1)

Peđa i Ognjen imaju 756€. Peđa je kupio biciklo za 3/9 novca, a Ognjen je od ostatka utrošio 5/8 za kupovinu reketa za tenis. Koliko im je novca ostalo?

756-252=504 504-315=189

2)

Mićo je imao 744€ potrošio je 3/8 na kupovinu novih patika, nakon čega je dobio platu koja je iznosila 2/3 novca koji mu je ostao. Koliko mu je na kraju novca ostalo?

744-279=465 310+465=775

3)

Pavle je imao 415€ zaradio je još 4/5 tog novca a zatim je potrošio 2/3 od ukupnog iznosa. Koliko mu je na kraju novca ostalo?

332+415=747 747-498=249*2=498
4)

Janko je dobio kutiju u kojoj je bilo 931 bombon. Trojici drugova je dao po 1/7 bombona, a ostatak je podijelio sa bratom, majkom i tatom. Koliko mu je na kraju bombona ostalo?

931-399=532 532:4=133
5)

Na farmi je posađeno 953 voćke. Jabuka je 231, krušaka je za 1/3 više nego jabuka, a breskvi je manje nego krušaka za 1/7 ostalo su pomorandže. Koliko kojeg voća ima na farmi?

autobusom 1/3 puta. Preostala mjesta je popunilo 5 jednakobrojnih grupa iz vrtića. (517-(4*32+6*34)):5=(517-(128+204)):5=(517-332):5=185:5=37 9) Peđa i Ognjen su se trkali. Ognjen je do cilja stigao za 1 minut i 10 sekundi. a Peđa za 15 sekundi kraće od Ognjena. brodom. Donijeto je još 64. Koliko je knjiga bilo na svakoj polici? (Riješiti jednačinom) X=(316-64):3=84 7) U toku ekskurzije učenici su prešli 912km. tako da ih ukupno ima 316.J=231 K=308 B=264 P=953-(231+308+264)=953-803=150 6) Na tri police ima isti broj knjga. Po koliko su km prešli svakim navedenim prevoznim sredstvima? A=912:3=304 B=912:8=114 V=912-(304+114)=912-418=494 8) Bioskopska sala ima 517 mjesta. . Došla su 4 odjeljenja po 32 i 6 odjeljenja po 34 učenika. Po koliko djece ima svaka grupa. 1/8 puta. Za koliko vremena je Peđa pretrčao stazu. a ostatak vozom.