PTICE SA TRI GRANE

Izbor
iz hrvatske, bošnjačke i srpske poezije za djecu
(Izabrao i priredio Marko Paovica)

1

Predgovor
Ovaj najuži izbor iz hrvatskog, srpskog i bošnjačkog p(j)esništva za d(j)ecu
nam(ij)enjen je učenicima i učenicama osnovnih i viših osnovnih škola, kao i
đacima nižih razreda gimnazije, za čitanje u slobodnom vremenu. Ima se u vidu
višekratno čitanje po vlastitom izboru, to jest čitanje istih p(j)esama više puta u
različitim vremenskim periodima, primjerice, jednom sedmično (tjedno) ili bar
jednom m(j)esečno. Pri tome svaki mladi čitalac / čitatelj / čitateljka ima
mogućnost da se usredsredi / koncentrira prvenstveno na p(j)esme i p(j)esnike
sopstvene jezičke / jezične varijante i svoje kulturne i književne tradicije, ali
istovremeno i na p(j)esničke sadržaje iz dv(ij)e ostale varijante. Od ovog pravila
izuzeto je čitanje srpskih p(j)esnika od strane onih čitalaca / čitatelja / čitateljki
koji ne poznaju ćirilično pismo, jer se sastavljač rukovodio principom da sve tri
grupe budu zastupljene u punoj kulturnoj c(j)elovitosti svoga p(j)esničkog izraza
/ izričaja. Bilo bi vrlo uputno da se i roditelji ili stariji članovi porodice / obitelji
uključe u ovaj zamišljeni domaći čas / sat poezije. Eventualna pomoć i
objašnjenja nastavnika maternjeg / materinskog jezika se naravno
podrazum(ij)evaju, jer je, bezmalo, svaki od zastupljenih autora i autorki /
autorica uključen sa po nekom p(j)esmom u zajednički program dopunske
nastave maternjeg / materinskog jezika.
Izborom više p(j)esama manjega broja ponajboljih p(j)esnika i p(j)esnikinja
imala su se u vidu nekolika funkcionalna cilja. Prvo, stvaranje jedinstva utiska /
dojma, um(j)esto mnoštva motiva, stilova i, često, ispraznih um(j)etničkikih
informacija. Drugo, hronološkom / kronološkom kompozicijom svakog d(ij)ela
nav(j)eštava se razvojna linija p(j)esništva za d(j)ecu u svakoj književnoj sredini
ponaosob. Najzad, išlo se za tim da se, u užim okvirima, prirodno mora dati
prednost kvalitetu i komunikativnosti samih p(j)esama nad brojnošću autora.
Ovo posljednje, posebno kada je r(ij)eč o mladim čitaocima / čitateljima /
čitateljkama koji ne odrastaju u vlastitoj jezičkoj / jezičnoj sredini i koji tek
treba da ovladavaju ne samo znanjem nego i os(j)ećanjem svoga maternjeg /
materinskog jezika.
U tome je, istovremeno, i opšti / opći razlog opred(j)eljivanja za poeziju, a ne za
priče. Dobro je poznato da d(j)eca predškolskog i mlađeg školskog uzrasta radije
slušaju ili čitaju priče nego p(j)esme, ali je manje znano zašto je to tako. Naime,
pri slušanju ili čitanju priča d(j)ečiju pažnju najviše privlače napetost radnje,
uzbudljivost pojedinačnih prizora ili bajkovita fantastika pripov(ij)edne
c(j)eline, dok sam jezik ostaje u drugom planu. U p(j)esmi je, međutim, upravo
obrnuto. Tu je potpuno jezik na d(j)elu, sa stotinu svojih nepredvidljivih lica. A
sva ta lica otkrivaju se u okrilju p(j)esničkog ritma i slikovitosti p(j)esničkog
jezika. Smisaona i os(j)ećajna izražajnost svake dobre p(j)esme počiva na ta dva
jezička / jezična činioca. Zato, s postupnim emotivnim sazr(ij)evanjem, čitanjem
2

dobrih p(j)esama nesv(j)esno usvajamo i razvijamo svoje jezičko / jezično
os(j)ećanje, proširujući vlastito os(j)ećajno i umno iskustvo.
Najzad, u zajedničkoj je kulturnoj tradiciji sva tri naroda čije p(j)esništvo za
d(j)ecu zastupa ovaj izbor ne samo odanost dobroj p(j)esmi nego i iskreno
poštovanje svojih najznačajnijih p(j)esnika. A ono se očituje kako u poznavanju
njihovog d(j)ela tako i u poznavanju njihovog života. Toj svrsi, s jedne strane,
treba da posluže priložene napomene o p(j)esnicima i p(j)esnikinjama. S druge
strane, njihov smisao je u pokušaju privikavanja mladih čitalaca / čitatelja /
čitateljki na osnovni opisni način predstavljanja pojedinačnih p(j)esničkih
stvaralaca.
Uputstva o kasnijem čitanju jesu prilozi sa odloženom upotrebom, koji bi, nadati
se, mogli jednoga dana postati od praktične orijentacione važnosti najistrajnijim
korisnicima ove malene zbirke.

Priređivač

3

P rva grana ili najuži izbor iz hrvatskoga pjesništva za djecu 4 .

polje. Cijelog dana. sve je bijelo: bijela rijeka. 5 . Cijelog dana. bijela zvijezda. gaj. bijela staza. veče cijelo tiho sipi prvi snijeg.Gustav Krklec Prvi snijeg Sve je bijelo. bijela brada djeda Mraza. Bijela breza. bijeli brijeg. veče cijelo svud se blista bijeli sjaj. sve je bijelo: grad i selo. svud pahulja bijelih let. bijeli cvijet. Sve je bijelo.

Sitni. Perca su tvoja laka. sjajni kotači. Koliko reda i bure U tako sitnoj spravi. Kao tekuća traka Časove kuca i nosi. 6 . I brzim «tika-taka» Snopove dana kosi. ko mravi.Gustav Krklec Sat (ulomak) Kucaj mi tika-taka. Trenuci iz tebe jure U strogomredu. Tiho pjevaj il plači.

Pado sam i ja tu. na ispitima života. a već su njeni puti zasuti lišćem što žuti. Pa ipak zviždim đačku ariju lijepu s rukom u praznom džepu. I ja ih tako u lišću tražim i ištem pred žutim sveučilištem. još neobrana I moja se svija grana.Gustav Krklec Jesenji motiv Jesen u Zagreb posve tiho došeta u papučama bez peta. teška. da bješe milota. Tek okom trepneš. I tko je sretne. namah tražiti stane mahnito minule dane. 7 . Ćilim se rujni pred njom podatno pruža satkan od uvelih ruža. Jer negdje u suncu.

On posao svaki Na svoj način radi: Jaja za leženje On u vrtu sadi. A ribu da pjeva Naučiti kuša. On mrak grabi loncem. Razlupano jaje On zašiva koncem.Grigor Vitez Kako živi Antuntun U desetom selu Živi Antuntun. On to uhom sluša. Guske sijenom hrani. On zatvara prase. On sjeda u čun. Snijegom soli ovce. Da l je jelo slano. U njega je malko Neobičan um. Kad kroz žito ide. Kad se jako smrači. Sasvim na svoj način Živi Antuntun. Da mu miše lovi. Na livadu tjera Bicikl da pase. A nasadi kvočku Da muleže novce. 8 .

obasjat ću dušu. a gdje ti je dukat žut? .Hej. maslačku uz poljski put. 9 .Pravio sam trampu: dao ga za lampu. kad ne pušu. .Grigor Vitez Maslačak .A kome ćeš sjati. može li se znati? .Djeci.

. Onda ću opet do sunca ići ići ići. Ponijet ću tamburicu tamburicu tamburicu Sipat ću zvonca dolje Zelenim žutim i modrim beskrajnim poljem... Gdje mi je gnijezdo? Gdje su mi ptići? Morat ću sići sići sići ptiće obići.Grigor Vitez Ševina jutarnja pjesma Uvis! Uvis ću se dići! Do sunca ću da ga budim ići ići ići.... 10 .

11 .Vesna Parun Ide zima Zima ide. Mali zekan Majku ima. ide zima. Mali zekan šumu ima. Zima ide. Mali zekan krzno ima. ide zima. ide zima. Zima ide.

dobra večer uzorita. bilog dana. mogu na kraj svita ići O Šibenska pismo mila. put mi kaži i donesi 12 . Prije zore. sve si bila i sve jesi Lanterna mi noćas budi.Vesna Parun Šibenska balada Dobra večer pismo moja. kao vino plemenita. Nosila si rodnoj grudi ovo tilo željno lada Budila si moju dragu da donese ključe grada O Šibenska pismo tiha sve si rekla u dvi riči Napila si žedne usne.

kad je gnjavator Ležao na obali Nilatora Eto aligatora. pa ću malo zašiljiti tvoj glavator. jednog dana. Onda.Što mogu – govorio je gnjavator – kad imam tup glavator. Zasjalo u aligatora sto sjajnih zubatora I tu je kraj pjesmatora. . Čekao je da mu pečeni golubator I zreli kruškator Sam padne u zubator. .Ja sam – reče aligator – doktorator. Nije volio nikakav radator Ležao je na livadi izvaljen na travator Sunce mu je posudilo svoj radijator. 13 .Zvonimir Balog Gnjavator Bio jedan teški gnjavator Imao je glavator Bježao od kućatora I od školatora.

..Da mrežu ne plete gdje muhe ne lete! . I na koncu konca pauk mora znati kako će tom mrežom muhu da uhvati! 14 .Zvonimir Balog Pouka pauku Za neuka pauka potrebna je pouka! Prvo – da isprede konce koji vrijede! .Da niti poveže i dođe do mreže! .

Napravio tamu.Luko Paljetak Ježić ubodežić Ježić Ubodežić Peo se na briježić Počeo je padat snježić Pa je ježić Bježić Bježić Pobjegao kući. Vidi mu se samo glava. Ležić Ležić Ježić. Obuko pidžamu. Pada Pada Snježić. Legao u krevet vrući Pa spava li spava. 15 .

spavaćicu je imala dugu i krevet mekani. krimića. al mučilo je ipak nešto. uhvatiti me morate 16 . za prvu pomoć ovog puta. romana. Na receptu je pisalo ovo. jer nije znala što bi htjela. u krugu. kao dama. draga moja bitno – vama miš jedan treba pod hitno!» I recept joj tada napisao. Ona mu reče sve po redu. i ispriča mu svoje probleme. slovo po slovo: Opasna bolest – MIŠITIS KRONIKA! Popijte stoga bocu tonika. i puno knjiga na sve strane. i tamo joj je bilo krasno. i pun bar skupih. strani pića. Jednoga dana. miš samo malo počeše tjeme kad je vidje nako blijedu i zatim reče: «Nije to niš. a ako želite pravi lijek. stripova. a to je. glasno i jasno. Mačka je bila vrlo ljuta. i zbog toga je stalno šizila. Mačka je bila vrlo kruta. i pavila je ikebane. taj psihijatar bijaše miš. i potpuno je bila bijela i po parketu meko klizila. spavala je do vrlo kasno. i spremala je kineska jela i štapićima jela vješto. da ne bi skrenula do psihijatra je pravo krenula. a zatim polako kroz vrata zbrisao.Luko Paljetak Mačka kod psihijatra Jedna je mačka živjela sama u svome stanu.

ko iz česme.Ivica Vanja Rorić Čarolija Iza leđa jednog druma izviruje jedna šuma. Iz te šume viri žbun. a iz kljuna. 17 . i dan i noć teku pjesme. a iz žbuna ševin kljun.

O PJES NI CI MA 18 .

Tijekom cijeloga stvaralačkog vijeka on je svoju pjesničku pozornost najviše vezivao za mnogobrojne životne proturječnosti. Najpoznatije su knjige za mlade Gustava Krkleca Vol za volanom. godine u Udbinji kraj Karlovca. Tako je pisao i za čitatelje najmlađeg i nešto starijeg uzrasta. između dva svjetska rata. Majmun i naočale i Telegrafske basne. a umro je u Zagrebu 1977. Krklec je vrlo mlad postao poznat pjesnik. na nov i na neočikivan način. razumljivo i. često veoma duhovito. 19 . u Hrvatskom zagorju. Djetinjstvo je proveo u Maruševcu u blizini Varaždina.Gustav Krklec (1899 – 1977) Gustav Krklec je rođen 1899. Krklec je pisao pristupačno. izričući ih uvijek originalno. Dvadeset godina. Studirao je književnost na Mudroslovnom (Filozofskom) fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Gustav Krklec je bio iznimno omiljen i od svojih čitatelja i od svojih kolega u književnim krugovima diljem njihove bivše zajedničke domovine. uz to. živio je u Beogradu.

u Slavoniji. a kasnije je postao urednik u jednom nakladnom zavodu u Zagrebu. da njeguje sličnosti i istovijetnosti hrvatske i srpske jezične slike. jednako omiljen i čitan i u Hrvatskoj. Njegovo ime nosi najglasovitija književna nagrada u Hrvatskoj za pjesništvo namijenjeno djeci. Najpoznatije su knjige Grigora Viteza Sto vukova. gdje je proživio drugu polovicu života. No. nastojeći. Vitez je pisao hrvatskim jezičnim izričajem. Grigor Vitez je nedvojbeno naš najmaštovitiji dječiji pjesnik svih vremena. i u Bosni i Hercegovini. godine u jednoj srpskoj obitelji u selu Kosovcu kraj Okučana. Iza brda plava i Kad bi drveće hodalo. i u Srbiji. godine. dok je još bio u punom zamahu svojega čarobnog pjesmotvorstva.Grigor Vitez (1911-1966) Grigor Vitez je rođen 1911. 20 . Bio je učitelj. U Zagrebu je i umro 1966. osobito izborom riječi. Djetinjstvo je proveo u svojem pitomom zavičaju. neovisno od toga.

Oko šezdeset godina Parunova je živjela u Zagrebu. Tako.Djetinjstvo je provela u rodnom mjestu i. primjerice. zbog boljih zdravstvenih uvjeta. 21 .Vesna Parun Vesna Parun je rođena 1922. na šaljiv ili maštovit način. Moj prijatelj šišmiš i slikovnica Patka Zlatka. o životinjskom svijetu. U svojim pjesmama za djecu ona najviše govori o čarolijama djetinjstva. Miki Trasi i primadona. te. od kojih desetak za mlade i najmlađe čitatelje. u Splitu. djelomice. Najpoznatije su knjige za djecu Vesne Parun Mačak Džingis-kan i Miki Trasi. Vesna Parun je najveća hrvatska pjesnikinja svih vremena. godine na otoku Zlarinu kraj Šibenika. Napisala je preko šezdeset pjesničkih kniga. u svome spjevu Tri morske pustolovke ova pjesnikinja stvara niz fantastičnih epizoda o čovjekolikim životinjama i o njihovim pustolovinama. Tri morske pustolovke. Poslijednjih nekoliko godina. Morska kočijica. često putujući na pjesničke susrete po svim krajevima nekadašnje Jugoslavije i po inozemstvu. boravi u Stubičkim Toplicama.

osobito crte miroljubivosti. U Zagrebu je završio Školu primijenjenih umjetnosti. Balogovo književno djelo posjeduje zamijetne odgojne značajke. Njegove su književne teme vrlo širokog opsega. Sto najzanimanja i Bosonogi general. koji redovito prožimaju njegove pjesme.Zvonimir Balog Zvonimir Balog je rođen 1932. šaljive pjesme. Najpoznatije su knjige za djecu Zvonimira Baloga Pusa od Krampusa. pjesme sa religioznom tematikom. Balog se bavi i likovnom umjetnošću. priče i romane. Balog izvanredno uspijeva da iziđe u susret ne samo svakidašnjoj dječijoj znatiželji nego i dječijoj potrebi za šalom i humorom. Živi također u Zagrebu. godine u Svetom Petru Čvrstecu kraj Križevaca. Male priče o velikim slovima. priče i romane za mladež različnoga uzrasta. Nevidljiva Iva. pa stoga ovaj pisac navještava cjelovit dječiji doživljaj života i svijeta. humoristički roman o vlastitom pjesnikovu životu.On je jednovremeno i najistrajniji i najodaniji pisac mladih čitateljskih naraštaja u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Zvonimir Balog piše pjesme. 22 . Pored pjesništva. Unatoč tomu. čovjekoljublja i religioznosti.

Ovaj pjesnik danas živi u Zagrebu i u Dubrovniku. Paljetak je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Najpoznatije su knjige za mlade Luke Paljetka Miševi i mačke naopačke i Djevojčica u zemlji poezije. o životinjskom svijetu. primjerice. Paljetak je u svome rodnom gradu završio Učiteljsku. a studij hrvatskog i engleskog jezika i književnosti okončao na Filozofskom fakultetu u Zadru. gdje provodi svoje djetinjstvo i mlađe godine svog života. osobito dalmatinskih pjevača i skladatelja. Luko Paljetak piše pjesme za odrasle i za mlade čitatelje. Pored pučke škole. Paljetak ispoljava stanovite humorističke i kritičke crte. spram zamijetnih negativnih značajki odgojnog sustava. godine u Dubrovniku. 23 . na razini prenesenih značenja. Pjevajući nadahnuto i duhovito. Doktorat nauka o književnosti stekao je na Zagrebačkom sveučilištu. svakidašnjeg postupanja i uopće životnog stila suvremene mladeži. te Višu pedagošku školu.Luko Paljetak Luko Paljetak je rođen 1943. Svoje krugove pjesama za djecu on često preoblikuje i u osvjedočeno uspjele kazališne igrokaze. te songve za glazbene kompozicije nekih hrvatskih.

Ivica Vanja Rorić Ivica Vanja Rorić je rođen 1951. Doživljaji Šiša Miša i Duga u travi. njihove naivne dojmove o svijetu i. Bio je urednik dječijeg časopisa Vesela sveska u Sarajevu. uglavnom o čudesnom svijetu prirode. proničući s lakoćom u raznorodna dječija životna iskustva. Od rane mladosti Rorić piše pjesme za djecu. osobito. Podrijetlom bosanski Hrvat. On piše za najmlađe čitatelje. 24 . gdje i danas živi i radi kao vlasnik jedne nakladne kuće i pisac za djecu. Najpoznatije su knjige Ivice Vanje Rorića Dječak grli svijet. te o položaju djeteta u porodici i u društvu. Rorić se u pisanju drži jezičnih i pravopisnih pravila bosanskog ijekavskog izričaja i djeluje uglavnom u suvremenim bosanskim književnim krugovima sva tri tamošnja naroda. u osebujne predjele dječije mašte i nepomućene ćistote dječijih želja i predstava. godine u mjestu Foči kraj Doboja. a studij jugoslavenskih književnosti okončao na Filološkom Fakultetu u Beogradu. Završio je Učiteljsku školu u Derventi. u Bosni.

Prvo. u Zagrebu. kojega je temeljni cilj bio povezivanje i učvršćivanje uzajamnih kulturnih i političkih veza svih južnoslavenskih naroda. I premda je zabluda o takovom podrijetlu južnoslavenskih naroda ubrzo otpala. tiskana 1830. Kao osnov Gajevog jezičnoga preporoda poslužila je njegova knjižica Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja. pa je i Gajev Pokret po tome dobio svoje ime. godine u Krapini. i to na dvije ključne razine. Prvi je organizi. Drugi Gajev temeljni doprinos izveden je na polju hrvatskoga jezika. Dugo godina bio je zastupnik u Mađarsko-Hrvatskom Saboru u Budimu. pod nazivom Gajevog Pokreta započeto je faktički široko kulturno okupljanje Hrvata iz raznih krajeva. Gaj je rođen 1809. u Budimu. Dva su najkrupnija Gajeva doprinosa suvremenoj hrvatskoj kulturnoj i općoj povijesti provedena tridesetih godina devetnaestog stoljeća.ranje i vođenje Ilirskog pokreta. Još su tri naraštaja hrvatskih jezičnih znanstvenika radila na ovom Gajevom putu dok nije stvorena suvremena hrvatska abeceda i današnji pravopis hrvatskoga jezika. po uzoru na češki i poljski jezik i uz potporu čehoslovačkih jezečnih znanstvenika Jana Kollara i Pavela Šafarika. a umro je 1872. također. književnik. izvršio reformu latiničnog pisma u Hrvata. pokrenuo i tiskao u Zagrebu svoje Novine Horvatzke. Studij filozofije i jezika započeo je u Beču a dovršio u Gracu. u tadašnjim znanstvenim krugovima vjerovalo se da naši narodi vode podrijetlo od starog naroda Ilira. Naime. Gaj je imao puno vrijednih suradnika. Ipak.Ljudevit Gaj (1809 – 1872) Ljudevit Gaj je bio znameniti hrvatski jezikoslovac. Gaj je. te izvršen snažan preporod hrvatske nacionalne i kulturne svijesti. ubrzo preimenovane u naziv Danica hrvatska. koje su bile redovito glasilo kulturnih. To zapravo znači da se od tada svi Hrvati počinju osjećati pripadnicima jednog naroda. godine 1836. Gaj je. slavonska i dalmatinska. političkih i književnih djelatnika njegova nacionalnoga programa. Dotle su su se neki isti glasovi pisali različitim slovima ili grupama slova. koje je okupljao oko svog časpisa Danice ilirske. Na drugoj jezičnoj razini Gaj je dotašnjem kajkavskom i čakavskom narodnom govoru 25 . političar i preporoditelj nacionalne svijesti u Hrvata. središte Gajeva kulturnoga i nacionalnog djelovanja bio je Zagreb.

dodao i štokavski govor, kojim su dotle govorili samo Srbi. Bio je
zbog toga kritiziran, ali je upravo taj govor postao temeljem
suvremenog hrvatskoga kniževnog jezika, a to je i danas ostao unatoč
stanovitim razlikama prema srpskom, poglavito u pogledu rječnika, to
jest novog oblikovanja riječi sa istom glasovnom osnovicom. Stoga se
tek sa današnjeg stajališta može prosuditi koliko je Ljudevit Gaj bio
vidovit jezični znanstvenik, neovisno od toga da li bi se složio, ili ne
bi, sa današnjim udaljavanjem hrvatskog od srpskog jezika. Naravno,
jezik se razvija, ali nije unaprijed dato u kojim sve smjerovima može
krenuti taj razvitak. Nije dobro kad je on uvjetovan izvanjezičnim
pobudama. Sve ostalo je prirodno.

26

Naputak o hrvatskim pjesnicima za odrasle
čitatelje
Kad porasteš i kreneš, primjerice, u starije razrede
gimnazije ili neke druge srednje škole, možda ćeš se
zainteresirati i za hrvatske pjesnike koji su nekoć pisali i one
koji i u sadašnjici pišu pjesme za odrasle čitatelje. Tada ćeš
saznati da pjesništvo na hrvatskom jeziku traje već dulje od
pet stoljeća.
U davnini petnaestog i šesnaestog stoljeća susrest ćeš se sa
prvim znamenitim hrvatskim pjesnicima Markom Marulićem
iz Splita i Petrom Hektorovićem sa otoka Hvara, a vjerojatno
i sa Dubrovčanima Šiškom Menčetićem i Džorom Držićem,
kao i sa njihovim sugrađaninom iz sedamnaestog vijeka
velikim pjesnikom IvanomGundulićem.
Najglasovitiji hrvatski pjesnici devetnaestog stoljeća bili su
Ivan Mažuranić, Petar Preradović i Silvije Strahimir
Kranjčević.
No, tvoje čitateljske simpatije, osobito zbog bliskih tema i
razumljivijeg jezika, osvojit će nedvojbeno naši moderni i
suvremeni pjesnici, koji su pisali tijekom prošlog vijeka i oni
koji i danas žive i stvaraju. Navedimo ih po vremenskom
slijedu: Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, Tin Ujević,
Vladimir Nazor, Antun Branko Šimić, Miroslav Krleža,
Ivan Goran Kovačić, Dobriša Cesarić, Dragutin
Tadijanović, Gustav Krklec, Vesna Parun, Slavko Mihalić,
Daniel Dragojević, Goran Babić, Krešimir Šego, Ivan
Lovrenović...
Najbolji način da se informiraš o navedenim i drugim
pjesnicima jeste sigurno čitanje neke antologije hrvatskoga
pjesništva. Antologije su, što vjerojatno znaš, izbori najboljih
pjesama od većeg broja pjesnika.

27

Druga grana
ili
najuži izbor iz bošnjačkog pjesništva za djecu

28

tračkom sunca pozlaćena. paučinom izatkana. na usnama zatvorena. kao dašak vjetra laka uspavaj mi mog dječaka! On je danas kao lane pretrčao tri poljane. Mala pjesmo ispunjena slavujevim toplim dahom. 29 . opšivena žutom svilom. nek umorna zaspi pčela! Ona je sred cvjetne paše sakupljala med u čaše. od srninog mekša hoda. obasuta cvjetnim prahom zažubori poput vrela. pjesmo vita. Laka pjesmo uhvaćena na pramenu plavog svoda. tiša nego voda plava uspavaj mi malog mrava! On je danas. kotrljao zrnce žita.Nasiha Kapidžić-Hadžić Uspavanka Tiha pjesmo išarana paunovim sjajnim krilom.

Ona je još u vrtu broš. 30 . Ona je kut gdje pauk ljut upreda nit u srebrn štit. izvor svježine i rosi stan mirisan.Nasiha Kapidžić-Hadžić Cvjetna grana Cvjetna grana pčelama hrana i klackalica za bezbroj ptica. vjetru lepeza od finpg veza. oblak bjeline.

31 . bijela rada cvjetala u visokoj travi.Nasiha Kapidžić-Hadžić Tuga na livadi Sa najljepšim vjenčićem. a sunce se zaplaka suzama od zlata. Tužno krila spustiše leptirica jata. nečujno posjekoše ljepoticu radu. ukrasom na glavi. Kad su ljudi kosili travu vitku mladu.

I tako idemo kao dva druga. kiša zalije ulice grada mnoga se kola pred školu sjate. 32 . veliku očevu ruku. duga. ručke drvene. A moji prsti odmah se uvuku u dobru. Ne zavidim djeci u kolima na mekim. jer u onom gradskom metežu s ocem tek poneku riječ svežu. da djecu što prije kući vrate. svaka nam riječ topla. udobnim sjedištima. koji se smije. i tu osjete da ih grije ljubav mog oca. I moj otac dođe po mene sa kišobranom. iznenada.Ismet Bekrić Otac s kišobranom Kada popodne. U kolima su i ruke zauzete ne mogu djeci da polete.

svaki na svoj usjajen tas. niti je dan niti je noć a u nama se jave nemiri.Dobar dan. Pozdraviš lijepo: . i čuješ kako začuđen reče taj pozdravljeni: .Dobro veče! 33 . nezgode.Enisa Osmančević-Ćurić Nesporazum (ili kako se pozdravljaju optimista i pesimista) Ima trenutak u svakom danu kad sunce i mjesec na vagu stanu. U tim časima često se zgode male luckaste šale. Jezičak vage na tren se smiri.

šuštavo mjesečevo jedro. Da jutrom. prije prvog sunčevog zraka. zeleno. kad se propne na prste (kao moja baka). Da bude noću kad je vedro. Da može. vidjeti šta radi sunce iza oblaka. 34 .Enisa Osmančević-Ćurić Drveće raste do neba Zašto drveće raste do neba? Zato što treba. sa neba pomete zadnje mrvice mraka.

35 . ili vjetar Brzotrk? Ili laki Vrtirep. ili silni Snjegožder? Najbrži je Razvipup. On stigne do ljeta u kočiji cvjeta. Da l je brži Mrsibrk.Enisa Osmančević-Ćurić Svađa Vjetar Tres i vjetar Tras svađaju se na sav glas.

Drvo je most što diše izmeđ mrtvih i živih. Ptice su šumi krila. List ne leti od sebe. Uspravno umirati. I kada ogole grane cvrkut ih zazeleni. Pod zemljom i u zraku u isti mah drveće živi. Uspravno iz nje rasti. Treba na zemlju stati. Ja ništa rekao nisam: to jesen šumi u meni. on biva olujom gonjen. 36 . a šuma pticama korijen.Enes Kišević Korijen s krilima Dugo sam letio u prazno.

Sve beg znade ko mu konje krade. ( Zavadi pa vladaj. ) Slađe je svoje zelje nego tuđa halva.BOŠNJAČKE NARODNE POSLOVICE (Skupio ih i objavio Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak) U svakom žitu bude crnadi. al ne znade ko julare skida. Poslovica je među riječima kao mjesec među zvijezdama. 37 . Razvrlji pa pričvrlji.

O PJES NI CI MA 38 .

godine u Banjaluci. Zastupljena je u svim čitankama za osnovne škole.Nasiha Kapidžić-Hadžić (1931 – 1995) Nasiha Kapidžić-Hadžić rodjena je 1931. ne samo u Bosni i Hercegovini već i u Srbiji i u Hrvatskoj. Maskenbal u šumi i Pjetlić. gdje je provela i naj-veći dio svog života. svraka i proljeće. Glas djetinjstva. posebice raskošni svijet prirode. Tu je učila osnovnu i srednju školu. a studije književnosti i jezika završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Najznačajnije knjige Nasihe Kapidžić-Hadžić jesu Vezeni most. Umrla je 1995. Njene pjesme za djecu predstavljaju jedan od najnježnijih i najosjetljivijih pjesničkih glasova na cijelom području našeg zajedničkog jezika. One snažno djeluju na istančavanje dječjih osjećanja i izoštravanje dječjih zapažanja. podstičući male čitaoce da bogatije doživljavaju svijet oko sebe. 39 . Radila je najprije kao gimnazijski profesor a zatim kao urednik u jednoj izdavačkoj kući u Sarajevu. Nasiha Kapidžić-Hadžić je istovremeno prva uspješna i do danas najznačajnija pjesnikinja za djecu bošnjačkog naroda. godine u ovom gradu.

koje je bilo ispunjeno radošću. U rodnom gradu je učio osnovnu i srednju školu. gdje je radio kao novinar i urednik u jednom književnom časpoisu. ali i o svome djetinjstvu. Bekrić je vrlo značajan pjesnik za djecu. ljubavlju. ali vrlo često gostuje na književnim skupovima širom Bosne. a zatim je studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. godine. 40 . Već duži niz godina Ismet Bekrić živi u Ilirskoj Bistrici. toplinom i nježnošću. poznat najmlađim čitaocima i izvan svoje domovine. Najčešće pjeva o dječjim porodičnim osjećanjima. Otac s kišobranom i Klupa kraj prozora. Napisao je puno pjesničkih knjiga.Ismet Bekrić Ismet Bekrić je rođen u Banjaluci 1943. ne zaobilazeći nikad Banjaluku. u Sloveniji. od kojih su najpoznatije Jesen u gradu. Poslije studija vratio se u Banjaluku.

razigrane i fantastički slikovite. Već duže vremena živi u Kanadi. ali svakog ljeta dolazi u Bosnu i nastupa na pjesničkim susretima za djecu i omladinu. do najsitnijih pojedinosti. Pjesme Enise Osmančević – Ćurić su vrlo vedre. ova pjesnikinja se rado i radosno igra riječima. srednju i Višu pedagošku školu. U rodnom gradu završila je osnovnu.Enisa Osmančević – Ćurić Enisa Osmančević – Ćurić rođena je 1945. Klempav oblak i Svjetlac u koprivama. Tu je i radila kao nastavnica maternjeg jezika. Kao što djeca vole da se igraju sa igračkama. godine u Banjaluci. Ona najčeće pjeva o prirodi. isto tako. 41 . obraća neiscrpnoj dječjoj radoznalosti. ili se. Najpoznatije knjige Enise Osmančević – Ćurić su Pramičok.

Enes Kišević Enes Kišević je rođen 1947. pahulje pa hulje i Sunce. zatim. sjetne osjećajnosti. vjetar i ti. u Bosanskoj Krupi. Djeca su druga polovica duge. zastupljen u školskim čitankama kako za nešto mlađe tako i za starije učenike. završio studije glume na Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost u Zagrebu. pored osebujne fantazije. Stoga je Kišević vrlo omiljen pjesnik. ispoljava i izvjesna ravnoteža između suvremenog hrvatskog i bošnjačkog jezičkog izraza. 42 . gdje živi i radi kao glumac i pjesnik za djecu i omladinu. Rado ga čitaju ne samo u Bosni i Hercegovini već i u Hrvatskoj. Pahulje. Najpoznatije knjige Enesa Kiševića su Korijen s krilima. vjerovatno i zato što se u njegovim pjesmama. Kišević je. Osnovnu školu i gimnaziju učio je u Ključu. Njegove pjesme se odlikuju visoko uspjelim spojem žive fantazije i blage. Enes Kišević je jedan od najboljih modernih pjesnika za mlade bošnjačkog roda.

U dva maha biran je za gradonačelnika Sarajeva. koji je izlazio u Sarajevu.Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak (1839 – 1902) Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak je rođen 1839. Hercegovini i okolnim krajevima. Osnovnu školu učio je u Ljubuškom a potom je završio medresu u Mostaru. Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak bavio se i politikom.Veći dio svog života proveo je u Sarajevu. gdje je i umro 1902. Naučio je i važnije istočne jezike: arapski. priče. Pored književnog rada. godine. On je sakupljao narodne pjesme. Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak osnovao je i uređivao časopis «Bošnjak». sa njihovom životnom mudrošću i vjerskim običajima. 43 . Isto tako. mudrosti. godine u Vitini kod Ljubuškog u Zapadnoj Hecegovini. Putovao je po značajnijim gradovima i zemljama na Bliskom Istoku. istovijetnim sa kulturnom tradicijom njegovih muslimanskih sunarodnika u Bosni. Tako se još bolje upoznao sa islamskim načinom života i ponašanja tamošnjih naroda. turski i perzijski. Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak je prevodio narodne priče i izreke sa arapskog. turskog i perzijskog. koje je štampao u svojoj drugoj knjizi Istočno blago. izreke i poslovice muslimanskog naroda iz Bosne i Hercegovine i objavio ih u svojoj knjizi Narodno blago.

Najpoznatiji su alhamijado pjesnici Hasan Kaimi i Hadži Jusuf. iz osamnaestog. da pročitaš neku antologiju bošnjačke poezije. u starije razrede gimnazije ili neke druge srednje škole. u stihu i u prozi. kako u pogledu pjesništva tako i u pitanju nacionalne svijesti. Mula Mustafa Bašeškija i Abdulvehab Ilhami Žepčak. Ibrahim Kajan. nastajala su tokom razdoblja turske vladavine u Bosni i pripadaju tzv. Ne zna se sasvim tačno kada je otpočelo pisanje pjesama na čisto narodnom jeziku bilo kojim od dva domaća pisma kojima su se Bošnjaci služili u prošlosti. Izet Sarajlić. Meho Baraković. sevdalinke. kao što vjerovatno već znaš. Na prelazu iz devetnaestog u dvadeseti vijek najznačajniji su bošnjački pjesnici Musa Ćazim Ćatić.Napomena o bošnjačkim pjesnicima za odrasle čitaoce Kad porasteš i kreneš. U Bošnjaka su. na primjer. alhamijado bošnjačkoj književnosti. možda ćeš poželiti da se upoznaš i sa bošnjačkim pjesnicima koji su u prošlosti pisali za odrasle. Njihova djela. nasuprot tome. Najpoznatija vrsta tih narodnih pjesama među Bošnjacima bile su tzv. Enes Kišević. Mak Dizdar. osobito prvi od ostale dvojice. u prošlosti najviše njegovane usmene pjesme. Softa Fejzo. Omer Humo i Arif Sarajlija. to jest vrlo osjećajne ljubavne pjesme. Što se tiče pjesništva. koje su pjevane uz različite instrumente. dobro su poznnati bošnjački pjesnici koji su od sedamnaestog do pred kraj devetnaestog vijeka pisali pjesme na svom jeziku služeći se arapskim pismom. sigurno. Osman Đikić i Avdo Karabegović. iz sedamnaestog vijeka. Međusobno se puno razlikuju. iz devetnaestog stoljeća. Najbolji način da se šire upoznaš sa pjesništvom svog naroda jeste. kao i sa onima koji takve pjesme pišu u ovom našem vremenu. kao i u Srba. 44 . Ali. kad za to dođe vrijeme. te Umihan Čuvidina. izbor najboljih pjesama od većeg broja pjesnika. na alhamijadu su najviše pisane ilahije – pobožne pjesme. Sinan Gudžević i Abdulah Sidran. Najznačajniji moderni bošnjački pjesnici prošlog i ovog vijeka svakako su Skender Kulenović. kaside – poučne pjesme i gazele – ljubavne pjesme. Antologija je.

Трећа грана или најужи избор из српског песништва за децу 45 .

није страх? Сад сам дете као ви – па ћарлијам којегди. сад вам цичим као гуја. сад олуја. децо. момче холо – играм коло наоколо. да вас ветар не замлата.Joван Јовановић Змај Ветар Ја сам ветар. Затворите прозор. дижем прах Зар вас. сад сам вихор. није страх? 46 . децо. Ја сам ветар. врата. сад сам ветрић. дижем прах Зар вас.

Тежак му је сврдо. Гвожђе му је тврдо. Он је хтео тикач бити. После хтеде ковач бити. Све натрашке оде! Гашо. Гашо. Кидају се конци.Јован Јовановић Змај Гаша (одломак) Гашо. Ал га игла боде. лени Гашо. Шта ће с тобом бити? Гаша хтеде столар бити. Затим хтеде кројач бити. И лончар је хтео бити. Што год Гашан поче радит. Шта ће с тобом бити? 47 . Гашо. тужан Гашо. Ал му смрде лонци.

Јер за часак тили Весели су сватови Сви у рупи били. Па појури сватовски По том путу белом. У паради највећој.Сакријте се. Водили су девојку Мачка нису звали.Чекајте И госта незвана! – У санице упрего Четири зекана. С породицом целом. Мачак реко: .Јован Јовановић Змај Мачак иде мишу у сватове Женио се млади миш У селу Шалали. Али неко поручи Мишу брзојавом: . 48 . сватови. Не шалте се главом! – Мачак стиже прекасно.

49 . ући ће у дворове сребрнаста вила.Десанка Максимовић Сликарка зима Насликаћу борове сребром оковане. и сребрне гране. Слетеће на борове птице светлих крила. јер ће слика одмах с прозора побећи. и сребрне дворове. Не сме само мама наложити пећи.

како маче крпи хлаче. мече. дивно чудо како мече кестен пече! Имам једно маче. прасе. маче што ми крпи старе хлаче. како мече кестен пече! Имам једно прасе. дивно чудо како маче крпи хлаче. Право чудо. дивно чудо како прасе чизме красе. како мече кестен пече! 50 . Црвене га чизме красе. Сву ми зиму кестен пече.Григор Витез Дивно чудо Имам једно мече. Право чудо. Право чудо.

Имам једно пашче Џени. како мече кестен пече! Имам једно луче. За косу ме стално вуче. како прасе чизме красе. како мече кестен пече! Право. дивно чудо како шени пашче Џени. како прасе чизме красе. дивно чудо како луче косу вуче. дивно чудо! 51 . Право чудо. луче. Чим прст дигнем оно шени. како маче крпи хлаче. како маче крпи хлаче. како шени пашче Џени. Право чудо.

виче. космат и јак. На клупи седи медо. «Пошто га продајеш. госпа . Господин Матко Ној. Магарац Њако Њакић Купцима нуди лава. уђите. Плећат. Увис палицу диже: «Свршен је вашар. Стој!» 52 . Има лукаво око: «Одлично чистим перје.Бранко Ћопић Вашар у Стрмоглавцу Жури се младо. продаје старога вука. вашар се данас држи у граду Стрмоглавцу. испод каменог лука. «Навали. козица добра Белка. На самој капији града. сви ће у истом правцу. куме?». пита га стрина крава. народе!». старо. «Имам крушака џак!» Из шатре зове лија.Коко!» Долази најзад стражар.

имамо госта. за један сат. јесте. Кажите само: који је спрат?» «На коме спрату? Тешко је рећи.Бранко Ћопић Болесник на три спрата Нашега старог доктора Јана телефон зове с Калемегдана: «Докторе драги. боли га читав – други и трећи. хитно је врло. Јест Африканац!» «Доћи ћу брзо. зовемо. из зоопарка.» 53 . А то је .други и трећи спрат. то није варка. боли га грло!» «Имате госта? Да није странац?» «Право сте рекли. Жирафу једну боли нам врат. знате.» Чудом се чуди наш доктор Јан: «Какав болесник? Је л троспратан?!» «Докторе.

овај зец кућу мете. овај зец ручак кува. овај зец жети уме. јединог на свету! Овај зец зна да свира. пити и француски говорити 54 .Душан Радовић Плави зец Три сам земље прелазио и три горе прегазио. Плавог зеца. чудног зеца. и три мора препловио – док га нисам уловио. овај зец шити. овај зец зна да плете. Овај зец плести уме.

Пусти ме. Плави зец. да вам кува. да вас чува. да вам пева. 55 . да вам кроји. храбри ловче.све разуме! Плави зец. ловче. једини на свету! Ја га хтедох вама дати да вас мије. једини на свету! . Ставих зеца у торбак па пожурим својој кући. Ал кад бисмо испред куће. стаде зечић да шапуће: . чудни зец. да вам шије. да вам плете. чудни зец. слике шара и француски разговара. да вам броји.. да вам мете.

Већ побеже. ал се зец не уми. ој несрећо. да удесим глас. да исправим стас.да очешљам косу. нит исече нокте. ој невољо! Плави зец. нит дотера глас. нит исправи стас. ал се зец не очешља. да исечем нокте. чудни зец. на крај света. Нек виде деца плавог зеца. да умијем лице. једини на свету! 56 . јединог на свету! Пустих зеца из торбака.

а да л га је прогутала. 57 .. јер је био мрак. чак..Душан Радовић Кад је био мрак Кад је био мрак. то ни она није знала . појурила мачка миша чак.јер је био мрак. чак. кад је био мрак. чак. чак. ил га није прогутала. Појурила мачка миша чак.

он за милост није знао! Страшно. нарогушен и љут сав! Страшно. страшно. није гумом избрисао.трамвај цео и облака један део! Страшно. слушао је на три ува. Тај је јео шта је хтео ... поглед зао. Не питајте шта је јео.. страшно! Док га Брана једног дана. Какав лав? Страшан лав. страшно! Зуби оштри. Страшно. страшно 58 . гледао је на три ока. страшно! Ишао је на три ноге.Душан Радовић Страшан лав Био једном један лав.. Страшно.

пази. горе уши. то не њуши. сад ћеш кући. ниси слеп. Фифи. Фифи. Фифи. језик ниже.Драган Лукић Фифи Једна жена стара Са псом разговара: Фифи. Фифи. Фифи. Тако Фифи живи на узици од свиле. машну пази. не скакући. Фифи. Фифи. Фифи. дрво. ти знаш ко си. гледај право. Фифи. Фифи. 59 . Фифи. ходи ближе. с машницом од тила. не пркоси. лепо гази. са ноктима лила. дигни реп. Фифи. Фифи.

Драган Лукић Тролејбус Тролејбус брзи црвен и љут. Љут је. па када јури табан га пече. јер сви би у њега хтели. а црни су му табани врели. пролази градом већ стоти пут. а још је дуго до увече. 60 .

О ПЕС НИ ЦИ МА 61 .

радо их читају и памте и наша данашња деца. о природним појавама и о животињама. Живео је и радио у Бечу. обожаван од стране својих младих читалаца. У Змајевим песмама има и корисних поука. Змај је.Често је писао и о животном окружењу сеоске и градске деце. године у Новом Саду. од миља. који су га. а умро 1904. у Новом Саду и у Београду. И сам песник био је. у Сремској Каменици код Новог Сада.Јован Јовановић Змај (1833 – 1904) Joван Јовановић Змај рођен је 1833. Јован Јовановић Змај је први наш песник који је почео да пише за децу. о породици. Надимак «Змај» добио је по дечијем часопису који је он основао. уређивао и у њему штампао своје песме. о понашању и особинама. Многе Змајеве песме воле. Змај је највише писао о доживљајима и размишљањима. У своје време Змај је био наш најпознатији песник. песник је његов назив почео да пише уз своје име. и остао. Написао је безброј дечијих песама. 62 . Писао је песме за децу и за одрасле. ведар и шаљив тон. као и оних за одрасле. звали Чика Јова Змај. о страховима и радостима дечака и девојчица. био лекар. али у њима углавном преовлађује духовит. иначе. Како је овај часопис постао јако омиљен.

. Гимназију је завршила у Ваљеву а студије књижевности у Београду. где је њен отац биo учитељ. Умрла је 1993.Десанка Максимовић (1898 – 1993) Десанка Максимовић је рођена 1898. како за одрасле тако и за децу. Патуљкова тајна. са Десанком Максимовић могу се упоређивати само Јован Јовановић Змај и њен савременик Бранко Ћопић. Њена љубав према деци и њено саосећање са обичним људима били су заиста огромни. Десанка Максимовић је најбоља и најпознатија наша песникиња двадесетог века. као гимназијски професор српског језика а потом као професионални писац. У њене омиљене књиге за најмлађе читаоце свакако спадају Златни лептир. Писма из шуме. године у селу Рабровици. Чудо у пољу. код Ваљева. Ветрова успаванка. У својим песмама за децу Десанка је најчешће окренута тајнама и лепотама природе. Њене песме и приче за децу написане су топло и искрено. веома сликовито и осећајно. 63 . Наша велика песникиња написала је десетине и десетине књига.. најпре. Из њих извире префињена нежност. дубока осећајност дечијег доживљаја света и огромно изражајно благо српског језика. Готово цео свој дуги живот проживела је у том нашем највећем граду радећи. године у Београду. Ако је веровати мојој баки. У том погледу.

живео и умро. а касније је постао уредник у једној издавачкој кући у Загребу. Био је учитељ. где се родио. док је још био у пуном замаху свога чаробног песмотворства. 64 . Иза брда плава и Кад би дрвеће ходало. Ту је и умро 1966. Његове најпознатије књиге су: Сто вукова.Григор Витез (1911 – 1966) Григор Витез је рођен 1911. Григор Витез је свакако наш најмаштовитији песник за децу свих времена. једнако читан и омиљен у Србији и Босни као и у Хрватској. године у селу Косовцу. код Окучана у Славонији ( Хрватска ). Детињство је провео у своме питомом завичају.

где је већ као студент постао познат млади писац. Али. Ћопић је пуно писао о животињама и о природи. Ћопић је писац који је у стању да вас у исти мах јако узбуди. Сарајеву и Карловцу. Ћопић је створио мноштво занимљивих и необичних књижевних јунака. Студије књижевности завршио је у Београду. Писао је пуно. где је завршио и основну школу. Пратећи у својим књигама начин мишљења и понашашања својих земљака испод босанске планине Грмеча. Ћопићев начин певања и причања (то значи – његов књижевни стил) развија се и тече 65 . опрез и занос. Цео каснији живот провео је у главном граду Југославије и Србије. године у селу Хашанима код Бихаћа. засмеје и растужи. у Босанској Крајини. а потом учитељску школу у Бањој Луци . а умро 1984. описујући њихове доживљаје и судбине. често путујући по целој земљи и по страним државама. Бранко Ћопић је годинама био најчитанији писац у целој нашој тадашнјој земљи. причама и песмама за децу најчешће говори о узбудљивим доживљајима из детињства. У романима. приче и песме. Рано детињство провео је у родном месту уз свога деду Рада. исто тако. о чудним поступцима одраслих из свога дечијег окружења. причама и романима нераздвојно другују туга и радост. граду у Хрватској. о школи и ђачком животу. У његовим песмама. у Београду. посматрајући свет крупним очима радозналог дечака.Бранко Ћопић (1915 – 1984) Бранко Ћопић је рођен 1915. сета и ведрина. Нижу гимназију похађао је у оближњој Босанској Крупи. и то романе. подједнако за одрасле и за децу.

Приче испод змајевих крила. књиге прича Доживљаји мачка Тоше. Мала моја из Босанске Крупе. књиге песама Дједа Тришин млин. Орлови рано лете. Најпознатије књиге за децу овог рођеног писца су – романи Славно војевање. Јежева кућица . духовито и полушаљиво.природно. узбудљив живи говор. Глава у кланцу ноге на вранцу. 66 ... сасвим налик на прави. Магареће године.

упозоравајући нас. Душан Радовић је сваког дана између осам и девет сати засмејавао слушаоце својим веома духовитим афоризмима. у Београду. мора често да мења мишљење».) Душан Радовић је веома модеран песник.» ) Ето тако један најобичнији догађај овај песник представља као узбудљив и опасан. Први бисмо могли назвати поступком оживљавања ствари. Последњих десет година живота Душан Радовић је био водитељ емисије Београде. где је био смештен његов студио. Са врха Београђанке. Тај Радовићев начин казивања састоји се углавном из два поступка. којима се он користи наизменично (час једним. који је дао вероватно најважнији допринос нашем новијем песничком стваралаштву за најмлађе читаоце. час другим). као Драган Лукић. на околишан начин.године у Нишу.Душан Радовић (1922 – 1984) Душан Радовић je рођен 1922. добро јутро на радио-станици Студио Бе. (Афоризам је кратка изрека којом се казује нека филозофска или критичка мисао на духовит и сасвим неочекиван начин. писао о животу и доживљајима деце у великом савременом граду. да и наша радозналост понекад може бити опасна. Био је новинар и радио као уредник Програма за децу Телевизије Београд и РадиоБеограда. «Ко жели да је стално у праву. (На пример: «Једна виљушка радознала / нагела се са стола / и – пала. Други Радовићев поступак може се 67 . Живео је и умро 1984. Али он није модеран зато што је. На пример: «Туците своју децу чим приметите да почињу да личе на вас». Он је модеран због тога што је пронашао потпуно нов начин песничког казивања. највише зграде у главном граду Србије. каквим се ниједан наш дечији песник пре њега није служио.

. Душан Радовић је преувеличава до смешних размера. децо. Причам ти причу и Капетан Џон Пиплфокс (драма). често скривена осећања. Душана Радовића. ловачке приче. досада.одредити као ослањање на дечију машту и на познате типове авантуристичких и бајковитих прича. Вукова азбука.. Снажно подржавајући дечију фантазију засновану на овим и сличним осећањима. Радовић добро зна да дечију машту покрећу најразличитија. жеља за успехом и поштовањем. помажући тако својим малим читаоцима да се ослобађају од непријатних расположења и да се оснажују у својим стваралачким могућностима и охрабрују у прихватању будућих изазова живота. Његове најпознатије књиге су Смешне речи. Поштована децо. Читајте. то јест на гусарске (пиратске) и тзв. самољубље. 68 . као што су страх. чежња за подвизима и одрастањем.

прихватајући озбиљно њихова схватања. за њихов однос према родитељима и одраслима и. (Када је реч о теми модерног града. При томе. И умро је у Београду 2006. године у Београду. Он. градилишта и грађевинске машине. па је највише и писао о доживљајима и интересовањима градске деце. он се интересује за положај деце у савременој градској породици. С друге стране. пишћући за децу. 69 . искрено делећи њихове радости и бриге и. сасвим стоји на њиховој страни. године. бензинске станице. често ослањају на своје властито детињство – Драган Лукић се потпуно поистовећује са својим малим јунацима. дечији доживљај њиховог најближег свакодневног окружења. а потом завршио и студије књижевности. Лукић је имао само једног претходника у нашој књижевности за децу – старијег београдског песника Алексадра Вуча. Цео живот Драган Лукић провео је у свом родном граду. тролејбусе. за свакодневно понашање родитеља према деци. нарочито. овај песник гаји велико поверење у дечију личност и у дечије разумевање и осећање света. Стога је град. Дуго година је био уредник Програма за децу на Радио Београду. аутомобиле. зоолошке вртове.за разлику од неких других песника који се. значи. При томе . где је похађао основну школу и гимназију.Дрaган Лукић (1928 – 2006) Драган Лукић је рођен 1928.) Драган Лукић је опевао и описао безброј појединости које привлаче пажњу деце у великом граду: возове. његова главна тема. слике и призоре са градских улица. сагледан дечијим очима. уопште. аутобусе.

Овде станују песме.. 70 . велики пријатељ деце и свих људи који се радују животу и стваралаштву. Најпознатије су његове књиге Из једног џепа. Како се коме чини. Дечаци. Мој тролејбус. одрасли..Зато је Драган Лукић наш први модеран дечији песник. девојчице.

Сам је научио да чита и пише уз помоћ једног писменог рођака. Да би омогућио писање српским народним језиком. него само прилагодио ћирилицу савременом народном језику. настанио се у Трећем бецирку (у садашњој Rasumovskygasse) и у овом граду остао је до краја свог живота. (Вук није измислио. код Лознице у Србији. Грци из околине Солуна. Боки Которској и Црној Гори. Далмацији. написао је прву граматику српског народног језика и саставио први српски речник. у Србији је било веома мало писмених људи јер није било ни једне једине школе. Вук је у Бечу неуморно радио. У својој двадесетседмој години Вук је дошао у Беч. и њихови ученици Свети Наум и Свети Климент из Охрида у 71 . Када је Вук био дете. а даље је учио сам. Вук је морао да усаврши и наше писмо (die Schrift) – ћирилицу. Али Вук је често путовао по Србији. у Бечу. нити је тако говорио. Убрзо по доласку у овај град. а умро је 1864.Вук Стефановић Караџић (1787 . Дотле су српски писци писали застарелим језиком.1864) Вук Стефановић Караџић је рођен 1787. Више пута одлазио је у Немачку и у Русију. којим су се служили и свештеници у црквеним обредима а који обичан народ није уопште разумевао. Читање и писање могло се научити само у манастирима од монаха који су у њима живели. И Вук је као дечак наставио да учи код монаха у оближњем манастиру Троноши. Ћирилицу су пре хиљаду и сто година створили словенски просветитељи браћа Ћирило и Методије. Нижу гимназију похађао је у Сремским Карловцима. Али у целој Србији било је свега неколико манастира који још нису били напуштени и опустели.године у селу Тршићу.

осим Срба. још Македонци. Због свега споменутог Вук је рано постао високо признат и славан у целој тадашњој Европи.) Пре Вука српска ћирилица имала је око четрдесет слова и помоћних знакова. углавном у Бечу и у Лајпцигу. Бугари. Он је за сваки глас одредио само по једно слово и тако поставио своје познато правило ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ. 72 . Вук је нашу ћирилицу свео на тридесет слова јер у нашем савременом језику има тачно толико гласова.Македонији. Данас ћирилицом пишу. хрватским. пословице и загонетке. По томе је Вукова ћирилица најсавршеније писмо на свету. словеначким. Белоруси и Украјинци. приче. Руси. немачким и чешким писцима и научницима свога доба. Огроман значај Вука Стефановића Караџића за нашу културу јесте и у томе што је предано сакупљао српске народне песме. А ЧИТАЈ КАО ШТО ЈЕ НАПИСАНО. које је штампао у више књига. Ћирилични алфабет зове се азбука и има другачији редослед слова од латиничне абецеде. Дружио се са најзначајнијим српским.

Лазе Костића и Војислава Илића. Његовим коренима могу се сматрати неки песнички одломци из списа Светог Саве. из петнаестог столећа. Десанка Максимовић. на пример. Оскар Давичо. које је касније сакупио и штампао Вук Стефановић Караџић. Ђуре Јакшића. религиозног садржаја.Упутство за читање српких песника за одрасле читаоце Кад порастеш и кренеш. Васко Попа. Упоредо се код нас развијају и усмене народне песме. Српско песништво почиње у тринаестом веку. плачеви и слично. обредне намене и посебног. Милан Ракић. Стеван Тонтић и многи други. Српко песништво остало је врло дуго везано за црквену књижевност. Змаја. можда ће твоје симпатије најпре задобити наши модерни песници из прошлог и из овог века. Рајко Петров Ного. Миодраг Павловић. У том кругу су монахиња Јефимија и Димитрије Кантакузин из четрнаестог века. Споменимо их по временском редоследу: Јован Дучић. Милован Данојлић. молитве. Љубомир Симовић. чија дела нису везана за црквене обреде иако су и она често религиозна. када за то дође време. Најбољи начин да се упознаш са њиховим песмама јесте да најпре прочиташ. па су стога и његове најпознатије врсте сасвим посебне. избор најбољих песама од већег броја песника. Лалић. Матија Бећковић. Бранислав Петровић. Иван В. Стеван Раичковић. Алекса Шантић. као што можда већ знаш. похвале. Бранко Миљковић. неку антологију српског песништва. у старије разреде гимназије или неке друге средње школе. То су службе. и других наших песника деветнаестог века: Петра Петровића Његоша. Новије српско песништво почиње са песмама Бранка Радичевића. Милош Црњански. антологија је. вероватно ћеш пожелети да се упознаш и са српским песништвом за одрасле. Милосав Тешић. крајем средњег века јављају се први песници. као и деспот Стефан Лазаревић. Али. 73 . А.Али. химне. Владислав Петковић Дис.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful