P. 1
Matematika Test

Matematika Test

5.0

|Views: 10,686|Likes:
Published by Suzana Trajkovska

More info:

Published by: Suzana Trajkovska on Aug 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2015

pdf

text

original

Ime i prezime: _____________

MATEMATIKA - VE@BI

Data: _________

1. Dadeno e mno`estvoto A={33,99,999,9999}. Zapi{i go so zagradi

mno`estvoto V na koe {to elementi mu se broevi {to se sledbenici na broevite od mno`estvoto A.

2. Zapi{i go brojot {to sodr`i:

a) 8 desetki iljadi, 4 desetki i 3 edinici ___________________ b) 2 desetki iljadi, 8 ednici iljadi, 4 stotki, 7 desetki i 3 edinici _______________ v) 7 stotki iljadi, 3 edinici iljadi i 4 edinici ________________

3. Presmetaj gi slednive zbirovi: a) 2684 + 38 + 164 = b) 73 + 175 + 3468 = v) 8342 + 3 + 168 =

4. Od brojot 7436 odzemi go zbirot na broevite 5346 i 654.

5. Zapi{i go petcifreniot broj vo koj cifrata vo razredot desetki iljadi e 3, a zbirot na cifrite e 4.

6. Prepi{i gi i popolni magi~nite kvadrati, taka {to zbirot na broevite po redovi, koloni i dijagonali da bide:

9000

60 000

1700 0 4200 3000 3900 7. 2000 0 2450 0

Presmetaj go zbirot od brojot 18010, negoviot prethodnik i negoviot sledbenik.

8. Koj broj treba da mu se dodade na brojot 42385, za da se dobie brojot 100000?

9. Edno zemjodelsko stopanstvo od ovo{nata gradina nabralo 24500 kg. jabolka. Otkako gi sobrale i kru{ite utvrdile deka nabrale 40000 kg. ovo{je. Kolku kg. kru{i nabralo stopanstvoto?

10. Tatkoto ima 43 god., a sinot 14 god. Kolku godini ima }erkata ako po 18 godini sinot i }erkata zaedno }e imaat tolku godini, kolku {to }e ima tatkoto?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->