoka 125 do 400 Vrlo visoka + 400 Medij a.3 0 Mali 0 Mali 0 Mali 0 0.160 160 .0.2 Srednji 0.2.2 mali 2(1+0)=2 IV I II .0 .1 0.0 20.8 II 0.04 0.

1<1 mm ).kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara. Gnijezdo pora 2013 16 % 8% 4% d < 0.3 a 2 mm 5. Kraterska pukotina Šupljine i poroznosti 104 Dopušteno Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za .4 a 3 mm d < 0.sučeljene zavarene spojeve .4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.5 s d < 0.5 s d < 0.3 s d < 0. osim mikro pukotina 2 ( h .sučeljeni zavareni spoj .5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.sučeljeni zavareni spoj . 2011 2012 2014 2017 4% 2% 1% d < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda Druge nepravilnosti za : . Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.5 a 4 mm d < 0.3 s d < 0. Pukotine 3.4 s d < 0. Kraterske pukotine ( vidjeti br.4 s h < 0.Klase kvalitete zavarenih spojeva prema EN 25817 Red. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 100 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Visoka B Sve vrste pukotina. Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 h < 0.5 s h < 0. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost. 2.4 a 4 mm d < 0.3 a 2 mm ili ne veće od debljine .3 a 3 mm 4. ) 2. Naziv br.5 a 5 mm d < 0.5 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Nedopušteno Srednja C Nedopušteno Niska D Opaske 1.4 s d < 0.sučeljene zavarene spojeve . Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .3 s h < 0.

3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7. 2 mm max. 1. 401 Dopuštene.3 s h < 0. ali samo isprekidane.5 s h < 0.sučeljene zavarene spojeve . i ne blizu površine nedopušteno 9.5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C .4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.6.sučeljene zavarene spojeve .2 s h < 0.5 s h < 0. Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : .1 s max.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.4 s h < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0.

moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.15 b max. 3 mm h . Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0.15 b max. 4 mm h < 0. 10 mm h h < 1 mm + +0.2 a max.3 a max.25 b max. Loše namješten kutni spoj Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.1 a max.1 b max. 3 mm h < 0.0 mm h < 0.25 b max. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0. 5 mm b 13. 4 mm h < 1 mm + +0.5 mm h h 12.5 mm-0.10. Zajed 5011 5012 Blagi prijelaz se dopušta h < 1. 7 mm h < 1 mm + +0.1 b max.5 mm h < 1.5 mm-0. 11. 2 mm h a Razmaci.

max.3 b max. h t h t t h t t t Slika A . 5 mm h < 1 mm + +0. max. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15. ) " t " se odnosi na tanju stijenku. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. 2 mm max.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0. 3 mm max. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0.Poprečni zavareni spojevi max.1 a max.25 t. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan.2 b max. 1 mm Nedopušteno zadana debljina stvarna debljina h a 16.1 t. 3 mm Slika B . 4 mm h < 0. 4 mm h < 1 mm + +0.5 t.15 t.3 mm + 0. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1. Ukoliko nije drugačije propisano.15 b max.6 b max. max. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj. 3 mm 17. 4 mm h < 1 mm + +0.14. 5 mm h < 1 mm + +0. max. 5 mm h < 0. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1. 4 mm h < 0.2 b t b h max. 2 mm .3 a max.

601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.15 a h < 0.15 s ili 0. Onečišćenje kapljicama metala Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku 602 26.15 a 20. max. Kratke nepravilnosti h < 0. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar 511 509 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene b h t max.5 mm h < 1 mm h < 0.2 t.15 a h5 h4 h2 h6 h3 .2 s ili 0.5 mm + +0. Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se propisati posebni uvijeti.25 a 0. 2 mm h < 0.2 a h z2 z1 21. Pogrešan početak zavara Oštećenje lukom 517 Dopušteno Nedopušteno 24. Prevelika nejednolikost kutnog spoja 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana.2 a 0. h4 h5 h1 h2 h3 h1 h4 h3 h5 = h h h1 Ukupna veličina nepravilnosti h 0.1 t. Preklop Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 23. 0.5 mm h < 1. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h h < 1.25 s ili 0. max. h < 2 mm + +0. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina Dopustivost ovisi od namjene 25.05 t.19.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 22. 1 mm h < 2 mm + +0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->