4.5.

WINDOWS 7 operativni sustav

www.informatika.buzdo.com

Nasljednik 'Windows XP' porodice Microsoft-ovih operativnih sustava namijenjenih računalima za osobnu uporabu je 'Windows Vista' operativni sustav, koji podržava dosta novih tehnologija u odnosu na prethodnika. 'Windows Vista' uvod je u generaciju operativnih sustava 'Windows 7', koji su u osnovi razvoj prethodnika. Naredna slika samo je podsjetnik na polazni izbornik 'Windows Vista' operativnog sustava, na kojem se vidi da su funkcije nadzornog i programskog izbornika naslijeđene od XP sustava objedinjene u jedan prozor, a na desnoj strani radne površine moguće je postaviti 'igračke' (gadget) u zasebnom izborniku (sidebar). Nasljednik 'Windows XP' operativnog sustava ima napredak u funkcionalnosti i dizajnu, a napredak svoju cijenu ima u zahtjevnijim računalnim resursima.

Slika* 4.5.1 Izgled radne površine i izbornika Windows Vista OS

'Vista' operativni sustav distribuira se u četiri verzije: Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate (izvor Microsoft). Prozori imaju AERO (glass) osobitost, odnosno omogućava se prozirnost kroz prozore u svim verzijama osim osnovne (Home Basic). Jedna od tehnologija koje operativni sustav podupire je DirectX 10, nazvan još WGF (Windows Graphic Foundation) koji, kako sam naziv sugerira, treba značajno doprinijeti u pogledu kvalitete generiranih slika i sklopovsko ubrzavanje multimedijalnih zapisa, što podrazumijeva novu generaciju grafičkih kartica koje će moći uporabiti ovaj API (Application Programming Interfaces), odnosno sučelje prema korisniku. Naime, to je sučelje koje se je koristilo i u prethodnim inačicama Windows operativnih sustava kao rukovatelj i izvršitelj zadaća u području multimedijskih i igračkih programerskih uradaka. API ima svoje dijelove koji se u osnovi odnose na potporu pri iscrtavanju slike i reprodukciji zvuka. Glede navedenih osobitosti opisani API sigurno svoju primjenu nalazi i u CAD/CAM programskoj potpori. Kada se glede performansi rada

računala isključe svi dodatni efekti kako je prikazano na slici 4.4.21 za 'Windows XP', 'Windows Vista' i 'Windows 7' po izgledu i načinu korištenja sliče na 'Windows XP'. Neke opise neće trebati ponavljati:-). Nasljednik 'Viste', porodice operativnih sustava namijenjeni računalima za osobnu uporabu, je 'Windows 7' operativni sustav. Vizualno jedna od većih promjena je nova traka s alatima (taskbar) u kojoj se ikone koriste za pokazivanje aktivnih programa, i aktiviranjem pojedinih prozora mijenja se pozadina ikone koja prozoru pripada, a može se podesiti da neaktivni prozori postanu prozirni. Ako se koristi više sesija iste programske potpore, kao što je to moguće za 'Windows Explorer' (WE), tada se iza primarne ikone pojavljuje jedan ili više njenih obrisa ovisno o tome koliko je 'istih' prozora aktivno. Aktivne ikone u linijskom izborniku mogu se po volji razmještati. Osim toga 'igračke', prije ograničene na nekakvu poluprozirnu traku sa strane, mogu se sada razmjestiti na radnoj površini prema želji. Grafiku i zvuk opslužuje nova generacija API-a, WDDM (Windows Display Driver Model) arhitektura zasnovana na DirectX 11 kolekciji programskih komponenti, koja će u novoj generaciji grafičkih kartica omogućiti da se GPU može koristiti u istu svrhu kao CPU (GPGPU - General-purpose computing on graphics processing units), a poboljšana je potpora više procesorskim sustavima koji pojedinačno podržavaju višenitnost u obradi pojedinih procesa. Navedeno je osobitost 'Windows Vista SP2'. Iz navedenog je jasno da je nova generacija mikroprocesora firme Intel, Core i7, bolje podržana, odnosno da između proizvođača sklopovlja i Microsofta postoji dugoročna usuglašena suradnja. Pošto grafički procesor s drugačije koncipiranim upravljačkim programima rasterećuje CPU od dijela posla, za očekivati je da će programska potpora dizajnirana za korištenje navedenih mogućnosti učinkovitije raditi jer se troši manje sistemskih resursa. Osim toga unapređenje grafičkih resursa dizajnirano je i za kvalitetniju reprodukciju video zapisa, što je još jedna od prednosti u odnosu na dosadašnja rješenja. Kako je u suštini 'Windows 7' jezgra sustava kompatibilna s 'Vista' sustavima, dosad izrađeni upravljački programi (driver) neće trebati nikakve nadopune, ili pak vrlo male, da bi se koristili na 'Windows 7' platformi. Koncept certifikacije upravljačkih programa, koje su proizvođači uređaja prijavljivali Microsoftu, i koji su postali dio ogromne baze raspoložive korisnicima, sada pokazuje svoju svrhovitost. Prilikom instalacije 'Windows 7' operativnog sustava na računalo, prepoznati su gotovo svu ugrađeni uređaji u par godina staro računalo i automatski instalirani upravljački programi. Proizvođači nisu stavili na raspolaganje sve svoje novije uratke na opisani način, te korisnik treba da pregleda koja se je verzija upravljačkog programa instalirala da bi znao instalirati ispravnu mu pripadnu programsku potporu (grafička kartica i njen kontrolni paket programa na primjer) ili instalirane upravljačke programe zanemariti i instalirati novije.

Autorovih ovih redaka ostao je potpuno iznenađen odsustvom upitnika i uskličnika u prikazu uređaja računala, iako posjeduje nekoliko godina staru TV karticu kojoj je pridružen posljednji izdani stabilni upravljački program napisan za XP sustav. Naravno, ako se koriste stariji upravljački programi, koji nisu namjenski pisani za '7 od 9', operativni sustav koristiti će DirctX 9 module i prozirnosti sučelja nema. Stariji API moduli zadržani su u sustavu glede kompatibilnosti unatrag kako bi se OS mogao koristiti na starijim računalima. Starije igre raditi će jednako dobro kao i prije, a novije, koje budu koristile novi API trebale bi ponuditi još vjerodostojniji ugođaj. Navedeno također znači da bi nanovo napisani upravljački programi za starije uređaje omogućili još poneku njihovu dodatnu funkcionalnost. Sve navedeno upućuje na to da PC sve više postaje multimedijsko računalo a sve manje uredsko računalo. U projektiranju sustava 'Windows 7' Microsoft je ispitivao na što ukazuju trendovi industrijskog razvoja te na temelju toga odredio kojim tehnologijama treba posvetiti osobitu pažnju i prema njima (Windows 7 Reviewer’s Guide) to bi bilo:
o

o

o

o

o

o

o

Sklopovska poboljšanja - Podrška SSD diskovima, učinkovitija i brža bežična komunikacija, podrška više jezgrenim procesorima i novoj generaciji grafičkih kartica. Podrška 64 bit-nim mikroprocesorima. Proširenje raznolikosti i složenosti uređaja - Kako se dnevno na tržištu pojavljuje oko tisuću novih PnP uređaja, kao razni MP3 svirači ili mobilni uređaji, nužno je omogućiti njihovo učinkovito prepoznavanje i pristup prema njima. Rast mobilnog računarstva - Prijenosna računala svih vrsta (laptop na primjer) uzimaju sve veći dio tržišta zbog sve manje cijene i prihvatljivih sklopovskih osobina. To zahtjeva ekonomičniji i učinkovitiji rad operativnog sustava, povećanu sigurnost ali i jednostavnost. Više opcija povezivanja - Stalna povezanost korisnika s Internetom i servisima bez obzira da li je u pitanju žična ili bežična veza i mjesto povezivanja te jednostavnost ostvarivanja bilo koje od opcija uz očuvanje sigurnosti. Više računala po domaćinstvu - Sve više je kućanstava koja imaju više računala, za koja je nužno osigurati internu mrežnu povezanost i laku razmjenu podataka ili stavljanje podataka na raspoloživost svim ukućanima. Sve veća ulogu medija - Glazba, video, Tv, slike i slično kao u sve više sadržaja na web-u nameću zahtjev za što lakšim pronalaženjem sadržaja ovog tipa i njihove raspoloživosti. Osim toga nameće se potreba njihove jednostavne distribucije na druge uređaje, kao bežične slušalice za slušanje glazbe, projekcija filmova na drugom uređaju i slično. Ubrzani razvoj web-a - Pretraživanje Interneta sigurno je jedna od najraširenijih aktivnosti kod korisnika. Sve prisutnije Internet usluge, kao Internet bankarstvo, traže od računalnog sustava visoku otpornost od uljeza, zloćudnih programa ili bilo koje druge zlouporabe.

'Windows 7' operativni sustav raspoloživ je prema sljedećim edicijama:
• • •

Starter - Osnovna verzija, bez ikakvih naprednih osobitosti s ograničenom funkcionalnošću. Home Basic - Osnovna kućna verzija bez podržanih 'aero' osobitosti; (prozirnost prozora). Home Premium - Uključuje 'aero' osobitost, podršku za 'kućnu mrežu', podršku za napredno bežično umrežavanje, multimedijsku raspoloživost sadržaja i podršku za razne multimedijske formate i kreiranje DVD sadržaja, podršku za zaslone osjetljive na dodir i napredno prepoznavanje rukopisa. Professional - Uključuje sve prethodne mogućnosti, uz pridruživanje domena, mrežnu raspoloživost resursa i prezentacijski mod rada. Podržava 'Windows XP Mode' kao posebnu kategoriju kompatibilnosti za stariju programsku potporu. Sustav izrade sigurnosnih sadržaja (backup) je svestraniji. Ultimate - Uključuje sve mogućnosti verzije Professional, uz pridodanu enkripciju na internim i eksternim pogonima, multijezičke mogućnosti s odabirom jednog od 35 jezika za rada bez naknadne instalacije, 'DirectAccess' pristup udaljenom računalu zasnovan na IPSec sigurnosnom komunikacijskom standardu uz podršku za VPN, te izravno pokretanje operativnog sustava instaliranog u VHD datoteku. Raspoložive su sve mogućnosti 'Windows 7' operativnog sustava.

Prve dvije edicije su specifične po prilagodbi za rad na ograničenim sklopovskim resursima, i nisu raspoložive u slobodnoj prodaji. Opisi koji slijede odnose se na 32 bit-na izdanja 'Beta' (build 7000) i 'RC' (build 7100) verzije ULTIMATE edicije operativnog sustava. Tamo gdje su razlike značajne naglašene su, a u odabranim prikazima razlike se mogu odmah prepoznati po 'Feedback' spojnici koju ima 'Beta' inačica gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu, koja vodi na 'Feedback' prozor u kojem je forma za slanje primjedbi i sugestija proizvođaču. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava koja nema 'Feedback' osobitost. Razlike od velikog značaja kod navedenih verzija u odnosu na 'RTM' (build 7600) verziju također će se posebno naznačiti. Svemu prethodi 'Alpha' inačica operativnog sustava, ili neke druge programske potpore, koje je prvo uobličeno izdanje programske potpore pogodno za testiranja od strane odabranog tima ili skupa korisnika. Dakle, na neki način sugeriraju se određene zaokružene cjeline proizvoda u fazi razvoja programske potpore, u ovom slučaju operativnog sustava, te se uobičajeno tijekom razvoja programske potpore koriste nazivi za pojedine cjelovite radne verzije prema slijedećem redoslijedu: 'Alpha' => 'Beta' => 'RC' => 'RTM' => 'FINAL (RETAIL) pakovanje u šarenoj kutiji za maloprodaju'. Osim 'šarene kutije' na kojoj je otisnut broj proizvoda koji se nalazi u kutiji, razlike između 'RTM' i 'Final' verzije nema. Svaka od cjelina može imati revizije tipa 'RC1', 'RC2' ili radne verzije pojedinih

poznavanje načina korištenja različitih kombinaciji tipki (keyboard shortcut) rad s računalom čini vrlo učinkovitim. Na virtualno računalo 'Windows 7' instalira se kao 'Vista' operativni sustav. i 4. Opisanome se mogu pridodati i posebna izdanja finalnog proizvoda kao 'OEM' i 'Enterprise'.) vezani .4. a druga inačica odnosi se na pripravak pogodan za velike firme i u načelu omogućava lakšu instalaciju i održavanje od strane IT kadra firme putem mreže. u nekim aspektima bolje od RAID polja.1. za većinu korisnika svodi se na postavljanje pokazivača miša (pointer) na neku ikonu ili izbor u izborniku te poduzimanjem određene AKCIJE s TIPKOM MIŠA kojih u osnovnoj izvedbi miša ima tri: lijeva tipka (L). U opisu je prikazana instalacija na DVA virtualna diska s po dvije particije na svakom. mada se u stvarnim uvjetima najčešće radi o uporabi jednog diska podijeljenog na više particija.. 'build 7300' i slično. Najgora moguća organizacija datotečnog sustava je uporaba jednog diska kao jedne jedine particije. Autor ovih redaka radije koristi dva manja brža diska jer se ostvaruju bolje radne performanse računalnog sustava. Pokazivač miša ne treba miješati s pojmom kursora .. u daljnjem tekstu koristiti će se prilikom objašnjavanja pojedinih akcija. U osnovi nadalje opisani postupak ne razlikuje se u odnosu na instalaciju na fizičko računalo. Basic. Ovisno o mogućostima operativnog sustava finalni proizvod može se nuditi u različitim izvedbama nazvanih poput imena 'Starter. slika s tekstom 'Windows 7'.revizija kao 'build 7200'. Logo. START (Polazni) izbornik Korištenje 'Windows 7' operativnog sustava. spojnica je prema službenim stranicama ovog proizvoda. Pošto je Virtual PC po 'ugrađenom sklopovlju' prilično star. i oznake L1. desna tipka (D) i srednja tipka-kotačić (K). dok multimedijske sadržaje 'prži' na optičke medije za jednokratnu uporabu.'.slika 4.3) Uz navedeno.. brisanje i premještanje. Osnovni postupci glede manipulacije s datotekama i mapama (kopiranje. a kao pričuvu za pohranu radnih podataka najčešće koristi DVD-RW i DVD-RAM medije i vanjski disk. prema prethodnom popisu. aero efekta u njemu nema. L2 i druge navedene u tom poglavlju. odnosno korisnike 'Windows' operativnih sustava općenito i pripadne im programske potpore. Poglavlja 4..3 opisuje ulogu i način uporabe pojedinih akcija s tipkama miša. Sama instalacija vrlo je pojednostavljena i na narednim stranicama opisna je kao postupak instalacije OS na Virtual PC računalo.3. pri čemu se prvo odnosi na distribuciju koju se daje uz novo računalo i ova verzija prema licenčnim uvjetima ne smije se naknadno koristiti za drugo novo računalo (jednokratna licenca vezana uz računalo).

4.2. Dakle. Internet Explorer (IE) i Windows Explorer (WE). Izravni pristup radnoj površini ostvaruje se akcijom L1 na zatamnjeni pravokutnik na desnom kraju linijskog izbornika za razliku od ikone u XP sustavu (slika 4. Polazni {Start} izbornik i radna površina sadržava sve elemente XP-a i Viste. kao upisivanje zaporke na primjer. već samo zaštita od spyware-a (Windows Defender). S tri gornje ikone korisnik vrlo brzo dolazi do uređaja u računalu. ali funkcionalne na jedan sasvim drugi način. Nakon njega slijedi prikaz vremena te sadržaji sistemskog izbornika. Lijeva strana linijskog izbornika sadrži najnužnije za pristup Internetu i uređaju. Ako ikona za upravljanje postupcima ima docrtan okrugli znak s križem. Prva podslika naredne slike pokazuje najjednostavniju konfiguraciju prema korisniku gdje je sustavu pridodana samo antivirusna zaštita.3. glede uporabe miša i tipkovnice značajnih novina nema te je stoga za novog korisnika računala korisno pročitati uvodnu stranicu za 'Windows XP' operativni sustav. Najznačajnija je lijeva tipka <ALT> koja će po pritisku promijeniti prikaz crte s alatima na način kako pokazuje slika 4. zloćudnih programa koji omogućavaju nadziranje postupaka korisnika i slanja podataka o izvršenim radnjama zlonamjernoj osobi. U tom smislu operativni sustav ima podršku za korištenje 'prsta' glede odabira željene akcije u izbornicima. pri čemu se minimiziraju svi aktivni prozori. .2. Bez obzira na raznorazna 'proširenja' funkcionalnosti miša.1.8. a može se uporabiti kao na slici 4. 'Windows 7' ne posjeduje vlastitu antivirusnu zaštitu. nadogradnja virusnih definicija na primjer. ikona za nadzor mrežne povezanosti (Network). U načinu njihovog korištenja nema ništa osobitog u odnosu na prethodne operativne sustave osim više mogućnosti i ljepšeg dizajna.4. znači da je uočena nekakva nepravilnost koju treba otkloniti.uz WINDOWS EXPLORER (WE) već su opisani u poglavlju 4.9 samo što se ova operacija sada naziva 'Show windows side by side' i omogućava se iz izbornika dobivenog akcijom D1 na linijskom izborniku. WE je usavršena varijanta prikaza kao na slici 4. pristup centru za upravljanje postupcima (Action Centre) i ikona instalirane antivirusne zaštite. Novina je značajna podrške uređajima osjetljivim na dodir. nadzor zvuka (Speakers). svojih podataka i učesnika u mreži kojoj pripada.2) na lijevoj strani izbornika.3. umijeće uspješnog korištenja 'prozora' postiže se uz korištenje miša i korištenjem KOMBINACIJA TIPKI dijelom opisanih u prilogu 9h. Antivirusnu zaštitu potrebno je instalirati od nekog drugog nezavisnog proizvođača ove vrste programske potpore. pa će način korištenja prstiju i pisanja doći do izražaja u puno većoj mjeri nego dosad.

Koncept je isti ali je prikaz mnogo ljepši.5.2 Polazni izbornik Windows 7 / Desktop Linijski izbornik poslova (taskbar) i sve akcije vezane uz njega (tipkovničke kratice) veoma su slične XP sustavu kako je opisano uz sliku 4.2. neinstaliranje kritične zakrpe i slično. . kako je prikazano u animaciji na slici 4. posvijetli se i ima nenametljivo integrirani broj 7.Slika* 4.5.2a upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava. Crveni prekriženi kružić uz zastavicu /Action Center/ na slici 4.5. 'RC' verzija ovog operativnog sustava u odnosu na 'BETA' verziju ovdje prikazanu ima animiran botun {Start} na način da ima drugačiji oblik.2b i takav oblik zadržava dok god je {Start} izbornik aktivan. zastarjela antivirusna definicija. Akcija L1 na zastavici otvara dodatne izbornike koji upućuju na rješavanje problema.4.

folderu) na fizičkom disku.[C:] 17GB disk1 . logička Primarna Proširena. na način kako prikazuje animacija na gornjoj podslici. Nije nužno potreban. prikazuju ikone posljednjih uporabljenih programa. Može ih se više kreirati uz pridružena različita slova. DVD-RW. u istom prozoru otvaraju se svi sadržaji izbornika programske potpore slično prikazu na slici 4. RW RW UDF CD. koji imaju odnos stranica 16:9 ili 16:10. BD-RW 682MB / 4. te će o tome i zavisiti koliko će koja particija diska zauzeti mjesta. Desna strana prozora je nadzorni izbornik i ne mijenja se tijekom rada.ISO datoteku na disku računala domaćina. Windows OS + antivirus Korisnički podaci + rezultati rada Virtualna memorija (pagefile. ali se može po volji konfigurirati njegov sadržaj. za primjer je izabrana organizacija za dva diska izvan bilo kakvog RAID polja prema slijedećem: [Particija:] ( Naziv ) [C:] ( Sistem ) [E:] ( Data ) [D:] ( Progs ) [F:] ( Fun ) [M:] [S:] [T:] Vrsta particije Primarna. logička Datotečni sustav NTFS NTFS NTFS NTFS Namjena particije Sistem.4a. Za primjer uzete su mogućnosti koje nudi VPC za instalaciju 'Vista' operativnog sustava. kada je na dnu ovog prozora aktivan natpis{All programs}.sys) + programska potpora korisnika [Temp] mapa + radne mape programa + slika ili backup [C:] i [D:] particija Veličina particije 16GB disk0 . BD ROM CD-RW. Na ovaj način radna površina oslobođena je od pretrpavanja izbornicima preko radnog sadržaja. slično kao na slici 4.4.7-17GB / 25GB> optički 0 [R:] optički 1 [W:] .4. Kad se akcijom L1 na natpis {All programs} sadržaj promijeni u {Back}.Već je rečeno da su nadzorni izbornik i izbornik programske potpore objedinjeni u jedan prozor. na način kako je prikazano u animiranoj podslici gornje slike. DVD. ROM.VHD datoteke koja iznosi oko 6GB). aktivna Proširena. Prema potrebama svaku instalaciju treba isplanirati.[D:] Uređaj disk 0 disk 0 disk 1 disk 1 Emulirani fizički optički uređaj pomoću namjenske programskom potpore instalirane na računalu domaćinu. ali se do sadržaja pojedinih mapa ne dolazi otvaranjem dodatnih izbornika već se mijenja sadržaj postojećeg prema odabiru. Kako je po izboru raspoloživo 512MB RAM-a i virtualnih 65'536GB diska (to se ne odnosi na stvarnu veličinu . VPC optički uređaj koji može zaposjesti (capture) jedan od fizičkih optičkih uređaja računala domaćina ili . Lijeva strana izbornika je izbornik programske potpore dizajniran tako da se u osnovnom prikazu. 'Mrežni' diskovni uređaj u VPC koji vodi prema imeniku (mapi.4b. Ova osobitost dolazi do punog izražaja ako se koristi nova generacija 'širokih' monitora.

lakšeg nadzora i izrade sigurnosnih kopija (backup).) Ostala slova Ovisno o uređju Prema potrebi Prema potrebama korisnika Ovisno o uređju Ovakvu koncepciju autor koristi kada nema potpuno sklopovski RAID i kad se ne mora oslanjati na nepoćudna među rješenja koja koriste procesorske resurse i nekakav upravljački program za nadgledanje rada nesamostalnog RAID uređaja na matičnoj ploči. Uporaba dva diska u računalnom sustavu i raspodjela particija diskova usklađena s osnovnim programskim skupinama na prikazani način. Ovako uređeni diskovi čitljivi su u slučaju potrebe s bilo kojeg računala. igara i glazbe. kako fizičkog sustava tako i VPC sustava. Na taj način smanjena je na najmanju moguću mjeru količina podataka korisnika u sistemskoj particiji.Opisanu koncepciju particija na disku dobro je koristiti i u slučaju kad sustav ima samo jedan fizički disk.Ostalo USB. Raspodjela diskova na particije prikazana na slici 4. Mnogo jednostavniji i znatno kraći postupak od ponovne instalacije sustava i njegovog podešavanja. te se osigurati od njihovog gubitka. 'Sistem' i 'Progs' particije prema primjeru. Glede jednostavnosti i popularizacije virtualne računalne platforme za instalaciju je izabran VPC u kojem je kreirano računalo prema predlošku za 'Windows Vista' operativni sustav. Zaštitna kopija podataka korisnika (backup) ovisi o njihovoj količini i značaju. ali to nije tema abecede. ..4. kako prikazuje naredna slika. a osim navedenog manje particije lakše se održavaju. RAID rješenja primjerenija su poslužiteljima. a izmicanjem radnih mapa na zasebnu particiju korisnički podaci odvojeni se od prethodne dvije i 'izolirani'. operativni sustav i programska potpora međusobno su odvojeni kako bi sistemska particija bila što manja. i lako se izradi i čuva slika (image) particija operativnog sustava i programske potpore. Naime.15 ima u odnosu na prethodnu tablicu još jednu manju particiju na kojoj su najznačajniji korisnički podaci (nema filmova. na primjer) radi njihovog što boljeg razdvajanja od ostatka sustava. U slučaju potrebe tada je moguće brzo 'vratiti' sliku sistemske particije i odmah dobiti funkcionalan sustav koji će eventualno zatražiti samo nadogradnju operativnog sustava i antivirusne zaštite. Manje količine podataka lako je s vremena na vrijeme 'upeći' na CD/DVD medije. Za učinkovito čuvanje velike količine podataka treba se osloniti na kvalitetan RAID ili NAS. ubrzava rad računalnog sustava u cjelini.

4a to su emulirani CD/DVD uređaj [M:] u računalu domaćina ili fizički optički uređaji [R:] ili [W:] (Use Physical Drive . koja se 'zakaći' za VPC kao što je prikazano u primjeru na slici 4.). Brži način je uporaba .5. Po obavljanju navedenog postupka u VPC konzoli prikaže se mala slika kreiranog VPC sustava opisana s njegovim imenom u trenutnim radnim statusom.vmc' i 'Windows 7a.3 Definiranje Windows 7 u VPC Izbor |New.Slika 4.vhd). U tu svrhu treba za VPC 'zakačiti' jedan od raspoloživih izvora u kojem su instalacijski sadržaji OS. .) računala domaćina.vhd'.vmc) i prvog virtualnog diska-datoteke (tipa .. Pokretanje virtualnog računala izborom |Start| ne znači da će se OS automatski instalirati.. Kada se odredi mjesto . Prema primjeru na slici 4.5. Dakle. U realnom okolišu navedeno znači da planirani drugi fizički disk nije još formatiran ili nije ni priključen.. za početak pridružen je samo jedan disk.5. Za nazive datoteka odabrana su imena 'Windows 7.VHD datoteka može se pristupiti instalaciji operativnog sustava. Sadržaj slike i opisni status mijenja se u skladu s trenutnim stanjem VPC računala.4b..ISO datoteke (Capture ISO Image.VMC datoteke (mapa na nekoj većoj particiji diska) i pripadna joj ..| sa slike omogućava uz pomoć 'čarobnjaka' kreiranje konfiguracijske datoteke (tipa . slike instalacijskog medija pohranjene na fizičkom disku.

što znači da se po instalaciji neće aktivirati 'aero' efekti jer ih sklopovlje VPC-a ne može podržati.Slika** 4. Treba voditi računa da ove kratice nisu nehotice dodijeljene nekoj drugoj programskoj potpori. SAŽETAK: . Slijedi instalacija programske potpore pri čemu će instalacijska procedura prepoznati uređaje koje emulira VPC.4 Dohvat i aktiviranje Windows 7 instalacijske ISO datoteke Navedeno nije dovoljno da instalacija operativnog sustava automatski započne. što se tiče same instalacijske procedure i razmatranja postavki i osnovnih osobitosti operativnog sustava navedeno nije od značaja. Navedeno prikazuje podslika 4.5. vrlo slične kraticama stvarnog računala.4c koja je važna i zbog toga da se uoče bitne tipkovničke kratice VPC-a.5. VPC treba iznova pokrenuti kako bi se u postupku ponovnog uključivanja (Reset) i analize uređaja prepoznao instalacijski medij i pokrenula inicijalan instalacijska datoteka. No.

Sigurno će biti razlika u odnosu na opise koji slijede.5. Ime i prezime korisnika može se naknadno dopisati u polje za opis korisnika. što je jako povoljno rješenje za uporabu na moćnijim PC računalnim sustavima ili manje zahtjevnim poslužiteljima. Navedeno je odgovor na zahtjevne profesionalne potrebe. Dakle. omogućujući korisnicima da koriste jedan unificirani okoliš za kreiranje. Uz već poznati mehanizam redovitih nadopuna (update) preko Interneta. više računala na istoj sklopovskoj platformi. To stvara mogućnosti za smanjenje operativnih troškova. Službene inačice OS-a još uvijek nisu dostupne. i vjerojatno će se proizvod nuditi u nekoliko verzija kao dosadašnji. Potpuna instalacija Windows 7 U završnom dijelu instalacije. tijekom izvršavanja pet faza prikazanih na slici 4. na raspolaganju je i 64 bit-na verzija operativnog sustava. Zahtijeva se upis || Use Name|| i ||Computer name|| samo za jednog korisnika prikazuje podslika 4. što znači da se VHDpodržava kao bilo koji uređaj za pohranu podataka. Kao što je već navedeno korisnik 'Administrator' podrazumno nije dozvoljen. te se tijekom instalacije ne traži upis zaporke koja mu pripada kako je uobičajeno u instalaciji 'Windows XP' operativnog sustava. rada s moćnijim mikroprocesora i slično. vrlo je vjerojatno da će se mnoštvo korisnika slijedećih nekoliko godina družiti s ovim operativnim sustavom. odnosno onemogućen je. implementaciju i održavanje procesa uz pomoć skupa alata za objedinjavanje virtualnog i fizičkog okruženja. što u duhu razvoja višenitnih i višejezgrenih procesora ima veliki značaj.Opći dojam je da 'Windows 7' donosi znatna poboljšanja glede stabilnosti operativnog sustava i uporabljivosti računala koje ga koristi. Osim različitih verzija proizvoda operativnog sustava 'Windows 7'. Za očekivati je da će upravljački programi uređaja usklađeno izdavati za obje verzije operativnog sustava. Još jedna od osobitosti je da je 'Windows 7' OS po verziji usklađen s poslužiteljskom verzijom 'Windows Server 2008' jer obje inačice imaju datotečni sustav i jezgru operativnog sustava verzije 6. glede mogućnosti dohvata većih memorijskih resursa.10a. .1. još jedno ponovljeno pokretanje računala kao završno pokretanje operativnog sustava glede njegove prve uporabe te stoga treba upisati korisničko ime i ime računala.5.9 i višekratnog ponovnog pokretanja računala slijedi kompletiranje instalacijskih datoteka i aktiviranje potrebnih servisa (peta faza). Navedena verzija omogućava da se u rad može upregnuti do 256 procesora. Također podržava VHD format datoteka.

Serijski broj ove verzije pripada besplatnoj preuzetoj . Korisnik se računalu ne identificira po korisničkom imenu već po broju koji se korisniku dodjeljuje (ID korisnika) i kojeg korisnik ne vidi. na primjer |Use Recommended Settings| kao najjednostavniju.10c. vremenske zone i tipa umreženosti Po upisu korisničkog imena i imena računala.ISO datoteci i dobije se po prijavi i popuni osobnih podataka i njihove verifikacije glede autorizacije preuzimanja. Slijedi forma za upis serijskog broja proizvoda ključa (Product key).10b) i izbor načina pristupa mreži (slika 4. naredna akcija koja se od korisnika zahtijeva je upis zaporke i ključne riječi koja omogućava upis nove zaporke ako se ista zaboravi. te treba uključiti oznaku za aktiviranje proizvoda po prvoj prijavi na Internet.Slika** 4.5. Treba pažljivo pročitati što pojedine vrste mrežne pripadnosti omogućavaju.10 Definiranje korisnika.5. Za pripadnost internoj kućnoj mreži treba izbrati |Home network|prema slici 4. nakon čega slijedi upit za odabir vremenske zone (slika 4. Prilikom kreiranja korisnika vrši se izrada pripadne mu mape i kopiranje pripadnih mu datoteka na .5.10c).5. jer su opisi jako slični. Potom treba izabrati jednu od tri grupe postavki konfiguriranja sustava.

Nakon izbora vrste mreže instalacija operativnog sustava se završava.12 Instalacija VPC datoteka . Ako se potom se kreira novi s istim imenom.5. Ako se korisnik izbriše nakon instalacije pripadne mu datoteke automatski se ne brišu već samo njegov ID i naziv u bazi korisnika. ID je važan glede dodjela prava na datoteke. stvara se novi korisnik koji ima drugačiji ID i kreira se grupa datoteka koja pripada novom korisnika tako da se na sustavu nalaze dvije grupe imenika s različitim ID kojima polazni imenici nemaju isti naziv iako oba započinju istim imenom korisnika.5. tako da se onemogućava čitanje podataka koji korisniku ne pripadaju. Pri tome se rezolucija prikaza na ekranu automatski prilagođava mogućnostima grafičke kartice ali za ovu priliku promijenjena je na 800x600 kako bi slike bile prihvatljive za ovo sjedište.11 Uređaji VPC računala Slika 4.5. Na slici 4. Uvid u 'Device manager' prikazuje koji su se uređaji instalirali.11 izdvojeni su pregledi uređaja koji su karakteristični za VPC.osnovu pripravljenih obrazaca. Slika 4. Datotekama se dodjeljuje spomenuti ID.

5. Za tu svrhu služi datoteka 'VMAdditions. .iso' datoteku i slijedi uvodni ekran kao na narednoj slici. ne prepoznaje sva svojstva emulirane grafičke kartice ni emulirani glazbeni uređaj.ISO datoteka i 'zakačiti' navedenu.VPC vidi sve fizičke uređaje računala i kojem se nalazi. Treba osloboditi instalacijsku .12) koji omogućavaju da se u VPC instalira programska potpora koja omogućava da se odabrana mapa na fizičkom disku vidi kao mrežni 'mapirani' disk u VPC računalu. malo pričekati dok se sadržaj navedene datoteke ne aktivira i zatraži potvrdu za instaliranje dodataka u sustav (slika 4.iso' koja se nalazi u mapi u kojoj je instalirana VPC programska potpora. ali još uvijek ne zna kao pristupiti fizičkom disku niti u potpunosti prepoznaje sve uređaje. Nakon instalacije ovog dodatka VPC se automatski nanovo pokreće (Reset) pri čemu oslobađa prikačenu 'VMAdditions.

i slijedi ponovna prijava na sustav s definiranim korisničkim_imenom i zahtjevom za upis zaporke. .5.13 Inicijalni logo 'Windows 7' prilikom uključivanja računala Nakon rotirajućih 'zvjezdica' pojavljuje se logo 'Windows' operativnih sustava. koja vjerojatno nije zaboravljena:-). Akcija L1 u prozoru VPC automatski mu dodjeljuje miša kao uređaj i miš postaje zarobljen u prozoru VPC-a. Kratka napomena glede pokazivača miša. Nakon uspješne prijave korisno je 'osloboditi' .Slika* 4.ISO datoteku s dodacima. Oslobađa se pritiskom na tipku <Alt Gr> (desna tipka <Alt> na tipkovnici).

14 Prijava definiranog korisnika na sustav i njegove moguće akcije U gornjem lijevom uglu prikazanog desktop-a nalazi se botun koji aktivira izbornik za odabir odgovarajućeg rasporeda slova na tipkovnici. već poznata odnosno <Right . Izbor uz crveni botun za gašenje (pravokutnik sa strelicom) omogućava gašenje računala ili ponovno pokretanje računala iz početka (Restart). Plavi botun u donjem lijevom uglu daje u novom prozoru pisane i govorne upute (valjda se navedeno neće izbaciti u finalnom proizvodu) o dodatnom podešavanju funkcionalnosti sustava glede olakšane uporabe računala.Slika* 4. Kada se korisnik uredno akcija <CTRL> + <ALT> + <DEL>. prijavi na sustav.5.

na nekoj particiji diska izradi se mapa (folder. moment kad se na kratko mora napustiti radno mjesto a ne želi pogasiti sve prozore i isključiti računalo. Odabir slova diska je proizvoljan. imenik) koja se u postavkama aktiviranog VPC RAČUNALA izborom /Edit/~/Settings/~|Shared Folfers| proglasi (mapira) kao disk. odnosno prekinuti trenutne aktivnosti. a za ovaj primjer uzeto je slovo [S:] prema planu u prethodno ustanovljenoj tablici.14b iz kojeg je najinteresantnija opcija zaključavanja računala. odnosno operativni sustav mora biti aktivan. Ako korisnik na računalu ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeno korištenje više VPC-a. Ovaj izbor prikazuje podslika 4. Kako bi se radni produkti iz VPC lakše prenijeli na fizički disk i postali dostupni resursima računala domaćina za VPC.ALT> + <DEL> u VPC prozoru.15 Pridruživanje fizičke mape diska VPC-u kao virtualni disk Navedeno je jedna jako dobra osobitost Virtual PC programske potpore. navedeno se dopiše novim upisom uz postojeći koji je prikazan na desnoj strani naredne slike. Ako postoji potreba za pristupom još jednoj mapi fizičkog diska iz VPC. Radnja dodavanja mape na raspolaganje obavlja se uz 'upaljeno' VPC računalo. nudi dodati izbor koji se prekida izborom | Cancel|. Na ekranu se skrivaju svi sadržaji i ostaje samo prijava za otključavanje.5. Naravno novo pridruženo slovo ne može biti već uporabljeno slovo. na opisani način može se ostvariti razmjena podataka .5. Slika 4.

a ni XP nije mnogo učinkovoitiji). Aktiva se uobičajenom kombinacijom tipki <Windows> +<E> i prikaz sadržaja računala informativniji je i ima dodatna polja za drugu vrstu informacija van uobičajenih. . Prozor 'Windows Explorer' po sadržajima je znatno je bogatiji sadržajima od svoje starije brače (kao na primjer na slici 4. Naredna slika prikazuje stanje diskovnih resursa do momenta koji je na ovim stranicama opisan.3. Ako fizičko računalo ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeni rad više VPC-a.između njih. razmjenu podataka između njih posredstvom zajedničke raspoložive mape lako je ostvariti. Učinkovitost vježbanja. VPC disk [S:] vidi se kao mrežni resurs.8. Dovoljno razloga za profesionalca da za svakodnevni rad koristi zaista moćno računalo. No ono što posebno oduševljava je što VPC računala ne moraju imati iste mrežne postavke niti pripadati istoj mrežnoj grupi. kako prikazuje naredna slika. Dakle uz raspoložive virtualne diskovne resurse raspoloživi su i fizički diskovni resursi definirani pomoću VPC. pokusa ili nastave u ovom području ostvarena na ovaj način značajno se povećava.

Navedeno se radi pomoću čarobnjaka za kreiranje novog diska. što disk [D:] nema. virtualni naravno. Dodavanje novog fizičkog diska obavlja se kroz postavke VPC KONZOLE izborom /Action/~/Settings/ uz 'ugašeno' VPC računalo.16 navedeno se očituje u podatku o veličini diska [C:] i njegovom zauzeću.16 Stanje diskovnih resursa računala i VPC nakon instalacije OS Virtualni disk podijeljen je na dvije particije (dva logička diska) od kojih je samo jedna dostupna.5. Na njoj je instaliran operativni sustav.Slika 4. a način dodavanja novog fizičkog diska prikazan na narednoj slici. Na slici 4.5. odnosno operativni sustav ne smije biti aktivan. Da bi se realizirala planirana instalacija prema pripravljenoj tablici treba u sustavu pridružiti još jedan disk. formatirana i ujedno time primarna i aktivna. .

pa se tako novi izrađeni disk nazvan 'Windows 7b.. jer na fizičkom disku još nisu definirane niti formatirane logičke particije diska. Ponuđenu lokaciju za virtualni disk i njegov naziv može se po volji promijeniti.17 Pridruživanje drugog diska VPC-u Postupak korištenja čarobnjaka nije objašnjen ni u opisu VPC-a. Navedeno će se naknadno izvršiti administratorskim alatima i tek tada će se podaci za drugi disk upisati u MBR i postati vidljivi operativnom sustavu. izrađen pomoću čarobnjaka. prikazane particije [C:] i [D:] na slici 4.vmc' datoteci.5. za detaljnije upute kao i uvijek treba konsultirati literaturu ili pokrenuti čarobnjaka (Botun |Virtual Disk Wizard|) i slijediti upute koje su vrlo kvalitetno napisane.Slika 4.vhd' datoteke. Nije na odmet još jednom spomenuti da se svi zapisi o konfiguraciji VPC čuvaju u pripadnom mu 'Windows 7..| i odabirom izrađene 'Windows 7b. Da ne bude zabune.vhd' još uvijek ne vide.vhd'. Osnovno podešavanje Windows 7 .5.vhd' kreirane kako je objašnjeno na prethodnoj stranici. pridodaje izborom |Browse.16 logički su diskovi fizičkog diska 'Windows 7a. dok se sadržaji 'Windows 7b.

U nastavku su opisana osnovna podešavanja sustava. Upravljački sustav (Control Panel) sadrži popriličan broj ikona-alata za podešavanje operativnog sustava. te potom odabir /All Control Panel Items/~/Administrative Tools/ kako prikazuje naredna podslika. Crvenim pravokutnikom zaokružena forma zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora. Tako je prema narednoj slici izvršen odabir {Control Panel}~/All Control Panel Items/. a sama konfiguracija sustava u osnovi se može podijeliti na dio koji se odnosi na sam sustav i na dio koji se odnosi na korisničko okruženje.Podešavanje operativnog sustava podrazumijeva konfiguriranje sustava. U navedenoj formi lako se prate sve akcije.3. Put do svakog od alata lako se prati u formi koja je na narednoj slici zaokružena crvenim pravokutnikom u kojoj su trokutićima odvojeni pojedini pojmovi preko kojih se je došlo do željenog skupa alata.5. Osim toga svaki od naziva odvojen trokutićima ujedno je spojnica prema pripadnom prozoru što uz poboljšanu navigaciju kroz izbore u velikoj mjeri olakšava odabir bilo kojeg od prozora navedenih u formi. . dok je potpuna konfiguracija sustava i dio podešavanja glede korisničkog sučelja opisan u poglavlju 4.

Slika** 4.5. što ukazuje da se navedena programska potpora izvršava u dvije sesije. a konfiguracijski problem je riješen instalacijom besplatne antivirusne . odnosno u dva zasebna prozora.518b iza jedne od ikone pojavljuje obris druge. Slika 4.18 Sadržaj upravljačkog prozora / Pristupanje alatima za uređivanje sustava Na slici 4. Glede jednostavnosti uklonjena je ikona za izmjenu rasporeda slovišta tipkovnice. jer tipkovnica s dvostukim oznakama gotovo da više nema.5.18a na desnoj strani radnog izbornika prikazuje aktivnu ikonu za odabir odgovarajućeg rasporeda slovišta tipkovnice i crveni prekriženi kružić koji upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava i stoga nužnost provođenja odgovarajuće AKCIJE. Ako programska potpora dozvoljava uporabu još sesija adekvatno broju aktivnih sesija odgovara broj pridruženih dodatnih obrisa osnovnoj ikoni.

Disk [S:] je dio načina prikaza mape fizičkog diska u VPC sustavu. te se može pristupiti uređenju diska akcijom D1 koja omogućava izborom kreiranje jednostavne primarne particije.18a i 4. Tamniji pravokutnik skroz na desnoj strani linijskog izbornika (taskbar) je spojnica za dohvat radne površine (desktop). Izbor |New simple volume. Prva od narednih podslika prikazuje stanje po dodavanju dugog virtualnog diska koji još uvijek nije definiran.5. Rezultat opisanih intervencija prikazuje slika 4.18c ukazuju da je dio sadržaja iz 'BETA' verzije u 'RC' verziji uklonjen. Svrha opisanih akcija je dohvat alata pod izborom |Computer Management| koji omogućava završne radnje zacrtane u planiranoj tablici. jer u VPC instalaciji nije od značaja. U odnosu na ovdje prikazanu 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava.18c. . Razlike u slici 4.programske potpore na što je zastavica (Action Center) sa crvenim prekriženim kružićem upozoravala. Umjesto male ikone u traci s lijeve strane prozora glede izmjene sadržaja prozora prema tematskim skupinama. Ovim alatom nije moguće kreirati proširenu particiju i logičke diskove u VPC okruženju. korisniku je raspoloživ izbornika /View by:/ u kojem se odabire tematski prikaza u ovom prozoru. Drugi dodani disk prema planu treba podijeliti na dvije particije..5. sadržaj upravljačkog prozora u 'RC' verziji je nešto drugačiji kako prikazuje slika 4..| za kreiranje particije diska prikazan je na drugoj podslici.18b u sistemskom izborniku. U popisu se vide svi virtualni diskovi i dostupni optički uređaj. U 'RC' verziji operativnog sustava broj raspoloživih sadržaja za podešavanje sustava je manji i ikona upravljačkog prozora je drugačija.5.5. prikaz s velikim ikonama i prikaz s malim ikonama. nije uređaj za pohranu podataka VPC-a i ne vidi se. Razlog navedenom je i uklonjanje podrške za 'Tablet PC' u ovom primjeru.

Slika** 4. Prilikom kreiranja particija diska.19 Uređivanje diskovnih particija Osim navedenog moguće je promijeniti ime particije. pridruženo joj slovo i još pokoji parametar. Automatski dodijeljeno slovo optičkom uređaju preinačeno je u slovo [T:].5. nazivi pojedinih particija i pridružena slova particijama i optičkom . Bitna osobitost VPC je da istovremeno može prihvatiti samo jedan optički uređaj i to samo onaj koji je trenutno 'prikačen' preko izbora /CD/~/Capture ISO Image…/. podaci o njima upisuju se MBR zapis diska i tako postaju stalno raspoložive operativnom sustavu. Treća podslika prikazuje stanje nakon svih obavljenih izmjena oznaka particija prema planu. Ovu preinaku treba napraviti prije uređivanja preostalih particija diska kako bi se oslobodilo slovo 'E' glede daljnje preraspodijele slova particija virtualnih diskova.

gdje je moguće isključiti ili uključiti pojedine osobitosti radne površine (desktop) slično prikazu na slici 4.5..21. S desne strane treće podslike prikazan je izbornik iz kojeg se vidi omogućen rad s virtualnim diskovima kao uređajima što je navedeno kao jedna od usluga jezgre ovog operativnog sustava.| uvod je u promjenu postavljenih vrijednosti varijabli okruženja korisnika i sistema koje se vrše prema slici 4.. umjesto podrazumne radne . Glede povećanja performansi.22..| unutar ponuđenog prozora pri čemu se otvara prozor s nazivom 'Computer Name/Domain Changes' (slika 4.20b. Izbor |Environment variables. Nealocirani prostor potrebit tijekom instalacije operativnog sustava u 'Beta' verziji iznosi 201MB (kao na slikama) dok u 'RC' verziji iznosi 101MB.20c) u kojem je moguće promijeniti ime računala i radnu grupu kojoj će računalo pripadati.20 Podešavanje sistemskih osobitosti Promjena radne grupe obavlja se izborom jahača i botuna ||Computer Name|| ~|Change.uređaju.5. moguće je podesiti 'dekoraciju' desktopa prema željama.4..5. osobito na računalima sa slabijim sklopovljem. Što će se izravno prikazati korisniku u vidu ikona na desktop-u određuje se postavkama na slici 4. Slika** 4.5.

kao prva datoteka na prvoj particiji drugog diska . Naredni skup slika prikazuje kako virtualnu memoriju prebaciti na [D:] particiju i proglasiti je nepromjenjive veličine.5. Slika** 4. ali njegov upravljački uređaj hibridnog tipa (čip uz nadzor upravljačkog programa u operativnom sustavu) ne obećava lak oporavak u slučaju kvara. a podešavanje istih opisuje poglavlje o mrežnim postavkama.[D:].5.18.[C:]. Programska potpora potom se instalira na [D:]. datoteka pagefile.grupe 'WORKGROUP' koja se prikazuje u donjem lijevom uglu slika 4. Na taj način aktivnosti glede čitanja datoteka operativnog sustava i instalirane programske potpore s diskova odvojene su u cjelokupni sustav brže radi. a to je u suštini izbor /Contol panel/~/All Control Panel Items/~/Personalization/ sa slike 4.23b.20b moguća su akcijom D1 na radnu površinu (desktop) te izborom /Personalize/ i potom izborom /Change desktop icons/ u novom prozoru.5.5. IP adresu i ostale mrežne parametre automatski dodjeljuje SOHO mrežni uređaj.21 Podešavanje virtualne memorije .16 i 4.5. U duhu planirane organizacije računalnog sustava zamišljeno je da se operativni sustav instalira na prvu particiju prvog diska . a virtualna memorija.sys. Podešavanja prema slici 4. RAID 0 polje donijelo bi brze performanse. Istina.

pošta …).sys. U duhu izmicanja radnih mapa koje se pune privremenim sadržajima i mapa koje sadrže dinamičke podatke korisnika (dokumenti. Opisani postupak podjele diska na particije dobro je napraviti i ako se koristi samo jedan fizički disk. Ako se ostavi da operativni sustav odlučuje o njenoj veličini vrlo brzo će se fragmentirati zbog učestale promjene veličine i sustav će se u cjelini s vremenom usporiti. a ako je raspoloživa minimalna količina RAM-a dobro je ostaviti da veličinu virtualne memorije operativni sustav prema potrebi dinamički mijenja ali opet na zasebnoj particiji. kako bi datoteka virtualne memorije zauzela staze diska kojima se najbrže pristupa jer su na samom početku diska.Dakle. Virtualna memorija. ostati će uvijek defragmentirana (u jednom cjelovitom komadu) ako joj je zadana fiksna vrijednost. nužno je za svaku particiju izabrati |Cusom size:| i odabirom | Set| aktivirati upisane vrijednosti. Premještanje virtualne memorije na [D:]particiju diska treba obaviti prije instalacije bilo kakve programske potpore na tu particiju. datoteka pagefile. Instalacija koja je izvedena tako da je sve na jednoj particiji diska najgore je moguće rješenje. . a to su često tvorničke OEM ponude. Fiksnu vrijednost virtualne memorije dobro je koristiti kad ima dovoljno fizičkog RAM-a (više od 2GB) u veličini jednakoj veličini RAM-a do 150% veličine RAM-a. na kojima se može naći i programska potpora koja ima licenčna prava na par mjeseci nakon čega nije od koristi ako se ne kupi. ubrzava se sam sustav jer je virtualna memorija kompaktna i time sadržaji u njoj brže dohvatljivi. Na taj način se osigurava razdioba operativnog sustava i korisnikovih podataka što podrazumijeva novu lokaciju korisnikovih radnih mapa. Upisom vrijednosti 0 za [C:] poništava se virtualna memorija na ovoj particiji. dobro je već u ovom koraku promjeniti sadržaj varijabli okruženja i time mjesto za privremene zapise koji nastaju tijekom instalacije i koji se automatski NE BRIŠU i nikom ne trebaju već samo zapunjavaju disk 'smećem'. i lakše je vratiti spremljenu sliku particije (backup) operativnog sustava ako dođe do njegovog oštećenja (zaraze virusima na primjer).

kako pokazuje naredna slika na kojoj se može pročitati sadržaj varijabli okruženja %TEMP% i %TMP%. te i registar treba povremeno čistiti.23b pokazuje stanje nakon što su obavljene sve izmjene po planu.5.16 može se uočiti da [D:] particija nije prazna jer je na njoj datoteka virtualne memorije.BAT datoteke prilikom uključivanja računala kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4.5. U odnosu na sliku 4.4. . Ako se navedeni privremeni sadržaji redovito ne brišu mogu s vremenom dobro zapuniti disk i usporiti računalni sustav. Nesreća je što svi ovi zapisi ostaju u registru i opterećuju ga.5.Slika 4. Kako ovaj imenik sadrži uglavnom nekorisne i iskorištene sadržaje može se slobodno sve u njemu obrisati.2. Podslika 4.22 Podešavanje varijabli okruženja korisnika i sustava Prihvaćene upisane postavke odmah su aktivne. bilo tijekom rada ili automatskim pokretanjem .

1) kao i vrijednosti svih varijabli koje sustav koristi.5. instalacija 'Windows 7' operativnog sustav u odnosu na starijeg XP brata u velikoj mjeri je pojednostavljena.Slika* 4. Do komandnog prozora dolazi se upisom ključne riječi CMD (ili cmd) u formi za traženje prema slici 4. Ako se korisnik želi baviti izradom komandnih procedura (batch datoteka) ovaj popis mu može poslužiti kako bi automatizirao neke radnje koje bi inače morao obavljati 'ručno'. Uz nove .2b. Dakle.5. a sustavu su pridodani mnogi kontrolni i upravljači mehanizmi što ga čini prilagodljivim za različita okruženja.5.1 ili 4.23 Pregled sadržaja varijabli okruženja / Potpuno uređene particije U popisu koji slijedi po zadanoj komandi u primjeru na gornjoj slici vidi se u prvom retku verzija datotečnog sustava (v6.

a podešavanje za ADSL povezanost u osnovi se obavlja kao na slici 7. ako je bude znao uporabiti:-).5. Podešavanjem same povezanosti s Internetom bavi se jedno od narednih poglavlja. Naredna slika ilustrira povezanost VPC računala s mrežom.6.koncepcije sklopovskih komponenti i učinkovit način korištenja njihovih resursa može se očekivati značajna računalna moć na stolu običnog korisnika.24 Mrežna povezanost / Ažuriranje programske potpore / Pregled Interneta .3. Slika** 4.

SAŽETAK: Opisani postupak instalacije i osnovnog podešavanja procedura odnosi se na instalaciju u virtualno računalo. a otuda ga treba kopirati u neku od mapa VPC diskova (u stvari u . Tada nestane upozoravajući križić u crvenom krugu uz zastavicu u sistemskom izborniku.ISO datoteke 'dohvaćenih' od strane VPC.  Izraditi-kupiti instalacijski optički medij s 'Windows '7 operativnim sustavom. Osim toga instalacija sustava u VPC okruženju praktična je primjena Virtual PC programske potpore opisane u poglavlju o specifičnim informatičkim pojmovima. bez straha od eventualne zaraze. na primjer u [F:\TEMP].25a (koji se ne vidi) u kojem piše 'Windows is activated' i 'Product ID: XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX' (broj proizvoda generiran na temelju unesenog serijskog broja . Kroz opis instalacije operativnog sustava ukratko su popisane pojedine postavke sustava s prikazima koji su uporabljivi za dodatna objašnjenja u poglavljima koja slijede. ili se instalacijski program kopira u imenik kojeg VPC vidi kao mrežni disk.5.4.5. već instalacijski program treba najprije kopirati u imenik na fizičkom disku kojeg VPC vidi kao disk [S:]. Posljednja akcija je aktiviranje operativnog sustava koja se odvija između računala korisnika i poslužitelja Microsoft-a.4.ključa). koji ukazuje na nužnost izvršavanja nekakve AKCIJE opisane u prozoru zastavice. nužno je instalirati antivirusnu zaštitu. Pod izradom se misli na korištenje preuzete ISO datoteke uz poštivanje licenčnih prava. što se može s instalacijskog CD-a ili . No da bi računalo bilo potpuno funkcionalno na mreži. što je prema prethodnim slikama [S:].24c prikazuje jednu od mnogobrojnih stranica na sjedištu časopisa BUG kroz preglednik 'Internet Explorer'. a podslika 5. No instalacija programske potpore ne može izvršiti otuda. Rezultat instalacije jednog besplatnog antivirusnog programa vidi se prema ikoni kišobranu prikazanoj na slici 4. . te iz tog imenika izvršiti instalaciju. Prilikom instalacije na fizički disk u sastavu stvarnog računalu postupak je gotovo identičan uz neke male razlike koje treba poštovati.25. po čemu slijedi promjena zapisa u dnu slike 4.24b pokazuje kako se kroz ostvarenu komunikaciju ažurira programska potpora za zaštitu od virusa.vhd datoteku).Podslika 5.

. Vrši se u suštini migracija na novi operativni sustav na način da se od starog OS zadrži samo potrebno. U BIOS-u računala podesiti sekvencu traženja BOOT uređaja (boot order) na način da je optički uređaj prvi kojemu se pristupa. Ipak treba pripaziti prilikom čišćenja nekorisnih sadržaja. najčešće [C:] particija. • Ako je disk već korišten. i nisu potrebni sadržaji upisani u BOOT postavke. osobito ako se nakon svega pristupa čišćenju registra. Može poslužiti bilo kakva kompilacija pomoćnih programa koja omogućava fizičko brisanje podataka na prvom fizičkom sektoru diska.. ostane ponešto privremenih nekorisnih datoteka i mapa koje je zgodno izbrisati. U suštini briše se zapisana particijska raspodjela i disk se vidi kao potpuno nov i nekorišten.5. • Ako je disk već korišten. kao neki naknadno instalirani korisnički programi koji su bili na [C:] particiji. Kad se instalacija operativnog sustava završi i izvrši osnovno podešavanje. U tu svrhu mogu poslužiti neki pomoćni programi kao skup alata 'TweakNow PowerPack' ili 'Glary Utilities' i slični. Opće značajke OS . Ustvrditi stanje na tvrdom disku. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke i programe ukomponirane u sadržaj operativnog sustava. • Ako je disk već korišten. izraditi sliku sistemske particije i pohraniti je na neku drugu particiju ili medij. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke odijeljene od operativnog sustava. • Ako je fizički disk potpuno prazan. odmah je po brisanju nanovo izraditi te na njoj započeti instalaciju novog OS. novi OS može se instalirati 'preko' starog. Podaci o particijama i oznaka aktivne paticije s koje će 'krenuti' OS upisuju se u prvi fizički sektor diska (BOOT sector). Naravno nakon instalacije.    Pripraviti sve najnovije upravljačke programe (drivers) bilo objedinjene na jednom optičkom mediju.1. ili koristiti isporučene upravljačke programe na optičkim medijima priloženim uz uređaje.. ukomponirane na instalacijski medij.' ili slično. nov i nekorišten započeti instalacijsku proceduru pomoću optičkog medija na kojem je operativni sustav. pomoću pripravljenog BartPE medija i odgovarajućeg programa u prvi fizički sektor diska upisati nule. kao kod Windows XP operativnog sustava. ima nebitne sadržaje. tijekom instalacije treba izbrisati aktivnu particiju sustava na kojoj je poziv prema postojećem OS. Izvršiti podjelu diska na particije prema unaprijed pripravljenom planu. osobito ako je u njima zapisano nešto kao 'Press the R key to begin the repair process.

Navedeno nije rješenje za starije računalo ili programsku potporu koja 64 bit-ne pogodnosti ne može iskoristiti. 'Windows 7' može se instalirati i na slabija računala ali neće biti raspoložive sve njegove funkcionalnosti. to je cijena uvođenju mnogih novih mogućnosti i podrška novim tehnologijama. miš osobitosti) memorije osobitostima) osobitostima GPGPU osobitosti) Periferije: Dakle. Prevedeno to znači: KUPI NOVO RAČUNALO! Da ali kakvo? Stoga prilikom kupnje novog računala i instalacije operativnog sustava treba pomno proučiti značajke sustava i koji su opći zahtjevi koje treba zadovoljiti kako bi se odabrala konfiguracija prema želji ili mogućnostima. bio bi otprilike slijedeći: Procesor: Radna memorija: Tvrdi disk: obveznog Optički disk: Monitor: Grafika: Procesor 800MHz. te čipset i procesor sposoban za sklopovsku virtualizaciju uz uključeni 'Intel VT' ili 'AMD-V' u BIOS-u. Tehnički minimum za koji bi trebalo zadovoljiti za 32 bitnu (x86) inačicu operativnog sustava. Istina. Za 64 bit-nu (x86-64 ili skraćeno x64) inačicu operativnog sustava preporuča se najmanje 2GB radne memorije i minimalno 20GB diskovnog prostora za instalaciju.) DirectX 9 s 128MB RAM-a uz 1GB radne (osnovna funkcionalnost. mada se za poslužiteljske potrebe koriste 'napredniji' proizvodi. analogno XP prikazu. Za načina rada u 'Windows XP modu' (Windows Virtual PC) potrebno je dodatnih 1 GB RAM-a i dodatnih 15 GB slobodnog prostora na tvrdom disku. ako se izvrši usporedba s prethodnim izdanjima.Da je svaki novi operativni sustav firme Microsoft sve gladniji što se tiče sklopovskih resursa već je odavno poznato. podrška za SSE2 ekstenzije (višejezgreni od 1GHz> preporučljivo) 512MB (1GB> preporučljivo) 16GB raspoloživog prostora diska od 20-40GB DVD uređaj Super VGA monitor a.) DirectX 9 s 32MB RAM-a (osnovna funkcionalnost. i konačno ljepšeg dizajna.) DirectX 11 s 512MB RAM-a prema WDDM (Windows Display Driver Model. Tehnologije koje koriste uređaje osjetljive na dodir zahtijevaju specifično sklopovlje koje u konačnici znatno povećava resurse i cijenu računalnog sustava. Gotovo svi današnji mikroprocesori mogu nekom od tehnologija adresirati memorijski prostor veći od 4GB (32 bit-na adresa). . 'aero' i HDMI sučelje za multimedijske potrebe tipkovnica. s 'aero' c. Nije ni za zanemariti ni činjenicu da implementacija novih tehnologija traži i drugačiju vrstu sklopovlja. bez 'aero' b. kao 'Intel XEON' i slični.

.izvršavanje negrafičkih zadaća) u potpunosti iskoristile. kod računalnog sustava podrazumijevaju različite izvedbe čipseta i sabirnica. ili s odgođenim djelovanjem na način da će se dana XY izvršiti silovito traženje resursa od poslužitelja neke firme i njeno poslovanje onemogućiti DoS napad (Denial of Service). ASLR je učinkovita zaštita od zlouporabe računala.. što nadalje podrazumijeva za takvu platformu pisane upravljačke programe i programsku potporu i drugačije alate za izradu programske potpore. U uz 'Windows 7' ili 'Windows Vista' ide 'Office 2007' koji opet traži svoje resurse i svi su izgledi da će opet za ugodan rad vrijediti pravilo: sve preporučeno višestruko pomnožiti i uzeti GRAFIČKU KARTICU koja. .5... 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ASLR (Address Space Layout Randomization) tehnologiju. Za očekivati je da će se postupno priječi na 64 bit-ne sustave po svim osobitostima računalnog sustava. A što s igrama? U ispoliranoj verziji 'Windows 7' operativnog sustava sve dosadašnje igre trebale bi uredno raditi. Ovo rješenje zlonamjernima otežava da predvide lokacije u memoriji koje trebaju napasti da bi izazvali zapunjenje međuspreme procesora (buffer overflow).25b). pored već uobičajenih osobitosti.). Osobitosti računalnog sustava nekad podrazumne samo za poslužiteljske platforme polako zadiru u uredska/kućna računala. uskraćivanje raspoloživih resursa poslužitelja drugim korisnicima zbog njegove preopterećenosti. ima integriranu sklopovsku potporu za MPEG-2 (H. koja na nasumičan način u radnoj memoriji računala razmješta područja s ključnim podacima. Koristi se od 'Vista' operativnih sustava nadalje i između ostalog omogućava 'aero' osobitost. WDDM je model arhitekture grafičkih upravljačkih programa koji osigurava funkcionalnost potrebnu za prikaz sadržaja na radnu površinu. u sebi uključuje komponente DirectX 10 i DirectX 9 glede kompatibilnosti sa starijom programskom potporom.) i operativnog sustava (GPGPU . a stvarni napadač koji će svoje tragove prisutnosti na vrijeme odstraniti ostaje nepoznat. Uz to treba da podržava DirectX 11 kako bi se napredne mogućnosti grafičke kartice (detaljnije i 'životnije' slike. Arhitektura koja se u suštini temelji na već navedenom DirectX 11 (slika 4.Treba naglasiti da se za 64 bit-ni operativni sustav podrazumijeva da zna 'raditi' s 64 bit-nim podacima. dok će novije igre zahtijevati i znati koristiti naprednije tehnologije (Core i7. što omogućava NAPADAČU (domaći izraz za informatičke razbojnike) dobivanje administratorskih ovlasti nad računalom. Zlouporaba može uslijediti u obliku postavljanja zloćudnog koda koji će napraviti neku štetu odmah brišući podatke i slično. Na ovaj način uz dovoljno postavljenih 'kukavičjih jaja' poslovanje neke firme putem Interneta može se onemogućiti. DirectX 11. višenitnost obrade. Čini da se ove 'male' nekompatibilnosti rade ne bi li se udovoljilo korisnikovim 'multimedijskim' prohtjevima i naprednim grafičkim mogućnostima glede igara.262) i MPEG-4 (H. kreiranje mozaika.264) čitanje video zapisa i vlastitu video-memoriju od barem 512MB. Adresne mogućnosti i 'veličina' podatka su osobitosti koje kod operativnog sustava i računalnog sustava ne moraju biti iste.

bez velikih odstupanja u grafičkom rješenju u odnosu na 'Vistu' ali značajnih u odnosu na 'XP'. . certifikata i ostalo vezano uz Internet usluge (Windows Credentials). UAC. Dodaci u vidu 'igračaka' (gadget) mogu se po volji razmještati duž radne površine koja nije opterećena širenjem programskog izbornika. Integrirana je podrška za kontrolu dodirom i poboljšana integracija s mobilnim i multimedijskim uređajima. U odnosu na Windows XP. No. te sam sustav ne ogoli prema Internetu ili unutar lokalne mreže na način da je korisnik sustava prepoznatljiv kao administrator što predstavlja sigurnosni rizik. 'Windows 7' ima još jednu osobitost tijekom instalacije. Dizajn operativnog sustava treba da omogući ugodan rad na sve brojnijoj i popularnijoj kategoriji jeftinih mini 'laptopa'. potpuno prerađen u 'Windows 7' i može se konfigurirati prema nivou sigurnosti. Sigurnosti pridonosi sustav koji nadzire zaporke. Prema Microsoft-u razlog navedenom je da se razvoj programske potpore usmjeri na način da se izvodi bez nužnih administratorskih ovlasti korisnika. sad treba opet nešto čitati…. Radna traka (taskbar) sadrži ikone koje pokazuju aktivne programe. a UAC sustav sprječava ga da bez ikakvih pitanja instalira bilo što.10) nema ovlasti kao istinski administrator. a prijelazom pokazivača miša preko ikone prozori drugih aktivnih programa postaju providni da se bolje vidi onaj na kome je pokazivač. Navedeno pogoduje općoj sigurnosti jer u pravilu informatički nepismeni korisnici 'Administratoru' ne dodjeljuju zaporku. izvor nemalih frustracija u 'Windows Vista' operativnom sustavu.5. iako je sam korisnik član grupe administratora (slično kao na slici 4. UAC na dijelu prikazan je na slici 4. Vanjski efekti od značaja za korisnika su povećana sigurnost uz lakše podešavanje u pogledu povezivanja lokalne i bežične mreže i lokalne razmjene podataka.39 gdje traži potvrdu instalacije programske potpore koja zadire u sustav.UAC (User Account Control). ali i jednostavnijem pristupu podacima od strane korisnika 'kućne' grupe. 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ugrađen mehanizam koji preispituje zahtjeve korisnika .ma daj ajde:-). a osobitost kreiranja kućne grupe korisnika (HomeGroup and Sharing) doprinosi dodatnoj zaštiti podataka raspoloživih kroz mrežu. Korisnik 'Administrator' podrazumno postoji ali je onemogućen (kao i korisnik 'Guest') i nije mu dodijeljena zaporka. te ako se pažljivo čitaju poruke. ID korisnika.4. ali i za svaku aplikaciju posebno. Ova osobitost vrlo je korisna jer će neki 'trojanac' (vrsta zloćudnih programa) tražiti dozvolu za instalaciju u sustav. instalacija napasti može se spriječiti bez intervencije antivirusnog programa. korisnička imena. Uloga informatičkog obrazovanja ogleda se i u navedenom.Glede navedenog opća opasnost je sve veći broj 'kućnih računala' koja u pravilu nisu dovoljno zaštićena uglavnom zbog slabog poznavanja korisnika o osnovnim elementima zaštite i nadzora računala. Eh. opcija koju korisnici rado isključuju. te iako korisnik ima administratorske ovlasti pita ga za odobrenje izvođenja većine akcija.

Podrška monitorima osjetljivim na dodir značajno je unaprijeđena u smislu korištenja sustava. kao programska potpora u CAD/CAM području ili poslužiteljska programska potpora za podršku 'kupovine' preko WEB-a. širiti sadržaj (zoom) i primjenjivati razne akcije oblikovanja ili rada s objektima. uz napredno korištenje tipkovnice koja se prema potrebi prikaže na zaslonu. a priključivanjem na kućnu mrežu automatski su raspoloživi drugi uređaji bez potrebe za instalacijskih zahvatima i promjena konfiguracije sustava.Definiranje kućne mreže svrsishodno je razgraničeno od sustava na poslu. Dodirom prsta na sliku botuna izbornika prikazanog na zaslonu. Stranice dokumenta mogu se brzo pregledavati 'pokretima prsta'. automatski se rastvara njegov sadržaj i mogu se dohvatit pojedini njegovi sadržaji ili na primjer pretražiti album slika pomicanjem prsta ruke unutar prikazanog prozora i jednu od njih akcijom 'Drag & Drop' prenijetu u aplikaciju za obradu slika prstom i napisati prstom na monitoru neki tekst ili izrezati dio iste. Windows i WEB. uz aktiviranje programske potpore koja opisuje osnovne postavke sustava. odvojenog po djelovanju u dva osnovna područja. osobito više funkcijskim. te potpora raznolikim mrežnim uslugama uz značajno poboljšanje glede pridržavanja standarda. Sve navedeno omogućava upravo novi koncept API-a (Application Programming Interface). unaprijeđena je u smislu brzog predočavanja mogućnosti priključenog uređaja kroz jedan objedinjeni prikaz. Prst je u osnovi zamijenio miša i jednako je toliko precizan uz opasku da operativni sustav prepoznaje više istovremenih dodira (Multi-Touch). Konačni izgled sučelja prema korisniku operativnog sustava 'Windows 7'. Naravno. naravno sa mogućnošću utipkavanja znakova dodirom. . izgleda prema narednoj slici. Pitanje je samo kako je riješeno brisanje otisaka prstiju sa zaslona. Na primjer. Podrška radu s više monitora unaprijeđena je tako da se prozor prikazan na jednom monitoru mišem premjesti u drugi 'Drag & Drop' postupkom. koji se oslanja na naprednije sklopovlje i podržava različite sklopovske platforme. uz dizajn aplikacija koje će znati iskoristiti nove mogućnosti. prijenosno računalo na poslu vidjet će jedne uređaje. Podrška različitim uređajima.-).

5. što se najjednostavnije obavlja akcijom na ponuđenu spojnicu.5. Ako se na mjestu izbornika gdje se pokazuje datum i vrijeme izvrši akcija D1. Ako nije uključena opcija |Always show all icons and notifications on the taskbar|. otvara se novi izbornik koji pored ostalog omogućava otvaranje prozora prema slici 4.25*** Informacije o sustavu / Podešavanje pojavljivanja ikona / Potpora za UDF U samom dnu gornje podslike 4.5. moguće je svakoj od ikona odrediti pod kojim okolnostima će se pojaviti u desnom uglu linijskog .24a. po završetku instalacije operativnog sustava.25a.Slika 4.5. što ovdje nije prikazano.25c izborom /Customize notification icons/. uz uvjet da je VPC prethodno spojen na Internet kako prikazuje slika 4. korisnik se umoljava da izvrši 'aktiviranje' proizvoda.

Virtualni disk moguće je izraditi i prilikom same instalacije OS ili naknadno pomoću programske potporeDISKPART. što se vidi iz zaglavlja animiranog prozora na slici 4.19c omogućava jednostavnu izradu i pridodavanje virtualnih diskova.5. kako pokazuju grafički resursi prema slici 4.VHD datoteke. Navedena podslika je prikaz s instaliranim OS na 'fizičko' računalo te je stoga moguće razabrati 'aero' osobitost. Osnovne postavke računala mogu se izmijeniti i preko ovog prozora izborom /Change Settings/ prema slici 4. nije potreban VPC ili hypervizor ili 'dual boot' između nekoliko operativnih sustava i zasebna particija. što omogućava da se s njima može raditi kao s disketom. koja se koristi iz komandnog prozora (<Windows> + <R>) i omogućava njegovo kreiranje. te njegovo pridruživanje fizičkim diskovima tako da se 'vidi' iz 'Disk Management' programske potpore koja prema podslici 4. Iz sadržaja kojeg prikazuje slika 4. Raspoloživi kapacitet medija tada je manji u odnosu na uobičajeni način korištenja optičkih medija. Dakle.VHD unutar .5. kopirati i brisati sadržaji prema nahođenju. Vrlo je značajno da operativni sustav prepoznaje CD/DVD-RW medije i način njihove pripreme i uporabe u UDF formatu. virtualni disk prepoznatljiv je bez instalacije VPC programske potpore. Kada se pregleda njegov sadržaj (vLite) može se u verziji koja je uporabljena u prethodno prikazanoj instalaciji očitati da se sastoji od slijedećih skupina podataka:  Accessories . dakle znatno veći po kapacitetu i sadržajniji od CD medija za Windows XP instalaciju. Za 'aero' osobitosti zaista ne treba mnogo. U sažetku uvodnih poglavlja već je navedeno da operativni sustav podržava .5.Programski alati glede podešavanja sustava i nekoliko jednostavnih programskih uradaka i igara (678MB). VPC programska potpora ne podržava 'aero' osobitost i ne omogućava zapisivanje na RW optičke medije u UDF formatu.25a.VHD datoteka jer je 'Windows 7' i 'Windows Server 2008' moguće instalirati izravno u nju. Slika 4.5. To znači za testiranje novih upravljačkih programa ili novih mogućnosti OS i sličnih radnji.EXE u imeniku [C:\Windows\System32]. u modu osnovne funkcionalnosti bez 'aero' osobitosti kao kod 'Basic' izdanja 'Vista' operativnog sustava. na primjer.izbornika zadaća. Instalacijski medij je DVD. unutra nje stvoriti novi virtualni disk (.25d.25d ujedno je primjer 'aero-glass' osobitosti operativnog sustava.69b. Podrška za .5.5.25a može se razabrati da su zadovoljeni svi minimalni uvjeti za rad operativnog sustava opisanog u ovom skupu stranica.VHD).ZIP datoteke već je poznata kod prijašnjih inačica Windows OS. Moguće je pri instalaciji 'Windows 7' OS pomoću VPC u neku . u protivnom bez obzira na definiranje uvjeta prikazuju se sve ikone kao na slici 4.5. podjelu na particije i njihovo formatiranje (pripremu za prihvat podataka).25a. već se može izraditi . mogu se formatirati.VHD datoteku. . odnosno da je podrška za njih ugrađena u jezgru OS (kao kod 'Windows Server 2008' OS).

sadržaje i kodere (971MB). Fax. WLAN.Podrška za razne svjetske jezike i države. obimnost sadržaja u odnosu na Windows XP CD medij je znatno veća te stoga nije čudno da su gotovo svi uređaji u računalu prepoznati. Mala usporedba što se tiče organizacije sadržaja na instalacijskom mediju: Windows 7 . Zbog prirode instalacijskog DVD medija. elektroničku poštu i srodnim sadržajima (151MB). TV kartica. dijagnostika.7116 datoteka u 179 mapa.Razne usluge potrebne sustavu za ispravan rad ili usluge raspoložive korisniku (149MB). kamere. što znači da je zapunjenje diska po instalaciji operativnog sustava veće. samo u ovom dijelu ostalo je oko 14MB jezičnih sadržaja koji se odnose na Hrvatsku i zajedničke jezične postavke. mrežne osobitosti. unaprjeđenje pretraživanja i govora.Podrška za mrežu. Languages . Nakon brisanja nepotrebnih sadržaja glede jezika. Svi sadržaji su u komprimiranim datotekama.Podrška za disketni uređaj. igre. podrška govoru.Podrška za razne multimedijske aplikacije. između ostalog i za Hrvatsku i hrvatski jezik (1109MB). Tijekom razvoja ovog operativnog sustava za očekivati je da će ovaj dio biti sve sadržajniji i bolji do konačne distribucije. slikovne pozadine.Upravljački programi za komunikacijske uređaje. vatrozid.Podrška za razne osobitosti sustava i osnova instalacije (2056MB).       Drivers . SAŽETAK: . Glede navedenog smanjen je obim instalacijske ISO datoteke za približno 50%. kao drugi jezici osim hrvatskog. protokole. Multimedia .792 datoteke u 151 mapi / Windows XP SP3 . Network . kamere. Kako se radi o instalaciji na 'Virtual PC' računalo dosta sadržaja nije potrebno. Tablet PC i slično. skenere. ali zahvaljujući i modelu s upravljačkim programima koji podržava kompatibilnost s upravljačkim programima za 'Windows Vista' i 'Windows XP' operativnim sustavima. System . Firewire. Services . TV kartice i drugo (90MB). u osnovi sadržaji koji nisu nužni a zauzimaju dosta mjesta. pisače. glazbeni i video primjeri. XBOX i slične (133MB). Dakle. skener. mnoštvo sadržaja objedinjeno je u zajedničke komprimirane datoteke. IR uređaje. Hardware support .

Po protočnosti podataka pristup diskovnom sustavu i radnoj memoriji računala spadaju u najkritičnije aktivnosti.5. što prevedeno na računalni jezik znači da mikroprocesor mora znati obrađivati 64 bit-ne podatke (što današnji procesori i mogu).2. Osim toga veća količina radne memorije omogućava pohranu veće količine podataka. ali su moguće poteškoće s nekim manje značajnim uređajima i njihovom programskom potporom kao što su pisač. Mala slikovita usporedba: autocesta s 32 trake ima dva puta manju protočnost vozila od autoceste s 64 trake u istom vremenskom razdoblju. To znači da računalo može obraditi dvostruku količinu podataka u bilo kojem trenutku uz 64 bit-ni OS u odnosu na 32 bit-ni OS. te se automatski smanjuje potreba za češćim pristupima disku sa čime se smanjuje utjecaj još jednog uskog grla u računalnom sustavu. Poboljšanja su ostvariva na svim ostalim područjima. Kod poslužitelja. Lako je zaključiti kakvi će se operativni sustavi u bliskoj budućnosti koristiti čim 'stasa' dovoljno programske potpore koja može iskoristi nove raspoložive mogućnosti. što omogućava na primjer istovremeni rad više virtualnih računala i uporabu RAM-diska. raditi na 64 bit-nom sustavu ako je ispravno dizajnirana. 32 64 Pojednostavljeno rečeno.Windows 7 operativni sustav distribuira se kao 32 bit-na i 64 bit-na inačica. Sadašnjost za sad ukazuje da korisnik ima više problema glede kompatibilnosti postojećih 32 bit-nih aplikacija u odnosu na dobiti koju 64 bit-ni OS nudi. Struktura sustava . obim podatka na 32 bit-nom operativnom sustavu je upola manji od 64 bit-nog operativnog sustava. mogućnosti pojedenih sklopova ili uređaja mogu postati usko grlo glede protočnosti podataka što uzrokuje pad performansi računalnog sustava. Povećanje istovremene obrade podataka u jedinici vremena omogućava upravo 64 bit-ni operativni sustav i time poboljšava protočnost podataka. kao jedne osobite kategorija računala. 4. Prva očigledna dobit je mogućnost korištenja veće količine radne memorije. Ali da bi se ostvarila prednost od 64 trake vozilima se mora omogućiti da ih sve iskoristite a ne samo jedan dio. U svijetu računala. u nekoliko verzija pojedinih. U osnovi sva 32 bit-na programska potpora trebala bi uredno. Jezgre sustava nisu iste i osnovna razlika je u upravljačkim programima sklopovlja i adresnim mogućnostima glede radne memorije (2 =4GB / 2 =1'073'741'824GB). Ako se računalo koristi za pokretanje specijalne 64 bit-ne programske potpore kao što je 3D modeliranje ili rad s velikim količinama podataka dobit je sigurna. ali i sporije. Što će donijeti budućnost pokazat će se s vremenom. glede navedenog nema poteškoća. od kojih je ULTIMATE verzija najbogatija mogućnostima. skener ili digitalna kamera i slično koji će još jedno vrijeme ostati na 32 bit-noj verziji i postati mogući uzrok glavobolje kod korisnika. a programska potpora korisnika mora znati iskoristiti što joj sustav sklopovlja i operativni sustav u tom slučaju omogućavaju.

Slika 4.STABLU OS. inicijalno prikazuje naredne elemente: + Favorites Desktop Downloads Recent Places + Desktop + Libraries + Documents + Music + Pictures + Videos HOMEGROUP (ako je omogućeno) + PRIJAVLJENI_KORISNIK (Drago) + Computer + Floppy Disk Drive(A:) + Local Disk (C:) + Local Disk (D:) : + Network + Control Panel Recycle Bin . jer je sve panele osim RADNOG panela po volju moguće isključiti ili uključiti izborom prema /Organize/~/Layout/. Iz prikaza se vidi je da navigacijski panel ima organizacijsku hijerarhiju prema vrsti podataka svrstanih u BIBLIOTEKE. a listovi datoteke (file) u mapi. ako se sve mape i datoteke postave vidljivim prema postavkama na slici 4. Help) s pripadajućim mu padajućim izbornicima koji je podrazumno isključen. Edit.8 kojoj se uz dva tipična dijela pridodaje još jedan panel s desne strane za brzi pregled odabranog sadržaja (PREVIEW PANE) i pregled analiza odabranog sadržaja (DETAILS PANE). View.Imenična (logička) struktura 'Windows 7' operativnog sustav pregledava se i pretražuje pomoću unaprijeđenog Windows Explorer-a (WE).imenik (directory). Navigacijski panel. Brzo aktiviranje ove aplikacije ostvaruje se tipkovničkom kraticom <Windows>+ <E>. Korisno je 'kvačicom' uključiti izbor || Menu Bar|| koji omogućava prikaz linijskog izbornik u zaglavlju WE (File.16 ilustrira jedan od mogućih prikaza. a desna strana je RADNI panel kojem se sadržaj mijenja ovisno o tome što je u navigacijskom panelu odabrana.5. pri čemu je moguće pregledavati sadržaje slično slici 4. Tools.26. a ne prema fizičkim mapama i datotekama sustava . Lijevi panel (NAVIGATION PANE) koji ima stablastu strukturu koja se širi se kao krošnja drveta prema listovima od kojih svaka grana predstavlja jedan put ili mapu .3. dakle izgled i prisutnost panela po želji.5.

Elementima koji u prethodnom popisu imaju + oznaku mogu se sadržaji posve skriti ili dalje razgranati u prikazu kao pokazuje naredna slika. .Prethodna slika prikazuje osnovnu strukturu sustava.

.

koji se mogu staviti na raspolaganje ostalim učesnicima mreže pridruživanjem 'PUBLIC' bibliotekama. Slika pokazuje dva načina na koje se može pogledati trenutno prijavljeni korisnik 'Drago'. koja je u suštini popis sadržaja (datoteka) korisnika. mapa [Default Users] koja je samo neizbrisiva sistemska spojnica (JUNCTION) prema mapi [Default].26b je samo proširena ilustracija dijela sadržaja raspoloživih korisniku.26 Određivanje načina pregledavanja mapa / Mape i datoteke Windows 7 OS Prikaz u RADNOM panelu WE primjer je što se sve vidi kada je omogućen prikaz svih vrsta skrivenih imenika i datoteka.Slika 4. Do prikazanih prozora dolazi se u WE odabirom iz linjskog izbornika /Tools/~/Folder options.5. Iz primjera stabla na slici 4. Dobro je glede stabilnosti sustava u radu postaviti da se prikaz svakog imenik izvršava kao vlastiti proces. Sadržaji prikazani u vrhu uz logičku strukturu [Documents] prikazuju radne sadržaje pripadne korisniku 'Drago'. a inače bi imao podrazumno ime 'Local Disk'.5. kako bi se korisniku omogućio što brži dolazak do željenih podataka.18a. pristupom preko korisničkog imena uz biblioteke ili pregledati mapa [C:\Users\Drago] gdje su svi korisnici.26b.26a prikazuje na koji način se omogućava da su svi imenici i datoteke vidljivi. i zasebna mapa [Public]. a prikaz na slici 4. Podslika 4. mapa [Default] koja sadrži predloške i sadržaje na temelju kojih se kreira okruženje novog pridodanog korisnika prilikom prve njegove prijave. neka vrst prečice.5. Do istih prozora može se doći izborom {Control Panel}~/All Control Panel Items/~/Folder options/. prema imeniku [C:\ProgramData].26b vidi se da je sustav instaliran na disku [C:] kojemu je dodijeljeno ime 'Sistem'.5. Korisnik 'Drago' svojim sadržajima pristupa kroz dva prikaza: logičku strukturu podataka koja pripada mapi [Desktop] ili fizičku strukturu na disku [C\:Users\Drago] (plavi pravokutnici s imenom 'Drago'). Mapa [Users] sadrži sve barem jednom aktivirane korisnike na sustavu. iako se radi oistim sadržajima. Donji prikaz sa slike je zbog preglednosti malo 'izdužen' u odnosu na stvarni prozor operativnog sustava./. S mape [All Users] u kojoj su podaci programske potpore zajednički svim korisnicima i s koje vodi simbolička spojnica (SYMLINKD). osobito multimedijskih. ne pripadaju prikazu prema odabiru s lijeve strane slike 4. Najinteresantniji dio je skupina 'LIBRARIES'. Spojnice [All Users] i[Default Users] kreirane su kako bi se zadovoljila kompatibilnost s XP sustavom i pripadnim mu poslužiteljima i već postojećom programskom potporom i u WE vide se na isti način ali ne i u komandnom prozoru.5. što se najbolje vidi iz slike 4. .5.. WE može istovremeno prikazati u istom prozoru samo jedan od odabranih sadržaja iz navigacijskog panela.5. već su samo ilustracija što inicijalno sadrži logička struktura [Documents].26b vidi se da stablo sadrži logičke i fizičke prikaza. Na gornjoj slici 4..

Na slici 4.27c korisnik 'Administrator' je aktivan i nalazi se u logičkoj strukturi uz skupinu 'Homegroup' prema već prikazanoj osnovnoj strukturi sustava. Takav slučaj je korisnik 'Administrator' koji u 'Windows 7' operativnom sustavu postoji ali je u podrazumno onemogućen i niti jednom nije aktiviran. te mu se stoga nikad ne izrađuju pripadni imenici. Dakle.5.5.61 može se u sustav dodati novi korisnik. a da se nikad nije prijavio na sustav niti se to od njega očekuje. u fizičkoj strukturi svi korisnici su u imeniku [C:\Users].5.19 i 4.27a vidi se da je aktivan korisnik 'Drago'. a logička struktura mijenja se od korisnika do korisnika. Preko /Computer Managemenet/~/Local Users and Groups/ izbora prema slikama 4.Bilo bi dobro da su novu lokaciju dobili samo prethodno dva navedena imenika. prema novim lokacijama vode spojnice kao što se vidi na desnoj strani slike 4.26b u imeniku[C:\Users]. Prijavljeni.5. omogućen ali i neaktivan korisnik koristi kad se neki sadržaji ili uređaji (pisač na primjer) na jednom računalu žele staviti na raspolaganje točno određenom korisniku na nekom drugom računalu u mreži.bin Glede kompatibilnosti sa starijim sustavima i programskom potporom.5. te ga nema prema slici 4. na računalu koje pruža usluge dobro je da dodano KORISNIČKO_IME i ZAPORKA bude isto kao na . Imenici koji su doživjeli premještanje navedni su u narednoj tablici: Windows XP \Documents and Settings \All users \Default User \Application Data \Cookies \Local Settings \My Documents \NetHood \PrintHood \Recent \SendTo \Start Menu \Templates \RECYCLER Windows 7 \Users \Users\All Users > \ProgramData \Users\Default \AppData\Roaming \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies \AppData\Local \Documents \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates \$Recycle. Radi boljeg prepoznavanja dodanog korisnika i olakšanog mu rada. doći će do izrade pripadnih mu imenika koji su tek tada vidljivi u WE.27b i 4. Tek kada se korisnik 'Administrator' omogući i ako se izvrši prijava na sustav s njegovim imenom i postane aktivan.5. U primjeru na slikama 4.26b.5.

računalu korisnika koji raspoložive usluge treba. a programska potpora za upisivanje podataka na optički medij koristi UDF (Universal Disk Format) u kojem mapa ima osobitosti datoteke te ima neku veličinu.nadzornik svih zbivanja na sustavu [All Users] > [ProgramData] . No to ne vrijedi za ikonu[Default user] koja je sistemska spojnica (JUNCTION).5.5). Disk koristi NTFS (New Technology File System) datotečni sustav prema kojem se veličina mape ne vidi.27b daje u polju |Target:| mjesto na koje simbolička spojnica vodi i akcija L1 na spojnicu ne izvršava se. nalazi u imeniku [Users].28c. Kako u mapi [Users] ima više korisnika.5.5. Slika** 4. logično je da ni sastav učitanih podataka u registri neće biti isti.njegov sadržaj / Sastav 'Public' imenika Prethodne slike pokazuju da se spojnica [All Users].27 Imenik svih korisnika 'Users' . Akcija D1 i izbor /Properties/ na ikonu [All Users] prema slici 4.predlošci za kreiranje novog KORISNIKA . U oba slučaja radi se o popisu sadržaja koje mapa sadrži. što se vidi na slici 4. od kreiranih do 'sistemskih'.3. nekadašnji imenik u sastavu [Documents and Settings] imenika u 'Windows XP' sustavu.postavke zajedničke za sve korisnike [Default User] > [Default] . Korisnici sustava i pripadne im mape su: o o o [Administrator] . što ukazuje da više spojnica upućuje na isto mjesto i da se međusobno slijede. Ovo važi osobito za slučaj kada se za računalo spaja korisnik koji se služi 'Windows 9x' operativnim sustavom (poglavlje 4.

Naredni skup slika prikazuju kako pročitati skrivene datoteke i kako se prikazuju pojedine spojnice. 4.28 Datoteke i mape Windows 7 OS u 'Command' prozoru Dohvat prikazanog komandnog prozora vrši se zadavanjem komande CMD.5. u formi za pretraživanje koju sadrži polazni (glavni) izbornik. Prema slici 4. elementi za upravljanje i rukovanje s prozorima i njihovo pretraživanje funkcionalno su ostali isti kako prikazuju slike 4.3 za prethodne inačice ovog OS te je potrebno samo par sitnica ponoviti.3 i 4.3. Usput. .EXE].mapa koja služi za sadržaje raspoložive učesnicima na mreži Kako to da se spojnice razlikuju u prikazu kod CMD okruženja a ne u WE prikazu? WE je grafičko sučelje za pregledavanje sadržaja diskova od strane korisnika i s programerskog stajališta je nebitno.2.o o [KREIRANI_KORISNIK] .postavke korisnika upisane prilikom instalacije sustava (jedan ili više korisnika) [Public] . Slika** 4. odnosno pozivom na izvršavanje datoteke [C:\Windows\System32\CMD. Navedena datoteka nije ništo drugo do komandni interpreter.2.3 treba se podsjetiti što je 'prompt' i 'kursor'. vrijedi za korisnike koji se misle sa CMD služiti.1.3. Naravno. A nije na odmet ponoviti i sintaksu DOS komandi.

a u kartici ||General|| raspoloživo je definiranje poznatih atributa iz DOS-a: . kao na primjer notepad.exe i slične. a prikazani popis odnosi se na 'RC' verziju operativnog sustava koji u odnosu na 'Beta' verziju sadržajniji.5. ali može za svu programsku potporu koja se instalira ili na njene instalirane datoteke.Datoteke AUTOEXEC. Slika** 4. Ako s izvršavanjem programske potpore ima poteškoća dobro je odgovarajućoj izvršivoj datoteci pridružiti jedan od odabira u 'Compatibility mode' kako prikazuje naredna slika. dok 'RTM' verzija ima još podršku za 'Windows Server 2008 (Service Pack 2)'. XP operativni sustav dobio je svoje mjesto u ovom popisu u kartici || Compatibility||.29 Svojstva datoteka i mapa Dakle. i operativni sustav ne poštuje u potpunosti zapise u njima. Omogućava se određivanje vlasništva nad datotekom preko kartice||Security|| gdje se omogućava što pojedini korisnik smije. Kompatibilnost se ne može postaviti za datoteke koje pripadaju sustavu. iako je u stanju dopustiti ispravno izvršavanje neke stare 16 bit-ne aplikacije. Ostali prikazi ove slike opisuju još neke dodatne mogućnosti.BAT i CONFIG.SYS su recidivi prošlosti. a ni same kartice nisu iste već zavise o tipu datoteke koji se pregledava.

CONFIG. [Users] .Imenik u kojem su podaci za BOOT_MANAGER operativnog sustava.Nadzorni sustav dohvata OS pri uključivanju računala. BOOTMGR .Profili svih korisnika.Cjelokupni operativni sustav. Slika* 4.Sva instalirana programska potpora. [Recovery] . Ako je u pitanju imenik (mapa) nudi se kartica || Sharing|| glede ponude sadržaja na raspolaganje ostalim učesnicima u mreži u kojoj se preko izbora |Advanced Sharing.'Read-only' i 'Hidden'.|~|Share this folder|~|Permissions| dolazi do dijela koji omogućava dodjelu prava mapi za određenu grupu korisnika ili za odabranog korisnika u mreži.BAT . Samoj datoteci se ne mogu dodijeliti prava raspolaganja kroz mrežu. [System Volume Information] . [ProgramData] .SYS . [PerfLogs] .Datoteka koja predstavlja virtualnu memoriju sustava.Izvršive datoteke potrebne za povrat sustava s 'Recovery CD'.Datoteke za razmjenu u kućnoj mreži. PAGEFILE.Bin] . [Program Files] . [Users\Public] .Imeniku kojem akcije bilježi korisnik 'Administrator'.5.Imenik izbrisanih sadržaja. AUTOEXEC. već ih ista nasljeđuje od imenika u kojem se nalazi ako on ta prava ima. [Windows] .. Osnovno od Windows 7 sustava prema slikama su imenici i datoteke: o o o o o o o o o o o o o o [$Recycle.Datoteka koja sadrži uređaje koji se moraju pokrenuti glede kompatibilnosti s prethodnim verzijama OS-a.Datoteka koja sadrži slijedno zadane komande koje se pri uključivanju računala moraju izvršiti..Podaci važni za postupak restauracije. [Boot] .Sadržaji zajednički za sve korisnike.30 BOOT imenici operativnog sustava . Kartica ||Details|| daje osnovne podatke o datoteci koje sustav može prepoznati.SYS .

5. te konačno slijedi prijava korisnika na sustav posredstvom WINLOGON. WINLOAD.EXE aktivira se u slučaju oštećenja datotečnog sustava ili vraćanja iz hibernacije. prethodno kreirani korisnik po potvrđenom upitu od strane sustava automatski gubi administratorske ovlasti . koji koristi BCD (Boot Configuration Data) zapise u [C:\BOOT] imeniku kako bi saznao više o operativnom sustavu kojeg mora pokrenuti ili ponudio nekakav izbornik ako se koristi više operativnih sustava. Ako se učitava 'Windows 7' operativni sustav daljni nadzor prepušta se WINLOAD. MBR je neovisan o operativnom sustavu.U prvih 512 byte-a tvrdog diska upisani su podaci kako je disk podijeljen na particije i koja je particija diska sistemska. POST. Potom se aktivira SMSS.NTOSKRNL.EXE. BootStrap > MBR > Boot_Sector > Boot_Manager > WINLOAD.EXE. datoteci smještenoj u imeniku [C:\Windows\System32] veličine nekoliko MB koja objedinjuje fundamentalne dijelove operativnog sustava. Navedeni blok podataka naziva se Master Boot Record (MBR) i ako se zapisi oštete gube se svi podaci. Korisnici i uređaji sustava Korisnik kreiran u postupku instalacije pripada grupi administratora sustava. Ako se korisnik 'Adminstrator' izradi i zada mu se zaporka. MBR sadrži zapis o načinu na koji je disk (ili više njih) podijeljen na particije i koja je od njih aktivna.EXE (Windows Resume Loader) datoteci koje se nalaze u imeniku[C:\Windows\System32] i [C:\Windows\System32\Boot].EXE (Windows Loader) ili WINRESUME.EXE > NTOSKR NL. Dakle.EXE programske potpore. sektor aktivne particije diska u kojem je zapis gdje se nalaziBOOT_MANAGER.23) i dohvata virtualne memorije. Dvije particije ne mogu biti istovremeno aktivne. datoteka [C:\bootmgr]. MBR zapis je prvo što se čita od strane inicijalne programske potpore (BOOTSTRAP) zapisane u BIOS-u koja kad pronađe BOOT oznaku aktivne particije očitava BOOT_SECTOR.EXE > SMSS. Sistemska particija mora biti označena kao aktivna (oznaka-zastavica 'A'). WINRESUME.EX E alocira radnu memoriju i učitava nužne sistemske upravljačke programe i JEZGRU operativnog sustava te daljnji nadzor prepušta jezgri operativnog sustava .EXE > WINLOGON. Pošto je MBR zapis neovisan o operativnom sustavu ova podjela diskova na particije može se izraditi s bilo kojim alatom namijenjenim za ovu svrhu. Korisnik 'Administrator' podrazumkno nije kreiran i neaktivan je.EXE (Session Manager Subsystem) u imeniku [C:\Windows\System32] glede učitavanja varijabli okruženja (slika 4. redoslijed akcija prilikom uključivanja računala bio bi: BIOS.

korisnik sustava. a još je teže vratiti sustav u ispravno stanje ako se iz nekog razloga ošteti.5. i ako se želi ponovno zaključati korisnika 'Administrator. .31b vidi se da je korisnik 'Administrator' podrazumno onemogućen i da nema postavljenu zaporku. Kako se tu čuvaju svi podaci od korisnika. Tako će tu ostati mnoštvo beskorisnih zapisa nastalih prilikom instalacije programske potpore ili u radu sa ZIP datotekama.Podaci koji su zajednički za korištenje svim korisnicima [Default] .31a i 4. kolačićima i raznim vrstama privremenih datoteka koje s rado skrivaju u podmapi [AppData\Local] koju ima svaki korisnik.Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima : : [KORISNIK-N] . koji je podrazumno onemogućen (slika 4. Svi kreirani korisnici na sustavu svoje podatke imaju u mapi [Users].Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima Svaka od navedenih mapa ima svoje podmape i datoteke koje opisuju svakog od navedenih korisnika.glavni administrator sustava. Ogromna količina podataka koja se tijekom rad skuplja u korisničkim mapama i otežano obnavljanje sustava u slučaju njegovog oštećenja. podrazumno onemogućen Prema primjeru na slikama 4. inicijalno kreiran pri instalaciji operativnog sustava Guest .korisnik ugrađen od strane sustava. jedan je od razloga zašto se značajne i najviše korištene mape korisnika premještaju na drugu particiju. podrazumno isključen [All Users] > [ProgramData] . čitanjem PDF dokumenata i sličnim programima koji [Temp] podmapu u mapi [Local] za svašta koriste i po uporabi ništa automatski ne brišu. Korisnici sustava prema narednoj slici su: o o o Administrator .5.5. prethodno nekom drugom korisniku treba omogućiti administratorska prava da se ne bi blokirao pristup sustavu u svojstvu administratora.Predložci za kreiranje sadržaja za novog korisnika u trenutku prve prijave novog korisnika na sustav [KORISNIK-1] . ako nisu izmješteni van diska s operativnim sustavom. poštanskih sandučića s mnoštvom privitaka. nije lako provoditi.31b) KREIRANI_KORISNIK . koja sadrži slijedeće mape i datoteke:      [Administrator] . osobito ako ga koristi više korisnika.Okruženje koje se odnosi samo na administratora sustava. količina podataka u njima može enormno narasti zbog privremenih datoteka Internet Explorer-a. Higijenu računala.(mijenja se grupa).

Svim se kreiranim korisnicima kroz opciju u /Local Users and Groups/~/Groups/ mogu dodijeliti ovlasti/prava na sustavu postavljajući ih u jedni od grupa koje prikazuje podslika 4. To su korisnici koji sutavu pristupaju uglavnom preko mreže. Uporabom kombinacija tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL> u 'Windows Task Manager'. LOCAL SERVICE i . pojavit će se uz trenutnog KORISNIKA (Drago na primjer) i korisnik SYSTEM.31c.Slika** 4.5. a koji se definiraju u {Start}~{Control Panel}~/Administrative Tools/~/Computer Management/~/Local Users and Groups/~/Users/. Mape bi se kreirale na osnovu [Default] predložaka kad bi se korisnici izravno prijavili na sustav.31 Korisnici sustava i njihove grupe Osim prethodno navedenih korisnika mogu se kreirati i 'korisnici' koji nemaju svoje mape. u izboru ||Processes||.5.

osim preko drugog korisnika koji je pripadnik administratorske grupe. bolje reći sve ovlasti nad sustavom. dok ostali imaju ograničenja prema funkciji.5. Ako korisnik sam sebi ukine administratorska prava više ih ne možete vratiti. kako se ne bi došlo u situaciju da sustav postane nedostupan za bilo kakve promjene. Bob Dalton kao na slici 4.31b.32b.32a.NETWORK SERVICE. To se ogleda u načinu kojeg koristi UAC mehanizam.. Moguće je preko postavki sistemske politike odrediti i neki drugi profil korisnika.| kako pokazuje podslika 4. i potom se otvara prozor kao na slici 4. Svakom od korisnika može se promijeniti pripadnost grupi izborom | Add.5. Prilikom kreiranja korisnika u instalacijskom postupku podrazumno je samo prvi inicijalno kreirani korisnik pripadnik administratorske grupe.5. . dok ovih upita u svojstvu prijave na sustav kao korisnik 'Administrator' nema. U ponuđenom prozoru izabere se |Change your account type| i dobije se podslika 4.2b. Naravno korisnika 'Administrator' treba prethodno omogućiti.5.. ali nema u potpunosti sve administratorske ovlasti kao podrazumno isključeni 'Administrator'. Tako se točno vidi tko je za koji pokrenuti servis ili proces odgovoran. Za svaku istalaciju programske potpore koja zadire u sustav UAC pita za dopuštenje običnog administratora (korisnika). Grupa 'Administrators' ima najveće ovlasti. Stoga na sustavu treba biti omogućen barem jedan aktivni administrator. Brz način kako korisnika ograničiti da nema administratorska prava je L1 akcija na ikonu korisnika u polaznom (glavnom) izborniku.

5. utipkavanjem ove komande u formu tražila glavnog izbornika. Primjer na narednoj slici prikazuje kako sustav prepoznaje VPC računalo na kojem je sam instaliran.MSC.46c. Prema primjeru na slici ova izmjena nije moguća jer na sustavu ne postoji još jedan aktivni administrator.32 Osobitosti uređaja Izbor |Standard| ukida mnoštvo prava za rad na sustavu. Mnoštvo opisa vrlo je slično XP sustavu opisanom na prethodnim stranicama.5. Pedantniji korisnik će se poslužiti dodatni alatima kao što je GPEDIT. MSC alati su podskup MMC (Microsoft Management Console) programske potpore. Opisani postupak nije jedino što se može na sustavu napraviti. te nudi izbornik koji omogućava akcije koje su na uređaju moguće. po čemu slijedi prikaz kao na podslici 4. promjenu IP adrese ili pojedine vrstu instalacije programske potpore na primjer.Slika* 4. i jedino mu prava može promijeniti administrator. . Značajna novina je brzi pregled mogućnosti priključenih uređaja.

33b ne odražava stvarno stanje kod virtualnog računala. što se na navedenoj slici ne vidi jer VPC ne zna prepoznati ove uređaje. ili uređaj treba dodati iz ponuđenog popisa. jer ono ne može izravno prepoznati USB uređaje i monitor.5. Ako uređaja nema u popisu dodaje se izborom /Add a device/. slika 4. ako se uređaj pronađe. Navedeno ima veliki značaj u eri sve većeg broja uređaja koji se za računalo priključuju preko USB sučelja ili preko Bluetooth bežičnog pristupa. 4. Podešavanje sustava .5. pri čemu slijedi potraga za novim uređajima i zahtjev za instalaciju upravljačkog programa.3.5.Slika* 4. već pripada instalaciji operativnog sustava na 'pravo' računalo.33 Osobitosti uređaja U dnu prozora automatski se mijenja dodatni opis koju uređaju pripada. Istina.

Podešavanje sustava vrši se i nadzornog izbornika odabirom pojma {Start}~{Control Panel}, pri čemu se otvori prozor kako pokazuje naredna slika. Prozor sadrži 8 skupina opisa koji vode do pojedinih aplikacija i čarobnjaka za razna podešavanja operativnog sustava. Slika je mapirana te svaki kvadrat koji okružuje prikazanu ikonu predstavlja spojnicu prema stranicama s pripadnim opisima prema izabranoj ikoni. Prva slika na svakoj dohvaćenoj stranici sadrži opise koji pripadaju ovdje odabranoj ikoni također je mapirana na način da plavi botun na uvodnoj slici dohvaćene stranice sa strelicom u lijevo vraća na ovu stranicu. Ostala podešavanja opisana su na stranici koja slijedi iza opisa koji su povezani s narednom slikom.

Slika 4.5.34* Kategorije pojmova za podešavanje sustava u 'BETA' i 'RC' verziji OS

Izbor na slici /All Control Panel Items/ također je mapiran i vodi prema slici 4.5.18, koja predstavlja prozor koji će se otvoriti pri stvarnoj akciji na ikonu u operativnom sustavu. Botun na slici 4.5.18 sa strelicom u desnovraća na ovu stranicu. Osim toga na sliku 4.5.18 vodi botun sa strelicom u lijevo, a strelica u desno vodi na završnu stranicu o podešavanjima koja ne pripadaju opisima na gornjoj slici. Navedeni opisi odnose se na 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava. U 'RC' verziji ovaj prikaz donekle je izmijenjen kako prikazuje animacija slike 4.5.34. Mala traka s lijeve strane s ikonom i pojam /All Control panel Items/ zamijenjeni su s malim izbornikom na desnoj strani prozora /View by:/. Po izboru /Small icons/ mijenja se na sličan način i slika 4.5.18; uklonjena je traka s lijeve strane i raspoloživ je navedeni izbornik. Također ikona 'Control Panel' ima drugačiji oblik.

Svaka od narednih stranica dohvaćena spojnicom s mapirane slike sadrži uvodnu sliku koja predstavlja prozor koji će se dobiti u operativnom sustavu. Svakoj od uvodnih slika plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu koja vraća na ovu stranicu. Dakle, navigacija između stranica podsjeća na stvarnu situaciju u radu s operativnim sustavom. Pojmovi u pojedinim grupama, ili bolje reči u kategorijama podešavanja, ponavljaju se, jer imaju elemenata pripadnosti u više grupa. Stoga se opisi neće ponavljati. Složeniji pojmovi, kao vatrozid, obraditi će se u zasebnim poglavljima, koja slijede po ovom poglavlju. Kako su pojedini pojmovi već objašnjeni na dosadašnjim stranicama, u odgovarajućim opisima postavljena je spojnica prema tim sadržajima. Broj ikona, koje se odnose na pojedinačna podešavanja stavki, na slici 4.5.18 višestruko je veći od broja ikona i 'Windows XP' sustavu. Iako pojedine ikone podsjećaju na taj operativni sustav i sadržaji koje opisuju su jako slični, opisi su ponovljeni u nešto manjem obimu, a gdje je potrebno ugrađene su spojnice prema prethodnim sadržajima. Svaka uvodna slika na narednim stranicama, koja opisuje pojedine grupe, u operativnom sustavu ustvari je prozor podijeljen u dva dijela. Lijevi dio nije ništa drugo do izbornik koji sadrži svih 9 pojmova prikazanih na gornjoj slici radi brzog vraćanja u početni 'Control Panel' prozor, a desni dio sadrži ikone koje predstavljaju sadržaje same grupe i koji nisu ništa drugo do opisi koji se mogu dohvatiti prema slici 4.5.18 gdje su u suštini sva podešavanja raščlanjena u pojedinačne stavke. Mala kvadratna ikona u lijevom uglu vraća korisnika na polazni prozor s prikazom po grupama, odnosno na sliku 4.5.34. Naravno ovdje nije aktivna jer prikazane slike su samo slike:-). Postavka koja će korisniku možda odmah zatrebati je podešavanje njegovih prava u sustavu, osobito ako neka programska potpora koji se instalira eksplicitno to ne napominje tijekom instalacije, ali se potrebit nivo ovlasti navodi u njenoj dokumentaciji. 'Jačinu' prava korisnika koji nije administrator sustava regulira UAC (User Account Control), u sastavu izbornika na lijevoj strani po prikazu prozora prema odabiru {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/. UAC je objašnjen na narednoj stranici, a ovdje se spominje zbog njegovog značaja i prema naslovima u izboru jasno je da je dio podešavanja sigurnosnih osobitosti.
odešavanje sigurnosti

Sigurnost je jedno od najvažnijih svojstava operativnih sustava današnjice. Gotovo neprekidna povezanost s Internetom i sve raširenijim i raznolikijim oblicima zlouporabe računala jedan je od velikih problema današnje generacije PC računala, a borba protiv uljeza traži od korisnika sve veće poznavanje načina zaštite. Stoga ne čudi da upravo ova grupa podešavanja ima javiše stavki. Naredna slika predstavlja sastav uvodnog prikaza u ovu grupu podešavanja, i kao je veće navedeno, plavi botun sa strelicom u lijevo vodi na početnu stranicu opisa podešavanja.

Slika 4.5.35 Podešavanje sustava i sigurnosti

Pravokutnika forma, zaokružena crveno na slici 4.5.18, zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora. Prethodna i naredna slika lijepo pokazuju kako se nazivi u linijskom navigacijskom izborniku mijenjaju ovisno o tome koji je prozor aktivan. Nazivi u LNI ujedno su u operativnom sustavu spojnice prema sadržajima koji pripadaju nazivu. Slijedi opis pojedinih elemenata ovog prozora.

5. Slika 4.Action center Akcijski centar je programska potpora koja nadzire sve sigurnosne aspekte sustava i prema utvrđenom stanju automatski vrši ispravke glede otklanjanja nesigurnosti ili korisnika upozorava da mora poduzeti nekakvu aktivnost kako pokazuje naredna slika.36 Podešavanje sigurnosti i održavanja .

za vrijeme marende na primjer. koja ni u kom slučaju ne može ponuditi kvalitetu komercijalnih rješenja. Ako je korisnik spojen na Interne preko NAT-a (nekakav SOHO uređaj). Programska potpora 'Windows Defender' u stanju je sama izvršiti ažuriranje i pregledavanje datoteka sustava i ako je sve u redu prozor upozorenja automatski nestaje. Koje rješenje odabrati? Treba pomno pročitati recenzije stručnih časopisa i po tome izabrati najprihvatljivije rješenje. nema ažurirane definicije glede detektiranja prisutnosti navedenih zloćudnih uradaka. Što sve ovaj centar nadgleda pokazuje naredne slike. Druga poruka je mnogo značajnija i ukazuje da u sustav nije instalirana antivirusna programska potpora. kao 'Memory Stick'. 'Windows Defender' u svojim opcijama ne treba posebni podešavati osim vremena automatskog pregledavanja. ponajviše zbog aljkavosti i neznanja većine korisnika kućnih računalnih sustava koji nisu pod nadzorom nekakve stručne službe. 'Windows 7' operativni sustav nema ugrađenu programsku potporu ovoga tipa. na kojima se vidi da su sve aktivnosti pojedinih elemenata izvršene ispravno prema zadanim opcijama. Ima ih vrlo različitih. Druga podslika je nastavak prve. Treba imati na umu da Internet nije jedini izvor moguće zaraze. postojeći vatrozid sustava i nekakva besplatna antivirusna zaštita dovoljni su ako se posjećuju sjedišta koja po svojoj prirodi ne šire maliciozne sadržaje.Na prethodnoj slici prva poruka ukazuje korisniku da sustav za nadzor eventualne prisutnosti zloćudnih aplikacija tipa 'spyware'. I ova poruka nestaje ako je antivirusna programska potpora instalirana i uredno ažurirana. namijenih za presretanje komunikacije ili djelomično preuzimanje kontrole rada na računalu bez znanja korisnika. . i za prosječnog korisnika dovoljna je nekakva besplatna verzija. Vrijeme pregledavanja treba postaviti tako da započne u momentu kad se računalo najmanje koristi. te nema kazni glede eventualne zlouporabe računalnog sustava. sve su opasniji raznosači malicioznih programa. Mobilni USB uređaji. Provjeru sustava na zaraženost treba podesiti u opcijama ove programske potpore po kriterijima sličnim prethodnom slučaju. Davatelje Internet usluga (ISP) njihova neukost u osnovi ni ne zanima.

5. Windows Firewall . odnosno izborom{Start}~{Control Panel}~/Sytem and Security/~/Action Center/~/User Account Control settings/ (Beta i RC distribucija). pri čemu se posljednji izbor vrši na lijevoj strani prozora 'Action Center' prikazanog na slici 4.36.37 Postavke sigurnosti i održavanja Na prvoj podslici vidi se spojnica koja aktivira UAC nadzorni prozor. osobito pred nekakve izmjene ili nadogradnje sustava.5.37. Puno lakše i brže je vratiti sliku ispravne sistemske particije i s njom naprosto 'pregaziti' oštećenu ili zaraženu sistemsku particiju nego ispravljati nešto pogrešno instalirano ili 'čistiti' zaraženo. Ako su korisnikovi podaci od velikog značaja treba ih držati na više različitih mjesta.5.Slika* 4. Bez obzira vrši li se s Windows alatima ili nekim drugim komercijalnim alatima sigurnosnu kopiju SUSTAVA i PODATAKA treba redovito radit. opisan nadalje. Zbog svog značaja ovaj dio obrađen je u jednom od narednih zasebnih poglavlja. a u nastavku na drugoj podslici vrlo značajna stavka 'Windows Backup' nije definirana. O važnosti zaštite samih korisnikov podataka ne treba ni govoriti. a NAS sustavu s RAID poljem je tada nužda. Otkud se UAC podešava vidi se na slici 4.

Prije SP2 bio je standardno isključen.vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu. Windows Firewall . a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima.38 Podešavanje sigurnosti i održavanja Kućna i poslovna mreža obično su bolje nadzirane.vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu. Prijenosno računalo bežičnim putem može se spojiti za svašta i tu je potreban zaista veliki oprez. Prije SP2 bio je standardno isključen.Windows Firewall . Slika 4. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima.5. Zbog svoje složenosti ovaj dio obrađen je zasebno u jednom od narednih poglavlja. Naredna slika pokazuje kako su funkcije vatrozida razdvojene u dva odvojena sustava nadzora: kućna i poslovna mreža te javna mreža. U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa. U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa. dok je javna mreža pojam nereda za sebe. .

. Dakle. gube se adminsitratorska prava.5. UAC se podešava izborom {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/~/Change User Account Control settings/ (RTM distribucija) na lijevoj strani prozora 'Action Center'. Treba paziti da se kao korisnik 'Adminsitrator' isti ne onemogući a da se prethodno nekom od aktivnih korisnika ne omoguće administratorska prava. bilo odjavom tekućeg korisnika ili akcijom 'Switch User' kako prikazuje slika 4. Iz primjera na slici vidi se da vatrozid 'ne voli' petljanje po njegovim postavkama. Sustav postane blokiran za bilo kakve izmjene. mijenja se grupa inicijalno kreiranog korisnika u 'Users'. i ako se potom na sustav prijavi kao korisnik 'Administrator'.39 UAC na djelu / Podešavanje UAC UAC se ne javlja korisniku 'Administrator'. jer se neće moći izvršiti prijava na UAC. koji od običnog korisnika. traži da ukuca administratorsku zaporku ako želi izvršiti nekakve izmjene u parametrima i postavkama sustava. koji se ne nalazi u grupi administratora. te odabirom jednog od različitih nivoa nadgledanja kako pokazuje slika 4. Ako se korisnik 'Administrator' aktivira. a pri radu u javnoj mreži postaviti najstroži nivo.5. Slika* 4. nivoe rada dobro je uskladiti s mjestom rada. Od korisnika zavisi koji nivo će uporabiti. Kako u suštini sprječava neovlaštene i nepotvrđene instalacije.39b.Da obučan korisnik nebi bez upozorenja mijenjao postavke sustava brine se UAC (User Account Control).14b izraditi ce se njegov profil (kreiraju se datoteke i imenici) koji do tada nije bio prisutan.5. kod kuće i u poduzeću gdje je nadzor veći malo popustiti.

ili postavke već spremljenih politika uporabiti (import). kako je već rečeno više o tome u zasebnom poglavlju.POLITIKE mogu spremiti (export). Slika* 4. Opće podešavanje sistema . To znači da su moguće brze promjene već spremljenih različitih postavki rada vatrozida. a potpuni opis vatrozida je u zasebnom poglavlju 4.5. No. te da se sigurnosne radne postavke .6.5. što je veliko olakšanje glede podešavanja sustava za rad u kućnoj i javnoj mreži.40 Postavke vatrozida Treba uočiti mogućnost definiranja pravila za odlazni i dolazni promet.Što sve vatrozid može prikazuje naredna slika.

Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici Prozor pokazuje opće postavke računalnog sustava (tip procesora i količina RAMa-). što narušava sigurnost. a ako je pridružen kružić s USKLIČNIKOM to znači da upravljački program pridružen uređaju (instaliran u sustav) nije ispravan.| treba odabrati koji to korisnik na sustavu ima pravo pristupiti.. Ako je u popisu uređaja nekom od njih pridružen kružić s UPITNIKOM to znači da uređaju nije pridružen niti jedan upravljački program. odnosno udaljenom korisniku da može pristupiti sustavu kroz vatrozid. Najvažniji izbor na lijevoj strani prozora je /DeviceManager/.System Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici 4.5. Ako je uključen izbor |Remote Assistance| u osnovi se dozvoljava nekom drugom računalu u mreži.5. Izbornik s lijeve strane nudi dodatne mogućnosti podešavanja. .5. udaljeni korisnik mora na računalu kojeg nadzire imati omogućen pristup. prikazuju naredne dvije slike. kako je prikazano na slici 4. Postavke koje se odnose na udaljeno upravljanje računalom i opću zaštitu sustava. odnosno mora imati svoje KORISNIČKO_IME.11. Da bi se udaljeni pristup ostvario u izboru |Remote Desktop| treba ga omogućiti i raspoloživa su dva nivoa sigurnosti pri čemu u izboru |Select Users.5. izbor /Remote settings/ i /System protection/.41c koja prikazuje dohvat jednog od računala u mreži s 'Windows XP' operativnim sustavom. Pri tome slijedi zahtjev za ponovnim pokretanjem računala kako bi se ispravno prihvatile promjene.25a. Dakle. Svi uređaji u njemu moraju imati ispravne upravljačke programe kako bi se ostvarila učinkovita veza između sklopovlja i operativnog sustava. Dapače.46c). a osnovno podešavanje vrši se izborom /Change settings/ pri čemu je moguće promijeniti ime računala i pripadnost radnoj grupi (ili domeni) prema slici 4. Vrlo je opasano stoga korisnika 'Adminsitrator' ostaviti nezaštićenog bez zaporke i dati mu mogućnost udaljenog pristupa.20c.5.. opće osobitosti operativnog sustava (tip i edicija) te osnovne mrežne osobitosti (ime računala i radne grupe). Udaljeno upravljanje ima dvije komponente. Programska potpora koja ovo omogućava pokreće se na računalu udaljenog korisnika izborom iz glavnog izbornika {All programs}~{Accesories}~{Remote Desktop Connection} pri čemu slijedi forma za upis imena računala te po njegovom dohvatu upit za KORISNIČKO_IME i ZAPORKU. korisniku 'Administrator' glede sigurnosti treba promijeniti ime (slika 4. U oba slučaja nedostatke treba ukloniti. kojemu je radni prozor prikazan na slici 4.

a najvažnije za korisnika je podešavanje virtualne memorije i varijabli okruženja.. a podrobnije je opisan u zasebnom poglavlju. U osnovi izvrši se spremanje stanja sustava kroz izbor | System Restore. koji je već prikaza na slici 4.5. Napredne postavke podešavanja moguće su preko izbora /Advanced System Settings/. koja se potom čuva u skrivenom imeniku [System Volume Information]..5.| pri čemu se ne sprema stanje glede korisnikovih podataka (slike na primjer). već izmjene glede upravljačkih programa i slično.Slika** 4. Postupak je sličan XP sustavu. Postavke može mijenjati isključivo 'Administrator'. Windows Update .41 Udaljeni pristup / zaštita sustava /System protection/ omogućava da se svakoj particiji odredi da li je moguće izraditi sliku postojećeg stanja.20.

Ako nekakva nadogradnja postoji. doba marende na primjer. za koje se može zadati način kako da se prezentiraju korisniku. korisnik se o tome izvještava preko sistemskog izbornika.5. Može se zadati automatska nadogradnja ili je onemogućiti kroz prvi izbor podešavanja prema narednoj slici. s obzirom na kvalitetu sklopovlja PC računala. ako se računalo uopće ne gasi. nije ga preporučljivo ostaviti da radi danima (ipak kućno računalo nije poslužitelj) te vrijeme ove nadogradnje treba podesiti da se obavi kad se na računalu najmanje radi. . Slika 4. Power Options Opcija podešavanja štednje omogućava da se pojedini sklopovi računala nakon nekog vremena isključe ili da se računalo zbog neaktivnosti posve isključi.42 Podešavanje automatske nadogradnje Vrijeme podešavanja tijekom noći vrlo je korisna osobitost.Korisna osobina je automatsko provjeravanje zakrpa na poslužiteljima Microsoft-a.

te autor ovih redaka ovu osobitost ne koristi. a 'Restore' mehanizam je pohrana stanja sustava bez korisničkih podataka u određenom trenutku. i programska potpora automatski odabire najpovoljniju lokaciju.43 Podešavanje štednje Ova podešavanja imaju smisla glede štednje u okruženju s ogromnim brojem računala.Slika* 4.5. Izbor sa slike /Create an image backup/ prema narednom skupu slika omogućava pohranu sistemske particije na drugu particiju. Backup and Restore U osnovi 'Backup' je mehanizam pohrane podataka s particije diska. Čak upozorava da nije dobro izraditi sigurnosnu kopiju na istom fizičkom disku. A da se mnogo toga može podesiti pokazuje izbor /Change advanced power settings/ prikazan na podslici. Osim toga uređaji najviše stradaju upravo prilikom uključivanja ili isključivanja. . ali u stavkama kućnog proračuna ne doprinosi jer su ostali troškovi neusporedivo veći.

što znači da se navedeni imenik ne smatra bitnim za backup. Sigurnosnom kopijom podataka bavi se posebno poglavlje. 'Backup' i 'Restore' mehanizam imaju dosta zajedničkih osobitosti kao 'Windows XP' operativni sustav. . upravo je navedena particija predložena za backup.5.44 Omogućavanje sigurnosne kopije / izrada slike OS Iako je [Temp] imenika na particiji [F:]. BitLocker Drive Encryption Sigurnosti mehanizam glede enkripcije podataka na disku. Naredna slika pokazuje da se svakoj od particija na diskovima može nezavisno omogućiti ova zaštita. kako ih ne bi mogla zlouporabiti neka druga osoba.Slika** 4.

O uređajima. Tada se ne može dogoditi da nakon što se računalo uzme iz servisa. Device Manager O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku 4. već je rečeno na početku ove stranice.5. te ako nije nešto od značaja ne treba žuriti s .Slika 4. O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku.11.5. glede upitnika i uskličnika. Kratka napomena. u javnost 'procure' neki vaši intimni video ili slikovni uradci.45 Podešavanje enkripcije Ova osobitost treba biti odmah uključena za particiju na kojoj se predviđa pohrana korisnikovih podataka. Potrebno je uvijek pomno proučiti što donose izmjene. novi upravljački program nije nužno bolji od postojećeg.

da se može vratiti prethodno stanje. U prethodnim stranicama objašnjeno je kako raditi s uređajima i korisnicima.18. ako instalacija novih upravljačkih programa krene po zlu. ali nije naveden jako bitan dio . bilo upravljačkim programima ili programskom potporom. Postupak je u suštini vrlo jednostavan i treba ga rabiti prilikom svake nadogradnje sustava.5. Pristup alatima već je objašnjen na slikama 4. Operativni sustav će moguće prilikom ugradnje novog upravljačkog programa ili vraćanja u prethodno zapisano stanje izvršiti 'restart'. Administrative Tools Računalni administrativni alati su skup programa bitnih za uspješno podešavanje i nadgledanje operativnog sustava. U svako slučaju prije nadogradnje s novim upravljačkim programima treba definirati točku povratka (RESTORE POINT). .zapisi o događajima na sustavu.nadogradnjom upravljačkog programa (driver) i dobro je pričekati neko vrijeme i pratiti forume koji se odnose na uređaj i njegove upravljačke programe. kako prikazuje naredna slika.

te na taj način pomažu korisniku da locira mogući urok nedaća. slično kako opisuje slika 4.5. nakon podešavanja pisača i prava pojedinih korisnika na njega.4. Uvijek se prvo uključuje računalo koje nudi uslugu a tek potom ono koje je koristi. Za računala u mrežu. Kako podslike prikazuju moguće je nadgledati stanje pojedinih servisa ili izvršiti dodatna sigurnosna podešavanja. Okrugla ikona sa slovom 'i' ukazuje da je neka akcija uspješno provedena. gdje je bitna stalna povezanost (zajednički pisač). dok će u slučaju neispravnog rada ikona promijeniti oblik i prikazati se kao upozorenje ili greška. sve servise koji su se pri tom aktivirali treba postaviti na 'Automatic' kao se povezanost pri narednom uključivanju računala ne bi izgubila.49. .46 Događaji / servisi / sistemska politika Iz ovih zapisa može se točno ustanoviti koje su se nepravilnosti u radu sustava dogodile.Slika** 4.

47 Slanje poruke Microsoft-u . Stoga proizvođač daje na korištenje zainteresiranim korisnicima besplatne razvojne verzije na određeno vremensko razdoblje. greške su uvijek prisutne.Feedback Prilikom razvoja jednog složenog proizvoda kao što je operativni sustav. uz svu moguću pažnju programera. Slika 4. kako bi uz njihovu suradnju uklonio što više nedostataka prije ponude finalne verzije proizvoda.5.

. Prilikom instalacije u ovim opisima izabran je profil umrežavanja |Home network|. Podešavanje mrežne povezanosti Naredna slika predstavlja prozor kada se iz izabere {Conftol Panel}~/Network and Internet/.5.10c ponuđena u inicijalnoj instalaciji.. Gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu imaju spojnicu koja vodi na 'Feedback' prozor..Tako i u ovom slučaju ova 'Beta' verzija vrijedi do 01. Proizvođača svakako zanima povratna informacija od korisnika. i preuzeta je kao ISO datoteka s Microsoft-ovih poslužitelja.2009. godine. Pa tko voli . U 'RC' verziji operativnog sustava ove osobitosti nema. Podešavanja se odnose na mrežne postavke koje se mogu inicijalno prirediti za tri načina umrežavanja prikazana na slici4.08. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava. od koje je izrađen instalacijski DVD. tako da je uz svaku akciju povezana ova osobitost kako bi se u formi prikazanoj na slici mogao opisati eventualni problem ili nedostatak.

U svakoj prilici može prirediti bilo koji od mogućih načina umrežavanja i uporabiti shodno okolnostima. Iako se mrežna povezanost može realizirati na različite načine jedno je već postalo standard. Podržava dizajn kreiranja kućne razmjene podataka i dostupna su računala u mreži.48 Podešavanje mrežne povezanosti / ostvarivanje mrežne povezanosti Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Ovisno o vrsti uređaja i dozvolama koje je dao ISP (Internet Service Provider).5. Kućna razmjena podataka (homegroup) nije podržana ali su dostupna računala u mreži SOHO . Dinamička dodjela adresa u žičnoj ili bežičnoj komunikaciju koristi se na primjer za goste. . davatelj mrežnih usluga.računala povezana u privatnoj lokalnoj mreži (NAT mehanizam) zaštićeno vatrozidom i sa statičkim adresama i međusobno povezanim resursima.Slika 4. gotovo sve zasniva se na TCP/IP skupu protokola. Treba razlikovati način na koji se računalo povezuje u mrežu barem u slijedeća tri koncepta: • • Intranet (LAN) . moguće je korištenje statičke i dinamičke mrežne sheme. Tada je dovoljno podesiti parametre mrežne kartice prema isplaniranoj adresnoj shemi mreže.okruženje male firme ili kućno okruženje sa multimedijskim specifičnostima koje su sve aktualnije.

korištenje jednog od izrađenih profila povezivanja.prostori od trga i kavane do zračne luke i knjižnice. Prilikom kreiranja mrežne povezanosti treba definirati profil koji pripada jednom od tri navedena u uvodu.• Javno okruženje . Chose homegroup and sharing options . ili neko drugo javno mjesto slične kategorije. Bez prvog nema mogućnosti korištenja ostalih. žično ili bežično povezivanje u okruženju lokalne mreže ili VPN (Virtual Private Network . ostao funkcionalan u bilo kojem okruženju definirano je više načina umrežavanja prema slici 4.10c. koji se vrlo lako mijenjaju prema potrebi. Network and sharing Centre Naredna slika prikazuje mogući izbor od četiri odabira glede mrežne povezanosti i raspoloživosti resursa: • • • • Setup na new connection o network . broadband (ADSL). Broj profila nije ograničen. U osnovi podržana je bežična komunikacija i nikakvi načini umrežavanja. 'Windows 7' u mreži je posebna tema koja slijedi.udaljeno kriptirano povezivanje s LAN-om preko javne mreže). modem (dialup). kojih je sve više.5.pomoć ako se mrežna povezanost ne može ostvariti. u poslovnom.podešavanje parametara glede dostupnosti sadržaja u kućnoj mreži Troubleshoot problems . Da bi korisnik prijenosnog računala. . Connect to a network .izrada profila mrežnog povezivanja pomoću čarobnjaka prema različitim načinima povezivanja. kućnom ili javnom okruženju.

5. ovaj dio podešavanja omogućava više načina povezivanja računala na mrežu koji se sa svojim postavkama drži pohranjen na sustavu.49a vidi se da je raspoloživa kućna mreža prema stavki 'HomeGroup: Joined'. • • Connect to the Internet . u primjeru na slici 4. .5. ili dialup povezanosti prema Internetu. Set up a network . Sve postavke koje se definiraju uporabom čarobnjaka pod izborom /Set up a new connection or network/ pohranjuju se pod podrazumnim imenom ili nekim imenom koje zadaje korisnik. broadband (ADSL).pristup novom usmjerniku (router) ili pristupnoj točki (Access Point) i podešavanje mrežne povezanosti. Ove stavke nebi bilo da je inicijalno odabran profil |Public network| koji ne dopušta osobitosti kućnog umrežavanja glede sigurnosti.Slika*** 4.podešavanje bežične. Kako je izabran profil |Home network|.49 Povezanost u lokalnoj mreži / Povezivanje za ISP-a Dakle. Moguće je ostvariti slijedeće načine povezivanja.

10c. ali po dolasku kući izbor||Network .5. na jedan od dva naredna načina: o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke uređaja koji pristupa mreži . Kada su svu uvjeti povezivanja na Internet zadovoljeni. Pregled /View your active networks/nakon povezivanja s ISP-om dobiva dodatni 'Internet' redak. Prema odabranim postavkama kućna mreža uvijek je raspoloživa. Ovaj lanac povezivanja najbolje ilustriraju tri ikone u vrhu slike (VPC. Za mobilnog korisnika.pristup LAN ili SOHO mreži posredstvom mrežne kartice bilo automatskim podešavanjem njenih parametara (DHCP) od strane usmjernika (router) ili poveznika (gateway) ili dodjela mrežnih parametara (adresa. Kreirane mrežne postavke prema navedenim mogućnostima povezivanja na mrežu raspoložive su za uporabu u prozoru koji omogućava konekciju. nudi se izbor profila prema slici 4.5. Moguće je istovremeno uporabiti samo jedan od navedenih načina povezivanja. Ako se u pregledu /View your active networks/ akcijom L1 odabere ||Network . na kojoj se vidi povezanost u javnom okruženju i kućnom okruženju.. koja se ostvaruje pomoću PPP konekcije odnosno putem PPPoE protokola. treba razlikovati dva osnovna koraka u povezivanju na Internet:   Lokalnu povezanost .5.• • Connect to a workplace . Povezanost na Internet . Network.Public network|| omogućava povratak na stanje prema slici 4. kojih je sve više jer se prijenosno računalo koristi gotovo svuda.ROUTER MODE.49a. o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke konekcije definirane na računalu korisnika . Internet) i linije koje ih povezuju od kojih je jedna prekrižena.5.49b.BRIDGE MODE (MODEM način rada).Home network||.49c.5. Gube se mogućnosti kućne mreže. Podešavanje mrežne kartice lako se obavi izborom /Change adapter settings/prema slici 4. Set up a dial-up connection . po odabiru profila umrežavanja | Public network| dobiju se ograničene mogućnosti prema slici 4.. mrežna maska .49d.podrazumijeva autorizaciju prema ISP-u.) prema izrađenoj mrežnoj shemi. a dobiva se izborom /Connect to network/ kako pokazuje podslika 4. Prilikom boravka u nekoj 'kavani' koja omogućava Internet povezanost.povezivanje biranjem telefonskog broja bez uporabe Interneta ili VPN. Učesnici i mreži se vide ali pristup Internetu traži autorizaciju prema ISP-u.5.49a odabirom profila .povezivanje na Internet preko standardne modemske komunikacije biranjem telefonskog broja. gornja slika nadopunjuje se sadržajem prema slici 4. i prekrižena linija pretvara se u punu liniju ilustrirajući Internet povezanost prema ISP-u.

5.5.umrežavanja |Home network|. prijelaz iz jednog profila umrežavanja u drugi je vrlo brz.10c. Jedino je tada moguće podešavati postavke za dostupnost sadržaje (sharing). Dakle.50a prikazuje da je kućna mreža nedostupna po izboru /Chose homegroup and sharing options/ kada je inicijalno prilikom izbora mrežne povezanosti izabran profil |Public network| prema slici 4. Naredna slika 4. HomeGroup U prethodnom opisu navedeno je da je kućna mreža moguća samo u jednom od tri načina umrežavanja. .

raspoložive su biblioteke. iako su im fizičke lokacije posve raštrkane po disku. Otvaranjem biblioteke pristupa se svim dokumentima kao da su u jednoj mapi. Umjesto raspoloživosti mapa.26b).5. stavljanje na raspolaganje vlastitog pisača i još štošta. Moguća su dodatna podešavanja raspoloživosti izborom /Change advanced sharing settings/ gdje se može omogućiti automatsko nadgledanje i dodavanje učesnika (računala) u mreži. virtualne mape u kojima se grupiraju sadržaji s različitih lokacija na tvrdom disku.5. Sadržaji se dijele preko biblioteka (Library . Ako su izvršena podešavanja za kućnu mrežnu grupu omogućavanje dohvata datoteka vrsti vrši se prema slici 4.50b.Slika* 4. Kad je računalo uključeno u kućnu mrežu raspoloživa su drugačija podešavanja pod nazivom 'This computer belongs to homegroup'.5.50 Odsustvo kućne mreže / podešavanje za kućnu mrežu Postavke sa slike opisane su konstatacijom 'This computer can't conest to homegroup'.slika 4. Koncept biblioteke otklanja potrebu držanja iste datoteke .

što pojednostavnjuje korištenje raspoloživih (dijeljenih) sadržaja u mreži između umreženih uređaja.5. Reprodukcija se delegira s jednog uređaja na drugi. Zanimljiva je mrežna opcija da se multimedijsku datoteku reproducira na 'Windows 7' kompatibilnom umreženom uređaju. Na primjer.na više mjesta.50b. omogući se gledanje novog filma s DVD-a na TV uređaju koji je također dio kućne mreže. . Internet Options Podešavanje IE (Internet Explorer) obavlja se preko kartica kako prikazuje naredni slijed slika. koristeći prijenosnik i njegovu bežičnu povezanost u kućnu mrežu. inicijalno je raspoloživo pet biblioteka za raspoložive sadržaje na mreži prema slici 4.

mada u narednim opisima slijedi poglavlje 4. te na podešavanja pojedinih aplikacija specifičnih za multimedijske sadržaje.5.5.| prema slici može se kreirati novi profil povezivanja kako je prethodno opisano.4.51 Svojstva povezivanja Na slici 4. a izborom | Add.4. Podešavanje uređaja i sklopovlja Opisi koji slijede odnose se na sklopovlje računala i podešavanje svojstava pojedinih.. . Glede podešavanja pristupa mreže nema bitnih razlika u odnosu na poglavlje 4.Slika*** 4.51b vide se prethodno kreirane moguće povezanosti.5 o podešavanju 'Windows 7' u mreži.5..

Treba biti oprezan s instalacijom novih verzija upravljačkih programa. uz izvorni originalni uređaj nekog proizvođača obično idu dodatni besplatni programi koji se mogu uredno licencirati. Uz ispravan upravljački program gotovo svaki će raditi uredno. OEM (Original Equipment Manufacturer) je nešto bolje rješenje i važi ako je uređaj došao s novim računalom i svi upravljački prograni su na jednom mediju. Ako računalo na primjer dođe sa svim što je potrebno uz računalo i sa svom potrebnom dokumentacijom. Pisači nisu neki naročiti problem. Proizvodi koji se tako prodaju nose oznaku BULK i upravljačke programe treba preuzeti s Interneta.5. pripada matičnoj ploči te potom slijedi instalacija svi ostali. jer su greške u njegovoj izradi su uvijek moguće.5. popratnim medijima s upravljačkim programima i mogućom raznolikom programskom potporom i tiskanim uputama u vidu male knjižice. Najvažniji upravljački program. Devices and Printers Podešavanje sklopovlja već je dijelom opisano u sadržajima koji prate sliku 4.33. za sklopovlje koje obrađuje zvuk na primjer. šarena kutija s uređajem. Nužno ne znači da je novije izdanje upravljačkog programa bolje. Ako za sustav i korisnika nije od značaja može se tolerirati odsustvo nekog upravljačkog programa. Stavljanje na raspolaganje ostalima akcijom D1 kroz i . obično se takav paket naziva BUNDLE. to je najjeftinije ali i najlošije rješenje. koji se prvi instalira. Oko se uređaj kupuje iz nekakve 'hrpe' u kutiji bez priloženih upravljačkih programa i dodatne programske potpore. Osim navedenog. glede uštede u vremenu potrebnom za njihovu izradu (programiranje).Slika 4. Vrlo je čest slučaj da neki partner jače firme (ATI i Sapphire na primjer) ima lošije upravljačke programe od izvornika te ne izdaje blagovremeno nove verzije upravljačkih programa u kojima su uklonjene greške. Najbolje rješenje je RETAIL.52 Podešavanje uređaja i sklopovlja Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. To je u suštini pregled ispravnosti instalacije njihovih upravljačkih programa (driver) bez kojih sklopovi nisu dostupni. Već je prethodno navedeno da nakon instalacije svih upravljačkih programa niti uz jedan od uređaja na slici ne smije biti prikazan UPITNIK (upravljački program nije instaliran) ili USKLIČNIK (upravljački program je neodgovarajući ili neispravan). Poželjno je pričekati neko vrijeme i konsultirati forume na temu sklopovlja koje se koristi i pažljivo proučiti upute koje se odnose na opis dogradnje upravljačkog programa.

dabirom opcije /Printer properties/~||Sharing|| moguće je za svakog od njih pojedinačno.5. AutoPlay Naredne slike prikazuju na koji način je riješen odabir programske potpore za pojedine vrste multimedijskih sadržaja. Slika* 4.53 Podešavanje multimedijske konfiguracije . Druga poslika nastavak je prve.

Vrlo korisna mogućnost za fino dotjerivanje uzajamnog odnosa raspoložive programske potpore i multimedijskih sadržaja. Slika*** 4. na primjer).Podrazumna (default) programska potpora je ona koja pripada operativnom sustavu. Sound Podešavanje zvuka u VPC nije nešto osobiti kako prikazuje naredni skup slika. uz naprednu programsku potporu dobiti će se ugradnjom specijaliziranih glazbenih kartica (Creative Sound Blaster. može je iz ovog izbora odabrati kao primarnu.5.54 Nadzor zvuka Puno više mogućnosti raspoloživo je korisniku kod današnjih multimedijskih čipova ugrađenih na matičnu ploču. ali ako korisnik uz kupovinu uređaja kojeg ugrađuje u računalo dobije na primjer 'WinDVD' programsku potporu za gledanje filmova. Pri tome treba isključiti u BIOS-u . Još više mogućnosti.

53. Autor ovih redaka još uvijek ne može shvatiti čemu nativna rezolucija 1680x1050 na 17" LCD zaslonu. .43. Display Naredna slika pokazuje kako brzo podesiti veličini teksta i ostalih pojmova za osobe koje slabije vide ili ako je nativna rezolucija LCD monitora prilično velika.glazbeni sustav na matičnoj ploči i prateću programsku potporu podesiti prema slici 4.5. Power Options Ova opcija već je objašnjena uz opise koji pripadaju slici 4.5.

što je na ovoj slici prikazano kao izbor na lijevoj strani pri čemu slijedi prikaz kao na podslici 4.Slika* 4. Podešavanje programske potpore .5. grafičke kartice. pisača.55b.55 Podešavanje prikaza Podešavanje same rezolucije obavlja se izborom /Change display settings/. Daljnji izbor /Advanced settings/omogućava pored ostalog u kartici ||Monitor|| podešavanje frekvencije osvježavanja monitora.5. a u kartici ||Color Management|| usklađivanje profila monitora. Treba pripaziti da li za sve uređaje postoje odgovarajući upravljački programi i PROFILI. skenera i ostalih uređaja koji imaju imalo veze sbojama.

Kroz ovu sekcija omogućena je deinstalacija programske potpore instalirane na sustav (instalacija se vrši s nekog medija ili aktiviranjem instalacijska datoteke) i dijelova operativnog sustava. te namještanje podrazumnih vrijednosti programske potpore.5. Programs and Features . Slika 4.56 Podešavanje programske potpore Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.

što za zakrpu baš i . Moguće će postupak zahtijevati uporabu originalnih instalacijski medija. a izbor | Change| omogućava njenu modifikaciju. odnosno uklanjanje ili dijela programske potpore koji je u postupku instalacije nepotrebno omogućen ili dodavanje dijela koji nije prvotno instaliran. kao i uklanjanje istih. Slika 4. a ista se može ukloniti izborom |Uninstall|.Inicijalni prozor omogućava da se pregleda sva instalirana programska potpora.57 Podešavanje programske potpore Izbor u izborniku s lijeve strane /View installed updates/ omogućava uvid u zakrpe i nadopune operativnog sustava. Ako se označi redak koji opisuje programsku potporu u dnu ekrana slijedi njen podrobniji opis.5.

što se najbolje vidi iz slike 4. . Izbor /Turn Windows features on or off/ otvara mogućnost dogradnje ili deinstalacije dijelova operativnog sustava kako prikazuje slika 4. ima svoje dobre osobine kada korisnik ne želi. ali onda instalacija operativnog sustava ne bi bila tako brza i jednostavna. Popis nadopuna izgleda kako je prikazano na slici 4. Default Programs Postavljanje podrazumnih programa izborom /Set your default programs/. Inače prilikom instalacije srodne programske potpore može se dogoditi da pojedini programi uzmu u nadležnost tipove datoteka za koje korisnik želi da ih koristi prethodno instalirana programska potpora.5.30 gdje osim imenika 'en-US' ne postoje drugi jezici predviđeni za korištenje u instalacijskom procesu. Moguće se je ovaj izbor moglo postaviti u postupku instalacije. na primjer da podrazumni uređivač web stranica bude 'Word' a ne 'Dreamweaver'.57c. treba ih ukloniti iz instalacijske procedure programskom potporom tipa 'vLite' i izraditi s njom novi instalacijski medij. odnosno {Start}~{Default programs} izborom. Slično navedenom je kad se program za uređivanje slika želi zamijeniti s nekim drugim. Ako se pak želi da se pojedini produkti uopće ne instaliraju.5.57b. To se događa u potpuno automatiziranim instalacijama koje korisnika ništa ne pitaju. Iako je 'vLite' dizajniran za 'Windows Vista' operativni sustav moguće je s njime ukloniti oko 1GB sadržaja.5.nema puno smisla ali ima ako se je instalirala nadopuna operativnog sustava koja se korisniku ne sviđa.

Brzo se postave na radnu površini izborom /Add/.Slika 4. Dapače. koje sustav drži negdje pohranjene.53. već treba točno zbati što kojem tipu datoteka odgovara.TIP obrađuje odgovarajuća programska potpora. ako se nakon izmjene ovih postavki za tip datoteke izvrši L2akcija na datoteku tipa . . a s radne površine uklanjaju se odabirom /Close/ iz izbornika koji se pojavi kada se pokazivač miša postavi na igračku.TIP izvršiti će se pokretanje nove pridružene programske potpore da bi se ista pregledala.programčići. korisna su osobitost glede brzog dohvata željenih podataka. nema smisla glazbenim datotekama pridružiti uređivač teksta.5. postavke se mogu podesiti tako da određeni tip pregledava (open) jedna programska potpora a uređuje ga (edit) druga. Izbor /Change autoplay settings/ prikazan je već na slici 4. Sa slike se vidi da im je namjena raznolika. Naravno. Naime.5.58 Podrazumni programi Izbor /Associate a file type or protocol with a program/ gdje se točno može definirati da datoteku tipa .programske igračke (gadgets) . Desktop Gadgets Programi jednostavne namjene koji se prikazuju u malim objektima na radnoj površini . a izbor /Set program access and computer defaults/ omogućava da se sve promjene vrate u stanje kako misli Microsoft ili s predefiniranim postavkama od strane korisnika.

Slika 4. Na sustavu ne mogu postojati korisnici s istim ID. odnosne deinstalira je. odešavanje korisničkog računa Korisnik se na sustavu prepoznaje po svom imenu. Slika nadalje predočava sve što pripada korisniku na sustavu. ali se s imenom ne identificira na sustav.igračke Opcija /Uninstall/ prikazana na slici uklanja igračku iz popisa. Na Internetu se može pronaći mnoštvo igračaka i ima ih prilično na hrvatskom jeziku na sjedištu Microsoft-Hrvatska. Njegova pravu identifikaciju sustav prepoznaje po njegovom identifikacijskom broju (ID) koji mu se po slučajnom procesu dodjeljuje prilikom kreiranja.59 Programčići radne površine . .5.

60 Podešavanje korisničkog računa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. User Accounts Inicijalni korisnički račun ostvaruje se kreiranjem korisničkog_imena i zaporke u postupku instalacije operativnog sustava.Slika 4. a korisnici koji pripadaju grupi administratora također imaju vrlo velike ovlasti. Korisnici i grupe objašnjeni su u opisu uz sliku 4. Ako se na primjer na sustavu kreira korisnik 'Pero'. kao .5. na temelju čega mu ovise ovlasti u radu s računalom. Navedeno znači da kad se neki korisnik izbriše.31.5. novi korisnik s istim imenom imati će drugi ID. ali ne sve ovlasti kao korisnik 'Administrator'. Korisnik 'Administrator' ima na sustavu najveće ovlasti. Svaki od korisnika pripada jednoj od mogućih grupa.

kako je prikazano na slici 4. jer vrlo lako može doći do zbrke koju je kasnije teško razlučiti.61d. Nadalje.62 vidi se korisnik 'Haso' kojemu radni imenik i dalje ima naziv 'Pero'. promjena imena korisnika.61c. i nanovo se kreira korisnik 'Pero'. Stoga ako se vrše nekakve promjene u navedenom smislu na računalu. prvo što treba učiniti je 'snimiti' stvarno stanje. Na slici 4. dobiti će novi ID. Dakle.5. a radni imenik zbog već postojećeg imena mijenja se kako prikazuje slika 4. a kako je radni imenik povezan s ID ostane mu i dalje pripadni imenik pod imenom 'Pero'. Korisniku se može promijeniti ime u 'Haso'. .5. Slika*** 4. ali mu se ne mijenja ID. pa tek potom odlučiti što i kako raditi. već ga treba obrisati pomoću WE nakon što se korisnik ukloni.5.61 Osobitosti korisničkog računa Ako se pak sadržaji koji pripadaju 'Peri' ne uklone nakon njegovog brisanja. NE MIJENJA ime radnog imenika korisnika.5.5.5.61b.61a. njemu se pridružuje istoimeni imenik kao prikazuje slika 4. Ako se korisnik 'Pero' ukloni sa sustava.što prikazuje naredna slika 4. S promjenama imena korisnika. njihovim brisanjem i kreiranjem novih korisnika zaista treba biti oprezan. prilikom brisanja korisnika treba obvezno obrisati njegove imenika pomoću WE. Navedeno u potpunosti može obaviti samo 'Administrator'. navedeni imenik ne briše se automatski sa sustava. na primjer.

No s ovim nadzorom neka se pozabave roditelji male djece:-). Slika 4.62 Podešavanje srodnosti računa To je centralizirani nadzor već postojećih korisnika.Parental Controls Svakom od korisnika može se pridružiti srodan mu korisnik.5. Roditeljski nadzor. . Ovu osobitost nema 'Business' edicija 'Windows Vista' operativnog sustava. na primjer korisnik 'Drago' može nadgledati korisnika 'Hasu' na način da mu recimo u pojedinim vremenskim razdobljima ograniči ili onemogući rad na pojedinim aplikacijama. djeci na primjer. zabrani određene igre tijekom popodneva u doba predviđeno za učenje. kojemu je svojstvo da mu nadređeni korisnik može ograničiti ovlasti.

63 Kontaktna kartica osobe Ove kartice trebale bi omogućiti kvalitetniju komunikaciju korisnika s njegovim poslovnim okruženjem. dapače može ih se kreirati više od kojih će svaka sadržavati samo one podatke koji .Windows CardSpace Kartice služe za čuvanje podataka korisnika ili osoba s kojima korisnik komunicira diljem svijeta. Osobnim karticama moguće je promijeniti sve podatke.5. Nije nužno sve podatke unijeti u osobnu karticu. Karticama koje su uključene u zbirku dobivene od osoba ili firmi s kojima se kontaktira moguće je promijeniti samo naziv. To je na neki način katalog kontakata koji se na sustavu čuva kriptiran. Slika 4.

5. .64a prikazuje jedan od kreiranih akreditiva. kartice predstavljaju svojevrstan digitalni identitet. Radi bolje zaštite osobnoj kartici korisnik može dodijelit PIN (Personal Identification Number) ili zaporku. Credential Manager Akreditiv bi u osnovi trebao služiti za jednostavniju prijavu na Internet ili neku njegovu uslugu. Kako će se ove kartice koristiti u praksi kod Hrvata pokazati će vrijeme. naziv ISP-a na primjer).su za pojedine kontakte neophodni. Otvaranje izbora /Windows Credentials/ otvara se prozor u koji se upisuje. Resurs (proizvoljno ime za koga vrijedi akreditiv. korisničko_ime za prijavu na resurs i zaporka. kao što prikazuje podslika 4. Slika 4. Dakle.64b.5.

uporabiti ga.5.Slika* 4. Osobnost svakog korisnika .64 Kreiranje akreditiva Pošto je akreditiv kriptiran. Netko voli žute boje. netko crven. netko voli različite pozadine ili pak nekakav drugačiji izgled radne površine i prozora. Prilagođavanje prikaza osobnostima Svaki korisnik računala ima svoje osobnosti kojima prilagođava sustav u cjelini. dobro je u bilo kojoj komunikaciji koju je moguće ostvariti pomoći njega.

Stoga naizgled beznačajan skup podešavanja u ovoj kategoriji ima svoj značaj.5.drugačija je bilo zbog estetskog ugođaja. tim više što su osobe koje neprekidno rade na računalu sklonije očnim 'protezama'. Personalization . zbog zdravstvenih razloga ili zbog nečeg drugog. U tu svrhu služe naredna podešavanja. Slika 4.65 Podešavanje prikaza osobnostima Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.

5.O načini podešavanja pojedinih osobitosti radne površine (desktop) već postoje opisi uz sliku 4. Ove ikone nemaju svojstvo prečice. Daljnja moguća podešavanja glede vizualizacije prikazuju naredne slike. Izbor /Window Color/ omogućava promjeni veličine fontova za naslove prozora. jedna je od jako zgodnih osobitosti ako korisnik nema posebnih želja.20b prema kojoj se određuje koje osnovne sistemske ikone postaviti na radnu površinu. ne mogu se izbrisati.66 Podešavanje osobitosti zaslona i prikaza na radnoj površini Nekolika tematskih izgleda okruženja već je pripravljeno. Jednostavan izbor pozadina i trivijalan ali učinkovit način promjena pozadina (background). prozora . bilo ručno ili automatski nakon zadanog vremena. i akcijom L1 na željenu ikonu tema se automatski primjenjuje. promjenu boje zaglavlja. Slika* 4.5. tekst i ostale prikaze.

a uključivanjem opcije |On resume.67c.. prema slici 4. Podešavanje zvuka već je obrađeno prema slici 4.5..54d.67 Osobitosti prozora / Čuvar zaslona Prikaz na zaslonu monitora u velikoj mjeri ovise i o postavkama koje pripadaju podešavanju sistema izborom {Control Panel}~/System and Security/~/System/~/Advanced system settings/~||Advanced||~/Performance/~| Settings. Kada se sve isključi prikaz na monitoru najbliži je prikazu radne površine na zasloni kao kod operativnog sustava 'Windows 2000'. akoprikazuje naedna slika. Vrlo korisna podešavanja ako su u pitanju LCD monitori s velikom nativnom radnom rezolucijom. Izbor čuvara zaslona (screen saver) jednostavan je kako prikazuje gornja podslika 4.5. display logon screen| automatski se nakon uključivanja čuvara zaslona blokira rad na računalu i omogućava se daljnji rad prijavom na sustav.5.ili izbornika.|.67b. veličinu ikona i njihov međusobni razmak i slično. Slika** 4. Kombinacija tipki <Windows> + <L> omogućava blokiranje . koji omogućava isključivanje podosta dekorativnih elemenata prikaza.5.

rada na računalu uz obvezu ponovne prijave. a tko se želi zabavljati bojama služi mu kartica ||Color Management||.5. ali bez trenutnog aktiviranja čuvara zaslona.68 Osobitosti grafičke kartice Kartica ||Monitor|| omogućava podešavanje frekvencije osvježavanja monitora i dubine boja kako prikazuje gornja podslika. Prva kartica ||Adapter|| pokazuje opće osobitosti grafičkog sustava i iz opisa prepoznaje se VPC grafička kartica.55b. Izborom /Change display settings/~/Advaced settings/ dobije se prozor sa skupom kartica prema narednoj slici. . Slika* 4. Kartica ||Troubleshoot|| i izbor |Change settings| omogućavaju podešavanje sklopovskog ubrzavanja prikaza grafičkog sustava.5. Display Podešavanje rezolucije prikaza na monitoru prate opisi uz sliku 4.

Desktop Gadgets O pragramčićima .5.5. koje se mogu prikazati na radnoj povržini na zaslonu monitora.69 Preuzimanja igračaka-programčića (gadgets) s Interneta / Aero-Glass Gornja slika prikazuje mnoštvo 'igračaka' koje se mogu preuzeti sa sjedišta Microsoft-Hrvatska.igračkama. Podslika 4.5.69b prikazuje kako je 'igračka' postavljena na proizvoljno mjesto na zaslonu i kako izgleda 'aero-glass' osobitost za . veće je bilo spomena na stranici uz sliku 4. Slika* 4.59.

Izbor /Start Task Manager/ omogućava nadzor prema skupu slika 4.70 Podešavanje izbornika .4. mape i datoteke Taskbar and Start Menu Izgled polaznog (glavnog) izbornika i njegov sastav prikazani su na slikama 4.1 i 4. Polazni izbornik. Navedeni prozor dobije se i kombinacijom tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL>.5. Izbor /Properties/ nudi kartice podešavanja prema narednom skupu slika. Slika*** 4.5. Moguća su i njegova podešavanja akcijom D1 i izborom /Toolbars/ ili /Properties/. Iz prozora koji opisuje uređaje vidi se da je ugrađena grafička podrška u chipset matične ploče dovoljna da bi se ostvarilo svojstvo prozirnosti.odabranu pozadinu koja je u primjeru najbolje izražena u prozirnosti radnog izbornika.47.5.2.

skrivanje izbornika 'ispod' zaslona.70d u kojem je moguće podesiti izgled i ponašanje nadzornog izbornika prema nahođenju.| koji nudi prozor prema slici 4. . Najvažniji izbor je ||Start Menu||~|Customize.Kartica ||Toolbars|| ima osobitosti koje su ostvarive i prethodno navedenim mogućim izborom /Toolbars/. i slično.5. Ostale kartice omogućavaju zaključavanje linijskog izbornika. uporabu manjih ikona.. Ease of Access Center Naredne dvije slike prikazuju što se nudi osobama koje imaju ograničene radne mogućnosti..

5.26. već je jedan od elemenata korištenja mogućnosti zaslona monitora osjetljivih na dodir.71 Podešavanje olakšanog pristupa Tipkovnica na slici 4. Korisno je prema vlastitim potrebama podesiti opcije u kartici || Search||.5. . Folder Options Opcije na koji način podesiti što WE može prikazati objašnjene su uz sliku 4.5.Slika* 4.71b ne omogućava samo olakšan rad osobama s ograničenim mogućnostima.

Windows operativni sustav koristi 'TrueType' fontove i 'OpenType' fontove. font opisuje i određenu tipografiju. Za visokokvalitetan ispis publikacija. simbola i znakova (grafema). kao što su časopisi na sjajnom papiru ili reklamni ispis. Prva grupa fontova su matematičkim krivuljama definirani oblici što omogućava vrlo kvalitetno skaliranje glede njihove veličine. Osim ostalih svojstva kao što su veličina. 'PostScript' font je ispravan izbor. . dok se font druge grupe može i zakretati.Fonts Font je skup brojeva. razmak i broj znakova po inču.

72 Popis fontova i odabir pregleda izgleda Fontove je moguće ukloniti ili dodati nove. jer pokazuje da nam je nacija informatički nepismena. Kratki opis fonta prikazuje se i u dnu prozora. Kad je već riječ o točki. Već samo ta činjenica žalosti.5. a izbor /Preview/ prema slici u novom prozoru prikazati će koje sve grafeme font podržava i kako izgledaju u različitim veličinama. Korisna osobitost da se ustanovi ima li font naše grafeme. Podešavanje lokaliteta za naše područje je bolna točka. Ono što je jako korisno je da se mapa fontova pregledava s opcijom prikaza/View/~/Large Icons/ ili /View/~/Extra Large Icons/ jer se unutar ikone vidi njihov oblik. autoru ovih redaka još uvijek nije jasno koja je njena 'službena i praktična' uloga u brojevnim prikazima jer su mu djeca učila njenu primjenu na sve moguće različite načine. Prilikom dodavanja novih treba pripaziti da novo dodani font nema ime nekog već postojećeg.Slika 4. Podešavanje regionalnih postavki (lokaliteta) Za većinu korisnika koji dolaze na stranice 'informatičke abecede' prema statističkom pregledu po lokalizacijskim postavkama moglo bi se zaključiti da pripadaju nekom drugom podneblju. Za svoje potrebe koristi podešavanja kako slijedi. .

5.Slika 4. regionalnih postavki Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. koji se u osnovi dijeli na kraći i prošireni prikaz. .73 Podešavanje lokaliteta. Date and Time Datum i vrijeme automatski se podešavaju samo na ispravnu vrijednosti ali ne i načina prikazivanja.

Regional and Language Options Podešavanje regionalnih postavki za skraćeni i dugi oblik prikazivanja datuma i vremena. te način prikazivanja brojčanih vrijednosti prikazano je na narednom skupu slika. .Slika 4. Moguće je preko ostalih kartica podesiti dva sata. Promjena datuma i vremena je trivijalna operacija koja se vrši u kartici || Date and Time||.74 Podešavanje vremena Vremenska zona podešena je tijekom postupka instalacije operativnog sustava. te promijeniti poslužitelj s kojim se vrši sinkronizacija točnog vremena. što je jako zgodno ako se često putuje 'preko bare'.5.

Slika 4..75 Podešavanje regionalnih postavki prikazivanja datuma i vremena Izbor /Additional settings../ s gornje slike uvodi u novi prozor koji u osnovi ima podešavanja kao i gornji. ali uz više detalja koje je moguće podesiti. .5.

Slika 4.5.76 Podešavanje regionalnih postavki za brojčane vrijednosti .

77 Podešavanje regionalnih postavki vremena i datuma Moguće negdje u 'Narodnim novinama' piše koji su ispravni formati. . Neka vrsta napredne pomoći.Slika 4. Podešavanje olakšanog pristupa Omogućava olakšani rad s računalom osobama s poteškoćama koje imaju ograničene radne sposobnosti. mada autor ovih redaka misli da se podrazumne postavke koriste samo zbog toga što ih korisnici ne znaju promijeniti i da smo još uvijek informatički nepismena nacija.5.

.5.71.Slika 4. Naredna slika pokazuje kako je moguće podesiti da je polovina prikaza jako uvećana što olakšava rad osobama sa slabim vidom.5. Ease of Access Center Uvod u podešavanje olakšanog pristupa već je prikazana na slici 4.78 Podešavanje olakšanog pristupa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.

monitor s velikom dijagonalom i prihvatljivo malom rezolucijom može biti vrlo ugodan za rad ako mu slika nije razmazana.Slika 4.5. Speech Recognition Options .79 Uporaba povečala Ova osobitost kod novih LCD monitora s vrlo velikim dijagonalama i radnim rezolucijama u velikoj mjeri je funkcionalnija nego nekad. Dapače. Što će donijeti nove tehnologije pokazati će se u budućnosti. glede čitljivosti CTR monitori bili si bolji za rad na bilo kojoj rezoluciji od LCD monitora.

koja je navedeno mogla obavljati bez ikakvih problema sa svojim A/D/A pretvaračem. Autoru ovih redaka potpuno je nejasno zašto je na ovom području tolika stagnacija. Slika 4. Ostala podešavanja . bilo bi jako zgodno vidjeti što će se poduzeti u Hrvata po ovom pitanju.80 Govorne mogućnosi Uz pretpostavku da navedeno dobro funkcionira.Da je moguće od znakova generirati govor ili prepoznavanja govora odavno je već poznato još iz doba 'Commodore Amiga' porodice računala.5.

vhd datoteke (virtualnog diska). gdje se nalazi i popriličan broj komandi koje se zadaju u 'Command prompt' prozoru ikoje se mogu uporabiti u raznim . ili u tražilu glavnog izbornika ili pak u zasebnoj formi za zadavanje komandi koja se dobije kombinacijom tipki <Windows> + <R>.4. a koja se nalazi u imeniku [C:\Windows\System32] koji je uključen u podrazumni put 'Path' prema slici 4. a kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4.13 za 'Windows XP'.exe (sistemskog alata).2. ili iz skupa instalacijskih datoteka kopiranih u neki od imenika . odnosno editor za uređivanje sistemske politike. dobije se slijed prozora prema narednoj slici koji omogućavaju dodavanje uređaja iz popisa u bazi o uređajima.81 Podešavanje sklopovlja Navedeno nije jedina datoteka koja se može koristiti.4.5.batdatotekama kao u primjeru datoteke za brisanje privremenih datoteka i imenika koja se aktivira pri uključivanju računala.msc sistemski alat koji predstavlja 'Local Group Policy Editor'.23.Ako se u komandnoj liniji. Slika*** 4. utipkavanjem njenog imena i pritiskom na tipku <Enter>. već ih je raspoloživo podosta kao na primjer gpedit. Ova datoteka nalazi se u imeniku [C:\Windows\System32]. slično kao na slici 4.5. Dio programske potpore treba preuzeti s Microsoft-ovog sjedišta. Programska potpora za čitanje elektroničke pošte nije uključena u operativni . pozove na izvršavanje datoteka hdwwiz.

. Slika 4. što se vidi i sa slike 4. barem u ovoj distribuciji.82 Odabir za preuzimanje programske potpore Programska potpora 'Windows Live Mail' ima parametre podešavanja slične 'Outlook Express' programskoj potpori iz 'Windows XP' operativnog sustava i na prvi pogled se čini kao da je zamišljena samo za njihove poslužitelje. može se čitati pošta i od drugih ISP-a.5.5. kako prikazuje naredna slika. no dodavanjem novih korisničkih računa.84a. koji se korisniku ponudi po preuzimanju i pokretanju inicijalne datoteke za preuzimanje programskih produkata kako prikazuje naredna slika.sustav. ali se u besplatnoj ponudi programske potpore na sjedištu 'Windows Live Essentials' može preuzeti nešto iz njihovog izbora.

5. kao i rad IE.| promjenom u formi prema odabiru sa|Change....| kako prikazuju slike 4.84c. Stoga je važno ispravno podesiti izbor iz kartice ||Advanced||~|Maintenance.83 Dodavanje novog korisničkog računa Sam rad WLM programske potpore. .Slika 4.. nije od značaja kao tema ovog poglavlja (možda jednom kao dio specifičnih informatičkih pojmova)..84b i 4. jer se mogu napuniti ogromnom količinom podataka.5.5. već je za IE i WLM značajno kako izmaknutu radne mape van particije operativnog sustava..| i mjesto |Store Folder.

Slika** 4. Na taj način se tijekom rada pomaže korisniku. jer u osnovi aljkavi korisnici čuvaju sve privitke koje dobiju u bazi aplikacije koja zbog toga zna narasti i do nekoliko GB. ili se aktivira neki modul programske potpore čiju aktivnost korisnik ne želi. Po instalaciji programske potpore većina ima module koji djeluju kao servis odmah po uključivanju računala i imaju raznolike zadaće. . vrijeme potrebno da računalo dostigne operativni rad usporava se a memorijski i procesorski resursi nepotrebno se troše.84 Promjena mjesta spremanja podataka Podešavanje mjesta za spremanje podataka korisnika u mapu koja je izvan particije na kojoj je sistem jako je važno.5. od automatske nadogradnje (update) programske potpore do slanja aktivnosti proizvođaču. Već spomenuti akreditiv može se glede sigurnosti ovdje primjeniti. U današnje doba kad se elektroničkom poštom prenose velike količine podataka ovo je jako bitno. ili su pak raspoloživi da se nađu odmah 'pri ruci' korisniku.exe iz komandne linije prema narednoj slici. ali ako se takva usluga ne rabi često. odnosno nekih njezinih modula određuje se po pokretanju sistemskog alata (System Configuration Utility) msconfig. Aktivnost ili neaktivnost instalirane programske potpore.

odnosno onemogućiti.85* Podešavanje popisa aktiviranja programa po uključivanju Prilikom utipkavanja imena bilo koje komande u vrhu prozora. Po aktiviranju navedenog sistemskog alata dobije se prozor prema slici 4. Zaseban prozor s formom za unos teksta i zadavanje komande.23a. Ako se komanda ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path' prema slici 4. ako se nova verzija nema namjeru koristiti.Slika 4.5. recimo provjeru prisutnosti nove verzije programske potpore na Internetu.5.85a.5. ali je korisno isključiti. Aktiviranje modula za 'update' virusnih definicija sigurno nije preporučljivo isključiti. . prema slici 4. Svaki od prikazanih pojmova može se prema potrebi uključiti ili isključiti. Odluka o načinu korištenja opisanih mogućnosti izbor je korisnika računala. što je već ukratko navedeno na početku ove stranice. ispisuju se sve datoteke koje imaju utipkani naziv te ako ih ima više pod istim imenom na različitim mjestima na disku treba izabrati ispravnu. potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke. ali bez opisanog nadzora dobiva se aktiviranjem kombinacije tipki <Windows> + <R>.85b u kojem kartica ||Startup|| sadrži popis sve programske potpore koja se aktivira po uključivanju računala.5.

4 Premještanje radnih mapa Premještanje radnih lokacija korisničkih mapa učinkovit je mehanizama rasterećenja sistema i povećanja sigurnosti glede očuvanja korisničkih podataka.5. na način prikazan na slici 4. Navedeno ima smisla samo ako je disk podijeljen barem na dvije particije. sva podešavanja prikazana su na engleskom jeziku jer 'beta' verzija ne poznaje hrvatski jezik. Glede performansi.18. Postupak je daleko lakši i glede eliminiranja zloćudnih programa u odnosu na postupak čišćenja sistema od njih. Sistemska particija [C:] i particija s programskom potporom [D:]čuva se kao slika particije (image) u jednom od imenika najveće particije [F:] i kao kopiju navedenih slika particija na DVD mediju. Navedeno omogućava bezbolno vraćanje sustava iz slike particije u prvotno stanje nakon nekakvih izmjena za par minuta i prilikom instalacije provjere načina rada nove programske potpore autor ovih redaka postupak vraćanja sistemske particije zna ponoviti više puta u jednom danu. Nakon prve instalacije operativnog sustava. osobitosti sustava mogu se podesiti slično prikazu na slici 4. a još veće poboljšanje glede performansi rada sustava može se ostvariti gašenjem servisa koji nisu od značaja prema slici 4. .21.5. Od BIOS-a pa nadalje sve je bilo prevedeno inače nema uvozne dozvole. bez obzira na broj diskova. ponovne instalacije gotovo se i ne vrše. a korisnički podaci s particije [E:] redovito se kopiraju na DVD medije. Autora ovih redaka to je podsjetilo na računala koja su na ova područja ljudi donosili iz Njemačke. Mala opaska na kraju.46b.67b.19c i njihovoj uporabi prema planu u tablici poglavlja 4.5.SAŽETAK: Podešavanja prikazana u ovim opisima obuhvaćaju veći dio od prikaza na slici 4. održavanje sustava je jednostavnije i lakše je izraditi sigurnosnu kopiju podataka i sistema. te je za preostala podešavanja uputno koristiti prikaz prema navedenoj slici. i tada je prikaz izbornika i radne površine najbliži načinu na koji radi 'Windows 2000' operativni sustav. Autor ovih redaka koristi četiri particije. Zakonotvorci čitate li ovo? Tako se čuva materinji jezik i učinkovito rješava 'smeće' od uvoznih firmi i uređaja bilo koje vrs 4. odnosno prema slici 4. Naravno da je prikaz prozora i izbornika rudimentaran. Italije i zemalja Beneluxa.5.4. ali se performanse poboljšavaju.5.5. Ako je sistem na jednoj particiji a podaci na drugoj.

5. treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4. podijele diska na particije nema. . Ako se želi napraviti postupak nadalje u opisu posebnim programskim alatima treba prostor diska podijeliti ili sve instalirati iz početka i pred instalaciju sustava podijeliti disk na particije.Kad se kupi novo računalo uz preinstalirani operativni sustav (OEM). Korisno je promijeniti lokacije slijedećih mapa: o o o o o o o o o o o Contacts Desktop Downloads Favorites Links My Documents My Music My Pictures My Videos Saved Games Searches Premještanjem mape ujedno se premještaju već eventualni postojeći podaci tako da na izvornom mjestu ostaje samo prečica. premještanje mapa u već postojeće lokacije samo potvrđuje pronađeno stanje bez brisanja podataka korisnika što je jako dobro s aspekta održavanja sustava. Čak ako se operativni sustav instalira posve iznova. Mape se premještaju izborom /Properties/ po akciji D1 na ikonu u WE kako prikazuje naredna slika.26a. Prije nego se pristupi premještanju mapa.

. premještene mape po imenu ne moraju odgovarati originalu. pri čemu se otvara novi prozor koji u kartici ||Location|| omogućava upis ili odabir nove lokacije mape.5..86 Izbor podešavanja svojstava mape Posve je svejedno da li se izbor vrši u lijevom ili desnom dijelu prozora WE. ili se jednostavno promjeni slovo particije kako prikazuju naredne slike u postupku premještanja te izvorna struktura ostaje očuvana i na novoj lokaciji. U primjeru je prikazan izbor mape [My Documnets]. Dakle.|..5. Mape se mogu premjestiti na način da se prije kreira odgovarajući imenik u željenoj particiji i izvrši promjena aktivne mape izborom |Move. a u izvornom mjestu na particiji [C:] mapa se briše i ostaje samo prečica kao spojnica u kojoj piše koja se mapa upotrebljava. na particiji [E:] prema organizaciji particija kao na slici 4.Slika* 4.23b. kako prikazuje slika 4.5.89d.

U prethodnom poglavlju prikazano je kao promijeniti mjesto za pristigli poštu glede obimnosti datoteka koje zbog aljkavosti korisnika mogu postati jako velike (nekoliko GB). na primjer. Dakle.87 Podešavanje nove lokacije mapa Iako mapa [Desktop] inicijalno sadrži samo ikone aplikacije. ali 'kud svi Turci tu i mali Mujo'. i tu usmjere svi podaci elektroničke pošte prema primjeru na narednoj slici. s vremenom postane značajno bogatija za sve moguće mape i dokumente korisnika.Slika* 4. Mapa [Favorites] nema takvo bogatstvo podataka. . i ona bezuvjetno mora na izdvojenu lokaciju. U mapi [E:\Users\Drago] kreira se mapa [My Mail].5.

Office i drugo. koje više ne služe ničemu a zauzimaju puno mjesto. Bilo bi korisno da se i ona može izmjestiti na opisani način jer se tu može pronaći svega i svačega. Mapa [AppData] ne sadrži podatke korisnika ali sadrži podatke kako je korisnik sebi prilagodio zajedničku programsku potporu. na primjer.ISO datoteke za izradu DVD-a s filmovima.Slika 4.88 Nova mapa za elektroničku poštu Prikazane promjene prihvatiti će se tek kada se 'Windows Live Mail' programska potpora isključi i ponovo aktivira. kao IE. O takvim sadržajima treba voditi računa i pratiti veličinu ove mape kako se ne bi bez potrebe zapunila sistemska particija. iz istih razloga treba premjestiti mape: o o Desktop Libraries . tipično informatički. WE. trenutno kreirane i neizbrisane . Što je sa sadržajima koji se stavljaju na raspolaganje u kućnoj mreži? Slično kako je do sad navedeno.5.

treba potvrditi izradu nove lokacije i potom premještanje već postojećih podataka u nju.5. prije nego se pristupi premještanju mapa.89 Potvrda premještanja podataka u novu mapu Na slici se vidi mjesto stare i nove lokacije kreirane kako je prethodno ovoj potvrdi opisano. treba privremeno osposobiti.5.26a. te ga za ovu svrhu. Pošto se za njega pripravlja novo okruženje. a po kreiranju odgovarajuće mape treba potvrditi svako premještanje sadržaja kako prikazuje naredna slika. sadržaji već izrađenih mapa pri instalaciji ostati će na podrazumnim lokacijama i popunjeni sa sadržajima do izrade nove lokacije. u koliko ne postoji odgovarajuća mapa na novoj lokaciji zahtjeva se od korisnika potvrda izrade nove mape kako prikazuju slike 4.87. ako je potrebno. Slika 4. Kada je sve napravljeno kako je navedeno slika sadržaja [E:] diska izgleda otprilike ovako: . koje se čuva u [AppData].5.o o o o o Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos Ovu radnju može izvršiti samo korisnik 'Adminstrator'. treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4. Dakle. Eventualno kasnije premještanje podataka trebati će tada obaviti pomoću WE. Ako se ne potvrdi premještanja podataka. Prilikom premještanja sadržaja na novu lokaciju.

što je kao primjer za korisnika 'Drago' prikazano na slici 4. radni imenici korisnika 'Drago' premješteni su na disk [E:] prema slici 4. Odabir imenika [E:\Users] proizvoljan je i mogao se je zvati drugačije.5.90b. Na taj način sistemska particija ne zapunjuje se korisnikovim i zajedničkim sadržajima.5. a lakše je napraviti i sigurnosne kopije podataka i sustava.90a i 4. Isto tako na disk [E:] premješteni su 'Public' (zajednički) imenici mreže kako pokazuje slika 4. lakše ju je održavati.5. Nakon svih obavljenih premještanja još treba nove mape pridružiti u kazalo biblioteka kako prikazuje naredna slika: .90 Pregled premještenih mapa na novoj lokaciji / Izvorna lokacija po promjenama Po obavljanju opisanih radnji.90d.5.Slika*** 4.90c.5. Disk [C:] sadrži samo spojnice prema imenicima koji su kreirani na drugoj i većoj particiji diska.

Privremene i radne imenike treba povremeno 'čistiti'. 'Java' će imati radni imenik [F:\Temp-JAVA].23b na sistemskoj particiji [C:]. izrade se na particiji [F:]. na primjer.5. . 'uTorrent' će okupirati u radnom imeniku prostor u veličini datoteke koju preuzima napunio ga ili ne.5.91 Popis raspoloživosti Prikazana kartica je dio prozora koji se dobije izborom /Properties/ na ikonu biblioteke [C:\Users\Recorded TV]. Gotovo sva programska potpora instalira se prema primjeru na particiju [D:].Slika 4. gdje je i imenik za privremene sadržaje [F:\Temp]. a sličan postupak treba primijeniti za programsku potporu koja se instalira na sustav. Imenici (mape) proizvoljno su nazvani kao mogući primjer. programska potpora TV kartice svoje neobrađene sadržaje izravno će snimati u mapu [F\:TTV] i slično. [F:\T-Torr_radno] i [F:\TTorr_gotovo]. Zbog toga nije zgodno da mu je radni imenik u sistemskoj particiji. Tako će za 'uTorrent' radni imenici biti. [F:\T-Torrenti]. akcijom D1 i Sve navedeno odnosi se na operativni sustav koji je prema primjeru sa slike 4. a njeni radni imenici.

Radna grupa / domena .5 Windows 7 u mreži . Ne čitaju ih ni oni kojima većina opisa na ovom sjedištu po prirodi posla treba. mnogo je lakše raditi sigurnosne kopije podataka uporabom optičkih medija. A sumnjam da 'obični' korisnici imaju volju čitati ove stranice. te imati definirane mrežne parametre kako je prikazano na slikama u poglavlju 4.5. radnih mapa.jedinstvena mrežna adresa automatski dodijeljena od strane mrežnog uređaja ili poslužitelja (DHCP). svi relevantni dokumenti su izmješeteni iz sistemske particije i lako ju je uvijek vratit natrag. Kada su sve radne mape korisnika premještene na nove lokacije izvan sistemske particije. koje opisuje TCP/IP mrežne postavke dodijeljene Ethernet mrežnoj kartici (NIC).TCP/IP mrežne postavke Da bi računalo postalo ravnopravni član mreže mora imati jedinstveni naziv i definiranu mrežnu grupu ili domenu u mreži kojoj pripada. . a stara se pospremi na neki optički medij i izbriše. NAS uređaj (Network Attached Storage) je rješenje o kojemu treba ozbiljno razmisliti. tim više jer su podaci grupirani prema namjeni i sigurnosne kopije mogu se raditi na različite načine.4. opet se izradi nova sigurnosna kopija. 4. Kad se slika sistemske particije vrati iz odgovarajuće datoteke i sistemska particija nadopuni novim 'zakrpama' i 'definicijama'. ili zadana prema planiranoj mrežnoj shemi.20c). Već je rečeno da je lakše vratiti sliku particije i ponoviti potrebni update nego 'ganjati' neki zloćudni program. jako je bitno.jedinstveno ime računala u mreži kojoj pripada (prema slici 4.4.5. Ako je obim podataka prevelik i ako su od velikog značaja.SAŽETAK: Premještanje lokacije dokumenata. a to su: • • • Ime računala . Prilikom izrade slike particije sistema u sigurnosnu svrhu. Može li 'običan' korisnik sve ovo napraviti? Kod nas u osnovi ne može jer mi smo informatički nepismena nacija.pripadnost radnoj grupi ili domeni prema dizajnu mreže. IP adresa .

6. te omogućava NAT. dodjelu IP adrese računalima u odabranoj privatnoj klasi računalnih mreža.5. Raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja automatski se isključuje. Podrazumni mrežni izlaz . mrežni uređaj će izvršiti dodjelu adrese takvom sučelju ili se parametri moraju zadati kao i za Ethernet mrežnu karticu.49b.adresa Ethernet priključka na uređaju koji omogućava povezanost LAN ili SOHO s davateljem pristupa Internetu (ISP) i njegovim uslugama.49d.priključivanjem žičnim ili bežičnim putem za mrežu na javnim mjestima (knjižnice.5. kao i zajedničkih uređaja (pisač na primjer) u njoj. parkovi i slično).4. Nema mogućnosti stavljanja vlastitih resursa drugima na raspolaganje i gdje je sigurnost najveća.5.49c.89c ostalim članovima kućne mreže. WINS poslužitelj . poslovna zgrada i klupa). mrežna povezanost prikazuje se kao na slikama 4. Za prikazane profile povezivanja na mrežu.• • • • Mrežna maska . Poslovna mreža . Za svaki način umrežavanja izrađuje se 'mrežni profil' i prilikom povezivanja na mrežu može se izabrati samo jedan od njih.mehanizam koji omogućava tumačenje mrežne ili podmrežne adrese.IP adresa mrežnog poslužitelja koji rabi mehanizam dodjele imena pripadnoj IP adresi prema pravilima ISP-a.5. već neka druga vrsta priključka (kao USB sučelje prema slici 7. Javna mreža . kavane. ili prema planiranoj mrežnoj shemi.koja omogućava mrežnu povezanost preko nekakvog SOHO uređaja i raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja kao na slici 4. trgovi. DNS i NAT mehanizma (slično slici 4. U dosadašnjim opisima umrežavanja prikazani su parametri umrežavanja u jednoj od 'B' ili 'C' klasa bez dijeljenja klase u podmreže. zračne luke. postupak nazvan 'podmrežavanje (subnetting)'.IP adresa mrežnog poslužitelja koji omogućava pristup Internetu a u radu korisiti Windows operativni sustav na poslužitelju glede usluge pružanja DHCP.10c i to su: o o o Kućna mreža . Naredni primjeru prikazuju kako privatnu mrežu klase 'C' koristiti nepodijeljenu ili podijeljenu na dva dijela. Ako nije u pitanju Ethernet mrežna kartica. Omogućava razvrstavanje mrežnog prometa na osnovu postavki mreže.5. DNS poslužitelj . povećava kontrolu mrežnog prometa i sigurnost mreže objedinjujavanjem računala u logičke grupe.5.33b).2b).24a i 4. 4. .koja omogućava umrežavanje prema planiraqnoj mrežnoj shemi u poslovnom okruženju. Osobitosti koje povezivanje omogućava na navedenim slikama nisu vidljive ali su prepoznatljive prema inicijalnoj ikoni koja prikazuje vrstu povezanosti (kuća. Način odabira izrađenog profila prikazuje u primjeru slika 4. Mogući načini umrežavanja prikazani su na slici 4.

Primjer I Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koja ima mogućnost adresiranja 254 računala. Dva računala u mreži neka imaju statičke adrese: 192.168.128.3 i 192.168.128.133. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom. Prva adresa u mreži obično se koristi u ovu svrhu. Navedenoj mreži pripada mrežna maska 255.255.255.0. Mrežna maska (MM) odlučuje kojoj mreži pripada IP adresa koja je računalu dodijeljena na način da se između bit-ova IP i MM izvrši logička operacija AND. Da bi navedeno bilo razumljivo IP adresu računala i mrežnu masku treba prikazati binarno:
11000000.10101000.10000000.00000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.10000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.00000000 = 192.168.128.0 (IP adresa mreže) 11000000.10101000.10000000.11111111 = 192.168.128.255 (IP adresa oglažavanja na mreži) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.254

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u CIDR (Classless InterDomain Routing) notifikaciji u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/24' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju u istoj mreži, međusobno se 'vide'.

Primjer II Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koju treba podijeliti u dvije podmreže od kojih će svaka imati mogućnost adresiranja 126 računala. Dva Računala u mreži neka imaju statičke adrese:192.168.128.3 i 192.168.128.133, svako u svojoj podmreži tako da se međusobno 'ne vide'. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom.

Ako se vodeći bit zadnjeg okteta mrežne maske, odvojen od ostataka okteta znakom ' radi lakšeg razumijevanja logičkih operacija, pretvori u jedinicu tada se dobije naredna konfiguracija:
11000000.10101000.10000000.0'0000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.1'0000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.1'0000000 = 255.255.255.128 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.0'0000000 = 192.168.128.0 (IP adresa 1. podmreže) 11000000.10101000.10000000.0'1111111 = 192.168.128.127 (IP adresa oglašavanja 1. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.126 11000000.10101000.10000000.1'0000000 = 192.168.128.128 podmreže) 11000000.10101000.10000000.1'1111111 = 192.168.128.255 oglašavanja 2. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.129 : 192.168.128.254 (IP adresa 2. (IP adresa

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/25' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Svaka od prikazanih konfiguracija i primjerima ima zadnju IP adresu u mreži (podmreži) rezerviranu za oglašavanje preko koje računala prijavljuju svoju prisutnost u trenutku uključivanja i tijekom rada. Dijeljenjem mreže u manje mreže - podmreže (subnet) unutar neke veće mreže, smanjuje se količina oglašavanja unutar svake podmreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju svako u svojoj podmreži, međusobno se ne 'vide'. Najmanja mreža, koje nema dodatnih podmreža, naziva se broadcast domena u kojoj računalni i mrežni uređaji međusobno komuniciraju izravno, koristeći fizičke (MAC) adrese. Svrha dijeljenja mreže u manje dijelove je smanjene oglašavanja, što znači manje ukupnog prometa i 'razgovora' između računala u mreži. Što je veći broj računala u domeni, ima više oglašavanja i može dovesti do neželjenog zagušenja unutrašnjeg prometa. Raspodjela računala u interesne grupe također može biti jedan od razloga dijeljenja mreže u podmreže, sa čime se postiže veća sigurnost, osobito ako se uz dijeljenje mreže uporabi VLAN tehnologija i zabrani promet između podmreža. Primjer podjele mreže (podmrežavanje) klase 'B' u podmreže klase 'C' prikazan je u primjeru poglavlja 4.4.4. Navedeni primjeri odnose se na podjelu mreže u manje dijelove na 'granici klasa' (classfull), dok je 'Primjer II' na ovoj stranici način podjele mreže van 'granice klasa' (classless).

Prema opisima ikona prema slikama 4.5.92a i 45.91b vidi se da svaki način povezivanja može imati ime po volji korisnika. Prve dvije ikone odnose na konfiguraciju prema ISP-u (PPPoE protokol glede autorizacije) i TCP/IP postavke u ovom dijelu treba ostaviti da se automatski podešavaju preko DHCP usluge ISP-a kako je prikazano na slikama 4.5.92c i 45.91d. Postavke mrežne kartice, koje se odnose na unutrašnju vezu i povezanost s usmjernikom (router) i podešavaju prema slici 4.5.93a; mogu se automatsko preuzeti putem DHCP usluge usmjernika prema slici 4.5.93b i tada su sva računala u jednoj privatnoj mreži u kojoj je i usmjernik, ili prema ustanovljenoj mrežnoj shemi prema slikama 4.5.93c i 4.5.93d kako opisuje 'PRIMJER II'. Usmjernik osigurava NAT mehanizam za konekciju prema Internetu u oba slučaja.

Slika*** 4.5.92 Dinamičke adrese prema ISP-u

Slika*** 4.5.93 Statičke adrese u podmreži

Ako svako računalo ima statičke IP adrese koje se nalaze u mreži usmjernika (mreža 192.168.5.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0), usmjernik ih automatski prepoznaje i ne koristi ih za nova pridodana računala mreži. No računala mogu biti u drugoj mreži (mreža 192.168.128.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0) kao u 'PRIMJERU I', ili u različitim podmrežama kao u 'PRIMJERU II' (podmreže 192.168.128.0 i 192.168.128.128 s mrežnom

maskom 255.255.255.128), a podešavaju se prema slici 4.5.93c i 4.5.93d. U oba slučaja IP adrese koje se odnose na pristup usmjerniku su iste (Gateway i DNS); ostale postavke 'unutarnje' privatne mreže mogu podesiti prema nahođenju. Promjene u mrežnim postavkama za opisane primjere ilustriraju ispisi po komandi 'IPConfig /ALL' prema narednom skupu slika.

Slika** 4.5.94 Očitavanje mrežnih postavki računala - DHCP / Podmreže

Usmjernik (router), ako ima tu osobitost, automatski prepoznaje dodijeljenu statičku adresu računalu i ne koristi je u DHCP procesu dodjele parametara novim pridodanim računalima u mreži ako planirane statičke IPadrese računala pripadaju njegovoj mreži. Ako planirane statičke IP adrese računala nisu u istoj mreži u kojoj je i usmjernik, novo pridodano računalo u mrežu neće se 'vidjeti' od strane već postojećih računala ako IP adresu dobiva preko DHCP mehanizma od strane usmjernika, jer su planirana mreža i mreža usmjernika različite. Stoga prilikom

dodavanja novog računala u mrežu o navedenom treba voditi računa. Navedeno ima smisla samo ako ima potrebe da računala komuniciraju preko statičkih IP adresa i da su podijeljena u zasebne grupe (podmreže) iz sigurnosnih razloga. Za svakodnevni rad u kućnoj mrežu dovoljno je automatsko podešavanje IP adresa preko DHCP usluge SOHO usmjernika (podešavanje računala prema slici 4.5.94b i očitana konfiguracija prema slici 4.5.94a), jer se 'PUBLIC' sadržaji stavljaju na raspolaganje preko IMENA računala u kućnoj grupi. U slučaju potrebe da neki od uređaja ima statičku IP adresu, treba je planirati unutar mreže usmjernika. Na skupu slika 4.5.94 ispisane konfiguracije jasno prikazuju razlike u segmentima 'računalo (Ethernet adapter) - usmjernik' i 'usmjernik - ISP (PPP adapter)', koji se slikovito vide kao 'povezne crte' na skupu slika 4.5.49. Opisi na ovoj stranci odnose se prvenstveno na kućnu i javnu mrežnu povezanost. Povezanost u poslovnom okruženju mnogo je jednostavnija, treba podesiti samo mrežne parametre Ethernet kartice prema ustanovljenoj adresnoj shemi glede umrežavanja. O ostalom brinu mrežni uređaji i poslužitelji LAN-a. Slika 4.5.95a prikazuje kako je poslužitelj poslovne lokalne mreže (gem.ktf) prihvatio računalo po završenom postupku instalacije operativnog sustava i odmah je ostvarena konekcija koja nema mogućnost prekida i ponovne uspostave veze kao na slici 4.5.49b. Kako se prilikom instalacije operativnog sustava ne zahtijeva podešavanje mrežnih parametara, računalo ih preuzima od poslužitelja ('gem.ktf' u primjeru) putem njegovog DHCP servisa na osnovu podrazumnih postavki prema 4.5.95b, koje se očitavaju izborom /Change adapter settings/ sa slike 4.5.95a. Statičke adrese prema usvojenoj mrežnoj shemi poslovne lokalne mreže dodjeljuju se naknadno.

LAN konekcija (gem. Osnovna razlika u prikazu povezanosti u LAN okruženju i kućnom (broadband) okruženju vidi se odmah po dijelu prikaza 'View your active networks' koji prema gornjoj slici za poslovnu lokalnu mrežu ima jednu grupu sadržaja i odmah raspoloživu cjelovitu 'poveznu crtu'. Prekid LAN konekcije obavlja se isključivanjem računala iz mreže otspajanjem kabla ili izborom /Disable/ u svojstvima mrežne kartice.49c koji sada sadrži cjelovitu 'poveznu crtu' ali i jedan red ikona više u 'View your active networks' sadržajima (klupu). kako se vidi i malom prozoru na desnoj strani slike.ktf) nema botun za ostvarivanje i prekid veze kao 'Broadband Connection'. a po uspostavljanju komunikacije prikaz se mijenja prema slici4.5.5. .Slika* 4.5.49a. dok kućna povezanost pri neuspostavljenoj komunikacije ima prekinutu 'poveznu crtu' prema prikazu 4.95 Mrežne postavke računala u LAN-u Navedene slike su 'aero' prozori operativnog sustava koji se prepoznaju po polu prozirnim okvirima i zaglavlju prozora.

96 Članovi računalne mreže Na slici se vidi da su raspoloživi i multimedijski uređaji. no u suštini se radi o stavljanju dostupnosti multimedijskih sadržaja na računalu u mreži i njihovim rukovanjem od strane svih učesnika u mreži.5.Slika 4.5. Slika* 4. njihovo 'pravo' računalo-domaćin (MSI) i mrežni uređaj koji ostvaruje povezanost s ISP-om (SpeedTouch). i ujedno pokazuje da VPC računalo iz kojeg se pregledavaju članovi kućne mreže može imati 'aero' osobitosti.96a prikazuje kako ostvariti uvid u sve uređaje koji se vide u kućnoj mreži. Ako se pažljivo pročita njihov detaljni opis vidi se da je jedan dostupan preko mreže a drugi je na računalu (Network . te se mogu razabrati dva virtualna računala (VPC i VPC-HR). ako se snimljeni prikazi 'dotjeraju' u programu za obradu slika:-).

5. Način stavljanja uređaja i datoteka na raspolaganje članovima mreže opisan je na narednoj stranici.97 Moguća definiranja raspoloživosti Raspoloživost ili dijeljenje resursa. Slika 4. Osim toga raspoloživost mapa koje ostali učesnici vide ka mrežni disk olakšava inicijalno mrežno prepoznavanje i učinkovitiju razmjenu podataka. se odnosi uređaje i datoteke. Raspoloživost resursa (sharing) Raspoloživost (sharing) resursa jednog računala drugim učesnicima i mreži jedna je od značajki fleksibilnosti računalne mreže. kako prikazuje naredna slika.5.96b) lijepo pokazuje lokalnu i Internet povezanost od kojih se Internet povezanost može isključiti bez posljedica na raspoloživost resursa unutar kućne mreže. Datoteke su raspoložive ako se pridruže jednoj od slijedećih skupina: o o o o o o Public Desktop Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos . Izbornik za nadzor mrežne povezanosti (mali prozor na desnoj strani slike 4. Ova osobitost naročito dolazi do izražaja kada su u pitanju pisači ili dohvat neki specifičnih i skupljih uređaja kada dijeljene resursa s drugima ima veliko financijsko opravdanje. Izborom {Control Panel}~/Network and Internet/~/Network and Sharing Center/~/Change advanced sharing settings/ omogućava se fino podešavanja kako resurse staviti na raspolaganje (share) korisnicima u kućnoj i javnoj mreži.location:).

Promjene opcija raspoloživosti prikazane su na narednom skupu slika iz kojeg se razaznaje da se ključni elementi podešavanja raspoloživosti podešavaju na isti način za kućnu i javnu mrežu. koja prikazuje podešavanja za kućnu i radnu mrežnu povezanost ima nešto više opcija od podslike 4. Već prije opisano premještanje mapa na omogućavanje raspoloživosti resursima i datotekama nema nikakvog utjecaja.5.5.98b koja se odnosi na javnu raspoloživost sadržaja. Podslika 4.98a. .

5. a istančano . Navedeno je opći pristup. prepoznavanja resursa nema. i računalo se uopće ne vidi u grupi. Ako se ova opcija isključi.Slika* 4.98 Definiranje raspoloživosti za kućnu i javnu mrežu 'Network discovery' je vrlo značajan dodatak koji omogućava računalima u mreži da brzo i lako prepoznaju.

. Stavljanje pisača računala na raspolaganje je druga navedena opcija. Multimedijski sadržaji stavljeni na raspolaganje u mreži mogu se dodatno podesiti prema slici 4.99.31c). Ova opcija traži da su DNS.5. Zaporka je uobičajeno sredstvo zaštite i da bi se ova opcija mogla uporabiti korisnici koji žele pristupiti raspoloživim resursima moraju imati KORISNIČKI_RAČUN na računalu gdje se resursi štite na ovaj način. 'Windows HomeGroup Connections'. prenose iz kućnog profila u javni profil. te da je član odgovarajuće grupe korisnika (prema slici 4. a treća stavlja na raspolaganje sadržaje obuhvaćene u popisu na početku ove stranice. ako nema ovaj operativni sustav.96 na prethodnoj stranici. FDRP. Ova opcija nije raspoloživa za javnu mrežu. SSDP.podešavanje izvršiti će se uključivanjem ove opcije i finim podešavanjima preko postavki vatrozida (firewall).5.5. Članstvo u ovoj grupi olakšava pristup raspoloživim resursima. U kućnoj mreži zahtijeva da korisnik na svakom računalu kojem pristupa ima KORISNIČKI_RAČUN. kako ih prikazuje naredna slika. Podešavanja navedena dva profila gotovo da nemaju zajedničkih osobitosti osim u izboru /Media Sharing/ gdje se postavljeni parametri za multimedijske sadržaje. i UPnP servisi uključeni. Stoga se brzo i prepozna SOHO uređaj na slici 4.

Mogućnost . NAS i slično uređaji. raspoloživi pojedinim članovima mreže.5. izbor |Allowed| ili |Blocked| omogućava da sadržaji na odabranom računalu postanu dostupni ili je dostup zabranjen.99 Mrežna raspoloživost multimedijskih sadržaja Opciju koja sprječava automatsko postavljane računala u štedni režim rada dobro je uključiti a raspoloživost resursa se može postaviti na |All networks| ili | Local network|. Ako se dozvoli da se nadzor raspoloživosti resursa može izvršiti s bilo kojeg računala.Slika 4. SAŽETAK: Već je uobičajeno da su u poslovnoj mreži pojedini resursi. kao skupi pisači u boji.

a operativni sustav ponovo instalirati ili nadograditi. 4. Uvijek je dobro sve važno čuvati na barem još jednom računalu ako nisu raspoloživi nekakvi poslužiteljski resursi ili NAS. koristi i IPSsec (Internet Protocol Security) koji je dio TCP/IP skupa protokola glede sigurnosti (AH. Antivirusna i Internet zaštita mora postojati na računalu.stavljanja resursa na raspolaganje od velikog je značaja glede čuvanja osobnih sadržaja. U slučaju neispravnosti računala korisnika. a ne slušati 'borbene pjesme'. koja pored uobičajene tehnologije zaštite zaprečivanja programskoj potpori da pristupi resursima Interneta (kao zabrana izlaza). što u praksi znači da se umrežavanje i raspoloživost resursa sa starijim operativnim sustavima neće moći ovako jednostavno ostvariti. Vatrozid ovog operativnog sustava ima integriranu naprednu tehnologiju zaštite. njegovo korištenje omogućeno je na dva načina: . raspoloživost datoteka (uradaka) kao njihovog proizvoda itekako je važna za grupni rad. te je jednostavnost u pogledu njihovog dohvata od velikog značaja. planiranje prelaska poslovnog okruženja na novi operativni sustav treba pažljivo izvršiti. Treba raditi.5. ali sama po sebi nije dovoljna ma kako dobra bila. što ovaj operativni sustav omogućava uz poštivanje svih elemenata zaštite. ESP. Raspoloživost uređaja u poslovnom okruženju je gotovo podrazumna. dok raspoloživost multimedijskih sadržaja baš i nije. Dakle. odnosno operativni sustav.6 Zaštita sustava . što s raznolikom operativnim sustavima nije moguće. računalo se može popraviti. koje možda podliježu i autorskim pravima:-). Sve navedeno ima smisla ako računalni resursi. pripadaju ovoj porodici operativnih sustava. drugo računalo u istoj grupi po prepoznavanju raspoloživog resursa automatski će preuzeti i instalirati njegov upravljački program od računala koje resurs nudi na raspolaganje. Zbog složenosti upravljanja funkcijama vatrozida. Važnost čuvanja podataka na više mjesta ogleda se i kao preventivna mjera od učinaka koje mogu proizvesti zloćudni programi. No isto tako omogućava sigurnu komunikaciju između dva računala koja će tražiti identifikaciju i osigurati zaštitu podataka. Na primjer. No gledano u duhu uradaka koje grupa korisnika koristi na primjer u CAD/CAM programskom okruženju. ako se na raspolaganje stavi pisač na jednom računalu.vatrozid Opća zadaća vatrozida (firewall) je zaštita računala od napada preko mreže. TLS) u pogledi identifikacije u enkripcije. ali izgubljene podatke nitko ne može nadomjestiti. preneseni nekim Internet servisom ili što je sve češće preko USB sticka.

s kojima se. Vatrozid s integriranom tehnikom zaštite koristi mehanizam slanja potpunih informacija o stanju veze i podataka (stateful) učesnicima u konekciji koje se pridodaju podacima prilikom njihove obrade kroz slojeve OSI modela. računala. odnosno nadzire se ponašanja sustava u cjelini. ili se pak računalo korisnika namjerava u jednom momentu iskoristiti za napad na određeni sustav spojen na Internet i slično. ili je dio razmjene podataka putem osobitih protokola (uTorrent). i drugi komponenti sustava. Nadzor sustava glede sigurnosti je vrlo složena zadaća. Podrazumno dolazni promet se blokira osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od strane računala ili je eksplicitno dozvoljen prema zadanim pravilima. 'uvode' i definiraju sve postavke vatrozida. MMC se koristiti za administraciju mreže. u osnovi se ne propušta osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od operativnog sustava (Windows update) ili programske potpore (Adobe). a .38 vidi se da su pripravljene uobičajene postavke vatrozida za kućnu i javnu mrežu. usluge.Promet od Interneta prema računali. U osnovi zaštita sustava ostvaruje se pomoću skupa alata pod nazivom MMC (Microsoft Management Console). Za korisnika koji dobro ne poznaje rad vatrozida ne preporuča se da mijenja njegove postavke.Odlazni promet u osnovi se dozvoljava jer je pretpostavka da ga inicira operativni sustav ili instalirana ispravna programska potpora. Odlazni (outbound) . Administratorski .40 vidi se da skup pravila definira kao se nadzire odlazni i dolazni promet.uobičajeni korisnik koristi vatrozid preko ikone koja je dio 'Control Panel' sadržaja.5. a na slici 4. Pod filtriranjem se misli na dozvolu ili blokiranje mrežnog prometa prema definiranim pravilima (rules). Upisom komande MMC u formu glavnog izbornika |Search programs and files| dobije se naredna uvodna slika. • Na slici 4.5. No nije rijetkost da korisnik instalira nekakve neprovjerene (piratske) verzije programske potpore koje generiraju vanjski promet sa ciljem da se na neku adresu šalju osobni podaci korisnika (korisnički ime i zaporka kod banke na primjer) ili se naprosto vrši krađa datoteka. kao jedan mali dio od raspoloživih mogućnosti. jer se može toliko upetljati da sam sebe zabrani.• • Korisnički . ili pak odgovor na upite koje IE šalje poslužitelju nekih web stranica. Nadziru se i filtriraju svi paketi za IPv4 i IPv6 verzije protokola. Posljednje dvije mogućnosti mogu biti izvor zloćudne programske potpore koju u osnovi treba ako prože vatrozid. Internet promet se definira kao: • Dolazni (inbound) .prošireno korištenje funkcija vatrozida i sigurnosnih podešavanja u poslovnom okruženju. zaustaviti antivirusna programska potpora.

100 Početni prozor MMC (Microsoft Management Console) Izborom /File/~/Add/Remove Snap-In. .13..5. kojemu je način korištenja prikazana na slici 4.4./ dodaju se u popis predlošci koji se žele konfigurirati (preurediti) za sve značajne funkcije sustava. Slika* 4.msc.jedan od alata prepoznaje se u izborniku.. 'Windows Firewall' je samo jedan od njih. Ovi predlošci mogu se odnositi i na programske proizvode koji se instaliraju na sustav napisani od nezavisnih proizvođača. gpedit.

5.. Stoga neće u osnovi koristiti izbor /Advanced settings/ sa slike 4./.Slika* 4.38.5. već izbor /Allow a program or feature through Windows Firewall/ kako prikazuje naredna slika. koje će usmjeriti rad sustava prema želji korisnika i koje se mogu spremiti izborom /File/~/Save as. No..101 Korištenje kreirane MMC konfiguracije Na ovaj način kreiraju se postavke za pojedine komponente sustava. te se ne preporuča za prosječnog korisnika. . učitati već nekakva postojeća konfiguracija ili izraditi posve nova. za ovakvo podešavanje sustava nužno je poprilično znanje (MOC na primjer). Prosječni korisnik osloniti će se u glavnom na upite koje mu postavi vatrozid glede propuštanja ili zaprečivanja prometa za neku aplikaciju za javnu i privatnu mrežu.

. Za običnog korisnika obično si ova podešavanja dovoljna.102 Podešavanje vatrozida za programsku potporu u kućnoj i javnoj mreži Iz primjera se vidi da se na vrlo jednostavan način postavljanjem 'kvačice' omogućava promet u kućnoj (home) ili javnoj (public) mreži i da se vrlo jednostavno može popisu pridružiti nekakva izvršiva datoteka.Slika 4. i kojoj su postavke za vatrozid podešene prilikom instalacije.5. Na slici 4. što ujedno znači da je omogućen i dolazni i odlazni promet za mrežu gdje je 'kvačica postavljena.40b prikazano je kako se u pravilima za nadzor prometa nalazi i programska potpora koja zahtjeva kontakt s Internetom (uTorrent).5. Odabir/Properties/ sa slike nudi različite mogućnosti podešavanja od kojih su najbitnije prikazane u narednom skupu slika.

što se na slici 4.5. i izbor |Enable| koji pravilo omogućava ili onemogućava. ali nekad se ukaže potreba za dodatnim podešavanjem. Svakom pravilu u kartici || General|| dodjeljuje se ime koje ga identificira.40b vidi kao zeleni ili sivi kružić uz ime pravila.Slika** 4. Kartica ||General|| (slika 4.5. |Allow the connection if it is secure| propušta .5.103a) daje opće podatke o pravilu koje je dodano tijekom instalacije programske potpore ili o pravilu koje se izrađuje za izvršivu datoteku (.103b) pomoću sučelja srodnog WE.5. Dozvola ili blokiranje prometa u konekciji daje više mogućnosti.103-104 Podešavanje postavki vatrozida za programsku potporu U osnovi postavke upisane u pravila tijekom postupka instalacije nije potrebno mijenjati. opis što bi pravilo trebalo raditi.EXE) odabranu preko kartice ||Programs and Services||~|This program|~| Browse| (slika 4. |Allow the connection| propušta sve TCP/IP pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila.

5. dok izbor | Services| omogućava da se pravilo primjeni na sve procese i servise koji podržavaju rad programa (najčešći izbor). ovaj dio uglavnom će koristiti profesionalci. odnosno na izabrani protokol primjenjuju se pravila.5.5. Ove dvije kartice prikazane su na slici 4. Dakle. Mehanizam dodavanja adresa u raspon u oba slučaja je isti. ili definiranja raspona početne i krajnje adrese u nekoj mreži.104a) animirana je i prikazuje koje je sve protokole moguće nadzirati. Uobičajeno. Kartica ||Scope|| (slika 4. a eventualno preuzimanje s ostalih IP adresa zabrani. raspoloživ je izbor |Protocol number| koji omogućava odabir bilo kojeg od protokola prema broju koji je definirala IANA (Internet Assigned Numbers Authority). definira samo adresa poslužitelja odakle će se preuzeti nove definicije.104b) definira raspon lokalnih i odredišnih IP adresa na koja će se primijeniti definirana pravila. Ovo se odnosi na računala i grupe koji su definirani u 'Active Directory'. kao antivirus. ove postavke ne koriste se u kućnom okruženju.EXE datoteku bila ona aktivna ili ne. tehnologiji koja omogućava rad sustava na osnovu informacija i postavki iz centrale baze podataka koja se uređuje s MMC. Kartica ||Computers|| aktivna je samo ako je odabran izbor ||General||~|Allow the connection if it is secure| koji definira aktivnost IPSec skupa pravila. Ako se koristi TCP ili UDP tip protokola raspoloživ je izbor broja lokalnog ili odredišnog porta koji će se koristiti. ako se izabere|Custom| tip protokola. bilo u IPv4 ili IPv6 formatu koji se ne smiju miješati. Uobičajeni raspoloživi izbor po instalaciji programske potpore je |Any IP address| koji znači da pravila definirana u vatrozidu vrijede za sve IP adrese s kojima računalo komunicira prema Internetu. No to nisu svi raspoloživi protokoli. Slično vrije i za karticu ||Users||. samo na servise ili samo na određene servise. Tada se omogućava izbor koje računalo smije pristupiti uz pridržavanje pravila i za koja računala pravila ne vrijede. Kako uporaba ove kartice podrazumijeva potpuno poznavanje TCP/IP skupa protokola. Ova opcija općenito je moćnija je od izbora |These IP addresses| koji omogućava unos raspona IP adresa na koja će se pravila odnositi. Pravilo može biti vrlo korisno kad se na primjer za jednu aplikaciju. IP adrese koje treba omogućiti kao . od definiranja jedne IP adrese do definiranja svih IP adresa u mreži ili podmreži. prvi izbor je najstroži. a odabir |Block the connection| zaustavlja sve pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila. Kartica ||Protocols and Ports|| (slika 4.samo pakete zaštićeneIPSec pravilima. kao i ICMP (Internet Control Message Protocol). Kako formate definiranja raspona IP adresa koristiti ilustrira prikazani primjer u kartici. bilo koji (all ports) ili neki specifični.103c kao animacija. a izbor |This program| odnosi se na samo jednu izabranu . Ako se u kartici ||Programs and Services|| odabere |All programs that meet the specified conditions| omogućava se slanje i prijam paketa od bilo kojeg programa na sustavu što baš nije mudro osim u slučaju ako se želi ispitati funkcionalnost nebranjene konekcije.

.35. zabrani bilo kakav promet da mu ne idu automatske nadogradnje ili obavijesti o novoj verziji proizvoda ili pak nekakve iritantne reklame i slično (za 'Adobe' ili 'Roxio'. Pošto je sam vatozid implementiran u sustav dovoljno dobar u osnovi korisniku ne trebaju specijalana Internet rješenja. SAŽETAK: Navedeni opisi daju kratak uvid u mogućnosti vatrozida. u kućnom (SOHO) i poslovnom (LAN) okruženju već je uobičajeno da su sva računala i ostali mrežni uređaji i računala 'skriveni' iza NAT-a. na primjer). Dakle. ali u SOHO okruženju s 'javnim' poslužiteljem o ovome treba voditi računa. Navedeno. koja je uporabila vatrozid kako bi komunicirala sa svojim sjedištem. kao da iskaču iz paštete:-). jer je u operativni sustav proizvođač nije implementirao. te je stoga za prosječnog korisnika bolje da sve postavke vatrozida ostavi kako ih je iskoristila određena programska potpora prilikom instalacije.4. Vatrozidu je nužno pridružiti atntivirusnu potporu.5. Slika je animirana i završni dio pokazuje mogući izbor za razgraničenje (Edge Traversal). ali je dobro da ovaj promet propusti usmjernik (router) prema web-poslužitelju. DHCP poslužitelj. Osim navedenog može se definirati i na koju vrstu uređaja za mrežnu povezanost (Interface types) vrijede pravila. prepoznatljiva po ikoni s nacrtanim kišobranom u dosadašnjim primjerima. profesionalna antivirusna potpora koja sa svog poslužitelja neprekidno nadzire računala u mreži i profesionalni mrežni uređaji i njihovi servisi. U poslovnom okruženju o zaštiti brinu poslužitelji. ako nije nužda. u privatnu računalnu mrežu. No profesionalci će njegove mogućnosti znati cijeniti. Ono što prosječan korisnik može učiniti je da pojedinoj programskoj potpori. Kartica ||Advanced|| (slika 4. To od korisnika zahtijeva potpunija znanja o odvijanju Internet prometa između računala i Interneta. već je dovoljna i nekakva bespaltna programska potpora kao 'Avira'. WINS poslužitelj i lokalna mreža (podmreža) u kojoj je računalo član glede dostupa zajedničkim raspoloživim resursima. DNS poslužitelj. Uostalom.104c) je mogućnost da se pravilo primjeni na željene tipove (profile) mreže: poslovnu domenu i/ili kućnu mrežu (private) i/ili neko javno okruženje kao kavana ili pivnica (public). U kućnoj mreži ovo je bez značaja. nije dobro omogućiti na računalu. koje su daleko moćnije od opisa koji pripadaju slici 4. jednog od bitnih uvjeta za ostvarivanje učinkovite zaštite.'prihvatljive' za računalo su: podrazumni izlaz (default gateway). razgraničenje se odnosi samo na dolazni promet i propušta na primjer promet prema webposlužitelju u mrežu zaštićenu NAT-om. odnosno zaprečivanje ili propuštanje 'neodgovornog' prometa kojeg je propustio mrežni uređaj koji omogućava NAT.

koja može biti vrlo restriktivna (dopušta priključak prema Internetu samo računalo administratora mreže i to onom koje nije u lokalnoj mreži) ili vrlo liberalna (svi mogu koristiti Internet prema nahođenju). U drugom slučaju administracija je vrlo teška i podrazumijeva obrazovane korisnike. Aspekte sigurnosti definira sama firma svojom sistemskom politikom. . kontaktira se operativni sustav preklopnika (switch) za koje računalo spojeno i koji na priključku prema neažurnom računalo propušta samo promet prema IP adresi poslužitelja koji osigurava ažuriranje programske potpore.Novi trendovi glede sigurnosti vode do te mjere da ako se ustanovi da računalo nema ažuriranu antivirusnu ili neku drugu zaštitu.

4. Portovi | 7. Nije na odmet raščistit razliku između tri naizgled slična pojma: internet. Prema zamislima Tim Berners-Lee 1993. naziva se i InternetWORK. Usluge Interneta | 7. Mrežni uređaji Organizacije širom svijeta prinuđene su da svakodnevno stjecati nova znanja kako bi svoj posao obavljale kvalitetno i uspješno.7.godine osmišljena je prva inačica današnjeg WWW u The European Laboratory for Particle Physics in Switzerland (CERN) i prvi grafički orijentiran preglednik .4. Internet danas predstavlja milijune računala širom svijeta povezanih u jednu jedinstvenu mrežu. Pored mnogih drugih znanja iz raznih oblasti potrebna si im i tehnička znanja iz oblasti novih informacionih tehnologija.fizički prijenos podataka (bit-ova) između računala po standardu koji nosi ovo ime (ima i drugih načina). TCP/IP skup protokola | 7.2. . Internet .4.projekt mreže Ministarstva odbrane USA-a iz 60-tih godina za vojne potrebe.3.godine i INTERNET EXPLORERA-a 1995.između računala u internetu omogućena je razmjena podataka i pružaju se usluge (servisi).MOSAIC. Preteča Interneta je ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) .4.mrežnom opremom povezana računala ili mreže. Ethernet .1.4. Ovo načelo je jednostavno prošireno na čitav svijet. Internet i Ethernet. svakim danom sve veću.godine te nove brze mrežne arhitekture nastaju temelji Interneta kakvog danas poznajemo. Internet nije vlasništvo ni jedne kompanije pojedinačno već predstavlja jednu otvorenu informatičku mrežu. 1991. • • • internet . Ideja Interneta proistekla je iz dizajna lokalnih računalnih mreža u tvrtkama koje su omogućavale dijeljenje računalnih resursa i razmjenu datoteka i pošte unutar tvrtke.godine uveden je Gopher servis razvijen u laboratorijima University of Minnesota (USA) koji je uveliko olakšao uporabu Interneta. Ova oblast izuzetno je široka i obuvača niz segmenata među kojima se Internet izdvaja kao jedan od najznačajnijih. Potom predstavljanjem NETSCAPE-a 1994. INTERNET Načela rada | 7. Potom mreža povezanih računala postaje igračka znanstvenika.4.

Xerox) i realiziran je kao otvoreni standard (open). Ogromni napori se ulaži u daljnji razvoj mrežne infrastrukture. te preko njega na tu 'svjetsku mrežu'. postaje dio Interneta. Intel. Iako je originalni standard izmijenjen nekoliko puta zbog pristupa bržim medijima očuvana je kompatibilnost između svih objavljenih varijanti. Ne postoji centralna vlast koja upravlja Internetom. poveže s modemom preko telefonske linije (ili optičkim kabelom) prema davatelju Internet usluga (provider-a). Ethernet prihvaća s istim protokolom brzine od 3Mbps iz 1973 godine i 10Gbps danas.3. što je u osnovi Ethernet standard uz minorne razlike. Sa nekadašnjih desetak Kb/s danas se u razvijenim zemljama svijeta komunikacija odvija u redu veličine 10Mb/s i više. odnosno standard koji ne traži zahtjev za licenčna prava. Ethernet specifikacije podržavaju različite medije.BACKBONE. osobito i smjeru sigurnosti i povećanja brzine komunikacije. 'globalna svjetska mreža' i slične. Ethernet standard objavio je 1980 godine konzorcij DIX (Digital. Ethernet je odgovor na zahtjev za brzim LAN-ovima. Internet je globalna mreža računala svih vrsta koja smišljeno i logički objedinjuje tisuće različitih računalnih mreža širom svijeta koje koriste iste tehničke standarde kako bi se ostvarila međusobna komunikacija. Ako se kućno računalo ili lokalna mreža.Brzina Interneta povećava se iz dana u dan. te omogućila uporaba mnoštva različitih usluga što ovu jedinstvenu mrežu svrstava u INFORMACIJSKI SUSTAV. U osnovi to je pristup više korisnika na zajednički medij po CSNA/CD načelima. Lokalne mreže (LAN-ovi) ustanova danas se već dizajniraju s internom brzinom od 10Gb/s između ključnih mrežnih uređaja koji čine okosnicu (kičmu) lokalne mreže . Uspjeh Ethernet-a omogućilo je slijedeće: • • • • • • • Jednostavnost i lako rukovanje Sposobnost uvođenja novih tehnologija Kompatibilnost sa starijim tehnologijama Pouzdanost u radu Mala cijena instalacije sustava Mala cijena nadogradnje sustava Mala cijena održavanja Definicija Interneta Obilje je različitih definicija Interneta. jer se ja shvatila ogromna moć Interneta na sveukupni razvoj društva. Učešće u radu Interneta zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu poštivanja tehničkih . 'mreže svih mreža'. različite propusnosti (Bandwith -BW) i različite varijante sklopovlja u odnosu na prvi i drugi sloj OSI modela. Godine 1985 IEEE publicira standard za lokalne mreže pod nazivom 802.

dužne su brinuti o sigurnosti kako njihova računala ne bi bila odskočna daska za napade na tuđe sustave. Sigurnosne politike u poslovnom svijetu iznimno su restriktivne. Ova organizacija ostvaruje vezu između službenih vladinih ustanova u pojedinim zemljama i nevladinim institucijama kao sto su univerziteti i kompanije. krađe programske potpore. do ljudskih postupaka. ogromne količine reklamna i druge nekorisne elektroničke pošte (spam). sve je zabranjeno osim onog što je izričito dozvoljeno. Internet društvo (Internet Society) u Fairfax-u. Osobito danas svjedoci smo mnogobrojnih 'virusa'. 'crva'. No. muzike i filmova i sličnog. Radi svega toga treba se organizacijski pripremiti za slučaj incidenata. a šteta može biti izazvana slučajno ili namjerno. dovodi do toga da zbog neovlaštenih upada u računalne sustave u raznorazne svrhe ili njihovog blokiranja rada. Virginia. a dozvoljeno je samo ono što je neophodno za obavljanje posla. Ljudski faktor može djelovati izvana ili iznutra. prijevozne kompanije i slično). Opis provođenja politike predviđa postupke kako za 'obične' ljude tako i za osoblje dužno da je nadzire i provodi. odnosno POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠTENJA koju moraju poštovati svi koji se računalom priključuju na njene mrežne resurse. USA. Recimo blokiranje usluga (servisa) banke preopterećivanjem njihovih resursa koristeći resurse mnoštva tuđih računala istovremeno. Broj korisnika Interneta neprekidno raste. Sigurnost i privatnost sve su značajniji aspekti koji se moraju razmatrati pri dizajnu mreže. Dokument koji opisuje ova politika sadržavati će sve što je potrebno da se spriječe incidenti: od načina na koji se može uči u recimo upravnu zgradu. pa do načina fizičke i programske zaštite računalne opreme. Internet postaje sve manje lijepo okruženje. a da vlasnici tih računalo o tome ništa ne znaju zbog vlastitog neznanja i nezaštićenosti. osobito lokalne. grešaka u programskoj potpori. Stoga se u ustanovama i kompanijama propisuje SIGURNOSNA POLITIKA. registriranja ulaska i izlaska. osobito u poslovnom svijetu (banke. kvara na opremi. Sve se više nastoji zakonski regulirati ponašanje na Internetu i omogućiti progon prekršitelja bez obzira na nacionalne granice. odnosno cjelokupne lokalne mreže. Ključna stvar pri provođenju sigurnosne politike je da se u svakom trenutku točno zna što je čiji posao i tko je za što odgovoran. postupanja s povjerljivim informacijama i dokumentima. Čimbenici koji utječu na brz rast korisnika Interneta su: .standarda kako bio se ostvarila prisutnost na mreži. Čak i ustanove ili kompanije koje vjeruju da njihovi sustavi ne sadrže informacije vrijedne brige i dodatnih ulaganja. ali većina stručnjaka se slaže da će to biti brojka od oko 500 milijuna korisnika tijekom ovog desetljeća. raznolika primjena. Niz uzroka može dovesti do nedostupnosti ili gubitka informacija u elektroničkom obliku: od prirodnih katastrofa. ima važnu ulogu i preporučuje tehničke standarde. Računalo čim se priključi na Internet prestaje biti nečija 'privatna' svojina i njegov korisnik mora voditi brigu o svim propisanim aspektima sigurnosti.

a bakrene i optičke veze zakupljene su od Hrvatskih telekomunikacija. Mrežnu infrastrukturu posjeduje CARNet ustanova. Stalno smanjivanje troškova pristupa Internetu. . Nakon svega navedenog može se Internet definirati kao globalni planetarni komunikacioni sustav međusobno povezanih mreža računala namijenjen razmijeni informacija svih oblika. Sve je veći broj korisnih (i nekorisnih) informacija dostupnih putem Interneta. izgradnja i održavanje i nadzor nad mrežom kojoj je načelo povezanosti u prvim godinama djelovanja prikazano na narednoj slici.• • • • • • Prijateljski raspoložena programska potpora za korištenje Interneta. Uobičajeno je postojanje nekoliko WAN-ova različitih po namjeni i zadaći. Strah tvrtki od tehnološkog zaostajanja u odnosu na konkurenciju te se moraju pojaviti na Internetu. Tako povezane lokalne mreže uobičajeno nose oznaku WAN (Wide Area Netvork) kao pojam za računalne mrežne sustave koji obuhvaćaju veće zemljopisno područje. Svaka država ima svoje rješenje Internet mreže po načelu međusobno povezanih lokalnih računalnih mreža LAN (Local Area Network). Internet u Hrvatskoj Mreža CARNet privatna je WAN mreža hrvatske akademske i znanstvenoistraživačke zajednice. Razvoj tehnologije omogućio je da se umjesto dosadnih komandi znanih samo računalnim ekspertima koristi grafičko sučelje s malim slikama (ikonama) pomoću kojih je rad s računalom postao razumljivim prosječnom čovjeku pa i djetetu. Smanjeni troškovi tvrtkama za obavljanje poslovnih transakcija zbog brzine razmjene podataka. Jednostavan pristup omogućen preko bilo koje lokacije gdje postoji telefonska linija. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske osnovalo je CARNet kao ustanovu kojoj je djelatnost razvoj. Tako je i CARNet jedna od WAN-ova na području Hrvatske. mada za nas još uvijek skupo.

postoji nekoliko temeljnih pristupnih čvorišta. Naime. a dio za distribucijska čvorišta. Veza pristupnoga čvorišta prema LAN-u ustanove jest preko radne stanice UNIX koja obavlja funkciju usmjerivača. • Veza s LAN-om ustanove ostvaruje se preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze asinkroni modemi brzine 33.1 Logička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj 90' godina TCP/IP je dominantan protokol u mreži CARNet. Osim za prijenos IP prometa preko mreže ATM tehnologija rabi se i za primjene kao što je video mreža namijenjena real-time prijenosu udaljenih predavanja slikom i tonom televizijske kvalitete.4. ATM preklopnici jezgre ujedno su i ATM preklopnici u distribucijskim čvorištima. Prijenosne tehnologije su ATM (Asynchronous Transfer Mode) i Ethernet. dio ulaza ATM preklopnika namijenjen je za jezgru. te serijski linkovi modemima na iznajmljenim linijama.6 Kbps na pristupnom i distribucijskom čvorištu. Brzine prijenosa unutar jezgre su 155Mbps i 622Mbps. Jezgra prvotnog CARNet WAN-a sustava jest preklopna mreža. Na svako distribucijsko čvorište spojeno je jedno ili više pristupnih čvorišta. utemeljena na ATM tehnologiji. Ovisno o načinu na koji je ostvarena veza. Pristupna čvorišta su mjesta pristupa LAN mreža ustanova na CARNet WAN mrežu. Na jezgru CARNet WAN-a spojena su distribucijska čvorišta. .Slika 7. Preklopna mreža je realizirana s ATM preklopnicima fizički povezanih preko optičkih i žičnih kabela. Radna stanica UNIX ima asinkroni modemski i Ethernet ulaz.

Za glavno čvorište u Zagrebu vezano je više od 100 ustanova dok je broj članica u regionalnim čvorištima od nekoliko pa do više desetaka ustanova. Naime. Tip veze preko ATM preklopnika jezgre ostvaruje se u pristupnim ustanovama u kojima je smještena oprema jezgre CARNet i distribucijskih čvorišta. Veza optičkim vodom na čijim se krajevima nalaze FOT ( Fiber Optic Transceiver) uređaji za prilagodbu na Ethernet AUI ulaze. Veliki se napori ulažu i za pristup Internetu preko autoriziranih CMU (Carnetovi Modemski Ulazi) ulaza. Veza prema LAN-u ustanove ostvarena je preko usmjernika koji ima sinkroni serijski i Ethernet ulaz. Brza jezgra povezuje ATM vezama brzine 155 Mbps sve gradove u kojima je na CARNet spojeno više od jedne ustanove. te se u tom smislu svakodnevno nadograđuje postojeća mrežna infrastruktura u svim čvorištima te unapređuje tehnologija jezgre na brzine 1Gbps i 10Gbps. Veza prema distribucijskom čvorištu je Ethernet ulaz na usmjerniku čvorišta. dio ulaza ATM preklopnika jezgre namijenjen je za pristup LAN-a ustanove na CARNet WAN. Prvotna realizacija jezgre CARNet-a pokriva cijelu Hrvatsku vezama brzine 155Mbps i 622Mbps. . Veza prema LAN-u ustanove također je ostvarena putem Ethernet ulaza na usmjerniku. Modemski pristupni poslužitelji (ACCESS server) imaju dial-in i leased line asinkrone serijske ulaze. Protokoli n a modemskim pristupnim poslužiteljima jesu PPP i SLIP. u osnovi svaka sa samostalnom lokalnom mrežom. Veza prema distribucijskom čvorištu je sinkroni serijski ulaz na usmjerniku čvorišta.• • • • Veza preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze sinkroni modemi brzine 128 Kbps ili 2 Mbps.

Međusobno povezivanje računala ili grupa računala realizira su uporabom sabirnih uređaja (HUB-oba) i preklopnika (SWITCH-eva). reagira na njihovu prijavu i osigurava komunikaciju sa svim stranama uključenim u incident. Daljnja razgradnja veze pojedinih komponenti lokalne mreže najčešće se realizira UTP fizičkom osnovom kao nositeljem mrežne infrastrukture.2 Prvotna fizička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj. računalna mreža koja povezuje sva hrvatska sveučilišta i većinu sveučilišnih gradova putem brze jezgre prvotno utemeljene na ATM tehnologiji i brzinama prijenosa od 622 i 155 Mbps. u kojem su zapisani IP podaci za dolazni i odlazni promet prema obrascu '161. uključujući poznate nedostatke u pojedinim sustavima i tehnike zaštite. prijenos videosignala preko računalne mreže. Jezgra CARNet projektirana je i napravljena kako bi zadovoljila sadašnje i buduće potrebe korisnika za pouzdanom komunikacijom. Za sada se u lokalnim mrežama ne koriste dinamičko dodjeljivanje IP adresa.X. te se korisnik lokalne mreže koristeći pretražitelj najprije obraća njima da vidi ima li tu već njemu interesantnih podataka. CARNet osigurava tehničku podršku i savjetodavnu pomoć ustanovama članicama.4. FTP i druge). skupina za pitanja sigurnosti računala i računalnih mreža. Lokalne mreže povezane su s regionalnim čvorištima preko mrežnih usmjerivača (ROUTER-a). Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u . a danas u realizacijama od 1Gbps i 10Gbps. Glede sigurnosti mrežnog sustava unutar CARNet-a ustrojen je CERT (Computer Emergency Response Team). Unutar CARNeta djeluje i hrvatska DNS služba. koji omogućavaju programirano segmentiranje prometa unutar lokalne mreže. što je osobitost Dial-IN pristupa Internet mreži. Lokalno čvorno računalo obično nudi i druge Internet usluge (pošta.Y' tako da je svakoj lokalnoj mreži 'X' dodijeljen skup od 255 brojeva 'Y' (s izuzetkom 0.53. tim koji odgovara na incidente na mreži u cjelini i po dijelovima. te potom ide dalje Internetom ako traženi podaci ne postoje.128. odgovorna za uređivanje i odobravanje domena unutar 'hr' nacionalne domene i CERT. na primjer. To je. Jedno i drugo čvorno računalo obično imaju PROXY poslužitelj koji ima zadaću da čuva sav promet prema inozemstvu koji se učestalo ponavlja. Pri tome se vodi računa o uvođenju novih servisa i usluga. Na nivou lokalne mreže uobičajeno je jedno lokalno čvorno računalo na kojem se nalaze se DNS podaci koje svakodnevno kopira čvorno računalo regije.255) za njezina interna računala ili računalne uređaje. Za većinu svojih korisnika CARNet je prije svega jedna od najmodernijih i na svijetu najboljih računalno-komunikacijskih infrastruktura. Osim toga pruža potrebne informacije o zaštiti računala i računalnih mreža.Slika 7.

igre. Načela rada Interneta.video na zahtjev. dostup do udaljenih informacija . LAN je mreža u privatnom vlasništvu unutar jedne ili nekoliko zgrada čija udaljenost nije veća od nekoliko kilometara. discussison groups. komuniciranje .bijeli svijet.koncept 'računalnog centra' gdje jedno veliko računalo opslužuje čitavu organizaciju zamijenjen je 'računalnom mrežom' (computer network) . komunikacija među razdvojenim djelatnicima. oprema dostupni svima na mreži bez obzira na fizičku udaljenost.umjesto brzog ali skupog velikog računala više PC-a. WWW. zabavu . Mreža je omogućila slijedeće: • • • • • • • dijeljenje resursa . interaktivni video i TV. kupovina. uštedu . programi. Koristi sabirničku ili zvjezdastu topologiju s brzinom prijenosa podataka od 10-1000 Mbps (1 megabit/sec = 1'000'000 bit/sec). MAN je veća verzija LAN-a koja koristi sličnu tehnologiju. U suštini radi se o povezivanju više malih lokalnih mreža (LAN) u veće skupine (MAN) te njihovo povezivanje u jedinstveni skup na nivou države-svijeta (WAN).email. PROXY nije ograničen samo na HTTP protokol. Iz najmanjeg mjesta u jednoj zemlji moguće je uspostaviti komunikaciju za nekoliko sekundi sa osobom koja se nalazi na potpuno drugom kraju planete. Važno je ukazati da se radi o dobro organiziranom sustavu zasnovanom na kvalitetnim tehničkim standardima koji se neprestano unapređuju i nadopunjuju novim mogućnostima. pouzdanost .većim brojem samostalnih računala koja su međusobno povezana tj. Samim tim je protok prema ostatku svijeta rasterećen redundantnog prijenosa istih podataka.TCP / IP model Centralizirani računalni sustavi .podaci. skalabilnost: client-server model. videoconference.financije. povezuje više . mogu razmjenjivati informacije. Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u bijeli svijet. CARNet ponegdje koristi ove poslužitelje dok ih T-Com navodno za sada ne koristi zbog podosta brzih veza prema inozemstvu. on-line novine. tako da bi bilo preciznije reći da se radi o keširanju (caching) Internet objekata. OSI .podaci smješteni na više strojeva zbog mogućeg kvara.

packet-switched) komunikacija između router-a koji nisu direktno povezani kabelom. odnosno različitih modela rada mreže nastalih tijekom povijesnog razvoja od strane različitih proizvođača računalne i mrežne opreme. MAN i WAN su pojmovi koji opisuju računalnu mrežu prema zemljopisnoj rasprostranjenosti. WAN povezuje geografski veliko područje. osobna mreža. Broj nivoa.poduzeća ili ustanova ili grad i može biti privatna ili javna. imena. Topologija povezivanja router-a obično je nepravilna. To je TCP / IP model. Terminologija koja se koristi da bi se sagledala njena funkcionalnost zasnovana je na slijedećim osnovnim pojmovima: • • • • Host-ovi. računala u lokalnoj mreži (aplikacijski aspekt). Obično koristi DQDB (Distributed Queue Dual Bus). sastoji se od 2 jednosmjerne sabirnice (kabela) na koje su sva računala povezana što pojednostavljuje dizajn. skladište podataka i bežična mreža. LAN. channels) . svaki sloj izgrađen je nad onim ispod njega bez kojeg nije funkcionalan. Podmreža (subnet) . . državu ili kontinent.prenosi poruke od host-a jednog LAN-a do host-a drugog LAN-a (komunikacijski aspekt). Nemogućnost komunikacije različitih mrežnih modela dovela je do dosta problema u usklađivanju njihove međusobne komunikacije. o Usmjerivači (router.prenose bitove od računala do računala. switching elements) . Razvoj tehnologije sigurno definira ili će definirati još nekakav '-AN'. sadržaji i funkcije slojeva razlikuju se kod različitih vrsta mreže. Naredna slika prikazuje organizaciju TCP / IP modela po slojevima u odnosu na OSI model. Router spremi paket i šalju ga dalje kad je izlazna linija slobodna. Može podržavati prijenos i podataka i glasa i biti povezana sa lokalnom kabelskom TV mrežom. Osobitosti van navedenog su pojmovi kao PAN (Personal Area Network). SAN (Storage Area Network) i WLAN (Wireless Local Area Network). ima dvije komponente: o Prijenosni kanali (transmission lines. levels). a vrši se tako da se paketi šalju od router-a do router-a.specijalizirana računala koja povezuju prijenosne kanale i odlučuju po kojoj će izlaznom kanalu poslati podatak koji stigne s ulaza Podmreža čini jezgru međusobne komunikacije i to je point-to-point (storeand-forward. Većina mreža organizirana je kao niz slojeva ili nivoa (layers. No jedan model 'preživio' je do danas i predstavlja temelj funkcioniranja Interneta.

videa).Slika 7. Koristi MAC adresu za komunikaciju i šalje na mrežni medij podatke kao skupinu bit-ova koja se naziva FRAME (okvir). Sloj 'n' na jednom računalu komunicira sa slojem 'n' na drugom pomoću skupa pravila koja se nazivaju protokol. ftp). U svim mrežama zadatak je svakog nivoa da ponudi neke usluge (servise) za više nivoe koji ne moraju voditi računa o detaljima implementacije tih servisa. To je tip protokola koji zahtjeva potvrdu ispravnog prijama podataka prije slanja narednih.ostvaruje prijenos podataka među 'peer' procesima dvaju računala korištenjem TCP protokola (Transmission Control Protocol) ili UDP protokola (User Datagram Protocol). o UDP . telnet. Ne zahtijeva potvrdu prijama podataka prije slanja . o TCP . Podaci u ovom sloju grupirani su u cjelinu nazvanu SEGMENT. Internet . Ovi protokoli sadrže u zaglavlju oznaku PORT-a da bi naredni sloj znao koja će aplikacija uporabiti podatke u segmentu.nepouzdana neslijedna komunikacija (npr. različit na različitim host-ovima i mrežama. Mrežni uređaji kao router koriste routing protokole i IP adresu u zaglavlju paketa da omoguće ovom protokolu navedenu zadaću kreirajući mu optimalni put. Prijenosni sloj (Transport) . ostvaruje kontakt te komunikaciju između dva udaljena računala.3 TCP / IP referentni model u odnosu na OSI model.4. za prenošenje govora.omogućava pouzdanu slijednu komunikaciju i baza je za više protokole koji zahtijevaju da se podaci prenesu bez greške (npr. IP protokol spada u routed protokole. • • • Sloj host-mreža (Host-to-Network) .nije definiran protokol kojim se host veže za mrežu.sloj radi sa IP (Internet Protocol) grupama podataka nazvanim PACKET ili DATAGRAM koje usmjerava optimalnim putem.

ali postoji nekoliko glavnih kičmi (backbone) na koje su povezane regionalne mreže. izvornu i odredišnu adresu (32 bit-a) i druga. kompanija. Skup slojeva i protokola čini mrežnu arhitekturu (network architecture). po jedan za svaki sloj. bez obzira da li su oni na istoj mreži ili nisu i da li postoje ili ne postoje mreže među njima. Na osnovu port-a pročitanog u zaglavlju segmenta. Ne postoji pravi prijenos podataka među slojevima . Ono što Internet drži na okupu je protokol mrežnog nivoa IP (Internet Protocol) čiji je zadatak da na najbolji mogući način prenese IP DATAGRAM (IP PACKET) od izvora do odredišta. tip usluge.podaci i kontrolne informacije šalju se sloju ispod sve dok se ne dođe do najnižeg sloja ispod kojeg je fizički medij kojim zaista ide komunikacija.B. NNTP. . davaoca Internet usluga i drugi. Postoji više različitih formata-klasa IP adresa (A. omogućava razmjenu podataka među 'peer' procesima dvaju računala između dviju aplikacija iste namijene.. Half-duplex (HD) ili Full-duplex (FD). MIDI formatu. prijenos datoteka (FTP). a na njih LAN univerziteta. IP paket (DATAGRAM) sastoji se od dva osnovna dijela: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine. podataka: 65'494 byte-ova Unutar podataka sadržana je cjelokupna TCP usluga koja se opet satoji od svojih dijelova. Internet se sa stanovišta mrežnog sloja može promatrati kao skup međusobno povezanih podmreža ili autonomnih sustava. Lista protokola. Koristi se gdje je pouzdanost manje bitna. ukupnu duljinu datagrama (do 64kB). što znači da je jednostavniji. Dakle. JPEG ili TIFF formatu i drugo. HTTP..D) koje se razlikuju po broju bit-a koji se dodjeljuje za adresu mreže i za adresu računala a da ukupno ne pređe 32 bit-a. čini stog protokola (protocol stack). Sučelje (interface) između susjednih slojeva definira koje primitivne operacije i servise donji sloj nudi gornjem. u početku virtualni terminal (TELNET). Zaglavlje sadrži petnaestak polja koja opisuju verziju protokola.sadrži sve protokole višeg nivoa. elektronička pošta (SMTP). IP adresa se sastoji od 2 dijela: broja mreže na koju je priključeno računalo i broja računala u toj mreži.C.• narednih. Na neki način IP zaglavlje okružuje TCP zaglavlje unutar kojeg su podaci. vrijeme života paketa. odgovarajuća aplikacija preuzima njegove podatke te od jednog segmenta ili više njih 'prvi' nama razumljivu skupini podataka prema na primjer ASCII kodu. zatim i DNS. duljinu zaglavlja. Ne postoji prava struktura. Aplikacijski sloj (Application) . Ovaj sloj brine i o tome da li će komunikacija biti Simplex (SX).

propusnosti.20B IP zaglavlja . spojne točke (SOCKET) od kojih je svaka definirana IP adresom host-a i brojem port-a (16 bit-ni broj za host i identifikacijska oznaka usluge). podataka: 65'494 byte-ova (65'535B . Ako je segment prevelik za mrežu kroz koju mora proći. Kad poslani segment stigne na odredište primalac šalje u segmentu potvrdu . TCP usluga se osigurava tako da i pošiljatelj i primatelj kreiraju krajnje točke (end points) tj. Šaljući i primajući TCP entiteti razmjenjuju podatke u obliku SEGMENTA podataka. Koriste ga. Da bi se osigurala TCP usluga.TCP (Transmission Control Protocol) dizajniran je tako da osigura pouzdani tok byte-ova s jednog do drugog kraja po nepouzdanim mrežama koje se mogu razlikovati po topologiji. TCP entitet prihvaća od lokalnih procesa tok podataka korisnika. TCP softver ne zna što znače byte-ovi koje prenosi i ne čuva granice poruka već ih šalje kao segmente koji se sastoje od grupe byte-ova. TCP veza je tok byte-ova. kašnjenju. razbija ga u dijelove koji ne prelaze 64K i šalje svaki dio kao posebni IP datagram koji kad stigne na drugi kraj. a ne tok poruka. Segment se sastoji od 20 byte-nog TCP zaglavlja (uz opcionalni dio) za kojim slijedi 0 ili više byteova podataka. . segmenti sa 0 byte-ova podataka koriste se za potvrde i kontrolne poruke. mora se uspostaviti veza između socket-a na host-u koji šalje i socket-a na host-u koji prima podatke. Svaki segment uključujući i TCP zaglavlje mora stati u 65'535 byte-ova IP paketa. tj. Format TCP segmenta se sastoji se od: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine. UDP (User Data Protocol) protokol omogućuje slanje IP datagrama s dodanim kratkim zaglavljem bez potrebne potvrde da se uspostavi veza. Zaglavlje sadrži desetak polja koja počinju s izvornim port-om (16 bit-a) i odredišnom port-om (16 bit-a) te slijedi redni broj TCP veze i druga.broj koji odgovara broju slijedećeg segmenta kojeg očekuje primiti. segment se šalje ponovo.20B TCP zaglavlja). a nastaje skupljanjem podataka od nekoliko upisivanja (write) ili razbijanjem podataka od jednog upisivanja. Osnovni protokol kojeg koriste TCP entiteti radi na načelu da nakon slanja segmenta pošiljatelj pokreće svoj timer (vremenski brojač). router vrši fragmentaciju u više manjih segmenata od kojih svaki dobiva svoje IP zaglavlje. predaje se TCP entitetu koji obnavlja originalni tok byte-ova. veličini paketa ili nečemu drugom. a svaki host može za sebe odlučiti kako će dodijeliti ostale svoje port-ove. Brojevi port-ova ispod 256 (well-known ports) rezervirani su za standardne usluge. Svako računalo koje podržava TCP ima TCP prijenosni entitet (dio softvera) kao korisnički proces ili kao dio jezgre koja upravlja TCP tokovima (streams). Ako timer istekne prije nego što je primljena potvrda.

navedeni je tema zasebnog poglavlja 7. Preko njega objašnjavaju se i razvijaju svi realni modeli. OSI model. Kako cjelokupni Internet počiva na TCP/IP modelu. Iskon ili CARNet) koje su satelitskim ili optičkom vezom povezane s nekoliko glavnih Internet čvora u inozemstvu (uglavnom u smjeru Amerike i Europe) i na taj način osiguravaju vezu velikog kapaciteta prema ostalom dijelu Interneta u svijetu. što zajedno tvori OKVIR (FRAME) podataka koji se slijedno razmjenjuje između izvora i odredišta. mnoge klijent-server aplikacije s jednim zahtjevom i jednim odgovorom. Frame je osnovna skupina podataka koja se u Ethernet svijetu pretvara u digitalni električni signal glede prijenosa podataka između računala.4. u suštini to je maksimalna duljina paketa u byte-ovima s kojim neki od interface-a (sučelja) uređaja može rukovati. koji se neprestano razvija i nadopunjuje. najam dijela prostor na disku svog računala. Prilikom izbora ISP-a od značaja je broj usluga koje pruža svojim korisnicima. stanovitu programsku potporu i itd. Dakle. ali ne pružaju svi uslugu FTP-a. News grupa. ali je gotovo svima zajedničko da se paketu dodaju MAC adrese mrežne kartice ili nekog interface-a (Media Access Control) izvora i odredišta. CARNet omogućava gotovo sve za potrebe sveučilišnih institucija. Svi pružaju uslugu elektroničke pošte. Prijenos paketa na medij odvija se posredstvom najniže razine (sloja) OSI TCP/IP modela. 1500B najviše je koliko u Ethernet svijetu FRAME može jednokratno prenijeti i ta veličina predstavlja MTU (Maximum Transmission Unit). 7.4. teoretski je model koji služi proizvođačima kao vodilja u izradi računalne opreme i programske potpore radi očuvanja međusobne kompatibilnosti.na primjer. No praksa je pokazala da se jedva prate potrebe sve većeg broja članica Internet zajednice. Korisnik preko svog računala na poslu ili kod kuće po uključivanju u Internet može: .3.Internet Service Provider) su tvrtke ili ustanove (kao T-Com.1. slijedno. znači vrlo jednostavna komunikacija. Usluge (servisi) Interneta Davatelji Internet usluga (ISP . Mediji za prijenos podataka različiti su. podaci se u svrhu prijenosa 'sjeckaju' u manje cjeline koje se šalju u nizu.

savjeta. kao 'Netscape' ili 'Internet Explorer' programska potpora. Učestvovati uživo (u realnom vremenu) u razgovoru s drugom osobom putem 'Internet video telefona' (kao Skype). Njihova izrada danas je osobita umjetnička i programska disciplina. ili u audio-video konferencijama između više osoba pomoću za to namijenjene programske potpore i opreme. Učestvovati u off-line (indirektno. u načelu između poslužitelja i računala korisnika. ovisno o namijeni stranica i inspiraciji njihovog tvorca. znanstvenih radova. lijepih i ružnih. organiziranih i neorganiziranih. Raditi na udaljeni računalu koristeći 'Telnet' uslugu.godine danas s više desetina milijuna WWW stranica predstavlja sinonim za Internet.• • • • • • • • • • • Razmjenjivati elektroničku postu (e-mail) sa bilo kojim korisnikom Interneta na bilo kojoj lokaciji na planeti. zvuk. Prve dvije riječi 'World Wide' označavaju svjetsku rasprostranjenost. Tako ih ima korisnih i nekorisnih. i video koristeći se inteligentnih preglednike WEB prezentacija. Obim raznolikih sadržaja na WWW poslužiteljima neprekidno raste. ne u realnom vremenu) raspravama putem elektroničke pošte s osobama sličnih interesa putem 'mailing list-a' i 'News Group-a'. Nakon pojave 1993. Čitati kompleksne dokumente koristeći 'Hypertext'. oglašavati i nuditi na prodaju. kao Google i Yahoo!. Preuzimati datoteke bilo koje vrste (Download) s udaljenih računala i dostavljati datoteke (Upload) na njih uz pomoć FTP (File Transfer Protocol) uslugu. Učestvovati u on-line (direktno. grafiku. Pretraživati pomoću preglednika web dokumente. u realnom vremenu) raspravama sa većom grupom osoba koji koriste 'Internet Relay Chat' (IRC) uslugu . WWW je grafički hipertekstualni način upotrebe Interneta koji koristi HTTP protokol za prenošenje stranica web-a i drugih podataka preko Interneta. razna WWW sjedišta ili preko namjenskih svjetskih servisa. cjenika i tko zna sve čega. Klikom na ključnu riječ ili sliku na ekranu korisnik automatski odlazi na druge sadržaje unutar iste ili druge domene. tehničke potpore. Učenje i vježbanje za polaganje ispita i postizanje odgovarajućih certifikata. a posljednja riječ 'Web' označava mrežu u ovom kontekstu računalnu.pričaonica. Čitati multimedijalne dokumente koji se nalaze na WWW-u (World Wide Web-u) koji sadrže tekst. preko upisane ključne riječi pronaći željene dokumente. Kupovati i trošiti pare:-). reklama. Od kupovine proizvoda. Gotovo sve je moguće pronaći. Web-stranice pišu su u HTML (Hypertext . WWW (World Wide Web) Najnoviji je informacijski servis (usluga) na Internetu.

'http' je oznaka protokola. 'domena. FireFox. Hipertekst je dokument ili sustav s povezanim tekstualnim jedinicama po načelu prikazanom na narednoj slici. Africi nema instaliran set znakova koje koriste u Europi. Servis omogućava hipertekstualne veze između dokumenata i kombinirano prikazivanje teksta. 'računalo' je ime poslužitelja.×××).hr/' 'http://računalo.×××/' ili ili zapisana na nekoliko DNS poslužitelja. slika.Markup Language) jeziku. Jedna adresa sjedišta bila bi: 'http://www. Poslužitelji su u pogonu gotovo neprekidno i svaki od njih ima svoju jedinstvenu adresu URL (Uniform Resource Locator) i predstavlja jedno SJEDIŠTE web sadržaja.domena. Slika 7. Samo je .4 Načelo povezivanja web stranica spojnicama Kako pojedina podneblja imaju svoje specifične grafeme. Može se naći i oznaka 'www' koja ukazuje na programsku potporu na strani klijenta koja se mora uporabiti za prihvat podataka (nije nužno).hr/' 'http://×××.)..×××.domena. dakle omogućava integraciju različitih informacijskih sadržaja. Unikod će u velikoj mjeri povećati razumljivost čitanja web sadržaja glede različitosti podneblja. Opera .×××.hr' je osnovna domena i glavna domena u kojoj se nalazi poslužitelj i to je oznaka vrijedi za sve servise koje taj poslužitelj pruža u svojoj domeni. Moguće je dohvat željenih sadržaja izravno preko IP adrese (×××. Web-stranice uobičajeno se postavljaju se na poslužitelje koji omogućavaju i druge Internet usluge kao pošta i slično. No ni to neće biti od značaja ako OS računala u npr. u zaglavlju webstranice navodi se koju kodnu stranicu koriste zapisi koji slijede. zvuka i videa.4.×××.. a prepoznaje ih u tu svrhu dizajniran preglednik (Internet Explorer.×××.

Oznaka domene i glavne domene sastavni je dio pri označavanju ostalih servisa koje poslužitelj nudi. tekst. Web-ova. mil. Oznaka 'hr' kratica je za državu i svakoj državi dodjeljuje se drugačija oznaka. odnosno ime za prijavu na poslužitelj . ili video snimak bilo kojoj osobi na planeti bila je do nedavno neostvariva. a planira se uvođenje još nekih. Prvi dio obično je prvo slovo imena i prezime bez razmaka. multimedijalnih sadržaja. elektroničkih adresa. Ono što ne smijete naći potražiti ćete preko 'Astalavista' tražila. za glavnu domenu naći oznake com. kao baze dokumenata. int. Ideja da za nekoliko minuta možete dostaviti. edu. ali može biti i bilo što drugo. O dodijeli naziva osnovne i glavne domene odlučuje domaći ISP u dogovoru s korisnikom uz suradnju s odgovarajućim međunarodnim Internet udruženjem koje vodi o tome brigu tako da je svaka od njih jedinstvena u svijetu (nema dvije iste). U protivnom treba se služiti FTP uslugom. i drugo. Elektronička pošta (E-mail) Servis koji je mnogo ranije od WWW-a osvojio srca korisnik. Na primjer za CARNet vrijedi: 'naziv@domena. osobito u USA. Ovako definirana elektronička adresa jedinstvena je za cijeli svijet. Drugi dio je određen elektroničkim imenom ISP-a ili imenom iz popisa lokalnih mrežnih čvorova koji pripadaju njegovoj domeni (DNS poslužitelj). sliku. prema vrsti sadržaja koji se prezentira. To su WWW TRAŽILA koja u sebi sadrže alate za pretraživanje različitih baza podataka. Kako je broj WWW stranica ogroman razumljiva je pojava sve većeg broja WWW poslužitelja sa stranicama tipa kataloga. Ali često će se.Korisničko_Ime . gov. net i org. Ova tražila kao 'Google'. 'Altavista' i 'Yahoo' omogućavaju zaista efikasno pretraživanje Interneta. slika.treba znati i zapamtiti. Uglavnom se koristi za sadržaje veličine do 500KB. Predstavlja glavnu domenu . Lakše se pamti naziv domene. ali i zahtijevaju detaljno upoznavanje s principima i pravilima s kojima rade. ali danas. upućuju na druge WWW sadržaje.hr' To je skraćeni oblik za koji u poslužitelju CARNet-a 'naziv' predstavlja oznaku osobe. osobito ako naziv asocira na željeni sadržaj. Uobičajeno je da elektronička adresa sadrži dva dijela odvojena znakom '@' (ALT + 64). koje sadržajem ili preko odgovorna na upit. zvuk. zahvaljujući prije svega brzom sirenju broja korisnika Interneta ostvarena i postala zbilja poslovne i društvene komunikacije.

nešto proširena adresa. U okviru ovog servisa moguće je pratiti raspravu po bilo kojoj temi ili čak pokrenuti novu temu za raspravu.(User_Name ili User_ID). osobito ako se šalje uz pomoć mailing-liste. imena i prezime korisnika. Poteškoće jedino mogu nastupiti ako administrator sustava na prijamnoj ili predajnoj strani uvede restriktivne mjere glede obrane od neželjenih tipova privitaka u elektroničkom pismu zbog sigurnosnih potreba. a 'st' poddomena. uporaba lokalnih grafema u nazivima računala i domena ne preporučuje se. gdje je 't-com' osnovna domena. Lokalni imenici ustanove mogu sadržavati lokalne grafeme u nazivlju jer nemaju međunarodni značaj.prezime@računalo. Dakle. osnovne znakove ASCII koda. To iritira osobito ako na odredištu nema tko poruku primiti. prema sadržaju tablice s prijavljenim korisnicima u programskoj potpori poslužitelja. Nema više čekanja na telefonu ili fax-uređaju na slobodan signal biranja ili nervoze na znak zauzetosti. a gotovo svi su članovi široke svjetske računalne mreže.t-com. Vrlo praktično i zgodno za traženje pomoći u rješavanju poslovnih problema. Cijena slanja elektroničkog pisma s bilo kakvim multimedijalnim prilogom bilo kom korisniku Interneta bez obzira na udaljenost sigurno je manja od slanja čestitke za Novu godinu klasičnim PTT uslugama. Ovako korisnik pošalje partneru poruku u njegov elektronički poštanski pretinac koji će ovaj kad-tad pročitati i uzvratiti odgovorom. Kako su poslužiteljski sustavi uglavnom zasnovani na UNIX-oidnim operativnim sustavima. umjesto ČŽŠ.hr' Dakle. Stvarna e-mail adresa zajedno s podacima o korisniku te nazivom i lokacijom računala glasi: 'ime. . Slično kao i kod elektroničke pošte šalju se poruke svim pripadnicima grupe.hr' Za T-Com provider-a vrijedi: 'ime. U poslovnom svijetu ova vrsta komunikacije sve više prevladava. jer je upitno kako će neku 'našu kvaku' protumačiti neki poslužitelj u Americi ili Africi. a svi prijavljeni na tu grupu čitaju poruke i po želji odgovaraju na njih.domena..prezime@st. Oglasne grupe (News Groups) Servis izveden iz elektroničke pošte. niti u naslovu poruke koja se šalje kao ni u i sadržaju poruke.. stvarno ime i prezime osobe kojoj ID pripada. treba koristiti CZS . koja ukazuje na korisnika iz Splita. Dapače. a koji omogućava javnu raspravu o različitim pitanjima. iza kojeg se krije.. lokalni grafemi ne preporučuju se ni prilikom definiranja korisničkog_imena.

domena.hr' 'ftp://×××. Naravno na udaljenom računalu korisniku moraju biti omogućena prava pristupa računalu.hr/' Gotovo svaki ponuđač Internet usluga nudi i ovu vrlo interesantnu i korisnu mogućnost. Kanali za 'razgovor' postoje gotovo za sve oblasti interesa. ali samo za one koji ovu uslugu plaćaju iz svog džepa. Pričaonica .hr' 'ftp://računalo.×××' ili ili Funkciju prijenosa datoteka sve vise preuzima WWW. na način da se uz potvrdu kopiranja odabrane datoteke po potrebi i aktivira pomoćni program uz WWW preglednik (GetRight i slični) koji će na sebe preuzeti zadaću FTP prijenosa i po prestanku korištenja preglednika. pronalaženje potrebite datoteke i njeno kopiranje na vlastiti disk. kuca na svom kompjuteru.domena. Prijenos datoteka .FTP (File Transfer Protocol) Prije World Wide Web-a FTP je bio jedini način prijenosa velikih datoteka između računala korisnika Interneta.'news://news.×××. Ovaj servis Interneta nije tako jednostavan kao WWW-a.×××. te tekstove ostalih aktivnih korisnika. Iz . Koristeći programsku potporu za FTP zadati će se glede uspostavljanja komunikacije adresa slična kao u prethodnim primjerima: 'ftp://ftp.IRC (Internet Relay Chat) Ovaj servis Interneta omogućuje da jedan ili vise korisnika Interneta koji su prikačeni na isti kanal istovremeno vide tekst koji tipkaju na svom računalu.domena. ali je i mnogo skuplji od elektroničke poste. pregled sadržaja na njegovom tvrdom disku. jer traži dugotrajnu povezanost s Internetom. Telnet Servis Interneta koji omogućuje da se korisnik prijavi i radi na udaljenom računalu te koristi programe instaliranje na tom udaljenom računalu. ali je vrlo koristan. Ovaj sistem je mnogo brzi od elektroničke pošte jer je gotovo istovremeno slanje i čitanje poruka. Omogućava pristup računalu na Internetu (ako je javan ili raspoloživ uz zaporku).

Ne samo da omogućavaju komunikaciju među .hr).razloga sigurnosti ovaj servis na mnogim poslužiteljima nije dopušten. ali je sav promet kriptiran. Korisnik 'T-com'-a dobiti će pristupe na više poslužitelja s različitim namjenama kao poslužitelj za odlaznu poštu (mail. sistem-inženjeri nerado daju ovaj servis svim korisnicima na raspolaganje. Ovu istu ulogu danas bolje obavljaju slični programi koji koriste SSH (Secure SHell) konekciju preko TCP/IP protokola kao nositelja konekcije. objedinjene za rad na lak i prihvatljiv način. koja za komunikaciju s računalom spaja preko TCP/IP skupa protokola.t-com. Danas je sve manji broj servisa ovog tipa jer je većina gopher servisa prešla na World Wide Web. Dakle. podešavanje programske potpore svakog pojedinog računala unutar mreže gotovo je individualno.hr). Sve navedene usluge može obavljati čvorno računalo kad je u pitanju manja lokalna mreža. Mrežna programska potpora računala 'pobuniti' će se ako u trenutku priključivanja na mrežu ustanovi da već netko drugi koristi njene parametre i podatke i o tome će prikladnom porukom obavijestiti korisnika. To se osobito odnosi na brojeve radnih kanala (port-ova).hr) te WWW poslužitelj (www.t-com.naziv_korisnika. od IP adrese. Gopher Međufaza od FTP-a do WWW-a je Gopher. poslužitelj za konferencije (news. Bolje je reći da je Telnet 'TERMINAL Emulation' programska potpora. To je osobito važno za IP adresu računala. Iako navedeni mehanizam omogućava dosta sigurnosti u radu s poslužiteljem.t-com. domenu rada i 'subnet' masku jer i istoj lokalnoj mreži ne može ispravno istovremeno raditi više računala s istim podacima. Servis utemeljen na hijerarhijskoj strukturi izbornika. dolaznu poštu (pop. e-mail adrese pa do odgovarajućeg radnog kanala (port-a). Društvene mreže Društvene mreže (social networking) novija su pojava i ne spadaju u jednu zasebnu kategoriju jer sadrže gotovo sve prethodno navedene usluge. program za oponašanje rada nekadašnjeg uređaja zvanog 'Terminal' (iz doba MAINFRAME računala).hr) ako zakupi dio prostora diska poslužitelja. Dakle. Stoga je prilikom podešavanja programske potpore potrebno znati parametre koji se moraju upisati. Iako je popriličan broj parametara već uobičajen (standardan) može se dogoditi da programska potpora ne radi prema pojedinim članicama Internet zajednice jer se ne pridržavaju preporuka.tcom. Da bi programska potpora ispravno radila moraju se ispravno podesiti parametri za koju je namijenjena.

protestne. prometu i vlasniku foruma ovisi s koliko će se poslužitelja programska potpora foruma koristiti.korisnicima već predstavljaju jedan oblik druženja. Da se usluga foruma ne bi zlorabila na bilo koji način i da se poštuju pravila prihvatljivog ponašanja brinu se administratori . temi. Dakle.B. društvena mreža gdje korisnik može postaviti svoju sliku.moderatori koje imenuje vlasnik foruma od samih članova foruma koji se obično za tu obvezu dragovoljno prijavljuju.). u osnovi to je jedna ogromna baza podataka koja se neprestano ažurira. Tu spadaju već prilično razvijeni FORUMI. Dakle... U tu svrhu sadržaje treba prijaviti vlasniku datacentra koji odobrava uvrštavanje prijavljenih sadržaja i svoja kazala. odnosno web-sučelja. Ovisno o broju članova. Preteča navedenom sigurno su bili B. Svojevrsno okupljalište. U pravilu traže učlanjivanje. opisati svoje interese. Tražilice Već navedene društvene mreže omogućavaju pretraživanje sadržaja koji pohranjuju i nadziru. pa je moguće čak inicirati učinkovite političke. objaviti svoje privatne podatke. muzika. objavljivati svoje pisane i fotografske uratke. . Radi se o raspravama po nekoj temi koju inicira sam član foruma. humanitarne ili neke druge akcije. razvijati nekakve tematske rasprave i slično uz mogućnost da se bilo kojeg od članova primi u 'svoju' grupu ili ga se iz nje isključi. Napredniji način od navedenog je da se svi prijavljeni sadržaji INDEKSIRAJU i njihove ključne riječi rangiraju prema značaju. Oni pojedince mogu isključiti i izbrisati iz članstva te izbrisati nepoćudne sadržaje. Sličnu namijene ima i TWITTER. ali posebna skupina međusobno povezanih računalaposlužitelja i samih njih u međusobno povezane DATACENTRE. film. Kroz jednostavnu formu za upit upiše se željeni pojam na osnovu kojeg se ponude svi naslovi sadržaja koji ga opisuju u popisu prema ostvarenom rangu. web inačica oglasne ploče koja koristi tehnologiju razmjene teksta putem web-stranice. U osnovi sve navedeno su webaplikacije. No za takve mreže usluga jednog poslužitelja je nedostatna. Jedna od vrlo popularnih je FACEBOOK. uobičajeno povezano s korisnikovom adresom u sustavu elektroničke pošte glede identifikacije. Ono što ih osobito krasi je strahovito brzo širenje informacija. ali i dezinformacija. Osnovna ideja je da se svi prijavljeni sadržaji smješteni na nekom ili više poslužitelja mogu pronaći u nekakvom razrađenom imeniku prema interesnim skupinama (sport.S-ovi iz doba modemske komunikacije. negativni učinci su mogući. većinom besplatno. DATACENTRI. u osnovi vrše nadzor. koristeći metodu prijave tipa KORISNIČKO_IME/ZAPORKA. Za njihovo funkcioniranje brinu posebno povezane skupine računala-poslužitelja.

ali najinteresantnije su one internacionalnog tipa kao YAHOO!. Osnovna razlika u odnosu na tražilice je u tome što kod ovih datacentarabrigu o sadržaju (podacima) vodi korisnik. Što postaviti na poslužitelje i kakav poslužitelj zalupiti ovisi o samom korisniku. i autor ovih redaka mišljenja je da će učinkovito društvo počivati upravo na kvaliteti . Algoritam dopisivanja novih naslova. a mehanizam spremanja podataka i njihovog čuvanja ne svodi se više na kopiranje samih diskova već na neprekidno međusobno preslikavanje sadržaja samih datacentara kojih ima popriličan broj u svijetu. Navedene su redom kako su nastale. a brigu o ispravnosti opreme i raspoloživoj dostupnosti davatelj ove usluge. brza računala i internet veze. Osim globalne pretrage omogućavaju i besplatnu lokalnu pretragu unutar vlastitog prijavljenog mu sjedišta. SAŽETAK: Broj Internet usluga neprestano raste i one najuspješnije klasi učinkovitost (Internet bankarstvo) ili neka druga specifičnost (FaceBook).Gotovo svaka država ima neku svoju internu tražilicu. Trenutno kao najkompetentniji pretraživač web-sadržaja slovi GOOGLE. Sve veće brzine komunikacije prema krajnjem korisniku omogućavaju upravo razvoj ovih usluga. indeksiranja njihovih sadržaja te rangiranja svakodnevno se dorađuje. GOOGLE i BING. a u doba virtualizacije računalnih platformi postaje sve jeftinija i dostupnija. oko četrdesetak. Navedeno podrazumijeva i zakup domene (imena sjedišta) po kojem sadržaji poslužitelja postaju prepoznatljivi. Poslužiteljski centri (DATACENTAR) Nema dugo da je upravo razvoj tehnologije. Gledano iz opisane perspektive nešto od vrlo velikog značaja treba čuvati kod njih. Naravno usluga se plaća. omogućio da korisnik može unajmiti poslužitelj o kojemu brine netko drugi a gdje će on putem FTP usluge postaviti svoje web-sadržaje. U osnovi sve su orijentirane na pretraživanje HTML Teksta ili naziva slika. iako su im do njihovog pojavljivanja prethodile inačice koje im danas po mogućnostima nisu ni blizu. 'Informatička abeceda' koristi upravo jednog od njih i prijavljena je na prethodno navedene tražilice. iako neke od njih umiju raspoznati i druge formate dokumenata i indeksirati ih. Naravno i na njih treba prijaviti željene sadržaje pridržavajući se propisanih pravila.

Stoga je podložan zlouporabi i 'objavi' mnoštva netočnih podataka. I tko sve to skupa može nadzirati? Paralela opisanoj računalnoj koncepciji su mobilne komunikacijske mreže.2. pri čemu se prema broju port-a prepoznaje kojoj se programskoj potpori (aplikaciji) računala podaci prosljeđuju. dok je UDP znatno jednostavniji i nema kontrolu razmjene podataka. U suštini radi se o dva protokola: TCP i UDP. od očitavanja zemljopisne lokacije do preuzimanja igara i glazbe. ove usluge baziraju se na prijenosu ogromnog broja pojedinačnih paketa podataka. 7.Internet Protocol TeleVision). kao i prijenos TV slike (IPTV .4. UDP port .RAZGOVORA. U odnosu na uobičajene prijenose signala kod ove vrste komunikacije preko namjenskog komunikacijskog kanala.Socket Port. i navedeno je moguće ostvariti samo zbog znatno većih brzina rada i propusnog opsega mrežnih uređaja u posljednje vrijeme. ovdje se koristi u potpuno drugu svrhu. pojam je koji je sastavni dio funkcioniranja PC računala na nivou BIOS-a i sklopovlja. Pa nije baš istina da se svemu što se pronađe na Internetu može vjerovati. te je pogodan za . Tako i TCP/IP protokol u svom sastavu sadrži opise port-ova. Dakle. Neosporno je da je broj usluga na Internetu sve veći i raznolikiji. Portovi BIOS-a služe da bi ukazali računalu u kom pravcu treba da djeluje operativni sustav ili programska potpora. koji do korisnika dolaze različitim putovima te se na odredištu očitavaju i iz informacija koje nose 'izrađuje' se odgovarajući analogni govorni i TV signal.vlastite internet mreže i raznovrsnosti usluga koje preko Interneta može pružiti. Osnovna razlika između njih je što TCP ima kontrolu isporuke i kontrolu na greške (traži ponavljanje izgubljenog ili neispravnog paketa podataka) i zadužen je za početnu uspostavu komunikacije između računala. isti naziv ali s potpuno drugačijim značenjem. TCP. Osobito za TV sadržaj vrijedi da je riječ o ogromnoj količini podataka. Telefonija kao Internet usluga (VoIP . Mobilni uređaj po svojoj tematici spada u poglavlje 'Informatika u praksi'. TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol) su protokoli koji osiguravaju razmjenu korisničkih podataka između računala. odnosno brojčane vrijednosti temeljem kojih računalo po prihvatu podataka zna koju uslužnu programsku potporu (servise) mora aktivirati te na koji način razmjenjivati podatke. u ponudi je sve više raznolikih usluga. kako u suštini internet i funkcionira. ili možda u našoj terminologiji kanal.Voice overInternet Protocol) sve više je zastupljena. koje osim svoje osnovne namijene .

komunikacije gdje su greške dozvoljene (prijenos video materijala). a drugi za prijenosna računala (notebook) ili računala koja koriste povremenu modemsku vezu od kuće. Oba protokola za prijenos korisničkih podataka koriste uslugu IP (Internet Protocol) protokola koji sadrži podatak o adresama računala koja međusobno komuniciraju. udp 79 tcp. udp 37 tcp. te u nastavku pojam i opis pojma na koji se port odnosi. alias=timeserver Host Name Server. alias=nicname Login Host Protocol Domain Name Server Trivial File Trasfer Protocol Gopher Finger . udp 70 tcp. udp 69 tcp. alias=nameserver Who Is. udp 49 tcp. alias=mail Time. udp 25 tcp. udp 18 tcp. udp Opis usluge (servisa) daytime msp ftp-data ftp ssh telnet smtp time nameserver nicname login domain tftp gopher finger Daytime Message Send Protocol File Transfer [Default Data] File Transfer [Control]. Prvi način prikladan je za radne stanice i poslužitelje unutar firme. Dio preporuka prikazan je u narednoj tablici. udp 22 tcp. udp 20 tcp. udp 43 tcp. udp 53 tcp. udp 23 tcp. udp 42 tcp. ili se adresa prilikom svakog pristupanja mreži automatski dinamički mijenja unutar raspona koji je definirao administrator mreže. connection dialog SSH (Secure SHell) Telnet Simple Mail Transfer. Port Prot Pojam okol 13 tcp. Svoju IP adresu računalo dobiva kao statičku na osnovu podataka koje dodijeli administrator mreže. Uz dekadnu vrijednost port-a prikazan je i protokol koji ga podržava. udp 21 tcp. Brojčana vrijednost port-ova obično je u skladu s preporukama međunarodne organizacije za standarde IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

a IP adresa računala definira tko je te podatke poslao i tko ih ima primiti. udp 389 tcp. udp 531 tcp 532 tcp. udp 109 tcp 110 tcp 119 tcp. već samo dio najčešće korištenih. udp 443 tcp.5 Dio port-ova najčešće korištenih u TCP/IP protokolu. Isti naziv koristi se i za definiranje vrste podnožja mikroprocesora. kabelski modem) spojenog s pristupnim poslužiteljem ISP-a. U tablici nisu prikazani svi port-ovi. U TCP/IP terminologiji to je konekcija između dva programa korisnika i način razmjene podataka između njih (TCP ili UDP ili oba protokola). Par PORT-IP naziva se SOCKET. udp 105 tcp. naravno u dogovoru s IANA preporukama. Stoga u konfiguraciji svojstava (properties) programske potpore treba upisati druge vrijednosti ako nisu u skladu s prikazanom tablicom. udp 767 tcp.4. pop2 pop3 nntp ldap https conference netnews netwall phonebook World Wide Web HTTP Mailbox Name Nameserver Post Office Post Office Network News Transfer Protocol. udp www csnet-ns pop. SAŽETAK: Opća pretpostavaka pristupa Internetu od strane korisnika kao jedinke najčešće je pristup preko DIAL-UP programske potpore OS koja omogućava pristup preko modema. ili nekog drugog uređaja (ADSL. Ponekad ponuđači Internet sadržaja ne koriste uobičajene brojeve port-ova već imaju neko svoje rezervirane. a naziv asocira na konekciju ostvarenu električnom utičnicom. krajnje spojne točke u komunikaciji između RAČUNALA korisnika.80 tcp. udp 533 tcp. Port omogućava da dvije istorodne aplikacije ili servisi mogu interpretirati podatke koji su pristigli u računalo. alias=usenet Lightweight Directory Access Protocol http protocol over TLS/SSL Chat Readnews For emergency broadcasts Phone Tablica 7. Tada korisnik ne dobiva fiksnu IP .

TCP/IP je skup protokola ili pravila razvijenih da omoguće korporacijskim računalima da dijele resurse preko mreže. Neprekidna veza sa stalnom IP adresom za pojedinaca je vrlo skupo rješenje.3. Svaki od slojeva unutar OSI modela ima neki oblik pakiranja podataka . Svaki PDU ima svoje ime ovisno o sloju u . U predaji to bi bilo od gornjih slojeva prema donjima te obrnuto u prijemu. Enkapsilacijom se prihvaćenom PDU dodaju novo zaglavlje i završetak te time pravi novi PDU za naredni niži sloj. dakle interna mreža unutar tvrtke ili institucije s organiziranim pristupom prema Internetu promatrano kroz promet unutar tvrtke samostalno.enkapsulacija. a da bi se to ostvarilo niži sloj koristi enkapsulaciju da bi prihvatio PDU (Protocol Dana Unit) višeg sloja. koji je kao otvoreni standard bio svima raspoloživ te se je kao takav brzo razvijao. Tvrtkama s većim broje djelatnika navedena filozofija se ne isplati. Rješenja su vrlo različita a načelni opis jedne takve mreže slijedi u poglavlju o Intranet-u. Sadrži i nadzire sve aspekte komunikacije: • • • • • Kako fizički izraditi mrežu Kako računala spojiti na mrežu Kako pripremiti podatke za prijenos kroz mrežu Kako poslati podatke Kako se snaći s greškama Protokoli pripremaju podatke po linearnoj osnovi. te postao standardni Internet protokol. Osmišljen je 1973 godine a 1983 godine postaje univerzalni 'jezik' Interneta. Kako takva mreža u osnovi radi samostalno i predstavlja zasebni dio cjelokupne Internet strukture često se naziva intranet. tim više što se ne koriste resursi mreže koji su im raspoloživi. i PDU je naziv za način pakiranja podataka u sloju pred propuštanje u naredni sloj. TCP / IP skup protokola TCP/IP model postavio je DoD (Department of Defense) . Koliko će biti razvijena i koje će mogućnosti pružati ovisi od potreba i mogućnosti tvrtke. Svaki sloj ovisi o funkcioniranju sloja ispod njega. 7. Protokol obuhvaća skup pravila koja omogućavaju komunikaciju između dva HOST-a kroz mrežu. Lokalna mreža tvrtke žila je kucavica poslovanja i komunikacije u tvrtki i treba joj posvetiti punu pažnju.državna agencija u SAD zadužena za nacionalnu obranu. izvan tvrtke i prema tvrtci.4.Internet adresu već mu se ona dinamički dodjeljuje od strane pristupnog poslužitelja. Radije će se koristit uslugama ISP-a glede dodijele e-mail adrese i zakupa dijela prostora diska ISP-a za vlastite WWW stranice.

pri prelasku PDU-a iz nižeg sloja u viši oduzimaju se pojedina dodana zaglavlja i taj proces naziva se dekapsulacija.4. Dakle. Ako se želi poslati nekakva elektronička pošta.split. frame. U svrhu razmjene isporučuje se nižem sloju (TCP ili UDP protokolu) broj PORT-a po kojem osigurava da će podaci u odredištu doći odgovarajućem servisu koji 'zna' što će s njima. marjan. koja interpretira podatke i prikazuju informacije u razumljivom obliku koristi protokole za slanje i primanje podataka kroz Internet.hr) za komunikaciju i stoga se pomoću DNS (Domain Naming System) usluge prevode u IP adresu i obratno. Port-ovi su prema IANA podijeljeni na: . par PORT&IP. SNA. ISO (International Organization for Standardization) je istraživao mrežne modele kao DECNet. Slika* 7. tu će biti recimo i WWW. aplikacija dizajnirana u tu svrhu prvo će izvršiti pretvorbu 'ukucanih' znakova u BINARNE podatke po recimo 'ASCII' kodu. bits). No neki servisi u radu koriste ime računala i njegovu domenu (npr.6 Enkapsulacija podataka u TCP/IP modelu Aplikacija u APLICATION sloju. packet. No to nije jedini servis koji se može pružiti korisniku. Prilikom prijema podataka.kojem je kreiran (segment. a IP adresu će koristiti IP sloj. računala međusobno komuniciraju kroz slojeve. Kako servisu dolaze podaci iz različitih izvora mora se znati i IP adresa kome ili kamo su namijenjeni. Na narednoj slici prikazano je kako TCP/IP skup protokola obrađuje podatke prilikom slanja s jednog računala na mrežu prema nekom drugom računalu u nekoj drugoj ili istoj mreži uz usporedbu s OSI modelom. Dakle za prolaz prema nižim slojevima koristi se SOCKET. TCP/IP. NetWare i druge i postavio OSI (Open Systems Interconnect) model od 7 slojeva koji proizvođačima pomaže da naprave kompatibilne mreže.

ne istovremeno nego dio po dio ali jednom za jednu aplikaciju a drugi put za drugu. Zaglavlje koje TCP dodaje segmentu prikazano je u narednoj tablici. Privatne . odredišni port je uvijek poznat i odnosi se na točno određenu uslugu definiranu od IANA.1023 1024 . Kako nema garancije da će podijeljeni podaci doći u ispravno redoslijedu koristi se mehanizam numeriranja (Sequence Number . a za prijam se šalje dinamički generirani slobodni port. Kada se podaci proslijede prema nižem sloju. Mehanizam numeriranja (SN) i potvrde prijama (ACK) koristi TCP protokol i stoga se za njega kaže da je 'pouzdan' dok UDP ne koristi ovaj mehanizam potvrde i spada u 'nepouzdane'.SN) koji se pridružuje segmentu. Kako svi segmenti koji pristižu ne moraju biti vezani uz istu aplikaciju nužan je broj port-a i moguće je primati podatke za više aplikacija u nekom razdoblju. 16 Source port Sequence number Acknowledgement number Offset Resrvd U A P R S F Option + Padding Data Struktura TCP zaglavlja u 32b redovima Window Urgent pointer Checksum Destination port 32 UDP Zaglavlje je jednostavnije. Stoga će se UDP koristit tamo gdje numeriranje segmenta nije od značaja. ako su preveliki. TRANSPORT sloju. Dakle. TCP ili UDP protokoli razbijaju ih u manje dijelove. što ukazuje da je ovaj protokol namijenjen za brze razmjene malih podataka ili za slijed podataka (kao video) gdje gubitak nekog postotka bit-ova nije od značaja. IP adresa upućuje na određeno računalo a PORT garantira prosljeđivanje adekvatnoj aplikaciji.49150 49151 . dijele ih u SEGMENTE. 16 32 . bili registrirani ili privatni.Poznate (well-known) . brojevi brojevi 0 . Dakle u izvoru se određuje i odredišni (aplikacijski) i izvorni (pošiljateljev) port.65535 Kako je odredištu važno da prepozna koja je usluga u pitanju. Nema kontrole broja odaslanog segmenta niti broja zadnjeg ispravno primljenog. kao ni polja za uspostavu komunikacija i window polja. Kada se komunikacija između računala uspostavi uspostavljena su dva SOCKET-a koji formiraju jedinstvenu konekciju. brojevi Registrirane .

Kada su mrežni uređaju prema IP adresama pronašli korisnike koji će komunicirati. što znači ako je veza dobra i paketi dolaze po ispravnom slijedu povećati će se vrijeme potvrde prijema s recimo dva primljena pakete na tri pa na četiri. tijesno integriran uz IP protokol. 4 Ver. Ovo dogovaranje vrši se dinamički.. koji se u osnovi koristi za razmjenu poruka tijekom odvijanja mrežnih operacija.. TCP pri operaciji numeriranja dogovara između izvora i odredišta ukupni broj paketa koji se može uzastopno poslati prije potvrde (window size). NETWORK sloj. IP adresa paketa služi mrežnim uređajima da pronađu najisplativiji ili neki drugi mogući put do odredišta koristeći za to svoje 'routing' protokole. Zaglavlje koje IP dodaje paketu prikazano je u narednoj tablici. U koliko paketi dolaze 'neuredno' ili se usput i 'gube' tražiti će se potvrda ili ponavljanje za svaki paket što usporava isporuku podataka. Tvori se jedinstvena cjelina koja se naziva PACKET ili DATAGRAM.MAC adresa . Pristup mrežnom mediju . Ovaj put može biti stalan kad su recimo u pitanju izravno povezane mreže preko unajmljenog voda (circuit switching) ili se dinamički mijenja ovisno o stanju mrežnih uređaja te paketi ne idu uvijek istim putem prema odredištu (packet switching) te ne moraju ni doći s ispravnim redoslijedom zbog različitog vremena putovanja. Upravo je zato važan SN.Source port Length Data Destination port Checksum Struktura UDP zaglavlja u 32b redovima Pripravljeni segment isporučuje se narednom nižem sloju. Opširnije o protokolima . IHL 8 Identification Time to live Protocol Source address Destination address Option + Padding Data Struktura IP zaglavlja u 32b redovima 16 Type of service Flags Total length Offset Checksum 32 Osim IP protokola treći sloj koristi i ICMP protokol (Internet Control Message Protocol). Koriste je i virusi (vrlo zgodno zar ne?). koji pomoči IP protokola (routed protocol) segmentu dodaje svoje zaglavlje u kojem se nalazi izvorna IP adresa računala i odredišna IP adresa očitana od aplikacije. Podržava ECHO-funkciju koja šalje pakete između HOST-ova a koristi je recimo komanda PING.

MAC adresa izvora je računalo. samih . • • • • Physical Address (MAC računala) IP Address (izvorna IP adresa) Subnet Mask (za izračun IP adrese mreže) Default Gateway (IP adresa izlaza iz mreže) Svakom paketu NETWORK ACCESS sloj dodaje svoje zaglavlje koje se sastoji od izvorne i odredišne MAC adrese. oznake duljine ili tipa podataka.Da bi se kreirani paket pretvorio u signal prolazi još jednu obradu u NETWORK ACCESS sloju. Iako se radi o računalu vezanom za mrežu modemom (slično bi bilo i za NIC) značajno je nekoliko podataka. Dodaje mu se MAC (Media Access Control) adresa izvora i odredišta.4.7 Podaci o konfiguraciji računala Pri uspostavljenoj komunikaciji javljaju se podaci prema prethodnoj slici. Slika 7. Ovih podataka NEMA ako računalo nije aktivno vezano za mrežu. A odredišna? Da bi se navedeno razjasnilo najbolje je pogledati što daje ispis komande IPCONFIG /ALL (Windows XP).

podataka (DATA) te kontrolne sume (FSC) koja se upisuje na kraju. Ova skup podataka naziva se FRAME, i ima istu strukturu gotovo za sve vrste Internet prometa. Najmanja količina podataka u DATA polju iznosi 46B a najveća 1500B. Najmanja količina podataka definira se kako bi računalo ili neki drugi mrežni uređaj imali dovoljno vremena da se obavi enkapsulacija (izdvajanje podataka iz viših slojeva OSI modela), te ako je podataka manje od 46B dodaju se byte-ovi za popunu (padding bytes). Vrijednost od 1500B naziva se MTU (Maximum Transition Unit). Može se izračunati da je FRAME velik od 64B-1518B. Radi sinkronizacije pred FRAME 'pušta' se Preamble (8 puta 10101010) i SFD (Start Frame Delimiter 10101011). Peamble je ujedno oglas (broadcast) svim ostalima računalima lokalne mreže 'Evo slijedi FRAME!' kako bi im skrenula pažnja da očekuju signal s podacima i da se strpe sa svojim emitiranjem. Slanje FRAME na medij (žični ili optički) radi NIC i pretvara jedinice i nule u DIGITALNI SIGNAL kojeg šalje na medij. NIC je dakle uređaj drugog sloja OSI modela. Struktura FRAME-a prikazana je u narednoj tablici.
7 Preamble 1 S F D 6 Destination MAC 6 Source MAC 2 Length -----Type 46 - 1500 Data + Padding 4 FCS

Struktura Ethernet FRAME-a u byte-ovima

Ako je mrežni uređaj koji povezuje računala SWITCH (preklopnik), on u svojoj internoj tablici nazvanoj CAM (Content Addresable Memory) u RAM-u uči i čuva MAC adrese i pripadni broj ETHERNET PORT-a (ne porta od podataka nego priključka RJ45) za svako spojeno računalo. Ako je odredišna adresa naučena i poznata switch na osnovu toga spaja dva računala i računala međusobno izmjenjuju FRAME-ove. Uspostavlja se virtualna zasebna komunikacija. Ako switch nema odredišnu MAC adresu ili je ne može pronaći na svojim port-ovima, šalje FRAME prema narednom mrežnom uređaju pa sve tako nadalje do izlaska iz lokalne mreže preko ROUTER-a. Ethernet adresa routera je izlazna MAC adresa i naziva se 'Gateway'. Kako router spada u uređaje koji rade sa IP adresama, 'gateway' se u konfiguraciji računala definira kao IP adresa. Router uspoređuje IP adresu upisanu u FRAME s adresama mreža spojenih za njega da bi znao kamo će frame poslati. Dakle mora dekapsulirati FRAME da bi pročitao odredišnu IP adresu i na osnovu izračuna 'routing' protokola ponovo izvršio enkapsulaciju u FRAME ali s novom MAC adresom od narednog mrežnog uređaja. Kako Router vrši proces enkapsulacije u dekapsulacije da bi saznao IP adresu, spada u uređaje trećeg sloja OSI modela. Pri ovom procesu očitava se IP adresa i mijenja MAC adresa u ovisnosti koje je novo odredište. Dakle MAC

adresa se na prenosi van lokalne mreže i granični uređaj je router. U osnovi switch prema navedenom opisu spadao u drugi sloj OSI modela jer to ne radi. No ako računala povezuje HUB, koji nema CAM mogućnost, računala povezana za njega osluškuju promet na svim njegovim priključcima i čekaju kada će nastupiti 'tišina' da pošalju svoj signal na medij. Ako se signal sukobi s nekim drugim signalom od drugog računala odaslanim u približno isto vrijeme, doći će do sudara (KOLIZIJE) i oba će računala obustaviti slanje FRAME-a za neko vrijeme i čekati će 'čistu' situaciju na mediju da ponovo uspostave slanje. Puno računala povezanih na HUB povećava mogućnost kolizije te dovodi do pada performansi mreže zbog međusobne 'zabave oko sudaranja'. Međusobno spojeni uređaji bez CAM mogućnosti skupa s računalima spojenim na njihove port-ove čine jedinstvenu KOLIZIJSKU DOMENU. SWITCH zbog svoje 'pameti' glede usmjeravanja prometa od svakog pojedinog porta pravi jednu kolizijsku domenu, dakle drastično ih smanjuje po obimu ali se ukupni broj kolizijskih domena povećava, što je i cilj da bi se smanjila količina sudara. Naravno sve ima svoju cijenu. SWITCH je znatno skuplji od HUB-a. Kako je tehnologija napredovala, razlika u cijeni je sve manja pa se u dizajnu novih mreža sve više koristi SWITCH umjesto HUB-a. Ako je HUB u pitanju, on ne zna za niti može naučiti MAC odredišta, te kako je ni PC ne pamti (u osnovi) treba je na neki način doznati. Stoga izvorno računalo pri inicijalizaciji komunikacije odašilje Frame u kojem se za odredišnu adresu postavlja BROADCAST adresa koja je FF-FF-FF-FF-FF-FF koja svim računalima u mreži daje na znanje da izvorno računalo želi komunikaciju. NIC je dizajniran tako da propušta FRAME koji se odnosi na:
• •

njegovu UNICAST MAC adresu BROADCAST adresu mreže

Sve mrežne kartice prihvaćaju broadcast FRAME i prosljeđuju ga višem sloju pošto su ga prihvatile. Iz Frame-a viši sloj u računalo dekapsulira ga te iz trećeg sloja OSI modela spoznaje se pripadna IP adresa. Gradi se tablica koja opisuje MAC-IP parove i naziva se ARP tablica. Računalo u svom RAM-u gradi ARP tablicu a povremeno se po ARP protokolu (Address Resolution Protocol) odašilju zahtjevi ne bi li se stekla saznanja o novim članovima mreže. Računalo čuva 10-100 MAC-IP adresa saznanih na ovaj način. Pa ako ima oko tisuću računala proizvodi se desetak ARP zahtijeva u sekundi što opet može zagušiti mrežu. Protokoli drugog sloja su ARP, RARP (Reverse ARP) i NDIS (Network Driver Interface Specification). Kad IP sloj (treći sloj OSI) odredišnog računala prepozna po odredišnoj IP adresi da se poziv odnosi na njega, vraća odgovor izvoru sa svojim Frame-om u kojem je njegova, odredišna, MAC adresa. Sada se mogu prenositi podaci između izvora i odredišta (DATA FRAME) na osnovu MAC adrese jer su obje poznate

jednom i drugom računalu. Ostala računala odbijaju DATA Frame jer se odredišna adresa ne slaže s njihovom MAC adresom. SWITCH sve ovo prati i on će u svojoj memoriji čuvati MAC adrese te u svoju tablicu svakoj pridodati broj njegovog port za koji je računalo s tom adresom povezano. Bolji uređaj može sačuvati desetak tisuća MAC-PORT adresa. To je jedna od velikih prednosti SWITCH-a u odnosu na HUB jer upravo na tom poznatom MAC-PORT paru (CAM) može napraviti zasebne samostalne konekcije. Da bi se spriječila ova gomila ARP zahtijeva treba ih ograničiti, a to radi ROUTER, koji ne prenosi broadcast i koji je obično izlaz iz lokalne mreže. Ako je pak lokalna mreža prevelika može se unutar nje postaviti još router-a da se smanji obim broadcast-a. Dakle, svi uređaji i računala koji prenose broadcast frame tvore cjelinu koja se naziva BROADCAST DOMENA. Kako je u mreži više računala, router koristi mrežnu masku da ih grupira i tretira kao jednu adresu - ADRESU MREŽE. To je još jedan podatak potrebit računalu i router-u, a dobiva se na osnovu izračuna između upisane IP adrese računala i upisane mrežne maske tako se na ove dvije adrese primjeni logička operacija AND. Naravno, ova logička operacija odvija se binarno, a dekadni prikazi adresa samo su radi lakšeg razumijevanja za čovjeka. Potrebno je definirati i adresu DNS poslužitelja koji ima tablicu u kojoj čuva parove ime računala i njegova domena - IP adresa računala, jer bez navedenog neki servisi ne bi radili. Postoje i druge vrste mrežnih uređaja no o tome u narednom poglavlju.

SAŽETAK: Prema slici 7.4.6 evidentno je da se u postupku slanja podataka, podaci dijele u manje grupe kojima se slijedno prilikom priprave za slanje putem računalne mreže dodaju različita zaglavlja prema propisanim ili preporučenim pravilima - protokolima odgovarajuće međunarodne institucije, a prilikom prijama podataka pojedina zaglavlja se tijekom njihove obrade od prihvata iz računalne mreže do prihvata od strane odredišne programske potpore odbacuju. Postupak slijednog dodavanja pojedinih zaglavlja naziva se ENKAPSULACIJA (encapsulation), a postupak slijednog odvajanja pojedinih zaglavlja naziva se DEKAPSULACIJA (decapsulation). Dakle, za ostvarivanje komunikacije treba slijedeće:

Odgovarajuća aplikacija

• • • • • • • • •

izvorni port 1024-65535 odredišni port 1-1023 izvorna IP adresa (32 bit-a) odredišna IP adresa (DDD.DDD.DDD.DDD) izvorna MAC adresa (48 bit-a) odredišna MAC adresa (HH-HH-HH-HH-HH-HH) podaci za nadzor prometa (simplex, duplex, window size ...) kontrola na greške (CRC, potvrda prijema ...) i još ponešto za inicijalizaciju, dogovor i potvrdu komunikacije

Temeljni skup aplikacija (programske potpore), protokola i načina komunikacije, na kojima počiva mrežna povezanost, može se prema TCP/IP shemi prikazati prema narednoj tablici:
Application Host-to-host Internet Telnet FTP TCP IP ICMP BOOTP ARP RARP Ostalo LDP NFS UDP Ostalo

Host-to-network Ethernet Token-Ring FDDI

Istina, Telnet kao usluga u svom izvornom obliku gotovo da se ne koristi, osim u posebnim slučajevima gdje je sigurnost zajamčena (komunikacija kroz mrežne uređaje), ali se koriste produkti koji imaju sličan prikaz prema korisniku uz kriptirani pristup i promet, neki SSH klijent na primjer. Naravno, za nešto više od navedenog, raspoloživo je mnoštvo članaka i rasprava na Internetu. Samo treba malo potražiti. Koristite Google?
7.4.4. Mrežni uređaji

Internet je jedna velika mreža internih mreža, povezanih za tu svrhu dizajniranim uređajima, na rubovima koje su krajnji korisnici. Zahtjevi za povezivanje korisnikovog računala s Internetom su:
• • •

Fizička povezanost - mrežna kartica, mrežni uređaji (sabirnica, zvijezda ...) Logička povezanost - protokoli (najčešće broadcast i token-passing) Aplikacije - prikazuju informacije (Internet explorer, outlook ...)

Komponente mrežnog sustava dijele se u tri grupe:
  

Uređaji krajnjeg korisnika (End-user devices) - računalo, pisač, poslužitelj ... Mrežni uređaji (Networking devices) - router, switch, hub, bridge ... Spojni vodovi (Cabling) - bakreni, optički, bežični ...

Uređaji krajnjeg korisnika omogućavaju korisniku korištenje raznolikih aplikacija glede korištenja raznih usluga Interneta a mrežni uređaju omogućavaju razmjenu informacija između uređaja korisnika preko spojnih vodova različitih vrsta. Fizička konekcija za mrežu ostvaruje se spajanjem sa specijalno dizajniranom karticom, koja se umeće u računalo, a omogućava modemsku ili Ethernet komunikaciju. Dobro je da ove kartice za ovu radnju imaju vlastiti procesor kako bi se što manje teretio procesor računala. Sve su češći slučajevi da se obje funkcije implementirane na matičnoj ploči računala (osobito kod notebook-a) što i nije dobro jer su to obično jeftiniji sklopovi. U profesionalne svrhe bolje je na primjer dograditi kvalitetnu NIC u PC računalo i isključiti integriranu na matičnoj ploči. Logička konekcija za mrežu koristi standarde nazvane PROTOKOLI . Protokol je formalni skup pravila i konvencija s kojima se u radu koriste mrežni uređaji. Veza prema Internet-u može se ostvariti korištenjem više vrsta protokola, ali je TCP/IP skup protokola osnova današnjeg Internet-a. Mrežni uređaji povezuju korisničke uređaje, pa i same mreže, u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Firma koja je u po dizajnu mrežnih uređaja najcjenjenija u svijetu je Cisco, te će se nadalje uporabiti njihovi simboli za objašnjenje osnovnih mrežnih uređaja. Osim toga Cisco je širom svijeta omogućio otvaranje 'Cisco akademija mrežnih tehnologija' na kojima studenti uče kako sve skupa povezati u jedinstvenu cjelinu koja radi. Nakon završetka programa školovanja CCNA (osnovni program) ili CCNP (napredni program) polaznici mogu pristupiti polaganju ispita, koji su polazna točka za daljnje obrazovanje koje nudi Cisco. Toliko o njima, slika je link i tamo je sve fino napisano (o.a. nije reklama, školovanje je jako, jako korisno). REPEATER (Ponavljač, Obnavljač) - U sabirničkoj topologiji mreže može se dogoditi da dva korisnika povezana na suprotnim krajevima uz zaključnicu (sl. 3.6.4) ne mogu komunicirati jer se je digitalni signal tijekom puta izobličio i nije više dobro prepoznatljiv. Stoga se umeće uređaj koji ima dvosmjernu komunikaciju i vrši restauraciju digitalnog signala. Na taj način povećava se kakvoća komunikacije a može se postići i proširenje dosega mreže. No ovo proširenje ne može ići u nedogled. Standardima za Ethernet propisano je koliko smije biti najduže vrijeme potrebno da se razmijene Frame-ovi između dva krajnja korisnika (Round-trip delay time). Ako se zbroji kašnjenje koje unosi obnavljač i kašnjenje po metru duljine pri 'putovanju' signala kroz vodič dobiti će se koliki je najveći mogući razmak između dviju zaključnica. Obnavljač dijeli mrežu u dva fizička segmenta, ali to i dalje ostaje jedna kolizijska domena. Kako ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela.

Naravno mnogo su složeniji i moćniji te skuplji. nije baš veselila administratore mreže. Bilo kakav prekid ili oštećenje koaksijalnog kabela ima za posljedicu prestanak funkcionalnosti mreže. HUB pojačava signal. Treba ga spojiti na UPS! Uz pomoć ugrađene programske potpore i elektronike može ostvariti zasebnu vezu između dva korisnika tako da oni nikom ne smetaju. Kako se služi sa MAC adresama spada u uređaje drugog sloja OSI modela. No uloga mu ne mora biti samo to.No sabirnička topologija. pamti i broj port-a pridružen MAC adresi. što je i jasno ako se sporazumijevaju pa načelu 'ja tebi pa ti meni'. Ako slučajno nestane struje izgubiti će sve podatke iz radne memorije i mora ponovo učiti (jadan). najčešće se povezivanje više HUB-ova vrši tako da se jedan od portova HUB-a proglasi za UP-LINK (veza prema nadređenom) a te port-ove opet povezuje neki 'centralni' HUB. Naravno. Takva struktura bila bi proširena zvijezda. odnosno mogu se dograditi s optičkim pretvornicima (transceiver) te se između njih može . obnavlja ga i obavlja prilagodbu impedancije između porta i NIC. Tako zna da li FRAME propustiti u drugi segment ili ne. Prema navedenom spada u uređaje drugog sloja OSI modela. SWITCH (Preklopnik. vrši filtriranje i razdiobu prometa te povećava propusnu moć mreže. Prespojnik) . Ako treba povezati dvije mreže različitih tehnologija kao Ethernet i Token-Ring mreže ili Ethernet i Wireless (bežičnu) mreže mora znati izvršiti i pretvorbu protokola. Te podatke čuva u radnoj memoriji u skupu podataka nazvanom CAM tablica. te po tome spadaju u uređaje trećeg sloja OSI modela. U tom slučaju raditi će na višim slojevima OSI modela i naravno biti će mnogo skuplji. No razvoj tehnologije i pad cijena omogućio je razvoj preklopnika koji za komunikaciju mogu uporabiti i IP adresu paketa.6. Dakle. HUB ne dijeli kolizijsku domenu i ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela. No. a ako ima malo 'inteligencije' znati će i isključiti port na kojem je neispravan NIC. Svaki port zasebna je kolizijska domena a zbog tog svojstva moguće je ostvariti Full-Duplex promet. Često su modularni. BRIDGE (Premosnik) . Na slici 3.Ponavljač kao takav nije mogao smanjiti količini kolizije na mreži te je u svrhu toga razvijen uređaj koji dijeli mrežu u dva fizička segmenta ali osluškivanjem prometa uči i pamti MAC adrese uređaja za svaki segment posebno u tablici MAC adresa u radnoj memoriji. tijekom rada uči i ako nestane struje mora ponovo učiti. Stoga su razvijeni uređaji koji su na svojim priključnim port-ovima (RJ45) mogli primiti jedan korisnički uređaj.S idejom da se iskoriste dobre osobine premosnika razvijen je i komutacijski preklopnik. Ako nikom ne smetaju NEMA KOLIZIJE. uređaj koji obično ima od 4 do 48 RJ45 port-ova i pored osobine da pamti MAC adresu.HUB (Koncentrator. Naravno treba imati 'pametnu' NIC u računalu koja će ovo znati iskoristiti. ali je to i dalje Ethernet tehnologija.8 prikazano je kako se mogu međusobno spojiti dva HUB-a. Broj RJ45 port-ova obično je u rasponu od 4 pa do 24 i različite su mogućnosti ugrađene elektronike pa time i cijena. Zvjezdište) . Komunikacija između korisnika je Half-Duplex. stvara dvije manje kolizijske domene. iako je jeftina. jer drugačije ne može zbog CSMA/CD. Fizički topologija mreže je zvjezdasta.

U radu koriste mrežnu masku kako bi se sva računala povezana s njim preko switch-eva ili hub-ova grupirala u jedinstvenu IP adresu . Koriste se frekvencije od 2. ACCESS POINT (Pristupna točka) . te se pojedine vrste prometa mogu zabraniti za pojedina VLAN-ove kao i komunikacija između njih što doprinosi sigurnosti lokalne mreže. Zbog načela rasprostiranja elektromagnetskih valova 'na sve strane' sigurnost je jedan od značajnih problema. Tada će simbolička slika premosnika imati ucrtanu 'pletenicu' kao što je na ovoj slici. Ako se vrši konverzija mrežnog protokola onda je ovo uređaj četvrtog sloja OSI modela. koje se opet prema svijetu vide kao jedna.4GHz i 5GHz. Mreža se dijeli na Virtualne LAN-ove (VLAN . GATEWAY (Poveznik. Moderni usmjernici i preklopnici i njihovi protokoli omogućavaju da se jedna jedinstvena mrežna adresa može podijeliti u više podmreža. Na Ethernet strani koristi se MAC adresa a na izlaznoj strani IP adresa. . Pristupnik) . No prilikom konfiguriranja može mu se zadati da ne propušta određene vrste prometa bilo po IP adresama ili vrsti prometa (Protocol polje u zaglavlju). OSPF i drugi. Komunikacija se ostvaruje po CSMA/CA načelu. To je primjer gdje se analogni signal modulira od strane digitalnog kako bi se ostvario radio-prijenos.ostvariti pouzdana i brza komunikacija. Ovakvi uređaji mogu poslužiti i kao premosnik. Pojedine vrste omogućavaju i priključivanje bežičnih uređaja. Upravo MAC adresa njegovog Ethernet porta je podrazumna izlazna adresa za računala te naziva DEFAULT GATEWAY (Windows XP).1Q protokol). Kada se koristi unutar lokalne mreže osnovna zadaća mu je dijeljenje broadcast domene. Da bi usmjerio promet prema odredištu očitanog iz zaglavlja paketa služi se pripadnom programskom potporom i algoritmima i protokolima (routing protocols) kao što su RIP.Najvažniji je od svim mrežnih uređaja. Otuda se i ova vrsta uređaja našla u ovoj skupini. recimo naše otoke. Kada router-i usmjeravaju FRAME na osnovu očitane IP adrese i upisane mrežne maske (od strane administratora) odlučuju na koji svoj port da ga treba proslijediti. koncentraciju više priključaka. To znači da djeluju na trećem sloju OSI modela. S usmjerenim antenama moguće je povezati prilično udaljena mjesta. konverziju podataka i upravljanje protokom podataka.Bežične veze danas su stvarnost. Usmjernik je najsloženiji uređaj jer omogućava regenreraciju signala. Ovaj mrežni uređaj ne propušta promet PRIVATNE MREŽE. što u načelu znači da može omogućiti NAT i DHCP usluge. Kada je priključen kao izlazni uređaj lokalne mreže mora znati pretvoriti brzu Ethernet komunikaciju u relativno sporu serijsku komunikaciju (ovisno o vrsti). ROUTER (Usmjernik) .Nije ništa drugo do usmjernik uz još neke dodatne module.802.ADRESU MREŽE. osobito kad se želi povezati dva fizički odvojena prostora. Djeluju kako nekakav centralni HUB koji se preko posebnih adaptera spaja za preklopnik. Ima saznanje o dostupnosti svih dijelova mreže.

T-Com. najčešće kućni. Tako da se tu može primjeniti DSL . mrežnih uređaja ima još. Tome pogoduju. pored ostalog. Raznolikost usluga koje Internet nudi vrlo je velika i jedna tako šarolika skupina uobičajeno se opisuje kao oblak u kojem ima svega i svačega. No postoje i druge vrste uređaja za povezivanje lokalne mreže s ISP-om (Internet Service Provider).Modem je u osnovi opisan u poglavlju 3. a koje su međusobno povezane mrežnim uređajima kojima je namjena samo povezivanje mreža. najznačajnija mogućnost je definiranje IP adresa lokalne mreže kao privatne mreže i NAT mehanizam (Network Address Translation) za prevođenje dolaznih IP adresa u lokalne privatne IP adrese i obratno.Access Control Lists). sve veće brzine komunikacije između mrežnih uređaja. MODEM (MODulator-dEModulator) . Sve veći 'nered' na Internetu implicira sve veću potrebu za ovim uređajem. obično podržavaju Ethernet i Wireless komunikaciju s njima i međusobnu komunikaciju uređaja povezanih na spomenute načine. Globalnet i drugi). pa tako i zlonamjernih korisnika koji u većoj ili manjoj mjeri prave štetu cjelokupnoj Internet zajednici. Tada uobičajeno podržavaju i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) mehanizam automatske dodijele IP adresa računalima u lokalnoj mreži. Svaki .6. kao svi moderniji dosad navedeni uređaji. Iskon.Po funkciji je mogućnostima prošireni poveznik (gateway). ali je prepun mrežnih uređaja koji objedinjuju u jednu funkcionalnu cjelinu korisnika s jedene strane i davatelja usluga s druge strane. Komunikacije inicirane izvan vatorzida su onemogućene.FIREWALL (Vatrozid) . tako da na primjer pojava nekog zloćudnog virusa u SAD znači gotovo istovremeno njegovo širenje u Europi.5. no to se odnosi prvenstveno na modeme koji se koriste kod kuće za vezu s pružateljem Internet usluga (CARNet. ISDN uređaj. Omogućavaju podešavanje i nadzor VPN (Virtual Private Network) prometa i ovisno o namjeni i PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ako je dizajniran kao SOHO uređaj. modem kabelske televizije i drugi uređaji koji uz još neke dodatne uređaje omogućavaju korisniku računala ili cijeloj lokalnoj mreži da komunicira s Internetom. Osim filtriranja prometa prema definiram pravilima pristupa (ACL . Iako se mogu konfigurirati preko HTTP protokola posredstvom ugrađenog webposlužitelja za ovu svrhu. Kako je riječ o Interne prometu uređaj djeluje na istom nivou OSI modela kao poveznik. Ovakvi uređaji.ADSL uređaj. INTERNET . Dosad prikazani su osnova za razumijevanje rad bilo kojih drugih.Internet kao pojam ne spada u bilo kakve uređaje. Navedeno znači da se ovim mrežnim uređajem ostvaruje nadzor prometa između Internata i lokalne mreže na način da se sav Internet dolazni promet na vatrozid prema definiranim pravilima filtrira i propušta u lokalnu mrežu i obratno. U osnovi ovaj ili sličan simbol koristi se svugdje gdje se korisnik-LAN povezuje s ISP-om. to ne znači da pripada uređajima najvišeg nivoa. kako bi međusobno ostvarili komunikaciju posredstvom mrežnih uređaja koji se nalaze u njihovim lokalnim mrežama koji im omogućavaju pristup Internetu. Dakle. Stoga je razumljiva velika raznolikost u dizajnu i osobitostima mrežnih uređaja. Proširenje se prvenstveno odnosi na sprječavanje neautoriziranog pristupa mreži u općem smislu. Ima ih cijela hrpa.

a pri prijemu podataka prilikom prelaska iz nižeg u viši sloj zaglavlje nižeg sloja se oduzima (postupak nazvan dekapsulacija). obrađuju ih pojedini protokoli pojedinih slojeva na način da se podacima prilikom obrade i predaje iz višeg u niži sloj pridodaje zaglavlje (postupak nazvan enkapsulacija). već samo onih za koje su dizajnirani.4. Mrežni uređaji. preklopnici jezgre mreže dizajniraju se tako da znaju protumačiti pojedine podatke trećeg sloja. koja podatke obrađuju duž svih sedam nivoa prema OSI modela kako bi na svom zaslonu korisnici međusobno komunicirali. No ima i iznimaka. svi mrežni uređaji ne funkcioniraju na svim nivoima OSI modela već približno prema shemi na narednoj slici: Slika 7. kao na primjer IP adrese sa čime se postiže bolja učinkovitost glede raspodijele promete.4. Navedeno slikovito prikazuje animacija na slici 7. Dakle. ali takav preklopnik nije usmjernik niti može preuzeti njegovu funkciju.6. što slikovito prikazuje shema na slici 7. Da bi podaci od jednog korisnika došli do drugog. Isto tako ako se nekom SOHO pristupnom uređaju prema Internetu može glede konfiguracije .8 Shema obrade podataka prema vrsti uređaja Dvije krajnje odredišne točke su računala.napredak očito ima svoju cijenu koja se u ovom slučaju ogleda u sve većim ulaganjima u sigurnost. ovisno o namjeni nisu dizajnirani da mogu protumačiti podatke svih zaglavlja.8.4.

) pripadaju serijskom broju kartice. Ako su dva NIC-a emitirala istovremeno rezultat je sudar signala na 'žici' i oni se zbrajaju i taj porast napona signala ukazuje na koliziju. Slika 7.4. mrežni pisač. Ethernet mrežna kartica NIC (Network Inerface Card) ili kako je još zovu LAN-adapter. NIC koja je prva ustanovila koliziju šalje JAM signal (poseban slijed bit- . Ima jedinstveni kod nazvan MAC (Media Access Control).. Ethernet port usmjernika i slični uređaji. Zato joj treba detektor kolizije. što znači da je MAC adresa jedinstvena. Na narednoj slici prikazana je blok shema komunikacije dvije mrežne kartice. NIC provjerava da li ima signala na 'žici' prije nego pošalje svoje. a narednih 24 bit-a (SS. NIC ne može emitirati i primati podatke istovremeno. To je binarni broj od 48 bit-a. Ako je 'žica' iz bilo kojeg razloga zauzeta emitiranje se odgađa.. Ima je PC. Prvih 24 bit-a (PP.pristupiti putem web sučelja.. koji se često prezentira u heksadekadnoj formi u obliku PP-PP-PP-SS-SS-SS. Spada u uređaje drugog sloja OSI modela što znači da mora znati što će sa FRAME-om. Po naputcima ISO ne može postojati više kartica s istim serijskim brojem. početna je točka svake mrežne komunikacije. to ne znači da pripada uređajima najvišeg sloja prema OSI modelu.9 Blok shema Ethernet mrežne kartice Originalno Ethernet je Half-duplex tehnologija. Pri njenom odabiru treba poštovati protokole (Ethernet / Token-passing / FDDI) i tip medija (Twisted Pair / Coacs / wireless / fiber-optic)..) oznaka su proizvođača.

h. IP adresa u sebi sadrži dva bitna podatka: • • Vodeći bit-ovi su adresa mreže (NETWORK IDedntfication) Preostali bit-ovi su adresa računala u mreži (HOST IDentification) ISO je definira više klasa javnih i privatnih mreža upravo prema NETWORK i HOST udjelu u IP adresi i to: Klasa Klasa Klasa JAVNE Klasa Klasa A .0 1-126. Ovo vrijeme izračunava se po slučajnom procesu i nije za svaki NIC isto.000 .N.016.n.M.h D .172.0 | .M. Ovaj tip adrese opisan s četiri 'DOT-irane' dekadne brojke naziva se IPv4.DDD (DDD=0-255).000 .n.n (IP/ 8) | (IP/16) | (IP/24) | (IP/32) | (IP/32) | Klasa A 10. IP adresa osnova je prepoznavanja računala u mreži i to je 32 bit-ni zapis koji se dijeli u 4 grupe po osam bit-a te se prezentira kao heksadekadni zapis HH-HH-HH-HH. Kolizija je normalna pojava.N. Zahtjevniji pisači ili fotokopirni uređaji mogu sadržavati elektroničke module s ugrađenom mrežnom karticom i svojom jedinstvenom MAC adresom.h B .n s mrežnom maskom s mrežnom maskom s mrežnom maskom nema (multicast) nema (rezervirano) M.N.ova) kao nalog ostalima da prestanu emitirati.n E .0.0 | s mrežnom maskom M.N.0.n.000. (H=0-F) ili češće kao odgovarajući dekadni brojevi odvojeni točkom kao DDD.000.031.M.h.0 | s mrežnom maskom M. Ako je njen signal došao do ostalih NIC a da one nisu emitirale nastaviti će se normalna transmisija.0.000 .N.M.M.hhh.255.N.n 240-255.h.n.168.h 224-239.h 128-191.N.N.h.hhh.0 M. To je načelo rada CSMA/CD i o tome brine Ethernet kontroler. a ostale će čekati završetak.h 192-223. No Mac adresa ne odnosi si se samo na mrežnu karticu koju najčešće prepoznajemo u PC računalu kao elektronički sklop koji se umetne u PCI utor.n.168.0. te na taj način i oni postaju učesnici u mrežnom prometu.h C .DDD.n.h.0.N.N.hhh Klasa B 172. Ima je svaki uređaj koji pristupa Ethernet-u. te jak mrežni promet može dovesti do velikog broja kolizija i time ponavljanja emitiranja.n.n. Što je više NIC-ova na mreži mogućnost kolizije raste.0 M.M.DDD.10. Kada sve NIC zašute prva kojoj istekne ovo vrijeme započeti će emitiranje.0hh.h.000.hhh PRIVATNE Klasa C 192.192.0. Kada je emitiranje prestalo svaka kartica pomoći 'back-off' algoritma izračunava za koliko će vremena ponovo pokušati započeti emitiranje. Kada se već toliko spominju mreže treba nešto reći mrežnoj shemi koja se u Internet svijetu koristi.N.hhh s mrežnom maskom M. Loopback služi za internu provjeru funkcionalnost NIC kada sama sebi šalje FRAME.000. Kako NIC ima dosta posla dobro je u što većoj mjeri tipizirati tip kartice koja će se koristiti. što značajno smanjuje učinkovitost i propusnost mreže. Tako na primjer svaki Ethernet priključak preklopnika ili usmjernika imati će svoju MAC adresu.

Da bi se znalo koliko se bitova IP adrese odnosi na mrežu a koliko na računala definira se MREŽNA MASKA kojoj su mrežni bit-ovi '1' a računalni '0'. Oznaka IP/broj pripada CIDR (Classless Inter-Domain Routing) notifikaciji koja ukazuje koliko bit-ova s lijeve strane IP adrese čini adresu mreže. kako bi se smanjila mogućnost greške prilikom izračuna. Tada se mijenja i vrijednost 'M' u dijelu koji definira koliko se od HOST dijela uzima za podmrežu. Da bi računala mogla 'izaći' iz mreže moraju znati i IP adresu router-a te se ova tri podatka u računalu upisuju na primjer ovako: IP adresa računala : Mrežna maska : Podrazumni 'Gateway': router-a) 201. Kako je interna podmreža sastavni dio interne mreže. Ako su u host dijelu sve '0' to je IP adresa MREŽE. Tako su i pojedinim klasama dodijeljeni određeni brojčani rasponi koji se odnose na javne adrese ili privatne adrese koje koriste organizacije zaštićene vatrozidom (firewall). uređaju koju preusmjeravaju promet između mreža (router-i) služe se isključivo analizom adrese mreže koristeći mrežnu masku. i sastavni je dio MREŽNE MASKE. Kad se podjela mreže (podmrežavanje .5.7 255. Ako su u host dijelu sve '1' to je BROADCAST IP adresa mreže (adresa oglašavanja). pri čemu su '0' i '255' rezervirani za posebne namijene. na granici klasa. host dio koji je na raspolaganju računalu ili mrežnom uređaju za njihovu identifikaciju u mreži pripadaju binarni ekvivalenti prema dekadnim brojevima od 1-254.253. Svaka od klasa mrežnih adresa može se podijeliti u interne PODMREŽE tako da se pojedini bito-ovi od 'h' dijela iskoriste za podmrežu i tako lokalna mreža podijeli u više neovisnih dijelova. kojoj je zadaća da omogući da se više lokalnih računala i internih podmreža prema Internetu 'vide' kao jedna cjelina.'N' i 'h' su dekadni brojevi u rasponu od 0-255.1 (IP adresa Ethernet sučelja . ili izraditi odgovarajuću tablicu kao na stranici o CLIkomandama operativnog sustava mrežnih uređaja firme Cisco.4. 'M' je svugdje 255 kada mreže nisu podijeljene u manje podmreže (SUBNET). prikazan je u poglavlju 4.255. IP adresa AND Mrežna maska -------------Adresa Mreže Primjer dijeljenja mreže klase 'B' u podmreže klase 'C'.132.subnetting) vrši van granice klasa. Kad se izvrši logička operacija AND između IP adrese i mrežne maske dobije se ADRESA MREŽE (NETWORK ID). Dakle.4.0 201.5. na primjer IP/13. odnosno kao jedan jedinstveni put dolaska ili odlaska podataka između Interneta i lokalne mreže (LAN). CIDR notifikacija dozvoljava mreže koje nisu u striktnim okvirima prema granicama klasa. a primjer dijeljenja mreže klase 'C' prikazan je u poglavlju 4.255.253. korisno je adresu računala i mrežnu masku pretvoriti u binarni zapis i tada izvršiti podjelu.132.

Fiksna IP adresa od velikog značaja je za poslužitelje koji moraju biti stalno raspoloživi jer će se na njihov IP ili ime posredstvom DNS-a usmjeravati svi zahtjevi prema raspoloživim servisima. Za pojedinačne korisnike u mreži nije od značaja fiksna IP adresa.168. kao što je navedena DNS usluga. a mreža kojoj to računalo pripada je klase 'C'.254.253. na jednom od poslužitelja mreže omogućava se usluga prevođenja IP adresa i IMENA .253. U njegovoj DNS tablici postoji upisana međuzavisnost za na primjer: Racunalo. I poslužiteljima i računalima korisnika u mreži dodjeljuje se Ime i IP adresa unutar raspona klase kojoj pripadaju.255 Mreža u kojoj se računalni i mrežni uređaji međusobno prepoznaju oglašavanjem naziva se broadcast domena u kojoj računala i mrežni uređaji nakon inicijalnog povezivanja komuniciraju izravno koristeći fizičke (MAC) adrese.FIKSNOM IP adresom i imenom računala. Kako računala za neke servise koriste svoje IME i DOMENU kojoj pripada. Promet u lokalnoj mreži odvija se prepoznavanjem MAC adresa pojedinih računala. Dakle.2 do 201.255. Za oglašavanje (broadcast) služi posljednja IP adresa u cijelom rasponu što u ovom primjeru znači da završava s '255'.spalato.domena.132. što se lakše pamti u odnosu na suhoparne brojke IP adresa.132. IP adresa mreže : Adresa oglašavanja: 201.132. i ne smije unutar mreže postojati više računala s istim imenom ili IP adresom.DNS (Domain Name Service) i obratno te se zadaje i IP tog poslužitelja.253.0 201. bolje ih je usmjeriti na DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servis.7) Osim DNS usluge to računalo može pružati usluge elektroničke pošte te WWW ili će se ove usluge vršiti s više odvojenih poslužitelja.253.drzava <-------------> IP adresa racunala (mare. DNS usluga za pojedinačna računala ima smisla kada se želi računalo prikazati JAVNO sa STALNOM .253. a ako se pružaju usluge građanstvu IP adresa uz navedeno mora biti JAVNA.hr <-------------> 192. računalo s brojem '7' komunicira sa sučeljem '1' glede prometa prema Internetu. Adresa DNS poslužitelja : 201.132.IP adresa računala ili mrežnih uređaja može se zadati u rasponu od 201.2 Dakle to je jedno posebno računalo sa zadaćom da ostalim računalima pruža potrebite usluge. koja uvijek završava s '0'. Na osnovu mrežne maske i IP adrese bilo kojeg računala izračunava se adresa mreže. koji omogućava da se IP adresa mijenja periodički ili se korisniku računala pri priključivanju na mrežu dodjeljuje prva slobodna adresa unutar definiranog DHCP raspona u klasi. a promet van mreže odvija se pronalaženjem IP adrese odredišnog računala negdje na Internetu.132. Ovaj servis je jako .

Što ako vatrozid otkaže? Treba ga dati na popravak i čekati ili umrežiti DVA! Mrežni adapter. crvi . dobije se sigurnija i jako fleksibilna organizacija koja računala mreže dijeli na javno raspoložive i skrivene (diferencijacija mreža). Ako se u privatnoj mreži osigura i DHCP usluga za 'goste'. NAT i DHCP može se realizirati pomoći poslužitelja s dvije mrežne kartice i odgovarajuće programske potpore koju u osnovi imaju svi Windows ili Unix poslužitelji. Bolje rješenje od navedenog je NAT (Network Address Translation). uobičajeno disketa ili optički medij. Kako se onda uspostavlja komunikacija? Jednostavno.. Ovo može otežati ili posve onemogućiti rad P2P programske potpore (Eh!). NAT ima statičke (SNAT) i dinamičke (DNAT) elemente. To znači da recimo program za daljinsko upravljanje računalom (kao VNC programska potpora) koje se nalazi u privatnoj mreži neće raditi ako konekcija nije inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži.). osnovna je sklopovska komponenta koja omogućava komunikaciju računala s mrežnom infrastrukturom. a poslužiteljima unutar mreže bitnim za javnost izvrši izravno prevođenje na JAVNU i STALNU IP adresu uz kontrolu prometa prema njima. bez obzira na fizičku i elektroničku izvedbu (PCI. Dakle. Vanjski korisnik ne može inicirati konekciju jer 'nezna' kako doći do računala u privatnoj mreži. NAT je ujedno zaštita mrežnog sustava od vanjskog napada bilo koje vrste (DoS. ovisno o tome što pojedini od uređaja mogu i koliko ima love. ali su tada nezaštićeni. router-a ili firewall-a prevodi u jednu jedinstvenu javnu adresu i na taj način računala unutar privatne klase čini NEVIDLJIVIMA za javnost. Upravljački programi isporučuju se s mrežnim adapterom na prikladnom mediju za pohranu.koristan kad ima više računala koja koriste mrežne usluge od raspoloživih adresa klase kojoj pripadaju (prijenosna računala na primjer). USB. Operativni sustav računala prepoznaje ga na osnovu instaliranih UPRAVLJAČKIH PROGRAMA (driver) kojima je zadaća ostvariti uspješnu komunikaciju između mrežnog adaptera i operativnog sustava..demilitarized zone). Nezaštićeno kontrolirano područje obično se naziva demilitarizirana zona (DMZ . wireless. ovisno o broju računala koje treba opslužiti. Poslužitelji mogu ostati u dijelu mreže koji je izvana vidljiv.. funkcionira samo ona komunikacija koja je inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži.) jer su računala unutar privatne mreže nevidljiva. Može se izabrati privatna klasa adresa po volji. a mreža se dijeli na zaštićeno i nezaštićeno ali kontrolirano područje. Podrazumni skup . Implementirani mrežni protokoli operativnog sustava omogućavaju daljnju razmjenu podataka do odgovarajuće programske potpore. te se po ugradnji mrežne kartice u računalo INSTALIRAJU u operativni sustav računala. Sva računala definiraju se u privatnoj klasi adresa koje NAT servis poslužitelja.. router-a (usmjernik) s ugrađenim navedenim osobitostima ili firewall (vatrozid) namjenskog mrežnog uređaja. Vatrozid kao zasebni uređaj dobro je ali i skupo rješenje. a nezaštićeno područje van privatne mreže naziva se i nepovjerljivim (bastion hosts). ili se pak na temelju podataka napisanih na mrežnoj kartici (proizvođač i tip kartice) preuzmu s Interneta.

4. te se prema tablici u poglavlju 7. koriste ARP protokol (Address Resolution Protocol) kako bi se ostvarila inicijalna komunikacija između fizički povezanih uređaja i razlučilo na koga se komunikacija odnosi.. iz kojeg se potom izdvaja SEGMENT koji nadzire ispravnost isporučenih PODATAKA programskoj potpori.4. Slika 7. Podaci koje FRAME sadrži prihvaća mrežni adapter ili uređaj na koje se odnosi i iz tih podataka izvlače odnosno raspakiraju .dekapsuliraju podaci koje obrađuju nadređeni protokoli (IP. Svi mrežni uređaji. Ovisno o smjeru komunikacije ovisi na kojem će mjestu biti MAC adresa mrežnog adaptera. vrši razmjena OKVIRA s podacima (FRAME) između mrežnog adaptera i mrežnog uređaja na temelju prepoznavanje odredišne i izvorne MAC adrese.3. Za istu svrhu . TCP.) koji iz okvira uzimaju PAKET koji sadrži odredišnu i izvornu IP adresu.. Naredna slika prikazuje načelnu uporabu TCP/IP skupa protokola u računalu. UDP. pa tako i računalo. mada se mogu implementirati i drugi kao Novell-NetWare IPX/SPX.10 Načelo mrežne komunikacije u računalu Mrežni adapter ima svoju MAC adresu koja mu služi za komunikaciju s mrežnim uređajem s kojim je putem komunikacijskih vodova povezan.protokola računala za rad u mreži je TCP/IP. ICMP.

8 Priority Payload length 16 Flow label Next header -Source address (128 Bites) --Destination address (128 bites) -Struktura IPv6 zaglavlja u 32b redovima Hop limit 24 32 Osnovno zaglavlje je prilično pojednostavljeno.može se koristiti programska potpora različitih proizvođača koja se u osnovi u operativni sustav INSTALIRA na sličan način kao i upravljački programi mrežnog adaptera. 4 Ver. Stoga je standard proširen na način da IP adresa ima 128 bit-a. Dakle. a posebno poglavlje obrađuje same TCP/IPprotokole.4. Polje 'Next Header' ukazuje na dodatak zaglavlju koji slijedi odmah iza ovog zaglavlja i sadrži brojne nove mogućnosti u odnosu na IPv4 standard. ali preporuke su jasne i raspoložive. IP adresa prikazuje se heksadekadno u 8 grupa po 4 heksadekadne brojke odvojeno dvotočkom s tim da se vodeće '0' grupe ne moraju pisati. SAŽETAK: Brz rast Interneta doveo je do problema 'slobodnih' IP adresa. u osnovi nametanja nema. nedostatak IP adresa sve je veći problem.6. Na osnovu navedenog jasno je da komunikacije nema ako se ne poštuju PREPORUČENI komunikacijski standardi. Tko ih ne poštuje ne može komunicirati. HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH . Naime kao se već uvodi IP telefonija i velik broj firmi se intenzivno informatizira. Oznaka ovog standarda je IPv6 i njegovo zaglavlje prikazano je u narednoj tablici. Slijedi opći oblik i dva primjera IPv6 adresa. Mrežna komunikacija podrobno je već opisana preko OSI modela prikazanog na slici 7. njemu na volju.

121.core.40.com' ako je domena prepoznatljiva preko nekog DNS poslužitelja) Pinging 74.hr [193. Dobila je ime po SONAR-u.4: 74.dar02.com [66.1 PING rrr.121.dallas-datacenter.190] 9 185 ms 181 ms 182 ms cms.rt1.ar2.228.ooo (IP adresa (IP adresa (IP adresa (IP adresa C:\>ping 74.dal01. Maximum = 190ms.01-RO.4: Packets: Sent = 4.CARNet.2] 7 181 ms * * po3.com [64.net [64.1080 : 0 : 0 : 0 : 8 : 800 : 200C : 417A FF01 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 101 Ostvaruje li računalo pristup na Internet? Windows XP ima komandu PING koja djeluje na 3 sloju OSI modela i s njom se može vrlo brzo provjeriti umreženost.86.145.zg.com [66.211] 8 182 ms 182 ms 180 ms po2.86.com Tracing route to buzdo.4: bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 time=187ms time=188ms time=190ms time=188ms TTL=48 TTL=48 TTL=48 TTL=48 Ping statistics for 74.ooo.190. koji radi po načelu slanja zvučnog impulsa kroz vodu i mjerenja vremena jeke.at.121.dal01.zg.118. Average = 188ms C:\> Na raspolaganju je i komanda TRACERT. .86.86.rrr PING ggg.198.214.4] over a maximum of 30 hops: 1 29 ms 28 ms 30 ms 193.4: 74.86.com [74.121. C:\>tracert buzdo.com [74.129] 3 29 ms 29 ms 28 ms CN-Srce.ooo.121.core.118.198. Lost = 0 (0% loss).121.4 (ili 'C:\>ping buzdo.4 with 32 bytes of data: Reply Reply Reply Reply from from from from 74.9] 5 38 ms 37 ms 38 ms tenGigabitEthernet1-3.81.157 2 28 ms 30 ms 28 ms CN-Srce-02-ES.geant2.86.121.0.86.145] 6 180 ms 180 ms 181 ms te1-1.cer03.198.net [62.ggg PING ooo.rrr.121.VIE1. pomoći program koji služi za praćenje uspostavljanja veze prema odredištu.fcr03. Received = 4.228.wmd-linux.vie.0.228.215.21] 4 50 ms 38 ms 38 ms carnet.228. Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 187ms.4: 74.121.CARNet. Interna provjera NIC : 'loopback' testa) Provjera konfiguracije računala : računala) Provjera izlaza iz mreže : router-a / gateway) Provjera prema nekom odredištu : odredišta) PING 127.hr [193.86.dallas-datacenter.86.rrr.dal01.gblx.ggg.dallas-datacenter.124.4] Trace complete.ggg.

za komunikaciju prema svijetu kao i unutar svoje infrastrukture koriste TCP/IP protokol i one su sastavni dio Interneta. prikazan je uređaj koji objedinjuje osnovne funkcije profesionalnih mrežnih uređaja za malo poslovno ili kućno okruženje . ako po ničem drugom onda po znamenitom međusobnom nadmetanju. Pojava Windows 9x i Windows NT operativnih sustava s implementiranim TCP/IP skupom protokola ponukala je proizvođače programske potpore za izradu klijentskih i serverskih aplikacija svih vrsta.SOHO (Small Office/Home Office). .4. INTRANET 7.2. glumeći sučelje poslužitelja može zavarati korisnika na način da korisnik misli da se je spojio na svoj poslužitelj (u banci!). U poglavlju 7.5.5. Kriptiranje prometa i sve veće ulaganje u sigurnosne mehanizme osobitost je današnjih računalnih mreža. Kako ipak imaju neke svoje osobitosti nazivaju se intranet.6. kao NetBEUI ili IPX/SPX ili neki drugi. uz naznaku kako izravno povezati dva računala NIC-na-NIC bez aktivne mrežne opreme pomoću crossover kabela. godina.1. gotovo neizbježnim načinom komunikacije. ili jednostavnije Internet na malo. 7. moguće je zlouporabiti korisnikove podatke.C:\> Mali kuriozitet: Ako neki 'zločesti sustav' presretne komunikaciju između krajnjeg korisnika i njegovog poslužitelja. Tako se osim jednokratnog kriptiranja pristupne zaporke koristi i mehanizam sinkronizacije satova računala korisnika i poslužitelja i ako je razlika u vremenu odašiljanja i primanja paketa veća od par sekundi poslužitelj će to shvatiti kao lažan promet i odbiti komunikaciju. Strukturno kabliranje | 7.5. u čemu su se posebni istakli NETSCAPE i IE. učinilo ga je 'odjedanput' vrlo popularnim i raširenim. prihvatljivo grafičko sučelje usmjereno običnom korisniku prema HID načelima (Human Interface Device).4. Kako lokalne mreže osim svojih internih protokola. Bežična komunikacija Iako Internet nije novotvorina nastala 95. Kako više računala s Windows XP operativnim sustavom povezati u mrežu i mali uvod u planiranje IP adresne sheme mreže prikazano je u poglavlju 4.

njihova uporaba vrlo je jednostavna i gotovo dostupna svima. Kako na navedeni način lokalna mreža postaje meta svakog znatiželjnika u svijetu. tvore mali lokalni Internet-intranet. POP3. Intranet je u suštini u funkciji same tvrtke. Mrežna infrastruktura. ustanove ili neke organizacije za njezine vlastite potrebe. NNTP i druge) da u svojoj lokalnoj mreži omoguće razmjenu e-mail poruka. transfer datoteka i ostalo.1 Lokalna mreža povezana za Internet.Administratori lokalnih mreža uspješno su iskoristili TCP/IP skup protokola (HTTP. Realizirano u vidu više fizički odvojenih računala kao poslužitelja ili u samo jednom poslužitelju sa svim navedenim mogućnostima. Slika 7. ali s mogućnosti nadziranog pristupa izvana i prema vani. a ne njihova fizička struktura (UPS. a potrebno je neke sadržaje lokalno zaštiti a nasuprot tome druge u svrhu promidžbe ili prodaje učiniti pristupačnima. Struktura jedne lokalne mreže . Postavljanjem . FTP. WEB poslužitelj je nužan. pristup WEB dokumentima.5. Kako su već poprilično sve poslovne aplikacije tipa Microsoft OFFICE ili LOTUS DOMINO WEB-olike. na slici prikazana crvenom bojom samo je ilustracija protoka podataka. SMTP. mogla bi izgledati kao na narednoj slici. hub i drugo). Vezu sa svijetom omogućava usmjerivač (router). switch. Da bi se uopće lokalna mreža mogla ponašati kao Internet.LAN (Local Area Network). skupa s radnim postajama koje im mogu pristupiti. osobit problem koji se nameće je sigurnost lokalnog sustava. Svi ostali samo obogaćuju mogućnosti.

i malog intraneta je u strukturi i funkciji. određenu tvrtku. Osobe koje mogu uzrokovati takve sigurnosne incidente mogu biti sami namještenici tvrtke. 25% uspješnih svjetskih tvrtki već ga koristi a oko 50% ga implementira. za npr. ne postoji jedinstveno sredstvo kao rješenje sigurnosnog problema . Povećava se vjerojatnost namjernih ili slučajnih incidenata budući da se podacima može pristupiti s velikog broja lokacija što je i jest značaj intraneta. sliku i film u najjednostavnijem smislu. Kako WEB tehnologija kao temelj pregleda dokumenata i komunikacije nije ovisna o platformi na kojoj se koristi te zbog izuzetne fleksibilnosti omogućava međusobno povezivanje raznolikih sustava. Naizgled rasut sustav utemeljen na različitim operativnim sustavima i programskom potporom tipa 'office' može se pretočiti u jedinstveno funkcionalno okruženje. ali na lokalnom nivou. fokusirani su na konačan broj ljudi koji zahtijeva određen raspon mogućnosti kako bi se postigli zadani ciljeve. a dolazeći zahtjevi s Interneta mogu se usmjeriti samo na određene sadržaje koji ne sadrže nikakve poslovne tajne. Ipak.'Firewall' sustava lokalnim korisnicima se može omogućiti ograničen pristup Internetu. Samo uvođenje intraneta za svaku organizaciju predstavlja sigurnosni rizik ali i nužnost u uvjetima elektroničkog poslovanja. velikog intraneta. Što sve intranet omogućava? Gotovo iste usluge kao na Internetu. Klasična LAN mreža postaje sve više intranet. Iako je koncept u osnovi isti. Široki korisnički intraneti teže ponuditi sve stvari svim ljudima zbog svih razloga. Integrira tekst. Osnovna razlika između Interneta. Internet nije u vlasništvu ni jedne tvrtke ili osobe dok je intranet privatna mreža tvrtke ili organizacije kojem pristup imaju samo osobe s ovlaštenjem za razliku od Interneta kojem ima pristup svaka osoba koja ima odgovarajuće tehničke mogućnosti (modem na računalu kod kuće je dovoljan). razlika je između mase i klase. u funkciji uspješnije komunikacije a time i poslovnosti po svim segmentima informacijskog sustava. Dio zaštite obaviti će se konfiguracijom usmjerivača a dio dodjelom odgovarajućih prava na pojedine sadržaje poslužitelja. suradničke tvrtke. Za ostalih 25% nema nade ako se ne okrenu budućnosti. Firewall zaštitni sustav podrazumijeva uporabu PROXY poslužitelja da bi se moglo komunicirati s Internetom. dok dimenzionirani intraneti. Veličina lokalne mreže je relativan pojam. Aplikacije za grupni rad (groupware) su relativno nove. Uspješne velike kompanije već imaju na stotine vlastitih poslužitelja različite namijene sa stotinama tisuća HTML dokumenata na njima. klijenti te hakeri. HTML kao standard svakodnevno se dorađuje i napreduje te nudi sve više mogućnosti. Administracijom firewall-a omogućiti će se pojedini port-ovi ili će se djelomično ili potpuno onemogućiti. ali vodeći proizvođači programske potpore (kao Lotus i Novell) počeli su izrađivati mrežne aplikacije kojima je glavni komunikacijski protokol upravo HTTP.

DeMilitarized Zone). radi se o logičkoj podijeli adresnog prostora u dvije zone: javnu-vidljivu i privatnunevidljivu. ponuditelj usluge spajanja za Internet često nije u mogućnosti omogućiti cijelu klasu adresa korisniku na uporabu. uspostavljajući 'lokalnu' mrežu s kontroliranim pristupom u kojoj korisnici mogu komunicirati na isti način kao na Internetu. koje omogućava komunikaciju između autoriziranih korisnika bez obzira na platformu ili operativni sustav na kojem rade. dodatno je zaštićen. Jedan Windows poslužitelj s dvije mrežne kartice može se uporabiti za NAT uz nadzor cijelu jedne privatne A klase. samostojna. Dakle. Najčešće tu mrežu sačinjavaju računala jedne organizacije. intranet stavlja ogradu oko bezgraničnog Internet teritorija. što automatski poslužitelj s takvom adresom čini javno dostupnim. na koju je moguće spojen javni web-poslužitelj. programskih. Intranet je u osnovi privatna mreža neke ustanove ili firme. ostaje pod kontrolom uređaja koji podržava NAT i koji vrši nadzor prometa. Računalna mreža pod nazivom intranet je. No to ne znači da se u NAT uređaju ne može konfigurirati da se jedna javna adresa prevodi uvijek u istu privatnu adresu. uz jasno definirane zadaće dio je kvalitetne sigurnosne politike. a za privatne adrese da je to 'unutarnja' mreža. Za javne adrese kaže se da je to 'vanjska' mreža. dakle. Zapravo. ali je cjelokupni promet kriptiran. No može se dogoditi da vlasnik mreže ima potrebu povezati se sa svojom drugom dislociranom mrežom ili omogućiti poslovnom partneru pristup dijelu svoje mreže. . a često je izgrađena oko World Wide Web sučelja. Takva dislocirana struktura naziva se EXTRANET (EXtended inTRANET) i s matičnom mrežom povezana je preko već postojeće javne mrežne infrastrukture. I vratar na porti ustanove. Ova zona-skup javno-vidljivih adresa naziva se DEMILITALIZIRANA ZONA (DMZ . ili su prema svijetu vidljivi samo neki od mogućih resursa. Prema shemi na slici poslužitelji su u unutarnjoj mreži. interna (na razini jedne organizacije) računalna mreža koja korisnike povezuje pomoću Internet tehnologija. O tome obično brine namjenski uređaj router/firewall koji osim prevođenja IP adresa ima i ostale elemente zaštite unutarnje mreže. No. organizacijskih i administrativnih rješenja.intraneta i zaštita rada u mreži pa se za smanjene sigurnosnih rizika najčešće koriste vatrozid (firewall). Pomoću vatrozida može se organizirat tako da je u potpunosti 'nevidljiva' za ostale učesnike Interneta. Sve ovisi o vrsti poslovanja vlasnika LAN-a. a korištenjem iste fizičke infrastrukture. u realnom vremenu. Svaki uređaj u mreži ima svoju jedinstvenu IP adresu. kao što je zaštita od DoS napada i slično. te se u tom slučaju pribjegava NAT (NetworkAddress Translation) mehanizmu prebacivanja javnih adresa u privatne što omogućava lokalu uporabu bilo koje od klasa računala. Iako je poslužitelj javno dostupan. Koju od klasa uporabiti za NAT ovisi o mogućnostima router/firewall uređaja. No javna-vidljiva adresa. Najveća sigurnost postiže se kombinacijom sklopovskih. enkripcija i autentifikacija.

. Dakle. NAS ima svoj operativni sustav pa time i vlastiti datotečni sustav koji nadzire diskove. vrlo brza skalabilna mreža za spajanje računala predviđenih za pohranu podataka (poslužitelji sa SAS diskovima u RAID polju na primjer). može se 'izvana' promatrati kao jedan entitet koji funkcionira kao super-računalo. ali je promet između njih kriptiran i koriste se jaki sigurnosni mehanizmi. ali pod nadzorom operativnog sustava uređaja koji ga nadzire. NAS može biti još jedna 'kutija' koja stoji uz poslužitelje. Za SOHO (Small Office/Home Office) okruženje prihvatljiviji je NAS (Network Attached Storage) sustav. MAC OS . Linux. Ovo podosta podsjeća na Novell-NetWare korisnik-poslužitelj (client-server) koncepciju. Kada se više dislociranih LAN-ova međusobno povezuje u jedinstvenu mrežu preko već postojećih javnih mrežnih sustava. Takav sustav koristi računalni CLUSTER 'Isabella'.SAN. najčešće bazirana na optičkoj tehnologiji umrežavanja. za potrebe znanstvenog istraživanja unutar projekta 'CROGRID Infrastruktura' kojeg vodi SRCE. dok u središnjem extranetu jedna organizacija omogućuje svojim poslovnim suradnicima pristup njenim informacijama. Pa ako je to već brza podatkovna mreža odvojena od lokalne mreže s moćnim računalnim resursima. raspoloživo za više ustanova i za različite funkcije. rabi se termin VPN(Virtual Private Network) . što znači da je datotečni sustav kojeg koristi operativni sustav nadzornog uređaja u biti i datotečni sustav SAN sustava. Namjenski mrežni sustav Storage Area Network . Extranet se može koncipirati kao uzajamni i središnji.). NAS posredstvom mrežne infrastrukture mogu koristiti različiti OS-ovi računala (Windows.1 nije prikazan SAN ali se može zamisliti dodatno okruženje kao NAS ako se ne ulazi u njegovu strukturu. Vrlo brze optičke komunikacije omogućavaju da to bude i van infrastrukture lokalne mreže. ali OS korisnika mora imati programsku potporu koja će omogućiti komunikaciju s NAS-om. ali uz uvjet da imaju odgovarajuću programsku potporu za pristup.5. Prijenosno računalo koristiti će VPN programsku potporu za vezu s matičnom ustanovom preko javne Internet infrastrukture. Na slici 7. ne može se strogo svrstati u LAN.virtualna privatna mreža kojoj je cilj lako i jeftino povezivanje dislociranih lokalnih poslovnih sustava. .Extranet predstavlja elektroničko poslovno povezivanje među organizacijama zasnovano na Internetskim otvorenim standardnim protokolima. Korištenjem extraneta organizacije mogu dijeliti privatne i tekuće informacije pohranjene na svojim intranetima sa svojim poslovnim suradnicima. MAN ili WAN. Zato se na korisnikov sustav instalira posebna 'klijentska' programska potpora kako bi NAS bio raspoloživ. Windows OS korisnika moguće ne bi ni znao što će s njim. U uzajamnom extranetu svaka od organizacija omogućuje svom partneru pristup specifičnim organizacijama sa svog intraneta. To znači da je NAS nezavisan od operativnog sustava (OS) korisnika. a u osnovi koncipiran je kao poslužitelj. SAN nudi ogromne diskovne resurse za uporabu..

a sve u svrhu podmirivanja osobnih potreba korisnika. njena simbioza s Internetom postaje neizbježna. Vrlo efikasan servis neupitne budućnosti. Internet u malome potpuno pod lokalnim nadzorom. U tom kontekstu ista bi mogla poslužiti za mali računovodstveni servis. World Wide Web je danas najmoćniji i najfleksibilniji Internet navigacioni sustav koji postoji. bežičnu ili infracrvenu tehnologiju. Elektronička pošta (e-mail) je način komuniciranja elektroničkim putem između korisnika Interneta koji imaju otvorenu elektroničku adresu kod davatelja Internet usluga (ISP). a tržišna utakmica čini ih sve moćnijima i učinkovitima. Budući da se rad u navedenim poslovnim okruženjima već odavno ne može zamisliti bez lokalne mreže. Današnji problem Interneta kod nas najviše se očituje u propusnoj moći prema inozemstvu. Bez Interneta ne može se zamisliti produktivan rad niti u jednom poslovnom okruženju. Sjećali li se netko BBS-a (Bulletin Board System)? Još uvijek se nađe poneki aktivan. Suprotnost svim navedenim mrežama je PAN (Personal Area Network). To danas nije nikakav problem jer se mnogi od ovih programskih alata dobivaju besplatno. nekoj ustanovi ili kompletnom ministarstvu. bilo da je riječ o malom uredu.SAŽETAK: Moćno oružje informatičke sadašnjice upravo je Internet. Najčešće se radi o komunikaciji između manjih uređaja (mobitel. To su SOHO (Small Office/Home Office) okruženja. Temeljem navedenog može se utvrditi da svi koji kod kuće imaju računalo s dodatnom opremom. To je u obostranom interesu. Rezultat je intranet. Kako broj korisnika Interneta neprestano raste postoji stalna potreba proširivanja kapaciteta veza koje nas spajaju s inozemstvom. Da bi koristili WWW neophodno je da na računalu imate instaliranu programsku potporu za čitanje WWW prezentacija. Dva najznačajnija servisa koje nudi su WWW i E-mail. dlanovnik) ili periferija (pisač) s računalom ili prijenosnim računalom (laptop) ili pak između samih računala koristeći žičnu. imaju PAN:-) . Upravo dostupnost svim mogućim bazama znanja svijeta treba biti strateška orijentacija svakog društva ako ne želi zaostati u zahuktaloj informatičkoj utrci. PAN je mreža ograničena na samo nekoliko metara razdaljine između čvorova.

1 Strukturno kabliranje U prethodnom poglavlju prikazan je shematski prikaz načela rad lokalne mreže.7. osim u metarskim dimenzijama izražena i u broju osnovnih ugradbenih komponenti (Rack Unit 1U = 1 3/4"). video.rack). PASIVNA oprema . izvor besprekidnog napajanja za uređaje (UPS) i sve drugo što se pokaže potrebno. firewall. nepregledan. PASIVNA oprema s konektorima za ugrađene UTP i FO kablove (patch panel). pa tako prespojni ormar ima kapacitet 42U. nefleksibilan i vrlo osjetljiv na otkaze. uz druge instalacije ove skupine. Strukturno kabliranje podrazumijeva dizajn dvije osnovne skupine uređaja i opreme u LAN-u: o o AKTIVNA oprema . improvizacijama i polovičnim rješenjima u povezivanju pojedinih činilaca lokalne mreže nema više mjesta. Mogu se sagledati uređaji LAN okruženja kao što su poslužitelji. Naredna slika prikazuje presjek kroz dio zgrade i razmještaj osnovne infrastrukture. koju današnji zahtjevi nameću. pohranu podataka. što bi odgovaralo visini ormara oko 200cm. a cijeli sustav postao je skup. telefonsku komunikaciju i drugo. kojima je veličina. nužno je kao se ne bi dogodila situacija koju ilustrira podslika naredne slike. switch …). stvarala se je prava zbrka kablova.elektronički uređaji koji prihvaćaju i distribuiraju promet unutar lokalne mreže. osobna računala korisnika i prikaz njihove povezanosti preko ethernet mrežne infrastrukture. Oba navedena segmenta moraju se pažljivo uskladiti prema trenutnim i budućim zahtjevima korisnika. Stoga su uvedene preporuke kako sve međusobno povezati po načelima STRUKTURNOG KABLIRANJA koje osigurava kvalitetnu mrežnu infrastrukturu višestruke namijene visokih performansi za Internet. . Poštovanje sistematičnosti.5. Pored telefonskih i računalnih sustava. Unutar ormara ugrađuje se potrebna aktivna oprema (router.žični i optički sustav za povezivanje aktivne opreme uz sustav napajanja. Prvo što se može uočiti su prespojni ormari po katovima za AKTIVNU opremu (wiring closet . Iako se u osnovi pojam kabliranja odnosi na pasivnu opremu. Kako je u posljednjem desetljeću nagli razvoj internet-a doveo do drastičnih povećanja zahtijeva prema vrsti i zadaćama same mrežne opreme te i samom broju opreme. dizajn pasivne opreme nije moguće kvalitetno realizirati bez sagledavanja zahtijeva po pitanju aktivne opreme. kablovi za povezivanje aktivne opreme s konektorima na panelima (patch cord) nadzorna mjerna oprema.

• PROSTORI I ZONE o Ulazno / Izlazni prostor .TR) o Računalni prostor . odsjek . administracija. nadzor i potpora (Telecom Room ..5.Slika* 7.. prvi sloj OSI modela i nije baš bezazlen projekt.2 Izvedba LAN u primjeru jedne zgrade Strukturno kabliranje je jedinstveni sustav ili više podsustava u jednoj ili više građevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku funkcionalnu cjelinu. Uvriježeno je strukturno kabliranje promatrati kroz dvije osnovne grupe s podgrupama prema opisu nadalje.2. Dakle. Bilo da je riječ o sustavu ili podsustavu načelo je isto kako je prikazano na slici 7.MDA)  Zona jednog okruženja .CR)  Glavna zona distribucije .kat. krila kata.pristupno mjesto okruženju (Entrance Room . (Horizontal Distribution Area .(Main Distribution Area .ER) o Operativni prostor .5.sva raspoloživa aktivna i pasivna oprema svih zona (Computer Room .HDA) .upravljane.

međuspoj. T-Com . u više zgrada. kao kampus.3 Topološka shema sustava strukturnog kabliranja . struktura je ista s tim da se razgranava stablo s još međuzona. Od HDA u kojem je sva aktivna oprema koja opslužuje korisnika horizontalnim kabliranjem (najčešće UTP) omogućava se korisniku da pristupi sustavu.HC) MDA je prema svima HDA povezane su vertikalnim kabliranjem (okosnicom . Novi MDA i ER su neki drugi sustav.. najčešće realizirana preko optičkih medija.5.ZDA) Radna zona i oprema korisnika (Equipment Distribution Area EDA) • SUSTAV KABLIRANJA o Okosnica sustava . Za MDA povezani su pristupno mjesto okruženju (ER .BACKBONE) što je u suštini vrlo brza komunikacija. Slika 7. Ako je sustav veći. MDA je čvorište svih komunikacija sustava. međuzona (Zone Distribution Area .horizontalno kabliranje (Horizontal cabling .BC) o Pristup korisnika sustavu .davatelj usluga kao CARNet.  Zona objedinjavanja .vertikalno kabliranje (Backbone cabling . upravljane i administracija sustavom te poslužiteljski resursi također s okosnicom.).

Uobičajeno je za U/I i MDA uređaje obrada podatka na trećem sloju OSI modela.5. Broj prostora se povećava.5. Dakle. a shema bi imala elemente topološke isprepletenosti (mesh). Proširena shema prikazane slike značila bi dodavanje još jednog sekundarnog ER prostora postojećem primarnom ER prostoru. Objedinjavanje pojedinačnih U/I prostora prema pristupnom U/I prostoru vrši se tada specijaliziranom mrežnom opremom upravo za tu namjenu. Prema navedenom.2 prikazana je na slici 7. a za HDA uređaje (ACCESS switch) obrada podataka na drugom sloju (Data Link) OSI modela jer je promet prethodno njima već u velikoj mjeri usmjeren.5. broj prostora smanjuje se na dva.3 preko jedinstvenog pristupnog U/I prostora. Navedeni uređaji obično su povezani po načelu 'mesh' topologije i u pravilu znaju raspoređivati promet njegovom obradom u trećem sloju (Network) OSI modela. pojedinim HDA pristupalo bi se iz dva pravca (MDA i sekundarni ER). kao preklopnicima za prihvat cjelokupnog prometa (CORE switch) i preklopnicima za raspodijelu prometa prema prostorima (DISTRIBUTION switch).3 na kojoj su hijerarhijski raspoređeni pojedini prostori prema značaju od vrha slike prema dnu.Osnovna topološka shema prostora i kabliranja prema primjeru prikazanom na slici 7. te dodatno vertikalno kabliranje prema njemu iz MDA i prema po prometu značajnijim HDA. . Operativnom centru pridružuje se potpora. Dakle. Značajno proširena shema bila bi obilježje kabliranja jednog kampusa u kojem je moguća realizacija više povezanih struktura prikazanih na slici 7. Ta nova cjelina tada je dio računalnog prostora i ima ulogu 'pojačanog' MDA. mrežni uređaji načelno bi se povezali kako prikazuje naredna slika. Jednostavnija shema za manje zahtijevan sustav objedinila bi ER i MDA u jedno okruženje kojemu bi se još pridružili svi HDA.

informacija kao govor. prema potrebama korisnika. i gotovo svaka ozbiljnija firma koristi ga kako bi odvojila unutarnji promet od interneta putem NAT mehanizma. Slika 7. nekakva shema slična prikazanoj ali složenija glede međusobnih logičkih veza. a rad s njime prepoznaje odgovarajuća aktivna mrežna oprema (preklopnik na primjer) s kojom je uređaj povezan. U zidnu utičnicu kod korisnika može se priključiti računalo. digitalni telefon ili neki po tehnologiji srodan uređaj. Uloga vatrozida je u eri sve većeg nereda na Internetu i zlouporabe pojedinih usluga od sve većeg značaja.4 Topološka shema povezanosti mrežnih uređaja ER (FIREWALL + ROUTER + CORE switch) i MDA (DISTRIBUTION switch) mrežni uređaji povezani su svaki sa svakim i preklopnici koji pripadaju ovim grupama nisu istih osobitosti kao preklopnici za HDA okruženje (ACCESS switch) koji nisu međusobno povezani i opslužuju korisnike preko EDA priključnih mjesta (RJ45 utičnica).5. a ako mrežni uređaji podržavaju raspodjelu prometa koristeći VLAN (Virtual Local Area Network) tehnologiju kako bi se promet distribuirao u međusobno nezavisne interne mreže tako da prikazana računala mogu pripadati različitim virtualnim mrežama bez obzira za koji su preklopnik spojena. To omogućava dizajn aktivne mrežne opreme . slika. Bez intervencije na sustav kabliranja cijela mreža može se konfigurirati na potpuno drugačiji način. Suština strukturnog kabliranja je korištenje jedinstvenog kablovskog sustava za sve instalacije kojima se prenosi bilo kakva poruka .5. podaci kao digitalni signal kroz jednu jedinu vrst priključka . Dakle.RJ45.4 predstavlja FIZIČKU topologiju mreže.Slika 7. pisač. tada se dobije LOGIČKA topologija mreže koja opisuje distribuciju prometa kroz fizičke resurse.

Uz zadovoljenje dopuštenih udaljenosti povezivanja i svih opisanih zahtijeva. potreba i porasta broja korisnika. Još je nekako podnošljivo kada je u pitanju izrada nove zgrade.Electromagnetic Interference).) <2KVA 127 mm 2-5KVA 305 mm >5KVA 610 mm 64 mm 152 mm 305 mm nema značaja razdvojeni kanali nema preporuke 76 mm nema preporuke 192 mm 1220 mm . ali kad u stariju zgradu s već provedenom računalnom mrežom s UTP kanalicama duž zidova. osnovna načela koja strukturno kabliranje mora zadovoljiti mogu se definirati sa slijedeće tri točke: o o o generičnost . izvor elektromagnetske interferencije prema UTP vodovima (EMI . između energetskog i računalnog žičanog razvoda mora postojati nekakav prihvatljivi razmak koji bi bio otprilike prema slijedećoj tablici. Postavljeni energetski vod Snaga EMI izvora Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini bez uzemljenog metalnog kućišta Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini s uzemljenim metalnim kućištem Oklopljeni i uzemljeni energetski vodovi ili električna oprema s uzemljenim metalnim kućištem Elektromotor i transformator Minimalna udaljenost (Attention.povezivanje aktivne opreme i uređaja preko standardiziranih komponenti zasićenost .neovisnost o vrsti aktivne opreme fleksibilnost . te dugoročno planiranih aktivnosti. administrator mreže izvršiti će prespajanje na odgovarajućoj aktivnoj opremi i korisnik će na novom radnom mjestu imati stanje koje je imao i prije. Strukturno kabliranje definira izvedbu mreže zvjezdaste topologije.osiguranje dovoljnog broja priključaka po korisniku A energetski vodovi (220V~)? Raznorazni potrošači električne energije zahtijevaju za svoj rad energetske vodove kroz koje teče struja i stvara elektromagnetsko polje. dođu 'školovani električari' iz 'uspješnih poduzetničkih firmi' montirati dodatne vodove za nekakav potrošač bez 'pardona' će u UTP kanalicu postaviti energetski vod. Da bi se EMI na mrežnu infrastrukturu smanjio na prihvatljivu mjeru.. minimum safe distance is . Kada korisnik fizički mijenja lokaciju rada.konstruirane za jednostavno i brzo prespajanje prema potrebi.

SM i MM optičke komunikacije vrlo se razlikuju prema osobitostima svjetlovoda i izvor svijetla. kao i na prljave konektore. Za razne kategorije UTPkabela vrlo detaljno su opisani kriteriji koje izrađeni kabel mora zadovoljiti da bi se ostvari deklarirani 'domet' (uobičajeno 100m). svjetlovod je jako otporan na EMI. odnosno sustav poslužitelja najčešće međusobno povezanih optičkom tehnologijom i u tu svrhu dizajniranim preklopnicima (višeslojni preklopnici prema OSI modelu) s optičkim modulima. Funkcionalnost . Strukturno kabliranje umanjuje mogućnost greške na najosjetljivijem dijelu mrežnog sustava . . Mreža ovog tipa može poslužiti u dizajnu cluster-a ili mreže cluster-a. komponente i uređaje.u kabelskoj infrastrukturi.projektirati više od trenutnih potreba. nego univerzalnija. oštro uvijanje ili savijanje).Možda negdje u Hrvatskoj i postoje standardi koji ovo opisuju. Pouzdanost . Bežične mreže su samo jedna krasna osobitost koja poboljšava učinkovitost mreže. Dokumentacija . telefoniju i informatiku.mreža treba obuhvatiti video. Gušenje u bilo kojoj vrsti komunikacijskog voda vrlo je bitan čimbenik. Naravno. izveden kao jedinstveni sustav ili skup međusobno povezanih podsustava. Zasićenost . ali nikako ne mogu zamijeniti ulogu strukturnog kabliranja ustanove.temeljito opisati i dokumentirati izvedbu mrežne infrastrukture. Opće postavke koje u projektiranju treba poštovati su: • • • • • • • Svestranost . lošu povezanost svjetlovoda za konektor. Pričuva . sukladno predviđenom rastu.dovoljno priključnih mjesta prema potrebama korisnika. Autor ovog teksta navedene podatke preuzeo je iz priručnika firme 'Pressac Structured Cabling Systems' za strukturno kabliranje koji između ostalog sadrži i naputke o otklanjanju neispravnosti uzrokovanih raznolikim razlozima (recimo preveliko gušenje signala duž voda) kao i opise pojedinih standarda. a drži se preporuka 'The European standard for generic cabling systems recommendations' za žične i optičke komunikacije. No gušenje i domet komunikacijskog voda posebna su tema koja možda i ne spada u informatičku abecedu. kampusa.SAN. Kako nadležnima objasniti da je navedeno vrijedno ulaganja i da podrazumijeva stručan i školovan kadar? Možda nije ovdje mjesto da se navede namjenski mrežni sustav Storage Area Network . Nameće se samo jedno pitanje.koristiti provjerene visoko kvalitetne kablove. skalabilnost i fleksibilnost. mreža ili podmreža za pohranu podataka. banke ili neke druge ustanove. Ukratko: Strukturno kabliranje je kabelski mrežni sustav višestruke namjene.nikako se ne smije zanemariti izgled i urednost glede održavanja. ali je vrlo osjetljiv na mehanička oštećenja (ugnječenje.mreža ne postaje manja i jednostavnija. Stoga postavljanje svjetlovoda traži 'nježnije' rukovanje te pravilno održavanje konektora tijekom uporabe. što osigurava veliku funkcionalnost. Raznolikost .

postave kablovi pasivne opreme i na kraju aktivna oprema pusti u rad. nego radi sigurnosti i povećanja pouzdanosti zbog traljavo izvedenog uzemljenja. iako udaljenost između uređaja koji se povezuju nije velika. kada se malo pogleda povezanost radnih stanica neke bankovne podružnice s pripadnim im poslužiteljem. a signalna povezanost između prostorija realizirati će se optičkim vodovima. SAN povezan s MDA.).odnosno super-računala. Još je žalosnije kad se ovakva situacija zatekne u novoizgrađenim objektima... elektroprivreda.. Ispravan način rješavanja ovog problema je 'dovođenje u red' cjelokupnog sustava uzemljenja u objektu. Na primjer. osobito ako se radi o objektu. Nije za vjerovat ali velika većina građevinskih objekata ima NULOVANU napojnu instalaciju koja je u pravilu traljavo uzemljena. u svakoj prostoriji uređaji će se napajati iz samo jedne utičnice. ili kao poseban prostor dostupan preko U/I prostora ili izravno na MDA. prilikom opremanja novoizgrađene ustanove. SAŽETAK: Kad se sve lijepo isplanira. Dakle.5. za sve ustanove i kućne korisnike u gradskim sredinama omogućiti optičku komunikaciju. Ovakvom rješenju ne pristupa se radi povećanja brzine protoka podataka. Sve mora biti vrlo kvalitetno isplanirano. da se signal između radne stanice i poslužitelja prenosi preko MM svjetlovodnog kabla. zdravstvo. A ako se planira umrežavanje na nivou regije ili države onda višegodišnji program umrežavanja tipa: . sudstvo. ako treba povezati uređaje u dvije susjedne prostorije. odnosno instituciji ili ustanovi. odnosno da mrežne kartice imaju optičke konektore. Prema shemi prikazanoj na slici 7... osobito u starijim zgradama.3 navedeno bi predstavljalo dodatni pravokutnik u računalnom prostoru. Posljedica je da kontakt mase u utičnicama. a po načelima kabliranja okosnice. Ako to nije moguće treba se koristiti tehnologijama koje po svojoj prirodi nemaju svojstvo da provode električnu struju. a gdje to nije moguće omogućiti brze ADSL . policija . porezna uprava. od vrlo značajnog društvenog interesa (fakultet. Nije neobično. koje nastaje kad se uređaje želi povezati sa signalnim kabelom koji je oklopljen i time povezuje mase uređaja. U momentu spajanja uređaja mora dođi do električnog izboja da bi se ujednačili potencijali 'uzemljenja' i oštećenje je gotovo sigurno. obično nastanu problemi zbog UZEMLJENJA. o svemu navedenom itekako treba voditi računa. koje su povezane na različite faze nema ISTI POTENCIJAL i to je najčešći uzrok oštećenja kod elektroničkih uređaja.

No moderne bežične komunikacije. ima svoju opravdanost i treba ga podržati (načelni program Australske vlade) jer je dobit obrazovanije. jeftinije i učinkovitije društvo. raspoloživost mnoštva usluga i servisa kao podmirivanje računa elektroničkim putem za bilo kakve obveze i potrošnju. Bežična komunikacija Nekad davno.60' godine). uređenije. imaju odvojene prijamne i predajne kanale.. rabila se je bežična komunikacija. te na taj način ekonomizirati nadzor potrošnje vode i energenata. isporuku video sadržaja.. Kućište telefona imalo je prenosivu slušalicu s akumulatorom i oba dijela imali su prijamni i predajni uređaj..tehnička škola -smjer laka struja . slično prijamnoj i predajnoj parici UTP kabla (FULL-DUPLEX) i za prijenos sve se više koristi digitalni signal 'skrojen' prema analognom uzorku. Pa kad se pogleda neki ratni film na temu II svjetskog rata nezaobilazno ostaje u sjećanju komunikacija koja je završavala s riječi 'OVER'.5 Bežična komunikacija Mobilni uređaj više je nego dobar primjer navedenog. Način ostvarivanja istovremene dvosmjerne komunikacije preko jedne parice omogućava 'fantomski vod' (osnove telefonije .komunikacije. To je značilo da govornik otpušta botun za prelazak iz predajnog moda rada u prijamni.2. Slika** 7.5.5. Dakle uređaj je imao predajni i prijamni dio koji su se mehaničkim preklopnikom naizmjenično priključivali na antenu (HALF-DUPLEX). raspoloživost obrazovnih udžbenika i slične usluge i aktivnosti . uglavnom u vojne svrhe. ali je sama priroda žičnog telefonskog kanala omogućavala istovremeni razgovor i slušanje oba učesnika u komunikaciji (DUPLEX). Utopija? Što bi onda radili PODUZETNICI? 7. U svakodnevnu uporabu prvi proboj bežičnih komunikacija bi je bežični telefon. Centralni primopredajni sustav smješten na krovu nekog nebodera omogućava istovremenu dvosmjernu komunikaciju s mobilnim uređajem jednog korisnika i povezuje ga na .

Svaki uređaj koji trenutno komunicira zauzme određeni broj slobodnih malih dijelova frekventnog područja u kratkom vremenskom intervalu. za oba smjera komuniciranja . uporabljivost kanala je povećana.Dva uređaja koja komuniciraju koriste jedan kanal neprekidno bez obzira postoji li signal ili ne. Na slici 7. Prvi zauzme nekoliko dijelova frekventnog područja. za 48 signala poruke.   . dakle ukupno 48 kanala. TV signal zahtijeva kanal širine 6MHz u UHF području (470MHz-960MHz) označene brojevima 21-69. Komunikacijski kanal je frekventni raspon u visoko-frekventnom području koji omogućava da se uspješno prenese signal poruke. Na primjer. Svakom digitalnom komunikacijskom signalu dodjeljuje se jedinstveni kod raspoznavanja.isti način na nekom drugom udaljenom mjestu s drugim korisnikom. Komunikacijski kanal ima dva odvojena 'podkanala' koji se nazivaju UPLINK (od korisnika prema centralnoj anteni) i DOWNLINK (od centralne antene prema korisniku). moguće je kroz isti kanal omogućiti da svaki od uređaja slijedno šalje svoj dio signala u vremenskom ciklusu od 3 segmenta kako prikazuje slika 7. a od 3 kanala sa slike FDMA tipa može se dobiti 9 'kanala' TDMA tipa zahvaljujući VREMENSKOM MULTIPLEKSU. Signal je u osnovi sinusnog oblika visoke frekvencije.Ako se digitalni signal poruke šalje u kratkim vremenskim intervalima. Dakle. TDMA (Time Division Multiple Access) . Kako se slijed prima odmah se razvrstava prema pripadnom odredištu. Nema strogo definiranih kanala. a naredni uređaji uzimaju prve raspoložive slobodne dijelove frekventnog područja koje nađu. Ovo rješenje je vrlo nepraktično u mobilnim vezama jer kanal veći dio vremena nije u funkciji.4 prikazana su 3 mobilna uređaja koja s nadređenim sustavom komuniciraju preko zasebnih kanala (svaki kanal sastavljen je od dva podkanala. No ovo je predmet bavljenja telekomunikacija. koriste za komunikaciju. moduliran s analognim ili digitalnim signalom poruke niske frekvencije. vremenska razdioba duž cijelog raspoloživog frekventnog spektra. Tri su osnovna načela prijenosa signala u komunikacijskom sustavu. Niskofrekventni signal poruke 'utisnut' je u visokofrekventni signal koji ima svojstvo širenja prostorom te na neki način 'nosi' niskofrekventni signal poruke. bolje rečeno cijeli raspoloživi nepodijeljeni frekventni spektar. CDMA (Code Division Multiple Access) .5. mješavina rada prva dva opisana načina. Dakle. Većinom se koristi u analognim sustavima.duplex).Ne koristi kanale za komunikaciju veće se svi kanali. Ovo ne bi bilo moguće da se analogni signal poruke ne pretvori u digitalni koji nakon kompresije treba puno manje 'vremenskog prostora' za istu poruku.  FDMA (Frequency Division Multiple Access) .4. Iskoristivost raspoloživog frekventnog područja je velika. Signal poruke je digitalni.5.

Bežičnu računalnu mrežu u osnovi treba promatrati kao jednu vrlo korisnu mogućnost unutar strukture LAN-a ustanove. što se ne bi moglo kazati za mobilnu telefoniju. uređaji koji pristupaju . Ne samo to. Razmještaj pristupnih točki opće namjene. Da se pristupne točke ne bi međusobno 'svađale' zbog preklapanja područja na mjestima gdje to nije poželjno dobro je svaku od njih podesiti da radi na različiti radnim frekvencijama . Mehanizam bežične komunikacije u osnovi je suprotan Ethernet mehanizmu komunikacije. Bežična komunikacija u računalnim sustavima vrlo je srodna mobilnoj telefoniji glede medija koji se koristi za prijenos signala. Slika 7. dok WLAN koristi mehanizam izbjegavanja kolizije. već ponuditelj telekomunikacijskih usluga može omogućiti i bežičnu računalnu komunikaciju preko kanala za mobilne telefonske uređaje. Ključni element koji omogućava povezanost bez klasičnih žica je bežična pristupna točka (Access Point). što ukazuje na njenu ograničenu zemljopisnu prisutnost u sustavu neke firme ili ustanove. Dakle. Svaki od uređaja ima moguće područje komunikacije koji ne može imati kružni oblik zbog zapreka (zidova) koje remete rasprostiranje elektromagnetskih valova. Uobičajena kratica za bežične računalne mreže je WLAN (Wireless Local Area Network). za prijenosnike na primjer. Mada se pojmovi kao 'uplink' i 'downlink' koriste za opis veza koje povezuju nadređeni i podređeni aktivni uređaj u strukturnom kabliranju.No pokretna telefonija nije predmet ovog štiva. dok za pristupnu točku koja opslužuje jedan pisač to nije bitno.kanalima i podesiti snagu predajnika na što manju vrijednost. a moguća verzija predviđena za ugradnju unutar zgrade prikaza na narednoj slici.5. mora biti takav da se ova područja međusobno preklapaju. Ethernet koristi mehanizam detekcije kolizije signala (CSMA/CD .6 Bežična pristupna točka Bežične pristupne točke unutar ustanove moraju se pažljivo razmijesiti.Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect).

Wireless Control System) u sprezi s pripadnim mu bežičnim pristupnim točkama koje je u stanju nadgledati. Bolje rješenje je uporaba razdjelnika koji omogućava da se iz komunikacijskog ormara preko UTP kabela dovede istosmjerni napon do pristupne točke koja će znati razlučiti korisni signal od napajanja . Po svojoj prirodi rasprostiranja elektromagnetski valovi ne mogu se kanalizirati pa će jedan dio 'curiti' van željenog područja. elektromagnetski. što čini veliki sigurnosni problem. Za male firme ili kućne korisnike dovoljno je rješenje opisano u narednom poglavlju. No to su već profesionalna i skupa rješenja. 7. Vro dobro rješenje je uporaba preklopnika koji je u stanju napajati pristupnu točku.). SOHO .Carrier-Sense Multiple Access / Collision Avoidance). Problem sigurnosti nije samo u tome što će netko uporabiti resurse lokalne mreže da slobodno pristupi Internetu.6. podatkovni. vrlo je nezgodno rješenje dovoditi napojni priključak od 220V za njegov ispravljač u njegovu blizinu. a za manje firme i najjeftinije.Thomson ST780i WL. Autorizacija se može ostvariti posredstvom upisivanja MAC adrese uređaja koji pristupa u listu dozvoljenih učesnika mreže ili nekim mehanizmom prijave korisnika na sustav (LDAP-RADIUS).vodeni. Najgore moguće rješenje je nezaštićeni ili slabo zaštićeni bežični sustav. strujni. 'nezakrpan' operativni sustav jednog računala zbog puke lijenosti i neodgovornosti njegovih korisnika može uzrokovati more nevolja. ali je loša strana ovog rješenja što preklopnik i pristupna točka moraju biti od istog proizvođača da se izbjegnu moguće razlike u naponu napajanja i dozvoljenoj potrošnji energije.. Načini zlouporabe vrlo su raznoliki i prije konfiguriranja jednog bežičnog sustava treba temeljito proučiti njegovu dokumentaciju i sagledati sve moguće aspekte zlouporabe i zaštite u što većoj mjeri i osigurati što kvalitetniji nadzor. a sigurnost se može dodatno pospješiti nadzorom pristupnih točaka strogo namjenskim WLAN kontrolnim sustavom (WCS . odnosno čekaju odsustvo komunikacijskog signala (kakav signal? . mehanizam napajanja preko Etherneta (PoE . Zbog sigurnosti bežične komunikacije poželjno je uporabiti najnapredniji raspoloživi mehanizam enkripcije prometa i osigurati pristup samo autoriziranim korisnicima. namjerno ih uništiti ili 'posaditi kukavičje jaje' koje će se iskoristiti za napad na neke druge tuđe resurse. No to je već predmet SIGURNOSNE POLITIKE. što u konačnici može biti jako skupo ako se o tome ne vodi računa. Kako je pristupna točka u suštini maleni primo-predajnik koji mora imati izvor napajanja. širokopojasni pristupni uređaj . svjetlosni.mreži ne nadmeću se tko će prvi pristupiti mediju nego čekaju kad će medij biti slobodan (CSMA/CA . već u činjenici da je moguće na tuđem računali ukrasti podatke. ako se gleda samo tehnički aspekt. Ljudski faktor je uvijek presudan . čega nažalost ima. akustički . UTP-STP kabel ipak je još uvijek najsigurnije komunikacijsko rješenje.Power over Ethernet).

1. prikazan je na narednoj slici. Dakle. U tu svrhu razvijeno je više tipova komunikacijskih uređaja. ADSL rješenje svakim danom sve je raširenije. Slika 7.podešavanje aplikacija Svakodnevno. kojemu je osnova komunikacije Thomson ST780WL.6. sve je više malih firmi.7. primjer kućnog LAN okruženja (PAN) Da bi se navedena shema fizički ostvarila potreban je barem jedan DSL širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device). Načelna shema jednog takvog kućnog sustava.2. a načela njegovog rada objašnjena su u poglavlju 3. glasovnu komunikaciju s komitentima. mala interna osobna mreža . što se odnosu na mali ured ili kuću-stan korisnika. kao knjigovodstveni servis. U anglosaksonskoj literaturi udomaćio se je naziv SOHO (Small Office/Home Office). od modemskih do ISDN i ADSL rješenja.6.PAN (Personal Area Network) s povremenim ili stalnim priključkom na Internet. 780i WL . širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device).6.1 SOHO. ljekarne ili slično.6. 780i WL . Pojam širokopojasni odnosi se na znatno širi raspon frekvencija koje u radu koristi u odnosu na .6. koje za poslovanje traže rješenje koje će im omogućiti međusobnu žičnu ili bežičnu komunikaciju između njihovih uređaja.osnovno konfiguriranje (management) | 7. te povremeni ili stalan pristup Internetu.

te korištenje dvije analogne govorne-fax linije. te uz navedeno preko ADSL podkanala treba da omogući glasovnu komunikaciju. Da bi takav uređaj mogao komunicirati s internet-om. Tako je korisnicima bliže čvorištu moguća naprednija ADSL2+ komunikacija (24 Mbps downlink. gdje je razvedena kabelska televizija. ali za malu firmu ili kućnog korisnika bez osobitih zahtijeva i standardni ADSL je više nego dovoljan. 1 Mbps uplink). Navedeni uređaj omogućava suživot 4 žične UTP . no rasprostranjenija su rješenja ADSL tipa. kojeg koriste neki od hrvatskih davatelja ADSL usluga korisnicima. treba ga promatrati kao jednostavniji ali cjelovitiji uređaj u odnosu na profesionalnu konfiguraciju iste namjene. model SpeedTouch 780WL. jer zahtijevaju PTT parice koje su prisutne gotovo u svim malim poslovnim prostorima i kućanstvima.WLAN). i omogući svim uređajima izlaz preko jedne IP adrese (gateway) na internet. Prema navedenim zahtjevima uređaj treba da zadovolji funkcije razdjelnika prometa (splitter). bežične pristupne točke (access point) i premosnika (bridge). usmjernika (router).usmjernik). Iako mu je najvažnija osobitost sposobnost djelovanja kao usmjernik (router). . sa strane davatelja usluga mora postojati pristupna oprema koja će to omogućiti. odnosno kao GATEWAY (pristupni) uređaj. Kako je propusna moć komunikacijskog kanala obrnuto proporcionalna udaljenosti između korisnika i komunikacijskog čvorišta. prikazan na narednoj slici. kao ISKON ili AMIS. jasno je da svi korisnici neće moći imati istu uslugu.standardni govorni frekvencijski opseg. za navedenu svrhu može poslužiti uređaj koji koristi jedan od slobodnih TV kanala za komunikaciju (kabelski modem . Moderna komunikacijska čvorišta (PTT centrala) omogućiti će jedan od tipova ADSL komunikacije i uporabu govorne komunikacije u ovisnosti o udaljenosti od čvorišta. 3 Mbps uplink) u odnosu na standardnu ADSL komunikaciju (8 Mbps downlink.Ethernet komunikacije s desetak bežičnih uređaja (Wireless LAN . Tijekom 2006 godine firma 'Thomson' ponudila je tržištu vrlo prihvatljiv uređaj. Za kućnog korisnika u urbanim područjima.

ATM. Ethernet i WLAN komunikaciju. poprilično zahtijeva za jedan mali uređaj (D x Š x V = 240 x 160 x 40 mm) koji mora pružiti gotovo sve što je ugrađeno u jednom profesionalnom komunikacijskom ormaru. DSL širokopojasni pristupni uređaj Dakle. te ga naravno treba konsultirati ili prepustiti podešavanje stručnoj osobi. DHCP.6. Web sučelje ne nudi toliko bogatstvo podešavanja kao komandna linija. USB. što ovaj uređaj čini sveobuhvatnom napravom koju treba naučiti podesiti. Podešavanje se može izvršiti pomoću CLI komandi i naredbi ili preko web sučelja. vatrozid (firewall) osobitosti i još ponešto. Voice over IP. a komandi ima popriličan broj i opisuje ih jedan PDF priručnik od oko 800 stranica. DNS. i . Da bi se uređaju moglo pristupiti na jedan od navedenih načina treba imati njegovu IP adresu te korisničko ime i zaporku. Navedena dva priručnika uz još ponešto raspoloživih PDF dokumenata predstavlja akademiju mrežnih tehnologija u malom. CLI (Command Line Inteface) podrazumijeva podešavanje preko Terminal programske potpore operativnog sustava. USB priključak koristi se za spajanje računala koje nema mrežnu karticu. U narednim poglavljima slijedi opis postupka spajanja na uređaj preko Terminala i preko web-a. Iz navedenog uvoda o uređaju jasno je da njegova programska potpora mora omogućiti NAT. Na prednjoj strani uređaja nalazi se signalizacija za napajanje (power). stanje DSL komunikacije (povezanost s internetom). Na stražnjoj strani pored priključka uz priključak za odvojeni izvor napajanja i prekidača za uključivanje uređaja. gdje se mogu podesiti sve postavke potrebnih servisa.Slika* 7. Podrazumne postavke opisane su u priručniku za korisnika (PDF priručnik od 130 stranica). Tu je još ACL botun koji služi za odobravanje bežičnog pristupa novom korisniku.2 Thomson ST780WL. Internet promet i govorni (Voice) promet. ali je mnogo komfornije.

24 Mb/s for downstream and 3 Mb/s for upstream Wireless . prijenos glasa preko IP komunikacije        .lokalna mreža o 4 port-ni 10/100Base-T preklopnik (switch) .Universal Serial Bus. No prije opisa podešavanja samog uređaja slijedi nekoliko njegovih najznačajnijih tehničkih karakteristika:  WAN . ovisi o standardu uporabljene komunikacije i zaprekama Voice over IP .4 ~ 2. osobitosti bežične komunikacije (1-11Mbps / 154Mbps) o 2 port-a za analogni PTT uređaj .FXS (Foreign Exchange Station) . PSTN (Public Switched Telephone Network) priključak ako se koristi posebni razdjelnik (splitter) za razdvajanje interneta od telefona kako bi se zadržao klasični telefonski promet umjesto VoIP (Voice over IP).12 Mb/s for downstream and 1.11b (WIFI) o Radna frekvencija : 2.Access Control List) o Područje pokrivanja: max. preklopnik za Ethernet komunikaciju o Podrška za VLAN (Virtual Local Area Network) na Ethernet priključcima o Wi-Fi 802. 64-bit ili 128-bit ključ za pristup o Podrška za dodavanje korisnika (Access Control) u pristupnu listu (ACL .bežična komunikacija o Podržani standardi komunikacije : IEEE 802.180m od antene .full FXO (Foreign eXchange Office) .VoIP .1 . potpuna podrška za standardnu analognu telefonsku uslugu LAN .11g i IEEE 802. DSL priključak prema zidnoj utičnici PTT linije (vodovi prema davatelju Internet usluga) omogućava pristup na mrežu.11b/g . 2 govorna telefonska priključka za VoIP i skriveni botun za 'reset' postavljanje tvorničkih postavki uređaja.u tu svrhu treba u računalo instalirati upravljački program (driver) s priloženog CDa.497 GHz o Podrška za WEP (Wired Equivalent Privacy) . podrška napajanja za telefone USB 1. Da bi sve navedeno uredno služilo korisniku uređaj treba konfigurirati. Slijede 4 UTP Ethernet priključka preklopnika koja služe za spajanje računala ili nekog drugog uređaja pomoću mrežne kartice i uobičajenog RJ45 kabela.8 Mb/s for downstream and 1 Mb/s for upstream ADSL2 Usklađenost .5 Mb/s for upstream ADSL2+ Usklađenost . moguća komunikacija s uređajem ADSL Usklađenost .

Denial of Service) o Definiranje jednog od tri tipa bežične konekcije: • Low .usmjeravanje prometa o NAT (Network Address Translation) / PAT (Port Address Translation) o ALGs (Application Level Gateways) . zadržavanje poziva.nisu iskorištene zaštitne sigurnosne mjere • Medium .mogućnost povezivanja različitih uređaja o Automatsko učenje do 4096 MAC adresa o Povezivanje komunikacije (Bridging) između 10/100 Mb Ethernet mreže. definiranje stalnih komunikacijskih IP adresa i komunikacijskog protokola o DNS Relay. automatska isporuka IP adrese računalu o SNTP (Simple Network Time Protocol). stavljanje poziva na čekanje. povratni poziv u slučaju zauzetosti. set mrežnih protokola o Static routes and Residential RIP. USB-a i 802.11g bežične mreže Routing . Quick Time i slično o UPnP IGD (Universal Plug and Play Internet Gateway Device) . podrška za NetMeeting. FTP. o Podrška za filtriranje URL-a na zahtjev    Navedene specifikacije upućuju na to do se s ovim uređajem može ostvariti prihvatljivo zaštićena privatna mreža. pojednostavljeni protokol za sinkronizaciju satova računala Security . Poruka i znak o čekanju. Dynamic DNS (Domain Name System). broja porta ili tipa protokola o Zaštita od napada tipa uskraćivanja usluga (DoS . sustav prepoznavanja računala preko DOMENA i IMENA računala o DHCP Client/Relay/Server (Dynamic Host Configuration Protocol).kriptirani promet sa statičkim ključem enkripcije (WEP) • High .sigurnost mreže o Vatrozid s mogućnosti filtriranja IP paketa na osnovu IP adrese.Asynchronous Transfer Mode . Svakom računalu može se na primjer očitati .enkripcija cjelokupnog bežičnog prometa (WPA-PSK) o Zabrana automatskog dodavanja novih korisnika u pristupnu listu. tehnologija prijenosa podataka do davatelja usluga (ISP) Bridging . preusmjeravanje poziva Podrška za FAX / Analogni modem Podrška za IP QoS (Quality of Service) ATM .o o o  Osobitosti telefonske komunikacije : osnovni odlazni i dolazni promet.

a u vatrozidu (firewall) mogu se zadati pravila koja će mrežu dodatno štititi.MAC adresa koja će se u uređaju nadzirati. ACL lista se može automatski dopuniti ako se pritisne botun na prednjoj ploči. Dakle. što se osobito očituje pri dohvatu geografski vrlo udaljenih sjedišta ili sjedišta koja nisu u stanju prihvatiti sporadične prekomjerne zahtjeve korisnika. dodali njegovi podaci u listu te potom lista ponovo automatski zaključala. Ako su dozvoljeni korisnici popisani u ACL listi i vrši se zaštićeni promet lampica će signalizirati zelenom ili žutom bojom. odnosno izraditi baza MAC adresa koje smiju međusobno komunicirati.6 navedeno. Osim toga ukupna izlazna propusna moć ISP-a prema Internetu može smanjiti propusnu moć pojedinih korisnika ako ih je aktivno više od uobičajene procjene po kojoj je zakupljena izlazna propusna moć ISP-a prema svijetu. Korisnici koji smiju bežično pristupiti mreži popisani su u ACL (Access Control List) listi. ADSL digitalni prijenos signala ostvaruje pomoću više kanala po načelima TDMA tehnologije. Za svaki uređaj jednom priključen na 'Thomson Gateway' zapisuje se njegova MAC adresa koja je kroz prikaz uređaja vidljiva. WLAN lampica gori crvenom bojom ako se odvija nezaštićeni promet. nakon stavljanja uređaja u funkciju i priključivanja svih relevantnih učesnika mreže. Povećanu propusnost u odnosu na klasični modem koji koristi analognu modulaciju. Navedeni ADSL modem je na strani korisnika i preko klasične PTT parice povezan je s DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) . telefonski i fax komunikaciju s perspektivom video prijenosa. ili ga koristi više korisnika (dvojnik ili PBX . kao i 'snimanja gostiju'. odnosno MAC adrese njihovih pristupnih mrežnih uređaja. Za autorizaciju korisnika na mrežu ISP uobičajeno koristi slijedeća dva moda rada uređaja: . Još ako je PTT vod korisnika slabo održavan. lako je kroz popis uređaja ustanoviti tko je 'uljez' te uređaj jednostavno izbrisati. Tada se ACL popis otključava na jednu minutu kako bi se tijekom tog vremena uspostavila komunikacija s novim korisnikom. Ne mora se baš sve 'ručno' konfigurirati. Ako je slučajno tijekom automatske autorizacije lista dopuni sa željenim prijenosnim računalom i ujedno sa 'susjedom'.6. slijedi dodatno konfiguriranje uređaja kako bi se iskoristile sve njegove mogućnosti i povećale mjere sigurnosti (RTFM). propusna moć ovisi o fizičkoj udaljenosti korisnika od centrale i kreće se otprilike oko 25Mbps/300m i 1Mbps/5km (Shannonov teorem). Dakle. Kako je već u poglavlju 3.Private Branch eXchange) razloga za frustraciju ima dovoljno. Svrha DSLAM-a je da omogući klasičnu telefonsku uslugu i uslugu prijenosa podataka na postojećoj PTT liniju tako da jedna usluga ne ometa drugu. prilikom odabira vrste ponude ne treba uzimati onu koja se ne može ostvariti. Sigurnost i prijava novog korisnika dovoljno je dobro i jednostavno riješena za bežičnu mrežu. u osnovni računalnu.DSL pristupnim multiplekserom u centrali ISP-a. Svi ostali korisnici čija MAC adrese nije u ovom popisu (od susjeda na primjer) su zabranjeni.

Svako računalo ima svoju autorizaciju sa svojim jedinstvenim korisničkim imenom. Bridge mode . 'Router mod' i 'flat rate' tarifni model komotniji su za rad ali i skuplji. koji u sebi ne sadrži na primjer mehanizam autorizacije. Uređaj dolazi u POTS (Plain Old Telephone Service) ili ISDN (Integrated Service Digital Network) verziji. Oba moda rada koristePPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) protokol koji djeluje na drugom sloju OSI modela i enkapsulira PPP.Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u RAČUNALO korisnika (kao kod modema) koji uređaj prosljeđuje ISP-u koji ga na osnovu toga propušta kroz uređaj kako bi mogao koristiti usluge Interneta.Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u UREĐAJ od strane ISP-a ili korisnika. Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. Prva nosi oznaku 780WL. Razlog navedenom je što uređaj koji je ovdje opisan samo je jedan iz porodice 'GATEWAY' uređaja. te se na taj način omogućava nadzor ADSL korisnika kako bi se osigurala autorizacija. Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. Router mode . Klasični telefonski promet odvija se unutar standardnog govornog područja (300-4000Hz) a signalizacija je ista kao što je kod 'starih' PTT . te ga proizvođač uobičajeno naziva 'Thomson Gateway' i u svojim uputama objašnjava kako ga instalirati i podesiti (SETUP) i kako spojiti računalo ili LAN (Local Area Network) na Internet. postati učesnik lokalne privatne mreže ali ne može koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama bez autorizacije. te se na uređaj može spojiti bili koje računalo u kojemu se ne mora implementirati nikakav način autorizacije i koje će automatski 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu). postati učesnik lokalne privatne mreže i moći koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama. Opisani uređaj ima osnovnu namjenu povezivanja računalnih uređaja za internet. praćenje (naplata) prometa i drugo važno za ISP. Automatski će se 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu). POTS verzija podrazumijeva da se koristi razdjelnik (splitter) za odvajanje klasičnog telefonskog prometa od Internet prometa. odnosno ne može isto ime i zaporka na više računala. a druga 780WL(i). U oba slučaja korisnici su u lokalnoj mreži s privatnim adresama u 'C' klasi koje se automatski dodjeljuju računalu preko DHCP mehanizma a NAT mehanizam omogućava istovremeni izlaz više računala na Internet (broj se može ograničiti).  'Router mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg je zakupljena propusna moć bez obzira na ostvareni promet (FLAT rate) i broj korisnika. a 'bridge mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg se plaća prema ostvarenom prometu po korisniku.

Podrška uređaju je dobra. uređaj uz osiguranje ADSL osobitosti prijenosa podataka omogućava do dva analogna prijenosa preko 'PHONE' priključaka po uzoru na standardni telefonski kanal. Ako se u mreži nalazi na primjer web poslužitelj sa sadržajima koji moraju biti javno dostupni. Emulira se standardi telefonski kanala sa svom pripadnom signalizacijom ali telefon na 'kolo' ne može raditi. Naredne stranice ovog poglavlja opisuju njegovo podešavanje. Računalo se može s uređajem povezati žično preko Ethernet priključka ili preko USB priključka ili bežično preko ugrađenog WLAN adaptera. a ADSL komunikacija koristi frekventno područje povrh govornog. Svi navedeni parametri ukazuju da je raspoloživo poprilično mogućnosti za jedno SOHO okruženje.VoIP. SAŽETAK: Dakle. rasploživa je sva potrebna dokumentacija i njegov operativni sustav redovito se nadograđuje.za međusobno povezivanje ureda i rad s udaljenog mjesta . Kad se svemu navedenom pridoda VLAN osobitost ugrađenog preklopnika mogu se ostvariti dodatni aspekti sigurnosti glede internog razgraničenja prometa. Istovremeno se smije koristiti samo jedan od navedena tri načina povezivanja računala ili nekog drugog mrežnog uređaja na 'Thomson Gateway'. i to: o o o VDSL2 usklađenost . Ono što je najvažnije je da se sav unutarnji promet odvija u PRIVATNOJ MREŽI. dodatni koderi i servisi za profesionalne korisnike IPSec VPN modul . što je jako bitan čimbenik u procesu održavanja. dakle bez uporabe razdjelnika. uređaj treba podesiti prema vlastitim potrebama. Za razliku od navedenog ISDN verzija interesantna je stoga što se na postojeću ISDN infrastrukturu može spojiti ovaj uređaj i iskoristiti ADSL usluge.120 Mb/s for downstream and 60 Mb/s for upstream Voice over IP . Ako nema ISDN infrastrukture. Noviji produkt iz ove porodice uređaja je 'THOMSON TG787 Business VDSL2'. Tada dva prikazana 'PHONE' priključka nisu u funkciji. preko dva ADSL potkanala i preko VoIP telefonske centrale.centrala što znači da se može uporabiti i telefon na 'kolo'. uređaj koji u odnosu na opisani ima dodatne mogućnosti sukladno zahtjevima vremena. može mu se dodijeliti javna IP adresa (DMZ).

koji radi kao modem u 'bridge' modu koristeći PPTP protokol (Point-toPointTunneling Protocol). jedan uređaj više. . WPS PIN i PBC Kućište i sučelje sa stražnje strane uređaja slični su opisanom uređaju. Istina. vrlo sličnih mogućnosti kao opisani ADSL uređaj. svakako treba da ima nadzor nad priključenim bežičnim uređajima i zaštitu od neovlaštenog priključivanja. SpeedTouch 780i WL .Osnovno konfiguriranje (management) . nudi još dodatnih uporabljivih servisa za korisnika. s podrškom za bežičnu mrežu ili bez nje već prema potrebi.1. Osim navedenih uređaja raspoloživ je i uređaj 'TWG850-4 Wireless & VoIP Cable Gateway' za priključivanje lokalne mreže preko TV-kabelske infrastrukture prema DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) specifikacijama. iako i prvi navedeni po načinu rada spada u istu skupinu kao i priključci preklopnika ali se u radu koriste različiti protokoli. ali koristi za poveznicu prema Internetu drugačiju infrastrukturu koja radi po QAM (Quadrature Amplitude Modulation) standardu prijenosa signala kojeg rabi 'kabelska digitalna televizija' prema TDMA i CDMA načelima korištenja komunikacijskih kanala u zasebnim odvojenim kanalima za preuzimanje (downstream) i predaju (upstream) podataka. Automatski prepoznaje da li je konekcija prema ISP-u ADSL ili VDSL tipa.podrška za mapiranje porta (video) na bilo kojem RJ45 priključku Unaprijeđena sigurnost . priključiti Ethernet-to-Ethernet usmjernik . Uređaj je u skladu s potrebama koje nameće sve raširenija uporaba multimedijskih sadržaja visoke rezolucije (Multiple High-Definition IPTV-channels). Dobro osmišljen i unaprijeđen SOHO uređaj. WEP.WPA (802. Što uraditi ako ISP ne želi podržati rad uređaja u 'router' modu? Ili promijeniti ISP-a ili na jedan od ulaza preklopnika SOHO uređaja. Priključak prema SOHO router/modem uređaju naziva se 'Internet' priključak a priključci integriranog preklopnika nazivaju se 'Ethernet' priključci.QoS i SLA s RADIUS/TACACS+. što bi u doglednoj budućnosti trebala biti ustaljena praksa glede prijenosa kvalitetnog video signala.6.o o o o Napredno upravljanje . SYSLOG i TFTP podrškom Mapiranje priključaka .ugrađeni DoS (Denial of Service) mehanizam Proširenje 'Wireless' mogućnosti .Cable/DSL Router (kao Linksys WRT54GC na primjer). U TG seriji uređaja nudi se i optička povezanost prema ISP-u. te uz osobitosti navedene na ovoj stranici za 'ST780WL' i kratki opis proširenja mogućnosti. ali srećom nisu više tako veliki niti skupi. Dobro je izabrati takav usmjernik koji u sebi ima već integrirano sklopovlje prespojnika kako bi se dobilo nekoliko Ethernet priključaka. a ako podržava bežične mogućnosti komunikacije.11i). Tada se u postavke usmjernika upisujekorisničko_ime i zaporka dobiveni od ISP-a koje usmjernik isporučuje 'modemu' ISP-a glede uspostave komunikacije.

a kao dopuna PPP protokolu glede autorizacije korisnika najčešće se koristi PPPoA (PPP over ATM) ili PPPoE (PPP over Ethernet) protokol i oba zahtijevaju autorizaciju pomoću korisnickog_imena i zaporke. PPPoA sliči na klasičan dialup pristup ali bez biranja telefonskog broja i koristi se kod modema dizajniranih kao PCI ili USB uređaji. Ako uređaj koristi 'Router mode' pristup ISP-u ostvaruje se preko korisnickog_imena i zaporke upisanih u uređaj (ovo obično vrši i nadzire ISP).Kada se korisnik odluči za korištenje ADSL uređaja za pristup Internetu. a autorizacija se vrši preko postavki upisanih u router/modem ili računalo. mora se osigurati jedan od načina PPP povezanosti (Point-to-Point Protocol) prema ISP-u. Ovaj DSL client za starije operativne sustave treba instalirati. Tada je dovoljno 3Com mrežnu karticu. Ikone za 'Broadband' povezanost u 'router modu' nema. dok je PPPoE traži dodatnu programsku potporu (DSL client) koja je u Windows XP operativnom sustavu implementirana i omogućava pristup modemu preko klasične Ethernet kartice. Naredna slika prikazuje sadržaj /Start/~/Network Connections/ u kojem su izbori za 'Broadband' i 'LAN' povezanost kada uređaj radi u 'Bridge mode'. Preko ugrađenog uređaj za premošćenje prometa (bridging) i preklopnika u modemu omogućeno je istovremeno spajanje više korisnika na Internet. ovisno o modu rada ovog uređaja. . spojiti na uređaj koji će prema DHCP postavkama prema slici 7. prema primjeru na narednoj slici.6.4 isporučiti računalu potrebne podatke.

Kako 'Thomson Gateway' ima implementiranu DNS i DHCP podršku.3** Podešavanje mreže i autorizacije Ako se pak koristi 'Bridge mode'.6. treba uspostaviti konekciju preko autorizacije s računala.4.6.6. Iz prethodnog poglavlja može se naslutiti da vrsta OS računala nije od značaja kako ovaj uređaj iskoristiti te se može koristiti s računalima koja imaju Microsoft Windows OS (98. |Virtual Machine Network service| je dodatna opcija koju instalira besplatna programska potpora 'Microsoft Virtual PC'.6.3a koja ima opcije kako pokazuje slika 7.Slika 7. za računala u mreži nije .3c. pri čemu se aktivira 'čarobnjak' u kojem slijedno treba izvršiti izbor |Connect to the Internet|~|Setup my connection manually|~|Connect using a brodaband connection that requires a user name and password|~|Upisati proizvoljno ime za ISP|~| Upisati korisnicko_ime i zaporku dobivenu od ISP-a|~|Omogućiti stavljanje prečice na desktop| i tada će se pojaviti ikona za 'Broadband' povezanost kao na slici 7. XP ili Vista). Da bi se omogućilo drugim korisnicima-računalima lokalne mreže pristup na Internet. 'Broadband' povezanost ostvaruje se izborom /Network Connection/~/Network Tasks/~||Create a new connection||.6. ME. Postavke za TCP/IP treba da budu kao na slici 7. 2000. na računalu na kojem se vrši autorizacija treba postaviti da omogućava prosljeđivanje prometa kako prikazuje podslika 7. 98SE. Jedina značajna razlika je USB upravljački program (driver) za pojedine operativne sustave.3b. Mac OS X ili neki drugi operativni sustav koji omogućava IP povezanost.

jer će nastati veliki trošak ako se netko neovlašteno 'prikači'. dobro je iskoristiti sve mogućnosti vatrozida.1. Način pristupa Web browser Svrha Konfiguracija uređaja koristeći HTTP ili HTTPS protokol i web sučelje s podrazumnom tvorničkom IP adresom 192.6. Na primjer.problem podesiti mrežne postavke računala.168. ali u potpunosti isključiti WLAN komunikaciju ako se ista ne koristi ili se rijetko koristi. kako pokazuje naredna slika sve treba postaviti na automatsko podešavanje. Slika 7. . da se ne navodi usmjernik.4 Podešavanje TCP/IP postavki računala Nije dobro uređaj ostaviti sa svim raspoloživim funkcijama ako se doista neće koristiti.254 (privatna C klasa). osobito ako se usluga plaća prema ostvarenom prometu a ne prema neograničenom korištenju (flat rate). nije savršena. može se pristupiti na više načina s različitom svrhom kako to prikazuje tablica koja slijedi. Sigurnost ma kakva god bila. SOHO uređaju SpeedTouch 780WL. Stoga je potrebno poznavati načine konfiguriranja uređaja. preklopnik i slično jer objedinjuje podosta funkcija aktivnih mrežnih uređaja.

168.lan/cgi/b/ic/connect/success/' omogućava da se iz lokalne mreže. U postavkama uređaja tada treba omogućiti ovaj postupak i za udaljenog korisnika definirati KORISNICKO_IME i ZAPORKU.ISP (Internet Service Provider ).254/ ili https://192. Navedeni podaci po potrebi mogu se izmjeniti.Ako se IP adresa uređaja promijeni treba koristiti novu upisanu IP adresu. Uređaju se pristupa pomoću KORISNICKOG_IMENA i ZAPORKE. s korištenjem postavljene IP adrese uređaja.254/ili http://speedtouch. kao ISKON ili AMIS na primjer. ili za nadopunu postojećih postavki. Servis OS koji se koristi kroz 'Command Prompt' (Windows XP).lan/ ili h ttps://speedtouch. Po uspostavi FTP sesije mogu se po potrebi izvršiti CLI komande. Uređaju se pristupa uz podrazumno KORISNICKO_IME i ZAPORKU prema uputama. Za detaljne upute o načinu korištenja CLI komandi treba konsultirati priručnik 'SpeedTouch™ CLI Reference Guide' dostupan na Internetu. izvrši ponovno uključivanje uređaja bez gubitka konfiguracijskih postavki (RESET). koristeći se IP adresom uređaja tijekom komunikacije s uređajem. http://192. njenim upisivanjem u Internet pregled.lan/. a služi za spremanje zaštitne kopije postavki uređaja u neku datoteku ili za vraćanje iste na uređaj.1.1. Detaljno podešavanje uređaja korištenjem TELNET (ili slične) programske potpore.168.pristupa se preko http ili https protokola navodeći u adresnoj liniji web preglednika IP adresu uređaja ili njegovo ime koje je upisano u njegovu DNS tablicu. Dozvola udaljenom korisniku da može izvršiti konfiguraciju uređaja. može je promijeniti prema svojim potrebama te se tada razlikuju od tvorničkih postavki uređaja. Udaljeni korisnik podešavanje vrši preko web sučelja. CLI (Command Line Interfa ce) FTP (File Transfer Protocol) Remote Assistance WEB sučelje . Adresa 'http://speedtouch. . Navedena adresa u primjeru pripada C klasi mrežnih uređaja a davatelj Internet usluge .

6.6.168.254' u prozoru 'Command Prompt'. Za razliku od uobičajenog poimanja korisnika 'Administrator'.1. Pri vrhu prikaza vidi se da je trenutni korisnik koji koristi web sučelje 'Administrator'. Mogući korisnici prema definiciji operativnog sustava uređaja su: Korisnik root SuperUser TechnicalSupport Ovlasti Glavni korisnički račun bez ikakvih iznimki ili ograničenja.Slika** 7.6. Druga podslika 7. Podcrtani nazivi ukazuju da su to spojnice prema narednim konfiguracijskim stranicama. Na prvoj podslici slike 7. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz LAN okruženja (lokalna SOHO mreža).5 Početno web sučelje za konfiguriranje uređaja Do imena upisanog u DNS može se doći komandom 'nslookup 192. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz WAN okruženja (ISP-ova mreža). Administrator .5a vidi se da su ostvarene sve tri mrežne povezanosti koje uređaj omogućava (broadband connection). kod ovog uređaja navedeni korisnik nema najveće ovlasti u radu s uređajem. Raspoložive su dvije telefonske linije (VoIP). i ne može mijenjati postavke autorizacije prema ISP-u. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta. pokazuje da je bežična mreža trenutno isključena. koja je u stvarnosti nastavak prve prikazane podslike. da USB komunikacije nije iskorištena i da je na preklopnik spojeno jedno računalo pod imenom 'msi'.5b. Prethodna slika prikazuje uobičajeno sučelje koje se nudi korisniku 'Administrator'.

Ono što je dozvoljeno posve je dovoljno za učinkovito upravljanje lokalnom SOHO mrežom. . Može nadzirati WAN postavke bilo otkuda.LAN_Admin Poweruser WAN_Admin User Guest Korisnik koji može upravljati samo s LAN servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta. ako je potrebno. bez potrebe temeljitog znanja 'Administratora' o uređaju. connection info. komande koje se zadaju utipkavanjem ključnih riječi kao na primjer : adsl info. Korisnik koji ima GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja i samo za pregled. Navedeno znači da se neće moći iskoristiti sve mogućnosti opisane u PDF priručniku uređaja već samo ono što je korisniku dao ISP. ISP uglavnom daje na raspolaganje korisnika 'Administrator' kojemu se opet mogu nametnuti nekakve restrikcije. a to je više nego dovoljno. Kada je računalo priključeno za 'Thomson Gateway' iz komandnog prozora mogu se očitati postavke mrežne komunikacije poznatom komandom IPConfig /ALL. Korisnik bez ikakvih ovlasti. uobičajeno uređaj daje u najam. uz kratak dogovor između ovlaštenog servisera i ISP-a. FTP. Telnet ili FTP konekciju. Kada se uređaj uključi. Korisnik koji ima potpuni GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja. Kako je većina korisnika uglavnom aljkava ISP-u je navedeno jedini način da zaštiti i sebe i njih. korištenje SSH (Secure SHell) programske potpore za jednu i drugu uslugu jer je tada cijeli promet kriptiran. tako da ne može na primjer izvršiti dogradnju programske potpore. e-mail i VoIP usluge. što je za korisnika povoljno jer ne mora voditi brigu o njegovoj opravci ili zamijeni niti održavanju. firewall list. Telnet i FTP omogućavaju uporabu CLI (Command Line Inteface). kao ISKON. dodati korisnika 'Guest' i slično. sav promet se automatski podesi i nema potrebe od strane korisnika za nekim posebnim intervencijama kod uobičajene uporabe mreže koja podrazumijeva korištenje WWW. a osobito Telnet komunikacija u svijetu mreža uobičajeno je zabranjena a dozvoljava se. ISP. te još mnoštvo drugih s kojima se može fino 'uštimati' uređaj. Iz tvorničkog priručnika uređaja vidljivo je moguća Telnet i FTP komunikacije s uređajem što je iz sigurnosnih razloga od strane ISP-a onemogućeno.

Slika* 7. Navedeno je prihvatljivo rješenje ako se ne moraju razmjenjivati podaci između računala. U tekstu je komanda napisana izmiješanim velikim i malim slovima a u primjeru na slici prikazana je malim slovima. Prikaz u komandnom prozoru ukazuje da je omogućen DHCP servis iz čega slijedi auto-konfiguracija. prilikom definicije zaporke na primjer. te adresa DHCP i DNS servera (Thomson Gateway) te vrijeme uporabe proslijeđenih postavki adresa računalu. gdje će moguće jedno računalo nuditi ostalim računalima u mreži nekakvu bazu podataka. pripadne mu subnet maske.6 Očitavanje mrežnih postavki u 'router modu' i 'bridge modu' rada Naravno.6. Navedeno je namjerno napravljeno da upozori čitatelja da Windows XP prepoznaje komande pisane i velikim i malim slovima i da tu ne pravi razliku. odnosno automatska dodjela IP adrese računalu.3. što ovaj uređaj omogućava. podrazumni gateway IP adresa. Za jedan knjigovodstveni servis. riječ je o Windows XP operativnom sustavu i njegovom 'Command Prompt' prozoru. A što znači mala crta nakon 'C:\>' sa slike? Ako niste sigurni pogledajte sliku 4. Razlika se pravi u slučajevima gdje je to potrebno.3 i pročitajte poglavlje o DOS-u. istina preko DHCP servisa. bolje je njihovim računalima dodijeliti STATIČKE IP adrese. ali se aktivira osobitost|Always use the same address:| u .

postavke uređaja za unutarnji promet podešavaju se prema pravilima za privatnu C klasu mreže. a konfiguracija sa slike 7. 7.5. jako korisno da sva računala imaju uvijek nepromijenjenu IP adresu. ali treba voditi računa o imenima računala i radnoj grupi kako je opisano u poglavlju 4. U vrhu prikaza uvijek se nalazi raspoloživi izbornik u vidu mogućih spojnica od kojih trenutno izabrani prikaz nije podcrtan. a u drugom slučaju definiraju se u postavkama 'broadband' mrežne povezanosti u konfiguraciji računala pri čemu se mrežni uređaj ponaša slično modemu. .6a je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'router modu'. SpeedTouch 780i WL .konfiguraciji priključenog računala.mrežni uređaj. a kako nisu bitni za unutarnji promet. Dodjelu IP adrese i mrežne maske i ostalih IP postavki nadzire DHCP servis te se ne može dogoditi da dva računala imaju istu adresu.Podešavanje aplikacija Već je ranije navedeno da je za lokalnu mrežu u kojoj računala stalno razmjenjuju podatke.6. Rezultat prethodnog izbora je {Overview} prikaz koji sadrži popis svih pronađenih uređaja.5.4 ili 4. Prilikom povezivanja dva ili više računala u lokalnu mrežu treba poštivati načela opisana u poglavlju 4.6b je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'bridge modu'.4.6. Kada se sva računala u mreži spoje njihov popis vidljiv je u izboru {Home network}~{Devices} kako pokazuje naredna slika.4.6.4.2. Kako u oba moda rada uređaja vanjske parametre mreže nadzire ISP. kao na primjer mali knjigovodstveni servis u kojemu aplikacije rade po načelima korisnik-poslužitelj arhitekturi. U prvom slučaju postavke glede autentikacije upisane su u 'router' . Konfiguracija sa slike 7.

168. Osim izbora prikazanog u vrhu u zaglavlju popisa slijede raspoložive akcija pod nazivom {Pick a task. a ne ime koje je uređaj 'pročitao' s računala. Mass storage device. ili nešto drugo).7 Popis uređaja koje je 'Thomson Gateway' prepoznao U popisu je prikazan uređaj 'dsldevice'.. U izboru |Always use the same address:| treba postaviti 'kvačicu' kako bi se omogućilo da prilikom uključivanja računalo uvijek dobije istu IP adresu. Na ovaj način računalu je omogućeno da nakon isteka vremena . Slijedi 'click' na spojnicu-ime računala (msi) kako bi se dobio prikaz koji daje pregled {Overview} postavki za računalo.Slika* 7. a da bi se stanje u prikazanom pregledu promijenilo treba odabrati {Configure} te se za 'msi' računalo dobije prikaz na podslici gornje slike. koji nije ništa drugo do 'Thomson Gateway' i pripadna mu pristupna (gateway) IP adresa. Izborom |Applay| upisuju se odabrane postavke i automatski slijedi prikaz {Overview}. Popis raspoloživ akcija nije uvijek isti i prilagođen je trenutnom prikazu.111.1.}.. dva generička (ugrađena) uređaja. te pronađeno računalo kojemu je ime 'msi' a spojeno je na Ethernet port broj 3 i kojemu je DHCP dodijelio IP adresu 192. te treba definirati od ponuđenih izbora kojem tipu uređaja računalo pripada (Desktop Computer.6. Može se odabrati novo ime za prikaz u popisu.

tada se ova osobitost podešava izborom {Toolbox}~{Game & Application Sharing} te potom {Pick a task...'posudbe' IP adrese (Lease Obtained . o Assign a game or application to a local network device o Create a new game or application o Modify a game or application Odabirom {Create a new game or application} dobije se izbor kojemu je dio prikazan na slici koja slijedi. Slika 7. .8 Početak kreiranja pravila za IGRU-APLIKACIJU Kako prilikom konfiguracije 'Thomson Gateway' vrijedi da se jedno pravilo dodjeljuje jednom računalu. Odabir |Add| omogućava upis jednog port-a (gornji i donji broj su isti) ili raspona port-ova koji poslužitelj koristi kako prikazuje naredna slika.Lease Expires) prilikom slijedećeg i narednih uključivanja dobije istu IP adresu.. Kako se radi o definiciji radnih TCP/IP port-ova igre-aplikacije te njihovom prevođenju u lokanu mrežu (privatna mreža ima NAT) prethodno treba utvrditi koje port-ove koristi igra kod poslužitelja i u koje port-ove će ih NAT prevesti ili će se proslijediti bez prevođenja. Ako računalo mora kontaktirati poslužitelj van lokalne mreže u svrhu obostrane razmjene podatka.}~{Create a new game or application} kako bi se dobila mogućnost definiranja postavki za igru ili aplikaciju. jedno pravilo za jedno računalo.. Dakle. Raspoložive akcije za navedeno su: • Pick a task. prikladno je u odabiru imena navesti ime igre i ime računala kao bi se isto pravilo moglo primijeniti na drugo računalo bilo novom kreacijom ili kopiranje već upisanog pravila. kao što je to slučaj s mrežnim igrama.6.

Slika** 7.6.9 Definiranje raspona port-ova koje NAT treba podržati

Na primjeru prema gornjoj slici odabran je raspon od 4100-4300 kako bi se osigurao pristup preko porta 4242 i njemu okolnih, za bilo koji protokol bez prevođenja vrijednosti port-a u novu vrijednost. Slika 7.6.9c daje primjer kada je potrebno prevođenje raspona port-ova posebno za TCP i posebno za UDP protokol u jednu vrijednost. Prilikom odabira |Add| prihvaćaju se upisane postavke i otvara mogućnost dodavanja narednih za istu IGRU, kao što je prikazano u podslici prethodne slike. Umjesto izbora |Any|, koji podrazumijeva TCP i UDP protokol za isti raspon port-ova, dobro je definirati posebno raspon za TCP protokol a posebno raspon za UDP protokol bez obzira jesu li port-ovi u istom rasponu ili ne. Uređaju se na taj način olakšava 'snalaženje'. Ako poslužitelj s kojim računalo komunicira ne mijenja radne port-ove može se definirati samo jedan port prilikom dodavanja protokola i port-ova u pravilo. Ako se ne želi dodavati nova pravila treba odabrati {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device} da se upisane postavke IGRE prihvate i dodjele računalu. Za veće definirana pravila, njihovo brisanje iz popisa omogućava izbor |Unassign| te

potom |Delete| koji se dobiju prilikom korištenja već spomenutog prikaza u izboru {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device}. Malo je nespretno odvojen dio za kreiranje i brisanje pravila i dodavanja i oduzimanja računala pravilima.

Slika* 7.6.10 Dodjela pravila određenom računalu

Po prihvaćanju upisanih postavki otvara se novi prikaz u kojem treba označiti |Use UPnP:|, ako to aplikacija zahtijeva, te u ponuđenim izbornim formama odabrati kojem računalu dodijeliti kreirane postavke i izvršit |Add|. Kad

se postavke upišu, kako to prikazuje podslika, moguće je s |Edit| promijeniti uređaj kojem postavke pripadaju ili se s |Unassign| vratiti na ponovni odabir pravila i uređaja. Izbor |Apply| zapisuje odabrano pravilo-uređaj. Za isti uređaj može se dodati još pravila kao što podslika prikazuje. Već upisane postavke treba negdje i sagledati. To omogućava izbor {Pick a task...}~{Modify a game or application}, te slijedi naredni prikaz.

Slika* 7.6.11 Popis pravila i računala kojima pipadaju

Ako se s izborom {Unassign}, prikazanom na jednoj od prethodnih slika, izbriše kreirani par IGRA-RAČUNALO, po izboru {Pick a task...}~{Modify a game or application} dobije se prikaz s gornje podslike, gdje se izborom {Edit} može ponovo doći u {Pick a task...} ponudu za pridruživanje pravila računalu. Ako se drugom računalu želi dodijeliti ista pravila izborom {Pick a task...}~{Create a new game or application}, slično slici 7.6.8 nudi se dodatna mogućnost |Clone Existing Game or Application| kako bi se izbjegao novi postupni unos. Zadavanje imena pravila prema primjeru (IGRA - msi) nije dobro zbog razmaka između znakova što nije od velikog značaja kad je u pitanju jedno računalo. Ali ako se želi pravilo klonirati za više računala u mreži, bolje je pravila nazvati prema slijedećem; IGRA_PC1, IGRA_PC2 ... umjesto IGRA PC1, IGRA - PC2 ... , jer će u protivnom doći do sukobljavanja pravila. Također se prema slici 7.6.9c može definirati da se raspon portova usmjerava na jedan 'radni' port aplikacije. Prilikom kreiranja pravila treba voditi računa da uporabljeni port već ne koristi neka druga aplikacija. Ako je sve navedeno napravljeno prema naputku izvadak iz LOG zapisa za jednu od aplikacija izgledao bi ovako:
08.09.06 01:01:05: Opened port 4242 (TCP) in the internal WinXP firewall for this session 08.09.06 01:01:05: Opened port 4272 (UDP) in the internal WinXP firewall for this session : : 08.09.06 01:01:09: SSE optimizations active

08.09.06 08.09.06 08.09.06 08.09.06 : : 08.09.06

01:01:09: 01:01:09: 01:01:10: 01:01:10:

Connecting Connecting to ... Connected to ... , sending loginrequest Connection established on: XXXXXServer

01:01:10: New clientid is 0123456789

Lijepo se vidi kako je ispravno prihvaćena komunikacija za port-ove 4242 (TCP) i 4272 (UDP), te uspostavljena komunikacija s pripadnim poslužiteljem. Naravno, željenu aplikaciju najprije treba propustiti kroz Windows XP FIREWALL. Sve navedeno je samo mali dio od ukupnih mogućnosti podešavanja 'Thomson gateway' uređaja i predstavlja jedan primjer osposobljavanja uređaja da omogući IGRI besprijekornu komunikaciju s njenim poslužiteljem negdje u svijetu. Za sve dodatne mogućnosti RTFM. Velika pomoć korisniku je sjedište PortForward, koje sadrži gotove 'recepte' i upute za podešavanje mnoštva uređaja za različite vrste aplikacija, od 'eMule', 'Shareaza', 'uTorrent' pa do mnoštva mrežnih igara kao 'Warcraft'. Jedna značajna opaska glede konfiguracije uređaja. Izbor 'Restart' sa slike 7.6.5c ukomponiran u programsku potporu uređaja ima zadaću ponovne inicijalizacije komunikacije bez brisanja upisanih konfiguracijskih promjena od strane korisnika, dok je izbor 'Reset' sa slike 7.6.2b sklopovska ponovna inicijalizacija uređaja na način da se nanovo učitavaju tvorničke postavke, brišu se sve korisnikove konfiguracijske postavke i vrši inicijalizacija komunikacije na način da se početni konfiguracijski parametri 'povuku' od DSLAM-a. To znači da će priključena računala preko DHCP usluge moguće dobiti novu IP adresu i sva pravila glede postavki za igre koja se pri tome brišu treba za svako računalo definirati iznova. Nestanak struje, u koliko uređaj nije spojen na UPS, ima 'Restart' učinak; ne gube se konfiguracijske postavke korisnika.

SAŽETAK: Prilikom uključivanja uređaja, potrebno mu je par minuta da uspostavi DSL sinkronizaciju, te je stoga dobro da ovaj uređaj bude neprekidno uključen te da se napaja preko UPS-a, tim više ako telefon mora biti neprekidno raspoloživ. Potrošnja električne energije je zanemariva, a osigurava se stalna povezanost s davateljem usluga (ISP-om), kao što su ISKON, AMIS ili neki drugi. Ako davatelj usluga ne nudi VoIP (Voice over IP), odnosno uređaj koji ima Voice IAD (Voice Integrated Access Device) sklopove za prihvat analognog telefonskog signala,

potrebno je postaviti razdjelnik (splitter) koji će odvojiti klasični telefonski analogni promet od ADSL prometa 'Thomson Gateway' uređaja. Razdjelnici nisu istih osobina za sve davatelje PTT usluga u različitim državama zbog različitih standarda koji se koriste, te treba paziti za koje tržište, odnosno standarde se postavlja razdjelnik. Korisnik u osnovi o tome ne mora voditi brigu jer o tipu razdjelnika vodi brigu ISP. Doba modemske komunikacije je prošlo. Rabe je još jedino korisnici koji nemaju nekih većih zahtijeva osim usluge elektroničke pošte, ili neke slične kratke i povremene usluge. Za sve ostale vidove komunikacije, modemska komunikacija je prespora i skupa. Za modernog 'školarca' to sigurno nije dostatno. Stoga je 'Thomson Gateway' vrlo prihvatljivo rješenje i za kuću bilo da se od ISP-a uzme usluga plaćanja prema:
o

o

Ostvarenom prometu - usluga veće propusne moći i određene količine 'bonus' prometa u okviru pretplate. Sav promet preko 'bonusa' dodatno se plaća. Neprekidno prema brzini komunikacije (flatrate) - usluga nešto skuplja od prethodne ali bez ograničenja prometa. Obično je manje propusne moći u odnosu na prethodno navedenu uslugu.

Koji tip usluge i kolike propusne moći za prijenos podataka izabrati ovisi o afinitetima korisnika. Koristiti VLAN bez aktivne mrežne opreme koja ga podržava baš i nema mnogo smisla. Ako se u računalima povezanim za 'Thomson Gateway' koristi mrežna kartica koja podržava VLAN (IEEE 802.1Q protokol) onda se može koristiti ova osobitost, ali četiri računala svako u svojoj mreži baš i nije svrha ugrađenog preklopnika. Veći smisao je uz NAT koristiti VLAN prema aktivnoj mrežnoj opremi u svrhu opsluživanja više desetaka računala. Možda bi u tom smisli bilo bolje da ugrađeni preklopnik ima veću propusnu moć glede učinkovitije okosnice (backobone) ako bi dva porta preklopnika bila u istom VLAN-u. No ako će svaki od ugrađenih port-ova opsluživati zasebnu mrežu u posebnom VLAN-u za koju je spojena aktivna mrežna oprema koja podržava VLAN, i port ima isključivu namjenu da omogući povremeni pristup Internetu, implementirane mogućnosti uređaja posve su dovoljne. Da bi se sve navedene mogućnosti 'Thomson Gateway' u potpunosti iskoristile potrebno je da korisnik nad njim ima potpuni nadzor, a što mu se može uskratiti od strane ISP-a iz ranije navedenih razloga.
7.7. ZARADA NA INTERNETU

7.7.1. Google Webmaster Tools, Google Analytics | 7.7.2. Google AdSense, Google AdWords

odmah je dopadljiv i pamti se. Internet danas stvara novac. radija. Internet zarada je stvarnost. vremena i prostora djelatnosti (free enterprise). Pojedinac u samostalnom djelovanju ne može učiniti mnogo ali može dovoljno. Svaki medij sve veći dio profita ostvaruje reklamom preko televizije. Što se može raditi? o o o o Kao suradnik izvršavati zadaće koje definira oglašivač Kao dio marketinga učestvovati u oglašavanju Oglašavati i prodavati svoje proizvode ili usluge Oglašavati i prodavati tuđe proizvode ili usluge . poznavanje stranih jezika na primjer. što je neosporno potrebno za komunikaciju sa strancima. u većoj ili manjoj mjeri. Amazon. Mrežni marketing može se definirati kao djelatnost skupine ljudi koja se povezuje s ostalim ljudima u svrhu razvoja posla. Google. No naobrazba ne garantira uspjeh. novina i drugih sličnih medija. AllTheWeb. Ono što one pružaju je da se na neki način postane njihov suradnik u bilo kojem obliku. Sve poduzetnije firme okreću se Internetu i svakodnevno ažuriraju svoje web-stranice. ali je to ništa prema učinku koji može ostvariti interaktivni medij na koji se spaja preko milijardu ljudi na dan. Dobar oglas je poput slatkog kolača. Internet je medij budućnosti. A uspjeh je strpljiv i ustrajan napredak sazdan od niza malih koraka. Oglašavanje je ključni element ako se cilj predoči kao publika. Planiranje oglašavanja i njegova kvaliteta nužno je za uspješnost. U osnovi ova 'tvrtka' djeluje na osnovu slijedećih elementa: o o o o Obrazovanje Oglašavanje Mrežni marketing Varanje ?!? Obrazovanje je 'vrijednost' koja kao alat uzdiže znanje.Zarada na Internetu može se promatrati kao djelatnost tvrtke s neograničenom slobodom u izboru načina. Ništa se ne postiže neradom i odmah. ali je važna da se mogu kvalitetno rasporediti čimbenici kako bi se ostvarila 'dobitna kombinacija' koja će omogućiti uspjeh. Nastoje ugrabiti sto veći dio Internet-kolača kao Yahoo. eBay i drugi. Mrežni marketing je koordinirani rad distributera ili suradnika koji uhodanim sistemom dovode usluge i proizvode do ciljanog korisnika. po načelu funkcioniranja 'Ne želim raditi ono što ne volim'.

a. što doprinosi odbojnosti. Ovo rješenje je efektno u koliko broj web-stranica nije velik i ako se ne troše veliki resursi glede prometa. nudi usluga od reklame i oglašavanja do prodaje.com).domena. Bez vlastitih Internet stranica s temom koja ima nešto za ponuditi čitatelju i koje su ugodne očima posjetitelja zarada će se vrlo teško ili nikako ostvariti. što posjetitelji vrlo rijetko gledaju. odnosno količinu preuzetih ili postavljenih podataka. Drugo rješenje obično jeftinija ili besplatna usluga davatelja poslužiteljskog prostora s nešto većim diskovnim i prometnim resursima od prethodno navedenog rješenja. Osim toga raspoloživi diskovni prostor je mali i bitno je ograničena mjesečna kvota za količinu prometa.periodni.domena. .tip/~korisničko_ime/') Stranice kao poddomena u sastavu poslužitelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www.com' pa će vaša adresa biti 'odabrani_slobodan_naziv. Što više čitatelja gleda stranice sjedišta veća je mogućnost zarade. Kako ostvariti dobru posječenost? Tu osim kvalitete i vrste ponude sadržaja sjedišta vrijedi zakonitost velikih brojeva i statistika. njihov pandan na engleskom.com'. Najbolji i najsigurniji način zarade je upravo zarada putem vlastitih webstranica na sjedištu (web-site) koje se dobro posjećuje. odnosno koje ima lijepe i efektne stranice na kojima ječitateljima interesantan sadržaj te se putem tih sadržaja ili izravno na dijelu sjedišta s namjenskim web-stranicama.Prva od navedenih stavki može značiti na primjer slanje e-mail poruka određenog sadržaja na popise koje daje oglašivač.tip/') • • Prvo rješenje nije dobro jer pretražitelji ove stranice nisko rangiraju te se prilikom prikaza rezultata pretraživanja. Treba odabrati firmu koja nudi ime domene koje je jednostavno i koje se lako pamti. Ostale tri navedene solucije podrazumijevaju izradu vlastitih Internet sadržaja. francuskom i još kojem jeziku je podrazuman (o. ako se izuzmu pornografski sadržaji.poddomena.izhr.tip/') Stranica je na zakupljenom poslužitelju i zakupljenoj domeni (adresa je tipa 'http://www. Zarada se ostvaruje prema broju poslanih poruka (rjeđe) ili prema broju izvršenih očekivanih aktivnosti primatelja poruke (uobičajeno). Dakle. ugledajte se na primjer na www.domena. Gdje postaviti web-sadržaje? Za navedeno ima više rješenja: • Stranice u sastavu poslužitelja davatelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www. ma kako korisni sadržaji bili na hrvatskom jeziku. stranice sjedišta nalaze se vrlo daleko od prvih tridesetak prikazanih sjedišta. ne budite lijeni kao ja. Tako na primjer firma WMD nudi besplatni hosting u domeni 'izhr. Krivo odabrano ili raspoloživo korisničko_ime zna biti teško za pamćenje. No napraviti sadržajno male ali jako posječene stranice je umijeće. odnosno treba se usmjeriti na veliko tržište kao SAD.

1* Zgrada i unutrašnjost tvrtke za web-hosting (datacentar) Slika pokazuje da davanje usluga najma poslužitelja i nije bezazlen posao. druga tvrtkama koje će zakupiti resurse i potom ih nuditi drugima.Zakupljeni poslužitelj je najbolje rješenje. a koje su u osnovi zakupile resurse u jednoj od zgrada kako pokazuje naredna slika. poduzetničku i osobnu uslugu. U Hrvatskoj navedenu uslugu pružaju T-Com i Iskon i možda još koji davatelj Internet usluga. firme koje se s navedenim bave (kao 'The Planet' sa slike). Za naše prostore dobro je obratiti se nekoj od firmi kao WMD (koji nudi i besplatni web-hosting) ili Avalon ili nekoj sličnoj. no ovu posljednju uslugu uglavnom pružaju samo preko posrednika. nego zakup kod nekog tko upravo tu uslugu nudi (web-hosting). Slika 7. To nije poslužitelj kod nekoga u stanu jer bi troškovi povezivanja za internet uz pristojan promet bili enormni. imaju razmještene na više zemljopisno 'razbacanih' mjesta međusobno povezanih s vrlo brzim vezama i u konačnici spojnih prema nekom davatelju 'priključka' na internet. bilo izravnim kontaktom s njima ili preko posrednika u Hrvatskoj. Bolje rješenje je zakupiti prostor i domene kod upravo za to ustanovljenih firmi diljem Amerike ili Europe koje pružaju korporacijsku. Ovakve objekte. Prva je namijenjena velikim firmama. . a treća je ponuda pojedinačnim korisnicima.7. ali za vrlo velike pare.

od sadržaja zaglavlja do samog sadržaja stranica. Ako ne odgovore u roku od 2-3 dana neozbiljni su i od takvih treba bježati. Nije preporučljivo u naziv domene stavljati znakove kao '-' ili '_' i slične. Treba nositelja programa kontaktirati putem e-pošte te se informirati barem o načinu slanja čekova u Hrvatsku. Preko Interneta treba pronaći i proučiti sve davatelje usluga za bilo koju vrstu oglašavanja i zarade. Osim toga tražilica kao 'Google' takva će sjedišta sankcionirati neuvrštavanjem u indeks. bez obzira što svi preglednici ne poštuju standarde u potpunosti. Stranice tipa 'u izradi'. nema svrhe ni sama stranica. U odnosu na prošli decenij poštovat će ih u sve većoj mjeri kako bi ostali konkurentni.Ako sadržaja nema. Kad se riješi domena i zakupi diskovni prostor kao i raspoloživa propusnost (bandwith). ili rodbini negdje u svijetu ako drugačije nije moguće. prilagođeni na način da je tražilicama 'lakše' razabrati što se na stranici nalazi. S kompliciranih stranica čitatelj će brzo otići i zapamtiti ih kao nepristupačne.Stranice moraju zadovoljiti sve HTML.Osim dobrog dizajna stranice moraju biti kvalitetno povezane pravilnom uporabom izbornika s razumljivom i lako prepoznatljivom shemom njihovog međusobnog povezivanja. dakle neće se ponovo vratiti što nije cilj. Poštivanje standarda preduvjet je da dizajnirana stranica u svim preglednicima izgleda slično uz zanemarive razlike.No ono što se s prikazanih slika ne vidi su impresivne nadzorne sobe. koje sliče na prostore koje ima NASA ili NORAD (koristite Google?). Za domenu treba izabrati neko slobodno zvučno i prepoznatljivo ime (koje ni ne mora nešto suvislo značiti) i dobro je uzeti . Dizajnu i osvježavanju izgleda stranica treba posvetiti dužnu pažnju. Sadržaj koji postoji treba biti kvalitetan i redovito održavan u smislu pravovremenog ažuriranja u skladu s interesima korisnika. Nije dobro uključiti se u sve navedene ponuđene programe zarade koje se mogu pronaći na Internetu nasumice.Podrazumijeva da su svi sadržaji stranica. . Optimizacija . Većina davatelja ovih usluga na svojim stranicama imaju mehanizam s kojim se može ispitati da li je željeni naziv domene već zauzet. Sadržaj . Uporabljivost .COM vrstu domene jer kod pretraživača najviše kotiraju. dizel generatori i ogromni UPS uređaji i 'ostalo'. CSS i slične standarde glede dosljednog prikazivanja sadržaja u preglednicima. Svaka stranica traži zasebnu optimizaciju naslova. Preko neke od firmi zakupi se potreban početni diskovni prostor i vrsta poslužitelja i odabere ime za domenu koje se iznajmljuje i plaća preko zakupa. Postupak traži vrijeme i pažnju na isti način kao i prva stavka. Elementi koji čine dobro sjedište mogu se svrstati u pet kategorija:     Standardi . 'uskoro' i slično treba izbjegavati. opisa i ključnih riječi prema svom sadržaju. Naziv domene mora biti takav da ga sugovornik može lako izgovoriti i da ga može lako zapamtiti ma što god taj naziv značio. može se pristupiti realizaciji jednog od navedenih vidova zarađivanja.

Sve ovisi o volji. Ovo je moguće postići ako sjedište ima barem englesku verziju sadržaja. Ali učlaniti će se i posjetitelji vaših web-stranica preko reklame na koju će kliknuti. Web-sadržaje najbolje je dati na izradu i održavanje profesionalcima. i slično. osoba koja se razumije u računala i programiranje. i koje će se posjećivati barem 500 puta dnevno. Ovo može biti vrlo dobar način zarade! Ne klikajte sami na reklame na vlastitim stranicama jer će vas ubrzo 'eliminirati' pošto njihov program nadzora prati i bilježe sve IP adrese odakle klik potiče. treba voditi računa da je stranica tematski cjelovita i bez obzira na veličini sadržaja da se učitava kod korisnika u prihvatljivom vremenu. Možda će netko promisliti da će ××× sadržaji donijeti veću posjećenost. Ako su pak slike i video sadržaji 'veliki' bolje ih je predočiti i opisati malom sličicom i ponuditi mehanizam za preuzimanje. Google i slične (preko svojih stranica neprestano traže kadrove).Plaćanje po kliku. Istinita i razumljiva korespondencija s davateljem usluge oglašavanja rješava ovaj problem. Postoje web-stranice na kojima firme prodaju od igle do lokomotive. No to je već van domene hobija. zvanju i znanju. CPC / PPC (cost per click / pay per click) .Fiksna cijena za unaprijed definiranu akciju kao što je registracija programa. Svaki put kada se to dogodi slijedi zarada slična . mnogo veću zaradu može se ostvariti i potpuno profesionalno radeći za 'Brand name' firme. Svaki put kada neko od posjetitelja klikne na reklamu koja se nalazi na web-stranicama slijedi zarada. kao Microsoft. Moguće i početku i hoće. zarada će se vrlo teško ostvariti. Što je više slika ili video prezentacija u toliko mora biti manje opisnog teksta. Katalog proizvoda i cjenik je jedan od takvih primjera. ugodnog za pregledavanje. Kao računalni guru ili profesionalac. Osim na navedeni način. bez vlastitog sjedišta s dobrom tematikom koja ima što ponuditi. Koliko vrijedi svaki klik zavisi od sponzora. Dakle. Brzina . CPL / PPL (cost per lead / pay per lead) . ali tražilice kad prepoznaju takve sadržaje ubrzo ih rangiraju vrlo nisko.Plaćanje po učlanjenju. može se javiti nekoj od njih i započeti ozbiljan posao. Da bi neko nešto kupio potrebno je učlaniti se ali ne i nužno kupiti. obično od 1-25 centi po kliku. narudžba brošura. Autor ovih redaka opisano radi sam pa se može procijeniti koliko si je truda dao da zadovolji navedene uvijete. Modeli zarade na Internetu različiti su ali se mogu svrstati u slijedeće osnovne kategorije: • • • CPA (cost per action) . Učlanjenje je obično besplatno.Iako komunikacije omogućavaju sve veće brzine. Problem može nastati bez vaše krivnje ako većina posjetitelja dolaze iz NAT-om zaštićenog okruženja kada svi posjetitelji imaju istu izlaznu IP adresu.

Ako posjetitelj kupi CD/DVD ili iznajmi apartman ili slično preko njihovih webstranica slijedi provizija od prodaje. pa do recenzija stranica. Postoje još brojni drugi načini zarade. Svaki put kad neki vas posjetitelj klikne na njihovu reklamu preusmjeri se automatski na njihove stranice. slično ponudi prikazanoj za 'VirtuaGirl' na stranicama šaljivog informatičkog rječnika. Današnja sve jeftinija ADSL tehnologija i najam poslužitelja ne traži velika ulaganja i sami morate odlučiti u koliko vremena. Dakle. PPS (pay per search) . što može jako dobro funkcionirati u sredinama poput SAD prema zakonitostima o velikim brojevima.• • • • prethodnoj. Dobar način sponzoriranja.Zarada od prodaje (affiliate mehanizam). što omogućava da se može odabrati najprihvatljiviji model koji način ostvariti zaradu. Plaća se do par dolara po 1000 prikazanih reklama. CTR . Rizik postoji. ali se prati ponavljanje IP adresa. ali bitno je imati izuzetno posječeno web-sjedište kako bi zarada bila zadovoljavajuća i na vrijeme plaćena.CPT / PPI (cost per mile . Postavite njihove oglase na vaše web-stranice. Potrebno je postaviti oglase na stranice i nema obveze klika na njih. sve je moguće. bježite od igara na sreću i kladionica. No treba biti pažljiv.Neke poznate i manje poznate tražilice plaćaju određeni iznos za traženje pojmova na lokalnoj tražilici postavljenoj na vlastitom sjedištu ali povezanom za njih (kao Google AdSense i drugi). Ne gledajte neprekidno vlastite stranice. ili mehanizam DONACIJA. Fiksna cijena po svakom posjetitelju koji obavi kupnju. Ne postoji 100% sigurna Internet zarada niti posao. što praktički znači da umoljavate gledatelja vaših stranica da financijski potpomogne stranice koje gleda u iznosu koji želi. No jedno je sigurno. Jedna od takvih firmi je earn2gether (objedinjuje više projekata od kojih je jedan Matriclix) koja članu . Dobar i 'čist' vid zarade jer se ne prati klikanje preko IP adrese. u kojem je velika konkurencija i raznolikost ponuda poslovanja. svaki posao može propasti. CPS (cost per sale / pay per sale) . CPM . Internet je veliko tržište. Nije dobro sve novčane resurse usmjeriti prema samo jednom i možda nesigurnom izvoru. od jednostavnog postavljanja oglasa neke firme na sjedište. što u velikoj mjeri ovisi o vašoj snalažljivosti ali i VIP-u i NaVIP-u u našim prostorima.CTR / CPM (click through rate / cost per mille) . uz koliko truda i na koji način želite tu zaradu ostvariti.cost per transaction / producer price index) . na temelju čega se ostvaruje zarada. vlastiti 'online' dućan s tuđim proizvodima bez ikakvog ili malog ulaganja za poslužitelj web-stranica u nekoj od navedenih verzija.Prosječni broj CTa (klik na oglas) na 100 ili 1000 impresija (pojavljivanja oglasa). Treba još spomenuti nestandardne mehanizme kao 'PAYPAL'.Plaćanje za 1000 oglasa prikazanih na vašim web-stranicama. Dovoljno je samo da se stranica s reklamom negdje u svijetu učita. Na primjer preko interneta se prodaju CD/DVD mediji ili iznajmljuju apartmani. izraženo u postocima realiziranih klikova prema broju objavljivanja oglasa na vašim web-stranicama. Načini zarade preko Interneta vrlo su raznoliki.

a o njihovoj težini ovisi i zarada. Zadaću treba izabrati iz ponuđenog popisa (Offers list). Ništa posebno zahtjevno a plaća se ovisno o težini zadatka. Član njihove zajednice postaje se na preporuku nekog od već postojećih članova i prvi korak je prihvaćanjeGMail ponude koja u osnovi nudi u izboru {My services} dvije posljednje prikazane stavke. Čista paranoja bila opravdana ili ne.zajednice omogućava da odabere zadaće koje treba izvršiti. Svaka od njih ima svoja pravila ponašanja kojih se treba pridržavati da vas kao člana ne 'eliminiraju' s obrazloženjem ili bez njega. ili prema ostvarenim pravima. . Glede zarade preko Interneta korisno je biti član bilo kakve zajednice. Korisničko_ime (ako je slobodno) i zaporku korisnik može izabrati prema nahođenju a zarada slijedi po izvršavanju zadatka opisanog u e-mail poruci koju pošalju korisniku. jer se u protivnom gubi članstvo. službenu za kontakt s 'earn2gether' i radnu za kontakt sa zadanim sjedištem za pregled. Da bi se 'earn2gether' uvjerio da je zadaća odrađena mora se odgovoriti na pitanje koje ide uz svaku zadaću. novac je vrlo ozbiljna stvar. Mehanizama zarade. To nije zarada i nikom ne dam broj moje kartice :-). po čemu treba ispuniti pristupnu formu i potvrditi je odgovorom na primljenu poruku. Ako se pridržavate pravila. Kao i uvijek treba poštivati pravila koja su propisana. Ono što ovdje nije navedeno je KUPNJA preko Interneta. koja se pojavljuje u Internet pregledniku. a ostale se nadopunjuju prema raspoloživoj ponudi i željama. Ako se treba prijaviti na neko zadano sjedište treba ponekad dati svoju e-mail adresu te se stoga zahtijeva da član ispuni dvije adrese. Da bi se registrirali kao član. Naredna slika pokazuje primjer od samo jednog dijela mogućnosti koje dobiva član GOOGLE zajednice. Nije tema ovih stranica i o mogućim prevarama po tom pitanju samo toliko. navedeno podrazumijeva tečnu pismenu jezičku komunikaciju (na engleskom jeziku naravno). Morate se učlaniti s potpuno ispravnim podacima o sebi koje naravno nadgledaju. na računalo treba instalirati traku s njihovim alatima (ikonama). Podržan je i 'Referral Center' za pridružene nove korisnike. vrlo temeljito i uredno vas vode kroz postupak oglašavanja i načina kako da radite i zaradite a da ne povrijedite pravila. što ozbiljnih i što neozbiljnih ima prilično.. a to je najčešće pregledavanje nekog sjedišta koje se mora obaviti unutar zadanog vremenskog roka.

2 Dio iz ponude alata za GMail korisnički račun.... Treba se potruditi da sadržaji imaju što manje logičkih grešaka.. nema nepovezanih stranica ili nekih drugih sadržaja s bilo čim na sjedištu (orphan pages). i postavljenom zaporkom. Dakle. što je normalno). ili istim opisom (<meta name="description" content=".. a stavka 'Analytics' također je besplatna ali se treba prijaviti. otkuda se može definirati da se s važećom e-mail adresom koju korisnik negdje ima (traži se verifikacija ispravnosti adrese u korespondenciji.. a u popisu ključnih riječi (<meta name="keywords" content=". Ostale mogućnosti omogućava GMail članstvo te je tada 'AdSense' ponuda jedna od njih.">) ne bi trebale biti riječi koje nisu navedene u . ili bolje reći pridržavaju se svih naputaka i odrednica Google-a koje web-sadržaji sjedišta moraju zadovoljiti bez obzira na veličinu da bi se uopće mogla poslati prijava za pristup u 'Ad.... Ako se želi biti član 'Ad. nemaju spojnice u 'ništa' ili poruku tipa 'Stranice su u izradi'...">). bilo kakav razuman... bez obzira što stranica sadrži ne smiju biti dvije s istim naslovom stranice (<title>.' program. može ostvariti pravo na praćenje zbivanja na web-sjedištu koje se po učlanjenju može prijaviti za analizu.' programa. sadržaji ne smiju vrijeđati osobe ili institucije...</title>).. stranica koje koriste 'čudne' tehnologije... ozbiljan i smišljen početak omogućava se tek po članstvu u GOOGLE zajednici. naravno uz prijavu-članstvo preko izbora {Sve o Googleu}~{Webmaster Central} s Google-ove početne stranice.Slika 7.. Stavka 'Webmaster Tools' besplatno je raspoloživa svima. koja ne pripada Google grupi.. Na primjer... stranice ne smiju imati pornografske i/ili pedofilske sadržaje.7. osim realiziranog GMail korisničkog računa treba za prijavu sjedišta imati web-stranice koje su potpune. No ima jedna sitna začkoljica.

. Po pregledu sadržaja sjedišta od strane Google-a slijedi njihovo odobrenje ili naputak što se mora izmijeniti da bi se stranice prihvatile u njihov program oglašavanja. Daleko od toga da se bilo koji od njih striktno pridržava predloženih standarda. Za izrađene stranice vrijedi još jedan mali detalj. 7.. Opisi naslova i sadržaja moraju biti razumljivi bez 'upozoravajućih' dijelova (kao !!!!.!!!!). Sadržaji se trebaju redovito dopunjavati kako ne bi pružali zastarjele informacije. jedna spojnica prema početnoj stranici treba pratiti sve stranice... A korisno je i pratiti tko gleda stranice koje ste kreirali te vršiti korekcije i nadopune kako bi se poboljšala Internet zarada. Stranice trebaju imati razumljivu navigaciju. te potom omogućila ikona 'AdSense'. a različite mogućnosti oglašavanja možete pronaći preko njihovih uputa koje su vam raspoložive kada postanete član.1. raspoloživi preglednici različito tumače.. osobito ne s puno velikih slika po podatkovnoj veličini. Dizajn je posebna priča.. te da se uvjerite da se stranice sjedišta ispravno prikazuju treba pregledati njihov prikaz u najkorištenijim preglednicima (barem za IE i Firefox).") i slično.. ili još bolje Google alati 'Webmaster Tools' i 'Analytics'. Nemojte zlouporabiti njihovo povjerenje (varati). Za to služi interna programska potpora za statistiku na sjedištu. Google Webmaster Tools. Ako se barem navedeno ne poštuje posjetitelji 'odoše'... U svim preglednicima stranice trebaju izgledati barem slično ako ne isto. Dobro je pogledati naputke koji se odnose na SEO zahtjeve (Search Engine Optimisation) glede izrade webstranica kojih ima podosta na Internetu. Google Analytics . Svi oglasi na ovoj stranici u skladu su s njihovim preporukama.sadržaju ili da su posve iste kao na nekoj drugoj stranici. s navedenim nije sve gotovo. No. osobito naslovi stranica. Ispravnost spojnica prema drugim sjedištima treba povremeno nadgledati. kako se ne bi dugo učitavale. Treba se pridržavati uputa koje su opisane na stranici o sintaksi. Sadržaji stranice ne smiju biti preveliki. Naredna stranica opisuje upravo to. Sadržaj stranica potencijalnim čitateljima mora biti koristan i ne smije biti u funkciji dizajna već dizajn mora biti u funkciji sadržaja (o. od kojih razne verzije oblikovanja oglasa možete vidjeti pregledavajući ovo sjedište. Rub tablice na primjer. svaka slika mora imati opis (alt=". osobito s načinom usklađivanja izgleda s oglasima.. Potpuno korektno i profesionalno.a.. za dizajn nisam kompetentan).7..

. No to samo po sebi nije dovoljno da se osigura prihvatljiva nazočnost u svijetu Interneta ako se sjedište ne prijavi na razna sjedišta tipa kataloga (www. To su najvjerojatnije gledatelji kojima su se sadržaji sjedišta dopali te ih želi brzo dohvatiti.. poštom. U tom smislu mogu se definirati tri izvora dolaska do sjedišta (Traffic Sources) koje je postavljeno na poslužitelj: o o o Izravni.. ili su to spojnice na drugim sjedištima koje su njihovi korisnici postavili jer su im se sadržaji dopali. tvrdnja da se do uspjeha dolazi polako i strpljivo. Adresa sjedišta na referentna mjesta dolazi prijavom od strane vlasnika sjedišta. T-com webimenik .. (referring sites) Rezultati traženja (search engines) Izravni pristup je u osnovu pristup koji je gledatelj ostvario iz svog preglednika koristeći osobni katalog (bookmark) u kojeg je postavio adresu sjedišta dobivenu na bilo koji način (pretraživanjem.) i ponudi kao spojnica važnijim ustanovama ili se s bolje posjećenim sjedištima ne izvrši razmjena oglasa (banner).) i izravno na tražila (Google. Kada se web-sjedište (site) prijavi na tražilo. Yahoo. a time i položaj na popisu koji se prilikom traženja nudi od strane tražilice. U duhu sadržaja prethodne stanice o zaradi može se sagledati od kolikog su značaja prijave na kataloge. Da bi ostali učesnici Interneta postavili spojnicu prema vašem sjedištu. Dakle. U jednom i drugom slučaju utjecaj na postavljanje spojnice je van moći vlasnika web-sjedišta. opisu stranice.Vlasniku web-sjedišta (site) na raspolaganju su raznovrsni alati za praćenje zbivanja na sjedištu i za podešavanja raznih parametara praćenja u većoj ili manjoj mjeri. kao što je prijava na već spomenute kataloge. što je izravno vezano s kvalitetom sadržaja. stoji. pristup (direct traffic) Referentna sjedišta. značaj stranica vašeg sjedišta raste. dizajnom i organizacijom sjedišta. Na brzinu se ne prave ni mala djeca :-). kao je navedeno na prethodnoj stranici. odabiru ključnih riječi i samom sadržaju pojedinih stranica sjedišta. preko foruma i slično).hr. od ogromnog značaja je besplatna usluga Google 'Webmaster Tools' i 'Analytics' koja . Ako posjete dolaze s visoko ocjenjenih referentnih sjedišta. i ako se je vodilo računa o značaju naslova svake pojedine stranice web-sjedišta. Osim statističkih alata koje posjeduje vaš ili vama iznajmljeni poslužitelj. sjedište treba da sadrži njima interesantne sadržaje. algoritam tražilice vrši indeksiranje pojedinih stranica sjedišta prema prethodno navedenim značajkama. Pogodak . te ih s vremenom uspoređuje s brojem posjeta iz prethodno navedenih izvora i rangira. osobito na strane kataloge u koliko je sjedište napisano na više svjetskih jezika.

slijede upute koje Google zahtijeva.org/TR/html4/loose.01 Transitional//EN" "http://www. charset=windows-1250"> <title>Google-verifikacija</title> </head> <body bgcolor="#CCFFFF"> <br clear="all"> <table width="70%" border="0" cellpadding="20" align="center"> <tr> <td align="center" nowrap> <h1>Google-verifikacija!</h1> </td> </tr> </table> <br clear="all"> </body> </html> Datoteku 'robots.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. Datoteka 'sitemap. Bez obzira na članstvo nužno je po postavljanju web-sadržaja na poslužitelj...ico datoteka) Malo sitne samoreklame ne škodi.xml' standardizirana je od strane svih tražilica. Sadržaj nije značajan već samo njen naziv koji je za sva sjedišta koja se nadziru od istog člana-korisnika Google zajednice isti. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4. <meta> i <title> sadržaja je proizvoljan kako na primjer prikazuje naredni kod. U korijenski imenik sjedišta treba postaviti datoteku 'favicon. ali pošto je Google 'zakon' u posljednje vrijeme. Ova sličica pojavljuje se ispred naslova bilo koje web-stranice sjedišta u Internet pregledniku posjetitelja.w3.xml datoteka) Definirati prava dostupa robota tražilice (robots. prijaviti domenu i izvršiti: o o o o Verifikaciju sjedišta Kreirati mapu sjedišta (sitemap.html'. U njoj ne treba ništa mijenjati u odnosu na izvornik.ico' što nije ništa drugo do jedna mala sličica veličine 32x32px kojih se može pronaći obilje na raznim Internet sjedištima.txt datoteka) Postaviti sliku-logo sjedišta (favicon.XX. ili je s alatima za tu namjenu izraditi po volji.omogućava vlasniku web-sjedišta (site-a) da nadzire zbivanja glede sadržaja koje je na sjedište postavio.html ili nekog drugog i njen osnovni sadržaj je oblika: . u pravilu nekompatibilnim između pojedinih tražilica. opisuje gdje se nalaze pojedine datoteke sjedišta tipa . bilo svoj ili od ustanove ili iznajmljen.. Dio zapisa između <body>.txt' možete pregledati klikom na ikonu prve stranice ovog sjedišta. Jedan od načina verifikacije sjedišta je postavljanje datoteke u korijenski imenik sjedišta koja ima naziv koji Google ponudi u postupku verifikacije i ima naziv tipa 'googleXX. Verifikacija sjedišta može se obaviti na više načina.

0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.buzdo.xml u imeniku domene.).sitemaps. <?xml version="1.informatika. Ime sitemap. Prema navedenom primjeru može se u definiciji <url>.org/schemas/sitemap/0.xml cjelokupnog sjedišta i može se uporabiti kao ukaz na podimenike ili na već unaprijed pripremljene poddomene koje opisuju podimenike.sitemaps.</url> upisati adresa datoteke koja se nalazi u podimeniku.xml za podimenik koji je proglašen za poddomenu.com/informatika/sitemap.html</loc> </url> : : <url> : </url> </urlset> Naziv .com/index. Dakle.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u podimeniku) <sitemap> <loc>http://www.com/informatika/s940.9"> <sitemap> <loc>http://www. na primjer <loc>http://www.buzdo.xml datoteke i kao rezultat prikazati zbroj njihovih sadržaja. indeksna datoteka .xml datoteke je proizvoljan (prva.buzdo..org/schemas/sitemap/0.xml</loc> </sitemap> : : : <sitemap> : </sitemap> </sitemapindex> Ova indeksna datoteka ukazuje gdje se nalaze sve potrebne datoteke sitemap.buzdo.9"> <url> <loc>http://www. Bez obzira koji se način uporabi tražilice će jedno i drugo rješenje u indeksnoj datoteci uporabiti na isti način. Ako se koristi više podimenika nije učinkovito pisati sitemap.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u definiranoj poddomeni) <sitemap> <loc>http://www.htm</loc>.xml indeksne datoteke je proizvoljno i može se zvati na primjer buzdo_index.xml. Mapa u prikazanom primjeru opisuje datoteke sjedišta i dovoljna je ako se radi o sjedištu koje je samostalno i nema podimenike ili poddomene. ali se ne može na taj način očitati sitemap. te iste datoteke ponoviti u popisu za sitemap.xml. druga.com/sitemap.<?xml version="1.com/sitemap.buzdo. pročitati sve popisane sitemap. Za tu svrhu koristi se 'Sitemap Index' koji je prikazan u primjeru nadalje.xml koji bi se u taj imenik postavio..0" encoding="UTF-8"?> <sitemapindex xmlns="http://www..xml .

zbog nepažnje može se dogoditi da se verifikacija i sagledavanje sadržaja .7.xml' datoteka. Potpuni sadržaj što sve može sadržavati 'sitemap. te za dobivanje prikaza koji slijede i ikone 'Analytics' prema slici 7.7. i ona se prijavljuje za analizu.xml datoteka u domeni.3 Izbornik alata Google Webmaster Tools i uvid u stanje jednog od sjedišta Podslika pokazuje da je moguće izvršiti brz uvid u pet segmenata koji se tiču samog sjedišta. Na raspolaganju korisniku web-sjedišta su i njegovi vlastiti statistički alati.org/. koji nemaju takvu moć kao 'Analytics'.sadrži popis svih . Kada se korisnik prijavi na opisani način i zadovolji postupak verifikacije sjedišta i prijave sadržaja. slijedi obrada od strane Google-a. Naredne slike prikazuju da su tražilici prijavljena dva sjedišta i da nijednom nije izvršeno ukazivanje gdje se nalazi datoteka verifikacije ni datoteka koja opisuje sadržaj sjedišta. Administrator sjedišta može greškom zabraniti pristup robota tražilice sjedištu i rezultat može biti da u svijetu Interneta sjedište ne postoji. nakon čega se mogu dobiti uvidi u pojedine stavke izbornika. a .html ili neku drugu datoteku sadržaja sjedišta. a koja je navedena i u zaglavlju primjera. 'Google Analytics' nije sastavni dio 'Google Webmaster Tools'.2 treba se prijaviti na ovu uslugu preko Google korisničkog računa izborom {Sve o Google}~{Webmaster Central}~{Analyze your visitors} s Google-ove polazne stranice. ne opisuje nijednu .sitemaps. Statistički alati sjedišta imaju još jednu važnu zadaću.xml datoteke podimenika opet zadržavaju svoju funkciju kao samostalni pokazatelj na datoteke sjedišta ako se podimenici proglase za poddomene. nadzor mogućnosti pristupa robota tražilice vašem sjedištu. te da se navedena verifikacija zahtijeva za bilo kakve daljnje akcije. No da bi se njihovi prikazi upotpunili treba vremena jer obrada nekad zahtijeva preko mjesec dana. U ozbiljnom poslu žurba nije faktor. može se naći na adresi http://www. Naime. Slika* 7.

Pomoć koju Google nudi za razumijevanje svih sadržaja vrlo je kvalitetna te na ovoj stranici nema potrebe 'prepisivati' učinjeno s njihove strane. i 2008. nakon par dana moguće je dobiti izvještaje koje prikazuje naredni skup slika.7. No suština prikaza se ne mijenja. od studenog 2008. izbornik s lijeve strane prikazan na prethodnim podslikama omogućava uvid u to što posjetitelji najviše gledaju. godine gornji prikaz se razlikuje od trenutno važećeg.4 Izbor sjedišta za pregled u alatu Google Analytics i dio mogućih prikaza Kako Google neprekidno usavršava svoje proizvode. Ako sve od navedenog protekne ispravno.sjedišta ne može obaviti. . koji uz osnovne elemente na slici nudi dodatne informacije. Svako prijavljeno sjedište opisuju grafovi koji u primjeru na podslici prikazuju dio zbivanja na sjedištu kojeg gledate tijekom 2007. Slika** 7. No ukratko. godine.

poduzmite žurno nešto 50% < BR < 75% . Bitno je da su prisutne 'kvačice' u stupcu 'status' u prvoj podslici. Neće rasti ako se sadržaji redovito ne obnavljaju i sjedište ne dopunjuje novim sadržajima..genijalac Naravno. Google AdSense. 7. što znači da je prethodno opisan postupak glede verifikacije sjedišta i prijave njegovih sadržaja ispravno napravljen.. Google AdWords Dakle. za pridružiti se u 'AdSense' program nužno je • • • • • • • Postati član 'GMail' zajednice preko preporuke od već postojećih članova Imati web-sjedište sa zaokruženim sadržajima (nema spojnica u 'ništa'.2.sjedište je jako dobro.. iz kojih država i mreža dolaze i još mnogo toga što uredniku sjedišta omogućava da donese odluku kako sjedište organizirati.sjedište nije loše. probajte održati ovaj nivo BR < 35% . kako je već navedeno. Iskustvo kaže otprilike slijedeće: • • • • BR > 75% . Iz odabranih podslika vidi se da je raspoloživo cijelo bogatstvo analiza.7.kao na primjer moja :-(.xml' i prijaviti je preko 'Webmaster Tools' Pratiti zbivanja na sjedištu preko 'Webmaster Tools' i 'Analytics' alata glede unapređenja sjedišta .kakvu programsku potporu koriste. stranica u izradi . Navedeni faktor je vrlo kvalitetan pokazatelj uspješnosti sjedišta. Najinteresantniji pokazatelj bez obzira na sve ostale je 'Bounce Rate'. Mnoštvo sadržaja raspoloživo je za analizu i upute za njihovo razumijevanje vrlo su temeljite.) Po odobrenju od strane 'AdSense' zajednice pridružiti stranicama kod za prepoznavanje Verificirati stranice prema naputcima u 'Webmaster Tools' alatima Izraditi mapu sjedišta 'sitemap.. od broja posjetitelja pa do rezolucije prikaza sadržaja sjedišta na zaslonu njihovog monitora. što mijenjati ili dodati.) Sjedište mora zadovoljiti kriterije koje zahtijeva 'AdSense' (pornografija. u kojoj rezoluciji dizajnirati stranice i slično. bitno je da površina ispod krivulje posjeta neprestano raste. tuđi neodobreni oglasi . On pokazuje u kolikoj mjeri se je gledatelj zadržao na proučavanju jedne stranice prije nego je prešao na narednu. ali dajte malo više truda da bude bolje 35% < BR < 50% . Ali kako sve to stići obaviti kad tehnologija grabi tako velikim koracima da jedna glava to vrlo teško može pratiti .sjedište je vrlo loše.

write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics. velika je šteta upropastiti stečeno kršenjem pravila koja je zajednica postavila. document. Ovaj kod izgleda otprilike ovako: <script src="http://www. Što plati više. koji sadrži i mnoštvo savjeta i naputaka kako ih dizajnirati i postaviti. kodom prepoznavanja pripadnosti stranice sjedištu UA-XXXXXX-Y koji je dio javascript-e postavljene u dnu web-stranice prema prethodnom primjeru. Ove oglase postavlja Google-ov mehanizam na osnovu 'AdWords' baze skupljenih oglasa za čije prikazivanje oglašivač mora platiti. Broj oglasa po stranici definiran je u njihovim pravilnikom._getTracker("UA-XXXXXX-Y")." : "http://www.js' skripti koja se za osnovu u radu koristi mnoštvom varijabli.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")).google-analytics. Oglašivač može putem 'AdWords' programa odabrati stranice na kojima želi prikazivati svoje oglase. Dio od tih novaca ide korisniku sjedišta u vidu postotka .. } catch(err) {}</script> Istovremeno se ne smiju koristit obje verzije koda na stranicama sjedišta. </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat. dok je naprednija verzija koda za analizu sadržaja stranica utemeljena na 'ga.2 članu zajednice stavlja se na ponudu još mnoštvo drugih mogućnosti. Osim mogućnosti koje su prikazane na slici 7. te korisničkim_imenom (vlasnik) i zaporkom koja brani vlasnika sjedišta. pageTracker.protocol) ? "https://ssl..js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-XXXXXX-Y".com/ga.. . S datotekom 'googleXX.html'. te sa slikovni. različito dizajniranih. 'AdSense' omogućava postavljanje oglasa na stranice pravokutnog ili kvadratnog oblika.7. urchinTracker().js' skripti koja ima objektni pristup i nadalje će se razvijati glede uključivanja novih osobitosti za razliku od prethodne navedene verzije koja će se s vremenom najvjerojatnije napustiti.")._trackPageview().XX. </script> Navedena verzija koda utemeljena na 'urchin. oglasi su učestaliji i dulje se prikazuju.location. Kada se jednom postane član 'AdSense' zajednice. sjedište i njegove stranice potpuno su identificirani.Kod za prepoznavanje temelji se na 'urchin' javascript-i u koju je ukomponiran identifikator korisnika i mora ga sadržavati svaka stranica. <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.com/urchin.zarada. tekstualnim i video sadržajima.

kao i tipa sadržaja. To su oglasi slični narednima koji slijede u ovom opisu. kako bi se po pretrazi lako vratilo na početak. . Trošak za urednika-vlasnika sjedišta je upravo onoliki koliku je gornju granicu troškova odredio.Mehanizam prijave oglašavanja na tuđa sjedišta. Ovaj dio za urednikavlasnika sjedišta ne iziskuje troškove. samostalno ili sa srodnim ponudama. Korisno je slijediti naputke u kojima Google opisuje kako je najbolje uporabiti ponuđene oblike oglasa.Uz navedeno moguće je oglašavati proizvode koje nudi i preporučuje izravno Google. Pored navedenog nudi se i mehanizam pretraživanja sjedišta s vlastitim zaglavljem u dobivenom pregledu rezultata pretraživanja kao i dodatne spojnice prema sjedištima oglašivača. Oblik izvještaja (logo i boje) korisnik sam može definirati. Sadržaji oglasa mijenjaju se i određuju automatski bez utjecaja urednika. i oni u pravilu nemaju oznaku 'Google oglasi' u uglu oglasnog prostora. O tome ovisi broj i vrijeme prikazivanja vlastitih oglasa na tuđim sjedištima. AdWords . U slučaju ovog sjedišta ciljevi su prva stranica i stranica kazala. Kreirani oglas se pojavljuje uz relevantne rezultate pretraživanja u posebnom stupcu. Urednik sjedišta pronalazi korisnike koji tragaju upravo za sadržajima koje sjedište sadrži. Osim navedenog Google 'AdSense' korisnicima nudi i mehanizam pretraživanja svjetskih sadržaja putem formi koje se na ovom sjedištu nalaze na prvoj stranici i stranici za traženje. i ima mogućnost ponuditi za određenu svotu oglašavanje svojih sadržaja te ostvariti da se ciljane gledatelje izravno usmjeri na ono što se nudi.Mehanizam dozvole oglašavanja na sjedištu u za to ponuđene forme različitih oblika i veličina. a logo zaglavlja se može definirati kao spojnica prema mjestu gdje korisnik želi. Oglasi se uzimaju iz skupa ponuditelja oglasa i odabiru tako da se što bolje prilagode sadržaju stranice. odnosno riječi ili pojmove vezane uz ponudu na vlastitim stranicama. AdSense . Urednik sam izrađujete oglase i bira ključne riječi. Urednik sjedišta može odabrati veličinu i tip oglasa po volji kao što se vidi iz primjera u ovom udžbeniku. u skladu s kreiranim ključnim riječima i sadržaju sukladno u upitu prilikom pretraživanja.

a zarada se zasniva na CTR / CPM načelima. Da li je potrebno učlaniti se u 'AdWords' program? Korisno je. No efikasnost ovih načina na duže vrijeme je upitna. ali ako ste strpljivi i posječenost vašeg sjedišta stalno raste zbog čitanosti. Ima i jednostavnijih načina. Za kraj evo što Vam Google poručuje: . ili pak oglasne slike ili prostor koji se vama izravno plaća zbog sponzorstva. za privući sponzora da se oglašava na vaše stranice. Da se odmah razumijemo. SAŽETAK: Sve ovo do sad navedeno u našim okvirima znači da se sve spomenute aktivnosti glede Internet zarade treba shvatiti kao igru koja može i ne mora prerasti u nešto ozbiljnije. zašto je ne bi samo otvorili i zatvorili ako za to plate? Toga ima. mali ulog uz veći trud može stvoriti osnove za nešto ozbiljnije. No sve se temelji na reklami. u našim okolnostima. a na stranici s formom za traženje prema PPS načelima. ali u svrhu dovođenja njegovih posjetitelja na vaše stranice. vrlo brzo čete po većini ključnih riječi izbiti na prvo mjesto prilikom pretraživanja. Upišite ključni riječ 'INFORMATIKA' i formu Google tražilice i analizirajte rezultat. Ili vam oglašavači plaćaju da se učlanite i gledate nečije stranice. Već je rečeno da je put do nekakvih rezultata skup malih sitnih koraka iza kojih će s vremenom ostati trag poput kineskog zmaja. ili pak plaćaju za spojnicu ili broj posjeta na njihove stranice preko vaše osobne stranice na kojoj je spojnica (ili ne plaćaju?). jer se dobiva bonus na njihovu zaradu ako je ostvarena preko vas. što više tim bolje.Kako se plaća? Mehanizam plaćanja detaljno je opisan u njihovim uputama. treba biti 'faca' i uporabiti VIP i NaVIP. Dosad navedeno je viđenje autora redaka kako zarađivati na Internetu. ili vam dodijele svoju stranicu s vašim ID brojem te da vam plaćaju za svakoga tko se učlani preko nje. i sve bez vlastitog sjedišta. Možete imati svoje suradnike (referral). Ako imate unajmljenu domenu i poslužitelj moguća je i razmjena oglasne slike ili prostora (banner) s nekim tko ima veliki promet. ide u osnovi čekovima koji se šalju na kućnu adresu. netko napravi dobar proizvod i ako njegova stranica oglašavanja dođe do vašeg web-preglednika i ako ste potencijalni potrošač. te ga nije potrebno ovdje detaljno opisivati. Dakle.

a Vaše sjedište tako sadrži oglase koji su tako dobro prikazani da će Vaši posjetitelji uvidjeti da su oni zapravo korisni.) Najznačajnije kombinacije tipki (DOS-Windows) Uspješno koristiti računalo znači znati pravovremeno uporabiti miša. AdSense za pretraživanje omogućuje vlasnicima web sjedištima da svojim posjetiteljima ponude Google pretraživanje mreže i sjedišta i da zarade novac prikazivanjem Google oglasa na stranicama s rezultatima Google pretraživanja. Zaradite novac od prikladnih oglasa na Vašim web stranicama. Osnovna pravila načina korištenja kombinacija tipki su: • <T1> + <T2> Pritisnuti tipku <T1>. h. Google AdSense bira oglase koji odgovaraju sadržaju Vašeg web sjedišta i Vi zarađujete novac kadgod Vaši posjetitelji kliknu na njih.i besplatan je.Dodajte Google pretraživanje na Vaše sučelje i ostvarite prihod iz ciljanih oglasa.kratice tipkovnice (keyboard shortcut) umjesto neprekidnog prebiranja po izbornicima (menu-ima). <T2> Pritisnuti tipku <T1>. neku tipku ili kombinaciju njih. Upregnite moć Google mehanizma za pretraživanje. Pružite korisnicima čak i bolje online iskustvo. DRŽATI je i kratko pritisnuti tipku <T2> <T1> . Naučite više o AdSenseu   AdSense za sadržaj automatski pretražuje sadržaj Vaših stranica i dostavlja oglase (možete odabrati prikazivanje i tekstualnih i slikovnih oglasa) koji su prigodni za Vaše posjetitelje. Rad u grafičkom okruženju umnogome je olakšan kada se koriste kombinacije tipki . • • • Jednostavno ga je primijeniti i postaviti . Osobitosti PC-tipkovnice za DOS i Windows OS odmah pri ukapčanju računala su: . potom je otpustiti te pritisnuti tipku <T2> • Gotovo je uobičajeno da se više ne koriste znakovi nejednakosti u opisima već se kombinacije jednostavno označavaju kao T1 + T2 i slično.

o Upravljači za definiranje rada grafičke kartice i podršku lokalnim osobitostima (Hrvatska slova i slično). o U Windows OS uporabom WINGDINGS skupa kodnih tablica možete u Vaše dokumente ubaciti raznolike korisne ili smiješne male crtarije (ikonice). o Upravljači za definiranje (mapiranje) memorijskog područja. te utipkavanjem broja na numeričkom dijelu tipkovnice (NUM LOCK mora biti uključen). o Na primjer. o Izbor različitih modova (konfiguracija) rada pri izvršavanju OS. Navedene akcije ne preporučuju se neiskusnim korisnicima. Potom obično ne radi dio programske potpore i neki uređaji kao: o Postavljene sistemske varijable. <F8> Naprednija kontrola pokretanja sustava koja između ostalog nudi: o Izvršavanje startnih datoteka korak-po-korak uz potvrdu za svaku akciju i time kontrolu ispravnosti rada svake njihove postavke. Uglavnom se odnosi na PODCRTANO slovo u nazivu aktivnog izbornika te slijedi pripadna akcija prema izborniku ako se kombinacija uporabi.BAT i CONFIG. ako imate dopunu kodne tablice za znak EURO valute. glazbenu ili mrežnu karticu. miš. mjestu ispisati će se € . Korisno ju je uporabiti ako se računalo pri uključivanju 'zaglavljuje' da se može ustanoviti postoji li kakva greška u učitavanju dodatnih definicija sustava.SYS). Osobitosti tipkovnice u svakodnevnom radu su: • • • • <^T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <CTRL> + <T1> <T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <ALT> + <T1> (lijeva tipka ALT na slovištu). o Ovisno o vrsti aplikacije i OS. o Programski upravljači za dodatne uređaje kao CD-ROM. za znak na 128. <ALT Gr> + <dodatni znak uz slova> Novije tipkovnice imaju mogućnost odabira dodatnih znakova na slovištu kao @ (broj 64 u kodnoj tablici) uz slovo V a da se ne služite prethodno . umjesto broja 128 (DOS) treba utipkati broj 0128 (Windows). po otpustu tipke <ALT> dobiti će se željeni znak iz trenutno odabrane KODNE TABLICE koji se ne nalazi na tipkovnici. <ALT> + <broj od 32 do 255> Pritiskom i držanjem LIJEVE tipke ALT.• • <F5> Držanjem ove tipke OS zaobilazi izvršavanje startnih datoteka (AUTOEXEC.

<ALT> + <TAB> Prelazak iz jedne aktivne aplikacije u narednu (primarni procesi). <ALT> + <F4> Zatvaranje aktivne aplikacije (primarnog procesa) uz upit o spremanju svih otvorenih datoteka-prozora unutar aplikacije (sekundarni procesi). Tako se znak € dobiva kombinacijom <ALT Gr> + <E>. Po otpuštanju tipke <ALT> pristupa se aplikaciji izabranoj u ponuđenom dijalogu. a koji se traži unutar trenutno aktivnog sadržaja ekrana. Operacije s međuspremom (clipboard) glede brze izmjene podataka: <CTRL> + <A> Omogućava da se označi (selektira-zacrni) sadržaj prozora koji je trenutno aktivan. <F5> Osvježavanje prikaza sadržaja datoteke ili nekog drugog prikaza na ekranu glede ažuriranja zbog izmjena izvršenih prilikom trenutnog prelaska u neku drugu aplikaciju ili proces gdje su se izmjene napravile. <CTRL> + <F6> Izmjene otvorenih prozora unutar same aplikacije (sekundarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu otvaranja pojedinih procesa unutar aplikacije. <F3> Poziva dijaloga (prozora) za pronalaženje pojma upisanog u za to predviđeni prostor u dijalogu. <CTRL> + <C> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj kopira • o o . Može se uporabiti u narednom sadržaju glede pronalaženja već upisanog pojma. <ALT> + <ESC> Izmjene otvorenih prozora aktivnih aplikacija (primarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu aktiviranja pojedinih aplikacija. Kombinacije tipki od općeg značaja u Windows okruženju: • • • • • • • <F1> Poziv za prozor s uputama za akciju koja se trenutno koristi.opisanom kombinacijom (<ALT Gr> + <V>). Akcija se obično odnosi samo na dva posljednja korištena primarna procesa. Pri tome se otvara dijalog koji daljnjim pritiskom tipke <TAB> uz držanje tipke <ALT> omogućava izbor kojoj će se od više aktivnih aplikacija (primarni procesi) pristupiti i postaviti je u prednji plan.

. <CTRL> + <Y> Postupak suprotan od prethodnog. jedno ili više njih ovisno o programskoj potpori. <CTRL> + <ESC> o U Windows 3. Windows NT i Windows XP operativnom sustavu inicira se proces kontrole zadaća i njihovog nasilnog prekida. • • • • <CTRL> + <S> Trenutna pohrana sadržaja koji se upravo obrađuje na istu lokaciju s koje je učitan. vraća sadržaje iz međuspreme obrnutim redoslijedom u odnosu na akciju koju je proizvela prethodna kombinacija. Windows 98.xx OS znači vrući restart računala. <CTRL> + <Z> U slučaju pogrešno izvršene radnje prenošenja u međuspremu ili umetanja podataka iz nje vraća (undo) prethodna poznata stanja prije izmjene. gašenja računala ili prijave novog korisnika ako je ta opcija prisutna. o U Windows 95 i novijim OS omogućava prikaz glavnog izbornika OS na ekranu.o o o o (copy) bez brisanja u međuspremu. Glede sklonosti prozora 'zaglupljivanju' vrlo korisna kombinacija. Računalo se trenutno 'gasi' i kreće ponovo kao da je bilo isključeno iz napajanja 220V. o U Windows 95. <CTRL> + <ALT> + <DEL> o U DOS-Windows 3. ne pokazivača miša. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. <CTRL> + <V> Na poziciji kursora. bez utjecaja na sadržaj međuspreme.xx OS omogućava dohvat dijaloga s popisom zadaća (procesa) koje računalo koristi uz izbor njihovog odabira za rad ili nasilnog prekida. Za pohranu na novu lokaciju koristi se naredba 'SAVE AS'. umeće (paste) sadržaj međuspreme bez brisanja njenog sadržaja te omogućava višekratno umetanje istog. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. <ALT> + <SHIFT> + <F4> Osobita kombinacija za Windows 3. dakle vraća zadnje uneseno stanje. <CTRL> + <X> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj prenese (cut) s brisanjem u međuspremu.xx glede spremanja trenutnog izgleda ekrana za buduću poćetnu konfiguraciju ako je opcija automatskog spremanja po izlasku iz Windows-a iskljućena.

menađera datoteka... NAZNAKA: Za razliku od DOS-Windows 3.3. Otključavanje se vrši upisom zaporke u ponuđenu formu. svaka čast Bill. ' (op. 'moš mislit') da se to smije učiniti. Vrlo ga je korisno uporabiti kako to prikazuje slika 4.xx OS gašenje računala ne znači poremećaj parametara sustava (recimo!) jer su isti unaprijed zadani u inicijalizacijskim datotekama koje se odmah pri svakoj promjeni ažuriraju.aut. još samo da je uvijek tako).• • • <Windows> + <E> Kombinacija koja omogućava pokretanje programske potpore 'Windows Explorer' .aut. u Windows 95 i daljnjim OS promjene se zapisuju prilikom 'SPUŠTANJA-GAŠENJA' sustava te je stoga bitno da se računala s takvim OS nasilno ne ugase dok procedura 'spuštanja' sustava ne da poruku na ekranu ' IT'S NOW SAFE . Tipku <Windows> imaju gotovo sve tipkovnice novijeg datuma iako nije u opisu nekog standarda. <Windows> + <L> Kombinacija koja omogućava trenutno zaključavanje pristupa računalnom okruženju korisnika bez zaustavljanja bilo kojeg aktivnog procesa. Vrlo korisna osobitost kad se mora napustiti radno mjesto i ne želi nikome dopustiti uvid u trenutne aktivnosti na računalu. <Windows> + <R> Kombinacija tipki koja aktivira zaseban prozor s formom za unos teksta prema imenu komande koja je dio uslužne programske potpore računala (System Configuration Utility) ili nekog programa koji nema izrađenu ikonu za njegovo pozivanje. kao što je slučaj s odjavom (log-off).9. . Ako se komanda ili program koji se želi aktivirati ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path'. ili će se to kod novijih sustava samo obaviti kada OS ustanovi da je to moguće (op. potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful