NOVAC, MJERE I TRGOVINA U ANTICI

2. NOVAC
U Homerovo i Heziodovo vrijeme razmjena dobara vršila se bez novca, trampom. Ponekad su se upotrebljavale šipke plemenitih kovina, no nisu imale određenu novčanu vrijednost. Cijena nekog predmeta ili osobe obično se mjerila grlima stoke. Novac koji je u staroj Grčkoj bio u upotrebi tamo negdje oko 7. st. pr. N. e. bio je isprva vrlo glomazan i nespretan. Imao je oblik željeznih šipki, što i jest prvotno značenje riječi obol – „ražanj“. U Sparti se upotreba novca takva oblika održala mnogo dulje nego drugdje. To je navelo neke na zaključak da je zakonodavac Likurg htio spriječiti raskoš i korupciju. Sve do Perzijskih ratova u Grčkoj zlatan ili srebrni novac je dosta rijedak, jer su i plemenite kovine bile rijetke. Nalazile su se jedino u rudnicima na tračkoj obali i na otocima Tasu i Sifnu. Otkrićem rudokopa u Maroneji 483. pr. n. e. omogućilo je širu primjenu novca od plemenite kovine. Atička je drahma imala 4,36 grama čistog srebra. U Atenskoj kovnici novca kovale su se i monete od dvije drahme – didrahme, od deset drahmi – dekadrahme, te posebne od četiri drahme – tetradrahme. Poznajemo još samo nominalne jedinice: mina je vrijedila sto drahmi, a talent 60 mina, odnosno, 6000 drahmi. S druge strane, za jedinice manje od drahme postojali su također srebrni novčići. Najčešći je bio obol, šestina drahme, zatim monet od tri, triobol, i dva obola, diobol, pa dijelovi obola; tri četvrtine tritemorion, četvrtina, tetratemorion i osmina, hemitetartemorion. Svi su ti kovani novci na jednoj strani imali lice boginje Atene sa šljemom ovjenčanim maslinovim lišćem, a na drugoj Ateninu pticu sovu s polumjesecom, mladicom masline i tri prva sloja imena Atena. Ti su se novci zvali „laurijske sove“. Ovi su likovi drugo vremena imali arhajsko obilježje jer se nije htjelo unositi nikakve promjene u novac koji je tako dugo bio u upotrebi i koji je bio veoma tražen na međunarodnom tržištu.

i 336. e. Pojava bankarstva Potkraj 5. ti su se zlatnici toliko proširili po Grčkoj da je između 450. Kada su se Peloponežani učvrstili u Atici. Poteškoće su nastajale kada je trebalo promijeniti novčane jedinice raznovrsnih sistema jedne udruge. n.. Bakreni se novac u Ateni opet pojavio u 4. pr. Iz nekih sudskih rasprava u pogledu nasljedstva proizlazi da je u 4. dok je.1 2. Rast privrednih djelatnosti uvjetovao je potrebu za investicijama. Tada je valjalo poslati u topionice zlatne kipove da bi se od njih kovao novac. usprkos prosvjedima nekih filozofa. svaka slobodna država imala je pravo kovati svoj novac. koji su kovali Perzijanci.1. kovana oko 338. prekinuto je vađenje srebra u Lauriju. Među zlatnicima najčešći je bio darik (po imenu kralja Darija) s likom strijelca. No za vrijeme Peloponeskog rata vojne operacije iscrpile su rezerve. Grčka u doba Perikla. – 134. Novčana jedinica koju nije izdavala neka država nego jedno međunarodno tijelo bila je amfiktionska moneta. ali tek je nekoliko monetarnih tipova uspjelo zadobiti rasprostranjeniju primjenu. obično naseljenici ili oslobođeni robovi. no prije svega da bi osigurala prvenstvo svojim „sovama“. st. i konačno se ustalio. Dotle je postojala samo tezauracija i beskamatni zajam. 131. jer su tamošnji robovi iskoristili priliku i pobjegli. n. da se želi osigurati od mogućeg gubitka. s likovima dvaju božanstava delfijske amfiktionije – Demetre i Apolona. pr. U Periklovo vrijeme uvodi se posudba novca uz kamate. Da bi doskočila tim poteškoćama. kada je veliki kralj financijski podupirao Spartance. taj iznos bio je povećan do trostruke vrijednosti od početne. e. pr. Zagreb 1979. vrijednosni odnos zlata i srebra pao od jedan prema trinaest i jedne trećine na jedan prema deset. Bio je to pokušaj monetarnog ujednačivanja koje nije imalo osobita uspjeha. e.U načelu. bilo sasvim razumljivo da zajmodavac traži stanovitu odštetu za svoj rizik. tj. Ukupni danak što su ga Ateni plaćale članice Saveza iznosio je najprije 460 talenata godišnje. bilo 1 Robert Fleceliere. 2 . i zbog toga je odlučeno da se počne upotrebljavati bronca ili bakar. U trgovini je mnogovrsnost novca olakšavala prevare. Atena je tijekom Peloponeskog rata svim državnim članicama Saveza nametnula svoje mjere i svoj monetarni sistem. str.. st. Posljednjih godina Peloponeskog rata. n. pojavljuju se prvi bankari. st.

3 2. Rashodi atenske države 2 3 R. 12%. Bogatstvo hramova povećavalo se i putem iznajmljivanja zemlje koja je pripadala hramovima naplatom novčanih kazni. te u kreditnim operacijama pri kojima su kamate hramovima ponekad donosila ogromna sredstva. ponekad dosta veliku. Trapeziti ili mjenjači Kod svake trgovine kao neophodno lice nalazio se trapezit ili mjenjač. Stopa od pet obola (10%) smatrala se veoma povoljnom. Osim njih. str. Hramovi su u obliku darova i poklona dobivali ogromna sredstva. U takvim prilikama isplata i primanje novca predstavljali su vrlo složenu situaciju. igrali su veliki centri sa hramovima kojim su upravljale amfiktionije. Sarajevo 1969. 268. Odanost hramova dovela je do toga da su im na čuvanje svoj novac povjeravali ne samo privatna lica već i država. Od njih se očekivalo da budu dobro upoznati sa svim monetarnim sustavima.3.. Tako se posao trapezita zakomplicirao. ako ne i veću. Stara grčka. Grčka u doba Perikla.imetaka gotovo potpuno uloženih u kreditiranje. tj. a kamate su se morale isplaćivati krajem svakog lunarnog mjeseca.2 2. Država se nije trudila da ograniči kamatnu stopu i zbog toga su lihvari išli i dalje. Ta zamjena imala je važan značaj za trgovinu jer je svaka nova oblast ubacivala na tržište i svoju monetu. u financijskim operacijama takvu ulogu. ili kupnji robova za iznajmljivanje državi i pojedincima. 134. Oni su svoje usluge naplaćivali za izvjesnu svotu. str. znači 20%.2. Najuobičajeniji način pojačavanja kapitala sastajao se u davanju zajmova uz velike kamate pomorskoj trgovini. dok je često znala iznositi i do 9. Trapeziti su bili primorani da vode posebne bankarske liste za svakog svog ulagača. Rate za otplatu zajmova bile su dosta česte. Fleceliere. V. Prodaja i preprodaja strane monete i njena zamjena za mjesnu u početku su predstavljali glavne operacije trapezita. 3 . Kamate su iznosile obično po jednu drahmu na minu mjesečno. . Struve. pa i 10 obola.269. Tako se trapeziti postupno od običnih mjenjača pretvaraju u posrednike prilikom raznih trgovinskih operacija i postaju svojevrsni bankari koji primaju novac i isplaćuju ga u drugoj moneti.

olimpijski stadion 192. 50 m. a također zlatni i srebrni vijenci. Atena je imala praznika više nego ijedan drugi polis. ali je s vremenom razvoj trgovine doveo do njihove postupne stanardizacije. str. U vojnim natjecanjima za nagradu su darivani bikovi čija je cijena bila jedna mina po glavi. Površina 4 V. u Ateni iznosili su prosječno od 40 do 80 talenata. pne. pa je tako Atena već oko 500. Relativne proporcije su. Ukupni godišnji rashodi sredinom i krajem 5. Uzdržavanje vojske znatnim je dijelom država primila na sebe. 3. st. Još veća sredstva u doba Kimona i Perikla trošena su na utvrđivanje Atene i drugih mjesta u Atici. Uz te rashode dolazili su i rashodi za podizanje javnih zgrada. Velike rashode zahtijevalo je i održavanje flote koja je brojala 200-300 trijera. Znatan rashod predstavljali su izdaci za nagrade na natjecanjima. Te su mjerne jedinice varirale od grada-države do grada-države. Struve. Za vrijeme rata rashodi su naglo rasli. MJERE Mjerne jedinice u antičkoj Grčkoj su se uglavnom temeljile na mjernim jedinicama iz Egipta. 3. a hodački stadion 157. Specifične vrijednosti pojedinih jedinica su ovisile o lokaciji ili epohi (npr. imala službene mjere po kojima su svi trgovci morali baždariti svoje vage. Stara grčka. 4 . 98 m. Cjelokupan iznos rashoda za potreba građevinarstva dostigao je svotu od 6 do 8 tisuća talenata.Rashodi za prinošenje žrtava i priređivanje proslava gutale su dobar dio državnog proračuna. 27 m. Atički stadion je imao dužinu 184. bile istovjetne u grčkom svijetu. Dužina Grčke mjere za dužinu su se temeljile na relativnoj dužini dijelova tijela kao što su stopalo ili prsti. a kasnije su poslužile kao temelj za rimske mjerne jedinice.1. dok je u Ateni bila 296 mm). Pobjednicima na konjskim ili gimnastičkim natjecanjima davale su se stotine amfora sa svetim uljem. u Egini je stopa ili pous iznosila 333 mm.2. 274. međutim. U atenskom proračunu važnu stavku predstavljali su rashodi za javne potrebe.4 3.

Postojala su dva dominantna standarda za težinu u istočnom Mediteranu . gdje je bilo dvanaest obola. 3. Zajednička jedinica za oboje kroz grčku povijest bila je cotyle ili cotyla čija je apsolutna vrijednost varirala od jednog do drugog mjesta između 210 ml i 330 ml. Proizvođač svjetiljaka. obuće. ulje i vino. oružja ili posuđa nudio je pred svojom radnjom predmete koje su izrađivali njegovi robovi. povrće. Svi koji su se bavili trgovinom na malo zvali 5 www. Bilo je i dosta prekupaca.standard koji je nastao na Eubeji i kojeg je na Atiku uveo Solon.org 5 . te standard koji je nastao u Egina. Međutim. Težina Mjere za težinu se najčešće vežu uz valute jer su one u pravilu sadržavale točno određenu količinu određenog metala.1 plethron: tradicionalno se odnosi na količinu zemlje koju je vol s plugom mogao uzorati u jednom danu (oko 4 engleska akra). vage koje su pronašli povjesničari i arheolozi ukazuju na varijacije od teoretskih standarda.5 4. 3. Grčke mjere za težinu su također vezane uz grčke valute. iako je porijeklo grčkih standarda predmet rasprave.3. Atički/eubejski standard se navodno temeljio na klasu ječma. a seljak voće. točnije.wikipedia. to je bila površina kvadrata čija je strana bila 100 podes ili 1 plethron dužine. Ahranjanin je sam donosio u grad vreće ugljena. TRGOVINA Poljodjelci i obrtnici često su prodavali svoje proizvode bez posrednika. koji su kupovali od proizvođača i poslije prodavali potrošačima. odnosno je li riječ o žitu ili vinu. sir. Volumen Grci su volumen mjerili ovisno o tome je li riječ o suhoj ili tekućoj tvari.4.

Čak ukoliko su naočigled i pošteni. V. Grčka u doba Perikla. 6 . no usprkos tome mnogi su putujući trgovci sa svojim magarcima ili mazgama. Trgovački brodovi mogli su nesmetano ploviti ne bojeći se nikakvih opasnosti.su se kapeli. država je iz svojih sredstava podizala pokrivene galerije u koje su se smještale trgovine. kompasi i snažni svjetionici. uglavnom su to bile obične utabane staze. 268. prelazili znatne udaljenosti. osobito ako su se bavili pomorskom trgovinom. Ceste su bile loše. Na prijedlog Perikla. Veletrgovci koji su morali ulagati velike svote i izlagati se odgovarajućem riziku. noćna plovidba je bila pogibeljna jer nisu postojale dobre prekomorske karte. Trgovaca je najviše bilo u agori i okolnim ulicama. koji su robu nosili na samarima ili je vukli upregnuti u kola sa dva ili četiri kotača. Na tržište su sa svojom robom dolazili i robovi koji su „živjeli odvojeno“ da bi tu unovčili svoje izrađevine. Među tim sajmovima veliku popularnost uživao je sajam u Delfima. Plovilo se isključivo po danu i po lijepom vremenu. U Periklovo doba Sredozemnim morem više nisu harali gusari jer ih je suzbila atenska talasokracija. u Pireju je izgrađena specijalna galerija za trgovinu brašnom. Bili su na lošem glasu jer su ih optuživali da varaju na vrijednosti novca i na vagi. osim valova i nevremena. a vodene je tokove trebalo pregaziti jer nije bilo mostova. a takve transakcije bile su uglavnom nepodesne i skupe. ponekad su pomagali 6 7 R. a trgovci na veliko empori.148. unatoč nadzoru metronoma. Fleceliere. Pored velikih hramova ili za vrijeme svečanosti održavani su posebni sajmovi na kojima su se isticali prodavači i kupci iz mnogih grčkih gradova. U gradovima s velikim trgovinskim prometom.6 Svaka vrsta robe imala je određeno mjesto. Stara Grčka. zanat kojim se bave nosi žig sramote.7 4. 146.1. Pomorska trgovina Trgovina na veliko odvijala se morem. no njihov nedostatak je kako bi se pomoću skromnih tehničkih mogućnosti tako teški brodovi mogli izvlačiti na obalu u vrijeme nepogodno za plovidbu. Struve. str. str. Roba je izlagana ili pod otvorenim nebom ili pod izrađenim šatorima. Trgovački brodovi imali su veliku tonažu. .

Da bi pirejski brodograditelji mogli praviti brodove. str. 148. te je Atena uspostavila na njih stvarni ili pravni monopol. kao i obveze mlinara i pekara. Vidimo da se 404. U pirejskoj žitnici (alfitopolu) uvijek se moralo čuvati dovoljno zaliha za potrebe grada i države.2. više nego do bilo kakvih biranih poslastica. Odnos države prema trgovini U direktnoj vezi s porastom trgovinskog prometa i s proširivanjem tržišta pojavljuje se potreba za izvjesnom organiziranošću trgovinskih odnosa. odobravajući im zajmove uz velike kamate. Isto. – 151. čak i nakon gubitka političke prevlasti. – 150. Glavni proizvođač žita bile su udaljene zemlje: Egipat. što bi izazivalo pomanjkanje i porast cijene kruha. str. 150. pr.bankari. trgovci i država. Na toj osnovi pojavila su se udruženja trgovaca i brodovlasnika u obliku kompanija. U životu svakog polisa trgovina je igrala važnu ulogu. Sicilija i crnomorsko priobalje. Naime. uplitanje države u trgovinske odnose imalo je neusporedivo veći značaj. 7 . Veoma strogi zakoni određivali su obaveze veletrgovaca i srednjih trgovaca žitom (sitopola). koji je nadzirao trgovinu žitom. g. Atena je političkom prevlašću nametnula i svoju trgovinsku hegemoniju. Atenska politika uvijek je bila dobrim dijelom usredotočena na pitanje opskrbe žita te je si pobjedom nad Egiptom i Sicilijom osigurala kontrolu nad žitom što je stizalo sa crnomorskih obala. Međutim. Deset puta godišnje Skupština je slušala izvještaj o stanju opskrbe. Potrebu za tim osjećali su neposredni sudionici u trgovini. Atena i dalje zadržala kao prva trgovačka sila. n. Atika je proizvodila premalo ječma i pšenice da bi mogla prehraniti svoje stanovništvo. Atena je u ime narodne skupštine sklapale posebne trgovinske odnose 8 9 R. Te je zakone provodio odbor sitofilaka. e. Grčka u doba Perikla.3. Fleceliere. morali su prvo dobaviti drvo iz Trakije i neke druge sirovine iz drugih zemalja.8 4.9 4. kao i promet brašna i kruha. Tu je država nalazila koristi za sebe jer je ubirala carinu. Trgovina žitom Atenjanima je naročito bilo stalo do uvoza žita.

Pregled su obavljali službenici. ukazuje na nesumnjivo postojanje trgovinskog zakonodavstva u grčkim državama. Stara grčka. i 4. Činjenica je da su postojali specijalni sudovi za pretresanje djela iz oblasti trgovine. U cilju osiguranja svojih potreba. Za vrijeme rata često je puta bio zabranjen izvoz živežnih namirnica i ratnog materijala kako se time ne bi okoristila neprijateljska strana.10 10 V. Kr. Pravo naplate tog poreza država je prenosila putem javne licitacije na pojedine zakupce ili kompanije nekoliko zakupaca. 8 . Među najvažnije stavke državnik prihoda spadao je porez na trgovinski promet. U slučaju kakvih poremećaja u novčanom sustavu ili kad bi državi hitno trebao novac. st. država je ponekad stavljala zabranu na izvoz nekih proizvoda. Atenska je država također naročitu pozornost poklanjala trgovini žitom jer je to bio artikl za koji su bili zainteresirani svi stanovnici Atene. U Ateni se to prije svega odnosilo na žito. nisu raspoloživi. 270. Porezi na trgovinu naplaćivali su se u svim značajnim trgovačkim lukama Sredozemnog i Crnog mora. str. Naplata poreza obavljena je pregledom utovara svakog broda koji je ulazio u luku ili izlazio iz nje. Te mjere nosile su privremeni karakter i poslije njihovog ukidanja ponovno je uspostavljena slobodna trgovina. pr. Podaci o zakonima iz oblasti trgovine u 5.s drugim polisima. – 271. Struve. država je za sebe uzimala monopol na prodaju uvezene robe.

ali su usprkos svim poteškoćama postigli visok stupanj gospodarskog razvoja. Dali su nam dobar primjer i prve začetke ozbiljnije vanjske i unutarnje trgovine. te nam ulili sigurnost. 9 . ZAKLJUČAK Život starih Grka nimalo nije bio lak. Dobra organizacija države i polisa omogućila im je takav rezultat. Bili su veoma uspješan narod i trgovali su na najširem području što im je donijelo velika poznanstva i utjecaje.5. Upravo zbog svoje snalažljivosti i inovativnosti vrijedni su spomena i nezaborava.

3.org 10 . V. 2. Robert Flaceliere. Zagreb 1979. www. Sarajevo 1969. POPIS LITERATURE 1. Struve. Stara Grčka.6. Grčka u doba Perikla.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful