P. 1
OP - T02 - Predstavljanje Podataka u Racunaru

OP - T02 - Predstavljanje Podataka u Racunaru

|Views: 88|Likes:
Published by ilijarosandic

More info:

Published by: ilijarosandic on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2011

pdf

text

original

OSNOVI PROGRAMIRANJA

( II )

PREDSTAVLJANJE PODATAKA U RAČUNARU

mr Dražen Brđanin
Elektrotehnički fakultet Banja Luka 2007.

2.1. Predstavljanje u računaru
INFORMACIONE JEDINICE ?

Osnovne informacione jedinice
bit (b) nosilac najmanje količine informacije
nosilac elementarne (binarne) informacije veće jedinice: kilobit - kb megabit - Mb gigabit - Gb

1

0

= 210 b = 1024 bita = 220 b = 1024 kb = 1.048.576 bita = 230 b = 1024 Mb = 1.073.741.824 bita
7 6 5 4 3 2 1 0

bajt (B)

1B=8b
veće jedinice: kilobajt - kB = 210 B = 1024 bajta megabajt - MB = 220 B = 1024 kB = 1.048.576 bajta gigabajt - GB = 230 B = 1024 MB = 1.073.741.824 bajta

2

2.1. Predstavljanje u računaru
CJELOBROJNI PODACI ?

Cjelobrojni podaci (INTEGER)
neoznačeni cijeli brojevi (unsigned integer)
cijeli brojevi bez predznaka (pozitivni + nula)

označeni cijeli brojevi (signed integer)
cijeli brojevi sa predznakom (pozitivni + negativni + nula)

U računaru se koriste sljedeći formati bajt
(byte) - B
7 0

riječ
(word) – W=2B

15

87

0

B
31

B
0

dvostruka riječ
(doubleword) – D=4B

B
63

B

B

B
0

četvorostruka riječ
(quadword) – Q=8B

B

B

B

B

B

B

B

B

3

2.2. Neoznačeni cijeli brojevi
UNSIGNED INTEGER ?

Neoznačeni cjelobrojni podaci (unsigned integer)
cijeli brojevi bez predznaka (pozitivni + nula)

niz od 8, 16, 32 ili 64 bita

bn-1 bn-2
vrijednost

b1

b0

V
primjer:

=

bn-1 ⋅ 2n-1

+

+

b1 ⋅ 21
riječ

+

b0 ⋅ 20

bajt
7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 0 0 0 0 1 0 0 27 + 22 = 128 + 4 = 132

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 210 + 22 + 20 = 1024 + 4 + 1 = 1029

4

1 = 28 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vmax= 65535 = 65536 . Neoznačeni cijeli brojevi UNSIGNED INTEGER ? Neoznačeni cjelobrojni podaci (unsigned integer) byte minimalna vrijednost 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 word minimalna vrijednost 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vmin=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vmin=0 maksimalna vrijednost 7 6 5 4 3 2 1 0 maksimalna vrijednost 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Vmax = 255 = 256 .1 0 ≤ V ≤ 2n-1 5 .2.1 = 216 .2.

255 0 – 65535 0 – 4294967295 0 . Neoznačeni cijeli brojevi UNSIGNED INTEGER ? Opseg vrijednosti neoznačenih cjelobrojnih podataka 0 ≤ V ≤ 2n-1 format byte word doubleword* quadword (B = 8b) (W = 16b) (D = 32b) (Q = 64b) opseg vrijednosti 0 – 28 -1 0 – 216 -1 0 – 232 -1 0 – 264 -1 0 .2.2.??? * doubleword = longword 6 .

2. 19 : 2 9 4 2 1 0 1 1 0 0 1 15 14 13 12 11 10 7 6 5 byte 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 word 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1910 = 100112 7 . Neoznačeni cijeli brojevi UNSIGNED INTEGER ? Primjer: Predstaviti broj 19 kao neoznačeni cjelobrojni podatak.2.

Neoznačeni cijeli brojevi UNSIGNED INTEGER ? Primjer: Sljedeći niz cijelih brojeva 1. Memorija (binarni sadržaj) 7 6 5 4 3 2 1 0 Memorija (heks. 19.2. 128. sadržaj) 10006 10005 -10 255 128 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10004 10003 10002 10001 10000 09999 F 8 1 0 F 0 3 1 8 . 255. -10 smjestiti u memoriju kao neoznačene cjelobrojne podatke tipa byte počevši od lokacije 10000.2.

Memorija (binarni sadržaj) 7 6 5 4 3 2 1 0 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 0999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1024 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 .2. 255. Neoznačeni cijeli brojevi UNSIGNED INTEGER ? Primjer: Sljedeći niz cijelih brojeva 1.2. 1024 smjestiti u memoriju kao neoznačene cjelobrojne podatke tipa word počevši od lokacije 1000.

2. Zadat je niz cjelobrojnih podataka koje treba smjestiti u memoriju kao neoznačene podatke tipa word počevši od lokacije 00100h redom: 32.2. Odrediti dekadsku vrijednost neoznačenog cjelobrojnog podatka upisanog na lokaciji 0F000h. ako je sadržaj tog segmenta prikazan na prethodnoj slici. odnosno heksadecimalno.. 4. -1.. 5. 2. d) quadword. Neoznačeni cijeli brojevi ZADACI ZA VJEŽBU. ako se on posmatra kao: a) byte. Odrediti koji se niz neoznačenih cjelobrojnih jednobajtnih podataka nalazi u memoriji. 1. 10 . c) doubleword. 1024. Na slici je prikazan sadržaj jednog segmenta memorije. Broj 123 predstaviti kao neoznačeni cjelobrojni podatak tipa: a) byte. b) word. Prikazati sadržaj memorije binarno. 256. b) word. 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0F002h 0F001h 0F000h 0EFFFh 3.

27 = 1 . Označeni cijeli brojevi SIGNED INTEGER ? Označeni cjelobrojni podaci (signed integer) cijeli brojevi sa predznakom (pozitivni + nula + negativni) predznakom negativni) niz od 8. 32 ili 64 bita bit znaka 0 = pozitivan 1 = negativan bn-1 bn-2 b1 b0 vrijednost V primjer: = b0 ⋅ 20 + + bn-2 ⋅ 2n-2 - bn-1 ⋅ 2n-1 bajt 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 bajt 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 = 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20 . 16.2.128 = -127 127 11 .3.

byte 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1 0 V= 0 V=1 V = 127 V = -128 128 V = 1 .128 = -1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0 -128 ≤ V ≤ 127 0 1 1 1 1 1 1 1 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 .3.2. Označeni cijeli brojevi SIGNED INTEGER ? Označeni cjelobrojni podaci (signed integer) .128 = -127 127 V = 127 .

3.2. Označeni cijeli brojevi SIGNED INTEGER ? Označeni cjelobrojni podaci (signed integer) .word 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 V= 0 V= 1 V = 32767 V = -32768 V = -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -32768 ≤ V ≤ 32767 13 .

263 -1 opseg vrijednosti -128 . Označeni cijeli brojevi SIGNED INTEGER ? Opseg vrijednosti označenih cjelobrojnih podataka -2n-1 ≤ V ≤ 2n-1-1 format byte word doubleword quadword (B = 8b) (W = 16b) (D = 32b) (Q = 64b) -27 ... 32767 -2147483648 .. 231-1 -263 .3.. 27-1 -215 . 127 -32768 . 215 -1 -231 . 2147483647 ??? 14 .2....

Potpuno komplementiranje / drugi komplement / 0 0 0 0 0 0 0 1 2. k 1 0 0 0 1 0 1 0 + 1 15 . Nepotpuno komplementiranje / prvi komplement / 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 + 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1. k 2.3. Označeni cijeli brojevi DRUGI KOMPLEMENT ? Predstavljanje negativnih cijelih brojeva Koristi se tehnika komplementiranja za predstavljanje negativnih brojeva 1.2.

2. k +1 -19 16 . 19 : 2 7 6 5 byte 4 3 2 1 0 9 4 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 19 1. Označeni cijeli brojevi DRUGI KOMPLEMENT ? Primjer: Predstaviti broj -19 kao označeni cjelobrojni podatak tipa byte.3.

2.3. byte 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 word 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Označeni cijeli brojevi DRUGI KOMPLEMENT ? Primjer: Predstaviti broj -1 kao označeni cjelobrojni podatak. k +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 .

255 smjestiti u memoriju kao označene cjelobrojne podatke tipa byte počevši od lokacije 100h. Označeni cijeli brojevi DRUGI KOMPLEMENT ? Primjer: Sljedeći niz cijelih brojeva 1. sadržaj) 106h 105h 255 -128 127 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 104h 103h 102h 101h 100h 0FFh 8 7 F 0 0 F F 1 18 . Memorija (binarni sadržaj) 7 6 5 4 3 2 1 0 Memorija (heks. -128.3. 127. -1.2.

2.3. 255. Memorija (binarni sadržaj) 7 6 5 4 3 2 1 0 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 0999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 . Označeni cijeli brojevi DRUGI KOMPLEMENT ? Primjer: Sljedeći niz cijelih brojeva 1. -1 smjestiti u memoriju kao označene cjelobrojne podatke tipa word počevši od lokacije 1000.

ako se on posmatra kao: a) byte. ako je sadržaj tog segmenta prikazan na prethodnoj slici. -5. -1.2. 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0F002h 0F001h 0F000h 0EFFFh 3. b) word. 256. Označeni cijeli brojevi ZADACI ZA VJEŽBU. -1024. d) quadword. Brojeve 123 i -123 predstaviti kao označene cjelobrojne podatke tipa: a) byte. Odrediti dekadsku vrijednost označenog cjelobrojnog podatka upisanog na lokaciji 0F000h. Na slici je prikazan sadržaj jednog segmenta memorije.3. 2. odnosno heksadecimalno. 1. b) word. c) doubleword.. Odrediti koji se niz označenih cjelobrojnih jednobajtnih podataka nalazi u memoriji. Prikazati sadržaj memorije binarno. 20 .. 4. Zadat je niz cjelobrojnih podataka koje treba smjestiti u memoriju kao označene podatke tipa word počevši od lokacije 00100h redom: 32.

cifre. znakovi interpunkcije. za upravljanje štampačem i sl.2.4. A i B) ako bi se koristilla dva bita 0 0 0 1 moguće kodirati 4 znaka 1 0 1 1 A B C D 21 . Znakovni podaci ZNAKOVI ? Predstavljanje znakova (karaktera) Računar raspolaže odgovarajućim skupom znakova: • upravljački znakovi – npr. grafički simboli Znakovi se kodiraju neoznačenim cjelobrojnim vrijednostima ako bi se koristio jedan bit 1 A 0 B moguće kodirati samo 2 znaka (npr. • slova.

10 cifara i 28 drugih) • 7-bitni kodovi maksimalno 27 = 128 znakova najpoznatiji ASCII (American Standard Code for Information Interchange) • 8-bitni kodovi maksimalno 28 = 256 znakova EBCDIC.2. 7-bitni.4. 8-bitni i 16-bitni kodovi • 6-bitni kodovi maksimalno 26 = 64 znaka (npr. prošireni ASCII • 16-bitni kodovi maksimalno 216 = 65536 znakova UNICODE (Windows) 22 . 26 slova. Znakovni podaci ZNAKOVI ? Predstavljanje znakova (karaktera) koriste se 6-bitni.

2..4. < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ A 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 23 . Znakovni podaci ZNAKOVI ? ASCII kod 0 00 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 4 6 7 8 3 9 4 A B 0 0 1 1 0 1 0 0 C D E F ! ” # $ % & ’ ( ) * + . . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : .

2.4. Znakovni podaci ZNAKOVI ? Primjer: Prikazati sadržaj memorije ako je. > / ? 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 0999 @ A B P Q R ` p a q b r C D S c s T d t G H L M N O \ l | ] ^ _ o 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 m s A + 1 50 60 70 V W X f v g w h x m n } ~ 24 . < = . upisan string (niz znakova): 1+Asm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Memorija (binarni sadržaj) 7 6 5 4 3 2 1 0 00 10 20 30 40 0 ! 1 ” 2 # 3 $ % & 4 5 E U e u 6 F ’ 7 ( 8 ) 9 I Y i y * : J Z j z + . počevši od lokacije 1000. K [ k { .

. 1. Znakovni podaci ZADACI ZA VJEŽBU. 2 6 6 4 2 6 5 3 0 2 F 4 C C 3 0 00406h 00405h 00404h 00403h 00402h 00401h 00400h 003FFh 00506h 00505h 00504h 00503h 00502h 00501h 00500h 004FFh 2.2. Ispisati prvih pet znakova teksta. Upisati u memoriju (počevši od lokacije 500h) riječ Doboj. U memoriji je počev od adrese 0400h upisan niz znakova.. 25 .4.

Brojevi u fiksnom zarezu FIKSNI ZAREZ ? Predstavljanje brojeva u fiksnom zarezu Brojevi u fiksnom zarezu imaju najširu primjenu u administraciji Primjenjuje se cjelobrojna aritmetika.2.5. pri čemu se ima u vidu položaj binarne (decimalne) tačke Najčešće se primjenjuje BCD kodiranje (Binary Coded Decimal) • nepakovani BCD podaci • pakovani BCD podaci Binarno kodirane decimalne cifre DEC BCD 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 26 .

5.2. Brojevi u fiksnom zarezu NEPAKOVANI BCD ? Nepakovani BCD podaci Jedna BCD cifra smješta se u jedan bajt 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 ZONA BCD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zonsko proširenje da bi se dobile ASCII cifre 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 .

2. Memorija (binarni sadržaj) 7 6 5 4 3 2 1 0 2 3 4 5 1006 1005 1004 0 2 0 3 0 000 040 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1003 0 0 0 0 0 0 1 1 1002 0 0 0 0 0 1 0 0 1001 0 0 0 0 0 1 0 1 1000 0999 28 . pa ga smjestiti u memoriju počevši od lokacije 1000. Brojevi u fiksnom zarezu NEPAKOVANI BCD ? Primjer: Prikazati broj 2345 kao nepakovani BCD podatak.5.

Brojevi u fiksnom zarezu PAKOVANI BCD ? Pakovani BCD podaci Dvije BCD cifre smještaju se (pakuju) u jedan bajt 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD “teža” cifra BCD “lakša” cifra Primjer: Prikazati broj 2345 kao pakovani BCD podatak. pa ga smjestiti u memoriju počevši od lokacije 1000.2.5. 2 2 3 3 4 5 Memorija (hex) Memorija (binarni sadržaj) 7 6 5 4 3 2 1 0 1002 0 0 1 0 0 0 5 1 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 4 3 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1001 0 1 0 0 0 1 0 1 1000 0999 29 .

5.2. pa ga smjestiti u memoriju počevši od lokacije 1000. Brojevi u fiksnom zarezu PAKOVANI BCD ? Primjer: Prikazati broj 345 kao pakovani BCD podatak. 0 0 3 3 4 5 Memorija (hex) Memorija (binarni sadržaj) 7 6 5 4 3 2 1 0 1002 0 0 0 0 0 0 5 1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1001 0 1 0 0 0 1 0 1 1000 0999 30 .

Prikazati sadržaj zauzetih lokacija. treba smjestiti sljedeći niz: 1. počev od lokacije 0400h. koji se u memoriji nalazi na adresi 0400h.5. odnosno u heksadecimalnom obliku. Broj 457 prikazati kao pakovani BCD.. Lokacije prikazati u binarnom. b) nepakovani BCD. 12. Brojevi u fiksnom zarezu ZADACI ZA VJEŽBU. Prikazati sadržaj zauzetih lokacija i u binarnom i u heksadecimalnom obliku. 211.2. U memoriju.. 1. ako se podaci upisuju kao: a) pakovani BCD. 31 . 2. odnosno kao nepakovani BCD podatak.

12.34 = (-1)1 ⋅ 0.12534 ⋅ 103 .2.6.12534 ⋅ 103 Različiti proizvođači – različiti formati !!! 32 . Brojevi u pokretnom zarezu POKRETNI ZAREZ ? Predstavljanje brojeva u pokretnom zarezu Brojevi u pokretnom zarezu služe za predstavljanje realnih brojeva Često se koriste sinonimi pokretni (plivajući) zarez (tačka) Opšti oblik broja u pokretnom zarezu (floating point .0.1.125.34 = .FP) V = (-1)S ⋅ F ⋅ R ZNAK 0 = pozitivan 1 = negativan FRAKCIJA (MANTISA) E EKSPONENT BROJNA OSNOVA Primjer: .534 ⋅ 101 = .2534 ⋅ 102 = .125.

2. .) Postoje tri formata FP podataka: obična preciznost (single precision) – 32 bita 1 8 23 S E F dvostruka preciznost (double precision) – 64 bita 1 11 52 S E F proširena preciznost (extended precision) – 80 bita 1 11 68 S E F 33 .6. Motorola... Brojevi u pokretnom zarezu IEEE 754 ? IEEE 754 FP standard Najpoznatiji standard (1985) Najšire primjenjivan u praksi (Intel.

.frakcija 0 1 254 255 za predstavljanje nule i malih vrijednosti modifikovani eksponent (ME): 1 . 254 stvarni eksponent (SE): SE = ME – 127 -126 . Brojevi u pokretnom zarezu OBIČNA PRECIZNOST? FP podaci u običnoj preciznosti 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ZNAK 0 = + 1 = - MODIFIKOVANI EKSPONENT (8 bita) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 MANTISA ili FRAKCIJA (23 bita) podrazumijeva se normalizovana mantisa 1.6.2. +127 za predstavljanje beskonačnosti 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 34 ..

19.25 kao FP podatak u običnoj preciznosti.6.0 0.25 * 2 0.2510 = ?2 19 : 2 9 4 2 1 0 1 1 0 0 1 ZNAK 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 01000001100110100000000000000000 FRAKCIJA MODIFIKOVANI EKSPONENT 001101 0 = + 4+127 = 131 13110=10000112 0.2510 = 10011.001101⋅24 1910 = 100112 0.0 35 0 1 19. Brojevi u pokretnom zarezu OBIČNA PRECIZNOST? Primjer: Prikazati broj 19.2510 = 0.012 = +1.5 1.012 .2.

3 * 2 0.6 0.4 0.010011001.8 1.6 1.310 = -0..2.310 = ?2 0.2 0.1...⋅2-2 .2 = -1.00110011001100110011001 ⋅ 2-2 FRAKCIJA 00110011001100110011001 MODIFIKOVANI EKSPONENT ZNAK -2+127 = 125 12510 = 011111012 1 = - 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10111110100110011001100110011001 36 .6 0 0 1 0 1 -0. Brojevi u pokretnom zarezu OBIČNA PRECIZNOST? Primjer: Prikazati broj -0.3 kao FP podatak u običnoj preciznosti.6..0011001.2 0. 0.

6.3 9 9 9 9 01000001100110100000000000900900 0 0 4 9 1 A 0 0 19.2.3 E 10111110100110011001100110B11001 0 1008 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 0999 19.3 smjestiti u memoriju kao podatke u pokretnom zarezu u običnoj preciznosti počevši od lokacije 1000. Brojevi u pokretnom zarezu OBIČNA PRECIZNOST? Primjer: Sljedeći niz realnih brojeva 19.25 0 0 37 .25. Memorija 7 6 5 4 3 2 1 0 -0.25 -0. -0.

0 ⋅ 2-126 = 2-126 2-126 i -2-126 su nuli najbliže vrijednosti koje mogu da se prikažu -2-126 0 2-126 ? ? PODBAČAJ (koristi se DENORMALIZOVANA MANTISA) 38 .6. Brojevi u pokretnom zarezu OBIČNA PRECIZNOST? Najmanja vrijednost normalizovanog FP podatka 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MODIFIKOVANI EKSPONENT ME = 1 NORMALIZOVANA MANTISA F=0 SE = ME-127 = -126 STVARNI EKSPONENT |Vmin| = 1.2.

Brojevi u pokretnom zarezu DVOSTRUKA PRECIZNOST? FP podaci u dvostrukoj preciznosti 1 11 52 S E F ZNAK 0 = + 1 = - MODIFIKOVANI EKSPONENT (11 bita) MANTISA ili FRAKCIJA (52 bita) podrazumijeva se normalizovana mantisa 1.. +1023 za predstavljanje beskonačnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 .. 2046 stvarni eksponent (SE): SE = ME – 1023 -1022 .6.2.frakcija 0 1 2046 2047 za predstavljanje nule i malih vrijednosti modifikovani eksponent (ME): 1 .

....2510 = 10011.2.001101⋅24 MODIFIKOVANI EKSPONENT ZNAK 0 = + FRAKCIJA 001101000..012 = +1. Brojevi u pokretnom zarezu DVOSTRUKA PRECIZNOST? Primjer: Prikazati broj 19...25 kao FP podatak u dvostrukoj preciznosti. 19.6.0 4+1023 = 1027 102710 = 100000000112 1 11 52 0 10000000011 0011010000000000000000000000000000000000000000000000 40 ...

2.6. Brojevi u pokretnom zarezu DVOSTRUKA PRECIZNOST? Najmanja vrijednost normalizovanog FP podatka 1 11 52 S 00000000001 000000000000000000000000000000000000000000000000000 MODIFIKOVANI EKSPONENT ME = 1 NORMALIZOVANA MANTISA F=0 SE = ME-1023 = -1022 STVARNI EKSPONENT |Vmin| = 1.0 ⋅ 2-1022 = 2-1022 2-1022 i -2-1022 su nuli najbliže vrijednosti koje mogu da se prikažu -2-1022 0 2-1022 ? ? PODBAČAJ (koristi se DENORMALIZOVANA MANTISA) 41 .

Brojevi u pokretnom zarezu IEEE 754 ? Ostale FP vrijednosti nula beskonačnost nije broj (NaN) S 0 0 0 ≠0 S 111 ...6...2. 1 S 111 . 1 42 .

2-10. b) u dvostrukoj preciznosti.6. Date brojeve treba smjestiti u memoriju počevši od lokacije 1000h. Brojevi u pokretnom zarezu ZADACI ZA VJEŽBU. Brojeve 123. 2.. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0F003h 0F002h 0F001h 0F000h 0EFFFh 43 . -2-1000 predstaviti kao FP podatke: a) u običnoj preciznosti. Na slici je prikazan sadržaj jednog segmenta memorije. 2-100. Odrediti realan broj upisan kao FP podatak obične precitnosti na lokaciji 0F000h. 1. 1.2. Prikazati sadržaj memorije binarno. odnosno heksadecimalno.. -123.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->