P. 1
STRATEGIJA ZA MLADE - OPĆINA ČELIĆ

STRATEGIJA ZA MLADE - OPĆINA ČELIĆ

|Views: 363|Likes:
Published by Adel Hodzic

More info:

Published by: Adel Hodzic on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

.

.

.

.

kruške. Današnja općina Čelić.8 km2 na kojoj živi oko 15. Njegovi ljudi i njihovi domovi Suncu na izlasku okrenuli su lica i prozore. Sastavni dio je Tuzlanskog kantona. Istina općina Čelić bila je organizirana i funkcionirala je u vrijeme austrougarske uprave. Čelić Sunce obasjava cijeli dan.7 GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPĆINE ČELIĆ „Čelić je prisojna strana Bosne i Hercegovine.Čelić je svako sretno jutro Bosne i Hercegovine. Jagode.. na zapadu sa općinom Srebrenik i na jugu sa općinom Tuzla. padina na obodu Panonskog mora. a bliskim biljezima-bosančicom.000 stanovnika. Graniči se na istoku sa općinom Lopare. kupine. . Naziv Čelić izveden je od riječi ''Pčela'' o čemu postoji tumačenje da je čuveni Turski putopisac Evlija Čelebija u svom Putopisu iz 1533. opisao kao kasabu sa imenom ''Pčelić''. Neolitska keramika i drugi arheološki materijali pronađeni na ovim prostorima kazuju da je čelićki kraj bio nastanjen u neolitu. stećci i nekropole. ali i manje povoljne i nepovoljne. kulturni i privredni centar općine je grad Čelić. Čelić je sunčana ljepota majevičke podgorine. Status općine Čelić je prestao u FNR Jugoslaviji 1962. smješten na magistralnom putu Tuzla-Brčko na mjestu gdje se sastaju rijeke Gnjica i Šibošnica. poznatu po proizvodnji meda i voska. Historijski gledano. Administrativni. u toku rata izazvanog agresijom na Bosnu i Hercegovinu. osnovana je 1993. kao i u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i teritorij joj je bio znatno veći od današnjeg. godine. šljive. panonskom obodu. breskve i kajsije. koje su u određenim periodima bile povoljne. slađe su ovdje nego igdje u svijetu. geografski polažaj teritorija općine Čelić.“(književnik Atif Kujundžić) Općina Čelić se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine na majevičko-posavskom. Ovi srednjovjekovni nadgrobnici i danas nude poruke ili oporuke uklesane u dalekim. Okamenjeni svjedoci burne historije ovih krajeva su i brojna mramorja. godine.. na sjeveru sa Distriktom Brčko BiH. današnji Čelić. jabuke. maline. ovisio je od društvenih i političkih prilika. blago zatalasane Posavine i Panonske nizije. tokom administrativno-upravnih promjena i privredne reorganizacije prostora. godine. Obuhvata površinu od 136.

Miladići. mlijeka. godine. plastike. a posebno seoskog koji je sve popularniji u suvremenom svijetu. održava jedinstvena Privredna manifestacija ''Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine''. Nahvioci. prijatan ambijent i dobri ljudi. metala. . Donji Humci. Ratkovići. jasna su poruka da ovaj kraj ima vrijedne potencijale za razvoj lovnog turizma. mermera i granita. žitarica i povrća. Područje Općine. drveta. predstavljaju dobre preduvjete za uzgoj voća. pogodno je za razvoj turizma. Gornji Humci . Ljepote planinskih obronaka na kojima je smještena općina Čelić.8 GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPĆINE ČELIĆ Ekološki ispravna hrana perspektiva je razvoja cjelokupnog područja. aluminijuma i stakla. Velino Selo i Visori. Brezje. Šibošnica. Ekološki ispravna hrana. Istaknuti nosioci privrednog razvoja u najvećoj mjeri djeluju u sferi prerade i obrade: voća i povrća. građevinarstva i usluga. Lukavica. Brežuljkasti i blago brdoviti obronci planine Majevice sa nadmorskom visinom 140-711m i umjerenom kontinentalnom klimom. Sitari. čine naseljena mjesta: Čelić . Brnjik. te trgovine. dobri domaćini su garant aktivnog i ugodnog odmora u prirodi i s prirodom. Drijenča. Područje općine Čelić. Čelić je posebno poznat po jagodastom voću što predstavlja brend i tradiciju ovog kraja u okviru koje se od 1980. Vražići.

( podaci po popisu iz 1991. 2. Prosječna naseljenost 91. Hrvati .godine. Broj domaćinstava 3095. djeca od 0-15 godina . srednje dobi od 30-45 godina -1400 stanovnika i 4.5328 stanovnika. .1207. Nacionalni sastav stanovništva: Bošnjaci .9 SOCIO-EKONOMSKA KARAKTERISTIKA STANOVNIŠTVA OPĆINE ČELIĆ ( Podaci iz socio-ekonomske analize općine Čelić iz 2007. Muškaraca je 6013. tri ili četiri člana uz istovremeno smanjenje domaćinstava sa šest i više članova.528. zatim s tokovima urbanizacije i deagrarizacije kao i s ostalim pojavama demografske tranzicije. a žena je 6515. Analiza strukture domaćinstava prema broju članova u općini Čelić pokazuje tendenciju povećanja udjela samačkih domaćinstava. zatim onih sa dva. Promjene u veličini domaćinstava izražene smanjenjem broja njihovih članova su u uskoj vezi sa smanjenim prirodnim priraštajem. ) Ukupan broj stanovnika općine Čelić je 12. godine). mladi dobi od 15-30 godina -1600 stanovnika 3. Srbi . preko 45 godina .9451 .1597.4200. Starosna struktura stanovništva općine Čelić je slijedeća: 1. U toku te opće transformacije ranija domaćinstva postaju urbani tip porodice u kojoj je broj članova veoma reduciran uz tendenciju daljeg smanjivanja.58 stanovnika/km².

mentalno i socijalno – predstavlja snažnu obavezu i odgovornost svih segmenata društva. U sklopu djelatnosti Ustanove.10 ZDRAVSTVO Zdravlje je sastavni dio ljudskog razvoja koji omogućava ekonomski. kao i Projektom uvođenja kvaliteta i sigurnosti koju implementira AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu). Dom zdravlje Čelić u narednom periodu će posvetiti posebnu pažnju populaciji mladih kao vrlo osjetljivom segmentu društva. radiološke usluge kao i usluge iz oblasti specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite. . pružaju se i usluge koje obuhvataju hitnu medicinsku pomoć. predstavlja stalno investiranje u društveni napredak i blagostanje. dok socio-ekonomske promjene neminovno utiču na zdravlje. samim tim što se u ovom životnom dobu prolazi kroz unutrašnju tranziciju iz djetinjstva u adolescentno i zrelo doba u kojem se snažno mijenjaju obrasci ponašanja. posebno ako se govori o zaštiti zdravlja mladih. Zdravlje je osnovni pokretač socio-ekonomskog razvoja. što je osnova za stanje zdravlja u starijim godinama. socijalni i psihološki razvoj društva u pravcu koji društvo želi da ostvari. laboratorijske usluge. stoga. higijensko-epidemiološke usluge. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Čelić je ustanova koja sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva kroz implementaciju porodične/obiteljske medicine. Zaštita zdravlja stanovništva. Stretegijom Federalnog ministarstve zdravlja „Mladi i zdravlje”. Sve ovo čini da zaštita zdravlja mladih ljudi u svim njegovim aspektima – fizičko. U ovom osjetljivom periodu života mladi se prilagođavaju novim potrebama unutrašnjeg i vanjskog okruženja i tada se pod različitim uticajima formiraju stavovi prema zdravlju i rizičnom ponašanju.

Zbog toga je veoma važno unapređivati pristup zdravstvenoj zaštiti za sve mlade u cilju smanjenja razlika u zdravlju. stvaranjem prihvatljivog sistema baziranog na kvalitetu. efikasnosti. marginalizacije pojedinih grupa mladih ljudi i nepokrivenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem što pojedine mlade ljude dovodi do nejednakosti u zdravlju. obrazovanja.19 ZDRAVSTVO Strateški pravci su prvenstveno fokusirani na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. organizirana su edukativna predavanja za mladu poulaciju u osnovnim školama i srednjoj školi o štetnosti pušenja. bolesti ovisnosti. S obzirom da. posebno u oblastima mentalnog zdravlja. . ravnopravnosti i solidarnosti. Prijateljski pristup mladima u pružanju zdravstvenih usluga treba osigurati u svim segmentima zdravstvenog sektora. seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. nasilja. U dosadašnjim aktivnostima. ali su usmjereni i na organizaciju i menadžment promjena razvojem prijateljskih usluga za mlade unutar zdravstvenog i nezdravstvenog sektora i stalno unapređenje kvaliteta i monitoriranje i evaluiranje ishoda svih aktivnosti. alkohola i opojnih droga. prema raspoloživim podacima iz maja 2010. broj korisnika zdravstvenih usluga mladih starosne dobi od 16 do 30 godina iznosi 3285. nezaposlenosti. godine. kao i prevenciji bolesti.godine) • Lica koja primaju stalnu novčanu pomoć – 86 • Lica civilne žrtve rata – 51 • Lica sa invaliditetom – 162 • Lica u stanju socijalne potrebe – 207 • Lica koja primaju dječiji dodatak – 473 • Djeca smještena u hraniteljsku porodicu – 2 • Djeca smještena u Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – 2 • Djeca i mladi sa onesposobljenjem – 28 • Djeca pod starateljstvom . Dom zdravlja Čelić će posvetiti veću pažnju ovoj populaciji kroz intenzivnije aktivnosti na promociji zdravlja i zdravih stilova života. hroničnih oboljenja i u drugim oblastima kada se za to ukaže potreba. spolno prenosivih infekcija i HIV/AIDS-a. kao i predavanja o AIDS-u. dostupnosti.11 Strategija „Mladi i zdravlje“ razmatra probleme siromaštva. Korisnici Centra za socijalni rad Čelić (oktobar 2010.

pomoć preduzećima pri zapošljavanju lica sa evidencije nezaposlenih. U periodu do 1992. Ukupan broj zaposlenih je 1. Procjenjuje se da je od ukupno radno sposobnog stanovništva po popisu iz 1991.) evidentirano je 2. . dodjela mehanizacije u svrhu unapređanja poljoprivredne proizvodnje. Značajan doprinos zapošljavanju i zbrinjavanju nezaposlenih daju i vladine institucije.180. manji dio stanovništva je bio zaposlen u državnim i privatnim preduzećima. Trenutno van područja općine Čelić radi preko 1.12 LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA Do 1992. izdvajaju posticajna sredstva u svrhu pokretanja samostalnih djelatnosti. Prostor općine Čelić danas je znatno izmijenio privrednu sliku u odnosu na period prije 1992.000 stanovnika. godine najveći dio stanovništva se bavio poljoprivredom. kao što su Kantonalno i Federalno Ministarstvo poljoprivrede u posticajnim sredstvima i kreditnim sredstvima pod povoljnim uslovima. Kantonalno i Federalno Ministarstvo za boračka pitanja izdvaja sredstva za boračku populaciju u cilju stambenog zbrinjavanja. koji zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje povremeno izdvajaju sredstava namijenjena za zapošljavanje i implementiraju projekte u vidu privremenog zapošljavanja (pripravnici). Prema podacima iz dokumenta "Socio-ekonomska analiza općine Čelić 2007" broj zaposlenih u privredi iznosi 708. a van privrede 472 uposlena. Na Birou za zapošljavanje općine Čelić ( maj 2010. godine iz razloga intezivnog razvoja poljoprivredne djelatnosti i značajnog podsticanja poduzetničkih sposobnosti stanovništva. godine vrlo mali broj ljudi se bavio privatnim poduzetništvom i to uglavnom zanatske i trgovinske djelatnosti obzirom da su propisi koji su regulisali rad privatnih preduzeća stupili na snagu tek krajem 80-tih godina. godine bilo nezaposleno oko 40 % (uglavno sa srednjom stručnom spremom). Kantonalno i Federalno Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo izdvaja sredstva za pomoć malim i srednjim preduzećima.109 nezaposlenih. Nezaposleni sa prostora općine Čelić su evidentirani na Kantonalnom zavodu za zapošljavanje-općinski Biro Čelić. a značajan dio je bio zaposlen na području bivše Jugoslavije i Zapadne Evrope.

od 40-45 g. od 60-65 g. od 55-60 g. od 35-40 g. od 50-55 g.13 Nazaposlenost po kvalifikaciji NEZAPOSLENI NA PODRUČJU OPĆINE ČELIĆ NEZAPOSLENI 1 god. ukupno žena 123 58 275 237 315 306 271 199 178 116 89 2019 149 132 144 92 89 55 47 17 9 792 ukupno žena 76 39 66 65 72 80 71 50 52 26 13 571 2 238 36 35 37 26 27 16 17 13 169 190 159 131 129 85 77 953 2 21 9 5 5 11 3 2 58 2 18 19 17 10 8 5 1 80 2 13 9 1 2 od toga demobilisani borci RVI ukupno žena ukupno žena ČŠP* ukupno žena 4 1 3 1 5 1 2 3 1 UKUPNO *Članovi šehidskih porodica LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA . od 25-30 g. od 45-50 g. od 20-25 g. i više ispod 20 g. od 30-35 g.

Drijenči i Lukavici. edukativnog. bravari. U sastavu Osnovne škole Čelić djeluje i jedna područna četverorazredna škola u Ratkovićima. tehnikama te primjenom savremenih tehnologija rada. Stoga. godina. OŠ Humci i jedna MSŠ Čelić. Za odgoj i obrazovanje srednjoškolske populacije brine se 28 profesora. brigu za zajednicu u kojoj žive i spremnost za doprinos životu mladih na općini Čelić. itd.U sastavu Osnovne škole Humci djeluje i područna škola u Šibošnici. instalateri centralnog grijanja. koje okupljaju veliki broj učenika koji su svojim trudom i zalaganjem u radu pokazali maštovitost. Osnovnu školu Čelić pohađa 600 učenika.). u okviru srednje škole planirane su mnoge aktivnosti za mlade.U sastavu Osnovne škole Vražići djeluju i područna škola u Brnjiku i Velinom Selu. prehrambeni prerađivač.-2014. poslovno-pravni tehničar. automehaničar. U školi također djeluju i brojne sekcije.jedno dijete. ukupno 21. Školu pohađa 300 učenika. Nastavu pohađa 320 učenika. i od tada je izvela brojne generacija učenika. JU MSŠ Čelić osnovana je 1993 god. metodama. MSŠ Čelić u Čeliću pohađa 335 učenika u sljedećim strukama: ekonomski tehničar. Vijeće učenika MSŠ Čelić djeluje već dugi niz godina i svojim radom je pokazalo veliku zainteresovanost za probleme mladih u zajednici kao i svoju humanost. . OŠ Vražići. kao jedina ustanova srednjeg obrazovanja na području općine Čelić ima jako veliki značaj. Srednja škola je u jedinstvenom odgojno-obrazovnom sistemu jedan od institucionalnih oblika organizovanja u okviru kojeg se omogućava razvoj ukupnih potencijala mlade ličnosti. obrazovnog i humanog karaktera. Srednja škola ukupnim sistemom. svim učenicima osigurava temelj za dalje samoobrazovanje u struci i uspješno nastavljanje školovanja kao i korištenje kulturnih i civilizacijskih dobara i vrijednosti. Za period 2010. mehaničari. kreativnost. Do sada je organizovalo brojne humanitarne i edukativne aktivnosti ( Jedan slatkiš .14 OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ Na području općine Čelić rade tri osnovne škole: OŠ Čelić. Pomoć za djecu bez roditeljskog staranja iz sela ''Mira'' Turija.

-2014. odgoju i obrazovanju. godina. ali i djela mnogih drugih autora koji se rado čitaju i preporučuju drugima. Bibliotečki fond obuhvata oko 8. nauke ili kulture imaju svoju biblioteku s knjižnim fondom koji povećava u skladu s novim knjigama na tržištu i s finansijskim mogućnostima istih tih institucija. geografije. osnovana je odlukom Općinskog vijeća Čelić. Dom zdravlja.) OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ Za školsku 2010. 5. daju na čitanje učenicima. ciljanim da najviše pomognu mladima u nastavi maternjeg jezika. ali i drugim oblastima znanja. časopisi i druga bibliotečka građa. Školska biblioteka – Projekat ''Nova školska riznica znanja''. nastavnicima. međuvršnjačkog nasilja. Centar za socijalni rad. MUP. godine. sporta. trenutno je smještena u općinskim prostorijama. uz saradnju sa relevantnim institucijama na ovom području: općina Čelić. Video nadzor u školi U periodu 2010. Opremanje prehrambene laboratorije. godinu. školstva. fizike.000 bibliotečkih jedinica. U našoj JU „ Gradskoj biblioteci „ Čelić. što se. opojnim drogama cigaretama i internetu). 2003.15 1. U našoj biblioteci učenice i učenici nalaze i uzimaju na čitanje knjige pisaca koji su zastupljeni u školskoj lektiri. pa i sporta. godine. informatike itd. Multimedijalna učionica. i drugima. 4. do iznalaženja adekvatnijeg prostora. 2. koja im pomaže u školskom učenju.-2011. 3. JU „Gradska biblioteka“ Čelić Danas svaki grad i svaka ustanova ili institucija u našoj zemlji iz oblasti prosvjete. Biblioteka je s radom počela 2004. Naravno da se knjige ne posuđuju samo radi lektire i nastave maternjeg jezika. prema određenim pravilima rada u biblioteci. biologije. planirana je realizacija projekata iz oblasti ekologije. humanizma. međuljudskih odnosa. maloljetničke delikvencije. JU „ Gradska biblioteka“ Čelić. planirane su slijedeće aktivnosti: . zatim nasilja u porodici. i drugim korisnicima biblioteke. čuvaju se knjige. nego se posuđuju i radi produbljivanja i učvršćivanja znanja iz svih predmetnih oblasti što ih izučavamo tokom svoga školovanja i nadograđivanja svoje lične obrazovanosti (iz historije. Edukativne radionice nenasilne komunikacije po Marshalu Rosenbergu. muzičkog i likovnog odgoja. aktivizma mladih. hemije. Sa posebnim naglaskom pristupit će se realizaciji projekata koji tretiraju problem ovisnosti (o alkoholu.

JU„Gradska biblioteka“dobitnica je najvećeg priznanja Općine. „Humci“ u Humcima Više područnih škola: • Područna škola Ratkovići • Područna škola Brnjik • Područna škola Velino selo • Područna škola Šibošnica • Područna škola Drijenča I jedna Mješovita srednja škola: • MSŠ Čelić u Čeliću Ukupno oko 1 300 učenika Osnovnih škola i oko 400 učenika Srednje škole. Fondacija za bibliotečku djelatnost i svim drugim javnim bibliotekama u Bosni i Hercegovini. . Zlatni grb općine Čelić. s matičnom bibliotekom JU Nacionala i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo. izdavačkom djelatnošću kao i organiziranjem ranih pjesničkih i književnih večeri.Š. te studenti kao i ostale kategorije građana. U opisu svojih djelatnosti JU „ Gradska biblioteka“ Čelić pored skladištenja. zatim. Pored ovih institucija. promocija. slikarskih izložbi i drugih kulturnih manifestacija. čuvanja i izdavanja knjiga. pozorišnih predstava.Š.Š. Na usluge JU „Gradska biblioteka“ Čelić oslanjaju se učenici tri Osnovne škole: • O. iz oblasti kulture. bavi se i projektima iz oblasti kulture.16 OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ JU „Gradska biblioteka“ Čelić ostvarila je uspješnu i prijateljsku saradnju sa: JU Narodna i Univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. uspješnu saradnju i svoje usluge JU „ Gradska biblioteka“ Čelić pruža i svim osnovnim i jednoj srednjoj školi na području Općine. „Čelić“ u Čeliću • O. „Vražići“ u Vražićima • O.

a od toga je 360 ženskih osoba. u poslijeratnom periodu našu Općinu napustilo je dosta mladih ljudi koji su otišli zbog loših ekonomskih i socijalnih uslova. U starosnoj dobi od 15 do 30 godina. Osim pomjeranja stanovništa izazvanim agresijom na BiH. Zbirni pregled po godinama starosti i stupnju stručnog obrazovanja godine starosti 15-18 19-20 21-24 24-27 28-30 Ukupno NK 10 4 7 4 44 28 58 39 80 54 PK 0 0 1 1 1 0 3 2 1 0 KV 3 0 45 16 73 21 43 19 62 32 VKV NSS SSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 18 120 67 43 25 33 23 VSS VŠS 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 8 4 1 0 UKUPNO Žena 13 88 243 156 177 677 4 39 118 90 109 360 . U sivoj ekonomiji radi više od 80% mlade populacije. Najveći broj nezaposlenih mladih je u starosnoj dobi između 21-24 godine i to sa završenom SSS i KV spremom. mjesecom 2009. nalazi se 1037 lica . od kojih je 1119 žena.17 SOCIO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE MLADIH Prema podacima općinskog Biroa za zapošljavanje Čelić (maj 2010. te neperspektivnosti bosanskohercegovačkog društva. Broj mladih ljudi znatno je smanjen. a razlozi za to su brojni. Veoma tešku ekonomsku situaciju mladih u Čeliću oslikava podatak da je ukupan broj uposlenih zaključno sa 12. godine iznosio 879 lica. godine.) registrovano je 2109 nezaposlenih lica.

godine.000. Prema analizi komparativne studije „Politika stipendiranja u BiH“ koja predstavlja prvi sveobuhvatni dokument za unapređenje i razvoj politike stipendiranja u BiH. brizi. te za ove potrebe u 2009. . kantona i entiteta općina Čelić na rang listi koja broji 122 općine iz cijele BiH u odnosu na ukupan budžet zauzima 31. Položaj maloljetnika u sukobu sa zakonom u BiH uređen je posebnim normama u okviru Zakona o krivičnom postupku i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija na državnom i entiteskom nivou. a na nivou kantona 2. Odbojkaški klub invalida Čelić.00 KM. mjesto. kulturno-umjetničko društvo „ Mladost“ Čelić.godine. Društveno neprihvatljivo ponašanje djece i maloljetnika i razlozi zbog kojih oni dolaze u sukob sa zakonom posljedica su nepovoljnih postratnih okolnosti i ukupnih prilika u kojima maloljetnici žive.godini isplaćeno je 8. pomoći i nadzoru nad maloljetnim počiniocima krivičnih djela. POMOĆ OPĆINE MLADIMA Sredstvima iz općinskog budžeta redovno se obezbjeđuju studentske stipendije. Udruženje „U Toku“ Čelić. mjesto. SBIH).18 SOCIO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE MLADIH Mladi na području općine Čelić uspješno djeluju u nekoliko neformalnih grupa.180. na nivou Federacije BiH zauzima 8. U zadnje vrijeme aktivno djeluju organizacije mladih u sastavu pojedinih političkih partija i stranaka ( SDA. Podaci za kumulativnu analizu prikupljeni su u periodu januar 2008. Vijeće učenika. sekcija folklora. Evidenciju o izrečenim odgojnim mjerama vode organi nadležni za socijalnu zaštitu i školske ustanove. novinarska i literarna sekcija.-juli 2009. kulturno-umjetničko društvo „Zumbul“ Vražići. koristeći podatke isključivo kroz pisanu korespodenciju i predstavljaju zvanične podatke resornih ili nadležnih institucija na nivou općine.00 KM. školska takmičenja i nagrade. mjesto. opasna i složena socijalno politička pojava. a koje sprovode Centri civilnih inicijativa (CCI). MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA Maloljetnička delikvencija je neželjeni društveni oblik ponašanja. SDP. Također sufinansira prevoz učenika koji pohađaju srednju školu u MSŠ Čelić u Čeliću. zatim. Osim odgojnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora krivično zakonodavstvo propisuje i odgojne preporuke koje doprinose zaštiti. za ove potrebe izdvojeno je 26. Udruženje žena Vražići. Tokom 2009. FK Vražići. koje su postigle zavidne rezultate na općinskim i kantonalnim takmičenjima. posebno nadarenim učenicima. pri osnovnoj i srednjoj školi a to su: dramska sekcija. Udruženje žena Humci. Udruženje građana „Usijela“ Nahvioci i BZK Preporod OO Čelić. Na području općine Čelić djeluju tri sportska kluba: FK Čelić. Na području općine Čelić mladi aktivno djeluju i u okviru Crvenog križa.

a osobito za uzgoj voća. te ekonomske prednosti koje ova dva agrarna podsektora nude u pogledu zapošljavanja stanovništva te izgleda na domaćem i stranom tržištu. Kada je riječ o voćarstvu. zatim. Povoljni klimatski uvjeti i ekološke karakteristike opredijelile su strukturu poljoprivredne proizvodnje. odnosno preradom. poljoprivreda je predstavljala. povrća i nekih žitarica. U toj selekciji jagodasto voće ima svoje energetske prednosti jer pripada onoj vrsti hrane kod koje u mnogim dijelovima svijeta nije dostignut stupanj samodovoljnosti i još ima slobodnog prostora na stranom tržištu. uzgoj visokokvalitetnih voćnih vrsta bila je jedna od ključnih grana poljoprivrede na ovim prostorima. breskve i kajsije. a i danas predstavlja jednu od osnovnih privrednih djelatnosti kod većine stanovništva. ovdje su najzastupljenije kulture jagodastog voća. U oblikovanju takve buduće poljoprivredne slike federalnog dijela Bosne i Hercegovine nesumnjivu prevagu odnijeli su njegova postojeća reljefna i klimatska geografija. bavili su se i privredni subjekti: Fabrika za preradu voća i povrća “Frigos“ Čelić i zemljoradničke zadruge „Poljopromet“ Čelić i „Bratstvo“ Koraj. trešnje. poljoprivrednom proizvodnjom. jabuke. Poljoprivreda i proizvodnja hrane trebaju naći svoje mjesto u državi. Do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. što im pruža veću mogućnost i šansu da izradom projekata apliciraju kod određenih institucija kako bi dobili sredstva koja su im potrebna da bi se uspješno bavili poljoprivredom i tako bili konkurentni na tržištu. odnosno proizvodnja mlijeka zbog blizine mljekare. višnje. Osim individualnih poljoprivrednih proizvođača. kruške. velike mogućnosti u upošljavanju mladih pruža stočarska proizvodnja. i u njima stočarstvo i voćarstvo su dva temeljna pravca domaćeg agrarnog sirovinskog razvitka. . te uzgoj junadi za potrebe mesne industrije.19 MLADI U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI Na području općine Čelić. Osnovne postavke prijedloga Srednjoročne strategije poljoprivrednog sektora za Federaciju Bosne i Hercegovine po svojim generalnim strukturnim usmjerenjima su poznate. ali po principu strogog selektiranja ne samo one proizvodnje koja će unaprijediti zapošljavanje stanovništva i umnožiti profit. nasadi šljive. Danas su poljoprivredni proizvođači organizirani u nekoliko zadruga i udruženja. Osim voćarstva.

povoljne klimatske uvjete i takve ekološke karakteristike koje uz stručno obrazovanje i educiranje poljoprivrednih proizvođača. otvaraju se mogućnosti i perspektive mladima za kvalitetnim bavljenjem poljoprivrednom djelatnošću i sticanju financijske dobiti te zapošljavanju na svojim imanjima. Prihvatanjem činjenice podrške razvoja svih grana poljoprivrede. te usvajanjem suvremene tehnologije u poljoprivredi. kvalitetno tlo. a osobito u uzgoju voća. omogućavaju proizvodnju ekološki ispravnih poljoprivrednih proizvoda koji se sve više traže na tržištima. .20 MLADI U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI Priroda je ovom području podarila geografski položaj.

ISTRAŽIVANJE POTREBA MLADIH OPĆINE ČELIĆ .

član 3. Anketiranje je sprovedeno na uzorku od 188 ispitanika sa cijelog područja općine Čelić. godina je dokument čijoj se realizaciji pristupilo u toku 2010. probleme i potrebe. imenovana od strane Načelnika općine Čelić. Fahira Arnautović. Navedene metode i tip ispitanika i učesnika u sprovođenju istih su dale jasnu osnovu za formulisanje strateških ciljeva i mjera te izradu planova djelovanja. godina izvršeno je istraživanje potreba i položaja mladih na području ove Općine od strane radne grupe za izradu dokumenta i osoblja italijanske NVO CISP.2014. član 6. u sastavu: 1. Azra Jahić. član 9. Suada Begić. predsjednik 2. U izradi dokumenta učestvovali su organi lokalne uprave. Udruženje građana poljoprivrednih proizvođača „Zelena oaza“. U cilju izrade Strategije za mlade Općine Čelić za period 2010 . . član. Amel Mehanović. predstavnici relevantnih ustanova (Javna ustanova „Gradska biblioteka Čelić“. član 5. Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja Čelić“. Mješovita srednja škola „Čelić“ i Policijska stanica Čelić) koji u svom radu imaju stalni kontakt sa mladima. član 8.2014. Mujo Čavalić. intervju i analize sadržaja. Anketiranje: Izradu anketnog upitnika te sprovođenje ankete na terenu je uradila Radna grupa za izradu dokumenta omladinske politike. Faik Osmić. Amila Šadić. Ermin Avdić. član 10. Nermin Okanović. Centar za socijalni rad Čelić.22 Strategija za mlade općine Čelić za period 2010 . član 7. Sabina Isić i Vedo Tanović na čelu sa Jasminom Ovčina. Mersad Tanjiić.član dok je analizu upitnika uradilo osoblje NVO CISP: Davorka Marković Krstić.član 12. član i predstavnici mladih: 11. Amir Delić. Za sprovođenje istraživanja korištene su klasične metode ispitivanja javnog mnijenja kao što su metoda anketiranja. član 4. godine. Fahrudin Kevrić. a koji sadrži konkretne ciljeve i planove aktivnosti. 13. Alisa Okanović. Cilj istraživanja je bio procijeniti i utvrditi broj i strukturu mladih te njihov trenutni položaj.

28% ženski 1 Prema popisu iz 1991 godine i procjenama Radne grupe za izradu strategije SPOL ..). Anketiranjem je pokriveno gotovo cijelo područje općine Čelić: Čelić .72% su bile osobe muškog spola a 50. Ratkovići. Sitari. Od ukupnog broja ispitanika 49. Nahvioci. Šibošnica. a izbor ispitanika se vrši po principu slučajnosti. prema svojim bitnim karakteristikama. Stratifikovani uzorak se inače primjenjuje kod složenih pojava. Lukavica.72% 50% 40% 30% 20% 10% 0% muški SPOL 50. 90% 80% 70% 60% 49. različiti interesi-hobiji . Odabrani uzorak predstavlja odnosno reprezentuje osnovni skup iz kojeg je izvučen a to su mladi ljudi od 15 do 30 godina sa područja općine Čelić. Gornji Humci . Vražići i Velino Selo. Na osnovu procijenjenog broja mladih na području općine Čelić od oko 16001 utvrđen je veći stratifikovani uzorak od preporučenih 3-5% da bi se dobila što detaljnija slika o stanju mladih na području Općine. pri čemu svaka grupa ispitanika treba da. nezaposleni.28% ispitanika su bile osobe ženskog pola što odgovara ukupnoj socio – demografskoj slici na području Općine. učenici i oni koji ne idu u školu. Ukupno je anketirano 188 ispitanika. zaposleni. Prilikom planiranja sprovođenja ankete posebna pažnja je posvećena odabiru ispitanika koji predstavljaju mlade ljudi od 15 do 30 godina sa područja općine Čelić (iz svih MZ-a.23 Koristeći postojeće upitnike a sa ciljem dobijanja demografskih podataka i podataka vezanih za oblasti kroz koje će se utvrđivati društveni položaj mladih izrađen je anketni upitnik koji se sastojao od 58 pitanja.. Brnjik. Drijenča. bude proporcionalno zastupljena u uzorku. Donji Humci. Nakon prve analize pristiglih upitnika uočeno je 7 neispravnih upitnika te je 181 upitnik uzet u razmatranje pri izradi analize.

16. njih 35. Ostali ispitanici su se izjasnili kako slijedi: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nezaposlen/a 35.95% 11.15% STATUS STATUS 26.93% 25.67 % 40.67% ima završen zanat a 51.95% se izjasnilo kao nezaposleno.24 Ispitanici su podjeljeni u tri starosne grupe: I II III 26 do 30 godina 20 do 25 godina 16 do 19 godina 22. Od tog broja čak njih 10% ima završen fakultet.78 % 36.98% zaposlen/a učenik/ca student/ca .67% ima završenu srednju školu.56 % Najveći broj ispitanika.

87% 4.25 Nacionalni sastav i struktura stanovništva u općini Čelić su uzeti u obzir kada je rađena anketa te je struktura ispitanika oslikavala stvarno stanje na terenu: KATEGORIJA STANOVNIŠTVA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% domicilno stanovništvo povratnik izbjeglica/raseljeno lice 7.64% NACIONALNOST 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bošnjak Hrvat 5.60% Srbin BiH 4. .17% 85.06% NACIONALNOST 4.49% 87.60% 0.57% ostalo 4.60% ispitanika se izjasnilo kao BiH građanin i ako se radi o Bošnjacima koji su naveli da su veliki vjernici.

56% 1.05% završen fakultet Ispitanici koji su se izjasnili da nemaju završenu osnovnu školu. . Jedan od pokazatelja položaja mladih je i visok procenat onih koji su se izjasnili kao neoženjen/neudata.26 Obrazovni status ispitanika je predstavljen na grafikonu ispod. 90% 80% 70% 60% OBRAZOVANJE 50.67% neoženjenih mladih osoba je nezaposleno i svi su se izjasnili da još uvijek žive sa roditeljima. Od njih 83.33% njih 52% je starije od 19 godina. Osoba ženskog pola je udata i živi sa mužem koji je zaposlen dok osoba muškog pola živi sa roditeljima i još dva člana porodice a jedini prihodi koje ostvaruju je kroz poljoprivredu.65% 30% OBRAZOVANJE 20% 10% 0% nezavršena osnovna škola završena osnovna škola završena srednja škola završen zanat 7.00% 50% 40% 29. 22. osoba muškog pola koja pripada starosnoj grupi 16 do 19 godina i jedna osoba ženskog pola koja pripada starosnoj grupi 26 do 30 godina su nezaposlene.74% 11.

06% 1 21. Najviše ispitanika živi u porodicama sa 4 člana (njih 34.08%) a zatim u porodicama sa 3 i 5 članova (21. 2.25% živi sa oba roditelja.56% 1.67% 83.79% te 21. Od 5% ispitanika koji su se izjasnili da žive sami.23%). BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 0.68% njih u osmočlanoj porodici.76% je oženjeno/udato.79% 2 3 4 5 21.33% CIVILNI STATUS 87. 81.51% mladih se izjasnilo da živi sa roditeljima.68% 3.50% se izjasnilo da živi samo sa majkom.68% 5.25% samo sa ocem a 12. 10.23% 6 7 8 9 1.27 CIVILNI STATUS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% oženjen/udata neoženjen/neudata 16.06% ispitanika živi u šestočlanoj porodici dok je 1. 6.59% 34.35% 10.08% .

90% .33% porodica radi samo jedan član porodice.28 U 40. zaposlen 2 čl.72% majka 21.63% se bave poljoprivredom.71% ispitanika lično zaposleno.57% 3. BROJ NEZAPOSLENIH U PORODICI 1 čl. 30.76% ZAPOSLENI brat muž 6.46% otac 46. zaposlen 3 čl.71% sestra 1.33% 5.39% 40.39% mladih navodi da nemaju stalan izvor prihoda ali njih 83.52% 23. zaposlen niko nije zaposlen 30.65% lično 19. Među zaposlenima je uglavnom otac dok je 19.

58% mladih ili njihovih roditelja se bave poljoprivredom.58 su učenici.92% 2.42% onih koji su se izjasnili da se ne bave poljoprivredom 38. ali ne toliko ne znam Bez obzira na zaposlenje 82.29 Da je poljoprIvreda važna za ovaj kraj pokazuje sljedeći grafikon na kojima se vidi da skoro 90% mladih ljudi smatra da je poljoprivreda osnov razvoja općine Čelić.71% je zaposleno a 22. Od 17. . 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82.32% VAŽNOST POLJOPRIVREDE ZA OVAJ KRAJ 14.21% veoma je važna važna je.

99% .39%. njih 33.30% smatra da nema nikakvih mogućnosti dok 12. što predstavlja 30.11% od ukupnog broja prijavljenih. 7.61%.30 ZAPOSLENOST I MLADI Prema evidenciji biroa za zapošljavanje općine Čelić krajem petog mjeseca 2010. godine broj prijavljenih nezaposlenih lica je bio 2.92% 7. Značajan procenat.79% 58.33%. ima između 26 i 30 godina i završenu osnovnu ili srednju školu to znači da je već dugi niz godina na birou za zapošljavanje.92 smatra da mogućnosti ipak postoje.08% mladih smatra da su mogućnosti zapošljavanje na Općini slabe.109 od čega je 635 mladih ljudi. a žene 53. MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA NA OPĆINI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne vrlo malo nema nikakvih mogucnosti 12. od ukupng broja mladih na evidenciji biroa za zapošljavanje muškarci zauzimaju 46. Problemu zapošljavanja je posvećena posebna pažnja u anketi.93% mladih izjasnilo kao nezaposleno. Kada je u pitanju spolna orijentacija. Sa grafikona na kome je prikazan status se može vidjeti da se 35. 87.30% 20.

2.71% Dosta su različiti promišljanja mladih na pitanje tko treba pomoći pri zapošljavanju mladih.18% 12. političke i rodbinske veze.67% TKO BI TREBAO DA POMOGNE U ZAPOŠLJAVANJU MLADIH . te neusklađenost obrazovnih programa sa tržištem rada ali i kriminal.67% smatraju da se problem zapošljavanja može prevazići zajedničkim naporima a 35. 46.15% da je to isključiva odgovornost države. korupciju.12% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% neuskladjenost obrazovnih programa sa tržištem rada nepostojanje adekvatne politike zapošljavanja nešto drugo 28.42% mladih misli da su upravo mladi ti koji bi morali da se angažuju više na rješavanju ovog problema. 100% 90% 80% 70% ŠTA DOPRINOSI TEŠKOM ZAPOŠLJAVANJU MLADIH ZAPOSLENOST I MLADI 59. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% lokalna zajednica država svi zajedno sami mladi nešto drugo 15.15% 46.42% 35.31 Kao razloge teškom zapošljavanju mladih ispitanici su uglavnom naveli nepostojanje adekvatne politike zapošljavanja.70% 2. nezalaganje mladih u javnom i političkom životu.76% 9.

32 Svi se uglavnom slažu da politika ima veliki uticaj na zapošljavanje.96% 18. ZAPOSLENOST I MLADI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MOGUĆNOST UČESTVOVANJA MLADIH U LOKALNOJ POLITICI 37.17% da malo ne ne znam Na pitanje da li bi bili spremni otići u drugi grad ili državu u potrazi za poslom 90.11% onih sa završenim fakultetom.43% 32. Među onima koji ne bi napustili Čelić u potrazi sa poslom 83.00% mladih je odgovorilo da bi a 10% njih da ne bi.43% njih smatra da postoji malo mogućnosti odnosno 32.67% ispitanika odgovorilo da nema uticaja politike na zapošljavanje. Međutim njih 18.44% smatra da postoje mogućnosti učešća mladih u lokalnoj politici dok 37. .33% su osobe ženskog spola te 11. Samo je 1.96% njih smatra da ne postoje mogućnosti učešća mladih u lokalnoj politici.44% 11.

67% 7.97% KVALITETET OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA Da obrazovni sistem prati potrebe mladih izjasnilo se 65% mladih dok je njih 7.86% 25. 100% 90% 80% 70% 60% 49.78% izjavilo da ne zna.22% 53.33 OBRAZOVANJE I MLADI Oko ¼ ispitanika nisu zadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjeg obrazovanja dok su ostali zadovoljni ili smatraju da bi moglo biti bolje.17% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne moglo bi biti bolje 24. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% u potpunosti djelimično ne prati ne znam 11.78% 27.33% OBRAZOVNI SISTEM I POTREBE MLADIH .

34 82.32%) do odličnog (12.85% 17.32% 21.79% .85%) .PROFESOR OBRAZOVANJE I MLADI 29. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% ODNOS UČENIK .99% 20% 10% 0% odličan vrlo dobar dobar zadovoljava loš 12.05% 30% 18.97% ispitanika koji su odgovorili da nisu zadovoljni kvalitetom obrazovanja su izjavili da je odnos učenik profesor loš.21% smatra da je odnos od zadovoljavajućeg (17. 78.

Veterinarski tehničar .Električar GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO: . PRAVO.Trgovački tehničar .Zidar (moler.Turistički tehničar .Farmaceutski tehničar OSTALE DJELATNOSTI: .Kuhar EKONOMIJA.Mašinski tehničar .Ugostiteljsko-kulinarski tehničar .Defektolog MEDRESA VOJNA AKADEMIJA OBRAZOVANJE I MLADI .Muzički saradnik GIMNAZIJA: .Tehničar elektronike .Limar ELEKTROTEHNIKA: .Muzički izvođač .Tehničar drumskog saobraćaja UGOSTITELJSTVO I TURIZAM: .Frizer MUZIČKA ŠKOLA: .Konobar . ADMINISTRACIJA I TRGOVINA: .Šumar MAŠINSTVO I OBRADA METALA: .35 Da bi trebalo uvesti nova zanimanja smatra 76. Kao primjere su naveli slijedeće škole i zanimanja: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE: .Medicinski tehničar .Prehrambeni tehičar ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA: .Cvjećar-vrtlar .Trgovac ZDRAVSTVO: .Poljoprivredni tehničar . keramičar.02% ispitanika.Tehničar računarstva .Šumarski tehničar . fasader) SAOBRAĆAJ: .Građevinski tehničar .

65% ispitanika želi upisati fakultet.65% 14.27% OBRAZOVANJE I MLADI Kada je u pitanju nastavak obrazovanja poslije srednje škole 43. trebali bi više saradjivati ne.11% pripadaju starijim starosnim grupama.36% 2.27% ispitanika smatra da bi se trebala poboljšati saradnja škole i lokalne zajednice.86% ispitanika bi željelo otići u inostranstvo (22.21% 43.LOKALNA ZAJEDNICA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da.65%) ili drugi grad (2.21%) dok su neki iz skupine koja je odgovorila nešto drugo (njih 14. 24. SARADNJA ŠKOLA .89% su ispitanici koji su sad u srednjoj školi a 48.36 Čak 92. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% upisati fakultet ostati u svom mjestu i zaposliti se otići negdje u inostranstvo otići u drugi grad nešto drugo 17.13% 22. saradnja je sasvim dovoljna 7. Od tog broja 51.73% 92.36%) odgovorili da bi željeli završiti fakultet i naći posao te profesionalno usavršavati i upisati postidiplomski studij.65% ŽELJA NAKON SREDNJE ŠKOLE .

preko internet portala i web stranice a 2. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% web stranica općine Čelić internet portal Čelićonline oglasna ploča Općine putem lokalnih radio stanica preko prijatelja Humci.62%).41% da ne vrlo rijetko često .50% 19.74% 2.62% INFORMACIJE O DEŠAVANJIMA U GRADU Gore navedeni podaci ukazuju na visok procenat onih koji koriste internet što se i potvrdilo u sljedećem pitanju.77% 3.77% ispitanika je izjavilo da ne koriste internet. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KORIŠTENJE INTERNETA 62. 14.84% bi željelo otići u drugi grad odnosno državu. SPORT I SLOBODNO VRIJEME Kada su u pitanju mediji i načini preko kojih mladi dobijaju informacije o dešavanjima u gradu mladi su naveli: kroz druženje sa prijateljima (43.68% 43.01% 17.01% putem oglasa na oglasnoj ploči Općine.46% 10. Zanimljivo je da među njima 26. KULTURA.45% 4.37 MLADI .92% bi željelo upisati fakultet a 53.32% 14.03% 2.net Vražići.INFORMISANJE.net 19.

4. 11.48% 7.98% 44. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% uslovi su zadovoljavajući ne.81% 9.75% 24. Njih 16. se dr už im Mladi u Čeliću smatraju da bi uslovi za razvoj kulturnih i sportski sadržaja morali biti bolji (83. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SLOBODNO VRIJEME PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA 22.63% USLOVI ZA RAZVOJ KULTURNIH I SPORTSKIH SADRŽAJA u kl ad io ni ca m a uč im .00% sp or to m po ro di ci te le vi zo ra ra ču na ro m ka fić u ed uk uj em pr i ja te l ji u po m až em is pr ed za ba vi m kn j ig e.65% 11.38% 4. 53.63% 0.65% mladih je izjavilo da slobodno vrijeme provodi u kafiću i to uglavnom svaki dan ili više puta sedmično.č ita m ili na vi de o s se ig ric am a m a se . čita knjige ili se edukuje dok 22.38 Odgovori na pitanje gdje mladi provode svoje slobodno vrijeme govori o tome koliko mlada populacija u Čeliću uspješno odolijeva apatiji i porocima i ako ih je 47.63% je izjavilo da uči.46% navelo alkoholizam kao najzastupljeniju negativnu pojavu na području Općine. bave se sportom ili pomažu porodici.30% 19.48% njih vrijeme provodi za računarom.38% smatra da su uslovi zadovoljavajući.38% 38.57% ispitanika je izjavilo da svaki dan posjeti kafić. uslovi su loši moglo bi biti i bolje 16.62%). 16.49% mladih slobodno vrijeme provode sa prijateljima.

29% 37.76% 14.20% onih koji su odgovorili da je to nešto drugo u biti smatraju da bi trebalo poboljšati sve navedene sadržaje. Njihovo mišljenje o tome koji sadržaji nedostaju prikazano je na sljedećem dijagramu: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1.39 Da su kulturne i sportske potrebe mladih zadovoljene u potpunosti smatra 6.92% 23.44% mladih je jako zainteresovano za sport a 28.70% mladih.22% 16. Kada je u pitanju njihova zainteresovanost za sport i kulturne aktivnosti 54. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veoma mnogo vrlo malo nimalo ne znam 1.44% ZAINTERESOVANOST MLADIH ZA SPORT .07% smatra da su djelimično zadovoljene dok se 40.36% 8.33% za kulturne sadržaje.02% SADRŽAJI KOJI NEDOSTAJU ZAJEDNICI SLOBODNO VRIJEME 37.67% 27.66% 0% sportski kulturnozabavni obrazovni politički ekološki nešto drugo 14.67% 54. njih 53.22% ispitanika izjasnilo da potrebe mladih nisu zadovoljene.

40 50% onih koji su odgovorili da ne znaju da li su mladi zainteresovani za sport je takođe odgovorilo da ne zna da li su zainteresovani za kulturne sadržaje.89% 44.44% SLOBODNO VRIJEME .33% 18. družeći se s prijateljima ili čitajući. Ti ispitanici su naveli da slobodno vrijeme provode pored televizora. ZAINTERESOVANOST MLADIH ZA KULTURNE AKTIVNOSTI 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veoma mnogo vrlo malo nimalo ne znam 8.33% 28.

21% 3. Od 5.57% njih članovi političkih partija. Njih 94.08% onih koji smatraju da ne treba osnivanje omladinske organizacije njih 33.23% mladih a od toga 5.63% član sam omladinske organizacije član sam lovačkog udruženja član sam sportskog kluba član sam poljoprivrednog udruženja član sam političke partije ništa od navedenog nešto drugo . Osim onih prikazanih na grafikonu ispod ispitanici su još naveli da su članovi KUD (njih 3.41 MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA ¾ ispitanika je odgovorilo da na području općine Čelić ne postoji omladinska organizacija ili organizacija koja se bavi pitanjima mladih.52% u radu omladinske organizacije dok je 16.97% 2.52% ANGAŽOVANOST U OMLADINSKOM SEKTORU 60.92% smatra da postoji potreba osnivanja omladinske organizacije.31% 6.33% je izjavilo da takve već postoje.57% 4.87%). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.77% 16. U omladinskom sektoru je angažovano samo 39.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% PODRŠKA INICIJATIVAMA MLADIH OD STRANE LOKALNE VLASTI 58. ali nedovoljno nimalo .67% 10% 0% da.41% 32.61% se izjasnilo da bi vrlo rado a 24.34% 30% 20% 10.99% 30.18% 3.31% 32.04% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA OMLADINSKA ORGANIZACIJA KAO POKRETAČ RJEŠAVANJA PROBLEMA MLADIH Još jednom su mladi istakli da je neophodna saradnja mladih i lokalne zajednice (32. 1/3 mladih smatra da lokalna zajednica ne podržava inicijative mladih. sigurno da nešto drugo 7.04% 25.42 Dokaz za potrebom osnivanja omladinske organizacije potkrijepila su i mišljenja ispitanika o ulozi omladinske organizacije kao pokretača rješavanja problema mladih. nikako djelimično da u saradnji sa lokalnim vlastima. u potpunosti ne.86 po potrebi volontiralo dok je 5.52% izjavilo da nije spremno volontirati u radu omladinske organizacije. Mladi su pokazali spremnost angažovanja u radu omladinske organizacije. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da. dok 58.99% njih misli da lokalna zajednica podržava inicijative mladih ali da bi trebala više da se angažuje. u potpunosti ponekad. 69.04%).

75% mladih se ne obraća nikome za pomoć.67% 10% 0% da. kulture. Najveći procenat mladih. ona institucija kojoj se mladi najmanje obraćaju za pomoć pri rješavanju problema.43 Ispitanici koji su izjavili da lokalna zajednica podržava inicijative mladih uglavnom smatraju da ista ulaže dovoljno u rješavanje pitanja problema mladih u oblasti zapošljavanja.25% 0.00% 13. 72. 13.00% 65.07% 43. njih 65. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% porodici i roditeljima lokalnoj zajednici vjerskoj zajednici nikome prijateljima 6.26% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA LOKALNA ZAJEDNICA I RJEŠAVANJE PROBLEMA MLADIH Međutim upravo je lokalna zajednica.07% smatra da zajednica ulaže premalo dok 43. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10.00%). ako izuzmemo vjersku zajednicu.00% se obraća porodici a zatim prijateljima (15.00% OBRAĆANJE ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU PROBLEMA . ulaže premalo mogla bi se više posvetiti 46. ulaže dovoljno ne.72% onih koji su izjavili da se ne obraćaju nikome za pomoć su mladi starosne grupe 26-30 godina i svi su se izjasnili da bi željeli da napuste BiH.26% misli da bi zajednica mogla posvetiti više pažnje rješavanju problema mladih.75% 15. 46. sporta i edukacije.

Raspodjela odgovora po spolu i obrazovanju je ravnomjerna.84% a 2.21% ne možda 5.97% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA MLADI SE BAVE POLITIKOM Na pitanja da li smatraju da u Općini. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da 83.52% ne znam .70% 5. u institucijama vlasti treba postojati osoba zadužena za mlade te tko najbolje.14% 25.97% je izjavilo da se mladi uopšte ne bave politikom dok 6. po njihovom mišljenju može izraziti potrebe mladih. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% previše premalo više nego dovoljno mogli bi i više malo nimalo 6.21% da ne postoji potreba za takvom osobom te da je omladinska organizacija subjekt koji može najbolje izraziti potrebe mladih. 83.43% ispitanika je reklo da postoji potreba.43% POTREBA ZA SLUŽBENIKOM ZA MLADE 8.70% 22. 13.70% misli da se bave i previše.59% 25.44 Na pitanje koliko se mladi bave politikom mišljenja su bila podijeljena. 8.91% 13.84% 2.

45 79. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zagarantovana ekonomska sigurnost mlade i stručne ljude na odgovornim funkcijama KARAKTERISTIKE LOKALNE ZAJEDNICE PO MJERI MLADIH 37. 3.08% 8.50% 13.84% 79.56% NAJBOLJE IZRAŽAVAJU POTREBE MLADIH MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA 8.50% 37.24% 1. ¾ mladih ljudi smatra da su ekonomska sigurnost te mladi i stručni ljudi na odgovornim funkcijama glavne karakteristike lokalne zajednice po mjeri mladih.55% 1.74% sve od navedenog ne znam . 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% omladinske organizacije općinski organi vlasti političke partije vjerske zajednice ne znam nešto drugo 3.21% ekološki zdrava sredina 7.35% 0.84% ispitanika prema grafikonu iznad smatra da svi zajedno trebaju raditi u korist mladih.47% zakon i red manje normi i pravila 2.56% mladih smatra da omladinske organizacije najbolje izražavaju potrebe mladih.10% 6.87% 0.87% ispitanika se izjasnilo da su to općinski organi vlasti a oni takođe misle da je postoji potreba za službenikom za mlade.

47. Njih 34. kriminalitet (22. bolesti ovisnosti. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kriminal 22.51% mladih smatra da na području općine Čelić postoje problemi vezani za bolesti ovisnosti.10% da su studenti.88%) a slijede maloljetnička delinkvencija.02% 11.68% ispitanika misli da problemi ne postoje. Njih 15. nasilje i narkomanija.78% nasilje maloljetnička delikvencija alkoholizam narkomanija Osim ovih pojava navedeni su još korupcija i pušenje. Gore navedeni odgovori na društveno negativne pojave se slažu sa informacijama koje daju javne institucije koje se bave ovim pitanjima. 81.86% 6. 81.21% da su učenici a 9.81% smatra da je taj problem prisutan u manjoj mjeri dok 17. BOLESTI OVISNOSTI Mladi su u anketi odgovarali na pet pitanja vezanih za zdravstvenu zaštitu. Od negativnih pojava najveći procenat njih smatra da je to alkoholizam (47.77% ispitanika je izjavilo da je osigurano dok je 18. .46 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA. Ravnomjerna je raspodjela po polu i starosnoj strukturi onih koji su se izjasnili kao neosigurani.15% je navelo da je zaposleno (40% imaju završen fakultet a 60% srednju školu).88% NEGATIVNE POJAVE NA PODRUČJU OPĆINE 47.46% 11.23% navelo da nije osigurano.46%).

93% 18. Gore navedeni odgovori na društveno negativne pojave se slažu sa informacijama koje daju javne institucije koje se bave ovim pitanjima. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANGAŽOVANOST ORGANA VLASTI NA SPRIJEČAVANJU NEGATIVNIH POJAVA 53.44% da ne možda .47 Osim ovih pojava navedeni su još korupcija i pušenje.96% ANGAŽOVANOST ZDRAVSTVA NA PREVENCIJI BOLESTI ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Da organi vlasti nisu dovoljno angažovani u obezbjeđenju njihove sredine i sprječavanju negativnih pojava. alkoholizma. kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije smatra 53. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne djelimično ali nedovoljno 16.20% 31.63% ispitanika.63% 27. narkomanije.84% 51.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 36.00% 10% 0% potpuno sigurno djelimično sigurno vrlo nesigurno ni sigurno ni nesigurno .48 Zbog toga se 73. odnosno djelimičmo sigurno u njihovoj sredini.11% OSJEĆAJ SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 37.67% 10. a 10% njih se izjasnilo da se osjećaju veoma nesigurno.33% mladih izjasnilo da se osjeća sigurno.22% 16.

20% 1. sportski.80%). kultura i umjetnost ostalo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veliki sam vjernik 65.60%). slobodno vrijeme (8.60% 2. PROBLEMI MLADIH 70.62% 3.40% obrazovanje zapošljavanje informisanje slobodno vrijeme sport.20%) i zdravstvo(1.40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zdravstvo 7.49 PROBLEMI I POTREBE MLADIH Zapošljavanje (70.19% RELIGIOZNOST 27.80% 0.00% 9.60% 8. kulturni i umjetnički sadržaji (9.40%).87% ateista sam ne vjerujem baš pretjerano . obrazovanje (7.60%) su navedene kao oblasti unutar kojih mladi općine Čelić imaju najviše problema.

nadu. da ne mrzi i još puno toga pozitivnog! • To je lično pitanje svakog pojedinca i ne bi trebalo biti ovdje to pitanje. • Vjersku pripadnost jednog naroda. zbog čega? Navodi čovjeka da čini dobra djela. • Način života u skladu s moralnim normama. • Religija je neodredjena veza izmedju čovjeka i velikog božanstva! • Vrlo je važna POTREBE MLADIH . da se obrazuje da bude čist tijelom. • Nešto što me ispunjava i čini me sretnim. Sretna sam što sam muslimanka i u religiji pronalazim svoj mir. • Religija predstavlja jedan od najvažnijih bioloških funkcija čovjeka. • Sabur. Religija je ta koja nas uči kako da uspostavimo i uredimo svoj odnos sa Stvoriteljem. nešto što je samo moje u smislu prakticiranja i sopstvenih osjećaja. Ne bih mogla zamisliti svoj život bez vjerovanja u jednog Boga. prirode i istorije • Religija predstavlja vjersku ispovijest svakog pojedinca lokalne zajednice. • Vjera u Boga. duhom. svrha života. svetim bićem. • Sferu ljudske svijesti koja čovjeku daje mir i volju da čovjek napreduje u životu. pripadnost nekoj višoj sili. iako obrazovanje stičemo u porodici i religija ima veliki uticaj na to • Duhovno utočište • Po meni je religija pokrenuta radi toga da bi se odredjena grupa ljudi drzala pod kontrolom i da bi se njome moglo manipulitsati • Sigurno da ima uticaj na moj život a u kojoj mjeri zavisi od situacije • Predstavlja ono čega bi se trebali svi pridržavati. nezavisne od čoveka. zadovoljstvo • Vid pokazivanja koliko nam znači te takodje religijom možemo pokazati svoju obrazovanost . vjerovanje u Allaha dž. sa svijetom i prirodom u kojoj se očituje mu • Opijum za mase. smirenim. • Kad nemaš posla ni vjera ti nije toliko bitna. • Religija je duhovna povezanost sa nekim višim. • Ništa posebno • Ne tako mnogo • Veoma je važna. religija je oblik društvene svesti u kome se prirodne i društvene sile prikazuju kao natprirodne. spas • Vjerovanje u Boga. rješenje za bilo koji ovozemaljski problem. pokoravamo se i slijedimo upute te više sile.50 Vjera za njih uglavnom predstavlja: • Smisao života. • Vjera predstavlja vjersko opredjeljenje jednog naroda i kulture jednog naroda. • Ono bez čega čovjek ne može. trudim se živjeti u skladu sa islamskim pravilima. sigurnost. Dakle. odnosno Bogom.š. prije svega njegov tjelesni i duševni integritet. • Način života ili njegov bitan činilac • Duhovno blagostanje. biću ili predmetu kojoj vjerujemo. da pomaže drugima.

20% nije.13% 6.92% je spremno učestvovati u razvoju zajednice i humanitarnoj akciji. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SPREMNOST NA VOLONTERSKO UČEŠĆE U RAZVOJU ZAJEDNICE I HUMANITARNIM AKCIJAMA 70.72% POTREBE MLADIH 23.20% 6.24% 17. 6. Međutim 93.51 Mladi Čelića su pokazali znatnu zainteresovanost za učešće u humanitarnim akcijama i radu u organizacijama koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline.63% se izjasnilo da ne bi a 17. Do sada je u nekoj humanitarnoj akciji učestvovalo 76. nikada ponekad 76.63% možda da ne .13% da bi možda uzelo učešća u nekoj od sljedećih organizacija koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SPREMNOST NA VOLONTERSKO UČEŠĆE U RADU ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA 76.08% da. uvijek ne.80% ispitanika dok 23.24% mladih bi uzelo učešća.

fabrika za preradu voća. Umjesto da se na odgovornim funkcijama stavljaju i zapošljavaju stručne osobe • Problem ulaganja i razvijanja opštine ne smije samo da bude poljoprivreda i da ona bude okosnica razvoja opštine. usvojiti zakon o radu i sprovoditi isti. prije svega se to odnosi na zapošljavanje podobnih u organima javne uprave. • Nedostatak planinarskih staza. zašto to ne bi bila industrija . tj. informatika. mislim da je veliki problem što mladi često ne izražavaju svoje stavove i mišljenja. a što je uzrok mnogih drugih problema zbog čega na našoj opštini mnoge stvari ne funkcionišu. • Skrenuo bih pažnju na korupciju i kriminal koji postoje na našoj opštini.) • Da. Na kraju upitnika mladi su sa velikom ozbiljnošću dali dodatno mišljenje o problemima mladih u općini Čelić: • Raditi na edukaciji poljoprivrednika u ruralnim dijelovima općine.. biciklističkih staza...44% misli da se poštuju. odnosno nedostatak prostora za okupljanje i djelovanje mladih.52 Skoro pola ispitanika smatra da se u Bosni i Hercegovini ne poštuju ljudska prava dok njih 14. nego stavove svoje porodice ili ljudi koji ih uvjere da su u pravu ti ljudi i da se tu nema više o čemu razgovarati i razmišljati. • Edukacija mladih uvođenjem kurseva (engleski jezik.. • Zabraniti devastiranje i uništavanje prirodnih resursa a pogotovo riječnih korita i šuma ("radi se pod okriljem vlasti"). a toga ima dosta na našoj opštini. • Jedan od najvećih problema koji je prisutan na našoj opštini jeste "stranačka opredijeljenost". prostora uredjenog za izletnike itd. • Odliv mladih ljudi iz sredine zbog nezaposlenosti • Pretjerana upotreba politike u negativne svrhe • Problem sa neobrazovanim i nekulturnim pojedincima u javnom sektoru od školstva do opštine. POTREBE MLADIH ..ali mislim da bi nakon toga bili riješeni mnogi drugi problemi. • Nedovoljno vođenje brige za periferna mjesta naše regije od strane općinskih vlasti. a i mišljenju mojih drugova-ica pogrešno postavljene.. • Bilo bi dobro kada bi se poduzelo nešto po pitanju već navedenoga u anketi. • Veliko zagadjenje vode. • Mobing i korupcija u svim sektorima društva • Podizanje na veći nivo komunikacije mladih u bilo kojoj sferi ili oblasti • Moralne norme ovoga društva su po mom mišljenju. • Problemi u komunikaciji mladih. • Kockanje? • Zaštiti radnike od rada na crno.

Ona prije svega povezana sa zapošljavanjem koje direktno utiče na drugi indikator a to je životni standard. Više od polovine ispitanika (59. Svi se uglavnom slažu da politika ima veliki uticaj na zapošljavanje.18% smatra da prepreku predstavljaju neusklađenost obrazovnih programa sa tržištem rada. je ugrožena vrlo malim procentom mladih koji stupaju u brak a i oni koji se odluče na taj korak uglavnom su prinuđeni da žive sa roditeljima. odnos profesor učenik te saradnja škola lokalna zajednica. kao osnovna čelija društva. a to je 1/3 radno sposobnih mladih ljudi na području Općine se uglavnom prijavljuju na biro i čeka da institucije riješe njihove probleme.53 ZAKLJUČCI ZAPOŠLJAVANJE I MLADI Broj nezaposlenih mladih osoba (635 prijavljeno na birou) te broj mladih osoba koje nemaju nikakvih prihoda predstavlja zabrinjavajuću većinu. Svaki drugi želi da nastavi svoje školovanje. 1/3 mladih između 26 i 30 godina je prijavljeno na birou za zapošljavanje već dugi niz godina. Porodica. bilo formalno. Kao razlog nezadovoljstva kvalitetom obrazovanja istaknuti su izbor zvanja i zanimanja. OBRAZOVANJE I MLADI Uključivanje djece i mladih u obrazovni sistem je zadovoljavajuće ali su mladi nezadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. . upisom na fakultet. Jedan mali dio njih se izjasnilo da su upravo mladi ti koji bi morali da se angažuju više na rješavanju ovog problema. Pored odgovornosti instutucija. ispitanici smatraju da se problem zapošljavanja može prevazići zajedničkim naporima. ili kroz neformalnu edukaciju. Mladi ljudi upravo u obrazovanju vide mogućnost izlaska iz situacije u kojoj se nalaze. Nezaposleni mladi ljudi. Skoro 90% mladih smatra da su mogućnosti zapošljavanja jako slabe.12%) smatra da je najveća prepreka zapošljavaju nepostojanje adekvatnih programa i politika zapošljavanja dok 28. Percepcija mladih o problemu nezaposlenosti se ne razlikuje mnogo od percepcije mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini. odnosno nikakve. Samostalnost mladih je uslovljena ispunjavanjem nekoliko osnovnih uslova.

1/3 mladih smatra da lokalna zajednica ne podržava inicijative mladih.99% njih misli da lokalna zajednica podržava inicijative mladih ali da bi trebala više da se angažuje. Međutim pokazali su spremnost angažovanja u radu omladinske organizacije.77% mladih ljudi nije uključeno ni u jedan vid organizovanja mladih. Jedan broj njih je izjavio da u slobodno vrijeme uči. poljoprivrednog udruženja i KUD-a. 4. Skoro 80% mladih smatra da omladinske organizacije najbolje izražavaju potrebe mladih ali da trebaju raditi zajedno sa institucijama vlasti što potvrđuje potrebu za službenikom za mlade. edukuje se ili vrijeme provodi za računarom.44% mladih je jako zainteresovano za sport a 28. KULTURA.33% za kulturne sadržaje. dok 58. bave se sportom ili pomažu porodici. čita knjige. Mladi su istakli da je neophodna jača saradnja mladih i lokalne zajednice. Uzimajući u obzir tešku materijalnu situaciju te uslove u kojima žive mladi ljudi na području općine Čelić sve je više mladih koji izlaze jednom mjesečno ili samo u rijetkim prilikama. Kao spona između mladih i institucija vlasti prepoznata je potreba postojanja službenog lica.INFORMISANJE. sportske i umjetničke sadržaje. Mladi su najveći dijelom uključeni urad političkih partija.65% mladih je izjavilo da slobodno vrijeme provodi u kafiću. 60. preko internet portala i web stranice te putem oglasa na oglasnoj ploči Općine. lovačkog udruženja. Visok je procenat mladih koji koriste internet. Mladi su bili dosta kritični kada je u pitanu zadovoljenje kulturnih i sportskih potreba jer su naveli da smatraju da je potrebno stvoriti više prostora za kulturno. MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA Svaki dvadeseti ispitanik je član omladinske NVO ali njih 94. Kada je u pitanju njihova zainteresovanost za sport i kulturne aktivnosti 54.54 MLADI . osobe zadužena za mlade.92% smatra da postoji potreba osnivanja omladinske organizacije. sportskog kluba. Mladi uglavnom provode slobodno vrijeme sa prijateljima. ZAKLJUČCI . SPORT I SLOBODNO VRIJEME Kada su u pitanju mediji i načini preko kojih mladi dobijaju informacije o dešavanjima u gradu mladi su naveli: kroz druženje sa prijateljima .

Sljedeća grupa indikatora ukazuje na percepciju mladih po pitanju učešća u humanitarnim akcijama i radu u organizacijama koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline. sportski. Uočena je velika spremnost za učešće ali u isto vrijeme potreba za postojanjem formalne strukture in podrške od strane predstavnika lokalne vlasti. obrazovanje (7. Društveno negativne pojave kao što su: konzumiranje cigareta.40%). rad i omasovljenje takvih organizacija. ZAKLJUČCI . posebno srednjoškolaca. Pokazatelj da 89.23% mladih je navelo da nije osigurano. alkohola i opojnih droga su navedene kao problem u kome bi se institucije vlasti i zdravstvo trebalo više angažovati pogotovo u prevenciji i edukaciji mladih. Tome dosta doprinosi i religija. To je jasan signal strankama da treba da unaprijede svoje programe i prilagode ih interesima mladih. kulturni i umjetnički sadržaji (9. te percepcijom omladinskog organizovanja i djelovanja daje zanimljive pokazatelje i upute za djelovanje. 2/3 mladih svih nacionalnosti se izjasnilo kao veoma religiozno. Grupa indikatora koja se bavi omladinskom politikom.60%). BOLESTI I OVISNOSTI 18. Kako je samo trećina ispitanika član ili bi željela postati članom omladinske nevladine organizacije. od strateškog je interesa podržati formiranje. Navedene negativne pojave uz kriminalitet i maloljetničku delinkvenciju utiču na to da se svaki deseti ispitanik izjasnio da se osjeća veoma nesigurno.33% ispitanika smatra da bi se lokalna zajednica trebala posvetiti više rješavanju pitanja mladih veliki je signal lokalnim institucijama o neophodnosti odgovora na zahtjeve i potrebe mladih. Na osnovu gore navedenog možemo reći da ohrabruje činjenica da loša ekonomska situacija ne utiče direktno na socijalne devijacije.80%).60%) su navedene kao oblasti unutar kojih mladi općine Čelić imaju najviše problema. slobodno vrijeme (8.20%) i zdravstvo (1.55 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA. PROBLEMI I POTREBE MLADIH Zapošljavanje (70. Iznenađujuće nizak nivo zainteresovanosti mladih za učešće u radu političkih partija. percepcijom mladih o njihovom uticaju na donošenje odluka. Jedan broj njih je zaposlen što navodi na zaključak da nisu osigurani jer privatni poduzetnici kod kojih rade neće da ih prijave.

10. podržati i promovisati formiranje što većeg broja omladinskih i nevladinih organizacija na teritoriji Općine 9. Omogućiti zadovoljenje svih potreba unutar slobodnog vremena mladih kako bi se uticalo na obogaćivanje individualnih kapaciteta 14. volontirizam ). poslovni seminari. Insistiranje na većem zapošljavanju mladih unutar državnih preduzeća i institucija 6. 2. entitetskom i državnom nivou. Maksimalno se posvetiti izradi i implementaciji kvalitetnih programa zapošljavanja mladih 5. lokalnim poslodavcima i omladinskim organizacijama. automehaničari. Posvetiti pažnju neformalnoj edukaciji mladih (edukacija iz oblasti infomacijskih tehnologija. strani jezici) 7. Konkretnim projektima i rezultatima opravdati očekivanja mladih od općinskih organa vlasti 12. Ubrzati aktivnosti na usklađivanju obrazovnih programa sa tržištem rada 3. Omogućiti. Imenovati službenika za mlade koji će predstavljati sponu između mladih i institucije vlasti 11. političke partije.56 PREPORUKE 1. Nastaviti sa informisanjem i preventivnom edukacijom o narkomaniji i alkoholizmu među omladinskom populacijom 8. zanimanja medicinske struke. Unaprijediti kvalitet obrazovanja kroz uvođenje novih škola i zanimanja kao što su: gimnazija. zanimanja građevinske struke . Usmjerenim akcijama i konkretnim pomacima pokazati rast uticaja mladih na donošenje odluka na nivou Općine 13. Analizirati stanje sportske i kulturne ponude na teritoriji Općine te razvijanje iste za postojanjem formalne strukture in podrške od strane predstavnika lokalne vlasti. frizeri. Raditi na uključenju mladih u različite oblike društvenog angažmana (nevladine organizacije. zanimanja vezana za muzičku struku 4. PREPORUKE . saobračajni tehničari. Pronalaziti i promovisati mogućnosti zapošljavanja mladih u saradnji sa institucijama na kantonalnom.

Školovanje kadrova koji nisu u skladu sa potrebama tržišta rada je jedan od glavnih razloga zašto mladi općine Čelić nisu zadovoljni obrazovnim sistemom.11 % nezaposlenih koji se vode na evidenciji Biroa su mladi starosne dobi do 30 godina. Osim toga nedostaje poduzetnički duh i ideje kod mladih.57 PLAN DJELOVANJA PO OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJE Analiza stanja Prema anketi sprovedenoj za potrebe izrade Strategije za mlade. privatne inicijative i samozapošljavanje nisu prepoznati kao način smanjenja nezaposlenosti 5. Od ukupnog broja nezaposlenih na području općine Čelić. Slijede oni koji imaju završeno osnovno obrazovanje a 0. na prostoru Općine nema mogućnosti za zapošljavanje – nedostaju informacija o mogućnosti zapošljavanja 2. nedostatak radnog iskustva za polaganje stručnog ispita (VSS. pad nataliteta itd.VŠS) 4. Slijedeći bitan uzrok leži u tomer da mladi koji se nalaze na Birou za zapošljavanje ne poznaju metode i načine potrage za poslom te da nema saradnje između kreatora politike zapošljavanja. Zbog toga dugo ne mogu naći adekvatan posao a dosta njih je prisiljeno raditi poslove za koje nisu stekli kvalifikaciji. jedan od najvećih problema mladih općine Čelić je nezaposlenost. nosilaca poticajnih sredstava i nezaposlenih.) Na osnovu gore iznesenog može se zaključiti su problemi mladih općine Čelić u oblasti zapošljavanja slijedeći: 1. Kad se ovome doda i podatak da se godinama u srednjoj školi u Čeliću školuju kadrovi ekonomista. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih je veoma nepovoljna jer ih je najveći broj sa srednjom stručnom spremom. rješavanje stambenih pitanja. vodoinstalatera i montera centralnog grijanja kojih najviše ima na evidenciji za nezaposlene slika o zaposlenosti mladih u općini Čelić je još nepovoljnija. Jedan od uzroka za ovakvu situaciju je nedovoljna upućenosti mladih u ponudu i trend zanimanja uslijed čega mladi veoma često biraju zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja nakon završene škole. krize u brakovima. 30. poslovnih tehničara.13% evidentiranih nezaposlenih mladih osoba je sa visokom stručnom spremom. Mora se također naglasiti da je među nezaposlenim osobama određeni broj mladih koji rade „na crno“ na povremenim i privremenim poslovima čiji je tačan broj teško ustanoviti. mladi često odabiru zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja 3. Kao posljedicu svega toga imamo da nezaposlenost mladih vodi ka opadanju kvaliteta životnog standarda. nepostojanje kvalitetnih programa zapošljavanja mladih (omladinski servis) PLAN DJELOVANJA . prema podacima Biroa za zapošljavanje Čelić. javljaju se porodične i socijalne krize u mladim porodicama (neodlučnost stupanja u brak.

58 PROBLEM: Na prostoru Općine nema mogućnosti za zapošljavanje. Biro za zapošljavanje. 06/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Privatni sektor.00 KM. AKTIVNOSTI: Izrada biltena koji sadrži inforrmaciju o potrebnim kadrovima na području općine Čelić i distribucija u škole VRIJEME PROVOĐENJA: 05/2011. 2014-300. 2013-500. 05/2012.00 KM.00 KM.00 KM.00 KM .nedostatak informacija o mogućnosti zapošljavanja ŽELJENI REZULTAT: Mladi upoznati sa mogućnostima zapošljavanja AKTIVNOSTI: Okrugli sto: Mogućnost zapošljavanja mladih VRIJEME PROVOĐENJA: 06/2011. 05/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Biro za zapošljavanje. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Čelić . 06/2012.00 KM.00 KM. Općina Čelić. 05/2013. 2013-300.00 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi često odabiru zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja ŽELJENI REZULTAT: Svi učenici završnih razreda osnovnih i srednje škole imaju podatke o aktuelnoj ponudi i potražnji zanimanja. 06/2013. 2012-200. JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-300. 2012-300. 2014-500. JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-200. Osnovne škole.

2012-12.000.00 KM. 2014-500. 12/2012. 2013-12. 1-2/2012.00 KM.00 KM.Biro za zapošljavanje i Kantonalno ministarstvo obrazovanja. NVO TROŠKOVI: 2011-500. 2012-500.00K M.000. 12/2013. 2013-500. 1-2/2013. kulture i sporta TROŠKOVI: 2011-12. 2014-12.00 KM. nauke .000.00 KM.000.59 PROBLEM: Nedostatak radnog iskustva za polaganje stručnog ispita (VSS. Poljoprivredni zavod TK-a. 12/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za opću upravu općine Čelić.00 KM . vodoprivrede i šumarstva TK-a.VŠS) ŽELJENI REZULTAT: 10 mladih steklo radno iskustvo (odradilo pripravnički staž) na godišnjem nivou AKTIVNOSTI: Svake godine primiti 10 pripravnika na rad u općini Čelić i javnim preduzećima općine Čelić VRIJEME PROVOĐENJA: 12/2011. Ministarstvo poljoprivrede. 1-2/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za privredu i promet općine Čelić.00 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Privatne inicijative i samozapošljavanje nisu poznati kao način smanjenja nezaposlenosti ŽELJENI REZULTAT: Podrška osnivanju poljoprivrednih gazdinstava AKTIVNOSTI: Educiranje mladih u oblasti pokretanja biznisa u poljoprivrednoj djelatnosti VRIJEME PROVOĐENJA: 1-2/2011.

60 PROBLEM: Nepostojanje kvalitetnih programa zapošljavanja mladih (omladinski servis) ŽELJENI REZULTAT: Osnovan Općinski omladinski servis (forma Privrednog društva) AKTIVNOSTI: -Osnivanje Općinskog omladinskog servisa -Provođenje kampanje o mogućnostima zapošljavanja mladih u povremenim i sezonskim poslovima VRIJEME PROVOĐENJA: Tokom 2012 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Sužba za privredu i promet općine Čelić.500. 2014- PLAN DJELOVANJA . 2012-. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Čelić.00 KM. 2013-. Biro za zapošljavanje. JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-1.

Oko ¼ ispitanika nisu zadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjeg obrazovanja. Na području općine Čelić djeluju tri osnovne škole: JU OŠ Čelić. potrebe mladih. Mladi nisu dovoljno upoznati sa problemima ugrožavanja čovjekove životne sredine i tema ekologije nije dovoljno zastupljena u nastavnom procesu. bravari). JU OŠ Vražići. I dalje se školuju kadrovi kojih ima isuviše na evidenciji Biroa za zapošljavanje i koji će veoma teško naći zaposlenje (ekonomski tehničari.61 OBRAZOVANJE Analiza stanja Obrazovanje predstavlja jednu od najznačajnijih društvenih djelatnosti i veliki broj mladih uključen je u sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja. Iako postoji formirano Vijeće učenika. Tuzli. Ukupan broj učenika uključenih u osnovno obrazovanje iznosi 1120. Mladi nisu zadovoljni saradnjom škole i lokalne zajednice. prehrambeni prerađivač. Osim toga učenici nisu uključeni u procese reforme obrazovnog sistema. dok učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije izraze otvoreno. automehaničari. Ohrabruje to što mladi vide obrazovanje kao segment koji može bitno doprinijeti smanjenju siromaštva. Sarajevu. Šibošnici. sa razvijanjem programa neformalnog obrazovanja kao načina za kvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih. . U okviru navedenih osnovnih škola djeluju i područne škole u Ratkovićima. Reforma obrazovnog sistema. mašinci.27% ispitanika smatra da bi se trebala poboljšati saradnja škole i lokalne zajednice. Prema analizi problema mladih općine Čelić osim problema nezaposlenosti kojeg su ispitanici naveli kao najveći (35. dok su ostali zadovoljni ili smatraju da bi moglo biti bolje. Na raznim višim i visokoškolskim ustanovama studira 100 mladih iz Čelića. sve se većinom svodi na suhoparno izlaganje novog gradiva i propitivanje putem kontrolnih i pismenih testova. JU MSŠ Čelić pohađa 335 učenika u slijedećim strukama: ekonomski tehničar. Drijenči i Lukavici. Nedostatak školske opreme i učila otežava nastavu i učenje. mehaničari. Mladi nisu zadovoljni opremljenošću kabineta za izvođenje praktične nastave kao i nepostojanjem stručnih kabineta za engleski i njemački jezik. instalateri centralnog grijanja. Nedostaje vid stalne prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje novih znanja i vještina i time sticanje uslova za lakše zapošljavanje. oni su veoma malo uključeni u razmatranje problematike obrazovnog sistema. predstavlja jednu od mjera za prevazilaženje siromaštva. Velinom Selu. Prema odgovorima mladih. automehaničar. kao problem. prehrambeni prerađivači. poslovno-pravni tehničar. Razlozi ovakvog izjašnjavanja su u tome da mladi smatraju da obrazovni sistem nije prilagođen njima i da ne prati. poslovno-pravni tehničari. JU MSŠ Čelić. ili vrlo malo prati. JU OŠ Humci i jedna srednja škola. Navedeno je i da odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući.95 % ispitanika izjasnilo se kao nezaposleno) mladi su. čemu najviše doprinosi nedostatak vaspitnog djelovanja prosvjetnih radnika i loša komunikacija. dok još 150 mladih s područja općine Čelić pohađa srednje škole u Brčkom. Mladi također smatraju da se nedovoljna pažnja se posvećuje neformalnom obrazovanju mladih. Čak 92. Brnjiku. Ne postoji Eko sekcija u kojoj bi mladi mogli ispoljiti svoju kulturu življenja i urediti sredinu u kojoj neposredno žive i borave. bravari. naveli i nezadovoljstvo obrazovnim sistemom.

mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine i nisu uključeni u njegove reforme 2. Vijeća učenika osnovnih i srednje škole. Služba za društvene djelatnosti općine Čelić 2011. 2013. nedovoljan broj omladinskih organizacija i organizacija koje promovišu ekološku svijest i zaštitu okoline 6. loša je komunikacija i učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije i nezadovoljstva izraze otvoreno 4. 2012. Radionice sa vijećima učenika osnovnih i srednje škole: aktivno učešće u svim bitnim pitanjima vezanim za obrazovanje 2011. nedostatak školske opreme i učila za izvođenje praktične nastave u MSŠ Čelić 7. nedovoljna saradnja škole i lokalne zajednice PLAN DJELOVANJA PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine i nisu uključeni u njegove reforme Mladi aktivno učestvuju u kreiranju obrazovne politike i njene reforme ŽELJENI REZULTAT: AKTIVNOSTI: Okrugli sto: Upoznavanje mladih sa zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju. odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući. nedovoljna pažnja se posvećuje neformalnom obrazovanju mladih 8. 2013. 2014 TROŠKOVI: .62 Konkretno. problemi mladih u oblasti obrazovanja su slijedeći: 1. mladi nisu zadovoljni angažovanjem Općine na rješavanju problema mladih 5. obrazovni programi nisu usklađeni sa tržištem rada 3. 2012. 2014 VRIJEME PROVOĐENJA: ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Osnovne i srednja škola.

2014 PROBLEM: Odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući. 2013. otvaranje novih obrazovnih profila: gimnazija. pedagog. prerađivači mlijeka. Osnovne i srednja škola. loša je komunikacija i učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije i nezadovoljstva izraze otvoreno ŽELJENI REZULTAT: 1. Služba za društvene djelatnosti općine Čelić TROŠKOVI: 2011. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić. Ministarstvo obrazovanja. 2012. mašinski tehničar VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. 2. slobodno i odgovorno iznose probleme međusobne komunikacije. 2014 PLAN DJELOVANJA . 2012. procjena raspoloživosti nastavničkog kadra za nove obrazovne profile. sprovođenje istraživanja o stvarnim potrebama za navedenim obrazovnim profilima.63 PROBLEM: Obrazovni programi nisu usklađeni sa tržištem rada ŽELJENI REZULTAT: Mladi aktivno učestvuju u kreiranju obrazovne politike i njene reforme AKTIVNOSTI: Procjena preduslova za pretvaranje JU MSŠ Čelić u Gimnaziju. 2012. kulture i sporta TK. gdje je problem i kako ga riješiti“ 2. Vijeće učenika osnovne i srednje škole. Pedagoški zavod TROŠKOVI: 2011. 2013. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. veterinarski tehničar. 2013. srednja škola. Aktivno vijeće učenika koje je snažan faktor kanalisanja problema u školama ka pozitivnom rezultatu AKTIVNOSTI: 1. 2013. 2. Učenici i nastavnici otvoreno. koje treba redovno provoditi. Održati okrugli sto na temu: „Komunikacija nastavnik-učenik. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: 1. 2012. Održavati redovne sastanke vijeća učenika sa nastavnicima i profesorima. nauke. analizirati rasprave i donositi zajedničke zaključke.

64

PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području naše Općine – mladi nisu zadovoljni angažovanjem Općine na rješavanju problema mladih ŽELJENI REZULTAT: Izgradnjom sportske dvorane svi učenici srednje škole imat će normalne uvjete za obavljanje sati tjelesnog odgoja AKTIVNOSTI: Započete radove na sportskoj dvorani privesti kraju VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, NVO, Općina TROŠKOVI: 2011; 2012; 2013; 2014

PLAN DJELOVANJA

PROBLEM: Nedovoljan broj omladinskih organizacija i organizacija koje promovišu ekološku svijest i zaštitu okoline ŽELJENI REZULTAT: Učenici razvijaju individualnu i kolektivnu ekološku svijest. U saradnji sa ekološkim društvima i samoinicijativno sprovode akcije i projekte zaštite okoliša. AKTIVNOSTI: Oformiti eko kutak u dvorištima osnovnih i srednje škole i uređivati ga kroz eko sekcije. Učestvovati u akcijama uređenja i zaštite okoliša na nivou Općine. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Eko sekcija u osnovnim i srednjoj školi, Udruženje građana „ Samostalni odred izviđača Vjetrenik“ Čelić, UG „Eko zeleni“ Čelić TROŠKOVI: 2011.-1.000 KM; 2012.-1.000 KM; 2013.- 1.000 KM; 2014.- 1.000 KM

65

PROBLEM: Nedostatak školske opreme i učila za kvalitetno izvođenje praktične u JU MSŠ Čelić ŽELJENI REZULTAT: Opremljeni kabineti i laboratorij za izvođenje praktične nastave prehrambenih prerađivača, mašinskih tehničara, Opremljen kabinet informatike Savremeni kabinet engleskog i njemačkog jezika. AKTIVNOSTI: Pisati mikro i makro projekte prema Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke te donatorima. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke NVO, Donatori Općina TROŠKOVI: 2011; 2012; 2013; 2014 PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine - nedovoljna pažnja se povećuje neformalnom obrazovanju mladih. ŽELJENI REZULTAT: 30 nezaposlenih od 19 do 30 godina završili kurs engleskog ili njemačkog jezika, ili kurs rada na računarima. AKTIVNOSTI: Organizovanje redovnih kurseva engleskogi njemačkog jezika i rada na računarima. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Biro za zapošljavanje, Služba za privredu općine Čelić, Gradska biblioteka. TROŠKOVI: 2011. - 500 KM; 2012.- 500 KM; 2013. - 500 KM; 2014. - 500 KM

PLAN DJELOVANJA

66

PROBLEM: Nedovoljna saradnja škole i lokalne zajednice. ŽELJENI REZULTAT: Stvoreni uslovi za kvalitetnu saradnju između škole i lokalne zajednice. AKTIVNOSTI: Rad na poboljšanju komunikacije i saradnje između lokalne zajednice i škole kroz zajedničke projekte, održavanje manifestacija, okruglih stolova o problemima mladih i obrazovnom sistemu, organizacija javnih tribina, stručnih skupova i sl. koji tretiraju problematiku mladih. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Osnovne škole, srednja škola, općina Čelić, lokalne institucije. TROŠKOVI: 2011. - 200 KM; 2012.- 200 KM; 2013. - 500 KM; 2014. - 500 KM INFORMISANJE I UČEŠĆE MLADIH U DRUŠTVENOM ŽIVOTU Analiza stanja Informisanje ima značajnu ulogu u razvoju savremenog društva i ono je veoma bitan segment u svakoj društvenoj zajednici od čijeg funkcioniranja znatno ovisi stanje članova te zajednice u političkom, ekonomskom, socijalnom i drugom pogledu važnom za raspoloženje građana. Općina Čelić nema nijedno elektronsko javno informativno glasilo (Radio „Avaz“ Vražići i „Glas Drine-studio Onix“ Čelić su privatne radio stanice) osim kvartalnog izdavanja općinskog biltena, općinske Web stranice i oglasnih ploča koje pružaju određene informacije građanima. Zbog ovakvog stanja mladi smatraju da su im uskraćene važne informacije o društvenim i ostalim zbivanjima te mogućnostima koje općina Čelić nudi za zadovoljavanje njihovih potreba. Kao direktna posljedica toga je nedovoljna uključenost mladih u društveni život pa su samim time i prilično pasivni. Mladi ne posjećuju u znatnijem broju kulturne i sportske manifestacije na prostoru općine Čelić. Osim toga na pitanje u analizi koliko se mladi bave politikom mišljenja su bila podijeljena. 87,71% je izjavilo da se mladi malo ili uopšte ne bave politikom odnosno da bi trebalo više dok 12,29% misli da se bave dovoljno odnosno previše. Na osnovu gore iznesenog može se zaključiti su problemi mladih općine Čelić u oblasti informisanja i učešća u društvenom životu slijedeći: 1. Mladi ne posvećuju dovoljno vremena tražeći informacije iz svih postojećih izvora 2. Mladi nisu dovoljno uključeni u lokalnu politiku i kreiranje vlasti

PLAN DJELOVANJA

2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za društvene djelatnosti općine Čelić.150 KM. 2013. .200 KM. NVO.BROŠURE . . . 2014. Administratori web portala TROŠKOVI: 2011. 2014.PANOI -KONTAKTI . 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Omladinske organizacije. 2013.BILTENI .. Redovno ažuriranje web stranica.200 KM.200 KM. Omladinske organizacije. .100 KM.BILTENI . 2013. . 2012.200 KM .PANOI -KONTAKTI .DEBATE. APELI KROZ DOSTUPNE MEDIJE .. oglasne ploče VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.LETCI .DEBATE VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. ŽELJENI REZULTAT: Mladi posvećuju više vremena tražeći informacije “Informišući Se” AKTIVNOSTI: INFO-TRIBINE.67 PROBLEM: Mladi ne posvećuju dovoljno vremena tražeći informacije iz svih postojećih izvora.100 KM. 2012.200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi nisu dovoljno uključeni u lokalnu politiku i kreiranje vlasti ŽELJENI REZULTAT: Poboljšan sistem informisanja mladih o mogućnostima uključenja u lokalnu politiku i kreiranje vlasti AKTIVNOSTI: INFO-TRIBINE . 2012.APELI KROZ DOSTUPNE MEDIJE .BROŠURE .LETCI . općina Čelić . 2012. TROŠKOVI: 2011. . 2013.

68 KULTURA.nepostojanje adekvatnog prostora za djelovanje mladih . Nezainteresovanost mladih za kulturno . Ako izuzmemo kulturno-sportske programe za vrijeme Privredne manifestacije „Dani jagodastog voća“. razmjenjivati ideje. dobijati pravnu pomoć i dr. informisati. BZK „Preporod“. FK „Čelić“ i nekoliko drugih slabo aktivnih organizacija. 2. gdje će se mladi okupljati. Sve ovo rezultira nezainteresovanošću mladih za volonterskim angažovanjem te apatijom. seminari. 4. Inicijative i akcije postojećih formalnih i neformalnih udruženja ne realizuju se zbog nedostatka materijalnih i finansijskih sredstava te objektivnih uslova. Mladi na općini Čelić svoje potrebe za kulturnim i sportskim aktivnostima mogu sprovoditi kroz JU „Gradsku biblioteku“. 3.Sportska dvorana PLAN DJELOVANJA .sportske aktivnosti 5..omladinskog centra. kao i neformalno obrazovanje. kulturno-umjetnički programi. Mladi svoje vrijeme provode prilično neorganizovano.. SPORT I SLOBODNO VRIJEME Analiza stanja Kulturne i sportske aktivnosti. mladi uglavnom svoje slobodno vrijeme provode po kafićima. kursevi. Dana općine Čelić. U općini Čelić ne postoji omladinska NVO koja trenutno ima kapacitete baviti se ozbiljnijim programima. Kulturni i sportski sadržaji koji se trenutno nude su nedovoljni za zadovoljenje potreba mladih. Mladi smatraju da je jedan od načina da se prevaziđe ovakva situacija profesionalizacija kulturnog i sportskog društva. su bitan element formiranja ličnosti i kao takve neodvojiv dio razvoja društvene zajednice. Analizom stanja prepoznati su slijedeći problemi: 1. Općinske ustanove i organizacije su objektivno u nemogućnosti ponuditi sadržajniji i češći kulturno-sportski program. Nepostojanje prostora za sport u zimskom periodu . Uslovi za razvoj kulturnih i sportskih sadržaja nezadovoljavajući . Uslovi za razvoj kulturnih sadržaja nezadovoljavajući. Nepostojanje dovoljnog broja omladinskih NVO – koje bi bile pokretačka snaga rješavanja problema mladih. ne postoji kulturni centar u kome bi se organizovale radionice. uz TV i internet.

2012. materijalna i tehnička pomoć novonastalim i postojećim omladinskim udruženjima i udruženjima koji se bave pitanjima mladih AKTIVNOSTI: Pružiti pravnu. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić. 2013.3000 KM . VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. 2013. materijalnu i tehničku pomoć novonastalim i postojećim omladinskim udruženjima. Objavljivanje javnog poziva za projekte mladih jednom godišnje.69 PROBLEM: Uslovi za razvoj kulturnih i sportskih sadržaja nezadovoljavajući . 2012. 2014 . 2012 . 2013 .nepostojanje adekvatnog prostora za djelovanje mladih ŽELJENI REZULTAT: Formiran omladinski centar AKTIVNOSTI: Obezbijediti uslove za formiranje omladinskog centra . VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. Kantonalna i Federalna ministarstva TROŠKOVI: 2011.edukativne radionice: edukacija mladih iz oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti. omladinska udruženja i druga udruženja koja se bave pitanjima mladih. Centar za socijalni rad. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić i omladinska udruženja.. škole.2500 KM.2000 KM. Dom zdravlja. kao i usvajanje zdravih životnih stilova. PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Nedovoljan broj omladinskih organizacija koje su prepoznate kao pokretač rješavanja problema mladih ŽELJENI REZULTAT: Pružena pravna.2000 KM.

Ne postojanje kulturnog centra ŽELJENI REZULTAT: Formiran Bosanski kulturni centar AKTIVNOSTI: Obezbijediti uslove za formiranje BKC .000 KM .70 PROBLEM: Uslovi za razvoj kulturnih sadržaja nezadovoljavajući .-2. 2013. 2013.-2.. uvrštavanje BKC u budžet Općine.. 2012.500 KM. upošljavanje osobe u BKC. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Članovi tima za izradu strategije mladih i drugi TROŠKOVI: 2011.3. 2014 PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Nezainteresovanost mladih za sportske aktivnosti ŽELJENI REZULTAT: Pružena pravna. finansijske i materijalne pomoći novoformiranim sportskim udruženjima i sekcijama VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. 2014. pronalazak i opremanje adekvatnog prostora. 2012.000 KM. 2013.2. 2012. 2013. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.000 KM. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić i Gradska biblioteka TROŠKOVI: 2011. materijalna i tehnička pomoć novonastalim i sportskim udruženjima i sekcijama AKTIVNOSTI: Pružanje pravne. 2012.

Vanjsko okruženje u kojem mladi ljudi žive karakteriše snažna socio-ekonomska tranzicija što ima značajne implikacije na zdravlje. Isključenost sa tržišta rada je jedan od osnovnih faktora socijalne isključenosti i ranjivosti mladih. finansijski depriviran i nije stambeno zbrinut. kao posljedica poremećenih sistema vrijednosti i narušenih odnosa u obitelji i društvu uopće. gdje su mladi marginalizirani i prepušteni sami sebi. PLAN DJELOVANJA . 2014 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH Analiza stanja Na području općine Čelić udio mladog stanovništva u dobnoj skupini od 16 do 30 godina u ukupnom broju stanovnika je oko 25%. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić. nezaposlenost mladih i opšti osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti neminovno pojačavaju stanje ugroženosti mladih i predstavlja rastući rizik po zdravlje stanovništva. 2013. kao i rizičan faktor za mnoge negativne aspekte psiho-socijalnog zdravlja. te je kao posljedica nezaposlenosti mladih veliki broj njih socijalno isključen. 2012. 2013. nesigurno školovanje.71 PROBLEM: Uslovi za razvoj sportskih sadržaja u zatvorenim prostorima nezadovoljavajući ŽELJENI REZULTAT: Izgrađena sportska dvorana AKTIVNOSTI: Obezbjeđenje finansijske konstrukcije VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. Rastuće siromaštvo. što čini značajan dio stanovništva kojem je neophodno pružiti sveobuhvatnu i adekvatnu podršku u njihovoj integraciji. utiče na njihov stav prema zdravlju i rizičnom ponašanju i na području naše općine. što utiče u velikoj mjeri na tjelesno i mentalno zdravlje mladih ljudi. 2012. Federalna vlada TROŠKOVI: 2011. Problemi mladih su vezani za veoma teško socio-ekonomsko stanje na području općine Čelić.Kantonalna vlada.

. PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Zloupotreba ovisnosti svih oblika. značajne promjene u načinu ishrane. kao i porast nasilja u obitelji. . naročito kada je u pitanju pušenje. internet i drugi mediji koji kreiraju neprihvatljive obrasce ponašanja 2. narkomanija. narkomanija. uskraćujući na taj način svojoj djeci ljubav i podršku.200 KM .72 Analizom trenutnog stanja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. naročito kada je u pitanju pušenje. MUP TROŠKOVI: 2011. alkoholizam. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). AKTIVNOSTI: Edukacija mladih o štetnim efektima ovisnosti i izrada promotivnih materijala.200 KM. 2013. droga i psihotropnih supstanci 3. Centar za socijalni rad. alkoholizam. 2014. . Zdravstvena neprosvijećenost i slaba informiranost o reproduktivnom i seksualnom zdravlju mladih kao i posljedicama izraženim kroz spolno prenosive bolesti 5. Zloupotreba ovisnosti svih oblika. identificirani su sljedeći problemi mladih: 1. nasilje među mladima. Narušena uloga obitelji gdje su roditelji zapostavili djecu zbog preokupiranosti osobnim obavezama.200 KM. Lagani porast poremećaja mentalnoga zdravlja što dovodi do povećanog broja neurotskih oboljenja. povećana upoteba alkohola. dovode do sve češće pojave društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kao što su maloljetnička delikvencija.. internet i drugi mediji ŽELJENI REZULTAT: Stvoreni uslovi za kvalitetnu saradnju između škole i lokalne zajednice. Promjene životnog stila u smislu usvajanja nezdravog životnog stila koje su socijalno uvjetovane – pušenje. 2013 (prva polovina). kao i do somatskih poremećaja povezanih sa stresom. agresivno ponašanje i slično. 2012 (prva polovina). 2012. reduciranje redovnih fizičkih aktivnosti. škole. a potom i do afektivnih poremećaja raspoloženja 4.200 KM. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja.

VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). škole. 2013 (prva polovina). . 2012 (prva polovina).200 KM. ŽELJENI REZULTAT: 1. 2012.200 KM . povećana upoteba alkohola. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina)..200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Lagani porast poremećaja mentalnoga zdravlja što dovodi do povećanog broja neurotskih oboljenja. kao i usvajanje zdravih životnih stilova.200 KM. Centar za socijalni rad.200 KM. Općina TROŠKOVI: 2011. 2013. Obezbijediti/vratiti ulogu Centra za mlade. 2013 (prva polovina). . . 2014.200 KM. .200 KM. Pozitivni ekonomski efekti smanjenjem broja oboljelih 3.200 KM. droga i psihotropnih supstanci. 2014. reduciranje redovnih fizičkih aktivnosti.. značajne promjene u načinu ishrane. MUP TROŠKOVI: 2011. 2013. Centar za socijalni rad. a potom i do afektivnih poremećaja raspoloženja ŽELJENI REZULTAT: Mladi su educirani o mentalnom zdravlju AKTIVNOSTI: Edukacija mladih i roditelja o mentalnom zdravlju. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. . 2012 (prva polovina). škole. Mladi su educirani i informirani o svim pozitivnim aspektima zdravih stilova življenja 2. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. kao i do somatskih poremećaja povezanih sa stresom. 2012.73 PROBLEM: Promjene životnog stila u smislu usvajanja nezdravog životnog stila koje su socijalno uvjetovane – pušenje. . Uspostavljen prijateljski odnos mladih i institucija na području općine AKTIVNOSTI: Edukacija mladih iz oblasti promociji zdravlja i prevencije bolesti.

Mladi educirani o spolno prenosivim bolestima AKTIVNOSTI: Zdravstveno prosvjećivanje i edukacija mladih o seksualnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima.74 PROBLEM: Zdravstvena neprosvijećenost i slaba informiranost o reproduktivnom i seksualnom zdravlju mladih kao i posljedicama izraženim kroz spolno prenosive bolesti. uskraćujući na taj način svojoj djeci ljubav i podršku.. . dovode do sve češće pojave društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kao što su maloljetnička delikvencija.200 KM.200 KM. 2013. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja.200 KM. 2014. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). ŽELJENI REZULTAT: Mladi educirani o pravima mladih. Mladi i roditelji upoznati o svim negativnim posljedicama nasilja u obitelji.200 KM. Centar za socijalni rad. škole TROŠKOVI: 2011. 2014. ŽELJENI REZULTAT: 1. Mladi educirani o seksualnom zdravlju 2. škole.200 KM. 2012 (prva polovina). 2013 (prva polovina). . agresivno ponašanje i slično. 2012 (prva polovina)..200 KM. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. 2013. nasilje među mladima. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). . 2012. AKTIVNOSTI: Edukacija mladih i roditelja o pravima mladih i značaju roditeljske pažnje. .200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Narušena uloga obitelji gdje su roditelji zapostavili djecu zbog preokupiranosti osobnim obavezama. MUP TROŠKOVI: 2011. 2013 (prva polovina).200 KM . 2012. . maloljetničkoj delikvenciji. . kao i porast nasilja u obitelji.

00 2012 (KM) 14.000.00 2.000.00 2. 2011 (KM) ZAPOŠLJAVANJE OBRAZOVANJE INFORMISANJE KULTURA.500.00 20.000.000.00 6.00 6.00 350.00 21.00 4.000.000.00 2014 (KM) 14.500.00 1.00 2013 (KM) 14.00 350.00 400.650.500.00 21.75 Pregled troškova po oblastima i godinama: 2011 (KM) 14.00 1.00 2.00 400.00 4.000.500.000. SPORT I SLOBODNO VRIJEME ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UKUPNO (KM) 14.500.700.000.500.000.500.00 1.00 .00 5.00 1.00 22.00 21.000.00 1.00 5.00 ZAPOŠLJAVANJE OBRAZOVANJE INFORMISANJE KULTURA.00 2.500.700.00 1.00 4.00 300.00 1.700.500.00 22.00 1.000. bi trebalo obezbijediti najvećim dijelom iz sredstava općinskog budžeta.900.00 300.00 1.000.00 1.00 21.700.00 1.000.00 300.850.00 300.000.500.000.00 4.00 1.000.000.000.00 2012 (KM) 14.700. budžeta viših nivoa vlasti i donacija.000. SPORT I SLOBODNO VRIJEME ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UKUPNO (KM): Sredstva za realizaciju aktivosti iz Strategije za mlade općine Čelić sa planom aktivnosti za period 2010 – 2014.00 2014 (KM) 14.500.000.00 2013 (KM) 14.00 23.

ali i troškove. Radi lakšeg provođenja usvojenog plana djelovanja. radna grupa će izraditi Operativni plan djelovanja za svaku godinu. Radna grupa će periodično informisati OV Čelić ali i sve aktere uključene u implementaciju aktivnosti iz Strategije za mlade kao i krajnje korisnike odnosno mlade o rezultatima praćenja i procjene. Provođenjem Strategija za mlade i u njoj predviđenog plana djelovanja po oblastima omogućit će se poboljšanje položaja mladih u ovoj općini. Strategija sadrži definisane rokove za realizaciju pojedinih projekata. ulaganje u potencijal mladih ljudi koji će biti nosioci razvoja općine i realizacije zacrtanih strateških projekata u narednim godinama. ovaj dokument dobija zakonsku snagu i postaje obavezujući za sve organe vlasti. Radna grupa će takođe odlučiti koje metode i instrumente će koristiti za praćenje i procjenu rezultata i efekata aktivnosti iz Strategije za mlade. Stalna konsultacija osoba/institucija odgovornih i/ili uključenih u realizaciju aktivnosti. institucije i ustanove. nevladin sektor i sve ostale strukture života i rada na području općine Čelić koji se tiče pitanje mladih. aktivnosti i potrebna finansijska sredstva za njihovu realizaciju. Nakon usvajanja Strategije za mlade na Općinskom vijeću Čelić.76 Praćenje i procjena provođenja omladinske politike Strategija za mlade općine Čelić je napisana sa ciljem da predstavlja dokument koji planski i strateški prilazi rješavanju problema mladih općine Čelić. javna i privredna preduzeća. rezultirati će usklađivanju Strategije za mlade sa stvarnim potrebama mladih na terenu jer Strategija za mlade nije konačan dokument već proces koji traje i i koji je podložan izmjenama i dopunama. koji će dostaviti svim subjektima uključenim u Omladinsku politiku općine Čelić. . Strategija za mlade je usmjerena na poboljšanje statusa mladih. aktivnosti. U cilju praćenja i procjene rezultata i efekata aktivnosti neophodno je da OV Čelić da zadatak Radnoj grupi za izradu Strategije da se periodično ili po potrebi sastaje kako bi sagledali provođenje u odnosu na planirane rezultate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->