P. 1
Hrvati Izvan Domovine- Skripta

Hrvati Izvan Domovine- Skripta

|Views: 879|Likes:
Published by Marko Markic

More info:

Published by: Marko Markic on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

HRVATI IZVAN DOMOVINE I HRVATSKA KULTURA ISPITNA LITERATURA Ljubomir Antić: "Hrvati i Amerika" UVOD Hrvatska je izrazito iseljenička

zemlja, razmjerno broju stanovništva ona danas ima vjerojatno najveću dijasporu od svih europskih zemalja. Točan broj iseljenika nije moguće utvrditi budući da se u svim fazama iseljavanja nisu prikupljali podaci. Hrvatski doseljenici bili su uglavnom registrirani po zemlji iseljenja, a to je bila Austro-Ugarska, Jugoslavija. Može se gotovo sa sigurnošću utvrditi da približno svaki treći Hrvat živi izvan domovine. U 17. i 18. stoljeću u Južnoj Americi boravi plejada hrvatskih isusovaca. Ostavili su dubok trag u znanosti istražujući nepoznata područja. Među njima su prednjačili Ivan Ratkaj i Ferdinand Konščak. Sve do osamdesetih godina 19. st. nije zabilježeno veće iseljavanje iz Hrvatske u prekooceanske zemlje. Početkom 20. stoljeća iseljavanje iz Hrvatske toliko se ubrzava da prijeti demografskom katastrofom. Agrarna prenapučenost, biljne bolesti (peronospora), gospodarsko zaostajanje, loše zakonodavstvo (vinska klauzula). Prije Prvog svjetskog rata Hrvatska bila posuta promidžbenim materijalom koji je pozivao ljude na iseljavanje. Velika konkurencija prijevoznika snizila je cijenu brodske karte, a pojavilo se i tzv. lančano iseljavanje. Iseljavanju je pogodovalo i nepostojanje zakona koji bi ga sprječavali. Između dvaju svjetskih ratova iseljavanje je bilo znatno usporeno. SAD je provodio restriktivnu useljeničku politiku. Sljedeći iseljenički val pokrenut je na kraju i nakon Drugoga svjetskog rata (političke izbjeglice). U poslijeratnoj Jugoslaviji putovnica je dugo bila povlastica pa je iseljavanje iz Hrvatske dugo bilo ilegalno. Nakon pada A. Rankovića i privredne reforme `60-tih godina. Otvoren je ventil socijalnog i nacionalnog nezadovoljstva. Dio njih se u međuvremenu vratio, dok se drugi dio pretvorio iz privremenih u trajne iseljenike. Najviše je Hrvata u Njemačkoj, a njihov broj procjenjuje se na pola milijuna. Iseljavanje iz Hrvatske kulminiralo je 1970./71. godine. Ono je Jugoslaviji donosilo i velik devizni priljev najviše su se iseljavali Hrvati, što je vlastima u Beogradu odgovaralo. Osamdesetih godina osobito je aktualan odljev mozgova u razvijene zemlje, osobito u SAD i Kanadu. Prve hrvatske kolonije na području SAD-a utemeljene su na ušću Mississipija u Louisiani te u Kaliforniji, Chicago, Pittsborugh, Detroit, Cleveland itd. U Južnoafričkoj Republici Hrvati žive pretežno u Pretoriji i Johannesburgu. U Australiji najviše je Hrvata u Perthu i okolici te na području Melbournea i Sydneya, na Novom Zelandu u Aucklandu. Prvo društvo Hrvati su utemeljili u San Franciscu 1857. godine: Slavonsko-Ilirsko uzajamno potporno društvo. 1894. godine udaren temelj Narodnoj hrvatskoj zajednici (poslije Hrvatskoj bratskoj zajednici). Juraj iz Slavonije (1355-1416) Rodio se u Brežicama na Savi, oko 1355/60. Umro je 1416. u Toursu u Francuskoj, izjašnjavao se kao Hrvat. Francuska povijest ga pamti kao kopista (služna pri katedralnoj crkvi kod biskupa ili cara). Imao je zadatak pisati kodekse (zbornik zakona, pravila, sadrži biblijske, crkvene tekstove), pisao, prepisivao i iluminirao kodekse. Bio je profesor na Pariškom sveučilištu (današnja Sorbonna). Brežice se tada nazivaju Rayn (u prijevodu: granica, međa). Obrazovan je vjerojatno u hrvatskoj glagoljaškoj sredini. Na pariškom sveučilištu nastavlja studij sedam slobodnih vještina (umijeća) i studij teologije. 1378/80 našao se na popisu siromašnih studenata. Dalje, stječe naslov magister artium (magistar slobodnih vještina) na Pariškom sveučilištu. Član je odbor za obnovu sveučilišta 1392-93. 1399. predsjednik je suda časti na sveučilištu. 1401. on je posebni izaslanik sveučilišta kod bavarske kraljice Elizabete. Te je godine promoviran kao doktor teologije. Predavao je teologiju na Sorbonni. Posljednje godine života proveo je kao kanonik i ispovjednik stolne crkve u Toursu. Tu će doći do izražaja njegova kopistička djelatnost. Prepisivat će i glazbenim znakovima obilježavati liturgijske kodekse. Poznat je i po iluminiranju kodeksa, po pisanju teoloških priručnika. Asketska teološka rasprava "De virginitati Servanda" je prevedena i na francuski, pa ulazi u povijest francuske i europske literature (veliko zanimanje u Francuskoj za to djelo). Triput je izdano: 1505., 1506. i 1590., a na latinskom je objavljeno 1726. Želio je upoznati francusku javnost sa glagoljaštvom. Kodeks br. 95. sačuvan je u Toursu. 1924. o tom je kodeksu u časopisu "Slavija" u Pragu (časopis za slavensku filologiju) Milko Kos, slovenski povjesničar objavio svoju raspravu.

1

1400. Juraj je sročio primjerak glagoljske početnice, niz slova, njihova brojevna vrijednost (az, buky): "Alfabetum chrawaticum". Taj glagoljski abecedarij preuzima osnovne tekstove katekizma molitve "Oče naš" i "Zdravo Marijo". Glagoljicu naziva hrvatskim pismom. Dodaje da je Istra domovina Hrvata (važan podatak za doseljenje Hrvata u Istru). List 77 (recto - prva stranica lista) kaže da je hrvatski biskup bio prvi koji je bogoslužje slavio na dva jezika, kako je smatrao uputnim (latinskim i hrvatskim). Taj 77 recto donosi popis hrvatskih biskupa s povlasticom crkvene slavenske liturgije i upotrebe glagoljice. Popis hrvatskih biskupija u kojima se glagolja, te nekoliko molitava napisanih uglatom glagoljicom. 1247. papa Inocent IV. daje privilegij senjskoj biskupiji a kasnije i krčkoj. Priklanja se teoriji da je sastavljač glagoljice Sv. Jeronim. Govori da je on preveo "Psaltir" na slavenski jezi (preveo Bibliju - Vulgata). Rim nije bio naklonjen glagoljici pa je to jedan od razloga što se tvrdilo da je tvorac glagoljice Sv. Jeronim. Hrvatski benediktinci glagoljaši s Pašmana idu u Češku njegovati i podučavati glagoljsku pismenost u samostan "Wa Slovanek" (1347.) Arnold von Harff (1471-1505) Krajem 15. stoljeća, iz kolna.- Putuje u Svetu zemlju (preko naših krajeva) i opisuje običaje i zabilježava riječi.7. studenog 1496. iz kolna preko Beča, prema Veneciji, Istra, Dalmacija, Palestina. Vodi dnevnik putovanja (na svom dijalektu - dijalekt donje Rajne). Ima višestruku vrijednost i ima izvanrednu moć zapažanja. 1862. objavljen je dnevnik. Bilježi i udaljenost od mjesta do mjesta u miljama. Piše o zadru, Hvaru i Dubrovniku (za kojeg kaže da leži u hrvatskom kraljevstvu, piše da stanovnici govore slavonskim jezikom - stanovnici Kraljevine Dalmacije i hrvatske). Harff bilježi riječi na slavenskom jeziku (crochga = broyt /kruh/). Dubrovnik je opisao kao lijep i utvrđen grad koji nikome nije podložan. Riječi je bilježio onako kako ih čuo i sastavio je mali konverzacijski rječnik (oko 50 riječi). Bartol Jurjević - Đurđević (1506-1556) Rođen je u Maloj Mlaki kraj Zagreba oko 1506. godine. Sudjelovao je u Mohačkoj bitci 1526. godine, gdje je bio zarobljen i odveden u tursko sužanjstvo. Sedam puta su ga prodavali (opisi o ropstvu kršćana kod Turaka). Nakon 9-13 godina robovanja u Aziji bježi, ali to ropstvo ostavlja na njega dubok trag što će se najposlije reflektirati u njegovom spisateljskom i književnom radu. Stalno upozorava na tursku opasnost te potiče na protuturski otpor svih naroda Europe. Proputovao je cijelu Europu (putovao je papi u Rimu). 1544. u Antwerpenu tiska "De afflictione tam capitorum quaetiam sub turcae tributo Viventium Christianorum" (O jadu i muci sužnjeva i kršćana što stenju pod turskim jarmom) u kojem donosi mali hrvatskolatinski rječnik u štokavsko-ikavskom narječju (52 hrvatske riječi i fraze, mješavine leksika, konverzacije i molitve). Uz latinski rječnik donosi francusku, englesku i holandsku paralelu. "O običajima Turaka". Feliks Petančić (1455-1516) Dubrovčanin, govornik brojnih jezika, poznat kao minijaturist na dvoru Vladislava II. Bio je najčitaniji turkološki pisac 15. stoljeća uz Blaža Jurjevića. Bio je vješt diplomat, stekao je europsku slavu. 1487. dolazi na dvor Matije Korvina gdje je bio voditelj skriptorija. Putovao je u Rim, Napulj, Tursku. Napisao je spis o 9 putova u Tursku "De intineribus in Turciam libellus", posthumno objavljeno, Beč 1522. Ovo djelo je napisao kao priručnik za križarsku vojsku koja se tada spremala (opisuje 9 puteva kojima bi se trebalo krenuti u Tursku). Vrstan je poznavatelj geografije i orogenije (nauka o postanku gorja). Njegovo je djelo bilo nezaobilazan priručnik za tadašnje ratovanje. Objavljeno je na njemačkom kao dodatak Jurjevićevoj knjizi, 1522/27. "Hrvatska glagoljska početnica". Guilliel Postel (1510-1581) Francuski orijentalist, profesor orijentalnih jezika na bečkom sveučilištu, po nalogu cara boravio je u Carigradu. Po povratku je napisao knjigu u kojoj govori o glagoljici, te donosi glagoljski alfabet "Uvod u razlikovanje alfabeta za slova 12 jezika". Predočuje slova 12 vrsta abeceda i kako se ona čitaju. Ističe da je načelo jedan grafem - jedan fonem (kao i u hebrejskom jeziku). 1555. godine objavljuje "De linguae Fenicis" (Knjiga o Feničanima).

2

Andrija Dudić (1533-1589) Rodio se u Budimu, otac Ladislav bio je savjetnik podrijetlom iz Orehovice u zagorju. Školuje se u Veroni, pravo i filozofiju studira u Padovi. Zanimao se i za prirodne znanosti. 1561. postaje biskup, a 1562. govori na Tridentskom koncilu (5 latinskih govora na kojima je naglasio važnost da biskup ima sjedište u svojoj dijecezi). Zalagao se za odbacivanje celibata. Maksimilijan II. Šalje Dudića u poljsku da tamo pripremi tezu za habsburško preuzimanje poljskog prijestolja. Uz taj događaj se spominje i skandal o kojem govori Vitezovićeva kronika iz 1696. Naime, tijekom te misije Dudić napušta crkvenu službu i ženi se poljskom plemkinjom. Optužen je da je prešao na protestantizam. Iz Rima dolazi odluka o kažnjavanju. Dudić se povlači iz javnog života (Crkva ga osuđuje na smrt). Istaknuo se kao filolog, reformator, astronom, bavio se i medicinom (podvrgao je kritici Galenovo gledište u medicini). Bori se i protiv praznovjerja u medicini, bavio se poviješću, zemljopisom, prevodio je s grčkog. Djela: "Rasprava o kometima" (De cometarum significat de comentariolus), 1579. "Rerum in Gallia gesralum", 1577. "Orationes in Concilio Tridenti a habitae", 1590. Metodičko promatranje bolesnika, metoda kojom se treba koristiti u medicini. Bio je tzv. "demokratski filozof" (poput Erazma Roterdamskog), nije se priklanjao ni jednoj struji, bio je neutralan. Poljska Akademija 1989. povodom 400. obljetnice njegove smrti objavljuje prvi svezak njegove korespondencije. Pavao Skalić (1534-1575) Prvi ga opširnije spominje Ivan Kukuljević Sakcinski. U Europi su objavljene tri disertacije o Skaliću. Rođen je na Griču, gdje je završio osnovno školovanje. Najviše je djelovao izvan domovine (na njemačkom govornom području). 1570. u Kolnu objavljuje podatak o svom rođenju na latinskom. Piše da je rođen na Tri kralja 1534. Juraj Herešinac, tadašnji kanonik, preporučio je Skalića ljubljanskom biskupu Urbanu (nakon što su Turci zauzeli te krajeve) koji je bio opskrbljen velikom bibliotekom. On će ga kasnije preporučiti Ferdinandu I. Na studije u Beč, gdje Skalić završava studij teologije. 1553. doktorirao je u Bologni iz područja sedam slobodnih umijeća. Te teze zatim 1559. objavljuje u "Enciklopediji". Poznavao je Pica della Mirandolu, što je odredilo njegov kasniji platonizam u djelu "Mistične filozofske teze". Za boravka u Rimu dolazi u sukob sa isusovcima zbog toga što su ga zanimale knjige koje su bile na popisu Ignacija Loyolle kao zabranjene . Zainteresirao se za Kabalu (mistiku, okultno). Djela: "Kabala", "Mistične filozofske teze". U Beču je bio u službi Maksimilijana I. 20 godina. Skalić se predstavlja kao "grof od Like i knez od Une". Napravio je lažnu ispravu o svom plemićkom podrijetlu. Bio je profesor na teološkom fakultetu u Beču. Govorio je protiv pape: njega i svećenike naziva "ribarima đavla. Nakon optužbe od strane isusovaca da je protestant, odlazi iz Beča u Tubinegn, gdje dolazi u sukob sa Trubarom čije je djelo recenzirao s obzirom na grafiju i neke riječi. Skalić je smatrao kako treba tiskati na jeziku razumljivom svim Slavenima, a ne smo Slovencima. Posvađao se i s P.P. Vergerijem. Slagao se s Ivanom Ungnadom koji mu pomaže tiskati u Urachu, i na čiju preporuku predaje u Konigsbergu u Pruskoj. Zbog lažnog predstavljanja stalno ga progone (dobio je izgon iz Prusije), odlazi u Njemačku u Munster, gdje se ponovno vraća katolizicmu. Od biskupa je dobio i neke kanoničke časti. Pokopan je u Danzingu u karmeličanskoj crkvi. Stjepan Konzul Istranin (1521-1579) Rođen je u Buzetu u Istri, umro u Eisenstadtu. Prevoditelj, tumač hrvatskog jezika i korektor u Urachu. On se tako i potpisivao. Napisao je predgovor za 32 hrvatske knjige. 1561. počela je s radom tiskara u Urachu. Djeluje najprije u rodnom mjestu kao katolički svećenik glagoljaš. U Regensburgu je bio učitelj pjevanja, orguljaš i propovjednik. Djelatnošću je usko vezan uz Primoža Trubara. 1550. Trubar objavljuje "Katekizam" i "Glagoljski abecedarij" (oboje na gotici). 1555. Trubar potaknut Vergerijevom idejom prevodi Bibliju na slovenski (Evanđelje po Mateju), objavljuje na latinici. Trubar predlaže Konzulu da on prevede njegov Novi testament, kojeg je trubar preveo 1557. Konzul s tim prijevodom odlazi u Ljubljanu gdje se susreće s A. Dalmatinom, bio je uvjeren da će njegovi prijevodi na glagoljici biti prihvaćeni u domovini. 14 glagoljskih, 8 ćirilskih i 7 latiničkih prijevoda. 1559. prevodi Novi zavjet Biblije na hrvatski jezik. 1560. u Nurnbergu Konzul je dao izliti slova po uzoru na staru hrvatsku štampu u brevijara i misala, za tiskaru. 1561. tiskara Šimuna Kožičića Benje prestala je s radom, tako da u Hrvatskoj nije bilo tiskare u ono vrijeme. 3

Urach - središte tiskarstva, te najstarija hrvatska tiskara u egzilu. Radi od 1561 do 1564. "Katekizam" je 1564. tiskan u Tubinenu na hrvatskom i latinskom jeziku. 1561. izdaje mali probni glagoljski katekizam. Posljednje djelo iz tiskare u Urachu je latiničko djelo tzv. Konzulov "Beneficium Christi" (Dobrota Kristova), Tubingen, 1565. On u njemu daje jedno pravilo kako se glagoljska slova čitaju latinicom (latinička slova, ispod glagoljska, zatim brojna vrijednost). Boraveći u Regensburgu, konzul dobiva poziv da dođe u zapadnu Ugarsku, tj. u Gradišće kako bi tamo djelovao među Gradišćanskim Hrvatima. U Regensburgu je za njih Konzul tiskao djelo "Postilla", koje ima 2 djela. To je crkvena knjiga s propovijedima za svake blagdane, a predstavlja kamen temeljac gradišćanske hrvatske tiskane riječi (1568.). Posvećeno je Klausu von Weissprechu, Maximilianu Popchemu (živjeli na posjedima Gradišćanskih Hrvata). Postilla = poslije ovih riječi… post illa (verbum). Juraj Križanić (1618-1683) U 17. stoljeću zastupao sveslavensku ideju. Rođen je u Obrhu kod Ozlja. Bio je svećenik, završio je isusovačku gimnaziju u Zagrebu, zatim studirao na sveučilištima u Grazu, Bologni i Rimu. Na rimskom Collegium Graecum nastavio sa studijem teologije iz koje je doktorirao 1642. Ulazak u taj kolegij (namijenjen pripadnicima Istočne Crkve) uslijedio na temelju njegove molbe da se pripremi za misionarski rad u Rusiji. Misao da svojim radom pridonese uniji istočnog i zapadnog kršćanstva. U osmišljavanju svoje sveslavenske ideje posebnu ulogu pridaje Rusiji kao najvećoj slavenskoj državi. 1651. godine otputovao u Rusiju, 15 godina proveo u izgnanstvu u Tobolsku. Glavno djelo "Politika ili razgovor o vladateljstvu", obradio svakodnevni ruski život. Teorijski spis o načinu vladanja, namijenjen vladaru, ispunjen savjetima i reformnim prijedlozima. Križanić upućuje da moć cara počiva na bogatstvu i zadovoljstvu njegovih podanika. Prijedlozi gospodarskih reformi u okviru suvremenih tržišnih shvaćanja. U razmatranjima se osvrće na sav slavenski svijet (a ne samo Rusiju). Ideja međuslavenske solidarnosti "svi Slaveni jedinstven narod". Za njega svi Slaveni govore istim jezikom. Pisao mješavinom ruskog, crkvenoslavenskog i hrvatskog jezika. Nije zamišljao uniju svih Slavena, već obnovu slavenskih država uz pomoć Rusije (obnove bugarske, srpske i hrvatske države koje su postojale u srednjovjekovnom razdoblju). Misli o slavenstvu i njegovom odnosu s Nijemcima (mržnja prema Slavenima), do takvih shvaćanja dolaze prateći u prošlosti nasrtaj germanizacije na slavenski narod (Čehe, Slovence). Rusiji predlaže sukob s Turskom, donio bi slobodu balkanskim Slavenima. Juraj Križanić 1683. stiže pod Beč s poljskom vojskom (Jan Sobieski) i u borbi s Turcima pogiba.

4

smještenom na rubu Panonske nizine. koji osim športa pruža i ogromnu lepezu mogućnosti na polju lječilišnog turizma i toplica pa sve do blagog turizma. Oberpullendorf (Gornja Pulja) i Oberwart (Gornja Borta). rodom iz Raidinga iz središnjeg Gradišća. svjetskog rata i potpisivanje Mirovnog ugovora u Saint-Germainu 1919. Nakon što je Mađarska u srpnju 1920. a na jugu prema Grazu. To je značajka koja daje poseban pečat kulturnom. godine stvorili su preduvjete za uključivanje Gradišća kao posebne savezne pokrajine u Republiku Austriju. Kraj 1. stupio je 25. obvezala da će konačno Gradišće prepustiti Austriji. godine Austrija je izgubila vlastitu državnost i u vihorima rata i poraća proživljavala teške dane. hrvatskog i mađarskog stanovništva. Mađarske odmetničke jedinice oružjem su branile sporno područje. Joseph Haydn. Od 1938. Zakon je predviđao posebnu saveznu pokrajinu s glavnim gradom Sopronom (Ödenburg). Konačnu granicu odredio je posebni međunarodni odbor za reguliranje granice. To je bio početak borbi na diplomatskom polju za 4. pa je to najmanja austrijska savezna pokrajina. kao što je to često bivalo tijekom povijesti. a za to je dobila zapadne dijelove mađarskih županija Moson. Nastanak Gradišća početkom našeg stoljeća nije prošao bez razdora i oružanih sukoba. Gradišće uživa svjetski glas i na području kulture. Glavni grad pokrajine je Željezno (Eisenstadt). a različiti politički i gospodarski sustavi na razne su načine sprečavali tješnje kontakte između onih koji su živjeli s ove ili s one strane granice. današnji Južni Tirol ili južna Češka. Od istočnoeuropskih zemalja odvajala ga je takozvana Željezna zavjesa. godine na teritorij je ušla austrijska pogranična žandarmerija. pečat daju idilična seoca i sela. tako da zbog posebnosti povijesnog razvoja još i danas nedostaju velikogradske aglomeracije. Članstvo Austrije u Europskoj uniji pruža Gradišću šansu ponovnog preuzimanja i oživljavanja nekadašnje povijesne uloge kontaktnog središta i gospodarskog. ima jedva nešto više od 10. Festival na jezeru u Mörbischu razvio se u Meku operete koji nastavlja glazbenu slavu i tradiciju Gradišća na domaćoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Istodobno su se počeli razvijati odista primjerni dobrosusjedski odnosi s pograničnim regijama na istoku zemlje i to bez obzira na ideološke i političke granice. Gradišće ima vrlo mješovitu strukturu stanovništva za koju je svojstven miran suživot bez sukoba njemačkog.5 posto od cjelokupnog austrijskog stanovništva.000 stanovnika. dugo godina dvorski skladatelj kneževske obitelji Esterhazy u Željeznom i Franz Liszt. Pokrajina je podijeljena na sedam kotara. na snagu ustavni zakon o Gradišću. Austrijski Državni ugovor i za Gradišće je značio pokretanje novih kulturnih. Na posebnom referendumu na području Soprona neznatna većina odlučila se za ostanak Soprona u Mađarskoj. Naslućene širine istoka prekida poseban prirodni dragulj Niuseljsko 5 . tijekom zadnjih korektura granice kao posljednje pripale pod Austriju.300 četvornih kilometara veliko područje s 340. proteže se na površini od 4. Još i danas Gradišću. obrta. Čak i glavni grad pokrajine Željezno. siječnja 1921. kao i suživot vjernika rimokatoličke i protestantske vjere.000 stanovnika zajedno s glavnim gradom Sopronom (Ödenburg). Osim trgovine.000 četvornih kilometara. Društveni i gospodarski interesi Gradišća dugo su bili na sjeveru zemlje usmjereni prema Beču i Bečkom Novom Mjestu (Wiener Neustadt). koji je kulturno i duhovno središte. Teritorij Gradišća čine nekadašnje mađarske županije Moson (Wieselburg).GRADIŠĆANSKI HRVATI POVIJEST Gradišće. U Gradišću živi 270. Poslije isteka roka za odlazak Mađarske iz Gradišća koji je odredila Generalna komisija. poljodjelstva i srednje industrije današnjoj gospodarskoj slici Gradišća zahvaljujući subvencijama Europske unije pečat daju i vodeća poduzeća na području visokorazvijenih tehnologija. Tu se proteže državna granica u dužini od 397 kilometara. Sopron (Ödenburg) i Vas (Eisenburg). koje su se čak prerasle i u oružani sukob. Od šezdesetih i sedamdesetih godina brojni su slikari otkrili Gradišće kao kraj u kome se kultura i priroda sjedinjuju u mirni sklad i pretvorili ga u svoj zavičaj. Ostala gradska središta su Mattersburg. do 1946. Austrija je morala odstupiti dijelove svog teritorija s njemačkim stanovništvom kao što su to npr. etničkom i društvenom životu Gradišća. političkog i društvenog raskrižja između srednjoeuropskog i panonskog prostora. prenijeli su glazbenu tradiciju Gradišća daleko preko njegovih granica i učinili je poznatom. ratificirala Trianonski mirovni ugovor i nakon što je austrijska strana obavila sve pripremne radove.880 stanovnika ili 3. Posredovanjem talijanskog ministra vanjskih poslova Torette uspjelo je konačno dovesti obje zemlje u Veneciju za pregovarački stol i Mađarska se u „Protokolu iz Venecije" od 13. Sopron i Vas s njemačkim stanovništvom. a gradovi Željezno i Rust kao slobodni gradovi posebne su administrativne jedinice. Nakon pada Željezne zavjese i u sklopu stvaranja novog političkog poretka u Europi Gradišće ima posebnu ulogu u stvaranju nove mreže odnosa s istočnom Europom i sa zemljama nekadašnjeg istočnog bloka. u kolovozu 1921. jer je Gradišće godinama živjelo uz „mrtvu granicu". tako da su neke manje općine u srednjem i južnom Gradišću tek početkom 1923. socijalnih i društvenih impulsa. gospodarskih. Sliku zaokružuje proizvodnja izuzetno cijenjenih i poznatih vina daleko izvan granica pokrajine i turizam. od čega čak 356 kilometara otpada na zajedničku granicu s Mađarskom. najjužnija i istodobno najmlađa austrijska savezna pokrajina. listopada 1921.

te prostor do Une do Velebita. od Bihaća). u Češkoj ih danas gotovo i nema). Hrvatski jezik se zadržava tamo gdje je jača domaća sredina i usmjeren je na uporabu u obitelji i crkvi. utok Une u Savu). Požunsku. Gornja Pulja (Oberpullendorf) Poljanci (južno od Ogulina) Matrštof (Mattersburg) Haci (kraj Oguliina) Neusiede (See) Danas je oko 40. Hrvati u Gradišću od juga prema sjeveru: 1. 1696. u željezansku županiju. Vitezović u "Kronici" pisanoj u Zagrebu. Adam Bohorić (1520-1598) Autor prve slovenske gramatike iz 1594. jedino stepsko jezero srednje Europe. Postoji tri vala: a) nakon Krbavskog poraza (1493-1530) b) 1530-1570 (najmasovniji val) c) početak 17. stoljeća prisutno je iseljavanje s otoka (Rab. 2. Bilo je utemeljeno ukupno 180 naselja. Zatim su išli u Šopronjsku županiju. To je dokaz da se hrvatska kultura u 16. Gyor /Đer/. stoljeću našla i na slovenskoj strani.000 duša je izbjeglo nakon pada Kostajnice 1554. Velebit) su prostori na kojima se pljačka. Jedan dio s druge strane u 6 . Pored slovenskog u prvom djelu (gdje je pravopis) uvrštava pregled grafijskih tablica glagoljice i ćirilice s primjerima kako se piše. Turci će osvojiti Budim. Istraživanja o broju iseljenih u Gradišće pokazuju da su Hrvati iz Međimurja i Moslavine išli u zapadnu Ugarsku. Urach: "…oko 40. cijelu Liku. uz Adama Bohovića još zabilježili Primož Trubar u predgovoru prijevoda Novog Zavjeta iz 1562. 1541. Livanjsko polje) b) prema Srijemu i Slavonji (preko Bosne) Sjeverne padine (Bikovo.000 Gradišćanskih Hrvata. Pag). Zastupništvo naroda i zakonodavnu vlast pokrajine obnaša pokrajinski sabor koji se sastoji od 36 poslanika. 3. Mosor.Burgenland). u kojoj je utemeljeno 55 hrvatskih naselja. U Austriji je uzeta čakavska osnovica (ikavski refleks jata) za gradišćansko-hrvatski jezik. Naziv seže u doba Monarhije. Stvorit će se slavenske kolonija s velikim brojem svećenika.". Gradišćanska vlada sa sedam članova i predsjednikom vlade na čelu najviši je izvršni organ Gradišća. Austrija danas ima 9 pokrajina. Dva pravca seobe: a) južni (prekomorski pravac) b) sjeverni (prekodravski pravac) U najvećem broju Hrvati su selili u sjevernom pravcu. Pravci seobe Vlaha: a) sjeverna padina Dinarskog gorja (Glamočko. godinu: "…ljudstvo bježi preko Mure i Drave u Austriju". prvo naselje. Velika je asimilacija Hrvata (npr. 1503-26. stoga ljudi iz tih krajeva bježe na Apeninski poluotok. Borta (Oberwart) Dolinci (između Kupe i Une). Već na početku 16. Gradišće . Uzroci iseljavanja su turska osvajanja.jezero. 6. Borta (Oberwart) Vlasi (južno od Une). Mošonjsku i Zaladsku županiju. Zajedno s Mađarskom tu je napravljen prekogranični nacionalni park. da bi se kulturni krajobrazi ove regije sačuvali i za budućnost. Selidbe Hrvata su. Turci prodiru kroz Bosnu (preko ključa). Turci iz Like pljačkaju Primorje. Počeci seobe Gradišćanskih Hrvata Prodor Turaka izaziva seobe naroda. Austrija je od početka područje čestog naseljavanja (istočni dio Austrije. A Vramec u "Kronici": "Turci zauzeše Kostajnicu… sva hrvatska zemlja opusti". Južni čakavci (iz područja uz rijeku Unu. Oni se danas nalaze u Madžarskoj. stoljeća (Vlasi) Vrijeme naseljavanja u Gradišće je od 1520-1580. 4. prekidaju veze s otocima. Pavao R. kaže za 1576. zauzeli su cijeli prostor između Cetine i Zrmanje. 5. Gad (Gussing) Štoji (kraj Jasenovca. jedna od njih je i Gradišće. Navodi i kako mnoštvo Hrvata prebiva u Austriji. Češkoj i Austriji.

Pjesme su podijeljene u prvoj knjizi u 26 tematskih ciklusa. U nomenklatoru pronalazimo i hrvatske nazive koje je morao čuti od tamošnjih Hrvata (javor. zove se “Druga knjiga duševnih pesam psalmov”. tiskanu u dva dijela u Regensburgu 1568. zahvaljujući pjesmaricama očuvan je hrvatski jezik. U povijest književnosti je ušao 1969. Regensbrug) za Gradišćanske Hrvate. Dolazak Gradišćanskih Hrvata seže u prvu polovicu 16.”.Madžarskoj pripada Gradišću. dijelom su prijevod s latinskog. Tekst je napisan na koricama latinskog misala. poučne knjige koje su župnici koristili. Sveti križ) Druga pjesmarica sadrži 141 pjesmu. 1609. (Šopron. u pavlinskoj pjesmarici iz 1644. Najstarije hrvatske tiskane crkvene pjesmarice su ove Mekinićeve. Klusius je bio poznati botaničar na dvoru Maksimilijana II. Početkom 17. Bio je vrstan prevoditelj s njemačkog na hrvatski gradišćanski jezik. a donio ga je s ovih područja Juraj de Jastrebarsko.). Nijedna Mekinićeva pjesma nema notni uzorak. Vrijeme dolaska Hrvata u Austriju je doba reformacije (koje je u Austriji u punom zamahu). Pjesmarice je posvetio Nikoli Zrinskom. stoljeća nastaju dvije protestantske pjesmarice (1609. 7 . a u srednjem Gradišću je nešto štokavaca. sadrži “Oče naš” i uskrsnu pjesmu iz 1564. imali su autonomiju. To je botanički rječnik. ali im danas ne znamo imena. Napisali su ga župnici George Vuković i Juraj Živanić. Knjiga je namijenjena zapadno ugarskim Hrvatima. stoljeće je obilježilo rad protestantskih pisaca. Mekinićeve pjesme su dijelom autorske. njemačkog i hrvatskog ili crkvena prikazanja. živio je u Beču. Svećenici su Hrvati i obavljaju službu na hrvatskom jeziku. Gussing (južno Gradišće) "Biljni nomenklator panonski". Prva pjesmarica zove se “Duševne pesme” iz 1609. Pisana je bosančicom. dva izdanja (1609. “Druga knjiga duševnih pesam psalmov”. Budimpešta i Regensburg). tiskana je kod Šoprona (Svetog križa). "Očenaš" i pjesma "Kristuš je gore ustal" iz 1564. sa popisanim latinskim nazivima i sa mađarskim ekvivalentima. Od ove knjige imamo 3 primjerka (Bratislava. Upravo zahvaljujući tome. zob. cikla). Antun Dalmatin i Stipan Konzul su djelovali u Njemačkoj i u Ungnadovoj knjižari tiskali knjigu “Postila” (1568. Također.). Ta djelatnost je imala teškoće. “Kristuš je gori ustal”. godine. U Gradišću ima 80% čakavaca. Prva Gradišćansko-hrvatska djela imala su protestantski karakter. i sadrži 160 pjesama. (Klimpuh). Na poziv plemića iz zapadne Ugarske 1568. prvi gradišćansko-hrvatski pjesnik. 1564. izazivala je otpor kod Gradišćanskih Hrvata (mi u to vrijeme već imamo svoje renesansne pisce i začinjavce). Protestantizam nije imao veći utjecaj na gradišćansku književnost. 16. Za njegove pjesmarice se dugo nije znalo. Karl Klusius Autor je najstarije tiskane knjige iz 1583. Autor je najstarijih pjesmarica "Dusevne peszne psalmi ter hvale vedania siachke". stoljeća (1520-1580) jer su dobili od Ferdinanda privilegije. protestantski molitvenik. “Klimpuški fragment. i 1611. se smatra jedinim dokazom za staroslavensko bogoslužje u sjeverno-gradišćanskim selima. Pisan je ćirilicom i glagoljicom. grad u Sjevernom Gradišću. Autori u predgovori izražavaju zabrinutost glede sudbine Hrvata i progona.. Grgur Pitireus Mekinić Protestantizam je bio presudan za kulturnu razvijenost. Jedini danas primjerak “Postile” je sačuvan u Ljubljani u knjižnici nadbiskupskog sjemeništa. autora Jurja Vukovića. Hrvati su imali pravo birati načelnika i svećenika. uspjeli su sačuvati svoj jezik. molitve. U Donjoj Austriji Hrvati su pripadali bečkoj biskupiji. a u drugoj na 32 tematska ciklusa. Prvi zapisani jezični spomenik na tlu Gradišća je Klimpuški misal. “Duševne pesme”. 1611. i 1611. iz Regensburga u Gradišće dolazi Stipan Konzul da bi proširio protestantizam. George Vuković i Juraj Živanić Najstarija djela su misali. Iste te napjeve nalazimo u slavenskim pjesmama. Autor je Grgur Mekinić. Velik je bio i Konzulov doprinos. Pripadali su Đurskoj i Sombatskoj biskupiji. Antun Dalmatin i Stipan Konzul "Klimpuški fragment" je vezan uz rad protestantskih hrvatskih pisaca Antuna Dalmatina i Stipana Konzula koji su pripremili knjigu “Postila”..

Prerada Damšićevog katekizma. Sam leksik je sličan leksiku u djelima kajkavskih pisaca 16. Od Adolpha Jurzkoga. To se dokazuje po leksiku. Ovo drugo izdanje je predložak “Horvaczkom evangyely”. i 17.). Predgovor . “Horvatszki katekhizmus” (1747. sintaksi i različitim gramatičkim konstrukcijama (veliki broj riječi u ta dva djela je identičan). Prva tiskana djela u 18. madžarskog i talijanskog na gradišćansko-hrvatski jezik u 18. zajedničke mise svetaca. Otkriven je početkom `90-tih u Nacionalnoj biblioteci u Zagrebu. stoljeću. 1958. Najstariji katekizmi Vjerske pouke koje se temelje na pitanju i odgovorima. otkriven je u Budimpešti lekcionar “Horvaczko evangyelye”. litanije. Damšić je preveo djelo na latinskom jeziku pod imenom “Kratka sprava nauka keršćanskoga”. Latinski predložak kojim se Damšić služio bilo je djelo A. Priručnik koji sadrži vjerske pouke. niti je naveo naslov izvornog djela. svijeta. Tiskan u Beču. knjige s izvacima iz Evanđelja. Ovaj katekizam se oslanja na “Horvaczko evangyelye”. te molitve. Naglašena pedagoška crta. Namijenjen je djeci ili odraslima koji tek uče vjerske istine. Sadrži 32 poglavlja . Na kraju se nalazi katekizam.župniku Blažu Leškoviću nepoznati autor zahvaljuje na financijskoj potpori. Dodijeljeno mu je odobrenje za tiskanje ovog lekcionara. To pokazuje utjecaj latinskog. stoljeću su lekcionari (tj. a procvat doživljava u 18. Danas je on predstavnik katedre za slavistiku u Budimpešti. Nije naveo svoje prezime. stoljeću. Zaređen je u Beču i tamo djeluje.18. “Horvaczko evangyelye” u stanovitoj mjeri (u leksiku) odstupa od predloška. sastoji se od uvoda (posveta na latinskom). zamišljeno je da se uči napamet. stoljeću. No gotovo je identičan sa “Horvaczkim evangyelyem”. Juraj Damšić upravlja župom Celindorf 1711. Prvi put ovo je djelo objavljeno u Grazu. a na hrvatskom jeziku slijede Evanđelja. Našao ga je madžarski slavist Lasla Hadrović. Sa Damšićevim katekizmom ima brojne sadržajne podudarnosti. Ladislav Valetić iz Celindorfa. To je jurski biskup Adolf Groll (1733-1743). prethodi kratak predgovor. “Epistole i vangyelja” (1741. u Trnavi (Slovačka) o trošku kneza Esterhazija. STOLJEĆE Pojava prvih lekcionara “Horvaczko evangyelye” (1732. Dokazuje ovisnost ova dva djela. U 18. Prvi puta se pojavljuje u 8. Petar Kanizius je najveći kateheta. Piše o stvaranju čovjeka. nego da je jurski biskup. Sama naslovnica kazuje da su Gradišćanski Hrvati imali svoj lekcionar i prije 1732. stoljeću otvorena je bogata tiskarska djelatnost nabožnog karaktera. Taj kajkavski lekcionar je djelo hrvatskog isusovca Nikole Krajačevića iz 1651. u Juri “Osnove kršćanskog nauka za jursku biskupiju i crkvu”. Jandra Zgodić je jurski kanonik koji je potpomogao franjevačke i isusovačke redove. Grolla iz 1734. 1994. poglavlja su u obliku pitanja i odgovora. Povezanost ovog lekcionara s kajkavskim lekcionarom “Sveti evangelioni” dokazana je `70-tih godina od strane madžarskog slavista Istvana Nyomarkaya. Upućuje na jedno duhovno središte toga vremena . njemačkog.) Najstariji gradišćansko-hrvatski katekizam Jurja Damšića tiskan je u Bečkom Novom Mestu.) Nepoznati autor. onim redom kojim se izlažu u liturgiji).hodočasno mjesto Blažene Djevice Marije na kalvariji Brijegu (nedaleko 8 . do 1755. “Kratka sprava nauka keršćanskoga” (1744. stoljeća. To je najstariji gradišćansko-hrvatski lekcionar. Određene kajkavske riječi koje su u “Svetom evangelionu” u “Horvaczkom evangyely” nadomještene su hrvatskim riječima. gdje se i danas nalazi jedan primjerak. tiskan je u Juri. izlazi reprint ovog katekizma u izdanju znanstvenog instituta Gradišćanskih Hrvata u Željeznom. Uočavaju se promjene: veliki broj riječi preuzetih iz njemačkog i madžarskog jezika. Drugo izdanje je tiskano 1694. godine.) To je također lekcionar. Autor je ispravio neke tiskarske pogreške i unio neke izmjene u jeziku. Primjeri ovog “Horvaczko evangyelya” pokazuje da se književni jezik Gradišćanskih Hrvata razvijao pod utjecajem kajkavskog leksika.

Jedan se nalazio u Novom Gradu (Gussing) u južnom Gradišću. Molitvenici (tiskanje. stoljeću odigrao važnu ulogu u provođenju procesija i hodočašća koji su bili vidljiv izraz barokne pobožnosti. Knjefac). Samostani franjevaca su se nalazili u zapadnoj Ugarskoj i donjoj Austriji. kajkavski pisac. daje tiskati "Duhovne jačke" za Gradišćanske Hrvate. Nailazio je na odličan odaziv među narodom (tisuće ljudi). Godinu izdanja nijedan izvor ne daje sa sigurnošću 1748/49. Pjesmarica se sastoji od 24 popevke. te molitvenik “Nebeska hrana” (Zagreb. U zimskim mjesecima boravio je u Zagrebu. Posebno se istakao kao navjestitelj Evanđelja u svom vremenu i na tlu naše domovine. tiskana u Juri. hrvatski ispovjedionici. Iako ne posjedujemo manuskripte njegovih govora. Uz njemački i madžarski govorili su i hrvatski. sastavljanje) pogodan način širenja pučke pobožnosti. Zbog toga su djela prvenstveno evanđelistari. Najpoznatiji među isusovačkim misionarima bio je Juraj Mulih (značajni kajkavski pisac). Beču i Trnavi i stekao je visoko obrazovanje. KNJIŽEVNI RAD FRANJEVACA Nakon isusovaca koji su započeli misije u Gradišću. Jača hrvatski osjećaj srodnosti. godine. Pitanje da li je tekst napisao u Zagrebu. Lovre Bogović (1719. Djela: “Pripravlyanye k szpovidi” (1748. Primali su u svoje redove veliki broj Hrvata. ali je izvrsno prilagodio stvaralaštvo svojim pjesama za Gradišćanske Hrvate. pisao je štokavskom ikavicom za Slavonce. Stvarali su jednostavnu pučku književnost na narodnom gradišćanskom jeziku koja se gradila na kultu blažene djevice Marije. Molitveni dio sadrži jutarnje i večernje molitve i na kraju se nalazi 20 točaka “Opominjanja” (čuvaj se dobra vina). Ovaj katekizam možda je napisao jedan od franjevaca Gradišćanskih Hrvata. O njemu svjedoči i njegov suvremenik Baltazar Adam Krčelić “Annue”. 1744. iako mu se potkradaju i kajkavski oblici. Šopron i Požun (Bratislava). Među tamošnjim Hrvatima pobudio je pravu revoluciju pobožnosti. a bio je pjesnik i glazbenik. U Gyoru 1750. Ona se smatra prvom gradišćansko-hrvatskom pjesmaricom koja je nastala nakon Mekinićeve. za Gradišćanske Hrvate piše na čakavskom. S. Gradišćansko-hrvatska čakavština. do 1754. Utjecaj Mulihovih pjesmarica na druge pjesmarice. ali su i stvarali nove stihove. ili kad se nalazio u Gradišću.Željeznog).) Knjižica u 5 dijelova koja sadrži nauk o prvoj ispovjedi djece. On je provodio “pokorničke misije” (Paolo Senjeli). Bili su istaknuti nositelji gradišćansko-hrvatske književnosti 18. katekizam “Škola Kristuševa” (Zagreb. a za kajkavce na kajkavskom. te se u njima očituje njegov utjecaj (L. duhovnog i pastoralnog štiva. Opisao je Muliha nakon smrti.) 9 . Autor je početnice "Abecerica" ili "Libavice". Bila su podloga mlađim autorima.-1789. 1748. bavio se književnim radom. Školovao se u Zagrebu. 1754. djeluje u Hrvatskoj. Često su ih prevodili i prilagođavali duhu gradišćanskih Hrvata. te prvog hrvatskog bontona na kajkavskom "Regule dostojanstva".). no kad se usporedi sa drugim Mulihovim djelima. Bogović. 1742. Povijest gradišćansko-hrvatskog jezika svjedoči o jezičnoj inferenciji. Svoje učenje po jurskoj biskupiji u zapadnoj Ugarskoj vršio je od 1730. Juraj Mulih (1694-1753) Rođen je u Hrašću u Turopolju. Juraj Mulih bio je kajkavac. znamo da je posjedovao izuzetnu retoričku disciplinu. onda primjećujemo sličnost. moralnog. Mulih boravi među zapadnougarskim Hrvatima. To radi 27 godina. Osobito su njegovali marijanske pjesme. Sombotel (madžarsko). poznat je kao misionar bez stalnog boravišta. isusovac. Nakon povratka sa studija u Hrvatsku. Svetica za jezerom Frauenkirchen (francuskog). Slavoniji i Ugarskoj. “Posel apostolski” (Zagreb. Odgaja se u skladu pozitivističkih kršćanskih nauka. pisanje.). katekizmi namijenjeni potrebama najširih slojeva. zato jer je kalvarija franjevačko svetište. Nejasnoća je godina i mjesto izdavanja.) To je misionarska pjesmarica sa crkvenim pjesmama i litanijama. “Duhovne jacske” (1750. ovu djelatnost nastavljaju franjevci čiji je red u 18. stoljeća. liturgijskog. Uz misionarski rad napisao je tisuće stranica teološkog. Od 1749. Knjižica je anonimna. Ova književnost nije stvarana zbog umjetničkih pobuda nego da prosvjećuje narod. Ti franjevački samostani su centri kulturnog života.). himne ili pjesme.

Istraživanja pokazuju da se Lovre Bogović služio kajkavskim djelom Nikole Krajačevića “Sveti evangelioni” iz 1651. Autora ne znamo. ono je omiljeno štivo Gradišćanskih Hrvata. On se sastoji od 14 postaja.) Anonimni autor. Gradišćansko hrvatski jezik se razvijao pod utjecajem kajkavskog leksika. “Duhovni vertlyacs” (1753. U predgovoru je prisutna složena simbolička poruka nadahnuta “Pjesmom nad pjesmama” (izraelskog kralja Salamona). 1753.-1778.) Bogović je imao posebne zasluge za popularizaciju tih bratimstva koje je okupljalo oko 4 tisuće članova.) “Marianszko czveshe” (1781. te je podučavao svoje sunarodnjake kao hrvatski propovjednik (hrvatski nediljni prodikač) u Novom Gradu i kalvariji u Željeznom. stoljeća do danas. staro židovsko učenje je u tome vidjelo alegoriju ljubavi Boga prema izabranom narodu. Doživjelo je velik broj izdanja i prijevoda. tulipan pjesme a narcis predstavlja kršćanski nauk (katekizam). Upućuju joj perifrastične izraze (izraze divljenja).) Gradiščansko-hrvatski franjevac. Postojanje hrvatskog bratimstva sv. Uz svaku staciju je priložena ilustracija (slika u drvorezu). “Sveti križni put” (1761. Slijedi tabla gibućih svetaca (kalendar).U franjevački red je primljen 1742. Zaređen je 1738. 1829. On je bio hrvatski propovjednik i ugledan teolog. Nedjeljom i svetcima na kalvariji Brijegu pored Željeznog pripovijedalo se na hrvatskom. djelo se metodički razlikuje od ostalih katekizama. Pisci svom narodu daruju taj molitvenik i tako ga privode krugu prosvječenih naroda. Započinje tekstom “Aldovanje k bl. Najmlađi vjernici uče lakši sadržaj. Jeremija Šoštarić (1714. duhovne pjesme i katekizam na kraju. izdanja.) Molitvenik koji se sastoji od dva dijela: molitve i pjesme (velik broj Palkovićevih izvornih stihova).. “Obchinszke miszie pitanya knisicze” (1759. Sam pisac objašnjava što je križni put: onaj žalosni put kojim je naš spasitelj hodao”. Kaže da su pjesme skupljane od prvih franjevaca redovnika na brdu Kalvariji. Doživjela je brojna izdanja (izvorna i prerađena).) Tiskano u Šopronu. kalendara i tzv. tri rožice (cvijeta) kojim su simbolično predstavljeni tri dijela knjige: zumbul predstavlja molitveni. Franje u Željeznom.) Zajedno s Bogomirom Palkovićem Bogović je napisao molitvenik “Duhovni vertlyacs”. Na Kalvariji je bio hrvatski propovjednik. Jože Ficko izdaje prerađeno izdanje. Djelovao je u samostanu Kalvariji kraj Željeznog.-1770. divici Mariji k Željeznoj”. U kompozitnom smislu “Hisa zlata” se podudara sa “Duhovni vertlyacs” jer sadrži molitve. Florijanu). Šoštarić je dao tiskati “Cvijeće” bez svog imena. na temelju Bogovićeva potpisa (hrvatski). a od tada do danas objavljeno je još oko 15. Najpopularnija knjiga Gradišćanskih Hrvata od 16. hrvatski prijevod latinske pjesme. Bogomir Palković (1714. doživjela 15 izdanja.) “Duhovna kiticza” (1778. Sadržaj je podijeljen na tri škole: djela sa težim i djela sa lakšim sadržajem. Bogovićeva je knjiga od 17541869. On se sastoji od nekoliko dijelova: predgovora.molitve za uslišenje želja (molitva sv. Autor “Horvatszkog katekhizmusa” iz 1747. Kompozicija: molitveni dio . “Hisa zlata” (1754. to pitanje postavlja profesor Benčić. Na početku je citat iz popularnog srednjovjekovnog djela Tome Kempinskog “De initatione Christi” (Sljedeći Krista). Priređivao je molitvenik na gradiščansko-hrvatskom jeziku. Franje u Željeznom. interesantna u jezičnom pogledu što donosi nazive mjesec u godini nepoznate danas u Gradišću. To je trodijelni katekizam koji je služio kao priručnik za članove bratimstva sv. Sigurno je potvrđeno to izdanje iz 1781. te molitva i jedna kitica pjesme “Sluša mati”. Lirska ljubavna pjesma. 10 . Vjerojatno jedan od pripadnika franjevačkog reda.

Dionizije Katuzianac . 2. te želi stvoriti djelo koje će služiti Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj i donjoj Austriji b) Da bi Hrvati mogli imati pobožne riječi c) Misli na one koji nisu nazočni propovjedi d) Zato jer se na hrvatskom jeziku prodike ne drže. No ima dodatak koji govori o vječnosti. Rođen je u Cundravi. “Csetvero-versztni duhovni persztan” (1763. Ima 450 stranica i govori o četiri čovjekove stvari: smrti.-1819. misli na one koji žive u okruženju drugih naroda te nemaju propovjedi na hrvatskom jeziku. U propovjedni tekst su uvršteni biblijski citati iz starog i Novog Zavjeta. On je građu preuzimao iz starije teološke literature. Sljedeća izdanja su iz 1850. Tekst je isti osim što se na početku nalazi predgovor Kniefca. o raspuštanju isusovačkog reda Kragel odlazi iz Lovreta te boravi u Fortuavi (u senetskom samostanu) i tu je umro 1788. S ovom temom se u 17. 1803. je potvrđena godina izdanja. raju. Ta je tema bila omiljena među piscima tih stoljeća. Dugo vremena je bio hrvatski propovjednik u Lovreti . to je nova tematska jedinica tj. a lude ostaje tražeći ulje i kad su se vratile vrata su bila zatvorena. Kragelovo djelo u današnjem smislu riječi nije originalno. Kao egzemplar Kragel navodi biblijsku parabolu o mudrim i ludim djevicama iz Evanđelja po Marku. 1865 i 1873. Pet mudrih djevica uzima ulje za svjetiljku. umro u Fortnovi.“Poszuda duhovna” (1793. Djelo baroknog karaktera. Čeka zaručnik (Isus Krist). Misli.nizozemski redovnik se poslužio s molitvama tog djela. Ovo ima 11 . Kaže na kraju da nastoji jezik oblikovati tako da bude blizak većini čitatelja. 3. Kragel govori o razlozima za sastavljanje djela: a) Ističe oskudicu nabožnog stava na hrvatskom jeziku. stupa u Lovreti u red servita gdje je proveo najveći dio života.) Drugo ime u donjoj Austriji. izreke svetaca i teoloških priručnika. Školovan je uz potporu servertskog reda. Od 1801. Nakon odluke cara Josipa II. Deset djevica. 1804. očituje se originalnost. “Lapat evangelianski” 1798. ideja. Štefan Fuček. U tom razdoblju su brojni pisali djela kompilirajući. 1787. je ovaj molitvenik objavljen. vršio je župničku službu u Klimpuhu u sjevernom Gradišću. Djelo ima stil egzemplarnog kazivanja. Djelo je homiletičkog sadržaja (propovjednog karaktera). je godina izdanja. Osnovna misao djela je rečenica iz Ponovljenog zakonika: “Ljudstvo je bez savjeta”. 1745. 1804.) To je vrhunsko prozno ostvarenje starije gradiščansko-hrvatske književnosti. stoljeću služe Franjo Glavinić. “Marijansko cvijeće” Ova knjiga je 1808. misli o kojima se u tekstu govori. do smrti 1919. Mudre djevice pale svoje svjetiljke te idu Isusu. u biti peti dio.) Franjevac. Simeon Kniefac (1752. Svoju propovjednu službu je napisao na Kalvariji i u Novom Gradu. a pet ludih ne uzima ulje. tematski se nastavlja na tradiciju gradiščansko-hrvatskih molitvenika. Nikola Benčić ga je proučavao.) Prvom primjerku izdanja nedostaje naslovnica. i 18. U stilizaciji i kompoziciji ima tekstova preuzetih iz drugih djela. “Vrata nebeszka”. nanovo objavljen Šoštarićev molitvenik. sljedeće izdanje.Marijanskom hodočasnom svetištu. Od ovog je ostalo tek drugo izdanje. paklu i posljednjem sudu. Prevladavaju kraći pripovjedni oblici koji u propovjednom tekstu ima funkciju ilustracije problema. godine. tiskana u Šopronu. Objavio je tri gradiščansko-hrvatska molitvenika: 1. Eberhard Maria Kragel (1725-1788. Nikola Kraječević. Kagel ističe da djelo ima kompilacijski karakter. 1793. Koristi barokne stilske osobine koje ukazuju na barok.

Pjesnička vrsta karakteristična za gradiščansko-hrvatsku književnost je spričavanje (spričanje) Tzv.učitelji. uvođenje novog pravopisa. utjecaji . a moglo se i predbacivati drugima u ime pokojnika. kršćansko-katoličkog kalendara. File Sedenik radi na djelu “Naši pisci i naša književnost”. duhovnog karaktera. problemima geometrije. kaže da želi biti pripravan u vjeri. Imao je punu slobodu govora. To se kod Kragela očituje u naglašenoj uporabi retoričkih figura. Inzistira na biblijskoj metaforici. 12 . Grgo Gusić (učitelji) i Mate Drobilić izvan učiteljskog kruga. sociologija. Karnerov prijevod je objavljen poda nazivom “Od naszledovanya Kristusevoga”. prvi pokušaj starije povijesti književnosti Gradiščanskih Hrvata. nakon revolucije zapaža se naglašeno buđenje nacionalne svijesti kod Gradiščanskih Hrvata. Nacionalni pokret. Nositelji gradiščansko-hrvatske književnosti. Miloradić napisao je tekst za himnu Gradišćanskih Hrvata. gradacija. Kragel ističe da su oni kršćani koji nemaju dobrih djela slični ludim djevicama. formira se na podlozi čakavskog dijalekta i ikavskog govora. pohađao je gimnaziju u Juri. Nju je sastavljao jedan autor po nalogu najbliže rodbine (učitelj). U tom periodu barokna se poetika temeljila na retorici. korektor. do te godine gradišćanskohrvatska književnost je bila nabožnog. Uz svećenike nastaje još jedan obrazovani sloj inteligencije . Nikola Benčić je autor disertacije o Miloradiću. Ivan Mušković. 1912. Svojim pjesmama stvorio je novu privlačnu književnu vrstu. s latinskog jezika je preveo djelo “De Institutione Christi” Tome Kempenskog. ali ti prikazi su prilično subjektivni i nekritički. Tjednik “Naše novine”. 1859. Beč. Urednik je kalendara (Kalendar svete familije i kršćansko-hrvatskih novina). Tek u 53-oj godini svog života počinje pisati pjesme u kojima dotiče rane tadašnjeg društva. Janko Berle tvrdi da je iz Vrbovca u zagorju. Studirao je teologiju. “Moderno i gnjilo”. Mate Karall. Ljubljana. "Crtice iz narodnoga života". godini počinje sa pjesničkim radom. Antun Vramec u tiskari Hansa Mauliusa "Kronika". dok je prije bila nabožnog karaktera. Gradiščansko-hrvatska književnost postaje s njim napredna. U 19. mrtvačka jačka (pjesma).-1817. Ivan Žigmund Karner (1756. Štefan Ginzler. dio pogrebnog obreda gradiščanskih Hrvata. Prvi je dao ime Gradišćanski Hrvati. piše o radosti i čežnji za raskoši. Djelo odgovara europskom baroknom stilu. Bavio se pozitivizmom. principalne zablude. na popisu zabranjenih knjiga jer je na jeziku civilne Hrvatske. retoričko pitanje. Od pisaca u Hrvatskoj o njemu piše Stjepan Jušić. slogova). Imena: Gašpar Glavanić. Rječnik je u Kragelovom djelu u funkciji zastrašivanja čitatelja. no o Miloradiću i njegovim pjesmama dosta se pisalo. Bio je dobro obrazovan. Najvažnije mu je djelo “Početnica za katoličku školsku mladost”. a studirao je i filozofiju. alegorija. Postille je posvetio Petru Herešincu (meceni) i zagrebačkom biskupu i savjetniku carskog kraljevstva. O njemu je pisao njegov prijatelj Martin Meršić (njegov doktorat je bila Miloradićeva biografska skica).M. 1848. pisac novela sa seoskom problematikom i crtica iz seljačkog života. Pjesme su često činile razdor u obitelji. otkriva tajne. u Kisegu. Barokne figure u Gragela su npr.: antiteza. Gradiščanski Hrvati. te su one zabranjene od strane crkve. Rodio se 1850. pisac školskih knjiga. u 53. a "Kronika" je posvećena Draškoviću. urednik kalendara (katoličkog) i osnivač prvog časopisa Gradiščanskih Hrvata “Knjižica za seljačke ljude”. Pjesma “Republika”. 1578. Bio je kapetan u zavodu sv. Mihovil Naković se istaknuo kao reformator pravopisa. Znanstvena djela na latinskom. Šopron. Zajednička crta književnog stvaralaštva učitelja su pjesme za crkvene potrebe te svjetovna književnost. problem moral. pisanje pjesama i sastavljanje hrvatskih školskih knjiga. Gradiščanski Hrvati više se ne služe madžarskom grafijom nego Gajevom ortografskom reformom i Ilirskim pravopisom. M. Jeronima u rimu. Ignjac Horvat je napisao predgovor Miloradićevim pjesmama. gdje je doktorirao. Mate Mešić Miloradić (1850-1928) 1903. Spričanja su imala točno određenu formu (stihova.didaktički smisao. Kalendar. Prve diskusije o jeziku i počeci novije gradiščansko-hrvatske književnosti. stoljeću javlja se književnost svjetovnog karaktera. poznavao je grčku povijest. Njegova književno-kulturna djelatnost: izdavanje i uređivanje hrvatskih kalendara. Filozofija.lirski preporod. Rad na okupljanju Hrvata. "Postille". 1891. hiperbola. On se u ime pokojnika opraštao od obitelji.) Godine 1812. Stil djela. Čuva se Nacionalnoj biblioteci. Značajni: Mate Ginzler. Briga za književni jezik Gradiščanskih Hrvata. 1914.. Gradišćanskohrvatska književnost usmjerena je na očuvanje narodnog identiteta pa kritike i nema.

Formirao se standardni hrvatski gradišćanski jezik. Crkvenog je nabožnog karaktera. Njegova je generacija poznavala sve njegove pjesme. zapadna Ugarska (270 sela). u dijalektalnom smislu jezik je heterogen. Burgenland. Najmasovniji pravac hrvatske emigracije za najezde Turaka je sjeverozapad. zrcalo duha vremena. tj. Prijevod “Nasledovanja Kristuševa”. Osnivanje hrvatskog kulturnog društva “Zora”. Piše o sebi. Danas mu se može zamjeriti to što su danas Gradišćanski Hrvati čakavci. Strossmayeru). Hrvatskom. U kulturnoj povijesti Gradišćanskih Hrvata važnu su ulogu imali protestantski svećenici Stjepan Konzul i Antun Dalmatin.. Gradišće je dobilo naziv po mjestu Grad (Gussing). antimarksizam. pa ih on oslobađa od svih davanja na rok 1216 godina i daje ima crkvenu autonomiju d) strah od tuđe vlasti. Stvorio je naziv Gradišće. Djela mu se sadržajno bave rodoljubljem. Pisao je o crkvenim pjesmama Gradišćanskih Hrvata. prva dijalektološka studija Ivan Grabec "Govor podunavskih Hrvata u Austriji". pjesme ispovijedi. Njegove pjesme za djecu pisane su sa poučnim temama. Obrana hrvatskog jezika. O Gradišćanskim Hrvatima pišu: a) b) c) d) e) f) Mate Ujević "Gradišćanski Hrvati" Stjepan Jušić "Hrvatska dijaspora u 16.Ivan Blažević. Naziv potječe iz doba Monarhije. dolazili su trgovati u Hrvatsku. između Štajerske i Slovačke. U pjesmaricama je grafija latinička. "Put kud nebo". To je područje na kojem se govori hrvatski jezik. Gradišćanska književnost je sličnog karaktera kao i kajkavska književnost. U Gradišću je utemeljeno između 180-200 hrvatskih naselja. pravopis koji ima svoje korijene u madžarskom pravopisu. “Mala gramatika. ljetopis JAZU. a u Gradišću su bili učitelji (i obratno). knjiga 2 Božidar Finka "U čakavskoj reči". antifeminizam. U 18. stoljeća dolazi do jezične izolacije. Uspostava nove ortografije. tj. Do spontane asimilacije hrvatskog stanovništva 13 . Pisma. Razlozi emigracije: a) rast agrikulture u donjoj Austriji i zapadnoj Ugarskoj b) isto plemstvo ima posjede i u Gradišću i u Hrvatskoj. Proširena malodušnost među Gradišćanskim Hrvatima. Zalagao se za čakavski dijalekt i to je bila loša strana jer su se time Gradišćanski Hrvati udaljili od hrvatskog jezika. Franjo Sušnik. “Naš jezik”. Budućnost Gradišćanskih Hrvata temelji se na njihovom povezivanju sa maticom zemljom. Prijevodi stranih djela. od 1921. Postao je vodeća osoba književnosti Gradišćanskih Hrvata. Janko Barle (1569-1941) Zagrebački kanonik. Dodao si ime Miloradić (rado). središte u Juri novog nacionalnog pokreta. Epska pjesma o izgubljenom sinu. stoljeću veze su potvrđene na trgovačkom polju. Rođen je u Gorištanu. "Hrvatski dijalektološki zbornik". uključen je u korpus hrvatske književnosti. Prvi tiskan evanđelistar prema ovom izdanju Janko Spodić (Gyorski biskup). stoljeću". Antisemitizam. 1919. Donja Austrija. turskog ropstva i islamizacije Crkva je imala važnu ulogu u svim socijalnim procesima. U jednoj zbirci čakavske lirike on se stavlja na prvo mjesto. epistole (npr. od kojih je 80% čakavaca (čakavska ikavica). Ilirski preporod kod njih nije imao odjeka. urednik je uništio zbog protucrkvenog sadržaja. slovnica hrvatskog jezika”. Mihael Lipšić. uređivao je muzikološki časopis "Sv. Dosta oponašatelja . Cecilija". Napisao je himnu Gradišćanskih Hrvata. pa su tamo preseljavali kmetove (hrvatski velikaši Erdody) c) radna snaga potrebna je caru Ferdinandu i feudalcima. djelo sadrži molitvu supružnika na kajkavskom (koje kasnije neki gradiščanski Hrvat prevodi na svoj jezik). Nedostaje joj književna kritika. Pjesme “Uz grob”. Ep “Tragedija Božja”. U pjesmama obrađuje sve teme. Nositelji svećenici. Jezik Gradišćanskih Hrvata se nastavlja na jezik matičnog kraja. 1966. Josipu J. Gradišće je prepjev naziva Burgenland. Iz Gradišća. daje pregled govora Gerhard Neweaklowski "Disertacija" Tomislav Jelić "Gradišćanski Hrvati u Austriji" Veze Gradišćanskih Hrvata s domovinom Ljudi koji su iz sjeverne Hrvatske. studira u Grazu i predaje civilno pravo u zagrebu.Uzdigao je jezičnu normu na umjetničku razinu. Sredinom 19.

crkve) (povijesna) etnička svijest život u seoskoj (ruralnoj) zajednici . Grazu. Gradišće se zove Burgenland. Martin Meršić (1868-1963). st) objavio historiografsko djelo "Žitak svetih" 14 . konferencijom mira u Parizu Gradišćanski Hrvati bili su razgraničeni (Versailleskim dogovorom o koridoru kojim bi se povezivale Jugoslavija i Čehoslovačka). inteligencija (profesori. Čuković (19/20. Foto zbirka zemaljskog arhiva Željezno. Velike sile to nisu prihvatile. prvi svezak lirike na gradišćansko hrvatskom jeziku "Jecke". plebiscitom dio gradišćanskih Hrvata dolazi pod administrativnu upravu Austrije ( do tada je uprava bila Ugarska). Proučava život i običaje Gradišćanskih Hrvata i potpisuje njihove pjesme. a ime Gradišćanski Hrvati službeni etonim (Gradišćanski Hrvati austrijskog dijela i Gradišćanski hrvati madžarskog djela). Školovao se u Zagrebu. štokavske i kajkavske. Dio Gradišćanskih Hrvata danas se nalazi u Slovačkoj. Tvorac je prve moderne hrvatske drame "Juran i Sofija" pisane novim tipom književnog jezika. govori o domovinskoj ljubavi. Duhovnik i književnik. 1921. Fran Kurelec (1811-1874). Najvažnije doba toga vremena (1833-1872). Svoje pjesme je podijelio u čakavske. zastupnik je u hrvatskom saboru.`70-ih dolazi do sve jače deagrarizacije. Ivan Kukuljević Sakcinski Služi kao oficir u Beču i Milanu. bavi se političkim i književnim radom. a u Pečuhu Hrvatski institut za hrvatski jezik. Njegov doktorat je bila Miloradićeva biografska skica. novinari) etničke institucije (škole. Od 1921. razmišlja o precima. Foto zbirka zemaljskog arhiva "Željezno". Bio je predsjednik HKD u Gradišću. te Beču. Ignacije Horvat (1895-1973). Filip Sedenik . svećenici. Pisao je o Mate Meršiću Miloradiću. što dovodi do spontane asimilacije g) nerazvijenost građanske klase a) b) c) d) e) f) U Budimpešti postoji hrvatska gimnazija. kalendara. školskih udžbenika.sa austrijskim dolazi 1970-ih godina. Čimbenici opstojnosti hrvatske manjine materinji jezik kulturna baština etnička elita. prvi drži govor na hrvatskom jeziku (1843). Jedan od pokretača narodnog gibanja Gradišćanskih Hrvata. 1912. Mnogo je stvarao na području crkvenih pjesama. tj. Tada je došlo do jače deagrarizacije ruralne tj. Gašpar Glavinić. 1919/20. Pjesme koje je vjerojatno sam sakupio obilazeći hrvatske krajeve svrstao ih je među čakavske. seoske sredine.

26 dvojezičnih škola. te vrtlari. 5. b) 1948-1949 . Problemi tzv. U Madžarskoj živi oko 12. koriste sva narječja kojima se govori u Hrvatskoj. osnovana je udruga "Demokratski savez južnih Slavena" koji nastoji obuhvatiti sve manjine u Madžarskoj (okupiti ih pod jednim imenom). Neki su imali crkvene posjede. To su iskoristili madžarski Srbi kako bi ekavizirali Hrvate. Razne su etničke skupine Hrvata u Madžarskoj. Rumunjske i Kraljevine SHS. Nakon 1978.žive uglavnom čakavci. Smatraju se autohtonom etničkom skupinom. 1948. stoljeću. Neki su bili veleposjednici (Bedekovići).000 Gradišćanskih Hrvata koji govore čakavskim dijalektom. odbacuju se hrvatska imena i prezimena. Informbiro. nakon oslobođenja tog prostora od Turaka. Bavili su se uzgojem i trgovinom jakih konja koji su prodavali za potrebe gradske željeznice. stoljeće kada su u nekim krajevima činili relativnu ili čak apsolutnu većinu. Pomurski Hrvati su doselili uglavnom poslije 1690.sve narodne manjine dobijaju pravo na etnički opstanak i razvoj svog individualiteta. 3. Gradišćanski Hrvati Pomurski Hrvati Podravski Hrvati Hrvati Bošnjaci Šokci (brzo asimilirani) Bunjevci (brzo asimilirani) Podunavski Hrvati Hrvatska manjina u Madžarskoj je dodatno izolirana od matice zemlje nakon rezolucije Informbiroa iz 1948. Bošnjaci i Dalmatinci. 4. a) 1945-1948 . Bave se ribarstvom i spominju se kao Bunjevci.000. Očuvanju hrvatske manjine u Madžarskoj posebno su pridonijeli hrvatski svećenici koji su tamo izbjegli s narodom i drže obrede na hrvatskom jeziku. Podunavski Hrvati .) i doći će do asimilacije. Vadešinu i Koljnofu b) Željezno Čakavski dijalekt polako nestaje zbog uvođenja jugoslavenskog jezika. Poznati su kao zlatari. vinogradari i vinari. Hrvati su u Madžarskoj očuvali svoju svijest time što je Ferdinand I. c) 1962-1978 . 1962/63. prekinute veze s Madžarskom. tj. srbiziranje nastavnog kadra. Govor im je novoštokavsko ikavski. Dvije su županije s Hrvatima: a) Šopron .HRVATI U MADŽARSKOJ (GRADIŠĆANSKI HRVATI) Hrvata u Madžarskoj ima oko 90. Promijenio se broj dvojezičnih škola. pretpostavlja se da žive na ovim prostorima već od dolaska Hrvata u današnju domovinu. Danas u Budimpešti i Pečuhu postoji Hrvatski institut za jezik i književnost. Nakon toga počinje naseljavanje njemačkih i madžarskih doseljenika u hrvatske krajeve. 1948. Bave se svinjogojstvom i ribarstvom. 15 . Podravski Hrvati . Zlatno doba Hrvata u Madžarskoj je 18/19. 6. doselili su se iz Slavonije b) doselila se u 16. U tijeku je proces asimilacije. Svi potječu iz kajkavskih krajeva (Međimurja. Hrvati Bošnjaci se javljaju u Pečuhu i Budimu kao obrtnici još u tursko doba ali i poslije. Dao pravo da sami biraju svog svećenika. počinje proces asimilacije. postoji samo 8 dvojezičnih škola.mješovito stanovništvo pa se dijele u dvije grupe: a) grupa koja živi u okolici Kalače. Madžarski znanstvenici ih obično svrstavaju u 7 većih etničkih skupina: 1. Istočnougarski (Bunjevci) i južnougarski (šokci) razbijeni su između Madžarske. Rezolucijom Informbiroa hrvatska manjina je izolirana. za vrijeme madžarske revolucije kmetovi su dobili slobodu. kajkavci su u Umoku. U Madžarskoj od nekadašnjih 45. višak radne snage nakon oslobođenja kmetova i procesa zemljo rasterećivanja uzrok je iseljavanja Hrvata iz Madžarske u Ameriku. govori staroštokavsko ekavskim govorom. 7. Nove su gospodarske i društvene prilike. a nekad je u velikom broju obitavala u Budimu i okolici. "spontane asimilacije" (i dalje traje).šumovita i močvarna područja duž Drave. Hrvatskog zagorja). 2.treće razdoblje. te su doživjeli ubrzanu asimilaciju. Narodne manjine napustit će svoju zatvorenost (1957. danas postoji još 15 sela.

djeci i prijateljima Pisao je i o spontanoj asimilaciji: a) b) c) d) "Sladka Sanja" vizija hrvatske autohtonosti "Dužnost domovini" iznosi svoj patriotizam "Protulice". U djelu ima dosta kajkavizama. Četiri su tematske cjeline: a) b) c) d) ljubav prema hrvatskom jeziku i etničkoj pripadnosti ljubav prema madžarskoj domovini ljubav prema rodnom selu. Zbirka "Ruža nebeska".Podravina Mohač . Ostavio je stotinjak pjesama. prevodi Marulićevo djelo "De imitatione Christi" na gradišćansko hrvatski jezik. molitve.Podravina (poluakcentualni sustav) Pečuh .Baranja (ikavsko ekavski) Bacin . Pisao je za svoje sumještane. Cijeli život je posvetio njegovanju materinjeg govora i oživljavanju hrvatske kulturne baštine. Piše izvornim čakavskim dijalektom.Pomurje (kajkavci) Pogan . "Na našj gori". radnike i djecu. pritom se služio prijevodom Tome Kepenca "Stope Krista".Bačka Hrvatska naselja južno od Budimpešte: a) Andzabeg b) Tukulja c) Erčin Hrvatska naselja u zapadnoj Madžarskoj: a) b) c) d) e) f) g) h) Bizonja Šopron Vedešin Umok Koljnof Unda Prisika Kiseg Mate Šinković (1927-1974) Rođen je u Koljnofu (velikom selu nastanjenom Hrvatima koji su tu već od 16. stoljeća). "Viograd".Hrvatska naselja u južnoj Madžarskoj: a) b) c) d) e) f) Kaniža . varijantom koja se razvila u Koljnofu. "Jasen" "Na majkin dan" Jive Zigmund Kaner 1812. 16 .Bačka Vršenda . "Žetva". zavičaju i prirodi ljubav prema ženi. Kamer je u svom prijevodu napravio suvremeni normirani tip gradišćanskog hrvatskog jezika. "Od naslidovanja Krista Ševega". tj.

1580. Završetkom Drugog svjetskog rata Hrvati u Moravskoj počinju odumirati. trgovinu i prijevoz. Jevišovka . Ono što nisu učinili Nijemci 400 godina. Tijekom 16.HRVATI U MORAVSKOJ Južna Moravska (Češka Republika). potječu prvi pisani dokazi. Moraju prelaziti na ratarstvo. Ugarski sabor je donio zabranu o seobi i o povratku. zbog toga su zahtijevali dobar dio hrvatskih svećenika koji su mnogo učinili u obrani hrvatskog identiteta. Veliki problemi u Češkoj zbog ulaza u EU jer se traži reguliranje odnosa prema manjinama. a tamo gdje su se raštrkali dobili su prezime Hrvat. danas živi u Kanadi. raseljavanje traje od kraja 15. Također na ova područja dolaze i zbog teških gospodarskih uvjeta. predstavnikom udruženja građana Hrvata u Češkoj. Milo Vašak je najznačajniji pjesnik Moravskih Hrvata. Hrvatsko je kršćanstvo više primilo od Moravske nego što je dalo. gdje u ih preselili još sjevernije te su oni izgubili kontakt između sebe. Nova Prerava . Slavensko-Moravska kultura. Čeh Aloj Šembera. provedeno je raseljavanje Hrvata iz tih triju sela. Informbiro. stoljeća Hrvati bježe pred Turskom najezdom. Intervju s Herdvig Sitek. Počela je germanizacija. To raseljavanje su proveli češki komunisti. stoljeću Hrvati se živjeli pretežno u kućnim zadrugama. 1948. Posljednji trenutak da se nešto učini za Hrvate u Češkoj. Najduže su sačuvali svoj jezik. Danas su ostala samo tri sela u kojima borave Hrvati: 1. Preuzimanje navika. Tek od 1991. 1938.Frielištof 2. te su nakon rata češki komunisti iste proglasili njemačkim kolaboracionistima. Genocid. Dobro Polje . Jezik im je pun arhaizama. Moravski Hrvati na Drinovcu su čakavci (kao i Gradišćanski Hrvati). vinogradarstvo. Početkom Drugog svjetskog rata njemačko zapovjedništvo ih je slalo na bojište. do 18. Bili su skloni uporabi sile. Bili su uglavnom stočari sa nomadskim načinom života. Živjeli su u tri sela. Nakon toga Hrvata je ostalo tek oko tisuću od nekih 15-20 tisuća. Hrvati su došli iz političkih i ekonomskih razloga. Najviše se raseljavaju iz Slavonije na područje donje Austrije. To je najsjevernija i najudaljenija hrvatska dijaspora. 17 . stoljeća. Nakon veljače 1948. Plansko raseljavanje Hrvata nakon 1945. On tvrdi da Moravska Hrvatska nema budućnosti. sklonosti. Najrjeđa i najmanja veza sa domovinom. “Hrvatski kulturni dani” u Frielištofu. podjelom Čehoslovačke Hrvati su pripali Njemačkoj. Razlike u duhovnom životu. Oni dolaze na ova područja u doba protestantizma. dolazi do sukoba Tito-Staljin.Dobre Pole U 16. Od 1991. Tamo gdje su Hrvati došli u većim skupinama sačuvali su hrvatska prezimena. Tek prije 3 godine češka vlada je uputila ispriku Moravskih Hrvatima. zapadne Ugarske. učinili su češki komunisti u 50 godina. Moravski Hrvati su priznati kao manjina u Češkoj. Iz 1538.Novy Prerov 3.

Jeronima i slovačko Društvo Vojtecha otkrili su u Trnavi spomen ploču prvog hrvatskog kardinala Jurja Haulika. otežani su kontakti Hrvata i Slovačke s Hrvatima iz Austrije. Poznat je čunovski tamburaški zbor. U selu djeluju 4 ansambla: glazbeno pjevački ansambl "Grvarčieta". U njemu djeluje kulturno društvo "Klub mladih Hrvata". od toga dva sa hrvatskim stanovništvom (Čunovo i Jarovce). dokumentarnu videokasetu o hrvatskoj manjini u Slovačkoj "Nakon stoljeća ponovno u svatu" i dva zbornika: "Hrvati u Slovačkoj" i "Hrvatska narodnost u Slovačkoj" (1999. narodne običaje (pjevanje i ples). 1999. držao kod Kežmarcha glavnu luteransku školu. Chorvatsky Grob. Prva generacija doseljenika obnovila je opustošena sela. Lokalna kultura se oslanja na hrvatsko kulturno društvo. Gabrijel Kolinović (17/18. stoljeću bio je rat. čiji se rad očituje u svjetovnoj i crkvenoj glazbi i obredima. 1635. državni dužnosnici na Slovačkom teritoriju. Današnji je jezik mješavina arhaičnog hrvatskog i slovačkog jezika. pa je jezik sličan (slovakizmi. S tog područja potječu i Gradišćanski Hrvati. Održavaju se već pet godina. Kulturno stvaralaštvo Slovačkih Hrvata `60-ih godina dolazi do buđenja nacionalne svijesti. To su bili crkveni. i 16. germanizmi). niti da li su stigli izravno ili su već negdje bili nastanjeni. Devinska Nova Ves. 1929. Draškovići. Jarovce. te nešto južnijih područja i zapadne Slavonije. jesu li se svi odjednom iselili. Aktivan je i kod crkvenih obreda. razvila je obrte. ali i stanovnicima hrvatskih sela u Madžarskoj. Jezik: srednjočakvski dijalekt čakavskog narječja. Marko Horvat-Stančić je od 1590. koji je podrijetlom bio Slovak. je Festival hrvatskih pjesama i plesova. 1966. Chorvatsky Grob. u okolici Bratislave. Centar je predstavio mini izlože zbirki. Ministarstvo kulture Slovačke Republike odobrilo je osnivanje Centra za dokumentaciju hrvatske kulture pri slovačkom narodnom muzeju u Bratislavi. stoljeću poznate su dvije hrvatske obiteljske loze: Ostrožci i Horvat-Stančić (branitelji luteranizma i pomagači znanosti i kulture). sagradila je i proširila crkve. urednik je Viliam Pokorny. pa krenuli u seobu. povezano i sa Hrvatskom i sa inozemstvom. Od 1994. Tu su isto studirali Juraj Habdelić. potocima i brdima. Hrvatska sela: Devinska Nova Ves. Još su u 18. Čunovu i Chorvatskom Grobu osnovala su zajednički Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (mjesto za afirmiranje). Hrvati doseljenici su dobili od zemljoposjednika kolonizacije slobode na 8-12 godina da izgrade kuće. godine u Trnavi je osnovano jezuitsko sveučilište. U sklopu hrvatskog kulturnog društva djeluje pjevački ansambl "Horvatanka". "Hrvatski četvrci" klupske večeri s tematskom orijentacijom prema životu stanovništva u tom selu u prošlosti.HRVATI U SLOVAČKOJ O doseljenju Ne zna se točno od kuda su došli. i 17. U njemu istaknutu ulogu imaju hrvatski studenti i profesori. folklorni plesni ansambl "Mladost". Danas se zbog snažnog procesa asimilacije hrvatski jezik zadržao samo u 4 sela. stoljeću imali vlastite svećenike koji su propovijedali na hrvatskom jeziku. zagrebačko Društvo sv. Kulturna društva Hrvata u Slovačkoj Čunovo. ali nastupa puno i po Slovačkoj i inozemstvu. "Domovinska Nova Ves". Povoljnije su prošli zadunavski Hrvati iz sela Jarovce i Čunovo koji su poboljšali svoje kontakte s Gradišćanskim Hrvatima. stoljeće) 18 . ikavska ekavica. 1947. te učili djecu. hungarizmi. posjetio ih je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Nakon Drugog svjetskog rata na temelju mirovnog sporazuma s Madžarima. Ti su se nazivi očuvali i danas. Hrvatska kulturna društva u Devinskom Novom Selu: Jarovcu. pa su u novoj domovini našli napuštene nastambe i kotare. U selu postoji vrlo aktivno hrvatsko kulturno društvo. Save i Une. obnove granice i vinograde. svaki posljednji četvrtak u mjesecu. u njima se govori čakavskim dijalektom. 1990. Hrvati iz ta 4 sela potječu sa teritorija između Kupe. "Pašaki" i tamburaški ansambl djece i mladeži "Črip". vinogradarstvo.). a hrvatska imena davali su kotarima. 1989. Nakon postanka Čehoslovačke. U Devinskom novom Selu trenutno se gradi kompleks kulturne ustanove koja će biti središte Hrvatskog kulturnog saveza i Muzeja hrvatske kulture u Slovačkoj. U 15. Čehoslovačkoj su priključena tri sela u blizini Bratislave. dovršen je i posvećen oltar prvog hrvatskog sveca Nikole Tavelića. Dolazi do interesa za vlastiti jezik. Tu se nalazi i mali lokalni etnografski muzej "Hrvatska soba". do 1597. Antun Kanižlić i Pavao Ritter Vitezović. Hrvatsko kulturno društvo neredovito izdaje časopis na lokalnom dijalektu "Novodielski glas". dječji folklorni ansambl "Jarovček". Juraj Drašković zaslužan je za uvođenje jezuitskog školstva. U 16.

izdao je monografiju "Devinska Nova Ves". Spisi su mu ostali većinom u rukopisu. kalendar Društva sv. Josip Andrić U hrvatska sela slao je knjige. nazivlja i školstva u selu. osobito u Chorvatskom Grobu. izda je knjigu izreka i poslovica. Urednik je zbornika "Hrvatski etnikum u Devinskom Novom Selu" i časopisa "Novoselski glas". te novoselskih priča na nestandardiziranom rodnom dijalektu. kulture. 1999. Viliam Pokorny Iz Devinskog N. Iste godine je organizirao izložbu svojih klipov. to je pregled povijesti. Zbirka se sastoji od 50 pjesama podijeljenih u 4 tematske cjeline. izveo kazališnu jednočinku "Novoselski kipci". te dijalekata na slovačkom jeziku. Pisao je i na slovačkom. objavio je zbirku novoselskih poslovica i izreka "Rič tr drvo". Radnju svog romana "Velika ljubav" je smjestio u to naselje. u Šenkvice. Jeronima. rođen je u Šenkvicama kao potomak hrvatskog emigranta iz Kostajnice. Zbirka je tiskana dvojezično. Drvorezac je. poezija mu je prihvaćena i na slovačkom. industrije. Inicirao je postavljanje oltara posvećenom prvom hrvatskom svecu Nikoli Taveliću u Chorvatskom Grobu. zdravstva. hrvatski tekst nije na hrvatskom književnom jeziku već na novoselskoj čakavci. Bavio se dijalektima. 1997. 1991. epigramatičar. Sela. U knjizi je objavio svoja zapažanja o hrvatsko čakavskom dijalektu. Pisao je o životima ugarskih vojskovođa. Svojim je djelovanjem doprinio razvoju prijateljskih odnosa Hrvata i Slovaka te razmjeni kulture. izdao je knjižicu pjesama "Ča dan donese". 1995. Posvetio je veliku pozornost slovačkim Hrvatima. Pisao je kronike templara austrijsko-turskih ratova. Napisao je svoju opsežnu autobiografiju i genealogiju obitelji od dolaska Hrvata 1557. hrvatskih kraljeva i banova. 19 . 1992. kuhača i drvenih daščica s poslovicama iz rodnog mjesta.Povjesničar.

Po jeziku su kajkavci (goranski). nastava na hrvatskom jeziku. Nermić. Rekaš. 1948. a ekavsko-ikavski govor nam kazuje da njihovi preci potječu južno i jugozapadno od Vinkovaca. Klokotić. Ravnik. doseljavaju iz Hrvatske. Marija Radna Temišvarska županija: Temišvar. kriza Tito-Staljin. Jezik je štokavska ekavica sa primjesama ikavice. Rekaš. Nakon dolaska u rekaš zatekli su tamo svoje sunarodnjake koji su govorili ekavskomštokavštinom. donjeg okuplja. Jabalča. blizu Ostrogona. mjesto madžarskog primasa. Karaševo Franjevci su dosta značajni za razvoj Hrvata i očuvanje jezika. proces asimilacije dosta je jak. 2. Hrvati su tada živjeli u ugarskim županijama (Arad. Župnik Jozef Šulc (u 20. dolazi do prestanka djelovanja mnogih društava (vatrogasno). Rekaš. Tirol. stoljeću povezan je sa turskom silom iz Vinkovačkog kraja. Ivana Krstitelja (Aleksandar Berković . Dolazak Hrvata u 16. osnovano šokačko pjevačko društvo. 1888. Sinnicolau. Resita). Tomac. Hrvatska naselja: Arad. Karaševo je najveće središte. Klokotić. Anina Južna skupina: Lupak. Na desnoj obali Dunava. godine. 20 . Temišvar. hrvatski jezik se zadržao samo kao predmet. Vodnik. Žombolj. Hrvati iz gorskog Kotara (koji je kajkavska sredina) su u Rumunjskoj od 1890-ih godina. Kajkavština (Gorani). način u obitelji ulazi i rumunjski jezik. Mirovnim ugovorom ti dijelovi postaju dijelovi Rumunjske. Procvat hrvatskog školstva 1933. a na tj. pisane karakterističnim govorom. stoljeća. Mrkopolja su se zaputili u Rekaš. Neka prezimena u Rekašu koja se pronalaze i u Gorskom Kotaru: Radošević. Keča. Pokuplja. Vodnik. potomak Hrvata) rođenja djece naših hrvatskih iseljenika. Starčević. Resita. Bobinac. Jimbolia. 4. Temišvar. Jakobić. preko madžarskog grada Estergona (Ostrogon). sami sebe smatraju Šokcima i misle da su tamo od 1650. S vremenom će doći do napuštanja goranske kajkavštine i prihvaćanja ekavske štokavštine međusobnom ženidbom. Lupak. Lugoj Tirolska županija: Tirol. Čenija. Mrkopolja.naselja u kojima su Hrvati prisutni od početka 19. rumunjski jezik je uveden kao nastavni. Marija Radna je veliko hodočasno središte i tamo se nalazi velika barokna crkva Većina usmenih priča objavljena je u zbirci Balnt Vukova “Cvjetovi mećave”. Ravnik. Nermić. grad u kojem su Hrvati peti po brojnosti. Kružić. zabilježena su u Rekašu. Na granici Madžarske i Slovačke stupaju u službu barunske obitelji Ambrozy gdje rade kao drvodjelci (tesari) i potom iz ostrogonskih šuma odlaze (jer više nisu potrebni vlasniku) prema jugoistoku ondašnje Ugarske u selo Remete (danas mjesto blizu Temišvra . Tomić. Nermić. u župi sv. stoljeću) objašnjava to ime . "Granera" koji nakon 1890. 1895.Remetea Mare). Hrvatska naselja u Rumunjskoj: 1.HRVATI U RUMUNJSKOJ Nakon Prvog svjetskog rata se počinje saznavati za njih.župnik. Lupak. Aradska županija: Arad. 3. Sedam hrvatskih sela: Karaševo. Keča . Karaševo. gdje je isti gazda imao svoje vlastelinstvo. Vodnik. Obitelj Jankulov upozorava istraživača Stjepana Krpana i na druge obitelji tzv. U Keču dolaze iz Turopolja.nazivaju se Granerima zbog boravka na radu u mjestu Gran. 1948. Hrvati iz gorskog kotara. Jabalča. Brinja. U Klokotiću djeluje kulturno umjetničko društvo. Uspješno su sačuvali jezik i običaje za što je osobito zaslužna crkva. Klokotić. Kužić. ekavska-štokavština (Šokci).

A. Najznačajnija i najbrojnija hrvatska zajednica u Vojvodini upravo je u Subotici. "Bač" se pokušalo tumačiti riječju baština na štokavskom području. majur. Bunjevci žive na tromeđi Sombor-Subotica-Baja. Osnovana prva hrvatska politička stranka Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV). piše jedan madžarski povjesničar. stoljeću.000. Etimologija riječi bačka: 1901.000 Hrvata. a najveći dio njih živi upravo u Subotičkoj općini. njih 56. Subotica. Sušnik-Jambrešićev rječnik baštinu bilježi kao baćina = očevina. Sada je usvojen Zakon o narodnim manjinama. Stjepan Bukinac (1912-1945) pisao o aktivnosti franjevaca kod iseljenika u 16. U vrijeme ratnih sukoba crkve su bile jedina okupljališta Hrvata gdje su oni redovito mogli slušati svoj materinski jezik. koja će ostvariti na osnovi novoga Zakona o zaštiti manjina biti veća i sigurnija. kojih u Srbiji danas ima oko 20. drugi u Mađarsku a ostali su otišli u Treće zemlje. Treba biti oprezan s teorijom Bunjevci = buniti se protiv Turaka. Peić. a na kajkavskom i čakavskom . stanar. Stipić.. a oni su se mahom iseljavali početkom ratnih sukoba u Hrvatskoj. u Vojvodini se održao popis stanovništva i bilo je važno da se hrvatski korpus izjasni upravo kao hrvatski. U doba cara Justinijana tamo je bila biskupija. Bačija = stan. Naselja: Segedin. i 17. Baja književnost nakon 1921. Upravo su hrvatska kulturna scena i naše katoličko svećenstvo u Vojvodini bili ti koji su spasili Hrvate u ovoj zemlji i očuvali hrvatsku kulturnu tradiciju i hrvatski jezik na ovome području.HRVATI U VOJVODINI Prema popisu stanovništva iz 2002. 2001. čoban. Svi pisci se slažu da je imenica Bačka tvorenica od toponima (grad) Bač + nastavak -sk. Petar Skok u svom rječniku tumači kao planinar. Posljednji popis pokazuje da su Srbi povećali svoj broj nauštrb ostalih naroda. Bač = drevni grad. Akademijin rječnik tumači riječ bač kao konačar.Bačkoj. godine. Drugi su Bunjevci. konak. bunjci: a) rupa po kućnim zidovima b) kuća u polju. njiva. Šokac je regionalni naziv za grupaciju koja živi u istočnoj Slavoniji i vojvođanskome Podunavlju . dok ih je danas samo 56. Bački Hrvati (Bunjevci) Iz Bosne s Neretve. Jakšić. nadbiskupsko središte. međutim. tj. Alternative naziva Bunjevac: naziv od imena rijeke Bune u Bosni (vjerojatno). godine. M. u kojoj živi 16. gubitak Baje (Madžarska) kao dio kulturnog središta. iz Like i Dalmacije. na koje su pozivali stručnjake iz Jugoslavije i Hrvatske.000. stoljeća (vrijeme Turaka) pod vodstvom 18 franjevaca. To je bila najveća dijaspora Hrvata (stotine tisuća).546.602 Hrvata. obor. ali u taj broj nije uključeno Kosovo . Tako je jedan dio otišao u Hrvatsku. Hrvati danas čine tek 15 posto stanovništva u tome grada. Raspadom bivše SFRJ nastao je problem statusa Hrvata u SRJ. mišljenje je novijih pisaca.bašćina. Slovaci i Slaveni već su poznavali tu riječ kao ovčar. U Bačku su doselili početkom 18. glagol buniti se. Ti su ljudi shvatili povijesnu zabludu te su se na zadnjemu popisu stanovništva izjašnjavali kao Hrvati. živi u Vojvodini a u središnjoj Srbiji danas ima samo 14. U Vojvodini je početkom devedesetih godina živjelo oko 70. u vertikalnom presjeku eliptična 21 . (mir u Srijemskim Karlovcima). Skok tumači da se time podrazumijeva "gradska međa" (varmeđa=županija). salaš. Unatoč međunarodnom ugovoru između Republike Hrvatske i SRJ (Sporazum o normalizaciji odnosa od 1996. Broz-Ivekovićev rječnik za imenicu bač kaže da znači biti stanar. jer većim brojem tako izjašnjenih pripadnika naše manjine će i prava. Zbog toga se u Vojvodini krenulo s akcijom “Budi svoj” koja ukazuje na te probleme i potiče Hrvate da se kao takvi i izjasne. Nakon određenoga vremena vojvođanski su Hrvati osnovali Hrvatsko akademsko društvo u kojemu se okupljala hrvatska inteligencija i organizirali razni skupovi i okrugli stolovi. a prethodno Daytonski sporazum) Hrvatima je bilo uskraćeno uživanje manjinskih prava.056 Hrvata. djedovina. Bunjevac: a) čovjek u Bačkoj koji govori zapadnijim govorom b) Srbin katoličke vjere Kod Zoranića i Barakovića. Nekada su se vojvođanski Hrvati dijelili na Šokce i Bunjevce.688 Hrvata. Dugo odlagano rješavanje pitanja njihova statusa dovelo je do situacije da pripadnici hrvatskog naroda do sada nisu ostvarili prava s područja kolektivnih prava (pravo na školovanje na materinskom jeziku. planinar. potrebno je da se izjasne kao Hrvati kako bi dobili svoja manjinska prava (obrazovanje na materinjem jeziku). u Srbiji živi 70. Ivan Antunović smatra da se Bačka prvi put spominje 1699. Prije Drugog svjetskog rata imali su istaknute književnike: L. pravo na informiranje i kulturnu tradiciju kroz odgovarajuće institucije). Najveći dio Hrvata. a ta je kategorija nestala. Poljaci.

Pajo i Nikola Kujundžić.6. za turske nevolje 16. književnog života.dobiva ime po samostanu u Srebrenici (majka mnogih provincija) 2. Dio je prebačen u Dalmaciju. Pljačkali su i odvodili stanovništvo. Bač. Pavičić. izdao je sličnu povelju pravoslavnom patrijarhu Genadiju (Subotica. bački samostani su dio provincije sv. stoljeću Dinare i Velebita) pa je tako dio njih pred mletačkom vlašću preseljen u istru. Josip Knezović. Bačka.. Već od 13. Pretežno ikavski tekstovi (ikavski se tada nazivao iliričkim. proglašavaju odcjepljenje od bosanske vikarije. naškim) a nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe "bunjevačkim" i "šokačkim". stoljeća tu su prisutni franjevci. 1453. Adam Patačić. Cijela Slavonija. Ivan Nepomuk Ambrozović. 29. . Neki pak ime Bunja dovode u vezu s papom Bonifacijem. gradio je "standardni" jezik na bunjevačkoj hrvatskoj ikavici roditeljskog doma i sunarodnjaka. Nakon zauzimanja Bosne. Iz Bosne su doseljeni za prodora Turaka. Grgur Peštalić. Petar Skok. Austro-ugarska i Hrvatsko-ugarska nagodba) pa se javlja potreba za nacionalnim osvješćivanjem. Još 1386. Franjevci su bili posrednici između puka i turske vlasti. Budim). Bosna Srebrena . Dio Hrvatske i Dalmacije kojim vladaju Turci prozvan je Turska Hrvatska. pismo pape Inocenta IV. bio je iz reda franjevaca). Srijem. na plodnim Bačkim ravnicama. Veljko Rogić. Zatim dovode tamo radnike za obradu zemlje. stoljeću i traju u tom vremenu. Drugačija situacija bila je na trogirskom području i oko njega. 27. Pečuh. Često ih se naziva bunjevačko-šokačkim Hrvatima. iz Like i iz Dalmacije. Spaja s novom u Kaloči). franjevci su već bili tamo. Prve vijesti o franjevcima su iz 1291. ne dopušta tu podjelu. ipak je došlo do podjele te redodržave: a) Salvatorijska provincija "Presvetog Spasitelja". 22 . časopis "Nova revija". Od Cetine do Neretve cijelo područje bilo je štokavsko. organizirali svoju upravu (hercegovački sandžak).1514. sultan Mehmed II. slovinskim. pad Bosne pod tursku vlast. Bački Hrvati (Bunjevci) smjestili su se u zagrljaju Dunava i Tise. Međutim turska vlast nije bila toliko agresivna prema tamošnjem stanovništvu. kulturnog. ali papa Eugen IV. Ivan Antunović pokreće "Bunjevačko-šokačke novine" i "Bunjevačko-šokačku vilu". kod rijeke Bune .3.17. to postaje ime ugarske franjevačke provincije b) Bosanska franjevačka redodržava: preko 600 samostana na cijelom području. 1463. Vlasi su bili već uključivanje i u turske postrojbe kao Mortolozi. a jedni ostaju na svom starom području. Nadbiskupija u Baču spominje se vrlo rano (kasnije ju ugarski kralj Stjepan I. Ugarska.Morovlasi) preseljeni u Istru. tamo postoji mnogo dokumenata o Bunjevcima u franjevačkim samostanima. Prije dolaska Bunjevaca u Bačku. Turci su provalili u Bosnu i već otada pljačkaju. ikavskog narječja. obuhvaćala je Bodrošku županiju sa sjedištem u Somboru.5. Neki od tadašnjih kulturnih i društvenih djelatnika: Mihovil Radnić (začetnik hrvatske književnosti u Bačkoj). Govor im je štokavska ikavica (tako se govorilo i u području između Cetine i Neretve). Stari ljetopisi obično bačke Bunjevce nazivaju Dalmatinci. Odatle su Morlaci (crni Vlasi . podjela na dva dijela: 1. 1444. Ivana Kapistrana. franjevac. stoljeća počinju nemili politički događaji (srpska Vojvodina. dio u južnu Ugarsku. i 15. franjevci iz ugarske. također opisuje rad i život franjevaca u Bosni. pokriveno slamom (načinjeno od kukurozovine). neki smatraju prvim spomenom franjevaca.1463. Hrvati u Bačkoj su doseljeni iz Bosne s Neretve. Sredinom 19. na svoje zemljište. Bačka su pod upravom franjevačke redodržave. 1446. Dominik Matić. Đuro Szabo. O raseljavanju pišu: S.1248. Izdaje povelju na molbu franjevca Vidovića da se ljudi mogu tamo vratiti. Mohač. Julijan Jelenić napisao je monografiju o franjevcima 1926. Nakon što su Turci zaposjeli određena područja. 28.pučka etimologija to ime dovodi u vezu s bunom protiv Turaka = Bunjevci. Pismo pape Nikole IV.c) leglo životinja Ante Sekulić navodi kako je bunja noćište izdubljeno u zemlji. Nikola Kesić. Turci osvajaju i druga područja i tamo učvršćuju svoju vlast. Djelovanje franjevaca u Bosni Srebrenoj Oni su bili nositelji duhovnog. stoljeća franjevci Bosanske vikarije ((Bosne Srebrene) bili su od velike pomoći tamošnjem napaćenom narodu. Raseljavanja su započela u 17. Možda se to može povezati s odlaskom stanovništva iz "hercegovne zemlje". Bosna Hrvatska Od 1757. To je stočarsko stanovništvo koje se spuštalo s planine (u 14. Banat. Simbioza Vlaha s ostalim narodom započela je još prije turskih napada. Njegovi sljedbenici su Mijo Mandić. provincijalu franjevačke redodržave (i papa Nikola IV.

Matija Poljaković. Petko Vojnić Purčar piše drame. Rade na osnivanju samostalnih hrvatskih škola i novčarskih zavoda. časopisi kojima su urednici svećenici. te čuva i podiže hrvatsku nacionalnu svijest. Stjepan Bartolović je proučavao jezik. Opisao je bunjevačke običaje pjevanja "kraljica". napisani prvi školski udžbenici. otvorene brojne čitaonice. je zadnji veliki val bunjevačke selidbe (trokut Baja . Grad Baja svoje ponovno utemeljenje treba zahvaliti Bunjevcima. Utemeljitelj je modernog književnog izraza. Bunjevci su došli s obronaka Dinare i Svilaje na početku turske okupacije. Prvi svjetski rat prekinuo je preporoditeljsku djelatnost. "Bunjevačke narodne pjesme". Prvi glavni urednik je Vojislav Sekelj. a dio njih je došao u ekonomskim migracijama za dvije Jugoslavije. Rumunjskoj. Budući da nema hrvatskih institucija. polemike. Narodna književnost Vojvođanskih Hrvata Ive Prčić stariji djelovao je između dva rata. Šokci iz Slavonije i Bosne. Bačka je bila zaposjednuta pa su mladi ljudi odlazili u Hrvatsku. Zagrepčanin Rudolf Vldec sagradio je spomenik kralju Petru I. Zbog pokušaja istiskivanja hrvatskog jezika iz crkvenog obreda u bačkom selu Santovu 1857. život i običaje Šokaca. Karađorđeviću u Zrenjaninu.Sombor . Vojislav Sekelj je pisao kritike. Austriji. Oni su imali najpotpuniju društvenu strukturu: kmetstvo na selu. "Bunjevačke graktalice". Hrvati su u Bačkoj dobro organizirani i povezani s domovinom. Marko Peić napisao je "Bunjevačke narodne pjesme u hiljadu bećaraca". U djelu daje podatke o pjevanju bunjevačkih pjesama. novoštokavsko ikavski (mlađi ikavski dijalekt). stoljeću došla još jedna skupina iz Slavonije i Bosne. Bunjevci s obronka Dinare i Svilaje (iz Bosne s Neretve.000 Hrvata. Katoličke župe s oko 2. U katoličkoj župi u Opovu svećenik Jan Kuharik (Slovak) okuplja Hrvate. Hrvati u Banatu nemaju hrvatskih institucija. O doseljenju: teško je reći od kuda su došli. Pisao je crtice. Govor: bački bunjevački govor. bavio se skupljanjem narodnog blaga bunjevačkih Hrvata. prozu. Hrvati u Srijemu su u puno gorem položaju. U 20. Kikić je pisao o preporodnoj književnosti bačkih Bunjevaca pod vodstvom Ivana Antunovića i njegovih sljedbenika. Utemeljena je i subotička matica. eseje. na štokavsko-ikavskom narječju bunjevačkih Hrvata. Napisao je "Književnost bačkih Hrvata". Josip Pašić piše o društvenom životu Bunjevaca i Šokaca. društveno-kulturni časopis "Rukovet". a hrvatski katolički svećenici su jedini pouzdani izvor za broj Hrvata u Srijemu i njihovom položaju. 1959. najvjerojatnije su naselili Banat nakon protjerivanja Turaka ispod Dunava. publicist. Među najpoznatijim mjestima u Banatu koja su još donedavno bila napućena pretežito Hrvatima su Opovo i Starčevo. eseje. Izdavao je i sakupljao hrvatsko narodno blago u Vojvodini. Prvi je glavni urednik subotičkog dvotjednika "Žig". priče. ali su se povukli. 1943. a dio se vratio. jedno od okupljališta su katoličke crkve.Sve do 1918. Od 1945. 1996. "Momačko" i "Divojačko društvo".000 hrvatskih narodnih pripovjedaka. ali je u 17. građanstvo i plemstvo (Vidaković. Doktorska mu je disertacija "Govor bačkih Bunjevaca". veza sa Zagrebom je čvrsta.Subotica). je najmasovnije doseljenje Bunjevaca na područje Bačke. iz Like te iz Dalmacije) na početku turske okupacije. 23 . Osnivaju društva "Neven". Marko Kljajić autor je djela "Kako je umirao moj narod". Hrvati su demonstrativno prešli na pravoslavlje. Franjevci iz Zagreba donedavno su imali samostan u Pančevu. 1997. Lici. niti hrvatskih katoličkih svećenika. Balint Vujkov. Bački šokački govor. Ante Sekulić posvetio se znanstvenom radu. "Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca". Šokci su došli u Baranju i Bačku u 16. "Bački bunjevci i Šokci". novoštokavsko ikavski (slavonski dijalekt). utemeljena su društva. Srijemu. ali i Hrvata u Banatu. stoljeću (imamo sigurne podatke). Kulturne institucije su prestale raditi. Sakupio je preko 25. i 18. no i dalje su aktivni. Radić). stoljeću pokrenut je mjesečnik "Njiva". Hrvati su u teškom položaju. do 1945.000 narodnih poslovica po abecedi. "Narodne umotvorine bačkih Bunjevaca". književnik. a od 1606-1620. Milovan Miković. Ivan Kujundžić izdaje knjigu "Izvori za povijest bunjevačko-šokačkih Hrvata". 1687. Djelo je prikaz etničkih čišćenja na vojvođanskim prostorima od 1991-1996. Čehoslovačkoj. Nakon rata dio njih je ostao. ostali su bez svojih škola. Danas u Somboru i Subotici izlaze "Miroljub" i "Zvonik". U najnovije vrijeme osnovano je hrvatsko kulturno umjetničko društvo "Bunjevačko kolo". Nakon Prvog svjetskog rata Hrvati su pod pritiskom svjetskih vlasti. Sakupljao je i obrađivao usmenu narodnu pripovijetku bačkih Bunjevaca. snažan je i preporoditeljski rad i pokrenuta su glasila. Madžarskoj. pisane su knjige. Za 57 godina djelovanja obradio je preko 15. Ante Pokornik "Bunjevačke kraljičine pjesme". Ivan Pančić. Slavko Matković piše pjesme. 1970. Od 1941.

ali nikada na hrvatskom jeziku.Književnost vojvođanskih Hrvata mukotrpno se razvijala u multinacionalnoj (hrvatskoj. madžarskoj. židovskoj) i multikulturalnoj zajednici. madžarskom i srpskom). židovskoj). hrvatski književni jezik Trojezični izraz je posljedica školovanja i okolnosti odrastanja hrvatskih pisaca u Bačkoj . 24 .učili su na madžarskom. pa srpskom. U Subotici se literatura stvara na tri jezika (hrvatskom. Jezik: tri jezična izraza: a) bunjevačka ikavica b) ekavski srpski književni jezik c) ijekavica tj. srpskoj. multikonfesionalnoj (katoličkoj. protestantskoj.

a onda je Srijemska županija obnovljena i stavljena pod Hrvatski sabor i bana. skladatelj. Srijemska Mitrovica. Petrovaradin. Srijem ulazi u Ugarsko-hrvatsko Kraljevstvo. stoljeću Srijem je kršćanski.HRVATI U SRIJEMU Srijem ulazi u povijest sa dolaskom Rimljana i pisma. piše pjesme (govorio je i pisao njemački. i 3.000 Hrvata (ponajviše iz Srijema) od strane srpskog režima. Posljednjih nekoliko godina iz Vojvodine je protjerano 45. melograf. Slankamen. stoljeću sve je opustošeno. orguljaš). književnik. madžarski. Polovicom 20. Petrovaradin. Srijem je uključen u crtu od Beča do Budimpešte. na čijem je čelu predsjednik Bela Tonković. Skenderevo. Jurja). Zrenjanin.000 godina prije Krista (u mlađe kameno doba). Turci su u Srijemu do početka 18. Slaveni daju mjestima slavenska imena: Mitrovica. a u drugoj Jugoslaviji Srijem je dio Vojvodine u okviru Republike Srbije. Srijemska Kamenica. Novi Slankamen. Mala Bosna. Hrvatski ban Josip Jelačić rođen je i kršten u Petrovaradinu (crkva sv. Franci vladaju i dovode kršćanske vjerovjesnike. pjesnik. a preko Save u Mačvu i sjevernu Bosnu (pripao je provinciji Panoniji). S avarskim osvajanjem u 6. Stanislav Preprek (glazbeni pisac. Novi Sad. Od tada znamo za Srijemsku Mitrovicu. Petrovaradin. zbog čega Hrvatska ostaje bez Srijema 100 godina poslije. 25 . Bački Breg. Franjo Štefanović (učitelj. stoljeća. Bio je zapovjednik banske pukovnije u glini (ratuje s Turcima). Slankamen. Najjača hrvatska stranka u Vojvodini je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. skladatelj). 1102. Srijemski Karlovci. Naselja Hrvata u Vojvodini (od sjevera prema jugu): Subotica. Zemun. stoljeću Turci su provalili u Srijem i naselili stanovnike iz Srbije i Bosne. U 16. oktroirani ustav Franje Josipa I. talijanski i latinski). uspostavljena je Srijemska županija sa sjedištem u Vukovaru. Po kojemu su Hrvatskoj otrgnuta tri srijemska kotara i upisana u sastav Vojvodine srpske. zborovođa. Zemun. stoljeću arijevski (arijanstvo je kasnije napušteno). Karlovci. stoljeća Srijem je pripao Hrvatskoj. U 2. Bački Monoštar. Najznačajniji srijemski glazbenici: Ilija Okrugić-Srijemac (župnik. 1849. Danas je stanje i život Hrvata u katastrofalno teškoj situaciji. Zemun. stoljeću dolaze Slaveni. zborovođa). prevoditelj. hrvatski. Bač. Poznat je već 5. Sombor. Sirmium je bio središte Donje Panonije. francuski. i u 7. petrovci. Ruma. a u 4.

Zbog osvajanja Turaka dolazi do velikog migracijskog vala u 15. stoljeća.000). Latinski natpis je pronađen na crkvi u Palati (1531. ć.većina stanovništva govori moliško-hrvatskim jezikom. Šimunović pokazuje da su čakavizmi moliških Hrvata rezultat susjedskih odnosa u domovini.881 Hrvata) 2. Mafalda 4. malo zaposlenih. Glavna i najveća naselja su: a) Kruč (Aquaviva Colleroce) b) Mundimitar (Montemitro) c) Stifilić (San Felice Siavo) Mjesta se nalaze u pokrajini Molise 4. Na temelju nekih leksema u Istri i nekih njemačkih. Sačuvane pjesme usmenom predajom. uglavnom za vlastite potrebe. Ascoli . Broji oko 300 tisuća stanovnika. Bavili su se zemljoradnjom. Zapisan je hrvatski leksik i hrvatski govor koji će vjerojatno nestati s vremenom. rad je nastavio Antonio Samatino. Polako se gubi deklinacija. Moliški Hrvati su pobožni ljudi. a kasnije im broj opada zbog asimilacije (migracije). To je stara dijaspora. stoljeću (1851. do danas. Dubrovčanin. Talijanski jezik igra veliku ulogu.232 moliška Hrvata.štokavsko-ikavski. stoljeću. Mnogo staraca. Naši su doseljenici bili kmetovi godinama. Moliški Hrvati su se naselili sa područja rijeke Cetine i Neretve krajem 15. Kontakti s Hrvatskom vrlo su slabi. stoljeća. Kako su kolonije bile malobrojne. U početku je bilo oko 15-tak sela. Sklapanje braka unutar srodstva. Nekad je bila i vrlo raširena tkalačka kućna radinost i izrada čipke. Zbog pristupačnosti i izoliranosti uspjeli su sačuvati neke slavenske običaje. godine ukupno 2. Naseljeni su u Južnoj Italiji. književnik i grof Medo Pucić je u 19. Središte Moliških Hrvata je Kruč. Kruč.HRVATI U ITALIJI U Italiji postoji 12 jezičnih manjina od kojih je hrvatska najmanja. stoljeću. i 20. Stifilić (1991. Danas se Hrvati nalaze u devet općina: 1. na selu ostaje malo ljudi.) na kojem piše “Dalmatinci prvi naseliše ovaj grad i iz temelja sagradili ovaj grad 1531”.000 ljudi (+ prirast 15. dvije vrlo vjerojatno je da će izumrijeti hrvatska riječ. Glavno im je zanimanje zemljoradnja (proizvodnja ulja i vina) a nakon toga stočarstvo. Izmiješali su č. Palata (Hrvati su prvo naselili ovaj grad koji je postojao do prije 50-tak godina. brzo su se asimilirale s talijanskim stanovništvom 26 . ž. a bilo ih je između 8-10 tisuća. Dvojezičnost bi možda bila najbolja mogućnost za očuvanje ove manjine. đ. Mundimitar. 1968. . Najviše je proučavan govor južnog dijela (Kruča). Vlada umjerena kontinentalna klima. Književno stvaralaštvo počinje s pokretanjem časopisa “Naš jezik” (La nostra lingva) od 1967. 1991. U početku su se nalazili u 15 općina s 7-8. Moliški Hrvati su sačuvali materinski jezik . Rijetki pisani dokumenti. Već krajem 15. Mundimitar (564 Hrvata) 3. San Felice /San Feliče/. Augustin Picoli “Rječnik moliško-hrvatskog govora Mundimitra”. š. San Giase 10. maslina. Mana im je neodlučnost. Pokrajina Molise je jedna od manjih pokrajina srednje Italije. Montelongo 7.615 km2. Svijest o jeziku . Imamo natpis na portalu mjesne crkve) 6. mislilo se da bi moliški Hrvati mogli biti s područja Istre. manje skupine. no govore brzo i teško razumljivo. za generaciju. Stifilić su naselja smještena na brežuljcima omeđena rijekom Biferno.talijanski izučavatelj moliških Hrvata. Petraciato Ta sela podsjećaju na Hrvatsko zagorje i Primorje. narodna imena i hrvatski jezik. stoljeća postoje naseobine Hrvata u južnoj Italiji. Božidar Vidov “Gramatika ikavsko-štokavskog govora Moliških Hrvata”. Tavenna 5. Danas se smanjuje taj broj.) otkrio Moliške Hrvate u Italiji kada je čuo razgovor ljudi na hrvatskom jeziku. Krč (897 Hrvata) 9. Faze seljenja: a) Seljenje u 13. pojedinci su kao trgovci dolazili u Italiju i osnivali svoje kolonije. Podatak iz 1518. stanovništvo se bavi uzgojem žita. On je bio pridošlica iz Mundimitra. prije 19. Stijaković 8. Broje na talijanskom jeziku.

i 16. Jezik je moliško-hrvatski sa štokavsko-ikavskom podlogom. 27 . Aranza da su iz zadarske okolice. Gelcih smatra da im je pradomovina Crna Gora. veće skupine izbjeglica iz Dalmacije su došle u pokrajinu Abruzzi. Pantić na temelju jedne bugarštice tvrdi da su moliške slavenske naseobine osnovali Srbi. piše se književnost. Kovačević smatra da su Srbi iz Hercegovine. Badurina dovodi analogije prezimena onim u južnoj i jugozapadnoj Istri.ista migracijska struja sa utoka Neretve selila je i na Zapad. Rešetar . sakuplja se narodno i klasično blago.b) Slavenske migracije u 15. Šimunović i Brozović . Jezik je opisan i zapisan. po nekim dokumentima. Hrvati izdaju časopis "Naš jezik". stoljeću. Smodlaka iznosi najuvjerljivije dokaze gdje kaže da im podrijetlo treba tražiti južno od Cetine u neretvansko-biokovskom primorju. Moliški Hrvati su otkriveni tek u ovom stoljeću u vrijeme kad kod njih počinje rasti svijest za očuvanje jezika.mišljenje mu se uglavnom podudara sa Smodlakovim. Moliško-hrvatski jezik je izložen procesima izumiranja i utjecaja talijanskog jezika. Slaveni potječu s područja Cetine i Neretve (štokavsko-ikavski govor). U moliškom dijalektu nije sačuvan nijedan turcizam. te pučka predaja i Bačina gdje postoje ruševine Mirkovih dvora (neki Mirsko s mnogo narod iselio preko mora). U slavenskim naseobinama u Italiji neki vojvoda Mirko dovodi narod kući gdje sve do naših dana Mirkovo pleme posjeduje najbolje i najveće zemlje. ljudi iz primorja koji su bježali pred Turcima. u Istru (ikavski dijalekt). smokvu i maslinu. Teme u prilog govore sačuvani nazivi za lozu. Molise je najmlađa talijanska pokrajina.sačuvani čakavizmi u "sklavinskom jeziku" su rezultat prisnog susjedstva ikavskih štokavaca sa čakavcima u staroj domovini. Zaključak: potjecali su s područja zapadne Hercegovine i Dalmacije. a ipak je opstao kroz 500 godina. na njemu se izdaju lokalne novine. BiHovci. Šimunović . Teze o podrijetlu Makušev na temelju nekih riječi zaključuje da su bugarskog podrijetla.

To su razne ljekovite biljke. Oni su svjesni svoje realne moći. dubrovački nadbiskup pohitao javiti papi Aleksandru VI. Pjesnici koji su pjevali o velikom otkriću. reali. Najraniji dolazak hrvatskog broda u Sjevernu Karolinu smješta se u godinu 1541. označilo je razdjelnicu vjekova. Uostalom. od 90 mornara poznata su nam imena 87-ece.HRVATI U AMERICI OD PRVIH DODIRA DO SKUPNIH DOSELJENJA Hrvati na Kolumbovim brodovima? Pristajanje Kolumbova “Santa Maria” uz obalu Novog svijeta 1492. Svijet križeći Indi`e brodi. Među prvim Hrvatima koji se poimence navode u Americi je Vinko Paletin sa Korčule. Hrvati su nakon otkrića Novog svijeta uglavnom odlazili u Srednju. Zbog dobrih veza sa Španjolskom. No teško je pretpostaviti da su Dubrovčani pretendirali na dio novootkrivenog svijeta. Tek cijelo stoljeće nakon otkrića. ali je sigurno da su bili uspješni. pitanje je koje još uvijek traži odgovor. Mavro Vetranović «Pjesanac lakomosti». Snažne veze Dubrovnika sa Srednjom i Južnom Amerikom bile su omogućene njegovim iznimno dobrim odnosima sa Španjolskom. stoljeću bilježi se opći gospodarski nazadak u Dubrovniku. u tradiciji Dubrovačke Republike nije bilo osvajanja teritorija i stvaranje kolonija. No najnovija historiografska istraživanja ostavljaju samo malu mogućnost za potvrdu te teze. koji žive u Sjevernoj Karolini. Nakon Konkeđevića sve je manje anonimusa koji su se s hrvatske obale otiskivali u Novi svijet. nego jedan Portugalac i trojica Talijana. srodili s tamošnjim dobroćudnim Indijancima te dali ime plemenu i lokalitetima na kojima su obitavali. godine. Pripadnik je dominikanskog reda. braća Dolistić-Tasovčić. rođen na Lopudu. U 17. Nedokumentirani podaci govore da je nakon vijesti da je Kolumbo otkrio novi put za Indije. nisu rijetkost. odnosno Južnu Ameriku. U krizi je i pomorska trgovina. koja je nedostatna za ostvarenje takve ambicije u konkurenciji s neusporedivo većim državama. Velikog je uspjeha u španjolskoj službi imao Vince Bune. Danas su nam poznata neka imena: vlastela Ohmučevići. «Osman». Marin Držić «Dundo Maroje» (Negromant Dugi Nos). stoljeća našli na obali Sjeverne Karoline. Njihovi potomci su se raselili po cijelom SAD-u. a mnogi su prešli i u Kanadu. Španjolci su osobito cijenili hrvatske pomorce radi ih uzimajući u svoju službu. Oni su tamo stigli oko 1520. Prve naseobine. Od njih. kovani u Peruu i Meksiku. u kojem također navodi Dubrovčane kao sudionike otkrića Amerike. Osim zlata iz novootkrivenih zemalja stizali su i mnogi drugi proizvodi nepoznati Europi. U Dubrovačkoj Republici. Neposredno nakon Kolumba u novootkrivene zemlje zaputili su se pomorci s Lopud i iz Slanog. U španjolskoj službi. Upoznavanje s Novim svijetom. Težak udarac Republici je zadao 28 . Nije nam poznato što su tamo radili. Kriju li se dakle Dubrovčani među onom trojicom zasada nepoznatih pomoraca. Postavlja se pitanje da li su i hrvatski pomorci (iz Dubrovnika) sudjelovali u tom epohalnom pothvatu. zadržavši se više od trideset godina. Hrvatska se povezivala s Amerikom i preko kolonijalne monete koja je preko trgovine stizala u našu zemlju. lopudski kapetan Kristo Martolosić. samo još četvorica nisu Španjolci. On je vjerojatno bio prvi Hrvat posjednik na američkom tlu. Svojevremeno je postao i podkraljem Meksika. I talijanski pijarist Francesco Maria Appendini govori o Dubrovčanima u Kolumbovoj službi. U vrijeme velikih otkrića dubrovačka je trgovačka mornarica među najistaknutijim na svijetu. nađen natpis «Croatan». Šesnaesto stoljeće je zlatni vijek dubrovačke mornarice. Naime. Da su u tom podvigu sudjelovali i dubrovački mornari. Važnije od činjenice je li koji Hrvat bio među Kolumbovom posadom jest da su Hrvati u trenutku kad je Europa otkrivala Novi svijet bili među malobrojnim narodima koji su i sami mogli izvesti taj pothvat. Junije Palmotić je spjevao spjev Kolombo. Neosporno je da je na jednom lokalitetu u Sjevernoj Karolini 1591. bijele i crne krvi. dubrovački trgovci počinju uspostavljati svoje trgovačke naseobine i u Sjevernoj Americi. Croatan Indijanci. Đživo Gundulić «Suze sina razmetnoga». uz Kolumba. To su bili pripadnici naroda mješanaca indijanske. Mali Indijanci «kestenjaste kose» djeca su naših Dubrovčana koji su se u drugoj polovici 16. To potvrđuje i «The Enyclopedia Britannica». misionar. Nitko međutim ne navodi točan sadržaj pisma i gdje se ono nalazi. Prvi koraci I tragovi Koji je prvi Hrvat stupio na američko tlo? Činjenica je da su prve osobe kojima se dokumentima može dokazati boravak na američkom kontinentu braća Mato i Dominik Konkeđević.

stoljeću već su obilnija. kao i zemljopisne karte iz 1746. stoljeća dubrovačko se pomorstvo oporavlja. a pojavljuju se u novim oblicima kao što su putopisi. civilizatori. Veliki je znanstvenik planirao i jedno putovanje u Ameriku. Prema Ratkaju. rakija ulje. šećer. preplovilo Atlantski ocean gonjeno vodenom parom. te zemljopisne karte na kojima je registrirao svoja otkrića. stoljeća. Redukcije su bile mjesta obraćenja i evangelizacije ali i posve svjetovnog života. Redukcija ili «isusovačkih država». voštane svijeće. To je prvi zemljopisni i etnografski prikaz te pokrajine uopće i značajan trag hrvatskog misionara u meksičkoj povijesti. 1783. dnevnici i brodski dnevnici. pa i u ostalim dijelovima tadašnjeg prosvječenog svijeta. stoljeće vjetar je bio jedina pogonska snaga. a to odmah utječe na učestalost dodira našeg čovjeka s Amerikom. No jedrenjaci će se sporo uklanjati parobrodima. 29 . Najtrajnije vrijednosti koje je ostvario jesu zemljopisna otkrića sjevernih predjela Donje Kalifornije kojima je dokazao da je Kalifornija poluotok a ne otok kako se dotad vjerovalo. Nizozemskoj u Njemačkoj. Daje iscrpne opise Indijanaca. a sam Bošković je dobio poziv da sudjeluje u ekspediciji. Nakon objavljivanja njegovih "Dnevnika" s ekspedicija 1746. u luci Vera Cruz. Prvi od njih je bio Ivan Marchesetti koji je misionarski život provodio u paragvajskim redukcijama.katastrofalan potres 1607. sapun. No nije otputovao jer su se tome usprotivili u Beču. Bit će to unosan posao sve do 1885. smatrali su ga velikim čovjekom i istraživačem. Prvi se u Ameriku zaputio barun Ivan Ratkaj koji se rodio u Velikom Taboru. Njih su pokušali ostvariti preko tzv. «Savannah» je prvo plovilo koje je 1819. godine kada se smanjuje vozarina. Italiji. Konščaku. i 1751. Među prvima priznali SAD. a nakon dvije godine stiže u Meksiko (pokrajina Tarahumara). Posljednja desetljeća tog stoljeća obilježena su masovnim doseljavanjem Hrvata na gotovo cijeli američki prostor. Isusovci su u Južnoj Americi imali velike ambicije. Slijedeći misionar bio je Nikola Plantić koji je služio u Buenos Airesu. Indijanci su veoma respektirali Isusovce. pažljivo bilježeći svaku pojedinost i izvještavajući o tome svoje pretpostavljene u Europi. Godine 1769. a i najvećim pionirom Donje Kalifornije. jednom riječju. kakao i žitarice. papir za pisanje. Sredinom 18. Prijedlog je prihvaćen. što je ujedno značilo i proširenje španjolskih posjeda u Americi. I plovidba je još uvijek nesigurna. Hrvatski misionari djeluju u Americi od 17. Osobitog je značenja njegova zemljopisna karta pokrajine Tarahumari s oznakama misijskih postaja i indijanskih sela. kartografi. Na američko tlo stupio je 1731. Dubrovačka Republika je priznala SAD. bademi. On je upoznao mnoge značajne osobe isusovačkog reda iz Amerike. pisci. s tim da su osim Dubrovčana do američkih obala sve više stizali i naši pomorci sa sjevernog djela hrvatske jadranske obale. a u svrhu otvaranja novih isusovačkih misija. Putovanje u Ameriku povezano je s mnogo rizika (brodolomi. sir. geografi. rođen u Varaždinu. Za Ameriku je odlazilo: drvo. i prvi masovniji dolazak Hrvata u Sjevernu Ameriku. njegovo je ime postalo poznato u Meksiku. Mnogi od njih nisu bili samo navjestitelji vjere nego i istraživači novih prostora. Da Kalifornija ne bude «divlje» i nepoznato mjesto pobrinuo se Hrvat Ferdinand Konščak. Hrvatska je dala znatan udio u evangelizaciji Novog svijeta. Prostor njegova misijskog djelovanja bila je Donja Kalifornija a sjedište San Ignacio. kako je imenovano jedno stjenovito područje Kalifornijskog zaljeva. I Ruđer Bošković je imao veze s Amerikom. vino. Povijesna vrela u 19. U našoj literaturi možemo naći i podatak koji dovodi u vezu seljačku bunu Matije Gupca iz 1573. Dodiri su još uvijek preko pomoraca. To je bio ambijent u kojem je djelovalo više hrvatskih misionara. Ukupno je poveo tri ekspedicije kojima je bila svrha utvrđivanje životnih uvjeta na nepoznatim prostorima. Za Ivanom Ratkajem u Ameriku se zaputio misionar Ferdinand Konščak. pobune na brodovima). Venera je «prolazila» preko Sunca. Uoči masovnog iseljavanja Devetnaesto stoljeće je veoma značajno za hrvatsko-američke dodire. Njegove veze bile su uglavnom vjerskog i znanstvenog značaja. pa je Bošković predlagao engleskom Kraljevskom učenom društvu da se upriliči promatranje tog fenomena u Kaliforniji. To je početak stvaranja hrvatskih iseljeničkih naseobina i to gotovo u pravilu u značajnim kontinentalnim središtima. Duboko u 19. Francuskoj. Kalifornija će ubrzo postati glavno odredište hrvatskih doseljenika na američkom kontinentu (u San Franciscu će se utemeljiti prvo hrvatsko iseljeničko društvo u SAD). Svi povjesničari koji su pisali o F. a iz Amerike kava. Španjolskoj. Misionari – evangelizatori I istraživači Kao katolička zemlja. «žuta groznica». godine. godine. Svoje spoznaje o Americi Bošković je prenosio u Dubrovnik putem pisama. Trajno priznanje Ferdinandu Konščaku ostalo je u nazivu «Consag Rocks». No to još nije potvrđeno. Zajedno s petoricom austrijskih isusovaca uputio se preko Genove u Cadiz. Njegov misionarski rad i istraživanja brzo su bili zapaženi i cijenjeni u svijetu. S velikim zanimanjem promatrao je novu sredinu u kojoj se našao. Dubrovčani nisu bili jedini Hrvati koji su ostvarivali prve dodire s Amerikom.

000 ljudi. masa Hrvata prelazi granicu zaustavivši se ovaj put u bližoj Europi..000. odnos javnosti prema iseljavanju. Monarhija je taj ustupak učinila iz političkih razloga kako bi jače privukla Italiju kao nezadovoljnog člana Trojnog saveza. U Indijani je preuzeo župu u mjestu Jasper. Uzroci iseljavanja Uzroci iseljavanja u Ameriku međusobno se isprepliću. prvi se u Peruu spominje misionar-isusovac Nikola Sušić. prezaduženost seljaka. U svojoj prostranoj župi osnovao je nekoliko novih gradova među kojim je najpoznatiji grad Ferdinand. Kao što se politika i gospodarstvo međusobno uvjetuju. Nakon izgona 1767. Nakon dubrovačkih trgovaca. Najveći kontingent političkih izbjeglica iz Hrvatske predstavljaju preživjeli s Bleiburga koji su uselili u Južnu i Sjevernu Ameriku.. a prema kojoj je uvelike snižena carina na uvoz talijanskog vina. nerodne godine. Od tih prvih poslijeratnih godina iz Hrvatske ne prestaju stizati političke izbjeglice. Kundek je promijenio tradicionalni smjer hrvatskih isusovaca. društvenu. Općenito se uzima da se osnovni gospodarski uzroci masovnom iseljavanju iz Hrvatske do prvoga svjetskog rata nalaze u: agrarnoj prenapučenosti. Uspostavio je dobre odnose s protestantima. stoljeća. no velik se dio njih (pripadnici ustaškog pokreta. ZAŠTO I KAKO U AMERIKU? Iseljavanje iz Hrvatske u Ameriku grupne značajke poprima od osamdesetih godina 19. itd. Prva jugoslavenska država nije riješila niti jedan od ovih problema. U Brazil je otišao 1753. rodom iz Rijeke. Toga su u Dalmaciji bili svjesni jer se znalo da će talijansko vino zbog rentabilnije proizvodnje.Ignacije Sezentmatony je godine proveo u portugalskim tamnicama. dobnu. komunisti) zadržao u Europi kako bi mogao učinkovitije djelovati na prilike u Hrvatskoj. Nacionalna i politička obespravljenost u prvoj jugoslavenskoj državi proizvela je prve prave političke emigrante osobito nakon uvođenja šestosiječanjske diktature 1929. manjih prijevoznih troškova i bolje kvalitete. itd. godine. Koji su čimbenici nagnali na iseljavanje a koji privukli u Ameriku gotovo pola milijuna Hrvata samo do prvoga svjetskog rata? Ukupnost kompleksa «hrvatsko iseljeništvo»: broj iseljenika. pa je umjesto u Latinsku Ameriku. Kao uobičajeni primjer veze gospodarskog i političkog čimbenika kao generatora iseljavanja obično se navodi «Vinska klauzula». Dalmacija je bila nemoćna spriječiti donošenje ugovora koji je izravno ugrožavao egzistenciju gotovo svakog njenog stanovnika.. Računa se da je od 1820. 30 . hrvatskih misionara u Americi neće biti punih sedamdeset godina. povratni utjecaj iseljenika na ukupnost života u domovini. profesionalnu. Komunistički kolektivizam druge jugoslavenske države upropastio je gospodarstvo. Ona je u to ušla znajući kakve će posljedice prouzročiti u Dalmaciji. To je sastavni dio trgovinskog ugovora što ga je Austrougarska monarhija sklopila s Italijom 1891. do 1890. Političkim razlozima mogu se označiti mnogobrojni primjeri odlaska u Ameriku radi izbjegavanja vojne obveze ili još češći ostanci u Americi u vrijeme regrutacije. U našem slučaju to se očituje kroz «lančano iseljavanje». Navedenim hrvatskim misionarima u Americi možemo pridružiti Luku Bakranina i Franju Hallera. Cijeli misionarski vijek proveo je u redukciji Santa Magdalena. stigao na područje države Indijane u Sjedinjenim Američkim Državama. korist od iseljavanja za pojedine institucije. odnosno u obje Jugoslavije. Tek 1838. tako da je svaki gospodarski emigrant posredno i politički. a to seljaka pretvara u poluproletera i tjera u grad ili u iseljeništvo). Time se Hrvati s prilično zakašnjenja priključuju velikom prekooceanskom iseljeničkom valu koji se iz Europe pokrenuo u prvim desetljećima 19. Gospodarska zaostalost Hrvatske u izravnoj je vezi s njenim političkim položajem u Austrougarskoj monarhiji. gdje sudjeluje u izradi zemljopisnih karata. Osim što nije bio isusovac nego dijecezanski svećenik. haesesovci. a njihov ritam ubrzavan je nakon masovnih političkih čistki kakva je npr. kada jedna ovakva pojava krene. godine iz Europe iselilo preko 20. raspad kućnih zadruga (nova domaćinstva su tako mala da ne mogu prehraniti obitelj. a samo je državna represija jedno vrijeme sprečavala masovno seljenje. biljne bolesti. Uostalom. tako je i iseljenje najčešće njihova zajednička posljedica. stoljeća. značaj iseljavanja (trajno ili privremeno). u čijem je gospodarstvu prevladavala monokultura vinove loze. agrarna kriza. Postoje i mnogi drugi razlozi zbog kojih su se Hrvati zaputili u Ameriku. na taj će se put odlučiti Josip Kundek. bila ona 1971/72. spolnu. Kada je ona šezdesetih godina donekle ublažena. tako da je klasična podjela na gospodarske i političke jedva održiva. ona sama sebe počinje generirati. nakon sniženja carina preplaviti austrougarsko tržište potiskujući dalmatinsko vino. pa je samo restriktivna useljenička politika Sjedinjenih Država usporila usporila masovan eksodus započet prije prvog svjetskog rata. bračnu. strukturu iseljenih Hrvata. Politički položaj Dalmacije kao austrougarske pokrajine izravno se odrazio na njene gospodarske prilike. ukidanju kmetstva. Kundek nije bio samo evangelizator nego i ekumenist. godine.

Ličkog Osika. Kuba). Između dva svjetska rata položaj Hrvata u Americi bitno su odredili: restriktivna useljenička politika i velika gospodarska kriza tridesetih godina. Tako u čileanskim kolonijama nalazimo Bračane. Zakon o iseljavanju donesen je doduše već 1921. Najviše nastradalih bilo je iz Gospića. brzi jedrenjaci namijenjeni prijevozu putnika i nešto robe. dizenterija i skorbut). bolesti (žuta groznica. to ih je neprestano proizvodila osobito pazeći da ne ostane bez "neprijateljske emigracije". sumještanskim ili užim regionalnim vezama. 31 . u Clevelandu Žumberčane. itd. travnja 1912. Iseljenički kompleks našao se u sklopu Ministarstva socijalne politike. Odnos javnosti prema iseljavanju Naslijedivši brojno iseljeništvo koje joj je u početku bilo sklono. U tom slučaju dobit je očita i to ne samo materijalna nego i civilizacijska i kulturna. prazneći tako cijele regije osobito gdje je hrvatski biološki element bio najvitalniji. Premda su dosljedno pisale protiv iseljavanja. Marseille i Split. Hrvatsko selo bilo je posuto raznobojnim lecima u kojima se do u tančine opisivalo što iseljenik treba raditi i kako se ponašati na putovanju. no kako je većina iseljeništva poticalo iz zapadnog dijela države. pa je nemoguće registrirati njen odnos prema iseljavanju i iseljeništvu u Americi. tako da su i same imale koristi od iseljavanja. navijajući za nju u svim velikim krizama (Koreja. i (staro)jugoslavenski dinar od devalvacije. Ne smije se zaboraviti ni korist od novaca koji je pristizao u matične države od iseljenika. Hrvatski su dolari iz Amerike spasili Austriju od bankrota. no u iseljeništvu je prva rasprava u Narodnoj skupštini vođena tek 1926. pa su stoga vlasnici ukrcavali više putnika nego što je bilo dozvoljeno. a to je opet generiralo iseljavanje jer je odlazio i onaj koji do tada nije mogao uslijed visokih prijevoznih troškova. Od njih se spasilo samo četvorica iseljenika i jedan ložač. Među 1455 putnika i 903 člana posade bilo je tridesetak hrvatskih iseljenika i desetak ložača. Polet u putničkom pomorskom prometu dogodit će se uvođenjem željezničkih parobroda. Napulj. Čazme. Ukupno je izgubilo živote 1657 ljudi. od kojih je početkom tridesetih godina znalo biti nezaposlenih i do jedne četvrtine. Hrana je za višak putnika bila oskudna i loša. Posada tog broda bila je sastavljena pretežno od hrvatskih pomoraca iz Istre i Hrvatskog Primorja. iseljavanjem se gube najbolje radne sile. Nesreće (brodolomi). Hamburg. Prvi na mjesto nesreće stigao je brod «Carpathia» i tako umanjio katastrofu spasivši 702 preživjela brodolomca. Sve do prvog svjetskog rata u Hrvatskoj je pozitivan odnos prema iseljavanju. godine. Bjelovara i Siska. smrt je bila doista nešto posve ljudsko. i 15. Iseljenička politika te države sastojala se u neprestanom iseljavanju Hrvata iz domovine. Kriza je dovela do vraćanja iseljenika u domovinu. U vrijeme «hladnog rata» sve nekomunističko u Hrvatskoj stalo je uz Ameriku. u Boliviji i Argentini Hvarane. pjegavi tifus. prva jugoslavenska država nastojala mu je od početka poklanjati zasluženu pažnju. Budući da se bez "neprijatelja" nije moglo egzistirati. U komunističkom poslijeratnom dobu nije bilo javnosti. Cherbourg. ali i do masovne pauperizacije američkih Hrvata. pa su mnogi putnici stradavali tokom putovanja. novine u cijeloj Hrvatskoj objavljivale su reklame prijevozničkih poduzeća. U početku su putnici u Ameriku putovali trgovačkim brodovima jer posebnih putničkih brodova nije bilo. Kako do Amerike? Na putu do Amerike. Bilo je to prvo putovanje broda koji je vozio na relaciji Southampton-New York. Radio postaja «Glas Amerike» bio je hrvatski prozo u tu zemlju i masovno se slušao. Masovni prijevoz i konkurencija raznih prijevoznika snizila je cijenu brodske karte. Kaliforniji Višane. Nekih određenih državnih propisa za prijevoz morem nije bilo u ranijim godinama. Hrvati su u Ameriku najčešće isplovljavali iz luka: Rijeka. Možemo pretpostaviti da se u dugogodišnjoj materijalnoj bijedi i neslobodi mnogi poželjeli biti u Americi. Lousiani Pelješčane. godine u visini New Foundlanda. No zbog velikog broja iseljenika u prvoj polovici 19. a iseljenička se služba samofinancirala iz Iseljeničkog fonda koji se "punio" taksama iseljenika koji su plaćali prilikom odlaska i povratka. Iseljavanje je koristilo poljodjelskim krajevima. Druga Jugoslavija počela je svoj život povećavajući hrvatsku dijasporu s desetinama tisuća novih izbjeglica. stoljeća počinju se graditi manji. što je sigurno razlogom i činjenica da se još uvijek mnogi iseljenici vraćaju. to je velikosrpskoj i centralistički uređenoj državi ono prolazilo kao i taj dio države. No. godine. jer je povisivalo nadnice i omogućilo veći dobitak i onima što ostadoše.Posljedice lančanog iseljavanja jesu grupe Hrvata u pojedinim naseobinama koje su čvrsto povezane rodbinskim. Sve pomorske nesreće u kojima su stradali putnici iseljenici u Ameriku nadmašila je ona koja je dogodila na brodu «Titanic» u noći između 14. Genova. Peruu Dubrovčane. Radilo se uglavnom o navama.

Značajne hrvatske kolonije nalazimo i na krajnjem sjeverozapadu SAD. Malo tko je imao toliko gotovine. Nakon što je popustila «zlatna groznica» dio hrvatskih doseljenika reemigrirao je iz Kalifornije u susjedne države SAD osobito u Arizonu i Nevadu. Najstarije potporno društvo je ono 32 . Janko Obreški. Cijena brodske karte predstavljala je mnogim budućim iseljenicima velik problem. prvo hrvatsko iseljeničko društvo u svijetu uopće. Tamo su se bavili ugostiteljstvom i trgovinom. u ovom gradu su djelovala 43 razna društva. Isto tako se ne može govoriti o hrvatskim četvrtima. Tu je 1857. zajednička društva. Zbog toga su se mnogi zaduživali bilo kod kuće bilo kod rođaka ili mještanina koji je već bio u Americi. Do ponovnog oživljavanja rada društva dolazi na inicijativu zagrebačkog nadbiskupa dr. te u Pennsylvaniji (Pittsburgh). U Sacramento su krenuli u potragu za zlatom. godine. ribolovom. Osobito je bilo nepovoljno ukoliko se zadužio kod mjesnog kamatnika. one koji su se unatoč tome odlučili na iseljavanja u potrebnim ih stvarima upućivati. stoljeća glavno zanimanje Hrvata postaje vađenje kamenica ili oštriga. Ohiu. Neki su postali farmeri i poznati proizvođači naranči od kojih su pravili i vino. pa je zamro i rad tog društva. Radilo se o brošurama u kojima su se nalazili osnovni podaci o zemljama useljenja. Hrvate su povezivale duhovne spone. koje su imale i svoje «Žumberačke novine». središte naše naseobine je grad Cleveland. imenovao privremeni odbor koji je upriličio glavnu skupštinu na čijem je čelu sada dr. Svrha tog društva bila je: odvraćati od iseljavanja. osnivati za iseljenike hrvatske škole. On je 1939. Pittsburgh je postao prvo središte hrvatskog fraternalizma. godine i prvog svjetskog rata sručio u sjevernu Ameriku. San Francisco). brinuti se za duhovno i društveno dobro iseljenika. Središte Pennsylvanije je Pittsburgh sa svojom teškom industrijom koja je zapošljavala radnu snagu doseljenika iz slavenskih zemalja među kojima su Hrvati činili veoma značajnu grupu. Prvi hrvatski doseljenici bili su mornari koji su napuštali brodove i nastanjivali se u luci New Orleans. Zbog velikog usredotočenja radništva koje je radilo pod neobično teškim uvjetima. Bavili su se ugostiteljstvom. O nazočnosti Hrvata u SAD sredinom 19. utemeljena «Narodna hrvatska zajednica» (kasnije Hrvatska bratska zajednica). odnosno za boravak u Americi do prve zarade. Hrvata se moglo naći u gotovo svim mjestima Kalifornije. Početkom 20. a što se označuje kao novo useljavanje (New Immigration). Hrvati od tada stižu iz domovine ali i iz naših naseobina u Louisiani. utemeljuje se Društvo sv. Rafaela za hrvatske iseljenike. Alojza Stepinca. godine utemeljeno «Slavonsko-Ilirsko uzajamno potporno društvo». Godine 1937. to više što brodska karta nije bila jedini izdatak na putu. stoljeća. Zapadno od Pennsylvanije u državi Ohio. Indiani i Ilinoisu. u državi Washington (Roslyn). Glavno središte Hrvati udaraju u San Franciscu. Društveni život hrvatskih doseljenika u Clevelandu bio je dosta razvijen. katoličke župe. Ono što je većini Hrvata u Louisiani bilo zajedničko jest da su školovali djecu. Našoj naseobini svojevrstan ton davala je značajna grupa doseljenika sa Žumberka. U Sjedinjenim Državama prve naseobine Hrvata utemeljene su na jugu oko ušća Mississippija. Mnogi su od njih služili u redovima Južne konfederacije. U Kaliforniji su postojale hrvatske iseljeničke kolonije. Značajan priliv doseljenika zabilježen je nakon 1848.000 Hrvata. ali i mnogobrojne druge iseljeničke ustanove. Središte hrvatskih ribara u Kaliforniji je grad san Pedro. mnogobrojni savjeti kao i prigodni hrvatsko-engleski i hrvatsko-španjolski rječnici.Pomoć i upute iseljenicima 1913. stoljeća u Pittsburghu bilježimo već 38. stoljeća govore i njihovi tragovi u američkom građanskom ratu (1860-65). Iseljenicima se nastojalo pomoći i raznim uputstvima. novine. Za vrijeme Prvoga svjetskog rata iseljavanje je bilo zaustavljeno. samo su ponegdje Hrvati bili značajnije koncentrirani u nekim ulicama (Cleveland. HRVATSKE KOLONIJE ILI NASEOBINE Sjeverna Amerika Samo su rijetka naselja koja su utemeljili Hrvati bili i prevladavajuća etnička grupa. Procjene govore da bi danas u Pittsburghu moglo živjeti i preko 200 tisuća Hrvata i njihovih potomaka. poljoprivredom. Chicago. Između dva svjetska rata u San Franciscu živi 15 tisuća Hrvata. PUŠTANJE KORIJENA Naši su ljudi značajan dio prekooceanskog vala iz srednje i južne Europe koji se između 1870. Od sredine 19. godine kada je u toj državi zavladala «zlatna groznica». To je dodatno opterećivalo novopridošlog doseljenika koji je morao dugo raditi da bi se riješio duga. U njemu je 1894. Hrvatsko ime se spominje u Pittsburghu još davne 1866. Taj grad karakterizira šarolikost etničkih grupa. I u Los Angelesu bilo ih je već četrdesetih godina 19. To je središte društvenog života Hrvata u Kaliforniji.

koje se odmah nakon osnutka priključilo «Hrvatskoj bratskoj zajednici». još od početka rata hrvatski useljenici su zajedno s drugima s područja tadašnje Austro-Ugarske monarhije svrstani u tzv. godine pokrenuli i «Hrvatski radnik». ribarskoj. Iquique. pa sve do 1930. Hamilton i nekoliko drugih. i 1914. dok će u drugim zemljama doći do unutrašnjih migracija. te pokoji činovnik. Prema nekim procjenama. Između ratova utemeljit će se hrvatska naseobina u Venezueli. Radilo se o osobama koje su nakon sloma Nezavisne Države Hrvatske napustile domovinu te bile smještene u logorima u Italiji i Austriji. Vancouver. kao njezin ogranak broj 22. Lima). godine komunističke vlasti iz Beograda poslale su brodove 33 . tako da danas u državi New York među inim djeluje i 20 odsjeka «Hrvatske bratske zajednice».000. Argentina je zemlja koja je udomila najviše hrvatskih doseljenika u Južnoj Americi. Tocopilla). odnosno «Hrvatska». a posebno Brač. Urugvaju (Montevideo) i u Brazilu (Sao Paulo). Svi snovi o povratku srušeni su dolaskom na vlast velikosrpskog kraljevskog režima. U prvoj fazi iseljavanja Amerika bijaše opći pojam pod kojim su u Hrvatskoj označavali sve useljeničke zemlje. New York je dugo bio tek prva postaja hrvatskih doseljenika na putu prema američkoj unutrašnjosti. Masovno naseljavanje Hrvata u Kanadu otpočelo je poslije Prvog svjetskog rata. Rosario. Početkom tridesetih godina hrvatski doseljenici u Kanadi toliko su etablirani da mogu dovoditi obitelji iz domovine. jednu od najstarijih iseljeničkih novina u SAD. 1948. kada je tamo zavladala kriza. Što se tiče poslova koje su obavljali. pred Drugi svjetski rat ovdje živi oko 130 tisuća Hrvata. najprije se naselivši u predjelu Russell. godine ovdje je utemeljena jedna od najznačajnijih potpornih organizacija «Slovensko-hrvatska zveza». Južna Amerika Nakon mornara. koja će kasnije promijeniti ime u «Hrvatska sloboda». Uyuni. "strane neprijatelje". konkvistadora.000. grupiranja hrvatskih doseljenika u glavnim gradovima (Santiago. uključivo i pripadajuće otoke. stoljeća počinju pristizati i klasični hrvatski doseljenici. no kasnije se tu mogu sretati osobe za cijele Hrvatske poglavito s područja Karlovca. Premda se utemeljuje nešto kasnije. U cijeloj Južnoj Americi do Prvog svjetskog rata ima malo Hrvata koji su došli izvan područja omeđenog uskim obalnim pojasom između Omiša i Boke Kotorske. U državi Michigan Hrvate najprije nalazimo u gradiću Calumet. taj će grad biti uglavnom tranzitno središte iz kojeg će Hrvati odlaziti na sve strane SAD. Acebal). čeličnoj. hrvatska naseobine u Chicagu postat će jedna od najznačajnijih u SAD. U te predjele sve je više dolazilo ljudi osobito između 1911. Dok je Pittsburgh isto središte hrvatske bratovštine. od kojih u Buenos Airesu 4-5. Za vrijeme Drugog svjetskog rata iseljavanje Hrvata u Južnu Ameriku bilo je potpuno obustavljeno. Hrvati su 1905. Argentina je u međuratnom razdoblju najznačajnija useljenička zemlja na američkom kontinentu. kad su se poput američkih i kanadska vrata za nove doseljenike zatvorila. Čileu (Antofagasta. Temelje će joj udariti doseljenici iz Hrvatskog primorja. a mali broj trgovački kapetani. misionara. automobilskoj i građevnoj. Tada se utemeljuju prva iseljenika društva. Punta Arenas. koji se nalazi u zoni velikih nalazišta bakra. Još sredinom 19. Većina svih naseljuje se u velikim gradovima: Toronto. stoljeća postojalo je naselje hrvatskih pomoraca u blizini grada New Yorka. posebno automobilske industrije».«Sv. da bi prvih poratnih godina u smjeru tog kontinenta krenula snažna hrvatska emigrantska struja. Sve do poslije Drugog svjetskog rata hrvatski doseljenici u Kanadi bili su na društvenoj ljestvici niže od onih u SAD. U Kanadi je naš narod većinom zaposlen u slijedećim industrijama: rudarskoj. Zbog restriktivne useljeničke politike SAD. u Boliviji (Oruro. Osim toga. a druga značajna skupina Hrvata ostala je živjeti u Buenos Airesu. Porvenir. Hrvati se spuštaju južnije u Detroit koji postaje središte teške. avanturista. Cerro de Pasco). No dolazi do krize. Hrvati su većinom bili mornari i radnici. Chicago je ostao naš kulturni. šumarskoj. Samobora i Jaske. u Peruu (Callao. Iz Bakrenog okruga. u Južnu Ameriku od 70-tih godina 19. Prvi Hrvati u Detroit stižu oko 1890. godine. a njen glavni grad Buenos Aires bio je prvo mjesto na koje je kročila hrvatska noga. U susjednom Illinoisu Hrvati su se koncentrirali u Chicagu. godine. Valparaiso. 1903. tj. za vrijeme masovnog useljavanja naših ljudi u Ameriku. Kanada je postala zanimljiva za hrvatske doseljenike nešto kasnije nego SAD ili neke zemlje Južne Amerike. Najznačajnije hrvatske iseljeničke kolonije do Prvog svjetskog rata utemeljene su u Argentini (Buenos Aires. politički i socijalni centar sve do naših dana. godine. Hrvatska se naseobina ovdje počinje uobičavati tek između dva svjetska rata. Kao i u SAD prve naše naseobine utemeljuju se na zapadnoj obali Kanade. trgovaca. Potosi). Najviše Hrvata u unutrašnjosti Argentine živi u provinciji Santa Fe. Kasnije. Doseljavanje dostiže najveći zamah 1926. utemeljeno 1895. Nikole». U ovoj zemlji danas živi oko 75 tisuća Hrvata. Montreal. godine i to iz okolice Petrinje i Ogulina. U Argentini biti će naših iseljenika kojih 25. godine. Središte društvenog i kulturnog života je "Hrvatski dom" u čijem okrilju djeluju mnoga dobrotvorna i kulturna društva. od čega 40 tisuća u samom Torontu.

Naši iseljenici u Brazilu tvore tri grupe. U treću grupu spadaju oni naši iseljenici. U Callaou je možda najstarija hrvatska naseobina u Južnoj Americi. jer su rijetki oni koji iz naše države odlaze na svoj trošak u Brazil. Naši doseljenici koji su pretežno potjecali iz dubrovačkog kraja. godine iz Čilea. Samo nešto kasnije naše ljude nailazimo i u sjevernom Čileu. a naraštaji rođeni u Boliviji asimiliraju. koji dolaze u Brazil na trošak države Sao Paulo. a provodio ju je u Europi Kraljevski holandski Lloyd koji je imao i svog zastupnika u Zagrebu. Oni su utemeljili društvo «Jadran». Ona se skuplja u Santiagu. Hrvata je u Urugvaju bilo već u 18. Posljednjih godina dolaze samo ovi u obzir. Osnovni ton naseobini daju doseljenici s Korčule. tako da danas u toj zemlji ima malo ljudi rođenih u Hrvatskoj. ali ne i isključiv element nacionalne svijesti. O pravnoj zaštiti nema ni govora. zanatlije. nisu se domogli nekakvog položaja. Put od Dubrovnika do Brazila plaćala je brazilska vlada. Nakon tih prvih poratnih godina. Oni su najbrojniji a žive po gradovima kao trgovci. Ekonomski položaj naših iseljenika u tim godinama u republikama na Pacifiku: Čile. Urugvaju. političkih emigranata. U Venezueli. Bio je to rezultat snažne kampanje koju su te vlasti provodile u svim iseljeničkim sredinama. za razliku od drugih južnoameričkih zemalja gdje je aktivna strana u prvom dodiru redovito bila Hrvatska. U gradu i luci Punta Arenas bave se trgovinom i brodarstvom. komaraca i divljih zvijeri. bavili su se uglavnom trgovinom i rudarstvom. žutoj groznici.da se u Jugoslaviju preveze oko 700 povratnika. Neke od njih imaju veoma zanimljivu prošlost. ujedu otrovnih zmija. Iseljenici u tim krajevima izloženi su najraznovrsnijim bolestima a poglavito malariji. stoljeća. Takva ponuda izazvala je veliku pozornost osobito na otoku Korčuli. No i taj primjer potvrđuje da je jezik najvažniji. Ovi iseljenici prošavši prvu i najtežu fazu doseljenika. najviše u državi Sao Paulo. Tamo su stizali pretežno sa srednjodalmatinskih otoka (osobito Brača) i iz dubrovačkog kraja. Hrvatskih naseobina ima također u Peruu. osobito iz Rijeke Dubrovačke. broj se njihovih članova rođenih u Hrvatskoj smanjuje. industrijski radnici. Tamo se naši bave većinom trgovinom i obrtom. 34 . Danas je hrvatska iseljena grupa ovdje prilično kompaktna. Drugu. te su se vratili natrag. U Brazilu je naših iseljenika malo. Iseljeništvo u Čile može se razdijeliti u dvije grupe: južna (Punta Aires) i sjeverna grupa. Rezultat te kampanje bio je da se velik broj povratnika teško razočarao u domovini koje je bilo daleko od obećanog dok su bili vrbovani. a u Čileu može se reći da je zavidan. Paragvaju i Venezueli. činovnici ili kao radnici na uređenim plantažama kave. uglavnom izbjeglica. Računa se da danas na području tog megapolisa živi 15 do 20 tisuća Hrvata svih naraštaja. koji tako postaje središte društvenog i gospodarskog života Hrvata u toj Državi. Hrvati u Brazilu usredotočeni su u Sao Paulu. Za Hrvate u Čileu značajno je da žive u kolonijama utemeljenim u gradovima. U međuratnom razdoblju hrvatske naseobine proživljavaju krizu. i to najprije na otok Ognjenu zemlju. ovdje se dogodio obrat. Hrvatsko doseljavanje u Čile gotovo je sasvim prestalo već pred Drugi svjetski rat. Valenciji i Maracaibu. Boliviji. stoljeću. a procjene se razilaze. prvih nešto brojnijih skupina poslijeratne emigracije. Središte društvenog života je «Hrvatsko-venezuelanska središnjica». Nakon Drugog svjetskog rata u Peru je uselilo 400 hrvatskih političkih izbjeglica smjestivši se u Santa Clari. naučili su jezik i prilagodili se tamošnjim prilikama. no osim u Venezueli. budući da je druga generacija koja je ovdje stasala uglavnom školovana i dobro etablirana i čileanskom društvu. U Čile se Hrvati počeli useljavati početkom 70-tih godina 19. a kojoj je isključiv cilj bio pokazati zapadnom svijetu kako naši ljudi preferiraju život u socijalizmu od onog koji im je pružao izrabljivački kapitalizam. doseljavanje Hrvata u Argentinu gotovo da je sasvim prestalo. raspršeni su. običajima i tropskoj klimi. na polju stočarstvom. privučeni «zlatnom groznicom». i to u gradovima: Callao. Osobito su svojevremeno bile dobro organizirane hrvatske kolonije u Peruu. stoljeća. Na tim krajnjim polovima zemlje nastat će kasnije i dvije naše najznačajnije kolonije: Punta Arenas i Antofagasta. Ozbiljne procjene govore da danas jedva 500 građana u Čileu govori hrvatski jezik. boravio je u Dubrovniku. Prvi Hrvati došli su u Boliviju oko 1880. Venezuelanski borac za neovisnost general Francisco de Miranda godine 1786. a broji nekoliko tisuća osoba uglavnom u Caracasu. no stanje je ovdje ipak nešto povoljnije nego u Argentini. sve su u odumiranju. Vijesti o položaju hrvatskih doseljenika koje iz Brazila stižu u domovinu do Prvog svjetskog rata uglavnom su nepovoljne i služe za odvraćanje od seljenja u tu zemlju. Između dva rata Brazil je postavio veoma ambicioznu useljeničku politiku. Prije dolaska 1947/48. Lima. manju grupu čine oni naši iseljenici. vrlo je malo u Venezueli bilo Hrvata i nisu imali među sobom nikakve veze. Nakon Drugog svjetskog rata nešto svježine unosi grupa političkih emigranata. dok u Limi još od međuratnog razdoblja djeluje društvo «Dubrovnik». U međuratnom razdoblju naši iseljenici iz Callaoa polako se useljavaju u susjednu Limu. gdje se za iseljenje prijavilo više stotina obitelji. U prvu grupu spadaju oni naši iseljenici koji se nalaze u Brazilu. To uvjetuje njihovu profesionalnu orijentaciju koja je tipična za gradska naselja. To su osobe u osmom desetljeću života tako da s njihovim odlaskom hrvatstvo u Čileu seli u sjećanje. Raspon seže između 200 i 500 tisuća. koji su u Brazil došli na vlastiti trošak iz domovine. I Čile je u međuratnom razdoblju zahvatila gospodarska recesija. Za Paragvaj Hrvati su se počeli zanimati još u sedmom desetljeću 19. pokrenuta je velika promidžba za useljavanje poljoprivrednika. Bolivija i Peru izvrstan je. Godine 1924. Cerro de Pasco i Huaraz. Broj Hrvata koji su uselili u Argentinu neposredno nakon Drugog svjetskog rata još uvijek je sporan.

stoljeća utemeljilo nekoliko radničkih potpornih društava. U travnju 1921. Bila je to «Hrvatska zajednica za Sjedinjene države u Americi». da bi 1926. utemeljio «Hrvatski savez». koji bi imali znanja i vremena da ih posvete organiziranju iseljenika. godine dobilo današnji naziv «Hrvatska bratska zajednica». poslovna. odnosno kulturne i društvene razine dotične iseljeničke naseobine. gdje je 1894. Tako je 1894. i daju mu ime «Slavonsko-Ilirsko i potporno društvo». Drugi oblik neformalnog okupljanja Hrvata u SAD odvijao se u zajedničkim nastambama u kojima su živjeli. tako da su se hrvatski doseljenici ovome utekli zbog svojevrsnih prestižnih razloga. Nakon građanskog rata u SAD. Samo tri godine kasnije utemeljeno je prvo naše društvo u Čileu. a u Sjevernoj Americi vlasnici gostionica i konačišta te svećenici. itd. te je ideja o objedinjavanju izvrsno primljena. Najvećeg maha među Hrvatima uzeo je fraternalizam u Sjevernoj Americi. dakle u vrijeme kada Hrvati masovno pristižu u tu zemlju. Iseljeničkom udruživanju umnogome je išla na ruku svojevrsna tradicija organiziranja u domovini. zabavna. Iseljenička društva Usporedno s neformalnim okupljanjem. Tendencija objedinjavanja društva stalno je nazočna. Krenulo je u Alleghenyju. Analizirajući organiziranje Hrvata u Americi. Prvo hrvatsko iseljeničko društvo u Južnoj Americi za koje zasad znamo da je postojalo jest «Društvo slavjansko od dobročinstva» utemeljeno 1871. Središte hrvatskog fraternalizma postao je grad Pittsburgh s okolicom. Razlog za to je što su prvi doseljenici u Ameriku bili Hrvati iz Dalmacije gdje je hrvatski narodni preporod u odnosu na Bansku Hrvatsku kasnio pedesetak godina. katolička vjera i mnoge druge spone koje su nekada jače od onih koje nameće formalna organizacija. politička. Najpoznatija okupljališta hrvatskih doseljenika u SAD bili su salooni. u Americi se odvija procvat udruživanja. Udruživanje je bila i stvar prestiža. predstavnici hrvatskih naseobina iz 31 savezne države SAD utemeljuju u 35 . ali i organizirani pristup rješavanju tog problema. Društva su okupljala malo članova. godine u New Orleansu u Louisiani utemeljeno je «Sjedinjeno slovinsko društvo od dobročinstva». Hrvatska društva u Americi različitog su značaja. Tome je pridonio gospodarski prosperitet započet u ratu. približno isti položaj na društvenoj ljestvici. Nakon Prvog svjetskog rata standard stanovanja Hrvata brzo se poboljšavao. U Južnoj Americi u tom su se radu najviše angažirali trgovci i poduzetnici. Hrvati u Americi utemeljili su nekoliko tisuća društava različitog značaja. promijenjeno u «Narodna hrvatska zajednica». Prvi pokušaj utemeljenja «Hrvatskog sokola» zabilježen je u gradu Peyranu u Argentini 1905. uočavaju se karakteristični uzroci koji su ih na to navodili: organiziranje domaćina i doseljenika drugih nacionalnosti.DRUŠTVENO OKUPLJANJE Neformalno okupljanje Velika većina doseljenika okupljena je u relativno malom broju naselja u kojima znaju biti grupirani u pojedinim četvrtima. 1971. Ograničavajući čimbenik bio je nedostatak iseljenika s intelektualnim zanimanjima. Upada u oči da niti jedno od navedenih društava nije nosilo hrvatsko ime. a najviši izraz doživjela je u «Hrvatskoj bratskoj zajednici» među fraternalističkim. čiji je prvi predsjednik bio Ivan Ljubić a društveno glasilo «Danica». u Alleghenyju (sjeverni dio Pittsburgha) položen kamen temeljac takvog društva. stara i nova Jugoslavija) za posebne iseljeničke probleme. Ćirila i Metoda». Najprije se utemeljuju dobrotvorna a zatim vatrogasna (u Južnoj Americi). godine. odnosno «Hrvatskom savezu» među političkim društvima. a u primorskoj je postojala dugotrajna tradicija crkvenih bratovština. Tamo se početkom 90-tih godina 19. Njihova je značajka da su u početku čvrsto ukorijenjena u naseobini iz koje se kasnije postupno šire. Fraternalizam u Južnoj Americi nije imao onih uvjet za razvoj koje je imao u industrijski razvijenom društvu Sjeverne Amerike. karakteristična prostorna rasprostranjenost naših iseljenika. 1874. nedostatna zainteresiranost zemalja iseljenja (Austrougarska monarhija. utemeljeno Radničko potporno društvo «Starčević». do 1940. U tim organizacijama su naši ljudi našli mogućnost uzajamnog pomaganja. Ime društva je 1897. U gornjoj Hrvatskoj to su bile kućne zadruge. kulturna. u peruanskoj luci Callao. prosvjetiteljska. a neposredno pred masovno iseljavanje ili paralelno s njime tu su se na valu narodnog preporoda utemeljivale hrvatske čitaonice. kao što je utemeljenje društava «Hrvatske pomoćnice» koja su davala povoljne kredite za gradnju ili kupnju kuća.) donosi podatak o tri tisuće različitih društava koje su Hrvati utemeljili samo u SAD od 1880. Među iseljenicima značajnog odjeka imali su i neki domovinski pokreti. športska. Hrvate je povezivala i srodnost zanimanja. Masonstvo je u SAD u ono vrijeme svojevrsna moda. kulturnog prosperiteta i zajedničkog djelovanja na poboljšavanju teških uvjeta života u stranom svijetu. Bile su to popularne «boardinghouses». godine. u prvom redu sokolstvo. Tako se 1912. Gotovo sve organizacije koje su utemeljili Hrvati u Sjevernoj i Južnoj Americi imale su i određenu političku notu. a slijedili su ga Društvo «Sv. George Prpić u knjizi «The Croatian immigrants in America» (New York. Prvo društvo Hrvati u San Franciscu u Kaliforniji utemeljuju 1857. Lančano iseljavanje uvjetovalo je da u naseobinama žive pretežito doseljenici s istog užeg područja u domovini.

a najviše tjednika. «Pučki list» (Split) i «Crvena Hrvatska» (Dubrovnik). koja stoji na programskim pozicijama Radićeve Hrvatske republikanske seljačke stranke. «Argentinske novine» i «Hrvatski domobran». 36 . «Hrvatski glasnik» (Pittsburgh. Zdravko Mužina pod imenom «Danica». Početkom Drugog svjetskog rata hrvatski doseljenici u SAD našli su se u veoma teškom položaju. Čim je Jugoslavija napadnuta. prvi hrvatski svećenik poslan je ovamo iz domovine s namjerom da služi hrvatskim katolicima tek 1929. Prvo hrvatsko socijalističko udruženje u SAD utemeljeno je 1903. gdje je 1894. «Zajedničar» koji izlazi sve do danas. Najmanje je dnevnika (2). Prvi list u Pittsburghu izdaje 1894. Hrvati u SAD izdaju 227 listova. Politika je uglavnom bila glavni motiv pokretanja novina. a ako uzmemo u obzir da su mnogi od njih još i nepismeni. «Materinska riječ» (Argentina). U SAD je pak tiskan «Narodni list» (New York). Izlazile su na hrvatskom. Prvi list hrvatskih iseljenika u Južnoj Americi nosio je naslov «Narodni glas» i izlazio je na samom početku 80-tih godina u Buenos Airesu. u San Franciscu. Prva novina o kojoj znamo nešto više jest «Napredak» koji je 1891. «Jugoslavenska smotra». Druge novine «Sloboda» (Čile). Hrvatska (narodna) zajednica 1894. «Hrvatska sloga». godine u Pittsburghu pod nazivom «Jugoslavenski politički klub». zaključeno da se sagradi hrvatska katolička crkva te da se iz domovine pozove svećenik. Vijek im je različit. 1892. da bi se između dva rata kritički odnosio prema položaju u kojem se Hrvatska našla u prvoj jugoslavenskoj državi. godine. Većina listova je imala male naklade. «Dom». stoljeća. u Južnoj Americi se počela obnavljati JNO. To su «Pravda». «Jugoslavensko novo doba» (Punta Arenas). Posve drugačije stanje je u Južnoj Americi. Drugi listovi su bili: «Hrvatska zastava» (Chicago). a bile su pisane na talijanskom jeziku. Vrijeme Prvog svjetskog rata predstavlja bez sumnje najburnije razdoblje u povijesti hrvatskog iseljeništva u Americi. «Hrvatski svijet» (Chicago). U istom gradu 1869. «Slobodna Hrvatska». Danas u SAD postoje 32 hrvatske župe. Iseljenika je u početku bilo malo. a os 1904. Ubrzo je on gotovo posve potisnut na marginu. U Južnoj Americi najviše se čitao «Narodni list « (Zadar». a objava rata Nezavisne Države Hrvatske Sjedinjenim Američkim Državama mogla se uzeti kao argument toj tvrdnji. odnosno njezinog glasila «Američki Srbobran» optuživala ih je za fašizam. tri misije i jedna dušobrižnička postaja. ali uglavnom kratak. Pomognuti od emisara Jugoslavenske ujedinjene omladine i Jugoslavenskog odbora u Londonu utemeljuju Jugoslavensku narodnu obranu (JNO). dvije godine kasnije «Napredak».Clevelandu Hrvatsku republikansku ligu u Americi. U Južnoj Americi od početka se nameće snažna jugoslavenska struja koja neobično oštro obračunava s Hrvatskim savezom. izlazi «Slavonska citronika». pojavila se potreba njihovog crkvenog organiziranja. organizaciju s najunitarističkijim i najcentralističkijim programom koji je ikad postojao među Hrvatima. Najznačajnije novine hrvatskih doseljenika u Argentini izlazile su u Buenos Airesu. Povijest hrvatskih katoličkih župa u Kanadi znatno je kraća: sve one utemeljene su poslije Drugog svjetskog rata . do nekoliko mjeseci do nekoliko godina. izlazi list «Chicago» koji u gradu istog imena pokreće Nikola Polić. Crkva Masovnim dolaskom iseljenika u Ameriku za posljednjeg desetljeća 19. no donosile su i tekstove na španjolskom. odnosno beogradskom dominacijom. U toj sjevernoameričkoj državi danas djeluje dvadesetak hrvatskih katoličkih središta. krug čitatelja bio je doista uzak. Prve novine hrvatskih iseljenika u SAD izašle su 1859. Iseljeničko novinstvo Uvjeti za pokretanje novina bili su još nepovoljniji nego za osnivanje društava. pokrenuo Juraj Skrivanić. a samo su rijetki izlazili u dužem vremenskom razdoblju. Premda su hrvatski misionari bili evangelizatori tog kontinenta a Hrvati počeli masovno pristizati kad i u Sjevernu Ameriku. odnosno engleskom jeziku. do 1940. preuzima za svoje glasilo list «Danica». «Male novine». Inicijativa je za to potekla u Americi i to u sklopu Hrvatskog podupirajućeg društva «Ante Starčević» u Pittsburghu. «Novo doba». odnosno 36 središta vjerskog okupljanja hrvatskih katoličkih iseljenika. List je bio projugoslavenske orijentacije. JNO je imala ogranke u svim hrvatskim naseobinama u Južnoj Americi. Od 1900. Pokrenuo ih je Velimir Chielovich pod imenom «L` ecco della patria». «Kanadski glas» (Kanada). «Jugoslavenska tribuna». Srpska propaganda preko Srpske narodne obrane. Chicago). posebno onda kad bi htjele prikazati domaćoj javnosti teško stanje naroda u domovini pod austrougarskom.

000 političkih izbjeglica. nisu birali poslove b) 1910-1918 nema naglašene nacionalne svijesti c) 1918-1941 postoji obrazovni intelektualni sloj zbog djelovanja društva i časopisa "Hrvatski domobran". Mujica. prvi hrvatski svećenik u Americi. Nikolić. Borić. Hrvatsko-argentinski kulturni klub. U djelovanju hrvatske političke emigracije značajno mjesto ima Vinko Nikolić koji je 40 godina izdavao i uređivao kulturno-politički časopis "Hrvatska revija". Hrvatski kulturni klub. I.000 nakon 1918. npr. Austrijanci. Nakon Drugog svjetskog rata u Argentini je uselilo manje od 5. a 50% poslije rata. 1980. Lorković tvrdi da ih je 1939. a zatim u Barceloni. pjesnik). Poslijeratno razdoblje. Krašić . V. S. d) 1945. Josip D. mnogo je prevodio. Vinko Nikolić (1950-1960) uređuje časopis "Hrvatska revija". Holjevac je mišljenja da ih je već 150. Bukovac (dojmovi). M. Monsignor J. do 1917.000 Hrvata. Bonifačić veliki pjesnik. Hrvati su bili popisivani kao Austrougrini. a među Jugoslavenima 78% prije Prvog svjetskog rata. traženja posla. Viktor Vida. Dragutin Domjanić napisao je nekoliko pjesama. ali na španjolskom. Hrvatski umjetnici O.000 Hrvata. M. bilo 50. piše na engleskom i hrvatskom. Iveković. a nakon Prvog svjetskog rata izjašnjavali su se samo kao Jugoslaveni.000. Krmpotić "Povijest Hrvata u Kansas Cityju. A. a s njima i Hrvati. Rojnica pak tvrdi kako samo u Buenos Airesu i okolici živi čak 80. Piše pjesme s temom iseljeništva. Francuzi. Josip Kundek (svećenik. a nakon rata dolazi još 20. "Croatia". A. pjesnik. Egzilantsko razdoblje (nakon Drugog svjetskog rata). Gustav Krklec.000 Hrvata emigracija 4.na dalje 5.000 Hrvata. U Argentini izlazi još desetak časopisa. kaže da ima 150. Ona je imala i snažno izgrađenu svijest o nacionalnoj pripadnosti. što je nedostajalo prvoj i drugoj etapi.HRVATI U ARGENTINI Argentinu su prvi naselili Velšani. Franjevci Luketa i Bilobrk bili su vrlo korisni u organizaciji smještaja. osnovan je časopis "Katolička crkva i Hrvati izvan domovine". razdoblja naziva se i politička emigracija ili državotvorna emigracija. Najvjerojatnije najtočnija brojka je iz 1968. Etape useljavanja: a) 1880-1910 nema naglašene nacionalne svijesti. Božić autor je teksta o prvoj hrvatskoj župi u Americi. 37 .000 Hrvata. Meštrović. godine. Do 1914. Hrvatska zadruga. Antun radić u svojem časopisu "Dom". Hrvatsko-latinoamerički kulturni institut. Među Austrougrinima je bilo 65% Hrvata. Matoš je živio u egzilu u Francuskoj. Ante Tresić Pavičić "Preko Atlantika do Pacifika". Danas u Argentini ima preko 200. R. Španjolci. Ante Radić (profesor "Timbar iz daljine"). Mnogi Hrvati koji su neko vrijeme boravili u Americi opisuju svoje doživljaje. Časopis je izlazio najprije u Buenos Airesu. u kojem se za 1938. po brojnosti su najjači Talijani.000 Hrvata. Šolj izdavač hrvatskih novina. Fran Galović također.osebujan stil. prozaist. Danas egzistira ukupno 55 hrvatskih društava: Hrvatski Karitas. Drago Gervais. po kojoj ih ima 200.

a sastoji se od Europejaca.000 godina prije Krista. 38 .HRVATI U PERUU Područje današnjeg Perua poznato je po staroj civilizaciji. Godine 1820. Obalni pojas je pod utjecajem hladne Humboldtove struje veoma suh. neposredno prije španjolskog osvajanja. Polovicom 1990-ih vlada je donijela stabilizacijski program neophodan za ekonomski i politički razvoj države. poznatog po istraživanju neprohodnih šumskih područja. Od 25 milijuna stanovnika 60 posto je siromašnih (od čega 43 posto živi na rubu egzistencije). na sjeveru graniči s Kolumbijom.28 milijuna četvornih kilometara.) olakšao sukob Capacovih sinova Huascara i Athaulpe (iako je otpor Indijanca slomljen tek 1572. Azijata i nešto crnaca. U Peru su Hrvati stizali i nakon španjolske vladavine. Carstvo je bilo na vrhuncu za vrijeme Huanyna Capaca koji je umro 1526. arhitekturi. Raširen je uzgoj kakaovca. Peru danas Republika Peru veličinom je treća država južnoameričkog kontinenta: prostire se na 1.primjerice. Od osnutka Perua. srpnja 1821. kininovca i koke. značajno je smanjena inflacija i postignuta ekonomska stabilnost. premda sporije no u drugim područjima. na sjeverozapadu s Ekvadorom. Chimu. voća. Peruanske kulture (Chavin.) U vrijeme španjolske vlasti Peru je bio najbogatija od svih španjolskih kolonija. svećenik i istraživač područja Cerro de Sal i Pernene u Amazoni. general Jose de San Martin oslobađa Peru i proglašava neovisnost zemlje 28. Premda se nalazi u ekvatorijalnom i tropskom pojasu. Osim rudarstva. stoljeću. godine i ostao tamo sve do smrti 1753. Peru je jedna od vodećih američkih zemalja po rudnom bogatstvu (bakar. (otad se taj datum slavi kao dan nacije). Socijalne razlike su iznimno velike. Inka Tupac Yupanqui proširio je svoje carstvo na više od dva milijuna četvornih kilometara. Indijanaca. nisu zaobišli ni Peru. No Peru će još dugo trpjeti zbog unutrašnjih sukoba uz smjenjivanje civilne i vojne vlasti. peruanska civilizacija počela je mnogo ranije . pošto su Španjolci upravo Peru izabrali za glavno uporište gušenja tih gibanja. Manuel Bajo.. kao dubrovački. stoljeća žrtva Indijanaca postaje još jedan hrvatski misionar. koji su zahvatili Južnu Ameriku početkom 19. Pokreti za oslobođenje od španjolske vladavine. Dijeli se na tri prirodne regije: obalnu nizinu na jugu. stoljeća. Katolika je 90 posto (iako Indijanci katolicizam miješaju sa svojim starim vjerovanjem). austrijski i njemački državljani tako da je broj doseljenika teško odrediti. Prvim predsjednikom republike Narodna skupština proglašava Riva Aguera. Stanovništvo je pretežno miješano. dubrovački trgovac. Novčana jedinica je sol (u prijevodu: sunce).. na žalost. olovo. Osvajanje je Pizarru (1532. srebro i zlato). glavni grad je Lima. a na jugu aymara (u okolici jezera Titicaca). Početkom 18. Fra Honorio Matos u Peru je pak stigao 1713. godine. Prvi hrvatski tragovi Zanimljivo je da je Peru prva južnoamerička država u koju su došli Hrvati. povrća. Mnogi vjeruju da peruanska povijest počinje u 11. koče slabe prometne veze. godine. inženjerstvu. kad su se Inke iz Cusca (Ande) spustili na obalu i osvojili moćno kraljevstvo Chimu. cink. Srednja klasa čini 30 posto ukupnog stanovništva. Zahvaljujući uspješnoj borbi protiv terorizma u Peru su se opet vratili turisti koji ovamo dolaze zbog fascinantnih prirodnih ljepota. Ubili su ga Indijanci 1686. klima Perua nema specifična tropska obilježja. Međutim. Vjeruje se da je prvi Hrvat koji je stigao u Peru bio Basilio Basilivich.oko 4. U roku od nekoliko godina stalo se na kraj terorizmu. Dubrovčanin Manuel Biedma. Španjolci su u Peruu vladali više od tri stoljeća.. godine. Brži razvoj zemlje. Peru je ponovno ušao u međunarodni financijski sustav. Na zapadu se proteže do Tihog oceana.) ostvarile su iznimne rezultate u poljoprivredi. i odnosilo se uglavnom na mornare i svećenike. talijanski. a glavni grad Lima bio je središte uprave i trgovine čitave Južne Amerike. na istoku s Brazilom i Bolivijom a na jugu sa Čileom. Mochica.. planinski pojas Cordilllere i nizinu u porječju gornje Amazone. Najtežu krizu novije povijesti Peru je prošao početkom 1990-ih godina. Za vrijeme španjolske vladavine useljavanje ne-Španjolaca bilo je ograničeno. Zna se da je poslan u Huanuco da ponovo osnuje misije koju su uništili Indijanci. Povjesničar Raimondi spominje hrvatskog svećenika Amic ili Amich. Peruanski povjesničar Barnechea navođenjem prezimena i mjesta rođenja doseljenika dokazuje kako je među njima mnogo Hrvata . Pizarrov suputnik na njegovom trećem putovanju. glavne su gospodarske grane ribarstvo (u svjetskom vrhu) i ratarstvo. iznimno kulturnog i naobraženog čovjeka. Govori se španjolski i quechua. a 10 posto je bolje stojećih od kojih su 1 posto vrlo bogati. a svakih nekoliko godina na njega utječe topla struja" El Nino".

trgovinom. Cerro de Pasco je rudarsko naselje udaljeno 346 km od Lime. niti su znali jezik. vodovod. Ovi hrvatski emigranti nisu poput svojih prethodnika bili svi podrijetlom iz Dalmacije. već iz različitih hrvatskih krajeva. dakako. U to doba počela je cvjetati trgovina guanom.) otvorila je vrata useljenicima. Godine 1905. u različitim dijelovima Perua. 400 km južno od Lime. Najpoznatije su one u Cerro de Pascou. Stizali su uglavnom iz južne Dalmacije. Neki zemljoradnici postali su upravitelji. a tek manji dio. Limi i Santa Clari. u Peruu se naselio Manuel Chiurliza (ili Ciurliza) Bielovucic.. Teškim radom i štednjom nakon nekoliko godina mnogi su se osamostalili. građevinski pomoćnici i posluga. Ulazak u zemlju bio je dopušten Europljanima koji su znali pisati. listopada 1881. u svojem znaku je imala hrvatski grb. onih najspretniji uspio je dobiti bolja radna mjesta. da bi nakon nekoliko godina teškog rada i odricanja uštedjeli dovoljno za kupnju zemlje u blizini glavnog grada . Socijalna struktura naših ljudi bila je vrlo slična onoj Hrvata u Chileu. Početak je za njih bio iznimno težak. uglavnom pripadnika hrvatske vojske i izbjeglica. te iz Hrvatskog primorja i s poluotoka Pelješca. osobito uspješni bili su trgovci. ribarstvom. osobito iz dubrovačkog kraja. industrijom i rudarstvom.Lime. pa se nije niti mogla zaposliti u državnoj službi.. Hrvati su u Peru dolazili u vrijeme početaka oblikovanja suvremene države. Pritom ponajprije mislimo na organizatore i rukovoditelje gradnje infrastrukturnih objekata. obilovao jeftinom radnom snagom. S njim je otputovao i najbolji đak škole German Stiglich kojeg ćemo kasnije još mnogo puta spominjati. baš kao i danas. baveći se zemljoradnjom. dakle nešto kasnijem razdoblju. postavši vlasnicima malih dućana. crkve. Članovi zadruge plaćali su članarinu. Trebalo je naći posao. a u slučaju 39 . Ribarstvom su se. Dobro su primljeni. tako su za njima dolazili njihovi poznanici. Mnoštvo pomoraca naselilo se u luci Callao. zgrade. bavili Hrvati doseljeni iz Dalmacije (početkom stoljeća dogodio se bum ribljeg brašna). blizu Sante Clare. Podrijetlom su bili uglavnom iz dubrovačkog kraja. nakon nekog vremena kupili su ili otvorili vlastite rudnike. Većinom su se bavili obrtom. Neki Hrvati koji su započeli svoj život u Peruu kao rudari. Marusich i Cuglieva. profesor u pomorskoj školi. godine). Istina. imali osnovnu školu ili zanat. do 1875. Tamošnja je hrvatska zajednica bila malobrojna (njih tek 70) jer je taj prostor zbog svoje nezdrave klime bio neprivlačan useljenicima. a u Peruu nisu imali nikog poznatog. na 4200 metara nadmorske visine. Među pionirima je bio jedan hrabar.). Iako su Hrvati u Peru počeli stizati rano (1534. od kojih se najčešće spominju Antoncich.. Manja skupina otišla je u Icu. ti su se ljudi zaposlili na poljima. a dio njih je privremeno radio u Huancayu. Mnogi su se okušali kao trgovci. peradarstvom (Hrvati su poznati kao pioniri peruanskog peradarstva). Huanucou.. uglavnom se radi o drugoj generaciji. velikodušan i plemeniti mornar. Ate Vitarteu i u Huachipi. Godine 1948. Žene i djece je bilo manje. peruanska ga je vlada poslala u Europu kako bi nadzirao gradnju brodova krstaša "Grau "i "Bolognesi". u Peru je stiglo oko 650 Hrvata. Područje od nekoliko ulica u kojima su Hrvati u to vrijeme živjeli i danas se zove "Croacia. Zapošljavali su se uglavnom kao zemljoradnici. Hrvati su poznati i kao pioniri peruanskoga pomorstva i i zrakoplovstva." Društveni život U mjestima u kojima su živjeli.Peruanska uspostava nezavisnosti (1821. Iz Dubrovnika je došao kao službenik austrijskog konzulata. Hrvati su se po dolasku u Peru bavili različitim poslovima. te od 1910. uništio Santa Claru pa su Hrvati (baš kao i Talijani i Japanci) radili na njenoj obnovi i izgradnji (rasvjeta.svi iskusni pomorci koji su uspješno svladavali opasna putovanja morem (važno je znati da u to doba Panamski kanal još nije bio izgrađen). osobito oni koji su mogli pridonijeti početnom razvoju modernog Perua. Callaou. poznati kao "ujak Stiglich". Među prvima. pa su se mnogi obogatili prijevozom. zatim Alejandro Dorich i kapetan Esteban Spivalo . Za obične radnike mjesta nije bilo jer je i tada Peru. Galovich. U tom razdoblju najviše ih je uselilo od 1850. Kako su mnogi pridošlice u Peruu postajali uspješni poduzetnici. Hrvati su imali svoje zadruge.. budući da prva generacija Hrvata nije imala peruansko državljanstvo. Među hrvatskim graditeljima posebno se istaknuo Miguel Percovich koji je gradio ceste čak i u susjednom Ekvadoru. obzirom na njegovu važnost za peruansku povijest. njihov broj do Prvog svjetskog rata nije prelazio tisuću. Peruanska gospodarska kriza 70-tih pogodila je naravno i Hrvate tako da su mnogi bili prisiljeni zatvoriti svoja poduzeća. Pruge je gradio Carlos Antonio Antich a u gradnji mostova istaknuo se Josip Spoja. Zadruga je osnovana 16. Pouzdano se zna da je samo nekoliko godina kasnije u luci Callao imao vlastiti mol. gdje ih je u Arequipi zaposlio mjesni industrijalac. Ova skupina useljenika nije bila ekonomska već politička emigracija. U to je vrijeme jedan od poznatih Hrvata bio Cesar Bielich. do 1914. a bavili su se rudarstvom i trgovinom. Iako se na samom početku zvala "Društvo austrougarsko od dobročinstva". Potres je 1949. Mezeldic piše o Hrvatima u peruanskoj vojci i policiji. Ipak. Među njima bilo je vlasnika rudnika i uzgajatelja kaučuka. Nekolicina ih se odselila u južni Peru.

društvo je promijenilo ime u Slavensko dobrotvorno društvo (kasnije će se nazivati i jugoslavensko). Hrvati Santa Clare su početkom 1951. Tijekom godina društvo je preživjelo brojne uspone i padove na koje su neposredno utjecale političke ali i gospodarske prilike kako u Peruu tako i u domovini. lipnja 1996. a tijekom Domovinskog rata novčano su i materijalno pomagali Hrvatskoj. utemeljuju "Društvo slavensko od dobročinstva". udaljena svega 15 km od Lime. travanj. Njeni članovi su se vrlo aktivno zauzimali da službeni Peru prizna Hrvatsku. don Ivo Sangaletti. četrdesetak Hrvata i desetak Makedonaca okupilo se u gostionici "Macedonia". Obojici su očevi bili Hrvati a majke Peruanke i obojica su se rodili krajem 19. Na prostoru Santa Clare djeluje i hrvatska crkva "San Leopoldo". Jedan primjerak Zemljopisnog rječnika koji je darovao hrvatskoj zajednici nalazi se danas u knjižnici kluba Dubrovnik. Dogovarajući se o osnutku kluba. Društvo njeguje socijalne. Osim toga. S vremenom će broj članova iz Lime prevladati. godine Branko Fistrović. osnovan je prvi klub u Limi.-1949. predsjednik zajednice je Marko Birin. Drugog dana upriličena je prigodna večera i ples. Hrvati 1871. I ovdje su osnovali svoju zadrugu.) bio je pionir peruanskog i južnoameričkog zrakoplovstva. Zanimljivo je da i danas. uvijek ističući hrvatsku i peruansku zastavu. srpanj). istraživač i profesor. nego i kao utemeljitelj prve zrakoplovne škole u Peruu. Zbog rata u Tihom oceanu društvo je 1880. Po vokaciji i profesiji bio je putnik. Od 9.bolesti ili smrti društvo bi osiguravalo novac za liječenje a siromašnijima i za pogreb. Već smo spomenuli kako je kao mladi pomorac s kapetanom Bielichem plovio u Europu. stoljeća. prema Huanucou. Kako broj Hrvata do Prvog svjetskog rata nije značajno porastao (tek između 60 i 70 osoba) nije niti postojala veća potreba za organiziranjem. Vlaha i Dan državnosti RH. jer vlastitih prostorija nisu imali. i lošeg odnosa s austrijskim predstavnicima". Callao je najznačajnija luka. Zaslužni za osnutak hrvatskog kluba "Jadran" bili su Marko Lesina. O imenu Društva Ljubomir Antić piše da je nastalo "u atmosferi napornog rada za stjecanje početnog kapitala. a zatim i u Limu. Najvažnije mu je djelo "Diccionario Geografico del Peru" (Zemljopisni rječnik Perua) u četiri toma. posebno Peru. Kao cijenjenog stručnjaka država ga je poslala u ekspediciju na rijeku Madre de Dios. a sv. siječnja 1906. German Stiglich (1887. koji je "svakom prigodom obavljao službu Božju i propovijedi na milom hrvatskom jeziku" u kapelici Nuestra Senora del Transito koja je Hrvatima bila iznimno važna. Premda glavni grad. iako je kod vlasti bilo problema zbog hrvatske zastave. organizirana u društvo u koje su se učlanjivali i Hrvati Lime. "Hrvatsku zajednicu u Peruu" osnovao je 1991. Istraživač Von Hassel po Stiglichu je nazvao arhipelag rijeke Madre de Dios u blizini zaljeva Manu. Hrvati u Limi Tek 1931. Oživljavanje društva uslijedilo je 6. Spomenut ćemo dvije osobe hrvatskog podrijetla koje su iznimno važne za Peru. članova zajednice.) bio je pomorac. Marcos Bace. nakon toliko vremena u Hanucou postoji športski klub koji nosi naziv "Juan Bielovucic". skupio veliko znanje i poslije pisao o svojim putovanjima. pod imenom "Hrvatski klub Dubrovnik" smješteno u prekrasnom dijelu Lime (Jesus Maria). a statut kao primarni cilj navodi blagostanje svih Hrvata. Nije bio poznat samo kao zrakoplovac. Hrvati su se spustili niže. pa su se Hrvati tamo nešto duže zadržali. Klub je aktivno obilježavao Dan Perua (28. a za predsjednika je izabran Juan Ostoja koji je radio kao gradski službenik. Marchon iz Santa Clare. i 10. Franjo Kovačević i Pedro Bošnjaković. svibnja 1951. Bielovucic je važan za Peru jer je 40 . Huanuco je gradić u blizini Cerra Pasco ali s nešto zdravijom klimom. kulturne i sportske aktivnosti. svježih sjećanja na domovinu.-1928. Proputovao je mnoge zemlje. Ova mala ali dobro organizirana kolonija novčano je pomagala Hrvatskoj ali i Bosni za vrijeme ustanka protiv Turaka. Osobito se štuje blagdan Sv. S vremenom članovi su skupili više novca i kupili prostorije za rad u sklopu kojeg su utemeljili ambulantu i glazbeno društvo. odlučili utemeljiti vlastiti klub "Jadran". pa će društvo nakon Drugog svjetskog rata biti premješteno u peruanski glavni grad. kako bi izradio hidrografsku kartu tog i drugih područja. Santa Clara je mjesto udaljeno oko 40 km od Lime. Također je objavio kodeks pomorskog prava. a generalni vikar za hrvatsku koloniju je vlč. Za ravnatelja glazbenog društva i zbora iz Dubrovnika je doveden prof. koje je tijekom vremena promijenilo nekoliko naziva. Lima nije bila privlačna prvim hrvatskim doseljenicima. Danas je to društvo. Na sveučilištu u Limi još se uči iz Stiglichevih knjiga. kolovoza 1899. utvrdio je peruansko-bolivijsku granicu. priručnik o topništvu te nekoliko zemljopisnih djela. Osnivanju kluba 27. Godine 1904. Tražeći bolje životne uvjete. obustavilo rad. Juan Bielovucic (1889. stigao je i prvi hrvatski svećenik. u lokalu "Brena" u Limi prisustvovalo je 350 Hrvata. Od početka je simbol kluba bio hrvatski grb. misu je služio Švicarac A. Dana 26. Hrvati i njihovi potomci značajno su doprinijeli razvoju Perua. tim više što je u obližnjem Callaou postojala veća skupina Hrvata. Kako se nisu željeli učlanjivati u jugoslavensko društvo. znanstvenik. Tamo su odabrali upravu i odlučili okupiti sve Hrvate Perua. Filip Kundid. Drago Balvanović.

izdao je zajedno s Adrianom Pator knjigu `Poesia croata contemporanae". i odmah polučio uspjeh s figurativnim slikama. patentirao je dva navigacijska instrumenta: jednim se automatski bilježi pravac plovidbe (moderniziran. Bozanić (r. Hvaru. Koliko je cijenjen u Peruu dokazuje činjenica da ga je Lima 1976. Mario Bellatin. novinar i političar.) rođen je u selu Koprivni u Bosni. Zlatko Tanodi rođen 1914. godine svake godine sudjeluje na međunarodnom sajmu umjetnosti Art Cologne. Zapažen je po svojim brojnim izložbama. Sadašnjost Procjenjuje se da u Peruu danas živi oko pet tisuća Hrvata poglavito druge. Izlagao je vrlo uspješno u Splitu. admiral Esteban Zimic bio je ministar pomorstva. Nakon prve izložbe u Limi peruanski ga je predsjednik odlikovao i financirao mu izložbe u SAD-u i Europi. Umro je mlad 1930. pjesnik. Ova knjiga sastavni je dio literature na Zagrebačkom sveučilištu. Od 1994. Godine 1960. francuski ministar kulture Malraux odlikovao ga je ordenom "Caballero de la Orden de Arts et Letters". a drugi štiti brod od sudara. Od poznatih umjetnika hrvatskog podrijetla valja istaći Dalmaciu Samohod koja nije samo poznata glumica. Godine 1897.-1981. Umro je u Mallorci. Bio je pisac. Juan Collich (Kolić). Maria Luisa Cuculizza gradonačelnica Lime. Slikar Darko D. slikarstvo je studirao u Beču i Parizu a izlagao je diljem Europe. Književnici Esteban Pavletich (1906. rođen u Callau bio je novinar i pisao je za limske novine "La Cronica" a isticao se u krugu intelektualca u Barrancu. u peruanskoj diplomaciji su se istakli veleposlanici Miguel Bakula i Jaime Stiglich. u Humu blizu Zagreba. potomci Hrvata koji ne govore hrvatski. Čilea i Perua) na španjolskom i hrvatskom jeziku. Samuel Cardich i Gladys Benko. Novinar Jose Pavletich. Na predstavljanju u Limi Peruanci su prvi puta slušali predavanje o hrvatskom jeziku. sin Estebana Pavleticha. gdje se nalazi njegov muzej.-1985. u Španjolskoj. Umjetnici Slikar Kristijan Krekovic (1901.prvi nacionalni zrakoplovac koji je letio zračnim prostorom Latinske Amerike. Pisao je na španjolskom. godine. kao kapetan i vlasnik broda. Kći Dalmacia je glumica. otvorio je prvu zrakoplovnu školu u Južnoj Americi te bio prvi vojni zrakoplovac Perua i prvi koji je uspješno preletio Alpe. Još jedan hrvatski slikar. Nekoliko ulica u Limi i nekim drugim gradovima nose njegovo ime. instrument se koristi i danas). ali o Hrvatskoj pišu pjesme: Mauricio Medo. koja obuhvaća pjesme Hrvata iz domovine i iz Južne Amerike (Argentine. a kasnije i s apstraktnim djelima. od toga četiri tisuće u Limi. U policiji je istaknuto ime general Alejandro Farcic. Vladimir Rončević došao je u Peru 1948. Dr. Nakon Drugog svjetskog rata posvetio se proučavanju južnoameričkih civilizacija. Braču i u Peruu. te savjetnik ministarstva vanjskih poslova Drago Kisic. treće i četvrte generacije. Stvara monumentalno djelo "Prošlost i sadašnjost Perua". Luis Percovich ministar unutarnjih poslova. dolazi u Peru i proučava kulturu urođeničkih plemena. te "Extrano caso de amor" (Neobičan slučaj ljubavi). bio je organizator i promotor arhivističke struke ne samo u Argentini (gdje je živio) već u čitavoj Latinskoj Americi. Zagrebu i Peruu.. Književnik Luis Benjamin Chuirliza darovao je svoju bogatu filozofsku knjižnicu hrvatskom klubu "Dubrovnik" Znanstvenici Hvaranin Pedro Samohod stigao je u Peru 1894. U knjizi su također navedeni pisci.) rođen je u Huanucu. pa godine 1951.) studirao je slikarstvo u Splitu. Politički i gospodarski život Mnogo je potomka Hrvata koji su se istakli u javnom životu Perua: general Jose Zlatar Stambuk bio je ministar zrakoplovstva. već ima i vlastito kazalište. 41 . a najpoznatiji romani su mu: "No se suicidan los muertos" (Mrtvi ne čine samoubojstvo) za koji je dobio nacionalnu nagrada za roman 1959. Pedro Gjurinovic ministar kulture. na Visu. proglasila "glasovitim gostom grada Lime". Potomci Pedra Samohoda također su nadareni. 1949. a unuka istog imena pjesnikinja. Mirko Cuculizza ministar ratarstva. arhivist i povjesničar.

no ne može se očekivati neki veći broj jer je uglavnom riječ o mješovitim brakovima i njihovim potomcima koji u pravilu ne govore hrvatski jezik i osjećaju se ponajprije Peruancima. Što se tiče povratka u Hrvatsku. Kao i drugdje. kao što su u najtežim danima Domovinskog rata pomagali i staroj domovini Hrvatskoj. neke obitelji su se vratile.Od početka doseljavanja Hrvati su stvarali vlastite organizacije i pomagali jedni drugima. i u Peruu veliku ulogu igra Hrvatska katolička misija (Vikariato Episcopal Croata) koja je najzaslužnija za očuvanje hrvatskog identiteta u ovoj dalekoj zemlji. 42 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->