4.5.

WINDOWS 7 operativni sustav

www.informatika.buzdo.com

Nasljednik 'Windows XP' porodice Microsoft-ovih operativnih sustava namijenjenih računalima za osobnu uporabu je 'Windows Vista' operativni sustav, koji podržava dosta novih tehnologija u odnosu na prethodnika. 'Windows Vista' uvod je u generaciju operativnih sustava 'Windows 7', koji su u osnovi razvoj prethodnika. Naredna slika samo je podsjetnik na polazni izbornik 'Windows Vista' operativnog sustava, na kojem se vidi da su funkcije nadzornog i programskog izbornika naslijeđene od XP sustava objedinjene u jedan prozor, a na desnoj strani radne površine moguće je postaviti 'igračke' (gadget) u zasebnom izborniku (sidebar). Nasljednik 'Windows XP' operativnog sustava ima napredak u funkcionalnosti i dizajnu, a napredak svoju cijenu ima u zahtjevnijim računalnim resursima.

Slika* 4.5.1 Izgled radne površine i izbornika Windows Vista OS

'Vista' operativni sustav distribuira se u četiri verzije: Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate (izvor Microsoft). Prozori imaju AERO (glass) osobitost, odnosno omogućava se prozirnost kroz prozore u svim verzijama osim osnovne (Home Basic). Jedna od tehnologija koje operativni sustav podupire je DirectX 10, nazvan još WGF (Windows Graphic Foundation) koji, kako sam naziv sugerira, treba značajno doprinijeti u pogledu kvalitete generiranih slika i sklopovsko ubrzavanje multimedijalnih zapisa, što podrazumijeva novu generaciju grafičkih kartica koje će moći uporabiti ovaj API (Application Programming Interfaces), odnosno sučelje prema korisniku. Naime, to je sučelje koje se je koristilo i u prethodnim inačicama Windows operativnih sustava kao rukovatelj i izvršitelj zadaća u području multimedijskih i igračkih programerskih uradaka. API ima svoje dijelove koji se u osnovi odnose na potporu pri iscrtavanju slike i reprodukciji zvuka. Glede navedenih osobitosti opisani API sigurno svoju primjenu nalazi i u CAD/CAM programskoj potpori. Kada se glede performansi rada

računala isključe svi dodatni efekti kako je prikazano na slici 4.4.21 za 'Windows XP', 'Windows Vista' i 'Windows 7' po izgledu i načinu korištenja sliče na 'Windows XP'. Neke opise neće trebati ponavljati:-). Nasljednik 'Viste', porodice operativnih sustava namijenjeni računalima za osobnu uporabu, je 'Windows 7' operativni sustav. Vizualno jedna od većih promjena je nova traka s alatima (taskbar) u kojoj se ikone koriste za pokazivanje aktivnih programa, i aktiviranjem pojedinih prozora mijenja se pozadina ikone koja prozoru pripada, a može se podesiti da neaktivni prozori postanu prozirni. Ako se koristi više sesija iste programske potpore, kao što je to moguće za 'Windows Explorer' (WE), tada se iza primarne ikone pojavljuje jedan ili više njenih obrisa ovisno o tome koliko je 'istih' prozora aktivno. Aktivne ikone u linijskom izborniku mogu se po volji razmještati. Osim toga 'igračke', prije ograničene na nekakvu poluprozirnu traku sa strane, mogu se sada razmjestiti na radnoj površini prema želji. Grafiku i zvuk opslužuje nova generacija API-a, WDDM (Windows Display Driver Model) arhitektura zasnovana na DirectX 11 kolekciji programskih komponenti, koja će u novoj generaciji grafičkih kartica omogućiti da se GPU može koristiti u istu svrhu kao CPU (GPGPU - General-purpose computing on graphics processing units), a poboljšana je potpora više procesorskim sustavima koji pojedinačno podržavaju višenitnost u obradi pojedinih procesa. Navedeno je osobitost 'Windows Vista SP2'. Iz navedenog je jasno da je nova generacija mikroprocesora firme Intel, Core i7, bolje podržana, odnosno da između proizvođača sklopovlja i Microsofta postoji dugoročna usuglašena suradnja. Pošto grafički procesor s drugačije koncipiranim upravljačkim programima rasterećuje CPU od dijela posla, za očekivati je da će programska potpora dizajnirana za korištenje navedenih mogućnosti učinkovitije raditi jer se troši manje sistemskih resursa. Osim toga unapređenje grafičkih resursa dizajnirano je i za kvalitetniju reprodukciju video zapisa, što je još jedna od prednosti u odnosu na dosadašnja rješenja. Kako je u suštini 'Windows 7' jezgra sustava kompatibilna s 'Vista' sustavima, dosad izrađeni upravljački programi (driver) neće trebati nikakve nadopune, ili pak vrlo male, da bi se koristili na 'Windows 7' platformi. Koncept certifikacije upravljačkih programa, koje su proizvođači uređaja prijavljivali Microsoftu, i koji su postali dio ogromne baze raspoložive korisnicima, sada pokazuje svoju svrhovitost. Prilikom instalacije 'Windows 7' operativnog sustava na računalo, prepoznati su gotovo svu ugrađeni uređaji u par godina staro računalo i automatski instalirani upravljački programi. Proizvođači nisu stavili na raspolaganje sve svoje novije uratke na opisani način, te korisnik treba da pregleda koja se je verzija upravljačkog programa instalirala da bi znao instalirati ispravnu mu pripadnu programsku potporu (grafička kartica i njen kontrolni paket programa na primjer) ili instalirane upravljačke programe zanemariti i instalirati novije.

Autorovih ovih redaka ostao je potpuno iznenađen odsustvom upitnika i uskličnika u prikazu uređaja računala, iako posjeduje nekoliko godina staru TV karticu kojoj je pridružen posljednji izdani stabilni upravljački program napisan za XP sustav. Naravno, ako se koriste stariji upravljački programi, koji nisu namjenski pisani za '7 od 9', operativni sustav koristiti će DirctX 9 module i prozirnosti sučelja nema. Stariji API moduli zadržani su u sustavu glede kompatibilnosti unatrag kako bi se OS mogao koristiti na starijim računalima. Starije igre raditi će jednako dobro kao i prije, a novije, koje budu koristile novi API trebale bi ponuditi još vjerodostojniji ugođaj. Navedeno također znači da bi nanovo napisani upravljački programi za starije uređaje omogućili još poneku njihovu dodatnu funkcionalnost. Sve navedeno upućuje na to da PC sve više postaje multimedijsko računalo a sve manje uredsko računalo. U projektiranju sustava 'Windows 7' Microsoft je ispitivao na što ukazuju trendovi industrijskog razvoja te na temelju toga odredio kojim tehnologijama treba posvetiti osobitu pažnju i prema njima (Windows 7 Reviewer’s Guide) to bi bilo:
o

o

o

o

o

o

o

Sklopovska poboljšanja - Podrška SSD diskovima, učinkovitija i brža bežična komunikacija, podrška više jezgrenim procesorima i novoj generaciji grafičkih kartica. Podrška 64 bit-nim mikroprocesorima. Proširenje raznolikosti i složenosti uređaja - Kako se dnevno na tržištu pojavljuje oko tisuću novih PnP uređaja, kao razni MP3 svirači ili mobilni uređaji, nužno je omogućiti njihovo učinkovito prepoznavanje i pristup prema njima. Rast mobilnog računarstva - Prijenosna računala svih vrsta (laptop na primjer) uzimaju sve veći dio tržišta zbog sve manje cijene i prihvatljivih sklopovskih osobina. To zahtjeva ekonomičniji i učinkovitiji rad operativnog sustava, povećanu sigurnost ali i jednostavnost. Više opcija povezivanja - Stalna povezanost korisnika s Internetom i servisima bez obzira da li je u pitanju žična ili bežična veza i mjesto povezivanja te jednostavnost ostvarivanja bilo koje od opcija uz očuvanje sigurnosti. Više računala po domaćinstvu - Sve više je kućanstava koja imaju više računala, za koja je nužno osigurati internu mrežnu povezanost i laku razmjenu podataka ili stavljanje podataka na raspoloživost svim ukućanima. Sve veća ulogu medija - Glazba, video, Tv, slike i slično kao u sve više sadržaja na web-u nameću zahtjev za što lakšim pronalaženjem sadržaja ovog tipa i njihove raspoloživosti. Osim toga nameće se potreba njihove jednostavne distribucije na druge uređaje, kao bežične slušalice za slušanje glazbe, projekcija filmova na drugom uređaju i slično. Ubrzani razvoj web-a - Pretraživanje Interneta sigurno je jedna od najraširenijih aktivnosti kod korisnika. Sve prisutnije Internet usluge, kao Internet bankarstvo, traže od računalnog sustava visoku otpornost od uljeza, zloćudnih programa ili bilo koje druge zlouporabe.

'Windows 7' operativni sustav raspoloživ je prema sljedećim edicijama:
• • •

Starter - Osnovna verzija, bez ikakvih naprednih osobitosti s ograničenom funkcionalnošću. Home Basic - Osnovna kućna verzija bez podržanih 'aero' osobitosti; (prozirnost prozora). Home Premium - Uključuje 'aero' osobitost, podršku za 'kućnu mrežu', podršku za napredno bežično umrežavanje, multimedijsku raspoloživost sadržaja i podršku za razne multimedijske formate i kreiranje DVD sadržaja, podršku za zaslone osjetljive na dodir i napredno prepoznavanje rukopisa. Professional - Uključuje sve prethodne mogućnosti, uz pridruživanje domena, mrežnu raspoloživost resursa i prezentacijski mod rada. Podržava 'Windows XP Mode' kao posebnu kategoriju kompatibilnosti za stariju programsku potporu. Sustav izrade sigurnosnih sadržaja (backup) je svestraniji. Ultimate - Uključuje sve mogućnosti verzije Professional, uz pridodanu enkripciju na internim i eksternim pogonima, multijezičke mogućnosti s odabirom jednog od 35 jezika za rada bez naknadne instalacije, 'DirectAccess' pristup udaljenom računalu zasnovan na IPSec sigurnosnom komunikacijskom standardu uz podršku za VPN, te izravno pokretanje operativnog sustava instaliranog u VHD datoteku. Raspoložive su sve mogućnosti 'Windows 7' operativnog sustava.

Prve dvije edicije su specifične po prilagodbi za rad na ograničenim sklopovskim resursima, i nisu raspoložive u slobodnoj prodaji. Opisi koji slijede odnose se na 32 bit-na izdanja 'Beta' (build 7000) i 'RC' (build 7100) verzije ULTIMATE edicije operativnog sustava. Tamo gdje su razlike značajne naglašene su, a u odabranim prikazima razlike se mogu odmah prepoznati po 'Feedback' spojnici koju ima 'Beta' inačica gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu, koja vodi na 'Feedback' prozor u kojem je forma za slanje primjedbi i sugestija proizvođaču. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava koja nema 'Feedback' osobitost. Razlike od velikog značaja kod navedenih verzija u odnosu na 'RTM' (build 7600) verziju također će se posebno naznačiti. Svemu prethodi 'Alpha' inačica operativnog sustava, ili neke druge programske potpore, koje je prvo uobličeno izdanje programske potpore pogodno za testiranja od strane odabranog tima ili skupa korisnika. Dakle, na neki način sugeriraju se određene zaokružene cjeline proizvoda u fazi razvoja programske potpore, u ovom slučaju operativnog sustava, te se uobičajeno tijekom razvoja programske potpore koriste nazivi za pojedine cjelovite radne verzije prema slijedećem redoslijedu: 'Alpha' => 'Beta' => 'RC' => 'RTM' => 'FINAL (RETAIL) pakovanje u šarenoj kutiji za maloprodaju'. Osim 'šarene kutije' na kojoj je otisnut broj proizvoda koji se nalazi u kutiji, razlike između 'RTM' i 'Final' verzije nema. Svaka od cjelina može imati revizije tipa 'RC1', 'RC2' ili radne verzije pojedinih

'build 7300' i slično.. i oznake L1. prema prethodnom popisu. Logo.4.) vezani . Autor ovih redaka radije koristi dva manja brža diska jer se ostvaruju bolje radne performanse računalnog sustava.3) Uz navedeno. desna tipka (D) i srednja tipka-kotačić (K). Na virtualno računalo 'Windows 7' instalira se kao 'Vista' operativni sustav. Sama instalacija vrlo je pojednostavljena i na narednim stranicama opisna je kao postupak instalacije OS na Virtual PC računalo. brisanje i premještanje. aero efekta u njemu nema. L2 i druge navedene u tom poglavlju.revizija kao 'build 7200'. pri čemu se prvo odnosi na distribuciju koju se daje uz novo računalo i ova verzija prema licenčnim uvjetima ne smije se naknadno koristiti za drugo novo računalo (jednokratna licenca vezana uz računalo). i 4. dok multimedijske sadržaje 'prži' na optičke medije za jednokratnu uporabu.. Pokazivač miša ne treba miješati s pojmom kursora . a druga inačica odnosi se na pripravak pogodan za velike firme i u načelu omogućava lakšu instalaciju i održavanje od strane IT kadra firme putem mreže..'.3 opisuje ulogu i način uporabe pojedinih akcija s tipkama miša. U osnovi nadalje opisani postupak ne razlikuje se u odnosu na instalaciju na fizičko računalo. Poglavlja 4. a kao pričuvu za pohranu radnih podataka najčešće koristi DVD-RW i DVD-RAM medije i vanjski disk. Osnovni postupci glede manipulacije s datotekama i mapama (kopiranje. u daljnjem tekstu koristiti će se prilikom objašnjavanja pojedinih akcija. U opisu je prikazana instalacija na DVA virtualna diska s po dvije particije na svakom. odnosno korisnike 'Windows' operativnih sustava općenito i pripadne im programske potpore. u nekim aspektima bolje od RAID polja. slika s tekstom 'Windows 7'. Opisanome se mogu pridodati i posebna izdanja finalnog proizvoda kao 'OEM' i 'Enterprise'. za većinu korisnika svodi se na postavljanje pokazivača miša (pointer) na neku ikonu ili izbor u izborniku te poduzimanjem određene AKCIJE s TIPKOM MIŠA kojih u osnovnoj izvedbi miša ima tri: lijeva tipka (L). Najgora moguća organizacija datotečnog sustava je uporaba jednog diska kao jedne jedine particije. poznavanje načina korištenja različitih kombinaciji tipki (keyboard shortcut) rad s računalom čini vrlo učinkovitim.3. mada se u stvarnim uvjetima najčešće radi o uporabi jednog diska podijeljenog na više particija. START (Polazni) izbornik Korištenje 'Windows 7' operativnog sustava. spojnica je prema službenim stranicama ovog proizvoda.1.. Basic. Pošto je Virtual PC po 'ugrađenom sklopovlju' prilično star. Ovisno o mogućostima operativnog sustava finalni proizvod može se nuditi u različitim izvedbama nazvanih poput imena 'Starter.slika 4.

1. nadogradnja virusnih definicija na primjer. Izravni pristup radnoj površini ostvaruje se akcijom L1 na zatamnjeni pravokutnik na desnom kraju linijskog izbornika za razliku od ikone u XP sustavu (slika 4. Antivirusnu zaštitu potrebno je instalirati od nekog drugog nezavisnog proizvođača ove vrste programske potpore. Polazni {Start} izbornik i radna površina sadržava sve elemente XP-a i Viste.4. nadzor zvuka (Speakers). Novina je značajna podrške uređajima osjetljivim na dodir.3. Ako ikona za upravljanje postupcima ima docrtan okrugli znak s križem. U tom smislu operativni sustav ima podršku za korištenje 'prsta' glede odabira željene akcije u izbornicima. a može se uporabiti kao na slici 4. pri čemu se minimiziraju svi aktivni prozori. 'Windows 7' ne posjeduje vlastitu antivirusnu zaštitu. Prva podslika naredne slike pokazuje najjednostavniju konfiguraciju prema korisniku gdje je sustavu pridodana samo antivirusna zaštita. ikona za nadzor mrežne povezanosti (Network). Internet Explorer (IE) i Windows Explorer (WE). Nakon njega slijedi prikaz vremena te sadržaji sistemskog izbornika.2) na lijevoj strani izbornika. glede uporabe miša i tipkovnice značajnih novina nema te je stoga za novog korisnika računala korisno pročitati uvodnu stranicu za 'Windows XP' operativni sustav. . ali funkcionalne na jedan sasvim drugi način.2. pristup centru za upravljanje postupcima (Action Centre) i ikona instalirane antivirusne zaštite. Najznačajnija je lijeva tipka <ALT> koja će po pritisku promijeniti prikaz crte s alatima na način kako pokazuje slika 4.4.9 samo što se ova operacija sada naziva 'Show windows side by side' i omogućava se iz izbornika dobivenog akcijom D1 na linijskom izborniku. S tri gornje ikone korisnik vrlo brzo dolazi do uređaja u računalu. WE je usavršena varijanta prikaza kao na slici 4.8.3. umijeće uspješnog korištenja 'prozora' postiže se uz korištenje miša i korištenjem KOMBINACIJA TIPKI dijelom opisanih u prilogu 9h. znači da je uočena nekakva nepravilnost koju treba otkloniti.2.uz WINDOWS EXPLORER (WE) već su opisani u poglavlju 4. Lijeva strana linijskog izbornika sadrži najnužnije za pristup Internetu i uređaju. Bez obzira na raznorazna 'proširenja' funkcionalnosti miša. zloćudnih programa koji omogućavaju nadziranje postupaka korisnika i slanja podataka o izvršenim radnjama zlonamjernoj osobi. pa će način korištenja prstiju i pisanja doći do izražaja u puno većoj mjeri nego dosad. svojih podataka i učesnika u mreži kojoj pripada. već samo zaštita od spyware-a (Windows Defender). Dakle. kao upisivanje zaporke na primjer. U načinu njihovog korištenja nema ništa osobitog u odnosu na prethodne operativne sustave osim više mogućnosti i ljepšeg dizajna.

kako je prikazano u animaciji na slici 4.4.5. Crveni prekriženi kružić uz zastavicu /Action Center/ na slici 4. posvijetli se i ima nenametljivo integrirani broj 7.2 Polazni izbornik Windows 7 / Desktop Linijski izbornik poslova (taskbar) i sve akcije vezane uz njega (tipkovničke kratice) veoma su slične XP sustavu kako je opisano uz sliku 4.5. .Slika* 4. Koncept je isti ali je prikaz mnogo ljepši.5.2b i takav oblik zadržava dok god je {Start} izbornik aktivan. Akcija L1 na zastavici otvara dodatne izbornike koji upućuju na rješavanje problema.2a upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava. zastarjela antivirusna definicija. neinstaliranje kritične zakrpe i slično.2. 'RC' verzija ovog operativnog sustava u odnosu na 'BETA' verziju ovdje prikazanu ima animiran botun {Start} na način da ima drugačiji oblik.

Na ovaj način radna površina oslobođena je od pretrpavanja izbornicima preko radnog sadržaja. DVD. DVD-RW. logička Datotečni sustav NTFS NTFS NTFS NTFS Namjena particije Sistem.ISO datoteku na disku računala domaćina. BD ROM CD-RW.[C:] 17GB disk1 .4. Nije nužno potreban. ali se može po volji konfigurirati njegov sadržaj. aktivna Proširena.[D:] Uređaj disk 0 disk 0 disk 1 disk 1 Emulirani fizički optički uređaj pomoću namjenske programskom potpore instalirane na računalu domaćinu. Za primjer uzete su mogućnosti koje nudi VPC za instalaciju 'Vista' operativnog sustava. Desna strana prozora je nadzorni izbornik i ne mijenja se tijekom rada. za primjer je izabrana organizacija za dva diska izvan bilo kakvog RAID polja prema slijedećem: [Particija:] ( Naziv ) [C:] ( Sistem ) [E:] ( Data ) [D:] ( Progs ) [F:] ( Fun ) [M:] [S:] [T:] Vrsta particije Primarna. Kad se akcijom L1 na natpis {All programs} sadržaj promijeni u {Back}.4a. kada je na dnu ovog prozora aktivan natpis{All programs}. Kako je po izboru raspoloživo 512MB RAM-a i virtualnih 65'536GB diska (to se ne odnosi na stvarnu veličinu . ROM. na način kako je prikazano u animiranoj podslici gornje slike. 'Mrežni' diskovni uređaj u VPC koji vodi prema imeniku (mapi. RW RW UDF CD.4b. na način kako prikazuje animacija na gornjoj podslici. ali se do sadržaja pojedinih mapa ne dolazi otvaranjem dodatnih izbornika već se mijenja sadržaj postojećeg prema odabiru. u istom prozoru otvaraju se svi sadržaji izbornika programske potpore slično prikazu na slici 4. folderu) na fizičkom disku. Može ih se više kreirati uz pridružena različita slova. Ova osobitost dolazi do punog izražaja ako se koristi nova generacija 'širokih' monitora.sys) + programska potpora korisnika [Temp] mapa + radne mape programa + slika ili backup [C:] i [D:] particija Veličina particije 16GB disk0 .4. prikazuju ikone posljednjih uporabljenih programa.7-17GB / 25GB> optički 0 [R:] optički 1 [W:] . Lijeva strana izbornika je izbornik programske potpore dizajniran tako da se u osnovnom prikazu. logička Primarna Proširena. VPC optički uređaj koji može zaposjesti (capture) jedan od fizičkih optičkih uređaja računala domaćina ili . te će o tome i zavisiti koliko će koja particija diska zauzeti mjesta. koji imaju odnos stranica 16:9 ili 16:10.VHD datoteke koja iznosi oko 6GB). Prema potrebama svaku instalaciju treba isplanirati.Već je rečeno da su nadzorni izbornik i izbornik programske potpore objedinjeni u jedan prozor. slično kao na slici 4. Windows OS + antivirus Korisnički podaci + rezultati rada Virtualna memorija (pagefile. BD-RW 682MB / 4.

i lako se izradi i čuva slika (image) particija operativnog sustava i programske potpore.15 ima u odnosu na prethodnu tablicu još jednu manju particiju na kojoj su najznačajniji korisnički podaci (nema filmova. 'Sistem' i 'Progs' particije prema primjeru. Naime. Ovako uređeni diskovi čitljivi su u slučaju potrebe s bilo kojeg računala. U slučaju potrebe tada je moguće brzo 'vratiti' sliku sistemske particije i odmah dobiti funkcionalan sustav koji će eventualno zatražiti samo nadogradnju operativnog sustava i antivirusne zaštite. Mnogo jednostavniji i znatno kraći postupak od ponovne instalacije sustava i njegovog podešavanja. Raspodjela diskova na particije prikazana na slici 4. Zaštitna kopija podataka korisnika (backup) ovisi o njihovoj količini i značaju.4. a izmicanjem radnih mapa na zasebnu particiju korisnički podaci odvojeni se od prethodne dvije i 'izolirani'. te se osigurati od njihovog gubitka. kako fizičkog sustava tako i VPC sustava. Za učinkovito čuvanje velike količine podataka treba se osloniti na kvalitetan RAID ili NAS.) Ostala slova Ovisno o uređju Prema potrebi Prema potrebama korisnika Ovisno o uređju Ovakvu koncepciju autor koristi kada nema potpuno sklopovski RAID i kad se ne mora oslanjati na nepoćudna među rješenja koja koriste procesorske resurse i nekakav upravljački program za nadgledanje rada nesamostalnog RAID uređaja na matičnoj ploči. Uporaba dva diska u računalnom sustavu i raspodjela particija diskova usklađena s osnovnim programskim skupinama na prikazani način. .. RAID rješenja primjerenija su poslužiteljima. ali to nije tema abecede.Ostalo USB. kako prikazuje naredna slika. operativni sustav i programska potpora međusobno su odvojeni kako bi sistemska particija bila što manja. Na taj način smanjena je na najmanju moguću mjeru količina podataka korisnika u sistemskoj particiji. ubrzava rad računalnog sustava u cjelini. na primjer) radi njihovog što boljeg razdvajanja od ostatka sustava. lakšeg nadzora i izrade sigurnosnih kopija (backup). a osim navedenog manje particije lakše se održavaju. Manje količine podataka lako je s vremena na vrijeme 'upeći' na CD/DVD medije. igara i glazbe. Glede jednostavnosti i popularizacije virtualne računalne platforme za instalaciju je izabran VPC u kojem je kreirano računalo prema predlošku za 'Windows Vista' operativni sustav.Opisanu koncepciju particija na disku dobro je koristiti i u slučaju kad sustav ima samo jedan fizički disk.

vmc' i 'Windows 7a.vhd'.. Po obavljanju navedenog postupka u VPC konzoli prikaže se mala slika kreiranog VPC sustava opisana s njegovim imenom u trenutnim radnim statusom.vhd).Slika 4.5. U realnom okolišu navedeno znači da planirani drugi fizički disk nije još formatiran ili nije ni priključen.5.ISO datoteke (Capture ISO Image. Sadržaj slike i opisni status mijenja se u skladu s trenutnim stanjem VPC računala. slike instalacijskog medija pohranjene na fizičkom disku..4b.. za početak pridružen je samo jedan disk. Brži način je uporaba .4a to su emulirani CD/DVD uređaj [M:] u računalu domaćina ili fizički optički uređaji [R:] ili [W:] (Use Physical Drive .VHD datoteka može se pristupiti instalaciji operativnog sustava.. .vmc) i prvog virtualnog diska-datoteke (tipa .5.| sa slike omogućava uz pomoć 'čarobnjaka' kreiranje konfiguracijske datoteke (tipa .3 Definiranje Windows 7 u VPC Izbor |New.) računala domaćina. Za nazive datoteka odabrana su imena 'Windows 7. U tu svrhu treba za VPC 'zakačiti' jedan od raspoloživih izvora u kojem su instalacijski sadržaji OS.). Pokretanje virtualnog računala izborom |Start| ne znači da će se OS automatski instalirati. koja se 'zakaći' za VPC kao što je prikazano u primjeru na slici 4. Prema primjeru na slici 4. Kada se odredi mjesto .VMC datoteke (mapa na nekoj većoj particiji diska) i pripadna joj .. Dakle.

Slika** 4. što znači da se po instalaciji neće aktivirati 'aero' efekti jer ih sklopovlje VPC-a ne može podržati. Treba voditi računa da ove kratice nisu nehotice dodijeljene nekoj drugoj programskoj potpori. vrlo slične kraticama stvarnog računala. Navedeno prikazuje podslika 4.4 Dohvat i aktiviranje Windows 7 instalacijske ISO datoteke Navedeno nije dovoljno da instalacija operativnog sustava automatski započne. što se tiče same instalacijske procedure i razmatranja postavki i osnovnih osobitosti operativnog sustava navedeno nije od značaja. VPC treba iznova pokrenuti kako bi se u postupku ponovnog uključivanja (Reset) i analize uređaja prepoznao instalacijski medij i pokrenula inicijalan instalacijska datoteka. SAŽETAK: . No. Slijedi instalacija programske potpore pri čemu će instalacijska procedura prepoznati uređaje koje emulira VPC.4c koja je važna i zbog toga da se uoče bitne tipkovničke kratice VPC-a.5.5.

Za očekivati je da će upravljački programi uređaja usklađeno izdavati za obje verzije operativnog sustava. te se tijekom instalacije ne traži upis zaporke koja mu pripada kako je uobičajeno u instalaciji 'Windows XP' operativnog sustava. Navedena verzija omogućava da se u rad može upregnuti do 256 procesora. Još jedna od osobitosti je da je 'Windows 7' OS po verziji usklađen s poslužiteljskom verzijom 'Windows Server 2008' jer obje inačice imaju datotečni sustav i jezgru operativnog sustava verzije 6. što je jako povoljno rješenje za uporabu na moćnijim PC računalnim sustavima ili manje zahtjevnim poslužiteljima. rada s moćnijim mikroprocesora i slično. tijekom izvršavanja pet faza prikazanih na slici 4.Opći dojam je da 'Windows 7' donosi znatna poboljšanja glede stabilnosti operativnog sustava i uporabljivosti računala koje ga koristi. omogućujući korisnicima da koriste jedan unificirani okoliš za kreiranje.5. Kao što je već navedeno korisnik 'Administrator' podrazumno nije dozvoljen. Također podržava VHD format datoteka.9 i višekratnog ponovnog pokretanja računala slijedi kompletiranje instalacijskih datoteka i aktiviranje potrebnih servisa (peta faza).10a. još jedno ponovljeno pokretanje računala kao završno pokretanje operativnog sustava glede njegove prve uporabe te stoga treba upisati korisničko ime i ime računala. što u duhu razvoja višenitnih i višejezgrenih procesora ima veliki značaj. i vjerojatno će se proizvod nuditi u nekoliko verzija kao dosadašnji. odnosno onemogućen je. glede mogućnosti dohvata većih memorijskih resursa. Službene inačice OS-a još uvijek nisu dostupne. Dakle. Sigurno će biti razlika u odnosu na opise koji slijede. što znači da se VHDpodržava kao bilo koji uređaj za pohranu podataka. na raspolaganju je i 64 bit-na verzija operativnog sustava. Potpuna instalacija Windows 7 U završnom dijelu instalacije. Zahtijeva se upis || Use Name|| i ||Computer name|| samo za jednog korisnika prikazuje podslika 4. implementaciju i održavanje procesa uz pomoć skupa alata za objedinjavanje virtualnog i fizičkog okruženja. Ime i prezime korisnika može se naknadno dopisati u polje za opis korisnika.1. . Uz već poznati mehanizam redovitih nadopuna (update) preko Interneta. više računala na istoj sklopovskoj platformi. vrlo je vjerojatno da će se mnoštvo korisnika slijedećih nekoliko godina družiti s ovim operativnim sustavom.5. Osim različitih verzija proizvoda operativnog sustava 'Windows 7'. To stvara mogućnosti za smanjenje operativnih troškova. Navedeno je odgovor na zahtjevne profesionalne potrebe.

vremenske zone i tipa umreženosti Po upisu korisničkog imena i imena računala.10c. nakon čega slijedi upit za odabir vremenske zone (slika 4. jer su opisi jako slični. Prilikom kreiranja korisnika vrši se izrada pripadne mu mape i kopiranje pripadnih mu datoteka na .5.ISO datoteci i dobije se po prijavi i popuni osobnih podataka i njihove verifikacije glede autorizacije preuzimanja. Potom treba izabrati jednu od tri grupe postavki konfiguriranja sustava.Slika** 4.10c).10b) i izbor načina pristupa mreži (slika 4.5. Korisnik se računalu ne identificira po korisničkom imenu već po broju koji se korisniku dodjeljuje (ID korisnika) i kojeg korisnik ne vidi. na primjer |Use Recommended Settings| kao najjednostavniju. te treba uključiti oznaku za aktiviranje proizvoda po prvoj prijavi na Internet.5.5. Serijski broj ove verzije pripada besplatnoj preuzetoj . Slijedi forma za upis serijskog broja proizvoda ključa (Product key). Treba pažljivo pročitati što pojedine vrste mrežne pripadnosti omogućavaju. Za pripadnost internoj kućnoj mreži treba izbrati |Home network|prema slici 4.10 Definiranje korisnika. naredna akcija koja se od korisnika zahtijeva je upis zaporke i ključne riječi koja omogućava upis nove zaporke ako se ista zaboravi.

Datotekama se dodjeljuje spomenuti ID. stvara se novi korisnik koji ima drugačiji ID i kreira se grupa datoteka koja pripada novom korisnika tako da se na sustavu nalaze dvije grupe imenika s različitim ID kojima polazni imenici nemaju isti naziv iako oba započinju istim imenom korisnika. Pri tome se rezolucija prikaza na ekranu automatski prilagođava mogućnostima grafičke kartice ali za ovu priliku promijenjena je na 800x600 kako bi slike bile prihvatljive za ovo sjedište. Ako se potom se kreira novi s istim imenom. tako da se onemogućava čitanje podataka koji korisniku ne pripadaju.5.5. Uvid u 'Device manager' prikazuje koji su se uređaji instalirali. Nakon izbora vrste mreže instalacija operativnog sustava se završava. Ako se korisnik izbriše nakon instalacije pripadne mu datoteke automatski se ne brišu već samo njegov ID i naziv u bazi korisnika.11 Uređaji VPC računala Slika 4.5.osnovu pripravljenih obrazaca. Na slici 4. Slika 4.12 Instalacija VPC datoteka .11 izdvojeni su pregledi uređaja koji su karakteristični za VPC. ID je važan glede dodjela prava na datoteke.

5.ISO datoteka i 'zakačiti' navedenu. malo pričekati dok se sadržaj navedene datoteke ne aktivira i zatraži potvrdu za instaliranje dodataka u sustav (slika 4.VPC vidi sve fizičke uređaje računala i kojem se nalazi. Nakon instalacije ovog dodatka VPC se automatski nanovo pokreće (Reset) pri čemu oslobađa prikačenu 'VMAdditions.iso' koja se nalazi u mapi u kojoj je instalirana VPC programska potpora. Treba osloboditi instalacijsku . ne prepoznaje sva svojstva emulirane grafičke kartice ni emulirani glazbeni uređaj. Za tu svrhu služi datoteka 'VMAdditions.12) koji omogućavaju da se u VPC instalira programska potpora koja omogućava da se odabrana mapa na fizičkom disku vidi kao mrežni 'mapirani' disk u VPC računalu.iso' datoteku i slijedi uvodni ekran kao na narednoj slici. . ali još uvijek ne zna kao pristupiti fizičkom disku niti u potpunosti prepoznaje sve uređaje.

.13 Inicijalni logo 'Windows 7' prilikom uključivanja računala Nakon rotirajućih 'zvjezdica' pojavljuje se logo 'Windows' operativnih sustava.ISO datoteku s dodacima. Nakon uspješne prijave korisno je 'osloboditi' . koja vjerojatno nije zaboravljena:-). i slijedi ponovna prijava na sustav s definiranim korisničkim_imenom i zahtjevom za upis zaporke. Akcija L1 u prozoru VPC automatski mu dodjeljuje miša kao uređaj i miš postaje zarobljen u prozoru VPC-a. Oslobađa se pritiskom na tipku <Alt Gr> (desna tipka <Alt> na tipkovnici).5.Slika* 4. Kratka napomena glede pokazivača miša.

Izbor uz crveni botun za gašenje (pravokutnik sa strelicom) omogućava gašenje računala ili ponovno pokretanje računala iz početka (Restart).Slika* 4. Plavi botun u donjem lijevom uglu daje u novom prozoru pisane i govorne upute (valjda se navedeno neće izbaciti u finalnom proizvodu) o dodatnom podešavanju funkcionalnosti sustava glede olakšane uporabe računala. Kada se korisnik uredno akcija <CTRL> + <ALT> + <DEL>. već poznata odnosno <Right .14 Prijava definiranog korisnika na sustav i njegove moguće akcije U gornjem lijevom uglu prikazanog desktop-a nalazi se botun koji aktivira izbornik za odabir odgovarajućeg rasporeda slova na tipkovnici.5. prijavi na sustav.

na opisani način može se ostvariti razmjena podataka . odnosno operativni sustav mora biti aktivan. Kako bi se radni produkti iz VPC lakše prenijeli na fizički disk i postali dostupni resursima računala domaćina za VPC. Ako korisnik na računalu ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeno korištenje više VPC-a. odnosno prekinuti trenutne aktivnosti. na nekoj particiji diska izradi se mapa (folder. nudi dodati izbor koji se prekida izborom | Cancel|.5. Naravno novo pridruženo slovo ne može biti već uporabljeno slovo. navedeno se dopiše novim upisom uz postojeći koji je prikazan na desnoj strani naredne slike. moment kad se na kratko mora napustiti radno mjesto a ne želi pogasiti sve prozore i isključiti računalo. Radnja dodavanja mape na raspolaganje obavlja se uz 'upaljeno' VPC računalo.14b iz kojeg je najinteresantnija opcija zaključavanja računala. Ako postoji potreba za pristupom još jednoj mapi fizičkog diska iz VPC. imenik) koja se u postavkama aktiviranog VPC RAČUNALA izborom /Edit/~/Settings/~|Shared Folfers| proglasi (mapira) kao disk. Ovaj izbor prikazuje podslika 4. Na ekranu se skrivaju svi sadržaji i ostaje samo prijava za otključavanje.ALT> + <DEL> u VPC prozoru. a za ovaj primjer uzeto je slovo [S:] prema planu u prethodno ustanovljenoj tablici. Odabir slova diska je proizvoljan.5.15 Pridruživanje fizičke mape diska VPC-u kao virtualni disk Navedeno je jedna jako dobra osobitost Virtual PC programske potpore. Slika 4.

Aktiva se uobičajenom kombinacijom tipki <Windows> +<E> i prikaz sadržaja računala informativniji je i ima dodatna polja za drugu vrstu informacija van uobičajenih. VPC disk [S:] vidi se kao mrežni resurs. Prozor 'Windows Explorer' po sadržajima je znatno je bogatiji sadržajima od svoje starije brače (kao na primjer na slici 4. Dakle uz raspoložive virtualne diskovne resurse raspoloživi su i fizički diskovni resursi definirani pomoću VPC. Učinkovitost vježbanja. a ni XP nije mnogo učinkovoitiji). Dovoljno razloga za profesionalca da za svakodnevni rad koristi zaista moćno računalo. razmjenu podataka između njih posredstvom zajedničke raspoložive mape lako je ostvariti. kako prikazuje naredna slika. Naredna slika prikazuje stanje diskovnih resursa do momenta koji je na ovim stranicama opisan. Ako fizičko računalo ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeni rad više VPC-a. No ono što posebno oduševljava je što VPC računala ne moraju imati iste mrežne postavke niti pripadati istoj mrežnoj grupi.3.8. pokusa ili nastave u ovom području ostvarena na ovaj način značajno se povećava.između njih. .

16 navedeno se očituje u podatku o veličini diska [C:] i njegovom zauzeću.Slika 4. a način dodavanja novog fizičkog diska prikazan na narednoj slici. Na slici 4. odnosno operativni sustav ne smije biti aktivan.5. Dodavanje novog fizičkog diska obavlja se kroz postavke VPC KONZOLE izborom /Action/~/Settings/ uz 'ugašeno' VPC računalo. formatirana i ujedno time primarna i aktivna. što disk [D:] nema. Navedeno se radi pomoću čarobnjaka za kreiranje novog diska.5. . Da bi se realizirala planirana instalacija prema pripravljenoj tablici treba u sustavu pridružiti još jedan disk. Na njoj je instaliran operativni sustav.16 Stanje diskovnih resursa računala i VPC nakon instalacije OS Virtualni disk podijeljen je na dvije particije (dva logička diska) od kojih je samo jedna dostupna. virtualni naravno.

izrađen pomoću čarobnjaka.Slika 4.17 Pridruživanje drugog diska VPC-u Postupak korištenja čarobnjaka nije objašnjen ni u opisu VPC-a. za detaljnije upute kao i uvijek treba konsultirati literaturu ili pokrenuti čarobnjaka (Botun |Virtual Disk Wizard|) i slijediti upute koje su vrlo kvalitetno napisane. prikazane particije [C:] i [D:] na slici 4. pa se tako novi izrađeni disk nazvan 'Windows 7b.vhd' datoteke..vhd' kreirane kako je objašnjeno na prethodnoj stranici.16 logički su diskovi fizičkog diska 'Windows 7a.vhd' još uvijek ne vide. Ponuđenu lokaciju za virtualni disk i njegov naziv može se po volji promijeniti.vhd'. Navedeno će se naknadno izvršiti administratorskim alatima i tek tada će se podaci za drugi disk upisati u MBR i postati vidljivi operativnom sustavu. Da ne bude zabune.| i odabirom izrađene 'Windows 7b..vmc' datoteci. Osnovno podešavanje Windows 7 . Nije na odmet još jednom spomenuti da se svi zapisi o konfiguraciji VPC čuvaju u pripadnom mu 'Windows 7.5.5. jer na fizičkom disku još nisu definirane niti formatirane logičke particije diska. dok se sadržaji 'Windows 7b. pridodaje izborom |Browse.

Upravljački sustav (Control Panel) sadrži popriličan broj ikona-alata za podešavanje operativnog sustava.5. Osim toga svaki od naziva odvojen trokutićima ujedno je spojnica prema pripadnom prozoru što uz poboljšanu navigaciju kroz izbore u velikoj mjeri olakšava odabir bilo kojeg od prozora navedenih u formi. dok je potpuna konfiguracija sustava i dio podešavanja glede korisničkog sučelja opisan u poglavlju 4. Tako je prema narednoj slici izvršen odabir {Control Panel}~/All Control Panel Items/. U nastavku su opisana osnovna podešavanja sustava. . U navedenoj formi lako se prate sve akcije. Crvenim pravokutnikom zaokružena forma zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora. a sama konfiguracija sustava u osnovi se može podijeliti na dio koji se odnosi na sam sustav i na dio koji se odnosi na korisničko okruženje. te potom odabir /All Control Panel Items/~/Administrative Tools/ kako prikazuje naredna podslika.Podešavanje operativnog sustava podrazumijeva konfiguriranje sustava. Put do svakog od alata lako se prati u formi koja je na narednoj slici zaokružena crvenim pravokutnikom u kojoj su trokutićima odvojeni pojedini pojmovi preko kojih se je došlo do željenog skupa alata.3.

a konfiguracijski problem je riješen instalacijom besplatne antivirusne .18a na desnoj strani radnog izbornika prikazuje aktivnu ikonu za odabir odgovarajućeg rasporeda slovišta tipkovnice i crveni prekriženi kružić koji upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava i stoga nužnost provođenja odgovarajuće AKCIJE. Ako programska potpora dozvoljava uporabu još sesija adekvatno broju aktivnih sesija odgovara broj pridruženih dodatnih obrisa osnovnoj ikoni. odnosno u dva zasebna prozora.18 Sadržaj upravljačkog prozora / Pristupanje alatima za uređivanje sustava Na slici 4. jer tipkovnica s dvostukim oznakama gotovo da više nema. Glede jednostavnosti uklonjena je ikona za izmjenu rasporeda slovišta tipkovnice. što ukazuje da se navedena programska potpora izvršava u dvije sesije.518b iza jedne od ikone pojavljuje obris druge.5. Slika 4.5.Slika** 4.

programske potpore na što je zastavica (Action Center) sa crvenim prekriženim kružićem upozoravala. Tamniji pravokutnik skroz na desnoj strani linijskog izbornika (taskbar) je spojnica za dohvat radne površine (desktop).18a i 4.18c ukazuju da je dio sadržaja iz 'BETA' verzije u 'RC' verziji uklonjen. Svrha opisanih akcija je dohvat alata pod izborom |Computer Management| koji omogućava završne radnje zacrtane u planiranoj tablici. Razlike u slici 4. korisniku je raspoloživ izbornika /View by:/ u kojem se odabire tematski prikaza u ovom prozoru. sadržaj upravljačkog prozora u 'RC' verziji je nešto drugačiji kako prikazuje slika 4.5.18b u sistemskom izborniku.5. U odnosu na ovdje prikazanu 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava. Prva od narednih podslika prikazuje stanje po dodavanju dugog virtualnog diska koji još uvijek nije definiran.5. .| za kreiranje particije diska prikazan je na drugoj podslici. jer u VPC instalaciji nije od značaja. U popisu se vide svi virtualni diskovi i dostupni optički uređaj. Ovim alatom nije moguće kreirati proširenu particiju i logičke diskove u VPC okruženju.. Rezultat opisanih intervencija prikazuje slika 4. Drugi dodani disk prema planu treba podijeliti na dvije particije. Disk [S:] je dio načina prikaza mape fizičkog diska u VPC sustavu. Umjesto male ikone u traci s lijeve strane prozora glede izmjene sadržaja prozora prema tematskim skupinama. Razlog navedenom je i uklonjanje podrške za 'Tablet PC' u ovom primjeru. prikaz s velikim ikonama i prikaz s malim ikonama. U 'RC' verziji operativnog sustava broj raspoloživih sadržaja za podešavanje sustava je manji i ikona upravljačkog prozora je drugačija. nije uređaj za pohranu podataka VPC-a i ne vidi se. Izbor |New simple volume..5.18c. te se može pristupiti uređenju diska akcijom D1 koja omogućava izborom kreiranje jednostavne primarne particije.

Ovu preinaku treba napraviti prije uređivanja preostalih particija diska kako bi se oslobodilo slovo 'E' glede daljnje preraspodijele slova particija virtualnih diskova. nazivi pojedinih particija i pridružena slova particijama i optičkom .19 Uređivanje diskovnih particija Osim navedenog moguće je promijeniti ime particije. Automatski dodijeljeno slovo optičkom uređaju preinačeno je u slovo [T:]. pridruženo joj slovo i još pokoji parametar.Slika** 4. podaci o njima upisuju se MBR zapis diska i tako postaju stalno raspoložive operativnom sustavu.5. Treća podslika prikazuje stanje nakon svih obavljenih izmjena oznaka particija prema planu. Bitna osobitost VPC je da istovremeno može prihvatiti samo jedan optički uređaj i to samo onaj koji je trenutno 'prikačen' preko izbora /CD/~/Capture ISO Image…/. Prilikom kreiranja particija diska.

5..20 Podešavanje sistemskih osobitosti Promjena radne grupe obavlja se izborom jahača i botuna ||Computer Name|| ~|Change. moguće je podesiti 'dekoraciju' desktopa prema željama.| unutar ponuđenog prozora pri čemu se otvara prozor s nazivom 'Computer Name/Domain Changes' (slika 4.5.| uvod je u promjenu postavljenih vrijednosti varijabli okruženja korisnika i sistema koje se vrše prema slici 4. S desne strane treće podslike prikazan je izbornik iz kojeg se vidi omogućen rad s virtualnim diskovima kao uređajima što je navedeno kao jedna od usluga jezgre ovog operativnog sustava. Izbor |Environment variables.20c) u kojem je moguće promijeniti ime računala i radnu grupu kojoj će računalo pripadati.5. Slika** 4.uređaju. umjesto podrazumne radne .20b.21. gdje je moguće isključiti ili uključiti pojedine osobitosti radne površine (desktop) slično prikazu na slici 4..5. osobito na računalima sa slabijim sklopovljem.. Nealocirani prostor potrebit tijekom instalacije operativnog sustava u 'Beta' verziji iznosi 201MB (kao na slikama) dok u 'RC' verziji iznosi 101MB.22.4.. Što će se izravno prikazati korisniku u vidu ikona na desktop-u određuje se postavkama na slici 4. Glede povećanja performansi.

RAID 0 polje donijelo bi brze performanse. a virtualna memorija. datoteka pagefile.5. Programska potpora potom se instalira na [D:].5. a to je u suštini izbor /Contol panel/~/All Control Panel Items/~/Personalization/ sa slike 4. Podešavanja prema slici 4.20b moguća su akcijom D1 na radnu površinu (desktop) te izborom /Personalize/ i potom izborom /Change desktop icons/ u novom prozoru.5. U duhu planirane organizacije računalnog sustava zamišljeno je da se operativni sustav instalira na prvu particiju prvog diska .grupe 'WORKGROUP' koja se prikazuje u donjem lijevom uglu slika 4.23b. IP adresu i ostale mrežne parametre automatski dodjeljuje SOHO mrežni uređaj.sys. Slika** 4. kao prva datoteka na prvoj particiji drugog diska .5.21 Podešavanje virtualne memorije . Na taj način aktivnosti glede čitanja datoteka operativnog sustava i instalirane programske potpore s diskova odvojene su u cjelokupni sustav brže radi. Istina.[C:].16 i 4. ali njegov upravljački uređaj hibridnog tipa (čip uz nadzor upravljačkog programa u operativnom sustavu) ne obećava lak oporavak u slučaju kvara.18.[D:]. a podešavanje istih opisuje poglavlje o mrežnim postavkama. Naredni skup slika prikazuje kako virtualnu memoriju prebaciti na [D:] particiju i proglasiti je nepromjenjive veličine.5.

. ubrzava se sam sustav jer je virtualna memorija kompaktna i time sadržaji u njoj brže dohvatljivi. Virtualna memorija. Upisom vrijednosti 0 za [C:] poništava se virtualna memorija na ovoj particiji. a to su često tvorničke OEM ponude. Opisani postupak podjele diska na particije dobro je napraviti i ako se koristi samo jedan fizički disk. ostati će uvijek defragmentirana (u jednom cjelovitom komadu) ako joj je zadana fiksna vrijednost. a ako je raspoloživa minimalna količina RAM-a dobro je ostaviti da veličinu virtualne memorije operativni sustav prema potrebi dinamički mijenja ali opet na zasebnoj particiji. Fiksnu vrijednost virtualne memorije dobro je koristiti kad ima dovoljno fizičkog RAM-a (više od 2GB) u veličini jednakoj veličini RAM-a do 150% veličine RAM-a. kako bi datoteka virtualne memorije zauzela staze diska kojima se najbrže pristupa jer su na samom početku diska.Dakle. Instalacija koja je izvedena tako da je sve na jednoj particiji diska najgore je moguće rješenje. nužno je za svaku particiju izabrati |Cusom size:| i odabirom | Set| aktivirati upisane vrijednosti. Na taj način se osigurava razdioba operativnog sustava i korisnikovih podataka što podrazumijeva novu lokaciju korisnikovih radnih mapa. i lakše je vratiti spremljenu sliku particije (backup) operativnog sustava ako dođe do njegovog oštećenja (zaraze virusima na primjer). Premještanje virtualne memorije na [D:]particiju diska treba obaviti prije instalacije bilo kakve programske potpore na tu particiju. na kojima se može naći i programska potpora koja ima licenčna prava na par mjeseci nakon čega nije od koristi ako se ne kupi. datoteka pagefile. U duhu izmicanja radnih mapa koje se pune privremenim sadržajima i mapa koje sadrže dinamičke podatke korisnika (dokumenti.sys. pošta …). Ako se ostavi da operativni sustav odlučuje o njenoj veličini vrlo brzo će se fragmentirati zbog učestale promjene veličine i sustav će se u cjelini s vremenom usporiti. dobro je već u ovom koraku promjeniti sadržaj varijabli okruženja i time mjesto za privremene zapise koji nastaju tijekom instalacije i koji se automatski NE BRIŠU i nikom ne trebaju već samo zapunjavaju disk 'smećem'.

U odnosu na sliku 4. Ako se navedeni privremeni sadržaji redovito ne brišu mogu s vremenom dobro zapuniti disk i usporiti računalni sustav. kako pokazuje naredna slika na kojoj se može pročitati sadržaj varijabli okruženja %TEMP% i %TMP%.5. Nesreća je što svi ovi zapisi ostaju u registru i opterećuju ga.5. . Kako ovaj imenik sadrži uglavnom nekorisne i iskorištene sadržaje može se slobodno sve u njemu obrisati. Podslika 4.2.BAT datoteke prilikom uključivanja računala kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4. te i registar treba povremeno čistiti.22 Podešavanje varijabli okruženja korisnika i sustava Prihvaćene upisane postavke odmah su aktivne.Slika 4. bilo tijekom rada ili automatskim pokretanjem .5.16 može se uočiti da [D:] particija nije prazna jer je na njoj datoteka virtualne memorije.4.23b pokazuje stanje nakon što su obavljene sve izmjene po planu.

a sustavu su pridodani mnogi kontrolni i upravljači mehanizmi što ga čini prilagodljivim za različita okruženja. Ako se korisnik želi baviti izradom komandnih procedura (batch datoteka) ovaj popis mu može poslužiti kako bi automatizirao neke radnje koje bi inače morao obavljati 'ručno'. Dakle. instalacija 'Windows 7' operativnog sustav u odnosu na starijeg XP brata u velikoj mjeri je pojednostavljena. Do komandnog prozora dolazi se upisom ključne riječi CMD (ili cmd) u formi za traženje prema slici 4.23 Pregled sadržaja varijabli okruženja / Potpuno uređene particije U popisu koji slijedi po zadanoj komandi u primjeru na gornjoj slici vidi se u prvom retku verzija datotečnog sustava (v6.1) kao i vrijednosti svih varijabli koje sustav koristi. Uz nove .Slika* 4.2b.5.1 ili 4.5.5.

5. Slika** 4.24 Mrežna povezanost / Ažuriranje programske potpore / Pregled Interneta .koncepcije sklopovskih komponenti i učinkovit način korištenja njihovih resursa može se očekivati značajna računalna moć na stolu običnog korisnika. ako je bude znao uporabiti:-). Naredna slika ilustrira povezanost VPC računala s mrežom.6. Podešavanjem same povezanosti s Internetom bavi se jedno od narednih poglavlja. a podešavanje za ADSL povezanost u osnovi se obavlja kao na slici 7.3.

Prilikom instalacije na fizički disk u sastavu stvarnog računalu postupak je gotovo identičan uz neke male razlike koje treba poštovati.25. Osim toga instalacija sustava u VPC okruženju praktična je primjena Virtual PC programske potpore opisane u poglavlju o specifičnim informatičkim pojmovima. po čemu slijedi promjena zapisa u dnu slike 4. Posljednja akcija je aktiviranje operativnog sustava koja se odvija između računala korisnika i poslužitelja Microsoft-a. bez straha od eventualne zaraze.25a (koji se ne vidi) u kojem piše 'Windows is activated' i 'Product ID: XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX' (broj proizvoda generiran na temelju unesenog serijskog broja . te iz tog imenika izvršiti instalaciju.24c prikazuje jednu od mnogobrojnih stranica na sjedištu časopisa BUG kroz preglednik 'Internet Explorer'.4. SAŽETAK: Opisani postupak instalacije i osnovnog podešavanja procedura odnosi se na instalaciju u virtualno računalo. već instalacijski program treba najprije kopirati u imenik na fizičkom disku kojeg VPC vidi kao disk [S:].Podslika 5.5. Kroz opis instalacije operativnog sustava ukratko su popisane pojedine postavke sustava s prikazima koji su uporabljivi za dodatna objašnjenja u poglavljima koja slijede.ISO datoteke 'dohvaćenih' od strane VPC. koji ukazuje na nužnost izvršavanja nekakve AKCIJE opisane u prozoru zastavice. što se može s instalacijskog CD-a ili .ključa). No da bi računalo bilo potpuno funkcionalno na mreži. nužno je instalirati antivirusnu zaštitu. a podslika 5. na primjer u [F:\TEMP].vhd datoteku). ili se instalacijski program kopira u imenik kojeg VPC vidi kao mrežni disk. Tada nestane upozoravajući križić u crvenom krugu uz zastavicu u sistemskom izborniku. Pod izradom se misli na korištenje preuzete ISO datoteke uz poštivanje licenčnih prava.4. Rezultat instalacije jednog besplatnog antivirusnog programa vidi se prema ikoni kišobranu prikazanoj na slici 4. što je prema prethodnim slikama [S:].  Izraditi-kupiti instalacijski optički medij s 'Windows '7 operativnim sustavom. a otuda ga treba kopirati u neku od mapa VPC diskova (u stvari u . .5.24b pokazuje kako se kroz ostvarenu komunikaciju ažurira programska potpora za zaštitu od virusa. No instalacija programske potpore ne može izvršiti otuda.

ima nebitne sadržaje.    Pripraviti sve najnovije upravljačke programe (drivers) bilo objedinjene na jednom optičkom mediju.' ili slično. Ipak treba pripaziti prilikom čišćenja nekorisnih sadržaja. Opće značajke OS .. Naravno nakon instalacije.1. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke i programe ukomponirane u sadržaj operativnog sustava.5. i nisu potrebni sadržaji upisani u BOOT postavke. Može poslužiti bilo kakva kompilacija pomoćnih programa koja omogućava fizičko brisanje podataka na prvom fizičkom sektoru diska. • Ako je fizički disk potpuno prazan. odmah je po brisanju nanovo izraditi te na njoj započeti instalaciju novog OS. nov i nekorišten započeti instalacijsku proceduru pomoću optičkog medija na kojem je operativni sustav. ostane ponešto privremenih nekorisnih datoteka i mapa koje je zgodno izbrisati. Podaci o particijama i oznaka aktivne paticije s koje će 'krenuti' OS upisuju se u prvi fizički sektor diska (BOOT sector). ili koristiti isporučene upravljačke programe na optičkim medijima priloženim uz uređaje. Ustvrditi stanje na tvrdom disku. najčešće [C:] particija. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke odijeljene od operativnog sustava. osobito ako se nakon svega pristupa čišćenju registra. novi OS može se instalirati 'preko' starog. . kao kod Windows XP operativnog sustava. • Ako je disk već korišten. U suštini briše se zapisana particijska raspodjela i disk se vidi kao potpuno nov i nekorišten. pomoću pripravljenog BartPE medija i odgovarajućeg programa u prvi fizički sektor diska upisati nule. kao neki naknadno instalirani korisnički programi koji su bili na [C:] particiji. • Ako je disk već korišten. Vrši se u suštini migracija na novi operativni sustav na način da se od starog OS zadrži samo potrebno. osobito ako je u njima zapisano nešto kao 'Press the R key to begin the repair process.. tijekom instalacije treba izbrisati aktivnu particiju sustava na kojoj je poziv prema postojećem OS. Izvršiti podjelu diska na particije prema unaprijed pripravljenom planu. • Ako je disk već korišten. U tu svrhu mogu poslužiti neki pomoćni programi kao skup alata 'TweakNow PowerPack' ili 'Glary Utilities' i slični. Kad se instalacija operativnog sustava završi i izvrši osnovno podešavanje. izraditi sliku sistemske particije i pohraniti je na neku drugu particiju ili medij. ukomponirane na instalacijski medij. U BIOS-u računala podesiti sekvencu traženja BOOT uređaja (boot order) na način da je optički uređaj prvi kojemu se pristupa.

te čipset i procesor sposoban za sklopovsku virtualizaciju uz uključeni 'Intel VT' ili 'AMD-V' u BIOS-u.) DirectX 11 s 512MB RAM-a prema WDDM (Windows Display Driver Model. Nije ni za zanemariti ni činjenicu da implementacija novih tehnologija traži i drugačiju vrstu sklopovlja. analogno XP prikazu. podrška za SSE2 ekstenzije (višejezgreni od 1GHz> preporučljivo) 512MB (1GB> preporučljivo) 16GB raspoloživog prostora diska od 20-40GB DVD uređaj Super VGA monitor a. s 'aero' c. Za 64 bit-nu (x86-64 ili skraćeno x64) inačicu operativnog sustava preporuča se najmanje 2GB radne memorije i minimalno 20GB diskovnog prostora za instalaciju. ako se izvrši usporedba s prethodnim izdanjima. Istina. bio bi otprilike slijedeći: Procesor: Radna memorija: Tvrdi disk: obveznog Optički disk: Monitor: Grafika: Procesor 800MHz. Tehnologije koje koriste uređaje osjetljive na dodir zahtijevaju specifično sklopovlje koje u konačnici znatno povećava resurse i cijenu računalnog sustava.Da je svaki novi operativni sustav firme Microsoft sve gladniji što se tiče sklopovskih resursa već je odavno poznato. Prevedeno to znači: KUPI NOVO RAČUNALO! Da ali kakvo? Stoga prilikom kupnje novog računala i instalacije operativnog sustava treba pomno proučiti značajke sustava i koji su opći zahtjevi koje treba zadovoljiti kako bi se odabrala konfiguracija prema želji ili mogućnostima. kao 'Intel XEON' i slični. 'Windows 7' može se instalirati i na slabija računala ali neće biti raspoložive sve njegove funkcionalnosti. mada se za poslužiteljske potrebe koriste 'napredniji' proizvodi. miš osobitosti) memorije osobitostima) osobitostima GPGPU osobitosti) Periferije: Dakle. Gotovo svi današnji mikroprocesori mogu nekom od tehnologija adresirati memorijski prostor veći od 4GB (32 bit-na adresa). Za načina rada u 'Windows XP modu' (Windows Virtual PC) potrebno je dodatnih 1 GB RAM-a i dodatnih 15 GB slobodnog prostora na tvrdom disku. Navedeno nije rješenje za starije računalo ili programsku potporu koja 64 bit-ne pogodnosti ne može iskoristiti. . bez 'aero' b. to je cijena uvođenju mnogih novih mogućnosti i podrška novim tehnologijama. i konačno ljepšeg dizajna.) DirectX 9 s 128MB RAM-a uz 1GB radne (osnovna funkcionalnost.) DirectX 9 s 32MB RAM-a (osnovna funkcionalnost. 'aero' i HDMI sučelje za multimedijske potrebe tipkovnica. Tehnički minimum za koji bi trebalo zadovoljiti za 32 bitnu (x86) inačicu operativnog sustava.

Za očekivati je da će se postupno priječi na 64 bit-ne sustave po svim osobitostima računalnog sustava.izvršavanje negrafičkih zadaća) u potpunosti iskoristile. što nadalje podrazumijeva za takvu platformu pisane upravljačke programe i programsku potporu i drugačije alate za izradu programske potpore.) i operativnog sustava (GPGPU . Uz to treba da podržava DirectX 11 kako bi se napredne mogućnosti grafičke kartice (detaljnije i 'životnije' slike. . što omogućava NAPADAČU (domaći izraz za informatičke razbojnike) dobivanje administratorskih ovlasti nad računalom.. Arhitektura koja se u suštini temelji na već navedenom DirectX 11 (slika 4.).262) i MPEG-4 (H. U uz 'Windows 7' ili 'Windows Vista' ide 'Office 2007' koji opet traži svoje resurse i svi su izgledi da će opet za ugodan rad vrijediti pravilo: sve preporučeno višestruko pomnožiti i uzeti GRAFIČKU KARTICU koja. a stvarni napadač koji će svoje tragove prisutnosti na vrijeme odstraniti ostaje nepoznat.Treba naglasiti da se za 64 bit-ni operativni sustav podrazumijeva da zna 'raditi' s 64 bit-nim podacima..264) čitanje video zapisa i vlastitu video-memoriju od barem 512MB. višenitnost obrade..5. kreiranje mozaika.25b).. Adresne mogućnosti i 'veličina' podatka su osobitosti koje kod operativnog sustava i računalnog sustava ne moraju biti iste. DirectX 11. Koristi se od 'Vista' operativnih sustava nadalje i između ostalog omogućava 'aero' osobitost. Na ovaj način uz dovoljno postavljenih 'kukavičjih jaja' poslovanje neke firme putem Interneta može se onemogućiti. Ovo rješenje zlonamjernima otežava da predvide lokacije u memoriji koje trebaju napasti da bi izazvali zapunjenje međuspreme procesora (buffer overflow). Osobitosti računalnog sustava nekad podrazumne samo za poslužiteljske platforme polako zadiru u uredska/kućna računala. kod računalnog sustava podrazumijevaju različite izvedbe čipseta i sabirnica. ili s odgođenim djelovanjem na način da će se dana XY izvršiti silovito traženje resursa od poslužitelja neke firme i njeno poslovanje onemogućiti DoS napad (Denial of Service). ASLR je učinkovita zaštita od zlouporabe računala. A što s igrama? U ispoliranoj verziji 'Windows 7' operativnog sustava sve dosadašnje igre trebale bi uredno raditi. ima integriranu sklopovsku potporu za MPEG-2 (H. u sebi uključuje komponente DirectX 10 i DirectX 9 glede kompatibilnosti sa starijom programskom potporom. Zlouporaba može uslijediti u obliku postavljanja zloćudnog koda koji će napraviti neku štetu odmah brišući podatke i slično. Čini da se ove 'male' nekompatibilnosti rade ne bi li se udovoljilo korisnikovim 'multimedijskim' prohtjevima i naprednim grafičkim mogućnostima glede igara. dok će novije igre zahtijevati i znati koristiti naprednije tehnologije (Core i7. koja na nasumičan način u radnoj memoriji računala razmješta područja s ključnim podacima. 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ASLR (Address Space Layout Randomization) tehnologiju. WDDM je model arhitekture grafičkih upravljačkih programa koji osigurava funkcionalnost potrebnu za prikaz sadržaja na radnu površinu. pored već uobičajenih osobitosti. uskraćivanje raspoloživih resursa poslužitelja drugim korisnicima zbog njegove preopterećenosti.

Glede navedenog opća opasnost je sve veći broj 'kućnih računala' koja u pravilu nisu dovoljno zaštićena uglavnom zbog slabog poznavanja korisnika o osnovnim elementima zaštite i nadzora računala. 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ugrađen mehanizam koji preispituje zahtjeve korisnika . opcija koju korisnici rado isključuju. korisnička imena. a UAC sustav sprječava ga da bez ikakvih pitanja instalira bilo što. UAC na dijelu prikazan je na slici 4. a prijelazom pokazivača miša preko ikone prozori drugih aktivnih programa postaju providni da se bolje vidi onaj na kome je pokazivač. ali i jednostavnijem pristupu podacima od strane korisnika 'kućne' grupe. ali i za svaku aplikaciju posebno. Radna traka (taskbar) sadrži ikone koje pokazuju aktivne programe. 'Windows 7' ima još jednu osobitost tijekom instalacije.UAC (User Account Control).4. potpuno prerađen u 'Windows 7' i može se konfigurirati prema nivou sigurnosti. te sam sustav ne ogoli prema Internetu ili unutar lokalne mreže na način da je korisnik sustava prepoznatljiv kao administrator što predstavlja sigurnosni rizik. sad treba opet nešto čitati…. U odnosu na Windows XP. Dodaci u vidu 'igračaka' (gadget) mogu se po volji razmještati duž radne površine koja nije opterećena širenjem programskog izbornika. izvor nemalih frustracija u 'Windows Vista' operativnom sustavu. Dizajn operativnog sustava treba da omogući ugodan rad na sve brojnijoj i popularnijoj kategoriji jeftinih mini 'laptopa'. iako je sam korisnik član grupe administratora (slično kao na slici 4. UAC. Prema Microsoft-u razlog navedenom je da se razvoj programske potpore usmjeri na način da se izvodi bez nužnih administratorskih ovlasti korisnika. No. ID korisnika. Vanjski efekti od značaja za korisnika su povećana sigurnost uz lakše podešavanje u pogledu povezivanja lokalne i bežične mreže i lokalne razmjene podataka. instalacija napasti može se spriječiti bez intervencije antivirusnog programa. Navedeno pogoduje općoj sigurnosti jer u pravilu informatički nepismeni korisnici 'Administratoru' ne dodjeljuju zaporku. Sigurnosti pridonosi sustav koji nadzire zaporke. Eh.39 gdje traži potvrdu instalacije programske potpore koja zadire u sustav.ma daj ajde:-). te iako korisnik ima administratorske ovlasti pita ga za odobrenje izvođenja većine akcija. Korisnik 'Administrator' podrazumno postoji ali je onemogućen (kao i korisnik 'Guest') i nije mu dodijeljena zaporka. a osobitost kreiranja kućne grupe korisnika (HomeGroup and Sharing) doprinosi dodatnoj zaštiti podataka raspoloživih kroz mrežu.10) nema ovlasti kao istinski administrator. te ako se pažljivo čitaju poruke. bez velikih odstupanja u grafičkom rješenju u odnosu na 'Vistu' ali značajnih u odnosu na 'XP'. certifikata i ostalo vezano uz Internet usluge (Windows Credentials).5. . Integrirana je podrška za kontrolu dodirom i poboljšana integracija s mobilnim i multimedijskim uređajima. Uloga informatičkog obrazovanja ogleda se i u navedenom. Ova osobitost vrlo je korisna jer će neki 'trojanac' (vrsta zloćudnih programa) tražiti dozvolu za instalaciju u sustav.

prijenosno računalo na poslu vidjet će jedne uređaje. Podrška radu s više monitora unaprijeđena je tako da se prozor prikazan na jednom monitoru mišem premjesti u drugi 'Drag & Drop' postupkom. automatski se rastvara njegov sadržaj i mogu se dohvatit pojedini njegovi sadržaji ili na primjer pretražiti album slika pomicanjem prsta ruke unutar prikazanog prozora i jednu od njih akcijom 'Drag & Drop' prenijetu u aplikaciju za obradu slika prstom i napisati prstom na monitoru neki tekst ili izrezati dio iste. unaprijeđena je u smislu brzog predočavanja mogućnosti priključenog uređaja kroz jedan objedinjeni prikaz. odvojenog po djelovanju u dva osnovna područja. uz aktiviranje programske potpore koja opisuje osnovne postavke sustava. Na primjer. te potpora raznolikim mrežnim uslugama uz značajno poboljšanje glede pridržavanja standarda. širiti sadržaj (zoom) i primjenjivati razne akcije oblikovanja ili rada s objektima. izgleda prema narednoj slici. osobito više funkcijskim. naravno sa mogućnošću utipkavanja znakova dodirom. Podrška monitorima osjetljivim na dodir značajno je unaprijeđena u smislu korištenja sustava. Konačni izgled sučelja prema korisniku operativnog sustava 'Windows 7'. Windows i WEB. uz napredno korištenje tipkovnice koja se prema potrebi prikaže na zaslonu. . Dodirom prsta na sliku botuna izbornika prikazanog na zaslonu. uz dizajn aplikacija koje će znati iskoristiti nove mogućnosti. Podrška različitim uređajima. koji se oslanja na naprednije sklopovlje i podržava različite sklopovske platforme. Sve navedeno omogućava upravo novi koncept API-a (Application Programming Interface).Definiranje kućne mreže svrsishodno je razgraničeno od sustava na poslu. a priključivanjem na kućnu mrežu automatski su raspoloživi drugi uređaji bez potrebe za instalacijskih zahvatima i promjena konfiguracije sustava. kao programska potpora u CAD/CAM području ili poslužiteljska programska potpora za podršku 'kupovine' preko WEB-a. Prst je u osnovi zamijenio miša i jednako je toliko precizan uz opasku da operativni sustav prepoznaje više istovremenih dodira (Multi-Touch).-). Naravno. Stranice dokumenta mogu se brzo pregledavati 'pokretima prsta'. Pitanje je samo kako je riješeno brisanje otisaka prstiju sa zaslona.

5.25*** Informacije o sustavu / Podešavanje pojavljivanja ikona / Potpora za UDF U samom dnu gornje podslike 4. otvara se novi izbornik koji pored ostalog omogućava otvaranje prozora prema slici 4.24a. po završetku instalacije operativnog sustava. korisnik se umoljava da izvrši 'aktiviranje' proizvoda. što ovdje nije prikazano. Ako se na mjestu izbornika gdje se pokazuje datum i vrijeme izvrši akcija D1.5.5. uz uvjet da je VPC prethodno spojen na Internet kako prikazuje slika 4.25c izborom /Customize notification icons/.Slika 4. što se najjednostavnije obavlja akcijom na ponuđenu spojnicu.25a. moguće je svakoj od ikona odrediti pod kojim okolnostima će se pojaviti u desnom uglu linijskog .5. Ako nije uključena opcija |Always show all icons and notifications on the taskbar|.

što se vidi iz zaglavlja animiranog prozora na slici 4. na primjer. mogu se formatirati.ZIP datoteke već je poznata kod prijašnjih inačica Windows OS.izbornika zadaća. koja se koristi iz komandnog prozora (<Windows> + <R>) i omogućava njegovo kreiranje. To znači za testiranje novih upravljačkih programa ili novih mogućnosti OS i sličnih radnji. Podrška za .5. Moguće je pri instalaciji 'Windows 7' OS pomoću VPC u neku . U sažetku uvodnih poglavlja već je navedeno da operativni sustav podržava . . Virtualni disk moguće je izraditi i prilikom same instalacije OS ili naknadno pomoću programske potporeDISKPART. Za 'aero' osobitosti zaista ne treba mnogo. u protivnom bez obzira na definiranje uvjeta prikazuju se sve ikone kao na slici 4. nije potreban VPC ili hypervizor ili 'dual boot' između nekoliko operativnih sustava i zasebna particija. unutra nje stvoriti novi virtualni disk (.25d.25a. kopirati i brisati sadržaji prema nahođenju. što omogućava da se s njima može raditi kao s disketom. dakle znatno veći po kapacitetu i sadržajniji od CD medija za Windows XP instalaciju.19c omogućava jednostavnu izradu i pridodavanje virtualnih diskova. odnosno da je podrška za njih ugrađena u jezgru OS (kao kod 'Windows Server 2008' OS). Dakle. Slika 4. te njegovo pridruživanje fizičkim diskovima tako da se 'vidi' iz 'Disk Management' programske potpore koja prema podslici 4.25d ujedno je primjer 'aero-glass' osobitosti operativnog sustava. Raspoloživi kapacitet medija tada je manji u odnosu na uobičajeni način korištenja optičkih medija. u modu osnovne funkcionalnosti bez 'aero' osobitosti kao kod 'Basic' izdanja 'Vista' operativnog sustava.5. virtualni disk prepoznatljiv je bez instalacije VPC programske potpore.Programski alati glede podešavanja sustava i nekoliko jednostavnih programskih uradaka i igara (678MB).VHD datoteka jer je 'Windows 7' i 'Windows Server 2008' moguće instalirati izravno u nju.25a. podjelu na particije i njihovo formatiranje (pripremu za prihvat podataka). VPC programska potpora ne podržava 'aero' osobitost i ne omogućava zapisivanje na RW optičke medije u UDF formatu.5.5. Navedena podslika je prikaz s instaliranim OS na 'fizičko' računalo te je stoga moguće razabrati 'aero' osobitost. Iz sadržaja kojeg prikazuje slika 4. Osnovne postavke računala mogu se izmijeniti i preko ovog prozora izborom /Change Settings/ prema slici 4. Kada se pregleda njegov sadržaj (vLite) može se u verziji koja je uporabljena u prethodno prikazanoj instalaciji očitati da se sastoji od slijedećih skupina podataka:  Accessories .VHD unutar .25a može se razabrati da su zadovoljeni svi minimalni uvjeti za rad operativnog sustava opisanog u ovom skupu stranica. Instalacijski medij je DVD. Vrlo je značajno da operativni sustav prepoznaje CD/DVD-RW medije i način njihove pripreme i uporabe u UDF formatu. kako pokazuju grafički resursi prema slici 4. već se može izraditi .69b.VHD).EXE u imeniku [C:\Windows\System32].5.5.VHD datoteku.5.VHD datoteke.

pisače.Razne usluge potrebne sustavu za ispravan rad ili usluge raspoložive korisniku (149MB).7116 datoteka u 179 mapa. glazbeni i video primjeri. između ostalog i za Hrvatsku i hrvatski jezik (1109MB). Services .Upravljački programi za komunikacijske uređaje. Kako se radi o instalaciji na 'Virtual PC' računalo dosta sadržaja nije potrebno. dijagnostika. Svi sadržaji su u komprimiranim datotekama.       Drivers .Podrška za razne osobitosti sustava i osnova instalacije (2056MB). Fax.Podrška za razne multimedijske aplikacije. u osnovi sadržaji koji nisu nužni a zauzimaju dosta mjesta. podrška govoru. Languages . WLAN. skenere. ali zahvaljujući i modelu s upravljačkim programima koji podržava kompatibilnost s upravljačkim programima za 'Windows Vista' i 'Windows XP' operativnim sustavima. Dakle. sadržaje i kodere (971MB). unaprjeđenje pretraživanja i govora.Podrška za razne svjetske jezike i države. Tablet PC i slično. obimnost sadržaja u odnosu na Windows XP CD medij je znatno veća te stoga nije čudno da su gotovo svi uređaji u računalu prepoznati.792 datoteke u 151 mapi / Windows XP SP3 . Nakon brisanja nepotrebnih sadržaja glede jezika. System . što znači da je zapunjenje diska po instalaciji operativnog sustava veće. Zbog prirode instalacijskog DVD medija. Hardware support . SAŽETAK: . protokole. slikovne pozadine. kamere. skener. samo u ovom dijelu ostalo je oko 14MB jezičnih sadržaja koji se odnose na Hrvatsku i zajedničke jezične postavke. elektroničku poštu i srodnim sadržajima (151MB).Podrška za mrežu. XBOX i slične (133MB). vatrozid. mrežne osobitosti. kamere. Tijekom razvoja ovog operativnog sustava za očekivati je da će ovaj dio biti sve sadržajniji i bolji do konačne distribucije.Podrška za disketni uređaj. Multimedia . Network . TV kartice i drugo (90MB). TV kartica. Mala usporedba što se tiče organizacije sadržaja na instalacijskom mediju: Windows 7 . kao drugi jezici osim hrvatskog. Glede navedenog smanjen je obim instalacijske ISO datoteke za približno 50%. igre. IR uređaje. mnoštvo sadržaja objedinjeno je u zajedničke komprimirane datoteke. Firewire.

obim podatka na 32 bit-nom operativnom sustavu je upola manji od 64 bit-nog operativnog sustava. Ali da bi se ostvarila prednost od 64 trake vozilima se mora omogućiti da ih sve iskoristite a ne samo jedan dio. Sadašnjost za sad ukazuje da korisnik ima više problema glede kompatibilnosti postojećih 32 bit-nih aplikacija u odnosu na dobiti koju 64 bit-ni OS nudi. raditi na 64 bit-nom sustavu ako je ispravno dizajnirana. 4. Ako se računalo koristi za pokretanje specijalne 64 bit-ne programske potpore kao što je 3D modeliranje ili rad s velikim količinama podataka dobit je sigurna. Kod poslužitelja. od kojih je ULTIMATE verzija najbogatija mogućnostima. Prva očigledna dobit je mogućnost korištenja veće količine radne memorije. glede navedenog nema poteškoća. kao jedne osobite kategorija računala. u nekoliko verzija pojedinih. te se automatski smanjuje potreba za češćim pristupima disku sa čime se smanjuje utjecaj još jednog uskog grla u računalnom sustavu.Windows 7 operativni sustav distribuira se kao 32 bit-na i 64 bit-na inačica. Što će donijeti budućnost pokazat će se s vremenom. Po protočnosti podataka pristup diskovnom sustavu i radnoj memoriji računala spadaju u najkritičnije aktivnosti. Osim toga veća količina radne memorije omogućava pohranu veće količine podataka. To znači da računalo može obraditi dvostruku količinu podataka u bilo kojem trenutku uz 64 bit-ni OS u odnosu na 32 bit-ni OS. Struktura sustava . što prevedeno na računalni jezik znači da mikroprocesor mora znati obrađivati 64 bit-ne podatke (što današnji procesori i mogu). Poboljšanja su ostvariva na svim ostalim područjima. U svijetu računala. Mala slikovita usporedba: autocesta s 32 trake ima dva puta manju protočnost vozila od autoceste s 64 trake u istom vremenskom razdoblju. što omogućava na primjer istovremeni rad više virtualnih računala i uporabu RAM-diska. skener ili digitalna kamera i slično koji će još jedno vrijeme ostati na 32 bit-noj verziji i postati mogući uzrok glavobolje kod korisnika. ali i sporije. ali su moguće poteškoće s nekim manje značajnim uređajima i njihovom programskom potporom kao što su pisač. U osnovi sva 32 bit-na programska potpora trebala bi uredno.5. 32 64 Pojednostavljeno rečeno. Lako je zaključiti kakvi će se operativni sustavi u bliskoj budućnosti koristiti čim 'stasa' dovoljno programske potpore koja može iskoristi nove raspoložive mogućnosti. Jezgre sustava nisu iste i osnovna razlika je u upravljačkim programima sklopovlja i adresnim mogućnostima glede radne memorije (2 =4GB / 2 =1'073'741'824GB). a programska potpora korisnika mora znati iskoristiti što joj sustav sklopovlja i operativni sustav u tom slučaju omogućavaju. mogućnosti pojedenih sklopova ili uređaja mogu postati usko grlo glede protočnosti podataka što uzrokuje pad performansi računalnog sustava. Povećanje istovremene obrade podataka u jedinici vremena omogućava upravo 64 bit-ni operativni sustav i time poboljšava protočnost podataka.2.

pri čemu je moguće pregledavati sadržaje slično slici 4. a ne prema fizičkim mapama i datotekama sustava .imenik (directory).5. Slika 4. Lijevi panel (NAVIGATION PANE) koji ima stablastu strukturu koja se širi se kao krošnja drveta prema listovima od kojih svaka grana predstavlja jedan put ili mapu . inicijalno prikazuje naredne elemente: + Favorites Desktop Downloads Recent Places + Desktop + Libraries + Documents + Music + Pictures + Videos HOMEGROUP (ako je omogućeno) + PRIJAVLJENI_KORISNIK (Drago) + Computer + Floppy Disk Drive(A:) + Local Disk (C:) + Local Disk (D:) : + Network + Control Panel Recycle Bin . jer je sve panele osim RADNOG panela po volju moguće isključiti ili uključiti izborom prema /Organize/~/Layout/. Tools. View.3. Iz prikaza se vidi je da navigacijski panel ima organizacijsku hijerarhiju prema vrsti podataka svrstanih u BIBLIOTEKE. Edit. Help) s pripadajućim mu padajućim izbornicima koji je podrazumno isključen. a listovi datoteke (file) u mapi. a desna strana je RADNI panel kojem se sadržaj mijenja ovisno o tome što je u navigacijskom panelu odabrana. Brzo aktiviranje ove aplikacije ostvaruje se tipkovničkom kraticom <Windows>+ <E>. Navigacijski panel.26. dakle izgled i prisutnost panela po želji. ako se sve mape i datoteke postave vidljivim prema postavkama na slici 4.8 kojoj se uz dva tipična dijela pridodaje još jedan panel s desne strane za brzi pregled odabranog sadržaja (PREVIEW PANE) i pregled analiza odabranog sadržaja (DETAILS PANE).STABLU OS.Imenična (logička) struktura 'Windows 7' operativnog sustav pregledava se i pretražuje pomoću unaprijeđenog Windows Explorer-a (WE). Korisno je 'kvačicom' uključiti izbor || Menu Bar|| koji omogućava prikaz linijskog izbornik u zaglavlju WE (File.5.16 ilustrira jedan od mogućih prikaza.

Elementima koji u prethodnom popisu imaju + oznaku mogu se sadržaji posve skriti ili dalje razgranati u prikazu kao pokazuje naredna slika. .Prethodna slika prikazuje osnovnu strukturu sustava.

.

5. pristupom preko korisničkog imena uz biblioteke ili pregledati mapa [C:\Users\Drago] gdje su svi korisnici. S mape [All Users] u kojoj su podaci programske potpore zajednički svim korisnicima i s koje vodi simbolička spojnica (SYMLINKD).5. neka vrst prečice.26 Određivanje načina pregledavanja mapa / Mape i datoteke Windows 7 OS Prikaz u RADNOM panelu WE primjer je što se sve vidi kada je omogućen prikaz svih vrsta skrivenih imenika i datoteka. što se najbolje vidi iz slike 4. Spojnice [All Users] i[Default Users] kreirane su kako bi se zadovoljila kompatibilnost s XP sustavom i pripadnim mu poslužiteljima i već postojećom programskom potporom i u WE vide se na isti način ali ne i u komandnom prozoru.26b vidi se da je sustav instaliran na disku [C:] kojemu je dodijeljeno ime 'Sistem'..26b je samo proširena ilustracija dijela sadržaja raspoloživih korisniku. koja je u suštini popis sadržaja (datoteka) korisnika.26b vidi se da stablo sadrži logičke i fizičke prikaza. koji se mogu staviti na raspolaganje ostalim učesnicima mreže pridruživanjem 'PUBLIC' bibliotekama. i zasebna mapa [Public].26b.Slika 4.5. Sadržaji prikazani u vrhu uz logičku strukturu [Documents] prikazuju radne sadržaje pripadne korisniku 'Drago'. a prikaz na slici 4. Donji prikaz sa slike je zbog preglednosti malo 'izdužen' u odnosu na stvarni prozor operativnog sustava. mapa [Default] koja sadrži predloške i sadržaje na temelju kojih se kreira okruženje novog pridodanog korisnika prilikom prve njegove prijave.. već su samo ilustracija što inicijalno sadrži logička struktura [Documents]. Iz primjera stabla na slici 4. Mapa [Users] sadrži sve barem jednom aktivirane korisnike na sustavu. osobito multimedijskih. Dobro je glede stabilnosti sustava u radu postaviti da se prikaz svakog imenik izvršava kao vlastiti proces. Do prikazanih prozora dolazi se u WE odabirom iz linjskog izbornika /Tools/~/Folder options. ne pripadaju prikazu prema odabiru s lijeve strane slike 4. prema imeniku [C:\ProgramData]. WE može istovremeno prikazati u istom prozoru samo jedan od odabranih sadržaja iz navigacijskog panela. Najinteresantniji dio je skupina 'LIBRARIES'./. Do istih prozora može se doći izborom {Control Panel}~/All Control Panel Items/~/Folder options/. Korisnik 'Drago' svojim sadržajima pristupa kroz dva prikaza: logičku strukturu podataka koja pripada mapi [Desktop] ili fizičku strukturu na disku [C\:Users\Drago] (plavi pravokutnici s imenom 'Drago'). kako bi se korisniku omogućio što brži dolazak do željenih podataka.5. . mapa [Default Users] koja je samo neizbrisiva sistemska spojnica (JUNCTION) prema mapi [Default]. a inače bi imao podrazumno ime 'Local Disk'.18a.5. Podslika 4. Na gornjoj slici 4.5.26a prikazuje na koji način se omogućava da su svi imenici i datoteke vidljivi.5. iako se radi oistim sadržajima. Slika pokazuje dva načina na koje se može pogledati trenutno prijavljeni korisnik 'Drago'.

u fizičkoj strukturi svi korisnici su u imeniku [C:\Users].5. te ga nema prema slici 4. Dakle. Prijavljeni.27a vidi se da je aktivan korisnik 'Drago'.5. te mu se stoga nikad ne izrađuju pripadni imenici.26b. prema novim lokacijama vode spojnice kao što se vidi na desnoj strani slike 4.5.27b i 4.61 može se u sustav dodati novi korisnik. a logička struktura mijenja se od korisnika do korisnika. a da se nikad nije prijavio na sustav niti se to od njega očekuje.bin Glede kompatibilnosti sa starijim sustavima i programskom potporom.19 i 4. Tek kada se korisnik 'Administrator' omogući i ako se izvrši prijava na sustav s njegovim imenom i postane aktivan. na računalu koje pruža usluge dobro je da dodano KORISNIČKO_IME i ZAPORKA bude isto kao na .5.5. Imenici koji su doživjeli premještanje navedni su u narednoj tablici: Windows XP \Documents and Settings \All users \Default User \Application Data \Cookies \Local Settings \My Documents \NetHood \PrintHood \Recent \SendTo \Start Menu \Templates \RECYCLER Windows 7 \Users \Users\All Users > \ProgramData \Users\Default \AppData\Roaming \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies \AppData\Local \Documents \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates \$Recycle. Radi boljeg prepoznavanja dodanog korisnika i olakšanog mu rada. omogućen ali i neaktivan korisnik koristi kad se neki sadržaji ili uređaji (pisač na primjer) na jednom računalu žele staviti na raspolaganje točno određenom korisniku na nekom drugom računalu u mreži. U primjeru na slikama 4.27c korisnik 'Administrator' je aktivan i nalazi se u logičkoj strukturi uz skupinu 'Homegroup' prema već prikazanoj osnovnoj strukturi sustava.26b u imeniku[C:\Users]. doći će do izrade pripadnih mu imenika koji su tek tada vidljivi u WE.5.5. Na slici 4.Bilo bi dobro da su novu lokaciju dobili samo prethodno dva navedena imenika. Preko /Computer Managemenet/~/Local Users and Groups/ izbora prema slikama 4. Takav slučaj je korisnik 'Administrator' koji u 'Windows 7' operativnom sustavu postoji ali je u podrazumno onemogućen i niti jednom nije aktiviran.

Slika** 4. nalazi u imeniku [Users]. Kako u mapi [Users] ima više korisnika. logično je da ni sastav učitanih podataka u registri neće biti isti.27 Imenik svih korisnika 'Users' .nadzornik svih zbivanja na sustavu [All Users] > [ProgramData] . No to ne vrijedi za ikonu[Default user] koja je sistemska spojnica (JUNCTION).5.5. Korisnici sustava i pripadne im mape su: o o o [Administrator] . Ovo važi osobito za slučaj kada se za računalo spaja korisnik koji se služi 'Windows 9x' operativnim sustavom (poglavlje 4. što se vidi na slici 4.predlošci za kreiranje novog KORISNIKA . od kreiranih do 'sistemskih'.28c.27b daje u polju |Target:| mjesto na koje simbolička spojnica vodi i akcija L1 na spojnicu ne izvršava se. Disk koristi NTFS (New Technology File System) datotečni sustav prema kojem se veličina mape ne vidi. Akcija D1 i izbor /Properties/ na ikonu [All Users] prema slici 4.3.njegov sadržaj / Sastav 'Public' imenika Prethodne slike pokazuju da se spojnica [All Users].5. nekadašnji imenik u sastavu [Documents and Settings] imenika u 'Windows XP' sustavu. a programska potpora za upisivanje podataka na optički medij koristi UDF (Universal Disk Format) u kojem mapa ima osobitosti datoteke te ima neku veličinu. što ukazuje da više spojnica upućuje na isto mjesto i da se međusobno slijede.5).računalu korisnika koji raspoložive usluge treba.postavke zajedničke za sve korisnike [Default User] > [Default] . U oba slučaja radi se o popisu sadržaja koje mapa sadrži.

28 Datoteke i mape Windows 7 OS u 'Command' prozoru Dohvat prikazanog komandnog prozora vrši se zadavanjem komande CMD. elementi za upravljanje i rukovanje s prozorima i njihovo pretraživanje funkcionalno su ostali isti kako prikazuju slike 4.3. Naredni skup slika prikazuju kako pročitati skrivene datoteke i kako se prikazuju pojedine spojnice. u formi za pretraživanje koju sadrži polazni (glavni) izbornik.3.2. Usput.3 za prethodne inačice ovog OS te je potrebno samo par sitnica ponoviti.1. Naravno.2. odnosno pozivom na izvršavanje datoteke [C:\Windows\System32\CMD.mapa koja služi za sadržaje raspoložive učesnicima na mreži Kako to da se spojnice razlikuju u prikazu kod CMD okruženja a ne u WE prikazu? WE je grafičko sučelje za pregledavanje sadržaja diskova od strane korisnika i s programerskog stajališta je nebitno. 4.EXE]. A nije na odmet ponoviti i sintaksu DOS komandi.o o [KREIRANI_KORISNIK] . Prema slici 4. . Slika** 4.3 i 4. vrijedi za korisnike koji se misle sa CMD služiti.3 treba se podsjetiti što je 'prompt' i 'kursor'. Navedena datoteka nije ništo drugo do komandni interpreter.postavke korisnika upisane prilikom instalacije sustava (jedan ili više korisnika) [Public] .5.

SYS su recidivi prošlosti.BAT i CONFIG. XP operativni sustav dobio je svoje mjesto u ovom popisu u kartici || Compatibility||. ali može za svu programsku potporu koja se instalira ili na njene instalirane datoteke.Datoteke AUTOEXEC. kao na primjer notepad. dok 'RTM' verzija ima još podršku za 'Windows Server 2008 (Service Pack 2)'.exe i slične. i operativni sustav ne poštuje u potpunosti zapise u njima. iako je u stanju dopustiti ispravno izvršavanje neke stare 16 bit-ne aplikacije. Slika** 4. Ostali prikazi ove slike opisuju još neke dodatne mogućnosti. a ni same kartice nisu iste već zavise o tipu datoteke koji se pregledava. a prikazani popis odnosi se na 'RC' verziju operativnog sustava koji u odnosu na 'Beta' verziju sadržajniji. a u kartici ||General|| raspoloživo je definiranje poznatih atributa iz DOS-a: .5. Ako s izvršavanjem programske potpore ima poteškoća dobro je odgovarajućoj izvršivoj datoteci pridružiti jedan od odabira u 'Compatibility mode' kako prikazuje naredna slika. Kompatibilnost se ne može postaviti za datoteke koje pripadaju sustavu.29 Svojstva datoteka i mapa Dakle. Omogućava se određivanje vlasništva nad datotekom preko kartice||Security|| gdje se omogućava što pojedini korisnik smije.

|~|Share this folder|~|Permissions| dolazi do dijela koji omogućava dodjelu prava mapi za određenu grupu korisnika ili za odabranog korisnika u mreži.Profili svih korisnika. [Users\Public] .Datoteka koja predstavlja virtualnu memoriju sustava.SYS . [Recovery] . AUTOEXEC. Kartica ||Details|| daje osnovne podatke o datoteci koje sustav može prepoznati.Bin] . [PerfLogs] .BAT . već ih ista nasljeđuje od imenika u kojem se nalazi ako on ta prava ima.Datoteka koja sadrži uređaje koji se moraju pokrenuti glede kompatibilnosti s prethodnim verzijama OS-a. CONFIG. PAGEFILE. [System Volume Information] .Podaci važni za postupak restauracije.Datoteka koja sadrži slijedno zadane komande koje se pri uključivanju računala moraju izvršiti.Sva instalirana programska potpora. [Windows] .5.Cjelokupni operativni sustav. [ProgramData] .Datoteke za razmjenu u kućnoj mreži.Sadržaji zajednički za sve korisnike.Izvršive datoteke potrebne za povrat sustava s 'Recovery CD'.Nadzorni sustav dohvata OS pri uključivanju računala. [Program Files] . Osnovno od Windows 7 sustava prema slikama su imenici i datoteke: o o o o o o o o o o o o o o [$Recycle.Imeniku kojem akcije bilježi korisnik 'Administrator'.30 BOOT imenici operativnog sustava .. BOOTMGR . Ako je u pitanju imenik (mapa) nudi se kartica || Sharing|| glede ponude sadržaja na raspolaganje ostalim učesnicima u mreži u kojoj se preko izbora |Advanced Sharing.SYS .. [Boot] .Imenik u kojem su podaci za BOOT_MANAGER operativnog sustava. [Users] .'Read-only' i 'Hidden'. Slika* 4. Samoj datoteci se ne mogu dodijeliti prava raspolaganja kroz mrežu.Imenik izbrisanih sadržaja.

POST. MBR je neovisan o operativnom sustavu.EXE aktivira se u slučaju oštećenja datotečnog sustava ili vraćanja iz hibernacije. Pošto je MBR zapis neovisan o operativnom sustavu ova podjela diskova na particije može se izraditi s bilo kojim alatom namijenjenim za ovu svrhu. datoteka [C:\bootmgr].NTOSKRNL. Sistemska particija mora biti označena kao aktivna (oznaka-zastavica 'A').EX E alocira radnu memoriju i učitava nužne sistemske upravljačke programe i JEZGRU operativnog sustava te daljnji nadzor prepušta jezgri operativnog sustava . datoteci smještenoj u imeniku [C:\Windows\System32] veličine nekoliko MB koja objedinjuje fundamentalne dijelove operativnog sustava.EXE > SMSS.EXE (Windows Loader) ili WINRESUME. Dvije particije ne mogu biti istovremeno aktivne.EXE > WINLOGON. MBR zapis je prvo što se čita od strane inicijalne programske potpore (BOOTSTRAP) zapisane u BIOS-u koja kad pronađe BOOT oznaku aktivne particije očitava BOOT_SECTOR.EXE.EXE > NTOSKR NL. prethodno kreirani korisnik po potvrđenom upitu od strane sustava automatski gubi administratorske ovlasti . redoslijed akcija prilikom uključivanja računala bio bi: BIOS. Korisnik 'Administrator' podrazumkno nije kreiran i neaktivan je. Ako se učitava 'Windows 7' operativni sustav daljni nadzor prepušta se WINLOAD.23) i dohvata virtualne memorije.5. Dakle. koji koristi BCD (Boot Configuration Data) zapise u [C:\BOOT] imeniku kako bi saznao više o operativnom sustavu kojeg mora pokrenuti ili ponudio nekakav izbornik ako se koristi više operativnih sustava. Korisnici i uređaji sustava Korisnik kreiran u postupku instalacije pripada grupi administratora sustava.EXE programske potpore. MBR sadrži zapis o načinu na koji je disk (ili više njih) podijeljen na particije i koja je od njih aktivna. Potom se aktivira SMSS. sektor aktivne particije diska u kojem je zapis gdje se nalaziBOOT_MANAGER.EXE (Session Manager Subsystem) u imeniku [C:\Windows\System32] glede učitavanja varijabli okruženja (slika 4. Ako se korisnik 'Adminstrator' izradi i zada mu se zaporka. WINLOAD. te konačno slijedi prijava korisnika na sustav posredstvom WINLOGON.U prvih 512 byte-a tvrdog diska upisani su podaci kako je disk podijeljen na particije i koja je particija diska sistemska. WINRESUME.EXE (Windows Resume Loader) datoteci koje se nalaze u imeniku[C:\Windows\System32] i [C:\Windows\System32\Boot]. Navedeni blok podataka naziva se Master Boot Record (MBR) i ako se zapisi oštete gube se svi podaci. BootStrap > MBR > Boot_Sector > Boot_Manager > WINLOAD.EXE.

jedan je od razloga zašto se značajne i najviše korištene mape korisnika premještaju na drugu particiju.Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima Svaka od navedenih mapa ima svoje podmape i datoteke koje opisuju svakog od navedenih korisnika. Tako će tu ostati mnoštvo beskorisnih zapisa nastalih prilikom instalacije programske potpore ili u radu sa ZIP datotekama.31b vidi se da je korisnik 'Administrator' podrazumno onemogućen i da nema postavljenu zaporku. Ogromna količina podataka koja se tijekom rad skuplja u korisničkim mapama i otežano obnavljanje sustava u slučaju njegovog oštećenja.(mijenja se grupa). osobito ako ga koristi više korisnika. koja sadrži slijedeće mape i datoteke:      [Administrator] .glavni administrator sustava. Higijenu računala.5.31b) KREIRANI_KORISNIK . prethodno nekom drugom korisniku treba omogućiti administratorska prava da se ne bi blokirao pristup sustavu u svojstvu administratora.korisnik ugrađen od strane sustava. Svi kreirani korisnici na sustavu svoje podatke imaju u mapi [Users]. . i ako se želi ponovno zaključati korisnika 'Administrator. Korisnici sustava prema narednoj slici su: o o o Administrator .31a i 4.Okruženje koje se odnosi samo na administratora sustava. Kako se tu čuvaju svi podaci od korisnika. količina podataka u njima može enormno narasti zbog privremenih datoteka Internet Explorer-a. čitanjem PDF dokumenata i sličnim programima koji [Temp] podmapu u mapi [Local] za svašta koriste i po uporabi ništa automatski ne brišu. nije lako provoditi. inicijalno kreiran pri instalaciji operativnog sustava Guest . koji je podrazumno onemogućen (slika 4. a još je teže vratiti sustav u ispravno stanje ako se iz nekog razloga ošteti.korisnik sustava.5. ako nisu izmješteni van diska s operativnim sustavom. poštanskih sandučića s mnoštvom privitaka.5.Predložci za kreiranje sadržaja za novog korisnika u trenutku prve prijave novog korisnika na sustav [KORISNIK-1] . kolačićima i raznim vrstama privremenih datoteka koje s rado skrivaju u podmapi [AppData\Local] koju ima svaki korisnik.Podaci koji su zajednički za korištenje svim korisnicima [Default] .Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima : : [KORISNIK-N] . podrazumno onemogućen Prema primjeru na slikama 4. podrazumno isključen [All Users] > [ProgramData] .

31 Korisnici sustava i njihove grupe Osim prethodno navedenih korisnika mogu se kreirati i 'korisnici' koji nemaju svoje mape. To su korisnici koji sutavu pristupaju uglavnom preko mreže.5. LOCAL SERVICE i . a koji se definiraju u {Start}~{Control Panel}~/Administrative Tools/~/Computer Management/~/Local Users and Groups/~/Users/. pojavit će se uz trenutnog KORISNIKA (Drago na primjer) i korisnik SYSTEM. Mape bi se kreirale na osnovu [Default] predložaka kad bi se korisnici izravno prijavili na sustav. u izboru ||Processes||.31c.5. Svim se kreiranim korisnicima kroz opciju u /Local Users and Groups/~/Groups/ mogu dodijeliti ovlasti/prava na sustavu postavljajući ih u jedni od grupa koje prikazuje podslika 4.Slika** 4. Uporabom kombinacija tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL> u 'Windows Task Manager'.

Tako se točno vidi tko je za koji pokrenuti servis ili proces odgovoran.5. kako se ne bi došlo u situaciju da sustav postane nedostupan za bilo kakve promjene. dok ostali imaju ograničenja prema funkciji. ali nema u potpunosti sve administratorske ovlasti kao podrazumno isključeni 'Administrator'. Grupa 'Administrators' ima najveće ovlasti..5.2b. osim preko drugog korisnika koji je pripadnik administratorske grupe.NETWORK SERVICE. Svakom od korisnika može se promijeniti pripadnost grupi izborom | Add. Brz način kako korisnika ograničiti da nema administratorska prava je L1 akcija na ikonu korisnika u polaznom (glavnom) izborniku. Ako korisnik sam sebi ukine administratorska prava više ih ne možete vratiti. . Stoga na sustavu treba biti omogućen barem jedan aktivni administrator. bolje reći sve ovlasti nad sustavom. i potom se otvara prozor kao na slici 4.5. To se ogleda u načinu kojeg koristi UAC mehanizam.32a. Za svaku istalaciju programske potpore koja zadire u sustav UAC pita za dopuštenje običnog administratora (korisnika). Naravno korisnika 'Administrator' treba prethodno omogućiti.. Moguće je preko postavki sistemske politike odrediti i neki drugi profil korisnika.31b.| kako pokazuje podslika 4. Bob Dalton kao na slici 4. Prilikom kreiranja korisnika u instalacijskom postupku podrazumno je samo prvi inicijalno kreirani korisnik pripadnik administratorske grupe. U ponuđenom prozoru izabere se |Change your account type| i dobije se podslika 4.5.32b. dok ovih upita u svojstvu prijave na sustav kao korisnik 'Administrator' nema.

Opisani postupak nije jedino što se može na sustavu napraviti. te nudi izbornik koji omogućava akcije koje su na uređaju moguće. Primjer na narednoj slici prikazuje kako sustav prepoznaje VPC računalo na kojem je sam instaliran.46c.MSC. Mnoštvo opisa vrlo je slično XP sustavu opisanom na prethodnim stranicama. promjenu IP adrese ili pojedine vrstu instalacije programske potpore na primjer.32 Osobitosti uređaja Izbor |Standard| ukida mnoštvo prava za rad na sustavu. po čemu slijedi prikaz kao na podslici 4. Prema primjeru na slici ova izmjena nije moguća jer na sustavu ne postoji još jedan aktivni administrator. .5. i jedino mu prava može promijeniti administrator.Slika* 4. Pedantniji korisnik će se poslužiti dodatni alatima kao što je GPEDIT. MSC alati su podskup MMC (Microsoft Management Console) programske potpore. utipkavanjem ove komande u formu tražila glavnog izbornika.5. Značajna novina je brzi pregled mogućnosti priključenih uređaja.

slika 4. jer ono ne može izravno prepoznati USB uređaje i monitor.Slika* 4.5. pri čemu slijedi potraga za novim uređajima i zahtjev za instalaciju upravljačkog programa. ili uređaj treba dodati iz ponuđenog popisa.3.5. 4.5.33 Osobitosti uređaja U dnu prozora automatski se mijenja dodatni opis koju uređaju pripada. Istina. Podešavanje sustava . što se na navedenoj slici ne vidi jer VPC ne zna prepoznati ove uređaje. već pripada instalaciji operativnog sustava na 'pravo' računalo. Ako uređaja nema u popisu dodaje se izborom /Add a device/. ako se uređaj pronađe. Navedeno ima veliki značaj u eri sve većeg broja uređaja koji se za računalo priključuju preko USB sučelja ili preko Bluetooth bežičnog pristupa.33b ne odražava stvarno stanje kod virtualnog računala.

Podešavanje sustava vrši se i nadzornog izbornika odabirom pojma {Start}~{Control Panel}, pri čemu se otvori prozor kako pokazuje naredna slika. Prozor sadrži 8 skupina opisa koji vode do pojedinih aplikacija i čarobnjaka za razna podešavanja operativnog sustava. Slika je mapirana te svaki kvadrat koji okružuje prikazanu ikonu predstavlja spojnicu prema stranicama s pripadnim opisima prema izabranoj ikoni. Prva slika na svakoj dohvaćenoj stranici sadrži opise koji pripadaju ovdje odabranoj ikoni također je mapirana na način da plavi botun na uvodnoj slici dohvaćene stranice sa strelicom u lijevo vraća na ovu stranicu. Ostala podešavanja opisana su na stranici koja slijedi iza opisa koji su povezani s narednom slikom.

Slika 4.5.34* Kategorije pojmova za podešavanje sustava u 'BETA' i 'RC' verziji OS

Izbor na slici /All Control Panel Items/ također je mapiran i vodi prema slici 4.5.18, koja predstavlja prozor koji će se otvoriti pri stvarnoj akciji na ikonu u operativnom sustavu. Botun na slici 4.5.18 sa strelicom u desnovraća na ovu stranicu. Osim toga na sliku 4.5.18 vodi botun sa strelicom u lijevo, a strelica u desno vodi na završnu stranicu o podešavanjima koja ne pripadaju opisima na gornjoj slici. Navedeni opisi odnose se na 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava. U 'RC' verziji ovaj prikaz donekle je izmijenjen kako prikazuje animacija slike 4.5.34. Mala traka s lijeve strane s ikonom i pojam /All Control panel Items/ zamijenjeni su s malim izbornikom na desnoj strani prozora /View by:/. Po izboru /Small icons/ mijenja se na sličan način i slika 4.5.18; uklonjena je traka s lijeve strane i raspoloživ je navedeni izbornik. Također ikona 'Control Panel' ima drugačiji oblik.

Svaka od narednih stranica dohvaćena spojnicom s mapirane slike sadrži uvodnu sliku koja predstavlja prozor koji će se dobiti u operativnom sustavu. Svakoj od uvodnih slika plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu koja vraća na ovu stranicu. Dakle, navigacija između stranica podsjeća na stvarnu situaciju u radu s operativnim sustavom. Pojmovi u pojedinim grupama, ili bolje reči u kategorijama podešavanja, ponavljaju se, jer imaju elemenata pripadnosti u više grupa. Stoga se opisi neće ponavljati. Složeniji pojmovi, kao vatrozid, obraditi će se u zasebnim poglavljima, koja slijede po ovom poglavlju. Kako su pojedini pojmovi već objašnjeni na dosadašnjim stranicama, u odgovarajućim opisima postavljena je spojnica prema tim sadržajima. Broj ikona, koje se odnose na pojedinačna podešavanja stavki, na slici 4.5.18 višestruko je veći od broja ikona i 'Windows XP' sustavu. Iako pojedine ikone podsjećaju na taj operativni sustav i sadržaji koje opisuju su jako slični, opisi su ponovljeni u nešto manjem obimu, a gdje je potrebno ugrađene su spojnice prema prethodnim sadržajima. Svaka uvodna slika na narednim stranicama, koja opisuje pojedine grupe, u operativnom sustavu ustvari je prozor podijeljen u dva dijela. Lijevi dio nije ništa drugo do izbornik koji sadrži svih 9 pojmova prikazanih na gornjoj slici radi brzog vraćanja u početni 'Control Panel' prozor, a desni dio sadrži ikone koje predstavljaju sadržaje same grupe i koji nisu ništa drugo do opisi koji se mogu dohvatiti prema slici 4.5.18 gdje su u suštini sva podešavanja raščlanjena u pojedinačne stavke. Mala kvadratna ikona u lijevom uglu vraća korisnika na polazni prozor s prikazom po grupama, odnosno na sliku 4.5.34. Naravno ovdje nije aktivna jer prikazane slike su samo slike:-). Postavka koja će korisniku možda odmah zatrebati je podešavanje njegovih prava u sustavu, osobito ako neka programska potpora koji se instalira eksplicitno to ne napominje tijekom instalacije, ali se potrebit nivo ovlasti navodi u njenoj dokumentaciji. 'Jačinu' prava korisnika koji nije administrator sustava regulira UAC (User Account Control), u sastavu izbornika na lijevoj strani po prikazu prozora prema odabiru {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/. UAC je objašnjen na narednoj stranici, a ovdje se spominje zbog njegovog značaja i prema naslovima u izboru jasno je da je dio podešavanja sigurnosnih osobitosti.
odešavanje sigurnosti

Sigurnost je jedno od najvažnijih svojstava operativnih sustava današnjice. Gotovo neprekidna povezanost s Internetom i sve raširenijim i raznolikijim oblicima zlouporabe računala jedan je od velikih problema današnje generacije PC računala, a borba protiv uljeza traži od korisnika sve veće poznavanje načina zaštite. Stoga ne čudi da upravo ova grupa podešavanja ima javiše stavki. Naredna slika predstavlja sastav uvodnog prikaza u ovu grupu podešavanja, i kao je veće navedeno, plavi botun sa strelicom u lijevo vodi na početnu stranicu opisa podešavanja.

Slika 4.5.35 Podešavanje sustava i sigurnosti

Pravokutnika forma, zaokružena crveno na slici 4.5.18, zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora. Prethodna i naredna slika lijepo pokazuju kako se nazivi u linijskom navigacijskom izborniku mijenjaju ovisno o tome koji je prozor aktivan. Nazivi u LNI ujedno su u operativnom sustavu spojnice prema sadržajima koji pripadaju nazivu. Slijedi opis pojedinih elemenata ovog prozora.

Slika 4.36 Podešavanje sigurnosti i održavanja .Action center Akcijski centar je programska potpora koja nadzire sve sigurnosne aspekte sustava i prema utvrđenom stanju automatski vrši ispravke glede otklanjanja nesigurnosti ili korisnika upozorava da mora poduzeti nekakvu aktivnost kako pokazuje naredna slika.5.

Što sve ovaj centar nadgleda pokazuje naredne slike. Mobilni USB uređaji. Programska potpora 'Windows Defender' u stanju je sama izvršiti ažuriranje i pregledavanje datoteka sustava i ako je sve u redu prozor upozorenja automatski nestaje.Na prethodnoj slici prva poruka ukazuje korisniku da sustav za nadzor eventualne prisutnosti zloćudnih aplikacija tipa 'spyware'. namijenih za presretanje komunikacije ili djelomično preuzimanje kontrole rada na računalu bez znanja korisnika. . nema ažurirane definicije glede detektiranja prisutnosti navedenih zloćudnih uradaka. postojeći vatrozid sustava i nekakva besplatna antivirusna zaštita dovoljni su ako se posjećuju sjedišta koja po svojoj prirodi ne šire maliciozne sadržaje. kao 'Memory Stick'. Ima ih vrlo različitih. koja ni u kom slučaju ne može ponuditi kvalitetu komercijalnih rješenja. Ako je korisnik spojen na Interne preko NAT-a (nekakav SOHO uređaj). ponajviše zbog aljkavosti i neznanja većine korisnika kućnih računalnih sustava koji nisu pod nadzorom nekakve stručne službe. sve su opasniji raznosači malicioznih programa. Vrijeme pregledavanja treba postaviti tako da započne u momentu kad se računalo najmanje koristi. I ova poruka nestaje ako je antivirusna programska potpora instalirana i uredno ažurirana. na kojima se vidi da su sve aktivnosti pojedinih elemenata izvršene ispravno prema zadanim opcijama. te nema kazni glede eventualne zlouporabe računalnog sustava. Druga podslika je nastavak prve. za vrijeme marende na primjer. Koje rješenje odabrati? Treba pomno pročitati recenzije stručnih časopisa i po tome izabrati najprihvatljivije rješenje. 'Windows Defender' u svojim opcijama ne treba posebni podešavati osim vremena automatskog pregledavanja. Davatelje Internet usluga (ISP) njihova neukost u osnovi ni ne zanima. Treba imati na umu da Internet nije jedini izvor moguće zaraze. 'Windows 7' operativni sustav nema ugrađenu programsku potporu ovoga tipa. i za prosječnog korisnika dovoljna je nekakva besplatna verzija. Druga poruka je mnogo značajnija i ukazuje da u sustav nije instalirana antivirusna programska potpora. Provjeru sustava na zaraženost treba podesiti u opcijama ove programske potpore po kriterijima sličnim prethodnom slučaju.

opisan nadalje. Puno lakše i brže je vratiti sliku ispravne sistemske particije i s njom naprosto 'pregaziti' oštećenu ili zaraženu sistemsku particiju nego ispravljati nešto pogrešno instalirano ili 'čistiti' zaraženo. Zbog svog značaja ovaj dio obrađen je u jednom od narednih zasebnih poglavlja. O važnosti zaštite samih korisnikov podataka ne treba ni govoriti.37 Postavke sigurnosti i održavanja Na prvoj podslici vidi se spojnica koja aktivira UAC nadzorni prozor.5. a NAS sustavu s RAID poljem je tada nužda.Slika* 4. Otkud se UAC podešava vidi se na slici 4.37. Bez obzira vrši li se s Windows alatima ili nekim drugim komercijalnim alatima sigurnosnu kopiju SUSTAVA i PODATAKA treba redovito radit. osobito pred nekakve izmjene ili nadogradnje sustava. Ako su korisnikovi podaci od velikog značaja treba ih držati na više različitih mjesta.36.5. Windows Firewall .5. odnosno izborom{Start}~{Control Panel}~/Sytem and Security/~/Action Center/~/User Account Control settings/ (Beta i RC distribucija). a u nastavku na drugoj podslici vrlo značajna stavka 'Windows Backup' nije definirana. pri čemu se posljednji izbor vrši na lijevoj strani prozora 'Action Center' prikazanog na slici 4.

5. Naredna slika pokazuje kako su funkcije vatrozida razdvojene u dva odvojena sustava nadzora: kućna i poslovna mreža te javna mreža. Prijenosno računalo bežičnim putem može se spojiti za svašta i tu je potreban zaista veliki oprez. Windows Firewall .vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima.38 Podešavanje sigurnosti i održavanja Kućna i poslovna mreža obično su bolje nadzirane. U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa. Prije SP2 bio je standardno isključen.Windows Firewall . . Slika 4.vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu. Zbog svoje složenosti ovaj dio obrađen je zasebno u jednom od narednih poglavlja. Prije SP2 bio je standardno isključen. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima. U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa. dok je javna mreža pojam nereda za sebe.

5. te odabirom jednog od različitih nivoa nadgledanja kako pokazuje slika 4. nivoe rada dobro je uskladiti s mjestom rada. koji se ne nalazi u grupi administratora.Da obučan korisnik nebi bez upozorenja mijenjao postavke sustava brine se UAC (User Account Control). Od korisnika zavisi koji nivo će uporabiti. bilo odjavom tekućeg korisnika ili akcijom 'Switch User' kako prikazuje slika 4. Sustav postane blokiran za bilo kakve izmjene. gube se adminsitratorska prava. traži da ukuca administratorsku zaporku ako želi izvršiti nekakve izmjene u parametrima i postavkama sustava. koji od običnog korisnika. Dakle. kod kuće i u poduzeću gdje je nadzor veći malo popustiti.5. a pri radu u javnoj mreži postaviti najstroži nivo.39 UAC na djelu / Podešavanje UAC UAC se ne javlja korisniku 'Administrator'.39b. Treba paziti da se kao korisnik 'Adminsitrator' isti ne onemogući a da se prethodno nekom od aktivnih korisnika ne omoguće administratorska prava. Ako se korisnik 'Administrator' aktivira. Iz primjera na slici vidi se da vatrozid 'ne voli' petljanje po njegovim postavkama. jer se neće moći izvršiti prijava na UAC. UAC se podešava izborom {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/~/Change User Account Control settings/ (RTM distribucija) na lijevoj strani prozora 'Action Center'. .5. mijenja se grupa inicijalno kreiranog korisnika u 'Users'. i ako se potom na sustav prijavi kao korisnik 'Administrator'.14b izraditi ce se njegov profil (kreiraju se datoteke i imenici) koji do tada nije bio prisutan. Slika* 4. Kako u suštini sprječava neovlaštene i nepotvrđene instalacije.

6. To znači da su moguće brze promjene već spremljenih različitih postavki rada vatrozida. ili postavke već spremljenih politika uporabiti (import).40 Postavke vatrozida Treba uočiti mogućnost definiranja pravila za odlazni i dolazni promet.POLITIKE mogu spremiti (export). kako je već rečeno više o tome u zasebnom poglavlju. Slika* 4. te da se sigurnosne radne postavke .Što sve vatrozid može prikazuje naredna slika. što je veliko olakšanje glede podešavanja sustava za rad u kućnoj i javnoj mreži. Opće podešavanje sistema . No. a potpuni opis vatrozida je u zasebnom poglavlju 4.5.5.

.5. Da bi se udaljeni pristup ostvario u izboru |Remote Desktop| treba ga omogućiti i raspoloživa su dva nivoa sigurnosti pri čemu u izboru |Select Users. udaljeni korisnik mora na računalu kojeg nadzire imati omogućen pristup. Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici Prozor pokazuje opće postavke računalnog sustava (tip procesora i količina RAMa-).5. Dakle. kako je prikazano na slici 4. Ako je uključen izbor |Remote Assistance| u osnovi se dozvoljava nekom drugom računalu u mreži. opće osobitosti operativnog sustava (tip i edicija) te osnovne mrežne osobitosti (ime računala i radne grupe). Dapače.41c koja prikazuje dohvat jednog od računala u mreži s 'Windows XP' operativnim sustavom. prikazuju naredne dvije slike.25a. Svi uređaji u njemu moraju imati ispravne upravljačke programe kako bi se ostvarila učinkovita veza između sklopovlja i operativnog sustava.5. Udaljeno upravljanje ima dvije komponente.20c.System Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici 4.. a ako je pridružen kružić s USKLIČNIKOM to znači da upravljački program pridružen uređaju (instaliran u sustav) nije ispravan. Postavke koje se odnose na udaljeno upravljanje računalom i opću zaštitu sustava. što narušava sigurnost. Pri tome slijedi zahtjev za ponovnim pokretanjem računala kako bi se ispravno prihvatile promjene. a osnovno podešavanje vrši se izborom /Change settings/ pri čemu je moguće promijeniti ime računala i pripadnost radnoj grupi (ili domeni) prema slici 4.11. izbor /Remote settings/ i /System protection/. kojemu je radni prozor prikazan na slici 4.5. Najvažniji izbor na lijevoj strani prozora je /DeviceManager/.. korisniku 'Administrator' glede sigurnosti treba promijeniti ime (slika 4. Ako je u popisu uređaja nekom od njih pridružen kružić s UPITNIKOM to znači da uređaju nije pridružen niti jedan upravljački program. odnosno udaljenom korisniku da može pristupiti sustavu kroz vatrozid. Programska potpora koja ovo omogućava pokreće se na računalu udaljenog korisnika izborom iz glavnog izbornika {All programs}~{Accesories}~{Remote Desktop Connection} pri čemu slijedi forma za upis imena računala te po njegovom dohvatu upit za KORISNIČKO_IME i ZAPORKU.46c). Izbornik s lijeve strane nudi dodatne mogućnosti podešavanja. odnosno mora imati svoje KORISNIČKO_IME.| treba odabrati koji to korisnik na sustavu ima pravo pristupiti. U oba slučaja nedostatke treba ukloniti.5. Vrlo je opasano stoga korisnika 'Adminsitrator' ostaviti nezaštićenog bez zaporke i dati mu mogućnost udaljenog pristupa.

41 Udaljeni pristup / zaštita sustava /System protection/ omogućava da se svakoj particiji odredi da li je moguće izraditi sliku postojećeg stanja. Postavke može mijenjati isključivo 'Administrator'. koji je već prikaza na slici 4. Postupak je sličan XP sustavu.. koja se potom čuva u skrivenom imeniku [System Volume Information]. a podrobnije je opisan u zasebnom poglavlju. U osnovi izvrši se spremanje stanja sustava kroz izbor | System Restore. Napredne postavke podešavanja moguće su preko izbora /Advanced System Settings/. već izmjene glede upravljačkih programa i slično. a najvažnije za korisnika je podešavanje virtualne memorije i varijabli okruženja.5.5.| pri čemu se ne sprema stanje glede korisnikovih podataka (slike na primjer).20..Slika** 4. Windows Update .

nije ga preporučljivo ostaviti da radi danima (ipak kućno računalo nije poslužitelj) te vrijeme ove nadogradnje treba podesiti da se obavi kad se na računalu najmanje radi. Slika 4. doba marende na primjer. ako se računalo uopće ne gasi.42 Podešavanje automatske nadogradnje Vrijeme podešavanja tijekom noći vrlo je korisna osobitost.5. Power Options Opcija podešavanja štednje omogućava da se pojedini sklopovi računala nakon nekog vremena isključe ili da se računalo zbog neaktivnosti posve isključi. korisnik se o tome izvještava preko sistemskog izbornika. s obzirom na kvalitetu sklopovlja PC računala. . Ako nekakva nadogradnja postoji. za koje se može zadati način kako da se prezentiraju korisniku. Može se zadati automatska nadogradnja ili je onemogućiti kroz prvi izbor podešavanja prema narednoj slici.Korisna osobina je automatsko provjeravanje zakrpa na poslužiteljima Microsoft-a.

A da se mnogo toga može podesiti pokazuje izbor /Change advanced power settings/ prikazan na podslici. ali u stavkama kućnog proračuna ne doprinosi jer su ostali troškovi neusporedivo veći. Backup and Restore U osnovi 'Backup' je mehanizam pohrane podataka s particije diska. te autor ovih redaka ovu osobitost ne koristi. Osim toga uređaji najviše stradaju upravo prilikom uključivanja ili isključivanja.43 Podešavanje štednje Ova podešavanja imaju smisla glede štednje u okruženju s ogromnim brojem računala. a 'Restore' mehanizam je pohrana stanja sustava bez korisničkih podataka u određenom trenutku.Slika* 4. Izbor sa slike /Create an image backup/ prema narednom skupu slika omogućava pohranu sistemske particije na drugu particiju. .5. i programska potpora automatski odabire najpovoljniju lokaciju. Čak upozorava da nije dobro izraditi sigurnosnu kopiju na istom fizičkom disku.

upravo je navedena particija predložena za backup.Slika** 4.44 Omogućavanje sigurnosne kopije / izrada slike OS Iako je [Temp] imenika na particiji [F:]. Naredna slika pokazuje da se svakoj od particija na diskovima može nezavisno omogućiti ova zaštita. BitLocker Drive Encryption Sigurnosti mehanizam glede enkripcije podataka na disku. 'Backup' i 'Restore' mehanizam imaju dosta zajedničkih osobitosti kao 'Windows XP' operativni sustav. . kako ih ne bi mogla zlouporabiti neka druga osoba.5. što znači da se navedeni imenik ne smatra bitnim za backup. Sigurnosnom kopijom podataka bavi se posebno poglavlje.

O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku. novi upravljački program nije nužno bolji od postojećeg.45 Podešavanje enkripcije Ova osobitost treba biti odmah uključena za particiju na kojoj se predviđa pohrana korisnikovih podataka. O uređajima. Potrebno je uvijek pomno proučiti što donose izmjene. Device Manager O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku 4. Kratka napomena. Tada se ne može dogoditi da nakon što se računalo uzme iz servisa.11.Slika 4. u javnost 'procure' neki vaši intimni video ili slikovni uradci. te ako nije nešto od značaja ne treba žuriti s . već je rečeno na početku ove stranice.5.5. glede upitnika i uskličnika.

5. U svako slučaju prije nadogradnje s novim upravljačkim programima treba definirati točku povratka (RESTORE POINT). Postupak je u suštini vrlo jednostavan i treba ga rabiti prilikom svake nadogradnje sustava. Operativni sustav će moguće prilikom ugradnje novog upravljačkog programa ili vraćanja u prethodno zapisano stanje izvršiti 'restart'.zapisi o događajima na sustavu.nadogradnjom upravljačkog programa (driver) i dobro je pričekati neko vrijeme i pratiti forume koji se odnose na uređaj i njegove upravljačke programe. U prethodnim stranicama objašnjeno je kako raditi s uređajima i korisnicima. Pristup alatima već je objašnjen na slikama 4. kako prikazuje naredna slika.18. ali nije naveden jako bitan dio . Administrative Tools Računalni administrativni alati su skup programa bitnih za uspješno podešavanje i nadgledanje operativnog sustava. da se može vratiti prethodno stanje. bilo upravljačkim programima ili programskom potporom. ako instalacija novih upravljačkih programa krene po zlu. .

gdje je bitna stalna povezanost (zajednički pisač). .4.Slika** 4. te na taj način pomažu korisniku da locira mogući urok nedaća. Za računala u mrežu. dok će u slučaju neispravnog rada ikona promijeniti oblik i prikazati se kao upozorenje ili greška. Uvijek se prvo uključuje računalo koje nudi uslugu a tek potom ono koje je koristi. slično kako opisuje slika 4. nakon podešavanja pisača i prava pojedinih korisnika na njega. sve servise koji su se pri tom aktivirali treba postaviti na 'Automatic' kao se povezanost pri narednom uključivanju računala ne bi izgubila.49. Okrugla ikona sa slovom 'i' ukazuje da je neka akcija uspješno provedena.5. Kako podslike prikazuju moguće je nadgledati stanje pojedinih servisa ili izvršiti dodatna sigurnosna podešavanja.46 Događaji / servisi / sistemska politika Iz ovih zapisa može se točno ustanoviti koje su se nepravilnosti u radu sustava dogodile.

Feedback Prilikom razvoja jednog složenog proizvoda kao što je operativni sustav.5. Slika 4. uz svu moguću pažnju programera. Stoga proizvođač daje na korištenje zainteresiranim korisnicima besplatne razvojne verzije na određeno vremensko razdoblje. greške su uvijek prisutne.47 Slanje poruke Microsoft-u . kako bi uz njihovu suradnju uklonio što više nedostataka prije ponude finalne verzije proizvoda.

08. Podešavanja se odnose na mrežne postavke koje se mogu inicijalno prirediti za tri načina umrežavanja prikazana na slici4. tako da je uz svaku akciju povezana ova osobitost kako bi se u formi prikazanoj na slici mogao opisati eventualni problem ili nedostatak.10c ponuđena u inicijalnoj instalaciji. Prilikom instalacije u ovim opisima izabran je profil umrežavanja |Home network|. Proizvođača svakako zanima povratna informacija od korisnika. i preuzeta je kao ISO datoteka s Microsoft-ovih poslužitelja. godine. od koje je izrađen instalacijski DVD.. Pa tko voli .Tako i u ovom slučaju ova 'Beta' verzija vrijedi do 01. U 'RC' verziji operativnog sustava ove osobitosti nema.5. Gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu imaju spojnicu koja vodi na 'Feedback' prozor.2009.. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava. . Podešavanje mrežne povezanosti Naredna slika predstavlja prozor kada se iz izabere {Conftol Panel}~/Network and Internet/.

Slika 4.5. . Dinamička dodjela adresa u žičnoj ili bežičnoj komunikaciju koristi se na primjer za goste. Podržava dizajn kreiranja kućne razmjene podataka i dostupna su računala u mreži.okruženje male firme ili kućno okruženje sa multimedijskim specifičnostima koje su sve aktualnije. davatelj mrežnih usluga. moguće je korištenje statičke i dinamičke mrežne sheme. Treba razlikovati način na koji se računalo povezuje u mrežu barem u slijedeća tri koncepta: • • Intranet (LAN) . U svakoj prilici može prirediti bilo koji od mogućih načina umrežavanja i uporabiti shodno okolnostima. gotovo sve zasniva se na TCP/IP skupu protokola. Ovisno o vrsti uređaja i dozvolama koje je dao ISP (Internet Service Provider).računala povezana u privatnoj lokalnoj mreži (NAT mehanizam) zaštićeno vatrozidom i sa statičkim adresama i međusobno povezanim resursima. Tada je dovoljno podesiti parametre mrežne kartice prema isplaniranoj adresnoj shemi mreže. Kućna razmjena podataka (homegroup) nije podržana ali su dostupna računala u mreži SOHO .48 Podešavanje mrežne povezanosti / ostvarivanje mrežne povezanosti Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Iako se mrežna povezanost može realizirati na različite načine jedno je već postalo standard.

koji se vrlo lako mijenjaju prema potrebi. u poslovnom. kućnom ili javnom okruženju.korištenje jednog od izrađenih profila povezivanja. U osnovi podržana je bežična komunikacija i nikakvi načini umrežavanja.10c.5. Chose homegroup and sharing options .podešavanje parametara glede dostupnosti sadržaja u kućnoj mreži Troubleshoot problems . kojih je sve više. broadband (ADSL). 'Windows 7' u mreži je posebna tema koja slijedi.• Javno okruženje . Prilikom kreiranja mrežne povezanosti treba definirati profil koji pripada jednom od tri navedena u uvodu. Bez prvog nema mogućnosti korištenja ostalih. modem (dialup). Connect to a network .pomoć ako se mrežna povezanost ne može ostvariti. . žično ili bežično povezivanje u okruženju lokalne mreže ili VPN (Virtual Private Network . ostao funkcionalan u bilo kojem okruženju definirano je više načina umrežavanja prema slici 4. ili neko drugo javno mjesto slične kategorije. Da bi korisnik prijenosnog računala.udaljeno kriptirano povezivanje s LAN-om preko javne mreže).prostori od trga i kavane do zračne luke i knjižnice.izrada profila mrežnog povezivanja pomoću čarobnjaka prema različitim načinima povezivanja. Network and sharing Centre Naredna slika prikazuje mogući izbor od četiri odabira glede mrežne povezanosti i raspoloživosti resursa: • • • • Setup na new connection o network . Broj profila nije ograničen.

Ove stavke nebi bilo da je inicijalno odabran profil |Public network| koji ne dopušta osobitosti kućnog umrežavanja glede sigurnosti.5.pristup novom usmjerniku (router) ili pristupnoj točki (Access Point) i podešavanje mrežne povezanosti.podešavanje bežične. Sve postavke koje se definiraju uporabom čarobnjaka pod izborom /Set up a new connection or network/ pohranjuju se pod podrazumnim imenom ili nekim imenom koje zadaje korisnik. u primjeru na slici 4. broadband (ADSL). ovaj dio podešavanja omogućava više načina povezivanja računala na mrežu koji se sa svojim postavkama drži pohranjen na sustavu.5. Set up a network .Slika*** 4. Kako je izabran profil |Home network|. ili dialup povezanosti prema Internetu. • • Connect to the Internet . .49 Povezanost u lokalnoj mreži / Povezivanje za ISP-a Dakle. Moguće je ostvariti slijedeće načine povezivanja.49a vidi se da je raspoloživa kućna mreža prema stavki 'HomeGroup: Joined'.

Podešavanje mrežne kartice lako se obavi izborom /Change adapter settings/prema slici 4.5. Prema odabranim postavkama kućna mreža uvijek je raspoloživa. kojih je sve više jer se prijenosno računalo koristi gotovo svuda.49b. Gube se mogućnosti kućne mreže. Ovaj lanac povezivanja najbolje ilustriraju tri ikone u vrhu slike (VPC. i prekrižena linija pretvara se u punu liniju ilustrirajući Internet povezanost prema ISP-u.Public network|| omogućava povratak na stanje prema slici 4. Pregled /View your active networks/nakon povezivanja s ISP-om dobiva dodatni 'Internet' redak. Set up a dial-up connection . na jedan od dva naredna načina: o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke uređaja koji pristupa mreži . Kada su svu uvjeti povezivanja na Internet zadovoljeni.Home network||..49a. Kreirane mrežne postavke prema navedenim mogućnostima povezivanja na mrežu raspoložive su za uporabu u prozoru koji omogućava konekciju. mrežna maska . Network.povezivanje biranjem telefonskog broja bez uporabe Interneta ili VPN. Moguće je istovremeno uporabiti samo jedan od navedenih načina povezivanja. Prilikom boravka u nekoj 'kavani' koja omogućava Internet povezanost. o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke konekcije definirane na računalu korisnika . ali po dolasku kući izbor||Network . treba razlikovati dva osnovna koraka u povezivanju na Internet:   Lokalnu povezanost .pristup LAN ili SOHO mreži posredstvom mrežne kartice bilo automatskim podešavanjem njenih parametara (DHCP) od strane usmjernika (router) ili poveznika (gateway) ili dodjela mrežnih parametara (adresa. Povezanost na Internet . koja se ostvaruje pomoću PPP konekcije odnosno putem PPPoE protokola.49d. po odabiru profila umrežavanja | Public network| dobiju se ograničene mogućnosti prema slici 4.ROUTER MODE.povezivanje na Internet preko standardne modemske komunikacije biranjem telefonskog broja.. a dobiva se izborom /Connect to network/ kako pokazuje podslika 4. Internet) i linije koje ih povezuju od kojih je jedna prekrižena.5. Za mobilnog korisnika.5. Ako se u pregledu /View your active networks/ akcijom L1 odabere ||Network .5.5.• • Connect to a workplace . nudi se izbor profila prema slici 4.podrazumijeva autorizaciju prema ISP-u.) prema izrađenoj mrežnoj shemi.BRIDGE MODE (MODEM način rada). na kojoj se vidi povezanost u javnom okruženju i kućnom okruženju. gornja slika nadopunjuje se sadržajem prema slici 4.49c.10c.5.49a odabirom profila . Učesnici i mreži se vide ali pristup Internetu traži autorizaciju prema ISP-u.

Naredna slika 4.5. .umrežavanja |Home network|. Dakle.50a prikazuje da je kućna mreža nedostupna po izboru /Chose homegroup and sharing options/ kada je inicijalno prilikom izbora mrežne povezanosti izabran profil |Public network| prema slici 4. prijelaz iz jednog profila umrežavanja u drugi je vrlo brz. HomeGroup U prethodnom opisu navedeno je da je kućna mreža moguća samo u jednom od tri načina umrežavanja.5. Jedino je tada moguće podešavati postavke za dostupnost sadržaje (sharing).10c.

26b). Otvaranjem biblioteke pristupa se svim dokumentima kao da su u jednoj mapi. Ako su izvršena podešavanja za kućnu mrežnu grupu omogućavanje dohvata datoteka vrsti vrši se prema slici 4. Sadržaji se dijele preko biblioteka (Library . iako su im fizičke lokacije posve raštrkane po disku.50 Odsustvo kućne mreže / podešavanje za kućnu mrežu Postavke sa slike opisane su konstatacijom 'This computer can't conest to homegroup'.5.5. raspoložive su biblioteke. Moguća su dodatna podešavanja raspoloživosti izborom /Change advanced sharing settings/ gdje se može omogućiti automatsko nadgledanje i dodavanje učesnika (računala) u mreži.slika 4.5.50b. stavljanje na raspolaganje vlastitog pisača i još štošta. virtualne mape u kojima se grupiraju sadržaji s različitih lokacija na tvrdom disku. Kad je računalo uključeno u kućnu mrežu raspoloživa su drugačija podešavanja pod nazivom 'This computer belongs to homegroup'.Slika* 4. Koncept biblioteke otklanja potrebu držanja iste datoteke . Umjesto raspoloživosti mapa.

koristeći prijenosnik i njegovu bežičnu povezanost u kućnu mrežu. Na primjer. što pojednostavnjuje korištenje raspoloživih (dijeljenih) sadržaja u mreži između umreženih uređaja. . omogući se gledanje novog filma s DVD-a na TV uređaju koji je također dio kućne mreže. inicijalno je raspoloživo pet biblioteka za raspoložive sadržaje na mreži prema slici 4. Reprodukcija se delegira s jednog uređaja na drugi. Zanimljiva je mrežna opcija da se multimedijsku datoteku reproducira na 'Windows 7' kompatibilnom umreženom uređaju.5.na više mjesta.50b. Internet Options Podešavanje IE (Internet Explorer) obavlja se preko kartica kako prikazuje naredni slijed slika.

mada u narednim opisima slijedi poglavlje 4.5..51 Svojstva povezivanja Na slici 4.4..5. .5 o podešavanju 'Windows 7' u mreži. Podešavanje uređaja i sklopovlja Opisi koji slijede odnose se na sklopovlje računala i podešavanje svojstava pojedinih.| prema slici može se kreirati novi profil povezivanja kako je prethodno opisano.5.4.51b vide se prethodno kreirane moguće povezanosti. a izborom | Add.Slika*** 4. te na podešavanja pojedinih aplikacija specifičnih za multimedijske sadržaje. Glede podešavanja pristupa mreže nema bitnih razlika u odnosu na poglavlje 4.

uz izvorni originalni uređaj nekog proizvođača obično idu dodatni besplatni programi koji se mogu uredno licencirati. Poželjno je pričekati neko vrijeme i konsultirati forume na temu sklopovlja koje se koristi i pažljivo proučiti upute koje se odnose na opis dogradnje upravljačkog programa. To je u suštini pregled ispravnosti instalacije njihovih upravljačkih programa (driver) bez kojih sklopovi nisu dostupni. Ako računalo na primjer dođe sa svim što je potrebno uz računalo i sa svom potrebnom dokumentacijom. pripada matičnoj ploči te potom slijedi instalacija svi ostali. Nužno ne znači da je novije izdanje upravljačkog programa bolje.5.5. Pisači nisu neki naročiti problem.33.52 Podešavanje uređaja i sklopovlja Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Stavljanje na raspolaganje ostalima akcijom D1 kroz i . Osim navedenog. Najbolje rješenje je RETAIL. šarena kutija s uređajem. Vrlo je čest slučaj da neki partner jače firme (ATI i Sapphire na primjer) ima lošije upravljačke programe od izvornika te ne izdaje blagovremeno nove verzije upravljačkih programa u kojima su uklonjene greške. Već je prethodno navedeno da nakon instalacije svih upravljačkih programa niti uz jedan od uređaja na slici ne smije biti prikazan UPITNIK (upravljački program nije instaliran) ili USKLIČNIK (upravljački program je neodgovarajući ili neispravan). jer su greške u njegovoj izradi su uvijek moguće. obično se takav paket naziva BUNDLE. Devices and Printers Podešavanje sklopovlja već je dijelom opisano u sadržajima koji prate sliku 4. Proizvodi koji se tako prodaju nose oznaku BULK i upravljačke programe treba preuzeti s Interneta. Ako za sustav i korisnika nije od značaja može se tolerirati odsustvo nekog upravljačkog programa. Treba biti oprezan s instalacijom novih verzija upravljačkih programa. OEM (Original Equipment Manufacturer) je nešto bolje rješenje i važi ako je uređaj došao s novim računalom i svi upravljački prograni su na jednom mediju. Oko se uređaj kupuje iz nekakve 'hrpe' u kutiji bez priloženih upravljačkih programa i dodatne programske potpore.Slika 4. glede uštede u vremenu potrebnom za njihovu izradu (programiranje). koji se prvi instalira. za sklopovlje koje obrađuje zvuk na primjer. popratnim medijima s upravljačkim programima i mogućom raznolikom programskom potporom i tiskanim uputama u vidu male knjižice. to je najjeftinije ali i najlošije rješenje. Najvažniji upravljački program. Uz ispravan upravljački program gotovo svaki će raditi uredno.

dabirom opcije /Printer properties/~||Sharing|| moguće je za svakog od njih pojedinačno.53 Podešavanje multimedijske konfiguracije . AutoPlay Naredne slike prikazuju na koji način je riješen odabir programske potpore za pojedine vrste multimedijskih sadržaja. Druga poslika nastavak je prve.5. Slika* 4.

Vrlo korisna mogućnost za fino dotjerivanje uzajamnog odnosa raspoložive programske potpore i multimedijskih sadržaja. može je iz ovog izbora odabrati kao primarnu.54 Nadzor zvuka Puno više mogućnosti raspoloživo je korisniku kod današnjih multimedijskih čipova ugrađenih na matičnu ploču.Podrazumna (default) programska potpora je ona koja pripada operativnom sustavu. ali ako korisnik uz kupovinu uređaja kojeg ugrađuje u računalo dobije na primjer 'WinDVD' programsku potporu za gledanje filmova. Pri tome treba isključiti u BIOS-u . Sound Podešavanje zvuka u VPC nije nešto osobiti kako prikazuje naredni skup slika. uz naprednu programsku potporu dobiti će se ugradnjom specijaliziranih glazbenih kartica (Creative Sound Blaster.5. Slika*** 4. Još više mogućnosti. na primjer).

Power Options Ova opcija već je objašnjena uz opise koji pripadaju slici 4.5.43.53.glazbeni sustav na matičnoj ploči i prateću programsku potporu podesiti prema slici 4. Autor ovih redaka još uvijek ne može shvatiti čemu nativna rezolucija 1680x1050 na 17" LCD zaslonu.5. Display Naredna slika pokazuje kako brzo podesiti veličini teksta i ostalih pojmova za osobe koje slabije vide ili ako je nativna rezolucija LCD monitora prilično velika. .

55 Podešavanje prikaza Podešavanje same rezolucije obavlja se izborom /Change display settings/. Daljnji izbor /Advanced settings/omogućava pored ostalog u kartici ||Monitor|| podešavanje frekvencije osvježavanja monitora. Treba pripaziti da li za sve uređaje postoje odgovarajući upravljački programi i PROFILI. grafičke kartice. skenera i ostalih uređaja koji imaju imalo veze sbojama.Slika* 4.5. što je na ovoj slici prikazano kao izbor na lijevoj strani pri čemu slijedi prikaz kao na podslici 4.55b.5. pisača. a u kartici ||Color Management|| usklađivanje profila monitora. Podešavanje programske potpore .

5.56 Podešavanje programske potpore Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.Kroz ovu sekcija omogućena je deinstalacija programske potpore instalirane na sustav (instalacija se vrši s nekog medija ili aktiviranjem instalacijska datoteke) i dijelova operativnog sustava. Programs and Features . Slika 4. te namještanje podrazumnih vrijednosti programske potpore.

57 Podešavanje programske potpore Izbor u izborniku s lijeve strane /View installed updates/ omogućava uvid u zakrpe i nadopune operativnog sustava. a ista se može ukloniti izborom |Uninstall|. a izbor | Change| omogućava njenu modifikaciju. Slika 4.Inicijalni prozor omogućava da se pregleda sva instalirana programska potpora. što za zakrpu baš i . Moguće će postupak zahtijevati uporabu originalnih instalacijski medija. kao i uklanjanje istih. Ako se označi redak koji opisuje programsku potporu u dnu ekrana slijedi njen podrobniji opis.5. odnosno uklanjanje ili dijela programske potpore koji je u postupku instalacije nepotrebno omogućen ili dodavanje dijela koji nije prvotno instaliran.

Default Programs Postavljanje podrazumnih programa izborom /Set your default programs/. što se najbolje vidi iz slike 4.5. Slično navedenom je kad se program za uređivanje slika želi zamijeniti s nekim drugim. Popis nadopuna izgleda kako je prikazano na slici 4.nema puno smisla ali ima ako se je instalirala nadopuna operativnog sustava koja se korisniku ne sviđa. treba ih ukloniti iz instalacijske procedure programskom potporom tipa 'vLite' i izraditi s njom novi instalacijski medij. ali onda instalacija operativnog sustava ne bi bila tako brza i jednostavna. ima svoje dobre osobine kada korisnik ne želi. Inače prilikom instalacije srodne programske potpore može se dogoditi da pojedini programi uzmu u nadležnost tipove datoteka za koje korisnik želi da ih koristi prethodno instalirana programska potpora. Ako se pak želi da se pojedini produkti uopće ne instaliraju. odnosno {Start}~{Default programs} izborom. Moguće se je ovaj izbor moglo postaviti u postupku instalacije. .5.57b. Izbor /Turn Windows features on or off/ otvara mogućnost dogradnje ili deinstalacije dijelova operativnog sustava kako prikazuje slika 4.5. To se događa u potpuno automatiziranim instalacijama koje korisnika ništa ne pitaju. Iako je 'vLite' dizajniran za 'Windows Vista' operativni sustav moguće je s njime ukloniti oko 1GB sadržaja. na primjer da podrazumni uređivač web stranica bude 'Word' a ne 'Dreamweaver'.57c.30 gdje osim imenika 'en-US' ne postoje drugi jezici predviđeni za korištenje u instalacijskom procesu.

programske igračke (gadgets) .TIP obrađuje odgovarajuća programska potpora.5.5.programčići.53.Slika 4. a s radne površine uklanjaju se odabirom /Close/ iz izbornika koji se pojavi kada se pokazivač miša postavi na igračku. Dapače. Izbor /Change autoplay settings/ prikazan je već na slici 4. nema smisla glazbenim datotekama pridružiti uređivač teksta.58 Podrazumni programi Izbor /Associate a file type or protocol with a program/ gdje se točno može definirati da datoteku tipa . a izbor /Set program access and computer defaults/ omogućava da se sve promjene vrate u stanje kako misli Microsoft ili s predefiniranim postavkama od strane korisnika. Naravno. Naime. ako se nakon izmjene ovih postavki za tip datoteke izvrši L2akcija na datoteku tipa . postavke se mogu podesiti tako da određeni tip pregledava (open) jedna programska potpora a uređuje ga (edit) druga. Brzo se postave na radnu površini izborom /Add/. Sa slike se vidi da im je namjena raznolika.TIP izvršiti će se pokretanje nove pridružene programske potpore da bi se ista pregledala. korisna su osobitost glede brzog dohvata željenih podataka. . već treba točno zbati što kojem tipu datoteka odgovara. koje sustav drži negdje pohranjene. Desktop Gadgets Programi jednostavne namjene koji se prikazuju u malim objektima na radnoj površini .

igračke Opcija /Uninstall/ prikazana na slici uklanja igračku iz popisa. Na sustavu ne mogu postojati korisnici s istim ID. Slika nadalje predočava sve što pripada korisniku na sustavu. . Na Internetu se može pronaći mnoštvo igračaka i ima ih prilično na hrvatskom jeziku na sjedištu Microsoft-Hrvatska.5. Njegova pravu identifikaciju sustav prepoznaje po njegovom identifikacijskom broju (ID) koji mu se po slučajnom procesu dodjeljuje prilikom kreiranja.Slika 4. odnosne deinstalira je. ali se s imenom ne identificira na sustav. odešavanje korisničkog računa Korisnik se na sustavu prepoznaje po svom imenu.59 Programčići radne površine .

Navedeno znači da kad se neki korisnik izbriše. User Accounts Inicijalni korisnički račun ostvaruje se kreiranjem korisničkog_imena i zaporke u postupku instalacije operativnog sustava. Korisnik 'Administrator' ima na sustavu najveće ovlasti. Ako se na primjer na sustavu kreira korisnik 'Pero'. kao . Svaki od korisnika pripada jednoj od mogućih grupa.60 Podešavanje korisničkog računa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.5. ali ne sve ovlasti kao korisnik 'Administrator'. Korisnici i grupe objašnjeni su u opisu uz sliku 4.Slika 4.31.5. a korisnici koji pripadaju grupi administratora također imaju vrlo velike ovlasti. novi korisnik s istim imenom imati će drugi ID. na temelju čega mu ovise ovlasti u radu s računalom.

što prikazuje naredna slika 4. prilikom brisanja korisnika treba obvezno obrisati njegove imenika pomoću WE. a radni imenik zbog već postojećeg imena mijenja se kako prikazuje slika 4.62 vidi se korisnik 'Haso' kojemu radni imenik i dalje ima naziv 'Pero'. jer vrlo lako može doći do zbrke koju je kasnije teško razlučiti. na primjer.5. Dakle.5. pa tek potom odlučiti što i kako raditi. .61b. Navedeno u potpunosti može obaviti samo 'Administrator'. navedeni imenik ne briše se automatski sa sustava. Stoga ako se vrše nekakve promjene u navedenom smislu na računalu. i nanovo se kreira korisnik 'Pero'. Na slici 4. NE MIJENJA ime radnog imenika korisnika.61d. dobiti će novi ID.5. S promjenama imena korisnika. kako je prikazano na slici 4.5. Nadalje.5. a kako je radni imenik povezan s ID ostane mu i dalje pripadni imenik pod imenom 'Pero'. promjena imena korisnika. Ako se korisnik 'Pero' ukloni sa sustava.61a. prvo što treba učiniti je 'snimiti' stvarno stanje.5. njemu se pridružuje istoimeni imenik kao prikazuje slika 4. njihovim brisanjem i kreiranjem novih korisnika zaista treba biti oprezan. već ga treba obrisati pomoću WE nakon što se korisnik ukloni.61c.61 Osobitosti korisničkog računa Ako se pak sadržaji koji pripadaju 'Peri' ne uklone nakon njegovog brisanja. Korisniku se može promijeniti ime u 'Haso'. Slika*** 4. ali mu se ne mijenja ID.

Parental Controls Svakom od korisnika može se pridružiti srodan mu korisnik.5. zabrani određene igre tijekom popodneva u doba predviđeno za učenje. djeci na primjer.62 Podešavanje srodnosti računa To je centralizirani nadzor već postojećih korisnika. Ovu osobitost nema 'Business' edicija 'Windows Vista' operativnog sustava. na primjer korisnik 'Drago' može nadgledati korisnika 'Hasu' na način da mu recimo u pojedinim vremenskim razdobljima ograniči ili onemogući rad na pojedinim aplikacijama. kojemu je svojstvo da mu nadređeni korisnik može ograničiti ovlasti. . Slika 4. No s ovim nadzorom neka se pozabave roditelji male djece:-). Roditeljski nadzor.

5. To je na neki način katalog kontakata koji se na sustavu čuva kriptiran. Karticama koje su uključene u zbirku dobivene od osoba ili firmi s kojima se kontaktira moguće je promijeniti samo naziv.Windows CardSpace Kartice služe za čuvanje podataka korisnika ili osoba s kojima korisnik komunicira diljem svijeta. Osobnim karticama moguće je promijeniti sve podatke. Slika 4. Nije nužno sve podatke unijeti u osobnu karticu. dapače može ih se kreirati više od kojih će svaka sadržavati samo one podatke koji .63 Kontaktna kartica osobe Ove kartice trebale bi omogućiti kvalitetniju komunikaciju korisnika s njegovim poslovnim okruženjem.

korisničko_ime za prijavu na resurs i zaporka. naziv ISP-a na primjer).64a prikazuje jedan od kreiranih akreditiva. Kako će se ove kartice koristiti u praksi kod Hrvata pokazati će vrijeme. Slika 4. Dakle.su za pojedine kontakte neophodni.64b. kartice predstavljaju svojevrstan digitalni identitet. . Credential Manager Akreditiv bi u osnovi trebao služiti za jednostavniju prijavu na Internet ili neku njegovu uslugu. Resurs (proizvoljno ime za koga vrijedi akreditiv. Radi bolje zaštite osobnoj kartici korisnik može dodijelit PIN (Personal Identification Number) ili zaporku. kao što prikazuje podslika 4.5.5. Otvaranje izbora /Windows Credentials/ otvara se prozor u koji se upisuje.

Slika* 4. netko voli različite pozadine ili pak nekakav drugačiji izgled radne površine i prozora. Osobnost svakog korisnika .5. dobro je u bilo kojoj komunikaciji koju je moguće ostvariti pomoći njega. uporabiti ga. Netko voli žute boje. Prilagođavanje prikaza osobnostima Svaki korisnik računala ima svoje osobnosti kojima prilagođava sustav u cjelini.64 Kreiranje akreditiva Pošto je akreditiv kriptiran. netko crven.

Slika 4.drugačija je bilo zbog estetskog ugođaja.65 Podešavanje prikaza osobnostima Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Personalization . tim više što su osobe koje neprekidno rade na računalu sklonije očnim 'protezama'. U tu svrhu služe naredna podešavanja.5. zbog zdravstvenih razloga ili zbog nečeg drugog. Stoga naizgled beznačajan skup podešavanja u ovoj kategoriji ima svoj značaj.

20b prema kojoj se određuje koje osnovne sistemske ikone postaviti na radnu površinu. Slika* 4. tekst i ostale prikaze. Daljnja moguća podešavanja glede vizualizacije prikazuju naredne slike. Ove ikone nemaju svojstvo prečice. ne mogu se izbrisati. jedna je od jako zgodnih osobitosti ako korisnik nema posebnih želja. i akcijom L1 na željenu ikonu tema se automatski primjenjuje.66 Podešavanje osobitosti zaslona i prikaza na radnoj površini Nekolika tematskih izgleda okruženja već je pripravljeno.O načini podešavanja pojedinih osobitosti radne površine (desktop) već postoje opisi uz sliku 4. promjenu boje zaglavlja. Izbor /Window Color/ omogućava promjeni veličine fontova za naslove prozora.5.5. prozora . bilo ručno ili automatski nakon zadanog vremena. Jednostavan izbor pozadina i trivijalan ali učinkovit način promjena pozadina (background).

54d.67b.5. Kada se sve isključi prikaz na monitoru najbliži je prikazu radne površine na zasloni kao kod operativnog sustava 'Windows 2000'.67c. Kombinacija tipki <Windows> + <L> omogućava blokiranje . display logon screen| automatski se nakon uključivanja čuvara zaslona blokira rad na računalu i omogućava se daljnji rad prijavom na sustav. Slika** 4.5. veličinu ikona i njihov međusobni razmak i slično. akoprikazuje naedna slika.|. koji omogućava isključivanje podosta dekorativnih elemenata prikaza. Vrlo korisna podešavanja ako su u pitanju LCD monitori s velikom nativnom radnom rezolucijom. Izbor čuvara zaslona (screen saver) jednostavan je kako prikazuje gornja podslika 4. a uključivanjem opcije |On resume.67 Osobitosti prozora / Čuvar zaslona Prikaz na zaslonu monitora u velikoj mjeri ovise i o postavkama koje pripadaju podešavanju sistema izborom {Control Panel}~/System and Security/~/System/~/Advanced system settings/~||Advanced||~/Performance/~| Settings. Podešavanje zvuka već je obrađeno prema slici 4.ili izbornika. prema slici 4.5...5.

5.rada na računalu uz obvezu ponovne prijave. .5.68 Osobitosti grafičke kartice Kartica ||Monitor|| omogućava podešavanje frekvencije osvježavanja monitora i dubine boja kako prikazuje gornja podslika. Prva kartica ||Adapter|| pokazuje opće osobitosti grafičkog sustava i iz opisa prepoznaje se VPC grafička kartica.55b. ali bez trenutnog aktiviranja čuvara zaslona. a tko se želi zabavljati bojama služi mu kartica ||Color Management||. Izborom /Change display settings/~/Advaced settings/ dobije se prozor sa skupom kartica prema narednoj slici. Slika* 4. Display Podešavanje rezolucije prikaza na monitoru prate opisi uz sliku 4. Kartica ||Troubleshoot|| i izbor |Change settings| omogućavaju podešavanje sklopovskog ubrzavanja prikaza grafičkog sustava.

koje se mogu prikazati na radnoj povržini na zaslonu monitora.69 Preuzimanja igračaka-programčića (gadgets) s Interneta / Aero-Glass Gornja slika prikazuje mnoštvo 'igračaka' koje se mogu preuzeti sa sjedišta Microsoft-Hrvatska.5.69b prikazuje kako je 'igračka' postavljena na proizvoljno mjesto na zaslonu i kako izgleda 'aero-glass' osobitost za .igračkama.59.5.5. Podslika 4. Slika* 4.Desktop Gadgets O pragramčićima . veće je bilo spomena na stranici uz sliku 4.

Navedeni prozor dobije se i kombinacijom tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL>.5.5.odabranu pozadinu koja je u primjeru najbolje izražena u prozirnosti radnog izbornika.2. Iz prozora koji opisuje uređaje vidi se da je ugrađena grafička podrška u chipset matične ploče dovoljna da bi se ostvarilo svojstvo prozirnosti. Izbor /Start Task Manager/ omogućava nadzor prema skupu slika 4. Slika*** 4. Izbor /Properties/ nudi kartice podešavanja prema narednom skupu slika.4.1 i 4.70 Podešavanje izbornika . Moguća su i njegova podešavanja akcijom D1 i izborom /Toolbars/ ili /Properties/. mape i datoteke Taskbar and Start Menu Izgled polaznog (glavnog) izbornika i njegov sastav prikazani su na slikama 4.47.5. Polazni izbornik.

i slično..70d u kojem je moguće podesiti izgled i ponašanje nadzornog izbornika prema nahođenju.5. Ostale kartice omogućavaju zaključavanje linijskog izbornika. skrivanje izbornika 'ispod' zaslona. Ease of Access Center Naredne dvije slike prikazuju što se nudi osobama koje imaju ograničene radne mogućnosti. Najvažniji izbor je ||Start Menu||~|Customize.Kartica ||Toolbars|| ima osobitosti koje su ostvarive i prethodno navedenim mogućim izborom /Toolbars/. .. uporabu manjih ikona.| koji nudi prozor prema slici 4.

5.5. Korisno je prema vlastitim potrebama podesiti opcije u kartici || Search||.71b ne omogućava samo olakšan rad osobama s ograničenim mogućnostima. već je jedan od elemenata korištenja mogućnosti zaslona monitora osjetljivih na dodir.26.Slika* 4.5.71 Podešavanje olakšanog pristupa Tipkovnica na slici 4. Folder Options Opcije na koji način podesiti što WE može prikazati objašnjene su uz sliku 4. .

Windows operativni sustav koristi 'TrueType' fontove i 'OpenType' fontove.Fonts Font je skup brojeva. simbola i znakova (grafema). Osim ostalih svojstva kao što su veličina. dok se font druge grupe može i zakretati. Prva grupa fontova su matematičkim krivuljama definirani oblici što omogućava vrlo kvalitetno skaliranje glede njihove veličine. kao što su časopisi na sjajnom papiru ili reklamni ispis. razmak i broj znakova po inču. . 'PostScript' font je ispravan izbor. font opisuje i određenu tipografiju. Za visokokvalitetan ispis publikacija.

Slika 4. Podešavanje lokaliteta za naše područje je bolna točka. Kratki opis fonta prikazuje se i u dnu prozora. jer pokazuje da nam je nacija informatički nepismena. Korisna osobitost da se ustanovi ima li font naše grafeme. Za svoje potrebe koristi podešavanja kako slijedi. Podešavanje regionalnih postavki (lokaliteta) Za većinu korisnika koji dolaze na stranice 'informatičke abecede' prema statističkom pregledu po lokalizacijskim postavkama moglo bi se zaključiti da pripadaju nekom drugom podneblju.72 Popis fontova i odabir pregleda izgleda Fontove je moguće ukloniti ili dodati nove. Kad je već riječ o točki. Prilikom dodavanja novih treba pripaziti da novo dodani font nema ime nekog već postojećeg.5. a izbor /Preview/ prema slici u novom prozoru prikazati će koje sve grafeme font podržava i kako izgledaju u različitim veličinama. . Ono što je jako korisno je da se mapa fontova pregledava s opcijom prikaza/View/~/Large Icons/ ili /View/~/Extra Large Icons/ jer se unutar ikone vidi njihov oblik. autoru ovih redaka još uvijek nije jasno koja je njena 'službena i praktična' uloga u brojevnim prikazima jer su mu djeca učila njenu primjenu na sve moguće različite načine. Već samo ta činjenica žalosti.

koji se u osnovi dijeli na kraći i prošireni prikaz. Date and Time Datum i vrijeme automatski se podešavaju samo na ispravnu vrijednosti ali ne i načina prikazivanja.73 Podešavanje lokaliteta. . regionalnih postavki Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.Slika 4.5.

te način prikazivanja brojčanih vrijednosti prikazano je na narednom skupu slika.Slika 4. te promijeniti poslužitelj s kojim se vrši sinkronizacija točnog vremena.5. . što je jako zgodno ako se često putuje 'preko bare'. Regional and Language Options Podešavanje regionalnih postavki za skraćeni i dugi oblik prikazivanja datuma i vremena. Moguće je preko ostalih kartica podesiti dva sata.74 Podešavanje vremena Vremenska zona podešena je tijekom postupka instalacije operativnog sustava. Promjena datuma i vremena je trivijalna operacija koja se vrši u kartici || Date and Time||.

.5..75 Podešavanje regionalnih postavki prikazivanja datuma i vremena Izbor /Additional settings./ s gornje slike uvodi u novi prozor koji u osnovi ima podešavanja kao i gornji.Slika 4.. ali uz više detalja koje je moguće podesiti.

Slika 4.76 Podešavanje regionalnih postavki za brojčane vrijednosti .5.

mada autor ovih redaka misli da se podrazumne postavke koriste samo zbog toga što ih korisnici ne znaju promijeniti i da smo još uvijek informatički nepismena nacija.5. Neka vrsta napredne pomoći. .Slika 4.77 Podešavanje regionalnih postavki vremena i datuma Moguće negdje u 'Narodnim novinama' piše koji su ispravni formati. Podešavanje olakšanog pristupa Omogućava olakšani rad s računalom osobama s poteškoćama koje imaju ograničene radne sposobnosti.

5.78 Podešavanje olakšanog pristupa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Naredna slika pokazuje kako je moguće podesiti da je polovina prikaza jako uvećana što olakšava rad osobama sa slabim vidom. Ease of Access Center Uvod u podešavanje olakšanog pristupa već je prikazana na slici 4.5.Slika 4.71. .

Slika 4. Dapače.79 Uporaba povečala Ova osobitost kod novih LCD monitora s vrlo velikim dijagonalama i radnim rezolucijama u velikoj mjeri je funkcionalnija nego nekad. glede čitljivosti CTR monitori bili si bolji za rad na bilo kojoj rezoluciji od LCD monitora. Što će donijeti nove tehnologije pokazati će se u budućnosti. Speech Recognition Options .5. monitor s velikom dijagonalom i prihvatljivo malom rezolucijom može biti vrlo ugodan za rad ako mu slika nije razmazana.

Da je moguće od znakova generirati govor ili prepoznavanja govora odavno je već poznato još iz doba 'Commodore Amiga' porodice računala.80 Govorne mogućnosi Uz pretpostavku da navedeno dobro funkcionira. Slika 4. Autoru ovih redaka potpuno je nejasno zašto je na ovom području tolika stagnacija. koja je navedeno mogla obavljati bez ikakvih problema sa svojim A/D/A pretvaračem. bilo bi jako zgodno vidjeti što će se poduzeti u Hrvata po ovom pitanju. Ostala podešavanja .5.

a kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4.5.4. već ih je raspoloživo podosta kao na primjer gpedit.4. pozove na izvršavanje datoteka hdwwiz. Ova datoteka nalazi se u imeniku [C:\Windows\System32]. dobije se slijed prozora prema narednoj slici koji omogućavaju dodavanje uređaja iz popisa u bazi o uređajima. ili u tražilu glavnog izbornika ili pak u zasebnoj formi za zadavanje komandi koja se dobije kombinacijom tipki <Windows> + <R>.5.batdatotekama kao u primjeru datoteke za brisanje privremenih datoteka i imenika koja se aktivira pri uključivanju računala.23. utipkavanjem njenog imena i pritiskom na tipku <Enter>. Programska potpora za čitanje elektroničke pošte nije uključena u operativni . Dio programske potpore treba preuzeti s Microsoft-ovog sjedišta. slično kao na slici 4. ili iz skupa instalacijskih datoteka kopiranih u neki od imenika .vhd datoteke (virtualnog diska).2.81 Podešavanje sklopovlja Navedeno nije jedina datoteka koja se može koristiti.exe (sistemskog alata). gdje se nalazi i popriličan broj komandi koje se zadaju u 'Command prompt' prozoru ikoje se mogu uporabiti u raznim . a koja se nalazi u imeniku [C:\Windows\System32] koji je uključen u podrazumni put 'Path' prema slici 4.13 za 'Windows XP'.msc sistemski alat koji predstavlja 'Local Group Policy Editor'.Ako se u komandnoj liniji. odnosno editor za uređivanje sistemske politike. Slika*** 4.

Slika 4. što se vidi i sa slike 4. . kako prikazuje naredna slika.5. barem u ovoj distribuciji. može se čitati pošta i od drugih ISP-a.sustav. ali se u besplatnoj ponudi programske potpore na sjedištu 'Windows Live Essentials' može preuzeti nešto iz njihovog izbora.84a.82 Odabir za preuzimanje programske potpore Programska potpora 'Windows Live Mail' ima parametre podešavanja slične 'Outlook Express' programskoj potpori iz 'Windows XP' operativnog sustava i na prvi pogled se čini kao da je zamišljena samo za njihove poslužitelje. no dodavanjem novih korisničkih računa.5. koji se korisniku ponudi po preuzimanju i pokretanju inicijalne datoteke za preuzimanje programskih produkata kako prikazuje naredna slika.

| kako prikazuju slike 4.83 Dodavanje novog korisničkog računa Sam rad WLM programske potpore. nije od značaja kao tema ovog poglavlja (možda jednom kao dio specifičnih informatičkih pojmova).Slika 4... Stoga je važno ispravno podesiti izbor iz kartice ||Advanced||~|Maintenance. jer se mogu napuniti ogromnom količinom podataka.84b i 4. .5.| promjenom u formi prema odabiru sa|Change.| i mjesto |Store Folder.... kao i rad IE.5.84c.5. već je za IE i WLM značajno kako izmaknutu radne mape van particije operativnog sustava..

vrijeme potrebno da računalo dostigne operativni rad usporava se a memorijski i procesorski resursi nepotrebno se troše. . Aktivnost ili neaktivnost instalirane programske potpore.5. ili su pak raspoloživi da se nađu odmah 'pri ruci' korisniku. ili se aktivira neki modul programske potpore čiju aktivnost korisnik ne želi. ali ako se takva usluga ne rabi često. jer u osnovi aljkavi korisnici čuvaju sve privitke koje dobiju u bazi aplikacije koja zbog toga zna narasti i do nekoliko GB.exe iz komandne linije prema narednoj slici. U današnje doba kad se elektroničkom poštom prenose velike količine podataka ovo je jako bitno.Slika** 4. odnosno nekih njezinih modula određuje se po pokretanju sistemskog alata (System Configuration Utility) msconfig. Već spomenuti akreditiv može se glede sigurnosti ovdje primjeniti. Po instalaciji programske potpore većina ima module koji djeluju kao servis odmah po uključivanju računala i imaju raznolike zadaće. od automatske nadogradnje (update) programske potpore do slanja aktivnosti proizvođaču. Na taj način se tijekom rada pomaže korisniku.84 Promjena mjesta spremanja podataka Podešavanje mjesta za spremanje podataka korisnika u mapu koja je izvan particije na kojoj je sistem jako je važno.

ispisuju se sve datoteke koje imaju utipkani naziv te ako ih ima više pod istim imenom na različitim mjestima na disku treba izabrati ispravnu. prema slici 4.85b u kojem kartica ||Startup|| sadrži popis sve programske potpore koja se aktivira po uključivanju računala. . potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke. Ako se komanda ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path' prema slici 4.85* Podešavanje popisa aktiviranja programa po uključivanju Prilikom utipkavanja imena bilo koje komande u vrhu prozora. Po aktiviranju navedenog sistemskog alata dobije se prozor prema slici 4.5.85a. ali bez opisanog nadzora dobiva se aktiviranjem kombinacije tipki <Windows> + <R>.Slika 4. Odluka o načinu korištenja opisanih mogućnosti izbor je korisnika računala.23a. što je već ukratko navedeno na početku ove stranice. Zaseban prozor s formom za unos teksta i zadavanje komande. ali je korisno isključiti. Aktiviranje modula za 'update' virusnih definicija sigurno nije preporučljivo isključiti.5.5.5. Svaki od prikazanih pojmova može se prema potrebi uključiti ili isključiti. ako se nova verzija nema namjeru koristiti. odnosno onemogućiti. recimo provjeru prisutnosti nove verzije programske potpore na Internetu.

Ako je sistem na jednoj particiji a podaci na drugoj.5. sva podešavanja prikazana su na engleskom jeziku jer 'beta' verzija ne poznaje hrvatski jezik. Nakon prve instalacije operativnog sustava. Glede performansi. Mala opaska na kraju. osobitosti sustava mogu se podesiti slično prikazu na slici 4.5. Navedeno ima smisla samo ako je disk podijeljen barem na dvije particije.18.4 Premještanje radnih mapa Premještanje radnih lokacija korisničkih mapa učinkovit je mehanizama rasterećenja sistema i povećanja sigurnosti glede očuvanja korisničkih podataka. Zakonotvorci čitate li ovo? Tako se čuva materinji jezik i učinkovito rješava 'smeće' od uvoznih firmi i uređaja bilo koje vrs 4. održavanje sustava je jednostavnije i lakše je izraditi sigurnosnu kopiju podataka i sistema. na način prikazan na slici 4. Od BIOS-a pa nadalje sve je bilo prevedeno inače nema uvozne dozvole.5. Autora ovih redaka to je podsjetilo na računala koja su na ova područja ljudi donosili iz Njemačke. i tada je prikaz izbornika i radne površine najbliži načinu na koji radi 'Windows 2000' operativni sustav.SAŽETAK: Podešavanja prikazana u ovim opisima obuhvaćaju veći dio od prikaza na slici 4. ponovne instalacije gotovo se i ne vrše. Italije i zemalja Beneluxa.4.46b. .5. a korisnički podaci s particije [E:] redovito se kopiraju na DVD medije. Postupak je daleko lakši i glede eliminiranja zloćudnih programa u odnosu na postupak čišćenja sistema od njih. odnosno prema slici 4. Naravno da je prikaz prozora i izbornika rudimentaran. Sistemska particija [C:] i particija s programskom potporom [D:]čuva se kao slika particije (image) u jednom od imenika najveće particije [F:] i kao kopiju navedenih slika particija na DVD mediju. ali se performanse poboljšavaju. a još veće poboljšanje glede performansi rada sustava može se ostvariti gašenjem servisa koji nisu od značaja prema slici 4.5.19c i njihovoj uporabi prema planu u tablici poglavlja 4.5. bez obzira na broj diskova. te je za preostala podešavanja uputno koristiti prikaz prema navedenoj slici.67b.21. Navedeno omogućava bezbolno vraćanje sustava iz slike particije u prvotno stanje nakon nekakvih izmjena za par minuta i prilikom instalacije provjere načina rada nove programske potpore autor ovih redaka postupak vraćanja sistemske particije zna ponoviti više puta u jednom danu. Autor ovih redaka koristi četiri particije.

26a. premještanje mapa u već postojeće lokacije samo potvrđuje pronađeno stanje bez brisanja podataka korisnika što je jako dobro s aspekta održavanja sustava. Čak ako se operativni sustav instalira posve iznova. Prije nego se pristupi premještanju mapa. Ako se želi napraviti postupak nadalje u opisu posebnim programskim alatima treba prostor diska podijeliti ili sve instalirati iz početka i pred instalaciju sustava podijeliti disk na particije. Mape se premještaju izborom /Properties/ po akciji D1 na ikonu u WE kako prikazuje naredna slika. . treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4.5.Kad se kupi novo računalo uz preinstalirani operativni sustav (OEM). Korisno je promijeniti lokacije slijedećih mapa: o o o o o o o o o o o Contacts Desktop Downloads Favorites Links My Documents My Music My Pictures My Videos Saved Games Searches Premještanjem mape ujedno se premještaju već eventualni postojeći podaci tako da na izvornom mjestu ostaje samo prečica. podijele diska na particije nema.

pri čemu se otvara novi prozor koji u kartici ||Location|| omogućava upis ili odabir nove lokacije mape. ili se jednostavno promjeni slovo particije kako prikazuju naredne slike u postupku premještanja te izvorna struktura ostaje očuvana i na novoj lokaciji.5. premještene mape po imenu ne moraju odgovarati originalu. a u izvornom mjestu na particiji [C:] mapa se briše i ostaje samo prečica kao spojnica u kojoj piše koja se mapa upotrebljava. .5..23b.|.86 Izbor podešavanja svojstava mape Posve je svejedno da li se izbor vrši u lijevom ili desnom dijelu prozora WE.. Dakle. kako prikazuje slika 4. U primjeru je prikazan izbor mape [My Documnets]. Mape se mogu premjestiti na način da se prije kreira odgovarajući imenik u željenoj particiji i izvrši promjena aktivne mape izborom |Move.89d.5. na particiji [E:] prema organizaciji particija kao na slici 4.Slika* 4.

i ona bezuvjetno mora na izdvojenu lokaciju. U prethodnom poglavlju prikazano je kao promijeniti mjesto za pristigli poštu glede obimnosti datoteka koje zbog aljkavosti korisnika mogu postati jako velike (nekoliko GB). ali 'kud svi Turci tu i mali Mujo'. na primjer.Slika* 4. Mapa [Favorites] nema takvo bogatstvo podataka. U mapi [E:\Users\Drago] kreira se mapa [My Mail]. . i tu usmjere svi podaci elektroničke pošte prema primjeru na narednoj slici.87 Podešavanje nove lokacije mapa Iako mapa [Desktop] inicijalno sadrži samo ikone aplikacije. Dakle.5. s vremenom postane značajno bogatija za sve moguće mape i dokumente korisnika.

na primjer. iz istih razloga treba premjestiti mape: o o Desktop Libraries . kao IE. tipično informatički. O takvim sadržajima treba voditi računa i pratiti veličinu ove mape kako se ne bi bez potrebe zapunila sistemska particija. Mapa [AppData] ne sadrži podatke korisnika ali sadrži podatke kako je korisnik sebi prilagodio zajedničku programsku potporu. WE.5. koje više ne služe ničemu a zauzimaju puno mjesto. Office i drugo. trenutno kreirane i neizbrisane .Slika 4.88 Nova mapa za elektroničku poštu Prikazane promjene prihvatiti će se tek kada se 'Windows Live Mail' programska potpora isključi i ponovo aktivira. Što je sa sadržajima koji se stavljaju na raspolaganje u kućnoj mreži? Slično kako je do sad navedeno.ISO datoteke za izradu DVD-a s filmovima. Bilo bi korisno da se i ona može izmjestiti na opisani način jer se tu može pronaći svega i svačega.

prije nego se pristupi premještanju mapa. a po kreiranju odgovarajuće mape treba potvrditi svako premještanje sadržaja kako prikazuje naredna slika. Ako se ne potvrdi premještanja podataka. treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4. Kada je sve napravljeno kako je navedeno slika sadržaja [E:] diska izgleda otprilike ovako: .o o o o o Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos Ovu radnju može izvršiti samo korisnik 'Adminstrator'.87. te ga za ovu svrhu. treba privremeno osposobiti. sadržaji već izrađenih mapa pri instalaciji ostati će na podrazumnim lokacijama i popunjeni sa sadržajima do izrade nove lokacije. Slika 4.26a. Pošto se za njega pripravlja novo okruženje. koje se čuva u [AppData]. u koliko ne postoji odgovarajuća mapa na novoj lokaciji zahtjeva se od korisnika potvrda izrade nove mape kako prikazuju slike 4.5. treba potvrditi izradu nove lokacije i potom premještanje već postojećih podataka u nju. Eventualno kasnije premještanje podataka trebati će tada obaviti pomoću WE.5. Dakle. ako je potrebno. Prilikom premještanja sadržaja na novu lokaciju.5.89 Potvrda premještanja podataka u novu mapu Na slici se vidi mjesto stare i nove lokacije kreirane kako je prethodno ovoj potvrdi opisano.

Na taj način sistemska particija ne zapunjuje se korisnikovim i zajedničkim sadržajima. Nakon svih obavljenih premještanja još treba nove mape pridružiti u kazalo biblioteka kako prikazuje naredna slika: . što je kao primjer za korisnika 'Drago' prikazano na slici 4.5.90d. Isto tako na disk [E:] premješteni su 'Public' (zajednički) imenici mreže kako pokazuje slika 4.90c.5. lakše ju je održavati.5. Odabir imenika [E:\Users] proizvoljan je i mogao se je zvati drugačije.Slika*** 4.5.90b.90 Pregled premještenih mapa na novoj lokaciji / Izvorna lokacija po promjenama Po obavljanju opisanih radnji. radni imenici korisnika 'Drago' premješteni su na disk [E:] prema slici 4. Disk [C:] sadrži samo spojnice prema imenicima koji su kreirani na drugoj i većoj particiji diska. a lakše je napraviti i sigurnosne kopije podataka i sustava.90a i 4.5.

'Java' će imati radni imenik [F:\Temp-JAVA].23b na sistemskoj particiji [C:]. Imenici (mape) proizvoljno su nazvani kao mogući primjer. Gotovo sva programska potpora instalira se prema primjeru na particiju [D:]. a njeni radni imenici.91 Popis raspoloživosti Prikazana kartica je dio prozora koji se dobije izborom /Properties/ na ikonu biblioteke [C:\Users\Recorded TV]. [F:\T-Torr_radno] i [F:\TTorr_gotovo]. gdje je i imenik za privremene sadržaje [F:\Temp]. programska potpora TV kartice svoje neobrađene sadržaje izravno će snimati u mapu [F\:TTV] i slično. Zbog toga nije zgodno da mu je radni imenik u sistemskoj particiji.Slika 4. Privremene i radne imenike treba povremeno 'čistiti'. . a sličan postupak treba primijeniti za programsku potporu koja se instalira na sustav.5. izrade se na particiji [F:]. na primjer. akcijom D1 i Sve navedeno odnosi se na operativni sustav koji je prema primjeru sa slike 4. Tako će za 'uTorrent' radni imenici biti. 'uTorrent' će okupirati u radnom imeniku prostor u veličini datoteke koju preuzima napunio ga ili ne.5. [F:\T-Torrenti].

NAS uređaj (Network Attached Storage) je rješenje o kojemu treba ozbiljno razmisliti. . Ako je obim podataka prevelik i ako su od velikog značaja. IP adresa .TCP/IP mrežne postavke Da bi računalo postalo ravnopravni član mreže mora imati jedinstveni naziv i definiranu mrežnu grupu ili domenu u mreži kojoj pripada. 4. svi relevantni dokumenti su izmješeteni iz sistemske particije i lako ju je uvijek vratit natrag. Prilikom izrade slike particije sistema u sigurnosnu svrhu.5 Windows 7 u mreži . Radna grupa / domena .pripadnost radnoj grupi ili domeni prema dizajnu mreže. Već je rečeno da je lakše vratiti sliku particije i ponoviti potrebni update nego 'ganjati' neki zloćudni program. Ne čitaju ih ni oni kojima većina opisa na ovom sjedištu po prirodi posla treba. Kada su sve radne mape korisnika premještene na nove lokacije izvan sistemske particije.20c). a stara se pospremi na neki optički medij i izbriše. tim više jer su podaci grupirani prema namjeni i sigurnosne kopije mogu se raditi na različite načine. koje opisuje TCP/IP mrežne postavke dodijeljene Ethernet mrežnoj kartici (NIC). mnogo je lakše raditi sigurnosne kopije podataka uporabom optičkih medija. Kad se slika sistemske particije vrati iz odgovarajuće datoteke i sistemska particija nadopuni novim 'zakrpama' i 'definicijama'.jedinstvena mrežna adresa automatski dodijeljena od strane mrežnog uređaja ili poslužitelja (DHCP). Može li 'običan' korisnik sve ovo napraviti? Kod nas u osnovi ne može jer mi smo informatički nepismena nacija. ili zadana prema planiranoj mrežnoj shemi. jako je bitno.jedinstveno ime računala u mreži kojoj pripada (prema slici 4. te imati definirane mrežne parametre kako je prikazano na slikama u poglavlju 4. a to su: • • • Ime računala .SAŽETAK: Premještanje lokacije dokumenata.5. opet se izradi nova sigurnosna kopija. A sumnjam da 'obični' korisnici imaju volju čitati ove stranice.4. radnih mapa.4.5.

IP adresa mrežnog poslužitelja koji omogućava pristup Internetu a u radu korisiti Windows operativni sustav na poslužitelju glede usluge pružanja DHCP. DNS poslužitelj . zračne luke. Naredni primjeru prikazuju kako privatnu mrežu klase 'C' koristiti nepodijeljenu ili podijeljenu na dva dijela. ili prema planiranoj mrežnoj shemi.4. Raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja automatski se isključuje. mrežni uređaj će izvršiti dodjelu adrese takvom sučelju ili se parametri moraju zadati kao i za Ethernet mrežnu karticu. Omogućava razvrstavanje mrežnog prometa na osnovu postavki mreže. WINS poslužitelj . povećava kontrolu mrežnog prometa i sigurnost mreže objedinjujavanjem računala u logičke grupe. DNS i NAT mehanizma (slično slici 4. poslovna zgrada i klupa).6. trgovi. .5.5. dodjelu IP adrese računalima u odabranoj privatnoj klasi računalnih mreža.koja omogućava umrežavanje prema planiraqnoj mrežnoj shemi u poslovnom okruženju. Mogući načini umrežavanja prikazani su na slici 4. Podrazumni mrežni izlaz .priključivanjem žičnim ili bežičnim putem za mrežu na javnim mjestima (knjižnice. kavane. već neka druga vrsta priključka (kao USB sučelje prema slici 7. mrežna povezanost prikazuje se kao na slikama 4.5. 4. Osobitosti koje povezivanje omogućava na navedenim slikama nisu vidljive ali su prepoznatljive prema inicijalnoj ikoni koja prikazuje vrstu povezanosti (kuća.IP adresa mrežnog poslužitelja koji rabi mehanizam dodjele imena pripadnoj IP adresi prema pravilima ISP-a.• • • • Mrežna maska . Poslovna mreža .2b). Ako nije u pitanju Ethernet mrežna kartica. Nema mogućnosti stavljanja vlastitih resursa drugima na raspolaganje i gdje je sigurnost najveća.adresa Ethernet priključka na uređaju koji omogućava povezanost LAN ili SOHO s davateljem pristupa Internetu (ISP) i njegovim uslugama.49d. parkovi i slično). Za prikazane profile povezivanja na mrežu.koja omogućava mrežnu povezanost preko nekakvog SOHO uređaja i raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja kao na slici 4.5.5. kao i zajedničkih uređaja (pisač na primjer) u njoj. U dosadašnjim opisima umrežavanja prikazani su parametri umrežavanja u jednoj od 'B' ili 'C' klasa bez dijeljenja klase u podmreže. te omogućava NAT. postupak nazvan 'podmrežavanje (subnetting)'.mehanizam koji omogućava tumačenje mrežne ili podmrežne adrese. Za svaki način umrežavanja izrađuje se 'mrežni profil' i prilikom povezivanja na mrežu može se izabrati samo jedan od njih. Način odabira izrađenog profila prikazuje u primjeru slika 4.33b).49c. Javna mreža .24a i 4.5.49b.10c i to su: o o o Kućna mreža .89c ostalim članovima kućne mreže.

Primjer I Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koja ima mogućnost adresiranja 254 računala. Dva računala u mreži neka imaju statičke adrese: 192.168.128.3 i 192.168.128.133. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom. Prva adresa u mreži obično se koristi u ovu svrhu. Navedenoj mreži pripada mrežna maska 255.255.255.0. Mrežna maska (MM) odlučuje kojoj mreži pripada IP adresa koja je računalu dodijeljena na način da se između bit-ova IP i MM izvrši logička operacija AND. Da bi navedeno bilo razumljivo IP adresu računala i mrežnu masku treba prikazati binarno:
11000000.10101000.10000000.00000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.10000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.00000000 = 192.168.128.0 (IP adresa mreže) 11000000.10101000.10000000.11111111 = 192.168.128.255 (IP adresa oglažavanja na mreži) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.254

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u CIDR (Classless InterDomain Routing) notifikaciji u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/24' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju u istoj mreži, međusobno se 'vide'.

Primjer II Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koju treba podijeliti u dvije podmreže od kojih će svaka imati mogućnost adresiranja 126 računala. Dva Računala u mreži neka imaju statičke adrese:192.168.128.3 i 192.168.128.133, svako u svojoj podmreži tako da se međusobno 'ne vide'. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom.

Ako se vodeći bit zadnjeg okteta mrežne maske, odvojen od ostataka okteta znakom ' radi lakšeg razumijevanja logičkih operacija, pretvori u jedinicu tada se dobije naredna konfiguracija:
11000000.10101000.10000000.0'0000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.1'0000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.1'0000000 = 255.255.255.128 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.0'0000000 = 192.168.128.0 (IP adresa 1. podmreže) 11000000.10101000.10000000.0'1111111 = 192.168.128.127 (IP adresa oglašavanja 1. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.126 11000000.10101000.10000000.1'0000000 = 192.168.128.128 podmreže) 11000000.10101000.10000000.1'1111111 = 192.168.128.255 oglašavanja 2. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.129 : 192.168.128.254 (IP adresa 2. (IP adresa

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/25' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Svaka od prikazanih konfiguracija i primjerima ima zadnju IP adresu u mreži (podmreži) rezerviranu za oglašavanje preko koje računala prijavljuju svoju prisutnost u trenutku uključivanja i tijekom rada. Dijeljenjem mreže u manje mreže - podmreže (subnet) unutar neke veće mreže, smanjuje se količina oglašavanja unutar svake podmreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju svako u svojoj podmreži, međusobno se ne 'vide'. Najmanja mreža, koje nema dodatnih podmreža, naziva se broadcast domena u kojoj računalni i mrežni uređaji međusobno komuniciraju izravno, koristeći fizičke (MAC) adrese. Svrha dijeljenja mreže u manje dijelove je smanjene oglašavanja, što znači manje ukupnog prometa i 'razgovora' između računala u mreži. Što je veći broj računala u domeni, ima više oglašavanja i može dovesti do neželjenog zagušenja unutrašnjeg prometa. Raspodjela računala u interesne grupe također može biti jedan od razloga dijeljenja mreže u podmreže, sa čime se postiže veća sigurnost, osobito ako se uz dijeljenje mreže uporabi VLAN tehnologija i zabrani promet između podmreža. Primjer podjele mreže (podmrežavanje) klase 'B' u podmreže klase 'C' prikazan je u primjeru poglavlja 4.4.4. Navedeni primjeri odnose se na podjelu mreže u manje dijelove na 'granici klasa' (classfull), dok je 'Primjer II' na ovoj stranici način podjele mreže van 'granice klasa' (classless).

Prema opisima ikona prema slikama 4.5.92a i 45.91b vidi se da svaki način povezivanja može imati ime po volji korisnika. Prve dvije ikone odnose na konfiguraciju prema ISP-u (PPPoE protokol glede autorizacije) i TCP/IP postavke u ovom dijelu treba ostaviti da se automatski podešavaju preko DHCP usluge ISP-a kako je prikazano na slikama 4.5.92c i 45.91d. Postavke mrežne kartice, koje se odnose na unutrašnju vezu i povezanost s usmjernikom (router) i podešavaju prema slici 4.5.93a; mogu se automatsko preuzeti putem DHCP usluge usmjernika prema slici 4.5.93b i tada su sva računala u jednoj privatnoj mreži u kojoj je i usmjernik, ili prema ustanovljenoj mrežnoj shemi prema slikama 4.5.93c i 4.5.93d kako opisuje 'PRIMJER II'. Usmjernik osigurava NAT mehanizam za konekciju prema Internetu u oba slučaja.

Slika*** 4.5.92 Dinamičke adrese prema ISP-u

Slika*** 4.5.93 Statičke adrese u podmreži

Ako svako računalo ima statičke IP adrese koje se nalaze u mreži usmjernika (mreža 192.168.5.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0), usmjernik ih automatski prepoznaje i ne koristi ih za nova pridodana računala mreži. No računala mogu biti u drugoj mreži (mreža 192.168.128.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0) kao u 'PRIMJERU I', ili u različitim podmrežama kao u 'PRIMJERU II' (podmreže 192.168.128.0 i 192.168.128.128 s mrežnom

maskom 255.255.255.128), a podešavaju se prema slici 4.5.93c i 4.5.93d. U oba slučaja IP adrese koje se odnose na pristup usmjerniku su iste (Gateway i DNS); ostale postavke 'unutarnje' privatne mreže mogu podesiti prema nahođenju. Promjene u mrežnim postavkama za opisane primjere ilustriraju ispisi po komandi 'IPConfig /ALL' prema narednom skupu slika.

Slika** 4.5.94 Očitavanje mrežnih postavki računala - DHCP / Podmreže

Usmjernik (router), ako ima tu osobitost, automatski prepoznaje dodijeljenu statičku adresu računalu i ne koristi je u DHCP procesu dodjele parametara novim pridodanim računalima u mreži ako planirane statičke IPadrese računala pripadaju njegovoj mreži. Ako planirane statičke IP adrese računala nisu u istoj mreži u kojoj je i usmjernik, novo pridodano računalo u mrežu neće se 'vidjeti' od strane već postojećih računala ako IP adresu dobiva preko DHCP mehanizma od strane usmjernika, jer su planirana mreža i mreža usmjernika različite. Stoga prilikom

dodavanja novog računala u mrežu o navedenom treba voditi računa. Navedeno ima smisla samo ako ima potrebe da računala komuniciraju preko statičkih IP adresa i da su podijeljena u zasebne grupe (podmreže) iz sigurnosnih razloga. Za svakodnevni rad u kućnoj mrežu dovoljno je automatsko podešavanje IP adresa preko DHCP usluge SOHO usmjernika (podešavanje računala prema slici 4.5.94b i očitana konfiguracija prema slici 4.5.94a), jer se 'PUBLIC' sadržaji stavljaju na raspolaganje preko IMENA računala u kućnoj grupi. U slučaju potrebe da neki od uređaja ima statičku IP adresu, treba je planirati unutar mreže usmjernika. Na skupu slika 4.5.94 ispisane konfiguracije jasno prikazuju razlike u segmentima 'računalo (Ethernet adapter) - usmjernik' i 'usmjernik - ISP (PPP adapter)', koji se slikovito vide kao 'povezne crte' na skupu slika 4.5.49. Opisi na ovoj stranci odnose se prvenstveno na kućnu i javnu mrežnu povezanost. Povezanost u poslovnom okruženju mnogo je jednostavnija, treba podesiti samo mrežne parametre Ethernet kartice prema ustanovljenoj adresnoj shemi glede umrežavanja. O ostalom brinu mrežni uređaji i poslužitelji LAN-a. Slika 4.5.95a prikazuje kako je poslužitelj poslovne lokalne mreže (gem.ktf) prihvatio računalo po završenom postupku instalacije operativnog sustava i odmah je ostvarena konekcija koja nema mogućnost prekida i ponovne uspostave veze kao na slici 4.5.49b. Kako se prilikom instalacije operativnog sustava ne zahtijeva podešavanje mrežnih parametara, računalo ih preuzima od poslužitelja ('gem.ktf' u primjeru) putem njegovog DHCP servisa na osnovu podrazumnih postavki prema 4.5.95b, koje se očitavaju izborom /Change adapter settings/ sa slike 4.5.95a. Statičke adrese prema usvojenoj mrežnoj shemi poslovne lokalne mreže dodjeljuju se naknadno.

. kako se vidi i malom prozoru na desnoj strani slike. dok kućna povezanost pri neuspostavljenoj komunikacije ima prekinutu 'poveznu crtu' prema prikazu 4.5. a po uspostavljanju komunikacije prikaz se mijenja prema slici4.49a.ktf) nema botun za ostvarivanje i prekid veze kao 'Broadband Connection'.Slika* 4.5. LAN konekcija (gem. Prekid LAN konekcije obavlja se isključivanjem računala iz mreže otspajanjem kabla ili izborom /Disable/ u svojstvima mrežne kartice.49c koji sada sadrži cjelovitu 'poveznu crtu' ali i jedan red ikona više u 'View your active networks' sadržajima (klupu).95 Mrežne postavke računala u LAN-u Navedene slike su 'aero' prozori operativnog sustava koji se prepoznaju po polu prozirnim okvirima i zaglavlju prozora. Osnovna razlika u prikazu povezanosti u LAN okruženju i kućnom (broadband) okruženju vidi se odmah po dijelu prikaza 'View your active networks' koji prema gornjoj slici za poslovnu lokalnu mrežu ima jednu grupu sadržaja i odmah raspoloživu cjelovitu 'poveznu crtu'.5.

96a prikazuje kako ostvariti uvid u sve uređaje koji se vide u kućnoj mreži. Ako se pažljivo pročita njihov detaljni opis vidi se da je jedan dostupan preko mreže a drugi je na računalu (Network . te se mogu razabrati dva virtualna računala (VPC i VPC-HR). no u suštini se radi o stavljanju dostupnosti multimedijskih sadržaja na računalu u mreži i njihovim rukovanjem od strane svih učesnika u mreži. Slika* 4.Slika 4. ako se snimljeni prikazi 'dotjeraju' u programu za obradu slika:-).5. i ujedno pokazuje da VPC računalo iz kojeg se pregledavaju članovi kućne mreže može imati 'aero' osobitosti.5. njihovo 'pravo' računalo-domaćin (MSI) i mrežni uređaj koji ostvaruje povezanost s ISP-om (SpeedTouch).96 Članovi računalne mreže Na slici se vidi da su raspoloživi i multimedijski uređaji.

97 Moguća definiranja raspoloživosti Raspoloživost ili dijeljenje resursa. se odnosi uređaje i datoteke.5. Datoteke su raspoložive ako se pridruže jednoj od slijedećih skupina: o o o o o o Public Desktop Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos .96b) lijepo pokazuje lokalnu i Internet povezanost od kojih se Internet povezanost može isključiti bez posljedica na raspoloživost resursa unutar kućne mreže. Izbornik za nadzor mrežne povezanosti (mali prozor na desnoj strani slike 4. Osim toga raspoloživost mapa koje ostali učesnici vide ka mrežni disk olakšava inicijalno mrežno prepoznavanje i učinkovitiju razmjenu podataka. Slika 4. kako prikazuje naredna slika.5. Izborom {Control Panel}~/Network and Internet/~/Network and Sharing Center/~/Change advanced sharing settings/ omogućava se fino podešavanja kako resurse staviti na raspolaganje (share) korisnicima u kućnoj i javnoj mreži. Način stavljanja uređaja i datoteka na raspolaganje članovima mreže opisan je na narednoj stranici. Raspoloživost resursa (sharing) Raspoloživost (sharing) resursa jednog računala drugim učesnicima i mreži jedna je od značajki fleksibilnosti računalne mreže.location:). Ova osobitost naročito dolazi do izražaja kada su u pitanju pisači ili dohvat neki specifičnih i skupljih uređaja kada dijeljene resursa s drugima ima veliko financijsko opravdanje.

koja prikazuje podešavanja za kućnu i radnu mrežnu povezanost ima nešto više opcija od podslike 4.98a. .98b koja se odnosi na javnu raspoloživost sadržaja. Već prije opisano premještanje mapa na omogućavanje raspoloživosti resursima i datotekama nema nikakvog utjecaja. Podslika 4.5.Promjene opcija raspoloživosti prikazane su na narednom skupu slika iz kojeg se razaznaje da se ključni elementi podešavanja raspoloživosti podešavaju na isti način za kućnu i javnu mrežu.5.

Navedeno je opći pristup. Ako se ova opcija isključi.Slika* 4.98 Definiranje raspoloživosti za kućnu i javnu mrežu 'Network discovery' je vrlo značajan dodatak koji omogućava računalima u mreži da brzo i lako prepoznaju. prepoznavanja resursa nema.5. i računalo se uopće ne vidi u grupi. a istančano .

Multimedijski sadržaji stavljeni na raspolaganje u mreži mogu se dodatno podesiti prema slici 4.podešavanje izvršiti će se uključivanjem ove opcije i finim podešavanjima preko postavki vatrozida (firewall). Ova opcija traži da su DNS. te da je član odgovarajuće grupe korisnika (prema slici 4. Zaporka je uobičajeno sredstvo zaštite i da bi se ova opcija mogla uporabiti korisnici koji žele pristupiti raspoloživim resursima moraju imati KORISNIČKI_RAČUN na računalu gdje se resursi štite na ovaj način. ako nema ovaj operativni sustav. Stoga se brzo i prepozna SOHO uređaj na slici 4. FDRP.5. Ova opcija nije raspoloživa za javnu mrežu. . Članstvo u ovoj grupi olakšava pristup raspoloživim resursima. i UPnP servisi uključeni. kako ih prikazuje naredna slika.5.99.96 na prethodnoj stranici. U kućnoj mreži zahtijeva da korisnik na svakom računalu kojem pristupa ima KORISNIČKI_RAČUN. SSDP. a treća stavlja na raspolaganje sadržaje obuhvaćene u popisu na početku ove stranice. Podešavanja navedena dva profila gotovo da nemaju zajedničkih osobitosti osim u izboru /Media Sharing/ gdje se postavljeni parametri za multimedijske sadržaje. 'Windows HomeGroup Connections'. Stavljanje pisača računala na raspolaganje je druga navedena opcija.5.31c). prenose iz kućnog profila u javni profil.

5.99 Mrežna raspoloživost multimedijskih sadržaja Opciju koja sprječava automatsko postavljane računala u štedni režim rada dobro je uključiti a raspoloživost resursa se može postaviti na |All networks| ili | Local network|.Slika 4. NAS i slično uređaji. raspoloživi pojedinim članovima mreže. Mogućnost . SAŽETAK: Već je uobičajeno da su u poslovnoj mreži pojedini resursi. izbor |Allowed| ili |Blocked| omogućava da sadržaji na odabranom računalu postanu dostupni ili je dostup zabranjen. kao skupi pisači u boji. Ako se dozvoli da se nadzor raspoloživosti resursa može izvršiti s bilo kojeg računala.

Uvijek je dobro sve važno čuvati na barem još jednom računalu ako nisu raspoloživi nekakvi poslužiteljski resursi ili NAS. računalo se može popraviti. koje možda podliježu i autorskim pravima:-).vatrozid Opća zadaća vatrozida (firewall) je zaštita računala od napada preko mreže. Na primjer. drugo računalo u istoj grupi po prepoznavanju raspoloživog resursa automatski će preuzeti i instalirati njegov upravljački program od računala koje resurs nudi na raspolaganje.5. odnosno operativni sustav. raspoloživost datoteka (uradaka) kao njihovog proizvoda itekako je važna za grupni rad. pripadaju ovoj porodici operativnih sustava. preneseni nekim Internet servisom ili što je sve češće preko USB sticka.6 Zaštita sustava . Dakle. Sve navedeno ima smisla ako računalni resursi. dok raspoloživost multimedijskih sadržaja baš i nije. ESP. te je jednostavnost u pogledu njihovog dohvata od velikog značaja. planiranje prelaska poslovnog okruženja na novi operativni sustav treba pažljivo izvršiti. TLS) u pogledi identifikacije u enkripcije. Treba raditi. Vatrozid ovog operativnog sustava ima integriranu naprednu tehnologiju zaštite. koristi i IPSsec (Internet Protocol Security) koji je dio TCP/IP skupa protokola glede sigurnosti (AH. koja pored uobičajene tehnologije zaštite zaprečivanja programskoj potpori da pristupi resursima Interneta (kao zabrana izlaza). što s raznolikom operativnim sustavima nije moguće. što u praksi znači da se umrežavanje i raspoloživost resursa sa starijim operativnim sustavima neće moći ovako jednostavno ostvariti. 4. Zbog složenosti upravljanja funkcijama vatrozida. njegovo korištenje omogućeno je na dva načina: . No gledano u duhu uradaka koje grupa korisnika koristi na primjer u CAD/CAM programskom okruženju.stavljanja resursa na raspolaganje od velikog je značaja glede čuvanja osobnih sadržaja. što ovaj operativni sustav omogućava uz poštivanje svih elemenata zaštite. a operativni sustav ponovo instalirati ili nadograditi. U slučaju neispravnosti računala korisnika. Antivirusna i Internet zaštita mora postojati na računalu. Važnost čuvanja podataka na više mjesta ogleda se i kao preventivna mjera od učinaka koje mogu proizvesti zloćudni programi. ako se na raspolaganje stavi pisač na jednom računalu. ali sama po sebi nije dovoljna ma kako dobra bila. a ne slušati 'borbene pjesme'. ali izgubljene podatke nitko ne može nadomjestiti. Raspoloživost uređaja u poslovnom okruženju je gotovo podrazumna. No isto tako omogućava sigurnu komunikaciju između dva računala koja će tražiti identifikaciju i osigurati zaštitu podataka.

jer se može toliko upetljati da sam sebe zabrani.Promet od Interneta prema računali. Podrazumno dolazni promet se blokira osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od strane računala ili je eksplicitno dozvoljen prema zadanim pravilima. U osnovi zaštita sustava ostvaruje se pomoću skupa alata pod nazivom MMC (Microsoft Management Console). Posljednje dvije mogućnosti mogu biti izvor zloćudne programske potpore koju u osnovi treba ako prože vatrozid.prošireno korištenje funkcija vatrozida i sigurnosnih podešavanja u poslovnom okruženju.• • Korisnički . Za korisnika koji dobro ne poznaje rad vatrozida ne preporuča se da mijenja njegove postavke. Internet promet se definira kao: • Dolazni (inbound) .5. ili je dio razmjene podataka putem osobitih protokola (uTorrent). ili se pak računalo korisnika namjerava u jednom momentu iskoristiti za napad na određeni sustav spojen na Internet i slično.40 vidi se da skup pravila definira kao se nadzire odlazni i dolazni promet. MMC se koristiti za administraciju mreže. Upisom komande MMC u formu glavnog izbornika |Search programs and files| dobije se naredna uvodna slika. usluge.Odlazni promet u osnovi se dozvoljava jer je pretpostavka da ga inicira operativni sustav ili instalirana ispravna programska potpora. Nadziru se i filtriraju svi paketi za IPv4 i IPv6 verzije protokola. s kojima se. odnosno nadzire se ponašanja sustava u cjelini. Pod filtriranjem se misli na dozvolu ili blokiranje mrežnog prometa prema definiranim pravilima (rules). a na slici 4. a . i drugi komponenti sustava. kao jedan mali dio od raspoloživih mogućnosti.38 vidi se da su pripravljene uobičajene postavke vatrozida za kućnu i javnu mrežu. Odlazni (outbound) . računala. Vatrozid s integriranom tehnikom zaštite koristi mehanizam slanja potpunih informacija o stanju veze i podataka (stateful) učesnicima u konekciji koje se pridodaju podacima prilikom njihove obrade kroz slojeve OSI modela. Nadzor sustava glede sigurnosti je vrlo složena zadaća.uobičajeni korisnik koristi vatrozid preko ikone koja je dio 'Control Panel' sadržaja. zaustaviti antivirusna programska potpora. Administratorski . No nije rijetkost da korisnik instalira nekakve neprovjerene (piratske) verzije programske potpore koje generiraju vanjski promet sa ciljem da se na neku adresu šalju osobni podaci korisnika (korisnički ime i zaporka kod banke na primjer) ili se naprosto vrši krađa datoteka. ili pak odgovor na upite koje IE šalje poslužitelju nekih web stranica. • Na slici 4. 'uvode' i definiraju sve postavke vatrozida.5. u osnovi se ne propušta osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od operativnog sustava (Windows update) ili programske potpore (Adobe).

13. kojemu je način korištenja prikazana na slici 4.5.. Slika* 4. .jedan od alata prepoznaje se u izborniku.. gpedit./ dodaju se u popis predlošci koji se žele konfigurirati (preurediti) za sve značajne funkcije sustava. Ovi predlošci mogu se odnositi i na programske proizvode koji se instaliraju na sustav napisani od nezavisnih proizvođača.msc. 'Windows Firewall' je samo jedan od njih.4.100 Početni prozor MMC (Microsoft Management Console) Izborom /File/~/Add/Remove Snap-In.

već izbor /Allow a program or feature through Windows Firewall/ kako prikazuje naredna slika.. No./. učitati već nekakva postojeća konfiguracija ili izraditi posve nova.5. te se ne preporuča za prosječnog korisnika. Prosječni korisnik osloniti će se u glavnom na upite koje mu postavi vatrozid glede propuštanja ili zaprečivanja prometa za neku aplikaciju za javnu i privatnu mrežu.101 Korištenje kreirane MMC konfiguracije Na ovaj način kreiraju se postavke za pojedine komponente sustava.Slika* 4. Stoga neće u osnovi koristiti izbor /Advanced settings/ sa slike 4. .38.. za ovakvo podešavanje sustava nužno je poprilično znanje (MOC na primjer).5. koje će usmjeriti rad sustava prema želji korisnika i koje se mogu spremiti izborom /File/~/Save as.

102 Podešavanje vatrozida za programsku potporu u kućnoj i javnoj mreži Iz primjera se vidi da se na vrlo jednostavan način postavljanjem 'kvačice' omogućava promet u kućnoj (home) ili javnoj (public) mreži i da se vrlo jednostavno može popisu pridružiti nekakva izvršiva datoteka. i kojoj su postavke za vatrozid podešene prilikom instalacije.40b prikazano je kako se u pravilima za nadzor prometa nalazi i programska potpora koja zahtjeva kontakt s Internetom (uTorrent). Odabir/Properties/ sa slike nudi različite mogućnosti podešavanja od kojih su najbitnije prikazane u narednom skupu slika. Na slici 4.5.5.Slika 4. . Za običnog korisnika obično si ova podešavanja dovoljna. što ujedno znači da je omogućen i dolazni i odlazni promet za mrežu gdje je 'kvačica postavljena.

opis što bi pravilo trebalo raditi. što se na slici 4. |Allow the connection if it is secure| propušta .5. Kartica ||General|| (slika 4. i izbor |Enable| koji pravilo omogućava ili onemogućava.5. ali nekad se ukaže potreba za dodatnim podešavanjem. Dozvola ili blokiranje prometa u konekciji daje više mogućnosti.103a) daje opće podatke o pravilu koje je dodano tijekom instalacije programske potpore ili o pravilu koje se izrađuje za izvršivu datoteku (.5.103b) pomoću sučelja srodnog WE.EXE) odabranu preko kartice ||Programs and Services||~|This program|~| Browse| (slika 4. |Allow the connection| propušta sve TCP/IP pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila. Svakom pravilu u kartici || General|| dodjeljuje se ime koje ga identificira.40b vidi kao zeleni ili sivi kružić uz ime pravila.5.Slika** 4.103-104 Podešavanje postavki vatrozida za programsku potporu U osnovi postavke upisane u pravila tijekom postupka instalacije nije potrebno mijenjati.

103c kao animacija. dok izbor | Services| omogućava da se pravilo primjeni na sve procese i servise koji podržavaju rad programa (najčešći izbor). No to nisu svi raspoloživi protokoli. Ako se u kartici ||Programs and Services|| odabere |All programs that meet the specified conditions| omogućava se slanje i prijam paketa od bilo kojeg programa na sustavu što baš nije mudro osim u slučaju ako se želi ispitati funkcionalnost nebranjene konekcije. Ovo se odnosi na računala i grupe koji su definirani u 'Active Directory'.5.5.104a) animirana je i prikazuje koje je sve protokole moguće nadzirati. Kartica ||Scope|| (slika 4. ove postavke ne koriste se u kućnom okruženju. ovaj dio uglavnom će koristiti profesionalci. Mehanizam dodavanja adresa u raspon u oba slučaja je isti. Dakle. tehnologiji koja omogućava rad sustava na osnovu informacija i postavki iz centrale baze podataka koja se uređuje s MMC. kao antivirus. Ova opcija općenito je moćnija je od izbora |These IP addresses| koji omogućava unos raspona IP adresa na koja će se pravila odnositi. odnosno na izabrani protokol primjenjuju se pravila. ili definiranja raspona početne i krajnje adrese u nekoj mreži. prvi izbor je najstroži. Kartica ||Protocols and Ports|| (slika 4. definira samo adresa poslužitelja odakle će se preuzeti nove definicije.104b) definira raspon lokalnih i odredišnih IP adresa na koja će se primijeniti definirana pravila. kao i ICMP (Internet Control Message Protocol). ako se izabere|Custom| tip protokola. bilo koji (all ports) ili neki specifični. od definiranja jedne IP adrese do definiranja svih IP adresa u mreži ili podmreži. Kako formate definiranja raspona IP adresa koristiti ilustrira prikazani primjer u kartici. Kako uporaba ove kartice podrazumijeva potpuno poznavanje TCP/IP skupa protokola. Tada se omogućava izbor koje računalo smije pristupiti uz pridržavanje pravila i za koja računala pravila ne vrijede. Ove dvije kartice prikazane su na slici 4. a eventualno preuzimanje s ostalih IP adresa zabrani.samo pakete zaštićeneIPSec pravilima.EXE datoteku bila ona aktivna ili ne. a odabir |Block the connection| zaustavlja sve pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila. Slično vrije i za karticu ||Users||. a izbor |This program| odnosi se na samo jednu izabranu . Uobičajeni raspoloživi izbor po instalaciji programske potpore je |Any IP address| koji znači da pravila definirana u vatrozidu vrijede za sve IP adrese s kojima računalo komunicira prema Internetu. bilo u IPv4 ili IPv6 formatu koji se ne smiju miješati. raspoloživ je izbor |Protocol number| koji omogućava odabir bilo kojeg od protokola prema broju koji je definirala IANA (Internet Assigned Numbers Authority). samo na servise ili samo na određene servise. Ako se koristi TCP ili UDP tip protokola raspoloživ je izbor broja lokalnog ili odredišnog porta koji će se koristiti. Pravilo može biti vrlo korisno kad se na primjer za jednu aplikaciju. IP adrese koje treba omogućiti kao . Kartica ||Computers|| aktivna je samo ako je odabran izbor ||General||~|Allow the connection if it is secure| koji definira aktivnost IPSec skupa pravila. Uobičajeno.5.

To od korisnika zahtijeva potpunija znanja o odvijanju Internet prometa između računala i Interneta. Pošto je sam vatozid implementiran u sustav dovoljno dobar u osnovi korisniku ne trebaju specijalana Internet rješenja. WINS poslužitelj i lokalna mreža (podmreža) u kojoj je računalo član glede dostupa zajedničkim raspoloživim resursima. jednog od bitnih uvjeta za ostvarivanje učinkovite zaštite. Ono što prosječan korisnik može učiniti je da pojedinoj programskoj potpori.'prihvatljive' za računalo su: podrazumni izlaz (default gateway). SAŽETAK: Navedeni opisi daju kratak uvid u mogućnosti vatrozida. U poslovnom okruženju o zaštiti brinu poslužitelji.35. Slika je animirana i završni dio pokazuje mogući izbor za razgraničenje (Edge Traversal). DNS poslužitelj. jer je u operativni sustav proizvođač nije implementirao. nije dobro omogućiti na računalu.5. No profesionalci će njegove mogućnosti znati cijeniti. te je stoga za prosječnog korisnika bolje da sve postavke vatrozida ostavi kako ih je iskoristila određena programska potpora prilikom instalacije. u privatnu računalnu mrežu. koje su daleko moćnije od opisa koji pripadaju slici 4. prepoznatljiva po ikoni s nacrtanim kišobranom u dosadašnjim primjerima. Osim navedenog može se definirati i na koju vrstu uređaja za mrežnu povezanost (Interface types) vrijede pravila.4. . Dakle. već je dovoljna i nekakva bespaltna programska potpora kao 'Avira'. zabrani bilo kakav promet da mu ne idu automatske nadogradnje ili obavijesti o novoj verziji proizvoda ili pak nekakve iritantne reklame i slično (za 'Adobe' ili 'Roxio'. u kućnom (SOHO) i poslovnom (LAN) okruženju već je uobičajeno da su sva računala i ostali mrežni uređaji i računala 'skriveni' iza NAT-a. koja je uporabila vatrozid kako bi komunicirala sa svojim sjedištem. razgraničenje se odnosi samo na dolazni promet i propušta na primjer promet prema webposlužitelju u mrežu zaštićenu NAT-om.104c) je mogućnost da se pravilo primjeni na željene tipove (profile) mreže: poslovnu domenu i/ili kućnu mrežu (private) i/ili neko javno okruženje kao kavana ili pivnica (public). ako nije nužda. ali je dobro da ovaj promet propusti usmjernik (router) prema web-poslužitelju. odnosno zaprečivanje ili propuštanje 'neodgovornog' prometa kojeg je propustio mrežni uređaj koji omogućava NAT. profesionalna antivirusna potpora koja sa svog poslužitelja neprekidno nadzire računala u mreži i profesionalni mrežni uređaji i njihovi servisi. Uostalom. ali u SOHO okruženju s 'javnim' poslužiteljem o ovome treba voditi računa. Vatrozidu je nužno pridružiti atntivirusnu potporu. Kartica ||Advanced|| (slika 4. DHCP poslužitelj. Navedeno. kao da iskaču iz paštete:-). na primjer). U kućnoj mreži ovo je bez značaja.

koja može biti vrlo restriktivna (dopušta priključak prema Internetu samo računalo administratora mreže i to onom koje nije u lokalnoj mreži) ili vrlo liberalna (svi mogu koristiti Internet prema nahođenju). Aspekte sigurnosti definira sama firma svojom sistemskom politikom. kontaktira se operativni sustav preklopnika (switch) za koje računalo spojeno i koji na priključku prema neažurnom računalo propušta samo promet prema IP adresi poslužitelja koji osigurava ažuriranje programske potpore.Novi trendovi glede sigurnosti vode do te mjere da ako se ustanovi da računalo nema ažuriranu antivirusnu ili neku drugu zaštitu. . U drugom slučaju administracija je vrlo teška i podrazumijeva obrazovane korisnike.

godine uveden je Gopher servis razvijen u laboratorijima University of Minnesota (USA) koji je uveliko olakšao uporabu Interneta. naziva se i InternetWORK.7. TCP/IP skup protokola | 7.4. Internet . 1991. Usluge Interneta | 7. Prema zamislima Tim Berners-Lee 1993.godine osmišljena je prva inačica današnjeg WWW u The European Laboratory for Particle Physics in Switzerland (CERN) i prvi grafički orijentiran preglednik .4. Portovi | 7.godine te nove brze mrežne arhitekture nastaju temelji Interneta kakvog danas poznajemo.godine i INTERNET EXPLORERA-a 1995. Internet i Ethernet. Ideja Interneta proistekla je iz dizajna lokalnih računalnih mreža u tvrtkama koje su omogućavale dijeljenje računalnih resursa i razmjenu datoteka i pošte unutar tvrtke. Mrežni uređaji Organizacije širom svijeta prinuđene su da svakodnevno stjecati nova znanja kako bi svoj posao obavljale kvalitetno i uspješno.projekt mreže Ministarstva odbrane USA-a iz 60-tih godina za vojne potrebe.2.4. Nije na odmet raščistit razliku između tri naizgled slična pojma: internet.1.mrežnom opremom povezana računala ili mreže.3. Potom mreža povezanih računala postaje igračka znanstvenika. Internet danas predstavlja milijune računala širom svijeta povezanih u jednu jedinstvenu mrežu. Ovo načelo je jednostavno prošireno na čitav svijet. Ethernet .između računala u internetu omogućena je razmjena podataka i pružaju se usluge (servisi).4. .4. Ova oblast izuzetno je široka i obuvača niz segmenata među kojima se Internet izdvaja kao jedan od najznačajnijih. Pored mnogih drugih znanja iz raznih oblasti potrebna si im i tehnička znanja iz oblasti novih informacionih tehnologija. Internet nije vlasništvo ni jedne kompanije pojedinačno već predstavlja jednu otvorenu informatičku mrežu. svakim danom sve veću. Preteča Interneta je ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) .fizički prijenos podataka (bit-ova) između računala po standardu koji nosi ovo ime (ima i drugih načina).4. • • • internet . Potom predstavljanjem NETSCAPE-a 1994. INTERNET Načela rada | 7.MOSAIC.

te preko njega na tu 'svjetsku mrežu'. poveže s modemom preko telefonske linije (ili optičkim kabelom) prema davatelju Internet usluga (provider-a). Lokalne mreže (LAN-ovi) ustanova danas se već dizajniraju s internom brzinom od 10Gb/s između ključnih mrežnih uređaja koji čine okosnicu (kičmu) lokalne mreže . U osnovi to je pristup više korisnika na zajednički medij po CSNA/CD načelima. različite propusnosti (Bandwith -BW) i različite varijante sklopovlja u odnosu na prvi i drugi sloj OSI modela. te omogućila uporaba mnoštva različitih usluga što ovu jedinstvenu mrežu svrstava u INFORMACIJSKI SUSTAV. jer se ja shvatila ogromna moć Interneta na sveukupni razvoj društva. 'mreže svih mreža'.3. Internet je globalna mreža računala svih vrsta koja smišljeno i logički objedinjuje tisuće različitih računalnih mreža širom svijeta koje koriste iste tehničke standarde kako bi se ostvarila međusobna komunikacija. Godine 1985 IEEE publicira standard za lokalne mreže pod nazivom 802. Ogromni napori se ulaži u daljnji razvoj mrežne infrastrukture. osobito i smjeru sigurnosti i povećanja brzine komunikacije. što je u osnovi Ethernet standard uz minorne razlike. Xerox) i realiziran je kao otvoreni standard (open). odnosno standard koji ne traži zahtjev za licenčna prava. Ethernet je odgovor na zahtjev za brzim LAN-ovima. Učešće u radu Interneta zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu poštivanja tehničkih . Intel.BACKBONE. Ethernet standard objavio je 1980 godine konzorcij DIX (Digital. postaje dio Interneta.Brzina Interneta povećava se iz dana u dan. Iako je originalni standard izmijenjen nekoliko puta zbog pristupa bržim medijima očuvana je kompatibilnost između svih objavljenih varijanti. Ethernet specifikacije podržavaju različite medije. Sa nekadašnjih desetak Kb/s danas se u razvijenim zemljama svijeta komunikacija odvija u redu veličine 10Mb/s i više. Ako se kućno računalo ili lokalna mreža. Uspjeh Ethernet-a omogućilo je slijedeće: • • • • • • • Jednostavnost i lako rukovanje Sposobnost uvođenja novih tehnologija Kompatibilnost sa starijim tehnologijama Pouzdanost u radu Mala cijena instalacije sustava Mala cijena nadogradnje sustava Mala cijena održavanja Definicija Interneta Obilje je različitih definicija Interneta. Ne postoji centralna vlast koja upravlja Internetom. Ethernet prihvaća s istim protokolom brzine od 3Mbps iz 1973 godine i 10Gbps danas. 'globalna svjetska mreža' i slične.

Virginia. a dozvoljeno je samo ono što je neophodno za obavljanje posla. No. dužne su brinuti o sigurnosti kako njihova računala ne bi bila odskočna daska za napade na tuđe sustave. Stoga se u ustanovama i kompanijama propisuje SIGURNOSNA POLITIKA. a šteta može biti izazvana slučajno ili namjerno. kvara na opremi. krađe programske potpore. odnosno POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠTENJA koju moraju poštovati svi koji se računalom priključuju na njene mrežne resurse. ima važnu ulogu i preporučuje tehničke standarde. Računalo čim se priključi na Internet prestaje biti nečija 'privatna' svojina i njegov korisnik mora voditi brigu o svim propisanim aspektima sigurnosti. prijevozne kompanije i slično). Osobito danas svjedoci smo mnogobrojnih 'virusa'. ali većina stručnjaka se slaže da će to biti brojka od oko 500 milijuna korisnika tijekom ovog desetljeća. ogromne količine reklamna i druge nekorisne elektroničke pošte (spam). 'crva'. a da vlasnici tih računalo o tome ništa ne znaju zbog vlastitog neznanja i nezaštićenosti. Recimo blokiranje usluga (servisa) banke preopterećivanjem njihovih resursa koristeći resurse mnoštva tuđih računala istovremeno. Internet društvo (Internet Society) u Fairfax-u. dovodi do toga da zbog neovlaštenih upada u računalne sustave u raznorazne svrhe ili njihovog blokiranja rada. grešaka u programskoj potpori. registriranja ulaska i izlaska. Čimbenici koji utječu na brz rast korisnika Interneta su: . Ova organizacija ostvaruje vezu između službenih vladinih ustanova u pojedinim zemljama i nevladinim institucijama kao sto su univerziteti i kompanije. muzike i filmova i sličnog. Radi svega toga treba se organizacijski pripremiti za slučaj incidenata. Dokument koji opisuje ova politika sadržavati će sve što je potrebno da se spriječe incidenti: od načina na koji se može uči u recimo upravnu zgradu. Ljudski faktor može djelovati izvana ili iznutra. raznolika primjena. USA. do ljudskih postupaka. Ključna stvar pri provođenju sigurnosne politike je da se u svakom trenutku točno zna što je čiji posao i tko je za što odgovoran. sve je zabranjeno osim onog što je izričito dozvoljeno. Sigurnosne politike u poslovnom svijetu iznimno su restriktivne. Sigurnost i privatnost sve su značajniji aspekti koji se moraju razmatrati pri dizajnu mreže. Internet postaje sve manje lijepo okruženje. osobito u poslovnom svijetu (banke. osobito lokalne. Broj korisnika Interneta neprekidno raste. pa do načina fizičke i programske zaštite računalne opreme. Sve se više nastoji zakonski regulirati ponašanje na Internetu i omogućiti progon prekršitelja bez obzira na nacionalne granice. odnosno cjelokupne lokalne mreže.standarda kako bio se ostvarila prisutnost na mreži. Čak i ustanove ili kompanije koje vjeruju da njihovi sustavi ne sadrže informacije vrijedne brige i dodatnih ulaganja. postupanja s povjerljivim informacijama i dokumentima. Opis provođenja politike predviđa postupke kako za 'obične' ljude tako i za osoblje dužno da je nadzire i provodi. Niz uzroka može dovesti do nedostupnosti ili gubitka informacija u elektroničkom obliku: od prirodnih katastrofa.

Tako povezane lokalne mreže uobičajeno nose oznaku WAN (Wide Area Netvork) kao pojam za računalne mrežne sustave koji obuhvaćaju veće zemljopisno područje. Strah tvrtki od tehnološkog zaostajanja u odnosu na konkurenciju te se moraju pojaviti na Internetu. Internet u Hrvatskoj Mreža CARNet privatna je WAN mreža hrvatske akademske i znanstvenoistraživačke zajednice. Sve je veći broj korisnih (i nekorisnih) informacija dostupnih putem Interneta. .• • • • • • Prijateljski raspoložena programska potpora za korištenje Interneta. izgradnja i održavanje i nadzor nad mrežom kojoj je načelo povezanosti u prvim godinama djelovanja prikazano na narednoj slici. mada za nas još uvijek skupo. Svaka država ima svoje rješenje Internet mreže po načelu međusobno povezanih lokalnih računalnih mreža LAN (Local Area Network). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske osnovalo je CARNet kao ustanovu kojoj je djelatnost razvoj. a bakrene i optičke veze zakupljene su od Hrvatskih telekomunikacija. Razvoj tehnologije omogućio je da se umjesto dosadnih komandi znanih samo računalnim ekspertima koristi grafičko sučelje s malim slikama (ikonama) pomoću kojih je rad s računalom postao razumljivim prosječnom čovjeku pa i djetetu. Smanjeni troškovi tvrtkama za obavljanje poslovnih transakcija zbog brzine razmjene podataka. Stalno smanjivanje troškova pristupa Internetu. Nakon svega navedenog može se Internet definirati kao globalni planetarni komunikacioni sustav međusobno povezanih mreža računala namijenjen razmijeni informacija svih oblika. Uobičajeno je postojanje nekoliko WAN-ova različitih po namjeni i zadaći. Tako je i CARNet jedna od WAN-ova na području Hrvatske. Jednostavan pristup omogućen preko bilo koje lokacije gdje postoji telefonska linija. Mrežnu infrastrukturu posjeduje CARNet ustanova.

ATM preklopnici jezgre ujedno su i ATM preklopnici u distribucijskim čvorištima. Radna stanica UNIX ima asinkroni modemski i Ethernet ulaz. Na svako distribucijsko čvorište spojeno je jedno ili više pristupnih čvorišta. • Veza s LAN-om ustanove ostvaruje se preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze asinkroni modemi brzine 33. te serijski linkovi modemima na iznajmljenim linijama. utemeljena na ATM tehnologiji. postoji nekoliko temeljnih pristupnih čvorišta.Slika 7. Veza pristupnoga čvorišta prema LAN-u ustanove jest preko radne stanice UNIX koja obavlja funkciju usmjerivača. a dio za distribucijska čvorišta. Naime. dio ulaza ATM preklopnika namijenjen je za jezgru.4. Osim za prijenos IP prometa preko mreže ATM tehnologija rabi se i za primjene kao što je video mreža namijenjena real-time prijenosu udaljenih predavanja slikom i tonom televizijske kvalitete.1 Logička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj 90' godina TCP/IP je dominantan protokol u mreži CARNet.6 Kbps na pristupnom i distribucijskom čvorištu. Preklopna mreža je realizirana s ATM preklopnicima fizički povezanih preko optičkih i žičnih kabela. Prijenosne tehnologije su ATM (Asynchronous Transfer Mode) i Ethernet. Pristupna čvorišta su mjesta pristupa LAN mreža ustanova na CARNet WAN mrežu. Na jezgru CARNet WAN-a spojena su distribucijska čvorišta. Brzine prijenosa unutar jezgre su 155Mbps i 622Mbps. Ovisno o načinu na koji je ostvarena veza. Jezgra prvotnog CARNet WAN-a sustava jest preklopna mreža. .

Veza prema LAN-u ustanove također je ostvarena putem Ethernet ulaza na usmjerniku. Modemski pristupni poslužitelji (ACCESS server) imaju dial-in i leased line asinkrone serijske ulaze. Za glavno čvorište u Zagrebu vezano je više od 100 ustanova dok je broj članica u regionalnim čvorištima od nekoliko pa do više desetaka ustanova.• • • • Veza preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze sinkroni modemi brzine 128 Kbps ili 2 Mbps. Veza prema distribucijskom čvorištu je Ethernet ulaz na usmjerniku čvorišta. Veza prema LAN-u ustanove ostvarena je preko usmjernika koji ima sinkroni serijski i Ethernet ulaz. . Tip veze preko ATM preklopnika jezgre ostvaruje se u pristupnim ustanovama u kojima je smještena oprema jezgre CARNet i distribucijskih čvorišta. te se u tom smislu svakodnevno nadograđuje postojeća mrežna infrastruktura u svim čvorištima te unapređuje tehnologija jezgre na brzine 1Gbps i 10Gbps. Veliki se napori ulažu i za pristup Internetu preko autoriziranih CMU (Carnetovi Modemski Ulazi) ulaza. Naime. u osnovi svaka sa samostalnom lokalnom mrežom. Veza prema distribucijskom čvorištu je sinkroni serijski ulaz na usmjerniku čvorišta. Veza optičkim vodom na čijim se krajevima nalaze FOT ( Fiber Optic Transceiver) uređaji za prilagodbu na Ethernet AUI ulaze. Brza jezgra povezuje ATM vezama brzine 155 Mbps sve gradove u kojima je na CARNet spojeno više od jedne ustanove. Prvotna realizacija jezgre CARNet-a pokriva cijelu Hrvatsku vezama brzine 155Mbps i 622Mbps. Protokoli n a modemskim pristupnim poslužiteljima jesu PPP i SLIP. dio ulaza ATM preklopnika jezgre namijenjen je za pristup LAN-a ustanove na CARNet WAN.

na primjer. To je. Glede sigurnosti mrežnog sustava unutar CARNet-a ustrojen je CERT (Computer Emergency Response Team). Osim toga pruža potrebne informacije o zaštiti računala i računalnih mreža.128. a danas u realizacijama od 1Gbps i 10Gbps. Unutar CARNeta djeluje i hrvatska DNS služba. Za sada se u lokalnim mrežama ne koriste dinamičko dodjeljivanje IP adresa. Pri tome se vodi računa o uvođenju novih servisa i usluga.2 Prvotna fizička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj. reagira na njihovu prijavu i osigurava komunikaciju sa svim stranama uključenim u incident.53. CARNet osigurava tehničku podršku i savjetodavnu pomoć ustanovama članicama. što je osobitost Dial-IN pristupa Internet mreži. Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u . prijenos videosignala preko računalne mreže. u kojem su zapisani IP podaci za dolazni i odlazni promet prema obrascu '161. Međusobno povezivanje računala ili grupa računala realizira su uporabom sabirnih uređaja (HUB-oba) i preklopnika (SWITCH-eva).4. te se korisnik lokalne mreže koristeći pretražitelj najprije obraća njima da vidi ima li tu već njemu interesantnih podataka. Lokalno čvorno računalo obično nudi i druge Internet usluge (pošta. Za većinu svojih korisnika CARNet je prije svega jedna od najmodernijih i na svijetu najboljih računalno-komunikacijskih infrastruktura. te potom ide dalje Internetom ako traženi podaci ne postoje.Slika 7. Jedno i drugo čvorno računalo obično imaju PROXY poslužitelj koji ima zadaću da čuva sav promet prema inozemstvu koji se učestalo ponavlja. koji omogućavaju programirano segmentiranje prometa unutar lokalne mreže. Daljnja razgradnja veze pojedinih komponenti lokalne mreže najčešće se realizira UTP fizičkom osnovom kao nositeljem mrežne infrastrukture. računalna mreža koja povezuje sva hrvatska sveučilišta i većinu sveučilišnih gradova putem brze jezgre prvotno utemeljene na ATM tehnologiji i brzinama prijenosa od 622 i 155 Mbps. tim koji odgovara na incidente na mreži u cjelini i po dijelovima. skupina za pitanja sigurnosti računala i računalnih mreža.X. Jezgra CARNet projektirana je i napravljena kako bi zadovoljila sadašnje i buduće potrebe korisnika za pouzdanom komunikacijom. Lokalne mreže povezane su s regionalnim čvorištima preko mrežnih usmjerivača (ROUTER-a). Na nivou lokalne mreže uobičajeno je jedno lokalno čvorno računalo na kojem se nalaze se DNS podaci koje svakodnevno kopira čvorno računalo regije.255) za njezina interna računala ili računalne uređaje. odgovorna za uređivanje i odobravanje domena unutar 'hr' nacionalne domene i CERT.Y' tako da je svakoj lokalnoj mreži 'X' dodijeljen skup od 255 brojeva 'Y' (s izuzetkom 0. uključujući poznate nedostatke u pojedinim sustavima i tehnike zaštite. FTP i druge).

povezuje više . tako da bi bilo preciznije reći da se radi o keširanju (caching) Internet objekata.umjesto brzog ali skupog velikog računala više PC-a.TCP / IP model Centralizirani računalni sustavi . PROXY nije ograničen samo na HTTP protokol.video na zahtjev. WWW. MAN je veća verzija LAN-a koja koristi sličnu tehnologiju. dostup do udaljenih informacija . zabavu .podaci smješteni na više strojeva zbog mogućeg kvara. interaktivni video i TV.većim brojem samostalnih računala koja su međusobno povezana tj. kupovina. LAN je mreža u privatnom vlasništvu unutar jedne ili nekoliko zgrada čija udaljenost nije veća od nekoliko kilometara. Načela rada Interneta.podaci. programi. Važno je ukazati da se radi o dobro organiziranom sustavu zasnovanom na kvalitetnim tehničkim standardima koji se neprestano unapređuju i nadopunjuju novim mogućnostima. OSI . uštedu . discussison groups. komuniciranje . Samim tim je protok prema ostatku svijeta rasterećen redundantnog prijenosa istih podataka. Iz najmanjeg mjesta u jednoj zemlji moguće je uspostaviti komunikaciju za nekoliko sekundi sa osobom koja se nalazi na potpuno drugom kraju planete. oprema dostupni svima na mreži bez obzira na fizičku udaljenost. Mreža je omogućila slijedeće: • • • • • • • dijeljenje resursa . skalabilnost: client-server model.koncept 'računalnog centra' gdje jedno veliko računalo opslužuje čitavu organizaciju zamijenjen je 'računalnom mrežom' (computer network) . pouzdanost . Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u bijeli svijet. CARNet ponegdje koristi ove poslužitelje dok ih T-Com navodno za sada ne koristi zbog podosta brzih veza prema inozemstvu. mogu razmjenjivati informacije.bijeli svijet. videoconference.email. Koristi sabirničku ili zvjezdastu topologiju s brzinom prijenosa podataka od 10-1000 Mbps (1 megabit/sec = 1'000'000 bit/sec).financije. komunikacija među razdvojenim djelatnicima. U suštini radi se o povezivanju više malih lokalnih mreža (LAN) u veće skupine (MAN) te njihovo povezivanje u jedinstveni skup na nivou države-svijeta (WAN). igre. on-line novine.

sadržaji i funkcije slojeva razlikuju se kod različitih vrsta mreže. SAN (Storage Area Network) i WLAN (Wireless Local Area Network). Razvoj tehnologije sigurno definira ili će definirati još nekakav '-AN'. a vrši se tako da se paketi šalju od router-a do router-a. Broj nivoa. državu ili kontinent. To je TCP / IP model. računala u lokalnoj mreži (aplikacijski aspekt). LAN. Router spremi paket i šalju ga dalje kad je izlazna linija slobodna. packet-switched) komunikacija između router-a koji nisu direktno povezani kabelom. Nemogućnost komunikacije različitih mrežnih modela dovela je do dosta problema u usklađivanju njihove međusobne komunikacije. channels) . o Usmjerivači (router. ima dvije komponente: o Prijenosni kanali (transmission lines. Terminologija koja se koristi da bi se sagledala njena funkcionalnost zasnovana je na slijedećim osnovnim pojmovima: • • • • Host-ovi. . Većina mreža organizirana je kao niz slojeva ili nivoa (layers. Podmreža (subnet) . WAN povezuje geografski veliko područje.poduzeća ili ustanova ili grad i može biti privatna ili javna. odnosno različitih modela rada mreže nastalih tijekom povijesnog razvoja od strane različitih proizvođača računalne i mrežne opreme. sastoji se od 2 jednosmjerne sabirnice (kabela) na koje su sva računala povezana što pojednostavljuje dizajn.prenosi poruke od host-a jednog LAN-a do host-a drugog LAN-a (komunikacijski aspekt). skladište podataka i bežična mreža. switching elements) . Topologija povezivanja router-a obično je nepravilna.specijalizirana računala koja povezuju prijenosne kanale i odlučuju po kojoj će izlaznom kanalu poslati podatak koji stigne s ulaza Podmreža čini jezgru međusobne komunikacije i to je point-to-point (storeand-forward. imena. Može podržavati prijenos i podataka i glasa i biti povezana sa lokalnom kabelskom TV mrežom. No jedan model 'preživio' je do danas i predstavlja temelj funkcioniranja Interneta. osobna mreža. Naredna slika prikazuje organizaciju TCP / IP modela po slojevima u odnosu na OSI model.prenose bitove od računala do računala. MAN i WAN su pojmovi koji opisuju računalnu mrežu prema zemljopisnoj rasprostranjenosti. Obično koristi DQDB (Distributed Queue Dual Bus). Osobitosti van navedenog su pojmovi kao PAN (Personal Area Network). levels). svaki sloj izgrađen je nad onim ispod njega bez kojeg nije funkcionalan.

Internet .4. To je tip protokola koji zahtjeva potvrdu ispravnog prijama podataka prije slanja narednih.sloj radi sa IP (Internet Protocol) grupama podataka nazvanim PACKET ili DATAGRAM koje usmjerava optimalnim putem. Ne zahtijeva potvrdu prijama podataka prije slanja . • • • Sloj host-mreža (Host-to-Network) . ostvaruje kontakt te komunikaciju između dva udaljena računala.ostvaruje prijenos podataka među 'peer' procesima dvaju računala korištenjem TCP protokola (Transmission Control Protocol) ili UDP protokola (User Datagram Protocol). o TCP . Koristi MAC adresu za komunikaciju i šalje na mrežni medij podatke kao skupinu bit-ova koja se naziva FRAME (okvir).Slika 7. Prijenosni sloj (Transport) . ftp).3 TCP / IP referentni model u odnosu na OSI model. videa).nije definiran protokol kojim se host veže za mrežu. telnet. U svim mrežama zadatak je svakog nivoa da ponudi neke usluge (servise) za više nivoe koji ne moraju voditi računa o detaljima implementacije tih servisa.omogućava pouzdanu slijednu komunikaciju i baza je za više protokole koji zahtijevaju da se podaci prenesu bez greške (npr. za prenošenje govora. o UDP .nepouzdana neslijedna komunikacija (npr. različit na različitim host-ovima i mrežama. Ovi protokoli sadrže u zaglavlju oznaku PORT-a da bi naredni sloj znao koja će aplikacija uporabiti podatke u segmentu. Mrežni uređaji kao router koriste routing protokole i IP adresu u zaglavlju paketa da omoguće ovom protokolu navedenu zadaću kreirajući mu optimalni put. Sloj 'n' na jednom računalu komunicira sa slojem 'n' na drugom pomoću skupa pravila koja se nazivaju protokol. IP protokol spada u routed protokole. Podaci u ovom sloju grupirani su u cjelinu nazvanu SEGMENT.

Half-duplex (HD) ili Full-duplex (FD).. Na neki način IP zaglavlje okružuje TCP zaglavlje unutar kojeg su podaci. Koristi se gdje je pouzdanost manje bitna. davaoca Internet usluga i drugi.sadrži sve protokole višeg nivoa. Skup slojeva i protokola čini mrežnu arhitekturu (network architecture). Dakle. omogućava razmjenu podataka među 'peer' procesima dvaju računala između dviju aplikacija iste namijene. HTTP.podaci i kontrolne informacije šalju se sloju ispod sve dok se ne dođe do najnižeg sloja ispod kojeg je fizički medij kojim zaista ide komunikacija. NNTP.• narednih. . duljinu zaglavlja. a na njih LAN univerziteta.B. Sučelje (interface) između susjednih slojeva definira koje primitivne operacije i servise donji sloj nudi gornjem. Na osnovu port-a pročitanog u zaglavlju segmenta. u početku virtualni terminal (TELNET). Aplikacijski sloj (Application) . po jedan za svaki sloj. bez obzira da li su oni na istoj mreži ili nisu i da li postoje ili ne postoje mreže među njima. elektronička pošta (SMTP). podataka: 65'494 byte-ova Unutar podataka sadržana je cjelokupna TCP usluga koja se opet satoji od svojih dijelova. Ovaj sloj brine i o tome da li će komunikacija biti Simplex (SX). odgovarajuća aplikacija preuzima njegove podatke te od jednog segmenta ili više njih 'prvi' nama razumljivu skupini podataka prema na primjer ASCII kodu. kompanija. zatim i DNS. Internet se sa stanovišta mrežnog sloja može promatrati kao skup međusobno povezanih podmreža ili autonomnih sustava.C. što znači da je jednostavniji. čini stog protokola (protocol stack). ali postoji nekoliko glavnih kičmi (backbone) na koje su povezane regionalne mreže. Zaglavlje sadrži petnaestak polja koja opisuju verziju protokola. MIDI formatu. prijenos datoteka (FTP).D) koje se razlikuju po broju bit-a koji se dodjeljuje za adresu mreže i za adresu računala a da ukupno ne pređe 32 bit-a. Ne postoji pravi prijenos podataka među slojevima . tip usluge. Ne postoji prava struktura. IP paket (DATAGRAM) sastoji se od dva osnovna dijela: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine. Postoji više različitih formata-klasa IP adresa (A. vrijeme života paketa. izvornu i odredišnu adresu (32 bit-a) i druga. ukupnu duljinu datagrama (do 64kB). Lista protokola. IP adresa se sastoji od 2 dijela: broja mreže na koju je priključeno računalo i broja računala u toj mreži. JPEG ili TIFF formatu i drugo. Ono što Internet drži na okupu je protokol mrežnog nivoa IP (Internet Protocol) čiji je zadatak da na najbolji mogući način prenese IP DATAGRAM (IP PACKET) od izvora do odredišta..

UDP (User Data Protocol) protokol omogućuje slanje IP datagrama s dodanim kratkim zaglavljem bez potrebne potvrde da se uspostavi veza. kašnjenju. Ako timer istekne prije nego što je primljena potvrda. Segment se sastoji od 20 byte-nog TCP zaglavlja (uz opcionalni dio) za kojim slijedi 0 ili više byteova podataka. Svako računalo koje podržava TCP ima TCP prijenosni entitet (dio softvera) kao korisnički proces ili kao dio jezgre koja upravlja TCP tokovima (streams). TCP entitet prihvaća od lokalnih procesa tok podataka korisnika. a ne tok poruka.TCP (Transmission Control Protocol) dizajniran je tako da osigura pouzdani tok byte-ova s jednog do drugog kraja po nepouzdanim mrežama koje se mogu razlikovati po topologiji.20B IP zaglavlja . Format TCP segmenta se sastoji se od: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine. Da bi se osigurala TCP usluga. Brojevi port-ova ispod 256 (well-known ports) rezervirani su za standardne usluge. TCP veza je tok byte-ova. router vrši fragmentaciju u više manjih segmenata od kojih svaki dobiva svoje IP zaglavlje. Ako je segment prevelik za mrežu kroz koju mora proći.broj koji odgovara broju slijedećeg segmenta kojeg očekuje primiti. Svaki segment uključujući i TCP zaglavlje mora stati u 65'535 byte-ova IP paketa. podataka: 65'494 byte-ova (65'535B . mora se uspostaviti veza između socket-a na host-u koji šalje i socket-a na host-u koji prima podatke. tj. a svaki host može za sebe odlučiti kako će dodijeliti ostale svoje port-ove. a nastaje skupljanjem podataka od nekoliko upisivanja (write) ili razbijanjem podataka od jednog upisivanja. razbija ga u dijelove koji ne prelaze 64K i šalje svaki dio kao posebni IP datagram koji kad stigne na drugi kraj. Kad poslani segment stigne na odredište primalac šalje u segmentu potvrdu . TCP softver ne zna što znače byte-ovi koje prenosi i ne čuva granice poruka već ih šalje kao segmente koji se sastoje od grupe byte-ova.20B TCP zaglavlja). veličini paketa ili nečemu drugom. segmenti sa 0 byte-ova podataka koriste se za potvrde i kontrolne poruke. segment se šalje ponovo. Šaljući i primajući TCP entiteti razmjenjuju podatke u obliku SEGMENTA podataka. Zaglavlje sadrži desetak polja koja počinju s izvornim port-om (16 bit-a) i odredišnom port-om (16 bit-a) te slijedi redni broj TCP veze i druga. Koriste ga. TCP usluga se osigurava tako da i pošiljatelj i primatelj kreiraju krajnje točke (end points) tj. propusnosti. Osnovni protokol kojeg koriste TCP entiteti radi na načelu da nakon slanja segmenta pošiljatelj pokreće svoj timer (vremenski brojač). spojne točke (SOCKET) od kojih je svaka definirana IP adresom host-a i brojem port-a (16 bit-ni broj za host i identifikacijska oznaka usluge). . predaje se TCP entitetu koji obnavlja originalni tok byte-ova.

Mediji za prijenos podataka različiti su. 1500B najviše je koliko u Ethernet svijetu FRAME može jednokratno prenijeti i ta veličina predstavlja MTU (Maximum Transmission Unit). ali ne pružaju svi uslugu FTP-a. Prilikom izbora ISP-a od značaja je broj usluga koje pruža svojim korisnicima. navedeni je tema zasebnog poglavlja 7. OSI model. Iskon ili CARNet) koje su satelitskim ili optičkom vezom povezane s nekoliko glavnih Internet čvora u inozemstvu (uglavnom u smjeru Amerike i Europe) i na taj način osiguravaju vezu velikog kapaciteta prema ostalom dijelu Interneta u svijetu. News grupa.Internet Service Provider) su tvrtke ili ustanove (kao T-Com. Prijenos paketa na medij odvija se posredstvom najniže razine (sloja) OSI TCP/IP modela. što zajedno tvori OKVIR (FRAME) podataka koji se slijedno razmjenjuje između izvora i odredišta.4.1.3. Kako cjelokupni Internet počiva na TCP/IP modelu. ali je gotovo svima zajedničko da se paketu dodaju MAC adrese mrežne kartice ili nekog interface-a (Media Access Control) izvora i odredišta. teoretski je model koji služi proizvođačima kao vodilja u izradi računalne opreme i programske potpore radi očuvanja međusobne kompatibilnosti. slijedno. Usluge (servisi) Interneta Davatelji Internet usluga (ISP . podaci se u svrhu prijenosa 'sjeckaju' u manje cjeline koje se šalju u nizu. stanovitu programsku potporu i itd. znači vrlo jednostavna komunikacija. Svi pružaju uslugu elektroničke pošte. najam dijela prostor na disku svog računala. Dakle. Korisnik preko svog računala na poslu ili kod kuće po uključivanju u Internet može: . CARNet omogućava gotovo sve za potrebe sveučilišnih institucija.na primjer. No praksa je pokazala da se jedva prate potrebe sve većeg broja članica Internet zajednice. u suštini to je maksimalna duljina paketa u byte-ovima s kojim neki od interface-a (sučelja) uređaja može rukovati. mnoge klijent-server aplikacije s jednim zahtjevom i jednim odgovorom. 7.4. Preko njega objašnjavaju se i razvijaju svi realni modeli. koji se neprestano razvija i nadopunjuje. Frame je osnovna skupina podataka koja se u Ethernet svijetu pretvara u digitalni električni signal glede prijenosa podataka između računala.

kao Google i Yahoo!. kao 'Netscape' ili 'Internet Explorer' programska potpora. organiziranih i neorganiziranih. Učestvovati uživo (u realnom vremenu) u razgovoru s drugom osobom putem 'Internet video telefona' (kao Skype). Preuzimati datoteke bilo koje vrste (Download) s udaljenih računala i dostavljati datoteke (Upload) na njih uz pomoć FTP (File Transfer Protocol) uslugu. ili u audio-video konferencijama između više osoba pomoću za to namijenjene programske potpore i opreme. Web-stranice pišu su u HTML (Hypertext . preko upisane ključne riječi pronaći željene dokumente. oglašavati i nuditi na prodaju. Raditi na udaljeni računalu koristeći 'Telnet' uslugu. zvuk. WWW je grafički hipertekstualni način upotrebe Interneta koji koristi HTTP protokol za prenošenje stranica web-a i drugih podataka preko Interneta. savjeta. Prve dvije riječi 'World Wide' označavaju svjetsku rasprostranjenost. Učestvovati u on-line (direktno. Učenje i vježbanje za polaganje ispita i postizanje odgovarajućih certifikata. Obim raznolikih sadržaja na WWW poslužiteljima neprekidno raste.pričaonica. ovisno o namijeni stranica i inspiraciji njihovog tvorca. Njihova izrada danas je osobita umjetnička i programska disciplina. Gotovo sve je moguće pronaći. Klikom na ključnu riječ ili sliku na ekranu korisnik automatski odlazi na druge sadržaje unutar iste ili druge domene. reklama. ne u realnom vremenu) raspravama putem elektroničke pošte s osobama sličnih interesa putem 'mailing list-a' i 'News Group-a'. lijepih i ružnih. u realnom vremenu) raspravama sa većom grupom osoba koji koriste 'Internet Relay Chat' (IRC) uslugu .godine danas s više desetina milijuna WWW stranica predstavlja sinonim za Internet. razna WWW sjedišta ili preko namjenskih svjetskih servisa. znanstvenih radova. WWW (World Wide Web) Najnoviji je informacijski servis (usluga) na Internetu. Učestvovati u off-line (indirektno. grafiku. tehničke potpore. Čitati multimedijalne dokumente koji se nalaze na WWW-u (World Wide Web-u) koji sadrže tekst. Od kupovine proizvoda. Tako ih ima korisnih i nekorisnih. i video koristeći se inteligentnih preglednike WEB prezentacija.• • • • • • • • • • • Razmjenjivati elektroničku postu (e-mail) sa bilo kojim korisnikom Interneta na bilo kojoj lokaciji na planeti. a posljednja riječ 'Web' označava mrežu u ovom kontekstu računalnu. Pretraživati pomoću preglednika web dokumente. cjenika i tko zna sve čega. Kupovati i trošiti pare:-). Čitati kompleksne dokumente koristeći 'Hypertext'. u načelu između poslužitelja i računala korisnika. Nakon pojave 1993.

Markup Language) jeziku.×××. Web-stranice uobičajeno se postavljaju se na poslužitelje koji omogućavaju i druge Internet usluge kao pošta i slično.×××/' ili ili zapisana na nekoliko DNS poslužitelja. Servis omogućava hipertekstualne veze između dokumenata i kombinirano prikazivanje teksta. Hipertekst je dokument ili sustav s povezanim tekstualnim jedinicama po načelu prikazanom na narednoj slici. No ni to neće biti od značaja ako OS računala u npr.hr/' 'http://×××. Samo je . 'domena.×××. 'http' je oznaka protokola.×××. Slika 7.).4.domena. Unikod će u velikoj mjeri povećati razumljivost čitanja web sadržaja glede različitosti podneblja. Može se naći i oznaka 'www' koja ukazuje na programsku potporu na strani klijenta koja se mora uporabiti za prihvat podataka (nije nužno).×××..hr' je osnovna domena i glavna domena u kojoj se nalazi poslužitelj i to je oznaka vrijedi za sve servise koje taj poslužitelj pruža u svojoj domeni.4 Načelo povezivanja web stranica spojnicama Kako pojedina podneblja imaju svoje specifične grafeme. dakle omogućava integraciju različitih informacijskih sadržaja. Jedna adresa sjedišta bila bi: 'http://www.hr/' 'http://računalo. u zaglavlju webstranice navodi se koju kodnu stranicu koriste zapisi koji slijede. slika. Africi nema instaliran set znakova koje koriste u Europi. Poslužitelji su u pogonu gotovo neprekidno i svaki od njih ima svoju jedinstvenu adresu URL (Uniform Resource Locator) i predstavlja jedno SJEDIŠTE web sadržaja. zvuka i videa. Moguće je dohvat željenih sadržaja izravno preko IP adrese (×××. FireFox. Opera . a prepoznaje ih u tu svrhu dizajniran preglednik (Internet Explorer.×××)..domena. 'računalo' je ime poslužitelja.

multimedijalnih sadržaja. prema vrsti sadržaja koji se prezentira. Ono što ne smijete naći potražiti ćete preko 'Astalavista' tražila. O dodijeli naziva osnovne i glavne domene odlučuje domaći ISP u dogovoru s korisnikom uz suradnju s odgovarajućim međunarodnim Internet udruženjem koje vodi o tome brigu tako da je svaka od njih jedinstvena u svijetu (nema dvije iste). net i org. zvuk. ali i zahtijevaju detaljno upoznavanje s principima i pravilima s kojima rade.hr' To je skraćeni oblik za koji u poslužitelju CARNet-a 'naziv' predstavlja oznaku osobe. ili video snimak bilo kojoj osobi na planeti bila je do nedavno neostvariva. ali može biti i bilo što drugo.treba znati i zapamtiti. gov. Prvi dio obično je prvo slovo imena i prezime bez razmaka. Drugi dio je određen elektroničkim imenom ISP-a ili imenom iz popisa lokalnih mrežnih čvorova koji pripadaju njegovoj domeni (DNS poslužitelj). osobito ako naziv asocira na željeni sadržaj. osobito u USA. int. Na primjer za CARNet vrijedi: 'naziv@domena. Elektronička pošta (E-mail) Servis koji je mnogo ranije od WWW-a osvojio srca korisnik. sliku. elektroničkih adresa. Uglavnom se koristi za sadržaje veličine do 500KB. Ideja da za nekoliko minuta možete dostaviti. zahvaljujući prije svega brzom sirenju broja korisnika Interneta ostvarena i postala zbilja poslovne i društvene komunikacije. edu. 'Altavista' i 'Yahoo' omogućavaju zaista efikasno pretraživanje Interneta. Ali često će se. upućuju na druge WWW sadržaje. ali danas. Oznaka domene i glavne domene sastavni je dio pri označavanju ostalih servisa koje poslužitelj nudi. a planira se uvođenje još nekih. slika. To su WWW TRAŽILA koja u sebi sadrže alate za pretraživanje različitih baza podataka. U protivnom treba se služiti FTP uslugom. Oznaka 'hr' kratica je za državu i svakoj državi dodjeljuje se drugačija oznaka. mil. tekst. Uobičajeno je da elektronička adresa sadrži dva dijela odvojena znakom '@' (ALT + 64). i drugo. odnosno ime za prijavu na poslužitelj . Kako je broj WWW stranica ogroman razumljiva je pojava sve većeg broja WWW poslužitelja sa stranicama tipa kataloga. Predstavlja glavnu domenu . za glavnu domenu naći oznake com. Web-ova. koje sadržajem ili preko odgovorna na upit. Lakše se pamti naziv domene. kao baze dokumenata. Ovako definirana elektronička adresa jedinstvena je za cijeli svijet.Korisničko_Ime . Ova tražila kao 'Google'.

iza kojeg se krije. U okviru ovog servisa moguće je pratiti raspravu po bilo kojoj temi ili čak pokrenuti novu temu za raspravu. lokalni grafemi ne preporučuju se ni prilikom definiranja korisničkog_imena. a svi prijavljeni na tu grupu čitaju poruke i po želji odgovaraju na njih. a koji omogućava javnu raspravu o različitim pitanjima. imena i prezime korisnika. treba koristiti CZS . osnovne znakove ASCII koda. Dakle. osobito ako se šalje uz pomoć mailing-liste.. koja ukazuje na korisnika iz Splita.t-com.. . Vrlo praktično i zgodno za traženje pomoći u rješavanju poslovnih problema. To iritira osobito ako na odredištu nema tko poruku primiti. nešto proširena adresa.domena. jer je upitno kako će neku 'našu kvaku' protumačiti neki poslužitelj u Americi ili Africi.(User_Name ili User_ID).. Slično kao i kod elektroničke pošte šalju se poruke svim pripadnicima grupe.hr' Dakle. Lokalni imenici ustanove mogu sadržavati lokalne grafeme u nazivlju jer nemaju međunarodni značaj. Kako su poslužiteljski sustavi uglavnom zasnovani na UNIX-oidnim operativnim sustavima. a gotovo svi su članovi široke svjetske računalne mreže. Stvarna e-mail adresa zajedno s podacima o korisniku te nazivom i lokacijom računala glasi: 'ime. Nema više čekanja na telefonu ili fax-uređaju na slobodan signal biranja ili nervoze na znak zauzetosti. umjesto ČŽŠ. Dapače. Cijena slanja elektroničkog pisma s bilo kakvim multimedijalnim prilogom bilo kom korisniku Interneta bez obzira na udaljenost sigurno je manja od slanja čestitke za Novu godinu klasičnim PTT uslugama.prezime@st. uporaba lokalnih grafema u nazivima računala i domena ne preporučuje se. gdje je 't-com' osnovna domena. stvarno ime i prezime osobe kojoj ID pripada. prema sadržaju tablice s prijavljenim korisnicima u programskoj potpori poslužitelja. Oglasne grupe (News Groups) Servis izveden iz elektroničke pošte. Poteškoće jedino mogu nastupiti ako administrator sustava na prijamnoj ili predajnoj strani uvede restriktivne mjere glede obrane od neželjenih tipova privitaka u elektroničkom pismu zbog sigurnosnih potreba.prezime@računalo.hr' Za T-Com provider-a vrijedi: 'ime. Ovako korisnik pošalje partneru poruku u njegov elektronički poštanski pretinac koji će ovaj kad-tad pročitati i uzvratiti odgovorom. a 'st' poddomena. niti u naslovu poruke koja se šalje kao ni u i sadržaju poruke. U poslovnom svijetu ova vrsta komunikacije sve više prevladava.

Telnet Servis Interneta koji omogućuje da se korisnik prijavi i radi na udaljenom računalu te koristi programe instaliranje na tom udaljenom računalu. pregled sadržaja na njegovom tvrdom disku.domena. pronalaženje potrebite datoteke i njeno kopiranje na vlastiti disk. na način da se uz potvrdu kopiranja odabrane datoteke po potrebi i aktivira pomoćni program uz WWW preglednik (GetRight i slični) koji će na sebe preuzeti zadaću FTP prijenosa i po prestanku korištenja preglednika. Ovaj sistem je mnogo brzi od elektroničke pošte jer je gotovo istovremeno slanje i čitanje poruka. jer traži dugotrajnu povezanost s Internetom. Prijenos datoteka . Naravno na udaljenom računalu korisniku moraju biti omogućena prava pristupa računalu. Iz . Ovaj servis Interneta nije tako jednostavan kao WWW-a.×××. Koristeći programsku potporu za FTP zadati će se glede uspostavljanja komunikacije adresa slična kao u prethodnim primjerima: 'ftp://ftp.domena. kuca na svom kompjuteru. ali samo za one koji ovu uslugu plaćaju iz svog džepa.×××.IRC (Internet Relay Chat) Ovaj servis Interneta omogućuje da jedan ili vise korisnika Interneta koji su prikačeni na isti kanal istovremeno vide tekst koji tipkaju na svom računalu. Kanali za 'razgovor' postoje gotovo za sve oblasti interesa.hr' 'ftp://računalo.domena.hr/' Gotovo svaki ponuđač Internet usluga nudi i ovu vrlo interesantnu i korisnu mogućnost.hr' 'ftp://×××. ali je i mnogo skuplji od elektroničke poste.FTP (File Transfer Protocol) Prije World Wide Web-a FTP je bio jedini način prijenosa velikih datoteka između računala korisnika Interneta. ali je vrlo koristan. Omogućava pristup računalu na Internetu (ako je javan ili raspoloživ uz zaporku). te tekstove ostalih aktivnih korisnika.'news://news.×××' ili ili Funkciju prijenosa datoteka sve vise preuzima WWW. Pričaonica .

t-com. Korisnik 'T-com'-a dobiti će pristupe na više poslužitelja s različitim namjenama kao poslužitelj za odlaznu poštu (mail. Ne samo da omogućavaju komunikaciju među .t-com. koja za komunikaciju s računalom spaja preko TCP/IP skupa protokola. program za oponašanje rada nekadašnjeg uređaja zvanog 'Terminal' (iz doba MAINFRAME računala). objedinjene za rad na lak i prihvatljiv način.razloga sigurnosti ovaj servis na mnogim poslužiteljima nije dopušten. Društvene mreže Društvene mreže (social networking) novija su pojava i ne spadaju u jednu zasebnu kategoriju jer sadrže gotovo sve prethodno navedene usluge. Iako navedeni mehanizam omogućava dosta sigurnosti u radu s poslužiteljem. Dakle. Bolje je reći da je Telnet 'TERMINAL Emulation' programska potpora. e-mail adrese pa do odgovarajućeg radnog kanala (port-a). To je osobito važno za IP adresu računala. Dakle. od IP adrese.hr) ako zakupi dio prostora diska poslužitelja.tcom. domenu rada i 'subnet' masku jer i istoj lokalnoj mreži ne može ispravno istovremeno raditi više računala s istim podacima. Sve navedene usluge može obavljati čvorno računalo kad je u pitanju manja lokalna mreža. To se osobito odnosi na brojeve radnih kanala (port-ova). Servis utemeljen na hijerarhijskoj strukturi izbornika.hr). podešavanje programske potpore svakog pojedinog računala unutar mreže gotovo je individualno. Ovu istu ulogu danas bolje obavljaju slični programi koji koriste SSH (Secure SHell) konekciju preko TCP/IP protokola kao nositelja konekcije. sistem-inženjeri nerado daju ovaj servis svim korisnicima na raspolaganje.naziv_korisnika. Mrežna programska potpora računala 'pobuniti' će se ako u trenutku priključivanja na mrežu ustanovi da već netko drugi koristi njene parametre i podatke i o tome će prikladnom porukom obavijestiti korisnika. poslužitelj za konferencije (news.t-com. Danas je sve manji broj servisa ovog tipa jer je većina gopher servisa prešla na World Wide Web.hr). Da bi programska potpora ispravno radila moraju se ispravno podesiti parametri za koju je namijenjena. Iako je popriličan broj parametara već uobičajen (standardan) može se dogoditi da programska potpora ne radi prema pojedinim članicama Internet zajednice jer se ne pridržavaju preporuka. Stoga je prilikom podešavanja programske potpore potrebno znati parametre koji se moraju upisati. ali je sav promet kriptiran. Gopher Međufaza od FTP-a do WWW-a je Gopher.hr) te WWW poslužitelj (www. dolaznu poštu (pop.

B. Dakle. web inačica oglasne ploče koja koristi tehnologiju razmjene teksta putem web-stranice. objavljivati svoje pisane i fotografske uratke. opisati svoje interese. negativni učinci su mogući. Oni pojedince mogu isključiti i izbrisati iz članstva te izbrisati nepoćudne sadržaje. No za takve mreže usluga jednog poslužitelja je nedostatna. koristeći metodu prijave tipa KORISNIČKO_IME/ZAPORKA. Tu spadaju već prilično razvijeni FORUMI. temi. većinom besplatno. Sličnu namijene ima i TWITTER.). protestne. uobičajeno povezano s korisnikovom adresom u sustavu elektroničke pošte glede identifikacije. Napredniji način od navedenog je da se svi prijavljeni sadržaji INDEKSIRAJU i njihove ključne riječi rangiraju prema značaju. muzika. . Da se usluga foruma ne bi zlorabila na bilo koji način i da se poštuju pravila prihvatljivog ponašanja brinu se administratori . društvena mreža gdje korisnik može postaviti svoju sliku. u osnovi to je jedna ogromna baza podataka koja se neprestano ažurira. Ono što ih osobito krasi je strahovito brzo širenje informacija. Jedna od vrlo popularnih je FACEBOOK. film.S-ovi iz doba modemske komunikacije. Osnovna ideja je da se svi prijavljeni sadržaji smješteni na nekom ili više poslužitelja mogu pronaći u nekakvom razrađenom imeniku prema interesnim skupinama (sport..korisnicima već predstavljaju jedan oblik druženja. razvijati nekakve tematske rasprave i slično uz mogućnost da se bilo kojeg od članova primi u 'svoju' grupu ili ga se iz nje isključi. U osnovi sve navedeno su webaplikacije.. Tražilice Već navedene društvene mreže omogućavaju pretraživanje sadržaja koji pohranjuju i nadziru. Svojevrsno okupljalište. pa je moguće čak inicirati učinkovite političke. Za njihovo funkcioniranje brinu posebno povezane skupine računala-poslužitelja. Kroz jednostavnu formu za upit upiše se željeni pojam na osnovu kojeg se ponude svi naslovi sadržaja koji ga opisuju u popisu prema ostvarenom rangu. objaviti svoje privatne podatke. ali i dezinformacija. Radi se o raspravama po nekoj temi koju inicira sam član foruma. DATACENTRI. odnosno web-sučelja. Preteča navedenom sigurno su bili B. ali posebna skupina međusobno povezanih računalaposlužitelja i samih njih u međusobno povezane DATACENTRE. u osnovi vrše nadzor.moderatori koje imenuje vlasnik foruma od samih članova foruma koji se obično za tu obvezu dragovoljno prijavljuju. prometu i vlasniku foruma ovisi s koliko će se poslužitelja programska potpora foruma koristiti. U pravilu traže učlanjivanje. humanitarne ili neke druge akcije. U tu svrhu sadržaje treba prijaviti vlasniku datacentra koji odobrava uvrštavanje prijavljenih sadržaja i svoja kazala. Dakle. Ovisno o broju članova.

SAŽETAK: Broj Internet usluga neprestano raste i one najuspješnije klasi učinkovitost (Internet bankarstvo) ili neka druga specifičnost (FaceBook). i autor ovih redaka mišljenja je da će učinkovito društvo počivati upravo na kvaliteti . iako neke od njih umiju raspoznati i druge formate dokumenata i indeksirati ih. Navedene su redom kako su nastale.Gotovo svaka država ima neku svoju internu tražilicu. omogućio da korisnik može unajmiti poslužitelj o kojemu brine netko drugi a gdje će on putem FTP usluge postaviti svoje web-sadržaje. Trenutno kao najkompetentniji pretraživač web-sadržaja slovi GOOGLE. 'Informatička abeceda' koristi upravo jednog od njih i prijavljena je na prethodno navedene tražilice. Navedeno podrazumijeva i zakup domene (imena sjedišta) po kojem sadržaji poslužitelja postaju prepoznatljivi. a mehanizam spremanja podataka i njihovog čuvanja ne svodi se više na kopiranje samih diskova već na neprekidno međusobno preslikavanje sadržaja samih datacentara kojih ima popriličan broj u svijetu. Osnovna razlika u odnosu na tražilice je u tome što kod ovih datacentarabrigu o sadržaju (podacima) vodi korisnik. iako su im do njihovog pojavljivanja prethodile inačice koje im danas po mogućnostima nisu ni blizu. Osim globalne pretrage omogućavaju i besplatnu lokalnu pretragu unutar vlastitog prijavljenog mu sjedišta. U osnovi sve su orijentirane na pretraživanje HTML Teksta ili naziva slika. a brigu o ispravnosti opreme i raspoloživoj dostupnosti davatelj ove usluge. Naravno usluga se plaća. Algoritam dopisivanja novih naslova. a u doba virtualizacije računalnih platformi postaje sve jeftinija i dostupnija. Sve veće brzine komunikacije prema krajnjem korisniku omogućavaju upravo razvoj ovih usluga. ali najinteresantnije su one internacionalnog tipa kao YAHOO!. Naravno i na njih treba prijaviti željene sadržaje pridržavajući se propisanih pravila. Poslužiteljski centri (DATACENTAR) Nema dugo da je upravo razvoj tehnologije. Gledano iz opisane perspektive nešto od vrlo velikog značaja treba čuvati kod njih. GOOGLE i BING. indeksiranja njihovih sadržaja te rangiranja svakodnevno se dorađuje. oko četrdesetak. brza računala i internet veze. Što postaviti na poslužitelje i kakav poslužitelj zalupiti ovisi o samom korisniku.

7. Osnovna razlika između njih je što TCP ima kontrolu isporuke i kontrolu na greške (traži ponavljanje izgubljenog ili neispravnog paketa podataka) i zadužen je za početnu uspostavu komunikacije između računala.Voice overInternet Protocol) sve više je zastupljena. koji do korisnika dolaze različitim putovima te se na odredištu očitavaju i iz informacija koje nose 'izrađuje' se odgovarajući analogni govorni i TV signal. kao i prijenos TV slike (IPTV . Osobito za TV sadržaj vrijedi da je riječ o ogromnoj količini podataka. Portovi BIOS-a služe da bi ukazali računalu u kom pravcu treba da djeluje operativni sustav ili programska potpora. Pa nije baš istina da se svemu što se pronađe na Internetu može vjerovati. isti naziv ali s potpuno drugačijim značenjem. Telefonija kao Internet usluga (VoIP .RAZGOVORA.4. Stoga je podložan zlouporabi i 'objavi' mnoštva netočnih podataka. i navedeno je moguće ostvariti samo zbog znatno većih brzina rada i propusnog opsega mrežnih uređaja u posljednje vrijeme. pri čemu se prema broju port-a prepoznaje kojoj se programskoj potpori (aplikaciji) računala podaci prosljeđuju.Internet Protocol TeleVision). U suštini radi se o dva protokola: TCP i UDP. Dakle. dok je UDP znatno jednostavniji i nema kontrolu razmjene podataka. od očitavanja zemljopisne lokacije do preuzimanja igara i glazbe. odnosno brojčane vrijednosti temeljem kojih računalo po prihvatu podataka zna koju uslužnu programsku potporu (servise) mora aktivirati te na koji način razmjenjivati podatke. Mobilni uređaj po svojoj tematici spada u poglavlje 'Informatika u praksi'. ove usluge baziraju se na prijenosu ogromnog broja pojedinačnih paketa podataka. te je pogodan za . I tko sve to skupa može nadzirati? Paralela opisanoj računalnoj koncepciji su mobilne komunikacijske mreže. TCP.Socket Port. koje osim svoje osnovne namijene .2. kako u suštini internet i funkcionira. ovdje se koristi u potpuno drugu svrhu. UDP port . Tako i TCP/IP protokol u svom sastavu sadrži opise port-ova. Neosporno je da je broj usluga na Internetu sve veći i raznolikiji. pojam je koji je sastavni dio funkcioniranja PC računala na nivou BIOS-a i sklopovlja.vlastite internet mreže i raznovrsnosti usluga koje preko Interneta može pružiti. U odnosu na uobičajene prijenose signala kod ove vrste komunikacije preko namjenskog komunikacijskog kanala. ili možda u našoj terminologiji kanal. TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol) su protokoli koji osiguravaju razmjenu korisničkih podataka između računala. u ponudi je sve više raznolikih usluga.

udp 79 tcp. alias=nicname Login Host Protocol Domain Name Server Trivial File Trasfer Protocol Gopher Finger . udp 69 tcp. udp 43 tcp. Dio preporuka prikazan je u narednoj tablici.komunikacije gdje su greške dozvoljene (prijenos video materijala). Port Prot Pojam okol 13 tcp. udp 53 tcp. udp 25 tcp. Uz dekadnu vrijednost port-a prikazan je i protokol koji ga podržava. connection dialog SSH (Secure SHell) Telnet Simple Mail Transfer. alias=timeserver Host Name Server. Oba protokola za prijenos korisničkih podataka koriste uslugu IP (Internet Protocol) protokola koji sadrži podatak o adresama računala koja međusobno komuniciraju. a drugi za prijenosna računala (notebook) ili računala koja koriste povremenu modemsku vezu od kuće. udp 22 tcp. udp 70 tcp. udp 18 tcp. Brojčana vrijednost port-ova obično je u skladu s preporukama međunarodne organizacije za standarde IANA (Internet Assigned Numbers Authority). te u nastavku pojam i opis pojma na koji se port odnosi. udp 37 tcp. alias=mail Time. udp 20 tcp. udp 42 tcp. udp 23 tcp. alias=nameserver Who Is. Prvi način prikladan je za radne stanice i poslužitelje unutar firme. udp Opis usluge (servisa) daytime msp ftp-data ftp ssh telnet smtp time nameserver nicname login domain tftp gopher finger Daytime Message Send Protocol File Transfer [Default Data] File Transfer [Control]. udp 49 tcp. ili se adresa prilikom svakog pristupanja mreži automatski dinamički mijenja unutar raspona koji je definirao administrator mreže. udp 21 tcp. Svoju IP adresu računalo dobiva kao statičku na osnovu podataka koje dodijeli administrator mreže.

Tada korisnik ne dobiva fiksnu IP . udp 767 tcp. krajnje spojne točke u komunikaciji između RAČUNALA korisnika. alias=usenet Lightweight Directory Access Protocol http protocol over TLS/SSL Chat Readnews For emergency broadcasts Phone Tablica 7. pop2 pop3 nntp ldap https conference netnews netwall phonebook World Wide Web HTTP Mailbox Name Nameserver Post Office Post Office Network News Transfer Protocol. udp www csnet-ns pop. Stoga u konfiguraciji svojstava (properties) programske potpore treba upisati druge vrijednosti ako nisu u skladu s prikazanom tablicom.4. udp 531 tcp 532 tcp.80 tcp. U tablici nisu prikazani svi port-ovi. U TCP/IP terminologiji to je konekcija između dva programa korisnika i način razmjene podataka između njih (TCP ili UDP ili oba protokola). udp 533 tcp. a IP adresa računala definira tko je te podatke poslao i tko ih ima primiti. udp 443 tcp. ili nekog drugog uređaja (ADSL. Ponekad ponuđači Internet sadržaja ne koriste uobičajene brojeve port-ova već imaju neko svoje rezervirane. Isti naziv koristi se i za definiranje vrste podnožja mikroprocesora. Par PORT-IP naziva se SOCKET. a naziv asocira na konekciju ostvarenu električnom utičnicom. već samo dio najčešće korištenih. udp 105 tcp. udp 109 tcp 110 tcp 119 tcp.5 Dio port-ova najčešće korištenih u TCP/IP protokolu. naravno u dogovoru s IANA preporukama. kabelski modem) spojenog s pristupnim poslužiteljem ISP-a. SAŽETAK: Opća pretpostavaka pristupa Internetu od strane korisnika kao jedinke najčešće je pristup preko DIAL-UP programske potpore OS koja omogućava pristup preko modema. Port omogućava da dvije istorodne aplikacije ili servisi mogu interpretirati podatke koji su pristigli u računalo. udp 389 tcp.

državna agencija u SAD zadužena za nacionalnu obranu. Radije će se koristit uslugama ISP-a glede dodijele e-mail adrese i zakupa dijela prostora diska ISP-a za vlastite WWW stranice. i PDU je naziv za način pakiranja podataka u sloju pred propuštanje u naredni sloj. TCP / IP skup protokola TCP/IP model postavio je DoD (Department of Defense) . Rješenja su vrlo različita a načelni opis jedne takve mreže slijedi u poglavlju o Intranet-u. a da bi se to ostvarilo niži sloj koristi enkapsulaciju da bi prihvatio PDU (Protocol Dana Unit) višeg sloja. Svaki od slojeva unutar OSI modela ima neki oblik pakiranja podataka . Osmišljen je 1973 godine a 1983 godine postaje univerzalni 'jezik' Interneta. Sadrži i nadzire sve aspekte komunikacije: • • • • • Kako fizički izraditi mrežu Kako računala spojiti na mrežu Kako pripremiti podatke za prijenos kroz mrežu Kako poslati podatke Kako se snaći s greškama Protokoli pripremaju podatke po linearnoj osnovi. U predaji to bi bilo od gornjih slojeva prema donjima te obrnuto u prijemu. koji je kao otvoreni standard bio svima raspoloživ te se je kao takav brzo razvijao. Kako takva mreža u osnovi radi samostalno i predstavlja zasebni dio cjelokupne Internet strukture često se naziva intranet. Neprekidna veza sa stalnom IP adresom za pojedinaca je vrlo skupo rješenje. tim više što se ne koriste resursi mreže koji su im raspoloživi.Internet adresu već mu se ona dinamički dodjeljuje od strane pristupnog poslužitelja. Protokol obuhvaća skup pravila koja omogućavaju komunikaciju između dva HOST-a kroz mrežu. Enkapsilacijom se prihvaćenom PDU dodaju novo zaglavlje i završetak te time pravi novi PDU za naredni niži sloj. Svaki PDU ima svoje ime ovisno o sloju u . izvan tvrtke i prema tvrtci. TCP/IP je skup protokola ili pravila razvijenih da omoguće korporacijskim računalima da dijele resurse preko mreže.4. dakle interna mreža unutar tvrtke ili institucije s organiziranim pristupom prema Internetu promatrano kroz promet unutar tvrtke samostalno. Koliko će biti razvijena i koje će mogućnosti pružati ovisi od potreba i mogućnosti tvrtke. Svaki sloj ovisi o funkcioniranju sloja ispod njega. te postao standardni Internet protokol. 7. Tvrtkama s većim broje djelatnika navedena filozofija se ne isplati. Lokalna mreža tvrtke žila je kucavica poslovanja i komunikacije u tvrtki i treba joj posvetiti punu pažnju.3.enkapsulacija.

split. Slika* 7. Dakle za prolaz prema nižim slojevima koristi se SOCKET. Kako servisu dolaze podaci iz različitih izvora mora se znati i IP adresa kome ili kamo su namijenjeni. frame. računala međusobno komuniciraju kroz slojeve. bits).4. aplikacija dizajnirana u tu svrhu prvo će izvršiti pretvorbu 'ukucanih' znakova u BINARNE podatke po recimo 'ASCII' kodu. tu će biti recimo i WWW. marjan. par PORT&IP.hr) za komunikaciju i stoga se pomoću DNS (Domain Naming System) usluge prevode u IP adresu i obratno. Port-ovi su prema IANA podijeljeni na: . packet. Dakle.kojem je kreiran (segment. NetWare i druge i postavio OSI (Open Systems Interconnect) model od 7 slojeva koji proizvođačima pomaže da naprave kompatibilne mreže. Ako se želi poslati nekakva elektronička pošta. No neki servisi u radu koriste ime računala i njegovu domenu (npr. pri prelasku PDU-a iz nižeg sloja u viši oduzimaju se pojedina dodana zaglavlja i taj proces naziva se dekapsulacija. No to nije jedini servis koji se može pružiti korisniku. a IP adresu će koristiti IP sloj. Na narednoj slici prikazano je kako TCP/IP skup protokola obrađuje podatke prilikom slanja s jednog računala na mrežu prema nekom drugom računalu u nekoj drugoj ili istoj mreži uz usporedbu s OSI modelom. Prilikom prijema podataka.6 Enkapsulacija podataka u TCP/IP modelu Aplikacija u APLICATION sloju. SNA. U svrhu razmjene isporučuje se nižem sloju (TCP ili UDP protokolu) broj PORT-a po kojem osigurava da će podaci u odredištu doći odgovarajućem servisu koji 'zna' što će s njima. TCP/IP. ISO (International Organization for Standardization) je istraživao mrežne modele kao DECNet. koja interpretira podatke i prikazuju informacije u razumljivom obliku koristi protokole za slanje i primanje podataka kroz Internet.

49150 49151 . a za prijam se šalje dinamički generirani slobodni port.1023 1024 . 16 Source port Sequence number Acknowledgement number Offset Resrvd U A P R S F Option + Padding Data Struktura TCP zaglavlja u 32b redovima Window Urgent pointer Checksum Destination port 32 UDP Zaglavlje je jednostavnije. IP adresa upućuje na određeno računalo a PORT garantira prosljeđivanje adekvatnoj aplikaciji. što ukazuje da je ovaj protokol namijenjen za brze razmjene malih podataka ili za slijed podataka (kao video) gdje gubitak nekog postotka bit-ova nije od značaja. Privatne . ako su preveliki. 16 32 . kao ni polja za uspostavu komunikacija i window polja. Dakle. TCP ili UDP protokoli razbijaju ih u manje dijelove. Kako svi segmenti koji pristižu ne moraju biti vezani uz istu aplikaciju nužan je broj port-a i moguće je primati podatke za više aplikacija u nekom razdoblju. Zaglavlje koje TCP dodaje segmentu prikazano je u narednoj tablici. Dakle u izvoru se određuje i odredišni (aplikacijski) i izvorni (pošiljateljev) port. TRANSPORT sloju.SN) koji se pridružuje segmentu. Kada se podaci proslijede prema nižem sloju. bili registrirani ili privatni. brojevi brojevi 0 . dijele ih u SEGMENTE. Nema kontrole broja odaslanog segmenta niti broja zadnjeg ispravno primljenog. odredišni port je uvijek poznat i odnosi se na točno određenu uslugu definiranu od IANA.Poznate (well-known) .65535 Kako je odredištu važno da prepozna koja je usluga u pitanju. Kako nema garancije da će podijeljeni podaci doći u ispravno redoslijedu koristi se mehanizam numeriranja (Sequence Number . Kada se komunikacija između računala uspostavi uspostavljena su dva SOCKET-a koji formiraju jedinstvenu konekciju. ne istovremeno nego dio po dio ali jednom za jednu aplikaciju a drugi put za drugu. brojevi Registrirane . Stoga će se UDP koristit tamo gdje numeriranje segmenta nije od značaja. Mehanizam numeriranja (SN) i potvrde prijama (ACK) koristi TCP protokol i stoga se za njega kaže da je 'pouzdan' dok UDP ne koristi ovaj mehanizam potvrde i spada u 'nepouzdane'.

Koriste je i virusi (vrlo zgodno zar ne?).MAC adresa . IHL 8 Identification Time to live Protocol Source address Destination address Option + Padding Data Struktura IP zaglavlja u 32b redovima 16 Type of service Flags Total length Offset Checksum 32 Osim IP protokola treći sloj koristi i ICMP protokol (Internet Control Message Protocol). tijesno integriran uz IP protokol. NETWORK sloj.Source port Length Data Destination port Checksum Struktura UDP zaglavlja u 32b redovima Pripravljeni segment isporučuje se narednom nižem sloju. 4 Ver. IP adresa paketa služi mrežnim uređajima da pronađu najisplativiji ili neki drugi mogući put do odredišta koristeći za to svoje 'routing' protokole. Tvori se jedinstvena cjelina koja se naziva PACKET ili DATAGRAM. U koliko paketi dolaze 'neuredno' ili se usput i 'gube' tražiti će se potvrda ili ponavljanje za svaki paket što usporava isporuku podataka. Opširnije o protokolima . koji se u osnovi koristi za razmjenu poruka tijekom odvijanja mrežnih operacija.. koji pomoči IP protokola (routed protocol) segmentu dodaje svoje zaglavlje u kojem se nalazi izvorna IP adresa računala i odredišna IP adresa očitana od aplikacije. Podržava ECHO-funkciju koja šalje pakete između HOST-ova a koristi je recimo komanda PING. Zaglavlje koje IP dodaje paketu prikazano je u narednoj tablici. što znači ako je veza dobra i paketi dolaze po ispravnom slijedu povećati će se vrijeme potvrde prijema s recimo dva primljena pakete na tri pa na četiri. TCP pri operaciji numeriranja dogovara između izvora i odredišta ukupni broj paketa koji se može uzastopno poslati prije potvrde (window size). Kada su mrežni uređaju prema IP adresama pronašli korisnike koji će komunicirati.. Ovo dogovaranje vrši se dinamički. Pristup mrežnom mediju . Ovaj put može biti stalan kad su recimo u pitanju izravno povezane mreže preko unajmljenog voda (circuit switching) ili se dinamički mijenja ovisno o stanju mrežnih uređaja te paketi ne idu uvijek istim putem prema odredištu (packet switching) te ne moraju ni doći s ispravnim redoslijedom zbog različitog vremena putovanja. Upravo je zato važan SN.

Iako se radi o računalu vezanom za mrežu modemom (slično bi bilo i za NIC) značajno je nekoliko podataka.4. samih . • • • • Physical Address (MAC računala) IP Address (izvorna IP adresa) Subnet Mask (za izračun IP adrese mreže) Default Gateway (IP adresa izlaza iz mreže) Svakom paketu NETWORK ACCESS sloj dodaje svoje zaglavlje koje se sastoji od izvorne i odredišne MAC adrese. A odredišna? Da bi se navedeno razjasnilo najbolje je pogledati što daje ispis komande IPCONFIG /ALL (Windows XP). oznake duljine ili tipa podataka.7 Podaci o konfiguraciji računala Pri uspostavljenoj komunikaciji javljaju se podaci prema prethodnoj slici. Slika 7. Dodaje mu se MAC (Media Access Control) adresa izvora i odredišta. Ovih podataka NEMA ako računalo nije aktivno vezano za mrežu. MAC adresa izvora je računalo.Da bi se kreirani paket pretvorio u signal prolazi još jednu obradu u NETWORK ACCESS sloju.

podataka (DATA) te kontrolne sume (FSC) koja se upisuje na kraju. Ova skup podataka naziva se FRAME, i ima istu strukturu gotovo za sve vrste Internet prometa. Najmanja količina podataka u DATA polju iznosi 46B a najveća 1500B. Najmanja količina podataka definira se kako bi računalo ili neki drugi mrežni uređaj imali dovoljno vremena da se obavi enkapsulacija (izdvajanje podataka iz viših slojeva OSI modela), te ako je podataka manje od 46B dodaju se byte-ovi za popunu (padding bytes). Vrijednost od 1500B naziva se MTU (Maximum Transition Unit). Može se izračunati da je FRAME velik od 64B-1518B. Radi sinkronizacije pred FRAME 'pušta' se Preamble (8 puta 10101010) i SFD (Start Frame Delimiter 10101011). Peamble je ujedno oglas (broadcast) svim ostalima računalima lokalne mreže 'Evo slijedi FRAME!' kako bi im skrenula pažnja da očekuju signal s podacima i da se strpe sa svojim emitiranjem. Slanje FRAME na medij (žični ili optički) radi NIC i pretvara jedinice i nule u DIGITALNI SIGNAL kojeg šalje na medij. NIC je dakle uređaj drugog sloja OSI modela. Struktura FRAME-a prikazana je u narednoj tablici.
7 Preamble 1 S F D 6 Destination MAC 6 Source MAC 2 Length -----Type 46 - 1500 Data + Padding 4 FCS

Struktura Ethernet FRAME-a u byte-ovima

Ako je mrežni uređaj koji povezuje računala SWITCH (preklopnik), on u svojoj internoj tablici nazvanoj CAM (Content Addresable Memory) u RAM-u uči i čuva MAC adrese i pripadni broj ETHERNET PORT-a (ne porta od podataka nego priključka RJ45) za svako spojeno računalo. Ako je odredišna adresa naučena i poznata switch na osnovu toga spaja dva računala i računala međusobno izmjenjuju FRAME-ove. Uspostavlja se virtualna zasebna komunikacija. Ako switch nema odredišnu MAC adresu ili je ne može pronaći na svojim port-ovima, šalje FRAME prema narednom mrežnom uređaju pa sve tako nadalje do izlaska iz lokalne mreže preko ROUTER-a. Ethernet adresa routera je izlazna MAC adresa i naziva se 'Gateway'. Kako router spada u uređaje koji rade sa IP adresama, 'gateway' se u konfiguraciji računala definira kao IP adresa. Router uspoređuje IP adresu upisanu u FRAME s adresama mreža spojenih za njega da bi znao kamo će frame poslati. Dakle mora dekapsulirati FRAME da bi pročitao odredišnu IP adresu i na osnovu izračuna 'routing' protokola ponovo izvršio enkapsulaciju u FRAME ali s novom MAC adresom od narednog mrežnog uređaja. Kako Router vrši proces enkapsulacije u dekapsulacije da bi saznao IP adresu, spada u uređaje trećeg sloja OSI modela. Pri ovom procesu očitava se IP adresa i mijenja MAC adresa u ovisnosti koje je novo odredište. Dakle MAC

adresa se na prenosi van lokalne mreže i granični uređaj je router. U osnovi switch prema navedenom opisu spadao u drugi sloj OSI modela jer to ne radi. No ako računala povezuje HUB, koji nema CAM mogućnost, računala povezana za njega osluškuju promet na svim njegovim priključcima i čekaju kada će nastupiti 'tišina' da pošalju svoj signal na medij. Ako se signal sukobi s nekim drugim signalom od drugog računala odaslanim u približno isto vrijeme, doći će do sudara (KOLIZIJE) i oba će računala obustaviti slanje FRAME-a za neko vrijeme i čekati će 'čistu' situaciju na mediju da ponovo uspostave slanje. Puno računala povezanih na HUB povećava mogućnost kolizije te dovodi do pada performansi mreže zbog međusobne 'zabave oko sudaranja'. Međusobno spojeni uređaji bez CAM mogućnosti skupa s računalima spojenim na njihove port-ove čine jedinstvenu KOLIZIJSKU DOMENU. SWITCH zbog svoje 'pameti' glede usmjeravanja prometa od svakog pojedinog porta pravi jednu kolizijsku domenu, dakle drastično ih smanjuje po obimu ali se ukupni broj kolizijskih domena povećava, što je i cilj da bi se smanjila količina sudara. Naravno sve ima svoju cijenu. SWITCH je znatno skuplji od HUB-a. Kako je tehnologija napredovala, razlika u cijeni je sve manja pa se u dizajnu novih mreža sve više koristi SWITCH umjesto HUB-a. Ako je HUB u pitanju, on ne zna za niti može naučiti MAC odredišta, te kako je ni PC ne pamti (u osnovi) treba je na neki način doznati. Stoga izvorno računalo pri inicijalizaciji komunikacije odašilje Frame u kojem se za odredišnu adresu postavlja BROADCAST adresa koja je FF-FF-FF-FF-FF-FF koja svim računalima u mreži daje na znanje da izvorno računalo želi komunikaciju. NIC je dizajniran tako da propušta FRAME koji se odnosi na:
• •

njegovu UNICAST MAC adresu BROADCAST adresu mreže

Sve mrežne kartice prihvaćaju broadcast FRAME i prosljeđuju ga višem sloju pošto su ga prihvatile. Iz Frame-a viši sloj u računalo dekapsulira ga te iz trećeg sloja OSI modela spoznaje se pripadna IP adresa. Gradi se tablica koja opisuje MAC-IP parove i naziva se ARP tablica. Računalo u svom RAM-u gradi ARP tablicu a povremeno se po ARP protokolu (Address Resolution Protocol) odašilju zahtjevi ne bi li se stekla saznanja o novim članovima mreže. Računalo čuva 10-100 MAC-IP adresa saznanih na ovaj način. Pa ako ima oko tisuću računala proizvodi se desetak ARP zahtijeva u sekundi što opet može zagušiti mrežu. Protokoli drugog sloja su ARP, RARP (Reverse ARP) i NDIS (Network Driver Interface Specification). Kad IP sloj (treći sloj OSI) odredišnog računala prepozna po odredišnoj IP adresi da se poziv odnosi na njega, vraća odgovor izvoru sa svojim Frame-om u kojem je njegova, odredišna, MAC adresa. Sada se mogu prenositi podaci između izvora i odredišta (DATA FRAME) na osnovu MAC adrese jer su obje poznate

jednom i drugom računalu. Ostala računala odbijaju DATA Frame jer se odredišna adresa ne slaže s njihovom MAC adresom. SWITCH sve ovo prati i on će u svojoj memoriji čuvati MAC adrese te u svoju tablicu svakoj pridodati broj njegovog port za koji je računalo s tom adresom povezano. Bolji uređaj može sačuvati desetak tisuća MAC-PORT adresa. To je jedna od velikih prednosti SWITCH-a u odnosu na HUB jer upravo na tom poznatom MAC-PORT paru (CAM) može napraviti zasebne samostalne konekcije. Da bi se spriječila ova gomila ARP zahtijeva treba ih ograničiti, a to radi ROUTER, koji ne prenosi broadcast i koji je obično izlaz iz lokalne mreže. Ako je pak lokalna mreža prevelika može se unutar nje postaviti još router-a da se smanji obim broadcast-a. Dakle, svi uređaji i računala koji prenose broadcast frame tvore cjelinu koja se naziva BROADCAST DOMENA. Kako je u mreži više računala, router koristi mrežnu masku da ih grupira i tretira kao jednu adresu - ADRESU MREŽE. To je još jedan podatak potrebit računalu i router-u, a dobiva se na osnovu izračuna između upisane IP adrese računala i upisane mrežne maske tako se na ove dvije adrese primjeni logička operacija AND. Naravno, ova logička operacija odvija se binarno, a dekadni prikazi adresa samo su radi lakšeg razumijevanja za čovjeka. Potrebno je definirati i adresu DNS poslužitelja koji ima tablicu u kojoj čuva parove ime računala i njegova domena - IP adresa računala, jer bez navedenog neki servisi ne bi radili. Postoje i druge vrste mrežnih uređaja no o tome u narednom poglavlju.

SAŽETAK: Prema slici 7.4.6 evidentno je da se u postupku slanja podataka, podaci dijele u manje grupe kojima se slijedno prilikom priprave za slanje putem računalne mreže dodaju različita zaglavlja prema propisanim ili preporučenim pravilima - protokolima odgovarajuće međunarodne institucije, a prilikom prijama podataka pojedina zaglavlja se tijekom njihove obrade od prihvata iz računalne mreže do prihvata od strane odredišne programske potpore odbacuju. Postupak slijednog dodavanja pojedinih zaglavlja naziva se ENKAPSULACIJA (encapsulation), a postupak slijednog odvajanja pojedinih zaglavlja naziva se DEKAPSULACIJA (decapsulation). Dakle, za ostvarivanje komunikacije treba slijedeće:

Odgovarajuća aplikacija

• • • • • • • • •

izvorni port 1024-65535 odredišni port 1-1023 izvorna IP adresa (32 bit-a) odredišna IP adresa (DDD.DDD.DDD.DDD) izvorna MAC adresa (48 bit-a) odredišna MAC adresa (HH-HH-HH-HH-HH-HH) podaci za nadzor prometa (simplex, duplex, window size ...) kontrola na greške (CRC, potvrda prijema ...) i još ponešto za inicijalizaciju, dogovor i potvrdu komunikacije

Temeljni skup aplikacija (programske potpore), protokola i načina komunikacije, na kojima počiva mrežna povezanost, može se prema TCP/IP shemi prikazati prema narednoj tablici:
Application Host-to-host Internet Telnet FTP TCP IP ICMP BOOTP ARP RARP Ostalo LDP NFS UDP Ostalo

Host-to-network Ethernet Token-Ring FDDI

Istina, Telnet kao usluga u svom izvornom obliku gotovo da se ne koristi, osim u posebnim slučajevima gdje je sigurnost zajamčena (komunikacija kroz mrežne uređaje), ali se koriste produkti koji imaju sličan prikaz prema korisniku uz kriptirani pristup i promet, neki SSH klijent na primjer. Naravno, za nešto više od navedenog, raspoloživo je mnoštvo članaka i rasprava na Internetu. Samo treba malo potražiti. Koristite Google?
7.4.4. Mrežni uređaji

Internet je jedna velika mreža internih mreža, povezanih za tu svrhu dizajniranim uređajima, na rubovima koje su krajnji korisnici. Zahtjevi za povezivanje korisnikovog računala s Internetom su:
• • •

Fizička povezanost - mrežna kartica, mrežni uređaji (sabirnica, zvijezda ...) Logička povezanost - protokoli (najčešće broadcast i token-passing) Aplikacije - prikazuju informacije (Internet explorer, outlook ...)

Komponente mrežnog sustava dijele se u tri grupe:
  

Uređaji krajnjeg korisnika (End-user devices) - računalo, pisač, poslužitelj ... Mrežni uređaji (Networking devices) - router, switch, hub, bridge ... Spojni vodovi (Cabling) - bakreni, optički, bežični ...

Uređaji krajnjeg korisnika omogućavaju korisniku korištenje raznolikih aplikacija glede korištenja raznih usluga Interneta a mrežni uređaju omogućavaju razmjenu informacija između uređaja korisnika preko spojnih vodova različitih vrsta. Fizička konekcija za mrežu ostvaruje se spajanjem sa specijalno dizajniranom karticom, koja se umeće u računalo, a omogućava modemsku ili Ethernet komunikaciju. Dobro je da ove kartice za ovu radnju imaju vlastiti procesor kako bi se što manje teretio procesor računala. Sve su češći slučajevi da se obje funkcije implementirane na matičnoj ploči računala (osobito kod notebook-a) što i nije dobro jer su to obično jeftiniji sklopovi. U profesionalne svrhe bolje je na primjer dograditi kvalitetnu NIC u PC računalo i isključiti integriranu na matičnoj ploči. Logička konekcija za mrežu koristi standarde nazvane PROTOKOLI . Protokol je formalni skup pravila i konvencija s kojima se u radu koriste mrežni uređaji. Veza prema Internet-u može se ostvariti korištenjem više vrsta protokola, ali je TCP/IP skup protokola osnova današnjeg Internet-a. Mrežni uređaji povezuju korisničke uređaje, pa i same mreže, u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Firma koja je u po dizajnu mrežnih uređaja najcjenjenija u svijetu je Cisco, te će se nadalje uporabiti njihovi simboli za objašnjenje osnovnih mrežnih uređaja. Osim toga Cisco je širom svijeta omogućio otvaranje 'Cisco akademija mrežnih tehnologija' na kojima studenti uče kako sve skupa povezati u jedinstvenu cjelinu koja radi. Nakon završetka programa školovanja CCNA (osnovni program) ili CCNP (napredni program) polaznici mogu pristupiti polaganju ispita, koji su polazna točka za daljnje obrazovanje koje nudi Cisco. Toliko o njima, slika je link i tamo je sve fino napisano (o.a. nije reklama, školovanje je jako, jako korisno). REPEATER (Ponavljač, Obnavljač) - U sabirničkoj topologiji mreže može se dogoditi da dva korisnika povezana na suprotnim krajevima uz zaključnicu (sl. 3.6.4) ne mogu komunicirati jer se je digitalni signal tijekom puta izobličio i nije više dobro prepoznatljiv. Stoga se umeće uređaj koji ima dvosmjernu komunikaciju i vrši restauraciju digitalnog signala. Na taj način povećava se kakvoća komunikacije a može se postići i proširenje dosega mreže. No ovo proširenje ne može ići u nedogled. Standardima za Ethernet propisano je koliko smije biti najduže vrijeme potrebno da se razmijene Frame-ovi između dva krajnja korisnika (Round-trip delay time). Ako se zbroji kašnjenje koje unosi obnavljač i kašnjenje po metru duljine pri 'putovanju' signala kroz vodič dobiti će se koliki je najveći mogući razmak između dviju zaključnica. Obnavljač dijeli mrežu u dva fizička segmenta, ali to i dalje ostaje jedna kolizijska domena. Kako ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela.

6. Ako treba povezati dvije mreže različitih tehnologija kao Ethernet i Token-Ring mreže ili Ethernet i Wireless (bežičnu) mreže mora znati izvršiti i pretvorbu protokola. Dakle. BRIDGE (Premosnik) . najčešće se povezivanje više HUB-ova vrši tako da se jedan od portova HUB-a proglasi za UP-LINK (veza prema nadređenom) a te port-ove opet povezuje neki 'centralni' HUB. odnosno mogu se dograditi s optičkim pretvornicima (transceiver) te se između njih može . Na slici 3. stvara dvije manje kolizijske domene. Zvjezdište) . Kako se služi sa MAC adresama spada u uređaje drugog sloja OSI modela. Takva struktura bila bi proširena zvijezda. Fizički topologija mreže je zvjezdasta. Prema navedenom spada u uređaje drugog sloja OSI modela. Tako zna da li FRAME propustiti u drugi segment ili ne. što je i jasno ako se sporazumijevaju pa načelu 'ja tebi pa ti meni'. jer drugačije ne može zbog CSMA/CD. U tom slučaju raditi će na višim slojevima OSI modela i naravno biti će mnogo skuplji. vrši filtriranje i razdiobu prometa te povećava propusnu moć mreže. uređaj koji obično ima od 4 do 48 RJ45 port-ova i pored osobine da pamti MAC adresu. Te podatke čuva u radnoj memoriji u skupu podataka nazvanom CAM tablica. No. Naravno treba imati 'pametnu' NIC u računalu koja će ovo znati iskoristiti. No uloga mu ne mora biti samo to. a ako ima malo 'inteligencije' znati će i isključiti port na kojem je neispravan NIC. Svaki port zasebna je kolizijska domena a zbog tog svojstva moguće je ostvariti Full-Duplex promet. obnavlja ga i obavlja prilagodbu impedancije između porta i NIC. HUB ne dijeli kolizijsku domenu i ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela. tijekom rada uči i ako nestane struje mora ponovo učiti.Ponavljač kao takav nije mogao smanjiti količini kolizije na mreži te je u svrhu toga razvijen uređaj koji dijeli mrežu u dva fizička segmenta ali osluškivanjem prometa uči i pamti MAC adrese uređaja za svaki segment posebno u tablici MAC adresa u radnoj memoriji. Ako nikom ne smetaju NEMA KOLIZIJE. Stoga su razvijeni uređaji koji su na svojim priključnim port-ovima (RJ45) mogli primiti jedan korisnički uređaj. Naravno mnogo su složeniji i moćniji te skuplji. Ako slučajno nestane struje izgubiti će sve podatke iz radne memorije i mora ponovo učiti (jadan). Komunikacija između korisnika je Half-Duplex. No razvoj tehnologije i pad cijena omogućio je razvoj preklopnika koji za komunikaciju mogu uporabiti i IP adresu paketa. Često su modularni. nije baš veselila administratore mreže. Bilo kakav prekid ili oštećenje koaksijalnog kabela ima za posljedicu prestanak funkcionalnosti mreže. Prespojnik) . HUB pojačava signal.No sabirnička topologija. SWITCH (Preklopnik.S idejom da se iskoriste dobre osobine premosnika razvijen je i komutacijski preklopnik. te po tome spadaju u uređaje trećeg sloja OSI modela. ali je to i dalje Ethernet tehnologija. Broj RJ45 port-ova obično je u rasponu od 4 pa do 24 i različite su mogućnosti ugrađene elektronike pa time i cijena. iako je jeftina.8 prikazano je kako se mogu međusobno spojiti dva HUB-a. Naravno.HUB (Koncentrator. Treba ga spojiti na UPS! Uz pomoć ugrađene programske potpore i elektronike može ostvariti zasebnu vezu između dva korisnika tako da oni nikom ne smetaju. pamti i broj port-a pridružen MAC adresi.

U radu koriste mrežnu masku kako bi se sva računala povezana s njim preko switch-eva ili hub-ova grupirala u jedinstvenu IP adresu . koncentraciju više priključaka. koje se opet prema svijetu vide kao jedna. Usmjernik je najsloženiji uređaj jer omogućava regenreraciju signala. Ima saznanje o dostupnosti svih dijelova mreže.ADRESU MREŽE.4GHz i 5GHz. recimo naše otoke. te se pojedine vrste prometa mogu zabraniti za pojedina VLAN-ove kao i komunikacija između njih što doprinosi sigurnosti lokalne mreže.Najvažniji je od svim mrežnih uređaja. ROUTER (Usmjernik) . Ovakvi uređaji mogu poslužiti i kao premosnik. Kada router-i usmjeravaju FRAME na osnovu očitane IP adrese i upisane mrežne maske (od strane administratora) odlučuju na koji svoj port da ga treba proslijediti. OSPF i drugi. Zbog načela rasprostiranja elektromagnetskih valova 'na sve strane' sigurnost je jedan od značajnih problema. To znači da djeluju na trećem sloju OSI modela. Otuda se i ova vrsta uređaja našla u ovoj skupini. .1Q protokol). No prilikom konfiguriranja može mu se zadati da ne propušta određene vrste prometa bilo po IP adresama ili vrsti prometa (Protocol polje u zaglavlju). Upravo MAC adresa njegovog Ethernet porta je podrazumna izlazna adresa za računala te naziva DEFAULT GATEWAY (Windows XP). Tada će simbolička slika premosnika imati ucrtanu 'pletenicu' kao što je na ovoj slici.ostvariti pouzdana i brza komunikacija. konverziju podataka i upravljanje protokom podataka. Da bi usmjerio promet prema odredištu očitanog iz zaglavlja paketa služi se pripadnom programskom potporom i algoritmima i protokolima (routing protocols) kao što su RIP. Moderni usmjernici i preklopnici i njihovi protokoli omogućavaju da se jedna jedinstvena mrežna adresa može podijeliti u više podmreža. Mreža se dijeli na Virtualne LAN-ove (VLAN . Pojedine vrste omogućavaju i priključivanje bežičnih uređaja. GATEWAY (Poveznik. Na Ethernet strani koristi se MAC adresa a na izlaznoj strani IP adresa. ACCESS POINT (Pristupna točka) . Kada se koristi unutar lokalne mreže osnovna zadaća mu je dijeljenje broadcast domene. osobito kad se želi povezati dva fizički odvojena prostora. Komunikacija se ostvaruje po CSMA/CA načelu. što u načelu znači da može omogućiti NAT i DHCP usluge. Djeluju kako nekakav centralni HUB koji se preko posebnih adaptera spaja za preklopnik. Ako se vrši konverzija mrežnog protokola onda je ovo uređaj četvrtog sloja OSI modela. Kada je priključen kao izlazni uređaj lokalne mreže mora znati pretvoriti brzu Ethernet komunikaciju u relativno sporu serijsku komunikaciju (ovisno o vrsti). Pristupnik) .Bežične veze danas su stvarnost. To je primjer gdje se analogni signal modulira od strane digitalnog kako bi se ostvario radio-prijenos. Koriste se frekvencije od 2. S usmjerenim antenama moguće je povezati prilično udaljena mjesta.Nije ništa drugo do usmjernik uz još neke dodatne module. Ovaj mrežni uređaj ne propušta promet PRIVATNE MREŽE.802.

pored ostalog.Internet kao pojam ne spada u bilo kakve uređaje. Stoga je razumljiva velika raznolikost u dizajnu i osobitostima mrežnih uređaja. Navedeno znači da se ovim mrežnim uređajem ostvaruje nadzor prometa između Internata i lokalne mreže na način da se sav Internet dolazni promet na vatrozid prema definiranim pravilima filtrira i propušta u lokalnu mrežu i obratno. Dakle. No postoje i druge vrste uređaja za povezivanje lokalne mreže s ISP-om (Internet Service Provider). INTERNET . modem kabelske televizije i drugi uređaji koji uz još neke dodatne uređaje omogućavaju korisniku računala ili cijeloj lokalnoj mreži da komunicira s Internetom. Ovakvi uređaji. Omogućavaju podešavanje i nadzor VPN (Virtual Private Network) prometa i ovisno o namjeni i PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ako je dizajniran kao SOHO uređaj. ISDN uređaj. mrežnih uređaja ima još. to ne znači da pripada uređajima najvišeg nivoa.Po funkciji je mogućnostima prošireni poveznik (gateway). Proširenje se prvenstveno odnosi na sprječavanje neautoriziranog pristupa mreži u općem smislu.FIREWALL (Vatrozid) . U osnovi ovaj ili sličan simbol koristi se svugdje gdje se korisnik-LAN povezuje s ISP-om. sve veće brzine komunikacije između mrežnih uređaja. Raznolikost usluga koje Internet nudi vrlo je velika i jedna tako šarolika skupina uobičajeno se opisuje kao oblak u kojem ima svega i svačega. Ima ih cijela hrpa. Osim filtriranja prometa prema definiram pravilima pristupa (ACL . kako bi međusobno ostvarili komunikaciju posredstvom mrežnih uređaja koji se nalaze u njihovim lokalnim mrežama koji im omogućavaju pristup Internetu.5. Globalnet i drugi). kao svi moderniji dosad navedeni uređaji. Komunikacije inicirane izvan vatorzida su onemogućene. Svaki . najznačajnija mogućnost je definiranje IP adresa lokalne mreže kao privatne mreže i NAT mehanizam (Network Address Translation) za prevođenje dolaznih IP adresa u lokalne privatne IP adrese i obratno. obično podržavaju Ethernet i Wireless komunikaciju s njima i međusobnu komunikaciju uređaja povezanih na spomenute načine.ADSL uređaj. najčešće kućni. Tome pogoduju. ali je prepun mrežnih uređaja koji objedinjuju u jednu funkcionalnu cjelinu korisnika s jedene strane i davatelja usluga s druge strane. tako da na primjer pojava nekog zloćudnog virusa u SAD znači gotovo istovremeno njegovo širenje u Europi.Access Control Lists).6. Kako je riječ o Interne prometu uređaj djeluje na istom nivou OSI modela kao poveznik. Tada uobičajeno podržavaju i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) mehanizam automatske dodijele IP adresa računalima u lokalnoj mreži. T-Com.Modem je u osnovi opisan u poglavlju 3. Tako da se tu može primjeniti DSL . pa tako i zlonamjernih korisnika koji u većoj ili manjoj mjeri prave štetu cjelokupnoj Internet zajednici. MODEM (MODulator-dEModulator) . Iskon. Iako se mogu konfigurirati preko HTTP protokola posredstvom ugrađenog webposlužitelja za ovu svrhu. a koje su međusobno povezane mrežnim uređajima kojima je namjena samo povezivanje mreža. Dosad prikazani su osnova za razumijevanje rad bilo kojih drugih. no to se odnosi prvenstveno na modeme koji se koriste kod kuće za vezu s pružateljem Internet usluga (CARNet. Sve veći 'nered' na Internetu implicira sve veću potrebu za ovim uređajem.

napredak očito ima svoju cijenu koja se u ovom slučaju ogleda u sve većim ulaganjima u sigurnost. ovisno o namjeni nisu dizajnirani da mogu protumačiti podatke svih zaglavlja. preklopnici jezgre mreže dizajniraju se tako da znaju protumačiti pojedine podatke trećeg sloja.8.6. Mrežni uređaji. ali takav preklopnik nije usmjernik niti može preuzeti njegovu funkciju. kao na primjer IP adrese sa čime se postiže bolja učinkovitost glede raspodijele promete. svi mrežni uređaji ne funkcioniraju na svim nivoima OSI modela već približno prema shemi na narednoj slici: Slika 7. koja podatke obrađuju duž svih sedam nivoa prema OSI modela kako bi na svom zaslonu korisnici međusobno komunicirali. a pri prijemu podataka prilikom prelaska iz nižeg u viši sloj zaglavlje nižeg sloja se oduzima (postupak nazvan dekapsulacija). No ima i iznimaka. obrađuju ih pojedini protokoli pojedinih slojeva na način da se podacima prilikom obrade i predaje iz višeg u niži sloj pridodaje zaglavlje (postupak nazvan enkapsulacija).4. Navedeno slikovito prikazuje animacija na slici 7.4. Isto tako ako se nekom SOHO pristupnom uređaju prema Internetu može glede konfiguracije . Dakle. što slikovito prikazuje shema na slici 7.8 Shema obrade podataka prema vrsti uređaja Dvije krajnje odredišne točke su računala. Da bi podaci od jednog korisnika došli do drugog.4. već samo onih za koje su dizajnirani.

Ethernet port usmjernika i slični uređaji. Spada u uređaje drugog sloja OSI modela što znači da mora znati što će sa FRAME-om. što znači da je MAC adresa jedinstvena.. NIC provjerava da li ima signala na 'žici' prije nego pošalje svoje. početna je točka svake mrežne komunikacije. a narednih 24 bit-a (SS.) oznaka su proizvođača. To je binarni broj od 48 bit-a. Ako su dva NIC-a emitirala istovremeno rezultat je sudar signala na 'žici' i oni se zbrajaju i taj porast napona signala ukazuje na koliziju. Prvih 24 bit-a (PP. Ako je 'žica' iz bilo kojeg razloga zauzeta emitiranje se odgađa.9 Blok shema Ethernet mrežne kartice Originalno Ethernet je Half-duplex tehnologija.4. Po naputcima ISO ne može postojati više kartica s istim serijskim brojem. Ima jedinstveni kod nazvan MAC (Media Access Control).. koji se često prezentira u heksadekadnoj formi u obliku PP-PP-PP-SS-SS-SS. Pri njenom odabiru treba poštovati protokole (Ethernet / Token-passing / FDDI) i tip medija (Twisted Pair / Coacs / wireless / fiber-optic).. NIC koja je prva ustanovila koliziju šalje JAM signal (poseban slijed bit- .pristupiti putem web sučelja. to ne znači da pripada uređajima najvišeg sloja prema OSI modelu. Slika 7. Ima je PC.. mrežni pisač. Ethernet mrežna kartica NIC (Network Inerface Card) ili kako je još zovu LAN-adapter. Na narednoj slici prikazana je blok shema komunikacije dvije mrežne kartice. Zato joj treba detektor kolizije. NIC ne može emitirati i primati podatke istovremeno.) pripadaju serijskom broju kartice.

n (IP/ 8) | (IP/16) | (IP/24) | (IP/32) | (IP/32) | Klasa A 10.n.h.0 M.h C .10. Loopback služi za internu provjeru funkcionalnost NIC kada sama sebi šalje FRAME.031.N.h.DDD (DDD=0-255).172.000. No Mac adresa ne odnosi si se samo na mrežnu karticu koju najčešće prepoznajemo u PC računalu kao elektronički sklop koji se umetne u PCI utor.000.0.M. To je načelo rada CSMA/CD i o tome brine Ethernet kontroler.0hh.DDD. Zahtjevniji pisači ili fotokopirni uređaji mogu sadržavati elektroničke module s ugrađenom mrežnom karticom i svojom jedinstvenom MAC adresom.N.M. Kolizija je normalna pojava.0.N.hhh.N.0.N.n. te jak mrežni promet može dovesti do velikog broja kolizija i time ponavljanja emitiranja.hhh.h B .000 .h. Kada se već toliko spominju mreže treba nešto reći mrežnoj shemi koja se u Internet svijetu koristi.168. IP adresa u sebi sadrži dva bitna podatka: • • Vodeći bit-ovi su adresa mreže (NETWORK IDedntfication) Preostali bit-ovi su adresa računala u mreži (HOST IDentification) ISO je definira više klasa javnih i privatnih mreža upravo prema NETWORK i HOST udjelu u IP adresi i to: Klasa Klasa Klasa JAVNE Klasa Klasa A . te na taj način i oni postaju učesnici u mrežnom prometu.h.016.255.0 | . Tako na primjer svaki Ethernet priključak preklopnika ili usmjernika imati će svoju MAC adresu. Kada je emitiranje prestalo svaka kartica pomoći 'back-off' algoritma izračunava za koliko će vremena ponovo pokušati započeti emitiranje.DDD. Što je više NIC-ova na mreži mogućnost kolizije raste.M.n E .N. Ovo vrijeme izračunava se po slučajnom procesu i nije za svaki NIC isto.h D .n 240-255.0. IP adresa osnova je prepoznavanja računala u mreži i to je 32 bit-ni zapis koji se dijeli u 4 grupe po osam bit-a te se prezentira kao heksadekadni zapis HH-HH-HH-HH.h.M. Ima je svaki uređaj koji pristupa Ethernet-u.N.N.hhh Klasa B 172.0. a ostale će čekati završetak.N.M. Kako NIC ima dosta posla dobro je u što većoj mjeri tipizirati tip kartice koja će se koristiti.000 .ova) kao nalog ostalima da prestanu emitirati.168.n.0 1-126.hhh s mrežnom maskom M.0.h 192-223.n.n.000.N.n.h 224-239.192.0 M. (H=0-F) ili češće kao odgovarajući dekadni brojevi odvojeni točkom kao DDD.N. Kada sve NIC zašute prva kojoj istekne ovo vrijeme započeti će emitiranje.0 | s mrežnom maskom M.000.M.000 .h. Ako je njen signal došao do ostalih NIC a da one nisu emitirale nastaviti će se normalna transmisija.n.n. Ovaj tip adrese opisan s četiri 'DOT-irane' dekadne brojke naziva se IPv4.0 | s mrežnom maskom M. što značajno smanjuje učinkovitost i propusnost mreže.n s mrežnom maskom s mrežnom maskom s mrežnom maskom nema (multicast) nema (rezervirano) M.h 128-191.hhh PRIVATNE Klasa C 192.

kako bi se smanjila mogućnost greške prilikom izračuna. CIDR notifikacija dozvoljava mreže koje nisu u striktnim okvirima prema granicama klasa.'N' i 'h' su dekadni brojevi u rasponu od 0-255. korisno je adresu računala i mrežnu masku pretvoriti u binarni zapis i tada izvršiti podjelu. Ako su u host dijelu sve '0' to je IP adresa MREŽE. a primjer dijeljenja mreže klase 'C' prikazan je u poglavlju 4.7 255. na primjer IP/13.0 201. Da bi računala mogla 'izaći' iz mreže moraju znati i IP adresu router-a te se ova tri podatka u računalu upisuju na primjer ovako: IP adresa računala : Mrežna maska : Podrazumni 'Gateway': router-a) 201.253. 'M' je svugdje 255 kada mreže nisu podijeljene u manje podmreže (SUBNET).subnetting) vrši van granice klasa.5.132. odnosno kao jedan jedinstveni put dolaska ili odlaska podataka između Interneta i lokalne mreže (LAN). kojoj je zadaća da omogući da se više lokalnih računala i internih podmreža prema Internetu 'vide' kao jedna cjelina. Svaka od klasa mrežnih adresa može se podijeliti u interne PODMREŽE tako da se pojedini bito-ovi od 'h' dijela iskoriste za podmrežu i tako lokalna mreža podijeli u više neovisnih dijelova. na granici klasa.1 (IP adresa Ethernet sučelja .4. i sastavni je dio MREŽNE MASKE.253. Ako su u host dijelu sve '1' to je BROADCAST IP adresa mreže (adresa oglašavanja).132. Kad se izvrši logička operacija AND između IP adrese i mrežne maske dobije se ADRESA MREŽE (NETWORK ID). pri čemu su '0' i '255' rezervirani za posebne namijene. prikazan je u poglavlju 4. Dakle. host dio koji je na raspolaganju računalu ili mrežnom uređaju za njihovu identifikaciju u mreži pripadaju binarni ekvivalenti prema dekadnim brojevima od 1-254. IP adresa AND Mrežna maska -------------Adresa Mreže Primjer dijeljenja mreže klase 'B' u podmreže klase 'C'.5.255.4.255. Kako je interna podmreža sastavni dio interne mreže. ili izraditi odgovarajuću tablicu kao na stranici o CLIkomandama operativnog sustava mrežnih uređaja firme Cisco. Tako su i pojedinim klasama dodijeljeni određeni brojčani rasponi koji se odnose na javne adrese ili privatne adrese koje koriste organizacije zaštićene vatrozidom (firewall). uređaju koju preusmjeravaju promet između mreža (router-i) služe se isključivo analizom adrese mreže koristeći mrežnu masku. Oznaka IP/broj pripada CIDR (Classless Inter-Domain Routing) notifikaciji koja ukazuje koliko bit-ova s lijeve strane IP adrese čini adresu mreže. Da bi se znalo koliko se bitova IP adrese odnosi na mrežu a koliko na računala definira se MREŽNA MASKA kojoj su mrežni bit-ovi '1' a računalni '0'. Tada se mijenja i vrijednost 'M' u dijelu koji definira koliko se od HOST dijela uzima za podmrežu. Kad se podjela mreže (podmrežavanje .

255.2 Dakle to je jedno posebno računalo sa zadaćom da ostalim računalima pruža potrebite usluge. Kako računala za neke servise koriste svoje IME i DOMENU kojoj pripada.domena.253. IP adresa mreže : Adresa oglašavanja: 201.132.spalato.DNS (Domain Name Service) i obratno te se zadaje i IP tog poslužitelja.132. koja uvijek završava s '0'. što se lakše pamti u odnosu na suhoparne brojke IP adresa. Adresa DNS poslužitelja : 201. bolje ih je usmjeriti na DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servis.2 do 201. a promet van mreže odvija se pronalaženjem IP adrese odredišnog računala negdje na Internetu. DNS usluga za pojedinačna računala ima smisla kada se želi računalo prikazati JAVNO sa STALNOM .253. Promet u lokalnoj mreži odvija se prepoznavanjem MAC adresa pojedinih računala. a mreža kojoj to računalo pripada je klase 'C'. Fiksna IP adresa od velikog značaja je za poslužitelje koji moraju biti stalno raspoloživi jer će se na njihov IP ili ime posredstvom DNS-a usmjeravati svi zahtjevi prema raspoloživim servisima.FIKSNOM IP adresom i imenom računala. Za pojedinačne korisnike u mreži nije od značaja fiksna IP adresa.132. Dakle.253. U njegovoj DNS tablici postoji upisana međuzavisnost za na primjer: Racunalo. koji omogućava da se IP adresa mijenja periodički ili se korisniku računala pri priključivanju na mrežu dodjeljuje prva slobodna adresa unutar definiranog DHCP raspona u klasi.254.255 Mreža u kojoj se računalni i mrežni uređaji međusobno prepoznaju oglašavanjem naziva se broadcast domena u kojoj računala i mrežni uređaji nakon inicijalnog povezivanja komuniciraju izravno koristeći fizičke (MAC) adrese. računalo s brojem '7' komunicira sa sučeljem '1' glede prometa prema Internetu. na jednom od poslužitelja mreže omogućava se usluga prevođenja IP adresa i IMENA .253. i ne smije unutar mreže postojati više računala s istim imenom ili IP adresom.132.7) Osim DNS usluge to računalo može pružati usluge elektroničke pošte te WWW ili će se ove usluge vršiti s više odvojenih poslužitelja. Za oglašavanje (broadcast) služi posljednja IP adresa u cijelom rasponu što u ovom primjeru znači da završava s '255'.drzava <-------------> IP adresa racunala (mare. kao što je navedena DNS usluga. Na osnovu mrežne maske i IP adrese bilo kojeg računala izračunava se adresa mreže. Ovaj servis je jako .168.132.IP adresa računala ili mrežnih uređaja može se zadati u rasponu od 201.0 201.253. I poslužiteljima i računalima korisnika u mreži dodjeljuje se Ime i IP adresa unutar raspona klase kojoj pripadaju. a ako se pružaju usluge građanstvu IP adresa uz navedeno mora biti JAVNA.hr <-------------> 192.

NAT je ujedno zaštita mrežnog sustava od vanjskog napada bilo koje vrste (DoS.demilitarized zone). NAT ima statičke (SNAT) i dinamičke (DNAT) elemente. te se po ugradnji mrežne kartice u računalo INSTALIRAJU u operativni sustav računala. Operativni sustav računala prepoznaje ga na osnovu instaliranih UPRAVLJAČKIH PROGRAMA (driver) kojima je zadaća ostvariti uspješnu komunikaciju između mrežnog adaptera i operativnog sustava. Što ako vatrozid otkaže? Treba ga dati na popravak i čekati ili umrežiti DVA! Mrežni adapter.. Dakle. dobije se sigurnija i jako fleksibilna organizacija koja računala mreže dijeli na javno raspoložive i skrivene (diferencijacija mreža).). Bolje rješenje od navedenog je NAT (Network Address Translation). ili se pak na temelju podataka napisanih na mrežnoj kartici (proizvođač i tip kartice) preuzmu s Interneta.) jer su računala unutar privatne mreže nevidljiva.. Sva računala definiraju se u privatnoj klasi adresa koje NAT servis poslužitelja.koristan kad ima više računala koja koriste mrežne usluge od raspoloživih adresa klase kojoj pripadaju (prijenosna računala na primjer). router-a ili firewall-a prevodi u jednu jedinstvenu javnu adresu i na taj način računala unutar privatne klase čini NEVIDLJIVIMA za javnost. Ako se u privatnoj mreži osigura i DHCP usluga za 'goste'. a mreža se dijeli na zaštićeno i nezaštićeno ali kontrolirano područje. ovisno o broju računala koje treba opslužiti. uobičajeno disketa ili optički medij.. wireless. Vatrozid kao zasebni uređaj dobro je ali i skupo rješenje. funkcionira samo ona komunikacija koja je inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži. crvi . Može se izabrati privatna klasa adresa po volji. NAT i DHCP može se realizirati pomoći poslužitelja s dvije mrežne kartice i odgovarajuće programske potpore koju u osnovi imaju svi Windows ili Unix poslužitelji. a nezaštićeno područje van privatne mreže naziva se i nepovjerljivim (bastion hosts). a poslužiteljima unutar mreže bitnim za javnost izvrši izravno prevođenje na JAVNU i STALNU IP adresu uz kontrolu prometa prema njima. Upravljački programi isporučuju se s mrežnim adapterom na prikladnom mediju za pohranu. Podrazumni skup . Ovo može otežati ili posve onemogućiti rad P2P programske potpore (Eh!). osnovna je sklopovska komponenta koja omogućava komunikaciju računala s mrežnom infrastrukturom. Poslužitelji mogu ostati u dijelu mreže koji je izvana vidljiv. ovisno o tome što pojedini od uređaja mogu i koliko ima love.. Vanjski korisnik ne može inicirati konekciju jer 'nezna' kako doći do računala u privatnoj mreži. ali su tada nezaštićeni. Nezaštićeno kontrolirano područje obično se naziva demilitarizirana zona (DMZ . Implementirani mrežni protokoli operativnog sustava omogućavaju daljnju razmjenu podataka do odgovarajuće programske potpore. USB. Kako se onda uspostavlja komunikacija? Jednostavno. To znači da recimo program za daljinsko upravljanje računalom (kao VNC programska potpora) koje se nalazi u privatnoj mreži neće raditi ako konekcija nije inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži. bez obzira na fizičku i elektroničku izvedbu (PCI. router-a (usmjernik) s ugrađenim navedenim osobitostima ili firewall (vatrozid) namjenskog mrežnog uređaja.

mada se mogu implementirati i drugi kao Novell-NetWare IPX/SPX.) koji iz okvira uzimaju PAKET koji sadrži odredišnu i izvornu IP adresu. ICMP. TCP. pa tako i računalo.4.3.4. vrši razmjena OKVIRA s podacima (FRAME) između mrežnog adaptera i mrežnog uređaja na temelju prepoznavanje odredišne i izvorne MAC adrese. Svi mrežni uređaji. Naredna slika prikazuje načelnu uporabu TCP/IP skupa protokola u računalu.protokola računala za rad u mreži je TCP/IP.10 Načelo mrežne komunikacije u računalu Mrežni adapter ima svoju MAC adresu koja mu služi za komunikaciju s mrežnim uređajem s kojim je putem komunikacijskih vodova povezan. iz kojeg se potom izdvaja SEGMENT koji nadzire ispravnost isporučenih PODATAKA programskoj potpori.. Slika 7.dekapsuliraju podaci koje obrađuju nadređeni protokoli (IP.. te se prema tablici u poglavlju 7. Za istu svrhu . Podaci koje FRAME sadrži prihvaća mrežni adapter ili uređaj na koje se odnosi i iz tih podataka izvlače odnosno raspakiraju . Ovisno o smjeru komunikacije ovisi na kojem će mjestu biti MAC adresa mrežnog adaptera. UDP. koriste ARP protokol (Address Resolution Protocol) kako bi se ostvarila inicijalna komunikacija između fizički povezanih uređaja i razlučilo na koga se komunikacija odnosi.

njemu na volju. SAŽETAK: Brz rast Interneta doveo je do problema 'slobodnih' IP adresa. Slijedi opći oblik i dva primjera IPv6 adresa. Dakle. Stoga je standard proširen na način da IP adresa ima 128 bit-a. Oznaka ovog standarda je IPv6 i njegovo zaglavlje prikazano je u narednoj tablici.može se koristiti programska potpora različitih proizvođača koja se u osnovi u operativni sustav INSTALIRA na sličan način kao i upravljački programi mrežnog adaptera. u osnovi nametanja nema. HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH . Polje 'Next Header' ukazuje na dodatak zaglavlju koji slijedi odmah iza ovog zaglavlja i sadrži brojne nove mogućnosti u odnosu na IPv4 standard. ali preporuke su jasne i raspoložive. 4 Ver.6.4. Na osnovu navedenog jasno je da komunikacije nema ako se ne poštuju PREPORUČENI komunikacijski standardi. IP adresa prikazuje se heksadekadno u 8 grupa po 4 heksadekadne brojke odvojeno dvotočkom s tim da se vodeće '0' grupe ne moraju pisati. 8 Priority Payload length 16 Flow label Next header -Source address (128 Bites) --Destination address (128 bites) -Struktura IPv6 zaglavlja u 32b redovima Hop limit 24 32 Osnovno zaglavlje je prilično pojednostavljeno. Mrežna komunikacija podrobno je već opisana preko OSI modela prikazanog na slici 7. nedostatak IP adresa sve je veći problem. Naime kao se već uvodi IP telefonija i velik broj firmi se intenzivno informatizira. a posebno poglavlje obrađuje same TCP/IPprotokole. Tko ih ne poštuje ne može komunicirati.

com [64. Interna provjera NIC : 'loopback' testa) Provjera konfiguracije računala : računala) Provjera izlaza iz mreže : router-a / gateway) Provjera prema nekom odredištu : odredišta) PING 127.4] over a maximum of 30 hops: 1 29 ms 28 ms 30 ms 193.228.4: 74.dar02.121.01-RO.86.215.118.214.dal01.121.4: Packets: Sent = 4.9] 5 38 ms 37 ms 38 ms tenGigabitEthernet1-3.VIE1. C:\>tracert buzdo.145] 6 180 ms 180 ms 181 ms te1-1.4: bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 time=187ms time=188ms time=190ms time=188ms TTL=48 TTL=48 TTL=48 TTL=48 Ping statistics for 74.com [74.228.com' ako je domena prepoznatljiva preko nekog DNS poslužitelja) Pinging 74.dallas-datacenter.4 with 32 bytes of data: Reply Reply Reply Reply from from from from 74.dallas-datacenter.com [74.190] 9 185 ms 181 ms 182 ms cms.ggg.4 (ili 'C:\>ping buzdo.dal01. Maximum = 190ms.198.com Tracing route to buzdo.fcr03.ooo.121.ooo.com [66.4] Trace complete.dal01.CARNet. pomoći program koji služi za praćenje uspostavljanja veze prema odredištu.86.ggg PING ooo.86.145.129] 3 29 ms 29 ms 28 ms CN-Srce.gblx.at. Received = 4.wmd-linux.121.rt1.rrr. .hr [193.21] 4 50 ms 38 ms 38 ms carnet.core.121.198.228.86.118.geant2.0.4: 74.198.124.228.121.2] 7 181 ms * * po3.190.86.40.core.ar2.hr [193.ggg.86.1 PING rrr.211] 8 182 ms 182 ms 180 ms po2.rrr PING ggg. koji radi po načelu slanja zvučnog impulsa kroz vodu i mjerenja vremena jeke.1080 : 0 : 0 : 0 : 8 : 800 : 200C : 417A FF01 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 101 Ostvaruje li računalo pristup na Internet? Windows XP ima komandu PING koja djeluje na 3 sloju OSI modela i s njom se može vrlo brzo provjeriti umreženost.net [62.cer03.0.86.86.121.121.vie.zg. Dobila je ime po SONAR-u.4: 74.com [66. Lost = 0 (0% loss).rrr.157 2 28 ms 30 ms 28 ms CN-Srce-02-ES.ooo (IP adresa (IP adresa (IP adresa (IP adresa C:\>ping 74. Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 187ms.dallas-datacenter.CARNet.121. Average = 188ms C:\> Na raspolaganju je i komanda TRACERT.81.zg.net [64.86.

Kako više računala s Windows XP operativnim sustavom povezati u mrežu i mali uvod u planiranje IP adresne sheme mreže prikazano je u poglavlju 4. moguće je zlouporabiti korisnikove podatke.2. Strukturno kabliranje | 7. ili jednostavnije Internet na malo.C:\> Mali kuriozitet: Ako neki 'zločesti sustav' presretne komunikaciju između krajnjeg korisnika i njegovog poslužitelja.1. ako po ničem drugom onda po znamenitom međusobnom nadmetanju. godina. Pojava Windows 9x i Windows NT operativnih sustava s implementiranim TCP/IP skupom protokola ponukala je proizvođače programske potpore za izradu klijentskih i serverskih aplikacija svih vrsta. gotovo neizbježnim načinom komunikacije. uz naznaku kako izravno povezati dva računala NIC-na-NIC bez aktivne mrežne opreme pomoću crossover kabela.6. U poglavlju 7. za komunikaciju prema svijetu kao i unutar svoje infrastrukture koriste TCP/IP protokol i one su sastavni dio Interneta. Tako se osim jednokratnog kriptiranja pristupne zaporke koristi i mehanizam sinkronizacije satova računala korisnika i poslužitelja i ako je razlika u vremenu odašiljanja i primanja paketa veća od par sekundi poslužitelj će to shvatiti kao lažan promet i odbiti komunikaciju.5.SOHO (Small Office/Home Office). Kako ipak imaju neke svoje osobitosti nazivaju se intranet. 7. Kriptiranje prometa i sve veće ulaganje u sigurnosne mehanizme osobitost je današnjih računalnih mreža.4. u čemu su se posebni istakli NETSCAPE i IE. INTRANET 7.4. . prikazan je uređaj koji objedinjuje osnovne funkcije profesionalnih mrežnih uređaja za malo poslovno ili kućno okruženje . glumeći sučelje poslužitelja može zavarati korisnika na način da korisnik misli da se je spojio na svoj poslužitelj (u banci!). Bežična komunikacija Iako Internet nije novotvorina nastala 95.5. prihvatljivo grafičko sučelje usmjereno običnom korisniku prema HID načelima (Human Interface Device). učinilo ga je 'odjedanput' vrlo popularnim i raširenim. Kako lokalne mreže osim svojih internih protokola.5. kao NetBEUI ili IPX/SPX ili neki drugi.

Administratori lokalnih mreža uspješno su iskoristili TCP/IP skup protokola (HTTP. a ne njihova fizička struktura (UPS. Mrežna infrastruktura. njihova uporaba vrlo je jednostavna i gotovo dostupna svima. transfer datoteka i ostalo. ustanove ili neke organizacije za njezine vlastite potrebe. Struktura jedne lokalne mreže .LAN (Local Area Network). Intranet je u suštini u funkciji same tvrtke. Slika 7. pristup WEB dokumentima. a potrebno je neke sadržaje lokalno zaštiti a nasuprot tome druge u svrhu promidžbe ili prodaje učiniti pristupačnima. Svi ostali samo obogaćuju mogućnosti. na slici prikazana crvenom bojom samo je ilustracija protoka podataka. Kako su već poprilično sve poslovne aplikacije tipa Microsoft OFFICE ili LOTUS DOMINO WEB-olike.5. Kako na navedeni način lokalna mreža postaje meta svakog znatiželjnika u svijetu. WEB poslužitelj je nužan. Vezu sa svijetom omogućava usmjerivač (router). osobit problem koji se nameće je sigurnost lokalnog sustava. NNTP i druge) da u svojoj lokalnoj mreži omoguće razmjenu e-mail poruka. SMTP. FTP.1 Lokalna mreža povezana za Internet. ali s mogućnosti nadziranog pristupa izvana i prema vani. Postavljanjem . switch. tvore mali lokalni Internet-intranet. skupa s radnim postajama koje im mogu pristupiti. hub i drugo). mogla bi izgledati kao na narednoj slici. Realizirano u vidu više fizički odvojenih računala kao poslužitelja ili u samo jednom poslužitelju sa svim navedenim mogućnostima. POP3. Da bi se uopće lokalna mreža mogla ponašati kao Internet.

određenu tvrtku. ali na lokalnom nivou. i malog intraneta je u strukturi i funkciji. a dolazeći zahtjevi s Interneta mogu se usmjeriti samo na određene sadržaje koji ne sadrže nikakve poslovne tajne. Uspješne velike kompanije već imaju na stotine vlastitih poslužitelja različite namijene sa stotinama tisuća HTML dokumenata na njima. Integrira tekst. Povećava se vjerojatnost namjernih ili slučajnih incidenata budući da se podacima može pristupiti s velikog broja lokacija što je i jest značaj intraneta. Široki korisnički intraneti teže ponuditi sve stvari svim ljudima zbog svih razloga. Za ostalih 25% nema nade ako se ne okrenu budućnosti. Iako je koncept u osnovi isti. fokusirani su na konačan broj ljudi koji zahtijeva određen raspon mogućnosti kako bi se postigli zadani ciljeve. Osnovna razlika između Interneta. dok dimenzionirani intraneti. klijenti te hakeri. sliku i film u najjednostavnijem smislu. HTML kao standard svakodnevno se dorađuje i napreduje te nudi sve više mogućnosti. u funkciji uspješnije komunikacije a time i poslovnosti po svim segmentima informacijskog sustava. Administracijom firewall-a omogućiti će se pojedini port-ovi ili će se djelomično ili potpuno onemogućiti. Dio zaštite obaviti će se konfiguracijom usmjerivača a dio dodjelom odgovarajućih prava na pojedine sadržaje poslužitelja. za npr. Aplikacije za grupni rad (groupware) su relativno nove. Ipak. Što sve intranet omogućava? Gotovo iste usluge kao na Internetu. ali vodeći proizvođači programske potpore (kao Lotus i Novell) počeli su izrađivati mrežne aplikacije kojima je glavni komunikacijski protokol upravo HTTP. Naizgled rasut sustav utemeljen na različitim operativnim sustavima i programskom potporom tipa 'office' može se pretočiti u jedinstveno funkcionalno okruženje. 25% uspješnih svjetskih tvrtki već ga koristi a oko 50% ga implementira. Veličina lokalne mreže je relativan pojam. Samo uvođenje intraneta za svaku organizaciju predstavlja sigurnosni rizik ali i nužnost u uvjetima elektroničkog poslovanja.'Firewall' sustava lokalnim korisnicima se može omogućiti ograničen pristup Internetu. Kako WEB tehnologija kao temelj pregleda dokumenata i komunikacije nije ovisna o platformi na kojoj se koristi te zbog izuzetne fleksibilnosti omogućava međusobno povezivanje raznolikih sustava. suradničke tvrtke. velikog intraneta. Internet nije u vlasništvu ni jedne tvrtke ili osobe dok je intranet privatna mreža tvrtke ili organizacije kojem pristup imaju samo osobe s ovlaštenjem za razliku od Interneta kojem ima pristup svaka osoba koja ima odgovarajuće tehničke mogućnosti (modem na računalu kod kuće je dovoljan). Firewall zaštitni sustav podrazumijeva uporabu PROXY poslužitelja da bi se moglo komunicirati s Internetom. Klasična LAN mreža postaje sve više intranet. Osobe koje mogu uzrokovati takve sigurnosne incidente mogu biti sami namještenici tvrtke. razlika je između mase i klase. ne postoji jedinstveno sredstvo kao rješenje sigurnosnog problema .

intraneta i zaštita rada u mreži pa se za smanjene sigurnosnih rizika najčešće koriste vatrozid (firewall). dakle. Iako je poslužitelj javno dostupan. Najveća sigurnost postiže se kombinacijom sklopovskih. dodatno je zaštićen. ali je cjelokupni promet kriptiran. Ova zona-skup javno-vidljivih adresa naziva se DEMILITALIZIRANA ZONA (DMZ . interna (na razini jedne organizacije) računalna mreža koja korisnike povezuje pomoću Internet tehnologija. Sve ovisi o vrsti poslovanja vlasnika LAN-a. organizacijskih i administrativnih rješenja. a za privatne adrese da je to 'unutarnja' mreža. a često je izgrađena oko World Wide Web sučelja. Jedan Windows poslužitelj s dvije mrežne kartice može se uporabiti za NAT uz nadzor cijelu jedne privatne A klase. ostaje pod kontrolom uređaja koji podržava NAT i koji vrši nadzor prometa. kao što je zaštita od DoS napada i slično. ili su prema svijetu vidljivi samo neki od mogućih resursa. No to ne znači da se u NAT uređaju ne može konfigurirati da se jedna javna adresa prevodi uvijek u istu privatnu adresu. što automatski poslužitelj s takvom adresom čini javno dostupnim. O tome obično brine namjenski uređaj router/firewall koji osim prevođenja IP adresa ima i ostale elemente zaštite unutarnje mreže. intranet stavlja ogradu oko bezgraničnog Internet teritorija. Svaki uređaj u mreži ima svoju jedinstvenu IP adresu.DeMilitarized Zone). te se u tom slučaju pribjegava NAT (NetworkAddress Translation) mehanizmu prebacivanja javnih adresa u privatne što omogućava lokalu uporabu bilo koje od klasa računala. Računalna mreža pod nazivom intranet je. enkripcija i autentifikacija. Pomoću vatrozida može se organizirat tako da je u potpunosti 'nevidljiva' za ostale učesnike Interneta. No. Dakle. koje omogućava komunikaciju između autoriziranih korisnika bez obzira na platformu ili operativni sustav na kojem rade. Koju od klasa uporabiti za NAT ovisi o mogućnostima router/firewall uređaja. Prema shemi na slici poslužitelji su u unutarnjoj mreži. programskih. radi se o logičkoj podijeli adresnog prostora u dvije zone: javnu-vidljivu i privatnunevidljivu. Za javne adrese kaže se da je to 'vanjska' mreža. Takva dislocirana struktura naziva se EXTRANET (EXtended inTRANET) i s matičnom mrežom povezana je preko već postojeće javne mrežne infrastrukture. samostojna. ponuditelj usluge spajanja za Internet često nije u mogućnosti omogućiti cijelu klasu adresa korisniku na uporabu. a korištenjem iste fizičke infrastrukture. na koju je moguće spojen javni web-poslužitelj. No javna-vidljiva adresa. No može se dogoditi da vlasnik mreže ima potrebu povezati se sa svojom drugom dislociranom mrežom ili omogućiti poslovnom partneru pristup dijelu svoje mreže. I vratar na porti ustanove. Zapravo. Intranet je u osnovi privatna mreža neke ustanove ili firme. uspostavljajući 'lokalnu' mrežu s kontroliranim pristupom u kojoj korisnici mogu komunicirati na isti način kao na Internetu. uz jasno definirane zadaće dio je kvalitetne sigurnosne politike. . Najčešće tu mrežu sačinjavaju računala jedne organizacije. u realnom vremenu.

Na slici 7. MAN ili WAN. ali OS korisnika mora imati programsku potporu koja će omogućiti komunikaciju s NAS-om. Takav sustav koristi računalni CLUSTER 'Isabella'. ali pod nadzorom operativnog sustava uređaja koji ga nadzire.5. dok u središnjem extranetu jedna organizacija omogućuje svojim poslovnim suradnicima pristup njenim informacijama.Extranet predstavlja elektroničko poslovno povezivanje među organizacijama zasnovano na Internetskim otvorenim standardnim protokolima. Pa ako je to već brza podatkovna mreža odvojena od lokalne mreže s moćnim računalnim resursima. Ovo podosta podsjeća na Novell-NetWare korisnik-poslužitelj (client-server) koncepciju. ne može se strogo svrstati u LAN. raspoloživo za više ustanova i za različite funkcije. Korištenjem extraneta organizacije mogu dijeliti privatne i tekuće informacije pohranjene na svojim intranetima sa svojim poslovnim suradnicima. Namjenski mrežni sustav Storage Area Network . što znači da je datotečni sustav kojeg koristi operativni sustav nadzornog uređaja u biti i datotečni sustav SAN sustava.). ali je promet između njih kriptiran i koriste se jaki sigurnosni mehanizmi. NAS može biti još jedna 'kutija' koja stoji uz poslužitelje. za potrebe znanstvenog istraživanja unutar projekta 'CROGRID Infrastruktura' kojeg vodi SRCE. NAS posredstvom mrežne infrastrukture mogu koristiti različiti OS-ovi računala (Windows. ali uz uvjet da imaju odgovarajuću programsku potporu za pristup. Windows OS korisnika moguće ne bi ni znao što će s njim.virtualna privatna mreža kojoj je cilj lako i jeftino povezivanje dislociranih lokalnih poslovnih sustava. Extranet se može koncipirati kao uzajamni i središnji.1 nije prikazan SAN ali se može zamisliti dodatno okruženje kao NAS ako se ne ulazi u njegovu strukturu. Za SOHO (Small Office/Home Office) okruženje prihvatljiviji je NAS (Network Attached Storage) sustav. može se 'izvana' promatrati kao jedan entitet koji funkcionira kao super-računalo. MAC OS . Dakle.. Vrlo brze optičke komunikacije omogućavaju da to bude i van infrastrukture lokalne mreže. Prijenosno računalo koristiti će VPN programsku potporu za vezu s matičnom ustanovom preko javne Internet infrastrukture.. a u osnovi koncipiran je kao poslužitelj. NAS ima svoj operativni sustav pa time i vlastiti datotečni sustav koji nadzire diskove. . Kada se više dislociranih LAN-ova međusobno povezuje u jedinstvenu mrežu preko već postojećih javnih mrežnih sustava. To znači da je NAS nezavisan od operativnog sustava (OS) korisnika. Linux. najčešće bazirana na optičkoj tehnologiji umrežavanja. rabi se termin VPN(Virtual Private Network) . SAN nudi ogromne diskovne resurse za uporabu. vrlo brza skalabilna mreža za spajanje računala predviđenih za pohranu podataka (poslužitelji sa SAS diskovima u RAID polju na primjer).SAN. Zato se na korisnikov sustav instalira posebna 'klijentska' programska potpora kako bi NAS bio raspoloživ. U uzajamnom extranetu svaka od organizacija omogućuje svom partneru pristup specifičnim organizacijama sa svog intraneta.

Vrlo efikasan servis neupitne budućnosti. Bez Interneta ne može se zamisliti produktivan rad niti u jednom poslovnom okruženju.SAŽETAK: Moćno oružje informatičke sadašnjice upravo je Internet. imaju PAN:-) . Suprotnost svim navedenim mrežama je PAN (Personal Area Network). bežičnu ili infracrvenu tehnologiju. nekoj ustanovi ili kompletnom ministarstvu. Budući da se rad u navedenim poslovnim okruženjima već odavno ne može zamisliti bez lokalne mreže. PAN je mreža ograničena na samo nekoliko metara razdaljine između čvorova. Upravo dostupnost svim mogućim bazama znanja svijeta treba biti strateška orijentacija svakog društva ako ne želi zaostati u zahuktaloj informatičkoj utrci. To je u obostranom interesu. U tom kontekstu ista bi mogla poslužiti za mali računovodstveni servis. World Wide Web je danas najmoćniji i najfleksibilniji Internet navigacioni sustav koji postoji. Da bi koristili WWW neophodno je da na računalu imate instaliranu programsku potporu za čitanje WWW prezentacija. To danas nije nikakav problem jer se mnogi od ovih programskih alata dobivaju besplatno. bilo da je riječ o malom uredu. Internet u malome potpuno pod lokalnim nadzorom. a tržišna utakmica čini ih sve moćnijima i učinkovitima. To su SOHO (Small Office/Home Office) okruženja. Dva najznačajnija servisa koje nudi su WWW i E-mail. Elektronička pošta (e-mail) je način komuniciranja elektroničkim putem između korisnika Interneta koji imaju otvorenu elektroničku adresu kod davatelja Internet usluga (ISP). Najčešće se radi o komunikaciji između manjih uređaja (mobitel. njena simbioza s Internetom postaje neizbježna. Kako broj korisnika Interneta neprestano raste postoji stalna potreba proširivanja kapaciteta veza koje nas spajaju s inozemstvom. dlanovnik) ili periferija (pisač) s računalom ili prijenosnim računalom (laptop) ili pak između samih računala koristeći žičnu. Sjećali li se netko BBS-a (Bulletin Board System)? Još uvijek se nađe poneki aktivan. Rezultat je intranet. Današnji problem Interneta kod nas najviše se očituje u propusnoj moći prema inozemstvu. a sve u svrhu podmirivanja osobnih potreba korisnika. Temeljem navedenog može se utvrditi da svi koji kod kuće imaju računalo s dodatnom opremom.

video. osim u metarskim dimenzijama izražena i u broju osnovnih ugradbenih komponenti (Rack Unit 1U = 1 3/4"). dizajn pasivne opreme nije moguće kvalitetno realizirati bez sagledavanja zahtijeva po pitanju aktivne opreme. nužno je kao se ne bi dogodila situacija koju ilustrira podslika naredne slike. izvor besprekidnog napajanja za uređaje (UPS) i sve drugo što se pokaže potrebno. PASIVNA oprema s konektorima za ugrađene UTP i FO kablove (patch panel). Naredna slika prikazuje presjek kroz dio zgrade i razmještaj osnovne infrastrukture. pa tako prespojni ormar ima kapacitet 42U. Poštovanje sistematičnosti. PASIVNA oprema . uz druge instalacije ove skupine. stvarala se je prava zbrka kablova. kojima je veličina. . Strukturno kabliranje podrazumijeva dizajn dvije osnovne skupine uređaja i opreme u LAN-u: o o AKTIVNA oprema .elektronički uređaji koji prihvaćaju i distribuiraju promet unutar lokalne mreže. što bi odgovaralo visini ormara oko 200cm.1 Strukturno kabliranje U prethodnom poglavlju prikazan je shematski prikaz načela rad lokalne mreže. switch …). firewall. kablovi za povezivanje aktivne opreme s konektorima na panelima (patch cord) nadzorna mjerna oprema.5. Oba navedena segmenta moraju se pažljivo uskladiti prema trenutnim i budućim zahtjevima korisnika. telefonsku komunikaciju i drugo. koju današnji zahtjevi nameću. pohranu podataka. Prvo što se može uočiti su prespojni ormari po katovima za AKTIVNU opremu (wiring closet . Stoga su uvedene preporuke kako sve međusobno povezati po načelima STRUKTURNOG KABLIRANJA koje osigurava kvalitetnu mrežnu infrastrukturu višestruke namijene visokih performansi za Internet. Unutar ormara ugrađuje se potrebna aktivna oprema (router.7. osobna računala korisnika i prikaz njihove povezanosti preko ethernet mrežne infrastrukture. Mogu se sagledati uređaji LAN okruženja kao što su poslužitelji.žični i optički sustav za povezivanje aktivne opreme uz sustav napajanja. Pored telefonskih i računalnih sustava. Iako se u osnovi pojam kabliranja odnosi na pasivnu opremu. improvizacijama i polovičnim rješenjima u povezivanju pojedinih činilaca lokalne mreže nema više mjesta. nepregledan.rack). Kako je u posljednjem desetljeću nagli razvoj internet-a doveo do drastičnih povećanja zahtijeva prema vrsti i zadaćama same mrežne opreme te i samom broju opreme. a cijeli sustav postao je skup. nefleksibilan i vrlo osjetljiv na otkaze.

• PROSTORI I ZONE o Ulazno / Izlazni prostor . Uvriježeno je strukturno kabliranje promatrati kroz dvije osnovne grupe s podgrupama prema opisu nadalje. (Horizontal Distribution Area .ER) o Operativni prostor .5.2. odsjek .. Bilo da je riječ o sustavu ili podsustavu načelo je isto kako je prikazano na slici 7. nadzor i potpora (Telecom Room .Slika* 7.MDA)  Zona jednog okruženja . Dakle.upravljane..5.CR)  Glavna zona distribucije .kat. administracija.HDA) . krila kata. prvi sloj OSI modela i nije baš bezazlen projekt.pristupno mjesto okruženju (Entrance Room .TR) o Računalni prostor .sva raspoloživa aktivna i pasivna oprema svih zona (Computer Room .2 Izvedba LAN u primjeru jedne zgrade Strukturno kabliranje je jedinstveni sustav ili više podsustava u jednoj ili više građevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku funkcionalnu cjelinu.(Main Distribution Area .

međuspoj.ZDA) Radna zona i oprema korisnika (Equipment Distribution Area EDA) • SUSTAV KABLIRANJA o Okosnica sustava .BC) o Pristup korisnika sustavu . T-Com .horizontalno kabliranje (Horizontal cabling . kao kampus.  Zona objedinjavanja .HC) MDA je prema svima HDA povezane su vertikalnim kabliranjem (okosnicom . struktura je ista s tim da se razgranava stablo s još međuzona. Slika 7. u više zgrada.5. međuzona (Zone Distribution Area .3 Topološka shema sustava strukturnog kabliranja . Novi MDA i ER su neki drugi sustav. upravljane i administracija sustavom te poslužiteljski resursi također s okosnicom.BACKBONE) što je u suštini vrlo brza komunikacija. MDA je čvorište svih komunikacija sustava. Od HDA u kojem je sva aktivna oprema koja opslužuje korisnika horizontalnim kabliranjem (najčešće UTP) omogućava se korisniku da pristupi sustavu.). Za MDA povezani su pristupno mjesto okruženju (ER .davatelj usluga kao CARNet. Ako je sustav veći..vertikalno kabliranje (Backbone cabling . najčešće realizirana preko optičkih medija.

5.3 preko jedinstvenog pristupnog U/I prostora. Operativnom centru pridružuje se potpora.5. mrežni uređaji načelno bi se povezali kako prikazuje naredna slika. Uobičajeno je za U/I i MDA uređaje obrada podatka na trećem sloju OSI modela. . pojedinim HDA pristupalo bi se iz dva pravca (MDA i sekundarni ER). Navedeni uređaji obično su povezani po načelu 'mesh' topologije i u pravilu znaju raspoređivati promet njegovom obradom u trećem sloju (Network) OSI modela. Dakle. Jednostavnija shema za manje zahtijevan sustav objedinila bi ER i MDA u jedno okruženje kojemu bi se još pridružili svi HDA. a shema bi imala elemente topološke isprepletenosti (mesh). Značajno proširena shema bila bi obilježje kabliranja jednog kampusa u kojem je moguća realizacija više povezanih struktura prikazanih na slici 7. kao preklopnicima za prihvat cjelokupnog prometa (CORE switch) i preklopnicima za raspodijelu prometa prema prostorima (DISTRIBUTION switch). broj prostora smanjuje se na dva.Osnovna topološka shema prostora i kabliranja prema primjeru prikazanom na slici 7.2 prikazana je na slici 7. Broj prostora se povećava. Ta nova cjelina tada je dio računalnog prostora i ima ulogu 'pojačanog' MDA. te dodatno vertikalno kabliranje prema njemu iz MDA i prema po prometu značajnijim HDA. Dakle.5. Proširena shema prikazane slike značila bi dodavanje još jednog sekundarnog ER prostora postojećem primarnom ER prostoru. a za HDA uređaje (ACCESS switch) obrada podataka na drugom sloju (Data Link) OSI modela jer je promet prethodno njima već u velikoj mjeri usmjeren. Prema navedenom.3 na kojoj su hijerarhijski raspoređeni pojedini prostori prema značaju od vrha slike prema dnu. Objedinjavanje pojedinačnih U/I prostora prema pristupnom U/I prostoru vrši se tada specijaliziranom mrežnom opremom upravo za tu namjenu.

5. tada se dobije LOGIČKA topologija mreže koja opisuje distribuciju prometa kroz fizičke resurse. To omogućava dizajn aktivne mrežne opreme .RJ45.5.4 predstavlja FIZIČKU topologiju mreže. nekakva shema slična prikazanoj ali složenija glede međusobnih logičkih veza. Bez intervencije na sustav kabliranja cijela mreža može se konfigurirati na potpuno drugačiji način. U zidnu utičnicu kod korisnika može se priključiti računalo. Dakle. i gotovo svaka ozbiljnija firma koristi ga kako bi odvojila unutarnji promet od interneta putem NAT mehanizma. digitalni telefon ili neki po tehnologiji srodan uređaj.informacija kao govor.4 Topološka shema povezanosti mrežnih uređaja ER (FIREWALL + ROUTER + CORE switch) i MDA (DISTRIBUTION switch) mrežni uređaji povezani su svaki sa svakim i preklopnici koji pripadaju ovim grupama nisu istih osobitosti kao preklopnici za HDA okruženje (ACCESS switch) koji nisu međusobno povezani i opslužuju korisnike preko EDA priključnih mjesta (RJ45 utičnica). Suština strukturnog kabliranja je korištenje jedinstvenog kablovskog sustava za sve instalacije kojima se prenosi bilo kakva poruka . prema potrebama korisnika. Uloga vatrozida je u eri sve većeg nereda na Internetu i zlouporabe pojedinih usluga od sve većeg značaja. slika.Slika 7. a ako mrežni uređaji podržavaju raspodjelu prometa koristeći VLAN (Virtual Local Area Network) tehnologiju kako bi se promet distribuirao u međusobno nezavisne interne mreže tako da prikazana računala mogu pripadati različitim virtualnim mrežama bez obzira za koji su preklopnik spojena. podaci kao digitalni signal kroz jednu jedinu vrst priključka . pisač. Slika 7. a rad s njime prepoznaje odgovarajuća aktivna mrežna oprema (preklopnik na primjer) s kojom je uređaj povezan.

.Electromagnetic Interference).konstruirane za jednostavno i brzo prespajanje prema potrebi.povezivanje aktivne opreme i uređaja preko standardiziranih komponenti zasićenost .) <2KVA 127 mm 2-5KVA 305 mm >5KVA 610 mm 64 mm 152 mm 305 mm nema značaja razdvojeni kanali nema preporuke 76 mm nema preporuke 192 mm 1220 mm . Da bi se EMI na mrežnu infrastrukturu smanjio na prihvatljivu mjeru. te dugoročno planiranih aktivnosti. Još je nekako podnošljivo kada je u pitanju izrada nove zgrade. Postavljeni energetski vod Snaga EMI izvora Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini bez uzemljenog metalnog kućišta Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini s uzemljenim metalnim kućištem Oklopljeni i uzemljeni energetski vodovi ili električna oprema s uzemljenim metalnim kućištem Elektromotor i transformator Minimalna udaljenost (Attention.neovisnost o vrsti aktivne opreme fleksibilnost . Kada korisnik fizički mijenja lokaciju rada. Uz zadovoljenje dopuštenih udaljenosti povezivanja i svih opisanih zahtijeva. dođu 'školovani električari' iz 'uspješnih poduzetničkih firmi' montirati dodatne vodove za nekakav potrošač bez 'pardona' će u UTP kanalicu postaviti energetski vod. Strukturno kabliranje definira izvedbu mreže zvjezdaste topologije. izvor elektromagnetske interferencije prema UTP vodovima (EMI .osiguranje dovoljnog broja priključaka po korisniku A energetski vodovi (220V~)? Raznorazni potrošači električne energije zahtijevaju za svoj rad energetske vodove kroz koje teče struja i stvara elektromagnetsko polje. administrator mreže izvršiti će prespajanje na odgovarajućoj aktivnoj opremi i korisnik će na novom radnom mjestu imati stanje koje je imao i prije. ali kad u stariju zgradu s već provedenom računalnom mrežom s UTP kanalicama duž zidova. potreba i porasta broja korisnika. minimum safe distance is . osnovna načela koja strukturno kabliranje mora zadovoljiti mogu se definirati sa slijedeće tri točke: o o o generičnost . između energetskog i računalnog žičanog razvoda mora postojati nekakav prihvatljivi razmak koji bi bio otprilike prema slijedećoj tablici.

nego univerzalnija. svjetlovod je jako otporan na EMI. Stoga postavljanje svjetlovoda traži 'nježnije' rukovanje te pravilno održavanje konektora tijekom uporabe.koristiti provjerene visoko kvalitetne kablove.dovoljno priključnih mjesta prema potrebama korisnika.mreža ne postaje manja i jednostavnija.mreža treba obuhvatiti video. telefoniju i informatiku. Kako nadležnima objasniti da je navedeno vrijedno ulaganja i da podrazumijeva stručan i školovan kadar? Možda nije ovdje mjesto da se navede namjenski mrežni sustav Storage Area Network . Raznolikost . sukladno predviđenom rastu. Pouzdanost .nikako se ne smije zanemariti izgled i urednost glede održavanja. Opće postavke koje u projektiranju treba poštovati su: • • • • • • • Svestranost . lošu povezanost svjetlovoda za konektor.Možda negdje u Hrvatskoj i postoje standardi koji ovo opisuju. Ukratko: Strukturno kabliranje je kabelski mrežni sustav višestruke namjene. mreža ili podmreža za pohranu podataka. Nameće se samo jedno pitanje. No gušenje i domet komunikacijskog voda posebna su tema koja možda i ne spada u informatičku abecedu. odnosno sustav poslužitelja najčešće međusobno povezanih optičkom tehnologijom i u tu svrhu dizajniranim preklopnicima (višeslojni preklopnici prema OSI modelu) s optičkim modulima. kampusa.temeljito opisati i dokumentirati izvedbu mrežne infrastrukture. Zasićenost . Za razne kategorije UTPkabela vrlo detaljno su opisani kriteriji koje izrađeni kabel mora zadovoljiti da bi se ostvari deklarirani 'domet' (uobičajeno 100m). Dokumentacija .projektirati više od trenutnih potreba. izveden kao jedinstveni sustav ili skup međusobno povezanih podsustava. banke ili neke druge ustanove. skalabilnost i fleksibilnost. oštro uvijanje ili savijanje). SM i MM optičke komunikacije vrlo se razlikuju prema osobitostima svjetlovoda i izvor svijetla.u kabelskoj infrastrukturi. Strukturno kabliranje umanjuje mogućnost greške na najosjetljivijem dijelu mrežnog sustava . Gušenje u bilo kojoj vrsti komunikacijskog voda vrlo je bitan čimbenik. . Naravno.SAN. što osigurava veliku funkcionalnost. Mreža ovog tipa može poslužiti u dizajnu cluster-a ili mreže cluster-a. a drži se preporuka 'The European standard for generic cabling systems recommendations' za žične i optičke komunikacije. ali je vrlo osjetljiv na mehanička oštećenja (ugnječenje. Autor ovog teksta navedene podatke preuzeo je iz priručnika firme 'Pressac Structured Cabling Systems' za strukturno kabliranje koji između ostalog sadrži i naputke o otklanjanju neispravnosti uzrokovanih raznolikim razlozima (recimo preveliko gušenje signala duž voda) kao i opise pojedinih standarda. Funkcionalnost . Bežične mreže su samo jedna krasna osobitost koja poboljšava učinkovitost mreže. Pričuva . ali nikako ne mogu zamijeniti ulogu strukturnog kabliranja ustanove. kao i na prljave konektore. komponente i uređaje.

.. Još je žalosnije kad se ovakva situacija zatekne u novoizgrađenim objektima. da se signal između radne stanice i poslužitelja prenosi preko MM svjetlovodnog kabla. odnosno da mrežne kartice imaju optičke konektore. Prema shemi prikazanoj na slici 7. prilikom opremanja novoizgrađene ustanove. iako udaljenost između uređaja koji se povezuju nije velika. za sve ustanove i kućne korisnike u gradskim sredinama omogućiti optičku komunikaciju.3 navedeno bi predstavljalo dodatni pravokutnik u računalnom prostoru. u svakoj prostoriji uređaji će se napajati iz samo jedne utičnice. a po načelima kabliranja okosnice. kada se malo pogleda povezanost radnih stanica neke bankovne podružnice s pripadnim im poslužiteljem. koje nastaje kad se uređaje želi povezati sa signalnim kabelom koji je oklopljen i time povezuje mase uređaja. elektroprivreda. SAN povezan s MDA.odnosno super-računala.). nego radi sigurnosti i povećanja pouzdanosti zbog traljavo izvedenog uzemljenja. a signalna povezanost između prostorija realizirati će se optičkim vodovima. SAŽETAK: Kad se sve lijepo isplanira. A ako se planira umrežavanje na nivou regije ili države onda višegodišnji program umrežavanja tipa: . a gdje to nije moguće omogućiti brze ADSL . Ovakvom rješenju ne pristupa se radi povećanja brzine protoka podataka. Na primjer. Nije za vjerovat ali velika većina građevinskih objekata ima NULOVANU napojnu instalaciju koja je u pravilu traljavo uzemljena... porezna uprava.. odnosno instituciji ili ustanovi. Nije neobično. obično nastanu problemi zbog UZEMLJENJA. Sve mora biti vrlo kvalitetno isplanirano. U momentu spajanja uređaja mora dođi do električnog izboja da bi se ujednačili potencijali 'uzemljenja' i oštećenje je gotovo sigurno. Ako to nije moguće treba se koristiti tehnologijama koje po svojoj prirodi nemaju svojstvo da provode električnu struju. ako treba povezati uređaje u dvije susjedne prostorije. zdravstvo. o svemu navedenom itekako treba voditi računa. od vrlo značajnog društvenog interesa (fakultet. postave kablovi pasivne opreme i na kraju aktivna oprema pusti u rad. osobito u starijim zgradama. Dakle.5. koje su povezane na različite faze nema ISTI POTENCIJAL i to je najčešći uzrok oštećenja kod elektroničkih uređaja. osobito ako se radi o objektu. sudstvo. policija . Posljedica je da kontakt mase u utičnicama. ili kao poseban prostor dostupan preko U/I prostora ili izravno na MDA. Ispravan način rješavanja ovog problema je 'dovođenje u red' cjelokupnog sustava uzemljenja u objektu.

rabila se je bežična komunikacija.5.komunikacije. No moderne bežične komunikacije.tehnička škola -smjer laka struja . jeftinije i učinkovitije društvo. Slika** 7..5..2.5 Bežična komunikacija Mobilni uređaj više je nego dobar primjer navedenog. Centralni primopredajni sustav smješten na krovu nekog nebodera omogućava istovremenu dvosmjernu komunikaciju s mobilnim uređajem jednog korisnika i povezuje ga na . Način ostvarivanja istovremene dvosmjerne komunikacije preko jedne parice omogućava 'fantomski vod' (osnove telefonije . ima svoju opravdanost i treba ga podržati (načelni program Australske vlade) jer je dobit obrazovanije.. imaju odvojene prijamne i predajne kanale. uređenije. Bežična komunikacija Nekad davno. Kućište telefona imalo je prenosivu slušalicu s akumulatorom i oba dijela imali su prijamni i predajni uređaj. Dakle uređaj je imao predajni i prijamni dio koji su se mehaničkim preklopnikom naizmjenično priključivali na antenu (HALF-DUPLEX). te na taj način ekonomizirati nadzor potrošnje vode i energenata. raspoloživost obrazovnih udžbenika i slične usluge i aktivnosti .60' godine). U svakodnevnu uporabu prvi proboj bežičnih komunikacija bi je bežični telefon. slično prijamnoj i predajnoj parici UTP kabla (FULL-DUPLEX) i za prijenos sve se više koristi digitalni signal 'skrojen' prema analognom uzorku. uglavnom u vojne svrhe. raspoloživost mnoštva usluga i servisa kao podmirivanje računa elektroničkim putem za bilo kakve obveze i potrošnju. Utopija? Što bi onda radili PODUZETNICI? 7. ali je sama priroda žičnog telefonskog kanala omogućavala istovremeni razgovor i slušanje oba učesnika u komunikaciji (DUPLEX). isporuku video sadržaja. To je značilo da govornik otpušta botun za prelazak iz predajnog moda rada u prijamni. Pa kad se pogleda neki ratni film na temu II svjetskog rata nezaobilazno ostaje u sjećanju komunikacija koja je završavala s riječi 'OVER'.

TV signal zahtijeva kanal širine 6MHz u UHF području (470MHz-960MHz) označene brojevima 21-69. Iskoristivost raspoloživog frekventnog područja je velika. Niskofrekventni signal poruke 'utisnut' je u visokofrekventni signal koji ima svojstvo širenja prostorom te na neki način 'nosi' niskofrekventni signal poruke. CDMA (Code Division Multiple Access) .duplex). Većinom se koristi u analognim sustavima. uporabljivost kanala je povećana. moduliran s analognim ili digitalnim signalom poruke niske frekvencije. Svaki uređaj koji trenutno komunicira zauzme određeni broj slobodnih malih dijelova frekventnog područja u kratkom vremenskom intervalu.Ako se digitalni signal poruke šalje u kratkim vremenskim intervalima. vremenska razdioba duž cijelog raspoloživog frekventnog spektra.4.5.5.   . za 48 signala poruke. Kako se slijed prima odmah se razvrstava prema pripadnom odredištu. No ovo je predmet bavljenja telekomunikacija.Dva uređaja koja komuniciraju koriste jedan kanal neprekidno bez obzira postoji li signal ili ne. Svakom digitalnom komunikacijskom signalu dodjeljuje se jedinstveni kod raspoznavanja. a od 3 kanala sa slike FDMA tipa može se dobiti 9 'kanala' TDMA tipa zahvaljujući VREMENSKOM MULTIPLEKSU.4 prikazana su 3 mobilna uređaja koja s nadređenim sustavom komuniciraju preko zasebnih kanala (svaki kanal sastavljen je od dva podkanala. dakle ukupno 48 kanala.isti način na nekom drugom udaljenom mjestu s drugim korisnikom. Na primjer. a naredni uređaji uzimaju prve raspoložive slobodne dijelove frekventnog područja koje nađu. Signal je u osnovi sinusnog oblika visoke frekvencije. Nema strogo definiranih kanala. Na slici 7. Signal poruke je digitalni. Prvi zauzme nekoliko dijelova frekventnog područja. Komunikacijski kanal je frekventni raspon u visoko-frekventnom području koji omogućava da se uspješno prenese signal poruke.Ne koristi kanale za komunikaciju veće se svi kanali. mješavina rada prva dva opisana načina. TDMA (Time Division Multiple Access) . moguće je kroz isti kanal omogućiti da svaki od uređaja slijedno šalje svoj dio signala u vremenskom ciklusu od 3 segmenta kako prikazuje slika 7. Ovo rješenje je vrlo nepraktično u mobilnim vezama jer kanal veći dio vremena nije u funkciji.  FDMA (Frequency Division Multiple Access) . koriste za komunikaciju. Tri su osnovna načela prijenosa signala u komunikacijskom sustavu. bolje rečeno cijeli raspoloživi nepodijeljeni frekventni spektar. Ovo ne bi bilo moguće da se analogni signal poruke ne pretvori u digitalni koji nakon kompresije treba puno manje 'vremenskog prostora' za istu poruku. Komunikacijski kanal ima dva odvojena 'podkanala' koji se nazivaju UPLINK (od korisnika prema centralnoj anteni) i DOWNLINK (od centralne antene prema korisniku). Dakle. za oba smjera komuniciranja . Dakle.

5. Razmještaj pristupnih točki opće namjene. Bežičnu računalnu mrežu u osnovi treba promatrati kao jednu vrlo korisnu mogućnost unutar strukture LAN-a ustanove. Dakle. Ključni element koji omogućava povezanost bez klasičnih žica je bežična pristupna točka (Access Point). Bežična komunikacija u računalnim sustavima vrlo je srodna mobilnoj telefoniji glede medija koji se koristi za prijenos signala. Slika 7. već ponuditelj telekomunikacijskih usluga može omogućiti i bežičnu računalnu komunikaciju preko kanala za mobilne telefonske uređaje. mora biti takav da se ova područja međusobno preklapaju. što se ne bi moglo kazati za mobilnu telefoniju. Uobičajena kratica za bežične računalne mreže je WLAN (Wireless Local Area Network). Da se pristupne točke ne bi međusobno 'svađale' zbog preklapanja područja na mjestima gdje to nije poželjno dobro je svaku od njih podesiti da radi na različiti radnim frekvencijama . Mada se pojmovi kao 'uplink' i 'downlink' koriste za opis veza koje povezuju nadređeni i podređeni aktivni uređaj u strukturnom kabliranju. dok WLAN koristi mehanizam izbjegavanja kolizije. uređaji koji pristupaju . što ukazuje na njenu ograničenu zemljopisnu prisutnost u sustavu neke firme ili ustanove. Svaki od uređaja ima moguće područje komunikacije koji ne može imati kružni oblik zbog zapreka (zidova) koje remete rasprostiranje elektromagnetskih valova. Ethernet koristi mehanizam detekcije kolizije signala (CSMA/CD . za prijenosnike na primjer.No pokretna telefonija nije predmet ovog štiva.kanalima i podesiti snagu predajnika na što manju vrijednost. dok za pristupnu točku koja opslužuje jedan pisač to nije bitno. Ne samo to.6 Bežična pristupna točka Bežične pristupne točke unutar ustanove moraju se pažljivo razmijesiti. Mehanizam bežične komunikacije u osnovi je suprotan Ethernet mehanizmu komunikacije.Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect). a moguća verzija predviđena za ugradnju unutar zgrade prikaza na narednoj slici.

podatkovni.Carrier-Sense Multiple Access / Collision Avoidance). akustički . a sigurnost se može dodatno pospješiti nadzorom pristupnih točaka strogo namjenskim WLAN kontrolnim sustavom (WCS . No to je već predmet SIGURNOSNE POLITIKE. vrlo je nezgodno rješenje dovoditi napojni priključak od 220V za njegov ispravljač u njegovu blizinu. Bolje rješenje je uporaba razdjelnika koji omogućava da se iz komunikacijskog ormara preko UTP kabela dovede istosmjerni napon do pristupne točke koja će znati razlučiti korisni signal od napajanja . No to su već profesionalna i skupa rješenja. SOHO . odnosno čekaju odsustvo komunikacijskog signala (kakav signal? . što u konačnici može biti jako skupo ako se o tome ne vodi računa. Za male firme ili kućne korisnike dovoljno je rješenje opisano u narednom poglavlju. Kako je pristupna točka u suštini maleni primo-predajnik koji mora imati izvor napajanja. Vro dobro rješenje je uporaba preklopnika koji je u stanju napajati pristupnu točku. čega nažalost ima. Po svojoj prirodi rasprostiranja elektromagnetski valovi ne mogu se kanalizirati pa će jedan dio 'curiti' van željenog područja. namjerno ih uništiti ili 'posaditi kukavičje jaje' koje će se iskoristiti za napad na neke druge tuđe resurse. 7. ako se gleda samo tehnički aspekt.. strujni.Thomson ST780i WL. Najgore moguće rješenje je nezaštićeni ili slabo zaštićeni bežični sustav. svjetlosni. elektromagnetski.Wireless Control System) u sprezi s pripadnim mu bežičnim pristupnim točkama koje je u stanju nadgledati. širokopojasni pristupni uređaj .mreži ne nadmeću se tko će prvi pristupiti mediju nego čekaju kad će medij biti slobodan (CSMA/CA .). Zbog sigurnosti bežične komunikacije poželjno je uporabiti najnapredniji raspoloživi mehanizam enkripcije prometa i osigurati pristup samo autoriziranim korisnicima. što čini veliki sigurnosni problem. 'nezakrpan' operativni sustav jednog računala zbog puke lijenosti i neodgovornosti njegovih korisnika može uzrokovati more nevolja.6. mehanizam napajanja preko Etherneta (PoE . UTP-STP kabel ipak je još uvijek najsigurnije komunikacijsko rješenje.Power over Ethernet). Autorizacija se može ostvariti posredstvom upisivanja MAC adrese uređaja koji pristupa u listu dozvoljenih učesnika mreže ili nekim mehanizmom prijave korisnika na sustav (LDAP-RADIUS). već u činjenici da je moguće na tuđem računali ukrasti podatke. a za manje firme i najjeftinije. Načini zlouporabe vrlo su raznoliki i prije konfiguriranja jednog bežičnog sustava treba temeljito proučiti njegovu dokumentaciju i sagledati sve moguće aspekte zlouporabe i zaštite u što većoj mjeri i osigurati što kvalitetniji nadzor. Problem sigurnosti nije samo u tome što će netko uporabiti resurse lokalne mreže da slobodno pristupi Internetu.vodeni. Ljudski faktor je uvijek presudan . ali je loša strana ovog rješenja što preklopnik i pristupna točka moraju biti od istog proizvođača da se izbjegnu moguće razlike u naponu napajanja i dozvoljenoj potrošnji energije.

6. ADSL rješenje svakim danom sve je raširenije. ljekarne ili slično. Dakle. što se odnosu na mali ured ili kuću-stan korisnika. U tu svrhu razvijeno je više tipova komunikacijskih uređaja.6. prikazan je na narednoj slici.6. Pojam širokopojasni odnosi se na znatno širi raspon frekvencija koje u radu koristi u odnosu na . glasovnu komunikaciju s komitentima. kao knjigovodstveni servis. koje za poslovanje traže rješenje koje će im omogućiti međusobnu žičnu ili bežičnu komunikaciju između njihovih uređaja.2. 780i WL .6. primjer kućnog LAN okruženja (PAN) Da bi se navedena shema fizički ostvarila potreban je barem jedan DSL širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device).PAN (Personal Area Network) s povremenim ili stalnim priključkom na Internet. širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device). 780i WL .1.6. kojemu je osnova komunikacije Thomson ST780WL. sve je više malih firmi. U anglosaksonskoj literaturi udomaćio se je naziv SOHO (Small Office/Home Office). te povremeni ili stalan pristup Internetu.podešavanje aplikacija Svakodnevno.7. Slika 7. a načela njegovog rada objašnjena su u poglavlju 3.osnovno konfiguriranje (management) | 7.1 SOHO. Načelna shema jednog takvog kućnog sustava. od modemskih do ISDN i ADSL rješenja. mala interna osobna mreža .

za navedenu svrhu može poslužiti uređaj koji koristi jedan od slobodnih TV kanala za komunikaciju (kabelski modem . kojeg koriste neki od hrvatskih davatelja ADSL usluga korisnicima. ali za malu firmu ili kućnog korisnika bez osobitih zahtijeva i standardni ADSL je više nego dovoljan. i omogući svim uređajima izlaz preko jedne IP adrese (gateway) na internet.standardni govorni frekvencijski opseg.WLAN). usmjernika (router). te uz navedeno preko ADSL podkanala treba da omogući glasovnu komunikaciju. sa strane davatelja usluga mora postojati pristupna oprema koja će to omogućiti. Tijekom 2006 godine firma 'Thomson' ponudila je tržištu vrlo prihvatljiv uređaj. prikazan na narednoj slici. Tako je korisnicima bliže čvorištu moguća naprednija ADSL2+ komunikacija (24 Mbps downlink. Za kućnog korisnika u urbanim područjima. kao ISKON ili AMIS. gdje je razvedena kabelska televizija. Kako je propusna moć komunikacijskog kanala obrnuto proporcionalna udaljenosti između korisnika i komunikacijskog čvorišta. model SpeedTouch 780WL. te korištenje dvije analogne govorne-fax linije. bežične pristupne točke (access point) i premosnika (bridge). 3 Mbps uplink) u odnosu na standardnu ADSL komunikaciju (8 Mbps downlink. Moderna komunikacijska čvorišta (PTT centrala) omogućiti će jedan od tipova ADSL komunikacije i uporabu govorne komunikacije u ovisnosti o udaljenosti od čvorišta.Ethernet komunikacije s desetak bežičnih uređaja (Wireless LAN . Navedeni uređaj omogućava suživot 4 žične UTP . treba ga promatrati kao jednostavniji ali cjelovitiji uređaj u odnosu na profesionalnu konfiguraciju iste namjene. 1 Mbps uplink). no rasprostranjenija su rješenja ADSL tipa. . Da bi takav uređaj mogao komunicirati s internet-om. Iako mu je najvažnija osobitost sposobnost djelovanja kao usmjernik (router). Prema navedenim zahtjevima uređaj treba da zadovolji funkcije razdjelnika prometa (splitter).usmjernik). jasno je da svi korisnici neće moći imati istu uslugu. odnosno kao GATEWAY (pristupni) uređaj. jer zahtijevaju PTT parice koje su prisutne gotovo u svim malim poslovnim prostorima i kućanstvima.

Na prednjoj strani uređaja nalazi se signalizacija za napajanje (power). DHCP. i . Ethernet i WLAN komunikaciju. te ga naravno treba konsultirati ili prepustiti podešavanje stručnoj osobi. Podešavanje se može izvršiti pomoću CLI komandi i naredbi ili preko web sučelja. Internet promet i govorni (Voice) promet.6. vatrozid (firewall) osobitosti i još ponešto. Web sučelje ne nudi toliko bogatstvo podešavanja kao komandna linija. U narednim poglavljima slijedi opis postupka spajanja na uređaj preko Terminala i preko web-a.Slika* 7. Iz navedenog uvoda o uređaju jasno je da njegova programska potpora mora omogućiti NAT. USB. poprilično zahtijeva za jedan mali uređaj (D x Š x V = 240 x 160 x 40 mm) koji mora pružiti gotovo sve što je ugrađeno u jednom profesionalnom komunikacijskom ormaru. što ovaj uređaj čini sveobuhvatnom napravom koju treba naučiti podesiti. a komandi ima popriličan broj i opisuje ih jedan PDF priručnik od oko 800 stranica. gdje se mogu podesiti sve postavke potrebnih servisa. Da bi se uređaju moglo pristupiti na jedan od navedenih načina treba imati njegovu IP adresu te korisničko ime i zaporku. ATM. Podrazumne postavke opisane su u priručniku za korisnika (PDF priručnik od 130 stranica). Navedena dva priručnika uz još ponešto raspoloživih PDF dokumenata predstavlja akademiju mrežnih tehnologija u malom. DNS. CLI (Command Line Inteface) podrazumijeva podešavanje preko Terminal programske potpore operativnog sustava. DSL širokopojasni pristupni uređaj Dakle. Na stražnjoj strani pored priključka uz priključak za odvojeni izvor napajanja i prekidača za uključivanje uređaja. Voice over IP. stanje DSL komunikacije (povezanost s internetom).2 Thomson ST780WL. Tu je još ACL botun koji služi za odobravanje bežičnog pristupa novom korisniku. USB priključak koristi se za spajanje računala koje nema mrežnu karticu. ali je mnogo komfornije.

potpuna podrška za standardnu analognu telefonsku uslugu LAN .VoIP . PSTN (Public Switched Telephone Network) priključak ako se koristi posebni razdjelnik (splitter) za razdvajanje interneta od telefona kako bi se zadržao klasični telefonski promet umjesto VoIP (Voice over IP). moguća komunikacija s uređajem ADSL Usklađenost .Access Control List) o Područje pokrivanja: max. No prije opisa podešavanja samog uređaja slijedi nekoliko njegovih najznačajnijih tehničkih karakteristika:  WAN .12 Mb/s for downstream and 1. DSL priključak prema zidnoj utičnici PTT linije (vodovi prema davatelju Internet usluga) omogućava pristup na mrežu.bežična komunikacija o Podržani standardi komunikacije : IEEE 802. preklopnik za Ethernet komunikaciju o Podrška za VLAN (Virtual Local Area Network) na Ethernet priključcima o Wi-Fi 802. podrška napajanja za telefone USB 1.497 GHz o Podrška za WEP (Wired Equivalent Privacy) . ovisi o standardu uporabljene komunikacije i zaprekama Voice over IP . Slijede 4 UTP Ethernet priključka preklopnika koja služe za spajanje računala ili nekog drugog uređaja pomoću mrežne kartice i uobičajenog RJ45 kabela.1 .5 Mb/s for upstream ADSL2+ Usklađenost .full FXO (Foreign eXchange Office) .4 ~ 2. osobitosti bežične komunikacije (1-11Mbps / 154Mbps) o 2 port-a za analogni PTT uređaj .Universal Serial Bus.8 Mb/s for downstream and 1 Mb/s for upstream ADSL2 Usklađenost .24 Mb/s for downstream and 3 Mb/s for upstream Wireless . prijenos glasa preko IP komunikacije        .lokalna mreža o 4 port-ni 10/100Base-T preklopnik (switch) .11b (WIFI) o Radna frekvencija : 2. 2 govorna telefonska priključka za VoIP i skriveni botun za 'reset' postavljanje tvorničkih postavki uređaja.FXS (Foreign Exchange Station) .u tu svrhu treba u računalo instalirati upravljački program (driver) s priloženog CDa.11b/g . 64-bit ili 128-bit ključ za pristup o Podrška za dodavanje korisnika (Access Control) u pristupnu listu (ACL . Da bi sve navedeno uredno služilo korisniku uređaj treba konfigurirati.180m od antene .11g i IEEE 802.

sustav prepoznavanja računala preko DOMENA i IMENA računala o DHCP Client/Relay/Server (Dynamic Host Configuration Protocol). Svakom računalu može se na primjer očitati . set mrežnih protokola o Static routes and Residential RIP. tehnologija prijenosa podataka do davatelja usluga (ISP) Bridging . podrška za NetMeeting.11g bežične mreže Routing . zadržavanje poziva.mogućnost povezivanja različitih uređaja o Automatsko učenje do 4096 MAC adresa o Povezivanje komunikacije (Bridging) između 10/100 Mb Ethernet mreže. definiranje stalnih komunikacijskih IP adresa i komunikacijskog protokola o DNS Relay.kriptirani promet sa statičkim ključem enkripcije (WEP) • High .enkripcija cjelokupnog bežičnog prometa (WPA-PSK) o Zabrana automatskog dodavanja novih korisnika u pristupnu listu.sigurnost mreže o Vatrozid s mogućnosti filtriranja IP paketa na osnovu IP adrese. FTP.o o o  Osobitosti telefonske komunikacije : osnovni odlazni i dolazni promet. USB-a i 802.nisu iskorištene zaštitne sigurnosne mjere • Medium . broja porta ili tipa protokola o Zaštita od napada tipa uskraćivanja usluga (DoS .usmjeravanje prometa o NAT (Network Address Translation) / PAT (Port Address Translation) o ALGs (Application Level Gateways) . pojednostavljeni protokol za sinkronizaciju satova računala Security . o Podrška za filtriranje URL-a na zahtjev    Navedene specifikacije upućuju na to do se s ovim uređajem može ostvariti prihvatljivo zaštićena privatna mreža. Quick Time i slično o UPnP IGD (Universal Plug and Play Internet Gateway Device) .Asynchronous Transfer Mode . povratni poziv u slučaju zauzetosti. preusmjeravanje poziva Podrška za FAX / Analogni modem Podrška za IP QoS (Quality of Service) ATM . stavljanje poziva na čekanje. Poruka i znak o čekanju. automatska isporuka IP adrese računalu o SNTP (Simple Network Time Protocol).Denial of Service) o Definiranje jednog od tri tipa bežične konekcije: • Low . Dynamic DNS (Domain Name System).

što se osobito očituje pri dohvatu geografski vrlo udaljenih sjedišta ili sjedišta koja nisu u stanju prihvatiti sporadične prekomjerne zahtjeve korisnika. Za svaki uređaj jednom priključen na 'Thomson Gateway' zapisuje se njegova MAC adresa koja je kroz prikaz uređaja vidljiva. Još ako je PTT vod korisnika slabo održavan. slijedi dodatno konfiguriranje uređaja kako bi se iskoristile sve njegove mogućnosti i povećale mjere sigurnosti (RTFM). Navedeni ADSL modem je na strani korisnika i preko klasične PTT parice povezan je s DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) . Za autorizaciju korisnika na mrežu ISP uobičajeno koristi slijedeća dva moda rada uređaja: . propusna moć ovisi o fizičkoj udaljenosti korisnika od centrale i kreće se otprilike oko 25Mbps/300m i 1Mbps/5km (Shannonov teorem). Korisnici koji smiju bežično pristupiti mreži popisani su u ACL (Access Control List) listi. odnosno izraditi baza MAC adresa koje smiju međusobno komunicirati.6 navedeno. Ne mora se baš sve 'ručno' konfigurirati. Tada se ACL popis otključava na jednu minutu kako bi se tijekom tog vremena uspostavila komunikacija s novim korisnikom. nakon stavljanja uređaja u funkciju i priključivanja svih relevantnih učesnika mreže. a u vatrozidu (firewall) mogu se zadati pravila koja će mrežu dodatno štititi. Sigurnost i prijava novog korisnika dovoljno je dobro i jednostavno riješena za bežičnu mrežu. ACL lista se može automatski dopuniti ako se pritisne botun na prednjoj ploči. prilikom odabira vrste ponude ne treba uzimati onu koja se ne može ostvariti. Svrha DSLAM-a je da omogući klasičnu telefonsku uslugu i uslugu prijenosa podataka na postojećoj PTT liniju tako da jedna usluga ne ometa drugu.DSL pristupnim multiplekserom u centrali ISP-a.6. dodali njegovi podaci u listu te potom lista ponovo automatski zaključala. kao i 'snimanja gostiju'. Dakle. Ako su dozvoljeni korisnici popisani u ACL listi i vrši se zaštićeni promet lampica će signalizirati zelenom ili žutom bojom. Kako je već u poglavlju 3. lako je kroz popis uređaja ustanoviti tko je 'uljez' te uređaj jednostavno izbrisati. Osim toga ukupna izlazna propusna moć ISP-a prema Internetu može smanjiti propusnu moć pojedinih korisnika ako ih je aktivno više od uobičajene procjene po kojoj je zakupljena izlazna propusna moć ISP-a prema svijetu. WLAN lampica gori crvenom bojom ako se odvija nezaštićeni promet.Private Branch eXchange) razloga za frustraciju ima dovoljno. telefonski i fax komunikaciju s perspektivom video prijenosa. Dakle. ADSL digitalni prijenos signala ostvaruje pomoću više kanala po načelima TDMA tehnologije. Svi ostali korisnici čija MAC adrese nije u ovom popisu (od susjeda na primjer) su zabranjeni. Ako je slučajno tijekom automatske autorizacije lista dopuni sa željenim prijenosnim računalom i ujedno sa 'susjedom'. odnosno MAC adrese njihovih pristupnih mrežnih uređaja. ili ga koristi više korisnika (dvojnik ili PBX . u osnovni računalnu.MAC adresa koja će se u uređaju nadzirati. Povećanu propusnost u odnosu na klasični modem koji koristi analognu modulaciju.

Opisani uređaj ima osnovnu namjenu povezivanja računalnih uređaja za internet. odnosno ne može isto ime i zaporka na više računala.  'Router mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg je zakupljena propusna moć bez obzira na ostvareni promet (FLAT rate) i broj korisnika. Bridge mode . 'Router mod' i 'flat rate' tarifni model komotniji su za rad ali i skuplji. a druga 780WL(i). Oba moda rada koristePPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) protokol koji djeluje na drugom sloju OSI modela i enkapsulira PPP. te ga proizvođač uobičajeno naziva 'Thomson Gateway' i u svojim uputama objašnjava kako ga instalirati i podesiti (SETUP) i kako spojiti računalo ili LAN (Local Area Network) na Internet. Uređaj dolazi u POTS (Plain Old Telephone Service) ili ISDN (Integrated Service Digital Network) verziji. praćenje (naplata) prometa i drugo važno za ISP. te se na uređaj može spojiti bili koje računalo u kojemu se ne mora implementirati nikakav način autorizacije i koje će automatski 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu).Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u UREĐAJ od strane ISP-a ili korisnika. POTS verzija podrazumijeva da se koristi razdjelnik (splitter) za odvajanje klasičnog telefonskog prometa od Internet prometa. Automatski će se 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu). koji u sebi ne sadrži na primjer mehanizam autorizacije.Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u RAČUNALO korisnika (kao kod modema) koji uređaj prosljeđuje ISP-u koji ga na osnovu toga propušta kroz uređaj kako bi mogao koristiti usluge Interneta. te se na taj način omogućava nadzor ADSL korisnika kako bi se osigurala autorizacija. Klasični telefonski promet odvija se unutar standardnog govornog područja (300-4000Hz) a signalizacija je ista kao što je kod 'starih' PTT . Svako računalo ima svoju autorizaciju sa svojim jedinstvenim korisničkim imenom. Router mode . a 'bridge mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg se plaća prema ostvarenom prometu po korisniku. Prva nosi oznaku 780WL. postati učesnik lokalne privatne mreže i moći koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama. U oba slučaja korisnici su u lokalnoj mreži s privatnim adresama u 'C' klasi koje se automatski dodjeljuju računalu preko DHCP mehanizma a NAT mehanizam omogućava istovremeni izlaz više računala na Internet (broj se može ograničiti). Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. Razlog navedenom je što uređaj koji je ovdje opisan samo je jedan iz porodice 'GATEWAY' uređaja. Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. postati učesnik lokalne privatne mreže ali ne može koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama bez autorizacije.

uređaj uz osiguranje ADSL osobitosti prijenosa podataka omogućava do dva analogna prijenosa preko 'PHONE' priključaka po uzoru na standardni telefonski kanal.za međusobno povezivanje ureda i rad s udaljenog mjesta . Podrška uređaju je dobra.centrala što znači da se može uporabiti i telefon na 'kolo'. Tada dva prikazana 'PHONE' priključka nisu u funkciji. Ako nema ISDN infrastrukture. i to: o o o VDSL2 usklađenost . Ono što je najvažnije je da se sav unutarnji promet odvija u PRIVATNOJ MREŽI. može mu se dodijeliti javna IP adresa (DMZ). Računalo se može s uređajem povezati žično preko Ethernet priključka ili preko USB priključka ili bežično preko ugrađenog WLAN adaptera. a ADSL komunikacija koristi frekventno područje povrh govornog. što je jako bitan čimbenik u procesu održavanja. preko dva ADSL potkanala i preko VoIP telefonske centrale. Istovremeno se smije koristiti samo jedan od navedena tri načina povezivanja računala ili nekog drugog mrežnog uređaja na 'Thomson Gateway'.VoIP. SAŽETAK: Dakle. dodatni koderi i servisi za profesionalne korisnike IPSec VPN modul . Emulira se standardi telefonski kanala sa svom pripadnom signalizacijom ali telefon na 'kolo' ne može raditi. rasploživa je sva potrebna dokumentacija i njegov operativni sustav redovito se nadograđuje. dakle bez uporabe razdjelnika.120 Mb/s for downstream and 60 Mb/s for upstream Voice over IP . Noviji produkt iz ove porodice uređaja je 'THOMSON TG787 Business VDSL2'. Naredne stranice ovog poglavlja opisuju njegovo podešavanje. Ako se u mreži nalazi na primjer web poslužitelj sa sadržajima koji moraju biti javno dostupni. Svi navedeni parametri ukazuju da je raspoloživo poprilično mogućnosti za jedno SOHO okruženje. Za razliku od navedenog ISDN verzija interesantna je stoga što se na postojeću ISDN infrastrukturu može spojiti ovaj uređaj i iskoristiti ADSL usluge. Kad se svemu navedenom pridoda VLAN osobitost ugrađenog preklopnika mogu se ostvariti dodatni aspekti sigurnosti glede internog razgraničenja prometa. uređaj treba podesiti prema vlastitim potrebama. uređaj koji u odnosu na opisani ima dodatne mogućnosti sukladno zahtjevima vremena.

Dobro je izabrati takav usmjernik koji u sebi ima već integrirano sklopovlje prespojnika kako bi se dobilo nekoliko Ethernet priključaka.podrška za mapiranje porta (video) na bilo kojem RJ45 priključku Unaprijeđena sigurnost . ali koristi za poveznicu prema Internetu drugačiju infrastrukturu koja radi po QAM (Quadrature Amplitude Modulation) standardu prijenosa signala kojeg rabi 'kabelska digitalna televizija' prema TDMA i CDMA načelima korištenja komunikacijskih kanala u zasebnim odvojenim kanalima za preuzimanje (downstream) i predaju (upstream) podataka. što bi u doglednoj budućnosti trebala biti ustaljena praksa glede prijenosa kvalitetnog video signala. iako i prvi navedeni po načinu rada spada u istu skupinu kao i priključci preklopnika ali se u radu koriste različiti protokoli.Cable/DSL Router (kao Linksys WRT54GC na primjer). Što uraditi ako ISP ne želi podržati rad uređaja u 'router' modu? Ili promijeniti ISP-a ili na jedan od ulaza preklopnika SOHO uređaja.1. svakako treba da ima nadzor nad priključenim bežičnim uređajima i zaštitu od neovlaštenog priključivanja.11i). a ako podržava bežične mogućnosti komunikacije.Osnovno konfiguriranje (management) . WEP. jedan uređaj više. Automatski prepoznaje da li je konekcija prema ISP-u ADSL ili VDSL tipa. Priključak prema SOHO router/modem uređaju naziva se 'Internet' priključak a priključci integriranog preklopnika nazivaju se 'Ethernet' priključci. priključiti Ethernet-to-Ethernet usmjernik . WPS PIN i PBC Kućište i sučelje sa stražnje strane uređaja slični su opisanom uređaju. te uz osobitosti navedene na ovoj stranici za 'ST780WL' i kratki opis proširenja mogućnosti. Tada se u postavke usmjernika upisujekorisničko_ime i zaporka dobiveni od ISP-a koje usmjernik isporučuje 'modemu' ISP-a glede uspostave komunikacije. Dobro osmišljen i unaprijeđen SOHO uređaj.ugrađeni DoS (Denial of Service) mehanizam Proširenje 'Wireless' mogućnosti . nudi još dodatnih uporabljivih servisa za korisnika. U TG seriji uređaja nudi se i optička povezanost prema ISP-u. SYSLOG i TFTP podrškom Mapiranje priključaka . SpeedTouch 780i WL .o o o o Napredno upravljanje . Uređaj je u skladu s potrebama koje nameće sve raširenija uporaba multimedijskih sadržaja visoke rezolucije (Multiple High-Definition IPTV-channels). s podrškom za bežičnu mrežu ili bez nje već prema potrebi. Istina. . Osim navedenih uređaja raspoloživ je i uređaj 'TWG850-4 Wireless & VoIP Cable Gateway' za priključivanje lokalne mreže preko TV-kabelske infrastrukture prema DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) specifikacijama.6.QoS i SLA s RADIUS/TACACS+. vrlo sličnih mogućnosti kao opisani ADSL uređaj. koji radi kao modem u 'bridge' modu koristeći PPTP protokol (Point-toPointTunneling Protocol). ali srećom nisu više tako veliki niti skupi.WPA (802.

PPPoA sliči na klasičan dialup pristup ali bez biranja telefonskog broja i koristi se kod modema dizajniranih kao PCI ili USB uređaji. a kao dopuna PPP protokolu glede autorizacije korisnika najčešće se koristi PPPoA (PPP over ATM) ili PPPoE (PPP over Ethernet) protokol i oba zahtijevaju autorizaciju pomoću korisnickog_imena i zaporke.Kada se korisnik odluči za korištenje ADSL uređaja za pristup Internetu. ovisno o modu rada ovog uređaja. . mora se osigurati jedan od načina PPP povezanosti (Point-to-Point Protocol) prema ISP-u. spojiti na uređaj koji će prema DHCP postavkama prema slici 7. Preko ugrađenog uređaj za premošćenje prometa (bridging) i preklopnika u modemu omogućeno je istovremeno spajanje više korisnika na Internet. Ovaj DSL client za starije operativne sustave treba instalirati. Naredna slika prikazuje sadržaj /Start/~/Network Connections/ u kojem su izbori za 'Broadband' i 'LAN' povezanost kada uređaj radi u 'Bridge mode'.6. a autorizacija se vrši preko postavki upisanih u router/modem ili računalo. prema primjeru na narednoj slici.4 isporučiti računalu potrebne podatke. dok je PPPoE traži dodatnu programsku potporu (DSL client) koja je u Windows XP operativnom sustavu implementirana i omogućava pristup modemu preko klasične Ethernet kartice. Ikone za 'Broadband' povezanost u 'router modu' nema. Tada je dovoljno 3Com mrežnu karticu. Ako uređaj koristi 'Router mode' pristup ISP-u ostvaruje se preko korisnickog_imena i zaporke upisanih u uređaj (ovo obično vrši i nadzire ISP).

Slika 7.3b. ME. Iz prethodnog poglavlja može se naslutiti da vrsta OS računala nije od značaja kako ovaj uređaj iskoristiti te se može koristiti s računalima koja imaju Microsoft Windows OS (98. Da bi se omogućilo drugim korisnicima-računalima lokalne mreže pristup na Internet.3a koja ima opcije kako pokazuje slika 7. za računala u mreži nije . 'Broadband' povezanost ostvaruje se izborom /Network Connection/~/Network Tasks/~||Create a new connection||. treba uspostaviti konekciju preko autorizacije s računala.3** Podešavanje mreže i autorizacije Ako se pak koristi 'Bridge mode'.6. 2000. Jedina značajna razlika je USB upravljački program (driver) za pojedine operativne sustave. Mac OS X ili neki drugi operativni sustav koji omogućava IP povezanost. 98SE.3c. na računalu na kojem se vrši autorizacija treba postaviti da omogućava prosljeđivanje prometa kako prikazuje podslika 7. |Virtual Machine Network service| je dodatna opcija koju instalira besplatna programska potpora 'Microsoft Virtual PC'. Postavke za TCP/IP treba da budu kao na slici 7.4.6.6. XP ili Vista). pri čemu se aktivira 'čarobnjak' u kojem slijedno treba izvršiti izbor |Connect to the Internet|~|Setup my connection manually|~|Connect using a brodaband connection that requires a user name and password|~|Upisati proizvoljno ime za ISP|~| Upisati korisnicko_ime i zaporku dobivenu od ISP-a|~|Omogućiti stavljanje prečice na desktop| i tada će se pojaviti ikona za 'Broadband' povezanost kao na slici 7. Kako 'Thomson Gateway' ima implementiranu DNS i DHCP podršku.6.6.

4 Podešavanje TCP/IP postavki računala Nije dobro uređaj ostaviti sa svim raspoloživim funkcijama ako se doista neće koristiti. dobro je iskoristiti sve mogućnosti vatrozida. Stoga je potrebno poznavati načine konfiguriranja uređaja.168. Sigurnost ma kakva god bila. može se pristupiti na više načina s različitom svrhom kako to prikazuje tablica koja slijedi. ali u potpunosti isključiti WLAN komunikaciju ako se ista ne koristi ili se rijetko koristi. SOHO uređaju SpeedTouch 780WL.1.problem podesiti mrežne postavke računala. Slika 7. jer će nastati veliki trošak ako se netko neovlašteno 'prikači'. nije savršena. kako pokazuje naredna slika sve treba postaviti na automatsko podešavanje.6. preklopnik i slično jer objedinjuje podosta funkcija aktivnih mrežnih uređaja. da se ne navodi usmjernik.254 (privatna C klasa). osobito ako se usluga plaća prema ostvarenom prometu a ne prema neograničenom korištenju (flat rate). Na primjer. Način pristupa Web browser Svrha Konfiguracija uređaja koristeći HTTP ili HTTPS protokol i web sučelje s podrazumnom tvorničkom IP adresom 192. .

Dozvola udaljenom korisniku da može izvršiti konfiguraciju uređaja.168. http://192.lan/.pristupa se preko http ili https protokola navodeći u adresnoj liniji web preglednika IP adresu uređaja ili njegovo ime koje je upisano u njegovu DNS tablicu.254/ ili https://192.254/ili http://speedtouch.168.lan/ ili h ttps://speedtouch. koristeći se IP adresom uređaja tijekom komunikacije s uređajem. Uređaju se pristupa pomoću KORISNICKOG_IMENA i ZAPORKE.Ako se IP adresa uređaja promijeni treba koristiti novu upisanu IP adresu. U postavkama uređaja tada treba omogućiti ovaj postupak i za udaljenog korisnika definirati KORISNICKO_IME i ZAPORKU. kao ISKON ili AMIS na primjer. može je promijeniti prema svojim potrebama te se tada razlikuju od tvorničkih postavki uređaja.1. Adresa 'http://speedtouch. Po uspostavi FTP sesije mogu se po potrebi izvršiti CLI komande. Navedeni podaci po potrebi mogu se izmjeniti. s korištenjem postavljene IP adrese uređaja. Servis OS koji se koristi kroz 'Command Prompt' (Windows XP).lan/cgi/b/ic/connect/success/' omogućava da se iz lokalne mreže.1.ISP (Internet Service Provider ). Za detaljne upute o načinu korištenja CLI komandi treba konsultirati priručnik 'SpeedTouch™ CLI Reference Guide' dostupan na Internetu. Uređaju se pristupa uz podrazumno KORISNICKO_IME i ZAPORKU prema uputama. . izvrši ponovno uključivanje uređaja bez gubitka konfiguracijskih postavki (RESET). a služi za spremanje zaštitne kopije postavki uređaja u neku datoteku ili za vraćanje iste na uređaj. ili za nadopunu postojećih postavki. Udaljeni korisnik podešavanje vrši preko web sučelja. CLI (Command Line Interfa ce) FTP (File Transfer Protocol) Remote Assistance WEB sučelje . njenim upisivanjem u Internet pregled. Detaljno podešavanje uređaja korištenjem TELNET (ili slične) programske potpore. Navedena adresa u primjeru pripada C klasi mrežnih uređaja a davatelj Internet usluge .

6. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz LAN okruženja (lokalna SOHO mreža). i ne može mijenjati postavke autorizacije prema ISP-u. Pri vrhu prikaza vidi se da je trenutni korisnik koji koristi web sučelje 'Administrator'. Mogući korisnici prema definiciji operativnog sustava uređaja su: Korisnik root SuperUser TechnicalSupport Ovlasti Glavni korisnički račun bez ikakvih iznimki ili ograničenja. da USB komunikacije nije iskorištena i da je na preklopnik spojeno jedno računalo pod imenom 'msi'.5b.6. Raspoložive su dvije telefonske linije (VoIP). Za razliku od uobičajenog poimanja korisnika 'Administrator'.168.5a vidi se da su ostvarene sve tri mrežne povezanosti koje uređaj omogućava (broadband connection).Slika** 7. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz WAN okruženja (ISP-ova mreža).254' u prozoru 'Command Prompt'. Druga podslika 7.6. kod ovog uređaja navedeni korisnik nema najveće ovlasti u radu s uređajem.1. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta.5 Početno web sučelje za konfiguriranje uređaja Do imena upisanog u DNS može se doći komandom 'nslookup 192. Podcrtani nazivi ukazuju da su to spojnice prema narednim konfiguracijskim stranicama. koja je u stvarnosti nastavak prve prikazane podslike. Prethodna slika prikazuje uobičajeno sučelje koje se nudi korisniku 'Administrator'. Na prvoj podslici slike 7. Administrator . pokazuje da je bežična mreža trenutno isključena.

connection info. Kako je većina korisnika uglavnom aljkava ISP-u je navedeno jedini način da zaštiti i sebe i njih. a to je više nego dovoljno. Navedeno znači da se neće moći iskoristiti sve mogućnosti opisane u PDF priručniku uređaja već samo ono što je korisniku dao ISP. Kada se uređaj uključi.LAN_Admin Poweruser WAN_Admin User Guest Korisnik koji može upravljati samo s LAN servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta. korištenje SSH (Secure SHell) programske potpore za jednu i drugu uslugu jer je tada cijeli promet kriptiran. uz kratak dogovor između ovlaštenog servisera i ISP-a. bez potrebe temeljitog znanja 'Administratora' o uređaju. ISP uglavnom daje na raspolaganje korisnika 'Administrator' kojemu se opet mogu nametnuti nekakve restrikcije. tako da ne može na primjer izvršiti dogradnju programske potpore. što je za korisnika povoljno jer ne mora voditi brigu o njegovoj opravci ili zamijeni niti održavanju. Može nadzirati WAN postavke bilo otkuda. ISP. FTP. te još mnoštvo drugih s kojima se može fino 'uštimati' uređaj. firewall list. ako je potrebno. Iz tvorničkog priručnika uređaja vidljivo je moguća Telnet i FTP komunikacije s uređajem što je iz sigurnosnih razloga od strane ISP-a onemogućeno. Korisnik bez ikakvih ovlasti. Telnet i FTP omogućavaju uporabu CLI (Command Line Inteface). dodati korisnika 'Guest' i slično. Korisnik koji ima potpuni GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja. a osobito Telnet komunikacija u svijetu mreža uobičajeno je zabranjena a dozvoljava se. . Korisnik koji ima GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja i samo za pregled. komande koje se zadaju utipkavanjem ključnih riječi kao na primjer : adsl info. sav promet se automatski podesi i nema potrebe od strane korisnika za nekim posebnim intervencijama kod uobičajene uporabe mreže koja podrazumijeva korištenje WWW. uobičajeno uređaj daje u najam. Ono što je dozvoljeno posve je dovoljno za učinkovito upravljanje lokalnom SOHO mrežom. Telnet ili FTP konekciju. e-mail i VoIP usluge. Kada je računalo priključeno za 'Thomson Gateway' iz komandnog prozora mogu se očitati postavke mrežne komunikacije poznatom komandom IPConfig /ALL. kao ISKON.

podrazumni gateway IP adresa. riječ je o Windows XP operativnom sustavu i njegovom 'Command Prompt' prozoru.Slika* 7. te adresa DHCP i DNS servera (Thomson Gateway) te vrijeme uporabe proslijeđenih postavki adresa računalu.6 Očitavanje mrežnih postavki u 'router modu' i 'bridge modu' rada Naravno. pripadne mu subnet maske. Navedeno je namjerno napravljeno da upozori čitatelja da Windows XP prepoznaje komande pisane i velikim i malim slovima i da tu ne pravi razliku.3. U tekstu je komanda napisana izmiješanim velikim i malim slovima a u primjeru na slici prikazana je malim slovima. ali se aktivira osobitost|Always use the same address:| u . što ovaj uređaj omogućava.6. bolje je njihovim računalima dodijeliti STATIČKE IP adrese. prilikom definicije zaporke na primjer. odnosno automatska dodjela IP adrese računalu. Za jedan knjigovodstveni servis. A što znači mala crta nakon 'C:\>' sa slike? Ako niste sigurni pogledajte sliku 4. Navedeno je prihvatljivo rješenje ako se ne moraju razmjenjivati podaci između računala. gdje će moguće jedno računalo nuditi ostalim računalima u mreži nekakvu bazu podataka. Prikaz u komandnom prozoru ukazuje da je omogućen DHCP servis iz čega slijedi auto-konfiguracija.3 i pročitajte poglavlje o DOS-u. Razlika se pravi u slučajevima gdje je to potrebno. istina preko DHCP servisa.

a kako nisu bitni za unutarnji promet. Kada se sva računala u mreži spoje njihov popis vidljiv je u izboru {Home network}~{Devices} kako pokazuje naredna slika.2.4.4.4 ili 4.6. ali treba voditi računa o imenima računala i radnoj grupi kako je opisano u poglavlju 4.6b je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'bridge modu'.6a je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'router modu'. U prvom slučaju postavke glede autentikacije upisane su u 'router' . U vrhu prikaza uvijek se nalazi raspoloživi izbornik u vidu mogućih spojnica od kojih trenutno izabrani prikaz nije podcrtan. a konfiguracija sa slike 7. postavke uređaja za unutarnji promet podešavaju se prema pravilima za privatnu C klasu mreže.4. 7.mrežni uređaj. Dodjelu IP adrese i mrežne maske i ostalih IP postavki nadzire DHCP servis te se ne može dogoditi da dva računala imaju istu adresu. Rezultat prethodnog izbora je {Overview} prikaz koji sadrži popis svih pronađenih uređaja. Kako u oba moda rada uređaja vanjske parametre mreže nadzire ISP.5. jako korisno da sva računala imaju uvijek nepromijenjenu IP adresu. a u drugom slučaju definiraju se u postavkama 'broadband' mrežne povezanosti u konfiguraciji računala pri čemu se mrežni uređaj ponaša slično modemu. Prilikom povezivanja dva ili više računala u lokalnu mrežu treba poštivati načela opisana u poglavlju 4.6.5.6. .Podešavanje aplikacija Već je ranije navedeno da je za lokalnu mrežu u kojoj računala stalno razmjenjuju podatke. kao na primjer mali knjigovodstveni servis u kojemu aplikacije rade po načelima korisnik-poslužitelj arhitekturi.konfiguraciji priključenog računala. Konfiguracija sa slike 7. SpeedTouch 780i WL .

.6. koji nije ništa drugo do 'Thomson Gateway' i pripadna mu pristupna (gateway) IP adresa. Osim izbora prikazanog u vrhu u zaglavlju popisa slijede raspoložive akcija pod nazivom {Pick a task.}. Slijedi 'click' na spojnicu-ime računala (msi) kako bi se dobio prikaz koji daje pregled {Overview} postavki za računalo.111.Slika* 7. a ne ime koje je uređaj 'pročitao' s računala. U izboru |Always use the same address:| treba postaviti 'kvačicu' kako bi se omogućilo da prilikom uključivanja računalo uvijek dobije istu IP adresu.1. te pronađeno računalo kojemu je ime 'msi' a spojeno je na Ethernet port broj 3 i kojemu je DHCP dodijelio IP adresu 192.. te treba definirati od ponuđenih izbora kojem tipu uređaja računalo pripada (Desktop Computer.7 Popis uređaja koje je 'Thomson Gateway' prepoznao U popisu je prikazan uređaj 'dsldevice'. Na ovaj način računalu je omogućeno da nakon isteka vremena . Mass storage device.168. Popis raspoloživ akcija nije uvijek isti i prilagođen je trenutnom prikazu. a da bi se stanje u prikazanom pregledu promijenilo treba odabrati {Configure} te se za 'msi' računalo dobije prikaz na podslici gornje slike. dva generička (ugrađena) uređaja. Izborom |Applay| upisuju se odabrane postavke i automatski slijedi prikaz {Overview}. Može se odabrati novo ime za prikaz u popisu. ili nešto drugo).

.6. tada se ova osobitost podešava izborom {Toolbox}~{Game & Application Sharing} te potom {Pick a task.. Odabir |Add| omogućava upis jednog port-a (gornji i donji broj su isti) ili raspona port-ova koji poslužitelj koristi kako prikazuje naredna slika. jedno pravilo za jedno računalo.}~{Create a new game or application} kako bi se dobila mogućnost definiranja postavki za igru ili aplikaciju. kao što je to slučaj s mrežnim igrama.. Ako računalo mora kontaktirati poslužitelj van lokalne mreže u svrhu obostrane razmjene podatka. o Assign a game or application to a local network device o Create a new game or application o Modify a game or application Odabirom {Create a new game or application} dobije se izbor kojemu je dio prikazan na slici koja slijedi.8 Početak kreiranja pravila za IGRU-APLIKACIJU Kako prilikom konfiguracije 'Thomson Gateway' vrijedi da se jedno pravilo dodjeljuje jednom računalu. Raspoložive akcije za navedeno su: • Pick a task. prikladno je u odabiru imena navesti ime igre i ime računala kao bi se isto pravilo moglo primijeniti na drugo računalo bilo novom kreacijom ili kopiranje već upisanog pravila. . Kako se radi o definiciji radnih TCP/IP port-ova igre-aplikacije te njihovom prevođenju u lokanu mrežu (privatna mreža ima NAT) prethodno treba utvrditi koje port-ove koristi igra kod poslužitelja i u koje port-ove će ih NAT prevesti ili će se proslijediti bez prevođenja. Dakle. Slika 7..'posudbe' IP adrese (Lease Obtained .Lease Expires) prilikom slijedećeg i narednih uključivanja dobije istu IP adresu.

Slika** 7.6.9 Definiranje raspona port-ova koje NAT treba podržati

Na primjeru prema gornjoj slici odabran je raspon od 4100-4300 kako bi se osigurao pristup preko porta 4242 i njemu okolnih, za bilo koji protokol bez prevođenja vrijednosti port-a u novu vrijednost. Slika 7.6.9c daje primjer kada je potrebno prevođenje raspona port-ova posebno za TCP i posebno za UDP protokol u jednu vrijednost. Prilikom odabira |Add| prihvaćaju se upisane postavke i otvara mogućnost dodavanja narednih za istu IGRU, kao što je prikazano u podslici prethodne slike. Umjesto izbora |Any|, koji podrazumijeva TCP i UDP protokol za isti raspon port-ova, dobro je definirati posebno raspon za TCP protokol a posebno raspon za UDP protokol bez obzira jesu li port-ovi u istom rasponu ili ne. Uređaju se na taj način olakšava 'snalaženje'. Ako poslužitelj s kojim računalo komunicira ne mijenja radne port-ove može se definirati samo jedan port prilikom dodavanja protokola i port-ova u pravilo. Ako se ne želi dodavati nova pravila treba odabrati {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device} da se upisane postavke IGRE prihvate i dodjele računalu. Za veće definirana pravila, njihovo brisanje iz popisa omogućava izbor |Unassign| te

potom |Delete| koji se dobiju prilikom korištenja već spomenutog prikaza u izboru {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device}. Malo je nespretno odvojen dio za kreiranje i brisanje pravila i dodavanja i oduzimanja računala pravilima.

Slika* 7.6.10 Dodjela pravila određenom računalu

Po prihvaćanju upisanih postavki otvara se novi prikaz u kojem treba označiti |Use UPnP:|, ako to aplikacija zahtijeva, te u ponuđenim izbornim formama odabrati kojem računalu dodijeliti kreirane postavke i izvršit |Add|. Kad

se postavke upišu, kako to prikazuje podslika, moguće je s |Edit| promijeniti uređaj kojem postavke pripadaju ili se s |Unassign| vratiti na ponovni odabir pravila i uređaja. Izbor |Apply| zapisuje odabrano pravilo-uređaj. Za isti uređaj može se dodati još pravila kao što podslika prikazuje. Već upisane postavke treba negdje i sagledati. To omogućava izbor {Pick a task...}~{Modify a game or application}, te slijedi naredni prikaz.

Slika* 7.6.11 Popis pravila i računala kojima pipadaju

Ako se s izborom {Unassign}, prikazanom na jednoj od prethodnih slika, izbriše kreirani par IGRA-RAČUNALO, po izboru {Pick a task...}~{Modify a game or application} dobije se prikaz s gornje podslike, gdje se izborom {Edit} može ponovo doći u {Pick a task...} ponudu za pridruživanje pravila računalu. Ako se drugom računalu želi dodijeliti ista pravila izborom {Pick a task...}~{Create a new game or application}, slično slici 7.6.8 nudi se dodatna mogućnost |Clone Existing Game or Application| kako bi se izbjegao novi postupni unos. Zadavanje imena pravila prema primjeru (IGRA - msi) nije dobro zbog razmaka između znakova što nije od velikog značaja kad je u pitanju jedno računalo. Ali ako se želi pravilo klonirati za više računala u mreži, bolje je pravila nazvati prema slijedećem; IGRA_PC1, IGRA_PC2 ... umjesto IGRA PC1, IGRA - PC2 ... , jer će u protivnom doći do sukobljavanja pravila. Također se prema slici 7.6.9c može definirati da se raspon portova usmjerava na jedan 'radni' port aplikacije. Prilikom kreiranja pravila treba voditi računa da uporabljeni port već ne koristi neka druga aplikacija. Ako je sve navedeno napravljeno prema naputku izvadak iz LOG zapisa za jednu od aplikacija izgledao bi ovako:
08.09.06 01:01:05: Opened port 4242 (TCP) in the internal WinXP firewall for this session 08.09.06 01:01:05: Opened port 4272 (UDP) in the internal WinXP firewall for this session : : 08.09.06 01:01:09: SSE optimizations active

08.09.06 08.09.06 08.09.06 08.09.06 : : 08.09.06

01:01:09: 01:01:09: 01:01:10: 01:01:10:

Connecting Connecting to ... Connected to ... , sending loginrequest Connection established on: XXXXXServer

01:01:10: New clientid is 0123456789

Lijepo se vidi kako je ispravno prihvaćena komunikacija za port-ove 4242 (TCP) i 4272 (UDP), te uspostavljena komunikacija s pripadnim poslužiteljem. Naravno, željenu aplikaciju najprije treba propustiti kroz Windows XP FIREWALL. Sve navedeno je samo mali dio od ukupnih mogućnosti podešavanja 'Thomson gateway' uređaja i predstavlja jedan primjer osposobljavanja uređaja da omogući IGRI besprijekornu komunikaciju s njenim poslužiteljem negdje u svijetu. Za sve dodatne mogućnosti RTFM. Velika pomoć korisniku je sjedište PortForward, koje sadrži gotove 'recepte' i upute za podešavanje mnoštva uređaja za različite vrste aplikacija, od 'eMule', 'Shareaza', 'uTorrent' pa do mnoštva mrežnih igara kao 'Warcraft'. Jedna značajna opaska glede konfiguracije uređaja. Izbor 'Restart' sa slike 7.6.5c ukomponiran u programsku potporu uređaja ima zadaću ponovne inicijalizacije komunikacije bez brisanja upisanih konfiguracijskih promjena od strane korisnika, dok je izbor 'Reset' sa slike 7.6.2b sklopovska ponovna inicijalizacija uređaja na način da se nanovo učitavaju tvorničke postavke, brišu se sve korisnikove konfiguracijske postavke i vrši inicijalizacija komunikacije na način da se početni konfiguracijski parametri 'povuku' od DSLAM-a. To znači da će priključena računala preko DHCP usluge moguće dobiti novu IP adresu i sva pravila glede postavki za igre koja se pri tome brišu treba za svako računalo definirati iznova. Nestanak struje, u koliko uređaj nije spojen na UPS, ima 'Restart' učinak; ne gube se konfiguracijske postavke korisnika.

SAŽETAK: Prilikom uključivanja uređaja, potrebno mu je par minuta da uspostavi DSL sinkronizaciju, te je stoga dobro da ovaj uređaj bude neprekidno uključen te da se napaja preko UPS-a, tim više ako telefon mora biti neprekidno raspoloživ. Potrošnja električne energije je zanemariva, a osigurava se stalna povezanost s davateljem usluga (ISP-om), kao što su ISKON, AMIS ili neki drugi. Ako davatelj usluga ne nudi VoIP (Voice over IP), odnosno uređaj koji ima Voice IAD (Voice Integrated Access Device) sklopove za prihvat analognog telefonskog signala,

potrebno je postaviti razdjelnik (splitter) koji će odvojiti klasični telefonski analogni promet od ADSL prometa 'Thomson Gateway' uređaja. Razdjelnici nisu istih osobina za sve davatelje PTT usluga u različitim državama zbog različitih standarda koji se koriste, te treba paziti za koje tržište, odnosno standarde se postavlja razdjelnik. Korisnik u osnovi o tome ne mora voditi brigu jer o tipu razdjelnika vodi brigu ISP. Doba modemske komunikacije je prošlo. Rabe je još jedino korisnici koji nemaju nekih većih zahtijeva osim usluge elektroničke pošte, ili neke slične kratke i povremene usluge. Za sve ostale vidove komunikacije, modemska komunikacija je prespora i skupa. Za modernog 'školarca' to sigurno nije dostatno. Stoga je 'Thomson Gateway' vrlo prihvatljivo rješenje i za kuću bilo da se od ISP-a uzme usluga plaćanja prema:
o

o

Ostvarenom prometu - usluga veće propusne moći i određene količine 'bonus' prometa u okviru pretplate. Sav promet preko 'bonusa' dodatno se plaća. Neprekidno prema brzini komunikacije (flatrate) - usluga nešto skuplja od prethodne ali bez ograničenja prometa. Obično je manje propusne moći u odnosu na prethodno navedenu uslugu.

Koji tip usluge i kolike propusne moći za prijenos podataka izabrati ovisi o afinitetima korisnika. Koristiti VLAN bez aktivne mrežne opreme koja ga podržava baš i nema mnogo smisla. Ako se u računalima povezanim za 'Thomson Gateway' koristi mrežna kartica koja podržava VLAN (IEEE 802.1Q protokol) onda se može koristiti ova osobitost, ali četiri računala svako u svojoj mreži baš i nije svrha ugrađenog preklopnika. Veći smisao je uz NAT koristiti VLAN prema aktivnoj mrežnoj opremi u svrhu opsluživanja više desetaka računala. Možda bi u tom smisli bilo bolje da ugrađeni preklopnik ima veću propusnu moć glede učinkovitije okosnice (backobone) ako bi dva porta preklopnika bila u istom VLAN-u. No ako će svaki od ugrađenih port-ova opsluživati zasebnu mrežu u posebnom VLAN-u za koju je spojena aktivna mrežna oprema koja podržava VLAN, i port ima isključivu namjenu da omogući povremeni pristup Internetu, implementirane mogućnosti uređaja posve su dovoljne. Da bi se sve navedene mogućnosti 'Thomson Gateway' u potpunosti iskoristile potrebno je da korisnik nad njim ima potpuni nadzor, a što mu se može uskratiti od strane ISP-a iz ranije navedenih razloga.
7.7. ZARADA NA INTERNETU

7.7.1. Google Webmaster Tools, Google Analytics | 7.7.2. Google AdSense, Google AdWords

što je neosporno potrebno za komunikaciju sa strancima. Svaki medij sve veći dio profita ostvaruje reklamom preko televizije. Ono što one pružaju je da se na neki način postane njihov suradnik u bilo kojem obliku. U osnovi ova 'tvrtka' djeluje na osnovu slijedećih elementa: o o o o Obrazovanje Oglašavanje Mrežni marketing Varanje ?!? Obrazovanje je 'vrijednost' koja kao alat uzdiže znanje. A uspjeh je strpljiv i ustrajan napredak sazdan od niza malih koraka. novina i drugih sličnih medija.Zarada na Internetu može se promatrati kao djelatnost tvrtke s neograničenom slobodom u izboru načina. vremena i prostora djelatnosti (free enterprise). Pojedinac u samostalnom djelovanju ne može učiniti mnogo ali može dovoljno. Google. eBay i drugi. radija. AllTheWeb. Amazon. Internet je medij budućnosti. Oglašavanje je ključni element ako se cilj predoči kao publika. No naobrazba ne garantira uspjeh. Mrežni marketing je koordinirani rad distributera ili suradnika koji uhodanim sistemom dovode usluge i proizvode do ciljanog korisnika. odmah je dopadljiv i pamti se. Dobar oglas je poput slatkog kolača. Sve poduzetnije firme okreću se Internetu i svakodnevno ažuriraju svoje web-stranice. ali je to ništa prema učinku koji može ostvariti interaktivni medij na koji se spaja preko milijardu ljudi na dan. po načelu funkcioniranja 'Ne želim raditi ono što ne volim'. Ništa se ne postiže neradom i odmah. ali je važna da se mogu kvalitetno rasporediti čimbenici kako bi se ostvarila 'dobitna kombinacija' koja će omogućiti uspjeh. Nastoje ugrabiti sto veći dio Internet-kolača kao Yahoo. u većoj ili manjoj mjeri. Mrežni marketing može se definirati kao djelatnost skupine ljudi koja se povezuje s ostalim ljudima u svrhu razvoja posla. Što se može raditi? o o o o Kao suradnik izvršavati zadaće koje definira oglašivač Kao dio marketinga učestvovati u oglašavanju Oglašavati i prodavati svoje proizvode ili usluge Oglašavati i prodavati tuđe proizvode ili usluge . Internet danas stvara novac. Planiranje oglašavanja i njegova kvaliteta nužno je za uspješnost. Internet zarada je stvarnost. poznavanje stranih jezika na primjer.

Drugo rješenje obično jeftinija ili besplatna usluga davatelja poslužiteljskog prostora s nešto većim diskovnim i prometnim resursima od prethodno navedenog rješenja.domena. nudi usluga od reklame i oglašavanja do prodaje. ugledajte se na primjer na www. No napraviti sadržajno male ali jako posječene stranice je umijeće. Zarada se ostvaruje prema broju poslanih poruka (rjeđe) ili prema broju izvršenih očekivanih aktivnosti primatelja poruke (uobičajeno).tip/~korisničko_ime/') Stranice kao poddomena u sastavu poslužitelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www. Što više čitatelja gleda stranice sjedišta veća je mogućnost zarade. Bez vlastitih Internet stranica s temom koja ima nešto za ponuditi čitatelju i koje su ugodne očima posjetitelja zarada će se vrlo teško ili nikako ostvariti. što doprinosi odbojnosti. Gdje postaviti web-sadržaje? Za navedeno ima više rješenja: • Stranice u sastavu poslužitelja davatelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www. Treba odabrati firmu koja nudi ime domene koje je jednostavno i koje se lako pamti.poddomena.periodni. odnosno količinu preuzetih ili postavljenih podataka.Prva od navedenih stavki može značiti na primjer slanje e-mail poruka određenog sadržaja na popise koje daje oglašivač.com'. stranice sjedišta nalaze se vrlo daleko od prvih tridesetak prikazanih sjedišta. Ostale tri navedene solucije podrazumijevaju izradu vlastitih Internet sadržaja. . njihov pandan na engleskom. Osim toga raspoloživi diskovni prostor je mali i bitno je ograničena mjesečna kvota za količinu prometa. ma kako korisni sadržaji bili na hrvatskom jeziku. odnosno treba se usmjeriti na veliko tržište kao SAD.com).izhr. Dakle. Ovo rješenje je efektno u koliko broj web-stranica nije velik i ako se ne troše veliki resursi glede prometa. Najbolji i najsigurniji način zarade je upravo zarada putem vlastitih webstranica na sjedištu (web-site) koje se dobro posjećuje. odnosno koje ima lijepe i efektne stranice na kojima ječitateljima interesantan sadržaj te se putem tih sadržaja ili izravno na dijelu sjedišta s namjenskim web-stranicama. ne budite lijeni kao ja.com' pa će vaša adresa biti 'odabrani_slobodan_naziv.domena.tip/') Stranica je na zakupljenom poslužitelju i zakupljenoj domeni (adresa je tipa 'http://www. Krivo odabrano ili raspoloživo korisničko_ime zna biti teško za pamćenje.tip/') • • Prvo rješenje nije dobro jer pretražitelji ove stranice nisko rangiraju te se prilikom prikaza rezultata pretraživanja.domena. Kako ostvariti dobru posječenost? Tu osim kvalitete i vrste ponude sadržaja sjedišta vrijedi zakonitost velikih brojeva i statistika. ako se izuzmu pornografski sadržaji.a. Tako na primjer firma WMD nudi besplatni hosting u domeni 'izhr. francuskom i još kojem jeziku je podrazuman (o. što posjetitelji vrlo rijetko gledaju.

Zakupljeni poslužitelj je najbolje rješenje. firme koje se s navedenim bave (kao 'The Planet' sa slike). no ovu posljednju uslugu uglavnom pružaju samo preko posrednika. Za naše prostore dobro je obratiti se nekoj od firmi kao WMD (koji nudi i besplatni web-hosting) ili Avalon ili nekoj sličnoj. ali za vrlo velike pare. a koje su u osnovi zakupile resurse u jednoj od zgrada kako pokazuje naredna slika. Slika 7. Ovakve objekte. a treća je ponuda pojedinačnim korisnicima. Bolje rješenje je zakupiti prostor i domene kod upravo za to ustanovljenih firmi diljem Amerike ili Europe koje pružaju korporacijsku. druga tvrtkama koje će zakupiti resurse i potom ih nuditi drugima. Prva je namijenjena velikim firmama. . imaju razmještene na više zemljopisno 'razbacanih' mjesta međusobno povezanih s vrlo brzim vezama i u konačnici spojnih prema nekom davatelju 'priključka' na internet. poduzetničku i osobnu uslugu.1* Zgrada i unutrašnjost tvrtke za web-hosting (datacentar) Slika pokazuje da davanje usluga najma poslužitelja i nije bezazlen posao. To nije poslužitelj kod nekoga u stanu jer bi troškovi povezivanja za internet uz pristojan promet bili enormni. bilo izravnim kontaktom s njima ili preko posrednika u Hrvatskoj.7. nego zakup kod nekog tko upravo tu uslugu nudi (web-hosting). U Hrvatskoj navedenu uslugu pružaju T-Com i Iskon i možda još koji davatelj Internet usluga.

Naziv domene mora biti takav da ga sugovornik može lako izgovoriti i da ga može lako zapamtiti ma što god taj naziv značio. Sadržaj koji postoji treba biti kvalitetan i redovito održavan u smislu pravovremenog ažuriranja u skladu s interesima korisnika. Elementi koji čine dobro sjedište mogu se svrstati u pet kategorija:     Standardi . S kompliciranih stranica čitatelj će brzo otići i zapamtiti ih kao nepristupačne. opisa i ključnih riječi prema svom sadržaju. Za domenu treba izabrati neko slobodno zvučno i prepoznatljivo ime (koje ni ne mora nešto suvislo značiti) i dobro je uzeti . od sadržaja zaglavlja do samog sadržaja stranica. Postupak traži vrijeme i pažnju na isti način kao i prva stavka.COM vrstu domene jer kod pretraživača najviše kotiraju.Podrazumijeva da su svi sadržaji stranica. Optimizacija .Stranice moraju zadovoljiti sve HTML. Ako ne odgovore u roku od 2-3 dana neozbiljni su i od takvih treba bježati. Uporabljivost . dizel generatori i ogromni UPS uređaji i 'ostalo'. Većina davatelja ovih usluga na svojim stranicama imaju mehanizam s kojim se može ispitati da li je željeni naziv domene već zauzet. Dizajnu i osvježavanju izgleda stranica treba posvetiti dužnu pažnju. Preko Interneta treba pronaći i proučiti sve davatelje usluga za bilo koju vrstu oglašavanja i zarade. prilagođeni na način da je tražilicama 'lakše' razabrati što se na stranici nalazi. Sadržaj . Stranice tipa 'u izradi'. CSS i slične standarde glede dosljednog prikazivanja sadržaja u preglednicima. 'uskoro' i slično treba izbjegavati. koje sliče na prostore koje ima NASA ili NORAD (koristite Google?). ili rodbini negdje u svijetu ako drugačije nije moguće. bez obzira što svi preglednici ne poštuju standarde u potpunosti.Osim dobrog dizajna stranice moraju biti kvalitetno povezane pravilnom uporabom izbornika s razumljivom i lako prepoznatljivom shemom njihovog međusobnog povezivanja.No ono što se s prikazanih slika ne vidi su impresivne nadzorne sobe. Osim toga tražilica kao 'Google' takva će sjedišta sankcionirati neuvrštavanjem u indeks.Ako sadržaja nema. Nije preporučljivo u naziv domene stavljati znakove kao '-' ili '_' i slične. Preko neke od firmi zakupi se potreban početni diskovni prostor i vrsta poslužitelja i odabere ime za domenu koje se iznajmljuje i plaća preko zakupa. U odnosu na prošli decenij poštovat će ih u sve većoj mjeri kako bi ostali konkurentni. Svaka stranica traži zasebnu optimizaciju naslova. Poštivanje standarda preduvjet je da dizajnirana stranica u svim preglednicima izgleda slično uz zanemarive razlike. nema svrhe ni sama stranica. Nije dobro uključiti se u sve navedene ponuđene programe zarade koje se mogu pronaći na Internetu nasumice. . može se pristupiti realizaciji jednog od navedenih vidova zarađivanja. Treba nositelja programa kontaktirati putem e-pošte te se informirati barem o načinu slanja čekova u Hrvatsku. dakle neće se ponovo vratiti što nije cilj. Kad se riješi domena i zakupi diskovni prostor kao i raspoloživa propusnost (bandwith).

zvanju i znanju. Osim na navedeni način. Sve ovisi o volji. i slično. Autor ovih redaka opisano radi sam pa se može procijeniti koliko si je truda dao da zadovolji navedene uvijete. Ovo je moguće postići ako sjedište ima barem englesku verziju sadržaja. narudžba brošura. Istinita i razumljiva korespondencija s davateljem usluge oglašavanja rješava ovaj problem. CPC / PPC (cost per click / pay per click) . bez vlastitog sjedišta s dobrom tematikom koja ima što ponuditi. kao Microsoft. Postoje web-stranice na kojima firme prodaju od igle do lokomotive. Moguće i početku i hoće. zarada će se vrlo teško ostvariti. Da bi neko nešto kupio potrebno je učlaniti se ali ne i nužno kupiti. i koje će se posjećivati barem 500 puta dnevno. Što je više slika ili video prezentacija u toliko mora biti manje opisnog teksta. mnogo veću zaradu može se ostvariti i potpuno profesionalno radeći za 'Brand name' firme. Možda će netko promisliti da će ××× sadržaji donijeti veću posjećenost. može se javiti nekoj od njih i započeti ozbiljan posao. Modeli zarade na Internetu različiti su ali se mogu svrstati u slijedeće osnovne kategorije: • • • CPA (cost per action) . ugodnog za pregledavanje. osoba koja se razumije u računala i programiranje. Google i slične (preko svojih stranica neprestano traže kadrove). Brzina . Učlanjenje je obično besplatno.Fiksna cijena za unaprijed definiranu akciju kao što je registracija programa.Plaćanje po kliku. Svaki put kada neko od posjetitelja klikne na reklamu koja se nalazi na web-stranicama slijedi zarada. Problem može nastati bez vaše krivnje ako većina posjetitelja dolaze iz NAT-om zaštićenog okruženja kada svi posjetitelji imaju istu izlaznu IP adresu.Iako komunikacije omogućavaju sve veće brzine.Plaćanje po učlanjenju. No to je već van domene hobija. Dakle. ali tražilice kad prepoznaju takve sadržaje ubrzo ih rangiraju vrlo nisko. Kao računalni guru ili profesionalac. Ovo može biti vrlo dobar način zarade! Ne klikajte sami na reklame na vlastitim stranicama jer će vas ubrzo 'eliminirati' pošto njihov program nadzora prati i bilježe sve IP adrese odakle klik potiče. Koliko vrijedi svaki klik zavisi od sponzora. Svaki put kada se to dogodi slijedi zarada slična . Ako su pak slike i video sadržaji 'veliki' bolje ih je predočiti i opisati malom sličicom i ponuditi mehanizam za preuzimanje. Web-sadržaje najbolje je dati na izradu i održavanje profesionalcima. Ali učlaniti će se i posjetitelji vaših web-stranica preko reklame na koju će kliknuti. obično od 1-25 centi po kliku. CPL / PPL (cost per lead / pay per lead) . Katalog proizvoda i cjenik je jedan od takvih primjera. treba voditi računa da je stranica tematski cjelovita i bez obzira na veličini sadržaja da se učitava kod korisnika u prihvatljivom vremenu.

Načini zarade preko Interneta vrlo su raznoliki. Potrebno je postaviti oglase na stranice i nema obveze klika na njih.CPT / PPI (cost per mile . CPM . što u velikoj mjeri ovisi o vašoj snalažljivosti ali i VIP-u i NaVIP-u u našim prostorima. Internet je veliko tržište. Ne postoji 100% sigurna Internet zarada niti posao. CTR . ali se prati ponavljanje IP adresa. Dakle.Prosječni broj CTa (klik na oglas) na 100 ili 1000 impresija (pojavljivanja oglasa). Ako posjetitelj kupi CD/DVD ili iznajmi apartman ili slično preko njihovih webstranica slijedi provizija od prodaje. Današnja sve jeftinija ADSL tehnologija i najam poslužitelja ne traži velika ulaganja i sami morate odlučiti u koliko vremena. od jednostavnog postavljanja oglasa neke firme na sjedište. Svaki put kad neki vas posjetitelj klikne na njihovu reklamu preusmjeri se automatski na njihove stranice. PPS (pay per search) . No jedno je sigurno. Dovoljno je samo da se stranica s reklamom negdje u svijetu učita. pa do recenzija stranica. Ne gledajte neprekidno vlastite stranice. izraženo u postocima realiziranih klikova prema broju objavljivanja oglasa na vašim web-stranicama. što može jako dobro funkcionirati u sredinama poput SAD prema zakonitostima o velikim brojevima. što praktički znači da umoljavate gledatelja vaših stranica da financijski potpomogne stranice koje gleda u iznosu koji želi.cost per transaction / producer price index) . Jedna od takvih firmi je earn2gether (objedinjuje više projekata od kojih je jedan Matriclix) koja članu . svaki posao može propasti. Postoje još brojni drugi načini zarade.Neke poznate i manje poznate tražilice plaćaju određeni iznos za traženje pojmova na lokalnoj tražilici postavljenoj na vlastitom sjedištu ali povezanom za njih (kao Google AdSense i drugi). Fiksna cijena po svakom posjetitelju koji obavi kupnju. Plaća se do par dolara po 1000 prikazanih reklama. Dobar način sponzoriranja. Na primjer preko interneta se prodaju CD/DVD mediji ili iznajmljuju apartmani. uz koliko truda i na koji način želite tu zaradu ostvariti. sve je moguće. vlastiti 'online' dućan s tuđim proizvodima bez ikakvog ili malog ulaganja za poslužitelj web-stranica u nekoj od navedenih verzija. ali bitno je imati izuzetno posječeno web-sjedište kako bi zarada bila zadovoljavajuća i na vrijeme plaćena. Nije dobro sve novčane resurse usmjeriti prema samo jednom i možda nesigurnom izvoru. No treba biti pažljiv. Treba još spomenuti nestandardne mehanizme kao 'PAYPAL'.Plaćanje za 1000 oglasa prikazanih na vašim web-stranicama. CPS (cost per sale / pay per sale) . Postavite njihove oglase na vaše web-stranice. na temelju čega se ostvaruje zarada. što omogućava da se može odabrati najprihvatljiviji model koji način ostvariti zaradu.Zarada od prodaje (affiliate mehanizam). u kojem je velika konkurencija i raznolikost ponuda poslovanja. Dobar i 'čist' vid zarade jer se ne prati klikanje preko IP adrese. ili mehanizam DONACIJA.CTR / CPM (click through rate / cost per mille) .• • • • prethodnoj. slično ponudi prikazanoj za 'VirtuaGirl' na stranicama šaljivog informatičkog rječnika. bježite od igara na sreću i kladionica. Rizik postoji.

ili prema ostvarenim pravima. Zadaću treba izabrati iz ponuđenog popisa (Offers list). Nije tema ovih stranica i o mogućim prevarama po tom pitanju samo toliko. Kao i uvijek treba poštivati pravila koja su propisana. Morate se učlaniti s potpuno ispravnim podacima o sebi koje naravno nadgledaju. navedeno podrazumijeva tečnu pismenu jezičku komunikaciju (na engleskom jeziku naravno). jer se u protivnom gubi članstvo. Da bi se 'earn2gether' uvjerio da je zadaća odrađena mora se odgovoriti na pitanje koje ide uz svaku zadaću. Mehanizama zarade. na računalo treba instalirati traku s njihovim alatima (ikonama). vrlo temeljito i uredno vas vode kroz postupak oglašavanja i načina kako da radite i zaradite a da ne povrijedite pravila. po čemu treba ispuniti pristupnu formu i potvrditi je odgovorom na primljenu poruku. To nije zarada i nikom ne dam broj moje kartice :-).zajednice omogućava da odabere zadaće koje treba izvršiti. Ništa posebno zahtjevno a plaća se ovisno o težini zadatka. . Podržan je i 'Referral Center' za pridružene nove korisnike. a to je najčešće pregledavanje nekog sjedišta koje se mora obaviti unutar zadanog vremenskog roka. što ozbiljnih i što neozbiljnih ima prilično. službenu za kontakt s 'earn2gether' i radnu za kontakt sa zadanim sjedištem za pregled. novac je vrlo ozbiljna stvar. Da bi se registrirali kao član. Glede zarade preko Interneta korisno je biti član bilo kakve zajednice. Ono što ovdje nije navedeno je KUPNJA preko Interneta. a o njihovoj težini ovisi i zarada. Naredna slika pokazuje primjer od samo jednog dijela mogućnosti koje dobiva član GOOGLE zajednice.. Član njihove zajednice postaje se na preporuku nekog od već postojećih članova i prvi korak je prihvaćanjeGMail ponude koja u osnovi nudi u izboru {My services} dvije posljednje prikazane stavke. koja se pojavljuje u Internet pregledniku. a ostale se nadopunjuju prema raspoloživoj ponudi i željama. Ako se pridržavate pravila. Korisničko_ime (ako je slobodno) i zaporku korisnik može izabrati prema nahođenju a zarada slijedi po izvršavanju zadatka opisanog u e-mail poruci koju pošalju korisniku. Svaka od njih ima svoja pravila ponašanja kojih se treba pridržavati da vas kao člana ne 'eliminiraju' s obrazloženjem ili bez njega. Čista paranoja bila opravdana ili ne. Ako se treba prijaviti na neko zadano sjedište treba ponekad dati svoju e-mail adresu te se stoga zahtijeva da član ispuni dvije adrese.

No ima jedna sitna začkoljica. i postavljenom zaporkom...7. Dakle... ozbiljan i smišljen početak omogućava se tek po članstvu u GOOGLE zajednici. sadržaji ne smiju vrijeđati osobe ili institucije..' programa. Ako se želi biti član 'Ad. Na primjer. nemaju spojnice u 'ništa' ili poruku tipa 'Stranice su u izradi'. otkuda se može definirati da se s važećom e-mail adresom koju korisnik negdje ima (traži se verifikacija ispravnosti adrese u korespondenciji.. stranica koje koriste 'čudne' tehnologije..... što je normalno). stranice ne smiju imati pornografske i/ili pedofilske sadržaje.. a u popisu ključnih riječi (<meta name="keywords" content="..">) ne bi trebale biti riječi koje nisu navedene u . osim realiziranog GMail korisničkog računa treba za prijavu sjedišta imati web-stranice koje su potpune. bez obzira što stranica sadrži ne smiju biti dvije s istim naslovom stranice (<title>. Treba se potruditi da sadržaji imaju što manje logičkih grešaka..... a stavka 'Analytics' također je besplatna ali se treba prijaviti...</title>).Slika 7. nema nepovezanih stranica ili nekih drugih sadržaja s bilo čim na sjedištu (orphan pages). Stavka 'Webmaster Tools' besplatno je raspoloživa svima. bilo kakav razuman.. koja ne pripada Google grupi.2 Dio iz ponude alata za GMail korisnički račun. ili istim opisom (<meta name="description" content=".">). naravno uz prijavu-članstvo preko izbora {Sve o Googleu}~{Webmaster Central} s Google-ove početne stranice. može ostvariti pravo na praćenje zbivanja na web-sjedištu koje se po učlanjenju može prijaviti za analizu.. Ostale mogućnosti omogućava GMail članstvo te je tada 'AdSense' ponuda jedna od njih. ili bolje reći pridržavaju se svih naputaka i odrednica Google-a koje web-sadržaji sjedišta moraju zadovoljiti bez obzira na veličinu da bi se uopće mogla poslati prijava za pristup u 'Ad...' program.

osobito ne s puno velikih slika po podatkovnoj veličini. A korisno je i pratiti tko gleda stranice koje ste kreirali te vršiti korekcije i nadopune kako bi se poboljšala Internet zarada. Rub tablice na primjer. 7.!!!!).. Ako se barem navedeno ne poštuje posjetitelji 'odoše'..1. za dizajn nisam kompetentan). Naredna stranica opisuje upravo to. od kojih razne verzije oblikovanja oglasa možete vidjeti pregledavajući ovo sjedište. Nemojte zlouporabiti njihovo povjerenje (varati). osobito s načinom usklađivanja izgleda s oglasima. osobito naslovi stranica... raspoloživi preglednici različito tumače. Sadržaji stranice ne smiju biti preveliki.sadržaju ili da su posve iste kao na nekoj drugoj stranici. Sadržaji se trebaju redovito dopunjavati kako ne bi pružali zastarjele informacije. s navedenim nije sve gotovo. Daleko od toga da se bilo koji od njih striktno pridržava predloženih standarda. svaka slika mora imati opis (alt=". Dizajn je posebna priča. te da se uvjerite da se stranice sjedišta ispravno prikazuju treba pregledati njihov prikaz u najkorištenijim preglednicima (barem za IE i Firefox). Google Webmaster Tools. Po pregledu sadržaja sjedišta od strane Google-a slijedi njihovo odobrenje ili naputak što se mora izmijeniti da bi se stranice prihvatile u njihov program oglašavanja. Stranice trebaju imati razumljivu navigaciju. jedna spojnica prema početnoj stranici treba pratiti sve stranice.. No.. Svi oglasi na ovoj stranici u skladu su s njihovim preporukama.... Ispravnost spojnica prema drugim sjedištima treba povremeno nadgledati.. Dobro je pogledati naputke koji se odnose na SEO zahtjeve (Search Engine Optimisation) glede izrade webstranica kojih ima podosta na Internetu. kako se ne bi dugo učitavale. U svim preglednicima stranice trebaju izgledati barem slično ako ne isto. ili još bolje Google alati 'Webmaster Tools' i 'Analytics'. Potpuno korektno i profesionalno.. Google Analytics . Za to služi interna programska potpora za statistiku na sjedištu.") i slično.a. Sadržaj stranica potencijalnim čitateljima mora biti koristan i ne smije biti u funkciji dizajna već dizajn mora biti u funkciji sadržaja (o.. Za izrađene stranice vrijedi još jedan mali detalj. a različite mogućnosti oglašavanja možete pronaći preko njihovih uputa koje su vam raspoložive kada postanete član. Treba se pridržavati uputa koje su opisane na stranici o sintaksi. te potom omogućila ikona 'AdSense'. Opisi naslova i sadržaja moraju biti razumljivi bez 'upozoravajućih' dijelova (kao !!!!.7.

osobito na strane kataloge u koliko je sjedište napisano na više svjetskih jezika. U tom smislu mogu se definirati tri izvora dolaska do sjedišta (Traffic Sources) koje je postavljeno na poslužitelj: o o o Izravni. od ogromnog značaja je besplatna usluga Google 'Webmaster Tools' i 'Analytics' koja . (referring sites) Rezultati traženja (search engines) Izravni pristup je u osnovu pristup koji je gledatelj ostvario iz svog preglednika koristeći osobni katalog (bookmark) u kojeg je postavio adresu sjedišta dobivenu na bilo koji način (pretraživanjem. To su najvjerojatnije gledatelji kojima su se sadržaji sjedišta dopali te ih želi brzo dohvatiti. U jednom i drugom slučaju utjecaj na postavljanje spojnice je van moći vlasnika web-sjedišta. dizajnom i organizacijom sjedišta.hr. Yahoo.. No to samo po sebi nije dovoljno da se osigura prihvatljiva nazočnost u svijetu Interneta ako se sjedište ne prijavi na razna sjedišta tipa kataloga (www. značaj stranica vašeg sjedišta raste.) i izravno na tražila (Google. preko foruma i slično). T-com webimenik .. tvrdnja da se do uspjeha dolazi polako i strpljivo. i ako se je vodilo računa o značaju naslova svake pojedine stranice web-sjedišta. poštom. odabiru ključnih riječi i samom sadržaju pojedinih stranica sjedišta. Kada se web-sjedište (site) prijavi na tražilo.. te ih s vremenom uspoređuje s brojem posjeta iz prethodno navedenih izvora i rangira. opisu stranice. Osim statističkih alata koje posjeduje vaš ili vama iznajmljeni poslužitelj. U duhu sadržaja prethodne stanice o zaradi može se sagledati od kolikog su značaja prijave na kataloge. pristup (direct traffic) Referentna sjedišta. Pogodak . Ako posjete dolaze s visoko ocjenjenih referentnih sjedišta.Vlasniku web-sjedišta (site) na raspolaganju su raznovrsni alati za praćenje zbivanja na sjedištu i za podešavanja raznih parametara praćenja u većoj ili manjoj mjeri. ili su to spojnice na drugim sjedištima koje su njihovi korisnici postavili jer su im se sadržaji dopali. Da bi ostali učesnici Interneta postavili spojnicu prema vašem sjedištu.. a time i položaj na popisu koji se prilikom traženja nudi od strane tražilice. Na brzinu se ne prave ni mala djeca :-). stoji. što je izravno vezano s kvalitetom sadržaja. kao je navedeno na prethodnoj stranici.) i ponudi kao spojnica važnijim ustanovama ili se s bolje posjećenim sjedištima ne izvrši razmjena oglasa (banner). kao što je prijava na već spomenute kataloge. Dakle. sjedište treba da sadrži njima interesantne sadržaje. Adresa sjedišta na referentna mjesta dolazi prijavom od strane vlasnika sjedišta. algoritam tražilice vrši indeksiranje pojedinih stranica sjedišta prema prethodno navedenim značajkama.

Bez obzira na članstvo nužno je po postavljanju web-sadržaja na poslužitelj. slijede upute koje Google zahtijeva.xml' standardizirana je od strane svih tražilica. prijaviti domenu i izvršiti: o o o o Verifikaciju sjedišta Kreirati mapu sjedišta (sitemap. u pravilu nekompatibilnim između pojedinih tražilica.w3.ico' što nije ništa drugo do jedna mala sličica veličine 32x32px kojih se može pronaći obilje na raznim Internet sjedištima.omogućava vlasniku web-sjedišta (site-a) da nadzire zbivanja glede sadržaja koje je na sjedište postavio. Jedan od načina verifikacije sjedišta je postavljanje datoteke u korijenski imenik sjedišta koja ima naziv koji Google ponudi u postupku verifikacije i ima naziv tipa 'googleXX. U njoj ne treba ništa mijenjati u odnosu na izvornik. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4. charset=windows-1250"> <title>Google-verifikacija</title> </head> <body bgcolor="#CCFFFF"> <br clear="all"> <table width="70%" border="0" cellpadding="20" align="center"> <tr> <td align="center" nowrap> <h1>Google-verifikacija!</h1> </td> </tr> </table> <br clear="all"> </body> </html> Datoteku 'robots. Sadržaj nije značajan već samo njen naziv koji je za sva sjedišta koja se nadziru od istog člana-korisnika Google zajednice isti.txt' možete pregledati klikom na ikonu prve stranice ovog sjedišta. opisuje gdje se nalaze pojedine datoteke sjedišta tipa ..XX.txt datoteka) Postaviti sliku-logo sjedišta (favicon.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. ali pošto je Google 'zakon' u posljednje vrijeme..xml datoteka) Definirati prava dostupa robota tražilice (robots.html'. Datoteka 'sitemap.html ili nekog drugog i njen osnovni sadržaj je oblika: . U korijenski imenik sjedišta treba postaviti datoteku 'favicon.01 Transitional//EN" "http://www. ili je s alatima za tu namjenu izraditi po volji. Ova sličica pojavljuje se ispred naslova bilo koje web-stranice sjedišta u Internet pregledniku posjetitelja.ico datoteka) Malo sitne samoreklame ne škodi. Verifikacija sjedišta može se obaviti na više načina. <meta> i <title> sadržaja je proizvoljan kako na primjer prikazuje naredni kod.org/TR/html4/loose.. Dio zapisa između <body>. bilo svoj ili od ustanove ili iznajmljen.

buzdo. Mapa u prikazanom primjeru opisuje datoteke sjedišta i dovoljna je ako se radi o sjedištu koje je samostalno i nema podimenike ili poddomene.buzdo. Za tu svrhu koristi se 'Sitemap Index' koji je prikazan u primjeru nadalje.xml .).9"> <sitemap> <loc>http://www.xml u imeniku domene..com/index.xml datoteke je proizvoljan (prva. <?xml version="1. ali se ne može na taj način očitati sitemap.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www. Ako se koristi više podimenika nije učinkovito pisati sitemap.xml koji bi se u taj imenik postavio.com/informatika/sitemap. na primjer <loc>http://www..html</loc> </url> : : <url> : </url> </urlset> Naziv .xml indeksne datoteke je proizvoljno i može se zvati na primjer buzdo_index..informatika.com/sitemap.xml za podimenik koji je proglašen za poddomenu.9"> <url> <loc>http://www.xml.<?xml version="1.org/schemas/sitemap/0.buzdo.sitemaps.0" encoding="UTF-8"?> <sitemapindex xmlns="http://www. pročitati sve popisane sitemap.com/sitemap.com/informatika/s940.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u definiranoj poddomeni) <sitemap> <loc>http://www. te iste datoteke ponoviti u popisu za sitemap. druga.sitemaps.buzdo. Dakle.org/schemas/sitemap/0. Ime sitemap.buzdo. Prema navedenom primjeru može se u definiciji <url>.xml datoteke i kao rezultat prikazati zbroj njihovih sadržaja.htm</loc>.xml. Bez obzira koji se način uporabi tražilice će jedno i drugo rješenje u indeksnoj datoteci uporabiti na isti način.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u podimeniku) <sitemap> <loc>http://www. indeksna datoteka .</url> upisati adresa datoteke koja se nalazi u podimeniku.xml</loc> </sitemap> : : : <sitemap> : </sitemap> </sitemapindex> Ova indeksna datoteka ukazuje gdje se nalaze sve potrebne datoteke sitemap.xml cjelokupnog sjedišta i može se uporabiti kao ukaz na podimenike ili na već unaprijed pripremljene poddomene koje opisuju podimenike.

xml' datoteka.org/. U ozbiljnom poslu žurba nije faktor.xml datoteka u domeni. Naredne slike prikazuju da su tražilici prijavljena dva sjedišta i da nijednom nije izvršeno ukazivanje gdje se nalazi datoteka verifikacije ni datoteka koja opisuje sadržaj sjedišta.sitemaps. te za dobivanje prikaza koji slijede i ikone 'Analytics' prema slici 7. Na raspolaganju korisniku web-sjedišta su i njegovi vlastiti statistički alati. Slika* 7. zbog nepažnje može se dogoditi da se verifikacija i sagledavanje sadržaja . a . slijedi obrada od strane Google-a.2 treba se prijaviti na ovu uslugu preko Google korisničkog računa izborom {Sve o Google}~{Webmaster Central}~{Analyze your visitors} s Google-ove polazne stranice. nakon čega se mogu dobiti uvidi u pojedine stavke izbornika.3 Izbornik alata Google Webmaster Tools i uvid u stanje jednog od sjedišta Podslika pokazuje da je moguće izvršiti brz uvid u pet segmenata koji se tiču samog sjedišta. Naime. No da bi se njihovi prikazi upotpunili treba vremena jer obrada nekad zahtijeva preko mjesec dana. ne opisuje nijednu . 'Google Analytics' nije sastavni dio 'Google Webmaster Tools'. može se naći na adresi http://www.7.sadrži popis svih .html ili neku drugu datoteku sadržaja sjedišta. te da se navedena verifikacija zahtijeva za bilo kakve daljnje akcije. Potpuni sadržaj što sve može sadržavati 'sitemap.7. Statistički alati sjedišta imaju još jednu važnu zadaću. a koja je navedena i u zaglavlju primjera. koji nemaju takvu moć kao 'Analytics'. nadzor mogućnosti pristupa robota tražilice vašem sjedištu.xml datoteke podimenika opet zadržavaju svoju funkciju kao samostalni pokazatelj na datoteke sjedišta ako se podimenici proglase za poddomene. i ona se prijavljuje za analizu. Administrator sjedišta može greškom zabraniti pristup robota tražilice sjedištu i rezultat može biti da u svijetu Interneta sjedište ne postoji. Kada se korisnik prijavi na opisani način i zadovolji postupak verifikacije sjedišta i prijave sadržaja.

4 Izbor sjedišta za pregled u alatu Google Analytics i dio mogućih prikaza Kako Google neprekidno usavršava svoje proizvode. nakon par dana moguće je dobiti izvještaje koje prikazuje naredni skup slika. No ukratko. Pomoć koju Google nudi za razumijevanje svih sadržaja vrlo je kvalitetna te na ovoj stranici nema potrebe 'prepisivati' učinjeno s njihove strane. koji uz osnovne elemente na slici nudi dodatne informacije.7. godine gornji prikaz se razlikuje od trenutno važećeg. No suština prikaza se ne mijenja. Slika** 7.sjedišta ne može obaviti. izbornik s lijeve strane prikazan na prethodnim podslikama omogućava uvid u to što posjetitelji najviše gledaju. Svako prijavljeno sjedište opisuju grafovi koji u primjeru na podslici prikazuju dio zbivanja na sjedištu kojeg gledate tijekom 2007. . i 2008. godine. od studenog 2008. Ako sve od navedenog protekne ispravno.

od broja posjetitelja pa do rezolucije prikaza sadržaja sjedišta na zaslonu njihovog monitora.) Sjedište mora zadovoljiti kriterije koje zahtijeva 'AdSense' (pornografija. stranica u izradi .2.sjedište je jako dobro.) Po odobrenju od strane 'AdSense' zajednice pridružiti stranicama kod za prepoznavanje Verificirati stranice prema naputcima u 'Webmaster Tools' alatima Izraditi mapu sjedišta 'sitemap. probajte održati ovaj nivo BR < 35% . Google AdWords Dakle. ali dajte malo više truda da bude bolje 35% < BR < 50% . Iz odabranih podslika vidi se da je raspoloživo cijelo bogatstvo analiza. poduzmite žurno nešto 50% < BR < 75% . za pridružiti se u 'AdSense' program nužno je • • • • • • • Postati član 'GMail' zajednice preko preporuke od već postojećih članova Imati web-sjedište sa zaokruženim sadržajima (nema spojnica u 'ništa'. što mijenjati ili dodati.genijalac Naravno.. kako je već navedeno. Najinteresantniji pokazatelj bez obzira na sve ostale je 'Bounce Rate'. u kojoj rezoluciji dizajnirati stranice i slično. On pokazuje u kolikoj mjeri se je gledatelj zadržao na proučavanju jedne stranice prije nego je prešao na narednu. Bitno je da su prisutne 'kvačice' u stupcu 'status' u prvoj podslici. 7..7. Google AdSense. bitno je da površina ispod krivulje posjeta neprestano raste.kakvu programsku potporu koriste. Neće rasti ako se sadržaji redovito ne obnavljaju i sjedište ne dopunjuje novim sadržajima.. Iskustvo kaže otprilike slijedeće: • • • • BR > 75% .xml' i prijaviti je preko 'Webmaster Tools' Pratiti zbivanja na sjedištu preko 'Webmaster Tools' i 'Analytics' alata glede unapređenja sjedišta . iz kojih država i mreža dolaze i još mnogo toga što uredniku sjedišta omogućava da donese odluku kako sjedište organizirati.sjedište nije loše. Navedeni faktor je vrlo kvalitetan pokazatelj uspješnosti sjedišta.. tuđi neodobreni oglasi . Ali kako sve to stići obaviti kad tehnologija grabi tako velikim koracima da jedna glava to vrlo teško može pratiti .kao na primjer moja :-(. što znači da je prethodno opisan postupak glede verifikacije sjedišta i prijave njegovih sadržaja ispravno napravljen.sjedište je vrlo loše. Mnoštvo sadržaja raspoloživo je za analizu i upute za njihovo razumijevanje vrlo su temeljite.

"). Broj oglasa po stranici definiran je u njihovim pravilnikom. Ove oglase postavlja Google-ov mehanizam na osnovu 'AdWords' baze skupljenih oglasa za čije prikazivanje oglašivač mora platiti.protocol) ? "https://ssl.7. document. velika je šteta upropastiti stečeno kršenjem pravila koja je zajednica postavila.js' skripti koja ima objektni pristup i nadalje će se razvijati glede uključivanja novih osobitosti za razliku od prethodne navedene verzije koja će se s vremenom najvjerojatnije napustiti. dok je naprednija verzija koda za analizu sadržaja stranica utemeljena na 'ga. kodom prepoznavanja pripadnosti stranice sjedištu UA-XXXXXX-Y koji je dio javascript-e postavljene u dnu web-stranice prema prethodnom primjeru.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-XXXXXX-Y".google-analytics. <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document. Što plati više. tekstualnim i video sadržajima._getTracker("UA-XXXXXX-Y"). pageTracker. S datotekom 'googleXX. sjedište i njegove stranice potpuno su identificirani.com/urchin. </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._trackPageview(). Oglašivač može putem 'AdWords' programa odabrati stranice na kojima želi prikazivati svoje oglase. koji sadrži i mnoštvo savjeta i naputaka kako ih dizajnirati i postaviti.com/ga. 'AdSense' omogućava postavljanje oglasa na stranice pravokutnog ili kvadratnog oblika.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics..2 članu zajednice stavlja se na ponudu još mnoštvo drugih mogućnosti. } catch(err) {}</script> Istovremeno se ne smiju koristit obje verzije koda na stranicama sjedišta." : "http://www. oglasi su učestaliji i dulje se prikazuju.Kod za prepoznavanje temelji se na 'urchin' javascript-i u koju je ukomponiran identifikator korisnika i mora ga sadržavati svaka stranica.location.XX. Kada se jednom postane član 'AdSense' zajednice. urchinTracker(). te sa slikovni.. .js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")).html'. </script> Navedena verzija koda utemeljena na 'urchin. Ovaj kod izgleda otprilike ovako: <script src="http://www. različito dizajniranih. Osim mogućnosti koje su prikazane na slici 7.zarada. te korisničkim_imenom (vlasnik) i zaporkom koja brani vlasnika sjedišta.. Dio od tih novaca ide korisniku sjedišta u vidu postotka .js' skripti koja se za osnovu u radu koristi mnoštvom varijabli.

Korisno je slijediti naputke u kojima Google opisuje kako je najbolje uporabiti ponuđene oblike oglasa. samostalno ili sa srodnim ponudama. . a logo zaglavlja se može definirati kao spojnica prema mjestu gdje korisnik želi. i ima mogućnost ponuditi za određenu svotu oglašavanje svojih sadržaja te ostvariti da se ciljane gledatelje izravno usmjeri na ono što se nudi. odnosno riječi ili pojmove vezane uz ponudu na vlastitim stranicama. To su oglasi slični narednima koji slijede u ovom opisu. Oblik izvještaja (logo i boje) korisnik sam može definirati. AdSense . Urednik sjedišta može odabrati veličinu i tip oglasa po volji kao što se vidi iz primjera u ovom udžbeniku. AdWords . O tome ovisi broj i vrijeme prikazivanja vlastitih oglasa na tuđim sjedištima. kao i tipa sadržaja. Oglasi se uzimaju iz skupa ponuditelja oglasa i odabiru tako da se što bolje prilagode sadržaju stranice. Pored navedenog nudi se i mehanizam pretraživanja sjedišta s vlastitim zaglavljem u dobivenom pregledu rezultata pretraživanja kao i dodatne spojnice prema sjedištima oglašivača. Osim navedenog Google 'AdSense' korisnicima nudi i mehanizam pretraživanja svjetskih sadržaja putem formi koje se na ovom sjedištu nalaze na prvoj stranici i stranici za traženje. i oni u pravilu nemaju oznaku 'Google oglasi' u uglu oglasnog prostora. Urednik sjedišta pronalazi korisnike koji tragaju upravo za sadržajima koje sjedište sadrži. u skladu s kreiranim ključnim riječima i sadržaju sukladno u upitu prilikom pretraživanja. Sadržaji oglasa mijenjaju se i određuju automatski bez utjecaja urednika. Ovaj dio za urednikavlasnika sjedišta ne iziskuje troškove.Mehanizam prijave oglašavanja na tuđa sjedišta. Urednik sam izrađujete oglase i bira ključne riječi. kako bi se po pretrazi lako vratilo na početak.Mehanizam dozvole oglašavanja na sjedištu u za to ponuđene forme različitih oblika i veličina. Trošak za urednika-vlasnika sjedišta je upravo onoliki koliku je gornju granicu troškova odredio. U slučaju ovog sjedišta ciljevi su prva stranica i stranica kazala.Uz navedeno moguće je oglašavati proizvode koje nudi i preporučuje izravno Google. Kreirani oglas se pojavljuje uz relevantne rezultate pretraživanja u posebnom stupcu.

SAŽETAK: Sve ovo do sad navedeno u našim okvirima znači da se sve spomenute aktivnosti glede Internet zarade treba shvatiti kao igru koja može i ne mora prerasti u nešto ozbiljnije. Upišite ključni riječ 'INFORMATIKA' i formu Google tražilice i analizirajte rezultat. jer se dobiva bonus na njihovu zaradu ako je ostvarena preko vas. ali ako ste strpljivi i posječenost vašeg sjedišta stalno raste zbog čitanosti. i sve bez vlastitog sjedišta. što više tim bolje.Kako se plaća? Mehanizam plaćanja detaljno je opisan u njihovim uputama. Već je rečeno da je put do nekakvih rezultata skup malih sitnih koraka iza kojih će s vremenom ostati trag poput kineskog zmaja. ali u svrhu dovođenja njegovih posjetitelja na vaše stranice. Da li je potrebno učlaniti se u 'AdWords' program? Korisno je. zašto je ne bi samo otvorili i zatvorili ako za to plate? Toga ima. u našim okolnostima. vrlo brzo čete po većini ključnih riječi izbiti na prvo mjesto prilikom pretraživanja. Za kraj evo što Vam Google poručuje: . No efikasnost ovih načina na duže vrijeme je upitna. Ako imate unajmljenu domenu i poslužitelj moguća je i razmjena oglasne slike ili prostora (banner) s nekim tko ima veliki promet. treba biti 'faca' i uporabiti VIP i NaVIP. ili pak plaćaju za spojnicu ili broj posjeta na njihove stranice preko vaše osobne stranice na kojoj je spojnica (ili ne plaćaju?). ide u osnovi čekovima koji se šalju na kućnu adresu. a zarada se zasniva na CTR / CPM načelima. za privući sponzora da se oglašava na vaše stranice. mali ulog uz veći trud može stvoriti osnove za nešto ozbiljnije. ili vam dodijele svoju stranicu s vašim ID brojem te da vam plaćaju za svakoga tko se učlani preko nje. a na stranici s formom za traženje prema PPS načelima. Da se odmah razumijemo. No sve se temelji na reklami. Dakle. Ima i jednostavnijih načina. te ga nije potrebno ovdje detaljno opisivati. Ili vam oglašavači plaćaju da se učlanite i gledate nečije stranice. Možete imati svoje suradnike (referral). netko napravi dobar proizvod i ako njegova stranica oglašavanja dođe do vašeg web-preglednika i ako ste potencijalni potrošač. Dosad navedeno je viđenje autora redaka kako zarađivati na Internetu. ili pak oglasne slike ili prostor koji se vama izravno plaća zbog sponzorstva.

Naučite više o AdSenseu   AdSense za sadržaj automatski pretražuje sadržaj Vaših stranica i dostavlja oglase (možete odabrati prikazivanje i tekstualnih i slikovnih oglasa) koji su prigodni za Vaše posjetitelje. Rad u grafičkom okruženju umnogome je olakšan kada se koriste kombinacije tipki . a Vaše sjedište tako sadrži oglase koji su tako dobro prikazani da će Vaši posjetitelji uvidjeti da su oni zapravo korisni. DRŽATI je i kratko pritisnuti tipku <T2> <T1> . Osobitosti PC-tipkovnice za DOS i Windows OS odmah pri ukapčanju računala su: . • • • Jednostavno ga je primijeniti i postaviti . Osnovna pravila načina korištenja kombinacija tipki su: • <T1> + <T2> Pritisnuti tipku <T1>.Dodajte Google pretraživanje na Vaše sučelje i ostvarite prihod iz ciljanih oglasa. h. Google AdSense bira oglase koji odgovaraju sadržaju Vašeg web sjedišta i Vi zarađujete novac kadgod Vaši posjetitelji kliknu na njih.) Najznačajnije kombinacije tipki (DOS-Windows) Uspješno koristiti računalo znači znati pravovremeno uporabiti miša. potom je otpustiti te pritisnuti tipku <T2> • Gotovo je uobičajeno da se više ne koriste znakovi nejednakosti u opisima već se kombinacije jednostavno označavaju kao T1 + T2 i slično. AdSense za pretraživanje omogućuje vlasnicima web sjedištima da svojim posjetiteljima ponude Google pretraživanje mreže i sjedišta i da zarade novac prikazivanjem Google oglasa na stranicama s rezultatima Google pretraživanja. Upregnite moć Google mehanizma za pretraživanje.i besplatan je. <T2> Pritisnuti tipku <T1>. Zaradite novac od prikladnih oglasa na Vašim web stranicama.kratice tipkovnice (keyboard shortcut) umjesto neprekidnog prebiranja po izbornicima (menu-ima). neku tipku ili kombinaciju njih. Pružite korisnicima čak i bolje online iskustvo.

Korisno ju je uporabiti ako se računalo pri uključivanju 'zaglavljuje' da se može ustanoviti postoji li kakva greška u učitavanju dodatnih definicija sustava. o Programski upravljači za dodatne uređaje kao CD-ROM.BAT i CONFIG. miš. Navedene akcije ne preporučuju se neiskusnim korisnicima. o Na primjer. o Ovisno o vrsti aplikacije i OS. ako imate dopunu kodne tablice za znak EURO valute. Osobitosti tipkovnice u svakodnevnom radu su: • • • • <^T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <CTRL> + <T1> <T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <ALT> + <T1> (lijeva tipka ALT na slovištu). glazbenu ili mrežnu karticu. <ALT Gr> + <dodatni znak uz slova> Novije tipkovnice imaju mogućnost odabira dodatnih znakova na slovištu kao @ (broj 64 u kodnoj tablici) uz slovo V a da se ne služite prethodno . o Izbor različitih modova (konfiguracija) rada pri izvršavanju OS. umjesto broja 128 (DOS) treba utipkati broj 0128 (Windows). o Upravljači za definiranje (mapiranje) memorijskog područja. mjestu ispisati će se € . <ALT> + <broj od 32 do 255> Pritiskom i držanjem LIJEVE tipke ALT.SYS). Uglavnom se odnosi na PODCRTANO slovo u nazivu aktivnog izbornika te slijedi pripadna akcija prema izborniku ako se kombinacija uporabi.• • <F5> Držanjem ove tipke OS zaobilazi izvršavanje startnih datoteka (AUTOEXEC. Potom obično ne radi dio programske potpore i neki uređaji kao: o Postavljene sistemske varijable. o Upravljači za definiranje rada grafičke kartice i podršku lokalnim osobitostima (Hrvatska slova i slično). te utipkavanjem broja na numeričkom dijelu tipkovnice (NUM LOCK mora biti uključen). <F8> Naprednija kontrola pokretanja sustava koja između ostalog nudi: o Izvršavanje startnih datoteka korak-po-korak uz potvrdu za svaku akciju i time kontrolu ispravnosti rada svake njihove postavke. po otpustu tipke <ALT> dobiti će se željeni znak iz trenutno odabrane KODNE TABLICE koji se ne nalazi na tipkovnici. za znak na 128. o U Windows OS uporabom WINGDINGS skupa kodnih tablica možete u Vaše dokumente ubaciti raznolike korisne ili smiješne male crtarije (ikonice).

<CTRL> + <F6> Izmjene otvorenih prozora unutar same aplikacije (sekundarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu otvaranja pojedinih procesa unutar aplikacije. Tako se znak € dobiva kombinacijom <ALT Gr> + <E>. <ALT> + <TAB> Prelazak iz jedne aktivne aplikacije u narednu (primarni procesi).opisanom kombinacijom (<ALT Gr> + <V>). a koji se traži unutar trenutno aktivnog sadržaja ekrana. Može se uporabiti u narednom sadržaju glede pronalaženja već upisanog pojma. Pri tome se otvara dijalog koji daljnjim pritiskom tipke <TAB> uz držanje tipke <ALT> omogućava izbor kojoj će se od više aktivnih aplikacija (primarni procesi) pristupiti i postaviti je u prednji plan. Operacije s međuspremom (clipboard) glede brze izmjene podataka: <CTRL> + <A> Omogućava da se označi (selektira-zacrni) sadržaj prozora koji je trenutno aktivan. <ALT> + <F4> Zatvaranje aktivne aplikacije (primarnog procesa) uz upit o spremanju svih otvorenih datoteka-prozora unutar aplikacije (sekundarni procesi). Akcija se obično odnosi samo na dva posljednja korištena primarna procesa. <F3> Poziva dijaloga (prozora) za pronalaženje pojma upisanog u za to predviđeni prostor u dijalogu. <CTRL> + <C> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj kopira • o o . <F5> Osvježavanje prikaza sadržaja datoteke ili nekog drugog prikaza na ekranu glede ažuriranja zbog izmjena izvršenih prilikom trenutnog prelaska u neku drugu aplikaciju ili proces gdje su se izmjene napravile. Po otpuštanju tipke <ALT> pristupa se aplikaciji izabranoj u ponuđenom dijalogu. <ALT> + <ESC> Izmjene otvorenih prozora aktivnih aplikacija (primarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu aktiviranja pojedinih aplikacija. Kombinacije tipki od općeg značaja u Windows okruženju: • • • • • • • <F1> Poziv za prozor s uputama za akciju koja se trenutno koristi.

umeće (paste) sadržaj međuspreme bez brisanja njenog sadržaja te omogućava višekratno umetanje istog. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. o U Windows 95 i novijim OS omogućava prikaz glavnog izbornika OS na ekranu. <CTRL> + <Y> Postupak suprotan od prethodnog. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. Računalo se trenutno 'gasi' i kreće ponovo kao da je bilo isključeno iz napajanja 220V.xx OS znači vrući restart računala.o o o o (copy) bez brisanja u međuspremu. . <CTRL> + <ESC> o U Windows 3.xx glede spremanja trenutnog izgleda ekrana za buduću poćetnu konfiguraciju ako je opcija automatskog spremanja po izlasku iz Windows-a iskljućena. Windows 98. Windows NT i Windows XP operativnom sustavu inicira se proces kontrole zadaća i njihovog nasilnog prekida. • • • • <CTRL> + <S> Trenutna pohrana sadržaja koji se upravo obrađuje na istu lokaciju s koje je učitan. <CTRL> + <X> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj prenese (cut) s brisanjem u međuspremu. vraća sadržaje iz međuspreme obrnutim redoslijedom u odnosu na akciju koju je proizvela prethodna kombinacija. Za pohranu na novu lokaciju koristi se naredba 'SAVE AS'. bez utjecaja na sadržaj međuspreme. <CTRL> + <Z> U slučaju pogrešno izvršene radnje prenošenja u međuspremu ili umetanja podataka iz nje vraća (undo) prethodna poznata stanja prije izmjene. jedno ili više njih ovisno o programskoj potpori. ne pokazivača miša. <ALT> + <SHIFT> + <F4> Osobita kombinacija za Windows 3. Glede sklonosti prozora 'zaglupljivanju' vrlo korisna kombinacija.xx OS omogućava dohvat dijaloga s popisom zadaća (procesa) koje računalo koristi uz izbor njihovog odabira za rad ili nasilnog prekida. gašenja računala ili prijave novog korisnika ako je ta opcija prisutna. <CTRL> + <V> Na poziciji kursora. dakle vraća zadnje uneseno stanje. <CTRL> + <ALT> + <DEL> o U DOS-Windows 3. o U Windows 95.

9. 'moš mislit') da se to smije učiniti. u Windows 95 i daljnjim OS promjene se zapisuju prilikom 'SPUŠTANJA-GAŠENJA' sustava te je stoga bitno da se računala s takvim OS nasilno ne ugase dok procedura 'spuštanja' sustava ne da poruku na ekranu ' IT'S NOW SAFE .• • • <Windows> + <E> Kombinacija koja omogućava pokretanje programske potpore 'Windows Explorer' .menađera datoteka.aut. potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke. Vrlo ga je korisno uporabiti kako to prikazuje slika 4. kao što je slučaj s odjavom (log-off).xx OS gašenje računala ne znači poremećaj parametara sustava (recimo!) jer su isti unaprijed zadani u inicijalizacijskim datotekama koje se odmah pri svakoj promjeni ažuriraju. <Windows> + <R> Kombinacija tipki koja aktivira zaseban prozor s formom za unos teksta prema imenu komande koja je dio uslužne programske potpore računala (System Configuration Utility) ili nekog programa koji nema izrađenu ikonu za njegovo pozivanje.. Ako se komanda ili program koji se želi aktivirati ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path'. ili će se to kod novijih sustava samo obaviti kada OS ustanovi da je to moguće (op. Tipku <Windows> imaju gotovo sve tipkovnice novijeg datuma iako nije u opisu nekog standarda. ' (op.. još samo da je uvijek tako). <Windows> + <L> Kombinacija koja omogućava trenutno zaključavanje pristupa računalnom okruženju korisnika bez zaustavljanja bilo kojeg aktivnog procesa. Vrlo korisna osobitost kad se mora napustiti radno mjesto i ne želi nikome dopustiti uvid u trenutne aktivnosti na računalu. . Otključavanje se vrši upisom zaporke u ponuđenu formu.3. svaka čast Bill. NAZNAKA: Za razliku od DOS-Windows 3.aut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful