P. 1
Ugalj u BiH

Ugalj u BiH

|Views: 5,640|Likes:
Published by FaHreta Vehabović

More info:

Published by: FaHreta Vehabović on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

RUDARSKO GEOLOSKO GRAĐEVINSKI UNIVERZITET U TUZLI

Seminarski rad
Ugalj u Bosni i Hercegovini
Bahrudin Saburović Fahreta Vehabović Muamer Selimović 6/14/2011

Sadržaj 1. Uvod 2. Historijski razvoj rudarstva u Bosni i Hercegovini 3. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u sklopu bivše Jugoslavije 3.1. Rezerve uglja 3.2. Proizvodnja uglja 3.3. Plasman i potrošnja 3.4. Pregled ugljonosnih basena, ležišta i rudnika uglja u bivšoj Jugoslaviji 3.5. Prikaz ugljonosnih ležišta i basena bivše Jugoslavije 3.5.1. Eocenska ležišta 3.5.2. Miocenska ležišta 3.5.3. Pliocenska ležišta 4. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini posle raspada bivše Jugoslavije 4.1. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini danas 4.2. Proizvodnja uglja 4.3. Rezerve uglja u Federaciji Bosni i Hercegovini 4.4. Rezerve uglja u Republici Srpskoj 4.5. Rudnici uglja u Federaciji Bosni i Hercegovini 4.6. Rudnici uglja u Republici Srpskoj 5. Zaključak 6. Literatura

Ugalj U Bosni i Hercegovini

Page 2

1. Uvod Ugalj već odavno predstavlja tradicionalno gorivo i važan energetski izvor. Mnoge zemlje su na osnovu zaliha uglja gradile svoje ekonomske potencijale, a to je jako bitanfaktor kada se procjenjuje dinamika njegovog razvoja za 21 vijek. Zasad ne postoji nikakav problem oko eksploatacije i proizvodnje uglja u svijetu jer njegov realan pad se tek očekuje u 2020. godini i to na Srednjem istoku, tek tada će OECD Evropi klasična koncepcija rudnika uglja tražiti novo razmatranje. Posmatrajuči ovaj problem u Bosni i Hercegovini moramo razlikovati dva slučaja:  Ležišta u kojima se već vrši eksploatacija uglja, gdje postoji rudarska tradicija i gdje je rudarski rizik manji;  Ležišta gdje je moguće otvaranje novih rudnika, gdje je potrebno mngo opreznije pristupiti procjeni energetskog potencijala. Obično u blizini rudnika grade se i termoelektrane, pa je prema tome potrebno obezbijediti dovoljnu količinu i ujednačen kvalitet uglja, naravno uz ekonomski prihvatljive cijene. Kako je ugalj resurs koji je ograničenog vijeka a uz to i neobnovljiv resurs potrebno je obezbijediti kontinuiranu eksploataciju na veće dubine kako bi se obezbijedile dovoljne količine za potrebe jedne termoelektrane. Kako ta eksploatacija postaje skupa, dolazi se do zaključka da nije svako ležište pogodno za izgradnju termoenergetskog objekta. U rudnicima Bosne i Hercegovine eksploatacija se vrši na različite načine, uglavnom teškim uslovima na granicama rentabiliteta ili sa gubitcima u sadašnjem sistemu cijena. Mogućnost razvoja i unapređenje proizvodnje vrlo su različiti. Kako nisu ostvareni planska predviđanja proizvodnje u pogledu proizvodnje uglja, pojavio se višak uglja na tržištu što predstavlja veliki problem s njegovim plasmanom na tržište. I pored svega intenzivno se razvija površinska eksploatacija, koja u sadašnjim uslovima obezbjeđuje dosta konkurentan ugalj. To su posljedica investicionog ulaganja, nabavke savremene opreme i izbora povoljnih ležišta za ovu eksploataciju, tj. Otvaranje novih rudnih ležišta. Rudnici uglja u Bosni i Hercegovini rade prvenstveno za potrebe Elektroprivrede BiH, ali su isto tako značajni za snadbijevanje industrije, široke i opšte potrošnje u BiH, a manjim dijelom i za izvoz. Rudnici u Republici Srpskoj koji proizvode ugalj, uglavnom, ga proizvode za potrebe termoelektrane “Gacko” i “Ugljevik” i u sastavu su Elektroprivrede RS. Rudink “Stanari” koji je privatizovan proizvodi ugalj za industriju, a rudnik “Miljevina” trenutno nije aktivan. Ugljarska aktivnost u BiH danas se realizuje u 12 različitih horizontalnih i vertikalnih integrisanih te tržišno i infrastrukturno nepovezanih preduzeća, pri čemu neka od njih upravljaju sa više ugljenokopa. U rudnicima uglja u BiH je 2005. godine proizvedeno cca 9,2 miliona tona uglja što predstavlja tek 50% ostvarene proizvodnje uglja u 1990. godini.

Ugalj U Bosni i Hercegovini

Page 3

kao ekskluzivni snadbjevač ugljem TE Tuzla i TE Kakanj. Bugojno (Rudnik uglja: Gračanica). Veći dio bivših RUTZ ostali su u FBiH.250 uposlenih.852 miliona tona ili 54. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 4 . a proizvodnja uglja je bila oko 18 miliona tona godišnje. podjelivši se u 10 samostalnih lokalnih rudnika uglja. koji snadbijevaju istoimene termoelektrane. Rudnik uglja Kamengrad u basenu Kamengrad poslije rata nije značajnije aktivan. Samo su rudnici uglja Ugljevik i Gacko dostigli predratni nivo proizvodnje. Đurđevik i Ugljevik). ili skraćeno TRUTZ. Samo rudnik uglja Gacko i rudnik uglja Ugljevik. Gecko (Rudnik uglja: Gacko). Do 1990. Banovići.15% predratnog nivoa. Zenica i Bila). a rudnik uglja Mostar u basenu Mostar je zatvore. naročito u značajnijim ležištima uglja lociranim u ugljenim basenima:       Tuzla (Rudnici uglja: Kreka. Doboj – Banja Luka (Rudnik uglja: Stanari).000 radnika. Kulminaciju razvoja dostiže 80 – tih godina prošlog stoljeća.2. takođe su i navedene kompanije reorganizovane. proizvodnja uglja je svedena na 10% . u rudnicima BiH je bilo zaposleno oko 31. godine poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustroja BiH sa dva entiteta i Distriktom Brčko. Rezultat tome su tri odvojene elektro kompanije:  EPBiH (Sarajevo sa termoelektranama Tuzla i Kakanj). U decembru 1995. bili su u sastavu jedinstvenog BiH preduzeća za proizvodnju električne energije EPBiH. sa oko 15. U 2007. Do 1990. Livno – Duvno (Rudnik uglja: Tušnica). godine svi rudnici uglja Bosne i Hercegovine su bili organizovani u jedinstveno rudarsko preduzeće “Titovi rudnici uglja” Tuzla. Breza.3% predratne proizvodnje.  EPHZHB (Mostar bez termoelektrane).1992/1995godine. godini proizvedeno je 9. U ratnom periodu. Historijski razvoj rudarstva u Bosni i Hercegovini Rudarstvo u Bosni počinje krajem 19 stoljeća. dolaskom Austro – Ugarske monarhije.  EPSR (Trebinje sa termoelektranama Gacko i Ugljevik). Srednja Bosna (Rudnici uglja: Kakanj.

što bi predstavljalo prave eksploatacijske reserve. Ugljarstvo s početka je bilo rascjepkano.1. Ta istraživanja su otkrila brojna nepoznata i manje interesantna ležišta. godine. Crna Gora i Makedonija)ali sa nešto usporenim razvijanjem. U Bosni i Hercegovini razvitak ugljarstva je počelo polovinom 19 stoljeća i to prvo u Mostaru davne 1844. Srbija. 3. Posle II svjetskog rata razvoj ugljarske privrede prati stalan porast sve do 1964. a potom i u Kreki i u Zenici 1885. Rezerve uglja (%) 1967. 1967. Te godine je ostavrena najveća proizvodnja uglja približno 30 miliona tona. Plan koji su sprovodili u bivšoj Jugoslaviji predviđao je udvostručenje proizvodnje uglja u narednih 10 godina a plan se odnosio na nekoliko velikih basena između ostalih tu su bili i basen Kreka i Sarajevsko – Zenički rudnik uglja.1. sa slabon i skupom proizvodnjom. Prvo se razvilo u zapadnim zemljama kao što su Hrvatska i Slovenija a nešto kasnije i u ostalim dijelovima (Bosna i Hercegovina. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme bivše Jugoslavije Za vrijeme bivše Jugoslavije rudarstvo se počelo razvijati početkom 19. a najčešći vlasnici su bili privatnici i industrijalci. nedovoljno organizovano i primitivne proizvodnje. koja povećavaju proizvodnju. u zemljama bivše Jugoslavije Kako kod same eksploatacije ne možemo računati da će se sva ruda izvaditi prema tome od ukupne vrijednosti treba se odbiti 30%. godine najveće reserve uglja u bivšoj Jugoslaviji bile su u Srbiji sa 56. godine. Posle 1964. Po završetku I svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji je bilo nekih 100 rudnika s malom proizvodnjom.6% i u Bosni i Hercegovini sa 30%. godine slijedi naglo zatvaranje malih rudnika čije su reserve bile male. Rezerve uglja u Bosni i Hercegovini za vrijeme bivše Jugoslavije Zbog nepreciznih i različitih istraživanja rudnih ležišta i basena u bivšoj Jugoslaviji nikad se nije moglo utvrditi tačna kategorizacija ugljeva.3. Baseni lignita:      Kosovsko – Metohijski Kolubara Kostolac Velenje Kreka Page 5 Ugalj U Bosni i Hercegovini . Poslije ratova urađena su mnoga geološka i geološko – rudarska istraživanja. što omogućava siguran razvoj eksploatacije rudarske privrede. Slika. godine. stoljeća. Veći dio eksploatacijskih rezervi nalazilo se u 10 najvećih basena.

okupljeni u veća. Proizvodnja uglja za vrijeme bivše Jugoslavije Između dva svjetska rata u zemljama bivše Jugoslavije proizvodnja je u stalnom porastu.3. Kako se u to vrijeme planirala 4 puta veća proizvodnja uglja u svijetu.1939) Slika.2. 3.032. 57 rudnika mrkog uglja i 42 rudnika lignita. potom saobraćaj i široku potrošnju.5%  Kenozojske oko 98.000 t obezbijedilo je 9 rudnika kamenog uglja. Tek posle II svejtskog rata počinje površinska eksploatacija. shodno tome slijedi da je ugalj predstavljao budućnost kao osnovna mineralna sirovina u Jugoslaviji za proizvodnju i razvoj energetike. 3. Plasman i potrošnja uglja Osnovna potrošnja uglja bila je vezana za industriju. okruponjenija integrisana preduzeća.4%  Mezozojske oko 1.1% Ovo pokazuje da je glavno vrijeme stvaranja Jugoslovenskih ugljeva u neogenu. U zemljama bivše Jugoslavije zastupljene su bile rude geološke starosti:  Paleozojske oko 0. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 6 . – 1969. ali udvostručenu proizvodnju obezbijedilo je veći broj radnika koji su bili za razliku od predratnih. Za 20 godina ista ta proizvodnja je udvostručena (1919 .Baseni mrkog uglja:     Srednje – bosanski Banovići Zasavski Senjsko – resavski Basen kamenog uglja:  Raša.2. sve ukupno 108 rudarskih proizvodnih objekata.3.) Uoči II svjetskog rata 7. Slika. Prikaz kretanja proizvodnje u rudnicima BIH (u 000 t) Skoro sva proizvodnja prije rata u bivšoj Jugoslaviji dobivena je podzemnom eksploatacijom. Vrlo je vjerovatno da će se primjetiti da je prije rata u Jugoslaviji bilo više rudnika. Kako je rasla proizvodnja niskokaloričnih ugljeva osnovna orijentacija u potrošnji bila je u energetske svrhe. Pregled proizvodnje uglja (u 000 t) u BiH (1960.

969 Izvoz 135 154 113 111 164 136 113 133 98 117 Ukupno 17.  Nerentabilan rad.934 12. Elektroprivreda je najviše trošila reserve uglja dok se kod ostalih industrijskih oblasti to smanjivalo iako im se proizvodnja povećavala.178 17.759 7.551 5. 1964.772 Slika.859 5.420 3.4.056 18.Industrija je tada obuhvatala: elektroprivredu. 1967. U to vrijeme naročito opada proizvodnja kamenog uglja. 1962. Nešto malo povoljniji uslovi su bili u basenima lignite jer su reserve bile znatne a i sami ugljani sloj je bio bliže površini. Većina rudinka zatvarali su se iz tri najčešća razloga:  Neznatne reserve.126 29.738 14.200 18. Neki rudnici koji su decenijama bili aktivni. 1968.130 4.620 3. 1959. Pregled ugljonosnih basena.715 6.725 27. 1965. hemijsku industriju i dr. 1961.874 2.383 2. 1969.613 5.110 28. 1966. Ležišta kamenog uglja bila su veoma složene teksturne građe.035 23. Glavna orijentacija u ugljarskoj privredi su postal baseni sa velikim rezervama i proizvodnjom.011 1.378 2.992 1. ležišta i rudnika uglja u Jugoslaviji Iz ranijih podataka zaključujemo da se iz godine u godinu mijenjao broj rudnika – proizvođača. otežanim uslovima eksploatacije i najčešće ograničenim rezervama uglja. Industrija 9.056 2.446 7.059 25.887 6.394 18. crnu metalurgiju.970 Široka potrošnja 4.498 26.726 3.716 Saobraćaj 3.626 18. što je i opravdano.867 5.  Otežani uslovi eksploatacije.491 18. nemetale. plasman i potrošnja rezervi uglja (u 000 t) u bivšoj Jugoslaviji 3.158 24. maker is a povremenom obustavom danas su skroz napušteni. Baseni i ležišta kamenog uglja u Jugoslaviji pripadaju: Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 7 .819 21.4. Godina 1957.288 13.819 25.

Stariji miocen Aktivan BiH 3. Miocen (Ibarski rudnici). Bila Ugljevik(Ugljevičko-pribojski): Džemat – Snježnica. Baseni i ležišta mrkog uglja pripadaju:  Oligocenu. Breza. Naziv Lastva Majevica Geološka starost Trijas Sr. Slika. 4. da bi se njihove kvalitetne vrijednosti morale posebno istaći pa su oni izdvojeni kao lignite – mrki ugljevi. Zabrđe Bonovići Duvanjski Geološka starost Stariji miocen Rudarski aktivan/neaktivan Aktivan Republika BIH 2. ležišta. Neki ugljevi se nalaze između mrkih ugljeva i lignite. Mlađi ugljeni baseni imaju znatno bolji kvalitet i veću toplotnu moć.5. eocen Rudarski aktivan/neaktivan Zatvoren Zatvoren Republika BiH BiH jugoslovenski ugljevi nisu koristili za proizvodnju koksa. nalazišta i rudnici kemenog uglja u BiH za vrijeme bivše Jugoslavije Redni broj 1. I to je bio jedan od osnovnih razloga zašto se Redni broj 1.     Karbon – permu. od čega i zavisi sama toplotna vrijednost uglja. Baseni lignite su pliocenske starosti. Juri (lijasu). Ugljonosni baseni. Gornjoj kredi (senon – dan). Zenica. Paleogenu (paleocen – eocen).  Miocenu. Naziv Sarajevsko zenički(Srednje bosanski): Kakanj. Stariji miocen Stariji miocen Aktivan Zatvoren BiH BiH Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 8 . Mezgrada – Tobut. 2. Lignit ima jako velike količine vlage što znatno smanjuje njegov toplotni efekat. Kameni ugljevi su u većini slučajeva sa visokim sadržajem pepela i sumpora. a to im znatno umanjuje koksne vrijednosti. Kvalitet mrkog uglja je različit jer je kod nekih visok sadržaj pepela dok je kod drugih visok sadržaj vlage.

Naziv Krekanski (ugljenokopi: Moluha. 21. 23. 20. Bukinje. 13. 15. nalazišta i rudnici uglja (tvrdi mrki ugalj) u BiH za vrijeme bivše Jugoslavije Redni broj 1. Lukavac. 8. 6. Geološka starost Donji pliocen Rudarski aktivan/neaktivan Aktivan Republika BiH Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 9 .5. 18. Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Zatvoren Zatvoren Zatvoren Zatvoren Zatvoren Zatvoren Zatvoren Aktivan Zatvoren Zatvoren Aktivan Zatvoren Zatvoren Aktivan Zatvoren Zatvoren BiH BIH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH BiH Slika. Livanjski Mostarski Miljevinski(Foča) Rogatičko – mesićki(Kukavice)ugljenokopi: Rogatica i Mesići Konjičko ostroški Bugojnski Jajce Varcar – vakufski Kotor – varoški Žepče – novošeherski Tešanjski Teslićki Pribićki Banjalučki Kamengradski Omarsko – poljski Lešnjansko – cerovački Cazin – tržački Bihaćki Drvarski Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Stariji miocen Aktivan Aktivan Aktivan Aktivan BiH BiH BIH BiH 9. 16. 24. 10. Bobrna. 14. 11.6. 22. ležišta. 12. 7. 17. Ugljonosni baseni. 19.

ležišta. laporci. gline i glinci (donji dio srednjeg eocena). Miopliocen Donji pliocen Donji pliocen Donji pliocen Miopliocen Zatvoren Zatvoren BiH BiH 7. Nalazi se nekih 15km SI do Tuzle.200m.7.5. Ta serija je podijeljena na tri horizonta. laporovi škriljci. Zatvoren Zatvoren Zatvoren BIH BiH BiH Slika. 8.1. Ugljonosni baseni. Eocenska ležišta Majevica Položaj – nalazi se u SI Bosne. Prikaz ugljonosnih ležišta i basena u BiH za vrijeme bivše Jugoslavije Sva veća ležišta koja su se nalazila u sklopu bivše Jugoslavije su bila tercijalne starosti. Krninski (Stanari) Sprečansko – gračanički Banovićki (ugljenokopi: Đurđevak.  II horizont – pješčari. nešto manje njih je bilo kredne ili lijarske starosti. 9.Lipnica) 2. na obroncima Majevice. 6. krečnjaci sa pojavom ugljenih slojeva (srednji eocen). dok ona ležišta koja su bila karbonsko – permska nisu imala nikakve ekonomske vrijednosti.5.. 4. lokalno pjeskoviti krećnjaci. na pojedinim mjestima i slojeva. srednji i gornji. 3. U eocenskim sedimentima zapažen je veći broj manjih ugljenih slojeva. Stratigrafija i tektonika – transgresivni srednji i gornji eocen u području Majevice grade seriju flišnog tipa debelu oko 1. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 10 . Seona) Banjalučki (Ramići) Rakovičko – kasindolski (kod Sarajeva) Livanjski Duvanjski Gatačko – nevesinjski Donji pliocen Donji ploocen Miopliocen Aktivan Zatvoren Zatvoren BiH BiH BiH 5. laporci.  I horizont – pješčari. nalazišta i rudnici uglja (mehki mrki ugalj – lignit) u BiH za vrijeme bivše Jugoslavije 3. 3. podijeljen je jos na tri dijela donji.

Između rijeke Bosne i Drine javljaju se baseni: basen Miljevine. strmi i rasjedima deformisani. Viteza i Zenice do Travnika i Vlašić planine na SZ. Glavna faza ispunjavanja basena vezana je za miocen u čijim nasalgama se nalaze slojevi mrkog uglja. crveni glinci. Banovićki i drugi baseni. Ima karakterističan dinarski pravac pružanja SZ – JI a pad slojeva najčešće je okrenut prema JI. a najpoznatiji su: u centralnoj Bosni – Sarajevsko – Zenički basen i u zapadnoj Bosni – Kamengradski. Basen je dug oko 80. basen Bugojna i Stanara. Taj dio je više puta istraživan – rudarskim radovima i bušenjem. laporci i konglomerati u završnom dijelu (gornji eocen).” Reserve su ograničene na nekoliko miliona tona. pod nazivom – Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 11 . Vogošća. Stratigrafija i tektonika – Obod basena čine paleozojsko – mezozojske stijene Srednjebosanskih škriljavih planina. Nalazi se između dva velika grada – Sarajeva i Zenice. Slojevi su nabrani. Veći značaj imaju ugljeni slojevi koji se nalaze u predjelu G. koje istovremeno grade i osnovu preko koje transgresivno leže sedimenti ugljenosnog tercijara Srednjebosanskog basena.Tuzle i Lopare. Ugljonosnost – u srednjem dijelu eocena nalazi seveći broj ugljonosnih slojeva proslojaka debljine od 0. Kiseljaka. oko Kaknja i Breze. Ugljonosnost – Ugljonosni kompleks sedimenata terestrično – limničkog karaktera u Basenu stvaran je za vrijeme gornjeg oligocena. Pruža se dolinom Bosne. Mnogim pritokama rijeke Bosne basen je dreniran po dužini a u SZ dijelu. Pribojsko – Ugljevički basen (Ugljevik) Položaj – U SI Bosni. III horizont – bankoviti pješčari. Gatački i drugi manji baseni.2. Miocenska ležišta Najveći dio tercijalnih basena pripada miocenu i pliocenu. basen Šipova i drugi baseni. Banjalučki basen i basen Mrkonjić – grad. Mostarski. Kotor – Varoški. nalazi se veći broj manjih. čak je neko vrijeme ugalj otkopavan u rudniku “Majevica. u slivu rijeke Janje. Kaknja. Ilijaša. a širok u prosjeku 12 km. U predjelu između rijeke Bosne i Vrbasa poznati su: Teslićki. podzemne vode predstavljaju veliku smetnju i opasnost za eksploataciju. te je zbog toga poznat i kao Sarajevsko – Zenički basen. miocena i pliocena. Drvarski. Cazinski. U jugozapadnoj Bosni i Hercegovini: Livanjski. preko Visokog. Busovače. 3. Duvanjski. nedaleko od Priboja na JZ i Bijeljine na SI. Rogatički. SI od Majevice. zahvata oko 900 km2 površine. Prijedorski.0m. Breze. a lignitnog sloja u naslagama gornjeg miocena i pliocena. Srednjebosanski basen (Sarajevsko – Zenički basen) Položaj – U centralnom dijelu Bosne nalazi se najveći basen mrkog uglja u Bivšoj Jugoslaviji poznat kao Srednjebosanski ugljeni basen. sada izolovanih basena.5. Bihaćki. ali na njih se ne može računati zbog malih slojeva uglja i teških geoloških uslova za eksploataciju.5m do 1. od njenog izvorišta i Sarajeva na JI.

Ugljonosni basen Ugljevik. Ukupna površina nekadašnjeg basena je oko 150 km2. koji je laporovitim sedimentima izdvojen na dva sloja: donji. od kojih su samo dva sloja ekonomski opravdana za eksploataciju. pješčara. Ugljonosnost . Basen ima izrazito izdužen oblik. naročito produktivnog dijela. Počinje konglomeratima i pješčarima. Stratigrafija i tektonika – I ovaj basen. po kome je naziv i dobio. debljine i do 20 m i gornji.5 – 2 m. Godišnja proizvodnja je nešto veća od 200 hiljada tona. debljine oko 20 m. u ugljonosnoj seriji Miljevinskog basena javlja se jedan sloj uglja složene građe. debljine do 400 m u kome se nalazi ugljeni sloj promjenjive debljine. srednji dio i južni dio. a po nekim Pribojsko – Ugljevički basen. sa pravcem pružanja SI – JZ u jednom i SZ – JI u drugom dijelu. lapora. Miljevinski basen Položaj – Ovaj basen mrkog uglja nalazi se u istočnom dijelu Bosne. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 12 . pripadaju miocenu. Međutim. iznad kojih leži laporovito – glinoviti kompleks. mogu se izdvojiti tri serije sedimenata:  Gornjoeocenski fliš Majevice – baza  Slatkovodna produktivna serija – donji miocen  Marinski srednji i gornji miocen – povlatni dio. Ugljonosnost – Pored većeg broja proslojaka uglja. laporca i krečnjaka sa ugljevim slojevima. sadašnje površine. veoma su male – nešto preko 10-tak km2.Utvrđeno je da postoji šest ugljonosnih slojeva. Zahvata oko 60 km2 površine. Reserve uglja procjenjuju se na nekoliko 100tina miliona tona. Stratigrafija i tektonika – U okviru ugljonosnog basena. Stratigrafija i tektonika – Miocenska ugljonosna serija leži transgresivno preko mezozojske krečnjačke. Mostarski basen Položaj – Ovaj ugljonosni basen u Hercegovini nalazi se u dolini rijeke Neretve kod Mostara. Ugljonosnu miocensku seriju prekrivaju pliocensko – kvartarni konglomerati. ili glavni ugljeni sloj. Procjenjeno je oko 20 miliona tona rezervi uglja. Jezerske vode miocena u ovom basenu nataložile su debele naslage konglomerata. koji su negdje prešli u rastresite šljunkove. glina. odnosno između planinskih visova Zelengore i Javorice. odnosno oko 10% od svih potvrđenih rezervi mrkog uglja u bivšoj Jugoslaviji. između Foče i Kalinkovika. Ugljonosnost – U ugljonosnoj seriji Mostarskog basena nalazi se jedan ugljeni sloj složene građe. sa pravcem pružanja IZ zahvata oko 30 km2 površine. ili eocenske flišne podloge. Basen obuhvata tri posebna polja: sjeverni dio. ili povlatni sloj male debljine 0. kao i mnogi drugi u okviru Dinarida Bosne i Hercegovine. koji nemaju nikakvu ekonomsku vrijednost.

a zapadno od Vrbasa. Od brojnih pojava samo neke imaju ekonomsko – privredni značaj.  Basen Jajca nalazi se u slivu rijeke Vrbasa. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 13 . Reserve su male svega nekoliko miliona tona. između Jajca i Šipova. čije pojave ugljenih slojeva nemaju veći ekonomski značaj.3. Nema poseban ekonomski značaj za ugljarsku privredu.  Duvanjski basen nalazi se desetak kilometara od Livanjskog basena. Neko vrijeme ugalj je eksploatisan kod Rogatice i u Mesićima. a u slivu rijeke Sane. obuhvate miocensko – pliocenske jezerske sediment u kojima se nalaze ugljeni slojevi. I on nema veću ekonomsku vrijednost za razvoj ugljarske privrede.  Bugojanski basen nalazi se zapadno od Sarajevsko – Zeničkog basena. po kome i nosi ime. leži transgresivno preko paleozojsko – mezozojske škriljasto – krečnjačke podloge Dinarida. odnosno SI od mrkonjić – grada.  Konjičko – Ostrožački basen nalazi se u dolini Neretve.  Livanjski basen kod Livna. Zahvata oko 400 km2 površine. Bjelašnice i Bitovnja. debljine oko 1000 m. Geološki sastav je isti kao i u Livanjskog basena.Kamengradski Basen Položaj – U zapadnoj Bosni. čija je površina nešto manja od 100 km2. Sastoji se od više manjih basena. Manji miocenski baseni i zatvoreni rudnici mrkog uglja u Dinaridima BiH  Rogatičko – Mesićki basen nalazi se nedaleko od Rogatice.  Varcar – Vakufski basen je mali basen koji se nalazi nedaleko od basena Jajce. odakle potiče i naziv. izolovani basen. nalazi se Kamengradski basen. Po površini manji je od Livanjskog zahvata oko 140 km2 površine. čija je ekonomska vrijednost mala. Basen obuhvata kotlinu izduženog oblika. između Konjica i Ostrošca. Ugljonosnost – Od tri ugljena sloja koji se nalaze u sastavu mlađeg kompleksa najveći značaj ima glavni ili najstariji ugljeni sloj. 3. koje se nalaze u svim krajevima bivše Jugoslavije. Sastavljena je od različitih stijena koje se mogu podijeliti u dva kompleksa sa više zona donji i goprnji kompleks. Pliocenska ležišta Najveće reserve uglja na teritoriji bivše Jugoslavije nalaze se u sastavu ploocenskih ležišta i basena. Stratigrafija i tektonika – Ugljonosna serija miocenske starosti. Pripada grupi jezerskih basena miocenske starosti. odnosno u blizini Bugojna. dinarskog pravca pružanja. SI od Grmeča. nedaleko od Sanskog Mosta. To je mali. To su akumulacije lignitnog uglja. Godišnja proizvodnja se kreće oko 200 hiljada tona. koji se nalazi između planinskih visova Prenja. odnosno između Rogatice na sjeveru i Mesića na jugu. U Bosni i Hercegovini najznačajnije je ležište Kreka.5.

debljine 500 – 600 m. poznat kao Kreka. pri čemu duža strana iznosi 55 – 60 km. pjeskova i glina.Krekanski basen Slika. nedaleko od Tuzle.8. leži transgresivno preko gornjomiocenskih ili gornjoeocenskih sedimenata. a uža najviše 18 km. koja je predstavljala neku vrstu horstovske prečage između zaliva i mora. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 14 . krekanski basen zahvata oko 250 km2 površine. Odlikuje se ritmičkom sedimantacijom u kojoj se četri puta obnavlja ciklus igljenih slojeva. nalazi se jedan od najvećih jugoslovenskih basena lignitnog uglja. a u južnom dijelu basena i preko tufiznih pješčara i serpentine mezozojske starosti. Basen ima dinarski pravac pružanja. Položaj krekanskog basena i rudnika Položaj – U SI dijelu Bosne. odnosno doline rijeke Spreče. između Majevice na sjeveru i serpentinskog masiva Konjuha na jugu. ali je samo jedan dio od toga ugljonosan. Stratigrafija i tektonika – Ugljonosna serija. plaveći teren južno od Majevice. Basen obuhvata tektonsku uvalu koja u paleogeografskom smislu predstavlja izduženi zaliv Panonskog mora koje se u donjem pliocenu duboko zavlačilo u kopno Dinarida.

Prema opštim ocjenama rezerve ovih ugljeva su takvog obima i kvaliteta da se sa istim može dugoročno planirati proizvodnja električne i toplotne energije iz uglja u do sada ostvarenim relacijama 65:35% u odnosu na druge resurse. 4. Ugljonosnost – Prisustvo ugljenih slojeva. odnosno na obodu Panonskog basena. srednju i povratnu. Interesantna je pojava fosilnog drveta koja je zapažena na više mjesta u Kreki. Zbog činjenice da BIH/FBIH nema urađenu dugoročnu Energetsku strategiju. nalazi se donjopliocensko Stanarsko – Krninsko ležište. ukupne reserve uglja procjenjene sun a oko 200 miliona tona. od čega su sigurne reserve 600 miliona tona. pored miocenske prisutne i pliocenske ugljonosne serije. O nekim basenima i ležištima pliocenske starosti na teritoriji Bosne i Hercegovine bilo je riječi pri opisu miocenskih basena. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini posle raspada bivše Jugoslavije BIH/FBIH ima značajna ležišta niskokaloričnih mrkih i lignitskih ugljeva.  Stanarsko –Krninsko ležište – U podnožju Krnin planine. Vlada FBIH se opredjelila za izradu ovog SPP. u kojem je obrađen i sektor uglja. JZ od Doboja.64 m. u kojoj bi bila obrađena i proizvodnja i upotreba uglja u kontekstu održivog razvoja. godine izdvojili su tri sloja: podinsku. nalazi se ugljonosno ležište poznato kao Sprečansko – Gračaničko ležište lignitnog uglja. sa prosječnim prečnikom od 0. za potrebe FBIH najmanje za narednih 50 godina. Njeni sediment su naborani u dvije sinklinale i jednu antiklinalu čiji je pravac pružanja dinarski. u kojoj bi predmetna tema bila obrađena. što govori o krupnom kopnenom bilju koje je dalo materijal za postanak ugljenih slojeva u ovom basenu. kao prelazne faze i potencijalne podloge za izradu navedene strategije BiH/FBIH. Manji pliocenski baseni i ležišta na teritoriji BiH Osim Krekanskog basena koji obuhvata značajne reserve i daje obimnu proizvodnju lignitnog uglja dobrog kvaliteta. između Doboja i Tuzle. na obodu Panonskog basena. U povlati glavnog ugljenog sloja. nađeno je stablo koje leži poprečno preko ugljenog sloja.Ugljonosna serija tektonski je dosta poremećena. svi drugi baseni i ležišta na teritoriji Bosne i Hercegovine od manjeg su značaja za razvoj ugljarske privrede. Nešto veći značaj od ostalih pliocenskih besena i ležišta imaju Stanarsko – Krninsko i Sprečansko – Gračaničko ležište. Ukupne reserve uglja iznose oko 4 milijarde tona. njihov broj i kvalitet u Krekanskom ugljenom basenu zapazili su još u prošlom vijeku austrijski geolozi. U navedenom kontekstu Vlada FBIH želi da na tim osnovama i dalje razvija proizvodnju električne i toplotne energije iz uglja. prosječne debljine oko 4 m. a po širini 51 km. koje zahvata oko 100 km2 površine sa pružanjem od SZ do JI u dužinu 20 km.  Sprečansko – Gračaničko ležište – U dolini Spreče kod Gračanice. godine. kako Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 15 . Proizvodnja uglja a time i razvoj rudnika uglja u Krekanskom basenu počinju 1885. Stablo je dugo 6 m. u Kreki. u kojima su. U glinovito – laporovitim sedimentima donjeg pliocena nalazi se sloj lignitnog uglja. a sjeverno od Tešanskog i Teslićnog ugljenog basena. Još 1901.

od toga 7 RU sa podzemnom eksploatacijom uglja. 4. 4.383 487 1. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini danas U ovom periodu u BiH je.409 0 5. Breza i Zenica . 4. Dobrnja. Ugalj se kopa na 27 proizvodnih lokacija od kojih su 11 podzemni RU. odnosno pogona. Proizvodnja uglja u Bosni i Hercegovini nakon raspada bivše Jugoslavije Rudnik Kreka (L) Banovići (M) Đurđevik (M) Kakanj (M) Breza (M) Zenica (M) Bila (M) Gračanica (L) Livno (M)(L) Kamengrad (M) Mostar (M) UKUPNO 1990.328 438 903 308 221 61 139 32 0 2004. a TE Kakanj iz RU Kakanj.946 1.000 1.301 0 4.489 1.087 1. kako u pogledu reorganizacije i modernizacije.076 / 46 Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 16 .bi se navedeni potencijali uglja što prije stavili u funkciju opšte dobrobiti društva. i sa kakvim mogućim pozitivnim posljedicama. Dakle.001 323 747 253 344 47 95 36 0 2002. govori i naredni tekst. 1. Kamengrad. 2. Svi RU.483 2. Banovići i Đurđevik. Ovdje je potrebna posebna pažnja i aktivnost na revitalizaciji ovih RU. O kakvom se kapitalnom poslu radi. odnosno općenitog osmišljavanja budućeg statusa tih RU.659 0 5.280 1.701 1.018 491 920 116 684 81 135 2000. 2.893 2.335 0 5. 2. Posebno je složen problem podizanja nivoa proizvodnje uglja u podzemnoj eksploataciji.i u manjoj mjeri Bila. posebno FBiH.328 462 968 283 278 69 154 30 0 2005. Miljevina. 14 samostalnih aktivnih RU. imaju izražene probleme poslovanja.874 0 6.979 1. 1.). 1.002 232 767 391 353 51 80 36 0 2001. I dalje se TE Tuzla snabdijeva ugljem uglavnom iz RU Kreka.021 1. Gračanica i Livno.234 383 943 291 319 60 129 32 0 2003. tako i kod rješavanja socijalnog statusa viška uposlenih radnika.446 503 997 177 290 72 196 50 0 2006. Neki od prije rata aktivnih RU.115 222 281 77 230 59 0 2007.500 1.731 0 5.1.165 404 318 83 253 59 0 % 07/90 40 61 30 58 82 35 72 37 73 / 200 13.403 445 1. su u međuvremenu zatvoreni – ili rade.2. ali sa beznačajnim kapacitetima (Mostar. 1.412 0 4. 1. može se reći da je ovaj rad kamen temeljac buduće Energetske strategije uglja za FBIH. izuzev Gacka i Ugljevika.092 0 5. U FBIH je ostalo 10 samostalnih lokalnih RU. Bukinje i dr.

godine.232 4. Duvno i dr. za koje rudnici posjeduju rješenja o odobrenim rezervama od nadležnih Ministarstava.250 3.624 2.508 2. medjutim.437 milijarde lignita i 1. Majevica i Kozara. U nekim se eksploatacija vrši već preko 100 godina. od čega je bilansnih 2. Ukupne geološke rezerve uglja u BiH iznose oko 5. a eksploatacione su procijenjene prema urađenoj tehničkoj dokumentaciji sa kojom raspolažu rudnici. Ovi drugi su vezani za sjevernu Bosnu. detaljno istraženi. Bugojno.241 3. Vrijeme i uslovi stvaranja ekonomski značajnih ležišta uglja opredijelili su njihovu vrstu i regionalni razmještaj. Ležišta mrkog uglja pojavljuju se u raznim dijelovima BiH. Ugljeni baseni u BiH su već dugo poznati.904 1.103 milijardi mrkog uglja. a moraju se obavljati radi dobivanja podloga za buduću eksploataciju da bi se rudarski rizik sveo na dozvoljeni stepen. uglavnom. Tako postoje rezerve kamenog uglja.752 1. Ležišta lignita.830 3.540 milijardi tona i to 1.202 3. uglavnom bez ekonomskog značaja u sedimentnom kompleksu mladjeg paleozoika (blizina Vlasenice). Proizvodnja uglja (u 000 t) po rudnicima u F BiH (1990. Geološka istraživanja su veoma skupa. onečišćena jalovim proslojcima i imaju neujednačen kvalitet. u basenima ispunjenim pretežno slatkovodnim tvorevinama.117 3. rijetko više slojeva ima ekonomsku vrijednost. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 17 . Geološki su. Tektonski su poremećena. Već se duže vrijeme u nekim dijelovima srednje i istočne Majevice (Veselinovac. Rudnici uglja posluju na granici rentabilnosti te razvojnu komponentu istraživanja zapostavljaju.529 2. Rezerve uglja u F BiH i RS Bosna i Hercegovina je bogata ugljem. te u eocenskim naslagama Hercegovine (Lastva). godine) 4. Iz ovoga se vidi da su potrebna velika sredstva da bi se potencijalne rezerve istražile i prevele u bilansne. Gnjica i Rožanj) prognoziraju rezerve kamenog uglja do oko 30 miliona tona sa malom ekonomskom vrijednošću.229 47 46 Slika.) i u marinskim basenima (Kreka i Stanari). U takvim uslovima nisu obezbijedjene potrebne geološke podloge. trijaskim i jurskim tvorevinama (okolina Bosanskog Grahova).Mrki ugalj (M) Lignit (L) 8. Ležišta mrkog uglja su obrazovana uglavnom u donjem i srednjem miocenu. Energetski potencijal BiH u uglju sagledan je na osnovu bilansa utvrdjenih rezervi mineralnih sirovina sa 31.418 2. a lignita u gornjem miocenu i donjem pliocenu.893 2.292 2.3. javljaju se i u slatkovodnim (Gacko.12.2006.76 milijardi tona.583 3. Ekonomski značajna ležišta uglja u BiH nastala su tokom neogena. Ugalj je nastao u raznim etapama istorijskogeološkog razvoja Zemlje i na velikom broju lokaliteta (više od 100)./2007.847 2.9. U ležištima se najčešće nalaze 1-3 ekonomski značajna sloja uglja. Livno. I 2000. bliže panonskom basenu.212 1.

Glinje.0 % bilansnih rezervi. kako bi se buduća povećana proizvodnja mrkog uglja i lignita mogla zasnivati i na ovom resursu. Livno i Duvno. čist. morat će se računati i na odsumporavanje. naročito treba izučavati Bugojanski (zbog izrazito povoljnijih uslova eksploatacije). Tobut-Peljave). i kod lignita u Krekanskom. Gacko.7 % bilansnih). Livna i Duvna. Lignit je visokokvalitetan. Oko 50 % bilansnih rezervi lignita. Rezerve energetskog uglja skoncentrisane u nekoliko ugljenih basena. Ugljevičkom i Kamengradskom ugljenom basenu. te Livanjski i Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 18 . Bugojno. sadrži znatne količine ukupnog sumpora (2-6 %). Drvarski. a kod lignita 43.2-1.) imaju svega cca 5. a ekonomski značajne rezerve skoncentrisane su u Gatačkom (19. pepela 5-9 % i vlage 35-53 %. Đurđevik). rijetko više. te da treba obezbijediti značajna sredstva za geološka istraživanja kako bi se utvrdilo energetski potencijal i ekonomska vrijednost ležišta. te za buduće energetske objekte ne predstavljaju potencijal.0 % ukupnog sumpora. Ugljevičkom (Bogutovo Selo. te Livanjskom i Duvanjskom ugljenom basenu.a što navodi na nizak stepen istraženosti. Mrki uglja je relativno dobrog kvaliteta prosječna toplotna vrijednost čistog mrkog uglja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 16. a kod lignita u šest ugljenih basena. Kod gradnje novih termoelektrana.3 %. Stanari.750 kJ/kg. sadrži 0. a lignita u basenima Kreka.1 %. Medjutim. Žepačko-Šeherski. Ovi baseni predstavljaju sadašnji i budući potencijal za termoenergetske potrebe. Banovićkom (Seona. Kotor-Vareš. Lješljanski. Teslićki. Tušnica. i to kod mrkog uglja u samo četiri.0 % od ukupnih geoloških rezervi. nalazi se u Krekanskom basenu.6 % ukupnih rezervi. a ekonomika eksploatacije i konačna cijena opravdavali su do sada duži transport lignita. Grafički prikaz učešća bilansnih rezervi mrkog uglja i lignita po bazenima daje se u poglavlju 3. 7500-12600 kJ/kg. Miljevina i Kamengradskom. Svi ostali baseni (Mostar. Najznačajnije rezerve mrkog uglja se nalaze u slijedećim basenima: Srednjobosanskom (ležišta: Kakanj. odnosno 52. pepela (1045%) i vlage (10-25 %). naročito kada su u pitanju dug transport i zaštita životne sredine. Značajne količine potencijalnih rezervi mrkog uglja evidentirane su u Srednjobosanskom. odnosno ukupnih rezervi svega 6.5 %. Zenica.Bilansnih rezervi je svega 45. Centralni basen. te Stanarskom basenu i basenima Bugojna. koje bi upotrebljavale ovaj ugalj. vanbilansnih 10.Treba naglasiti da od potencijalnih rezervi. Miljevina. Cazinski i dr. Breza i Bila). Ugljevik-Istok. Potencijalne rezerve mrkog uglja iznose 44. interesantnih za elektroprivredu. Mezgraja. Mesički. što mu sužava područje upotrebe. koje bi intenzivnim istraživanjima u narednom periodu trebalo prevesti u više kategorija. Bugojanskom. Ovo su vrlo značajne geološke rezerve. toplotna je vrijednost. što znači da nisu dovoljno istražena ležišta. Potencijalne rezerve nalaze se u više basena.8% i 43.7 % potencijalnih. Ovakav kvalitet mu odredjuje široko područje primjene.

tona mrkog uglja i 412. Tako su trajno izgubljeni vrlo povoljni dijelovi ležišta za eksploataciju. puteva.0 %. Učešće rezervi C1-kategorije u ukupnim bilansnim rezervama je dosta visoko (37 %). Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 19 . a stepen istraženosti ugljenih ležišta (A+B prema bilansnim rezervama) iznosi cca 60 %. Vanbilansne rezerve od 214. kroz napuštanje i nedovoljnu konzervaciju starih jamskih prostorija. kategorizacija i proračun rezervi uglja u pojedinim basenima i njihovim raznim dijelovima vršeni su sa vrlo neujednačenim kriterijima u različitim periodima za posljednjih 50 godina. zatim otvorenosti aktivnih rudnika i drugih geološko-ekonomskih kategorija koje predstavljaju limitiajuće faktore za razvoj termoenergetike u ugljenim basenima BiH. Struktura bilansnih rezervi omogućava niz zaključaka o raspoloživim rezervama. postaje sve skuplja. Opravdano bi bilo očekivati da će se u budućnosti moći otkopati dio vanbilansnih rezervi što bi povećalo bilansne i eksploatacione rezerve. Najveći dio ovih rezervi nalazi se u basenu Kreka.5 % lignit i 12.99 mil. to uglavnom neće biti moguće jer teško se nalazi ekonomične metode za racionalnu eksploataciju na većim dubinama.5 % mrki ugalj. Stepen otvorenosti rudnika uglja (kao odnos "A"-rezervi prema bilansnim) iznosi 8. To se ispoljava u slijedećem:  Klasifikacija. koja. što će usloviti da se tako zaostale rezerve uglja klasificiraju u vanbilansne kategorije. koji konstantno obezvredjuje sva naša ugljena ležišta je intenzivna gradnja različitih objekata. pa je sigurno da će se i bilansne i potencijalne rezerve još morati znatno smanjiti. tona lignita predstavljaju veliku količinu u ukupnim geološkim rezerima uglja u Bosni i Hercegovini.10 mil. Problematika bilansnih rezervi uglja u Bosni i Hercegovini veoma je složena i nedovoljno izučena. ispod rijeka. odnosno na sadašnjem nivou tehnike i opremljenosti rudnika veći dio bilansnihrezervi se ne može ekonomično eksploatisati. pruga. prevodjenjem u više kategorije.0% od čega 5. stepenu njihove istraženosti. a bilansne rezerve su do 400 m). Dio bilansnih rezervi u nekim basenima je znatno obezvrijedjen. u zavodnjenim dijelovima na dubini ispod 400 m u zaštitnim stubovima većine rudnika.Duvanjski basen u F BiH dok je u RS učešće potencijalnih rezervi znatno manje i iznosi 18.  Dosadašnja proizvodnja uglja je dala iskustvene podatke za ocjenu uslova i mogućnosti eksploatacije. obezbijedi dalji stabilan razvoj proizvodnje uglja. Medjutim. Poseban problem. Primjer: dublji dijelovi Krekanskog basena (ispod dubine 250 m. naselja i drugih objekata. pa je i skupa eksploatacije. s povećanjem dubine. što daje povoljnu osnovu da se. koji su najčešće takvi da se postavlja pitanje bilansnosti još jednog dijela rezervi. gdje su slojevi zavodnjeni i rudarske prostorije pod uticajem velikih pritisaka. a postojeća zakonska regulativa takvu gradnju čak podstiče.

Zbog toga je interesantno. te izgradnja industrijskih objekata. zatim gradnja objekata infrastrukture (saobracajnice). gdje je to moguće. Livno i Duvno. najčešće nekontrolisana intenzivna individualna izgradnja. BiH ima veći broj. te da se ne mogu očekivati nove bilansne rezerve uglja iznad 20% od do sada utvrdjenih. Gledano u cjelini. dijelovi Mezgraje u Ugljevičkom basenu i pojedini dijelovi Srednjobosanskog basena. Tuzlanski basen itd. u energetskom smislu. Stručnjaci su ocijenili da je stepen proučenosti i geološkog poznavanja tih prostora visok. Sada se vidi da trebavršiti regeneraciju termoelektrana i produžiti vijek za 15 godina. poznate i potencijalne ugljonosne prostore. dijelovi Mostarskog basena (Cim-llići i Bijelo Polje-Lišani). Banovićki. Razmatrajući sirovinsku bazu za potrebe razvoja energetike možemo konstatovati i slijedeće:  U BiH postoje značajne rezerve uglja na kojima treba planirati razvoj termoenergetike. One se mogu utvrditi iz dijelova potencijalnih rezervi. odnosno planirati za vijek 40-50 godina.) . od lignitskih basena.  Prema raspoloživim bilansnim i potencijalnim rezervama. izuzev Krekanskog ugljenog basena. Stanari. značajni za termoenergetiku su baseni Kreka. gdje su ovi faktori već postavili pitanje bilansnosti dijelova rezervi odnosno ekonomičnosti eksploatacije takvih ležišta uglja.  Faktori zaštite životne sredine. (Primjer: Srednjobosanski ugljeni basen. Miladije. Husino. Dakle.  Prema tome. Ugljevički i Kamengradski basen. navedene bilansne rezerve predstavljaju gornju granicu za do sada istražene. Bugojno. donijele supromjene za ocjenu bilansnosti rezervi uglja u nekim basenima. izvršiti grupisanje više ležišta u jedan basen. Do sada je razvoj termoenergetike planiran na bazi obezbijedjenih eksploatacionih rezervi uglja 25-30 godina. može ekonomično dobijati i u grupisanim ležištima. na sadašnjem nivou tehnike. tekvalitetu ugija. koji u ranijim propisima nisu uticali na postupak klasifikacije rezervi uglja sada imaju nepovoljan odraz i vjerovatno će smanjiti količine bilansnih rezervi uglja u nekim ležištima ibasenima. RamićiBanja Luka. Kao primjer se mogu navesti dijelovi Krekanskog basena (naselja Šićki Brod. Livno-Duvno. plan razvoja termoenergetike treba usmjeriti na ovih 10 ugljenih basena. ako se prethodno postojeći potrošači snabdijevaju ugljem za blokove od 500 MW. Ubrzana urbanizacija na ugljenim basenima. eksploatacione rezerve u većini ležišta nisu dovoljno izučene i potpuno Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 20 . Gacko. Objektivno se ne raspolaže eksploatacionim rezervama ujednačenog uglja koji se. ali relativno ograničenih ležišta. a normativi u razvijenijim zemljama to potvrdjuju. a od mrkih ugljeva Srednjobosanski. kao i u još nedovoljno istraženim dubljim dijelovima ugljenih basena. dijelovi Južne sinklinale).  Ležišta uglja su brojna te se može konstatovati da.

PK "Bogutovo Selo“-Ugijevik. te cijena troškova eksploatacije i ona iznose manje 65. PK „Vrtlište“ PK “Stanari“ i dr. te tempa i nivoa investicionih ulaganja u postojeće i nove proizvodne kapacitete u ovoj grani.298. odnosno 1.54 miliona tona. Postoji dosta podataka i uslova da se realno koncipira razvoj do 2020 odnosno 2030. (Primjeri: PK "Dubrave"-Kreka. a u rudnicima lignita svega 44. ove rezerve mogu biti i znatno niže. a lignita 638. Mora se naglasiti da je geološko-ekonomska problematika ležišta i rezervi uglja u Bosni Hercegovini veoma složena. dakle. u odredjenirci uslovima. One. ako se prihvati orijentacija na masovno napuštanje podzemne eksploatacije. mogu biti i znatno niže od procijenjenih..24 miliona tona. planski usmjeren razvoj tog dijela nacionalne privrede. primijenjenog načina eksploatacije. Iskorištenje bilansnih rezervi uglja u dosadašnjoj eksploataciji je. sa adekvatno geološko-rudarskim uslovima koncipiranom tehnikom i tehnologijom otkopavanja. Izgradnja novih površinskih kopova.To. Eksploatacione rezerve su procijenjene na sadašnjem nivou poznavanja uslova eksploatacije i stanja rudnika i trenutnih cijena uglja na tržištu. Problem donje granice eksploatabilnosti rezervi je otvoren i stalno se mijenja prema uslovima tržišta. nastavi neplanska urbanizacija ugljenih prostora itd. otkopni gubici se kreću od 10 do 70 %. što u fazi eksploatacije već donosi i donosit će sve veće teškoće.3 miliona tona.6 %. PK "Čubrić" i "Turija"-Banovići.poznate. stepena mehanizacije. zatim dalja primjena metoda dobivanja uglja (komorne). ali rudnici za sada nisu sposobni za to. mogućnosti društva da obezbijedi veći obim korištenja domaćih energetskih resursa. onda bi eksploatacione rezerve mrkog uglja znosile 660. Ovo se odnosi na brojne hidrogeološke. To je rezultat složenih geološko-tektonskih i hidrogeološkogeotehničkih uslova. Ova problematika otežava donošenje konačnih odluka kompententnih za dugoročni. kojima se koristi svega 20-30 % bilansnih rezervi. PK "Gračanica-Gacko". ovim ugljenim ležištima i basenima. PK "Šikulje"Kreka. geotehničke i urbane probleme i uslove. godine. Neophodno je da se poveća stepen istraženosti i poznavanja svih ležišta sa bilansnim i Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 21 . Ako bi se ovi procenti primijenili na raspoložive bilansne rezerve. doprinosi povoljnijem iskorištenju korisne supstance. te teškog položaja rudnika i njihove nemogućnosti za intenzivnija ulaganja u istraživanja.4 %). zavisi od kretanja cijena energije na svjetskom i domaćem tržištu. Zavisno od geološkorudarskih prilika. Naime.). vrlo nisko (u rudnicima mrkog uglja iznosi 55. konačno. nedovoljnog stepena istraženosti i poznavanja ove problematike u cjelini.7 % bilansnih rezervi uglja. primijenjene otkopne metode i drugih uslova. naročito u mnogim jamama gdje su izgubljene znatne količine bilansnih rezervi. Ovo je do sada već izazvalo negativne posljedice. Ovi se problemi mogu uspješno rješavati samo velikim investicionim ulaganjima i poboljšanje nivoa geološko-rudarskog poznavanja uslova eksploatacije u. što rezultira nešto većim eksploatacionim razervama.

kao i moguće domete njegove potrošnje. inače se može desiti da društvo izgubi dio rezervi. itd).10. Ne može se insistirati da se sva ležišta otvaraju paralelno. Za potrebe ovog rada izvršeno je uprošteno sagledavanje po rudnicima odnosno potencijalnim ležištima za postojeće i buduće termoenergetske objekte. Pošto je opredjeljenje društva za maksimalno korištenje domaćih resursa. Na takvim osnovama potrebno je usvojiti i rješenja da se za ležišta.7. Da bi ova sagledavanja bila kompletna.perspektivnim rezervama uglja. česta su traženja da se aktiviraju sva istražena ležišta uglja. je konzervacija uglja u najširem smislu. Poseban problem. Da bi se dobila potpuno realna geološko-ekonomska ocjena bilansnih rezervi. Sva dosadašnja izučavanja rezervi uglja u Bosni i Hercegovini tretirana su isključivo na bazi naturalnih pokazatelja. Svrha ovih proučavanja bila bi odgovarajuće rješavanje ove problematike. tako i sa stanovišta budućih termoenergetskih objekata.9.te i za planiranje razvoja termoenergetike. potrebe za očuvanje životne sredine i sličnih razloga. Slika. Prikaz rezervi uglja u F BiH Slika. što nije ni moguće ni ispravno. energetske strukture svih domaćih resursa i potreba budućeg razvoja.10. Pravilno sagledavanje i tehničkoekoekonomsko planiranje zahtijevaju da se pravovremeno utvrde ne samo fizički obim proizvodnje nego i područja primjene i redoslijed korištenja rezervi iz pojedinih basena i ležišta. To je obiman stručni posao i predmet je posebne stručne studije. u okviru budućih proučavanja neophodno je sagledati stvarne mogućnosti razvoja proizvodnih kapaciteta na raspoloživoj sirovinskoj bazi. ekvivalentnog uglja sa raznim koeficijentima otkrivke (na primjer do 5. koji je veoma značajan za razvoj termoenergetike. jer su vrijednosni pokazatelji ocjene veoma oskudni. neophodno je izraditi kompleksne geološko-ekonomske ocjene. To je neekonomski i nesvrsishodan pristup. Ovo je uslovilo dosta jednostran tretman. obezbijede alternative. trebalo bi za sva ležišta uglja u BiH proračunati koliko ima rezervi uglja odredjenog kvaliteta. npr. ili u toku 10 godina.11.8. a posebno sa stanovišta posljedica nastalih nekontrolisanom urbanizacijom produktivnih prostora. koja će se konzervirati za 2 ili 3 decenije. Naime. u kontekstu sagledavanja stanja rezervi uglja. Time bise dobila potrebna dokumentaciona osnova za planiranje razvoja društva. kako sa stanovišta postojećih potrošača. odnosno da ležišta budu obezvrijedjena individualnom neplanskom izgradnjom. Prikaz rezervi u RS Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 22 .

 Rudnik „Kreka“ (ugalj lignit) u čijem se sastavu nalaze površinski kopovi lignita Šikulje i Dubrave. Rudnici uglja u RS:  Rudnik „Ugljevik“ (mrki ugalj) sa površinskim kopom „Bogutovo Selo“ i „Ugljevikistok“ sa TE Ugljevik  Rudnik „Miljevina“ (mrki ugalj) sa površinskom i podzemnim eksploatacijom  Rudnik „Gacko“ (ugalj lignit) sa površinskim kopom „Gračanica“ i „Gacko“ sa TE Gacko  Rudnik „Stanari“ (ugalj lignit) sa površinskim kopom Raškovac Potencijalni rudnici : Ležišta u FBiH: Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 23 . TE «Kakanj» i TE «Tuzla». Rudnici uglja u Federaciji BiH:  Rudnik „Banovići“ (ugalj mrki) sa površinskim kopovima Čubrić.D.Vakuf/Uskoplje (ugalj lignit) sa površinskom kopom Dimnjače.1.4. u okviru JP «Elektroprivreda» Bosne i Hercegovine (EPBiH) kao i Rudnik i TE “Ugljevik“ A.  Rudnik „Đurđevik“ (ugalj mrki) sa površinskim kopovima mrkog uglja Višća II i Potočari i podzemnim rudnikom Đurđevik. Rudnici uglja u F BiH i RS Ugalj kao energetski resurs je jedan od najznačajnijih izvora za Bosnu i Hercegovinu.  Rudnik „Sanski Most“ (ugalj mrki) sa površinskom kopom Zlavuše i jamom Fajtovci. Značajna ležišta lignita i mrkog uglja se nalaze u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Turija i Grivice i podzemnim rudnikom Omazići. Mnogi od ovih rudnika.  Rudnik „Livno“ (ugalj lignit) sa površinskim kopom Tušnica. mapa lokacije ležišta uglja.  Rudnik „Zenica“ (ugalj mrki) sa podzemnim rudnicima Stara jama. vidi sliku 2.D.4. Raspotočje i Stranjani. podzemni rudnici lignita Mramor i Bukinje.  Rudnik „Gračanica“ G..  Rudnik „Kakanj“ (ugalj mrki) sa površinskim kopom Vrtlište i podzemnim rudnikom Haljinići. u Gacku koji rade u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske (EPRS).  Rudnik „Breza“ (ugalj mrki) sa podzemnim rudnicima Sretno i Kamenice  Rudnik „Bila“ (ugalj mrki) sa jamom i površinskim kopom Grahovčići. posebno onih na prostorima Sjeveroistočne BiH i Srednje Bosne i koji daju gorivo za dvije termoelektrane (TE) Federacije. u Ugljeviku i Rudnik i TE “Gacko“ A.

pitanja i izazova. Kvalitet uglja znatno varira sa širokim rasponom toplotne vrijednosti. prodaju ugalj industrijskom tržištu. sa brojnim varijacijama. ali gotovo svi imaju zajedničku činjenicu da im je jako potreban kapital: za zemljište. Pored toga svaki rudnik uglja ima znatno više osoblja kada se porede sa rudnicima uglja u svijetu sa sličnom opremom i kapacitetom. Svaki rudnik uglja ima niz vlastitih jedinstvenih problema. a radovi na čelu kreću se od ručnih do potpuno mehanizovanih. u jednoj ili više etaža ili metode sa natkopnim dobivanjem uglja. Rudnici u Federaciji i RS su različito organizovani ali sa sličnim geološkim uslovim eksploatacije i tehnološkim problemima. koristi se metoda širokog čela. U Federaciji rudnike uglavnom čine pogoni sa površinskom i podzemnom eksploatacijom. Površinski kopovi se nalaze na prostorima različite konfiguracije (ravne do brdovite) i gdje se eksploatiraju relativno ravno ležeći slojevi do strmog nagiba. kako u BiH tako i u izvozu u druge susjedne države. zavisno od jedinstvenih geoloških i geomehaničkih problema na svakom pojedinom rudniku. Plasman uglja iz rudnika Federacije i RS može se podijeliti na dvije komponente: ugalj upotrebljen za proizvodnju električne energije u četiri TE sa kojima radi EP BiH i EP RS i ugalj koji se koristi u raznim primjenama industrije. Od programirane potražnje za električnom energijom uglavnom ovisi i nivo proizvodnje pojedinih rudnika jer su TE najveći potrošači. dok su drugi gotovo iscrpili ekonomski eksploatabilne rezerve. U slojevima koji su dovoljno ravni. lokalnim domaćinstvima i potrošačima centralnih grijanja. Osnovna rudarska oprema za radove na otkrivci i uglju čine kompleksi kontinuirane tehnologije (rotorni bageri) uglavnom na lignitima ili diskontinuiranom tehnologijom (bager/kamion) u mrkim ugljevima. grijanja i domaćinstva. a od čega ovisi i planirani kapacitet pojedinih Rudnika. Podzemni rudnici eksploatiraju jedan ili više slojeva lignita ili mrkog uglja. pepela i sumpora. Slojevi koji strmije zaliježu otkopavaju se komornom tehnikom. na mrkim ugljevima i lignitu. Od navedenih rudnika uglja u Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 24 . kako domaćem tako i u izvozu. Površinski kop „Kongora“ za TE „Duvno“  Površinski kop „Kotezi„ za TE „Bugojno“  Kamengradski ugljeni basen – RMU Kamengrad Sanski Most (ugalj mrki) sa površinskim kopom „Zlavuše“ i jamom „Fajtovci“ Ležišta u RS:  Rudnik „Miljevina“ (mrki ugalj) sa površinskom i podzemnom eksploatacijom. a u RS rudnici imaju samo pogone sa površiskom eksploatacijom. Rudnici uglja u Federaciji isporučuju ugalja u termoelektrane EP BiH TE Tuzla i Kakanj. infrastrukturu i opremu. Neki rudnici imaju velike količine preostalih rezervi. sadržaja vlage.

neophodno je uraditi aktueliziranje kompletne dokumentacije. posebno sa stanovišta glavnih parametara koji opredjeljuju izvodljivost bilo kojeg energetskog objekta. (Vlada Federacije Bosne i Hercegovine „Plan za izgradnju novih proizvodnih elektroenergetskih kapaciteta”). Nakon što su utvrđe projekcije potražnje energije u Modulu 3. Rudnik Miljevina ima značajne rezerve mrkog uglja koje je eksploatisao površinskom i podzemnom eksploatacijom i koje je u ranijem periodu isporučivao ugalj za industriju i široku potrošnju. a koja nisu detaljnije obuhvaćena napred datim pregledima. Konačno. a samo manje količine se isporučuju domaćinstvima. tržište električne energije. te promjene u regulatornom i pravnom okviru. ležište Kongora na kojima su Predstudijskim rješenjem obrađena dva bloka od po 275 MW i to neposredno uz rudnike i na zajedničkoj lokaciji sa snabdijevanjem vodo iz akumulacije Buško Blato. a rudnik Livno radi sa veoma malom proizvodnjom zbog problema plasmana iako ima značajne rezerve i povoljne uslove eksploatacije. a koja se planira izgraditi do 2013. potrebe investiranja u rudnike itd.ekonomske parametre. uključivanje u elektroenergetski sistem agregata velikih snaga. S ozirom da je postojeća Investiciono . tehno . nametnuti će budućim proizvođačima nove troškove za prenos i sistemske usluge. te je nužno to posebno obraditi. a koja smo svrstali u poecijalna to su: Duvnu. godine.Federaciji trenutno nije aktivan rudnik Kamengrad u Sanskom Mostu koji je privatizovan. Danas su sasvim drugačije okolnosti kada je u pitanju stanje elektroenergetskog sistema u odnosu na period kada su se razvijali ovi projekti. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 25 . lokaciju i ekološke zahtjeve u skladu sa novim eološkim zakonima i propisima. Rudnici uglja u RS vezani su uglavnom na dvije TE „Ugljevik“ i „Gacko“. kvaliteta i cijene uglja.tehnička dokumentacija uglavnom rađena prije 20 i više godina. U slučaju termoblokova posebno je značajna ocjena mogućnosti snabdijevanja uglja sa aspekta vrste. Treba napomenuti da u BiH postoji još značajnih ležišta uglja. RI je detaljno analizirao svaki pojedini rudnik. moguće izvore i uslove finansiranja. transportnih mogućnosti. troškove poogona i održavanje. Prvi i vjerovatno najvažniji među kriterijima su revidovane eksploatabilne rezerve koje su verifikovane kroz određenu Investiciono tehničku dokumentaciju. prestrukturiranje vertikalno razdvajanje elektro sektora. sada ne radi i u stečajnom je postupku. mogućnost odlaganja otkrivke. Rudnik Stanari koji sada radi za industriju i domaćinstva i manjim isporukama u TE “Tuzla“će se u naredom periodu takođe vezati za svoju TE „Stanari“. To se prije sveg odnosi na provjeru ulaznih veličina koje se odnose na eksploatacione rezerve ugalj. posebno osnivanje Elektroprenosa BiH i NOS-a. odlaganje šljake i pepela. predstavlja posebnu problematiku vezano za rad elektroenergetskog sistema. vodu. Tako npr.

po zakonu o geološkim istraživanjima. dovesti do potrebnog nivoa istraženosti za izradu projekata eksploatacije kao i druge neophodne dokumentacije za izgradnju Rudnika i Termoelektrane.7 miliona tona geoloških rezervi. a od ovih rezervi prema dosadašnjim saznanjima može se cca 130 miliona tona otkopati površinskom eksploatacijom i to pod veoma povoljnim uvjetima (Studija izgradnje rudnika Kotezi sa TE Bugojno. Vakufa).294. geomehanički i hidrogeološki) kojiima će se rezerve uglja. Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 26 . Za realizaciju ovog projekta poseban interes je iskazan od strane Srednjobosanskog kantona i lokalne zajednice (općine Bugojno i Gornji VakufUskoplje I D.Za površinski kop „Kongora“ sada su u fazi završrtka istražni radovi ( geološki. Bugojno sa veoma značajnim rezervama uglja.Rudarski institut Tuzla 2006. godine). koje nisu potpuno istražene i koje se cijene na oko 1.

Položaj rudnika uglja i termoelektrana u BiH 5.Slika.12. Zaključak Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 27 .

finansijsko. i izraditi mapu puta kako što prije doći do tih vrijednosti. Ovo u krajnjem slučaju treba uraditi paralelno sa razvojem aktivnosti na definisanju kapacitivnosti potencijalnih termoenergetskih objekata. u okviru koje će se navodi dati u ovom dokumentu (SPP) provjeriti. Literatura Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 28 . da će se za svaki konkretan slučaj izgradnje termoenergetskih objekata i pratećih RU prethodno izraditi odgovarajuća studija izvodivosti. 6. prerade i upotrebe uglja. neophodno je što prije dovesti u stanje kontinuiteta realizacije. tehnološko i kadrovsko (pitanje radne snage). obzirom na raniju tvrdnju potrebe provjere rezervi uglja i tržišta energije. optimistička verzija. a saglasno već usvojenom Akcionom planu FBIH za restrukturiranje i modernizaciju rudnika uglja FBIH/BIH. Što prije uraditi urbanu strategiju stanja i razvoja rudnih ležišta. Također. U procesu pripreme. brojne vrijednosti date u ovom dokumentu su u okviru prihvatljivih granica pouzdanosti. organizaciono. Ipak. pri čemu treba posebnu pažnju posvetiti definisanju vanbilansnih rezervi i gubitaka pri eksploataciji ležišta uglja. U navedenom kontekstu restrukturiranje rudnika uglja. ili odbaciti. što prije prepoznati evropske standarde. rudarsko-geološku legislativu i regulativu treba što prije usaglasiti sa međunarodnim standardima. Posebno i urgentno za sva ležišta uglja. a posebno eksploatacionih. konstruisana je na bazi raspoloživih informacija na ovu temu. eksploatacije. Podrazumjeva se. posebno okolinske. Ugalj kao primarni energetski resurs u FBIH/BIH. naučno-istraživački provjeriti i utvrditi stanje rezervi svih kategorija. odnosno navedeni podaci čine realnu i dostatnu bazu za trenutna i dugoročna strateška razmišljanja. kako bi se imale realne spoznaje o raspoloživosti ugljenih rezervi u FBIH/BIH. ima stratešku i nezamjenjivu     ulogu. među njima i uglja. Ponuđena opcija dinamičkog plana razvoja proizvodnih kapaciteta RUFBIH. Optimistička je zato što je ukomponovala takozvanu liniju kritičnih aktivnosti maksimuma. odnosno potvrdit će se. kako bi se pod hitno uticalo na razvoj urbanih prostora koji svojim nekontrolisanim razvojem veoma ugrožavaju stanje rezervi i ekonomiju eksploatacije ugljenih resursa.

52/02.). US broj 1/94. 2006..12.  Studija energetskog sektora u BiH. g.  Zakon o koncesijama Federacije BiH. Dr.  Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima.3.1994. novine FBiH» br.  Uredba sa zakonskom snagom o geološkim istraživanjima. list Republike BIH. (Sl.40/02.  Ugalj. 3/93). 53/79).  Zakon o prostornom uređenju. («Sl. br.  Ustav Bosne i Hercegovine. br..2002. Sarajevo. 24/93). Predrag Nikolić Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 29 . br. list SFRJ. energije. («Sl. 04. novine FBiH» br.  Uredba sa zakonskom snagom o rudarstvu. 28. (Sl.10.8. Nikola Pnatić i Dr. Programi restrukturiranja svakog rudnika pojedinačno izrađeni od strane rudnika uglja skupa sa različitim naučno istraživačkim institucijama.). 30. BHP3-EESTEPRO-Q-04/05 WB). Sarajevo. 28. Nacrt konačnog izvještaj. (Sl. Sarajevo.  Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.2002.2007. Svjetska Banka (Treći projekt obnove EES. Modul 3 – Proizvodnja el. list Republike BIH. 21. 2003.

Ugalj U Bosni i Hercegovini Page 30 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->