P. 1
STRATEGIJA ZA MLADE - OPĆINA ČELIĆ

STRATEGIJA ZA MLADE - OPĆINA ČELIĆ

|Views: 363|Likes:
Published by Adel Hodzic

More info:

Published by: Adel Hodzic on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

.

.

.

.

stećci i nekropole. Današnja općina Čelić. šljive. tokom administrativno-upravnih promjena i privredne reorganizacije prostora. slađe su ovdje nego igdje u svijetu.000 stanovnika. Ovi srednjovjekovni nadgrobnici i danas nude poruke ili oporuke uklesane u dalekim. Graniči se na istoku sa općinom Lopare. Čelić Sunce obasjava cijeli dan. Njegovi ljudi i njihovi domovi Suncu na izlasku okrenuli su lica i prozore. kao i u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i teritorij joj je bio znatno veći od današnjeg. panonskom obodu. padina na obodu Panonskog mora.. današnji Čelić. smješten na magistralnom putu Tuzla-Brčko na mjestu gdje se sastaju rijeke Gnjica i Šibošnica. Istina općina Čelić bila je organizirana i funkcionirala je u vrijeme austrougarske uprave. godine. Naziv Čelić izveden je od riječi ''Pčela'' o čemu postoji tumačenje da je čuveni Turski putopisac Evlija Čelebija u svom Putopisu iz 1533.“(književnik Atif Kujundžić) Općina Čelić se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine na majevičko-posavskom.7 GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPĆINE ČELIĆ „Čelić je prisojna strana Bosne i Hercegovine. kruške. maline. blago zatalasane Posavine i Panonske nizije. u toku rata izazvanog agresijom na Bosnu i Hercegovinu. Obuhvata površinu od 136. a bliskim biljezima-bosančicom. geografski polažaj teritorija općine Čelić. . Čelić je sunčana ljepota majevičke podgorine. kulturni i privredni centar općine je grad Čelić. Status općine Čelić je prestao u FNR Jugoslaviji 1962. breskve i kajsije. Okamenjeni svjedoci burne historije ovih krajeva su i brojna mramorja. Neolitska keramika i drugi arheološki materijali pronađeni na ovim prostorima kazuju da je čelićki kraj bio nastanjen u neolitu.. kupine. koje su u određenim periodima bile povoljne. Historijski gledano. opisao kao kasabu sa imenom ''Pčelić''. poznatu po proizvodnji meda i voska.8 km2 na kojoj živi oko 15.Čelić je svako sretno jutro Bosne i Hercegovine. godine. Jagode. na sjeveru sa Distriktom Brčko BiH. godine. ovisio je od društvenih i političkih prilika. na zapadu sa općinom Srebrenik i na jugu sa općinom Tuzla. ali i manje povoljne i nepovoljne. osnovana je 1993. jabuke. Sastavni dio je Tuzlanskog kantona. Administrativni.

Brežuljkasti i blago brdoviti obronci planine Majevice sa nadmorskom visinom 140-711m i umjerenom kontinentalnom klimom. Lukavica. pogodno je za razvoj turizma. te trgovine. mermera i granita. aluminijuma i stakla. Brezje. Donji Humci. Sitari. Ljepote planinskih obronaka na kojima je smještena općina Čelić. održava jedinstvena Privredna manifestacija ''Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine''. Područje općine Čelić. jasna su poruka da ovaj kraj ima vrijedne potencijale za razvoj lovnog turizma. Šibošnica. . a posebno seoskog koji je sve popularniji u suvremenom svijetu. Područje Općine. Gornji Humci . mlijeka. Miladići. Brnjik. žitarica i povrća. godine. metala. Istaknuti nosioci privrednog razvoja u najvećoj mjeri djeluju u sferi prerade i obrade: voća i povrća. drveta. Drijenča. dobri domaćini su garant aktivnog i ugodnog odmora u prirodi i s prirodom. Ratkovići. građevinarstva i usluga. Vražići. Velino Selo i Visori.8 GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPĆINE ČELIĆ Ekološki ispravna hrana perspektiva je razvoja cjelokupnog područja. predstavljaju dobre preduvjete za uzgoj voća. prijatan ambijent i dobri ljudi. plastike. Nahvioci. Čelić je posebno poznat po jagodastom voću što predstavlja brend i tradiciju ovog kraja u okviru koje se od 1980. Ekološki ispravna hrana. čine naseljena mjesta: Čelić .

Starosna struktura stanovništva općine Čelić je slijedeća: 1. zatim onih sa dva. Muškaraca je 6013. . Broj domaćinstava 3095. preko 45 godina . Hrvati . Promjene u veličini domaćinstava izražene smanjenjem broja njihovih članova su u uskoj vezi sa smanjenim prirodnim priraštajem. mladi dobi od 15-30 godina -1600 stanovnika 3.5328 stanovnika. ) Ukupan broj stanovnika općine Čelić je 12.godine. djeca od 0-15 godina . U toku te opće transformacije ranija domaćinstva postaju urbani tip porodice u kojoj je broj članova veoma reduciran uz tendenciju daljeg smanjivanja. Analiza strukture domaćinstava prema broju članova u općini Čelić pokazuje tendenciju povećanja udjela samačkih domaćinstava. a žena je 6515.1207.58 stanovnika/km². godine). Nacionalni sastav stanovništva: Bošnjaci . zatim s tokovima urbanizacije i deagrarizacije kao i s ostalim pojavama demografske tranzicije. ( podaci po popisu iz 1991.1597.528. Srbi . Prosječna naseljenost 91. tri ili četiri člana uz istovremeno smanjenje domaćinstava sa šest i više članova.9 SOCIO-EKONOMSKA KARAKTERISTIKA STANOVNIŠTVA OPĆINE ČELIĆ ( Podaci iz socio-ekonomske analize općine Čelić iz 2007. srednje dobi od 30-45 godina -1400 stanovnika i 4.9451 .4200. 2.

mentalno i socijalno – predstavlja snažnu obavezu i odgovornost svih segmenata društva. kao i Projektom uvođenja kvaliteta i sigurnosti koju implementira AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu). U sklopu djelatnosti Ustanove. . što je osnova za stanje zdravlja u starijim godinama. Zaštita zdravlja stanovništva. radiološke usluge kao i usluge iz oblasti specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite. predstavlja stalno investiranje u društveni napredak i blagostanje. Stretegijom Federalnog ministarstve zdravlja „Mladi i zdravlje”. dok socio-ekonomske promjene neminovno utiču na zdravlje. stoga. Sve ovo čini da zaštita zdravlja mladih ljudi u svim njegovim aspektima – fizičko.10 ZDRAVSTVO Zdravlje je sastavni dio ljudskog razvoja koji omogućava ekonomski. posebno ako se govori o zaštiti zdravlja mladih. socijalni i psihološki razvoj društva u pravcu koji društvo želi da ostvari. laboratorijske usluge. samim tim što se u ovom životnom dobu prolazi kroz unutrašnju tranziciju iz djetinjstva u adolescentno i zrelo doba u kojem se snažno mijenjaju obrasci ponašanja. Dom zdravlje Čelić u narednom periodu će posvetiti posebnu pažnju populaciji mladih kao vrlo osjetljivom segmentu društva. U ovom osjetljivom periodu života mladi se prilagođavaju novim potrebama unutrašnjeg i vanjskog okruženja i tada se pod različitim uticajima formiraju stavovi prema zdravlju i rizičnom ponašanju. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Čelić je ustanova koja sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva kroz implementaciju porodične/obiteljske medicine. pružaju se i usluge koje obuhvataju hitnu medicinsku pomoć. Zdravlje je osnovni pokretač socio-ekonomskog razvoja. higijensko-epidemiološke usluge.

spolno prenosivih infekcija i HIV/AIDS-a.19 ZDRAVSTVO Strateški pravci su prvenstveno fokusirani na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. posebno u oblastima mentalnog zdravlja. S obzirom da. Dom zdravlja Čelić će posvetiti veću pažnju ovoj populaciji kroz intenzivnije aktivnosti na promociji zdravlja i zdravih stilova života. Prijateljski pristup mladima u pružanju zdravstvenih usluga treba osigurati u svim segmentima zdravstvenog sektora.godine) • Lica koja primaju stalnu novčanu pomoć – 86 • Lica civilne žrtve rata – 51 • Lica sa invaliditetom – 162 • Lica u stanju socijalne potrebe – 207 • Lica koja primaju dječiji dodatak – 473 • Djeca smještena u hraniteljsku porodicu – 2 • Djeca smještena u Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – 2 • Djeca i mladi sa onesposobljenjem – 28 • Djeca pod starateljstvom . seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. ravnopravnosti i solidarnosti.11 Strategija „Mladi i zdravlje“ razmatra probleme siromaštva. efikasnosti. . stvaranjem prihvatljivog sistema baziranog na kvalitetu. bolesti ovisnosti. obrazovanja. organizirana su edukativna predavanja za mladu poulaciju u osnovnim školama i srednjoj školi o štetnosti pušenja. broj korisnika zdravstvenih usluga mladih starosne dobi od 16 do 30 godina iznosi 3285. prema raspoloživim podacima iz maja 2010. ali su usmjereni i na organizaciju i menadžment promjena razvojem prijateljskih usluga za mlade unutar zdravstvenog i nezdravstvenog sektora i stalno unapređenje kvaliteta i monitoriranje i evaluiranje ishoda svih aktivnosti. nasilja. nezaposlenosti. marginalizacije pojedinih grupa mladih ljudi i nepokrivenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem što pojedine mlade ljude dovodi do nejednakosti u zdravlju. kao i prevenciji bolesti. hroničnih oboljenja i u drugim oblastima kada se za to ukaže potreba. godine. kao i predavanja o AIDS-u. Zbog toga je veoma važno unapređivati pristup zdravstvenoj zaštiti za sve mlade u cilju smanjenja razlika u zdravlju. dostupnosti. U dosadašnjim aktivnostima. Korisnici Centra za socijalni rad Čelić (oktobar 2010. alkohola i opojnih droga.

godine iz razloga intezivnog razvoja poljoprivredne djelatnosti i značajnog podsticanja poduzetničkih sposobnosti stanovništva. . Kantonalno i Federalno Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo izdvaja sredstva za pomoć malim i srednjim preduzećima. Prostor općine Čelić danas je znatno izmijenio privrednu sliku u odnosu na period prije 1992. izdvajaju posticajna sredstva u svrhu pokretanja samostalnih djelatnosti. a van privrede 472 uposlena.180. Procjenjuje se da je od ukupno radno sposobnog stanovništva po popisu iz 1991. Značajan doprinos zapošljavanju i zbrinjavanju nezaposlenih daju i vladine institucije. Ukupan broj zaposlenih je 1. koji zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje povremeno izdvajaju sredstava namijenjena za zapošljavanje i implementiraju projekte u vidu privremenog zapošljavanja (pripravnici). Nezaposleni sa prostora općine Čelić su evidentirani na Kantonalnom zavodu za zapošljavanje-općinski Biro Čelić. U periodu do 1992.000 stanovnika. godine vrlo mali broj ljudi se bavio privatnim poduzetništvom i to uglavnom zanatske i trgovinske djelatnosti obzirom da su propisi koji su regulisali rad privatnih preduzeća stupili na snagu tek krajem 80-tih godina. kao što su Kantonalno i Federalno Ministarstvo poljoprivrede u posticajnim sredstvima i kreditnim sredstvima pod povoljnim uslovima.109 nezaposlenih. Trenutno van područja općine Čelić radi preko 1. a značajan dio je bio zaposlen na području bivše Jugoslavije i Zapadne Evrope. dodjela mehanizacije u svrhu unapređanja poljoprivredne proizvodnje. manji dio stanovništva je bio zaposlen u državnim i privatnim preduzećima.) evidentirano je 2. Na Birou za zapošljavanje općine Čelić ( maj 2010. godine najveći dio stanovništva se bavio poljoprivredom. pomoć preduzećima pri zapošljavanju lica sa evidencije nezaposlenih. Prema podacima iz dokumenta "Socio-ekonomska analiza općine Čelić 2007" broj zaposlenih u privredi iznosi 708. godine bilo nezaposleno oko 40 % (uglavno sa srednjom stručnom spremom). Kantonalno i Federalno Ministarstvo za boračka pitanja izdvaja sredstva za boračku populaciju u cilju stambenog zbrinjavanja.12 LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA Do 1992.

od 45-50 g. od 50-55 g. od 60-65 g. od 20-25 g. od 55-60 g. od 35-40 g. i više ispod 20 g. ukupno žena 123 58 275 237 315 306 271 199 178 116 89 2019 149 132 144 92 89 55 47 17 9 792 ukupno žena 76 39 66 65 72 80 71 50 52 26 13 571 2 238 36 35 37 26 27 16 17 13 169 190 159 131 129 85 77 953 2 21 9 5 5 11 3 2 58 2 18 19 17 10 8 5 1 80 2 13 9 1 2 od toga demobilisani borci RVI ukupno žena ukupno žena ČŠP* ukupno žena 4 1 3 1 5 1 2 3 1 UKUPNO *Članovi šehidskih porodica LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA . od 30-35 g.13 Nazaposlenost po kvalifikaciji NEZAPOSLENI NA PODRUČJU OPĆINE ČELIĆ NEZAPOSLENI 1 god. od 25-30 g. od 40-45 g.

Školu pohađa 300 učenika. OŠ Vražići. obrazovnog i humanog karaktera. svim učenicima osigurava temelj za dalje samoobrazovanje u struci i uspješno nastavljanje školovanja kao i korištenje kulturnih i civilizacijskih dobara i vrijednosti. Drijenči i Lukavici. MSŠ Čelić u Čeliću pohađa 335 učenika u sljedećim strukama: ekonomski tehničar. . ukupno 21.). brigu za zajednicu u kojoj žive i spremnost za doprinos životu mladih na općini Čelić. OŠ Humci i jedna MSŠ Čelić. Za odgoj i obrazovanje srednjoškolske populacije brine se 28 profesora. U sastavu Osnovne škole Čelić djeluje i jedna područna četverorazredna škola u Ratkovićima.U sastavu Osnovne škole Vražići djeluju i područna škola u Brnjiku i Velinom Selu. mehaničari. instalateri centralnog grijanja. prehrambeni prerađivač. Vijeće učenika MSŠ Čelić djeluje već dugi niz godina i svojim radom je pokazalo veliku zainteresovanost za probleme mladih u zajednici kao i svoju humanost. poslovno-pravni tehničar. edukativnog. Srednja škola je u jedinstvenom odgojno-obrazovnom sistemu jedan od institucionalnih oblika organizovanja u okviru kojeg se omogućava razvoj ukupnih potencijala mlade ličnosti. u okviru srednje škole planirane su mnoge aktivnosti za mlade. JU MSŠ Čelić osnovana je 1993 god. Za period 2010. bravari. kreativnost.14 OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ Na području općine Čelić rade tri osnovne škole: OŠ Čelić. metodama.U sastavu Osnovne škole Humci djeluje i područna škola u Šibošnici. Do sada je organizovalo brojne humanitarne i edukativne aktivnosti ( Jedan slatkiš . Osnovnu školu Čelić pohađa 600 učenika. Srednja škola ukupnim sistemom. automehaničar.-2014. tehnikama te primjenom savremenih tehnologija rada. Stoga. Pomoć za djecu bez roditeljskog staranja iz sela ''Mira'' Turija. Nastavu pohađa 320 učenika. kao jedina ustanova srednjeg obrazovanja na području općine Čelić ima jako veliki značaj. i od tada je izvela brojne generacija učenika.jedno dijete. U školi također djeluju i brojne sekcije. godina. koje okupljaju veliki broj učenika koji su svojim trudom i zalaganjem u radu pokazali maštovitost. itd.

časopisi i druga bibliotečka građa. godine. odgoju i obrazovanju.15 1. U našoj JU „ Gradskoj biblioteci „ Čelić. godina. godine. Školska biblioteka – Projekat ''Nova školska riznica znanja''. pa i sporta. geografije. fizike. i drugima. Opremanje prehrambene laboratorije. Bibliotečki fond obuhvata oko 8. Naravno da se knjige ne posuđuju samo radi lektire i nastave maternjeg jezika. planirane su slijedeće aktivnosti: .-2014. do iznalaženja adekvatnijeg prostora. Biblioteka je s radom počela 2004. prema određenim pravilima rada u biblioteci. i drugim korisnicima biblioteke. Centar za socijalni rad. 4. uz saradnju sa relevantnim institucijama na ovom području: općina Čelić. koja im pomaže u školskom učenju. čuvaju se knjige. 5. opojnim drogama cigaretama i internetu). daju na čitanje učenicima. nego se posuđuju i radi produbljivanja i učvršćivanja znanja iz svih predmetnih oblasti što ih izučavamo tokom svoga školovanja i nadograđivanja svoje lične obrazovanosti (iz historije. muzičkog i likovnog odgoja. 2. maloljetničke delikvencije.) OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ Za školsku 2010. Multimedijalna učionica. JU „ Gradska biblioteka“ Čelić. trenutno je smještena u općinskim prostorijama. MUP. Video nadzor u školi U periodu 2010. ali i drugim oblastima znanja. U našoj biblioteci učenice i učenici nalaze i uzimaju na čitanje knjige pisaca koji su zastupljeni u školskoj lektiri. hemije. Dom zdravlja. međuljudskih odnosa. godinu. nauke ili kulture imaju svoju biblioteku s knjižnim fondom koji povećava u skladu s novim knjigama na tržištu i s finansijskim mogućnostima istih tih institucija. osnovana je odlukom Općinskog vijeća Čelić. ciljanim da najviše pomognu mladima u nastavi maternjeg jezika. sporta. nastavnicima. informatike itd. ali i djela mnogih drugih autora koji se rado čitaju i preporučuju drugima. 3. međuvršnjačkog nasilja. JU „Gradska biblioteka“ Čelić Danas svaki grad i svaka ustanova ili institucija u našoj zemlji iz oblasti prosvjete. biologije. 2003. Sa posebnim naglaskom pristupit će se realizaciji projekata koji tretiraju problem ovisnosti (o alkoholu. humanizma.-2011. školstva. aktivizma mladih. što se. zatim nasilja u porodici. Edukativne radionice nenasilne komunikacije po Marshalu Rosenbergu.000 bibliotečkih jedinica. planirana je realizacija projekata iz oblasti ekologije.

bavi se i projektima iz oblasti kulture. U opisu svojih djelatnosti JU „ Gradska biblioteka“ Čelić pored skladištenja. „Čelić“ u Čeliću • O. iz oblasti kulture. JU„Gradska biblioteka“dobitnica je najvećeg priznanja Općine.Š. slikarskih izložbi i drugih kulturnih manifestacija. Pored ovih institucija. čuvanja i izdavanja knjiga. s matičnom bibliotekom JU Nacionala i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo. izdavačkom djelatnošću kao i organiziranjem ranih pjesničkih i književnih večeri. „Humci“ u Humcima Više područnih škola: • Područna škola Ratkovići • Područna škola Brnjik • Područna škola Velino selo • Područna škola Šibošnica • Područna škola Drijenča I jedna Mješovita srednja škola: • MSŠ Čelić u Čeliću Ukupno oko 1 300 učenika Osnovnih škola i oko 400 učenika Srednje škole.16 OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ JU „Gradska biblioteka“ Čelić ostvarila je uspješnu i prijateljsku saradnju sa: JU Narodna i Univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.Š. pozorišnih predstava.Š. Fondacija za bibliotečku djelatnost i svim drugim javnim bibliotekama u Bosni i Hercegovini. Na usluge JU „Gradska biblioteka“ Čelić oslanjaju se učenici tri Osnovne škole: • O. „Vražići“ u Vražićima • O. uspješnu saradnju i svoje usluge JU „ Gradska biblioteka“ Čelić pruža i svim osnovnim i jednoj srednjoj školi na području Općine. . zatim. promocija. te studenti kao i ostale kategorije građana. Zlatni grb općine Čelić.

u poslijeratnom periodu našu Općinu napustilo je dosta mladih ljudi koji su otišli zbog loših ekonomskih i socijalnih uslova. a razlozi za to su brojni. Broj mladih ljudi znatno je smanjen. U starosnoj dobi od 15 do 30 godina. mjesecom 2009. a od toga je 360 ženskih osoba.) registrovano je 2109 nezaposlenih lica. nalazi se 1037 lica . godine iznosio 879 lica. od kojih je 1119 žena.17 SOCIO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE MLADIH Prema podacima općinskog Biroa za zapošljavanje Čelić (maj 2010. Najveći broj nezaposlenih mladih je u starosnoj dobi između 21-24 godine i to sa završenom SSS i KV spremom. U sivoj ekonomiji radi više od 80% mlade populacije. te neperspektivnosti bosanskohercegovačkog društva. Veoma tešku ekonomsku situaciju mladih u Čeliću oslikava podatak da je ukupan broj uposlenih zaključno sa 12. Osim pomjeranja stanovništa izazvanim agresijom na BiH. godine. Zbirni pregled po godinama starosti i stupnju stručnog obrazovanja godine starosti 15-18 19-20 21-24 24-27 28-30 Ukupno NK 10 4 7 4 44 28 58 39 80 54 PK 0 0 1 1 1 0 3 2 1 0 KV 3 0 45 16 73 21 43 19 62 32 VKV NSS SSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 18 120 67 43 25 33 23 VSS VŠS 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 8 4 1 0 UKUPNO Žena 13 88 243 156 177 677 4 39 118 90 109 360 .

Tokom 2009. sekcija folklora.18 SOCIO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE MLADIH Mladi na području općine Čelić uspješno djeluju u nekoliko neformalnih grupa. školska takmičenja i nagrade. Na području općine Čelić mladi aktivno djeluju i u okviru Crvenog križa.000. Evidenciju o izrečenim odgojnim mjerama vode organi nadležni za socijalnu zaštitu i školske ustanove. novinarska i literarna sekcija. Također sufinansira prevoz učenika koji pohađaju srednju školu u MSŠ Čelić u Čeliću. a koje sprovode Centri civilnih inicijativa (CCI). kantona i entiteta općina Čelić na rang listi koja broji 122 općine iz cijele BiH u odnosu na ukupan budžet zauzima 31. godine. kulturno-umjetničko društvo „Zumbul“ Vražići.godini isplaćeno je 8. Odbojkaški klub invalida Čelić. mjesto. mjesto.00 KM. za ove potrebe izdvojeno je 26. . MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA Maloljetnička delikvencija je neželjeni društveni oblik ponašanja. mjesto. U zadnje vrijeme aktivno djeluju organizacije mladih u sastavu pojedinih političkih partija i stranaka ( SDA. kulturno-umjetničko društvo „ Mladost“ Čelić. Položaj maloljetnika u sukobu sa zakonom u BiH uređen je posebnim normama u okviru Zakona o krivičnom postupku i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija na državnom i entiteskom nivou. koje su postigle zavidne rezultate na općinskim i kantonalnim takmičenjima. SDP.180. FK Vražići. Na području općine Čelić djeluju tri sportska kluba: FK Čelić. Prema analizi komparativne studije „Politika stipendiranja u BiH“ koja predstavlja prvi sveobuhvatni dokument za unapređenje i razvoj politike stipendiranja u BiH. Osim odgojnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora krivično zakonodavstvo propisuje i odgojne preporuke koje doprinose zaštiti. Udruženje žena Vražići. pomoći i nadzoru nad maloljetnim počiniocima krivičnih djela. Podaci za kumulativnu analizu prikupljeni su u periodu januar 2008. zatim. Društveno neprihvatljivo ponašanje djece i maloljetnika i razlozi zbog kojih oni dolaze u sukob sa zakonom posljedica su nepovoljnih postratnih okolnosti i ukupnih prilika u kojima maloljetnici žive. Vijeće učenika. Udruženje žena Humci. a na nivou kantona 2. na nivou Federacije BiH zauzima 8.godine. Udruženje „U Toku“ Čelić. pri osnovnoj i srednjoj školi a to su: dramska sekcija. te za ove potrebe u 2009. opasna i složena socijalno politička pojava. brizi. posebno nadarenim učenicima.00 KM. Udruženje građana „Usijela“ Nahvioci i BZK Preporod OO Čelić. SBIH). koristeći podatke isključivo kroz pisanu korespodenciju i predstavljaju zvanične podatke resornih ili nadležnih institucija na nivou općine.-juli 2009. POMOĆ OPĆINE MLADIMA Sredstvima iz općinskog budžeta redovno se obezbjeđuju studentske stipendije.

19 MLADI U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI Na području općine Čelić. Do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Osim voćarstva. a osobito za uzgoj voća. Danas su poljoprivredni proizvođači organizirani u nekoliko zadruga i udruženja. Poljoprivreda i proizvodnja hrane trebaju naći svoje mjesto u državi. velike mogućnosti u upošljavanju mladih pruža stočarska proizvodnja. nasadi šljive. breskve i kajsije. jabuke. odnosno preradom. poljoprivreda je predstavljala. te ekonomske prednosti koje ova dva agrarna podsektora nude u pogledu zapošljavanja stanovništva te izgleda na domaćem i stranom tržištu. kruške. povrća i nekih žitarica. Povoljni klimatski uvjeti i ekološke karakteristike opredijelile su strukturu poljoprivredne proizvodnje. uzgoj visokokvalitetnih voćnih vrsta bila je jedna od ključnih grana poljoprivrede na ovim prostorima. Kada je riječ o voćarstvu. što im pruža veću mogućnost i šansu da izradom projekata apliciraju kod određenih institucija kako bi dobili sredstva koja su im potrebna da bi se uspješno bavili poljoprivredom i tako bili konkurentni na tržištu. i u njima stočarstvo i voćarstvo su dva temeljna pravca domaćeg agrarnog sirovinskog razvitka. poljoprivrednom proizvodnjom. Osim individualnih poljoprivrednih proizvođača. zatim. ali po principu strogog selektiranja ne samo one proizvodnje koja će unaprijediti zapošljavanje stanovništva i umnožiti profit. U toj selekciji jagodasto voće ima svoje energetske prednosti jer pripada onoj vrsti hrane kod koje u mnogim dijelovima svijeta nije dostignut stupanj samodovoljnosti i još ima slobodnog prostora na stranom tržištu. a i danas predstavlja jednu od osnovnih privrednih djelatnosti kod većine stanovništva. U oblikovanju takve buduće poljoprivredne slike federalnog dijela Bosne i Hercegovine nesumnjivu prevagu odnijeli su njegova postojeća reljefna i klimatska geografija. te uzgoj junadi za potrebe mesne industrije. ovdje su najzastupljenije kulture jagodastog voća. . bavili su se i privredni subjekti: Fabrika za preradu voća i povrća “Frigos“ Čelić i zemljoradničke zadruge „Poljopromet“ Čelić i „Bratstvo“ Koraj. trešnje. višnje. odnosno proizvodnja mlijeka zbog blizine mljekare. Osnovne postavke prijedloga Srednjoročne strategije poljoprivrednog sektora za Federaciju Bosne i Hercegovine po svojim generalnim strukturnim usmjerenjima su poznate.

omogućavaju proizvodnju ekološki ispravnih poljoprivrednih proizvoda koji se sve više traže na tržištima. Prihvatanjem činjenice podrške razvoja svih grana poljoprivrede. te usvajanjem suvremene tehnologije u poljoprivredi. a osobito u uzgoju voća.20 MLADI U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI Priroda je ovom području podarila geografski položaj. povoljne klimatske uvjete i takve ekološke karakteristike koje uz stručno obrazovanje i educiranje poljoprivrednih proizvođača. . otvaraju se mogućnosti i perspektive mladima za kvalitetnim bavljenjem poljoprivrednom djelatnošću i sticanju financijske dobiti te zapošljavanju na svojim imanjima. kvalitetno tlo.

ISTRAŽIVANJE POTREBA MLADIH OPĆINE ČELIĆ .

član dok je analizu upitnika uradilo osoblje NVO CISP: Davorka Marković Krstić. Ermin Avdić.2014. član 4. U cilju izrade Strategije za mlade Općine Čelić za period 2010 . Centar za socijalni rad Čelić. . Sabina Isić i Vedo Tanović na čelu sa Jasminom Ovčina. predsjednik 2. član 9. Anketiranje je sprovedeno na uzorku od 188 ispitanika sa cijelog područja općine Čelić. godina izvršeno je istraživanje potreba i položaja mladih na području ove Općine od strane radne grupe za izradu dokumenta i osoblja italijanske NVO CISP. član 8. član 5.22 Strategija za mlade općine Čelić za period 2010 . imenovana od strane Načelnika općine Čelić. godina je dokument čijoj se realizaciji pristupilo u toku 2010. a koji sadrži konkretne ciljeve i planove aktivnosti. član i predstavnici mladih: 11. član 6. U izradi dokumenta učestvovali su organi lokalne uprave. Nermin Okanović. Faik Osmić. Azra Jahić. Mujo Čavalić. Fahira Arnautović. član 7.član 12. Amir Delić. intervju i analize sadržaja. član 10. u sastavu: 1. Anketiranje: Izradu anketnog upitnika te sprovođenje ankete na terenu je uradila Radna grupa za izradu dokumenta omladinske politike. Navedene metode i tip ispitanika i učesnika u sprovođenju istih su dale jasnu osnovu za formulisanje strateških ciljeva i mjera te izradu planova djelovanja. predstavnici relevantnih ustanova (Javna ustanova „Gradska biblioteka Čelić“. Mješovita srednja škola „Čelić“ i Policijska stanica Čelić) koji u svom radu imaju stalni kontakt sa mladima. član. Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja Čelić“. član 3. Mersad Tanjiić. probleme i potrebe. godine. Cilj istraživanja je bio procijeniti i utvrditi broj i strukturu mladih te njihov trenutni položaj. Alisa Okanović. Udruženje građana poljoprivrednih proizvođača „Zelena oaza“. Amila Šadić. Amel Mehanović. Za sprovođenje istraživanja korištene su klasične metode ispitivanja javnog mnijenja kao što su metoda anketiranja. Fahrudin Kevrić. 13.2014. Suada Begić.

nezaposleni. Lukavica. a izbor ispitanika se vrši po principu slučajnosti.. Šibošnica. Drijenča. Nakon prve analize pristiglih upitnika uočeno je 7 neispravnih upitnika te je 181 upitnik uzet u razmatranje pri izradi analize.72% su bile osobe muškog spola a 50. Stratifikovani uzorak se inače primjenjuje kod složenih pojava. Donji Humci. Nahvioci. Anketiranjem je pokriveno gotovo cijelo područje općine Čelić: Čelić . Vražići i Velino Selo.). Sitari. učenici i oni koji ne idu u školu. 90% 80% 70% 60% 49.23 Koristeći postojeće upitnike a sa ciljem dobijanja demografskih podataka i podataka vezanih za oblasti kroz koje će se utvrđivati društveni položaj mladih izrađen je anketni upitnik koji se sastojao od 58 pitanja.72% 50% 40% 30% 20% 10% 0% muški SPOL 50.28% ženski 1 Prema popisu iz 1991 godine i procjenama Radne grupe za izradu strategije SPOL . Brnjik.. Od ukupnog broja ispitanika 49. Odabrani uzorak predstavlja odnosno reprezentuje osnovni skup iz kojeg je izvučen a to su mladi ljudi od 15 do 30 godina sa područja općine Čelić.28% ispitanika su bile osobe ženskog pola što odgovara ukupnoj socio – demografskoj slici na području Općine. prema svojim bitnim karakteristikama. Gornji Humci . različiti interesi-hobiji . Na osnovu procijenjenog broja mladih na području općine Čelić od oko 16001 utvrđen je veći stratifikovani uzorak od preporučenih 3-5% da bi se dobila što detaljnija slika o stanju mladih na području Općine. Ratkovići. Ukupno je anketirano 188 ispitanika. bude proporcionalno zastupljena u uzorku. Prilikom planiranja sprovođenja ankete posebna pažnja je posvećena odabiru ispitanika koji predstavljaju mlade ljudi od 15 do 30 godina sa područja općine Čelić (iz svih MZ-a. pri čemu svaka grupa ispitanika treba da. zaposleni.

67% ima završenu srednju školu.95% se izjasnilo kao nezaposleno.56 % Najveći broj ispitanika. Ostali ispitanici su se izjasnili kako slijedi: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nezaposlen/a 35.67% ima završen zanat a 51.24 Ispitanici su podjeljeni u tri starosne grupe: I II III 26 do 30 godina 20 do 25 godina 16 do 19 godina 22.78 % 36. njih 35. 16.95% 11. Od tog broja čak njih 10% ima završen fakultet.15% STATUS STATUS 26.98% zaposlen/a učenik/ca student/ca .67 % 40.93% 25.

87% 4.06% NACIONALNOST 4.17% 85.49% 87.60% Srbin BiH 4.64% NACIONALNOST 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bošnjak Hrvat 5.25 Nacionalni sastav i struktura stanovništva u općini Čelić su uzeti u obzir kada je rađena anketa te je struktura ispitanika oslikavala stvarno stanje na terenu: KATEGORIJA STANOVNIŠTVA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% domicilno stanovništvo povratnik izbjeglica/raseljeno lice 7.60% ispitanika se izjasnilo kao BiH građanin i ako se radi o Bošnjacima koji su naveli da su veliki vjernici.57% ostalo 4.60% 0. .

26 Obrazovni status ispitanika je predstavljen na grafikonu ispod. osoba muškog pola koja pripada starosnoj grupi 16 do 19 godina i jedna osoba ženskog pola koja pripada starosnoj grupi 26 do 30 godina su nezaposlene. 22.00% 50% 40% 29. Osoba ženskog pola je udata i živi sa mužem koji je zaposlen dok osoba muškog pola živi sa roditeljima i još dva člana porodice a jedini prihodi koje ostvaruju je kroz poljoprivredu.33% njih 52% je starije od 19 godina.56% 1.74% 11.67% neoženjenih mladih osoba je nezaposleno i svi su se izjasnili da još uvijek žive sa roditeljima. 90% 80% 70% 60% OBRAZOVANJE 50. Od njih 83. Jedan od pokazatelja položaja mladih je i visok procenat onih koji su se izjasnili kao neoženjen/neudata.05% završen fakultet Ispitanici koji su se izjasnili da nemaju završenu osnovnu školu.65% 30% OBRAZOVANJE 20% 10% 0% nezavršena osnovna škola završena osnovna škola završena srednja škola završen zanat 7. .

27 CIVILNI STATUS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% oženjen/udata neoženjen/neudata 16.67% 83.33% CIVILNI STATUS 87.56% 1.23%). 2.68% njih u osmočlanoj porodici. BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 0.23% 6 7 8 9 1.79% 2 3 4 5 21.68% 3.50% se izjasnilo da živi samo sa majkom.06% 1 21.08% .51% mladih se izjasnilo da živi sa roditeljima.68% 5. Od 5% ispitanika koji su se izjasnili da žive sami.59% 34. 81. 6.76% je oženjeno/udato.35% 10.25% samo sa ocem a 12. Najviše ispitanika živi u porodicama sa 4 člana (njih 34.06% ispitanika živi u šestočlanoj porodici dok je 1.79% te 21.25% živi sa oba roditelja.08%) a zatim u porodicama sa 3 i 5 članova (21. 10.

90% .72% majka 21. Među zaposlenima je uglavnom otac dok je 19.52% 23.33% 5. 30. zaposlen 3 čl.33% porodica radi samo jedan član porodice. zaposlen niko nije zaposlen 30.28 U 40.65% lično 19.71% ispitanika lično zaposleno.46% otac 46.76% ZAPOSLENI brat muž 6.39% mladih navodi da nemaju stalan izvor prihoda ali njih 83. BROJ NEZAPOSLENIH U PORODICI 1 čl.57% 3.63% se bave poljoprivredom.39% 40. zaposlen 2 čl.71% sestra 1.

92% 2. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82.71% je zaposleno a 22. ali ne toliko ne znam Bez obzira na zaposlenje 82.58% mladih ili njihovih roditelja se bave poljoprivredom.42% onih koji su se izjasnili da se ne bave poljoprivredom 38.58 su učenici. Od 17.21% veoma je važna važna je.32% VAŽNOST POLJOPRIVREDE ZA OVAJ KRAJ 14. .29 Da je poljoprIvreda važna za ovaj kraj pokazuje sljedeći grafikon na kojima se vidi da skoro 90% mladih ljudi smatra da je poljoprivreda osnov razvoja općine Čelić.

Sa grafikona na kome je prikazan status se može vidjeti da se 35.79% 58.39%.92 smatra da mogućnosti ipak postoje.61%. od ukupng broja mladih na evidenciji biroa za zapošljavanje muškarci zauzimaju 46.30% 20. njih 33. Problemu zapošljavanja je posvećena posebna pažnja u anketi.11% od ukupnog broja prijavljenih. Značajan procenat.99% .93% mladih izjasnilo kao nezaposleno. 87. što predstavlja 30.109 od čega je 635 mladih ljudi. a žene 53. godine broj prijavljenih nezaposlenih lica je bio 2. 7. MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA NA OPĆINI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne vrlo malo nema nikakvih mogucnosti 12.30% smatra da nema nikakvih mogućnosti dok 12.92% 7.33%. ima između 26 i 30 godina i završenu osnovnu ili srednju školu to znači da je već dugi niz godina na birou za zapošljavanje. Kada je u pitanju spolna orijentacija.30 ZAPOSLENOST I MLADI Prema evidenciji biroa za zapošljavanje općine Čelić krajem petog mjeseca 2010.08% mladih smatra da su mogućnosti zapošljavanje na Općini slabe.

100% 90% 80% 70% ŠTA DOPRINOSI TEŠKOM ZAPOŠLJAVANJU MLADIH ZAPOSLENOST I MLADI 59. 46.71% Dosta su različiti promišljanja mladih na pitanje tko treba pomoći pri zapošljavanju mladih. 2.18% 12. korupciju. nezalaganje mladih u javnom i političkom životu.42% mladih misli da su upravo mladi ti koji bi morali da se angažuju više na rješavanju ovog problema.70% 2.42% 35.15% 46. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% lokalna zajednica država svi zajedno sami mladi nešto drugo 15.67% TKO BI TREBAO DA POMOGNE U ZAPOŠLJAVANJU MLADIH . te neusklađenost obrazovnih programa sa tržištem rada ali i kriminal.67% smatraju da se problem zapošljavanja može prevazići zajedničkim naporima a 35.12% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% neuskladjenost obrazovnih programa sa tržištem rada nepostojanje adekvatne politike zapošljavanja nešto drugo 28.31 Kao razloge teškom zapošljavanju mladih ispitanici su uglavnom naveli nepostojanje adekvatne politike zapošljavanja.15% da je to isključiva odgovornost države. političke i rodbinske veze.76% 9.

32 Svi se uglavnom slažu da politika ima veliki uticaj na zapošljavanje. ZAPOSLENOST I MLADI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MOGUĆNOST UČESTVOVANJA MLADIH U LOKALNOJ POLITICI 37.43% njih smatra da postoji malo mogućnosti odnosno 32.11% onih sa završenim fakultetom. Samo je 1.43% 32. . Među onima koji ne bi napustili Čelić u potrazi sa poslom 83. Međutim njih 18.67% ispitanika odgovorilo da nema uticaja politike na zapošljavanje.96% njih smatra da ne postoje mogućnosti učešća mladih u lokalnoj politici.33% su osobe ženskog spola te 11.96% 18.17% da malo ne ne znam Na pitanje da li bi bili spremni otići u drugi grad ili državu u potrazi za poslom 90.00% mladih je odgovorilo da bi a 10% njih da ne bi.44% smatra da postoje mogućnosti učešća mladih u lokalnoj politici dok 37.44% 11.

86% 25.17% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne moglo bi biti bolje 24. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% u potpunosti djelimično ne prati ne znam 11. 100% 90% 80% 70% 60% 49.78% izjavilo da ne zna.22% 53.78% 27.33 OBRAZOVANJE I MLADI Oko ¼ ispitanika nisu zadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjeg obrazovanja dok su ostali zadovoljni ili smatraju da bi moglo biti bolje.33% OBRAZOVNI SISTEM I POTREBE MLADIH .67% 7.97% KVALITETET OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA Da obrazovni sistem prati potrebe mladih izjasnilo se 65% mladih dok je njih 7.

79% .32% 21.97% ispitanika koji su odgovorili da nisu zadovoljni kvalitetom obrazovanja su izjavili da je odnos učenik profesor loš.85% 17.34 82.PROFESOR OBRAZOVANJE I MLADI 29.85%) . 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% ODNOS UČENIK . 78.32%) do odličnog (12.05% 30% 18.99% 20% 10% 0% odličan vrlo dobar dobar zadovoljava loš 12.21% smatra da je odnos od zadovoljavajućeg (17.

Ugostiteljsko-kulinarski tehničar .Limar ELEKTROTEHNIKA: .Frizer MUZIČKA ŠKOLA: .Muzički saradnik GIMNAZIJA: .Farmaceutski tehničar OSTALE DJELATNOSTI: .35 Da bi trebalo uvesti nova zanimanja smatra 76.Cvjećar-vrtlar .Mašinski tehničar .Šumarski tehničar .Veterinarski tehničar .02% ispitanika. PRAVO.Građevinski tehničar .Muzički izvođač . Kao primjere su naveli slijedeće škole i zanimanja: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE: .Trgovac ZDRAVSTVO: .Medicinski tehničar .Tehničar računarstva .Tehničar drumskog saobraćaja UGOSTITELJSTVO I TURIZAM: .Zidar (moler.Kuhar EKONOMIJA.Defektolog MEDRESA VOJNA AKADEMIJA OBRAZOVANJE I MLADI .Tehničar elektronike .Turistički tehničar .Trgovački tehničar .Šumar MAŠINSTVO I OBRADA METALA: .Poljoprivredni tehničar . ADMINISTRACIJA I TRGOVINA: . fasader) SAOBRAĆAJ: .Prehrambeni tehičar ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA: .Električar GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO: . keramičar.Konobar .

36 Čak 92.73% 92. 24. SARADNJA ŠKOLA .86% ispitanika bi željelo otići u inostranstvo (22.21%) dok su neki iz skupine koja je odgovorila nešto drugo (njih 14. trebali bi više saradjivati ne.27% OBRAZOVANJE I MLADI Kada je u pitanju nastavak obrazovanja poslije srednje škole 43. saradnja je sasvim dovoljna 7.89% su ispitanici koji su sad u srednjoj školi a 48.27% ispitanika smatra da bi se trebala poboljšati saradnja škole i lokalne zajednice.LOKALNA ZAJEDNICA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% upisati fakultet ostati u svom mjestu i zaposliti se otići negdje u inostranstvo otići u drugi grad nešto drugo 17.13% 22. Od tog broja 51.65% 14.36%) odgovorili da bi željeli završiti fakultet i naći posao te profesionalno usavršavati i upisati postidiplomski studij.21% 43.36% 2.11% pripadaju starijim starosnim grupama.65% ŽELJA NAKON SREDNJE ŠKOLE .65%) ili drugi grad (2.65% ispitanika želi upisati fakultet.

84% bi željelo otići u drugi grad odnosno državu.INFORMISANJE.77% 3.92% bi željelo upisati fakultet a 53. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KORIŠTENJE INTERNETA 62.41% da ne vrlo rijetko često . 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% web stranica općine Čelić internet portal Čelićonline oglasna ploča Općine putem lokalnih radio stanica preko prijatelja Humci.46% 10.01% putem oglasa na oglasnoj ploči Općine.74% 2.net Vražići. preko internet portala i web stranice a 2.32% 14.03% 2.62% INFORMACIJE O DEŠAVANJIMA U GRADU Gore navedeni podaci ukazuju na visok procenat onih koji koriste internet što se i potvrdilo u sljedećem pitanju. KULTURA.50% 19.net 19. Zanimljivo je da među njima 26. SPORT I SLOBODNO VRIJEME Kada su u pitanju mediji i načini preko kojih mladi dobijaju informacije o dešavanjima u gradu mladi su naveli: kroz druženje sa prijateljima (43.45% 4.77% ispitanika je izjavilo da ne koriste internet.37 MLADI .62%). 14.01% 17.68% 43.

62%).65% mladih je izjavilo da slobodno vrijeme provodi u kafiću i to uglavnom svaki dan ili više puta sedmično.00% sp or to m po ro di ci te le vi zo ra ra ču na ro m ka fić u ed uk uj em pr i ja te l ji u po m až em is pr ed za ba vi m kn j ig e.65% 11. uslovi su loši moglo bi biti i bolje 16.48% 7. 4.30% 19.63% je izjavilo da uči.38% smatra da su uslovi zadovoljavajući. čita knjige ili se edukuje dok 22. 53.38 Odgovori na pitanje gdje mladi provode svoje slobodno vrijeme govori o tome koliko mlada populacija u Čeliću uspješno odolijeva apatiji i porocima i ako ih je 47.38% 38. 16. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SLOBODNO VRIJEME PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA 22.98% 44.49% mladih slobodno vrijeme provode sa prijateljima.48% njih vrijeme provodi za računarom.75% 24.57% ispitanika je izjavilo da svaki dan posjeti kafić.38% 4. se dr už im Mladi u Čeliću smatraju da bi uslovi za razvoj kulturnih i sportski sadržaja morali biti bolji (83. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% uslovi su zadovoljavajući ne. 11.63% USLOVI ZA RAZVOJ KULTURNIH I SPORTSKIH SADRŽAJA u kl ad io ni ca m a uč im .č ita m ili na vi de o s se ig ric am a m a se . bave se sportom ili pomažu porodici.63% 0.81% 9.46% navelo alkoholizam kao najzastupljeniju negativnu pojavu na području Općine. Njih 16.

Njihovo mišljenje o tome koji sadržaji nedostaju prikazano je na sljedećem dijagramu: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1. Kada je u pitanju njihova zainteresovanost za sport i kulturne aktivnosti 54.02% SADRŽAJI KOJI NEDOSTAJU ZAJEDNICI SLOBODNO VRIJEME 37.22% 16.67% 27.66% 0% sportski kulturnozabavni obrazovni politički ekološki nešto drugo 14.36% 8.44% ZAINTERESOVANOST MLADIH ZA SPORT .39 Da su kulturne i sportske potrebe mladih zadovoljene u potpunosti smatra 6.67% 54.29% 37.44% mladih je jako zainteresovano za sport a 28.70% mladih. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veoma mnogo vrlo malo nimalo ne znam 1.20% onih koji su odgovorili da je to nešto drugo u biti smatraju da bi trebalo poboljšati sve navedene sadržaje.76% 14. njih 53.92% 23.33% za kulturne sadržaje.07% smatra da su djelimično zadovoljene dok se 40.22% ispitanika izjasnilo da potrebe mladih nisu zadovoljene.

33% 18.89% 44. ZAINTERESOVANOST MLADIH ZA KULTURNE AKTIVNOSTI 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veoma mnogo vrlo malo nimalo ne znam 8.33% 28.44% SLOBODNO VRIJEME . družeći se s prijateljima ili čitajući.40 50% onih koji su odgovorili da ne znaju da li su mladi zainteresovani za sport je takođe odgovorilo da ne zna da li su zainteresovani za kulturne sadržaje. Ti ispitanici su naveli da slobodno vrijeme provode pored televizora.

21% 3. Njih 94. Od 5. U omladinskom sektoru je angažovano samo 39.92% smatra da postoji potreba osnivanja omladinske organizacije.41 MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA ¾ ispitanika je odgovorilo da na području općine Čelić ne postoji omladinska organizacija ili organizacija koja se bavi pitanjima mladih.57% njih članovi političkih partija. Osim onih prikazanih na grafikonu ispod ispitanici su još naveli da su članovi KUD (njih 3.52% u radu omladinske organizacije dok je 16.87%).31% 6.63% član sam omladinske organizacije član sam lovačkog udruženja član sam sportskog kluba član sam poljoprivrednog udruženja član sam političke partije ništa od navedenog nešto drugo .33% je izjavilo da takve već postoje.97% 2.52% ANGAŽOVANOST U OMLADINSKOM SEKTORU 60.23% mladih a od toga 5. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.08% onih koji smatraju da ne treba osnivanje omladinske organizacije njih 33.57% 4.77% 16.

41% 32. dok 58.99% njih misli da lokalna zajednica podržava inicijative mladih ali da bi trebala više da se angažuje.42 Dokaz za potrebom osnivanja omladinske organizacije potkrijepila su i mišljenja ispitanika o ulozi omladinske organizacije kao pokretača rješavanja problema mladih.52% izjavilo da nije spremno volontirati u radu omladinske organizacije. Mladi su pokazali spremnost angažovanja u radu omladinske organizacije.04% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA OMLADINSKA ORGANIZACIJA KAO POKRETAČ RJEŠAVANJA PROBLEMA MLADIH Još jednom su mladi istakli da je neophodna saradnja mladih i lokalne zajednice (32. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% PODRŠKA INICIJATIVAMA MLADIH OD STRANE LOKALNE VLASTI 58. ali nedovoljno nimalo .99% 30.04% 25. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da.18% 3.31% 32. u potpunosti ponekad.61% se izjasnilo da bi vrlo rado a 24.67% 10% 0% da. nikako djelimično da u saradnji sa lokalnim vlastima.04%).34% 30% 20% 10. sigurno da nešto drugo 7. 69.86 po potrebi volontiralo dok je 5. 1/3 mladih smatra da lokalna zajednica ne podržava inicijative mladih. u potpunosti ne.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10. ulaže dovoljno ne. 46. kulture.00% se obraća porodici a zatim prijateljima (15.00%).25% 0.26% misli da bi zajednica mogla posvetiti više pažnje rješavanju problema mladih.26% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA LOKALNA ZAJEDNICA I RJEŠAVANJE PROBLEMA MLADIH Međutim upravo je lokalna zajednica.75% mladih se ne obraća nikome za pomoć. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% porodici i roditeljima lokalnoj zajednici vjerskoj zajednici nikome prijateljima 6. 72. 13.07% smatra da zajednica ulaže premalo dok 43. sporta i edukacije. ako izuzmemo vjersku zajednicu.00% 13. ona institucija kojoj se mladi najmanje obraćaju za pomoć pri rješavanju problema.00% 65. Najveći procenat mladih. ulaže premalo mogla bi se više posvetiti 46.00% OBRAĆANJE ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU PROBLEMA .75% 15.07% 43.43 Ispitanici koji su izjavili da lokalna zajednica podržava inicijative mladih uglavnom smatraju da ista ulaže dovoljno u rješavanje pitanja problema mladih u oblasti zapošljavanja.72% onih koji su izjavili da se ne obraćaju nikome za pomoć su mladi starosne grupe 26-30 godina i svi su se izjasnili da bi željeli da napuste BiH. njih 65.67% 10% 0% da.

91% 13.59% 25.97% je izjavilo da se mladi uopšte ne bave politikom dok 6.70% misli da se bave i previše. 83.70% 22. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% previše premalo više nego dovoljno mogli bi i više malo nimalo 6.43% ispitanika je reklo da postoji potreba.21% da ne postoji potreba za takvom osobom te da je omladinska organizacija subjekt koji može najbolje izraziti potrebe mladih. u institucijama vlasti treba postojati osoba zadužena za mlade te tko najbolje. 8.84% 2.52% ne znam .84% a 2. Raspodjela odgovora po spolu i obrazovanju je ravnomjerna.44 Na pitanje koliko se mladi bave politikom mišljenja su bila podijeljena.14% 25.21% ne možda 5. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da 83.43% POTREBA ZA SLUŽBENIKOM ZA MLADE 8. 13.97% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA MLADI SE BAVE POLITIKOM Na pitanja da li smatraju da u Općini. po njihovom mišljenju može izraziti potrebe mladih.70% 5.

84% ispitanika prema grafikonu iznad smatra da svi zajedno trebaju raditi u korist mladih.84% 79.24% 1. ¾ mladih ljudi smatra da su ekonomska sigurnost te mladi i stručni ljudi na odgovornim funkcijama glavne karakteristike lokalne zajednice po mjeri mladih.56% mladih smatra da omladinske organizacije najbolje izražavaju potrebe mladih.10% 6.35% 0.50% 37.56% NAJBOLJE IZRAŽAVAJU POTREBE MLADIH MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA 8.74% sve od navedenog ne znam . 3. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% omladinske organizacije općinski organi vlasti političke partije vjerske zajednice ne znam nešto drugo 3.45 79.87% 0.08% 8.87% ispitanika se izjasnilo da su to općinski organi vlasti a oni takođe misle da je postoji potreba za službenikom za mlade.47% zakon i red manje normi i pravila 2.21% ekološki zdrava sredina 7.50% 13.55% 1. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zagarantovana ekonomska sigurnost mlade i stručne ljude na odgovornim funkcijama KARAKTERISTIKE LOKALNE ZAJEDNICE PO MJERI MLADIH 37.

23% navelo da nije osigurano. BOLESTI OVISNOSTI Mladi su u anketi odgovarali na pet pitanja vezanih za zdravstvenu zaštitu.88%) a slijede maloljetnička delinkvencija. Njih 34.10% da su studenti.02% 11. 47.81% smatra da je taj problem prisutan u manjoj mjeri dok 17. Ravnomjerna je raspodjela po polu i starosnoj strukturi onih koji su se izjasnili kao neosigurani. kriminalitet (22.46 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA.21% da su učenici a 9. 81. Od negativnih pojava najveći procenat njih smatra da je to alkoholizam (47. Njih 15.51% mladih smatra da na području općine Čelić postoje problemi vezani za bolesti ovisnosti.77% ispitanika je izjavilo da je osigurano dok je 18.78% nasilje maloljetnička delikvencija alkoholizam narkomanija Osim ovih pojava navedeni su još korupcija i pušenje.88% NEGATIVNE POJAVE NA PODRUČJU OPĆINE 47. .15% je navelo da je zaposleno (40% imaju završen fakultet a 60% srednju školu). 81. Gore navedeni odgovori na društveno negativne pojave se slažu sa informacijama koje daju javne institucije koje se bave ovim pitanjima. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kriminal 22.86% 6. bolesti ovisnosti.68% ispitanika misli da problemi ne postoje.46% 11. nasilje i narkomanija.46%).

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANGAŽOVANOST ORGANA VLASTI NA SPRIJEČAVANJU NEGATIVNIH POJAVA 53.93% 18.63% 27. narkomanije. Gore navedeni odgovori na društveno negativne pojave se slažu sa informacijama koje daju javne institucije koje se bave ovim pitanjima. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne djelimično ali nedovoljno 16.63% ispitanika.44% da ne možda .47 Osim ovih pojava navedeni su još korupcija i pušenje.96% ANGAŽOVANOST ZDRAVSTVA NA PREVENCIJI BOLESTI ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Da organi vlasti nisu dovoljno angažovani u obezbjeđenju njihove sredine i sprječavanju negativnih pojava.20% 31.84% 51. kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije smatra 53. alkoholizma.

48 Zbog toga se 73. odnosno djelimičmo sigurno u njihovoj sredini.00% 10% 0% potpuno sigurno djelimično sigurno vrlo nesigurno ni sigurno ni nesigurno .11% OSJEĆAJ SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 37. a 10% njih se izjasnilo da se osjećaju veoma nesigurno. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 36.33% mladih izjasnilo da se osjeća sigurno.67% 10.22% 16.

87% ateista sam ne vjerujem baš pretjerano .40%). kultura i umjetnost ostalo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veliki sam vjernik 65. kulturni i umjetnički sadržaji (9. obrazovanje (7.60% 8.49 PROBLEMI I POTREBE MLADIH Zapošljavanje (70.40% obrazovanje zapošljavanje informisanje slobodno vrijeme sport.60%) su navedene kao oblasti unutar kojih mladi općine Čelić imaju najviše problema.20%) i zdravstvo(1.20% 1.80% 0. sportski.00% 9.60% 2.80%). PROBLEMI MLADIH 70.60%).62% 3.19% RELIGIOZNOST 27. slobodno vrijeme (8.40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zdravstvo 7.

da pomaže drugima. Ne bih mogla zamisliti svoj život bez vjerovanja u jednog Boga. • Ono bez čega čovjek ne može. nešto što je samo moje u smislu prakticiranja i sopstvenih osjećaja. • Vjersku pripadnost jednog naroda. da se obrazuje da bude čist tijelom. prije svega njegov tjelesni i duševni integritet. • Religija predstavlja jedan od najvažnijih bioloških funkcija čovjeka. • Nešto što me ispunjava i čini me sretnim.š. Religija je ta koja nas uči kako da uspostavimo i uredimo svoj odnos sa Stvoriteljem. smirenim. trudim se živjeti u skladu sa islamskim pravilima. • Ništa posebno • Ne tako mnogo • Veoma je važna. nadu. svetim bićem. zadovoljstvo • Vid pokazivanja koliko nam znači te takodje religijom možemo pokazati svoju obrazovanost . nezavisne od čoveka. svrha života. • Vjera predstavlja vjersko opredjeljenje jednog naroda i kulture jednog naroda. • Sabur. • Religija je duhovna povezanost sa nekim višim. prirode i istorije • Religija predstavlja vjersku ispovijest svakog pojedinca lokalne zajednice. odnosno Bogom. • Način života ili njegov bitan činilac • Duhovno blagostanje. iako obrazovanje stičemo u porodici i religija ima veliki uticaj na to • Duhovno utočište • Po meni je religija pokrenuta radi toga da bi se odredjena grupa ljudi drzala pod kontrolom i da bi se njome moglo manipulitsati • Sigurno da ima uticaj na moj život a u kojoj mjeri zavisi od situacije • Predstavlja ono čega bi se trebali svi pridržavati. • Način života u skladu s moralnim normama. • Sferu ljudske svijesti koja čovjeku daje mir i volju da čovjek napreduje u životu. • Vjera u Boga. spas • Vjerovanje u Boga. rješenje za bilo koji ovozemaljski problem. pripadnost nekoj višoj sili. da ne mrzi i još puno toga pozitivnog! • To je lično pitanje svakog pojedinca i ne bi trebalo biti ovdje to pitanje. biću ili predmetu kojoj vjerujemo. pokoravamo se i slijedimo upute te više sile. sigurnost. duhom.50 Vjera za njih uglavnom predstavlja: • Smisao života. vjerovanje u Allaha dž. religija je oblik društvene svesti u kome se prirodne i društvene sile prikazuju kao natprirodne. zbog čega? Navodi čovjeka da čini dobra djela. Dakle. • Kad nemaš posla ni vjera ti nije toliko bitna. • Religija je neodredjena veza izmedju čovjeka i velikog božanstva! • Vrlo je važna POTREBE MLADIH . Sretna sam što sam muslimanka i u religiji pronalazim svoj mir. sa svijetom i prirodom u kojoj se očituje mu • Opijum za mase.

6.92% je spremno učestvovati u razvoju zajednice i humanitarnoj akciji. Međutim 93.13% 6. uvijek ne.08% da. nikada ponekad 76.63% se izjasnilo da ne bi a 17.24% 17. Do sada je u nekoj humanitarnoj akciji učestvovalo 76.24% mladih bi uzelo učešća.20% nije.51 Mladi Čelića su pokazali znatnu zainteresovanost za učešće u humanitarnim akcijama i radu u organizacijama koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SPREMNOST NA VOLONTERSKO UČEŠĆE U RAZVOJU ZAJEDNICE I HUMANITARNIM AKCIJAMA 70.80% ispitanika dok 23.72% POTREBE MLADIH 23.13% da bi možda uzelo učešća u nekoj od sljedećih organizacija koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SPREMNOST NA VOLONTERSKO UČEŠĆE U RADU ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA 76.20% 6.63% možda da ne .

ali mislim da bi nakon toga bili riješeni mnogi drugi problemi. nego stavove svoje porodice ili ljudi koji ih uvjere da su u pravu ti ljudi i da se tu nema više o čemu razgovarati i razmišljati. • Zabraniti devastiranje i uništavanje prirodnih resursa a pogotovo riječnih korita i šuma ("radi se pod okriljem vlasti").. usvojiti zakon o radu i sprovoditi isti. • Kockanje? • Zaštiti radnike od rada na crno.44% misli da se poštuju. odnosno nedostatak prostora za okupljanje i djelovanje mladih.. Umjesto da se na odgovornim funkcijama stavljaju i zapošljavaju stručne osobe • Problem ulaganja i razvijanja opštine ne smije samo da bude poljoprivreda i da ona bude okosnica razvoja opštine. • Problemi u komunikaciji mladih. Na kraju upitnika mladi su sa velikom ozbiljnošću dali dodatno mišljenje o problemima mladih u općini Čelić: • Raditi na edukaciji poljoprivrednika u ruralnim dijelovima općine.) • Da.fabrika za preradu voća. • Nedostatak planinarskih staza. prije svega se to odnosi na zapošljavanje podobnih u organima javne uprave. zašto to ne bi bila industrija .. a što je uzrok mnogih drugih problema zbog čega na našoj opštini mnoge stvari ne funkcionišu. mislim da je veliki problem što mladi često ne izražavaju svoje stavove i mišljenja. a i mišljenju mojih drugova-ica pogrešno postavljene. • Jedan od najvećih problema koji je prisutan na našoj opštini jeste "stranačka opredijeljenost". POTREBE MLADIH .. • Odliv mladih ljudi iz sredine zbog nezaposlenosti • Pretjerana upotreba politike u negativne svrhe • Problem sa neobrazovanim i nekulturnim pojedincima u javnom sektoru od školstva do opštine. • Skrenuo bih pažnju na korupciju i kriminal koji postoje na našoj opštini. a toga ima dosta na našoj opštini... • Veliko zagadjenje vode. prostora uredjenog za izletnike itd. • Mobing i korupcija u svim sektorima društva • Podizanje na veći nivo komunikacije mladih u bilo kojoj sferi ili oblasti • Moralne norme ovoga društva su po mom mišljenju. • Nedovoljno vođenje brige za periferna mjesta naše regije od strane općinskih vlasti. • Bilo bi dobro kada bi se poduzelo nešto po pitanju već navedenoga u anketi. tj.52 Skoro pola ispitanika smatra da se u Bosni i Hercegovini ne poštuju ljudska prava dok njih 14. • Edukacija mladih uvođenjem kurseva (engleski jezik. informatika. biciklističkih staza.

Porodica. Mladi ljudi upravo u obrazovanju vide mogućnost izlaska iz situacije u kojoj se nalaze. Jedan mali dio njih se izjasnilo da su upravo mladi ti koji bi morali da se angažuju više na rješavanju ovog problema.53 ZAKLJUČCI ZAPOŠLJAVANJE I MLADI Broj nezaposlenih mladih osoba (635 prijavljeno na birou) te broj mladih osoba koje nemaju nikakvih prihoda predstavlja zabrinjavajuću većinu.18% smatra da prepreku predstavljaju neusklađenost obrazovnih programa sa tržištem rada. 1/3 mladih između 26 i 30 godina je prijavljeno na birou za zapošljavanje već dugi niz godina. odnos profesor učenik te saradnja škola lokalna zajednica. bilo formalno. Više od polovine ispitanika (59. Percepcija mladih o problemu nezaposlenosti se ne razlikuje mnogo od percepcije mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nezaposleni mladi ljudi. upisom na fakultet. Kao razlog nezadovoljstva kvalitetom obrazovanja istaknuti su izbor zvanja i zanimanja. Svaki drugi želi da nastavi svoje školovanje. ili kroz neformalnu edukaciju. odnosno nikakve. kao osnovna čelija društva. OBRAZOVANJE I MLADI Uključivanje djece i mladih u obrazovni sistem je zadovoljavajuće ali su mladi nezadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. je ugrožena vrlo malim procentom mladih koji stupaju u brak a i oni koji se odluče na taj korak uglavnom su prinuđeni da žive sa roditeljima. Skoro 90% mladih smatra da su mogućnosti zapošljavanja jako slabe.12%) smatra da je najveća prepreka zapošljavaju nepostojanje adekvatnih programa i politika zapošljavanja dok 28. a to je 1/3 radno sposobnih mladih ljudi na području Općine se uglavnom prijavljuju na biro i čeka da institucije riješe njihove probleme. . Svi se uglavnom slažu da politika ima veliki uticaj na zapošljavanje. ispitanici smatraju da se problem zapošljavanja može prevazići zajedničkim naporima. Pored odgovornosti instutucija. Ona prije svega povezana sa zapošljavanjem koje direktno utiče na drugi indikator a to je životni standard. Samostalnost mladih je uslovljena ispunjavanjem nekoliko osnovnih uslova.

4. Mladi su najveći dijelom uključeni urad političkih partija.92% smatra da postoji potreba osnivanja omladinske organizacije. bave se sportom ili pomažu porodici. Mladi su istakli da je neophodna jača saradnja mladih i lokalne zajednice.54 MLADI . sportskog kluba. Visok je procenat mladih koji koriste internet. ZAKLJUČCI . lovačkog udruženja. čita knjige. Međutim pokazali su spremnost angažovanja u radu omladinske organizacije. dok 58. KULTURA.99% njih misli da lokalna zajednica podržava inicijative mladih ali da bi trebala više da se angažuje. preko internet portala i web stranice te putem oglasa na oglasnoj ploči Općine. Kada je u pitanju njihova zainteresovanost za sport i kulturne aktivnosti 54. Jedan broj njih je izjavio da u slobodno vrijeme uči. Uzimajući u obzir tešku materijalnu situaciju te uslove u kojima žive mladi ljudi na području općine Čelić sve je više mladih koji izlaze jednom mjesečno ili samo u rijetkim prilikama. Mladi su bili dosta kritični kada je u pitanu zadovoljenje kulturnih i sportskih potreba jer su naveli da smatraju da je potrebno stvoriti više prostora za kulturno. 1/3 mladih smatra da lokalna zajednica ne podržava inicijative mladih.44% mladih je jako zainteresovano za sport a 28. Skoro 80% mladih smatra da omladinske organizacije najbolje izražavaju potrebe mladih ali da trebaju raditi zajedno sa institucijama vlasti što potvrđuje potrebu za službenikom za mlade. osobe zadužena za mlade. edukuje se ili vrijeme provodi za računarom. Mladi uglavnom provode slobodno vrijeme sa prijateljima. MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA Svaki dvadeseti ispitanik je član omladinske NVO ali njih 94. 60.77% mladih ljudi nije uključeno ni u jedan vid organizovanja mladih.33% za kulturne sadržaje.INFORMISANJE.65% mladih je izjavilo da slobodno vrijeme provodi u kafiću. Kao spona između mladih i institucija vlasti prepoznata je potreba postojanja službenog lica. poljoprivrednog udruženja i KUD-a. sportske i umjetničke sadržaje. SPORT I SLOBODNO VRIJEME Kada su u pitanju mediji i načini preko kojih mladi dobijaju informacije o dešavanjima u gradu mladi su naveli: kroz druženje sa prijateljima .

PROBLEMI I POTREBE MLADIH Zapošljavanje (70. Kako je samo trećina ispitanika član ili bi željela postati članom omladinske nevladine organizacije. posebno srednjoškolaca. od strateškog je interesa podržati formiranje. Grupa indikatora koja se bavi omladinskom politikom. slobodno vrijeme (8. sportski.20%) i zdravstvo (1. Jedan broj njih je zaposlen što navodi na zaključak da nisu osigurani jer privatni poduzetnici kod kojih rade neće da ih prijave. Navedene negativne pojave uz kriminalitet i maloljetničku delinkvenciju utiču na to da se svaki deseti ispitanik izjasnio da se osjeća veoma nesigurno.40%). Uočena je velika spremnost za učešće ali u isto vrijeme potreba za postojanjem formalne strukture in podrške od strane predstavnika lokalne vlasti.60%) su navedene kao oblasti unutar kojih mladi općine Čelić imaju najviše problema. BOLESTI I OVISNOSTI 18.33% ispitanika smatra da bi se lokalna zajednica trebala posvetiti više rješavanju pitanja mladih veliki je signal lokalnim institucijama o neophodnosti odgovora na zahtjeve i potrebe mladih. Iznenađujuće nizak nivo zainteresovanosti mladih za učešće u radu političkih partija. alkohola i opojnih droga su navedene kao problem u kome bi se institucije vlasti i zdravstvo trebalo više angažovati pogotovo u prevenciji i edukaciji mladih. kulturni i umjetnički sadržaji (9. te percepcijom omladinskog organizovanja i djelovanja daje zanimljive pokazatelje i upute za djelovanje. percepcijom mladih o njihovom uticaju na donošenje odluka. Tome dosta doprinosi i religija.23% mladih je navelo da nije osigurano. Pokazatelj da 89.55 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA. Na osnovu gore navedenog možemo reći da ohrabruje činjenica da loša ekonomska situacija ne utiče direktno na socijalne devijacije.80%). 2/3 mladih svih nacionalnosti se izjasnilo kao veoma religiozno.60%). To je jasan signal strankama da treba da unaprijede svoje programe i prilagode ih interesima mladih. ZAKLJUČCI . Društveno negativne pojave kao što su: konzumiranje cigareta. obrazovanje (7. rad i omasovljenje takvih organizacija. Sljedeća grupa indikatora ukazuje na percepciju mladih po pitanju učešća u humanitarnim akcijama i radu u organizacijama koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline.

automehaničari. volontirizam ). Raditi na uključenju mladih u različite oblike društvenog angažmana (nevladine organizacije. Konkretnim projektima i rezultatima opravdati očekivanja mladih od općinskih organa vlasti 12. lokalnim poslodavcima i omladinskim organizacijama. Imenovati službenika za mlade koji će predstavljati sponu između mladih i institucije vlasti 11. PREPORUKE . Nastaviti sa informisanjem i preventivnom edukacijom o narkomaniji i alkoholizmu među omladinskom populacijom 8. zanimanja građevinske struke .56 PREPORUKE 1. Insistiranje na većem zapošljavanju mladih unutar državnih preduzeća i institucija 6. strani jezici) 7. političke partije. entitetskom i državnom nivou. Unaprijediti kvalitet obrazovanja kroz uvođenje novih škola i zanimanja kao što su: gimnazija. Maksimalno se posvetiti izradi i implementaciji kvalitetnih programa zapošljavanja mladih 5. Pronalaziti i promovisati mogućnosti zapošljavanja mladih u saradnji sa institucijama na kantonalnom. frizeri. saobračajni tehničari. podržati i promovisati formiranje što većeg broja omladinskih i nevladinih organizacija na teritoriji Općine 9. Analizirati stanje sportske i kulturne ponude na teritoriji Općine te razvijanje iste za postojanjem formalne strukture in podrške od strane predstavnika lokalne vlasti. Usmjerenim akcijama i konkretnim pomacima pokazati rast uticaja mladih na donošenje odluka na nivou Općine 13. zanimanja vezana za muzičku struku 4. Posvetiti pažnju neformalnoj edukaciji mladih (edukacija iz oblasti infomacijskih tehnologija. Omogućiti zadovoljenje svih potreba unutar slobodnog vremena mladih kako bi se uticalo na obogaćivanje individualnih kapaciteta 14. zanimanja medicinske struke. poslovni seminari. Omogućiti. 10. 2. Ubrzati aktivnosti na usklađivanju obrazovnih programa sa tržištem rada 3.

mladi često odabiru zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja 3. Mora se također naglasiti da je među nezaposlenim osobama određeni broj mladih koji rade „na crno“ na povremenim i privremenim poslovima čiji je tačan broj teško ustanoviti. Slijede oni koji imaju završeno osnovno obrazovanje a 0. Osim toga nedostaje poduzetnički duh i ideje kod mladih.) Na osnovu gore iznesenog može se zaključiti su problemi mladih općine Čelić u oblasti zapošljavanja slijedeći: 1. nedostatak radnog iskustva za polaganje stručnog ispita (VSS. jedan od najvećih problema mladih općine Čelić je nezaposlenost.13% evidentiranih nezaposlenih mladih osoba je sa visokom stručnom spremom. Od ukupnog broja nezaposlenih na području općine Čelić. krize u brakovima. poslovnih tehničara. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih je veoma nepovoljna jer ih je najveći broj sa srednjom stručnom spremom. na prostoru Općine nema mogućnosti za zapošljavanje – nedostaju informacija o mogućnosti zapošljavanja 2.11 % nezaposlenih koji se vode na evidenciji Biroa su mladi starosne dobi do 30 godina.57 PLAN DJELOVANJA PO OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJE Analiza stanja Prema anketi sprovedenoj za potrebe izrade Strategije za mlade. Kad se ovome doda i podatak da se godinama u srednjoj školi u Čeliću školuju kadrovi ekonomista. Školovanje kadrova koji nisu u skladu sa potrebama tržišta rada je jedan od glavnih razloga zašto mladi općine Čelić nisu zadovoljni obrazovnim sistemom.VŠS) 4. 30. Kao posljedicu svega toga imamo da nezaposlenost mladih vodi ka opadanju kvaliteta životnog standarda. pad nataliteta itd. privatne inicijative i samozapošljavanje nisu prepoznati kao način smanjenja nezaposlenosti 5. prema podacima Biroa za zapošljavanje Čelić. Slijedeći bitan uzrok leži u tomer da mladi koji se nalaze na Birou za zapošljavanje ne poznaju metode i načine potrage za poslom te da nema saradnje između kreatora politike zapošljavanja. vodoinstalatera i montera centralnog grijanja kojih najviše ima na evidenciji za nezaposlene slika o zaposlenosti mladih u općini Čelić je još nepovoljnija. nosilaca poticajnih sredstava i nezaposlenih. rješavanje stambenih pitanja. Zbog toga dugo ne mogu naći adekvatan posao a dosta njih je prisiljeno raditi poslove za koje nisu stekli kvalifikaciji. Jedan od uzroka za ovakvu situaciju je nedovoljna upućenosti mladih u ponudu i trend zanimanja uslijed čega mladi veoma često biraju zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja nakon završene škole. javljaju se porodične i socijalne krize u mladim porodicama (neodlučnost stupanja u brak. nepostojanje kvalitetnih programa zapošljavanja mladih (omladinski servis) PLAN DJELOVANJA .

JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-200. 2013-500. Biro za zapošljavanje. 2014-300. 2013-300.00 KM. 06/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Privatni sektor. 05/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Biro za zapošljavanje. Općina Čelić.00 KM. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Čelić . 05/2013. Osnovne škole. 2012-200. 05/2012.00 KM. 2014-500. JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-300.00 KM .00 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi često odabiru zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja ŽELJENI REZULTAT: Svi učenici završnih razreda osnovnih i srednje škole imaju podatke o aktuelnoj ponudi i potražnji zanimanja.00 KM.00 KM.58 PROBLEM: Na prostoru Općine nema mogućnosti za zapošljavanje.nedostatak informacija o mogućnosti zapošljavanja ŽELJENI REZULTAT: Mladi upoznati sa mogućnostima zapošljavanja AKTIVNOSTI: Okrugli sto: Mogućnost zapošljavanja mladih VRIJEME PROVOĐENJA: 06/2011.00 KM. 06/2012. 06/2013. 2012-300. AKTIVNOSTI: Izrada biltena koji sadrži inforrmaciju o potrebnim kadrovima na području općine Čelić i distribucija u škole VRIJEME PROVOĐENJA: 05/2011.

2013-12. Ministarstvo poljoprivrede.000. 2014-12. 1-2/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za privredu i promet općine Čelić. 2012-12.Biro za zapošljavanje i Kantonalno ministarstvo obrazovanja.000. 12/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za opću upravu općine Čelić. vodoprivrede i šumarstva TK-a.000.000.00 KM. 1-2/2013.00 KM .00 KM. nauke .00 KM. 1-2/2012. 2013-500.00 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Privatne inicijative i samozapošljavanje nisu poznati kao način smanjenja nezaposlenosti ŽELJENI REZULTAT: Podrška osnivanju poljoprivrednih gazdinstava AKTIVNOSTI: Educiranje mladih u oblasti pokretanja biznisa u poljoprivrednoj djelatnosti VRIJEME PROVOĐENJA: 1-2/2011. 12/2013.00 KM.59 PROBLEM: Nedostatak radnog iskustva za polaganje stručnog ispita (VSS. Poljoprivredni zavod TK-a.VŠS) ŽELJENI REZULTAT: 10 mladih steklo radno iskustvo (odradilo pripravnički staž) na godišnjem nivou AKTIVNOSTI: Svake godine primiti 10 pripravnika na rad u općini Čelić i javnim preduzećima općine Čelić VRIJEME PROVOĐENJA: 12/2011. 12/2012. kulture i sporta TROŠKOVI: 2011-12. 2012-500. NVO TROŠKOVI: 2011-500.00K M. 2014-500.00 KM.

JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-1.00 KM.500. 2014- PLAN DJELOVANJA .60 PROBLEM: Nepostojanje kvalitetnih programa zapošljavanja mladih (omladinski servis) ŽELJENI REZULTAT: Osnovan Općinski omladinski servis (forma Privrednog društva) AKTIVNOSTI: -Osnivanje Općinskog omladinskog servisa -Provođenje kampanje o mogućnostima zapošljavanja mladih u povremenim i sezonskim poslovima VRIJEME PROVOĐENJA: Tokom 2012 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Sužba za privredu i promet općine Čelić. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Čelić. 2012-. 2013-. Biro za zapošljavanje.

61 OBRAZOVANJE Analiza stanja Obrazovanje predstavlja jednu od najznačajnijih društvenih djelatnosti i veliki broj mladih uključen je u sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja. . Brnjiku. čemu najviše doprinosi nedostatak vaspitnog djelovanja prosvjetnih radnika i loša komunikacija. Nedostaje vid stalne prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje novih znanja i vještina i time sticanje uslova za lakše zapošljavanje. JU OŠ Humci i jedna srednja škola. Oko ¼ ispitanika nisu zadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjeg obrazovanja. bravari. Tuzli. Na raznim višim i visokoškolskim ustanovama studira 100 mladih iz Čelića. mehaničari. Mladi također smatraju da se nedovoljna pažnja se posvećuje neformalnom obrazovanju mladih. poslovno-pravni tehničari. Reforma obrazovnog sistema. Čak 92. JU MSŠ Čelić. Mladi nisu dovoljno upoznati sa problemima ugrožavanja čovjekove životne sredine i tema ekologije nije dovoljno zastupljena u nastavnom procesu. Navedeno je i da odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući. Na području općine Čelić djeluju tri osnovne škole: JU OŠ Čelić. Sarajevu. Prema odgovorima mladih. Drijenči i Lukavici. JU MSŠ Čelić pohađa 335 učenika u slijedećim strukama: ekonomski tehničar. Mladi nisu zadovoljni opremljenošću kabineta za izvođenje praktične nastave kao i nepostojanjem stručnih kabineta za engleski i njemački jezik. instalateri centralnog grijanja. automehaničari. kao problem. sve se većinom svodi na suhoparno izlaganje novog gradiva i propitivanje putem kontrolnih i pismenih testova. dok još 150 mladih s područja općine Čelić pohađa srednje škole u Brčkom. dok učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije izraze otvoreno. Velinom Selu. oni su veoma malo uključeni u razmatranje problematike obrazovnog sistema. dok su ostali zadovoljni ili smatraju da bi moglo biti bolje. mašinci. automehaničar. Šibošnici. Ohrabruje to što mladi vide obrazovanje kao segment koji može bitno doprinijeti smanjenju siromaštva.95 % ispitanika izjasnilo se kao nezaposleno) mladi su. naveli i nezadovoljstvo obrazovnim sistemom. prehrambeni prerađivači. Razlozi ovakvog izjašnjavanja su u tome da mladi smatraju da obrazovni sistem nije prilagođen njima i da ne prati. potrebe mladih. ili vrlo malo prati. JU OŠ Vražići. Ne postoji Eko sekcija u kojoj bi mladi mogli ispoljiti svoju kulturu življenja i urediti sredinu u kojoj neposredno žive i borave. Mladi nisu zadovoljni saradnjom škole i lokalne zajednice.27% ispitanika smatra da bi se trebala poboljšati saradnja škole i lokalne zajednice. poslovno-pravni tehničar. Osim toga učenici nisu uključeni u procese reforme obrazovnog sistema. bravari). Iako postoji formirano Vijeće učenika. sa razvijanjem programa neformalnog obrazovanja kao načina za kvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih. prehrambeni prerađivač. Nedostatak školske opreme i učila otežava nastavu i učenje. I dalje se školuju kadrovi kojih ima isuviše na evidenciji Biroa za zapošljavanje i koji će veoma teško naći zaposlenje (ekonomski tehničari. U okviru navedenih osnovnih škola djeluju i područne škole u Ratkovićima. Prema analizi problema mladih općine Čelić osim problema nezaposlenosti kojeg su ispitanici naveli kao najveći (35. predstavlja jednu od mjera za prevazilaženje siromaštva. Ukupan broj učenika uključenih u osnovno obrazovanje iznosi 1120.

2013. odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući. Služba za društvene djelatnosti općine Čelić 2011. Radionice sa vijećima učenika osnovnih i srednje škole: aktivno učešće u svim bitnim pitanjima vezanim za obrazovanje 2011. mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine i nisu uključeni u njegove reforme 2. loša je komunikacija i učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije i nezadovoljstva izraze otvoreno 4. 2012. problemi mladih u oblasti obrazovanja su slijedeći: 1. Vijeća učenika osnovnih i srednje škole. nedovoljna pažnja se posvećuje neformalnom obrazovanju mladih 8. nedovoljna saradnja škole i lokalne zajednice PLAN DJELOVANJA PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine i nisu uključeni u njegove reforme Mladi aktivno učestvuju u kreiranju obrazovne politike i njene reforme ŽELJENI REZULTAT: AKTIVNOSTI: Okrugli sto: Upoznavanje mladih sa zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju. nedovoljan broj omladinskih organizacija i organizacija koje promovišu ekološku svijest i zaštitu okoline 6.62 Konkretno. nedostatak školske opreme i učila za izvođenje praktične nastave u MSŠ Čelić 7. 2014 TROŠKOVI: . 2013. mladi nisu zadovoljni angažovanjem Općine na rješavanju problema mladih 5. 2014 VRIJEME PROVOĐENJA: ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Osnovne i srednja škola. 2012. obrazovni programi nisu usklađeni sa tržištem rada 3.

2013. 2. pedagog. Osnovne i srednja škola. Održati okrugli sto na temu: „Komunikacija nastavnik-učenik. nauke. mašinski tehničar VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. Pedagoški zavod TROŠKOVI: 2011. 2014 PLAN DJELOVANJA . 2013. Vijeće učenika osnovne i srednje škole. Održavati redovne sastanke vijeća učenika sa nastavnicima i profesorima. 2. 2013. 2012. otvaranje novih obrazovnih profila: gimnazija. srednja škola. analizirati rasprave i donositi zajedničke zaključke. Učenici i nastavnici otvoreno. veterinarski tehničar. procjena raspoloživosti nastavničkog kadra za nove obrazovne profile. loša je komunikacija i učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije i nezadovoljstva izraze otvoreno ŽELJENI REZULTAT: 1. kulture i sporta TK. 2012. 2012. 2012. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić. Služba za društvene djelatnosti općine Čelić TROŠKOVI: 2011. prerađivači mlijeka. slobodno i odgovorno iznose probleme međusobne komunikacije. Ministarstvo obrazovanja. sprovođenje istraživanja o stvarnim potrebama za navedenim obrazovnim profilima.63 PROBLEM: Obrazovni programi nisu usklađeni sa tržištem rada ŽELJENI REZULTAT: Mladi aktivno učestvuju u kreiranju obrazovne politike i njene reforme AKTIVNOSTI: Procjena preduslova za pretvaranje JU MSŠ Čelić u Gimnaziju. Aktivno vijeće učenika koje je snažan faktor kanalisanja problema u školama ka pozitivnom rezultatu AKTIVNOSTI: 1. gdje je problem i kako ga riješiti“ 2. 2014 PROBLEM: Odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući. koje treba redovno provoditi. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: 1. 2013.

64

PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području naše Općine – mladi nisu zadovoljni angažovanjem Općine na rješavanju problema mladih ŽELJENI REZULTAT: Izgradnjom sportske dvorane svi učenici srednje škole imat će normalne uvjete za obavljanje sati tjelesnog odgoja AKTIVNOSTI: Započete radove na sportskoj dvorani privesti kraju VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, NVO, Općina TROŠKOVI: 2011; 2012; 2013; 2014

PLAN DJELOVANJA

PROBLEM: Nedovoljan broj omladinskih organizacija i organizacija koje promovišu ekološku svijest i zaštitu okoline ŽELJENI REZULTAT: Učenici razvijaju individualnu i kolektivnu ekološku svijest. U saradnji sa ekološkim društvima i samoinicijativno sprovode akcije i projekte zaštite okoliša. AKTIVNOSTI: Oformiti eko kutak u dvorištima osnovnih i srednje škole i uređivati ga kroz eko sekcije. Učestvovati u akcijama uređenja i zaštite okoliša na nivou Općine. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Eko sekcija u osnovnim i srednjoj školi, Udruženje građana „ Samostalni odred izviđača Vjetrenik“ Čelić, UG „Eko zeleni“ Čelić TROŠKOVI: 2011.-1.000 KM; 2012.-1.000 KM; 2013.- 1.000 KM; 2014.- 1.000 KM

65

PROBLEM: Nedostatak školske opreme i učila za kvalitetno izvođenje praktične u JU MSŠ Čelić ŽELJENI REZULTAT: Opremljeni kabineti i laboratorij za izvođenje praktične nastave prehrambenih prerađivača, mašinskih tehničara, Opremljen kabinet informatike Savremeni kabinet engleskog i njemačkog jezika. AKTIVNOSTI: Pisati mikro i makro projekte prema Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke te donatorima. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke NVO, Donatori Općina TROŠKOVI: 2011; 2012; 2013; 2014 PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine - nedovoljna pažnja se povećuje neformalnom obrazovanju mladih. ŽELJENI REZULTAT: 30 nezaposlenih od 19 do 30 godina završili kurs engleskog ili njemačkog jezika, ili kurs rada na računarima. AKTIVNOSTI: Organizovanje redovnih kurseva engleskogi njemačkog jezika i rada na računarima. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Biro za zapošljavanje, Služba za privredu općine Čelić, Gradska biblioteka. TROŠKOVI: 2011. - 500 KM; 2012.- 500 KM; 2013. - 500 KM; 2014. - 500 KM

PLAN DJELOVANJA

66

PROBLEM: Nedovoljna saradnja škole i lokalne zajednice. ŽELJENI REZULTAT: Stvoreni uslovi za kvalitetnu saradnju između škole i lokalne zajednice. AKTIVNOSTI: Rad na poboljšanju komunikacije i saradnje između lokalne zajednice i škole kroz zajedničke projekte, održavanje manifestacija, okruglih stolova o problemima mladih i obrazovnom sistemu, organizacija javnih tribina, stručnih skupova i sl. koji tretiraju problematiku mladih. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Osnovne škole, srednja škola, općina Čelić, lokalne institucije. TROŠKOVI: 2011. - 200 KM; 2012.- 200 KM; 2013. - 500 KM; 2014. - 500 KM INFORMISANJE I UČEŠĆE MLADIH U DRUŠTVENOM ŽIVOTU Analiza stanja Informisanje ima značajnu ulogu u razvoju savremenog društva i ono je veoma bitan segment u svakoj društvenoj zajednici od čijeg funkcioniranja znatno ovisi stanje članova te zajednice u političkom, ekonomskom, socijalnom i drugom pogledu važnom za raspoloženje građana. Općina Čelić nema nijedno elektronsko javno informativno glasilo (Radio „Avaz“ Vražići i „Glas Drine-studio Onix“ Čelić su privatne radio stanice) osim kvartalnog izdavanja općinskog biltena, općinske Web stranice i oglasnih ploča koje pružaju određene informacije građanima. Zbog ovakvog stanja mladi smatraju da su im uskraćene važne informacije o društvenim i ostalim zbivanjima te mogućnostima koje općina Čelić nudi za zadovoljavanje njihovih potreba. Kao direktna posljedica toga je nedovoljna uključenost mladih u društveni život pa su samim time i prilično pasivni. Mladi ne posjećuju u znatnijem broju kulturne i sportske manifestacije na prostoru općine Čelić. Osim toga na pitanje u analizi koliko se mladi bave politikom mišljenja su bila podijeljena. 87,71% je izjavilo da se mladi malo ili uopšte ne bave politikom odnosno da bi trebalo više dok 12,29% misli da se bave dovoljno odnosno previše. Na osnovu gore iznesenog može se zaključiti su problemi mladih općine Čelić u oblasti informisanja i učešća u društvenom životu slijedeći: 1. Mladi ne posvećuju dovoljno vremena tražeći informacije iz svih postojećih izvora 2. Mladi nisu dovoljno uključeni u lokalnu politiku i kreiranje vlasti

PLAN DJELOVANJA

100 KM. Administratori web portala TROŠKOVI: 2011. . oglasne ploče VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.200 KM. 2013.100 KM.PANOI -KONTAKTI . 2012. Redovno ažuriranje web stranica.DEBATE.BROŠURE . . 2012. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Omladinske organizacije. 2013.BILTENI .PANOI -KONTAKTI . 2012. . .DEBATE VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.APELI KROZ DOSTUPNE MEDIJE .200 KM.67 PROBLEM: Mladi ne posvećuju dovoljno vremena tražeći informacije iz svih postojećih izvora. 2014.LETCI .200 KM.200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi nisu dovoljno uključeni u lokalnu politiku i kreiranje vlasti ŽELJENI REZULTAT: Poboljšan sistem informisanja mladih o mogućnostima uključenja u lokalnu politiku i kreiranje vlasti AKTIVNOSTI: INFO-TRIBINE .LETCI ..200 KM . općina Čelić . 2013. 2013.BILTENI .BROŠURE . ŽELJENI REZULTAT: Mladi posvećuju više vremena tražeći informacije “Informišući Se” AKTIVNOSTI: INFO-TRIBINE. NVO. APELI KROZ DOSTUPNE MEDIJE . . 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za društvene djelatnosti općine Čelić. . Omladinske organizacije. TROŠKOVI: 2011. 2014.150 KM. 2012..

ne postoji kulturni centar u kome bi se organizovale radionice. Nepostojanje prostora za sport u zimskom periodu . U općini Čelić ne postoji omladinska NVO koja trenutno ima kapacitete baviti se ozbiljnijim programima. kulturno-umjetnički programi. SPORT I SLOBODNO VRIJEME Analiza stanja Kulturne i sportske aktivnosti. Općinske ustanove i organizacije su objektivno u nemogućnosti ponuditi sadržajniji i češći kulturno-sportski program. uz TV i internet. gdje će se mladi okupljati. Mladi smatraju da je jedan od načina da se prevaziđe ovakva situacija profesionalizacija kulturnog i sportskog društva..Sportska dvorana PLAN DJELOVANJA . kursevi.omladinskog centra.sportske aktivnosti 5.. FK „Čelić“ i nekoliko drugih slabo aktivnih organizacija. Mladi na općini Čelić svoje potrebe za kulturnim i sportskim aktivnostima mogu sprovoditi kroz JU „Gradsku biblioteku“. BZK „Preporod“. Nezainteresovanost mladih za kulturno .nepostojanje adekvatnog prostora za djelovanje mladih . Uslovi za razvoj kulturnih sadržaja nezadovoljavajući. dobijati pravnu pomoć i dr. Inicijative i akcije postojećih formalnih i neformalnih udruženja ne realizuju se zbog nedostatka materijalnih i finansijskih sredstava te objektivnih uslova. Mladi svoje vrijeme provode prilično neorganizovano. 3. mladi uglavnom svoje slobodno vrijeme provode po kafićima. Dana općine Čelić. Analizom stanja prepoznati su slijedeći problemi: 1. Sve ovo rezultira nezainteresovanošću mladih za volonterskim angažovanjem te apatijom. Ako izuzmemo kulturno-sportske programe za vrijeme Privredne manifestacije „Dani jagodastog voća“.68 KULTURA. informisati. su bitan element formiranja ličnosti i kao takve neodvojiv dio razvoja društvene zajednice. Uslovi za razvoj kulturnih i sportskih sadržaja nezadovoljavajući . razmjenjivati ideje. kao i neformalno obrazovanje. 4. Kulturni i sportski sadržaji koji se trenutno nude su nedovoljni za zadovoljenje potreba mladih. Nepostojanje dovoljnog broja omladinskih NVO – koje bi bile pokretačka snaga rješavanja problema mladih. 2. seminari.

omladinska udruženja i druga udruženja koja se bave pitanjima mladih.3000 KM . 2013. 2012 . Objavljivanje javnog poziva za projekte mladih jednom godišnje. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.2000 KM. škole. materijalna i tehnička pomoć novonastalim i postojećim omladinskim udruženjima i udruženjima koji se bave pitanjima mladih AKTIVNOSTI: Pružiti pravnu. kao i usvajanje zdravih životnih stilova. materijalnu i tehničku pomoć novonastalim i postojećim omladinskim udruženjima.2500 KM. 2013 .2000 KM. 2012.69 PROBLEM: Uslovi za razvoj kulturnih i sportskih sadržaja nezadovoljavajući . VRIJEME PROVOĐENJA: 2011..edukativne radionice: edukacija mladih iz oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić. Dom zdravlja. Centar za socijalni rad. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić i omladinska udruženja. 2012. 2013. 2014 . PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Nedovoljan broj omladinskih organizacija koje su prepoznate kao pokretač rješavanja problema mladih ŽELJENI REZULTAT: Pružena pravna.nepostojanje adekvatnog prostora za djelovanje mladih ŽELJENI REZULTAT: Formiran omladinski centar AKTIVNOSTI: Obezbijediti uslove za formiranje omladinskog centra . Kantonalna i Federalna ministarstva TROŠKOVI: 2011.

Ne postojanje kulturnog centra ŽELJENI REZULTAT: Formiran Bosanski kulturni centar AKTIVNOSTI: Obezbijediti uslove za formiranje BKC . 2012.-2. 2012. 2012. uvrštavanje BKC u budžet Općine.000 KM .-2. 2014 PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Nezainteresovanost mladih za sportske aktivnosti ŽELJENI REZULTAT: Pružena pravna. 2014.000 KM.70 PROBLEM: Uslovi za razvoj kulturnih sadržaja nezadovoljavajući . 2013. finansijske i materijalne pomoći novoformiranim sportskim udruženjima i sekcijama VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.2. 2012. 2013. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić i Gradska biblioteka TROŠKOVI: 2011.. upošljavanje osobe u BKC.. 2013.3. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. pronalazak i opremanje adekvatnog prostora. materijalna i tehnička pomoć novonastalim i sportskim udruženjima i sekcijama AKTIVNOSTI: Pružanje pravne.000 KM. 2013.500 KM. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Članovi tima za izradu strategije mladih i drugi TROŠKOVI: 2011.

kao posljedica poremećenih sistema vrijednosti i narušenih odnosa u obitelji i društvu uopće.Kantonalna vlada. 2012. 2013. finansijski depriviran i nije stambeno zbrinut. Federalna vlada TROŠKOVI: 2011. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić. nesigurno školovanje. te je kao posljedica nezaposlenosti mladih veliki broj njih socijalno isključen. kao i rizičan faktor za mnoge negativne aspekte psiho-socijalnog zdravlja. što čini značajan dio stanovništva kojem je neophodno pružiti sveobuhvatnu i adekvatnu podršku u njihovoj integraciji. 2012. PLAN DJELOVANJA . 2013. nezaposlenost mladih i opšti osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti neminovno pojačavaju stanje ugroženosti mladih i predstavlja rastući rizik po zdravlje stanovništva. 2014 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH Analiza stanja Na području općine Čelić udio mladog stanovništva u dobnoj skupini od 16 do 30 godina u ukupnom broju stanovnika je oko 25%. Rastuće siromaštvo. Vanjsko okruženje u kojem mladi ljudi žive karakteriše snažna socio-ekonomska tranzicija što ima značajne implikacije na zdravlje. utiče na njihov stav prema zdravlju i rizičnom ponašanju i na području naše općine. Isključenost sa tržišta rada je jedan od osnovnih faktora socijalne isključenosti i ranjivosti mladih.71 PROBLEM: Uslovi za razvoj sportskih sadržaja u zatvorenim prostorima nezadovoljavajući ŽELJENI REZULTAT: Izgrađena sportska dvorana AKTIVNOSTI: Obezbjeđenje finansijske konstrukcije VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. što utiče u velikoj mjeri na tjelesno i mentalno zdravlje mladih ljudi. Problemi mladih su vezani za veoma teško socio-ekonomsko stanje na području općine Čelić. gdje su mladi marginalizirani i prepušteni sami sebi.

Centar za socijalni rad. 2013. nasilje među mladima. . 2013 (prva polovina). 2014. narkomanija. a potom i do afektivnih poremećaja raspoloženja 4. MUP TROŠKOVI: 2011. droga i psihotropnih supstanci 3.200 KM . alkoholizam. internet i drugi mediji koji kreiraju neprihvatljive obrasce ponašanja 2. naročito kada je u pitanju pušenje. . kao i do somatskih poremećaja povezanih sa stresom. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. Lagani porast poremećaja mentalnoga zdravlja što dovodi do povećanog broja neurotskih oboljenja. alkoholizam.72 Analizom trenutnog stanja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. identificirani su sljedeći problemi mladih: 1. 2012. Zdravstvena neprosvijećenost i slaba informiranost o reproduktivnom i seksualnom zdravlju mladih kao i posljedicama izraženim kroz spolno prenosive bolesti 5. dovode do sve češće pojave društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kao što su maloljetnička delikvencija. Zloupotreba ovisnosti svih oblika. 2012 (prva polovina). . kao i porast nasilja u obitelji. PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Zloupotreba ovisnosti svih oblika. naročito kada je u pitanju pušenje. Promjene životnog stila u smislu usvajanja nezdravog životnog stila koje su socijalno uvjetovane – pušenje. škole.200 KM. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina).200 KM. uskraćujući na taj način svojoj djeci ljubav i podršku. AKTIVNOSTI: Edukacija mladih o štetnim efektima ovisnosti i izrada promotivnih materijala.. internet i drugi mediji ŽELJENI REZULTAT: Stvoreni uslovi za kvalitetnu saradnju između škole i lokalne zajednice.200 KM. reduciranje redovnih fizičkih aktivnosti. narkomanija. Narušena uloga obitelji gdje su roditelji zapostavili djecu zbog preokupiranosti osobnim obavezama. agresivno ponašanje i slično. povećana upoteba alkohola. značajne promjene u načinu ishrane.

2013 (prva polovina). . VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). . 2012 (prva polovina). 2014. . VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). 2012.200 KM. 2012 (prva polovina).200 KM . reduciranje redovnih fizičkih aktivnosti. Mladi su educirani i informirani o svim pozitivnim aspektima zdravih stilova življenja 2. . kao i do somatskih poremećaja povezanih sa stresom. Centar za socijalni rad. droga i psihotropnih supstanci. 2012. ŽELJENI REZULTAT: 1. . Obezbijediti/vratiti ulogu Centra za mlade.73 PROBLEM: Promjene životnog stila u smislu usvajanja nezdravog životnog stila koje su socijalno uvjetovane – pušenje. 2013.200 KM.200 KM. povećana upoteba alkohola. .200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Lagani porast poremećaja mentalnoga zdravlja što dovodi do povećanog broja neurotskih oboljenja. 2014. značajne promjene u načinu ishrane. MUP TROŠKOVI: 2011. 2013.200 KM. Centar za socijalni rad.200 KM. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. škole.200 KM. kao i usvajanje zdravih životnih stilova. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. a potom i do afektivnih poremećaja raspoloženja ŽELJENI REZULTAT: Mladi su educirani o mentalnom zdravlju AKTIVNOSTI: Edukacija mladih i roditelja o mentalnom zdravlju. Pozitivni ekonomski efekti smanjenjem broja oboljelih 3. Općina TROŠKOVI: 2011. škole.. 2013 (prva polovina).. Uspostavljen prijateljski odnos mladih i institucija na području općine AKTIVNOSTI: Edukacija mladih iz oblasti promociji zdravlja i prevencije bolesti.

nasilje među mladima. 2013 (prva polovina). škole TROŠKOVI: 2011. uskraćujući na taj način svojoj djeci ljubav i podršku. maloljetničkoj delikvenciji.200 KM. Mladi educirani o spolno prenosivim bolestima AKTIVNOSTI: Zdravstveno prosvjećivanje i edukacija mladih o seksualnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima. 2012. . MUP TROŠKOVI: 2011. 2013.74 PROBLEM: Zdravstvena neprosvijećenost i slaba informiranost o reproduktivnom i seksualnom zdravlju mladih kao i posljedicama izraženim kroz spolno prenosive bolesti. škole. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). 2014. 2012 (prva polovina).200 KM. Centar za socijalni rad. . . 2013. 2012..200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Narušena uloga obitelji gdje su roditelji zapostavili djecu zbog preokupiranosti osobnim obavezama.200 KM. . . 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. agresivno ponašanje i slično.200 KM. ŽELJENI REZULTAT: Mladi educirani o pravima mladih. 2012 (prva polovina). VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). 2014.. kao i porast nasilja u obitelji.200 KM. Mladi educirani o seksualnom zdravlju 2. ŽELJENI REZULTAT: 1.200 KM .200 KM. Mladi i roditelji upoznati o svim negativnim posljedicama nasilja u obitelji. 2013 (prva polovina). dovode do sve češće pojave društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kao što su maloljetnička delikvencija. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. . AKTIVNOSTI: Edukacija mladih i roditelja o pravima mladih i značaju roditeljske pažnje.

00 2. SPORT I SLOBODNO VRIJEME ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UKUPNO (KM): Sredstva za realizaciju aktivosti iz Strategije za mlade općine Čelić sa planom aktivnosti za period 2010 – 2014.00 400.00 1.00 5.000.900.00 350.000.000.850.00 ZAPOŠLJAVANJE OBRAZOVANJE INFORMISANJE KULTURA.00 5.00 300.700.000.00 300.00 21.700.00 1.00 6.00 4.00 2013 (KM) 14.000.00 21.00 2014 (KM) 14.00 1.00 23.00 4.000.00 1.500.00 2.00 2014 (KM) 14.00 22.00 2012 (KM) 14.700. 2011 (KM) ZAPOŠLJAVANJE OBRAZOVANJE INFORMISANJE KULTURA.500.00 300.75 Pregled troškova po oblastima i godinama: 2011 (KM) 14.000.500.00 350.00 21.00 300.000.000.000.500.500.000.00 2.700.000.00 1.000.00 400.500. bi trebalo obezbijediti najvećim dijelom iz sredstava općinskog budžeta.650.500.00 20.700.000.000.00 1.00 1.000.000.500.00 1.500.00 1.00 2012 (KM) 14.000.00 1.00 6.500.00 4.00 21.000. SPORT I SLOBODNO VRIJEME ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UKUPNO (KM) 14.00 22. budžeta viših nivoa vlasti i donacija.00 1.00 2013 (KM) 14.000.00 4.500.00 .00 1.00 2.000.

Nakon usvajanja Strategije za mlade na Općinskom vijeću Čelić. aktivnosti. javna i privredna preduzeća. radna grupa će izraditi Operativni plan djelovanja za svaku godinu. institucije i ustanove. U cilju praćenja i procjene rezultata i efekata aktivnosti neophodno je da OV Čelić da zadatak Radnoj grupi za izradu Strategije da se periodično ili po potrebi sastaje kako bi sagledali provođenje u odnosu na planirane rezultate. Provođenjem Strategija za mlade i u njoj predviđenog plana djelovanja po oblastima omogućit će se poboljšanje položaja mladih u ovoj općini. Radna grupa će takođe odlučiti koje metode i instrumente će koristiti za praćenje i procjenu rezultata i efekata aktivnosti iz Strategije za mlade. aktivnosti i potrebna finansijska sredstva za njihovu realizaciju. ulaganje u potencijal mladih ljudi koji će biti nosioci razvoja općine i realizacije zacrtanih strateških projekata u narednim godinama. Radna grupa će periodično informisati OV Čelić ali i sve aktere uključene u implementaciju aktivnosti iz Strategije za mlade kao i krajnje korisnike odnosno mlade o rezultatima praćenja i procjene. ali i troškove. Radi lakšeg provođenja usvojenog plana djelovanja. Strategija za mlade je usmjerena na poboljšanje statusa mladih. ovaj dokument dobija zakonsku snagu i postaje obavezujući za sve organe vlasti. Strategija sadrži definisane rokove za realizaciju pojedinih projekata.76 Praćenje i procjena provođenja omladinske politike Strategija za mlade općine Čelić je napisana sa ciljem da predstavlja dokument koji planski i strateški prilazi rješavanju problema mladih općine Čelić. rezultirati će usklađivanju Strategije za mlade sa stvarnim potrebama mladih na terenu jer Strategija za mlade nije konačan dokument već proces koji traje i i koji je podložan izmjenama i dopunama. . koji će dostaviti svim subjektima uključenim u Omladinsku politiku općine Čelić. nevladin sektor i sve ostale strukture života i rada na području općine Čelić koji se tiče pitanje mladih. Stalna konsultacija osoba/institucija odgovornih i/ili uključenih u realizaciju aktivnosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->