UNIVERZITET “VITEZ” TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE SMJER: PODUZETNIČKI MENADŽMENT

Osnovni principi ekonomije
Alma Pecar 12/17/2010

Predmet: Osnove ekonomije Profesor: Prof. dr. Nikola Grabovac Asistent: Mr. Jamila Jaganjac

1. Literatura 1 .Sadržaj 1. Poduzetništvo 4. Uvjeti za razvoj poduzetništva 5. Primjer 3.1. Osnovni principi ekonomije 2. Marginalna analiza/sinteza 4. Efikasnost/učinkovitost 2.1.2. Teorija transakcionih troškova 6. Funkcija proizvodnih mogućnosti 2. Transakcioni trošovi/prinosi 5.

ali kratkoročno to znači odricanje. Efikasniji rad omogućava nam da. ali ako djelujemo efikasnije. a efikasnost proizvodnje nastaje kada društvo ne može povećati proizvodnju jednoga dobra. U svijetu ograničenih resursa sve želje ne mogu biti zadovoljene. kao što su tržsne cijene. Efikasna privreda nalazi se na granici proizvodnih mogućnosti. a da pritom ne smanji proizvodnju drugog dobra. ostaje nam manje vremena za druge aktivnosti. U svijetu ograničenosti stalno se nalazimo u situaciji izbora između različitih međusobno zamjenjivih ciljeva. Ako želimo da zaradimo više novca. ekonomija uvijek slijedi isti način logičkog promišljanja. Efikasnost/učinkovitost Efikasnost je jedan od osnovnih koncepata ekonomije. Efikasnost/učinkovitost 2. u skladu sa izborom. napora ili gubitaka. Proučavanje svakog od ovih fenomena zahtjeva poseban pristup i primjenu posebnih metoda. nezaposlenost. bez obzira na broj i različitost tih fenomena. Poduzetništvo 4. međunarodnu ekonomiju.1. ekonomski razvoj i sl. ponuda i tražnja novca. Marginalana analiza/sinteza 3. manji broj želja će ostati nesispunjen. U uvjetima 1 . Međutim. 2. Transakcioni troškovi/prinosi. Rad koji se koristi za pružanje usluga obrazovanja ne može se istovremeno koristiti za proizvodnju druge robe ili usluge. porezi i javne financije. može nam manje ostati za večeru. Obrazovanje uključuje razmjenjivost ekonomskih vrijednosti i na nivou društvene zajedice. Ako više potrošimo na ručak. uvijek ostaje jedinstvena nauka. Sticanje univerzitetske diplome će nam dugoročno omogućiti bolji standard života. Ekonomija proučava efikasnost. Osnovni principi ekonomije Ekonomija proučava veliki broj fenomena. jer uvijek proučava neku vrstu ograničenosti. Ti principi su: 1. koji čine osnovu ekonomskog načina razmišljanja i omogućavaju da ekonomija. bez obzira na karakter pitanja koja proučava. a predstavlja ostvarivanje nekog ekonomskog cilja sa minimumom troškova. proizodimo sve više dobara bez napornijeg rada ili imamo više slobodnog vremena bez odricanja od materijalnih dobara. predstavlja jedinstvenu cjelinu i počiva na univerzalnim principima.

Može se poslovati unutar granice. ali da neefikasna bude alokacija dobara i da zbog toga ekonomija bude pomjerena unutar spomenute granice. 2. Pri maksimalnoj efikasnosti resursi se ne rasipaju i radi se s punim kapacitetima.2. maslac i pištolje. „količina“ obrazovanja izražena u broju studenata koji diplomiraju u jednoj školskoj godini je ipak ograničena. Odnos „proizvodnje“ diplomiranih studenata i druge robe/usluga može se predstaviti i grafički.1.konstantnosti prirodnih resursa. Ekonomija zemlje može proizvoditi efikasno. rada. Primjer Klasičan primjer granice proizvodnih mogućnosti nam prikazuje pojednostavljenu ekonomiju koja proizvodi samo dva dobra. kapitala i uz datu tehnologiju. Tabelarni prikaz Maslac (u tonama) 15 12 9 6 3 0 Grafički prikaz Pištolji (u hiljadama) 0 1 2 3 4 5 1 . ali ekonomija ne može nikada izaći izvan njenih okvira. Ta grafička ilustracija je funkcija proizvodnih mogućnosti. granica se može dostići. 2. Pošto ova ekonomija posluje na svojoj granici proizvodnih mogućnosti ne postoji mogućnost da proizvedemo više maslaca bez toga da smanjimo proizvodnju pištolja i obratno. Funkcija proizvodnih mogućnosti Granicu proizvodnih mogućnosti smo dostigli kada nam ekonomija posluje maksimalno efikasno i to do te mjere da ne možemo proizvoditi više jednog dobra bez da smanjimo proizvodnju drugog dobra.

na moru). U tom slučaju te tri tone neproizvedenog maslaca nam predstavljaju oportunitetni trošak. onda su u pitanju troškovi proizvodnje dodatne jedinice proizvoda. Prilikom odlaska na godišnji odmor jedna od bitnih odluka je dužina boravka (npr. jedinica iznad broja jedinica koje se trenutno proizvode. Funkcija proizvodnih mogućnosti ne pomaže nam samo da definiramo pojam efikasnosti. uz date resurse i tehnologiju. uz date resurse i tehnologiju. Proizvodnja je efikasna ako i samo ako. Ako bilo koji od faktora (rad. Ako se 1 . Razmatranje dodatnih efekata neznatnog povećanja ili smanjivanja ekonomske aktivnosti predstavlja donošenje odluka na osnovu marginalnih (graničnih) troškova i marginalnih (graničnih) koristi. Marginalna analiza/sinteza Odluka da li uopšte obavljati ili neobavljati određenu ekonomsku aktivnost je. na osnovu upoređivanja potrebnihdodatnih resursa i dodatnih efekata koji proizilaze iz upotrebe dodatnih resursa. već i da utvrdimo dva osnovna neefikasnosti. može se konsideracija proširiti i na zadovoljavanje ukupnih ljudskih potreba. Većina jednostavno mora raditi. proizvodnja će se naći ispod krive proizvodnih mogućnosti. Analizom efikasnosti u kontekstu proizvodnje robe i usluga. troškove svakog dodatnog dana boravka na moru poredimo sa koristima koje ćemo imati od produženog boravka. Samo neki pojedinci troše vrijeme na donošenje odluke da li će raditi ili ne raditi. nije moguće povećati proizvodnju jedne robe bez smanjenja najmanje jedne druge robe. Drugi uzrok neefikasnosti je neiskorištenost ukupnih raspoloživih faktora proizvodnje. kapital i prirodni resursi) nisu u potpunosti iskorišteni. Jedan od mogućih izvora je slaba shema i organizacija podjele rada. odnosno trošak propuštene prilike. U tom slučaju. 3. kvalitetu i intenzitetu. tj. ustvari monogo jednostavnija nego odluka o njenom karakteru.U tabeli vidimo da proizvodnja dodatnih hiljadu pištolja ima za posljedicu smanjenje proizvodnje maslaca za tri tone. Ekonomska aktivnost je u cjelini racionalno organizovana ako i samo ako. Ako se radi o marginalnim troškovima proizvodnje. nije moguće povećati blagostanje jedne osobe bez smanjenja blagostanja najmanje jedne druge osobe. U ekonomskom smislu to znači donošenje odluka o povećanju ili smanjenju ekonomske aktivnosti.

Firme nastoje da maksimiziraju profit.radi o marginalnim koristima. po definiciji. onda je u pitanju dobit koju bi ostvarili od prodaje dodatnie jedinice proizvoda. uz dati dohodak. Bit poduzetništva je u nemiru. Uvjeti za razvoj poduzetništva: • Postojanje privatnog vlasništva • Slobodna sredstva • Tržište • Konkurencija Ekonomski ciljevi. potrošači nastoje da maksimiziraju zadovoljenje svojih potreba. Često se pojam poduzetništvo povezuje sa upravljanjem malim poduzećima. Uz ciljeve i alternativne aktivnosti u njihovom ostvarivanju. maštovitosti u pronalaženju novih mogućnosti u poslovanju. stalnom traženju novih ideja. 4. To je način gospodarskog djelovanja u kojem poduzetnik odlučuje što. 1 . Aktivnosti potrošača u zadovoljavanu potreba ograničene su njihovim dohotkom. Aktivnosti firme ograničene su tehnologijom koja omogućava transformaciju sirovina i repromaterijala u gotove proizvode. Pri tome. koje nam omogućavaju njihovo postizanje. Poduzetništvo Poduzetništvo je spremnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika uz neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat sa ciljem stvaranja profita. podrazumijevaju maksimiziranje ili minimiziranje nečega. 4. i firme i potrošači nastoje minimizirati troškove maksimiziranja. ali mu neki autori proširuju važenje i na velike organizacije. ekonomske odluke se uvijek suočavaju sa ograničenjima. U ostvarivanju ciljeva uvijek imamo izbor između dvije ili više alternativnih aktivnosti. pouzdanoj intuiciji i procjeni te vještini i borbenosti.1. kako i za koga stvoriti i na tržištu realizirazi ulazeći u poduzetnički pothvat na svoj trošak i rizik s ciljem stjecanja dobiti.

ljudi nastoje da iznalaze dodatne načine ostvarivanja ekonomskih ciljeva i/ili da otklanjaju ograničenja koja ima otežavaju njihovo postizanje. te rizik i specifična sredstva). 5. Transakcioni troškovi/prinosi Transakcija je aktivnost ili skup aktivnosti koje je neophodno obaviti da bi određeni proizvod ili usluga prešli granice organizacionog sistema ili nekog njegovog dijela. Troškovi vezani za te aktivnosti nazivaju se transakcioni troškovi (troškovi prelaza). prevaizilaženje ograničenja ili eksperimentisanje novih ciljeva čini bit poduzetništva. Transakcioni troškovi su kombinacija ljudskih faktora i faktora okruženja (nedovoljne informacije i ograničena racionalnost. Transakcioni troškovi su uslovi koji onemogućavaju tržište da svoju funkciju obavlja efikasno za sve subjekte: troškovi pregovaranja. troškovi pregovaranja i ugovaranja. Dapače. kada je zadovoljavajuća informisanost i kada postoji veći broj partnera za poslovanje. oportunizam i mali broj partnera. Transakcije u preduzeću su opterećene birokratskim troškovima. otkrivanje novih mogućnosti. nadgledanja i upravljanja transakcijama. Ovim pojmom se označavaju različiti uslovi koji onemogučavaju da tržište obavlja svoju funkciju perfektno: troškovi sticanja informacija. a ciljevi preduzeća su minimiziranje transakcionih troškova i birokratskih troškova preduzeća. izboru alternativnih načina njihovog ostvarivanja ili prilikom suočavanja sa ograničenjima. ljudi nisu pasivni. oporezivanja i regulatorne uloge države. 5. Donošenje ekonomskih odluka koje uključuje istraživanje i iznalaženje dodatnih načina ili inoviranje već poznatih načina njihovog ostvarivanja.1.U utvrđivanju ekonomskih ciljeva. I obrnuto. Teorija transakcionih troškova 1 . Transakcioni troškovi su niski kada se razmjenjuju nespecifični proizvodi.

Oblici povezivanja koji istodobno umanjuju transakcione i birokratske troškove su outsourcing (podugovaranje) i franšizing. Jedno preduzeće treba koristiti formalne mehanizme upravljanja okruženjem.Kada su viši transakcioni troškovi.ali ih ne čini besplatnim. spajanje drugih preduzeća.) • • Troškovi pregovaranja i ugovaranja (ograničavajući faktor za realizaciju obostrano korisnih transakcija) Troškovi po osnovu oporezivanja i regulatorne uloge države (kapitalni dobici –razlika između prihoda od prodaje imovine i izdataka za tu imovinu pilikom kupovine .) 1 . U grupu transakcionih troškova spadaju: • Troškovi sticanja informacija (najznačajniji oblik transakcionih troškova. oduzima prodavcu. Cilj preduzeća je optimizirati zbir transakcionih i birokratskih troškova. čime se dio dohotka. Smanjenjem transakcionih troškova povećavaju se birokratski troškovi. preduzeća teže postići veći stepen kontrole nad poslovnim vezama koje uspostavljaju sa drugim preduzećima. Rezultat toga su formalni odnosi: zajednička ulaganja. tj. sistem cijena čini jeftinijim proces prenošenja informacija. jedino ako su visoki transakcioni troskovi neformalnog poslovanja. kada su uštede u transakcionim troškovima veće od povećanja birokratskih troškova.su predmet oporezivanja.

wikipedia.unze.blogger.ba 1 .bs.6.ba  http://amerbalic.ef.hr.wikipedia.org  www. Literatura  Skripta „Osnove ekonomije“  www.org  www.

 1 .