P. 1
Sociologija

Sociologija

|Views: 831|Likes:
Published by milan__

More info:

Published by: milan__ on Jul 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

Sociologija

-drugo izdanjeProf. dr Ljubivoj Gvoic Prof. dr Smilja Rakas Megatrend univerzitet,Beograd 2009.

Pojam sociologije kao nauke
Sociologija je nauka o drustvu(societas-drustvo, logos-nauka). Ona ima svoj poseban predmet naucnog istrazivanja, to su drustvene pojave i drustveni odnosi, njihova drustvena sustina, bez obzira da li su to ekonomski, pravni ili drugi odnosi. Sociologija istrazuje odnose i zivot ljudi u odredjenim grupama. Ona je opsta drustvena nauka, bavi se opstim drustvenim sistemom, njegovom opstom strukturom i opstim zakonima funkcionisanja i razvoja. Ispituje i veze i odnose izmedju posebnih drustvenih sistema. Njen nastanak i razvoj omogocile su, s jedne strane postignuti rezultati u razvoju filozofije i nauke, a s druge strane problem drustvenog zivota koji su u to vreme zahtevali naucno istrazivanje i resavanje. Sociologija se javlja kao izraz krize gradjanskog drustva i kao pokusaj resavanja pitanja iz zivota. Ekonomske i politicke suprotnosti ukazale su na neophodnost resavanja krize, potrebu za naucnim istrazivanjem drustva, a time in a potrebu za nastankom nauke o drustvu ili sociologije. U okviru sociologije ispoljile su se 2 tendencije. Jedna, koja je nastojala da opravda postojeci system i koja je zadatak sociologije shvatila kao pronalazenje oblika njegovog spasavanja. Druga, koja je kritikom drustvenog sistema, analizom zakona drustvenog kretanja trebalo da pomogne njegovom rusenju.Podela na: 1. 2. Gradjansku Marksisticku

1. Gradjanska sociologija ciji je osnivac Ogist Kont, usresredila se na problem podele rada, drustvene solidarnosti i funkcionisanja drustvenih sistema Marksisticka je bila vise usmerena na problem pokretackih snaga i zakona istorijskog razvoja drustva, posebno borbe klasa i revolucije. Gradjanska se vise bavila pitanjima odrzavanja i funkcionisanja, a marksisticka menjanjem drustvenih sistema.
2.

Sociologija proucava drustvo: njegovu strukturu, funkcionisanje i zakone razvoja drustva. Njene temelje postavnja sredinom XIXv. Ogist Kont,Herbert

Spenser, Karl Marks. Postaje moderna nauka delima emila Dirkema i Maksa Vebera.

Drustveni determinizam i drustveni zakoni
Determinizam(determinare-odrediti) je shvatanje o sveopstoj odredjenosti svih pojava. U svetu postoji opsta uzrocna(kauzalna) veza izmedju pojava, sto omogucava zakljucivanje o proslim stanjima prirode i drustva na osnovu sadasnjih znanja kao i predvidjanje buducih dogadjaja. Jedna pojava je drustveno odredjena. Suprotno stanoviste od determinizma je indeterminizam, ucenje koje porice nuzni, uzrocni karakter prirodnih i drustvenih procesa, po kome i covecija volja apstolutno neodredjena i nepredvidiva. U istrazivanju drustvenog determinizma najcesce se koriste sledeci pojmovi: okolnosti, cinioci, uzroci i povodi. Okolnosti su uslovi ciji uticaj na posmatranu pojavu nije ni neposredan ni presudan. Cinioci su bitni i delatni uslovi od kojih zavisi da l ice se neka pojava desiti ili ne. Uzroci su najaktivniji cinioci, dovoljni i neophodni uslovi koji neposredno proizvode neku pojavu. Povodi su cinioci koji neposredno prethode samoj pojavi, mogu biti vrlo malog znacaja i cak slucajni prethodnici. Drustvene pojave su odredjene mnostvom prirodnih, drustvenih i individualnih cinilaca. Drustveni determinizam ima svoju slozenost i specificnost. Deterministicka veza medju pojavama moze da ima razlicite oblike, te veze mogu da budu nuzne i uzrocne ili slucajne. Drustveni zakon se definise kao jezicki iskaz o objektivno postojecoj, relativno stalnoj, opstoj i nuznoj vezi izmedju drustvenih pojava i njihovog razvoja. On postoji i deluje relativno nezavisno od svesti ljudi, drustveni zakon ima karakter istorijski nuzne tendencije razvoja ljudsog drustva. Ideal svake nauke je otkrivanje sto vise zakona. Staticki zakon je jedan od vaznih zakona drustvenih pojava koji na osnovu racuna verovatnoce otkriva determinisanost koja se ne odnosi na pojedinacne slucajeve nego na celine, grupe. Sociologiju interesuje i odstupanje, slucajnost, ostatak. Pojedinacna odstupanja ne opovrgavaju determinisanost drustvenih pojava nego samo pokazuje da se u drustvu ne desava sve nuzno. Sociologija ne prihvata strogi determinizam. Pojedinacni dogadjaji i sigurni pravci drustvenog kretanja ne mogu da se predvide.

Istorijski tok nije unapred u potpunosti determinisan i ne ostvaruje se sa fatalnom neizbeznoscu

Stvaranje sociologije kao nauke

U konstituisanju sociologije kao naucne discipline najveci udeo imaju SenSimon, Kont i Spenser. Klod Anri Sen-Simon ima ogroman, mozda i presudan znacaj za nastanak sociologije. Sen-Simon je izvrsio najznacajniji uticaj na formiranje pozitivizma i pozitivisticke sociologije. Sen-Simon shvata drustvo kao jednu celinu u kojoj deluju posebni zakoni kretanja razliciti od onih koji vaze za pojedinca. Svoju osnovnu misao o istorijskom razvoju drustva Sen-Simon je usvojio od Kondorsea. Misao o usavrsavanju ljudskog drustva u procesu napredovanja od nizih ka sve visim stupnjevima razvoja. Prvi stupanj je teoloski, drugi je metafizicki, i treci naucni. Rad a posebno industrijska proizvodnja, nauka i umetnost treba da budu osnovne delatnosti u buducem drustvu. Sen-Simon nije stovrio celovit socioloski sistem, mada se u njegovim radovima ( Novo hriscanstvo, Rasprava o nauci o ceoveku, Industrijski sistem) nalaze osnovni element socioloske teorije. Kont je bio Sen-Simonov ucenik i licni sekretar, teoreticar koji je sistematizova ideje svojih prethodnika i izgradio jednu zamisao sociologije koja se zasniva na pozitivistickoj metodi o teoriji. U IV tomu svog dela Kurs pozitivne filozofije, Kont je prvi put upotrebio rec sociologija, do tad kao i Sen-Simon je upotrebljavao rec socijalna fizika. Nastanak Kontove sociologije povezan je sa ondasnjim drustveno-istorijskim uslovima, sa stanjem u francuskom drustvu toga doba. Kont se zalaze za konstituisanje takve nauke koja ce svojim duhom pozitivnoh znanja predvideti tok dogadjaja i usmeriti drustveno delovanje u odredjenom pravcu, omoguciti istovremeno suzbijanje revolucionarnih ideologija i donosenje cvrstih normi za oblikovanje drustva. Ona treba da jaca postojece drustvo. Sociologija je najmladja nauka, a stvari koje ona proucava najslozenije. Dva osnovna dela sociologije su: socijalna statika i scoijalna dinamika. Jedan izrazva red, poredak, a drugi progress. Oba ova dela su komplementarna. Socijalna statika se bavi proucavanjem strukture drustva, pojedinacnih elemenata koji su u sastavu tog drustva. Osnovna celija drustva i najelementarnija

tvorevina je porodica. Politicka vlast se javlja kao cinilac drustvene kohezije koja sprecava da se drustvo dezintegrise. U drustvenoj strukturi Kont razlikuje 4 klase: • Spekulativnu klasu(naucni radnici i umetnici) • Prakticu klasu(predstavnici proizvodnje i prometa) • Seljacku klasu(poljoprivrednici) • Radnicku klasu Socijalna dinamika treba da bude usredsredjena na otkrivanje uzroka drustvenih promena i zakonitosti razvoja covecanstva. Kont drustvenu istoriju cevecanstva svodi na istoriju ideja, pri cemu napredak ljudskog duha kroz 3 stanja predstavlja osnovni zakon socijalne dinamike. Uprkos socioloskoj kritici Kontovog stvaralastva, njegov socioloski sistem je odigrao znacajnu ulogu u razvoju sociologije kao nauke jer su u elementima tog sistema prnasla osnovu mnoga teorijsko-metodoloska stanovista. Herbert Spenser je engleski mislilac koga smatraju jednim od osnivaca sociologije. Najznacajnija Spenserova dela su: Sistem sinteticke filozofije, Uvod u studije sociologije, Klasifikacija nauka. Mada je pozitivizam bio idejni temelj za izgradnju Spenserove socioloske teorije, na njega su mnogo vise uticala dela iz geologije i biologije u kojima je tada dominirala ideja evolucije. Na Spensera su, pre svega, uticale ideje Lamarka. Da bi pokazao svojevrsno delovanje bioloskih zakona, on je drustvo prikazao kao osobiti organizam. Spenserova zasluga je u tome sto je u sociologiju uveo kategorije kao sto su: ustanova, drustvena struktura, drustvena funkcija, i drustvena integracija. On je jedan od preteca strukturalnofunkcionalisticke sociologije.

Nauka o drustvu u delima klasika marksizma

Marks i Engels objavljuju svoje prve radove kad i Kont. Uporedo sa nastankom sociologije javlja se i marksizam sa drugacijim shvatanjem coveka, drustva i drustvenog razvoja. Marksizam se nastavlja na nemacku klasicnu filozofiju, klasicnu englesku politicku ekonomiju i francuski utopijski socijalizam. Marksisticka teorija drustva ne moze se svesti na sociolosku teoriju jer obuhvata filozofska, antropoloska i ekonomska podrucja. Marks i Engels nisu stvorili celovit

nacije i nacionalnog pitanja. ali “ne po svojoj volji. Marks polazi od toga da je covek rodno bice cije je osnovno unutrasnje svojstvo stvaralastvo. Marks je u podeli rada video jedan od osnovnih zakona formiranja i razvoja dosadasnjih oblika drustvenog zivota. To se najbolje vidi u Prilogu kritici Hegelove filozofije drzavnog prava. Gramsi je istrazio kulturu kao specifican duhovni problem. drustvo. klase i klasne borbe. Po Marsku. Najznacajnija pitanja su: porodica. socijalisticki pokret. privatna svojia. analizom i razradom mnogih problema bavio se i Fridrih Engels. birokratije i culture. inteligenciju.socioloski sistem poput Kontovog. za razliku od Kontove bila kriticka u odnosu na gradjansko drustvo i da je u njenoj osnovi bilo ne samo oktrice zakonitosti drustvenog razvoja vec i “teorija naucnog socijalizma”. Drustvena podela rada i privatna svojia nad sredstvima za proizvodnju uslovili sui pojavu otudjenja coveka. Ljudi prave sopstvenu istoriju. One je razradio pitanja teorije partije. Lenjin se zalagao za razvoj sociologije. . drustva i istorije. ne pod okolnostima koje su sami izabrali nego pod okolnostima koje su neposredno zatekli koje su date i nasledjene”. ne iznenadjuje da je ona cesto ideologizirana i tumacena na uproscen nacin. Imperijalizma i monopolistickog kapitalizma. Osnovni zakon drustvenog razvoja Marks otkriva u protivrecnomstima do kojih dolazi izmedju razvitka proizvodnih snaga i postojecih odnosa u proizvodnji koji sputavaju dalji razvitak tih snaga. delovanje. a ne samo njeno orudje. Ta protivrecnost se razresava socijalnom revolucijom. Doprinos drustvenoj teoriji dao je i Antonio Gramsi. drzava. koristeci upravo termin sociologija. Znacajan doprinos daljoj razradi marksizma dao je i Vladimir Ilic Lenjin. U okvirima Marksove zamisli o drustvu. S obzirom na to da je Marksova teorija. partiju i problem revolucije. italijanski mislilac. Citava istorija drustva prikazana je kao istoriju klasnih borbi. Marks jos za zivota izjavljuje da nije marksist. odnos drzave i revolucije. covek je i subjekt. Osobitost ljudske prirode ne treba traziti u samoj prirodi kao takvoj vec u proizvodnoj delatnosti u najsirem smislu. Ekonomsko-filozofskim rukopisima i Tezama o Fojerbahu. Covek nije apstraktno bice vec covekov svet. Veca podela rada uslovila je nastanak privatne svojine in a njoj zasnovanu podelu drustva na klase. drzava. tvorac sopstvene istorije. vec se elementi dustvene teorije nalaze u njihovim istrazivanjima coveka.

geografski polozaj. • Mehanicizam. sustina i razvoj drustva objasne psihologisticki. geografski determinizam(delovanje geografskih cinilaca). biologicizam(sa bioloskim organizmima). kao i odgovora na slozenost drustvenih pojava. nasledje. opsti pogleda savremenih socioloskih teorija moguce je istorjski prikazati kao: naturalisticke. funkcionalisticke i strukturalisticke. u razvoju sociologije ispoljena je tendencija da se drustvene pojave. covekov psihicki zivot. formalisticke. nasledje i odabiranje. Albert Sefle. Klasifikovali su u 3 osnovne grupe: . psiholoske.V. sunce i pojave na njemu. odabiranje. Gobino uvodi rasu kao cinilac. Hentington smatra da klima ima veliki uticaj na drustvo. javlja se pokusaj da se drustvo i drustvene pojave objasne uticajem bioloskog cinioca. Artur Zozef Gobino. Naturalisticke teorije drustva: mehanicizam(izucavati po analogiji sa mehanickim sistemima). Le Plej na osnovu proucavanja porodice i porodicnog budzeta izvodi zakljucak o presudnom uticaju geografskog cinioca. prilagodjavanje.Predstavnici: Ludvig Glumpovic. kolicina vode. Oto Amon. G. Beveridz imaju teoriju o suncanim pegama i privrednim ciklusima. Paul fon Lilienfeld. svojstva zemljista. Po Glumpovicu je rat izmedju naroda isto tako neminovan kao i borba za opstanak medju ostalim bicima. Klima utice na zdravlje stanovnistva.Teorija i pravci u sociologiji Radi sticanja celovitog uvida u razlicitost pogleda na drustvo. borba za opstanak. H. Senser prvi tvrdi da je drustvo organizam. Dzivnos. klima. Drugu varijantu u biologicizmu predstavlja socialdarvinizam. u drugoj polovini XIX v. nastojanje da se drustvene pojave objasne kao “proste varijacije fizickih pojava”. Predstavnici: Herbert Spenser. Ljudska svest. Potpuni organicizam zastupao je Paul fon Lilienfeld. i pocetkom XX v. izrazava nastojanje da se bioloski zakoni prenesu na objasnjenje drustva i drustvenog zivota. Mur. • Psiholoske teorije. Geografski determinizam. Koristeci pojmove organizam. Keri. • Biologicizam. odgovaraju u ciklusu proizvodnji zita. prirodna flora i fauna. Rene Vorms. de Lapuz.

Samoubistvo i Elementarni oblici religijskog drustva. su nastale kao rezultat nastojanja da se drustvo shvati kao skladan i integrisan sistem. Maks Veber. Sigmund Frojd. Emil Dirkem je izlozio svoje ideje u vise dela od kojih su najvaznija: Pravila socioloskog metoda. znacenje radnji i materijalne nosioce znacenja. Osnovna slabost Dirkemove teorije je svodjenje sustine drustvenih pojava na kolektivno-psiholosku oblast. s jakim osecanjem solidarnosti i svescu o zajednici a koja se temelji na krvnoj vezi i . Sorokin u delima Dustvena kultura i dinamika. Drustvo je slozen sistem koji se krece i menja u tirmickim talasima i ciklusima koji se ponavljaju sto omogucuje da se utvrde odredjene pravilnosti. potcinjenosti. Drustvo. izneo je svoja teorijska shvatanja u delima Privreda i drustvo. van svesti pojedinca: on ih nalazi gotove u drustvu i one na njega vrse pritisak a on im se potcinjava. instinkt zbijanja u grupu… Frojd. ne u pojedincu. U sredistu Veberove sociologije je drustvena pojava. roditeljski instinkt. Maks Veber. Drustveni determinizam i ljudska sloboda. Mak Dugal je drustvene pojave tumacio instiktima: instinkt bezanja s osecanjem straha. zastupali su Gabrijel Tard. Formalna sociologija se ne oslanja ni na jednu drugu nauku pomocu koje bi objasnila drustvo. Individualno-psiholoske teorije. Najznacajniji predstavnik ove teorije je Emil Dirkem. Socijalno-psiholoske teorije. Gurvic u Savremenom pozivu sociologije. Sociologija II govori da individualno-psihicko je prisutno u kolektivnopsihickom i obrnuto. instinkt odbijanja s osecajem odvratnosti. Protestantska etika i duh kapitalizma.individualno-psiholoske. Zorz Gurvic i Pitirim Sorokin. kolektivno-psiholoske. drustveno ponasanje pojedinca. To je energija koja podstice na zadovoljavanje osnovnih nagona: zivota i ljubavi. Kolektivno-psiholoske teorije. oblike drustvenoh organizovanja: zajednicu kao oblik koji je cvrsto vezan. instinkt radoznalosti s osecanjem cudjenja. Polaze od predpostavke da sociologija istrazuje oblike zajednickog zivota medju ljudima. Drustvene pojave su kolektivni nacin ponasanja i misljenja koji postoje u drustvu. Vilijam Mak Dugal. nezavisnost. Formalna sociologija se javila kao reakcija na biologizam i psihologizam. Dirkem je smatrao das u drustvene pojave specificne pojave: one postoje objektivno. kultura i lucnost polazi od teze da se drustvene pojave sastoje od interakcije ljudi koje u sebi sadrze 3 osnovna elementa: subjekte radnje. jer sociologiju posmatra kao samostalnu nauku koja ima sopstveni prdedmet i spostvene metode. Drustvene pojave treba shvatiti kao stvari. osnivac psihoanaliticke skole smatra da je cinilac u razvoju drustva i culture libido. jer sa unutrasnje strane one nisu dostupne naucnom saznanju. nemacki sociolog. O podeli drustvenog rada. socijalno-psiholoske. instinkt borbenosti.

U svakom tipu civilizacije svaki obicaj. Osnovna analiticka kategorija je funkcija. Celina je jedinstvo diferenciranih delatnosti i odnosa u okviru medjuzavisnosti i ravnoteze.drustvo kao skup ljudi vezanih poslovnim odnosima. oblici udruzivanja-jeste drustveni oblik. drustvene gupe i udruzenja. tako da ne izazivaju sukobe koji ne mogu da se rese niti da se regulisu. Sistemu kulture. teznji. Dela Parsona Struktura drustvene akcije. motiva kojki cesto vuce dezintegraciji. Sistemu licnosti koji predstavlja sistem individualnog ponasanja. ideja i verovanje ima neku funkciju. Zimel u Sociologiji istice da pojedinci stupaju u drustvo time sto se povezuju radi ostvarenja nekog cilja. drustvo mora da nadje za njega adekvatnu zamenu. Talkot Parsons i Robert Merton su imali veliki uticaj na sociologiju. Drustvenim sistemom koji se sastoji od mnostva individualnih ucesnika koji su motivisani tendecncijom ka optimizaciji zadovoljenja 2. Drustveni sistem je funkcionalizam sadrzan u najrazvijenijem obliku. Merton je dao osnovni princip funkcionalizma. 3. Polazi od toga da se ono sastoji od skupa drustvenih procesa. Merton je razgranicio 3 medjusobno povezana analiticka nivoa: licnost. Nacin povezivanja ljudi u drustvu. Funkcionalizam je jedno od osnovnih teorijsko-metodoloskih stanovista u proucavanju drustvenih pojava. koji se opet sastoje od spajanja ili razdvajanja ljudi u drustvenom prostoru. Strukturalizam je veoma slican funkcionalizmu. U delu Sistem opste sociologije postavio je strogu razliku izmedju sociologije i ostalih nauka. Eseji iz socioloske teorije. u cijim okvirima se izgradjuju odgovarajuci organi. U funkcionalizmu je drustveni sistem glavni predmet posmatranja i analize drustvenih pojava. Tenis razlikuje 3 vrste oblika: drustvene odnose. mreza drustvenih uloga kojima su pojedinci povezani radi ostvarivanja nekog cilja. stanje u kome svi delovi drustvenog sistema rade zajedno. Parsons govori o 3 sistema drustvene akcije: 1. Drustveni sistem postaje skup interakcija. kultura i drustvo. organizacije i institucije. Strukturalizam . materijalni predmet. Fon Vize jenajznacajniji predstavnik ne samo nemacke vec i svetske formalne sociologije. koje se zasniva na ugovorima. Funkcionalizmu se cesto zamera da deterministicki posmata ljudsko delovanje jer se ljudsko ponasanje prikazuje kao pojava koja je odredjena sistemom. jer se oba stanovista zasnivaju na pretpostavci da je drustvo slozena celina. koji ima prvenstveno integrativno-moralnu funkciju jer treba da prilagodi datom sistemu.

posmatranim kako same za sebe tako i u njihovim odnosima.istrazuje interfunkcionalne celine u kojima svaki clan zavisi od drugog. Kriticka teorija drustva nije strogo socioloski pravac: ona je socijalnofilozofska i psiholoska teorija koja je imala znatan uticaj na sociologiju narocito preko radova najpoznatijih predstavnika: Horkhajmera. Sociologiju ne interesuje sadrzina drustvenih odnosa. Balibar. a u strukturalizmu Fukoa u prvom planu je pojam strukture “anonimni sistem bez subjekta”. Socijalna dinamika ima za predmet da objasni pravac drustvene evolucije. Socijalna statika predstavlja neku vrstu anatomije drustvenog organizma. Maks Veber smatra da sociologija treba da razume drustveno delanje i da ga uzrocno objasni u njegovom toku i njegovim posledicama. Parsons odredjuje sociolosku teoriju kao onaj spekt teorije socijalnih sistema koji se bavi pojavama institucionalizacije. jer je to predmet proucavanja posebnih nauka. . On posmatra da su predmet proucavanja sociologije “rast. Altiser. Socioloski empirizam je jedna od najsirih orijentacija koju karakterise zanemarivanje teorije. razvitak. Merkuzea. Adorna… Predmet sociologije Vecina sociologa se nacelno slaze sta je opsti cilj i zadatak nauke o drustvu. Froma. njihovom nastanku i njihovom funkcionisanju. Predstavnici: Levi-Stros. Predstavnici formalne sociologije smatraju da sociologija proucava drustvene oblike ili forme. Glavna metodoloska obelezja empirizma su merenje i opis pojava. Neophodnost opste nauke o drustvu uvidja i Herbert Spenser. i funkcije drustvene skupine”. U sredistu egzistencijalizma se nalazi covek kao subjekt. Po Kontovoj zamisli sociologija se deli na: socijalnu statiku i socijalnu dinamiku. Pulancas. struktura. Fuko. Emil Dirkem sociologiju odredjuje kao nauku o drustvenim uslovima. Ezen Diprel sociologiju shvata kao nauku o drustvenim grupama.

Izbor i formulacija problema 2.Metod sociologije Metod svake nauke. kao nacin istrazivanja koji se u njoj primenjuje i sredstvo pomocu kojeg se dolazi do novih saznanja. Stjuart Mil. Stanoviste koje zastupa Marks Pozitivisticko shvatanje je da se u proucavanje drustva unesu osnovna epistemoloska nacela prirodnih nauka. sistemizovanje i prikazivanje podataka do kojih se doslo primenom odredjenih metoda . Marks je razvio metod materijalisticke dijalektike pokazavsi na primeru gradjanskog drustva da nepomirljivi klasni sukobi i suprotnosti leze u osnovi citavog dela istorije u kojo postoji klasna podeljenost. Kont. Tri osnovna stanovista: 1. Sredjivanje i prikazivanje rezultata 5. definisanje cilja. osnovni je pokazatelj njene zrelosti i razvijenosti. Prikupljanje podataka raznim metodama i tehnikama 4. postavljanje hipoteza II faza: izbor metoda i tehnickih postupaka za prikupljanje traznih podataka III faza: prikupljanje podataka pomocu razlicitih metoda i istrazivackih tehnika IV faza: sumiranje. Proces istrazivanja sastoji se iz sledecih 5 faza: 1. Interpretacija rezultata i izvodjenje zakljucaka I faza: izbor predmeta istrazivanja. Dirkem. Stvaranje plana istrazivanja 3. Pozitivisticko 2. Spenser. Stanoviste o korenitoj epistemoloskoj razlici prirodnih i drustvenih nauka i uslovi metod razumevanja 3.

. analiza slucaja su pojmovi koji se upotrebljavaju naizmenicno i gotovo u istom znacenju. studija slucaja. unapred su utvrdjena pitanja i redosled. Ne moze se saznati o unutrasnjoj i psihickoj strani. Prilikom izrade upitnika treba voditi racuna o ciljevima istrazivanja. ugled uzivaju pojedinci u odredjenom drustvu. Pitanja mogu da budu otvorenog i zatvorenog tipa.V faza: analiziranje rezultata i izvodjenje zakljucaka Najvecu vrednost ima uzorcno objasnjenje koje daje odgovor na pitanje zasto se neka pojava dogadja i kako se ona moze proizvesti i kontrolisati. Eksperiment se moze definisati kao nuzno posmatranje u precizno odredjenim i kontrolisanim uslovima. Razgovor i upitnik su najcesce upotrebljivanja sredstva za prikupljanje podataka. a sam postupak anketa. posmatrati se mogu samo aktuelni iskustveni sadrzaji. Sociometrija u sirem smislu znacenja podrazumeva svako merenje i kvantitativno prikazivanje drustvenih pojava i procesa. Geneticko objasnjenje omogucuje uvid u vezi sa nastankom pojave i prethodnih faza procesa koji je do nje doveo. U teoloskom objasnjenju dati su subjektivni cinioci. Moze biti labaratorijski ili eksperiment u prirodnim uslovima. Odlika je velika sistematicnost i brzina. Jakob Moreno ispituje strukture odnosa izmedju ljudi s obzirom na to kakve simpatije. naziva se anketiranje. Klinicki metod se primenjuje kod pruzanja pomoci pojedinim pacijentima u vidu individualnog rada u medicini i izvan nje. Strukturalnofunkcionalno objasnjenje ukazuje na polozaj i ulogu odredjene vrste pojava u sirem sistemu. Odasiljaca odredjene poruke. Posmatranje je jedna od najstarijih i najsire koriscenih metoda. Mogu se takodje ispitati odnosi odasiljaci poruka prema drugim drustvenim grupama. vrednostima i namerama odasiljaca poruke. Metod slucaja. Biografski metod podrazumeva istrazivacki postupak. oni cije se delovanje i ponasanje objasnjava. Analiza sadrzaja je jedan od istrazivackih postupaka za proucavanje simbolicnog opstenja. Upitnik se sastoji od niza unapred pripremljenih pitanja. Zakljucke o shvatanjima. samo ono sto postoji li se zbiva u vreme posmatranja. kakav autoritet. na osnovu licnih dokumenata. stavovima. primaoca i sadrzaja poruke.

Do razdvajanja ovih pojmova dolazi u XVII i XVIII v. . Klasifikacija je sredstvo za otkrivanje reda medju pojavama i nastojanje da se otkriju dublje osnove tog reda. i osobenosti i razlike pojedinih vrsta drustvenih pojava u razlicitim drustvima. Uporedna istrazivanja se mogu podeliti u 3 osnovne verzije: 1. Pojam drustva. tako i u drustvu moze se uociti sklad strukture i funkcije koje idu prema zajednickom cilju. Doslednost. Uporedna istrazivanja omogucuju ispitivanje odredjene drustvene pojave ili drustva u svim ili mnogobrojnim oblicima.Sociometrijski test kojim se otkrivaju privlacnosti i odbijanje medju pripadnicima odredjenih drustvenih grupa. Kao u organizmu. razliciti pristupi u proucavanju Pojam drustvo se nije jasno razlikovalo od pojma drzave. 3. razni i slicno. sve klasifikacijske jedinice stvaraju na osnovu istog kriterijuma deobe. Drustvenih pojava u vise konkretnih drustava koja pripadaju istom drustveno-istorijskom tipu. 2. pojam drustva znatno je siri od pojma drzave kao pravno-politicke organizacije ove zajednice. poklapa se sa obimom pojma klase. Iscrpnost sto manje upotrebljavaju reci ostali. Potpunost. Istrazivanja u istom drustvu koja doprinose objasnjenju unutardrustvenih varijacija raznih pojava. Uporedno proucavaju opste osobine razlicitih tipova drustva. Kont pod drustvom podrazumeva harmonicnu celinu velikog broja funkcija na osnovama podele rada. Merenje oznacanje iskustvenih pojava pomocu brojcanih simbola koji se pridaju pojavama koje se mere na osnovu precizno utvrdjenih pravila.

Marks je u odredjivanju pojma drustvo posao od toga da postoji vise vrsta odnosa od kojih se u njegovim radovima izdvajaju 2: odnos ljudi prema prirodi i medjusobni odnosi ljudi. oni cine jedinstvo. Drustvo je “nadorganizam” u kome vaze iste ili slicne zakonitosti iz organske prirode. Po Marksu. i priroda su u nerazdvojnoj vezi. Ono je u najtesnjoj vezi sa razvitkom ekonomije. Po Dirkemu sustina drustva je u kolektivnim predstavnicima i drustvenim ustanovama koje postoje kao stvarnost nezavisno od pojedinca. drustvo je “proizvod uzajamne delatnosti ljudi”. Jovan Cvijic proucava prirodno-geografske uslove. Priroda i drustvo Covek.Grupe koje se obrazuju u drustvenoj podeli rada. drustvo.Spenser drustvo posmatra kao krajnju tacku bioloske evolucije. Dirkem je medju prvima koji drustvo posmatra kao posebnu celinu koja ima sopstvenu realnost. . drustvo nije prost zbir jedinki vec sistem koji je obrazovan njegovim udruzivanjem. nezavisno od njegove volje”. nuzne odnose. U predgovoru za Prilog kritici politicke ekonomije Marks pise: “ljudi stupaju u odredjene odnose. njihove volje i htenja. drustvo i kulturu na Balkanskom poluostrvu. U kojem ne postoji drustvena podela rada 2. Po Dirkemu. Direkm razlikuje 2 tipa drustva: 1.

Prema psihologistickom stanovistu psiholosko povezivanje dva ili vise individualnih ponasanja ciji akteri svesno i neposredno uticu jedni na druge. U odredjivanju pojma drustveni odnos 3 su posebno karakteristicna: psihologizam. drustvenokorisnih usluga. ili povremeno. a proizvodnja materijalnih dobara je osnovni oblik ljudskog rada. Moze biti: materijalno-produktivan rad. ali svaka delatnost nije rad. formalizam i Marksovo shvatanje. nezavisno od njivove volje. pojma drustvenog odnosa: da bi ljudi ziveli oni trebaju da proizvode a da bi proizvodili oni treba da stupaju u odredjene odnose. trajne i promenljive. Najvazniji oblik drustvene delatnosti je rad. Opstanak savremenog drustva nemoguc je bec sve tri vrste radnih delatnosti. primarne i sekundarne. manje organizovano. Ljudski rad nije samo i iskljucivo stvaranje materijalnih dobara. organizovane i neorganizovane. Tard i Veber ovo zastupaju. duhovno-produktivan rad. Marksovo shvatanje. Radom covek obezbedjuje i stalno poboljsava materijalne i druge uslove svoje egzistencije. Drustveni odnosi se mogu podeliti na: formalne i neformalne. Delatnosti koje nisu rad obavljaju se obicno spontano.Drustvena delatnost i rad Ljudski rad je najvazniji oblik drustvene delatnosti. Podela rada . Svaki rad je jedna delatnost.

ali i takodje i osnova svojinskog prisvajanja podele drustva na klase.Podela rada predstavlja osnovni strukturalni princip organizacije celokupnog drustvenog rada. Direkm O podeli drustvenog rada govori da podelom rada povecava solidarnost i medjuzavisnost u drustvu jer se javlja potreba za proizvodima drugih onda kada se oni bave razlicitim poslovima. Engels je u Poreklu porodice. Pojave trgovine kao posebne grane Istorijski razvoj drustva zasnovan na podeli rada dovodi do nastanka privatne svojine. Podela rada ima 2 osnovna aspekta: 1. Drustvena podela rada se odnosi na izdvajanje delatnosti i stvaranja odgovarajucih grupa u drustvu kao celini. Izdvajanje zanatstva od poljoprivrede 3. Podela rada se javlja kao nuznost iz koje proizilaze odredjeni oblici drustvene strukture. drustvene organizacije. a zasnivala se na razlikama u polu i starosti. U pocetku podela rada je bila prirodna podela rada. . pojedinacna podela rada. drustvenih ustanova. Marks u Kapitalu razlikuje 3 osnovna oblika: opsta pdela rada. Marks podelu rada posmatra kao cinilac koji dovodi do podvajanja u drustvu. Podela rada je bila osnova za stvaranje materijalnog bogatstva drustva. Znacaj podele rada medju prvima uocava Platon. Ona je rezultat covekove proizvodne delatnosti. Izdvajanja zemljoradnje kao posebne grane stocarstva 2. podele rada na umni i fizicki i do podele na selo i grad. svako obavlja rad u skladu sa svojim sposobnostima. sto predstavlja jednu od najstarijih podela koja se i danas odrzava. a ne urodjena osobina ljudske prirode. posebna podela rada. Podela rada je razbila prvobitna drustva. Smit objasnjava podelu rada i njen razvitak iskljucivo sa stanovista ekonomsko-politickih ciljeva koji proizilaze iz interesa za sto vecom produktivnoscu ljudskog rada. privatnog vlasnistva i drzave dao 3 velike drustvene podele rada: 1.

on je sredstvo za odrzanje gole fizicke egzistencije III otudjeni rad ne otudjuje samo coveku prirodu i predmete nego i njegovu zivotnu delatnost. od svog rada. odvojenost coveka od proizvoda svog rada. U istorijskom razvoju drzava znacajno mesto zauzima i podela na fizicki i umni rad. Tehnicka. nezdrava konkurentska borba. kao otudjenje covekovih potreba.2. njegovi specificni rod. Otudjenje rada Narocitu paznju otudjenju su posvetili Hegel i Marks. odvojenost rada od zadovoljstva. pa i od samog sebe. Proces otudjenja rada ispoljava se u razlicitim. jer u njega ulaze svoje fizicke i duhovne potencije da bi na kraju dobio samo neznatan deo proizvoda. Pojedine gurpe se izdvajaju iz drustva i postaju nadredjena sila nad covekom. egoizam. iskoriscavanje. Ako je covek otudjen od svog proizvoda. II rad je radniku spoljasnji. otudjenje se ispoljava kao razdvojenost rada i upravljanja. politickog i birokratskog aparata u drtustvu. U politickoj oblasti drustva otudjenje se ispoljava kao dominacija drzave. a pre svega. medjusobno povezanim vidovima: I radnik postaje rob svog predmeta. IV otudjenje coveka od coveka. njen prvi oblik je jednostavna kooperacija u kojoj ljudi okupljenih na istom prostoru obavlja isti posao. U socioekonmskoj sferi. radnik postaje “dodatak masini” gde radnikov ritam podredjen radu trake. onda ce i druge da dozivljava iz perspective otudjenog pojedinca. . Masina potiskuje “zivi rad”.

Pravni pojam svojine odnosi se na regulisanje svojine. Ekonomski pojam. Svojina je drustveni odnos nejednakih mogucnosti pojedinacnog. Prisvajanje od jedne strane istovremeno predstvavlja lisavanje drugih da dodju u posed odredjenih dobara. izolovanosti. materijalnih i duhovnih dobara 2.upravljanje. grupnog ili 3.raspolaganje. Marks je izveo zakljucak da je ukidanje privatne svojine i klasne eksploatacije osnovni drustveni preduslov kojim treba da zapocne istorijski process oslobodjenja ljudskog rada i coveka. ima 3 tumacenja 1.otudjivanje. svojina podrazumeva covekov monopol nad stvarima. sto podrazumeva. Na individualno-psihickom planu. otudjenje se ispoljava u preteranoj specijalizaciji rada koja je najubitacnija u “razmrvljenom radu” industrijskog masinizma i gde je covek dodatak masini. . U profesionalnoj oblasti pojedinca. prenosenje… Sociolosko tumacenje. Na individualno-psihickom planu. U profesionalnoj oblasti pojedinca. prisvajanje i posedovanje sredstava za proizvodnju i sredstava za potrosnju. Kic i sund. . izbegavanja druzenja i saradnje sa drugima. Svojina i drustvena moc Svojina je istorijski promenljiva drustvena ustanova. otudjenje se ispoljava kao osecanje usamljenosti. otudjenje se ispoljava u preteranoj specijalizaciji rada koja je najubitacnija u “razmrvljenom radu” industrijskog masinizma i gde je covek dodatak masini. nad materijalnim i duhovnim dobrima.U duhovno-kulturnoj sferi otudjenja se ispoljava u razlicitim vidovima pri cemu znacajnu ulogu ima podela ljudi na one koji “proizvode” duhovne vrednosti i one koji proizvode razna materijalna dobra.

U savremenom drustvu su akcionarska drustva. Pojam drustvene moci se u sociologiji najcesce odredjuje kao mogucnost ostvarivanja uticaja jedne individue na drugu. Ovaj oblik svojine je kritikovan zbog njene nedovoljne motivacije sposobnosti da bude nosilac ekonomskog razvoja i napretka u drustvu. Subjektu.drustvenog posedovanja. U klasicnom kapitalizmu vlasnik je sam upravljao svojim preduzecem. statusna moc i znanje. Sa socioloskog stanovista presudno je ko stvarno raspolaze odredjenim predmetima. Drustvena moc je zastupljena u svakoj grupi u kojoj postoje izvesni hijerarhijski odnosi izmedju njenih clanova. Od drzavne svojine se razlikuje drustvena svojina koja predstavlja oblik kolektivne svojine koju susrecemo u periodu izgradnje socijalizma. Pored pojma svojina. koriscenja ili ogranicenim prirodnim i drustvenim dobrima. Titular privatne svojine je najcesce pojedinac. Drustvena moc je sistem nejednakih mogucnosti pojedinaca i grupa u donosenju relativno znacajnih odluka. svojina nad sredstvima za proizvodnju(najznacajniji oblik) ili svojina nad predmetima za potrosnju i licnu upotrebu. svojina. Privatna svojina predstavlja najbitniji oblik drustvenih (ne)jednakosti medju ljudima. Drustvena struktura . Nejednake mogucnosti drustvene moci mogu da pocivaju na razlicitim osnovama: fizicka sila. Pojam svojine razvijen je ponajvise kroz pojam privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju. privatna svoina ili grupna(kolektivna i zajednicka) ili drzavna svojina ili drustvena. drustvena moc je kategorija koja doprinosi proucavanju drustvene strukture. raspolaganja Svojina se razlikuje po 2 osnova: objektu.

Pravno-politicka nadgradnja 3. politika i kultura.U najopstijem znacenju pojma struktura podrazumeva relativno stabilan sistem odnosa izmedju elemenata koji cine jednu stvar. Podrucje drustvene svesti Marks uvodi slozeniji pojam. U svakom drustvu postoji odredjen broj drustvenih uloga i drustvenih polozaja koji su relativno nezavisni od ljudi kao individua. Tri su osnovne delatnosti: privreda. Covek ne zivi niti radi sam kao jedinka. Povezivanje mikroelemenata. ljudi i njihovih polozaja i uloga u slozenije celine dovodi do nastanka makrostrukture drustva. drustvene moci i drustvenog ugleda. nego uvek kao pripadnik neke grupe. drustveno bice. Kao pripadnik grupe on obavlja odgovarajucu delatnost i zauzima odredjen polozaj u drustvu. klasa i slojeva 2. Ove oblasti se nazivaju segmenti drustvene makrostrukture. Drustvo se u svojoj opstoj strukturi sastoji od ljudi kao osnovnih materijalnih elemenata. Kao formiranje organizacije i drustvenih podsistema. nehomogena celina relativno stabilnih drustvenih odnosa. Drustveni polozaj je mesto koje pojedinac zauzima u raspodeli materijalnog bogatstva. Svako drustvo je jedna manje ili vise izdiferencirana. osnovna konstitutivna podrucja drustvene celine su: 1. Ovo povezivanje moze da se posmatra u 2 osnovna pravca: 1. Kao formiranje drustvenih grupa. Prema Marksovoj shemi. Drustvene grupe i slojevi . pojavu ili citavu oblast realnosti. Ekonomska osnova 2.

Prema aktuelnom uticaju na clanove. stepen prisnosti i intenziteta medju clanovima. grupe mogu da budu referentne i nereferentne 4. Porodica . sagledavanju unutargrupnih odnosa doprinose sledecih pet obelezja: 1. Potreba za obavljanjem neke delatnosti na zajednicki nacin. U ove grupe ubrajamo klase. moguce je razlikovati skupove i zajednice. stepen formalizacije odnosa. Zajednicko drustveno-istorijsko poreklo(etnicke grupe. Zajednicki polozaj u drustvu. Sa stanovista opste socioloske teorije. stepen grupnog uticaja na ponasanje pojedinca. nacije) 4. 2. Klasifikacija grupa i sagledavanje unutargrupnih odnosa: mogucnost ulaska i izlaska. Na osnovu stepena kvaliteta povezanosti clanova. kulturne. Prema stepenu raspodele drustvene moci u nacinu rukovodjenja na autoritarnim i demokratskim grupama. prijateljska grupa. Prema prisnosti i intenzitetu interpersonalnih odnosa razlikuju se primarne i sekundarne grupe. U zavisnosti od vrste delatnosti koja se u njima obavlja: radne grupe. kaste i staleze.Drustvena grupa je manji ili veci broj individua koje su medjusobno povezane trajnim ili privremenim odnosima. stepen raspodele drustvene moci i nacin rukovodjenja. stepen i kvalitet povezanosti pojedinaca u grupi. narodi. Sekundarne nastaju na osnovu zajednickih odnosa 3. Postoje 4 uzroka koji dovode do stvaranja grupa: 1. Primarne grupe su porodica. Potreba za zadovoljavanje nekih zajednickih interesa i sklonosti. 5. 3. grupa vrsnjaka. politicke. Prema stepenu formalizacije odnosa: formalne i neformalne grupe 2.

cine je srodnici koji su podeljeni po polu i starosti. Promiskuiteta. obezbedjuje i razvija socijalne i individualne osobine licnosti. poslednji stupanj u evoluciji porodicnih odnosa. Obezbedjuje reprodukciju drustva radjanjem potomstva. drustvenoj proizvodnji i reprodukciji ljudskog roda. Zasniva sistem srodnickih odnosa koji predstavljaju osnov za polne tabue i podelu uloga unutar porodice. Brak je drustveno ustanovljena biosocijalna veza. Cinom radjanja dece brak prerasta u prodicu kao srodnicku zajednicu. Najvaznije porodicne funkcije su: bioloske. . Brak moze da bude: obicajni. crkveni. Porodica krvnog srodstva. duhovno. grupa rodjene brace jednog roda ima za zajednicke zene grupu rodjenih sestara iz drugog roda. Dva tipa porodicnih odnosa: matrilinearno i patrilinearno srodstvo. poligamski brak: poliginija i poliandrija. Obezbedjuje obavljanje odredjenih ekonomskih delatnosti u okviru porodice. Ona se odlikuje cvrstom bracnom vezom izmedju muskarca i zene a njen nastanak se vezuje za pojavu privatne svojine u drustvu i trenji da se ona zastiti i ostavi u nasledje. Monogamna porodica je postal znacajan cinilac u drustvenom razvoju. Porodica nastaje zasnivanjem braka izmedju muskarca i zene u kojem se radjaju deca. porodica je prosla kroz sledece faze razvoja: stanje prvobitnog promiskuiteta. tazbinsko. porodica parova i monogama porodica. Monogama porodica. Porodica punalua. zive u zajednici. porodica krvnog srodstva. Porodica parova.Porodica je osnovna drustvena grupa koja se zasniva na braku i odnosima srodstva i ciji clanovi. Srodstvo je i drustvena veza izmedju odredjenih lica a ispoljava se u sledecim oblicima: adoptivno. Ovu razvojnu liniju u osnovi je prihvatio Engels. gradjanski i fakticki. stanje u kome ne postoje izdiferencirani bracni odnosi. Pociva na heteroseksualnim vezama. drustveno-ekonomske i psiholoske. Prema Morganovoj teoriji. Biolosku osnovu prodice cine zadovoljavanje polnog nagona i bioloska reprodukcija ljudskog rada. porodica punalua.

Modernu porodicu karakterise ravnopravnost bracnih partnera i sirok individualizam njenih clanova. velicini. Razvoj tipova naselja strukturu odnosa u njima odredili su privreda.Drustveno-ekonomske funkcije. Pociva na privatnoj svojini a svojstvena joj je zajednicka obrada zemlje i zajednicko domacinstvo. Psiholoske funkcije porodice. socijalnim i kulturnim osobenostima. Tradicionalna porodica je bila prosirena zajednica u Tenisovom smislu reci. organizacije prostora. Pod uticajem procesa industralizacije i urbanizacije zivot ceoveka je mnogo izmenjen. U savremenom drustvu se jedan broj porodicnih funkcija. Savremena porodica nastaje i formira se pod uticajem procesa industralizacije i urbanizacije. kultura i drustvena obelezja. U vaspitno-obrazovni process dece uvodi se niz novih cinilaca. Porodica ima znacajnu vaspitno-obrazovnu ulogu. Savremena porodica je pretezno gradjanska porodica koja je sve manje ekonomsko-proizvodna a sve vise potrosacka grupa. U tradicionalnoj porodici se neguje kult starijih. Ona se ogleda u pruzanju raznovrsnih vidova pomoci i zastite njenih clanova. Porodica ima zastitnu ulogu. Naselja Naselja se medjusobno razlikuju u prirodnom pogledu. menja ili preuzima od strane drustvenih institucija. briga za ekonomski i moralni zivot svojih clanova. u njoj se zadovoljavaju znacajne psiholoske potrebe. Ona je znacajn cinilac procesa socijalizacije. a takodje i dominacija muza nad zenom i decom. Prva naselja stvarala su i odrzavala se na obalama vecih reka i . pre svega drustveno-ekonomskih. porodica postaje sve vise samo potrosacka jedinica jer proizvodna funkcija skoro u potpunosti prelazi na drustvo.

Pored zajednickog porekla i teritorije pripadnike plemenske zajednice povezuje i osecaj pripadnosti. Pleme je prastari oblik zajednickog zivota koga karakterise krvno srodstvo i teritorija. Selo je manje naselje koje je pretezno smesteno u prostoru koje nije socijalno organizovano. Eufrata. Grad je vece naselje u prostoru koji je kontinuirano drustveno organizovan u kojem je razvijena drustvena podela rada i u kojem preovladava nepoljoprivredno stanovnistvo. Naglasava se da je za narod karakteristicno formiranje zajednicke kulture. Drustvena organizacija ovih prvih drustveno-prostornih skupina pocivala je na prosirenoj porodici i kolektivnoj svojini. narod. Svaki tip drustva ima odgovarajucu etnicku zajednicu i u tom smislu se razlikuju: pleme. Etnicke zajednice Etnicke zajednice su drustvene grupe istorijski nastale. U drustvu postoje i razvijaju se i razni prelazni i mesoviti oblici naselja. Nila. Nacija kao pojam i kao etnicka zajednica upucuje na zajednicku pripadnost na ideju porekla pojedinaca nezavisno od njihove volje.drugim podrucjima odredili su privreda. ima slabo razvijenu drustvenu podelu rada i u kojem preovladava poljoprivredno stanovnistvo. U drustvu postoje 2 tipa naselja: selo i grad. Jordana. Teorije: . Gradovi se dele na preindustrijske i industrijske. Narod je etnicka zajednica koja nastaje spajanjem veceg broja plemena na odredjenom teritoriji i na osnovu zajednickog jezika. Tada se covek stalno vezao za odredjenu teritoriju obradjujuci zemlju i gajeci stoku. Organizacija naselja utice na drustvene funkcije. govor. U dolinama velikih reka: Tigra. Sela su najstarija naselja. kultura i drustvena obelezja. nacija. koje u pocetku povezuje zajednicki zivot na nekoj teritoriji a kasnije predstavlja o zajednickom nastanku i poreklu kao i osecanje pripadnosti i identiteta. navike i obicaji. Ganga.

ekonomskog i politickog razvoja. teorija. Plemstva ispoljavaju i prenose najbolje osobine nacije. Kriterijum koji se uzima za pripadnost naciji je svest o zajednicii teznja za zajednickim zivotom. zasniva se na uverenju das vi danasnji pripadnici jedne nacije poticu od istih praroditelja. krajem XIX v. po Hegelu nacije koje nemaju svoje drzave su nacije bez istorije jer nemaju ni proslost ni buducnost. 4. . jedinstvena Marksisticka teorija nacije polazi od toga da je nacija istorijska pojava nastala je na osnovu drustvene podele rada epohe kapitalizma. Proces formiranja nacija bio je neravnopravan i razvitak nacionalnih pokreta prosao je kroz razlicite faze. sa formiranjem zajednicke ekonomske i politicke strukture i sa kulturnim i duhovnim karakteristikama. Spiritualisticka. Etnocentrizam. 2. ideologija koja propoveda mrznju i netrpeljivost prema drugom narodu. jezik. ideolizovanje sopstvene nacionalne zajednice i potcenjivanje kulture i tradicije drugih naroda. Nacija zaista nije nesto drugo nego narod na visem stupnju drustvenog. religija. Vulgarno-materijalisticka polazi od stave da je sustina nacije u tome da zajedno zive i razvijaju se potomci istih predaka cije su genetske osobine prenose najbolje osobine na generaciju. Stvaranje nacija je pocelo u XVII v. istorijskasudbina. 5. 3. na kompaktnoj teritoriji i u okviru zajednickog jezika i bliske etnicke i kulturne sposobnosti uopste. Nacionalizam se zasniva na verovanju u postojanje zajednickih mitova od kojh se 2 izdvajaju: mit “o zajednickom poreklu”. Mit o “zajednickim interesima” naglasava samo zajednicki nacionalni interes. u Francuskoj i Austrougarskoj monarhiji. a aristokratija je pozvana da vlada jer je nosilac najboljih nacionalnih osobina. Empirijsko-pozitivisticka: zajednicko poreklo.1. U savremenom znacenju nacija predstavlja istorijski nastalu zajednicu ljudi sa zajednickim poreklom koji zive na odredjenoj teritoriji. i taj process do danas nije zavrsen. Ksenofobija je mrznja prema svim strancima. Subjektivno-psiholoske. Sovinizam je ekstremni oblik nacionalizma. obicaji.

U ovom modelu se napusta konfliktna varijanta klasne strukture drustva a kljucni pojmovi su drustveni polozaji drustvene uloge koje pojedinci zauzimaju. Marks i Engels su nastojali da pokazu da je sva istorija svakog dosadasnje drustva istorija klasnih borbi. obrazovanje. postoji neka vrsta diferencijacije i nejednakosti. zanimanje. Klasno-konfliktni model drustvene strukture. stratifikacijski i elitisticki model. socijalnim(statusna grupa). socijalno diferenciranje se odvija na osnovu razlicitih cinilaca. Ucenje o sukobima i o klasnoj borbi je bitan element marksisticke teorije klasa. Veber je svoju zamisao klasne i slojne strukture drustva doveo u vezu sa 3 stratifikacijska podrucja: ekonomskim(odgovaraju klase i ekonomska moc). Veber dokazuje da glavna klasna podela postoji izmedju onih koji poseduju svojinu i onih koji to ne poseduju. Drustveni slojevi predstavljaju relativno homogene oblike drustvenog grupisanja i obuhvataju lica sa istim ili slicnim drustvenim polozajem. obavljaju radi odrzavanja postojeceg sistema. Klase i drustvena slojevitost U svim ljudskim drustvima. na shvatanju drustva kao celine integrisanih delova u kojoj su funkcija svih delova medjusobno dobro uskladjene.… .Revansizam je teznja drzave za osvetom zbog pretrpljenog poraza u prethodnom ratu. politicki(organizovanje i politicke stranke). kapitalisti i zemljovlasnici. Klase su velike drustvene grupe koje su nastale na osnovu podele rada i privatne svojine. U savremenu sociologiju su se uoblicila 3 razlicita teorijska pristupa u ispitivanju drustvene diferencijacije i drustvenih nejednakosti: klasno-konfliktni. materijalno bogatstvo. Znacaj Marksove i Lenjinove teorije klasa je ogroman i nezaobilazan u analizi strukture i drustvenih kretanja XIX i XX v. Poput Marksa. Tri velike klase modernog drustva: najamni radnici. U savremenom drustvu. Stratifikacijski model drustvene strukture se zasniva na osnovnim postavkama struktural-funkcionalizma. podela rada. Svojina.

drzavna uprava i vojska u kojima komandne polozaje drze tru segmenta vladajuce elite: privredna. Kljucne oblasti su privreda. drzavni cilj se pretvara u njegov privatni cilj. koji obavlja opste poslove u opstem interesu.Elitisticki model drustvene strukture. Mil. politicka i vojna. Mihels. Ciljevi drzave pretvaraju se u ciljeve birokratije ili se birokratski ciljevi pretvaraju u ciljeve drzave. Po Marksu birokratija vazi samoj sebi kao poslednji krajnji cilj drzave. Ideja da drustvom vlada grupa superiornih pojedinaca ima istaknuto mesto u Platonovoj misli. Moska. Organizacije nuzno proizvode oligarhiju. Poznatija su Marksovo i Veberovo shvatanje. U najsirem smislu pod elitom se podrazumevaju svi koji se isticu nekim sposobnostima ili drugim kvalitetima u odredjenoj oblasti rada i drustvenog zivota. “gvozdeni zakon oligarhije”. rukovodi ii ma monopol. Po Mihelsu slozenost drustvenog zivota dovodi do izdvajanja manjine koja koordinira odnose. Vlast ili vladavina kancelarije. Birokratija Birokratija je sloj koji je nerazdvojno povezan sa drzavom. Birokratija se shvata na razne nacine. Elitisticki model je veoma slican stratifikacijskom modelu drustvene strukture. Ova ideja je prisutna i kod Sen-Simona koji je zastupao misljenje o vladavini naucnika i industrijalaca. Hegel je u birokratiji video racionalni duh drzave. . Mils u knjizi “Elita vlasti” kriticki analizira americko drustvo. Elitisticki model se zasniva na vecitoj i neotklonjenoj podeli drustva na relativno malobrojnu elitu najsposobnijih i najvitalnijih koji vladaju i masu onih kojima se vlada. XIX i XX v. Sto se tice pojedinog birokrate. u “tecenje karijere”. u poteru za visim cinovima. Birokratija je imaginarna drzava koja postoji pored realne drzave. Pareto u drustvu smatra da sve elite vremenom gube snagu i opadaju po kvalitetu. vladavinu manje elite. Pareto.

Svaki clan orifesije prethodno prolazi put temeljnih obucavanja i proces socijalizacije. ili kombinovanju oba ova kriterijuma. Profesije U savremenom drustvu zanimanje je jedan od najznacajnijih elemenata prepoznavanja ljudi i hijerarhija jedna od savremenih odlika drustvene stratifikacije. Slozeni zadaci su podeljeni na manje delove i svaki sluzbenik je specijalizovan za odredjeno podrucje. Pravila odredjuju fiksne procedure za obavljanje pojedinih zadataka sa strogom disciplinom i kontrolom. Profesija je. U zavisnosti od funkcionalnog znacaja profesije zavisi i duzina i sadrzaj profesionalnog obrazovanja. Princip hijerarhije koji strogo utvrdjuje sistem nadredjenosti i podredjenosti. Osnovna karakteristika profesije je trajno obavljanje zanimanja uz pretpostavku profesionalne specijalizacije funkcija i uz materijalnu nadoknadu.Veber je birokratiju shvatio kao istorijsku nuznost. Birokrata izvrsava svoje zadatke racionalno. neafektivno. Napredovanje pojedinca u hijerarhiji se zasniva na godinama sluzbe i u uspehu. Drustvene ustanove i organizacije . najverovatnije trajno obavljanje zanimanja. Sluzbenici nisu vlasnici sredstava kojima raspolazu u obavljanju poslova. privrede i drugih oblasti drustvenog zivota. kao najracionalniji i najefikasniji oblik upravljanaj u okviru drzave. Profesije odredjuje vlastite standarde obrazovanja i obucavanja. u skladu sa pravilima ne obaziruci se na pojedince.

porodicu. . koje je bilo znacajno obelezje anticke misli. Organizacija se odnosi na sve drustvene oblike koji nastaju kao rezultat svesne namere i cilja. najvaznija nauka u kojoj su dobro. svojinu. Uskladjena je sa odgovarajucim vrednostima i normama. “Cilj opravdava sredstva”. vojsku.Drustvena ustanova je usvojen oblik ili nacin obavljanja neke drustvene delatnosti koji ima odredjen znacaj za odrzavanje i funkcionisanje drustvenog sistema ili nekog njegovog dela. Makijaveli raskida podredjujuci politicku misao politickom pragmatizmu. Politika U sirem smislu politika oznacava svako svesno usmeravanje ma koje ljudske delatnosti u drustvu. Od nacina nastanka organizacije zavisi i stepen organizovanosti. grupnih i individualnih ponasanja. crkvu… Svaka drustvena ustanova pretpostavlja odredjene obrasce ponasanja. Politika se odnosi na ono usmeravanje koje ima za predmet funkcionisanje drustvenog sistema ili nekog njegovog dela i koje se ostvaruju pomocu drzavne vlasti. Politika je za stare Grke bila drustvena praksa. a mogu nastati i spontano iz razlicitih pobuda. U institucije ubrajamo: brak. Drustvene ustanove pokrivaju siroko podrucje drustvenih i medjuljudskih odnosa. Organizacija: celina ljudi i stvari. za koje je drustvo posebno zainteresovano i nad kojima nastoji da uspostavi sto efikasnijnu drustvenu kontrolu. Organizacija se definise kao radna celina strukturisana prema nacelima i metodama koje omogucuju maskimalnu efikasnost u ostvarenju oredjenog cilja. drzavu. univerzite. javno ucestvovanje u resavanju svih pitanja polisa. Jedinstvo etike i politike. Pravda i opsta korist najvazniji ciljevi.

Drugi element je stanovnistvo.Politika je oduvek imala dvostruku ulogu: stvaralacku i integrativnu ili rusilacku i dezintegrativnu. Drzava nastaje kao rezultat razvoja i usloznjavanja ljudskog drustva. Platonova zamisao drzave je odraz bozanske ideje ii ma imanentno eticki karakter. Treci element je suverena javna vlast. ovo zastupa Filmor. Teorija klasnih sukoba. proizvodjaca. odnosno plemena. drzava kao ustanova i vrhovna vlast na odredjenoj teritoriji upravlja drustvom oslanjajuci se na sva sredstva koja su pravno propisana. Pozivajuci se na opsti interes drustva. nastanak drzave objasnjava raslojavanjem ljudske zajednice na bogate i siromasne i stvaranje aparata drzavne prinude. Politika je organizovana ljudska aktivnost usmerena na vodjenje zajednickih poslova drustva putem donosenja opstevazecih odluka i stvaranja o njihovom izvrsavanju. Cetvrti element je oporezivanje stanovnistva i stvaranje novcanih fondova. Prvi element drzave je teritorija. Teorija sile shvata drzavu kao nesto sto je nametnuto silom: nastala je podjarmljivanjem jednog plemena od strane drugog. cuvara. Ono naseljava teritoriju. Ta drzava se sastoji iz 3 sloja: vladara. Dirkem znacaj pripisuje “imanetnoj tradiciji i svesti” iz kojih se obliku suverenost. postuje uspostavljenu vlast i prihvata njenu politiku. Teorija drustvenog ugovora polazi od pretpostavke da ljudi svojim ogovorom stvaraju drzavu da bi uspostavili poredak u drustvu kaka vim odgovara. Taj cilj drzava ostvaruje legalnim monopolom fizicke prinude kojim raspolaze posebni aparat javne vlasti. Savremeno . Drzava Drzava je najznacajnija politicka ustanova i organizacija globalnog drustva ciji je cilj da zastiti i unapredi drustveni poredak. Ona je teritorijalna zajednica ljudi sa precizno omedjenim granicama. Drzavna vlast se razvila iz vlasti staresine i porodice. sredstvo i cilj. a svojom pojavom doprinosi i unapredjuje drustveni zivot ljudi. Politika je program i aktivnost. njen cilj je ostvarenje pravde. umece i nauka.

Pravo Pravo je skup odredjenih propisa koje donosi drzava a koji regulisu odnose i ponasanje ljudi. cija primena osigurava prinudom drzavne sile. feudalni. Prema politickom nosiocu suverene vlasti: demokratije i autokratije. bez organizacije i upravljanja globalnim sistemom. zakone i druge propise koje namece celom drustvu a cije nepridrzavanje povlaci za sobom odgovarajuce sankcije. Politicke partije . Prema obliku drzavnog uredjenja: unitarne i slozene. Najvisi pravni akt u drzavi je ustav. U okviru pravnih normi koje donosi drzava.drustvo ne moze bez drzave. Na osnovu ekonomsko-klasne strukture odgovarajuceg drustva ralikuju se sledeci tipovi drzava: robovlasnicki. kapitalisticki i socijalisticki. Pravo postoji da bi se regulisao drustveni zivot i obezbedio drustveni razvoj. treba razlikovati 2 elementa: dispoziciju kojom se propisuje sta treba uciniti i sankciju kao prinudu koju preduzima drzava u slucaju da se ne postuje ono sto dispozicija nalaze. Da bi mogla da odrzi i osigura postojeci drustveni poredak. drzava ima odgovarajuce organe. Prema organizaciji drzavne vlasti: monarhije i republike.

Pokreti izrazavaju interese sirih slojeva ili njegovih delova. Delovanje politicke partije zasniva se se na 2 elementa: programu i statute. potpuno i pravovremeno informisu javnost. Sredstva masovnih komunikacija treba da istinski zastupaju drustvene interese. Socijalni pokreti su stariji od politickih partija. Pokret je uza. Sredstva masovnih komunikacija uticu na formiranje drustvene svesti. Mnjenje je glas mnostva. manje organizovana i strukturisana aktivnost usmerena u pravcu ostvarenja nekog interesa. kriticki analiziraju postojece prilike u pojedinim oblastima drustvenog zivota id a na taj nacin aktivno uticu na njegov preobrazaj. prava i obaveze clanstva. Njihov nastanak je u neposrednoj vezi sa razvitkom parlamentarne demokratije i burzoaskim demokratskim revolucijama. U program su formulisani osovni ciljevi. glas onih kojima se upravlja i cija je volja prigusena. da objektivno. sistem organa. Sredstva su olaksala i ubrzala razmenu kulturnih tekovina izmedju naroda.Politicka partija se ubraja medju najvaznije politicke organizacije koja zajedno sa drugim drustvenim organizacijama sacinjava politicki sistem. Novi drustveni pokreti nisu usmereni samo na osvajanje vlasti vec na postizanje sto boljih uslova zivota. Statutom se regulise organizacija partije. Politicke parije su doborvoljne i relativno trajne politicke organizacije ciji je cilj osvajanje ili ostvarivanje vlasti. Sredstva masovnih komunikacija imaju veliku ulogu jer omogocuju ocuvanje i nasledjivanje kulturnih tekovina koje su namenjene sledecim generacijama. . sredstva i metode delovanja partije. Javno mnjenje i sredstva masovnih komunikacija Pod javnim mnjenjem podrazumevamo stavove i shvatanja stanovnistva ili dela stanovnistva o pojedinim drustveno znacajnim pitanjima. To su organizacije koje obuhvataju ljude sa istom politickom ideologijom.

postuju i ciji razvitak podsticu. Potkultura ne mora da protivreci i da se suprotstavlja sirem globalnom sistemu i ona ne znaci izolovanost vec raznolikost. U savremenom drustvu u smislu kulture globalnog drustva mozemo govoriti o nacionalnim kulturama. Duhovna kultura osmisljava covekovu egzistenciju. promene i napredak i zajedno sa stvaralastvom predstavlja ulsov bez kojeg se ne moze zamisliti covekov zivot. protivkultura predstavlja prestupnicke ili devijantne odnosno delikventne oblike ponasanja. ono sto je rezultat ljudskog iskustva vezanog za materijalne proizvode coveka. Zajednicka kultura je jedna od odrednica svake nacije. Masovna kultura je analiticka kategorija koja se upotrebljava za oznacavanje niza osobenosti savremenog drustva. Potkultura je pojam koji je u sociologiji prihvacen na osnovu saznanja da kultura nije potpuno jedinstvena pojava. Masovno drustvo sa svojim obelezjima pretpostavlja novi nacin zivota koji raskida tradicionalne . U svojoj sustini. Potkultura se odredjuje kao skup vrednosti. Materijalnu kulturu cine proizvodna sredstva i ostale materijalne tekovine. Materijalnoj kulturi pripada samo ono sto je rezultat covekovog rada. Osnova za stvaranje nacionalnih kultura su zajednicki jezik. Kultura je i komponenta strukture licnosti cinilac njenog angazovanja i usmeravanje ponasanja.Kultura i oblici duhovne kulture Kultura moze se definisati samo na relaciji covek-priroda-drustvo. religija. i zajednicka istorija koja se oblikuje kao skup nacionalnih mitova i legend. pravila i ponasanja koje clanovi neke grupe usvajaju. Pod kulturom podrazumevamo skup svih onih pojava i tvorevina koje je covek proizveo svojom materijalnom i duhovnom aktivnoscu. omogucuje kontinuitet. Kultura globalnog drustva je nivo na kojem se kultura najcesce posmatra. preferiraju. Protivkultura nastaje iz potkultura ukoliko izvesni oblici ponasanja dodju u manji ili veci sukob sa bitnim ciljevima kulture. Kultura je deo ljudskog drustva i cinilac njegovog kretanja i mnjenja.

drustvu i ljudskom misljenju. Pojam kulture tesno je povezan sa pojmom civilizacija. a pod kulturom samo duhovnu kulturu. Filozofija. Merkuze pod pojmom civilizacija podrazumeva samo materijalnu kulturu. Jezik kao znak se razlikuje od jezika kao simbola. U uzem znacenju pojam civilizacije se suprotstavlja pojmu duhovne kulture i njime se obelezava samo materijalna kultura. nastalo centralizacijom ekonomske moci i politicke vlasti. prouzrokovalo je krupne promene u socijalnoj i kulturnoj oblasti. bica i pojave koji postoje nezavisno od pojedinca. Covek se sluzi jezikom kao narocitom simbolickom aktivnoscu da bi oznacio. Jezik je u stvari spoljasnja materijalna forma iskustva i misljenja. Jezik i simbolicka komunikacija Jezik je element duhovne kulture cija manifestna funkcija je drustvena komunikacija.ljudske veze. Filozofija . Masovno drustvo. Znak je obavestenje o jednom predmetu ili pojavi koji usmeravaju nase ponasanje isto kao sto bi nas na to primorala i sama ta pojava. imenovao i pojmovno izrazio predmete. Jedna od bitnih karakteristika je i ekspanzija sredstava masovnog komuniciranja i jacanja njihovog uticaja na oblike misljenja i ponasanja ljudi. nauka i ideologija Filozofija je oblik drustvene svesti koji nastoji da izrazi najopstije zakonistosti i tendencije u prirodi.

nauka o bicu. Filozofija sadrzi opsta saznanja i predstavlja osnovno polaziste ostalim naukama. obimom.tezi da utvrdi sustinu sveta. istinoscu i granicama ljudskog saznanja naziva se gnoseologija. ono koje odgovara objektivnoj stvarnosti. Deo filozofije koji proucava i procenjuje moralne vrednosti. i sistematizovano zanje o objektivnoj stvarnosti koje sluzi coveku i koje je prakticno promenljivo. to je aksiologija. Nauka se u najopstijem smislu moze odrediti kao objektivno. a sebe ideolozima. poreklo i nacela moralnosti naziva se etika. metodski izvedeno. Jedna od prvih filozofskih disciplina je ontologija. domasajima. Naucno saznanje je istinito saznanje. smislu njegovog zivota. Deo filozofije istrazuje i analizira problem vrednosti. Kriticko preispitavanje stvaralastva sa stanovista lepote rezervisano je za estetiku. njegovim principima. Filozofska disciplina koja se bavi sustinom. U skladu sa odgovorom na pitanje sta cini sustinu sveta nastali su idealizam i materijalizam. Ideologija kao pojam javlja se u XVIII v. Umetnost . strukturi i modusima. kod jedne grupe francuskih filozofa koji su svoju filozofiju nazivali ideologijom. sustini sveta. izvorima. Filozofija kao racionalan oblik svesti je usretsredjena na trazenje celovitih odgovora o coveku.

da bude u funkciji resavanja odredjenih problema i humanizaciji delatnosti i odnosa medju ljudima. Snaga obicaja se gleda po duzini trajanja. normi. svoje starine. izrazava karakteristike istorijskih zbivanja i drustvene stvarnosti. Utilitaristicko shvatanje nastoji da umetnost prilagodi prakticnim potrebama. zasniva se na pretpostavci da umetnost treba da koristi coveku. . On ima odredjen autoritet samo zbog te starine. Celokupno stvaralastvo pojedinih grana narodne umetnosti nije proizvod nekog “usamljenog” pojedinca. Moralna praksa-sveukupnost moralnog zivota.Umetnost je jedan od elemenata drustvene svesti koji zajedno sa ostalima duhovnim tvorevinama ulazi u sadrzaj kulture. 2. Moralna sankcija-usmerena je na to da se deluje na moralnu svest pojedinca. 4. Obicaj je norma koja je obavezna na osnovu svoje duge tradicije. ukoliko on krsi ili narusava moralne norme. a sta nije da se cini u odredjenim situacijama. Moral i obicaj Moral je pored religije. Larpurlaristicko shvatanje je ono po kome je umetnost sama sebi cilj i svrha. jedan od najstarijih oblika drustvene svesti. U sadrzinskom smislu moral se sastoji iz: 1. Umetnost nosi i obelezja vremena u kome nastaje. maksima koje regulisu ponasanje ljudi i njihove medjusobne odnose.ocenjivanje ili vrednovanje covekovog postupka a ukljucuje procenu kao namere tako i posledice stvarnog ponasanja. Dobro je vrhovna moralna vrednost. sta je dobro. nacela. Moralni sud. To je skup pravila. Griza savesti je sankcija. 3. ponavanjem odredjenog nacina ponasanja u odredjenoj drustvenoj situaciji. Moral je aktivno covekovo oblikovanje i ocenjivanje sebe i drugih ljudi kao dobrih i zlih. Umetnost uvek izvire iz unutrasnjih osecanja i poimanja sveta od strane umetnika i ona je uvek subjektivna strna ljudskih delatnosti. Moralna dispozicija-izrazava pozeljne oblike ljudskog delovanja i ponasanja. Obicaj je drustvena norma koja nastaje sporo.

Monoteizam. Religija jaca kolektivnu svest. izmedju clanova roda i njihovog totema. njegov entuzijazam. Dirkem dokazuje da se ni zamisao o “duhovnom bicu”. Malinovski shvata religiju kao sredstvo koje jaca drustvene norme i vrednosti i jaca drustvenu solidarnost. Politeizam. Marks kaze da covek stvara religiju. Totem kao symbol moze da bude u vidu predmeta. . religija je opsta teorija ovog sveta. biljke ili zivotinje u kojima boravi duh. srodstvo. prema kome svakom prirodnom pojavom i ljudskom proizvodnom aktivnoscu upravlja posebno bozanstvo. Teizam. njegovo duhovno utociste. religija je sistem verovanja i prakse povezanih sa svetim stvarima. verovanje u vise bogova 2. proces pretvaranja predstave o duhovima u ideju o bogovima trjao je dugo i odvijao se u 2 faze: 1. onim sto je izdvojeno i zabranjeno. U monoteistickoj religiji bozanstvo gubi konkretne ljudske odnose i slabosti. verovanje u jednog Boga. njegova moralna sankcija. njegova logika u popularnom obliku. Totemizam. Monoteizam se poklapa sa nastankom velikih robovlasnickih imperija.Religija i magija Po Dirkemu. Politeizam je priznavanje i postovanje vise bogova. enciklopedijski kompedijum. glavna karakteristika totemizma je verovanje da postoji medjusobna veza. Po Dirkemu. Parsons dokazuje da je jedna od najvaznijih funkcija religije “naci smisao” svim iskustvima i dozivljajima bez obzira na to koliko oni izgledali besmisleni i protivrecni. njegova svecana dopuna. ni zamisao o Bogu ne mogu uzeti za karakteristiku religije. bitna karakteristika religije jeste verovanje u sveto. Po Marksu. njegov opsti razlog utehe i opravdanja. duhovnog upravljaca citavog sveta. Animizam je verovanje da u svetu postoje duhovi i da oni upravljaju stvarima i dogadjajima. religija ne stvara coveka.

S napretkom nauke i racionalnog saznanja. Promene i razvoj drustva Od mnogobrojnih Kontovih ideja jos i danas je prisutna podela na “socijalnu statiku” i “socijalnu dinamiku”.Socioloski posmatrano.oblici i uzroci drustvenoistorijskog kretanja . Magija je tesno povezana sa religijom. religija kao sastavni deo kulture ima osobeno mesto unutar kulture i specificna obelezja koja religiju odvajaju od ostalih elemenata kulture. Magija moze da se podeli na pozitivnu i negativnu. magija se sve vise potiskuje i iscezava. Pojam. obavljanje jednog broja prakticnih radnji. U magiji postoje 2 elementa koja doprinose njenom razumevanju: verovanje u postojanje “mocne sile” koja vlada sudbinom coveka i prirodnim dogadjajima. Magija pre svega treba da ponudi prakticna uputstva za postizanje ciljeva.

Dok jedni pod drustvenim kretanjem podrazumevaju kretanje ciji su nosioci drustvene grupe. Ciklicna teorija polazi od pretpostavke da drustveno-istorijsko kretanje ima karakter zatvorenog kruga istorijskih zbivanja u kome se drustva stalno vracaju na pocetni oblik razvitka. drugi pod tim pojmom podrazumevaju i kretanje ciji su nosioci pojedinci. sredstava za proizvodnju. Evolucionisticka teorija primenjuje se za objasnjavanja promena. Najvazniji progresi: tehnicko-tehnoloski. ono se moze prikazati u obliku prave ili isprekidane linije.U sociologiji ima vise teorija o karakteru. klase i slojevi ili globalno drustvo. sredstvima kojima se ljudi sluze radi njihovog izvodjenja i brzini promene. Sorokin i ostali predstavnici ciklicne teorije se suprotstavljaju evolucionizmu. kao evolucija i revolucija. ekonomski. U osnovi ovih teorija je postojanje centra u kojima se usled sticaja povoljnih istorijskih okolnosti javljaju novi kulturni sadrzaji koji se u obliku krugova sire u najblizoj i daljoj okolini. politicki i kulturni. oblicima i uzrocima drustveno-istorijskog kretanja. da se ciklicna moze koristiti za objasnjenja promena u oblicima politicke vladavine. One se razlikuju po korenitosti drustvenih promena. dok su difuzionisticke teorije podesne za objasnjenje promena u oblasti kulture. Drustvena pokretljivost . ali sa stalnom uzlaznom putanjom. U okviru drustveno-istorijskog kretanja znacajna je socioloska razlika izmedju perioda drustvene promene i perioda relativne drustvene stagnacije. Difuzionisticke teorije polaze od ideje da sve znacajnije promene nastaju u jednom svetskom sredistu kao odlucujucem za istorijski razvitak covecanstva. Drustveni progres se odvija uglavnom u 2 oblika. Evolucionisticka teorija se temelji na ideji da se drustvo i pojave u njemu stalno menjaju i da se promene nuzno odvijaju od nizih ka visim oblicima organizacije drustvenog zivota. Najpoznatije su: evolucionisticka. Postoje progres i regres. Drustveno-istorijsko kretanje ima karakter kontinuiranog progresa. ceklicna i difuzionisticka.

a takodje i sredstvo resavanja protivrecnosti danasnjeg sveta. . kapitalizam i komunizam. feudalizam. robovlasnicko drustvo. Peoriodizacija istorijskog kretanja Marks u celokupnoj istoriji razlikuje 5 drustveno-ekonomskih formacija: prvobitnu robovsku zajednicu. Pod vertikalnom pokretljivoscu podrazumeva se pomeranje pojedinaca i drustvenih grupa u njihovom drustvenom polozaju. Pod prostornom pokretljivoscu podrazumeva se individualno ili kolektivno pomeranje u geografskom prostoru. U savremenom drustvu najvaznija sredstva za vertikalnu pokretljivost su sticanje skolskih verifikacija. Najtezi oblik drustvenog sukoba koji nalazimo u celokupnoj dosadasnjoj istoriji je rat. Pri tome nova zanimanja ostaju na istom socijalnom nivou kao prethodna s obzirom na drustvene polozaje koji im odgovaraju u vertikalnoj dimenziji drustvene strukture.U sociologiji se obicno razlikuju 3 vida ili dimenzije drustvene pokretljivosti: horizontalna. sto je praceno promenom zanimanja. odnosno tipa drustvene uloge. posledice rata kao oblika drustvenog sukoba koji su vodjeni u istoriji dovoljno jasno prikazuju da je mir najpovoljniji uslov napretka ljudskog drustva. bavljenje politikom i sklapanje braka. Obicno se pri tome pravi razlika izmedju ulaznog i silaznog vida vertikalne pokretljivosti. Priroda. Skolski sistem odnosno obrazovanje predstavlja nesumljivo najvazniji i najmasovniji kanal drustvene pokretljivosti. Pod horizontalnom pokretljivoscu podrazumeva se svaki prelazak pojedinca iz jedne grane drustvene delatnosti u drugu. vertikalna i prostorna. svaka trajnija promena mesta boravka pojedinaca ili drustvenih grupa.

. Industrijsko drustvo je tip drustva koji se zasniva na industrijskoj. obrazovanje. Selo je osnovni tip naselja. Postindustrijskim drustvom naziva se faza najrazvijenijih drustava. stvaranje medjunarodnih organizacija i sve cesce upoznavanje i priblizavanje razlicitih naroda i nacija. Ono sto savremenoj promeni daje snagu i aktuelnosti svakako je ekonomska. Karakteristika postindustrijskog drustva je zaposlenost radne snage u uslugama koje se odredjuju kao trgovina. gde se covekov fizicki rad zamenjuje radom i energijom masine. industrijsku i postindustrijsku. masinskoj proizvodnji. Tu spadaju: razvoj tehnike i tehnologije. Postindustrijsko drustvo je “drustvo znanja”. Pored seljastva kao znacajne drustvene grupe izdvajaju se gradski stalez zanatlija i sloj trgovaca. Predindustrijsko drustvo na evropskom kontinentu obuhvata period do kraja XVII v. nuklearna tecna goriva sl. zdravstvo. upravljanje i rekreacija. Novi izvori energije: elektricna.Prisutna je periodizacija istorijskih kretanja po kojoj se razvoj odvija kroz 3 osnovne etape: predindustrijsku. Primenom parne masine kao osnovnog i taja jedinog izvora pogonske energije 2. u kome je capital glavni oslonac i cinilac razvoja. Karakteristike ove etape opisane su u knjizi Bela “Dolazak postindustrijskog drustva”. . Mnostvo je cinilaca koji su doveli do medjusobnog povezivanja razlicitih drustvenih sistema i naroda uprkos razlicitim stepenima istorijskog razvoja. poistovecuje se sa civilizacijom srednjeg veka. finansije. istrazivacki rad. Globalizacija Savremeni svet karakterise izuzetna brzina drustvenih promena. svetsko trziste. atomska. mehanizacija i automatizacija i sve veca specijalizacija proizvodnje. saobracaj. saobracajne veze. Industrijsko drustvo je ono gde preovladjuje masinski nacin proizvodnje. Ekonomski i tehnicki napredak industrijskog drustva zasniva se na dvema industrijskim revolucijama: 1. Predindustrijsko drustvo oznacava fazu u kojoj preovladjuje primarni sektor delatnosti-poljoprivreda. i prvih decenija XVIII v.

Termin globalizacija ulazi u upotrebu ’70-ih i ’80-ih godina XX v. Termin “globalizacija” se posebno koristi u politickoj komunikaciji. kao “globalnost” ili “globalizam”. MMF. predstavlja jedan od najznacajnijih procesa savremenog civilizacijskog razvoja. da bi oznacio proces ujedinjavanja covecanstva. politicko i kulturno prostranstvo. i Svetska banka osnovali Vasingtonski konsenzus poznat kao program reformi. na slobodno trzisno formiranje cena. 2. jer polazi od osnovnog stava da je ideologija izrazena u vladavini svetskog trzista. U procesu globalnog ujedinjavanja covecanstva postoje 2 protivrecne tendencije koje bitno odredjuje sve medjunarodne odnose: 1. na zaustavljanje i sprovodjenje privatizacije.politicka i kulturna promena. U funkciji megakapitala i imperijalne hegemonije bogate manjine zemalja svetskih centara. Mondijalizacija ili multipolarna globalizacija pretpostavlja ravnopravnost izmedju razlicitih naroda. kao nuzni i neminovan drustveni proces objedinjavanja covecanstva u jedinstveno svetsko drustvo. kao sto su nacija. Predvidjena pravila se odnose na liberalizaciju trgovine i finansija. medjusobno uslovljeno i medjusobno povezano u globalno ekonomsko. Pored termina globalizacija. drzava i kultura. Globalizacija. godine kada su vlada SAD. Neoimperijalna globalizacija je prisilna i porobljivacka. Globalizacija postaje predmet naucne obrade posebno nakon Planetarnog zasedanja TK u Vasingtonu 1984. Njeni osnovni akteri su nauka i znanje. Rec globalan se najcesce primenjuje za objasnjavanje skupova razlicitih dimenzija i struktura. grupa nacija ili citav svet. novinarstvu i u kolokvijalnoj upotrebi. Prva se manifestuje u povezivanju sveta u jedinstvenu ekonomsku celinu i rezultat je razvoja moderne tehnike i tehnologije. pojavljuje se u publicistici. to je promena izrazena ili objedinjena globalnim procesom ujedinjavanja covecanstva. . ona je antagonisticka i unipolarna. Pod terminom globalizacije podrazumeva skup procesa kojim se umanjuje uloga i znacaj nacionalnih drzava. mogu se naci i drugi termini. slobodni i ravnopravni narodi. Druga se manifestuje u borbi za oslobodjenje od svih oblika ekonomske i politicke zavisnosti. Po Urlihu Beku globalizam u svojoj osnovi podrazumeva ideolosko shvatanje koje globalizaciju svodi na ekonomsku dimenziju. kao i za ostvarivanjem prava za slobodnim nacionalnim i kulturnim razvojem.

koja povezuje udaljena mesta tako sto lokalna zbivanja uoblicavaju dogadjaji koji su se odigrali kilometrima daleko. Teoreticar Dejvid Held istice da globalizacija proces koji obuhvata preobrazaj prostorne organizacije drustvenih odnosa i ucinkom-stvarajuci transkontinentalne tokove i mreze delovanja. da je to obmana koja je nametnuta od strane mocnih grupa. njihova ekonomija. Albrou smatra da globalizacija oznacava sve one procese pomocu kojih ljudi citavog sveta bivaju inkorporirani u jedno svetsko drustvo.Pod globalizacijom se podrazumeva stvaranje jedinstvenog ekonomskog i politickog prostranstva. Engleski teoreticar globalizacije Entoni Gidens globalizaciju definise kao intenzifikaciju drtustvenih odnosa na svetskom planu. porast direktnih inostranih investicija. pravnih sistema. na kulturne i informacione promene u drstvenoj delatnosti raznih drzava. Volestrin je misljenja da je globalizacija ogromno nerazumevanje savremene realnosti.kultura. Saradnja izmedju nacija odvija se preko ekonomskog trzista. . jer jer nacionalna drzava suvise mala da bi resila velike zivotne problem i suvise velika da bi resila male problem. oznacava povecanje medjunarodnog udela u trgovini robe. politickog i kulturnog prostranstva. odnosno globalno drustvo. Bel globalizaciju povezuje sa krizom teritorijalne nacionalne drzave. pri cemu se misli na tesne ekonomske i politicke veze. na sirenje tehnologije. rast transnacionalnih kompanija. Globalizacija se odredjuje kao stalno rastuci i razvijajuci proces medjusobnog povezivanja razlicitih faktora medjunarodnog znacaja. trgovina medju razlicitim drzavama koje se nalaze na velikim udaljenostima. medija. porast brzine i obima finansijskih transakcija. Globalizacija se moze odrediti kao proces jedinstvenog ekonomskog. koje je primoravalo nacije da stupaju u medjusubne odnose. Jedan od najzacajnijih faktora globalizacije je ekonomski faktor. U definisanju dominira stav da je globalizacija proces sve veceg prozimanja i povezivanja razlicitih drzava. odnosi se na velike svetske religije nastale tokom seoba naroda. al ii brojnih sfera drustvenog zivota. kretanje naroda unutar i izmedju kontinenata.

Protekcionisticka. jacanje transacionalnih kompanija. . Uspostavljanje ekonomske veze postaju sastavni deo procesa globalizacije. Ekonomska liberalizacija najvise zavisi od brzine liberalizacije medjunarodnih ekonomskih odnosa. u uzem smislu. sto znaci da privredne veze prevazilaze granice drzave ili regiona i teze da obuhvate ceo svet. Na razvoj ekonomske globalizacije uticali su brojni faktori: porast svetske proizvodnje. porast spoljno-trgovinske razmene.Borba interesa odvija se u uslovima neravnomernog ekonomskog i tehnoloskog razvoja pojedinih zemalja i jos uvek prisutne podele sveta na razvijene i nerazvijene. Ekonomska globalizacija Pod globalizacijom ekonomije podrazumeva se proces rastuce privredne medjuzavisnosti drzava sirom sveta. liberalizacije medjunarodne trgovine i investicije nacionalnih privreda. sto neposredno utice na njihovo otvaranje prema svetu. izrazito razvijanje svetskog trzista. vrsi se u prekogranicnom poslovanju preduzeca. koje u najvecoj meri i regulise ekonomski zivot. Glavne karakteristike ovako shvacene ekonomske globalizacije su tehnoloske promene. Globalizacija svetske privrede. ubrzavanje medjunarodnih tokova robe i kapitala. intervencionisticka ili neokonzervativna skola je misljenje da liberalizaciju ekonomskog zivota treba ogranicavati drzavnom intervencijom. Ekonomska globalizacija se moze odrediti kao proces povezivanja razlicitih privreda sveta u jedinstvu i integrisanu svetsku privredu. Liberalisticka skola zastupa stanoviste da liberalizaciju ekonomskog zivota treba prepustiti trzistu. Globalizacija u sirem smislu podrazumeva povezivanje nacionalnih privreda u jedinstvenu svetsku privredu. uspon “azijskih tigrova”. posebno po shvatanju ekonomista.

Oko 350 vodecih transnacionalnih kompanija drzi u svojim rukama oko 40% svetske trgovine. . Svetsko trziste je u uslovima ekonomske globalizacije znacajno razvijeno. U uslovima velikog uspona savremene civilizacije siromastvo postaje globalan problem covecanstva. fragmentacije i koordinacija. O politickim odnosima izmedju drzava u procesu globalizacije izdvojili su se 4 modela: Pax Amerikana. regiona i izmedju regiona. savremena Zahvaljujuci razvoju informaticke i telekomunikaocine tehnologije. Informacione tehnologije omogucava novi uspon ekonomije simbola. Novu ekonomiju karakterise intelektualni informaciona i komunikaciona tehnologija. saveza drzava.Po misljenju americkog naucnika i futurologa Dzona Nezbita. Politicka globalizacija Pod politickom globalizacijom se podrazumeva jedinstvenost i protivrecnost politika i politickih odnosa koji postoje u okviru drzava. capital. Adam Smit model. treba samo nekoliko godina da azijske zemlje dostignu tehnoloski razvoj sadasnje najrazvijenijih zapadnih zemalja. svet se sve vise globalizuje. Adam Smit model: globalne politicke institucije ne treba mnogo da se mesaju u trzista. Fragmentacija: drzava ima pravo i obavezu da stiti nacionalne interese. Pax Amerikana: upravljanje jedinstvenim politickim prostranstvom treba da pripadne Americi kao najmocnijom ekonomskoj sili na svetu.

Izmedju civilizacija postoje sustinske razlike.Koordinacija: sve drzave grade politicki sistem na demokratskim osnovama. Osvald Spengler se priklanja koperikanskoj koncepciji istorije u kojoj kategorije istovremeno. Tojnbi i Hantington isticu dominaciju i primat zapadne civilizacije. . Ove razlike se mogu usporiti. religija. Arnold Tojnbi je dokazivao da je u istoriji ljudskog drustva nastalo 26 civilizacija. traze se odredjene specificnosti pojedinih perioda i putevi kojima bi se ostvarilo povezivanje i objedinjavanje covecanstva. Civilizacija sa socioloskog stanovista se odredjuje kao istorijskoantropoloski. U razmatranjima o globalizaciji sa politickog aspekta cine se pokusaji sagledavanja buduceg razvoja drustva. ali Tojnbi. Svetsko drustvo predstavlja jednu civilizaciju kao ukupnost vise posebnih unikatnih civilizacija. Globalizacija i civilizacijski razvoj drustva Civilizacija se odredjuje zajednickim objektivnim elementima kao sto su jezik. kao sto sve vise i usporavaju proces globalizacije. Spengler je zagovarao tezu da svaka konkretna kultura prolazi neminovan put radjanja i propadanja. diskontinuirano i izolovano dobijaju poseban znacaj. tako da mogu biti dominantan uzrok sukoba u pokusajima izgradnje novog svetskog poretka. socio-kulturni i istorijski tip organizacije drustva na odredjenom geografskom prostoru. kao i Spengler nagovestavaju sumrak Evrope i slom zapadnih vrednosti. istorija. obicaji i institucije.

Za resavanje globalnih problema savremenog drustva ne postoji opsta saglasnost. Kulturni identitet svakog naroda zasniva se na kulturi kao ljudskom stvaralastvu u kome se stvaraju materijalne i duhovne tvorevine.Zajednicki karakteristika svih posebnih civilizacija u savremenoj civilizacija kao njihovoj ukupnosti je njihova medjusobna povezanost. Opstanak nacionalnih drzava u globalnom drustvu predstavlja osnovu ocuvanja kulturnog identiteta pojedinih naroda. pri cemu sve posebne civilizacije imaju svoja specificna obelezja. Razmatranje globalizacije sa socioloskog aspekta cesto se odnose na to da li je globalizacija proces ili pojekat. pa je zato buducnost covecanstva veoma neizvesna. Ta medjusobna povezanost rezultat je razvitka tehnologije i sredstava komunikacija. niti spreciti. Sa stanovista opsteg razvoja drustva i coveka to je progresivni proces. zakonitost koja se ne moze ni zaustaviti. Socioloski pojam globalizacije Globalizacija odrazava istorijsku i civilizacijsku zakonitost u razvoju ljudskog drustva. Sudbina globalizacije . Razvoj covecanstva je zabelezio postojanje vise civilizacija izmedju kojih postoje brojne sustinske razlike. Tehnologija jos uvek nije uspela da uspostavi tu vaznu integraciju covecanstva. Danijel Bel je objavio knjigu “Kraj ideologije” u kojoj je tvrdio da je ekonomija trijumfovala nad politikom. ni potpuna saradnja.

vodecu ulogu i nesumljivi znacaj imaju ekonomski najmocnije privredne korporacije i preuzimaju ulogu drzave. politiku i kulturu. izmenjena forma globalizovanog kapitalizma. Hiperglobalisticki pristup polazi od toga da u savremenom svetu vec postoji jedinstvena ekonomija koja je objedinila vodece ekonomske regione.Modernizam se povezuje sa industrijskim postmodernizam sa postindustrijskim drustvom. ili dalja ekpsanzija zapadnog imperijalizma izrazena u velikoj nezaposlenosti. to posebno ukazuje Dejvid Hel. Transformacioni pristup globalizaciji polazi od evidentne potrebe za novom reorganizacijom ekonomske. anarhizma i ekologizma. posebno americkog. antiglobalisticki pokret je vodjen raznim idejama socijalizma. Tomas Fridman tvrdi da je glavna pokretacka snaga koja se nalazi u pozadini sadasnjih globalnih procesa. univerzalni mir i harmoniju. Negativne posledice koje sa sobom nosi globalizacija su brojne. Antiglobalisti shvataju globalizaciju kao odredjenu formu zapadnog imperijalizma. socijalnim konfliktima i socijalnom raslojavanju. od ekonomskih preko kulturnih do ekoloskih. svetski vojni poredak i medjunarodnu podelu rada. U novoj ekonomiji. To se odnosi na velike korporativne organizacije. ili ekonomiji bez granica. politicke. transformacioni. Na jednoj strain nalaze se ostrasceni neoliberalisti koji se zalazu za jedinstveno globalno trziste i globalnu konkurenciju smatrajuci da je to jedini put u ljudski progres. U razvijenom svetu. Svi dosadasnji pristupi globalizaciji. sistem nacionalnih drzava. U tim okolnostima drzava se pojavljuje u funkciji regulisanja i razvoja trzisnih institucija kao spontanih regulatora ekonomskog zivota. Zalazuci se za jedinstvenu globalnu ekonomiju. hiperglobalisti ponistavaju koncepte postojanja nacionalnih drzava i nacionalne kulture. u stvari laissez faire kapitalizam. drustvom. Na drugoj strani nalaze se tradicionalni marksisti za koje je globalizacija samo nova. vojne i kulturne dominacije. . skepticni. Gidens istice i kljucne dimenzije globalizacije: kapitalisticku ekonomiju. Skepticni pristup polazi od opsteg stava da globalizacija izaziva samo negativne posledice. a U raspravi o globalizaciji ukljucili su se i antiglobalisti. mogu se podeliti na: hiperglobalisticki. koje direktno izviru iz 4 stuba nosaca moderne: kapitalizam.

postala globalna i to zahvaljujuci informacionim i komunikacionim tehnologijama. Veliku pretnju po nacionalni suverenitet predstavlja i ubrzano sirenje transnacionalnih ekonomskih i politickih aktera u liku multinacionalnih korporacija. nova ekonomija ili veb ekonomija. njen nacin funkcionisanja i upravljanja u velikoj meri zavisi od informacione tehnologije. vojna moc i industrijalizam. Zahvaljujuci razvoju tehnologije. Nove tehnologije i globalizacija Jedan od najmocnijih faktora ukupnog drustvenog razvoja savremenog covecanstva je nova tehnologija. za ekonomiju bez granica. Informaciona tehnologija na svetskom trzistu zapocela je proces pretvaranja realnog u virtuelni capital. Telekomunikacije u najvecoj meri omogucavaju sve vecu povezanost medju ljudima i to kada oni fizicki nisu blizu. Poslovanje u tim okolnostima omogucilo je preduzecima da mogu obavljati svoje poslovne aktivnosti u bilo kom delu sveta i to pod istim uslovima. Elektronsko poslovanje predstavlja znacajne rezultate. jer smanjuje radon intenzivne aktivnosti. podize produktivnost rada. jer ih koriste svi ljudi ne bi se mogao ostvariti proces globalizacije. smanjuje troskove poslovanja. U globalizovanom svetu. sve zemlje su upucene na neku vrstu povezivanja. Digitalnu ekonomiju prati izuzetno veliki ucinak i skoro najduzi period ekonomske ekpsanzije u istoriji. Umereni predstavnici ovog pristupa nagovestavaju da je svetska ekonomija tek u XX v. Globalizacija i nove tehnologije nalaze se u medjusobnoj povezanosti i zavisnosti. smanjuje ucesce pocetnog kapitala. Pistalice ovog pristupa zalazu se za globalnu ekonomiju. povecava ucesce visokoobrazovane radne snage.politicki nadzor. Bez razvoja tehnologije koje sup o svojoj sustini i logici globalne. Nastanak virtuelne korporacije. proces globalizacije je poslednjih decenija dobio i nove oblike. Elektronsko poslovanje nastalo je procesima globalizacije svetske privrede. U literaturi se za digitalnu ekonomiju mogu naci i izrazi kao sto su internet ekonomija. demonopolizuje trziste. .

Nensi Vilijams je utvrdila tipove devijantnih licnosti: psihopatski. godine. da ce ukupno covecanstvo biti bolje informisano. impulsivni. histericni… U poslednje vreme se pojavljuje jos jedan problem koji je oznacen kao internet zavisnost. narcisoidni. hakerska i gejmerska supkultura. Zloupotreba interneta su brojne. godine na 4 americka univerziteta. Sustinska karakteristika na kojoj pociva virtuelno drustvo je slobodna razmena informacija. Sociologija menadzmenta. godine poslat je prvi e-mail.Socioloski aspekti internet Virtuelno drustvo. paranoidni. specificne oblike kulture. sizoidni. pa se ovaj period oznacava kao pravi pocetak razvoja interneta. virtuelna zajednica ili sajber drustvo tesno je povezano sa internetom. jer se bazirao na slanju paketa podataka putem mreze 1971. za predmet svog proucavanja ima menadzment kao drustvenu pojavu i sve njegove specificne veze sa drustvom kao . Imati informaciju u savremenom drustvu znaci imati moc i vlast. odnosno supkulture. Marsal Makluan iznosi svoj koncept “ globalnog sela”. da ce jacati osecaj pripadnosti globalnom drustvu. Pocetkom ’60-ih godina XX v. Prva cvorista buduce megamreze spojena su 1969. godine nastao je Web ili globalna mreza. Razvoj interneta moze se pratiti od 1945. Socioloski pristup menadzmentu Jedna od najmadjih posebnih sociologija je sociologija menadzmenta. Korisnici interneta stvaraju specificne drustvene odnose. Internet je dobio ime po internet protokolu. U buducnosti se ocekuje d ace informacije i znanje siriti internetom uz smanjene troskove. 1990.

Ta slozenost je i razlog sto je menadzment predmet proucavanja veceg broja nauka i naucnih disciplina. politicke i kulturoloske aspekte. na motive i motaivaciju. pri cemu je osnovni cilj i svrha svih upravljackih aktivnosti povecanje efektivnosti rada i uvecanje dobiti. Termin menadzment se koristi da bi oznacio: 1. ekoloske. tehnika. organizacionih i mnogih drugih resursa. organizacione. pravne. principa i sredstava. prvenstveno drustveno-ekonomskih i kulturnih pojava. Upravljanje i to bilo kojom organizacijom od drzave do specificnih drustvenih grupa 2. Menadzment kao znacajna ljudska delatnost Menadzment je izuzetno znacajna ljudska delatnost. odnosi se na ukupnu organizaciju sto podrazumeva koriscenje ljudskih. obuku kadrova. Upravljanje obuhvata i one aktivnosti koje se odnose na ponasanje ljudi. Upravljanje privrednim preduzecima/// u smislu donosenja odgovarajucih odluka i preuzimanja akcija za ostvarenje ekonomskih performansi . finansijskih. Menadzment se sa socioloskog stanovista moze odrediti kao drustvena pojava koja je karakteristicna za proces uspravljanja u ekonomskim i socijalnim sistemima. eticke. Socijalni menadzment kao nova disciplina obuhvata sve oblike organizacija koje ostvaruju odredjene ciljeve. materijalnih. psiholoske. tehnicko-tehnoloske. veoma slozen i slojevit fenomen. Menadzment je veoma kompleksna drustvena pojava koja obuhvata ekonomske. upravljanje se zasniva na skupu metoda. funansijske. teoriju sistema.ukupnoscu svih drustvenih pojava. na komunikaciju.

Vodjenja Planiranje je ona aktivnost menadzment procesa u kojoj se donose odluke o ciljevima organizacije i u kojoj se osmisljavaju akcije neophodne da bi se postavljeni ciljevi ostvarili. iako je menadzment. stratesko upravljanje i odlucivanje. tako da ona podrazumeva vise aktivnosti istovremeno. i kao metod rada a posebno kao znacajna ljudska delatnost za razvoj drustva i svih ostalih oblasti drustvenog zivota. rukovodstvo preduzeca. Vodjstvo je menadzerska aktivnost koja se sastoji u obezbedjivanju vodjstva u smislu koriscenja uticaja i motivacije na zaposlene kako bi ispunili postavljene zadatke i tako ostvarili ciljeve organizacije. stratesko planiranje. Menadzment se i kao vestina. Ukupnu upravljacku strukturu preduzeca////. U . organizovanja. americki izraz za rukovodjene. odnosno liderstva i kontrole napora svih u organizaciji da bi se iskoristili svi organizacioni resursi i ostvarili postavljeni ciljevi organizacije. ovlascenje i odgovornost.3. definisanje poslova. najcesce prevodi kao upravljanje. podelu konkretnih zadataka. grupisanje svih aktivnosti i poslova u odgovarajuce organizacione strukture. Sve aktivnosti menadzment procesa moraju biti veoma dobro koordinirane kako bi se ostvario optimalni nivo performansi organizacije. posebno ekomoske. ili faza i funkcija: 1. organizaciju rada 4. Planiranja 2. poslovnu politiku. aktivnosti za ostvarenje postavljenih ciljeva. Menadzment se odredjuje kao proces planiranja. vodjenja. Ukupan menadzment je proces koji se sastoji od 4 osnovne aktivnosti. Organizovanja 3. Organizovanje obicno sledi nakon planiranja i obuhvata vise aktivnosti istovremeno. Kontrole 4. Kontrola je ona aktivnost koja omogucava da se svi planovi ostvare. i kao nauka. podelu rada. u stvari. Posebnu grupu ljudi koja upravlja odredjenim poslovima kao sistem vlasti. pri cemu se sve aktivnosti usmeravaju na pretvaranje donetih odluka u akcije i na odredjivanje nacina kako se postavljeni ciljevi ostvaruju./// Ova faza upravljanja obuhvata odredjivanje resursa.

Upravljanje kao znacajna ljudska delatnost u savremenom smislu nastaje u XVIII v. crkvenim delatnostima. kultura. moral i eticki sistem vrednosti. ali i drustvenih grupa. Kao skolski primer upravljanja star skoro 5 000 godina navodi se izgradnja piramida u drevnom Egiptu.samoj menadzerskoj praksi. a sve manje od porodicnih i politickih veza. odnosno da postanu posebna klasa. sa prvim radovima Frederika Tejlora i Anri Fejoa. vojska i nesto kasnije crkva. pa kao takav iziskuje mnogo znanja i sposobnosti da bi se postavljeni ciljevi organizacije ostvarili. naredjuje i kontrolise. Potreba za menadzmentom dovela je do toga da menadzeri postanu intelektualna i obrazovna elita. Prvi pisani tragovi o menadzmentu vezani su za upravljanje javnim radovima. Pristup upravljanju Danijela Mek Kaluma zasnivao se na pravilnoj podeli posla i odgovornosti. proces upravljanja je veoma slozen proces. navike i obicaji. Naucni pristup menadzmentu razvio se pocetkom XX v. odredjenim drzavnim i vojnim aktivnostima. dakle da upravlja u svakoj situaciji u kojoj zeli da ostvari odredjene ciljeve u odredjenoj drustvenoj grupi. Prvi oblici menadzmenta vode u oblast tadasnje Mesopotamije. vezani su za najstarije organizacije kakve su drzava. Klod Dzordz je znalacki i izuzetno istancao i istakao tu covekovu potrebu da planira. na licnosti od autoriteta koja ce biti sposobna da . stepen ekonomske razvijenosti drustva. organizuje. politicki odnosi. nivo razvijenosti pojedinih organizacija i institucija. Znacajan trag o upravljanju potice i iz drevne vavilonske drzave. Ulazak u ovu klasu sve vise zavisi od obrazovanja i znanja. Veoma znacajni pisani zapisi o menadzmentu mogu se naci i u Kini. Razvoj menadzmenta Na proces upravljanja uticu brojni faktori: faktori ukupnog drustvenog razvoja. svest.

kako bi se preduzele odgovarajuce akcije. predstava. pokretljivost. Covek kao moralno bice nije neki poseban tip coveka. na dnevno podnosenje izvestaja i informacija o radu. podsvest. svest. izuzetnost. Stvaralackim mocima od kojih su najcesce pominju: imaginacija. Celovitim odredjenjem licnosti bavi se psihologija. vrednosti i znanja. opazaja. nesto sto do tada nije postojalo. moralnost i drustvenost. Svest u psiholoskom smislu. intuicija.Sa stvaralastvom je tesno povezana i sloboda. za pojedinca karakteristican nacin ponasanja. U socioloskom poimanju svesti polazi se od toga da svest obuhvata sistem uverenja. Covek i menadzment Najcesce isticanje coveka su: stvaralastvo. osecanja. na odredjivanje pravnih nacina potpunog izvrsavanja utvrdjenih obaveza. Cilj moze ostvariti samo onaj pojedinac koji je oslobodjen straha od suocavanja sa novim i nepoznatim. a sto covek ostvaruje po svojoj prethodnoj zamisli. sloboda. Stvaralastvo omogucava da stvara nesto novo. misljenja. . tajanstvenost.Problem ljudske slobode vezuje se sa slobodnom voljom. secanja. ucenje.sve odredbe koje je utvrdila moderna antropologija cine ga i moralnim bicem. originalnost. inventivnost. predstava. je sveukupnost oseta. Savest je odredjena covekovim prakticnim potrebama koje ukazuju da li je odredjen moralni cin ispravan ili pogresan. na obavestavanje o povredama na radu. stavova. svest se odredjuje kao subjektivno bice. U ontoloskom smislu. kreativnost.Naime.izvrsi postavljene zadatke. Licnost je jedinstvena organizacija osobina koja se formira uzajamnim delovanjem pojedinca i socijalne sredine i tako odredjuju opsti.jer samo slobodan pojedinac moze da stvara i samo sloboda ostvaruje realne pretpostavke stvaralastvu . kao i da se nastanak svesti vezuje za tradicije i sociokulturnih uslova datog drustva. potreba.

Drustveni status ili rang se dobija rodjenjem ili stice. Karijera se odredjuje kao evolutivni redosled radnog iskustva nekog pojedinca u datom periodu. naredjivanje. Te aktivnosti su: planiranje.govori se o tipovima menadzera. koordinacija i kontrola.Kada se menadzeri posmatraju u vertikalnoj strukturi organizacije govori se o nivoima menadzera.ali i sve druge drustvene procese. Zanimanje predstavlja najadekvatniji kriterijum po kome se moze oceniti drustveni status pojedinca. Podela menadzera moze se izvrsiti na 2 nacina: po horizontalnoj i po vertikalnoj hijerarhijskoj strukturi organizacije. organizacija rada i oblik rukovodjenja. organizovanje. generalni i projektni. U svakoj organizaciji moguce je razlikovati 3 osnovna nivoa menadzera: funkcionalni. Menadzeri kao posebna drustvena grupa Menadzeri kao drustvena grupa izuzetno je znacajna za savremeno drustvo. Radni moral u radnoj grupi . Na kraju se mora reci da su menadzeri potrebni svakom razvijenom drustvu ali su znacajni i za ona nerazvijena drustva.a kada se posmatraju u horizontalnoj strukturi. Znacaj Mincbergovih istrazivanja odnosi se na identifikaciju 10 osnovnih uloga koje menadzeri obavljaju.Ta potreba je evidentna.jer je nuzno potrebno regulisati ekonomske.Na odnos prema radu znacajno uticu i medjuljudski odnosi. Anri Fejo je identifikovao pet osnovnih aktivnosti koje cine sustinu menadzmenta.

koja propisuje nacin komuniciranja. . Neformalne veze koje nastaju zbog toga sto formalne veze ili nisu dovoljne ili ne odgovaraju interesima. Radne grupe se mogu odrediti kao parcijalne drustvne grupe u kojima se obavlja radni odnos. Parcijalne drustvene grupe su one drustvene grupe u kojima se vrse 2 ili vise funkcija.Najopstije karakteristike covekove radne delatnosti izdvajaju se: • Ljudski rad predstavlja svesnu i svrsishodnu delatnost • Ljudski rad predstavlja slozenu delatnost koja se odvija u okviru odredjenih drustvenih grupa • Ljudski rad predstavlja delatnost kojom se stvaraju odredjene materijalne i duhovne vrednosti koje imaju drustveni znacaj Sa socioloskog aspekta rad obuhvata svaku delatnost koja je svesna delatnost i koja ima neku svrhu. Medjuljudski odnosi podrazumevaju ukupnost interpersonalnih odnosa medju ljudima koji se ispoljavaju u njihovim formalnim i neformalnim komunikacijama pri obavljanju radnih zadataka. Formalne veze se uspostavljaju u okviru formalne organizacije radne grupe. Proizvodne drustvene grupe se mogu odrediti kao skup ljudi i stvari pomocu kojih se proizvode materijalna dobra kojima se zadovoljavaju odredjene drustvene potrebe. i kojom covek nesto stvara sto pre toga nije postojalo. Drustvena grupa je trajan i relativno stabilizovan skup ljudi. Globalne ili totalne drustvene grupe su one drustvene grupe u okviru kojih se obavlja proces svih zivotnih delatnosti na datom stepenu razvitka ljudskog drustva. Radni moral je kao skup normi o ponasanju coveka u radnoj sredini.

navikama i sistemom vrednosti. . Kultura i menadzment Interpretivni pristup da se svest moze tumaciti. odgovornostima. svojom kulturom. koje je uticalo na eticnost u poslovanju. obavezama.Odgovornost. stvaralo odgovarajuce pravno i politicko okruzenje. i odlucivanju u svim aspektima i sferama poslovanja. Poslovna etika je skup moralnih normi o ponasanju prema sociokulturnoj i poslovnoj sredini. Razvoj poslovne etike odvijao se u skladu sa razvojem drsutva pa se iz tih razloga i usaglasavao sa aktuelnim drustvenim pojavama. za pojedinca karakteristicnih moralnih norm ii vrednosti koje odredjuju njegovo ponasanje u svim poslovnim odnosima i u svim vremenima. prema drugim ljudima sa kojima se stupa u poslovni kontakt i prema duznostima. pravima. Drustvo sa svojim institucijama i organizacijama. ali se ne moze menjati. Poslovna etika je nesumljivo vazan faktor poslovanja. Poslovna etika i poslovni moral Poslovni moral je skup nepisanih opstih. eticnost poslovanja i menadzmenta Etickim kodeksom se uspostavlja visi moralni nivo u organizaciji.

Osnovni faktori multukulturizma navode i entitet. pol. rasa. starost i mnogi drugi faktori. Dva nivoa kulture: vidljiva i nevidljiva. fizicka sposobnost. seksualna orijentisanost. .Funkcionalisticki pristep je da se integrise i stabilizuje organizacija. Teorija Z predstavlja kombinovanu formu menadzmenta u smislu preuzimanja najuspesnijih pristupa americkog i japanskog menadzmenta. Girt Hofstejd je dao 4 glavne dimenzije koje bi mogle da cine bilo koju nacionalnu kulturu. Multikulturizam Uvazavanje postojanja razlicitih kultura. Ouci je tvojrac teorije Z.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->