4.5.

WINDOWS 7 operativni sustav

www.informatika.buzdo.com

Nasljednik 'Windows XP' porodice Microsoft-ovih operativnih sustava namijenjenih računalima za osobnu uporabu je 'Windows Vista' operativni sustav, koji podržava dosta novih tehnologija u odnosu na prethodnika. 'Windows Vista' uvod je u generaciju operativnih sustava 'Windows 7', koji su u osnovi razvoj prethodnika. Naredna slika samo je podsjetnik na polazni izbornik 'Windows Vista' operativnog sustava, na kojem se vidi da su funkcije nadzornog i programskog izbornika naslijeđene od XP sustava objedinjene u jedan prozor, a na desnoj strani radne površine moguće je postaviti 'igračke' (gadget) u zasebnom izborniku (sidebar). Nasljednik 'Windows XP' operativnog sustava ima napredak u funkcionalnosti i dizajnu, a napredak svoju cijenu ima u zahtjevnijim računalnim resursima.

Slika* 4.5.1 Izgled radne površine i izbornika Windows Vista OS

'Vista' operativni sustav distribuira se u četiri verzije: Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate (izvor Microsoft). Prozori imaju AERO (glass) osobitost, odnosno omogućava se prozirnost kroz prozore u svim verzijama osim osnovne (Home Basic). Jedna od tehnologija koje operativni sustav podupire je DirectX 10, nazvan još WGF (Windows Graphic Foundation) koji, kako sam naziv sugerira, treba značajno doprinijeti u pogledu kvalitete generiranih slika i sklopovsko ubrzavanje multimedijalnih zapisa, što podrazumijeva novu generaciju grafičkih kartica koje će moći uporabiti ovaj API (Application Programming Interfaces), odnosno sučelje prema korisniku. Naime, to je sučelje koje se je koristilo i u prethodnim inačicama Windows operativnih sustava kao rukovatelj i izvršitelj zadaća u području multimedijskih i igračkih programerskih uradaka. API ima svoje dijelove koji se u osnovi odnose na potporu pri iscrtavanju slike i reprodukciji zvuka. Glede navedenih osobitosti opisani API sigurno svoju primjenu nalazi i u CAD/CAM programskoj potpori. Kada se glede performansi rada

računala isključe svi dodatni efekti kako je prikazano na slici 4.4.21 za 'Windows XP', 'Windows Vista' i 'Windows 7' po izgledu i načinu korištenja sliče na 'Windows XP'. Neke opise neće trebati ponavljati:-). Nasljednik 'Viste', porodice operativnih sustava namijenjeni računalima za osobnu uporabu, je 'Windows 7' operativni sustav. Vizualno jedna od većih promjena je nova traka s alatima (taskbar) u kojoj se ikone koriste za pokazivanje aktivnih programa, i aktiviranjem pojedinih prozora mijenja se pozadina ikone koja prozoru pripada, a može se podesiti da neaktivni prozori postanu prozirni. Ako se koristi više sesija iste programske potpore, kao što je to moguće za 'Windows Explorer' (WE), tada se iza primarne ikone pojavljuje jedan ili više njenih obrisa ovisno o tome koliko je 'istih' prozora aktivno. Aktivne ikone u linijskom izborniku mogu se po volji razmještati. Osim toga 'igračke', prije ograničene na nekakvu poluprozirnu traku sa strane, mogu se sada razmjestiti na radnoj površini prema želji. Grafiku i zvuk opslužuje nova generacija API-a, WDDM (Windows Display Driver Model) arhitektura zasnovana na DirectX 11 kolekciji programskih komponenti, koja će u novoj generaciji grafičkih kartica omogućiti da se GPU može koristiti u istu svrhu kao CPU (GPGPU - General-purpose computing on graphics processing units), a poboljšana je potpora više procesorskim sustavima koji pojedinačno podržavaju višenitnost u obradi pojedinih procesa. Navedeno je osobitost 'Windows Vista SP2'. Iz navedenog je jasno da je nova generacija mikroprocesora firme Intel, Core i7, bolje podržana, odnosno da između proizvođača sklopovlja i Microsofta postoji dugoročna usuglašena suradnja. Pošto grafički procesor s drugačije koncipiranim upravljačkim programima rasterećuje CPU od dijela posla, za očekivati je da će programska potpora dizajnirana za korištenje navedenih mogućnosti učinkovitije raditi jer se troši manje sistemskih resursa. Osim toga unapređenje grafičkih resursa dizajnirano je i za kvalitetniju reprodukciju video zapisa, što je još jedna od prednosti u odnosu na dosadašnja rješenja. Kako je u suštini 'Windows 7' jezgra sustava kompatibilna s 'Vista' sustavima, dosad izrađeni upravljački programi (driver) neće trebati nikakve nadopune, ili pak vrlo male, da bi se koristili na 'Windows 7' platformi. Koncept certifikacije upravljačkih programa, koje su proizvođači uređaja prijavljivali Microsoftu, i koji su postali dio ogromne baze raspoložive korisnicima, sada pokazuje svoju svrhovitost. Prilikom instalacije 'Windows 7' operativnog sustava na računalo, prepoznati su gotovo svu ugrađeni uređaji u par godina staro računalo i automatski instalirani upravljački programi. Proizvođači nisu stavili na raspolaganje sve svoje novije uratke na opisani način, te korisnik treba da pregleda koja se je verzija upravljačkog programa instalirala da bi znao instalirati ispravnu mu pripadnu programsku potporu (grafička kartica i njen kontrolni paket programa na primjer) ili instalirane upravljačke programe zanemariti i instalirati novije.

Autorovih ovih redaka ostao je potpuno iznenađen odsustvom upitnika i uskličnika u prikazu uređaja računala, iako posjeduje nekoliko godina staru TV karticu kojoj je pridružen posljednji izdani stabilni upravljački program napisan za XP sustav. Naravno, ako se koriste stariji upravljački programi, koji nisu namjenski pisani za '7 od 9', operativni sustav koristiti će DirctX 9 module i prozirnosti sučelja nema. Stariji API moduli zadržani su u sustavu glede kompatibilnosti unatrag kako bi se OS mogao koristiti na starijim računalima. Starije igre raditi će jednako dobro kao i prije, a novije, koje budu koristile novi API trebale bi ponuditi još vjerodostojniji ugođaj. Navedeno također znači da bi nanovo napisani upravljački programi za starije uređaje omogućili još poneku njihovu dodatnu funkcionalnost. Sve navedeno upućuje na to da PC sve više postaje multimedijsko računalo a sve manje uredsko računalo. U projektiranju sustava 'Windows 7' Microsoft je ispitivao na što ukazuju trendovi industrijskog razvoja te na temelju toga odredio kojim tehnologijama treba posvetiti osobitu pažnju i prema njima (Windows 7 Reviewer’s Guide) to bi bilo:
o

o

o

o

o

o

o

Sklopovska poboljšanja - Podrška SSD diskovima, učinkovitija i brža bežična komunikacija, podrška više jezgrenim procesorima i novoj generaciji grafičkih kartica. Podrška 64 bit-nim mikroprocesorima. Proširenje raznolikosti i složenosti uređaja - Kako se dnevno na tržištu pojavljuje oko tisuću novih PnP uređaja, kao razni MP3 svirači ili mobilni uređaji, nužno je omogućiti njihovo učinkovito prepoznavanje i pristup prema njima. Rast mobilnog računarstva - Prijenosna računala svih vrsta (laptop na primjer) uzimaju sve veći dio tržišta zbog sve manje cijene i prihvatljivih sklopovskih osobina. To zahtjeva ekonomičniji i učinkovitiji rad operativnog sustava, povećanu sigurnost ali i jednostavnost. Više opcija povezivanja - Stalna povezanost korisnika s Internetom i servisima bez obzira da li je u pitanju žična ili bežična veza i mjesto povezivanja te jednostavnost ostvarivanja bilo koje od opcija uz očuvanje sigurnosti. Više računala po domaćinstvu - Sve više je kućanstava koja imaju više računala, za koja je nužno osigurati internu mrežnu povezanost i laku razmjenu podataka ili stavljanje podataka na raspoloživost svim ukućanima. Sve veća ulogu medija - Glazba, video, Tv, slike i slično kao u sve više sadržaja na web-u nameću zahtjev za što lakšim pronalaženjem sadržaja ovog tipa i njihove raspoloživosti. Osim toga nameće se potreba njihove jednostavne distribucije na druge uređaje, kao bežične slušalice za slušanje glazbe, projekcija filmova na drugom uređaju i slično. Ubrzani razvoj web-a - Pretraživanje Interneta sigurno je jedna od najraširenijih aktivnosti kod korisnika. Sve prisutnije Internet usluge, kao Internet bankarstvo, traže od računalnog sustava visoku otpornost od uljeza, zloćudnih programa ili bilo koje druge zlouporabe.

'Windows 7' operativni sustav raspoloživ je prema sljedećim edicijama:
• • •

Starter - Osnovna verzija, bez ikakvih naprednih osobitosti s ograničenom funkcionalnošću. Home Basic - Osnovna kućna verzija bez podržanih 'aero' osobitosti; (prozirnost prozora). Home Premium - Uključuje 'aero' osobitost, podršku za 'kućnu mrežu', podršku za napredno bežično umrežavanje, multimedijsku raspoloživost sadržaja i podršku za razne multimedijske formate i kreiranje DVD sadržaja, podršku za zaslone osjetljive na dodir i napredno prepoznavanje rukopisa. Professional - Uključuje sve prethodne mogućnosti, uz pridruživanje domena, mrežnu raspoloživost resursa i prezentacijski mod rada. Podržava 'Windows XP Mode' kao posebnu kategoriju kompatibilnosti za stariju programsku potporu. Sustav izrade sigurnosnih sadržaja (backup) je svestraniji. Ultimate - Uključuje sve mogućnosti verzije Professional, uz pridodanu enkripciju na internim i eksternim pogonima, multijezičke mogućnosti s odabirom jednog od 35 jezika za rada bez naknadne instalacije, 'DirectAccess' pristup udaljenom računalu zasnovan na IPSec sigurnosnom komunikacijskom standardu uz podršku za VPN, te izravno pokretanje operativnog sustava instaliranog u VHD datoteku. Raspoložive su sve mogućnosti 'Windows 7' operativnog sustava.

Prve dvije edicije su specifične po prilagodbi za rad na ograničenim sklopovskim resursima, i nisu raspoložive u slobodnoj prodaji. Opisi koji slijede odnose se na 32 bit-na izdanja 'Beta' (build 7000) i 'RC' (build 7100) verzije ULTIMATE edicije operativnog sustava. Tamo gdje su razlike značajne naglašene su, a u odabranim prikazima razlike se mogu odmah prepoznati po 'Feedback' spojnici koju ima 'Beta' inačica gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu, koja vodi na 'Feedback' prozor u kojem je forma za slanje primjedbi i sugestija proizvođaču. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava koja nema 'Feedback' osobitost. Razlike od velikog značaja kod navedenih verzija u odnosu na 'RTM' (build 7600) verziju također će se posebno naznačiti. Svemu prethodi 'Alpha' inačica operativnog sustava, ili neke druge programske potpore, koje je prvo uobličeno izdanje programske potpore pogodno za testiranja od strane odabranog tima ili skupa korisnika. Dakle, na neki način sugeriraju se određene zaokružene cjeline proizvoda u fazi razvoja programske potpore, u ovom slučaju operativnog sustava, te se uobičajeno tijekom razvoja programske potpore koriste nazivi za pojedine cjelovite radne verzije prema slijedećem redoslijedu: 'Alpha' => 'Beta' => 'RC' => 'RTM' => 'FINAL (RETAIL) pakovanje u šarenoj kutiji za maloprodaju'. Osim 'šarene kutije' na kojoj je otisnut broj proizvoda koji se nalazi u kutiji, razlike između 'RTM' i 'Final' verzije nema. Svaka od cjelina može imati revizije tipa 'RC1', 'RC2' ili radne verzije pojedinih

Opisanome se mogu pridodati i posebna izdanja finalnog proizvoda kao 'OEM' i 'Enterprise'. L2 i druge navedene u tom poglavlju.) vezani . U opisu je prikazana instalacija na DVA virtualna diska s po dvije particije na svakom. mada se u stvarnim uvjetima najčešće radi o uporabi jednog diska podijeljenog na više particija. a druga inačica odnosi se na pripravak pogodan za velike firme i u načelu omogućava lakšu instalaciju i održavanje od strane IT kadra firme putem mreže.. Sama instalacija vrlo je pojednostavljena i na narednim stranicama opisna je kao postupak instalacije OS na Virtual PC računalo. Na virtualno računalo 'Windows 7' instalira se kao 'Vista' operativni sustav. slika s tekstom 'Windows 7'.slika 4. Najgora moguća organizacija datotečnog sustava je uporaba jednog diska kao jedne jedine particije. Autor ovih redaka radije koristi dva manja brža diska jer se ostvaruju bolje radne performanse računalnog sustava. odnosno korisnike 'Windows' operativnih sustava općenito i pripadne im programske potpore. aero efekta u njemu nema.3) Uz navedeno. 'build 7300' i slično. pri čemu se prvo odnosi na distribuciju koju se daje uz novo računalo i ova verzija prema licenčnim uvjetima ne smije se naknadno koristiti za drugo novo računalo (jednokratna licenca vezana uz računalo).3 opisuje ulogu i način uporabe pojedinih akcija s tipkama miša. Ovisno o mogućostima operativnog sustava finalni proizvod može se nuditi u različitim izvedbama nazvanih poput imena 'Starter. Basic. za većinu korisnika svodi se na postavljanje pokazivača miša (pointer) na neku ikonu ili izbor u izborniku te poduzimanjem određene AKCIJE s TIPKOM MIŠA kojih u osnovnoj izvedbi miša ima tri: lijeva tipka (L).'. Pokazivač miša ne treba miješati s pojmom kursora .revizija kao 'build 7200'. Osnovni postupci glede manipulacije s datotekama i mapama (kopiranje. dok multimedijske sadržaje 'prži' na optičke medije za jednokratnu uporabu. START (Polazni) izbornik Korištenje 'Windows 7' operativnog sustava.4..1. prema prethodnom popisu. Pošto je Virtual PC po 'ugrađenom sklopovlju' prilično star.3. brisanje i premještanje. i oznake L1. u daljnjem tekstu koristiti će se prilikom objašnjavanja pojedinih akcija. poznavanje načina korištenja različitih kombinaciji tipki (keyboard shortcut) rad s računalom čini vrlo učinkovitim. Logo. i 4.. spojnica je prema službenim stranicama ovog proizvoda. desna tipka (D) i srednja tipka-kotačić (K). u nekim aspektima bolje od RAID polja. Poglavlja 4. a kao pričuvu za pohranu radnih podataka najčešće koristi DVD-RW i DVD-RAM medije i vanjski disk. U osnovi nadalje opisani postupak ne razlikuje se u odnosu na instalaciju na fizičko računalo..

nadzor zvuka (Speakers). Polazni {Start} izbornik i radna površina sadržava sve elemente XP-a i Viste. WE je usavršena varijanta prikaza kao na slici 4. S tri gornje ikone korisnik vrlo brzo dolazi do uređaja u računalu. pri čemu se minimiziraju svi aktivni prozori. već samo zaštita od spyware-a (Windows Defender).4. Internet Explorer (IE) i Windows Explorer (WE).2. zloćudnih programa koji omogućavaju nadziranje postupaka korisnika i slanja podataka o izvršenim radnjama zlonamjernoj osobi.1. nadogradnja virusnih definicija na primjer. Nakon njega slijedi prikaz vremena te sadržaji sistemskog izbornika.2) na lijevoj strani izbornika. U tom smislu operativni sustav ima podršku za korištenje 'prsta' glede odabira željene akcije u izbornicima. Bez obzira na raznorazna 'proširenja' funkcionalnosti miša.4. ali funkcionalne na jedan sasvim drugi način. kao upisivanje zaporke na primjer. Prva podslika naredne slike pokazuje najjednostavniju konfiguraciju prema korisniku gdje je sustavu pridodana samo antivirusna zaštita. .2. U načinu njihovog korištenja nema ništa osobitog u odnosu na prethodne operativne sustave osim više mogućnosti i ljepšeg dizajna. Novina je značajna podrške uređajima osjetljivim na dodir. glede uporabe miša i tipkovnice značajnih novina nema te je stoga za novog korisnika računala korisno pročitati uvodnu stranicu za 'Windows XP' operativni sustav.3. znači da je uočena nekakva nepravilnost koju treba otkloniti. a može se uporabiti kao na slici 4. Antivirusnu zaštitu potrebno je instalirati od nekog drugog nezavisnog proizvođača ove vrste programske potpore.3. umijeće uspješnog korištenja 'prozora' postiže se uz korištenje miša i korištenjem KOMBINACIJA TIPKI dijelom opisanih u prilogu 9h. Izravni pristup radnoj površini ostvaruje se akcijom L1 na zatamnjeni pravokutnik na desnom kraju linijskog izbornika za razliku od ikone u XP sustavu (slika 4.8. Ako ikona za upravljanje postupcima ima docrtan okrugli znak s križem.uz WINDOWS EXPLORER (WE) već su opisani u poglavlju 4. Lijeva strana linijskog izbornika sadrži najnužnije za pristup Internetu i uređaju.9 samo što se ova operacija sada naziva 'Show windows side by side' i omogućava se iz izbornika dobivenog akcijom D1 na linijskom izborniku. 'Windows 7' ne posjeduje vlastitu antivirusnu zaštitu. ikona za nadzor mrežne povezanosti (Network). Dakle. svojih podataka i učesnika u mreži kojoj pripada. pristup centru za upravljanje postupcima (Action Centre) i ikona instalirane antivirusne zaštite. pa će način korištenja prstiju i pisanja doći do izražaja u puno većoj mjeri nego dosad. Najznačajnija je lijeva tipka <ALT> koja će po pritisku promijeniti prikaz crte s alatima na način kako pokazuje slika 4.

Slika* 4.2.4. neinstaliranje kritične zakrpe i slično. kako je prikazano u animaciji na slici 4. Crveni prekriženi kružić uz zastavicu /Action Center/ na slici 4.2 Polazni izbornik Windows 7 / Desktop Linijski izbornik poslova (taskbar) i sve akcije vezane uz njega (tipkovničke kratice) veoma su slične XP sustavu kako je opisano uz sliku 4. . posvijetli se i ima nenametljivo integrirani broj 7.5.5. 'RC' verzija ovog operativnog sustava u odnosu na 'BETA' verziju ovdje prikazanu ima animiran botun {Start} na način da ima drugačiji oblik.5.2a upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava. Koncept je isti ali je prikaz mnogo ljepši. zastarjela antivirusna definicija.2b i takav oblik zadržava dok god je {Start} izbornik aktivan. Akcija L1 na zastavici otvara dodatne izbornike koji upućuju na rješavanje problema.

4.[C:] 17GB disk1 . u istom prozoru otvaraju se svi sadržaji izbornika programske potpore slično prikazu na slici 4.4b. VPC optički uređaj koji može zaposjesti (capture) jedan od fizičkih optičkih uređaja računala domaćina ili . RW RW UDF CD. Windows OS + antivirus Korisnički podaci + rezultati rada Virtualna memorija (pagefile. koji imaju odnos stranica 16:9 ili 16:10. prikazuju ikone posljednjih uporabljenih programa. aktivna Proširena. Može ih se više kreirati uz pridružena različita slova. Lijeva strana izbornika je izbornik programske potpore dizajniran tako da se u osnovnom prikazu.ISO datoteku na disku računala domaćina. folderu) na fizičkom disku. Za primjer uzete su mogućnosti koje nudi VPC za instalaciju 'Vista' operativnog sustava. za primjer je izabrana organizacija za dva diska izvan bilo kakvog RAID polja prema slijedećem: [Particija:] ( Naziv ) [C:] ( Sistem ) [E:] ( Data ) [D:] ( Progs ) [F:] ( Fun ) [M:] [S:] [T:] Vrsta particije Primarna. te će o tome i zavisiti koliko će koja particija diska zauzeti mjesta. Na ovaj način radna površina oslobođena je od pretrpavanja izbornicima preko radnog sadržaja.7-17GB / 25GB> optički 0 [R:] optički 1 [W:] .[D:] Uređaj disk 0 disk 0 disk 1 disk 1 Emulirani fizički optički uređaj pomoću namjenske programskom potpore instalirane na računalu domaćinu. logička Datotečni sustav NTFS NTFS NTFS NTFS Namjena particije Sistem.4a. Kad se akcijom L1 na natpis {All programs} sadržaj promijeni u {Back}. ROM. logička Primarna Proširena.4. Ova osobitost dolazi do punog izražaja ako se koristi nova generacija 'širokih' monitora. Kako je po izboru raspoloživo 512MB RAM-a i virtualnih 65'536GB diska (to se ne odnosi na stvarnu veličinu . 'Mrežni' diskovni uređaj u VPC koji vodi prema imeniku (mapi. na način kako prikazuje animacija na gornjoj podslici. DVD-RW.Već je rečeno da su nadzorni izbornik i izbornik programske potpore objedinjeni u jedan prozor. Nije nužno potreban. ali se može po volji konfigurirati njegov sadržaj. na način kako je prikazano u animiranoj podslici gornje slike. Desna strana prozora je nadzorni izbornik i ne mijenja se tijekom rada. slično kao na slici 4. BD ROM CD-RW. DVD. ali se do sadržaja pojedinih mapa ne dolazi otvaranjem dodatnih izbornika već se mijenja sadržaj postojećeg prema odabiru. Prema potrebama svaku instalaciju treba isplanirati.VHD datoteke koja iznosi oko 6GB).sys) + programska potpora korisnika [Temp] mapa + radne mape programa + slika ili backup [C:] i [D:] particija Veličina particije 16GB disk0 . BD-RW 682MB / 4. kada je na dnu ovog prozora aktivan natpis{All programs}.

U slučaju potrebe tada je moguće brzo 'vratiti' sliku sistemske particije i odmah dobiti funkcionalan sustav koji će eventualno zatražiti samo nadogradnju operativnog sustava i antivirusne zaštite. na primjer) radi njihovog što boljeg razdvajanja od ostatka sustava.Ostalo USB.) Ostala slova Ovisno o uređju Prema potrebi Prema potrebama korisnika Ovisno o uređju Ovakvu koncepciju autor koristi kada nema potpuno sklopovski RAID i kad se ne mora oslanjati na nepoćudna među rješenja koja koriste procesorske resurse i nekakav upravljački program za nadgledanje rada nesamostalnog RAID uređaja na matičnoj ploči.15 ima u odnosu na prethodnu tablicu još jednu manju particiju na kojoj su najznačajniji korisnički podaci (nema filmova. Naime. igara i glazbe. kako fizičkog sustava tako i VPC sustava. kako prikazuje naredna slika.Opisanu koncepciju particija na disku dobro je koristiti i u slučaju kad sustav ima samo jedan fizički disk.4. Ovako uređeni diskovi čitljivi su u slučaju potrebe s bilo kojeg računala. Mnogo jednostavniji i znatno kraći postupak od ponovne instalacije sustava i njegovog podešavanja. .. i lako se izradi i čuva slika (image) particija operativnog sustava i programske potpore. ali to nije tema abecede. ubrzava rad računalnog sustava u cjelini. Raspodjela diskova na particije prikazana na slici 4. Na taj način smanjena je na najmanju moguću mjeru količina podataka korisnika u sistemskoj particiji. operativni sustav i programska potpora međusobno su odvojeni kako bi sistemska particija bila što manja. a izmicanjem radnih mapa na zasebnu particiju korisnički podaci odvojeni se od prethodne dvije i 'izolirani'. 'Sistem' i 'Progs' particije prema primjeru. RAID rješenja primjerenija su poslužiteljima. a osim navedenog manje particije lakše se održavaju. Manje količine podataka lako je s vremena na vrijeme 'upeći' na CD/DVD medije. te se osigurati od njihovog gubitka. Glede jednostavnosti i popularizacije virtualne računalne platforme za instalaciju je izabran VPC u kojem je kreirano računalo prema predlošku za 'Windows Vista' operativni sustav. Uporaba dva diska u računalnom sustavu i raspodjela particija diskova usklađena s osnovnim programskim skupinama na prikazani način. Zaštitna kopija podataka korisnika (backup) ovisi o njihovoj količini i značaju. Za učinkovito čuvanje velike količine podataka treba se osloniti na kvalitetan RAID ili NAS. lakšeg nadzora i izrade sigurnosnih kopija (backup).

za početak pridružen je samo jedan disk.. Brži način je uporaba .. U tu svrhu treba za VPC 'zakačiti' jedan od raspoloživih izvora u kojem su instalacijski sadržaji OS.ISO datoteke (Capture ISO Image. koja se 'zakaći' za VPC kao što je prikazano u primjeru na slici 4. Pokretanje virtualnog računala izborom |Start| ne znači da će se OS automatski instalirati.vmc) i prvog virtualnog diska-datoteke (tipa .VMC datoteke (mapa na nekoj većoj particiji diska) i pripadna joj .... Prema primjeru na slici 4.5.vhd).4b. Za nazive datoteka odabrana su imena 'Windows 7.5.VHD datoteka može se pristupiti instalaciji operativnog sustava.3 Definiranje Windows 7 u VPC Izbor |New.5.vmc' i 'Windows 7a. Dakle. Po obavljanju navedenog postupka u VPC konzoli prikaže se mala slika kreiranog VPC sustava opisana s njegovim imenom u trenutnim radnim statusom. Sadržaj slike i opisni status mijenja se u skladu s trenutnim stanjem VPC računala. Kada se odredi mjesto .| sa slike omogućava uz pomoć 'čarobnjaka' kreiranje konfiguracijske datoteke (tipa .) računala domaćina. slike instalacijskog medija pohranjene na fizičkom disku. .4a to su emulirani CD/DVD uređaj [M:] u računalu domaćina ili fizički optički uređaji [R:] ili [W:] (Use Physical Drive . U realnom okolišu navedeno znači da planirani drugi fizički disk nije još formatiran ili nije ni priključen.).Slika 4.vhd'.

4 Dohvat i aktiviranje Windows 7 instalacijske ISO datoteke Navedeno nije dovoljno da instalacija operativnog sustava automatski započne. što znači da se po instalaciji neće aktivirati 'aero' efekti jer ih sklopovlje VPC-a ne može podržati. No. Slijedi instalacija programske potpore pri čemu će instalacijska procedura prepoznati uređaje koje emulira VPC.Slika** 4. VPC treba iznova pokrenuti kako bi se u postupku ponovnog uključivanja (Reset) i analize uređaja prepoznao instalacijski medij i pokrenula inicijalan instalacijska datoteka. Navedeno prikazuje podslika 4. što se tiče same instalacijske procedure i razmatranja postavki i osnovnih osobitosti operativnog sustava navedeno nije od značaja. vrlo slične kraticama stvarnog računala.4c koja je važna i zbog toga da se uoče bitne tipkovničke kratice VPC-a.5. SAŽETAK: . Treba voditi računa da ove kratice nisu nehotice dodijeljene nekoj drugoj programskoj potpori.5.

implementaciju i održavanje procesa uz pomoć skupa alata za objedinjavanje virtualnog i fizičkog okruženja. Potpuna instalacija Windows 7 U završnom dijelu instalacije.1. Uz već poznati mehanizam redovitih nadopuna (update) preko Interneta. Zahtijeva se upis || Use Name|| i ||Computer name|| samo za jednog korisnika prikazuje podslika 4. te se tijekom instalacije ne traži upis zaporke koja mu pripada kako je uobičajeno u instalaciji 'Windows XP' operativnog sustava. Osim različitih verzija proizvoda operativnog sustava 'Windows 7'. što je jako povoljno rješenje za uporabu na moćnijim PC računalnim sustavima ili manje zahtjevnim poslužiteljima. tijekom izvršavanja pet faza prikazanih na slici 4. Još jedna od osobitosti je da je 'Windows 7' OS po verziji usklađen s poslužiteljskom verzijom 'Windows Server 2008' jer obje inačice imaju datotečni sustav i jezgru operativnog sustava verzije 6.10a. Službene inačice OS-a još uvijek nisu dostupne.5.5. što u duhu razvoja višenitnih i višejezgrenih procesora ima veliki značaj. rada s moćnijim mikroprocesora i slično. Sigurno će biti razlika u odnosu na opise koji slijede. Ime i prezime korisnika može se naknadno dopisati u polje za opis korisnika. odnosno onemogućen je. omogućujući korisnicima da koriste jedan unificirani okoliš za kreiranje. vrlo je vjerojatno da će se mnoštvo korisnika slijedećih nekoliko godina družiti s ovim operativnim sustavom. više računala na istoj sklopovskoj platformi. Navedeno je odgovor na zahtjevne profesionalne potrebe.Opći dojam je da 'Windows 7' donosi znatna poboljšanja glede stabilnosti operativnog sustava i uporabljivosti računala koje ga koristi. Navedena verzija omogućava da se u rad može upregnuti do 256 procesora. na raspolaganju je i 64 bit-na verzija operativnog sustava. još jedno ponovljeno pokretanje računala kao završno pokretanje operativnog sustava glede njegove prve uporabe te stoga treba upisati korisničko ime i ime računala. Dakle. Također podržava VHD format datoteka. .9 i višekratnog ponovnog pokretanja računala slijedi kompletiranje instalacijskih datoteka i aktiviranje potrebnih servisa (peta faza). glede mogućnosti dohvata većih memorijskih resursa. što znači da se VHDpodržava kao bilo koji uređaj za pohranu podataka. i vjerojatno će se proizvod nuditi u nekoliko verzija kao dosadašnji. To stvara mogućnosti za smanjenje operativnih troškova. Za očekivati je da će upravljački programi uređaja usklađeno izdavati za obje verzije operativnog sustava. Kao što je već navedeno korisnik 'Administrator' podrazumno nije dozvoljen.

vremenske zone i tipa umreženosti Po upisu korisničkog imena i imena računala. Prilikom kreiranja korisnika vrši se izrada pripadne mu mape i kopiranje pripadnih mu datoteka na . Slijedi forma za upis serijskog broja proizvoda ključa (Product key).5. nakon čega slijedi upit za odabir vremenske zone (slika 4. Za pripadnost internoj kućnoj mreži treba izbrati |Home network|prema slici 4. na primjer |Use Recommended Settings| kao najjednostavniju.10 Definiranje korisnika. Potom treba izabrati jednu od tri grupe postavki konfiguriranja sustava.10c.10c).ISO datoteci i dobije se po prijavi i popuni osobnih podataka i njihove verifikacije glede autorizacije preuzimanja.Slika** 4.5. jer su opisi jako slični. Serijski broj ove verzije pripada besplatnoj preuzetoj . Treba pažljivo pročitati što pojedine vrste mrežne pripadnosti omogućavaju. naredna akcija koja se od korisnika zahtijeva je upis zaporke i ključne riječi koja omogućava upis nove zaporke ako se ista zaboravi. te treba uključiti oznaku za aktiviranje proizvoda po prvoj prijavi na Internet.5.10b) i izbor načina pristupa mreži (slika 4. Korisnik se računalu ne identificira po korisničkom imenu već po broju koji se korisniku dodjeljuje (ID korisnika) i kojeg korisnik ne vidi.5.

5. Uvid u 'Device manager' prikazuje koji su se uređaji instalirali.5.11 izdvojeni su pregledi uređaja koji su karakteristični za VPC.5. Pri tome se rezolucija prikaza na ekranu automatski prilagođava mogućnostima grafičke kartice ali za ovu priliku promijenjena je na 800x600 kako bi slike bile prihvatljive za ovo sjedište. ID je važan glede dodjela prava na datoteke. Slika 4.12 Instalacija VPC datoteka . stvara se novi korisnik koji ima drugačiji ID i kreira se grupa datoteka koja pripada novom korisnika tako da se na sustavu nalaze dvije grupe imenika s različitim ID kojima polazni imenici nemaju isti naziv iako oba započinju istim imenom korisnika. Na slici 4. Nakon izbora vrste mreže instalacija operativnog sustava se završava.osnovu pripravljenih obrazaca.11 Uređaji VPC računala Slika 4. Ako se potom se kreira novi s istim imenom. tako da se onemogućava čitanje podataka koji korisniku ne pripadaju. Ako se korisnik izbriše nakon instalacije pripadne mu datoteke automatski se ne brišu već samo njegov ID i naziv u bazi korisnika. Datotekama se dodjeljuje spomenuti ID.

iso' koja se nalazi u mapi u kojoj je instalirana VPC programska potpora. Nakon instalacije ovog dodatka VPC se automatski nanovo pokreće (Reset) pri čemu oslobađa prikačenu 'VMAdditions.5.iso' datoteku i slijedi uvodni ekran kao na narednoj slici.12) koji omogućavaju da se u VPC instalira programska potpora koja omogućava da se odabrana mapa na fizičkom disku vidi kao mrežni 'mapirani' disk u VPC računalu. ali još uvijek ne zna kao pristupiti fizičkom disku niti u potpunosti prepoznaje sve uređaje. Za tu svrhu služi datoteka 'VMAdditions. ne prepoznaje sva svojstva emulirane grafičke kartice ni emulirani glazbeni uređaj.ISO datoteka i 'zakačiti' navedenu.VPC vidi sve fizičke uređaje računala i kojem se nalazi. Treba osloboditi instalacijsku . . malo pričekati dok se sadržaj navedene datoteke ne aktivira i zatraži potvrdu za instaliranje dodataka u sustav (slika 4.

Slika* 4. i slijedi ponovna prijava na sustav s definiranim korisničkim_imenom i zahtjevom za upis zaporke. Akcija L1 u prozoru VPC automatski mu dodjeljuje miša kao uređaj i miš postaje zarobljen u prozoru VPC-a.5. Oslobađa se pritiskom na tipku <Alt Gr> (desna tipka <Alt> na tipkovnici). Kratka napomena glede pokazivača miša.ISO datoteku s dodacima. . Nakon uspješne prijave korisno je 'osloboditi' .13 Inicijalni logo 'Windows 7' prilikom uključivanja računala Nakon rotirajućih 'zvjezdica' pojavljuje se logo 'Windows' operativnih sustava. koja vjerojatno nije zaboravljena:-).

prijavi na sustav. Izbor uz crveni botun za gašenje (pravokutnik sa strelicom) omogućava gašenje računala ili ponovno pokretanje računala iz početka (Restart). Plavi botun u donjem lijevom uglu daje u novom prozoru pisane i govorne upute (valjda se navedeno neće izbaciti u finalnom proizvodu) o dodatnom podešavanju funkcionalnosti sustava glede olakšane uporabe računala.5. Kada se korisnik uredno akcija <CTRL> + <ALT> + <DEL>. već poznata odnosno <Right .Slika* 4.14 Prijava definiranog korisnika na sustav i njegove moguće akcije U gornjem lijevom uglu prikazanog desktop-a nalazi se botun koji aktivira izbornik za odabir odgovarajućeg rasporeda slova na tipkovnici.

odnosno operativni sustav mora biti aktivan. Radnja dodavanja mape na raspolaganje obavlja se uz 'upaljeno' VPC računalo. Odabir slova diska je proizvoljan. nudi dodati izbor koji se prekida izborom | Cancel|. imenik) koja se u postavkama aktiviranog VPC RAČUNALA izborom /Edit/~/Settings/~|Shared Folfers| proglasi (mapira) kao disk. Ovaj izbor prikazuje podslika 4.5. Ako korisnik na računalu ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeno korištenje više VPC-a. Na ekranu se skrivaju svi sadržaji i ostaje samo prijava za otključavanje. odnosno prekinuti trenutne aktivnosti. Ako postoji potreba za pristupom još jednoj mapi fizičkog diska iz VPC. na nekoj particiji diska izradi se mapa (folder.5. Kako bi se radni produkti iz VPC lakše prenijeli na fizički disk i postali dostupni resursima računala domaćina za VPC. Slika 4. Naravno novo pridruženo slovo ne može biti već uporabljeno slovo. a za ovaj primjer uzeto je slovo [S:] prema planu u prethodno ustanovljenoj tablici. navedeno se dopiše novim upisom uz postojeći koji je prikazan na desnoj strani naredne slike.14b iz kojeg je najinteresantnija opcija zaključavanja računala. na opisani način može se ostvariti razmjena podataka .ALT> + <DEL> u VPC prozoru.15 Pridruživanje fizičke mape diska VPC-u kao virtualni disk Navedeno je jedna jako dobra osobitost Virtual PC programske potpore. moment kad se na kratko mora napustiti radno mjesto a ne želi pogasiti sve prozore i isključiti računalo.

Aktiva se uobičajenom kombinacijom tipki <Windows> +<E> i prikaz sadržaja računala informativniji je i ima dodatna polja za drugu vrstu informacija van uobičajenih. Dovoljno razloga za profesionalca da za svakodnevni rad koristi zaista moćno računalo. Dakle uz raspoložive virtualne diskovne resurse raspoloživi su i fizički diskovni resursi definirani pomoću VPC.između njih. Prozor 'Windows Explorer' po sadržajima je znatno je bogatiji sadržajima od svoje starije brače (kao na primjer na slici 4. .8. Naredna slika prikazuje stanje diskovnih resursa do momenta koji je na ovim stranicama opisan. pokusa ili nastave u ovom području ostvarena na ovaj način značajno se povećava. Ako fizičko računalo ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeni rad više VPC-a. No ono što posebno oduševljava je što VPC računala ne moraju imati iste mrežne postavke niti pripadati istoj mrežnoj grupi. a ni XP nije mnogo učinkovoitiji). razmjenu podataka između njih posredstvom zajedničke raspoložive mape lako je ostvariti. Učinkovitost vježbanja.3. VPC disk [S:] vidi se kao mrežni resurs. kako prikazuje naredna slika.

16 Stanje diskovnih resursa računala i VPC nakon instalacije OS Virtualni disk podijeljen je na dvije particije (dva logička diska) od kojih je samo jedna dostupna. Navedeno se radi pomoću čarobnjaka za kreiranje novog diska. virtualni naravno. Na njoj je instaliran operativni sustav.Slika 4. . formatirana i ujedno time primarna i aktivna. a način dodavanja novog fizičkog diska prikazan na narednoj slici.5.5. Na slici 4. Da bi se realizirala planirana instalacija prema pripravljenoj tablici treba u sustavu pridružiti još jedan disk.16 navedeno se očituje u podatku o veličini diska [C:] i njegovom zauzeću. Dodavanje novog fizičkog diska obavlja se kroz postavke VPC KONZOLE izborom /Action/~/Settings/ uz 'ugašeno' VPC računalo. odnosno operativni sustav ne smije biti aktivan. što disk [D:] nema.

5.17 Pridruživanje drugog diska VPC-u Postupak korištenja čarobnjaka nije objašnjen ni u opisu VPC-a. Da ne bude zabune. pa se tako novi izrađeni disk nazvan 'Windows 7b. pridodaje izborom |Browse.vmc' datoteci.vhd'.vhd' još uvijek ne vide. za detaljnije upute kao i uvijek treba konsultirati literaturu ili pokrenuti čarobnjaka (Botun |Virtual Disk Wizard|) i slijediti upute koje su vrlo kvalitetno napisane. izrađen pomoću čarobnjaka. Navedeno će se naknadno izvršiti administratorskim alatima i tek tada će se podaci za drugi disk upisati u MBR i postati vidljivi operativnom sustavu.| i odabirom izrađene 'Windows 7b.5. prikazane particije [C:] i [D:] na slici 4. dok se sadržaji 'Windows 7b. Nije na odmet još jednom spomenuti da se svi zapisi o konfiguraciji VPC čuvaju u pripadnom mu 'Windows 7.Slika 4. Osnovno podešavanje Windows 7 . Ponuđenu lokaciju za virtualni disk i njegov naziv može se po volji promijeniti.vhd' kreirane kako je objašnjeno na prethodnoj stranici.. jer na fizičkom disku još nisu definirane niti formatirane logičke particije diska.16 logički su diskovi fizičkog diska 'Windows 7a.vhd' datoteke..

Upravljački sustav (Control Panel) sadrži popriličan broj ikona-alata za podešavanje operativnog sustava. U nastavku su opisana osnovna podešavanja sustava.5. Osim toga svaki od naziva odvojen trokutićima ujedno je spojnica prema pripadnom prozoru što uz poboljšanu navigaciju kroz izbore u velikoj mjeri olakšava odabir bilo kojeg od prozora navedenih u formi. dok je potpuna konfiguracija sustava i dio podešavanja glede korisničkog sučelja opisan u poglavlju 4.Podešavanje operativnog sustava podrazumijeva konfiguriranje sustava. Put do svakog od alata lako se prati u formi koja je na narednoj slici zaokružena crvenim pravokutnikom u kojoj su trokutićima odvojeni pojedini pojmovi preko kojih se je došlo do željenog skupa alata. Tako je prema narednoj slici izvršen odabir {Control Panel}~/All Control Panel Items/.3. . a sama konfiguracija sustava u osnovi se može podijeliti na dio koji se odnosi na sam sustav i na dio koji se odnosi na korisničko okruženje. te potom odabir /All Control Panel Items/~/Administrative Tools/ kako prikazuje naredna podslika. U navedenoj formi lako se prate sve akcije. Crvenim pravokutnikom zaokružena forma zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora.

518b iza jedne od ikone pojavljuje obris druge.18 Sadržaj upravljačkog prozora / Pristupanje alatima za uređivanje sustava Na slici 4. Slika 4.Slika** 4. jer tipkovnica s dvostukim oznakama gotovo da više nema. Ako programska potpora dozvoljava uporabu još sesija adekvatno broju aktivnih sesija odgovara broj pridruženih dodatnih obrisa osnovnoj ikoni. što ukazuje da se navedena programska potpora izvršava u dvije sesije.18a na desnoj strani radnog izbornika prikazuje aktivnu ikonu za odabir odgovarajućeg rasporeda slovišta tipkovnice i crveni prekriženi kružić koji upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava i stoga nužnost provođenja odgovarajuće AKCIJE.5. odnosno u dva zasebna prozora. a konfiguracijski problem je riješen instalacijom besplatne antivirusne . Glede jednostavnosti uklonjena je ikona za izmjenu rasporeda slovišta tipkovnice.5.

te se može pristupiti uređenju diska akcijom D1 koja omogućava izborom kreiranje jednostavne primarne particije.18c.programske potpore na što je zastavica (Action Center) sa crvenim prekriženim kružićem upozoravala.5.18c ukazuju da je dio sadržaja iz 'BETA' verzije u 'RC' verziji uklonjen. Svrha opisanih akcija je dohvat alata pod izborom |Computer Management| koji omogućava završne radnje zacrtane u planiranoj tablici. Umjesto male ikone u traci s lijeve strane prozora glede izmjene sadržaja prozora prema tematskim skupinama. U popisu se vide svi virtualni diskovi i dostupni optički uređaj. Izbor |New simple volume.. Ovim alatom nije moguće kreirati proširenu particiju i logičke diskove u VPC okruženju. korisniku je raspoloživ izbornika /View by:/ u kojem se odabire tematski prikaza u ovom prozoru.. Prva od narednih podslika prikazuje stanje po dodavanju dugog virtualnog diska koji još uvijek nije definiran. prikaz s velikim ikonama i prikaz s malim ikonama. Razlike u slici 4. Disk [S:] je dio načina prikaza mape fizičkog diska u VPC sustavu. Tamniji pravokutnik skroz na desnoj strani linijskog izbornika (taskbar) je spojnica za dohvat radne površine (desktop). Razlog navedenom je i uklonjanje podrške za 'Tablet PC' u ovom primjeru.18a i 4. nije uređaj za pohranu podataka VPC-a i ne vidi se. Drugi dodani disk prema planu treba podijeliti na dvije particije.| za kreiranje particije diska prikazan je na drugoj podslici. Rezultat opisanih intervencija prikazuje slika 4.5. jer u VPC instalaciji nije od značaja.5. U 'RC' verziji operativnog sustava broj raspoloživih sadržaja za podešavanje sustava je manji i ikona upravljačkog prozora je drugačija.5. sadržaj upravljačkog prozora u 'RC' verziji je nešto drugačiji kako prikazuje slika 4.18b u sistemskom izborniku. . U odnosu na ovdje prikazanu 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava.

Prilikom kreiranja particija diska. Automatski dodijeljeno slovo optičkom uređaju preinačeno je u slovo [T:]. Bitna osobitost VPC je da istovremeno može prihvatiti samo jedan optički uređaj i to samo onaj koji je trenutno 'prikačen' preko izbora /CD/~/Capture ISO Image…/.Slika** 4.19 Uređivanje diskovnih particija Osim navedenog moguće je promijeniti ime particije. Ovu preinaku treba napraviti prije uređivanja preostalih particija diska kako bi se oslobodilo slovo 'E' glede daljnje preraspodijele slova particija virtualnih diskova. Treća podslika prikazuje stanje nakon svih obavljenih izmjena oznaka particija prema planu. podaci o njima upisuju se MBR zapis diska i tako postaju stalno raspoložive operativnom sustavu.5. pridruženo joj slovo i još pokoji parametar. nazivi pojedinih particija i pridružena slova particijama i optičkom .

gdje je moguće isključiti ili uključiti pojedine osobitosti radne površine (desktop) slično prikazu na slici 4. Slika** 4.22...5. Nealocirani prostor potrebit tijekom instalacije operativnog sustava u 'Beta' verziji iznosi 201MB (kao na slikama) dok u 'RC' verziji iznosi 101MB.20c) u kojem je moguće promijeniti ime računala i radnu grupu kojoj će računalo pripadati. osobito na računalima sa slabijim sklopovljem. S desne strane treće podslike prikazan je izbornik iz kojeg se vidi omogućen rad s virtualnim diskovima kao uređajima što je navedeno kao jedna od usluga jezgre ovog operativnog sustava.20b.20 Podešavanje sistemskih osobitosti Promjena radne grupe obavlja se izborom jahača i botuna ||Computer Name|| ~|Change.5. Izbor |Environment variables..5.uređaju.| uvod je u promjenu postavljenih vrijednosti varijabli okruženja korisnika i sistema koje se vrše prema slici 4.5. moguće je podesiti 'dekoraciju' desktopa prema željama. umjesto podrazumne radne . Što će se izravno prikazati korisniku u vidu ikona na desktop-u određuje se postavkama na slici 4.| unutar ponuđenog prozora pri čemu se otvara prozor s nazivom 'Computer Name/Domain Changes' (slika 4.4.21. Glede povećanja performansi..

Naredni skup slika prikazuje kako virtualnu memoriju prebaciti na [D:] particiju i proglasiti je nepromjenjive veličine. a virtualna memorija.5.20b moguća su akcijom D1 na radnu površinu (desktop) te izborom /Personalize/ i potom izborom /Change desktop icons/ u novom prozoru.[C:]. IP adresu i ostale mrežne parametre automatski dodjeljuje SOHO mrežni uređaj. Podešavanja prema slici 4.5. ali njegov upravljački uređaj hibridnog tipa (čip uz nadzor upravljačkog programa u operativnom sustavu) ne obećava lak oporavak u slučaju kvara.sys.21 Podešavanje virtualne memorije . Programska potpora potom se instalira na [D:].16 i 4. Istina.5. Na taj način aktivnosti glede čitanja datoteka operativnog sustava i instalirane programske potpore s diskova odvojene su u cjelokupni sustav brže radi. RAID 0 polje donijelo bi brze performanse. U duhu planirane organizacije računalnog sustava zamišljeno je da se operativni sustav instalira na prvu particiju prvog diska .5. a to je u suštini izbor /Contol panel/~/All Control Panel Items/~/Personalization/ sa slike 4.grupe 'WORKGROUP' koja se prikazuje u donjem lijevom uglu slika 4.18.5. datoteka pagefile. Slika** 4.23b. a podešavanje istih opisuje poglavlje o mrežnim postavkama.[D:]. kao prva datoteka na prvoj particiji drugog diska .

a ako je raspoloživa minimalna količina RAM-a dobro je ostaviti da veličinu virtualne memorije operativni sustav prema potrebi dinamički mijenja ali opet na zasebnoj particiji. nužno je za svaku particiju izabrati |Cusom size:| i odabirom | Set| aktivirati upisane vrijednosti. kako bi datoteka virtualne memorije zauzela staze diska kojima se najbrže pristupa jer su na samom početku diska. pošta …). ubrzava se sam sustav jer je virtualna memorija kompaktna i time sadržaji u njoj brže dohvatljivi.sys. Premještanje virtualne memorije na [D:]particiju diska treba obaviti prije instalacije bilo kakve programske potpore na tu particiju. i lakše je vratiti spremljenu sliku particije (backup) operativnog sustava ako dođe do njegovog oštećenja (zaraze virusima na primjer). a to su često tvorničke OEM ponude. . Opisani postupak podjele diska na particije dobro je napraviti i ako se koristi samo jedan fizički disk. Instalacija koja je izvedena tako da je sve na jednoj particiji diska najgore je moguće rješenje. datoteka pagefile. Na taj način se osigurava razdioba operativnog sustava i korisnikovih podataka što podrazumijeva novu lokaciju korisnikovih radnih mapa. dobro je već u ovom koraku promjeniti sadržaj varijabli okruženja i time mjesto za privremene zapise koji nastaju tijekom instalacije i koji se automatski NE BRIŠU i nikom ne trebaju već samo zapunjavaju disk 'smećem'. Upisom vrijednosti 0 za [C:] poništava se virtualna memorija na ovoj particiji. U duhu izmicanja radnih mapa koje se pune privremenim sadržajima i mapa koje sadrže dinamičke podatke korisnika (dokumenti. na kojima se može naći i programska potpora koja ima licenčna prava na par mjeseci nakon čega nije od koristi ako se ne kupi.Dakle. Ako se ostavi da operativni sustav odlučuje o njenoj veličini vrlo brzo će se fragmentirati zbog učestale promjene veličine i sustav će se u cjelini s vremenom usporiti. Fiksnu vrijednost virtualne memorije dobro je koristiti kad ima dovoljno fizičkog RAM-a (više od 2GB) u veličini jednakoj veličini RAM-a do 150% veličine RAM-a. Virtualna memorija. ostati će uvijek defragmentirana (u jednom cjelovitom komadu) ako joj je zadana fiksna vrijednost.

Podslika 4. . Kako ovaj imenik sadrži uglavnom nekorisne i iskorištene sadržaje može se slobodno sve u njemu obrisati. Ako se navedeni privremeni sadržaji redovito ne brišu mogu s vremenom dobro zapuniti disk i usporiti računalni sustav.4. Nesreća je što svi ovi zapisi ostaju u registru i opterećuju ga. U odnosu na sliku 4.Slika 4.23b pokazuje stanje nakon što su obavljene sve izmjene po planu.BAT datoteke prilikom uključivanja računala kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4.5. kako pokazuje naredna slika na kojoj se može pročitati sadržaj varijabli okruženja %TEMP% i %TMP%. bilo tijekom rada ili automatskim pokretanjem .5. te i registar treba povremeno čistiti.22 Podešavanje varijabli okruženja korisnika i sustava Prihvaćene upisane postavke odmah su aktivne.2.5.16 može se uočiti da [D:] particija nije prazna jer je na njoj datoteka virtualne memorije.

23 Pregled sadržaja varijabli okruženja / Potpuno uređene particije U popisu koji slijedi po zadanoj komandi u primjeru na gornjoj slici vidi se u prvom retku verzija datotečnog sustava (v6.1) kao i vrijednosti svih varijabli koje sustav koristi. a sustavu su pridodani mnogi kontrolni i upravljači mehanizmi što ga čini prilagodljivim za različita okruženja.2b.Slika* 4.1 ili 4. Uz nove .5. Dakle. Do komandnog prozora dolazi se upisom ključne riječi CMD (ili cmd) u formi za traženje prema slici 4.5. Ako se korisnik želi baviti izradom komandnih procedura (batch datoteka) ovaj popis mu može poslužiti kako bi automatizirao neke radnje koje bi inače morao obavljati 'ručno'. instalacija 'Windows 7' operativnog sustav u odnosu na starijeg XP brata u velikoj mjeri je pojednostavljena.5.

6.koncepcije sklopovskih komponenti i učinkovit način korištenja njihovih resursa može se očekivati značajna računalna moć na stolu običnog korisnika.3.5. a podešavanje za ADSL povezanost u osnovi se obavlja kao na slici 7. Slika** 4. Podešavanjem same povezanosti s Internetom bavi se jedno od narednih poglavlja. ako je bude znao uporabiti:-). Naredna slika ilustrira povezanost VPC računala s mrežom.24 Mrežna povezanost / Ažuriranje programske potpore / Pregled Interneta .

nužno je instalirati antivirusnu zaštitu.24b pokazuje kako se kroz ostvarenu komunikaciju ažurira programska potpora za zaštitu od virusa. na primjer u [F:\TEMP].4. te iz tog imenika izvršiti instalaciju.4.vhd datoteku).24c prikazuje jednu od mnogobrojnih stranica na sjedištu časopisa BUG kroz preglednik 'Internet Explorer'.25.Podslika 5. već instalacijski program treba najprije kopirati u imenik na fizičkom disku kojeg VPC vidi kao disk [S:]. SAŽETAK: Opisani postupak instalacije i osnovnog podešavanja procedura odnosi se na instalaciju u virtualno računalo. a podslika 5. Posljednja akcija je aktiviranje operativnog sustava koja se odvija između računala korisnika i poslužitelja Microsoft-a. Pod izradom se misli na korištenje preuzete ISO datoteke uz poštivanje licenčnih prava. Tada nestane upozoravajući križić u crvenom krugu uz zastavicu u sistemskom izborniku. Prilikom instalacije na fizički disk u sastavu stvarnog računalu postupak je gotovo identičan uz neke male razlike koje treba poštovati. No da bi računalo bilo potpuno funkcionalno na mreži. . bez straha od eventualne zaraze.  Izraditi-kupiti instalacijski optički medij s 'Windows '7 operativnim sustavom.5. što se može s instalacijskog CD-a ili . što je prema prethodnim slikama [S:]. ili se instalacijski program kopira u imenik kojeg VPC vidi kao mrežni disk. koji ukazuje na nužnost izvršavanja nekakve AKCIJE opisane u prozoru zastavice.5. Rezultat instalacije jednog besplatnog antivirusnog programa vidi se prema ikoni kišobranu prikazanoj na slici 4. Osim toga instalacija sustava u VPC okruženju praktična je primjena Virtual PC programske potpore opisane u poglavlju o specifičnim informatičkim pojmovima. a otuda ga treba kopirati u neku od mapa VPC diskova (u stvari u .25a (koji se ne vidi) u kojem piše 'Windows is activated' i 'Product ID: XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX' (broj proizvoda generiran na temelju unesenog serijskog broja . No instalacija programske potpore ne može izvršiti otuda.ključa). po čemu slijedi promjena zapisa u dnu slike 4.ISO datoteke 'dohvaćenih' od strane VPC. Kroz opis instalacije operativnog sustava ukratko su popisane pojedine postavke sustava s prikazima koji su uporabljivi za dodatna objašnjenja u poglavljima koja slijede.

nov i nekorišten započeti instalacijsku proceduru pomoću optičkog medija na kojem je operativni sustav. • Ako je fizički disk potpuno prazan. Ustvrditi stanje na tvrdom disku. kao kod Windows XP operativnog sustava. pomoću pripravljenog BartPE medija i odgovarajućeg programa u prvi fizički sektor diska upisati nule. Podaci o particijama i oznaka aktivne paticije s koje će 'krenuti' OS upisuju se u prvi fizički sektor diska (BOOT sector). ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke odijeljene od operativnog sustava. U tu svrhu mogu poslužiti neki pomoćni programi kao skup alata 'TweakNow PowerPack' ili 'Glary Utilities' i slični. izraditi sliku sistemske particije i pohraniti je na neku drugu particiju ili medij. Može poslužiti bilo kakva kompilacija pomoćnih programa koja omogućava fizičko brisanje podataka na prvom fizičkom sektoru diska. U BIOS-u računala podesiti sekvencu traženja BOOT uređaja (boot order) na način da je optički uređaj prvi kojemu se pristupa. ima nebitne sadržaje. . • Ako je disk već korišten. Vrši se u suštini migracija na novi operativni sustav na način da se od starog OS zadrži samo potrebno. Opće značajke OS . • Ako je disk već korišten.' ili slično. odmah je po brisanju nanovo izraditi te na njoj započeti instalaciju novog OS. tijekom instalacije treba izbrisati aktivnu particiju sustava na kojoj je poziv prema postojećem OS. i nisu potrebni sadržaji upisani u BOOT postavke. U suštini briše se zapisana particijska raspodjela i disk se vidi kao potpuno nov i nekorišten. ukomponirane na instalacijski medij. ili koristiti isporučene upravljačke programe na optičkim medijima priloženim uz uređaje... • Ako je disk već korišten. Kad se instalacija operativnog sustava završi i izvrši osnovno podešavanje.5. najčešće [C:] particija. ostane ponešto privremenih nekorisnih datoteka i mapa koje je zgodno izbrisati.    Pripraviti sve najnovije upravljačke programe (drivers) bilo objedinjene na jednom optičkom mediju.1. osobito ako je u njima zapisano nešto kao 'Press the R key to begin the repair process. kao neki naknadno instalirani korisnički programi koji su bili na [C:] particiji. Ipak treba pripaziti prilikom čišćenja nekorisnih sadržaja. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke i programe ukomponirane u sadržaj operativnog sustava. Izvršiti podjelu diska na particije prema unaprijed pripravljenom planu. novi OS može se instalirati 'preko' starog. Naravno nakon instalacije. osobito ako se nakon svega pristupa čišćenju registra.

Nije ni za zanemariti ni činjenicu da implementacija novih tehnologija traži i drugačiju vrstu sklopovlja. bio bi otprilike slijedeći: Procesor: Radna memorija: Tvrdi disk: obveznog Optički disk: Monitor: Grafika: Procesor 800MHz.Da je svaki novi operativni sustav firme Microsoft sve gladniji što se tiče sklopovskih resursa već je odavno poznato. analogno XP prikazu. bez 'aero' b. . ako se izvrši usporedba s prethodnim izdanjima. mada se za poslužiteljske potrebe koriste 'napredniji' proizvodi. Za 64 bit-nu (x86-64 ili skraćeno x64) inačicu operativnog sustava preporuča se najmanje 2GB radne memorije i minimalno 20GB diskovnog prostora za instalaciju. kao 'Intel XEON' i slični. i konačno ljepšeg dizajna. Tehnologije koje koriste uređaje osjetljive na dodir zahtijevaju specifično sklopovlje koje u konačnici znatno povećava resurse i cijenu računalnog sustava. miš osobitosti) memorije osobitostima) osobitostima GPGPU osobitosti) Periferije: Dakle. to je cijena uvođenju mnogih novih mogućnosti i podrška novim tehnologijama. te čipset i procesor sposoban za sklopovsku virtualizaciju uz uključeni 'Intel VT' ili 'AMD-V' u BIOS-u. s 'aero' c.) DirectX 9 s 32MB RAM-a (osnovna funkcionalnost.) DirectX 11 s 512MB RAM-a prema WDDM (Windows Display Driver Model. Istina. Tehnički minimum za koji bi trebalo zadovoljiti za 32 bitnu (x86) inačicu operativnog sustava. Prevedeno to znači: KUPI NOVO RAČUNALO! Da ali kakvo? Stoga prilikom kupnje novog računala i instalacije operativnog sustava treba pomno proučiti značajke sustava i koji su opći zahtjevi koje treba zadovoljiti kako bi se odabrala konfiguracija prema želji ili mogućnostima.) DirectX 9 s 128MB RAM-a uz 1GB radne (osnovna funkcionalnost. Gotovo svi današnji mikroprocesori mogu nekom od tehnologija adresirati memorijski prostor veći od 4GB (32 bit-na adresa). 'Windows 7' može se instalirati i na slabija računala ali neće biti raspoložive sve njegove funkcionalnosti. Navedeno nije rješenje za starije računalo ili programsku potporu koja 64 bit-ne pogodnosti ne može iskoristiti. Za načina rada u 'Windows XP modu' (Windows Virtual PC) potrebno je dodatnih 1 GB RAM-a i dodatnih 15 GB slobodnog prostora na tvrdom disku. 'aero' i HDMI sučelje za multimedijske potrebe tipkovnica. podrška za SSE2 ekstenzije (višejezgreni od 1GHz> preporučljivo) 512MB (1GB> preporučljivo) 16GB raspoloživog prostora diska od 20-40GB DVD uređaj Super VGA monitor a.

Adresne mogućnosti i 'veličina' podatka su osobitosti koje kod operativnog sustava i računalnog sustava ne moraju biti iste. koja na nasumičan način u radnoj memoriji računala razmješta područja s ključnim podacima... Čini da se ove 'male' nekompatibilnosti rade ne bi li se udovoljilo korisnikovim 'multimedijskim' prohtjevima i naprednim grafičkim mogućnostima glede igara. ili s odgođenim djelovanjem na način da će se dana XY izvršiti silovito traženje resursa od poslužitelja neke firme i njeno poslovanje onemogućiti DoS napad (Denial of Service). dok će novije igre zahtijevati i znati koristiti naprednije tehnologije (Core i7. Uz to treba da podržava DirectX 11 kako bi se napredne mogućnosti grafičke kartice (detaljnije i 'životnije' slike.25b). ASLR je učinkovita zaštita od zlouporabe računala.5. a stvarni napadač koji će svoje tragove prisutnosti na vrijeme odstraniti ostaje nepoznat. što nadalje podrazumijeva za takvu platformu pisane upravljačke programe i programsku potporu i drugačije alate za izradu programske potpore.Treba naglasiti da se za 64 bit-ni operativni sustav podrazumijeva da zna 'raditi' s 64 bit-nim podacima.. Ovo rješenje zlonamjernima otežava da predvide lokacije u memoriji koje trebaju napasti da bi izazvali zapunjenje međuspreme procesora (buffer overflow).. ima integriranu sklopovsku potporu za MPEG-2 (H. višenitnost obrade. WDDM je model arhitekture grafičkih upravljačkih programa koji osigurava funkcionalnost potrebnu za prikaz sadržaja na radnu površinu.).264) čitanje video zapisa i vlastitu video-memoriju od barem 512MB.262) i MPEG-4 (H. Arhitektura koja se u suštini temelji na već navedenom DirectX 11 (slika 4. pored već uobičajenih osobitosti.izvršavanje negrafičkih zadaća) u potpunosti iskoristile. DirectX 11. Za očekivati je da će se postupno priječi na 64 bit-ne sustave po svim osobitostima računalnog sustava. kod računalnog sustava podrazumijevaju različite izvedbe čipseta i sabirnica. uskraćivanje raspoloživih resursa poslužitelja drugim korisnicima zbog njegove preopterećenosti. kreiranje mozaika. Osobitosti računalnog sustava nekad podrazumne samo za poslužiteljske platforme polako zadiru u uredska/kućna računala.) i operativnog sustava (GPGPU . 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ASLR (Address Space Layout Randomization) tehnologiju. Koristi se od 'Vista' operativnih sustava nadalje i između ostalog omogućava 'aero' osobitost. U uz 'Windows 7' ili 'Windows Vista' ide 'Office 2007' koji opet traži svoje resurse i svi su izgledi da će opet za ugodan rad vrijediti pravilo: sve preporučeno višestruko pomnožiti i uzeti GRAFIČKU KARTICU koja. Na ovaj način uz dovoljno postavljenih 'kukavičjih jaja' poslovanje neke firme putem Interneta može se onemogućiti. A što s igrama? U ispoliranoj verziji 'Windows 7' operativnog sustava sve dosadašnje igre trebale bi uredno raditi. . u sebi uključuje komponente DirectX 10 i DirectX 9 glede kompatibilnosti sa starijom programskom potporom. Zlouporaba može uslijediti u obliku postavljanja zloćudnog koda koji će napraviti neku štetu odmah brišući podatke i slično. što omogućava NAPADAČU (domaći izraz za informatičke razbojnike) dobivanje administratorskih ovlasti nad računalom.

4.5. certifikata i ostalo vezano uz Internet usluge (Windows Credentials). a osobitost kreiranja kućne grupe korisnika (HomeGroup and Sharing) doprinosi dodatnoj zaštiti podataka raspoloživih kroz mrežu. UAC na dijelu prikazan je na slici 4. U odnosu na Windows XP. . te ako se pažljivo čitaju poruke. Eh. Dizajn operativnog sustava treba da omogući ugodan rad na sve brojnijoj i popularnijoj kategoriji jeftinih mini 'laptopa'. Radna traka (taskbar) sadrži ikone koje pokazuju aktivne programe. Sigurnosti pridonosi sustav koji nadzire zaporke. Vanjski efekti od značaja za korisnika su povećana sigurnost uz lakše podešavanje u pogledu povezivanja lokalne i bežične mreže i lokalne razmjene podataka. a prijelazom pokazivača miša preko ikone prozori drugih aktivnih programa postaju providni da se bolje vidi onaj na kome je pokazivač. Integrirana je podrška za kontrolu dodirom i poboljšana integracija s mobilnim i multimedijskim uređajima.10) nema ovlasti kao istinski administrator. sad treba opet nešto čitati…. te iako korisnik ima administratorske ovlasti pita ga za odobrenje izvođenja većine akcija. izvor nemalih frustracija u 'Windows Vista' operativnom sustavu. Korisnik 'Administrator' podrazumno postoji ali je onemogućen (kao i korisnik 'Guest') i nije mu dodijeljena zaporka. opcija koju korisnici rado isključuju.39 gdje traži potvrdu instalacije programske potpore koja zadire u sustav. Navedeno pogoduje općoj sigurnosti jer u pravilu informatički nepismeni korisnici 'Administratoru' ne dodjeljuju zaporku. te sam sustav ne ogoli prema Internetu ili unutar lokalne mreže na način da je korisnik sustava prepoznatljiv kao administrator što predstavlja sigurnosni rizik. korisnička imena.Glede navedenog opća opasnost je sve veći broj 'kućnih računala' koja u pravilu nisu dovoljno zaštićena uglavnom zbog slabog poznavanja korisnika o osnovnim elementima zaštite i nadzora računala. 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ugrađen mehanizam koji preispituje zahtjeve korisnika .UAC (User Account Control). instalacija napasti može se spriječiti bez intervencije antivirusnog programa. ID korisnika. ali i za svaku aplikaciju posebno. Ova osobitost vrlo je korisna jer će neki 'trojanac' (vrsta zloćudnih programa) tražiti dozvolu za instalaciju u sustav. Prema Microsoft-u razlog navedenom je da se razvoj programske potpore usmjeri na način da se izvodi bez nužnih administratorskih ovlasti korisnika. UAC. potpuno prerađen u 'Windows 7' i može se konfigurirati prema nivou sigurnosti. ali i jednostavnijem pristupu podacima od strane korisnika 'kućne' grupe. bez velikih odstupanja u grafičkom rješenju u odnosu na 'Vistu' ali značajnih u odnosu na 'XP'. a UAC sustav sprječava ga da bez ikakvih pitanja instalira bilo što.ma daj ajde:-). Dodaci u vidu 'igračaka' (gadget) mogu se po volji razmještati duž radne površine koja nije opterećena širenjem programskog izbornika. Uloga informatičkog obrazovanja ogleda se i u navedenom. iako je sam korisnik član grupe administratora (slično kao na slici 4. 'Windows 7' ima još jednu osobitost tijekom instalacije. No.

te potpora raznolikim mrežnim uslugama uz značajno poboljšanje glede pridržavanja standarda. Windows i WEB. prijenosno računalo na poslu vidjet će jedne uređaje. Naravno. naravno sa mogućnošću utipkavanja znakova dodirom. koji se oslanja na naprednije sklopovlje i podržava različite sklopovske platforme. Konačni izgled sučelja prema korisniku operativnog sustava 'Windows 7'. uz aktiviranje programske potpore koja opisuje osnovne postavke sustava. . Na primjer. automatski se rastvara njegov sadržaj i mogu se dohvatit pojedini njegovi sadržaji ili na primjer pretražiti album slika pomicanjem prsta ruke unutar prikazanog prozora i jednu od njih akcijom 'Drag & Drop' prenijetu u aplikaciju za obradu slika prstom i napisati prstom na monitoru neki tekst ili izrezati dio iste.-). odvojenog po djelovanju u dva osnovna područja. uz dizajn aplikacija koje će znati iskoristiti nove mogućnosti. Sve navedeno omogućava upravo novi koncept API-a (Application Programming Interface). kao programska potpora u CAD/CAM području ili poslužiteljska programska potpora za podršku 'kupovine' preko WEB-a.Definiranje kućne mreže svrsishodno je razgraničeno od sustava na poslu. širiti sadržaj (zoom) i primjenjivati razne akcije oblikovanja ili rada s objektima. izgleda prema narednoj slici. Podrška radu s više monitora unaprijeđena je tako da se prozor prikazan na jednom monitoru mišem premjesti u drugi 'Drag & Drop' postupkom. Podrška monitorima osjetljivim na dodir značajno je unaprijeđena u smislu korištenja sustava. Pitanje je samo kako je riješeno brisanje otisaka prstiju sa zaslona. osobito više funkcijskim. a priključivanjem na kućnu mrežu automatski su raspoloživi drugi uređaji bez potrebe za instalacijskih zahvatima i promjena konfiguracije sustava. uz napredno korištenje tipkovnice koja se prema potrebi prikaže na zaslonu. Dodirom prsta na sliku botuna izbornika prikazanog na zaslonu. Podrška različitim uređajima. unaprijeđena je u smislu brzog predočavanja mogućnosti priključenog uređaja kroz jedan objedinjeni prikaz. Stranice dokumenta mogu se brzo pregledavati 'pokretima prsta'. Prst je u osnovi zamijenio miša i jednako je toliko precizan uz opasku da operativni sustav prepoznaje više istovremenih dodira (Multi-Touch).

5.24a.25a. moguće je svakoj od ikona odrediti pod kojim okolnostima će se pojaviti u desnom uglu linijskog .5.25*** Informacije o sustavu / Podešavanje pojavljivanja ikona / Potpora za UDF U samom dnu gornje podslike 4. korisnik se umoljava da izvrši 'aktiviranje' proizvoda. što ovdje nije prikazano.25c izborom /Customize notification icons/. Ako nije uključena opcija |Always show all icons and notifications on the taskbar|. uz uvjet da je VPC prethodno spojen na Internet kako prikazuje slika 4.5. otvara se novi izbornik koji pored ostalog omogućava otvaranje prozora prema slici 4. po završetku instalacije operativnog sustava.5. Ako se na mjestu izbornika gdje se pokazuje datum i vrijeme izvrši akcija D1.Slika 4. što se najjednostavnije obavlja akcijom na ponuđenu spojnicu.

virtualni disk prepoznatljiv je bez instalacije VPC programske potpore.25a.VHD datoteku.5.ZIP datoteke već je poznata kod prijašnjih inačica Windows OS. unutra nje stvoriti novi virtualni disk (. To znači za testiranje novih upravljačkih programa ili novih mogućnosti OS i sličnih radnji.19c omogućava jednostavnu izradu i pridodavanje virtualnih diskova.69b.25d.25a. VPC programska potpora ne podržava 'aero' osobitost i ne omogućava zapisivanje na RW optičke medije u UDF formatu. te njegovo pridruživanje fizičkim diskovima tako da se 'vidi' iz 'Disk Management' programske potpore koja prema podslici 4. dakle znatno veći po kapacitetu i sadržajniji od CD medija za Windows XP instalaciju. Virtualni disk moguće je izraditi i prilikom same instalacije OS ili naknadno pomoću programske potporeDISKPART. kopirati i brisati sadržaji prema nahođenju. odnosno da je podrška za njih ugrađena u jezgru OS (kao kod 'Windows Server 2008' OS). Instalacijski medij je DVD.EXE u imeniku [C:\Windows\System32]. kako pokazuju grafički resursi prema slici 4. U sažetku uvodnih poglavlja već je navedeno da operativni sustav podržava .VHD datoteka jer je 'Windows 7' i 'Windows Server 2008' moguće instalirati izravno u nju. nije potreban VPC ili hypervizor ili 'dual boot' između nekoliko operativnih sustava i zasebna particija.Programski alati glede podešavanja sustava i nekoliko jednostavnih programskih uradaka i igara (678MB).5.VHD unutar .5. Dakle. u modu osnovne funkcionalnosti bez 'aero' osobitosti kao kod 'Basic' izdanja 'Vista' operativnog sustava. Iz sadržaja kojeg prikazuje slika 4. koja se koristi iz komandnog prozora (<Windows> + <R>) i omogućava njegovo kreiranje. Osnovne postavke računala mogu se izmijeniti i preko ovog prozora izborom /Change Settings/ prema slici 4. mogu se formatirati.5. Za 'aero' osobitosti zaista ne treba mnogo. u protivnom bez obzira na definiranje uvjeta prikazuju se sve ikone kao na slici 4.5.izbornika zadaća.25a može se razabrati da su zadovoljeni svi minimalni uvjeti za rad operativnog sustava opisanog u ovom skupu stranica. Kada se pregleda njegov sadržaj (vLite) može se u verziji koja je uporabljena u prethodno prikazanoj instalaciji očitati da se sastoji od slijedećih skupina podataka:  Accessories . Moguće je pri instalaciji 'Windows 7' OS pomoću VPC u neku . na primjer. što omogućava da se s njima može raditi kao s disketom. podjelu na particije i njihovo formatiranje (pripremu za prihvat podataka).VHD). Raspoloživi kapacitet medija tada je manji u odnosu na uobičajeni način korištenja optičkih medija. što se vidi iz zaglavlja animiranog prozora na slici 4. . Podrška za .VHD datoteke.5. Vrlo je značajno da operativni sustav prepoznaje CD/DVD-RW medije i način njihove pripreme i uporabe u UDF formatu.5. Slika 4. Navedena podslika je prikaz s instaliranim OS na 'fizičko' računalo te je stoga moguće razabrati 'aero' osobitost.25d ujedno je primjer 'aero-glass' osobitosti operativnog sustava. već se može izraditi .

vatrozid. dijagnostika. Services .Podrška za razne osobitosti sustava i osnova instalacije (2056MB).Podrška za disketni uređaj. Dakle. IR uređaje. skener. pisače. Glede navedenog smanjen je obim instalacijske ISO datoteke za približno 50%. obimnost sadržaja u odnosu na Windows XP CD medij je znatno veća te stoga nije čudno da su gotovo svi uređaji u računalu prepoznati. Languages . Tijekom razvoja ovog operativnog sustava za očekivati je da će ovaj dio biti sve sadržajniji i bolji do konačne distribucije.       Drivers . Tablet PC i slično. mrežne osobitosti. XBOX i slične (133MB).Upravljački programi za komunikacijske uređaje.Podrška za razne multimedijske aplikacije. Mala usporedba što se tiče organizacije sadržaja na instalacijskom mediju: Windows 7 . Nakon brisanja nepotrebnih sadržaja glede jezika. između ostalog i za Hrvatsku i hrvatski jezik (1109MB). WLAN. skenere. kao drugi jezici osim hrvatskog. glazbeni i video primjeri. SAŽETAK: . Zbog prirode instalacijskog DVD medija. TV kartice i drugo (90MB). kamere.7116 datoteka u 179 mapa. mnoštvo sadržaja objedinjeno je u zajedničke komprimirane datoteke.Razne usluge potrebne sustavu za ispravan rad ili usluge raspoložive korisniku (149MB). sadržaje i kodere (971MB). unaprjeđenje pretraživanja i govora. protokole. kamere. slikovne pozadine. elektroničku poštu i srodnim sadržajima (151MB). Multimedia . što znači da je zapunjenje diska po instalaciji operativnog sustava veće. samo u ovom dijelu ostalo je oko 14MB jezičnih sadržaja koji se odnose na Hrvatsku i zajedničke jezične postavke. Kako se radi o instalaciji na 'Virtual PC' računalo dosta sadržaja nije potrebno. Network . igre.Podrška za razne svjetske jezike i države. Hardware support .792 datoteke u 151 mapi / Windows XP SP3 . u osnovi sadržaji koji nisu nužni a zauzimaju dosta mjesta. podrška govoru. ali zahvaljujući i modelu s upravljačkim programima koji podržava kompatibilnost s upravljačkim programima za 'Windows Vista' i 'Windows XP' operativnim sustavima. Svi sadržaji su u komprimiranim datotekama. TV kartica.Podrška za mrežu. Firewire. Fax. System .

što omogućava na primjer istovremeni rad više virtualnih računala i uporabu RAM-diska. U osnovi sva 32 bit-na programska potpora trebala bi uredno. obim podatka na 32 bit-nom operativnom sustavu je upola manji od 64 bit-nog operativnog sustava. Mala slikovita usporedba: autocesta s 32 trake ima dva puta manju protočnost vozila od autoceste s 64 trake u istom vremenskom razdoblju. što prevedeno na računalni jezik znači da mikroprocesor mora znati obrađivati 64 bit-ne podatke (što današnji procesori i mogu). te se automatski smanjuje potreba za češćim pristupima disku sa čime se smanjuje utjecaj još jednog uskog grla u računalnom sustavu. Jezgre sustava nisu iste i osnovna razlika je u upravljačkim programima sklopovlja i adresnim mogućnostima glede radne memorije (2 =4GB / 2 =1'073'741'824GB).5.2. a programska potpora korisnika mora znati iskoristiti što joj sustav sklopovlja i operativni sustav u tom slučaju omogućavaju. Poboljšanja su ostvariva na svim ostalim područjima.Windows 7 operativni sustav distribuira se kao 32 bit-na i 64 bit-na inačica. To znači da računalo može obraditi dvostruku količinu podataka u bilo kojem trenutku uz 64 bit-ni OS u odnosu na 32 bit-ni OS. Kod poslužitelja. skener ili digitalna kamera i slično koji će još jedno vrijeme ostati na 32 bit-noj verziji i postati mogući uzrok glavobolje kod korisnika. Struktura sustava . Povećanje istovremene obrade podataka u jedinici vremena omogućava upravo 64 bit-ni operativni sustav i time poboljšava protočnost podataka. 4. Osim toga veća količina radne memorije omogućava pohranu veće količine podataka. ali i sporije. Ako se računalo koristi za pokretanje specijalne 64 bit-ne programske potpore kao što je 3D modeliranje ili rad s velikim količinama podataka dobit je sigurna. mogućnosti pojedenih sklopova ili uređaja mogu postati usko grlo glede protočnosti podataka što uzrokuje pad performansi računalnog sustava. Sadašnjost za sad ukazuje da korisnik ima više problema glede kompatibilnosti postojećih 32 bit-nih aplikacija u odnosu na dobiti koju 64 bit-ni OS nudi. U svijetu računala. od kojih je ULTIMATE verzija najbogatija mogućnostima. Po protočnosti podataka pristup diskovnom sustavu i radnoj memoriji računala spadaju u najkritičnije aktivnosti. Prva očigledna dobit je mogućnost korištenja veće količine radne memorije. Ali da bi se ostvarila prednost od 64 trake vozilima se mora omogućiti da ih sve iskoristite a ne samo jedan dio. 32 64 Pojednostavljeno rečeno. Lako je zaključiti kakvi će se operativni sustavi u bliskoj budućnosti koristiti čim 'stasa' dovoljno programske potpore koja može iskoristi nove raspoložive mogućnosti. kao jedne osobite kategorija računala. glede navedenog nema poteškoća. ali su moguće poteškoće s nekim manje značajnim uređajima i njihovom programskom potporom kao što su pisač. raditi na 64 bit-nom sustavu ako je ispravno dizajnirana. Što će donijeti budućnost pokazat će se s vremenom. u nekoliko verzija pojedinih.

8 kojoj se uz dva tipična dijela pridodaje još jedan panel s desne strane za brzi pregled odabranog sadržaja (PREVIEW PANE) i pregled analiza odabranog sadržaja (DETAILS PANE). jer je sve panele osim RADNOG panela po volju moguće isključiti ili uključiti izborom prema /Organize/~/Layout/. Brzo aktiviranje ove aplikacije ostvaruje se tipkovničkom kraticom <Windows>+ <E>. dakle izgled i prisutnost panela po želji. Korisno je 'kvačicom' uključiti izbor || Menu Bar|| koji omogućava prikaz linijskog izbornik u zaglavlju WE (File. Slika 4. Help) s pripadajućim mu padajućim izbornicima koji je podrazumno isključen.imenik (directory).5.STABLU OS. Iz prikaza se vidi je da navigacijski panel ima organizacijsku hijerarhiju prema vrsti podataka svrstanih u BIBLIOTEKE.3.5. ako se sve mape i datoteke postave vidljivim prema postavkama na slici 4. a desna strana je RADNI panel kojem se sadržaj mijenja ovisno o tome što je u navigacijskom panelu odabrana. a ne prema fizičkim mapama i datotekama sustava . Navigacijski panel. a listovi datoteke (file) u mapi. pri čemu je moguće pregledavati sadržaje slično slici 4.16 ilustrira jedan od mogućih prikaza. View.Imenična (logička) struktura 'Windows 7' operativnog sustav pregledava se i pretražuje pomoću unaprijeđenog Windows Explorer-a (WE). Lijevi panel (NAVIGATION PANE) koji ima stablastu strukturu koja se širi se kao krošnja drveta prema listovima od kojih svaka grana predstavlja jedan put ili mapu . Edit. Tools.26. inicijalno prikazuje naredne elemente: + Favorites Desktop Downloads Recent Places + Desktop + Libraries + Documents + Music + Pictures + Videos HOMEGROUP (ako je omogućeno) + PRIJAVLJENI_KORISNIK (Drago) + Computer + Floppy Disk Drive(A:) + Local Disk (C:) + Local Disk (D:) : + Network + Control Panel Recycle Bin .

.Prethodna slika prikazuje osnovnu strukturu sustava. Elementima koji u prethodnom popisu imaju + oznaku mogu se sadržaji posve skriti ili dalje razgranati u prikazu kao pokazuje naredna slika.

.

.5. Iz primjera stabla na slici 4. što se najbolje vidi iz slike 4. Do prikazanih prozora dolazi se u WE odabirom iz linjskog izbornika /Tools/~/Folder options. Podslika 4. pristupom preko korisničkog imena uz biblioteke ili pregledati mapa [C:\Users\Drago] gdje su svi korisnici.5.5. prema imeniku [C:\ProgramData]. Donji prikaz sa slike je zbog preglednosti malo 'izdužen' u odnosu na stvarni prozor operativnog sustava.26 Određivanje načina pregledavanja mapa / Mape i datoteke Windows 7 OS Prikaz u RADNOM panelu WE primjer je što se sve vidi kada je omogućen prikaz svih vrsta skrivenih imenika i datoteka. kako bi se korisniku omogućio što brži dolazak do željenih podataka.5.5. koji se mogu staviti na raspolaganje ostalim učesnicima mreže pridruživanjem 'PUBLIC' bibliotekama.. Na gornjoj slici 4. koja je u suštini popis sadržaja (datoteka) korisnika.26b. S mape [All Users] u kojoj su podaci programske potpore zajednički svim korisnicima i s koje vodi simbolička spojnica (SYMLINKD). i zasebna mapa [Public]. Korisnik 'Drago' svojim sadržajima pristupa kroz dva prikaza: logičku strukturu podataka koja pripada mapi [Desktop] ili fizičku strukturu na disku [C\:Users\Drago] (plavi pravokutnici s imenom 'Drago'). Najinteresantniji dio je skupina 'LIBRARIES'. ne pripadaju prikazu prema odabiru s lijeve strane slike 4. mapa [Default] koja sadrži predloške i sadržaje na temelju kojih se kreira okruženje novog pridodanog korisnika prilikom prve njegove prijave.26b vidi se da stablo sadrži logičke i fizičke prikaza. mapa [Default Users] koja je samo neizbrisiva sistemska spojnica (JUNCTION) prema mapi [Default]. . Dobro je glede stabilnosti sustava u radu postaviti da se prikaz svakog imenik izvršava kao vlastiti proces. osobito multimedijskih.26a prikazuje na koji način se omogućava da su svi imenici i datoteke vidljivi.5.Slika 4. Do istih prozora može se doći izborom {Control Panel}~/All Control Panel Items/~/Folder options/./. Slika pokazuje dva načina na koje se može pogledati trenutno prijavljeni korisnik 'Drago'.18a. a inače bi imao podrazumno ime 'Local Disk'. Sadržaji prikazani u vrhu uz logičku strukturu [Documents] prikazuju radne sadržaje pripadne korisniku 'Drago'. neka vrst prečice.26b je samo proširena ilustracija dijela sadržaja raspoloživih korisniku. Spojnice [All Users] i[Default Users] kreirane su kako bi se zadovoljila kompatibilnost s XP sustavom i pripadnim mu poslužiteljima i već postojećom programskom potporom i u WE vide se na isti način ali ne i u komandnom prozoru.5. a prikaz na slici 4.26b vidi se da je sustav instaliran na disku [C:] kojemu je dodijeljeno ime 'Sistem'. već su samo ilustracija što inicijalno sadrži logička struktura [Documents]. Mapa [Users] sadrži sve barem jednom aktivirane korisnike na sustavu. iako se radi oistim sadržajima. WE može istovremeno prikazati u istom prozoru samo jedan od odabranih sadržaja iz navigacijskog panela.

u fizičkoj strukturi svi korisnici su u imeniku [C:\Users]. a da se nikad nije prijavio na sustav niti se to od njega očekuje. a logička struktura mijenja se od korisnika do korisnika.27b i 4. na računalu koje pruža usluge dobro je da dodano KORISNIČKO_IME i ZAPORKA bude isto kao na . U primjeru na slikama 4.5. prema novim lokacijama vode spojnice kao što se vidi na desnoj strani slike 4. Imenici koji su doživjeli premještanje navedni su u narednoj tablici: Windows XP \Documents and Settings \All users \Default User \Application Data \Cookies \Local Settings \My Documents \NetHood \PrintHood \Recent \SendTo \Start Menu \Templates \RECYCLER Windows 7 \Users \Users\All Users > \ProgramData \Users\Default \AppData\Roaming \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies \AppData\Local \Documents \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates \$Recycle.19 i 4. Dakle.27c korisnik 'Administrator' je aktivan i nalazi se u logičkoj strukturi uz skupinu 'Homegroup' prema već prikazanoj osnovnoj strukturi sustava.27a vidi se da je aktivan korisnik 'Drago'.5.26b. Preko /Computer Managemenet/~/Local Users and Groups/ izbora prema slikama 4.61 može se u sustav dodati novi korisnik.5. doći će do izrade pripadnih mu imenika koji su tek tada vidljivi u WE.26b u imeniku[C:\Users]. Radi boljeg prepoznavanja dodanog korisnika i olakšanog mu rada.Bilo bi dobro da su novu lokaciju dobili samo prethodno dva navedena imenika.5. te mu se stoga nikad ne izrađuju pripadni imenici. te ga nema prema slici 4. Prijavljeni. Tek kada se korisnik 'Administrator' omogući i ako se izvrši prijava na sustav s njegovim imenom i postane aktivan.bin Glede kompatibilnosti sa starijim sustavima i programskom potporom. Na slici 4.5. Takav slučaj je korisnik 'Administrator' koji u 'Windows 7' operativnom sustavu postoji ali je u podrazumno onemogućen i niti jednom nije aktiviran. omogućen ali i neaktivan korisnik koristi kad se neki sadržaji ili uređaji (pisač na primjer) na jednom računalu žele staviti na raspolaganje točno određenom korisniku na nekom drugom računalu u mreži.5.5.

3.5. Korisnici sustava i pripadne im mape su: o o o [Administrator] . logično je da ni sastav učitanih podataka u registri neće biti isti.predlošci za kreiranje novog KORISNIKA .27b daje u polju |Target:| mjesto na koje simbolička spojnica vodi i akcija L1 na spojnicu ne izvršava se. što se vidi na slici 4.5).nadzornik svih zbivanja na sustavu [All Users] > [ProgramData] . što ukazuje da više spojnica upućuje na isto mjesto i da se međusobno slijede. od kreiranih do 'sistemskih'. Ovo važi osobito za slučaj kada se za računalo spaja korisnik koji se služi 'Windows 9x' operativnim sustavom (poglavlje 4. Disk koristi NTFS (New Technology File System) datotečni sustav prema kojem se veličina mape ne vidi.5.njegov sadržaj / Sastav 'Public' imenika Prethodne slike pokazuju da se spojnica [All Users]. a programska potpora za upisivanje podataka na optički medij koristi UDF (Universal Disk Format) u kojem mapa ima osobitosti datoteke te ima neku veličinu. U oba slučaja radi se o popisu sadržaja koje mapa sadrži. Slika** 4. nekadašnji imenik u sastavu [Documents and Settings] imenika u 'Windows XP' sustavu. Kako u mapi [Users] ima više korisnika.računalu korisnika koji raspoložive usluge treba. No to ne vrijedi za ikonu[Default user] koja je sistemska spojnica (JUNCTION).27 Imenik svih korisnika 'Users' .postavke zajedničke za sve korisnike [Default User] > [Default] . nalazi u imeniku [Users]. Akcija D1 i izbor /Properties/ na ikonu [All Users] prema slici 4.5.28c.

. 4. Naravno. Navedena datoteka nije ništo drugo do komandni interpreter.1.28 Datoteke i mape Windows 7 OS u 'Command' prozoru Dohvat prikazanog komandnog prozora vrši se zadavanjem komande CMD.EXE]. odnosno pozivom na izvršavanje datoteke [C:\Windows\System32\CMD.3 za prethodne inačice ovog OS te je potrebno samo par sitnica ponoviti.3 i 4.5. Naredni skup slika prikazuju kako pročitati skrivene datoteke i kako se prikazuju pojedine spojnice. Slika** 4. elementi za upravljanje i rukovanje s prozorima i njihovo pretraživanje funkcionalno su ostali isti kako prikazuju slike 4. Usput.mapa koja služi za sadržaje raspoložive učesnicima na mreži Kako to da se spojnice razlikuju u prikazu kod CMD okruženja a ne u WE prikazu? WE je grafičko sučelje za pregledavanje sadržaja diskova od strane korisnika i s programerskog stajališta je nebitno.2.o o [KREIRANI_KORISNIK] .3 treba se podsjetiti što je 'prompt' i 'kursor'.postavke korisnika upisane prilikom instalacije sustava (jedan ili više korisnika) [Public] . vrijedi za korisnike koji se misle sa CMD služiti.2.3. u formi za pretraživanje koju sadrži polazni (glavni) izbornik. A nije na odmet ponoviti i sintaksu DOS komandi.3. Prema slici 4.

a prikazani popis odnosi se na 'RC' verziju operativnog sustava koji u odnosu na 'Beta' verziju sadržajniji. a ni same kartice nisu iste već zavise o tipu datoteke koji se pregledava. Ostali prikazi ove slike opisuju još neke dodatne mogućnosti. ali može za svu programsku potporu koja se instalira ili na njene instalirane datoteke.SYS su recidivi prošlosti.BAT i CONFIG. XP operativni sustav dobio je svoje mjesto u ovom popisu u kartici || Compatibility||. i operativni sustav ne poštuje u potpunosti zapise u njima. Slika** 4. dok 'RTM' verzija ima još podršku za 'Windows Server 2008 (Service Pack 2)'.29 Svojstva datoteka i mapa Dakle.Datoteke AUTOEXEC.5. iako je u stanju dopustiti ispravno izvršavanje neke stare 16 bit-ne aplikacije.exe i slične. kao na primjer notepad. Omogućava se određivanje vlasništva nad datotekom preko kartice||Security|| gdje se omogućava što pojedini korisnik smije. a u kartici ||General|| raspoloživo je definiranje poznatih atributa iz DOS-a: . Ako s izvršavanjem programske potpore ima poteškoća dobro je odgovarajućoj izvršivoj datoteci pridružiti jedan od odabira u 'Compatibility mode' kako prikazuje naredna slika. Kompatibilnost se ne može postaviti za datoteke koje pripadaju sustavu.

[Users] .SYS .30 BOOT imenici operativnog sustava .Imeniku kojem akcije bilježi korisnik 'Administrator'. [System Volume Information] . BOOTMGR .Imenik izbrisanih sadržaja. Slika* 4.SYS .Bin] . Osnovno od Windows 7 sustava prema slikama su imenici i datoteke: o o o o o o o o o o o o o o [$Recycle. [ProgramData] . AUTOEXEC.Izvršive datoteke potrebne za povrat sustava s 'Recovery CD'.Nadzorni sustav dohvata OS pri uključivanju računala.Sva instalirana programska potpora. [PerfLogs] .Cjelokupni operativni sustav.5. Samoj datoteci se ne mogu dodijeliti prava raspolaganja kroz mrežu. [Windows] . već ih ista nasljeđuje od imenika u kojem se nalazi ako on ta prava ima. Ako je u pitanju imenik (mapa) nudi se kartica || Sharing|| glede ponude sadržaja na raspolaganje ostalim učesnicima u mreži u kojoj se preko izbora |Advanced Sharing.Podaci važni za postupak restauracije. CONFIG. [Program Files] .Profili svih korisnika..Datoteka koja sadrži slijedno zadane komande koje se pri uključivanju računala moraju izvršiti.Datoteka koja sadrži uređaje koji se moraju pokrenuti glede kompatibilnosti s prethodnim verzijama OS-a.Sadržaji zajednički za sve korisnike.BAT .'Read-only' i 'Hidden'. [Recovery] .Datoteke za razmjenu u kućnoj mreži. PAGEFILE.|~|Share this folder|~|Permissions| dolazi do dijela koji omogućava dodjelu prava mapi za određenu grupu korisnika ili za odabranog korisnika u mreži. [Boot] .Imenik u kojem su podaci za BOOT_MANAGER operativnog sustava..Datoteka koja predstavlja virtualnu memoriju sustava. Kartica ||Details|| daje osnovne podatke o datoteci koje sustav može prepoznati. [Users\Public] .

Pošto je MBR zapis neovisan o operativnom sustavu ova podjela diskova na particije može se izraditi s bilo kojim alatom namijenjenim za ovu svrhu.EXE > NTOSKR NL.EXE.EXE (Windows Loader) ili WINRESUME. Korisnik 'Administrator' podrazumkno nije kreiran i neaktivan je. MBR zapis je prvo što se čita od strane inicijalne programske potpore (BOOTSTRAP) zapisane u BIOS-u koja kad pronađe BOOT oznaku aktivne particije očitava BOOT_SECTOR. MBR sadrži zapis o načinu na koji je disk (ili više njih) podijeljen na particije i koja je od njih aktivna.EXE. Navedeni blok podataka naziva se Master Boot Record (MBR) i ako se zapisi oštete gube se svi podaci.23) i dohvata virtualne memorije. koji koristi BCD (Boot Configuration Data) zapise u [C:\BOOT] imeniku kako bi saznao više o operativnom sustavu kojeg mora pokrenuti ili ponudio nekakav izbornik ako se koristi više operativnih sustava. MBR je neovisan o operativnom sustavu.EX E alocira radnu memoriju i učitava nužne sistemske upravljačke programe i JEZGRU operativnog sustava te daljnji nadzor prepušta jezgri operativnog sustava . Ako se korisnik 'Adminstrator' izradi i zada mu se zaporka.EXE (Session Manager Subsystem) u imeniku [C:\Windows\System32] glede učitavanja varijabli okruženja (slika 4. BootStrap > MBR > Boot_Sector > Boot_Manager > WINLOAD. WINRESUME.EXE (Windows Resume Loader) datoteci koje se nalaze u imeniku[C:\Windows\System32] i [C:\Windows\System32\Boot]. datoteci smještenoj u imeniku [C:\Windows\System32] veličine nekoliko MB koja objedinjuje fundamentalne dijelove operativnog sustava. sektor aktivne particije diska u kojem je zapis gdje se nalaziBOOT_MANAGER.NTOSKRNL. Dvije particije ne mogu biti istovremeno aktivne.5.U prvih 512 byte-a tvrdog diska upisani su podaci kako je disk podijeljen na particije i koja je particija diska sistemska.EXE aktivira se u slučaju oštećenja datotečnog sustava ili vraćanja iz hibernacije. Ako se učitava 'Windows 7' operativni sustav daljni nadzor prepušta se WINLOAD. Sistemska particija mora biti označena kao aktivna (oznaka-zastavica 'A'). POST.EXE > WINLOGON. Potom se aktivira SMSS.EXE > SMSS.EXE programske potpore. datoteka [C:\bootmgr]. Dakle. WINLOAD. te konačno slijedi prijava korisnika na sustav posredstvom WINLOGON. redoslijed akcija prilikom uključivanja računala bio bi: BIOS. Korisnici i uređaji sustava Korisnik kreiran u postupku instalacije pripada grupi administratora sustava. prethodno kreirani korisnik po potvrđenom upitu od strane sustava automatski gubi administratorske ovlasti .

poštanskih sandučića s mnoštvom privitaka. i ako se želi ponovno zaključati korisnika 'Administrator. količina podataka u njima može enormno narasti zbog privremenih datoteka Internet Explorer-a.korisnik ugrađen od strane sustava. čitanjem PDF dokumenata i sličnim programima koji [Temp] podmapu u mapi [Local] za svašta koriste i po uporabi ništa automatski ne brišu.5.(mijenja se grupa). kolačićima i raznim vrstama privremenih datoteka koje s rado skrivaju u podmapi [AppData\Local] koju ima svaki korisnik. Higijenu računala. Ogromna količina podataka koja se tijekom rad skuplja u korisničkim mapama i otežano obnavljanje sustava u slučaju njegovog oštećenja. Tako će tu ostati mnoštvo beskorisnih zapisa nastalih prilikom instalacije programske potpore ili u radu sa ZIP datotekama.Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima : : [KORISNIK-N] .31b vidi se da je korisnik 'Administrator' podrazumno onemogućen i da nema postavljenu zaporku. podrazumno isključen [All Users] > [ProgramData] . prethodno nekom drugom korisniku treba omogućiti administratorska prava da se ne bi blokirao pristup sustavu u svojstvu administratora.31a i 4. nije lako provoditi.Predložci za kreiranje sadržaja za novog korisnika u trenutku prve prijave novog korisnika na sustav [KORISNIK-1] . osobito ako ga koristi više korisnika. a još je teže vratiti sustav u ispravno stanje ako se iz nekog razloga ošteti.glavni administrator sustava. ako nisu izmješteni van diska s operativnim sustavom. podrazumno onemogućen Prema primjeru na slikama 4.Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima Svaka od navedenih mapa ima svoje podmape i datoteke koje opisuju svakog od navedenih korisnika. koja sadrži slijedeće mape i datoteke:      [Administrator] . Kako se tu čuvaju svi podaci od korisnika.Podaci koji su zajednički za korištenje svim korisnicima [Default] .5.31b) KREIRANI_KORISNIK .5. Korisnici sustava prema narednoj slici su: o o o Administrator .Okruženje koje se odnosi samo na administratora sustava. .korisnik sustava. Svi kreirani korisnici na sustavu svoje podatke imaju u mapi [Users]. inicijalno kreiran pri instalaciji operativnog sustava Guest . jedan je od razloga zašto se značajne i najviše korištene mape korisnika premještaju na drugu particiju. koji je podrazumno onemogućen (slika 4.

31c.31 Korisnici sustava i njihove grupe Osim prethodno navedenih korisnika mogu se kreirati i 'korisnici' koji nemaju svoje mape. To su korisnici koji sutavu pristupaju uglavnom preko mreže. Mape bi se kreirale na osnovu [Default] predložaka kad bi se korisnici izravno prijavili na sustav.5. Svim se kreiranim korisnicima kroz opciju u /Local Users and Groups/~/Groups/ mogu dodijeliti ovlasti/prava na sustavu postavljajući ih u jedni od grupa koje prikazuje podslika 4.5. u izboru ||Processes||. Uporabom kombinacija tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL> u 'Windows Task Manager'. LOCAL SERVICE i .Slika** 4. pojavit će se uz trenutnog KORISNIKA (Drago na primjer) i korisnik SYSTEM. a koji se definiraju u {Start}~{Control Panel}~/Administrative Tools/~/Computer Management/~/Local Users and Groups/~/Users/.

.| kako pokazuje podslika 4.5.NETWORK SERVICE.32a. osim preko drugog korisnika koji je pripadnik administratorske grupe. Za svaku istalaciju programske potpore koja zadire u sustav UAC pita za dopuštenje običnog administratora (korisnika). Prilikom kreiranja korisnika u instalacijskom postupku podrazumno je samo prvi inicijalno kreirani korisnik pripadnik administratorske grupe.. dok ostali imaju ograničenja prema funkciji. Brz način kako korisnika ograničiti da nema administratorska prava je L1 akcija na ikonu korisnika u polaznom (glavnom) izborniku. Stoga na sustavu treba biti omogućen barem jedan aktivni administrator. Ako korisnik sam sebi ukine administratorska prava više ih ne možete vratiti. Tako se točno vidi tko je za koji pokrenuti servis ili proces odgovoran. bolje reći sve ovlasti nad sustavom.32b. ali nema u potpunosti sve administratorske ovlasti kao podrazumno isključeni 'Administrator'. Svakom od korisnika može se promijeniti pripadnost grupi izborom | Add. To se ogleda u načinu kojeg koristi UAC mehanizam. i potom se otvara prozor kao na slici 4. Bob Dalton kao na slici 4. Naravno korisnika 'Administrator' treba prethodno omogućiti.5.31b.5. kako se ne bi došlo u situaciju da sustav postane nedostupan za bilo kakve promjene. Grupa 'Administrators' ima najveće ovlasti. Moguće je preko postavki sistemske politike odrediti i neki drugi profil korisnika. dok ovih upita u svojstvu prijave na sustav kao korisnik 'Administrator' nema.5.2b. U ponuđenom prozoru izabere se |Change your account type| i dobije se podslika 4..

Mnoštvo opisa vrlo je slično XP sustavu opisanom na prethodnim stranicama. Primjer na narednoj slici prikazuje kako sustav prepoznaje VPC računalo na kojem je sam instaliran. MSC alati su podskup MMC (Microsoft Management Console) programske potpore.5. . te nudi izbornik koji omogućava akcije koje su na uređaju moguće.Slika* 4.5. Opisani postupak nije jedino što se može na sustavu napraviti.MSC. Pedantniji korisnik će se poslužiti dodatni alatima kao što je GPEDIT. Značajna novina je brzi pregled mogućnosti priključenih uređaja. utipkavanjem ove komande u formu tražila glavnog izbornika. po čemu slijedi prikaz kao na podslici 4. Prema primjeru na slici ova izmjena nije moguća jer na sustavu ne postoji još jedan aktivni administrator. promjenu IP adrese ili pojedine vrstu instalacije programske potpore na primjer.46c. i jedino mu prava može promijeniti administrator.32 Osobitosti uređaja Izbor |Standard| ukida mnoštvo prava za rad na sustavu.

slika 4. ili uređaj treba dodati iz ponuđenog popisa. 4. Navedeno ima veliki značaj u eri sve većeg broja uređaja koji se za računalo priključuju preko USB sučelja ili preko Bluetooth bežičnog pristupa.5.33 Osobitosti uređaja U dnu prozora automatski se mijenja dodatni opis koju uređaju pripada.3. Ako uređaja nema u popisu dodaje se izborom /Add a device/. pri čemu slijedi potraga za novim uređajima i zahtjev za instalaciju upravljačkog programa. što se na navedenoj slici ne vidi jer VPC ne zna prepoznati ove uređaje. Podešavanje sustava . već pripada instalaciji operativnog sustava na 'pravo' računalo.33b ne odražava stvarno stanje kod virtualnog računala.5. ako se uređaj pronađe.5. jer ono ne može izravno prepoznati USB uređaje i monitor. Istina.Slika* 4.

Podešavanje sustava vrši se i nadzornog izbornika odabirom pojma {Start}~{Control Panel}, pri čemu se otvori prozor kako pokazuje naredna slika. Prozor sadrži 8 skupina opisa koji vode do pojedinih aplikacija i čarobnjaka za razna podešavanja operativnog sustava. Slika je mapirana te svaki kvadrat koji okružuje prikazanu ikonu predstavlja spojnicu prema stranicama s pripadnim opisima prema izabranoj ikoni. Prva slika na svakoj dohvaćenoj stranici sadrži opise koji pripadaju ovdje odabranoj ikoni također je mapirana na način da plavi botun na uvodnoj slici dohvaćene stranice sa strelicom u lijevo vraća na ovu stranicu. Ostala podešavanja opisana su na stranici koja slijedi iza opisa koji su povezani s narednom slikom.

Slika 4.5.34* Kategorije pojmova za podešavanje sustava u 'BETA' i 'RC' verziji OS

Izbor na slici /All Control Panel Items/ također je mapiran i vodi prema slici 4.5.18, koja predstavlja prozor koji će se otvoriti pri stvarnoj akciji na ikonu u operativnom sustavu. Botun na slici 4.5.18 sa strelicom u desnovraća na ovu stranicu. Osim toga na sliku 4.5.18 vodi botun sa strelicom u lijevo, a strelica u desno vodi na završnu stranicu o podešavanjima koja ne pripadaju opisima na gornjoj slici. Navedeni opisi odnose se na 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava. U 'RC' verziji ovaj prikaz donekle je izmijenjen kako prikazuje animacija slike 4.5.34. Mala traka s lijeve strane s ikonom i pojam /All Control panel Items/ zamijenjeni su s malim izbornikom na desnoj strani prozora /View by:/. Po izboru /Small icons/ mijenja se na sličan način i slika 4.5.18; uklonjena je traka s lijeve strane i raspoloživ je navedeni izbornik. Također ikona 'Control Panel' ima drugačiji oblik.

Svaka od narednih stranica dohvaćena spojnicom s mapirane slike sadrži uvodnu sliku koja predstavlja prozor koji će se dobiti u operativnom sustavu. Svakoj od uvodnih slika plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu koja vraća na ovu stranicu. Dakle, navigacija između stranica podsjeća na stvarnu situaciju u radu s operativnim sustavom. Pojmovi u pojedinim grupama, ili bolje reči u kategorijama podešavanja, ponavljaju se, jer imaju elemenata pripadnosti u više grupa. Stoga se opisi neće ponavljati. Složeniji pojmovi, kao vatrozid, obraditi će se u zasebnim poglavljima, koja slijede po ovom poglavlju. Kako su pojedini pojmovi već objašnjeni na dosadašnjim stranicama, u odgovarajućim opisima postavljena je spojnica prema tim sadržajima. Broj ikona, koje se odnose na pojedinačna podešavanja stavki, na slici 4.5.18 višestruko je veći od broja ikona i 'Windows XP' sustavu. Iako pojedine ikone podsjećaju na taj operativni sustav i sadržaji koje opisuju su jako slični, opisi su ponovljeni u nešto manjem obimu, a gdje je potrebno ugrađene su spojnice prema prethodnim sadržajima. Svaka uvodna slika na narednim stranicama, koja opisuje pojedine grupe, u operativnom sustavu ustvari je prozor podijeljen u dva dijela. Lijevi dio nije ništa drugo do izbornik koji sadrži svih 9 pojmova prikazanih na gornjoj slici radi brzog vraćanja u početni 'Control Panel' prozor, a desni dio sadrži ikone koje predstavljaju sadržaje same grupe i koji nisu ništa drugo do opisi koji se mogu dohvatiti prema slici 4.5.18 gdje su u suštini sva podešavanja raščlanjena u pojedinačne stavke. Mala kvadratna ikona u lijevom uglu vraća korisnika na polazni prozor s prikazom po grupama, odnosno na sliku 4.5.34. Naravno ovdje nije aktivna jer prikazane slike su samo slike:-). Postavka koja će korisniku možda odmah zatrebati je podešavanje njegovih prava u sustavu, osobito ako neka programska potpora koji se instalira eksplicitno to ne napominje tijekom instalacije, ali se potrebit nivo ovlasti navodi u njenoj dokumentaciji. 'Jačinu' prava korisnika koji nije administrator sustava regulira UAC (User Account Control), u sastavu izbornika na lijevoj strani po prikazu prozora prema odabiru {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/. UAC je objašnjen na narednoj stranici, a ovdje se spominje zbog njegovog značaja i prema naslovima u izboru jasno je da je dio podešavanja sigurnosnih osobitosti.
odešavanje sigurnosti

Sigurnost je jedno od najvažnijih svojstava operativnih sustava današnjice. Gotovo neprekidna povezanost s Internetom i sve raširenijim i raznolikijim oblicima zlouporabe računala jedan je od velikih problema današnje generacije PC računala, a borba protiv uljeza traži od korisnika sve veće poznavanje načina zaštite. Stoga ne čudi da upravo ova grupa podešavanja ima javiše stavki. Naredna slika predstavlja sastav uvodnog prikaza u ovu grupu podešavanja, i kao je veće navedeno, plavi botun sa strelicom u lijevo vodi na početnu stranicu opisa podešavanja.

Slika 4.5.35 Podešavanje sustava i sigurnosti

Pravokutnika forma, zaokružena crveno na slici 4.5.18, zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora. Prethodna i naredna slika lijepo pokazuju kako se nazivi u linijskom navigacijskom izborniku mijenjaju ovisno o tome koji je prozor aktivan. Nazivi u LNI ujedno su u operativnom sustavu spojnice prema sadržajima koji pripadaju nazivu. Slijedi opis pojedinih elemenata ovog prozora.

5.Action center Akcijski centar je programska potpora koja nadzire sve sigurnosne aspekte sustava i prema utvrđenom stanju automatski vrši ispravke glede otklanjanja nesigurnosti ili korisnika upozorava da mora poduzeti nekakvu aktivnost kako pokazuje naredna slika.36 Podešavanje sigurnosti i održavanja . Slika 4.

namijenih za presretanje komunikacije ili djelomično preuzimanje kontrole rada na računalu bez znanja korisnika. nema ažurirane definicije glede detektiranja prisutnosti navedenih zloćudnih uradaka. I ova poruka nestaje ako je antivirusna programska potpora instalirana i uredno ažurirana. sve su opasniji raznosači malicioznih programa. Što sve ovaj centar nadgleda pokazuje naredne slike. Mobilni USB uređaji. 'Windows 7' operativni sustav nema ugrađenu programsku potporu ovoga tipa. koja ni u kom slučaju ne može ponuditi kvalitetu komercijalnih rješenja. Provjeru sustava na zaraženost treba podesiti u opcijama ove programske potpore po kriterijima sličnim prethodnom slučaju. za vrijeme marende na primjer. Vrijeme pregledavanja treba postaviti tako da započne u momentu kad se računalo najmanje koristi. Koje rješenje odabrati? Treba pomno pročitati recenzije stručnih časopisa i po tome izabrati najprihvatljivije rješenje.Na prethodnoj slici prva poruka ukazuje korisniku da sustav za nadzor eventualne prisutnosti zloćudnih aplikacija tipa 'spyware'. Druga podslika je nastavak prve. Druga poruka je mnogo značajnija i ukazuje da u sustav nije instalirana antivirusna programska potpora. ponajviše zbog aljkavosti i neznanja većine korisnika kućnih računalnih sustava koji nisu pod nadzorom nekakve stručne službe. kao 'Memory Stick'. . i za prosječnog korisnika dovoljna je nekakva besplatna verzija. Davatelje Internet usluga (ISP) njihova neukost u osnovi ni ne zanima. Ima ih vrlo različitih. na kojima se vidi da su sve aktivnosti pojedinih elemenata izvršene ispravno prema zadanim opcijama. Programska potpora 'Windows Defender' u stanju je sama izvršiti ažuriranje i pregledavanje datoteka sustava i ako je sve u redu prozor upozorenja automatski nestaje. te nema kazni glede eventualne zlouporabe računalnog sustava. Ako je korisnik spojen na Interne preko NAT-a (nekakav SOHO uređaj). Treba imati na umu da Internet nije jedini izvor moguće zaraze. 'Windows Defender' u svojim opcijama ne treba posebni podešavati osim vremena automatskog pregledavanja. postojeći vatrozid sustava i nekakva besplatna antivirusna zaštita dovoljni su ako se posjećuju sjedišta koja po svojoj prirodi ne šire maliciozne sadržaje.

36. odnosno izborom{Start}~{Control Panel}~/Sytem and Security/~/Action Center/~/User Account Control settings/ (Beta i RC distribucija).37 Postavke sigurnosti i održavanja Na prvoj podslici vidi se spojnica koja aktivira UAC nadzorni prozor. osobito pred nekakve izmjene ili nadogradnje sustava.5. Windows Firewall . Ako su korisnikovi podaci od velikog značaja treba ih držati na više različitih mjesta. Zbog svog značaja ovaj dio obrađen je u jednom od narednih zasebnih poglavlja. pri čemu se posljednji izbor vrši na lijevoj strani prozora 'Action Center' prikazanog na slici 4.5.5. a u nastavku na drugoj podslici vrlo značajna stavka 'Windows Backup' nije definirana.37. O važnosti zaštite samih korisnikov podataka ne treba ni govoriti. opisan nadalje.Slika* 4. Puno lakše i brže je vratiti sliku ispravne sistemske particije i s njom naprosto 'pregaziti' oštećenu ili zaraženu sistemsku particiju nego ispravljati nešto pogrešno instalirano ili 'čistiti' zaraženo. Bez obzira vrši li se s Windows alatima ili nekim drugim komercijalnim alatima sigurnosnu kopiju SUSTAVA i PODATAKA treba redovito radit. Otkud se UAC podešava vidi se na slici 4. a NAS sustavu s RAID poljem je tada nužda.

Zbog svoje složenosti ovaj dio obrađen je zasebno u jednom od narednih poglavlja. U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa. Prijenosno računalo bežičnim putem može se spojiti za svašta i tu je potreban zaista veliki oprez. dok je javna mreža pojam nereda za sebe. U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa.vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima. Prije SP2 bio je standardno isključen.38 Podešavanje sigurnosti i održavanja Kućna i poslovna mreža obično su bolje nadzirane.Windows Firewall . Windows Firewall .5. Prije SP2 bio je standardno isključen. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima. . Slika 4. Naredna slika pokazuje kako su funkcije vatrozida razdvojene u dva odvojena sustava nadzora: kućna i poslovna mreža te javna mreža.vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu.

a pri radu u javnoj mreži postaviti najstroži nivo. Kako u suštini sprječava neovlaštene i nepotvrđene instalacije. Dakle. te odabirom jednog od različitih nivoa nadgledanja kako pokazuje slika 4. i ako se potom na sustav prijavi kao korisnik 'Administrator'.5. Iz primjera na slici vidi se da vatrozid 'ne voli' petljanje po njegovim postavkama. Od korisnika zavisi koji nivo će uporabiti. gube se adminsitratorska prava.Da obučan korisnik nebi bez upozorenja mijenjao postavke sustava brine se UAC (User Account Control). . koji od običnog korisnika. Sustav postane blokiran za bilo kakve izmjene. Slika* 4. Treba paziti da se kao korisnik 'Adminsitrator' isti ne onemogući a da se prethodno nekom od aktivnih korisnika ne omoguće administratorska prava.5.39 UAC na djelu / Podešavanje UAC UAC se ne javlja korisniku 'Administrator'.14b izraditi ce se njegov profil (kreiraju se datoteke i imenici) koji do tada nije bio prisutan. nivoe rada dobro je uskladiti s mjestom rada.5. UAC se podešava izborom {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/~/Change User Account Control settings/ (RTM distribucija) na lijevoj strani prozora 'Action Center'. koji se ne nalazi u grupi administratora. Ako se korisnik 'Administrator' aktivira. traži da ukuca administratorsku zaporku ako želi izvršiti nekakve izmjene u parametrima i postavkama sustava.39b. jer se neće moći izvršiti prijava na UAC. mijenja se grupa inicijalno kreiranog korisnika u 'Users'. bilo odjavom tekućeg korisnika ili akcijom 'Switch User' kako prikazuje slika 4. kod kuće i u poduzeću gdje je nadzor veći malo popustiti.

6. Opće podešavanje sistema . ili postavke već spremljenih politika uporabiti (import). a potpuni opis vatrozida je u zasebnom poglavlju 4.5. To znači da su moguće brze promjene već spremljenih različitih postavki rada vatrozida.Što sve vatrozid može prikazuje naredna slika.5. što je veliko olakšanje glede podešavanja sustava za rad u kućnoj i javnoj mreži.POLITIKE mogu spremiti (export). Slika* 4.40 Postavke vatrozida Treba uočiti mogućnost definiranja pravila za odlazni i dolazni promet. kako je već rečeno više o tome u zasebnom poglavlju. No. te da se sigurnosne radne postavke .

5. što narušava sigurnost. kako je prikazano na slici 4. Programska potpora koja ovo omogućava pokreće se na računalu udaljenog korisnika izborom iz glavnog izbornika {All programs}~{Accesories}~{Remote Desktop Connection} pri čemu slijedi forma za upis imena računala te po njegovom dohvatu upit za KORISNIČKO_IME i ZAPORKU. Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici Prozor pokazuje opće postavke računalnog sustava (tip procesora i količina RAMa-). izbor /Remote settings/ i /System protection/. odnosno mora imati svoje KORISNIČKO_IME. Svi uređaji u njemu moraju imati ispravne upravljačke programe kako bi se ostvarila učinkovita veza između sklopovlja i operativnog sustava. Udaljeno upravljanje ima dvije komponente. korisniku 'Administrator' glede sigurnosti treba promijeniti ime (slika 4. Izbornik s lijeve strane nudi dodatne mogućnosti podešavanja. odnosno udaljenom korisniku da može pristupiti sustavu kroz vatrozid. opće osobitosti operativnog sustava (tip i edicija) te osnovne mrežne osobitosti (ime računala i radne grupe). .5. a ako je pridružen kružić s USKLIČNIKOM to znači da upravljački program pridružen uređaju (instaliran u sustav) nije ispravan. a osnovno podešavanje vrši se izborom /Change settings/ pri čemu je moguće promijeniti ime računala i pripadnost radnoj grupi (ili domeni) prema slici 4..5. Ako je u popisu uređaja nekom od njih pridružen kružić s UPITNIKOM to znači da uređaju nije pridružen niti jedan upravljački program. Dakle..41c koja prikazuje dohvat jednog od računala u mreži s 'Windows XP' operativnim sustavom. U oba slučaja nedostatke treba ukloniti. Da bi se udaljeni pristup ostvario u izboru |Remote Desktop| treba ga omogućiti i raspoloživa su dva nivoa sigurnosti pri čemu u izboru |Select Users.46c). Postavke koje se odnose na udaljeno upravljanje računalom i opću zaštitu sustava.11. Dapače.20c.5.| treba odabrati koji to korisnik na sustavu ima pravo pristupiti. Pri tome slijedi zahtjev za ponovnim pokretanjem računala kako bi se ispravno prihvatile promjene.System Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici 4.5. prikazuju naredne dvije slike. Najvažniji izbor na lijevoj strani prozora je /DeviceManager/. Ako je uključen izbor |Remote Assistance| u osnovi se dozvoljava nekom drugom računalu u mreži.25a. kojemu je radni prozor prikazan na slici 4. udaljeni korisnik mora na računalu kojeg nadzire imati omogućen pristup. Vrlo je opasano stoga korisnika 'Adminsitrator' ostaviti nezaštićenog bez zaporke i dati mu mogućnost udaljenog pristupa.

koja se potom čuva u skrivenom imeniku [System Volume Information].5. Postavke može mijenjati isključivo 'Administrator'. Napredne postavke podešavanja moguće su preko izbora /Advanced System Settings/.41 Udaljeni pristup / zaštita sustava /System protection/ omogućava da se svakoj particiji odredi da li je moguće izraditi sliku postojećeg stanja. a podrobnije je opisan u zasebnom poglavlju. U osnovi izvrši se spremanje stanja sustava kroz izbor | System Restore.5. koji je već prikaza na slici 4. već izmjene glede upravljačkih programa i slično.. Windows Update .20.Slika** 4. Postupak je sličan XP sustavu.| pri čemu se ne sprema stanje glede korisnikovih podataka (slike na primjer).. a najvažnije za korisnika je podešavanje virtualne memorije i varijabli okruženja.

korisnik se o tome izvještava preko sistemskog izbornika. .5. Može se zadati automatska nadogradnja ili je onemogućiti kroz prvi izbor podešavanja prema narednoj slici. doba marende na primjer. za koje se može zadati način kako da se prezentiraju korisniku. s obzirom na kvalitetu sklopovlja PC računala. Power Options Opcija podešavanja štednje omogućava da se pojedini sklopovi računala nakon nekog vremena isključe ili da se računalo zbog neaktivnosti posve isključi. ako se računalo uopće ne gasi. Ako nekakva nadogradnja postoji. nije ga preporučljivo ostaviti da radi danima (ipak kućno računalo nije poslužitelj) te vrijeme ove nadogradnje treba podesiti da se obavi kad se na računalu najmanje radi.Korisna osobina je automatsko provjeravanje zakrpa na poslužiteljima Microsoft-a. Slika 4.42 Podešavanje automatske nadogradnje Vrijeme podešavanja tijekom noći vrlo je korisna osobitost.

a 'Restore' mehanizam je pohrana stanja sustava bez korisničkih podataka u određenom trenutku.43 Podešavanje štednje Ova podešavanja imaju smisla glede štednje u okruženju s ogromnim brojem računala. Backup and Restore U osnovi 'Backup' je mehanizam pohrane podataka s particije diska. Osim toga uređaji najviše stradaju upravo prilikom uključivanja ili isključivanja.5. i programska potpora automatski odabire najpovoljniju lokaciju. te autor ovih redaka ovu osobitost ne koristi. ali u stavkama kućnog proračuna ne doprinosi jer su ostali troškovi neusporedivo veći. Izbor sa slike /Create an image backup/ prema narednom skupu slika omogućava pohranu sistemske particije na drugu particiju.Slika* 4. Čak upozorava da nije dobro izraditi sigurnosnu kopiju na istom fizičkom disku. A da se mnogo toga može podesiti pokazuje izbor /Change advanced power settings/ prikazan na podslici. .

upravo je navedena particija predložena za backup. kako ih ne bi mogla zlouporabiti neka druga osoba. Sigurnosnom kopijom podataka bavi se posebno poglavlje. . Naredna slika pokazuje da se svakoj od particija na diskovima može nezavisno omogućiti ova zaštita.44 Omogućavanje sigurnosne kopije / izrada slike OS Iako je [Temp] imenika na particiji [F:].5. što znači da se navedeni imenik ne smatra bitnim za backup. 'Backup' i 'Restore' mehanizam imaju dosta zajedničkih osobitosti kao 'Windows XP' operativni sustav. BitLocker Drive Encryption Sigurnosti mehanizam glede enkripcije podataka na disku.Slika** 4.

Slika 4.11. Potrebno je uvijek pomno proučiti što donose izmjene.45 Podešavanje enkripcije Ova osobitost treba biti odmah uključena za particiju na kojoj se predviđa pohrana korisnikovih podataka. O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku. te ako nije nešto od značaja ne treba žuriti s . već je rečeno na početku ove stranice. Tada se ne može dogoditi da nakon što se računalo uzme iz servisa. Kratka napomena.5.5. glede upitnika i uskličnika. novi upravljački program nije nužno bolji od postojećeg. u javnost 'procure' neki vaši intimni video ili slikovni uradci. Device Manager O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku 4. O uređajima.

U prethodnim stranicama objašnjeno je kako raditi s uređajima i korisnicima.5. Operativni sustav će moguće prilikom ugradnje novog upravljačkog programa ili vraćanja u prethodno zapisano stanje izvršiti 'restart'. ako instalacija novih upravljačkih programa krene po zlu. da se može vratiti prethodno stanje. ali nije naveden jako bitan dio . kako prikazuje naredna slika. . Pristup alatima već je objašnjen na slikama 4. Administrative Tools Računalni administrativni alati su skup programa bitnih za uspješno podešavanje i nadgledanje operativnog sustava. Postupak je u suštini vrlo jednostavan i treba ga rabiti prilikom svake nadogradnje sustava. bilo upravljačkim programima ili programskom potporom.zapisi o događajima na sustavu. U svako slučaju prije nadogradnje s novim upravljačkim programima treba definirati točku povratka (RESTORE POINT).18.nadogradnjom upravljačkog programa (driver) i dobro je pričekati neko vrijeme i pratiti forume koji se odnose na uređaj i njegove upravljačke programe.

Uvijek se prvo uključuje računalo koje nudi uslugu a tek potom ono koje je koristi.Slika** 4. nakon podešavanja pisača i prava pojedinih korisnika na njega.5. Kako podslike prikazuju moguće je nadgledati stanje pojedinih servisa ili izvršiti dodatna sigurnosna podešavanja.46 Događaji / servisi / sistemska politika Iz ovih zapisa može se točno ustanoviti koje su se nepravilnosti u radu sustava dogodile. sve servise koji su se pri tom aktivirali treba postaviti na 'Automatic' kao se povezanost pri narednom uključivanju računala ne bi izgubila. dok će u slučaju neispravnog rada ikona promijeniti oblik i prikazati se kao upozorenje ili greška. Za računala u mrežu. Okrugla ikona sa slovom 'i' ukazuje da je neka akcija uspješno provedena.49.4. gdje je bitna stalna povezanost (zajednički pisač). te na taj način pomažu korisniku da locira mogući urok nedaća. slično kako opisuje slika 4. .

uz svu moguću pažnju programera.Feedback Prilikom razvoja jednog složenog proizvoda kao što je operativni sustav.47 Slanje poruke Microsoft-u . Stoga proizvođač daje na korištenje zainteresiranim korisnicima besplatne razvojne verzije na određeno vremensko razdoblje. Slika 4.5. greške su uvijek prisutne. kako bi uz njihovu suradnju uklonio što više nedostataka prije ponude finalne verzije proizvoda.

Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava. Gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu imaju spojnicu koja vodi na 'Feedback' prozor. Prilikom instalacije u ovim opisima izabran je profil umrežavanja |Home network|. tako da je uz svaku akciju povezana ova osobitost kako bi se u formi prikazanoj na slici mogao opisati eventualni problem ili nedostatak.Tako i u ovom slučaju ova 'Beta' verzija vrijedi do 01... U 'RC' verziji operativnog sustava ove osobitosti nema. godine. .2009. Podešavanje mrežne povezanosti Naredna slika predstavlja prozor kada se iz izabere {Conftol Panel}~/Network and Internet/.10c ponuđena u inicijalnoj instalaciji. Pa tko voli .5. i preuzeta je kao ISO datoteka s Microsoft-ovih poslužitelja. Proizvođača svakako zanima povratna informacija od korisnika.08. od koje je izrađen instalacijski DVD. Podešavanja se odnose na mrežne postavke koje se mogu inicijalno prirediti za tri načina umrežavanja prikazana na slici4.

računala povezana u privatnoj lokalnoj mreži (NAT mehanizam) zaštićeno vatrozidom i sa statičkim adresama i međusobno povezanim resursima. Dinamička dodjela adresa u žičnoj ili bežičnoj komunikaciju koristi se na primjer za goste. davatelj mrežnih usluga. Podržava dizajn kreiranja kućne razmjene podataka i dostupna su računala u mreži. . Iako se mrežna povezanost može realizirati na različite načine jedno je već postalo standard.okruženje male firme ili kućno okruženje sa multimedijskim specifičnostima koje su sve aktualnije. Treba razlikovati način na koji se računalo povezuje u mrežu barem u slijedeća tri koncepta: • • Intranet (LAN) .5. gotovo sve zasniva se na TCP/IP skupu protokola.48 Podešavanje mrežne povezanosti / ostvarivanje mrežne povezanosti Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Tada je dovoljno podesiti parametre mrežne kartice prema isplaniranoj adresnoj shemi mreže. Ovisno o vrsti uređaja i dozvolama koje je dao ISP (Internet Service Provider). moguće je korištenje statičke i dinamičke mrežne sheme. U svakoj prilici može prirediti bilo koji od mogućih načina umrežavanja i uporabiti shodno okolnostima.Slika 4. Kućna razmjena podataka (homegroup) nije podržana ali su dostupna računala u mreži SOHO .

5. Da bi korisnik prijenosnog računala. 'Windows 7' u mreži je posebna tema koja slijedi. žično ili bežično povezivanje u okruženju lokalne mreže ili VPN (Virtual Private Network .podešavanje parametara glede dostupnosti sadržaja u kućnoj mreži Troubleshoot problems . modem (dialup). u poslovnom.korištenje jednog od izrađenih profila povezivanja. ili neko drugo javno mjesto slične kategorije. ostao funkcionalan u bilo kojem okruženju definirano je više načina umrežavanja prema slici 4.izrada profila mrežnog povezivanja pomoću čarobnjaka prema različitim načinima povezivanja.udaljeno kriptirano povezivanje s LAN-om preko javne mreže).prostori od trga i kavane do zračne luke i knjižnice. koji se vrlo lako mijenjaju prema potrebi. broadband (ADSL). U osnovi podržana je bežična komunikacija i nikakvi načini umrežavanja. Network and sharing Centre Naredna slika prikazuje mogući izbor od četiri odabira glede mrežne povezanosti i raspoloživosti resursa: • • • • Setup na new connection o network .pomoć ako se mrežna povezanost ne može ostvariti. . Bez prvog nema mogućnosti korištenja ostalih. kućnom ili javnom okruženju.• Javno okruženje .10c. kojih je sve više. Connect to a network . Prilikom kreiranja mrežne povezanosti treba definirati profil koji pripada jednom od tri navedena u uvodu. Broj profila nije ograničen. Chose homegroup and sharing options .

. ovaj dio podešavanja omogućava više načina povezivanja računala na mrežu koji se sa svojim postavkama drži pohranjen na sustavu. Sve postavke koje se definiraju uporabom čarobnjaka pod izborom /Set up a new connection or network/ pohranjuju se pod podrazumnim imenom ili nekim imenom koje zadaje korisnik. Set up a network . Ove stavke nebi bilo da je inicijalno odabran profil |Public network| koji ne dopušta osobitosti kućnog umrežavanja glede sigurnosti.49a vidi se da je raspoloživa kućna mreža prema stavki 'HomeGroup: Joined'.5. broadband (ADSL). u primjeru na slici 4.pristup novom usmjerniku (router) ili pristupnoj točki (Access Point) i podešavanje mrežne povezanosti.podešavanje bežične.49 Povezanost u lokalnoj mreži / Povezivanje za ISP-a Dakle. Kako je izabran profil |Home network|. • • Connect to the Internet .Slika*** 4. ili dialup povezanosti prema Internetu.5. Moguće je ostvariti slijedeće načine povezivanja.

povezivanje biranjem telefonskog broja bez uporabe Interneta ili VPN. Prema odabranim postavkama kućna mreža uvijek je raspoloživa. Kreirane mrežne postavke prema navedenim mogućnostima povezivanja na mrežu raspoložive su za uporabu u prozoru koji omogućava konekciju.) prema izrađenoj mrežnoj shemi.pristup LAN ili SOHO mreži posredstvom mrežne kartice bilo automatskim podešavanjem njenih parametara (DHCP) od strane usmjernika (router) ili poveznika (gateway) ili dodjela mrežnih parametara (adresa. Podešavanje mrežne kartice lako se obavi izborom /Change adapter settings/prema slici 4. Internet) i linije koje ih povezuju od kojih je jedna prekrižena. o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke konekcije definirane na računalu korisnika .. Ovaj lanac povezivanja najbolje ilustriraju tri ikone u vrhu slike (VPC. mrežna maska .podrazumijeva autorizaciju prema ISP-u. Prilikom boravka u nekoj 'kavani' koja omogućava Internet povezanost. treba razlikovati dva osnovna koraka u povezivanju na Internet:   Lokalnu povezanost .5.49a odabirom profila . Kada su svu uvjeti povezivanja na Internet zadovoljeni. na jedan od dva naredna načina: o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke uređaja koji pristupa mreži .10c.5. Gube se mogućnosti kućne mreže. ali po dolasku kući izbor||Network . Network.49a.Home network||.5.• • Connect to a workplace .povezivanje na Internet preko standardne modemske komunikacije biranjem telefonskog broja.Public network|| omogućava povratak na stanje prema slici 4. Pregled /View your active networks/nakon povezivanja s ISP-om dobiva dodatni 'Internet' redak. Učesnici i mreži se vide ali pristup Internetu traži autorizaciju prema ISP-u. po odabiru profila umrežavanja | Public network| dobiju se ograničene mogućnosti prema slici 4. Za mobilnog korisnika. na kojoj se vidi povezanost u javnom okruženju i kućnom okruženju. nudi se izbor profila prema slici 4..49d. Set up a dial-up connection .BRIDGE MODE (MODEM način rada). i prekrižena linija pretvara se u punu liniju ilustrirajući Internet povezanost prema ISP-u. Povezanost na Internet .49c.5.ROUTER MODE. Moguće je istovremeno uporabiti samo jedan od navedenih načina povezivanja. kojih je sve više jer se prijenosno računalo koristi gotovo svuda.5. a dobiva se izborom /Connect to network/ kako pokazuje podslika 4. gornja slika nadopunjuje se sadržajem prema slici 4. koja se ostvaruje pomoću PPP konekcije odnosno putem PPPoE protokola. Ako se u pregledu /View your active networks/ akcijom L1 odabere ||Network .49b.5.

Naredna slika 4.5. HomeGroup U prethodnom opisu navedeno je da je kućna mreža moguća samo u jednom od tri načina umrežavanja. . prijelaz iz jednog profila umrežavanja u drugi je vrlo brz.umrežavanja |Home network|.50a prikazuje da je kućna mreža nedostupna po izboru /Chose homegroup and sharing options/ kada je inicijalno prilikom izbora mrežne povezanosti izabran profil |Public network| prema slici 4.10c. Dakle.5. Jedino je tada moguće podešavati postavke za dostupnost sadržaje (sharing).

Koncept biblioteke otklanja potrebu držanja iste datoteke . virtualne mape u kojima se grupiraju sadržaji s različitih lokacija na tvrdom disku. iako su im fizičke lokacije posve raštrkane po disku.5.26b).50 Odsustvo kućne mreže / podešavanje za kućnu mrežu Postavke sa slike opisane su konstatacijom 'This computer can't conest to homegroup'. Kad je računalo uključeno u kućnu mrežu raspoloživa su drugačija podešavanja pod nazivom 'This computer belongs to homegroup'.slika 4. stavljanje na raspolaganje vlastitog pisača i još štošta.5.50b. Sadržaji se dijele preko biblioteka (Library . Umjesto raspoloživosti mapa. Moguća su dodatna podešavanja raspoloživosti izborom /Change advanced sharing settings/ gdje se može omogućiti automatsko nadgledanje i dodavanje učesnika (računala) u mreži. Otvaranjem biblioteke pristupa se svim dokumentima kao da su u jednoj mapi. raspoložive su biblioteke.5.Slika* 4. Ako su izvršena podešavanja za kućnu mrežnu grupu omogućavanje dohvata datoteka vrsti vrši se prema slici 4.

što pojednostavnjuje korištenje raspoloživih (dijeljenih) sadržaja u mreži između umreženih uređaja.5. . Reprodukcija se delegira s jednog uređaja na drugi.50b. Internet Options Podešavanje IE (Internet Explorer) obavlja se preko kartica kako prikazuje naredni slijed slika.na više mjesta. Na primjer. koristeći prijenosnik i njegovu bežičnu povezanost u kućnu mrežu. Zanimljiva je mrežna opcija da se multimedijsku datoteku reproducira na 'Windows 7' kompatibilnom umreženom uređaju. inicijalno je raspoloživo pet biblioteka za raspoložive sadržaje na mreži prema slici 4. omogući se gledanje novog filma s DVD-a na TV uređaju koji je također dio kućne mreže.

4.Slika*** 4. a izborom | Add.| prema slici može se kreirati novi profil povezivanja kako je prethodno opisano. te na podešavanja pojedinih aplikacija specifičnih za multimedijske sadržaje. Podešavanje uređaja i sklopovlja Opisi koji slijede odnose se na sklopovlje računala i podešavanje svojstava pojedinih.. mada u narednim opisima slijedi poglavlje 4.51b vide se prethodno kreirane moguće povezanosti.5.4.51 Svojstva povezivanja Na slici 4.5 o podešavanju 'Windows 7' u mreži.5. Glede podešavanja pristupa mreže nema bitnih razlika u odnosu na poglavlje 4.. .5.

Treba biti oprezan s instalacijom novih verzija upravljačkih programa. Devices and Printers Podešavanje sklopovlja već je dijelom opisano u sadržajima koji prate sliku 4. Proizvodi koji se tako prodaju nose oznaku BULK i upravljačke programe treba preuzeti s Interneta. uz izvorni originalni uređaj nekog proizvođača obično idu dodatni besplatni programi koji se mogu uredno licencirati. Ako računalo na primjer dođe sa svim što je potrebno uz računalo i sa svom potrebnom dokumentacijom.52 Podešavanje uređaja i sklopovlja Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Ako za sustav i korisnika nije od značaja može se tolerirati odsustvo nekog upravljačkog programa. Vrlo je čest slučaj da neki partner jače firme (ATI i Sapphire na primjer) ima lošije upravljačke programe od izvornika te ne izdaje blagovremeno nove verzije upravljačkih programa u kojima su uklonjene greške. koji se prvi instalira. obično se takav paket naziva BUNDLE. to je najjeftinije ali i najlošije rješenje.5. za sklopovlje koje obrađuje zvuk na primjer. To je u suštini pregled ispravnosti instalacije njihovih upravljačkih programa (driver) bez kojih sklopovi nisu dostupni. glede uštede u vremenu potrebnom za njihovu izradu (programiranje). Poželjno je pričekati neko vrijeme i konsultirati forume na temu sklopovlja koje se koristi i pažljivo proučiti upute koje se odnose na opis dogradnje upravljačkog programa.Slika 4. Već je prethodno navedeno da nakon instalacije svih upravljačkih programa niti uz jedan od uređaja na slici ne smije biti prikazan UPITNIK (upravljački program nije instaliran) ili USKLIČNIK (upravljački program je neodgovarajući ili neispravan).5. Najvažniji upravljački program. jer su greške u njegovoj izradi su uvijek moguće. šarena kutija s uređajem. Uz ispravan upravljački program gotovo svaki će raditi uredno. Nužno ne znači da je novije izdanje upravljačkog programa bolje.33. Najbolje rješenje je RETAIL. Stavljanje na raspolaganje ostalima akcijom D1 kroz i . Oko se uređaj kupuje iz nekakve 'hrpe' u kutiji bez priloženih upravljačkih programa i dodatne programske potpore. OEM (Original Equipment Manufacturer) je nešto bolje rješenje i važi ako je uređaj došao s novim računalom i svi upravljački prograni su na jednom mediju. popratnim medijima s upravljačkim programima i mogućom raznolikom programskom potporom i tiskanim uputama u vidu male knjižice. pripada matičnoj ploči te potom slijedi instalacija svi ostali. Pisači nisu neki naročiti problem. Osim navedenog.

Druga poslika nastavak je prve. Slika* 4.dabirom opcije /Printer properties/~||Sharing|| moguće je za svakog od njih pojedinačno.53 Podešavanje multimedijske konfiguracije .5. AutoPlay Naredne slike prikazuju na koji način je riješen odabir programske potpore za pojedine vrste multimedijskih sadržaja.

na primjer). ali ako korisnik uz kupovinu uređaja kojeg ugrađuje u računalo dobije na primjer 'WinDVD' programsku potporu za gledanje filmova. Slika*** 4.54 Nadzor zvuka Puno više mogućnosti raspoloživo je korisniku kod današnjih multimedijskih čipova ugrađenih na matičnu ploču. može je iz ovog izbora odabrati kao primarnu.Podrazumna (default) programska potpora je ona koja pripada operativnom sustavu. Pri tome treba isključiti u BIOS-u . Još više mogućnosti.5. Vrlo korisna mogućnost za fino dotjerivanje uzajamnog odnosa raspoložive programske potpore i multimedijskih sadržaja. Sound Podešavanje zvuka u VPC nije nešto osobiti kako prikazuje naredni skup slika. uz naprednu programsku potporu dobiti će se ugradnjom specijaliziranih glazbenih kartica (Creative Sound Blaster.

43. Display Naredna slika pokazuje kako brzo podesiti veličini teksta i ostalih pojmova za osobe koje slabije vide ili ako je nativna rezolucija LCD monitora prilično velika.5.53.5. . Autor ovih redaka još uvijek ne može shvatiti čemu nativna rezolucija 1680x1050 na 17" LCD zaslonu. Power Options Ova opcija već je objašnjena uz opise koji pripadaju slici 4.glazbeni sustav na matičnoj ploči i prateću programsku potporu podesiti prema slici 4.

55b. što je na ovoj slici prikazano kao izbor na lijevoj strani pri čemu slijedi prikaz kao na podslici 4. grafičke kartice. Daljnji izbor /Advanced settings/omogućava pored ostalog u kartici ||Monitor|| podešavanje frekvencije osvježavanja monitora. a u kartici ||Color Management|| usklađivanje profila monitora.Slika* 4. pisača. skenera i ostalih uređaja koji imaju imalo veze sbojama. Treba pripaziti da li za sve uređaje postoje odgovarajući upravljački programi i PROFILI.5. Podešavanje programske potpore .55 Podešavanje prikaza Podešavanje same rezolucije obavlja se izborom /Change display settings/.5.

te namještanje podrazumnih vrijednosti programske potpore.56 Podešavanje programske potpore Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.5. Slika 4.Kroz ovu sekcija omogućena je deinstalacija programske potpore instalirane na sustav (instalacija se vrši s nekog medija ili aktiviranjem instalacijska datoteke) i dijelova operativnog sustava. Programs and Features .

a izbor | Change| omogućava njenu modifikaciju.5.57 Podešavanje programske potpore Izbor u izborniku s lijeve strane /View installed updates/ omogućava uvid u zakrpe i nadopune operativnog sustava. a ista se može ukloniti izborom |Uninstall|. što za zakrpu baš i . Ako se označi redak koji opisuje programsku potporu u dnu ekrana slijedi njen podrobniji opis.Inicijalni prozor omogućava da se pregleda sva instalirana programska potpora. odnosno uklanjanje ili dijela programske potpore koji je u postupku instalacije nepotrebno omogućen ili dodavanje dijela koji nije prvotno instaliran. kao i uklanjanje istih. Slika 4. Moguće će postupak zahtijevati uporabu originalnih instalacijski medija.

57c. što se najbolje vidi iz slike 4. na primjer da podrazumni uređivač web stranica bude 'Word' a ne 'Dreamweaver'. Moguće se je ovaj izbor moglo postaviti u postupku instalacije. ima svoje dobre osobine kada korisnik ne želi. Slično navedenom je kad se program za uređivanje slika želi zamijeniti s nekim drugim. . odnosno {Start}~{Default programs} izborom. Default Programs Postavljanje podrazumnih programa izborom /Set your default programs/.nema puno smisla ali ima ako se je instalirala nadopuna operativnog sustava koja se korisniku ne sviđa. Inače prilikom instalacije srodne programske potpore može se dogoditi da pojedini programi uzmu u nadležnost tipove datoteka za koje korisnik želi da ih koristi prethodno instalirana programska potpora.30 gdje osim imenika 'en-US' ne postoje drugi jezici predviđeni za korištenje u instalacijskom procesu. ali onda instalacija operativnog sustava ne bi bila tako brza i jednostavna. Popis nadopuna izgleda kako je prikazano na slici 4. treba ih ukloniti iz instalacijske procedure programskom potporom tipa 'vLite' i izraditi s njom novi instalacijski medij. Izbor /Turn Windows features on or off/ otvara mogućnost dogradnje ili deinstalacije dijelova operativnog sustava kako prikazuje slika 4.5. To se događa u potpuno automatiziranim instalacijama koje korisnika ništa ne pitaju. Ako se pak želi da se pojedini produkti uopće ne instaliraju.5. Iako je 'vLite' dizajniran za 'Windows Vista' operativni sustav moguće je s njime ukloniti oko 1GB sadržaja.5.57b.

TIP obrađuje odgovarajuća programska potpora.5. Sa slike se vidi da im je namjena raznolika.53.5.58 Podrazumni programi Izbor /Associate a file type or protocol with a program/ gdje se točno može definirati da datoteku tipa . nema smisla glazbenim datotekama pridružiti uređivač teksta. . korisna su osobitost glede brzog dohvata željenih podataka.programske igračke (gadgets) .Slika 4. a s radne površine uklanjaju se odabirom /Close/ iz izbornika koji se pojavi kada se pokazivač miša postavi na igračku. koje sustav drži negdje pohranjene. Desktop Gadgets Programi jednostavne namjene koji se prikazuju u malim objektima na radnoj površini .programčići. ako se nakon izmjene ovih postavki za tip datoteke izvrši L2akcija na datoteku tipa . Naravno. Izbor /Change autoplay settings/ prikazan je već na slici 4. a izbor /Set program access and computer defaults/ omogućava da se sve promjene vrate u stanje kako misli Microsoft ili s predefiniranim postavkama od strane korisnika. već treba točno zbati što kojem tipu datoteka odgovara. Dapače. Brzo se postave na radnu površini izborom /Add/. Naime. postavke se mogu podesiti tako da određeni tip pregledava (open) jedna programska potpora a uređuje ga (edit) druga.TIP izvršiti će se pokretanje nove pridružene programske potpore da bi se ista pregledala.

Slika 4. Slika nadalje predočava sve što pripada korisniku na sustavu. odešavanje korisničkog računa Korisnik se na sustavu prepoznaje po svom imenu. Na Internetu se može pronaći mnoštvo igračaka i ima ih prilično na hrvatskom jeziku na sjedištu Microsoft-Hrvatska. Njegova pravu identifikaciju sustav prepoznaje po njegovom identifikacijskom broju (ID) koji mu se po slučajnom procesu dodjeljuje prilikom kreiranja. Na sustavu ne mogu postojati korisnici s istim ID.59 Programčići radne površine . .5.igračke Opcija /Uninstall/ prikazana na slici uklanja igračku iz popisa. ali se s imenom ne identificira na sustav. odnosne deinstalira je.

ali ne sve ovlasti kao korisnik 'Administrator'. Svaki od korisnika pripada jednoj od mogućih grupa. Korisnik 'Administrator' ima na sustavu najveće ovlasti. User Accounts Inicijalni korisnički račun ostvaruje se kreiranjem korisničkog_imena i zaporke u postupku instalacije operativnog sustava.31. kao . na temelju čega mu ovise ovlasti u radu s računalom. Navedeno znači da kad se neki korisnik izbriše.Slika 4. Ako se na primjer na sustavu kreira korisnik 'Pero'.5.5.60 Podešavanje korisničkog računa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. a korisnici koji pripadaju grupi administratora također imaju vrlo velike ovlasti. Korisnici i grupe objašnjeni su u opisu uz sliku 4. novi korisnik s istim imenom imati će drugi ID.

Stoga ako se vrše nekakve promjene u navedenom smislu na računalu.62 vidi se korisnik 'Haso' kojemu radni imenik i dalje ima naziv 'Pero'. Korisniku se može promijeniti ime u 'Haso'.5. njemu se pridružuje istoimeni imenik kao prikazuje slika 4. Dakle. a kako je radni imenik povezan s ID ostane mu i dalje pripadni imenik pod imenom 'Pero'. i nanovo se kreira korisnik 'Pero'. Navedeno u potpunosti može obaviti samo 'Administrator'.61a. Ako se korisnik 'Pero' ukloni sa sustava. već ga treba obrisati pomoću WE nakon što se korisnik ukloni. . promjena imena korisnika. dobiti će novi ID.5.5. navedeni imenik ne briše se automatski sa sustava. Slika*** 4. ali mu se ne mijenja ID. NE MIJENJA ime radnog imenika korisnika.61 Osobitosti korisničkog računa Ako se pak sadržaji koji pripadaju 'Peri' ne uklone nakon njegovog brisanja. prilikom brisanja korisnika treba obvezno obrisati njegove imenika pomoću WE. S promjenama imena korisnika. a radni imenik zbog već postojećeg imena mijenja se kako prikazuje slika 4.što prikazuje naredna slika 4.5. na primjer. jer vrlo lako može doći do zbrke koju je kasnije teško razlučiti. pa tek potom odlučiti što i kako raditi. kako je prikazano na slici 4. Nadalje.5. njihovim brisanjem i kreiranjem novih korisnika zaista treba biti oprezan.5.61c. prvo što treba učiniti je 'snimiti' stvarno stanje. Na slici 4.61d.61b.

na primjer korisnik 'Drago' može nadgledati korisnika 'Hasu' na način da mu recimo u pojedinim vremenskim razdobljima ograniči ili onemogući rad na pojedinim aplikacijama. No s ovim nadzorom neka se pozabave roditelji male djece:-). kojemu je svojstvo da mu nadređeni korisnik može ograničiti ovlasti. Slika 4. . Roditeljski nadzor.5. zabrani određene igre tijekom popodneva u doba predviđeno za učenje.62 Podešavanje srodnosti računa To je centralizirani nadzor već postojećih korisnika. djeci na primjer.Parental Controls Svakom od korisnika može se pridružiti srodan mu korisnik. Ovu osobitost nema 'Business' edicija 'Windows Vista' operativnog sustava.

Karticama koje su uključene u zbirku dobivene od osoba ili firmi s kojima se kontaktira moguće je promijeniti samo naziv. To je na neki način katalog kontakata koji se na sustavu čuva kriptiran. Nije nužno sve podatke unijeti u osobnu karticu. Osobnim karticama moguće je promijeniti sve podatke. Slika 4.5. dapače može ih se kreirati više od kojih će svaka sadržavati samo one podatke koji .Windows CardSpace Kartice služe za čuvanje podataka korisnika ili osoba s kojima korisnik komunicira diljem svijeta.63 Kontaktna kartica osobe Ove kartice trebale bi omogućiti kvalitetniju komunikaciju korisnika s njegovim poslovnim okruženjem.

kao što prikazuje podslika 4. Dakle. Slika 4.su za pojedine kontakte neophodni. Resurs (proizvoljno ime za koga vrijedi akreditiv. .5.64b.64a prikazuje jedan od kreiranih akreditiva. Credential Manager Akreditiv bi u osnovi trebao služiti za jednostavniju prijavu na Internet ili neku njegovu uslugu.5. Kako će se ove kartice koristiti u praksi kod Hrvata pokazati će vrijeme. kartice predstavljaju svojevrstan digitalni identitet. korisničko_ime za prijavu na resurs i zaporka. Radi bolje zaštite osobnoj kartici korisnik može dodijelit PIN (Personal Identification Number) ili zaporku. Otvaranje izbora /Windows Credentials/ otvara se prozor u koji se upisuje. naziv ISP-a na primjer).

Prilagođavanje prikaza osobnostima Svaki korisnik računala ima svoje osobnosti kojima prilagođava sustav u cjelini.64 Kreiranje akreditiva Pošto je akreditiv kriptiran. uporabiti ga.Slika* 4. netko crven. Netko voli žute boje. dobro je u bilo kojoj komunikaciji koju je moguće ostvariti pomoći njega. Osobnost svakog korisnika .5. netko voli različite pozadine ili pak nekakav drugačiji izgled radne površine i prozora.

tim više što su osobe koje neprekidno rade na računalu sklonije očnim 'protezama'.5. Slika 4. Stoga naizgled beznačajan skup podešavanja u ovoj kategoriji ima svoj značaj. U tu svrhu služe naredna podešavanja.65 Podešavanje prikaza osobnostima Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. zbog zdravstvenih razloga ili zbog nečeg drugog. Personalization .drugačija je bilo zbog estetskog ugođaja.

5.66 Podešavanje osobitosti zaslona i prikaza na radnoj površini Nekolika tematskih izgleda okruženja već je pripravljeno. jedna je od jako zgodnih osobitosti ako korisnik nema posebnih želja. Slika* 4. Jednostavan izbor pozadina i trivijalan ali učinkovit način promjena pozadina (background). bilo ručno ili automatski nakon zadanog vremena.O načini podešavanja pojedinih osobitosti radne površine (desktop) već postoje opisi uz sliku 4. promjenu boje zaglavlja. prozora . ne mogu se izbrisati. Daljnja moguća podešavanja glede vizualizacije prikazuju naredne slike. i akcijom L1 na željenu ikonu tema se automatski primjenjuje.5. tekst i ostale prikaze.20b prema kojoj se određuje koje osnovne sistemske ikone postaviti na radnu površinu. Izbor /Window Color/ omogućava promjeni veličine fontova za naslove prozora. Ove ikone nemaju svojstvo prečice.

5.5. prema slici 4. Slika** 4. Izbor čuvara zaslona (screen saver) jednostavan je kako prikazuje gornja podslika 4.67 Osobitosti prozora / Čuvar zaslona Prikaz na zaslonu monitora u velikoj mjeri ovise i o postavkama koje pripadaju podešavanju sistema izborom {Control Panel}~/System and Security/~/System/~/Advanced system settings/~||Advanced||~/Performance/~| Settings.5.67c. Kombinacija tipki <Windows> + <L> omogućava blokiranje . a uključivanjem opcije |On resume.ili izbornika.|.5.54d.. Vrlo korisna podešavanja ako su u pitanju LCD monitori s velikom nativnom radnom rezolucijom. koji omogućava isključivanje podosta dekorativnih elemenata prikaza.67b. display logon screen| automatski se nakon uključivanja čuvara zaslona blokira rad na računalu i omogućava se daljnji rad prijavom na sustav.. Podešavanje zvuka već je obrađeno prema slici 4. veličinu ikona i njihov međusobni razmak i slično. akoprikazuje naedna slika. Kada se sve isključi prikaz na monitoru najbliži je prikazu radne površine na zasloni kao kod operativnog sustava 'Windows 2000'.

Prva kartica ||Adapter|| pokazuje opće osobitosti grafičkog sustava i iz opisa prepoznaje se VPC grafička kartica.rada na računalu uz obvezu ponovne prijave. a tko se želi zabavljati bojama služi mu kartica ||Color Management||. ali bez trenutnog aktiviranja čuvara zaslona.5.68 Osobitosti grafičke kartice Kartica ||Monitor|| omogućava podešavanje frekvencije osvježavanja monitora i dubine boja kako prikazuje gornja podslika.5. Display Podešavanje rezolucije prikaza na monitoru prate opisi uz sliku 4.55b. . Kartica ||Troubleshoot|| i izbor |Change settings| omogućavaju podešavanje sklopovskog ubrzavanja prikaza grafičkog sustava. Slika* 4. Izborom /Change display settings/~/Advaced settings/ dobije se prozor sa skupom kartica prema narednoj slici.

69 Preuzimanja igračaka-programčića (gadgets) s Interneta / Aero-Glass Gornja slika prikazuje mnoštvo 'igračaka' koje se mogu preuzeti sa sjedišta Microsoft-Hrvatska.5.Desktop Gadgets O pragramčićima .69b prikazuje kako je 'igračka' postavljena na proizvoljno mjesto na zaslonu i kako izgleda 'aero-glass' osobitost za .igračkama.5.59. Podslika 4. koje se mogu prikazati na radnoj povržini na zaslonu monitora. Slika* 4. veće je bilo spomena na stranici uz sliku 4.5.

1 i 4.5.5.4.47. Izbor /Start Task Manager/ omogućava nadzor prema skupu slika 4. Slika*** 4. Iz prozora koji opisuje uređaje vidi se da je ugrađena grafička podrška u chipset matične ploče dovoljna da bi se ostvarilo svojstvo prozirnosti.odabranu pozadinu koja je u primjeru najbolje izražena u prozirnosti radnog izbornika. Moguća su i njegova podešavanja akcijom D1 i izborom /Toolbars/ ili /Properties/.70 Podešavanje izbornika . Izbor /Properties/ nudi kartice podešavanja prema narednom skupu slika. Polazni izbornik.2.5. Navedeni prozor dobije se i kombinacijom tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL>. mape i datoteke Taskbar and Start Menu Izgled polaznog (glavnog) izbornika i njegov sastav prikazani su na slikama 4.

Najvažniji izbor je ||Start Menu||~|Customize.Kartica ||Toolbars|| ima osobitosti koje su ostvarive i prethodno navedenim mogućim izborom /Toolbars/.5... i slično. . skrivanje izbornika 'ispod' zaslona.| koji nudi prozor prema slici 4.70d u kojem je moguće podesiti izgled i ponašanje nadzornog izbornika prema nahođenju. uporabu manjih ikona. Ostale kartice omogućavaju zaključavanje linijskog izbornika. Ease of Access Center Naredne dvije slike prikazuju što se nudi osobama koje imaju ograničene radne mogućnosti.

Korisno je prema vlastitim potrebama podesiti opcije u kartici || Search||.Slika* 4. .5.26.71 Podešavanje olakšanog pristupa Tipkovnica na slici 4.5.5. Folder Options Opcije na koji način podesiti što WE može prikazati objašnjene su uz sliku 4.71b ne omogućava samo olakšan rad osobama s ograničenim mogućnostima. već je jedan od elemenata korištenja mogućnosti zaslona monitora osjetljivih na dodir.

Za visokokvalitetan ispis publikacija. razmak i broj znakova po inču. simbola i znakova (grafema). 'PostScript' font je ispravan izbor. Windows operativni sustav koristi 'TrueType' fontove i 'OpenType' fontove. kao što su časopisi na sjajnom papiru ili reklamni ispis. . font opisuje i određenu tipografiju. Osim ostalih svojstva kao što su veličina. dok se font druge grupe može i zakretati.Fonts Font je skup brojeva. Prva grupa fontova su matematičkim krivuljama definirani oblici što omogućava vrlo kvalitetno skaliranje glede njihove veličine.

72 Popis fontova i odabir pregleda izgleda Fontove je moguće ukloniti ili dodati nove. Prilikom dodavanja novih treba pripaziti da novo dodani font nema ime nekog već postojećeg.Slika 4. . jer pokazuje da nam je nacija informatički nepismena. autoru ovih redaka još uvijek nije jasno koja je njena 'službena i praktična' uloga u brojevnim prikazima jer su mu djeca učila njenu primjenu na sve moguće različite načine. Kratki opis fonta prikazuje se i u dnu prozora. Podešavanje regionalnih postavki (lokaliteta) Za većinu korisnika koji dolaze na stranice 'informatičke abecede' prema statističkom pregledu po lokalizacijskim postavkama moglo bi se zaključiti da pripadaju nekom drugom podneblju. Podešavanje lokaliteta za naše područje je bolna točka. Korisna osobitost da se ustanovi ima li font naše grafeme. Već samo ta činjenica žalosti. Kad je već riječ o točki. Za svoje potrebe koristi podešavanja kako slijedi.5. a izbor /Preview/ prema slici u novom prozoru prikazati će koje sve grafeme font podržava i kako izgledaju u različitim veličinama. Ono što je jako korisno je da se mapa fontova pregledava s opcijom prikaza/View/~/Large Icons/ ili /View/~/Extra Large Icons/ jer se unutar ikone vidi njihov oblik.

Date and Time Datum i vrijeme automatski se podešavaju samo na ispravnu vrijednosti ali ne i načina prikazivanja.73 Podešavanje lokaliteta.5.Slika 4. koji se u osnovi dijeli na kraći i prošireni prikaz. regionalnih postavki Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. .

te promijeniti poslužitelj s kojim se vrši sinkronizacija točnog vremena.5.74 Podešavanje vremena Vremenska zona podešena je tijekom postupka instalacije operativnog sustava. te način prikazivanja brojčanih vrijednosti prikazano je na narednom skupu slika.Slika 4. Regional and Language Options Podešavanje regionalnih postavki za skraćeni i dugi oblik prikazivanja datuma i vremena. . Moguće je preko ostalih kartica podesiti dva sata. što je jako zgodno ako se često putuje 'preko bare'. Promjena datuma i vremena je trivijalna operacija koja se vrši u kartici || Date and Time||.

75 Podešavanje regionalnih postavki prikazivanja datuma i vremena Izbor /Additional settings./ s gornje slike uvodi u novi prozor koji u osnovi ima podešavanja kao i gornji.Slika 4.5.. ali uz više detalja koje je moguće podesiti. ..

Slika 4.76 Podešavanje regionalnih postavki za brojčane vrijednosti .5.

5. .Slika 4.77 Podešavanje regionalnih postavki vremena i datuma Moguće negdje u 'Narodnim novinama' piše koji su ispravni formati. Podešavanje olakšanog pristupa Omogućava olakšani rad s računalom osobama s poteškoćama koje imaju ograničene radne sposobnosti. Neka vrsta napredne pomoći. mada autor ovih redaka misli da se podrazumne postavke koriste samo zbog toga što ih korisnici ne znaju promijeniti i da smo još uvijek informatički nepismena nacija.

.5. Naredna slika pokazuje kako je moguće podesiti da je polovina prikaza jako uvećana što olakšava rad osobama sa slabim vidom.78 Podešavanje olakšanog pristupa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.Slika 4.5. Ease of Access Center Uvod u podešavanje olakšanog pristupa već je prikazana na slici 4.71.

glede čitljivosti CTR monitori bili si bolji za rad na bilo kojoj rezoluciji od LCD monitora. Dapače.79 Uporaba povečala Ova osobitost kod novih LCD monitora s vrlo velikim dijagonalama i radnim rezolucijama u velikoj mjeri je funkcionalnija nego nekad. monitor s velikom dijagonalom i prihvatljivo malom rezolucijom može biti vrlo ugodan za rad ako mu slika nije razmazana. Speech Recognition Options . Što će donijeti nove tehnologije pokazati će se u budućnosti.Slika 4.5.

Autoru ovih redaka potpuno je nejasno zašto je na ovom području tolika stagnacija. bilo bi jako zgodno vidjeti što će se poduzeti u Hrvata po ovom pitanju. Slika 4.Da je moguće od znakova generirati govor ili prepoznavanja govora odavno je već poznato još iz doba 'Commodore Amiga' porodice računala.80 Govorne mogućnosi Uz pretpostavku da navedeno dobro funkcionira. Ostala podešavanja . koja je navedeno mogla obavljati bez ikakvih problema sa svojim A/D/A pretvaračem.5.

odnosno editor za uređivanje sistemske politike.exe (sistemskog alata). ili iz skupa instalacijskih datoteka kopiranih u neki od imenika . već ih je raspoloživo podosta kao na primjer gpedit. ili u tražilu glavnog izbornika ili pak u zasebnoj formi za zadavanje komandi koja se dobije kombinacijom tipki <Windows> + <R>. gdje se nalazi i popriličan broj komandi koje se zadaju u 'Command prompt' prozoru ikoje se mogu uporabiti u raznim . Ova datoteka nalazi se u imeniku [C:\Windows\System32]. utipkavanjem njenog imena i pritiskom na tipku <Enter>. Slika*** 4.msc sistemski alat koji predstavlja 'Local Group Policy Editor'.5.2.4. Programska potpora za čitanje elektroničke pošte nije uključena u operativni .5. dobije se slijed prozora prema narednoj slici koji omogućavaju dodavanje uređaja iz popisa u bazi o uređajima.vhd datoteke (virtualnog diska). pozove na izvršavanje datoteka hdwwiz.13 za 'Windows XP'. slično kao na slici 4.Ako se u komandnoj liniji. a kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4.batdatotekama kao u primjeru datoteke za brisanje privremenih datoteka i imenika koja se aktivira pri uključivanju računala.23. a koja se nalazi u imeniku [C:\Windows\System32] koji je uključen u podrazumni put 'Path' prema slici 4.4. Dio programske potpore treba preuzeti s Microsoft-ovog sjedišta.81 Podešavanje sklopovlja Navedeno nije jedina datoteka koja se može koristiti.

84a. može se čitati pošta i od drugih ISP-a.5. no dodavanjem novih korisničkih računa.sustav. . Slika 4.82 Odabir za preuzimanje programske potpore Programska potpora 'Windows Live Mail' ima parametre podešavanja slične 'Outlook Express' programskoj potpori iz 'Windows XP' operativnog sustava i na prvi pogled se čini kao da je zamišljena samo za njihove poslužitelje. koji se korisniku ponudi po preuzimanju i pokretanju inicijalne datoteke za preuzimanje programskih produkata kako prikazuje naredna slika.5. barem u ovoj distribuciji. što se vidi i sa slike 4. kako prikazuje naredna slika. ali se u besplatnoj ponudi programske potpore na sjedištu 'Windows Live Essentials' može preuzeti nešto iz njihovog izbora.

Slika 4. već je za IE i WLM značajno kako izmaknutu radne mape van particije operativnog sustava. Stoga je važno ispravno podesiti izbor iz kartice ||Advanced||~|Maintenance...| i mjesto |Store Folder.83 Dodavanje novog korisničkog računa Sam rad WLM programske potpore.84b i 4.. .| kako prikazuju slike 4. kao i rad IE.84c.5..| promjenom u formi prema odabiru sa|Change.5. jer se mogu napuniti ogromnom količinom podataka...5. nije od značaja kao tema ovog poglavlja (možda jednom kao dio specifičnih informatičkih pojmova).

Već spomenuti akreditiv može se glede sigurnosti ovdje primjeniti. Po instalaciji programske potpore većina ima module koji djeluju kao servis odmah po uključivanju računala i imaju raznolike zadaće. ali ako se takva usluga ne rabi često. odnosno nekih njezinih modula određuje se po pokretanju sistemskog alata (System Configuration Utility) msconfig. jer u osnovi aljkavi korisnici čuvaju sve privitke koje dobiju u bazi aplikacije koja zbog toga zna narasti i do nekoliko GB.Slika** 4.exe iz komandne linije prema narednoj slici. ili se aktivira neki modul programske potpore čiju aktivnost korisnik ne želi. ili su pak raspoloživi da se nađu odmah 'pri ruci' korisniku. U današnje doba kad se elektroničkom poštom prenose velike količine podataka ovo je jako bitno. Aktivnost ili neaktivnost instalirane programske potpore. .5. Na taj način se tijekom rada pomaže korisniku.84 Promjena mjesta spremanja podataka Podešavanje mjesta za spremanje podataka korisnika u mapu koja je izvan particije na kojoj je sistem jako je važno. od automatske nadogradnje (update) programske potpore do slanja aktivnosti proizvođaču. vrijeme potrebno da računalo dostigne operativni rad usporava se a memorijski i procesorski resursi nepotrebno se troše.

Ako se komanda ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path' prema slici 4.23a. Aktiviranje modula za 'update' virusnih definicija sigurno nije preporučljivo isključiti.5. što je već ukratko navedeno na početku ove stranice.85b u kojem kartica ||Startup|| sadrži popis sve programske potpore koja se aktivira po uključivanju računala. Svaki od prikazanih pojmova može se prema potrebi uključiti ili isključiti. Zaseban prozor s formom za unos teksta i zadavanje komande. ali je korisno isključiti.Slika 4. ali bez opisanog nadzora dobiva se aktiviranjem kombinacije tipki <Windows> + <R>. ispisuju se sve datoteke koje imaju utipkani naziv te ako ih ima više pod istim imenom na različitim mjestima na disku treba izabrati ispravnu. ako se nova verzija nema namjeru koristiti.5. prema slici 4. recimo provjeru prisutnosti nove verzije programske potpore na Internetu. . Po aktiviranju navedenog sistemskog alata dobije se prozor prema slici 4. Odluka o načinu korištenja opisanih mogućnosti izbor je korisnika računala.85* Podešavanje popisa aktiviranja programa po uključivanju Prilikom utipkavanja imena bilo koje komande u vrhu prozora.5. odnosno onemogućiti.85a. potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke.5.

bez obzira na broj diskova. Sistemska particija [C:] i particija s programskom potporom [D:]čuva se kao slika particije (image) u jednom od imenika najveće particije [F:] i kao kopiju navedenih slika particija na DVD mediju. Autor ovih redaka koristi četiri particije.5. odnosno prema slici 4. Italije i zemalja Beneluxa.4 Premještanje radnih mapa Premještanje radnih lokacija korisničkih mapa učinkovit je mehanizama rasterećenja sistema i povećanja sigurnosti glede očuvanja korisničkih podataka.21.5. te je za preostala podešavanja uputno koristiti prikaz prema navedenoj slici. Mala opaska na kraju. Zakonotvorci čitate li ovo? Tako se čuva materinji jezik i učinkovito rješava 'smeće' od uvoznih firmi i uređaja bilo koje vrs 4. Autora ovih redaka to je podsjetilo na računala koja su na ova područja ljudi donosili iz Njemačke.18.5.46b. sva podešavanja prikazana su na engleskom jeziku jer 'beta' verzija ne poznaje hrvatski jezik. a još veće poboljšanje glede performansi rada sustava može se ostvariti gašenjem servisa koji nisu od značaja prema slici 4. Navedeno omogućava bezbolno vraćanje sustava iz slike particije u prvotno stanje nakon nekakvih izmjena za par minuta i prilikom instalacije provjere načina rada nove programske potpore autor ovih redaka postupak vraćanja sistemske particije zna ponoviti više puta u jednom danu. na način prikazan na slici 4. Ako je sistem na jednoj particiji a podaci na drugoj.5. Glede performansi.5. ali se performanse poboljšavaju. osobitosti sustava mogu se podesiti slično prikazu na slici 4.5. a korisnički podaci s particije [E:] redovito se kopiraju na DVD medije.4. održavanje sustava je jednostavnije i lakše je izraditi sigurnosnu kopiju podataka i sistema. ponovne instalacije gotovo se i ne vrše.19c i njihovoj uporabi prema planu u tablici poglavlja 4. Naravno da je prikaz prozora i izbornika rudimentaran. Nakon prve instalacije operativnog sustava. Navedeno ima smisla samo ako je disk podijeljen barem na dvije particije. . Postupak je daleko lakši i glede eliminiranja zloćudnih programa u odnosu na postupak čišćenja sistema od njih. i tada je prikaz izbornika i radne površine najbliži načinu na koji radi 'Windows 2000' operativni sustav.67b.SAŽETAK: Podešavanja prikazana u ovim opisima obuhvaćaju veći dio od prikaza na slici 4. Od BIOS-a pa nadalje sve je bilo prevedeno inače nema uvozne dozvole.

Kad se kupi novo računalo uz preinstalirani operativni sustav (OEM). Mape se premještaju izborom /Properties/ po akciji D1 na ikonu u WE kako prikazuje naredna slika. Ako se želi napraviti postupak nadalje u opisu posebnim programskim alatima treba prostor diska podijeliti ili sve instalirati iz početka i pred instalaciju sustava podijeliti disk na particije.5. premještanje mapa u već postojeće lokacije samo potvrđuje pronađeno stanje bez brisanja podataka korisnika što je jako dobro s aspekta održavanja sustava. Prije nego se pristupi premještanju mapa. . treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4.26a. Čak ako se operativni sustav instalira posve iznova. podijele diska na particije nema. Korisno je promijeniti lokacije slijedećih mapa: o o o o o o o o o o o Contacts Desktop Downloads Favorites Links My Documents My Music My Pictures My Videos Saved Games Searches Premještanjem mape ujedno se premještaju već eventualni postojeći podaci tako da na izvornom mjestu ostaje samo prečica.

na particiji [E:] prema organizaciji particija kao na slici 4. ili se jednostavno promjeni slovo particije kako prikazuju naredne slike u postupku premještanja te izvorna struktura ostaje očuvana i na novoj lokaciji. kako prikazuje slika 4. U primjeru je prikazan izbor mape [My Documnets]. a u izvornom mjestu na particiji [C:] mapa se briše i ostaje samo prečica kao spojnica u kojoj piše koja se mapa upotrebljava. .5..23b.5.Slika* 4. Mape se mogu premjestiti na način da se prije kreira odgovarajući imenik u željenoj particiji i izvrši promjena aktivne mape izborom |Move. premještene mape po imenu ne moraju odgovarati originalu. Dakle.|.5.86 Izbor podešavanja svojstava mape Posve je svejedno da li se izbor vrši u lijevom ili desnom dijelu prozora WE..89d. pri čemu se otvara novi prozor koji u kartici ||Location|| omogućava upis ili odabir nove lokacije mape.

i ona bezuvjetno mora na izdvojenu lokaciju. Mapa [Favorites] nema takvo bogatstvo podataka. ali 'kud svi Turci tu i mali Mujo'.Slika* 4.87 Podešavanje nove lokacije mapa Iako mapa [Desktop] inicijalno sadrži samo ikone aplikacije.5. U mapi [E:\Users\Drago] kreira se mapa [My Mail]. . na primjer. Dakle. s vremenom postane značajno bogatija za sve moguće mape i dokumente korisnika. U prethodnom poglavlju prikazano je kao promijeniti mjesto za pristigli poštu glede obimnosti datoteka koje zbog aljkavosti korisnika mogu postati jako velike (nekoliko GB). i tu usmjere svi podaci elektroničke pošte prema primjeru na narednoj slici.

WE.Slika 4. Mapa [AppData] ne sadrži podatke korisnika ali sadrži podatke kako je korisnik sebi prilagodio zajedničku programsku potporu. koje više ne služe ničemu a zauzimaju puno mjesto. iz istih razloga treba premjestiti mape: o o Desktop Libraries . O takvim sadržajima treba voditi računa i pratiti veličinu ove mape kako se ne bi bez potrebe zapunila sistemska particija.88 Nova mapa za elektroničku poštu Prikazane promjene prihvatiti će se tek kada se 'Windows Live Mail' programska potpora isključi i ponovo aktivira. Bilo bi korisno da se i ona može izmjestiti na opisani način jer se tu može pronaći svega i svačega. na primjer. trenutno kreirane i neizbrisane . Office i drugo. tipično informatički.5.ISO datoteke za izradu DVD-a s filmovima. Što je sa sadržajima koji se stavljaju na raspolaganje u kućnoj mreži? Slično kako je do sad navedeno. kao IE.

Prilikom premještanja sadržaja na novu lokaciju.89 Potvrda premještanja podataka u novu mapu Na slici se vidi mjesto stare i nove lokacije kreirane kako je prethodno ovoj potvrdi opisano. treba potvrditi izradu nove lokacije i potom premještanje već postojećih podataka u nju. Ako se ne potvrdi premještanja podataka. koje se čuva u [AppData].26a. Slika 4.o o o o o Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos Ovu radnju može izvršiti samo korisnik 'Adminstrator'. Eventualno kasnije premještanje podataka trebati će tada obaviti pomoću WE.5. Pošto se za njega pripravlja novo okruženje. u koliko ne postoji odgovarajuća mapa na novoj lokaciji zahtjeva se od korisnika potvrda izrade nove mape kako prikazuju slike 4. te ga za ovu svrhu. treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4. Kada je sve napravljeno kako je navedeno slika sadržaja [E:] diska izgleda otprilike ovako: . treba privremeno osposobiti.5. ako je potrebno. a po kreiranju odgovarajuće mape treba potvrditi svako premještanje sadržaja kako prikazuje naredna slika. prije nego se pristupi premještanju mapa.5.87. sadržaji već izrađenih mapa pri instalaciji ostati će na podrazumnim lokacijama i popunjeni sa sadržajima do izrade nove lokacije. Dakle.

5. Nakon svih obavljenih premještanja još treba nove mape pridružiti u kazalo biblioteka kako prikazuje naredna slika: .5. Na taj način sistemska particija ne zapunjuje se korisnikovim i zajedničkim sadržajima.90d.5.90c. Odabir imenika [E:\Users] proizvoljan je i mogao se je zvati drugačije. Isto tako na disk [E:] premješteni su 'Public' (zajednički) imenici mreže kako pokazuje slika 4. lakše ju je održavati.5. Disk [C:] sadrži samo spojnice prema imenicima koji su kreirani na drugoj i većoj particiji diska. što je kao primjer za korisnika 'Drago' prikazano na slici 4. a lakše je napraviti i sigurnosne kopije podataka i sustava.5.Slika*** 4.90b.90 Pregled premještenih mapa na novoj lokaciji / Izvorna lokacija po promjenama Po obavljanju opisanih radnji.90a i 4. radni imenici korisnika 'Drago' premješteni su na disk [E:] prema slici 4.

a sličan postupak treba primijeniti za programsku potporu koja se instalira na sustav. Imenici (mape) proizvoljno su nazvani kao mogući primjer. 'uTorrent' će okupirati u radnom imeniku prostor u veličini datoteke koju preuzima napunio ga ili ne.23b na sistemskoj particiji [C:].5.5. Gotovo sva programska potpora instalira se prema primjeru na particiju [D:]. Tako će za 'uTorrent' radni imenici biti. na primjer. programska potpora TV kartice svoje neobrađene sadržaje izravno će snimati u mapu [F\:TTV] i slično. akcijom D1 i Sve navedeno odnosi se na operativni sustav koji je prema primjeru sa slike 4. izrade se na particiji [F:]. 'Java' će imati radni imenik [F:\Temp-JAVA]. . [F:\T-Torrenti]. Zbog toga nije zgodno da mu je radni imenik u sistemskoj particiji. [F:\T-Torr_radno] i [F:\TTorr_gotovo]. Privremene i radne imenike treba povremeno 'čistiti'.91 Popis raspoloživosti Prikazana kartica je dio prozora koji se dobije izborom /Properties/ na ikonu biblioteke [C:\Users\Recorded TV]. gdje je i imenik za privremene sadržaje [F:\Temp].Slika 4. a njeni radni imenici.

5. Kad se slika sistemske particije vrati iz odgovarajuće datoteke i sistemska particija nadopuni novim 'zakrpama' i 'definicijama'. te imati definirane mrežne parametre kako je prikazano na slikama u poglavlju 4.4. ili zadana prema planiranoj mrežnoj shemi. A sumnjam da 'obični' korisnici imaju volju čitati ove stranice.5. Radna grupa / domena . . IP adresa . a to su: • • • Ime računala . mnogo je lakše raditi sigurnosne kopije podataka uporabom optičkih medija. Može li 'običan' korisnik sve ovo napraviti? Kod nas u osnovi ne može jer mi smo informatički nepismena nacija. Prilikom izrade slike particije sistema u sigurnosnu svrhu. jako je bitno. koje opisuje TCP/IP mrežne postavke dodijeljene Ethernet mrežnoj kartici (NIC).jedinstveno ime računala u mreži kojoj pripada (prema slici 4.pripadnost radnoj grupi ili domeni prema dizajnu mreže.TCP/IP mrežne postavke Da bi računalo postalo ravnopravni član mreže mora imati jedinstveni naziv i definiranu mrežnu grupu ili domenu u mreži kojoj pripada. tim više jer su podaci grupirani prema namjeni i sigurnosne kopije mogu se raditi na različite načine. a stara se pospremi na neki optički medij i izbriše. NAS uređaj (Network Attached Storage) je rješenje o kojemu treba ozbiljno razmisliti. Ako je obim podataka prevelik i ako su od velikog značaja. Kada su sve radne mape korisnika premještene na nove lokacije izvan sistemske particije. 4. Već je rečeno da je lakše vratiti sliku particije i ponoviti potrebni update nego 'ganjati' neki zloćudni program. svi relevantni dokumenti su izmješeteni iz sistemske particije i lako ju je uvijek vratit natrag.5 Windows 7 u mreži .SAŽETAK: Premještanje lokacije dokumenata.4. opet se izradi nova sigurnosna kopija.20c). Ne čitaju ih ni oni kojima većina opisa na ovom sjedištu po prirodi posla treba.jedinstvena mrežna adresa automatski dodijeljena od strane mrežnog uređaja ili poslužitelja (DHCP). radnih mapa.

.priključivanjem žičnim ili bežičnim putem za mrežu na javnim mjestima (knjižnice. dodjelu IP adrese računalima u odabranoj privatnoj klasi računalnih mreža.koja omogućava umrežavanje prema planiraqnoj mrežnoj shemi u poslovnom okruženju.49c. Omogućava razvrstavanje mrežnog prometa na osnovu postavki mreže.10c i to su: o o o Kućna mreža .• • • • Mrežna maska . Poslovna mreža .koja omogućava mrežnu povezanost preko nekakvog SOHO uređaja i raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja kao na slici 4. parkovi i slično).6.89c ostalim članovima kućne mreže. DNS i NAT mehanizma (slično slici 4. Mogući načini umrežavanja prikazani su na slici 4.5. Za svaki način umrežavanja izrađuje se 'mrežni profil' i prilikom povezivanja na mrežu može se izabrati samo jedan od njih. Javna mreža .IP adresa mrežnog poslužitelja koji omogućava pristup Internetu a u radu korisiti Windows operativni sustav na poslužitelju glede usluge pružanja DHCP. Podrazumni mrežni izlaz . postupak nazvan 'podmrežavanje (subnetting)'. ili prema planiranoj mrežnoj shemi. već neka druga vrsta priključka (kao USB sučelje prema slici 7.5.adresa Ethernet priključka na uređaju koji omogućava povezanost LAN ili SOHO s davateljem pristupa Internetu (ISP) i njegovim uslugama.24a i 4. trgovi. Način odabira izrađenog profila prikazuje u primjeru slika 4. te omogućava NAT. kavane. WINS poslužitelj .2b). Osobitosti koje povezivanje omogućava na navedenim slikama nisu vidljive ali su prepoznatljive prema inicijalnoj ikoni koja prikazuje vrstu povezanosti (kuća.5. Za prikazane profile povezivanja na mrežu. Nema mogućnosti stavljanja vlastitih resursa drugima na raspolaganje i gdje je sigurnost najveća.mehanizam koji omogućava tumačenje mrežne ili podmrežne adrese. poslovna zgrada i klupa).5. DNS poslužitelj . Naredni primjeru prikazuju kako privatnu mrežu klase 'C' koristiti nepodijeljenu ili podijeljenu na dva dijela. Raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja automatski se isključuje. mrežna povezanost prikazuje se kao na slikama 4. zračne luke.5.IP adresa mrežnog poslužitelja koji rabi mehanizam dodjele imena pripadnoj IP adresi prema pravilima ISP-a. Ako nije u pitanju Ethernet mrežna kartica. mrežni uređaj će izvršiti dodjelu adrese takvom sučelju ili se parametri moraju zadati kao i za Ethernet mrežnu karticu. U dosadašnjim opisima umrežavanja prikazani su parametri umrežavanja u jednoj od 'B' ili 'C' klasa bez dijeljenja klase u podmreže.5. 4. kao i zajedničkih uređaja (pisač na primjer) u njoj.49b.49d.33b). povećava kontrolu mrežnog prometa i sigurnost mreže objedinjujavanjem računala u logičke grupe.4.

Primjer I Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koja ima mogućnost adresiranja 254 računala. Dva računala u mreži neka imaju statičke adrese: 192.168.128.3 i 192.168.128.133. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom. Prva adresa u mreži obično se koristi u ovu svrhu. Navedenoj mreži pripada mrežna maska 255.255.255.0. Mrežna maska (MM) odlučuje kojoj mreži pripada IP adresa koja je računalu dodijeljena na način da se između bit-ova IP i MM izvrši logička operacija AND. Da bi navedeno bilo razumljivo IP adresu računala i mrežnu masku treba prikazati binarno:
11000000.10101000.10000000.00000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.10000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.00000000 = 192.168.128.0 (IP adresa mreže) 11000000.10101000.10000000.11111111 = 192.168.128.255 (IP adresa oglažavanja na mreži) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.254

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u CIDR (Classless InterDomain Routing) notifikaciji u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/24' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju u istoj mreži, međusobno se 'vide'.

Primjer II Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koju treba podijeliti u dvije podmreže od kojih će svaka imati mogućnost adresiranja 126 računala. Dva Računala u mreži neka imaju statičke adrese:192.168.128.3 i 192.168.128.133, svako u svojoj podmreži tako da se međusobno 'ne vide'. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom.

Ako se vodeći bit zadnjeg okteta mrežne maske, odvojen od ostataka okteta znakom ' radi lakšeg razumijevanja logičkih operacija, pretvori u jedinicu tada se dobije naredna konfiguracija:
11000000.10101000.10000000.0'0000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.1'0000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.1'0000000 = 255.255.255.128 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.0'0000000 = 192.168.128.0 (IP adresa 1. podmreže) 11000000.10101000.10000000.0'1111111 = 192.168.128.127 (IP adresa oglašavanja 1. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.126 11000000.10101000.10000000.1'0000000 = 192.168.128.128 podmreže) 11000000.10101000.10000000.1'1111111 = 192.168.128.255 oglašavanja 2. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.129 : 192.168.128.254 (IP adresa 2. (IP adresa

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/25' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Svaka od prikazanih konfiguracija i primjerima ima zadnju IP adresu u mreži (podmreži) rezerviranu za oglašavanje preko koje računala prijavljuju svoju prisutnost u trenutku uključivanja i tijekom rada. Dijeljenjem mreže u manje mreže - podmreže (subnet) unutar neke veće mreže, smanjuje se količina oglašavanja unutar svake podmreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju svako u svojoj podmreži, međusobno se ne 'vide'. Najmanja mreža, koje nema dodatnih podmreža, naziva se broadcast domena u kojoj računalni i mrežni uređaji međusobno komuniciraju izravno, koristeći fizičke (MAC) adrese. Svrha dijeljenja mreže u manje dijelove je smanjene oglašavanja, što znači manje ukupnog prometa i 'razgovora' između računala u mreži. Što je veći broj računala u domeni, ima više oglašavanja i može dovesti do neželjenog zagušenja unutrašnjeg prometa. Raspodjela računala u interesne grupe također može biti jedan od razloga dijeljenja mreže u podmreže, sa čime se postiže veća sigurnost, osobito ako se uz dijeljenje mreže uporabi VLAN tehnologija i zabrani promet između podmreža. Primjer podjele mreže (podmrežavanje) klase 'B' u podmreže klase 'C' prikazan je u primjeru poglavlja 4.4.4. Navedeni primjeri odnose se na podjelu mreže u manje dijelove na 'granici klasa' (classfull), dok je 'Primjer II' na ovoj stranici način podjele mreže van 'granice klasa' (classless).

Prema opisima ikona prema slikama 4.5.92a i 45.91b vidi se da svaki način povezivanja može imati ime po volji korisnika. Prve dvije ikone odnose na konfiguraciju prema ISP-u (PPPoE protokol glede autorizacije) i TCP/IP postavke u ovom dijelu treba ostaviti da se automatski podešavaju preko DHCP usluge ISP-a kako je prikazano na slikama 4.5.92c i 45.91d. Postavke mrežne kartice, koje se odnose na unutrašnju vezu i povezanost s usmjernikom (router) i podešavaju prema slici 4.5.93a; mogu se automatsko preuzeti putem DHCP usluge usmjernika prema slici 4.5.93b i tada su sva računala u jednoj privatnoj mreži u kojoj je i usmjernik, ili prema ustanovljenoj mrežnoj shemi prema slikama 4.5.93c i 4.5.93d kako opisuje 'PRIMJER II'. Usmjernik osigurava NAT mehanizam za konekciju prema Internetu u oba slučaja.

Slika*** 4.5.92 Dinamičke adrese prema ISP-u

Slika*** 4.5.93 Statičke adrese u podmreži

Ako svako računalo ima statičke IP adrese koje se nalaze u mreži usmjernika (mreža 192.168.5.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0), usmjernik ih automatski prepoznaje i ne koristi ih za nova pridodana računala mreži. No računala mogu biti u drugoj mreži (mreža 192.168.128.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0) kao u 'PRIMJERU I', ili u različitim podmrežama kao u 'PRIMJERU II' (podmreže 192.168.128.0 i 192.168.128.128 s mrežnom

maskom 255.255.255.128), a podešavaju se prema slici 4.5.93c i 4.5.93d. U oba slučaja IP adrese koje se odnose na pristup usmjerniku su iste (Gateway i DNS); ostale postavke 'unutarnje' privatne mreže mogu podesiti prema nahođenju. Promjene u mrežnim postavkama za opisane primjere ilustriraju ispisi po komandi 'IPConfig /ALL' prema narednom skupu slika.

Slika** 4.5.94 Očitavanje mrežnih postavki računala - DHCP / Podmreže

Usmjernik (router), ako ima tu osobitost, automatski prepoznaje dodijeljenu statičku adresu računalu i ne koristi je u DHCP procesu dodjele parametara novim pridodanim računalima u mreži ako planirane statičke IPadrese računala pripadaju njegovoj mreži. Ako planirane statičke IP adrese računala nisu u istoj mreži u kojoj je i usmjernik, novo pridodano računalo u mrežu neće se 'vidjeti' od strane već postojećih računala ako IP adresu dobiva preko DHCP mehanizma od strane usmjernika, jer su planirana mreža i mreža usmjernika različite. Stoga prilikom

dodavanja novog računala u mrežu o navedenom treba voditi računa. Navedeno ima smisla samo ako ima potrebe da računala komuniciraju preko statičkih IP adresa i da su podijeljena u zasebne grupe (podmreže) iz sigurnosnih razloga. Za svakodnevni rad u kućnoj mrežu dovoljno je automatsko podešavanje IP adresa preko DHCP usluge SOHO usmjernika (podešavanje računala prema slici 4.5.94b i očitana konfiguracija prema slici 4.5.94a), jer se 'PUBLIC' sadržaji stavljaju na raspolaganje preko IMENA računala u kućnoj grupi. U slučaju potrebe da neki od uređaja ima statičku IP adresu, treba je planirati unutar mreže usmjernika. Na skupu slika 4.5.94 ispisane konfiguracije jasno prikazuju razlike u segmentima 'računalo (Ethernet adapter) - usmjernik' i 'usmjernik - ISP (PPP adapter)', koji se slikovito vide kao 'povezne crte' na skupu slika 4.5.49. Opisi na ovoj stranci odnose se prvenstveno na kućnu i javnu mrežnu povezanost. Povezanost u poslovnom okruženju mnogo je jednostavnija, treba podesiti samo mrežne parametre Ethernet kartice prema ustanovljenoj adresnoj shemi glede umrežavanja. O ostalom brinu mrežni uređaji i poslužitelji LAN-a. Slika 4.5.95a prikazuje kako je poslužitelj poslovne lokalne mreže (gem.ktf) prihvatio računalo po završenom postupku instalacije operativnog sustava i odmah je ostvarena konekcija koja nema mogućnost prekida i ponovne uspostave veze kao na slici 4.5.49b. Kako se prilikom instalacije operativnog sustava ne zahtijeva podešavanje mrežnih parametara, računalo ih preuzima od poslužitelja ('gem.ktf' u primjeru) putem njegovog DHCP servisa na osnovu podrazumnih postavki prema 4.5.95b, koje se očitavaju izborom /Change adapter settings/ sa slike 4.5.95a. Statičke adrese prema usvojenoj mrežnoj shemi poslovne lokalne mreže dodjeljuju se naknadno.

5.5. Prekid LAN konekcije obavlja se isključivanjem računala iz mreže otspajanjem kabla ili izborom /Disable/ u svojstvima mrežne kartice.49a. dok kućna povezanost pri neuspostavljenoj komunikacije ima prekinutu 'poveznu crtu' prema prikazu 4.ktf) nema botun za ostvarivanje i prekid veze kao 'Broadband Connection'.95 Mrežne postavke računala u LAN-u Navedene slike su 'aero' prozori operativnog sustava koji se prepoznaju po polu prozirnim okvirima i zaglavlju prozora.Slika* 4. . LAN konekcija (gem.49c koji sada sadrži cjelovitu 'poveznu crtu' ali i jedan red ikona više u 'View your active networks' sadržajima (klupu).5. kako se vidi i malom prozoru na desnoj strani slike. a po uspostavljanju komunikacije prikaz se mijenja prema slici4. Osnovna razlika u prikazu povezanosti u LAN okruženju i kućnom (broadband) okruženju vidi se odmah po dijelu prikaza 'View your active networks' koji prema gornjoj slici za poslovnu lokalnu mrežu ima jednu grupu sadržaja i odmah raspoloživu cjelovitu 'poveznu crtu'.

no u suštini se radi o stavljanju dostupnosti multimedijskih sadržaja na računalu u mreži i njihovim rukovanjem od strane svih učesnika u mreži.96 Članovi računalne mreže Na slici se vidi da su raspoloživi i multimedijski uređaji. njihovo 'pravo' računalo-domaćin (MSI) i mrežni uređaj koji ostvaruje povezanost s ISP-om (SpeedTouch).5.Slika 4.96a prikazuje kako ostvariti uvid u sve uređaje koji se vide u kućnoj mreži.5. Ako se pažljivo pročita njihov detaljni opis vidi se da je jedan dostupan preko mreže a drugi je na računalu (Network . i ujedno pokazuje da VPC računalo iz kojeg se pregledavaju članovi kućne mreže može imati 'aero' osobitosti. ako se snimljeni prikazi 'dotjeraju' u programu za obradu slika:-). te se mogu razabrati dva virtualna računala (VPC i VPC-HR). Slika* 4.

Raspoloživost resursa (sharing) Raspoloživost (sharing) resursa jednog računala drugim učesnicima i mreži jedna je od značajki fleksibilnosti računalne mreže. Izborom {Control Panel}~/Network and Internet/~/Network and Sharing Center/~/Change advanced sharing settings/ omogućava se fino podešavanja kako resurse staviti na raspolaganje (share) korisnicima u kućnoj i javnoj mreži. Način stavljanja uređaja i datoteka na raspolaganje članovima mreže opisan je na narednoj stranici. kako prikazuje naredna slika. Osim toga raspoloživost mapa koje ostali učesnici vide ka mrežni disk olakšava inicijalno mrežno prepoznavanje i učinkovitiju razmjenu podataka. se odnosi uređaje i datoteke. Ova osobitost naročito dolazi do izražaja kada su u pitanju pisači ili dohvat neki specifičnih i skupljih uređaja kada dijeljene resursa s drugima ima veliko financijsko opravdanje. Izbornik za nadzor mrežne povezanosti (mali prozor na desnoj strani slike 4.5.location:). Slika 4. Datoteke su raspoložive ako se pridruže jednoj od slijedećih skupina: o o o o o o Public Desktop Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos .96b) lijepo pokazuje lokalnu i Internet povezanost od kojih se Internet povezanost može isključiti bez posljedica na raspoloživost resursa unutar kućne mreže.97 Moguća definiranja raspoloživosti Raspoloživost ili dijeljenje resursa.5.

98b koja se odnosi na javnu raspoloživost sadržaja.5. .Promjene opcija raspoloživosti prikazane su na narednom skupu slika iz kojeg se razaznaje da se ključni elementi podešavanja raspoloživosti podešavaju na isti način za kućnu i javnu mrežu. Već prije opisano premještanje mapa na omogućavanje raspoloživosti resursima i datotekama nema nikakvog utjecaja. koja prikazuje podešavanja za kućnu i radnu mrežnu povezanost ima nešto više opcija od podslike 4.98a.5. Podslika 4.

i računalo se uopće ne vidi u grupi.98 Definiranje raspoloživosti za kućnu i javnu mrežu 'Network discovery' je vrlo značajan dodatak koji omogućava računalima u mreži da brzo i lako prepoznaju.5. a istančano . prepoznavanja resursa nema. Ako se ova opcija isključi.Slika* 4. Navedeno je opći pristup.

podešavanje izvršiti će se uključivanjem ove opcije i finim podešavanjima preko postavki vatrozida (firewall). Ova opcija nije raspoloživa za javnu mrežu. Članstvo u ovoj grupi olakšava pristup raspoloživim resursima. i UPnP servisi uključeni. Multimedijski sadržaji stavljeni na raspolaganje u mreži mogu se dodatno podesiti prema slici 4. Zaporka je uobičajeno sredstvo zaštite i da bi se ova opcija mogla uporabiti korisnici koji žele pristupiti raspoloživim resursima moraju imati KORISNIČKI_RAČUN na računalu gdje se resursi štite na ovaj način.5.5. 'Windows HomeGroup Connections'. ako nema ovaj operativni sustav. kako ih prikazuje naredna slika. SSDP. U kućnoj mreži zahtijeva da korisnik na svakom računalu kojem pristupa ima KORISNIČKI_RAČUN.31c). Ova opcija traži da su DNS. te da je član odgovarajuće grupe korisnika (prema slici 4. FDRP. Stavljanje pisača računala na raspolaganje je druga navedena opcija.5.96 na prethodnoj stranici. prenose iz kućnog profila u javni profil. Stoga se brzo i prepozna SOHO uređaj na slici 4. a treća stavlja na raspolaganje sadržaje obuhvaćene u popisu na početku ove stranice. . Podešavanja navedena dva profila gotovo da nemaju zajedničkih osobitosti osim u izboru /Media Sharing/ gdje se postavljeni parametri za multimedijske sadržaje.99.

99 Mrežna raspoloživost multimedijskih sadržaja Opciju koja sprječava automatsko postavljane računala u štedni režim rada dobro je uključiti a raspoloživost resursa se može postaviti na |All networks| ili | Local network|. raspoloživi pojedinim članovima mreže. Mogućnost . Ako se dozvoli da se nadzor raspoloživosti resursa može izvršiti s bilo kojeg računala.5. izbor |Allowed| ili |Blocked| omogućava da sadržaji na odabranom računalu postanu dostupni ili je dostup zabranjen. kao skupi pisači u boji. SAŽETAK: Već je uobičajeno da su u poslovnoj mreži pojedini resursi.Slika 4. NAS i slično uređaji.

njegovo korištenje omogućeno je na dva načina: . računalo se može popraviti. drugo računalo u istoj grupi po prepoznavanju raspoloživog resursa automatski će preuzeti i instalirati njegov upravljački program od računala koje resurs nudi na raspolaganje. 4. ali izgubljene podatke nitko ne može nadomjestiti.stavljanja resursa na raspolaganje od velikog je značaja glede čuvanja osobnih sadržaja. Vatrozid ovog operativnog sustava ima integriranu naprednu tehnologiju zaštite. Sve navedeno ima smisla ako računalni resursi. Treba raditi. te je jednostavnost u pogledu njihovog dohvata od velikog značaja. što ovaj operativni sustav omogućava uz poštivanje svih elemenata zaštite. raspoloživost datoteka (uradaka) kao njihovog proizvoda itekako je važna za grupni rad. dok raspoloživost multimedijskih sadržaja baš i nije.5. a ne slušati 'borbene pjesme'. što u praksi znači da se umrežavanje i raspoloživost resursa sa starijim operativnim sustavima neće moći ovako jednostavno ostvariti. odnosno operativni sustav. a operativni sustav ponovo instalirati ili nadograditi. Raspoloživost uređaja u poslovnom okruženju je gotovo podrazumna. Uvijek je dobro sve važno čuvati na barem još jednom računalu ako nisu raspoloživi nekakvi poslužiteljski resursi ili NAS. pripadaju ovoj porodici operativnih sustava. planiranje prelaska poslovnog okruženja na novi operativni sustav treba pažljivo izvršiti. Važnost čuvanja podataka na više mjesta ogleda se i kao preventivna mjera od učinaka koje mogu proizvesti zloćudni programi. Dakle. TLS) u pogledi identifikacije u enkripcije. preneseni nekim Internet servisom ili što je sve češće preko USB sticka. Zbog složenosti upravljanja funkcijama vatrozida. koristi i IPSsec (Internet Protocol Security) koji je dio TCP/IP skupa protokola glede sigurnosti (AH. ali sama po sebi nije dovoljna ma kako dobra bila. ako se na raspolaganje stavi pisač na jednom računalu. Antivirusna i Internet zaštita mora postojati na računalu. Na primjer. koja pored uobičajene tehnologije zaštite zaprečivanja programskoj potpori da pristupi resursima Interneta (kao zabrana izlaza).vatrozid Opća zadaća vatrozida (firewall) je zaštita računala od napada preko mreže. U slučaju neispravnosti računala korisnika. koje možda podliježu i autorskim pravima:-). ESP. No gledano u duhu uradaka koje grupa korisnika koristi na primjer u CAD/CAM programskom okruženju. No isto tako omogućava sigurnu komunikaciju između dva računala koja će tražiti identifikaciju i osigurati zaštitu podataka. što s raznolikom operativnim sustavima nije moguće.6 Zaštita sustava .

Administratorski . računala. ili pak odgovor na upite koje IE šalje poslužitelju nekih web stranica. 'uvode' i definiraju sve postavke vatrozida. U osnovi zaštita sustava ostvaruje se pomoću skupa alata pod nazivom MMC (Microsoft Management Console).uobičajeni korisnik koristi vatrozid preko ikone koja je dio 'Control Panel' sadržaja.38 vidi se da su pripravljene uobičajene postavke vatrozida za kućnu i javnu mrežu. Nadzor sustava glede sigurnosti je vrlo složena zadaća. jer se može toliko upetljati da sam sebe zabrani. zaustaviti antivirusna programska potpora. Podrazumno dolazni promet se blokira osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od strane računala ili je eksplicitno dozvoljen prema zadanim pravilima. Za korisnika koji dobro ne poznaje rad vatrozida ne preporuča se da mijenja njegove postavke.prošireno korištenje funkcija vatrozida i sigurnosnih podešavanja u poslovnom okruženju.Promet od Interneta prema računali. No nije rijetkost da korisnik instalira nekakve neprovjerene (piratske) verzije programske potpore koje generiraju vanjski promet sa ciljem da se na neku adresu šalju osobni podaci korisnika (korisnički ime i zaporka kod banke na primjer) ili se naprosto vrši krađa datoteka. odnosno nadzire se ponašanja sustava u cjelini. • Na slici 4. ili se pak računalo korisnika namjerava u jednom momentu iskoristiti za napad na određeni sustav spojen na Internet i slično. Pod filtriranjem se misli na dozvolu ili blokiranje mrežnog prometa prema definiranim pravilima (rules). MMC se koristiti za administraciju mreže. s kojima se. u osnovi se ne propušta osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od operativnog sustava (Windows update) ili programske potpore (Adobe). i drugi komponenti sustava. Vatrozid s integriranom tehnikom zaštite koristi mehanizam slanja potpunih informacija o stanju veze i podataka (stateful) učesnicima u konekciji koje se pridodaju podacima prilikom njihove obrade kroz slojeve OSI modela. a .5.Odlazni promet u osnovi se dozvoljava jer je pretpostavka da ga inicira operativni sustav ili instalirana ispravna programska potpora.5. Upisom komande MMC u formu glavnog izbornika |Search programs and files| dobije se naredna uvodna slika. Odlazni (outbound) .40 vidi se da skup pravila definira kao se nadzire odlazni i dolazni promet. kao jedan mali dio od raspoloživih mogućnosti. Internet promet se definira kao: • Dolazni (inbound) . usluge. Posljednje dvije mogućnosti mogu biti izvor zloćudne programske potpore koju u osnovi treba ako prože vatrozid. ili je dio razmjene podataka putem osobitih protokola (uTorrent). Nadziru se i filtriraju svi paketi za IPv4 i IPv6 verzije protokola.• • Korisnički . a na slici 4.

jedan od alata prepoznaje se u izborniku../ dodaju se u popis predlošci koji se žele konfigurirati (preurediti) za sve značajne funkcije sustava. Slika* 4. 'Windows Firewall' je samo jedan od njih.5.4.. gpedit. . kojemu je način korištenja prikazana na slici 4.100 Početni prozor MMC (Microsoft Management Console) Izborom /File/~/Add/Remove Snap-In. Ovi predlošci mogu se odnositi i na programske proizvode koji se instaliraju na sustav napisani od nezavisnih proizvođača.msc.13.

5. te se ne preporuča za prosječnog korisnika. Stoga neće u osnovi koristiti izbor /Advanced settings/ sa slike 4./. No. koje će usmjeriti rad sustava prema želji korisnika i koje se mogu spremiti izborom /File/~/Save as. Prosječni korisnik osloniti će se u glavnom na upite koje mu postavi vatrozid glede propuštanja ili zaprečivanja prometa za neku aplikaciju za javnu i privatnu mrežu.. već izbor /Allow a program or feature through Windows Firewall/ kako prikazuje naredna slika. . za ovakvo podešavanje sustava nužno je poprilično znanje (MOC na primjer).Slika* 4. učitati već nekakva postojeća konfiguracija ili izraditi posve nova..38.101 Korištenje kreirane MMC konfiguracije Na ovaj način kreiraju se postavke za pojedine komponente sustava.5.

i kojoj su postavke za vatrozid podešene prilikom instalacije. Na slici 4.5.5. . Odabir/Properties/ sa slike nudi različite mogućnosti podešavanja od kojih su najbitnije prikazane u narednom skupu slika.Slika 4. što ujedno znači da je omogućen i dolazni i odlazni promet za mrežu gdje je 'kvačica postavljena.102 Podešavanje vatrozida za programsku potporu u kućnoj i javnoj mreži Iz primjera se vidi da se na vrlo jednostavan način postavljanjem 'kvačice' omogućava promet u kućnoj (home) ili javnoj (public) mreži i da se vrlo jednostavno može popisu pridružiti nekakva izvršiva datoteka. Za običnog korisnika obično si ova podešavanja dovoljna.40b prikazano je kako se u pravilima za nadzor prometa nalazi i programska potpora koja zahtjeva kontakt s Internetom (uTorrent).

i izbor |Enable| koji pravilo omogućava ili onemogućava.5.Slika** 4.103a) daje opće podatke o pravilu koje je dodano tijekom instalacije programske potpore ili o pravilu koje se izrađuje za izvršivu datoteku (.5.103-104 Podešavanje postavki vatrozida za programsku potporu U osnovi postavke upisane u pravila tijekom postupka instalacije nije potrebno mijenjati. Svakom pravilu u kartici || General|| dodjeljuje se ime koje ga identificira. opis što bi pravilo trebalo raditi. Dozvola ili blokiranje prometa u konekciji daje više mogućnosti. što se na slici 4. ali nekad se ukaže potreba za dodatnim podešavanjem.103b) pomoću sučelja srodnog WE. |Allow the connection if it is secure| propušta .40b vidi kao zeleni ili sivi kružić uz ime pravila. |Allow the connection| propušta sve TCP/IP pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila.EXE) odabranu preko kartice ||Programs and Services||~|This program|~| Browse| (slika 4.5.5. Kartica ||General|| (slika 4.

ove postavke ne koriste se u kućnom okruženju. a odabir |Block the connection| zaustavlja sve pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila. ili definiranja raspona početne i krajnje adrese u nekoj mreži. kao i ICMP (Internet Control Message Protocol). Ova opcija općenito je moćnija je od izbora |These IP addresses| koji omogućava unos raspona IP adresa na koja će se pravila odnositi. Tada se omogućava izbor koje računalo smije pristupiti uz pridržavanje pravila i za koja računala pravila ne vrijede. Dakle. od definiranja jedne IP adrese do definiranja svih IP adresa u mreži ili podmreži. Kartica ||Protocols and Ports|| (slika 4. Pravilo može biti vrlo korisno kad se na primjer za jednu aplikaciju. bilo koji (all ports) ili neki specifični. Slično vrije i za karticu ||Users||.104b) definira raspon lokalnih i odredišnih IP adresa na koja će se primijeniti definirana pravila. samo na servise ili samo na određene servise. Mehanizam dodavanja adresa u raspon u oba slučaja je isti. raspoloživ je izbor |Protocol number| koji omogućava odabir bilo kojeg od protokola prema broju koji je definirala IANA (Internet Assigned Numbers Authority). IP adrese koje treba omogućiti kao . ako se izabere|Custom| tip protokola.samo pakete zaštićeneIPSec pravilima.103c kao animacija. a eventualno preuzimanje s ostalih IP adresa zabrani. Uobičajeno. Uobičajeni raspoloživi izbor po instalaciji programske potpore je |Any IP address| koji znači da pravila definirana u vatrozidu vrijede za sve IP adrese s kojima računalo komunicira prema Internetu.5.EXE datoteku bila ona aktivna ili ne. Ako se u kartici ||Programs and Services|| odabere |All programs that meet the specified conditions| omogućava se slanje i prijam paketa od bilo kojeg programa na sustavu što baš nije mudro osim u slučaju ako se želi ispitati funkcionalnost nebranjene konekcije.5. odnosno na izabrani protokol primjenjuju se pravila. prvi izbor je najstroži. Kako uporaba ove kartice podrazumijeva potpuno poznavanje TCP/IP skupa protokola. Kako formate definiranja raspona IP adresa koristiti ilustrira prikazani primjer u kartici. kao antivirus. No to nisu svi raspoloživi protokoli. Ako se koristi TCP ili UDP tip protokola raspoloživ je izbor broja lokalnog ili odredišnog porta koji će se koristiti. Kartica ||Computers|| aktivna je samo ako je odabran izbor ||General||~|Allow the connection if it is secure| koji definira aktivnost IPSec skupa pravila. Kartica ||Scope|| (slika 4. bilo u IPv4 ili IPv6 formatu koji se ne smiju miješati. a izbor |This program| odnosi se na samo jednu izabranu . ovaj dio uglavnom će koristiti profesionalci. tehnologiji koja omogućava rad sustava na osnovu informacija i postavki iz centrale baze podataka koja se uređuje s MMC. Ove dvije kartice prikazane su na slici 4.5.104a) animirana je i prikazuje koje je sve protokole moguće nadzirati. dok izbor | Services| omogućava da se pravilo primjeni na sve procese i servise koji podržavaju rad programa (najčešći izbor). Ovo se odnosi na računala i grupe koji su definirani u 'Active Directory'. definira samo adresa poslužitelja odakle će se preuzeti nove definicije.

35. Dakle. u privatnu računalnu mrežu.4. U poslovnom okruženju o zaštiti brinu poslužitelji. nije dobro omogućiti na računalu. ako nije nužda. DNS poslužitelj. Pošto je sam vatozid implementiran u sustav dovoljno dobar u osnovi korisniku ne trebaju specijalana Internet rješenja. ali je dobro da ovaj promet propusti usmjernik (router) prema web-poslužitelju. te je stoga za prosječnog korisnika bolje da sve postavke vatrozida ostavi kako ih je iskoristila određena programska potpora prilikom instalacije. Ono što prosječan korisnik može učiniti je da pojedinoj programskoj potpori. WINS poslužitelj i lokalna mreža (podmreža) u kojoj je računalo član glede dostupa zajedničkim raspoloživim resursima.104c) je mogućnost da se pravilo primjeni na željene tipove (profile) mreže: poslovnu domenu i/ili kućnu mrežu (private) i/ili neko javno okruženje kao kavana ili pivnica (public). Uostalom. koje su daleko moćnije od opisa koji pripadaju slici 4. kao da iskaču iz paštete:-). No profesionalci će njegove mogućnosti znati cijeniti. U kućnoj mreži ovo je bez značaja. Osim navedenog može se definirati i na koju vrstu uređaja za mrežnu povezanost (Interface types) vrijede pravila.5. Kartica ||Advanced|| (slika 4. Navedeno. jer je u operativni sustav proizvođač nije implementirao. SAŽETAK: Navedeni opisi daju kratak uvid u mogućnosti vatrozida. Vatrozidu je nužno pridružiti atntivirusnu potporu.'prihvatljive' za računalo su: podrazumni izlaz (default gateway). prepoznatljiva po ikoni s nacrtanim kišobranom u dosadašnjim primjerima. odnosno zaprečivanje ili propuštanje 'neodgovornog' prometa kojeg je propustio mrežni uređaj koji omogućava NAT. na primjer). u kućnom (SOHO) i poslovnom (LAN) okruženju već je uobičajeno da su sva računala i ostali mrežni uređaji i računala 'skriveni' iza NAT-a. Slika je animirana i završni dio pokazuje mogući izbor za razgraničenje (Edge Traversal). . razgraničenje se odnosi samo na dolazni promet i propušta na primjer promet prema webposlužitelju u mrežu zaštićenu NAT-om. To od korisnika zahtijeva potpunija znanja o odvijanju Internet prometa između računala i Interneta. jednog od bitnih uvjeta za ostvarivanje učinkovite zaštite. koja je uporabila vatrozid kako bi komunicirala sa svojim sjedištem. zabrani bilo kakav promet da mu ne idu automatske nadogradnje ili obavijesti o novoj verziji proizvoda ili pak nekakve iritantne reklame i slično (za 'Adobe' ili 'Roxio'. već je dovoljna i nekakva bespaltna programska potpora kao 'Avira'. profesionalna antivirusna potpora koja sa svog poslužitelja neprekidno nadzire računala u mreži i profesionalni mrežni uređaji i njihovi servisi. ali u SOHO okruženju s 'javnim' poslužiteljem o ovome treba voditi računa. DHCP poslužitelj.

koja može biti vrlo restriktivna (dopušta priključak prema Internetu samo računalo administratora mreže i to onom koje nije u lokalnoj mreži) ili vrlo liberalna (svi mogu koristiti Internet prema nahođenju). kontaktira se operativni sustav preklopnika (switch) za koje računalo spojeno i koji na priključku prema neažurnom računalo propušta samo promet prema IP adresi poslužitelja koji osigurava ažuriranje programske potpore. U drugom slučaju administracija je vrlo teška i podrazumijeva obrazovane korisnike. Aspekte sigurnosti definira sama firma svojom sistemskom politikom.Novi trendovi glede sigurnosti vode do te mjere da ako se ustanovi da računalo nema ažuriranu antivirusnu ili neku drugu zaštitu. .

4. Portovi | 7.godine uveden je Gopher servis razvijen u laboratorijima University of Minnesota (USA) koji je uveliko olakšao uporabu Interneta. Ovo načelo je jednostavno prošireno na čitav svijet. • • • internet . Potom predstavljanjem NETSCAPE-a 1994. Ethernet .2.mrežnom opremom povezana računala ili mreže. naziva se i InternetWORK.7. Ideja Interneta proistekla je iz dizajna lokalnih računalnih mreža u tvrtkama koje su omogućavale dijeljenje računalnih resursa i razmjenu datoteka i pošte unutar tvrtke.4. Internet i Ethernet.fizički prijenos podataka (bit-ova) između računala po standardu koji nosi ovo ime (ima i drugih načina). Internet nije vlasništvo ni jedne kompanije pojedinačno već predstavlja jednu otvorenu informatičku mrežu. .4.4. Pored mnogih drugih znanja iz raznih oblasti potrebna si im i tehnička znanja iz oblasti novih informacionih tehnologija.MOSAIC. Usluge Interneta | 7.1. Potom mreža povezanih računala postaje igračka znanstvenika.između računala u internetu omogućena je razmjena podataka i pružaju se usluge (servisi).3.godine osmišljena je prva inačica današnjeg WWW u The European Laboratory for Particle Physics in Switzerland (CERN) i prvi grafički orijentiran preglednik . svakim danom sve veću. Internet danas predstavlja milijune računala širom svijeta povezanih u jednu jedinstvenu mrežu. INTERNET Načela rada | 7. Internet . Nije na odmet raščistit razliku između tri naizgled slična pojma: internet. Mrežni uređaji Organizacije širom svijeta prinuđene su da svakodnevno stjecati nova znanja kako bi svoj posao obavljale kvalitetno i uspješno. Ova oblast izuzetno je široka i obuvača niz segmenata među kojima se Internet izdvaja kao jedan od najznačajnijih. TCP/IP skup protokola | 7. 1991.godine i INTERNET EXPLORERA-a 1995.4.4. Preteča Interneta je ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) .godine te nove brze mrežne arhitekture nastaju temelji Interneta kakvog danas poznajemo.projekt mreže Ministarstva odbrane USA-a iz 60-tih godina za vojne potrebe. Prema zamislima Tim Berners-Lee 1993.

odnosno standard koji ne traži zahtjev za licenčna prava. 'mreže svih mreža'. Ogromni napori se ulaži u daljnji razvoj mrežne infrastrukture. Ethernet je odgovor na zahtjev za brzim LAN-ovima. te preko njega na tu 'svjetsku mrežu'. Xerox) i realiziran je kao otvoreni standard (open). što je u osnovi Ethernet standard uz minorne razlike. različite propusnosti (Bandwith -BW) i različite varijante sklopovlja u odnosu na prvi i drugi sloj OSI modela. Ako se kućno računalo ili lokalna mreža.BACKBONE. Ne postoji centralna vlast koja upravlja Internetom. 'globalna svjetska mreža' i slične. poveže s modemom preko telefonske linije (ili optičkim kabelom) prema davatelju Internet usluga (provider-a). Iako je originalni standard izmijenjen nekoliko puta zbog pristupa bržim medijima očuvana je kompatibilnost između svih objavljenih varijanti.3.Brzina Interneta povećava se iz dana u dan. osobito i smjeru sigurnosti i povećanja brzine komunikacije. Uspjeh Ethernet-a omogućilo je slijedeće: • • • • • • • Jednostavnost i lako rukovanje Sposobnost uvođenja novih tehnologija Kompatibilnost sa starijim tehnologijama Pouzdanost u radu Mala cijena instalacije sustava Mala cijena nadogradnje sustava Mala cijena održavanja Definicija Interneta Obilje je različitih definicija Interneta. Sa nekadašnjih desetak Kb/s danas se u razvijenim zemljama svijeta komunikacija odvija u redu veličine 10Mb/s i više. Lokalne mreže (LAN-ovi) ustanova danas se već dizajniraju s internom brzinom od 10Gb/s između ključnih mrežnih uređaja koji čine okosnicu (kičmu) lokalne mreže . Ethernet prihvaća s istim protokolom brzine od 3Mbps iz 1973 godine i 10Gbps danas. Ethernet specifikacije podržavaju različite medije. Učešće u radu Interneta zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu poštivanja tehničkih . U osnovi to je pristup više korisnika na zajednički medij po CSNA/CD načelima. jer se ja shvatila ogromna moć Interneta na sveukupni razvoj društva. Intel. Ethernet standard objavio je 1980 godine konzorcij DIX (Digital. postaje dio Interneta. te omogućila uporaba mnoštva različitih usluga što ovu jedinstvenu mrežu svrstava u INFORMACIJSKI SUSTAV. Godine 1985 IEEE publicira standard za lokalne mreže pod nazivom 802. Internet je globalna mreža računala svih vrsta koja smišljeno i logički objedinjuje tisuće različitih računalnih mreža širom svijeta koje koriste iste tehničke standarde kako bi se ostvarila međusobna komunikacija.

pa do načina fizičke i programske zaštite računalne opreme. do ljudskih postupaka. Ključna stvar pri provođenju sigurnosne politike je da se u svakom trenutku točno zna što je čiji posao i tko je za što odgovoran. osobito u poslovnom svijetu (banke. Recimo blokiranje usluga (servisa) banke preopterećivanjem njihovih resursa koristeći resurse mnoštva tuđih računala istovremeno. odnosno cjelokupne lokalne mreže. Virginia. Osobito danas svjedoci smo mnogobrojnih 'virusa'. Radi svega toga treba se organizacijski pripremiti za slučaj incidenata. Dokument koji opisuje ova politika sadržavati će sve što je potrebno da se spriječe incidenti: od načina na koji se može uči u recimo upravnu zgradu. odnosno POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠTENJA koju moraju poštovati svi koji se računalom priključuju na njene mrežne resurse. kvara na opremi.standarda kako bio se ostvarila prisutnost na mreži. osobito lokalne. sve je zabranjeno osim onog što je izričito dozvoljeno. Čimbenici koji utječu na brz rast korisnika Interneta su: . a šteta može biti izazvana slučajno ili namjerno. Internet postaje sve manje lijepo okruženje. dužne su brinuti o sigurnosti kako njihova računala ne bi bila odskočna daska za napade na tuđe sustave. grešaka u programskoj potpori. dovodi do toga da zbog neovlaštenih upada u računalne sustave u raznorazne svrhe ili njihovog blokiranja rada. ima važnu ulogu i preporučuje tehničke standarde. raznolika primjena. Računalo čim se priključi na Internet prestaje biti nečija 'privatna' svojina i njegov korisnik mora voditi brigu o svim propisanim aspektima sigurnosti. Sigurnosne politike u poslovnom svijetu iznimno su restriktivne. Sve se više nastoji zakonski regulirati ponašanje na Internetu i omogućiti progon prekršitelja bez obzira na nacionalne granice. Ova organizacija ostvaruje vezu između službenih vladinih ustanova u pojedinim zemljama i nevladinim institucijama kao sto su univerziteti i kompanije. Ljudski faktor može djelovati izvana ili iznutra. a da vlasnici tih računalo o tome ništa ne znaju zbog vlastitog neznanja i nezaštićenosti. Internet društvo (Internet Society) u Fairfax-u. Čak i ustanove ili kompanije koje vjeruju da njihovi sustavi ne sadrže informacije vrijedne brige i dodatnih ulaganja. No. Stoga se u ustanovama i kompanijama propisuje SIGURNOSNA POLITIKA. muzike i filmova i sličnog. ogromne količine reklamna i druge nekorisne elektroničke pošte (spam). a dozvoljeno je samo ono što je neophodno za obavljanje posla. Broj korisnika Interneta neprekidno raste. Sigurnost i privatnost sve su značajniji aspekti koji se moraju razmatrati pri dizajnu mreže. prijevozne kompanije i slično). registriranja ulaska i izlaska. postupanja s povjerljivim informacijama i dokumentima. krađe programske potpore. USA. Niz uzroka može dovesti do nedostupnosti ili gubitka informacija u elektroničkom obliku: od prirodnih katastrofa. ali većina stručnjaka se slaže da će to biti brojka od oko 500 milijuna korisnika tijekom ovog desetljeća. Opis provođenja politike predviđa postupke kako za 'obične' ljude tako i za osoblje dužno da je nadzire i provodi. 'crva'.

Uobičajeno je postojanje nekoliko WAN-ova različitih po namjeni i zadaći. . Svaka država ima svoje rješenje Internet mreže po načelu međusobno povezanih lokalnih računalnih mreža LAN (Local Area Network). a bakrene i optičke veze zakupljene su od Hrvatskih telekomunikacija. Internet u Hrvatskoj Mreža CARNet privatna je WAN mreža hrvatske akademske i znanstvenoistraživačke zajednice. Smanjeni troškovi tvrtkama za obavljanje poslovnih transakcija zbog brzine razmjene podataka. izgradnja i održavanje i nadzor nad mrežom kojoj je načelo povezanosti u prvim godinama djelovanja prikazano na narednoj slici. Razvoj tehnologije omogućio je da se umjesto dosadnih komandi znanih samo računalnim ekspertima koristi grafičko sučelje s malim slikama (ikonama) pomoću kojih je rad s računalom postao razumljivim prosječnom čovjeku pa i djetetu. Tako povezane lokalne mreže uobičajeno nose oznaku WAN (Wide Area Netvork) kao pojam za računalne mrežne sustave koji obuhvaćaju veće zemljopisno područje. Sve je veći broj korisnih (i nekorisnih) informacija dostupnih putem Interneta. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske osnovalo je CARNet kao ustanovu kojoj je djelatnost razvoj. mada za nas još uvijek skupo.• • • • • • Prijateljski raspoložena programska potpora za korištenje Interneta. Stalno smanjivanje troškova pristupa Internetu. Jednostavan pristup omogućen preko bilo koje lokacije gdje postoji telefonska linija. Tako je i CARNet jedna od WAN-ova na području Hrvatske. Nakon svega navedenog može se Internet definirati kao globalni planetarni komunikacioni sustav međusobno povezanih mreža računala namijenjen razmijeni informacija svih oblika. Strah tvrtki od tehnološkog zaostajanja u odnosu na konkurenciju te se moraju pojaviti na Internetu. Mrežnu infrastrukturu posjeduje CARNet ustanova.

Prijenosne tehnologije su ATM (Asynchronous Transfer Mode) i Ethernet.Slika 7. Radna stanica UNIX ima asinkroni modemski i Ethernet ulaz.1 Logička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj 90' godina TCP/IP je dominantan protokol u mreži CARNet. Ovisno o načinu na koji je ostvarena veza. Veza pristupnoga čvorišta prema LAN-u ustanove jest preko radne stanice UNIX koja obavlja funkciju usmjerivača. • Veza s LAN-om ustanove ostvaruje se preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze asinkroni modemi brzine 33. dio ulaza ATM preklopnika namijenjen je za jezgru. a dio za distribucijska čvorišta. ATM preklopnici jezgre ujedno su i ATM preklopnici u distribucijskim čvorištima. utemeljena na ATM tehnologiji.6 Kbps na pristupnom i distribucijskom čvorištu. Osim za prijenos IP prometa preko mreže ATM tehnologija rabi se i za primjene kao što je video mreža namijenjena real-time prijenosu udaljenih predavanja slikom i tonom televizijske kvalitete. . Naime. Na jezgru CARNet WAN-a spojena su distribucijska čvorišta. Brzine prijenosa unutar jezgre su 155Mbps i 622Mbps. Na svako distribucijsko čvorište spojeno je jedno ili više pristupnih čvorišta. te serijski linkovi modemima na iznajmljenim linijama. Pristupna čvorišta su mjesta pristupa LAN mreža ustanova na CARNet WAN mrežu. Preklopna mreža je realizirana s ATM preklopnicima fizički povezanih preko optičkih i žičnih kabela. Jezgra prvotnog CARNet WAN-a sustava jest preklopna mreža. postoji nekoliko temeljnih pristupnih čvorišta.4.

Modemski pristupni poslužitelji (ACCESS server) imaju dial-in i leased line asinkrone serijske ulaze. Veza prema LAN-u ustanove također je ostvarena putem Ethernet ulaza na usmjerniku. Veliki se napori ulažu i za pristup Internetu preko autoriziranih CMU (Carnetovi Modemski Ulazi) ulaza. Tip veze preko ATM preklopnika jezgre ostvaruje se u pristupnim ustanovama u kojima je smještena oprema jezgre CARNet i distribucijskih čvorišta. Veza prema LAN-u ustanove ostvarena je preko usmjernika koji ima sinkroni serijski i Ethernet ulaz. u osnovi svaka sa samostalnom lokalnom mrežom. te se u tom smislu svakodnevno nadograđuje postojeća mrežna infrastruktura u svim čvorištima te unapređuje tehnologija jezgre na brzine 1Gbps i 10Gbps. Prvotna realizacija jezgre CARNet-a pokriva cijelu Hrvatsku vezama brzine 155Mbps i 622Mbps. Veza prema distribucijskom čvorištu je Ethernet ulaz na usmjerniku čvorišta. . Za glavno čvorište u Zagrebu vezano je više od 100 ustanova dok je broj članica u regionalnim čvorištima od nekoliko pa do više desetaka ustanova. Protokoli n a modemskim pristupnim poslužiteljima jesu PPP i SLIP. Naime. Brza jezgra povezuje ATM vezama brzine 155 Mbps sve gradove u kojima je na CARNet spojeno više od jedne ustanove.• • • • Veza preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze sinkroni modemi brzine 128 Kbps ili 2 Mbps. Veza optičkim vodom na čijim se krajevima nalaze FOT ( Fiber Optic Transceiver) uređaji za prilagodbu na Ethernet AUI ulaze. Veza prema distribucijskom čvorištu je sinkroni serijski ulaz na usmjerniku čvorišta. dio ulaza ATM preklopnika jezgre namijenjen je za pristup LAN-a ustanove na CARNet WAN.

Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u . reagira na njihovu prijavu i osigurava komunikaciju sa svim stranama uključenim u incident.Slika 7. Lokalno čvorno računalo obično nudi i druge Internet usluge (pošta. Za sada se u lokalnim mrežama ne koriste dinamičko dodjeljivanje IP adresa. te potom ide dalje Internetom ako traženi podaci ne postoje. prijenos videosignala preko računalne mreže. Pri tome se vodi računa o uvođenju novih servisa i usluga.X. Unutar CARNeta djeluje i hrvatska DNS služba.128. Daljnja razgradnja veze pojedinih komponenti lokalne mreže najčešće se realizira UTP fizičkom osnovom kao nositeljem mrežne infrastrukture. na primjer. Za većinu svojih korisnika CARNet je prije svega jedna od najmodernijih i na svijetu najboljih računalno-komunikacijskih infrastruktura. Jezgra CARNet projektirana je i napravljena kako bi zadovoljila sadašnje i buduće potrebe korisnika za pouzdanom komunikacijom. te se korisnik lokalne mreže koristeći pretražitelj najprije obraća njima da vidi ima li tu već njemu interesantnih podataka. tim koji odgovara na incidente na mreži u cjelini i po dijelovima. odgovorna za uređivanje i odobravanje domena unutar 'hr' nacionalne domene i CERT. FTP i druge). uključujući poznate nedostatke u pojedinim sustavima i tehnike zaštite.4. a danas u realizacijama od 1Gbps i 10Gbps. računalna mreža koja povezuje sva hrvatska sveučilišta i većinu sveučilišnih gradova putem brze jezgre prvotno utemeljene na ATM tehnologiji i brzinama prijenosa od 622 i 155 Mbps. CARNet osigurava tehničku podršku i savjetodavnu pomoć ustanovama članicama. Međusobno povezivanje računala ili grupa računala realizira su uporabom sabirnih uređaja (HUB-oba) i preklopnika (SWITCH-eva).255) za njezina interna računala ili računalne uređaje. Lokalne mreže povezane su s regionalnim čvorištima preko mrežnih usmjerivača (ROUTER-a). To je.53. u kojem su zapisani IP podaci za dolazni i odlazni promet prema obrascu '161. Osim toga pruža potrebne informacije o zaštiti računala i računalnih mreža.2 Prvotna fizička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj. skupina za pitanja sigurnosti računala i računalnih mreža. Na nivou lokalne mreže uobičajeno je jedno lokalno čvorno računalo na kojem se nalaze se DNS podaci koje svakodnevno kopira čvorno računalo regije. koji omogućavaju programirano segmentiranje prometa unutar lokalne mreže.Y' tako da je svakoj lokalnoj mreži 'X' dodijeljen skup od 255 brojeva 'Y' (s izuzetkom 0. Jedno i drugo čvorno računalo obično imaju PROXY poslužitelj koji ima zadaću da čuva sav promet prema inozemstvu koji se učestalo ponavlja. što je osobitost Dial-IN pristupa Internet mreži. Glede sigurnosti mrežnog sustava unutar CARNet-a ustrojen je CERT (Computer Emergency Response Team).

komuniciranje . programi.koncept 'računalnog centra' gdje jedno veliko računalo opslužuje čitavu organizaciju zamijenjen je 'računalnom mrežom' (computer network) . LAN je mreža u privatnom vlasništvu unutar jedne ili nekoliko zgrada čija udaljenost nije veća od nekoliko kilometara. kupovina. komunikacija među razdvojenim djelatnicima. OSI . U suštini radi se o povezivanju više malih lokalnih mreža (LAN) u veće skupine (MAN) te njihovo povezivanje u jedinstveni skup na nivou države-svijeta (WAN). videoconference. Važno je ukazati da se radi o dobro organiziranom sustavu zasnovanom na kvalitetnim tehničkim standardima koji se neprestano unapređuju i nadopunjuju novim mogućnostima.video na zahtjev. zabavu . CARNet ponegdje koristi ove poslužitelje dok ih T-Com navodno za sada ne koristi zbog podosta brzih veza prema inozemstvu. tako da bi bilo preciznije reći da se radi o keširanju (caching) Internet objekata. MAN je veća verzija LAN-a koja koristi sličnu tehnologiju. Iz najmanjeg mjesta u jednoj zemlji moguće je uspostaviti komunikaciju za nekoliko sekundi sa osobom koja se nalazi na potpuno drugom kraju planete. igre.financije.TCP / IP model Centralizirani računalni sustavi . dostup do udaljenih informacija .podaci smješteni na više strojeva zbog mogućeg kvara. Koristi sabirničku ili zvjezdastu topologiju s brzinom prijenosa podataka od 10-1000 Mbps (1 megabit/sec = 1'000'000 bit/sec). pouzdanost . discussison groups.podaci. on-line novine. PROXY nije ograničen samo na HTTP protokol.bijeli svijet.umjesto brzog ali skupog velikog računala više PC-a. Načela rada Interneta. uštedu . oprema dostupni svima na mreži bez obzira na fizičku udaljenost. interaktivni video i TV. povezuje više . Mreža je omogućila slijedeće: • • • • • • • dijeljenje resursa .većim brojem samostalnih računala koja su međusobno povezana tj. mogu razmjenjivati informacije. WWW. skalabilnost: client-server model.email. Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u bijeli svijet. Samim tim je protok prema ostatku svijeta rasterećen redundantnog prijenosa istih podataka.

ima dvije komponente: o Prijenosni kanali (transmission lines. WAN povezuje geografski veliko područje. osobna mreža. a vrši se tako da se paketi šalju od router-a do router-a. Broj nivoa. Topologija povezivanja router-a obično je nepravilna. računala u lokalnoj mreži (aplikacijski aspekt). skladište podataka i bežična mreža. levels). Može podržavati prijenos i podataka i glasa i biti povezana sa lokalnom kabelskom TV mrežom. To je TCP / IP model. Terminologija koja se koristi da bi se sagledala njena funkcionalnost zasnovana je na slijedećim osnovnim pojmovima: • • • • Host-ovi. channels) . odnosno različitih modela rada mreže nastalih tijekom povijesnog razvoja od strane različitih proizvođača računalne i mrežne opreme. Osobitosti van navedenog su pojmovi kao PAN (Personal Area Network). državu ili kontinent. packet-switched) komunikacija između router-a koji nisu direktno povezani kabelom. . switching elements) . Nemogućnost komunikacije različitih mrežnih modela dovela je do dosta problema u usklađivanju njihove međusobne komunikacije.prenose bitove od računala do računala. Router spremi paket i šalju ga dalje kad je izlazna linija slobodna. sastoji se od 2 jednosmjerne sabirnice (kabela) na koje su sva računala povezana što pojednostavljuje dizajn.poduzeća ili ustanova ili grad i može biti privatna ili javna.specijalizirana računala koja povezuju prijenosne kanale i odlučuju po kojoj će izlaznom kanalu poslati podatak koji stigne s ulaza Podmreža čini jezgru međusobne komunikacije i to je point-to-point (storeand-forward. MAN i WAN su pojmovi koji opisuju računalnu mrežu prema zemljopisnoj rasprostranjenosti.prenosi poruke od host-a jednog LAN-a do host-a drugog LAN-a (komunikacijski aspekt). No jedan model 'preživio' je do danas i predstavlja temelj funkcioniranja Interneta. Obično koristi DQDB (Distributed Queue Dual Bus). Podmreža (subnet) . Razvoj tehnologije sigurno definira ili će definirati još nekakav '-AN'. imena. Većina mreža organizirana je kao niz slojeva ili nivoa (layers. svaki sloj izgrađen je nad onim ispod njega bez kojeg nije funkcionalan. o Usmjerivači (router. Naredna slika prikazuje organizaciju TCP / IP modela po slojevima u odnosu na OSI model. sadržaji i funkcije slojeva razlikuju se kod različitih vrsta mreže. SAN (Storage Area Network) i WLAN (Wireless Local Area Network). LAN.

IP protokol spada u routed protokole. o UDP .Slika 7. telnet.nije definiran protokol kojim se host veže za mrežu. Ne zahtijeva potvrdu prijama podataka prije slanja . Internet .sloj radi sa IP (Internet Protocol) grupama podataka nazvanim PACKET ili DATAGRAM koje usmjerava optimalnim putem.3 TCP / IP referentni model u odnosu na OSI model. Podaci u ovom sloju grupirani su u cjelinu nazvanu SEGMENT. ostvaruje kontakt te komunikaciju između dva udaljena računala. Sloj 'n' na jednom računalu komunicira sa slojem 'n' na drugom pomoću skupa pravila koja se nazivaju protokol. različit na različitim host-ovima i mrežama.nepouzdana neslijedna komunikacija (npr. • • • Sloj host-mreža (Host-to-Network) . Mrežni uređaji kao router koriste routing protokole i IP adresu u zaglavlju paketa da omoguće ovom protokolu navedenu zadaću kreirajući mu optimalni put. U svim mrežama zadatak je svakog nivoa da ponudi neke usluge (servise) za više nivoe koji ne moraju voditi računa o detaljima implementacije tih servisa. za prenošenje govora.omogućava pouzdanu slijednu komunikaciju i baza je za više protokole koji zahtijevaju da se podaci prenesu bez greške (npr. To je tip protokola koji zahtjeva potvrdu ispravnog prijama podataka prije slanja narednih. ftp). Koristi MAC adresu za komunikaciju i šalje na mrežni medij podatke kao skupinu bit-ova koja se naziva FRAME (okvir). Ovi protokoli sadrže u zaglavlju oznaku PORT-a da bi naredni sloj znao koja će aplikacija uporabiti podatke u segmentu. Prijenosni sloj (Transport) .ostvaruje prijenos podataka među 'peer' procesima dvaju računala korištenjem TCP protokola (Transmission Control Protocol) ili UDP protokola (User Datagram Protocol).4. videa). o TCP .

IP adresa se sastoji od 2 dijela: broja mreže na koju je priključeno računalo i broja računala u toj mreži.sadrži sve protokole višeg nivoa. Ne postoji prava struktura. prijenos datoteka (FTP).B. Aplikacijski sloj (Application) . omogućava razmjenu podataka među 'peer' procesima dvaju računala između dviju aplikacija iste namijene. zatim i DNS.• narednih. Na neki način IP zaglavlje okružuje TCP zaglavlje unutar kojeg su podaci. Ovaj sloj brine i o tome da li će komunikacija biti Simplex (SX). IP paket (DATAGRAM) sastoji se od dva osnovna dijela: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine. odgovarajuća aplikacija preuzima njegove podatke te od jednog segmenta ili više njih 'prvi' nama razumljivu skupini podataka prema na primjer ASCII kodu.. čini stog protokola (protocol stack). MIDI formatu. Dakle. Internet se sa stanovišta mrežnog sloja može promatrati kao skup međusobno povezanih podmreža ili autonomnih sustava. tip usluge. . Zaglavlje sadrži petnaestak polja koja opisuju verziju protokola. HTTP. NNTP. kompanija. izvornu i odredišnu adresu (32 bit-a) i druga. bez obzira da li su oni na istoj mreži ili nisu i da li postoje ili ne postoje mreže među njima. davaoca Internet usluga i drugi. Ne postoji pravi prijenos podataka među slojevima . JPEG ili TIFF formatu i drugo. ukupnu duljinu datagrama (do 64kB). u početku virtualni terminal (TELNET). elektronička pošta (SMTP).C. Sučelje (interface) između susjednih slojeva definira koje primitivne operacije i servise donji sloj nudi gornjem. podataka: 65'494 byte-ova Unutar podataka sadržana je cjelokupna TCP usluga koja se opet satoji od svojih dijelova. po jedan za svaki sloj. Ono što Internet drži na okupu je protokol mrežnog nivoa IP (Internet Protocol) čiji je zadatak da na najbolji mogući način prenese IP DATAGRAM (IP PACKET) od izvora do odredišta. Postoji više različitih formata-klasa IP adresa (A. a na njih LAN univerziteta. ali postoji nekoliko glavnih kičmi (backbone) na koje su povezane regionalne mreže. što znači da je jednostavniji. vrijeme života paketa.podaci i kontrolne informacije šalju se sloju ispod sve dok se ne dođe do najnižeg sloja ispod kojeg je fizički medij kojim zaista ide komunikacija. Na osnovu port-a pročitanog u zaglavlju segmenta. duljinu zaglavlja.D) koje se razlikuju po broju bit-a koji se dodjeljuje za adresu mreže i za adresu računala a da ukupno ne pređe 32 bit-a.. Half-duplex (HD) ili Full-duplex (FD). Skup slojeva i protokola čini mrežnu arhitekturu (network architecture). Lista protokola. Koristi se gdje je pouzdanost manje bitna.

. spojne točke (SOCKET) od kojih je svaka definirana IP adresom host-a i brojem port-a (16 bit-ni broj za host i identifikacijska oznaka usluge). TCP entitet prihvaća od lokalnih procesa tok podataka korisnika.20B IP zaglavlja . Osnovni protokol kojeg koriste TCP entiteti radi na načelu da nakon slanja segmenta pošiljatelj pokreće svoj timer (vremenski brojač). segmenti sa 0 byte-ova podataka koriste se za potvrde i kontrolne poruke. kašnjenju. segment se šalje ponovo. a svaki host može za sebe odlučiti kako će dodijeliti ostale svoje port-ove. tj. TCP veza je tok byte-ova. podataka: 65'494 byte-ova (65'535B . UDP (User Data Protocol) protokol omogućuje slanje IP datagrama s dodanim kratkim zaglavljem bez potrebne potvrde da se uspostavi veza. a ne tok poruka. razbija ga u dijelove koji ne prelaze 64K i šalje svaki dio kao posebni IP datagram koji kad stigne na drugi kraj. Ako timer istekne prije nego što je primljena potvrda. veličini paketa ili nečemu drugom. mora se uspostaviti veza između socket-a na host-u koji šalje i socket-a na host-u koji prima podatke. Svaki segment uključujući i TCP zaglavlje mora stati u 65'535 byte-ova IP paketa.broj koji odgovara broju slijedećeg segmenta kojeg očekuje primiti. propusnosti. Kad poslani segment stigne na odredište primalac šalje u segmentu potvrdu . TCP usluga se osigurava tako da i pošiljatelj i primatelj kreiraju krajnje točke (end points) tj.20B TCP zaglavlja).TCP (Transmission Control Protocol) dizajniran je tako da osigura pouzdani tok byte-ova s jednog do drugog kraja po nepouzdanim mrežama koje se mogu razlikovati po topologiji. Brojevi port-ova ispod 256 (well-known ports) rezervirani su za standardne usluge. router vrši fragmentaciju u više manjih segmenata od kojih svaki dobiva svoje IP zaglavlje. predaje se TCP entitetu koji obnavlja originalni tok byte-ova. Zaglavlje sadrži desetak polja koja počinju s izvornim port-om (16 bit-a) i odredišnom port-om (16 bit-a) te slijedi redni broj TCP veze i druga. a nastaje skupljanjem podataka od nekoliko upisivanja (write) ili razbijanjem podataka od jednog upisivanja. Koriste ga. Ako je segment prevelik za mrežu kroz koju mora proći. Segment se sastoji od 20 byte-nog TCP zaglavlja (uz opcionalni dio) za kojim slijedi 0 ili više byteova podataka. TCP softver ne zna što znače byte-ovi koje prenosi i ne čuva granice poruka već ih šalje kao segmente koji se sastoje od grupe byte-ova. Šaljući i primajući TCP entiteti razmjenjuju podatke u obliku SEGMENTA podataka. Da bi se osigurala TCP usluga. Svako računalo koje podržava TCP ima TCP prijenosni entitet (dio softvera) kao korisnički proces ili kao dio jezgre koja upravlja TCP tokovima (streams). Format TCP segmenta se sastoji se od: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine.

podaci se u svrhu prijenosa 'sjeckaju' u manje cjeline koje se šalju u nizu. znači vrlo jednostavna komunikacija. koji se neprestano razvija i nadopunjuje.Internet Service Provider) su tvrtke ili ustanove (kao T-Com. Prilikom izbora ISP-a od značaja je broj usluga koje pruža svojim korisnicima. Usluge (servisi) Interneta Davatelji Internet usluga (ISP . Iskon ili CARNet) koje su satelitskim ili optičkom vezom povezane s nekoliko glavnih Internet čvora u inozemstvu (uglavnom u smjeru Amerike i Europe) i na taj način osiguravaju vezu velikog kapaciteta prema ostalom dijelu Interneta u svijetu.4. što zajedno tvori OKVIR (FRAME) podataka koji se slijedno razmjenjuje između izvora i odredišta.3.na primjer.4. stanovitu programsku potporu i itd. najam dijela prostor na disku svog računala.1. Preko njega objašnjavaju se i razvijaju svi realni modeli. teoretski je model koji služi proizvođačima kao vodilja u izradi računalne opreme i programske potpore radi očuvanja međusobne kompatibilnosti. u suštini to je maksimalna duljina paketa u byte-ovima s kojim neki od interface-a (sučelja) uređaja može rukovati. OSI model. Mediji za prijenos podataka različiti su. Dakle. Prijenos paketa na medij odvija se posredstvom najniže razine (sloja) OSI TCP/IP modela. mnoge klijent-server aplikacije s jednim zahtjevom i jednim odgovorom. 7. ali je gotovo svima zajedničko da se paketu dodaju MAC adrese mrežne kartice ili nekog interface-a (Media Access Control) izvora i odredišta. News grupa. No praksa je pokazala da se jedva prate potrebe sve većeg broja članica Internet zajednice. navedeni je tema zasebnog poglavlja 7. Korisnik preko svog računala na poslu ili kod kuće po uključivanju u Internet može: . Svi pružaju uslugu elektroničke pošte. Frame je osnovna skupina podataka koja se u Ethernet svijetu pretvara u digitalni električni signal glede prijenosa podataka između računala. CARNet omogućava gotovo sve za potrebe sveučilišnih institucija. 1500B najviše je koliko u Ethernet svijetu FRAME može jednokratno prenijeti i ta veličina predstavlja MTU (Maximum Transmission Unit). slijedno. Kako cjelokupni Internet počiva na TCP/IP modelu. ali ne pružaju svi uslugu FTP-a.

ne u realnom vremenu) raspravama putem elektroničke pošte s osobama sličnih interesa putem 'mailing list-a' i 'News Group-a'.godine danas s više desetina milijuna WWW stranica predstavlja sinonim za Internet. Čitati multimedijalne dokumente koji se nalaze na WWW-u (World Wide Web-u) koji sadrže tekst. tehničke potpore. Raditi na udaljeni računalu koristeći 'Telnet' uslugu. Učenje i vježbanje za polaganje ispita i postizanje odgovarajućih certifikata. Klikom na ključnu riječ ili sliku na ekranu korisnik automatski odlazi na druge sadržaje unutar iste ili druge domene. u realnom vremenu) raspravama sa većom grupom osoba koji koriste 'Internet Relay Chat' (IRC) uslugu . Njihova izrada danas je osobita umjetnička i programska disciplina. Učestvovati u on-line (direktno. Preuzimati datoteke bilo koje vrste (Download) s udaljenih računala i dostavljati datoteke (Upload) na njih uz pomoć FTP (File Transfer Protocol) uslugu. kao 'Netscape' ili 'Internet Explorer' programska potpora. savjeta. Od kupovine proizvoda. zvuk. Nakon pojave 1993. Pretraživati pomoću preglednika web dokumente.pričaonica. a posljednja riječ 'Web' označava mrežu u ovom kontekstu računalnu. kao Google i Yahoo!. razna WWW sjedišta ili preko namjenskih svjetskih servisa. ovisno o namijeni stranica i inspiraciji njihovog tvorca. Učestvovati uživo (u realnom vremenu) u razgovoru s drugom osobom putem 'Internet video telefona' (kao Skype). oglašavati i nuditi na prodaju. u načelu između poslužitelja i računala korisnika. Čitati kompleksne dokumente koristeći 'Hypertext'. WWW (World Wide Web) Najnoviji je informacijski servis (usluga) na Internetu. preko upisane ključne riječi pronaći željene dokumente. Kupovati i trošiti pare:-). Tako ih ima korisnih i nekorisnih. znanstvenih radova. reklama. Gotovo sve je moguće pronaći. cjenika i tko zna sve čega. i video koristeći se inteligentnih preglednike WEB prezentacija. grafiku. ili u audio-video konferencijama između više osoba pomoću za to namijenjene programske potpore i opreme. organiziranih i neorganiziranih. Obim raznolikih sadržaja na WWW poslužiteljima neprekidno raste. WWW je grafički hipertekstualni način upotrebe Interneta koji koristi HTTP protokol za prenošenje stranica web-a i drugih podataka preko Interneta. Prve dvije riječi 'World Wide' označavaju svjetsku rasprostranjenost. Učestvovati u off-line (indirektno. lijepih i ružnih. Web-stranice pišu su u HTML (Hypertext .• • • • • • • • • • • Razmjenjivati elektroničku postu (e-mail) sa bilo kojim korisnikom Interneta na bilo kojoj lokaciji na planeti.

domena.. Jedna adresa sjedišta bila bi: 'http://www.hr' je osnovna domena i glavna domena u kojoj se nalazi poslužitelj i to je oznaka vrijedi za sve servise koje taj poslužitelj pruža u svojoj domeni.×××).×××. Africi nema instaliran set znakova koje koriste u Europi.×××.hr/' 'http://×××. Slika 7.Markup Language) jeziku. Može se naći i oznaka 'www' koja ukazuje na programsku potporu na strani klijenta koja se mora uporabiti za prihvat podataka (nije nužno).4. Poslužitelji su u pogonu gotovo neprekidno i svaki od njih ima svoju jedinstvenu adresu URL (Uniform Resource Locator) i predstavlja jedno SJEDIŠTE web sadržaja.). Samo je . 'računalo' je ime poslužitelja. dakle omogućava integraciju različitih informacijskih sadržaja. a prepoznaje ih u tu svrhu dizajniran preglednik (Internet Explorer.×××/' ili ili zapisana na nekoliko DNS poslužitelja. Opera . Unikod će u velikoj mjeri povećati razumljivost čitanja web sadržaja glede različitosti podneblja. Web-stranice uobičajeno se postavljaju se na poslužitelje koji omogućavaju i druge Internet usluge kao pošta i slično. 'http' je oznaka protokola.domena. Hipertekst je dokument ili sustav s povezanim tekstualnim jedinicama po načelu prikazanom na narednoj slici.4 Načelo povezivanja web stranica spojnicama Kako pojedina podneblja imaju svoje specifične grafeme. slika. FireFox. 'domena. zvuka i videa.. Servis omogućava hipertekstualne veze između dokumenata i kombinirano prikazivanje teksta. Moguće je dohvat željenih sadržaja izravno preko IP adrese (×××.×××. u zaglavlju webstranice navodi se koju kodnu stranicu koriste zapisi koji slijede.hr/' 'http://računalo. No ni to neće biti od značaja ako OS računala u npr.×××.

slika. net i org. odnosno ime za prijavu na poslužitelj . Ideja da za nekoliko minuta možete dostaviti. 'Altavista' i 'Yahoo' omogućavaju zaista efikasno pretraživanje Interneta. Web-ova. Prvi dio obično je prvo slovo imena i prezime bez razmaka. Oznaka domene i glavne domene sastavni je dio pri označavanju ostalih servisa koje poslužitelj nudi. Uobičajeno je da elektronička adresa sadrži dva dijela odvojena znakom '@' (ALT + 64). int. upućuju na druge WWW sadržaje. zahvaljujući prije svega brzom sirenju broja korisnika Interneta ostvarena i postala zbilja poslovne i društvene komunikacije. i drugo. Kako je broj WWW stranica ogroman razumljiva je pojava sve većeg broja WWW poslužitelja sa stranicama tipa kataloga.hr' To je skraćeni oblik za koji u poslužitelju CARNet-a 'naziv' predstavlja oznaku osobe. ali i zahtijevaju detaljno upoznavanje s principima i pravilima s kojima rade. Ono što ne smijete naći potražiti ćete preko 'Astalavista' tražila. edu. O dodijeli naziva osnovne i glavne domene odlučuje domaći ISP u dogovoru s korisnikom uz suradnju s odgovarajućim međunarodnim Internet udruženjem koje vodi o tome brigu tako da je svaka od njih jedinstvena u svijetu (nema dvije iste). a planira se uvođenje još nekih. To su WWW TRAŽILA koja u sebi sadrže alate za pretraživanje različitih baza podataka. Na primjer za CARNet vrijedi: 'naziv@domena.Korisničko_Ime . prema vrsti sadržaja koji se prezentira. ili video snimak bilo kojoj osobi na planeti bila je do nedavno neostvariva. za glavnu domenu naći oznake com. osobito u USA. koje sadržajem ili preko odgovorna na upit. Oznaka 'hr' kratica je za državu i svakoj državi dodjeljuje se drugačija oznaka. sliku. mil. Uglavnom se koristi za sadržaje veličine do 500KB.treba znati i zapamtiti. multimedijalnih sadržaja. Ali često će se. tekst. kao baze dokumenata. Lakše se pamti naziv domene. ali može biti i bilo što drugo. U protivnom treba se služiti FTP uslugom. Elektronička pošta (E-mail) Servis koji je mnogo ranije od WWW-a osvojio srca korisnik. zvuk. Ova tražila kao 'Google'. Drugi dio je određen elektroničkim imenom ISP-a ili imenom iz popisa lokalnih mrežnih čvorova koji pripadaju njegovoj domeni (DNS poslužitelj). ali danas. elektroničkih adresa. gov. osobito ako naziv asocira na željeni sadržaj. Predstavlja glavnu domenu . Ovako definirana elektronička adresa jedinstvena je za cijeli svijet.

lokalni grafemi ne preporučuju se ni prilikom definiranja korisničkog_imena.t-com. a svi prijavljeni na tu grupu čitaju poruke i po želji odgovaraju na njih. Ovako korisnik pošalje partneru poruku u njegov elektronički poštanski pretinac koji će ovaj kad-tad pročitati i uzvratiti odgovorom. U poslovnom svijetu ova vrsta komunikacije sve više prevladava. U okviru ovog servisa moguće je pratiti raspravu po bilo kojoj temi ili čak pokrenuti novu temu za raspravu. umjesto ČŽŠ. Lokalni imenici ustanove mogu sadržavati lokalne grafeme u nazivlju jer nemaju međunarodni značaj.prezime@st. iza kojeg se krije. treba koristiti CZS . Kako su poslužiteljski sustavi uglavnom zasnovani na UNIX-oidnim operativnim sustavima.. Cijena slanja elektroničkog pisma s bilo kakvim multimedijalnim prilogom bilo kom korisniku Interneta bez obzira na udaljenost sigurno je manja od slanja čestitke za Novu godinu klasičnim PTT uslugama. nešto proširena adresa. uporaba lokalnih grafema u nazivima računala i domena ne preporučuje se. stvarno ime i prezime osobe kojoj ID pripada.hr' Dakle. .domena. Poteškoće jedino mogu nastupiti ako administrator sustava na prijamnoj ili predajnoj strani uvede restriktivne mjere glede obrane od neželjenih tipova privitaka u elektroničkom pismu zbog sigurnosnih potreba. Slično kao i kod elektroničke pošte šalju se poruke svim pripadnicima grupe. osobito ako se šalje uz pomoć mailing-liste. jer je upitno kako će neku 'našu kvaku' protumačiti neki poslužitelj u Americi ili Africi. gdje je 't-com' osnovna domena.. a 'st' poddomena. koja ukazuje na korisnika iz Splita. To iritira osobito ako na odredištu nema tko poruku primiti. Vrlo praktično i zgodno za traženje pomoći u rješavanju poslovnih problema. a gotovo svi su članovi široke svjetske računalne mreže. Nema više čekanja na telefonu ili fax-uređaju na slobodan signal biranja ili nervoze na znak zauzetosti. prema sadržaju tablice s prijavljenim korisnicima u programskoj potpori poslužitelja. Dakle. osnovne znakove ASCII koda..(User_Name ili User_ID). a koji omogućava javnu raspravu o različitim pitanjima. niti u naslovu poruke koja se šalje kao ni u i sadržaju poruke. imena i prezime korisnika. Dapače.hr' Za T-Com provider-a vrijedi: 'ime.prezime@računalo. Oglasne grupe (News Groups) Servis izveden iz elektroničke pošte. Stvarna e-mail adresa zajedno s podacima o korisniku te nazivom i lokacijom računala glasi: 'ime.

na način da se uz potvrdu kopiranja odabrane datoteke po potrebi i aktivira pomoćni program uz WWW preglednik (GetRight i slični) koji će na sebe preuzeti zadaću FTP prijenosa i po prestanku korištenja preglednika. te tekstove ostalih aktivnih korisnika. pronalaženje potrebite datoteke i njeno kopiranje na vlastiti disk.hr' 'ftp://računalo.IRC (Internet Relay Chat) Ovaj servis Interneta omogućuje da jedan ili vise korisnika Interneta koji su prikačeni na isti kanal istovremeno vide tekst koji tipkaju na svom računalu. Omogućava pristup računalu na Internetu (ako je javan ili raspoloživ uz zaporku). Ovaj sistem je mnogo brzi od elektroničke pošte jer je gotovo istovremeno slanje i čitanje poruka.'news://news.domena.FTP (File Transfer Protocol) Prije World Wide Web-a FTP je bio jedini način prijenosa velikih datoteka između računala korisnika Interneta. Iz .domena. Telnet Servis Interneta koji omogućuje da se korisnik prijavi i radi na udaljenom računalu te koristi programe instaliranje na tom udaljenom računalu.domena.×××. Ovaj servis Interneta nije tako jednostavan kao WWW-a. kuca na svom kompjuteru. ali je i mnogo skuplji od elektroničke poste.hr/' Gotovo svaki ponuđač Internet usluga nudi i ovu vrlo interesantnu i korisnu mogućnost.hr' 'ftp://×××. pregled sadržaja na njegovom tvrdom disku.×××' ili ili Funkciju prijenosa datoteka sve vise preuzima WWW. Prijenos datoteka . Naravno na udaljenom računalu korisniku moraju biti omogućena prava pristupa računalu. Koristeći programsku potporu za FTP zadati će se glede uspostavljanja komunikacije adresa slična kao u prethodnim primjerima: 'ftp://ftp. Pričaonica .×××. ali je vrlo koristan. ali samo za one koji ovu uslugu plaćaju iz svog džepa. Kanali za 'razgovor' postoje gotovo za sve oblasti interesa. jer traži dugotrajnu povezanost s Internetom.

Danas je sve manji broj servisa ovog tipa jer je većina gopher servisa prešla na World Wide Web.hr) ako zakupi dio prostora diska poslužitelja.t-com. sistem-inženjeri nerado daju ovaj servis svim korisnicima na raspolaganje. Iako navedeni mehanizam omogućava dosta sigurnosti u radu s poslužiteljem. Bolje je reći da je Telnet 'TERMINAL Emulation' programska potpora. Servis utemeljen na hijerarhijskoj strukturi izbornika. Iako je popriličan broj parametara već uobičajen (standardan) može se dogoditi da programska potpora ne radi prema pojedinim članicama Internet zajednice jer se ne pridržavaju preporuka.hr). Mrežna programska potpora računala 'pobuniti' će se ako u trenutku priključivanja na mrežu ustanovi da već netko drugi koristi njene parametre i podatke i o tome će prikladnom porukom obavijestiti korisnika.t-com. Ovu istu ulogu danas bolje obavljaju slični programi koji koriste SSH (Secure SHell) konekciju preko TCP/IP protokola kao nositelja konekcije. Sve navedene usluge može obavljati čvorno računalo kad je u pitanju manja lokalna mreža. To je osobito važno za IP adresu računala.naziv_korisnika. Korisnik 'T-com'-a dobiti će pristupe na više poslužitelja s različitim namjenama kao poslužitelj za odlaznu poštu (mail.hr) te WWW poslužitelj (www. Ne samo da omogućavaju komunikaciju među . Da bi programska potpora ispravno radila moraju se ispravno podesiti parametri za koju je namijenjena. Gopher Međufaza od FTP-a do WWW-a je Gopher. koja za komunikaciju s računalom spaja preko TCP/IP skupa protokola. To se osobito odnosi na brojeve radnih kanala (port-ova). dolaznu poštu (pop.hr). Dakle.t-com. domenu rada i 'subnet' masku jer i istoj lokalnoj mreži ne može ispravno istovremeno raditi više računala s istim podacima. poslužitelj za konferencije (news. Društvene mreže Društvene mreže (social networking) novija su pojava i ne spadaju u jednu zasebnu kategoriju jer sadrže gotovo sve prethodno navedene usluge. Dakle. e-mail adrese pa do odgovarajućeg radnog kanala (port-a). podešavanje programske potpore svakog pojedinog računala unutar mreže gotovo je individualno. ali je sav promet kriptiran. Stoga je prilikom podešavanja programske potpore potrebno znati parametre koji se moraju upisati.razloga sigurnosti ovaj servis na mnogim poslužiteljima nije dopušten. od IP adrese.tcom. objedinjene za rad na lak i prihvatljiv način. program za oponašanje rada nekadašnjeg uređaja zvanog 'Terminal' (iz doba MAINFRAME računala).

Da se usluga foruma ne bi zlorabila na bilo koji način i da se poštuju pravila prihvatljivog ponašanja brinu se administratori .korisnicima već predstavljaju jedan oblik druženja. ali i dezinformacija. u osnovi to je jedna ogromna baza podataka koja se neprestano ažurira. Preteča navedenom sigurno su bili B. Napredniji način od navedenog je da se svi prijavljeni sadržaji INDEKSIRAJU i njihove ključne riječi rangiraju prema značaju. Tražilice Već navedene društvene mreže omogućavaju pretraživanje sadržaja koji pohranjuju i nadziru. Kroz jednostavnu formu za upit upiše se željeni pojam na osnovu kojeg se ponude svi naslovi sadržaja koji ga opisuju u popisu prema ostvarenom rangu. Dakle. web inačica oglasne ploče koja koristi tehnologiju razmjene teksta putem web-stranice. odnosno web-sučelja. razvijati nekakve tematske rasprave i slično uz mogućnost da se bilo kojeg od članova primi u 'svoju' grupu ili ga se iz nje isključi. Jedna od vrlo popularnih je FACEBOOK.S-ovi iz doba modemske komunikacije. temi. Za njihovo funkcioniranje brinu posebno povezane skupine računala-poslužitelja. ali posebna skupina međusobno povezanih računalaposlužitelja i samih njih u međusobno povezane DATACENTRE. društvena mreža gdje korisnik može postaviti svoju sliku. objaviti svoje privatne podatke. U pravilu traže učlanjivanje. film. Ono što ih osobito krasi je strahovito brzo širenje informacija. muzika. Osnovna ideja je da se svi prijavljeni sadržaji smješteni na nekom ili više poslužitelja mogu pronaći u nekakvom razrađenom imeniku prema interesnim skupinama (sport. Tu spadaju već prilično razvijeni FORUMI. Ovisno o broju članova. prometu i vlasniku foruma ovisi s koliko će se poslužitelja programska potpora foruma koristiti. U tu svrhu sadržaje treba prijaviti vlasniku datacentra koji odobrava uvrštavanje prijavljenih sadržaja i svoja kazala. Oni pojedince mogu isključiti i izbrisati iz članstva te izbrisati nepoćudne sadržaje.. No za takve mreže usluga jednog poslužitelja je nedostatna. . humanitarne ili neke druge akcije. Dakle. koristeći metodu prijave tipa KORISNIČKO_IME/ZAPORKA. objavljivati svoje pisane i fotografske uratke. U osnovi sve navedeno su webaplikacije. Svojevrsno okupljalište.B.moderatori koje imenuje vlasnik foruma od samih članova foruma koji se obično za tu obvezu dragovoljno prijavljuju.). u osnovi vrše nadzor. Sličnu namijene ima i TWITTER. Radi se o raspravama po nekoj temi koju inicira sam član foruma. protestne. opisati svoje interese. pa je moguće čak inicirati učinkovite političke. DATACENTRI.. uobičajeno povezano s korisnikovom adresom u sustavu elektroničke pošte glede identifikacije. većinom besplatno. negativni učinci su mogući.

Gledano iz opisane perspektive nešto od vrlo velikog značaja treba čuvati kod njih. U osnovi sve su orijentirane na pretraživanje HTML Teksta ili naziva slika. Trenutno kao najkompetentniji pretraživač web-sadržaja slovi GOOGLE. Osnovna razlika u odnosu na tražilice je u tome što kod ovih datacentarabrigu o sadržaju (podacima) vodi korisnik. Poslužiteljski centri (DATACENTAR) Nema dugo da je upravo razvoj tehnologije. iako neke od njih umiju raspoznati i druge formate dokumenata i indeksirati ih. a brigu o ispravnosti opreme i raspoloživoj dostupnosti davatelj ove usluge. SAŽETAK: Broj Internet usluga neprestano raste i one najuspješnije klasi učinkovitost (Internet bankarstvo) ili neka druga specifičnost (FaceBook). a mehanizam spremanja podataka i njihovog čuvanja ne svodi se više na kopiranje samih diskova već na neprekidno međusobno preslikavanje sadržaja samih datacentara kojih ima popriličan broj u svijetu. omogućio da korisnik može unajmiti poslužitelj o kojemu brine netko drugi a gdje će on putem FTP usluge postaviti svoje web-sadržaje. i autor ovih redaka mišljenja je da će učinkovito društvo počivati upravo na kvaliteti . ali najinteresantnije su one internacionalnog tipa kao YAHOO!. Navedeno podrazumijeva i zakup domene (imena sjedišta) po kojem sadržaji poslužitelja postaju prepoznatljivi. Naravno usluga se plaća. Navedene su redom kako su nastale. GOOGLE i BING. iako su im do njihovog pojavljivanja prethodile inačice koje im danas po mogućnostima nisu ni blizu. Sve veće brzine komunikacije prema krajnjem korisniku omogućavaju upravo razvoj ovih usluga. 'Informatička abeceda' koristi upravo jednog od njih i prijavljena je na prethodno navedene tražilice. brza računala i internet veze. Naravno i na njih treba prijaviti željene sadržaje pridržavajući se propisanih pravila. Što postaviti na poslužitelje i kakav poslužitelj zalupiti ovisi o samom korisniku. Algoritam dopisivanja novih naslova. oko četrdesetak. Osim globalne pretrage omogućavaju i besplatnu lokalnu pretragu unutar vlastitog prijavljenog mu sjedišta. a u doba virtualizacije računalnih platformi postaje sve jeftinija i dostupnija.Gotovo svaka država ima neku svoju internu tražilicu. indeksiranja njihovih sadržaja te rangiranja svakodnevno se dorađuje.

Internet Protocol TeleVision). pri čemu se prema broju port-a prepoznaje kojoj se programskoj potpori (aplikaciji) računala podaci prosljeđuju. Neosporno je da je broj usluga na Internetu sve veći i raznolikiji. odnosno brojčane vrijednosti temeljem kojih računalo po prihvatu podataka zna koju uslužnu programsku potporu (servise) mora aktivirati te na koji način razmjenjivati podatke. isti naziv ali s potpuno drugačijim značenjem.Socket Port. ili možda u našoj terminologiji kanal. pojam je koji je sastavni dio funkcioniranja PC računala na nivou BIOS-a i sklopovlja.RAZGOVORA. od očitavanja zemljopisne lokacije do preuzimanja igara i glazbe. Mobilni uređaj po svojoj tematici spada u poglavlje 'Informatika u praksi'.2. U suštini radi se o dva protokola: TCP i UDP. u ponudi je sve više raznolikih usluga. TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol) su protokoli koji osiguravaju razmjenu korisničkih podataka između računala. Telefonija kao Internet usluga (VoIP . 7. ovdje se koristi u potpuno drugu svrhu. Osobito za TV sadržaj vrijedi da je riječ o ogromnoj količini podataka. U odnosu na uobičajene prijenose signala kod ove vrste komunikacije preko namjenskog komunikacijskog kanala. kako u suštini internet i funkcionira.4. Portovi BIOS-a služe da bi ukazali računalu u kom pravcu treba da djeluje operativni sustav ili programska potpora. koje osim svoje osnovne namijene . Pa nije baš istina da se svemu što se pronađe na Internetu može vjerovati. i navedeno je moguće ostvariti samo zbog znatno većih brzina rada i propusnog opsega mrežnih uređaja u posljednje vrijeme. UDP port . te je pogodan za . I tko sve to skupa može nadzirati? Paralela opisanoj računalnoj koncepciji su mobilne komunikacijske mreže. ove usluge baziraju se na prijenosu ogromnog broja pojedinačnih paketa podataka. dok je UDP znatno jednostavniji i nema kontrolu razmjene podataka. TCP. koji do korisnika dolaze različitim putovima te se na odredištu očitavaju i iz informacija koje nose 'izrađuje' se odgovarajući analogni govorni i TV signal. kao i prijenos TV slike (IPTV . Dakle. Osnovna razlika između njih je što TCP ima kontrolu isporuke i kontrolu na greške (traži ponavljanje izgubljenog ili neispravnog paketa podataka) i zadužen je za početnu uspostavu komunikacije između računala. Stoga je podložan zlouporabi i 'objavi' mnoštva netočnih podataka.Voice overInternet Protocol) sve više je zastupljena.vlastite internet mreže i raznovrsnosti usluga koje preko Interneta može pružiti. Tako i TCP/IP protokol u svom sastavu sadrži opise port-ova.

udp 53 tcp. udp 42 tcp. udp 21 tcp. udp 25 tcp. udp 79 tcp. te u nastavku pojam i opis pojma na koji se port odnosi. alias=nicname Login Host Protocol Domain Name Server Trivial File Trasfer Protocol Gopher Finger . udp 69 tcp. alias=mail Time. udp 22 tcp. udp 18 tcp. alias=nameserver Who Is. Oba protokola za prijenos korisničkih podataka koriste uslugu IP (Internet Protocol) protokola koji sadrži podatak o adresama računala koja međusobno komuniciraju. Prvi način prikladan je za radne stanice i poslužitelje unutar firme. a drugi za prijenosna računala (notebook) ili računala koja koriste povremenu modemsku vezu od kuće. udp 20 tcp. Port Prot Pojam okol 13 tcp. alias=timeserver Host Name Server. connection dialog SSH (Secure SHell) Telnet Simple Mail Transfer.komunikacije gdje su greške dozvoljene (prijenos video materijala). udp 49 tcp. udp 70 tcp. Dio preporuka prikazan je u narednoj tablici. udp Opis usluge (servisa) daytime msp ftp-data ftp ssh telnet smtp time nameserver nicname login domain tftp gopher finger Daytime Message Send Protocol File Transfer [Default Data] File Transfer [Control]. udp 43 tcp. Svoju IP adresu računalo dobiva kao statičku na osnovu podataka koje dodijeli administrator mreže. Uz dekadnu vrijednost port-a prikazan je i protokol koji ga podržava. ili se adresa prilikom svakog pristupanja mreži automatski dinamički mijenja unutar raspona koji je definirao administrator mreže. udp 23 tcp. Brojčana vrijednost port-ova obično je u skladu s preporukama međunarodne organizacije za standarde IANA (Internet Assigned Numbers Authority). udp 37 tcp.

SAŽETAK: Opća pretpostavaka pristupa Internetu od strane korisnika kao jedinke najčešće je pristup preko DIAL-UP programske potpore OS koja omogućava pristup preko modema.4. udp 531 tcp 532 tcp. U TCP/IP terminologiji to je konekcija između dva programa korisnika i način razmjene podataka između njih (TCP ili UDP ili oba protokola). udp 105 tcp. već samo dio najčešće korištenih. Ponekad ponuđači Internet sadržaja ne koriste uobičajene brojeve port-ova već imaju neko svoje rezervirane. pop2 pop3 nntp ldap https conference netnews netwall phonebook World Wide Web HTTP Mailbox Name Nameserver Post Office Post Office Network News Transfer Protocol. Stoga u konfiguraciji svojstava (properties) programske potpore treba upisati druge vrijednosti ako nisu u skladu s prikazanom tablicom. udp 389 tcp. udp 767 tcp. Port omogućava da dvije istorodne aplikacije ili servisi mogu interpretirati podatke koji su pristigli u računalo. a IP adresa računala definira tko je te podatke poslao i tko ih ima primiti. a naziv asocira na konekciju ostvarenu električnom utičnicom. ili nekog drugog uređaja (ADSL. udp 443 tcp. U tablici nisu prikazani svi port-ovi. udp 533 tcp. alias=usenet Lightweight Directory Access Protocol http protocol over TLS/SSL Chat Readnews For emergency broadcasts Phone Tablica 7.5 Dio port-ova najčešće korištenih u TCP/IP protokolu. kabelski modem) spojenog s pristupnim poslužiteljem ISP-a. krajnje spojne točke u komunikaciji između RAČUNALA korisnika. Par PORT-IP naziva se SOCKET. udp www csnet-ns pop. Isti naziv koristi se i za definiranje vrste podnožja mikroprocesora.80 tcp. Tada korisnik ne dobiva fiksnu IP . udp 109 tcp 110 tcp 119 tcp. naravno u dogovoru s IANA preporukama.

4. koji je kao otvoreni standard bio svima raspoloživ te se je kao takav brzo razvijao. Neprekidna veza sa stalnom IP adresom za pojedinaca je vrlo skupo rješenje. TCP/IP je skup protokola ili pravila razvijenih da omoguće korporacijskim računalima da dijele resurse preko mreže. Koliko će biti razvijena i koje će mogućnosti pružati ovisi od potreba i mogućnosti tvrtke. Lokalna mreža tvrtke žila je kucavica poslovanja i komunikacije u tvrtki i treba joj posvetiti punu pažnju. Svaki sloj ovisi o funkcioniranju sloja ispod njega. Svaki PDU ima svoje ime ovisno o sloju u . Enkapsilacijom se prihvaćenom PDU dodaju novo zaglavlje i završetak te time pravi novi PDU za naredni niži sloj. Tvrtkama s većim broje djelatnika navedena filozofija se ne isplati. i PDU je naziv za način pakiranja podataka u sloju pred propuštanje u naredni sloj. te postao standardni Internet protokol. dakle interna mreža unutar tvrtke ili institucije s organiziranim pristupom prema Internetu promatrano kroz promet unutar tvrtke samostalno. Rješenja su vrlo različita a načelni opis jedne takve mreže slijedi u poglavlju o Intranet-u. Osmišljen je 1973 godine a 1983 godine postaje univerzalni 'jezik' Interneta.državna agencija u SAD zadužena za nacionalnu obranu. Sadrži i nadzire sve aspekte komunikacije: • • • • • Kako fizički izraditi mrežu Kako računala spojiti na mrežu Kako pripremiti podatke za prijenos kroz mrežu Kako poslati podatke Kako se snaći s greškama Protokoli pripremaju podatke po linearnoj osnovi. TCP / IP skup protokola TCP/IP model postavio je DoD (Department of Defense) . 7. tim više što se ne koriste resursi mreže koji su im raspoloživi.Internet adresu već mu se ona dinamički dodjeljuje od strane pristupnog poslužitelja. a da bi se to ostvarilo niži sloj koristi enkapsulaciju da bi prihvatio PDU (Protocol Dana Unit) višeg sloja. izvan tvrtke i prema tvrtci. Protokol obuhvaća skup pravila koja omogućavaju komunikaciju između dva HOST-a kroz mrežu. Radije će se koristit uslugama ISP-a glede dodijele e-mail adrese i zakupa dijela prostora diska ISP-a za vlastite WWW stranice. U predaji to bi bilo od gornjih slojeva prema donjima te obrnuto u prijemu.enkapsulacija.3. Kako takva mreža u osnovi radi samostalno i predstavlja zasebni dio cjelokupne Internet strukture često se naziva intranet. Svaki od slojeva unutar OSI modela ima neki oblik pakiranja podataka .

ISO (International Organization for Standardization) je istraživao mrežne modele kao DECNet. koja interpretira podatke i prikazuju informacije u razumljivom obliku koristi protokole za slanje i primanje podataka kroz Internet.kojem je kreiran (segment. SNA. aplikacija dizajnirana u tu svrhu prvo će izvršiti pretvorbu 'ukucanih' znakova u BINARNE podatke po recimo 'ASCII' kodu. packet. par PORT&IP. Ako se želi poslati nekakva elektronička pošta.hr) za komunikaciju i stoga se pomoću DNS (Domain Naming System) usluge prevode u IP adresu i obratno. Kako servisu dolaze podaci iz različitih izvora mora se znati i IP adresa kome ili kamo su namijenjeni. No to nije jedini servis koji se može pružiti korisniku.4. tu će biti recimo i WWW. Slika* 7.6 Enkapsulacija podataka u TCP/IP modelu Aplikacija u APLICATION sloju. U svrhu razmjene isporučuje se nižem sloju (TCP ili UDP protokolu) broj PORT-a po kojem osigurava da će podaci u odredištu doći odgovarajućem servisu koji 'zna' što će s njima. pri prelasku PDU-a iz nižeg sloja u viši oduzimaju se pojedina dodana zaglavlja i taj proces naziva se dekapsulacija. Na narednoj slici prikazano je kako TCP/IP skup protokola obrađuje podatke prilikom slanja s jednog računala na mrežu prema nekom drugom računalu u nekoj drugoj ili istoj mreži uz usporedbu s OSI modelom. marjan. TCP/IP. računala međusobno komuniciraju kroz slojeve. Dakle.split. Dakle za prolaz prema nižim slojevima koristi se SOCKET. Port-ovi su prema IANA podijeljeni na: . No neki servisi u radu koriste ime računala i njegovu domenu (npr. NetWare i druge i postavio OSI (Open Systems Interconnect) model od 7 slojeva koji proizvođačima pomaže da naprave kompatibilne mreže. Prilikom prijema podataka. a IP adresu će koristiti IP sloj. frame. bits).

brojevi Registrirane . IP adresa upućuje na određeno računalo a PORT garantira prosljeđivanje adekvatnoj aplikaciji. brojevi brojevi 0 .49150 49151 . što ukazuje da je ovaj protokol namijenjen za brze razmjene malih podataka ili za slijed podataka (kao video) gdje gubitak nekog postotka bit-ova nije od značaja. ne istovremeno nego dio po dio ali jednom za jednu aplikaciju a drugi put za drugu. Kako nema garancije da će podijeljeni podaci doći u ispravno redoslijedu koristi se mehanizam numeriranja (Sequence Number . odredišni port je uvijek poznat i odnosi se na točno određenu uslugu definiranu od IANA. Kako svi segmenti koji pristižu ne moraju biti vezani uz istu aplikaciju nužan je broj port-a i moguće je primati podatke za više aplikacija u nekom razdoblju. Dakle u izvoru se određuje i odredišni (aplikacijski) i izvorni (pošiljateljev) port. kao ni polja za uspostavu komunikacija i window polja. Privatne . Mehanizam numeriranja (SN) i potvrde prijama (ACK) koristi TCP protokol i stoga se za njega kaže da je 'pouzdan' dok UDP ne koristi ovaj mehanizam potvrde i spada u 'nepouzdane'. TRANSPORT sloju. a za prijam se šalje dinamički generirani slobodni port. Kada se podaci proslijede prema nižem sloju. 16 32 . bili registrirani ili privatni.1023 1024 . Zaglavlje koje TCP dodaje segmentu prikazano je u narednoj tablici. TCP ili UDP protokoli razbijaju ih u manje dijelove. Kada se komunikacija između računala uspostavi uspostavljena su dva SOCKET-a koji formiraju jedinstvenu konekciju. 16 Source port Sequence number Acknowledgement number Offset Resrvd U A P R S F Option + Padding Data Struktura TCP zaglavlja u 32b redovima Window Urgent pointer Checksum Destination port 32 UDP Zaglavlje je jednostavnije. Nema kontrole broja odaslanog segmenta niti broja zadnjeg ispravno primljenog. ako su preveliki.SN) koji se pridružuje segmentu.Poznate (well-known) .65535 Kako je odredištu važno da prepozna koja je usluga u pitanju. Dakle. Stoga će se UDP koristit tamo gdje numeriranje segmenta nije od značaja. dijele ih u SEGMENTE.

koji se u osnovi koristi za razmjenu poruka tijekom odvijanja mrežnih operacija.Source port Length Data Destination port Checksum Struktura UDP zaglavlja u 32b redovima Pripravljeni segment isporučuje se narednom nižem sloju. Tvori se jedinstvena cjelina koja se naziva PACKET ili DATAGRAM. TCP pri operaciji numeriranja dogovara između izvora i odredišta ukupni broj paketa koji se može uzastopno poslati prije potvrde (window size).. Upravo je zato važan SN. IP adresa paketa služi mrežnim uređajima da pronađu najisplativiji ili neki drugi mogući put do odredišta koristeći za to svoje 'routing' protokole. 4 Ver. koji pomoči IP protokola (routed protocol) segmentu dodaje svoje zaglavlje u kojem se nalazi izvorna IP adresa računala i odredišna IP adresa očitana od aplikacije. U koliko paketi dolaze 'neuredno' ili se usput i 'gube' tražiti će se potvrda ili ponavljanje za svaki paket što usporava isporuku podataka. Ovo dogovaranje vrši se dinamički.MAC adresa . Pristup mrežnom mediju . što znači ako je veza dobra i paketi dolaze po ispravnom slijedu povećati će se vrijeme potvrde prijema s recimo dva primljena pakete na tri pa na četiri. NETWORK sloj. Koriste je i virusi (vrlo zgodno zar ne?). tijesno integriran uz IP protokol.. IHL 8 Identification Time to live Protocol Source address Destination address Option + Padding Data Struktura IP zaglavlja u 32b redovima 16 Type of service Flags Total length Offset Checksum 32 Osim IP protokola treći sloj koristi i ICMP protokol (Internet Control Message Protocol). Podržava ECHO-funkciju koja šalje pakete između HOST-ova a koristi je recimo komanda PING. Kada su mrežni uređaju prema IP adresama pronašli korisnike koji će komunicirati. Opširnije o protokolima . Ovaj put može biti stalan kad su recimo u pitanju izravno povezane mreže preko unajmljenog voda (circuit switching) ili se dinamički mijenja ovisno o stanju mrežnih uređaja te paketi ne idu uvijek istim putem prema odredištu (packet switching) te ne moraju ni doći s ispravnim redoslijedom zbog različitog vremena putovanja. Zaglavlje koje IP dodaje paketu prikazano je u narednoj tablici.

Ovih podataka NEMA ako računalo nije aktivno vezano za mrežu. Dodaje mu se MAC (Media Access Control) adresa izvora i odredišta. oznake duljine ili tipa podataka.7 Podaci o konfiguraciji računala Pri uspostavljenoj komunikaciji javljaju se podaci prema prethodnoj slici. A odredišna? Da bi se navedeno razjasnilo najbolje je pogledati što daje ispis komande IPCONFIG /ALL (Windows XP). Slika 7. samih . MAC adresa izvora je računalo.Da bi se kreirani paket pretvorio u signal prolazi još jednu obradu u NETWORK ACCESS sloju.4. Iako se radi o računalu vezanom za mrežu modemom (slično bi bilo i za NIC) značajno je nekoliko podataka. • • • • Physical Address (MAC računala) IP Address (izvorna IP adresa) Subnet Mask (za izračun IP adrese mreže) Default Gateway (IP adresa izlaza iz mreže) Svakom paketu NETWORK ACCESS sloj dodaje svoje zaglavlje koje se sastoji od izvorne i odredišne MAC adrese.

podataka (DATA) te kontrolne sume (FSC) koja se upisuje na kraju. Ova skup podataka naziva se FRAME, i ima istu strukturu gotovo za sve vrste Internet prometa. Najmanja količina podataka u DATA polju iznosi 46B a najveća 1500B. Najmanja količina podataka definira se kako bi računalo ili neki drugi mrežni uređaj imali dovoljno vremena da se obavi enkapsulacija (izdvajanje podataka iz viših slojeva OSI modela), te ako je podataka manje od 46B dodaju se byte-ovi za popunu (padding bytes). Vrijednost od 1500B naziva se MTU (Maximum Transition Unit). Može se izračunati da je FRAME velik od 64B-1518B. Radi sinkronizacije pred FRAME 'pušta' se Preamble (8 puta 10101010) i SFD (Start Frame Delimiter 10101011). Peamble je ujedno oglas (broadcast) svim ostalima računalima lokalne mreže 'Evo slijedi FRAME!' kako bi im skrenula pažnja da očekuju signal s podacima i da se strpe sa svojim emitiranjem. Slanje FRAME na medij (žični ili optički) radi NIC i pretvara jedinice i nule u DIGITALNI SIGNAL kojeg šalje na medij. NIC je dakle uređaj drugog sloja OSI modela. Struktura FRAME-a prikazana je u narednoj tablici.
7 Preamble 1 S F D 6 Destination MAC 6 Source MAC 2 Length -----Type 46 - 1500 Data + Padding 4 FCS

Struktura Ethernet FRAME-a u byte-ovima

Ako je mrežni uređaj koji povezuje računala SWITCH (preklopnik), on u svojoj internoj tablici nazvanoj CAM (Content Addresable Memory) u RAM-u uči i čuva MAC adrese i pripadni broj ETHERNET PORT-a (ne porta od podataka nego priključka RJ45) za svako spojeno računalo. Ako je odredišna adresa naučena i poznata switch na osnovu toga spaja dva računala i računala međusobno izmjenjuju FRAME-ove. Uspostavlja se virtualna zasebna komunikacija. Ako switch nema odredišnu MAC adresu ili je ne može pronaći na svojim port-ovima, šalje FRAME prema narednom mrežnom uređaju pa sve tako nadalje do izlaska iz lokalne mreže preko ROUTER-a. Ethernet adresa routera je izlazna MAC adresa i naziva se 'Gateway'. Kako router spada u uređaje koji rade sa IP adresama, 'gateway' se u konfiguraciji računala definira kao IP adresa. Router uspoređuje IP adresu upisanu u FRAME s adresama mreža spojenih za njega da bi znao kamo će frame poslati. Dakle mora dekapsulirati FRAME da bi pročitao odredišnu IP adresu i na osnovu izračuna 'routing' protokola ponovo izvršio enkapsulaciju u FRAME ali s novom MAC adresom od narednog mrežnog uređaja. Kako Router vrši proces enkapsulacije u dekapsulacije da bi saznao IP adresu, spada u uređaje trećeg sloja OSI modela. Pri ovom procesu očitava se IP adresa i mijenja MAC adresa u ovisnosti koje je novo odredište. Dakle MAC

adresa se na prenosi van lokalne mreže i granični uređaj je router. U osnovi switch prema navedenom opisu spadao u drugi sloj OSI modela jer to ne radi. No ako računala povezuje HUB, koji nema CAM mogućnost, računala povezana za njega osluškuju promet na svim njegovim priključcima i čekaju kada će nastupiti 'tišina' da pošalju svoj signal na medij. Ako se signal sukobi s nekim drugim signalom od drugog računala odaslanim u približno isto vrijeme, doći će do sudara (KOLIZIJE) i oba će računala obustaviti slanje FRAME-a za neko vrijeme i čekati će 'čistu' situaciju na mediju da ponovo uspostave slanje. Puno računala povezanih na HUB povećava mogućnost kolizije te dovodi do pada performansi mreže zbog međusobne 'zabave oko sudaranja'. Međusobno spojeni uređaji bez CAM mogućnosti skupa s računalima spojenim na njihove port-ove čine jedinstvenu KOLIZIJSKU DOMENU. SWITCH zbog svoje 'pameti' glede usmjeravanja prometa od svakog pojedinog porta pravi jednu kolizijsku domenu, dakle drastično ih smanjuje po obimu ali se ukupni broj kolizijskih domena povećava, što je i cilj da bi se smanjila količina sudara. Naravno sve ima svoju cijenu. SWITCH je znatno skuplji od HUB-a. Kako je tehnologija napredovala, razlika u cijeni je sve manja pa se u dizajnu novih mreža sve više koristi SWITCH umjesto HUB-a. Ako je HUB u pitanju, on ne zna za niti može naučiti MAC odredišta, te kako je ni PC ne pamti (u osnovi) treba je na neki način doznati. Stoga izvorno računalo pri inicijalizaciji komunikacije odašilje Frame u kojem se za odredišnu adresu postavlja BROADCAST adresa koja je FF-FF-FF-FF-FF-FF koja svim računalima u mreži daje na znanje da izvorno računalo želi komunikaciju. NIC je dizajniran tako da propušta FRAME koji se odnosi na:
• •

njegovu UNICAST MAC adresu BROADCAST adresu mreže

Sve mrežne kartice prihvaćaju broadcast FRAME i prosljeđuju ga višem sloju pošto su ga prihvatile. Iz Frame-a viši sloj u računalo dekapsulira ga te iz trećeg sloja OSI modela spoznaje se pripadna IP adresa. Gradi se tablica koja opisuje MAC-IP parove i naziva se ARP tablica. Računalo u svom RAM-u gradi ARP tablicu a povremeno se po ARP protokolu (Address Resolution Protocol) odašilju zahtjevi ne bi li se stekla saznanja o novim članovima mreže. Računalo čuva 10-100 MAC-IP adresa saznanih na ovaj način. Pa ako ima oko tisuću računala proizvodi se desetak ARP zahtijeva u sekundi što opet može zagušiti mrežu. Protokoli drugog sloja su ARP, RARP (Reverse ARP) i NDIS (Network Driver Interface Specification). Kad IP sloj (treći sloj OSI) odredišnog računala prepozna po odredišnoj IP adresi da se poziv odnosi na njega, vraća odgovor izvoru sa svojim Frame-om u kojem je njegova, odredišna, MAC adresa. Sada se mogu prenositi podaci između izvora i odredišta (DATA FRAME) na osnovu MAC adrese jer su obje poznate

jednom i drugom računalu. Ostala računala odbijaju DATA Frame jer se odredišna adresa ne slaže s njihovom MAC adresom. SWITCH sve ovo prati i on će u svojoj memoriji čuvati MAC adrese te u svoju tablicu svakoj pridodati broj njegovog port za koji je računalo s tom adresom povezano. Bolji uređaj može sačuvati desetak tisuća MAC-PORT adresa. To je jedna od velikih prednosti SWITCH-a u odnosu na HUB jer upravo na tom poznatom MAC-PORT paru (CAM) može napraviti zasebne samostalne konekcije. Da bi se spriječila ova gomila ARP zahtijeva treba ih ograničiti, a to radi ROUTER, koji ne prenosi broadcast i koji je obično izlaz iz lokalne mreže. Ako je pak lokalna mreža prevelika može se unutar nje postaviti još router-a da se smanji obim broadcast-a. Dakle, svi uređaji i računala koji prenose broadcast frame tvore cjelinu koja se naziva BROADCAST DOMENA. Kako je u mreži više računala, router koristi mrežnu masku da ih grupira i tretira kao jednu adresu - ADRESU MREŽE. To je još jedan podatak potrebit računalu i router-u, a dobiva se na osnovu izračuna između upisane IP adrese računala i upisane mrežne maske tako se na ove dvije adrese primjeni logička operacija AND. Naravno, ova logička operacija odvija se binarno, a dekadni prikazi adresa samo su radi lakšeg razumijevanja za čovjeka. Potrebno je definirati i adresu DNS poslužitelja koji ima tablicu u kojoj čuva parove ime računala i njegova domena - IP adresa računala, jer bez navedenog neki servisi ne bi radili. Postoje i druge vrste mrežnih uređaja no o tome u narednom poglavlju.

SAŽETAK: Prema slici 7.4.6 evidentno je da se u postupku slanja podataka, podaci dijele u manje grupe kojima se slijedno prilikom priprave za slanje putem računalne mreže dodaju različita zaglavlja prema propisanim ili preporučenim pravilima - protokolima odgovarajuće međunarodne institucije, a prilikom prijama podataka pojedina zaglavlja se tijekom njihove obrade od prihvata iz računalne mreže do prihvata od strane odredišne programske potpore odbacuju. Postupak slijednog dodavanja pojedinih zaglavlja naziva se ENKAPSULACIJA (encapsulation), a postupak slijednog odvajanja pojedinih zaglavlja naziva se DEKAPSULACIJA (decapsulation). Dakle, za ostvarivanje komunikacije treba slijedeće:

Odgovarajuća aplikacija

• • • • • • • • •

izvorni port 1024-65535 odredišni port 1-1023 izvorna IP adresa (32 bit-a) odredišna IP adresa (DDD.DDD.DDD.DDD) izvorna MAC adresa (48 bit-a) odredišna MAC adresa (HH-HH-HH-HH-HH-HH) podaci za nadzor prometa (simplex, duplex, window size ...) kontrola na greške (CRC, potvrda prijema ...) i još ponešto za inicijalizaciju, dogovor i potvrdu komunikacije

Temeljni skup aplikacija (programske potpore), protokola i načina komunikacije, na kojima počiva mrežna povezanost, može se prema TCP/IP shemi prikazati prema narednoj tablici:
Application Host-to-host Internet Telnet FTP TCP IP ICMP BOOTP ARP RARP Ostalo LDP NFS UDP Ostalo

Host-to-network Ethernet Token-Ring FDDI

Istina, Telnet kao usluga u svom izvornom obliku gotovo da se ne koristi, osim u posebnim slučajevima gdje je sigurnost zajamčena (komunikacija kroz mrežne uređaje), ali se koriste produkti koji imaju sličan prikaz prema korisniku uz kriptirani pristup i promet, neki SSH klijent na primjer. Naravno, za nešto više od navedenog, raspoloživo je mnoštvo članaka i rasprava na Internetu. Samo treba malo potražiti. Koristite Google?
7.4.4. Mrežni uređaji

Internet je jedna velika mreža internih mreža, povezanih za tu svrhu dizajniranim uređajima, na rubovima koje su krajnji korisnici. Zahtjevi za povezivanje korisnikovog računala s Internetom su:
• • •

Fizička povezanost - mrežna kartica, mrežni uređaji (sabirnica, zvijezda ...) Logička povezanost - protokoli (najčešće broadcast i token-passing) Aplikacije - prikazuju informacije (Internet explorer, outlook ...)

Komponente mrežnog sustava dijele se u tri grupe:
  

Uređaji krajnjeg korisnika (End-user devices) - računalo, pisač, poslužitelj ... Mrežni uređaji (Networking devices) - router, switch, hub, bridge ... Spojni vodovi (Cabling) - bakreni, optički, bežični ...

Uređaji krajnjeg korisnika omogućavaju korisniku korištenje raznolikih aplikacija glede korištenja raznih usluga Interneta a mrežni uređaju omogućavaju razmjenu informacija između uređaja korisnika preko spojnih vodova različitih vrsta. Fizička konekcija za mrežu ostvaruje se spajanjem sa specijalno dizajniranom karticom, koja se umeće u računalo, a omogućava modemsku ili Ethernet komunikaciju. Dobro je da ove kartice za ovu radnju imaju vlastiti procesor kako bi se što manje teretio procesor računala. Sve su češći slučajevi da se obje funkcije implementirane na matičnoj ploči računala (osobito kod notebook-a) što i nije dobro jer su to obično jeftiniji sklopovi. U profesionalne svrhe bolje je na primjer dograditi kvalitetnu NIC u PC računalo i isključiti integriranu na matičnoj ploči. Logička konekcija za mrežu koristi standarde nazvane PROTOKOLI . Protokol je formalni skup pravila i konvencija s kojima se u radu koriste mrežni uređaji. Veza prema Internet-u može se ostvariti korištenjem više vrsta protokola, ali je TCP/IP skup protokola osnova današnjeg Internet-a. Mrežni uređaji povezuju korisničke uređaje, pa i same mreže, u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Firma koja je u po dizajnu mrežnih uređaja najcjenjenija u svijetu je Cisco, te će se nadalje uporabiti njihovi simboli za objašnjenje osnovnih mrežnih uređaja. Osim toga Cisco je širom svijeta omogućio otvaranje 'Cisco akademija mrežnih tehnologija' na kojima studenti uče kako sve skupa povezati u jedinstvenu cjelinu koja radi. Nakon završetka programa školovanja CCNA (osnovni program) ili CCNP (napredni program) polaznici mogu pristupiti polaganju ispita, koji su polazna točka za daljnje obrazovanje koje nudi Cisco. Toliko o njima, slika je link i tamo je sve fino napisano (o.a. nije reklama, školovanje je jako, jako korisno). REPEATER (Ponavljač, Obnavljač) - U sabirničkoj topologiji mreže može se dogoditi da dva korisnika povezana na suprotnim krajevima uz zaključnicu (sl. 3.6.4) ne mogu komunicirati jer se je digitalni signal tijekom puta izobličio i nije više dobro prepoznatljiv. Stoga se umeće uređaj koji ima dvosmjernu komunikaciju i vrši restauraciju digitalnog signala. Na taj način povećava se kakvoća komunikacije a može se postići i proširenje dosega mreže. No ovo proširenje ne može ići u nedogled. Standardima za Ethernet propisano je koliko smije biti najduže vrijeme potrebno da se razmijene Frame-ovi između dva krajnja korisnika (Round-trip delay time). Ako se zbroji kašnjenje koje unosi obnavljač i kašnjenje po metru duljine pri 'putovanju' signala kroz vodič dobiti će se koliki je najveći mogući razmak između dviju zaključnica. Obnavljač dijeli mrežu u dva fizička segmenta, ali to i dalje ostaje jedna kolizijska domena. Kako ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela.

8 prikazano je kako se mogu međusobno spojiti dva HUB-a. ali je to i dalje Ethernet tehnologija. Te podatke čuva u radnoj memoriji u skupu podataka nazvanom CAM tablica. HUB pojačava signal. HUB ne dijeli kolizijsku domenu i ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela. uređaj koji obično ima od 4 do 48 RJ45 port-ova i pored osobine da pamti MAC adresu. Na slici 3. Ako treba povezati dvije mreže različitih tehnologija kao Ethernet i Token-Ring mreže ili Ethernet i Wireless (bežičnu) mreže mora znati izvršiti i pretvorbu protokola. Treba ga spojiti na UPS! Uz pomoć ugrađene programske potpore i elektronike može ostvariti zasebnu vezu između dva korisnika tako da oni nikom ne smetaju. Prema navedenom spada u uređaje drugog sloja OSI modela. Naravno treba imati 'pametnu' NIC u računalu koja će ovo znati iskoristiti. Naravno mnogo su složeniji i moćniji te skuplji. U tom slučaju raditi će na višim slojevima OSI modela i naravno biti će mnogo skuplji. Svaki port zasebna je kolizijska domena a zbog tog svojstva moguće je ostvariti Full-Duplex promet. obnavlja ga i obavlja prilagodbu impedancije između porta i NIC.6. No uloga mu ne mora biti samo to. Takva struktura bila bi proširena zvijezda. Naravno. Fizički topologija mreže je zvjezdasta. tijekom rada uči i ako nestane struje mora ponovo učiti. Prespojnik) . te po tome spadaju u uređaje trećeg sloja OSI modela. Kako se služi sa MAC adresama spada u uređaje drugog sloja OSI modela. Često su modularni. Bilo kakav prekid ili oštećenje koaksijalnog kabela ima za posljedicu prestanak funkcionalnosti mreže.Ponavljač kao takav nije mogao smanjiti količini kolizije na mreži te je u svrhu toga razvijen uređaj koji dijeli mrežu u dva fizička segmenta ali osluškivanjem prometa uči i pamti MAC adrese uređaja za svaki segment posebno u tablici MAC adresa u radnoj memoriji. No razvoj tehnologije i pad cijena omogućio je razvoj preklopnika koji za komunikaciju mogu uporabiti i IP adresu paketa. Dakle. odnosno mogu se dograditi s optičkim pretvornicima (transceiver) te se između njih može . nije baš veselila administratore mreže. iako je jeftina. najčešće se povezivanje više HUB-ova vrši tako da se jedan od portova HUB-a proglasi za UP-LINK (veza prema nadređenom) a te port-ove opet povezuje neki 'centralni' HUB. Zvjezdište) . No.HUB (Koncentrator. SWITCH (Preklopnik. a ako ima malo 'inteligencije' znati će i isključiti port na kojem je neispravan NIC. Komunikacija između korisnika je Half-Duplex.S idejom da se iskoriste dobre osobine premosnika razvijen je i komutacijski preklopnik. Stoga su razvijeni uređaji koji su na svojim priključnim port-ovima (RJ45) mogli primiti jedan korisnički uređaj. BRIDGE (Premosnik) . Broj RJ45 port-ova obično je u rasponu od 4 pa do 24 i različite su mogućnosti ugrađene elektronike pa time i cijena. Ako slučajno nestane struje izgubiti će sve podatke iz radne memorije i mora ponovo učiti (jadan). što je i jasno ako se sporazumijevaju pa načelu 'ja tebi pa ti meni'. Ako nikom ne smetaju NEMA KOLIZIJE. Tako zna da li FRAME propustiti u drugi segment ili ne.No sabirnička topologija. vrši filtriranje i razdiobu prometa te povećava propusnu moć mreže. jer drugačije ne može zbog CSMA/CD. stvara dvije manje kolizijske domene. pamti i broj port-a pridružen MAC adresi.

Da bi usmjerio promet prema odredištu očitanog iz zaglavlja paketa služi se pripadnom programskom potporom i algoritmima i protokolima (routing protocols) kao što su RIP. Upravo MAC adresa njegovog Ethernet porta je podrazumna izlazna adresa za računala te naziva DEFAULT GATEWAY (Windows XP). Tada će simbolička slika premosnika imati ucrtanu 'pletenicu' kao što je na ovoj slici. Djeluju kako nekakav centralni HUB koji se preko posebnih adaptera spaja za preklopnik. Komunikacija se ostvaruje po CSMA/CA načelu. S usmjerenim antenama moguće je povezati prilično udaljena mjesta. Ako se vrši konverzija mrežnog protokola onda je ovo uređaj četvrtog sloja OSI modela. Kada se koristi unutar lokalne mreže osnovna zadaća mu je dijeljenje broadcast domene. Zbog načela rasprostiranja elektromagnetskih valova 'na sve strane' sigurnost je jedan od značajnih problema.ostvariti pouzdana i brza komunikacija. To znači da djeluju na trećem sloju OSI modela. Moderni usmjernici i preklopnici i njihovi protokoli omogućavaju da se jedna jedinstvena mrežna adresa može podijeliti u više podmreža. ROUTER (Usmjernik) . Ovakvi uređaji mogu poslužiti i kao premosnik. recimo naše otoke. koje se opet prema svijetu vide kao jedna. Ovaj mrežni uređaj ne propušta promet PRIVATNE MREŽE. Usmjernik je najsloženiji uređaj jer omogućava regenreraciju signala. GATEWAY (Poveznik. što u načelu znači da može omogućiti NAT i DHCP usluge.Bežične veze danas su stvarnost. Na Ethernet strani koristi se MAC adresa a na izlaznoj strani IP adresa. konverziju podataka i upravljanje protokom podataka. No prilikom konfiguriranja može mu se zadati da ne propušta određene vrste prometa bilo po IP adresama ili vrsti prometa (Protocol polje u zaglavlju).Nije ništa drugo do usmjernik uz još neke dodatne module. Kada router-i usmjeravaju FRAME na osnovu očitane IP adrese i upisane mrežne maske (od strane administratora) odlučuju na koji svoj port da ga treba proslijediti.1Q protokol). Ima saznanje o dostupnosti svih dijelova mreže. OSPF i drugi. Mreža se dijeli na Virtualne LAN-ove (VLAN . Koriste se frekvencije od 2.802.ADRESU MREŽE. Otuda se i ova vrsta uređaja našla u ovoj skupini. Kada je priključen kao izlazni uređaj lokalne mreže mora znati pretvoriti brzu Ethernet komunikaciju u relativno sporu serijsku komunikaciju (ovisno o vrsti). U radu koriste mrežnu masku kako bi se sva računala povezana s njim preko switch-eva ili hub-ova grupirala u jedinstvenu IP adresu .Najvažniji je od svim mrežnih uređaja. Pojedine vrste omogućavaju i priključivanje bežičnih uređaja. osobito kad se želi povezati dva fizički odvojena prostora. Pristupnik) . te se pojedine vrste prometa mogu zabraniti za pojedina VLAN-ove kao i komunikacija između njih što doprinosi sigurnosti lokalne mreže. koncentraciju više priključaka.4GHz i 5GHz. . ACCESS POINT (Pristupna točka) . To je primjer gdje se analogni signal modulira od strane digitalnog kako bi se ostvario radio-prijenos.

ISDN uređaj. Tako da se tu može primjeniti DSL . MODEM (MODulator-dEModulator) . kako bi međusobno ostvarili komunikaciju posredstvom mrežnih uređaja koji se nalaze u njihovim lokalnim mrežama koji im omogućavaju pristup Internetu. a koje su međusobno povezane mrežnim uređajima kojima je namjena samo povezivanje mreža. modem kabelske televizije i drugi uređaji koji uz još neke dodatne uređaje omogućavaju korisniku računala ili cijeloj lokalnoj mreži da komunicira s Internetom. Iako se mogu konfigurirati preko HTTP protokola posredstvom ugrađenog webposlužitelja za ovu svrhu. Ovakvi uređaji.5. Stoga je razumljiva velika raznolikost u dizajnu i osobitostima mrežnih uređaja. najznačajnija mogućnost je definiranje IP adresa lokalne mreže kao privatne mreže i NAT mehanizam (Network Address Translation) za prevođenje dolaznih IP adresa u lokalne privatne IP adrese i obratno. No postoje i druge vrste uređaja za povezivanje lokalne mreže s ISP-om (Internet Service Provider). Kako je riječ o Interne prometu uređaj djeluje na istom nivou OSI modela kao poveznik. Svaki . najčešće kućni.Po funkciji je mogućnostima prošireni poveznik (gateway). Osim filtriranja prometa prema definiram pravilima pristupa (ACL . to ne znači da pripada uređajima najvišeg nivoa. ali je prepun mrežnih uređaja koji objedinjuju u jednu funkcionalnu cjelinu korisnika s jedene strane i davatelja usluga s druge strane. U osnovi ovaj ili sličan simbol koristi se svugdje gdje se korisnik-LAN povezuje s ISP-om. Navedeno znači da se ovim mrežnim uređajem ostvaruje nadzor prometa između Internata i lokalne mreže na način da se sav Internet dolazni promet na vatrozid prema definiranim pravilima filtrira i propušta u lokalnu mrežu i obratno. sve veće brzine komunikacije između mrežnih uređaja. Dosad prikazani su osnova za razumijevanje rad bilo kojih drugih. Sve veći 'nered' na Internetu implicira sve veću potrebu za ovim uređajem. Raznolikost usluga koje Internet nudi vrlo je velika i jedna tako šarolika skupina uobičajeno se opisuje kao oblak u kojem ima svega i svačega. tako da na primjer pojava nekog zloćudnog virusa u SAD znači gotovo istovremeno njegovo širenje u Europi. Omogućavaju podešavanje i nadzor VPN (Virtual Private Network) prometa i ovisno o namjeni i PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ako je dizajniran kao SOHO uređaj. no to se odnosi prvenstveno na modeme koji se koriste kod kuće za vezu s pružateljem Internet usluga (CARNet. Iskon.Access Control Lists). pored ostalog. kao svi moderniji dosad navedeni uređaji.6. Globalnet i drugi).Modem je u osnovi opisan u poglavlju 3. Komunikacije inicirane izvan vatorzida su onemogućene. pa tako i zlonamjernih korisnika koji u većoj ili manjoj mjeri prave štetu cjelokupnoj Internet zajednici.Internet kao pojam ne spada u bilo kakve uređaje.FIREWALL (Vatrozid) . Tome pogoduju. Tada uobičajeno podržavaju i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) mehanizam automatske dodijele IP adresa računalima u lokalnoj mreži. Proširenje se prvenstveno odnosi na sprječavanje neautoriziranog pristupa mreži u općem smislu.ADSL uređaj. T-Com. mrežnih uređaja ima još. Ima ih cijela hrpa. INTERNET . obično podržavaju Ethernet i Wireless komunikaciju s njima i međusobnu komunikaciju uređaja povezanih na spomenute načine. Dakle.

koja podatke obrađuju duž svih sedam nivoa prema OSI modela kako bi na svom zaslonu korisnici međusobno komunicirali. Isto tako ako se nekom SOHO pristupnom uređaju prema Internetu može glede konfiguracije .8 Shema obrade podataka prema vrsti uređaja Dvije krajnje odredišne točke su računala. ovisno o namjeni nisu dizajnirani da mogu protumačiti podatke svih zaglavlja.4. svi mrežni uređaji ne funkcioniraju na svim nivoima OSI modela već približno prema shemi na narednoj slici: Slika 7. obrađuju ih pojedini protokoli pojedinih slojeva na način da se podacima prilikom obrade i predaje iz višeg u niži sloj pridodaje zaglavlje (postupak nazvan enkapsulacija).6. kao na primjer IP adrese sa čime se postiže bolja učinkovitost glede raspodijele promete.4. Dakle. već samo onih za koje su dizajnirani. što slikovito prikazuje shema na slici 7.8.napredak očito ima svoju cijenu koja se u ovom slučaju ogleda u sve većim ulaganjima u sigurnost. Navedeno slikovito prikazuje animacija na slici 7. ali takav preklopnik nije usmjernik niti može preuzeti njegovu funkciju. Da bi podaci od jednog korisnika došli do drugog. No ima i iznimaka. Mrežni uređaji. a pri prijemu podataka prilikom prelaska iz nižeg u viši sloj zaglavlje nižeg sloja se oduzima (postupak nazvan dekapsulacija).4. preklopnici jezgre mreže dizajniraju se tako da znaju protumačiti pojedine podatke trećeg sloja.

. Prvih 24 bit-a (PP. NIC koja je prva ustanovila koliziju šalje JAM signal (poseban slijed bit- . Ethernet mrežna kartica NIC (Network Inerface Card) ili kako je još zovu LAN-adapter. a narednih 24 bit-a (SS. NIC provjerava da li ima signala na 'žici' prije nego pošalje svoje. koji se često prezentira u heksadekadnoj formi u obliku PP-PP-PP-SS-SS-SS. Zato joj treba detektor kolizije. Pri njenom odabiru treba poštovati protokole (Ethernet / Token-passing / FDDI) i tip medija (Twisted Pair / Coacs / wireless / fiber-optic).pristupiti putem web sučelja. Ima je PC. Ima jedinstveni kod nazvan MAC (Media Access Control). Po naputcima ISO ne može postojati više kartica s istim serijskim brojem.) oznaka su proizvođača. Spada u uređaje drugog sloja OSI modela što znači da mora znati što će sa FRAME-om.. Na narednoj slici prikazana je blok shema komunikacije dvije mrežne kartice. početna je točka svake mrežne komunikacije. Ako je 'žica' iz bilo kojeg razloga zauzeta emitiranje se odgađa. mrežni pisač... Ethernet port usmjernika i slični uređaji. što znači da je MAC adresa jedinstvena. Ako su dva NIC-a emitirala istovremeno rezultat je sudar signala na 'žici' i oni se zbrajaju i taj porast napona signala ukazuje na koliziju.) pripadaju serijskom broju kartice. To je binarni broj od 48 bit-a.9 Blok shema Ethernet mrežne kartice Originalno Ethernet je Half-duplex tehnologija.4. NIC ne može emitirati i primati podatke istovremeno. to ne znači da pripada uređajima najvišeg sloja prema OSI modelu. Slika 7.

h 224-239.n.10.000.h. Ovaj tip adrese opisan s četiri 'DOT-irane' dekadne brojke naziva se IPv4.h.N.000.DDD.0 M.n. Kada je emitiranje prestalo svaka kartica pomoći 'back-off' algoritma izračunava za koliko će vremena ponovo pokušati započeti emitiranje.N.h.000 .N.hhh s mrežnom maskom M.000 .n. Što je više NIC-ova na mreži mogućnost kolizije raste.0.hhh. te jak mrežni promet može dovesti do velikog broja kolizija i time ponavljanja emitiranja.172.0.n (IP/ 8) | (IP/16) | (IP/24) | (IP/32) | (IP/32) | Klasa A 10.N.000.031.0 | s mrežnom maskom M.n 240-255.h.N. što značajno smanjuje učinkovitost i propusnost mreže. IP adresa osnova je prepoznavanja računala u mreži i to je 32 bit-ni zapis koji se dijeli u 4 grupe po osam bit-a te se prezentira kao heksadekadni zapis HH-HH-HH-HH. To je načelo rada CSMA/CD i o tome brine Ethernet kontroler.n.0. Kako NIC ima dosta posla dobro je u što većoj mjeri tipizirati tip kartice koja će se koristiti.0.000 .hhh.h 128-191.N.DDD. Kada sve NIC zašute prva kojoj istekne ovo vrijeme započeti će emitiranje. IP adresa u sebi sadrži dva bitna podatka: • • Vodeći bit-ovi su adresa mreže (NETWORK IDedntfication) Preostali bit-ovi su adresa računala u mreži (HOST IDentification) ISO je definira više klasa javnih i privatnih mreža upravo prema NETWORK i HOST udjelu u IP adresi i to: Klasa Klasa Klasa JAVNE Klasa Klasa A .n. te na taj način i oni postaju učesnici u mrežnom prometu. (H=0-F) ili češće kao odgovarajući dekadni brojevi odvojeni točkom kao DDD.0 | s mrežnom maskom M.n.n.n.N.hhh PRIVATNE Klasa C 192.0.168.255.M. Ako je njen signal došao do ostalih NIC a da one nisu emitirale nastaviti će se normalna transmisija. Loopback služi za internu provjeru funkcionalnost NIC kada sama sebi šalje FRAME.N.n E . a ostale će čekati završetak.n s mrežnom maskom s mrežnom maskom s mrežnom maskom nema (multicast) nema (rezervirano) M. Kada se već toliko spominju mreže treba nešto reći mrežnoj shemi koja se u Internet svijetu koristi.000.0 1-126.N. Tako na primjer svaki Ethernet priključak preklopnika ili usmjernika imati će svoju MAC adresu.M. Ovo vrijeme izračunava se po slučajnom procesu i nije za svaki NIC isto.h.192.M.h.0 M. No Mac adresa ne odnosi si se samo na mrežnu karticu koju najčešće prepoznajemo u PC računalu kao elektronički sklop koji se umetne u PCI utor.hhh Klasa B 172.0.M.h 192-223. Zahtjevniji pisači ili fotokopirni uređaji mogu sadržavati elektroničke module s ugrađenom mrežnom karticom i svojom jedinstvenom MAC adresom.M.M.N. Kolizija je normalna pojava.ova) kao nalog ostalima da prestanu emitirati.0hh. Ima je svaki uređaj koji pristupa Ethernet-u.h C .DDD (DDD=0-255).0 | .N.h D .016.h B .168.

Ako su u host dijelu sve '0' to je IP adresa MREŽE.132. korisno je adresu računala i mrežnu masku pretvoriti u binarni zapis i tada izvršiti podjelu. pri čemu su '0' i '255' rezervirani za posebne namijene. kojoj je zadaća da omogući da se više lokalnih računala i internih podmreža prema Internetu 'vide' kao jedna cjelina.0 201.132. Tada se mijenja i vrijednost 'M' u dijelu koji definira koliko se od HOST dijela uzima za podmrežu. Tako su i pojedinim klasama dodijeljeni određeni brojčani rasponi koji se odnose na javne adrese ili privatne adrese koje koriste organizacije zaštićene vatrozidom (firewall).7 255. odnosno kao jedan jedinstveni put dolaska ili odlaska podataka između Interneta i lokalne mreže (LAN).subnetting) vrši van granice klasa.4. 'M' je svugdje 255 kada mreže nisu podijeljene u manje podmreže (SUBNET).255.5. host dio koji je na raspolaganju računalu ili mrežnom uređaju za njihovu identifikaciju u mreži pripadaju binarni ekvivalenti prema dekadnim brojevima od 1-254.4. Da bi računala mogla 'izaći' iz mreže moraju znati i IP adresu router-a te se ova tri podatka u računalu upisuju na primjer ovako: IP adresa računala : Mrežna maska : Podrazumni 'Gateway': router-a) 201.255. a primjer dijeljenja mreže klase 'C' prikazan je u poglavlju 4. IP adresa AND Mrežna maska -------------Adresa Mreže Primjer dijeljenja mreže klase 'B' u podmreže klase 'C'. Oznaka IP/broj pripada CIDR (Classless Inter-Domain Routing) notifikaciji koja ukazuje koliko bit-ova s lijeve strane IP adrese čini adresu mreže.1 (IP adresa Ethernet sučelja .'N' i 'h' su dekadni brojevi u rasponu od 0-255.5.253. prikazan je u poglavlju 4. CIDR notifikacija dozvoljava mreže koje nisu u striktnim okvirima prema granicama klasa. Da bi se znalo koliko se bitova IP adrese odnosi na mrežu a koliko na računala definira se MREŽNA MASKA kojoj su mrežni bit-ovi '1' a računalni '0'. ili izraditi odgovarajuću tablicu kao na stranici o CLIkomandama operativnog sustava mrežnih uređaja firme Cisco. i sastavni je dio MREŽNE MASKE. na granici klasa. Kad se podjela mreže (podmrežavanje . Svaka od klasa mrežnih adresa može se podijeliti u interne PODMREŽE tako da se pojedini bito-ovi od 'h' dijela iskoriste za podmrežu i tako lokalna mreža podijeli u više neovisnih dijelova. Dakle.253. na primjer IP/13. Kako je interna podmreža sastavni dio interne mreže. Kad se izvrši logička operacija AND između IP adrese i mrežne maske dobije se ADRESA MREŽE (NETWORK ID). uređaju koju preusmjeravaju promet između mreža (router-i) služe se isključivo analizom adrese mreže koristeći mrežnu masku. Ako su u host dijelu sve '1' to je BROADCAST IP adresa mreže (adresa oglašavanja). kako bi se smanjila mogućnost greške prilikom izračuna.

što se lakše pamti u odnosu na suhoparne brojke IP adresa. Kako računala za neke servise koriste svoje IME i DOMENU kojoj pripada.253.hr <-------------> 192. koja uvijek završava s '0'. Fiksna IP adresa od velikog značaja je za poslužitelje koji moraju biti stalno raspoloživi jer će se na njihov IP ili ime posredstvom DNS-a usmjeravati svi zahtjevi prema raspoloživim servisima. računalo s brojem '7' komunicira sa sučeljem '1' glede prometa prema Internetu.254.253.drzava <-------------> IP adresa racunala (mare.132. Za oglašavanje (broadcast) služi posljednja IP adresa u cijelom rasponu što u ovom primjeru znači da završava s '255'. Za pojedinačne korisnike u mreži nije od značaja fiksna IP adresa. Promet u lokalnoj mreži odvija se prepoznavanjem MAC adresa pojedinih računala. na jednom od poslužitelja mreže omogućava se usluga prevođenja IP adresa i IMENA . I poslužiteljima i računalima korisnika u mreži dodjeljuje se Ime i IP adresa unutar raspona klase kojoj pripadaju.2 do 201.FIKSNOM IP adresom i imenom računala.spalato.132. bolje ih je usmjeriti na DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servis. a promet van mreže odvija se pronalaženjem IP adrese odredišnog računala negdje na Internetu. Na osnovu mrežne maske i IP adrese bilo kojeg računala izračunava se adresa mreže.132. koji omogućava da se IP adresa mijenja periodički ili se korisniku računala pri priključivanju na mrežu dodjeljuje prva slobodna adresa unutar definiranog DHCP raspona u klasi. U njegovoj DNS tablici postoji upisana međuzavisnost za na primjer: Racunalo.253.132. IP adresa mreže : Adresa oglašavanja: 201.7) Osim DNS usluge to računalo može pružati usluge elektroničke pošte te WWW ili će se ove usluge vršiti s više odvojenih poslužitelja.0 201.2 Dakle to je jedno posebno računalo sa zadaćom da ostalim računalima pruža potrebite usluge.IP adresa računala ili mrežnih uređaja može se zadati u rasponu od 201.253.DNS (Domain Name Service) i obratno te se zadaje i IP tog poslužitelja. kao što je navedena DNS usluga. Adresa DNS poslužitelja : 201.255.253.domena.132. DNS usluga za pojedinačna računala ima smisla kada se želi računalo prikazati JAVNO sa STALNOM . a mreža kojoj to računalo pripada je klase 'C'.168. Ovaj servis je jako . a ako se pružaju usluge građanstvu IP adresa uz navedeno mora biti JAVNA. i ne smije unutar mreže postojati više računala s istim imenom ili IP adresom.255 Mreža u kojoj se računalni i mrežni uređaji međusobno prepoznaju oglašavanjem naziva se broadcast domena u kojoj računala i mrežni uređaji nakon inicijalnog povezivanja komuniciraju izravno koristeći fizičke (MAC) adrese. Dakle.

. router-a ili firewall-a prevodi u jednu jedinstvenu javnu adresu i na taj način računala unutar privatne klase čini NEVIDLJIVIMA za javnost. Što ako vatrozid otkaže? Treba ga dati na popravak i čekati ili umrežiti DVA! Mrežni adapter. ali su tada nezaštićeni. USB. bez obzira na fizičku i elektroničku izvedbu (PCI. osnovna je sklopovska komponenta koja omogućava komunikaciju računala s mrežnom infrastrukturom. Ako se u privatnoj mreži osigura i DHCP usluga za 'goste'. Vatrozid kao zasebni uređaj dobro je ali i skupo rješenje. Može se izabrati privatna klasa adresa po volji. a nezaštićeno područje van privatne mreže naziva se i nepovjerljivim (bastion hosts).). a mreža se dijeli na zaštićeno i nezaštićeno ali kontrolirano područje. Implementirani mrežni protokoli operativnog sustava omogućavaju daljnju razmjenu podataka do odgovarajuće programske potpore. Bolje rješenje od navedenog je NAT (Network Address Translation). te se po ugradnji mrežne kartice u računalo INSTALIRAJU u operativni sustav računala. crvi . dobije se sigurnija i jako fleksibilna organizacija koja računala mreže dijeli na javno raspoložive i skrivene (diferencijacija mreža). Operativni sustav računala prepoznaje ga na osnovu instaliranih UPRAVLJAČKIH PROGRAMA (driver) kojima je zadaća ostvariti uspješnu komunikaciju između mrežnog adaptera i operativnog sustava..) jer su računala unutar privatne mreže nevidljiva. uobičajeno disketa ili optički medij. Ovo može otežati ili posve onemogućiti rad P2P programske potpore (Eh!). ovisno o tome što pojedini od uređaja mogu i koliko ima love. NAT je ujedno zaštita mrežnog sustava od vanjskog napada bilo koje vrste (DoS. ovisno o broju računala koje treba opslužiti.koristan kad ima više računala koja koriste mrežne usluge od raspoloživih adresa klase kojoj pripadaju (prijenosna računala na primjer). NAT i DHCP može se realizirati pomoći poslužitelja s dvije mrežne kartice i odgovarajuće programske potpore koju u osnovi imaju svi Windows ili Unix poslužitelji.. Sva računala definiraju se u privatnoj klasi adresa koje NAT servis poslužitelja. Podrazumni skup . Poslužitelji mogu ostati u dijelu mreže koji je izvana vidljiv. Vanjski korisnik ne može inicirati konekciju jer 'nezna' kako doći do računala u privatnoj mreži. NAT ima statičke (SNAT) i dinamičke (DNAT) elemente. Nezaštićeno kontrolirano područje obično se naziva demilitarizirana zona (DMZ . Upravljački programi isporučuju se s mrežnim adapterom na prikladnom mediju za pohranu. Kako se onda uspostavlja komunikacija? Jednostavno.. ili se pak na temelju podataka napisanih na mrežnoj kartici (proizvođač i tip kartice) preuzmu s Interneta. funkcionira samo ona komunikacija koja je inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži. To znači da recimo program za daljinsko upravljanje računalom (kao VNC programska potpora) koje se nalazi u privatnoj mreži neće raditi ako konekcija nije inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži. a poslužiteljima unutar mreže bitnim za javnost izvrši izravno prevođenje na JAVNU i STALNU IP adresu uz kontrolu prometa prema njima.demilitarized zone). wireless. Dakle. router-a (usmjernik) s ugrađenim navedenim osobitostima ili firewall (vatrozid) namjenskog mrežnog uređaja.

koriste ARP protokol (Address Resolution Protocol) kako bi se ostvarila inicijalna komunikacija između fizički povezanih uređaja i razlučilo na koga se komunikacija odnosi. Slika 7. UDP.protokola računala za rad u mreži je TCP/IP.3.10 Načelo mrežne komunikacije u računalu Mrežni adapter ima svoju MAC adresu koja mu služi za komunikaciju s mrežnim uređajem s kojim je putem komunikacijskih vodova povezan. Za istu svrhu . Svi mrežni uređaji.) koji iz okvira uzimaju PAKET koji sadrži odredišnu i izvornu IP adresu. Naredna slika prikazuje načelnu uporabu TCP/IP skupa protokola u računalu. pa tako i računalo. Podaci koje FRAME sadrži prihvaća mrežni adapter ili uređaj na koje se odnosi i iz tih podataka izvlače odnosno raspakiraju . ICMP. te se prema tablici u poglavlju 7.dekapsuliraju podaci koje obrađuju nadređeni protokoli (IP. Ovisno o smjeru komunikacije ovisi na kojem će mjestu biti MAC adresa mrežnog adaptera. vrši razmjena OKVIRA s podacima (FRAME) između mrežnog adaptera i mrežnog uređaja na temelju prepoznavanje odredišne i izvorne MAC adrese.. iz kojeg se potom izdvaja SEGMENT koji nadzire ispravnost isporučenih PODATAKA programskoj potpori.4.4. TCP. mada se mogu implementirati i drugi kao Novell-NetWare IPX/SPX..

Naime kao se već uvodi IP telefonija i velik broj firmi se intenzivno informatizira.6.4.može se koristiti programska potpora različitih proizvođača koja se u osnovi u operativni sustav INSTALIRA na sličan način kao i upravljački programi mrežnog adaptera. SAŽETAK: Brz rast Interneta doveo je do problema 'slobodnih' IP adresa. a posebno poglavlje obrađuje same TCP/IPprotokole. Mrežna komunikacija podrobno je već opisana preko OSI modela prikazanog na slici 7. ali preporuke su jasne i raspoložive. Na osnovu navedenog jasno je da komunikacije nema ako se ne poštuju PREPORUČENI komunikacijski standardi. Tko ih ne poštuje ne može komunicirati. Polje 'Next Header' ukazuje na dodatak zaglavlju koji slijedi odmah iza ovog zaglavlja i sadrži brojne nove mogućnosti u odnosu na IPv4 standard. u osnovi nametanja nema. Slijedi opći oblik i dva primjera IPv6 adresa. 8 Priority Payload length 16 Flow label Next header -Source address (128 Bites) --Destination address (128 bites) -Struktura IPv6 zaglavlja u 32b redovima Hop limit 24 32 Osnovno zaglavlje je prilično pojednostavljeno. IP adresa prikazuje se heksadekadno u 8 grupa po 4 heksadekadne brojke odvojeno dvotočkom s tim da se vodeće '0' grupe ne moraju pisati. nedostatak IP adresa sve je veći problem. njemu na volju. Oznaka ovog standarda je IPv6 i njegovo zaglavlje prikazano je u narednoj tablici. Dakle. Stoga je standard proširen na način da IP adresa ima 128 bit-a. HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH . 4 Ver.

geant2.com [64.211] 8 182 ms 182 ms 180 ms po2.190] 9 185 ms 181 ms 182 ms cms.86. C:\>tracert buzdo. .ooo (IP adresa (IP adresa (IP adresa (IP adresa C:\>ping 74.com Tracing route to buzdo.121.hr [193.dallas-datacenter.121.215. Maximum = 190ms. Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 187ms.21] 4 50 ms 38 ms 38 ms carnet.4] over a maximum of 30 hops: 1 29 ms 28 ms 30 ms 193.86.121.86.dallas-datacenter.vie.zg.121.145.com [66.121.121.124.ggg.121.4] Trace complete.ooo.86.core. Received = 4.0. Average = 188ms C:\> Na raspolaganju je i komanda TRACERT.190.2] 7 181 ms * * po3.145] 6 180 ms 180 ms 181 ms te1-1.4: 74.VIE1.net [64.157 2 28 ms 30 ms 28 ms CN-Srce-02-ES. Dobila je ime po SONAR-u.4: 74.zg.dar02.4: Packets: Sent = 4.ar2.40.214.86.CARNet.86.at.86.dallas-datacenter.com' ako je domena prepoznatljiva preko nekog DNS poslužitelja) Pinging 74.rrr.1080 : 0 : 0 : 0 : 8 : 800 : 200C : 417A FF01 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 101 Ostvaruje li računalo pristup na Internet? Windows XP ima komandu PING koja djeluje na 3 sloju OSI modela i s njom se može vrlo brzo provjeriti umreženost.dal01. Lost = 0 (0% loss).com [74.1 PING rrr.121.4 (ili 'C:\>ping buzdo.dal01.core.86.4: bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 time=187ms time=188ms time=190ms time=188ms TTL=48 TTL=48 TTL=48 TTL=48 Ping statistics for 74.ooo. Interna provjera NIC : 'loopback' testa) Provjera konfiguracije računala : računala) Provjera izlaza iz mreže : router-a / gateway) Provjera prema nekom odredištu : odredišta) PING 127.hr [193. pomoći program koji služi za praćenje uspostavljanja veze prema odredištu.com [66.com [74.4: 74.gblx. koji radi po načelu slanja zvučnog impulsa kroz vodu i mjerenja vremena jeke.CARNet.ggg PING ooo.dal01.4 with 32 bytes of data: Reply Reply Reply Reply from from from from 74.228.0.fcr03.rrr.198.228.228.ggg.cer03.rrr PING ggg.118.01-RO.81.198.wmd-linux.86.9] 5 38 ms 37 ms 38 ms tenGigabitEthernet1-3.121.129] 3 29 ms 29 ms 28 ms CN-Srce.net [62.198.118.228.rt1.

Pojava Windows 9x i Windows NT operativnih sustava s implementiranim TCP/IP skupom protokola ponukala je proizvođače programske potpore za izradu klijentskih i serverskih aplikacija svih vrsta.C:\> Mali kuriozitet: Ako neki 'zločesti sustav' presretne komunikaciju između krajnjeg korisnika i njegovog poslužitelja. gotovo neizbježnim načinom komunikacije.5. INTRANET 7.SOHO (Small Office/Home Office). Kako ipak imaju neke svoje osobitosti nazivaju se intranet. u čemu su se posebni istakli NETSCAPE i IE. ili jednostavnije Internet na malo.4.5. učinilo ga je 'odjedanput' vrlo popularnim i raširenim. moguće je zlouporabiti korisnikove podatke. prihvatljivo grafičko sučelje usmjereno običnom korisniku prema HID načelima (Human Interface Device). za komunikaciju prema svijetu kao i unutar svoje infrastrukture koriste TCP/IP protokol i one su sastavni dio Interneta. Strukturno kabliranje | 7. ako po ničem drugom onda po znamenitom međusobnom nadmetanju. U poglavlju 7. Kako lokalne mreže osim svojih internih protokola.2. glumeći sučelje poslužitelja može zavarati korisnika na način da korisnik misli da se je spojio na svoj poslužitelj (u banci!). Tako se osim jednokratnog kriptiranja pristupne zaporke koristi i mehanizam sinkronizacije satova računala korisnika i poslužitelja i ako je razlika u vremenu odašiljanja i primanja paketa veća od par sekundi poslužitelj će to shvatiti kao lažan promet i odbiti komunikaciju. .6. Kriptiranje prometa i sve veće ulaganje u sigurnosne mehanizme osobitost je današnjih računalnih mreža. Bežična komunikacija Iako Internet nije novotvorina nastala 95. Kako više računala s Windows XP operativnim sustavom povezati u mrežu i mali uvod u planiranje IP adresne sheme mreže prikazano je u poglavlju 4.5. uz naznaku kako izravno povezati dva računala NIC-na-NIC bez aktivne mrežne opreme pomoću crossover kabela.1. kao NetBEUI ili IPX/SPX ili neki drugi. godina. 7.4. prikazan je uređaj koji objedinjuje osnovne funkcije profesionalnih mrežnih uređaja za malo poslovno ili kućno okruženje .

osobit problem koji se nameće je sigurnost lokalnog sustava.5. Struktura jedne lokalne mreže . Postavljanjem . Mrežna infrastruktura.Administratori lokalnih mreža uspješno su iskoristili TCP/IP skup protokola (HTTP. ali s mogućnosti nadziranog pristupa izvana i prema vani. pristup WEB dokumentima. a potrebno je neke sadržaje lokalno zaštiti a nasuprot tome druge u svrhu promidžbe ili prodaje učiniti pristupačnima. switch. WEB poslužitelj je nužan. Da bi se uopće lokalna mreža mogla ponašati kao Internet. Kako na navedeni način lokalna mreža postaje meta svakog znatiželjnika u svijetu. skupa s radnim postajama koje im mogu pristupiti. FTP. SMTP. Intranet je u suštini u funkciji same tvrtke. a ne njihova fizička struktura (UPS. mogla bi izgledati kao na narednoj slici. ustanove ili neke organizacije za njezine vlastite potrebe. Slika 7. NNTP i druge) da u svojoj lokalnoj mreži omoguće razmjenu e-mail poruka. tvore mali lokalni Internet-intranet. njihova uporaba vrlo je jednostavna i gotovo dostupna svima. transfer datoteka i ostalo. Realizirano u vidu više fizički odvojenih računala kao poslužitelja ili u samo jednom poslužitelju sa svim navedenim mogućnostima.1 Lokalna mreža povezana za Internet. Svi ostali samo obogaćuju mogućnosti. na slici prikazana crvenom bojom samo je ilustracija protoka podataka. POP3.LAN (Local Area Network). Kako su već poprilično sve poslovne aplikacije tipa Microsoft OFFICE ili LOTUS DOMINO WEB-olike. hub i drugo). Vezu sa svijetom omogućava usmjerivač (router).

i malog intraneta je u strukturi i funkciji. Klasična LAN mreža postaje sve više intranet. Internet nije u vlasništvu ni jedne tvrtke ili osobe dok je intranet privatna mreža tvrtke ili organizacije kojem pristup imaju samo osobe s ovlaštenjem za razliku od Interneta kojem ima pristup svaka osoba koja ima odgovarajuće tehničke mogućnosti (modem na računalu kod kuće je dovoljan). Kako WEB tehnologija kao temelj pregleda dokumenata i komunikacije nije ovisna o platformi na kojoj se koristi te zbog izuzetne fleksibilnosti omogućava međusobno povezivanje raznolikih sustava. ne postoji jedinstveno sredstvo kao rješenje sigurnosnog problema . za npr. Naizgled rasut sustav utemeljen na različitim operativnim sustavima i programskom potporom tipa 'office' može se pretočiti u jedinstveno funkcionalno okruženje. klijenti te hakeri. fokusirani su na konačan broj ljudi koji zahtijeva određen raspon mogućnosti kako bi se postigli zadani ciljeve. Aplikacije za grupni rad (groupware) su relativno nove.'Firewall' sustava lokalnim korisnicima se može omogućiti ograničen pristup Internetu. sliku i film u najjednostavnijem smislu. razlika je između mase i klase. Dio zaštite obaviti će se konfiguracijom usmjerivača a dio dodjelom odgovarajućih prava na pojedine sadržaje poslužitelja. Administracijom firewall-a omogućiti će se pojedini port-ovi ili će se djelomično ili potpuno onemogućiti. 25% uspješnih svjetskih tvrtki već ga koristi a oko 50% ga implementira. velikog intraneta. Ipak. Osnovna razlika između Interneta. Povećava se vjerojatnost namjernih ili slučajnih incidenata budući da se podacima može pristupiti s velikog broja lokacija što je i jest značaj intraneta. dok dimenzionirani intraneti. Osobe koje mogu uzrokovati takve sigurnosne incidente mogu biti sami namještenici tvrtke. određenu tvrtku. Iako je koncept u osnovi isti. Integrira tekst. ali vodeći proizvođači programske potpore (kao Lotus i Novell) počeli su izrađivati mrežne aplikacije kojima je glavni komunikacijski protokol upravo HTTP. suradničke tvrtke. Za ostalih 25% nema nade ako se ne okrenu budućnosti. u funkciji uspješnije komunikacije a time i poslovnosti po svim segmentima informacijskog sustava. ali na lokalnom nivou. Veličina lokalne mreže je relativan pojam. Uspješne velike kompanije već imaju na stotine vlastitih poslužitelja različite namijene sa stotinama tisuća HTML dokumenata na njima. HTML kao standard svakodnevno se dorađuje i napreduje te nudi sve više mogućnosti. Široki korisnički intraneti teže ponuditi sve stvari svim ljudima zbog svih razloga. Što sve intranet omogućava? Gotovo iste usluge kao na Internetu. Samo uvođenje intraneta za svaku organizaciju predstavlja sigurnosni rizik ali i nužnost u uvjetima elektroničkog poslovanja. Firewall zaštitni sustav podrazumijeva uporabu PROXY poslužitelja da bi se moglo komunicirati s Internetom. a dolazeći zahtjevi s Interneta mogu se usmjeriti samo na određene sadržaje koji ne sadrže nikakve poslovne tajne.

uspostavljajući 'lokalnu' mrežu s kontroliranim pristupom u kojoj korisnici mogu komunicirati na isti način kao na Internetu. Prema shemi na slici poslužitelji su u unutarnjoj mreži. radi se o logičkoj podijeli adresnog prostora u dvije zone: javnu-vidljivu i privatnunevidljivu. programskih. interna (na razini jedne organizacije) računalna mreža koja korisnike povezuje pomoću Internet tehnologija. Sve ovisi o vrsti poslovanja vlasnika LAN-a. koje omogućava komunikaciju između autoriziranih korisnika bez obzira na platformu ili operativni sustav na kojem rade. a za privatne adrese da je to 'unutarnja' mreža. I vratar na porti ustanove. što automatski poslužitelj s takvom adresom čini javno dostupnim. No javna-vidljiva adresa. . ostaje pod kontrolom uređaja koji podržava NAT i koji vrši nadzor prometa. Pomoću vatrozida može se organizirat tako da je u potpunosti 'nevidljiva' za ostale učesnike Interneta. Računalna mreža pod nazivom intranet je. No to ne znači da se u NAT uređaju ne može konfigurirati da se jedna javna adresa prevodi uvijek u istu privatnu adresu. ili su prema svijetu vidljivi samo neki od mogućih resursa. O tome obično brine namjenski uređaj router/firewall koji osim prevođenja IP adresa ima i ostale elemente zaštite unutarnje mreže. Intranet je u osnovi privatna mreža neke ustanove ili firme. Iako je poslužitelj javno dostupan. samostojna. Zapravo. Jedan Windows poslužitelj s dvije mrežne kartice može se uporabiti za NAT uz nadzor cijelu jedne privatne A klase. enkripcija i autentifikacija. intranet stavlja ogradu oko bezgraničnog Internet teritorija. na koju je moguće spojen javni web-poslužitelj. Koju od klasa uporabiti za NAT ovisi o mogućnostima router/firewall uređaja. ali je cjelokupni promet kriptiran. No. dodatno je zaštićen. u realnom vremenu. dakle. Takva dislocirana struktura naziva se EXTRANET (EXtended inTRANET) i s matičnom mrežom povezana je preko već postojeće javne mrežne infrastrukture. a često je izgrađena oko World Wide Web sučelja. ponuditelj usluge spajanja za Internet često nije u mogućnosti omogućiti cijelu klasu adresa korisniku na uporabu. Za javne adrese kaže se da je to 'vanjska' mreža.DeMilitarized Zone). No može se dogoditi da vlasnik mreže ima potrebu povezati se sa svojom drugom dislociranom mrežom ili omogućiti poslovnom partneru pristup dijelu svoje mreže. Dakle. a korištenjem iste fizičke infrastrukture. organizacijskih i administrativnih rješenja. te se u tom slučaju pribjegava NAT (NetworkAddress Translation) mehanizmu prebacivanja javnih adresa u privatne što omogućava lokalu uporabu bilo koje od klasa računala. Najčešće tu mrežu sačinjavaju računala jedne organizacije. Ova zona-skup javno-vidljivih adresa naziva se DEMILITALIZIRANA ZONA (DMZ . Najveća sigurnost postiže se kombinacijom sklopovskih. uz jasno definirane zadaće dio je kvalitetne sigurnosne politike.intraneta i zaštita rada u mreži pa se za smanjene sigurnosnih rizika najčešće koriste vatrozid (firewall). kao što je zaštita od DoS napada i slično. Svaki uređaj u mreži ima svoju jedinstvenu IP adresu.

što znači da je datotečni sustav kojeg koristi operativni sustav nadzornog uređaja u biti i datotečni sustav SAN sustava. To znači da je NAS nezavisan od operativnog sustava (OS) korisnika.. Kada se više dislociranih LAN-ova međusobno povezuje u jedinstvenu mrežu preko već postojećih javnih mrežnih sustava. dok u središnjem extranetu jedna organizacija omogućuje svojim poslovnim suradnicima pristup njenim informacijama. Dakle.virtualna privatna mreža kojoj je cilj lako i jeftino povezivanje dislociranih lokalnih poslovnih sustava. Namjenski mrežni sustav Storage Area Network .). Linux.5. a u osnovi koncipiran je kao poslužitelj. raspoloživo za više ustanova i za različite funkcije. Ovo podosta podsjeća na Novell-NetWare korisnik-poslužitelj (client-server) koncepciju. MAN ili WAN. vrlo brza skalabilna mreža za spajanje računala predviđenih za pohranu podataka (poslužitelji sa SAS diskovima u RAID polju na primjer).. ali je promet između njih kriptiran i koriste se jaki sigurnosni mehanizmi. može se 'izvana' promatrati kao jedan entitet koji funkcionira kao super-računalo. SAN nudi ogromne diskovne resurse za uporabu. najčešće bazirana na optičkoj tehnologiji umrežavanja. Takav sustav koristi računalni CLUSTER 'Isabella'. Zato se na korisnikov sustav instalira posebna 'klijentska' programska potpora kako bi NAS bio raspoloživ. MAC OS . Prijenosno računalo koristiti će VPN programsku potporu za vezu s matičnom ustanovom preko javne Internet infrastrukture. Na slici 7. ali pod nadzorom operativnog sustava uređaja koji ga nadzire. ali OS korisnika mora imati programsku potporu koja će omogućiti komunikaciju s NAS-om. . Korištenjem extraneta organizacije mogu dijeliti privatne i tekuće informacije pohranjene na svojim intranetima sa svojim poslovnim suradnicima.SAN. rabi se termin VPN(Virtual Private Network) . Pa ako je to već brza podatkovna mreža odvojena od lokalne mreže s moćnim računalnim resursima. Za SOHO (Small Office/Home Office) okruženje prihvatljiviji je NAS (Network Attached Storage) sustav.Extranet predstavlja elektroničko poslovno povezivanje među organizacijama zasnovano na Internetskim otvorenim standardnim protokolima. Extranet se može koncipirati kao uzajamni i središnji. Vrlo brze optičke komunikacije omogućavaju da to bude i van infrastrukture lokalne mreže. U uzajamnom extranetu svaka od organizacija omogućuje svom partneru pristup specifičnim organizacijama sa svog intraneta. Windows OS korisnika moguće ne bi ni znao što će s njim. ali uz uvjet da imaju odgovarajuću programsku potporu za pristup. NAS posredstvom mrežne infrastrukture mogu koristiti različiti OS-ovi računala (Windows. NAS može biti još jedna 'kutija' koja stoji uz poslužitelje. NAS ima svoj operativni sustav pa time i vlastiti datotečni sustav koji nadzire diskove.1 nije prikazan SAN ali se može zamisliti dodatno okruženje kao NAS ako se ne ulazi u njegovu strukturu. ne može se strogo svrstati u LAN. za potrebe znanstvenog istraživanja unutar projekta 'CROGRID Infrastruktura' kojeg vodi SRCE.

bilo da je riječ o malom uredu. Današnji problem Interneta kod nas najviše se očituje u propusnoj moći prema inozemstvu. To je u obostranom interesu. Rezultat je intranet. Upravo dostupnost svim mogućim bazama znanja svijeta treba biti strateška orijentacija svakog društva ako ne želi zaostati u zahuktaloj informatičkoj utrci.SAŽETAK: Moćno oružje informatičke sadašnjice upravo je Internet. Vrlo efikasan servis neupitne budućnosti. nekoj ustanovi ili kompletnom ministarstvu. Dva najznačajnija servisa koje nudi su WWW i E-mail. Najčešće se radi o komunikaciji između manjih uređaja (mobitel. Da bi koristili WWW neophodno je da na računalu imate instaliranu programsku potporu za čitanje WWW prezentacija. Internet u malome potpuno pod lokalnim nadzorom. Kako broj korisnika Interneta neprestano raste postoji stalna potreba proširivanja kapaciteta veza koje nas spajaju s inozemstvom. World Wide Web je danas najmoćniji i najfleksibilniji Internet navigacioni sustav koji postoji. PAN je mreža ograničena na samo nekoliko metara razdaljine između čvorova. a tržišna utakmica čini ih sve moćnijima i učinkovitima. dlanovnik) ili periferija (pisač) s računalom ili prijenosnim računalom (laptop) ili pak između samih računala koristeći žičnu. Sjećali li se netko BBS-a (Bulletin Board System)? Još uvijek se nađe poneki aktivan. To su SOHO (Small Office/Home Office) okruženja. a sve u svrhu podmirivanja osobnih potreba korisnika. Bez Interneta ne može se zamisliti produktivan rad niti u jednom poslovnom okruženju. Elektronička pošta (e-mail) je način komuniciranja elektroničkim putem između korisnika Interneta koji imaju otvorenu elektroničku adresu kod davatelja Internet usluga (ISP). imaju PAN:-) . To danas nije nikakav problem jer se mnogi od ovih programskih alata dobivaju besplatno. bežičnu ili infracrvenu tehnologiju. Suprotnost svim navedenim mrežama je PAN (Personal Area Network). Temeljem navedenog može se utvrditi da svi koji kod kuće imaju računalo s dodatnom opremom. U tom kontekstu ista bi mogla poslužiti za mali računovodstveni servis. njena simbioza s Internetom postaje neizbježna. Budući da se rad u navedenim poslovnim okruženjima već odavno ne može zamisliti bez lokalne mreže.

nefleksibilan i vrlo osjetljiv na otkaze. video. Kako je u posljednjem desetljeću nagli razvoj internet-a doveo do drastičnih povećanja zahtijeva prema vrsti i zadaćama same mrežne opreme te i samom broju opreme. stvarala se je prava zbrka kablova. što bi odgovaralo visini ormara oko 200cm. nužno je kao se ne bi dogodila situacija koju ilustrira podslika naredne slike. koju današnji zahtjevi nameću. Unutar ormara ugrađuje se potrebna aktivna oprema (router. dizajn pasivne opreme nije moguće kvalitetno realizirati bez sagledavanja zahtijeva po pitanju aktivne opreme. telefonsku komunikaciju i drugo. Iako se u osnovi pojam kabliranja odnosi na pasivnu opremu. Stoga su uvedene preporuke kako sve međusobno povezati po načelima STRUKTURNOG KABLIRANJA koje osigurava kvalitetnu mrežnu infrastrukturu višestruke namijene visokih performansi za Internet. PASIVNA oprema . uz druge instalacije ove skupine.5.1 Strukturno kabliranje U prethodnom poglavlju prikazan je shematski prikaz načela rad lokalne mreže.rack). osim u metarskim dimenzijama izražena i u broju osnovnih ugradbenih komponenti (Rack Unit 1U = 1 3/4"). PASIVNA oprema s konektorima za ugrađene UTP i FO kablove (patch panel).elektronički uređaji koji prihvaćaju i distribuiraju promet unutar lokalne mreže. osobna računala korisnika i prikaz njihove povezanosti preko ethernet mrežne infrastrukture. pohranu podataka. nepregledan. Naredna slika prikazuje presjek kroz dio zgrade i razmještaj osnovne infrastrukture. Oba navedena segmenta moraju se pažljivo uskladiti prema trenutnim i budućim zahtjevima korisnika. kojima je veličina. kablovi za povezivanje aktivne opreme s konektorima na panelima (patch cord) nadzorna mjerna oprema. a cijeli sustav postao je skup. firewall. Strukturno kabliranje podrazumijeva dizajn dvije osnovne skupine uređaja i opreme u LAN-u: o o AKTIVNA oprema . switch …). Pored telefonskih i računalnih sustava. izvor besprekidnog napajanja za uređaje (UPS) i sve drugo što se pokaže potrebno. . Poštovanje sistematičnosti.7. Prvo što se može uočiti su prespojni ormari po katovima za AKTIVNU opremu (wiring closet . pa tako prespojni ormar ima kapacitet 42U. improvizacijama i polovičnim rješenjima u povezivanju pojedinih činilaca lokalne mreže nema više mjesta. Mogu se sagledati uređaji LAN okruženja kao što su poslužitelji.žični i optički sustav za povezivanje aktivne opreme uz sustav napajanja.

.Slika* 7.ER) o Operativni prostor .upravljane. (Horizontal Distribution Area .. nadzor i potpora (Telecom Room . Bilo da je riječ o sustavu ili podsustavu načelo je isto kako je prikazano na slici 7. Dakle.HDA) .TR) o Računalni prostor .5.2. prvi sloj OSI modela i nije baš bezazlen projekt.(Main Distribution Area .pristupno mjesto okruženju (Entrance Room .CR)  Glavna zona distribucije . Uvriježeno je strukturno kabliranje promatrati kroz dvije osnovne grupe s podgrupama prema opisu nadalje. • PROSTORI I ZONE o Ulazno / Izlazni prostor .MDA)  Zona jednog okruženja . krila kata. administracija.sva raspoloživa aktivna i pasivna oprema svih zona (Computer Room . odsjek .kat.2 Izvedba LAN u primjeru jedne zgrade Strukturno kabliranje je jedinstveni sustav ili više podsustava u jednoj ili više građevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku funkcionalnu cjelinu.5.

ZDA) Radna zona i oprema korisnika (Equipment Distribution Area EDA) • SUSTAV KABLIRANJA o Okosnica sustava .HC) MDA je prema svima HDA povezane su vertikalnim kabliranjem (okosnicom .vertikalno kabliranje (Backbone cabling . MDA je čvorište svih komunikacija sustava.  Zona objedinjavanja . Za MDA povezani su pristupno mjesto okruženju (ER .horizontalno kabliranje (Horizontal cabling .5.). Od HDA u kojem je sva aktivna oprema koja opslužuje korisnika horizontalnim kabliranjem (najčešće UTP) omogućava se korisniku da pristupi sustavu.međuspoj.davatelj usluga kao CARNet.3 Topološka shema sustava strukturnog kabliranja . T-Com .. Novi MDA i ER su neki drugi sustav. u više zgrada. međuzona (Zone Distribution Area . Ako je sustav veći.BC) o Pristup korisnika sustavu . kao kampus. najčešće realizirana preko optičkih medija. Slika 7. upravljane i administracija sustavom te poslužiteljski resursi također s okosnicom.BACKBONE) što je u suštini vrlo brza komunikacija. struktura je ista s tim da se razgranava stablo s još međuzona.

te dodatno vertikalno kabliranje prema njemu iz MDA i prema po prometu značajnijim HDA. Navedeni uređaji obično su povezani po načelu 'mesh' topologije i u pravilu znaju raspoređivati promet njegovom obradom u trećem sloju (Network) OSI modela.5.3 na kojoj su hijerarhijski raspoređeni pojedini prostori prema značaju od vrha slike prema dnu. a za HDA uređaje (ACCESS switch) obrada podataka na drugom sloju (Data Link) OSI modela jer je promet prethodno njima već u velikoj mjeri usmjeren. Značajno proširena shema bila bi obilježje kabliranja jednog kampusa u kojem je moguća realizacija više povezanih struktura prikazanih na slici 7.Osnovna topološka shema prostora i kabliranja prema primjeru prikazanom na slici 7.3 preko jedinstvenog pristupnog U/I prostora. Broj prostora se povećava. a shema bi imala elemente topološke isprepletenosti (mesh). Objedinjavanje pojedinačnih U/I prostora prema pristupnom U/I prostoru vrši se tada specijaliziranom mrežnom opremom upravo za tu namjenu. Uobičajeno je za U/I i MDA uređaje obrada podatka na trećem sloju OSI modela. broj prostora smanjuje se na dva. pojedinim HDA pristupalo bi se iz dva pravca (MDA i sekundarni ER). Dakle. Operativnom centru pridružuje se potpora. Dakle.5. kao preklopnicima za prihvat cjelokupnog prometa (CORE switch) i preklopnicima za raspodijelu prometa prema prostorima (DISTRIBUTION switch). Prema navedenom. .2 prikazana je na slici 7. mrežni uređaji načelno bi se povezali kako prikazuje naredna slika. Ta nova cjelina tada je dio računalnog prostora i ima ulogu 'pojačanog' MDA. Jednostavnija shema za manje zahtijevan sustav objedinila bi ER i MDA u jedno okruženje kojemu bi se još pridružili svi HDA.5. Proširena shema prikazane slike značila bi dodavanje još jednog sekundarnog ER prostora postojećem primarnom ER prostoru.

prema potrebama korisnika.5. i gotovo svaka ozbiljnija firma koristi ga kako bi odvojila unutarnji promet od interneta putem NAT mehanizma. slika. Suština strukturnog kabliranja je korištenje jedinstvenog kablovskog sustava za sve instalacije kojima se prenosi bilo kakva poruka . tada se dobije LOGIČKA topologija mreže koja opisuje distribuciju prometa kroz fizičke resurse.5. a rad s njime prepoznaje odgovarajuća aktivna mrežna oprema (preklopnik na primjer) s kojom je uređaj povezan. digitalni telefon ili neki po tehnologiji srodan uređaj. nekakva shema slična prikazanoj ali složenija glede međusobnih logičkih veza.4 predstavlja FIZIČKU topologiju mreže.informacija kao govor.Slika 7. Slika 7. podaci kao digitalni signal kroz jednu jedinu vrst priključka . Dakle. Bez intervencije na sustav kabliranja cijela mreža može se konfigurirati na potpuno drugačiji način. To omogućava dizajn aktivne mrežne opreme . pisač. U zidnu utičnicu kod korisnika može se priključiti računalo. Uloga vatrozida je u eri sve većeg nereda na Internetu i zlouporabe pojedinih usluga od sve većeg značaja.RJ45. a ako mrežni uređaji podržavaju raspodjelu prometa koristeći VLAN (Virtual Local Area Network) tehnologiju kako bi se promet distribuirao u međusobno nezavisne interne mreže tako da prikazana računala mogu pripadati različitim virtualnim mrežama bez obzira za koji su preklopnik spojena.4 Topološka shema povezanosti mrežnih uređaja ER (FIREWALL + ROUTER + CORE switch) i MDA (DISTRIBUTION switch) mrežni uređaji povezani su svaki sa svakim i preklopnici koji pripadaju ovim grupama nisu istih osobitosti kao preklopnici za HDA okruženje (ACCESS switch) koji nisu međusobno povezani i opslužuju korisnike preko EDA priključnih mjesta (RJ45 utičnica).

Electromagnetic Interference).povezivanje aktivne opreme i uređaja preko standardiziranih komponenti zasićenost . ali kad u stariju zgradu s već provedenom računalnom mrežom s UTP kanalicama duž zidova.osiguranje dovoljnog broja priključaka po korisniku A energetski vodovi (220V~)? Raznorazni potrošači električne energije zahtijevaju za svoj rad energetske vodove kroz koje teče struja i stvara elektromagnetsko polje. Kada korisnik fizički mijenja lokaciju rada.) <2KVA 127 mm 2-5KVA 305 mm >5KVA 610 mm 64 mm 152 mm 305 mm nema značaja razdvojeni kanali nema preporuke 76 mm nema preporuke 192 mm 1220 mm . Postavljeni energetski vod Snaga EMI izvora Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini bez uzemljenog metalnog kućišta Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini s uzemljenim metalnim kućištem Oklopljeni i uzemljeni energetski vodovi ili električna oprema s uzemljenim metalnim kućištem Elektromotor i transformator Minimalna udaljenost (Attention. Strukturno kabliranje definira izvedbu mreže zvjezdaste topologije.konstruirane za jednostavno i brzo prespajanje prema potrebi. Još je nekako podnošljivo kada je u pitanju izrada nove zgrade. Uz zadovoljenje dopuštenih udaljenosti povezivanja i svih opisanih zahtijeva. Da bi se EMI na mrežnu infrastrukturu smanjio na prihvatljivu mjeru. između energetskog i računalnog žičanog razvoda mora postojati nekakav prihvatljivi razmak koji bi bio otprilike prema slijedećoj tablici.. dođu 'školovani električari' iz 'uspješnih poduzetničkih firmi' montirati dodatne vodove za nekakav potrošač bez 'pardona' će u UTP kanalicu postaviti energetski vod. administrator mreže izvršiti će prespajanje na odgovarajućoj aktivnoj opremi i korisnik će na novom radnom mjestu imati stanje koje je imao i prije. te dugoročno planiranih aktivnosti. osnovna načela koja strukturno kabliranje mora zadovoljiti mogu se definirati sa slijedeće tri točke: o o o generičnost .neovisnost o vrsti aktivne opreme fleksibilnost . potreba i porasta broja korisnika. izvor elektromagnetske interferencije prema UTP vodovima (EMI . minimum safe distance is .

izveden kao jedinstveni sustav ili skup međusobno povezanih podsustava. Bežične mreže su samo jedna krasna osobitost koja poboljšava učinkovitost mreže. Strukturno kabliranje umanjuje mogućnost greške na najosjetljivijem dijelu mrežnog sustava . Ukratko: Strukturno kabliranje je kabelski mrežni sustav višestruke namjene.u kabelskoj infrastrukturi. a drži se preporuka 'The European standard for generic cabling systems recommendations' za žične i optičke komunikacije. ali nikako ne mogu zamijeniti ulogu strukturnog kabliranja ustanove. odnosno sustav poslužitelja najčešće međusobno povezanih optičkom tehnologijom i u tu svrhu dizajniranim preklopnicima (višeslojni preklopnici prema OSI modelu) s optičkim modulima. sukladno predviđenom rastu. Mreža ovog tipa može poslužiti u dizajnu cluster-a ili mreže cluster-a. Opće postavke koje u projektiranju treba poštovati su: • • • • • • • Svestranost . Zasićenost . Kako nadležnima objasniti da je navedeno vrijedno ulaganja i da podrazumijeva stručan i školovan kadar? Možda nije ovdje mjesto da se navede namjenski mrežni sustav Storage Area Network .projektirati više od trenutnih potreba. Raznolikost . Nameće se samo jedno pitanje. telefoniju i informatiku. . No gušenje i domet komunikacijskog voda posebna su tema koja možda i ne spada u informatičku abecedu.dovoljno priključnih mjesta prema potrebama korisnika. komponente i uređaje. Naravno. kampusa. lošu povezanost svjetlovoda za konektor.mreža treba obuhvatiti video. Stoga postavljanje svjetlovoda traži 'nježnije' rukovanje te pravilno održavanje konektora tijekom uporabe. Pričuva .SAN. što osigurava veliku funkcionalnost. oštro uvijanje ili savijanje).koristiti provjerene visoko kvalitetne kablove.temeljito opisati i dokumentirati izvedbu mrežne infrastrukture. Funkcionalnost .mreža ne postaje manja i jednostavnija. ali je vrlo osjetljiv na mehanička oštećenja (ugnječenje. skalabilnost i fleksibilnost. SM i MM optičke komunikacije vrlo se razlikuju prema osobitostima svjetlovoda i izvor svijetla. kao i na prljave konektore. banke ili neke druge ustanove.Možda negdje u Hrvatskoj i postoje standardi koji ovo opisuju. nego univerzalnija.nikako se ne smije zanemariti izgled i urednost glede održavanja. mreža ili podmreža za pohranu podataka. Za razne kategorije UTPkabela vrlo detaljno su opisani kriteriji koje izrađeni kabel mora zadovoljiti da bi se ostvari deklarirani 'domet' (uobičajeno 100m). svjetlovod je jako otporan na EMI. Dokumentacija . Pouzdanost . Autor ovog teksta navedene podatke preuzeo je iz priručnika firme 'Pressac Structured Cabling Systems' za strukturno kabliranje koji između ostalog sadrži i naputke o otklanjanju neispravnosti uzrokovanih raznolikim razlozima (recimo preveliko gušenje signala duž voda) kao i opise pojedinih standarda. Gušenje u bilo kojoj vrsti komunikacijskog voda vrlo je bitan čimbenik.

. Nije neobično. nego radi sigurnosti i povećanja pouzdanosti zbog traljavo izvedenog uzemljenja. Ispravan način rješavanja ovog problema je 'dovođenje u red' cjelokupnog sustava uzemljenja u objektu. SAŽETAK: Kad se sve lijepo isplanira. U momentu spajanja uređaja mora dođi do električnog izboja da bi se ujednačili potencijali 'uzemljenja' i oštećenje je gotovo sigurno.odnosno super-računala. A ako se planira umrežavanje na nivou regije ili države onda višegodišnji program umrežavanja tipa: . obično nastanu problemi zbog UZEMLJENJA. Nije za vjerovat ali velika većina građevinskih objekata ima NULOVANU napojnu instalaciju koja je u pravilu traljavo uzemljena. da se signal između radne stanice i poslužitelja prenosi preko MM svjetlovodnog kabla.... Prema shemi prikazanoj na slici 7. Dakle. odnosno da mrežne kartice imaju optičke konektore. Sve mora biti vrlo kvalitetno isplanirano. Još je žalosnije kad se ovakva situacija zatekne u novoizgrađenim objektima. Posljedica je da kontakt mase u utičnicama. koje su povezane na različite faze nema ISTI POTENCIJAL i to je najčešći uzrok oštećenja kod elektroničkih uređaja. policija . a gdje to nije moguće omogućiti brze ADSL . odnosno instituciji ili ustanovi. zdravstvo. Ako to nije moguće treba se koristiti tehnologijama koje po svojoj prirodi nemaju svojstvo da provode električnu struju. osobito u starijim zgradama. ako treba povezati uređaje u dvije susjedne prostorije. iako udaljenost između uređaja koji se povezuju nije velika.3 navedeno bi predstavljalo dodatni pravokutnik u računalnom prostoru. postave kablovi pasivne opreme i na kraju aktivna oprema pusti u rad. o svemu navedenom itekako treba voditi računa. Na primjer. a signalna povezanost između prostorija realizirati će se optičkim vodovima. a po načelima kabliranja okosnice. u svakoj prostoriji uređaji će se napajati iz samo jedne utičnice. za sve ustanove i kućne korisnike u gradskim sredinama omogućiti optičku komunikaciju.). Ovakvom rješenju ne pristupa se radi povećanja brzine protoka podataka. kada se malo pogleda povezanost radnih stanica neke bankovne podružnice s pripadnim im poslužiteljem. osobito ako se radi o objektu. prilikom opremanja novoizgrađene ustanove. porezna uprava. sudstvo. koje nastaje kad se uređaje želi povezati sa signalnim kabelom koji je oklopljen i time povezuje mase uređaja. elektroprivreda. SAN povezan s MDA..5. od vrlo značajnog društvenog interesa (fakultet. ili kao poseban prostor dostupan preko U/I prostora ili izravno na MDA.

Pa kad se pogleda neki ratni film na temu II svjetskog rata nezaobilazno ostaje u sjećanju komunikacija koja je završavala s riječi 'OVER'.60' godine)... Centralni primopredajni sustav smješten na krovu nekog nebodera omogućava istovremenu dvosmjernu komunikaciju s mobilnim uređajem jednog korisnika i povezuje ga na .5. To je značilo da govornik otpušta botun za prelazak iz predajnog moda rada u prijamni. Način ostvarivanja istovremene dvosmjerne komunikacije preko jedne parice omogućava 'fantomski vod' (osnove telefonije . No moderne bežične komunikacije.2. slično prijamnoj i predajnoj parici UTP kabla (FULL-DUPLEX) i za prijenos sve se više koristi digitalni signal 'skrojen' prema analognom uzorku.tehnička škola -smjer laka struja . ima svoju opravdanost i treba ga podržati (načelni program Australske vlade) jer je dobit obrazovanije. Dakle uređaj je imao predajni i prijamni dio koji su se mehaničkim preklopnikom naizmjenično priključivali na antenu (HALF-DUPLEX). uglavnom u vojne svrhe. Utopija? Što bi onda radili PODUZETNICI? 7. te na taj način ekonomizirati nadzor potrošnje vode i energenata. jeftinije i učinkovitije društvo. Kućište telefona imalo je prenosivu slušalicu s akumulatorom i oba dijela imali su prijamni i predajni uređaj.5. Slika** 7. raspoloživost mnoštva usluga i servisa kao podmirivanje računa elektroničkim putem za bilo kakve obveze i potrošnju. uređenije.. rabila se je bežična komunikacija. U svakodnevnu uporabu prvi proboj bežičnih komunikacija bi je bežični telefon.komunikacije. imaju odvojene prijamne i predajne kanale.5 Bežična komunikacija Mobilni uređaj više je nego dobar primjer navedenog. isporuku video sadržaja. raspoloživost obrazovnih udžbenika i slične usluge i aktivnosti . ali je sama priroda žičnog telefonskog kanala omogućavala istovremeni razgovor i slušanje oba učesnika u komunikaciji (DUPLEX). Bežična komunikacija Nekad davno.

Niskofrekventni signal poruke 'utisnut' je u visokofrekventni signal koji ima svojstvo širenja prostorom te na neki način 'nosi' niskofrekventni signal poruke. TDMA (Time Division Multiple Access) . No ovo je predmet bavljenja telekomunikacija.5. Na slici 7. uporabljivost kanala je povećana. Prvi zauzme nekoliko dijelova frekventnog područja. koriste za komunikaciju. Dakle. mješavina rada prva dva opisana načina. dakle ukupno 48 kanala.Ne koristi kanale za komunikaciju veće se svi kanali. Ovo rješenje je vrlo nepraktično u mobilnim vezama jer kanal veći dio vremena nije u funkciji.Ako se digitalni signal poruke šalje u kratkim vremenskim intervalima.isti način na nekom drugom udaljenom mjestu s drugim korisnikom. Na primjer. Nema strogo definiranih kanala. bolje rečeno cijeli raspoloživi nepodijeljeni frekventni spektar.5. Svaki uređaj koji trenutno komunicira zauzme određeni broj slobodnih malih dijelova frekventnog područja u kratkom vremenskom intervalu. Signal poruke je digitalni.  FDMA (Frequency Division Multiple Access) . Svakom digitalnom komunikacijskom signalu dodjeljuje se jedinstveni kod raspoznavanja.Dva uređaja koja komuniciraju koriste jedan kanal neprekidno bez obzira postoji li signal ili ne.4. vremenska razdioba duž cijelog raspoloživog frekventnog spektra. Iskoristivost raspoloživog frekventnog područja je velika. Kako se slijed prima odmah se razvrstava prema pripadnom odredištu. Signal je u osnovi sinusnog oblika visoke frekvencije. Ovo ne bi bilo moguće da se analogni signal poruke ne pretvori u digitalni koji nakon kompresije treba puno manje 'vremenskog prostora' za istu poruku. moduliran s analognim ili digitalnim signalom poruke niske frekvencije. Većinom se koristi u analognim sustavima. TV signal zahtijeva kanal širine 6MHz u UHF području (470MHz-960MHz) označene brojevima 21-69. a od 3 kanala sa slike FDMA tipa može se dobiti 9 'kanala' TDMA tipa zahvaljujući VREMENSKOM MULTIPLEKSU. CDMA (Code Division Multiple Access) . Komunikacijski kanal ima dva odvojena 'podkanala' koji se nazivaju UPLINK (od korisnika prema centralnoj anteni) i DOWNLINK (od centralne antene prema korisniku). Dakle.duplex). za 48 signala poruke. a naredni uređaji uzimaju prve raspoložive slobodne dijelove frekventnog područja koje nađu. moguće je kroz isti kanal omogućiti da svaki od uređaja slijedno šalje svoj dio signala u vremenskom ciklusu od 3 segmenta kako prikazuje slika 7. Tri su osnovna načela prijenosa signala u komunikacijskom sustavu. za oba smjera komuniciranja .4 prikazana su 3 mobilna uređaja koja s nadređenim sustavom komuniciraju preko zasebnih kanala (svaki kanal sastavljen je od dva podkanala.   . Komunikacijski kanal je frekventni raspon u visoko-frekventnom području koji omogućava da se uspješno prenese signal poruke.

Mada se pojmovi kao 'uplink' i 'downlink' koriste za opis veza koje povezuju nadređeni i podređeni aktivni uređaj u strukturnom kabliranju.No pokretna telefonija nije predmet ovog štiva.6 Bežična pristupna točka Bežične pristupne točke unutar ustanove moraju se pažljivo razmijesiti. za prijenosnike na primjer. što ukazuje na njenu ograničenu zemljopisnu prisutnost u sustavu neke firme ili ustanove. što se ne bi moglo kazati za mobilnu telefoniju. Ne samo to.Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect). Razmještaj pristupnih točki opće namjene. Slika 7. Da se pristupne točke ne bi međusobno 'svađale' zbog preklapanja područja na mjestima gdje to nije poželjno dobro je svaku od njih podesiti da radi na različiti radnim frekvencijama . Ključni element koji omogućava povezanost bez klasičnih žica je bežična pristupna točka (Access Point). Ethernet koristi mehanizam detekcije kolizije signala (CSMA/CD . uređaji koji pristupaju . već ponuditelj telekomunikacijskih usluga može omogućiti i bežičnu računalnu komunikaciju preko kanala za mobilne telefonske uređaje. dok WLAN koristi mehanizam izbjegavanja kolizije. Dakle. a moguća verzija predviđena za ugradnju unutar zgrade prikaza na narednoj slici.5. dok za pristupnu točku koja opslužuje jedan pisač to nije bitno. Bežična komunikacija u računalnim sustavima vrlo je srodna mobilnoj telefoniji glede medija koji se koristi za prijenos signala. Uobičajena kratica za bežične računalne mreže je WLAN (Wireless Local Area Network). mora biti takav da se ova područja međusobno preklapaju. Mehanizam bežične komunikacije u osnovi je suprotan Ethernet mehanizmu komunikacije. Svaki od uređaja ima moguće područje komunikacije koji ne može imati kružni oblik zbog zapreka (zidova) koje remete rasprostiranje elektromagnetskih valova. Bežičnu računalnu mrežu u osnovi treba promatrati kao jednu vrlo korisnu mogućnost unutar strukture LAN-a ustanove.kanalima i podesiti snagu predajnika na što manju vrijednost.

Problem sigurnosti nije samo u tome što će netko uporabiti resurse lokalne mreže da slobodno pristupi Internetu. Najgore moguće rješenje je nezaštićeni ili slabo zaštićeni bežični sustav. Zbog sigurnosti bežične komunikacije poželjno je uporabiti najnapredniji raspoloživi mehanizam enkripcije prometa i osigurati pristup samo autoriziranim korisnicima. 7. vrlo je nezgodno rješenje dovoditi napojni priključak od 220V za njegov ispravljač u njegovu blizinu.6. Bolje rješenje je uporaba razdjelnika koji omogućava da se iz komunikacijskog ormara preko UTP kabela dovede istosmjerni napon do pristupne točke koja će znati razlučiti korisni signal od napajanja . a za manje firme i najjeftinije. No to je već predmet SIGURNOSNE POLITIKE.vodeni. što čini veliki sigurnosni problem. UTP-STP kabel ipak je još uvijek najsigurnije komunikacijsko rješenje. svjetlosni. Po svojoj prirodi rasprostiranja elektromagnetski valovi ne mogu se kanalizirati pa će jedan dio 'curiti' van željenog područja.Wireless Control System) u sprezi s pripadnim mu bežičnim pristupnim točkama koje je u stanju nadgledati. podatkovni. Vro dobro rješenje je uporaba preklopnika koji je u stanju napajati pristupnu točku. Ljudski faktor je uvijek presudan . Za male firme ili kućne korisnike dovoljno je rješenje opisano u narednom poglavlju.Power over Ethernet). širokopojasni pristupni uređaj . Načini zlouporabe vrlo su raznoliki i prije konfiguriranja jednog bežičnog sustava treba temeljito proučiti njegovu dokumentaciju i sagledati sve moguće aspekte zlouporabe i zaštite u što većoj mjeri i osigurati što kvalitetniji nadzor.Thomson ST780i WL. što u konačnici može biti jako skupo ako se o tome ne vodi računa. ako se gleda samo tehnički aspekt.Carrier-Sense Multiple Access / Collision Avoidance). odnosno čekaju odsustvo komunikacijskog signala (kakav signal? . akustički .. ali je loša strana ovog rješenja što preklopnik i pristupna točka moraju biti od istog proizvođača da se izbjegnu moguće razlike u naponu napajanja i dozvoljenoj potrošnji energije. SOHO . namjerno ih uništiti ili 'posaditi kukavičje jaje' koje će se iskoristiti za napad na neke druge tuđe resurse. Kako je pristupna točka u suštini maleni primo-predajnik koji mora imati izvor napajanja.mreži ne nadmeću se tko će prvi pristupiti mediju nego čekaju kad će medij biti slobodan (CSMA/CA . strujni. 'nezakrpan' operativni sustav jednog računala zbog puke lijenosti i neodgovornosti njegovih korisnika može uzrokovati more nevolja. Autorizacija se može ostvariti posredstvom upisivanja MAC adrese uređaja koji pristupa u listu dozvoljenih učesnika mreže ili nekim mehanizmom prijave korisnika na sustav (LDAP-RADIUS). No to su već profesionalna i skupa rješenja. već u činjenici da je moguće na tuđem računali ukrasti podatke. elektromagnetski. čega nažalost ima. mehanizam napajanja preko Etherneta (PoE . a sigurnost se može dodatno pospješiti nadzorom pristupnih točaka strogo namjenskim WLAN kontrolnim sustavom (WCS .).

od modemskih do ISDN i ADSL rješenja.1. a načela njegovog rada objašnjena su u poglavlju 3.6.PAN (Personal Area Network) s povremenim ili stalnim priključkom na Internet. što se odnosu na mali ured ili kuću-stan korisnika.podešavanje aplikacija Svakodnevno.1 SOHO. kao knjigovodstveni servis. Načelna shema jednog takvog kućnog sustava.6.6. prikazan je na narednoj slici. te povremeni ili stalan pristup Internetu. ADSL rješenje svakim danom sve je raširenije. U tu svrhu razvijeno je više tipova komunikacijskih uređaja. Dakle. širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device). Pojam širokopojasni odnosi se na znatno širi raspon frekvencija koje u radu koristi u odnosu na . U anglosaksonskoj literaturi udomaćio se je naziv SOHO (Small Office/Home Office).2.osnovno konfiguriranje (management) | 7.6.7. mala interna osobna mreža . primjer kućnog LAN okruženja (PAN) Da bi se navedena shema fizički ostvarila potreban je barem jedan DSL širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device). 780i WL . kojemu je osnova komunikacije Thomson ST780WL. sve je više malih firmi. Slika 7. koje za poslovanje traže rješenje koje će im omogućiti međusobnu žičnu ili bežičnu komunikaciju između njihovih uređaja. 780i WL .6. ljekarne ili slično. glasovnu komunikaciju s komitentima.

standardni govorni frekvencijski opseg. ali za malu firmu ili kućnog korisnika bez osobitih zahtijeva i standardni ADSL je više nego dovoljan.usmjernik). Iako mu je najvažnija osobitost sposobnost djelovanja kao usmjernik (router). Tako je korisnicima bliže čvorištu moguća naprednija ADSL2+ komunikacija (24 Mbps downlink. odnosno kao GATEWAY (pristupni) uređaj. jer zahtijevaju PTT parice koje su prisutne gotovo u svim malim poslovnim prostorima i kućanstvima. no rasprostranjenija su rješenja ADSL tipa. i omogući svim uređajima izlaz preko jedne IP adrese (gateway) na internet. Navedeni uređaj omogućava suživot 4 žične UTP . Da bi takav uređaj mogao komunicirati s internet-om. kojeg koriste neki od hrvatskih davatelja ADSL usluga korisnicima. sa strane davatelja usluga mora postojati pristupna oprema koja će to omogućiti.WLAN). 3 Mbps uplink) u odnosu na standardnu ADSL komunikaciju (8 Mbps downlink. model SpeedTouch 780WL. . jasno je da svi korisnici neće moći imati istu uslugu. za navedenu svrhu može poslužiti uređaj koji koristi jedan od slobodnih TV kanala za komunikaciju (kabelski modem . bežične pristupne točke (access point) i premosnika (bridge). 1 Mbps uplink). te korištenje dvije analogne govorne-fax linije. Tijekom 2006 godine firma 'Thomson' ponudila je tržištu vrlo prihvatljiv uređaj. Moderna komunikacijska čvorišta (PTT centrala) omogućiti će jedan od tipova ADSL komunikacije i uporabu govorne komunikacije u ovisnosti o udaljenosti od čvorišta. kao ISKON ili AMIS. treba ga promatrati kao jednostavniji ali cjelovitiji uređaj u odnosu na profesionalnu konfiguraciju iste namjene. Prema navedenim zahtjevima uređaj treba da zadovolji funkcije razdjelnika prometa (splitter). Kako je propusna moć komunikacijskog kanala obrnuto proporcionalna udaljenosti između korisnika i komunikacijskog čvorišta. gdje je razvedena kabelska televizija.Ethernet komunikacije s desetak bežičnih uređaja (Wireless LAN . te uz navedeno preko ADSL podkanala treba da omogući glasovnu komunikaciju. prikazan na narednoj slici. usmjernika (router). Za kućnog korisnika u urbanim područjima.

Na stražnjoj strani pored priključka uz priključak za odvojeni izvor napajanja i prekidača za uključivanje uređaja. DSL širokopojasni pristupni uređaj Dakle. ali je mnogo komfornije. te ga naravno treba konsultirati ili prepustiti podešavanje stručnoj osobi.Slika* 7. DNS. a komandi ima popriličan broj i opisuje ih jedan PDF priručnik od oko 800 stranica. vatrozid (firewall) osobitosti i još ponešto. Tu je još ACL botun koji služi za odobravanje bežičnog pristupa novom korisniku. USB. Podrazumne postavke opisane su u priručniku za korisnika (PDF priručnik od 130 stranica). Web sučelje ne nudi toliko bogatstvo podešavanja kao komandna linija. Da bi se uređaju moglo pristupiti na jedan od navedenih načina treba imati njegovu IP adresu te korisničko ime i zaporku. ATM. USB priključak koristi se za spajanje računala koje nema mrežnu karticu. što ovaj uređaj čini sveobuhvatnom napravom koju treba naučiti podesiti. gdje se mogu podesiti sve postavke potrebnih servisa. CLI (Command Line Inteface) podrazumijeva podešavanje preko Terminal programske potpore operativnog sustava. stanje DSL komunikacije (povezanost s internetom). Iz navedenog uvoda o uređaju jasno je da njegova programska potpora mora omogućiti NAT. U narednim poglavljima slijedi opis postupka spajanja na uređaj preko Terminala i preko web-a. poprilično zahtijeva za jedan mali uređaj (D x Š x V = 240 x 160 x 40 mm) koji mora pružiti gotovo sve što je ugrađeno u jednom profesionalnom komunikacijskom ormaru. DHCP. Ethernet i WLAN komunikaciju.2 Thomson ST780WL. i . Internet promet i govorni (Voice) promet.6. Na prednjoj strani uređaja nalazi se signalizacija za napajanje (power). Podešavanje se može izvršiti pomoću CLI komandi i naredbi ili preko web sučelja. Navedena dva priručnika uz još ponešto raspoloživih PDF dokumenata predstavlja akademiju mrežnih tehnologija u malom. Voice over IP.

Universal Serial Bus.VoIP .8 Mb/s for downstream and 1 Mb/s for upstream ADSL2 Usklađenost . ovisi o standardu uporabljene komunikacije i zaprekama Voice over IP .11b (WIFI) o Radna frekvencija : 2. osobitosti bežične komunikacije (1-11Mbps / 154Mbps) o 2 port-a za analogni PTT uređaj .11g i IEEE 802.497 GHz o Podrška za WEP (Wired Equivalent Privacy) . Slijede 4 UTP Ethernet priključka preklopnika koja služe za spajanje računala ili nekog drugog uređaja pomoću mrežne kartice i uobičajenog RJ45 kabela. 64-bit ili 128-bit ključ za pristup o Podrška za dodavanje korisnika (Access Control) u pristupnu listu (ACL .full FXO (Foreign eXchange Office) . DSL priključak prema zidnoj utičnici PTT linije (vodovi prema davatelju Internet usluga) omogućava pristup na mrežu.4 ~ 2. prijenos glasa preko IP komunikacije        .5 Mb/s for upstream ADSL2+ Usklađenost . preklopnik za Ethernet komunikaciju o Podrška za VLAN (Virtual Local Area Network) na Ethernet priključcima o Wi-Fi 802.1 .lokalna mreža o 4 port-ni 10/100Base-T preklopnik (switch) . PSTN (Public Switched Telephone Network) priključak ako se koristi posebni razdjelnik (splitter) za razdvajanje interneta od telefona kako bi se zadržao klasični telefonski promet umjesto VoIP (Voice over IP).FXS (Foreign Exchange Station) .180m od antene . podrška napajanja za telefone USB 1.u tu svrhu treba u računalo instalirati upravljački program (driver) s priloženog CDa.Access Control List) o Područje pokrivanja: max. No prije opisa podešavanja samog uređaja slijedi nekoliko njegovih najznačajnijih tehničkih karakteristika:  WAN .12 Mb/s for downstream and 1.bežična komunikacija o Podržani standardi komunikacije : IEEE 802.24 Mb/s for downstream and 3 Mb/s for upstream Wireless . moguća komunikacija s uređajem ADSL Usklađenost .11b/g . potpuna podrška za standardnu analognu telefonsku uslugu LAN . Da bi sve navedeno uredno služilo korisniku uređaj treba konfigurirati. 2 govorna telefonska priključka za VoIP i skriveni botun za 'reset' postavljanje tvorničkih postavki uređaja.

FTP. preusmjeravanje poziva Podrška za FAX / Analogni modem Podrška za IP QoS (Quality of Service) ATM . definiranje stalnih komunikacijskih IP adresa i komunikacijskog protokola o DNS Relay. USB-a i 802. Dynamic DNS (Domain Name System).nisu iskorištene zaštitne sigurnosne mjere • Medium . automatska isporuka IP adrese računalu o SNTP (Simple Network Time Protocol). set mrežnih protokola o Static routes and Residential RIP.o o o  Osobitosti telefonske komunikacije : osnovni odlazni i dolazni promet.kriptirani promet sa statičkim ključem enkripcije (WEP) • High .usmjeravanje prometa o NAT (Network Address Translation) / PAT (Port Address Translation) o ALGs (Application Level Gateways) .Asynchronous Transfer Mode .Denial of Service) o Definiranje jednog od tri tipa bežične konekcije: • Low . podrška za NetMeeting. tehnologija prijenosa podataka do davatelja usluga (ISP) Bridging .sigurnost mreže o Vatrozid s mogućnosti filtriranja IP paketa na osnovu IP adrese. pojednostavljeni protokol za sinkronizaciju satova računala Security . o Podrška za filtriranje URL-a na zahtjev    Navedene specifikacije upućuju na to do se s ovim uređajem može ostvariti prihvatljivo zaštićena privatna mreža. Quick Time i slično o UPnP IGD (Universal Plug and Play Internet Gateway Device) . stavljanje poziva na čekanje. Poruka i znak o čekanju.enkripcija cjelokupnog bežičnog prometa (WPA-PSK) o Zabrana automatskog dodavanja novih korisnika u pristupnu listu.11g bežične mreže Routing . Svakom računalu može se na primjer očitati . zadržavanje poziva.mogućnost povezivanja različitih uređaja o Automatsko učenje do 4096 MAC adresa o Povezivanje komunikacije (Bridging) između 10/100 Mb Ethernet mreže. sustav prepoznavanja računala preko DOMENA i IMENA računala o DHCP Client/Relay/Server (Dynamic Host Configuration Protocol). broja porta ili tipa protokola o Zaštita od napada tipa uskraćivanja usluga (DoS . povratni poziv u slučaju zauzetosti.

telefonski i fax komunikaciju s perspektivom video prijenosa. ADSL digitalni prijenos signala ostvaruje pomoću više kanala po načelima TDMA tehnologije. dodali njegovi podaci u listu te potom lista ponovo automatski zaključala. u osnovni računalnu. slijedi dodatno konfiguriranje uređaja kako bi se iskoristile sve njegove mogućnosti i povećale mjere sigurnosti (RTFM). prilikom odabira vrste ponude ne treba uzimati onu koja se ne može ostvariti. Povećanu propusnost u odnosu na klasični modem koji koristi analognu modulaciju. Sigurnost i prijava novog korisnika dovoljno je dobro i jednostavno riješena za bežičnu mrežu. nakon stavljanja uređaja u funkciju i priključivanja svih relevantnih učesnika mreže. Tada se ACL popis otključava na jednu minutu kako bi se tijekom tog vremena uspostavila komunikacija s novim korisnikom. Korisnici koji smiju bežično pristupiti mreži popisani su u ACL (Access Control List) listi. Ako je slučajno tijekom automatske autorizacije lista dopuni sa željenim prijenosnim računalom i ujedno sa 'susjedom'. Još ako je PTT vod korisnika slabo održavan. kao i 'snimanja gostiju'. propusna moć ovisi o fizičkoj udaljenosti korisnika od centrale i kreće se otprilike oko 25Mbps/300m i 1Mbps/5km (Shannonov teorem). ili ga koristi više korisnika (dvojnik ili PBX . Dakle. Dakle.6 navedeno. Svrha DSLAM-a je da omogući klasičnu telefonsku uslugu i uslugu prijenosa podataka na postojećoj PTT liniju tako da jedna usluga ne ometa drugu. odnosno MAC adrese njihovih pristupnih mrežnih uređaja. Osim toga ukupna izlazna propusna moć ISP-a prema Internetu može smanjiti propusnu moć pojedinih korisnika ako ih je aktivno više od uobičajene procjene po kojoj je zakupljena izlazna propusna moć ISP-a prema svijetu. Kako je već u poglavlju 3.Private Branch eXchange) razloga za frustraciju ima dovoljno. odnosno izraditi baza MAC adresa koje smiju međusobno komunicirati. Ako su dozvoljeni korisnici popisani u ACL listi i vrši se zaštićeni promet lampica će signalizirati zelenom ili žutom bojom.6. WLAN lampica gori crvenom bojom ako se odvija nezaštićeni promet. ACL lista se može automatski dopuniti ako se pritisne botun na prednjoj ploči. što se osobito očituje pri dohvatu geografski vrlo udaljenih sjedišta ili sjedišta koja nisu u stanju prihvatiti sporadične prekomjerne zahtjeve korisnika. Svi ostali korisnici čija MAC adrese nije u ovom popisu (od susjeda na primjer) su zabranjeni. Za autorizaciju korisnika na mrežu ISP uobičajeno koristi slijedeća dva moda rada uređaja: .MAC adresa koja će se u uređaju nadzirati. Navedeni ADSL modem je na strani korisnika i preko klasične PTT parice povezan je s DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) . lako je kroz popis uređaja ustanoviti tko je 'uljez' te uređaj jednostavno izbrisati. a u vatrozidu (firewall) mogu se zadati pravila koja će mrežu dodatno štititi. Za svaki uređaj jednom priključen na 'Thomson Gateway' zapisuje se njegova MAC adresa koja je kroz prikaz uređaja vidljiva.DSL pristupnim multiplekserom u centrali ISP-a. Ne mora se baš sve 'ručno' konfigurirati.

odnosno ne može isto ime i zaporka na više računala. POTS verzija podrazumijeva da se koristi razdjelnik (splitter) za odvajanje klasičnog telefonskog prometa od Internet prometa. Router mode . a 'bridge mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg se plaća prema ostvarenom prometu po korisniku.Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u UREĐAJ od strane ISP-a ili korisnika. Svako računalo ima svoju autorizaciju sa svojim jedinstvenim korisničkim imenom. koji u sebi ne sadrži na primjer mehanizam autorizacije.  'Router mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg je zakupljena propusna moć bez obzira na ostvareni promet (FLAT rate) i broj korisnika. Bridge mode . Oba moda rada koristePPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) protokol koji djeluje na drugom sloju OSI modela i enkapsulira PPP. Automatski će se 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu). 'Router mod' i 'flat rate' tarifni model komotniji su za rad ali i skuplji. Uređaj dolazi u POTS (Plain Old Telephone Service) ili ISDN (Integrated Service Digital Network) verziji. Razlog navedenom je što uređaj koji je ovdje opisan samo je jedan iz porodice 'GATEWAY' uređaja. U oba slučaja korisnici su u lokalnoj mreži s privatnim adresama u 'C' klasi koje se automatski dodjeljuju računalu preko DHCP mehanizma a NAT mehanizam omogućava istovremeni izlaz više računala na Internet (broj se može ograničiti). postati učesnik lokalne privatne mreže i moći koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama. Opisani uređaj ima osnovnu namjenu povezivanja računalnih uređaja za internet. Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. postati učesnik lokalne privatne mreže ali ne može koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama bez autorizacije.Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u RAČUNALO korisnika (kao kod modema) koji uređaj prosljeđuje ISP-u koji ga na osnovu toga propušta kroz uređaj kako bi mogao koristiti usluge Interneta. Prva nosi oznaku 780WL. te se na taj način omogućava nadzor ADSL korisnika kako bi se osigurala autorizacija. praćenje (naplata) prometa i drugo važno za ISP. te ga proizvođač uobičajeno naziva 'Thomson Gateway' i u svojim uputama objašnjava kako ga instalirati i podesiti (SETUP) i kako spojiti računalo ili LAN (Local Area Network) na Internet. Klasični telefonski promet odvija se unutar standardnog govornog područja (300-4000Hz) a signalizacija je ista kao što je kod 'starih' PTT . a druga 780WL(i). Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. te se na uređaj može spojiti bili koje računalo u kojemu se ne mora implementirati nikakav način autorizacije i koje će automatski 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu).

Tada dva prikazana 'PHONE' priključka nisu u funkciji. što je jako bitan čimbenik u procesu održavanja. Kad se svemu navedenom pridoda VLAN osobitost ugrađenog preklopnika mogu se ostvariti dodatni aspekti sigurnosti glede internog razgraničenja prometa. dakle bez uporabe razdjelnika. Noviji produkt iz ove porodice uređaja je 'THOMSON TG787 Business VDSL2'. Ako se u mreži nalazi na primjer web poslužitelj sa sadržajima koji moraju biti javno dostupni. Ono što je najvažnije je da se sav unutarnji promet odvija u PRIVATNOJ MREŽI. Emulira se standardi telefonski kanala sa svom pripadnom signalizacijom ali telefon na 'kolo' ne može raditi. rasploživa je sva potrebna dokumentacija i njegov operativni sustav redovito se nadograđuje. uređaj uz osiguranje ADSL osobitosti prijenosa podataka omogućava do dva analogna prijenosa preko 'PHONE' priključaka po uzoru na standardni telefonski kanal. Ako nema ISDN infrastrukture.centrala što znači da se može uporabiti i telefon na 'kolo'. Naredne stranice ovog poglavlja opisuju njegovo podešavanje. preko dva ADSL potkanala i preko VoIP telefonske centrale. Podrška uređaju je dobra. a ADSL komunikacija koristi frekventno područje povrh govornog.za međusobno povezivanje ureda i rad s udaljenog mjesta . dodatni koderi i servisi za profesionalne korisnike IPSec VPN modul . SAŽETAK: Dakle. Svi navedeni parametri ukazuju da je raspoloživo poprilično mogućnosti za jedno SOHO okruženje. uređaj koji u odnosu na opisani ima dodatne mogućnosti sukladno zahtjevima vremena.120 Mb/s for downstream and 60 Mb/s for upstream Voice over IP . i to: o o o VDSL2 usklađenost . može mu se dodijeliti javna IP adresa (DMZ). Računalo se može s uređajem povezati žično preko Ethernet priključka ili preko USB priključka ili bežično preko ugrađenog WLAN adaptera. uređaj treba podesiti prema vlastitim potrebama. Istovremeno se smije koristiti samo jedan od navedena tri načina povezivanja računala ili nekog drugog mrežnog uređaja na 'Thomson Gateway'. Za razliku od navedenog ISDN verzija interesantna je stoga što se na postojeću ISDN infrastrukturu može spojiti ovaj uređaj i iskoristiti ADSL usluge.VoIP.

Tada se u postavke usmjernika upisujekorisničko_ime i zaporka dobiveni od ISP-a koje usmjernik isporučuje 'modemu' ISP-a glede uspostave komunikacije.11i).WPA (802. SpeedTouch 780i WL .o o o o Napredno upravljanje . Dobro osmišljen i unaprijeđen SOHO uređaj. te uz osobitosti navedene na ovoj stranici za 'ST780WL' i kratki opis proširenja mogućnosti. s podrškom za bežičnu mrežu ili bez nje već prema potrebi. nudi još dodatnih uporabljivih servisa za korisnika.ugrađeni DoS (Denial of Service) mehanizam Proširenje 'Wireless' mogućnosti . Uređaj je u skladu s potrebama koje nameće sve raširenija uporaba multimedijskih sadržaja visoke rezolucije (Multiple High-Definition IPTV-channels). ali koristi za poveznicu prema Internetu drugačiju infrastrukturu koja radi po QAM (Quadrature Amplitude Modulation) standardu prijenosa signala kojeg rabi 'kabelska digitalna televizija' prema TDMA i CDMA načelima korištenja komunikacijskih kanala u zasebnim odvojenim kanalima za preuzimanje (downstream) i predaju (upstream) podataka. U TG seriji uređaja nudi se i optička povezanost prema ISP-u. što bi u doglednoj budućnosti trebala biti ustaljena praksa glede prijenosa kvalitetnog video signala.6. SYSLOG i TFTP podrškom Mapiranje priključaka . Dobro je izabrati takav usmjernik koji u sebi ima već integrirano sklopovlje prespojnika kako bi se dobilo nekoliko Ethernet priključaka. ali srećom nisu više tako veliki niti skupi. Istina. a ako podržava bežične mogućnosti komunikacije. WPS PIN i PBC Kućište i sučelje sa stražnje strane uređaja slični su opisanom uređaju. jedan uređaj više.QoS i SLA s RADIUS/TACACS+. iako i prvi navedeni po načinu rada spada u istu skupinu kao i priključci preklopnika ali se u radu koriste različiti protokoli. Automatski prepoznaje da li je konekcija prema ISP-u ADSL ili VDSL tipa. .1. Priključak prema SOHO router/modem uređaju naziva se 'Internet' priključak a priključci integriranog preklopnika nazivaju se 'Ethernet' priključci.Osnovno konfiguriranje (management) . svakako treba da ima nadzor nad priključenim bežičnim uređajima i zaštitu od neovlaštenog priključivanja. Što uraditi ako ISP ne želi podržati rad uređaja u 'router' modu? Ili promijeniti ISP-a ili na jedan od ulaza preklopnika SOHO uređaja. WEP.Cable/DSL Router (kao Linksys WRT54GC na primjer). priključiti Ethernet-to-Ethernet usmjernik . koji radi kao modem u 'bridge' modu koristeći PPTP protokol (Point-toPointTunneling Protocol). Osim navedenih uređaja raspoloživ je i uređaj 'TWG850-4 Wireless & VoIP Cable Gateway' za priključivanje lokalne mreže preko TV-kabelske infrastrukture prema DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) specifikacijama. vrlo sličnih mogućnosti kao opisani ADSL uređaj.podrška za mapiranje porta (video) na bilo kojem RJ45 priključku Unaprijeđena sigurnost .

dok je PPPoE traži dodatnu programsku potporu (DSL client) koja je u Windows XP operativnom sustavu implementirana i omogućava pristup modemu preko klasične Ethernet kartice. ovisno o modu rada ovog uređaja. Ikone za 'Broadband' povezanost u 'router modu' nema. Tada je dovoljno 3Com mrežnu karticu.6.Kada se korisnik odluči za korištenje ADSL uređaja za pristup Internetu. Ovaj DSL client za starije operativne sustave treba instalirati. a autorizacija se vrši preko postavki upisanih u router/modem ili računalo.4 isporučiti računalu potrebne podatke. prema primjeru na narednoj slici. Ako uređaj koristi 'Router mode' pristup ISP-u ostvaruje se preko korisnickog_imena i zaporke upisanih u uređaj (ovo obično vrši i nadzire ISP). Preko ugrađenog uređaj za premošćenje prometa (bridging) i preklopnika u modemu omogućeno je istovremeno spajanje više korisnika na Internet. mora se osigurati jedan od načina PPP povezanosti (Point-to-Point Protocol) prema ISP-u. spojiti na uređaj koji će prema DHCP postavkama prema slici 7. a kao dopuna PPP protokolu glede autorizacije korisnika najčešće se koristi PPPoA (PPP over ATM) ili PPPoE (PPP over Ethernet) protokol i oba zahtijevaju autorizaciju pomoću korisnickog_imena i zaporke. Naredna slika prikazuje sadržaj /Start/~/Network Connections/ u kojem su izbori za 'Broadband' i 'LAN' povezanost kada uređaj radi u 'Bridge mode'. PPPoA sliči na klasičan dialup pristup ali bez biranja telefonskog broja i koristi se kod modema dizajniranih kao PCI ili USB uređaji. .

Postavke za TCP/IP treba da budu kao na slici 7. Da bi se omogućilo drugim korisnicima-računalima lokalne mreže pristup na Internet. Iz prethodnog poglavlja može se naslutiti da vrsta OS računala nije od značaja kako ovaj uređaj iskoristiti te se može koristiti s računalima koja imaju Microsoft Windows OS (98. na računalu na kojem se vrši autorizacija treba postaviti da omogućava prosljeđivanje prometa kako prikazuje podslika 7. 'Broadband' povezanost ostvaruje se izborom /Network Connection/~/Network Tasks/~||Create a new connection||.6. za računala u mreži nije .6.Slika 7. Jedina značajna razlika je USB upravljački program (driver) za pojedine operativne sustave.6. XP ili Vista). 2000. pri čemu se aktivira 'čarobnjak' u kojem slijedno treba izvršiti izbor |Connect to the Internet|~|Setup my connection manually|~|Connect using a brodaband connection that requires a user name and password|~|Upisati proizvoljno ime za ISP|~| Upisati korisnicko_ime i zaporku dobivenu od ISP-a|~|Omogućiti stavljanje prečice na desktop| i tada će se pojaviti ikona za 'Broadband' povezanost kao na slici 7. 98SE.3a koja ima opcije kako pokazuje slika 7.4.6. treba uspostaviti konekciju preko autorizacije s računala.3c.3** Podešavanje mreže i autorizacije Ako se pak koristi 'Bridge mode'. Mac OS X ili neki drugi operativni sustav koji omogućava IP povezanost. |Virtual Machine Network service| je dodatna opcija koju instalira besplatna programska potpora 'Microsoft Virtual PC'.3b.6. Kako 'Thomson Gateway' ima implementiranu DNS i DHCP podršku. ME.

254 (privatna C klasa). dobro je iskoristiti sve mogućnosti vatrozida.1.6. Na primjer. jer će nastati veliki trošak ako se netko neovlašteno 'prikači'. SOHO uređaju SpeedTouch 780WL. Način pristupa Web browser Svrha Konfiguracija uređaja koristeći HTTP ili HTTPS protokol i web sučelje s podrazumnom tvorničkom IP adresom 192. nije savršena. ali u potpunosti isključiti WLAN komunikaciju ako se ista ne koristi ili se rijetko koristi. da se ne navodi usmjernik. .problem podesiti mrežne postavke računala. Stoga je potrebno poznavati načine konfiguriranja uređaja. može se pristupiti na više načina s različitom svrhom kako to prikazuje tablica koja slijedi. Slika 7. Sigurnost ma kakva god bila.168. kako pokazuje naredna slika sve treba postaviti na automatsko podešavanje. preklopnik i slično jer objedinjuje podosta funkcija aktivnih mrežnih uređaja. osobito ako se usluga plaća prema ostvarenom prometu a ne prema neograničenom korištenju (flat rate).4 Podešavanje TCP/IP postavki računala Nije dobro uređaj ostaviti sa svim raspoloživim funkcijama ako se doista neće koristiti.

Navedena adresa u primjeru pripada C klasi mrežnih uređaja a davatelj Internet usluge .lan/ ili h ttps://speedtouch. Udaljeni korisnik podešavanje vrši preko web sučelja. Uređaju se pristupa uz podrazumno KORISNICKO_IME i ZAPORKU prema uputama.lan/. može je promijeniti prema svojim potrebama te se tada razlikuju od tvorničkih postavki uređaja. U postavkama uređaja tada treba omogućiti ovaj postupak i za udaljenog korisnika definirati KORISNICKO_IME i ZAPORKU. Adresa 'http://speedtouch. . Uređaju se pristupa pomoću KORISNICKOG_IMENA i ZAPORKE. Za detaljne upute o načinu korištenja CLI komandi treba konsultirati priručnik 'SpeedTouch™ CLI Reference Guide' dostupan na Internetu.1.ISP (Internet Service Provider ). Navedeni podaci po potrebi mogu se izmjeniti. Detaljno podešavanje uređaja korištenjem TELNET (ili slične) programske potpore. s korištenjem postavljene IP adrese uređaja.lan/cgi/b/ic/connect/success/' omogućava da se iz lokalne mreže. izvrši ponovno uključivanje uređaja bez gubitka konfiguracijskih postavki (RESET). njenim upisivanjem u Internet pregled. koristeći se IP adresom uređaja tijekom komunikacije s uređajem. ili za nadopunu postojećih postavki. Dozvola udaljenom korisniku da može izvršiti konfiguraciju uređaja. a služi za spremanje zaštitne kopije postavki uređaja u neku datoteku ili za vraćanje iste na uređaj. Servis OS koji se koristi kroz 'Command Prompt' (Windows XP).254/ ili https://192.168.pristupa se preko http ili https protokola navodeći u adresnoj liniji web preglednika IP adresu uređaja ili njegovo ime koje je upisano u njegovu DNS tablicu. http://192. Po uspostavi FTP sesije mogu se po potrebi izvršiti CLI komande.168.254/ili http://speedtouch. kao ISKON ili AMIS na primjer. CLI (Command Line Interfa ce) FTP (File Transfer Protocol) Remote Assistance WEB sučelje .Ako se IP adresa uređaja promijeni treba koristiti novu upisanu IP adresu.1.

Na prvoj podslici slike 7.254' u prozoru 'Command Prompt'.6.168. koja je u stvarnosti nastavak prve prikazane podslike. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta. Raspoložive su dvije telefonske linije (VoIP). Podcrtani nazivi ukazuju da su to spojnice prema narednim konfiguracijskim stranicama. Pri vrhu prikaza vidi se da je trenutni korisnik koji koristi web sučelje 'Administrator'. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz LAN okruženja (lokalna SOHO mreža).5b. da USB komunikacije nije iskorištena i da je na preklopnik spojeno jedno računalo pod imenom 'msi'.6. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz WAN okruženja (ISP-ova mreža). i ne može mijenjati postavke autorizacije prema ISP-u. Za razliku od uobičajenog poimanja korisnika 'Administrator'.Slika** 7. Druga podslika 7. pokazuje da je bežična mreža trenutno isključena. kod ovog uređaja navedeni korisnik nema najveće ovlasti u radu s uređajem. Prethodna slika prikazuje uobičajeno sučelje koje se nudi korisniku 'Administrator'.1. Administrator . Mogući korisnici prema definiciji operativnog sustava uređaja su: Korisnik root SuperUser TechnicalSupport Ovlasti Glavni korisnički račun bez ikakvih iznimki ili ograničenja.5 Početno web sučelje za konfiguriranje uređaja Do imena upisanog u DNS može se doći komandom 'nslookup 192.5a vidi se da su ostvarene sve tri mrežne povezanosti koje uređaj omogućava (broadband connection).6.

Korisnik koji ima potpuni GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja. korištenje SSH (Secure SHell) programske potpore za jednu i drugu uslugu jer je tada cijeli promet kriptiran. kao ISKON. connection info. uobičajeno uređaj daje u najam. bez potrebe temeljitog znanja 'Administratora' o uređaju. Ono što je dozvoljeno posve je dovoljno za učinkovito upravljanje lokalnom SOHO mrežom. uz kratak dogovor između ovlaštenog servisera i ISP-a. Navedeno znači da se neće moći iskoristiti sve mogućnosti opisane u PDF priručniku uređaja već samo ono što je korisniku dao ISP. Kako je većina korisnika uglavnom aljkava ISP-u je navedeno jedini način da zaštiti i sebe i njih. firewall list. komande koje se zadaju utipkavanjem ključnih riječi kao na primjer : adsl info. FTP. Kada se uređaj uključi. a to je više nego dovoljno.LAN_Admin Poweruser WAN_Admin User Guest Korisnik koji može upravljati samo s LAN servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta. ISP. a osobito Telnet komunikacija u svijetu mreža uobičajeno je zabranjena a dozvoljava se. Telnet i FTP omogućavaju uporabu CLI (Command Line Inteface). Iz tvorničkog priručnika uređaja vidljivo je moguća Telnet i FTP komunikacije s uređajem što je iz sigurnosnih razloga od strane ISP-a onemogućeno. . dodati korisnika 'Guest' i slično. sav promet se automatski podesi i nema potrebe od strane korisnika za nekim posebnim intervencijama kod uobičajene uporabe mreže koja podrazumijeva korištenje WWW. e-mail i VoIP usluge. Kada je računalo priključeno za 'Thomson Gateway' iz komandnog prozora mogu se očitati postavke mrežne komunikacije poznatom komandom IPConfig /ALL. Telnet ili FTP konekciju. te još mnoštvo drugih s kojima se može fino 'uštimati' uređaj. ako je potrebno. Korisnik bez ikakvih ovlasti. Može nadzirati WAN postavke bilo otkuda. ISP uglavnom daje na raspolaganje korisnika 'Administrator' kojemu se opet mogu nametnuti nekakve restrikcije. što je za korisnika povoljno jer ne mora voditi brigu o njegovoj opravci ili zamijeni niti održavanju. tako da ne može na primjer izvršiti dogradnju programske potpore. Korisnik koji ima GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja i samo za pregled.

bolje je njihovim računalima dodijeliti STATIČKE IP adrese. pripadne mu subnet maske. riječ je o Windows XP operativnom sustavu i njegovom 'Command Prompt' prozoru. ali se aktivira osobitost|Always use the same address:| u .3 i pročitajte poglavlje o DOS-u. Razlika se pravi u slučajevima gdje je to potrebno.6 Očitavanje mrežnih postavki u 'router modu' i 'bridge modu' rada Naravno. Za jedan knjigovodstveni servis. Navedeno je namjerno napravljeno da upozori čitatelja da Windows XP prepoznaje komande pisane i velikim i malim slovima i da tu ne pravi razliku. U tekstu je komanda napisana izmiješanim velikim i malim slovima a u primjeru na slici prikazana je malim slovima. Prikaz u komandnom prozoru ukazuje da je omogućen DHCP servis iz čega slijedi auto-konfiguracija. A što znači mala crta nakon 'C:\>' sa slike? Ako niste sigurni pogledajte sliku 4. prilikom definicije zaporke na primjer. što ovaj uređaj omogućava.Slika* 7. podrazumni gateway IP adresa. Navedeno je prihvatljivo rješenje ako se ne moraju razmjenjivati podaci između računala. odnosno automatska dodjela IP adrese računalu. istina preko DHCP servisa.3.6. gdje će moguće jedno računalo nuditi ostalim računalima u mreži nekakvu bazu podataka. te adresa DHCP i DNS servera (Thomson Gateway) te vrijeme uporabe proslijeđenih postavki adresa računalu.

6. jako korisno da sva računala imaju uvijek nepromijenjenu IP adresu.6b je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'bridge modu'. a u drugom slučaju definiraju se u postavkama 'broadband' mrežne povezanosti u konfiguraciji računala pri čemu se mrežni uređaj ponaša slično modemu. U vrhu prikaza uvijek se nalazi raspoloživi izbornik u vidu mogućih spojnica od kojih trenutno izabrani prikaz nije podcrtan.Podešavanje aplikacija Već je ranije navedeno da je za lokalnu mrežu u kojoj računala stalno razmjenjuju podatke.5.6.5. Kada se sva računala u mreži spoje njihov popis vidljiv je u izboru {Home network}~{Devices} kako pokazuje naredna slika.4.4. Rezultat prethodnog izbora je {Overview} prikaz koji sadrži popis svih pronađenih uređaja.4. .6a je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'router modu'. a konfiguracija sa slike 7. kao na primjer mali knjigovodstveni servis u kojemu aplikacije rade po načelima korisnik-poslužitelj arhitekturi. postavke uređaja za unutarnji promet podešavaju se prema pravilima za privatnu C klasu mreže. Dodjelu IP adrese i mrežne maske i ostalih IP postavki nadzire DHCP servis te se ne može dogoditi da dva računala imaju istu adresu. ali treba voditi računa o imenima računala i radnoj grupi kako je opisano u poglavlju 4. 7. U prvom slučaju postavke glede autentikacije upisane su u 'router' . a kako nisu bitni za unutarnji promet. Kako u oba moda rada uređaja vanjske parametre mreže nadzire ISP. Prilikom povezivanja dva ili više računala u lokalnu mrežu treba poštivati načela opisana u poglavlju 4.6.mrežni uređaj.konfiguraciji priključenog računala. Konfiguracija sa slike 7.2. SpeedTouch 780i WL .4 ili 4.

168. a ne ime koje je uređaj 'pročitao' s računala. ili nešto drugo). Izborom |Applay| upisuju se odabrane postavke i automatski slijedi prikaz {Overview}.7 Popis uređaja koje je 'Thomson Gateway' prepoznao U popisu je prikazan uređaj 'dsldevice'. Može se odabrati novo ime za prikaz u popisu.111. Slijedi 'click' na spojnicu-ime računala (msi) kako bi se dobio prikaz koji daje pregled {Overview} postavki za računalo.6. Mass storage device. Osim izbora prikazanog u vrhu u zaglavlju popisa slijede raspoložive akcija pod nazivom {Pick a task. Popis raspoloživ akcija nije uvijek isti i prilagođen je trenutnom prikazu. dva generička (ugrađena) uređaja..Slika* 7.}. a da bi se stanje u prikazanom pregledu promijenilo treba odabrati {Configure} te se za 'msi' računalo dobije prikaz na podslici gornje slike. koji nije ništa drugo do 'Thomson Gateway' i pripadna mu pristupna (gateway) IP adresa. te treba definirati od ponuđenih izbora kojem tipu uređaja računalo pripada (Desktop Computer.1. U izboru |Always use the same address:| treba postaviti 'kvačicu' kako bi se omogućilo da prilikom uključivanja računalo uvijek dobije istu IP adresu. te pronađeno računalo kojemu je ime 'msi' a spojeno je na Ethernet port broj 3 i kojemu je DHCP dodijelio IP adresu 192. Na ovaj način računalu je omogućeno da nakon isteka vremena ..

Raspoložive akcije za navedeno su: • Pick a task.. o Assign a game or application to a local network device o Create a new game or application o Modify a game or application Odabirom {Create a new game or application} dobije se izbor kojemu je dio prikazan na slici koja slijedi. jedno pravilo za jedno računalo.'posudbe' IP adrese (Lease Obtained . Slika 7. Kako se radi o definiciji radnih TCP/IP port-ova igre-aplikacije te njihovom prevođenju u lokanu mrežu (privatna mreža ima NAT) prethodno treba utvrditi koje port-ove koristi igra kod poslužitelja i u koje port-ove će ih NAT prevesti ili će se proslijediti bez prevođenja. Odabir |Add| omogućava upis jednog port-a (gornji i donji broj su isti) ili raspona port-ova koji poslužitelj koristi kako prikazuje naredna slika. Ako računalo mora kontaktirati poslužitelj van lokalne mreže u svrhu obostrane razmjene podatka.. . prikladno je u odabiru imena navesti ime igre i ime računala kao bi se isto pravilo moglo primijeniti na drugo računalo bilo novom kreacijom ili kopiranje već upisanog pravila..}~{Create a new game or application} kako bi se dobila mogućnost definiranja postavki za igru ili aplikaciju.Lease Expires) prilikom slijedećeg i narednih uključivanja dobije istu IP adresu. kao što je to slučaj s mrežnim igrama.8 Početak kreiranja pravila za IGRU-APLIKACIJU Kako prilikom konfiguracije 'Thomson Gateway' vrijedi da se jedno pravilo dodjeljuje jednom računalu. Dakle.6. tada se ova osobitost podešava izborom {Toolbox}~{Game & Application Sharing} te potom {Pick a task..

Slika** 7.6.9 Definiranje raspona port-ova koje NAT treba podržati

Na primjeru prema gornjoj slici odabran je raspon od 4100-4300 kako bi se osigurao pristup preko porta 4242 i njemu okolnih, za bilo koji protokol bez prevođenja vrijednosti port-a u novu vrijednost. Slika 7.6.9c daje primjer kada je potrebno prevođenje raspona port-ova posebno za TCP i posebno za UDP protokol u jednu vrijednost. Prilikom odabira |Add| prihvaćaju se upisane postavke i otvara mogućnost dodavanja narednih za istu IGRU, kao što je prikazano u podslici prethodne slike. Umjesto izbora |Any|, koji podrazumijeva TCP i UDP protokol za isti raspon port-ova, dobro je definirati posebno raspon za TCP protokol a posebno raspon za UDP protokol bez obzira jesu li port-ovi u istom rasponu ili ne. Uređaju se na taj način olakšava 'snalaženje'. Ako poslužitelj s kojim računalo komunicira ne mijenja radne port-ove može se definirati samo jedan port prilikom dodavanja protokola i port-ova u pravilo. Ako se ne želi dodavati nova pravila treba odabrati {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device} da se upisane postavke IGRE prihvate i dodjele računalu. Za veće definirana pravila, njihovo brisanje iz popisa omogućava izbor |Unassign| te

potom |Delete| koji se dobiju prilikom korištenja već spomenutog prikaza u izboru {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device}. Malo je nespretno odvojen dio za kreiranje i brisanje pravila i dodavanja i oduzimanja računala pravilima.

Slika* 7.6.10 Dodjela pravila određenom računalu

Po prihvaćanju upisanih postavki otvara se novi prikaz u kojem treba označiti |Use UPnP:|, ako to aplikacija zahtijeva, te u ponuđenim izbornim formama odabrati kojem računalu dodijeliti kreirane postavke i izvršit |Add|. Kad

se postavke upišu, kako to prikazuje podslika, moguće je s |Edit| promijeniti uređaj kojem postavke pripadaju ili se s |Unassign| vratiti na ponovni odabir pravila i uređaja. Izbor |Apply| zapisuje odabrano pravilo-uređaj. Za isti uređaj može se dodati još pravila kao što podslika prikazuje. Već upisane postavke treba negdje i sagledati. To omogućava izbor {Pick a task...}~{Modify a game or application}, te slijedi naredni prikaz.

Slika* 7.6.11 Popis pravila i računala kojima pipadaju

Ako se s izborom {Unassign}, prikazanom na jednoj od prethodnih slika, izbriše kreirani par IGRA-RAČUNALO, po izboru {Pick a task...}~{Modify a game or application} dobije se prikaz s gornje podslike, gdje se izborom {Edit} može ponovo doći u {Pick a task...} ponudu za pridruživanje pravila računalu. Ako se drugom računalu želi dodijeliti ista pravila izborom {Pick a task...}~{Create a new game or application}, slično slici 7.6.8 nudi se dodatna mogućnost |Clone Existing Game or Application| kako bi se izbjegao novi postupni unos. Zadavanje imena pravila prema primjeru (IGRA - msi) nije dobro zbog razmaka između znakova što nije od velikog značaja kad je u pitanju jedno računalo. Ali ako se želi pravilo klonirati za više računala u mreži, bolje je pravila nazvati prema slijedećem; IGRA_PC1, IGRA_PC2 ... umjesto IGRA PC1, IGRA - PC2 ... , jer će u protivnom doći do sukobljavanja pravila. Također se prema slici 7.6.9c može definirati da se raspon portova usmjerava na jedan 'radni' port aplikacije. Prilikom kreiranja pravila treba voditi računa da uporabljeni port već ne koristi neka druga aplikacija. Ako je sve navedeno napravljeno prema naputku izvadak iz LOG zapisa za jednu od aplikacija izgledao bi ovako:
08.09.06 01:01:05: Opened port 4242 (TCP) in the internal WinXP firewall for this session 08.09.06 01:01:05: Opened port 4272 (UDP) in the internal WinXP firewall for this session : : 08.09.06 01:01:09: SSE optimizations active

08.09.06 08.09.06 08.09.06 08.09.06 : : 08.09.06

01:01:09: 01:01:09: 01:01:10: 01:01:10:

Connecting Connecting to ... Connected to ... , sending loginrequest Connection established on: XXXXXServer

01:01:10: New clientid is 0123456789

Lijepo se vidi kako je ispravno prihvaćena komunikacija za port-ove 4242 (TCP) i 4272 (UDP), te uspostavljena komunikacija s pripadnim poslužiteljem. Naravno, željenu aplikaciju najprije treba propustiti kroz Windows XP FIREWALL. Sve navedeno je samo mali dio od ukupnih mogućnosti podešavanja 'Thomson gateway' uređaja i predstavlja jedan primjer osposobljavanja uređaja da omogući IGRI besprijekornu komunikaciju s njenim poslužiteljem negdje u svijetu. Za sve dodatne mogućnosti RTFM. Velika pomoć korisniku je sjedište PortForward, koje sadrži gotove 'recepte' i upute za podešavanje mnoštva uređaja za različite vrste aplikacija, od 'eMule', 'Shareaza', 'uTorrent' pa do mnoštva mrežnih igara kao 'Warcraft'. Jedna značajna opaska glede konfiguracije uređaja. Izbor 'Restart' sa slike 7.6.5c ukomponiran u programsku potporu uređaja ima zadaću ponovne inicijalizacije komunikacije bez brisanja upisanih konfiguracijskih promjena od strane korisnika, dok je izbor 'Reset' sa slike 7.6.2b sklopovska ponovna inicijalizacija uređaja na način da se nanovo učitavaju tvorničke postavke, brišu se sve korisnikove konfiguracijske postavke i vrši inicijalizacija komunikacije na način da se početni konfiguracijski parametri 'povuku' od DSLAM-a. To znači da će priključena računala preko DHCP usluge moguće dobiti novu IP adresu i sva pravila glede postavki za igre koja se pri tome brišu treba za svako računalo definirati iznova. Nestanak struje, u koliko uređaj nije spojen na UPS, ima 'Restart' učinak; ne gube se konfiguracijske postavke korisnika.

SAŽETAK: Prilikom uključivanja uređaja, potrebno mu je par minuta da uspostavi DSL sinkronizaciju, te je stoga dobro da ovaj uređaj bude neprekidno uključen te da se napaja preko UPS-a, tim više ako telefon mora biti neprekidno raspoloživ. Potrošnja električne energije je zanemariva, a osigurava se stalna povezanost s davateljem usluga (ISP-om), kao što su ISKON, AMIS ili neki drugi. Ako davatelj usluga ne nudi VoIP (Voice over IP), odnosno uređaj koji ima Voice IAD (Voice Integrated Access Device) sklopove za prihvat analognog telefonskog signala,

potrebno je postaviti razdjelnik (splitter) koji će odvojiti klasični telefonski analogni promet od ADSL prometa 'Thomson Gateway' uređaja. Razdjelnici nisu istih osobina za sve davatelje PTT usluga u različitim državama zbog različitih standarda koji se koriste, te treba paziti za koje tržište, odnosno standarde se postavlja razdjelnik. Korisnik u osnovi o tome ne mora voditi brigu jer o tipu razdjelnika vodi brigu ISP. Doba modemske komunikacije je prošlo. Rabe je još jedino korisnici koji nemaju nekih većih zahtijeva osim usluge elektroničke pošte, ili neke slične kratke i povremene usluge. Za sve ostale vidove komunikacije, modemska komunikacija je prespora i skupa. Za modernog 'školarca' to sigurno nije dostatno. Stoga je 'Thomson Gateway' vrlo prihvatljivo rješenje i za kuću bilo da se od ISP-a uzme usluga plaćanja prema:
o

o

Ostvarenom prometu - usluga veće propusne moći i određene količine 'bonus' prometa u okviru pretplate. Sav promet preko 'bonusa' dodatno se plaća. Neprekidno prema brzini komunikacije (flatrate) - usluga nešto skuplja od prethodne ali bez ograničenja prometa. Obično je manje propusne moći u odnosu na prethodno navedenu uslugu.

Koji tip usluge i kolike propusne moći za prijenos podataka izabrati ovisi o afinitetima korisnika. Koristiti VLAN bez aktivne mrežne opreme koja ga podržava baš i nema mnogo smisla. Ako se u računalima povezanim za 'Thomson Gateway' koristi mrežna kartica koja podržava VLAN (IEEE 802.1Q protokol) onda se može koristiti ova osobitost, ali četiri računala svako u svojoj mreži baš i nije svrha ugrađenog preklopnika. Veći smisao je uz NAT koristiti VLAN prema aktivnoj mrežnoj opremi u svrhu opsluživanja više desetaka računala. Možda bi u tom smisli bilo bolje da ugrađeni preklopnik ima veću propusnu moć glede učinkovitije okosnice (backobone) ako bi dva porta preklopnika bila u istom VLAN-u. No ako će svaki od ugrađenih port-ova opsluživati zasebnu mrežu u posebnom VLAN-u za koju je spojena aktivna mrežna oprema koja podržava VLAN, i port ima isključivu namjenu da omogući povremeni pristup Internetu, implementirane mogućnosti uređaja posve su dovoljne. Da bi se sve navedene mogućnosti 'Thomson Gateway' u potpunosti iskoristile potrebno je da korisnik nad njim ima potpuni nadzor, a što mu se može uskratiti od strane ISP-a iz ranije navedenih razloga.
7.7. ZARADA NA INTERNETU

7.7.1. Google Webmaster Tools, Google Analytics | 7.7.2. Google AdSense, Google AdWords

Što se može raditi? o o o o Kao suradnik izvršavati zadaće koje definira oglašivač Kao dio marketinga učestvovati u oglašavanju Oglašavati i prodavati svoje proizvode ili usluge Oglašavati i prodavati tuđe proizvode ili usluge . Google. No naobrazba ne garantira uspjeh. odmah je dopadljiv i pamti se. Amazon. Oglašavanje je ključni element ako se cilj predoči kao publika. eBay i drugi. Internet je medij budućnosti. U osnovi ova 'tvrtka' djeluje na osnovu slijedećih elementa: o o o o Obrazovanje Oglašavanje Mrežni marketing Varanje ?!? Obrazovanje je 'vrijednost' koja kao alat uzdiže znanje. radija. Internet zarada je stvarnost. ali je važna da se mogu kvalitetno rasporediti čimbenici kako bi se ostvarila 'dobitna kombinacija' koja će omogućiti uspjeh. novina i drugih sličnih medija. u većoj ili manjoj mjeri. Mrežni marketing je koordinirani rad distributera ili suradnika koji uhodanim sistemom dovode usluge i proizvode do ciljanog korisnika. Sve poduzetnije firme okreću se Internetu i svakodnevno ažuriraju svoje web-stranice. Nastoje ugrabiti sto veći dio Internet-kolača kao Yahoo. Ono što one pružaju je da se na neki način postane njihov suradnik u bilo kojem obliku. ali je to ništa prema učinku koji može ostvariti interaktivni medij na koji se spaja preko milijardu ljudi na dan. Ništa se ne postiže neradom i odmah. Mrežni marketing može se definirati kao djelatnost skupine ljudi koja se povezuje s ostalim ljudima u svrhu razvoja posla. A uspjeh je strpljiv i ustrajan napredak sazdan od niza malih koraka. po načelu funkcioniranja 'Ne želim raditi ono što ne volim'. AllTheWeb.Zarada na Internetu može se promatrati kao djelatnost tvrtke s neograničenom slobodom u izboru načina. vremena i prostora djelatnosti (free enterprise). što je neosporno potrebno za komunikaciju sa strancima. poznavanje stranih jezika na primjer. Planiranje oglašavanja i njegova kvaliteta nužno je za uspješnost. Svaki medij sve veći dio profita ostvaruje reklamom preko televizije. Dobar oglas je poput slatkog kolača. Pojedinac u samostalnom djelovanju ne može učiniti mnogo ali može dovoljno. Internet danas stvara novac.

Osim toga raspoloživi diskovni prostor je mali i bitno je ograničena mjesečna kvota za količinu prometa. što posjetitelji vrlo rijetko gledaju.a.com'. Što više čitatelja gleda stranice sjedišta veća je mogućnost zarade. Zarada se ostvaruje prema broju poslanih poruka (rjeđe) ili prema broju izvršenih očekivanih aktivnosti primatelja poruke (uobičajeno). njihov pandan na engleskom. ne budite lijeni kao ja. .tip/~korisničko_ime/') Stranice kao poddomena u sastavu poslužitelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www. što doprinosi odbojnosti. Dakle. francuskom i još kojem jeziku je podrazuman (o. Drugo rješenje obično jeftinija ili besplatna usluga davatelja poslužiteljskog prostora s nešto većim diskovnim i prometnim resursima od prethodno navedenog rješenja. odnosno količinu preuzetih ili postavljenih podataka.com' pa će vaša adresa biti 'odabrani_slobodan_naziv. No napraviti sadržajno male ali jako posječene stranice je umijeće. Ostale tri navedene solucije podrazumijevaju izradu vlastitih Internet sadržaja.domena.domena.tip/') • • Prvo rješenje nije dobro jer pretražitelji ove stranice nisko rangiraju te se prilikom prikaza rezultata pretraživanja. odnosno treba se usmjeriti na veliko tržište kao SAD. Tako na primjer firma WMD nudi besplatni hosting u domeni 'izhr.com). Ovo rješenje je efektno u koliko broj web-stranica nije velik i ako se ne troše veliki resursi glede prometa.tip/') Stranica je na zakupljenom poslužitelju i zakupljenoj domeni (adresa je tipa 'http://www. ugledajte se na primjer na www. nudi usluga od reklame i oglašavanja do prodaje. Kako ostvariti dobru posječenost? Tu osim kvalitete i vrste ponude sadržaja sjedišta vrijedi zakonitost velikih brojeva i statistika.domena.Prva od navedenih stavki može značiti na primjer slanje e-mail poruka određenog sadržaja na popise koje daje oglašivač. Gdje postaviti web-sadržaje? Za navedeno ima više rješenja: • Stranice u sastavu poslužitelja davatelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www. odnosno koje ima lijepe i efektne stranice na kojima ječitateljima interesantan sadržaj te se putem tih sadržaja ili izravno na dijelu sjedišta s namjenskim web-stranicama. stranice sjedišta nalaze se vrlo daleko od prvih tridesetak prikazanih sjedišta.poddomena. Krivo odabrano ili raspoloživo korisničko_ime zna biti teško za pamćenje.izhr. Bez vlastitih Internet stranica s temom koja ima nešto za ponuditi čitatelju i koje su ugodne očima posjetitelja zarada će se vrlo teško ili nikako ostvariti. Najbolji i najsigurniji način zarade je upravo zarada putem vlastitih webstranica na sjedištu (web-site) koje se dobro posjećuje.periodni. Treba odabrati firmu koja nudi ime domene koje je jednostavno i koje se lako pamti. ako se izuzmu pornografski sadržaji. ma kako korisni sadržaji bili na hrvatskom jeziku.

ali za vrlo velike pare. Za naše prostore dobro je obratiti se nekoj od firmi kao WMD (koji nudi i besplatni web-hosting) ili Avalon ili nekoj sličnoj.1* Zgrada i unutrašnjost tvrtke za web-hosting (datacentar) Slika pokazuje da davanje usluga najma poslužitelja i nije bezazlen posao. imaju razmještene na više zemljopisno 'razbacanih' mjesta međusobno povezanih s vrlo brzim vezama i u konačnici spojnih prema nekom davatelju 'priključka' na internet.7. druga tvrtkama koje će zakupiti resurse i potom ih nuditi drugima. Ovakve objekte. poduzetničku i osobnu uslugu. no ovu posljednju uslugu uglavnom pružaju samo preko posrednika. . nego zakup kod nekog tko upravo tu uslugu nudi (web-hosting). Slika 7. a treća je ponuda pojedinačnim korisnicima. Prva je namijenjena velikim firmama.Zakupljeni poslužitelj je najbolje rješenje. U Hrvatskoj navedenu uslugu pružaju T-Com i Iskon i možda još koji davatelj Internet usluga. To nije poslužitelj kod nekoga u stanu jer bi troškovi povezivanja za internet uz pristojan promet bili enormni. bilo izravnim kontaktom s njima ili preko posrednika u Hrvatskoj. firme koje se s navedenim bave (kao 'The Planet' sa slike). a koje su u osnovi zakupile resurse u jednoj od zgrada kako pokazuje naredna slika. Bolje rješenje je zakupiti prostor i domene kod upravo za to ustanovljenih firmi diljem Amerike ili Europe koje pružaju korporacijsku.

Stranice tipa 'u izradi'. U odnosu na prošli decenij poštovat će ih u sve većoj mjeri kako bi ostali konkurentni. Kad se riješi domena i zakupi diskovni prostor kao i raspoloživa propusnost (bandwith). Uporabljivost . Za domenu treba izabrati neko slobodno zvučno i prepoznatljivo ime (koje ni ne mora nešto suvislo značiti) i dobro je uzeti .COM vrstu domene jer kod pretraživača najviše kotiraju. može se pristupiti realizaciji jednog od navedenih vidova zarađivanja. Sadržaj koji postoji treba biti kvalitetan i redovito održavan u smislu pravovremenog ažuriranja u skladu s interesima korisnika. dakle neće se ponovo vratiti što nije cilj. ili rodbini negdje u svijetu ako drugačije nije moguće. Preko neke od firmi zakupi se potreban početni diskovni prostor i vrsta poslužitelja i odabere ime za domenu koje se iznajmljuje i plaća preko zakupa. koje sliče na prostore koje ima NASA ili NORAD (koristite Google?). Dizajnu i osvježavanju izgleda stranica treba posvetiti dužnu pažnju. Nije preporučljivo u naziv domene stavljati znakove kao '-' ili '_' i slične. Treba nositelja programa kontaktirati putem e-pošte te se informirati barem o načinu slanja čekova u Hrvatsku. CSS i slične standarde glede dosljednog prikazivanja sadržaja u preglednicima.Osim dobrog dizajna stranice moraju biti kvalitetno povezane pravilnom uporabom izbornika s razumljivom i lako prepoznatljivom shemom njihovog međusobnog povezivanja. Naziv domene mora biti takav da ga sugovornik može lako izgovoriti i da ga može lako zapamtiti ma što god taj naziv značio. Sadržaj . Postupak traži vrijeme i pažnju na isti način kao i prva stavka. opisa i ključnih riječi prema svom sadržaju.No ono što se s prikazanih slika ne vidi su impresivne nadzorne sobe. nema svrhe ni sama stranica. od sadržaja zaglavlja do samog sadržaja stranica. Elementi koji čine dobro sjedište mogu se svrstati u pet kategorija:     Standardi . Nije dobro uključiti se u sve navedene ponuđene programe zarade koje se mogu pronaći na Internetu nasumice. Osim toga tražilica kao 'Google' takva će sjedišta sankcionirati neuvrštavanjem u indeks. Poštivanje standarda preduvjet je da dizajnirana stranica u svim preglednicima izgleda slično uz zanemarive razlike. prilagođeni na način da je tražilicama 'lakše' razabrati što se na stranici nalazi. Preko Interneta treba pronaći i proučiti sve davatelje usluga za bilo koju vrstu oglašavanja i zarade. . Optimizacija .Ako sadržaja nema. bez obzira što svi preglednici ne poštuju standarde u potpunosti. Svaka stranica traži zasebnu optimizaciju naslova. S kompliciranih stranica čitatelj će brzo otići i zapamtiti ih kao nepristupačne. dizel generatori i ogromni UPS uređaji i 'ostalo'.Stranice moraju zadovoljiti sve HTML. Većina davatelja ovih usluga na svojim stranicama imaju mehanizam s kojim se može ispitati da li je željeni naziv domene već zauzet. 'uskoro' i slično treba izbjegavati.Podrazumijeva da su svi sadržaji stranica. Ako ne odgovore u roku od 2-3 dana neozbiljni su i od takvih treba bježati.

No to je već van domene hobija. Ali učlaniti će se i posjetitelji vaših web-stranica preko reklame na koju će kliknuti.Plaćanje po učlanjenju.Iako komunikacije omogućavaju sve veće brzine. Koliko vrijedi svaki klik zavisi od sponzora. obično od 1-25 centi po kliku. Moguće i početku i hoće. kao Microsoft. osoba koja se razumije u računala i programiranje. Modeli zarade na Internetu različiti su ali se mogu svrstati u slijedeće osnovne kategorije: • • • CPA (cost per action) . bez vlastitog sjedišta s dobrom tematikom koja ima što ponuditi. može se javiti nekoj od njih i započeti ozbiljan posao. ali tražilice kad prepoznaju takve sadržaje ubrzo ih rangiraju vrlo nisko. zvanju i znanju. Postoje web-stranice na kojima firme prodaju od igle do lokomotive. Dakle.Fiksna cijena za unaprijed definiranu akciju kao što je registracija programa. Kao računalni guru ili profesionalac. Svaki put kada se to dogodi slijedi zarada slična . zarada će se vrlo teško ostvariti.Plaćanje po kliku. CPC / PPC (cost per click / pay per click) . i slično. Učlanjenje je obično besplatno. treba voditi računa da je stranica tematski cjelovita i bez obzira na veličini sadržaja da se učitava kod korisnika u prihvatljivom vremenu. Web-sadržaje najbolje je dati na izradu i održavanje profesionalcima. Brzina . Problem može nastati bez vaše krivnje ako većina posjetitelja dolaze iz NAT-om zaštićenog okruženja kada svi posjetitelji imaju istu izlaznu IP adresu. mnogo veću zaradu može se ostvariti i potpuno profesionalno radeći za 'Brand name' firme. i koje će se posjećivati barem 500 puta dnevno. Što je više slika ili video prezentacija u toliko mora biti manje opisnog teksta. narudžba brošura. Autor ovih redaka opisano radi sam pa se može procijeniti koliko si je truda dao da zadovolji navedene uvijete. Svaki put kada neko od posjetitelja klikne na reklamu koja se nalazi na web-stranicama slijedi zarada. Možda će netko promisliti da će ××× sadržaji donijeti veću posjećenost. Sve ovisi o volji. Istinita i razumljiva korespondencija s davateljem usluge oglašavanja rješava ovaj problem. Ovo može biti vrlo dobar način zarade! Ne klikajte sami na reklame na vlastitim stranicama jer će vas ubrzo 'eliminirati' pošto njihov program nadzora prati i bilježe sve IP adrese odakle klik potiče. Ako su pak slike i video sadržaji 'veliki' bolje ih je predočiti i opisati malom sličicom i ponuditi mehanizam za preuzimanje. ugodnog za pregledavanje. Katalog proizvoda i cjenik je jedan od takvih primjera. Osim na navedeni način. Ovo je moguće postići ako sjedište ima barem englesku verziju sadržaja. Google i slične (preko svojih stranica neprestano traže kadrove). CPL / PPL (cost per lead / pay per lead) . Da bi neko nešto kupio potrebno je učlaniti se ali ne i nužno kupiti.

vlastiti 'online' dućan s tuđim proizvodima bez ikakvog ili malog ulaganja za poslužitelj web-stranica u nekoj od navedenih verzija. Nije dobro sve novčane resurse usmjeriti prema samo jednom i možda nesigurnom izvoru. uz koliko truda i na koji način želite tu zaradu ostvariti. Dovoljno je samo da se stranica s reklamom negdje u svijetu učita. Dobar i 'čist' vid zarade jer se ne prati klikanje preko IP adrese. svaki posao može propasti. CPS (cost per sale / pay per sale) . Postoje još brojni drugi načini zarade. Potrebno je postaviti oglase na stranice i nema obveze klika na njih. No jedno je sigurno. bježite od igara na sreću i kladionica. što omogućava da se može odabrati najprihvatljiviji model koji način ostvariti zaradu. Dobar način sponzoriranja. Na primjer preko interneta se prodaju CD/DVD mediji ili iznajmljuju apartmani. Plaća se do par dolara po 1000 prikazanih reklama. Današnja sve jeftinija ADSL tehnologija i najam poslužitelja ne traži velika ulaganja i sami morate odlučiti u koliko vremena. izraženo u postocima realiziranih klikova prema broju objavljivanja oglasa na vašim web-stranicama. Fiksna cijena po svakom posjetitelju koji obavi kupnju. što praktički znači da umoljavate gledatelja vaših stranica da financijski potpomogne stranice koje gleda u iznosu koji želi. Jedna od takvih firmi je earn2gether (objedinjuje više projekata od kojih je jedan Matriclix) koja članu . Internet je veliko tržište. Treba još spomenuti nestandardne mehanizme kao 'PAYPAL'. Ne postoji 100% sigurna Internet zarada niti posao.Prosječni broj CTa (klik na oglas) na 100 ili 1000 impresija (pojavljivanja oglasa). CPM .CTR / CPM (click through rate / cost per mille) . od jednostavnog postavljanja oglasa neke firme na sjedište.Neke poznate i manje poznate tražilice plaćaju određeni iznos za traženje pojmova na lokalnoj tražilici postavljenoj na vlastitom sjedištu ali povezanom za njih (kao Google AdSense i drugi). u kojem je velika konkurencija i raznolikost ponuda poslovanja. na temelju čega se ostvaruje zarada.cost per transaction / producer price index) . ili mehanizam DONACIJA. No treba biti pažljiv. slično ponudi prikazanoj za 'VirtuaGirl' na stranicama šaljivog informatičkog rječnika.Plaćanje za 1000 oglasa prikazanih na vašim web-stranicama. CTR . sve je moguće. Načini zarade preko Interneta vrlo su raznoliki. pa do recenzija stranica. Ako posjetitelj kupi CD/DVD ili iznajmi apartman ili slično preko njihovih webstranica slijedi provizija od prodaje.Zarada od prodaje (affiliate mehanizam). Dakle.CPT / PPI (cost per mile . ali se prati ponavljanje IP adresa.• • • • prethodnoj. što u velikoj mjeri ovisi o vašoj snalažljivosti ali i VIP-u i NaVIP-u u našim prostorima. što može jako dobro funkcionirati u sredinama poput SAD prema zakonitostima o velikim brojevima. ali bitno je imati izuzetno posječeno web-sjedište kako bi zarada bila zadovoljavajuća i na vrijeme plaćena. Ne gledajte neprekidno vlastite stranice. Postavite njihove oglase na vaše web-stranice. PPS (pay per search) . Svaki put kad neki vas posjetitelj klikne na njihovu reklamu preusmjeri se automatski na njihove stranice. Rizik postoji.

što ozbiljnih i što neozbiljnih ima prilično. . Da bi se 'earn2gether' uvjerio da je zadaća odrađena mora se odgovoriti na pitanje koje ide uz svaku zadaću. Kao i uvijek treba poštivati pravila koja su propisana. Glede zarade preko Interneta korisno je biti član bilo kakve zajednice. ili prema ostvarenim pravima. koja se pojavljuje u Internet pregledniku. na računalo treba instalirati traku s njihovim alatima (ikonama). vrlo temeljito i uredno vas vode kroz postupak oglašavanja i načina kako da radite i zaradite a da ne povrijedite pravila. novac je vrlo ozbiljna stvar. a to je najčešće pregledavanje nekog sjedišta koje se mora obaviti unutar zadanog vremenskog roka. a o njihovoj težini ovisi i zarada.zajednice omogućava da odabere zadaće koje treba izvršiti. Da bi se registrirali kao član. Ono što ovdje nije navedeno je KUPNJA preko Interneta. Čista paranoja bila opravdana ili ne. Svaka od njih ima svoja pravila ponašanja kojih se treba pridržavati da vas kao člana ne 'eliminiraju' s obrazloženjem ili bez njega. službenu za kontakt s 'earn2gether' i radnu za kontakt sa zadanim sjedištem za pregled. Korisničko_ime (ako je slobodno) i zaporku korisnik može izabrati prema nahođenju a zarada slijedi po izvršavanju zadatka opisanog u e-mail poruci koju pošalju korisniku. Ništa posebno zahtjevno a plaća se ovisno o težini zadatka. Nije tema ovih stranica i o mogućim prevarama po tom pitanju samo toliko. po čemu treba ispuniti pristupnu formu i potvrditi je odgovorom na primljenu poruku. a ostale se nadopunjuju prema raspoloživoj ponudi i željama. jer se u protivnom gubi članstvo. Ako se treba prijaviti na neko zadano sjedište treba ponekad dati svoju e-mail adresu te se stoga zahtijeva da član ispuni dvije adrese. Podržan je i 'Referral Center' za pridružene nove korisnike. Mehanizama zarade. Član njihove zajednice postaje se na preporuku nekog od već postojećih članova i prvi korak je prihvaćanjeGMail ponude koja u osnovi nudi u izboru {My services} dvije posljednje prikazane stavke. Naredna slika pokazuje primjer od samo jednog dijela mogućnosti koje dobiva član GOOGLE zajednice. Zadaću treba izabrati iz ponuđenog popisa (Offers list). To nije zarada i nikom ne dam broj moje kartice :-). navedeno podrazumijeva tečnu pismenu jezičku komunikaciju (na engleskom jeziku naravno).. Morate se učlaniti s potpuno ispravnim podacima o sebi koje naravno nadgledaju. Ako se pridržavate pravila.

' programa..">). ili istim opisom (<meta name="description" content=". a u popisu ključnih riječi (<meta name="keywords" content=". stranica koje koriste 'čudne' tehnologije. bilo kakav razuman. Treba se potruditi da sadržaji imaju što manje logičkih grešaka.... Ako se želi biti član 'Ad..Slika 7..</title>). osim realiziranog GMail korisničkog računa treba za prijavu sjedišta imati web-stranice koje su potpune.' program. Stavka 'Webmaster Tools' besplatno je raspoloživa svima.... ili bolje reći pridržavaju se svih naputaka i odrednica Google-a koje web-sadržaji sjedišta moraju zadovoljiti bez obzira na veličinu da bi se uopće mogla poslati prijava za pristup u 'Ad.. naravno uz prijavu-članstvo preko izbora {Sve o Googleu}~{Webmaster Central} s Google-ove početne stranice. i postavljenom zaporkom.2 Dio iz ponude alata za GMail korisnički račun.. Ostale mogućnosti omogućava GMail članstvo te je tada 'AdSense' ponuda jedna od njih. ozbiljan i smišljen početak omogućava se tek po članstvu u GOOGLE zajednici. stranice ne smiju imati pornografske i/ili pedofilske sadržaje. nemaju spojnice u 'ništa' ili poruku tipa 'Stranice su u izradi'. nema nepovezanih stranica ili nekih drugih sadržaja s bilo čim na sjedištu (orphan pages). što je normalno). No ima jedna sitna začkoljica... može ostvariti pravo na praćenje zbivanja na web-sjedištu koje se po učlanjenju može prijaviti za analizu.. otkuda se može definirati da se s važećom e-mail adresom koju korisnik negdje ima (traži se verifikacija ispravnosti adrese u korespondenciji.... Dakle.">) ne bi trebale biti riječi koje nisu navedene u . koja ne pripada Google grupi.... a stavka 'Analytics' također je besplatna ali se treba prijaviti.. bez obzira što stranica sadrži ne smiju biti dvije s istim naslovom stranice (<title>. Na primjer. sadržaji ne smiju vrijeđati osobe ili institucije.7..

a različite mogućnosti oglašavanja možete pronaći preko njihovih uputa koje su vam raspoložive kada postanete član.. Google Analytics . Ako se barem navedeno ne poštuje posjetitelji 'odoše'.... osobito s načinom usklađivanja izgleda s oglasima. Daleko od toga da se bilo koji od njih striktno pridržava predloženih standarda. osobito ne s puno velikih slika po podatkovnoj veličini. kako se ne bi dugo učitavale. Sadržaji stranice ne smiju biti preveliki..") i slično. Za izrađene stranice vrijedi još jedan mali detalj. te potom omogućila ikona 'AdSense'. svaka slika mora imati opis (alt=". Rub tablice na primjer. Naredna stranica opisuje upravo to. Google Webmaster Tools. Potpuno korektno i profesionalno.!!!!).. Po pregledu sadržaja sjedišta od strane Google-a slijedi njihovo odobrenje ili naputak što se mora izmijeniti da bi se stranice prihvatile u njihov program oglašavanja. A korisno je i pratiti tko gleda stranice koje ste kreirali te vršiti korekcije i nadopune kako bi se poboljšala Internet zarada. Nemojte zlouporabiti njihovo povjerenje (varati).a.sadržaju ili da su posve iste kao na nekoj drugoj stranici. No. Svi oglasi na ovoj stranici u skladu su s njihovim preporukama. Treba se pridržavati uputa koje su opisane na stranici o sintaksi. jedna spojnica prema početnoj stranici treba pratiti sve stranice.7. te da se uvjerite da se stranice sjedišta ispravno prikazuju treba pregledati njihov prikaz u najkorištenijim preglednicima (barem za IE i Firefox). s navedenim nije sve gotovo.. raspoloživi preglednici različito tumače. Stranice trebaju imati razumljivu navigaciju.. Ispravnost spojnica prema drugim sjedištima treba povremeno nadgledati.. od kojih razne verzije oblikovanja oglasa možete vidjeti pregledavajući ovo sjedište. ili još bolje Google alati 'Webmaster Tools' i 'Analytics'.. Sadržaj stranica potencijalnim čitateljima mora biti koristan i ne smije biti u funkciji dizajna već dizajn mora biti u funkciji sadržaja (o.. za dizajn nisam kompetentan). Za to služi interna programska potpora za statistiku na sjedištu. Dobro je pogledati naputke koji se odnose na SEO zahtjeve (Search Engine Optimisation) glede izrade webstranica kojih ima podosta na Internetu. U svim preglednicima stranice trebaju izgledati barem slično ako ne isto. Opisi naslova i sadržaja moraju biti razumljivi bez 'upozoravajućih' dijelova (kao !!!!. osobito naslovi stranica.1. 7. Sadržaji se trebaju redovito dopunjavati kako ne bi pružali zastarjele informacije. Dizajn je posebna priča..

odabiru ključnih riječi i samom sadržaju pojedinih stranica sjedišta. Da bi ostali učesnici Interneta postavili spojnicu prema vašem sjedištu. No to samo po sebi nije dovoljno da se osigura prihvatljiva nazočnost u svijetu Interneta ako se sjedište ne prijavi na razna sjedišta tipa kataloga (www. To su najvjerojatnije gledatelji kojima su se sadržaji sjedišta dopali te ih želi brzo dohvatiti. dizajnom i organizacijom sjedišta. algoritam tražilice vrši indeksiranje pojedinih stranica sjedišta prema prethodno navedenim značajkama. T-com webimenik . Osim statističkih alata koje posjeduje vaš ili vama iznajmljeni poslužitelj. Yahoo. tvrdnja da se do uspjeha dolazi polako i strpljivo. značaj stranica vašeg sjedišta raste. U jednom i drugom slučaju utjecaj na postavljanje spojnice je van moći vlasnika web-sjedišta. Adresa sjedišta na referentna mjesta dolazi prijavom od strane vlasnika sjedišta. osobito na strane kataloge u koliko je sjedište napisano na više svjetskih jezika. Kada se web-sjedište (site) prijavi na tražilo. Dakle. pristup (direct traffic) Referentna sjedišta.. Na brzinu se ne prave ni mala djeca :-). U tom smislu mogu se definirati tri izvora dolaska do sjedišta (Traffic Sources) koje je postavljeno na poslužitelj: o o o Izravni. poštom.) i izravno na tražila (Google. a time i položaj na popisu koji se prilikom traženja nudi od strane tražilice. te ih s vremenom uspoređuje s brojem posjeta iz prethodno navedenih izvora i rangira. opisu stranice. kao je navedeno na prethodnoj stranici. Ako posjete dolaze s visoko ocjenjenih referentnih sjedišta.. od ogromnog značaja je besplatna usluga Google 'Webmaster Tools' i 'Analytics' koja . ili su to spojnice na drugim sjedištima koje su njihovi korisnici postavili jer su im se sadržaji dopali.) i ponudi kao spojnica važnijim ustanovama ili se s bolje posjećenim sjedištima ne izvrši razmjena oglasa (banner). i ako se je vodilo računa o značaju naslova svake pojedine stranice web-sjedišta. sjedište treba da sadrži njima interesantne sadržaje.Vlasniku web-sjedišta (site) na raspolaganju su raznovrsni alati za praćenje zbivanja na sjedištu i za podešavanja raznih parametara praćenja u većoj ili manjoj mjeri. preko foruma i slično). kao što je prijava na već spomenute kataloge. (referring sites) Rezultati traženja (search engines) Izravni pristup je u osnovu pristup koji je gledatelj ostvario iz svog preglednika koristeći osobni katalog (bookmark) u kojeg je postavio adresu sjedišta dobivenu na bilo koji način (pretraživanjem.. stoji. što je izravno vezano s kvalitetom sadržaja.hr. Pogodak . U duhu sadržaja prethodne stanice o zaradi može se sagledati od kolikog su značaja prijave na kataloge..

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.omogućava vlasniku web-sjedišta (site-a) da nadzire zbivanja glede sadržaja koje je na sjedište postavio.w3. Verifikacija sjedišta može se obaviti na više načina.xml datoteka) Definirati prava dostupa robota tražilice (robots. <meta> i <title> sadržaja je proizvoljan kako na primjer prikazuje naredni kod. ili je s alatima za tu namjenu izraditi po volji.ico' što nije ništa drugo do jedna mala sličica veličine 32x32px kojih se može pronaći obilje na raznim Internet sjedištima.. slijede upute koje Google zahtijeva. u pravilu nekompatibilnim između pojedinih tražilica. Jedan od načina verifikacije sjedišta je postavljanje datoteke u korijenski imenik sjedišta koja ima naziv koji Google ponudi u postupku verifikacije i ima naziv tipa 'googleXX.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html.html ili nekog drugog i njen osnovni sadržaj je oblika: .ico datoteka) Malo sitne samoreklame ne škodi.xml' standardizirana je od strane svih tražilica. U njoj ne treba ništa mijenjati u odnosu na izvornik.txt datoteka) Postaviti sliku-logo sjedišta (favicon.txt' možete pregledati klikom na ikonu prve stranice ovog sjedišta. opisuje gdje se nalaze pojedine datoteke sjedišta tipa . ali pošto je Google 'zakon' u posljednje vrijeme. bilo svoj ili od ustanove ili iznajmljen.XX. charset=windows-1250"> <title>Google-verifikacija</title> </head> <body bgcolor="#CCFFFF"> <br clear="all"> <table width="70%" border="0" cellpadding="20" align="center"> <tr> <td align="center" nowrap> <h1>Google-verifikacija!</h1> </td> </tr> </table> <br clear="all"> </body> </html> Datoteku 'robots.01 Transitional//EN" "http://www. Sadržaj nije značajan već samo njen naziv koji je za sva sjedišta koja se nadziru od istog člana-korisnika Google zajednice isti. Dio zapisa između <body>. Ova sličica pojavljuje se ispred naslova bilo koje web-stranice sjedišta u Internet pregledniku posjetitelja.. Bez obzira na članstvo nužno je po postavljanju web-sadržaja na poslužitelj. Datoteka 'sitemap.. U korijenski imenik sjedišta treba postaviti datoteku 'favicon.html'. prijaviti domenu i izvršiti: o o o o Verifikaciju sjedišta Kreirati mapu sjedišta (sitemap.org/TR/html4/loose.

htm</loc>..sitemaps.xml</loc> </sitemap> : : : <sitemap> : </sitemap> </sitemapindex> Ova indeksna datoteka ukazuje gdje se nalaze sve potrebne datoteke sitemap.xml u imeniku domene.buzdo.buzdo.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u definiranoj poddomeni) <sitemap> <loc>http://www.. te iste datoteke ponoviti u popisu za sitemap.xml cjelokupnog sjedišta i može se uporabiti kao ukaz na podimenike ili na već unaprijed pripremljene poddomene koje opisuju podimenike. indeksna datoteka .).xml.xml datoteke i kao rezultat prikazati zbroj njihovih sadržaja.9"> <url> <loc>http://www.com/index. Mapa u prikazanom primjeru opisuje datoteke sjedišta i dovoljna je ako se radi o sjedištu koje je samostalno i nema podimenike ili poddomene.xml koji bi se u taj imenik postavio.org/schemas/sitemap/0. <?xml version="1.buzdo.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u podimeniku) <sitemap> <loc>http://www.xml.</url> upisati adresa datoteke koja se nalazi u podimeniku.<?xml version="1. Prema navedenom primjeru može se u definiciji <url>.buzdo.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www. ali se ne može na taj način očitati sitemap. Bez obzira koji se način uporabi tražilice će jedno i drugo rješenje u indeksnoj datoteci uporabiti na isti način.sitemaps.xml datoteke je proizvoljan (prva.xml za podimenik koji je proglašen za poddomenu.9"> <sitemap> <loc>http://www. Ako se koristi više podimenika nije učinkovito pisati sitemap.html</loc> </url> : : <url> : </url> </urlset> Naziv . Za tu svrhu koristi se 'Sitemap Index' koji je prikazan u primjeru nadalje.0" encoding="UTF-8"?> <sitemapindex xmlns="http://www.xml . na primjer <loc>http://www. druga.org/schemas/sitemap/0.com/sitemap. Ime sitemap.informatika..buzdo. pročitati sve popisane sitemap.com/sitemap.com/informatika/s940.com/informatika/sitemap. Dakle.xml indeksne datoteke je proizvoljno i može se zvati na primjer buzdo_index.

Statistički alati sjedišta imaju još jednu važnu zadaću. koji nemaju takvu moć kao 'Analytics'.xml datoteke podimenika opet zadržavaju svoju funkciju kao samostalni pokazatelj na datoteke sjedišta ako se podimenici proglase za poddomene. Administrator sjedišta može greškom zabraniti pristup robota tražilice sjedištu i rezultat može biti da u svijetu Interneta sjedište ne postoji. te da se navedena verifikacija zahtijeva za bilo kakve daljnje akcije.7. Slika* 7. ne opisuje nijednu . te za dobivanje prikaza koji slijede i ikone 'Analytics' prema slici 7. i ona se prijavljuje za analizu.html ili neku drugu datoteku sadržaja sjedišta. No da bi se njihovi prikazi upotpunili treba vremena jer obrada nekad zahtijeva preko mjesec dana. nakon čega se mogu dobiti uvidi u pojedine stavke izbornika. Naredne slike prikazuju da su tražilici prijavljena dva sjedišta i da nijednom nije izvršeno ukazivanje gdje se nalazi datoteka verifikacije ni datoteka koja opisuje sadržaj sjedišta. Naime. U ozbiljnom poslu žurba nije faktor. Potpuni sadržaj što sve može sadržavati 'sitemap. Na raspolaganju korisniku web-sjedišta su i njegovi vlastiti statistički alati.2 treba se prijaviti na ovu uslugu preko Google korisničkog računa izborom {Sve o Google}~{Webmaster Central}~{Analyze your visitors} s Google-ove polazne stranice. može se naći na adresi http://www. zbog nepažnje može se dogoditi da se verifikacija i sagledavanje sadržaja .7.org/. Kada se korisnik prijavi na opisani način i zadovolji postupak verifikacije sjedišta i prijave sadržaja.xml datoteka u domeni.xml' datoteka.3 Izbornik alata Google Webmaster Tools i uvid u stanje jednog od sjedišta Podslika pokazuje da je moguće izvršiti brz uvid u pet segmenata koji se tiču samog sjedišta. nadzor mogućnosti pristupa robota tražilice vašem sjedištu. a koja je navedena i u zaglavlju primjera.sadrži popis svih . 'Google Analytics' nije sastavni dio 'Google Webmaster Tools'. slijedi obrada od strane Google-a. a .sitemaps.

Slika** 7. izbornik s lijeve strane prikazan na prethodnim podslikama omogućava uvid u to što posjetitelji najviše gledaju. Svako prijavljeno sjedište opisuju grafovi koji u primjeru na podslici prikazuju dio zbivanja na sjedištu kojeg gledate tijekom 2007. No ukratko. . Ako sve od navedenog protekne ispravno. godine.sjedišta ne može obaviti. koji uz osnovne elemente na slici nudi dodatne informacije.4 Izbor sjedišta za pregled u alatu Google Analytics i dio mogućih prikaza Kako Google neprekidno usavršava svoje proizvode. od studenog 2008. godine gornji prikaz se razlikuje od trenutno važećeg. nakon par dana moguće je dobiti izvještaje koje prikazuje naredni skup slika.7. Pomoć koju Google nudi za razumijevanje svih sadržaja vrlo je kvalitetna te na ovoj stranici nema potrebe 'prepisivati' učinjeno s njihove strane. No suština prikaza se ne mijenja. i 2008.

genijalac Naravno.. Bitno je da su prisutne 'kvačice' u stupcu 'status' u prvoj podslici.2. što znači da je prethodno opisan postupak glede verifikacije sjedišta i prijave njegovih sadržaja ispravno napravljen. poduzmite žurno nešto 50% < BR < 75% .xml' i prijaviti je preko 'Webmaster Tools' Pratiti zbivanja na sjedištu preko 'Webmaster Tools' i 'Analytics' alata glede unapređenja sjedišta . Neće rasti ako se sadržaji redovito ne obnavljaju i sjedište ne dopunjuje novim sadržajima.sjedište je vrlo loše. Iskustvo kaže otprilike slijedeće: • • • • BR > 75% . Google AdWords Dakle. Ali kako sve to stići obaviti kad tehnologija grabi tako velikim koracima da jedna glava to vrlo teško može pratiti . Iz odabranih podslika vidi se da je raspoloživo cijelo bogatstvo analiza. Google AdSense. za pridružiti se u 'AdSense' program nužno je • • • • • • • Postati član 'GMail' zajednice preko preporuke od već postojećih članova Imati web-sjedište sa zaokruženim sadržajima (nema spojnica u 'ništa'. Najinteresantniji pokazatelj bez obzira na sve ostale je 'Bounce Rate'. 7. ali dajte malo više truda da bude bolje 35% < BR < 50% .sjedište nije loše.) Po odobrenju od strane 'AdSense' zajednice pridružiti stranicama kod za prepoznavanje Verificirati stranice prema naputcima u 'Webmaster Tools' alatima Izraditi mapu sjedišta 'sitemap. tuđi neodobreni oglasi . Mnoštvo sadržaja raspoloživo je za analizu i upute za njihovo razumijevanje vrlo su temeljite. probajte održati ovaj nivo BR < 35% . u kojoj rezoluciji dizajnirati stranice i slično.. Navedeni faktor je vrlo kvalitetan pokazatelj uspješnosti sjedišta.kao na primjer moja :-(. On pokazuje u kolikoj mjeri se je gledatelj zadržao na proučavanju jedne stranice prije nego je prešao na narednu. od broja posjetitelja pa do rezolucije prikaza sadržaja sjedišta na zaslonu njihovog monitora.7. kako je već navedeno.sjedište je jako dobro. što mijenjati ili dodati.kakvu programsku potporu koriste. bitno je da površina ispod krivulje posjeta neprestano raste... stranica u izradi .) Sjedište mora zadovoljiti kriterije koje zahtijeva 'AdSense' (pornografija. iz kojih država i mreža dolaze i još mnogo toga što uredniku sjedišta omogućava da donese odluku kako sjedište organizirati.

_trackPageview(). koji sadrži i mnoštvo savjeta i naputaka kako ih dizajnirati i postaviti. oglasi su učestaliji i dulje se prikazuju. kodom prepoznavanja pripadnosti stranice sjedištu UA-XXXXXX-Y koji je dio javascript-e postavljene u dnu web-stranice prema prethodnom primjeru.html'.location. Dio od tih novaca ide korisniku sjedišta u vidu postotka . pageTracker. Ove oglase postavlja Google-ov mehanizam na osnovu 'AdWords' baze skupljenih oglasa za čije prikazivanje oglašivač mora platiti.XX. dok je naprednija verzija koda za analizu sadržaja stranica utemeljena na 'ga.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics.com/ga._getTracker("UA-XXXXXX-Y"). 'AdSense' omogućava postavljanje oglasa na stranice pravokutnog ili kvadratnog oblika. Osim mogućnosti koje su prikazane na slici 7.protocol) ? "https://ssl.. Ovaj kod izgleda otprilike ovako: <script src="http://www.zarada.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-XXXXXX-Y". tekstualnim i video sadržajima. urchinTracker(). Oglašivač može putem 'AdWords' programa odabrati stranice na kojima želi prikazivati svoje oglase. S datotekom 'googleXX.")..2 članu zajednice stavlja se na ponudu još mnoštvo drugih mogućnosti. Što plati više. document. </script> Navedena verzija koda utemeljena na 'urchin. različito dizajniranih..Kod za prepoznavanje temelji se na 'urchin' javascript-i u koju je ukomponiran identifikator korisnika i mora ga sadržavati svaka stranica.google-analytics. Kada se jednom postane član 'AdSense' zajednice. .js' skripti koja ima objektni pristup i nadalje će se razvijati glede uključivanja novih osobitosti za razliku od prethodne navedene verzije koja će se s vremenom najvjerojatnije napustiti.7." : "http://www.com/urchin.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")). sjedište i njegove stranice potpuno su identificirani. } catch(err) {}</script> Istovremeno se ne smiju koristit obje verzije koda na stranicama sjedišta.js' skripti koja se za osnovu u radu koristi mnoštvom varijabli. Broj oglasa po stranici definiran je u njihovim pravilnikom. te korisničkim_imenom (vlasnik) i zaporkom koja brani vlasnika sjedišta. <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document. te sa slikovni. velika je šteta upropastiti stečeno kršenjem pravila koja je zajednica postavila. </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat.

U slučaju ovog sjedišta ciljevi su prva stranica i stranica kazala. O tome ovisi broj i vrijeme prikazivanja vlastitih oglasa na tuđim sjedištima. Pored navedenog nudi se i mehanizam pretraživanja sjedišta s vlastitim zaglavljem u dobivenom pregledu rezultata pretraživanja kao i dodatne spojnice prema sjedištima oglašivača. Urednik sjedišta pronalazi korisnike koji tragaju upravo za sadržajima koje sjedište sadrži. a logo zaglavlja se može definirati kao spojnica prema mjestu gdje korisnik želi. Korisno je slijediti naputke u kojima Google opisuje kako je najbolje uporabiti ponuđene oblike oglasa. i oni u pravilu nemaju oznaku 'Google oglasi' u uglu oglasnog prostora. To su oglasi slični narednima koji slijede u ovom opisu. i ima mogućnost ponuditi za određenu svotu oglašavanje svojih sadržaja te ostvariti da se ciljane gledatelje izravno usmjeri na ono što se nudi. Ovaj dio za urednikavlasnika sjedišta ne iziskuje troškove. Sadržaji oglasa mijenjaju se i određuju automatski bez utjecaja urednika. kao i tipa sadržaja. Kreirani oglas se pojavljuje uz relevantne rezultate pretraživanja u posebnom stupcu. odnosno riječi ili pojmove vezane uz ponudu na vlastitim stranicama. Urednik sjedišta može odabrati veličinu i tip oglasa po volji kao što se vidi iz primjera u ovom udžbeniku. kako bi se po pretrazi lako vratilo na početak. AdWords . samostalno ili sa srodnim ponudama. u skladu s kreiranim ključnim riječima i sadržaju sukladno u upitu prilikom pretraživanja.Mehanizam prijave oglašavanja na tuđa sjedišta. Oglasi se uzimaju iz skupa ponuditelja oglasa i odabiru tako da se što bolje prilagode sadržaju stranice.Mehanizam dozvole oglašavanja na sjedištu u za to ponuđene forme različitih oblika i veličina. Trošak za urednika-vlasnika sjedišta je upravo onoliki koliku je gornju granicu troškova odredio. AdSense . . Urednik sam izrađujete oglase i bira ključne riječi. Osim navedenog Google 'AdSense' korisnicima nudi i mehanizam pretraživanja svjetskih sadržaja putem formi koje se na ovom sjedištu nalaze na prvoj stranici i stranici za traženje.Uz navedeno moguće je oglašavati proizvode koje nudi i preporučuje izravno Google. Oblik izvještaja (logo i boje) korisnik sam može definirati.

No sve se temelji na reklami. No efikasnost ovih načina na duže vrijeme je upitna. za privući sponzora da se oglašava na vaše stranice. te ga nije potrebno ovdje detaljno opisivati. ili pak oglasne slike ili prostor koji se vama izravno plaća zbog sponzorstva. a zarada se zasniva na CTR / CPM načelima. SAŽETAK: Sve ovo do sad navedeno u našim okvirima znači da se sve spomenute aktivnosti glede Internet zarade treba shvatiti kao igru koja može i ne mora prerasti u nešto ozbiljnije. ide u osnovi čekovima koji se šalju na kućnu adresu. Ako imate unajmljenu domenu i poslužitelj moguća je i razmjena oglasne slike ili prostora (banner) s nekim tko ima veliki promet. mali ulog uz veći trud može stvoriti osnove za nešto ozbiljnije. Upišite ključni riječ 'INFORMATIKA' i formu Google tražilice i analizirajte rezultat. u našim okolnostima. Već je rečeno da je put do nekakvih rezultata skup malih sitnih koraka iza kojih će s vremenom ostati trag poput kineskog zmaja.Kako se plaća? Mehanizam plaćanja detaljno je opisan u njihovim uputama. i sve bez vlastitog sjedišta. što više tim bolje. ali ako ste strpljivi i posječenost vašeg sjedišta stalno raste zbog čitanosti. Za kraj evo što Vam Google poručuje: . Možete imati svoje suradnike (referral). ali u svrhu dovođenja njegovih posjetitelja na vaše stranice. Da se odmah razumijemo. a na stranici s formom za traženje prema PPS načelima. Dakle. ili pak plaćaju za spojnicu ili broj posjeta na njihove stranice preko vaše osobne stranice na kojoj je spojnica (ili ne plaćaju?). netko napravi dobar proizvod i ako njegova stranica oglašavanja dođe do vašeg web-preglednika i ako ste potencijalni potrošač. ili vam dodijele svoju stranicu s vašim ID brojem te da vam plaćaju za svakoga tko se učlani preko nje. Da li je potrebno učlaniti se u 'AdWords' program? Korisno je. vrlo brzo čete po većini ključnih riječi izbiti na prvo mjesto prilikom pretraživanja. jer se dobiva bonus na njihovu zaradu ako je ostvarena preko vas. zašto je ne bi samo otvorili i zatvorili ako za to plate? Toga ima. Ima i jednostavnijih načina. Dosad navedeno je viđenje autora redaka kako zarađivati na Internetu. Ili vam oglašavači plaćaju da se učlanite i gledate nečije stranice. treba biti 'faca' i uporabiti VIP i NaVIP.

AdSense za pretraživanje omogućuje vlasnicima web sjedištima da svojim posjetiteljima ponude Google pretraživanje mreže i sjedišta i da zarade novac prikazivanjem Google oglasa na stranicama s rezultatima Google pretraživanja.Dodajte Google pretraživanje na Vaše sučelje i ostvarite prihod iz ciljanih oglasa.i besplatan je. Upregnite moć Google mehanizma za pretraživanje. h. a Vaše sjedište tako sadrži oglase koji su tako dobro prikazani da će Vaši posjetitelji uvidjeti da su oni zapravo korisni. Google AdSense bira oglase koji odgovaraju sadržaju Vašeg web sjedišta i Vi zarađujete novac kadgod Vaši posjetitelji kliknu na njih. Osobitosti PC-tipkovnice za DOS i Windows OS odmah pri ukapčanju računala su: . Zaradite novac od prikladnih oglasa na Vašim web stranicama.kratice tipkovnice (keyboard shortcut) umjesto neprekidnog prebiranja po izbornicima (menu-ima). Pružite korisnicima čak i bolje online iskustvo.) Najznačajnije kombinacije tipki (DOS-Windows) Uspješno koristiti računalo znači znati pravovremeno uporabiti miša. Osnovna pravila načina korištenja kombinacija tipki su: • <T1> + <T2> Pritisnuti tipku <T1>. • • • Jednostavno ga je primijeniti i postaviti . <T2> Pritisnuti tipku <T1>. neku tipku ili kombinaciju njih. potom je otpustiti te pritisnuti tipku <T2> • Gotovo je uobičajeno da se više ne koriste znakovi nejednakosti u opisima već se kombinacije jednostavno označavaju kao T1 + T2 i slično. Rad u grafičkom okruženju umnogome je olakšan kada se koriste kombinacije tipki . DRŽATI je i kratko pritisnuti tipku <T2> <T1> . Naučite više o AdSenseu   AdSense za sadržaj automatski pretražuje sadržaj Vaših stranica i dostavlja oglase (možete odabrati prikazivanje i tekstualnih i slikovnih oglasa) koji su prigodni za Vaše posjetitelje.

o Ovisno o vrsti aplikacije i OS.• • <F5> Držanjem ove tipke OS zaobilazi izvršavanje startnih datoteka (AUTOEXEC. mjestu ispisati će se € . miš. za znak na 128. po otpustu tipke <ALT> dobiti će se željeni znak iz trenutno odabrane KODNE TABLICE koji se ne nalazi na tipkovnici. o Upravljači za definiranje rada grafičke kartice i podršku lokalnim osobitostima (Hrvatska slova i slično). <F8> Naprednija kontrola pokretanja sustava koja između ostalog nudi: o Izvršavanje startnih datoteka korak-po-korak uz potvrdu za svaku akciju i time kontrolu ispravnosti rada svake njihove postavke. te utipkavanjem broja na numeričkom dijelu tipkovnice (NUM LOCK mora biti uključen). ako imate dopunu kodne tablice za znak EURO valute. <ALT Gr> + <dodatni znak uz slova> Novije tipkovnice imaju mogućnost odabira dodatnih znakova na slovištu kao @ (broj 64 u kodnoj tablici) uz slovo V a da se ne služite prethodno .BAT i CONFIG. <ALT> + <broj od 32 do 255> Pritiskom i držanjem LIJEVE tipke ALT.SYS). Korisno ju je uporabiti ako se računalo pri uključivanju 'zaglavljuje' da se može ustanoviti postoji li kakva greška u učitavanju dodatnih definicija sustava. o Programski upravljači za dodatne uređaje kao CD-ROM. Osobitosti tipkovnice u svakodnevnom radu su: • • • • <^T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <CTRL> + <T1> <T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <ALT> + <T1> (lijeva tipka ALT na slovištu). o Upravljači za definiranje (mapiranje) memorijskog područja. glazbenu ili mrežnu karticu. Navedene akcije ne preporučuju se neiskusnim korisnicima. Potom obično ne radi dio programske potpore i neki uređaji kao: o Postavljene sistemske varijable. o U Windows OS uporabom WINGDINGS skupa kodnih tablica možete u Vaše dokumente ubaciti raznolike korisne ili smiješne male crtarije (ikonice). Uglavnom se odnosi na PODCRTANO slovo u nazivu aktivnog izbornika te slijedi pripadna akcija prema izborniku ako se kombinacija uporabi. o Na primjer. o Izbor različitih modova (konfiguracija) rada pri izvršavanju OS. umjesto broja 128 (DOS) treba utipkati broj 0128 (Windows).

Operacije s međuspremom (clipboard) glede brze izmjene podataka: <CTRL> + <A> Omogućava da se označi (selektira-zacrni) sadržaj prozora koji je trenutno aktivan. <ALT> + <F4> Zatvaranje aktivne aplikacije (primarnog procesa) uz upit o spremanju svih otvorenih datoteka-prozora unutar aplikacije (sekundarni procesi). Pri tome se otvara dijalog koji daljnjim pritiskom tipke <TAB> uz držanje tipke <ALT> omogućava izbor kojoj će se od više aktivnih aplikacija (primarni procesi) pristupiti i postaviti je u prednji plan. Akcija se obično odnosi samo na dva posljednja korištena primarna procesa. <ALT> + <ESC> Izmjene otvorenih prozora aktivnih aplikacija (primarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu aktiviranja pojedinih aplikacija. Po otpuštanju tipke <ALT> pristupa se aplikaciji izabranoj u ponuđenom dijalogu. Može se uporabiti u narednom sadržaju glede pronalaženja već upisanog pojma. <CTRL> + <C> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj kopira • o o . <F3> Poziva dijaloga (prozora) za pronalaženje pojma upisanog u za to predviđeni prostor u dijalogu. <CTRL> + <F6> Izmjene otvorenih prozora unutar same aplikacije (sekundarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu otvaranja pojedinih procesa unutar aplikacije.opisanom kombinacijom (<ALT Gr> + <V>). Kombinacije tipki od općeg značaja u Windows okruženju: • • • • • • • <F1> Poziv za prozor s uputama za akciju koja se trenutno koristi. Tako se znak € dobiva kombinacijom <ALT Gr> + <E>. <F5> Osvježavanje prikaza sadržaja datoteke ili nekog drugog prikaza na ekranu glede ažuriranja zbog izmjena izvršenih prilikom trenutnog prelaska u neku drugu aplikaciju ili proces gdje su se izmjene napravile. a koji se traži unutar trenutno aktivnog sadržaja ekrana. <ALT> + <TAB> Prelazak iz jedne aktivne aplikacije u narednu (primarni procesi).

xx glede spremanja trenutnog izgleda ekrana za buduću poćetnu konfiguraciju ako je opcija automatskog spremanja po izlasku iz Windows-a iskljućena.xx OS omogućava dohvat dijaloga s popisom zadaća (procesa) koje računalo koristi uz izbor njihovog odabira za rad ili nasilnog prekida. o U Windows 95 i novijim OS omogućava prikaz glavnog izbornika OS na ekranu. • • • • <CTRL> + <S> Trenutna pohrana sadržaja koji se upravo obrađuje na istu lokaciju s koje je učitan. . o U Windows 95. <CTRL> + <Z> U slučaju pogrešno izvršene radnje prenošenja u međuspremu ili umetanja podataka iz nje vraća (undo) prethodna poznata stanja prije izmjene.xx OS znači vrući restart računala. <ALT> + <SHIFT> + <F4> Osobita kombinacija za Windows 3. ne pokazivača miša. <CTRL> + <V> Na poziciji kursora. Windows NT i Windows XP operativnom sustavu inicira se proces kontrole zadaća i njihovog nasilnog prekida. jedno ili više njih ovisno o programskoj potpori. <CTRL> + <X> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj prenese (cut) s brisanjem u međuspremu. <CTRL> + <Y> Postupak suprotan od prethodnog. Glede sklonosti prozora 'zaglupljivanju' vrlo korisna kombinacija. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. umeće (paste) sadržaj međuspreme bez brisanja njenog sadržaja te omogućava višekratno umetanje istog. dakle vraća zadnje uneseno stanje. gašenja računala ili prijave novog korisnika ako je ta opcija prisutna. Za pohranu na novu lokaciju koristi se naredba 'SAVE AS'. <CTRL> + <ESC> o U Windows 3. <CTRL> + <ALT> + <DEL> o U DOS-Windows 3. bez utjecaja na sadržaj međuspreme. Windows 98. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. vraća sadržaje iz međuspreme obrnutim redoslijedom u odnosu na akciju koju je proizvela prethodna kombinacija.o o o o (copy) bez brisanja u međuspremu. Računalo se trenutno 'gasi' i kreće ponovo kao da je bilo isključeno iz napajanja 220V.

<Windows> + <L> Kombinacija koja omogućava trenutno zaključavanje pristupa računalnom okruženju korisnika bez zaustavljanja bilo kojeg aktivnog procesa. svaka čast Bill.aut.• • • <Windows> + <E> Kombinacija koja omogućava pokretanje programske potpore 'Windows Explorer' . Vrlo ga je korisno uporabiti kako to prikazuje slika 4. . u Windows 95 i daljnjim OS promjene se zapisuju prilikom 'SPUŠTANJA-GAŠENJA' sustava te je stoga bitno da se računala s takvim OS nasilno ne ugase dok procedura 'spuštanja' sustava ne da poruku na ekranu ' IT'S NOW SAFE . Tipku <Windows> imaju gotovo sve tipkovnice novijeg datuma iako nije u opisu nekog standarda. ' (op. još samo da je uvijek tako). potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke. 'moš mislit') da se to smije učiniti.. Otključavanje se vrši upisom zaporke u ponuđenu formu. Vrlo korisna osobitost kad se mora napustiti radno mjesto i ne želi nikome dopustiti uvid u trenutne aktivnosti na računalu.menađera datoteka. kao što je slučaj s odjavom (log-off).9.xx OS gašenje računala ne znači poremećaj parametara sustava (recimo!) jer su isti unaprijed zadani u inicijalizacijskim datotekama koje se odmah pri svakoj promjeni ažuriraju.3. <Windows> + <R> Kombinacija tipki koja aktivira zaseban prozor s formom za unos teksta prema imenu komande koja je dio uslužne programske potpore računala (System Configuration Utility) ili nekog programa koji nema izrađenu ikonu za njegovo pozivanje. NAZNAKA: Za razliku od DOS-Windows 3.aut. Ako se komanda ili program koji se želi aktivirati ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path'.. ili će se to kod novijih sustava samo obaviti kada OS ustanovi da je to moguće (op.