UNIVERZITET “VITEZ” TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE SMJER: PODUZETNIČKI MENADŽMENT

Osnovni principi ekonomije
Alma Pecar 12/17/2010

Predmet: Osnove ekonomije Profesor: Prof. dr. Nikola Grabovac Asistent: Mr. Jamila Jaganjac

1.2. Poduzetništvo 4. Funkcija proizvodnih mogućnosti 2. Teorija transakcionih troškova 6. Literatura 1 . Efikasnost/učinkovitost 2. Transakcioni trošovi/prinosi 5.Sadržaj 1.1.1. Primjer 3. Uvjeti za razvoj poduzetništva 5. Osnovni principi ekonomije 2. Marginalna analiza/sinteza 4.

Međutim. Marginalana analiza/sinteza 3. ekonomski razvoj i sl. Ako želimo da zaradimo više novca. Sticanje univerzitetske diplome će nam dugoročno omogućiti bolji standard života. Osnovni principi ekonomije Ekonomija proučava veliki broj fenomena. uvijek ostaje jedinstvena nauka. bez obzira na broj i različitost tih fenomena. Transakcioni troškovi/prinosi. ekonomija uvijek slijedi isti način logičkog promišljanja. U svijetu ograničenih resursa sve želje ne mogu biti zadovoljene. Rad koji se koristi za pružanje usluga obrazovanja ne može se istovremeno koristiti za proizvodnju druge robe ili usluge. proizodimo sve više dobara bez napornijeg rada ili imamo više slobodnog vremena bez odricanja od materijalnih dobara. Obrazovanje uključuje razmjenjivost ekonomskih vrijednosti i na nivou društvene zajedice.1. napora ili gubitaka. ponuda i tražnja novca. Efikasniji rad omogućava nam da. U svijetu ograničenosti stalno se nalazimo u situaciji izbora između različitih međusobno zamjenjivih ciljeva. može nam manje ostati za večeru. Efikasnost/učinkovitost Efikasnost je jedan od osnovnih koncepata ekonomije. U uvjetima 1 . ostaje nam manje vremena za druge aktivnosti. bez obzira na karakter pitanja koja proučava. kao što su tržsne cijene. nezaposlenost. a da pritom ne smanji proizvodnju drugog dobra. koji čine osnovu ekonomskog načina razmišljanja i omogućavaju da ekonomija. Efikasna privreda nalazi se na granici proizvodnih mogućnosti. Ako više potrošimo na ručak. Proučavanje svakog od ovih fenomena zahtjeva poseban pristup i primjenu posebnih metoda. u skladu sa izborom. međunarodnu ekonomiju. Efikasnost/učinkovitost 2. a efikasnost proizvodnje nastaje kada društvo ne može povećati proizvodnju jednoga dobra. predstavlja jedinstvenu cjelinu i počiva na univerzalnim principima. porezi i javne financije. ali ako djelujemo efikasnije. Ti principi su: 1. jer uvijek proučava neku vrstu ograničenosti. ali kratkoročno to znači odricanje. Ekonomija proučava efikasnost. manji broj želja će ostati nesispunjen. a predstavlja ostvarivanje nekog ekonomskog cilja sa minimumom troškova. 2. Poduzetništvo 4.

maslac i pištolje. Primjer Klasičan primjer granice proizvodnih mogućnosti nam prikazuje pojednostavljenu ekonomiju koja proizvodi samo dva dobra. 2. Pošto ova ekonomija posluje na svojoj granici proizvodnih mogućnosti ne postoji mogućnost da proizvedemo više maslaca bez toga da smanjimo proizvodnju pištolja i obratno. Funkcija proizvodnih mogućnosti Granicu proizvodnih mogućnosti smo dostigli kada nam ekonomija posluje maksimalno efikasno i to do te mjere da ne možemo proizvoditi više jednog dobra bez da smanjimo proizvodnju drugog dobra. Tabelarni prikaz Maslac (u tonama) 15 12 9 6 3 0 Grafički prikaz Pištolji (u hiljadama) 0 1 2 3 4 5 1 . granica se može dostići.1. kapitala i uz datu tehnologiju. rada. ali ekonomija ne može nikada izaći izvan njenih okvira. „količina“ obrazovanja izražena u broju studenata koji diplomiraju u jednoj školskoj godini je ipak ograničena. Može se poslovati unutar granice. Odnos „proizvodnje“ diplomiranih studenata i druge robe/usluga može se predstaviti i grafički. ali da neefikasna bude alokacija dobara i da zbog toga ekonomija bude pomjerena unutar spomenute granice. Ta grafička ilustracija je funkcija proizvodnih mogućnosti.konstantnosti prirodnih resursa. 2. Ekonomija zemlje može proizvoditi efikasno. Pri maksimalnoj efikasnosti resursi se ne rasipaju i radi se s punim kapacitetima.2.

Većina jednostavno mora raditi. kvalitetu i intenzitetu. Ekonomska aktivnost je u cjelini racionalno organizovana ako i samo ako. kapital i prirodni resursi) nisu u potpunosti iskorišteni. tj. nije moguće povećati blagostanje jedne osobe bez smanjenja blagostanja najmanje jedne druge osobe. Drugi uzrok neefikasnosti je neiskorištenost ukupnih raspoloživih faktora proizvodnje. U ekonomskom smislu to znači donošenje odluka o povećanju ili smanjenju ekonomske aktivnosti. ustvari monogo jednostavnija nego odluka o njenom karakteru. jedinica iznad broja jedinica koje se trenutno proizvode. na osnovu upoređivanja potrebnihdodatnih resursa i dodatnih efekata koji proizilaze iz upotrebe dodatnih resursa. proizvodnja će se naći ispod krive proizvodnih mogućnosti. Razmatranje dodatnih efekata neznatnog povećanja ili smanjivanja ekonomske aktivnosti predstavlja donošenje odluka na osnovu marginalnih (graničnih) troškova i marginalnih (graničnih) koristi. Ako bilo koji od faktora (rad. U tom slučaju. Proizvodnja je efikasna ako i samo ako. Analizom efikasnosti u kontekstu proizvodnje robe i usluga. odnosno trošak propuštene prilike. na moru). uz date resurse i tehnologiju. U tom slučaju te tri tone neproizvedenog maslaca nam predstavljaju oportunitetni trošak. Ako se radi o marginalnim troškovima proizvodnje. Samo neki pojedinci troše vrijeme na donošenje odluke da li će raditi ili ne raditi. Funkcija proizvodnih mogućnosti ne pomaže nam samo da definiramo pojam efikasnosti. može se konsideracija proširiti i na zadovoljavanje ukupnih ljudskih potreba. Marginalna analiza/sinteza Odluka da li uopšte obavljati ili neobavljati određenu ekonomsku aktivnost je. već i da utvrdimo dva osnovna neefikasnosti. Prilikom odlaska na godišnji odmor jedna od bitnih odluka je dužina boravka (npr. Jedan od mogućih izvora je slaba shema i organizacija podjele rada. onda su u pitanju troškovi proizvodnje dodatne jedinice proizvoda. 3. nije moguće povećati proizvodnju jedne robe bez smanjenja najmanje jedne druge robe. uz date resurse i tehnologiju. Ako se 1 . troškove svakog dodatnog dana boravka na moru poredimo sa koristima koje ćemo imati od produženog boravka.U tabeli vidimo da proizvodnja dodatnih hiljadu pištolja ima za posljedicu smanjenje proizvodnje maslaca za tri tone.

potrošači nastoje da maksimiziraju zadovoljenje svojih potreba. pouzdanoj intuiciji i procjeni te vještini i borbenosti. ekonomske odluke se uvijek suočavaju sa ograničenjima. Bit poduzetništva je u nemiru.radi o marginalnim koristima. Aktivnosti firme ograničene su tehnologijom koja omogućava transformaciju sirovina i repromaterijala u gotove proizvode. 4. uz dati dohodak. 4. Uz ciljeve i alternativne aktivnosti u njihovom ostvarivanju. stalnom traženju novih ideja. Uvjeti za razvoj poduzetništva: • Postojanje privatnog vlasništva • Slobodna sredstva • Tržište • Konkurencija Ekonomski ciljevi.1. po definiciji. onda je u pitanju dobit koju bi ostvarili od prodaje dodatnie jedinice proizvoda. Poduzetništvo Poduzetništvo je spremnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika uz neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat sa ciljem stvaranja profita. 1 . koje nam omogućavaju njihovo postizanje. Pri tome. U ostvarivanju ciljeva uvijek imamo izbor između dvije ili više alternativnih aktivnosti. i firme i potrošači nastoje minimizirati troškove maksimiziranja. Firme nastoje da maksimiziraju profit. Često se pojam poduzetništvo povezuje sa upravljanjem malim poduzećima. To je način gospodarskog djelovanja u kojem poduzetnik odlučuje što. podrazumijevaju maksimiziranje ili minimiziranje nečega. kako i za koga stvoriti i na tržištu realizirazi ulazeći u poduzetnički pothvat na svoj trošak i rizik s ciljem stjecanja dobiti. Aktivnosti potrošača u zadovoljavanu potreba ograničene su njihovim dohotkom. maštovitosti u pronalaženju novih mogućnosti u poslovanju. ali mu neki autori proširuju važenje i na velike organizacije.

oporezivanja i regulatorne uloge države. Transakcioni troškovi su kombinacija ljudskih faktora i faktora okruženja (nedovoljne informacije i ograničena racionalnost. Transakcioni troškovi su niski kada se razmjenjuju nespecifični proizvodi. a ciljevi preduzeća su minimiziranje transakcionih troškova i birokratskih troškova preduzeća. 5. Troškovi vezani za te aktivnosti nazivaju se transakcioni troškovi (troškovi prelaza). nadgledanja i upravljanja transakcijama. Donošenje ekonomskih odluka koje uključuje istraživanje i iznalaženje dodatnih načina ili inoviranje već poznatih načina njihovog ostvarivanja. izboru alternativnih načina njihovog ostvarivanja ili prilikom suočavanja sa ograničenjima. otkrivanje novih mogućnosti. Dapače. 5. Transakcioni troškovi/prinosi Transakcija je aktivnost ili skup aktivnosti koje je neophodno obaviti da bi određeni proizvod ili usluga prešli granice organizacionog sistema ili nekog njegovog dijela. kada je zadovoljavajuća informisanost i kada postoji veći broj partnera za poslovanje. Transakcije u preduzeću su opterećene birokratskim troškovima.1. oportunizam i mali broj partnera. troškovi pregovaranja i ugovaranja. ljudi nastoje da iznalaze dodatne načine ostvarivanja ekonomskih ciljeva i/ili da otklanjaju ograničenja koja ima otežavaju njihovo postizanje. Ovim pojmom se označavaju različiti uslovi koji onemogučavaju da tržište obavlja svoju funkciju perfektno: troškovi sticanja informacija. ljudi nisu pasivni. Transakcioni troškovi su uslovi koji onemogućavaju tržište da svoju funkciju obavlja efikasno za sve subjekte: troškovi pregovaranja. prevaizilaženje ograničenja ili eksperimentisanje novih ciljeva čini bit poduzetništva. I obrnuto. te rizik i specifična sredstva). Teorija transakcionih troškova 1 .U utvrđivanju ekonomskih ciljeva.

spajanje drugih preduzeća.Kada su viši transakcioni troškovi. Rezultat toga su formalni odnosi: zajednička ulaganja.) 1 .su predmet oporezivanja. jedino ako su visoki transakcioni troskovi neformalnog poslovanja.) • • Troškovi pregovaranja i ugovaranja (ograničavajući faktor za realizaciju obostrano korisnih transakcija) Troškovi po osnovu oporezivanja i regulatorne uloge države (kapitalni dobici –razlika između prihoda od prodaje imovine i izdataka za tu imovinu pilikom kupovine . Jedno preduzeće treba koristiti formalne mehanizme upravljanja okruženjem. oduzima prodavcu. preduzeća teže postići veći stepen kontrole nad poslovnim vezama koje uspostavljaju sa drugim preduzećima. čime se dio dohotka. Smanjenjem transakcionih troškova povećavaju se birokratski troškovi. Oblici povezivanja koji istodobno umanjuju transakcione i birokratske troškove su outsourcing (podugovaranje) i franšizing. sistem cijena čini jeftinijim proces prenošenja informacija. kada su uštede u transakcionim troškovima veće od povećanja birokratskih troškova.ali ih ne čini besplatnim. Cilj preduzeća je optimizirati zbir transakcionih i birokratskih troškova. tj. U grupu transakcionih troškova spadaju: • Troškovi sticanja informacija (najznačajniji oblik transakcionih troškova.

ba  http://amerbalic.unze.hr.wikipedia.org  www.ba 1 .blogger.wikipedia. Literatura  Skripta „Osnove ekonomije“  www.org  www.bs.ef.6.

 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful