P. 1
Osnovni Principi Ekonomije Seminar Ski

Osnovni Principi Ekonomije Seminar Ski

|Views: 495|Likes:
Published by Alma Pecar

More info:

Published by: Alma Pecar on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET “VITEZ” TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE SMJER: PODUZETNIČKI MENADŽMENT

Osnovni principi ekonomije
Alma Pecar 12/17/2010

Predmet: Osnove ekonomije Profesor: Prof. dr. Nikola Grabovac Asistent: Mr. Jamila Jaganjac

Funkcija proizvodnih mogućnosti 2. Uvjeti za razvoj poduzetništva 5.1.2. Marginalna analiza/sinteza 4. Poduzetništvo 4. Transakcioni trošovi/prinosi 5.1. Literatura 1 . Teorija transakcionih troškova 6. Primjer 3. Osnovni principi ekonomije 2.1.Sadržaj 1. Efikasnost/učinkovitost 2.

Poduzetništvo 4. Međutim. a predstavlja ostvarivanje nekog ekonomskog cilja sa minimumom troškova. Rad koji se koristi za pružanje usluga obrazovanja ne može se istovremeno koristiti za proizvodnju druge robe ili usluge. ekonomski razvoj i sl. nezaposlenost. predstavlja jedinstvenu cjelinu i počiva na univerzalnim principima. Transakcioni troškovi/prinosi.1. Ako više potrošimo na ručak. Osnovni principi ekonomije Ekonomija proučava veliki broj fenomena. bez obzira na karakter pitanja koja proučava. u skladu sa izborom. Ako želimo da zaradimo više novca. U uvjetima 1 . ostaje nam manje vremena za druge aktivnosti. Sticanje univerzitetske diplome će nam dugoročno omogućiti bolji standard života. Efikasna privreda nalazi se na granici proizvodnih mogućnosti. Efikasnost/učinkovitost Efikasnost je jedan od osnovnih koncepata ekonomije. koji čine osnovu ekonomskog načina razmišljanja i omogućavaju da ekonomija. Ti principi su: 1. a efikasnost proizvodnje nastaje kada društvo ne može povećati proizvodnju jednoga dobra. U svijetu ograničenosti stalno se nalazimo u situaciji izbora između različitih međusobno zamjenjivih ciljeva. porezi i javne financije. može nam manje ostati za večeru. ali kratkoročno to znači odricanje. U svijetu ograničenih resursa sve želje ne mogu biti zadovoljene. manji broj želja će ostati nesispunjen. Proučavanje svakog od ovih fenomena zahtjeva poseban pristup i primjenu posebnih metoda. Efikasniji rad omogućava nam da. 2. ali ako djelujemo efikasnije. ponuda i tražnja novca. Marginalana analiza/sinteza 3. Efikasnost/učinkovitost 2. Obrazovanje uključuje razmjenjivost ekonomskih vrijednosti i na nivou društvene zajedice. jer uvijek proučava neku vrstu ograničenosti. uvijek ostaje jedinstvena nauka. kao što su tržsne cijene. proizodimo sve više dobara bez napornijeg rada ili imamo više slobodnog vremena bez odricanja od materijalnih dobara. Ekonomija proučava efikasnost. a da pritom ne smanji proizvodnju drugog dobra. ekonomija uvijek slijedi isti način logičkog promišljanja. međunarodnu ekonomiju. bez obzira na broj i različitost tih fenomena. napora ili gubitaka.

ali da neefikasna bude alokacija dobara i da zbog toga ekonomija bude pomjerena unutar spomenute granice. Primjer Klasičan primjer granice proizvodnih mogućnosti nam prikazuje pojednostavljenu ekonomiju koja proizvodi samo dva dobra. „količina“ obrazovanja izražena u broju studenata koji diplomiraju u jednoj školskoj godini je ipak ograničena. Tabelarni prikaz Maslac (u tonama) 15 12 9 6 3 0 Grafički prikaz Pištolji (u hiljadama) 0 1 2 3 4 5 1 .2. Funkcija proizvodnih mogućnosti Granicu proizvodnih mogućnosti smo dostigli kada nam ekonomija posluje maksimalno efikasno i to do te mjere da ne možemo proizvoditi više jednog dobra bez da smanjimo proizvodnju drugog dobra. Pri maksimalnoj efikasnosti resursi se ne rasipaju i radi se s punim kapacitetima.konstantnosti prirodnih resursa. Pošto ova ekonomija posluje na svojoj granici proizvodnih mogućnosti ne postoji mogućnost da proizvedemo više maslaca bez toga da smanjimo proizvodnju pištolja i obratno. Ta grafička ilustracija je funkcija proizvodnih mogućnosti.1. 2. Može se poslovati unutar granice. rada. granica se može dostići. 2. maslac i pištolje. ali ekonomija ne može nikada izaći izvan njenih okvira. Ekonomija zemlje može proizvoditi efikasno. kapitala i uz datu tehnologiju. Odnos „proizvodnje“ diplomiranih studenata i druge robe/usluga može se predstaviti i grafički.

Samo neki pojedinci troše vrijeme na donošenje odluke da li će raditi ili ne raditi. onda su u pitanju troškovi proizvodnje dodatne jedinice proizvoda. Ako se 1 . Ekonomska aktivnost je u cjelini racionalno organizovana ako i samo ako. ustvari monogo jednostavnija nego odluka o njenom karakteru. proizvodnja će se naći ispod krive proizvodnih mogućnosti. Analizom efikasnosti u kontekstu proizvodnje robe i usluga. Većina jednostavno mora raditi. nije moguće povećati blagostanje jedne osobe bez smanjenja blagostanja najmanje jedne druge osobe. tj. Ako se radi o marginalnim troškovima proizvodnje. Funkcija proizvodnih mogućnosti ne pomaže nam samo da definiramo pojam efikasnosti. jedinica iznad broja jedinica koje se trenutno proizvode. nije moguće povećati proizvodnju jedne robe bez smanjenja najmanje jedne druge robe. Jedan od mogućih izvora je slaba shema i organizacija podjele rada. uz date resurse i tehnologiju. kvalitetu i intenzitetu. na moru).U tabeli vidimo da proizvodnja dodatnih hiljadu pištolja ima za posljedicu smanjenje proizvodnje maslaca za tri tone. U tom slučaju te tri tone neproizvedenog maslaca nam predstavljaju oportunitetni trošak. 3. kapital i prirodni resursi) nisu u potpunosti iskorišteni. Proizvodnja je efikasna ako i samo ako. Razmatranje dodatnih efekata neznatnog povećanja ili smanjivanja ekonomske aktivnosti predstavlja donošenje odluka na osnovu marginalnih (graničnih) troškova i marginalnih (graničnih) koristi. na osnovu upoređivanja potrebnihdodatnih resursa i dodatnih efekata koji proizilaze iz upotrebe dodatnih resursa. Prilikom odlaska na godišnji odmor jedna od bitnih odluka je dužina boravka (npr. troškove svakog dodatnog dana boravka na moru poredimo sa koristima koje ćemo imati od produženog boravka. odnosno trošak propuštene prilike. već i da utvrdimo dva osnovna neefikasnosti. može se konsideracija proširiti i na zadovoljavanje ukupnih ljudskih potreba. Ako bilo koji od faktora (rad. uz date resurse i tehnologiju. U ekonomskom smislu to znači donošenje odluka o povećanju ili smanjenju ekonomske aktivnosti. Marginalna analiza/sinteza Odluka da li uopšte obavljati ili neobavljati određenu ekonomsku aktivnost je. U tom slučaju. Drugi uzrok neefikasnosti je neiskorištenost ukupnih raspoloživih faktora proizvodnje.

stalnom traženju novih ideja. Aktivnosti potrošača u zadovoljavanu potreba ograničene su njihovim dohotkom. Aktivnosti firme ograničene su tehnologijom koja omogućava transformaciju sirovina i repromaterijala u gotove proizvode. Uvjeti za razvoj poduzetništva: • Postojanje privatnog vlasništva • Slobodna sredstva • Tržište • Konkurencija Ekonomski ciljevi. ali mu neki autori proširuju važenje i na velike organizacije. To je način gospodarskog djelovanja u kojem poduzetnik odlučuje što. kako i za koga stvoriti i na tržištu realizirazi ulazeći u poduzetnički pothvat na svoj trošak i rizik s ciljem stjecanja dobiti. Pri tome. 1 .1. uz dati dohodak. Firme nastoje da maksimiziraju profit. U ostvarivanju ciljeva uvijek imamo izbor između dvije ili više alternativnih aktivnosti. po definiciji.radi o marginalnim koristima. Bit poduzetništva je u nemiru. Često se pojam poduzetništvo povezuje sa upravljanjem malim poduzećima. Poduzetništvo Poduzetništvo je spremnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika uz neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat sa ciljem stvaranja profita. 4. onda je u pitanju dobit koju bi ostvarili od prodaje dodatnie jedinice proizvoda. koje nam omogućavaju njihovo postizanje. ekonomske odluke se uvijek suočavaju sa ograničenjima. i firme i potrošači nastoje minimizirati troškove maksimiziranja. 4. maštovitosti u pronalaženju novih mogućnosti u poslovanju. podrazumijevaju maksimiziranje ili minimiziranje nečega. pouzdanoj intuiciji i procjeni te vještini i borbenosti. potrošači nastoje da maksimiziraju zadovoljenje svojih potreba. Uz ciljeve i alternativne aktivnosti u njihovom ostvarivanju.

Transakcije u preduzeću su opterećene birokratskim troškovima. izboru alternativnih načina njihovog ostvarivanja ili prilikom suočavanja sa ograničenjima. 5. prevaizilaženje ograničenja ili eksperimentisanje novih ciljeva čini bit poduzetništva. Troškovi vezani za te aktivnosti nazivaju se transakcioni troškovi (troškovi prelaza). otkrivanje novih mogućnosti. te rizik i specifična sredstva). kada je zadovoljavajuća informisanost i kada postoji veći broj partnera za poslovanje. Teorija transakcionih troškova 1 . ljudi nastoje da iznalaze dodatne načine ostvarivanja ekonomskih ciljeva i/ili da otklanjaju ograničenja koja ima otežavaju njihovo postizanje.U utvrđivanju ekonomskih ciljeva. oporezivanja i regulatorne uloge države. 5. nadgledanja i upravljanja transakcijama. Dapače. Transakcioni troškovi su niski kada se razmjenjuju nespecifični proizvodi. Transakcioni troškovi/prinosi Transakcija je aktivnost ili skup aktivnosti koje je neophodno obaviti da bi određeni proizvod ili usluga prešli granice organizacionog sistema ili nekog njegovog dijela. Donošenje ekonomskih odluka koje uključuje istraživanje i iznalaženje dodatnih načina ili inoviranje već poznatih načina njihovog ostvarivanja. troškovi pregovaranja i ugovaranja. a ciljevi preduzeća su minimiziranje transakcionih troškova i birokratskih troškova preduzeća. I obrnuto.1. Ovim pojmom se označavaju različiti uslovi koji onemogučavaju da tržište obavlja svoju funkciju perfektno: troškovi sticanja informacija. Transakcioni troškovi su kombinacija ljudskih faktora i faktora okruženja (nedovoljne informacije i ograničena racionalnost. Transakcioni troškovi su uslovi koji onemogućavaju tržište da svoju funkciju obavlja efikasno za sve subjekte: troškovi pregovaranja. ljudi nisu pasivni. oportunizam i mali broj partnera.

čime se dio dohotka. Smanjenjem transakcionih troškova povećavaju se birokratski troškovi. Cilj preduzeća je optimizirati zbir transakcionih i birokratskih troškova. preduzeća teže postići veći stepen kontrole nad poslovnim vezama koje uspostavljaju sa drugim preduzećima. spajanje drugih preduzeća.ali ih ne čini besplatnim. oduzima prodavcu. Oblici povezivanja koji istodobno umanjuju transakcione i birokratske troškove su outsourcing (podugovaranje) i franšizing.Kada su viši transakcioni troškovi. sistem cijena čini jeftinijim proces prenošenja informacija.) • • Troškovi pregovaranja i ugovaranja (ograničavajući faktor za realizaciju obostrano korisnih transakcija) Troškovi po osnovu oporezivanja i regulatorne uloge države (kapitalni dobici –razlika između prihoda od prodaje imovine i izdataka za tu imovinu pilikom kupovine . tj.su predmet oporezivanja. Jedno preduzeće treba koristiti formalne mehanizme upravljanja okruženjem. jedino ako su visoki transakcioni troskovi neformalnog poslovanja. U grupu transakcionih troškova spadaju: • Troškovi sticanja informacija (najznačajniji oblik transakcionih troškova. kada su uštede u transakcionim troškovima veće od povećanja birokratskih troškova.) 1 . Rezultat toga su formalni odnosi: zajednička ulaganja.

bs.blogger.ef.unze.6.wikipedia.hr.ba 1 .org  www.wikipedia.org  www.ba  http://amerbalic. Literatura  Skripta „Osnove ekonomije“  www.

 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->