4.5.

WINDOWS 7 operativni sustav

www.informatika.buzdo.com

Nasljednik 'Windows XP' porodice Microsoft-ovih operativnih sustava namijenjenih računalima za osobnu uporabu je 'Windows Vista' operativni sustav, koji podržava dosta novih tehnologija u odnosu na prethodnika. 'Windows Vista' uvod je u generaciju operativnih sustava 'Windows 7', koji su u osnovi razvoj prethodnika. Naredna slika samo je podsjetnik na polazni izbornik 'Windows Vista' operativnog sustava, na kojem se vidi da su funkcije nadzornog i programskog izbornika naslijeđene od XP sustava objedinjene u jedan prozor, a na desnoj strani radne površine moguće je postaviti 'igračke' (gadget) u zasebnom izborniku (sidebar). Nasljednik 'Windows XP' operativnog sustava ima napredak u funkcionalnosti i dizajnu, a napredak svoju cijenu ima u zahtjevnijim računalnim resursima.

Slika* 4.5.1 Izgled radne površine i izbornika Windows Vista OS

'Vista' operativni sustav distribuira se u četiri verzije: Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate (izvor Microsoft). Prozori imaju AERO (glass) osobitost, odnosno omogućava se prozirnost kroz prozore u svim verzijama osim osnovne (Home Basic). Jedna od tehnologija koje operativni sustav podupire je DirectX 10, nazvan još WGF (Windows Graphic Foundation) koji, kako sam naziv sugerira, treba značajno doprinijeti u pogledu kvalitete generiranih slika i sklopovsko ubrzavanje multimedijalnih zapisa, što podrazumijeva novu generaciju grafičkih kartica koje će moći uporabiti ovaj API (Application Programming Interfaces), odnosno sučelje prema korisniku. Naime, to je sučelje koje se je koristilo i u prethodnim inačicama Windows operativnih sustava kao rukovatelj i izvršitelj zadaća u području multimedijskih i igračkih programerskih uradaka. API ima svoje dijelove koji se u osnovi odnose na potporu pri iscrtavanju slike i reprodukciji zvuka. Glede navedenih osobitosti opisani API sigurno svoju primjenu nalazi i u CAD/CAM programskoj potpori. Kada se glede performansi rada

računala isključe svi dodatni efekti kako je prikazano na slici 4.4.21 za 'Windows XP', 'Windows Vista' i 'Windows 7' po izgledu i načinu korištenja sliče na 'Windows XP'. Neke opise neće trebati ponavljati:-). Nasljednik 'Viste', porodice operativnih sustava namijenjeni računalima za osobnu uporabu, je 'Windows 7' operativni sustav. Vizualno jedna od većih promjena je nova traka s alatima (taskbar) u kojoj se ikone koriste za pokazivanje aktivnih programa, i aktiviranjem pojedinih prozora mijenja se pozadina ikone koja prozoru pripada, a može se podesiti da neaktivni prozori postanu prozirni. Ako se koristi više sesija iste programske potpore, kao što je to moguće za 'Windows Explorer' (WE), tada se iza primarne ikone pojavljuje jedan ili više njenih obrisa ovisno o tome koliko je 'istih' prozora aktivno. Aktivne ikone u linijskom izborniku mogu se po volji razmještati. Osim toga 'igračke', prije ograničene na nekakvu poluprozirnu traku sa strane, mogu se sada razmjestiti na radnoj površini prema želji. Grafiku i zvuk opslužuje nova generacija API-a, WDDM (Windows Display Driver Model) arhitektura zasnovana na DirectX 11 kolekciji programskih komponenti, koja će u novoj generaciji grafičkih kartica omogućiti da se GPU može koristiti u istu svrhu kao CPU (GPGPU - General-purpose computing on graphics processing units), a poboljšana je potpora više procesorskim sustavima koji pojedinačno podržavaju višenitnost u obradi pojedinih procesa. Navedeno je osobitost 'Windows Vista SP2'. Iz navedenog je jasno da je nova generacija mikroprocesora firme Intel, Core i7, bolje podržana, odnosno da između proizvođača sklopovlja i Microsofta postoji dugoročna usuglašena suradnja. Pošto grafički procesor s drugačije koncipiranim upravljačkim programima rasterećuje CPU od dijela posla, za očekivati je da će programska potpora dizajnirana za korištenje navedenih mogućnosti učinkovitije raditi jer se troši manje sistemskih resursa. Osim toga unapređenje grafičkih resursa dizajnirano je i za kvalitetniju reprodukciju video zapisa, što je još jedna od prednosti u odnosu na dosadašnja rješenja. Kako je u suštini 'Windows 7' jezgra sustava kompatibilna s 'Vista' sustavima, dosad izrađeni upravljački programi (driver) neće trebati nikakve nadopune, ili pak vrlo male, da bi se koristili na 'Windows 7' platformi. Koncept certifikacije upravljačkih programa, koje su proizvođači uređaja prijavljivali Microsoftu, i koji su postali dio ogromne baze raspoložive korisnicima, sada pokazuje svoju svrhovitost. Prilikom instalacije 'Windows 7' operativnog sustava na računalo, prepoznati su gotovo svu ugrađeni uređaji u par godina staro računalo i automatski instalirani upravljački programi. Proizvođači nisu stavili na raspolaganje sve svoje novije uratke na opisani način, te korisnik treba da pregleda koja se je verzija upravljačkog programa instalirala da bi znao instalirati ispravnu mu pripadnu programsku potporu (grafička kartica i njen kontrolni paket programa na primjer) ili instalirane upravljačke programe zanemariti i instalirati novije.

Autorovih ovih redaka ostao je potpuno iznenađen odsustvom upitnika i uskličnika u prikazu uređaja računala, iako posjeduje nekoliko godina staru TV karticu kojoj je pridružen posljednji izdani stabilni upravljački program napisan za XP sustav. Naravno, ako se koriste stariji upravljački programi, koji nisu namjenski pisani za '7 od 9', operativni sustav koristiti će DirctX 9 module i prozirnosti sučelja nema. Stariji API moduli zadržani su u sustavu glede kompatibilnosti unatrag kako bi se OS mogao koristiti na starijim računalima. Starije igre raditi će jednako dobro kao i prije, a novije, koje budu koristile novi API trebale bi ponuditi još vjerodostojniji ugođaj. Navedeno također znači da bi nanovo napisani upravljački programi za starije uređaje omogućili još poneku njihovu dodatnu funkcionalnost. Sve navedeno upućuje na to da PC sve više postaje multimedijsko računalo a sve manje uredsko računalo. U projektiranju sustava 'Windows 7' Microsoft je ispitivao na što ukazuju trendovi industrijskog razvoja te na temelju toga odredio kojim tehnologijama treba posvetiti osobitu pažnju i prema njima (Windows 7 Reviewer’s Guide) to bi bilo:
o

o

o

o

o

o

o

Sklopovska poboljšanja - Podrška SSD diskovima, učinkovitija i brža bežična komunikacija, podrška više jezgrenim procesorima i novoj generaciji grafičkih kartica. Podrška 64 bit-nim mikroprocesorima. Proširenje raznolikosti i složenosti uređaja - Kako se dnevno na tržištu pojavljuje oko tisuću novih PnP uređaja, kao razni MP3 svirači ili mobilni uređaji, nužno je omogućiti njihovo učinkovito prepoznavanje i pristup prema njima. Rast mobilnog računarstva - Prijenosna računala svih vrsta (laptop na primjer) uzimaju sve veći dio tržišta zbog sve manje cijene i prihvatljivih sklopovskih osobina. To zahtjeva ekonomičniji i učinkovitiji rad operativnog sustava, povećanu sigurnost ali i jednostavnost. Više opcija povezivanja - Stalna povezanost korisnika s Internetom i servisima bez obzira da li je u pitanju žična ili bežična veza i mjesto povezivanja te jednostavnost ostvarivanja bilo koje od opcija uz očuvanje sigurnosti. Više računala po domaćinstvu - Sve više je kućanstava koja imaju više računala, za koja je nužno osigurati internu mrežnu povezanost i laku razmjenu podataka ili stavljanje podataka na raspoloživost svim ukućanima. Sve veća ulogu medija - Glazba, video, Tv, slike i slično kao u sve više sadržaja na web-u nameću zahtjev za što lakšim pronalaženjem sadržaja ovog tipa i njihove raspoloživosti. Osim toga nameće se potreba njihove jednostavne distribucije na druge uređaje, kao bežične slušalice za slušanje glazbe, projekcija filmova na drugom uređaju i slično. Ubrzani razvoj web-a - Pretraživanje Interneta sigurno je jedna od najraširenijih aktivnosti kod korisnika. Sve prisutnije Internet usluge, kao Internet bankarstvo, traže od računalnog sustava visoku otpornost od uljeza, zloćudnih programa ili bilo koje druge zlouporabe.

'Windows 7' operativni sustav raspoloživ je prema sljedećim edicijama:
• • •

Starter - Osnovna verzija, bez ikakvih naprednih osobitosti s ograničenom funkcionalnošću. Home Basic - Osnovna kućna verzija bez podržanih 'aero' osobitosti; (prozirnost prozora). Home Premium - Uključuje 'aero' osobitost, podršku za 'kućnu mrežu', podršku za napredno bežično umrežavanje, multimedijsku raspoloživost sadržaja i podršku za razne multimedijske formate i kreiranje DVD sadržaja, podršku za zaslone osjetljive na dodir i napredno prepoznavanje rukopisa. Professional - Uključuje sve prethodne mogućnosti, uz pridruživanje domena, mrežnu raspoloživost resursa i prezentacijski mod rada. Podržava 'Windows XP Mode' kao posebnu kategoriju kompatibilnosti za stariju programsku potporu. Sustav izrade sigurnosnih sadržaja (backup) je svestraniji. Ultimate - Uključuje sve mogućnosti verzije Professional, uz pridodanu enkripciju na internim i eksternim pogonima, multijezičke mogućnosti s odabirom jednog od 35 jezika za rada bez naknadne instalacije, 'DirectAccess' pristup udaljenom računalu zasnovan na IPSec sigurnosnom komunikacijskom standardu uz podršku za VPN, te izravno pokretanje operativnog sustava instaliranog u VHD datoteku. Raspoložive su sve mogućnosti 'Windows 7' operativnog sustava.

Prve dvije edicije su specifične po prilagodbi za rad na ograničenim sklopovskim resursima, i nisu raspoložive u slobodnoj prodaji. Opisi koji slijede odnose se na 32 bit-na izdanja 'Beta' (build 7000) i 'RC' (build 7100) verzije ULTIMATE edicije operativnog sustava. Tamo gdje su razlike značajne naglašene su, a u odabranim prikazima razlike se mogu odmah prepoznati po 'Feedback' spojnici koju ima 'Beta' inačica gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu, koja vodi na 'Feedback' prozor u kojem je forma za slanje primjedbi i sugestija proizvođaču. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava koja nema 'Feedback' osobitost. Razlike od velikog značaja kod navedenih verzija u odnosu na 'RTM' (build 7600) verziju također će se posebno naznačiti. Svemu prethodi 'Alpha' inačica operativnog sustava, ili neke druge programske potpore, koje je prvo uobličeno izdanje programske potpore pogodno za testiranja od strane odabranog tima ili skupa korisnika. Dakle, na neki način sugeriraju se određene zaokružene cjeline proizvoda u fazi razvoja programske potpore, u ovom slučaju operativnog sustava, te se uobičajeno tijekom razvoja programske potpore koriste nazivi za pojedine cjelovite radne verzije prema slijedećem redoslijedu: 'Alpha' => 'Beta' => 'RC' => 'RTM' => 'FINAL (RETAIL) pakovanje u šarenoj kutiji za maloprodaju'. Osim 'šarene kutije' na kojoj je otisnut broj proizvoda koji se nalazi u kutiji, razlike između 'RTM' i 'Final' verzije nema. Svaka od cjelina može imati revizije tipa 'RC1', 'RC2' ili radne verzije pojedinih

Logo. START (Polazni) izbornik Korištenje 'Windows 7' operativnog sustava. poznavanje načina korištenja različitih kombinaciji tipki (keyboard shortcut) rad s računalom čini vrlo učinkovitim.revizija kao 'build 7200'.3) Uz navedeno. L2 i druge navedene u tom poglavlju. Opisanome se mogu pridodati i posebna izdanja finalnog proizvoda kao 'OEM' i 'Enterprise'. za većinu korisnika svodi se na postavljanje pokazivača miša (pointer) na neku ikonu ili izbor u izborniku te poduzimanjem određene AKCIJE s TIPKOM MIŠA kojih u osnovnoj izvedbi miša ima tri: lijeva tipka (L). prema prethodnom popisu. a druga inačica odnosi se na pripravak pogodan za velike firme i u načelu omogućava lakšu instalaciju i održavanje od strane IT kadra firme putem mreže. pri čemu se prvo odnosi na distribuciju koju se daje uz novo računalo i ova verzija prema licenčnim uvjetima ne smije se naknadno koristiti za drugo novo računalo (jednokratna licenca vezana uz računalo).3.'.. spojnica je prema službenim stranicama ovog proizvoda. dok multimedijske sadržaje 'prži' na optičke medije za jednokratnu uporabu. U osnovi nadalje opisani postupak ne razlikuje se u odnosu na instalaciju na fizičko računalo. a kao pričuvu za pohranu radnih podataka najčešće koristi DVD-RW i DVD-RAM medije i vanjski disk. Basic. i oznake L1. Na virtualno računalo 'Windows 7' instalira se kao 'Vista' operativni sustav.1.3 opisuje ulogu i način uporabe pojedinih akcija s tipkama miša.. Ovisno o mogućostima operativnog sustava finalni proizvod može se nuditi u različitim izvedbama nazvanih poput imena 'Starter.. mada se u stvarnim uvjetima najčešće radi o uporabi jednog diska podijeljenog na više particija.) vezani . aero efekta u njemu nema.. desna tipka (D) i srednja tipka-kotačić (K). Autor ovih redaka radije koristi dva manja brža diska jer se ostvaruju bolje radne performanse računalnog sustava. Pokazivač miša ne treba miješati s pojmom kursora . u nekim aspektima bolje od RAID polja. slika s tekstom 'Windows 7'. Pošto je Virtual PC po 'ugrađenom sklopovlju' prilično star. Poglavlja 4.4.slika 4. i 4. U opisu je prikazana instalacija na DVA virtualna diska s po dvije particije na svakom. brisanje i premještanje. odnosno korisnike 'Windows' operativnih sustava općenito i pripadne im programske potpore. u daljnjem tekstu koristiti će se prilikom objašnjavanja pojedinih akcija. Osnovni postupci glede manipulacije s datotekama i mapama (kopiranje. 'build 7300' i slično. Sama instalacija vrlo je pojednostavljena i na narednim stranicama opisna je kao postupak instalacije OS na Virtual PC računalo. Najgora moguća organizacija datotečnog sustava je uporaba jednog diska kao jedne jedine particije.

umijeće uspješnog korištenja 'prozora' postiže se uz korištenje miša i korištenjem KOMBINACIJA TIPKI dijelom opisanih u prilogu 9h. Lijeva strana linijskog izbornika sadrži najnužnije za pristup Internetu i uređaju. Najznačajnija je lijeva tipka <ALT> koja će po pritisku promijeniti prikaz crte s alatima na način kako pokazuje slika 4. pristup centru za upravljanje postupcima (Action Centre) i ikona instalirane antivirusne zaštite.4.1. Internet Explorer (IE) i Windows Explorer (WE). već samo zaštita od spyware-a (Windows Defender).4.2. Antivirusnu zaštitu potrebno je instalirati od nekog drugog nezavisnog proizvođača ove vrste programske potpore. nadzor zvuka (Speakers). . Izravni pristup radnoj površini ostvaruje se akcijom L1 na zatamnjeni pravokutnik na desnom kraju linijskog izbornika za razliku od ikone u XP sustavu (slika 4. Nakon njega slijedi prikaz vremena te sadržaji sistemskog izbornika.8. ali funkcionalne na jedan sasvim drugi način. Polazni {Start} izbornik i radna površina sadržava sve elemente XP-a i Viste. ikona za nadzor mrežne povezanosti (Network). Novina je značajna podrške uređajima osjetljivim na dodir.uz WINDOWS EXPLORER (WE) već su opisani u poglavlju 4. 'Windows 7' ne posjeduje vlastitu antivirusnu zaštitu. znači da je uočena nekakva nepravilnost koju treba otkloniti.3. Bez obzira na raznorazna 'proširenja' funkcionalnosti miša. pa će način korištenja prstiju i pisanja doći do izražaja u puno većoj mjeri nego dosad. glede uporabe miša i tipkovnice značajnih novina nema te je stoga za novog korisnika računala korisno pročitati uvodnu stranicu za 'Windows XP' operativni sustav. U načinu njihovog korištenja nema ništa osobitog u odnosu na prethodne operativne sustave osim više mogućnosti i ljepšeg dizajna.2) na lijevoj strani izbornika. kao upisivanje zaporke na primjer. U tom smislu operativni sustav ima podršku za korištenje 'prsta' glede odabira željene akcije u izbornicima. a može se uporabiti kao na slici 4. Ako ikona za upravljanje postupcima ima docrtan okrugli znak s križem. Prva podslika naredne slike pokazuje najjednostavniju konfiguraciju prema korisniku gdje je sustavu pridodana samo antivirusna zaštita.3. pri čemu se minimiziraju svi aktivni prozori. svojih podataka i učesnika u mreži kojoj pripada. nadogradnja virusnih definicija na primjer. Dakle. zloćudnih programa koji omogućavaju nadziranje postupaka korisnika i slanja podataka o izvršenim radnjama zlonamjernoj osobi.2. WE je usavršena varijanta prikaza kao na slici 4.9 samo što se ova operacija sada naziva 'Show windows side by side' i omogućava se iz izbornika dobivenog akcijom D1 na linijskom izborniku. S tri gornje ikone korisnik vrlo brzo dolazi do uređaja u računalu.

5.4. posvijetli se i ima nenametljivo integrirani broj 7.2b i takav oblik zadržava dok god je {Start} izbornik aktivan.2.2 Polazni izbornik Windows 7 / Desktop Linijski izbornik poslova (taskbar) i sve akcije vezane uz njega (tipkovničke kratice) veoma su slične XP sustavu kako je opisano uz sliku 4.5. kako je prikazano u animaciji na slici 4. 'RC' verzija ovog operativnog sustava u odnosu na 'BETA' verziju ovdje prikazanu ima animiran botun {Start} na način da ima drugačiji oblik. Akcija L1 na zastavici otvara dodatne izbornike koji upućuju na rješavanje problema. zastarjela antivirusna definicija.2a upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava. Koncept je isti ali je prikaz mnogo ljepši. Crveni prekriženi kružić uz zastavicu /Action Center/ na slici 4. neinstaliranje kritične zakrpe i slično.5. .Slika* 4.

folderu) na fizičkom disku. Kad se akcijom L1 na natpis {All programs} sadržaj promijeni u {Back}. ali se do sadržaja pojedinih mapa ne dolazi otvaranjem dodatnih izbornika već se mijenja sadržaj postojećeg prema odabiru. DVD-RW. Prema potrebama svaku instalaciju treba isplanirati. BD-RW 682MB / 4. logička Datotečni sustav NTFS NTFS NTFS NTFS Namjena particije Sistem. Ova osobitost dolazi do punog izražaja ako se koristi nova generacija 'širokih' monitora. Kako je po izboru raspoloživo 512MB RAM-a i virtualnih 65'536GB diska (to se ne odnosi na stvarnu veličinu . prikazuju ikone posljednjih uporabljenih programa. koji imaju odnos stranica 16:9 ili 16:10.ISO datoteku na disku računala domaćina. Desna strana prozora je nadzorni izbornik i ne mijenja se tijekom rada. Može ih se više kreirati uz pridružena različita slova. kada je na dnu ovog prozora aktivan natpis{All programs}.sys) + programska potpora korisnika [Temp] mapa + radne mape programa + slika ili backup [C:] i [D:] particija Veličina particije 16GB disk0 . 'Mrežni' diskovni uređaj u VPC koji vodi prema imeniku (mapi. logička Primarna Proširena. RW RW UDF CD.VHD datoteke koja iznosi oko 6GB). na način kako je prikazano u animiranoj podslici gornje slike. slično kao na slici 4.4a. na način kako prikazuje animacija na gornjoj podslici. za primjer je izabrana organizacija za dva diska izvan bilo kakvog RAID polja prema slijedećem: [Particija:] ( Naziv ) [C:] ( Sistem ) [E:] ( Data ) [D:] ( Progs ) [F:] ( Fun ) [M:] [S:] [T:] Vrsta particije Primarna. Za primjer uzete su mogućnosti koje nudi VPC za instalaciju 'Vista' operativnog sustava.[C:] 17GB disk1 .Već je rečeno da su nadzorni izbornik i izbornik programske potpore objedinjeni u jedan prozor. Nije nužno potreban. Lijeva strana izbornika je izbornik programske potpore dizajniran tako da se u osnovnom prikazu.4b. ali se može po volji konfigurirati njegov sadržaj.4.4. u istom prozoru otvaraju se svi sadržaji izbornika programske potpore slično prikazu na slici 4. DVD. BD ROM CD-RW. Na ovaj način radna površina oslobođena je od pretrpavanja izbornicima preko radnog sadržaja. VPC optički uređaj koji može zaposjesti (capture) jedan od fizičkih optičkih uređaja računala domaćina ili .[D:] Uređaj disk 0 disk 0 disk 1 disk 1 Emulirani fizički optički uređaj pomoću namjenske programskom potpore instalirane na računalu domaćinu. ROM. aktivna Proširena. te će o tome i zavisiti koliko će koja particija diska zauzeti mjesta.7-17GB / 25GB> optički 0 [R:] optički 1 [W:] . Windows OS + antivirus Korisnički podaci + rezultati rada Virtualna memorija (pagefile.

Na taj način smanjena je na najmanju moguću mjeru količina podataka korisnika u sistemskoj particiji. a osim navedenog manje particije lakše se održavaju.15 ima u odnosu na prethodnu tablicu još jednu manju particiju na kojoj su najznačajniji korisnički podaci (nema filmova.Opisanu koncepciju particija na disku dobro je koristiti i u slučaju kad sustav ima samo jedan fizički disk. ali to nije tema abecede. Uporaba dva diska u računalnom sustavu i raspodjela particija diskova usklađena s osnovnim programskim skupinama na prikazani način. a izmicanjem radnih mapa na zasebnu particiju korisnički podaci odvojeni se od prethodne dvije i 'izolirani'. Zaštitna kopija podataka korisnika (backup) ovisi o njihovoj količini i značaju.) Ostala slova Ovisno o uređju Prema potrebi Prema potrebama korisnika Ovisno o uređju Ovakvu koncepciju autor koristi kada nema potpuno sklopovski RAID i kad se ne mora oslanjati na nepoćudna među rješenja koja koriste procesorske resurse i nekakav upravljački program za nadgledanje rada nesamostalnog RAID uređaja na matičnoj ploči. Raspodjela diskova na particije prikazana na slici 4. igara i glazbe. na primjer) radi njihovog što boljeg razdvajanja od ostatka sustava. operativni sustav i programska potpora međusobno su odvojeni kako bi sistemska particija bila što manja. lakšeg nadzora i izrade sigurnosnih kopija (backup). te se osigurati od njihovog gubitka. kako prikazuje naredna slika. Mnogo jednostavniji i znatno kraći postupak od ponovne instalacije sustava i njegovog podešavanja.4. U slučaju potrebe tada je moguće brzo 'vratiti' sliku sistemske particije i odmah dobiti funkcionalan sustav koji će eventualno zatražiti samo nadogradnju operativnog sustava i antivirusne zaštite. 'Sistem' i 'Progs' particije prema primjeru. Za učinkovito čuvanje velike količine podataka treba se osloniti na kvalitetan RAID ili NAS. Naime. Manje količine podataka lako je s vremena na vrijeme 'upeći' na CD/DVD medije. i lako se izradi i čuva slika (image) particija operativnog sustava i programske potpore. RAID rješenja primjerenija su poslužiteljima. . Ovako uređeni diskovi čitljivi su u slučaju potrebe s bilo kojeg računala.Ostalo USB. ubrzava rad računalnog sustava u cjelini. kako fizičkog sustava tako i VPC sustava.. Glede jednostavnosti i popularizacije virtualne računalne platforme za instalaciju je izabran VPC u kojem je kreirano računalo prema predlošku za 'Windows Vista' operativni sustav.

Dakle.Slika 4.4a to su emulirani CD/DVD uređaj [M:] u računalu domaćina ili fizički optički uređaji [R:] ili [W:] (Use Physical Drive . koja se 'zakaći' za VPC kao što je prikazano u primjeru na slici 4...4b.. U realnom okolišu navedeno znači da planirani drugi fizički disk nije još formatiran ili nije ni priključen.vhd). Pokretanje virtualnog računala izborom |Start| ne znači da će se OS automatski instalirati.VMC datoteke (mapa na nekoj većoj particiji diska) i pripadna joj .vhd'.VHD datoteka može se pristupiti instalaciji operativnog sustava. . Po obavljanju navedenog postupka u VPC konzoli prikaže se mala slika kreiranog VPC sustava opisana s njegovim imenom u trenutnim radnim statusom.vmc) i prvog virtualnog diska-datoteke (tipa .| sa slike omogućava uz pomoć 'čarobnjaka' kreiranje konfiguracijske datoteke (tipa .5.5.).3 Definiranje Windows 7 u VPC Izbor |New.5. Brži način je uporaba . slike instalacijskog medija pohranjene na fizičkom disku.vmc' i 'Windows 7a.) računala domaćina.ISO datoteke (Capture ISO Image... Kada se odredi mjesto . za početak pridružen je samo jedan disk. Prema primjeru na slici 4. Sadržaj slike i opisni status mijenja se u skladu s trenutnim stanjem VPC računala. U tu svrhu treba za VPC 'zakačiti' jedan od raspoloživih izvora u kojem su instalacijski sadržaji OS. Za nazive datoteka odabrana su imena 'Windows 7.

4c koja je važna i zbog toga da se uoče bitne tipkovničke kratice VPC-a. SAŽETAK: . što se tiče same instalacijske procedure i razmatranja postavki i osnovnih osobitosti operativnog sustava navedeno nije od značaja. vrlo slične kraticama stvarnog računala.4 Dohvat i aktiviranje Windows 7 instalacijske ISO datoteke Navedeno nije dovoljno da instalacija operativnog sustava automatski započne. što znači da se po instalaciji neće aktivirati 'aero' efekti jer ih sklopovlje VPC-a ne može podržati. Slijedi instalacija programske potpore pri čemu će instalacijska procedura prepoznati uređaje koje emulira VPC.5. No.5.Slika** 4. Navedeno prikazuje podslika 4. Treba voditi računa da ove kratice nisu nehotice dodijeljene nekoj drugoj programskoj potpori. VPC treba iznova pokrenuti kako bi se u postupku ponovnog uključivanja (Reset) i analize uređaja prepoznao instalacijski medij i pokrenula inicijalan instalacijska datoteka.

Uz već poznati mehanizam redovitih nadopuna (update) preko Interneta.1.5. Navedeno je odgovor na zahtjevne profesionalne potrebe. implementaciju i održavanje procesa uz pomoć skupa alata za objedinjavanje virtualnog i fizičkog okruženja. na raspolaganju je i 64 bit-na verzija operativnog sustava. rada s moćnijim mikroprocesora i slično. i vjerojatno će se proizvod nuditi u nekoliko verzija kao dosadašnji. odnosno onemogućen je. tijekom izvršavanja pet faza prikazanih na slici 4. Sigurno će biti razlika u odnosu na opise koji slijede. Za očekivati je da će upravljački programi uređaja usklađeno izdavati za obje verzije operativnog sustava. glede mogućnosti dohvata većih memorijskih resursa. vrlo je vjerojatno da će se mnoštvo korisnika slijedećih nekoliko godina družiti s ovim operativnim sustavom. Službene inačice OS-a još uvijek nisu dostupne. Osim različitih verzija proizvoda operativnog sustava 'Windows 7'. Ime i prezime korisnika može se naknadno dopisati u polje za opis korisnika. Kao što je već navedeno korisnik 'Administrator' podrazumno nije dozvoljen. Zahtijeva se upis || Use Name|| i ||Computer name|| samo za jednog korisnika prikazuje podslika 4. Također podržava VHD format datoteka. omogućujući korisnicima da koriste jedan unificirani okoliš za kreiranje. te se tijekom instalacije ne traži upis zaporke koja mu pripada kako je uobičajeno u instalaciji 'Windows XP' operativnog sustava. što je jako povoljno rješenje za uporabu na moćnijim PC računalnim sustavima ili manje zahtjevnim poslužiteljima.Opći dojam je da 'Windows 7' donosi znatna poboljšanja glede stabilnosti operativnog sustava i uporabljivosti računala koje ga koristi. To stvara mogućnosti za smanjenje operativnih troškova. što u duhu razvoja višenitnih i višejezgrenih procesora ima veliki značaj. Dakle. Još jedna od osobitosti je da je 'Windows 7' OS po verziji usklađen s poslužiteljskom verzijom 'Windows Server 2008' jer obje inačice imaju datotečni sustav i jezgru operativnog sustava verzije 6. Navedena verzija omogućava da se u rad može upregnuti do 256 procesora.10a. . još jedno ponovljeno pokretanje računala kao završno pokretanje operativnog sustava glede njegove prve uporabe te stoga treba upisati korisničko ime i ime računala.9 i višekratnog ponovnog pokretanja računala slijedi kompletiranje instalacijskih datoteka i aktiviranje potrebnih servisa (peta faza). Potpuna instalacija Windows 7 U završnom dijelu instalacije.5. što znači da se VHDpodržava kao bilo koji uređaj za pohranu podataka. više računala na istoj sklopovskoj platformi.

Treba pažljivo pročitati što pojedine vrste mrežne pripadnosti omogućavaju. nakon čega slijedi upit za odabir vremenske zone (slika 4.5. naredna akcija koja se od korisnika zahtijeva je upis zaporke i ključne riječi koja omogućava upis nove zaporke ako se ista zaboravi. na primjer |Use Recommended Settings| kao najjednostavniju.5. Korisnik se računalu ne identificira po korisničkom imenu već po broju koji se korisniku dodjeljuje (ID korisnika) i kojeg korisnik ne vidi. te treba uključiti oznaku za aktiviranje proizvoda po prvoj prijavi na Internet.ISO datoteci i dobije se po prijavi i popuni osobnih podataka i njihove verifikacije glede autorizacije preuzimanja. jer su opisi jako slični.10 Definiranje korisnika.5. Serijski broj ove verzije pripada besplatnoj preuzetoj .10c). Za pripadnost internoj kućnoj mreži treba izbrati |Home network|prema slici 4.10c. Prilikom kreiranja korisnika vrši se izrada pripadne mu mape i kopiranje pripadnih mu datoteka na .Slika** 4.5. vremenske zone i tipa umreženosti Po upisu korisničkog imena i imena računala. Potom treba izabrati jednu od tri grupe postavki konfiguriranja sustava. Slijedi forma za upis serijskog broja proizvoda ključa (Product key).10b) i izbor načina pristupa mreži (slika 4.

Na slici 4.11 Uređaji VPC računala Slika 4.5.5. Uvid u 'Device manager' prikazuje koji su se uređaji instalirali.osnovu pripravljenih obrazaca. Pri tome se rezolucija prikaza na ekranu automatski prilagođava mogućnostima grafičke kartice ali za ovu priliku promijenjena je na 800x600 kako bi slike bile prihvatljive za ovo sjedište.5. ID je važan glede dodjela prava na datoteke. Ako se potom se kreira novi s istim imenom. tako da se onemogućava čitanje podataka koji korisniku ne pripadaju. Slika 4.12 Instalacija VPC datoteka . Ako se korisnik izbriše nakon instalacije pripadne mu datoteke automatski se ne brišu već samo njegov ID i naziv u bazi korisnika.11 izdvojeni su pregledi uređaja koji su karakteristični za VPC. Datotekama se dodjeljuje spomenuti ID. Nakon izbora vrste mreže instalacija operativnog sustava se završava. stvara se novi korisnik koji ima drugačiji ID i kreira se grupa datoteka koja pripada novom korisnika tako da se na sustavu nalaze dvije grupe imenika s različitim ID kojima polazni imenici nemaju isti naziv iako oba započinju istim imenom korisnika.

5. malo pričekati dok se sadržaj navedene datoteke ne aktivira i zatraži potvrdu za instaliranje dodataka u sustav (slika 4.ISO datoteka i 'zakačiti' navedenu. ali još uvijek ne zna kao pristupiti fizičkom disku niti u potpunosti prepoznaje sve uređaje. ne prepoznaje sva svojstva emulirane grafičke kartice ni emulirani glazbeni uređaj. Nakon instalacije ovog dodatka VPC se automatski nanovo pokreće (Reset) pri čemu oslobađa prikačenu 'VMAdditions. Za tu svrhu služi datoteka 'VMAdditions. .iso' datoteku i slijedi uvodni ekran kao na narednoj slici.iso' koja se nalazi u mapi u kojoj je instalirana VPC programska potpora.12) koji omogućavaju da se u VPC instalira programska potpora koja omogućava da se odabrana mapa na fizičkom disku vidi kao mrežni 'mapirani' disk u VPC računalu. Treba osloboditi instalacijsku .VPC vidi sve fizičke uređaje računala i kojem se nalazi.

. Akcija L1 u prozoru VPC automatski mu dodjeljuje miša kao uređaj i miš postaje zarobljen u prozoru VPC-a. i slijedi ponovna prijava na sustav s definiranim korisničkim_imenom i zahtjevom za upis zaporke. Nakon uspješne prijave korisno je 'osloboditi' .Slika* 4. Kratka napomena glede pokazivača miša. koja vjerojatno nije zaboravljena:-).5. Oslobađa se pritiskom na tipku <Alt Gr> (desna tipka <Alt> na tipkovnici).13 Inicijalni logo 'Windows 7' prilikom uključivanja računala Nakon rotirajućih 'zvjezdica' pojavljuje se logo 'Windows' operativnih sustava.ISO datoteku s dodacima.

Izbor uz crveni botun za gašenje (pravokutnik sa strelicom) omogućava gašenje računala ili ponovno pokretanje računala iz početka (Restart). Kada se korisnik uredno akcija <CTRL> + <ALT> + <DEL>. već poznata odnosno <Right .Slika* 4. prijavi na sustav. Plavi botun u donjem lijevom uglu daje u novom prozoru pisane i govorne upute (valjda se navedeno neće izbaciti u finalnom proizvodu) o dodatnom podešavanju funkcionalnosti sustava glede olakšane uporabe računala.14 Prijava definiranog korisnika na sustav i njegove moguće akcije U gornjem lijevom uglu prikazanog desktop-a nalazi se botun koji aktivira izbornik za odabir odgovarajućeg rasporeda slova na tipkovnici.5.

imenik) koja se u postavkama aktiviranog VPC RAČUNALA izborom /Edit/~/Settings/~|Shared Folfers| proglasi (mapira) kao disk. nudi dodati izbor koji se prekida izborom | Cancel|.5.15 Pridruživanje fizičke mape diska VPC-u kao virtualni disk Navedeno je jedna jako dobra osobitost Virtual PC programske potpore. Slika 4. navedeno se dopiše novim upisom uz postojeći koji je prikazan na desnoj strani naredne slike. Odabir slova diska je proizvoljan. Naravno novo pridruženo slovo ne može biti već uporabljeno slovo. odnosno prekinuti trenutne aktivnosti.14b iz kojeg je najinteresantnija opcija zaključavanja računala. Radnja dodavanja mape na raspolaganje obavlja se uz 'upaljeno' VPC računalo. na nekoj particiji diska izradi se mapa (folder. Ako korisnik na računalu ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeno korištenje više VPC-a. Na ekranu se skrivaju svi sadržaji i ostaje samo prijava za otključavanje. Ovaj izbor prikazuje podslika 4. Kako bi se radni produkti iz VPC lakše prenijeli na fizički disk i postali dostupni resursima računala domaćina za VPC. moment kad se na kratko mora napustiti radno mjesto a ne želi pogasiti sve prozore i isključiti računalo. odnosno operativni sustav mora biti aktivan.ALT> + <DEL> u VPC prozoru.5. a za ovaj primjer uzeto je slovo [S:] prema planu u prethodno ustanovljenoj tablici. na opisani način može se ostvariti razmjena podataka . Ako postoji potreba za pristupom još jednoj mapi fizičkog diska iz VPC.

3. No ono što posebno oduševljava je što VPC računala ne moraju imati iste mrežne postavke niti pripadati istoj mrežnoj grupi.između njih. Ako fizičko računalo ima dovoljno sklopovskih resursa za istovremeni rad više VPC-a. Naredna slika prikazuje stanje diskovnih resursa do momenta koji je na ovim stranicama opisan. .8. kako prikazuje naredna slika. a ni XP nije mnogo učinkovoitiji). Dovoljno razloga za profesionalca da za svakodnevni rad koristi zaista moćno računalo. razmjenu podataka između njih posredstvom zajedničke raspoložive mape lako je ostvariti. Učinkovitost vježbanja. Aktiva se uobičajenom kombinacijom tipki <Windows> +<E> i prikaz sadržaja računala informativniji je i ima dodatna polja za drugu vrstu informacija van uobičajenih. Prozor 'Windows Explorer' po sadržajima je znatno je bogatiji sadržajima od svoje starije brače (kao na primjer na slici 4. pokusa ili nastave u ovom području ostvarena na ovaj način značajno se povećava. Dakle uz raspoložive virtualne diskovne resurse raspoloživi su i fizički diskovni resursi definirani pomoću VPC. VPC disk [S:] vidi se kao mrežni resurs.

formatirana i ujedno time primarna i aktivna. Da bi se realizirala planirana instalacija prema pripravljenoj tablici treba u sustavu pridružiti još jedan disk. Navedeno se radi pomoću čarobnjaka za kreiranje novog diska.16 Stanje diskovnih resursa računala i VPC nakon instalacije OS Virtualni disk podijeljen je na dvije particije (dva logička diska) od kojih je samo jedna dostupna.5. virtualni naravno.Slika 4. Na njoj je instaliran operativni sustav. što disk [D:] nema. a način dodavanja novog fizičkog diska prikazan na narednoj slici.5. Na slici 4. odnosno operativni sustav ne smije biti aktivan.16 navedeno se očituje u podatku o veličini diska [C:] i njegovom zauzeću. Dodavanje novog fizičkog diska obavlja se kroz postavke VPC KONZOLE izborom /Action/~/Settings/ uz 'ugašeno' VPC računalo. .

17 Pridruživanje drugog diska VPC-u Postupak korištenja čarobnjaka nije objašnjen ni u opisu VPC-a.| i odabirom izrađene 'Windows 7b. Navedeno će se naknadno izvršiti administratorskim alatima i tek tada će se podaci za drugi disk upisati u MBR i postati vidljivi operativnom sustavu. Ponuđenu lokaciju za virtualni disk i njegov naziv može se po volji promijeniti. za detaljnije upute kao i uvijek treba konsultirati literaturu ili pokrenuti čarobnjaka (Botun |Virtual Disk Wizard|) i slijediti upute koje su vrlo kvalitetno napisane.vhd' još uvijek ne vide. pa se tako novi izrađeni disk nazvan 'Windows 7b.vhd' datoteke. prikazane particije [C:] i [D:] na slici 4. pridodaje izborom |Browse.16 logički su diskovi fizičkog diska 'Windows 7a. Osnovno podešavanje Windows 7 . jer na fizičkom disku još nisu definirane niti formatirane logičke particije diska. dok se sadržaji 'Windows 7b.5.. Da ne bude zabune.vhd' kreirane kako je objašnjeno na prethodnoj stranici.vhd'.5.Slika 4. izrađen pomoću čarobnjaka.. Nije na odmet još jednom spomenuti da se svi zapisi o konfiguraciji VPC čuvaju u pripadnom mu 'Windows 7.vmc' datoteci.

U nastavku su opisana osnovna podešavanja sustava.5. te potom odabir /All Control Panel Items/~/Administrative Tools/ kako prikazuje naredna podslika.3. U navedenoj formi lako se prate sve akcije. Tako je prema narednoj slici izvršen odabir {Control Panel}~/All Control Panel Items/. dok je potpuna konfiguracija sustava i dio podešavanja glede korisničkog sučelja opisan u poglavlju 4. Osim toga svaki od naziva odvojen trokutićima ujedno je spojnica prema pripadnom prozoru što uz poboljšanu navigaciju kroz izbore u velikoj mjeri olakšava odabir bilo kojeg od prozora navedenih u formi.Podešavanje operativnog sustava podrazumijeva konfiguriranje sustava. Upravljački sustav (Control Panel) sadrži popriličan broj ikona-alata za podešavanje operativnog sustava. a sama konfiguracija sustava u osnovi se može podijeliti na dio koji se odnosi na sam sustav i na dio koji se odnosi na korisničko okruženje. . Put do svakog od alata lako se prati u formi koja je na narednoj slici zaokružena crvenim pravokutnikom u kojoj su trokutićima odvojeni pojedini pojmovi preko kojih se je došlo do željenog skupa alata. Crvenim pravokutnikom zaokružena forma zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora.

518b iza jedne od ikone pojavljuje obris druge.18 Sadržaj upravljačkog prozora / Pristupanje alatima za uređivanje sustava Na slici 4. odnosno u dva zasebna prozora. što ukazuje da se navedena programska potpora izvršava u dvije sesije.5. a konfiguracijski problem je riješen instalacijom besplatne antivirusne . Slika 4. Glede jednostavnosti uklonjena je ikona za izmjenu rasporeda slovišta tipkovnice. jer tipkovnica s dvostukim oznakama gotovo da više nema.5. Ako programska potpora dozvoljava uporabu još sesija adekvatno broju aktivnih sesija odgovara broj pridruženih dodatnih obrisa osnovnoj ikoni.18a na desnoj strani radnog izbornika prikazuje aktivnu ikonu za odabir odgovarajućeg rasporeda slovišta tipkovnice i crveni prekriženi kružić koji upozorava da postoje problemi u konfiguraciji sustava i stoga nužnost provođenja odgovarajuće AKCIJE.Slika** 4.

.18c ukazuju da je dio sadržaja iz 'BETA' verzije u 'RC' verziji uklonjen. U 'RC' verziji operativnog sustava broj raspoloživih sadržaja za podešavanje sustava je manji i ikona upravljačkog prozora je drugačija. Razlog navedenom je i uklonjanje podrške za 'Tablet PC' u ovom primjeru.. prikaz s velikim ikonama i prikaz s malim ikonama. Umjesto male ikone u traci s lijeve strane prozora glede izmjene sadržaja prozora prema tematskim skupinama.5.5.5. Disk [S:] je dio načina prikaza mape fizičkog diska u VPC sustavu. nije uređaj za pohranu podataka VPC-a i ne vidi se.5.. Drugi dodani disk prema planu treba podijeliti na dvije particije.18b u sistemskom izborniku. Rezultat opisanih intervencija prikazuje slika 4.| za kreiranje particije diska prikazan je na drugoj podslici. Razlike u slici 4. Prva od narednih podslika prikazuje stanje po dodavanju dugog virtualnog diska koji još uvijek nije definiran. Svrha opisanih akcija je dohvat alata pod izborom |Computer Management| koji omogućava završne radnje zacrtane u planiranoj tablici. korisniku je raspoloživ izbornika /View by:/ u kojem se odabire tematski prikaza u ovom prozoru.18a i 4. te se može pristupiti uređenju diska akcijom D1 koja omogućava izborom kreiranje jednostavne primarne particije. Izbor |New simple volume. Ovim alatom nije moguće kreirati proširenu particiju i logičke diskove u VPC okruženju. Tamniji pravokutnik skroz na desnoj strani linijskog izbornika (taskbar) je spojnica za dohvat radne površine (desktop). U popisu se vide svi virtualni diskovi i dostupni optički uređaj. U odnosu na ovdje prikazanu 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava.18c. sadržaj upravljačkog prozora u 'RC' verziji je nešto drugačiji kako prikazuje slika 4.programske potpore na što je zastavica (Action Center) sa crvenim prekriženim kružićem upozoravala. jer u VPC instalaciji nije od značaja.

podaci o njima upisuju se MBR zapis diska i tako postaju stalno raspoložive operativnom sustavu. Automatski dodijeljeno slovo optičkom uređaju preinačeno je u slovo [T:]. Treća podslika prikazuje stanje nakon svih obavljenih izmjena oznaka particija prema planu. pridruženo joj slovo i još pokoji parametar. Prilikom kreiranja particija diska. Ovu preinaku treba napraviti prije uređivanja preostalih particija diska kako bi se oslobodilo slovo 'E' glede daljnje preraspodijele slova particija virtualnih diskova. Bitna osobitost VPC je da istovremeno može prihvatiti samo jedan optički uređaj i to samo onaj koji je trenutno 'prikačen' preko izbora /CD/~/Capture ISO Image…/.19 Uređivanje diskovnih particija Osim navedenog moguće je promijeniti ime particije. nazivi pojedinih particija i pridružena slova particijama i optičkom .Slika** 4.5.

5.22.| unutar ponuđenog prozora pri čemu se otvara prozor s nazivom 'Computer Name/Domain Changes' (slika 4. Izbor |Environment variables. Glede povećanja performansi.20 Podešavanje sistemskih osobitosti Promjena radne grupe obavlja se izborom jahača i botuna ||Computer Name|| ~|Change. Slika** 4. S desne strane treće podslike prikazan je izbornik iz kojeg se vidi omogućen rad s virtualnim diskovima kao uređajima što je navedeno kao jedna od usluga jezgre ovog operativnog sustava. umjesto podrazumne radne . gdje je moguće isključiti ili uključiti pojedine osobitosti radne površine (desktop) slično prikazu na slici 4.| uvod je u promjenu postavljenih vrijednosti varijabli okruženja korisnika i sistema koje se vrše prema slici 4.uređaju.. Nealocirani prostor potrebit tijekom instalacije operativnog sustava u 'Beta' verziji iznosi 201MB (kao na slikama) dok u 'RC' verziji iznosi 101MB...20b.5.21. Što će se izravno prikazati korisniku u vidu ikona na desktop-u određuje se postavkama na slici 4.5.20c) u kojem je moguće promijeniti ime računala i radnu grupu kojoj će računalo pripadati. osobito na računalima sa slabijim sklopovljem. moguće je podesiti 'dekoraciju' desktopa prema željama.5.4..

a to je u suštini izbor /Contol panel/~/All Control Panel Items/~/Personalization/ sa slike 4. a virtualna memorija.18.5. Naredni skup slika prikazuje kako virtualnu memoriju prebaciti na [D:] particiju i proglasiti je nepromjenjive veličine.5. datoteka pagefile. a podešavanje istih opisuje poglavlje o mrežnim postavkama. ali njegov upravljački uređaj hibridnog tipa (čip uz nadzor upravljačkog programa u operativnom sustavu) ne obećava lak oporavak u slučaju kvara. kao prva datoteka na prvoj particiji drugog diska . U duhu planirane organizacije računalnog sustava zamišljeno je da se operativni sustav instalira na prvu particiju prvog diska . IP adresu i ostale mrežne parametre automatski dodjeljuje SOHO mrežni uređaj. Podešavanja prema slici 4.5. Istina.21 Podešavanje virtualne memorije . RAID 0 polje donijelo bi brze performanse. Slika** 4.20b moguća su akcijom D1 na radnu površinu (desktop) te izborom /Personalize/ i potom izborom /Change desktop icons/ u novom prozoru.[C:].5. Programska potpora potom se instalira na [D:].[D:].23b.grupe 'WORKGROUP' koja se prikazuje u donjem lijevom uglu slika 4.5. Na taj način aktivnosti glede čitanja datoteka operativnog sustava i instalirane programske potpore s diskova odvojene su u cjelokupni sustav brže radi.16 i 4.sys.

nužno je za svaku particiju izabrati |Cusom size:| i odabirom | Set| aktivirati upisane vrijednosti. na kojima se može naći i programska potpora koja ima licenčna prava na par mjeseci nakon čega nije od koristi ako se ne kupi. Virtualna memorija.Dakle.sys. dobro je već u ovom koraku promjeniti sadržaj varijabli okruženja i time mjesto za privremene zapise koji nastaju tijekom instalacije i koji se automatski NE BRIŠU i nikom ne trebaju već samo zapunjavaju disk 'smećem'. U duhu izmicanja radnih mapa koje se pune privremenim sadržajima i mapa koje sadrže dinamičke podatke korisnika (dokumenti. Upisom vrijednosti 0 za [C:] poništava se virtualna memorija na ovoj particiji. i lakše je vratiti spremljenu sliku particije (backup) operativnog sustava ako dođe do njegovog oštećenja (zaraze virusima na primjer). Opisani postupak podjele diska na particije dobro je napraviti i ako se koristi samo jedan fizički disk. . Instalacija koja je izvedena tako da je sve na jednoj particiji diska najgore je moguće rješenje. pošta …). Na taj način se osigurava razdioba operativnog sustava i korisnikovih podataka što podrazumijeva novu lokaciju korisnikovih radnih mapa. a to su često tvorničke OEM ponude. kako bi datoteka virtualne memorije zauzela staze diska kojima se najbrže pristupa jer su na samom početku diska. datoteka pagefile. Premještanje virtualne memorije na [D:]particiju diska treba obaviti prije instalacije bilo kakve programske potpore na tu particiju. Fiksnu vrijednost virtualne memorije dobro je koristiti kad ima dovoljno fizičkog RAM-a (više od 2GB) u veličini jednakoj veličini RAM-a do 150% veličine RAM-a. ostati će uvijek defragmentirana (u jednom cjelovitom komadu) ako joj je zadana fiksna vrijednost. Ako se ostavi da operativni sustav odlučuje o njenoj veličini vrlo brzo će se fragmentirati zbog učestale promjene veličine i sustav će se u cjelini s vremenom usporiti. a ako je raspoloživa minimalna količina RAM-a dobro je ostaviti da veličinu virtualne memorije operativni sustav prema potrebi dinamički mijenja ali opet na zasebnoj particiji. ubrzava se sam sustav jer je virtualna memorija kompaktna i time sadržaji u njoj brže dohvatljivi.

22 Podešavanje varijabli okruženja korisnika i sustava Prihvaćene upisane postavke odmah su aktivne. Kako ovaj imenik sadrži uglavnom nekorisne i iskorištene sadržaje može se slobodno sve u njemu obrisati. .5.Slika 4. kako pokazuje naredna slika na kojoj se može pročitati sadržaj varijabli okruženja %TEMP% i %TMP%. Nesreća je što svi ovi zapisi ostaju u registru i opterećuju ga.4. te i registar treba povremeno čistiti.5. U odnosu na sliku 4. Ako se navedeni privremeni sadržaji redovito ne brišu mogu s vremenom dobro zapuniti disk i usporiti računalni sustav.2.16 može se uočiti da [D:] particija nije prazna jer je na njoj datoteka virtualne memorije.BAT datoteke prilikom uključivanja računala kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4.23b pokazuje stanje nakon što su obavljene sve izmjene po planu. bilo tijekom rada ili automatskim pokretanjem .5. Podslika 4.

23 Pregled sadržaja varijabli okruženja / Potpuno uređene particije U popisu koji slijedi po zadanoj komandi u primjeru na gornjoj slici vidi se u prvom retku verzija datotečnog sustava (v6. Do komandnog prozora dolazi se upisom ključne riječi CMD (ili cmd) u formi za traženje prema slici 4.5.2b. a sustavu su pridodani mnogi kontrolni i upravljači mehanizmi što ga čini prilagodljivim za različita okruženja. Dakle. Uz nove .5.1 ili 4. Ako se korisnik želi baviti izradom komandnih procedura (batch datoteka) ovaj popis mu može poslužiti kako bi automatizirao neke radnje koje bi inače morao obavljati 'ručno'.Slika* 4.1) kao i vrijednosti svih varijabli koje sustav koristi. instalacija 'Windows 7' operativnog sustav u odnosu na starijeg XP brata u velikoj mjeri je pojednostavljena.5.

5.6. ako je bude znao uporabiti:-).koncepcije sklopovskih komponenti i učinkovit način korištenja njihovih resursa može se očekivati značajna računalna moć na stolu običnog korisnika. a podešavanje za ADSL povezanost u osnovi se obavlja kao na slici 7. Podešavanjem same povezanosti s Internetom bavi se jedno od narednih poglavlja.3. Naredna slika ilustrira povezanost VPC računala s mrežom.24 Mrežna povezanost / Ažuriranje programske potpore / Pregled Interneta . Slika** 4.

.5. Posljednja akcija je aktiviranje operativnog sustava koja se odvija između računala korisnika i poslužitelja Microsoft-a.ključa). Prilikom instalacije na fizički disk u sastavu stvarnog računalu postupak je gotovo identičan uz neke male razlike koje treba poštovati. nužno je instalirati antivirusnu zaštitu.Podslika 5. SAŽETAK: Opisani postupak instalacije i osnovnog podešavanja procedura odnosi se na instalaciju u virtualno računalo. što se može s instalacijskog CD-a ili .5.25. Rezultat instalacije jednog besplatnog antivirusnog programa vidi se prema ikoni kišobranu prikazanoj na slici 4.ISO datoteke 'dohvaćenih' od strane VPC.4. Pod izradom se misli na korištenje preuzete ISO datoteke uz poštivanje licenčnih prava.  Izraditi-kupiti instalacijski optički medij s 'Windows '7 operativnim sustavom.4. bez straha od eventualne zaraze. što je prema prethodnim slikama [S:].24c prikazuje jednu od mnogobrojnih stranica na sjedištu časopisa BUG kroz preglednik 'Internet Explorer'.25a (koji se ne vidi) u kojem piše 'Windows is activated' i 'Product ID: XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX' (broj proizvoda generiran na temelju unesenog serijskog broja . na primjer u [F:\TEMP]. koji ukazuje na nužnost izvršavanja nekakve AKCIJE opisane u prozoru zastavice. a otuda ga treba kopirati u neku od mapa VPC diskova (u stvari u .vhd datoteku).24b pokazuje kako se kroz ostvarenu komunikaciju ažurira programska potpora za zaštitu od virusa. Kroz opis instalacije operativnog sustava ukratko su popisane pojedine postavke sustava s prikazima koji su uporabljivi za dodatna objašnjenja u poglavljima koja slijede. već instalacijski program treba najprije kopirati u imenik na fizičkom disku kojeg VPC vidi kao disk [S:]. No instalacija programske potpore ne može izvršiti otuda. No da bi računalo bilo potpuno funkcionalno na mreži. Osim toga instalacija sustava u VPC okruženju praktična je primjena Virtual PC programske potpore opisane u poglavlju o specifičnim informatičkim pojmovima. a podslika 5. Tada nestane upozoravajući križić u crvenom krugu uz zastavicu u sistemskom izborniku. po čemu slijedi promjena zapisa u dnu slike 4. ili se instalacijski program kopira u imenik kojeg VPC vidi kao mrežni disk. te iz tog imenika izvršiti instalaciju.

. pomoću pripravljenog BartPE medija i odgovarajućeg programa u prvi fizički sektor diska upisati nule.1.. nov i nekorišten započeti instalacijsku proceduru pomoću optičkog medija na kojem je operativni sustav.. najčešće [C:] particija. ukomponirane na instalacijski medij. Ustvrditi stanje na tvrdom disku. osobito ako se nakon svega pristupa čišćenju registra. • Ako je fizički disk potpuno prazan. Izvršiti podjelu diska na particije prema unaprijed pripravljenom planu. ostane ponešto privremenih nekorisnih datoteka i mapa koje je zgodno izbrisati. U suštini briše se zapisana particijska raspodjela i disk se vidi kao potpuno nov i nekorišten. novi OS može se instalirati 'preko' starog. Može poslužiti bilo kakva kompilacija pomoćnih programa koja omogućava fizičko brisanje podataka na prvom fizičkom sektoru diska. i nisu potrebni sadržaji upisani u BOOT postavke. odmah je po brisanju nanovo izraditi te na njoj započeti instalaciju novog OS. ima nebitne sadržaje. Opće značajke OS . Ipak treba pripaziti prilikom čišćenja nekorisnih sadržaja. • Ako je disk već korišten. Kad se instalacija operativnog sustava završi i izvrši osnovno podešavanje. Vrši se u suštini migracija na novi operativni sustav na način da se od starog OS zadrži samo potrebno. kao neki naknadno instalirani korisnički programi koji su bili na [C:] particiji.' ili slično. kao kod Windows XP operativnog sustava. tijekom instalacije treba izbrisati aktivnu particiju sustava na kojoj je poziv prema postojećem OS. • Ako je disk već korišten. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke i programe ukomponirane u sadržaj operativnog sustava. • Ako je disk već korišten. Naravno nakon instalacije. ima na prihvatljiv način kreirane particije i podatke odijeljene od operativnog sustava. ili koristiti isporučene upravljačke programe na optičkim medijima priloženim uz uređaje. U BIOS-u računala podesiti sekvencu traženja BOOT uređaja (boot order) na način da je optički uređaj prvi kojemu se pristupa. Podaci o particijama i oznaka aktivne paticije s koje će 'krenuti' OS upisuju se u prvi fizički sektor diska (BOOT sector).    Pripraviti sve najnovije upravljačke programe (drivers) bilo objedinjene na jednom optičkom mediju. U tu svrhu mogu poslužiti neki pomoćni programi kao skup alata 'TweakNow PowerPack' ili 'Glary Utilities' i slični. izraditi sliku sistemske particije i pohraniti je na neku drugu particiju ili medij.5. osobito ako je u njima zapisano nešto kao 'Press the R key to begin the repair process.

Tehnički minimum za koji bi trebalo zadovoljiti za 32 bitnu (x86) inačicu operativnog sustava.Da je svaki novi operativni sustav firme Microsoft sve gladniji što se tiče sklopovskih resursa već je odavno poznato.) DirectX 9 s 32MB RAM-a (osnovna funkcionalnost. Istina. Tehnologije koje koriste uređaje osjetljive na dodir zahtijevaju specifično sklopovlje koje u konačnici znatno povećava resurse i cijenu računalnog sustava. to je cijena uvođenju mnogih novih mogućnosti i podrška novim tehnologijama. Nije ni za zanemariti ni činjenicu da implementacija novih tehnologija traži i drugačiju vrstu sklopovlja. te čipset i procesor sposoban za sklopovsku virtualizaciju uz uključeni 'Intel VT' ili 'AMD-V' u BIOS-u. bio bi otprilike slijedeći: Procesor: Radna memorija: Tvrdi disk: obveznog Optički disk: Monitor: Grafika: Procesor 800MHz. 'aero' i HDMI sučelje za multimedijske potrebe tipkovnica.) DirectX 11 s 512MB RAM-a prema WDDM (Windows Display Driver Model. 'Windows 7' može se instalirati i na slabija računala ali neće biti raspoložive sve njegove funkcionalnosti. mada se za poslužiteljske potrebe koriste 'napredniji' proizvodi. ako se izvrši usporedba s prethodnim izdanjima. Prevedeno to znači: KUPI NOVO RAČUNALO! Da ali kakvo? Stoga prilikom kupnje novog računala i instalacije operativnog sustava treba pomno proučiti značajke sustava i koji su opći zahtjevi koje treba zadovoljiti kako bi se odabrala konfiguracija prema želji ili mogućnostima.) DirectX 9 s 128MB RAM-a uz 1GB radne (osnovna funkcionalnost. podrška za SSE2 ekstenzije (višejezgreni od 1GHz> preporučljivo) 512MB (1GB> preporučljivo) 16GB raspoloživog prostora diska od 20-40GB DVD uređaj Super VGA monitor a. Gotovo svi današnji mikroprocesori mogu nekom od tehnologija adresirati memorijski prostor veći od 4GB (32 bit-na adresa). analogno XP prikazu. kao 'Intel XEON' i slični. Za načina rada u 'Windows XP modu' (Windows Virtual PC) potrebno je dodatnih 1 GB RAM-a i dodatnih 15 GB slobodnog prostora na tvrdom disku. Za 64 bit-nu (x86-64 ili skraćeno x64) inačicu operativnog sustava preporuča se najmanje 2GB radne memorije i minimalno 20GB diskovnog prostora za instalaciju. Navedeno nije rješenje za starije računalo ili programsku potporu koja 64 bit-ne pogodnosti ne može iskoristiti. i konačno ljepšeg dizajna. . bez 'aero' b. s 'aero' c. miš osobitosti) memorije osobitostima) osobitostima GPGPU osobitosti) Periferije: Dakle.

. u sebi uključuje komponente DirectX 10 i DirectX 9 glede kompatibilnosti sa starijom programskom potporom. Na ovaj način uz dovoljno postavljenih 'kukavičjih jaja' poslovanje neke firme putem Interneta može se onemogućiti. ili s odgođenim djelovanjem na način da će se dana XY izvršiti silovito traženje resursa od poslužitelja neke firme i njeno poslovanje onemogućiti DoS napad (Denial of Service). dok će novije igre zahtijevati i znati koristiti naprednije tehnologije (Core i7. Zlouporaba može uslijediti u obliku postavljanja zloćudnog koda koji će napraviti neku štetu odmah brišući podatke i slično.). Uz to treba da podržava DirectX 11 kako bi se napredne mogućnosti grafičke kartice (detaljnije i 'životnije' slike.) i operativnog sustava (GPGPU . kod računalnog sustava podrazumijevaju različite izvedbe čipseta i sabirnica. Ovo rješenje zlonamjernima otežava da predvide lokacije u memoriji koje trebaju napasti da bi izazvali zapunjenje međuspreme procesora (buffer overflow). što omogućava NAPADAČU (domaći izraz za informatičke razbojnike) dobivanje administratorskih ovlasti nad računalom. ima integriranu sklopovsku potporu za MPEG-2 (H. Arhitektura koja se u suštini temelji na već navedenom DirectX 11 (slika 4. 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ASLR (Address Space Layout Randomization) tehnologiju.. Osobitosti računalnog sustava nekad podrazumne samo za poslužiteljske platforme polako zadiru u uredska/kućna računala. Čini da se ove 'male' nekompatibilnosti rade ne bi li se udovoljilo korisnikovim 'multimedijskim' prohtjevima i naprednim grafičkim mogućnostima glede igara. DirectX 11.Treba naglasiti da se za 64 bit-ni operativni sustav podrazumijeva da zna 'raditi' s 64 bit-nim podacima. pored već uobičajenih osobitosti. kreiranje mozaika. A što s igrama? U ispoliranoj verziji 'Windows 7' operativnog sustava sve dosadašnje igre trebale bi uredno raditi. koja na nasumičan način u radnoj memoriji računala razmješta područja s ključnim podacima.5. WDDM je model arhitekture grafičkih upravljačkih programa koji osigurava funkcionalnost potrebnu za prikaz sadržaja na radnu površinu. višenitnost obrade.25b)..izvršavanje negrafičkih zadaća) u potpunosti iskoristile... Za očekivati je da će se postupno priječi na 64 bit-ne sustave po svim osobitostima računalnog sustava. ASLR je učinkovita zaštita od zlouporabe računala. Koristi se od 'Vista' operativnih sustava nadalje i između ostalog omogućava 'aero' osobitost.264) čitanje video zapisa i vlastitu video-memoriju od barem 512MB. Adresne mogućnosti i 'veličina' podatka su osobitosti koje kod operativnog sustava i računalnog sustava ne moraju biti iste. što nadalje podrazumijeva za takvu platformu pisane upravljačke programe i programsku potporu i drugačije alate za izradu programske potpore.262) i MPEG-4 (H. uskraćivanje raspoloživih resursa poslužitelja drugim korisnicima zbog njegove preopterećenosti. a stvarni napadač koji će svoje tragove prisutnosti na vrijeme odstraniti ostaje nepoznat. U uz 'Windows 7' ili 'Windows Vista' ide 'Office 2007' koji opet traži svoje resurse i svi su izgledi da će opet za ugodan rad vrijediti pravilo: sve preporučeno višestruko pomnožiti i uzeti GRAFIČKU KARTICU koja.

Dodaci u vidu 'igračaka' (gadget) mogu se po volji razmještati duž radne površine koja nije opterećena širenjem programskog izbornika. a osobitost kreiranja kućne grupe korisnika (HomeGroup and Sharing) doprinosi dodatnoj zaštiti podataka raspoloživih kroz mrežu. Sigurnosti pridonosi sustav koji nadzire zaporke. ali i jednostavnijem pristupu podacima od strane korisnika 'kućne' grupe. Ova osobitost vrlo je korisna jer će neki 'trojanac' (vrsta zloćudnih programa) tražiti dozvolu za instalaciju u sustav. iako je sam korisnik član grupe administratora (slično kao na slici 4.4. Navedeno pogoduje općoj sigurnosti jer u pravilu informatički nepismeni korisnici 'Administratoru' ne dodjeljuju zaporku. 'Windows 7' i 'Windows Vista' imaju ugrađen mehanizam koji preispituje zahtjeve korisnika . U odnosu na Windows XP.5. UAC. Uloga informatičkog obrazovanja ogleda se i u navedenom. bez velikih odstupanja u grafičkom rješenju u odnosu na 'Vistu' ali značajnih u odnosu na 'XP'.Glede navedenog opća opasnost je sve veći broj 'kućnih računala' koja u pravilu nisu dovoljno zaštićena uglavnom zbog slabog poznavanja korisnika o osnovnim elementima zaštite i nadzora računala. instalacija napasti može se spriječiti bez intervencije antivirusnog programa.39 gdje traži potvrdu instalacije programske potpore koja zadire u sustav.10) nema ovlasti kao istinski administrator. Korisnik 'Administrator' podrazumno postoji ali je onemogućen (kao i korisnik 'Guest') i nije mu dodijeljena zaporka. a UAC sustav sprječava ga da bez ikakvih pitanja instalira bilo što. sad treba opet nešto čitati…. te ako se pažljivo čitaju poruke. te iako korisnik ima administratorske ovlasti pita ga za odobrenje izvođenja većine akcija. opcija koju korisnici rado isključuju. potpuno prerađen u 'Windows 7' i može se konfigurirati prema nivou sigurnosti.ma daj ajde:-). No. UAC na dijelu prikazan je na slici 4. Prema Microsoft-u razlog navedenom je da se razvoj programske potpore usmjeri na način da se izvodi bez nužnih administratorskih ovlasti korisnika. Eh.UAC (User Account Control). ali i za svaku aplikaciju posebno. Integrirana je podrška za kontrolu dodirom i poboljšana integracija s mobilnim i multimedijskim uređajima. certifikata i ostalo vezano uz Internet usluge (Windows Credentials). Dizajn operativnog sustava treba da omogući ugodan rad na sve brojnijoj i popularnijoj kategoriji jeftinih mini 'laptopa'. Radna traka (taskbar) sadrži ikone koje pokazuju aktivne programe. izvor nemalih frustracija u 'Windows Vista' operativnom sustavu. 'Windows 7' ima još jednu osobitost tijekom instalacije. a prijelazom pokazivača miša preko ikone prozori drugih aktivnih programa postaju providni da se bolje vidi onaj na kome je pokazivač. korisnička imena. . ID korisnika. te sam sustav ne ogoli prema Internetu ili unutar lokalne mreže na način da je korisnik sustava prepoznatljiv kao administrator što predstavlja sigurnosni rizik. Vanjski efekti od značaja za korisnika su povećana sigurnost uz lakše podešavanje u pogledu povezivanja lokalne i bežične mreže i lokalne razmjene podataka.

Sve navedeno omogućava upravo novi koncept API-a (Application Programming Interface). automatski se rastvara njegov sadržaj i mogu se dohvatit pojedini njegovi sadržaji ili na primjer pretražiti album slika pomicanjem prsta ruke unutar prikazanog prozora i jednu od njih akcijom 'Drag & Drop' prenijetu u aplikaciju za obradu slika prstom i napisati prstom na monitoru neki tekst ili izrezati dio iste.-). uz aktiviranje programske potpore koja opisuje osnovne postavke sustava. Na primjer. izgleda prema narednoj slici. Naravno. uz napredno korištenje tipkovnice koja se prema potrebi prikaže na zaslonu. te potpora raznolikim mrežnim uslugama uz značajno poboljšanje glede pridržavanja standarda. a priključivanjem na kućnu mrežu automatski su raspoloživi drugi uređaji bez potrebe za instalacijskih zahvatima i promjena konfiguracije sustava. Konačni izgled sučelja prema korisniku operativnog sustava 'Windows 7'. Stranice dokumenta mogu se brzo pregledavati 'pokretima prsta'. unaprijeđena je u smislu brzog predočavanja mogućnosti priključenog uređaja kroz jedan objedinjeni prikaz. uz dizajn aplikacija koje će znati iskoristiti nove mogućnosti. Dodirom prsta na sliku botuna izbornika prikazanog na zaslonu. odvojenog po djelovanju u dva osnovna područja. koji se oslanja na naprednije sklopovlje i podržava različite sklopovske platforme. Pitanje je samo kako je riješeno brisanje otisaka prstiju sa zaslona. naravno sa mogućnošću utipkavanja znakova dodirom. širiti sadržaj (zoom) i primjenjivati razne akcije oblikovanja ili rada s objektima. Podrška radu s više monitora unaprijeđena je tako da se prozor prikazan na jednom monitoru mišem premjesti u drugi 'Drag & Drop' postupkom. . prijenosno računalo na poslu vidjet će jedne uređaje. osobito više funkcijskim. Windows i WEB. kao programska potpora u CAD/CAM području ili poslužiteljska programska potpora za podršku 'kupovine' preko WEB-a.Definiranje kućne mreže svrsishodno je razgraničeno od sustava na poslu. Podrška različitim uređajima. Prst je u osnovi zamijenio miša i jednako je toliko precizan uz opasku da operativni sustav prepoznaje više istovremenih dodira (Multi-Touch). Podrška monitorima osjetljivim na dodir značajno je unaprijeđena u smislu korištenja sustava.

po završetku instalacije operativnog sustava.5.5. što ovdje nije prikazano. Ako se na mjestu izbornika gdje se pokazuje datum i vrijeme izvrši akcija D1. što se najjednostavnije obavlja akcijom na ponuđenu spojnicu. Ako nije uključena opcija |Always show all icons and notifications on the taskbar|.25c izborom /Customize notification icons/.5.25a. uz uvjet da je VPC prethodno spojen na Internet kako prikazuje slika 4. korisnik se umoljava da izvrši 'aktiviranje' proizvoda. moguće je svakoj od ikona odrediti pod kojim okolnostima će se pojaviti u desnom uglu linijskog . otvara se novi izbornik koji pored ostalog omogućava otvaranje prozora prema slici 4.25*** Informacije o sustavu / Podešavanje pojavljivanja ikona / Potpora za UDF U samom dnu gornje podslike 4.Slika 4.5.24a.

podjelu na particije i njihovo formatiranje (pripremu za prihvat podataka).VHD datoteke.izbornika zadaća. dakle znatno veći po kapacitetu i sadržajniji od CD medija za Windows XP instalaciju. već se može izraditi . u protivnom bez obzira na definiranje uvjeta prikazuju se sve ikone kao na slici 4.ZIP datoteke već je poznata kod prijašnjih inačica Windows OS. VPC programska potpora ne podržava 'aero' osobitost i ne omogućava zapisivanje na RW optičke medije u UDF formatu. što omogućava da se s njima može raditi kao s disketom. Podrška za . Slika 4.25a može se razabrati da su zadovoljeni svi minimalni uvjeti za rad operativnog sustava opisanog u ovom skupu stranica.VHD). kopirati i brisati sadržaji prema nahođenju.5. virtualni disk prepoznatljiv je bez instalacije VPC programske potpore. To znači za testiranje novih upravljačkih programa ili novih mogućnosti OS i sličnih radnji. U sažetku uvodnih poglavlja već je navedeno da operativni sustav podržava . što se vidi iz zaglavlja animiranog prozora na slici 4.5.25d.19c omogućava jednostavnu izradu i pridodavanje virtualnih diskova.5. u modu osnovne funkcionalnosti bez 'aero' osobitosti kao kod 'Basic' izdanja 'Vista' operativnog sustava.5.VHD datoteka jer je 'Windows 7' i 'Windows Server 2008' moguće instalirati izravno u nju. odnosno da je podrška za njih ugrađena u jezgru OS (kao kod 'Windows Server 2008' OS). Moguće je pri instalaciji 'Windows 7' OS pomoću VPC u neku . na primjer. Iz sadržaja kojeg prikazuje slika 4. . Dakle. koja se koristi iz komandnog prozora (<Windows> + <R>) i omogućava njegovo kreiranje.25a.VHD datoteku. nije potreban VPC ili hypervizor ili 'dual boot' između nekoliko operativnih sustava i zasebna particija. Virtualni disk moguće je izraditi i prilikom same instalacije OS ili naknadno pomoću programske potporeDISKPART. Za 'aero' osobitosti zaista ne treba mnogo.5.5.EXE u imeniku [C:\Windows\System32].5. Navedena podslika je prikaz s instaliranim OS na 'fizičko' računalo te je stoga moguće razabrati 'aero' osobitost. kako pokazuju grafički resursi prema slici 4.VHD unutar .69b.Programski alati glede podešavanja sustava i nekoliko jednostavnih programskih uradaka i igara (678MB). Raspoloživi kapacitet medija tada je manji u odnosu na uobičajeni način korištenja optičkih medija. Instalacijski medij je DVD. Kada se pregleda njegov sadržaj (vLite) može se u verziji koja je uporabljena u prethodno prikazanoj instalaciji očitati da se sastoji od slijedećih skupina podataka:  Accessories . Vrlo je značajno da operativni sustav prepoznaje CD/DVD-RW medije i način njihove pripreme i uporabe u UDF formatu.25d ujedno je primjer 'aero-glass' osobitosti operativnog sustava. mogu se formatirati. te njegovo pridruživanje fizičkim diskovima tako da se 'vidi' iz 'Disk Management' programske potpore koja prema podslici 4. unutra nje stvoriti novi virtualni disk (. Osnovne postavke računala mogu se izmijeniti i preko ovog prozora izborom /Change Settings/ prema slici 4.25a.

kamere. unaprjeđenje pretraživanja i govora. skener. TV kartice i drugo (90MB). Nakon brisanja nepotrebnih sadržaja glede jezika.       Drivers .Podrška za razne svjetske jezike i države. TV kartica. Network . Dakle. vatrozid. samo u ovom dijelu ostalo je oko 14MB jezičnih sadržaja koji se odnose na Hrvatsku i zajedničke jezične postavke. što znači da je zapunjenje diska po instalaciji operativnog sustava veće. dijagnostika.Razne usluge potrebne sustavu za ispravan rad ili usluge raspoložive korisniku (149MB). pisače. WLAN. Languages . Svi sadržaji su u komprimiranim datotekama. Hardware support . Services . ali zahvaljujući i modelu s upravljačkim programima koji podržava kompatibilnost s upravljačkim programima za 'Windows Vista' i 'Windows XP' operativnim sustavima. igre.792 datoteke u 151 mapi / Windows XP SP3 . glazbeni i video primjeri.Podrška za mrežu. slikovne pozadine. mrežne osobitosti. Zbog prirode instalacijskog DVD medija. obimnost sadržaja u odnosu na Windows XP CD medij je znatno veća te stoga nije čudno da su gotovo svi uređaji u računalu prepoznati. skenere. Firewire. između ostalog i za Hrvatsku i hrvatski jezik (1109MB). elektroničku poštu i srodnim sadržajima (151MB). sadržaje i kodere (971MB). System . kao drugi jezici osim hrvatskog. Mala usporedba što se tiče organizacije sadržaja na instalacijskom mediju: Windows 7 . mnoštvo sadržaja objedinjeno je u zajedničke komprimirane datoteke. podrška govoru. IR uređaje. u osnovi sadržaji koji nisu nužni a zauzimaju dosta mjesta. Tablet PC i slično. protokole. Kako se radi o instalaciji na 'Virtual PC' računalo dosta sadržaja nije potrebno. Glede navedenog smanjen je obim instalacijske ISO datoteke za približno 50%. Tijekom razvoja ovog operativnog sustava za očekivati je da će ovaj dio biti sve sadržajniji i bolji do konačne distribucije.7116 datoteka u 179 mapa.Upravljački programi za komunikacijske uređaje.Podrška za razne multimedijske aplikacije. Multimedia . kamere.Podrška za razne osobitosti sustava i osnova instalacije (2056MB). SAŽETAK: .Podrška za disketni uređaj. XBOX i slične (133MB). Fax.

To znači da računalo može obraditi dvostruku količinu podataka u bilo kojem trenutku uz 64 bit-ni OS u odnosu na 32 bit-ni OS. 4. U osnovi sva 32 bit-na programska potpora trebala bi uredno. Po protočnosti podataka pristup diskovnom sustavu i radnoj memoriji računala spadaju u najkritičnije aktivnosti. ali i sporije. U svijetu računala. mogućnosti pojedenih sklopova ili uređaja mogu postati usko grlo glede protočnosti podataka što uzrokuje pad performansi računalnog sustava.5. od kojih je ULTIMATE verzija najbogatija mogućnostima. obim podatka na 32 bit-nom operativnom sustavu je upola manji od 64 bit-nog operativnog sustava. glede navedenog nema poteškoća.2. ali su moguće poteškoće s nekim manje značajnim uređajima i njihovom programskom potporom kao što su pisač. Ako se računalo koristi za pokretanje specijalne 64 bit-ne programske potpore kao što je 3D modeliranje ili rad s velikim količinama podataka dobit je sigurna. a programska potpora korisnika mora znati iskoristiti što joj sustav sklopovlja i operativni sustav u tom slučaju omogućavaju. Lako je zaključiti kakvi će se operativni sustavi u bliskoj budućnosti koristiti čim 'stasa' dovoljno programske potpore koja može iskoristi nove raspoložive mogućnosti. u nekoliko verzija pojedinih. raditi na 64 bit-nom sustavu ako je ispravno dizajnirana. što omogućava na primjer istovremeni rad više virtualnih računala i uporabu RAM-diska. Poboljšanja su ostvariva na svim ostalim područjima. Ali da bi se ostvarila prednost od 64 trake vozilima se mora omogućiti da ih sve iskoristite a ne samo jedan dio. Jezgre sustava nisu iste i osnovna razlika je u upravljačkim programima sklopovlja i adresnim mogućnostima glede radne memorije (2 =4GB / 2 =1'073'741'824GB). Prva očigledna dobit je mogućnost korištenja veće količine radne memorije. Sadašnjost za sad ukazuje da korisnik ima više problema glede kompatibilnosti postojećih 32 bit-nih aplikacija u odnosu na dobiti koju 64 bit-ni OS nudi. skener ili digitalna kamera i slično koji će još jedno vrijeme ostati na 32 bit-noj verziji i postati mogući uzrok glavobolje kod korisnika. Mala slikovita usporedba: autocesta s 32 trake ima dva puta manju protočnost vozila od autoceste s 64 trake u istom vremenskom razdoblju. Kod poslužitelja. Povećanje istovremene obrade podataka u jedinici vremena omogućava upravo 64 bit-ni operativni sustav i time poboljšava protočnost podataka. Što će donijeti budućnost pokazat će se s vremenom. kao jedne osobite kategorija računala. što prevedeno na računalni jezik znači da mikroprocesor mora znati obrađivati 64 bit-ne podatke (što današnji procesori i mogu). Struktura sustava .Windows 7 operativni sustav distribuira se kao 32 bit-na i 64 bit-na inačica. te se automatski smanjuje potreba za češćim pristupima disku sa čime se smanjuje utjecaj još jednog uskog grla u računalnom sustavu. 32 64 Pojednostavljeno rečeno. Osim toga veća količina radne memorije omogućava pohranu veće količine podataka.

8 kojoj se uz dva tipična dijela pridodaje još jedan panel s desne strane za brzi pregled odabranog sadržaja (PREVIEW PANE) i pregled analiza odabranog sadržaja (DETAILS PANE).5. a ne prema fizičkim mapama i datotekama sustava . Lijevi panel (NAVIGATION PANE) koji ima stablastu strukturu koja se širi se kao krošnja drveta prema listovima od kojih svaka grana predstavlja jedan put ili mapu . Help) s pripadajućim mu padajućim izbornicima koji je podrazumno isključen. Tools. a listovi datoteke (file) u mapi.STABLU OS. jer je sve panele osim RADNOG panela po volju moguće isključiti ili uključiti izborom prema /Organize/~/Layout/.5. pri čemu je moguće pregledavati sadržaje slično slici 4. View.Imenična (logička) struktura 'Windows 7' operativnog sustav pregledava se i pretražuje pomoću unaprijeđenog Windows Explorer-a (WE). Brzo aktiviranje ove aplikacije ostvaruje se tipkovničkom kraticom <Windows>+ <E>. a desna strana je RADNI panel kojem se sadržaj mijenja ovisno o tome što je u navigacijskom panelu odabrana. Iz prikaza se vidi je da navigacijski panel ima organizacijsku hijerarhiju prema vrsti podataka svrstanih u BIBLIOTEKE.imenik (directory).26. Navigacijski panel.16 ilustrira jedan od mogućih prikaza. Slika 4. Edit.3. inicijalno prikazuje naredne elemente: + Favorites Desktop Downloads Recent Places + Desktop + Libraries + Documents + Music + Pictures + Videos HOMEGROUP (ako je omogućeno) + PRIJAVLJENI_KORISNIK (Drago) + Computer + Floppy Disk Drive(A:) + Local Disk (C:) + Local Disk (D:) : + Network + Control Panel Recycle Bin . Korisno je 'kvačicom' uključiti izbor || Menu Bar|| koji omogućava prikaz linijskog izbornik u zaglavlju WE (File. dakle izgled i prisutnost panela po želji. ako se sve mape i datoteke postave vidljivim prema postavkama na slici 4.

Prethodna slika prikazuje osnovnu strukturu sustava. Elementima koji u prethodnom popisu imaju + oznaku mogu se sadržaji posve skriti ili dalje razgranati u prikazu kao pokazuje naredna slika. .

.

pristupom preko korisničkog imena uz biblioteke ili pregledati mapa [C:\Users\Drago] gdje su svi korisnici.26b vidi se da je sustav instaliran na disku [C:] kojemu je dodijeljeno ime 'Sistem'. osobito multimedijskih. i zasebna mapa [Public]. što se najbolje vidi iz slike 4.5. koja je u suštini popis sadržaja (datoteka) korisnika. mapa [Default Users] koja je samo neizbrisiva sistemska spojnica (JUNCTION) prema mapi [Default]. mapa [Default] koja sadrži predloške i sadržaje na temelju kojih se kreira okruženje novog pridodanog korisnika prilikom prve njegove prijave. Dobro je glede stabilnosti sustava u radu postaviti da se prikaz svakog imenik izvršava kao vlastiti proces.. Iz primjera stabla na slici 4.26 Određivanje načina pregledavanja mapa / Mape i datoteke Windows 7 OS Prikaz u RADNOM panelu WE primjer je što se sve vidi kada je omogućen prikaz svih vrsta skrivenih imenika i datoteka.5. kako bi se korisniku omogućio što brži dolazak do željenih podataka. već su samo ilustracija što inicijalno sadrži logička struktura [Documents]. prema imeniku [C:\ProgramData]. S mape [All Users] u kojoj su podaci programske potpore zajednički svim korisnicima i s koje vodi simbolička spojnica (SYMLINKD). Do prikazanih prozora dolazi se u WE odabirom iz linjskog izbornika /Tools/~/Folder options.26b vidi se da stablo sadrži logičke i fizičke prikaza. neka vrst prečice. Spojnice [All Users] i[Default Users] kreirane su kako bi se zadovoljila kompatibilnost s XP sustavom i pripadnim mu poslužiteljima i već postojećom programskom potporom i u WE vide se na isti način ali ne i u komandnom prozoru. Najinteresantniji dio je skupina 'LIBRARIES'.5.26b.5.26b je samo proširena ilustracija dijela sadržaja raspoloživih korisniku.5. Podslika 4.5. ne pripadaju prikazu prema odabiru s lijeve strane slike 4. koji se mogu staviti na raspolaganje ostalim učesnicima mreže pridruživanjem 'PUBLIC' bibliotekama. Na gornjoj slici 4. Mapa [Users] sadrži sve barem jednom aktivirane korisnike na sustavu.. Korisnik 'Drago' svojim sadržajima pristupa kroz dva prikaza: logičku strukturu podataka koja pripada mapi [Desktop] ili fizičku strukturu na disku [C\:Users\Drago] (plavi pravokutnici s imenom 'Drago')./.18a. Do istih prozora može se doći izborom {Control Panel}~/All Control Panel Items/~/Folder options/. . Donji prikaz sa slike je zbog preglednosti malo 'izdužen' u odnosu na stvarni prozor operativnog sustava. iako se radi oistim sadržajima. Sadržaji prikazani u vrhu uz logičku strukturu [Documents] prikazuju radne sadržaje pripadne korisniku 'Drago'. Slika pokazuje dva načina na koje se može pogledati trenutno prijavljeni korisnik 'Drago'. a prikaz na slici 4. a inače bi imao podrazumno ime 'Local Disk'. WE može istovremeno prikazati u istom prozoru samo jedan od odabranih sadržaja iz navigacijskog panela.26a prikazuje na koji način se omogućava da su svi imenici i datoteke vidljivi.5.Slika 4.

5. Radi boljeg prepoznavanja dodanog korisnika i olakšanog mu rada.27b i 4.5.bin Glede kompatibilnosti sa starijim sustavima i programskom potporom. na računalu koje pruža usluge dobro je da dodano KORISNIČKO_IME i ZAPORKA bude isto kao na . prema novim lokacijama vode spojnice kao što se vidi na desnoj strani slike 4. Dakle. Takav slučaj je korisnik 'Administrator' koji u 'Windows 7' operativnom sustavu postoji ali je u podrazumno onemogućen i niti jednom nije aktiviran. a da se nikad nije prijavio na sustav niti se to od njega očekuje. Na slici 4.26b u imeniku[C:\Users].Bilo bi dobro da su novu lokaciju dobili samo prethodno dva navedena imenika.5. te mu se stoga nikad ne izrađuju pripadni imenici. Tek kada se korisnik 'Administrator' omogući i ako se izvrši prijava na sustav s njegovim imenom i postane aktivan. omogućen ali i neaktivan korisnik koristi kad se neki sadržaji ili uređaji (pisač na primjer) na jednom računalu žele staviti na raspolaganje točno određenom korisniku na nekom drugom računalu u mreži. Prijavljeni. te ga nema prema slici 4. Imenici koji su doživjeli premještanje navedni su u narednoj tablici: Windows XP \Documents and Settings \All users \Default User \Application Data \Cookies \Local Settings \My Documents \NetHood \PrintHood \Recent \SendTo \Start Menu \Templates \RECYCLER Windows 7 \Users \Users\All Users > \ProgramData \Users\Default \AppData\Roaming \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies \AppData\Local \Documents \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates \$Recycle. u fizičkoj strukturi svi korisnici su u imeniku [C:\Users].5. U primjeru na slikama 4. doći će do izrade pripadnih mu imenika koji su tek tada vidljivi u WE.5. a logička struktura mijenja se od korisnika do korisnika.5.27c korisnik 'Administrator' je aktivan i nalazi se u logičkoj strukturi uz skupinu 'Homegroup' prema već prikazanoj osnovnoj strukturi sustava.19 i 4.26b.61 može se u sustav dodati novi korisnik. Preko /Computer Managemenet/~/Local Users and Groups/ izbora prema slikama 4.5.27a vidi se da je aktivan korisnik 'Drago'.

5. Akcija D1 i izbor /Properties/ na ikonu [All Users] prema slici 4. U oba slučaja radi se o popisu sadržaja koje mapa sadrži.5.3. Kako u mapi [Users] ima više korisnika. logično je da ni sastav učitanih podataka u registri neće biti isti.5.postavke zajedničke za sve korisnike [Default User] > [Default] .njegov sadržaj / Sastav 'Public' imenika Prethodne slike pokazuju da se spojnica [All Users].27b daje u polju |Target:| mjesto na koje simbolička spojnica vodi i akcija L1 na spojnicu ne izvršava se.predlošci za kreiranje novog KORISNIKA .računalu korisnika koji raspoložive usluge treba. što se vidi na slici 4. Disk koristi NTFS (New Technology File System) datotečni sustav prema kojem se veličina mape ne vidi.28c.5). No to ne vrijedi za ikonu[Default user] koja je sistemska spojnica (JUNCTION). Slika** 4. od kreiranih do 'sistemskih'.27 Imenik svih korisnika 'Users' . Ovo važi osobito za slučaj kada se za računalo spaja korisnik koji se služi 'Windows 9x' operativnim sustavom (poglavlje 4. nekadašnji imenik u sastavu [Documents and Settings] imenika u 'Windows XP' sustavu. nalazi u imeniku [Users]. što ukazuje da više spojnica upućuje na isto mjesto i da se međusobno slijede.nadzornik svih zbivanja na sustavu [All Users] > [ProgramData] . Korisnici sustava i pripadne im mape su: o o o [Administrator] . a programska potpora za upisivanje podataka na optički medij koristi UDF (Universal Disk Format) u kojem mapa ima osobitosti datoteke te ima neku veličinu.

5.postavke korisnika upisane prilikom instalacije sustava (jedan ili više korisnika) [Public] .3 za prethodne inačice ovog OS te je potrebno samo par sitnica ponoviti. Navedena datoteka nije ništo drugo do komandni interpreter. .28 Datoteke i mape Windows 7 OS u 'Command' prozoru Dohvat prikazanog komandnog prozora vrši se zadavanjem komande CMD. elementi za upravljanje i rukovanje s prozorima i njihovo pretraživanje funkcionalno su ostali isti kako prikazuju slike 4.mapa koja služi za sadržaje raspoložive učesnicima na mreži Kako to da se spojnice razlikuju u prikazu kod CMD okruženja a ne u WE prikazu? WE je grafičko sučelje za pregledavanje sadržaja diskova od strane korisnika i s programerskog stajališta je nebitno.3 treba se podsjetiti što je 'prompt' i 'kursor'.3 i 4. A nije na odmet ponoviti i sintaksu DOS komandi. u formi za pretraživanje koju sadrži polazni (glavni) izbornik. Naredni skup slika prikazuju kako pročitati skrivene datoteke i kako se prikazuju pojedine spojnice.2. 4.2.3. Naravno. Usput. vrijedi za korisnike koji se misle sa CMD služiti. odnosno pozivom na izvršavanje datoteke [C:\Windows\System32\CMD.3. Slika** 4. Prema slici 4.1.EXE].o o [KREIRANI_KORISNIK] .

Kompatibilnost se ne može postaviti za datoteke koje pripadaju sustavu. Ostali prikazi ove slike opisuju još neke dodatne mogućnosti. a ni same kartice nisu iste već zavise o tipu datoteke koji se pregledava. a u kartici ||General|| raspoloživo je definiranje poznatih atributa iz DOS-a: .5. i operativni sustav ne poštuje u potpunosti zapise u njima.29 Svojstva datoteka i mapa Dakle. XP operativni sustav dobio je svoje mjesto u ovom popisu u kartici || Compatibility||. ali može za svu programsku potporu koja se instalira ili na njene instalirane datoteke. kao na primjer notepad.SYS su recidivi prošlosti. dok 'RTM' verzija ima još podršku za 'Windows Server 2008 (Service Pack 2)'. iako je u stanju dopustiti ispravno izvršavanje neke stare 16 bit-ne aplikacije. Ako s izvršavanjem programske potpore ima poteškoća dobro je odgovarajućoj izvršivoj datoteci pridružiti jedan od odabira u 'Compatibility mode' kako prikazuje naredna slika.BAT i CONFIG. Slika** 4.Datoteke AUTOEXEC.exe i slične. Omogućava se određivanje vlasništva nad datotekom preko kartice||Security|| gdje se omogućava što pojedini korisnik smije. a prikazani popis odnosi se na 'RC' verziju operativnog sustava koji u odnosu na 'Beta' verziju sadržajniji.

[Program Files] . [Windows] . [Users\Public] .Sadržaji zajednički za sve korisnike.Datoteka koja sadrži slijedno zadane komande koje se pri uključivanju računala moraju izvršiti.SYS .Sva instalirana programska potpora.Izvršive datoteke potrebne za povrat sustava s 'Recovery CD'.Imenik u kojem su podaci za BOOT_MANAGER operativnog sustava.Bin] . [System Volume Information] . [PerfLogs] .30 BOOT imenici operativnog sustava .|~|Share this folder|~|Permissions| dolazi do dijela koji omogućava dodjelu prava mapi za određenu grupu korisnika ili za odabranog korisnika u mreži.. Kartica ||Details|| daje osnovne podatke o datoteci koje sustav može prepoznati. [Users] . Osnovno od Windows 7 sustava prema slikama su imenici i datoteke: o o o o o o o o o o o o o o [$Recycle. već ih ista nasljeđuje od imenika u kojem se nalazi ako on ta prava ima. PAGEFILE. [Recovery] . Ako je u pitanju imenik (mapa) nudi se kartica || Sharing|| glede ponude sadržaja na raspolaganje ostalim učesnicima u mreži u kojoj se preko izbora |Advanced Sharing.'Read-only' i 'Hidden'. Samoj datoteci se ne mogu dodijeliti prava raspolaganja kroz mrežu. [ProgramData] . BOOTMGR ..Imeniku kojem akcije bilježi korisnik 'Administrator'. AUTOEXEC.BAT . Slika* 4.Profili svih korisnika.Cjelokupni operativni sustav. CONFIG.Datoteke za razmjenu u kućnoj mreži.SYS .5.Podaci važni za postupak restauracije.Datoteka koja sadrži uređaje koji se moraju pokrenuti glede kompatibilnosti s prethodnim verzijama OS-a.Nadzorni sustav dohvata OS pri uključivanju računala.Imenik izbrisanih sadržaja. [Boot] .Datoteka koja predstavlja virtualnu memoriju sustava.

U prvih 512 byte-a tvrdog diska upisani su podaci kako je disk podijeljen na particije i koja je particija diska sistemska. te konačno slijedi prijava korisnika na sustav posredstvom WINLOGON. Korisnik 'Administrator' podrazumkno nije kreiran i neaktivan je. MBR sadrži zapis o načinu na koji je disk (ili više njih) podijeljen na particije i koja je od njih aktivna. POST.EXE (Session Manager Subsystem) u imeniku [C:\Windows\System32] glede učitavanja varijabli okruženja (slika 4. MBR zapis je prvo što se čita od strane inicijalne programske potpore (BOOTSTRAP) zapisane u BIOS-u koja kad pronađe BOOT oznaku aktivne particije očitava BOOT_SECTOR. BootStrap > MBR > Boot_Sector > Boot_Manager > WINLOAD.23) i dohvata virtualne memorije.EX E alocira radnu memoriju i učitava nužne sistemske upravljačke programe i JEZGRU operativnog sustava te daljnji nadzor prepušta jezgri operativnog sustava .EXE (Windows Loader) ili WINRESUME.EXE. Potom se aktivira SMSS. Dvije particije ne mogu biti istovremeno aktivne. sektor aktivne particije diska u kojem je zapis gdje se nalaziBOOT_MANAGER.EXE > NTOSKR NL. Korisnici i uređaji sustava Korisnik kreiran u postupku instalacije pripada grupi administratora sustava. Ako se učitava 'Windows 7' operativni sustav daljni nadzor prepušta se WINLOAD. Navedeni blok podataka naziva se Master Boot Record (MBR) i ako se zapisi oštete gube se svi podaci.NTOSKRNL. prethodno kreirani korisnik po potvrđenom upitu od strane sustava automatski gubi administratorske ovlasti .EXE > SMSS.5. datoteci smještenoj u imeniku [C:\Windows\System32] veličine nekoliko MB koja objedinjuje fundamentalne dijelove operativnog sustava.EXE aktivira se u slučaju oštećenja datotečnog sustava ili vraćanja iz hibernacije. WINLOAD. redoslijed akcija prilikom uključivanja računala bio bi: BIOS. Pošto je MBR zapis neovisan o operativnom sustavu ova podjela diskova na particije može se izraditi s bilo kojim alatom namijenjenim za ovu svrhu.EXE > WINLOGON. Sistemska particija mora biti označena kao aktivna (oznaka-zastavica 'A'). MBR je neovisan o operativnom sustavu.EXE.EXE programske potpore. koji koristi BCD (Boot Configuration Data) zapise u [C:\BOOT] imeniku kako bi saznao više o operativnom sustavu kojeg mora pokrenuti ili ponudio nekakav izbornik ako se koristi više operativnih sustava. Ako se korisnik 'Adminstrator' izradi i zada mu se zaporka. WINRESUME.EXE (Windows Resume Loader) datoteci koje se nalaze u imeniku[C:\Windows\System32] i [C:\Windows\System32\Boot]. datoteka [C:\bootmgr]. Dakle.

Ogromna količina podataka koja se tijekom rad skuplja u korisničkim mapama i otežano obnavljanje sustava u slučaju njegovog oštećenja.31b vidi se da je korisnik 'Administrator' podrazumno onemogućen i da nema postavljenu zaporku. inicijalno kreiran pri instalaciji operativnog sustava Guest . osobito ako ga koristi više korisnika. .korisnik sustava. Korisnici sustava prema narednoj slici su: o o o Administrator . prethodno nekom drugom korisniku treba omogućiti administratorska prava da se ne bi blokirao pristup sustavu u svojstvu administratora. Svi kreirani korisnici na sustavu svoje podatke imaju u mapi [Users].5. Tako će tu ostati mnoštvo beskorisnih zapisa nastalih prilikom instalacije programske potpore ili u radu sa ZIP datotekama. ako nisu izmješteni van diska s operativnim sustavom.31a i 4.glavni administrator sustava. kolačićima i raznim vrstama privremenih datoteka koje s rado skrivaju u podmapi [AppData\Local] koju ima svaki korisnik. čitanjem PDF dokumenata i sličnim programima koji [Temp] podmapu u mapi [Local] za svašta koriste i po uporabi ništa automatski ne brišu. Higijenu računala.31b) KREIRANI_KORISNIK . Kako se tu čuvaju svi podaci od korisnika. nije lako provoditi.Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima Svaka od navedenih mapa ima svoje podmape i datoteke koje opisuju svakog od navedenih korisnika.5. poštanskih sandučića s mnoštvom privitaka.(mijenja se grupa).Korisnik na sustavu sa svojim osobnim podacima : : [KORISNIK-N] . koji je podrazumno onemogućen (slika 4. i ako se želi ponovno zaključati korisnika 'Administrator. podrazumno isključen [All Users] > [ProgramData] . a još je teže vratiti sustav u ispravno stanje ako se iz nekog razloga ošteti.Podaci koji su zajednički za korištenje svim korisnicima [Default] . koja sadrži slijedeće mape i datoteke:      [Administrator] . jedan je od razloga zašto se značajne i najviše korištene mape korisnika premještaju na drugu particiju.5. količina podataka u njima može enormno narasti zbog privremenih datoteka Internet Explorer-a.korisnik ugrađen od strane sustava.Okruženje koje se odnosi samo na administratora sustava. podrazumno onemogućen Prema primjeru na slikama 4.Predložci za kreiranje sadržaja za novog korisnika u trenutku prve prijave novog korisnika na sustav [KORISNIK-1] .

To su korisnici koji sutavu pristupaju uglavnom preko mreže.31c. pojavit će se uz trenutnog KORISNIKA (Drago na primjer) i korisnik SYSTEM.Slika** 4. Mape bi se kreirale na osnovu [Default] predložaka kad bi se korisnici izravno prijavili na sustav. u izboru ||Processes||.31 Korisnici sustava i njihove grupe Osim prethodno navedenih korisnika mogu se kreirati i 'korisnici' koji nemaju svoje mape.5.5. Uporabom kombinacija tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL> u 'Windows Task Manager'. Svim se kreiranim korisnicima kroz opciju u /Local Users and Groups/~/Groups/ mogu dodijeliti ovlasti/prava na sustavu postavljajući ih u jedni od grupa koje prikazuje podslika 4. LOCAL SERVICE i . a koji se definiraju u {Start}~{Control Panel}~/Administrative Tools/~/Computer Management/~/Local Users and Groups/~/Users/.

NETWORK SERVICE. Bob Dalton kao na slici 4. ali nema u potpunosti sve administratorske ovlasti kao podrazumno isključeni 'Administrator'. i potom se otvara prozor kao na slici 4..2b..32a. Prilikom kreiranja korisnika u instalacijskom postupku podrazumno je samo prvi inicijalno kreirani korisnik pripadnik administratorske grupe. Svakom od korisnika može se promijeniti pripadnost grupi izborom | Add.5. bolje reći sve ovlasti nad sustavom. Moguće je preko postavki sistemske politike odrediti i neki drugi profil korisnika. Naravno korisnika 'Administrator' treba prethodno omogućiti.5.5.5. dok ostali imaju ograničenja prema funkciji. Ako korisnik sam sebi ukine administratorska prava više ih ne možete vratiti. Za svaku istalaciju programske potpore koja zadire u sustav UAC pita za dopuštenje običnog administratora (korisnika). . Brz način kako korisnika ograničiti da nema administratorska prava je L1 akcija na ikonu korisnika u polaznom (glavnom) izborniku.31b. Grupa 'Administrators' ima najveće ovlasti.32b. Stoga na sustavu treba biti omogućen barem jedan aktivni administrator. U ponuđenom prozoru izabere se |Change your account type| i dobije se podslika 4. osim preko drugog korisnika koji je pripadnik administratorske grupe.| kako pokazuje podslika 4. Tako se točno vidi tko je za koji pokrenuti servis ili proces odgovoran. dok ovih upita u svojstvu prijave na sustav kao korisnik 'Administrator' nema. To se ogleda u načinu kojeg koristi UAC mehanizam. kako se ne bi došlo u situaciju da sustav postane nedostupan za bilo kakve promjene.

Mnoštvo opisa vrlo je slično XP sustavu opisanom na prethodnim stranicama. . i jedino mu prava može promijeniti administrator. promjenu IP adrese ili pojedine vrstu instalacije programske potpore na primjer.5. Značajna novina je brzi pregled mogućnosti priključenih uređaja.Slika* 4.46c. Pedantniji korisnik će se poslužiti dodatni alatima kao što je GPEDIT.5. Primjer na narednoj slici prikazuje kako sustav prepoznaje VPC računalo na kojem je sam instaliran. Prema primjeru na slici ova izmjena nije moguća jer na sustavu ne postoji još jedan aktivni administrator. po čemu slijedi prikaz kao na podslici 4. utipkavanjem ove komande u formu tražila glavnog izbornika.32 Osobitosti uređaja Izbor |Standard| ukida mnoštvo prava za rad na sustavu. MSC alati su podskup MMC (Microsoft Management Console) programske potpore.MSC. te nudi izbornik koji omogućava akcije koje su na uređaju moguće. Opisani postupak nije jedino što se može na sustavu napraviti.

4.Slika* 4. pri čemu slijedi potraga za novim uređajima i zahtjev za instalaciju upravljačkog programa. Navedeno ima veliki značaj u eri sve većeg broja uređaja koji se za računalo priključuju preko USB sučelja ili preko Bluetooth bežičnog pristupa. ako se uređaj pronađe. ili uređaj treba dodati iz ponuđenog popisa.33 Osobitosti uređaja U dnu prozora automatski se mijenja dodatni opis koju uređaju pripada.5. što se na navedenoj slici ne vidi jer VPC ne zna prepoznati ove uređaje.3. jer ono ne može izravno prepoznati USB uređaje i monitor.33b ne odražava stvarno stanje kod virtualnog računala. već pripada instalaciji operativnog sustava na 'pravo' računalo. Podešavanje sustava .5. slika 4.5. Istina. Ako uređaja nema u popisu dodaje se izborom /Add a device/.

Podešavanje sustava vrši se i nadzornog izbornika odabirom pojma {Start}~{Control Panel}, pri čemu se otvori prozor kako pokazuje naredna slika. Prozor sadrži 8 skupina opisa koji vode do pojedinih aplikacija i čarobnjaka za razna podešavanja operativnog sustava. Slika je mapirana te svaki kvadrat koji okružuje prikazanu ikonu predstavlja spojnicu prema stranicama s pripadnim opisima prema izabranoj ikoni. Prva slika na svakoj dohvaćenoj stranici sadrži opise koji pripadaju ovdje odabranoj ikoni također je mapirana na način da plavi botun na uvodnoj slici dohvaćene stranice sa strelicom u lijevo vraća na ovu stranicu. Ostala podešavanja opisana su na stranici koja slijedi iza opisa koji su povezani s narednom slikom.

Slika 4.5.34* Kategorije pojmova za podešavanje sustava u 'BETA' i 'RC' verziji OS

Izbor na slici /All Control Panel Items/ također je mapiran i vodi prema slici 4.5.18, koja predstavlja prozor koji će se otvoriti pri stvarnoj akciji na ikonu u operativnom sustavu. Botun na slici 4.5.18 sa strelicom u desnovraća na ovu stranicu. Osim toga na sliku 4.5.18 vodi botun sa strelicom u lijevo, a strelica u desno vodi na završnu stranicu o podešavanjima koja ne pripadaju opisima na gornjoj slici. Navedeni opisi odnose se na 'BETA' verziju 'Windows 7' operativnog sustava. U 'RC' verziji ovaj prikaz donekle je izmijenjen kako prikazuje animacija slike 4.5.34. Mala traka s lijeve strane s ikonom i pojam /All Control panel Items/ zamijenjeni su s malim izbornikom na desnoj strani prozora /View by:/. Po izboru /Small icons/ mijenja se na sličan način i slika 4.5.18; uklonjena je traka s lijeve strane i raspoloživ je navedeni izbornik. Također ikona 'Control Panel' ima drugačiji oblik.

Svaka od narednih stranica dohvaćena spojnicom s mapirane slike sadrži uvodnu sliku koja predstavlja prozor koji će se dobiti u operativnom sustavu. Svakoj od uvodnih slika plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu koja vraća na ovu stranicu. Dakle, navigacija između stranica podsjeća na stvarnu situaciju u radu s operativnim sustavom. Pojmovi u pojedinim grupama, ili bolje reči u kategorijama podešavanja, ponavljaju se, jer imaju elemenata pripadnosti u više grupa. Stoga se opisi neće ponavljati. Složeniji pojmovi, kao vatrozid, obraditi će se u zasebnim poglavljima, koja slijede po ovom poglavlju. Kako su pojedini pojmovi već objašnjeni na dosadašnjim stranicama, u odgovarajućim opisima postavljena je spojnica prema tim sadržajima. Broj ikona, koje se odnose na pojedinačna podešavanja stavki, na slici 4.5.18 višestruko je veći od broja ikona i 'Windows XP' sustavu. Iako pojedine ikone podsjećaju na taj operativni sustav i sadržaji koje opisuju su jako slični, opisi su ponovljeni u nešto manjem obimu, a gdje je potrebno ugrađene su spojnice prema prethodnim sadržajima. Svaka uvodna slika na narednim stranicama, koja opisuje pojedine grupe, u operativnom sustavu ustvari je prozor podijeljen u dva dijela. Lijevi dio nije ništa drugo do izbornik koji sadrži svih 9 pojmova prikazanih na gornjoj slici radi brzog vraćanja u početni 'Control Panel' prozor, a desni dio sadrži ikone koje predstavljaju sadržaje same grupe i koji nisu ništa drugo do opisi koji se mogu dohvatiti prema slici 4.5.18 gdje su u suštini sva podešavanja raščlanjena u pojedinačne stavke. Mala kvadratna ikona u lijevom uglu vraća korisnika na polazni prozor s prikazom po grupama, odnosno na sliku 4.5.34. Naravno ovdje nije aktivna jer prikazane slike su samo slike:-). Postavka koja će korisniku možda odmah zatrebati je podešavanje njegovih prava u sustavu, osobito ako neka programska potpora koji se instalira eksplicitno to ne napominje tijekom instalacije, ali se potrebit nivo ovlasti navodi u njenoj dokumentaciji. 'Jačinu' prava korisnika koji nije administrator sustava regulira UAC (User Account Control), u sastavu izbornika na lijevoj strani po prikazu prozora prema odabiru {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/. UAC je objašnjen na narednoj stranici, a ovdje se spominje zbog njegovog značaja i prema naslovima u izboru jasno je da je dio podešavanja sigurnosnih osobitosti.
odešavanje sigurnosti

Sigurnost je jedno od najvažnijih svojstava operativnih sustava današnjice. Gotovo neprekidna povezanost s Internetom i sve raširenijim i raznolikijim oblicima zlouporabe računala jedan je od velikih problema današnje generacije PC računala, a borba protiv uljeza traži od korisnika sve veće poznavanje načina zaštite. Stoga ne čudi da upravo ova grupa podešavanja ima javiše stavki. Naredna slika predstavlja sastav uvodnog prikaza u ovu grupu podešavanja, i kao je veće navedeno, plavi botun sa strelicom u lijevo vodi na početnu stranicu opisa podešavanja.

Slika 4.5.35 Podešavanje sustava i sigurnosti

Pravokutnika forma, zaokružena crveno na slici 4.5.18, zajedno s okruglim botunima s ucrtanim strelicama za 'NAPRIJED' i 'NAZAD' i formom za traženje predstavlja linijski navigacijski izbornik (nadalje LNI) prozora. Prethodna i naredna slika lijepo pokazuju kako se nazivi u linijskom navigacijskom izborniku mijenjaju ovisno o tome koji je prozor aktivan. Nazivi u LNI ujedno su u operativnom sustavu spojnice prema sadržajima koji pripadaju nazivu. Slijedi opis pojedinih elemenata ovog prozora.

36 Podešavanje sigurnosti i održavanja .Action center Akcijski centar je programska potpora koja nadzire sve sigurnosne aspekte sustava i prema utvrđenom stanju automatski vrši ispravke glede otklanjanja nesigurnosti ili korisnika upozorava da mora poduzeti nekakvu aktivnost kako pokazuje naredna slika.5. Slika 4.

Druga podslika je nastavak prve. nema ažurirane definicije glede detektiranja prisutnosti navedenih zloćudnih uradaka. namijenih za presretanje komunikacije ili djelomično preuzimanje kontrole rada na računalu bez znanja korisnika. Provjeru sustava na zaraženost treba podesiti u opcijama ove programske potpore po kriterijima sličnim prethodnom slučaju. Vrijeme pregledavanja treba postaviti tako da započne u momentu kad se računalo najmanje koristi. Mobilni USB uređaji. koja ni u kom slučaju ne može ponuditi kvalitetu komercijalnih rješenja. I ova poruka nestaje ako je antivirusna programska potpora instalirana i uredno ažurirana. te nema kazni glede eventualne zlouporabe računalnog sustava. 'Windows Defender' u svojim opcijama ne treba posebni podešavati osim vremena automatskog pregledavanja. sve su opasniji raznosači malicioznih programa. Druga poruka je mnogo značajnija i ukazuje da u sustav nije instalirana antivirusna programska potpora. Programska potpora 'Windows Defender' u stanju je sama izvršiti ažuriranje i pregledavanje datoteka sustava i ako je sve u redu prozor upozorenja automatski nestaje. postojeći vatrozid sustava i nekakva besplatna antivirusna zaštita dovoljni su ako se posjećuju sjedišta koja po svojoj prirodi ne šire maliciozne sadržaje.Na prethodnoj slici prva poruka ukazuje korisniku da sustav za nadzor eventualne prisutnosti zloćudnih aplikacija tipa 'spyware'. . Što sve ovaj centar nadgleda pokazuje naredne slike. ponajviše zbog aljkavosti i neznanja većine korisnika kućnih računalnih sustava koji nisu pod nadzorom nekakve stručne službe. Treba imati na umu da Internet nije jedini izvor moguće zaraze. Koje rješenje odabrati? Treba pomno pročitati recenzije stručnih časopisa i po tome izabrati najprihvatljivije rješenje. i za prosječnog korisnika dovoljna je nekakva besplatna verzija. za vrijeme marende na primjer. Ima ih vrlo različitih. kao 'Memory Stick'. Davatelje Internet usluga (ISP) njihova neukost u osnovi ni ne zanima. na kojima se vidi da su sve aktivnosti pojedinih elemenata izvršene ispravno prema zadanim opcijama. 'Windows 7' operativni sustav nema ugrađenu programsku potporu ovoga tipa. Ako je korisnik spojen na Interne preko NAT-a (nekakav SOHO uređaj).

Bez obzira vrši li se s Windows alatima ili nekim drugim komercijalnim alatima sigurnosnu kopiju SUSTAVA i PODATAKA treba redovito radit.5.Slika* 4. Puno lakše i brže je vratiti sliku ispravne sistemske particije i s njom naprosto 'pregaziti' oštećenu ili zaraženu sistemsku particiju nego ispravljati nešto pogrešno instalirano ili 'čistiti' zaraženo. Windows Firewall . odnosno izborom{Start}~{Control Panel}~/Sytem and Security/~/Action Center/~/User Account Control settings/ (Beta i RC distribucija). Ako su korisnikovi podaci od velikog značaja treba ih držati na više različitih mjesta. O važnosti zaštite samih korisnikov podataka ne treba ni govoriti.36. pri čemu se posljednji izbor vrši na lijevoj strani prozora 'Action Center' prikazanog na slici 4.5. Zbog svog značaja ovaj dio obrađen je u jednom od narednih zasebnih poglavlja. Otkud se UAC podešava vidi se na slici 4. a u nastavku na drugoj podslici vrlo značajna stavka 'Windows Backup' nije definirana. a NAS sustavu s RAID poljem je tada nužda.37.5.37 Postavke sigurnosti i održavanja Na prvoj podslici vidi se spojnica koja aktivira UAC nadzorni prozor. opisan nadalje. osobito pred nekakve izmjene ili nadogradnje sustava.

38 Podešavanje sigurnosti i održavanja Kućna i poslovna mreža obično su bolje nadzirane. Naredna slika pokazuje kako su funkcije vatrozida razdvojene u dva odvojena sustava nadzora: kućna i poslovna mreža te javna mreža. Slika 4.5. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima. a sa SP2 dobio je dodatna poboljšanja kao i opciju da je standardno uključen zbog potrebe povećanja sigurnosti zbog sve učestalijih zloćudnih aktivnosti prema korisnicima. Zbog svoje složenosti ovaj dio obrađen je zasebno u jednom od narednih poglavlja. . U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa. Windows Firewall .vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu.vatrozid uveden je u 'Windows XP' sustavu. Prije SP2 bio je standardno isključen. Prijenosno računalo bežičnim putem može se spojiti za svašta i tu je potreban zaista veliki oprez. dok je javna mreža pojam nereda za sebe. Prije SP2 bio je standardno isključen.Windows Firewall . U verziji 'Windows 7' ovaj dio operativnog sustava značajno je poboljšan glede nadzora odlaznog i dolaznog prometa.

mijenja se grupa inicijalno kreiranog korisnika u 'Users'.Da obučan korisnik nebi bez upozorenja mijenjao postavke sustava brine se UAC (User Account Control).5. bilo odjavom tekućeg korisnika ili akcijom 'Switch User' kako prikazuje slika 4.14b izraditi ce se njegov profil (kreiraju se datoteke i imenici) koji do tada nije bio prisutan. a pri radu u javnoj mreži postaviti najstroži nivo. koji od običnog korisnika. UAC se podešava izborom {Start}~{Control Panel}~/System and Security/~/Action Center/~/Change User Account Control settings/ (RTM distribucija) na lijevoj strani prozora 'Action Center'. Sustav postane blokiran za bilo kakve izmjene. Slika* 4. Od korisnika zavisi koji nivo će uporabiti.5. kod kuće i u poduzeću gdje je nadzor veći malo popustiti. Dakle. Iz primjera na slici vidi se da vatrozid 'ne voli' petljanje po njegovim postavkama. . Treba paziti da se kao korisnik 'Adminsitrator' isti ne onemogući a da se prethodno nekom od aktivnih korisnika ne omoguće administratorska prava. traži da ukuca administratorsku zaporku ako želi izvršiti nekakve izmjene u parametrima i postavkama sustava. koji se ne nalazi u grupi administratora. nivoe rada dobro je uskladiti s mjestom rada. jer se neće moći izvršiti prijava na UAC. Kako u suštini sprječava neovlaštene i nepotvrđene instalacije. Ako se korisnik 'Administrator' aktivira.5. te odabirom jednog od različitih nivoa nadgledanja kako pokazuje slika 4. gube se adminsitratorska prava. i ako se potom na sustav prijavi kao korisnik 'Administrator'.39b.39 UAC na djelu / Podešavanje UAC UAC se ne javlja korisniku 'Administrator'.

40 Postavke vatrozida Treba uočiti mogućnost definiranja pravila za odlazni i dolazni promet.POLITIKE mogu spremiti (export). ili postavke već spremljenih politika uporabiti (import).5. što je veliko olakšanje glede podešavanja sustava za rad u kućnoj i javnoj mreži. No.5. te da se sigurnosne radne postavke . Slika* 4. a potpuni opis vatrozida je u zasebnom poglavlju 4. kako je već rečeno više o tome u zasebnom poglavlju.Što sve vatrozid može prikazuje naredna slika.6. To znači da su moguće brze promjene već spremljenih različitih postavki rada vatrozida. Opće podešavanje sistema .

5.| treba odabrati koji to korisnik na sustavu ima pravo pristupiti. Najvažniji izbor na lijevoj strani prozora je /DeviceManager/..5.. što narušava sigurnost. odnosno mora imati svoje KORISNIČKO_IME.System Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici 4. Početni prozor podešavanja sistema prikazan je na slici Prozor pokazuje opće postavke računalnog sustava (tip procesora i količina RAMa-). . Dapače. opće osobitosti operativnog sustava (tip i edicija) te osnovne mrežne osobitosti (ime računala i radne grupe). Programska potpora koja ovo omogućava pokreće se na računalu udaljenog korisnika izborom iz glavnog izbornika {All programs}~{Accesories}~{Remote Desktop Connection} pri čemu slijedi forma za upis imena računala te po njegovom dohvatu upit za KORISNIČKO_IME i ZAPORKU.11. Udaljeno upravljanje ima dvije komponente. Izbornik s lijeve strane nudi dodatne mogućnosti podešavanja.46c).20c.25a. izbor /Remote settings/ i /System protection/. Vrlo je opasano stoga korisnika 'Adminsitrator' ostaviti nezaštićenog bez zaporke i dati mu mogućnost udaljenog pristupa. korisniku 'Administrator' glede sigurnosti treba promijeniti ime (slika 4. prikazuju naredne dvije slike. kako je prikazano na slici 4.41c koja prikazuje dohvat jednog od računala u mreži s 'Windows XP' operativnim sustavom. Postavke koje se odnose na udaljeno upravljanje računalom i opću zaštitu sustava.5. Ako je u popisu uređaja nekom od njih pridružen kružić s UPITNIKOM to znači da uređaju nije pridružen niti jedan upravljački program. Dakle. Ako je uključen izbor |Remote Assistance| u osnovi se dozvoljava nekom drugom računalu u mreži. Svi uređaji u njemu moraju imati ispravne upravljačke programe kako bi se ostvarila učinkovita veza između sklopovlja i operativnog sustava. Da bi se udaljeni pristup ostvario u izboru |Remote Desktop| treba ga omogućiti i raspoloživa su dva nivoa sigurnosti pri čemu u izboru |Select Users. kojemu je radni prozor prikazan na slici 4. a ako je pridružen kružić s USKLIČNIKOM to znači da upravljački program pridružen uređaju (instaliran u sustav) nije ispravan.5. a osnovno podešavanje vrši se izborom /Change settings/ pri čemu je moguće promijeniti ime računala i pripadnost radnoj grupi (ili domeni) prema slici 4. U oba slučaja nedostatke treba ukloniti. odnosno udaljenom korisniku da može pristupiti sustavu kroz vatrozid. udaljeni korisnik mora na računalu kojeg nadzire imati omogućen pristup. Pri tome slijedi zahtjev za ponovnim pokretanjem računala kako bi se ispravno prihvatile promjene.5.

koja se potom čuva u skrivenom imeniku [System Volume Information]. već izmjene glede upravljačkih programa i slično.41 Udaljeni pristup / zaštita sustava /System protection/ omogućava da se svakoj particiji odredi da li je moguće izraditi sliku postojećeg stanja. koji je već prikaza na slici 4. Napredne postavke podešavanja moguće su preko izbora /Advanced System Settings/.5.| pri čemu se ne sprema stanje glede korisnikovih podataka (slike na primjer). Postupak je sličan XP sustavu..Slika** 4. U osnovi izvrši se spremanje stanja sustava kroz izbor | System Restore..5. Postavke može mijenjati isključivo 'Administrator'. a podrobnije je opisan u zasebnom poglavlju. Windows Update . a najvažnije za korisnika je podešavanje virtualne memorije i varijabli okruženja.20.

nije ga preporučljivo ostaviti da radi danima (ipak kućno računalo nije poslužitelj) te vrijeme ove nadogradnje treba podesiti da se obavi kad se na računalu najmanje radi. za koje se može zadati način kako da se prezentiraju korisniku. Slika 4. Ako nekakva nadogradnja postoji. ako se računalo uopće ne gasi.Korisna osobina je automatsko provjeravanje zakrpa na poslužiteljima Microsoft-a.42 Podešavanje automatske nadogradnje Vrijeme podešavanja tijekom noći vrlo je korisna osobitost.5. Može se zadati automatska nadogradnja ili je onemogućiti kroz prvi izbor podešavanja prema narednoj slici. . doba marende na primjer. s obzirom na kvalitetu sklopovlja PC računala. Power Options Opcija podešavanja štednje omogućava da se pojedini sklopovi računala nakon nekog vremena isključe ili da se računalo zbog neaktivnosti posve isključi. korisnik se o tome izvještava preko sistemskog izbornika.

. i programska potpora automatski odabire najpovoljniju lokaciju. ali u stavkama kućnog proračuna ne doprinosi jer su ostali troškovi neusporedivo veći.5. a 'Restore' mehanizam je pohrana stanja sustava bez korisničkih podataka u određenom trenutku. Osim toga uređaji najviše stradaju upravo prilikom uključivanja ili isključivanja.43 Podešavanje štednje Ova podešavanja imaju smisla glede štednje u okruženju s ogromnim brojem računala. Izbor sa slike /Create an image backup/ prema narednom skupu slika omogućava pohranu sistemske particije na drugu particiju. A da se mnogo toga može podesiti pokazuje izbor /Change advanced power settings/ prikazan na podslici. te autor ovih redaka ovu osobitost ne koristi. Čak upozorava da nije dobro izraditi sigurnosnu kopiju na istom fizičkom disku. Backup and Restore U osnovi 'Backup' je mehanizam pohrane podataka s particije diska.Slika* 4.

što znači da se navedeni imenik ne smatra bitnim za backup. Naredna slika pokazuje da se svakoj od particija na diskovima može nezavisno omogućiti ova zaštita. 'Backup' i 'Restore' mehanizam imaju dosta zajedničkih osobitosti kao 'Windows XP' operativni sustav.44 Omogućavanje sigurnosne kopije / izrada slike OS Iako je [Temp] imenika na particiji [F:].5. upravo je navedena particija predložena za backup. .Slika** 4. BitLocker Drive Encryption Sigurnosti mehanizam glede enkripcije podataka na disku. kako ih ne bi mogla zlouporabiti neka druga osoba. Sigurnosnom kopijom podataka bavi se posebno poglavlje.

već je rečeno na početku ove stranice. u javnost 'procure' neki vaši intimni video ili slikovni uradci.Slika 4.11.5. Kratka napomena. O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku. glede upitnika i uskličnika. Device Manager O načinu upravljanja uređajima veće je prethodio opis uz sliku 4. te ako nije nešto od značaja ne treba žuriti s . Potrebno je uvijek pomno proučiti što donose izmjene. Tada se ne može dogoditi da nakon što se računalo uzme iz servisa.45 Podešavanje enkripcije Ova osobitost treba biti odmah uključena za particiju na kojoj se predviđa pohrana korisnikovih podataka. novi upravljački program nije nužno bolji od postojećeg.5. O uređajima.

18. Postupak je u suštini vrlo jednostavan i treba ga rabiti prilikom svake nadogradnje sustava. U prethodnim stranicama objašnjeno je kako raditi s uređajima i korisnicima. . bilo upravljačkim programima ili programskom potporom. Operativni sustav će moguće prilikom ugradnje novog upravljačkog programa ili vraćanja u prethodno zapisano stanje izvršiti 'restart'. kako prikazuje naredna slika. ako instalacija novih upravljačkih programa krene po zlu.5. ali nije naveden jako bitan dio . U svako slučaju prije nadogradnje s novim upravljačkim programima treba definirati točku povratka (RESTORE POINT).zapisi o događajima na sustavu. Pristup alatima već je objašnjen na slikama 4.nadogradnjom upravljačkog programa (driver) i dobro je pričekati neko vrijeme i pratiti forume koji se odnose na uređaj i njegove upravljačke programe. da se može vratiti prethodno stanje. Administrative Tools Računalni administrativni alati su skup programa bitnih za uspješno podešavanje i nadgledanje operativnog sustava.

nakon podešavanja pisača i prava pojedinih korisnika na njega.5. Kako podslike prikazuju moguće je nadgledati stanje pojedinih servisa ili izvršiti dodatna sigurnosna podešavanja. gdje je bitna stalna povezanost (zajednički pisač). sve servise koji su se pri tom aktivirali treba postaviti na 'Automatic' kao se povezanost pri narednom uključivanju računala ne bi izgubila.46 Događaji / servisi / sistemska politika Iz ovih zapisa može se točno ustanoviti koje su se nepravilnosti u radu sustava dogodile.Slika** 4. Okrugla ikona sa slovom 'i' ukazuje da je neka akcija uspješno provedena. te na taj način pomažu korisniku da locira mogući urok nedaća. Za računala u mrežu. dok će u slučaju neispravnog rada ikona promijeniti oblik i prikazati se kao upozorenje ili greška. slično kako opisuje slika 4.4. Uvijek se prvo uključuje računalo koje nudi uslugu a tek potom ono koje je koristi.49. .

kako bi uz njihovu suradnju uklonio što više nedostataka prije ponude finalne verzije proizvoda. Slika 4.47 Slanje poruke Microsoft-u .Feedback Prilikom razvoja jednog složenog proizvoda kao što je operativni sustav. greške su uvijek prisutne.5. Stoga proizvođač daje na korištenje zainteresiranim korisnicima besplatne razvojne verzije na određeno vremensko razdoblje. uz svu moguću pažnju programera.

i preuzeta je kao ISO datoteka s Microsoft-ovih poslužitelja. Proizvođača svakako zanima povratna informacija od korisnika. Podešavanje mrežne povezanosti Naredna slika predstavlja prozor kada se iz izabere {Conftol Panel}~/Network and Internet/.2009.10c ponuđena u inicijalnoj instalaciji.. Gotovo u svakom prozoru u njegovom gornjem desnom uglu imaju spojnicu koja vodi na 'Feedback' prozor. tako da je uz svaku akciju povezana ova osobitost kako bi se u formi prikazanoj na slici mogao opisati eventualni problem ili nedostatak. godine. Slike u ovim sadržajima koje nemaju navedenu spojnicu dobivene su iz prikaza koji pripadaju 'RC' verziji operativnog sustava.08. od koje je izrađen instalacijski DVD. U 'RC' verziji operativnog sustava ove osobitosti nema.. .5. Podešavanja se odnose na mrežne postavke koje se mogu inicijalno prirediti za tri načina umrežavanja prikazana na slici4. Pa tko voli .Tako i u ovom slučaju ova 'Beta' verzija vrijedi do 01. Prilikom instalacije u ovim opisima izabran je profil umrežavanja |Home network|.

Iako se mrežna povezanost može realizirati na različite načine jedno je već postalo standard. moguće je korištenje statičke i dinamičke mrežne sheme.5. U svakoj prilici može prirediti bilo koji od mogućih načina umrežavanja i uporabiti shodno okolnostima. Ovisno o vrsti uređaja i dozvolama koje je dao ISP (Internet Service Provider).Slika 4. . Tada je dovoljno podesiti parametre mrežne kartice prema isplaniranoj adresnoj shemi mreže. Treba razlikovati način na koji se računalo povezuje u mrežu barem u slijedeća tri koncepta: • • Intranet (LAN) . gotovo sve zasniva se na TCP/IP skupu protokola. Kućna razmjena podataka (homegroup) nije podržana ali su dostupna računala u mreži SOHO .okruženje male firme ili kućno okruženje sa multimedijskim specifičnostima koje su sve aktualnije.48 Podešavanje mrežne povezanosti / ostvarivanje mrežne povezanosti Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. Podržava dizajn kreiranja kućne razmjene podataka i dostupna su računala u mreži.računala povezana u privatnoj lokalnoj mreži (NAT mehanizam) zaštićeno vatrozidom i sa statičkim adresama i međusobno povezanim resursima. Dinamička dodjela adresa u žičnoj ili bežičnoj komunikaciju koristi se na primjer za goste. davatelj mrežnih usluga.

Connect to a network . Bez prvog nema mogućnosti korištenja ostalih.prostori od trga i kavane do zračne luke i knjižnice. modem (dialup).podešavanje parametara glede dostupnosti sadržaja u kućnoj mreži Troubleshoot problems . Network and sharing Centre Naredna slika prikazuje mogući izbor od četiri odabira glede mrežne povezanosti i raspoloživosti resursa: • • • • Setup na new connection o network . ostao funkcionalan u bilo kojem okruženju definirano je više načina umrežavanja prema slici 4. broadband (ADSL). kojih je sve više. žično ili bežično povezivanje u okruženju lokalne mreže ili VPN (Virtual Private Network . . u poslovnom. Broj profila nije ograničen.5. U osnovi podržana je bežična komunikacija i nikakvi načini umrežavanja. Prilikom kreiranja mrežne povezanosti treba definirati profil koji pripada jednom od tri navedena u uvodu.izrada profila mrežnog povezivanja pomoću čarobnjaka prema različitim načinima povezivanja. koji se vrlo lako mijenjaju prema potrebi. kućnom ili javnom okruženju. 'Windows 7' u mreži je posebna tema koja slijedi. ili neko drugo javno mjesto slične kategorije.pomoć ako se mrežna povezanost ne može ostvariti. Da bi korisnik prijenosnog računala. Chose homegroup and sharing options .• Javno okruženje .10c.udaljeno kriptirano povezivanje s LAN-om preko javne mreže).korištenje jednog od izrađenih profila povezivanja.

ovaj dio podešavanja omogućava više načina povezivanja računala na mrežu koji se sa svojim postavkama drži pohranjen na sustavu. Moguće je ostvariti slijedeće načine povezivanja. .49 Povezanost u lokalnoj mreži / Povezivanje za ISP-a Dakle. ili dialup povezanosti prema Internetu. Sve postavke koje se definiraju uporabom čarobnjaka pod izborom /Set up a new connection or network/ pohranjuju se pod podrazumnim imenom ili nekim imenom koje zadaje korisnik. Set up a network . Kako je izabran profil |Home network|. broadband (ADSL). u primjeru na slici 4.Slika*** 4.49a vidi se da je raspoloživa kućna mreža prema stavki 'HomeGroup: Joined'. Ove stavke nebi bilo da je inicijalno odabran profil |Public network| koji ne dopušta osobitosti kućnog umrežavanja glede sigurnosti.podešavanje bežične.5. • • Connect to the Internet .5.pristup novom usmjerniku (router) ili pristupnoj točki (Access Point) i podešavanje mrežne povezanosti.

Ako se u pregledu /View your active networks/ akcijom L1 odabere ||Network .podrazumijeva autorizaciju prema ISP-u.povezivanje biranjem telefonskog broja bez uporabe Interneta ili VPN. na kojoj se vidi povezanost u javnom okruženju i kućnom okruženju.49a.49a odabirom profila . Set up a dial-up connection . Network..ROUTER MODE. koja se ostvaruje pomoću PPP konekcije odnosno putem PPPoE protokola. Ovaj lanac povezivanja najbolje ilustriraju tri ikone u vrhu slike (VPC. Povezanost na Internet . Podešavanje mrežne kartice lako se obavi izborom /Change adapter settings/prema slici 4.Home network||. nudi se izbor profila prema slici 4. Kreirane mrežne postavke prema navedenim mogućnostima povezivanja na mrežu raspoložive su za uporabu u prozoru koji omogućava konekciju. Moguće je istovremeno uporabiti samo jedan od navedenih načina povezivanja.Public network|| omogućava povratak na stanje prema slici 4. ali po dolasku kući izbor||Network . Pregled /View your active networks/nakon povezivanja s ISP-om dobiva dodatni 'Internet' redak.povezivanje na Internet preko standardne modemske komunikacije biranjem telefonskog broja.49d. Kada su svu uvjeti povezivanja na Internet zadovoljeni. po odabiru profila umrežavanja | Public network| dobiju se ograničene mogućnosti prema slici 4.• • Connect to a workplace .5.pristup LAN ili SOHO mreži posredstvom mrežne kartice bilo automatskim podešavanjem njenih parametara (DHCP) od strane usmjernika (router) ili poveznika (gateway) ili dodjela mrežnih parametara (adresa.49b. treba razlikovati dva osnovna koraka u povezivanju na Internet:   Lokalnu povezanost . kojih je sve više jer se prijenosno računalo koristi gotovo svuda..) prema izrađenoj mrežnoj shemi.49c. Gube se mogućnosti kućne mreže.5. Za mobilnog korisnika. i prekrižena linija pretvara se u punu liniju ilustrirajući Internet povezanost prema ISP-u. gornja slika nadopunjuje se sadržajem prema slici 4. na jedan od dva naredna načina: o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke uređaja koji pristupa mreži .5. Učesnici i mreži se vide ali pristup Internetu traži autorizaciju prema ISP-u. a dobiva se izborom /Connect to network/ kako pokazuje podslika 4.5. Prema odabranim postavkama kućna mreža uvijek je raspoloživa.5.5.10c.BRIDGE MODE (MODEM način rada). mrežna maska . Prilikom boravka u nekoj 'kavani' koja omogućava Internet povezanost. o Upisom podataka o autorizaciji (korisničko_ime i zaporka) u postavke konekcije definirane na računalu korisnika . Internet) i linije koje ih povezuju od kojih je jedna prekrižena.

50a prikazuje da je kućna mreža nedostupna po izboru /Chose homegroup and sharing options/ kada je inicijalno prilikom izbora mrežne povezanosti izabran profil |Public network| prema slici 4. Jedino je tada moguće podešavati postavke za dostupnost sadržaje (sharing). Naredna slika 4.5. Dakle. .umrežavanja |Home network|. HomeGroup U prethodnom opisu navedeno je da je kućna mreža moguća samo u jednom od tri načina umrežavanja.10c. prijelaz iz jednog profila umrežavanja u drugi je vrlo brz.5.

Otvaranjem biblioteke pristupa se svim dokumentima kao da su u jednoj mapi. iako su im fizičke lokacije posve raštrkane po disku. raspoložive su biblioteke.5. Sadržaji se dijele preko biblioteka (Library .slika 4.26b). Umjesto raspoloživosti mapa.5.Slika* 4. virtualne mape u kojima se grupiraju sadržaji s različitih lokacija na tvrdom disku.50 Odsustvo kućne mreže / podešavanje za kućnu mrežu Postavke sa slike opisane su konstatacijom 'This computer can't conest to homegroup'. Kad je računalo uključeno u kućnu mrežu raspoloživa su drugačija podešavanja pod nazivom 'This computer belongs to homegroup'. Koncept biblioteke otklanja potrebu držanja iste datoteke .5.50b. Moguća su dodatna podešavanja raspoloživosti izborom /Change advanced sharing settings/ gdje se može omogućiti automatsko nadgledanje i dodavanje učesnika (računala) u mreži. stavljanje na raspolaganje vlastitog pisača i još štošta. Ako su izvršena podešavanja za kućnu mrežnu grupu omogućavanje dohvata datoteka vrsti vrši se prema slici 4.

Internet Options Podešavanje IE (Internet Explorer) obavlja se preko kartica kako prikazuje naredni slijed slika. što pojednostavnjuje korištenje raspoloživih (dijeljenih) sadržaja u mreži između umreženih uređaja. Reprodukcija se delegira s jednog uređaja na drugi.na više mjesta. omogući se gledanje novog filma s DVD-a na TV uređaju koji je također dio kućne mreže. . Zanimljiva je mrežna opcija da se multimedijsku datoteku reproducira na 'Windows 7' kompatibilnom umreženom uređaju.50b. koristeći prijenosnik i njegovu bežičnu povezanost u kućnu mrežu. Na primjer. inicijalno je raspoloživo pet biblioteka za raspoložive sadržaje na mreži prema slici 4.5.

5.4.| prema slici može se kreirati novi profil povezivanja kako je prethodno opisano.51b vide se prethodno kreirane moguće povezanosti. mada u narednim opisima slijedi poglavlje 4.5.5 o podešavanju 'Windows 7' u mreži.Slika*** 4..5.4. . Podešavanje uređaja i sklopovlja Opisi koji slijede odnose se na sklopovlje računala i podešavanje svojstava pojedinih. te na podešavanja pojedinih aplikacija specifičnih za multimedijske sadržaje. a izborom | Add.51 Svojstva povezivanja Na slici 4. Glede podešavanja pristupa mreže nema bitnih razlika u odnosu na poglavlje 4..

Nužno ne znači da je novije izdanje upravljačkog programa bolje.5. Uz ispravan upravljački program gotovo svaki će raditi uredno. Osim navedenog. Ako računalo na primjer dođe sa svim što je potrebno uz računalo i sa svom potrebnom dokumentacijom.5. popratnim medijima s upravljačkim programima i mogućom raznolikom programskom potporom i tiskanim uputama u vidu male knjižice. glede uštede u vremenu potrebnom za njihovu izradu (programiranje). Proizvodi koji se tako prodaju nose oznaku BULK i upravljačke programe treba preuzeti s Interneta. pripada matičnoj ploči te potom slijedi instalacija svi ostali. Najvažniji upravljački program. jer su greške u njegovoj izradi su uvijek moguće.52 Podešavanje uređaja i sklopovlja Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. OEM (Original Equipment Manufacturer) je nešto bolje rješenje i važi ako je uređaj došao s novim računalom i svi upravljački prograni su na jednom mediju.Slika 4. obično se takav paket naziva BUNDLE. Najbolje rješenje je RETAIL. Ako za sustav i korisnika nije od značaja može se tolerirati odsustvo nekog upravljačkog programa. to je najjeftinije ali i najlošije rješenje. Već je prethodno navedeno da nakon instalacije svih upravljačkih programa niti uz jedan od uređaja na slici ne smije biti prikazan UPITNIK (upravljački program nije instaliran) ili USKLIČNIK (upravljački program je neodgovarajući ili neispravan). Poželjno je pričekati neko vrijeme i konsultirati forume na temu sklopovlja koje se koristi i pažljivo proučiti upute koje se odnose na opis dogradnje upravljačkog programa. koji se prvi instalira. za sklopovlje koje obrađuje zvuk na primjer. To je u suštini pregled ispravnosti instalacije njihovih upravljačkih programa (driver) bez kojih sklopovi nisu dostupni. Pisači nisu neki naročiti problem. Oko se uređaj kupuje iz nekakve 'hrpe' u kutiji bez priloženih upravljačkih programa i dodatne programske potpore. šarena kutija s uređajem. Treba biti oprezan s instalacijom novih verzija upravljačkih programa. Stavljanje na raspolaganje ostalima akcijom D1 kroz i . Vrlo je čest slučaj da neki partner jače firme (ATI i Sapphire na primjer) ima lošije upravljačke programe od izvornika te ne izdaje blagovremeno nove verzije upravljačkih programa u kojima su uklonjene greške. uz izvorni originalni uređaj nekog proizvođača obično idu dodatni besplatni programi koji se mogu uredno licencirati. Devices and Printers Podešavanje sklopovlja već je dijelom opisano u sadržajima koji prate sliku 4.33.

dabirom opcije /Printer properties/~||Sharing|| moguće je za svakog od njih pojedinačno. Slika* 4.53 Podešavanje multimedijske konfiguracije . Druga poslika nastavak je prve. AutoPlay Naredne slike prikazuju na koji način je riješen odabir programske potpore za pojedine vrste multimedijskih sadržaja.5.

Pri tome treba isključiti u BIOS-u . Vrlo korisna mogućnost za fino dotjerivanje uzajamnog odnosa raspoložive programske potpore i multimedijskih sadržaja. može je iz ovog izbora odabrati kao primarnu. na primjer). Slika*** 4. uz naprednu programsku potporu dobiti će se ugradnjom specijaliziranih glazbenih kartica (Creative Sound Blaster.54 Nadzor zvuka Puno više mogućnosti raspoloživo je korisniku kod današnjih multimedijskih čipova ugrađenih na matičnu ploču. Sound Podešavanje zvuka u VPC nije nešto osobiti kako prikazuje naredni skup slika.5. Još više mogućnosti.Podrazumna (default) programska potpora je ona koja pripada operativnom sustavu. ali ako korisnik uz kupovinu uređaja kojeg ugrađuje u računalo dobije na primjer 'WinDVD' programsku potporu za gledanje filmova.

5.43. Display Naredna slika pokazuje kako brzo podesiti veličini teksta i ostalih pojmova za osobe koje slabije vide ili ako je nativna rezolucija LCD monitora prilično velika. Autor ovih redaka još uvijek ne može shvatiti čemu nativna rezolucija 1680x1050 na 17" LCD zaslonu.53.5. .glazbeni sustav na matičnoj ploči i prateću programsku potporu podesiti prema slici 4. Power Options Ova opcija već je objašnjena uz opise koji pripadaju slici 4.

pisača.55 Podešavanje prikaza Podešavanje same rezolucije obavlja se izborom /Change display settings/. skenera i ostalih uređaja koji imaju imalo veze sbojama.5. grafičke kartice. što je na ovoj slici prikazano kao izbor na lijevoj strani pri čemu slijedi prikaz kao na podslici 4.5. Daljnji izbor /Advanced settings/omogućava pored ostalog u kartici ||Monitor|| podešavanje frekvencije osvježavanja monitora.Slika* 4. a u kartici ||Color Management|| usklađivanje profila monitora. Treba pripaziti da li za sve uređaje postoje odgovarajući upravljački programi i PROFILI.55b. Podešavanje programske potpore .

te namještanje podrazumnih vrijednosti programske potpore. Slika 4. Programs and Features .56 Podešavanje programske potpore Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.Kroz ovu sekcija omogućena je deinstalacija programske potpore instalirane na sustav (instalacija se vrši s nekog medija ili aktiviranjem instalacijska datoteke) i dijelova operativnog sustava.5.

odnosno uklanjanje ili dijela programske potpore koji je u postupku instalacije nepotrebno omogućen ili dodavanje dijela koji nije prvotno instaliran. kao i uklanjanje istih. Slika 4. što za zakrpu baš i . a izbor | Change| omogućava njenu modifikaciju.Inicijalni prozor omogućava da se pregleda sva instalirana programska potpora.5. Moguće će postupak zahtijevati uporabu originalnih instalacijski medija.57 Podešavanje programske potpore Izbor u izborniku s lijeve strane /View installed updates/ omogućava uvid u zakrpe i nadopune operativnog sustava. a ista se može ukloniti izborom |Uninstall|. Ako se označi redak koji opisuje programsku potporu u dnu ekrana slijedi njen podrobniji opis.

Default Programs Postavljanje podrazumnih programa izborom /Set your default programs/. Moguće se je ovaj izbor moglo postaviti u postupku instalacije.5.57c.nema puno smisla ali ima ako se je instalirala nadopuna operativnog sustava koja se korisniku ne sviđa. što se najbolje vidi iz slike 4. treba ih ukloniti iz instalacijske procedure programskom potporom tipa 'vLite' i izraditi s njom novi instalacijski medij. Slično navedenom je kad se program za uređivanje slika želi zamijeniti s nekim drugim. To se događa u potpuno automatiziranim instalacijama koje korisnika ništa ne pitaju. ima svoje dobre osobine kada korisnik ne želi. Izbor /Turn Windows features on or off/ otvara mogućnost dogradnje ili deinstalacije dijelova operativnog sustava kako prikazuje slika 4.57b. Inače prilikom instalacije srodne programske potpore može se dogoditi da pojedini programi uzmu u nadležnost tipove datoteka za koje korisnik želi da ih koristi prethodno instalirana programska potpora. Popis nadopuna izgleda kako je prikazano na slici 4.5. Ako se pak želi da se pojedini produkti uopće ne instaliraju. odnosno {Start}~{Default programs} izborom. Iako je 'vLite' dizajniran za 'Windows Vista' operativni sustav moguće je s njime ukloniti oko 1GB sadržaja. ali onda instalacija operativnog sustava ne bi bila tako brza i jednostavna.5.30 gdje osim imenika 'en-US' ne postoje drugi jezici predviđeni za korištenje u instalacijskom procesu. . na primjer da podrazumni uređivač web stranica bude 'Word' a ne 'Dreamweaver'.

Sa slike se vidi da im je namjena raznolika.5.TIP obrađuje odgovarajuća programska potpora. već treba točno zbati što kojem tipu datoteka odgovara.Slika 4. korisna su osobitost glede brzog dohvata željenih podataka. Izbor /Change autoplay settings/ prikazan je već na slici 4. a izbor /Set program access and computer defaults/ omogućava da se sve promjene vrate u stanje kako misli Microsoft ili s predefiniranim postavkama od strane korisnika. Desktop Gadgets Programi jednostavne namjene koji se prikazuju u malim objektima na radnoj površini . koje sustav drži negdje pohranjene. a s radne površine uklanjaju se odabirom /Close/ iz izbornika koji se pojavi kada se pokazivač miša postavi na igračku.programčići. Brzo se postave na radnu površini izborom /Add/.53. postavke se mogu podesiti tako da određeni tip pregledava (open) jedna programska potpora a uređuje ga (edit) druga. ako se nakon izmjene ovih postavki za tip datoteke izvrši L2akcija na datoteku tipa .58 Podrazumni programi Izbor /Associate a file type or protocol with a program/ gdje se točno može definirati da datoteku tipa . nema smisla glazbenim datotekama pridružiti uređivač teksta. Naravno.programske igračke (gadgets) . .5. Naime.TIP izvršiti će se pokretanje nove pridružene programske potpore da bi se ista pregledala. Dapače.

igračke Opcija /Uninstall/ prikazana na slici uklanja igračku iz popisa. odnosne deinstalira je. Slika nadalje predočava sve što pripada korisniku na sustavu. Na sustavu ne mogu postojati korisnici s istim ID.59 Programčići radne površine .5. . Njegova pravu identifikaciju sustav prepoznaje po njegovom identifikacijskom broju (ID) koji mu se po slučajnom procesu dodjeljuje prilikom kreiranja.Slika 4. ali se s imenom ne identificira na sustav. Na Internetu se može pronaći mnoštvo igračaka i ima ih prilično na hrvatskom jeziku na sjedištu Microsoft-Hrvatska. odešavanje korisničkog računa Korisnik se na sustavu prepoznaje po svom imenu.

31. Korisnici i grupe objašnjeni su u opisu uz sliku 4. ali ne sve ovlasti kao korisnik 'Administrator'.60 Podešavanje korisničkog računa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. novi korisnik s istim imenom imati će drugi ID. a korisnici koji pripadaju grupi administratora također imaju vrlo velike ovlasti.5. Ako se na primjer na sustavu kreira korisnik 'Pero'. na temelju čega mu ovise ovlasti u radu s računalom. Navedeno znači da kad se neki korisnik izbriše.Slika 4. kao . Korisnik 'Administrator' ima na sustavu najveće ovlasti. Svaki od korisnika pripada jednoj od mogućih grupa. User Accounts Inicijalni korisnički račun ostvaruje se kreiranjem korisničkog_imena i zaporke u postupku instalacije operativnog sustava.5.

dobiti će novi ID. na primjer. Slika*** 4.5. Ako se korisnik 'Pero' ukloni sa sustava. a kako je radni imenik povezan s ID ostane mu i dalje pripadni imenik pod imenom 'Pero'.61 Osobitosti korisničkog računa Ako se pak sadržaji koji pripadaju 'Peri' ne uklone nakon njegovog brisanja. promjena imena korisnika. i nanovo se kreira korisnik 'Pero'. navedeni imenik ne briše se automatski sa sustava. ali mu se ne mijenja ID. Korisniku se može promijeniti ime u 'Haso'. jer vrlo lako može doći do zbrke koju je kasnije teško razlučiti. pa tek potom odlučiti što i kako raditi. . već ga treba obrisati pomoću WE nakon što se korisnik ukloni.5. S promjenama imena korisnika.5.5.61d. Navedeno u potpunosti može obaviti samo 'Administrator'. Stoga ako se vrše nekakve promjene u navedenom smislu na računalu. a radni imenik zbog već postojećeg imena mijenja se kako prikazuje slika 4.što prikazuje naredna slika 4. NE MIJENJA ime radnog imenika korisnika. Dakle.5. Nadalje.61c.61a. prilikom brisanja korisnika treba obvezno obrisati njegove imenika pomoću WE. kako je prikazano na slici 4. njemu se pridružuje istoimeni imenik kao prikazuje slika 4.5. prvo što treba učiniti je 'snimiti' stvarno stanje. njihovim brisanjem i kreiranjem novih korisnika zaista treba biti oprezan.61b.62 vidi se korisnik 'Haso' kojemu radni imenik i dalje ima naziv 'Pero'. Na slici 4.

Slika 4.5. Roditeljski nadzor.62 Podešavanje srodnosti računa To je centralizirani nadzor već postojećih korisnika. zabrani određene igre tijekom popodneva u doba predviđeno za učenje. kojemu je svojstvo da mu nadređeni korisnik može ograničiti ovlasti. . No s ovim nadzorom neka se pozabave roditelji male djece:-). djeci na primjer. Ovu osobitost nema 'Business' edicija 'Windows Vista' operativnog sustava. na primjer korisnik 'Drago' može nadgledati korisnika 'Hasu' na način da mu recimo u pojedinim vremenskim razdobljima ograniči ili onemogući rad na pojedinim aplikacijama.Parental Controls Svakom od korisnika može se pridružiti srodan mu korisnik.

dapače može ih se kreirati više od kojih će svaka sadržavati samo one podatke koji .5. Nije nužno sve podatke unijeti u osobnu karticu. Slika 4.63 Kontaktna kartica osobe Ove kartice trebale bi omogućiti kvalitetniju komunikaciju korisnika s njegovim poslovnim okruženjem.Windows CardSpace Kartice služe za čuvanje podataka korisnika ili osoba s kojima korisnik komunicira diljem svijeta. Karticama koje su uključene u zbirku dobivene od osoba ili firmi s kojima se kontaktira moguće je promijeniti samo naziv. To je na neki način katalog kontakata koji se na sustavu čuva kriptiran. Osobnim karticama moguće je promijeniti sve podatke.

Otvaranje izbora /Windows Credentials/ otvara se prozor u koji se upisuje. .64b.5. Dakle. kartice predstavljaju svojevrstan digitalni identitet. kao što prikazuje podslika 4.64a prikazuje jedan od kreiranih akreditiva. Slika 4. Resurs (proizvoljno ime za koga vrijedi akreditiv. Credential Manager Akreditiv bi u osnovi trebao služiti za jednostavniju prijavu na Internet ili neku njegovu uslugu. Kako će se ove kartice koristiti u praksi kod Hrvata pokazati će vrijeme.5. korisničko_ime za prijavu na resurs i zaporka. Radi bolje zaštite osobnoj kartici korisnik može dodijelit PIN (Personal Identification Number) ili zaporku.su za pojedine kontakte neophodni. naziv ISP-a na primjer).

Prilagođavanje prikaza osobnostima Svaki korisnik računala ima svoje osobnosti kojima prilagođava sustav u cjelini.Slika* 4.64 Kreiranje akreditiva Pošto je akreditiv kriptiran. Osobnost svakog korisnika . netko voli različite pozadine ili pak nekakav drugačiji izgled radne površine i prozora.5. uporabiti ga. Netko voli žute boje. dobro je u bilo kojoj komunikaciji koju je moguće ostvariti pomoći njega. netko crven.

Stoga naizgled beznačajan skup podešavanja u ovoj kategoriji ima svoj značaj. Slika 4. zbog zdravstvenih razloga ili zbog nečeg drugog.65 Podešavanje prikaza osobnostima Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava. U tu svrhu služe naredna podešavanja.5. tim više što su osobe koje neprekidno rade na računalu sklonije očnim 'protezama'.drugačija je bilo zbog estetskog ugođaja. Personalization .

5. promjenu boje zaglavlja.5. Daljnja moguća podešavanja glede vizualizacije prikazuju naredne slike. Slika* 4. Ove ikone nemaju svojstvo prečice. bilo ručno ili automatski nakon zadanog vremena. jedna je od jako zgodnih osobitosti ako korisnik nema posebnih želja.O načini podešavanja pojedinih osobitosti radne površine (desktop) već postoje opisi uz sliku 4.66 Podešavanje osobitosti zaslona i prikaza na radnoj površini Nekolika tematskih izgleda okruženja već je pripravljeno. Jednostavan izbor pozadina i trivijalan ali učinkovit način promjena pozadina (background).20b prema kojoj se određuje koje osnovne sistemske ikone postaviti na radnu površinu. i akcijom L1 na željenu ikonu tema se automatski primjenjuje. prozora . Izbor /Window Color/ omogućava promjeni veličine fontova za naslove prozora. ne mogu se izbrisati. tekst i ostale prikaze.

Podešavanje zvuka već je obrađeno prema slici 4.5.5.67 Osobitosti prozora / Čuvar zaslona Prikaz na zaslonu monitora u velikoj mjeri ovise i o postavkama koje pripadaju podešavanju sistema izborom {Control Panel}~/System and Security/~/System/~/Advanced system settings/~||Advanced||~/Performance/~| Settings.. koji omogućava isključivanje podosta dekorativnih elemenata prikaza. akoprikazuje naedna slika. Kombinacija tipki <Windows> + <L> omogućava blokiranje .67c. Vrlo korisna podešavanja ako su u pitanju LCD monitori s velikom nativnom radnom rezolucijom.ili izbornika. a uključivanjem opcije |On resume.|.. Izbor čuvara zaslona (screen saver) jednostavan je kako prikazuje gornja podslika 4.67b. prema slici 4. Slika** 4. display logon screen| automatski se nakon uključivanja čuvara zaslona blokira rad na računalu i omogućava se daljnji rad prijavom na sustav.54d. veličinu ikona i njihov međusobni razmak i slično.5. Kada se sve isključi prikaz na monitoru najbliži je prikazu radne površine na zasloni kao kod operativnog sustava 'Windows 2000'.5.

rada na računalu uz obvezu ponovne prijave. a tko se želi zabavljati bojama služi mu kartica ||Color Management||. ali bez trenutnog aktiviranja čuvara zaslona.68 Osobitosti grafičke kartice Kartica ||Monitor|| omogućava podešavanje frekvencije osvježavanja monitora i dubine boja kako prikazuje gornja podslika. Prva kartica ||Adapter|| pokazuje opće osobitosti grafičkog sustava i iz opisa prepoznaje se VPC grafička kartica. Izborom /Change display settings/~/Advaced settings/ dobije se prozor sa skupom kartica prema narednoj slici. Display Podešavanje rezolucije prikaza na monitoru prate opisi uz sliku 4.55b. . Kartica ||Troubleshoot|| i izbor |Change settings| omogućavaju podešavanje sklopovskog ubrzavanja prikaza grafičkog sustava.5. Slika* 4.5.

veće je bilo spomena na stranici uz sliku 4.5.Desktop Gadgets O pragramčićima .69b prikazuje kako je 'igračka' postavljena na proizvoljno mjesto na zaslonu i kako izgleda 'aero-glass' osobitost za .5. koje se mogu prikazati na radnoj povržini na zaslonu monitora.59.igračkama.5. Slika* 4.69 Preuzimanja igračaka-programčića (gadgets) s Interneta / Aero-Glass Gornja slika prikazuje mnoštvo 'igračaka' koje se mogu preuzeti sa sjedišta Microsoft-Hrvatska. Podslika 4.

odabranu pozadinu koja je u primjeru najbolje izražena u prozirnosti radnog izbornika.70 Podešavanje izbornika .5.5.47. Izbor /Properties/ nudi kartice podešavanja prema narednom skupu slika. mape i datoteke Taskbar and Start Menu Izgled polaznog (glavnog) izbornika i njegov sastav prikazani su na slikama 4.5. Izbor /Start Task Manager/ omogućava nadzor prema skupu slika 4. Navedeni prozor dobije se i kombinacijom tipki <CTRL> + <ALT> + <DEL>. Iz prozora koji opisuje uređaje vidi se da je ugrađena grafička podrška u chipset matične ploče dovoljna da bi se ostvarilo svojstvo prozirnosti.1 i 4.2. Moguća su i njegova podešavanja akcijom D1 i izborom /Toolbars/ ili /Properties/. Slika*** 4. Polazni izbornik.4.

Najvažniji izbor je ||Start Menu||~|Customize..70d u kojem je moguće podesiti izgled i ponašanje nadzornog izbornika prema nahođenju. Ostale kartice omogućavaju zaključavanje linijskog izbornika.. i slično.| koji nudi prozor prema slici 4. skrivanje izbornika 'ispod' zaslona. .Kartica ||Toolbars|| ima osobitosti koje su ostvarive i prethodno navedenim mogućim izborom /Toolbars/.5. Ease of Access Center Naredne dvije slike prikazuju što se nudi osobama koje imaju ograničene radne mogućnosti. uporabu manjih ikona.

71b ne omogućava samo olakšan rad osobama s ograničenim mogućnostima.5.5. već je jedan od elemenata korištenja mogućnosti zaslona monitora osjetljivih na dodir. .71 Podešavanje olakšanog pristupa Tipkovnica na slici 4.Slika* 4.5.26. Folder Options Opcije na koji način podesiti što WE može prikazati objašnjene su uz sliku 4. Korisno je prema vlastitim potrebama podesiti opcije u kartici || Search||.

simbola i znakova (grafema). Za visokokvalitetan ispis publikacija. Windows operativni sustav koristi 'TrueType' fontove i 'OpenType' fontove. . Osim ostalih svojstva kao što su veličina. font opisuje i određenu tipografiju. Prva grupa fontova su matematičkim krivuljama definirani oblici što omogućava vrlo kvalitetno skaliranje glede njihove veličine. 'PostScript' font je ispravan izbor.Fonts Font je skup brojeva. kao što su časopisi na sjajnom papiru ili reklamni ispis. dok se font druge grupe može i zakretati. razmak i broj znakova po inču.

Već samo ta činjenica žalosti. jer pokazuje da nam je nacija informatički nepismena.Slika 4. Kratki opis fonta prikazuje se i u dnu prozora. Korisna osobitost da se ustanovi ima li font naše grafeme. . a izbor /Preview/ prema slici u novom prozoru prikazati će koje sve grafeme font podržava i kako izgledaju u različitim veličinama. Prilikom dodavanja novih treba pripaziti da novo dodani font nema ime nekog već postojećeg. Podešavanje lokaliteta za naše područje je bolna točka. Kad je već riječ o točki.72 Popis fontova i odabir pregleda izgleda Fontove je moguće ukloniti ili dodati nove. Ono što je jako korisno je da se mapa fontova pregledava s opcijom prikaza/View/~/Large Icons/ ili /View/~/Extra Large Icons/ jer se unutar ikone vidi njihov oblik. Podešavanje regionalnih postavki (lokaliteta) Za većinu korisnika koji dolaze na stranice 'informatičke abecede' prema statističkom pregledu po lokalizacijskim postavkama moglo bi se zaključiti da pripadaju nekom drugom podneblju. autoru ovih redaka još uvijek nije jasno koja je njena 'službena i praktična' uloga u brojevnim prikazima jer su mu djeca učila njenu primjenu na sve moguće različite načine. Za svoje potrebe koristi podešavanja kako slijedi.5.

regionalnih postavki Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.73 Podešavanje lokaliteta. Date and Time Datum i vrijeme automatski se podešavaju samo na ispravnu vrijednosti ali ne i načina prikazivanja.5. . koji se u osnovi dijeli na kraći i prošireni prikaz.Slika 4.

Moguće je preko ostalih kartica podesiti dva sata. .5. te način prikazivanja brojčanih vrijednosti prikazano je na narednom skupu slika.Slika 4.74 Podešavanje vremena Vremenska zona podešena je tijekom postupka instalacije operativnog sustava. te promijeniti poslužitelj s kojim se vrši sinkronizacija točnog vremena. Regional and Language Options Podešavanje regionalnih postavki za skraćeni i dugi oblik prikazivanja datuma i vremena. Promjena datuma i vremena je trivijalna operacija koja se vrši u kartici || Date and Time||. što je jako zgodno ako se često putuje 'preko bare'.

75 Podešavanje regionalnih postavki prikazivanja datuma i vremena Izbor /Additional settings.5. .../ s gornje slike uvodi u novi prozor koji u osnovi ima podešavanja kao i gornji.Slika 4. ali uz više detalja koje je moguće podesiti.

Slika 4.5.76 Podešavanje regionalnih postavki za brojčane vrijednosti .

Slika 4. mada autor ovih redaka misli da se podrazumne postavke koriste samo zbog toga što ih korisnici ne znaju promijeniti i da smo još uvijek informatički nepismena nacija. . Podešavanje olakšanog pristupa Omogućava olakšani rad s računalom osobama s poteškoćama koje imaju ograničene radne sposobnosti. Neka vrsta napredne pomoći.77 Podešavanje regionalnih postavki vremena i datuma Moguće negdje u 'Narodnim novinama' piše koji su ispravni formati.5.

5.78 Podešavanje olakšanog pristupa Plavi botun sa strelicom u lijevo mapiran je i predstavlja spojnicu prema početnoj stranici s opisima podešavanja sustava.71.Slika 4. Ease of Access Center Uvod u podešavanje olakšanog pristupa već je prikazana na slici 4. .5. Naredna slika pokazuje kako je moguće podesiti da je polovina prikaza jako uvećana što olakšava rad osobama sa slabim vidom.

Dapače.5. Što će donijeti nove tehnologije pokazati će se u budućnosti. glede čitljivosti CTR monitori bili si bolji za rad na bilo kojoj rezoluciji od LCD monitora.79 Uporaba povečala Ova osobitost kod novih LCD monitora s vrlo velikim dijagonalama i radnim rezolucijama u velikoj mjeri je funkcionalnija nego nekad. monitor s velikom dijagonalom i prihvatljivo malom rezolucijom može biti vrlo ugodan za rad ako mu slika nije razmazana. Speech Recognition Options .Slika 4.

5. Slika 4. bilo bi jako zgodno vidjeti što će se poduzeti u Hrvata po ovom pitanju. Autoru ovih redaka potpuno je nejasno zašto je na ovom području tolika stagnacija. Ostala podešavanja .Da je moguće od znakova generirati govor ili prepoznavanja govora odavno je već poznato još iz doba 'Commodore Amiga' porodice računala.80 Govorne mogućnosi Uz pretpostavku da navedeno dobro funkcionira. koja je navedeno mogla obavljati bez ikakvih problema sa svojim A/D/A pretvaračem.

već ih je raspoloživo podosta kao na primjer gpedit. a kojoj je osnovni nedotjeran sadržaj prikazan u poglavlju 4. ili iz skupa instalacijskih datoteka kopiranih u neki od imenika . dobije se slijed prozora prema narednoj slici koji omogućavaju dodavanje uređaja iz popisa u bazi o uređajima.Ako se u komandnoj liniji.batdatotekama kao u primjeru datoteke za brisanje privremenih datoteka i imenika koja se aktivira pri uključivanju računala. Programska potpora za čitanje elektroničke pošte nije uključena u operativni . Dio programske potpore treba preuzeti s Microsoft-ovog sjedišta. ili u tražilu glavnog izbornika ili pak u zasebnoj formi za zadavanje komandi koja se dobije kombinacijom tipki <Windows> + <R>.exe (sistemskog alata).4. pozove na izvršavanje datoteka hdwwiz.13 za 'Windows XP'.msc sistemski alat koji predstavlja 'Local Group Policy Editor'. Slika*** 4.23.4. odnosno editor za uređivanje sistemske politike. utipkavanjem njenog imena i pritiskom na tipku <Enter>. Ova datoteka nalazi se u imeniku [C:\Windows\System32].vhd datoteke (virtualnog diska).2.5. gdje se nalazi i popriličan broj komandi koje se zadaju u 'Command prompt' prozoru ikoje se mogu uporabiti u raznim .5. slično kao na slici 4.81 Podešavanje sklopovlja Navedeno nije jedina datoteka koja se može koristiti. a koja se nalazi u imeniku [C:\Windows\System32] koji je uključen u podrazumni put 'Path' prema slici 4.

koji se korisniku ponudi po preuzimanju i pokretanju inicijalne datoteke za preuzimanje programskih produkata kako prikazuje naredna slika.5. no dodavanjem novih korisničkih računa.sustav. ali se u besplatnoj ponudi programske potpore na sjedištu 'Windows Live Essentials' može preuzeti nešto iz njihovog izbora. .5. barem u ovoj distribuciji. može se čitati pošta i od drugih ISP-a. što se vidi i sa slike 4.82 Odabir za preuzimanje programske potpore Programska potpora 'Windows Live Mail' ima parametre podešavanja slične 'Outlook Express' programskoj potpori iz 'Windows XP' operativnog sustava i na prvi pogled se čini kao da je zamišljena samo za njihove poslužitelje. Slika 4.84a. kako prikazuje naredna slika.

| i mjesto |Store Folder. nije od značaja kao tema ovog poglavlja (možda jednom kao dio specifičnih informatičkih pojmova).83 Dodavanje novog korisničkog računa Sam rad WLM programske potpore. Stoga je važno ispravno podesiti izbor iz kartice ||Advanced||~|Maintenance.5. .84c....5.84b i 4. jer se mogu napuniti ogromnom količinom podataka.| kako prikazuju slike 4. već je za IE i WLM značajno kako izmaknutu radne mape van particije operativnog sustava.. kao i rad IE..5..| promjenom u formi prema odabiru sa|Change.Slika 4.

ili se aktivira neki modul programske potpore čiju aktivnost korisnik ne želi. . Već spomenuti akreditiv može se glede sigurnosti ovdje primjeniti. odnosno nekih njezinih modula određuje se po pokretanju sistemskog alata (System Configuration Utility) msconfig. od automatske nadogradnje (update) programske potpore do slanja aktivnosti proizvođaču. vrijeme potrebno da računalo dostigne operativni rad usporava se a memorijski i procesorski resursi nepotrebno se troše.84 Promjena mjesta spremanja podataka Podešavanje mjesta za spremanje podataka korisnika u mapu koja je izvan particije na kojoj je sistem jako je važno. Po instalaciji programske potpore većina ima module koji djeluju kao servis odmah po uključivanju računala i imaju raznolike zadaće.exe iz komandne linije prema narednoj slici. ali ako se takva usluga ne rabi često. jer u osnovi aljkavi korisnici čuvaju sve privitke koje dobiju u bazi aplikacije koja zbog toga zna narasti i do nekoliko GB. ili su pak raspoloživi da se nađu odmah 'pri ruci' korisniku.5. Na taj način se tijekom rada pomaže korisniku. Aktivnost ili neaktivnost instalirane programske potpore.Slika** 4. U današnje doba kad se elektroničkom poštom prenose velike količine podataka ovo je jako bitno.

85* Podešavanje popisa aktiviranja programa po uključivanju Prilikom utipkavanja imena bilo koje komande u vrhu prozora. Zaseban prozor s formom za unos teksta i zadavanje komande. ako se nova verzija nema namjeru koristiti. Odluka o načinu korištenja opisanih mogućnosti izbor je korisnika računala. ali bez opisanog nadzora dobiva se aktiviranjem kombinacije tipki <Windows> + <R>. . Po aktiviranju navedenog sistemskog alata dobije se prozor prema slici 4. potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke.85a.Slika 4. Ako se komanda ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path' prema slici 4. Svaki od prikazanih pojmova može se prema potrebi uključiti ili isključiti.5. odnosno onemogućiti.85b u kojem kartica ||Startup|| sadrži popis sve programske potpore koja se aktivira po uključivanju računala. recimo provjeru prisutnosti nove verzije programske potpore na Internetu.23a.5. ali je korisno isključiti. što je već ukratko navedeno na početku ove stranice. Aktiviranje modula za 'update' virusnih definicija sigurno nije preporučljivo isključiti. prema slici 4. ispisuju se sve datoteke koje imaju utipkani naziv te ako ih ima više pod istim imenom na različitim mjestima na disku treba izabrati ispravnu.5.5.

Italije i zemalja Beneluxa. sva podešavanja prikazana su na engleskom jeziku jer 'beta' verzija ne poznaje hrvatski jezik. Postupak je daleko lakši i glede eliminiranja zloćudnih programa u odnosu na postupak čišćenja sistema od njih.21. održavanje sustava je jednostavnije i lakše je izraditi sigurnosnu kopiju podataka i sistema. odnosno prema slici 4.4 Premještanje radnih mapa Premještanje radnih lokacija korisničkih mapa učinkovit je mehanizama rasterećenja sistema i povećanja sigurnosti glede očuvanja korisničkih podataka.19c i njihovoj uporabi prema planu u tablici poglavlja 4.5.5. Zakonotvorci čitate li ovo? Tako se čuva materinji jezik i učinkovito rješava 'smeće' od uvoznih firmi i uređaja bilo koje vrs 4. a još veće poboljšanje glede performansi rada sustava može se ostvariti gašenjem servisa koji nisu od značaja prema slici 4. . Autor ovih redaka koristi četiri particije. Sistemska particija [C:] i particija s programskom potporom [D:]čuva se kao slika particije (image) u jednom od imenika najveće particije [F:] i kao kopiju navedenih slika particija na DVD mediju. ponovne instalacije gotovo se i ne vrše. a korisnički podaci s particije [E:] redovito se kopiraju na DVD medije.5. Od BIOS-a pa nadalje sve je bilo prevedeno inače nema uvozne dozvole. Glede performansi.46b. ali se performanse poboljšavaju.5. te je za preostala podešavanja uputno koristiti prikaz prema navedenoj slici.5. i tada je prikaz izbornika i radne površine najbliži načinu na koji radi 'Windows 2000' operativni sustav. Navedeno omogućava bezbolno vraćanje sustava iz slike particije u prvotno stanje nakon nekakvih izmjena za par minuta i prilikom instalacije provjere načina rada nove programske potpore autor ovih redaka postupak vraćanja sistemske particije zna ponoviti više puta u jednom danu.5. osobitosti sustava mogu se podesiti slično prikazu na slici 4.18.67b.SAŽETAK: Podešavanja prikazana u ovim opisima obuhvaćaju veći dio od prikaza na slici 4. Navedeno ima smisla samo ako je disk podijeljen barem na dvije particije. Ako je sistem na jednoj particiji a podaci na drugoj. Nakon prve instalacije operativnog sustava. bez obzira na broj diskova. Autora ovih redaka to je podsjetilo na računala koja su na ova područja ljudi donosili iz Njemačke.4. Naravno da je prikaz prozora i izbornika rudimentaran. na način prikazan na slici 4. Mala opaska na kraju.

Kad se kupi novo računalo uz preinstalirani operativni sustav (OEM). . Čak ako se operativni sustav instalira posve iznova. Korisno je promijeniti lokacije slijedećih mapa: o o o o o o o o o o o Contacts Desktop Downloads Favorites Links My Documents My Music My Pictures My Videos Saved Games Searches Premještanjem mape ujedno se premještaju već eventualni postojeći podaci tako da na izvornom mjestu ostaje samo prečica. Prije nego se pristupi premještanju mapa. Mape se premještaju izborom /Properties/ po akciji D1 na ikonu u WE kako prikazuje naredna slika. Ako se želi napraviti postupak nadalje u opisu posebnim programskim alatima treba prostor diska podijeliti ili sve instalirati iz početka i pred instalaciju sustava podijeliti disk na particije.26a. podijele diska na particije nema.5. treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4. premještanje mapa u već postojeće lokacije samo potvrđuje pronađeno stanje bez brisanja podataka korisnika što je jako dobro s aspekta održavanja sustava.

5. U primjeru je prikazan izbor mape [My Documnets]. na particiji [E:] prema organizaciji particija kao na slici 4.89d. ili se jednostavno promjeni slovo particije kako prikazuju naredne slike u postupku premještanja te izvorna struktura ostaje očuvana i na novoj lokaciji.23b. Dakle.Slika* 4. pri čemu se otvara novi prozor koji u kartici ||Location|| omogućava upis ili odabir nove lokacije mape. premještene mape po imenu ne moraju odgovarati originalu. .5..|.86 Izbor podešavanja svojstava mape Posve je svejedno da li se izbor vrši u lijevom ili desnom dijelu prozora WE. Mape se mogu premjestiti na način da se prije kreira odgovarajući imenik u željenoj particiji i izvrši promjena aktivne mape izborom |Move.5. a u izvornom mjestu na particiji [C:] mapa se briše i ostaje samo prečica kao spojnica u kojoj piše koja se mapa upotrebljava.. kako prikazuje slika 4.

na primjer. U prethodnom poglavlju prikazano je kao promijeniti mjesto za pristigli poštu glede obimnosti datoteka koje zbog aljkavosti korisnika mogu postati jako velike (nekoliko GB).5.87 Podešavanje nove lokacije mapa Iako mapa [Desktop] inicijalno sadrži samo ikone aplikacije.Slika* 4. Dakle. ali 'kud svi Turci tu i mali Mujo'. U mapi [E:\Users\Drago] kreira se mapa [My Mail]. . i tu usmjere svi podaci elektroničke pošte prema primjeru na narednoj slici. Mapa [Favorites] nema takvo bogatstvo podataka. i ona bezuvjetno mora na izdvojenu lokaciju. s vremenom postane značajno bogatija za sve moguće mape i dokumente korisnika.

Office i drugo. Bilo bi korisno da se i ona može izmjestiti na opisani način jer se tu može pronaći svega i svačega. iz istih razloga treba premjestiti mape: o o Desktop Libraries . kao IE.5. trenutno kreirane i neizbrisane . Mapa [AppData] ne sadrži podatke korisnika ali sadrži podatke kako je korisnik sebi prilagodio zajedničku programsku potporu. WE.Slika 4. koje više ne služe ničemu a zauzimaju puno mjesto.ISO datoteke za izradu DVD-a s filmovima. na primjer. Što je sa sadržajima koji se stavljaju na raspolaganje u kućnoj mreži? Slično kako je do sad navedeno. O takvim sadržajima treba voditi računa i pratiti veličinu ove mape kako se ne bi bez potrebe zapunila sistemska particija. tipično informatički.88 Nova mapa za elektroničku poštu Prikazane promjene prihvatiti će se tek kada se 'Windows Live Mail' programska potpora isključi i ponovo aktivira.

Slika 4. a po kreiranju odgovarajuće mape treba potvrditi svako premještanje sadržaja kako prikazuje naredna slika.5.5. treba privremeno osposobiti. treba sve mape učiniti vidljivima prema slici 4. koje se čuva u [AppData]. ako je potrebno.89 Potvrda premještanja podataka u novu mapu Na slici se vidi mjesto stare i nove lokacije kreirane kako je prethodno ovoj potvrdi opisano. Ako se ne potvrdi premještanja podataka.87. treba potvrditi izradu nove lokacije i potom premještanje već postojećih podataka u nju. Eventualno kasnije premještanje podataka trebati će tada obaviti pomoću WE. sadržaji već izrađenih mapa pri instalaciji ostati će na podrazumnim lokacijama i popunjeni sa sadržajima do izrade nove lokacije. Kada je sve napravljeno kako je navedeno slika sadržaja [E:] diska izgleda otprilike ovako: . u koliko ne postoji odgovarajuća mapa na novoj lokaciji zahtjeva se od korisnika potvrda izrade nove mape kako prikazuju slike 4.o o o o o Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos Ovu radnju može izvršiti samo korisnik 'Adminstrator'. prije nego se pristupi premještanju mapa. te ga za ovu svrhu. Prilikom premještanja sadržaja na novu lokaciju.5. Pošto se za njega pripravlja novo okruženje.26a. Dakle.

Nakon svih obavljenih premještanja još treba nove mape pridružiti u kazalo biblioteka kako prikazuje naredna slika: .5. a lakše je napraviti i sigurnosne kopije podataka i sustava.Slika*** 4. radni imenici korisnika 'Drago' premješteni su na disk [E:] prema slici 4.90b.5. lakše ju je održavati. Disk [C:] sadrži samo spojnice prema imenicima koji su kreirani na drugoj i većoj particiji diska. Isto tako na disk [E:] premješteni su 'Public' (zajednički) imenici mreže kako pokazuje slika 4.5.5.5.90c. Na taj način sistemska particija ne zapunjuje se korisnikovim i zajedničkim sadržajima. što je kao primjer za korisnika 'Drago' prikazano na slici 4. Odabir imenika [E:\Users] proizvoljan je i mogao se je zvati drugačije.90d.90 Pregled premještenih mapa na novoj lokaciji / Izvorna lokacija po promjenama Po obavljanju opisanih radnji.90a i 4.

Imenici (mape) proizvoljno su nazvani kao mogući primjer. 'uTorrent' će okupirati u radnom imeniku prostor u veličini datoteke koju preuzima napunio ga ili ne. Zbog toga nije zgodno da mu je radni imenik u sistemskoj particiji. izrade se na particiji [F:].5. akcijom D1 i Sve navedeno odnosi se na operativni sustav koji je prema primjeru sa slike 4. [F:\T-Torrenti]. programska potpora TV kartice svoje neobrađene sadržaje izravno će snimati u mapu [F\:TTV] i slično. Privremene i radne imenike treba povremeno 'čistiti'.23b na sistemskoj particiji [C:]. a njeni radni imenici. Tako će za 'uTorrent' radni imenici biti. [F:\T-Torr_radno] i [F:\TTorr_gotovo].91 Popis raspoloživosti Prikazana kartica je dio prozora koji se dobije izborom /Properties/ na ikonu biblioteke [C:\Users\Recorded TV]. na primjer. . gdje je i imenik za privremene sadržaje [F:\Temp].Slika 4. Gotovo sva programska potpora instalira se prema primjeru na particiju [D:]. 'Java' će imati radni imenik [F:\Temp-JAVA]. a sličan postupak treba primijeniti za programsku potporu koja se instalira na sustav.5.

TCP/IP mrežne postavke Da bi računalo postalo ravnopravni član mreže mora imati jedinstveni naziv i definiranu mrežnu grupu ili domenu u mreži kojoj pripada. svi relevantni dokumenti su izmješeteni iz sistemske particije i lako ju je uvijek vratit natrag. tim više jer su podaci grupirani prema namjeni i sigurnosne kopije mogu se raditi na različite načine. NAS uređaj (Network Attached Storage) je rješenje o kojemu treba ozbiljno razmisliti. Prilikom izrade slike particije sistema u sigurnosnu svrhu. Već je rečeno da je lakše vratiti sliku particije i ponoviti potrebni update nego 'ganjati' neki zloćudni program. A sumnjam da 'obični' korisnici imaju volju čitati ove stranice. Kad se slika sistemske particije vrati iz odgovarajuće datoteke i sistemska particija nadopuni novim 'zakrpama' i 'definicijama'.jedinstveno ime računala u mreži kojoj pripada (prema slici 4. radnih mapa.5. te imati definirane mrežne parametre kako je prikazano na slikama u poglavlju 4. Ako je obim podataka prevelik i ako su od velikog značaja.5 Windows 7 u mreži .4.pripadnost radnoj grupi ili domeni prema dizajnu mreže. Može li 'običan' korisnik sve ovo napraviti? Kod nas u osnovi ne može jer mi smo informatički nepismena nacija. Ne čitaju ih ni oni kojima većina opisa na ovom sjedištu po prirodi posla treba. Radna grupa / domena . 4. Kada su sve radne mape korisnika premještene na nove lokacije izvan sistemske particije.SAŽETAK: Premještanje lokacije dokumenata.4. IP adresa . jako je bitno. koje opisuje TCP/IP mrežne postavke dodijeljene Ethernet mrežnoj kartici (NIC). ili zadana prema planiranoj mrežnoj shemi. a stara se pospremi na neki optički medij i izbriše. .5.20c). a to su: • • • Ime računala . mnogo je lakše raditi sigurnosne kopije podataka uporabom optičkih medija. opet se izradi nova sigurnosna kopija.jedinstvena mrežna adresa automatski dodijeljena od strane mrežnog uređaja ili poslužitelja (DHCP).

koja omogućava umrežavanje prema planiraqnoj mrežnoj shemi u poslovnom okruženju.5. Poslovna mreža . DNS i NAT mehanizma (slično slici 4. Naredni primjeru prikazuju kako privatnu mrežu klase 'C' koristiti nepodijeljenu ili podijeljenu na dva dijela. mrežna povezanost prikazuje se kao na slikama 4. trgovi.49b.adresa Ethernet priključka na uređaju koji omogućava povezanost LAN ili SOHO s davateljem pristupa Internetu (ISP) i njegovim uslugama.33b). parkovi i slično). Mogući načini umrežavanja prikazani su na slici 4.4.49c.5.24a i 4. WINS poslužitelj . Nema mogućnosti stavljanja vlastitih resursa drugima na raspolaganje i gdje je sigurnost najveća. Omogućava razvrstavanje mrežnog prometa na osnovu postavki mreže. Podrazumni mrežni izlaz . već neka druga vrsta priključka (kao USB sučelje prema slici 7.89c ostalim članovima kućne mreže.2b).5. dodjelu IP adrese računalima u odabranoj privatnoj klasi računalnih mreža.koja omogućava mrežnu povezanost preko nekakvog SOHO uređaja i raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja kao na slici 4. Osobitosti koje povezivanje omogućava na navedenim slikama nisu vidljive ali su prepoznatljive prema inicijalnoj ikoni koja prikazuje vrstu povezanosti (kuća.• • • • Mrežna maska .10c i to su: o o o Kućna mreža .IP adresa mrežnog poslužitelja koji rabi mehanizam dodjele imena pripadnoj IP adresi prema pravilima ISP-a. .6.5. DNS poslužitelj . Za svaki način umrežavanja izrađuje se 'mrežni profil' i prilikom povezivanja na mrežu može se izabrati samo jedan od njih. kavane. zračne luke. Ako nije u pitanju Ethernet mrežna kartica. postupak nazvan 'podmrežavanje (subnetting)'.5. kao i zajedničkih uređaja (pisač na primjer) u njoj.mehanizam koji omogućava tumačenje mrežne ili podmrežne adrese. ili prema planiranoj mrežnoj shemi. Za prikazane profile povezivanja na mrežu. Način odabira izrađenog profila prikazuje u primjeru slika 4.priključivanjem žičnim ili bežičnim putem za mrežu na javnim mjestima (knjižnice.5. te omogućava NAT. 4. U dosadašnjim opisima umrežavanja prikazani su parametri umrežavanja u jednoj od 'B' ili 'C' klasa bez dijeljenja klase u podmreže. Raspoloživost 'PUBLIC' sadržaja automatski se isključuje. mrežni uređaj će izvršiti dodjelu adrese takvom sučelju ili se parametri moraju zadati kao i za Ethernet mrežnu karticu. povećava kontrolu mrežnog prometa i sigurnost mreže objedinjujavanjem računala u logičke grupe.IP adresa mrežnog poslužitelja koji omogućava pristup Internetu a u radu korisiti Windows operativni sustav na poslužitelju glede usluge pružanja DHCP. poslovna zgrada i klupa). Javna mreža .49d.

Primjer I Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koja ima mogućnost adresiranja 254 računala. Dva računala u mreži neka imaju statičke adrese: 192.168.128.3 i 192.168.128.133. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom. Prva adresa u mreži obično se koristi u ovu svrhu. Navedenoj mreži pripada mrežna maska 255.255.255.0. Mrežna maska (MM) odlučuje kojoj mreži pripada IP adresa koja je računalu dodijeljena na način da se između bit-ova IP i MM izvrši logička operacija AND. Da bi navedeno bilo razumljivo IP adresu računala i mrežnu masku treba prikazati binarno:
11000000.10101000.10000000.00000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.10000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.00000000 = 192.168.128.0 (IP adresa mreže) 11000000.10101000.10000000.11111111 = 192.168.128.255 (IP adresa oglažavanja na mreži) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.254

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u CIDR (Classless InterDomain Routing) notifikaciji u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/24' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju u istoj mreži, međusobno se 'vide'.

Primjer II Za kućnu mrežu uporabiti privatnu mrežu 'C' klase 192.168.128.0 koju treba podijeliti u dvije podmreže od kojih će svaka imati mogućnost adresiranja 126 računala. Dva Računala u mreži neka imaju statičke adrese:192.168.128.3 i 192.168.128.133, svako u svojoj podmreži tako da se međusobno 'ne vide'. Računala imaju zajednički izlaz prema Internetu na adresi 192.168.5.1, što je u osnovi ulaz u usmjernik (router) koji vrši transformaciju adresa javno<=>privatno NAT mehanizmom.

Ako se vodeći bit zadnjeg okteta mrežne maske, odvojen od ostataka okteta znakom ' radi lakšeg razumijevanja logičkih operacija, pretvori u jedinicu tada se dobije naredna konfiguracija:
11000000.10101000.10000000.0'0000011 = 192.168.128.3 (IP adresa 1. računala) 11000000.10101000.10000000.1'0000101 = 192.168.128.133 (IP adresa 2. računala) AND 11111111.11111111.11111111.1'0000000 = 255.255.255.128 (Mrežna maska) -----------------------------------------------------------------------------------------11000000.10101000.10000000.0'0000000 = 192.168.128.0 (IP adresa 1. podmreže) 11000000.10101000.10000000.0'1111111 = 192.168.128.127 (IP adresa oglašavanja 1. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.1 : 192.168.128.126 11000000.10101000.10000000.1'0000000 = 192.168.128.128 podmreže) 11000000.10101000.10000000.1'1111111 = 192.168.128.255 oglašavanja 2. podmreže) Raspoložive IP adrese za uređaje = 192.168.128.129 : 192.168.128.254 (IP adresa 2. (IP adresa

Za navedenu mrežu može se uporabiti i opis u formatu 'IP_ADRESA_MREŽE/25' kako bi se točno znalo koliko bit-a od kompletne adrese učestvuje u adresi mreže. Svaka od prikazanih konfiguracija i primjerima ima zadnju IP adresu u mreži (podmreži) rezerviranu za oglašavanje preko koje računala prijavljuju svoju prisutnost u trenutku uključivanja i tijekom rada. Dijeljenjem mreže u manje mreže - podmreže (subnet) unutar neke veće mreže, smanjuje se količina oglašavanja unutar svake podmreže. Pošto se računala u primjeru oglašavaju svako u svojoj podmreži, međusobno se ne 'vide'. Najmanja mreža, koje nema dodatnih podmreža, naziva se broadcast domena u kojoj računalni i mrežni uređaji međusobno komuniciraju izravno, koristeći fizičke (MAC) adrese. Svrha dijeljenja mreže u manje dijelove je smanjene oglašavanja, što znači manje ukupnog prometa i 'razgovora' između računala u mreži. Što je veći broj računala u domeni, ima više oglašavanja i može dovesti do neželjenog zagušenja unutrašnjeg prometa. Raspodjela računala u interesne grupe također može biti jedan od razloga dijeljenja mreže u podmreže, sa čime se postiže veća sigurnost, osobito ako se uz dijeljenje mreže uporabi VLAN tehnologija i zabrani promet između podmreža. Primjer podjele mreže (podmrežavanje) klase 'B' u podmreže klase 'C' prikazan je u primjeru poglavlja 4.4.4. Navedeni primjeri odnose se na podjelu mreže u manje dijelove na 'granici klasa' (classfull), dok je 'Primjer II' na ovoj stranici način podjele mreže van 'granice klasa' (classless).

Prema opisima ikona prema slikama 4.5.92a i 45.91b vidi se da svaki način povezivanja može imati ime po volji korisnika. Prve dvije ikone odnose na konfiguraciju prema ISP-u (PPPoE protokol glede autorizacije) i TCP/IP postavke u ovom dijelu treba ostaviti da se automatski podešavaju preko DHCP usluge ISP-a kako je prikazano na slikama 4.5.92c i 45.91d. Postavke mrežne kartice, koje se odnose na unutrašnju vezu i povezanost s usmjernikom (router) i podešavaju prema slici 4.5.93a; mogu se automatsko preuzeti putem DHCP usluge usmjernika prema slici 4.5.93b i tada su sva računala u jednoj privatnoj mreži u kojoj je i usmjernik, ili prema ustanovljenoj mrežnoj shemi prema slikama 4.5.93c i 4.5.93d kako opisuje 'PRIMJER II'. Usmjernik osigurava NAT mehanizam za konekciju prema Internetu u oba slučaja.

Slika*** 4.5.92 Dinamičke adrese prema ISP-u

Slika*** 4.5.93 Statičke adrese u podmreži

Ako svako računalo ima statičke IP adrese koje se nalaze u mreži usmjernika (mreža 192.168.5.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0), usmjernik ih automatski prepoznaje i ne koristi ih za nova pridodana računala mreži. No računala mogu biti u drugoj mreži (mreža 192.168.128.0 s mrežnom maskom 255.255.255.0) kao u 'PRIMJERU I', ili u različitim podmrežama kao u 'PRIMJERU II' (podmreže 192.168.128.0 i 192.168.128.128 s mrežnom

maskom 255.255.255.128), a podešavaju se prema slici 4.5.93c i 4.5.93d. U oba slučaja IP adrese koje se odnose na pristup usmjerniku su iste (Gateway i DNS); ostale postavke 'unutarnje' privatne mreže mogu podesiti prema nahođenju. Promjene u mrežnim postavkama za opisane primjere ilustriraju ispisi po komandi 'IPConfig /ALL' prema narednom skupu slika.

Slika** 4.5.94 Očitavanje mrežnih postavki računala - DHCP / Podmreže

Usmjernik (router), ako ima tu osobitost, automatski prepoznaje dodijeljenu statičku adresu računalu i ne koristi je u DHCP procesu dodjele parametara novim pridodanim računalima u mreži ako planirane statičke IPadrese računala pripadaju njegovoj mreži. Ako planirane statičke IP adrese računala nisu u istoj mreži u kojoj je i usmjernik, novo pridodano računalo u mrežu neće se 'vidjeti' od strane već postojećih računala ako IP adresu dobiva preko DHCP mehanizma od strane usmjernika, jer su planirana mreža i mreža usmjernika različite. Stoga prilikom

dodavanja novog računala u mrežu o navedenom treba voditi računa. Navedeno ima smisla samo ako ima potrebe da računala komuniciraju preko statičkih IP adresa i da su podijeljena u zasebne grupe (podmreže) iz sigurnosnih razloga. Za svakodnevni rad u kućnoj mrežu dovoljno je automatsko podešavanje IP adresa preko DHCP usluge SOHO usmjernika (podešavanje računala prema slici 4.5.94b i očitana konfiguracija prema slici 4.5.94a), jer se 'PUBLIC' sadržaji stavljaju na raspolaganje preko IMENA računala u kućnoj grupi. U slučaju potrebe da neki od uređaja ima statičku IP adresu, treba je planirati unutar mreže usmjernika. Na skupu slika 4.5.94 ispisane konfiguracije jasno prikazuju razlike u segmentima 'računalo (Ethernet adapter) - usmjernik' i 'usmjernik - ISP (PPP adapter)', koji se slikovito vide kao 'povezne crte' na skupu slika 4.5.49. Opisi na ovoj stranci odnose se prvenstveno na kućnu i javnu mrežnu povezanost. Povezanost u poslovnom okruženju mnogo je jednostavnija, treba podesiti samo mrežne parametre Ethernet kartice prema ustanovljenoj adresnoj shemi glede umrežavanja. O ostalom brinu mrežni uređaji i poslužitelji LAN-a. Slika 4.5.95a prikazuje kako je poslužitelj poslovne lokalne mreže (gem.ktf) prihvatio računalo po završenom postupku instalacije operativnog sustava i odmah je ostvarena konekcija koja nema mogućnost prekida i ponovne uspostave veze kao na slici 4.5.49b. Kako se prilikom instalacije operativnog sustava ne zahtijeva podešavanje mrežnih parametara, računalo ih preuzima od poslužitelja ('gem.ktf' u primjeru) putem njegovog DHCP servisa na osnovu podrazumnih postavki prema 4.5.95b, koje se očitavaju izborom /Change adapter settings/ sa slike 4.5.95a. Statičke adrese prema usvojenoj mrežnoj shemi poslovne lokalne mreže dodjeljuju se naknadno.

5.5.Slika* 4. Prekid LAN konekcije obavlja se isključivanjem računala iz mreže otspajanjem kabla ili izborom /Disable/ u svojstvima mrežne kartice.49a.95 Mrežne postavke računala u LAN-u Navedene slike su 'aero' prozori operativnog sustava koji se prepoznaju po polu prozirnim okvirima i zaglavlju prozora. LAN konekcija (gem. .5. kako se vidi i malom prozoru na desnoj strani slike.ktf) nema botun za ostvarivanje i prekid veze kao 'Broadband Connection'. Osnovna razlika u prikazu povezanosti u LAN okruženju i kućnom (broadband) okruženju vidi se odmah po dijelu prikaza 'View your active networks' koji prema gornjoj slici za poslovnu lokalnu mrežu ima jednu grupu sadržaja i odmah raspoloživu cjelovitu 'poveznu crtu'.49c koji sada sadrži cjelovitu 'poveznu crtu' ali i jedan red ikona više u 'View your active networks' sadržajima (klupu). a po uspostavljanju komunikacije prikaz se mijenja prema slici4. dok kućna povezanost pri neuspostavljenoj komunikacije ima prekinutu 'poveznu crtu' prema prikazu 4.

5.96a prikazuje kako ostvariti uvid u sve uređaje koji se vide u kućnoj mreži. Slika* 4. ako se snimljeni prikazi 'dotjeraju' u programu za obradu slika:-). te se mogu razabrati dva virtualna računala (VPC i VPC-HR).Slika 4. i ujedno pokazuje da VPC računalo iz kojeg se pregledavaju članovi kućne mreže može imati 'aero' osobitosti. Ako se pažljivo pročita njihov detaljni opis vidi se da je jedan dostupan preko mreže a drugi je na računalu (Network .5. no u suštini se radi o stavljanju dostupnosti multimedijskih sadržaja na računalu u mreži i njihovim rukovanjem od strane svih učesnika u mreži.96 Članovi računalne mreže Na slici se vidi da su raspoloživi i multimedijski uređaji. njihovo 'pravo' računalo-domaćin (MSI) i mrežni uređaj koji ostvaruje povezanost s ISP-om (SpeedTouch).

5.96b) lijepo pokazuje lokalnu i Internet povezanost od kojih se Internet povezanost može isključiti bez posljedica na raspoloživost resursa unutar kućne mreže. Ova osobitost naročito dolazi do izražaja kada su u pitanju pisači ili dohvat neki specifičnih i skupljih uređaja kada dijeljene resursa s drugima ima veliko financijsko opravdanje. Raspoloživost resursa (sharing) Raspoloživost (sharing) resursa jednog računala drugim učesnicima i mreži jedna je od značajki fleksibilnosti računalne mreže.97 Moguća definiranja raspoloživosti Raspoloživost ili dijeljenje resursa. Slika 4.location:). Osim toga raspoloživost mapa koje ostali učesnici vide ka mrežni disk olakšava inicijalno mrežno prepoznavanje i učinkovitiju razmjenu podataka. Izborom {Control Panel}~/Network and Internet/~/Network and Sharing Center/~/Change advanced sharing settings/ omogućava se fino podešavanja kako resurse staviti na raspolaganje (share) korisnicima u kućnoj i javnoj mreži. se odnosi uređaje i datoteke. Način stavljanja uređaja i datoteka na raspolaganje članovima mreže opisan je na narednoj stranici. kako prikazuje naredna slika. Datoteke su raspoložive ako se pridruže jednoj od slijedećih skupina: o o o o o o Public Desktop Public Documents Public Downloads Public Music Public Pictures Public Videos . Izbornik za nadzor mrežne povezanosti (mali prozor na desnoj strani slike 4.5.

Već prije opisano premještanje mapa na omogućavanje raspoloživosti resursima i datotekama nema nikakvog utjecaja.5. koja prikazuje podešavanja za kućnu i radnu mrežnu povezanost ima nešto više opcija od podslike 4.98b koja se odnosi na javnu raspoloživost sadržaja. Podslika 4.Promjene opcija raspoloživosti prikazane su na narednom skupu slika iz kojeg se razaznaje da se ključni elementi podešavanja raspoloživosti podešavaju na isti način za kućnu i javnu mrežu.5.98a. .

i računalo se uopće ne vidi u grupi.5. Navedeno je opći pristup.Slika* 4. a istančano . prepoznavanja resursa nema. Ako se ova opcija isključi.98 Definiranje raspoloživosti za kućnu i javnu mrežu 'Network discovery' je vrlo značajan dodatak koji omogućava računalima u mreži da brzo i lako prepoznaju.

96 na prethodnoj stranici.31c). ako nema ovaj operativni sustav. Ova opcija nije raspoloživa za javnu mrežu.99. te da je član odgovarajuće grupe korisnika (prema slici 4. Multimedijski sadržaji stavljeni na raspolaganje u mreži mogu se dodatno podesiti prema slici 4. prenose iz kućnog profila u javni profil. Članstvo u ovoj grupi olakšava pristup raspoloživim resursima.podešavanje izvršiti će se uključivanjem ove opcije i finim podešavanjima preko postavki vatrozida (firewall). i UPnP servisi uključeni. Podešavanja navedena dva profila gotovo da nemaju zajedničkih osobitosti osim u izboru /Media Sharing/ gdje se postavljeni parametri za multimedijske sadržaje. FDRP. kako ih prikazuje naredna slika. Stavljanje pisača računala na raspolaganje je druga navedena opcija.5. Zaporka je uobičajeno sredstvo zaštite i da bi se ova opcija mogla uporabiti korisnici koji žele pristupiti raspoloživim resursima moraju imati KORISNIČKI_RAČUN na računalu gdje se resursi štite na ovaj način. .5. a treća stavlja na raspolaganje sadržaje obuhvaćene u popisu na početku ove stranice. U kućnoj mreži zahtijeva da korisnik na svakom računalu kojem pristupa ima KORISNIČKI_RAČUN. 'Windows HomeGroup Connections'.5. Ova opcija traži da su DNS. SSDP. Stoga se brzo i prepozna SOHO uređaj na slici 4.

izbor |Allowed| ili |Blocked| omogućava da sadržaji na odabranom računalu postanu dostupni ili je dostup zabranjen. kao skupi pisači u boji. SAŽETAK: Već je uobičajeno da su u poslovnoj mreži pojedini resursi. NAS i slično uređaji.Slika 4.99 Mrežna raspoloživost multimedijskih sadržaja Opciju koja sprječava automatsko postavljane računala u štedni režim rada dobro je uključiti a raspoloživost resursa se može postaviti na |All networks| ili | Local network|. Mogućnost . Ako se dozvoli da se nadzor raspoloživosti resursa može izvršiti s bilo kojeg računala. raspoloživi pojedinim članovima mreže.5.

drugo računalo u istoj grupi po prepoznavanju raspoloživog resursa automatski će preuzeti i instalirati njegov upravljački program od računala koje resurs nudi na raspolaganje. a ne slušati 'borbene pjesme'.6 Zaštita sustava . Sve navedeno ima smisla ako računalni resursi. Na primjer. preneseni nekim Internet servisom ili što je sve češće preko USB sticka. No gledano u duhu uradaka koje grupa korisnika koristi na primjer u CAD/CAM programskom okruženju.stavljanja resursa na raspolaganje od velikog je značaja glede čuvanja osobnih sadržaja. Vatrozid ovog operativnog sustava ima integriranu naprednu tehnologiju zaštite. što ovaj operativni sustav omogućava uz poštivanje svih elemenata zaštite. a operativni sustav ponovo instalirati ili nadograditi. Antivirusna i Internet zaštita mora postojati na računalu. U slučaju neispravnosti računala korisnika. Važnost čuvanja podataka na više mjesta ogleda se i kao preventivna mjera od učinaka koje mogu proizvesti zloćudni programi. ali izgubljene podatke nitko ne može nadomjestiti. No isto tako omogućava sigurnu komunikaciju između dva računala koja će tražiti identifikaciju i osigurati zaštitu podataka. Uvijek je dobro sve važno čuvati na barem još jednom računalu ako nisu raspoloživi nekakvi poslužiteljski resursi ili NAS. te je jednostavnost u pogledu njihovog dohvata od velikog značaja. Dakle. računalo se može popraviti. pripadaju ovoj porodici operativnih sustava. Zbog složenosti upravljanja funkcijama vatrozida. Raspoloživost uređaja u poslovnom okruženju je gotovo podrazumna. ESP. ako se na raspolaganje stavi pisač na jednom računalu.vatrozid Opća zadaća vatrozida (firewall) je zaštita računala od napada preko mreže.5. TLS) u pogledi identifikacije u enkripcije. što s raznolikom operativnim sustavima nije moguće. Treba raditi. raspoloživost datoteka (uradaka) kao njihovog proizvoda itekako je važna za grupni rad. njegovo korištenje omogućeno je na dva načina: . što u praksi znači da se umrežavanje i raspoloživost resursa sa starijim operativnim sustavima neće moći ovako jednostavno ostvariti. koja pored uobičajene tehnologije zaštite zaprečivanja programskoj potpori da pristupi resursima Interneta (kao zabrana izlaza). koje možda podliježu i autorskim pravima:-). koristi i IPSsec (Internet Protocol Security) koji je dio TCP/IP skupa protokola glede sigurnosti (AH. 4. ali sama po sebi nije dovoljna ma kako dobra bila. planiranje prelaska poslovnog okruženja na novi operativni sustav treba pažljivo izvršiti. dok raspoloživost multimedijskih sadržaja baš i nije. odnosno operativni sustav.

prošireno korištenje funkcija vatrozida i sigurnosnih podešavanja u poslovnom okruženju. 'uvode' i definiraju sve postavke vatrozida. a na slici 4. • Na slici 4. ili se pak računalo korisnika namjerava u jednom momentu iskoristiti za napad na određeni sustav spojen na Internet i slično. Za korisnika koji dobro ne poznaje rad vatrozida ne preporuča se da mijenja njegove postavke. Odlazni (outbound) .5.Odlazni promet u osnovi se dozvoljava jer je pretpostavka da ga inicira operativni sustav ili instalirana ispravna programska potpora. Posljednje dvije mogućnosti mogu biti izvor zloćudne programske potpore koju u osnovi treba ako prože vatrozid. No nije rijetkost da korisnik instalira nekakve neprovjerene (piratske) verzije programske potpore koje generiraju vanjski promet sa ciljem da se na neku adresu šalju osobni podaci korisnika (korisnički ime i zaporka kod banke na primjer) ili se naprosto vrši krađa datoteka. u osnovi se ne propušta osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od operativnog sustava (Windows update) ili programske potpore (Adobe). zaustaviti antivirusna programska potpora. računala.40 vidi se da skup pravila definira kao se nadzire odlazni i dolazni promet. usluge. a . kao jedan mali dio od raspoloživih mogućnosti. s kojima se. ili je dio razmjene podataka putem osobitih protokola (uTorrent). Podrazumno dolazni promet se blokira osim u slučaju ako nije odgovor na zahtjev upućen od strane računala ili je eksplicitno dozvoljen prema zadanim pravilima. odnosno nadzire se ponašanja sustava u cjelini. MMC se koristiti za administraciju mreže. Internet promet se definira kao: • Dolazni (inbound) . Vatrozid s integriranom tehnikom zaštite koristi mehanizam slanja potpunih informacija o stanju veze i podataka (stateful) učesnicima u konekciji koje se pridodaju podacima prilikom njihove obrade kroz slojeve OSI modela.38 vidi se da su pripravljene uobičajene postavke vatrozida za kućnu i javnu mrežu. Administratorski .Promet od Interneta prema računali. Nadziru se i filtriraju svi paketi za IPv4 i IPv6 verzije protokola.uobičajeni korisnik koristi vatrozid preko ikone koja je dio 'Control Panel' sadržaja. ili pak odgovor na upite koje IE šalje poslužitelju nekih web stranica. i drugi komponenti sustava.5. jer se može toliko upetljati da sam sebe zabrani. U osnovi zaštita sustava ostvaruje se pomoću skupa alata pod nazivom MMC (Microsoft Management Console). Nadzor sustava glede sigurnosti je vrlo složena zadaća.• • Korisnički . Upisom komande MMC u formu glavnog izbornika |Search programs and files| dobije se naredna uvodna slika. Pod filtriranjem se misli na dozvolu ili blokiranje mrežnog prometa prema definiranim pravilima (rules).

13.5..jedan od alata prepoznaje se u izborniku. gpedit. kojemu je način korištenja prikazana na slici 4.msc.100 Početni prozor MMC (Microsoft Management Console) Izborom /File/~/Add/Remove Snap-In. Ovi predlošci mogu se odnositi i na programske proizvode koji se instaliraju na sustav napisani od nezavisnih proizvođača..4. 'Windows Firewall' je samo jedan od njih./ dodaju se u popis predlošci koji se žele konfigurirati (preurediti) za sve značajne funkcije sustava. . Slika* 4.

Prosječni korisnik osloniti će se u glavnom na upite koje mu postavi vatrozid glede propuštanja ili zaprečivanja prometa za neku aplikaciju za javnu i privatnu mrežu. te se ne preporuča za prosječnog korisnika.101 Korištenje kreirane MMC konfiguracije Na ovaj način kreiraju se postavke za pojedine komponente sustava. koje će usmjeriti rad sustava prema želji korisnika i koje se mogu spremiti izborom /File/~/Save as. učitati već nekakva postojeća konfiguracija ili izraditi posve nova. No..38. za ovakvo podešavanje sustava nužno je poprilično znanje (MOC na primjer).5./.5. Stoga neće u osnovi koristiti izbor /Advanced settings/ sa slike 4. . već izbor /Allow a program or feature through Windows Firewall/ kako prikazuje naredna slika.Slika* 4..

Na slici 4. Za običnog korisnika obično si ova podešavanja dovoljna. i kojoj su postavke za vatrozid podešene prilikom instalacije.40b prikazano je kako se u pravilima za nadzor prometa nalazi i programska potpora koja zahtjeva kontakt s Internetom (uTorrent).102 Podešavanje vatrozida za programsku potporu u kućnoj i javnoj mreži Iz primjera se vidi da se na vrlo jednostavan način postavljanjem 'kvačice' omogućava promet u kućnoj (home) ili javnoj (public) mreži i da se vrlo jednostavno može popisu pridružiti nekakva izvršiva datoteka.Slika 4.5. Odabir/Properties/ sa slike nudi različite mogućnosti podešavanja od kojih su najbitnije prikazane u narednom skupu slika. što ujedno znači da je omogućen i dolazni i odlazni promet za mrežu gdje je 'kvačica postavljena. .5.

Kartica ||General|| (slika 4. opis što bi pravilo trebalo raditi. Svakom pravilu u kartici || General|| dodjeljuje se ime koje ga identificira.103b) pomoću sučelja srodnog WE.EXE) odabranu preko kartice ||Programs and Services||~|This program|~| Browse| (slika 4.5.5. što se na slici 4. i izbor |Enable| koji pravilo omogućava ili onemogućava.5.5.103a) daje opće podatke o pravilu koje je dodano tijekom instalacije programske potpore ili o pravilu koje se izrađuje za izvršivu datoteku (.40b vidi kao zeleni ili sivi kružić uz ime pravila.103-104 Podešavanje postavki vatrozida za programsku potporu U osnovi postavke upisane u pravila tijekom postupka instalacije nije potrebno mijenjati. |Allow the connection| propušta sve TCP/IP pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila. ali nekad se ukaže potreba za dodatnim podešavanjem.Slika** 4. Dozvola ili blokiranje prometa u konekciji daje više mogućnosti. |Allow the connection if it is secure| propušta .

103c kao animacija. No to nisu svi raspoloživi protokoli. samo na servise ili samo na određene servise. kao i ICMP (Internet Control Message Protocol). bilo u IPv4 ili IPv6 formatu koji se ne smiju miješati.104b) definira raspon lokalnih i odredišnih IP adresa na koja će se primijeniti definirana pravila. raspoloživ je izbor |Protocol number| koji omogućava odabir bilo kojeg od protokola prema broju koji je definirala IANA (Internet Assigned Numbers Authority).samo pakete zaštićeneIPSec pravilima. Kako uporaba ove kartice podrazumijeva potpuno poznavanje TCP/IP skupa protokola. definira samo adresa poslužitelja odakle će se preuzeti nove definicije. odnosno na izabrani protokol primjenjuju se pravila. Ovo se odnosi na računala i grupe koji su definirani u 'Active Directory'. ili definiranja raspona početne i krajnje adrese u nekoj mreži. ako se izabere|Custom| tip protokola.5. a izbor |This program| odnosi se na samo jednu izabranu . Ove dvije kartice prikazane su na slici 4. Dakle. prvi izbor je najstroži. tehnologiji koja omogućava rad sustava na osnovu informacija i postavki iz centrale baze podataka koja se uređuje s MMC. Slično vrije i za karticu ||Users||. Kartica ||Scope|| (slika 4. dok izbor | Services| omogućava da se pravilo primjeni na sve procese i servise koji podržavaju rad programa (najčešći izbor). IP adrese koje treba omogućiti kao . Kako formate definiranja raspona IP adresa koristiti ilustrira prikazani primjer u kartici. kao antivirus. Uobičajeni raspoloživi izbor po instalaciji programske potpore je |Any IP address| koji znači da pravila definirana u vatrozidu vrijede za sve IP adrese s kojima računalo komunicira prema Internetu.5. ovaj dio uglavnom će koristiti profesionalci. od definiranja jedne IP adrese do definiranja svih IP adresa u mreži ili podmreži. Uobičajeno. ove postavke ne koriste se u kućnom okruženju. Ako se koristi TCP ili UDP tip protokola raspoloživ je izbor broja lokalnog ili odredišnog porta koji će se koristiti. Kartica ||Protocols and Ports|| (slika 4. bilo koji (all ports) ili neki specifični.EXE datoteku bila ona aktivna ili ne. Mehanizam dodavanja adresa u raspon u oba slučaja je isti. Ova opcija općenito je moćnija je od izbora |These IP addresses| koji omogućava unos raspona IP adresa na koja će se pravila odnositi. a eventualno preuzimanje s ostalih IP adresa zabrani. Ako se u kartici ||Programs and Services|| odabere |All programs that meet the specified conditions| omogućava se slanje i prijam paketa od bilo kojeg programa na sustavu što baš nije mudro osim u slučaju ako se želi ispitati funkcionalnost nebranjene konekcije. Pravilo može biti vrlo korisno kad se na primjer za jednu aplikaciju. Kartica ||Computers|| aktivna je samo ako je odabran izbor ||General||~|Allow the connection if it is secure| koji definira aktivnost IPSec skupa pravila. Tada se omogućava izbor koje računalo smije pristupiti uz pridržavanje pravila i za koja računala pravila ne vrijede.104a) animirana je i prikazuje koje je sve protokole moguće nadzirati.5. a odabir |Block the connection| zaustavlja sve pakete koji zadovoljavaju sve kriterije pravila.

u kućnom (SOHO) i poslovnom (LAN) okruženju već je uobičajeno da su sva računala i ostali mrežni uređaji i računala 'skriveni' iza NAT-a. odnosno zaprečivanje ili propuštanje 'neodgovornog' prometa kojeg je propustio mrežni uređaj koji omogućava NAT. DHCP poslužitelj. Dakle. na primjer). U poslovnom okruženju o zaštiti brinu poslužitelji. ali je dobro da ovaj promet propusti usmjernik (router) prema web-poslužitelju. zabrani bilo kakav promet da mu ne idu automatske nadogradnje ili obavijesti o novoj verziji proizvoda ili pak nekakve iritantne reklame i slično (za 'Adobe' ili 'Roxio'. jer je u operativni sustav proizvođač nije implementirao. Slika je animirana i završni dio pokazuje mogući izbor za razgraničenje (Edge Traversal). No profesionalci će njegove mogućnosti znati cijeniti. ali u SOHO okruženju s 'javnim' poslužiteljem o ovome treba voditi računa. već je dovoljna i nekakva bespaltna programska potpora kao 'Avira'. Ono što prosječan korisnik može učiniti je da pojedinoj programskoj potpori. WINS poslužitelj i lokalna mreža (podmreža) u kojoj je računalo član glede dostupa zajedničkim raspoloživim resursima. Uostalom. Kartica ||Advanced|| (slika 4. koja je uporabila vatrozid kako bi komunicirala sa svojim sjedištem. koje su daleko moćnije od opisa koji pripadaju slici 4.5. To od korisnika zahtijeva potpunija znanja o odvijanju Internet prometa između računala i Interneta.4. ako nije nužda. Navedeno. SAŽETAK: Navedeni opisi daju kratak uvid u mogućnosti vatrozida.104c) je mogućnost da se pravilo primjeni na željene tipove (profile) mreže: poslovnu domenu i/ili kućnu mrežu (private) i/ili neko javno okruženje kao kavana ili pivnica (public). . Vatrozidu je nužno pridružiti atntivirusnu potporu. prepoznatljiva po ikoni s nacrtanim kišobranom u dosadašnjim primjerima. kao da iskaču iz paštete:-). jednog od bitnih uvjeta za ostvarivanje učinkovite zaštite. Pošto je sam vatozid implementiran u sustav dovoljno dobar u osnovi korisniku ne trebaju specijalana Internet rješenja. profesionalna antivirusna potpora koja sa svog poslužitelja neprekidno nadzire računala u mreži i profesionalni mrežni uređaji i njihovi servisi. razgraničenje se odnosi samo na dolazni promet i propušta na primjer promet prema webposlužitelju u mrežu zaštićenu NAT-om.'prihvatljive' za računalo su: podrazumni izlaz (default gateway).35. U kućnoj mreži ovo je bez značaja. DNS poslužitelj. Osim navedenog može se definirati i na koju vrstu uređaja za mrežnu povezanost (Interface types) vrijede pravila. te je stoga za prosječnog korisnika bolje da sve postavke vatrozida ostavi kako ih je iskoristila određena programska potpora prilikom instalacije. u privatnu računalnu mrežu. nije dobro omogućiti na računalu.

.Novi trendovi glede sigurnosti vode do te mjere da ako se ustanovi da računalo nema ažuriranu antivirusnu ili neku drugu zaštitu. U drugom slučaju administracija je vrlo teška i podrazumijeva obrazovane korisnike. koja može biti vrlo restriktivna (dopušta priključak prema Internetu samo računalo administratora mreže i to onom koje nije u lokalnoj mreži) ili vrlo liberalna (svi mogu koristiti Internet prema nahođenju). Aspekte sigurnosti definira sama firma svojom sistemskom politikom. kontaktira se operativni sustav preklopnika (switch) za koje računalo spojeno i koji na priključku prema neažurnom računalo propušta samo promet prema IP adresi poslužitelja koji osigurava ažuriranje programske potpore.

Internet nije vlasništvo ni jedne kompanije pojedinačno već predstavlja jednu otvorenu informatičku mrežu. Potom mreža povezanih računala postaje igračka znanstvenika. Usluge Interneta | 7. TCP/IP skup protokola | 7.godine osmišljena je prva inačica današnjeg WWW u The European Laboratory for Particle Physics in Switzerland (CERN) i prvi grafički orijentiran preglednik .4. Mrežni uređaji Organizacije širom svijeta prinuđene su da svakodnevno stjecati nova znanja kako bi svoj posao obavljale kvalitetno i uspješno. svakim danom sve veću.mrežnom opremom povezana računala ili mreže.4.MOSAIC. 1991.2. INTERNET Načela rada | 7. Prema zamislima Tim Berners-Lee 1993. naziva se i InternetWORK.godine te nove brze mrežne arhitekture nastaju temelji Interneta kakvog danas poznajemo.godine i INTERNET EXPLORERA-a 1995.4.4. Ova oblast izuzetno je široka i obuvača niz segmenata među kojima se Internet izdvaja kao jedan od najznačajnijih. Preteča Interneta je ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) .4. Ovo načelo je jednostavno prošireno na čitav svijet.projekt mreže Ministarstva odbrane USA-a iz 60-tih godina za vojne potrebe. Ideja Interneta proistekla je iz dizajna lokalnih računalnih mreža u tvrtkama koje su omogućavale dijeljenje računalnih resursa i razmjenu datoteka i pošte unutar tvrtke.1. Ethernet .4. Portovi | 7. Pored mnogih drugih znanja iz raznih oblasti potrebna si im i tehnička znanja iz oblasti novih informacionih tehnologija. Nije na odmet raščistit razliku između tri naizgled slična pojma: internet. Internet danas predstavlja milijune računala širom svijeta povezanih u jednu jedinstvenu mrežu.3. Internet . • • • internet .između računala u internetu omogućena je razmjena podataka i pružaju se usluge (servisi). Internet i Ethernet.7. Potom predstavljanjem NETSCAPE-a 1994. .godine uveden je Gopher servis razvijen u laboratorijima University of Minnesota (USA) koji je uveliko olakšao uporabu Interneta.fizički prijenos podataka (bit-ova) između računala po standardu koji nosi ovo ime (ima i drugih načina).

Sa nekadašnjih desetak Kb/s danas se u razvijenim zemljama svijeta komunikacija odvija u redu veličine 10Mb/s i više. Xerox) i realiziran je kao otvoreni standard (open). Lokalne mreže (LAN-ovi) ustanova danas se već dizajniraju s internom brzinom od 10Gb/s između ključnih mrežnih uređaja koji čine okosnicu (kičmu) lokalne mreže . Ako se kućno računalo ili lokalna mreža. Ogromni napori se ulaži u daljnji razvoj mrežne infrastrukture. Intel. što je u osnovi Ethernet standard uz minorne razlike. Internet je globalna mreža računala svih vrsta koja smišljeno i logički objedinjuje tisuće različitih računalnih mreža širom svijeta koje koriste iste tehničke standarde kako bi se ostvarila međusobna komunikacija. Godine 1985 IEEE publicira standard za lokalne mreže pod nazivom 802. Iako je originalni standard izmijenjen nekoliko puta zbog pristupa bržim medijima očuvana je kompatibilnost između svih objavljenih varijanti. Uspjeh Ethernet-a omogućilo je slijedeće: • • • • • • • Jednostavnost i lako rukovanje Sposobnost uvođenja novih tehnologija Kompatibilnost sa starijim tehnologijama Pouzdanost u radu Mala cijena instalacije sustava Mala cijena nadogradnje sustava Mala cijena održavanja Definicija Interneta Obilje je različitih definicija Interneta. Ethernet standard objavio je 1980 godine konzorcij DIX (Digital. U osnovi to je pristup više korisnika na zajednički medij po CSNA/CD načelima.Brzina Interneta povećava se iz dana u dan. te omogućila uporaba mnoštva različitih usluga što ovu jedinstvenu mrežu svrstava u INFORMACIJSKI SUSTAV. 'mreže svih mreža'. odnosno standard koji ne traži zahtjev za licenčna prava.3. Učešće u radu Interneta zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu poštivanja tehničkih . Ethernet prihvaća s istim protokolom brzine od 3Mbps iz 1973 godine i 10Gbps danas. osobito i smjeru sigurnosti i povećanja brzine komunikacije. Ne postoji centralna vlast koja upravlja Internetom. Ethernet specifikacije podržavaju različite medije. Ethernet je odgovor na zahtjev za brzim LAN-ovima. 'globalna svjetska mreža' i slične. jer se ja shvatila ogromna moć Interneta na sveukupni razvoj društva.BACKBONE. postaje dio Interneta. poveže s modemom preko telefonske linije (ili optičkim kabelom) prema davatelju Internet usluga (provider-a). te preko njega na tu 'svjetsku mrežu'. različite propusnosti (Bandwith -BW) i različite varijante sklopovlja u odnosu na prvi i drugi sloj OSI modela.

Računalo čim se priključi na Internet prestaje biti nečija 'privatna' svojina i njegov korisnik mora voditi brigu o svim propisanim aspektima sigurnosti. Recimo blokiranje usluga (servisa) banke preopterećivanjem njihovih resursa koristeći resurse mnoštva tuđih računala istovremeno. a da vlasnici tih računalo o tome ništa ne znaju zbog vlastitog neznanja i nezaštićenosti. dovodi do toga da zbog neovlaštenih upada u računalne sustave u raznorazne svrhe ili njihovog blokiranja rada. krađe programske potpore. sve je zabranjeno osim onog što je izričito dozvoljeno. Broj korisnika Interneta neprekidno raste. Sigurnost i privatnost sve su značajniji aspekti koji se moraju razmatrati pri dizajnu mreže. 'crva'. osobito lokalne. USA. registriranja ulaska i izlaska. dužne su brinuti o sigurnosti kako njihova računala ne bi bila odskočna daska za napade na tuđe sustave. Čak i ustanove ili kompanije koje vjeruju da njihovi sustavi ne sadrže informacije vrijedne brige i dodatnih ulaganja. odnosno POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠTENJA koju moraju poštovati svi koji se računalom priključuju na njene mrežne resurse. Internet postaje sve manje lijepo okruženje. Opis provođenja politike predviđa postupke kako za 'obične' ljude tako i za osoblje dužno da je nadzire i provodi. Sve se više nastoji zakonski regulirati ponašanje na Internetu i omogućiti progon prekršitelja bez obzira na nacionalne granice. Ova organizacija ostvaruje vezu između službenih vladinih ustanova u pojedinim zemljama i nevladinim institucijama kao sto su univerziteti i kompanije. Internet društvo (Internet Society) u Fairfax-u. kvara na opremi.standarda kako bio se ostvarila prisutnost na mreži. Ljudski faktor može djelovati izvana ili iznutra. ima važnu ulogu i preporučuje tehničke standarde. do ljudskih postupaka. No. a dozvoljeno je samo ono što je neophodno za obavljanje posla. odnosno cjelokupne lokalne mreže. Niz uzroka može dovesti do nedostupnosti ili gubitka informacija u elektroničkom obliku: od prirodnih katastrofa. prijevozne kompanije i slično). Sigurnosne politike u poslovnom svijetu iznimno su restriktivne. Dokument koji opisuje ova politika sadržavati će sve što je potrebno da se spriječe incidenti: od načina na koji se može uči u recimo upravnu zgradu. postupanja s povjerljivim informacijama i dokumentima. osobito u poslovnom svijetu (banke. Osobito danas svjedoci smo mnogobrojnih 'virusa'. Ključna stvar pri provođenju sigurnosne politike je da se u svakom trenutku točno zna što je čiji posao i tko je za što odgovoran. Stoga se u ustanovama i kompanijama propisuje SIGURNOSNA POLITIKA. raznolika primjena. ogromne količine reklamna i druge nekorisne elektroničke pošte (spam). muzike i filmova i sličnog. ali većina stručnjaka se slaže da će to biti brojka od oko 500 milijuna korisnika tijekom ovog desetljeća. a šteta može biti izazvana slučajno ili namjerno. Radi svega toga treba se organizacijski pripremiti za slučaj incidenata. Virginia. grešaka u programskoj potpori. Čimbenici koji utječu na brz rast korisnika Interneta su: . pa do načina fizičke i programske zaštite računalne opreme.

Sve je veći broj korisnih (i nekorisnih) informacija dostupnih putem Interneta. . Strah tvrtki od tehnološkog zaostajanja u odnosu na konkurenciju te se moraju pojaviti na Internetu. mada za nas još uvijek skupo.• • • • • • Prijateljski raspoložena programska potpora za korištenje Interneta. Nakon svega navedenog može se Internet definirati kao globalni planetarni komunikacioni sustav međusobno povezanih mreža računala namijenjen razmijeni informacija svih oblika. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske osnovalo je CARNet kao ustanovu kojoj je djelatnost razvoj. izgradnja i održavanje i nadzor nad mrežom kojoj je načelo povezanosti u prvim godinama djelovanja prikazano na narednoj slici. Razvoj tehnologije omogućio je da se umjesto dosadnih komandi znanih samo računalnim ekspertima koristi grafičko sučelje s malim slikama (ikonama) pomoću kojih je rad s računalom postao razumljivim prosječnom čovjeku pa i djetetu. Svaka država ima svoje rješenje Internet mreže po načelu međusobno povezanih lokalnih računalnih mreža LAN (Local Area Network). Internet u Hrvatskoj Mreža CARNet privatna je WAN mreža hrvatske akademske i znanstvenoistraživačke zajednice. Tako povezane lokalne mreže uobičajeno nose oznaku WAN (Wide Area Netvork) kao pojam za računalne mrežne sustave koji obuhvaćaju veće zemljopisno područje. Jednostavan pristup omogućen preko bilo koje lokacije gdje postoji telefonska linija. Smanjeni troškovi tvrtkama za obavljanje poslovnih transakcija zbog brzine razmjene podataka. Uobičajeno je postojanje nekoliko WAN-ova različitih po namjeni i zadaći. Stalno smanjivanje troškova pristupa Internetu. Mrežnu infrastrukturu posjeduje CARNet ustanova. Tako je i CARNet jedna od WAN-ova na području Hrvatske. a bakrene i optičke veze zakupljene su od Hrvatskih telekomunikacija.

utemeljena na ATM tehnologiji. Ovisno o načinu na koji je ostvarena veza. Brzine prijenosa unutar jezgre su 155Mbps i 622Mbps. postoji nekoliko temeljnih pristupnih čvorišta. Prijenosne tehnologije su ATM (Asynchronous Transfer Mode) i Ethernet.Slika 7. dio ulaza ATM preklopnika namijenjen je za jezgru. Jezgra prvotnog CARNet WAN-a sustava jest preklopna mreža. Naime. Preklopna mreža je realizirana s ATM preklopnicima fizički povezanih preko optičkih i žičnih kabela.1 Logička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj 90' godina TCP/IP je dominantan protokol u mreži CARNet.6 Kbps na pristupnom i distribucijskom čvorištu. Veza pristupnoga čvorišta prema LAN-u ustanove jest preko radne stanice UNIX koja obavlja funkciju usmjerivača. Radna stanica UNIX ima asinkroni modemski i Ethernet ulaz. . te serijski linkovi modemima na iznajmljenim linijama. • Veza s LAN-om ustanove ostvaruje se preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze asinkroni modemi brzine 33. a dio za distribucijska čvorišta.4. Osim za prijenos IP prometa preko mreže ATM tehnologija rabi se i za primjene kao što je video mreža namijenjena real-time prijenosu udaljenih predavanja slikom i tonom televizijske kvalitete. ATM preklopnici jezgre ujedno su i ATM preklopnici u distribucijskim čvorištima. Na svako distribucijsko čvorište spojeno je jedno ili više pristupnih čvorišta. Pristupna čvorišta su mjesta pristupa LAN mreža ustanova na CARNet WAN mrežu. Na jezgru CARNet WAN-a spojena su distribucijska čvorišta.

Modemski pristupni poslužitelji (ACCESS server) imaju dial-in i leased line asinkrone serijske ulaze. Naime. Protokoli n a modemskim pristupnim poslužiteljima jesu PPP i SLIP. Veza prema distribucijskom čvorištu je sinkroni serijski ulaz na usmjerniku čvorišta.• • • • Veza preko bakrenih parica na čijim se krajevima nalaze sinkroni modemi brzine 128 Kbps ili 2 Mbps. te se u tom smislu svakodnevno nadograđuje postojeća mrežna infrastruktura u svim čvorištima te unapređuje tehnologija jezgre na brzine 1Gbps i 10Gbps. Za glavno čvorište u Zagrebu vezano je više od 100 ustanova dok je broj članica u regionalnim čvorištima od nekoliko pa do više desetaka ustanova. . Prvotna realizacija jezgre CARNet-a pokriva cijelu Hrvatsku vezama brzine 155Mbps i 622Mbps. Veza prema LAN-u ustanove također je ostvarena putem Ethernet ulaza na usmjerniku. dio ulaza ATM preklopnika jezgre namijenjen je za pristup LAN-a ustanove na CARNet WAN. Veza prema LAN-u ustanove ostvarena je preko usmjernika koji ima sinkroni serijski i Ethernet ulaz. Tip veze preko ATM preklopnika jezgre ostvaruje se u pristupnim ustanovama u kojima je smještena oprema jezgre CARNet i distribucijskih čvorišta. Brza jezgra povezuje ATM vezama brzine 155 Mbps sve gradove u kojima je na CARNet spojeno više od jedne ustanove. Veliki se napori ulažu i za pristup Internetu preko autoriziranih CMU (Carnetovi Modemski Ulazi) ulaza. Veza optičkim vodom na čijim se krajevima nalaze FOT ( Fiber Optic Transceiver) uređaji za prilagodbu na Ethernet AUI ulaze. Veza prema distribucijskom čvorištu je Ethernet ulaz na usmjerniku čvorišta. u osnovi svaka sa samostalnom lokalnom mrežom.

Osim toga pruža potrebne informacije o zaštiti računala i računalnih mreža.128. tim koji odgovara na incidente na mreži u cjelini i po dijelovima. FTP i druge). Lokalno čvorno računalo obično nudi i druge Internet usluge (pošta.4. To je. prijenos videosignala preko računalne mreže. Unutar CARNeta djeluje i hrvatska DNS služba. Jezgra CARNet projektirana je i napravljena kako bi zadovoljila sadašnje i buduće potrebe korisnika za pouzdanom komunikacijom. Za većinu svojih korisnika CARNet je prije svega jedna od najmodernijih i na svijetu najboljih računalno-komunikacijskih infrastruktura. računalna mreža koja povezuje sva hrvatska sveučilišta i većinu sveučilišnih gradova putem brze jezgre prvotno utemeljene na ATM tehnologiji i brzinama prijenosa od 622 i 155 Mbps. Glede sigurnosti mrežnog sustava unutar CARNet-a ustrojen je CERT (Computer Emergency Response Team). a danas u realizacijama od 1Gbps i 10Gbps. Jedno i drugo čvorno računalo obično imaju PROXY poslužitelj koji ima zadaću da čuva sav promet prema inozemstvu koji se učestalo ponavlja. skupina za pitanja sigurnosti računala i računalnih mreža.2 Prvotna fizička realizacija Interneta (CARNet-a) u Hrvatskoj. Pri tome se vodi računa o uvođenju novih servisa i usluga. te se korisnik lokalne mreže koristeći pretražitelj najprije obraća njima da vidi ima li tu već njemu interesantnih podataka.Slika 7. uključujući poznate nedostatke u pojedinim sustavima i tehnike zaštite. na primjer.53. CARNet osigurava tehničku podršku i savjetodavnu pomoć ustanovama članicama. Za sada se u lokalnim mrežama ne koriste dinamičko dodjeljivanje IP adresa. te potom ide dalje Internetom ako traženi podaci ne postoje. reagira na njihovu prijavu i osigurava komunikaciju sa svim stranama uključenim u incident. Daljnja razgradnja veze pojedinih komponenti lokalne mreže najčešće se realizira UTP fizičkom osnovom kao nositeljem mrežne infrastrukture. koji omogućavaju programirano segmentiranje prometa unutar lokalne mreže. u kojem su zapisani IP podaci za dolazni i odlazni promet prema obrascu '161. Međusobno povezivanje računala ili grupa računala realizira su uporabom sabirnih uređaja (HUB-oba) i preklopnika (SWITCH-eva). Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u .Y' tako da je svakoj lokalnoj mreži 'X' dodijeljen skup od 255 brojeva 'Y' (s izuzetkom 0.X. Lokalne mreže povezane su s regionalnim čvorištima preko mrežnih usmjerivača (ROUTER-a). Na nivou lokalne mreže uobičajeno je jedno lokalno čvorno računalo na kojem se nalaze se DNS podaci koje svakodnevno kopira čvorno računalo regije. što je osobitost Dial-IN pristupa Internet mreži. odgovorna za uređivanje i odobravanje domena unutar 'hr' nacionalne domene i CERT.255) za njezina interna računala ili računalne uređaje.

uštedu . oprema dostupni svima na mreži bez obzira na fizičku udaljenost. pouzdanost . videoconference. Samim tim je protok prema ostatku svijeta rasterećen redundantnog prijenosa istih podataka. programi.podaci. interaktivni video i TV.podaci smješteni na više strojeva zbog mogućeg kvara.umjesto brzog ali skupog velikog računala više PC-a. Na taj način ubrzava se pristup podacima unutar regije jer se pretpostavlja da će dosta korisnika imati iste interese te nije potrebno da svaki od njih posebno odlazi u bijeli svijet. WWW.financije.email. zabavu . igre. Koristi sabirničku ili zvjezdastu topologiju s brzinom prijenosa podataka od 10-1000 Mbps (1 megabit/sec = 1'000'000 bit/sec). MAN je veća verzija LAN-a koja koristi sličnu tehnologiju. Iz najmanjeg mjesta u jednoj zemlji moguće je uspostaviti komunikaciju za nekoliko sekundi sa osobom koja se nalazi na potpuno drugom kraju planete. on-line novine. mogu razmjenjivati informacije.koncept 'računalnog centra' gdje jedno veliko računalo opslužuje čitavu organizaciju zamijenjen je 'računalnom mrežom' (computer network) . LAN je mreža u privatnom vlasništvu unutar jedne ili nekoliko zgrada čija udaljenost nije veća od nekoliko kilometara. OSI . povezuje više .TCP / IP model Centralizirani računalni sustavi . U suštini radi se o povezivanju više malih lokalnih mreža (LAN) u veće skupine (MAN) te njihovo povezivanje u jedinstveni skup na nivou države-svijeta (WAN). Načela rada Interneta.većim brojem samostalnih računala koja su međusobno povezana tj.video na zahtjev. komunikacija među razdvojenim djelatnicima. dostup do udaljenih informacija . PROXY nije ograničen samo na HTTP protokol. Važno je ukazati da se radi o dobro organiziranom sustavu zasnovanom na kvalitetnim tehničkim standardima koji se neprestano unapređuju i nadopunjuju novim mogućnostima. komuniciranje . discussison groups.bijeli svijet. Mreža je omogućila slijedeće: • • • • • • • dijeljenje resursa . skalabilnost: client-server model. CARNet ponegdje koristi ove poslužitelje dok ih T-Com navodno za sada ne koristi zbog podosta brzih veza prema inozemstvu. kupovina. tako da bi bilo preciznije reći da se radi o keširanju (caching) Internet objekata.

poduzeća ili ustanova ili grad i može biti privatna ili javna. Podmreža (subnet) . Nemogućnost komunikacije različitih mrežnih modela dovela je do dosta problema u usklađivanju njihove međusobne komunikacije. Obično koristi DQDB (Distributed Queue Dual Bus). Može podržavati prijenos i podataka i glasa i biti povezana sa lokalnom kabelskom TV mrežom. o Usmjerivači (router. osobna mreža. imena. Većina mreža organizirana je kao niz slojeva ili nivoa (layers. Osobitosti van navedenog su pojmovi kao PAN (Personal Area Network). No jedan model 'preživio' je do danas i predstavlja temelj funkcioniranja Interneta. . Razvoj tehnologije sigurno definira ili će definirati još nekakav '-AN'. levels).specijalizirana računala koja povezuju prijenosne kanale i odlučuju po kojoj će izlaznom kanalu poslati podatak koji stigne s ulaza Podmreža čini jezgru međusobne komunikacije i to je point-to-point (storeand-forward. svaki sloj izgrađen je nad onim ispod njega bez kojeg nije funkcionalan. Naredna slika prikazuje organizaciju TCP / IP modela po slojevima u odnosu na OSI model. sadržaji i funkcije slojeva razlikuju se kod različitih vrsta mreže. MAN i WAN su pojmovi koji opisuju računalnu mrežu prema zemljopisnoj rasprostranjenosti. Topologija povezivanja router-a obično je nepravilna. Broj nivoa. Terminologija koja se koristi da bi se sagledala njena funkcionalnost zasnovana je na slijedećim osnovnim pojmovima: • • • • Host-ovi. računala u lokalnoj mreži (aplikacijski aspekt). packet-switched) komunikacija između router-a koji nisu direktno povezani kabelom. sastoji se od 2 jednosmjerne sabirnice (kabela) na koje su sva računala povezana što pojednostavljuje dizajn. a vrši se tako da se paketi šalju od router-a do router-a. channels) .prenosi poruke od host-a jednog LAN-a do host-a drugog LAN-a (komunikacijski aspekt). WAN povezuje geografski veliko područje. državu ili kontinent. odnosno različitih modela rada mreže nastalih tijekom povijesnog razvoja od strane različitih proizvođača računalne i mrežne opreme. To je TCP / IP model. skladište podataka i bežična mreža. switching elements) . SAN (Storage Area Network) i WLAN (Wireless Local Area Network).prenose bitove od računala do računala. Router spremi paket i šalju ga dalje kad je izlazna linija slobodna. ima dvije komponente: o Prijenosni kanali (transmission lines. LAN.

Sloj 'n' na jednom računalu komunicira sa slojem 'n' na drugom pomoću skupa pravila koja se nazivaju protokol. • • • Sloj host-mreža (Host-to-Network) .nije definiran protokol kojim se host veže za mrežu. videa). različit na različitim host-ovima i mrežama. IP protokol spada u routed protokole. U svim mrežama zadatak je svakog nivoa da ponudi neke usluge (servise) za više nivoe koji ne moraju voditi računa o detaljima implementacije tih servisa. telnet.sloj radi sa IP (Internet Protocol) grupama podataka nazvanim PACKET ili DATAGRAM koje usmjerava optimalnim putem. Prijenosni sloj (Transport) . Ne zahtijeva potvrdu prijama podataka prije slanja . ostvaruje kontakt te komunikaciju između dva udaljena računala.3 TCP / IP referentni model u odnosu na OSI model. Ovi protokoli sadrže u zaglavlju oznaku PORT-a da bi naredni sloj znao koja će aplikacija uporabiti podatke u segmentu. To je tip protokola koji zahtjeva potvrdu ispravnog prijama podataka prije slanja narednih. Koristi MAC adresu za komunikaciju i šalje na mrežni medij podatke kao skupinu bit-ova koja se naziva FRAME (okvir).4.ostvaruje prijenos podataka među 'peer' procesima dvaju računala korištenjem TCP protokola (Transmission Control Protocol) ili UDP protokola (User Datagram Protocol). o TCP .nepouzdana neslijedna komunikacija (npr. ftp). Internet . Mrežni uređaji kao router koriste routing protokole i IP adresu u zaglavlju paketa da omoguće ovom protokolu navedenu zadaću kreirajući mu optimalni put.Slika 7. za prenošenje govora. o UDP . Podaci u ovom sloju grupirani su u cjelinu nazvanu SEGMENT.omogućava pouzdanu slijednu komunikaciju i baza je za više protokole koji zahtijevaju da se podaci prenesu bez greške (npr.

Zaglavlje sadrži petnaestak polja koja opisuju verziju protokola. odgovarajuća aplikacija preuzima njegove podatke te od jednog segmenta ili više njih 'prvi' nama razumljivu skupini podataka prema na primjer ASCII kodu. Sučelje (interface) između susjednih slojeva definira koje primitivne operacije i servise donji sloj nudi gornjem. što znači da je jednostavniji. ukupnu duljinu datagrama (do 64kB). čini stog protokola (protocol stack). prijenos datoteka (FTP).. u početku virtualni terminal (TELNET). kompanija. vrijeme života paketa. po jedan za svaki sloj. tip usluge. HTTP. bez obzira da li su oni na istoj mreži ili nisu i da li postoje ili ne postoje mreže među njima. Half-duplex (HD) ili Full-duplex (FD). Dakle. ali postoji nekoliko glavnih kičmi (backbone) na koje su povezane regionalne mreže. Koristi se gdje je pouzdanost manje bitna. duljinu zaglavlja. Postoji više različitih formata-klasa IP adresa (A. Internet se sa stanovišta mrežnog sloja može promatrati kao skup međusobno povezanih podmreža ili autonomnih sustava. Aplikacijski sloj (Application) . . Ne postoji pravi prijenos podataka među slojevima . Skup slojeva i protokola čini mrežnu arhitekturu (network architecture). NNTP.• narednih. Ovaj sloj brine i o tome da li će komunikacija biti Simplex (SX). IP paket (DATAGRAM) sastoji se od dva osnovna dijela: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine.sadrži sve protokole višeg nivoa.D) koje se razlikuju po broju bit-a koji se dodjeljuje za adresu mreže i za adresu računala a da ukupno ne pređe 32 bit-a. JPEG ili TIFF formatu i drugo. Na osnovu port-a pročitanog u zaglavlju segmenta. IP adresa se sastoji od 2 dijela: broja mreže na koju je priključeno računalo i broja računala u toj mreži. Na neki način IP zaglavlje okružuje TCP zaglavlje unutar kojeg su podaci. MIDI formatu.C.podaci i kontrolne informacije šalju se sloju ispod sve dok se ne dođe do najnižeg sloja ispod kojeg je fizički medij kojim zaista ide komunikacija.B. Ono što Internet drži na okupu je protokol mrežnog nivoa IP (Internet Protocol) čiji je zadatak da na najbolji mogući način prenese IP DATAGRAM (IP PACKET) od izvora do odredišta. a na njih LAN univerziteta. Ne postoji prava struktura. podataka: 65'494 byte-ova Unutar podataka sadržana je cjelokupna TCP usluga koja se opet satoji od svojih dijelova.. omogućava razmjenu podataka među 'peer' procesima dvaju računala između dviju aplikacija iste namijene. elektronička pošta (SMTP). Lista protokola. zatim i DNS. izvornu i odredišnu adresu (32 bit-a) i druga. davaoca Internet usluga i drugi.

Da bi se osigurala TCP usluga. . a ne tok poruka. Zaglavlje sadrži desetak polja koja počinju s izvornim port-om (16 bit-a) i odredišnom port-om (16 bit-a) te slijedi redni broj TCP veze i druga. podataka: 65'494 byte-ova (65'535B . Segment se sastoji od 20 byte-nog TCP zaglavlja (uz opcionalni dio) za kojim slijedi 0 ili više byteova podataka. Ako timer istekne prije nego što je primljena potvrda. TCP veza je tok byte-ova. Šaljući i primajući TCP entiteti razmjenjuju podatke u obliku SEGMENTA podataka. TCP usluga se osigurava tako da i pošiljatelj i primatelj kreiraju krajnje točke (end points) tj. Kad poslani segment stigne na odredište primalac šalje u segmentu potvrdu . Svaki segment uključujući i TCP zaglavlje mora stati u 65'535 byte-ova IP paketa. segmenti sa 0 byte-ova podataka koriste se za potvrde i kontrolne poruke. propusnosti. Ako je segment prevelik za mrežu kroz koju mora proći. segment se šalje ponovo. a nastaje skupljanjem podataka od nekoliko upisivanja (write) ili razbijanjem podataka od jednog upisivanja.TCP (Transmission Control Protocol) dizajniran je tako da osigura pouzdani tok byte-ova s jednog do drugog kraja po nepouzdanim mrežama koje se mogu razlikovati po topologiji. kašnjenju.20B IP zaglavlja . Brojevi port-ova ispod 256 (well-known ports) rezervirani su za standardne usluge. UDP (User Data Protocol) protokol omogućuje slanje IP datagrama s dodanim kratkim zaglavljem bez potrebne potvrde da se uspostavi veza. tj.broj koji odgovara broju slijedećeg segmenta kojeg očekuje primiti.20B TCP zaglavlja). Koriste ga. Osnovni protokol kojeg koriste TCP entiteti radi na načelu da nakon slanja segmenta pošiljatelj pokreće svoj timer (vremenski brojač). mora se uspostaviti veza između socket-a na host-u koji šalje i socket-a na host-u koji prima podatke. Svako računalo koje podržava TCP ima TCP prijenosni entitet (dio softvera) kao korisnički proces ili kao dio jezgre koja upravlja TCP tokovima (streams). razbija ga u dijelove koji ne prelaze 64K i šalje svaki dio kao posebni IP datagram koji kad stigne na drugi kraj. predaje se TCP entitetu koji obnavlja originalni tok byte-ova. a svaki host može za sebe odlučiti kako će dodijeliti ostale svoje port-ove. veličini paketa ili nečemu drugom. TCP entitet prihvaća od lokalnih procesa tok podataka korisnika. spojne točke (SOCKET) od kojih je svaka definirana IP adresom host-a i brojem port-a (16 bit-ni broj za host i identifikacijska oznaka usluge). TCP softver ne zna što znače byte-ovi koje prenosi i ne čuva granice poruka već ih šalje kao segmente koji se sastoje od grupe byte-ova. router vrši fragmentaciju u više manjih segmenata od kojih svaki dobiva svoje IP zaglavlje. Format TCP segmenta se sastoji se od: • • zaglavlja: ima 20 byte-ni fiksni dio i opcionalni dio varijabilne dužine.

ali ne pružaju svi uslugu FTP-a.4.Internet Service Provider) su tvrtke ili ustanove (kao T-Com. koji se neprestano razvija i nadopunjuje. Kako cjelokupni Internet počiva na TCP/IP modelu. Frame je osnovna skupina podataka koja se u Ethernet svijetu pretvara u digitalni električni signal glede prijenosa podataka između računala. što zajedno tvori OKVIR (FRAME) podataka koji se slijedno razmjenjuje između izvora i odredišta. najam dijela prostor na disku svog računala.na primjer.4. Usluge (servisi) Interneta Davatelji Internet usluga (ISP . 1500B najviše je koliko u Ethernet svijetu FRAME može jednokratno prenijeti i ta veličina predstavlja MTU (Maximum Transmission Unit). znači vrlo jednostavna komunikacija. podaci se u svrhu prijenosa 'sjeckaju' u manje cjeline koje se šalju u nizu. teoretski je model koji služi proizvođačima kao vodilja u izradi računalne opreme i programske potpore radi očuvanja međusobne kompatibilnosti. Mediji za prijenos podataka različiti su. No praksa je pokazala da se jedva prate potrebe sve većeg broja članica Internet zajednice. Prilikom izbora ISP-a od značaja je broj usluga koje pruža svojim korisnicima. navedeni je tema zasebnog poglavlja 7. Preko njega objašnjavaju se i razvijaju svi realni modeli. Korisnik preko svog računala na poslu ili kod kuće po uključivanju u Internet može: . Dakle. mnoge klijent-server aplikacije s jednim zahtjevom i jednim odgovorom. 7.1. OSI model. ali je gotovo svima zajedničko da se paketu dodaju MAC adrese mrežne kartice ili nekog interface-a (Media Access Control) izvora i odredišta. stanovitu programsku potporu i itd. Prijenos paketa na medij odvija se posredstvom najniže razine (sloja) OSI TCP/IP modela. slijedno. Iskon ili CARNet) koje su satelitskim ili optičkom vezom povezane s nekoliko glavnih Internet čvora u inozemstvu (uglavnom u smjeru Amerike i Europe) i na taj način osiguravaju vezu velikog kapaciteta prema ostalom dijelu Interneta u svijetu.3. News grupa. u suštini to je maksimalna duljina paketa u byte-ovima s kojim neki od interface-a (sučelja) uređaja može rukovati. CARNet omogućava gotovo sve za potrebe sveučilišnih institucija. Svi pružaju uslugu elektroničke pošte.

ne u realnom vremenu) raspravama putem elektroničke pošte s osobama sličnih interesa putem 'mailing list-a' i 'News Group-a'. lijepih i ružnih. reklama. Njihova izrada danas je osobita umjetnička i programska disciplina. razna WWW sjedišta ili preko namjenskih svjetskih servisa. Tako ih ima korisnih i nekorisnih. oglašavati i nuditi na prodaju. Kupovati i trošiti pare:-). kao Google i Yahoo!. grafiku.pričaonica. ili u audio-video konferencijama između više osoba pomoću za to namijenjene programske potpore i opreme. u načelu između poslužitelja i računala korisnika. cjenika i tko zna sve čega. Učestvovati u off-line (indirektno. i video koristeći se inteligentnih preglednike WEB prezentacija. Čitati kompleksne dokumente koristeći 'Hypertext'. WWW (World Wide Web) Najnoviji je informacijski servis (usluga) na Internetu.• • • • • • • • • • • Razmjenjivati elektroničku postu (e-mail) sa bilo kojim korisnikom Interneta na bilo kojoj lokaciji na planeti. Gotovo sve je moguće pronaći. Učestvovati u on-line (direktno. Preuzimati datoteke bilo koje vrste (Download) s udaljenih računala i dostavljati datoteke (Upload) na njih uz pomoć FTP (File Transfer Protocol) uslugu. znanstvenih radova. zvuk. Učenje i vježbanje za polaganje ispita i postizanje odgovarajućih certifikata.godine danas s više desetina milijuna WWW stranica predstavlja sinonim za Internet. organiziranih i neorganiziranih. savjeta. preko upisane ključne riječi pronaći željene dokumente. u realnom vremenu) raspravama sa većom grupom osoba koji koriste 'Internet Relay Chat' (IRC) uslugu . Učestvovati uživo (u realnom vremenu) u razgovoru s drugom osobom putem 'Internet video telefona' (kao Skype). Obim raznolikih sadržaja na WWW poslužiteljima neprekidno raste. Čitati multimedijalne dokumente koji se nalaze na WWW-u (World Wide Web-u) koji sadrže tekst. ovisno o namijeni stranica i inspiraciji njihovog tvorca. WWW je grafički hipertekstualni način upotrebe Interneta koji koristi HTTP protokol za prenošenje stranica web-a i drugih podataka preko Interneta. Raditi na udaljeni računalu koristeći 'Telnet' uslugu. Pretraživati pomoću preglednika web dokumente. Prve dvije riječi 'World Wide' označavaju svjetsku rasprostranjenost. Klikom na ključnu riječ ili sliku na ekranu korisnik automatski odlazi na druge sadržaje unutar iste ili druge domene. Od kupovine proizvoda. kao 'Netscape' ili 'Internet Explorer' programska potpora. Web-stranice pišu su u HTML (Hypertext . Nakon pojave 1993. a posljednja riječ 'Web' označava mrežu u ovom kontekstu računalnu. tehničke potpore.

×××/' ili ili zapisana na nekoliko DNS poslužitelja. Opera . Slika 7..domena.hr/' 'http://×××. dakle omogućava integraciju različitih informacijskih sadržaja. Jedna adresa sjedišta bila bi: 'http://www. No ni to neće biti od značaja ako OS računala u npr. Moguće je dohvat željenih sadržaja izravno preko IP adrese (×××. Može se naći i oznaka 'www' koja ukazuje na programsku potporu na strani klijenta koja se mora uporabiti za prihvat podataka (nije nužno). FireFox. zvuka i videa. Web-stranice uobičajeno se postavljaju se na poslužitelje koji omogućavaju i druge Internet usluge kao pošta i slično. slika.hr' je osnovna domena i glavna domena u kojoj se nalazi poslužitelj i to je oznaka vrijedi za sve servise koje taj poslužitelj pruža u svojoj domeni.domena. Hipertekst je dokument ili sustav s povezanim tekstualnim jedinicama po načelu prikazanom na narednoj slici. Poslužitelji su u pogonu gotovo neprekidno i svaki od njih ima svoju jedinstvenu adresu URL (Uniform Resource Locator) i predstavlja jedno SJEDIŠTE web sadržaja. u zaglavlju webstranice navodi se koju kodnu stranicu koriste zapisi koji slijede. 'http' je oznaka protokola. Africi nema instaliran set znakova koje koriste u Europi.×××.hr/' 'http://računalo.×××.×××.×××)..×××. Samo je .Markup Language) jeziku. Unikod će u velikoj mjeri povećati razumljivost čitanja web sadržaja glede različitosti podneblja. 'domena. Servis omogućava hipertekstualne veze između dokumenata i kombinirano prikazivanje teksta. 'računalo' je ime poslužitelja. a prepoznaje ih u tu svrhu dizajniran preglednik (Internet Explorer.4 Načelo povezivanja web stranica spojnicama Kako pojedina podneblja imaju svoje specifične grafeme.).4.

kao baze dokumenata. i drugo. sliku. Drugi dio je određen elektroničkim imenom ISP-a ili imenom iz popisa lokalnih mrežnih čvorova koji pripadaju njegovoj domeni (DNS poslužitelj). multimedijalnih sadržaja.hr' To je skraćeni oblik za koji u poslužitelju CARNet-a 'naziv' predstavlja oznaku osobe. Predstavlja glavnu domenu . Na primjer za CARNet vrijedi: 'naziv@domena. osobito ako naziv asocira na željeni sadržaj. za glavnu domenu naći oznake com. int. O dodijeli naziva osnovne i glavne domene odlučuje domaći ISP u dogovoru s korisnikom uz suradnju s odgovarajućim međunarodnim Internet udruženjem koje vodi o tome brigu tako da je svaka od njih jedinstvena u svijetu (nema dvije iste). ali i zahtijevaju detaljno upoznavanje s principima i pravilima s kojima rade. Prvi dio obično je prvo slovo imena i prezime bez razmaka. osobito u USA. tekst. Ideja da za nekoliko minuta možete dostaviti. Uobičajeno je da elektronička adresa sadrži dva dijela odvojena znakom '@' (ALT + 64). ali danas. Oznaka 'hr' kratica je za državu i svakoj državi dodjeljuje se drugačija oznaka. prema vrsti sadržaja koji se prezentira. elektroničkih adresa. net i org. mil. To su WWW TRAŽILA koja u sebi sadrže alate za pretraživanje različitih baza podataka. ali može biti i bilo što drugo. U protivnom treba se služiti FTP uslugom.Korisničko_Ime . Kako je broj WWW stranica ogroman razumljiva je pojava sve većeg broja WWW poslužitelja sa stranicama tipa kataloga. ili video snimak bilo kojoj osobi na planeti bila je do nedavno neostvariva. Uglavnom se koristi za sadržaje veličine do 500KB. Ovako definirana elektronička adresa jedinstvena je za cijeli svijet. Ova tražila kao 'Google'. odnosno ime za prijavu na poslužitelj . 'Altavista' i 'Yahoo' omogućavaju zaista efikasno pretraživanje Interneta. Ali često će se. gov. Elektronička pošta (E-mail) Servis koji je mnogo ranije od WWW-a osvojio srca korisnik. zvuk. slika. Oznaka domene i glavne domene sastavni je dio pri označavanju ostalih servisa koje poslužitelj nudi. Ono što ne smijete naći potražiti ćete preko 'Astalavista' tražila. Web-ova. edu. zahvaljujući prije svega brzom sirenju broja korisnika Interneta ostvarena i postala zbilja poslovne i društvene komunikacije. koje sadržajem ili preko odgovorna na upit. Lakše se pamti naziv domene. a planira se uvođenje još nekih.treba znati i zapamtiti. upućuju na druge WWW sadržaje.

a svi prijavljeni na tu grupu čitaju poruke i po želji odgovaraju na njih. lokalni grafemi ne preporučuju se ni prilikom definiranja korisničkog_imena.(User_Name ili User_ID). a gotovo svi su članovi široke svjetske računalne mreže. Dapače. Kako su poslužiteljski sustavi uglavnom zasnovani na UNIX-oidnim operativnim sustavima.prezime@st.t-com. uporaba lokalnih grafema u nazivima računala i domena ne preporučuje se. osobito ako se šalje uz pomoć mailing-liste. Stvarna e-mail adresa zajedno s podacima o korisniku te nazivom i lokacijom računala glasi: 'ime. .prezime@računalo. treba koristiti CZS . gdje je 't-com' osnovna domena. a koji omogućava javnu raspravu o različitim pitanjima. imena i prezime korisnika. niti u naslovu poruke koja se šalje kao ni u i sadržaju poruke. iza kojeg se krije. stvarno ime i prezime osobe kojoj ID pripada. Ovako korisnik pošalje partneru poruku u njegov elektronički poštanski pretinac koji će ovaj kad-tad pročitati i uzvratiti odgovorom. Oglasne grupe (News Groups) Servis izveden iz elektroničke pošte. umjesto ČŽŠ. Vrlo praktično i zgodno za traženje pomoći u rješavanju poslovnih problema.. osnovne znakove ASCII koda. To iritira osobito ako na odredištu nema tko poruku primiti. Nema više čekanja na telefonu ili fax-uređaju na slobodan signal biranja ili nervoze na znak zauzetosti. jer je upitno kako će neku 'našu kvaku' protumačiti neki poslužitelj u Americi ili Africi. koja ukazuje na korisnika iz Splita.. U okviru ovog servisa moguće je pratiti raspravu po bilo kojoj temi ili čak pokrenuti novu temu za raspravu.domena.hr' Za T-Com provider-a vrijedi: 'ime. Dakle. a 'st' poddomena. U poslovnom svijetu ova vrsta komunikacije sve više prevladava. Poteškoće jedino mogu nastupiti ako administrator sustava na prijamnoj ili predajnoj strani uvede restriktivne mjere glede obrane od neželjenih tipova privitaka u elektroničkom pismu zbog sigurnosnih potreba.hr' Dakle. nešto proširena adresa.. Slično kao i kod elektroničke pošte šalju se poruke svim pripadnicima grupe. Cijena slanja elektroničkog pisma s bilo kakvim multimedijalnim prilogom bilo kom korisniku Interneta bez obzira na udaljenost sigurno je manja od slanja čestitke za Novu godinu klasičnim PTT uslugama. prema sadržaju tablice s prijavljenim korisnicima u programskoj potpori poslužitelja. Lokalni imenici ustanove mogu sadržavati lokalne grafeme u nazivlju jer nemaju međunarodni značaj.

te tekstove ostalih aktivnih korisnika.hr' 'ftp://računalo. jer traži dugotrajnu povezanost s Internetom. ali je i mnogo skuplji od elektroničke poste.×××.domena. pregled sadržaja na njegovom tvrdom disku.×××' ili ili Funkciju prijenosa datoteka sve vise preuzima WWW.domena. Prijenos datoteka .IRC (Internet Relay Chat) Ovaj servis Interneta omogućuje da jedan ili vise korisnika Interneta koji su prikačeni na isti kanal istovremeno vide tekst koji tipkaju na svom računalu.×××.FTP (File Transfer Protocol) Prije World Wide Web-a FTP je bio jedini način prijenosa velikih datoteka između računala korisnika Interneta. Omogućava pristup računalu na Internetu (ako je javan ili raspoloživ uz zaporku). Koristeći programsku potporu za FTP zadati će se glede uspostavljanja komunikacije adresa slična kao u prethodnim primjerima: 'ftp://ftp. Kanali za 'razgovor' postoje gotovo za sve oblasti interesa. ali je vrlo koristan. Telnet Servis Interneta koji omogućuje da se korisnik prijavi i radi na udaljenom računalu te koristi programe instaliranje na tom udaljenom računalu.hr' 'ftp://×××.'news://news. ali samo za one koji ovu uslugu plaćaju iz svog džepa. Ovaj sistem je mnogo brzi od elektroničke pošte jer je gotovo istovremeno slanje i čitanje poruka. na način da se uz potvrdu kopiranja odabrane datoteke po potrebi i aktivira pomoćni program uz WWW preglednik (GetRight i slični) koji će na sebe preuzeti zadaću FTP prijenosa i po prestanku korištenja preglednika. Pričaonica . pronalaženje potrebite datoteke i njeno kopiranje na vlastiti disk. Naravno na udaljenom računalu korisniku moraju biti omogućena prava pristupa računalu.hr/' Gotovo svaki ponuđač Internet usluga nudi i ovu vrlo interesantnu i korisnu mogućnost.domena. Iz . Ovaj servis Interneta nije tako jednostavan kao WWW-a. kuca na svom kompjuteru.

Bolje je reći da je Telnet 'TERMINAL Emulation' programska potpora. koja za komunikaciju s računalom spaja preko TCP/IP skupa protokola.t-com. Iako navedeni mehanizam omogućava dosta sigurnosti u radu s poslužiteljem. Gopher Međufaza od FTP-a do WWW-a je Gopher. domenu rada i 'subnet' masku jer i istoj lokalnoj mreži ne može ispravno istovremeno raditi više računala s istim podacima. Danas je sve manji broj servisa ovog tipa jer je većina gopher servisa prešla na World Wide Web.t-com. Iako je popriličan broj parametara već uobičajen (standardan) može se dogoditi da programska potpora ne radi prema pojedinim članicama Internet zajednice jer se ne pridržavaju preporuka. sistem-inženjeri nerado daju ovaj servis svim korisnicima na raspolaganje. program za oponašanje rada nekadašnjeg uređaja zvanog 'Terminal' (iz doba MAINFRAME računala).tcom. objedinjene za rad na lak i prihvatljiv način.hr) te WWW poslužitelj (www. Mrežna programska potpora računala 'pobuniti' će se ako u trenutku priključivanja na mrežu ustanovi da već netko drugi koristi njene parametre i podatke i o tome će prikladnom porukom obavijestiti korisnika. Da bi programska potpora ispravno radila moraju se ispravno podesiti parametri za koju je namijenjena. Ovu istu ulogu danas bolje obavljaju slični programi koji koriste SSH (Secure SHell) konekciju preko TCP/IP protokola kao nositelja konekcije. od IP adrese.hr). Stoga je prilikom podešavanja programske potpore potrebno znati parametre koji se moraju upisati.hr) ako zakupi dio prostora diska poslužitelja.naziv_korisnika. Ne samo da omogućavaju komunikaciju među . To se osobito odnosi na brojeve radnih kanala (port-ova).razloga sigurnosti ovaj servis na mnogim poslužiteljima nije dopušten. Servis utemeljen na hijerarhijskoj strukturi izbornika. poslužitelj za konferencije (news. e-mail adrese pa do odgovarajućeg radnog kanala (port-a). Sve navedene usluge može obavljati čvorno računalo kad je u pitanju manja lokalna mreža.hr). ali je sav promet kriptiran. Dakle. Korisnik 'T-com'-a dobiti će pristupe na više poslužitelja s različitim namjenama kao poslužitelj za odlaznu poštu (mail. Dakle. dolaznu poštu (pop. Društvene mreže Društvene mreže (social networking) novija su pojava i ne spadaju u jednu zasebnu kategoriju jer sadrže gotovo sve prethodno navedene usluge. podešavanje programske potpore svakog pojedinog računala unutar mreže gotovo je individualno. To je osobito važno za IP adresu računala.t-com.

protestne. Radi se o raspravama po nekoj temi koju inicira sam član foruma. Tražilice Već navedene društvene mreže omogućavaju pretraživanje sadržaja koji pohranjuju i nadziru. muzika. No za takve mreže usluga jednog poslužitelja je nedostatna. Oni pojedince mogu isključiti i izbrisati iz članstva te izbrisati nepoćudne sadržaje. objaviti svoje privatne podatke. U pravilu traže učlanjivanje.moderatori koje imenuje vlasnik foruma od samih članova foruma koji se obično za tu obvezu dragovoljno prijavljuju. Osnovna ideja je da se svi prijavljeni sadržaji smješteni na nekom ili više poslužitelja mogu pronaći u nekakvom razrađenom imeniku prema interesnim skupinama (sport. ali i dezinformacija. film. ali posebna skupina međusobno povezanih računalaposlužitelja i samih njih u međusobno povezane DATACENTRE. Da se usluga foruma ne bi zlorabila na bilo koji način i da se poštuju pravila prihvatljivog ponašanja brinu se administratori . Kroz jednostavnu formu za upit upiše se željeni pojam na osnovu kojeg se ponude svi naslovi sadržaja koji ga opisuju u popisu prema ostvarenom rangu. U tu svrhu sadržaje treba prijaviti vlasniku datacentra koji odobrava uvrštavanje prijavljenih sadržaja i svoja kazala. Ovisno o broju članova. temi. humanitarne ili neke druge akcije. u osnovi to je jedna ogromna baza podataka koja se neprestano ažurira. web inačica oglasne ploče koja koristi tehnologiju razmjene teksta putem web-stranice. većinom besplatno. razvijati nekakve tematske rasprave i slično uz mogućnost da se bilo kojeg od članova primi u 'svoju' grupu ili ga se iz nje isključi. uobičajeno povezano s korisnikovom adresom u sustavu elektroničke pošte glede identifikacije. Tu spadaju već prilično razvijeni FORUMI.S-ovi iz doba modemske komunikacije.korisnicima već predstavljaju jedan oblik druženja. opisati svoje interese. DATACENTRI.. Sličnu namijene ima i TWITTER. Svojevrsno okupljalište. društvena mreža gdje korisnik može postaviti svoju sliku. Napredniji način od navedenog je da se svi prijavljeni sadržaji INDEKSIRAJU i njihove ključne riječi rangiraju prema značaju.. Dakle. objavljivati svoje pisane i fotografske uratke. . Jedna od vrlo popularnih je FACEBOOK. negativni učinci su mogući. pa je moguće čak inicirati učinkovite političke. prometu i vlasniku foruma ovisi s koliko će se poslužitelja programska potpora foruma koristiti. Ono što ih osobito krasi je strahovito brzo širenje informacija. koristeći metodu prijave tipa KORISNIČKO_IME/ZAPORKA. Preteča navedenom sigurno su bili B.B. Dakle. Za njihovo funkcioniranje brinu posebno povezane skupine računala-poslužitelja. odnosno web-sučelja. u osnovi vrše nadzor.). U osnovi sve navedeno su webaplikacije.

indeksiranja njihovih sadržaja te rangiranja svakodnevno se dorađuje. SAŽETAK: Broj Internet usluga neprestano raste i one najuspješnije klasi učinkovitost (Internet bankarstvo) ili neka druga specifičnost (FaceBook). Osnovna razlika u odnosu na tražilice je u tome što kod ovih datacentarabrigu o sadržaju (podacima) vodi korisnik. iako neke od njih umiju raspoznati i druge formate dokumenata i indeksirati ih. Algoritam dopisivanja novih naslova. 'Informatička abeceda' koristi upravo jednog od njih i prijavljena je na prethodno navedene tražilice. Gledano iz opisane perspektive nešto od vrlo velikog značaja treba čuvati kod njih. oko četrdesetak. brza računala i internet veze. Navedeno podrazumijeva i zakup domene (imena sjedišta) po kojem sadržaji poslužitelja postaju prepoznatljivi. a brigu o ispravnosti opreme i raspoloživoj dostupnosti davatelj ove usluge. Navedene su redom kako su nastale. i autor ovih redaka mišljenja je da će učinkovito društvo počivati upravo na kvaliteti . Osim globalne pretrage omogućavaju i besplatnu lokalnu pretragu unutar vlastitog prijavljenog mu sjedišta. GOOGLE i BING. a mehanizam spremanja podataka i njihovog čuvanja ne svodi se više na kopiranje samih diskova već na neprekidno međusobno preslikavanje sadržaja samih datacentara kojih ima popriličan broj u svijetu. Sve veće brzine komunikacije prema krajnjem korisniku omogućavaju upravo razvoj ovih usluga. ali najinteresantnije su one internacionalnog tipa kao YAHOO!. Naravno i na njih treba prijaviti željene sadržaje pridržavajući se propisanih pravila. iako su im do njihovog pojavljivanja prethodile inačice koje im danas po mogućnostima nisu ni blizu. Poslužiteljski centri (DATACENTAR) Nema dugo da je upravo razvoj tehnologije.Gotovo svaka država ima neku svoju internu tražilicu. Što postaviti na poslužitelje i kakav poslužitelj zalupiti ovisi o samom korisniku. U osnovi sve su orijentirane na pretraživanje HTML Teksta ili naziva slika. omogućio da korisnik može unajmiti poslužitelj o kojemu brine netko drugi a gdje će on putem FTP usluge postaviti svoje web-sadržaje. a u doba virtualizacije računalnih platformi postaje sve jeftinija i dostupnija. Trenutno kao najkompetentniji pretraživač web-sadržaja slovi GOOGLE. Naravno usluga se plaća.

Portovi BIOS-a služe da bi ukazali računalu u kom pravcu treba da djeluje operativni sustav ili programska potpora. TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol) su protokoli koji osiguravaju razmjenu korisničkih podataka između računala. kao i prijenos TV slike (IPTV . od očitavanja zemljopisne lokacije do preuzimanja igara i glazbe. Stoga je podložan zlouporabi i 'objavi' mnoštva netočnih podataka. I tko sve to skupa može nadzirati? Paralela opisanoj računalnoj koncepciji su mobilne komunikacijske mreže.2. koji do korisnika dolaze različitim putovima te se na odredištu očitavaju i iz informacija koje nose 'izrađuje' se odgovarajući analogni govorni i TV signal.RAZGOVORA. Dakle. koje osim svoje osnovne namijene . Tako i TCP/IP protokol u svom sastavu sadrži opise port-ova. U suštini radi se o dva protokola: TCP i UDP. pojam je koji je sastavni dio funkcioniranja PC računala na nivou BIOS-a i sklopovlja. ovdje se koristi u potpuno drugu svrhu.Socket Port. kako u suštini internet i funkcionira. Osnovna razlika između njih je što TCP ima kontrolu isporuke i kontrolu na greške (traži ponavljanje izgubljenog ili neispravnog paketa podataka) i zadužen je za početnu uspostavu komunikacije između računala. Mobilni uređaj po svojoj tematici spada u poglavlje 'Informatika u praksi'. ove usluge baziraju se na prijenosu ogromnog broja pojedinačnih paketa podataka.Internet Protocol TeleVision). UDP port . i navedeno je moguće ostvariti samo zbog znatno većih brzina rada i propusnog opsega mrežnih uređaja u posljednje vrijeme. Osobito za TV sadržaj vrijedi da je riječ o ogromnoj količini podataka. Neosporno je da je broj usluga na Internetu sve veći i raznolikiji. pri čemu se prema broju port-a prepoznaje kojoj se programskoj potpori (aplikaciji) računala podaci prosljeđuju. 7. ili možda u našoj terminologiji kanal. isti naziv ali s potpuno drugačijim značenjem. odnosno brojčane vrijednosti temeljem kojih računalo po prihvatu podataka zna koju uslužnu programsku potporu (servise) mora aktivirati te na koji način razmjenjivati podatke. u ponudi je sve više raznolikih usluga.4. te je pogodan za . dok je UDP znatno jednostavniji i nema kontrolu razmjene podataka.Voice overInternet Protocol) sve više je zastupljena.vlastite internet mreže i raznovrsnosti usluga koje preko Interneta može pružiti. TCP. Telefonija kao Internet usluga (VoIP . Pa nije baš istina da se svemu što se pronađe na Internetu može vjerovati. U odnosu na uobičajene prijenose signala kod ove vrste komunikacije preko namjenskog komunikacijskog kanala.

udp 43 tcp. udp 53 tcp. udp 42 tcp. udp 23 tcp. Dio preporuka prikazan je u narednoj tablici. udp 49 tcp. udp Opis usluge (servisa) daytime msp ftp-data ftp ssh telnet smtp time nameserver nicname login domain tftp gopher finger Daytime Message Send Protocol File Transfer [Default Data] File Transfer [Control]. udp 70 tcp. Port Prot Pojam okol 13 tcp. udp 22 tcp. a drugi za prijenosna računala (notebook) ili računala koja koriste povremenu modemsku vezu od kuće. Svoju IP adresu računalo dobiva kao statičku na osnovu podataka koje dodijeli administrator mreže. udp 25 tcp. udp 69 tcp. Oba protokola za prijenos korisničkih podataka koriste uslugu IP (Internet Protocol) protokola koji sadrži podatak o adresama računala koja međusobno komuniciraju. te u nastavku pojam i opis pojma na koji se port odnosi. udp 79 tcp. connection dialog SSH (Secure SHell) Telnet Simple Mail Transfer. alias=mail Time. Prvi način prikladan je za radne stanice i poslužitelje unutar firme. udp 20 tcp. alias=timeserver Host Name Server. udp 21 tcp. ili se adresa prilikom svakog pristupanja mreži automatski dinamički mijenja unutar raspona koji je definirao administrator mreže. alias=nicname Login Host Protocol Domain Name Server Trivial File Trasfer Protocol Gopher Finger . udp 37 tcp. Uz dekadnu vrijednost port-a prikazan je i protokol koji ga podržava. udp 18 tcp. Brojčana vrijednost port-ova obično je u skladu s preporukama međunarodne organizacije za standarde IANA (Internet Assigned Numbers Authority).komunikacije gdje su greške dozvoljene (prijenos video materijala). alias=nameserver Who Is.

udp 105 tcp. krajnje spojne točke u komunikaciji između RAČUNALA korisnika. Par PORT-IP naziva se SOCKET. Port omogućava da dvije istorodne aplikacije ili servisi mogu interpretirati podatke koji su pristigli u računalo. a naziv asocira na konekciju ostvarenu električnom utičnicom. a IP adresa računala definira tko je te podatke poslao i tko ih ima primiti. Stoga u konfiguraciji svojstava (properties) programske potpore treba upisati druge vrijednosti ako nisu u skladu s prikazanom tablicom.4. udp 767 tcp. naravno u dogovoru s IANA preporukama. udp 109 tcp 110 tcp 119 tcp. U tablici nisu prikazani svi port-ovi. kabelski modem) spojenog s pristupnim poslužiteljem ISP-a. udp www csnet-ns pop. U TCP/IP terminologiji to je konekcija između dva programa korisnika i način razmjene podataka između njih (TCP ili UDP ili oba protokola). već samo dio najčešće korištenih. alias=usenet Lightweight Directory Access Protocol http protocol over TLS/SSL Chat Readnews For emergency broadcasts Phone Tablica 7. ili nekog drugog uređaja (ADSL. SAŽETAK: Opća pretpostavaka pristupa Internetu od strane korisnika kao jedinke najčešće je pristup preko DIAL-UP programske potpore OS koja omogućava pristup preko modema. udp 389 tcp. Isti naziv koristi se i za definiranje vrste podnožja mikroprocesora. udp 531 tcp 532 tcp. pop2 pop3 nntp ldap https conference netnews netwall phonebook World Wide Web HTTP Mailbox Name Nameserver Post Office Post Office Network News Transfer Protocol. Tada korisnik ne dobiva fiksnu IP . udp 533 tcp. Ponekad ponuđači Internet sadržaja ne koriste uobičajene brojeve port-ova već imaju neko svoje rezervirane. udp 443 tcp.80 tcp.5 Dio port-ova najčešće korištenih u TCP/IP protokolu.

Internet adresu već mu se ona dinamički dodjeljuje od strane pristupnog poslužitelja. Protokol obuhvaća skup pravila koja omogućavaju komunikaciju između dva HOST-a kroz mrežu. tim više što se ne koriste resursi mreže koji su im raspoloživi. 7. dakle interna mreža unutar tvrtke ili institucije s organiziranim pristupom prema Internetu promatrano kroz promet unutar tvrtke samostalno. Osmišljen je 1973 godine a 1983 godine postaje univerzalni 'jezik' Interneta.državna agencija u SAD zadužena za nacionalnu obranu. U predaji to bi bilo od gornjih slojeva prema donjima te obrnuto u prijemu.4. Neprekidna veza sa stalnom IP adresom za pojedinaca je vrlo skupo rješenje. Koliko će biti razvijena i koje će mogućnosti pružati ovisi od potreba i mogućnosti tvrtke. TCP/IP je skup protokola ili pravila razvijenih da omoguće korporacijskim računalima da dijele resurse preko mreže. izvan tvrtke i prema tvrtci. koji je kao otvoreni standard bio svima raspoloživ te se je kao takav brzo razvijao. Svaki sloj ovisi o funkcioniranju sloja ispod njega. i PDU je naziv za način pakiranja podataka u sloju pred propuštanje u naredni sloj.3. Svaki PDU ima svoje ime ovisno o sloju u . Enkapsilacijom se prihvaćenom PDU dodaju novo zaglavlje i završetak te time pravi novi PDU za naredni niži sloj.enkapsulacija. Tvrtkama s većim broje djelatnika navedena filozofija se ne isplati. te postao standardni Internet protokol. Rješenja su vrlo različita a načelni opis jedne takve mreže slijedi u poglavlju o Intranet-u. Svaki od slojeva unutar OSI modela ima neki oblik pakiranja podataka . a da bi se to ostvarilo niži sloj koristi enkapsulaciju da bi prihvatio PDU (Protocol Dana Unit) višeg sloja. Sadrži i nadzire sve aspekte komunikacije: • • • • • Kako fizički izraditi mrežu Kako računala spojiti na mrežu Kako pripremiti podatke za prijenos kroz mrežu Kako poslati podatke Kako se snaći s greškama Protokoli pripremaju podatke po linearnoj osnovi. Lokalna mreža tvrtke žila je kucavica poslovanja i komunikacije u tvrtki i treba joj posvetiti punu pažnju. TCP / IP skup protokola TCP/IP model postavio je DoD (Department of Defense) . Radije će se koristit uslugama ISP-a glede dodijele e-mail adrese i zakupa dijela prostora diska ISP-a za vlastite WWW stranice. Kako takva mreža u osnovi radi samostalno i predstavlja zasebni dio cjelokupne Internet strukture često se naziva intranet.

kojem je kreiran (segment. bits). Na narednoj slici prikazano je kako TCP/IP skup protokola obrađuje podatke prilikom slanja s jednog računala na mrežu prema nekom drugom računalu u nekoj drugoj ili istoj mreži uz usporedbu s OSI modelom. Dakle za prolaz prema nižim slojevima koristi se SOCKET. ISO (International Organization for Standardization) je istraživao mrežne modele kao DECNet. Dakle.split. a IP adresu će koristiti IP sloj.hr) za komunikaciju i stoga se pomoću DNS (Domain Naming System) usluge prevode u IP adresu i obratno.6 Enkapsulacija podataka u TCP/IP modelu Aplikacija u APLICATION sloju. marjan. NetWare i druge i postavio OSI (Open Systems Interconnect) model od 7 slojeva koji proizvođačima pomaže da naprave kompatibilne mreže. No to nije jedini servis koji se može pružiti korisniku.4. koja interpretira podatke i prikazuju informacije u razumljivom obliku koristi protokole za slanje i primanje podataka kroz Internet. SNA. Ako se želi poslati nekakva elektronička pošta. No neki servisi u radu koriste ime računala i njegovu domenu (npr. Port-ovi su prema IANA podijeljeni na: . Prilikom prijema podataka. pri prelasku PDU-a iz nižeg sloja u viši oduzimaju se pojedina dodana zaglavlja i taj proces naziva se dekapsulacija. Kako servisu dolaze podaci iz različitih izvora mora se znati i IP adresa kome ili kamo su namijenjeni. aplikacija dizajnirana u tu svrhu prvo će izvršiti pretvorbu 'ukucanih' znakova u BINARNE podatke po recimo 'ASCII' kodu. packet. računala međusobno komuniciraju kroz slojeve. TCP/IP. frame. par PORT&IP. tu će biti recimo i WWW. Slika* 7. U svrhu razmjene isporučuje se nižem sloju (TCP ili UDP protokolu) broj PORT-a po kojem osigurava da će podaci u odredištu doći odgovarajućem servisu koji 'zna' što će s njima.

Dakle. a za prijam se šalje dinamički generirani slobodni port.65535 Kako je odredištu važno da prepozna koja je usluga u pitanju. brojevi brojevi 0 . Privatne .49150 49151 . Kako svi segmenti koji pristižu ne moraju biti vezani uz istu aplikaciju nužan je broj port-a i moguće je primati podatke za više aplikacija u nekom razdoblju. Nema kontrole broja odaslanog segmenta niti broja zadnjeg ispravno primljenog. što ukazuje da je ovaj protokol namijenjen za brze razmjene malih podataka ili za slijed podataka (kao video) gdje gubitak nekog postotka bit-ova nije od značaja. ne istovremeno nego dio po dio ali jednom za jednu aplikaciju a drugi put za drugu.SN) koji se pridružuje segmentu. IP adresa upućuje na određeno računalo a PORT garantira prosljeđivanje adekvatnoj aplikaciji. Stoga će se UDP koristit tamo gdje numeriranje segmenta nije od značaja.Poznate (well-known) .1023 1024 . 16 32 . Kako nema garancije da će podijeljeni podaci doći u ispravno redoslijedu koristi se mehanizam numeriranja (Sequence Number . Dakle u izvoru se određuje i odredišni (aplikacijski) i izvorni (pošiljateljev) port. bili registrirani ili privatni. odredišni port je uvijek poznat i odnosi se na točno određenu uslugu definiranu od IANA. Kada se komunikacija između računala uspostavi uspostavljena su dva SOCKET-a koji formiraju jedinstvenu konekciju. Zaglavlje koje TCP dodaje segmentu prikazano je u narednoj tablici. 16 Source port Sequence number Acknowledgement number Offset Resrvd U A P R S F Option + Padding Data Struktura TCP zaglavlja u 32b redovima Window Urgent pointer Checksum Destination port 32 UDP Zaglavlje je jednostavnije. TRANSPORT sloju. Kada se podaci proslijede prema nižem sloju. kao ni polja za uspostavu komunikacija i window polja. Mehanizam numeriranja (SN) i potvrde prijama (ACK) koristi TCP protokol i stoga se za njega kaže da je 'pouzdan' dok UDP ne koristi ovaj mehanizam potvrde i spada u 'nepouzdane'. ako su preveliki. brojevi Registrirane . dijele ih u SEGMENTE. TCP ili UDP protokoli razbijaju ih u manje dijelove.

NETWORK sloj. Upravo je zato važan SN. koji pomoči IP protokola (routed protocol) segmentu dodaje svoje zaglavlje u kojem se nalazi izvorna IP adresa računala i odredišna IP adresa očitana od aplikacije. 4 Ver. Podržava ECHO-funkciju koja šalje pakete između HOST-ova a koristi je recimo komanda PING. Ovaj put može biti stalan kad su recimo u pitanju izravno povezane mreže preko unajmljenog voda (circuit switching) ili se dinamički mijenja ovisno o stanju mrežnih uređaja te paketi ne idu uvijek istim putem prema odredištu (packet switching) te ne moraju ni doći s ispravnim redoslijedom zbog različitog vremena putovanja. Pristup mrežnom mediju . Opširnije o protokolima . Zaglavlje koje IP dodaje paketu prikazano je u narednoj tablici. IP adresa paketa služi mrežnim uređajima da pronađu najisplativiji ili neki drugi mogući put do odredišta koristeći za to svoje 'routing' protokole.. U koliko paketi dolaze 'neuredno' ili se usput i 'gube' tražiti će se potvrda ili ponavljanje za svaki paket što usporava isporuku podataka.MAC adresa .. što znači ako je veza dobra i paketi dolaze po ispravnom slijedu povećati će se vrijeme potvrde prijema s recimo dva primljena pakete na tri pa na četiri. tijesno integriran uz IP protokol.Source port Length Data Destination port Checksum Struktura UDP zaglavlja u 32b redovima Pripravljeni segment isporučuje se narednom nižem sloju. Koriste je i virusi (vrlo zgodno zar ne?). TCP pri operaciji numeriranja dogovara između izvora i odredišta ukupni broj paketa koji se može uzastopno poslati prije potvrde (window size). IHL 8 Identification Time to live Protocol Source address Destination address Option + Padding Data Struktura IP zaglavlja u 32b redovima 16 Type of service Flags Total length Offset Checksum 32 Osim IP protokola treći sloj koristi i ICMP protokol (Internet Control Message Protocol). Tvori se jedinstvena cjelina koja se naziva PACKET ili DATAGRAM. Ovo dogovaranje vrši se dinamički. koji se u osnovi koristi za razmjenu poruka tijekom odvijanja mrežnih operacija. Kada su mrežni uređaju prema IP adresama pronašli korisnike koji će komunicirati.

oznake duljine ili tipa podataka.4. Slika 7.7 Podaci o konfiguraciji računala Pri uspostavljenoj komunikaciji javljaju se podaci prema prethodnoj slici. Ovih podataka NEMA ako računalo nije aktivno vezano za mrežu. • • • • Physical Address (MAC računala) IP Address (izvorna IP adresa) Subnet Mask (za izračun IP adrese mreže) Default Gateway (IP adresa izlaza iz mreže) Svakom paketu NETWORK ACCESS sloj dodaje svoje zaglavlje koje se sastoji od izvorne i odredišne MAC adrese. Dodaje mu se MAC (Media Access Control) adresa izvora i odredišta. MAC adresa izvora je računalo.Da bi se kreirani paket pretvorio u signal prolazi još jednu obradu u NETWORK ACCESS sloju. Iako se radi o računalu vezanom za mrežu modemom (slično bi bilo i za NIC) značajno je nekoliko podataka. A odredišna? Da bi se navedeno razjasnilo najbolje je pogledati što daje ispis komande IPCONFIG /ALL (Windows XP). samih .

podataka (DATA) te kontrolne sume (FSC) koja se upisuje na kraju. Ova skup podataka naziva se FRAME, i ima istu strukturu gotovo za sve vrste Internet prometa. Najmanja količina podataka u DATA polju iznosi 46B a najveća 1500B. Najmanja količina podataka definira se kako bi računalo ili neki drugi mrežni uređaj imali dovoljno vremena da se obavi enkapsulacija (izdvajanje podataka iz viših slojeva OSI modela), te ako je podataka manje od 46B dodaju se byte-ovi za popunu (padding bytes). Vrijednost od 1500B naziva se MTU (Maximum Transition Unit). Može se izračunati da je FRAME velik od 64B-1518B. Radi sinkronizacije pred FRAME 'pušta' se Preamble (8 puta 10101010) i SFD (Start Frame Delimiter 10101011). Peamble je ujedno oglas (broadcast) svim ostalima računalima lokalne mreže 'Evo slijedi FRAME!' kako bi im skrenula pažnja da očekuju signal s podacima i da se strpe sa svojim emitiranjem. Slanje FRAME na medij (žični ili optički) radi NIC i pretvara jedinice i nule u DIGITALNI SIGNAL kojeg šalje na medij. NIC je dakle uređaj drugog sloja OSI modela. Struktura FRAME-a prikazana je u narednoj tablici.
7 Preamble 1 S F D 6 Destination MAC 6 Source MAC 2 Length -----Type 46 - 1500 Data + Padding 4 FCS

Struktura Ethernet FRAME-a u byte-ovima

Ako je mrežni uređaj koji povezuje računala SWITCH (preklopnik), on u svojoj internoj tablici nazvanoj CAM (Content Addresable Memory) u RAM-u uči i čuva MAC adrese i pripadni broj ETHERNET PORT-a (ne porta od podataka nego priključka RJ45) za svako spojeno računalo. Ako je odredišna adresa naučena i poznata switch na osnovu toga spaja dva računala i računala međusobno izmjenjuju FRAME-ove. Uspostavlja se virtualna zasebna komunikacija. Ako switch nema odredišnu MAC adresu ili je ne može pronaći na svojim port-ovima, šalje FRAME prema narednom mrežnom uređaju pa sve tako nadalje do izlaska iz lokalne mreže preko ROUTER-a. Ethernet adresa routera je izlazna MAC adresa i naziva se 'Gateway'. Kako router spada u uređaje koji rade sa IP adresama, 'gateway' se u konfiguraciji računala definira kao IP adresa. Router uspoređuje IP adresu upisanu u FRAME s adresama mreža spojenih za njega da bi znao kamo će frame poslati. Dakle mora dekapsulirati FRAME da bi pročitao odredišnu IP adresu i na osnovu izračuna 'routing' protokola ponovo izvršio enkapsulaciju u FRAME ali s novom MAC adresom od narednog mrežnog uređaja. Kako Router vrši proces enkapsulacije u dekapsulacije da bi saznao IP adresu, spada u uređaje trećeg sloja OSI modela. Pri ovom procesu očitava se IP adresa i mijenja MAC adresa u ovisnosti koje je novo odredište. Dakle MAC

adresa se na prenosi van lokalne mreže i granični uređaj je router. U osnovi switch prema navedenom opisu spadao u drugi sloj OSI modela jer to ne radi. No ako računala povezuje HUB, koji nema CAM mogućnost, računala povezana za njega osluškuju promet na svim njegovim priključcima i čekaju kada će nastupiti 'tišina' da pošalju svoj signal na medij. Ako se signal sukobi s nekim drugim signalom od drugog računala odaslanim u približno isto vrijeme, doći će do sudara (KOLIZIJE) i oba će računala obustaviti slanje FRAME-a za neko vrijeme i čekati će 'čistu' situaciju na mediju da ponovo uspostave slanje. Puno računala povezanih na HUB povećava mogućnost kolizije te dovodi do pada performansi mreže zbog međusobne 'zabave oko sudaranja'. Međusobno spojeni uređaji bez CAM mogućnosti skupa s računalima spojenim na njihove port-ove čine jedinstvenu KOLIZIJSKU DOMENU. SWITCH zbog svoje 'pameti' glede usmjeravanja prometa od svakog pojedinog porta pravi jednu kolizijsku domenu, dakle drastično ih smanjuje po obimu ali se ukupni broj kolizijskih domena povećava, što je i cilj da bi se smanjila količina sudara. Naravno sve ima svoju cijenu. SWITCH je znatno skuplji od HUB-a. Kako je tehnologija napredovala, razlika u cijeni je sve manja pa se u dizajnu novih mreža sve više koristi SWITCH umjesto HUB-a. Ako je HUB u pitanju, on ne zna za niti može naučiti MAC odredišta, te kako je ni PC ne pamti (u osnovi) treba je na neki način doznati. Stoga izvorno računalo pri inicijalizaciji komunikacije odašilje Frame u kojem se za odredišnu adresu postavlja BROADCAST adresa koja je FF-FF-FF-FF-FF-FF koja svim računalima u mreži daje na znanje da izvorno računalo želi komunikaciju. NIC je dizajniran tako da propušta FRAME koji se odnosi na:
• •

njegovu UNICAST MAC adresu BROADCAST adresu mreže

Sve mrežne kartice prihvaćaju broadcast FRAME i prosljeđuju ga višem sloju pošto su ga prihvatile. Iz Frame-a viši sloj u računalo dekapsulira ga te iz trećeg sloja OSI modela spoznaje se pripadna IP adresa. Gradi se tablica koja opisuje MAC-IP parove i naziva se ARP tablica. Računalo u svom RAM-u gradi ARP tablicu a povremeno se po ARP protokolu (Address Resolution Protocol) odašilju zahtjevi ne bi li se stekla saznanja o novim članovima mreže. Računalo čuva 10-100 MAC-IP adresa saznanih na ovaj način. Pa ako ima oko tisuću računala proizvodi se desetak ARP zahtijeva u sekundi što opet može zagušiti mrežu. Protokoli drugog sloja su ARP, RARP (Reverse ARP) i NDIS (Network Driver Interface Specification). Kad IP sloj (treći sloj OSI) odredišnog računala prepozna po odredišnoj IP adresi da se poziv odnosi na njega, vraća odgovor izvoru sa svojim Frame-om u kojem je njegova, odredišna, MAC adresa. Sada se mogu prenositi podaci između izvora i odredišta (DATA FRAME) na osnovu MAC adrese jer su obje poznate

jednom i drugom računalu. Ostala računala odbijaju DATA Frame jer se odredišna adresa ne slaže s njihovom MAC adresom. SWITCH sve ovo prati i on će u svojoj memoriji čuvati MAC adrese te u svoju tablicu svakoj pridodati broj njegovog port za koji je računalo s tom adresom povezano. Bolji uređaj može sačuvati desetak tisuća MAC-PORT adresa. To je jedna od velikih prednosti SWITCH-a u odnosu na HUB jer upravo na tom poznatom MAC-PORT paru (CAM) može napraviti zasebne samostalne konekcije. Da bi se spriječila ova gomila ARP zahtijeva treba ih ograničiti, a to radi ROUTER, koji ne prenosi broadcast i koji je obično izlaz iz lokalne mreže. Ako je pak lokalna mreža prevelika može se unutar nje postaviti još router-a da se smanji obim broadcast-a. Dakle, svi uređaji i računala koji prenose broadcast frame tvore cjelinu koja se naziva BROADCAST DOMENA. Kako je u mreži više računala, router koristi mrežnu masku da ih grupira i tretira kao jednu adresu - ADRESU MREŽE. To je još jedan podatak potrebit računalu i router-u, a dobiva se na osnovu izračuna između upisane IP adrese računala i upisane mrežne maske tako se na ove dvije adrese primjeni logička operacija AND. Naravno, ova logička operacija odvija se binarno, a dekadni prikazi adresa samo su radi lakšeg razumijevanja za čovjeka. Potrebno je definirati i adresu DNS poslužitelja koji ima tablicu u kojoj čuva parove ime računala i njegova domena - IP adresa računala, jer bez navedenog neki servisi ne bi radili. Postoje i druge vrste mrežnih uređaja no o tome u narednom poglavlju.

SAŽETAK: Prema slici 7.4.6 evidentno je da se u postupku slanja podataka, podaci dijele u manje grupe kojima se slijedno prilikom priprave za slanje putem računalne mreže dodaju različita zaglavlja prema propisanim ili preporučenim pravilima - protokolima odgovarajuće međunarodne institucije, a prilikom prijama podataka pojedina zaglavlja se tijekom njihove obrade od prihvata iz računalne mreže do prihvata od strane odredišne programske potpore odbacuju. Postupak slijednog dodavanja pojedinih zaglavlja naziva se ENKAPSULACIJA (encapsulation), a postupak slijednog odvajanja pojedinih zaglavlja naziva se DEKAPSULACIJA (decapsulation). Dakle, za ostvarivanje komunikacije treba slijedeće:

Odgovarajuća aplikacija

• • • • • • • • •

izvorni port 1024-65535 odredišni port 1-1023 izvorna IP adresa (32 bit-a) odredišna IP adresa (DDD.DDD.DDD.DDD) izvorna MAC adresa (48 bit-a) odredišna MAC adresa (HH-HH-HH-HH-HH-HH) podaci za nadzor prometa (simplex, duplex, window size ...) kontrola na greške (CRC, potvrda prijema ...) i još ponešto za inicijalizaciju, dogovor i potvrdu komunikacije

Temeljni skup aplikacija (programske potpore), protokola i načina komunikacije, na kojima počiva mrežna povezanost, može se prema TCP/IP shemi prikazati prema narednoj tablici:
Application Host-to-host Internet Telnet FTP TCP IP ICMP BOOTP ARP RARP Ostalo LDP NFS UDP Ostalo

Host-to-network Ethernet Token-Ring FDDI

Istina, Telnet kao usluga u svom izvornom obliku gotovo da se ne koristi, osim u posebnim slučajevima gdje je sigurnost zajamčena (komunikacija kroz mrežne uređaje), ali se koriste produkti koji imaju sličan prikaz prema korisniku uz kriptirani pristup i promet, neki SSH klijent na primjer. Naravno, za nešto više od navedenog, raspoloživo je mnoštvo članaka i rasprava na Internetu. Samo treba malo potražiti. Koristite Google?
7.4.4. Mrežni uređaji

Internet je jedna velika mreža internih mreža, povezanih za tu svrhu dizajniranim uređajima, na rubovima koje su krajnji korisnici. Zahtjevi za povezivanje korisnikovog računala s Internetom su:
• • •

Fizička povezanost - mrežna kartica, mrežni uređaji (sabirnica, zvijezda ...) Logička povezanost - protokoli (najčešće broadcast i token-passing) Aplikacije - prikazuju informacije (Internet explorer, outlook ...)

Komponente mrežnog sustava dijele se u tri grupe:
  

Uređaji krajnjeg korisnika (End-user devices) - računalo, pisač, poslužitelj ... Mrežni uređaji (Networking devices) - router, switch, hub, bridge ... Spojni vodovi (Cabling) - bakreni, optički, bežični ...

Uređaji krajnjeg korisnika omogućavaju korisniku korištenje raznolikih aplikacija glede korištenja raznih usluga Interneta a mrežni uređaju omogućavaju razmjenu informacija između uređaja korisnika preko spojnih vodova različitih vrsta. Fizička konekcija za mrežu ostvaruje se spajanjem sa specijalno dizajniranom karticom, koja se umeće u računalo, a omogućava modemsku ili Ethernet komunikaciju. Dobro je da ove kartice za ovu radnju imaju vlastiti procesor kako bi se što manje teretio procesor računala. Sve su češći slučajevi da se obje funkcije implementirane na matičnoj ploči računala (osobito kod notebook-a) što i nije dobro jer su to obično jeftiniji sklopovi. U profesionalne svrhe bolje je na primjer dograditi kvalitetnu NIC u PC računalo i isključiti integriranu na matičnoj ploči. Logička konekcija za mrežu koristi standarde nazvane PROTOKOLI . Protokol je formalni skup pravila i konvencija s kojima se u radu koriste mrežni uređaji. Veza prema Internet-u može se ostvariti korištenjem više vrsta protokola, ali je TCP/IP skup protokola osnova današnjeg Internet-a. Mrežni uređaji povezuju korisničke uređaje, pa i same mreže, u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Firma koja je u po dizajnu mrežnih uređaja najcjenjenija u svijetu je Cisco, te će se nadalje uporabiti njihovi simboli za objašnjenje osnovnih mrežnih uređaja. Osim toga Cisco je širom svijeta omogućio otvaranje 'Cisco akademija mrežnih tehnologija' na kojima studenti uče kako sve skupa povezati u jedinstvenu cjelinu koja radi. Nakon završetka programa školovanja CCNA (osnovni program) ili CCNP (napredni program) polaznici mogu pristupiti polaganju ispita, koji su polazna točka za daljnje obrazovanje koje nudi Cisco. Toliko o njima, slika je link i tamo je sve fino napisano (o.a. nije reklama, školovanje je jako, jako korisno). REPEATER (Ponavljač, Obnavljač) - U sabirničkoj topologiji mreže može se dogoditi da dva korisnika povezana na suprotnim krajevima uz zaključnicu (sl. 3.6.4) ne mogu komunicirati jer se je digitalni signal tijekom puta izobličio i nije više dobro prepoznatljiv. Stoga se umeće uređaj koji ima dvosmjernu komunikaciju i vrši restauraciju digitalnog signala. Na taj način povećava se kakvoća komunikacije a može se postići i proširenje dosega mreže. No ovo proširenje ne može ići u nedogled. Standardima za Ethernet propisano je koliko smije biti najduže vrijeme potrebno da se razmijene Frame-ovi između dva krajnja korisnika (Round-trip delay time). Ako se zbroji kašnjenje koje unosi obnavljač i kašnjenje po metru duljine pri 'putovanju' signala kroz vodič dobiti će se koliki je najveći mogući razmak između dviju zaključnica. Obnavljač dijeli mrežu u dva fizička segmenta, ali to i dalje ostaje jedna kolizijska domena. Kako ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela.

SWITCH (Preklopnik. Zvjezdište) . Prema navedenom spada u uređaje drugog sloja OSI modela. Prespojnik) . iako je jeftina. tijekom rada uči i ako nestane struje mora ponovo učiti. a ako ima malo 'inteligencije' znati će i isključiti port na kojem je neispravan NIC. BRIDGE (Premosnik) .8 prikazano je kako se mogu međusobno spojiti dva HUB-a. Treba ga spojiti na UPS! Uz pomoć ugrađene programske potpore i elektronike može ostvariti zasebnu vezu između dva korisnika tako da oni nikom ne smetaju.HUB (Koncentrator. Kako se služi sa MAC adresama spada u uređaje drugog sloja OSI modela. vrši filtriranje i razdiobu prometa te povećava propusnu moć mreže.S idejom da se iskoriste dobre osobine premosnika razvijen je i komutacijski preklopnik. Fizički topologija mreže je zvjezdasta. Bilo kakav prekid ili oštećenje koaksijalnog kabela ima za posljedicu prestanak funkcionalnosti mreže. Često su modularni. najčešće se povezivanje više HUB-ova vrši tako da se jedan od portova HUB-a proglasi za UP-LINK (veza prema nadređenom) a te port-ove opet povezuje neki 'centralni' HUB. HUB pojačava signal. Komunikacija između korisnika je Half-Duplex. te po tome spadaju u uređaje trećeg sloja OSI modela. stvara dvije manje kolizijske domene.No sabirnička topologija. Ako treba povezati dvije mreže različitih tehnologija kao Ethernet i Token-Ring mreže ili Ethernet i Wireless (bežičnu) mreže mora znati izvršiti i pretvorbu protokola. uređaj koji obično ima od 4 do 48 RJ45 port-ova i pored osobine da pamti MAC adresu.Ponavljač kao takav nije mogao smanjiti količini kolizije na mreži te je u svrhu toga razvijen uređaj koji dijeli mrežu u dva fizička segmenta ali osluškivanjem prometa uči i pamti MAC adrese uređaja za svaki segment posebno u tablici MAC adresa u radnoj memoriji. nije baš veselila administratore mreže. odnosno mogu se dograditi s optičkim pretvornicima (transceiver) te se između njih može . Ako slučajno nestane struje izgubiti će sve podatke iz radne memorije i mora ponovo učiti (jadan). jer drugačije ne može zbog CSMA/CD. U tom slučaju raditi će na višim slojevima OSI modela i naravno biti će mnogo skuplji. Stoga su razvijeni uređaji koji su na svojim priključnim port-ovima (RJ45) mogli primiti jedan korisnički uređaj. No uloga mu ne mora biti samo to.6. Dakle. što je i jasno ako se sporazumijevaju pa načelu 'ja tebi pa ti meni'. HUB ne dijeli kolizijsku domenu i ne obrađuje FRAME spada u uređaje prvog sloja OSI modela. pamti i broj port-a pridružen MAC adresi. Broj RJ45 port-ova obično je u rasponu od 4 pa do 24 i različite su mogućnosti ugrađene elektronike pa time i cijena. ali je to i dalje Ethernet tehnologija. Svaki port zasebna je kolizijska domena a zbog tog svojstva moguće je ostvariti Full-Duplex promet. No razvoj tehnologije i pad cijena omogućio je razvoj preklopnika koji za komunikaciju mogu uporabiti i IP adresu paketa. Naravno mnogo su složeniji i moćniji te skuplji. Naravno treba imati 'pametnu' NIC u računalu koja će ovo znati iskoristiti. Tako zna da li FRAME propustiti u drugi segment ili ne. Te podatke čuva u radnoj memoriji u skupu podataka nazvanom CAM tablica. obnavlja ga i obavlja prilagodbu impedancije između porta i NIC. No. Na slici 3. Ako nikom ne smetaju NEMA KOLIZIJE. Takva struktura bila bi proširena zvijezda. Naravno.

koncentraciju više priključaka. Na Ethernet strani koristi se MAC adresa a na izlaznoj strani IP adresa. te se pojedine vrste prometa mogu zabraniti za pojedina VLAN-ove kao i komunikacija između njih što doprinosi sigurnosti lokalne mreže. To znači da djeluju na trećem sloju OSI modela. Koriste se frekvencije od 2. konverziju podataka i upravljanje protokom podataka. Mreža se dijeli na Virtualne LAN-ove (VLAN .802. Da bi usmjerio promet prema odredištu očitanog iz zaglavlja paketa služi se pripadnom programskom potporom i algoritmima i protokolima (routing protocols) kao što su RIP. Pristupnik) . recimo naše otoke. Komunikacija se ostvaruje po CSMA/CA načelu. Usmjernik je najsloženiji uređaj jer omogućava regenreraciju signala. Pojedine vrste omogućavaju i priključivanje bežičnih uređaja. Kada je priključen kao izlazni uređaj lokalne mreže mora znati pretvoriti brzu Ethernet komunikaciju u relativno sporu serijsku komunikaciju (ovisno o vrsti). No prilikom konfiguriranja može mu se zadati da ne propušta određene vrste prometa bilo po IP adresama ili vrsti prometa (Protocol polje u zaglavlju). Otuda se i ova vrsta uređaja našla u ovoj skupini. U radu koriste mrežnu masku kako bi se sva računala povezana s njim preko switch-eva ili hub-ova grupirala u jedinstvenu IP adresu . što u načelu znači da može omogućiti NAT i DHCP usluge. Tada će simbolička slika premosnika imati ucrtanu 'pletenicu' kao što je na ovoj slici. Zbog načela rasprostiranja elektromagnetskih valova 'na sve strane' sigurnost je jedan od značajnih problema.ADRESU MREŽE. Ovaj mrežni uređaj ne propušta promet PRIVATNE MREŽE. . koje se opet prema svijetu vide kao jedna. GATEWAY (Poveznik.Najvažniji je od svim mrežnih uređaja. Kada se koristi unutar lokalne mreže osnovna zadaća mu je dijeljenje broadcast domene. S usmjerenim antenama moguće je povezati prilično udaljena mjesta. Ako se vrši konverzija mrežnog protokola onda je ovo uređaj četvrtog sloja OSI modela. Djeluju kako nekakav centralni HUB koji se preko posebnih adaptera spaja za preklopnik.4GHz i 5GHz.Nije ništa drugo do usmjernik uz još neke dodatne module. OSPF i drugi. Ovakvi uređaji mogu poslužiti i kao premosnik. ROUTER (Usmjernik) .ostvariti pouzdana i brza komunikacija.Bežične veze danas su stvarnost. osobito kad se želi povezati dva fizički odvojena prostora. Moderni usmjernici i preklopnici i njihovi protokoli omogućavaju da se jedna jedinstvena mrežna adresa može podijeliti u više podmreža. ACCESS POINT (Pristupna točka) . Kada router-i usmjeravaju FRAME na osnovu očitane IP adrese i upisane mrežne maske (od strane administratora) odlučuju na koji svoj port da ga treba proslijediti. Ima saznanje o dostupnosti svih dijelova mreže. To je primjer gdje se analogni signal modulira od strane digitalnog kako bi se ostvario radio-prijenos.1Q protokol). Upravo MAC adresa njegovog Ethernet porta je podrazumna izlazna adresa za računala te naziva DEFAULT GATEWAY (Windows XP).

5. T-Com. Iskon. Raznolikost usluga koje Internet nudi vrlo je velika i jedna tako šarolika skupina uobičajeno se opisuje kao oblak u kojem ima svega i svačega. Ima ih cijela hrpa.Modem je u osnovi opisan u poglavlju 3. Kako je riječ o Interne prometu uređaj djeluje na istom nivou OSI modela kao poveznik. no to se odnosi prvenstveno na modeme koji se koriste kod kuće za vezu s pružateljem Internet usluga (CARNet. Globalnet i drugi). INTERNET . Tako da se tu može primjeniti DSL . Proširenje se prvenstveno odnosi na sprječavanje neautoriziranog pristupa mreži u općem smislu. Iako se mogu konfigurirati preko HTTP protokola posredstvom ugrađenog webposlužitelja za ovu svrhu. Dosad prikazani su osnova za razumijevanje rad bilo kojih drugih. tako da na primjer pojava nekog zloćudnog virusa u SAD znači gotovo istovremeno njegovo širenje u Europi. najčešće kućni. Sve veći 'nered' na Internetu implicira sve veću potrebu za ovim uređajem.Po funkciji je mogućnostima prošireni poveznik (gateway). pa tako i zlonamjernih korisnika koji u većoj ili manjoj mjeri prave štetu cjelokupnoj Internet zajednici. Ovakvi uređaji. kako bi međusobno ostvarili komunikaciju posredstvom mrežnih uređaja koji se nalaze u njihovim lokalnim mrežama koji im omogućavaju pristup Internetu. ali je prepun mrežnih uređaja koji objedinjuju u jednu funkcionalnu cjelinu korisnika s jedene strane i davatelja usluga s druge strane. kao svi moderniji dosad navedeni uređaji. MODEM (MODulator-dEModulator) . Tome pogoduju. pored ostalog. Dakle. ISDN uređaj. Stoga je razumljiva velika raznolikost u dizajnu i osobitostima mrežnih uređaja. modem kabelske televizije i drugi uređaji koji uz još neke dodatne uređaje omogućavaju korisniku računala ili cijeloj lokalnoj mreži da komunicira s Internetom. Omogućavaju podešavanje i nadzor VPN (Virtual Private Network) prometa i ovisno o namjeni i PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ako je dizajniran kao SOHO uređaj. Svaki . sve veće brzine komunikacije između mrežnih uređaja.FIREWALL (Vatrozid) . a koje su međusobno povezane mrežnim uređajima kojima je namjena samo povezivanje mreža. mrežnih uređaja ima još. Navedeno znači da se ovim mrežnim uređajem ostvaruje nadzor prometa između Internata i lokalne mreže na način da se sav Internet dolazni promet na vatrozid prema definiranim pravilima filtrira i propušta u lokalnu mrežu i obratno.ADSL uređaj. Tada uobičajeno podržavaju i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) mehanizam automatske dodijele IP adresa računalima u lokalnoj mreži.6. Komunikacije inicirane izvan vatorzida su onemogućene. najznačajnija mogućnost je definiranje IP adresa lokalne mreže kao privatne mreže i NAT mehanizam (Network Address Translation) za prevođenje dolaznih IP adresa u lokalne privatne IP adrese i obratno. obično podržavaju Ethernet i Wireless komunikaciju s njima i međusobnu komunikaciju uređaja povezanih na spomenute načine. to ne znači da pripada uređajima najvišeg nivoa. U osnovi ovaj ili sličan simbol koristi se svugdje gdje se korisnik-LAN povezuje s ISP-om.Internet kao pojam ne spada u bilo kakve uređaje. No postoje i druge vrste uređaja za povezivanje lokalne mreže s ISP-om (Internet Service Provider).Access Control Lists). Osim filtriranja prometa prema definiram pravilima pristupa (ACL .

obrađuju ih pojedini protokoli pojedinih slojeva na način da se podacima prilikom obrade i predaje iz višeg u niži sloj pridodaje zaglavlje (postupak nazvan enkapsulacija). već samo onih za koje su dizajnirani. ovisno o namjeni nisu dizajnirani da mogu protumačiti podatke svih zaglavlja. a pri prijemu podataka prilikom prelaska iz nižeg u viši sloj zaglavlje nižeg sloja se oduzima (postupak nazvan dekapsulacija). svi mrežni uređaji ne funkcioniraju na svim nivoima OSI modela već približno prema shemi na narednoj slici: Slika 7. kao na primjer IP adrese sa čime se postiže bolja učinkovitost glede raspodijele promete. preklopnici jezgre mreže dizajniraju se tako da znaju protumačiti pojedine podatke trećeg sloja. Dakle. ali takav preklopnik nije usmjernik niti može preuzeti njegovu funkciju. što slikovito prikazuje shema na slici 7. Isto tako ako se nekom SOHO pristupnom uređaju prema Internetu može glede konfiguracije .8. Da bi podaci od jednog korisnika došli do drugog. Navedeno slikovito prikazuje animacija na slici 7. No ima i iznimaka. koja podatke obrađuju duž svih sedam nivoa prema OSI modela kako bi na svom zaslonu korisnici međusobno komunicirali.4.8 Shema obrade podataka prema vrsti uređaja Dvije krajnje odredišne točke su računala.4. Mrežni uređaji.napredak očito ima svoju cijenu koja se u ovom slučaju ogleda u sve većim ulaganjima u sigurnost.6.4.

Spada u uređaje drugog sloja OSI modela što znači da mora znati što će sa FRAME-om. Na narednoj slici prikazana je blok shema komunikacije dvije mrežne kartice. a narednih 24 bit-a (SS. NIC provjerava da li ima signala na 'žici' prije nego pošalje svoje. što znači da je MAC adresa jedinstvena. koji se često prezentira u heksadekadnoj formi u obliku PP-PP-PP-SS-SS-SS.. Ako je 'žica' iz bilo kojeg razloga zauzeta emitiranje se odgađa. Ima je PC.. Po naputcima ISO ne može postojati više kartica s istim serijskim brojem.) oznaka su proizvođača. Ima jedinstveni kod nazvan MAC (Media Access Control). Ethernet mrežna kartica NIC (Network Inerface Card) ili kako je još zovu LAN-adapter. Pri njenom odabiru treba poštovati protokole (Ethernet / Token-passing / FDDI) i tip medija (Twisted Pair / Coacs / wireless / fiber-optic). početna je točka svake mrežne komunikacije. to ne znači da pripada uređajima najvišeg sloja prema OSI modelu. mrežni pisač. To je binarni broj od 48 bit-a. Ako su dva NIC-a emitirala istovremeno rezultat je sudar signala na 'žici' i oni se zbrajaju i taj porast napona signala ukazuje na koliziju.) pripadaju serijskom broju kartice..9 Blok shema Ethernet mrežne kartice Originalno Ethernet je Half-duplex tehnologija.4. NIC koja je prva ustanovila koliziju šalje JAM signal (poseban slijed bit- . Prvih 24 bit-a (PP. Ethernet port usmjernika i slični uređaji.. Zato joj treba detektor kolizije.pristupiti putem web sučelja. NIC ne može emitirati i primati podatke istovremeno. Slika 7.

000 .N.0 M. Što je više NIC-ova na mreži mogućnost kolizije raste.N. Ovo vrijeme izračunava se po slučajnom procesu i nije za svaki NIC isto. Kada je emitiranje prestalo svaka kartica pomoći 'back-off' algoritma izračunava za koliko će vremena ponovo pokušati započeti emitiranje.0. No Mac adresa ne odnosi si se samo na mrežnu karticu koju najčešće prepoznajemo u PC računalu kao elektronički sklop koji se umetne u PCI utor.h 224-239.N.DDD.n.N.h.000. a ostale će čekati završetak.M.0 | s mrežnom maskom M.10.168.N.255.0.N.n 240-255.000.h.000 . IP adresa osnova je prepoznavanja računala u mreži i to je 32 bit-ni zapis koji se dijeli u 4 grupe po osam bit-a te se prezentira kao heksadekadni zapis HH-HH-HH-HH. Kako NIC ima dosta posla dobro je u što većoj mjeri tipizirati tip kartice koja će se koristiti. Ovaj tip adrese opisan s četiri 'DOT-irane' dekadne brojke naziva se IPv4. što značajno smanjuje učinkovitost i propusnost mreže.0 | .0 M.hhh.0 1-126.ova) kao nalog ostalima da prestanu emitirati.N.h.n.016.0. Kada se već toliko spominju mreže treba nešto reći mrežnoj shemi koja se u Internet svijetu koristi.000. IP adresa u sebi sadrži dva bitna podatka: • • Vodeći bit-ovi su adresa mreže (NETWORK IDedntfication) Preostali bit-ovi su adresa računala u mreži (HOST IDentification) ISO je definira više klasa javnih i privatnih mreža upravo prema NETWORK i HOST udjelu u IP adresi i to: Klasa Klasa Klasa JAVNE Klasa Klasa A .192.M.M.N.n.0hh.M.hhh PRIVATNE Klasa C 192. Kada sve NIC zašute prva kojoj istekne ovo vrijeme započeti će emitiranje.n.n (IP/ 8) | (IP/16) | (IP/24) | (IP/32) | (IP/32) | Klasa A 10.n E .0 | s mrežnom maskom M.h C .N.h.M.h 128-191.n.000 . Ako je njen signal došao do ostalih NIC a da one nisu emitirale nastaviti će se normalna transmisija. te jak mrežni promet može dovesti do velikog broja kolizija i time ponavljanja emitiranja.n. Tako na primjer svaki Ethernet priključak preklopnika ili usmjernika imati će svoju MAC adresu.DDD.DDD (DDD=0-255).n s mrežnom maskom s mrežnom maskom s mrežnom maskom nema (multicast) nema (rezervirano) M.hhh Klasa B 172. te na taj način i oni postaju učesnici u mrežnom prometu.hhh s mrežnom maskom M. Zahtjevniji pisači ili fotokopirni uređaji mogu sadržavati elektroničke module s ugrađenom mrežnom karticom i svojom jedinstvenom MAC adresom.n. To je načelo rada CSMA/CD i o tome brine Ethernet kontroler.h 192-223.172. (H=0-F) ili češće kao odgovarajući dekadni brojevi odvojeni točkom kao DDD.0. Ima je svaki uređaj koji pristupa Ethernet-u.N.hhh. Kolizija je normalna pojava.0.n.h D .000.031.h B .168.h.0. Loopback služi za internu provjeru funkcionalnost NIC kada sama sebi šalje FRAME.h.M.N.

i sastavni je dio MREŽNE MASKE.255.4. Oznaka IP/broj pripada CIDR (Classless Inter-Domain Routing) notifikaciji koja ukazuje koliko bit-ova s lijeve strane IP adrese čini adresu mreže. Ako su u host dijelu sve '0' to je IP adresa MREŽE.subnetting) vrši van granice klasa. a primjer dijeljenja mreže klase 'C' prikazan je u poglavlju 4. pri čemu su '0' i '255' rezervirani za posebne namijene.255. IP adresa AND Mrežna maska -------------Adresa Mreže Primjer dijeljenja mreže klase 'B' u podmreže klase 'C'. Tada se mijenja i vrijednost 'M' u dijelu koji definira koliko se od HOST dijela uzima za podmrežu. Kad se izvrši logička operacija AND između IP adrese i mrežne maske dobije se ADRESA MREŽE (NETWORK ID). na primjer IP/13.132. Da bi računala mogla 'izaći' iz mreže moraju znati i IP adresu router-a te se ova tri podatka u računalu upisuju na primjer ovako: IP adresa računala : Mrežna maska : Podrazumni 'Gateway': router-a) 201. na granici klasa.132. Kako je interna podmreža sastavni dio interne mreže.7 255. Svaka od klasa mrežnih adresa može se podijeliti u interne PODMREŽE tako da se pojedini bito-ovi od 'h' dijela iskoriste za podmrežu i tako lokalna mreža podijeli u više neovisnih dijelova.253. Tako su i pojedinim klasama dodijeljeni određeni brojčani rasponi koji se odnose na javne adrese ili privatne adrese koje koriste organizacije zaštićene vatrozidom (firewall).5.5. odnosno kao jedan jedinstveni put dolaska ili odlaska podataka između Interneta i lokalne mreže (LAN). prikazan je u poglavlju 4. ili izraditi odgovarajuću tablicu kao na stranici o CLIkomandama operativnog sustava mrežnih uređaja firme Cisco.1 (IP adresa Ethernet sučelja .'N' i 'h' su dekadni brojevi u rasponu od 0-255.4. host dio koji je na raspolaganju računalu ili mrežnom uređaju za njihovu identifikaciju u mreži pripadaju binarni ekvivalenti prema dekadnim brojevima od 1-254.0 201. Da bi se znalo koliko se bitova IP adrese odnosi na mrežu a koliko na računala definira se MREŽNA MASKA kojoj su mrežni bit-ovi '1' a računalni '0'. uređaju koju preusmjeravaju promet između mreža (router-i) služe se isključivo analizom adrese mreže koristeći mrežnu masku.253. korisno je adresu računala i mrežnu masku pretvoriti u binarni zapis i tada izvršiti podjelu. 'M' je svugdje 255 kada mreže nisu podijeljene u manje podmreže (SUBNET). kojoj je zadaća da omogući da se više lokalnih računala i internih podmreža prema Internetu 'vide' kao jedna cjelina. Ako su u host dijelu sve '1' to je BROADCAST IP adresa mreže (adresa oglašavanja). CIDR notifikacija dozvoljava mreže koje nisu u striktnim okvirima prema granicama klasa. Kad se podjela mreže (podmrežavanje . Dakle. kako bi se smanjila mogućnost greške prilikom izračuna.

Na osnovu mrežne maske i IP adrese bilo kojeg računala izračunava se adresa mreže. IP adresa mreže : Adresa oglašavanja: 201.FIKSNOM IP adresom i imenom računala.253. I poslužiteljima i računalima korisnika u mreži dodjeljuje se Ime i IP adresa unutar raspona klase kojoj pripadaju.255.132. Adresa DNS poslužitelja : 201. Kako računala za neke servise koriste svoje IME i DOMENU kojoj pripada. Fiksna IP adresa od velikog značaja je za poslužitelje koji moraju biti stalno raspoloživi jer će se na njihov IP ili ime posredstvom DNS-a usmjeravati svi zahtjevi prema raspoloživim servisima.132.2 Dakle to je jedno posebno računalo sa zadaćom da ostalim računalima pruža potrebite usluge.253. a promet van mreže odvija se pronalaženjem IP adrese odredišnog računala negdje na Internetu.253. na jednom od poslužitelja mreže omogućava se usluga prevođenja IP adresa i IMENA .132. U njegovoj DNS tablici postoji upisana međuzavisnost za na primjer: Racunalo.IP adresa računala ili mrežnih uređaja može se zadati u rasponu od 201. računalo s brojem '7' komunicira sa sučeljem '1' glede prometa prema Internetu.spalato.hr <-------------> 192.253. što se lakše pamti u odnosu na suhoparne brojke IP adresa. Za oglašavanje (broadcast) služi posljednja IP adresa u cijelom rasponu što u ovom primjeru znači da završava s '255'. a ako se pružaju usluge građanstvu IP adresa uz navedeno mora biti JAVNA. koji omogućava da se IP adresa mijenja periodički ili se korisniku računala pri priključivanju na mrežu dodjeljuje prva slobodna adresa unutar definiranog DHCP raspona u klasi. Dakle.7) Osim DNS usluge to računalo može pružati usluge elektroničke pošte te WWW ili će se ove usluge vršiti s više odvojenih poslužitelja. DNS usluga za pojedinačna računala ima smisla kada se želi računalo prikazati JAVNO sa STALNOM . bolje ih je usmjeriti na DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servis. i ne smije unutar mreže postojati više računala s istim imenom ili IP adresom.168.253.254.drzava <-------------> IP adresa racunala (mare. Ovaj servis je jako .132. kao što je navedena DNS usluga.domena. Promet u lokalnoj mreži odvija se prepoznavanjem MAC adresa pojedinih računala.255 Mreža u kojoj se računalni i mrežni uređaji međusobno prepoznaju oglašavanjem naziva se broadcast domena u kojoj računala i mrežni uređaji nakon inicijalnog povezivanja komuniciraju izravno koristeći fizičke (MAC) adrese. koja uvijek završava s '0'.0 201.132.DNS (Domain Name Service) i obratno te se zadaje i IP tog poslužitelja. a mreža kojoj to računalo pripada je klase 'C'.2 do 201. Za pojedinačne korisnike u mreži nije od značaja fiksna IP adresa.

ili se pak na temelju podataka napisanih na mrežnoj kartici (proizvođač i tip kartice) preuzmu s Interneta. dobije se sigurnija i jako fleksibilna organizacija koja računala mreže dijeli na javno raspoložive i skrivene (diferencijacija mreža). Ovo može otežati ili posve onemogućiti rad P2P programske potpore (Eh!). NAT ima statičke (SNAT) i dinamičke (DNAT) elemente. te se po ugradnji mrežne kartice u računalo INSTALIRAJU u operativni sustav računala. Vanjski korisnik ne može inicirati konekciju jer 'nezna' kako doći do računala u privatnoj mreži.koristan kad ima više računala koja koriste mrežne usluge od raspoloživih adresa klase kojoj pripadaju (prijenosna računala na primjer). Operativni sustav računala prepoznaje ga na osnovu instaliranih UPRAVLJAČKIH PROGRAMA (driver) kojima je zadaća ostvariti uspješnu komunikaciju između mrežnog adaptera i operativnog sustava. Upravljački programi isporučuju se s mrežnim adapterom na prikladnom mediju za pohranu.. ovisno o tome što pojedini od uređaja mogu i koliko ima love.demilitarized zone). Sva računala definiraju se u privatnoj klasi adresa koje NAT servis poslužitelja. Implementirani mrežni protokoli operativnog sustava omogućavaju daljnju razmjenu podataka do odgovarajuće programske potpore. Nezaštićeno kontrolirano područje obično se naziva demilitarizirana zona (DMZ . NAT je ujedno zaštita mrežnog sustava od vanjskog napada bilo koje vrste (DoS. bez obzira na fizičku i elektroničku izvedbu (PCI. crvi . wireless. Poslužitelji mogu ostati u dijelu mreže koji je izvana vidljiv. Kako se onda uspostavlja komunikacija? Jednostavno. osnovna je sklopovska komponenta koja omogućava komunikaciju računala s mrežnom infrastrukturom. Može se izabrati privatna klasa adresa po volji. ali su tada nezaštićeni. uobičajeno disketa ili optički medij. Podrazumni skup . Dakle. a nezaštićeno područje van privatne mreže naziva se i nepovjerljivim (bastion hosts). Ako se u privatnoj mreži osigura i DHCP usluga za 'goste'. To znači da recimo program za daljinsko upravljanje računalom (kao VNC programska potpora) koje se nalazi u privatnoj mreži neće raditi ako konekcija nije inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži. router-a (usmjernik) s ugrađenim navedenim osobitostima ili firewall (vatrozid) namjenskog mrežnog uređaja.. a poslužiteljima unutar mreže bitnim za javnost izvrši izravno prevođenje na JAVNU i STALNU IP adresu uz kontrolu prometa prema njima. Vatrozid kao zasebni uređaj dobro je ali i skupo rješenje. a mreža se dijeli na zaštićeno i nezaštićeno ali kontrolirano područje.) jer su računala unutar privatne mreže nevidljiva. USB. router-a ili firewall-a prevodi u jednu jedinstvenu javnu adresu i na taj način računala unutar privatne klase čini NEVIDLJIVIMA za javnost.). ovisno o broju računala koje treba opslužiti. funkcionira samo ona komunikacija koja je inicirana od strane korisnika u privatnoj mreži.. Bolje rješenje od navedenog je NAT (Network Address Translation).. NAT i DHCP može se realizirati pomoći poslužitelja s dvije mrežne kartice i odgovarajuće programske potpore koju u osnovi imaju svi Windows ili Unix poslužitelji. Što ako vatrozid otkaže? Treba ga dati na popravak i čekati ili umrežiti DVA! Mrežni adapter.

) koji iz okvira uzimaju PAKET koji sadrži odredišnu i izvornu IP adresu. pa tako i računalo. mada se mogu implementirati i drugi kao Novell-NetWare IPX/SPX.dekapsuliraju podaci koje obrađuju nadređeni protokoli (IP.. Slika 7. TCP.. Podaci koje FRAME sadrži prihvaća mrežni adapter ili uređaj na koje se odnosi i iz tih podataka izvlače odnosno raspakiraju .4.10 Načelo mrežne komunikacije u računalu Mrežni adapter ima svoju MAC adresu koja mu služi za komunikaciju s mrežnim uređajem s kojim je putem komunikacijskih vodova povezan. vrši razmjena OKVIRA s podacima (FRAME) između mrežnog adaptera i mrežnog uređaja na temelju prepoznavanje odredišne i izvorne MAC adrese.protokola računala za rad u mreži je TCP/IP. Svi mrežni uređaji. iz kojeg se potom izdvaja SEGMENT koji nadzire ispravnost isporučenih PODATAKA programskoj potpori.3. ICMP. koriste ARP protokol (Address Resolution Protocol) kako bi se ostvarila inicijalna komunikacija između fizički povezanih uređaja i razlučilo na koga se komunikacija odnosi. Ovisno o smjeru komunikacije ovisi na kojem će mjestu biti MAC adresa mrežnog adaptera. UDP. Za istu svrhu . Naredna slika prikazuje načelnu uporabu TCP/IP skupa protokola u računalu. te se prema tablici u poglavlju 7.4.

Tko ih ne poštuje ne može komunicirati. Polje 'Next Header' ukazuje na dodatak zaglavlju koji slijedi odmah iza ovog zaglavlja i sadrži brojne nove mogućnosti u odnosu na IPv4 standard. u osnovi nametanja nema.4. a posebno poglavlje obrađuje same TCP/IPprotokole. Na osnovu navedenog jasno je da komunikacije nema ako se ne poštuju PREPORUČENI komunikacijski standardi. nedostatak IP adresa sve je veći problem. Naime kao se već uvodi IP telefonija i velik broj firmi se intenzivno informatizira. 4 Ver. Stoga je standard proširen na način da IP adresa ima 128 bit-a. Mrežna komunikacija podrobno je već opisana preko OSI modela prikazanog na slici 7. Slijedi opći oblik i dva primjera IPv6 adresa.može se koristiti programska potpora različitih proizvođača koja se u osnovi u operativni sustav INSTALIRA na sličan način kao i upravljački programi mrežnog adaptera.6. Dakle. SAŽETAK: Brz rast Interneta doveo je do problema 'slobodnih' IP adresa. IP adresa prikazuje se heksadekadno u 8 grupa po 4 heksadekadne brojke odvojeno dvotočkom s tim da se vodeće '0' grupe ne moraju pisati. njemu na volju. 8 Priority Payload length 16 Flow label Next header -Source address (128 Bites) --Destination address (128 bites) -Struktura IPv6 zaglavlja u 32b redovima Hop limit 24 32 Osnovno zaglavlje je prilično pojednostavljeno. ali preporuke su jasne i raspoložive. Oznaka ovog standarda je IPv6 i njegovo zaglavlje prikazano je u narednoj tablici. HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH : HHHH .

net [62.198.cer03.CARNet.9] 5 38 ms 37 ms 38 ms tenGigabitEthernet1-3.190] 9 185 ms 181 ms 182 ms cms.40. pomoći program koji služi za praćenje uspostavljanja veze prema odredištu.4] Trace complete. Dobila je ime po SONAR-u.dallas-datacenter.vie.zg.86.121. Received = 4.86. .wmd-linux.121. Lost = 0 (0% loss).214.228.145] 6 180 ms 180 ms 181 ms te1-1.0.ooo (IP adresa (IP adresa (IP adresa (IP adresa C:\>ping 74.com [74. Interna provjera NIC : 'loopback' testa) Provjera konfiguracije računala : računala) Provjera izlaza iz mreže : router-a / gateway) Provjera prema nekom odredištu : odredišta) PING 127.fcr03.rrr PING ggg.zg.dallas-datacenter.86.4: bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 time=187ms time=188ms time=190ms time=188ms TTL=48 TTL=48 TTL=48 TTL=48 Ping statistics for 74.1080 : 0 : 0 : 0 : 8 : 800 : 200C : 417A FF01 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 101 Ostvaruje li računalo pristup na Internet? Windows XP ima komandu PING koja djeluje na 3 sloju OSI modela i s njom se može vrlo brzo provjeriti umreženost.190.0. Maximum = 190ms.4 (ili 'C:\>ping buzdo.228.ggg PING ooo.121.4] over a maximum of 30 hops: 1 29 ms 28 ms 30 ms 193.198.4: 74.198.4 with 32 bytes of data: Reply Reply Reply Reply from from from from 74.86.86.2] 7 181 ms * * po3.118.124.157 2 28 ms 30 ms 28 ms CN-Srce-02-ES.86.dal01.hr [193.net [64.ggg.86.121.com [74.121.dallas-datacenter.01-RO.VIE1.86.4: 74.at.geant2.1 PING rrr.86.211] 8 182 ms 182 ms 180 ms po2.rrr.rt1. koji radi po načelu slanja zvučnog impulsa kroz vodu i mjerenja vremena jeke.121.21] 4 50 ms 38 ms 38 ms carnet.core.215.rrr.ooo. C:\>tracert buzdo.4: Packets: Sent = 4.ooo. Average = 188ms C:\> Na raspolaganju je i komanda TRACERT.core.228.ar2.118. Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 187ms.com' ako je domena prepoznatljiva preko nekog DNS poslužitelja) Pinging 74.121.dal01.121.228.CARNet.4: 74.com [64.com Tracing route to buzdo.hr [193.145.dal01.dar02.com [66.81.121.ggg.129] 3 29 ms 29 ms 28 ms CN-Srce.com [66.gblx.

SOHO (Small Office/Home Office). u čemu su se posebni istakli NETSCAPE i IE. . kao NetBEUI ili IPX/SPX ili neki drugi. ili jednostavnije Internet na malo.1.C:\> Mali kuriozitet: Ako neki 'zločesti sustav' presretne komunikaciju između krajnjeg korisnika i njegovog poslužitelja. za komunikaciju prema svijetu kao i unutar svoje infrastrukture koriste TCP/IP protokol i one su sastavni dio Interneta.4. glumeći sučelje poslužitelja može zavarati korisnika na način da korisnik misli da se je spojio na svoj poslužitelj (u banci!). Kako lokalne mreže osim svojih internih protokola. moguće je zlouporabiti korisnikove podatke. uz naznaku kako izravno povezati dva računala NIC-na-NIC bez aktivne mrežne opreme pomoću crossover kabela. Kako ipak imaju neke svoje osobitosti nazivaju se intranet. Kako više računala s Windows XP operativnim sustavom povezati u mrežu i mali uvod u planiranje IP adresne sheme mreže prikazano je u poglavlju 4. prihvatljivo grafičko sučelje usmjereno običnom korisniku prema HID načelima (Human Interface Device). Kriptiranje prometa i sve veće ulaganje u sigurnosne mehanizme osobitost je današnjih računalnih mreža.5.4. Tako se osim jednokratnog kriptiranja pristupne zaporke koristi i mehanizam sinkronizacije satova računala korisnika i poslužitelja i ako je razlika u vremenu odašiljanja i primanja paketa veća od par sekundi poslužitelj će to shvatiti kao lažan promet i odbiti komunikaciju. godina. Strukturno kabliranje | 7. 7. ako po ničem drugom onda po znamenitom međusobnom nadmetanju. Pojava Windows 9x i Windows NT operativnih sustava s implementiranim TCP/IP skupom protokola ponukala je proizvođače programske potpore za izradu klijentskih i serverskih aplikacija svih vrsta. prikazan je uređaj koji objedinjuje osnovne funkcije profesionalnih mrežnih uređaja za malo poslovno ili kućno okruženje .2. INTRANET 7.5. učinilo ga je 'odjedanput' vrlo popularnim i raširenim. U poglavlju 7.5. gotovo neizbježnim načinom komunikacije. Bežična komunikacija Iako Internet nije novotvorina nastala 95.6.

osobit problem koji se nameće je sigurnost lokalnog sustava. Da bi se uopće lokalna mreža mogla ponašati kao Internet. NNTP i druge) da u svojoj lokalnoj mreži omoguće razmjenu e-mail poruka.1 Lokalna mreža povezana za Internet. mogla bi izgledati kao na narednoj slici. Struktura jedne lokalne mreže . Kako su već poprilično sve poslovne aplikacije tipa Microsoft OFFICE ili LOTUS DOMINO WEB-olike. Kako na navedeni način lokalna mreža postaje meta svakog znatiželjnika u svijetu. switch. Slika 7.LAN (Local Area Network). Svi ostali samo obogaćuju mogućnosti.Administratori lokalnih mreža uspješno su iskoristili TCP/IP skup protokola (HTTP. a ne njihova fizička struktura (UPS. FTP. SMTP. pristup WEB dokumentima. WEB poslužitelj je nužan. njihova uporaba vrlo je jednostavna i gotovo dostupna svima. na slici prikazana crvenom bojom samo je ilustracija protoka podataka. transfer datoteka i ostalo. Postavljanjem . POP3. skupa s radnim postajama koje im mogu pristupiti. ali s mogućnosti nadziranog pristupa izvana i prema vani. Mrežna infrastruktura. Realizirano u vidu više fizički odvojenih računala kao poslužitelja ili u samo jednom poslužitelju sa svim navedenim mogućnostima. hub i drugo). Vezu sa svijetom omogućava usmjerivač (router). a potrebno je neke sadržaje lokalno zaštiti a nasuprot tome druge u svrhu promidžbe ili prodaje učiniti pristupačnima.5. ustanove ili neke organizacije za njezine vlastite potrebe. Intranet je u suštini u funkciji same tvrtke. tvore mali lokalni Internet-intranet.

Osnovna razlika između Interneta. Široki korisnički intraneti teže ponuditi sve stvari svim ljudima zbog svih razloga. dok dimenzionirani intraneti. Veličina lokalne mreže je relativan pojam. za npr. velikog intraneta. Samo uvođenje intraneta za svaku organizaciju predstavlja sigurnosni rizik ali i nužnost u uvjetima elektroničkog poslovanja. ali na lokalnom nivou. razlika je između mase i klase. Povećava se vjerojatnost namjernih ili slučajnih incidenata budući da se podacima može pristupiti s velikog broja lokacija što je i jest značaj intraneta. Dio zaštite obaviti će se konfiguracijom usmjerivača a dio dodjelom odgovarajućih prava na pojedine sadržaje poslužitelja. u funkciji uspješnije komunikacije a time i poslovnosti po svim segmentima informacijskog sustava. Kako WEB tehnologija kao temelj pregleda dokumenata i komunikacije nije ovisna o platformi na kojoj se koristi te zbog izuzetne fleksibilnosti omogućava međusobno povezivanje raznolikih sustava. Ipak. Iako je koncept u osnovi isti. HTML kao standard svakodnevno se dorađuje i napreduje te nudi sve više mogućnosti. Naizgled rasut sustav utemeljen na različitim operativnim sustavima i programskom potporom tipa 'office' može se pretočiti u jedinstveno funkcionalno okruženje. i malog intraneta je u strukturi i funkciji. ne postoji jedinstveno sredstvo kao rješenje sigurnosnog problema . fokusirani su na konačan broj ljudi koji zahtijeva određen raspon mogućnosti kako bi se postigli zadani ciljeve. sliku i film u najjednostavnijem smislu.'Firewall' sustava lokalnim korisnicima se može omogućiti ograničen pristup Internetu. Klasična LAN mreža postaje sve više intranet. Integrira tekst. Za ostalih 25% nema nade ako se ne okrenu budućnosti. a dolazeći zahtjevi s Interneta mogu se usmjeriti samo na određene sadržaje koji ne sadrže nikakve poslovne tajne. Što sve intranet omogućava? Gotovo iste usluge kao na Internetu. Administracijom firewall-a omogućiti će se pojedini port-ovi ili će se djelomično ili potpuno onemogućiti. Aplikacije za grupni rad (groupware) su relativno nove. ali vodeći proizvođači programske potpore (kao Lotus i Novell) počeli su izrađivati mrežne aplikacije kojima je glavni komunikacijski protokol upravo HTTP. Osobe koje mogu uzrokovati takve sigurnosne incidente mogu biti sami namještenici tvrtke. Uspješne velike kompanije već imaju na stotine vlastitih poslužitelja različite namijene sa stotinama tisuća HTML dokumenata na njima. Internet nije u vlasništvu ni jedne tvrtke ili osobe dok je intranet privatna mreža tvrtke ili organizacije kojem pristup imaju samo osobe s ovlaštenjem za razliku od Interneta kojem ima pristup svaka osoba koja ima odgovarajuće tehničke mogućnosti (modem na računalu kod kuće je dovoljan). 25% uspješnih svjetskih tvrtki već ga koristi a oko 50% ga implementira. klijenti te hakeri. suradničke tvrtke. Firewall zaštitni sustav podrazumijeva uporabu PROXY poslužitelja da bi se moglo komunicirati s Internetom. određenu tvrtku.

organizacijskih i administrativnih rješenja. kao što je zaštita od DoS napada i slično.intraneta i zaštita rada u mreži pa se za smanjene sigurnosnih rizika najčešće koriste vatrozid (firewall). u realnom vremenu. a za privatne adrese da je to 'unutarnja' mreža. No javna-vidljiva adresa. O tome obično brine namjenski uređaj router/firewall koji osim prevođenja IP adresa ima i ostale elemente zaštite unutarnje mreže. intranet stavlja ogradu oko bezgraničnog Internet teritorija. Najveća sigurnost postiže se kombinacijom sklopovskih. Sve ovisi o vrsti poslovanja vlasnika LAN-a.DeMilitarized Zone). Za javne adrese kaže se da je to 'vanjska' mreža. Iako je poslužitelj javno dostupan. Prema shemi na slici poslužitelji su u unutarnjoj mreži. . te se u tom slučaju pribjegava NAT (NetworkAddress Translation) mehanizmu prebacivanja javnih adresa u privatne što omogućava lokalu uporabu bilo koje od klasa računala. ali je cjelokupni promet kriptiran. No. koje omogućava komunikaciju između autoriziranih korisnika bez obzira na platformu ili operativni sustav na kojem rade. a često je izgrađena oko World Wide Web sučelja. I vratar na porti ustanove. Svaki uređaj u mreži ima svoju jedinstvenu IP adresu. uz jasno definirane zadaće dio je kvalitetne sigurnosne politike. na koju je moguće spojen javni web-poslužitelj. No to ne znači da se u NAT uređaju ne može konfigurirati da se jedna javna adresa prevodi uvijek u istu privatnu adresu. Zapravo. Računalna mreža pod nazivom intranet je. enkripcija i autentifikacija. ponuditelj usluge spajanja za Internet često nije u mogućnosti omogućiti cijelu klasu adresa korisniku na uporabu. što automatski poslužitelj s takvom adresom čini javno dostupnim. ostaje pod kontrolom uređaja koji podržava NAT i koji vrši nadzor prometa. dodatno je zaštićen. Najčešće tu mrežu sačinjavaju računala jedne organizacije. Pomoću vatrozida može se organizirat tako da je u potpunosti 'nevidljiva' za ostale učesnike Interneta. samostojna. programskih. a korištenjem iste fizičke infrastrukture. Ova zona-skup javno-vidljivih adresa naziva se DEMILITALIZIRANA ZONA (DMZ . Intranet je u osnovi privatna mreža neke ustanove ili firme. ili su prema svijetu vidljivi samo neki od mogućih resursa. Jedan Windows poslužitelj s dvije mrežne kartice može se uporabiti za NAT uz nadzor cijelu jedne privatne A klase. No može se dogoditi da vlasnik mreže ima potrebu povezati se sa svojom drugom dislociranom mrežom ili omogućiti poslovnom partneru pristup dijelu svoje mreže. Takva dislocirana struktura naziva se EXTRANET (EXtended inTRANET) i s matičnom mrežom povezana je preko već postojeće javne mrežne infrastrukture. radi se o logičkoj podijeli adresnog prostora u dvije zone: javnu-vidljivu i privatnunevidljivu. Koju od klasa uporabiti za NAT ovisi o mogućnostima router/firewall uređaja. uspostavljajući 'lokalnu' mrežu s kontroliranim pristupom u kojoj korisnici mogu komunicirati na isti način kao na Internetu. interna (na razini jedne organizacije) računalna mreža koja korisnike povezuje pomoću Internet tehnologija. dakle. Dakle.

dok u središnjem extranetu jedna organizacija omogućuje svojim poslovnim suradnicima pristup njenim informacijama. Namjenski mrežni sustav Storage Area Network .1 nije prikazan SAN ali se može zamisliti dodatno okruženje kao NAS ako se ne ulazi u njegovu strukturu. MAC OS . za potrebe znanstvenog istraživanja unutar projekta 'CROGRID Infrastruktura' kojeg vodi SRCE. najčešće bazirana na optičkoj tehnologiji umrežavanja. NAS ima svoj operativni sustav pa time i vlastiti datotečni sustav koji nadzire diskove. Za SOHO (Small Office/Home Office) okruženje prihvatljiviji je NAS (Network Attached Storage) sustav.Extranet predstavlja elektroničko poslovno povezivanje među organizacijama zasnovano na Internetskim otvorenim standardnim protokolima. a u osnovi koncipiran je kao poslužitelj. To znači da je NAS nezavisan od operativnog sustava (OS) korisnika. ali uz uvjet da imaju odgovarajuću programsku potporu za pristup. ali OS korisnika mora imati programsku potporu koja će omogućiti komunikaciju s NAS-om. Vrlo brze optičke komunikacije omogućavaju da to bude i van infrastrukture lokalne mreže.. Korištenjem extraneta organizacije mogu dijeliti privatne i tekuće informacije pohranjene na svojim intranetima sa svojim poslovnim suradnicima. Prijenosno računalo koristiti će VPN programsku potporu za vezu s matičnom ustanovom preko javne Internet infrastrukture. U uzajamnom extranetu svaka od organizacija omogućuje svom partneru pristup specifičnim organizacijama sa svog intraneta. Takav sustav koristi računalni CLUSTER 'Isabella'. što znači da je datotečni sustav kojeg koristi operativni sustav nadzornog uređaja u biti i datotečni sustav SAN sustava. SAN nudi ogromne diskovne resurse za uporabu. . ne može se strogo svrstati u LAN.5. rabi se termin VPN(Virtual Private Network) . Dakle. MAN ili WAN.virtualna privatna mreža kojoj je cilj lako i jeftino povezivanje dislociranih lokalnih poslovnih sustava. Pa ako je to već brza podatkovna mreža odvojena od lokalne mreže s moćnim računalnim resursima. Na slici 7. može se 'izvana' promatrati kao jedan entitet koji funkcionira kao super-računalo. ali pod nadzorom operativnog sustava uređaja koji ga nadzire. Linux. Windows OS korisnika moguće ne bi ni znao što će s njim.). ali je promet između njih kriptiran i koriste se jaki sigurnosni mehanizmi. raspoloživo za više ustanova i za različite funkcije.SAN. Extranet se može koncipirati kao uzajamni i središnji. NAS može biti još jedna 'kutija' koja stoji uz poslužitelje.. Kada se više dislociranih LAN-ova međusobno povezuje u jedinstvenu mrežu preko već postojećih javnih mrežnih sustava. NAS posredstvom mrežne infrastrukture mogu koristiti različiti OS-ovi računala (Windows. Zato se na korisnikov sustav instalira posebna 'klijentska' programska potpora kako bi NAS bio raspoloživ. vrlo brza skalabilna mreža za spajanje računala predviđenih za pohranu podataka (poslužitelji sa SAS diskovima u RAID polju na primjer). Ovo podosta podsjeća na Novell-NetWare korisnik-poslužitelj (client-server) koncepciju.

Kako broj korisnika Interneta neprestano raste postoji stalna potreba proširivanja kapaciteta veza koje nas spajaju s inozemstvom. dlanovnik) ili periferija (pisač) s računalom ili prijenosnim računalom (laptop) ili pak između samih računala koristeći žičnu. nekoj ustanovi ili kompletnom ministarstvu. Rezultat je intranet. Budući da se rad u navedenim poslovnim okruženjima već odavno ne može zamisliti bez lokalne mreže. To danas nije nikakav problem jer se mnogi od ovih programskih alata dobivaju besplatno. To su SOHO (Small Office/Home Office) okruženja. Upravo dostupnost svim mogućim bazama znanja svijeta treba biti strateška orijentacija svakog društva ako ne želi zaostati u zahuktaloj informatičkoj utrci. Temeljem navedenog može se utvrditi da svi koji kod kuće imaju računalo s dodatnom opremom. World Wide Web je danas najmoćniji i najfleksibilniji Internet navigacioni sustav koji postoji. a tržišna utakmica čini ih sve moćnijima i učinkovitima. Sjećali li se netko BBS-a (Bulletin Board System)? Još uvijek se nađe poneki aktivan. Najčešće se radi o komunikaciji između manjih uređaja (mobitel. imaju PAN:-) . Internet u malome potpuno pod lokalnim nadzorom. Da bi koristili WWW neophodno je da na računalu imate instaliranu programsku potporu za čitanje WWW prezentacija. Dva najznačajnija servisa koje nudi su WWW i E-mail. U tom kontekstu ista bi mogla poslužiti za mali računovodstveni servis. Vrlo efikasan servis neupitne budućnosti.SAŽETAK: Moćno oružje informatičke sadašnjice upravo je Internet. a sve u svrhu podmirivanja osobnih potreba korisnika. To je u obostranom interesu. njena simbioza s Internetom postaje neizbježna. Elektronička pošta (e-mail) je način komuniciranja elektroničkim putem između korisnika Interneta koji imaju otvorenu elektroničku adresu kod davatelja Internet usluga (ISP). bežičnu ili infracrvenu tehnologiju. bilo da je riječ o malom uredu. Suprotnost svim navedenim mrežama je PAN (Personal Area Network). Današnji problem Interneta kod nas najviše se očituje u propusnoj moći prema inozemstvu. Bez Interneta ne može se zamisliti produktivan rad niti u jednom poslovnom okruženju. PAN je mreža ograničena na samo nekoliko metara razdaljine između čvorova.

koju današnji zahtjevi nameću. osim u metarskim dimenzijama izražena i u broju osnovnih ugradbenih komponenti (Rack Unit 1U = 1 3/4"). Strukturno kabliranje podrazumijeva dizajn dvije osnovne skupine uređaja i opreme u LAN-u: o o AKTIVNA oprema . izvor besprekidnog napajanja za uređaje (UPS) i sve drugo što se pokaže potrebno. Poštovanje sistematičnosti. pa tako prespojni ormar ima kapacitet 42U. PASIVNA oprema s konektorima za ugrađene UTP i FO kablove (patch panel). Naredna slika prikazuje presjek kroz dio zgrade i razmještaj osnovne infrastrukture. a cijeli sustav postao je skup. dizajn pasivne opreme nije moguće kvalitetno realizirati bez sagledavanja zahtijeva po pitanju aktivne opreme. Iako se u osnovi pojam kabliranja odnosi na pasivnu opremu. kablovi za povezivanje aktivne opreme s konektorima na panelima (patch cord) nadzorna mjerna oprema. nefleksibilan i vrlo osjetljiv na otkaze. video. kojima je veličina. Mogu se sagledati uređaji LAN okruženja kao što su poslužitelji.elektronički uređaji koji prihvaćaju i distribuiraju promet unutar lokalne mreže.1 Strukturno kabliranje U prethodnom poglavlju prikazan je shematski prikaz načela rad lokalne mreže. PASIVNA oprema . . firewall. stvarala se je prava zbrka kablova. pohranu podataka. Stoga su uvedene preporuke kako sve međusobno povezati po načelima STRUKTURNOG KABLIRANJA koje osigurava kvalitetnu mrežnu infrastrukturu višestruke namijene visokih performansi za Internet. switch …). osobna računala korisnika i prikaz njihove povezanosti preko ethernet mrežne infrastrukture. nužno je kao se ne bi dogodila situacija koju ilustrira podslika naredne slike. nepregledan.žični i optički sustav za povezivanje aktivne opreme uz sustav napajanja. Pored telefonskih i računalnih sustava.5. što bi odgovaralo visini ormara oko 200cm. telefonsku komunikaciju i drugo.rack). uz druge instalacije ove skupine. Oba navedena segmenta moraju se pažljivo uskladiti prema trenutnim i budućim zahtjevima korisnika. Unutar ormara ugrađuje se potrebna aktivna oprema (router.7. Kako je u posljednjem desetljeću nagli razvoj internet-a doveo do drastičnih povećanja zahtijeva prema vrsti i zadaćama same mrežne opreme te i samom broju opreme. Prvo što se može uočiti su prespojni ormari po katovima za AKTIVNU opremu (wiring closet . improvizacijama i polovičnim rješenjima u povezivanju pojedinih činilaca lokalne mreže nema više mjesta.

2 Izvedba LAN u primjeru jedne zgrade Strukturno kabliranje je jedinstveni sustav ili više podsustava u jednoj ili više građevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku funkcionalnu cjelinu.ER) o Operativni prostor .MDA)  Zona jednog okruženja . • PROSTORI I ZONE o Ulazno / Izlazni prostor . odsjek . nadzor i potpora (Telecom Room .(Main Distribution Area .upravljane.Slika* 7. administracija.sva raspoloživa aktivna i pasivna oprema svih zona (Computer Room .pristupno mjesto okruženju (Entrance Room . krila kata.CR)  Glavna zona distribucije .kat. Uvriježeno je strukturno kabliranje promatrati kroz dvije osnovne grupe s podgrupama prema opisu nadalje. (Horizontal Distribution Area .. Bilo da je riječ o sustavu ili podsustavu načelo je isto kako je prikazano na slici 7. Dakle.HDA) .TR) o Računalni prostor . prvi sloj OSI modela i nije baš bezazlen projekt.2.5..5.

HC) MDA je prema svima HDA povezane su vertikalnim kabliranjem (okosnicom . Novi MDA i ER su neki drugi sustav. Slika 7.horizontalno kabliranje (Horizontal cabling .BACKBONE) što je u suštini vrlo brza komunikacija.davatelj usluga kao CARNet.BC) o Pristup korisnika sustavu . Za MDA povezani su pristupno mjesto okruženju (ER . međuzona (Zone Distribution Area . MDA je čvorište svih komunikacija sustava.ZDA) Radna zona i oprema korisnika (Equipment Distribution Area EDA) • SUSTAV KABLIRANJA o Okosnica sustava . struktura je ista s tim da se razgranava stablo s još međuzona. Ako je sustav veći. kao kampus.  Zona objedinjavanja . u više zgrada. upravljane i administracija sustavom te poslužiteljski resursi također s okosnicom.međuspoj.. Od HDA u kojem je sva aktivna oprema koja opslužuje korisnika horizontalnim kabliranjem (najčešće UTP) omogućava se korisniku da pristupi sustavu.5. T-Com .3 Topološka shema sustava strukturnog kabliranja .).vertikalno kabliranje (Backbone cabling . najčešće realizirana preko optičkih medija.

Ta nova cjelina tada je dio računalnog prostora i ima ulogu 'pojačanog' MDA.5. . a shema bi imala elemente topološke isprepletenosti (mesh). Uobičajeno je za U/I i MDA uređaje obrada podatka na trećem sloju OSI modela. mrežni uređaji načelno bi se povezali kako prikazuje naredna slika. Proširena shema prikazane slike značila bi dodavanje još jednog sekundarnog ER prostora postojećem primarnom ER prostoru. Jednostavnija shema za manje zahtijevan sustav objedinila bi ER i MDA u jedno okruženje kojemu bi se još pridružili svi HDA.5.3 preko jedinstvenog pristupnog U/I prostora. Operativnom centru pridružuje se potpora. Dakle. te dodatno vertikalno kabliranje prema njemu iz MDA i prema po prometu značajnijim HDA. broj prostora smanjuje se na dva.2 prikazana je na slici 7. kao preklopnicima za prihvat cjelokupnog prometa (CORE switch) i preklopnicima za raspodijelu prometa prema prostorima (DISTRIBUTION switch). Navedeni uređaji obično su povezani po načelu 'mesh' topologije i u pravilu znaju raspoređivati promet njegovom obradom u trećem sloju (Network) OSI modela. pojedinim HDA pristupalo bi se iz dva pravca (MDA i sekundarni ER). Broj prostora se povećava.5. Značajno proširena shema bila bi obilježje kabliranja jednog kampusa u kojem je moguća realizacija više povezanih struktura prikazanih na slici 7. Objedinjavanje pojedinačnih U/I prostora prema pristupnom U/I prostoru vrši se tada specijaliziranom mrežnom opremom upravo za tu namjenu.3 na kojoj su hijerarhijski raspoređeni pojedini prostori prema značaju od vrha slike prema dnu.Osnovna topološka shema prostora i kabliranja prema primjeru prikazanom na slici 7. a za HDA uređaje (ACCESS switch) obrada podataka na drugom sloju (Data Link) OSI modela jer je promet prethodno njima već u velikoj mjeri usmjeren. Prema navedenom. Dakle.

RJ45.informacija kao govor. Uloga vatrozida je u eri sve većeg nereda na Internetu i zlouporabe pojedinih usluga od sve većeg značaja. tada se dobije LOGIČKA topologija mreže koja opisuje distribuciju prometa kroz fizičke resurse. Suština strukturnog kabliranja je korištenje jedinstvenog kablovskog sustava za sve instalacije kojima se prenosi bilo kakva poruka . a ako mrežni uređaji podržavaju raspodjelu prometa koristeći VLAN (Virtual Local Area Network) tehnologiju kako bi se promet distribuirao u međusobno nezavisne interne mreže tako da prikazana računala mogu pripadati različitim virtualnim mrežama bez obzira za koji su preklopnik spojena.4 predstavlja FIZIČKU topologiju mreže. a rad s njime prepoznaje odgovarajuća aktivna mrežna oprema (preklopnik na primjer) s kojom je uređaj povezan.5. U zidnu utičnicu kod korisnika može se priključiti računalo. digitalni telefon ili neki po tehnologiji srodan uređaj.Slika 7. prema potrebama korisnika. nekakva shema slična prikazanoj ali složenija glede međusobnih logičkih veza.5. i gotovo svaka ozbiljnija firma koristi ga kako bi odvojila unutarnji promet od interneta putem NAT mehanizma.4 Topološka shema povezanosti mrežnih uređaja ER (FIREWALL + ROUTER + CORE switch) i MDA (DISTRIBUTION switch) mrežni uređaji povezani su svaki sa svakim i preklopnici koji pripadaju ovim grupama nisu istih osobitosti kao preklopnici za HDA okruženje (ACCESS switch) koji nisu međusobno povezani i opslužuju korisnike preko EDA priključnih mjesta (RJ45 utičnica). Dakle. pisač. To omogućava dizajn aktivne mrežne opreme . slika. Slika 7. Bez intervencije na sustav kabliranja cijela mreža može se konfigurirati na potpuno drugačiji način. podaci kao digitalni signal kroz jednu jedinu vrst priključka .

Uz zadovoljenje dopuštenih udaljenosti povezivanja i svih opisanih zahtijeva. dođu 'školovani električari' iz 'uspješnih poduzetničkih firmi' montirati dodatne vodove za nekakav potrošač bez 'pardona' će u UTP kanalicu postaviti energetski vod. između energetskog i računalnog žičanog razvoda mora postojati nekakav prihvatljivi razmak koji bi bio otprilike prema slijedećoj tablici. izvor elektromagnetske interferencije prema UTP vodovima (EMI .konstruirane za jednostavno i brzo prespajanje prema potrebi. Strukturno kabliranje definira izvedbu mreže zvjezdaste topologije.) <2KVA 127 mm 2-5KVA 305 mm >5KVA 610 mm 64 mm 152 mm 305 mm nema značaja razdvojeni kanali nema preporuke 76 mm nema preporuke 192 mm 1220 mm . potreba i porasta broja korisnika. Još je nekako podnošljivo kada je u pitanju izrada nove zgrade.neovisnost o vrsti aktivne opreme fleksibilnost . ali kad u stariju zgradu s već provedenom računalnom mrežom s UTP kanalicama duž zidova.osiguranje dovoljnog broja priključaka po korisniku A energetski vodovi (220V~)? Raznorazni potrošači električne energije zahtijevaju za svoj rad energetske vodove kroz koje teče struja i stvara elektromagnetsko polje.povezivanje aktivne opreme i uređaja preko standardiziranih komponenti zasićenost . administrator mreže izvršiti će prespajanje na odgovarajućoj aktivnoj opremi i korisnik će na novom radnom mjestu imati stanje koje je imao i prije. minimum safe distance is . Kada korisnik fizički mijenja lokaciju rada. Postavljeni energetski vod Snaga EMI izvora Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini bez uzemljenog metalnog kućišta Nezaštićeni energetski vodovi ili električna oprema u blizini s uzemljenim metalnim kućištem Oklopljeni i uzemljeni energetski vodovi ili električna oprema s uzemljenim metalnim kućištem Elektromotor i transformator Minimalna udaljenost (Attention.. osnovna načela koja strukturno kabliranje mora zadovoljiti mogu se definirati sa slijedeće tri točke: o o o generičnost . te dugoročno planiranih aktivnosti.Electromagnetic Interference). Da bi se EMI na mrežnu infrastrukturu smanjio na prihvatljivu mjeru.

nikako se ne smije zanemariti izgled i urednost glede održavanja. komponente i uređaje. . kampusa. što osigurava veliku funkcionalnost. Mreža ovog tipa može poslužiti u dizajnu cluster-a ili mreže cluster-a. kao i na prljave konektore. skalabilnost i fleksibilnost. svjetlovod je jako otporan na EMI. No gušenje i domet komunikacijskog voda posebna su tema koja možda i ne spada u informatičku abecedu. Nameće se samo jedno pitanje. nego univerzalnija. Opće postavke koje u projektiranju treba poštovati su: • • • • • • • Svestranost . odnosno sustav poslužitelja najčešće međusobno povezanih optičkom tehnologijom i u tu svrhu dizajniranim preklopnicima (višeslojni preklopnici prema OSI modelu) s optičkim modulima.temeljito opisati i dokumentirati izvedbu mrežne infrastrukture.koristiti provjerene visoko kvalitetne kablove. Strukturno kabliranje umanjuje mogućnost greške na najosjetljivijem dijelu mrežnog sustava .mreža ne postaje manja i jednostavnija. oštro uvijanje ili savijanje). Funkcionalnost . telefoniju i informatiku. mreža ili podmreža za pohranu podataka. Dokumentacija . ali nikako ne mogu zamijeniti ulogu strukturnog kabliranja ustanove. Kako nadležnima objasniti da je navedeno vrijedno ulaganja i da podrazumijeva stručan i školovan kadar? Možda nije ovdje mjesto da se navede namjenski mrežni sustav Storage Area Network . Bežične mreže su samo jedna krasna osobitost koja poboljšava učinkovitost mreže. Gušenje u bilo kojoj vrsti komunikacijskog voda vrlo je bitan čimbenik.dovoljno priključnih mjesta prema potrebama korisnika. sukladno predviđenom rastu. Autor ovog teksta navedene podatke preuzeo je iz priručnika firme 'Pressac Structured Cabling Systems' za strukturno kabliranje koji između ostalog sadrži i naputke o otklanjanju neispravnosti uzrokovanih raznolikim razlozima (recimo preveliko gušenje signala duž voda) kao i opise pojedinih standarda. Za razne kategorije UTPkabela vrlo detaljno su opisani kriteriji koje izrađeni kabel mora zadovoljiti da bi se ostvari deklarirani 'domet' (uobičajeno 100m). SM i MM optičke komunikacije vrlo se razlikuju prema osobitostima svjetlovoda i izvor svijetla.projektirati više od trenutnih potreba. Naravno. Ukratko: Strukturno kabliranje je kabelski mrežni sustav višestruke namjene. Pričuva . a drži se preporuka 'The European standard for generic cabling systems recommendations' za žične i optičke komunikacije. Zasićenost . ali je vrlo osjetljiv na mehanička oštećenja (ugnječenje. banke ili neke druge ustanove. izveden kao jedinstveni sustav ili skup međusobno povezanih podsustava. Raznolikost .u kabelskoj infrastrukturi.SAN. Pouzdanost . lošu povezanost svjetlovoda za konektor.mreža treba obuhvatiti video. Stoga postavljanje svjetlovoda traži 'nježnije' rukovanje te pravilno održavanje konektora tijekom uporabe.Možda negdje u Hrvatskoj i postoje standardi koji ovo opisuju.

a gdje to nije moguće omogućiti brze ADSL . od vrlo značajnog društvenog interesa (fakultet. Ako to nije moguće treba se koristiti tehnologijama koje po svojoj prirodi nemaju svojstvo da provode električnu struju. elektroprivreda.. odnosno instituciji ili ustanovi. Prema shemi prikazanoj na slici 7. iako udaljenost između uređaja koji se povezuju nije velika. Ispravan način rješavanja ovog problema je 'dovođenje u red' cjelokupnog sustava uzemljenja u objektu. Nije neobično. odnosno da mrežne kartice imaju optičke konektore. Dakle. ili kao poseban prostor dostupan preko U/I prostora ili izravno na MDA.. SAŽETAK: Kad se sve lijepo isplanira. SAN povezan s MDA. policija . obično nastanu problemi zbog UZEMLJENJA. u svakoj prostoriji uređaji će se napajati iz samo jedne utičnice. A ako se planira umrežavanje na nivou regije ili države onda višegodišnji program umrežavanja tipa: .. a po načelima kabliranja okosnice. U momentu spajanja uređaja mora dođi do električnog izboja da bi se ujednačili potencijali 'uzemljenja' i oštećenje je gotovo sigurno. Posljedica je da kontakt mase u utičnicama. osobito ako se radi o objektu. prilikom opremanja novoizgrađene ustanove.5. Nije za vjerovat ali velika većina građevinskih objekata ima NULOVANU napojnu instalaciju koja je u pravilu traljavo uzemljena.odnosno super-računala.. Sve mora biti vrlo kvalitetno isplanirano. postave kablovi pasivne opreme i na kraju aktivna oprema pusti u rad. da se signal između radne stanice i poslužitelja prenosi preko MM svjetlovodnog kabla. a signalna povezanost između prostorija realizirati će se optičkim vodovima. ako treba povezati uređaje u dvije susjedne prostorije. porezna uprava.).. koje su povezane na različite faze nema ISTI POTENCIJAL i to je najčešći uzrok oštećenja kod elektroničkih uređaja. nego radi sigurnosti i povećanja pouzdanosti zbog traljavo izvedenog uzemljenja. kada se malo pogleda povezanost radnih stanica neke bankovne podružnice s pripadnim im poslužiteljem. osobito u starijim zgradama. o svemu navedenom itekako treba voditi računa. za sve ustanove i kućne korisnike u gradskim sredinama omogućiti optičku komunikaciju. koje nastaje kad se uređaje želi povezati sa signalnim kabelom koji je oklopljen i time povezuje mase uređaja.3 navedeno bi predstavljalo dodatni pravokutnik u računalnom prostoru. Još je žalosnije kad se ovakva situacija zatekne u novoizgrađenim objektima. sudstvo. Ovakvom rješenju ne pristupa se radi povećanja brzine protoka podataka. zdravstvo. Na primjer.

imaju odvojene prijamne i predajne kanale. te na taj način ekonomizirati nadzor potrošnje vode i energenata. raspoloživost mnoštva usluga i servisa kao podmirivanje računa elektroničkim putem za bilo kakve obveze i potrošnju. To je značilo da govornik otpušta botun za prelazak iz predajnog moda rada u prijamni. U svakodnevnu uporabu prvi proboj bežičnih komunikacija bi je bežični telefon. Dakle uređaj je imao predajni i prijamni dio koji su se mehaničkim preklopnikom naizmjenično priključivali na antenu (HALF-DUPLEX). uglavnom u vojne svrhe.60' godine). raspoloživost obrazovnih udžbenika i slične usluge i aktivnosti .komunikacije. Kućište telefona imalo je prenosivu slušalicu s akumulatorom i oba dijela imali su prijamni i predajni uređaj. Utopija? Što bi onda radili PODUZETNICI? 7. isporuku video sadržaja.5.. No moderne bežične komunikacije. Bežična komunikacija Nekad davno.5. Centralni primopredajni sustav smješten na krovu nekog nebodera omogućava istovremenu dvosmjernu komunikaciju s mobilnim uređajem jednog korisnika i povezuje ga na . Pa kad se pogleda neki ratni film na temu II svjetskog rata nezaobilazno ostaje u sjećanju komunikacija koja je završavala s riječi 'OVER'. slično prijamnoj i predajnoj parici UTP kabla (FULL-DUPLEX) i za prijenos sve se više koristi digitalni signal 'skrojen' prema analognom uzorku.2.tehnička škola -smjer laka struja . rabila se je bežična komunikacija. uređenije.. Slika** 7.. jeftinije i učinkovitije društvo.5 Bežična komunikacija Mobilni uređaj više je nego dobar primjer navedenog. Način ostvarivanja istovremene dvosmjerne komunikacije preko jedne parice omogućava 'fantomski vod' (osnove telefonije . ali je sama priroda žičnog telefonskog kanala omogućavala istovremeni razgovor i slušanje oba učesnika u komunikaciji (DUPLEX). ima svoju opravdanost i treba ga podržati (načelni program Australske vlade) jer je dobit obrazovanije.

4 prikazana su 3 mobilna uređaja koja s nadređenim sustavom komuniciraju preko zasebnih kanala (svaki kanal sastavljen je od dva podkanala. Ovo rješenje je vrlo nepraktično u mobilnim vezama jer kanal veći dio vremena nije u funkciji. uporabljivost kanala je povećana. Komunikacijski kanal je frekventni raspon u visoko-frekventnom području koji omogućava da se uspješno prenese signal poruke. Na primjer. TV signal zahtijeva kanal širine 6MHz u UHF području (470MHz-960MHz) označene brojevima 21-69. Dakle.Ako se digitalni signal poruke šalje u kratkim vremenskim intervalima. Komunikacijski kanal ima dva odvojena 'podkanala' koji se nazivaju UPLINK (od korisnika prema centralnoj anteni) i DOWNLINK (od centralne antene prema korisniku). Većinom se koristi u analognim sustavima. koriste za komunikaciju.duplex). Signal je u osnovi sinusnog oblika visoke frekvencije.Dva uređaja koja komuniciraju koriste jedan kanal neprekidno bez obzira postoji li signal ili ne. Na slici 7. moduliran s analognim ili digitalnim signalom poruke niske frekvencije.5. vremenska razdioba duž cijelog raspoloživog frekventnog spektra.   . bolje rečeno cijeli raspoloživi nepodijeljeni frekventni spektar. Svakom digitalnom komunikacijskom signalu dodjeljuje se jedinstveni kod raspoznavanja. a od 3 kanala sa slike FDMA tipa može se dobiti 9 'kanala' TDMA tipa zahvaljujući VREMENSKOM MULTIPLEKSU. Tri su osnovna načela prijenosa signala u komunikacijskom sustavu. CDMA (Code Division Multiple Access) . Niskofrekventni signal poruke 'utisnut' je u visokofrekventni signal koji ima svojstvo širenja prostorom te na neki način 'nosi' niskofrekventni signal poruke. dakle ukupno 48 kanala. Kako se slijed prima odmah se razvrstava prema pripadnom odredištu. Iskoristivost raspoloživog frekventnog područja je velika. Prvi zauzme nekoliko dijelova frekventnog područja. za oba smjera komuniciranja . Svaki uređaj koji trenutno komunicira zauzme određeni broj slobodnih malih dijelova frekventnog područja u kratkom vremenskom intervalu. Ovo ne bi bilo moguće da se analogni signal poruke ne pretvori u digitalni koji nakon kompresije treba puno manje 'vremenskog prostora' za istu poruku. za 48 signala poruke. Signal poruke je digitalni. Dakle.5.  FDMA (Frequency Division Multiple Access) . mješavina rada prva dva opisana načina.4. a naredni uređaji uzimaju prve raspoložive slobodne dijelove frekventnog područja koje nađu.isti način na nekom drugom udaljenom mjestu s drugim korisnikom. No ovo je predmet bavljenja telekomunikacija.Ne koristi kanale za komunikaciju veće se svi kanali. moguće je kroz isti kanal omogućiti da svaki od uređaja slijedno šalje svoj dio signala u vremenskom ciklusu od 3 segmenta kako prikazuje slika 7. TDMA (Time Division Multiple Access) . Nema strogo definiranih kanala.

Bežičnu računalnu mrežu u osnovi treba promatrati kao jednu vrlo korisnu mogućnost unutar strukture LAN-a ustanove. Ključni element koji omogućava povezanost bez klasičnih žica je bežična pristupna točka (Access Point). Slika 7. za prijenosnike na primjer. Svaki od uređaja ima moguće područje komunikacije koji ne može imati kružni oblik zbog zapreka (zidova) koje remete rasprostiranje elektromagnetskih valova. Uobičajena kratica za bežične računalne mreže je WLAN (Wireless Local Area Network).6 Bežična pristupna točka Bežične pristupne točke unutar ustanove moraju se pažljivo razmijesiti.kanalima i podesiti snagu predajnika na što manju vrijednost.No pokretna telefonija nije predmet ovog štiva.5. Dakle. Bežična komunikacija u računalnim sustavima vrlo je srodna mobilnoj telefoniji glede medija koji se koristi za prijenos signala.Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect). dok za pristupnu točku koja opslužuje jedan pisač to nije bitno. što ukazuje na njenu ograničenu zemljopisnu prisutnost u sustavu neke firme ili ustanove. dok WLAN koristi mehanizam izbjegavanja kolizije. a moguća verzija predviđena za ugradnju unutar zgrade prikaza na narednoj slici. Ne samo to. Mada se pojmovi kao 'uplink' i 'downlink' koriste za opis veza koje povezuju nadređeni i podređeni aktivni uređaj u strukturnom kabliranju. Da se pristupne točke ne bi međusobno 'svađale' zbog preklapanja područja na mjestima gdje to nije poželjno dobro je svaku od njih podesiti da radi na različiti radnim frekvencijama . uređaji koji pristupaju . što se ne bi moglo kazati za mobilnu telefoniju. Ethernet koristi mehanizam detekcije kolizije signala (CSMA/CD . Mehanizam bežične komunikacije u osnovi je suprotan Ethernet mehanizmu komunikacije. već ponuditelj telekomunikacijskih usluga može omogućiti i bežičnu računalnu komunikaciju preko kanala za mobilne telefonske uređaje. Razmještaj pristupnih točki opće namjene. mora biti takav da se ova područja međusobno preklapaju.

Power over Ethernet). 'nezakrpan' operativni sustav jednog računala zbog puke lijenosti i neodgovornosti njegovih korisnika može uzrokovati more nevolja. mehanizam napajanja preko Etherneta (PoE .Thomson ST780i WL. Problem sigurnosti nije samo u tome što će netko uporabiti resurse lokalne mreže da slobodno pristupi Internetu. već u činjenici da je moguće na tuđem računali ukrasti podatke. vrlo je nezgodno rješenje dovoditi napojni priključak od 220V za njegov ispravljač u njegovu blizinu. ali je loša strana ovog rješenja što preklopnik i pristupna točka moraju biti od istog proizvođača da se izbjegnu moguće razlike u naponu napajanja i dozvoljenoj potrošnji energije. Po svojoj prirodi rasprostiranja elektromagnetski valovi ne mogu se kanalizirati pa će jedan dio 'curiti' van željenog područja. Načini zlouporabe vrlo su raznoliki i prije konfiguriranja jednog bežičnog sustava treba temeljito proučiti njegovu dokumentaciju i sagledati sve moguće aspekte zlouporabe i zaštite u što većoj mjeri i osigurati što kvalitetniji nadzor. odnosno čekaju odsustvo komunikacijskog signala (kakav signal? . SOHO . Bolje rješenje je uporaba razdjelnika koji omogućava da se iz komunikacijskog ormara preko UTP kabela dovede istosmjerni napon do pristupne točke koja će znati razlučiti korisni signal od napajanja . Ljudski faktor je uvijek presudan . Kako je pristupna točka u suštini maleni primo-predajnik koji mora imati izvor napajanja. širokopojasni pristupni uređaj . namjerno ih uništiti ili 'posaditi kukavičje jaje' koje će se iskoristiti za napad na neke druge tuđe resurse.Wireless Control System) u sprezi s pripadnim mu bežičnim pristupnim točkama koje je u stanju nadgledati.Carrier-Sense Multiple Access / Collision Avoidance). što čini veliki sigurnosni problem. Najgore moguće rješenje je nezaštićeni ili slabo zaštićeni bežični sustav. što u konačnici može biti jako skupo ako se o tome ne vodi računa. No to su već profesionalna i skupa rješenja.6. Autorizacija se može ostvariti posredstvom upisivanja MAC adrese uređaja koji pristupa u listu dozvoljenih učesnika mreže ili nekim mehanizmom prijave korisnika na sustav (LDAP-RADIUS). ako se gleda samo tehnički aspekt. elektromagnetski. a za manje firme i najjeftinije.vodeni. No to je već predmet SIGURNOSNE POLITIKE. akustički . podatkovni. čega nažalost ima. strujni.. Zbog sigurnosti bežične komunikacije poželjno je uporabiti najnapredniji raspoloživi mehanizam enkripcije prometa i osigurati pristup samo autoriziranim korisnicima. a sigurnost se može dodatno pospješiti nadzorom pristupnih točaka strogo namjenskim WLAN kontrolnim sustavom (WCS .). svjetlosni. Za male firme ili kućne korisnike dovoljno je rješenje opisano u narednom poglavlju. 7. Vro dobro rješenje je uporaba preklopnika koji je u stanju napajati pristupnu točku.mreži ne nadmeću se tko će prvi pristupiti mediju nego čekaju kad će medij biti slobodan (CSMA/CA . UTP-STP kabel ipak je još uvijek najsigurnije komunikacijsko rješenje.

glasovnu komunikaciju s komitentima. Pojam širokopojasni odnosi se na znatno širi raspon frekvencija koje u radu koristi u odnosu na .PAN (Personal Area Network) s povremenim ili stalnim priključkom na Internet. primjer kućnog LAN okruženja (PAN) Da bi se navedena shema fizički ostvarila potreban je barem jedan DSL širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device). a načela njegovog rada objašnjena su u poglavlju 3.2. sve je više malih firmi. 780i WL .6. Načelna shema jednog takvog kućnog sustava.6. ljekarne ili slično.6.1.1 SOHO. kao knjigovodstveni servis.7. U anglosaksonskoj literaturi udomaćio se je naziv SOHO (Small Office/Home Office).podešavanje aplikacija Svakodnevno. te povremeni ili stalan pristup Internetu. ADSL rješenje svakim danom sve je raširenije. kojemu je osnova komunikacije Thomson ST780WL. Slika 7. mala interna osobna mreža . koje za poslovanje traže rješenje koje će im omogućiti međusobnu žičnu ili bežičnu komunikaciju između njihovih uređaja.osnovno konfiguriranje (management) | 7. 780i WL . širokopojasni pristupni uređaj (DSL broadband access device).6. U tu svrhu razvijeno je više tipova komunikacijskih uređaja. prikazan je na narednoj slici. od modemskih do ISDN i ADSL rješenja. Dakle.6. što se odnosu na mali ured ili kuću-stan korisnika.

kojeg koriste neki od hrvatskih davatelja ADSL usluga korisnicima. bežične pristupne točke (access point) i premosnika (bridge). gdje je razvedena kabelska televizija. prikazan na narednoj slici. te uz navedeno preko ADSL podkanala treba da omogući glasovnu komunikaciju. model SpeedTouch 780WL. Za kućnog korisnika u urbanim područjima. no rasprostranjenija su rješenja ADSL tipa. treba ga promatrati kao jednostavniji ali cjelovitiji uređaj u odnosu na profesionalnu konfiguraciju iste namjene. Moderna komunikacijska čvorišta (PTT centrala) omogućiti će jedan od tipova ADSL komunikacije i uporabu govorne komunikacije u ovisnosti o udaljenosti od čvorišta. sa strane davatelja usluga mora postojati pristupna oprema koja će to omogućiti. . Da bi takav uređaj mogao komunicirati s internet-om. Prema navedenim zahtjevima uređaj treba da zadovolji funkcije razdjelnika prometa (splitter).standardni govorni frekvencijski opseg. jer zahtijevaju PTT parice koje su prisutne gotovo u svim malim poslovnim prostorima i kućanstvima. i omogući svim uređajima izlaz preko jedne IP adrese (gateway) na internet. ali za malu firmu ili kućnog korisnika bez osobitih zahtijeva i standardni ADSL je više nego dovoljan. kao ISKON ili AMIS. Tijekom 2006 godine firma 'Thomson' ponudila je tržištu vrlo prihvatljiv uređaj. Tako je korisnicima bliže čvorištu moguća naprednija ADSL2+ komunikacija (24 Mbps downlink. 3 Mbps uplink) u odnosu na standardnu ADSL komunikaciju (8 Mbps downlink. odnosno kao GATEWAY (pristupni) uređaj. usmjernika (router). Kako je propusna moć komunikacijskog kanala obrnuto proporcionalna udaljenosti između korisnika i komunikacijskog čvorišta. Iako mu je najvažnija osobitost sposobnost djelovanja kao usmjernik (router). za navedenu svrhu može poslužiti uređaj koji koristi jedan od slobodnih TV kanala za komunikaciju (kabelski modem . te korištenje dvije analogne govorne-fax linije. 1 Mbps uplink). jasno je da svi korisnici neće moći imati istu uslugu. Navedeni uređaj omogućava suživot 4 žične UTP .WLAN).usmjernik).Ethernet komunikacije s desetak bežičnih uređaja (Wireless LAN .

Slika* 7. što ovaj uređaj čini sveobuhvatnom napravom koju treba naučiti podesiti. CLI (Command Line Inteface) podrazumijeva podešavanje preko Terminal programske potpore operativnog sustava. DHCP. ATM.2 Thomson ST780WL. Iz navedenog uvoda o uređaju jasno je da njegova programska potpora mora omogućiti NAT. Na prednjoj strani uređaja nalazi se signalizacija za napajanje (power). Podrazumne postavke opisane su u priručniku za korisnika (PDF priručnik od 130 stranica). USB.6. te ga naravno treba konsultirati ili prepustiti podešavanje stručnoj osobi. Na stražnjoj strani pored priključka uz priključak za odvojeni izvor napajanja i prekidača za uključivanje uređaja. Voice over IP. stanje DSL komunikacije (povezanost s internetom). ali je mnogo komfornije. vatrozid (firewall) osobitosti i još ponešto. Web sučelje ne nudi toliko bogatstvo podešavanja kao komandna linija. DNS. DSL širokopojasni pristupni uređaj Dakle. Internet promet i govorni (Voice) promet. poprilično zahtijeva za jedan mali uređaj (D x Š x V = 240 x 160 x 40 mm) koji mora pružiti gotovo sve što je ugrađeno u jednom profesionalnom komunikacijskom ormaru. Ethernet i WLAN komunikaciju. a komandi ima popriličan broj i opisuje ih jedan PDF priručnik od oko 800 stranica. i . Tu je još ACL botun koji služi za odobravanje bežičnog pristupa novom korisniku. Podešavanje se može izvršiti pomoću CLI komandi i naredbi ili preko web sučelja. gdje se mogu podesiti sve postavke potrebnih servisa. USB priključak koristi se za spajanje računala koje nema mrežnu karticu. Da bi se uređaju moglo pristupiti na jedan od navedenih načina treba imati njegovu IP adresu te korisničko ime i zaporku. Navedena dva priručnika uz još ponešto raspoloživih PDF dokumenata predstavlja akademiju mrežnih tehnologija u malom. U narednim poglavljima slijedi opis postupka spajanja na uređaj preko Terminala i preko web-a.

Da bi sve navedeno uredno služilo korisniku uređaj treba konfigurirati.180m od antene .497 GHz o Podrška za WEP (Wired Equivalent Privacy) . DSL priključak prema zidnoj utičnici PTT linije (vodovi prema davatelju Internet usluga) omogućava pristup na mrežu.bežična komunikacija o Podržani standardi komunikacije : IEEE 802.11g i IEEE 802.11b/g . moguća komunikacija s uređajem ADSL Usklađenost . ovisi o standardu uporabljene komunikacije i zaprekama Voice over IP .full FXO (Foreign eXchange Office) .1 .VoIP . No prije opisa podešavanja samog uređaja slijedi nekoliko njegovih najznačajnijih tehničkih karakteristika:  WAN . Slijede 4 UTP Ethernet priključka preklopnika koja služe za spajanje računala ili nekog drugog uređaja pomoću mrežne kartice i uobičajenog RJ45 kabela. preklopnik za Ethernet komunikaciju o Podrška za VLAN (Virtual Local Area Network) na Ethernet priključcima o Wi-Fi 802. prijenos glasa preko IP komunikacije        .4 ~ 2.Access Control List) o Područje pokrivanja: max.12 Mb/s for downstream and 1.FXS (Foreign Exchange Station) .8 Mb/s for downstream and 1 Mb/s for upstream ADSL2 Usklađenost .Universal Serial Bus.24 Mb/s for downstream and 3 Mb/s for upstream Wireless . PSTN (Public Switched Telephone Network) priključak ako se koristi posebni razdjelnik (splitter) za razdvajanje interneta od telefona kako bi se zadržao klasični telefonski promet umjesto VoIP (Voice over IP).lokalna mreža o 4 port-ni 10/100Base-T preklopnik (switch) .11b (WIFI) o Radna frekvencija : 2. 64-bit ili 128-bit ključ za pristup o Podrška za dodavanje korisnika (Access Control) u pristupnu listu (ACL . 2 govorna telefonska priključka za VoIP i skriveni botun za 'reset' postavljanje tvorničkih postavki uređaja. osobitosti bežične komunikacije (1-11Mbps / 154Mbps) o 2 port-a za analogni PTT uređaj . podrška napajanja za telefone USB 1.5 Mb/s for upstream ADSL2+ Usklađenost .u tu svrhu treba u računalo instalirati upravljački program (driver) s priloženog CDa. potpuna podrška za standardnu analognu telefonsku uslugu LAN .

kriptirani promet sa statičkim ključem enkripcije (WEP) • High .mogućnost povezivanja različitih uređaja o Automatsko učenje do 4096 MAC adresa o Povezivanje komunikacije (Bridging) između 10/100 Mb Ethernet mreže.usmjeravanje prometa o NAT (Network Address Translation) / PAT (Port Address Translation) o ALGs (Application Level Gateways) . zadržavanje poziva. Svakom računalu može se na primjer očitati . pojednostavljeni protokol za sinkronizaciju satova računala Security .enkripcija cjelokupnog bežičnog prometa (WPA-PSK) o Zabrana automatskog dodavanja novih korisnika u pristupnu listu. preusmjeravanje poziva Podrška za FAX / Analogni modem Podrška za IP QoS (Quality of Service) ATM . povratni poziv u slučaju zauzetosti. Quick Time i slično o UPnP IGD (Universal Plug and Play Internet Gateway Device) .Asynchronous Transfer Mode .sigurnost mreže o Vatrozid s mogućnosti filtriranja IP paketa na osnovu IP adrese. definiranje stalnih komunikacijskih IP adresa i komunikacijskog protokola o DNS Relay.Denial of Service) o Definiranje jednog od tri tipa bežične konekcije: • Low .11g bežične mreže Routing . automatska isporuka IP adrese računalu o SNTP (Simple Network Time Protocol). set mrežnih protokola o Static routes and Residential RIP. stavljanje poziva na čekanje. FTP.o o o  Osobitosti telefonske komunikacije : osnovni odlazni i dolazni promet. sustav prepoznavanja računala preko DOMENA i IMENA računala o DHCP Client/Relay/Server (Dynamic Host Configuration Protocol). Poruka i znak o čekanju. podrška za NetMeeting. tehnologija prijenosa podataka do davatelja usluga (ISP) Bridging . USB-a i 802. o Podrška za filtriranje URL-a na zahtjev    Navedene specifikacije upućuju na to do se s ovim uređajem može ostvariti prihvatljivo zaštićena privatna mreža.nisu iskorištene zaštitne sigurnosne mjere • Medium . Dynamic DNS (Domain Name System). broja porta ili tipa protokola o Zaštita od napada tipa uskraćivanja usluga (DoS .

Korisnici koji smiju bežično pristupiti mreži popisani su u ACL (Access Control List) listi. nakon stavljanja uređaja u funkciju i priključivanja svih relevantnih učesnika mreže. Dakle. u osnovni računalnu.6. odnosno izraditi baza MAC adresa koje smiju međusobno komunicirati.Private Branch eXchange) razloga za frustraciju ima dovoljno. Povećanu propusnost u odnosu na klasični modem koji koristi analognu modulaciju. Osim toga ukupna izlazna propusna moć ISP-a prema Internetu može smanjiti propusnu moć pojedinih korisnika ako ih je aktivno više od uobičajene procjene po kojoj je zakupljena izlazna propusna moć ISP-a prema svijetu. Ako je slučajno tijekom automatske autorizacije lista dopuni sa željenim prijenosnim računalom i ujedno sa 'susjedom'. Za svaki uređaj jednom priključen na 'Thomson Gateway' zapisuje se njegova MAC adresa koja je kroz prikaz uređaja vidljiva. a u vatrozidu (firewall) mogu se zadati pravila koja će mrežu dodatno štititi. slijedi dodatno konfiguriranje uređaja kako bi se iskoristile sve njegove mogućnosti i povećale mjere sigurnosti (RTFM). WLAN lampica gori crvenom bojom ako se odvija nezaštićeni promet. Svrha DSLAM-a je da omogući klasičnu telefonsku uslugu i uslugu prijenosa podataka na postojećoj PTT liniju tako da jedna usluga ne ometa drugu. propusna moć ovisi o fizičkoj udaljenosti korisnika od centrale i kreće se otprilike oko 25Mbps/300m i 1Mbps/5km (Shannonov teorem). prilikom odabira vrste ponude ne treba uzimati onu koja se ne može ostvariti. Za autorizaciju korisnika na mrežu ISP uobičajeno koristi slijedeća dva moda rada uređaja: . Ne mora se baš sve 'ručno' konfigurirati. dodali njegovi podaci u listu te potom lista ponovo automatski zaključala. što se osobito očituje pri dohvatu geografski vrlo udaljenih sjedišta ili sjedišta koja nisu u stanju prihvatiti sporadične prekomjerne zahtjeve korisnika.6 navedeno. Tada se ACL popis otključava na jednu minutu kako bi se tijekom tog vremena uspostavila komunikacija s novim korisnikom. ili ga koristi više korisnika (dvojnik ili PBX . Sigurnost i prijava novog korisnika dovoljno je dobro i jednostavno riješena za bežičnu mrežu. Još ako je PTT vod korisnika slabo održavan. telefonski i fax komunikaciju s perspektivom video prijenosa.MAC adresa koja će se u uređaju nadzirati. ADSL digitalni prijenos signala ostvaruje pomoću više kanala po načelima TDMA tehnologije. odnosno MAC adrese njihovih pristupnih mrežnih uređaja. kao i 'snimanja gostiju'. Svi ostali korisnici čija MAC adrese nije u ovom popisu (od susjeda na primjer) su zabranjeni. Dakle. lako je kroz popis uređaja ustanoviti tko je 'uljez' te uređaj jednostavno izbrisati. Ako su dozvoljeni korisnici popisani u ACL listi i vrši se zaštićeni promet lampica će signalizirati zelenom ili žutom bojom. Kako je već u poglavlju 3. ACL lista se može automatski dopuniti ako se pritisne botun na prednjoj ploči. Navedeni ADSL modem je na strani korisnika i preko klasične PTT parice povezan je s DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) .DSL pristupnim multiplekserom u centrali ISP-a.

POTS verzija podrazumijeva da se koristi razdjelnik (splitter) za odvajanje klasičnog telefonskog prometa od Internet prometa. koji u sebi ne sadrži na primjer mehanizam autorizacije. Opisani uređaj ima osnovnu namjenu povezivanja računalnih uređaja za internet. Prva nosi oznaku 780WL.  'Router mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg je zakupljena propusna moć bez obzira na ostvareni promet (FLAT rate) i broj korisnika. Razlog navedenom je što uređaj koji je ovdje opisan samo je jedan iz porodice 'GATEWAY' uređaja. Automatski će se 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu). Bridge mode .Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u RAČUNALO korisnika (kao kod modema) koji uređaj prosljeđuje ISP-u koji ga na osnovu toga propušta kroz uređaj kako bi mogao koristiti usluge Interneta. Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. Klasični telefonski promet odvija se unutar standardnog govornog područja (300-4000Hz) a signalizacija je ista kao što je kod 'starih' PTT . praćenje (naplata) prometa i drugo važno za ISP. U oba slučaja korisnici su u lokalnoj mreži s privatnim adresama u 'C' klasi koje se automatski dodjeljuju računalu preko DHCP mehanizma a NAT mehanizam omogućava istovremeni izlaz više računala na Internet (broj se može ograničiti). Svako računalo ima svoju autorizaciju sa svojim jedinstvenim korisničkim imenom.Mehanizam autorizacije korisnika preko korisničkom imena i zaporke upisanih u UREĐAJ od strane ISP-a ili korisnika. te se na uređaj može spojiti bili koje računalo u kojemu se ne mora implementirati nikakav način autorizacije i koje će automatski 'pokupiti' mrežne postavke od uređaja (mora biti uključen DHCP na računalu). odnosno ne može isto ime i zaporka na više računala. a 'bridge mod' pogodan je kod lokalnih mreža koje su na ISP spojene s tarifnim modelom kod kojeg se plaća prema ostvarenom prometu po korisniku. Router mode . te se na taj način omogućava nadzor ADSL korisnika kako bi se osigurala autorizacija. te ga proizvođač uobičajeno naziva 'Thomson Gateway' i u svojim uputama objašnjava kako ga instalirati i podesiti (SETUP) i kako spojiti računalo ili LAN (Local Area Network) na Internet. 'Router mod' i 'flat rate' tarifni model komotniji su za rad ali i skuplji. Uređaj dolazi u POTS (Plain Old Telephone Service) ili ISDN (Integrated Service Digital Network) verziji. Računalo je ravnopravni učesnik privatne mreže u kojoj se nalazi i može komunicirati s ostalim računalima ili uređajima u lokalnoj privatnoj mreži. Oba moda rada koristePPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) protokol koji djeluje na drugom sloju OSI modela i enkapsulira PPP. postati učesnik lokalne privatne mreže ali ne može koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama bez autorizacije. postati učesnik lokalne privatne mreže i moći koristiti resurse Interneta preko NAT mehanizama. a druga 780WL(i).

i to: o o o VDSL2 usklađenost .120 Mb/s for downstream and 60 Mb/s for upstream Voice over IP . a ADSL komunikacija koristi frekventno područje povrh govornog. Računalo se može s uređajem povezati žično preko Ethernet priključka ili preko USB priključka ili bežično preko ugrađenog WLAN adaptera. Svi navedeni parametri ukazuju da je raspoloživo poprilično mogućnosti za jedno SOHO okruženje. Noviji produkt iz ove porodice uređaja je 'THOMSON TG787 Business VDSL2'. uređaj koji u odnosu na opisani ima dodatne mogućnosti sukladno zahtjevima vremena. Tada dva prikazana 'PHONE' priključka nisu u funkciji. Istovremeno se smije koristiti samo jedan od navedena tri načina povezivanja računala ili nekog drugog mrežnog uređaja na 'Thomson Gateway'. rasploživa je sva potrebna dokumentacija i njegov operativni sustav redovito se nadograđuje. Za razliku od navedenog ISDN verzija interesantna je stoga što se na postojeću ISDN infrastrukturu može spojiti ovaj uređaj i iskoristiti ADSL usluge. Emulira se standardi telefonski kanala sa svom pripadnom signalizacijom ali telefon na 'kolo' ne može raditi. Ako se u mreži nalazi na primjer web poslužitelj sa sadržajima koji moraju biti javno dostupni. može mu se dodijeliti javna IP adresa (DMZ). Ako nema ISDN infrastrukture.centrala što znači da se može uporabiti i telefon na 'kolo'. SAŽETAK: Dakle. uređaj uz osiguranje ADSL osobitosti prijenosa podataka omogućava do dva analogna prijenosa preko 'PHONE' priključaka po uzoru na standardni telefonski kanal.za međusobno povezivanje ureda i rad s udaljenog mjesta . Naredne stranice ovog poglavlja opisuju njegovo podešavanje. Kad se svemu navedenom pridoda VLAN osobitost ugrađenog preklopnika mogu se ostvariti dodatni aspekti sigurnosti glede internog razgraničenja prometa. Ono što je najvažnije je da se sav unutarnji promet odvija u PRIVATNOJ MREŽI. Podrška uređaju je dobra. preko dva ADSL potkanala i preko VoIP telefonske centrale. dakle bez uporabe razdjelnika.VoIP. što je jako bitan čimbenik u procesu održavanja. uređaj treba podesiti prema vlastitim potrebama. dodatni koderi i servisi za profesionalne korisnike IPSec VPN modul .

nudi još dodatnih uporabljivih servisa za korisnika. Automatski prepoznaje da li je konekcija prema ISP-u ADSL ili VDSL tipa. ali srećom nisu više tako veliki niti skupi. jedan uređaj više.1.6. SYSLOG i TFTP podrškom Mapiranje priključaka . WPS PIN i PBC Kućište i sučelje sa stražnje strane uređaja slični su opisanom uređaju. priključiti Ethernet-to-Ethernet usmjernik . s podrškom za bežičnu mrežu ili bez nje već prema potrebi. Dobro je izabrati takav usmjernik koji u sebi ima već integrirano sklopovlje prespojnika kako bi se dobilo nekoliko Ethernet priključaka.Cable/DSL Router (kao Linksys WRT54GC na primjer). . WEP. te uz osobitosti navedene na ovoj stranici za 'ST780WL' i kratki opis proširenja mogućnosti. a ako podržava bežične mogućnosti komunikacije.WPA (802.ugrađeni DoS (Denial of Service) mehanizam Proširenje 'Wireless' mogućnosti .o o o o Napredno upravljanje . iako i prvi navedeni po načinu rada spada u istu skupinu kao i priključci preklopnika ali se u radu koriste različiti protokoli. Osim navedenih uređaja raspoloživ je i uređaj 'TWG850-4 Wireless & VoIP Cable Gateway' za priključivanje lokalne mreže preko TV-kabelske infrastrukture prema DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) specifikacijama. što bi u doglednoj budućnosti trebala biti ustaljena praksa glede prijenosa kvalitetnog video signala.Osnovno konfiguriranje (management) .QoS i SLA s RADIUS/TACACS+. Priključak prema SOHO router/modem uređaju naziva se 'Internet' priključak a priključci integriranog preklopnika nazivaju se 'Ethernet' priključci.11i). Dobro osmišljen i unaprijeđen SOHO uređaj. ali koristi za poveznicu prema Internetu drugačiju infrastrukturu koja radi po QAM (Quadrature Amplitude Modulation) standardu prijenosa signala kojeg rabi 'kabelska digitalna televizija' prema TDMA i CDMA načelima korištenja komunikacijskih kanala u zasebnim odvojenim kanalima za preuzimanje (downstream) i predaju (upstream) podataka. SpeedTouch 780i WL . Što uraditi ako ISP ne želi podržati rad uređaja u 'router' modu? Ili promijeniti ISP-a ili na jedan od ulaza preklopnika SOHO uređaja. vrlo sličnih mogućnosti kao opisani ADSL uređaj. Uređaj je u skladu s potrebama koje nameće sve raširenija uporaba multimedijskih sadržaja visoke rezolucije (Multiple High-Definition IPTV-channels).podrška za mapiranje porta (video) na bilo kojem RJ45 priključku Unaprijeđena sigurnost . koji radi kao modem u 'bridge' modu koristeći PPTP protokol (Point-toPointTunneling Protocol). Istina. svakako treba da ima nadzor nad priključenim bežičnim uređajima i zaštitu od neovlaštenog priključivanja. U TG seriji uređaja nudi se i optička povezanost prema ISP-u. Tada se u postavke usmjernika upisujekorisničko_ime i zaporka dobiveni od ISP-a koje usmjernik isporučuje 'modemu' ISP-a glede uspostave komunikacije.

spojiti na uređaj koji će prema DHCP postavkama prema slici 7. a autorizacija se vrši preko postavki upisanih u router/modem ili računalo. prema primjeru na narednoj slici. a kao dopuna PPP protokolu glede autorizacije korisnika najčešće se koristi PPPoA (PPP over ATM) ili PPPoE (PPP over Ethernet) protokol i oba zahtijevaju autorizaciju pomoću korisnickog_imena i zaporke.Kada se korisnik odluči za korištenje ADSL uređaja za pristup Internetu. mora se osigurati jedan od načina PPP povezanosti (Point-to-Point Protocol) prema ISP-u. . Ovaj DSL client za starije operativne sustave treba instalirati. Preko ugrađenog uređaj za premošćenje prometa (bridging) i preklopnika u modemu omogućeno je istovremeno spajanje više korisnika na Internet.4 isporučiti računalu potrebne podatke. Tada je dovoljno 3Com mrežnu karticu. Naredna slika prikazuje sadržaj /Start/~/Network Connections/ u kojem su izbori za 'Broadband' i 'LAN' povezanost kada uređaj radi u 'Bridge mode'. Ikone za 'Broadband' povezanost u 'router modu' nema. PPPoA sliči na klasičan dialup pristup ali bez biranja telefonskog broja i koristi se kod modema dizajniranih kao PCI ili USB uređaji. dok je PPPoE traži dodatnu programsku potporu (DSL client) koja je u Windows XP operativnom sustavu implementirana i omogućava pristup modemu preko klasične Ethernet kartice. ovisno o modu rada ovog uređaja. Ako uređaj koristi 'Router mode' pristup ISP-u ostvaruje se preko korisnickog_imena i zaporke upisanih u uređaj (ovo obično vrši i nadzire ISP).6.

Kako 'Thomson Gateway' ima implementiranu DNS i DHCP podršku. na računalu na kojem se vrši autorizacija treba postaviti da omogućava prosljeđivanje prometa kako prikazuje podslika 7.6.6. ME.6. pri čemu se aktivira 'čarobnjak' u kojem slijedno treba izvršiti izbor |Connect to the Internet|~|Setup my connection manually|~|Connect using a brodaband connection that requires a user name and password|~|Upisati proizvoljno ime za ISP|~| Upisati korisnicko_ime i zaporku dobivenu od ISP-a|~|Omogućiti stavljanje prečice na desktop| i tada će se pojaviti ikona za 'Broadband' povezanost kao na slici 7. 2000. 'Broadband' povezanost ostvaruje se izborom /Network Connection/~/Network Tasks/~||Create a new connection||. Da bi se omogućilo drugim korisnicima-računalima lokalne mreže pristup na Internet.6. Mac OS X ili neki drugi operativni sustav koji omogućava IP povezanost.6. za računala u mreži nije . XP ili Vista).3b. 98SE.3a koja ima opcije kako pokazuje slika 7. treba uspostaviti konekciju preko autorizacije s računala. Iz prethodnog poglavlja može se naslutiti da vrsta OS računala nije od značaja kako ovaj uređaj iskoristiti te se može koristiti s računalima koja imaju Microsoft Windows OS (98. Jedina značajna razlika je USB upravljački program (driver) za pojedine operativne sustave.Slika 7. |Virtual Machine Network service| je dodatna opcija koju instalira besplatna programska potpora 'Microsoft Virtual PC'. Postavke za TCP/IP treba da budu kao na slici 7.4.3c.3** Podešavanje mreže i autorizacije Ako se pak koristi 'Bridge mode'.

dobro je iskoristiti sve mogućnosti vatrozida. da se ne navodi usmjernik. preklopnik i slično jer objedinjuje podosta funkcija aktivnih mrežnih uređaja. Sigurnost ma kakva god bila. Slika 7. . Na primjer. ali u potpunosti isključiti WLAN komunikaciju ako se ista ne koristi ili se rijetko koristi.254 (privatna C klasa). osobito ako se usluga plaća prema ostvarenom prometu a ne prema neograničenom korištenju (flat rate).168.6.problem podesiti mrežne postavke računala. nije savršena.1. SOHO uređaju SpeedTouch 780WL. Stoga je potrebno poznavati načine konfiguriranja uređaja. kako pokazuje naredna slika sve treba postaviti na automatsko podešavanje. može se pristupiti na više načina s različitom svrhom kako to prikazuje tablica koja slijedi. jer će nastati veliki trošak ako se netko neovlašteno 'prikači'. Način pristupa Web browser Svrha Konfiguracija uređaja koristeći HTTP ili HTTPS protokol i web sučelje s podrazumnom tvorničkom IP adresom 192.4 Podešavanje TCP/IP postavki računala Nije dobro uređaj ostaviti sa svim raspoloživim funkcijama ako se doista neće koristiti.

ili za nadopunu postojećih postavki. CLI (Command Line Interfa ce) FTP (File Transfer Protocol) Remote Assistance WEB sučelje . koristeći se IP adresom uređaja tijekom komunikacije s uređajem.lan/ ili h ttps://speedtouch.lan/cgi/b/ic/connect/success/' omogućava da se iz lokalne mreže. s korištenjem postavljene IP adrese uređaja. Detaljno podešavanje uređaja korištenjem TELNET (ili slične) programske potpore.ISP (Internet Service Provider ). može je promijeniti prema svojim potrebama te se tada razlikuju od tvorničkih postavki uređaja. Servis OS koji se koristi kroz 'Command Prompt' (Windows XP). U postavkama uređaja tada treba omogućiti ovaj postupak i za udaljenog korisnika definirati KORISNICKO_IME i ZAPORKU.lan/. Uređaju se pristupa uz podrazumno KORISNICKO_IME i ZAPORKU prema uputama.168. Udaljeni korisnik podešavanje vrši preko web sučelja. Dozvola udaljenom korisniku da može izvršiti konfiguraciju uređaja. Uređaju se pristupa pomoću KORISNICKOG_IMENA i ZAPORKE. kao ISKON ili AMIS na primjer.1. Po uspostavi FTP sesije mogu se po potrebi izvršiti CLI komande.254/ili http://speedtouch. njenim upisivanjem u Internet pregled.254/ ili https://192. http://192.168. Navedeni podaci po potrebi mogu se izmjeniti. Adresa 'http://speedtouch.1. Za detaljne upute o načinu korištenja CLI komandi treba konsultirati priručnik 'SpeedTouch™ CLI Reference Guide' dostupan na Internetu. Navedena adresa u primjeru pripada C klasi mrežnih uređaja a davatelj Internet usluge .pristupa se preko http ili https protokola navodeći u adresnoj liniji web preglednika IP adresu uređaja ili njegovo ime koje je upisano u njegovu DNS tablicu.Ako se IP adresa uređaja promijeni treba koristiti novu upisanu IP adresu. izvrši ponovno uključivanje uređaja bez gubitka konfiguracijskih postavki (RESET). a služi za spremanje zaštitne kopije postavki uređaja u neku datoteku ili za vraćanje iste na uređaj. .

6.5a vidi se da su ostvarene sve tri mrežne povezanosti koje uređaj omogućava (broadband connection). koja je u stvarnosti nastavak prve prikazane podslike. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz WAN okruženja (ISP-ova mreža).Slika** 7. Na prvoj podslici slike 7. Mogući korisnici prema definiciji operativnog sustava uređaja su: Korisnik root SuperUser TechnicalSupport Ovlasti Glavni korisnički račun bez ikakvih iznimki ili ograničenja. kod ovog uređaja navedeni korisnik nema najveće ovlasti u radu s uređajem.6.5b. Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta.6.5 Početno web sučelje za konfiguriranje uređaja Do imena upisanog u DNS može se doći komandom 'nslookup 192.254' u prozoru 'Command Prompt'. Podcrtani nazivi ukazuju da su to spojnice prema narednim konfiguracijskim stranicama. Administrator . Korisnik koji može upravljati sa servisima (uslugama) ali samo iz LAN okruženja (lokalna SOHO mreža). Za razliku od uobičajenog poimanja korisnika 'Administrator'.1. Pri vrhu prikaza vidi se da je trenutni korisnik koji koristi web sučelje 'Administrator'. Raspoložive su dvije telefonske linije (VoIP). Prethodna slika prikazuje uobičajeno sučelje koje se nudi korisniku 'Administrator'. da USB komunikacije nije iskorištena i da je na preklopnik spojeno jedno računalo pod imenom 'msi'. Druga podslika 7. i ne može mijenjati postavke autorizacije prema ISP-u. pokazuje da je bežična mreža trenutno isključena.168.

komande koje se zadaju utipkavanjem ključnih riječi kao na primjer : adsl info. što je za korisnika povoljno jer ne mora voditi brigu o njegovoj opravci ili zamijeni niti održavanju. Telnet i FTP omogućavaju uporabu CLI (Command Line Inteface). Telnet ili FTP konekciju. Navedeno znači da se neće moći iskoristiti sve mogućnosti opisane u PDF priručniku uređaja već samo ono što je korisniku dao ISP. FTP. Kako je većina korisnika uglavnom aljkava ISP-u je navedeno jedini način da zaštiti i sebe i njih. . tako da ne može na primjer izvršiti dogradnju programske potpore. firewall list. ISP uglavnom daje na raspolaganje korisnika 'Administrator' kojemu se opet mogu nametnuti nekakve restrikcije. a osobito Telnet komunikacija u svijetu mreža uobičajeno je zabranjena a dozvoljava se. ako je potrebno. Korisnik bez ikakvih ovlasti. uobičajeno uređaj daje u najam. Kada se uređaj uključi. connection info. kao ISKON. Korisnik koji ima GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja i samo za pregled. Korisnik koji ima potpuni GUI (web grafičkog sučelja) pristup preko http ili https samo iz LAN okruženja. Može nadzirati WAN postavke bilo otkuda. te još mnoštvo drugih s kojima se može fino 'uštimati' uređaj. a to je više nego dovoljno. sav promet se automatski podesi i nema potrebe od strane korisnika za nekim posebnim intervencijama kod uobičajene uporabe mreže koja podrazumijeva korištenje WWW. uz kratak dogovor između ovlaštenog servisera i ISP-a. e-mail i VoIP usluge. Ono što je dozvoljeno posve je dovoljno za učinkovito upravljanje lokalnom SOHO mrežom. bez potrebe temeljitog znanja 'Administratora' o uređaju. Iz tvorničkog priručnika uređaja vidljivo je moguća Telnet i FTP komunikacije s uređajem što je iz sigurnosnih razloga od strane ISP-a onemogućeno.LAN_Admin Poweruser WAN_Admin User Guest Korisnik koji može upravljati samo s LAN servisima (uslugama) preko bilo kojeg pristupnog kanala s bilo kojeg mjesta. Kada je računalo priključeno za 'Thomson Gateway' iz komandnog prozora mogu se očitati postavke mrežne komunikacije poznatom komandom IPConfig /ALL. ISP. korištenje SSH (Secure SHell) programske potpore za jednu i drugu uslugu jer je tada cijeli promet kriptiran. dodati korisnika 'Guest' i slično.

prilikom definicije zaporke na primjer. ali se aktivira osobitost|Always use the same address:| u . Za jedan knjigovodstveni servis. riječ je o Windows XP operativnom sustavu i njegovom 'Command Prompt' prozoru. istina preko DHCP servisa. Navedeno je prihvatljivo rješenje ako se ne moraju razmjenjivati podaci između računala. podrazumni gateway IP adresa.3 i pročitajte poglavlje o DOS-u. bolje je njihovim računalima dodijeliti STATIČKE IP adrese. U tekstu je komanda napisana izmiješanim velikim i malim slovima a u primjeru na slici prikazana je malim slovima.3. Prikaz u komandnom prozoru ukazuje da je omogućen DHCP servis iz čega slijedi auto-konfiguracija. odnosno automatska dodjela IP adrese računalu. Razlika se pravi u slučajevima gdje je to potrebno. A što znači mala crta nakon 'C:\>' sa slike? Ako niste sigurni pogledajte sliku 4.6 Očitavanje mrežnih postavki u 'router modu' i 'bridge modu' rada Naravno. te adresa DHCP i DNS servera (Thomson Gateway) te vrijeme uporabe proslijeđenih postavki adresa računalu.6. Navedeno je namjerno napravljeno da upozori čitatelja da Windows XP prepoznaje komande pisane i velikim i malim slovima i da tu ne pravi razliku. što ovaj uređaj omogućava.Slika* 7. gdje će moguće jedno računalo nuditi ostalim računalima u mreži nekakvu bazu podataka. pripadne mu subnet maske.

7. a u drugom slučaju definiraju se u postavkama 'broadband' mrežne povezanosti u konfiguraciji računala pri čemu se mrežni uređaj ponaša slično modemu.6. Kada se sva računala u mreži spoje njihov popis vidljiv je u izboru {Home network}~{Devices} kako pokazuje naredna slika. Prilikom povezivanja dva ili više računala u lokalnu mrežu treba poštivati načela opisana u poglavlju 4.5.5. U vrhu prikaza uvijek se nalazi raspoloživi izbornik u vidu mogućih spojnica od kojih trenutno izabrani prikaz nije podcrtan. a konfiguracija sa slike 7. U prvom slučaju postavke glede autentikacije upisane su u 'router' .4. .4 ili 4.mrežni uređaj.Podešavanje aplikacija Već je ranije navedeno da je za lokalnu mrežu u kojoj računala stalno razmjenjuju podatke. a kako nisu bitni za unutarnji promet.2.konfiguraciji priključenog računala. kao na primjer mali knjigovodstveni servis u kojemu aplikacije rade po načelima korisnik-poslužitelj arhitekturi. ali treba voditi računa o imenima računala i radnoj grupi kako je opisano u poglavlju 4. SpeedTouch 780i WL . postavke uređaja za unutarnji promet podešavaju se prema pravilima za privatnu C klasu mreže. jako korisno da sva računala imaju uvijek nepromijenjenu IP adresu.4. Rezultat prethodnog izbora je {Overview} prikaz koji sadrži popis svih pronađenih uređaja.6. Kako u oba moda rada uređaja vanjske parametre mreže nadzire ISP.6b je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'bridge modu'.6.6a je mogući primjer mrežnih postavki kod priključivanja na mrežu kada uređaj radi u 'router modu'.4. Dodjelu IP adrese i mrežne maske i ostalih IP postavki nadzire DHCP servis te se ne može dogoditi da dva računala imaju istu adresu. Konfiguracija sa slike 7.

1.7 Popis uređaja koje je 'Thomson Gateway' prepoznao U popisu je prikazan uređaj 'dsldevice'. ili nešto drugo).. Osim izbora prikazanog u vrhu u zaglavlju popisa slijede raspoložive akcija pod nazivom {Pick a task. Popis raspoloživ akcija nije uvijek isti i prilagođen je trenutnom prikazu.. a ne ime koje je uređaj 'pročitao' s računala. dva generička (ugrađena) uređaja. Može se odabrati novo ime za prikaz u popisu. te pronađeno računalo kojemu je ime 'msi' a spojeno je na Ethernet port broj 3 i kojemu je DHCP dodijelio IP adresu 192. Mass storage device. te treba definirati od ponuđenih izbora kojem tipu uređaja računalo pripada (Desktop Computer. koji nije ništa drugo do 'Thomson Gateway' i pripadna mu pristupna (gateway) IP adresa.168.Slika* 7.}.111. U izboru |Always use the same address:| treba postaviti 'kvačicu' kako bi se omogućilo da prilikom uključivanja računalo uvijek dobije istu IP adresu.6. Izborom |Applay| upisuju se odabrane postavke i automatski slijedi prikaz {Overview}. Slijedi 'click' na spojnicu-ime računala (msi) kako bi se dobio prikaz koji daje pregled {Overview} postavki za računalo. Na ovaj način računalu je omogućeno da nakon isteka vremena . a da bi se stanje u prikazanom pregledu promijenilo treba odabrati {Configure} te se za 'msi' računalo dobije prikaz na podslici gornje slike.

. Kako se radi o definiciji radnih TCP/IP port-ova igre-aplikacije te njihovom prevođenju u lokanu mrežu (privatna mreža ima NAT) prethodno treba utvrditi koje port-ove koristi igra kod poslužitelja i u koje port-ove će ih NAT prevesti ili će se proslijediti bez prevođenja.}~{Create a new game or application} kako bi se dobila mogućnost definiranja postavki za igru ili aplikaciju... jedno pravilo za jedno računalo. Raspoložive akcije za navedeno su: • Pick a task.'posudbe' IP adrese (Lease Obtained .8 Početak kreiranja pravila za IGRU-APLIKACIJU Kako prilikom konfiguracije 'Thomson Gateway' vrijedi da se jedno pravilo dodjeljuje jednom računalu. Ako računalo mora kontaktirati poslužitelj van lokalne mreže u svrhu obostrane razmjene podatka.6. o Assign a game or application to a local network device o Create a new game or application o Modify a game or application Odabirom {Create a new game or application} dobije se izbor kojemu je dio prikazan na slici koja slijedi. Dakle. Slika 7. . prikladno je u odabiru imena navesti ime igre i ime računala kao bi se isto pravilo moglo primijeniti na drugo računalo bilo novom kreacijom ili kopiranje već upisanog pravila. tada se ova osobitost podešava izborom {Toolbox}~{Game & Application Sharing} te potom {Pick a task. kao što je to slučaj s mrežnim igrama.Lease Expires) prilikom slijedećeg i narednih uključivanja dobije istu IP adresu. Odabir |Add| omogućava upis jednog port-a (gornji i donji broj su isti) ili raspona port-ova koji poslužitelj koristi kako prikazuje naredna slika..

Slika** 7.6.9 Definiranje raspona port-ova koje NAT treba podržati

Na primjeru prema gornjoj slici odabran je raspon od 4100-4300 kako bi se osigurao pristup preko porta 4242 i njemu okolnih, za bilo koji protokol bez prevođenja vrijednosti port-a u novu vrijednost. Slika 7.6.9c daje primjer kada je potrebno prevođenje raspona port-ova posebno za TCP i posebno za UDP protokol u jednu vrijednost. Prilikom odabira |Add| prihvaćaju se upisane postavke i otvara mogućnost dodavanja narednih za istu IGRU, kao što je prikazano u podslici prethodne slike. Umjesto izbora |Any|, koji podrazumijeva TCP i UDP protokol za isti raspon port-ova, dobro je definirati posebno raspon za TCP protokol a posebno raspon za UDP protokol bez obzira jesu li port-ovi u istom rasponu ili ne. Uređaju se na taj način olakšava 'snalaženje'. Ako poslužitelj s kojim računalo komunicira ne mijenja radne port-ove može se definirati samo jedan port prilikom dodavanja protokola i port-ova u pravilo. Ako se ne želi dodavati nova pravila treba odabrati {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device} da se upisane postavke IGRE prihvate i dodjele računalu. Za veće definirana pravila, njihovo brisanje iz popisa omogućava izbor |Unassign| te

potom |Delete| koji se dobiju prilikom korištenja već spomenutog prikaza u izboru {Pick a task...}~{Assign a game or application to a local network device}. Malo je nespretno odvojen dio za kreiranje i brisanje pravila i dodavanja i oduzimanja računala pravilima.

Slika* 7.6.10 Dodjela pravila određenom računalu

Po prihvaćanju upisanih postavki otvara se novi prikaz u kojem treba označiti |Use UPnP:|, ako to aplikacija zahtijeva, te u ponuđenim izbornim formama odabrati kojem računalu dodijeliti kreirane postavke i izvršit |Add|. Kad

se postavke upišu, kako to prikazuje podslika, moguće je s |Edit| promijeniti uređaj kojem postavke pripadaju ili se s |Unassign| vratiti na ponovni odabir pravila i uređaja. Izbor |Apply| zapisuje odabrano pravilo-uređaj. Za isti uređaj može se dodati još pravila kao što podslika prikazuje. Već upisane postavke treba negdje i sagledati. To omogućava izbor {Pick a task...}~{Modify a game or application}, te slijedi naredni prikaz.

Slika* 7.6.11 Popis pravila i računala kojima pipadaju

Ako se s izborom {Unassign}, prikazanom na jednoj od prethodnih slika, izbriše kreirani par IGRA-RAČUNALO, po izboru {Pick a task...}~{Modify a game or application} dobije se prikaz s gornje podslike, gdje se izborom {Edit} može ponovo doći u {Pick a task...} ponudu za pridruživanje pravila računalu. Ako se drugom računalu želi dodijeliti ista pravila izborom {Pick a task...}~{Create a new game or application}, slično slici 7.6.8 nudi se dodatna mogućnost |Clone Existing Game or Application| kako bi se izbjegao novi postupni unos. Zadavanje imena pravila prema primjeru (IGRA - msi) nije dobro zbog razmaka između znakova što nije od velikog značaja kad je u pitanju jedno računalo. Ali ako se želi pravilo klonirati za više računala u mreži, bolje je pravila nazvati prema slijedećem; IGRA_PC1, IGRA_PC2 ... umjesto IGRA PC1, IGRA - PC2 ... , jer će u protivnom doći do sukobljavanja pravila. Također se prema slici 7.6.9c može definirati da se raspon portova usmjerava na jedan 'radni' port aplikacije. Prilikom kreiranja pravila treba voditi računa da uporabljeni port već ne koristi neka druga aplikacija. Ako je sve navedeno napravljeno prema naputku izvadak iz LOG zapisa za jednu od aplikacija izgledao bi ovako:
08.09.06 01:01:05: Opened port 4242 (TCP) in the internal WinXP firewall for this session 08.09.06 01:01:05: Opened port 4272 (UDP) in the internal WinXP firewall for this session : : 08.09.06 01:01:09: SSE optimizations active

08.09.06 08.09.06 08.09.06 08.09.06 : : 08.09.06

01:01:09: 01:01:09: 01:01:10: 01:01:10:

Connecting Connecting to ... Connected to ... , sending loginrequest Connection established on: XXXXXServer

01:01:10: New clientid is 0123456789

Lijepo se vidi kako je ispravno prihvaćena komunikacija za port-ove 4242 (TCP) i 4272 (UDP), te uspostavljena komunikacija s pripadnim poslužiteljem. Naravno, željenu aplikaciju najprije treba propustiti kroz Windows XP FIREWALL. Sve navedeno je samo mali dio od ukupnih mogućnosti podešavanja 'Thomson gateway' uređaja i predstavlja jedan primjer osposobljavanja uređaja da omogući IGRI besprijekornu komunikaciju s njenim poslužiteljem negdje u svijetu. Za sve dodatne mogućnosti RTFM. Velika pomoć korisniku je sjedište PortForward, koje sadrži gotove 'recepte' i upute za podešavanje mnoštva uređaja za različite vrste aplikacija, od 'eMule', 'Shareaza', 'uTorrent' pa do mnoštva mrežnih igara kao 'Warcraft'. Jedna značajna opaska glede konfiguracije uređaja. Izbor 'Restart' sa slike 7.6.5c ukomponiran u programsku potporu uređaja ima zadaću ponovne inicijalizacije komunikacije bez brisanja upisanih konfiguracijskih promjena od strane korisnika, dok je izbor 'Reset' sa slike 7.6.2b sklopovska ponovna inicijalizacija uređaja na način da se nanovo učitavaju tvorničke postavke, brišu se sve korisnikove konfiguracijske postavke i vrši inicijalizacija komunikacije na način da se početni konfiguracijski parametri 'povuku' od DSLAM-a. To znači da će priključena računala preko DHCP usluge moguće dobiti novu IP adresu i sva pravila glede postavki za igre koja se pri tome brišu treba za svako računalo definirati iznova. Nestanak struje, u koliko uređaj nije spojen na UPS, ima 'Restart' učinak; ne gube se konfiguracijske postavke korisnika.

SAŽETAK: Prilikom uključivanja uređaja, potrebno mu je par minuta da uspostavi DSL sinkronizaciju, te je stoga dobro da ovaj uređaj bude neprekidno uključen te da se napaja preko UPS-a, tim više ako telefon mora biti neprekidno raspoloživ. Potrošnja električne energije je zanemariva, a osigurava se stalna povezanost s davateljem usluga (ISP-om), kao što su ISKON, AMIS ili neki drugi. Ako davatelj usluga ne nudi VoIP (Voice over IP), odnosno uređaj koji ima Voice IAD (Voice Integrated Access Device) sklopove za prihvat analognog telefonskog signala,

potrebno je postaviti razdjelnik (splitter) koji će odvojiti klasični telefonski analogni promet od ADSL prometa 'Thomson Gateway' uređaja. Razdjelnici nisu istih osobina za sve davatelje PTT usluga u različitim državama zbog različitih standarda koji se koriste, te treba paziti za koje tržište, odnosno standarde se postavlja razdjelnik. Korisnik u osnovi o tome ne mora voditi brigu jer o tipu razdjelnika vodi brigu ISP. Doba modemske komunikacije je prošlo. Rabe je još jedino korisnici koji nemaju nekih većih zahtijeva osim usluge elektroničke pošte, ili neke slične kratke i povremene usluge. Za sve ostale vidove komunikacije, modemska komunikacija je prespora i skupa. Za modernog 'školarca' to sigurno nije dostatno. Stoga je 'Thomson Gateway' vrlo prihvatljivo rješenje i za kuću bilo da se od ISP-a uzme usluga plaćanja prema:
o

o

Ostvarenom prometu - usluga veće propusne moći i određene količine 'bonus' prometa u okviru pretplate. Sav promet preko 'bonusa' dodatno se plaća. Neprekidno prema brzini komunikacije (flatrate) - usluga nešto skuplja od prethodne ali bez ograničenja prometa. Obično je manje propusne moći u odnosu na prethodno navedenu uslugu.

Koji tip usluge i kolike propusne moći za prijenos podataka izabrati ovisi o afinitetima korisnika. Koristiti VLAN bez aktivne mrežne opreme koja ga podržava baš i nema mnogo smisla. Ako se u računalima povezanim za 'Thomson Gateway' koristi mrežna kartica koja podržava VLAN (IEEE 802.1Q protokol) onda se može koristiti ova osobitost, ali četiri računala svako u svojoj mreži baš i nije svrha ugrađenog preklopnika. Veći smisao je uz NAT koristiti VLAN prema aktivnoj mrežnoj opremi u svrhu opsluživanja više desetaka računala. Možda bi u tom smisli bilo bolje da ugrađeni preklopnik ima veću propusnu moć glede učinkovitije okosnice (backobone) ako bi dva porta preklopnika bila u istom VLAN-u. No ako će svaki od ugrađenih port-ova opsluživati zasebnu mrežu u posebnom VLAN-u za koju je spojena aktivna mrežna oprema koja podržava VLAN, i port ima isključivu namjenu da omogući povremeni pristup Internetu, implementirane mogućnosti uređaja posve su dovoljne. Da bi se sve navedene mogućnosti 'Thomson Gateway' u potpunosti iskoristile potrebno je da korisnik nad njim ima potpuni nadzor, a što mu se može uskratiti od strane ISP-a iz ranije navedenih razloga.
7.7. ZARADA NA INTERNETU

7.7.1. Google Webmaster Tools, Google Analytics | 7.7.2. Google AdSense, Google AdWords

u većoj ili manjoj mjeri. odmah je dopadljiv i pamti se. poznavanje stranih jezika na primjer. A uspjeh je strpljiv i ustrajan napredak sazdan od niza malih koraka. radija. što je neosporno potrebno za komunikaciju sa strancima. Google. Sve poduzetnije firme okreću se Internetu i svakodnevno ažuriraju svoje web-stranice. Nastoje ugrabiti sto veći dio Internet-kolača kao Yahoo. eBay i drugi. U osnovi ova 'tvrtka' djeluje na osnovu slijedećih elementa: o o o o Obrazovanje Oglašavanje Mrežni marketing Varanje ?!? Obrazovanje je 'vrijednost' koja kao alat uzdiže znanje. Internet je medij budućnosti. Svaki medij sve veći dio profita ostvaruje reklamom preko televizije. Internet zarada je stvarnost. Amazon. Što se može raditi? o o o o Kao suradnik izvršavati zadaće koje definira oglašivač Kao dio marketinga učestvovati u oglašavanju Oglašavati i prodavati svoje proizvode ili usluge Oglašavati i prodavati tuđe proizvode ili usluge . Ono što one pružaju je da se na neki način postane njihov suradnik u bilo kojem obliku. Ništa se ne postiže neradom i odmah. Internet danas stvara novac. Dobar oglas je poput slatkog kolača. Oglašavanje je ključni element ako se cilj predoči kao publika. No naobrazba ne garantira uspjeh. AllTheWeb. novina i drugih sličnih medija. ali je to ništa prema učinku koji može ostvariti interaktivni medij na koji se spaja preko milijardu ljudi na dan. Pojedinac u samostalnom djelovanju ne može učiniti mnogo ali može dovoljno. po načelu funkcioniranja 'Ne želim raditi ono što ne volim'.Zarada na Internetu može se promatrati kao djelatnost tvrtke s neograničenom slobodom u izboru načina. ali je važna da se mogu kvalitetno rasporediti čimbenici kako bi se ostvarila 'dobitna kombinacija' koja će omogućiti uspjeh. Mrežni marketing može se definirati kao djelatnost skupine ljudi koja se povezuje s ostalim ljudima u svrhu razvoja posla. Planiranje oglašavanja i njegova kvaliteta nužno je za uspješnost. vremena i prostora djelatnosti (free enterprise). Mrežni marketing je koordinirani rad distributera ili suradnika koji uhodanim sistemom dovode usluge i proizvode do ciljanog korisnika.

ne budite lijeni kao ja.Prva od navedenih stavki može značiti na primjer slanje e-mail poruka određenog sadržaja na popise koje daje oglašivač. Dakle. odnosno količinu preuzetih ili postavljenih podataka. Ovo rješenje je efektno u koliko broj web-stranica nije velik i ako se ne troše veliki resursi glede prometa. Gdje postaviti web-sadržaje? Za navedeno ima više rješenja: • Stranice u sastavu poslužitelja davatelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www.izhr.com' pa će vaša adresa biti 'odabrani_slobodan_naziv. njihov pandan na engleskom. No napraviti sadržajno male ali jako posječene stranice je umijeće. što doprinosi odbojnosti.periodni. odnosno koje ima lijepe i efektne stranice na kojima ječitateljima interesantan sadržaj te se putem tih sadržaja ili izravno na dijelu sjedišta s namjenskim web-stranicama. odnosno treba se usmjeriti na veliko tržište kao SAD.com). Osim toga raspoloživi diskovni prostor je mali i bitno je ograničena mjesečna kvota za količinu prometa.tip/') Stranica je na zakupljenom poslužitelju i zakupljenoj domeni (adresa je tipa 'http://www.domena.tip/~korisničko_ime/') Stranice kao poddomena u sastavu poslužitelja Internet usluga (adresa je tipa 'http://www. Drugo rješenje obično jeftinija ili besplatna usluga davatelja poslužiteljskog prostora s nešto većim diskovnim i prometnim resursima od prethodno navedenog rješenja. ako se izuzmu pornografski sadržaji. Treba odabrati firmu koja nudi ime domene koje je jednostavno i koje se lako pamti. Bez vlastitih Internet stranica s temom koja ima nešto za ponuditi čitatelju i koje su ugodne očima posjetitelja zarada će se vrlo teško ili nikako ostvariti. Što više čitatelja gleda stranice sjedišta veća je mogućnost zarade. Kako ostvariti dobru posječenost? Tu osim kvalitete i vrste ponude sadržaja sjedišta vrijedi zakonitost velikih brojeva i statistika.tip/') • • Prvo rješenje nije dobro jer pretražitelji ove stranice nisko rangiraju te se prilikom prikaza rezultata pretraživanja.domena. ma kako korisni sadržaji bili na hrvatskom jeziku. što posjetitelji vrlo rijetko gledaju. Ostale tri navedene solucije podrazumijevaju izradu vlastitih Internet sadržaja.a. nudi usluga od reklame i oglašavanja do prodaje.poddomena. ugledajte se na primjer na www.domena. Krivo odabrano ili raspoloživo korisničko_ime zna biti teško za pamćenje.com'. Tako na primjer firma WMD nudi besplatni hosting u domeni 'izhr. francuskom i još kojem jeziku je podrazuman (o. stranice sjedišta nalaze se vrlo daleko od prvih tridesetak prikazanih sjedišta. . Najbolji i najsigurniji način zarade je upravo zarada putem vlastitih webstranica na sjedištu (web-site) koje se dobro posjećuje. Zarada se ostvaruje prema broju poslanih poruka (rjeđe) ili prema broju izvršenih očekivanih aktivnosti primatelja poruke (uobičajeno).

bilo izravnim kontaktom s njima ili preko posrednika u Hrvatskoj. To nije poslužitelj kod nekoga u stanu jer bi troškovi povezivanja za internet uz pristojan promet bili enormni. poduzetničku i osobnu uslugu. Bolje rješenje je zakupiti prostor i domene kod upravo za to ustanovljenih firmi diljem Amerike ili Europe koje pružaju korporacijsku. Slika 7. druga tvrtkama koje će zakupiti resurse i potom ih nuditi drugima.Zakupljeni poslužitelj je najbolje rješenje. Ovakve objekte. .7. U Hrvatskoj navedenu uslugu pružaju T-Com i Iskon i možda još koji davatelj Internet usluga. a koje su u osnovi zakupile resurse u jednoj od zgrada kako pokazuje naredna slika. Za naše prostore dobro je obratiti se nekoj od firmi kao WMD (koji nudi i besplatni web-hosting) ili Avalon ili nekoj sličnoj. no ovu posljednju uslugu uglavnom pružaju samo preko posrednika. a treća je ponuda pojedinačnim korisnicima. imaju razmještene na više zemljopisno 'razbacanih' mjesta međusobno povezanih s vrlo brzim vezama i u konačnici spojnih prema nekom davatelju 'priključka' na internet. firme koje se s navedenim bave (kao 'The Planet' sa slike). ali za vrlo velike pare. Prva je namijenjena velikim firmama. nego zakup kod nekog tko upravo tu uslugu nudi (web-hosting).1* Zgrada i unutrašnjost tvrtke za web-hosting (datacentar) Slika pokazuje da davanje usluga najma poslužitelja i nije bezazlen posao.

Ako sadržaja nema.Stranice moraju zadovoljiti sve HTML. može se pristupiti realizaciji jednog od navedenih vidova zarađivanja. ili rodbini negdje u svijetu ako drugačije nije moguće. Nije dobro uključiti se u sve navedene ponuđene programe zarade koje se mogu pronaći na Internetu nasumice. Uporabljivost . Za domenu treba izabrati neko slobodno zvučno i prepoznatljivo ime (koje ni ne mora nešto suvislo značiti) i dobro je uzeti . bez obzira što svi preglednici ne poštuju standarde u potpunosti. Kad se riješi domena i zakupi diskovni prostor kao i raspoloživa propusnost (bandwith). Ako ne odgovore u roku od 2-3 dana neozbiljni su i od takvih treba bježati. prilagođeni na način da je tražilicama 'lakše' razabrati što se na stranici nalazi. . CSS i slične standarde glede dosljednog prikazivanja sadržaja u preglednicima. dizel generatori i ogromni UPS uređaji i 'ostalo'. Postupak traži vrijeme i pažnju na isti način kao i prva stavka.Podrazumijeva da su svi sadržaji stranica.No ono što se s prikazanih slika ne vidi su impresivne nadzorne sobe. dakle neće se ponovo vratiti što nije cilj. Nije preporučljivo u naziv domene stavljati znakove kao '-' ili '_' i slične. Preko neke od firmi zakupi se potreban početni diskovni prostor i vrsta poslužitelja i odabere ime za domenu koje se iznajmljuje i plaća preko zakupa. Preko Interneta treba pronaći i proučiti sve davatelje usluga za bilo koju vrstu oglašavanja i zarade. Sadržaj koji postoji treba biti kvalitetan i redovito održavan u smislu pravovremenog ažuriranja u skladu s interesima korisnika. nema svrhe ni sama stranica.Osim dobrog dizajna stranice moraju biti kvalitetno povezane pravilnom uporabom izbornika s razumljivom i lako prepoznatljivom shemom njihovog međusobnog povezivanja. Elementi koji čine dobro sjedište mogu se svrstati u pet kategorija:     Standardi . od sadržaja zaglavlja do samog sadržaja stranica. S kompliciranih stranica čitatelj će brzo otići i zapamtiti ih kao nepristupačne. Optimizacija . Poštivanje standarda preduvjet je da dizajnirana stranica u svim preglednicima izgleda slično uz zanemarive razlike. U odnosu na prošli decenij poštovat će ih u sve većoj mjeri kako bi ostali konkurentni.COM vrstu domene jer kod pretraživača najviše kotiraju. Dizajnu i osvježavanju izgleda stranica treba posvetiti dužnu pažnju. opisa i ključnih riječi prema svom sadržaju. koje sliče na prostore koje ima NASA ili NORAD (koristite Google?). Svaka stranica traži zasebnu optimizaciju naslova. Sadržaj . Stranice tipa 'u izradi'. Naziv domene mora biti takav da ga sugovornik može lako izgovoriti i da ga može lako zapamtiti ma što god taj naziv značio. Većina davatelja ovih usluga na svojim stranicama imaju mehanizam s kojim se može ispitati da li je željeni naziv domene već zauzet. 'uskoro' i slično treba izbjegavati. Osim toga tražilica kao 'Google' takva će sjedišta sankcionirati neuvrštavanjem u indeks. Treba nositelja programa kontaktirati putem e-pošte te se informirati barem o načinu slanja čekova u Hrvatsku.

narudžba brošura. Web-sadržaje najbolje je dati na izradu i održavanje profesionalcima. Koliko vrijedi svaki klik zavisi od sponzora. može se javiti nekoj od njih i započeti ozbiljan posao. Ovo je moguće postići ako sjedište ima barem englesku verziju sadržaja. Osim na navedeni način. ugodnog za pregledavanje. zarada će se vrlo teško ostvariti. Katalog proizvoda i cjenik je jedan od takvih primjera.Plaćanje po kliku. bez vlastitog sjedišta s dobrom tematikom koja ima što ponuditi. Možda će netko promisliti da će ××× sadržaji donijeti veću posjećenost. Svaki put kada se to dogodi slijedi zarada slična . mnogo veću zaradu može se ostvariti i potpuno profesionalno radeći za 'Brand name' firme. kao Microsoft. Dakle. Da bi neko nešto kupio potrebno je učlaniti se ali ne i nužno kupiti. Kao računalni guru ili profesionalac. Autor ovih redaka opisano radi sam pa se može procijeniti koliko si je truda dao da zadovolji navedene uvijete. Što je više slika ili video prezentacija u toliko mora biti manje opisnog teksta. Svaki put kada neko od posjetitelja klikne na reklamu koja se nalazi na web-stranicama slijedi zarada.Fiksna cijena za unaprijed definiranu akciju kao što je registracija programa. Google i slične (preko svojih stranica neprestano traže kadrove). treba voditi računa da je stranica tematski cjelovita i bez obzira na veličini sadržaja da se učitava kod korisnika u prihvatljivom vremenu. CPC / PPC (cost per click / pay per click) . Učlanjenje je obično besplatno. Moguće i početku i hoće. Istinita i razumljiva korespondencija s davateljem usluge oglašavanja rješava ovaj problem. i slično. Ovo može biti vrlo dobar način zarade! Ne klikajte sami na reklame na vlastitim stranicama jer će vas ubrzo 'eliminirati' pošto njihov program nadzora prati i bilježe sve IP adrese odakle klik potiče.Plaćanje po učlanjenju. Problem može nastati bez vaše krivnje ako većina posjetitelja dolaze iz NAT-om zaštićenog okruženja kada svi posjetitelji imaju istu izlaznu IP adresu. i koje će se posjećivati barem 500 puta dnevno. CPL / PPL (cost per lead / pay per lead) . ali tražilice kad prepoznaju takve sadržaje ubrzo ih rangiraju vrlo nisko. No to je već van domene hobija. Modeli zarade na Internetu različiti su ali se mogu svrstati u slijedeće osnovne kategorije: • • • CPA (cost per action) . Sve ovisi o volji. Ako su pak slike i video sadržaji 'veliki' bolje ih je predočiti i opisati malom sličicom i ponuditi mehanizam za preuzimanje. zvanju i znanju. osoba koja se razumije u računala i programiranje. Postoje web-stranice na kojima firme prodaju od igle do lokomotive.Iako komunikacije omogućavaju sve veće brzine. obično od 1-25 centi po kliku. Ali učlaniti će se i posjetitelji vaših web-stranica preko reklame na koju će kliknuti. Brzina .

ali se prati ponavljanje IP adresa. CTR . Nije dobro sve novčane resurse usmjeriti prema samo jednom i možda nesigurnom izvoru. Dobar način sponzoriranja. Ne postoji 100% sigurna Internet zarada niti posao. Internet je veliko tržište. na temelju čega se ostvaruje zarada. Današnja sve jeftinija ADSL tehnologija i najam poslužitelja ne traži velika ulaganja i sami morate odlučiti u koliko vremena. svaki posao može propasti. što praktički znači da umoljavate gledatelja vaših stranica da financijski potpomogne stranice koje gleda u iznosu koji želi. što omogućava da se može odabrati najprihvatljiviji model koji način ostvariti zaradu.CTR / CPM (click through rate / cost per mille) .• • • • prethodnoj. Načini zarade preko Interneta vrlo su raznoliki. Svaki put kad neki vas posjetitelj klikne na njihovu reklamu preusmjeri se automatski na njihove stranice. pa do recenzija stranica. Ne gledajte neprekidno vlastite stranice. što može jako dobro funkcionirati u sredinama poput SAD prema zakonitostima o velikim brojevima. PPS (pay per search) . Na primjer preko interneta se prodaju CD/DVD mediji ili iznajmljuju apartmani.CPT / PPI (cost per mile . CPS (cost per sale / pay per sale) . Treba još spomenuti nestandardne mehanizme kao 'PAYPAL'. Dovoljno je samo da se stranica s reklamom negdje u svijetu učita. Plaća se do par dolara po 1000 prikazanih reklama. u kojem je velika konkurencija i raznolikost ponuda poslovanja. ili mehanizam DONACIJA. izraženo u postocima realiziranih klikova prema broju objavljivanja oglasa na vašim web-stranicama. bježite od igara na sreću i kladionica. Dobar i 'čist' vid zarade jer se ne prati klikanje preko IP adrese. Potrebno je postaviti oglase na stranice i nema obveze klika na njih. Ako posjetitelj kupi CD/DVD ili iznajmi apartman ili slično preko njihovih webstranica slijedi provizija od prodaje. vlastiti 'online' dućan s tuđim proizvodima bez ikakvog ili malog ulaganja za poslužitelj web-stranica u nekoj od navedenih verzija. ali bitno je imati izuzetno posječeno web-sjedište kako bi zarada bila zadovoljavajuća i na vrijeme plaćena.Neke poznate i manje poznate tražilice plaćaju određeni iznos za traženje pojmova na lokalnoj tražilici postavljenoj na vlastitom sjedištu ali povezanom za njih (kao Google AdSense i drugi). što u velikoj mjeri ovisi o vašoj snalažljivosti ali i VIP-u i NaVIP-u u našim prostorima.Prosječni broj CTa (klik na oglas) na 100 ili 1000 impresija (pojavljivanja oglasa). Fiksna cijena po svakom posjetitelju koji obavi kupnju. slično ponudi prikazanoj za 'VirtuaGirl' na stranicama šaljivog informatičkog rječnika. Jedna od takvih firmi je earn2gether (objedinjuje više projekata od kojih je jedan Matriclix) koja članu .Zarada od prodaje (affiliate mehanizam). od jednostavnog postavljanja oglasa neke firme na sjedište. Rizik postoji.cost per transaction / producer price index) . Postoje još brojni drugi načini zarade. Postavite njihove oglase na vaše web-stranice. CPM . sve je moguće.Plaćanje za 1000 oglasa prikazanih na vašim web-stranicama. Dakle. No treba biti pažljiv. No jedno je sigurno. uz koliko truda i na koji način želite tu zaradu ostvariti.

Ako se treba prijaviti na neko zadano sjedište treba ponekad dati svoju e-mail adresu te se stoga zahtijeva da član ispuni dvije adrese. To nije zarada i nikom ne dam broj moje kartice :-). . Da bi se 'earn2gether' uvjerio da je zadaća odrađena mora se odgovoriti na pitanje koje ide uz svaku zadaću. novac je vrlo ozbiljna stvar. po čemu treba ispuniti pristupnu formu i potvrditi je odgovorom na primljenu poruku. a o njihovoj težini ovisi i zarada. Ništa posebno zahtjevno a plaća se ovisno o težini zadatka. Morate se učlaniti s potpuno ispravnim podacima o sebi koje naravno nadgledaju. Korisničko_ime (ako je slobodno) i zaporku korisnik može izabrati prema nahođenju a zarada slijedi po izvršavanju zadatka opisanog u e-mail poruci koju pošalju korisniku. vrlo temeljito i uredno vas vode kroz postupak oglašavanja i načina kako da radite i zaradite a da ne povrijedite pravila. Ako se pridržavate pravila. na računalo treba instalirati traku s njihovim alatima (ikonama). Ono što ovdje nije navedeno je KUPNJA preko Interneta. Kao i uvijek treba poštivati pravila koja su propisana. koja se pojavljuje u Internet pregledniku. Zadaću treba izabrati iz ponuđenog popisa (Offers list).zajednice omogućava da odabere zadaće koje treba izvršiti. službenu za kontakt s 'earn2gether' i radnu za kontakt sa zadanim sjedištem za pregled. Mehanizama zarade. Nije tema ovih stranica i o mogućim prevarama po tom pitanju samo toliko. ili prema ostvarenim pravima.. Podržan je i 'Referral Center' za pridružene nove korisnike. što ozbiljnih i što neozbiljnih ima prilično. Naredna slika pokazuje primjer od samo jednog dijela mogućnosti koje dobiva član GOOGLE zajednice. Da bi se registrirali kao član. a to je najčešće pregledavanje nekog sjedišta koje se mora obaviti unutar zadanog vremenskog roka. Svaka od njih ima svoja pravila ponašanja kojih se treba pridržavati da vas kao člana ne 'eliminiraju' s obrazloženjem ili bez njega. Čista paranoja bila opravdana ili ne. Glede zarade preko Interneta korisno je biti član bilo kakve zajednice. Član njihove zajednice postaje se na preporuku nekog od već postojećih članova i prvi korak je prihvaćanjeGMail ponude koja u osnovi nudi u izboru {My services} dvije posljednje prikazane stavke. navedeno podrazumijeva tečnu pismenu jezičku komunikaciju (na engleskom jeziku naravno). a ostale se nadopunjuju prema raspoloživoj ponudi i željama. jer se u protivnom gubi članstvo.

. Ako se želi biti član 'Ad. koja ne pripada Google grupi... nema nepovezanih stranica ili nekih drugih sadržaja s bilo čim na sjedištu (orphan pages). Stavka 'Webmaster Tools' besplatno je raspoloživa svima.. Treba se potruditi da sadržaji imaju što manje logičkih grešaka.' program.. naravno uz prijavu-članstvo preko izbora {Sve o Googleu}~{Webmaster Central} s Google-ove početne stranice.. ili istim opisom (<meta name="description" content=". Ostale mogućnosti omogućava GMail članstvo te je tada 'AdSense' ponuda jedna od njih. može ostvariti pravo na praćenje zbivanja na web-sjedištu koje se po učlanjenju može prijaviti za analizu. Na primjer. i postavljenom zaporkom.. ozbiljan i smišljen početak omogućava se tek po članstvu u GOOGLE zajednici. a u popisu ključnih riječi (<meta name="keywords" content=". stranice ne smiju imati pornografske i/ili pedofilske sadržaje. otkuda se može definirati da se s važećom e-mail adresom koju korisnik negdje ima (traži se verifikacija ispravnosti adrese u korespondenciji... osim realiziranog GMail korisničkog računa treba za prijavu sjedišta imati web-stranice koje su potpune.' programa. a stavka 'Analytics' također je besplatna ali se treba prijaviti. ili bolje reći pridržavaju se svih naputaka i odrednica Google-a koje web-sadržaji sjedišta moraju zadovoljiti bez obzira na veličinu da bi se uopće mogla poslati prijava za pristup u 'Ad. No ima jedna sitna začkoljica. stranica koje koriste 'čudne' tehnologije. nemaju spojnice u 'ništa' ili poruku tipa 'Stranice su u izradi'..Slika 7.">). sadržaji ne smiju vrijeđati osobe ili institucije. Dakle.">) ne bi trebale biti riječi koje nisu navedene u ... što je normalno).. bez obzira što stranica sadrži ne smiju biti dvije s istim naslovom stranice (<title>........2 Dio iz ponude alata za GMail korisnički račun..</title>).7.. bilo kakav razuman.

Nemojte zlouporabiti njihovo povjerenje (varati).a. Po pregledu sadržaja sjedišta od strane Google-a slijedi njihovo odobrenje ili naputak što se mora izmijeniti da bi se stranice prihvatile u njihov program oglašavanja. Ako se barem navedeno ne poštuje posjetitelji 'odoše'.. za dizajn nisam kompetentan). kako se ne bi dugo učitavale.7..1. U svim preglednicima stranice trebaju izgledati barem slično ako ne isto. No. Potpuno korektno i profesionalno. svaka slika mora imati opis (alt=". Naredna stranica opisuje upravo to. Dizajn je posebna priča. A korisno je i pratiti tko gleda stranice koje ste kreirali te vršiti korekcije i nadopune kako bi se poboljšala Internet zarada.. Sadržaj stranica potencijalnim čitateljima mora biti koristan i ne smije biti u funkciji dizajna već dizajn mora biti u funkciji sadržaja (o. Ispravnost spojnica prema drugim sjedištima treba povremeno nadgledati. Treba se pridržavati uputa koje su opisane na stranici o sintaksi... Google Webmaster Tools.. Rub tablice na primjer. Daleko od toga da se bilo koji od njih striktno pridržava predloženih standarda.") i slično. ili još bolje Google alati 'Webmaster Tools' i 'Analytics'. Sadržaji stranice ne smiju biti preveliki. Stranice trebaju imati razumljivu navigaciju.. a različite mogućnosti oglašavanja možete pronaći preko njihovih uputa koje su vam raspoložive kada postanete član. Opisi naslova i sadržaja moraju biti razumljivi bez 'upozoravajućih' dijelova (kao !!!!.. raspoloživi preglednici različito tumače. jedna spojnica prema početnoj stranici treba pratiti sve stranice.!!!!). Za izrađene stranice vrijedi još jedan mali detalj. osobito ne s puno velikih slika po podatkovnoj veličini. osobito s načinom usklađivanja izgleda s oglasima. Google Analytics . te potom omogućila ikona 'AdSense'. Za to služi interna programska potpora za statistiku na sjedištu.. s navedenim nije sve gotovo. Dobro je pogledati naputke koji se odnose na SEO zahtjeve (Search Engine Optimisation) glede izrade webstranica kojih ima podosta na Internetu. te da se uvjerite da se stranice sjedišta ispravno prikazuju treba pregledati njihov prikaz u najkorištenijim preglednicima (barem za IE i Firefox). od kojih razne verzije oblikovanja oglasa možete vidjeti pregledavajući ovo sjedište. Sadržaji se trebaju redovito dopunjavati kako ne bi pružali zastarjele informacije.. osobito naslovi stranica.sadržaju ili da su posve iste kao na nekoj drugoj stranici... 7. Svi oglasi na ovoj stranici u skladu su s njihovim preporukama.

) i ponudi kao spojnica važnijim ustanovama ili se s bolje posjećenim sjedištima ne izvrši razmjena oglasa (banner). odabiru ključnih riječi i samom sadržaju pojedinih stranica sjedišta. Dakle.. T-com webimenik . pristup (direct traffic) Referentna sjedišta. Kada se web-sjedište (site) prijavi na tražilo. i ako se je vodilo računa o značaju naslova svake pojedine stranice web-sjedišta. algoritam tražilice vrši indeksiranje pojedinih stranica sjedišta prema prethodno navedenim značajkama. od ogromnog značaja je besplatna usluga Google 'Webmaster Tools' i 'Analytics' koja .. poštom. No to samo po sebi nije dovoljno da se osigura prihvatljiva nazočnost u svijetu Interneta ako se sjedište ne prijavi na razna sjedišta tipa kataloga (www. ili su to spojnice na drugim sjedištima koje su njihovi korisnici postavili jer su im se sadržaji dopali. stoji. tvrdnja da se do uspjeha dolazi polako i strpljivo. (referring sites) Rezultati traženja (search engines) Izravni pristup je u osnovu pristup koji je gledatelj ostvario iz svog preglednika koristeći osobni katalog (bookmark) u kojeg je postavio adresu sjedišta dobivenu na bilo koji način (pretraživanjem.. Adresa sjedišta na referentna mjesta dolazi prijavom od strane vlasnika sjedišta. kao što je prijava na već spomenute kataloge. te ih s vremenom uspoređuje s brojem posjeta iz prethodno navedenih izvora i rangira.Vlasniku web-sjedišta (site) na raspolaganju su raznovrsni alati za praćenje zbivanja na sjedištu i za podešavanja raznih parametara praćenja u većoj ili manjoj mjeri. a time i položaj na popisu koji se prilikom traženja nudi od strane tražilice. sjedište treba da sadrži njima interesantne sadržaje. U duhu sadržaja prethodne stanice o zaradi može se sagledati od kolikog su značaja prijave na kataloge. U tom smislu mogu se definirati tri izvora dolaska do sjedišta (Traffic Sources) koje je postavljeno na poslužitelj: o o o Izravni. Ako posjete dolaze s visoko ocjenjenih referentnih sjedišta. Pogodak . Yahoo. U jednom i drugom slučaju utjecaj na postavljanje spojnice je van moći vlasnika web-sjedišta. osobito na strane kataloge u koliko je sjedište napisano na više svjetskih jezika. Na brzinu se ne prave ni mala djeca :-). značaj stranica vašeg sjedišta raste. Osim statističkih alata koje posjeduje vaš ili vama iznajmljeni poslužitelj. preko foruma i slično). dizajnom i organizacijom sjedišta. kao je navedeno na prethodnoj stranici..hr. što je izravno vezano s kvalitetom sadržaja.) i izravno na tražila (Google. Da bi ostali učesnici Interneta postavili spojnicu prema vašem sjedištu. opisu stranice. To su najvjerojatnije gledatelji kojima su se sadržaji sjedišta dopali te ih želi brzo dohvatiti.

U korijenski imenik sjedišta treba postaviti datoteku 'favicon. U njoj ne treba ništa mijenjati u odnosu na izvornik. Bez obzira na članstvo nužno je po postavljanju web-sadržaja na poslužitelj. Datoteka 'sitemap.org/TR/html4/loose. Ova sličica pojavljuje se ispred naslova bilo koje web-stranice sjedišta u Internet pregledniku posjetitelja.txt' možete pregledati klikom na ikonu prve stranice ovog sjedišta. Dio zapisa između <body>.01 Transitional//EN" "http://www. Jedan od načina verifikacije sjedišta je postavljanje datoteke u korijenski imenik sjedišta koja ima naziv koji Google ponudi u postupku verifikacije i ima naziv tipa 'googleXX. bilo svoj ili od ustanove ili iznajmljen. ili je s alatima za tu namjenu izraditi po volji. <meta> i <title> sadržaja je proizvoljan kako na primjer prikazuje naredni kod. Sadržaj nije značajan već samo njen naziv koji je za sva sjedišta koja se nadziru od istog člana-korisnika Google zajednice isti.ico' što nije ništa drugo do jedna mala sličica veličine 32x32px kojih se može pronaći obilje na raznim Internet sjedištima.ico datoteka) Malo sitne samoreklame ne škodi.txt datoteka) Postaviti sliku-logo sjedišta (favicon.html ili nekog drugog i njen osnovni sadržaj je oblika: .html'. prijaviti domenu i izvršiti: o o o o Verifikaciju sjedišta Kreirati mapu sjedišta (sitemap.omogućava vlasniku web-sjedišta (site-a) da nadzire zbivanja glede sadržaja koje je na sjedište postavio. u pravilu nekompatibilnim između pojedinih tražilica.w3. slijede upute koje Google zahtijeva.XX. opisuje gdje se nalaze pojedine datoteke sjedišta tipa . <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.. Verifikacija sjedišta može se obaviti na više načina... charset=windows-1250"> <title>Google-verifikacija</title> </head> <body bgcolor="#CCFFFF"> <br clear="all"> <table width="70%" border="0" cellpadding="20" align="center"> <tr> <td align="center" nowrap> <h1>Google-verifikacija!</h1> </td> </tr> </table> <br clear="all"> </body> </html> Datoteku 'robots.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html.xml datoteka) Definirati prava dostupa robota tražilice (robots. ali pošto je Google 'zakon' u posljednje vrijeme.xml' standardizirana je od strane svih tražilica.

xml datoteke je proizvoljan (prva.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.xml.xml cjelokupnog sjedišta i može se uporabiti kao ukaz na podimenike ili na već unaprijed pripremljene poddomene koje opisuju podimenike. indeksna datoteka ..com/index. te iste datoteke ponoviti u popisu za sitemap.html</loc> </url> : : <url> : </url> </urlset> Naziv .</url> upisati adresa datoteke koja se nalazi u podimeniku. pročitati sve popisane sitemap.xml</loc> </sitemap> : : : <sitemap> : </sitemap> </sitemapindex> Ova indeksna datoteka ukazuje gdje se nalaze sve potrebne datoteke sitemap.htm</loc>.).org/schemas/sitemap/0.9"> <url> <loc>http://www.buzdo.xml koji bi se u taj imenik postavio.buzdo. Bez obzira koji se način uporabi tražilice će jedno i drugo rješenje u indeksnoj datoteci uporabiti na isti način. Ime sitemap. Dakle. Prema navedenom primjeru može se u definiciji <url>.xml.xml za podimenik koji je proglašen za poddomenu.informatika.com/sitemap. na primjer <loc>http://www.com/informatika/s940.com/sitemap. Ako se koristi više podimenika nije učinkovito pisati sitemap.xml u imeniku domene.buzdo.0" encoding="UTF-8"?> <sitemapindex xmlns="http://www.9"> <sitemap> <loc>http://www.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u definiranoj poddomeni) <sitemap> <loc>http://www.sitemaps.buzdo. <?xml version="1. druga.buzdo.org/schemas/sitemap/0.<?xml version="1..xml datoteke i kao rezultat prikazati zbroj njihovih sadržaja.xml .com/informatika/sitemap.sitemaps.xml indeksne datoteke je proizvoljno i može se zvati na primjer buzdo_index. Mapa u prikazanom primjeru opisuje datoteke sjedišta i dovoljna je ako se radi o sjedištu koje je samostalno i nema podimenike ili poddomene. Za tu svrhu koristi se 'Sitemap Index' koji je prikazan u primjeru nadalje.xml</loc> </sitemap> : : (definicija mape za sadržaje koji su u podimeniku) <sitemap> <loc>http://www.. ali se ne može na taj način očitati sitemap.

Naime.html ili neku drugu datoteku sadržaja sjedišta. i ona se prijavljuje za analizu. slijedi obrada od strane Google-a.3 Izbornik alata Google Webmaster Tools i uvid u stanje jednog od sjedišta Podslika pokazuje da je moguće izvršiti brz uvid u pet segmenata koji se tiču samog sjedišta. Administrator sjedišta može greškom zabraniti pristup robota tražilice sjedištu i rezultat može biti da u svijetu Interneta sjedište ne postoji. Slika* 7.org/.7.sitemaps. Na raspolaganju korisniku web-sjedišta su i njegovi vlastiti statistički alati.2 treba se prijaviti na ovu uslugu preko Google korisničkog računa izborom {Sve o Google}~{Webmaster Central}~{Analyze your visitors} s Google-ove polazne stranice. Kada se korisnik prijavi na opisani način i zadovolji postupak verifikacije sjedišta i prijave sadržaja. Potpuni sadržaj što sve može sadržavati 'sitemap. koji nemaju takvu moć kao 'Analytics'.xml datoteke podimenika opet zadržavaju svoju funkciju kao samostalni pokazatelj na datoteke sjedišta ako se podimenici proglase za poddomene. No da bi se njihovi prikazi upotpunili treba vremena jer obrada nekad zahtijeva preko mjesec dana. Naredne slike prikazuju da su tražilici prijavljena dva sjedišta i da nijednom nije izvršeno ukazivanje gdje se nalazi datoteka verifikacije ni datoteka koja opisuje sadržaj sjedišta. a . nadzor mogućnosti pristupa robota tražilice vašem sjedištu. zbog nepažnje može se dogoditi da se verifikacija i sagledavanje sadržaja .sadrži popis svih . Statistički alati sjedišta imaju još jednu važnu zadaću. U ozbiljnom poslu žurba nije faktor. te za dobivanje prikaza koji slijede i ikone 'Analytics' prema slici 7. a koja je navedena i u zaglavlju primjera. nakon čega se mogu dobiti uvidi u pojedine stavke izbornika.7. ne opisuje nijednu . može se naći na adresi http://www. te da se navedena verifikacija zahtijeva za bilo kakve daljnje akcije.xml datoteka u domeni. 'Google Analytics' nije sastavni dio 'Google Webmaster Tools'.xml' datoteka.

. od studenog 2008.7. Slika** 7. izbornik s lijeve strane prikazan na prethodnim podslikama omogućava uvid u to što posjetitelji najviše gledaju. No suština prikaza se ne mijenja. Pomoć koju Google nudi za razumijevanje svih sadržaja vrlo je kvalitetna te na ovoj stranici nema potrebe 'prepisivati' učinjeno s njihove strane. koji uz osnovne elemente na slici nudi dodatne informacije. Ako sve od navedenog protekne ispravno.4 Izbor sjedišta za pregled u alatu Google Analytics i dio mogućih prikaza Kako Google neprekidno usavršava svoje proizvode. Svako prijavljeno sjedište opisuju grafovi koji u primjeru na podslici prikazuju dio zbivanja na sjedištu kojeg gledate tijekom 2007. nakon par dana moguće je dobiti izvještaje koje prikazuje naredni skup slika. godine. No ukratko. i 2008.sjedišta ne može obaviti. godine gornji prikaz se razlikuje od trenutno važećeg.

što znači da je prethodno opisan postupak glede verifikacije sjedišta i prijave njegovih sadržaja ispravno napravljen. Iskustvo kaže otprilike slijedeće: • • • • BR > 75% . stranica u izradi . Bitno je da su prisutne 'kvačice' u stupcu 'status' u prvoj podslici. probajte održati ovaj nivo BR < 35% . 7. tuđi neodobreni oglasi ..sjedište je jako dobro. iz kojih država i mreža dolaze i još mnogo toga što uredniku sjedišta omogućava da donese odluku kako sjedište organizirati. Najinteresantniji pokazatelj bez obzira na sve ostale je 'Bounce Rate'.2.sjedište nije loše. ali dajte malo više truda da bude bolje 35% < BR < 50% ..genijalac Naravno. On pokazuje u kolikoj mjeri se je gledatelj zadržao na proučavanju jedne stranice prije nego je prešao na narednu. Neće rasti ako se sadržaji redovito ne obnavljaju i sjedište ne dopunjuje novim sadržajima. bitno je da površina ispod krivulje posjeta neprestano raste.kakvu programsku potporu koriste.) Po odobrenju od strane 'AdSense' zajednice pridružiti stranicama kod za prepoznavanje Verificirati stranice prema naputcima u 'Webmaster Tools' alatima Izraditi mapu sjedišta 'sitemap.. kako je već navedeno. od broja posjetitelja pa do rezolucije prikaza sadržaja sjedišta na zaslonu njihovog monitora. Iz odabranih podslika vidi se da je raspoloživo cijelo bogatstvo analiza.) Sjedište mora zadovoljiti kriterije koje zahtijeva 'AdSense' (pornografija. u kojoj rezoluciji dizajnirati stranice i slično. za pridružiti se u 'AdSense' program nužno je • • • • • • • Postati član 'GMail' zajednice preko preporuke od već postojećih članova Imati web-sjedište sa zaokruženim sadržajima (nema spojnica u 'ništa'..xml' i prijaviti je preko 'Webmaster Tools' Pratiti zbivanja na sjedištu preko 'Webmaster Tools' i 'Analytics' alata glede unapređenja sjedišta .sjedište je vrlo loše. Google AdWords Dakle.kao na primjer moja :-(. poduzmite žurno nešto 50% < BR < 75% . što mijenjati ili dodati.7. Mnoštvo sadržaja raspoloživo je za analizu i upute za njihovo razumijevanje vrlo su temeljite. Ali kako sve to stići obaviti kad tehnologija grabi tako velikim koracima da jedna glava to vrlo teško može pratiti . Google AdSense. Navedeni faktor je vrlo kvalitetan pokazatelj uspješnosti sjedišta.

različito dizajniranih. . pageTracker. te korisničkim_imenom (vlasnik) i zaporkom koja brani vlasnika sjedišta.js' skripti koja ima objektni pristup i nadalje će se razvijati glede uključivanja novih osobitosti za razliku od prethodne navedene verzije koja će se s vremenom najvjerojatnije napustiti. Ove oglase postavlja Google-ov mehanizam na osnovu 'AdWords' baze skupljenih oglasa za čije prikazivanje oglašivač mora platiti. tekstualnim i video sadržajima._trackPageview(). koji sadrži i mnoštvo savjeta i naputaka kako ih dizajnirati i postaviti." : "http://www..XX..Kod za prepoznavanje temelji se na 'urchin' javascript-i u koju je ukomponiran identifikator korisnika i mora ga sadržavati svaka stranica. oglasi su učestaliji i dulje se prikazuju.. Broj oglasa po stranici definiran je u njihovim pravilnikom.location. } catch(err) {}</script> Istovremeno se ne smiju koristit obje verzije koda na stranicama sjedišta. <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.zarada. velika je šteta upropastiti stečeno kršenjem pravila koja je zajednica postavila.html'.protocol) ? "https://ssl.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "googleanalytics.").2 članu zajednice stavlja se na ponudu još mnoštvo drugih mogućnosti. urchinTracker(). kodom prepoznavanja pripadnosti stranice sjedištu UA-XXXXXX-Y koji je dio javascript-e postavljene u dnu web-stranice prema prethodnom primjeru.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-XXXXXX-Y".google-analytics. Dio od tih novaca ide korisniku sjedišta u vidu postotka . 'AdSense' omogućava postavljanje oglasa na stranice pravokutnog ili kvadratnog oblika. dok je naprednija verzija koda za analizu sadržaja stranica utemeljena na 'ga. </script> Navedena verzija koda utemeljena na 'urchin. sjedište i njegove stranice potpuno su identificirani. Osim mogućnosti koje su prikazane na slici 7._getTracker("UA-XXXXXX-Y"). </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat.js' skripti koja se za osnovu u radu koristi mnoštvom varijabli.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")). document.7. Što plati više. S datotekom 'googleXX. Kada se jednom postane član 'AdSense' zajednice.com/urchin. Ovaj kod izgleda otprilike ovako: <script src="http://www. Oglašivač može putem 'AdWords' programa odabrati stranice na kojima želi prikazivati svoje oglase. te sa slikovni.

Uz navedeno moguće je oglašavati proizvode koje nudi i preporučuje izravno Google. Korisno je slijediti naputke u kojima Google opisuje kako je najbolje uporabiti ponuđene oblike oglasa. Oglasi se uzimaju iz skupa ponuditelja oglasa i odabiru tako da se što bolje prilagode sadržaju stranice. To su oglasi slični narednima koji slijede u ovom opisu. AdWords . u skladu s kreiranim ključnim riječima i sadržaju sukladno u upitu prilikom pretraživanja. Sadržaji oglasa mijenjaju se i određuju automatski bez utjecaja urednika. kao i tipa sadržaja. odnosno riječi ili pojmove vezane uz ponudu na vlastitim stranicama. Oblik izvještaja (logo i boje) korisnik sam može definirati. a logo zaglavlja se može definirati kao spojnica prema mjestu gdje korisnik želi. AdSense . kako bi se po pretrazi lako vratilo na početak. Urednik sjedišta pronalazi korisnike koji tragaju upravo za sadržajima koje sjedište sadrži. i oni u pravilu nemaju oznaku 'Google oglasi' u uglu oglasnog prostora.Mehanizam prijave oglašavanja na tuđa sjedišta. Urednik sam izrađujete oglase i bira ključne riječi. Osim navedenog Google 'AdSense' korisnicima nudi i mehanizam pretraživanja svjetskih sadržaja putem formi koje se na ovom sjedištu nalaze na prvoj stranici i stranici za traženje. Kreirani oglas se pojavljuje uz relevantne rezultate pretraživanja u posebnom stupcu. Ovaj dio za urednikavlasnika sjedišta ne iziskuje troškove. . Pored navedenog nudi se i mehanizam pretraživanja sjedišta s vlastitim zaglavljem u dobivenom pregledu rezultata pretraživanja kao i dodatne spojnice prema sjedištima oglašivača. O tome ovisi broj i vrijeme prikazivanja vlastitih oglasa na tuđim sjedištima. samostalno ili sa srodnim ponudama. Trošak za urednika-vlasnika sjedišta je upravo onoliki koliku je gornju granicu troškova odredio. U slučaju ovog sjedišta ciljevi su prva stranica i stranica kazala. Urednik sjedišta može odabrati veličinu i tip oglasa po volji kao što se vidi iz primjera u ovom udžbeniku.Mehanizam dozvole oglašavanja na sjedištu u za to ponuđene forme različitih oblika i veličina. i ima mogućnost ponuditi za određenu svotu oglašavanje svojih sadržaja te ostvariti da se ciljane gledatelje izravno usmjeri na ono što se nudi.

za privući sponzora da se oglašava na vaše stranice. a na stranici s formom za traženje prema PPS načelima. Dakle. netko napravi dobar proizvod i ako njegova stranica oglašavanja dođe do vašeg web-preglednika i ako ste potencijalni potrošač. No sve se temelji na reklami. SAŽETAK: Sve ovo do sad navedeno u našim okvirima znači da se sve spomenute aktivnosti glede Internet zarade treba shvatiti kao igru koja može i ne mora prerasti u nešto ozbiljnije.Kako se plaća? Mehanizam plaćanja detaljno je opisan u njihovim uputama. a zarada se zasniva na CTR / CPM načelima. zašto je ne bi samo otvorili i zatvorili ako za to plate? Toga ima. ali ako ste strpljivi i posječenost vašeg sjedišta stalno raste zbog čitanosti. te ga nije potrebno ovdje detaljno opisivati. ili pak oglasne slike ili prostor koji se vama izravno plaća zbog sponzorstva. Da li je potrebno učlaniti se u 'AdWords' program? Korisno je. treba biti 'faca' i uporabiti VIP i NaVIP. Da se odmah razumijemo. Ili vam oglašavači plaćaju da se učlanite i gledate nečije stranice. ide u osnovi čekovima koji se šalju na kućnu adresu. ili pak plaćaju za spojnicu ili broj posjeta na njihove stranice preko vaše osobne stranice na kojoj je spojnica (ili ne plaćaju?). Upišite ključni riječ 'INFORMATIKA' i formu Google tražilice i analizirajte rezultat. Već je rečeno da je put do nekakvih rezultata skup malih sitnih koraka iza kojih će s vremenom ostati trag poput kineskog zmaja. vrlo brzo čete po većini ključnih riječi izbiti na prvo mjesto prilikom pretraživanja. i sve bez vlastitog sjedišta. Ako imate unajmljenu domenu i poslužitelj moguća je i razmjena oglasne slike ili prostora (banner) s nekim tko ima veliki promet. jer se dobiva bonus na njihovu zaradu ako je ostvarena preko vas. Možete imati svoje suradnike (referral). ili vam dodijele svoju stranicu s vašim ID brojem te da vam plaćaju za svakoga tko se učlani preko nje. u našim okolnostima. što više tim bolje. mali ulog uz veći trud može stvoriti osnove za nešto ozbiljnije. No efikasnost ovih načina na duže vrijeme je upitna. Ima i jednostavnijih načina. ali u svrhu dovođenja njegovih posjetitelja na vaše stranice. Za kraj evo što Vam Google poručuje: . Dosad navedeno je viđenje autora redaka kako zarađivati na Internetu.

h. Rad u grafičkom okruženju umnogome je olakšan kada se koriste kombinacije tipki . <T2> Pritisnuti tipku <T1>.kratice tipkovnice (keyboard shortcut) umjesto neprekidnog prebiranja po izbornicima (menu-ima). neku tipku ili kombinaciju njih. Upregnite moć Google mehanizma za pretraživanje. potom je otpustiti te pritisnuti tipku <T2> • Gotovo je uobičajeno da se više ne koriste znakovi nejednakosti u opisima već se kombinacije jednostavno označavaju kao T1 + T2 i slično.) Najznačajnije kombinacije tipki (DOS-Windows) Uspješno koristiti računalo znači znati pravovremeno uporabiti miša. Pružite korisnicima čak i bolje online iskustvo. Osnovna pravila načina korištenja kombinacija tipki su: • <T1> + <T2> Pritisnuti tipku <T1>. a Vaše sjedište tako sadrži oglase koji su tako dobro prikazani da će Vaši posjetitelji uvidjeti da su oni zapravo korisni.Dodajte Google pretraživanje na Vaše sučelje i ostvarite prihod iz ciljanih oglasa. • • • Jednostavno ga je primijeniti i postaviti . DRŽATI je i kratko pritisnuti tipku <T2> <T1> . Osobitosti PC-tipkovnice za DOS i Windows OS odmah pri ukapčanju računala su: . Naučite više o AdSenseu   AdSense za sadržaj automatski pretražuje sadržaj Vaših stranica i dostavlja oglase (možete odabrati prikazivanje i tekstualnih i slikovnih oglasa) koji su prigodni za Vaše posjetitelje. Zaradite novac od prikladnih oglasa na Vašim web stranicama.i besplatan je. Google AdSense bira oglase koji odgovaraju sadržaju Vašeg web sjedišta i Vi zarađujete novac kadgod Vaši posjetitelji kliknu na njih. AdSense za pretraživanje omogućuje vlasnicima web sjedištima da svojim posjetiteljima ponude Google pretraživanje mreže i sjedišta i da zarade novac prikazivanjem Google oglasa na stranicama s rezultatima Google pretraživanja.

o Na primjer. te utipkavanjem broja na numeričkom dijelu tipkovnice (NUM LOCK mora biti uključen). o Upravljači za definiranje (mapiranje) memorijskog područja. Osobitosti tipkovnice u svakodnevnom radu su: • • • • <^T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <CTRL> + <T1> <T1> Ova oznaka kratica je za kombinaciju <ALT> + <T1> (lijeva tipka ALT na slovištu).BAT i CONFIG. miš. <F8> Naprednija kontrola pokretanja sustava koja između ostalog nudi: o Izvršavanje startnih datoteka korak-po-korak uz potvrdu za svaku akciju i time kontrolu ispravnosti rada svake njihove postavke. <ALT> + <broj od 32 do 255> Pritiskom i držanjem LIJEVE tipke ALT. Uglavnom se odnosi na PODCRTANO slovo u nazivu aktivnog izbornika te slijedi pripadna akcija prema izborniku ako se kombinacija uporabi. o Ovisno o vrsti aplikacije i OS. Potom obično ne radi dio programske potpore i neki uređaji kao: o Postavljene sistemske varijable. <ALT Gr> + <dodatni znak uz slova> Novije tipkovnice imaju mogućnost odabira dodatnih znakova na slovištu kao @ (broj 64 u kodnoj tablici) uz slovo V a da se ne služite prethodno . ako imate dopunu kodne tablice za znak EURO valute. o U Windows OS uporabom WINGDINGS skupa kodnih tablica možete u Vaše dokumente ubaciti raznolike korisne ili smiješne male crtarije (ikonice). o Programski upravljači za dodatne uređaje kao CD-ROM. mjestu ispisati će se € . za znak na 128. Korisno ju je uporabiti ako se računalo pri uključivanju 'zaglavljuje' da se može ustanoviti postoji li kakva greška u učitavanju dodatnih definicija sustava. Navedene akcije ne preporučuju se neiskusnim korisnicima. po otpustu tipke <ALT> dobiti će se željeni znak iz trenutno odabrane KODNE TABLICE koji se ne nalazi na tipkovnici. glazbenu ili mrežnu karticu.• • <F5> Držanjem ove tipke OS zaobilazi izvršavanje startnih datoteka (AUTOEXEC.SYS). umjesto broja 128 (DOS) treba utipkati broj 0128 (Windows). o Izbor različitih modova (konfiguracija) rada pri izvršavanju OS. o Upravljači za definiranje rada grafičke kartice i podršku lokalnim osobitostima (Hrvatska slova i slično).

<CTRL> + <F6> Izmjene otvorenih prozora unutar same aplikacije (sekundarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu otvaranja pojedinih procesa unutar aplikacije. Pri tome se otvara dijalog koji daljnjim pritiskom tipke <TAB> uz držanje tipke <ALT> omogućava izbor kojoj će se od više aktivnih aplikacija (primarni procesi) pristupiti i postaviti je u prednji plan. a koji se traži unutar trenutno aktivnog sadržaja ekrana. <ALT> + <F4> Zatvaranje aktivne aplikacije (primarnog procesa) uz upit o spremanju svih otvorenih datoteka-prozora unutar aplikacije (sekundarni procesi). Akcija se obično odnosi samo na dva posljednja korištena primarna procesa. <ALT> + <ESC> Izmjene otvorenih prozora aktivnih aplikacija (primarni procesi) bez dijaloga za izbor već po redoslijedu aktiviranja pojedinih aplikacija.opisanom kombinacijom (<ALT Gr> + <V>). Operacije s međuspremom (clipboard) glede brze izmjene podataka: <CTRL> + <A> Omogućava da se označi (selektira-zacrni) sadržaj prozora koji je trenutno aktivan. <CTRL> + <C> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj kopira • o o . <ALT> + <TAB> Prelazak iz jedne aktivne aplikacije u narednu (primarni procesi). Kombinacije tipki od općeg značaja u Windows okruženju: • • • • • • • <F1> Poziv za prozor s uputama za akciju koja se trenutno koristi. Može se uporabiti u narednom sadržaju glede pronalaženja već upisanog pojma. Tako se znak € dobiva kombinacijom <ALT Gr> + <E>. Po otpuštanju tipke <ALT> pristupa se aplikaciji izabranoj u ponuđenom dijalogu. <F5> Osvježavanje prikaza sadržaja datoteke ili nekog drugog prikaza na ekranu glede ažuriranja zbog izmjena izvršenih prilikom trenutnog prelaska u neku drugu aplikaciju ili proces gdje su se izmjene napravile. <F3> Poziva dijaloga (prozora) za pronalaženje pojma upisanog u za to predviđeni prostor u dijalogu.

Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. . Za pohranu na novu lokaciju koristi se naredba 'SAVE AS'. bez utjecaja na sadržaj međuspreme. vraća sadržaje iz međuspreme obrnutim redoslijedom u odnosu na akciju koju je proizvela prethodna kombinacija. Glede sklonosti prozora 'zaglupljivanju' vrlo korisna kombinacija. <CTRL> + <X> Omogućava da se označeni (selektirani-zacrnjeni) sadržaj prenese (cut) s brisanjem u međuspremu. jedno ili više njih ovisno o programskoj potpori. <CTRL> + <Z> U slučaju pogrešno izvršene radnje prenošenja u međuspremu ili umetanja podataka iz nje vraća (undo) prethodna poznata stanja prije izmjene. <CTRL> + <ALT> + <DEL> o U DOS-Windows 3. <ALT> + <SHIFT> + <F4> Osobita kombinacija za Windows 3. gašenja računala ili prijave novog korisnika ako je ta opcija prisutna. <CTRL> + <ESC> o U Windows 3.xx glede spremanja trenutnog izgleda ekrana za buduću poćetnu konfiguraciju ako je opcija automatskog spremanja po izlasku iz Windows-a iskljućena.xx OS omogućava dohvat dijaloga s popisom zadaća (procesa) koje računalo koristi uz izbor njihovog odabira za rad ili nasilnog prekida.o o o o (copy) bez brisanja u međuspremu. o U Windows 95 i novijim OS omogućava prikaz glavnog izbornika OS na ekranu. umeće (paste) sadržaj međuspreme bez brisanja njenog sadržaja te omogućava višekratno umetanje istog. <CTRL> + <V> Na poziciji kursora. Računalo se trenutno 'gasi' i kreće ponovo kao da je bilo isključeno iz napajanja 220V. Windows NT i Windows XP operativnom sustavu inicira se proces kontrole zadaća i njihovog nasilnog prekida. o U Windows 95. dakle vraća zadnje uneseno stanje. <CTRL> + <Y> Postupak suprotan od prethodnog.xx OS znači vrući restart računala. Kopiranjem novog sadržaja prethodni sadržaj međuspreme se briše. Windows 98. • • • • <CTRL> + <S> Trenutna pohrana sadržaja koji se upravo obrađuje na istu lokaciju s koje je učitan. ne pokazivača miša.

<Windows> + <R> Kombinacija tipki koja aktivira zaseban prozor s formom za unos teksta prema imenu komande koja je dio uslužne programske potpore računala (System Configuration Utility) ili nekog programa koji nema izrađenu ikonu za njegovo pozivanje. Vrlo korisna osobitost kad se mora napustiti radno mjesto i ne želi nikome dopustiti uvid u trenutne aktivnosti na računalu. Vrlo ga je korisno uporabiti kako to prikazuje slika 4.3.. Tipku <Windows> imaju gotovo sve tipkovnice novijeg datuma iako nije u opisu nekog standarda. <Windows> + <L> Kombinacija koja omogućava trenutno zaključavanje pristupa računalnom okruženju korisnika bez zaustavljanja bilo kojeg aktivnog procesa.aut. još samo da je uvijek tako).menađera datoteka.aut.• • • <Windows> + <E> Kombinacija koja omogućava pokretanje programske potpore 'Windows Explorer' .xx OS gašenje računala ne znači poremećaj parametara sustava (recimo!) jer su isti unaprijed zadani u inicijalizacijskim datotekama koje se odmah pri svakoj promjeni ažuriraju. NAZNAKA: Za razliku od DOS-Windows 3. potrebno je utipkati kompletan put do nje prema pravilima za specifikaciju datoteke. svaka čast Bill. ili će se to kod novijih sustava samo obaviti kada OS ustanovi da je to moguće (op.. Otključavanje se vrši upisom zaporke u ponuđenu formu. kao što je slučaj s odjavom (log-off). Ako se komanda ili program koji se želi aktivirati ne nalazi u podrazumnom putu zapisanom u varijabli okuženja pod nazivom 'Path'. .9. ' (op. 'moš mislit') da se to smije učiniti. u Windows 95 i daljnjim OS promjene se zapisuju prilikom 'SPUŠTANJA-GAŠENJA' sustava te je stoga bitno da se računala s takvim OS nasilno ne ugase dok procedura 'spuštanja' sustava ne da poruku na ekranu ' IT'S NOW SAFE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful