*KLASIFIKACIJA POREZA* DIREKTNI I INDIREKTNI Direktni su oni koji direktno pogađaju prihode, dohodak i imovinu poreskog obveznika, pa im nakon

oporezivanja ostaje manje toga. Ako se pravilno utvrde i naplate, onda omogućavaju adekvatnu raspodelu, uz poštovanje subjektivnih okolnosti (veće stope se primenjuju za one poreske obveznike