STRUČNE SPREME “VI-1, VI-2, VII-1a, VII-1b, VII-2 i VIII” U SRBIJI

Stepen stručne spreme u Srbiji

Fakultet/Univerzitet

Viša škola/ Visoka škola strukovnih studija

EHEA Framework ( Bologna)

VIII Doktor nauka III nivo VII-2 Magistar nauka

Specijalizacija u medicini Specijalističke akademske studije (60 ili 120 espb)

3 cycle

II nivo

VII-1b

Master (mašinstva, prava, tehnologije, itd.) (300 espb) Osnovne četvorogodišnje akademske studije (dipl.inž, dipl.prav., itd) (240 espb) Integrisane Master studije (mašinstva, prava, tehnologije, itd.) (300 espb) Specijalističke strukovne studije ( Spec. inform., fiz.,itd) (60 espb) Osnovne trogodišnje strukovne studije (strukovni inž., prav., itd) (180 espb)

2 cycle

VII-1a

I nivo

VI-2 Osnovne trogodišnje akademske studije (inž., prav., itd) (180 espb)

1 cycle

VI-1