DNEVNIK STRUČNE PRAKSE

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I BIZNIS U ZAJEČARU –
strukovne studije
AKADEMSKA GODINA 2010/2011 (VI (letnji) semestar)

NAPOMENA:

Na osnovu člana 15 Pravilnika o obavljanju stručne prakse, vođenje dnevnika stručne
prakse obaveza je studenata u okviru obavljanja stručne prakse studenata u
preduzećima i institucijama, sa ciljem osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova
od značaja za upravljanje i razvoj ekonomskih tokova u privredi, javnom i državnom
sektoru.

IME I PREZIME STUDENTA: Nemanja Ristić_____________________________________
BROJ INDEKSA: S/081/07_____________________________________________________
Datum početka stručne prakse: Od 02.05. do 23 05. _________________________________
Institucija: SUTR„Roštilj Bella“ SUR „Noćni klub Bella“ ___________________________
Odgovorna osoba u Instituciji: Ristić Vladimir i Ristić Nela___________________________
Rukovodilac stručne prakse na VŠMB: Prof. Miroslava Marić_________________________

1

00h i počinje sa upoznavnjem radnih zadataka sa samim objektomi.SUTR“Roštilj Bella“je privatno poslovanje koje broji cetvoro zaposlenih i bavi se pripremanjem i dostavom jela sa rostilja.Roštilj Bella poseduje svoje dostavno vozilo kojim isporučuje roštilj i koje služi za nabavku robe._______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. DAN_Upoznavanje sa poslovnim aktivnostima_____________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUTR“roštilj Bella“ OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Prvi radni dan zapocinje u 8.U toku prvog radnog dana obilazili smo mesta sa kojih se SUTR“Roštilj Bella“snabdeva i kupuje sve potrebne namirnice. zapošljenima u organizaciji.1.Zatim nabavka robe 2 . DAN_________________Upoznavanje sa knjigovodstvenom dokumentacijom________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUTR“Roštilj Bella“ OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Drugi dan je upoznavanje sa dokumentacijom vezanom za poslovanje Roštilja Bella vodjenje knjiga.zatim popunjavanje priznanica uplata pazara i i ostalih komunalija.

zatim da tu robu popišem i skladištim u magacin. DAN________Kupovina potrebne robe_________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): ___Roštilj Bella za snabdevanje koristi velike markete kao što su Maxi.Kada se ta roba skladišti odrejeni deo se odnosi u radnju kako bi se zadovoljile dnevne potrebe.00h______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __ ___________________________________________________________________________ 3.Zivino centar.Moj zadatak je da obidjem te prodavnice i da kupim potrebne namirnice.i Simag Leskovac.Inter ex.i upisivanje te robe u knjige i vršenje popisa iste te robe da bi se znalo u svakom trenutku koliko robe ima u magacinu.mesara Matijević.Radni dan se završava u 16._____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __ 3 .

___________________________________________________________________________ 4.Tamo smo se upoznali sa vlasnikom Simaga koji poseduje fabriku preradjivacke industrije i mesa.pa je taj dan bio planiran da se ode po robu u Lekosvac.On nas je upoznao sa njegovim poslovanjem i obišli smo njegove pogone. da se preuzme roba da se upiše u knjige poiše i da se skladišti u magacin.Do leskovca se išlo namenskim vozilom koje je u vlasnštvu roštilja Belle. DAN______Službeno putovanje po robu u Leskovac___________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Roštilj Bella jedan deo svoje robe kupuje u Leskovcu. DAN______Poslovi na poboljšanju marketinga___________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): 4 .___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______ ___________________________________________________________________________ 5.Odmah po povratku u Zaječar izvršili smo popis robe i ta roba je zavedena u knjige a zatim skladištena za dalju upotrebu.

_______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5 .____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______ ___________________________________________________________________________ 6.tog dana smo morali da promenimo cene sto u knjigama sto na cenovnicima.Zatim sam išao do banke da uplatim Pazar i u nabavku robe._Ovaj dan se sastojao od obilaženja radio televizija ugovaranje sa njim oko reklama.zatim deljenja propagandnih materijala u obliku letaka i to sve sa ciljem da se poboljša poslovanje i da se ljudi upoznaju sa ponudom roštilja Bella. DAN_____Korigovanje cena proizvoda____________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Kada smo se predhodni dan konsultovali i uporodeli cene sa konkurencijom morali smo da napravimo neke korekcije.Zatim smo obišli konkurenciju i sa njima se konsultovali oko cena i upoznali se sa njihovim poslovanjem i razmenjivali iskustva.

doprinosa i plata radnicima.___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______ ___________________________________________________________________________ 8.uplata pazara .moj posao tog dana je bio da rapišem konkurs za poptrebna nova radna mesta i morao sam da obavim razgovor sa novim volonterima.upisivanje te robe koja je nabavljena u knjige i vodjenje knjiga. DAN____Raspisivanje__konkursa za nova radna mesta___________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): _Zbog povećanja posla rosštilju Bella su potrebni novi radnici.___________________________________________________________________________ ____ ___________________________________________________________________________ 7. DAN_________Popis robe________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): _Ovaj dan je bio rezervisan za popis robe.koja se nalazi u skladištu.da ih upoznam sa poslom i da procenim da li mogu da obavljaju 6 .

moj zadatak je bio da obezbedim prostor tj.iste. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7 . salu i da odredjenim ljudima pošaljem pozivnice za promociju.za tu priliku morao sam da angazujem i nekoliko promoterke koje su delile rostilj i propagandni materijal.Zatim da taj proizvod predstavim ljudima i izreklamiram na što bolji način.________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __ ___________________________________________________________________________ 9. DAN_______Promocija proizvoda__________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): _Roštilj Bella se trudi da stalno izbacuje nove proizvode pa smo ovog puta napravili promociju Bella uštipaka.

Zatim se radi popis robe i evidencija o nabavci potrebne robe koja se treba nabaviti za sledeću žurku_______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8 .upoznavanje sa zapolsenima i robom koju treba nabaviti.obezbedjenja.konobora i ostalog osoblja.____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______ ___________________________________________________________________________ 11.Na kraju veceri se isplacuje radnicima naknada za odrajdeni posao. DAN______Organizovanje zurke___________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Dan se sastoji od nabavke robe i pripreme prostora kako bi se odrzala zurka ugovaranje benda .10. DAN________Upoznavnje sa poslovnim obavezama _________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUR Noćni klub Bella OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Prvi dan sam se upoznao sa poslovnim obavezama i samom strukturom Nocnog kluba Bella.Dj-a.

DAN____Organizacija humanitarne žurke_____________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): _Ugovaranje sa sponzorima koji će pomći da se humanitarna žurka održi.nabavka robe.deljenje letaka i propagandnog materijala.___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___ ___________________________________________________________________________ 12. DAN________Radjenje na reklami i popis robe_________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): 9 .____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____ ___________________________________________________________________________ 13.deljenje pozivnica odredjenim ljudima.

kupovanje potrebne robe. uplata pazara i ostalih komunalija.zati m popis robe upisivanje te robe u knjige i nabavka potrebne robe za sledecu zurku.Uplata pazara plata i ostalih komunalija.__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______ ___________________________________________________________________________ 14.OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): __Pregovaranje sa radio stanicam.televizijama o reklami noćnog kluba Bella. DAN______Nabavka robe i sortiranje robe___________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUR „Noćni klub Bella“ SUTR „Roštilj Bella“ OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Obilaženje svih većih velikoprodaja pića marketa i mesara.Zavrsetak radnog dana u 16h________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 10 .sortiranje te robe u magacin i popis robe.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___ ___________________________________________________________________________ 15.Posle pregovora. DAN____Pregovaranje sa sponzorima o organizovanju zurke_____________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Radni dan započinje u 8h i odlazimo na pregovore sa komercijalistima i menadzerima pivare oko sponzorstva zurke. DAN_Renoviranje objekta i osmišljavanje dizajna_______________________________________________________________ _ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): 11 .___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______ ___________________________________________________________________________ 16.odlazimo da ugovorimo bend i DJ koji ce animirati goste popisujemo robu i ubacujemo u diskoteku.

popis i sredjivanje knjiga_______________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUTR „Roštilj Bella“ OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Zbog povećanja posla roba je počela da se troši malo više i zato je neophodno učestalije nabavke robe.svaki put kada sam išao u nabavku nepohodno je bilo da tu robu upišem u knjige i da je popišem kako bi imali evidenciju koliko se robe potroši u toku dana._________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________ ___________________________________________________________________________ 17.Radni dan je zapoceo u 8h zavrsio se u 16 45h________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 12 . DAN__Nabavka robe.Zbog osetljivosti te robe ona je morala da bgude smeštena u posebne rashladnim vitrinama i da se vodi računa o toj robi kako se ne bi pokvarila._Posle dužeg vremena sa radom Noćni klub Bella je rešila da promeni enterijer i da osveži prostor i to sve u cilju boljeg poslovanja .Moj zadatak je bio da odaberem odgovarajuće boje i da obidjem objekte koji prodaju odgovarajući materijal da uporedim cene sa konkurencijom i da odaberem i kupim odredjenu robu.Zatim da pronadjem majstore koji će raditi na renoviranju objekta i zakazem termin renoviranja.

podelim pozivnice i da se pobrinem da sve prodje u najboljem redu.___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___ ___________________________________________________________________________ 18.Ja sam trebao da im obezbedim muziku koktel majstore da dekorišem švedski sto. DAN___Pregovarnje sa maturantima o zakupu sale za proslavu godišnjice mature______________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): _Sastanak sa grupom ljudi i pregovaranje o zakupu diskoteke i sve sto ide uz to kako bi se održala proslava. Radni dan je započeo u 16h a završio se u 23_30h_____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____ ___________________________________________________________________________ 19. DAN_____Sastanak sa poslodavcem i planiranje o proširenju ponude ____________________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUTR „Roštilj Bella“ 13 .

nabavku odredjene robe.Moj zadatak je bio da na internetu pronadjem pica peć i mašinu za pecenje palačinka i da je naručim kako bi što pre stigla i krenuli sa radom novih proizvoda. DAN__Adaptiranje mašina i nabavka robe i puštanje u prodaju novih proizvoda_____________________________________________________________ __ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUTR „Roštilj Bella“ OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): _Ovaj dan je bio rezervisan za adaptiranje mašina. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 20.Radni dan je započeo u 8h i trajao je do17h ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 14 .zapošljavanje novih radnika oposobljenih za pravljnje pica i palačinaka upisivanje nove robe.cena u knjige i reklama novih proizvoda.Sastanak je trajao od 8h do 9.30h.OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Uvidevši da u okolini nema ni jedna brza hrana koja se bavi prodajom pica i palačinka poslodavac je predložio na sastanku da proširimo ponudu naših proizvoda i ubacimo u prodaju pice i palačinke.

Promocija je trajala od 8h do 12.00h zatim sam popunjavao uplatnice i regulisao komunalna dugovanja.___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 21.Radni dan se zavrsio u 16h________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___ ___________________________________________________________________________ 22. DAN__Promocija novih proizvoda uplata pazara i komunalija___________________________________________________________ ____ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Kako bi sto bolje prezentovali nove proizvode morali smo da odradimo dobru reklamu i promociju.ja sam bio zaduzen da promovišem nove proizvoda s tim što sam angažovao par promoterki koje su služile besplatno picea parče ispred samog lokla i delili promotivni materijal. DAN___Rezimiranje rezultata sa poslodavcem__________________________________________________________ ____ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): 15 .

napomene. predloge u vezi sadržaja i kvalitete ovog vida stručne prakse): Moj zaključak je da poslove koje sam obavljao u SUTR“Roštilj Bella“SUR“Noćni klub Bella“poseduje sve ono što jedan menadzer uči kroz svoje školovanje i što bi trebalo da primeni u praksi.Poslovanje SUTR“Roštilj Bella“SUR „Noćni klub Bella“je na zavidnom nivou.imaju dobru organizaciju dobru ponudu i kvalitet svojih proizvoda i produk toga je dobro poslovanje na tržištu.Mislim da sam za vreme provedeno na praksi usavršio i unapredio znanje koje sam stekao na fakultetu. kritike. 16 .OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Poslednji dan na praksi smo rezimirali moj rad i poslove sa poslodavcem koje sam obavljao u SUTR „Roštilj Bella“i SUR“Noćnom klubu Bella“______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____ MIŠLJENJE STUDENTA O STRUČNOJ PRAKSI: (Izrazite svoje mišljenje.

.. 17 ..05..........................2011_________________ do _23.................................05....................................................POTVRDA O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI (izdaje odgovorna osoba Institucije) kojom se potvrđuje da je student _Ristić Nemanja_________________________________________________________________ u ovoj Instituciji obavio/obavila stručnu praksu u vremenu od __02......Marketing menadzer..............2011______________________ u ukupnom trajanju od __22__________ radnih dana Tokom obavezne stručne prakse student je radio je na sledećim poslovima: 1) ....

................................................... Datum izdavanja potvrde: Odgovorna osoba Institucije: M........................................................................ ............................................................. ............ 5) .......................... ........................................... ........... 18 ................. 4) ...........P........................................................................................................................................ Ostalo: .................................................................................................................................................. 3) ............................Dobavljač robe.................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................Knjigovodja.............................................................................................2) ....................................................................................................................................................................