4.5.

WINDOWS 7 operativni sustav

www.informatika.buzdo.com

Nasljednik 'Windows XP' porodice Microsoft-ovih operativnih sustava namijenjenih računalima za osobnu uporabu je 'Windows Vista' operativni sustav, koji podržava dosta novih tehnologija u odnosu na prethodnika. 'Windows Vista' uvod je u generaciju operativnih sustava 'Windows 7', koji su u osnovi razvoj prethodnika. Naredna slika samo je podsjetnik na polazni izbornik 'Windows Vista' operativnog sustava, na kojem se vidi da su funkcije nadzornog i programskog izbornika naslijeđene od XP sustava objedinjene u jedan prozor, a na desnoj strani radne površine moguće je postaviti 'igračke' (gadget) u zasebnom izborniku (sidebar). Nasljednik 'Windows XP' operativnog sustava ima napredak u funkcionalnosti i dizajnu, a napredak svoju cijenu ima u zahtjevnijim računalnim resursima.

Slika* 4.5.1 Izgled radne površine i izbornika Windows Vista OS

'Vista' operativni sustav distribuira se u četiri verzije: Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate (izvor Microsoft). Prozori imaju AERO (glass) osobitost, odnosno omogućava se prozirnost kroz prozore u svim verzijama osim osnovne (Home Basic). Jedna od tehnologija koje operativni sustav podupire je DirectX 10, nazvan još WGF (Windows Graphic Foundation) koji, kako sam naziv sugerira, treba značajno doprinijeti u pogledu kvalitete generiranih slika i sklopovsko ubrzavanje multimedijalnih zapisa, što podrazumijeva novu generaciju grafičkih kartica koje će moći uporabiti ovaj API (Application Programming Interfaces), odnosno sučelje prema korisniku. Naime, to je sučelje koje se je koristilo i u prethodnim inačicama Windows operativnih sustava kao rukovatelj i izvršitelj zadaća u području multimedijskih i igračkih programerskih uradaka. API ima svoje dijelove koji se u osnovi odnose na potporu pri iscrtavanju slike i reprodukciji zvuka. Glede navedenih osobitosti opisani API sigurno svoju primjenu nalazi i u CAD/CAM programskoj potpori. Kada se glede performansi rada

računala isključe svi dodatni efekti kako je prikazano na slici 4.4.21 za 'Windows XP', 'Windows Vista' i 'Windows 7' po izgledu i načinu korištenja sliče na 'Windows XP'. Neke opise neće trebati ponavljati:-). Nasljednik 'Viste', porodice operativnih sustava namijenjeni računalima za osobnu uporabu, je 'Windows 7' operativni sustav. Vizualno jedna od većih promjena je nova traka s alatima (taskbar) u kojoj se ikone koriste za pokazivanje aktivnih programa, i aktiviranjem pojedinih prozora mijenja se pozadina ikone koja prozoru pripada, a može se podesiti da neaktivni prozori postanu prozirni. Ako se koristi više sesija iste programske potpore, kao što je to moguće za 'Windows Explorer' (WE), tada se iza primarne ikone pojavljuje jedan ili više njenih obrisa ovisno o tome koliko je 'istih' prozora aktivno. Aktivne ikone u linijskom izborniku mogu se po volji razmještati. Osim toga 'igračke', prije ograničene na nekakvu poluprozirnu traku sa strane, mogu se sada razmjestiti na radnoj površini prema želji. Grafiku i zvuk opslužuje nova generacija API-a, WDDM (Windows Display Driver Model) arhitektura zasnovana na DirectX 11 kolekciji programskih komponenti, koja će u novoj generaciji grafičkih kartica omogućiti da se GPU može koristiti u istu svrhu kao CPU (GPGPU - General-purpose computing on graphics processing units), a poboljšana je potpora više procesorskim sustavima koji pojedinačno podržavaju višenitnost u obradi pojedinih procesa. Navedeno je osobitost 'Windows Vista SP2'. Iz navedenog je jasno da je nova generacija mikroprocesora firme Intel, Core i7, bolje podržana, odnosno da između proizvođača sklopovlja i Microsofta postoji dugoročna usuglašena suradnja. Pošto grafički procesor s drugačije koncipiranim upravljačkim programima rasterećuje CPU od dijela posla, za očekivati je da će programska potpora dizajnirana za korištenje navedenih mogućnosti učinkovitije raditi jer se troši manje sistemskih resursa. Osim toga unapređenje grafičkih resursa dizajnirano je i za kvalitetniju reprodukciju video zapisa, što je još jedna od prednosti u odnosu na dosadašnja rješenja. Kako je u suštini 'Windows 7' jezgra sustava kompatibilna s 'Vista' sustavima, dosad izrađeni upravljački programi (driver) neće trebati nikakve nadopune, ili pak vrlo male, da bi se koristili na 'Windows 7' platformi. Koncept certifikacije upravljačkih programa, koje su proizvođači uređaja prijavljivali Microsoftu, i koji su postali dio ogromne baze raspoložive korisnicima, sada pokazuje svoju svrhovitost. Prilikom instalacije 'Windows 7' operativnog sustava na računalo, prepoznati su gotovo svu ugrađeni uređaji u par godina staro računalo i automatski instalirani upravljački programi. Proizvođači nisu stavili na raspolaganje sve svoje novije uratke na opisani način, te korisnik treba da pregleda koja se je verzija upravljačkog programa instalirala da bi znao instalirati ispravnu mu pripadnu programsku potporu (grafička kartica i njen kontrolni paket programa na primjer) ili instalirane upravljačke programe zanemariti i instalirati novije.

Autorovih ovih redaka ostao je potpuno iznenađen odsustvom upitnika i uskličnika u prikazu uređaja računala, iako posjeduje nekoliko godina staru TV karticu kojoj je pridružen posljednji izdani stabilni upravljački program napisan za XP sustav. Naravno, ako se koriste stariji upravljački programi, koji nisu namjenski pisani za '7 od 9', operativni sustav koristiti će DirctX 9 module i prozirnosti sučelja nema. Stariji API moduli zadržani su u sustavu glede kompatibilnosti unatrag kako bi se OS mogao koristiti na starijim računalima. Starije igre raditi će jednako dobro kao i prije, a novije, koje budu koristile novi API trebale bi ponuditi još vjerodostojniji ugođaj. Navedeno također znači da bi nanovo napisani upravljački programi za starije uređaje omogućili još poneku njihovu dodatnu funkcionalnost. Sve navedeno upućuje na to da PC sve više postaje multimedijsko računalo a sve manje uredsko računalo. U projektiranju sustava 'Windows 7' Microsoft je ispitivao na što ukazuju trendovi industrijskog razvoja te na temelju toga odredio kojim tehnologijama treba posvetiti osobitu pažnju i prema njima (Windows 7 Reviewer’s Guide) to bi bilo:
o

o

o

o

o

o

o

Sklopovska poboljšanja - Podrška SSD diskovima, učinkovitija i brža bežična komunikacija, podrška više jezgrenim procesorima i novoj generaciji grafičkih kartica. Podrška 64 bit-nim mikroprocesorima. Proširenje raznolikosti i složenosti uređaja - Kako se dnevno na tržištu pojavljuje oko tisuću novih PnP uređaja, kao razni MP3 svirači ili mobilni uređaji, nužno je omogućiti njihovo učinkovito prepoznavanje i pristup prema njima. Rast mobilnog računarstva - Prijenosna računala svih vrsta (laptop na primjer) uzimaju sve veći dio tržišta zbog sve manje cijene i prihvatljivih sklopovskih osobina. To zahtjeva ekonomičniji i učinkovitiji rad operativnog sustava, povećanu sigurnost ali i jednostavnost. Više opcija povezivanja - Stalna povezanost korisnika s Internetom i servisima bez obzira da li je u pitanju žična ili bežična veza i mjesto povezivanja te jednostavnost ostvarivanja bilo koje od opcija uz očuvanje sigurnosti. Više računala po domaćinstvu - Sve više je kućanstava koja imaju više računala, za koja je nužno osigurati internu mrežnu povezanost i laku razmjenu podataka ili stavljanje podataka na raspoloživost svim ukućanima. Sve veća ulogu medija - Glazba, video, Tv, slike i slično kao u sve više sadržaja na web-u nameću zahtjev za što lakšim pronalaženjem sadržaja ovog tipa i njihove raspoloživosti. Osim toga nameće se potreba njihove jednostavne distribucije na druge uređaje, kao bežične slušalice za slušanje glazbe, projekcija filmova na drugom uređaju i slično. Ubrzani razvoj web-a - Pretraživanje Interneta sigurno je jedna od najraširenijih aktivnosti kod korisnika. Sve prisutnije Internet usluge, kao Internet bankarstvo, traže od računalnog sustava visoku otpornost od uljeza, zloćudnih programa ili bilo koje druge zlouporabe.

'Windows 7' operativni sustav raspoloživ je prema sljedećim edicijama:
• • •

Starter - Osnovna verzija, bez ikakvih naprednih osobitosti s ograničenom funkcionalnošću. Home Basic - Osnovna kućna verzija bez podržanih 'aero' osobitosti; (prozirnost prozora). Home Premium - Uključuje 'aero' osobitost, podršku za 'kućnu mrežu', podršku za napredno bežično umrežavanje, multimedijsku raspoloživost sadržaja i podršku za razne multimedijske formate i kreiranje DVD sadržaja, podršku za zaslone osjetljive na dodir i napredno prepoznavanje rukopisa. Professional - Uključuje sve prethodne mogućnosti, uz pridruživanje domena, mrežnu raspoloživost resursa i prezentacijski mod rada. Podržava 'Windows XP Mode' kao posebnu kategoriju kompatibilnosti za stariju programsku potporu. Sustav izrade sigurnosnih sadržaja (backup) je svestraniji. Ultimate - Uključuje sve mogućnosti verzije Professional, uz pridodanu enkripciju na internim i eksternim pogonima, multijezičke mogućnosti s odabirom jednog od 35 jezika za rada bez naknadne instalacije, 'DirectAccess' pristup udaljenom računalu zasnovan na IPSec sigurnosnom komunikacijskom standardu uz podršku za VPN, te izravno pokretanje operativnog sustava instaliranog u VHD datoteku. Raspoložive su sve mogućnosti 'Windows 7' operativnog sustava.

Prve dvije edicije su specifične po prilagodbi za rad na ograničenim sklopovskim resursima, i nisu raspoložive u slobodnoj prodaji. Opisi koji slijede odnose se na 32 bit-na izdanja 'Beta' (build 7000) i 'RC' (build 7100) verzije ULTIMATE edicije operativnog sustava. Tamo gdje su razlike značajne naglašene su, a u odabranim prikazima razlike se mogu odmah prepoznati po 'Feedback' spojnici koju ima 'Beta' inačica gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu, koja vodi na 'Feedback' prozor u kojem je forma za slanje primjedbi i sugestija proizvođaču. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava koja nema 'Feedback' osobitost. Razlike od velikog značaja kod navedenih verzija u odnosu na 'RTM' (build 7600) verziju također će se posebno naznačiti. Svemu prethodi 'Alpha' inačica operativnog sustava, ili neke druge programske potpore, koje je prvo uobličeno izdanje programske potpore pogodno za testiranja od strane odabranog tima ili skupa korisnika. Dakle, na neki način sugeriraju se određene zaokružene cjeline proizvoda u fazi razvoja programske potpore, u ovom slučaju operativnog sustava, te se uobičajeno tijekom razvoja programske potpore koriste nazivi za pojedine cjelovite radne verzije prema slijedećem redoslijedu: 'Alpha' => 'Beta' => 'RC' => 'RTM' => 'FINAL (RETAIL) pakovanje u šarenoj kutiji za maloprodaju'. Osim 'šarene kutije' na kojoj je otisnut broj proizvoda koji se nalazi u kutiji, razlike između 'RTM' i 'Final' verzije nema. Svaka od cjelina može imati revizije tipa 'RC1', 'RC2' ili radne verzije pojedinih

Poglavlja 4. Najgora moguća organizacija datotečnog sustava je uporaba jednog diska kao jedne jedine particije.1. i oznake L1.revizija kao 'build 7200'.3 opisuje ulogu i način uporabe pojedinih akcija s tipkama miša.. Na virtualno računalo 'Windows 7' instalira se kao 'Vista' operativni sustav. dok multimedijske sadržaje 'prži' na optičke medije za jednokratnu uporabu.. mada se u stvarnim uvjetima najčešće radi o uporabi jednog diska podijeljenog na više particija.'. i 4. Pokazivač miša ne treba miješati s pojmom kursora . za većinu korisnika svodi se na postavljanje pokazivača miša (pointer) na neku ikonu ili izbor u izborniku te poduzimanjem određene AKCIJE s TIPKOM MIŠA kojih u osnovnoj izvedbi miša ima tri: lijeva tipka (L). Autor ovih redaka radije koristi dva manja brža diska jer se ostvaruju bolje radne performanse računalnog sustava. Ovisno o mogućostima operativnog sustava finalni proizvod može se nuditi u različitim izvedbama nazvanih poput imena 'Starter. poznavanje načina korištenja različitih kombinaciji tipki (keyboard shortcut) rad s računalom čini vrlo učinkovitim.) vezani . START (Polazni) izbornik Korištenje 'Windows 7' operativnog sustava. u nekim aspektima bolje od RAID polja. a druga inačica odnosi se na pripravak pogodan za velike firme i u načelu omogućava lakšu instalaciju i održavanje od strane IT kadra firme putem mreže.3. Opisanome se mogu pridodati i posebna izdanja finalnog proizvoda kao 'OEM' i 'Enterprise'. Sama instalacija vrlo je pojednostavljena i na narednim stranicama opisna je kao postupak instalacije OS na Virtual PC računalo. 'build 7300' i slično. desna tipka (D) i srednja tipka-kotačić (K). pri čemu se prvo odnosi na distribuciju koju se daje uz novo računalo i ova verzija prema licenčnim uvjetima ne smije se naknadno koristiti za drugo novo računalo (jednokratna licenca vezana uz računalo).slika 4. a kao pričuvu za pohranu radnih podataka najčešće koristi DVD-RW i DVD-RAM medije i vanjski disk. odnosno korisnike 'Windows' operativnih sustava općenito i pripadne im programske potpore. Osnovni postupci glede manipulacije s datotekama i mapama (kopiranje. slika s tekstom 'Windows 7'. aero efekta u njemu nema. prema prethodnom popisu. Pošto je Virtual PC po 'ugrađenom sklopovlju' prilično star.3) Uz navedeno. U opisu je prikazana instalacija na DVA virtualna diska s po dvije particije na svakom. brisanje i premještanje. Basic.. L2 i druge navedene u tom poglavlju.. spojnica je prema službenim stranicama ovog proizvoda.4. U osnovi nadalje opisani postupak ne razlikuje se u odnosu na instalaciju na fizičko računalo. u daljnjem tekstu koristiti će se prilikom objašnjavanja pojedinih akcija. Logo.

ali funkcionalne na jedan sasvim drugi način.4. Nakon njega slijedi prikaz vremena te sadržaji sistemskog izbornika. 'Windows 7' ne posjeduje vlastitu antivirusnu zaštitu. Bez obzira na raznorazna 'proširenja' funkcionalnosti miša. Najznačajnija je lijeva tipka <ALT> koja će po pritisku promijeniti prikaz crte s alatima na način kako pokazuje slika 4. nadzor zvuka (Speakers).3.9 samo što se ova operacija sada naziva 'Show windows side by side' i omogućava se iz izbornika dobivenog akcijom D1 na linijskom izborniku.3. pa će način korištenja prstiju i pisanja doći do izražaja u puno većoj mjeri nego dosad. Ako ikona za upravljanje postupcima ima docrtan okrugli znak s križem. S tri gornje ikone korisnik vrlo brzo dolazi do uređaja u računalu.4. svojih podataka i učesnika u mreži kojoj pripada. već samo zaštita od spyware-a (Windows Defender). nadogradnja virusnih definicija na primjer. umijeće uspješnog korištenja 'prozora' postiže se uz korištenje miša i korištenjem KOMBINACIJA TIPKI dijelom opisanih u prilogu 9h. pri čemu se minimiziraju svi aktivni prozori. glede uporabe miša i tipkovnice značajnih novina nema te je stoga za novog korisnika računala korisno pročitati uvodnu stranicu za 'Windows XP' operativni sustav. Lijeva strana linijskog izbornika sadrži najnužnije za pristup Internetu i uređaju.uz WINDOWS EXPLORER (WE) već su opisani u poglavlju 4. znači da je uočena nekakva nepravilnost koju treba otkloniti. ikona za nadzor mrežne povezanosti (Network). zloćudnih programa koji omogućavaju nadziranje postupaka korisnika i slanja podataka o izvršenim radnjama zlonamjernoj osobi. Prva podslika naredne slike pokazuje najjednostavniju konfiguraciju prema korisniku gdje je sustavu pridodana samo antivirusna zaštita. kao upisivanje zaporke na primjer.2. U tom smislu operativni sustav ima podršku za korištenje 'prsta' glede odabira željene akcije u izbornicima. Dakle.8.2) na lijevoj strani izbornika.2. Antivirusnu zaštitu potrebno je instalirati od nekog drugog nezavisnog proizvođača ove vrste programske potpore.1. U načinu njihovog korištenja nema ništa osobitog u odnosu na prethodne operativne sustave osim više mogućnosti i ljepšeg dizajna. Izravni pristup radnoj površini ostvaruje se akcijom L1 na zatamnjeni pravokutnik na desnom kraju linijskog izbornika za razliku od ikone u XP sustavu (slika 4. a može se uporabiti kao na slici 4. Polazni {Start} izbornik i radna površina sadržava sve elemente XP-a i Viste. WE je usavršena varijanta prikaza kao na slici 4. Novina je značajna podrške uređajima osjetljivim na dodir. Internet Explorer (IE) i Windows Explorer (WE). pristup centru za upravljanje postupcima (Action Centre) i ikona instalirane antivirusne zaštite. .

2. neinstaliranje kritične zakrpe i slično.5. Crveni prekriženi kružić uz zastavicu /Action Center/ na slici 4. 'RC' verzija ovog operativnog sustava u odnosu na 'BETA' verziju ovdje prikazanu ima animiran botun {Start} na način da ima drugačiji oblik. zastarjela antivirusna definicija.5. kako je prikazano u animaciji na slici 4. posvijetli se i ima nenametljivo integrirani broj 7.2a upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava. Akcija L1 na zastavici otvara dodatne izbornike koji upućuju na rješavanje problema. Koncept je isti ali je prikaz mnogo ljepši.4.2b i takav oblik zadržava dok god je {Start} izbornik aktivan.5.2 Polazni izbornik Windows 7 / Desktop Linijski izbornik poslova (taskbar) i sve akcije vezane uz njega (tipkovničke kratice) veoma su slične XP sustavu kako je opisano uz sliku 4.Slika* 4. .

DVD-RW.sys) + programska potpora korisnika [Temp] mapa + radne mape programa + slika ili backup [C:] i [D:] particija Veličina particije 16GB disk0 . logička Primarna Proširena. Nije nužno potreban. na način kako je prikazano u animiranoj podslici gornje slike. Za primjer uzete su mogućnosti koje nudi VPC za instalaciju 'Vista' operativnog sustava.7-17GB / 25GB> optički 0 [R:] optički 1 [W:] . 'Mrežni' diskovni uređaj u VPC koji vodi prema imeniku (mapi. BD ROM CD-RW. folderu) na fizičkom disku. na način kako prikazuje animacija na gornjoj podslici. aktivna Proširena. Prema potrebama svaku instalaciju treba isplanirati. Kad se akcijom L1 na natpis {All programs} sadržaj promijeni u {Back}. koji imaju odnos stranica 16:9 ili 16:10. Kako je po izboru raspoloživo 512MB RAM-a i virtualnih 65'536GB diska (to se ne odnosi na stvarnu veličinu . ROM. Desna strana prozora je nadzorni izbornik i ne mijenja se tijekom rada. za primjer je izabrana organizacija za dva diska izvan bilo kakvog RAID polja prema slijedećem: [Particija:] ( Naziv ) [C:] ( Sistem ) [E:] ( Data ) [D:] ( Progs ) [F:] ( Fun ) [M:] [S:] [T:] Vrsta particije Primarna.4a. u istom prozoru otvaraju se svi sadržaji izbornika programske potpore slično prikazu na slici 4. prikazuju ikone posljednjih uporabljenih programa. Lijeva strana izbornika je izbornik programske potpore dizajniran tako da se u osnovnom prikazu. BD-RW 682MB / 4. ali se može po volji konfigurirati njegov sadržaj.ISO datoteku na disku računala domaćina.VHD datoteke koja iznosi oko 6GB). VPC optički uređaj koji može zaposjesti (capture) jedan od fizičkih optičkih uređaja računala domaćina ili . Može ih se više kreirati uz pridružena različita slova. Windows OS + antivirus Korisnički podaci + rezultati rada Virtualna memorija (pagefile.4b. Ova osobitost dolazi do punog izražaja ako se koristi nova generacija 'širokih' monitora.[C:] 17GB disk1 . Na ovaj način radna površina oslobođena je od pretrpavanja izbornicima preko radnog sadržaja. DVD.[D:] Uređaj disk 0 disk 0 disk 1 disk 1 Emulirani fizički optički uređaj pomoću namjenske programskom potpore instalirane na računalu domaćinu. ali se do sadržaja pojedinih mapa ne dolazi otvaranjem dodatnih izbornika već se mijenja sadržaj postojećeg prema odabiru. RW RW UDF CD.Već je rečeno da su nadzorni izbornik i izbornik programske potpore objedinjeni u jedan prozor. slično kao na slici 4. te će o tome i zavisiti koliko će koja particija diska zauzeti mjesta. kada je na dnu ovog prozora aktivan natpis{All programs}.4. logička Datotečni sustav NTFS NTFS NTFS NTFS Namjena particije Sistem.4.

Zaštitna kopija podataka korisnika (backup) ovisi o njihovoj količini i značaju. a osim navedenog manje particije lakše se održavaju.Opisanu koncepciju particija na disku dobro je koristiti i u slučaju kad sustav ima samo jedan fizički disk. a izmicanjem radnih mapa na zasebnu particiju korisnički podaci odvojeni se od prethodne dvije i 'izolirani'. Raspodjela diskova na particije prikazana na slici 4. RAID rješenja primjerenija su poslužiteljima. i lako se izradi i čuva slika (image) particija operativnog sustava i programske potpore. 'Sistem' i 'Progs' particije prema primjeru. Mnogo jednostavniji i znatno kraći postupak od ponovne instalacije sustava i njegovog podešavanja. Na taj način smanjena je na najmanju moguću mjeru količina podataka korisnika u sistemskoj particiji. Ovako uređeni diskovi čitljivi su u slučaju potrebe s bilo kojeg računala. Uporaba dva diska u računalnom sustavu i raspodjela particija diskova usklađena s osnovnim programskim skupinama na prikazani način. Glede jednostavnosti i popularizacije virtualne računalne platforme za instalaciju je izabran VPC u kojem je kreirano računalo prema predlošku za 'Windows Vista' operativni sustav.4. Manje količine podataka lako je s vremena na vrijeme 'upeći' na CD/DVD medije. Za učinkovito čuvanje velike količine podataka treba se osloniti na kvalitetan RAID ili NAS. Naime. te se osigurati od njihovog gubitka.. kako prikazuje naredna slika.Ostalo USB. U slučaju potrebe tada je moguće brzo 'vratiti' sliku sistemske particije i odmah dobiti funkcionalan sustav koji će eventualno zatražiti samo nadogradnju operativnog sustava i antivirusne zaštite. lakšeg nadzora i izrade sigurnosnih kopija (backup). na primjer) radi njihovog što boljeg razdvajanja od ostatka sustava. .15 ima u odnosu na prethodnu tablicu još jednu manju particiju na kojoj su najznačajniji korisnički podaci (nema filmova. kako fizičkog sustava tako i VPC sustava. igara i glazbe. ali to nije tema abecede.) Ostala slova Ovisno o uređju Prema potrebi Prema potrebama korisnika Ovisno o uređju Ovakvu koncepciju autor koristi kada nema potpuno sklopovski RAID i kad se ne mora oslanjati na nepoćudna među rješenja koja koriste procesorske resurse i nekakav upravljački program za nadgledanje rada nesamostalnog RAID uređaja na matičnoj ploči. ubrzava rad računalnog sustava u cjelini. operativni sustav i programska potpora međusobno su odvojeni kako bi sistemska particija bila što manja.

5. Dakle. slike instalacijskog medija pohranjene na fizičkom disku.VHD datoteka može se pristupiti instalaciji operativnog sustava. Prema primjeru na slici 4.Slika 4.vmc' i 'Windows 7a..). Pokretanje virtualnog računala izborom |Start| ne znači da će se OS automatski instalirati...VMC datoteke (mapa na nekoj većoj particiji diska) i pripadna joj . Po obavljanju navedenog postupka u VPC konzoli prikaže se mala slika kreiranog VPC sustava opisana s njegovim imenom u trenutnim radnim statusom.5.3 Definiranje Windows 7 u VPC Izbor |New.vhd).ISO datoteke (Capture ISO Image.. Za nazive datoteka odabrana su imena 'Windows 7. U realnom okolišu navedeno znači da planirani drugi fizički disk nije još formatiran ili nije ni priključen.vhd'. Brži način je uporaba .) računala domaćina. koja se 'zakaći' za VPC kao što je prikazano u primjeru na slici 4. . U tu svrhu treba za VPC 'zakačiti' jedan od raspoloživih izvora u kojem su instalacijski sadržaji OS.4b.vmc) i prvog virtualnog diska-datoteke (tipa .5.. Kada se odredi mjesto .| sa slike omogućava uz pomoć 'čarobnjaka' kreiranje konfiguracijske datoteke (tipa .4a to su emulirani CD/DVD uređaj [M:] u računalu domaćina ili fizički optički uređaji [R:] ili [W:] (Use Physical Drive . Sadržaj slike i opisni status mijenja se u skladu s trenutnim stanjem VPC računala. za početak pridružen je samo jedan disk.

No.4c koja je važna i zbog toga da se uoče bitne tipkovničke kratice VPC-a. Treba voditi računa da ove kratice nisu nehotice dodijeljene nekoj drugoj programskoj potpori. vrlo slične kraticama stvarnog računala. što se tiče same instalacijske procedure i razmatranja postavki i osnovnih osobitosti operativnog sustava navedeno nije od značaja. što znači da se po instalaciji neće aktivirati 'aero' efekti jer ih sklopovlje VPC-a ne može podržati. Navedeno prikazuje podslika 4. Slijedi instalacija programske potpore pri čemu će instalacijska procedura prepoznati uređaje koje emulira VPC.5.4 Dohvat i aktiviranje Windows 7 instalacijske ISO datoteke Navedeno nije dovoljno da instalacija operativnog sustava automatski započne. SAŽETAK: .5. VPC treba iznova pokrenuti kako bi se u postupku ponovnog uključivanja (Reset) i analize uređaja prepoznao instalacijski medij i pokrenula inicijalan instalacijska datoteka.Slika** 4.

te se tijekom instalacije ne traži upis zaporke koja mu pripada kako je uobičajeno u instalaciji 'Windows XP' operativnog sustava.10a. Dakle. više računala na istoj sklopovskoj platformi. Za očekivati je da će upravljački programi uređaja usklađeno izdavati za obje verzije operativnog sustava. odnosno onemogućen je. na raspolaganju je i 64 bit-na verzija operativnog sustava. Još jedna od osobitosti je da je 'Windows 7' OS po verziji usklađen s poslužiteljskom verzijom 'Windows Server 2008' jer obje inačice imaju datotečni sustav i jezgru operativnog sustava verzije 6. Navedeno je odgovor na zahtjevne profesionalne potrebe.Opći dojam je da 'Windows 7' donosi znatna poboljšanja glede stabilnosti operativnog sustava i uporabljivosti računala koje ga koristi. i vjerojatno će se proizvod nuditi u nekoliko verzija kao dosadašnji. Također podržava VHD format datoteka. Uz već poznati mehanizam redovitih nadopuna (update) preko Interneta. Ime i prezime korisnika može se naknadno dopisati u polje za opis korisnika. vrlo je vjerojatno da će se mnoštvo korisnika slijedećih nekoliko godina družiti s ovim operativnim sustavom. Osim različitih verzija proizvoda operativnog sustava 'Windows 7'.1. Službene inačice OS-a još uvijek nisu dostupne. Zahtijeva se upis || Use Name|| i ||Computer name|| samo za jednog korisnika prikazuje podslika 4. rada s moćnijim mikroprocesora i slično. što u duhu razvoja višenitnih i višejezgrenih procesora ima veliki značaj. To stvara mogućnosti za smanjenje operativnih troškova. omogućujući korisnicima da koriste jedan unificirani okoliš za kreiranje. Sigurno će biti razlika u odnosu na opise koji slijede.9 i višekratnog ponovnog pokretanja računala slijedi kompletiranje instalacijskih datoteka i aktiviranje potrebnih servisa (peta faza).5. tijekom izvršavanja pet faza prikazanih na slici 4.5. što znači da se VHDpodržava kao bilo koji uređaj za pohranu podataka. Potpuna instalacija Windows 7 U završnom dijelu instalacije. . implementaciju i održavanje procesa uz pomoć skupa alata za objedinjavanje virtualnog i fizičkog okruženja. još jedno ponovljeno pokretanje računala kao završno pokretanje operativnog sustava glede njegove prve uporabe te stoga treba upisati korisničko ime i ime računala. Kao što je već navedeno korisnik 'Administrator' podrazumno nije dozvoljen. što je jako povoljno rješenje za uporabu na moćnijim PC računalnim sustavima ili manje zahtjevnim poslužiteljima. glede mogućnosti dohvata većih memorijskih resursa. Navedena verzija omogućava da se u rad može upregnuti do 256 procesora.

10 Definiranje korisnika.10c. nakon čega slijedi upit za odabir vremenske zone (slika 4. Za pripadnost internoj kućnoj mreži treba izbrati |Home network|prema slici 4.5. jer su opisi jako slični.ISO datoteci i dobije se po prijavi i popuni osobnih podataka i njihove verifikacije glede autorizacije preuzimanja.10b) i izbor načina pristupa mreži (slika 4.5.10c). Serijski broj ove verzije pripada besplatnoj preuzetoj . te treba uključiti oznaku za aktiviranje proizvoda po prvoj prijavi na Internet. Korisnik se računalu ne identificira po korisničkom imenu već po broju koji se korisniku dodjeljuje (ID korisnika) i kojeg korisnik ne vidi. Prilikom kreiranja korisnika vrši se izrada pripadne mu mape i kopiranje pripadnih mu datoteka na . naredna akcija koja se od korisnika zahtijeva je upis zaporke i ključne riječi koja omogućava upis nove zaporke ako se ista zaboravi. Potom treba izabrati jednu od tri grupe postavki konfiguriranja sustava. Treba pažljivo pročitati što pojedine vrste mrežne pripadnosti omogućavaju.Slika** 4. vremenske zone i tipa umreženosti Po upisu korisničkog imena i imena računala. na primjer |Use Recommended Settings| kao najjednostavniju. Slijedi forma za upis serijskog broja proizvoda ključa (Product key).5.5.

Slika 4.5.11 Uređaji VPC računala Slika 4. stvara se novi korisnik koji ima drugačiji ID i kreira se grupa datoteka koja pripada novom korisnika tako da se na sustavu nalaze dvije grupe imenika s različitim ID kojima polazni imenici nemaju isti naziv iako oba započinju istim imenom korisnika.11 izdvojeni su pregledi uređaja koji su karakteristični za VPC. ID je važan glede dodjela prava na datoteke. Na slici 4. Ako se potom se kreira novi s istim imenom. tako da se onemogućava čitanje podataka koji korisniku ne pripadaju.osnovu pripravljenih obrazaca. Nakon izbora vrste mreže instalacija operativnog sustava se završava.5. Uvid u 'Device manager' prikazuje koji su se uređaji instalirali. Ako se korisnik izbriše nakon instalacije pripadne mu datoteke automatski se ne brišu već samo njegov ID i naziv u bazi korisnika. Datotekama se dodjeljuje spomenuti ID.5. Pri tome se rezolucija prikaza na ekranu automatski prilagođava mogućnostima grafičke kartice ali za ovu priliku promijenjena je na 800x600 kako bi slike bile prihvatljive za ovo sjedište.12 Instalacija VPC datoteka .

iso' datoteku i slijedi uvodni ekran kao na narednoj slici. malo pričekati dok se sadržaj navedene datoteke ne aktivira i zatraži potvrdu za instaliranje dodataka u sustav (slika 4.5. .12) koji omogućavaju da se u VPC instalira programska potpora koja omogućava da se odabrana mapa na fizičkom disku vidi kao mrežni 'mapirani' disk u VPC računalu. Nakon instalacije ovog dodatka VPC se automatski nanovo pokreće (Reset) pri čemu oslobađa prikačenu 'VMAdditions.iso' koja se nalazi u mapi u kojoj je instalirana VPC programska potpora. ne prepoznaje sva svojstva emulirane grafičke kartice ni emulirani glazbeni uređaj. Treba osloboditi instalacijsku . Za tu svrhu služi datoteka 'VMAdditions. ali još uvijek ne zna kao pristupiti fizičkom disku niti u potpunosti prepoznaje sve uređaje.VPC vidi sve fizičke uređaje računala i kojem se nalazi.ISO datoteka i 'zakačiti' navedenu.

5. . i slijedi ponovna prijava na sustav s definiranim korisničkim_imenom i zahtjevom za upis zaporke. Oslobađa se pritiskom na tipku <Alt Gr> (desna tipka <Alt> na tipkovnici). Akcija L1 u prozoru VPC automatski mu dodjeljuje miša kao uređaj i miš postaje zarobljen u prozoru VPC-a.Slika* 4. koja vjerojatno nije zaboravljena:-).13 Inicijalni logo 'Windows 7' prilikom uključivanja računala Nakon rotirajućih 'zvjezdica' pojavljuje se logo 'Windows' operativnih sustava. Kratka napomena glede pokazivača miša.ISO datoteku s dodacima. Nakon uspješne prijave korisno je 'osloboditi' .

već poznata odnosno <Right . prijavi na sustav. Kada se korisnik uredno akcija <CTRL> + <ALT> + <DEL>. Izbor uz crveni botun za gašenje (pravokutnik sa strelicom) omogućava gašenje računala ili ponovno pokretanje računala iz početka (Restart).Slika* 4.5. Plavi botun u donjem lijevom uglu daje u novom prozoru pisane i govorne upute (valjda se navedeno neće izbaciti u finalnom proizvodu) o dodatnom podešavanju funkcionalnosti sustava glede olakšane uporabe računala.14 Prijava definiranog korisnika na sustav i njegove moguće akcije U gornjem lijevom uglu prikazanog desktop-a nalazi se botun koji aktivira izbornik za odabir odgovarajućeg rasporeda slova na tipkovnici.

Ovaj izbor prikazuje podslika 4. imenik) koja se u postavkama aktiviranog VPC RAČUNALA izborom /Edit/~/Settings/~|Shared Folfers| proglasi (mapira) kao disk. nudi dodati izbor koji se prekida izborom | Cancel|. Ako korisnik na računalu ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeno korištenje više VPC-a.5. Slika 4.15 Pridruživanje fizičke mape diska VPC-u kao virtualni disk Navedeno je jedna jako dobra osobitost Virtual PC programske potpore. Ako postoji potreba za pristupom još jednoj mapi fizičkog diska iz VPC.ALT> + <DEL> u VPC prozoru. Naravno novo pridruženo slovo ne može biti već uporabljeno slovo.5. odnosno prekinuti trenutne aktivnosti. odnosno operativni sustav mora biti aktivan. a za ovaj primjer uzeto je slovo [S:] prema planu u prethodno ustanovljenoj tablici. navedeno se dopiše novim upisom uz postojeći koji je prikazan na desnoj strani naredne slike. Odabir slova diska je proizvoljan. na nekoj particiji diska izradi se mapa (folder. na opisani način može se ostvariti razmjena podataka . Na ekranu se skrivaju svi sadržaji i ostaje samo prijava za otključavanje. Kako bi se radni produkti iz VPC lakše prenijeli na fizički disk i postali dostupni resursima računala domaćina za VPC. Radnja dodavanja mape na raspolaganje obavlja se uz 'upaljeno' VPC računalo. moment kad se na kratko mora napustiti radno mjesto a ne želi pogasiti sve prozore i isključiti računalo.14b iz kojeg je najinteresantnija opcija zaključavanja računala.

Ako fizičko računalo ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeni rad više VPC-a.između njih. . No ono što posebno oduševljava je što VPC računala ne moraju imati iste mrežne postavke niti pripadati istoj mrežnoj grupi.3. razmjenu podataka između njih posredstvom zajedničke raspoložive mape lako je ostvariti. Dovoljno razloga za profesionalca da za svakodnevni rad koristi zaista moćno računalo. pokusa ili nastave u ovom području ostvarena na ovaj način značajno se povećava. Učinkovitost vježbanja. VPC disk [S:] vidi se kao mrežni resurs. a ni XP nije mnogo učinkovoitiji). Dakle uz raspoložive virtualne diskovne resurse raspoloživi su i fizički diskovni resursi definirani pomoću VPC.8. Naredna slika prikazuje stanje diskovnih resursa do momenta koji je na ovim stranicama opisan. kako prikazuje naredna slika. Prozor 'Windows Explorer' po sadržajima je znatno je bogatiji sadržajima od svoje starije brače (kao na primjer na slici 4. Aktiva se uobičajenom kombinacijom tipki <Windows> +<E> i prikaz sadržaja računala informativniji je i ima dodatna polja za drugu vrstu informacija van uobičajenih.

Na slici 4. Na njoj je instaliran operativni sustav. Navedeno se radi pomoću čarobnjaka za kreiranje novog diska. . odnosno operativni sustav ne smije biti aktivan.16 Stanje diskovnih resursa računala i VPC nakon instalacije OS Virtualni disk podijeljen je na dvije particije (dva logička diska) od kojih je samo jedna dostupna. Dodavanje novog fizičkog diska obavlja se kroz postavke VPC KONZOLE izborom /Action/~/Settings/ uz 'ugašeno' VPC računalo. što disk [D:] nema.16 navedeno se očituje u podatku o veličini diska [C:] i njegovom zauzeću.Slika 4. virtualni naravno. Da bi se realizirala planirana instalacija prema pripravljenoj tablici treba u sustavu pridružiti još jedan disk.5. a način dodavanja novog fizičkog diska prikazan na narednoj slici.5. formatirana i ujedno time primarna i aktivna.

Ponuđenu lokaciju za virtualni disk i njegov naziv može se po volji promijeniti. izrađen pomoću čarobnjaka. za detaljnije upute kao i uvijek treba konsultirati literaturu ili pokrenuti čarobnjaka (Botun |Virtual Disk Wizard|) i slijediti upute koje su vrlo kvalitetno napisane.Slika 4. Nije na odmet još jednom spomenuti da se svi zapisi o konfiguraciji VPC čuvaju u pripadnom mu 'Windows 7. Da ne bude zabune. Osnovno podešavanje Windows 7 .vmc' datoteci.vhd' kreirane kako je objašnjeno na prethodnoj stranici.vhd'. pa se tako novi izrađeni disk nazvan 'Windows 7b. pridodaje izborom |Browse.5.17 Pridruživanje drugog diska VPC-u Postupak korištenja čarobnjaka nije objašnjen ni u opisu VPC-a. jer na fizičkom disku još nisu definirane niti formatirane logičke particije diska.vhd' još uvijek ne vide.vhd' datoteke.. Navedeno će se naknadno izvršiti administratorskim alatima i tek tada će se podaci za drugi disk upisati u MBR i postati vidljivi operativnom sustavu.| i odabirom izrađene 'Windows 7b.5. dok se sadržaji 'Windows 7b.16 logički su diskovi fizičkog diska 'Windows 7a. prikazane particije [C:] i [D:] na slici 4..

Podešavanje operativnog sustava podrazumijeva konfiguriranje sustava. dok je potpuna konfiguracija sustava i dio podešavanja glede korisničkog sučelja opisan u poglavlju 4. a sama konfiguracija sustava u osnovi se može podijeliti na dio koji se odnosi na sam sustav i na dio koji se odnosi na korisničko okruženje. Osim toga svaki od naziva odvojen trokutićima ujedno je spojnica prema pripadnom prozoru što uz poboljšanu navigaciju kroz izbore u velikoj mjeri olakšava odabir bilo kojeg od prozora navedenih u formi. Tako je prema narednoj slici izvršen odabir {Control Panel}~/All Control Panel Items/. U navedenoj formi lako se prate sve akcije. Put do svakog od alata lako se prati u formi koja je na narednoj slici zaokružena crvenim pravokutnikom u kojoj su trokutićima odvojeni pojedini pojmovi preko kojih se je došlo do željenog skupa alata.5. U nastavku su opisana osnovna podešavanja sustava. Crvenim pravokutnikom zaokružena forma zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora. .3. te potom odabir /All Control Panel Items/~/Administrative Tools/ kako prikazuje naredna podslika. Upravljački sustav (Control Panel) sadrži popriličan broj ikona-alata za podešavanje operativnog sustava.

Slika** 4. a konfiguracijski problem je riješen instalacijom besplatne antivirusne .518b iza jedne od ikone pojavljuje obris druge.5.18 Sadržaj upravljačkog prozora / Pristupanje alatima za uređivanje sustava Na slici 4.18a na desnoj strani radnog izbornika prikazuje aktivnu ikonu za odabir odgovarajućeg rasporeda slovišta tipkovnice i crveni prekriženi kružić koji upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava i stoga nužnost provođenja odgovarajuće AKCIJE. odnosno u dva zasebna prozora. što ukazuje da se navedena programska potpora izvršava u dvije sesije. jer tipkovnica s dvostukim oznakama gotovo da više nema. Ako programska potpora dozvoljava uporabu još sesija adekvatno broju aktivnih sesija odgovara broj pridruženih dodatnih obrisa osnovnoj ikoni. Slika 4.5. Glede jednostavnosti uklonjena je ikona za izmjenu rasporeda slovišta tipkovnice.

prikaz s velikim ikonama i prikaz s malim ikonama. sadržaj upravljačkog prozora u 'RC' verziji je nešto drugačiji kako prikazuje slika 4. nije uređaj za pohranu podataka VPC-a i ne vidi se.5.5. Ovim alatom nije moguće kreirati proširenu particiju i logičke diskove u VPC okruženju. te se može pristupiti uređenju diska akcijom D1 koja omogućava izborom kreiranje jednostavne primarne particije. Razlog navedenom je i uklonjanje podrške za 'Tablet PC' u ovom primjeru. korisniku je raspoloživ izbornika /View by:/ u kojem se odabire tematski prikaza u ovom prozoru. jer u VPC instalaciji nije od značaja.18a i 4.. Razlike u slici 4. Drugi dodani disk prema planu treba podijeliti na dvije particije.5.5.18c ukazuju da je dio sadržaja iz 'BETA' verzije u 'RC' verziji uklonjen.programske potpore na što je zastavica (Action Center) sa crvenim prekriženim kružićem upozoravala. U popisu se vide svi virtualni diskovi i dostupni optički uređaj. Disk [S:] je dio načina prikaza mape fizičkog diska u VPC sustavu.. Tamniji pravokutnik skroz na desnoj strani linijskog izbornika (taskbar) je spojnica za dohvat radne površine (desktop).18b u sistemskom izborniku. . Svrha opisanih akcija je dohvat alata pod izborom |Computer Management| koji omogućava završne radnje zacrtane u planiranoj tablici.18c.| za kreiranje particije diska prikazan je na drugoj podslici. U odnosu na ovdje prikazanu 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava. Prva od narednih podslika prikazuje stanje po dodavanju dugog virtualnog diska koji još uvijek nije definiran. Umjesto male ikone u traci s lijeve strane prozora glede izmjene sadržaja prozora prema tematskim skupinama. Izbor |New simple volume. Rezultat opisanih intervencija prikazuje slika 4. U 'RC' verziji operativnog sustava broj raspoloživih sadržaja za podešavanje sustava je manji i ikona upravljačkog prozora je drugačija.

5. Bitna osobitost VPC je da istovremeno može prihvatiti samo jedan optički uređaj i to samo onaj koji je trenutno 'prikačen' preko izbora /CD/~/Capture ISO Image…/. Automatski dodijeljeno slovo optičkom uređaju preinačeno je u slovo [T:]. pridruženo joj slovo i još pokoji parametar. nazivi pojedinih particija i pridružena slova particijama i optičkom . Treća podslika prikazuje stanje nakon svih obavljenih izmjena oznaka particija prema planu. Prilikom kreiranja particija diska.Slika** 4.19 Uređivanje diskovnih particija Osim navedenog moguće je promijeniti ime particije. podaci o njima upisuju se MBR zapis diska i tako postaju stalno raspoložive operativnom sustavu. Ovu preinaku treba napraviti prije uređivanja preostalih particija diska kako bi se oslobodilo slovo 'E' glede daljnje preraspodijele slova particija virtualnih diskova.

umjesto podrazumne radne .20c) u kojem je moguće promijeniti ime računala i radnu grupu kojoj će računalo pripadati.5... moguće je podesiti 'dekoraciju' desktopa prema željama..| unutar ponuđenog prozora pri čemu se otvara prozor s nazivom 'Computer Name/Domain Changes' (slika 4.20b. Što će se izravno prikazati korisniku u vidu ikona na desktop-u određuje se postavkama na slici 4. Izbor |Environment variables. S desne strane treće podslike prikazan je izbornik iz kojeg se vidi omogućen rad s virtualnim diskovima kao uređajima što je navedeno kao jedna od usluga jezgre ovog operativnog sustava.5. Slika** 4.22. gdje je moguće isključiti ili uključiti pojedine osobitosti radne površine (desktop) slično prikazu na slici 4.20 Podešavanje sistemskih osobitosti Promjena radne grupe obavlja se izborom jahača i botuna ||Computer Name|| ~|Change.uređaju.4..21.5. Nealocirani prostor potrebit tijekom instalacije operativnog sustava u 'Beta' verziji iznosi 201MB (kao na slikama) dok u 'RC' verziji iznosi 101MB.| uvod je u promjenu postavljenih vrijednosti varijabli okruženja korisnika i sistema koje se vrše prema slici 4. osobito na računalima sa slabijim sklopovljem.5. Glede povećanja performansi.

RAID 0 polje donijelo bi brze performanse.[C:].5. Podešavanja prema slici 4.23b. a podešavanje istih opisuje poglavlje o mrežnim postavkama.18. datoteka pagefile.20b moguća su akcijom D1 na radnu površinu (desktop) te izborom /Personalize/ i potom izborom /Change desktop icons/ u novom prozoru. Programska potpora potom se instalira na [D:].sys.5.grupe 'WORKGROUP' koja se prikazuje u donjem lijevom uglu slika 4. a virtualna memorija.5. Naredni skup slika prikazuje kako virtualnu memoriju prebaciti na [D:] particiju i proglasiti je nepromjenjive veličine. Slika** 4. kao prva datoteka na prvoj particiji drugog diska . Na taj način aktivnosti glede čitanja datoteka operativnog sustava i instalirane programske potpore s diskova odvojene su u cjelokupni sustav brže radi. Istina. a to je u suštini izbor /Contol panel/~/All Control Panel Items/~/Personalization/ sa slike 4. ali njegov upravljački uređaj hibridnog tipa (čip uz nadzor upravljačkog programa u operativnom sustavu) ne obećava lak oporavak u slučaju kvara.5.[D:]. U duhu planirane organizacije računalnog sustava zamišljeno je da se operativni sustav instalira na prvu particiju prvog diska .5.16 i 4.21 Podešavanje virtualne memorije . IP adresu i ostale mrežne parametre automatski dodjeljuje SOHO mrežni uređaj.

a to su često tvorničke OEM ponude. Instalacija koja je izvedena tako da je sve na jednoj particiji diska najgore je moguće rješenje. Upisom vrijednosti 0 za [C:] poništava se virtualna memorija na ovoj particiji. Ako se ostavi da operativni sustav odlučuje o njenoj veličini vrlo brzo će se fragmentirati zbog učestale promjene veličine i sustav će se u cjelini s vremenom usporiti. nužno je za svaku particiju izabrati |Cusom size:| i odabirom | Set| aktivirati upisane vrijednosti. kako bi datoteka virtualne memorije zauzela staze diska kojima se najbrže pristupa jer su na samom početku diska. ostati će uvijek defragmentirana (u jednom cjelovitom komadu) ako joj je zadana fiksna vrijednost. Virtualna memorija. a ako je raspoloživa minimalna količina RAM-a dobro je ostaviti da veličinu virtualne memorije operativni sustav prema potrebi dinamički mijenja ali opet na zasebnoj particiji. dobro je već u ovom koraku promjeniti sadržaj varijabli okruženja i time mjesto za privremene zapise koji nastaju tijekom instalacije i koji se automatski NE BRIŠU i nikom ne trebaju već samo zapunjavaju disk 'smećem'. na kojima se može naći i programska potpora koja ima licenčna prava na par mjeseci nakon čega nije od koristi ako se ne kupi. Opisani postupak podjele diska na particije dobro je napraviti i ako se koristi samo jedan fizički disk. datoteka pagefile. Fiksnu vrijednost virtualne memorije dobro je koristiti kad ima dovoljno fizičkog RAM-a (više od 2GB) u veličini jednakoj veličini RAM-a do 150% veličine RAM-a. U duhu izmicanja radnih mapa koje se pune privremenim sadržajima i mapa koje sadrže dinamičke podatke korisnika (dokumenti.sys. Na taj način se osigurava razdioba operativnog sustava i korisnikovih podataka što podrazumijeva novu lokaciju korisnikovih radnih mapa. Premještanje virtualne memorije na [D:]particiju diska treba obaviti prije instalacije bilo kakve programske potpore na tu particiju. . ubrzava se sam sustav jer je virtualna memorija kompaktna i time sadržaji u njoj brže dohvatljivi. i lakše je vratiti spremljenu sliku particije (backup) operativnog sustava ako dođe do njegovog oštećenja (zaraze virusima na primjer).Dakle. pošta …).

5. te i registar treba povremeno čistiti.22 Podešavanje varijabli okruženja korisnika i sustava Prihvaćene upisane postavke odmah su aktivne.23b pokazuje stanje nakon što su obavljene sve izmjene po planu.Slika 4.5. Kako ovaj imenik sadrži uglavnom nekorisne i iskorištene sadržaje može se slobodno sve u njemu obrisati. Ako se navedeni privremeni sadržaji redovito ne brišu mogu s vremenom dobro zapuniti disk i usporiti računalni sustav. kako pokazuje naredna slika na kojoj se može pročitati sadržaj varijabli okruženja %TEMP% i %TMP%. U odnosu na sliku 4.5.BAT datoteke prilikom uključivanja računala kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4. . Podslika 4.4.2. Nesreća je što svi ovi zapisi ostaju u registru i opterećuju ga. bilo tijekom rada ili automatskim pokretanjem .16 može se uočiti da [D:] particija nije prazna jer je na njoj datoteka virtualne memorije.

5. Ako se korisnik želi baviti izradom komandnih procedura (batch datoteka) ovaj popis mu može poslužiti kako bi automatizirao neke radnje koje bi inače morao obavljati 'ručno'.1 ili 4. Uz nove .2b.5.5.Slika* 4. Dakle.23 Pregled sadržaja varijabli okruženja / Potpuno uređene particije U popisu koji slijedi po zadanoj komandi u primjeru na gornjoj slici vidi se u prvom retku verzija datotečnog sustava (v6. Do komandnog prozora dolazi se upisom ključne riječi CMD (ili cmd) u formi za traženje prema slici 4. a sustavu su pridodani mnogi kontrolni i upravljači mehanizmi što ga čini prilagodljivim za različita okruženja.1) kao i vrijednosti svih varijabli koje sustav koristi. instalacija 'Windows 7' operativnog sustav u odnosu na starijeg XP brata u velikoj mjeri je pojednostavljena.

a podešavanje za ADSL povezanost u osnovi se obavlja kao na slici 7.3. ako je bude znao uporabiti:-).5. Slika** 4.koncepcije sklopovskih komponenti i učinkovit način korištenja njihovih resursa može se očekivati značajna računalna moć na stolu običnog korisnika.6. Podešavanjem same povezanosti s Internetom bavi se jedno od narednih poglavlja.24 Mrežna povezanost / Ažuriranje programske potpore / Pregled Interneta . Naredna slika ilustrira povezanost VPC računala s mrežom.

što je prema prethodnim slikama [S:]. već instalacijski program treba najprije kopirati u imenik na fizičkom disku kojeg VPC vidi kao disk [S:]. Kroz opis instalacije operativnog sustava ukratko su popisane pojedine postavke sustava s prikazima koji su uporabljivi za dodatna objašnjenja u poglavljima koja slijede.ključa). a podslika 5. na primjer u [F:\TEMP]. a otuda ga treba kopirati u neku od mapa VPC diskova (u stvari u .4.24b pokazuje kako se kroz ostvarenu komunikaciju ažurira programska potpora za zaštitu od virusa.5.25a (koji se ne vidi) u kojem piše 'Windows is activated' i 'Product ID: XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX' (broj proizvoda generiran na temelju unesenog serijskog broja . bez straha od eventualne zaraze. SAŽETAK: Opisani postupak instalacije i osnovnog podešavanja procedura odnosi se na instalaciju u virtualno računalo. Pod izradom se misli na korištenje preuzete ISO datoteke uz poštivanje licenčnih prava. Rezultat instalacije jednog besplatnog antivirusnog programa vidi se prema ikoni kišobranu prikazanoj na slici 4. nužno je instalirati antivirusnu zaštitu.vhd datoteku). što se može s instalacijskog CD-a ili . No instalacija programske potpore ne može izvršiti otuda.ISO datoteke 'dohvaćenih' od strane VPC.Podslika 5.25. .5. ili se instalacijski program kopira u imenik kojeg VPC vidi kao mrežni disk. koji ukazuje na nužnost izvršavanja nekakve AKCIJE opisane u prozoru zastavice.24c prikazuje jednu od mnogobrojnih stranica na sjedištu časopisa BUG kroz preglednik 'Internet Explorer'.4.  Izraditi-kupiti instalacijski optički medij s 'Windows '7 operativnim sustavom. Tada nestane upozoravajući križić u crvenom krugu uz zastavicu u sistemskom izborniku. Osim toga instalacija sustava u VPC okruženju praktična je primjena Virtual PC programske potpore opisane u poglavlju o specifičnim informatičkim pojmovima. po čemu slijedi promjena zapisa u dnu slike 4. Prilikom instalacije na fizički disk u sastavu stvarnog računalu postupak je gotovo identičan uz neke male razlike koje treba poštovati. Posljednja akcija je aktiviranje operativnog sustava koja se odvija između računala korisnika i poslužitelja Microsoft-a. No da bi računalo bilo potpuno funkcionalno na mreži. te iz tog imenika izvršiti instalaciju.

osobito ako se nakon svega pristupa čišćenju registra. novi OS može se instalirati 'preko' starog.5. i nisu potrebni sadržaji upisani u BOOT postavke.. ukomponirane na instalacijski medij. osobito ako je u njima zapisano nešto kao 'Press the R key to begin the repair process.' ili slično. • Ako je disk već korišten. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke odijeljene od operativnog sustava. pomoću pripravljenog BartPE medija i odgovarajućeg programa u prvi fizički sektor diska upisati nule. odmah je po brisanju nanovo izraditi te na njoj započeti instalaciju novog OS. Može poslužiti bilo kakva kompilacija pomoćnih programa koja omogućava fizičko brisanje podataka na prvom fizičkom sektoru diska. Naravno nakon instalacije. Opće značajke OS . • Ako je disk već korišten. • Ako je fizički disk potpuno prazan. • Ako je disk već korišten. kao kod Windows XP operativnog sustava. ostane ponešto privremenih nekorisnih datoteka i mapa koje je zgodno izbrisati. tijekom instalacije treba izbrisati aktivnu particiju sustava na kojoj je poziv prema postojećem OS. nov i nekorišten započeti instalacijsku proceduru pomoću optičkog medija na kojem je operativni sustav. najčešće [C:] particija. kao neki naknadno instalirani korisnički programi koji su bili na [C:] particiji. Kad se instalacija operativnog sustava završi i izvrši osnovno podešavanje. Podaci o particijama i oznaka aktivne paticije s koje će 'krenuti' OS upisuju se u prvi fizički sektor diska (BOOT sector). Ustvrditi stanje na tvrdom disku.. ima nebitne sadržaje. U BIOS-u računala podesiti sekvencu traženja BOOT uređaja (boot order) na način da je optički uređaj prvi kojemu se pristupa.    Pripraviti sve najnovije upravljačke programe (drivers) bilo objedinjene na jednom optičkom mediju. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke i programe ukomponirane u sadržaj operativnog sustava. ili koristiti isporučene upravljačke programe na optičkim medijima priloženim uz uređaje.1. Izvršiti podjelu diska na particije prema unaprijed pripravljenom planu. U tu svrhu mogu poslužiti neki pomoćni programi kao skup alata 'TweakNow PowerPack' ili 'Glary Utilities' i slični. izraditi sliku sistemske particije i pohraniti je na neku drugu particiju ili medij. Vrši se u suštini migracija na novi operativni sustav na način da se od starog OS zadrži samo potrebno. . Ipak treba pripaziti prilikom čišćenja nekorisnih sadržaja. U suštini briše se zapisana particijska raspodjela i disk se vidi kao potpuno nov i nekorišten.

. Gotovo svi današnji mikroprocesori mogu nekom od tehnologija adresirati memorijski prostor veći od 4GB (32 bit-na adresa).) DirectX 9 s 128MB RAM-a uz 1GB radne (osnovna funkcionalnost. miš osobitosti) memorije osobitostima) osobitostima GPGPU osobitosti) Periferije: Dakle. te čipset i procesor sposoban za sklopovsku virtualizaciju uz uključeni 'Intel VT' ili 'AMD-V' u BIOS-u. bio bi otprilike slijedeći: Procesor: Radna memorija: Tvrdi disk: obveznog Optički disk: Monitor: Grafika: Procesor 800MHz. Navedeno nije rješenje za starije računalo ili programsku potporu koja 64 bit-ne pogodnosti ne može iskoristiti. s 'aero' c. i konačno ljepšeg dizajna. podrška za SSE2 ekstenzije (višejezgreni od 1GHz> preporučljivo) 512MB (1GB> preporučljivo) 16GB raspoloživog prostora diska od 20-40GB DVD uređaj Super VGA monitor a.) DirectX 11 s 512MB RAM-a prema WDDM (Windows Display Driver Model. Za 64 bit-nu (x86-64 ili skraćeno x64) inačicu operativnog sustava preporuča se najmanje 2GB radne memorije i minimalno 20GB diskovnog prostora za instalaciju. analogno XP prikazu. Istina. ako se izvrši usporedba s prethodnim izdanjima. Tehnologije koje koriste uređaje osjetljive na dodir zahtijevaju specifično sklopovlje koje u konačnici znatno povećava resurse i cijenu računalnog sustava. mada se za poslužiteljske potrebe koriste 'napredniji' proizvodi.) DirectX 9 s 32MB RAM-a (osnovna funkcionalnost. to je cijena uvođenju mnogih novih mogućnosti i podrška novim tehnologijama. 'Windows 7' može se instalirati i na slabija računala ali neće biti raspoložive sve njegove funkcionalnosti. kao 'Intel XEON' i slični. Tehnički minimum za koji bi trebalo zadovoljiti za 32 bitnu (x86) inačicu operativnog sustava.Da je svaki novi operativni sustav firme Microsoft sve gladniji što se tiče sklopovskih resursa već je odavno poznato. Nije ni za zanemariti ni činjenicu da implementacija novih tehnologija traži i drugačiju vrstu sklopovlja. Prevedeno to znači: KUPI NOVO RAČUNALO! Da ali kakvo? Stoga prilikom kupnje novog računala i instalacije operativnog sustava treba pomno proučiti značajke sustava i koji su opći zahtjevi koje treba zadovoljiti kako bi se odabrala konfiguracija prema želji ili mogućnostima. 'aero' i HDMI sučelje za multimedijske potrebe tipkovnica. Za načina rada u 'Windows XP modu' (Windows Virtual PC) potrebno je dodatnih 1 GB RAM-a i dodatnih 15 GB slobodnog prostora na tvrdom disku. bez 'aero' b.

u sebi uključuje komponente DirectX 10 i DirectX 9 glede kompatibilnosti sa starijom programskom potporom. što omogućava NAPADAČU (domaći izraz za informatičke razbojnike) dobivanje administratorskih ovlasti nad računalom. A što s igrama? U ispoliranoj verziji 'Windows 7' operativnog sustava sve dosadašnje igre trebale bi uredno raditi. što nadalje podrazumijeva za takvu platformu pisane upravljačke programe i programsku potporu i drugačije alate za izradu programske potpore..Treba naglasiti da se za 64 bit-ni operativni sustav podrazumijeva da zna 'raditi' s 64 bit-nim podacima. ima integriranu sklopovsku potporu za MPEG-2 (H. 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ASLR (Address Space Layout Randomization) tehnologiju. WDDM je model arhitekture grafičkih upravljačkih programa koji osigurava funkcionalnost potrebnu za prikaz sadržaja na radnu površinu.).. koja na nasumičan način u radnoj memoriji računala razmješta područja s ključnim podacima.5. Na ovaj način uz dovoljno postavljenih 'kukavičjih jaja' poslovanje neke firme putem Interneta može se onemogućiti. DirectX 11. Čini da se ove 'male' nekompatibilnosti rade ne bi li se udovoljilo korisnikovim 'multimedijskim' prohtjevima i naprednim grafičkim mogućnostima glede igara.262) i MPEG-4 (H. Koristi se od 'Vista' operativnih sustava nadalje i između ostalog omogućava 'aero' osobitost. U uz 'Windows 7' ili 'Windows Vista' ide 'Office 2007' koji opet traži svoje resurse i svi su izgledi da će opet za ugodan rad vrijediti pravilo: sve preporučeno višestruko pomnožiti i uzeti GRAFIČKU KARTICU koja. kod računalnog sustava podrazumijevaju različite izvedbe čipseta i sabirnica. uskraćivanje raspoloživih resursa poslužitelja drugim korisnicima zbog njegove preopterećenosti. Arhitektura koja se u suštini temelji na već navedenom DirectX 11 (slika 4. višenitnost obrade. .25b).. ili s odgođenim djelovanjem na način da će se dana XY izvršiti silovito traženje resursa od poslužitelja neke firme i njeno poslovanje onemogućiti DoS napad (Denial of Service).) i operativnog sustava (GPGPU . kreiranje mozaika. Adresne mogućnosti i 'veličina' podatka su osobitosti koje kod operativnog sustava i računalnog sustava ne moraju biti iste. Zlouporaba može uslijediti u obliku postavljanja zloćudnog koda koji će napraviti neku štetu odmah brišući podatke i slično.izvršavanje negrafičkih zadaća) u potpunosti iskoristile. ASLR je učinkovita zaštita od zlouporabe računala. pored već uobičajenih osobitosti.264) čitanje video zapisa i vlastitu video-memoriju od barem 512MB. Za očekivati je da će se postupno priječi na 64 bit-ne sustave po svim osobitostima računalnog sustava.. dok će novije igre zahtijevati i znati koristiti naprednije tehnologije (Core i7. Osobitosti računalnog sustava nekad podrazumne samo za poslužiteljske platforme polako zadiru u uredska/kućna računala. Ovo rješenje zlonamjernima otežava da predvide lokacije u memoriji koje trebaju napasti da bi izazvali zapunjenje međuspreme procesora (buffer overflow). a stvarni napadač koji će svoje tragove prisutnosti na vrijeme odstraniti ostaje nepoznat. Uz to treba da podržava DirectX 11 kako bi se napredne mogućnosti grafičke kartice (detaljnije i 'životnije' slike.

a prijelazom pokazivača miša preko ikone prozori drugih aktivnih programa postaju providni da se bolje vidi onaj na kome je pokazivač. UAC. korisnička imena. No. izvor nemalih frustracija u 'Windows Vista' operativnom sustavu. ali i za svaku aplikaciju posebno. Dizajn operativnog sustava treba da omogući ugodan rad na sve brojnijoj i popularnijoj kategoriji jeftinih mini 'laptopa'. bez velikih odstupanja u grafičkom rješenju u odnosu na 'Vistu' ali značajnih u odnosu na 'XP'. Integrirana je podrška za kontrolu dodirom i poboljšana integracija s mobilnim i multimedijskim uređajima. 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ugrađen mehanizam koji preispituje zahtjeve korisnika . Navedeno pogoduje općoj sigurnosti jer u pravilu informatički nepismeni korisnici 'Administratoru' ne dodjeljuju zaporku. ID korisnika. te ako se pažljivo čitaju poruke. UAC na dijelu prikazan je na slici 4. Radna traka (taskbar) sadrži ikone koje pokazuju aktivne programe. Sigurnosti pridonosi sustav koji nadzire zaporke.10) nema ovlasti kao istinski administrator. te iako korisnik ima administratorske ovlasti pita ga za odobrenje izvođenja većine akcija. certifikata i ostalo vezano uz Internet usluge (Windows Credentials). sad treba opet nešto čitati…. U odnosu na Windows XP. a osobitost kreiranja kućne grupe korisnika (HomeGroup and Sharing) doprinosi dodatnoj zaštiti podataka raspoloživih kroz mrežu. a UAC sustav sprječava ga da bez ikakvih pitanja instalira bilo što. Dodaci u vidu 'igračaka' (gadget) mogu se po volji razmještati duž radne površine koja nije opterećena širenjem programskog izbornika. ali i jednostavnijem pristupu podacima od strane korisnika 'kućne' grupe. Eh. Prema Microsoft-u razlog navedenom je da se razvoj programske potpore usmjeri na način da se izvodi bez nužnih administratorskih ovlasti korisnika. . 'Windows 7' ima još jednu osobitost tijekom instalacije.ma daj ajde:-). Uloga informatičkog obrazovanja ogleda se i u navedenom. Vanjski efekti od značaja za korisnika su povećana sigurnost uz lakše podešavanje u pogledu povezivanja lokalne i bežične mreže i lokalne razmjene podataka.39 gdje traži potvrdu instalacije programske potpore koja zadire u sustav.5. instalacija napasti može se spriječiti bez intervencije antivirusnog programa.Glede navedenog opća opasnost je sve veći broj 'kućnih računala' koja u pravilu nisu dovoljno zaštićena uglavnom zbog slabog poznavanja korisnika o osnovnim elementima zaštite i nadzora računala. Ova osobitost vrlo je korisna jer će neki 'trojanac' (vrsta zloćudnih programa) tražiti dozvolu za instalaciju u sustav.4.UAC (User Account Control). te sam sustav ne ogoli prema Internetu ili unutar lokalne mreže na način da je korisnik sustava prepoznatljiv kao administrator što predstavlja sigurnosni rizik. opcija koju korisnici rado isključuju. Korisnik 'Administrator' podrazumno postoji ali je onemogućen (kao i korisnik 'Guest') i nije mu dodijeljena zaporka. iako je sam korisnik član grupe administratora (slično kao na slici 4. potpuno prerađen u 'Windows 7' i može se konfigurirati prema nivou sigurnosti.

-). Prst je u osnovi zamijenio miša i jednako je toliko precizan uz opasku da operativni sustav prepoznaje više istovremenih dodira (Multi-Touch). Podrška monitorima osjetljivim na dodir značajno je unaprijeđena u smislu korištenja sustava. automatski se rastvara njegov sadržaj i mogu se dohvatit pojedini njegovi sadržaji ili na primjer pretražiti album slika pomicanjem prsta ruke unutar prikazanog prozora i jednu od njih akcijom 'Drag & Drop' prenijetu u aplikaciju za obradu slika prstom i napisati prstom na monitoru neki tekst ili izrezati dio iste. osobito više funkcijskim. Stranice dokumenta mogu se brzo pregledavati 'pokretima prsta'. koji se oslanja na naprednije sklopovlje i podržava različite sklopovske platforme. prijenosno računalo na poslu vidjet će jedne uređaje.Definiranje kućne mreže svrsishodno je razgraničeno od sustava na poslu. Podrška različitim uređajima. Pitanje je samo kako je riješeno brisanje otisaka prstiju sa zaslona. uz dizajn aplikacija koje će znati iskoristiti nove mogućnosti. Na primjer. Podrška radu s više monitora unaprijeđena je tako da se prozor prikazan na jednom monitoru mišem premjesti u drugi 'Drag & Drop' postupkom. uz aktiviranje programske potpore koja opisuje osnovne postavke sustava. Konačni izgled sučelja prema korisniku operativnog sustava 'Windows 7'. naravno sa mogućnošću utipkavanja znakova dodirom. Dodirom prsta na sliku botuna izbornika prikazanog na zaslonu. izgleda prema narednoj slici. širiti sadržaj (zoom) i primjenjivati razne akcije oblikovanja ili rada s objektima. kao programska potpora u CAD/CAM području ili poslužiteljska programska potpora za podršku 'kupovine' preko WEB-a. uz napredno korištenje tipkovnice koja se prema potrebi prikaže na zaslonu. a priključivanjem na kućnu mrežu automatski su raspoloživi drugi uređaji bez potrebe za instalacijskih zahvatima i promjena konfiguracije sustava. Naravno. unaprijeđena je u smislu brzog predočavanja mogućnosti priključenog uređaja kroz jedan objedinjeni prikaz. . Sve navedeno omogućava upravo novi koncept API-a (Application Programming Interface). Windows i WEB. te potpora raznolikim mrežnim uslugama uz značajno poboljšanje glede pridržavanja standarda. odvojenog po djelovanju u dva osnovna područja.

što se najjednostavnije obavlja akcijom na ponuđenu spojnicu.Slika 4.25*** Informacije o sustavu / Podešavanje pojavljivanja ikona / Potpora za UDF U samom dnu gornje podslike 4.5.5. uz uvjet da je VPC prethodno spojen na Internet kako prikazuje slika 4. Ako se na mjestu izbornika gdje se pokazuje datum i vrijeme izvrši akcija D1.5. Ako nije uključena opcija |Always show all icons and notifications on the taskbar|. po završetku instalacije operativnog sustava.24a. što ovdje nije prikazano. korisnik se umoljava da izvrši 'aktiviranje' proizvoda. moguće je svakoj od ikona odrediti pod kojim okolnostima će se pojaviti u desnom uglu linijskog .5.25c izborom /Customize notification icons/. otvara se novi izbornik koji pored ostalog omogućava otvaranje prozora prema slici 4.25a.

mogu se formatirati.5. podjelu na particije i njihovo formatiranje (pripremu za prihvat podataka). .VHD datoteka jer je 'Windows 7' i 'Windows Server 2008' moguće instalirati izravno u nju. Raspoloživi kapacitet medija tada je manji u odnosu na uobičajeni način korištenja optičkih medija. Kada se pregleda njegov sadržaj (vLite) može se u verziji koja je uporabljena u prethodno prikazanoj instalaciji očitati da se sastoji od slijedećih skupina podataka:  Accessories . dakle znatno veći po kapacitetu i sadržajniji od CD medija za Windows XP instalaciju. već se može izraditi .EXE u imeniku [C:\Windows\System32]. što omogućava da se s njima može raditi kao s disketom. Virtualni disk moguće je izraditi i prilikom same instalacije OS ili naknadno pomoću programske potporeDISKPART. Moguće je pri instalaciji 'Windows 7' OS pomoću VPC u neku . kako pokazuju grafički resursi prema slici 4. Instalacijski medij je DVD. VPC programska potpora ne podržava 'aero' osobitost i ne omogućava zapisivanje na RW optičke medije u UDF formatu.VHD unutar .5.69b. Iz sadržaja kojeg prikazuje slika 4. U sažetku uvodnih poglavlja već je navedeno da operativni sustav podržava . To znači za testiranje novih upravljačkih programa ili novih mogućnosti OS i sličnih radnji. Dakle. te njegovo pridruživanje fizičkim diskovima tako da se 'vidi' iz 'Disk Management' programske potpore koja prema podslici 4. koja se koristi iz komandnog prozora (<Windows> + <R>) i omogućava njegovo kreiranje.25a. kopirati i brisati sadržaji prema nahođenju.VHD).25a može se razabrati da su zadovoljeni svi minimalni uvjeti za rad operativnog sustava opisanog u ovom skupu stranica.5.5. u modu osnovne funkcionalnosti bez 'aero' osobitosti kao kod 'Basic' izdanja 'Vista' operativnog sustava. nije potreban VPC ili hypervizor ili 'dual boot' između nekoliko operativnih sustava i zasebna particija. unutra nje stvoriti novi virtualni disk (.5.25d. Slika 4.VHD datoteku. Vrlo je značajno da operativni sustav prepoznaje CD/DVD-RW medije i način njihove pripreme i uporabe u UDF formatu.Programski alati glede podešavanja sustava i nekoliko jednostavnih programskih uradaka i igara (678MB). u protivnom bez obzira na definiranje uvjeta prikazuju se sve ikone kao na slici 4.izbornika zadaća. odnosno da je podrška za njih ugrađena u jezgru OS (kao kod 'Windows Server 2008' OS).5. što se vidi iz zaglavlja animiranog prozora na slici 4.5. virtualni disk prepoznatljiv je bez instalacije VPC programske potpore.ZIP datoteke već je poznata kod prijašnjih inačica Windows OS. na primjer. Podrška za . Navedena podslika je prikaz s instaliranim OS na 'fizičko' računalo te je stoga moguće razabrati 'aero' osobitost.19c omogućava jednostavnu izradu i pridodavanje virtualnih diskova. Za 'aero' osobitosti zaista ne treba mnogo. Osnovne postavke računala mogu se izmijeniti i preko ovog prozora izborom /Change Settings/ prema slici 4.25a.VHD datoteke.25d ujedno je primjer 'aero-glass' osobitosti operativnog sustava.

mnoštvo sadržaja objedinjeno je u zajedničke komprimirane datoteke. kamere.Podrška za razne osobitosti sustava i osnova instalacije (2056MB). dijagnostika. Tablet PC i slično. skener. Services .       Drivers .792 datoteke u 151 mapi / Windows XP SP3 . podrška govoru. Hardware support . Glede navedenog smanjen je obim instalacijske ISO datoteke za približno 50%. glazbeni i video primjeri. skenere.Razne usluge potrebne sustavu za ispravan rad ili usluge raspoložive korisniku (149MB). Tijekom razvoja ovog operativnog sustava za očekivati je da će ovaj dio biti sve sadržajniji i bolji do konačne distribucije. sadržaje i kodere (971MB). unaprjeđenje pretraživanja i govora. vatrozid. Multimedia . u osnovi sadržaji koji nisu nužni a zauzimaju dosta mjesta. Nakon brisanja nepotrebnih sadržaja glede jezika. TV kartice i drugo (90MB). obimnost sadržaja u odnosu na Windows XP CD medij je znatno veća te stoga nije čudno da su gotovo svi uređaji u računalu prepoznati. Firewire. mrežne osobitosti. System . Fax. kamere. Mala usporedba što se tiče organizacije sadržaja na instalacijskom mediju: Windows 7 . Svi sadržaji su u komprimiranim datotekama.Podrška za razne svjetske jezike i države. SAŽETAK: . pisače. igre. ali zahvaljujući i modelu s upravljačkim programima koji podržava kompatibilnost s upravljačkim programima za 'Windows Vista' i 'Windows XP' operativnim sustavima. samo u ovom dijelu ostalo je oko 14MB jezičnih sadržaja koji se odnose na Hrvatsku i zajedničke jezične postavke.Podrška za razne multimedijske aplikacije. TV kartica.Podrška za disketni uređaj. između ostalog i za Hrvatsku i hrvatski jezik (1109MB). IR uređaje. što znači da je zapunjenje diska po instalaciji operativnog sustava veće. Dakle. elektroničku poštu i srodnim sadržajima (151MB).Upravljački programi za komunikacijske uređaje. Languages . Zbog prirode instalacijskog DVD medija.Podrška za mrežu. Kako se radi o instalaciji na 'Virtual PC' računalo dosta sadržaja nije potrebno. XBOX i slične (133MB). protokole. WLAN. Network .7116 datoteka u 179 mapa. kao drugi jezici osim hrvatskog. slikovne pozadine.

Mala slikovita usporedba: autocesta s 32 trake ima dva puta manju protočnost vozila od autoceste s 64 trake u istom vremenskom razdoblju. To znači da računalo može obraditi dvostruku količinu podataka u bilo kojem trenutku uz 64 bit-ni OS u odnosu na 32 bit-ni OS. Lako je zaključiti kakvi će se operativni sustavi u bliskoj budućnosti koristiti čim 'stasa' dovoljno programske potpore koja može iskoristi nove raspoložive mogućnosti. mogućnosti pojedenih sklopova ili uređaja mogu postati usko grlo glede protočnosti podataka što uzrokuje pad performansi računalnog sustava. kao jedne osobite kategorija računala. U svijetu računala. Ako se računalo koristi za pokretanje specijalne 64 bit-ne programske potpore kao što je 3D modeliranje ili rad s velikim količinama podataka dobit je sigurna. obim podatka na 32 bit-nom operativnom sustavu je upola manji od 64 bit-nog operativnog sustava. raditi na 64 bit-nom sustavu ako je ispravno dizajnirana. Sadašnjost za sad ukazuje da korisnik ima više problema glede kompatibilnosti postojećih 32 bit-nih aplikacija u odnosu na dobiti koju 64 bit-ni OS nudi. Jezgre sustava nisu iste i osnovna razlika je u upravljačkim programima sklopovlja i adresnim mogućnostima glede radne memorije (2 =4GB / 2 =1'073'741'824GB). 4. glede navedenog nema poteškoća. te se automatski smanjuje potreba za češćim pristupima disku sa čime se smanjuje utjecaj još jednog uskog grla u računalnom sustavu. Kod poslužitelja. Ali da bi se ostvarila prednost od 64 trake vozilima se mora omogućiti da ih sve iskoristite a ne samo jedan dio. Što će donijeti budućnost pokazat će se s vremenom. U osnovi sva 32 bit-na programska potpora trebala bi uredno. što omogućava na primjer istovremeni rad više virtualnih računala i uporabu RAM-diska. 32 64 Pojednostavljeno rečeno. od kojih je ULTIMATE verzija najbogatija mogućnostima. ali su moguće poteškoće s nekim manje značajnim uređajima i njihovom programskom potporom kao što su pisač. Prva očigledna dobit je mogućnost korištenja veće količine radne memorije. u nekoliko verzija pojedinih.5. Struktura sustava . ali i sporije. a programska potpora korisnika mora znati iskoristiti što joj sustav sklopovlja i operativni sustav u tom slučaju omogućavaju. Povećanje istovremene obrade podataka u jedinici vremena omogućava upravo 64 bit-ni operativni sustav i time poboljšava protočnost podataka. što prevedeno na računalni jezik znači da mikroprocesor mora znati obrađivati 64 bit-ne podatke (što današnji procesori i mogu). Osim toga veća količina radne memorije omogućava pohranu veće količine podataka.Windows 7 operativni sustav distribuira se kao 32 bit-na i 64 bit-na inačica. Po protočnosti podataka pristup diskovnom sustavu i radnoj memoriji računala spadaju u najkritičnije aktivnosti. Poboljšanja su ostvariva na svim ostalim područjima. skener ili digitalna kamera i slično koji će još jedno vrijeme ostati na 32 bit-noj verziji i postati mogući uzrok glavobolje kod korisnika.2.

pri čemu je moguće pregledavati sadržaje slično slici 4. Iz prikaza se vidi je da navigacijski panel ima organizacijsku hijerarhiju prema vrsti podataka svrstanih u BIBLIOTEKE. a listovi datoteke (file) u mapi.Imenična (logička) struktura 'Windows 7' operativnog sustav pregledava se i pretražuje pomoću unaprijeđenog Windows Explorer-a (WE).8 kojoj se uz dva tipična dijela pridodaje još jedan panel s desne strane za brzi pregled odabranog sadržaja (PREVIEW PANE) i pregled analiza odabranog sadržaja (DETAILS PANE). dakle izgled i prisutnost panela po želji. View.STABLU OS.26. a ne prema fizičkim mapama i datotekama sustava .imenik (directory). a desna strana je RADNI panel kojem se sadržaj mijenja ovisno o tome što je u navigacijskom panelu odabrana. jer je sve panele osim RADNOG panela po volju moguće isključiti ili uključiti izborom prema /Organize/~/Layout/. Help) s pripadajućim mu padajućim izbornicima koji je podrazumno isključen.3.5. inicijalno prikazuje naredne elemente: + Favorites Desktop Downloads Recent Places + Desktop + Libraries + Documents + Music + Pictures + Videos HOMEGROUP (ako je omogućeno) + PRIJAVLJENI_KORISNIK (Drago) + Computer + Floppy Disk Drive(A:) + Local Disk (C:) + Local Disk (D:) : + Network + Control Panel Recycle Bin . Navigacijski panel. Brzo aktiviranje ove aplikacije ostvaruje se tipkovničkom kraticom <Windows>+ <E>. ako se sve mape i datoteke postave vidljivim prema postavkama na slici 4.5. Edit. Korisno je 'kvačicom' uključiti izbor || Menu Bar|| koji omogućava prikaz linijskog izbornik u zaglavlju WE (File.16 ilustrira jedan od mogućih prikaza. Lijevi panel (NAVIGATION PANE) koji ima stablastu strukturu koja se širi se kao krošnja drveta prema listovima od kojih svaka grana predstavlja jedan put ili mapu . Tools. Slika 4.

Prethodna slika prikazuje osnovnu strukturu sustava. . Elementima koji u prethodnom popisu imaju + oznaku mogu se sadržaji posve skriti ili dalje razgranati u prikazu kao pokazuje naredna slika.

.

5. ne pripadaju prikazu prema odabiru s lijeve strane slike 4. osobito multimedijskih. koji se mogu staviti na raspolaganje ostalim učesnicima mreže pridruživanjem 'PUBLIC' bibliotekama. a inače bi imao podrazumno ime 'Local Disk'.5. koja je u suštini popis sadržaja (datoteka) korisnika.26 Određivanje načina pregledavanja mapa / Mape i datoteke Windows 7 OS Prikaz u RADNOM panelu WE primjer je što se sve vidi kada je omogućen prikaz svih vrsta skrivenih imenika i datoteka. S mape [All Users] u kojoj su podaci programske potpore zajednički svim korisnicima i s koje vodi simbolička spojnica (SYMLINKD). Najinteresantniji dio je skupina 'LIBRARIES'.26a prikazuje na koji način se omogućava da su svi imenici i datoteke vidljivi.5. Podslika 4.5.26b. mapa [Default] koja sadrži predloške i sadržaje na temelju kojih se kreira okruženje novog pridodanog korisnika prilikom prve njegove prijave. Korisnik 'Drago' svojim sadržajima pristupa kroz dva prikaza: logičku strukturu podataka koja pripada mapi [Desktop] ili fizičku strukturu na disku [C\:Users\Drago] (plavi pravokutnici s imenom 'Drago'). Dobro je glede stabilnosti sustava u radu postaviti da se prikaz svakog imenik izvršava kao vlastiti proces.26b vidi se da stablo sadrži logičke i fizičke prikaza. iako se radi oistim sadržajima. Na gornjoj slici 4.18a. prema imeniku [C:\ProgramData]./.26b je samo proširena ilustracija dijela sadržaja raspoloživih korisniku. Mapa [Users] sadrži sve barem jednom aktivirane korisnike na sustavu. Donji prikaz sa slike je zbog preglednosti malo 'izdužen' u odnosu na stvarni prozor operativnog sustava.. Do prikazanih prozora dolazi se u WE odabirom iz linjskog izbornika /Tools/~/Folder options. pristupom preko korisničkog imena uz biblioteke ili pregledati mapa [C:\Users\Drago] gdje su svi korisnici.Slika 4. što se najbolje vidi iz slike 4. Do istih prozora može se doći izborom {Control Panel}~/All Control Panel Items/~/Folder options/.5. i zasebna mapa [Public]. Slika pokazuje dva načina na koje se može pogledati trenutno prijavljeni korisnik 'Drago'. Spojnice [All Users] i[Default Users] kreirane su kako bi se zadovoljila kompatibilnost s XP sustavom i pripadnim mu poslužiteljima i već postojećom programskom potporom i u WE vide se na isti način ali ne i u komandnom prozoru.. a prikaz na slici 4.26b vidi se da je sustav instaliran na disku [C:] kojemu je dodijeljeno ime 'Sistem'. neka vrst prečice. . mapa [Default Users] koja je samo neizbrisiva sistemska spojnica (JUNCTION) prema mapi [Default]. već su samo ilustracija što inicijalno sadrži logička struktura [Documents].5. kako bi se korisniku omogućio što brži dolazak do željenih podataka.5. WE može istovremeno prikazati u istom prozoru samo jedan od odabranih sadržaja iz navigacijskog panela. Sadržaji prikazani u vrhu uz logičku strukturu [Documents] prikazuju radne sadržaje pripadne korisniku 'Drago'. Iz primjera stabla na slici 4.

5. a da se nikad nije prijavio na sustav niti se to od njega očekuje. Tek kada se korisnik 'Administrator' omogući i ako se izvrši prijava na sustav s njegovim imenom i postane aktivan. na računalu koje pruža usluge dobro je da dodano KORISNIČKO_IME i ZAPORKA bude isto kao na . Na slici 4.61 može se u sustav dodati novi korisnik.19 i 4. Radi boljeg prepoznavanja dodanog korisnika i olakšanog mu rada. te mu se stoga nikad ne izrađuju pripadni imenici. Takav slučaj je korisnik 'Administrator' koji u 'Windows 7' operativnom sustavu postoji ali je u podrazumno onemogućen i niti jednom nije aktiviran. prema novim lokacijama vode spojnice kao što se vidi na desnoj strani slike 4. u fizičkoj strukturi svi korisnici su u imeniku [C:\Users].26b u imeniku[C:\Users]. a logička struktura mijenja se od korisnika do korisnika.5.5.5. Prijavljeni.27b i 4.26b.27a vidi se da je aktivan korisnik 'Drago'.bin Glede kompatibilnosti sa starijim sustavima i programskom potporom. doći će do izrade pripadnih mu imenika koji su tek tada vidljivi u WE. Imenici koji su doživjeli premještanje navedni su u narednoj tablici: Windows XP \Documents and Settings \All users \Default User \Application Data \Cookies \Local Settings \My Documents \NetHood \PrintHood \Recent \SendTo \Start Menu \Templates \RECYCLER Windows 7 \Users \Users\All Users > \ProgramData \Users\Default \AppData\Roaming \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies \AppData\Local \Documents \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates \$Recycle. omogućen ali i neaktivan korisnik koristi kad se neki sadržaji ili uređaji (pisač na primjer) na jednom računalu žele staviti na raspolaganje točno određenom korisniku na nekom drugom računalu u mreži. Dakle.5. Preko /Computer Managemenet/~/Local Users and Groups/ izbora prema slikama 4. U primjeru na slikama 4. te ga nema prema slici 4.5.Bilo bi dobro da su novu lokaciju dobili samo prethodno dva navedena imenika.5.27c korisnik 'Administrator' je aktivan i nalazi se u logičkoj strukturi uz skupinu 'Homegroup' prema već prikazanoj osnovnoj strukturi sustava.

nadzornik svih zbivanja na sustavu [All Users] > [ProgramData] . No to ne vrijedi za ikonu[Default user] koja je sistemska spojnica (JUNCTION). Ovo važi osobito za slučaj kada se za računalo spaja korisnik koji se služi 'Windows 9x' operativnim sustavom (poglavlje 4. Kako u mapi [Users] ima više korisnika. Akcija D1 i izbor /Properties/ na ikonu [All Users] prema slici 4.računalu korisnika koji raspoložive usluge treba. U oba slučaja radi se o popisu sadržaja koje mapa sadrži.5). logično je da ni sastav učitanih podataka u registri neće biti isti.predlošci za kreiranje novog KORISNIKA .postavke zajedničke za sve korisnike [Default User] > [Default] . nekadašnji imenik u sastavu [Documents and Settings] imenika u 'Windows XP' sustavu.27b daje u polju |Target:| mjesto na koje simbolička spojnica vodi i akcija L1 na spojnicu ne izvršava se. što se vidi na slici 4. što ukazuje da više spojnica upućuje na isto mjesto i da se međusobno slijede. a programska potpora za upisivanje podataka na optički medij koristi UDF (Universal Disk Format) u kojem mapa ima osobitosti datoteke te ima neku veličinu.5. Korisnici sustava i pripadne im mape su: o o o [Administrator] .5. Disk koristi NTFS (New Technology File System) datotečni sustav prema kojem se veličina mape ne vidi.5.njegov sadržaj / Sastav 'Public' imenika Prethodne slike pokazuju da se spojnica [All Users].3. Slika** 4.27 Imenik svih korisnika 'Users' . od kreiranih do 'sistemskih'. nalazi u imeniku [Users].28c.

Prema slici 4.3 i 4.EXE]. Naravno.3. .5. u formi za pretraživanje koju sadrži polazni (glavni) izbornik. odnosno pozivom na izvršavanje datoteke [C:\Windows\System32\CMD. 4.28 Datoteke i mape Windows 7 OS u 'Command' prozoru Dohvat prikazanog komandnog prozora vrši se zadavanjem komande CMD. vrijedi za korisnike koji se misle sa CMD služiti.1.o o [KREIRANI_KORISNIK] .mapa koja služi za sadržaje raspoložive učesnicima na mreži Kako to da se spojnice razlikuju u prikazu kod CMD okruženja a ne u WE prikazu? WE je grafičko sučelje za pregledavanje sadržaja diskova od strane korisnika i s programerskog stajališta je nebitno. A nije na odmet ponoviti i sintaksu DOS komandi. Slika** 4. Usput.3 za prethodne inačice ovog OS te je potrebno samo par sitnica ponoviti. Naredni skup slika prikazuju kako pročitati skrivene datoteke i kako se prikazuju pojedine spojnice. Navedena datoteka nije ništo drugo do komandni interpreter. elementi za upravljanje i rukovanje s prozorima i njihovo pretraživanje funkcionalno su ostali isti kako prikazuju slike 4.2.3 treba se podsjetiti što je 'prompt' i 'kursor'.postavke korisnika upisane prilikom instalacije sustava (jedan ili više korisnika) [Public] .3.2.

a prikazani popis odnosi se na 'RC' verziju operativnog sustava koji u odnosu na 'Beta' verziju sadržajniji.5. kao na primjer notepad. a u kartici ||General|| raspoloživo je definiranje poznatih atributa iz DOS-a: .29 Svojstva datoteka i mapa Dakle. Ostali prikazi ove slike opisuju još neke dodatne mogućnosti. Kompatibilnost se ne može postaviti za datoteke koje pripadaju sustavu. i operativni sustav ne poštuje u potpunosti zapise u njima. Ako s izvršavanjem programske potpore ima poteškoća dobro je odgovarajućoj izvršivoj datoteci pridružiti jedan od odabira u 'Compatibility mode' kako prikazuje naredna slika. XP operativni sustav dobio je svoje mjesto u ovom popisu u kartici || Compatibility||. iako je u stanju dopustiti ispravno izvršavanje neke stare 16 bit-ne aplikacije.Datoteke AUTOEXEC.SYS su recidivi prošlosti. Omogućava se određivanje vlasništva nad datotekom preko kartice||Security|| gdje se omogućava što pojedini korisnik smije.BAT i CONFIG. ali može za svu programsku potporu koja se instalira ili na njene instalirane datoteke. Slika** 4.exe i slične. dok 'RTM' verzija ima još podršku za 'Windows Server 2008 (Service Pack 2)'. a ni same kartice nisu iste već zavise o tipu datoteke koji se pregledava.

Sadržaji zajednički za sve korisnike.'Read-only' i 'Hidden'.5. Slika* 4.Nadzorni sustav dohvata OS pri uključivanju računala. već ih ista nasljeđuje od imenika u kojem se nalazi ako on ta prava ima.SYS . Samoj datoteci se ne mogu dodijeliti prava raspolaganja kroz mrežu. [System Volume Information] .Profili svih korisnika.30 BOOT imenici operativnog sustava .BAT . Ako je u pitanju imenik (mapa) nudi se kartica || Sharing|| glede ponude sadržaja na raspolaganje ostalim učesnicima u mreži u kojoj se preko izbora |Advanced Sharing. [Users\Public] . [Program Files] . Kartica ||Details|| daje osnovne podatke o datoteci koje sustav može prepoznati.Izvršive datoteke potrebne za povrat sustava s 'Recovery CD'.Datoteke za razmjenu u kućnoj mreži.Imenik u kojem su podaci za BOOT_MANAGER operativnog sustava.SYS .Imeniku kojem akcije bilježi korisnik 'Administrator'.Imenik izbrisanih sadržaja. CONFIG..Podaci važni za postupak restauracije. [PerfLogs] . Osnovno od Windows 7 sustava prema slikama su imenici i datoteke: o o o o o o o o o o o o o o [$Recycle. AUTOEXEC.Datoteka koja sadrži uređaje koji se moraju pokrenuti glede kompatibilnosti s prethodnim verzijama OS-a. [Users] .. [ProgramData] .Datoteka koja sadrži slijedno zadane komande koje se pri uključivanju računala moraju izvršiti. [Windows] .Sva instalirana programska potpora. [Recovery] .Cjelokupni operativni sustav.|~|Share this folder|~|Permissions| dolazi do dijela koji omogućava dodjelu prava mapi za određenu grupu korisnika ili za odabranog korisnika u mreži. BOOTMGR .Bin] .Datoteka koja predstavlja virtualnu memoriju sustava. [Boot] . PAGEFILE.

EXE (Windows Loader) ili WINRESUME. koji koristi BCD (Boot Configuration Data) zapise u [C:\BOOT] imeniku kako bi saznao više o operativnom sustavu kojeg mora pokrenuti ili ponudio nekakav izbornik ako se koristi više operativnih sustava.EXE programske potpore.EXE aktivira se u slučaju oštećenja datotečnog sustava ili vraćanja iz hibernacije.U prvih 512 byte-a tvrdog diska upisani su podaci kako je disk podijeljen na particije i koja je particija diska sistemska.5. redoslijed akcija prilikom uključivanja računala bio bi: BIOS.EXE (Session Manager Subsystem) u imeniku [C:\Windows\System32] glede učitavanja varijabli okruženja (slika 4.EXE > SMSS. te konačno slijedi prijava korisnika na sustav posredstvom WINLOGON.EXE > NTOSKR NL. Ako se korisnik 'Adminstrator' izradi i zada mu se zaporka. MBR sadrži zapis o načinu na koji je disk (ili više njih) podijeljen na particije i koja je od njih aktivna. Potom se aktivira SMSS. datoteci smještenoj u imeniku [C:\Windows\System32] veličine nekoliko MB koja objedinjuje fundamentalne dijelove operativnog sustava. Korisnici i uređaji sustava Korisnik kreiran u postupku instalacije pripada grupi administratora sustava. MBR je neovisan o operativnom sustavu. Sistemska particija mora biti označena kao aktivna (oznaka-zastavica 'A').EXE.EXE (Windows Resume Loader) datoteci koje se nalaze u imeniku[C:\Windows\System32] i [C:\Windows\System32\Boot]. Navedeni blok podataka naziva se Master Boot Record (MBR) i ako se zapisi oštete gube se svi podaci.EX E alocira radnu memoriju i učitava nužne sistemske upravljačke programe i JEZGRU operativnog sustava te daljnji nadzor prepušta jezgri operativnog sustava .23) i dohvata virtualne memorije. Dvije particije ne mogu biti istovremeno aktivne. WINLOAD. datoteka [C:\bootmgr]. Dakle. BootStrap > MBR > Boot_Sector > Boot_Manager > WINLOAD.EXE > WINLOGON. Pošto je MBR zapis neovisan o operativnom sustavu ova podjela diskova na particije može se izraditi s bilo kojim alatom namijenjenim za ovu svrhu. POST.EXE. sektor aktivne particije diska u kojem je zapis gdje se nalaziBOOT_MANAGER. Ako se učitava 'Windows 7' operativni sustav daljni nadzor prepušta se WINLOAD. Korisnik 'Administrator' podrazumkno nije kreiran i neaktivan je. WINRESUME. prethodno kreirani korisnik po potvrđenom upitu od strane sustava automatski gubi administratorske ovlasti . MBR zapis je prvo što se čita od strane inicijalne programske potpore (BOOTSTRAP) zapisane u BIOS-u koja kad pronađe BOOT oznaku aktivne particije očitava BOOT_SECTOR.NTOSKRNL.

kolačićima i raznim vrstama privremenih datoteka koje s rado skrivaju u podmapi [AppData\Local] koju ima svaki korisnik. Higijenu računala.31a i 4. poštanskih sandučića s mnoštvom privitaka.glavni administrator sustava. jedan je od razloga zašto se značajne i najviše korištene mape korisnika premještaju na drugu particiju. Kako se tu čuvaju svi podaci od korisnika.31b vidi se da je korisnik 'Administrator' podrazumno onemogućen i da nema postavljenu zaporku. i ako se želi ponovno zaključati korisnika 'Administrator. koja sadrži slijedeće mape i datoteke:      [Administrator] .5.5. količina podataka u njima može enormno narasti zbog privremenih datoteka Internet Explorer-a. osobito ako ga koristi više korisnika. podrazumno onemogućen Prema primjeru na slikama 4. prethodno nekom drugom korisniku treba omogućiti administratorska prava da se ne bi blokirao pristup sustavu u svojstvu administratora.31b) KREIRANI_KORISNIK .Okruženje koje se odnosi samo na administratora sustava.(mijenja se grupa).Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima : : [KORISNIK-N] . Svi kreirani korisnici na sustavu svoje podatke imaju u mapi [Users]. Ogromna količina podataka koja se tijekom rad skuplja u korisničkim mapama i otežano obnavljanje sustava u slučaju njegovog oštećenja. inicijalno kreiran pri instalaciji operativnog sustava Guest .5. čitanjem PDF dokumenata i sličnim programima koji [Temp] podmapu u mapi [Local] za svašta koriste i po uporabi ništa automatski ne brišu. .Predložci za kreiranje sadržaja za novog korisnika u trenutku prve prijave novog korisnika na sustav [KORISNIK-1] . koji je podrazumno onemogućen (slika 4.korisnik sustava.Podaci koji su zajednički za korištenje svim korisnicima [Default] .korisnik ugrađen od strane sustava. nije lako provoditi. Tako će tu ostati mnoštvo beskorisnih zapisa nastalih prilikom instalacije programske potpore ili u radu sa ZIP datotekama. ako nisu izmješteni van diska s operativnim sustavom. podrazumno isključen [All Users] > [ProgramData] . a još je teže vratiti sustav u ispravno stanje ako se iz nekog razloga ošteti. Korisnici sustava prema narednoj slici su: o o o Administrator .Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima Svaka od navedenih mapa ima svoje podmape i datoteke koje opisuju svakog od navedenih korisnika.

u izboru ||Processes||.31c.5.5.31 Korisnici sustava i njihove grupe Osim prethodno navedenih korisnika mogu se kreirati i 'korisnici' koji nemaju svoje mape.Slika** 4. Svim se kreiranim korisnicima kroz opciju u /Local Users and Groups/~/Groups/ mogu dodijeliti ovlasti/prava na sustavu postavljajući ih u jedni od grupa koje prikazuje podslika 4. a koji se definiraju u {Start}~{Control Panel}~/Administrative Tools/~/Computer Management/~/Local Users and Groups/~/Users/. To su korisnici koji sutavu pristupaju uglavnom preko mreže. pojavit će se uz trenutnog KORISNIKA (Drago na primjer) i korisnik SYSTEM. Uporabom kombinacija tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL> u 'Windows Task Manager'. Mape bi se kreirale na osnovu [Default] predložaka kad bi se korisnici izravno prijavili na sustav. LOCAL SERVICE i .

Svakom od korisnika može se promijeniti pripadnost grupi izborom | Add. Moguće je preko postavki sistemske politike odrediti i neki drugi profil korisnika.2b.31b. dok ostali imaju ograničenja prema funkciji. U ponuđenom prozoru izabere se |Change your account type| i dobije se podslika 4. To se ogleda u načinu kojeg koristi UAC mehanizam.32b. Ako korisnik sam sebi ukine administratorska prava više ih ne možete vratiti.NETWORK SERVICE.32a. Stoga na sustavu treba biti omogućen barem jedan aktivni administrator. bolje reći sve ovlasti nad sustavom. .. dok ovih upita u svojstvu prijave na sustav kao korisnik 'Administrator' nema.5.| kako pokazuje podslika 4. kako se ne bi došlo u situaciju da sustav postane nedostupan za bilo kakve promjene.5. Brz način kako korisnika ograničiti da nema administratorska prava je L1 akcija na ikonu korisnika u polaznom (glavnom) izborniku. Tako se točno vidi tko je za koji pokrenuti servis ili proces odgovoran.5. osim preko drugog korisnika koji je pripadnik administratorske grupe. Grupa 'Administrators' ima najveće ovlasti. Za svaku istalaciju programske potpore koja zadire u sustav UAC pita za dopuštenje običnog administratora (korisnika). i potom se otvara prozor kao na slici 4. Bob Dalton kao na slici 4.5.. ali nema u potpunosti sve administratorske ovlasti kao podrazumno isključeni 'Administrator'. Prilikom kreiranja korisnika u instalacijskom postupku podrazumno je samo prvi inicijalno kreirani korisnik pripadnik administratorske grupe. Naravno korisnika 'Administrator' treba prethodno omogućiti.

5.Slika* 4. te nudi izbornik koji omogućava akcije koje su na uređaju moguće.32 Osobitosti uređaja Izbor |Standard| ukida mnoštvo prava za rad na sustavu. Mnoštvo opisa vrlo je slično XP sustavu opisanom na prethodnim stranicama. Opisani postupak nije jedino što se može na sustavu napraviti. i jedino mu prava može promijeniti administrator.MSC. Primjer na narednoj slici prikazuje kako sustav prepoznaje VPC računalo na kojem je sam instaliran. po čemu slijedi prikaz kao na podslici 4. Prema primjeru na slici ova izmjena nije moguća jer na sustavu ne postoji još jedan aktivni administrator. Značajna novina je brzi pregled mogućnosti priključenih uređaja. promjenu IP adrese ili pojedine vrstu instalacije programske potpore na primjer.46c. .5. utipkavanjem ove komande u formu tražila glavnog izbornika. MSC alati su podskup MMC (Microsoft Management Console) programske potpore. Pedantniji korisnik će se poslužiti dodatni alatima kao što je GPEDIT.

slika 4.3.33 Osobitosti uređaja U dnu prozora automatski se mijenja dodatni opis koju uređaju pripada. ako se uređaj pronađe.Slika* 4. već pripada instalaciji operativnog sustava na 'pravo' računalo. Istina.5. ili uređaj treba dodati iz ponuđenog popisa. Navedeno ima veliki značaj u eri sve većeg broja uređaja koji se za računalo priključuju preko USB sučelja ili preko Bluetooth bežičnog pristupa.5. Podešavanje sustava . 4.33b ne odražava stvarno stanje kod virtualnog računala. Ako uređaja nema u popisu dodaje se izborom /Add a device/. jer ono ne može izravno prepoznati USB uređaje i monitor.5. što se na navedenoj slici ne vidi jer VPC ne zna prepoznati ove uređaje. pri čemu slijedi potraga za novim uređajima i zahtjev za instalaciju upravljačkog programa.

Podešavanje sustava vrši se i nadzornog izbornika odabirom pojma {Start}~{Control Panel}, pri čemu se otvori prozor kako pokazuje naredna slika. Prozor sadrži 8 skupina opisa koji vode do pojedinih aplikacija i čarobnjaka za razna podešavanja operativnog sustava. Slika je mapirana te svaki kvadrat koji okružuje prikazanu ikonu predstavlja spojnicu prema stranicama s pripadnim opisima prema izabranoj ikoni. Prva slika na svakoj dohvaćenoj stranici sadrži opise koji pripadaju ovdje odabranoj ikoni također je mapirana na način da plavi botun na uvodnoj slici dohvaćene stranice sa strelicom u lijevo vraća na ovu stranicu. Ostala podešavanja opisana su na stranici koja slijedi iza opisa koji su povezani s narednom slikom.

Slika 4.5.34* Kategorije pojmova za podešavanje sustava u 'BETA' i 'RC' verziji OS

Izbor na slici /All Control Panel Items/ također je mapiran i vodi prema slici 4.5.18, koja predstavlja prozor koji će se otvoriti pri stvarnoj akciji na ikonu u operativnom sustavu. Botun na slici 4.5.18 sa strelicom u desnovraća na ovu stranicu. Osim toga na sliku 4.5.18 vodi botun sa strelicom u lijevo, a strelica u desno vodi na završnu stranicu o podešavanjima koja ne pripadaju opisima na gornjoj slici. Navedeni opisi odnose se na 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava. U 'RC' verziji ovaj prikaz donekle je izmijenjen kako prikazuje animacija slike 4.5.34. Mala traka s lijeve strane s ikonom i pojam /All Control panel Items/ zamijenjeni su s malim izbornikom na desnoj strani prozora /View by:/. Po izboru /Small icons/ mijenja se na sličan način i slika 4.5.18; uklonjena je traka s lijeve strane i raspoloživ je navedeni izbornik. Također ikona 'Control Panel' ima drugačiji oblik.

Svaka od narednih stranica dohvaćena spojnicom s mapirane slike sadrži uvodnu sliku koja predstavlja prozor koji će se dobiti u operativnom sustavu. Svakoj od uvodnih slika plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu koja vraća na ovu stranicu. Dakle, navigacija između stranica podsjeća na stvarnu situaciju u radu s operativnim sustavom. Pojmovi u pojedinim grupama, ili bolje reči u kategorijama podešavanja, ponavljaju se, jer imaju elemenata pripadnosti u više grupa. Stoga se opisi neće ponavljati. Složeniji pojmovi, kao vatrozid, obraditi će se u zasebnim poglavljima, koja slijede po ovom poglavlju. Kako su pojedini pojmovi već objašnjeni na dosadašnjim stranicama, u odgovarajućim opisima postavljena je spojnica prema tim sadržajima. Broj ikona, koje se odnose na pojedinačna podešavanja stavki, na slici 4.5.18 višestruko je veći od broja ikona i 'Windows XP' sustavu. Iako pojedine ikone podsjećaju na taj operativni sustav i sadržaji koje opisuju su jako slični, opisi su ponovljeni u nešto manjem obimu, a gdje je potrebno ugrađene su spojnice prema prethodnim sadržajima. Svaka uvodna slika na narednim stranicama, koja opisuje pojedine grupe, u operativnom sustavu ustvari je prozor podijeljen u dva dijela. Lijevi dio nije ništa drugo do izbornik koji sadrži svih 9 pojmova prikazanih na gornjoj slici radi brzog vraćanja u početni 'Control Panel' prozor, a desni dio sadrži ikone koje predstavljaju sadržaje same grupe i koji nisu ništa drugo do opisi koji se mogu dohvatiti prema slici 4.5.18 gdje su u suštini sva podešavanja raščlanjena u pojedinačne stavke. Mala kvadratna ikona u lijevom uglu vraća korisnika na polazni prozor s prikazom po grupama, odnosno na sliku 4.5.34. Naravno ovdje nije aktivna jer prikazane slike su samo slike:-). Postavka koja će korisniku možda odmah zatrebati je podešavanje njegovih prava u sustavu, osobito ako neka programska potpora koji se instalira eksplicitno to ne napominje tijekom instalacije, ali se potrebit nivo ovlasti navodi u njenoj dokumentaciji. 'Jačinu' prava korisnika koji nije administrator sustava regulira UAC (User Account Control), u sastavu izbornika na lijevoj strani po prikazu prozora prema odabiru {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/. UAC je objašnjen na narednoj stranici, a ovdje se spominje zbog njegovog značaja i prema naslovima u izboru jasno je da je dio podešavanja sigurnosnih osobitosti.
odešavanje sigurnosti

Sigurnost je jedno od najvažnijih svojstava operativnih sustava današnjice. Gotovo neprekidna povezanost s Internetom i sve raširenijim i raznolikijim oblicima zlouporabe računala jedan je od velikih problema današnje generacije PC računala, a borba protiv uljeza traži od korisnika sve veće poznavanje načina zaštite. Stoga ne čudi da upravo ova grupa podešavanja ima javiše stavki. Naredna slika predstavlja sastav uvodnog prikaza u ovu grupu podešavanja, i kao je veće navedeno, plavi botun sa strelicom u lijevo vodi na početnu stranicu opisa podešavanja.

Slika 4.5.35 Podešavanje sustava i sigurnosti

Pravokutnika forma, zaokružena crveno na slici 4.5.18, zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora. Prethodna i naredna slika lijepo pokazuju kako se nazivi u linijskom navigacijskom izborniku mijenjaju ovisno o tome koji je prozor aktivan. Nazivi u LNI ujedno su u operativnom sustavu spojnice prema sadržajima koji pripadaju nazivu. Slijedi opis pojedinih elemenata ovog prozora.

Action center Akcijski centar je programska potpora koja nadzire sve sigurnosne aspekte sustava i prema utvrđenom stanju automatski vrši ispravke glede otklanjanja nesigurnosti ili korisnika upozorava da mora poduzeti nekakvu aktivnost kako pokazuje naredna slika. Slika 4.36 Podešavanje sigurnosti i održavanja .5.

postojeći vatrozid sustava i nekakva besplatna antivirusna zaštita dovoljni su ako se posjećuju sjedišta koja po svojoj prirodi ne šire maliciozne sadržaje. koja ni u kom slučaju ne može ponuditi kvalitetu komercijalnih rješenja. Vrijeme pregledavanja treba postaviti tako da započne u momentu kad se računalo najmanje koristi. ponajviše zbog aljkavosti i neznanja većine korisnika kućnih računalnih sustava koji nisu pod nadzorom nekakve stručne službe. na kojima se vidi da su sve aktivnosti pojedinih elemenata izvršene ispravno prema zadanim opcijama. Provjeru sustava na zaraženost treba podesiti u opcijama ove programske potpore po kriterijima sličnim prethodnom slučaju. nema ažurirane definicije glede detektiranja prisutnosti navedenih zloćudnih uradaka. Ako je korisnik spojen na Interne preko NAT-a (nekakav SOHO uređaj). i za prosječnog korisnika dovoljna je nekakva besplatna verzija. Programska potpora 'Windows Defender' u stanju je sama izvršiti ažuriranje i pregledavanje datoteka sustava i ako je sve u redu prozor upozorenja automatski nestaje. kao 'Memory Stick'. Mobilni USB uređaji. Davatelje Internet usluga (ISP) njihova neukost u osnovi ni ne zanima. za vrijeme marende na primjer. sve su opasniji raznosači malicioznih programa. . I ova poruka nestaje ako je antivirusna programska potpora instalirana i uredno ažurirana. Druga podslika je nastavak prve. Što sve ovaj centar nadgleda pokazuje naredne slike. te nema kazni glede eventualne zlouporabe računalnog sustava. Koje rješenje odabrati? Treba pomno pročitati recenzije stručnih časopisa i po tome izabrati najprihvatljivije rješenje.Na prethodnoj slici prva poruka ukazuje korisniku da sustav za nadzor eventualne prisutnosti zloćudnih aplikacija tipa 'spyware'. Ima ih vrlo različitih. 'Windows 7' operativni sustav nema ugrađenu programsku potporu ovoga tipa. Treba imati na umu da Internet nije jedini izvor moguće zaraze. 'Windows Defender' u svojim opcijama ne treba posebni podešavati osim vremena automatskog pregledavanja. namijenih za presretanje komunikacije ili djelomično preuzimanje kontrole rada na računalu bez znanja korisnika. Druga poruka je mnogo značajnija i ukazuje da u sustav nije instalirana antivirusna programska potpora.

37 Postavke sigurnosti i održavanja Na prvoj podslici vidi se spojnica koja aktivira UAC nadzorni prozor.5.Slika* 4. Zbog svog značaja ovaj dio obrađen je u jednom od narednih zasebnih poglavlja.36. Puno lakše i brže je vratiti sliku ispravne sistemske particije i s njom naprosto 'pregaziti' oštećenu ili zaraženu sistemsku particiju nego ispravljati nešto pogrešno instalirano ili 'čistiti' zaraženo.37. Ako su korisnikovi podaci od velikog značaja treba ih držati na više različitih mjesta. Windows Firewall . osobito pred nekakve izmjene ili nadogradnje sustava. opisan nadalje. pri čemu se posljednji izbor vrši na lijevoj strani prozora 'Action Center' prikazanog na slici 4. Otkud se UAC podešava vidi se na slici 4. a u nastavku na drugoj podslici vrlo značajna stavka 'Windows Backup' nije definirana. Bez obzira vrši li se s Windows alatima ili nekim drugim komercijalnim alatima sigurnosnu kopiju SUSTAVA i PODATAKA treba redovito radit. a NAS sustavu s RAID poljem je tada nužda. O važnosti zaštite samih korisnikov podataka ne treba ni govoriti.5.5. odnosno izborom{Start}~{Control Panel}~/Sytem and Security/~/Action Center/~/User Account Control settings/ (Beta i RC distribucija).

U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa.Windows Firewall . Prije SP2 bio je standardno isključen. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima. Slika 4. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima. Prijenosno računalo bežičnim putem može se spojiti za svašta i tu je potreban zaista veliki oprez.5. Windows Firewall . Naredna slika pokazuje kako su funkcije vatrozida razdvojene u dva odvojena sustava nadzora: kućna i poslovna mreža te javna mreža. Prije SP2 bio je standardno isključen. dok je javna mreža pojam nereda za sebe. U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa. Zbog svoje složenosti ovaj dio obrađen je zasebno u jednom od narednih poglavlja.vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu.vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu. .38 Podešavanje sigurnosti i održavanja Kućna i poslovna mreža obično su bolje nadzirane.

5. Sustav postane blokiran za bilo kakve izmjene. jer se neće moći izvršiti prijava na UAC. a pri radu u javnoj mreži postaviti najstroži nivo.5. te odabirom jednog od različitih nivoa nadgledanja kako pokazuje slika 4. Treba paziti da se kao korisnik 'Adminsitrator' isti ne onemogući a da se prethodno nekom od aktivnih korisnika ne omoguće administratorska prava. koji od običnog korisnika. . UAC se podešava izborom {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/~/Change User Account Control settings/ (RTM distribucija) na lijevoj strani prozora 'Action Center'.5. Od korisnika zavisi koji nivo će uporabiti. mijenja se grupa inicijalno kreiranog korisnika u 'Users'. gube se adminsitratorska prava. Dakle.39 UAC na djelu / Podešavanje UAC UAC se ne javlja korisniku 'Administrator'. Slika* 4. traži da ukuca administratorsku zaporku ako želi izvršiti nekakve izmjene u parametrima i postavkama sustava. kod kuće i u poduzeću gdje je nadzor veći malo popustiti. Kako u suštini sprječava neovlaštene i nepotvrđene instalacije.14b izraditi ce se njegov profil (kreiraju se datoteke i imenici) koji do tada nije bio prisutan. nivoe rada dobro je uskladiti s mjestom rada.39b. Ako se korisnik 'Administrator' aktivira. Iz primjera na slici vidi se da vatrozid 'ne voli' petljanje po njegovim postavkama. bilo odjavom tekućeg korisnika ili akcijom 'Switch User' kako prikazuje slika 4. i ako se potom na sustav prijavi kao korisnik 'Administrator'.Da obučan korisnik nebi bez upozorenja mijenjao postavke sustava brine se UAC (User Account Control). koji se ne nalazi u grupi administratora.

kako je već rečeno više o tome u zasebnom poglavlju. Slika* 4.Što sve vatrozid može prikazuje naredna slika.5. No. te da se sigurnosne radne postavke . što je veliko olakšanje glede podešavanja sustava za rad u kućnoj i javnoj mreži.6. To znači da su moguće brze promjene već spremljenih različitih postavki rada vatrozida.5. a potpuni opis vatrozida je u zasebnom poglavlju 4.40 Postavke vatrozida Treba uočiti mogućnost definiranja pravila za odlazni i dolazni promet. Opće podešavanje sistema .POLITIKE mogu spremiti (export). ili postavke već spremljenih politika uporabiti (import).

Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici Prozor pokazuje opće postavke računalnog sustava (tip procesora i količina RAMa-). Udaljeno upravljanje ima dvije komponente. Vrlo je opasano stoga korisnika 'Adminsitrator' ostaviti nezaštićenog bez zaporke i dati mu mogućnost udaljenog pristupa. Pri tome slijedi zahtjev za ponovnim pokretanjem računala kako bi se ispravno prihvatile promjene. Programska potpora koja ovo omogućava pokreće se na računalu udaljenog korisnika izborom iz glavnog izbornika {All programs}~{Accesories}~{Remote Desktop Connection} pri čemu slijedi forma za upis imena računala te po njegovom dohvatu upit za KORISNIČKO_IME i ZAPORKU. prikazuju naredne dvije slike. Ako je uključen izbor |Remote Assistance| u osnovi se dozvoljava nekom drugom računalu u mreži. U oba slučaja nedostatke treba ukloniti. a ako je pridružen kružić s USKLIČNIKOM to znači da upravljački program pridružen uređaju (instaliran u sustav) nije ispravan. kojemu je radni prozor prikazan na slici 4.46c). Postavke koje se odnose na udaljeno upravljanje računalom i opću zaštitu sustava. Dakle.System Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici 4.25a.5.| treba odabrati koji to korisnik na sustavu ima pravo pristupiti. opće osobitosti operativnog sustava (tip i edicija) te osnovne mrežne osobitosti (ime računala i radne grupe). Najvažniji izbor na lijevoj strani prozora je /DeviceManager/. odnosno udaljenom korisniku da može pristupiti sustavu kroz vatrozid. Ako je u popisu uređaja nekom od njih pridružen kružić s UPITNIKOM to znači da uređaju nije pridružen niti jedan upravljački program.5. izbor /Remote settings/ i /System protection/. korisniku 'Administrator' glede sigurnosti treba promijeniti ime (slika 4. . Da bi se udaljeni pristup ostvario u izboru |Remote Desktop| treba ga omogućiti i raspoloživa su dva nivoa sigurnosti pri čemu u izboru |Select Users. što narušava sigurnost. a osnovno podešavanje vrši se izborom /Change settings/ pri čemu je moguće promijeniti ime računala i pripadnost radnoj grupi (ili domeni) prema slici 4.11. Svi uređaji u njemu moraju imati ispravne upravljačke programe kako bi se ostvarila učinkovita veza između sklopovlja i operativnog sustava.5.5. udaljeni korisnik mora na računalu kojeg nadzire imati omogućen pristup.41c koja prikazuje dohvat jednog od računala u mreži s 'Windows XP' operativnim sustavom.. kako je prikazano na slici 4. Dapače.5.20c. Izbornik s lijeve strane nudi dodatne mogućnosti podešavanja.. odnosno mora imati svoje KORISNIČKO_IME.

5.. U osnovi izvrši se spremanje stanja sustava kroz izbor | System Restore. a najvažnije za korisnika je podešavanje virtualne memorije i varijabli okruženja. Windows Update . a podrobnije je opisan u zasebnom poglavlju. koja se potom čuva u skrivenom imeniku [System Volume Information].| pri čemu se ne sprema stanje glede korisnikovih podataka (slike na primjer). Postavke može mijenjati isključivo 'Administrator'.41 Udaljeni pristup / zaštita sustava /System protection/ omogućava da se svakoj particiji odredi da li je moguće izraditi sliku postojećeg stanja.. koji je već prikaza na slici 4. Postupak je sličan XP sustavu. već izmjene glede upravljačkih programa i slično.5.Slika** 4. Napredne postavke podešavanja moguće su preko izbora /Advanced System Settings/.20.

42 Podešavanje automatske nadogradnje Vrijeme podešavanja tijekom noći vrlo je korisna osobitost. ako se računalo uopće ne gasi. za koje se može zadati način kako da se prezentiraju korisniku. Ako nekakva nadogradnja postoji. s obzirom na kvalitetu sklopovlja PC računala. Slika 4. Power Options Opcija podešavanja štednje omogućava da se pojedini sklopovi računala nakon nekog vremena isključe ili da se računalo zbog neaktivnosti posve isključi. korisnik se o tome izvještava preko sistemskog izbornika.Korisna osobina je automatsko provjeravanje zakrpa na poslužiteljima Microsoft-a. Može se zadati automatska nadogradnja ili je onemogućiti kroz prvi izbor podešavanja prema narednoj slici. . nije ga preporučljivo ostaviti da radi danima (ipak kućno računalo nije poslužitelj) te vrijeme ove nadogradnje treba podesiti da se obavi kad se na računalu najmanje radi. doba marende na primjer.5.

a 'Restore' mehanizam je pohrana stanja sustava bez korisničkih podataka u određenom trenutku. Osim toga uređaji najviše stradaju upravo prilikom uključivanja ili isključivanja.43 Podešavanje štednje Ova podešavanja imaju smisla glede štednje u okruženju s ogromnim brojem računala.5. ali u stavkama kućnog proračuna ne doprinosi jer su ostali troškovi neusporedivo veći. Backup and Restore U osnovi 'Backup' je mehanizam pohrane podataka s particije diska. . i programska potpora automatski odabire najpovoljniju lokaciju. Čak upozorava da nije dobro izraditi sigurnosnu kopiju na istom fizičkom disku.Slika* 4. Izbor sa slike /Create an image backup/ prema narednom skupu slika omogućava pohranu sistemske particije na drugu particiju. te autor ovih redaka ovu osobitost ne koristi. A da se mnogo toga može podesiti pokazuje izbor /Change advanced power settings/ prikazan na podslici.

5. što znači da se navedeni imenik ne smatra bitnim za backup. 'Backup' i 'Restore' mehanizam imaju dosta zajedničkih osobitosti kao 'Windows XP' operativni sustav. . upravo je navedena particija predložena za backup. BitLocker Drive Encryption Sigurnosti mehanizam glede enkripcije podataka na disku.Slika** 4. Naredna slika pokazuje da se svakoj od particija na diskovima može nezavisno omogućiti ova zaštita. Sigurnosnom kopijom podataka bavi se posebno poglavlje. kako ih ne bi mogla zlouporabiti neka druga osoba.44 Omogućavanje sigurnosne kopije / izrada slike OS Iako je [Temp] imenika na particiji [F:].

Device Manager O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku 4. O uređajima. već je rečeno na početku ove stranice.5.45 Podešavanje enkripcije Ova osobitost treba biti odmah uključena za particiju na kojoj se predviđa pohrana korisnikovih podataka. te ako nije nešto od značaja ne treba žuriti s .5. O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku. glede upitnika i uskličnika. u javnost 'procure' neki vaši intimni video ili slikovni uradci. novi upravljački program nije nužno bolji od postojećeg.Slika 4.11. Potrebno je uvijek pomno proučiti što donose izmjene. Tada se ne može dogoditi da nakon što se računalo uzme iz servisa. Kratka napomena.

ali nije naveden jako bitan dio . Operativni sustav će moguće prilikom ugradnje novog upravljačkog programa ili vraćanja u prethodno zapisano stanje izvršiti 'restart'. U svako slučaju prije nadogradnje s novim upravljačkim programima treba definirati točku povratka (RESTORE POINT). Postupak je u suštini vrlo jednostavan i treba ga rabiti prilikom svake nadogradnje sustava.5.nadogradnjom upravljačkog programa (driver) i dobro je pričekati neko vrijeme i pratiti forume koji se odnose na uređaj i njegove upravljačke programe.18. . Pristup alatima već je objašnjen na slikama 4.zapisi o događajima na sustavu. da se može vratiti prethodno stanje. Administrative Tools Računalni administrativni alati su skup programa bitnih za uspješno podešavanje i nadgledanje operativnog sustava. ako instalacija novih upravljačkih programa krene po zlu. U prethodnim stranicama objašnjeno je kako raditi s uređajima i korisnicima. kako prikazuje naredna slika. bilo upravljačkim programima ili programskom potporom.

Uvijek se prvo uključuje računalo koje nudi uslugu a tek potom ono koje je koristi. sve servise koji su se pri tom aktivirali treba postaviti na 'Automatic' kao se povezanost pri narednom uključivanju računala ne bi izgubila.Slika** 4. Za računala u mrežu. dok će u slučaju neispravnog rada ikona promijeniti oblik i prikazati se kao upozorenje ili greška. Kako podslike prikazuju moguće je nadgledati stanje pojedinih servisa ili izvršiti dodatna sigurnosna podešavanja. Okrugla ikona sa slovom 'i' ukazuje da je neka akcija uspješno provedena. slično kako opisuje slika 4.46 Događaji / servisi / sistemska politika Iz ovih zapisa može se točno ustanoviti koje su se nepravilnosti u radu sustava dogodile.49. . gdje je bitna stalna povezanost (zajednički pisač).4. te na taj način pomažu korisniku da locira mogući urok nedaća.5. nakon podešavanja pisača i prava pojedinih korisnika na njega.

kako bi uz njihovu suradnju uklonio što više nedostataka prije ponude finalne verzije proizvoda. uz svu moguću pažnju programera.47 Slanje poruke Microsoft-u .Feedback Prilikom razvoja jednog složenog proizvoda kao što je operativni sustav. greške su uvijek prisutne. Stoga proizvođač daje na korištenje zainteresiranim korisnicima besplatne razvojne verzije na određeno vremensko razdoblje.5. Slika 4.

. Podešavanja se odnose na mrežne postavke koje se mogu inicijalno prirediti za tri načina umrežavanja prikazana na slici4. Prilikom instalacije u ovim opisima izabran je profil umrežavanja |Home network|. Gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu imaju spojnicu koja vodi na 'Feedback' prozor. Podešavanje mrežne povezanosti Naredna slika predstavlja prozor kada se iz izabere {Conftol Panel}~/Network and Internet/. i preuzeta je kao ISO datoteka s Microsoft-ovih poslužitelja.08.10c ponuđena u inicijalnoj instalaciji.5.2009. tako da je uz svaku akciju povezana ova osobitost kako bi se u formi prikazanoj na slici mogao opisati eventualni problem ili nedostatak. Pa tko voli . U 'RC' verziji operativnog sustava ove osobitosti nema.Tako i u ovom slučaju ova 'Beta' verzija vrijedi do 01. od koje je izrađen instalacijski DVD. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava.. Proizvođača svakako zanima povratna informacija od korisnika. . godine.

Tada je dovoljno podesiti parametre mrežne kartice prema isplaniranoj adresnoj shemi mreže. U svakoj prilici može prirediti bilo koji od mogućih načina umrežavanja i uporabiti shodno okolnostima.48 Podešavanje mrežne povezanosti / ostvarivanje mrežne povezanosti Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.5. gotovo sve zasniva se na TCP/IP skupu protokola. Iako se mrežna povezanost može realizirati na različite načine jedno je već postalo standard. Ovisno o vrsti uređaja i dozvolama koje je dao ISP (Internet Service Provider). davatelj mrežnih usluga.Slika 4. Treba razlikovati način na koji se računalo povezuje u mrežu barem u slijedeća tri koncepta: • • Intranet (LAN) .okruženje male firme ili kućno okruženje sa multimedijskim specifičnostima koje su sve aktualnije. Kućna razmjena podataka (homegroup) nije podržana ali su dostupna računala u mreži SOHO . moguće je korištenje statičke i dinamičke mrežne sheme.računala povezana u privatnoj lokalnoj mreži (NAT mehanizam) zaštićeno vatrozidom i sa statičkim adresama i međusobno povezanim resursima. . Podržava dizajn kreiranja kućne razmjene podataka i dostupna su računala u mreži. Dinamička dodjela adresa u žičnoj ili bežičnoj komunikaciju koristi se na primjer za goste.

modem (dialup). Broj profila nije ograničen. u poslovnom. kojih je sve više. Prilikom kreiranja mrežne povezanosti treba definirati profil koji pripada jednom od tri navedena u uvodu. koji se vrlo lako mijenjaju prema potrebi. ostao funkcionalan u bilo kojem okruženju definirano je više načina umrežavanja prema slici 4. broadband (ADSL). Network and sharing Centre Naredna slika prikazuje mogući izbor od četiri odabira glede mrežne povezanosti i raspoloživosti resursa: • • • • Setup na new connection o network . kućnom ili javnom okruženju.10c. 'Windows 7' u mreži je posebna tema koja slijedi. Connect to a network .prostori od trga i kavane do zračne luke i knjižnice. Da bi korisnik prijenosnog računala.pomoć ako se mrežna povezanost ne može ostvariti. ili neko drugo javno mjesto slične kategorije.podešavanje parametara glede dostupnosti sadržaja u kućnoj mreži Troubleshoot problems . . U osnovi podržana je bežična komunikacija i nikakvi načini umrežavanja.udaljeno kriptirano povezivanje s LAN-om preko javne mreže).5. žično ili bežično povezivanje u okruženju lokalne mreže ili VPN (Virtual Private Network .• Javno okruženje . Bez prvog nema mogućnosti korištenja ostalih. Chose homegroup and sharing options .izrada profila mrežnog povezivanja pomoću čarobnjaka prema različitim načinima povezivanja.korištenje jednog od izrađenih profila povezivanja.

Sve postavke koje se definiraju uporabom čarobnjaka pod izborom /Set up a new connection or network/ pohranjuju se pod podrazumnim imenom ili nekim imenom koje zadaje korisnik. Kako je izabran profil |Home network|. ovaj dio podešavanja omogućava više načina povezivanja računala na mrežu koji se sa svojim postavkama drži pohranjen na sustavu. Moguće je ostvariti slijedeće načine povezivanja. u primjeru na slici 4. ili dialup povezanosti prema Internetu.5. .Slika*** 4.49a vidi se da je raspoloživa kućna mreža prema stavki 'HomeGroup: Joined'. Set up a network . • • Connect to the Internet .49 Povezanost u lokalnoj mreži / Povezivanje za ISP-a Dakle.5. Ove stavke nebi bilo da je inicijalno odabran profil |Public network| koji ne dopušta osobitosti kućnog umrežavanja glede sigurnosti.pristup novom usmjerniku (router) ili pristupnoj točki (Access Point) i podešavanje mrežne povezanosti. broadband (ADSL).podešavanje bežične.

Za mobilnog korisnika. kojih je sve više jer se prijenosno računalo koristi gotovo svuda. Internet) i linije koje ih povezuju od kojih je jedna prekrižena. Učesnici i mreži se vide ali pristup Internetu traži autorizaciju prema ISP-u. i prekrižena linija pretvara se u punu liniju ilustrirajući Internet povezanost prema ISP-u. ali po dolasku kući izbor||Network .49d.5. o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke konekcije definirane na računalu korisnika .• • Connect to a workplace . mrežna maska . nudi se izbor profila prema slici 4.Public network|| omogućava povratak na stanje prema slici 4. Pregled /View your active networks/nakon povezivanja s ISP-om dobiva dodatni 'Internet' redak.49a odabirom profila .) prema izrađenoj mrežnoj shemi.povezivanje na Internet preko standardne modemske komunikacije biranjem telefonskog broja.49b.49a. Kada su svu uvjeti povezivanja na Internet zadovoljeni.. Moguće je istovremeno uporabiti samo jedan od navedenih načina povezivanja. Gube se mogućnosti kućne mreže..pristup LAN ili SOHO mreži posredstvom mrežne kartice bilo automatskim podešavanjem njenih parametara (DHCP) od strane usmjernika (router) ili poveznika (gateway) ili dodjela mrežnih parametara (adresa.5. treba razlikovati dva osnovna koraka u povezivanju na Internet:   Lokalnu povezanost .ROUTER MODE.podrazumijeva autorizaciju prema ISP-u. Prema odabranim postavkama kućna mreža uvijek je raspoloživa.49c. na kojoj se vidi povezanost u javnom okruženju i kućnom okruženju. Ako se u pregledu /View your active networks/ akcijom L1 odabere ||Network .5. gornja slika nadopunjuje se sadržajem prema slici 4.5. po odabiru profila umrežavanja | Public network| dobiju se ograničene mogućnosti prema slici 4.5.povezivanje biranjem telefonskog broja bez uporabe Interneta ili VPN. koja se ostvaruje pomoću PPP konekcije odnosno putem PPPoE protokola. Kreirane mrežne postavke prema navedenim mogućnostima povezivanja na mrežu raspoložive su za uporabu u prozoru koji omogućava konekciju. Ovaj lanac povezivanja najbolje ilustriraju tri ikone u vrhu slike (VPC.10c. na jedan od dva naredna načina: o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke uređaja koji pristupa mreži . Network.Home network||.BRIDGE MODE (MODEM način rada).5. Podešavanje mrežne kartice lako se obavi izborom /Change adapter settings/prema slici 4. Set up a dial-up connection . Povezanost na Internet . Prilikom boravka u nekoj 'kavani' koja omogućava Internet povezanost. a dobiva se izborom /Connect to network/ kako pokazuje podslika 4.

HomeGroup U prethodnom opisu navedeno je da je kućna mreža moguća samo u jednom od tri načina umrežavanja.5.10c. Naredna slika 4.50a prikazuje da je kućna mreža nedostupna po izboru /Chose homegroup and sharing options/ kada je inicijalno prilikom izbora mrežne povezanosti izabran profil |Public network| prema slici 4.umrežavanja |Home network|.5. Dakle. Jedino je tada moguće podešavati postavke za dostupnost sadržaje (sharing). . prijelaz iz jednog profila umrežavanja u drugi je vrlo brz.

Sadržaji se dijele preko biblioteka (Library . stavljanje na raspolaganje vlastitog pisača i još štošta.slika 4. Koncept biblioteke otklanja potrebu držanja iste datoteke . Otvaranjem biblioteke pristupa se svim dokumentima kao da su u jednoj mapi. Kad je računalo uključeno u kućnu mrežu raspoloživa su drugačija podešavanja pod nazivom 'This computer belongs to homegroup'. raspoložive su biblioteke.5.5.50b. iako su im fizičke lokacije posve raštrkane po disku.5.50 Odsustvo kućne mreže / podešavanje za kućnu mrežu Postavke sa slike opisane su konstatacijom 'This computer can't conest to homegroup'.Slika* 4.26b). virtualne mape u kojima se grupiraju sadržaji s različitih lokacija na tvrdom disku. Moguća su dodatna podešavanja raspoloživosti izborom /Change advanced sharing settings/ gdje se može omogućiti automatsko nadgledanje i dodavanje učesnika (računala) u mreži. Ako su izvršena podešavanja za kućnu mrežnu grupu omogućavanje dohvata datoteka vrsti vrši se prema slici 4. Umjesto raspoloživosti mapa.

. omogući se gledanje novog filma s DVD-a na TV uređaju koji je također dio kućne mreže.50b.5.na više mjesta. Zanimljiva je mrežna opcija da se multimedijsku datoteku reproducira na 'Windows 7' kompatibilnom umreženom uređaju. što pojednostavnjuje korištenje raspoloživih (dijeljenih) sadržaja u mreži između umreženih uređaja. Na primjer. Internet Options Podešavanje IE (Internet Explorer) obavlja se preko kartica kako prikazuje naredni slijed slika. Reprodukcija se delegira s jednog uređaja na drugi. inicijalno je raspoloživo pet biblioteka za raspoložive sadržaje na mreži prema slici 4. koristeći prijenosnik i njegovu bežičnu povezanost u kućnu mrežu.

4.51b vide se prethodno kreirane moguće povezanosti.5. a izborom | Add. mada u narednim opisima slijedi poglavlje 4.| prema slici može se kreirati novi profil povezivanja kako je prethodno opisano.5 o podešavanju 'Windows 7' u mreži.5. Glede podešavanja pristupa mreže nema bitnih razlika u odnosu na poglavlje 4.51 Svojstva povezivanja Na slici 4. te na podešavanja pojedinih aplikacija specifičnih za multimedijske sadržaje..4.Slika*** 4.. . Podešavanje uređaja i sklopovlja Opisi koji slijede odnose se na sklopovlje računala i podešavanje svojstava pojedinih.5.

obično se takav paket naziva BUNDLE. uz izvorni originalni uređaj nekog proizvođača obično idu dodatni besplatni programi koji se mogu uredno licencirati. Nužno ne znači da je novije izdanje upravljačkog programa bolje. Poželjno je pričekati neko vrijeme i konsultirati forume na temu sklopovlja koje se koristi i pažljivo proučiti upute koje se odnose na opis dogradnje upravljačkog programa. jer su greške u njegovoj izradi su uvijek moguće. šarena kutija s uređajem.33. Najbolje rješenje je RETAIL. OEM (Original Equipment Manufacturer) je nešto bolje rješenje i važi ako je uređaj došao s novim računalom i svi upravljački prograni su na jednom mediju. za sklopovlje koje obrađuje zvuk na primjer. Već je prethodno navedeno da nakon instalacije svih upravljačkih programa niti uz jedan od uređaja na slici ne smije biti prikazan UPITNIK (upravljački program nije instaliran) ili USKLIČNIK (upravljački program je neodgovarajući ili neispravan).5. popratnim medijima s upravljačkim programima i mogućom raznolikom programskom potporom i tiskanim uputama u vidu male knjižice. Osim navedenog. Oko se uređaj kupuje iz nekakve 'hrpe' u kutiji bez priloženih upravljačkih programa i dodatne programske potpore.52 Podešavanje uređaja i sklopovlja Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Stavljanje na raspolaganje ostalima akcijom D1 kroz i . Devices and Printers Podešavanje sklopovlja već je dijelom opisano u sadržajima koji prate sliku 4. Vrlo je čest slučaj da neki partner jače firme (ATI i Sapphire na primjer) ima lošije upravljačke programe od izvornika te ne izdaje blagovremeno nove verzije upravljačkih programa u kojima su uklonjene greške. To je u suštini pregled ispravnosti instalacije njihovih upravljačkih programa (driver) bez kojih sklopovi nisu dostupni. Ako računalo na primjer dođe sa svim što je potrebno uz računalo i sa svom potrebnom dokumentacijom. koji se prvi instalira. pripada matičnoj ploči te potom slijedi instalacija svi ostali.5. Najvažniji upravljački program. to je najjeftinije ali i najlošije rješenje. Uz ispravan upravljački program gotovo svaki će raditi uredno. Pisači nisu neki naročiti problem. Treba biti oprezan s instalacijom novih verzija upravljačkih programa. Proizvodi koji se tako prodaju nose oznaku BULK i upravljačke programe treba preuzeti s Interneta. Ako za sustav i korisnika nije od značaja može se tolerirati odsustvo nekog upravljačkog programa. glede uštede u vremenu potrebnom za njihovu izradu (programiranje).Slika 4.

Druga poslika nastavak je prve.53 Podešavanje multimedijske konfiguracije .5. AutoPlay Naredne slike prikazuju na koji način je riješen odabir programske potpore za pojedine vrste multimedijskih sadržaja. Slika* 4.dabirom opcije /Printer properties/~||Sharing|| moguće je za svakog od njih pojedinačno.

Podrazumna (default) programska potpora je ona koja pripada operativnom sustavu. Vrlo korisna mogućnost za fino dotjerivanje uzajamnog odnosa raspoložive programske potpore i multimedijskih sadržaja. može je iz ovog izbora odabrati kao primarnu. Još više mogućnosti. na primjer). Sound Podešavanje zvuka u VPC nije nešto osobiti kako prikazuje naredni skup slika. ali ako korisnik uz kupovinu uređaja kojeg ugrađuje u računalo dobije na primjer 'WinDVD' programsku potporu za gledanje filmova.54 Nadzor zvuka Puno više mogućnosti raspoloživo je korisniku kod današnjih multimedijskih čipova ugrađenih na matičnu ploču. Slika*** 4. Pri tome treba isključiti u BIOS-u . uz naprednu programsku potporu dobiti će se ugradnjom specijaliziranih glazbenih kartica (Creative Sound Blaster.5.

Display Naredna slika pokazuje kako brzo podesiti veličini teksta i ostalih pojmova za osobe koje slabije vide ili ako je nativna rezolucija LCD monitora prilično velika.43. Power Options Ova opcija već je objašnjena uz opise koji pripadaju slici 4. .53. Autor ovih redaka još uvijek ne može shvatiti čemu nativna rezolucija 1680x1050 na 17" LCD zaslonu.5.5.glazbeni sustav na matičnoj ploči i prateću programsku potporu podesiti prema slici 4.

a u kartici ||Color Management|| usklađivanje profila monitora. grafičke kartice.5.55 Podešavanje prikaza Podešavanje same rezolucije obavlja se izborom /Change display settings/.5.Slika* 4. Daljnji izbor /Advanced settings/omogućava pored ostalog u kartici ||Monitor|| podešavanje frekvencije osvježavanja monitora. skenera i ostalih uređaja koji imaju imalo veze sbojama. pisača.55b. što je na ovoj slici prikazano kao izbor na lijevoj strani pri čemu slijedi prikaz kao na podslici 4. Treba pripaziti da li za sve uređaje postoje odgovarajući upravljački programi i PROFILI. Podešavanje programske potpore .

Slika 4.5. Programs and Features . te namještanje podrazumnih vrijednosti programske potpore.Kroz ovu sekcija omogućena je deinstalacija programske potpore instalirane na sustav (instalacija se vrši s nekog medija ili aktiviranjem instalacijska datoteke) i dijelova operativnog sustava.56 Podešavanje programske potpore Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.

što za zakrpu baš i . Moguće će postupak zahtijevati uporabu originalnih instalacijski medija.Inicijalni prozor omogućava da se pregleda sva instalirana programska potpora.57 Podešavanje programske potpore Izbor u izborniku s lijeve strane /View installed updates/ omogućava uvid u zakrpe i nadopune operativnog sustava. kao i uklanjanje istih. a izbor | Change| omogućava njenu modifikaciju. odnosno uklanjanje ili dijela programske potpore koji je u postupku instalacije nepotrebno omogućen ili dodavanje dijela koji nije prvotno instaliran. Ako se označi redak koji opisuje programsku potporu u dnu ekrana slijedi njen podrobniji opis. Slika 4. a ista se može ukloniti izborom |Uninstall|.5.

Iako je 'vLite' dizajniran za 'Windows Vista' operativni sustav moguće je s njime ukloniti oko 1GB sadržaja. Popis nadopuna izgleda kako je prikazano na slici 4.57b.5. .30 gdje osim imenika 'en-US' ne postoje drugi jezici predviđeni za korištenje u instalacijskom procesu. odnosno {Start}~{Default programs} izborom.5. treba ih ukloniti iz instalacijske procedure programskom potporom tipa 'vLite' i izraditi s njom novi instalacijski medij. Moguće se je ovaj izbor moglo postaviti u postupku instalacije. što se najbolje vidi iz slike 4. ima svoje dobre osobine kada korisnik ne želi. ali onda instalacija operativnog sustava ne bi bila tako brza i jednostavna. Izbor /Turn Windows features on or off/ otvara mogućnost dogradnje ili deinstalacije dijelova operativnog sustava kako prikazuje slika 4. Inače prilikom instalacije srodne programske potpore može se dogoditi da pojedini programi uzmu u nadležnost tipove datoteka za koje korisnik želi da ih koristi prethodno instalirana programska potpora.5.57c. Default Programs Postavljanje podrazumnih programa izborom /Set your default programs/. To se događa u potpuno automatiziranim instalacijama koje korisnika ništa ne pitaju. Ako se pak želi da se pojedini produkti uopće ne instaliraju.nema puno smisla ali ima ako se je instalirala nadopuna operativnog sustava koja se korisniku ne sviđa. na primjer da podrazumni uređivač web stranica bude 'Word' a ne 'Dreamweaver'. Slično navedenom je kad se program za uređivanje slika želi zamijeniti s nekim drugim.

ako se nakon izmjene ovih postavki za tip datoteke izvrši L2akcija na datoteku tipa . Dapače.programčići. . koje sustav drži negdje pohranjene.53. korisna su osobitost glede brzog dohvata željenih podataka. Sa slike se vidi da im je namjena raznolika. nema smisla glazbenim datotekama pridružiti uređivač teksta. Naravno. već treba točno zbati što kojem tipu datoteka odgovara. postavke se mogu podesiti tako da određeni tip pregledava (open) jedna programska potpora a uređuje ga (edit) druga.5.programske igračke (gadgets) .TIP obrađuje odgovarajuća programska potpora. Naime.58 Podrazumni programi Izbor /Associate a file type or protocol with a program/ gdje se točno može definirati da datoteku tipa .Slika 4. a izbor /Set program access and computer defaults/ omogućava da se sve promjene vrate u stanje kako misli Microsoft ili s predefiniranim postavkama od strane korisnika. a s radne površine uklanjaju se odabirom /Close/ iz izbornika koji se pojavi kada se pokazivač miša postavi na igračku.TIP izvršiti će se pokretanje nove pridružene programske potpore da bi se ista pregledala. Izbor /Change autoplay settings/ prikazan je već na slici 4. Brzo se postave na radnu površini izborom /Add/.5. Desktop Gadgets Programi jednostavne namjene koji se prikazuju u malim objektima na radnoj površini .

igračke Opcija /Uninstall/ prikazana na slici uklanja igračku iz popisa.Slika 4. ali se s imenom ne identificira na sustav. Slika nadalje predočava sve što pripada korisniku na sustavu. odnosne deinstalira je. Njegova pravu identifikaciju sustav prepoznaje po njegovom identifikacijskom broju (ID) koji mu se po slučajnom procesu dodjeljuje prilikom kreiranja. Na Internetu se može pronaći mnoštvo igračaka i ima ih prilično na hrvatskom jeziku na sjedištu Microsoft-Hrvatska. odešavanje korisničkog računa Korisnik se na sustavu prepoznaje po svom imenu.59 Programčići radne površine . Na sustavu ne mogu postojati korisnici s istim ID. .5.

a korisnici koji pripadaju grupi administratora također imaju vrlo velike ovlasti.Slika 4. novi korisnik s istim imenom imati će drugi ID. User Accounts Inicijalni korisnički račun ostvaruje se kreiranjem korisničkog_imena i zaporke u postupku instalacije operativnog sustava. Korisnici i grupe objašnjeni su u opisu uz sliku 4. Ako se na primjer na sustavu kreira korisnik 'Pero'. Navedeno znači da kad se neki korisnik izbriše.5. Korisnik 'Administrator' ima na sustavu najveće ovlasti.31. ali ne sve ovlasti kao korisnik 'Administrator'.60 Podešavanje korisničkog računa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.5. na temelju čega mu ovise ovlasti u radu s računalom. kao . Svaki od korisnika pripada jednoj od mogućih grupa.

navedeni imenik ne briše se automatski sa sustava. njihovim brisanjem i kreiranjem novih korisnika zaista treba biti oprezan. Na slici 4. prilikom brisanja korisnika treba obvezno obrisati njegove imenika pomoću WE. . Dakle.61a. pa tek potom odlučiti što i kako raditi. jer vrlo lako može doći do zbrke koju je kasnije teško razlučiti.61b. Ako se korisnik 'Pero' ukloni sa sustava. NE MIJENJA ime radnog imenika korisnika. na primjer. Korisniku se može promijeniti ime u 'Haso'.61 Osobitosti korisničkog računa Ako se pak sadržaji koji pripadaju 'Peri' ne uklone nakon njegovog brisanja. Slika*** 4. i nanovo se kreira korisnik 'Pero'.61c. već ga treba obrisati pomoću WE nakon što se korisnik ukloni.5. Nadalje.5. prvo što treba učiniti je 'snimiti' stvarno stanje.61d. ali mu se ne mijenja ID. a radni imenik zbog već postojećeg imena mijenja se kako prikazuje slika 4.5.5.5. Navedeno u potpunosti može obaviti samo 'Administrator'. Stoga ako se vrše nekakve promjene u navedenom smislu na računalu.62 vidi se korisnik 'Haso' kojemu radni imenik i dalje ima naziv 'Pero'. kako je prikazano na slici 4.što prikazuje naredna slika 4. dobiti će novi ID. a kako je radni imenik povezan s ID ostane mu i dalje pripadni imenik pod imenom 'Pero'. S promjenama imena korisnika.5. njemu se pridružuje istoimeni imenik kao prikazuje slika 4. promjena imena korisnika.

djeci na primjer. kojemu je svojstvo da mu nadređeni korisnik može ograničiti ovlasti. zabrani određene igre tijekom popodneva u doba predviđeno za učenje. No s ovim nadzorom neka se pozabave roditelji male djece:-). Slika 4. .Parental Controls Svakom od korisnika može se pridružiti srodan mu korisnik. Ovu osobitost nema 'Business' edicija 'Windows Vista' operativnog sustava. na primjer korisnik 'Drago' može nadgledati korisnika 'Hasu' na način da mu recimo u pojedinim vremenskim razdobljima ograniči ili onemogući rad na pojedinim aplikacijama. Roditeljski nadzor.5.62 Podešavanje srodnosti računa To je centralizirani nadzor već postojećih korisnika.

To je na neki način katalog kontakata koji se na sustavu čuva kriptiran. dapače može ih se kreirati više od kojih će svaka sadržavati samo one podatke koji .5. Slika 4. Karticama koje su uključene u zbirku dobivene od osoba ili firmi s kojima se kontaktira moguće je promijeniti samo naziv. Osobnim karticama moguće je promijeniti sve podatke.63 Kontaktna kartica osobe Ove kartice trebale bi omogućiti kvalitetniju komunikaciju korisnika s njegovim poslovnim okruženjem.Windows CardSpace Kartice služe za čuvanje podataka korisnika ili osoba s kojima korisnik komunicira diljem svijeta. Nije nužno sve podatke unijeti u osobnu karticu.

64a prikazuje jedan od kreiranih akreditiva.su za pojedine kontakte neophodni. Kako će se ove kartice koristiti u praksi kod Hrvata pokazati će vrijeme. Resurs (proizvoljno ime za koga vrijedi akreditiv. . kao što prikazuje podslika 4.5. korisničko_ime za prijavu na resurs i zaporka. Dakle. Credential Manager Akreditiv bi u osnovi trebao služiti za jednostavniju prijavu na Internet ili neku njegovu uslugu. naziv ISP-a na primjer). Slika 4. kartice predstavljaju svojevrstan digitalni identitet.5. Otvaranje izbora /Windows Credentials/ otvara se prozor u koji se upisuje.64b. Radi bolje zaštite osobnoj kartici korisnik može dodijelit PIN (Personal Identification Number) ili zaporku.

Slika* 4. uporabiti ga.64 Kreiranje akreditiva Pošto je akreditiv kriptiran. dobro je u bilo kojoj komunikaciji koju je moguće ostvariti pomoći njega. Prilagođavanje prikaza osobnostima Svaki korisnik računala ima svoje osobnosti kojima prilagođava sustav u cjelini. netko voli različite pozadine ili pak nekakav drugačiji izgled radne površine i prozora. Osobnost svakog korisnika .5. netko crven. Netko voli žute boje.

U tu svrhu služe naredna podešavanja. zbog zdravstvenih razloga ili zbog nečeg drugog. tim više što su osobe koje neprekidno rade na računalu sklonije očnim 'protezama'. Personalization .drugačija je bilo zbog estetskog ugođaja.65 Podešavanje prikaza osobnostima Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Slika 4.5. Stoga naizgled beznačajan skup podešavanja u ovoj kategoriji ima svoj značaj.

promjenu boje zaglavlja. ne mogu se izbrisati.66 Podešavanje osobitosti zaslona i prikaza na radnoj površini Nekolika tematskih izgleda okruženja već je pripravljeno. Daljnja moguća podešavanja glede vizualizacije prikazuju naredne slike. Izbor /Window Color/ omogućava promjeni veličine fontova za naslove prozora.5. bilo ručno ili automatski nakon zadanog vremena.20b prema kojoj se određuje koje osnovne sistemske ikone postaviti na radnu površinu. Slika* 4.O načini podešavanja pojedinih osobitosti radne površine (desktop) već postoje opisi uz sliku 4.5. i akcijom L1 na željenu ikonu tema se automatski primjenjuje. Jednostavan izbor pozadina i trivijalan ali učinkovit način promjena pozadina (background). Ove ikone nemaju svojstvo prečice. prozora . tekst i ostale prikaze. jedna je od jako zgodnih osobitosti ako korisnik nema posebnih želja.

akoprikazuje naedna slika.. Izbor čuvara zaslona (screen saver) jednostavan je kako prikazuje gornja podslika 4. koji omogućava isključivanje podosta dekorativnih elemenata prikaza. display logon screen| automatski se nakon uključivanja čuvara zaslona blokira rad na računalu i omogućava se daljnji rad prijavom na sustav.5.67b. Kada se sve isključi prikaz na monitoru najbliži je prikazu radne površine na zasloni kao kod operativnog sustava 'Windows 2000'.5. Podešavanje zvuka već je obrađeno prema slici 4.67c.5. veličinu ikona i njihov međusobni razmak i slično.|. prema slici 4.ili izbornika. Slika** 4.67 Osobitosti prozora / Čuvar zaslona Prikaz na zaslonu monitora u velikoj mjeri ovise i o postavkama koje pripadaju podešavanju sistema izborom {Control Panel}~/System and Security/~/System/~/Advanced system settings/~||Advanced||~/Performance/~| Settings. Kombinacija tipki <Windows> + <L> omogućava blokiranje . a uključivanjem opcije |On resume..5.54d. Vrlo korisna podešavanja ako su u pitanju LCD monitori s velikom nativnom radnom rezolucijom.

68 Osobitosti grafičke kartice Kartica ||Monitor|| omogućava podešavanje frekvencije osvježavanja monitora i dubine boja kako prikazuje gornja podslika. .5. Display Podešavanje rezolucije prikaza na monitoru prate opisi uz sliku 4. ali bez trenutnog aktiviranja čuvara zaslona. a tko se želi zabavljati bojama služi mu kartica ||Color Management||.55b. Prva kartica ||Adapter|| pokazuje opće osobitosti grafičkog sustava i iz opisa prepoznaje se VPC grafička kartica.5. Slika* 4. Izborom /Change display settings/~/Advaced settings/ dobije se prozor sa skupom kartica prema narednoj slici.rada na računalu uz obvezu ponovne prijave. Kartica ||Troubleshoot|| i izbor |Change settings| omogućavaju podešavanje sklopovskog ubrzavanja prikaza grafičkog sustava.

59.5. Podslika 4.5.5.69 Preuzimanja igračaka-programčića (gadgets) s Interneta / Aero-Glass Gornja slika prikazuje mnoštvo 'igračaka' koje se mogu preuzeti sa sjedišta Microsoft-Hrvatska.69b prikazuje kako je 'igračka' postavljena na proizvoljno mjesto na zaslonu i kako izgleda 'aero-glass' osobitost za .Desktop Gadgets O pragramčićima . veće je bilo spomena na stranici uz sliku 4.igračkama. koje se mogu prikazati na radnoj povržini na zaslonu monitora. Slika* 4.

5.47. mape i datoteke Taskbar and Start Menu Izgled polaznog (glavnog) izbornika i njegov sastav prikazani su na slikama 4. Navedeni prozor dobije se i kombinacijom tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL>.2.5. Iz prozora koji opisuje uređaje vidi se da je ugrađena grafička podrška u chipset matične ploče dovoljna da bi se ostvarilo svojstvo prozirnosti. Slika*** 4. Moguća su i njegova podešavanja akcijom D1 i izborom /Toolbars/ ili /Properties/. Izbor /Start Task Manager/ omogućava nadzor prema skupu slika 4.4.1 i 4.70 Podešavanje izbornika . Izbor /Properties/ nudi kartice podešavanja prema narednom skupu slika.odabranu pozadinu koja je u primjeru najbolje izražena u prozirnosti radnog izbornika.5. Polazni izbornik.

.70d u kojem je moguće podesiti izgled i ponašanje nadzornog izbornika prema nahođenju. Najvažniji izbor je ||Start Menu||~|Customize.5.| koji nudi prozor prema slici 4. . uporabu manjih ikona.Kartica ||Toolbars|| ima osobitosti koje su ostvarive i prethodno navedenim mogućim izborom /Toolbars/. Ease of Access Center Naredne dvije slike prikazuju što se nudi osobama koje imaju ograničene radne mogućnosti. skrivanje izbornika 'ispod' zaslona.. i slično. Ostale kartice omogućavaju zaključavanje linijskog izbornika.

već je jedan od elemenata korištenja mogućnosti zaslona monitora osjetljivih na dodir.5. . Korisno je prema vlastitim potrebama podesiti opcije u kartici || Search||.5.Slika* 4.26. Folder Options Opcije na koji način podesiti što WE može prikazati objašnjene su uz sliku 4.71b ne omogućava samo olakšan rad osobama s ograničenim mogućnostima.5.71 Podešavanje olakšanog pristupa Tipkovnica na slici 4.

Za visokokvalitetan ispis publikacija.Fonts Font je skup brojeva. font opisuje i određenu tipografiju. simbola i znakova (grafema). . dok se font druge grupe može i zakretati. razmak i broj znakova po inču. Windows operativni sustav koristi 'TrueType' fontove i 'OpenType' fontove. Prva grupa fontova su matematičkim krivuljama definirani oblici što omogućava vrlo kvalitetno skaliranje glede njihove veličine. 'PostScript' font je ispravan izbor. kao što su časopisi na sjajnom papiru ili reklamni ispis. Osim ostalih svojstva kao što su veličina.

Podešavanje lokaliteta za naše područje je bolna točka.Slika 4. Ono što je jako korisno je da se mapa fontova pregledava s opcijom prikaza/View/~/Large Icons/ ili /View/~/Extra Large Icons/ jer se unutar ikone vidi njihov oblik. Podešavanje regionalnih postavki (lokaliteta) Za većinu korisnika koji dolaze na stranice 'informatičke abecede' prema statističkom pregledu po lokalizacijskim postavkama moglo bi se zaključiti da pripadaju nekom drugom podneblju. Korisna osobitost da se ustanovi ima li font naše grafeme. Već samo ta činjenica žalosti. jer pokazuje da nam je nacija informatički nepismena.5. a izbor /Preview/ prema slici u novom prozoru prikazati će koje sve grafeme font podržava i kako izgledaju u različitim veličinama. autoru ovih redaka još uvijek nije jasno koja je njena 'službena i praktična' uloga u brojevnim prikazima jer su mu djeca učila njenu primjenu na sve moguće različite načine.72 Popis fontova i odabir pregleda izgleda Fontove je moguće ukloniti ili dodati nove. Za svoje potrebe koristi podešavanja kako slijedi. Prilikom dodavanja novih treba pripaziti da novo dodani font nema ime nekog već postojećeg. Kad je već riječ o točki. Kratki opis fonta prikazuje se i u dnu prozora. .

. Date and Time Datum i vrijeme automatski se podešavaju samo na ispravnu vrijednosti ali ne i načina prikazivanja.5. regionalnih postavki Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. koji se u osnovi dijeli na kraći i prošireni prikaz.Slika 4.73 Podešavanje lokaliteta.

. te promijeniti poslužitelj s kojim se vrši sinkronizacija točnog vremena. Moguće je preko ostalih kartica podesiti dva sata.74 Podešavanje vremena Vremenska zona podešena je tijekom postupka instalacije operativnog sustava. Promjena datuma i vremena je trivijalna operacija koja se vrši u kartici || Date and Time||. te način prikazivanja brojčanih vrijednosti prikazano je na narednom skupu slika.5. što je jako zgodno ako se često putuje 'preko bare'.Slika 4. Regional and Language Options Podešavanje regionalnih postavki za skraćeni i dugi oblik prikazivanja datuma i vremena.

5.75 Podešavanje regionalnih postavki prikazivanja datuma i vremena Izbor /Additional settings.Slika 4. ali uz više detalja koje je moguće podesiti. ./ s gornje slike uvodi u novi prozor koji u osnovi ima podešavanja kao i gornji...

Slika 4.76 Podešavanje regionalnih postavki za brojčane vrijednosti .5.

Podešavanje olakšanog pristupa Omogućava olakšani rad s računalom osobama s poteškoćama koje imaju ograničene radne sposobnosti. . Neka vrsta napredne pomoći. mada autor ovih redaka misli da se podrazumne postavke koriste samo zbog toga što ih korisnici ne znaju promijeniti i da smo još uvijek informatički nepismena nacija.Slika 4.5.77 Podešavanje regionalnih postavki vremena i datuma Moguće negdje u 'Narodnim novinama' piše koji su ispravni formati.

.5.71.78 Podešavanje olakšanog pristupa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Ease of Access Center Uvod u podešavanje olakšanog pristupa već je prikazana na slici 4.5. Naredna slika pokazuje kako je moguće podesiti da je polovina prikaza jako uvećana što olakšava rad osobama sa slabim vidom.Slika 4.

Što će donijeti nove tehnologije pokazati će se u budućnosti. glede čitljivosti CTR monitori bili si bolji za rad na bilo kojoj rezoluciji od LCD monitora. Speech Recognition Options .Slika 4. Dapače.79 Uporaba povečala Ova osobitost kod novih LCD monitora s vrlo velikim dijagonalama i radnim rezolucijama u velikoj mjeri je funkcionalnija nego nekad. monitor s velikom dijagonalom i prihvatljivo malom rezolucijom može biti vrlo ugodan za rad ako mu slika nije razmazana.5.

Ostala podešavanja .5. koja je navedeno mogla obavljati bez ikakvih problema sa svojim A/D/A pretvaračem. bilo bi jako zgodno vidjeti što će se poduzeti u Hrvata po ovom pitanju. Slika 4.80 Govorne mogućnosi Uz pretpostavku da navedeno dobro funkcionira.Da je moguće od znakova generirati govor ili prepoznavanja govora odavno je već poznato još iz doba 'Commodore Amiga' porodice računala. Autoru ovih redaka potpuno je nejasno zašto je na ovom području tolika stagnacija.

5. gdje se nalazi i popriličan broj komandi koje se zadaju u 'Command prompt' prozoru ikoje se mogu uporabiti u raznim . Dio programske potpore treba preuzeti s Microsoft-ovog sjedišta. Slika*** 4. Programska potpora za čitanje elektroničke pošte nije uključena u operativni . odnosno editor za uređivanje sistemske politike.exe (sistemskog alata).13 za 'Windows XP'.Ako se u komandnoj liniji. već ih je raspoloživo podosta kao na primjer gpedit.msc sistemski alat koji predstavlja 'Local Group Policy Editor'. a kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4. ili u tražilu glavnog izbornika ili pak u zasebnoj formi za zadavanje komandi koja se dobije kombinacijom tipki <Windows> + <R>. pozove na izvršavanje datoteka hdwwiz.4. slično kao na slici 4.4.2. dobije se slijed prozora prema narednoj slici koji omogućavaju dodavanje uređaja iz popisa u bazi o uređajima.81 Podešavanje sklopovlja Navedeno nije jedina datoteka koja se može koristiti.vhd datoteke (virtualnog diska). a koja se nalazi u imeniku [C:\Windows\System32] koji je uključen u podrazumni put 'Path' prema slici 4.5. ili iz skupa instalacijskih datoteka kopiranih u neki od imenika .23. Ova datoteka nalazi se u imeniku [C:\Windows\System32].batdatotekama kao u primjeru datoteke za brisanje privremenih datoteka i imenika koja se aktivira pri uključivanju računala. utipkavanjem njenog imena i pritiskom na tipku <Enter>.

što se vidi i sa slike 4. barem u ovoj distribuciji. ali se u besplatnoj ponudi programske potpore na sjedištu 'Windows Live Essentials' može preuzeti nešto iz njihovog izbora.5.82 Odabir za preuzimanje programske potpore Programska potpora 'Windows Live Mail' ima parametre podešavanja slične 'Outlook Express' programskoj potpori iz 'Windows XP' operativnog sustava i na prvi pogled se čini kao da je zamišljena samo za njihove poslužitelje. može se čitati pošta i od drugih ISP-a. Slika 4. kako prikazuje naredna slika.5. no dodavanjem novih korisničkih računa. koji se korisniku ponudi po preuzimanju i pokretanju inicijalne datoteke za preuzimanje programskih produkata kako prikazuje naredna slika.84a. .sustav.

. Stoga je važno ispravno podesiti izbor iz kartice ||Advanced||~|Maintenance.83 Dodavanje novog korisničkog računa Sam rad WLM programske potpore. kao i rad IE..| promjenom u formi prema odabiru sa|Change.| i mjesto |Store Folder.5..84b i 4.. jer se mogu napuniti ogromnom količinom podataka.| kako prikazuju slike 4. nije od značaja kao tema ovog poglavlja (možda jednom kao dio specifičnih informatičkih pojmova)...5.Slika 4.. već je za IE i WLM značajno kako izmaknutu radne mape van particije operativnog sustava.5.84c.

ili su pak raspoloživi da se nađu odmah 'pri ruci' korisniku. Već spomenuti akreditiv može se glede sigurnosti ovdje primjeniti.exe iz komandne linije prema narednoj slici. od automatske nadogradnje (update) programske potpore do slanja aktivnosti proizvođaču. ili se aktivira neki modul programske potpore čiju aktivnost korisnik ne želi.5. Po instalaciji programske potpore većina ima module koji djeluju kao servis odmah po uključivanju računala i imaju raznolike zadaće.84 Promjena mjesta spremanja podataka Podešavanje mjesta za spremanje podataka korisnika u mapu koja je izvan particije na kojoj je sistem jako je važno. . jer u osnovi aljkavi korisnici čuvaju sve privitke koje dobiju u bazi aplikacije koja zbog toga zna narasti i do nekoliko GB. odnosno nekih njezinih modula određuje se po pokretanju sistemskog alata (System Configuration Utility) msconfig.Slika** 4. vrijeme potrebno da računalo dostigne operativni rad usporava se a memorijski i procesorski resursi nepotrebno se troše. ali ako se takva usluga ne rabi često. U današnje doba kad se elektroničkom poštom prenose velike količine podataka ovo je jako bitno. Aktivnost ili neaktivnost instalirane programske potpore. Na taj način se tijekom rada pomaže korisniku.

ispisuju se sve datoteke koje imaju utipkani naziv te ako ih ima više pod istim imenom na različitim mjestima na disku treba izabrati ispravnu. što je već ukratko navedeno na početku ove stranice.85* Podešavanje popisa aktiviranja programa po uključivanju Prilikom utipkavanja imena bilo koje komande u vrhu prozora. recimo provjeru prisutnosti nove verzije programske potpore na Internetu. prema slici 4. potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke. ali je korisno isključiti.5.85b u kojem kartica ||Startup|| sadrži popis sve programske potpore koja se aktivira po uključivanju računala.5.5.5.23a. Ako se komanda ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path' prema slici 4. odnosno onemogućiti.85a. Aktiviranje modula za 'update' virusnih definicija sigurno nije preporučljivo isključiti. ali bez opisanog nadzora dobiva se aktiviranjem kombinacije tipki <Windows> + <R>. . Odluka o načinu korištenja opisanih mogućnosti izbor je korisnika računala.Slika 4. Po aktiviranju navedenog sistemskog alata dobije se prozor prema slici 4. Svaki od prikazanih pojmova može se prema potrebi uključiti ili isključiti. ako se nova verzija nema namjeru koristiti. Zaseban prozor s formom za unos teksta i zadavanje komande.

ali se performanse poboljšavaju.19c i njihovoj uporabi prema planu u tablici poglavlja 4.67b. Sistemska particija [C:] i particija s programskom potporom [D:]čuva se kao slika particije (image) u jednom od imenika najveće particije [F:] i kao kopiju navedenih slika particija na DVD mediju. te je za preostala podešavanja uputno koristiti prikaz prema navedenoj slici. .5.18. Glede performansi.5.4. Autor ovih redaka koristi četiri particije. Navedeno omogućava bezbolno vraćanje sustava iz slike particije u prvotno stanje nakon nekakvih izmjena za par minuta i prilikom instalacije provjere načina rada nove programske potpore autor ovih redaka postupak vraćanja sistemske particije zna ponoviti više puta u jednom danu.5.SAŽETAK: Podešavanja prikazana u ovim opisima obuhvaćaju veći dio od prikaza na slici 4. ponovne instalacije gotovo se i ne vrše. Postupak je daleko lakši i glede eliminiranja zloćudnih programa u odnosu na postupak čišćenja sistema od njih. Nakon prve instalacije operativnog sustava. bez obzira na broj diskova. Mala opaska na kraju.4 Premještanje radnih mapa Premještanje radnih lokacija korisničkih mapa učinkovit je mehanizama rasterećenja sistema i povećanja sigurnosti glede očuvanja korisničkih podataka.5.21. osobitosti sustava mogu se podesiti slično prikazu na slici 4. Zakonotvorci čitate li ovo? Tako se čuva materinji jezik i učinkovito rješava 'smeće' od uvoznih firmi i uređaja bilo koje vrs 4. na način prikazan na slici 4. a još veće poboljšanje glede performansi rada sustava može se ostvariti gašenjem servisa koji nisu od značaja prema slici 4. Ako je sistem na jednoj particiji a podaci na drugoj. i tada je prikaz izbornika i radne površine najbliži načinu na koji radi 'Windows 2000' operativni sustav.46b. Naravno da je prikaz prozora i izbornika rudimentaran. sva podešavanja prikazana su na engleskom jeziku jer 'beta' verzija ne poznaje hrvatski jezik. Od BIOS-a pa nadalje sve je bilo prevedeno inače nema uvozne dozvole. a korisnički podaci s particije [E:] redovito se kopiraju na DVD medije. Autora ovih redaka to je podsjetilo na računala koja su na ova područja ljudi donosili iz Njemačke.5.5. Italije i zemalja Beneluxa. Navedeno ima smisla samo ako je disk podijeljen barem na dvije particije. odnosno prema slici 4. održavanje sustava je jednostavnije i lakše je izraditi sigurnosnu kopiju podataka i sistema.

podijele diska na particije nema.Kad se kupi novo računalo uz preinstalirani operativni sustav (OEM).5. Korisno je promijeniti lokacije slijedećih mapa: o o o o o o o o o o o Contacts Desktop Downloads Favorites Links My Documents My Music My Pictures My Videos Saved Games Searches Premještanjem mape ujedno se premještaju već eventualni postojeći podaci tako da na izvornom mjestu ostaje samo prečica. Prije nego se pristupi premještanju mapa. Ako se želi napraviti postupak nadalje u opisu posebnim programskim alatima treba prostor diska podijeliti ili sve instalirati iz početka i pred instalaciju sustava podijeliti disk na particije. . Mape se premještaju izborom /Properties/ po akciji D1 na ikonu u WE kako prikazuje naredna slika. premještanje mapa u već postojeće lokacije samo potvrđuje pronađeno stanje bez brisanja podataka korisnika što je jako dobro s aspekta održavanja sustava.26a. treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4. Čak ako se operativni sustav instalira posve iznova.

89d. premještene mape po imenu ne moraju odgovarati originalu. a u izvornom mjestu na particiji [C:] mapa se briše i ostaje samo prečica kao spojnica u kojoj piše koja se mapa upotrebljava.86 Izbor podešavanja svojstava mape Posve je svejedno da li se izbor vrši u lijevom ili desnom dijelu prozora WE.|.5. . kako prikazuje slika 4. Mape se mogu premjestiti na način da se prije kreira odgovarajući imenik u željenoj particiji i izvrši promjena aktivne mape izborom |Move.23b.Slika* 4. ili se jednostavno promjeni slovo particije kako prikazuju naredne slike u postupku premještanja te izvorna struktura ostaje očuvana i na novoj lokaciji.. pri čemu se otvara novi prozor koji u kartici ||Location|| omogućava upis ili odabir nove lokacije mape. na particiji [E:] prema organizaciji particija kao na slici 4. U primjeru je prikazan izbor mape [My Documnets].. Dakle.5.5.

5. Mapa [Favorites] nema takvo bogatstvo podataka. Dakle. s vremenom postane značajno bogatija za sve moguće mape i dokumente korisnika. . ali 'kud svi Turci tu i mali Mujo'.Slika* 4. U prethodnom poglavlju prikazano je kao promijeniti mjesto za pristigli poštu glede obimnosti datoteka koje zbog aljkavosti korisnika mogu postati jako velike (nekoliko GB). i ona bezuvjetno mora na izdvojenu lokaciju.87 Podešavanje nove lokacije mapa Iako mapa [Desktop] inicijalno sadrži samo ikone aplikacije. U mapi [E:\Users\Drago] kreira se mapa [My Mail]. na primjer. i tu usmjere svi podaci elektroničke pošte prema primjeru na narednoj slici.

Što je sa sadržajima koji se stavljaju na raspolaganje u kućnoj mreži? Slično kako je do sad navedeno. tipično informatički. WE.88 Nova mapa za elektroničku poštu Prikazane promjene prihvatiti će se tek kada se 'Windows Live Mail' programska potpora isključi i ponovo aktivira.Slika 4. koje više ne služe ničemu a zauzimaju puno mjesto. Office i drugo. trenutno kreirane i neizbrisane . Bilo bi korisno da se i ona može izmjestiti na opisani način jer se tu može pronaći svega i svačega.5. Mapa [AppData] ne sadrži podatke korisnika ali sadrži podatke kako je korisnik sebi prilagodio zajedničku programsku potporu. O takvim sadržajima treba voditi računa i pratiti veličinu ove mape kako se ne bi bez potrebe zapunila sistemska particija.ISO datoteke za izradu DVD-a s filmovima. na primjer. iz istih razloga treba premjestiti mape: o o Desktop Libraries . kao IE.

Eventualno kasnije premještanje podataka trebati će tada obaviti pomoću WE. treba potvrditi izradu nove lokacije i potom premještanje već postojećih podataka u nju. te ga za ovu svrhu. sadržaji već izrađenih mapa pri instalaciji ostati će na podrazumnim lokacijama i popunjeni sa sadržajima do izrade nove lokacije. Dakle.5. u koliko ne postoji odgovarajuća mapa na novoj lokaciji zahtjeva se od korisnika potvrda izrade nove mape kako prikazuju slike 4. prije nego se pristupi premještanju mapa.89 Potvrda premještanja podataka u novu mapu Na slici se vidi mjesto stare i nove lokacije kreirane kako je prethodno ovoj potvrdi opisano. koje se čuva u [AppData]. a po kreiranju odgovarajuće mape treba potvrditi svako premještanje sadržaja kako prikazuje naredna slika. ako je potrebno. Kada je sve napravljeno kako je navedeno slika sadržaja [E:] diska izgleda otprilike ovako: .26a.87.5. Ako se ne potvrdi premještanja podataka. Pošto se za njega pripravlja novo okruženje. Slika 4.5.o o o o o Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos Ovu radnju može izvršiti samo korisnik 'Adminstrator'. treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4. treba privremeno osposobiti. Prilikom premještanja sadržaja na novu lokaciju.

90b.5.90 Pregled premještenih mapa na novoj lokaciji / Izvorna lokacija po promjenama Po obavljanju opisanih radnji.Slika*** 4.90c.5. Odabir imenika [E:\Users] proizvoljan je i mogao se je zvati drugačije.5.90d. radni imenici korisnika 'Drago' premješteni su na disk [E:] prema slici 4. Disk [C:] sadrži samo spojnice prema imenicima koji su kreirani na drugoj i većoj particiji diska. Na taj način sistemska particija ne zapunjuje se korisnikovim i zajedničkim sadržajima. a lakše je napraviti i sigurnosne kopije podataka i sustava. Nakon svih obavljenih premještanja još treba nove mape pridružiti u kazalo biblioteka kako prikazuje naredna slika: . lakše ju je održavati. Isto tako na disk [E:] premješteni su 'Public' (zajednički) imenici mreže kako pokazuje slika 4.5.5. što je kao primjer za korisnika 'Drago' prikazano na slici 4.90a i 4.

Tako će za 'uTorrent' radni imenici biti. programska potpora TV kartice svoje neobrađene sadržaje izravno će snimati u mapu [F\:TTV] i slično. izrade se na particiji [F:]. Zbog toga nije zgodno da mu je radni imenik u sistemskoj particiji.5. Gotovo sva programska potpora instalira se prema primjeru na particiju [D:]. gdje je i imenik za privremene sadržaje [F:\Temp]. akcijom D1 i Sve navedeno odnosi se na operativni sustav koji je prema primjeru sa slike 4. a njeni radni imenici.23b na sistemskoj particiji [C:]. [F:\T-Torr_radno] i [F:\TTorr_gotovo]. 'uTorrent' će okupirati u radnom imeniku prostor u veličini datoteke koju preuzima napunio ga ili ne. Privremene i radne imenike treba povremeno 'čistiti'. 'Java' će imati radni imenik [F:\Temp-JAVA].91 Popis raspoloživosti Prikazana kartica je dio prozora koji se dobije izborom /Properties/ na ikonu biblioteke [C:\Users\Recorded TV]. na primjer. a sličan postupak treba primijeniti za programsku potporu koja se instalira na sustav.Slika 4.5. [F:\T-Torrenti]. Imenici (mape) proizvoljno su nazvani kao mogući primjer. .

20c). Ako je obim podataka prevelik i ako su od velikog značaja.TCP/IP mrežne postavke Da bi računalo postalo ravnopravni član mreže mora imati jedinstveni naziv i definiranu mrežnu grupu ili domenu u mreži kojoj pripada.4. opet se izradi nova sigurnosna kopija.5 Windows 7 u mreži . NAS uređaj (Network Attached Storage) je rješenje o kojemu treba ozbiljno razmisliti. radnih mapa.4.jedinstvena mrežna adresa automatski dodijeljena od strane mrežnog uređaja ili poslužitelja (DHCP). A sumnjam da 'obični' korisnici imaju volju čitati ove stranice. jako je bitno. mnogo je lakše raditi sigurnosne kopije podataka uporabom optičkih medija.jedinstveno ime računala u mreži kojoj pripada (prema slici 4.5. IP adresa . a to su: • • • Ime računala . Ne čitaju ih ni oni kojima većina opisa na ovom sjedištu po prirodi posla treba. Kada su sve radne mape korisnika premještene na nove lokacije izvan sistemske particije. Već je rečeno da je lakše vratiti sliku particije i ponoviti potrebni update nego 'ganjati' neki zloćudni program. .pripadnost radnoj grupi ili domeni prema dizajnu mreže. ili zadana prema planiranoj mrežnoj shemi. Prilikom izrade slike particije sistema u sigurnosnu svrhu. Kad se slika sistemske particije vrati iz odgovarajuće datoteke i sistemska particija nadopuni novim 'zakrpama' i 'definicijama'. Radna grupa / domena . koje opisuje TCP/IP mrežne postavke dodijeljene Ethernet mrežnoj kartici (NIC). svi relevantni dokumenti su izmješeteni iz sistemske particije i lako ju je uvijek vratit natrag. 4. Može li 'običan' korisnik sve ovo napraviti? Kod nas u osnovi ne može jer mi smo informatički nepismena nacija. a stara se pospremi na neki optički medij i izbriše.SAŽETAK: Premještanje lokacije dokumenata.5. te imati definirane mrežne parametre kako je prikazano na slikama u poglavlju 4. tim više jer su podaci grupirani prema namjeni i sigurnosne kopije mogu se raditi na različite načine.

Način odabira izrađenog profila prikazuje u primjeru slika 4.5. 4.49d. Omogućava razvrstavanje mrežnog prometa na osnovu postavki mreže.6.5. ili prema planiranoj mrežnoj shemi. mrežna povezanost prikazuje se kao na slikama 4.5. Naredni primjeru prikazuju kako privatnu mrežu klase 'C' koristiti nepodijeljenu ili podijeljenu na dva dijela.10c i to su: o o o Kućna mreža . Poslovna mreža . zračne luke. DNS i NAT mehanizma (slično slici 4. dodjelu IP adrese računalima u odabranoj privatnoj klasi računalnih mreža. poslovna zgrada i klupa). Javna mreža .89c ostalim članovima kućne mreže. Ako nije u pitanju Ethernet mrežna kartica.2b). već neka druga vrsta priključka (kao USB sučelje prema slici 7. kavane. Raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja automatski se isključuje. .adresa Ethernet priključka na uređaju koji omogućava povezanost LAN ili SOHO s davateljem pristupa Internetu (ISP) i njegovim uslugama. mrežni uređaj će izvršiti dodjelu adrese takvom sučelju ili se parametri moraju zadati kao i za Ethernet mrežnu karticu. kao i zajedničkih uređaja (pisač na primjer) u njoj. WINS poslužitelj . parkovi i slično).5. Nema mogućnosti stavljanja vlastitih resursa drugima na raspolaganje i gdje je sigurnost najveća.koja omogućava mrežnu povezanost preko nekakvog SOHO uređaja i raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja kao na slici 4.• • • • Mrežna maska .49b.koja omogućava umrežavanje prema planiraqnoj mrežnoj shemi u poslovnom okruženju. Za svaki način umrežavanja izrađuje se 'mrežni profil' i prilikom povezivanja na mrežu može se izabrati samo jedan od njih. Za prikazane profile povezivanja na mrežu. trgovi.IP adresa mrežnog poslužitelja koji rabi mehanizam dodjele imena pripadnoj IP adresi prema pravilima ISP-a.priključivanjem žičnim ili bežičnim putem za mrežu na javnim mjestima (knjižnice.24a i 4.5.mehanizam koji omogućava tumačenje mrežne ili podmrežne adrese.49c.33b). Podrazumni mrežni izlaz . postupak nazvan 'podmrežavanje (subnetting)'. U dosadašnjim opisima umrežavanja prikazani su parametri umrežavanja u jednoj od 'B' ili 'C' klasa bez dijeljenja klase u podmreže.IP adresa mrežnog poslužitelja koji omogućava pristup Internetu a u radu korisiti Windows operativni sustav na poslužitelju glede usluge pružanja DHCP. te omogućava NAT.4. Osobitosti koje povezivanje omogućava na navedenim slikama nisu vidljive ali su prepoznatljive prema inicijalnoj ikoni koja prikazuje vrstu povezanosti (kuća. DNS poslužitelj . povećava kontrolu mrežnog prometa i sigurnost mreže objedinjujavanjem računala u logičke grupe.5. Mogući načini umrežavanja prikazani su na slici 4.

Primjer I Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koja ima mogućnost adresiranja 254 računala. Dva računala u mreži neka imaju statičke adrese: 192.168.128.3 i 192.168.128.133. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom. Prva adresa u mreži obično se koristi u ovu svrhu. Navedenoj mreži pripada mrežna maska 255.255.255.0. Mrežna maska (MM) odlučuje kojoj mreži pripada IP adresa koja je računalu dodijeljena na način da se između bit-ova IP i MM izvrši logička operacija AND. Da bi navedeno bilo razumljivo IP adresu računala i mrežnu masku treba prikazati binarno:
11000000.10101000.10000000.00000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.10000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.00000000 = 192.168.128.0 (IP adresa mreže) 11000000.10101000.10000000.11111111 = 192.168.128.255 (IP adresa oglažavanja na mreži) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.254

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u CIDR (Classless InterDomain Routing) notifikaciji u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/24' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju u istoj mreži, međusobno se 'vide'.

Primjer II Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koju treba podijeliti u dvije podmreže od kojih će svaka imati mogućnost adresiranja 126 računala. Dva Računala u mreži neka imaju statičke adrese:192.168.128.3 i 192.168.128.133, svako u svojoj podmreži tako da se međusobno 'ne vide'. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom.

Ako se vodeći bit zadnjeg okteta mrežne maske, odvojen od ostataka okteta znakom ' radi lakšeg razumijevanja logičkih operacija, pretvori u jedinicu tada se dobije naredna konfiguracija:
11000000.10101000.10000000.0'0000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.1'0000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.1'0000000 = 255.255.255.128 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.0'0000000 = 192.168.128.0 (IP adresa 1. podmreže) 11000000.10101000.10000000.0'1111111 = 192.168.128.127 (IP adresa oglašavanja 1. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.126 11000000.10101000.10000000.1'0000000 = 192.168.128.128 podmreže) 11000000.10101000.10000000.1'1111111 = 192.168.128.255 oglašavanja 2. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.129 : 192.168.128.254 (IP adresa 2. (IP adresa

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/25' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Svaka od prikazanih konfiguracija i primjerima ima zadnju IP adresu u mreži (podmreži) rezerviranu za oglašavanje preko koje računala prijavljuju svoju prisutnost u trenutku uključivanja i tijekom rada. Dijeljenjem mreže u manje mreže - podmreže (subnet) unutar neke veće mreže, smanjuje se količina oglašavanja unutar svake podmreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju svako u svojoj podmreži, međusobno se ne 'vide'. Najmanja mreža, koje nema dodatnih podmreža, naziva se broadcast domena u kojoj računalni i mrežni uređaji međusobno komuniciraju izravno, koristeći fizičke (MAC) adrese. Svrha dijeljenja mreže u manje dijelove je smanjene oglašavanja, što znači manje ukupnog prometa i 'razgovora' između računala u mreži. Što je veći broj računala u domeni, ima više oglašavanja i može dovesti do neželjenog zagušenja unutrašnjeg prometa. Raspodjela računala u interesne grupe također može biti jedan od razloga dijeljenja mreže u podmreže, sa čime se postiže veća sigurnost, osobito ako se uz dijeljenje mreže uporabi VLAN tehnologija i zabrani promet između podmreža. Primjer podjele mreže (podmrežavanje) klase 'B' u podmreže klase 'C' prikazan je u primjeru poglavlja 4.4.4. Navedeni primjeri odnose se na podjelu mreže u manje dijelove na 'granici klasa' (classfull), dok je 'Primjer II' na ovoj stranici način podjele mreže van 'granice klasa' (classless).

Prema opisima ikona prema slikama 4.5.92a i 45.91b vidi se da svaki način povezivanja može imati ime po volji korisnika. Prve dvije ikone odnose na konfiguraciju prema ISP-u (PPPoE protokol glede autorizacije) i TCP/IP postavke u ovom dijelu treba ostaviti da se automatski podešavaju preko DHCP usluge ISP-a kako je prikazano na slikama 4.5.92c i 45.91d. Postavke mrežne kartice, koje se odnose na unutrašnju vezu i povezanost s usmjernikom (router) i podešavaju prema slici 4.5.93a; mogu se automatsko preuzeti putem DHCP usluge usmjernika prema slici 4.5.93b i tada su sva računala u jednoj privatnoj mreži u kojoj je i usmjernik, ili prema ustanovljenoj mrežnoj shemi prema slikama 4.5.93c i 4.5.93d kako opisuje 'PRIMJER II'. Usmjernik osigurava NAT mehanizam za konekciju prema Internetu u oba slučaja.

Slika*** 4.5.92 Dinamičke adrese prema ISP-u

Slika*** 4.5.93 Statičke adrese u podmreži

Ako svako računalo ima statičke IP adrese koje se nalaze u mreži usmjernika (mreža 192.168.5.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0), usmjernik ih automatski prepoznaje i ne koristi ih za nova pridodana računala mreži. No računala mogu biti u drugoj mreži (mreža 192.168.128.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0) kao u 'PRIMJERU I', ili u različitim podmrežama kao u 'PRIMJERU II' (podmreže 192.168.128.0 i 192.168.128.128 s mrežnom

maskom 255.255.255.128), a podešavaju se prema slici 4.5.93c i 4.5.93d. U oba slučaja IP adrese koje se odnose na pristup usmjerniku su iste (Gateway i DNS); ostale postavke 'unutarnje' privatne mreže mogu podesiti prema nahođenju. Promjene u mrežnim postavkama za opisane primjere ilustriraju ispisi po komandi 'IPConfig /ALL' prema narednom skupu slika.

Slika** 4.5.94 Očitavanje mrežnih postavki računala - DHCP / Podmreže

Usmjernik (router), ako ima tu osobitost, automatski prepoznaje dodijeljenu statičku adresu računalu i ne koristi je u DHCP procesu dodjele parametara novim pridodanim računalima u mreži ako planirane statičke IPadrese računala pripadaju njegovoj mreži. Ako planirane statičke IP adrese računala nisu u istoj mreži u kojoj je i usmjernik, novo pridodano računalo u mrežu neće se 'vidjeti' od strane već postojećih računala ako IP adresu dobiva preko DHCP mehanizma od strane usmjernika, jer su planirana mreža i mreža usmjernika različite. Stoga prilikom

dodavanja novog računala u mrežu o navedenom treba voditi računa. Navedeno ima smisla samo ako ima potrebe da računala komuniciraju preko statičkih IP adresa i da su podijeljena u zasebne grupe (podmreže) iz sigurnosnih razloga. Za svakodnevni rad u kućnoj mrežu dovoljno je automatsko podešavanje IP adresa preko DHCP usluge SOHO usmjernika (podešavanje računala prema slici 4.5.94b i očitana konfiguracija prema slici 4.5.94a), jer se 'PUBLIC' sadržaji stavljaju na raspolaganje preko IMENA računala u kućnoj grupi. U slučaju potrebe da neki od uređaja ima statičku IP adresu, treba je planirati unutar mreže usmjernika. Na skupu slika 4.5.94 ispisane konfiguracije jasno prikazuju razlike u segmentima 'računalo (Ethernet adapter) - usmjernik' i 'usmjernik - ISP (PPP adapter)', koji se slikovito vide kao 'povezne crte' na skupu slika 4.5.49. Opisi na ovoj stranci odnose se prvenstveno na kućnu i javnu mrežnu povezanost. Povezanost u poslovnom okruženju mnogo je jednostavnija, treba podesiti samo mrežne parametre Ethernet kartice prema ustanovljenoj adresnoj shemi glede umrežavanja. O ostalom brinu mrežni uređaji i poslužitelji LAN-a. Slika 4.5.95a prikazuje kako je poslužitelj poslovne lokalne mreže (gem.ktf) prihvatio računalo po završenom postupku instalacije operativnog sustava i odmah je ostvarena konekcija koja nema mogućnost prekida i ponovne uspostave veze kao na slici 4.5.49b. Kako se prilikom instalacije operativnog sustava ne zahtijeva podešavanje mrežnih parametara, računalo ih preuzima od poslužitelja ('gem.ktf' u primjeru) putem njegovog DHCP servisa na osnovu podrazumnih postavki prema 4.5.95b, koje se očitavaju izborom /Change adapter settings/ sa slike 4.5.95a. Statičke adrese prema usvojenoj mrežnoj shemi poslovne lokalne mreže dodjeljuju se naknadno.

5. a po uspostavljanju komunikacije prikaz se mijenja prema slici4. .Slika* 4. Osnovna razlika u prikazu povezanosti u LAN okruženju i kućnom (broadband) okruženju vidi se odmah po dijelu prikaza 'View your active networks' koji prema gornjoj slici za poslovnu lokalnu mrežu ima jednu grupu sadržaja i odmah raspoloživu cjelovitu 'poveznu crtu'. dok kućna povezanost pri neuspostavljenoj komunikacije ima prekinutu 'poveznu crtu' prema prikazu 4.95 Mrežne postavke računala u LAN-u Navedene slike su 'aero' prozori operativnog sustava koji se prepoznaju po polu prozirnim okvirima i zaglavlju prozora.49c koji sada sadrži cjelovitu 'poveznu crtu' ali i jedan red ikona više u 'View your active networks' sadržajima (klupu). kako se vidi i malom prozoru na desnoj strani slike. LAN konekcija (gem.5.5. Prekid LAN konekcije obavlja se isključivanjem računala iz mreže otspajanjem kabla ili izborom /Disable/ u svojstvima mrežne kartice.ktf) nema botun za ostvarivanje i prekid veze kao 'Broadband Connection'.49a.

no u suštini se radi o stavljanju dostupnosti multimedijskih sadržaja na računalu u mreži i njihovim rukovanjem od strane svih učesnika u mreži.5. ako se snimljeni prikazi 'dotjeraju' u programu za obradu slika:-). njihovo 'pravo' računalo-domaćin (MSI) i mrežni uređaj koji ostvaruje povezanost s ISP-om (SpeedTouch). i ujedno pokazuje da VPC računalo iz kojeg se pregledavaju članovi kućne mreže može imati 'aero' osobitosti.5.96 Članovi računalne mreže Na slici se vidi da su raspoloživi i multimedijski uređaji.Slika 4.96a prikazuje kako ostvariti uvid u sve uređaje koji se vide u kućnoj mreži. Slika* 4. te se mogu razabrati dva virtualna računala (VPC i VPC-HR). Ako se pažljivo pročita njihov detaljni opis vidi se da je jedan dostupan preko mreže a drugi je na računalu (Network .

Izborom {Control Panel}~/Network and Internet/~/Network and Sharing Center/~/Change advanced sharing settings/ omogućava se fino podešavanja kako resurse staviti na raspolaganje (share) korisnicima u kućnoj i javnoj mreži. se odnosi uređaje i datoteke.5. kako prikazuje naredna slika.96b) lijepo pokazuje lokalnu i Internet povezanost od kojih se Internet povezanost može isključiti bez posljedica na raspoloživost resursa unutar kućne mreže. Osim toga raspoloživost mapa koje ostali učesnici vide ka mrežni disk olakšava inicijalno mrežno prepoznavanje i učinkovitiju razmjenu podataka. Način stavljanja uređaja i datoteka na raspolaganje članovima mreže opisan je na narednoj stranici. Slika 4. Raspoloživost resursa (sharing) Raspoloživost (sharing) resursa jednog računala drugim učesnicima i mreži jedna je od značajki fleksibilnosti računalne mreže.5.97 Moguća definiranja raspoloživosti Raspoloživost ili dijeljenje resursa. Izbornik za nadzor mrežne povezanosti (mali prozor na desnoj strani slike 4. Datoteke su raspoložive ako se pridruže jednoj od slijedećih skupina: o o o o o o Public Desktop Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos . Ova osobitost naročito dolazi do izražaja kada su u pitanju pisači ili dohvat neki specifičnih i skupljih uređaja kada dijeljene resursa s drugima ima veliko financijsko opravdanje.location:).

Promjene opcija raspoloživosti prikazane su na narednom skupu slika iz kojeg se razaznaje da se ključni elementi podešavanja raspoloživosti podešavaju na isti način za kućnu i javnu mrežu.98b koja se odnosi na javnu raspoloživost sadržaja. Već prije opisano premještanje mapa na omogućavanje raspoloživosti resursima i datotekama nema nikakvog utjecaja.98a. koja prikazuje podešavanja za kućnu i radnu mrežnu povezanost ima nešto više opcija od podslike 4.5. .5. Podslika 4.

Ako se ova opcija isključi.5.Slika* 4. i računalo se uopće ne vidi u grupi. a istančano . prepoznavanja resursa nema.98 Definiranje raspoloživosti za kućnu i javnu mrežu 'Network discovery' je vrlo značajan dodatak koji omogućava računalima u mreži da brzo i lako prepoznaju. Navedeno je opći pristup.

U kućnoj mreži zahtijeva da korisnik na svakom računalu kojem pristupa ima KORISNIČKI_RAČUN. Zaporka je uobičajeno sredstvo zaštite i da bi se ova opcija mogla uporabiti korisnici koji žele pristupiti raspoloživim resursima moraju imati KORISNIČKI_RAČUN na računalu gdje se resursi štite na ovaj način. kako ih prikazuje naredna slika. Ova opcija traži da su DNS.99.5.5. FDRP. .31c). Stavljanje pisača računala na raspolaganje je druga navedena opcija. 'Windows HomeGroup Connections'. Članstvo u ovoj grupi olakšava pristup raspoloživim resursima.96 na prethodnoj stranici. te da je član odgovarajuće grupe korisnika (prema slici 4. ako nema ovaj operativni sustav. Podešavanja navedena dva profila gotovo da nemaju zajedničkih osobitosti osim u izboru /Media Sharing/ gdje se postavljeni parametri za multimedijske sadržaje. Multimedijski sadržaji stavljeni na raspolaganje u mreži mogu se dodatno podesiti prema slici 4. i UPnP servisi uključeni.podešavanje izvršiti će se uključivanjem ove opcije i finim podešavanjima preko postavki vatrozida (firewall). Ova opcija nije raspoloživa za javnu mrežu. a treća stavlja na raspolaganje sadržaje obuhvaćene u popisu na početku ove stranice. SSDP. Stoga se brzo i prepozna SOHO uređaj na slici 4.5. prenose iz kućnog profila u javni profil.

SAŽETAK: Već je uobičajeno da su u poslovnoj mreži pojedini resursi. Ako se dozvoli da se nadzor raspoloživosti resursa može izvršiti s bilo kojeg računala.Slika 4. Mogućnost . raspoloživi pojedinim članovima mreže. izbor |Allowed| ili |Blocked| omogućava da sadržaji na odabranom računalu postanu dostupni ili je dostup zabranjen.99 Mrežna raspoloživost multimedijskih sadržaja Opciju koja sprječava automatsko postavljane računala u štedni režim rada dobro je uključiti a raspoloživost resursa se može postaviti na |All networks| ili | Local network|.5. kao skupi pisači u boji. NAS i slično uređaji.

koja pored uobičajene tehnologije zaštite zaprečivanja programskoj potpori da pristupi resursima Interneta (kao zabrana izlaza). Na primjer. što u praksi znači da se umrežavanje i raspoloživost resursa sa starijim operativnim sustavima neće moći ovako jednostavno ostvariti. njegovo korištenje omogućeno je na dva načina: .6 Zaštita sustava .stavljanja resursa na raspolaganje od velikog je značaja glede čuvanja osobnih sadržaja. Dakle. Raspoloživost uređaja u poslovnom okruženju je gotovo podrazumna.5. pripadaju ovoj porodici operativnih sustava. odnosno operativni sustav. Treba raditi. preneseni nekim Internet servisom ili što je sve češće preko USB sticka. a ne slušati 'borbene pjesme'. ako se na raspolaganje stavi pisač na jednom računalu. ali izgubljene podatke nitko ne može nadomjestiti. raspoloživost datoteka (uradaka) kao njihovog proizvoda itekako je važna za grupni rad. TLS) u pogledi identifikacije u enkripcije. dok raspoloživost multimedijskih sadržaja baš i nije. Zbog složenosti upravljanja funkcijama vatrozida. Sve navedeno ima smisla ako računalni resursi. Uvijek je dobro sve važno čuvati na barem još jednom računalu ako nisu raspoloživi nekakvi poslužiteljski resursi ili NAS. 4. računalo se može popraviti. Antivirusna i Internet zaštita mora postojati na računalu. ali sama po sebi nije dovoljna ma kako dobra bila. Važnost čuvanja podataka na više mjesta ogleda se i kao preventivna mjera od učinaka koje mogu proizvesti zloćudni programi. te je jednostavnost u pogledu njihovog dohvata od velikog značaja. koje možda podliježu i autorskim pravima:-). No isto tako omogućava sigurnu komunikaciju između dva računala koja će tražiti identifikaciju i osigurati zaštitu podataka.vatrozid Opća zadaća vatrozida (firewall) je zaštita računala od napada preko mreže. a operativni sustav ponovo instalirati ili nadograditi. Vatrozid ovog operativnog sustava ima integriranu naprednu tehnologiju zaštite. No gledano u duhu uradaka koje grupa korisnika koristi na primjer u CAD/CAM programskom okruženju. što ovaj operativni sustav omogućava uz poštivanje svih elemenata zaštite. drugo računalo u istoj grupi po prepoznavanju raspoloživog resursa automatski će preuzeti i instalirati njegov upravljački program od računala koje resurs nudi na raspolaganje. koristi i IPSsec (Internet Protocol Security) koji je dio TCP/IP skupa protokola glede sigurnosti (AH. ESP. U slučaju neispravnosti računala korisnika. planiranje prelaska poslovnog okruženja na novi operativni sustav treba pažljivo izvršiti. što s raznolikom operativnim sustavima nije moguće.

prošireno korištenje funkcija vatrozida i sigurnosnih podešavanja u poslovnom okruženju. kao jedan mali dio od raspoloživih mogućnosti. No nije rijetkost da korisnik instalira nekakve neprovjerene (piratske) verzije programske potpore koje generiraju vanjski promet sa ciljem da se na neku adresu šalju osobni podaci korisnika (korisnički ime i zaporka kod banke na primjer) ili se naprosto vrši krađa datoteka. Posljednje dvije mogućnosti mogu biti izvor zloćudne programske potpore koju u osnovi treba ako prože vatrozid. Odlazni (outbound) . Za korisnika koji dobro ne poznaje rad vatrozida ne preporuča se da mijenja njegove postavke. odnosno nadzire se ponašanja sustava u cjelini. MMC se koristiti za administraciju mreže.5. računala. zaustaviti antivirusna programska potpora. a .40 vidi se da skup pravila definira kao se nadzire odlazni i dolazni promet.5. i drugi komponenti sustava. 'uvode' i definiraju sve postavke vatrozida. Internet promet se definira kao: • Dolazni (inbound) .Promet od Interneta prema računali. a na slici 4. usluge. • Na slici 4. ili je dio razmjene podataka putem osobitih protokola (uTorrent). Administratorski . s kojima se. Nadzor sustava glede sigurnosti je vrlo složena zadaća. u osnovi se ne propušta osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od operativnog sustava (Windows update) ili programske potpore (Adobe). Vatrozid s integriranom tehnikom zaštite koristi mehanizam slanja potpunih informacija o stanju veze i podataka (stateful) učesnicima u konekciji koje se pridodaju podacima prilikom njihove obrade kroz slojeve OSI modela.Odlazni promet u osnovi se dozvoljava jer je pretpostavka da ga inicira operativni sustav ili instalirana ispravna programska potpora. Podrazumno dolazni promet se blokira osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od strane računala ili je eksplicitno dozvoljen prema zadanim pravilima.uobičajeni korisnik koristi vatrozid preko ikone koja je dio 'Control Panel' sadržaja. jer se može toliko upetljati da sam sebe zabrani. ili pak odgovor na upite koje IE šalje poslužitelju nekih web stranica. Upisom komande MMC u formu glavnog izbornika |Search programs and files| dobije se naredna uvodna slika.38 vidi se da su pripravljene uobičajene postavke vatrozida za kućnu i javnu mrežu. Pod filtriranjem se misli na dozvolu ili blokiranje mrežnog prometa prema definiranim pravilima (rules). ili se pak računalo korisnika namjerava u jednom momentu iskoristiti za napad na određeni sustav spojen na Internet i slično.• • Korisnički . Nadziru se i filtriraju svi paketi za IPv4 i IPv6 verzije protokola. U osnovi zaštita sustava ostvaruje se pomoću skupa alata pod nazivom MMC (Microsoft Management Console).

13..100 Početni prozor MMC (Microsoft Management Console) Izborom /File/~/Add/Remove Snap-In. kojemu je način korištenja prikazana na slici 4. Ovi predlošci mogu se odnositi i na programske proizvode koji se instaliraju na sustav napisani od nezavisnih proizvođača.4.. .5.msc. Slika* 4. 'Windows Firewall' je samo jedan od njih./ dodaju se u popis predlošci koji se žele konfigurirati (preurediti) za sve značajne funkcije sustava. gpedit.jedan od alata prepoznaje se u izborniku.

Slika* 4. .5..38. već izbor /Allow a program or feature through Windows Firewall/ kako prikazuje naredna slika. učitati već nekakva postojeća konfiguracija ili izraditi posve nova.5.. Stoga neće u osnovi koristiti izbor /Advanced settings/ sa slike 4. te se ne preporuča za prosječnog korisnika. No./.101 Korištenje kreirane MMC konfiguracije Na ovaj način kreiraju se postavke za pojedine komponente sustava. koje će usmjeriti rad sustava prema želji korisnika i koje se mogu spremiti izborom /File/~/Save as. Prosječni korisnik osloniti će se u glavnom na upite koje mu postavi vatrozid glede propuštanja ili zaprečivanja prometa za neku aplikaciju za javnu i privatnu mrežu. za ovakvo podešavanje sustava nužno je poprilično znanje (MOC na primjer).

40b prikazano je kako se u pravilima za nadzor prometa nalazi i programska potpora koja zahtjeva kontakt s Internetom (uTorrent). Za običnog korisnika obično si ova podešavanja dovoljna. .Slika 4. Odabir/Properties/ sa slike nudi različite mogućnosti podešavanja od kojih su najbitnije prikazane u narednom skupu slika.102 Podešavanje vatrozida za programsku potporu u kućnoj i javnoj mreži Iz primjera se vidi da se na vrlo jednostavan način postavljanjem 'kvačice' omogućava promet u kućnoj (home) ili javnoj (public) mreži i da se vrlo jednostavno može popisu pridružiti nekakva izvršiva datoteka. Na slici 4. i kojoj su postavke za vatrozid podešene prilikom instalacije.5. što ujedno znači da je omogućen i dolazni i odlazni promet za mrežu gdje je 'kvačica postavljena.5.

103a) daje opće podatke o pravilu koje je dodano tijekom instalacije programske potpore ili o pravilu koje se izrađuje za izvršivu datoteku (.Slika** 4. Kartica ||General|| (slika 4. Dozvola ili blokiranje prometa u konekciji daje više mogućnosti.5.103b) pomoću sučelja srodnog WE.5. |Allow the connection| propušta sve TCP/IP pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila.40b vidi kao zeleni ili sivi kružić uz ime pravila. i izbor |Enable| koji pravilo omogućava ili onemogućava.5.5.103-104 Podešavanje postavki vatrozida za programsku potporu U osnovi postavke upisane u pravila tijekom postupka instalacije nije potrebno mijenjati. Svakom pravilu u kartici || General|| dodjeljuje se ime koje ga identificira. ali nekad se ukaže potreba za dodatnim podešavanjem. opis što bi pravilo trebalo raditi.EXE) odabranu preko kartice ||Programs and Services||~|This program|~| Browse| (slika 4. |Allow the connection if it is secure| propušta . što se na slici 4.

Tada se omogućava izbor koje računalo smije pristupiti uz pridržavanje pravila i za koja računala pravila ne vrijede. No to nisu svi raspoloživi protokoli. bilo u IPv4 ili IPv6 formatu koji se ne smiju miješati. tehnologiji koja omogućava rad sustava na osnovu informacija i postavki iz centrale baze podataka koja se uređuje s MMC. kao antivirus. Kartica ||Computers|| aktivna je samo ako je odabran izbor ||General||~|Allow the connection if it is secure| koji definira aktivnost IPSec skupa pravila. Ove dvije kartice prikazane su na slici 4. bilo koji (all ports) ili neki specifični. Slično vrije i za karticu ||Users||.104a) animirana je i prikazuje koje je sve protokole moguće nadzirati. Ova opcija općenito je moćnija je od izbora |These IP addresses| koji omogućava unos raspona IP adresa na koja će se pravila odnositi. ako se izabere|Custom| tip protokola.104b) definira raspon lokalnih i odredišnih IP adresa na koja će se primijeniti definirana pravila. raspoloživ je izbor |Protocol number| koji omogućava odabir bilo kojeg od protokola prema broju koji je definirala IANA (Internet Assigned Numbers Authority). odnosno na izabrani protokol primjenjuju se pravila. samo na servise ili samo na određene servise. a izbor |This program| odnosi se na samo jednu izabranu . ove postavke ne koriste se u kućnom okruženju. Kartica ||Scope|| (slika 4. dok izbor | Services| omogućava da se pravilo primjeni na sve procese i servise koji podržavaju rad programa (najčešći izbor). definira samo adresa poslužitelja odakle će se preuzeti nove definicije. Kako uporaba ove kartice podrazumijeva potpuno poznavanje TCP/IP skupa protokola. Kartica ||Protocols and Ports|| (slika 4.5. IP adrese koje treba omogućiti kao . Kako formate definiranja raspona IP adresa koristiti ilustrira prikazani primjer u kartici.EXE datoteku bila ona aktivna ili ne. Mehanizam dodavanja adresa u raspon u oba slučaja je isti. Pravilo može biti vrlo korisno kad se na primjer za jednu aplikaciju. ovaj dio uglavnom će koristiti profesionalci. Uobičajeno.5. Uobičajeni raspoloživi izbor po instalaciji programske potpore je |Any IP address| koji znači da pravila definirana u vatrozidu vrijede za sve IP adrese s kojima računalo komunicira prema Internetu. Ako se u kartici ||Programs and Services|| odabere |All programs that meet the specified conditions| omogućava se slanje i prijam paketa od bilo kojeg programa na sustavu što baš nije mudro osim u slučaju ako se želi ispitati funkcionalnost nebranjene konekcije.103c kao animacija. Ako se koristi TCP ili UDP tip protokola raspoloživ je izbor broja lokalnog ili odredišnog porta koji će se koristiti. Dakle.samo pakete zaštićeneIPSec pravilima. od definiranja jedne IP adrese do definiranja svih IP adresa u mreži ili podmreži. a eventualno preuzimanje s ostalih IP adresa zabrani. kao i ICMP (Internet Control Message Protocol).5. Ovo se odnosi na računala i grupe koji su definirani u 'Active Directory'. ili definiranja raspona početne i krajnje adrese u nekoj mreži. prvi izbor je najstroži. a odabir |Block the connection| zaustavlja sve pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila.

u kućnom (SOHO) i poslovnom (LAN) okruženju već je uobičajeno da su sva računala i ostali mrežni uređaji i računala 'skriveni' iza NAT-a.4. nije dobro omogućiti na računalu. DHCP poslužitelj. u privatnu računalnu mrežu. profesionalna antivirusna potpora koja sa svog poslužitelja neprekidno nadzire računala u mreži i profesionalni mrežni uređaji i njihovi servisi. jer je u operativni sustav proizvođač nije implementirao. jednog od bitnih uvjeta za ostvarivanje učinkovite zaštite. prepoznatljiva po ikoni s nacrtanim kišobranom u dosadašnjim primjerima. odnosno zaprečivanje ili propuštanje 'neodgovornog' prometa kojeg je propustio mrežni uređaj koji omogućava NAT. koje su daleko moćnije od opisa koji pripadaju slici 4. Slika je animirana i završni dio pokazuje mogući izbor za razgraničenje (Edge Traversal). Dakle. ali u SOHO okruženju s 'javnim' poslužiteljem o ovome treba voditi računa. kao da iskaču iz paštete:-). DNS poslužitelj.5. U kućnoj mreži ovo je bez značaja.104c) je mogućnost da se pravilo primjeni na željene tipove (profile) mreže: poslovnu domenu i/ili kućnu mrežu (private) i/ili neko javno okruženje kao kavana ili pivnica (public). SAŽETAK: Navedeni opisi daju kratak uvid u mogućnosti vatrozida. U poslovnom okruženju o zaštiti brinu poslužitelji. .35. Kartica ||Advanced|| (slika 4. Ono što prosječan korisnik može učiniti je da pojedinoj programskoj potpori. ali je dobro da ovaj promet propusti usmjernik (router) prema web-poslužitelju. Vatrozidu je nužno pridružiti atntivirusnu potporu. To od korisnika zahtijeva potpunija znanja o odvijanju Internet prometa između računala i Interneta. Osim navedenog može se definirati i na koju vrstu uređaja za mrežnu povezanost (Interface types) vrijede pravila. zabrani bilo kakav promet da mu ne idu automatske nadogradnje ili obavijesti o novoj verziji proizvoda ili pak nekakve iritantne reklame i slično (za 'Adobe' ili 'Roxio'.'prihvatljive' za računalo su: podrazumni izlaz (default gateway). Uostalom. već je dovoljna i nekakva bespaltna programska potpora kao 'Avira'. No profesionalci će njegove mogućnosti znati cijeniti. koja je uporabila vatrozid kako bi komunicirala sa svojim sjedištem. te je stoga za prosječnog korisnika bolje da sve postavke vatrozida ostavi kako ih je iskoristila određena programska potpora prilikom instalacije. ako nije nužda. Navedeno. na primjer). WINS poslužitelj i lokalna mreža (podmreža) u kojoj je računalo član glede dostupa zajedničkim raspoloživim resursima. Pošto je sam vatozid implementiran u sustav dovoljno dobar u osnovi korisniku ne trebaju specijalana Internet rješenja. razgraničenje se odnosi samo na dolazni promet i propušta na primjer promet prema webposlužitelju u mrežu zaštićenu NAT-om.

Novi trendovi glede sigurnosti vode do te mjere da ako se ustanovi da računalo nema ažuriranu antivirusnu ili neku drugu zaštitu. . koja može biti vrlo restriktivna (dopušta priključak prema Internetu samo računalo administratora mreže i to onom koje nije u lokalnoj mreži) ili vrlo liberalna (svi mogu koristiti Internet prema nahođenju). kontaktira se operativni sustav preklopnika (switch) za koje računalo spojeno i koji na priključku prema neažurnom računalo propušta samo promet prema IP adresi poslužitelja koji osigurava ažuriranje programske potpore. Aspekte sigurnosti definira sama firma svojom sistemskom politikom. U drugom slučaju administracija je vrlo teška i podrazumijeva obrazovane korisnike.

svakim danom sve veću.fizički prijenos podataka (bit-ova) između računala po standardu koji nosi ovo ime (ima i drugih načina). Preteča Interneta je ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) . Prema zamislima Tim Berners-Lee 1993.4. 1991.3.2. Ideja Interneta proistekla je iz dizajna lokalnih računalnih mreža u tvrtkama koje su omogućavale dijeljenje računalnih resursa i razmjenu datoteka i pošte unutar tvrtke.godine uveden je Gopher servis razvijen u laboratorijima University of Minnesota (USA) koji je uveliko olakšao uporabu Interneta.između računala u internetu omogućena je razmjena podataka i pružaju se usluge (servisi). Internet nije vlasništvo ni jedne kompanije pojedinačno već predstavlja jednu otvorenu informatičku mrežu. Internet .4. Pored mnogih drugih znanja iz raznih oblasti potrebna si im i tehnička znanja iz oblasti novih informacionih tehnologija. Potom mreža povezanih računala postaje igračka znanstvenika.7. naziva se i InternetWORK.4. Ovo načelo je jednostavno prošireno na čitav svijet.godine te nove brze mrežne arhitekture nastaju temelji Interneta kakvog danas poznajemo. Potom predstavljanjem NETSCAPE-a 1994. Internet danas predstavlja milijune računala širom svijeta povezanih u jednu jedinstvenu mrežu.4. Mrežni uređaji Organizacije širom svijeta prinuđene su da svakodnevno stjecati nova znanja kako bi svoj posao obavljale kvalitetno i uspješno.godine i INTERNET EXPLORERA-a 1995. .projekt mreže Ministarstva odbrane USA-a iz 60-tih godina za vojne potrebe. Usluge Interneta | 7.godine osmišljena je prva inačica današnjeg WWW u The European Laboratory for Particle Physics in Switzerland (CERN) i prvi grafički orijentiran preglednik . Ethernet . Nije na odmet raščistit razliku između tri naizgled slična pojma: internet. INTERNET Načela rada | 7.mrežnom opremom povezana računala ili mreže.1. Ova oblast izuzetno je široka i obuvača niz segmenata među kojima se Internet izdvaja kao jedan od najznačajnijih. • • • internet . Internet i Ethernet.4. Portovi | 7.4. TCP/IP skup protokola | 7.MOSAIC.

Ethernet je odgovor na zahtjev za brzim LAN-ovima. Ethernet standard objavio je 1980 godine konzorcij DIX (Digital. te omogućila uporaba mnoštva različitih usluga što ovu jedinstvenu mrežu svrstava u INFORMACIJSKI SUSTAV. Ne postoji centralna vlast koja upravlja Internetom. postaje dio Interneta. Lokalne mreže (LAN-ovi) ustanova danas se već dizajniraju s internom brzinom od 10Gb/s između ključnih mrežnih uređaja koji čine okosnicu (kičmu) lokalne mreže . Iako je originalni standard izmijenjen nekoliko puta zbog pristupa bržim medijima očuvana je kompatibilnost između svih objavljenih varijanti. jer se ja shvatila ogromna moć Interneta na sveukupni razvoj društva. 'globalna svjetska mreža' i slične. odnosno standard koji ne traži zahtjev za licenčna prava. Učešće u radu Interneta zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu poštivanja tehničkih .Brzina Interneta povećava se iz dana u dan. 'mreže svih mreža'. Xerox) i realiziran je kao otvoreni standard (open). poveže s modemom preko telefonske linije (ili optičkim kabelom) prema davatelju Internet usluga (provider-a). Ogromni napori se ulaži u daljnji razvoj mrežne infrastrukture. Ethernet specifikacije podržavaju različite medije. Uspjeh Ethernet-a omogućilo je slijedeće: • • • • • • • Jednostavnost i lako rukovanje Sposobnost uvođenja novih tehnologija Kompatibilnost sa starijim tehnologijama Pouzdanost u radu Mala cijena instalacije sustava Mala cijena nadogradnje sustava Mala cijena održavanja Definicija Interneta Obilje je različitih definicija Interneta. Intel. Ako se kućno računalo ili lokalna mreža. Ethernet prihvaća s istim protokolom brzine od 3Mbps iz 1973 godine i 10Gbps danas. Internet je globalna mreža računala svih vrsta koja smišljeno i logički objedinjuje tisuće različitih računalnih mreža širom svijeta koje koriste iste tehničke standarde kako bi se ostvarila međusobna komunikacija. osobito i smjeru sigurnosti i povećanja brzine komunikacije. te preko njega na tu 'svjetsku mrežu'.3.BACKBONE. Godine 1985 IEEE publicira standard za lokalne mreže pod nazivom 802. što je u osnovi Ethernet standard uz minorne razlike. Sa nekadašnjih desetak Kb/s danas se u razvijenim zemljama svijeta komunikacija odvija u redu veličine 10Mb/s i više. različite propusnosti (Bandwith -BW) i različite varijante sklopovlja u odnosu na prvi i drugi sloj OSI modela. U osnovi to je pristup više korisnika na zajednički medij po CSNA/CD načelima.

Niz uzroka može dovesti do nedostupnosti ili gubitka informacija u elektroničkom obliku: od prirodnih katastrofa. ali većina stručnjaka se slaže da će to biti brojka od oko 500 milijuna korisnika tijekom ovog desetljeća.standarda kako bio se ostvarila prisutnost na mreži. Osobito danas svjedoci smo mnogobrojnih 'virusa'. odnosno POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠTENJA koju moraju poštovati svi koji se računalom priključuju na njene mrežne resurse. Dokument koji opisuje ova politika sadržavati će sve što je potrebno da se spriječe incidenti: od načina na koji se može uči u recimo upravnu zgradu. prijevozne kompanije i slično). raznolika primjena. krađe programske potpore. dužne su brinuti o sigurnosti kako njihova računala ne bi bila odskočna daska za napade na tuđe sustave. odnosno cjelokupne lokalne mreže. Recimo blokiranje usluga (servisa) banke preopterećivanjem njihovih resursa koristeći resurse mnoštva tuđih računala istovremeno. USA. Broj korisnika Interneta neprekidno raste. grešaka u programskoj potpori. sve je zabranjeno osim onog što je izričito dozvoljeno. ima važnu ulogu i preporučuje tehničke standarde. Sigurnosne politike u poslovnom svijetu iznimno su restriktivne. Internet društvo (Internet Society) u Fairfax-u. Virginia. postupanja s povjerljivim informacijama i dokumentima. a dozvoljeno je samo ono što je neophodno za obavljanje posla. muzike i filmova i sličnog. osobito u poslovnom svijetu (banke. Stoga se u ustanovama i kompanijama propisuje SIGURNOSNA POLITIKA. Ključna stvar pri provođenju sigurnosne politike je da se u svakom trenutku točno zna što je čiji posao i tko je za što odgovoran. Ljudski faktor može djelovati izvana ili iznutra. pa do načina fizičke i programske zaštite računalne opreme. Sve se više nastoji zakonski regulirati ponašanje na Internetu i omogućiti progon prekršitelja bez obzira na nacionalne granice. a šteta može biti izazvana slučajno ili namjerno. ogromne količine reklamna i druge nekorisne elektroničke pošte (spam). dovodi do toga da zbog neovlaštenih upada u računalne sustave u raznorazne svrhe ili njihovog blokiranja rada. 'crva'. Ova organizacija ostvaruje vezu između službenih vladinih ustanova u pojedinim zemljama i nevladinim institucijama kao sto su univerziteti i kompanije. Radi svega toga treba se organizacijski pripremiti za slučaj incidenata. registriranja ulaska i izlaska. Čak i ustanove ili kompanije koje vjeruju da njihovi sustavi ne sadrže informacije vrijedne brige i dodatnih ulaganja. Internet postaje sve manje lijepo okruženje. do ljudskih postupaka. Opis provođenja politike predviđa postupke kako za 'obične' ljude tako i za osoblje dužno da je nadzire i provodi. kvara na opremi. Sigurnost i privatnost sve su značajniji aspekti koji se moraju razmatrati pri dizajnu mreže. Računalo čim se priključi na Internet prestaje biti nečija 'privatna' svojina i njegov korisnik mora voditi brigu o svim propisanim aspektima sigurnosti. a da vlasnici tih računalo o tome ništa ne znaju zbog vlastitog neznanja i nezaštićenosti. Čimbenici koji utječu na brz rast korisnika Interneta su: . No. osobito lokalne.

Tako povezane lokalne mreže uobičajeno nose oznaku WAN (Wide Area Netvork) kao pojam za računalne mrežne sustave koji obuhvaćaju veće zemljopisno područje. Stalno smanjivanje troškova pristupa Internetu. Razvoj tehnologije omogućio je da se umjesto dosadnih komandi znanih samo računalnim ekspertima koristi grafičko sučelje s malim slikama (ikonama) pomoću kojih je rad s računalom postao razumljivim prosječnom čovjeku pa i djetetu. Svaka država ima svoje rješenje Internet mreže po načelu međusobno povezanih lokalnih računalnih mreža LAN (Local Area Network).• • • • • • Prijateljski raspoložena programska potpora za korištenje Interneta. Internet u Hrvatskoj Mreža CARNet privatna je WAN mreža hrvatske akademske i znanstvenoistraživačke zajednice. Sve je veći broj korisnih (i nekorisnih) informacija dostupnih putem Interneta. mada za nas još uvijek skupo. izgradnja i održavanje i nadzor nad mrežom kojoj je načelo povezanosti u prvim godinama djelovanja prikazano na narednoj slici. Jednostavan pristup omogućen preko bilo koje lokacije gdje postoji telefonska linija. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske osnovalo je CARNet kao ustanovu kojoj je djelatnost razvoj. Nakon svega navedenog može se Internet definirati kao globalni planetarni komunikacioni sustav međusobno povezanih mreža računala namijenjen razmijeni informacija svih oblika. Strah tvrtki od tehnološkog zaostajanja u odnosu na konkurenciju te se moraju pojaviti na Internetu. Tako je i CARNet jedna od WAN-ova na području Hrvatske. Mrežnu infrastrukturu posjeduje CARNet ustanova. . Uobičajeno je postojanje nekoliko WAN-ova različitih po namjeni i zadaći. a bakrene i optičke veze zakupljene su od Hrvatskih telekomunikacija. Smanjeni troškovi tvrtkama za obavljanje poslovnih transakcija zbog brzine razmjene podataka.

Preklopna mreža je realizirana s ATM preklopnicima fizički povezanih preko optičkih i žičnih kabela. utemeljena na ATM tehnologiji. Radna stanica UNIX ima asinkroni modemski i Ethernet ulaz. • Veza s LAN-om ustanove ostvaruje se preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze asinkroni modemi brzine 33.6 Kbps na pristupnom i distribucijskom čvorištu. Brzine prijenosa unutar jezgre su 155Mbps i 622Mbps. Jezgra prvotnog CARNet WAN-a sustava jest preklopna mreža. a dio za distribucijska čvorišta.4. Veza pristupnoga čvorišta prema LAN-u ustanove jest preko radne stanice UNIX koja obavlja funkciju usmjerivača.Slika 7.1 Logička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj 90' godina TCP/IP je dominantan protokol u mreži CARNet. te serijski linkovi modemima na iznajmljenim linijama. postoji nekoliko temeljnih pristupnih čvorišta. . ATM preklopnici jezgre ujedno su i ATM preklopnici u distribucijskim čvorištima. Osim za prijenos IP prometa preko mreže ATM tehnologija rabi se i za primjene kao što je video mreža namijenjena real-time prijenosu udaljenih predavanja slikom i tonom televizijske kvalitete. Ovisno o načinu na koji je ostvarena veza. Pristupna čvorišta su mjesta pristupa LAN mreža ustanova na CARNet WAN mrežu. dio ulaza ATM preklopnika namijenjen je za jezgru. Naime. Prijenosne tehnologije su ATM (Asynchronous Transfer Mode) i Ethernet. Na svako distribucijsko čvorište spojeno je jedno ili više pristupnih čvorišta. Na jezgru CARNet WAN-a spojena su distribucijska čvorišta.

Veza prema LAN-u ustanove ostvarena je preko usmjernika koji ima sinkroni serijski i Ethernet ulaz. Veza optičkim vodom na čijim se krajevima nalaze FOT ( Fiber Optic Transceiver) uređaji za prilagodbu na Ethernet AUI ulaze. Naime. Veza prema distribucijskom čvorištu je sinkroni serijski ulaz na usmjerniku čvorišta. Protokoli n a modemskim pristupnim poslužiteljima jesu PPP i SLIP. Veliki se napori ulažu i za pristup Internetu preko autoriziranih CMU (Carnetovi Modemski Ulazi) ulaza. te se u tom smislu svakodnevno nadograđuje postojeća mrežna infrastruktura u svim čvorištima te unapređuje tehnologija jezgre na brzine 1Gbps i 10Gbps. u osnovi svaka sa samostalnom lokalnom mrežom. dio ulaza ATM preklopnika jezgre namijenjen je za pristup LAN-a ustanove na CARNet WAN. Veza prema LAN-u ustanove također je ostvarena putem Ethernet ulaza na usmjerniku.• • • • Veza preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze sinkroni modemi brzine 128 Kbps ili 2 Mbps. Modemski pristupni poslužitelji (ACCESS server) imaju dial-in i leased line asinkrone serijske ulaze. Tip veze preko ATM preklopnika jezgre ostvaruje se u pristupnim ustanovama u kojima je smještena oprema jezgre CARNet i distribucijskih čvorišta. Prvotna realizacija jezgre CARNet-a pokriva cijelu Hrvatsku vezama brzine 155Mbps i 622Mbps. Brza jezgra povezuje ATM vezama brzine 155 Mbps sve gradove u kojima je na CARNet spojeno više od jedne ustanove. Veza prema distribucijskom čvorištu je Ethernet ulaz na usmjerniku čvorišta. Za glavno čvorište u Zagrebu vezano je više od 100 ustanova dok je broj članica u regionalnim čvorištima od nekoliko pa do više desetaka ustanova. .

Na nivou lokalne mreže uobičajeno je jedno lokalno čvorno računalo na kojem se nalaze se DNS podaci koje svakodnevno kopira čvorno računalo regije. koji omogućavaju programirano segmentiranje prometa unutar lokalne mreže. Lokalno čvorno računalo obično nudi i druge Internet usluge (pošta. Jezgra CARNet projektirana je i napravljena kako bi zadovoljila sadašnje i buduće potrebe korisnika za pouzdanom komunikacijom. na primjer.2 Prvotna fizička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj.53. Osim toga pruža potrebne informacije o zaštiti računala i računalnih mreža. Međusobno povezivanje računala ili grupa računala realizira su uporabom sabirnih uređaja (HUB-oba) i preklopnika (SWITCH-eva). uključujući poznate nedostatke u pojedinim sustavima i tehnike zaštite. Lokalne mreže povezane su s regionalnim čvorištima preko mrežnih usmjerivača (ROUTER-a).Slika 7. Za sada se u lokalnim mrežama ne koriste dinamičko dodjeljivanje IP adresa.Y' tako da je svakoj lokalnoj mreži 'X' dodijeljen skup od 255 brojeva 'Y' (s izuzetkom 0.128. To je. te potom ide dalje Internetom ako traženi podaci ne postoje. Unutar CARNeta djeluje i hrvatska DNS služba. CARNet osigurava tehničku podršku i savjetodavnu pomoć ustanovama članicama. Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u . reagira na njihovu prijavu i osigurava komunikaciju sa svim stranama uključenim u incident. Jedno i drugo čvorno računalo obično imaju PROXY poslužitelj koji ima zadaću da čuva sav promet prema inozemstvu koji se učestalo ponavlja.4. Pri tome se vodi računa o uvođenju novih servisa i usluga. odgovorna za uređivanje i odobravanje domena unutar 'hr' nacionalne domene i CERT. što je osobitost Dial-IN pristupa Internet mreži. FTP i druge). skupina za pitanja sigurnosti računala i računalnih mreža.X. u kojem su zapisani IP podaci za dolazni i odlazni promet prema obrascu '161. tim koji odgovara na incidente na mreži u cjelini i po dijelovima. prijenos videosignala preko računalne mreže. Daljnja razgradnja veze pojedinih komponenti lokalne mreže najčešće se realizira UTP fizičkom osnovom kao nositeljem mrežne infrastrukture. te se korisnik lokalne mreže koristeći pretražitelj najprije obraća njima da vidi ima li tu već njemu interesantnih podataka. Glede sigurnosti mrežnog sustava unutar CARNet-a ustrojen je CERT (Computer Emergency Response Team). a danas u realizacijama od 1Gbps i 10Gbps.255) za njezina interna računala ili računalne uređaje. Za većinu svojih korisnika CARNet je prije svega jedna od najmodernijih i na svijetu najboljih računalno-komunikacijskih infrastruktura. računalna mreža koja povezuje sva hrvatska sveučilišta i većinu sveučilišnih gradova putem brze jezgre prvotno utemeljene na ATM tehnologiji i brzinama prijenosa od 622 i 155 Mbps.

mogu razmjenjivati informacije.koncept 'računalnog centra' gdje jedno veliko računalo opslužuje čitavu organizaciju zamijenjen je 'računalnom mrežom' (computer network) .video na zahtjev. U suštini radi se o povezivanju više malih lokalnih mreža (LAN) u veće skupine (MAN) te njihovo povezivanje u jedinstveni skup na nivou države-svijeta (WAN). zabavu .bijeli svijet. videoconference. interaktivni video i TV. skalabilnost: client-server model. Načela rada Interneta.email. povezuje više .financije.većim brojem samostalnih računala koja su međusobno povezana tj. Mreža je omogućila slijedeće: • • • • • • • dijeljenje resursa .TCP / IP model Centralizirani računalni sustavi . pouzdanost . Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u bijeli svijet. Važno je ukazati da se radi o dobro organiziranom sustavu zasnovanom na kvalitetnim tehničkim standardima koji se neprestano unapređuju i nadopunjuju novim mogućnostima. Iz najmanjeg mjesta u jednoj zemlji moguće je uspostaviti komunikaciju za nekoliko sekundi sa osobom koja se nalazi na potpuno drugom kraju planete. uštedu .podaci. komunikacija među razdvojenim djelatnicima. igre. OSI . discussison groups. komuniciranje . oprema dostupni svima na mreži bez obzira na fizičku udaljenost. WWW.podaci smješteni na više strojeva zbog mogućeg kvara. dostup do udaljenih informacija . Samim tim je protok prema ostatku svijeta rasterećen redundantnog prijenosa istih podataka. kupovina. PROXY nije ograničen samo na HTTP protokol. on-line novine. programi. CARNet ponegdje koristi ove poslužitelje dok ih T-Com navodno za sada ne koristi zbog podosta brzih veza prema inozemstvu. MAN je veća verzija LAN-a koja koristi sličnu tehnologiju. tako da bi bilo preciznije reći da se radi o keširanju (caching) Internet objekata.umjesto brzog ali skupog velikog računala više PC-a. LAN je mreža u privatnom vlasništvu unutar jedne ili nekoliko zgrada čija udaljenost nije veća od nekoliko kilometara. Koristi sabirničku ili zvjezdastu topologiju s brzinom prijenosa podataka od 10-1000 Mbps (1 megabit/sec = 1'000'000 bit/sec).

WAN povezuje geografski veliko područje. . o Usmjerivači (router. LAN. Topologija povezivanja router-a obično je nepravilna. Terminologija koja se koristi da bi se sagledala njena funkcionalnost zasnovana je na slijedećim osnovnim pojmovima: • • • • Host-ovi. Osobitosti van navedenog su pojmovi kao PAN (Personal Area Network). Razvoj tehnologije sigurno definira ili će definirati još nekakav '-AN'.poduzeća ili ustanova ili grad i može biti privatna ili javna. MAN i WAN su pojmovi koji opisuju računalnu mrežu prema zemljopisnoj rasprostranjenosti. imena. svaki sloj izgrađen je nad onim ispod njega bez kojeg nije funkcionalan. Obično koristi DQDB (Distributed Queue Dual Bus). No jedan model 'preživio' je do danas i predstavlja temelj funkcioniranja Interneta. Većina mreža organizirana je kao niz slojeva ili nivoa (layers. packet-switched) komunikacija između router-a koji nisu direktno povezani kabelom. Podmreža (subnet) . ima dvije komponente: o Prijenosni kanali (transmission lines. To je TCP / IP model. odnosno različitih modela rada mreže nastalih tijekom povijesnog razvoja od strane različitih proizvođača računalne i mrežne opreme. računala u lokalnoj mreži (aplikacijski aspekt). Može podržavati prijenos i podataka i glasa i biti povezana sa lokalnom kabelskom TV mrežom. osobna mreža. sastoji se od 2 jednosmjerne sabirnice (kabela) na koje su sva računala povezana što pojednostavljuje dizajn. državu ili kontinent. skladište podataka i bežična mreža.specijalizirana računala koja povezuju prijenosne kanale i odlučuju po kojoj će izlaznom kanalu poslati podatak koji stigne s ulaza Podmreža čini jezgru međusobne komunikacije i to je point-to-point (storeand-forward. levels). Broj nivoa.prenosi poruke od host-a jednog LAN-a do host-a drugog LAN-a (komunikacijski aspekt). Router spremi paket i šalju ga dalje kad je izlazna linija slobodna. SAN (Storage Area Network) i WLAN (Wireless Local Area Network). sadržaji i funkcije slojeva razlikuju se kod različitih vrsta mreže. Naredna slika prikazuje organizaciju TCP / IP modela po slojevima u odnosu na OSI model.prenose bitove od računala do računala. Nemogućnost komunikacije različitih mrežnih modela dovela je do dosta problema u usklađivanju njihove međusobne komunikacije. a vrši se tako da se paketi šalju od router-a do router-a. switching elements) . channels) .

videa). Podaci u ovom sloju grupirani su u cjelinu nazvanu SEGMENT. Prijenosni sloj (Transport) . Koristi MAC adresu za komunikaciju i šalje na mrežni medij podatke kao skupinu bit-ova koja se naziva FRAME (okvir). ostvaruje kontakt te komunikaciju između dva udaljena računala. Mrežni uređaji kao router koriste routing protokole i IP adresu u zaglavlju paketa da omoguće ovom protokolu navedenu zadaću kreirajući mu optimalni put. • • • Sloj host-mreža (Host-to-Network) . To je tip protokola koji zahtjeva potvrdu ispravnog prijama podataka prije slanja narednih.4. različit na različitim host-ovima i mrežama. IP protokol spada u routed protokole. o TCP . telnet. za prenošenje govora. U svim mrežama zadatak je svakog nivoa da ponudi neke usluge (servise) za više nivoe koji ne moraju voditi računa o detaljima implementacije tih servisa. Internet .ostvaruje prijenos podataka među 'peer' procesima dvaju računala korištenjem TCP protokola (Transmission Control Protocol) ili UDP protokola (User Datagram Protocol).Slika 7. Ne zahtijeva potvrdu prijama podataka prije slanja . ftp).3 TCP / IP referentni model u odnosu na OSI model. o UDP .sloj radi sa IP (Internet Protocol) grupama podataka nazvanim PACKET ili DATAGRAM koje usmjerava optimalnim putem. Sloj 'n' na jednom računalu komunicira sa slojem 'n' na drugom pomoću skupa pravila koja se nazivaju protokol.nepouzdana neslijedna komunikacija (npr.omogućava pouzdanu slijednu komunikaciju i baza je za više protokole koji zahtijevaju da se podaci prenesu bez greške (npr.nije definiran protokol kojim se host veže za mrežu. Ovi protokoli sadrže u zaglavlju oznaku PORT-a da bi naredni sloj znao koja će aplikacija uporabiti podatke u segmentu.

IP paket (DATAGRAM) sastoji se od dva osnovna dijela: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine. Postoji više različitih formata-klasa IP adresa (A. elektronička pošta (SMTP).C. tip usluge. izvornu i odredišnu adresu (32 bit-a) i druga. NNTP.B. prijenos datoteka (FTP). čini stog protokola (protocol stack). zatim i DNS. Aplikacijski sloj (Application) . .. Half-duplex (HD) ili Full-duplex (FD). Na neki način IP zaglavlje okružuje TCP zaglavlje unutar kojeg su podaci. Dakle.sadrži sve protokole višeg nivoa. po jedan za svaki sloj. Ne postoji prava struktura. bez obzira da li su oni na istoj mreži ili nisu i da li postoje ili ne postoje mreže među njima. davaoca Internet usluga i drugi. Lista protokola. Zaglavlje sadrži petnaestak polja koja opisuju verziju protokola. podataka: 65'494 byte-ova Unutar podataka sadržana je cjelokupna TCP usluga koja se opet satoji od svojih dijelova. MIDI formatu.D) koje se razlikuju po broju bit-a koji se dodjeljuje za adresu mreže i za adresu računala a da ukupno ne pređe 32 bit-a. JPEG ili TIFF formatu i drugo. Koristi se gdje je pouzdanost manje bitna.podaci i kontrolne informacije šalju se sloju ispod sve dok se ne dođe do najnižeg sloja ispod kojeg je fizički medij kojim zaista ide komunikacija. odgovarajuća aplikacija preuzima njegove podatke te od jednog segmenta ili više njih 'prvi' nama razumljivu skupini podataka prema na primjer ASCII kodu. ukupnu duljinu datagrama (do 64kB). Na osnovu port-a pročitanog u zaglavlju segmenta. Sučelje (interface) između susjednih slojeva definira koje primitivne operacije i servise donji sloj nudi gornjem.• narednih. Skup slojeva i protokola čini mrežnu arhitekturu (network architecture). ali postoji nekoliko glavnih kičmi (backbone) na koje su povezane regionalne mreže. a na njih LAN univerziteta. duljinu zaglavlja.. kompanija. u početku virtualni terminal (TELNET). HTTP. omogućava razmjenu podataka među 'peer' procesima dvaju računala između dviju aplikacija iste namijene. Internet se sa stanovišta mrežnog sloja može promatrati kao skup međusobno povezanih podmreža ili autonomnih sustava. što znači da je jednostavniji. IP adresa se sastoji od 2 dijela: broja mreže na koju je priključeno računalo i broja računala u toj mreži. Ne postoji pravi prijenos podataka među slojevima . Ono što Internet drži na okupu je protokol mrežnog nivoa IP (Internet Protocol) čiji je zadatak da na najbolji mogući način prenese IP DATAGRAM (IP PACKET) od izvora do odredišta. vrijeme života paketa. Ovaj sloj brine i o tome da li će komunikacija biti Simplex (SX).

predaje se TCP entitetu koji obnavlja originalni tok byte-ova. spojne točke (SOCKET) od kojih je svaka definirana IP adresom host-a i brojem port-a (16 bit-ni broj za host i identifikacijska oznaka usluge). Format TCP segmenta se sastoji se od: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine. Ako je segment prevelik za mrežu kroz koju mora proći. veličini paketa ili nečemu drugom. Segment se sastoji od 20 byte-nog TCP zaglavlja (uz opcionalni dio) za kojim slijedi 0 ili više byteova podataka. TCP veza je tok byte-ova. podataka: 65'494 byte-ova (65'535B . TCP entitet prihvaća od lokalnih procesa tok podataka korisnika. UDP (User Data Protocol) protokol omogućuje slanje IP datagrama s dodanim kratkim zaglavljem bez potrebne potvrde da se uspostavi veza. Da bi se osigurala TCP usluga. Kad poslani segment stigne na odredište primalac šalje u segmentu potvrdu . Brojevi port-ova ispod 256 (well-known ports) rezervirani su za standardne usluge. Osnovni protokol kojeg koriste TCP entiteti radi na načelu da nakon slanja segmenta pošiljatelj pokreće svoj timer (vremenski brojač). Koriste ga. a nastaje skupljanjem podataka od nekoliko upisivanja (write) ili razbijanjem podataka od jednog upisivanja. Svaki segment uključujući i TCP zaglavlje mora stati u 65'535 byte-ova IP paketa. router vrši fragmentaciju u više manjih segmenata od kojih svaki dobiva svoje IP zaglavlje. mora se uspostaviti veza između socket-a na host-u koji šalje i socket-a na host-u koji prima podatke. Svako računalo koje podržava TCP ima TCP prijenosni entitet (dio softvera) kao korisnički proces ili kao dio jezgre koja upravlja TCP tokovima (streams). segmenti sa 0 byte-ova podataka koriste se za potvrde i kontrolne poruke.20B IP zaglavlja . Zaglavlje sadrži desetak polja koja počinju s izvornim port-om (16 bit-a) i odredišnom port-om (16 bit-a) te slijedi redni broj TCP veze i druga. propusnosti. razbija ga u dijelove koji ne prelaze 64K i šalje svaki dio kao posebni IP datagram koji kad stigne na drugi kraj.20B TCP zaglavlja). tj. kašnjenju. Šaljući i primajući TCP entiteti razmjenjuju podatke u obliku SEGMENTA podataka. . a svaki host može za sebe odlučiti kako će dodijeliti ostale svoje port-ove.broj koji odgovara broju slijedećeg segmenta kojeg očekuje primiti. Ako timer istekne prije nego što je primljena potvrda. segment se šalje ponovo. TCP softver ne zna što znače byte-ovi koje prenosi i ne čuva granice poruka već ih šalje kao segmente koji se sastoje od grupe byte-ova. TCP usluga se osigurava tako da i pošiljatelj i primatelj kreiraju krajnje točke (end points) tj.TCP (Transmission Control Protocol) dizajniran je tako da osigura pouzdani tok byte-ova s jednog do drugog kraja po nepouzdanim mrežama koje se mogu razlikovati po topologiji. a ne tok poruka.

Korisnik preko svog računala na poslu ili kod kuće po uključivanju u Internet može: . stanovitu programsku potporu i itd. Prijenos paketa na medij odvija se posredstvom najniže razine (sloja) OSI TCP/IP modela. Iskon ili CARNet) koje su satelitskim ili optičkom vezom povezane s nekoliko glavnih Internet čvora u inozemstvu (uglavnom u smjeru Amerike i Europe) i na taj način osiguravaju vezu velikog kapaciteta prema ostalom dijelu Interneta u svijetu. koji se neprestano razvija i nadopunjuje. Usluge (servisi) Interneta Davatelji Internet usluga (ISP .1. znači vrlo jednostavna komunikacija. što zajedno tvori OKVIR (FRAME) podataka koji se slijedno razmjenjuje između izvora i odredišta.Internet Service Provider) su tvrtke ili ustanove (kao T-Com. Kako cjelokupni Internet počiva na TCP/IP modelu. No praksa je pokazala da se jedva prate potrebe sve većeg broja članica Internet zajednice.4. Prilikom izbora ISP-a od značaja je broj usluga koje pruža svojim korisnicima. 1500B najviše je koliko u Ethernet svijetu FRAME može jednokratno prenijeti i ta veličina predstavlja MTU (Maximum Transmission Unit). Svi pružaju uslugu elektroničke pošte.3. podaci se u svrhu prijenosa 'sjeckaju' u manje cjeline koje se šalju u nizu. slijedno. mnoge klijent-server aplikacije s jednim zahtjevom i jednim odgovorom. Mediji za prijenos podataka različiti su. 7. News grupa. navedeni je tema zasebnog poglavlja 7. Frame je osnovna skupina podataka koja se u Ethernet svijetu pretvara u digitalni električni signal glede prijenosa podataka između računala. teoretski je model koji služi proizvođačima kao vodilja u izradi računalne opreme i programske potpore radi očuvanja međusobne kompatibilnosti. OSI model. ali ne pružaju svi uslugu FTP-a.na primjer. Preko njega objašnjavaju se i razvijaju svi realni modeli. CARNet omogućava gotovo sve za potrebe sveučilišnih institucija.4. najam dijela prostor na disku svog računala. ali je gotovo svima zajedničko da se paketu dodaju MAC adrese mrežne kartice ili nekog interface-a (Media Access Control) izvora i odredišta. Dakle. u suštini to je maksimalna duljina paketa u byte-ovima s kojim neki od interface-a (sučelja) uređaja može rukovati.

Od kupovine proizvoda. Raditi na udaljeni računalu koristeći 'Telnet' uslugu.• • • • • • • • • • • Razmjenjivati elektroničku postu (e-mail) sa bilo kojim korisnikom Interneta na bilo kojoj lokaciji na planeti. lijepih i ružnih. a posljednja riječ 'Web' označava mrežu u ovom kontekstu računalnu. znanstvenih radova. grafiku. Učestvovati u on-line (direktno. u načelu između poslužitelja i računala korisnika. Učenje i vježbanje za polaganje ispita i postizanje odgovarajućih certifikata. razna WWW sjedišta ili preko namjenskih svjetskih servisa. kao Google i Yahoo!. Čitati kompleksne dokumente koristeći 'Hypertext'.godine danas s više desetina milijuna WWW stranica predstavlja sinonim za Internet. preko upisane ključne riječi pronaći željene dokumente. Preuzimati datoteke bilo koje vrste (Download) s udaljenih računala i dostavljati datoteke (Upload) na njih uz pomoć FTP (File Transfer Protocol) uslugu. Njihova izrada danas je osobita umjetnička i programska disciplina.pričaonica. i video koristeći se inteligentnih preglednike WEB prezentacija. Učestvovati uživo (u realnom vremenu) u razgovoru s drugom osobom putem 'Internet video telefona' (kao Skype). cjenika i tko zna sve čega. organiziranih i neorganiziranih. Nakon pojave 1993. ili u audio-video konferencijama između više osoba pomoću za to namijenjene programske potpore i opreme. Web-stranice pišu su u HTML (Hypertext . Učestvovati u off-line (indirektno. ovisno o namijeni stranica i inspiraciji njihovog tvorca. WWW je grafički hipertekstualni način upotrebe Interneta koji koristi HTTP protokol za prenošenje stranica web-a i drugih podataka preko Interneta. tehničke potpore. Klikom na ključnu riječ ili sliku na ekranu korisnik automatski odlazi na druge sadržaje unutar iste ili druge domene. ne u realnom vremenu) raspravama putem elektroničke pošte s osobama sličnih interesa putem 'mailing list-a' i 'News Group-a'. zvuk. savjeta. Pretraživati pomoću preglednika web dokumente. Čitati multimedijalne dokumente koji se nalaze na WWW-u (World Wide Web-u) koji sadrže tekst. Obim raznolikih sadržaja na WWW poslužiteljima neprekidno raste. Prve dvije riječi 'World Wide' označavaju svjetsku rasprostranjenost. kao 'Netscape' ili 'Internet Explorer' programska potpora. oglašavati i nuditi na prodaju. reklama. WWW (World Wide Web) Najnoviji je informacijski servis (usluga) na Internetu. Kupovati i trošiti pare:-). u realnom vremenu) raspravama sa većom grupom osoba koji koriste 'Internet Relay Chat' (IRC) uslugu . Gotovo sve je moguće pronaći. Tako ih ima korisnih i nekorisnih.

FireFox.hr' je osnovna domena i glavna domena u kojoj se nalazi poslužitelj i to je oznaka vrijedi za sve servise koje taj poslužitelj pruža u svojoj domeni. dakle omogućava integraciju različitih informacijskih sadržaja.×××. Slika 7.×××. Hipertekst je dokument ili sustav s povezanim tekstualnim jedinicama po načelu prikazanom na narednoj slici. Može se naći i oznaka 'www' koja ukazuje na programsku potporu na strani klijenta koja se mora uporabiti za prihvat podataka (nije nužno). a prepoznaje ih u tu svrhu dizajniran preglednik (Internet Explorer. Africi nema instaliran set znakova koje koriste u Europi.4 Načelo povezivanja web stranica spojnicama Kako pojedina podneblja imaju svoje specifične grafeme.. zvuka i videa. u zaglavlju webstranice navodi se koju kodnu stranicu koriste zapisi koji slijede. Moguće je dohvat željenih sadržaja izravno preko IP adrese (×××. Servis omogućava hipertekstualne veze između dokumenata i kombinirano prikazivanje teksta. Poslužitelji su u pogonu gotovo neprekidno i svaki od njih ima svoju jedinstvenu adresu URL (Uniform Resource Locator) i predstavlja jedno SJEDIŠTE web sadržaja. Jedna adresa sjedišta bila bi: 'http://www.×××.Markup Language) jeziku. Opera .hr/' 'http://×××. 'računalo' je ime poslužitelja. Unikod će u velikoj mjeri povećati razumljivost čitanja web sadržaja glede različitosti podneblja..4. No ni to neće biti od značaja ako OS računala u npr.domena.domena. Samo je .×××/' ili ili zapisana na nekoliko DNS poslužitelja.).×××.hr/' 'http://računalo. 'http' je oznaka protokola.×××). 'domena. Web-stranice uobičajeno se postavljaju se na poslužitelje koji omogućavaju i druge Internet usluge kao pošta i slično. slika.

Prvi dio obično je prvo slovo imena i prezime bez razmaka. za glavnu domenu naći oznake com. osobito ako naziv asocira na željeni sadržaj. prema vrsti sadržaja koji se prezentira. ali može biti i bilo što drugo. Ali često će se. i drugo. Uobičajeno je da elektronička adresa sadrži dva dijela odvojena znakom '@' (ALT + 64). Web-ova.Korisničko_Ime . Ideja da za nekoliko minuta možete dostaviti. osobito u USA. U protivnom treba se služiti FTP uslugom. koje sadržajem ili preko odgovorna na upit. To su WWW TRAŽILA koja u sebi sadrže alate za pretraživanje različitih baza podataka. zahvaljujući prije svega brzom sirenju broja korisnika Interneta ostvarena i postala zbilja poslovne i društvene komunikacije. tekst. 'Altavista' i 'Yahoo' omogućavaju zaista efikasno pretraživanje Interneta. elektroničkih adresa. sliku. edu. upućuju na druge WWW sadržaje. Predstavlja glavnu domenu . Lakše se pamti naziv domene. mil. odnosno ime za prijavu na poslužitelj . Oznaka domene i glavne domene sastavni je dio pri označavanju ostalih servisa koje poslužitelj nudi.hr' To je skraćeni oblik za koji u poslužitelju CARNet-a 'naziv' predstavlja oznaku osobe. int. zvuk. Ono što ne smijete naći potražiti ćete preko 'Astalavista' tražila. Drugi dio je određen elektroničkim imenom ISP-a ili imenom iz popisa lokalnih mrežnih čvorova koji pripadaju njegovoj domeni (DNS poslužitelj). Oznaka 'hr' kratica je za državu i svakoj državi dodjeljuje se drugačija oznaka. O dodijeli naziva osnovne i glavne domene odlučuje domaći ISP u dogovoru s korisnikom uz suradnju s odgovarajućim međunarodnim Internet udruženjem koje vodi o tome brigu tako da je svaka od njih jedinstvena u svijetu (nema dvije iste). ili video snimak bilo kojoj osobi na planeti bila je do nedavno neostvariva. net i org. Ovako definirana elektronička adresa jedinstvena je za cijeli svijet. ali i zahtijevaju detaljno upoznavanje s principima i pravilima s kojima rade. multimedijalnih sadržaja. Uglavnom se koristi za sadržaje veličine do 500KB.treba znati i zapamtiti. ali danas. Elektronička pošta (E-mail) Servis koji je mnogo ranije od WWW-a osvojio srca korisnik. slika. kao baze dokumenata. a planira se uvođenje još nekih. Kako je broj WWW stranica ogroman razumljiva je pojava sve većeg broja WWW poslužitelja sa stranicama tipa kataloga. gov. Na primjer za CARNet vrijedi: 'naziv@domena. Ova tražila kao 'Google'.

. Cijena slanja elektroničkog pisma s bilo kakvim multimedijalnim prilogom bilo kom korisniku Interneta bez obzira na udaljenost sigurno je manja od slanja čestitke za Novu godinu klasičnim PTT uslugama. osnovne znakove ASCII koda. Oglasne grupe (News Groups) Servis izveden iz elektroničke pošte. stvarno ime i prezime osobe kojoj ID pripada.. U okviru ovog servisa moguće je pratiti raspravu po bilo kojoj temi ili čak pokrenuti novu temu za raspravu. To iritira osobito ako na odredištu nema tko poruku primiti. a 'st' poddomena. Stvarna e-mail adresa zajedno s podacima o korisniku te nazivom i lokacijom računala glasi: 'ime.prezime@računalo..(User_Name ili User_ID). U poslovnom svijetu ova vrsta komunikacije sve više prevladava.. a svi prijavljeni na tu grupu čitaju poruke i po želji odgovaraju na njih. niti u naslovu poruke koja se šalje kao ni u i sadržaju poruke. uporaba lokalnih grafema u nazivima računala i domena ne preporučuje se. a koji omogućava javnu raspravu o različitim pitanjima. lokalni grafemi ne preporučuju se ni prilikom definiranja korisničkog_imena. Vrlo praktično i zgodno za traženje pomoći u rješavanju poslovnih problema. jer je upitno kako će neku 'našu kvaku' protumačiti neki poslužitelj u Americi ili Africi. Slično kao i kod elektroničke pošte šalju se poruke svim pripadnicima grupe. koja ukazuje na korisnika iz Splita.domena. gdje je 't-com' osnovna domena. Poteškoće jedino mogu nastupiti ako administrator sustava na prijamnoj ili predajnoj strani uvede restriktivne mjere glede obrane od neželjenih tipova privitaka u elektroničkom pismu zbog sigurnosnih potreba.hr' Za T-Com provider-a vrijedi: 'ime.prezime@st. imena i prezime korisnika.hr' Dakle. umjesto ČŽŠ. treba koristiti CZS . Dapače. iza kojeg se krije.t-com. a gotovo svi su članovi široke svjetske računalne mreže. osobito ako se šalje uz pomoć mailing-liste. Dakle. Lokalni imenici ustanove mogu sadržavati lokalne grafeme u nazivlju jer nemaju međunarodni značaj. nešto proširena adresa. Kako su poslužiteljski sustavi uglavnom zasnovani na UNIX-oidnim operativnim sustavima. Ovako korisnik pošalje partneru poruku u njegov elektronički poštanski pretinac koji će ovaj kad-tad pročitati i uzvratiti odgovorom. prema sadržaju tablice s prijavljenim korisnicima u programskoj potpori poslužitelja. Nema više čekanja na telefonu ili fax-uređaju na slobodan signal biranja ili nervoze na znak zauzetosti.

te tekstove ostalih aktivnih korisnika.domena. Telnet Servis Interneta koji omogućuje da se korisnik prijavi i radi na udaljenom računalu te koristi programe instaliranje na tom udaljenom računalu.domena. Koristeći programsku potporu za FTP zadati će se glede uspostavljanja komunikacije adresa slična kao u prethodnim primjerima: 'ftp://ftp. pregled sadržaja na njegovom tvrdom disku. Ovaj servis Interneta nije tako jednostavan kao WWW-a. ali samo za one koji ovu uslugu plaćaju iz svog džepa. Omogućava pristup računalu na Internetu (ako je javan ili raspoloživ uz zaporku).FTP (File Transfer Protocol) Prije World Wide Web-a FTP je bio jedini način prijenosa velikih datoteka između računala korisnika Interneta. Ovaj sistem je mnogo brzi od elektroničke pošte jer je gotovo istovremeno slanje i čitanje poruka.IRC (Internet Relay Chat) Ovaj servis Interneta omogućuje da jedan ili vise korisnika Interneta koji su prikačeni na isti kanal istovremeno vide tekst koji tipkaju na svom računalu.hr' 'ftp://×××. ali je vrlo koristan. pronalaženje potrebite datoteke i njeno kopiranje na vlastiti disk.hr/' Gotovo svaki ponuđač Internet usluga nudi i ovu vrlo interesantnu i korisnu mogućnost.hr' 'ftp://računalo. Prijenos datoteka . na način da se uz potvrdu kopiranja odabrane datoteke po potrebi i aktivira pomoćni program uz WWW preglednik (GetRight i slični) koji će na sebe preuzeti zadaću FTP prijenosa i po prestanku korištenja preglednika. Pričaonica .×××.×××' ili ili Funkciju prijenosa datoteka sve vise preuzima WWW.×××. Naravno na udaljenom računalu korisniku moraju biti omogućena prava pristupa računalu. ali je i mnogo skuplji od elektroničke poste.'news://news. Kanali za 'razgovor' postoje gotovo za sve oblasti interesa.domena. jer traži dugotrajnu povezanost s Internetom. kuca na svom kompjuteru. Iz .

Iako je popriličan broj parametara već uobičajen (standardan) može se dogoditi da programska potpora ne radi prema pojedinim članicama Internet zajednice jer se ne pridržavaju preporuka. od IP adrese.tcom. domenu rada i 'subnet' masku jer i istoj lokalnoj mreži ne može ispravno istovremeno raditi više računala s istim podacima.hr) te WWW poslužitelj (www. Servis utemeljen na hijerarhijskoj strukturi izbornika. Gopher Međufaza od FTP-a do WWW-a je Gopher. Stoga je prilikom podešavanja programske potpore potrebno znati parametre koji se moraju upisati. ali je sav promet kriptiran. poslužitelj za konferencije (news. Dakle.hr).t-com. koja za komunikaciju s računalom spaja preko TCP/IP skupa protokola. Bolje je reći da je Telnet 'TERMINAL Emulation' programska potpora. Korisnik 'T-com'-a dobiti će pristupe na više poslužitelja s različitim namjenama kao poslužitelj za odlaznu poštu (mail. Društvene mreže Društvene mreže (social networking) novija su pojava i ne spadaju u jednu zasebnu kategoriju jer sadrže gotovo sve prethodno navedene usluge. Danas je sve manji broj servisa ovog tipa jer je većina gopher servisa prešla na World Wide Web. objedinjene za rad na lak i prihvatljiv način. Ovu istu ulogu danas bolje obavljaju slični programi koji koriste SSH (Secure SHell) konekciju preko TCP/IP protokola kao nositelja konekcije. e-mail adrese pa do odgovarajućeg radnog kanala (port-a). Da bi programska potpora ispravno radila moraju se ispravno podesiti parametri za koju je namijenjena. Mrežna programska potpora računala 'pobuniti' će se ako u trenutku priključivanja na mrežu ustanovi da već netko drugi koristi njene parametre i podatke i o tome će prikladnom porukom obavijestiti korisnika. Sve navedene usluge može obavljati čvorno računalo kad je u pitanju manja lokalna mreža. Iako navedeni mehanizam omogućava dosta sigurnosti u radu s poslužiteljem. To se osobito odnosi na brojeve radnih kanala (port-ova). Dakle.hr). podešavanje programske potpore svakog pojedinog računala unutar mreže gotovo je individualno. sistem-inženjeri nerado daju ovaj servis svim korisnicima na raspolaganje.t-com.t-com.naziv_korisnika. Ne samo da omogućavaju komunikaciju među . program za oponašanje rada nekadašnjeg uređaja zvanog 'Terminal' (iz doba MAINFRAME računala).hr) ako zakupi dio prostora diska poslužitelja. dolaznu poštu (pop.razloga sigurnosti ovaj servis na mnogim poslužiteljima nije dopušten. To je osobito važno za IP adresu računala.

). Ovisno o broju članova. Osnovna ideja je da se svi prijavljeni sadržaji smješteni na nekom ili više poslužitelja mogu pronaći u nekakvom razrađenom imeniku prema interesnim skupinama (sport. Sličnu namijene ima i TWITTER. DATACENTRI. . Za njihovo funkcioniranje brinu posebno povezane skupine računala-poslužitelja. web inačica oglasne ploče koja koristi tehnologiju razmjene teksta putem web-stranice. Tu spadaju već prilično razvijeni FORUMI.korisnicima već predstavljaju jedan oblik druženja. većinom besplatno.B. muzika. ali i dezinformacija. protestne. humanitarne ili neke druge akcije. koristeći metodu prijave tipa KORISNIČKO_IME/ZAPORKA. Jedna od vrlo popularnih je FACEBOOK. objaviti svoje privatne podatke. Ono što ih osobito krasi je strahovito brzo širenje informacija. prometu i vlasniku foruma ovisi s koliko će se poslužitelja programska potpora foruma koristiti. Preteča navedenom sigurno su bili B. Radi se o raspravama po nekoj temi koju inicira sam član foruma. Oni pojedince mogu isključiti i izbrisati iz članstva te izbrisati nepoćudne sadržaje. objavljivati svoje pisane i fotografske uratke. No za takve mreže usluga jednog poslužitelja je nedostatna. u osnovi to je jedna ogromna baza podataka koja se neprestano ažurira. u osnovi vrše nadzor. Da se usluga foruma ne bi zlorabila na bilo koji način i da se poštuju pravila prihvatljivog ponašanja brinu se administratori . negativni učinci su mogući.. društvena mreža gdje korisnik može postaviti svoju sliku. opisati svoje interese.S-ovi iz doba modemske komunikacije. Napredniji način od navedenog je da se svi prijavljeni sadržaji INDEKSIRAJU i njihove ključne riječi rangiraju prema značaju. Dakle. Dakle. U pravilu traže učlanjivanje. razvijati nekakve tematske rasprave i slično uz mogućnost da se bilo kojeg od članova primi u 'svoju' grupu ili ga se iz nje isključi. Svojevrsno okupljalište.moderatori koje imenuje vlasnik foruma od samih članova foruma koji se obično za tu obvezu dragovoljno prijavljuju. odnosno web-sučelja. ali posebna skupina međusobno povezanih računalaposlužitelja i samih njih u međusobno povezane DATACENTRE. pa je moguće čak inicirati učinkovite političke. uobičajeno povezano s korisnikovom adresom u sustavu elektroničke pošte glede identifikacije. Kroz jednostavnu formu za upit upiše se željeni pojam na osnovu kojeg se ponude svi naslovi sadržaja koji ga opisuju u popisu prema ostvarenom rangu.. U osnovi sve navedeno su webaplikacije. temi. film. Tražilice Već navedene društvene mreže omogućavaju pretraživanje sadržaja koji pohranjuju i nadziru. U tu svrhu sadržaje treba prijaviti vlasniku datacentra koji odobrava uvrštavanje prijavljenih sadržaja i svoja kazala.

Sve veće brzine komunikacije prema krajnjem korisniku omogućavaju upravo razvoj ovih usluga. ali najinteresantnije su one internacionalnog tipa kao YAHOO!. U osnovi sve su orijentirane na pretraživanje HTML Teksta ili naziva slika. Trenutno kao najkompetentniji pretraživač web-sadržaja slovi GOOGLE. a mehanizam spremanja podataka i njihovog čuvanja ne svodi se više na kopiranje samih diskova već na neprekidno međusobno preslikavanje sadržaja samih datacentara kojih ima popriličan broj u svijetu. 'Informatička abeceda' koristi upravo jednog od njih i prijavljena je na prethodno navedene tražilice. i autor ovih redaka mišljenja je da će učinkovito društvo počivati upravo na kvaliteti . a brigu o ispravnosti opreme i raspoloživoj dostupnosti davatelj ove usluge. oko četrdesetak. Naravno usluga se plaća. iako neke od njih umiju raspoznati i druge formate dokumenata i indeksirati ih. Gledano iz opisane perspektive nešto od vrlo velikog značaja treba čuvati kod njih. brza računala i internet veze. Osnovna razlika u odnosu na tražilice je u tome što kod ovih datacentarabrigu o sadržaju (podacima) vodi korisnik. Navedene su redom kako su nastale. a u doba virtualizacije računalnih platformi postaje sve jeftinija i dostupnija.Gotovo svaka država ima neku svoju internu tražilicu. Poslužiteljski centri (DATACENTAR) Nema dugo da je upravo razvoj tehnologije. Naravno i na njih treba prijaviti željene sadržaje pridržavajući se propisanih pravila. omogućio da korisnik može unajmiti poslužitelj o kojemu brine netko drugi a gdje će on putem FTP usluge postaviti svoje web-sadržaje. indeksiranja njihovih sadržaja te rangiranja svakodnevno se dorađuje. Osim globalne pretrage omogućavaju i besplatnu lokalnu pretragu unutar vlastitog prijavljenog mu sjedišta. Algoritam dopisivanja novih naslova. GOOGLE i BING. Navedeno podrazumijeva i zakup domene (imena sjedišta) po kojem sadržaji poslužitelja postaju prepoznatljivi. SAŽETAK: Broj Internet usluga neprestano raste i one najuspješnije klasi učinkovitost (Internet bankarstvo) ili neka druga specifičnost (FaceBook). Što postaviti na poslužitelje i kakav poslužitelj zalupiti ovisi o samom korisniku. iako su im do njihovog pojavljivanja prethodile inačice koje im danas po mogućnostima nisu ni blizu.

od očitavanja zemljopisne lokacije do preuzimanja igara i glazbe. TCP. TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol) su protokoli koji osiguravaju razmjenu korisničkih podataka između računala. UDP port . Telefonija kao Internet usluga (VoIP .Internet Protocol TeleVision). Dakle. Portovi BIOS-a služe da bi ukazali računalu u kom pravcu treba da djeluje operativni sustav ili programska potpora.Socket Port.4. U odnosu na uobičajene prijenose signala kod ove vrste komunikacije preko namjenskog komunikacijskog kanala. u ponudi je sve više raznolikih usluga. pojam je koji je sastavni dio funkcioniranja PC računala na nivou BIOS-a i sklopovlja. ovdje se koristi u potpuno drugu svrhu.vlastite internet mreže i raznovrsnosti usluga koje preko Interneta može pružiti. isti naziv ali s potpuno drugačijim značenjem. Pa nije baš istina da se svemu što se pronađe na Internetu može vjerovati. te je pogodan za . koji do korisnika dolaze različitim putovima te se na odredištu očitavaju i iz informacija koje nose 'izrađuje' se odgovarajući analogni govorni i TV signal. Osobito za TV sadržaj vrijedi da je riječ o ogromnoj količini podataka. ili možda u našoj terminologiji kanal. i navedeno je moguće ostvariti samo zbog znatno većih brzina rada i propusnog opsega mrežnih uređaja u posljednje vrijeme. koje osim svoje osnovne namijene . odnosno brojčane vrijednosti temeljem kojih računalo po prihvatu podataka zna koju uslužnu programsku potporu (servise) mora aktivirati te na koji način razmjenjivati podatke. Tako i TCP/IP protokol u svom sastavu sadrži opise port-ova. 7. ove usluge baziraju se na prijenosu ogromnog broja pojedinačnih paketa podataka. Osnovna razlika između njih je što TCP ima kontrolu isporuke i kontrolu na greške (traži ponavljanje izgubljenog ili neispravnog paketa podataka) i zadužen je za početnu uspostavu komunikacije između računala. I tko sve to skupa može nadzirati? Paralela opisanoj računalnoj koncepciji su mobilne komunikacijske mreže. Stoga je podložan zlouporabi i 'objavi' mnoštva netočnih podataka. dok je UDP znatno jednostavniji i nema kontrolu razmjene podataka. Mobilni uređaj po svojoj tematici spada u poglavlje 'Informatika u praksi'. kako u suštini internet i funkcionira.2.Voice overInternet Protocol) sve više je zastupljena. kao i prijenos TV slike (IPTV . pri čemu se prema broju port-a prepoznaje kojoj se programskoj potpori (aplikaciji) računala podaci prosljeđuju. Neosporno je da je broj usluga na Internetu sve veći i raznolikiji.RAZGOVORA. U suštini radi se o dva protokola: TCP i UDP.

udp Opis usluge (servisa) daytime msp ftp-data ftp ssh telnet smtp time nameserver nicname login domain tftp gopher finger Daytime Message Send Protocol File Transfer [Default Data] File Transfer [Control]. alias=timeserver Host Name Server. udp 21 tcp. a drugi za prijenosna računala (notebook) ili računala koja koriste povremenu modemsku vezu od kuće. udp 42 tcp. Dio preporuka prikazan je u narednoj tablici. udp 18 tcp. udp 37 tcp. udp 49 tcp. udp 43 tcp. te u nastavku pojam i opis pojma na koji se port odnosi. Brojčana vrijednost port-ova obično je u skladu s preporukama međunarodne organizacije za standarde IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Oba protokola za prijenos korisničkih podataka koriste uslugu IP (Internet Protocol) protokola koji sadrži podatak o adresama računala koja međusobno komuniciraju. alias=nicname Login Host Protocol Domain Name Server Trivial File Trasfer Protocol Gopher Finger . udp 69 tcp. Prvi način prikladan je za radne stanice i poslužitelje unutar firme. Uz dekadnu vrijednost port-a prikazan je i protokol koji ga podržava. alias=mail Time. udp 25 tcp. udp 20 tcp. udp 23 tcp. connection dialog SSH (Secure SHell) Telnet Simple Mail Transfer. udp 70 tcp. udp 53 tcp. ili se adresa prilikom svakog pristupanja mreži automatski dinamički mijenja unutar raspona koji je definirao administrator mreže. udp 22 tcp. alias=nameserver Who Is. udp 79 tcp.komunikacije gdje su greške dozvoljene (prijenos video materijala). Svoju IP adresu računalo dobiva kao statičku na osnovu podataka koje dodijeli administrator mreže. Port Prot Pojam okol 13 tcp.

pop2 pop3 nntp ldap https conference netnews netwall phonebook World Wide Web HTTP Mailbox Name Nameserver Post Office Post Office Network News Transfer Protocol. a naziv asocira na konekciju ostvarenu električnom utičnicom. Ponekad ponuđači Internet sadržaja ne koriste uobičajene brojeve port-ova već imaju neko svoje rezervirane. naravno u dogovoru s IANA preporukama. udp www csnet-ns pop. Isti naziv koristi se i za definiranje vrste podnožja mikroprocesora.80 tcp.4. a IP adresa računala definira tko je te podatke poslao i tko ih ima primiti. Par PORT-IP naziva se SOCKET. U TCP/IP terminologiji to je konekcija između dva programa korisnika i način razmjene podataka između njih (TCP ili UDP ili oba protokola). Port omogućava da dvije istorodne aplikacije ili servisi mogu interpretirati podatke koji su pristigli u računalo. udp 531 tcp 532 tcp. udp 389 tcp. udp 443 tcp. krajnje spojne točke u komunikaciji između RAČUNALA korisnika. udp 109 tcp 110 tcp 119 tcp. udp 533 tcp. udp 767 tcp. alias=usenet Lightweight Directory Access Protocol http protocol over TLS/SSL Chat Readnews For emergency broadcasts Phone Tablica 7. SAŽETAK: Opća pretpostavaka pristupa Internetu od strane korisnika kao jedinke najčešće je pristup preko DIAL-UP programske potpore OS koja omogućava pristup preko modema. ili nekog drugog uređaja (ADSL. U tablici nisu prikazani svi port-ovi. Stoga u konfiguraciji svojstava (properties) programske potpore treba upisati druge vrijednosti ako nisu u skladu s prikazanom tablicom. Tada korisnik ne dobiva fiksnu IP . kabelski modem) spojenog s pristupnim poslužiteljem ISP-a. već samo dio najčešće korištenih.5 Dio port-ova najčešće korištenih u TCP/IP protokolu. udp 105 tcp.

te postao standardni Internet protokol. Sadrži i nadzire sve aspekte komunikacije: • • • • • Kako fizički izraditi mrežu Kako računala spojiti na mrežu Kako pripremiti podatke za prijenos kroz mrežu Kako poslati podatke Kako se snaći s greškama Protokoli pripremaju podatke po linearnoj osnovi. Radije će se koristit uslugama ISP-a glede dodijele e-mail adrese i zakupa dijela prostora diska ISP-a za vlastite WWW stranice. Lokalna mreža tvrtke žila je kucavica poslovanja i komunikacije u tvrtki i treba joj posvetiti punu pažnju. dakle interna mreža unutar tvrtke ili institucije s organiziranim pristupom prema Internetu promatrano kroz promet unutar tvrtke samostalno. Svaki PDU ima svoje ime ovisno o sloju u . Svaki sloj ovisi o funkcioniranju sloja ispod njega. tim više što se ne koriste resursi mreže koji su im raspoloživi. i PDU je naziv za način pakiranja podataka u sloju pred propuštanje u naredni sloj. Osmišljen je 1973 godine a 1983 godine postaje univerzalni 'jezik' Interneta. 7.enkapsulacija. izvan tvrtke i prema tvrtci. Protokol obuhvaća skup pravila koja omogućavaju komunikaciju između dva HOST-a kroz mrežu. TCP / IP skup protokola TCP/IP model postavio je DoD (Department of Defense) .Internet adresu već mu se ona dinamički dodjeljuje od strane pristupnog poslužitelja. Koliko će biti razvijena i koje će mogućnosti pružati ovisi od potreba i mogućnosti tvrtke. Enkapsilacijom se prihvaćenom PDU dodaju novo zaglavlje i završetak te time pravi novi PDU za naredni niži sloj. Kako takva mreža u osnovi radi samostalno i predstavlja zasebni dio cjelokupne Internet strukture često se naziva intranet. koji je kao otvoreni standard bio svima raspoloživ te se je kao takav brzo razvijao. TCP/IP je skup protokola ili pravila razvijenih da omoguće korporacijskim računalima da dijele resurse preko mreže. Neprekidna veza sa stalnom IP adresom za pojedinaca je vrlo skupo rješenje.3.4. Rješenja su vrlo različita a načelni opis jedne takve mreže slijedi u poglavlju o Intranet-u. U predaji to bi bilo od gornjih slojeva prema donjima te obrnuto u prijemu. a da bi se to ostvarilo niži sloj koristi enkapsulaciju da bi prihvatio PDU (Protocol Dana Unit) višeg sloja. Svaki od slojeva unutar OSI modela ima neki oblik pakiranja podataka . Tvrtkama s većim broje djelatnika navedena filozofija se ne isplati.državna agencija u SAD zadužena za nacionalnu obranu.

SNA. Port-ovi su prema IANA podijeljeni na: . marjan. tu će biti recimo i WWW. a IP adresu će koristiti IP sloj. Kako servisu dolaze podaci iz različitih izvora mora se znati i IP adresa kome ili kamo su namijenjeni. U svrhu razmjene isporučuje se nižem sloju (TCP ili UDP protokolu) broj PORT-a po kojem osigurava da će podaci u odredištu doći odgovarajućem servisu koji 'zna' što će s njima. ISO (International Organization for Standardization) je istraživao mrežne modele kao DECNet. računala međusobno komuniciraju kroz slojeve. TCP/IP. packet.hr) za komunikaciju i stoga se pomoću DNS (Domain Naming System) usluge prevode u IP adresu i obratno. No neki servisi u radu koriste ime računala i njegovu domenu (npr. bits). Na narednoj slici prikazano je kako TCP/IP skup protokola obrađuje podatke prilikom slanja s jednog računala na mrežu prema nekom drugom računalu u nekoj drugoj ili istoj mreži uz usporedbu s OSI modelom.split. Dakle. pri prelasku PDU-a iz nižeg sloja u viši oduzimaju se pojedina dodana zaglavlja i taj proces naziva se dekapsulacija.6 Enkapsulacija podataka u TCP/IP modelu Aplikacija u APLICATION sloju. Dakle za prolaz prema nižim slojevima koristi se SOCKET. Slika* 7. koja interpretira podatke i prikazuju informacije u razumljivom obliku koristi protokole za slanje i primanje podataka kroz Internet. par PORT&IP.kojem je kreiran (segment. aplikacija dizajnirana u tu svrhu prvo će izvršiti pretvorbu 'ukucanih' znakova u BINARNE podatke po recimo 'ASCII' kodu. No to nije jedini servis koji se može pružiti korisniku. frame. Ako se želi poslati nekakva elektronička pošta. Prilikom prijema podataka. NetWare i druge i postavio OSI (Open Systems Interconnect) model od 7 slojeva koji proizvođačima pomaže da naprave kompatibilne mreže.4.

Kako svi segmenti koji pristižu ne moraju biti vezani uz istu aplikaciju nužan je broj port-a i moguće je primati podatke za više aplikacija u nekom razdoblju. ako su preveliki. Zaglavlje koje TCP dodaje segmentu prikazano je u narednoj tablici.SN) koji se pridružuje segmentu. 16 Source port Sequence number Acknowledgement number Offset Resrvd U A P R S F Option + Padding Data Struktura TCP zaglavlja u 32b redovima Window Urgent pointer Checksum Destination port 32 UDP Zaglavlje je jednostavnije. a za prijam se šalje dinamički generirani slobodni port. odredišni port je uvijek poznat i odnosi se na točno određenu uslugu definiranu od IANA. brojevi brojevi 0 .49150 49151 . TRANSPORT sloju. Kada se podaci proslijede prema nižem sloju. dijele ih u SEGMENTE. Mehanizam numeriranja (SN) i potvrde prijama (ACK) koristi TCP protokol i stoga se za njega kaže da je 'pouzdan' dok UDP ne koristi ovaj mehanizam potvrde i spada u 'nepouzdane'. što ukazuje da je ovaj protokol namijenjen za brze razmjene malih podataka ili za slijed podataka (kao video) gdje gubitak nekog postotka bit-ova nije od značaja. Stoga će se UDP koristit tamo gdje numeriranje segmenta nije od značaja. ne istovremeno nego dio po dio ali jednom za jednu aplikaciju a drugi put za drugu. Dakle u izvoru se određuje i odredišni (aplikacijski) i izvorni (pošiljateljev) port. Privatne . bili registrirani ili privatni. TCP ili UDP protokoli razbijaju ih u manje dijelove. Dakle. Kada se komunikacija između računala uspostavi uspostavljena su dva SOCKET-a koji formiraju jedinstvenu konekciju. Kako nema garancije da će podijeljeni podaci doći u ispravno redoslijedu koristi se mehanizam numeriranja (Sequence Number . brojevi Registrirane .65535 Kako je odredištu važno da prepozna koja je usluga u pitanju.Poznate (well-known) . kao ni polja za uspostavu komunikacija i window polja. Nema kontrole broja odaslanog segmenta niti broja zadnjeg ispravno primljenog.1023 1024 . 16 32 . IP adresa upućuje na određeno računalo a PORT garantira prosljeđivanje adekvatnoj aplikaciji.

. Tvori se jedinstvena cjelina koja se naziva PACKET ili DATAGRAM. koji se u osnovi koristi za razmjenu poruka tijekom odvijanja mrežnih operacija. 4 Ver. Pristup mrežnom mediju . Podržava ECHO-funkciju koja šalje pakete između HOST-ova a koristi je recimo komanda PING. Zaglavlje koje IP dodaje paketu prikazano je u narednoj tablici. Kada su mrežni uređaju prema IP adresama pronašli korisnike koji će komunicirati. Koriste je i virusi (vrlo zgodno zar ne?). NETWORK sloj.. Ovo dogovaranje vrši se dinamički.MAC adresa . IHL 8 Identification Time to live Protocol Source address Destination address Option + Padding Data Struktura IP zaglavlja u 32b redovima 16 Type of service Flags Total length Offset Checksum 32 Osim IP protokola treći sloj koristi i ICMP protokol (Internet Control Message Protocol). tijesno integriran uz IP protokol. što znači ako je veza dobra i paketi dolaze po ispravnom slijedu povećati će se vrijeme potvrde prijema s recimo dva primljena pakete na tri pa na četiri.Source port Length Data Destination port Checksum Struktura UDP zaglavlja u 32b redovima Pripravljeni segment isporučuje se narednom nižem sloju. koji pomoči IP protokola (routed protocol) segmentu dodaje svoje zaglavlje u kojem se nalazi izvorna IP adresa računala i odredišna IP adresa očitana od aplikacije. Ovaj put može biti stalan kad su recimo u pitanju izravno povezane mreže preko unajmljenog voda (circuit switching) ili se dinamički mijenja ovisno o stanju mrežnih uređaja te paketi ne idu uvijek istim putem prema odredištu (packet switching) te ne moraju ni doći s ispravnim redoslijedom zbog različitog vremena putovanja. U koliko paketi dolaze 'neuredno' ili se usput i 'gube' tražiti će se potvrda ili ponavljanje za svaki paket što usporava isporuku podataka. Opširnije o protokolima . IP adresa paketa služi mrežnim uređajima da pronađu najisplativiji ili neki drugi mogući put do odredišta koristeći za to svoje 'routing' protokole. Upravo je zato važan SN. TCP pri operaciji numeriranja dogovara između izvora i odredišta ukupni broj paketa koji se može uzastopno poslati prije potvrde (window size).

Dodaje mu se MAC (Media Access Control) adresa izvora i odredišta. samih .Da bi se kreirani paket pretvorio u signal prolazi još jednu obradu u NETWORK ACCESS sloju. oznake duljine ili tipa podataka. MAC adresa izvora je računalo. Slika 7. Iako se radi o računalu vezanom za mrežu modemom (slično bi bilo i za NIC) značajno je nekoliko podataka.4.7 Podaci o konfiguraciji računala Pri uspostavljenoj komunikaciji javljaju se podaci prema prethodnoj slici. A odredišna? Da bi se navedeno razjasnilo najbolje je pogledati što daje ispis komande IPCONFIG /ALL (Windows XP). • • • • Physical Address (MAC računala) IP Address (izvorna IP adresa) Subnet Mask (za izračun IP adrese mreže) Default Gateway (IP adresa izlaza iz mreže) Svakom paketu NETWORK ACCESS sloj dodaje svoje zaglavlje koje se sastoji od izvorne i odredišne MAC adrese. Ovih podataka NEMA ako računalo nije aktivno vezano za mrežu.

podataka (DATA) te kontrolne sume (FSC) koja se upisuje na kraju. Ova skup podataka naziva se FRAME, i ima istu strukturu gotovo za sve vrste Internet prometa. Najmanja količina podataka u DATA polju iznosi 46B a najveća 1500B. Najmanja količina podataka definira se kako bi računalo ili neki drugi mrežni uređaj imali dovoljno vremena da se obavi enkapsulacija (izdvajanje podataka iz viših slojeva OSI modela), te ako je podataka manje od 46B dodaju se byte-ovi za popunu (padding bytes). Vrijednost od 1500B naziva se MTU (Maximum Transition Unit). Može se izračunati da je FRAME velik od 64B-1518B. Radi sinkronizacije pred FRAME 'pušta' se Preamble (8 puta 10101010) i SFD (Start Frame Delimiter 10101011). Peamble je ujedno oglas (broadcast) svim ostalima računalima lokalne mreže 'Evo slijedi FRAME!' kako bi im skrenula pažnja da očekuju signal s podacima i da se strpe sa svojim emitiranjem. Slanje FRAME na medij (žični ili optički) radi NIC i pretvara jedinice i nule u DIGITALNI SIGNAL kojeg šalje na medij. NIC je dakle uređaj drugog sloja OSI modela. Struktura FRAME-a prikazana je u narednoj tablici.
7 Preamble 1 S F D 6 Destination MAC 6 Source MAC 2 Length -----Type 46 - 1500 Data + Padding 4 FCS

Struktura Ethernet FRAME-a u byte-ovima

Ako je mrežni uređaj koji povezuje računala SWITCH (preklopnik), on u svojoj internoj tablici nazvanoj CAM (Content Addresable Memory) u RAM-u uči i čuva MAC adrese i pripadni broj ETHERNET PORT-a (ne porta od podataka nego priključka RJ45) za svako spojeno računalo. Ako je odredišna adresa naučena i poznata switch na osnovu toga spaja dva računala i računala međusobno izmjenjuju FRAME-ove. Uspostavlja se virtualna zasebna komunikacija. Ako switch nema odredišnu MAC adresu ili je ne može pronaći na svojim port-ovima, šalje FRAME prema narednom mrežnom uređaju pa sve tako nadalje do izlaska iz lokalne mreže preko ROUTER-a. Ethernet adresa routera je izlazna MAC adresa i naziva se 'Gateway'. Kako router spada u uređaje koji rade sa IP adresama, 'gateway' se u konfiguraciji računala definira kao IP adresa. Router uspoređuje IP adresu upisanu u FRAME s adresama mreža spojenih za njega da bi znao kamo će frame poslati. Dakle mora dekapsulirati FRAME da bi pročitao odredišnu IP adresu i na osnovu izračuna 'routing' protokola ponovo izvršio enkapsulaciju u FRAME ali s novom MAC adresom od narednog mrežnog uređaja. Kako Router vrši proces enkapsulacije u dekapsulacije da bi saznao IP adresu, spada u uređaje trećeg sloja OSI modela. Pri ovom procesu očitava se IP adresa i mijenja MAC adresa u ovisnosti koje je novo odredište. Dakle MAC

adresa se na prenosi van lokalne mreže i granični uređaj je router. U osnovi switch prema navedenom opisu spadao u drugi sloj OSI modela jer to ne radi. No ako računala povezuje HUB, koji nema CAM mogućnost, računala povezana za njega osluškuju promet na svim njegovim priključcima i čekaju kada će nastupiti 'tišina' da pošalju svoj signal na medij. Ako se signal sukobi s nekim drugim signalom od drugog računala odaslanim u približno isto vrijeme, doći će do sudara (KOLIZIJE) i oba će računala obustaviti slanje FRAME-a za neko vrijeme i čekati će 'čistu' situaciju na mediju da ponovo uspostave slanje. Puno računala povezanih na HUB povećava mogućnost kolizije te dovodi do pada performansi mreže zbog međusobne 'zabave oko sudaranja'. Međusobno spojeni uređaji bez CAM mogućnosti skupa s računalima spojenim na njihove port-ove čine jedinstvenu KOLIZIJSKU DOMENU. SWITCH zbog svoje 'pameti' glede usmjeravanja prometa od svakog pojedinog porta pravi jednu kolizijsku domenu, dakle drastično ih smanjuje po obimu ali se ukupni broj kolizijskih domena povećava, što je i cilj da bi se smanjila količina sudara. Naravno sve ima svoju cijenu. SWITCH je znatno skuplji od HUB-a. Kako je tehnologija napredovala, razlika u cijeni je sve manja pa se u dizajnu novih mreža sve više koristi SWITCH umjesto HUB-a. Ako je HUB u pitanju, on ne zna za niti može naučiti MAC odredišta, te kako je ni PC ne pamti (u osnovi) treba je na neki način doznati. Stoga izvorno računalo pri inicijalizaciji komunikacije odašilje Frame u kojem se za odredišnu adresu postavlja BROADCAST adresa koja je FF-FF-FF-FF-FF-FF koja svim računalima u mreži daje na znanje da izvorno računalo želi komunikaciju. NIC je dizajniran tako da propušta FRAME koji se odnosi na:
• •

njegovu UNICAST MAC adresu BROADCAST adresu mreže

Sve mrežne kartice prihvaćaju broadcast FRAME i prosljeđuju ga višem sloju pošto su ga prihvatile. Iz Frame-a viši sloj u računalo dekapsulira ga te iz trećeg sloja OSI modela spoznaje se pripadna IP adresa. Gradi se tablica koja opisuje MAC-IP parove i naziva se ARP tablica. Računalo u svom RAM-u gradi ARP tablicu a povremeno se po ARP protokolu (Address Resolution Protocol) odašilju zahtjevi ne bi li se stekla saznanja o novim članovima mreže. Računalo čuva 10-100 MAC-IP adresa saznanih na ovaj način. Pa ako ima oko tisuću računala proizvodi se desetak ARP zahtijeva u sekundi što opet može zagušiti mrežu. Protokoli drugog sloja su ARP, RARP (Reverse ARP) i NDIS (Network Driver Interface Specification). Kad IP sloj (treći sloj OSI) odredišnog računala prepozna po odredišnoj IP adresi da se poziv odnosi na njega, vraća odgovor izvoru sa svojim Frame-om u kojem je njegova, odredišna, MAC adresa. Sada se mogu prenositi podaci između izvora i odredišta (DATA FRAME) na osnovu MAC adrese jer su obje poznate

jednom i drugom računalu. Ostala računala odbijaju DATA Frame jer se odredišna adresa ne slaže s njihovom MAC adresom. SWITCH sve ovo prati i on će u svojoj memoriji čuvati MAC adrese te u svoju tablicu svakoj pridodati broj njegovog port za koji je računalo s tom adresom povezano. Bolji uređaj može sačuvati desetak tisuća MAC-PORT adresa. To je jedna od velikih prednosti SWITCH-a u odnosu na HUB jer upravo na tom poznatom MAC-PORT paru (CAM) može napraviti zasebne samostalne konekcije. Da bi se spriječila ova gomila ARP zahtijeva treba ih ograničiti, a to radi ROUTER, koji ne prenosi broadcast i koji je obično izlaz iz lokalne mreže. Ako je pak lokalna mreža prevelika može se unutar nje postaviti još router-a da se smanji obim broadcast-a. Dakle, svi uređaji i računala koji prenose broadcast frame tvore cjelinu koja se naziva BROADCAST DOMENA. Kako je u mreži više računala, router koristi mrežnu masku da ih grupira i tretira kao jednu adresu - ADRESU MREŽE. To je još jedan podatak potrebit računalu i router-u, a dobiva se na osnovu izračuna između upisane IP adrese računala i upisane mrežne maske tako se na ove dvije adrese primjeni logička operacija AND. Naravno, ova logička operacija odvija se binarno, a dekadni prikazi adresa samo su radi lakšeg razumijevanja za čovjeka. Potrebno je definirati i adresu DNS poslužitelja koji ima tablicu u kojoj čuva parove ime računala i njegova domena - IP adresa računala, jer bez navedenog neki servisi ne bi radili. Postoje i druge vrste mrežnih uređaja no o tome u narednom poglavlju.

SAŽETAK: Prema slici 7.4.6 evidentno je da se u postupku slanja podataka, podaci dijele u manje grupe kojima se slijedno prilikom priprave za slanje putem računalne mreže dodaju različita zaglavlja prema propisanim ili preporučenim pravilima - protokolima odgovarajuće međunarodne institucije, a prilikom prijama podataka pojedina zaglavlja se tijekom njihove obrade od prihvata iz računalne mreže do prihvata od strane odredišne programske potpore odbacuju. Postupak slijednog dodavanja pojedinih zaglavlja naziva se ENKAPSULACIJA (encapsulation), a postupak slijednog odvajanja pojedinih zaglavlja naziva se DEKAPSULACIJA (decapsulation). Dakle, za ostvarivanje komunikacije treba slijedeće:

Odgovarajuća aplikacija

• • • • • • • • •

izvorni port 1024-65535 odredišni port 1-1023 izvorna IP adresa (32 bit-a) odredišna IP adresa (DDD.DDD.DDD.DDD) izvorna MAC adresa (48 bit-a) odredišna MAC adresa (HH-HH-HH-HH-HH-HH) podaci za nadzor prometa (simplex, duplex, window size ...) kontrola na greške (CRC, potvrda prijema ...) i još ponešto za inicijalizaciju, dogovor i potvrdu komunikacije

Temeljni skup aplikacija (programske potpore), protokola i načina komunikacije, na kojima počiva mrežna povezanost, može se prema TCP/IP shemi prikazati prema narednoj tablici:
Application Host-to-host Internet Telnet FTP TCP IP ICMP BOOTP ARP RARP Ostalo LDP NFS UDP Ostalo

Host-to-network Ethernet Token-Ring FDDI

Istina, Telnet kao usluga u svom izvornom obliku gotovo da se ne koristi, osim u posebnim slučajevima gdje je sigurnost zajamčena (komunikacija kroz mrežne uređaje), ali se koriste produkti koji imaju sličan prikaz prema korisniku uz kriptirani pristup i promet, neki SSH klijent na primjer. Naravno, za nešto više od navedenog, raspoloživo je mnoštvo članaka i rasprava na Internetu. Samo treba malo potražiti. Koristite Google?
7.4.4. Mrežni uređaji

Internet je jedna velika mreža internih mreža, povezanih za tu svrhu dizajniranim uređajima, na rubovima koje su krajnji korisnici. Zahtjevi za povezivanje korisnikovog računala s Internetom su:
• • •

Fizička povezanost - mrežna kartica, mrežni uređaji (sabirnica, zvijezda ...) Logička povezanost - protokoli (najčešće broadcast i token-passing) Aplikacije - prikazuju informacije (Internet explorer, outlook ...)

Komponente mrežnog sustava dijele se u tri grupe:
  

Uređaji krajnjeg korisnika (End-user devices) - računalo, pisač, poslužitelj ... Mrežni uređaji (Networking devices) - router, switch, hub, bridge ... Spojni vodovi (Cabling) - bakreni, optički, bežični ...

Uređaji krajnjeg korisnika omogućavaju korisniku korištenje raznolikih aplikacija glede korištenja raznih usluga Interneta a mrežni uređaju omogućavaju razmjenu informacija između uređaja korisnika preko spojnih vodova različitih vrsta. Fizička konekcija za mrežu ostvaruje se spajanjem sa specijalno dizajniranom karticom, koja se umeće u računalo, a omogućava modemsku ili Ethernet komunikaciju. Dobro je da ove kartice za ovu radnju imaju vlastiti procesor kako bi se što manje teretio procesor računala. Sve su češći slučajevi da se obje funkcije implementirane na matičnoj ploči računala (osobito kod notebook-a) što i nije dobro jer su to obično jeftiniji sklopovi. U profesionalne svrhe bolje je na primjer dograditi kvalitetnu NIC u PC računalo i isključiti integriranu na matičnoj ploči. Logička konekcija za mrežu koristi standarde nazvane PROTOKOLI . Protokol je formalni skup pravila i konvencija s kojima se u radu koriste mrežni uređaji. Veza prema Internet-u može se ostvariti korištenjem više vrsta protokola, ali je TCP/IP skup protokola osnova današnjeg Internet-a. Mrežni uređaji povezuju korisničke uređaje, pa i same mreže, u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Firma koja je u po dizajnu mrežnih uređaja najcjenjenija u svijetu je Cisco, te će se nadalje uporabiti njihovi simboli za objašnjenje osnovnih mrežnih uređaja. Osim toga Cisco je širom svijeta omogućio otvaranje 'Cisco akademija mrežnih tehnologija' na kojima studenti uče kako sve skupa povezati u jedinstvenu cjelinu koja radi. Nakon završetka programa školovanja CCNA (osnovni program) ili CCNP (napredni program) polaznici mogu pristupiti polaganju ispita, koji su polazna točka za daljnje obrazovanje koje nudi Cisco. Toliko o njima, slika je link i tamo je sve fino napisano (o.a. nije reklama, školovanje je jako, jako korisno). REPEATER (Ponavljač, Obnavljač) - U sabirničkoj topologiji mreže može se dogoditi da dva korisnika povezana na suprotnim krajevima uz zaključnicu (sl. 3.6.4) ne mogu komunicirati jer se je digitalni signal tijekom puta izobličio i nije više dobro prepoznatljiv. Stoga se umeće uređaj koji ima dvosmjernu komunikaciju i vrši restauraciju digitalnog signala. Na taj način povećava se kakvoća komunikacije a može se postići i proširenje dosega mreže. No ovo proširenje ne može ići u nedogled. Standardima za Ethernet propisano je koliko smije biti najduže vrijeme potrebno da se razmijene Frame-ovi između dva krajnja korisnika (Round-trip delay time). Ako se zbroji kašnjenje koje unosi obnavljač i kašnjenje po metru duljine pri 'putovanju' signala kroz vodič dobiti će se koliki je najveći mogući razmak između dviju zaključnica. Obnavljač dijeli mrežu u dva fizička segmenta, ali to i dalje ostaje jedna kolizijska domena. Kako ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela.

No sabirnička topologija. Dakle. No razvoj tehnologije i pad cijena omogućio je razvoj preklopnika koji za komunikaciju mogu uporabiti i IP adresu paketa. Tako zna da li FRAME propustiti u drugi segment ili ne. tijekom rada uči i ako nestane struje mora ponovo učiti. Često su modularni.Ponavljač kao takav nije mogao smanjiti količini kolizije na mreži te je u svrhu toga razvijen uređaj koji dijeli mrežu u dva fizička segmenta ali osluškivanjem prometa uči i pamti MAC adrese uređaja za svaki segment posebno u tablici MAC adresa u radnoj memoriji. te po tome spadaju u uređaje trećeg sloja OSI modela. Naravno treba imati 'pametnu' NIC u računalu koja će ovo znati iskoristiti. vrši filtriranje i razdiobu prometa te povećava propusnu moć mreže. Stoga su razvijeni uređaji koji su na svojim priključnim port-ovima (RJ45) mogli primiti jedan korisnički uređaj. Broj RJ45 port-ova obično je u rasponu od 4 pa do 24 i različite su mogućnosti ugrađene elektronike pa time i cijena. Prespojnik) .8 prikazano je kako se mogu međusobno spojiti dva HUB-a. No. Svaki port zasebna je kolizijska domena a zbog tog svojstva moguće je ostvariti Full-Duplex promet.HUB (Koncentrator. Zvjezdište) . Na slici 3. Ako treba povezati dvije mreže različitih tehnologija kao Ethernet i Token-Ring mreže ili Ethernet i Wireless (bežičnu) mreže mora znati izvršiti i pretvorbu protokola. BRIDGE (Premosnik) . što je i jasno ako se sporazumijevaju pa načelu 'ja tebi pa ti meni'. SWITCH (Preklopnik. No uloga mu ne mora biti samo to. U tom slučaju raditi će na višim slojevima OSI modela i naravno biti će mnogo skuplji. stvara dvije manje kolizijske domene. Treba ga spojiti na UPS! Uz pomoć ugrađene programske potpore i elektronike može ostvariti zasebnu vezu između dva korisnika tako da oni nikom ne smetaju. Fizički topologija mreže je zvjezdasta. Kako se služi sa MAC adresama spada u uređaje drugog sloja OSI modela.S idejom da se iskoriste dobre osobine premosnika razvijen je i komutacijski preklopnik. odnosno mogu se dograditi s optičkim pretvornicima (transceiver) te se između njih može . Ako nikom ne smetaju NEMA KOLIZIJE. Komunikacija između korisnika je Half-Duplex. Naravno mnogo su složeniji i moćniji te skuplji. HUB pojačava signal. jer drugačije ne može zbog CSMA/CD. ali je to i dalje Ethernet tehnologija. obnavlja ga i obavlja prilagodbu impedancije između porta i NIC. Bilo kakav prekid ili oštećenje koaksijalnog kabela ima za posljedicu prestanak funkcionalnosti mreže. HUB ne dijeli kolizijsku domenu i ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela. uređaj koji obično ima od 4 do 48 RJ45 port-ova i pored osobine da pamti MAC adresu. iako je jeftina. pamti i broj port-a pridružen MAC adresi. Prema navedenom spada u uređaje drugog sloja OSI modela. najčešće se povezivanje više HUB-ova vrši tako da se jedan od portova HUB-a proglasi za UP-LINK (veza prema nadređenom) a te port-ove opet povezuje neki 'centralni' HUB. Ako slučajno nestane struje izgubiti će sve podatke iz radne memorije i mora ponovo učiti (jadan). nije baš veselila administratore mreže.6. Naravno. Takva struktura bila bi proširena zvijezda. a ako ima malo 'inteligencije' znati će i isključiti port na kojem je neispravan NIC. Te podatke čuva u radnoj memoriji u skupu podataka nazvanom CAM tablica.

te se pojedine vrste prometa mogu zabraniti za pojedina VLAN-ove kao i komunikacija između njih što doprinosi sigurnosti lokalne mreže. Usmjernik je najsloženiji uređaj jer omogućava regenreraciju signala.Najvažniji je od svim mrežnih uređaja. Kada se koristi unutar lokalne mreže osnovna zadaća mu je dijeljenje broadcast domene. Ovaj mrežni uređaj ne propušta promet PRIVATNE MREŽE.4GHz i 5GHz. ROUTER (Usmjernik) . To znači da djeluju na trećem sloju OSI modela. Djeluju kako nekakav centralni HUB koji se preko posebnih adaptera spaja za preklopnik.ADRESU MREŽE. Pojedine vrste omogućavaju i priključivanje bežičnih uređaja. što u načelu znači da može omogućiti NAT i DHCP usluge. Ako se vrši konverzija mrežnog protokola onda je ovo uređaj četvrtog sloja OSI modela. konverziju podataka i upravljanje protokom podataka. koje se opet prema svijetu vide kao jedna. Moderni usmjernici i preklopnici i njihovi protokoli omogućavaju da se jedna jedinstvena mrežna adresa može podijeliti u više podmreža. Komunikacija se ostvaruje po CSMA/CA načelu.802. Ovakvi uređaji mogu poslužiti i kao premosnik. To je primjer gdje se analogni signal modulira od strane digitalnog kako bi se ostvario radio-prijenos. Tada će simbolička slika premosnika imati ucrtanu 'pletenicu' kao što je na ovoj slici. Koriste se frekvencije od 2. Mreža se dijeli na Virtualne LAN-ove (VLAN . Pristupnik) .ostvariti pouzdana i brza komunikacija.Bežične veze danas su stvarnost. U radu koriste mrežnu masku kako bi se sva računala povezana s njim preko switch-eva ili hub-ova grupirala u jedinstvenu IP adresu . koncentraciju više priključaka. recimo naše otoke. Da bi usmjerio promet prema odredištu očitanog iz zaglavlja paketa služi se pripadnom programskom potporom i algoritmima i protokolima (routing protocols) kao što su RIP. Zbog načela rasprostiranja elektromagnetskih valova 'na sve strane' sigurnost je jedan od značajnih problema. Kada je priključen kao izlazni uređaj lokalne mreže mora znati pretvoriti brzu Ethernet komunikaciju u relativno sporu serijsku komunikaciju (ovisno o vrsti). osobito kad se želi povezati dva fizički odvojena prostora. ACCESS POINT (Pristupna točka) . Na Ethernet strani koristi se MAC adresa a na izlaznoj strani IP adresa. Upravo MAC adresa njegovog Ethernet porta je podrazumna izlazna adresa za računala te naziva DEFAULT GATEWAY (Windows XP).1Q protokol). Kada router-i usmjeravaju FRAME na osnovu očitane IP adrese i upisane mrežne maske (od strane administratora) odlučuju na koji svoj port da ga treba proslijediti. Ima saznanje o dostupnosti svih dijelova mreže. Otuda se i ova vrsta uređaja našla u ovoj skupini. .Nije ništa drugo do usmjernik uz još neke dodatne module. S usmjerenim antenama moguće je povezati prilično udaljena mjesta. OSPF i drugi. No prilikom konfiguriranja može mu se zadati da ne propušta određene vrste prometa bilo po IP adresama ili vrsti prometa (Protocol polje u zaglavlju). GATEWAY (Poveznik.

Komunikacije inicirane izvan vatorzida su onemogućene. Tada uobičajeno podržavaju i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) mehanizam automatske dodijele IP adresa računalima u lokalnoj mreži. najznačajnija mogućnost je definiranje IP adresa lokalne mreže kao privatne mreže i NAT mehanizam (Network Address Translation) za prevođenje dolaznih IP adresa u lokalne privatne IP adrese i obratno. T-Com. tako da na primjer pojava nekog zloćudnog virusa u SAD znači gotovo istovremeno njegovo širenje u Europi. Globalnet i drugi). Tako da se tu može primjeniti DSL .Access Control Lists). Iskon. No postoje i druge vrste uređaja za povezivanje lokalne mreže s ISP-om (Internet Service Provider). no to se odnosi prvenstveno na modeme koji se koriste kod kuće za vezu s pružateljem Internet usluga (CARNet. Tome pogoduju. obično podržavaju Ethernet i Wireless komunikaciju s njima i međusobnu komunikaciju uređaja povezanih na spomenute načine. kao svi moderniji dosad navedeni uređaji. Omogućavaju podešavanje i nadzor VPN (Virtual Private Network) prometa i ovisno o namjeni i PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ako je dizajniran kao SOHO uređaj.FIREWALL (Vatrozid) . Raznolikost usluga koje Internet nudi vrlo je velika i jedna tako šarolika skupina uobičajeno se opisuje kao oblak u kojem ima svega i svačega. ISDN uređaj. U osnovi ovaj ili sličan simbol koristi se svugdje gdje se korisnik-LAN povezuje s ISP-om. pa tako i zlonamjernih korisnika koji u većoj ili manjoj mjeri prave štetu cjelokupnoj Internet zajednici. Ima ih cijela hrpa. sve veće brzine komunikacije između mrežnih uređaja. INTERNET . Osim filtriranja prometa prema definiram pravilima pristupa (ACL . Dakle. MODEM (MODulator-dEModulator) . pored ostalog. ali je prepun mrežnih uređaja koji objedinjuju u jednu funkcionalnu cjelinu korisnika s jedene strane i davatelja usluga s druge strane. Ovakvi uređaji.6.ADSL uređaj. Iako se mogu konfigurirati preko HTTP protokola posredstvom ugrađenog webposlužitelja za ovu svrhu.5. kako bi međusobno ostvarili komunikaciju posredstvom mrežnih uređaja koji se nalaze u njihovim lokalnim mrežama koji im omogućavaju pristup Internetu. mrežnih uređaja ima još. Sve veći 'nered' na Internetu implicira sve veću potrebu za ovim uređajem.Internet kao pojam ne spada u bilo kakve uređaje. Kako je riječ o Interne prometu uređaj djeluje na istom nivou OSI modela kao poveznik. Stoga je razumljiva velika raznolikost u dizajnu i osobitostima mrežnih uređaja. modem kabelske televizije i drugi uređaji koji uz još neke dodatne uređaje omogućavaju korisniku računala ili cijeloj lokalnoj mreži da komunicira s Internetom. Navedeno znači da se ovim mrežnim uređajem ostvaruje nadzor prometa između Internata i lokalne mreže na način da se sav Internet dolazni promet na vatrozid prema definiranim pravilima filtrira i propušta u lokalnu mrežu i obratno. to ne znači da pripada uređajima najvišeg nivoa. Svaki . Proširenje se prvenstveno odnosi na sprječavanje neautoriziranog pristupa mreži u općem smislu.Po funkciji je mogućnostima prošireni poveznik (gateway). a koje su međusobno povezane mrežnim uređajima kojima je namjena samo povezivanje mreža. Dosad prikazani su osnova za razumijevanje rad bilo kojih drugih. najčešće kućni.Modem je u osnovi opisan u poglavlju 3.

No ima i iznimaka. svi mrežni uređaji ne funkcioniraju na svim nivoima OSI modela već približno prema shemi na narednoj slici: Slika 7. Mrežni uređaji. Navedeno slikovito prikazuje animacija na slici 7. ovisno o namjeni nisu dizajnirani da mogu protumačiti podatke svih zaglavlja. preklopnici jezgre mreže dizajniraju se tako da znaju protumačiti pojedine podatke trećeg sloja. kao na primjer IP adrese sa čime se postiže bolja učinkovitost glede raspodijele promete. Isto tako ako se nekom SOHO pristupnom uređaju prema Internetu može glede konfiguracije .4. što slikovito prikazuje shema na slici 7.4.4.8. a pri prijemu podataka prilikom prelaska iz nižeg u viši sloj zaglavlje nižeg sloja se oduzima (postupak nazvan dekapsulacija). Da bi podaci od jednog korisnika došli do drugog. ali takav preklopnik nije usmjernik niti može preuzeti njegovu funkciju. obrađuju ih pojedini protokoli pojedinih slojeva na način da se podacima prilikom obrade i predaje iz višeg u niži sloj pridodaje zaglavlje (postupak nazvan enkapsulacija).napredak očito ima svoju cijenu koja se u ovom slučaju ogleda u sve većim ulaganjima u sigurnost. Dakle.8 Shema obrade podataka prema vrsti uređaja Dvije krajnje odredišne točke su računala. već samo onih za koje su dizajnirani.6. koja podatke obrađuju duž svih sedam nivoa prema OSI modela kako bi na svom zaslonu korisnici međusobno komunicirali.

Zato joj treba detektor kolizije. Prvih 24 bit-a (PP. mrežni pisač. Ima jedinstveni kod nazvan MAC (Media Access Control). Na narednoj slici prikazana je blok shema komunikacije dvije mrežne kartice.pristupiti putem web sučelja.4.. Pri njenom odabiru treba poštovati protokole (Ethernet / Token-passing / FDDI) i tip medija (Twisted Pair / Coacs / wireless / fiber-optic).. Ako su dva NIC-a emitirala istovremeno rezultat je sudar signala na 'žici' i oni se zbrajaju i taj porast napona signala ukazuje na koliziju. To je binarni broj od 48 bit-a.) oznaka su proizvođača.. Ima je PC. početna je točka svake mrežne komunikacije. Ethernet port usmjernika i slični uređaji. NIC koja je prva ustanovila koliziju šalje JAM signal (poseban slijed bit- . NIC ne može emitirati i primati podatke istovremeno. Po naputcima ISO ne može postojati više kartica s istim serijskim brojem. NIC provjerava da li ima signala na 'žici' prije nego pošalje svoje. koji se često prezentira u heksadekadnoj formi u obliku PP-PP-PP-SS-SS-SS.) pripadaju serijskom broju kartice. što znači da je MAC adresa jedinstvena. a narednih 24 bit-a (SS.9 Blok shema Ethernet mrežne kartice Originalno Ethernet je Half-duplex tehnologija. Ako je 'žica' iz bilo kojeg razloga zauzeta emitiranje se odgađa.. Slika 7. Spada u uređaje drugog sloja OSI modela što znači da mora znati što će sa FRAME-om. Ethernet mrežna kartica NIC (Network Inerface Card) ili kako je još zovu LAN-adapter. to ne znači da pripada uređajima najvišeg sloja prema OSI modelu.

h C .0.0 M. No Mac adresa ne odnosi si se samo na mrežnu karticu koju najčešće prepoznajemo u PC računalu kao elektronički sklop koji se umetne u PCI utor.000 .0. Ovaj tip adrese opisan s četiri 'DOT-irane' dekadne brojke naziva se IPv4.hhh PRIVATNE Klasa C 192. Kada je emitiranje prestalo svaka kartica pomoći 'back-off' algoritma izračunava za koliko će vremena ponovo pokušati započeti emitiranje.h.M. što značajno smanjuje učinkovitost i propusnost mreže.0. Tako na primjer svaki Ethernet priključak preklopnika ili usmjernika imati će svoju MAC adresu.N.0 | s mrežnom maskom M.168.0 1-126. Ima je svaki uređaj koji pristupa Ethernet-u.000.255.N.n E .N.DDD.h 128-191.000. (H=0-F) ili češće kao odgovarajući dekadni brojevi odvojeni točkom kao DDD.0 M.N.DDD (DDD=0-255).M.000.hhh.M.h 224-239. Što je više NIC-ova na mreži mogućnost kolizije raste.h.N. Zahtjevniji pisači ili fotokopirni uređaji mogu sadržavati elektroničke module s ugrađenom mrežnom karticom i svojom jedinstvenom MAC adresom.h 192-223.n.n.h D .031.M.000 .h.172. To je načelo rada CSMA/CD i o tome brine Ethernet kontroler.0.N. IP adresa osnova je prepoznavanja računala u mreži i to je 32 bit-ni zapis koji se dijeli u 4 grupe po osam bit-a te se prezentira kao heksadekadni zapis HH-HH-HH-HH.hhh Klasa B 172. Kada sve NIC zašute prva kojoj istekne ovo vrijeme započeti će emitiranje.n.n.000.10.ova) kao nalog ostalima da prestanu emitirati.M.h B . Kada se već toliko spominju mreže treba nešto reći mrežnoj shemi koja se u Internet svijetu koristi. Kako NIC ima dosta posla dobro je u što većoj mjeri tipizirati tip kartice koja će se koristiti.n s mrežnom maskom s mrežnom maskom s mrežnom maskom nema (multicast) nema (rezervirano) M.0.N.168.0 | . Ako je njen signal došao do ostalih NIC a da one nisu emitirale nastaviti će se normalna transmisija.016.N. Ovo vrijeme izračunava se po slučajnom procesu i nije za svaki NIC isto.hhh s mrežnom maskom M.n.n.0.DDD.n.000 .0 | s mrežnom maskom M.h. te na taj način i oni postaju učesnici u mrežnom prometu.N.192.h. te jak mrežni promet može dovesti do velikog broja kolizija i time ponavljanja emitiranja.N.n. IP adresa u sebi sadrži dva bitna podatka: • • Vodeći bit-ovi su adresa mreže (NETWORK IDedntfication) Preostali bit-ovi su adresa računala u mreži (HOST IDentification) ISO je definira više klasa javnih i privatnih mreža upravo prema NETWORK i HOST udjelu u IP adresi i to: Klasa Klasa Klasa JAVNE Klasa Klasa A . Kolizija je normalna pojava.n (IP/ 8) | (IP/16) | (IP/24) | (IP/32) | (IP/32) | Klasa A 10. Loopback služi za internu provjeru funkcionalnost NIC kada sama sebi šalje FRAME.n 240-255.M.hhh.h.0hh.N. a ostale će čekati završetak.

prikazan je u poglavlju 4.253. Kad se podjela mreže (podmrežavanje .4.253.5. CIDR notifikacija dozvoljava mreže koje nisu u striktnim okvirima prema granicama klasa.4. ili izraditi odgovarajuću tablicu kao na stranici o CLIkomandama operativnog sustava mrežnih uređaja firme Cisco.7 255.5. uređaju koju preusmjeravaju promet između mreža (router-i) služe se isključivo analizom adrese mreže koristeći mrežnu masku. kako bi se smanjila mogućnost greške prilikom izračuna. a primjer dijeljenja mreže klase 'C' prikazan je u poglavlju 4. korisno je adresu računala i mrežnu masku pretvoriti u binarni zapis i tada izvršiti podjelu. Tako su i pojedinim klasama dodijeljeni određeni brojčani rasponi koji se odnose na javne adrese ili privatne adrese koje koriste organizacije zaštićene vatrozidom (firewall).1 (IP adresa Ethernet sučelja .132.'N' i 'h' su dekadni brojevi u rasponu od 0-255. Da bi računala mogla 'izaći' iz mreže moraju znati i IP adresu router-a te se ova tri podatka u računalu upisuju na primjer ovako: IP adresa računala : Mrežna maska : Podrazumni 'Gateway': router-a) 201.132.subnetting) vrši van granice klasa. Ako su u host dijelu sve '1' to je BROADCAST IP adresa mreže (adresa oglašavanja).0 201.255. host dio koji je na raspolaganju računalu ili mrežnom uređaju za njihovu identifikaciju u mreži pripadaju binarni ekvivalenti prema dekadnim brojevima od 1-254. odnosno kao jedan jedinstveni put dolaska ili odlaska podataka između Interneta i lokalne mreže (LAN). na granici klasa. Tada se mijenja i vrijednost 'M' u dijelu koji definira koliko se od HOST dijela uzima za podmrežu. Dakle. Svaka od klasa mrežnih adresa može se podijeliti u interne PODMREŽE tako da se pojedini bito-ovi od 'h' dijela iskoriste za podmrežu i tako lokalna mreža podijeli u više neovisnih dijelova. pri čemu su '0' i '255' rezervirani za posebne namijene. 'M' je svugdje 255 kada mreže nisu podijeljene u manje podmreže (SUBNET). i sastavni je dio MREŽNE MASKE.255. IP adresa AND Mrežna maska -------------Adresa Mreže Primjer dijeljenja mreže klase 'B' u podmreže klase 'C'. Kako je interna podmreža sastavni dio interne mreže. kojoj je zadaća da omogući da se više lokalnih računala i internih podmreža prema Internetu 'vide' kao jedna cjelina. Ako su u host dijelu sve '0' to je IP adresa MREŽE. Kad se izvrši logička operacija AND između IP adrese i mrežne maske dobije se ADRESA MREŽE (NETWORK ID). na primjer IP/13. Da bi se znalo koliko se bitova IP adrese odnosi na mrežu a koliko na računala definira se MREŽNA MASKA kojoj su mrežni bit-ovi '1' a računalni '0'. Oznaka IP/broj pripada CIDR (Classless Inter-Domain Routing) notifikaciji koja ukazuje koliko bit-ova s lijeve strane IP adrese čini adresu mreže.

drzava <-------------> IP adresa racunala (mare. I poslužiteljima i računalima korisnika u mreži dodjeljuje se Ime i IP adresa unutar raspona klase kojoj pripadaju. Za oglašavanje (broadcast) služi posljednja IP adresa u cijelom rasponu što u ovom primjeru znači da završava s '255'.253. IP adresa mreže : Adresa oglašavanja: 201. bolje ih je usmjeriti na DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servis. kao što je navedena DNS usluga. što se lakše pamti u odnosu na suhoparne brojke IP adresa. Na osnovu mrežne maske i IP adrese bilo kojeg računala izračunava se adresa mreže.domena.7) Osim DNS usluge to računalo može pružati usluge elektroničke pošte te WWW ili će se ove usluge vršiti s više odvojenih poslužitelja.spalato.253.253. Fiksna IP adresa od velikog značaja je za poslužitelje koji moraju biti stalno raspoloživi jer će se na njihov IP ili ime posredstvom DNS-a usmjeravati svi zahtjevi prema raspoloživim servisima.hr <-------------> 192.132.DNS (Domain Name Service) i obratno te se zadaje i IP tog poslužitelja.255 Mreža u kojoj se računalni i mrežni uređaji međusobno prepoznaju oglašavanjem naziva se broadcast domena u kojoj računala i mrežni uređaji nakon inicijalnog povezivanja komuniciraju izravno koristeći fizičke (MAC) adrese. Ovaj servis je jako .254.FIKSNOM IP adresom i imenom računala.168. Dakle. Kako računala za neke servise koriste svoje IME i DOMENU kojoj pripada.132. a mreža kojoj to računalo pripada je klase 'C'. koji omogućava da se IP adresa mijenja periodički ili se korisniku računala pri priključivanju na mrežu dodjeljuje prva slobodna adresa unutar definiranog DHCP raspona u klasi.253. DNS usluga za pojedinačna računala ima smisla kada se želi računalo prikazati JAVNO sa STALNOM . na jednom od poslužitelja mreže omogućava se usluga prevođenja IP adresa i IMENA .2 Dakle to je jedno posebno računalo sa zadaćom da ostalim računalima pruža potrebite usluge.255. i ne smije unutar mreže postojati više računala s istim imenom ili IP adresom.2 do 201. U njegovoj DNS tablici postoji upisana međuzavisnost za na primjer: Racunalo. Za pojedinačne korisnike u mreži nije od značaja fiksna IP adresa. a ako se pružaju usluge građanstvu IP adresa uz navedeno mora biti JAVNA.IP adresa računala ili mrežnih uređaja može se zadati u rasponu od 201.132. a promet van mreže odvija se pronalaženjem IP adrese odredišnog računala negdje na Internetu.0 201. Adresa DNS poslužitelja : 201. računalo s brojem '7' komunicira sa sučeljem '1' glede prometa prema Internetu.132.132.253. Promet u lokalnoj mreži odvija se prepoznavanjem MAC adresa pojedinih računala. koja uvijek završava s '0'.

. Ovo može otežati ili posve onemogućiti rad P2P programske potpore (Eh!). Implementirani mrežni protokoli operativnog sustava omogućavaju daljnju razmjenu podataka do odgovarajuće programske potpore. Podrazumni skup . Sva računala definiraju se u privatnoj klasi adresa koje NAT servis poslužitelja. ili se pak na temelju podataka napisanih na mrežnoj kartici (proizvođač i tip kartice) preuzmu s Interneta. Ako se u privatnoj mreži osigura i DHCP usluga za 'goste'.koristan kad ima više računala koja koriste mrežne usluge od raspoloživih adresa klase kojoj pripadaju (prijenosna računala na primjer). ovisno o tome što pojedini od uređaja mogu i koliko ima love. a poslužiteljima unutar mreže bitnim za javnost izvrši izravno prevođenje na JAVNU i STALNU IP adresu uz kontrolu prometa prema njima. Poslužitelji mogu ostati u dijelu mreže koji je izvana vidljiv. uobičajeno disketa ili optički medij. Dakle.) jer su računala unutar privatne mreže nevidljiva. ovisno o broju računala koje treba opslužiti. To znači da recimo program za daljinsko upravljanje računalom (kao VNC programska potpora) koje se nalazi u privatnoj mreži neće raditi ako konekcija nije inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži. dobije se sigurnija i jako fleksibilna organizacija koja računala mreže dijeli na javno raspoložive i skrivene (diferencijacija mreža). router-a ili firewall-a prevodi u jednu jedinstvenu javnu adresu i na taj način računala unutar privatne klase čini NEVIDLJIVIMA za javnost.. Kako se onda uspostavlja komunikacija? Jednostavno. NAT i DHCP može se realizirati pomoći poslužitelja s dvije mrežne kartice i odgovarajuće programske potpore koju u osnovi imaju svi Windows ili Unix poslužitelji. Što ako vatrozid otkaže? Treba ga dati na popravak i čekati ili umrežiti DVA! Mrežni adapter. osnovna je sklopovska komponenta koja omogućava komunikaciju računala s mrežnom infrastrukturom. a mreža se dijeli na zaštićeno i nezaštićeno ali kontrolirano područje. Operativni sustav računala prepoznaje ga na osnovu instaliranih UPRAVLJAČKIH PROGRAMA (driver) kojima je zadaća ostvariti uspješnu komunikaciju između mrežnog adaptera i operativnog sustava. Nezaštićeno kontrolirano područje obično se naziva demilitarizirana zona (DMZ .. Vatrozid kao zasebni uređaj dobro je ali i skupo rješenje. Bolje rješenje od navedenog je NAT (Network Address Translation). Upravljački programi isporučuju se s mrežnim adapterom na prikladnom mediju za pohranu. router-a (usmjernik) s ugrađenim navedenim osobitostima ili firewall (vatrozid) namjenskog mrežnog uređaja. funkcionira samo ona komunikacija koja je inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži..). te se po ugradnji mrežne kartice u računalo INSTALIRAJU u operativni sustav računala.demilitarized zone). ali su tada nezaštićeni. crvi . a nezaštićeno područje van privatne mreže naziva se i nepovjerljivim (bastion hosts). Može se izabrati privatna klasa adresa po volji. USB. NAT je ujedno zaštita mrežnog sustava od vanjskog napada bilo koje vrste (DoS. Vanjski korisnik ne može inicirati konekciju jer 'nezna' kako doći do računala u privatnoj mreži. NAT ima statičke (SNAT) i dinamičke (DNAT) elemente. wireless. bez obzira na fizičku i elektroničku izvedbu (PCI.

.10 Načelo mrežne komunikacije u računalu Mrežni adapter ima svoju MAC adresu koja mu služi za komunikaciju s mrežnim uređajem s kojim je putem komunikacijskih vodova povezan. te se prema tablici u poglavlju 7.protokola računala za rad u mreži je TCP/IP.4. vrši razmjena OKVIRA s podacima (FRAME) između mrežnog adaptera i mrežnog uređaja na temelju prepoznavanje odredišne i izvorne MAC adrese.dekapsuliraju podaci koje obrađuju nadređeni protokoli (IP. ICMP. UDP.) koji iz okvira uzimaju PAKET koji sadrži odredišnu i izvornu IP adresu. Ovisno o smjeru komunikacije ovisi na kojem će mjestu biti MAC adresa mrežnog adaptera. Za istu svrhu .. Svi mrežni uređaji. mada se mogu implementirati i drugi kao Novell-NetWare IPX/SPX.3. pa tako i računalo. Naredna slika prikazuje načelnu uporabu TCP/IP skupa protokola u računalu. iz kojeg se potom izdvaja SEGMENT koji nadzire ispravnost isporučenih PODATAKA programskoj potpori. TCP.4. koriste ARP protokol (Address Resolution Protocol) kako bi se ostvarila inicijalna komunikacija između fizički povezanih uređaja i razlučilo na koga se komunikacija odnosi. Podaci koje FRAME sadrži prihvaća mrežni adapter ili uređaj na koje se odnosi i iz tih podataka izvlače odnosno raspakiraju . Slika 7.

HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH . Mrežna komunikacija podrobno je već opisana preko OSI modela prikazanog na slici 7. Slijedi opći oblik i dva primjera IPv6 adresa. Na osnovu navedenog jasno je da komunikacije nema ako se ne poštuju PREPORUČENI komunikacijski standardi. Dakle. 4 Ver. Oznaka ovog standarda je IPv6 i njegovo zaglavlje prikazano je u narednoj tablici.6. ali preporuke su jasne i raspoložive. 8 Priority Payload length 16 Flow label Next header -Source address (128 Bites) --Destination address (128 bites) -Struktura IPv6 zaglavlja u 32b redovima Hop limit 24 32 Osnovno zaglavlje je prilično pojednostavljeno. Polje 'Next Header' ukazuje na dodatak zaglavlju koji slijedi odmah iza ovog zaglavlja i sadrži brojne nove mogućnosti u odnosu na IPv4 standard. u osnovi nametanja nema. Naime kao se već uvodi IP telefonija i velik broj firmi se intenzivno informatizira. Stoga je standard proširen na način da IP adresa ima 128 bit-a. IP adresa prikazuje se heksadekadno u 8 grupa po 4 heksadekadne brojke odvojeno dvotočkom s tim da se vodeće '0' grupe ne moraju pisati. Tko ih ne poštuje ne može komunicirati. nedostatak IP adresa sve je veći problem. a posebno poglavlje obrađuje same TCP/IPprotokole.4.može se koristiti programska potpora različitih proizvođača koja se u osnovi u operativni sustav INSTALIRA na sličan način kao i upravljački programi mrežnog adaptera. SAŽETAK: Brz rast Interneta doveo je do problema 'slobodnih' IP adresa. njemu na volju.

145] 6 180 ms 180 ms 181 ms te1-1.hr [193.121.121.86.121.ooo (IP adresa (IP adresa (IP adresa (IP adresa C:\>ping 74.VIE1.86.121.40.rrr.211] 8 182 ms 182 ms 180 ms po2.fcr03.198.com [74.215.121.com Tracing route to buzdo.121.net [64. pomoći program koji služi za praćenje uspostavljanja veze prema odredištu.86.ggg.CARNet.118.0.vie.core.4: bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 time=187ms time=188ms time=190ms time=188ms TTL=48 TTL=48 TTL=48 TTL=48 Ping statistics for 74.214. .geant2.0.86.zg.com' ako je domena prepoznatljiva preko nekog DNS poslužitelja) Pinging 74.121.ooo.4: 74.wmd-linux.4: Packets: Sent = 4. Received = 4.9] 5 38 ms 37 ms 38 ms tenGigabitEthernet1-3.com [66.124.4] Trace complete.228.dar02.81.com [66. Maximum = 190ms.4] over a maximum of 30 hops: 1 29 ms 28 ms 30 ms 193.rrr.gblx. Dobila je ime po SONAR-u.com [64.ggg.dal01.145.ooo. Interna provjera NIC : 'loopback' testa) Provjera konfiguracije računala : računala) Provjera izlaza iz mreže : router-a / gateway) Provjera prema nekom odredištu : odredišta) PING 127.4: 74.com [74.net [62.01-RO.ggg PING ooo.core.zg.118.228.CARNet.dallas-datacenter.228.86.198.cer03.121.at.21] 4 50 ms 38 ms 38 ms carnet.4: 74. Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 187ms. C:\>tracert buzdo.dallas-datacenter.ar2.86.rrr PING ggg.86.157 2 28 ms 30 ms 28 ms CN-Srce-02-ES.1 PING rrr.228.4 (ili 'C:\>ping buzdo.1080 : 0 : 0 : 0 : 8 : 800 : 200C : 417A FF01 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 101 Ostvaruje li računalo pristup na Internet? Windows XP ima komandu PING koja djeluje na 3 sloju OSI modela i s njom se može vrlo brzo provjeriti umreženost.86.86. Average = 188ms C:\> Na raspolaganju je i komanda TRACERT.198.190] 9 185 ms 181 ms 182 ms cms.2] 7 181 ms * * po3.121. koji radi po načelu slanja zvučnog impulsa kroz vodu i mjerenja vremena jeke.rt1.dal01.129] 3 29 ms 29 ms 28 ms CN-Srce.190.dallas-datacenter.4 with 32 bytes of data: Reply Reply Reply Reply from from from from 74.dal01. Lost = 0 (0% loss).hr [193.

5. Kako lokalne mreže osim svojih internih protokola. Tako se osim jednokratnog kriptiranja pristupne zaporke koristi i mehanizam sinkronizacije satova računala korisnika i poslužitelja i ako je razlika u vremenu odašiljanja i primanja paketa veća od par sekundi poslužitelj će to shvatiti kao lažan promet i odbiti komunikaciju. Strukturno kabliranje | 7. za komunikaciju prema svijetu kao i unutar svoje infrastrukture koriste TCP/IP protokol i one su sastavni dio Interneta.SOHO (Small Office/Home Office). u čemu su se posebni istakli NETSCAPE i IE. U poglavlju 7.1. prikazan je uređaj koji objedinjuje osnovne funkcije profesionalnih mrežnih uređaja za malo poslovno ili kućno okruženje . gotovo neizbježnim načinom komunikacije.5.6. kao NetBEUI ili IPX/SPX ili neki drugi. Kako ipak imaju neke svoje osobitosti nazivaju se intranet. Kako više računala s Windows XP operativnim sustavom povezati u mrežu i mali uvod u planiranje IP adresne sheme mreže prikazano je u poglavlju 4.2. uz naznaku kako izravno povezati dva računala NIC-na-NIC bez aktivne mrežne opreme pomoću crossover kabela. ili jednostavnije Internet na malo. učinilo ga je 'odjedanput' vrlo popularnim i raširenim. godina.5. INTRANET 7.C:\> Mali kuriozitet: Ako neki 'zločesti sustav' presretne komunikaciju između krajnjeg korisnika i njegovog poslužitelja. ako po ničem drugom onda po znamenitom međusobnom nadmetanju. Pojava Windows 9x i Windows NT operativnih sustava s implementiranim TCP/IP skupom protokola ponukala je proizvođače programske potpore za izradu klijentskih i serverskih aplikacija svih vrsta. . Kriptiranje prometa i sve veće ulaganje u sigurnosne mehanizme osobitost je današnjih računalnih mreža. glumeći sučelje poslužitelja može zavarati korisnika na način da korisnik misli da se je spojio na svoj poslužitelj (u banci!). 7. prihvatljivo grafičko sučelje usmjereno običnom korisniku prema HID načelima (Human Interface Device).4. Bežična komunikacija Iako Internet nije novotvorina nastala 95. moguće je zlouporabiti korisnikove podatke.4.

LAN (Local Area Network). Struktura jedne lokalne mreže . Vezu sa svijetom omogućava usmjerivač (router). Kako na navedeni način lokalna mreža postaje meta svakog znatiželjnika u svijetu. WEB poslužitelj je nužan.5. mogla bi izgledati kao na narednoj slici. transfer datoteka i ostalo. Svi ostali samo obogaćuju mogućnosti. ali s mogućnosti nadziranog pristupa izvana i prema vani. osobit problem koji se nameće je sigurnost lokalnog sustava. POP3. Kako su već poprilično sve poslovne aplikacije tipa Microsoft OFFICE ili LOTUS DOMINO WEB-olike. Da bi se uopće lokalna mreža mogla ponašati kao Internet. SMTP. hub i drugo). Intranet je u suštini u funkciji same tvrtke. ustanove ili neke organizacije za njezine vlastite potrebe. switch. tvore mali lokalni Internet-intranet. NNTP i druge) da u svojoj lokalnoj mreži omoguće razmjenu e-mail poruka.1 Lokalna mreža povezana za Internet. Realizirano u vidu više fizički odvojenih računala kao poslužitelja ili u samo jednom poslužitelju sa svim navedenim mogućnostima. Slika 7. Postavljanjem . pristup WEB dokumentima. na slici prikazana crvenom bojom samo je ilustracija protoka podataka.Administratori lokalnih mreža uspješno su iskoristili TCP/IP skup protokola (HTTP. FTP. a ne njihova fizička struktura (UPS. Mrežna infrastruktura. a potrebno je neke sadržaje lokalno zaštiti a nasuprot tome druge u svrhu promidžbe ili prodaje učiniti pristupačnima. njihova uporaba vrlo je jednostavna i gotovo dostupna svima. skupa s radnim postajama koje im mogu pristupiti.

dok dimenzionirani intraneti. Veličina lokalne mreže je relativan pojam. i malog intraneta je u strukturi i funkciji. Integrira tekst. Administracijom firewall-a omogućiti će se pojedini port-ovi ili će se djelomično ili potpuno onemogućiti. HTML kao standard svakodnevno se dorađuje i napreduje te nudi sve više mogućnosti. određenu tvrtku. razlika je između mase i klase. suradničke tvrtke. Iako je koncept u osnovi isti. Za ostalih 25% nema nade ako se ne okrenu budućnosti. Firewall zaštitni sustav podrazumijeva uporabu PROXY poslužitelja da bi se moglo komunicirati s Internetom. Klasična LAN mreža postaje sve više intranet. Osnovna razlika između Interneta. Ipak. Samo uvođenje intraneta za svaku organizaciju predstavlja sigurnosni rizik ali i nužnost u uvjetima elektroničkog poslovanja. Dio zaštite obaviti će se konfiguracijom usmjerivača a dio dodjelom odgovarajućih prava na pojedine sadržaje poslužitelja. Povećava se vjerojatnost namjernih ili slučajnih incidenata budući da se podacima može pristupiti s velikog broja lokacija što je i jest značaj intraneta. a dolazeći zahtjevi s Interneta mogu se usmjeriti samo na određene sadržaje koji ne sadrže nikakve poslovne tajne. Aplikacije za grupni rad (groupware) su relativno nove. Uspješne velike kompanije već imaju na stotine vlastitih poslužitelja različite namijene sa stotinama tisuća HTML dokumenata na njima. Osobe koje mogu uzrokovati takve sigurnosne incidente mogu biti sami namještenici tvrtke. u funkciji uspješnije komunikacije a time i poslovnosti po svim segmentima informacijskog sustava.'Firewall' sustava lokalnim korisnicima se može omogućiti ograničen pristup Internetu. ali na lokalnom nivou. Kako WEB tehnologija kao temelj pregleda dokumenata i komunikacije nije ovisna o platformi na kojoj se koristi te zbog izuzetne fleksibilnosti omogućava međusobno povezivanje raznolikih sustava. sliku i film u najjednostavnijem smislu. velikog intraneta. 25% uspješnih svjetskih tvrtki već ga koristi a oko 50% ga implementira. Široki korisnički intraneti teže ponuditi sve stvari svim ljudima zbog svih razloga. za npr. Naizgled rasut sustav utemeljen na različitim operativnim sustavima i programskom potporom tipa 'office' može se pretočiti u jedinstveno funkcionalno okruženje. fokusirani su na konačan broj ljudi koji zahtijeva određen raspon mogućnosti kako bi se postigli zadani ciljeve. Što sve intranet omogućava? Gotovo iste usluge kao na Internetu. ali vodeći proizvođači programske potpore (kao Lotus i Novell) počeli su izrađivati mrežne aplikacije kojima je glavni komunikacijski protokol upravo HTTP. klijenti te hakeri. Internet nije u vlasništvu ni jedne tvrtke ili osobe dok je intranet privatna mreža tvrtke ili organizacije kojem pristup imaju samo osobe s ovlaštenjem za razliku od Interneta kojem ima pristup svaka osoba koja ima odgovarajuće tehničke mogućnosti (modem na računalu kod kuće je dovoljan). ne postoji jedinstveno sredstvo kao rješenje sigurnosnog problema .

Iako je poslužitelj javno dostupan. Prema shemi na slici poslužitelji su u unutarnjoj mreži. No javna-vidljiva adresa. I vratar na porti ustanove. Računalna mreža pod nazivom intranet je.intraneta i zaštita rada u mreži pa se za smanjene sigurnosnih rizika najčešće koriste vatrozid (firewall). ali je cjelokupni promet kriptiran. ili su prema svijetu vidljivi samo neki od mogućih resursa. Ova zona-skup javno-vidljivih adresa naziva se DEMILITALIZIRANA ZONA (DMZ . organizacijskih i administrativnih rješenja. Intranet je u osnovi privatna mreža neke ustanove ili firme. te se u tom slučaju pribjegava NAT (NetworkAddress Translation) mehanizmu prebacivanja javnih adresa u privatne što omogućava lokalu uporabu bilo koje od klasa računala. . programskih. Najveća sigurnost postiže se kombinacijom sklopovskih. Takva dislocirana struktura naziva se EXTRANET (EXtended inTRANET) i s matičnom mrežom povezana je preko već postojeće javne mrežne infrastrukture. a za privatne adrese da je to 'unutarnja' mreža. Za javne adrese kaže se da je to 'vanjska' mreža. Dakle. na koju je moguće spojen javni web-poslužitelj. Zapravo. a često je izgrađena oko World Wide Web sučelja. ponuditelj usluge spajanja za Internet često nije u mogućnosti omogućiti cijelu klasu adresa korisniku na uporabu. Sve ovisi o vrsti poslovanja vlasnika LAN-a. No može se dogoditi da vlasnik mreže ima potrebu povezati se sa svojom drugom dislociranom mrežom ili omogućiti poslovnom partneru pristup dijelu svoje mreže. Jedan Windows poslužitelj s dvije mrežne kartice može se uporabiti za NAT uz nadzor cijelu jedne privatne A klase. koje omogućava komunikaciju između autoriziranih korisnika bez obzira na platformu ili operativni sustav na kojem rade.DeMilitarized Zone). ostaje pod kontrolom uređaja koji podržava NAT i koji vrši nadzor prometa. uspostavljajući 'lokalnu' mrežu s kontroliranim pristupom u kojoj korisnici mogu komunicirati na isti način kao na Internetu. uz jasno definirane zadaće dio je kvalitetne sigurnosne politike. Koju od klasa uporabiti za NAT ovisi o mogućnostima router/firewall uređaja. enkripcija i autentifikacija. intranet stavlja ogradu oko bezgraničnog Internet teritorija. O tome obično brine namjenski uređaj router/firewall koji osim prevođenja IP adresa ima i ostale elemente zaštite unutarnje mreže. interna (na razini jedne organizacije) računalna mreža koja korisnike povezuje pomoću Internet tehnologija. u realnom vremenu. samostojna. Pomoću vatrozida može se organizirat tako da je u potpunosti 'nevidljiva' za ostale učesnike Interneta. dakle. a korištenjem iste fizičke infrastrukture. kao što je zaštita od DoS napada i slično. No to ne znači da se u NAT uređaju ne može konfigurirati da se jedna javna adresa prevodi uvijek u istu privatnu adresu. dodatno je zaštićen. radi se o logičkoj podijeli adresnog prostora u dvije zone: javnu-vidljivu i privatnunevidljivu. što automatski poslužitelj s takvom adresom čini javno dostupnim. No. Svaki uređaj u mreži ima svoju jedinstvenu IP adresu. Najčešće tu mrežu sačinjavaju računala jedne organizacije.

rabi se termin VPN(Virtual Private Network) . za potrebe znanstvenog istraživanja unutar projekta 'CROGRID Infrastruktura' kojeg vodi SRCE.SAN. Extranet se može koncipirati kao uzajamni i središnji. Takav sustav koristi računalni CLUSTER 'Isabella'. raspoloživo za više ustanova i za različite funkcije.. ali je promet između njih kriptiran i koriste se jaki sigurnosni mehanizmi. ali uz uvjet da imaju odgovarajuću programsku potporu za pristup. Pa ako je to već brza podatkovna mreža odvojena od lokalne mreže s moćnim računalnim resursima. Windows OS korisnika moguće ne bi ni znao što će s njim. NAS može biti još jedna 'kutija' koja stoji uz poslužitelje. MAC OS . ali OS korisnika mora imati programsku potporu koja će omogućiti komunikaciju s NAS-om.. a u osnovi koncipiran je kao poslužitelj. Namjenski mrežni sustav Storage Area Network . može se 'izvana' promatrati kao jedan entitet koji funkcionira kao super-računalo. Korištenjem extraneta organizacije mogu dijeliti privatne i tekuće informacije pohranjene na svojim intranetima sa svojim poslovnim suradnicima.5. NAS ima svoj operativni sustav pa time i vlastiti datotečni sustav koji nadzire diskove. MAN ili WAN. Dakle. Vrlo brze optičke komunikacije omogućavaju da to bude i van infrastrukture lokalne mreže. Kada se više dislociranih LAN-ova međusobno povezuje u jedinstvenu mrežu preko već postojećih javnih mrežnih sustava. ali pod nadzorom operativnog sustava uređaja koji ga nadzire. Prijenosno računalo koristiti će VPN programsku potporu za vezu s matičnom ustanovom preko javne Internet infrastrukture. . Linux.Extranet predstavlja elektroničko poslovno povezivanje među organizacijama zasnovano na Internetskim otvorenim standardnim protokolima. dok u središnjem extranetu jedna organizacija omogućuje svojim poslovnim suradnicima pristup njenim informacijama. NAS posredstvom mrežne infrastrukture mogu koristiti različiti OS-ovi računala (Windows. vrlo brza skalabilna mreža za spajanje računala predviđenih za pohranu podataka (poslužitelji sa SAS diskovima u RAID polju na primjer).virtualna privatna mreža kojoj je cilj lako i jeftino povezivanje dislociranih lokalnih poslovnih sustava. Za SOHO (Small Office/Home Office) okruženje prihvatljiviji je NAS (Network Attached Storage) sustav. Zato se na korisnikov sustav instalira posebna 'klijentska' programska potpora kako bi NAS bio raspoloživ.). SAN nudi ogromne diskovne resurse za uporabu. ne može se strogo svrstati u LAN. najčešće bazirana na optičkoj tehnologiji umrežavanja. Na slici 7. U uzajamnom extranetu svaka od organizacija omogućuje svom partneru pristup specifičnim organizacijama sa svog intraneta. Ovo podosta podsjeća na Novell-NetWare korisnik-poslužitelj (client-server) koncepciju.1 nije prikazan SAN ali se može zamisliti dodatno okruženje kao NAS ako se ne ulazi u njegovu strukturu. što znači da je datotečni sustav kojeg koristi operativni sustav nadzornog uređaja u biti i datotečni sustav SAN sustava. To znači da je NAS nezavisan od operativnog sustava (OS) korisnika.

Da bi koristili WWW neophodno je da na računalu imate instaliranu programsku potporu za čitanje WWW prezentacija. a tržišna utakmica čini ih sve moćnijima i učinkovitima. Internet u malome potpuno pod lokalnim nadzorom. Upravo dostupnost svim mogućim bazama znanja svijeta treba biti strateška orijentacija svakog društva ako ne želi zaostati u zahuktaloj informatičkoj utrci. bežičnu ili infracrvenu tehnologiju. Vrlo efikasan servis neupitne budućnosti. Dva najznačajnija servisa koje nudi su WWW i E-mail. Kako broj korisnika Interneta neprestano raste postoji stalna potreba proširivanja kapaciteta veza koje nas spajaju s inozemstvom. Budući da se rad u navedenim poslovnim okruženjima već odavno ne može zamisliti bez lokalne mreže. U tom kontekstu ista bi mogla poslužiti za mali računovodstveni servis. Temeljem navedenog može se utvrditi da svi koji kod kuće imaju računalo s dodatnom opremom. Najčešće se radi o komunikaciji između manjih uređaja (mobitel. bilo da je riječ o malom uredu. PAN je mreža ograničena na samo nekoliko metara razdaljine između čvorova. Današnji problem Interneta kod nas najviše se očituje u propusnoj moći prema inozemstvu. To je u obostranom interesu. nekoj ustanovi ili kompletnom ministarstvu. To danas nije nikakav problem jer se mnogi od ovih programskih alata dobivaju besplatno. Sjećali li se netko BBS-a (Bulletin Board System)? Još uvijek se nađe poneki aktivan. dlanovnik) ili periferija (pisač) s računalom ili prijenosnim računalom (laptop) ili pak između samih računala koristeći žičnu. njena simbioza s Internetom postaje neizbježna. imaju PAN:-) . To su SOHO (Small Office/Home Office) okruženja. Elektronička pošta (e-mail) je način komuniciranja elektroničkim putem između korisnika Interneta koji imaju otvorenu elektroničku adresu kod davatelja Internet usluga (ISP). Suprotnost svim navedenim mrežama je PAN (Personal Area Network). a sve u svrhu podmirivanja osobnih potreba korisnika. World Wide Web je danas najmoćniji i najfleksibilniji Internet navigacioni sustav koji postoji. Bez Interneta ne može se zamisliti produktivan rad niti u jednom poslovnom okruženju.SAŽETAK: Moćno oružje informatičke sadašnjice upravo je Internet. Rezultat je intranet.

žični i optički sustav za povezivanje aktivne opreme uz sustav napajanja. a cijeli sustav postao je skup. koju današnji zahtjevi nameću. PASIVNA oprema s konektorima za ugrađene UTP i FO kablove (patch panel). kojima je veličina. PASIVNA oprema . Mogu se sagledati uređaji LAN okruženja kao što su poslužitelji. firewall. Pored telefonskih i računalnih sustava. stvarala se je prava zbrka kablova. . nefleksibilan i vrlo osjetljiv na otkaze. Prvo što se može uočiti su prespojni ormari po katovima za AKTIVNU opremu (wiring closet .rack). kablovi za povezivanje aktivne opreme s konektorima na panelima (patch cord) nadzorna mjerna oprema. dizajn pasivne opreme nije moguće kvalitetno realizirati bez sagledavanja zahtijeva po pitanju aktivne opreme. Oba navedena segmenta moraju se pažljivo uskladiti prema trenutnim i budućim zahtjevima korisnika. pa tako prespojni ormar ima kapacitet 42U. osim u metarskim dimenzijama izražena i u broju osnovnih ugradbenih komponenti (Rack Unit 1U = 1 3/4"). video. switch …). Stoga su uvedene preporuke kako sve međusobno povezati po načelima STRUKTURNOG KABLIRANJA koje osigurava kvalitetnu mrežnu infrastrukturu višestruke namijene visokih performansi za Internet.elektronički uređaji koji prihvaćaju i distribuiraju promet unutar lokalne mreže. Iako se u osnovi pojam kabliranja odnosi na pasivnu opremu. pohranu podataka.7. Strukturno kabliranje podrazumijeva dizajn dvije osnovne skupine uređaja i opreme u LAN-u: o o AKTIVNA oprema . uz druge instalacije ove skupine. Poštovanje sistematičnosti. improvizacijama i polovičnim rješenjima u povezivanju pojedinih činilaca lokalne mreže nema više mjesta. Kako je u posljednjem desetljeću nagli razvoj internet-a doveo do drastičnih povećanja zahtijeva prema vrsti i zadaćama same mrežne opreme te i samom broju opreme. telefonsku komunikaciju i drugo. osobna računala korisnika i prikaz njihove povezanosti preko ethernet mrežne infrastrukture. nužno je kao se ne bi dogodila situacija koju ilustrira podslika naredne slike.1 Strukturno kabliranje U prethodnom poglavlju prikazan je shematski prikaz načela rad lokalne mreže. što bi odgovaralo visini ormara oko 200cm. izvor besprekidnog napajanja za uređaje (UPS) i sve drugo što se pokaže potrebno. Unutar ormara ugrađuje se potrebna aktivna oprema (router. nepregledan.5. Naredna slika prikazuje presjek kroz dio zgrade i razmještaj osnovne infrastrukture.

2.sva raspoloživa aktivna i pasivna oprema svih zona (Computer Room .HDA) ..2 Izvedba LAN u primjeru jedne zgrade Strukturno kabliranje je jedinstveni sustav ili više podsustava u jednoj ili više građevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku funkcionalnu cjelinu. nadzor i potpora (Telecom Room .Slika* 7. krila kata. (Horizontal Distribution Area .upravljane.5.pristupno mjesto okruženju (Entrance Room ..TR) o Računalni prostor .5.kat. Dakle.(Main Distribution Area . Uvriježeno je strukturno kabliranje promatrati kroz dvije osnovne grupe s podgrupama prema opisu nadalje.MDA)  Zona jednog okruženja . • PROSTORI I ZONE o Ulazno / Izlazni prostor .CR)  Glavna zona distribucije . odsjek . prvi sloj OSI modela i nije baš bezazlen projekt. administracija. Bilo da je riječ o sustavu ili podsustavu načelo je isto kako je prikazano na slici 7.ER) o Operativni prostor .

  Zona objedinjavanja .HC) MDA je prema svima HDA povezane su vertikalnim kabliranjem (okosnicom . najčešće realizirana preko optičkih medija. Novi MDA i ER su neki drugi sustav..5. međuzona (Zone Distribution Area . struktura je ista s tim da se razgranava stablo s još međuzona. Za MDA povezani su pristupno mjesto okruženju (ER . upravljane i administracija sustavom te poslužiteljski resursi također s okosnicom. MDA je čvorište svih komunikacija sustava. Od HDA u kojem je sva aktivna oprema koja opslužuje korisnika horizontalnim kabliranjem (najčešće UTP) omogućava se korisniku da pristupi sustavu.davatelj usluga kao CARNet. kao kampus. Ako je sustav veći.BC) o Pristup korisnika sustavu .BACKBONE) što je u suštini vrlo brza komunikacija.3 Topološka shema sustava strukturnog kabliranja .). u više zgrada. T-Com .vertikalno kabliranje (Backbone cabling . Slika 7.horizontalno kabliranje (Horizontal cabling .međuspoj.ZDA) Radna zona i oprema korisnika (Equipment Distribution Area EDA) • SUSTAV KABLIRANJA o Okosnica sustava .

te dodatno vertikalno kabliranje prema njemu iz MDA i prema po prometu značajnijim HDA.5.5.3 na kojoj su hijerarhijski raspoređeni pojedini prostori prema značaju od vrha slike prema dnu. Uobičajeno je za U/I i MDA uređaje obrada podatka na trećem sloju OSI modela.2 prikazana je na slici 7. broj prostora smanjuje se na dva. pojedinim HDA pristupalo bi se iz dva pravca (MDA i sekundarni ER). Značajno proširena shema bila bi obilježje kabliranja jednog kampusa u kojem je moguća realizacija više povezanih struktura prikazanih na slici 7. Jednostavnija shema za manje zahtijevan sustav objedinila bi ER i MDA u jedno okruženje kojemu bi se još pridružili svi HDA. Dakle. Broj prostora se povećava.3 preko jedinstvenog pristupnog U/I prostora. Objedinjavanje pojedinačnih U/I prostora prema pristupnom U/I prostoru vrši se tada specijaliziranom mrežnom opremom upravo za tu namjenu. kao preklopnicima za prihvat cjelokupnog prometa (CORE switch) i preklopnicima za raspodijelu prometa prema prostorima (DISTRIBUTION switch). a za HDA uređaje (ACCESS switch) obrada podataka na drugom sloju (Data Link) OSI modela jer je promet prethodno njima već u velikoj mjeri usmjeren. Navedeni uređaji obično su povezani po načelu 'mesh' topologije i u pravilu znaju raspoređivati promet njegovom obradom u trećem sloju (Network) OSI modela. Proširena shema prikazane slike značila bi dodavanje još jednog sekundarnog ER prostora postojećem primarnom ER prostoru. a shema bi imala elemente topološke isprepletenosti (mesh). Operativnom centru pridružuje se potpora. Prema navedenom. Ta nova cjelina tada je dio računalnog prostora i ima ulogu 'pojačanog' MDA.5. mrežni uređaji načelno bi se povezali kako prikazuje naredna slika. Dakle.Osnovna topološka shema prostora i kabliranja prema primjeru prikazanom na slici 7. .

pisač. a rad s njime prepoznaje odgovarajuća aktivna mrežna oprema (preklopnik na primjer) s kojom je uređaj povezan.informacija kao govor. Dakle. prema potrebama korisnika. digitalni telefon ili neki po tehnologiji srodan uređaj.Slika 7.5.RJ45. To omogućava dizajn aktivne mrežne opreme . Bez intervencije na sustav kabliranja cijela mreža može se konfigurirati na potpuno drugačiji način.4 Topološka shema povezanosti mrežnih uređaja ER (FIREWALL + ROUTER + CORE switch) i MDA (DISTRIBUTION switch) mrežni uređaji povezani su svaki sa svakim i preklopnici koji pripadaju ovim grupama nisu istih osobitosti kao preklopnici za HDA okruženje (ACCESS switch) koji nisu međusobno povezani i opslužuju korisnike preko EDA priključnih mjesta (RJ45 utičnica). Slika 7. podaci kao digitalni signal kroz jednu jedinu vrst priključka . a ako mrežni uređaji podržavaju raspodjelu prometa koristeći VLAN (Virtual Local Area Network) tehnologiju kako bi se promet distribuirao u međusobno nezavisne interne mreže tako da prikazana računala mogu pripadati različitim virtualnim mrežama bez obzira za koji su preklopnik spojena.5.4 predstavlja FIZIČKU topologiju mreže. U zidnu utičnicu kod korisnika može se priključiti računalo. slika. i gotovo svaka ozbiljnija firma koristi ga kako bi odvojila unutarnji promet od interneta putem NAT mehanizma. Suština strukturnog kabliranja je korištenje jedinstvenog kablovskog sustava za sve instalacije kojima se prenosi bilo kakva poruka . nekakva shema slična prikazanoj ali složenija glede međusobnih logičkih veza. tada se dobije LOGIČKA topologija mreže koja opisuje distribuciju prometa kroz fizičke resurse. Uloga vatrozida je u eri sve većeg nereda na Internetu i zlouporabe pojedinih usluga od sve većeg značaja.

Još je nekako podnošljivo kada je u pitanju izrada nove zgrade. ali kad u stariju zgradu s već provedenom računalnom mrežom s UTP kanalicama duž zidova. potreba i porasta broja korisnika. Uz zadovoljenje dopuštenih udaljenosti povezivanja i svih opisanih zahtijeva. Strukturno kabliranje definira izvedbu mreže zvjezdaste topologije. Da bi se EMI na mrežnu infrastrukturu smanjio na prihvatljivu mjeru. te dugoročno planiranih aktivnosti. Kada korisnik fizički mijenja lokaciju rada.Electromagnetic Interference). minimum safe distance is .osiguranje dovoljnog broja priključaka po korisniku A energetski vodovi (220V~)? Raznorazni potrošači električne energije zahtijevaju za svoj rad energetske vodove kroz koje teče struja i stvara elektromagnetsko polje. osnovna načela koja strukturno kabliranje mora zadovoljiti mogu se definirati sa slijedeće tri točke: o o o generičnost .neovisnost o vrsti aktivne opreme fleksibilnost .povezivanje aktivne opreme i uređaja preko standardiziranih komponenti zasićenost . dođu 'školovani električari' iz 'uspješnih poduzetničkih firmi' montirati dodatne vodove za nekakav potrošač bez 'pardona' će u UTP kanalicu postaviti energetski vod.konstruirane za jednostavno i brzo prespajanje prema potrebi. administrator mreže izvršiti će prespajanje na odgovarajućoj aktivnoj opremi i korisnik će na novom radnom mjestu imati stanje koje je imao i prije. izvor elektromagnetske interferencije prema UTP vodovima (EMI . Postavljeni energetski vod Snaga EMI izvora Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini bez uzemljenog metalnog kućišta Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini s uzemljenim metalnim kućištem Oklopljeni i uzemljeni energetski vodovi ili električna oprema s uzemljenim metalnim kućištem Elektromotor i transformator Minimalna udaljenost (Attention. između energetskog i računalnog žičanog razvoda mora postojati nekakav prihvatljivi razmak koji bi bio otprilike prema slijedećoj tablici..) <2KVA 127 mm 2-5KVA 305 mm >5KVA 610 mm 64 mm 152 mm 305 mm nema značaja razdvojeni kanali nema preporuke 76 mm nema preporuke 192 mm 1220 mm .

Možda negdje u Hrvatskoj i postoje standardi koji ovo opisuju. Zasićenost . Pričuva .mreža ne postaje manja i jednostavnija. kao i na prljave konektore. Raznolikost . Mreža ovog tipa može poslužiti u dizajnu cluster-a ili mreže cluster-a. mreža ili podmreža za pohranu podataka.nikako se ne smije zanemariti izgled i urednost glede održavanja. ali je vrlo osjetljiv na mehanička oštećenja (ugnječenje. svjetlovod je jako otporan na EMI.koristiti provjerene visoko kvalitetne kablove. kampusa. Autor ovog teksta navedene podatke preuzeo je iz priručnika firme 'Pressac Structured Cabling Systems' za strukturno kabliranje koji između ostalog sadrži i naputke o otklanjanju neispravnosti uzrokovanih raznolikim razlozima (recimo preveliko gušenje signala duž voda) kao i opise pojedinih standarda.temeljito opisati i dokumentirati izvedbu mrežne infrastrukture.SAN. nego univerzalnija. Naravno. Strukturno kabliranje umanjuje mogućnost greške na najosjetljivijem dijelu mrežnog sustava . što osigurava veliku funkcionalnost. a drži se preporuka 'The European standard for generic cabling systems recommendations' za žične i optičke komunikacije.dovoljno priključnih mjesta prema potrebama korisnika. ali nikako ne mogu zamijeniti ulogu strukturnog kabliranja ustanove. sukladno predviđenom rastu. Pouzdanost . komponente i uređaje. Funkcionalnost . Opće postavke koje u projektiranju treba poštovati su: • • • • • • • Svestranost .projektirati više od trenutnih potreba. SM i MM optičke komunikacije vrlo se razlikuju prema osobitostima svjetlovoda i izvor svijetla.mreža treba obuhvatiti video. . Kako nadležnima objasniti da je navedeno vrijedno ulaganja i da podrazumijeva stručan i školovan kadar? Možda nije ovdje mjesto da se navede namjenski mrežni sustav Storage Area Network . telefoniju i informatiku. oštro uvijanje ili savijanje). odnosno sustav poslužitelja najčešće međusobno povezanih optičkom tehnologijom i u tu svrhu dizajniranim preklopnicima (višeslojni preklopnici prema OSI modelu) s optičkim modulima. lošu povezanost svjetlovoda za konektor. Stoga postavljanje svjetlovoda traži 'nježnije' rukovanje te pravilno održavanje konektora tijekom uporabe. Ukratko: Strukturno kabliranje je kabelski mrežni sustav višestruke namjene. Nameće se samo jedno pitanje. Za razne kategorije UTPkabela vrlo detaljno su opisani kriteriji koje izrađeni kabel mora zadovoljiti da bi se ostvari deklarirani 'domet' (uobičajeno 100m). banke ili neke druge ustanove. Bežične mreže su samo jedna krasna osobitost koja poboljšava učinkovitost mreže. Gušenje u bilo kojoj vrsti komunikacijskog voda vrlo je bitan čimbenik.u kabelskoj infrastrukturi. No gušenje i domet komunikacijskog voda posebna su tema koja možda i ne spada u informatičku abecedu. izveden kao jedinstveni sustav ili skup međusobno povezanih podsustava. Dokumentacija . skalabilnost i fleksibilnost.

osobito u starijim zgradama. ili kao poseban prostor dostupan preko U/I prostora ili izravno na MDA. Ako to nije moguće treba se koristiti tehnologijama koje po svojoj prirodi nemaju svojstvo da provode električnu struju. Prema shemi prikazanoj na slici 7. Na primjer.. zdravstvo. Nije neobično. Ovakvom rješenju ne pristupa se radi povećanja brzine protoka podataka. od vrlo značajnog društvenog interesa (fakultet. u svakoj prostoriji uređaji će se napajati iz samo jedne utičnice. Dakle. ako treba povezati uređaje u dvije susjedne prostorije. prilikom opremanja novoizgrađene ustanove. a gdje to nije moguće omogućiti brze ADSL . osobito ako se radi o objektu. Ispravan način rješavanja ovog problema je 'dovođenje u red' cjelokupnog sustava uzemljenja u objektu. nego radi sigurnosti i povećanja pouzdanosti zbog traljavo izvedenog uzemljenja. elektroprivreda. a signalna povezanost između prostorija realizirati će se optičkim vodovima. odnosno da mrežne kartice imaju optičke konektore. kada se malo pogleda povezanost radnih stanica neke bankovne podružnice s pripadnim im poslužiteljem. U momentu spajanja uređaja mora dođi do električnog izboja da bi se ujednačili potencijali 'uzemljenja' i oštećenje je gotovo sigurno. koje su povezane na različite faze nema ISTI POTENCIJAL i to je najčešći uzrok oštećenja kod elektroničkih uređaja. Još je žalosnije kad se ovakva situacija zatekne u novoizgrađenim objektima. koje nastaje kad se uređaje želi povezati sa signalnim kabelom koji je oklopljen i time povezuje mase uređaja.odnosno super-računala. porezna uprava. postave kablovi pasivne opreme i na kraju aktivna oprema pusti u rad. da se signal između radne stanice i poslužitelja prenosi preko MM svjetlovodnog kabla. SAN povezan s MDA.. o svemu navedenom itekako treba voditi računa. odnosno instituciji ili ustanovi. Posljedica je da kontakt mase u utičnicama.3 navedeno bi predstavljalo dodatni pravokutnik u računalnom prostoru. obično nastanu problemi zbog UZEMLJENJA. za sve ustanove i kućne korisnike u gradskim sredinama omogućiti optičku komunikaciju..5. iako udaljenost između uređaja koji se povezuju nije velika. Sve mora biti vrlo kvalitetno isplanirano.. policija .. sudstvo. a po načelima kabliranja okosnice.). A ako se planira umrežavanje na nivou regije ili države onda višegodišnji program umrežavanja tipa: . Nije za vjerovat ali velika većina građevinskih objekata ima NULOVANU napojnu instalaciju koja je u pravilu traljavo uzemljena. SAŽETAK: Kad se sve lijepo isplanira.

Dakle uređaj je imao predajni i prijamni dio koji su se mehaničkim preklopnikom naizmjenično priključivali na antenu (HALF-DUPLEX). slično prijamnoj i predajnoj parici UTP kabla (FULL-DUPLEX) i za prijenos sve se više koristi digitalni signal 'skrojen' prema analognom uzorku. imaju odvojene prijamne i predajne kanale.5. Pa kad se pogleda neki ratni film na temu II svjetskog rata nezaobilazno ostaje u sjećanju komunikacija koja je završavala s riječi 'OVER'.60' godine). ima svoju opravdanost i treba ga podržati (načelni program Australske vlade) jer je dobit obrazovanije. uređenije.komunikacije. jeftinije i učinkovitije društvo..tehnička škola -smjer laka struja ... raspoloživost obrazovnih udžbenika i slične usluge i aktivnosti . Kućište telefona imalo je prenosivu slušalicu s akumulatorom i oba dijela imali su prijamni i predajni uređaj. Način ostvarivanja istovremene dvosmjerne komunikacije preko jedne parice omogućava 'fantomski vod' (osnove telefonije . ali je sama priroda žičnog telefonskog kanala omogućavala istovremeni razgovor i slušanje oba učesnika u komunikaciji (DUPLEX). raspoloživost mnoštva usluga i servisa kao podmirivanje računa elektroničkim putem za bilo kakve obveze i potrošnju. U svakodnevnu uporabu prvi proboj bežičnih komunikacija bi je bežični telefon. te na taj način ekonomizirati nadzor potrošnje vode i energenata.5 Bežična komunikacija Mobilni uređaj više je nego dobar primjer navedenog. Centralni primopredajni sustav smješten na krovu nekog nebodera omogućava istovremenu dvosmjernu komunikaciju s mobilnim uređajem jednog korisnika i povezuje ga na . rabila se je bežična komunikacija. Bežična komunikacija Nekad davno. No moderne bežične komunikacije.2. isporuku video sadržaja.5. Slika** 7. uglavnom u vojne svrhe. To je značilo da govornik otpušta botun za prelazak iz predajnog moda rada u prijamni. Utopija? Što bi onda radili PODUZETNICI? 7.

5. moduliran s analognim ili digitalnim signalom poruke niske frekvencije. bolje rečeno cijeli raspoloživi nepodijeljeni frekventni spektar. mješavina rada prva dva opisana načina. uporabljivost kanala je povećana. moguće je kroz isti kanal omogućiti da svaki od uređaja slijedno šalje svoj dio signala u vremenskom ciklusu od 3 segmenta kako prikazuje slika 7. Ovo ne bi bilo moguće da se analogni signal poruke ne pretvori u digitalni koji nakon kompresije treba puno manje 'vremenskog prostora' za istu poruku. Na slici 7. Dakle. Signal je u osnovi sinusnog oblika visoke frekvencije. No ovo je predmet bavljenja telekomunikacija. za oba smjera komuniciranja . Iskoristivost raspoloživog frekventnog područja je velika. a od 3 kanala sa slike FDMA tipa može se dobiti 9 'kanala' TDMA tipa zahvaljujući VREMENSKOM MULTIPLEKSU. Prvi zauzme nekoliko dijelova frekventnog područja. Svaki uređaj koji trenutno komunicira zauzme određeni broj slobodnih malih dijelova frekventnog područja u kratkom vremenskom intervalu. dakle ukupno 48 kanala. CDMA (Code Division Multiple Access) . Nema strogo definiranih kanala.isti način na nekom drugom udaljenom mjestu s drugim korisnikom.Dva uređaja koja komuniciraju koriste jedan kanal neprekidno bez obzira postoji li signal ili ne.  FDMA (Frequency Division Multiple Access) . Niskofrekventni signal poruke 'utisnut' je u visokofrekventni signal koji ima svojstvo širenja prostorom te na neki način 'nosi' niskofrekventni signal poruke. TDMA (Time Division Multiple Access) .4. koriste za komunikaciju. za 48 signala poruke.   . Signal poruke je digitalni.4 prikazana su 3 mobilna uređaja koja s nadređenim sustavom komuniciraju preko zasebnih kanala (svaki kanal sastavljen je od dva podkanala.duplex). TV signal zahtijeva kanal širine 6MHz u UHF području (470MHz-960MHz) označene brojevima 21-69. Svakom digitalnom komunikacijskom signalu dodjeljuje se jedinstveni kod raspoznavanja.Ako se digitalni signal poruke šalje u kratkim vremenskim intervalima. Kako se slijed prima odmah se razvrstava prema pripadnom odredištu. Na primjer. Ovo rješenje je vrlo nepraktično u mobilnim vezama jer kanal veći dio vremena nije u funkciji. Dakle. Komunikacijski kanal ima dva odvojena 'podkanala' koji se nazivaju UPLINK (od korisnika prema centralnoj anteni) i DOWNLINK (od centralne antene prema korisniku). a naredni uređaji uzimaju prve raspoložive slobodne dijelove frekventnog područja koje nađu. vremenska razdioba duž cijelog raspoloživog frekventnog spektra. Komunikacijski kanal je frekventni raspon u visoko-frekventnom području koji omogućava da se uspješno prenese signal poruke. Tri su osnovna načela prijenosa signala u komunikacijskom sustavu.5. Većinom se koristi u analognim sustavima.Ne koristi kanale za komunikaciju veće se svi kanali.

Da se pristupne točke ne bi međusobno 'svađale' zbog preklapanja područja na mjestima gdje to nije poželjno dobro je svaku od njih podesiti da radi na različiti radnim frekvencijama . Uobičajena kratica za bežične računalne mreže je WLAN (Wireless Local Area Network). Ethernet koristi mehanizam detekcije kolizije signala (CSMA/CD . Razmještaj pristupnih točki opće namjene. za prijenosnike na primjer. Bežična komunikacija u računalnim sustavima vrlo je srodna mobilnoj telefoniji glede medija koji se koristi za prijenos signala. Mehanizam bežične komunikacije u osnovi je suprotan Ethernet mehanizmu komunikacije. Dakle.kanalima i podesiti snagu predajnika na što manju vrijednost. mora biti takav da se ova područja međusobno preklapaju.6 Bežična pristupna točka Bežične pristupne točke unutar ustanove moraju se pažljivo razmijesiti. Bežičnu računalnu mrežu u osnovi treba promatrati kao jednu vrlo korisnu mogućnost unutar strukture LAN-a ustanove. već ponuditelj telekomunikacijskih usluga može omogućiti i bežičnu računalnu komunikaciju preko kanala za mobilne telefonske uređaje. Svaki od uređaja ima moguće područje komunikacije koji ne može imati kružni oblik zbog zapreka (zidova) koje remete rasprostiranje elektromagnetskih valova.Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect). što ukazuje na njenu ograničenu zemljopisnu prisutnost u sustavu neke firme ili ustanove. Ne samo to.5. Slika 7. uređaji koji pristupaju . dok WLAN koristi mehanizam izbjegavanja kolizije. Ključni element koji omogućava povezanost bez klasičnih žica je bežična pristupna točka (Access Point).No pokretna telefonija nije predmet ovog štiva. Mada se pojmovi kao 'uplink' i 'downlink' koriste za opis veza koje povezuju nadređeni i podređeni aktivni uređaj u strukturnom kabliranju. a moguća verzija predviđena za ugradnju unutar zgrade prikaza na narednoj slici. dok za pristupnu točku koja opslužuje jedan pisač to nije bitno. što se ne bi moglo kazati za mobilnu telefoniju.

UTP-STP kabel ipak je još uvijek najsigurnije komunikacijsko rješenje.vodeni.. Načini zlouporabe vrlo su raznoliki i prije konfiguriranja jednog bežičnog sustava treba temeljito proučiti njegovu dokumentaciju i sagledati sve moguće aspekte zlouporabe i zaštite u što većoj mjeri i osigurati što kvalitetniji nadzor.Power over Ethernet). vrlo je nezgodno rješenje dovoditi napojni priključak od 220V za njegov ispravljač u njegovu blizinu.Thomson ST780i WL. Najgore moguće rješenje je nezaštićeni ili slabo zaštićeni bežični sustav. što u konačnici može biti jako skupo ako se o tome ne vodi računa.Wireless Control System) u sprezi s pripadnim mu bežičnim pristupnim točkama koje je u stanju nadgledati. akustički .).Carrier-Sense Multiple Access / Collision Avoidance). 'nezakrpan' operativni sustav jednog računala zbog puke lijenosti i neodgovornosti njegovih korisnika može uzrokovati more nevolja. podatkovni. Po svojoj prirodi rasprostiranja elektromagnetski valovi ne mogu se kanalizirati pa će jedan dio 'curiti' van željenog područja. SOHO . a sigurnost se može dodatno pospješiti nadzorom pristupnih točaka strogo namjenskim WLAN kontrolnim sustavom (WCS . Kako je pristupna točka u suštini maleni primo-predajnik koji mora imati izvor napajanja.6. mehanizam napajanja preko Etherneta (PoE . No to su već profesionalna i skupa rješenja. strujni. Za male firme ili kućne korisnike dovoljno je rješenje opisano u narednom poglavlju. Ljudski faktor je uvijek presudan . No to je već predmet SIGURNOSNE POLITIKE. čega nažalost ima. Autorizacija se može ostvariti posredstvom upisivanja MAC adrese uređaja koji pristupa u listu dozvoljenih učesnika mreže ili nekim mehanizmom prijave korisnika na sustav (LDAP-RADIUS). ako se gleda samo tehnički aspekt. već u činjenici da je moguće na tuđem računali ukrasti podatke. svjetlosni. što čini veliki sigurnosni problem. odnosno čekaju odsustvo komunikacijskog signala (kakav signal? . Problem sigurnosti nije samo u tome što će netko uporabiti resurse lokalne mreže da slobodno pristupi Internetu. širokopojasni pristupni uređaj . ali je loša strana ovog rješenja što preklopnik i pristupna točka moraju biti od istog proizvođača da se izbjegnu moguće razlike u naponu napajanja i dozvoljenoj potrošnji energije. Zbog sigurnosti bežične komunikacije poželjno je uporabiti najnapredniji raspoloživi mehanizam enkripcije prometa i osigurati pristup samo autoriziranim korisnicima.mreži ne nadmeću se tko će prvi pristupiti mediju nego čekaju kad će medij biti slobodan (CSMA/CA . 7. namjerno ih uništiti ili 'posaditi kukavičje jaje' koje će se iskoristiti za napad na neke druge tuđe resurse. Vro dobro rješenje je uporaba preklopnika koji je u stanju napajati pristupnu točku. Bolje rješenje je uporaba razdjelnika koji omogućava da se iz komunikacijskog ormara preko UTP kabela dovede istosmjerni napon do pristupne točke koja će znati razlučiti korisni signal od napajanja . elektromagnetski. a za manje firme i najjeftinije.

sve je više malih firmi.6. Načelna shema jednog takvog kućnog sustava.podešavanje aplikacija Svakodnevno. te povremeni ili stalan pristup Internetu. 780i WL . mala interna osobna mreža .6. koje za poslovanje traže rješenje koje će im omogućiti međusobnu žičnu ili bežičnu komunikaciju između njihovih uređaja.6. Pojam širokopojasni odnosi se na znatno širi raspon frekvencija koje u radu koristi u odnosu na . ljekarne ili slično. Slika 7. od modemskih do ISDN i ADSL rješenja.1 SOHO.6. kao knjigovodstveni servis. U anglosaksonskoj literaturi udomaćio se je naziv SOHO (Small Office/Home Office). što se odnosu na mali ured ili kuću-stan korisnika. ADSL rješenje svakim danom sve je raširenije.PAN (Personal Area Network) s povremenim ili stalnim priključkom na Internet. a načela njegovog rada objašnjena su u poglavlju 3.7. primjer kućnog LAN okruženja (PAN) Da bi se navedena shema fizički ostvarila potreban je barem jedan DSL širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device). 780i WL .osnovno konfiguriranje (management) | 7. glasovnu komunikaciju s komitentima. Dakle. kojemu je osnova komunikacije Thomson ST780WL. U tu svrhu razvijeno je više tipova komunikacijskih uređaja. prikazan je na narednoj slici. širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device).1.6.2.

usmjernik). model SpeedTouch 780WL. te korištenje dvije analogne govorne-fax linije. prikazan na narednoj slici. usmjernika (router). Tako je korisnicima bliže čvorištu moguća naprednija ADSL2+ komunikacija (24 Mbps downlink. gdje je razvedena kabelska televizija. sa strane davatelja usluga mora postojati pristupna oprema koja će to omogućiti. 3 Mbps uplink) u odnosu na standardnu ADSL komunikaciju (8 Mbps downlink. Tijekom 2006 godine firma 'Thomson' ponudila je tržištu vrlo prihvatljiv uređaj. Moderna komunikacijska čvorišta (PTT centrala) omogućiti će jedan od tipova ADSL komunikacije i uporabu govorne komunikacije u ovisnosti o udaljenosti od čvorišta. jasno je da svi korisnici neće moći imati istu uslugu. treba ga promatrati kao jednostavniji ali cjelovitiji uređaj u odnosu na profesionalnu konfiguraciju iste namjene.WLAN). Iako mu je najvažnija osobitost sposobnost djelovanja kao usmjernik (router). no rasprostranjenija su rješenja ADSL tipa. Da bi takav uređaj mogao komunicirati s internet-om.Ethernet komunikacije s desetak bežičnih uređaja (Wireless LAN . kao ISKON ili AMIS. i omogući svim uređajima izlaz preko jedne IP adrese (gateway) na internet. ali za malu firmu ili kućnog korisnika bez osobitih zahtijeva i standardni ADSL je više nego dovoljan.standardni govorni frekvencijski opseg. za navedenu svrhu može poslužiti uređaj koji koristi jedan od slobodnih TV kanala za komunikaciju (kabelski modem . odnosno kao GATEWAY (pristupni) uređaj. bežične pristupne točke (access point) i premosnika (bridge). . Prema navedenim zahtjevima uređaj treba da zadovolji funkcije razdjelnika prometa (splitter). 1 Mbps uplink). kojeg koriste neki od hrvatskih davatelja ADSL usluga korisnicima. Za kućnog korisnika u urbanim područjima. jer zahtijevaju PTT parice koje su prisutne gotovo u svim malim poslovnim prostorima i kućanstvima. Navedeni uređaj omogućava suživot 4 žične UTP . Kako je propusna moć komunikacijskog kanala obrnuto proporcionalna udaljenosti između korisnika i komunikacijskog čvorišta. te uz navedeno preko ADSL podkanala treba da omogući glasovnu komunikaciju.

DSL širokopojasni pristupni uređaj Dakle. DNS. CLI (Command Line Inteface) podrazumijeva podešavanje preko Terminal programske potpore operativnog sustava.6. gdje se mogu podesiti sve postavke potrebnih servisa.2 Thomson ST780WL. Web sučelje ne nudi toliko bogatstvo podešavanja kao komandna linija. Podešavanje se može izvršiti pomoću CLI komandi i naredbi ili preko web sučelja. Navedena dva priručnika uz još ponešto raspoloživih PDF dokumenata predstavlja akademiju mrežnih tehnologija u malom. Iz navedenog uvoda o uređaju jasno je da njegova programska potpora mora omogućiti NAT. U narednim poglavljima slijedi opis postupka spajanja na uređaj preko Terminala i preko web-a. Na prednjoj strani uređaja nalazi se signalizacija za napajanje (power). poprilično zahtijeva za jedan mali uređaj (D x Š x V = 240 x 160 x 40 mm) koji mora pružiti gotovo sve što je ugrađeno u jednom profesionalnom komunikacijskom ormaru. a komandi ima popriličan broj i opisuje ih jedan PDF priručnik od oko 800 stranica. ATM. Na stražnjoj strani pored priključka uz priključak za odvojeni izvor napajanja i prekidača za uključivanje uređaja. USB. Voice over IP. Tu je još ACL botun koji služi za odobravanje bežičnog pristupa novom korisniku. vatrozid (firewall) osobitosti i još ponešto. stanje DSL komunikacije (povezanost s internetom). što ovaj uređaj čini sveobuhvatnom napravom koju treba naučiti podesiti. Podrazumne postavke opisane su u priručniku za korisnika (PDF priručnik od 130 stranica). USB priključak koristi se za spajanje računala koje nema mrežnu karticu. Internet promet i govorni (Voice) promet. Ethernet i WLAN komunikaciju. te ga naravno treba konsultirati ili prepustiti podešavanje stručnoj osobi. Da bi se uređaju moglo pristupiti na jedan od navedenih načina treba imati njegovu IP adresu te korisničko ime i zaporku. i . DHCP.Slika* 7. ali je mnogo komfornije.

Universal Serial Bus. ovisi o standardu uporabljene komunikacije i zaprekama Voice over IP .8 Mb/s for downstream and 1 Mb/s for upstream ADSL2 Usklađenost .bežična komunikacija o Podržani standardi komunikacije : IEEE 802. No prije opisa podešavanja samog uređaja slijedi nekoliko njegovih najznačajnijih tehničkih karakteristika:  WAN .4 ~ 2.5 Mb/s for upstream ADSL2+ Usklađenost .497 GHz o Podrška za WEP (Wired Equivalent Privacy) . podrška napajanja za telefone USB 1. PSTN (Public Switched Telephone Network) priključak ako se koristi posebni razdjelnik (splitter) za razdvajanje interneta od telefona kako bi se zadržao klasični telefonski promet umjesto VoIP (Voice over IP).24 Mb/s for downstream and 3 Mb/s for upstream Wireless . moguća komunikacija s uređajem ADSL Usklađenost .full FXO (Foreign eXchange Office) . 2 govorna telefonska priključka za VoIP i skriveni botun za 'reset' postavljanje tvorničkih postavki uređaja. preklopnik za Ethernet komunikaciju o Podrška za VLAN (Virtual Local Area Network) na Ethernet priključcima o Wi-Fi 802.u tu svrhu treba u računalo instalirati upravljački program (driver) s priloženog CDa.11b (WIFI) o Radna frekvencija : 2.12 Mb/s for downstream and 1.Access Control List) o Područje pokrivanja: max.11b/g .11g i IEEE 802. prijenos glasa preko IP komunikacije        .180m od antene . DSL priključak prema zidnoj utičnici PTT linije (vodovi prema davatelju Internet usluga) omogućava pristup na mrežu.lokalna mreža o 4 port-ni 10/100Base-T preklopnik (switch) .VoIP .1 . potpuna podrška za standardnu analognu telefonsku uslugu LAN . osobitosti bežične komunikacije (1-11Mbps / 154Mbps) o 2 port-a za analogni PTT uređaj . Slijede 4 UTP Ethernet priključka preklopnika koja služe za spajanje računala ili nekog drugog uređaja pomoću mrežne kartice i uobičajenog RJ45 kabela.FXS (Foreign Exchange Station) . Da bi sve navedeno uredno služilo korisniku uređaj treba konfigurirati. 64-bit ili 128-bit ključ za pristup o Podrška za dodavanje korisnika (Access Control) u pristupnu listu (ACL .

pojednostavljeni protokol za sinkronizaciju satova računala Security . set mrežnih protokola o Static routes and Residential RIP. povratni poziv u slučaju zauzetosti. automatska isporuka IP adrese računalu o SNTP (Simple Network Time Protocol). zadržavanje poziva.kriptirani promet sa statičkim ključem enkripcije (WEP) • High .mogućnost povezivanja različitih uređaja o Automatsko učenje do 4096 MAC adresa o Povezivanje komunikacije (Bridging) između 10/100 Mb Ethernet mreže. broja porta ili tipa protokola o Zaštita od napada tipa uskraćivanja usluga (DoS . podrška za NetMeeting.Denial of Service) o Definiranje jednog od tri tipa bežične konekcije: • Low . o Podrška za filtriranje URL-a na zahtjev    Navedene specifikacije upućuju na to do se s ovim uređajem može ostvariti prihvatljivo zaštićena privatna mreža. Svakom računalu može se na primjer očitati . preusmjeravanje poziva Podrška za FAX / Analogni modem Podrška za IP QoS (Quality of Service) ATM . Dynamic DNS (Domain Name System). stavljanje poziva na čekanje. USB-a i 802.Asynchronous Transfer Mode .o o o  Osobitosti telefonske komunikacije : osnovni odlazni i dolazni promet.nisu iskorištene zaštitne sigurnosne mjere • Medium . Poruka i znak o čekanju.enkripcija cjelokupnog bežičnog prometa (WPA-PSK) o Zabrana automatskog dodavanja novih korisnika u pristupnu listu. tehnologija prijenosa podataka do davatelja usluga (ISP) Bridging . sustav prepoznavanja računala preko DOMENA i IMENA računala o DHCP Client/Relay/Server (Dynamic Host Configuration Protocol). Quick Time i slično o UPnP IGD (Universal Plug and Play Internet Gateway Device) . FTP.sigurnost mreže o Vatrozid s mogućnosti filtriranja IP paketa na osnovu IP adrese.usmjeravanje prometa o NAT (Network Address Translation) / PAT (Port Address Translation) o ALGs (Application Level Gateways) .11g bežične mreže Routing . definiranje stalnih komunikacijskih IP adresa i komunikacijskog protokola o DNS Relay.

ADSL digitalni prijenos signala ostvaruje pomoću više kanala po načelima TDMA tehnologije. Tada se ACL popis otključava na jednu minutu kako bi se tijekom tog vremena uspostavila komunikacija s novim korisnikom. odnosno izraditi baza MAC adresa koje smiju međusobno komunicirati. Svi ostali korisnici čija MAC adrese nije u ovom popisu (od susjeda na primjer) su zabranjeni. u osnovni računalnu. Povećanu propusnost u odnosu na klasični modem koji koristi analognu modulaciju. propusna moć ovisi o fizičkoj udaljenosti korisnika od centrale i kreće se otprilike oko 25Mbps/300m i 1Mbps/5km (Shannonov teorem). Za svaki uređaj jednom priključen na 'Thomson Gateway' zapisuje se njegova MAC adresa koja je kroz prikaz uređaja vidljiva.6. Osim toga ukupna izlazna propusna moć ISP-a prema Internetu može smanjiti propusnu moć pojedinih korisnika ako ih je aktivno više od uobičajene procjene po kojoj je zakupljena izlazna propusna moć ISP-a prema svijetu. Sigurnost i prijava novog korisnika dovoljno je dobro i jednostavno riješena za bežičnu mrežu. WLAN lampica gori crvenom bojom ako se odvija nezaštićeni promet. Navedeni ADSL modem je na strani korisnika i preko klasične PTT parice povezan je s DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) . Korisnici koji smiju bežično pristupiti mreži popisani su u ACL (Access Control List) listi. Svrha DSLAM-a je da omogući klasičnu telefonsku uslugu i uslugu prijenosa podataka na postojećoj PTT liniju tako da jedna usluga ne ometa drugu. odnosno MAC adrese njihovih pristupnih mrežnih uređaja. dodali njegovi podaci u listu te potom lista ponovo automatski zaključala. lako je kroz popis uređaja ustanoviti tko je 'uljez' te uređaj jednostavno izbrisati. Ne mora se baš sve 'ručno' konfigurirati.6 navedeno. Za autorizaciju korisnika na mrežu ISP uobičajeno koristi slijedeća dva moda rada uređaja: . slijedi dodatno konfiguriranje uređaja kako bi se iskoristile sve njegove mogućnosti i povećale mjere sigurnosti (RTFM). Dakle. Još ako je PTT vod korisnika slabo održavan. a u vatrozidu (firewall) mogu se zadati pravila koja će mrežu dodatno štititi. nakon stavljanja uređaja u funkciju i priključivanja svih relevantnih učesnika mreže.DSL pristupnim multiplekserom u centrali ISP-a.Private Branch eXchange) razloga za frustraciju ima dovoljno. prilikom odabira vrste ponude ne treba uzimati onu koja se ne može ostvariti. Kako je već u poglavlju 3.MAC adresa koja će se u uređaju nadzirati. ACL lista se može automatski dopuniti ako se pritisne botun na prednjoj ploči. kao i 'snimanja gostiju'. ili ga koristi više korisnika (dvojnik ili PBX . Ako su dozvoljeni korisnici popisani u ACL listi i vrši se zaštićeni promet lampica će signalizirati zelenom ili žutom bojom. telefonski i fax komunikaciju s perspektivom video prijenosa. Dakle. što se osobito očituje pri dohvatu geografski vrlo udaljenih sjedišta ili sjedišta koja nisu u stanju prihvatiti sporadične prekomjerne zahtjeve korisnika. Ako je slučajno tijekom automatske autorizacije lista dopuni sa željenim prijenosnim računalom i ujedno sa 'susjedom'.

Opisani uređaj ima osnovnu namjenu povezivanja računalnih uređaja za internet. Klasični telefonski promet odvija se unutar standardnog govornog područja (300-4000Hz) a signalizacija je ista kao što je kod 'starih' PTT . te se na taj način omogućava nadzor ADSL korisnika kako bi se osigurala autorizacija. postati učesnik lokalne privatne mreže i moći koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama. koji u sebi ne sadrži na primjer mehanizam autorizacije.  'Router mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg je zakupljena propusna moć bez obzira na ostvareni promet (FLAT rate) i broj korisnika. Svako računalo ima svoju autorizaciju sa svojim jedinstvenim korisničkim imenom. praćenje (naplata) prometa i drugo važno za ISP. POTS verzija podrazumijeva da se koristi razdjelnik (splitter) za odvajanje klasičnog telefonskog prometa od Internet prometa.Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u UREĐAJ od strane ISP-a ili korisnika. Automatski će se 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu). 'Router mod' i 'flat rate' tarifni model komotniji su za rad ali i skuplji. Router mode . te se na uređaj može spojiti bili koje računalo u kojemu se ne mora implementirati nikakav način autorizacije i koje će automatski 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu). Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. a druga 780WL(i). a 'bridge mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg se plaća prema ostvarenom prometu po korisniku. te ga proizvođač uobičajeno naziva 'Thomson Gateway' i u svojim uputama objašnjava kako ga instalirati i podesiti (SETUP) i kako spojiti računalo ili LAN (Local Area Network) na Internet. Bridge mode . Razlog navedenom je što uređaj koji je ovdje opisan samo je jedan iz porodice 'GATEWAY' uređaja. odnosno ne može isto ime i zaporka na više računala.Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u RAČUNALO korisnika (kao kod modema) koji uređaj prosljeđuje ISP-u koji ga na osnovu toga propušta kroz uređaj kako bi mogao koristiti usluge Interneta. Uređaj dolazi u POTS (Plain Old Telephone Service) ili ISDN (Integrated Service Digital Network) verziji. Oba moda rada koristePPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) protokol koji djeluje na drugom sloju OSI modela i enkapsulira PPP. Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. U oba slučaja korisnici su u lokalnoj mreži s privatnim adresama u 'C' klasi koje se automatski dodjeljuju računalu preko DHCP mehanizma a NAT mehanizam omogućava istovremeni izlaz više računala na Internet (broj se može ograničiti). postati učesnik lokalne privatne mreže ali ne može koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama bez autorizacije. Prva nosi oznaku 780WL.

rasploživa je sva potrebna dokumentacija i njegov operativni sustav redovito se nadograđuje. Za razliku od navedenog ISDN verzija interesantna je stoga što se na postojeću ISDN infrastrukturu može spojiti ovaj uređaj i iskoristiti ADSL usluge. preko dva ADSL potkanala i preko VoIP telefonske centrale. Ako se u mreži nalazi na primjer web poslužitelj sa sadržajima koji moraju biti javno dostupni.centrala što znači da se može uporabiti i telefon na 'kolo'. Ono što je najvažnije je da se sav unutarnji promet odvija u PRIVATNOJ MREŽI. Svi navedeni parametri ukazuju da je raspoloživo poprilično mogućnosti za jedno SOHO okruženje. uređaj treba podesiti prema vlastitim potrebama. Noviji produkt iz ove porodice uređaja je 'THOMSON TG787 Business VDSL2'.za međusobno povezivanje ureda i rad s udaljenog mjesta . uređaj koji u odnosu na opisani ima dodatne mogućnosti sukladno zahtjevima vremena. dodatni koderi i servisi za profesionalne korisnike IPSec VPN modul . uređaj uz osiguranje ADSL osobitosti prijenosa podataka omogućava do dva analogna prijenosa preko 'PHONE' priključaka po uzoru na standardni telefonski kanal. Tada dva prikazana 'PHONE' priključka nisu u funkciji. SAŽETAK: Dakle. i to: o o o VDSL2 usklađenost . Istovremeno se smije koristiti samo jedan od navedena tri načina povezivanja računala ili nekog drugog mrežnog uređaja na 'Thomson Gateway'. a ADSL komunikacija koristi frekventno područje povrh govornog. može mu se dodijeliti javna IP adresa (DMZ). dakle bez uporabe razdjelnika. Računalo se može s uređajem povezati žično preko Ethernet priključka ili preko USB priključka ili bežično preko ugrađenog WLAN adaptera. Naredne stranice ovog poglavlja opisuju njegovo podešavanje.120 Mb/s for downstream and 60 Mb/s for upstream Voice over IP . Emulira se standardi telefonski kanala sa svom pripadnom signalizacijom ali telefon na 'kolo' ne može raditi. Podrška uređaju je dobra. Ako nema ISDN infrastrukture. što je jako bitan čimbenik u procesu održavanja. Kad se svemu navedenom pridoda VLAN osobitost ugrađenog preklopnika mogu se ostvariti dodatni aspekti sigurnosti glede internog razgraničenja prometa.VoIP.

Osnovno konfiguriranje (management) . jedan uređaj više. Dobro osmišljen i unaprijeđen SOHO uređaj. SpeedTouch 780i WL . Istina. koji radi kao modem u 'bridge' modu koristeći PPTP protokol (Point-toPointTunneling Protocol). što bi u doglednoj budućnosti trebala biti ustaljena praksa glede prijenosa kvalitetnog video signala.podrška za mapiranje porta (video) na bilo kojem RJ45 priključku Unaprijeđena sigurnost .11i).1. Priključak prema SOHO router/modem uređaju naziva se 'Internet' priključak a priključci integriranog preklopnika nazivaju se 'Ethernet' priključci.Cable/DSL Router (kao Linksys WRT54GC na primjer). ali srećom nisu više tako veliki niti skupi. Tada se u postavke usmjernika upisujekorisničko_ime i zaporka dobiveni od ISP-a koje usmjernik isporučuje 'modemu' ISP-a glede uspostave komunikacije.WPA (802. Automatski prepoznaje da li je konekcija prema ISP-u ADSL ili VDSL tipa.o o o o Napredno upravljanje . WEP. svakako treba da ima nadzor nad priključenim bežičnim uređajima i zaštitu od neovlaštenog priključivanja. iako i prvi navedeni po načinu rada spada u istu skupinu kao i priključci preklopnika ali se u radu koriste različiti protokoli. priključiti Ethernet-to-Ethernet usmjernik . WPS PIN i PBC Kućište i sučelje sa stražnje strane uređaja slični su opisanom uređaju. a ako podržava bežične mogućnosti komunikacije. . Što uraditi ako ISP ne želi podržati rad uređaja u 'router' modu? Ili promijeniti ISP-a ili na jedan od ulaza preklopnika SOHO uređaja. vrlo sličnih mogućnosti kao opisani ADSL uređaj. U TG seriji uređaja nudi se i optička povezanost prema ISP-u.6. te uz osobitosti navedene na ovoj stranici za 'ST780WL' i kratki opis proširenja mogućnosti.QoS i SLA s RADIUS/TACACS+. SYSLOG i TFTP podrškom Mapiranje priključaka .ugrađeni DoS (Denial of Service) mehanizam Proširenje 'Wireless' mogućnosti . nudi još dodatnih uporabljivih servisa za korisnika. Osim navedenih uređaja raspoloživ je i uređaj 'TWG850-4 Wireless & VoIP Cable Gateway' za priključivanje lokalne mreže preko TV-kabelske infrastrukture prema DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) specifikacijama. Dobro je izabrati takav usmjernik koji u sebi ima već integrirano sklopovlje prespojnika kako bi se dobilo nekoliko Ethernet priključaka. Uređaj je u skladu s potrebama koje nameće sve raširenija uporaba multimedijskih sadržaja visoke rezolucije (Multiple High-Definition IPTV-channels). ali koristi za poveznicu prema Internetu drugačiju infrastrukturu koja radi po QAM (Quadrature Amplitude Modulation) standardu prijenosa signala kojeg rabi 'kabelska digitalna televizija' prema TDMA i CDMA načelima korištenja komunikacijskih kanala u zasebnim odvojenim kanalima za preuzimanje (downstream) i predaju (upstream) podataka. s podrškom za bežičnu mrežu ili bez nje već prema potrebi.

. a autorizacija se vrši preko postavki upisanih u router/modem ili računalo. Preko ugrađenog uređaj za premošćenje prometa (bridging) i preklopnika u modemu omogućeno je istovremeno spajanje više korisnika na Internet. Ikone za 'Broadband' povezanost u 'router modu' nema.6. Ovaj DSL client za starije operativne sustave treba instalirati. mora se osigurati jedan od načina PPP povezanosti (Point-to-Point Protocol) prema ISP-u.4 isporučiti računalu potrebne podatke. PPPoA sliči na klasičan dialup pristup ali bez biranja telefonskog broja i koristi se kod modema dizajniranih kao PCI ili USB uređaji. spojiti na uređaj koji će prema DHCP postavkama prema slici 7. ovisno o modu rada ovog uređaja. Naredna slika prikazuje sadržaj /Start/~/Network Connections/ u kojem su izbori za 'Broadband' i 'LAN' povezanost kada uređaj radi u 'Bridge mode'. prema primjeru na narednoj slici. a kao dopuna PPP protokolu glede autorizacije korisnika najčešće se koristi PPPoA (PPP over ATM) ili PPPoE (PPP over Ethernet) protokol i oba zahtijevaju autorizaciju pomoću korisnickog_imena i zaporke. Tada je dovoljno 3Com mrežnu karticu. dok je PPPoE traži dodatnu programsku potporu (DSL client) koja je u Windows XP operativnom sustavu implementirana i omogućava pristup modemu preko klasične Ethernet kartice. Ako uređaj koristi 'Router mode' pristup ISP-u ostvaruje se preko korisnickog_imena i zaporke upisanih u uređaj (ovo obično vrši i nadzire ISP).Kada se korisnik odluči za korištenje ADSL uređaja za pristup Internetu.

ME. treba uspostaviti konekciju preko autorizacije s računala. pri čemu se aktivira 'čarobnjak' u kojem slijedno treba izvršiti izbor |Connect to the Internet|~|Setup my connection manually|~|Connect using a brodaband connection that requires a user name and password|~|Upisati proizvoljno ime za ISP|~| Upisati korisnicko_ime i zaporku dobivenu od ISP-a|~|Omogućiti stavljanje prečice na desktop| i tada će se pojaviti ikona za 'Broadband' povezanost kao na slici 7. 2000. na računalu na kojem se vrši autorizacija treba postaviti da omogućava prosljeđivanje prometa kako prikazuje podslika 7. Postavke za TCP/IP treba da budu kao na slici 7. Kako 'Thomson Gateway' ima implementiranu DNS i DHCP podršku. |Virtual Machine Network service| je dodatna opcija koju instalira besplatna programska potpora 'Microsoft Virtual PC'. 'Broadband' povezanost ostvaruje se izborom /Network Connection/~/Network Tasks/~||Create a new connection||. Mac OS X ili neki drugi operativni sustav koji omogućava IP povezanost. Da bi se omogućilo drugim korisnicima-računalima lokalne mreže pristup na Internet.6. 98SE.3** Podešavanje mreže i autorizacije Ako se pak koristi 'Bridge mode'.3a koja ima opcije kako pokazuje slika 7.3b.4. Jedina značajna razlika je USB upravljački program (driver) za pojedine operativne sustave.6. XP ili Vista).3c. Iz prethodnog poglavlja može se naslutiti da vrsta OS računala nije od značaja kako ovaj uređaj iskoristiti te se može koristiti s računalima koja imaju Microsoft Windows OS (98.6.Slika 7.6. za računala u mreži nije .6.

dobro je iskoristiti sve mogućnosti vatrozida. Sigurnost ma kakva god bila.6. Na primjer. Stoga je potrebno poznavati načine konfiguriranja uređaja. kako pokazuje naredna slika sve treba postaviti na automatsko podešavanje. jer će nastati veliki trošak ako se netko neovlašteno 'prikači'.168. ali u potpunosti isključiti WLAN komunikaciju ako se ista ne koristi ili se rijetko koristi. nije savršena.problem podesiti mrežne postavke računala.4 Podešavanje TCP/IP postavki računala Nije dobro uređaj ostaviti sa svim raspoloživim funkcijama ako se doista neće koristiti.254 (privatna C klasa). . da se ne navodi usmjernik.1. može se pristupiti na više načina s različitom svrhom kako to prikazuje tablica koja slijedi. Način pristupa Web browser Svrha Konfiguracija uređaja koristeći HTTP ili HTTPS protokol i web sučelje s podrazumnom tvorničkom IP adresom 192. SOHO uređaju SpeedTouch 780WL. osobito ako se usluga plaća prema ostvarenom prometu a ne prema neograničenom korištenju (flat rate). preklopnik i slično jer objedinjuje podosta funkcija aktivnih mrežnih uređaja. Slika 7.

lan/cgi/b/ic/connect/success/' omogućava da se iz lokalne mreže. s korištenjem postavljene IP adrese uređaja. kao ISKON ili AMIS na primjer.254/ ili https://192. Detaljno podešavanje uređaja korištenjem TELNET (ili slične) programske potpore. http://192. Dozvola udaljenom korisniku da može izvršiti konfiguraciju uređaja.1. Navedena adresa u primjeru pripada C klasi mrežnih uređaja a davatelj Internet usluge . ili za nadopunu postojećih postavki. izvrši ponovno uključivanje uređaja bez gubitka konfiguracijskih postavki (RESET).Ako se IP adresa uređaja promijeni treba koristiti novu upisanu IP adresu. Udaljeni korisnik podešavanje vrši preko web sučelja. U postavkama uređaja tada treba omogućiti ovaj postupak i za udaljenog korisnika definirati KORISNICKO_IME i ZAPORKU. .pristupa se preko http ili https protokola navodeći u adresnoj liniji web preglednika IP adresu uređaja ili njegovo ime koje je upisano u njegovu DNS tablicu. Po uspostavi FTP sesije mogu se po potrebi izvršiti CLI komande. može je promijeniti prema svojim potrebama te se tada razlikuju od tvorničkih postavki uređaja. Servis OS koji se koristi kroz 'Command Prompt' (Windows XP).168.254/ili http://speedtouch.1. CLI (Command Line Interfa ce) FTP (File Transfer Protocol) Remote Assistance WEB sučelje .ISP (Internet Service Provider ). koristeći se IP adresom uređaja tijekom komunikacije s uređajem. Uređaju se pristupa pomoću KORISNICKOG_IMENA i ZAPORKE. Navedeni podaci po potrebi mogu se izmjeniti.168. njenim upisivanjem u Internet pregled. Uređaju se pristupa uz podrazumno KORISNICKO_IME i ZAPORKU prema uputama.lan/ ili h ttps://speedtouch.lan/. Za detaljne upute o načinu korištenja CLI komandi treba konsultirati priručnik 'SpeedTouch™ CLI Reference Guide' dostupan na Internetu. Adresa 'http://speedtouch. a služi za spremanje zaštitne kopije postavki uređaja u neku datoteku ili za vraćanje iste na uređaj.

5 Početno web sučelje za konfiguriranje uređaja Do imena upisanog u DNS može se doći komandom 'nslookup 192.6. da USB komunikacije nije iskorištena i da je na preklopnik spojeno jedno računalo pod imenom 'msi'. kod ovog uređaja navedeni korisnik nema najveće ovlasti u radu s uređajem. Mogući korisnici prema definiciji operativnog sustava uređaja su: Korisnik root SuperUser TechnicalSupport Ovlasti Glavni korisnički račun bez ikakvih iznimki ili ograničenja. pokazuje da je bežična mreža trenutno isključena.Slika** 7. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz WAN okruženja (ISP-ova mreža). koja je u stvarnosti nastavak prve prikazane podslike. i ne može mijenjati postavke autorizacije prema ISP-u. Raspoložive su dvije telefonske linije (VoIP). Za razliku od uobičajenog poimanja korisnika 'Administrator'.168. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz LAN okruženja (lokalna SOHO mreža). Prethodna slika prikazuje uobičajeno sučelje koje se nudi korisniku 'Administrator'.1. Druga podslika 7.6.254' u prozoru 'Command Prompt'. Administrator . Na prvoj podslici slike 7.6.5b. Pri vrhu prikaza vidi se da je trenutni korisnik koji koristi web sučelje 'Administrator'.5a vidi se da su ostvarene sve tri mrežne povezanosti koje uređaj omogućava (broadband connection). Podcrtani nazivi ukazuju da su to spojnice prema narednim konfiguracijskim stranicama.

e-mail i VoIP usluge. ako je potrebno. tako da ne može na primjer izvršiti dogradnju programske potpore. Korisnik koji ima potpuni GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja. Telnet i FTP omogućavaju uporabu CLI (Command Line Inteface). što je za korisnika povoljno jer ne mora voditi brigu o njegovoj opravci ili zamijeni niti održavanju. Korisnik koji ima GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja i samo za pregled. Kako je većina korisnika uglavnom aljkava ISP-u je navedeno jedini način da zaštiti i sebe i njih. bez potrebe temeljitog znanja 'Administratora' o uređaju. a osobito Telnet komunikacija u svijetu mreža uobičajeno je zabranjena a dozvoljava se. Kada se uređaj uključi. FTP. connection info. dodati korisnika 'Guest' i slično. Korisnik bez ikakvih ovlasti. Telnet ili FTP konekciju. ISP. komande koje se zadaju utipkavanjem ključnih riječi kao na primjer : adsl info. a to je više nego dovoljno. sav promet se automatski podesi i nema potrebe od strane korisnika za nekim posebnim intervencijama kod uobičajene uporabe mreže koja podrazumijeva korištenje WWW. uz kratak dogovor između ovlaštenog servisera i ISP-a.LAN_Admin Poweruser WAN_Admin User Guest Korisnik koji može upravljati samo s LAN servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta. Ono što je dozvoljeno posve je dovoljno za učinkovito upravljanje lokalnom SOHO mrežom. uobičajeno uređaj daje u najam. te još mnoštvo drugih s kojima se može fino 'uštimati' uređaj. korištenje SSH (Secure SHell) programske potpore za jednu i drugu uslugu jer je tada cijeli promet kriptiran. Iz tvorničkog priručnika uređaja vidljivo je moguća Telnet i FTP komunikacije s uređajem što je iz sigurnosnih razloga od strane ISP-a onemogućeno. ISP uglavnom daje na raspolaganje korisnika 'Administrator' kojemu se opet mogu nametnuti nekakve restrikcije. Kada je računalo priključeno za 'Thomson Gateway' iz komandnog prozora mogu se očitati postavke mrežne komunikacije poznatom komandom IPConfig /ALL. kao ISKON. Može nadzirati WAN postavke bilo otkuda. . Navedeno znači da se neće moći iskoristiti sve mogućnosti opisane u PDF priručniku uređaja već samo ono što je korisniku dao ISP. firewall list.

Slika* 7. odnosno automatska dodjela IP adrese računalu. ali se aktivira osobitost|Always use the same address:| u . Prikaz u komandnom prozoru ukazuje da je omogućen DHCP servis iz čega slijedi auto-konfiguracija. Navedeno je namjerno napravljeno da upozori čitatelja da Windows XP prepoznaje komande pisane i velikim i malim slovima i da tu ne pravi razliku. što ovaj uređaj omogućava. istina preko DHCP servisa.6. A što znači mala crta nakon 'C:\>' sa slike? Ako niste sigurni pogledajte sliku 4. prilikom definicije zaporke na primjer. U tekstu je komanda napisana izmiješanim velikim i malim slovima a u primjeru na slici prikazana je malim slovima.6 Očitavanje mrežnih postavki u 'router modu' i 'bridge modu' rada Naravno. pripadne mu subnet maske.3 i pročitajte poglavlje o DOS-u. riječ je o Windows XP operativnom sustavu i njegovom 'Command Prompt' prozoru. podrazumni gateway IP adresa. Za jedan knjigovodstveni servis. bolje je njihovim računalima dodijeliti STATIČKE IP adrese. Razlika se pravi u slučajevima gdje je to potrebno. te adresa DHCP i DNS servera (Thomson Gateway) te vrijeme uporabe proslijeđenih postavki adresa računalu. Navedeno je prihvatljivo rješenje ako se ne moraju razmjenjivati podaci između računala.3. gdje će moguće jedno računalo nuditi ostalim računalima u mreži nekakvu bazu podataka.

7. postavke uređaja za unutarnji promet podešavaju se prema pravilima za privatnu C klasu mreže.4. jako korisno da sva računala imaju uvijek nepromijenjenu IP adresu.2. a u drugom slučaju definiraju se u postavkama 'broadband' mrežne povezanosti u konfiguraciji računala pri čemu se mrežni uređaj ponaša slično modemu.5. Kako u oba moda rada uređaja vanjske parametre mreže nadzire ISP. Rezultat prethodnog izbora je {Overview} prikaz koji sadrži popis svih pronađenih uređaja. Dodjelu IP adrese i mrežne maske i ostalih IP postavki nadzire DHCP servis te se ne može dogoditi da dva računala imaju istu adresu. Kada se sva računala u mreži spoje njihov popis vidljiv je u izboru {Home network}~{Devices} kako pokazuje naredna slika.5.6b je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'bridge modu'. kao na primjer mali knjigovodstveni servis u kojemu aplikacije rade po načelima korisnik-poslužitelj arhitekturi.konfiguraciji priključenog računala. Konfiguracija sa slike 7. . U prvom slučaju postavke glede autentikacije upisane su u 'router' .6.6.6. U vrhu prikaza uvijek se nalazi raspoloživi izbornik u vidu mogućih spojnica od kojih trenutno izabrani prikaz nije podcrtan. ali treba voditi računa o imenima računala i radnoj grupi kako je opisano u poglavlju 4. a kako nisu bitni za unutarnji promet. Prilikom povezivanja dva ili više računala u lokalnu mrežu treba poštivati načela opisana u poglavlju 4.Podešavanje aplikacija Već je ranije navedeno da je za lokalnu mrežu u kojoj računala stalno razmjenjuju podatke. SpeedTouch 780i WL .4 ili 4.6a je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'router modu'.4.mrežni uređaj. a konfiguracija sa slike 7.4.

Slijedi 'click' na spojnicu-ime računala (msi) kako bi se dobio prikaz koji daje pregled {Overview} postavki za računalo. ili nešto drugo).168. Na ovaj način računalu je omogućeno da nakon isteka vremena . U izboru |Always use the same address:| treba postaviti 'kvačicu' kako bi se omogućilo da prilikom uključivanja računalo uvijek dobije istu IP adresu.6. dva generička (ugrađena) uređaja. Izborom |Applay| upisuju se odabrane postavke i automatski slijedi prikaz {Overview}.. Osim izbora prikazanog u vrhu u zaglavlju popisa slijede raspoložive akcija pod nazivom {Pick a task. Mass storage device.1.7 Popis uređaja koje je 'Thomson Gateway' prepoznao U popisu je prikazan uređaj 'dsldevice'. a da bi se stanje u prikazanom pregledu promijenilo treba odabrati {Configure} te se za 'msi' računalo dobije prikaz na podslici gornje slike. te pronađeno računalo kojemu je ime 'msi' a spojeno je na Ethernet port broj 3 i kojemu je DHCP dodijelio IP adresu 192.Slika* 7.111. te treba definirati od ponuđenih izbora kojem tipu uređaja računalo pripada (Desktop Computer. a ne ime koje je uređaj 'pročitao' s računala.}. Može se odabrati novo ime za prikaz u popisu. koji nije ništa drugo do 'Thomson Gateway' i pripadna mu pristupna (gateway) IP adresa.. Popis raspoloživ akcija nije uvijek isti i prilagođen je trenutnom prikazu.

8 Početak kreiranja pravila za IGRU-APLIKACIJU Kako prilikom konfiguracije 'Thomson Gateway' vrijedi da se jedno pravilo dodjeljuje jednom računalu. o Assign a game or application to a local network device o Create a new game or application o Modify a game or application Odabirom {Create a new game or application} dobije se izbor kojemu je dio prikazan na slici koja slijedi. kao što je to slučaj s mrežnim igrama.'posudbe' IP adrese (Lease Obtained . . Kako se radi o definiciji radnih TCP/IP port-ova igre-aplikacije te njihovom prevođenju u lokanu mrežu (privatna mreža ima NAT) prethodno treba utvrditi koje port-ove koristi igra kod poslužitelja i u koje port-ove će ih NAT prevesti ili će se proslijediti bez prevođenja. Dakle. Odabir |Add| omogućava upis jednog port-a (gornji i donji broj su isti) ili raspona port-ova koji poslužitelj koristi kako prikazuje naredna slika. jedno pravilo za jedno računalo. Ako računalo mora kontaktirati poslužitelj van lokalne mreže u svrhu obostrane razmjene podatka. prikladno je u odabiru imena navesti ime igre i ime računala kao bi se isto pravilo moglo primijeniti na drugo računalo bilo novom kreacijom ili kopiranje već upisanog pravila.. Raspoložive akcije za navedeno su: • Pick a task..}~{Create a new game or application} kako bi se dobila mogućnost definiranja postavki za igru ili aplikaciju. tada se ova osobitost podešava izborom {Toolbox}~{Game & Application Sharing} te potom {Pick a task.6. Slika 7.Lease Expires) prilikom slijedećeg i narednih uključivanja dobije istu IP adresu...

Slika** 7.6.9 Definiranje raspona port-ova koje NAT treba podržati

Na primjeru prema gornjoj slici odabran je raspon od 4100-4300 kako bi se osigurao pristup preko porta 4242 i njemu okolnih, za bilo koji protokol bez prevođenja vrijednosti port-a u novu vrijednost. Slika 7.6.9c daje primjer kada je potrebno prevođenje raspona port-ova posebno za TCP i posebno za UDP protokol u jednu vrijednost. Prilikom odabira |Add| prihvaćaju se upisane postavke i otvara mogućnost dodavanja narednih za istu IGRU, kao što je prikazano u podslici prethodne slike. Umjesto izbora |Any|, koji podrazumijeva TCP i UDP protokol za isti raspon port-ova, dobro je definirati posebno raspon za TCP protokol a posebno raspon za UDP protokol bez obzira jesu li port-ovi u istom rasponu ili ne. Uređaju se na taj način olakšava 'snalaženje'. Ako poslužitelj s kojim računalo komunicira ne mijenja radne port-ove može se definirati samo jedan port prilikom dodavanja protokola i port-ova u pravilo. Ako se ne želi dodavati nova pravila treba odabrati {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device} da se upisane postavke IGRE prihvate i dodjele računalu. Za veće definirana pravila, njihovo brisanje iz popisa omogućava izbor |Unassign| te

potom |Delete| koji se dobiju prilikom korištenja već spomenutog prikaza u izboru {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device}. Malo je nespretno odvojen dio za kreiranje i brisanje pravila i dodavanja i oduzimanja računala pravilima.

Slika* 7.6.10 Dodjela pravila određenom računalu

Po prihvaćanju upisanih postavki otvara se novi prikaz u kojem treba označiti |Use UPnP:|, ako to aplikacija zahtijeva, te u ponuđenim izbornim formama odabrati kojem računalu dodijeliti kreirane postavke i izvršit |Add|. Kad

se postavke upišu, kako to prikazuje podslika, moguće je s |Edit| promijeniti uređaj kojem postavke pripadaju ili se s |Unassign| vratiti na ponovni odabir pravila i uređaja. Izbor |Apply| zapisuje odabrano pravilo-uređaj. Za isti uređaj može se dodati još pravila kao što podslika prikazuje. Već upisane postavke treba negdje i sagledati. To omogućava izbor {Pick a task...}~{Modify a game or application}, te slijedi naredni prikaz.

Slika* 7.6.11 Popis pravila i računala kojima pipadaju

Ako se s izborom {Unassign}, prikazanom na jednoj od prethodnih slika, izbriše kreirani par IGRA-RAČUNALO, po izboru {Pick a task...}~{Modify a game or application} dobije se prikaz s gornje podslike, gdje se izborom {Edit} može ponovo doći u {Pick a task...} ponudu za pridruživanje pravila računalu. Ako se drugom računalu želi dodijeliti ista pravila izborom {Pick a task...}~{Create a new game or application}, slično slici 7.6.8 nudi se dodatna mogućnost |Clone Existing Game or Application| kako bi se izbjegao novi postupni unos. Zadavanje imena pravila prema primjeru (IGRA - msi) nije dobro zbog razmaka između znakova što nije od velikog značaja kad je u pitanju jedno računalo. Ali ako se želi pravilo klonirati za više računala u mreži, bolje je pravila nazvati prema slijedećem; IGRA_PC1, IGRA_PC2 ... umjesto IGRA PC1, IGRA - PC2 ... , jer će u protivnom doći do sukobljavanja pravila. Također se prema slici 7.6.9c može definirati da se raspon portova usmjerava na jedan 'radni' port aplikacije. Prilikom kreiranja pravila treba voditi računa da uporabljeni port već ne koristi neka druga aplikacija. Ako je sve navedeno napravljeno prema naputku izvadak iz LOG zapisa za jednu od aplikacija izgledao bi ovako:
08.09.06 01:01:05: Opened port 4242 (TCP) in the internal WinXP firewall for this session 08.09.06 01:01:05: Opened port 4272 (UDP) in the internal WinXP firewall for this session : : 08.09.06 01:01:09: SSE optimizations active

08.09.06 08.09.06 08.09.06 08.09.06 : : 08.09.06

01:01:09: 01:01:09: 01:01:10: 01:01:10:

Connecting Connecting to ... Connected to ... , sending loginrequest Connection established on: XXXXXServer

01:01:10: New clientid is 0123456789

Lijepo se vidi kako je ispravno prihvaćena komunikacija za port-ove 4242 (TCP) i 4272 (UDP), te uspostavljena komunikacija s pripadnim poslužiteljem. Naravno, željenu aplikaciju najprije treba propustiti kroz Windows XP FIREWALL. Sve navedeno je samo mali dio od ukupnih mogućnosti podešavanja 'Thomson gateway' uređaja i predstavlja jedan primjer osposobljavanja uređaja da omogući IGRI besprijekornu komunikaciju s njenim poslužiteljem negdje u svijetu. Za sve dodatne mogućnosti RTFM. Velika pomoć korisniku je sjedište PortForward, koje sadrži gotove 'recepte' i upute za podešavanje mnoštva uređaja za različite vrste aplikacija, od 'eMule', 'Shareaza', 'uTorrent' pa do mnoštva mrežnih igara kao 'Warcraft'. Jedna značajna opaska glede konfiguracije uređaja. Izbor 'Restart' sa slike 7.6.5c ukomponiran u programsku potporu uređaja ima zadaću ponovne inicijalizacije komunikacije bez brisanja upisanih konfiguracijskih promjena od strane korisnika, dok je izbor 'Reset' sa slike 7.6.2b sklopovska ponovna inicijalizacija uređaja na način da se nanovo učitavaju tvorničke postavke, brišu se sve korisnikove konfiguracijske postavke i vrši inicijalizacija komunikacije na način da se početni konfiguracijski parametri 'povuku' od DSLAM-a. To znači da će priključena računala preko DHCP usluge moguće dobiti novu IP adresu i sva pravila glede postavki za igre koja se pri tome brišu treba za svako računalo definirati iznova. Nestanak struje, u koliko uređaj nije spojen na UPS, ima 'Restart' učinak; ne gube se konfiguracijske postavke korisnika.

SAŽETAK: Prilikom uključivanja uređaja, potrebno mu je par minuta da uspostavi DSL sinkronizaciju, te je stoga dobro da ovaj uređaj bude neprekidno uključen te da se napaja preko UPS-a, tim više ako telefon mora biti neprekidno raspoloživ. Potrošnja električne energije je zanemariva, a osigurava se stalna povezanost s davateljem usluga (ISP-om), kao što su ISKON, AMIS ili neki drugi. Ako davatelj usluga ne nudi VoIP (Voice over IP), odnosno uređaj koji ima Voice IAD (Voice Integrated Access Device) sklopove za prihvat analognog telefonskog signala,

potrebno je postaviti razdjelnik (splitter) koji će odvojiti klasični telefonski analogni promet od ADSL prometa 'Thomson Gateway' uređaja. Razdjelnici nisu istih osobina za sve davatelje PTT usluga u različitim državama zbog različitih standarda koji se koriste, te treba paziti za koje tržište, odnosno standarde se postavlja razdjelnik. Korisnik u osnovi o tome ne mora voditi brigu jer o tipu razdjelnika vodi brigu ISP. Doba modemske komunikacije je prošlo. Rabe je još jedino korisnici koji nemaju nekih većih zahtijeva osim usluge elektroničke pošte, ili neke slične kratke i povremene usluge. Za sve ostale vidove komunikacije, modemska komunikacija je prespora i skupa. Za modernog 'školarca' to sigurno nije dostatno. Stoga je 'Thomson Gateway' vrlo prihvatljivo rješenje i za kuću bilo da se od ISP-a uzme usluga plaćanja prema:
o

o

Ostvarenom prometu - usluga veće propusne moći i određene količine 'bonus' prometa u okviru pretplate. Sav promet preko 'bonusa' dodatno se plaća. Neprekidno prema brzini komunikacije (flatrate) - usluga nešto skuplja od prethodne ali bez ograničenja prometa. Obično je manje propusne moći u odnosu na prethodno navedenu uslugu.

Koji tip usluge i kolike propusne moći za prijenos podataka izabrati ovisi o afinitetima korisnika. Koristiti VLAN bez aktivne mrežne opreme koja ga podržava baš i nema mnogo smisla. Ako se u računalima povezanim za 'Thomson Gateway' koristi mrežna kartica koja podržava VLAN (IEEE 802.1Q protokol) onda se može koristiti ova osobitost, ali četiri računala svako u svojoj mreži baš i nije svrha ugrađenog preklopnika. Veći smisao je uz NAT koristiti VLAN prema aktivnoj mrežnoj opremi u svrhu opsluživanja više desetaka računala. Možda bi u tom smisli bilo bolje da ugrađeni preklopnik ima veću propusnu moć glede učinkovitije okosnice (backobone) ako bi dva porta preklopnika bila u istom VLAN-u. No ako će svaki od ugrađenih port-ova opsluživati zasebnu mrežu u posebnom VLAN-u za koju je spojena aktivna mrežna oprema koja podržava VLAN, i port ima isključivu namjenu da omogući povremeni pristup Internetu, implementirane mogućnosti uređaja posve su dovoljne. Da bi se sve navedene mogućnosti 'Thomson Gateway' u potpunosti iskoristile potrebno je da korisnik nad njim ima potpuni nadzor, a što mu se može uskratiti od strane ISP-a iz ranije navedenih razloga.
7.7. ZARADA NA INTERNETU

7.7.1. Google Webmaster Tools, Google Analytics | 7.7.2. Google AdSense, Google AdWords

vremena i prostora djelatnosti (free enterprise). po načelu funkcioniranja 'Ne želim raditi ono što ne volim'. Planiranje oglašavanja i njegova kvaliteta nužno je za uspješnost. poznavanje stranih jezika na primjer. Što se može raditi? o o o o Kao suradnik izvršavati zadaće koje definira oglašivač Kao dio marketinga učestvovati u oglašavanju Oglašavati i prodavati svoje proizvode ili usluge Oglašavati i prodavati tuđe proizvode ili usluge . Ono što one pružaju je da se na neki način postane njihov suradnik u bilo kojem obliku. radija. ali je važna da se mogu kvalitetno rasporediti čimbenici kako bi se ostvarila 'dobitna kombinacija' koja će omogućiti uspjeh. Nastoje ugrabiti sto veći dio Internet-kolača kao Yahoo. Internet je medij budućnosti. odmah je dopadljiv i pamti se. No naobrazba ne garantira uspjeh. U osnovi ova 'tvrtka' djeluje na osnovu slijedećih elementa: o o o o Obrazovanje Oglašavanje Mrežni marketing Varanje ?!? Obrazovanje je 'vrijednost' koja kao alat uzdiže znanje. Internet danas stvara novac. Internet zarada je stvarnost. Mrežni marketing je koordinirani rad distributera ili suradnika koji uhodanim sistemom dovode usluge i proizvode do ciljanog korisnika.Zarada na Internetu može se promatrati kao djelatnost tvrtke s neograničenom slobodom u izboru načina. A uspjeh je strpljiv i ustrajan napredak sazdan od niza malih koraka. Dobar oglas je poput slatkog kolača. u većoj ili manjoj mjeri. AllTheWeb. novina i drugih sličnih medija. Mrežni marketing može se definirati kao djelatnost skupine ljudi koja se povezuje s ostalim ljudima u svrhu razvoja posla. Oglašavanje je ključni element ako se cilj predoči kao publika. Sve poduzetnije firme okreću se Internetu i svakodnevno ažuriraju svoje web-stranice. Google. eBay i drugi. ali je to ništa prema učinku koji može ostvariti interaktivni medij na koji se spaja preko milijardu ljudi na dan. što je neosporno potrebno za komunikaciju sa strancima. Pojedinac u samostalnom djelovanju ne može učiniti mnogo ali može dovoljno. Ništa se ne postiže neradom i odmah. Amazon. Svaki medij sve veći dio profita ostvaruje reklamom preko televizije.

Ostale tri navedene solucije podrazumijevaju izradu vlastitih Internet sadržaja.periodni. stranice sjedišta nalaze se vrlo daleko od prvih tridesetak prikazanih sjedišta. Dakle.a. Gdje postaviti web-sadržaje? Za navedeno ima više rješenja: • Stranice u sastavu poslužitelja davatelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www. ako se izuzmu pornografski sadržaji. Tako na primjer firma WMD nudi besplatni hosting u domeni 'izhr.tip/') Stranica je na zakupljenom poslužitelju i zakupljenoj domeni (adresa je tipa 'http://www.Prva od navedenih stavki može značiti na primjer slanje e-mail poruka određenog sadržaja na popise koje daje oglašivač.com'. . Krivo odabrano ili raspoloživo korisničko_ime zna biti teško za pamćenje. Drugo rješenje obično jeftinija ili besplatna usluga davatelja poslužiteljskog prostora s nešto većim diskovnim i prometnim resursima od prethodno navedenog rješenja. nudi usluga od reklame i oglašavanja do prodaje. što posjetitelji vrlo rijetko gledaju.com' pa će vaša adresa biti 'odabrani_slobodan_naziv. Najbolji i najsigurniji način zarade je upravo zarada putem vlastitih webstranica na sjedištu (web-site) koje se dobro posjećuje.tip/~korisničko_ime/') Stranice kao poddomena u sastavu poslužitelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www.domena. ne budite lijeni kao ja. Osim toga raspoloživi diskovni prostor je mali i bitno je ograničena mjesečna kvota za količinu prometa. Bez vlastitih Internet stranica s temom koja ima nešto za ponuditi čitatelju i koje su ugodne očima posjetitelja zarada će se vrlo teško ili nikako ostvariti. što doprinosi odbojnosti.com). ugledajte se na primjer na www. Kako ostvariti dobru posječenost? Tu osim kvalitete i vrste ponude sadržaja sjedišta vrijedi zakonitost velikih brojeva i statistika. odnosno treba se usmjeriti na veliko tržište kao SAD. francuskom i još kojem jeziku je podrazuman (o.domena. njihov pandan na engleskom.poddomena. Ovo rješenje je efektno u koliko broj web-stranica nije velik i ako se ne troše veliki resursi glede prometa.izhr. ma kako korisni sadržaji bili na hrvatskom jeziku.tip/') • • Prvo rješenje nije dobro jer pretražitelji ove stranice nisko rangiraju te se prilikom prikaza rezultata pretraživanja. Treba odabrati firmu koja nudi ime domene koje je jednostavno i koje se lako pamti.domena. odnosno koje ima lijepe i efektne stranice na kojima ječitateljima interesantan sadržaj te se putem tih sadržaja ili izravno na dijelu sjedišta s namjenskim web-stranicama. Zarada se ostvaruje prema broju poslanih poruka (rjeđe) ili prema broju izvršenih očekivanih aktivnosti primatelja poruke (uobičajeno). No napraviti sadržajno male ali jako posječene stranice je umijeće. Što više čitatelja gleda stranice sjedišta veća je mogućnost zarade. odnosno količinu preuzetih ili postavljenih podataka.

imaju razmještene na više zemljopisno 'razbacanih' mjesta međusobno povezanih s vrlo brzim vezama i u konačnici spojnih prema nekom davatelju 'priključka' na internet. Za naše prostore dobro je obratiti se nekoj od firmi kao WMD (koji nudi i besplatni web-hosting) ili Avalon ili nekoj sličnoj. firme koje se s navedenim bave (kao 'The Planet' sa slike). Ovakve objekte. Slika 7. Prva je namijenjena velikim firmama. ali za vrlo velike pare. no ovu posljednju uslugu uglavnom pružaju samo preko posrednika.Zakupljeni poslužitelj je najbolje rješenje. To nije poslužitelj kod nekoga u stanu jer bi troškovi povezivanja za internet uz pristojan promet bili enormni. druga tvrtkama koje će zakupiti resurse i potom ih nuditi drugima.1* Zgrada i unutrašnjost tvrtke za web-hosting (datacentar) Slika pokazuje da davanje usluga najma poslužitelja i nije bezazlen posao.7. a koje su u osnovi zakupile resurse u jednoj od zgrada kako pokazuje naredna slika. bilo izravnim kontaktom s njima ili preko posrednika u Hrvatskoj. U Hrvatskoj navedenu uslugu pružaju T-Com i Iskon i možda još koji davatelj Internet usluga. nego zakup kod nekog tko upravo tu uslugu nudi (web-hosting). poduzetničku i osobnu uslugu. a treća je ponuda pojedinačnim korisnicima. Bolje rješenje je zakupiti prostor i domene kod upravo za to ustanovljenih firmi diljem Amerike ili Europe koje pružaju korporacijsku. .

od sadržaja zaglavlja do samog sadržaja stranica.Ako sadržaja nema. Naziv domene mora biti takav da ga sugovornik može lako izgovoriti i da ga može lako zapamtiti ma što god taj naziv značio. koje sliče na prostore koje ima NASA ili NORAD (koristite Google?). bez obzira što svi preglednici ne poštuju standarde u potpunosti. opisa i ključnih riječi prema svom sadržaju.No ono što se s prikazanih slika ne vidi su impresivne nadzorne sobe. može se pristupiti realizaciji jednog od navedenih vidova zarađivanja. ili rodbini negdje u svijetu ako drugačije nije moguće.COM vrstu domene jer kod pretraživača najviše kotiraju. Optimizacija . U odnosu na prošli decenij poštovat će ih u sve većoj mjeri kako bi ostali konkurentni. Dizajnu i osvježavanju izgleda stranica treba posvetiti dužnu pažnju. Sadržaj .Podrazumijeva da su svi sadržaji stranica.Osim dobrog dizajna stranice moraju biti kvalitetno povezane pravilnom uporabom izbornika s razumljivom i lako prepoznatljivom shemom njihovog međusobnog povezivanja. Uporabljivost . Osim toga tražilica kao 'Google' takva će sjedišta sankcionirati neuvrštavanjem u indeks. nema svrhe ni sama stranica. Kad se riješi domena i zakupi diskovni prostor kao i raspoloživa propusnost (bandwith). Za domenu treba izabrati neko slobodno zvučno i prepoznatljivo ime (koje ni ne mora nešto suvislo značiti) i dobro je uzeti . Elementi koji čine dobro sjedište mogu se svrstati u pet kategorija:     Standardi . Treba nositelja programa kontaktirati putem e-pošte te se informirati barem o načinu slanja čekova u Hrvatsku. Ako ne odgovore u roku od 2-3 dana neozbiljni su i od takvih treba bježati. dizel generatori i ogromni UPS uređaji i 'ostalo'. Svaka stranica traži zasebnu optimizaciju naslova. . Poštivanje standarda preduvjet je da dizajnirana stranica u svim preglednicima izgleda slično uz zanemarive razlike. Stranice tipa 'u izradi'. Većina davatelja ovih usluga na svojim stranicama imaju mehanizam s kojim se može ispitati da li je željeni naziv domene već zauzet.Stranice moraju zadovoljiti sve HTML. Sadržaj koji postoji treba biti kvalitetan i redovito održavan u smislu pravovremenog ažuriranja u skladu s interesima korisnika. 'uskoro' i slično treba izbjegavati. CSS i slične standarde glede dosljednog prikazivanja sadržaja u preglednicima. Preko neke od firmi zakupi se potreban početni diskovni prostor i vrsta poslužitelja i odabere ime za domenu koje se iznajmljuje i plaća preko zakupa. S kompliciranih stranica čitatelj će brzo otići i zapamtiti ih kao nepristupačne. prilagođeni na način da je tražilicama 'lakše' razabrati što se na stranici nalazi. dakle neće se ponovo vratiti što nije cilj. Nije preporučljivo u naziv domene stavljati znakove kao '-' ili '_' i slične. Postupak traži vrijeme i pažnju na isti način kao i prva stavka. Nije dobro uključiti se u sve navedene ponuđene programe zarade koje se mogu pronaći na Internetu nasumice. Preko Interneta treba pronaći i proučiti sve davatelje usluga za bilo koju vrstu oglašavanja i zarade.

Možda će netko promisliti da će ××× sadržaji donijeti veću posjećenost. Svaki put kada neko od posjetitelja klikne na reklamu koja se nalazi na web-stranicama slijedi zarada. treba voditi računa da je stranica tematski cjelovita i bez obzira na veličini sadržaja da se učitava kod korisnika u prihvatljivom vremenu. ugodnog za pregledavanje. No to je već van domene hobija. CPC / PPC (cost per click / pay per click) . i koje će se posjećivati barem 500 puta dnevno. Ali učlaniti će se i posjetitelji vaših web-stranica preko reklame na koju će kliknuti. Sve ovisi o volji. Ovo može biti vrlo dobar način zarade! Ne klikajte sami na reklame na vlastitim stranicama jer će vas ubrzo 'eliminirati' pošto njihov program nadzora prati i bilježe sve IP adrese odakle klik potiče. može se javiti nekoj od njih i započeti ozbiljan posao. Da bi neko nešto kupio potrebno je učlaniti se ali ne i nužno kupiti. zarada će se vrlo teško ostvariti. Ako su pak slike i video sadržaji 'veliki' bolje ih je predočiti i opisati malom sličicom i ponuditi mehanizam za preuzimanje. Katalog proizvoda i cjenik je jedan od takvih primjera. bez vlastitog sjedišta s dobrom tematikom koja ima što ponuditi.Iako komunikacije omogućavaju sve veće brzine. ali tražilice kad prepoznaju takve sadržaje ubrzo ih rangiraju vrlo nisko. Kao računalni guru ili profesionalac. obično od 1-25 centi po kliku. narudžba brošura. Osim na navedeni način.Fiksna cijena za unaprijed definiranu akciju kao što je registracija programa. Dakle. Problem može nastati bez vaše krivnje ako većina posjetitelja dolaze iz NAT-om zaštićenog okruženja kada svi posjetitelji imaju istu izlaznu IP adresu. Svaki put kada se to dogodi slijedi zarada slična . Što je više slika ili video prezentacija u toliko mora biti manje opisnog teksta. i slično. Učlanjenje je obično besplatno.Plaćanje po učlanjenju. zvanju i znanju. Google i slične (preko svojih stranica neprestano traže kadrove). CPL / PPL (cost per lead / pay per lead) . Brzina . mnogo veću zaradu može se ostvariti i potpuno profesionalno radeći za 'Brand name' firme. Koliko vrijedi svaki klik zavisi od sponzora. osoba koja se razumije u računala i programiranje. Web-sadržaje najbolje je dati na izradu i održavanje profesionalcima. Postoje web-stranice na kojima firme prodaju od igle do lokomotive. Ovo je moguće postići ako sjedište ima barem englesku verziju sadržaja.Plaćanje po kliku. Istinita i razumljiva korespondencija s davateljem usluge oglašavanja rješava ovaj problem. kao Microsoft. Modeli zarade na Internetu različiti su ali se mogu svrstati u slijedeće osnovne kategorije: • • • CPA (cost per action) . Autor ovih redaka opisano radi sam pa se može procijeniti koliko si je truda dao da zadovolji navedene uvijete. Moguće i početku i hoće.

Ne postoji 100% sigurna Internet zarada niti posao. Ne gledajte neprekidno vlastite stranice. Dakle. Nije dobro sve novčane resurse usmjeriti prema samo jednom i možda nesigurnom izvoru. sve je moguće. Internet je veliko tržište. ali bitno je imati izuzetno posječeno web-sjedište kako bi zarada bila zadovoljavajuća i na vrijeme plaćena. na temelju čega se ostvaruje zarada.CTR / CPM (click through rate / cost per mille) . Dovoljno je samo da se stranica s reklamom negdje u svijetu učita. pa do recenzija stranica. Rizik postoji. Treba još spomenuti nestandardne mehanizme kao 'PAYPAL'. Potrebno je postaviti oglase na stranice i nema obveze klika na njih. Postoje još brojni drugi načini zarade. što u velikoj mjeri ovisi o vašoj snalažljivosti ali i VIP-u i NaVIP-u u našim prostorima. Fiksna cijena po svakom posjetitelju koji obavi kupnju. Načini zarade preko Interneta vrlo su raznoliki. PPS (pay per search) . Dobar i 'čist' vid zarade jer se ne prati klikanje preko IP adrese. slično ponudi prikazanoj za 'VirtuaGirl' na stranicama šaljivog informatičkog rječnika. CTR . u kojem je velika konkurencija i raznolikost ponuda poslovanja.Prosječni broj CTa (klik na oglas) na 100 ili 1000 impresija (pojavljivanja oglasa). što omogućava da se može odabrati najprihvatljiviji model koji način ostvariti zaradu. No jedno je sigurno. izraženo u postocima realiziranih klikova prema broju objavljivanja oglasa na vašim web-stranicama. što praktički znači da umoljavate gledatelja vaših stranica da financijski potpomogne stranice koje gleda u iznosu koji želi. Postavite njihove oglase na vaše web-stranice. što može jako dobro funkcionirati u sredinama poput SAD prema zakonitostima o velikim brojevima. Jedna od takvih firmi je earn2gether (objedinjuje više projekata od kojih je jedan Matriclix) koja članu . CPS (cost per sale / pay per sale) . Današnja sve jeftinija ADSL tehnologija i najam poslužitelja ne traži velika ulaganja i sami morate odlučiti u koliko vremena.CPT / PPI (cost per mile .Neke poznate i manje poznate tražilice plaćaju određeni iznos za traženje pojmova na lokalnoj tražilici postavljenoj na vlastitom sjedištu ali povezanom za njih (kao Google AdSense i drugi). CPM .Zarada od prodaje (affiliate mehanizam). Svaki put kad neki vas posjetitelj klikne na njihovu reklamu preusmjeri se automatski na njihove stranice.cost per transaction / producer price index) . ili mehanizam DONACIJA.• • • • prethodnoj. bježite od igara na sreću i kladionica. svaki posao može propasti. uz koliko truda i na koji način želite tu zaradu ostvariti. Ako posjetitelj kupi CD/DVD ili iznajmi apartman ili slično preko njihovih webstranica slijedi provizija od prodaje.Plaćanje za 1000 oglasa prikazanih na vašim web-stranicama. ali se prati ponavljanje IP adresa. Dobar način sponzoriranja. vlastiti 'online' dućan s tuđim proizvodima bez ikakvog ili malog ulaganja za poslužitelj web-stranica u nekoj od navedenih verzija. No treba biti pažljiv. Na primjer preko interneta se prodaju CD/DVD mediji ili iznajmljuju apartmani. od jednostavnog postavljanja oglasa neke firme na sjedište. Plaća se do par dolara po 1000 prikazanih reklama.

a o njihovoj težini ovisi i zarada. novac je vrlo ozbiljna stvar. Podržan je i 'Referral Center' za pridružene nove korisnike. . To nije zarada i nikom ne dam broj moje kartice :-). Ako se treba prijaviti na neko zadano sjedište treba ponekad dati svoju e-mail adresu te se stoga zahtijeva da član ispuni dvije adrese. Svaka od njih ima svoja pravila ponašanja kojih se treba pridržavati da vas kao člana ne 'eliminiraju' s obrazloženjem ili bez njega. Glede zarade preko Interneta korisno je biti član bilo kakve zajednice. a ostale se nadopunjuju prema raspoloživoj ponudi i željama. Nije tema ovih stranica i o mogućim prevarama po tom pitanju samo toliko. Kao i uvijek treba poštivati pravila koja su propisana. Ništa posebno zahtjevno a plaća se ovisno o težini zadatka. Korisničko_ime (ako je slobodno) i zaporku korisnik može izabrati prema nahođenju a zarada slijedi po izvršavanju zadatka opisanog u e-mail poruci koju pošalju korisniku. Da bi se 'earn2gether' uvjerio da je zadaća odrađena mora se odgovoriti na pitanje koje ide uz svaku zadaću. Član njihove zajednice postaje se na preporuku nekog od već postojećih članova i prvi korak je prihvaćanjeGMail ponude koja u osnovi nudi u izboru {My services} dvije posljednje prikazane stavke.. ili prema ostvarenim pravima. vrlo temeljito i uredno vas vode kroz postupak oglašavanja i načina kako da radite i zaradite a da ne povrijedite pravila. jer se u protivnom gubi članstvo. Naredna slika pokazuje primjer od samo jednog dijela mogućnosti koje dobiva član GOOGLE zajednice. Zadaću treba izabrati iz ponuđenog popisa (Offers list). Da bi se registrirali kao član. navedeno podrazumijeva tečnu pismenu jezičku komunikaciju (na engleskom jeziku naravno). a to je najčešće pregledavanje nekog sjedišta koje se mora obaviti unutar zadanog vremenskog roka. službenu za kontakt s 'earn2gether' i radnu za kontakt sa zadanim sjedištem za pregled. na računalo treba instalirati traku s njihovim alatima (ikonama).zajednice omogućava da odabere zadaće koje treba izvršiti. Ono što ovdje nije navedeno je KUPNJA preko Interneta. Mehanizama zarade. Morate se učlaniti s potpuno ispravnim podacima o sebi koje naravno nadgledaju. Čista paranoja bila opravdana ili ne. koja se pojavljuje u Internet pregledniku. što ozbiljnih i što neozbiljnih ima prilično. Ako se pridržavate pravila. po čemu treba ispuniti pristupnu formu i potvrditi je odgovorom na primljenu poruku.

Ako se želi biti član 'Ad. No ima jedna sitna začkoljica.' programa. Ostale mogućnosti omogućava GMail članstvo te je tada 'AdSense' ponuda jedna od njih. bez obzira što stranica sadrži ne smiju biti dvije s istim naslovom stranice (<title>... što je normalno)...</title>).. Dakle..Slika 7. bilo kakav razuman...7. naravno uz prijavu-članstvo preko izbora {Sve o Googleu}~{Webmaster Central} s Google-ove početne stranice.">) ne bi trebale biti riječi koje nisu navedene u .. ili bolje reći pridržavaju se svih naputaka i odrednica Google-a koje web-sadržaji sjedišta moraju zadovoljiti bez obzira na veličinu da bi se uopće mogla poslati prijava za pristup u 'Ad.. sadržaji ne smiju vrijeđati osobe ili institucije. stranica koje koriste 'čudne' tehnologije.">). a u popisu ključnih riječi (<meta name="keywords" content=". ili istim opisom (<meta name="description" content=". otkuda se može definirati da se s važećom e-mail adresom koju korisnik negdje ima (traži se verifikacija ispravnosti adrese u korespondenciji. Stavka 'Webmaster Tools' besplatno je raspoloživa svima... a stavka 'Analytics' također je besplatna ali se treba prijaviti.. nema nepovezanih stranica ili nekih drugih sadržaja s bilo čim na sjedištu (orphan pages). stranice ne smiju imati pornografske i/ili pedofilske sadržaje. ozbiljan i smišljen početak omogućava se tek po članstvu u GOOGLE zajednici. koja ne pripada Google grupi..2 Dio iz ponude alata za GMail korisnički račun..... osim realiziranog GMail korisničkog računa treba za prijavu sjedišta imati web-stranice koje su potpune.. Na primjer. može ostvariti pravo na praćenje zbivanja na web-sjedištu koje se po učlanjenju može prijaviti za analizu.. nemaju spojnice u 'ništa' ili poruku tipa 'Stranice su u izradi'.. Treba se potruditi da sadržaji imaju što manje logičkih grešaka.' program. i postavljenom zaporkom..

te da se uvjerite da se stranice sjedišta ispravno prikazuju treba pregledati njihov prikaz u najkorištenijim preglednicima (barem za IE i Firefox).. Nemojte zlouporabiti njihovo povjerenje (varati). Sadržaji se trebaju redovito dopunjavati kako ne bi pružali zastarjele informacije. za dizajn nisam kompetentan)..7. Google Analytics .. a različite mogućnosti oglašavanja možete pronaći preko njihovih uputa koje su vam raspoložive kada postanete član. Sadržaj stranica potencijalnim čitateljima mora biti koristan i ne smije biti u funkciji dizajna već dizajn mora biti u funkciji sadržaja (o.. Za to služi interna programska potpora za statistiku na sjedištu. U svim preglednicima stranice trebaju izgledati barem slično ako ne isto. Dizajn je posebna priča. Google Webmaster Tools. svaka slika mora imati opis (alt=". A korisno je i pratiti tko gleda stranice koje ste kreirali te vršiti korekcije i nadopune kako bi se poboljšala Internet zarada.... Po pregledu sadržaja sjedišta od strane Google-a slijedi njihovo odobrenje ili naputak što se mora izmijeniti da bi se stranice prihvatile u njihov program oglašavanja. te potom omogućila ikona 'AdSense'.. Ispravnost spojnica prema drugim sjedištima treba povremeno nadgledati. Treba se pridržavati uputa koje su opisane na stranici o sintaksi. osobito naslovi stranica. osobito s načinom usklađivanja izgleda s oglasima.... Potpuno korektno i profesionalno.!!!!). Rub tablice na primjer. Stranice trebaju imati razumljivu navigaciju.sadržaju ili da su posve iste kao na nekoj drugoj stranici.1. 7. kako se ne bi dugo učitavale. s navedenim nije sve gotovo. Naredna stranica opisuje upravo to. Daleko od toga da se bilo koji od njih striktno pridržava predloženih standarda..a. raspoloživi preglednici različito tumače. od kojih razne verzije oblikovanja oglasa možete vidjeti pregledavajući ovo sjedište. jedna spojnica prema početnoj stranici treba pratiti sve stranice. Svi oglasi na ovoj stranici u skladu su s njihovim preporukama. Sadržaji stranice ne smiju biti preveliki. osobito ne s puno velikih slika po podatkovnoj veličini. Ako se barem navedeno ne poštuje posjetitelji 'odoše'. ili još bolje Google alati 'Webmaster Tools' i 'Analytics'. No. Opisi naslova i sadržaja moraju biti razumljivi bez 'upozoravajućih' dijelova (kao !!!!. Za izrađene stranice vrijedi još jedan mali detalj.") i slično. Dobro je pogledati naputke koji se odnose na SEO zahtjeve (Search Engine Optimisation) glede izrade webstranica kojih ima podosta na Internetu.

ili su to spojnice na drugim sjedištima koje su njihovi korisnici postavili jer su im se sadržaji dopali. značaj stranica vašeg sjedišta raste.Vlasniku web-sjedišta (site) na raspolaganju su raznovrsni alati za praćenje zbivanja na sjedištu i za podešavanja raznih parametara praćenja u većoj ili manjoj mjeri. i ako se je vodilo računa o značaju naslova svake pojedine stranice web-sjedišta. od ogromnog značaja je besplatna usluga Google 'Webmaster Tools' i 'Analytics' koja .) i izravno na tražila (Google. (referring sites) Rezultati traženja (search engines) Izravni pristup je u osnovu pristup koji je gledatelj ostvario iz svog preglednika koristeći osobni katalog (bookmark) u kojeg je postavio adresu sjedišta dobivenu na bilo koji način (pretraživanjem. U jednom i drugom slučaju utjecaj na postavljanje spojnice je van moći vlasnika web-sjedišta. odabiru ključnih riječi i samom sadržaju pojedinih stranica sjedišta. Na brzinu se ne prave ni mala djeca :-). Yahoo. a time i položaj na popisu koji se prilikom traženja nudi od strane tražilice. kao što je prijava na već spomenute kataloge. Kada se web-sjedište (site) prijavi na tražilo.. To su najvjerojatnije gledatelji kojima su se sadržaji sjedišta dopali te ih želi brzo dohvatiti. dizajnom i organizacijom sjedišta. te ih s vremenom uspoređuje s brojem posjeta iz prethodno navedenih izvora i rangira. što je izravno vezano s kvalitetom sadržaja. T-com webimenik .hr. Dakle. tvrdnja da se do uspjeha dolazi polako i strpljivo.) i ponudi kao spojnica važnijim ustanovama ili se s bolje posjećenim sjedištima ne izvrši razmjena oglasa (banner). osobito na strane kataloge u koliko je sjedište napisano na više svjetskih jezika. algoritam tražilice vrši indeksiranje pojedinih stranica sjedišta prema prethodno navedenim značajkama. sjedište treba da sadrži njima interesantne sadržaje.. kao je navedeno na prethodnoj stranici. preko foruma i slično)... poštom. No to samo po sebi nije dovoljno da se osigura prihvatljiva nazočnost u svijetu Interneta ako se sjedište ne prijavi na razna sjedišta tipa kataloga (www. Osim statističkih alata koje posjeduje vaš ili vama iznajmljeni poslužitelj. pristup (direct traffic) Referentna sjedišta. Pogodak . Ako posjete dolaze s visoko ocjenjenih referentnih sjedišta. opisu stranice. Da bi ostali učesnici Interneta postavili spojnicu prema vašem sjedištu. U tom smislu mogu se definirati tri izvora dolaska do sjedišta (Traffic Sources) koje je postavljeno na poslužitelj: o o o Izravni. Adresa sjedišta na referentna mjesta dolazi prijavom od strane vlasnika sjedišta. stoji. U duhu sadržaja prethodne stanice o zaradi može se sagledati od kolikog su značaja prijave na kataloge.

slijede upute koje Google zahtijeva. Jedan od načina verifikacije sjedišta je postavljanje datoteke u korijenski imenik sjedišta koja ima naziv koji Google ponudi u postupku verifikacije i ima naziv tipa 'googleXX.html ili nekog drugog i njen osnovni sadržaj je oblika: .XX. Datoteka 'sitemap. charset=windows-1250"> <title>Google-verifikacija</title> </head> <body bgcolor="#CCFFFF"> <br clear="all"> <table width="70%" border="0" cellpadding="20" align="center"> <tr> <td align="center" nowrap> <h1>Google-verifikacija!</h1> </td> </tr> </table> <br clear="all"> </body> </html> Datoteku 'robots..html'.txt' možete pregledati klikom na ikonu prve stranice ovog sjedišta. prijaviti domenu i izvršiti: o o o o Verifikaciju sjedišta Kreirati mapu sjedišta (sitemap. ali pošto je Google 'zakon' u posljednje vrijeme. Bez obzira na članstvo nužno je po postavljanju web-sadržaja na poslužitelj. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.ico datoteka) Malo sitne samoreklame ne škodi. Ova sličica pojavljuje se ispred naslova bilo koje web-stranice sjedišta u Internet pregledniku posjetitelja. U njoj ne treba ništa mijenjati u odnosu na izvornik. Verifikacija sjedišta može se obaviti na više načina.omogućava vlasniku web-sjedišta (site-a) da nadzire zbivanja glede sadržaja koje je na sjedište postavio. <meta> i <title> sadržaja je proizvoljan kako na primjer prikazuje naredni kod. opisuje gdje se nalaze pojedine datoteke sjedišta tipa .dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html..w3.01 Transitional//EN" "http://www..txt datoteka) Postaviti sliku-logo sjedišta (favicon. Dio zapisa između <body>. U korijenski imenik sjedišta treba postaviti datoteku 'favicon. Sadržaj nije značajan već samo njen naziv koji je za sva sjedišta koja se nadziru od istog člana-korisnika Google zajednice isti. u pravilu nekompatibilnim između pojedinih tražilica. ili je s alatima za tu namjenu izraditi po volji.xml' standardizirana je od strane svih tražilica.org/TR/html4/loose. bilo svoj ili od ustanove ili iznajmljen.xml datoteka) Definirati prava dostupa robota tražilice (robots.ico' što nije ništa drugo do jedna mala sličica veličine 32x32px kojih se može pronaći obilje na raznim Internet sjedištima.

.xml</loc> </sitemap> : : : <sitemap> : </sitemap> </sitemapindex> Ova indeksna datoteka ukazuje gdje se nalaze sve potrebne datoteke sitemap.htm</loc>.xml .0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www. druga.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u podimeniku) <sitemap> <loc>http://www. Prema navedenom primjeru može se u definiciji <url>.com/index. indeksna datoteka .sitemaps. Bez obzira koji se način uporabi tražilice će jedno i drugo rješenje u indeksnoj datoteci uporabiti na isti način..xml u imeniku domene.xml.9"> <sitemap> <loc>http://www.xml cjelokupnog sjedišta i može se uporabiti kao ukaz na podimenike ili na već unaprijed pripremljene poddomene koje opisuju podimenike. Dakle.). te iste datoteke ponoviti u popisu za sitemap.org/schemas/sitemap/0.xml. na primjer <loc>http://www. Ako se koristi više podimenika nije učinkovito pisati sitemap.xml datoteke i kao rezultat prikazati zbroj njihovih sadržaja.9"> <url> <loc>http://www.org/schemas/sitemap/0.com/sitemap. Ime sitemap.com/informatika/sitemap.com/sitemap.xml datoteke je proizvoljan (prva.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u definiranoj poddomeni) <sitemap> <loc>http://www.buzdo.sitemaps.<?xml version="1.com/informatika/s940.xml koji bi se u taj imenik postavio.html</loc> </url> : : <url> : </url> </urlset> Naziv . pročitati sve popisane sitemap.xml indeksne datoteke je proizvoljno i može se zvati na primjer buzdo_index. <?xml version="1.xml za podimenik koji je proglašen za poddomenu.. ali se ne može na taj način očitati sitemap.informatika.buzdo.buzdo. Za tu svrhu koristi se 'Sitemap Index' koji je prikazan u primjeru nadalje.0" encoding="UTF-8"?> <sitemapindex xmlns="http://www.buzdo. Mapa u prikazanom primjeru opisuje datoteke sjedišta i dovoljna je ako se radi o sjedištu koje je samostalno i nema podimenike ili poddomene.buzdo.</url> upisati adresa datoteke koja se nalazi u podimeniku.

sadrži popis svih . Naime.xml datoteka u domeni. U ozbiljnom poslu žurba nije faktor.org/. ne opisuje nijednu . te za dobivanje prikaza koji slijede i ikone 'Analytics' prema slici 7.sitemaps.html ili neku drugu datoteku sadržaja sjedišta. a . nakon čega se mogu dobiti uvidi u pojedine stavke izbornika. Kada se korisnik prijavi na opisani način i zadovolji postupak verifikacije sjedišta i prijave sadržaja.3 Izbornik alata Google Webmaster Tools i uvid u stanje jednog od sjedišta Podslika pokazuje da je moguće izvršiti brz uvid u pet segmenata koji se tiču samog sjedišta. zbog nepažnje može se dogoditi da se verifikacija i sagledavanje sadržaja .7. te da se navedena verifikacija zahtijeva za bilo kakve daljnje akcije. Slika* 7.xml datoteke podimenika opet zadržavaju svoju funkciju kao samostalni pokazatelj na datoteke sjedišta ako se podimenici proglase za poddomene. Potpuni sadržaj što sve može sadržavati 'sitemap. koji nemaju takvu moć kao 'Analytics'.7. može se naći na adresi http://www.xml' datoteka. Administrator sjedišta može greškom zabraniti pristup robota tražilice sjedištu i rezultat može biti da u svijetu Interneta sjedište ne postoji. Na raspolaganju korisniku web-sjedišta su i njegovi vlastiti statistički alati. i ona se prijavljuje za analizu. a koja je navedena i u zaglavlju primjera. Statistički alati sjedišta imaju još jednu važnu zadaću. 'Google Analytics' nije sastavni dio 'Google Webmaster Tools'. nadzor mogućnosti pristupa robota tražilice vašem sjedištu. No da bi se njihovi prikazi upotpunili treba vremena jer obrada nekad zahtijeva preko mjesec dana. Naredne slike prikazuju da su tražilici prijavljena dva sjedišta i da nijednom nije izvršeno ukazivanje gdje se nalazi datoteka verifikacije ni datoteka koja opisuje sadržaj sjedišta.2 treba se prijaviti na ovu uslugu preko Google korisničkog računa izborom {Sve o Google}~{Webmaster Central}~{Analyze your visitors} s Google-ove polazne stranice. slijedi obrada od strane Google-a.

sjedišta ne može obaviti. godine. godine gornji prikaz se razlikuje od trenutno važećeg. nakon par dana moguće je dobiti izvještaje koje prikazuje naredni skup slika. Ako sve od navedenog protekne ispravno. . Pomoć koju Google nudi za razumijevanje svih sadržaja vrlo je kvalitetna te na ovoj stranici nema potrebe 'prepisivati' učinjeno s njihove strane.4 Izbor sjedišta za pregled u alatu Google Analytics i dio mogućih prikaza Kako Google neprekidno usavršava svoje proizvode. koji uz osnovne elemente na slici nudi dodatne informacije. izbornik s lijeve strane prikazan na prethodnim podslikama omogućava uvid u to što posjetitelji najviše gledaju. od studenog 2008. i 2008. No ukratko. No suština prikaza se ne mijenja.7. Svako prijavljeno sjedište opisuju grafovi koji u primjeru na podslici prikazuju dio zbivanja na sjedištu kojeg gledate tijekom 2007. Slika** 7.

tuđi neodobreni oglasi .) Po odobrenju od strane 'AdSense' zajednice pridružiti stranicama kod za prepoznavanje Verificirati stranice prema naputcima u 'Webmaster Tools' alatima Izraditi mapu sjedišta 'sitemap. Iskustvo kaže otprilike slijedeće: • • • • BR > 75% .xml' i prijaviti je preko 'Webmaster Tools' Pratiti zbivanja na sjedištu preko 'Webmaster Tools' i 'Analytics' alata glede unapređenja sjedišta ..kakvu programsku potporu koriste. stranica u izradi . što mijenjati ili dodati. On pokazuje u kolikoj mjeri se je gledatelj zadržao na proučavanju jedne stranice prije nego je prešao na narednu. iz kojih država i mreža dolaze i još mnogo toga što uredniku sjedišta omogućava da donese odluku kako sjedište organizirati.sjedište je jako dobro.sjedište nije loše. Bitno je da su prisutne 'kvačice' u stupcu 'status' u prvoj podslici. Iz odabranih podslika vidi se da je raspoloživo cijelo bogatstvo analiza.) Sjedište mora zadovoljiti kriterije koje zahtijeva 'AdSense' (pornografija.genijalac Naravno. Google AdSense. Navedeni faktor je vrlo kvalitetan pokazatelj uspješnosti sjedišta. Google AdWords Dakle. Neće rasti ako se sadržaji redovito ne obnavljaju i sjedište ne dopunjuje novim sadržajima. što znači da je prethodno opisan postupak glede verifikacije sjedišta i prijave njegovih sadržaja ispravno napravljen.2. kako je već navedeno.. ali dajte malo više truda da bude bolje 35% < BR < 50% . 7. poduzmite žurno nešto 50% < BR < 75% . Mnoštvo sadržaja raspoloživo je za analizu i upute za njihovo razumijevanje vrlo su temeljite. u kojoj rezoluciji dizajnirati stranice i slično.sjedište je vrlo loše.7. od broja posjetitelja pa do rezolucije prikaza sadržaja sjedišta na zaslonu njihovog monitora.kao na primjer moja :-(.. bitno je da površina ispod krivulje posjeta neprestano raste. probajte održati ovaj nivo BR < 35% . Ali kako sve to stići obaviti kad tehnologija grabi tako velikim koracima da jedna glava to vrlo teško može pratiti . za pridružiti se u 'AdSense' program nužno je • • • • • • • Postati član 'GMail' zajednice preko preporuke od već postojećih članova Imati web-sjedište sa zaokruženim sadržajima (nema spojnica u 'ništa'. Najinteresantniji pokazatelj bez obzira na sve ostale je 'Bounce Rate'..

Oglašivač može putem 'AdWords' programa odabrati stranice na kojima želi prikazivati svoje oglase. velika je šteta upropastiti stečeno kršenjem pravila koja je zajednica postavila.").7. Dio od tih novaca ide korisniku sjedišta u vidu postotka ." : "http://www. kodom prepoznavanja pripadnosti stranice sjedištu UA-XXXXXX-Y koji je dio javascript-e postavljene u dnu web-stranice prema prethodnom primjeru.protocol) ? "https://ssl. </script> Navedena verzija koda utemeljena na 'urchin.com/urchin.XX. Što plati više.js' skripti koja ima objektni pristup i nadalje će se razvijati glede uključivanja novih osobitosti za razliku od prethodne navedene verzije koja će se s vremenom najvjerojatnije napustiti. Kada se jednom postane član 'AdSense' zajednice.html'. document.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-XXXXXX-Y".google-analytics. Broj oglasa po stranici definiran je u njihovim pravilnikom. tekstualnim i video sadržajima. <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.zarada. 'AdSense' omogućava postavljanje oglasa na stranice pravokutnog ili kvadratnog oblika. urchinTracker()..location.2 članu zajednice stavlja se na ponudu još mnoštvo drugih mogućnosti. koji sadrži i mnoštvo savjeta i naputaka kako ih dizajnirati i postaviti.. } catch(err) {}</script> Istovremeno se ne smiju koristit obje verzije koda na stranicama sjedišta. oglasi su učestaliji i dulje se prikazuju. . Ovaj kod izgleda otprilike ovako: <script src="http://www._trackPageview(). te sa slikovni..write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics. te korisničkim_imenom (vlasnik) i zaporkom koja brani vlasnika sjedišta. </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat.Kod za prepoznavanje temelji se na 'urchin' javascript-i u koju je ukomponiran identifikator korisnika i mora ga sadržavati svaka stranica. dok je naprednija verzija koda za analizu sadržaja stranica utemeljena na 'ga. Ove oglase postavlja Google-ov mehanizam na osnovu 'AdWords' baze skupljenih oglasa za čije prikazivanje oglašivač mora platiti.js' skripti koja se za osnovu u radu koristi mnoštvom varijabli.com/ga. pageTracker. različito dizajniranih. S datotekom 'googleXX. sjedište i njegove stranice potpuno su identificirani. Osim mogućnosti koje su prikazane na slici 7.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"))._getTracker("UA-XXXXXX-Y").

u skladu s kreiranim ključnim riječima i sadržaju sukladno u upitu prilikom pretraživanja. a logo zaglavlja se može definirati kao spojnica prema mjestu gdje korisnik želi. AdWords . kako bi se po pretrazi lako vratilo na početak. Ovaj dio za urednikavlasnika sjedišta ne iziskuje troškove. kao i tipa sadržaja. U slučaju ovog sjedišta ciljevi su prva stranica i stranica kazala. i oni u pravilu nemaju oznaku 'Google oglasi' u uglu oglasnog prostora. samostalno ili sa srodnim ponudama. Oglasi se uzimaju iz skupa ponuditelja oglasa i odabiru tako da se što bolje prilagode sadržaju stranice. Trošak za urednika-vlasnika sjedišta je upravo onoliki koliku je gornju granicu troškova odredio. Oblik izvještaja (logo i boje) korisnik sam može definirati. Osim navedenog Google 'AdSense' korisnicima nudi i mehanizam pretraživanja svjetskih sadržaja putem formi koje se na ovom sjedištu nalaze na prvoj stranici i stranici za traženje. AdSense . To su oglasi slični narednima koji slijede u ovom opisu. Kreirani oglas se pojavljuje uz relevantne rezultate pretraživanja u posebnom stupcu.Mehanizam dozvole oglašavanja na sjedištu u za to ponuđene forme različitih oblika i veličina. Urednik sam izrađujete oglase i bira ključne riječi.Uz navedeno moguće je oglašavati proizvode koje nudi i preporučuje izravno Google. Pored navedenog nudi se i mehanizam pretraživanja sjedišta s vlastitim zaglavljem u dobivenom pregledu rezultata pretraživanja kao i dodatne spojnice prema sjedištima oglašivača. . O tome ovisi broj i vrijeme prikazivanja vlastitih oglasa na tuđim sjedištima. Sadržaji oglasa mijenjaju se i određuju automatski bez utjecaja urednika. Urednik sjedišta može odabrati veličinu i tip oglasa po volji kao što se vidi iz primjera u ovom udžbeniku. Urednik sjedišta pronalazi korisnike koji tragaju upravo za sadržajima koje sjedište sadrži. odnosno riječi ili pojmove vezane uz ponudu na vlastitim stranicama. i ima mogućnost ponuditi za određenu svotu oglašavanje svojih sadržaja te ostvariti da se ciljane gledatelje izravno usmjeri na ono što se nudi. Korisno je slijediti naputke u kojima Google opisuje kako je najbolje uporabiti ponuđene oblike oglasa.Mehanizam prijave oglašavanja na tuđa sjedišta.

Kako se plaća? Mehanizam plaćanja detaljno je opisan u njihovim uputama. ili pak oglasne slike ili prostor koji se vama izravno plaća zbog sponzorstva. ide u osnovi čekovima koji se šalju na kućnu adresu. a zarada se zasniva na CTR / CPM načelima. zašto je ne bi samo otvorili i zatvorili ako za to plate? Toga ima. Da se odmah razumijemo. te ga nije potrebno ovdje detaljno opisivati. Dosad navedeno je viđenje autora redaka kako zarađivati na Internetu. ili pak plaćaju za spojnicu ili broj posjeta na njihove stranice preko vaše osobne stranice na kojoj je spojnica (ili ne plaćaju?). što više tim bolje. ali u svrhu dovođenja njegovih posjetitelja na vaše stranice. No sve se temelji na reklami. treba biti 'faca' i uporabiti VIP i NaVIP. ili vam dodijele svoju stranicu s vašim ID brojem te da vam plaćaju za svakoga tko se učlani preko nje. a na stranici s formom za traženje prema PPS načelima. ali ako ste strpljivi i posječenost vašeg sjedišta stalno raste zbog čitanosti. vrlo brzo čete po većini ključnih riječi izbiti na prvo mjesto prilikom pretraživanja. mali ulog uz veći trud može stvoriti osnove za nešto ozbiljnije. Da li je potrebno učlaniti se u 'AdWords' program? Korisno je. Ima i jednostavnijih načina. No efikasnost ovih načina na duže vrijeme je upitna. za privući sponzora da se oglašava na vaše stranice. Možete imati svoje suradnike (referral). Za kraj evo što Vam Google poručuje: . Ako imate unajmljenu domenu i poslužitelj moguća je i razmjena oglasne slike ili prostora (banner) s nekim tko ima veliki promet. netko napravi dobar proizvod i ako njegova stranica oglašavanja dođe do vašeg web-preglednika i ako ste potencijalni potrošač. jer se dobiva bonus na njihovu zaradu ako je ostvarena preko vas. i sve bez vlastitog sjedišta. Već je rečeno da je put do nekakvih rezultata skup malih sitnih koraka iza kojih će s vremenom ostati trag poput kineskog zmaja. u našim okolnostima. Dakle. Upišite ključni riječ 'INFORMATIKA' i formu Google tražilice i analizirajte rezultat. Ili vam oglašavači plaćaju da se učlanite i gledate nečije stranice. SAŽETAK: Sve ovo do sad navedeno u našim okvirima znači da se sve spomenute aktivnosti glede Internet zarade treba shvatiti kao igru koja može i ne mora prerasti u nešto ozbiljnije.

Dodajte Google pretraživanje na Vaše sučelje i ostvarite prihod iz ciljanih oglasa.i besplatan je. Osnovna pravila načina korištenja kombinacija tipki su: • <T1> + <T2> Pritisnuti tipku <T1>. Zaradite novac od prikladnih oglasa na Vašim web stranicama. Google AdSense bira oglase koji odgovaraju sadržaju Vašeg web sjedišta i Vi zarađujete novac kadgod Vaši posjetitelji kliknu na njih. <T2> Pritisnuti tipku <T1>. Naučite više o AdSenseu   AdSense za sadržaj automatski pretražuje sadržaj Vaših stranica i dostavlja oglase (možete odabrati prikazivanje i tekstualnih i slikovnih oglasa) koji su prigodni za Vaše posjetitelje. a Vaše sjedište tako sadrži oglase koji su tako dobro prikazani da će Vaši posjetitelji uvidjeti da su oni zapravo korisni. h.kratice tipkovnice (keyboard shortcut) umjesto neprekidnog prebiranja po izbornicima (menu-ima). neku tipku ili kombinaciju njih. AdSense za pretraživanje omogućuje vlasnicima web sjedištima da svojim posjetiteljima ponude Google pretraživanje mreže i sjedišta i da zarade novac prikazivanjem Google oglasa na stranicama s rezultatima Google pretraživanja. • • • Jednostavno ga je primijeniti i postaviti . Osobitosti PC-tipkovnice za DOS i Windows OS odmah pri ukapčanju računala su: . DRŽATI je i kratko pritisnuti tipku <T2> <T1> .) Najznačajnije kombinacije tipki (DOS-Windows) Uspješno koristiti računalo znači znati pravovremeno uporabiti miša. Pružite korisnicima čak i bolje online iskustvo. potom je otpustiti te pritisnuti tipku <T2> • Gotovo je uobičajeno da se više ne koriste znakovi nejednakosti u opisima već se kombinacije jednostavno označavaju kao T1 + T2 i slično. Rad u grafičkom okruženju umnogome je olakšan kada se koriste kombinacije tipki . Upregnite moć Google mehanizma za pretraživanje.

• • <F5> Držanjem ove tipke OS zaobilazi izvršavanje startnih datoteka (AUTOEXEC. Potom obično ne radi dio programske potpore i neki uređaji kao: o Postavljene sistemske varijable. mjestu ispisati će se € . Osobitosti tipkovnice u svakodnevnom radu su: • • • • <^T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <CTRL> + <T1> <T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <ALT> + <T1> (lijeva tipka ALT na slovištu). miš. <F8> Naprednija kontrola pokretanja sustava koja između ostalog nudi: o Izvršavanje startnih datoteka korak-po-korak uz potvrdu za svaku akciju i time kontrolu ispravnosti rada svake njihove postavke. Navedene akcije ne preporučuju se neiskusnim korisnicima. <ALT> + <broj od 32 do 255> Pritiskom i držanjem LIJEVE tipke ALT. o Programski upravljači za dodatne uređaje kao CD-ROM. za znak na 128. <ALT Gr> + <dodatni znak uz slova> Novije tipkovnice imaju mogućnost odabira dodatnih znakova na slovištu kao @ (broj 64 u kodnoj tablici) uz slovo V a da se ne služite prethodno . glazbenu ili mrežnu karticu. umjesto broja 128 (DOS) treba utipkati broj 0128 (Windows). ako imate dopunu kodne tablice za znak EURO valute. o U Windows OS uporabom WINGDINGS skupa kodnih tablica možete u Vaše dokumente ubaciti raznolike korisne ili smiješne male crtarije (ikonice). o Ovisno o vrsti aplikacije i OS. te utipkavanjem broja na numeričkom dijelu tipkovnice (NUM LOCK mora biti uključen).BAT i CONFIG. o Izbor različitih modova (konfiguracija) rada pri izvršavanju OS. o Na primjer. o Upravljači za definiranje (mapiranje) memorijskog područja. Uglavnom se odnosi na PODCRTANO slovo u nazivu aktivnog izbornika te slijedi pripadna akcija prema izborniku ako se kombinacija uporabi. o Upravljači za definiranje rada grafičke kartice i podršku lokalnim osobitostima (Hrvatska slova i slično). Korisno ju je uporabiti ako se računalo pri uključivanju 'zaglavljuje' da se može ustanoviti postoji li kakva greška u učitavanju dodatnih definicija sustava.SYS). po otpustu tipke <ALT> dobiti će se željeni znak iz trenutno odabrane KODNE TABLICE koji se ne nalazi na tipkovnici.

Može se uporabiti u narednom sadržaju glede pronalaženja već upisanog pojma. <CTRL> + <C> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj kopira • o o . Tako se znak € dobiva kombinacijom <ALT Gr> + <E>. <F5> Osvježavanje prikaza sadržaja datoteke ili nekog drugog prikaza na ekranu glede ažuriranja zbog izmjena izvršenih prilikom trenutnog prelaska u neku drugu aplikaciju ili proces gdje su se izmjene napravile. a koji se traži unutar trenutno aktivnog sadržaja ekrana. <ALT> + <F4> Zatvaranje aktivne aplikacije (primarnog procesa) uz upit o spremanju svih otvorenih datoteka-prozora unutar aplikacije (sekundarni procesi).opisanom kombinacijom (<ALT Gr> + <V>). <ALT> + <ESC> Izmjene otvorenih prozora aktivnih aplikacija (primarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu aktiviranja pojedinih aplikacija. <ALT> + <TAB> Prelazak iz jedne aktivne aplikacije u narednu (primarni procesi). <CTRL> + <F6> Izmjene otvorenih prozora unutar same aplikacije (sekundarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu otvaranja pojedinih procesa unutar aplikacije. Kombinacije tipki od općeg značaja u Windows okruženju: • • • • • • • <F1> Poziv za prozor s uputama za akciju koja se trenutno koristi. Akcija se obično odnosi samo na dva posljednja korištena primarna procesa. Pri tome se otvara dijalog koji daljnjim pritiskom tipke <TAB> uz držanje tipke <ALT> omogućava izbor kojoj će se od više aktivnih aplikacija (primarni procesi) pristupiti i postaviti je u prednji plan. Po otpuštanju tipke <ALT> pristupa se aplikaciji izabranoj u ponuđenom dijalogu. Operacije s međuspremom (clipboard) glede brze izmjene podataka: <CTRL> + <A> Omogućava da se označi (selektira-zacrni) sadržaj prozora koji je trenutno aktivan. <F3> Poziva dijaloga (prozora) za pronalaženje pojma upisanog u za to predviđeni prostor u dijalogu.

<CTRL> + <ALT> + <DEL> o U DOS-Windows 3. • • • • <CTRL> + <S> Trenutna pohrana sadržaja koji se upravo obrađuje na istu lokaciju s koje je učitan. bez utjecaja na sadržaj međuspreme. <ALT> + <SHIFT> + <F4> Osobita kombinacija za Windows 3. <CTRL> + <Z> U slučaju pogrešno izvršene radnje prenošenja u međuspremu ili umetanja podataka iz nje vraća (undo) prethodna poznata stanja prije izmjene. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. Računalo se trenutno 'gasi' i kreće ponovo kao da je bilo isključeno iz napajanja 220V. Windows NT i Windows XP operativnom sustavu inicira se proces kontrole zadaća i njihovog nasilnog prekida. ne pokazivača miša. gašenja računala ili prijave novog korisnika ako je ta opcija prisutna.xx OS znači vrući restart računala. <CTRL> + <ESC> o U Windows 3. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. <CTRL> + <Y> Postupak suprotan od prethodnog. <CTRL> + <V> Na poziciji kursora.xx OS omogućava dohvat dijaloga s popisom zadaća (procesa) koje računalo koristi uz izbor njihovog odabira za rad ili nasilnog prekida. umeće (paste) sadržaj međuspreme bez brisanja njenog sadržaja te omogućava višekratno umetanje istog. .o o o o (copy) bez brisanja u međuspremu. vraća sadržaje iz međuspreme obrnutim redoslijedom u odnosu na akciju koju je proizvela prethodna kombinacija. dakle vraća zadnje uneseno stanje. Za pohranu na novu lokaciju koristi se naredba 'SAVE AS'. Glede sklonosti prozora 'zaglupljivanju' vrlo korisna kombinacija. jedno ili više njih ovisno o programskoj potpori. o U Windows 95 i novijim OS omogućava prikaz glavnog izbornika OS na ekranu. o U Windows 95. Windows 98. <CTRL> + <X> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj prenese (cut) s brisanjem u međuspremu.xx glede spremanja trenutnog izgleda ekrana za buduću poćetnu konfiguraciju ako je opcija automatskog spremanja po izlasku iz Windows-a iskljućena.

menađera datoteka. svaka čast Bill.. još samo da je uvijek tako).• • • <Windows> + <E> Kombinacija koja omogućava pokretanje programske potpore 'Windows Explorer' . Vrlo korisna osobitost kad se mora napustiti radno mjesto i ne želi nikome dopustiti uvid u trenutne aktivnosti na računalu. Vrlo ga je korisno uporabiti kako to prikazuje slika 4. Otključavanje se vrši upisom zaporke u ponuđenu formu.aut. .aut.9.. kao što je slučaj s odjavom (log-off). ili će se to kod novijih sustava samo obaviti kada OS ustanovi da je to moguće (op. 'moš mislit') da se to smije učiniti. potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke. NAZNAKA: Za razliku od DOS-Windows 3.xx OS gašenje računala ne znači poremećaj parametara sustava (recimo!) jer su isti unaprijed zadani u inicijalizacijskim datotekama koje se odmah pri svakoj promjeni ažuriraju. u Windows 95 i daljnjim OS promjene se zapisuju prilikom 'SPUŠTANJA-GAŠENJA' sustava te je stoga bitno da se računala s takvim OS nasilno ne ugase dok procedura 'spuštanja' sustava ne da poruku na ekranu ' IT'S NOW SAFE .3. Tipku <Windows> imaju gotovo sve tipkovnice novijeg datuma iako nije u opisu nekog standarda. Ako se komanda ili program koji se želi aktivirati ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path'. ' (op. <Windows> + <L> Kombinacija koja omogućava trenutno zaključavanje pristupa računalnom okruženju korisnika bez zaustavljanja bilo kojeg aktivnog procesa. <Windows> + <R> Kombinacija tipki koja aktivira zaseban prozor s formom za unos teksta prema imenu komande koja je dio uslužne programske potpore računala (System Configuration Utility) ili nekog programa koji nema izrađenu ikonu za njegovo pozivanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful