P. 1
Skripta Iz Infektivnih Bolesti

Skripta Iz Infektivnih Bolesti

|Views: 2,180|Likes:
Published by Nedeljko Pejović

More info:

Published by: Nedeljko Pejović on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

SKRIPTA IZ INFEKTIVNIH BOLESTI po ispitnim pitanjima 1.

Značaj infektivnih bolesti u opštem morbiditetu i važnost njihove prevencije u očuvanju zdravlja naroda. Infektivne bolesti su danas veoma aktuelne,cemu su doprineli skorašnji digađaji,kao što su pojava:HIV infekcije,hepatitsi B i C, SARS itd.U svetskoj statistici uzroka smrti,inf.bolesti su na prvom mestu sa 33%,ispred bolesti srca i krvotoka,pa i raka.Pojavom antibiotika smatralo se da je borba sa infekcijama završena,međutim pojavom HIV-a i drugih veoma teških bolesti sve je krenulo iz početka.Promene okoline imaju značajan uticaj na rasprostranjenost prebivališta domaćina i prenosilaca inf.agenasa.To je dovelo do porasta oboljenja kao što je malarija.Promene uzročnika utiču na epidemiologiju inf, tj.genetske promene utiču na imunogenost,virulenciju itd.Takođe i sam čovek je odgovoran za promene koje su omogućile porast oboljenja od inf.bolesti(migracije,ratovu,droge,prostitucija).Danas sve veći broj ljudi dospeva u stanja imunosupresije(hiv,oboleli od tumora..) i tako omogućava patogenima da izazovu bolest.Stalno se proširuje spektar prouzrokovača infekcija.Ali su i tehnika i nauka napredovale i omogućavaju bolju dijagnostiku,lečenje i izlečenje tamo gde je moguće. 2. Osnovni mehanzmi nastanka infekcije i principi nespecifične zaštite Jedan od bitnih uslova za nastanak infekcije čoveka je da određeni broj patogenih ili uslovno patogenih mikroorganizama dođe u dodir sa određenim tkivima,veže se za njih i tu se,na njihovoj površini ili prodrevši u dublje slojeve,razmnoži.Ukoliko se mikroorganizmi posle kolonizacije zadrže samo na mestu ulaska u ljudsko telo,nastaje lokalna infekcija.Međutim,ako sa mesta ulaska,putem limfotoka i krvotoka,mikroorganizmi dospeju u druge organe i tkiva,nastaje generalizovana infekcija.Da li će do infekcije doći,zavisi od sposobnosti mikroorganizma i odbrambene sposobnosti ljudskog prganizma.Ulazna vrata za mikroorganizme su:1.Koža-prirodna barijera gde prekidi u kontinuitetu olakšavaju razvoj infekcije.2.Respiratorni trakt-čak i pored barijera kao što su mukocilijarni pokrov i makrofazi u alveolama,mikroorganizmi su našli način za invaziju.3.Orofaringspljuvačka ima ulogu da spira mikroorganizme i sadrži amtimikrobna sredstva kao što su lizozim,Ley.Poremećaj lučenja dovodi do disbalansa.4.Intestinalni trakt-prirodan tok kretanja sadržaja creva uz pomoć normalne peristaltike prdstavlja jedini način čišćenja,ako se izuzmu dijareje i povraćanje.Barijere su sluz,sekretorna IgA At,kiselina u želudačnom soku,pankreasni enzimi u lumenu creva,kao i prisustvo žuči.Meeđutim,mnoge bakterije nalaze načina da prođu ove barijere. 5.Urogenitalni trakt-je sterilan uzimajući poslednju trećinu uretre.Mikroorganizmi koji pokušavaju da pređu iz uretre u mokraćnu bešiku i dalje spira ih sterilni urin.Sva stanja koja dovode do retencije

urina,pogoduju nastanku inf.Takodje,pošto je uretra kod žena kraća,mokroorganizmi će lakše dospeti do mesta dejstva.6.Konjuktivase štite stalnim lučenjem suza i treptanjem,čime se vrši stano mehaničko čišćenje površine.Mikroorganizmi prodiru samo ako imaju poseban sistem za adherenciju i takodje sva mehanička oštećenja dovode do prodora mikroorganizama. 3. Nespecifični faktori u zaštiti od infekcije Polimorfonukleari, monociti i sistem komplemenata. 4. Značaj anamneze u kliničkoj dijagnozi bolesti, posebno u infektivnim bolestima Anamneza ima za cilj da saznamo od bolesnika sve bitne elemente u vezi sa njegovom bolešću, tj. da na osnovu nje izvršimo rekonstrukciju nastanka i razvoja svih simptoma i znakova oboljenja.Anamneza bolesnika se sastoji od:generalija,sadašnje bolesti,lične anamneze,porodične anamneze i epidemiološke ankete.Najopširniji deo anamneze je sadašnja bolest gde je potrebno saznati glavne tegobe,detaljan opis sadašnje bolesti,kako ju je bolesnik doživeo i uzeti anamnezu po sistemima. 5. Opšti infektivni sindrom OIS je skup nespecifičnih simptoma,praćenim poremećajem opšteg stanja bolesnika,koji se javljaju na početku većine infektivnih bolesti,kao nespecigičan odgovor organizma na dejstvo mikroorganizama ili njihovih toksina.On obuhvata povišenu telesnu temperaturu,groznicu,znojenje,glavobolju,malaksalost,gubitak apetita,osećaj mučnine i bolova u mišićima i zglobovima.Ovaj sindrom je jače izražen kod akutnih(influence) nego kod hroničnih(tuberkuloze) infektivnih bolesti.Pored toga naročito je izražen na početku inf bolesti,za vreme tzv. Invazivnog stadijuma bolesti. 6. Značaj pregleda bolesnika u postavljanju kliničke dijagnoze infektivne bolesti Fizikalnim pregledom bolesnika tragamo za karakterističnim znacima inf. bolesti.Prikupljanje svih znakova bolesti po sistemima služi nam za postavljanje kliničke dijagnoze.Veliki značaj ima prisustvo karakterističnih,patognomoničkih znakova(npr meningealni znaci za meningitis,Koplikove mrlje za morbile),koje viđamo kod pojedinih bolesti,a koji nam omogućavaju brzo postavljanje dijagnoze.Fizikalni pregled se vraši sistematski,određenim redom i to :inspekcija,palpacija,perkusija i auskultacija. 7. Bakterijski meningitis, definicija i najčešći uzročnici prema dobi bolesnika Akutni bakterijski meningitis je teško infektivno oboljenje,izazvano različitim bakterijama,u toku koga dolazi do stvaranja gnojnog eksudata u subarahnoidalnom prostoru,a klinički se karakteriše pojavom meningealnih simptoma i znakova.Faktor rizika za nastanak meningitisa je povećan broj kliconoša jer od njih infekcija nastaje,a faktor rizika kod domaćina je nedostatak At na mestu ulaska ili

neadekvatan imunološki odgovor na njihovo prisustvo. Bakterijski meningitis je najčešće bolest dece,i to skoro 70% je uzrasta do 5god.U uzrastu novorodjenčeta najčešći uzrok je Streptococcus grupe B.Kod dece uzrasta do 5god najčešći uzrok je H.influenzae.Kod osoba starosti od 5-29god najčešći uzrok je N.meningitidis.Kod osoba starosti preko 30god najčešći uzrok je Str.pneumoniae. 8. Bakterijski menigitis, klinička slika i principi lečenja obolelih Klinička slika:pojava meningealnih simptoma i znaka.Meningealni simptomi su kombinacija sistemskih pojava,kao što su temperatura,malaksalost i povraćanje, i simptoma od strane CNS kao što su glavobolja,fotofobija,poremećaj svesti .Prisustvo meningealnih znaka omogućava postavljanje bliže dijagnoze bolesti,koja će biti potvrđena lumbalnom punkcijom.Meningealni znaci su ukočen vrat,koji ima veliki značaj,naročito kod bolesnika sa poremećajem svesti kod kojih izvođenje drugih meningealnih znakova može biti teško.Drugi znaci su gornji i donji Brudzinski,Kernigov i Vujićev znak.Kod školske dece vidi se i tzv. Znak tronošca-dete se u sedećem položaju oslanja na 3 oslonca:dlanove,glutes,pete.Kod najtežih oblika,pogotovo dece,vidi se tzv.meningealni položaj:dete leži na boku,sa glavom zabačenom unazad,rukama i nogama savijenim i privučenim uz telo i licem okrenutim od izvora svetla(fotofobija).Takođe se javlja i napeta fontanela kod odojčadi i male dece kod kojih lobanjske kosti još nisu srasle.Stepen napetosti je srazmeran stepenu povišenja intrakranijumskog pritiska.Izlečenje se postiže samo primenom ogovarajućih antibiotika.Njima se postiže bakteriološko izlečenje meningitisa,što znači uništavanje bakterija u CST.Do bakteriološke potvrde lečenje se počinje empirijskom antibiotskom terapijom,a posle utvrđivanja bakterijske etiologije terapija se po potrebi koriguje.Inicijalna antibiotska terapija treba da bude usmerena ka uzročniku,na osnovu uzrasta obolelog i okolnosti u kojima je bolest nastala.Th: ceftriaxon uz vankomicin i rifampicin 9. Bakterijski meningitis, likvorske karakteristike i principi dijagnostike Cerebrospinalna tečnost je zamućena ili mutna što potiče od velikog broja ćelijskih elemenata.Taj broj se kreće od nekoliko stotina do nekoliko hiljada u mm3.Najveći procenat ćelijskih elemenata čine polimorfonuklearni Ley. Vrednosti proteina su povišene,a vrednosti glukoze su snižene.Povišene su vrednosti C-reaktivnog proteina,laktata,LDH,endotoksina(kod G+).Ako G- vrednosti endotoksina su niske.Etiološka dijagnoza bazirana je na dokazivanju bakterije u likvoru,zbog čega je neophodno njeno kultivisanje.Danas se koriste tzv. brzi testovi koji otkrivaju bakterijske Ag u likvoru.Najsavremenija metoda kojom se dokazuje prisustvo bakterije je PCR.Koristi se i CT i MR zato što se mogu uočiti znaci edema i proširenih subarahnoidnih prostora, koji mogu da ukažu na postojanje infekcije.

10. Tuberkulozni meningitis, etiopatogeneza i klinički razvoj bolesti TM je hronično zapaljenje mekih moždanica,najčešće izazvano humanim sojom bacila M.tuberculosis.Kochov bacil je aeroban,acidialkoholno rezistentan štapić koji ne stvara spore.TBC bacil je sposoban da se razmnožava intra/extracelularno.Ukoliko inficirani domaćin ne proizvede odgovarajući imuni odgovor,mikroorganizmi dovode do lize makrofaga i nastavljaju da proliferišu extracelularno.Zbog toga u domaćinu postoje 2 vrste Koc.bacila:velike extacel.forme u alkalnoj sredini tečnog,kazeoznogkavernoznog sadržaja i male intracel.forme u zatvorenim kazeoznim lezijama gde je sredina kisela.Takođe postoje i latentne forme koje se ne razmnožavaju.CNS nije nikad primarna lokalizacija TBC infekcije,već ona nastaje diseminacijom mikroorganizama iz nekih extraneuralnih ognjišta. Ognjišta su nastala prethodnom hematogenom diseminacijom,u toku prealegijske faze plućne primoinfekcije ili reinfekcije.TBC meningitis kod dece nastaje najčešće diseminacijom bacila iz primarnog plućnog TBC ognjišta.Dok je kod starih češća extrapulmonalno primarno ognjište.Najvažnije promene su: inflamatorni exudat koji je najizraženiji na bazi mozga,vaskulitis sa trombozama i ishemičnim cerebralnim infarktima i opstruktivni hodrocefalus.Klinička slika: Početak bolesti je postepen.Oboleli su malaksali,imaju povišenu temperaturu,obilno se znoje,bez apetita su,ponekad razdražljivi ili apatični.U drugom stadijumu se ispoljavaju simp i znaci meningitisa,a zbog inflamacije bazalnih meninga,javljaju se znaci oštećenja kranijalnoh nerava koji kroz njih prolaze(III,IV,VI,VII).Zbog arteritisa bazalnih krvnih sudova mogu nastati hemipareze/plegije,disfazija...Ukoliko lečenje nije započeto bolest se najčešće završava fatalno. 11. Tuberkulozni meningitis, klinička slika i principi dijagnostike i terapije Klinička slika: Početak bolesti je postepen.Oboleli su malaksali,imaju povišenu temperaturu,obilno se znoje,bez apetita su,ponekad razdražljivi ili apatični.U drugom stadijumu se ispoljavaju simp i znaci meningitisa,a zbog inflamacije bazalnih meninga,javljaju se znaci oštećenja kranijalnih nerava koji kroz njih prolaze(III,IV,VI,VII).Zbog arteritisa bazalnih krvnih sudova mogu nastati hemipareze/plegije,disfazija...Ukoliko lečenje nije započeto bolest se najčešće završava fatalno.Najsigurniji način za potvrdu TBC meningitisa je izolacija bacila iz likvora ili nervnog tkiva,dobijenog biopsijom.Kultivacija bacila na Lowensteinovoj podlozi je najbolji metod.Takođe koriste se i novije tehnike poput PCR.Terapija se sastoji u primeni vise antituberkuloznih lekova zbog moguće pojave rezistencije.Lekovi koji se koriste su: izonoiazid,rifadin,pyrazinamid,streptomicin. 12. Karakteristike likvora u tuberkuloznom menigitisu

Ukupan broj Ley je 100-500mm3 sa predomoinacijom limfocita.Glukoza i proteini skoro uvek normalni. principi dijagnostike i terapije Klinička slika: Početak bolesti je nagao.Nekad može biti ksantohroman usled spinalnog bloka zbog arahnoiditisa.. Likvorske karakteristike kod virusnih meningitisa Likvor je najčešće bistar.HIV.At klase IgA sprečavaju dalje širenje virusa u odgovarajuće sisteme i organe.korekcija elektrolita) -Antiedematozna(furosemid) i antiinflamaciona(kortikosteroidi) 15.Najčešči simptomi su glavobolja.influenca.Ukoliko viris dospe do CNS..enterovirusi.Terapija: -Simptomatska i supstituciona (analgetici.viremija prestaje i započinje sekrecija IFN i specifičnih At. 16.Ponekad se mogu javiti razdražljivost.Ulazna mesta virusa su različita: koža. patogeneza i razvoj bolesti Virisni meningitis je zapaljenje mekih moždanica izazvano virusima kao što su:herpes.U primarnoj viremiji virusi diseminuju do različitih organa(jetre.žuč.brisu.Ukupan broj Ley 50500mm3 sa predomonacijom limfocita.git enzini.Meningitisi izazvani virusima. 14.ali mogu duž olfaktornog nerva i putem perifernih nerava.Ovi limfociti deluju na virus specifične proteine produkujući inflamatorne medijatore-citokine.Virusi najčešće dospevaju u CNS hematogeno.Zatim nastaje sekundarna viremija u toku koje virusi mogu dospeti u CNS.Značajan dokaz prisustva virusa je IFN(kod bakterijskof je TNF). Virusni encefalitisi.Potrebno je izоlovati ili identifikovati virus ili njegove Ag u likvoru.mononuklearnim ćelijama krvi i limfnim čvorovima.antipiretici.Pored simptoma javljaju se i meningealni znaci-ukočen vrat.pospanost.povraćanje.opstipacija i povišena temperatura.Primarna virisna replikacija u epitelnim ćelijama.Nakon inflamatornog odgovora nastaje oštećenje hematoencefalne barijere.Vujićev znak.ukoliko postoji fibrinoidna degeneracija cerebralnih krvnih sudova.fiksnim i mobilnim makrofazima.Retko može biti hemoragičan. kliničke osobenosti.Proteini su povišeni.glukoza smanjena.Kernigov znak. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i citibiohemijskih nalaza u likvoru.Likvor je najčešće bistar ili opalescentan.vaskularnom endotelu.Najčešće se koristi dokazivanje virusnih At u likvoru i serumu..ždrelo.fecesu.mišića) gde se dalje razmnožavaju.Nakon prodora u CNS nastaje inicijalni inflamatorni odgovor koji je imunološki specifičan i sastoji se od populacije limfocita senzibilisanih virusom.kisela sredina želuca.Sluz.slezine.Brudzinski znak.trepljasti epitel.retko opalescentan. principi dijagnostike i lečenja obolelih .Vrednosti mlečne kiseline su normalni za razliku od bakterijskih. 13. etiologija.mumps.Ukoliko organizam ne uspe da se odbrani dolazi do replikacije virusa i njihovog pelaska u krv.serumu. klinička slika.transplacentarni prenos. Meningitisi izazvani virusima.

kičmena moždina pa i ceo CNS.Lečenje je veoma složeno i obuhvata: procenu stanja vitalnih funkcija.donji deo trbuha.stolice.sitno zrnastom ospom i malinastim jezikom.Ospa zahvata pazuh.Virusni Ag se mogu dokazivati.bočni deo grudnog koša. etiologija i načini transmisije uzročnika .Na mestu ulska nastaje zapaljenje. etiolgija.Pored likvora koriste se i virusološka ispitivanja.Kod svih se vidi bledilo oko usta(Filatovljev znak) a usne su jarko crvene kao namazane.Šarlah se leči penicilinom ili eritromicinom usled alergije.Šarlah se prenosi kapljičnim putem i najčešće mesto ulaska su usta.glavoboljom. principi dijagnostike i terapije Šarlah je akutna zarazna bolest koja se manifestuje gnojnim zapaljenjem na mestu ulaska infekcije. 18.lečenje i prevenciju konvulzija.prevoje velikih zglobova u unutrašnji stranu natkolenice. Šarlah-skarlatina. 17.Koža je na dodir topla i suva jer su znojne zlezde zapušene.Kada se u kožu zagleda primećuje se da ona nije samo crvena već ima sitne papule nalik grizu.U toku šarlaha mogu se ispoljiti toksični znaci infekcije i alergijska reakcija na prisustvo streptokoka.Dijagnoza se uspostavlja kliničkom i laboratorijskom dijagnozom.Bhem.limfni čvorovi vrata su uvećani.povraćanjem.Šarlah se manifestuje naglim početkom.a dejstvom na kožu dovodi do šarlahne ospe.difuznom sitno zrnastom ospom na eritematoznoj osnovi i opštim znacima infekcije.Temperatura je povišena.Najpouzdanija metoda je PCR.streptokok luči pirogeni egzotoksin koji svojim direktnim dejstvom na hipotalamus izaziva skok temperature.prevenciju i lečenje ranih komplikacija.Koristi se i EEG.furosemid).CT.Bolest izaziva bhemolitični streptokok grupe A.praćenje i lečenje psihomotornog nemira.Akutni virusni encefalitis je zapaljenje moždanog parenhima uzrokovano dejstvom virusa ili mehanizmima koje oni podstiču.Povišena temperatura ukazuje na to da se radi o infektivnom procesu.gušoboljom.kad osip počne da bledi vidi se perutanje.Protiv edema daju se diuretici(manitol.a dominiraju limfociti.antiedemsku terapiju.Encefalitis obično prati neku lokalnu ili opštu infekciju.Pored mozga mogu biti zahvaćene i moždanice.MR.Kliničke karakteristike bolesti su glavobolja.a ponekad joj i prethodi. patogeneza.žarkim crvenilom guše.Psihomotorni nemir i konvulzije se saniraju lekovima iz grupe diazepama. Značaj infekcije disajnih puteva.Za dijagnozu se koristi:pregled likvora koji je najčešče bistar sa povišenim brojem ćelijsih elemenata.antivirusnu i imunomodulatornu terapiju.povraćanje.sto podrazumeva konrolu krvi.sekreta iz disajnih puteva i moždanog tkiva dobijenog biopsijom ili nekropsijom.Sobzirom da su usta mesto ulaska tu supromene najintenzivnije i odatle se toxin resorbuje.Inkubacija traje 3-5 dana. klničke karakteristike.poremećaj svesti i fokalni neurološki znaci.

češće noću. TA niži. Difterija.malaksalost.Na plućima bronhitični nalaz..Kataralni stadijumblag I neproduktivan kašalj uz blagu kijavicu I umeren konjuktivitis2. Diphteriae u brisu. tahikardija.Lečenje antibioticima I to eritromicinom.Difterija se javlja u nosu. Putevi prenosa su respiratorni i kontakt.Otporan je na spoljnu sredinu. Pertusis.epidemioloških podataka o kontaktu sa obolelim I bakteriološkog nalaza brisa iz nazofarinksa. Na krvnoj slici postoji:leukocitoza sa polinukleozom-povećanje AST.Izvor infekcije je bolesnik u inkubaciji i tokom bolest I bliski kontakt-aerosol.Inkubacija traje 7-14 dana. ili iv. kasnije i drugih-simetričnoDijagnoza se uspostavlja uz pomoć kliničke slike i dokaza Co.bolovi u guši.Izazivač bolesti je Bordetella pertussisgramneg.genitalijama.Bolest počinje postepeno sa temperaturom do 38 najčešće.Najvažnija mera terapije je rano davanje seruma im..Javljaju se i: -znaci miokarditisa (tihi tonovi.Stafilokokus aureus.oku.staklastog izgleda. i pri gutanju.ili direktnim kontaktom. malaksalost) -neuritis pareza i paraliza mišića.Zbog napada kašlja dete postaje crveno u licu sa otečenim kapcima.najčešće odojčeta i malog deteta.Corinobaketrijum difterijeNajseria gonoreje.a manifestuje se kašljanjem i karakterističnim zacenjivanjem.napadi zacenjivanja.Coxackie).Uzročnici infekcije su:virusi(influenca A i B.gljivice. aritmija.EBV.ždrelu. etiologija.Infekcije disajnih puteva do larinksa je vodeća patologija kod lekara opšte prakse.Primenjuje se I .U tropskim i subtropskim predelima česta je difterija kože.Luči egzotoxin koji je veoma jak i deluje na nivou ćelije i dovodi do inhibicije sinteze proteina.Stadijum zacenjivanja-posle 7 dana.preko kliconoša.Toxin je iskorišćen za proizvodnju vakcine.U krvnoj slici postoji leukocitoza sa limfocitozom do 80%Serološka dijagnostika se uspostavlja na osnovu prisustva At klase IgM i IgG u krvi ili IgA u respiratornim sekretima.Kašlje jače.tonzilama.Sputum oskudan. dijagnostika i lečenje obolelih Pertusis ili veliki kašalj je akutna infektivna i kontangiozna bolest. ALT.Hlamidije).A danas je vakcinacijom difterija iskorenjena. bacil neotporan na spoljašnjoj temperaturi.umorno odbija hranu.Bolest protiče kroz 3 stadijuma:1. klinčka slika. 19.3.Uzročnici infekcije se najčešće prenose kapljičnim putem.. kliničke karakteristike.kod miokarditisa. principi dijagnostike i terapije Difterija je akutno infektivno i kontangiozno oboljenje izazvano gram+ bacilom Corynebacterim diphteriae.Stadijum rekovalescencije-kašalj je slabiji I sledi dug oporavakDijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike.CMV.uplašeno.Oboljevaju najčešće deca do 14 godina.lepljiv.subkonjuktivalno krvarenje.bakterije(Streptokokus piogenes.Antibiotici se primenjuju obavezno i to Penicilin. EritromicinPrevencija:vakcinacija – DiTePer 20.oznojeno.I naravno PCR. najčešće mekog nepca-disfonija.

H.Atenuirana „živa“ vakcina koja se koristi u drugim zemljama primenjuje se intranazalno i stimuliše lokalnu produkciju At.Radi se standardni PA snimak pri ćemu se jasno vidi karakter infiltrata..U toku bolesti se javljaju znaci opšte infekcije kao što su glavoblja.Znak teške bolesti je cijanoza-zbog nedovoljne difuzije gasova. Kritičnih grupa(imunokompromitovani.posredstvom aerosola koji se formiraju pri kašlju.alveolarni prostor I intersticijalno tkivo.Parotitis je najčešća manifestacija bolesti.i to najčešće parotidnih čvorova.glavobolja. Influenca.stafilokok.mnogo efikasnije nego mrtva.Infekcija se najčešće prenosi kapljičnim putem.I znaci zastoja sekreta u disajnim putevima.Izazivač je virus mumpsa.Uzročnici:streptoc.Na pneumoniju se sumnja na osnovu kliničke slike I rengenografskog nalaza.znaci kondenzacije plućnog parenhima(skraćen ili tmuo perkutorni zvuk.Simptomi I znaci pneumonije su povišena telesna temperatura.opšta slabost.Inkubacija traje 18-72 sata i zavisi od količine virusnog inokuluma. značaj i kliničke karakteristike Influenca ili grip je akutno infektivno oboljenje izazvano virusima influence A i B.Prevencija: Di-Te-Per vakcina 21.otežano I ubrazano disanje. kliničke osobenosti.kašalj I iskašljavanje koji progrediraju.spazmolitici.najčešće kapljem i kušoboljom.stari. etiopatogeneza.je akutno zapaljenje koje zahvata plućni parenhim.vitaminiTreba izbegavati primenu salicilata(aspirin) kod dece jer može da izazove Reyeov sindrom.praćena simptomoma kao što su povišena temperatura.a osim njega javljaju .legionela.influence.malaksalost.. Parotitis. etiologija. 22.kijanju ili govoru. 24.sedativi.Kod nas se koristi „mrtva“ vakcina dobijena od sojeva virusa koji su „cirkulisali“ u prethodnoj epidemiji virusa.hlamidije.Bol pri disanju ukazuje na zahvaćenost plućne maramice.)Najvažnija preventivna mera je vakcinacija.Mogu se videti I senke koje predstavljaju kondenzaciju plućnog parenhima.bolovi u mišićima i zglobovima a praćena je simptomima infekcije respiratornog trakta.bronhijalno disanje).mikoplazme. Principi lečenja i mere prevencije kod obolelih od influence Kod nekomplikovanih slučajeva terapija je samo simptomatska:antipiretici. Pneumonija. principi dijagnostike i terapije Parotitis ili zauške su akutna sistemska infekcija koju karakteriše otok pljuvačnih.Infekcija se prenosi udisanjem zaraženih kapljica ili prašine.pneumoniae. . 23.Specifična antivirusna terpija je indikovana kod pacijenata iz tzv.znojenje.gubitak apetita. kliničke i radiografske karakteristike Zapaljenje pluća(pneumonija).Nakon par dana temperatura se normalizuje a respiratorni simptomi postaju izraženiji i održavaju se još barem nedelju dana.Bolest počinje naglo.mialgija.analgetici.simptomatska terapija da smanji kašalj I to antitusici.

u toku koga se javljaju umereno povišena temperatura.cervikalnim sekretom i spermom. Infekcija citomegalovirusom.Bolest počinje posle kraćeg prodromalnog perioda.kojima se otkriva prisustvo IgM At a posle 3-4dana i IgG At.suzama.mlekom. „gura“ ušnu školjku napred i „skriva“ ugao mandibule. podela virusa i značaj njihove latencije Herpes virusi uzrokuju akutna oboljenja sa različitim kliničkim manifestacijama.orhitis.U postnatalnom periodu može doći do zastoja u rastu.CMV i EBV se mogu preneti transfuzijom i transplantacijom.Može dovesti do prevremenog porođaja ili smrti ploda.Virisi su veoma termolabilni i osetljivi u spoljnoj sredini i nephodan je direktan kontakt za njihov prenos.suspenzorijum i analgetici u ako je otok izraženiji mogu se dati kortikosteroidi.krvlju.Amilaze su povišene u krvi i urinu.lako bolno osetljiv.malaksalost.Ukoliko latentni virusi budu reaktivirani nekim stimulusom nastaje endogena infekcija sa sličnim ili različitim manifestacijama oboljenja u odnosu na egzogenu infekciju.perinatalna ili postnatalna.stolicom. 26.hepatosplenomegalije.a ukoliko nije praćena parotitisom treba i laboratorijska dijagnoza. 25.Na osnovu načina prenošenja dele se na:-virusi koji se prenose oralno i negenitalno:HSV-1.oštećenja CNS.-virisi preneti sexualno:HSV-2.Terapija je simptomatska i sastoji se od mera koje će olakšati tegobe bolesnika i omogićiti aadekvatnu hidrataciju i ishranu.Čovek je jedini izvor herpes infekcija.Primoinfekcija je najčešće asimptomatska.Otok je elastičan.hladne obloge.kongenitalna infekcija:infekcija majke dovodi do infekcije fetusa.a 2-3dana posle javlja se i na drugoj strani.glavobolja i gubitak apetita.CMV se izlučuje urinom.Manifestni oblik infekcije se ispoljava kao oboljenje jetre ili kao bolest slična mononukleozi.. Infekcije izazvane herpes virusima.Posle 7dana sve nestaje..Potom se razvija otok parotidne žlezde sa jedne strane.Manifestni oblik bolesti ima akutni tok sa .encefalitis i dr. dijagnostika i principi terapije Infekcije CMV mogu biti intrauterina.Herpes virusi se na osnovu domaćina i bioloških osobina dele u 3 familije:alfa.a mogu i druge žlezde biti zahvaćene.Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog nalaza.žutice.ali i mogućnošću uspostavljanja latentne infekcije.encefalitisa..CMV...beta i gama.Kod orhitisa preporučije se ležanje.se i serozni meningitis.Mumps se dokazuje serološkim metodama(ELISA)..Smanjuje se posle 3dana i praćen je padom temperature i prestankom ostalih simptoma.Mala deca se žale na bol u uhu.nejasno ograničen.stečene infekcije:novorođenče se može inficirati dojenjem ili eksangvino transfuzijama.2.Čovek je jedini rezervoar infekcije.EBV.. klinička slika.Klinički manifestni oblici infekcije su:1.HHV-8U svom prirodnom domaćinu posle primarne(egzogene)infekcije svi herpes virusi imaju sklonost da razviju latentnu onfekciju.

Staf produkuje bar 7 različitih enterotoxina koji su otporni na toplotu.nošeni B limfocitima.često uz pojavu proliv.te dolazi do generalizovane infekcije i bolesti.Pošto su ljudska koža i sluznice često zagađeni S. naglim-brutalnim početkom bez ikakvog prethodnog upozorenja.Antiemetike dati ako nema povraćanja hrane.aureusom.prouzrokujući proliv.Virus ulazi u organizam preko nazofarigsa gde počinje njegova replikacija u epitelnim ćelijama.Najviše se koristi ELISA za dokazivanje IgM i IgG 29. 28.Terapija se sastoji u nadoknadi tečnosti i elektrolita.zračenje.Paul-Bunnellovim testom aglutinacije dokazujemo u krvi heterofilna At protiv nespecifično Ag tj. Principi dijagnostike i lečenja obolelih od infektivne mononukleoze Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike.Infekcije koje se jave kasnije su slične mononukleozi:višenedeljna febrilnost sa limfadenopatijom i atipičnom limfocitozom.kiseline.dospevaju u krvotok. hepatosplenomegalijom.Ovaj test daje 85-90% pozitivan rezultat.Rezervoar infekcije je čovek.aureus idealna podloga je mleko i jaja.baze i proteolizu. klinčke karakterisike.Najjednostavniji ali ne toliko pouzdan je nalaz CMV u urinu.pljuvački.Za serološku dijagnozu koristis se dokazivanje prisustva IgG i IgM At.U terapiji kod imunokompromitovanih se koriste 3 leka:ganciklovir.pneumonitisom.Prenosi se vazdušno-kapljičnim putem.jer za S. . dijagnoza i lečenje obolelih Stafilokokno trovanje hranom se najčešće javlja u letnjim mesecima.hematoloških promena i seroloških nalaza.Serologija:PCR.Poljupci olakšavaju širenje infekcije.Najčešća trovanja su sladoledom.cidofovir.angina..Klinički znaci koji se javljaju su:povišena temperatura.hepatitisa B.generalizovani limfadenitis hepatosplenomegalija.dok se povišena T po pravilu ne javlja.Transaminaze su povišene.atipičnih T lifocita..slezine i jetre...Koristi se i PCR. etiopatogeneza.Smatra se da jedan od njih ima emetičko dejstvo a drugi blokiraju resorpciju vode i elektrolita iz crevnog volumena.ljudi su najčešći izvor kontaminacije hrane stafilokokom. Dijagnoza se uspostavlja uzimanjem anamneze i uz odgovarajuću kliničku sliku.upornim povraćanjem. 27. Infektivna mononukleoza..pa do svih limfnih čvorova.Inkubacija traje 7-15dana.Ne davati antibiotike i analgetike. etiopatogeneza i kliničke karakteristike Infektivna mononukleoza je akutna bolest retikuloendotelnog i limfatičnog sistema uzrokovana EBV.preko pljuvačke.Ove ćelije se mogu videti u perifernoj krvi kod CMV infekcije. Stafilokokno trovanje hranom.influence B. Er ovce.Ovo trovanje ima kratak period inkubacije 112h.foscarnet.Hematološki nalaz:Broj Ley povećan sa limfocitozom i pojavom tzv.Odatle virusi.Cirkulišući B limfociti se inficiraju u intimnom kontaktu sa epitelnim ćelijama.

Retka je infekcija kao posledica kontakta sa bolesnom osobom.Jedini izvor vibriona kolere je čovek.Može doći do smrtnog ishoda.Aksilarna temperatura se spušta do 30.epidem.Javlja se gubitak telesne mase više od 10%. bezbolne i bezbojne.pre svega u duodenumu i gornjem delu jejunuma.Zatim sledi pojava tečnih stolica ali fekulentnih.znatno nadmašuje apsorptivnu sposobnost donjeg dela crevnog trakta.Klinička slika kolere ima čitav spektar kliničkih manifestacija bolesti počev od asimptomatskog kliconoštva do teško obolelih.30.koje nastaje pod dejstvom koleričnog toxina.Pacijenti povraćaju. Kolera.Debelo crevo je najosetljivije na dejstvo toxina tako da se u njemu odvija čak pojačana apsorpcija.Toksin A. etiopatogeneza.Za takav vid prenosa infekcije potrebno je 109 vibriona.Suština oboljenja je u tome što izlučivanje tečnosti u gornjem delu tankog creva.a dnevna izgubljena količina i do 15-20L.Stolice su učestale.testova tj izolacijom vibriona kolere iz stolice kao i dokazivanje prisustva Antitela 7-10 kasnije.a kliconoštvo se javlja u 50% slučajeva.Počinje naglo.Postoje 2 biotipa: klasični tip i El tor koji izaziva blažu formu bolesti.Stolica može dostići volumen od 1L/h.Glavni način prenosa je kontaminiranom hranom i vodom.Kolerični gastroenteritis.TA pada.Srčana radnja ubrzana.pacijent ima grčeve u mišićima.Terapija kolere se sastoji u nadoknadi tečnosti i elektrolita.eksplozivne. podataka i lab. Gubitak tečnosti zbog povraćanja i proliva-8% telesne mase.koji mogu brzo da dovedu do teške dehidratacije i smrtnog ishoda već nekoliko sati od početka bolesti.Algidni sindrom kolere-znaci teškog oblika bolesti.trbuh uvučen. Broj stolica extremno raste i dostiže vrednosti 40-50 na/dan.puls neopipljiv.Pacijent gubi 15-20L vode dnevno.febrilnost i znaci hipovolemijskog šoka.povećava aktivnost adenilat ciklaze što dovodi do povećane koncentracije cAMP.Toxin takođe ispoljava sekretorno i antiresorbtivno dejstvo. kliničke osobine Kolera je teško akutno oboljenje sa obilnim vodenim prolivima.imaju jake grčeve u mišićima. Traje nekoliko sati do 2 dana.Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike.bolom epigastrijumu.izgleda kao pirinčana voda a miris poseća na miris ribe.Javljaju se znaci teške dehidratacije. Principi dijagnostike i lečenja obolelih od kolere Pošto se kolera brzo šori potrebno je da dijagnoza kolere bude brza.a rektalna raste na 40.Do gubitka tečnosti kod kolere dolazi u tankom crevu.Pacijent je lako dehidriran. TA očuvan.3.obilne.Opisiju se 3 stadijuma bolesti:1.Izazivač bolesti je Vibrio cholerae.Bolest se završava ozdravljenjem ili prelaskom na naredni stadijum.Najčešće se upotrebljavaju sledeći rastvori za urgentnu terapiju:Ringerov laktatNaCl + NaHCO3 2:1NaCl + Na laktat 2:1DACCA rastvor: NaCl+NaHCO3+KCl 5:4:1Od terapije lekovima daju .mnogo su žedni. Bolest se završava ozdravljenjem ili prelaskom na naredni stadijum.Ovaj stadijum traje 2dana. 31.Kolerična dijareja-predstavlja sam početak bolesti.Dominira povraćanje.2.gađenjem i malaksalošću.

diseminacija u RESII faz:sek. etiopatogeneza Enterička(crevna) groznica ili trbušni tifus je klinički sindrom koji uzrokuje Salmonella typhi a ređe paratyphi.postepen.Prenosi se fekalno-oralno. nekoliko na dan.Stadijum acmes-2-3 ned: teško stanje.nekroza(2.opšte stanje se pogoršava 2. OIS izraženiji. bol u predelu želuca. abdomen iznad ravni grudnog . Pylori infekcije se postavlja korišćenjem metoda histologije. pov.Najpatogeniji sojevi su oni koji produkuju vakuolizirajući citotoksin.1.ned). principi dijagnostike i terapije Početak bolesti je podmukao. neke inficiraju čoveka. 35. Infekcije izazvana Helikobakter pilori i kliničke karakteristike infekcije Heliobakterioza je hronična infekcija želudačne sluznice koja za posledicu može imati različite oblike bolesti želuca i duodenuma.Kod drugih se javlja čir na duodenumu i želucu kao i karcinom i limfom želudca.pylori je mikroaerofilni gramnegativni bacil koji se veoma dobro prilagodio.Produkuje enzim ureazu koja razara ureu a oslobađa amonijak.Terapija:Jedan od inhibitora sekrecije HCL i 2 antibiotika:Inhibitori sekrecije HCL (Omeprazol. kliničke osobenosti.se antibiotici: Tetraciklin.hiperplazija RES(1.Posle 10-20god hronočne infekcije kod pojedinih pacijenata postoji aktivni superficijalani gastritis. Invazivno-septički tip crevnih infekcija-trbušni tifus. nadimanje. traktu sisara i ptica.Controloc) + Amoxicillin. Invazivno-sept. štiti do 70%.Baktrim i Cefalosporini III generacije Postoji vakcina. podrigivanje. Principi dijagnostike i lečenja obolelih od infekcije H. Hronična Infekcija kod većine slučajeva protiče bez tegoba. Pajerove ploče.glavobolje i mijalgija.Bolest prolazi kroz 4 stadijuma:1. povraćanje.Stadijum incrementi. 33.Početne manifestacije su u vidu povišene temperature. infekcija epitela terminalnog ileuma.3).Živi u digest.malaksalost. povećava HCL.izolacijom bakterija.mada histopatološki pregled ukazuje na prisustvo gastritisa. temp. stolice žutozelene.Prenosi se feko-oralnim pitem. gasovi.Izvor infekcije je čovek-bolesnik ili kliconoša.ulceracija(3.ički tip crevnih infekcija-trbušni tifus.ClarythromycinI Metronodazol kod alergičnih na penicilin 34.tj dolazi do pojave bolova u želudcu. epidemične hipohlorhidrije.koji klice izlučuje stolicom ili mokraćom.Primoinfekcija protiče pod kliničkom slikom tzv. ruptura creva.nedelja).Postoje 2 faze razvoja infekcije:I faza: nespecifični OIS.Smanjena sekrecija HCL ostaje i do godinu dana a H.gubitak apetita. Pilory Dijagnoza H.oralno-oralno i putem kontaminiranih predmeta. vredi 6 meseci. Pylori ostaje u epitelnim ćelijama.a u želucu 25-90%.Glavni rezervoar je čovek. bakterijemija iz RES-a.U dentalnom plaku živi 90% populacuje. dehidracija.U želucu stimuliše sekreciju gastrina.H. 32. serološkim rekacijama i ureaza testom.Manji broj pacijenata ima tegobe kao što su gorušica. sedmicu: febrilnost do 40.

Kod infekcija salmonelama razlikuje se 5 kliničkih sundroma:1. prljavih ruku..Izazivaju je Shigellae.)5. stanje svesti se popravlja. izolacija uzročnika. proliv prestaje.Stadijum rekonvalescencije.. Značaj alimentarnih infekcija-salmoneloza. dijagnostika i lečenje obolelih Salmoneloze su oboljenja izazvana bilo kojim tipom Salmonele osim S.Baktrim 37. klinička slika. starije bolesnike i imunokompromitovane. apetit bolji.Terapija: nadoknada vode i elektrolita.Hinoloni.pneumonije.Za 3-5 dana stolice su sve više sluzave (enterotoksin).Hloramfenikol ..Javljaju se bolovi u trbuhu.osteomojelitis..izolaciju bacila iz stolice ili rektalnog brisa.hepatosplenomegalija.Ima oko 2000 serotipova koje su patogene za ljude i životinje.Javlja se lokalni inflamatoni odgovor sa pojavom PMN. perforacija kolona-kod teških formi. ostaje adinamija4.stolice. Bacilarna dizentеrija.GEnterobacterije. 38. kasnije krvavo sluzave stolice 10-20/dan. bradikardija. bolesnik odsutan.ned a traje 1 sedmica: ublažuju se simptomi. omamljen. brzo ga zasejati.Prenose se pitem kontam.meteorističan zbog pareze creva. osetljiv.makrofaga.Ciprofloksacin .typhi i paratyphi.počinje u 5. rozeole-ružičaste makule u 50%. etipatogeneza i klinička slika Bacilarna dizenterija je bakterijsko zapaljenje sluznice debelog creva koje se karakteriše sluzavo-krvavim prolivima.mikroapcesa. epidemiološki podaci.Bakterijemija sa ili bez gastroinetsinalnih poremećaja3.stolice u početku obilne fekulentne kašaste.Najčešće: Ampicillin.Ampicillin 36.urina i kostne srži.početak 4.Shigellae inficiraju epitelne ćelije kolona.Moguća je pojava ektraintestinalnih manifestacija kao što su:meningelani sindrom. hrane i vode.Karakteristična je pojava bolnih pražnjenja.Gastroenteritis2.Ove promene dovode do pojave krvavo-sluzavih stolica. Principi dijagnostike i lečenja obolelih od bacilarne dizenterije Dijagnoza dizenterije obuhvata anamnezu.uz brz razvoj edema.reaktivni artritis.prenosi se putem kontaminirane vode i hrane. febrilnost u oko 50% slučajeva. oskudne samo sluz i krv(dizenterični ispljuvak).Terapija salmoneloze se zasniva na nadoknadi vode i eliktrolita a antibiotici su rezervisani za: decu.Retko prodiru ispod sluznice tako da je bakterijemija retka.lažnih pozivi na stolicu(ogoljelost nervnih završetaka).Tifoidni oblik4. klinčka slika.Septični oblik-sa septičnim metastazama u raznim tkivima i organima i posledičnim oboljenjima(meningitis.Antibiotici-Ampicillin.kliničku sliku.Ciprocinal.Salmonele su G. zanesen(tifozan)3.Fekalno-oralna infekcija (prljave ruke).Stadijum decrementi.Kliconoštvo kao asimptomatski oblik bolestiDijagnoza se uspostavlja uz pomoć anamneze.gubitak epitelnih ćelija i nastanak ulceracija.pripadaju Enterobacterijama.ned a traje oko 2 sedmiceoporavakDijagnoza se uspostavlja izolacijom uzročnika iz krvi. Terapija trbušnog tifusa:Cefalospirini (Ceftriaxon).koša.

Izvor infekcije je bolesnik sa hepatitisom A koji izlučuje virus stolicom.Period inkubacije za HAV je do 45 dana. Specifične terapije nema izuzev simptomatske i higijensko-dijetetskog režima i mirovanja.a prisustvo tkivnih trofozoita ukazuje na invazivni stadijum.sex.hrana.ublažavaju se već postojeći simptomi i dolazi do pojave ikterusa. manje efikasni tetraciklini 40.Jedna cista daje 8 trofozoita koji luče enzim proteazu i druge enzime i dolazi do citolize epitelnih ćelija.Uvećana je jetra a može biti i slezina.kašalj.Prisustvo cista ukazuje na inf.Izvor infekcije je čovek nosolac HBV infekcije.Ikterus isčezava posle 1-2 ned i nastupa period oporavka.39.transfuzijama.Viremija je kratka i nema hroničnog vironoštva. koje se ispod površine sluznice šire u obliku oce.Jetra je meke konzistencije.glatka. Čovek je domaćin ovog protozoa. Amebna dizenterija. tok bolesti i lečenje obolelih Akutni A virusni hepatitis је virusno oboljenje koje se prenosi fekalnooralnim putem.Najčešće oboljevaju i. pokretljivost.) ili GIT .osobe koje su često na infuzijama.Svi virusni hepatitisi imaju sličnu kliničku sliku.gađenje.Bolest(HAV) počinje naglo sa simptomima sličnim gripu(kijavica.narkomani. stadijum. Akutni A virusni hepatitis.Najčešći simptom je malaksalost.. Širok spektar kliničke prezentacije bolesti.bol ispod DRL).glavobolja.malaksalost.Putevi prenošenja su zagađena voda.sa majke na plod. etiologija.Bolest(HBV) počinje postepeno sa simptomima sličnim gripu(kijavica.Inkubacija HBV je do 160 dana. Th intraluminalne forme: paromomycin.Gađenje je izraženo na masnu hranu i na cigarete kod pušača.lako bolno osetljiva. napeta.Infekcija se prenosi kontaminiranom hranom i vodom. povraćanje.glavobolja.alkoholičari.Izmenjeni enzimi iz njih doprinose leziji tkiva a trofozoiti izazivaju ulceracije.Posle ovog stadijuma bolesti mokraća postaje tamnija a svetlija stolica.malaksalost. uvećanje Terapija amebijaze: Metronidazol Posle invazivne. principi dijagnostike i lečenja obolelih Akutni B virusni hepatitis је virusno oboljenje koje se prenosi putem krvi. 41..Svi virusni hepatitisi imaju sličnu kliničku sliku.v. Klinčki sindromi koji se javljaju su:-blagi dizenterični sindrom-stolice sluzavo krvave.Najzarazniji je u periodu inkubacuje.ikterus.alkohol. rekto fulminantne forme-amebomi: bujanje vezivnog tkiva-tumori-najčešće komplikacije su abscesi u jetri.Ameba ima fagocitnu spsobnost.promiskuitetne osobe(homo). kliničke karakteristike. tok bolesti.HBV je DNK virus.Virus je RNK koji se peplikuje u citoplazmi hepatocita.On se prvi javlja a zadnji nestaje. i E..prodromalnom stadijumu i kad se pojavi ikterus. klinička slika i principi terapije Amebna dizenterija: Izazivač je Entamoeba histolytica.ruke-bolest prljavih ruku. Dispar.kašalj. Akutni B virusni hepatitis.Zabranju je se masna hrana .) ili GIT oboljenjima(muka. kliničke osobenosti.Putevi prenošenja su krv. febrilnost.

Zabranju je se masna hrana .malaksalost.osećaj pritiska i tištanja pod DRL-om. Putevi prenošenja su krv.PTT-nešto duže.alkoholLek-Zefix (rekla mi mama ne piše u knjizi) 42.bol ispod DRL).Svi virusni hepatitisi imaju sličnu kliničku sliku. HCV je RNK virus.artritis.ospa po koži i uvećani limfni čvorovi.Uvećana je jetra a može biti i slezina. principi dijagnostike i terapije Infekcija C virusom hepatitisa se prenosi putem krvi.oboljenjima(muka.ublažavaju se već postojeći simptomi i dolazi do pojave ikterusa. Hronični B virusni hepatitis.čvrsta i bezbolna.Posle ovog stadijuma bolesti mokraća postaje tamnija a svetlija stolica.gađenje.glatka.Najčešći simptom je malaksalost. povraćanje.slezina retko uvećana i tad ukazuje na progresiju bolestika cirozi jetre. biohemijski parametri i kliničke karakteristike Hronični B virusni hepatitis nastaje kao posledica akutne infekcije HBVom.Uvećana je jetra a može biti i slezina.Gađenje je izraženo na masnu hranu i na cigarete kod pušača.Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze.Jetra je lako povećana..Bolest(HCV) počinje postepeno sa simptomima sličnim gripu(kijavica.kliničke slike i biohemijskih nalaza:bilirubin. napeta.Ikterus isčezava posle 1-2 ned i nastupa period oporavka.malaksalost. povraćanje.Ekstrahepatične manifestacije se javljaju u ovom stadijumu.Gađenje je izraženo na masnu hranu i na cigarete kod pušača.epidemiloških podataka.AST.ALT. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze.Period inkubacije HCV je 40-60 dana??? Izvor infekcije je čovek nosolac HCV infekcije.gađenje.Specifične terapije nema izuzev simptomatske i higijensko-dijetetskog režima i mirovanja. klinički tok infekcije.Dokazuje se i prisustvo HbsAg kao i IgM anti-HBc At zbog eliminacije drugih hepatitisa.) ili GIT oboljenjima(muka.bol ispod DRL).glatka. 43.Terapija je antivirisna i imunomodulatorna sa interferonom(rekombinantni alfa2 interferon) koji značajno smanjuje prelazak akutnog u hronični hepatitis.povišena temperatura).epidemiloških podataka.sex. napeta.HHB i HHC su najčešće lake bolesti koje teku supklinički ali su njihove posledice smrtonosne.Ikterus isčezava posle 1-2 ned i nastupa period oporavka.ublažavaju se već postojeći simptomi i dolazi do pojave ikterusa.Dokazuje se i prisustvo anti-HCV At .kašalj.On se prvi javlja a zadnji nestaje.ALT.AST.lako bolno osetljiva.kao što su artritisi.Najčešći simptomi su umor.Najčešći simptom je malaksalost.PTTnešto duže. Infekcija C virusom hepatitsa.glavobolja.Javlja se sindrom sličan serumskoj bolesti(ospa.sa majke na plod.Jetra je meke konzistencije.lako bolno osetljiva.kliničke slike i biohemijskih nalaza:bilirubin.Takođe je potrebno odraditi virusnu ribonukleinsku kiselinu PCR-om.U cirozi se .Jetra je meke konzistencije.On se prvi javlja a zadnji nestaje. virusni markeri.Posle ovog stadijuma bolesti mokraća postaje tamnija a svetlija stolica. Jetra je čest nalaz.

viremija. Hronični B virusni hepatitis.Održavanjem povišenih serumskih transaminaza i virisnih markera u krvi pokazatelj su dojagnoze. Hronični C virusni hepatitis. slučajnim otkrivanjem povišenih transaminaza i nakon rutinske biopsije jetre. edem..U cirozi se javljaju:ikterus. slučajnim otkrivanjem povišenih transaminaza i nakon rutinske biopsije jetre.Održavanjem povišenih serumskih transaminaza i virisnih markera u krvi pokazatelj su dojagnoze..Test na HCV At može biti lažno pozitivan. Jetra je čest nalaz.Uzročnik je leptospira. Hronični C virusni hepatitis..malaksalost.Jetra je lako povećana.)Hronični virusni hepatitis otkriva se slučajno otkrivanjem virusnih markera u krvi pri njenoj kontroli. encefalopatija (amonijak.Izlučuju spirohete urinom mesecima i . želudca..Rezervoari su pacov. edem. principi dijagnostike i lečenja obolelih Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze.Najčešći simptomi su umor. hepatomegalija. ascites.ALT i virusnih markera(HCV RNK polimeraza-PCR).kliničke slike i biohemijskih nalaza:AST..imunomodulatorno i antiproliferativno delovanje. splenomegalija.osećaj pritiska i tištanja pod DRL-om. kliničke forme bolesti. pas mačka. malaksalost.porodici spiralnih. 44. hepatomegalija.epidemiloških podataka. Najsigurniji dokaz je biopsija. ascites. Najsigurniji dokaz je biopsija. principi dijagnostike i terapije Leptospiroze su akutno infektivno generalizovano oboljenjezoonoza.imunomodulatorno i antiproliferativno delovanje. 47. svinje a retko oboljevaju.Najsigurniji dokaz je biopsija koja ukazuje na uznapredovalost fibroze u tkivu jetre i intenziteta zapaljensko-nekrotičnog ognjišta. patofiziologija. slabost. želudca.ALT i virusnih markera. slabost.HHB zahteva veće doze.Najsigurniji dokaz je biopsija koja ukazuje na uznapredovalost fibroze u tkivu jetre i intenziteta zapaljensko-nekrotičnog ognjišta. B recurrentis. proširenje vena jednjaka.Osnovni lek je interferon alfa koji ima antivirusno.javljaju:ikterus.) Hronični virusni hepatitis otkriva se slučajno otkrivanjem virusnih markera u krvi pri njenoj kontroli. 46. encefalopatija (amonijak. malaksalost.kliničke slike i biohemijskih nalaza:AST. rektuma.čvrsta i bezbolna.HHB i HHC su najčešće lake bolesti koje teku supklinički ali su njihove posledice smrtonosne. trbušnog zida. proširenje vena jednjaka. miš. 45.epidemiloških podataka. splenomegalija.Osnovni lek je interferon alfa koji ima antivirusno. principi dijagnostike i lečenja obolelih Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. trbušnog zida. biohemijski nalazi i kliničke osobenosti Hronični C virusni hepatitis nastaje kao posledica akutne infekcije HCVom.slezina retko uvećana i tad ukazuje na progresiju bolestika cirozi jetre. rektuma. Leptospiroze. pokretnih bakterija: T pallidum.

povraćanja.000. mirovanje.Transmisija. ronioci u rekama. krvarenje iz nosa. se odigrava u koži.ali ga negativan nalaz ne opovrgava.Javlja se crvenilo koje se širi. malaksalosti i bol na mestu gde će se pojaviti erizipel. kupači.Dijagnoza erizipela je klinička dijagnoza. Ma. povraćanje. krvarenjemHepatitisikterusom. biohemijski parametri (SE. mišići..Uzročnik je hemolitički streptokok grupe A. Sepsa. zanimanje. ulazak u cirkulaciju. bolovi u mišićaima. hemodijaliza suportivna i ostala substituciona terapija. Dijagnoza: tromboflebitis.Često profesionalno oboljenje. smanjuje osećaj zategnutosti i bola. GI oblik leptospiroreDijagnoza leptospiroze: anamneza. meningeae. disfunkcija bubrega.Dif. u 5-10% teške formeFaze bolesti:I faza.. ospa. alergijski dermatitis. sluznica.Inkubacija je 7-15 dana.ribolovci. klinička slika. jetreWeilova bolest. 90-95% slučajeva su blage infekcije.direktno sa urinom ili tkivom inficirane životinje. (stafilokok. lice. ospa po koži. rudari. AST i ALT i do 5x veće. dijagnostika i lečenje obolelih Crveni vetar oboljenje koje predstavlja površinski celulitis uz poremećaj limfotoka. borici. ili manji od 4. klinička slika. konjuktivalne sufuzije.4-9 dana. digestivnog trakta.pupak kod novorođenčeta.mikropovreda kože. seroznog meningitisa. povišena CKPored hepatitisa: nefritis.Prevencija: vakcinacija životinja. profilaksa ljudi na kampovanju i logorovanju doksiciklinom 48. eritromicin obično 10 dana.. Oštećena koža. obloge 3% ac. etiologija. ili afebrilnost manja od 36-tahipneja veća od 20/min-tahikardija veća od 90/min-Leukocitoza veća od 12.. posle poboljšanja uz afebr.Karakteriše je: -febrilnost preko 38.Uvećani i bolni reg. Limfni nodusi.Razmnožavanje betahemolitičkog Str. Insuficijencijom. elevacija ekstremiteta.Terapija: penicilin G.. radnici na kanalizaciji. streptokok. AST i ALT 5 i više x. meningealni znaci.vaskulitis (bubrezi..Otok je elastičan.Dolazi do pojave mučnine. Erizipel..trup i ruke. 1-2 dana-imunska ili tkivna faza: febrilnost i simptomi od strane zahvaćenih organa.ređe C i G.retko sluzokože.). repliakcija.. gasna gangrenaTerapija: Penicilin.Javlja se naglo sa jezom i groznicom. barama i bazenima čija je voda konaminiranaOd mesta ulaska u organizam ulaze u cirkulaciju do svih tkiva.mlade zdrave osobe: ribari.indirektno kontam. L-citoza. enterokok. ren. OIS. poremećaj funkcije bubrega.000 Izazivači:Gram poz. hranom (povrće). eritromicin. PMN prema LPS uzročnika u drugim antigenima.godinama.Lab se ne može potvrditi dijagnoza:nalaz streptokoka u guši pomaže. .pad Trc.žutica. Mo. visoka febrilnost. hemoragijski sindrom. amoksicilin (J-H reakcija). H-Splenomegalijom. 49. tipa. ampicilin.. vodom.sa oskudnom mogućnošču lab potvrde. definicija. bol pod DRL. hiperbilirubinemija.sindrom sistemskog zapaljenskog odgovora (SIRS). bilirubinemija konjug. kliničke karakteristike i moguća evolucija Sepsa.. doksiciklin. jetra. flegmona.II faza-do 30 dana. ak.umereno bolno osetljiv na palpaciju i bedemasto ograničen od zdrave kože.Najčešće je lokalizovan u 80% podkolenice. nekrotizujući fasciitis.

acinetobakter.crven) najčešće 1 većeg zgloba8.a i ne mora. endotelne ćelije-adhezivne molekuleantiinflamatorne supstance: IL-10.ponekad aritmija i pojava šumova4. Gram neg. proteus.peritonitisom. puta koagulacije (DIK)-C3a i C5a-vazodilataciju.ali i znaci poremećaja koagulacije u vidu podliva.. 51.rec. i spolj. za IL-1. mentalni poremećajSeptički šok: sepsa+disfunkcija+ hipovolemija koja se ne popravlja na supstituciju uz MO insuficijenciju 50. lipopolisaharide. Rec. Kliničke karakteristike teške sepse i septičkog šoka Sepsa:1. Coli. za TNF.pad krvnog pritiska.prestanak mokrenja i različiti stepen poremećaja svesti.Postoji udruženost sa infekcijama mekih tkiva(nekrotizirajući fasciitis. Streptokokni toksični šok sindrom i klinička slika Streptokokni TŠS-Nastaje delovanjem toksina koje produkuje Str.Na koži se mogu javiti tipične promene vezane za diseminaciju bakterije(septične metastaze). IL-1. aktivacija unut.hipotenzija. TNF-alfa.obično drhtavicom koja može. Patofiziološki mehanizmi teške sepse i septičkog šoka52. IL-8sinteza PGs (vazodilatacija) i leukotriejna (agregaciju Trc)degranulacija PMN. manji od 90 mmHg ili za 40mmHg mani od normalnog. Sepsa-patofiziološki mehanizmi Primarno žarište. PMN. bakterijemija. zbog hipotenzije: sist.tahipneja(hiperventilacija)3. IL-6.Povišena telesna temperatura. respiratorni distres.Terapijski pristup mora biti agresivan i podrazumeva nadoknadu .insuficijencija.Bolest poćinje naglo. STŠ prati smrtnost od oko 30%.povraćanje.mučnina.)Teška sepsa: sepsa + disfunkcije jednog ili više organa (MODS).cijanoza prstiju.pad Trc. oligurija. lipoteihoična kiselina prepoznaju:Monociti.tahikardija. antagon.. pseudomonas. 53. sol.SŠ može biti rana manifestacija sepse ili se rzviti u okviru već postojeće infekcije.a najčešći uzroci su šok i respur. klebsiela.bledilo tena. Pirogeni egzotoksini A.ređe blag ikterus6.Glavne karakteristike bolesti su febrilnost. 54.ali moža biti i ispod normalnih vrednosti2..biti praćena skokom temperature.mentalna alteracija uz neurološke ispade i/ili meningealne znake(ako je zahvaćen cns)Obično ne postoje svi ovo znaci.tahikardija.)..otok zgoba(topao. makrofagi.vezani za septičko oštećenje endotela7. aktivacija C alternativnim putem-oslobađanje prozapaljenskih citokina..Ubrzano disanje.leukocitoze.izolacija Streptokoka iz krvi.hepatosplenomegalija5.likvora. staf.). ređe B i C.bubrežna insuficijencija i ARDS. (E.osteomojelitisom i miometritisom. sekundarno žarište Čitave bakterije.koagulaza neg.ali i sa pneumonijom. Principi dijagnostike i lečenja obolelih od streptokoknog toksičnog šok sindroma Dijagnoza se uspostavlja pomoću anamneze.kliničke slike. acidoza.petehije i hematomi. peptidoglikane..

koža topla.zahvaćeno mesto je BOLNO. principi dijagnostike i terapije Tetanus-zli grč: je neurointoksikacija koju karakterišu tonički i paroksizmalni grčevi mišića. bolovi u mišićima. napeta.ospom.Od amtibiotika daje se klindamicin sam ili u kombinaciji sa beta laktamskim antibioticima ili vankomicinom.tečnosti.II gangrena(hemolitička streptokokna gangrena) : streptokokom A sam ili kombinaciji sa drugim vrstamanajčešće staf.po život opasna intoksikacija. hirurške rane. 28)Patogenetski mehanizam se zasniva na sposobnosti pirogenog egzotoxina bakterije da se veže za molekule histokompatibilnog komplexa-MHC II klase na Ag prezentujućim ćelijama(makrofazi. Principi dijagnostike i lečenja obolelih od stafilokoknog toksičnog šok sindroma Dijagnoza se uspostavlja pomoću anamneze.cns(dezorjentacija. proteus.nadoknadu tečnosti i primenu antistafilokoknih lekova. muka. febrilnost.mikroglije.aureus-NF se javlja u 50% bolesnika sa Strafilokoknim TSS (M protein 1.IL-6)NF se može javiti na bilo kom delu tela(najčešće extremiteti. bolovi u trbuhu.objedinjuje dva različita entiteta:-I izazvan mešovitom bakterijskom infekcijom –Anaerobi (Bacteroides i Peptostreptokok) i Streptokoke različite od grupe A i Enterokoke(E.) 56.kod 50% pacijenata malinast jezik-hipotenzija-poremećaj u funkciji jetre.To dovodi do brze proliferacije i aktivacije imunog sistema.Terapija podrazumeva dekontaminaciju mesta produkcije toksina.povrede (noge).Izaziva ga egzoprotein koga produkuje St.Time se pokreće poliklonska aktivacija T limf.Febrilnost preko 38C.veštačku ventilaciju i antibiotike.. opšta intoksikacijaBolest brzo napreduje za 1-2.noge).IL-1. nekada za 5 i više sati. patofiziologija i kliničke osobenosti.12.javljaju se bule sa purpurnoružičastim sadržajem. -ospa-difuzan makulozni eritem. suportivna terapija. principi dijagnostike i terapije Nekrotizujući fasciitis (NF). hiruška obrada 58. povraćanje.dolazi do nekroza nerava i tromboze krvnih sudova.poremećaj svesti.bubrega.gram.a kod postojanja nekrotizirajućeg fasciitisa i hiruršku intervenciju..padom TA.) i za varijabilni deo receptora na T limf. Nekrotizujući miofasciitis.pad Trc.razvija se i emfizem kod polimikrobnog NF.. 57.multiorganskom disfunkcijom i deskvamacijom u toku oporavka.Izazvana je toxinima bakterije Clostridium tetani.3. bacil-štapić.). Coli.IL-2. eritematozno. Stafilokokni toksični šok sindrom i klinička slika Stafilokokni toksični šok sindrom je akutna. kliničke karakteristike.izolacija stafilokoka.koja se karakteriše povišenom temperaturom. Terapija:antibiotici.kliničke slike.leukocitoze.AureusKlinička slika: .. U spolju sredinu dospeva iz ..poz anaerob.suva gangrena kože. proliv.klebsijela. bez jasne granice. sjajna. Tetanus. 55.čije ćelije produkuju velike količine citokina(TNF-a i b.. patofiziologija.dopamin.

. inhibitori .Dominiraju midrijaza.Toksin se resorbuje iz digestivnog trakta u cirkulaciju. na vezani toksin ne deluje (humani. principi dijagnostike i terapije Botulizam je akutna neurointoksikacija izazvana egzotoksinom bakterije Clostr. suvoća usta.proliv) javljaju se oštećenja kranijalnih nerava.botulinum. diplopije. mišića. vuka.strah od ugušenja-svest očuvanaparoksizmi liče udaru struje-znojenje.akutni abdomen-grč interkostalnih mišića i dijafragme. aminoglikozidi. strana tela i gnoj -blokiraju fagocitozu.To dovodi do mlitave slabosti mišića.. Dospeva u ranu ili povređeno tkivo gde prelazi u vegetativni oblik..klinička slika. znojenje.tj preovladavanja ekscitacije i hiperaktivnosti.opstipacija. larinksa. heterologniAntibiotici: Peniclin kristalni.Smrtnost do 45%.koji je jedan od najjačih bioloških otrova. afebrilan.Klinički oblici:-generalizovanitonički. tetraciklini 59.dokaz toksina u ostacima hrane.Pacijentu je svest očuvana..Grčevi mogu biti tonički traju nedeljama.Potom ulazi u nervne ćelije gde sprečava oslobađanje Ach i sprovođenje nervnih impulsa. makrolidi. tahikardijaDijagnoza: anamneza. Peniclin ili Metronidazol. gde se veže za presinaptičke nervne završetke. Terapija:antitoksični serum..desenzibilazacija.sinergizam sa tetanospazminom??? Metronidazol-kod alergičnih na penic Cefalosporini.Patogen je za čoveka I mnoge životinje.. usne razvučene.digestivnog trakta životinja: konja.dospeva do tela motornih ćelija medule spinalis i produžene moždine. patofiziologija. grčevi pp. govečeta. farinksa. klinička slika. ptoza kapka oka. otežan hod i gutanje. Poremećaji neurotransmisije se ispoljavaju pojavom toničkih i kloničkih grčeva. paroksizmalni u atacima na provokacije (svetlo.tj za Ach receptore.glicin i GABA.bradikardija.Kliničkom slikom dominiraju grčevi pp mišića. naborano čelo... oči žmirave poluzatvorene-bol u mišićima hod otežan i ograničen-trbuh tvrd kao daska . klinička slika..Terapija:Hirurška obrada ranePrimena antitoksina 500 ij im što pre.. stolici i krvi-biološkim ogledom. lisice. dodir. mlitava slabost disajne muskulature.povraćanje.gde se vezuje za gangliozide aksona motornih nerava koji inerviraju maišiće.Tetanospazmin.Neophpdni su anaerobni uslovi. otežan govor-šišti kroz zube. Toksin migrira do sinapsi. toničko-paroksizmalni-grč masetera-trizmus-grčevi mišića licarizus sardonicus ili cinicus.)Grčevi celokupne muskulature se mogu javiti (leđa-opistotonus.Dijagnoza: anamneza.Inkubacija traje 2-3 dana.a potom dospeva do nervnog tkiva gde se veže se za presinaptičku membranu. epidemiološki podaci.. inhibira ili blokira oslobađanje inhibitornih neurotransmitera . govor.Oporavak za oko 3 sedmice.Poremećaji ANS se ogledaju u preteranoj stimulaciji smpatikusa zbog čega se javlja hipertenzija tahikardija. povreda. što pre. skok TA.koji su posledica gubitka ili sniženja mišićne inhibicije. Za nastanak tetanusa najvažniji je tetanospazmin.Posle GIT tegoba(bol. Botulizam.

Dermatološke manifestacije-kožne lezije su najčešće.meningoencefalitis.suvim kašljem.a potom u na druge endogene infekcije.nazogastrične sonda kod otežanog gutanja.salmoneloza. 62. Infekcije kod osoba obolelih od AIDS-a.sa znacima poremećaja ličnosti i motornim piramidalnim ispadima.imuni sistem ne može da odgovori na agense sa kojima se sreće po prvi put.Zatim se javljaju i CMV kolitis praćen jakim bolovima u stomaku.koje su veoma česte i predstavljaju prve kliničke pokazatelje imunodeficijencije.Javljaju se i ezpfagitis.neki DNK virusi-uglavnom herpes.herpes zoster(jedan od prvih znakova imunodeficijencije.a kasnije VZV može da diseminuje i da ugrozi život). Kliničke karakteristike HIV infekcije Plućne manifestacije:Pneumocystis carinii pneumonija je najčešći uzročnik pluć.cerebralna toxoplazmoza.tuberculosis.seborični dermatitis.Kod nekih kašalj i dispneja mogu biti zanemareni.Kapošijev sarcom koji karakterišu modroljubičasti plakovi na sluznicama usne duplje.AIDS karakterišu i oportunistički tumori koji su u vezi sa oštećenjem iminiteta-Kapošijev sarkom i non-Hodgkin limfom.Klinički se manifestuje povišenom TT.Pacijenti postaju zaboravni.holinesteraze(fiziostigmin ili prostigmin).javljaju se oralna kandidijaza(beličaste pseodomembrane) i vlasasta leukoplakija(vezana je za EBV.lomfom.Neurološke manifestacije-fokalne lezije.i to su beličasti vertikalni nabori na bokovima jezika).Tu spadaju paraziti.koja se kasnije javlja i u mirovanju.ispiranje želudca. traheotomijaveštačka ventilacija 60.CMV.bakterijske pneumonije.progresivna multifokalna leukoencefalopatija.Kapošijev sarkom pluća.gljivice.Pored ove infekcije javljaju se i mycobact.hepatitis C.smanjena je koncentracija.prevashodno memorijskog fenotipa-CD45RO.hronočni mukokutni herpes.meningitis.Takođe.dijareja praćena abdominalnim kolikama. Osnovi patofiziologije HIV infekcije HIV poseduje tropizam za CD4+ ćelije. 61.krvavosluzavim stolicama. Kriterijum za nastanak AIDS i opšte kliničke karakteristike .Stafolok infekcije.rektalne klizme.GIT manifestacije:orofaringealne lezije .koji dovodi do nastajanja „rupa“ u imunitetskoj memoriji.zbog smanjene produkcije naivnih T limfocita CD45RA.tokom nekoliko meseci dolazi do razvoja supkortikalne demancije.bacilarna angiomatoza.a mogu biti zahvaćeni 1 ili više dermatoma.To smanjuje sposobnost imunskog odgovora na HIV.AIDS demencija komplex-sam HIV dovodi do encefalopatije koju karakteriše niz kognitivnih i motornih poremećaja.uz poremećaj ponašanja.gubitkom težine i znacima malapsorpcije.čest je znak kod obolelih od AIDS-a.Non-Hodgkinov lmfom.a osnovna patofiziološka odlika ove infekcije je postepena eliminacija čitavih klonova CD4+ T limfocita.a da dominira produžena febrilnost.za čiju kontrolu je neophodna funkcija ćelijskog imuniteta.dispnejom pri naporu.

Kapošijev sarkom pluća.lomfom.Pacijenti postaju zaboravni.suvim kašljem.herpes zoster(jedan od prvih znakova imunodeficijencije.Zatim se javljaju i CMV kolitis praćen jakim bolovima u stomaku. Infekcije kod osoba obolelih od AIDS-a.vertikalno prenošenje-do infekcije ploda dolazi intrauterino.javljaju se oralna kandidijaza(beličaste pseodomembrane) i vlasasta leukoplakija(vezana je za EBV.sa znacima poremećaja ličnosti i motornim piramidalnim ispadima.salmoneloza.bakterijske pneumonije.a kasnije VZV može da diseminuje i da ugrozi život).Non-Hodgkinov lmfom.koje su veoma česte i predstavljaju prve kliničke pokazatelje imunodeficijencije.Dermatološke manifestacijekožne lezije su najčešće.Sexualnim putem-rizik je većo kod žena zbog veće površine vaginalne sluznice koja dolazi u kontakt sa semenom tečnošću.i to su beličasti vertikalni nabori na bokovima jezika).cerebralna toxoplazmoza.2.a pošto je većina sklona recidivima.meningoencefalitis.Neurološke manifestacije-fokalne lezije.hepatitis C. 63.a da dominira produžena febrilnost.a potom i antiretrovirusnoj terapiji.Javljaju se i ezpfagitis.tokom nekoliko meseci dolazi do razvoja supkortikalne demancije.GIT manifestacije:orofaringealne lezije .krvavosluzavim stolicama.a mogu biti zahvaćeni 1 ili više dermatoma.dijareja praćena abdominalnim kolikama.tumora.meningitis.zajedničkog nesterilnog probora za uzimanje narkotika.hronočni mukokutni herpes.Dokazano je da azidotimidin smanjuje rizik od prenosa za 67% ukoliko se da u 2 i 3 trimestru.Lečenje oportunističkih infekcija obuhvata primenu terapije akutne faze infekcije.3.gubitkom težine i znacima malapsorpcije.Slično je i kod analnog odnosa.Kapošijev sarcom koji karakterišu modroljubičasti plakovi na sluznicama usne duplje.bacilarna angiomatoza.tokom porođaja i dojenja.putem krvi-korišćenjem nesterilnih instrumenata i igala. 64.Kliničke karkteristike već navedene u pitanju gore.Klinički se manifestuje povišenom TT. Principi lečenja obolelih od AIDS-a.uz poremećaj ponašanja.tuberculosis.seborični dermatitis. Kliničke karakteristike najčešćih oportunih infekcija u bolesnika sa AIDS-om Plućne manifestacije:Pneumocystis carinii pneumonija je najčešći uzročnik pluć.onda i primena hronične .tako da se plod najčešće inficira u toku samog porođaja ili pred.smanjena je koncentracija.dispnejom pri naporu.Stafolok infekcije. posebno infekcija Terapija HIV-a i AIDS-a se sastoji u terapiji i profilaksi oportunističkih infekcija.Pored ove infekcije javljaju se i mycobact.AIDS demencija komplex-sam HIV dovodi do encefalopatije koju karakteriše niz kognitivnih i motornih poremećaja. etiološka i oportunih stanja.čest je znak kod obolelih od AIDS-a.HIV se prenosi na 3 načina:1.Kod nekih kašalj i dispneja mogu biti zanemareni.CMV.progresivna multifokalna leukoencefalopatija.koja se kasnije javlja i u mirovanju.

koji se primenjuju do oporavka funkcije ili doživotno. Varičela. često skraćeno polio (lat. Poliomyelitis (epidemica anterior acuta).1-0.5% slučajeva uništava motorne neurone i dovodi do slabosti mišića i paralize. Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF su 1988. 66. Američki kontinent je proglašen kontinentom bez ove bolesti 1994. Poliomijelitis je hiljadama godina postojao kao endemska bolest i nije privlačio mnogo pažnje do 1880-ih kada su u Evropi. bulbarni (2%) i spinalno-bulbarni (19%). Vakcinacija: Za zaštitu od poliomijelitisa danas postoje efikasne vakcine. od grč.Antiretrovirusna terapija ide u cilju konbinivane terapije tako da deluje na više ranjivih mesta na virusu. govor i gutanje.Druga grupa inhibitora RT su nenukleozidni inhibitori RT:nevirapin. Prognoza bolesti kod odraslih je dosta lošija. Albert Sabin je tvorac oralne polio vakcine koja je u upotrebi od 1962. Godine 1988. dijagnostika i lečenje obolelih . etiologija. Tri osnovna tipa poliomijelitisa su: spinalni (79%).dideoksiinozin.000 slučajeva dečije paralize. 65.stavudin. Primenom masovne vakcinacije. slučajevi poliomijelitisa su zabeleženi u samo 4 čemlje: Nigeriji. dok u 3% slučajeva virus prodire u centralni nervni sistem. započeli kampanju iskorenjivanja ove bolesti. i u 0. potvrđeno je da je polio iskorenjen u Kini. u svetu je registrovano 350. Od 2006. što je svedeno na 1.lovirid i efavirenz.delavirdin. klinička slika. pri čemu čulni osećaj ostaje očuvan. U Evropi se to dogodilo 2002. izbile epidemije. Obe ove vakcine su u upotrebi danas. etiologija.supresivne terapije. Veoma je zarazna i prenosi se oralno-fekalnim putem. Pakistanu i Avganistanu. razvio Džonas Salk.lamivudin. a četvrtina delimično povrati paralizovane funkcije. Australiji i 36 pacifičkih zemalja. Poliomijelitis naročito napada decu u uzrastu 3 do 8 godina (otuda naziv „dečija paraliza“). Bulbarni polio utiče na disanje. U 90-95% slučajeva zaraza ne izaziva nikakve simptome. a ovo otriće je javno objavljeno 1955. klinička slika i principi dijagnostike i terapije Poliomijelitis ili dečija paraliza. Spinalno-bulbarni polio je kombinacija ove dve varijante. Poliomijelitis.310 slučajeva 2007. a zatim i Severnoj Americi. Tu izaziva aseptični meningitis. Mogući su smrtni slučajevi kada paraliza onemogući normalno disanje i gutanje. πολιομυελίτις u značenju „upala sive moždine“) je akutna infektivna bolest koju izaziva poliovirus. Spinalni polio izaziva slabost ili paralizu jednog ili dva uda. Prvu vakcinu je 1952. slučajevi poliomijelitisa su u razvijenom svetu dramatično redukovani.Do danas je regisrovano 6 antiretrovirusnih lekova koji spadaju u grupu nukleozidnih inhibitora RT:Dideoksicitidin.azidotimidin. Indiji. Godine 2000. Polovina onih koji dožive paralizu kroz mesec dana (maksimalno 6 do 8 meseci) doživi povraćaj funkcije. Neki od ovih pacijenata se mogu spasti aparatima za veštačko disanje.abak avir.

Nakon otpadanja krusta zaostaju hiperpigmentacije i plitka ulegnuća kože.koja se vremenom gube.Visoka smrtnost dece u siromašnim zemljama.Promene su lokalizovane uvek na jednoj strani tela. trakta.lakoj ishrani i održavanju čistoće kože. patofiziologija.Nakon preležane varičele.Bolest se prenosi kapljičnim putem.Potom zbog .eventualno od herpes zostera. kliničke slike.mokraće.Do reaktivacije virusa dolazi u senzitivnim ganglijama.Serološkom dijagnozom mogu se dokazati IgM i IgG prema antigenima VZV. 68.Kod dece je laka bolest dok kod starijih osoba ima težu formu bolesti.Nakon nekoliko dana javljaju se eritem i žarenje.Terapija se stoji u mirovanju.Virus je neotoporan u spoljnoj sredini.krvi u akutnom stadijumu bolesti.Dijagnoza se uspostavlja pomoću anamneze.Prenosi se kapljičnim putem.Prvih dana dolazi do diseminacije virusne infekcije u regionalne limf noduse gde se dalje razmnožava.najčešće afebrilno.Inficira epitelne ćelije resp. etiopatogeneza.oboljenja ploda.iz brisa guše.Dijagnoza: anamneza.Duž nerva stiže do kože.Izvor infekcije je čovek oboleo od varičele. smanjuje recidiv za 60-70%.Izazivač je Varicela Zoster virus-DNK. dijagnostika i lečenje obolelih Herpes zoster je recidivantno virusno oboljenje.Može se izolovati virus iz vezikule.Javlja se kod strarijih osoba praćeno sa lokalizovanom ospom.Praćeno svrabom.Potrebna je izolacija obolelih dok se vezikule ne pretvore u kruste. principi dijagnostike i terapije Morbilli-(male boginje) kontagiozna virusna osipna bolest koja se ispoljava makulopapuloznom ospom koja izbija u više naleta.Bolest počinje iznenada.virusno kontagiozno dečje oboljenje koje se ispoljava generalizovanom vezikuloznom ospom.Varičela je respiratorno prenosivo oboljenje. klinička slika.Izazivač je virus morbilla RNA koji je patogen samo za čoveka.Varicella-(ovčije boginje) је akutno. klinička slikaTerapija: Aciklovir. Sol Eozini 2%.Male boginje su najkontagioznija kapljična infekcija.infektivno.i može se aktivirati ponovo. spoljaPrevencija: vakcina. 67.suprabazalnih ćelija i dolazi do stvaranja vakuolarne degeneracije-ospa.uz visoku temperaturu i enantem.Ospa izbija nekoliko puta i najgušća je na licu i trupu.Naredni nalet ospe javlja se posle 12-24h praćen skokom temperature.smrtnog ishoda.Kod imunokompromitovanih može doći do toga da ospe ne prestaju i da se završi smrtnim ishodom.Bolest nastaje naglo. klinička slika.Kod odraslih mogu se javiti komplikacije virusne i potrebno je što pre dati terapiju Aciklovira.Jedina sigurna dijagnoza je KLINIČKA. Ukoliko je senzitivni nerv zahvaćen zapaljenskom reakcijom javlja se jaka bol.Kod trudnica može dovesti do prevremenog porođaja. Herpes zoster.Inkubacija traje 7-21 dan. Morbili.Prvo se javlja bol u zahvaćenom regionu.izbijanjem retkih makulopapula koje veoma brzo postaju vezikule.VZV ostaje u senzornim ganglijama.izbijaju vezikule koje su grozdasto raspoređene duž dermatoma.

principi dijagnostike i terapije .skokom temperature.npr analgetici kod osoba sa bolovima glave i mišića.Izolacija virusa se u praksi ne koristi.Postnatalna infekcija je benigna. antibiotici kod bakterijskih komplikacija 69.postajući makulopapulozna i delimično slivena.Posle nekoliko dana javlja se viremija kojom se virus širi do visceralnih organa i kože. L-penija sa ly-ozom.Pojavom ospeviremija se smanjuje. etiopatogeneza.Ospa koja izbija je makulozna bledoružičasta.od kojih je svaka praćena skokom temperature i izbijanjem ospe.bez perutanja i pigmentacije.Dijagnoza se uspostavlja pomoću anamneze.-Abs prema Ags virus u IgM i IgG frakciji-SE umereno ubrzana. Značaj ove infekcije kod trudnica Rubela(crvenka.Uvek se javlja generalizovana limfadenopatija(retro-aurikularni i subokcipitalni l. Nodusi).promuklošću.One se javljaju pre ospe.Ospa se povlači redom kako se javljala. praćena OIS(malaksalost.U toku ovog perioda osoba je bila bez tegoba.a na mnogima se vide beličaste mrlje koje se na bukalnoj sluznici zovu Koplikove mrlje. klinički oblici.Virus je patogen samo za čoveka i prenosi se kapljičnim putem.. Variola.konjuktivitisom.U tkivima se proces nastavlja i dolazi do masivne viremije(sekundarna viremija)u toku koje virus dospeva u visceralne organe.i prvo se javlja na licu i vratu. kožu i sluznice. toka bolesti.povišena temperatura.prskanja inficiranih ćelija virus dospeva u krvotok i diseminuje se. kliničke slike.dok intrauterina infekcija može da dovede do kongenitalnih malformacija. rubeola) je akutno respiratorno transmisivno virusno obolejenje sa ospom. jetra i slezina.limfadenopatija perzistira.Potom se širi na lokalno limfno tkivo gde nastavlja razmnožavanje.Ne deluje štetno na majku već na plod i može dovesti do kongenitalnih malformacija. toka bolesti i kliničke slike.U toku osipnog stadijuma postoji nekoliko viremija.Bolest se javlja naglo. anamneze.Osipni stadijum počinje novim skokom temperature i pojavom makulopapulozne ospe na licu iza ušiju.Ospa prolazi.Uzročnik je rubella virus-RNA.Virus dospeva na sluznicu gornjeg respiratornog trakta i inficira epitelne ćelije.Dijagnoza se uspostavlja uz pomoć epidemiloških podataka.Ospa izbija kao makulozna ali se tokom ponovnog izbijanja sliva. simptomatska.Prodromalni(kataralni stadijum) traje 1-4 dana i ispoljava se suvim.Pred kraj ovog perioda javlja se Koplikov enantem na na sluznicama.Bledi za 1-2 dana.IgM i IgG antitela prema Ags virusa-vakcina zajedno sa vakcinom protiv zauški i morbilaTerapija simptomatska. nodusi.Kongenitalna rubela ima teratogeno delovanje i I trimestru trudnoće. -kod odraslih često AST i ALT-prognoza loša kod neutropenične deceTerapija: mirovanje. dijagnostika i terapija.lice izgleda plačno.Znaci prodromalnog(kataralnog) stadijuma su edem i hiperemija..Uvećani su regionalni l.i širi se na dole dok ne izbije na dlanovima i tabanima. Rubela etiopatogeneza. 70..Ovim se završava inkubacioni period.Inkubacija traje 7-21 dan.). klinička slika.nadražajnim kašljem.

a nekada i više godina.Uzročnik virus variole –DNA. patofiziologija. klinička slika.letalni ishod.dolazi do diseminacije mikroorganizma u endotelne ćelije krvnih sudova i do njihovog oštećenja i do pojave hemoragije.Ospa je prvo makulopapulozna pa vezikulozna. i na kraju kruste.4.Dijagnoza se uspostavlja kroz epidemiologiju.citokina.izraženom intoxikacijom.Dolazi do pojave oligurije.modifikovani oblik-čest kod vakcinisanih. 72.mirovanje. kiselineTerapija je simptomatska.običan tip2.visokom temperaturom.Manifestuje se vezikuloznom ospom.Smrtnost do 15%Dijagnostika HGBS putem izolacije virusa.proteinurije.Sekundarna viremija-diseminacija virusa do visceralnih organa i kože. bolovi u leđima. epitel oralne i faringelane sluznice gde je visoka virulencija i patogenost virusa.Izraženi su toxikemija.Javlja se povraćanje. klinička slika.Virus napada epitelne ćelije sluznica.azotemije. toksemija.Izvor infekcije su izlučevine mišolikih glodara(aerosol.ali promene na koži veoma brzo postaju hemoragične.Manifestovan ospom koja je u ravni kože.koja je uočena kod vakcinisanih.Variola je bila kontagiozno oboljenje sa visokim letalitetom.Koristi se i PCR za dokazivanje segmenta virusne nukl. ređe konjuktiva. epitelne ćelije ciljne.Dolazi do sistemskog oštećenja endotela. Osnovni principi u etiopatogenezi hemoragijskih groznica Po inficiranju odgovarajućih ćelija. 71.sličan običnom tipu. hematurije.glavobolja.)..Ospa ima centripetalni tip distribucije.primarna viremija. ribavirin 73. nodusa nastaje viremija.Inkubacija može da traje i do 36 danaHGBS-korejska groznica-Simptomi su slični težoj formi gripa.5.Respiratorni put prenosa.variola sine eruptione-povišena temperatura ali ne i osip. dana javlja se febrilnost.sa brzim tokom i sitnijim promenama.flat tip-najteži oblik bolesti.kliničku sliku.a naziva se i variolois.Posle 5-6 dana poliurija. pustulozna..Bolest počinje naglo praćeno malaksalošću i groznicom. usta .hemoragije i rana smrt. Krimska-Kongo hemorgijska groznica.adekvatna nega.Javlja se bol u predelu bubrežnih loža i potom krvarenje u sluznicama i koži.supstituciona i suportativna dijaliza.. principi dijagnostike i terapije Hemoragijske groznice za bubrežnim i pulmonalnim sindromomUzročnici su hantavirusi-RNA.dokazivanjem Ags virusa pomoću monoklonskih antitela i IgM i IgG antitela prema antigenima virusaTerapija: simptomatska.Za 5-10 dana preko regionalnih l.Oko 8.Širi se do regionalnih limfnih nodusi .Klinički oblici variole major su:1.Bivaju zahvaćene i endotelne ćelije. principi dijagnostike i terapije .oporavak 6 meseci. Hemorgijska groznica sa bubrežnim sindromom.komplementa.Virusni proteini sprečavaju reakciju nespecifične odbrane. najčešće respiratornog trakta.3. kontaminacija predmeta.Potom se razvija enantem i ospe.hemoragičan tip-bolest počinje uobičajeno.Može se izolovati virus kuturom. patofiziologija.

koji uzrokuje pobačaj a ukoliko se javi kasnije infekcija. Listerioza.Inkubacija do 12 dana...dolazi do zapaljenja mekih moždanica i moždanog stabla..hematemeza.kontakt sa sadržajem krpelja diretkno ili indiretktno..Javlja se sklonost .pneumonije sa respiratornom insuficijencijom.slezini.Listerioza najčešće nastaje ingestijom zagađene hrane.Hyalomma plumbum.Dijagnoza: izolacija virusa.Javljaju se hemoragije u koži i sluznicama.virus diseminuje i dolazi do oštećenja endotela krvnih sudova.Bolest počinje naglo. Zoonoze.Prenose ih krpelji.Infekcija trudnica-najčešće u trećem trimestru trudnoće.Može se i završiti sa smrtnim ishodom.Može proći asimptomatski.trudnice.Infekcija novorođenčadi i odojčadi.Infekcija CNS-a.krpelji.novorođenčad. Od epitelnih ćelija sluznica.Zaraza je moguća i tokom prerade proizvoda koji potiču od bolesnih životinja(koža.Bolest se prenosi ubodom.Inkubacioni period je 2-6 ned. artralgijama i digestivnim tegobama.pre svega CNS-a..Ukočenost vrata se ne javlja kod svih. Abs IgM i IgG prema Ags virusaTerapija: simptomatska. klinička slika. zečevi.Uzročnici su bakterije. virus izolovan u Kongu-Nairovirus (bunyavirida).) kao i radom u laboratoriji.febrilnim stanjem slično gripu. glavoboljom. definicija.a mogi se ispoljiti nevoljni pokreti kao što su ataksija..infekcijom prirodnih ili veštačkih valvula.Prevencija:-izbegavanje kontakta sa bolesnim životinjama i njihovim izlučevinama-upotreba zaštitnih odela i rukavica-kontrola i vakcinacija životinja-uništavanje vektora itd 75.Krimska-Kongo hemoragijska groznica-opisana u regionu Krima.osobe sa malignim hematološkim bolestima i oni kojima je oštećen ćelijski imunitet.Ljudi se zaraze direktnim ili indirektnim kontaktom sa životinjama ili njihovim izlučevinama.Neke zoonoze se mogu koristiti kao biološko oružje.Trc-penija.u vidu lakše infekcije ili se ispoljava povišenom temperaturom.. bolovima u leđima. diseminovanih mokroapscesa ili granuloma u plućima.Endomiokarditis-nastaje usled bakterijemije.Zoonoze se mogu preneti prašinom i vektorima(buve.H-S-megalijaProlazno poboljšanje.Novorođenče oboleva od sepse.Listerija prolazi kroz barijeru crevnog volumena i aktivnom endocitozom ulazi u krvne sudove.dolazi do prevremenog porođaja.jetri.L-penija.Infekcija se ispoljava kao meningitis.meningoencefalitis ili moždani apces. goveda. osnovni principi transmisije i prevencije Zoonoze su bolesti domaćih ili divljih životinja koje se prenose na čoveka.tremor i mioklonus.placente i endokarda.vuna..paraziti. ribavirin 74. principi dijagnostike i terapije Listerioza je akutna bolest koju uzrokuje Listeria monocytogenes.Ukoliko je inf u ranoj trudnoći razvija se horioamnionitis.Bolest se prenosi interhumano.Rezervoari ovog virusa su ovce. Najčešće oboljevaju stari.kosti.Uzrokuje bakterijemiju sa hematogenom diseminacijom do predilekcionih organa.).virusi.

znojenje.Često mogu biti uvećani limfni čvorovi.Kliničke manifestacije su različite i zavise od mesta ulaska. Tularemija.njegove virulencije.Nakon inkubacije(1-21 dan).koju uzrokuju različiti sojevi bakterija iz roda Brucele.Smatra se da produkcijom adenina i guanina izbegavaju uništenje od strane imunog sistema.krvi.plućna.Temperatura povišena.obima diseminacije i imunog odgovora. patofiziologija bolesti.u kojem dominira zapaljenje 1 ili više organa. dijagnostika i lečenje obolelih Tularemija je akutna ili subakutna infekcija koju uzrokuje Francisella tularensis.Rade se i At na listeriozin O. principi dijagnostike i terapije Bruceloza se može ispoljiti kao ak.Ljudi se najčešće zaraze ubodom krpelja.nelečena ili neadekvatno lečena akutna bolest se razvija.orofaringealna i GIT.amnionske tečnosti.Zapaljenska promena se stvara na mestu ulaska uzročnika koja kasnije nekrotizuje.čvorovima.Javlja se povišena temperatura.U Lečenju daje se doxiciklin sa rifampicinom(ili streptomicin i gentamicin) 77.Pri tom vrši stalnu antigenu stimulaciju.Potom krvarenja iz nosa.anemija i trombocitopenija.počinje naglo. 76.tifoidna.CST.Dijagnoza zahteva izolaciju bacila iz likvora. Brucele se unutar monojedarnih ćelija RES-a množe.Dijagnostifikuje se bojenjem uzorka uzetih iz lezije ili .ka septičnim kompikacijama i smrtnom ishodu.koja posle dovodi do stvaranja granuloma.koji mogu da traju i do godinu dana. etiopatogeneza.jetri i slezini.Istovremeno se uočava neutropenija..Oboljenje genitalija može dovesti do steriliteta i pobačaja.okuloglandularna.i viđaju se artritisi kod mlađih muškaraca.nesanica.Početne promene su okružene PMN leukocitima i makrofazima.glavobolju i bolove u zglobovima i mišićima.koja nastaje direktnim kontaktom čoveka sa zaraženim životinjama kroz povrede na koži. Bruceloza.regionalni limfadenitis i metastatske promene u organima i to najčešće u plućima i digestivnom traktu.glandularna.malaksalost.Širenje bacila limfnim i hematogenim putem dovodi do stvaranja lokalnih nekrotičnih lezija u limf.krvi.Bruceloza je profesionalna zoonoza. kliničke karakteristike.Akutna.subak i hronična bolest.povišenom TT uz jezu i drhtavicu.Usled otpornosti na fagocitozu.slezina i jetra. klinička slika.bacil se dugo razmnožava u mononuklearnim ćelijama i epiteloidnim.opstipacija ili proliv.Tularemija može biti ulceroglandularna.Slično TBC-u u granulomima dolazi do kazeozne nekroze i gnojenja.Karakterišu je zapaljenska promena na mestu ulaska uzročnika(prim afekt).U lečenju značaj ima ampicilin koji se može kombinovati sa gentamicinom.bolovi u mišićima.U dg značaj ima izolacija uzročnika iz kostne srži.javlja se primarna kožna promena na mestu ulaska bacila.Hronična-javlja se hronični zamor i depresija.Subakutna.

Bolest se najčešće ispoljava febrilni limfadenitis(bubonska kuga).Za njegovu virulenciju su odgovorni faktori poreklom iz plazmida kao što su faktor F1 i antigen V. Antraks. širom sveta u vidu žarištaPatogeneza: kapsula veg. medijastinitis.Može biti septična kuga(prati je bakterijemija. vezikula sa seroznim.zatim plućni i septički oblik.respiratorne insuficijencije. -infekcija nastaje preko povređene kože (posle oko 2 sedmice) javlja se -papula. goveda. Le i bacilima-otok okolnog tkiva i regionalni limfadenitis-praćeno febrilnošću i toksemijom-crna krasta. Odgovorni su za nastanak edema i brzu smrt zbog toksičnog delovanjaKlinička slika : kožni. plućni i crevni-kožni: šake.Koža iznad bubona je edematozna i hiperemična.Bacil kuge je veoma invazivan i patogen.gde buve i žive.hemaglutinacije i ELISA. 78.dispneja. principi dijagnostke i terapije Kuga je veoma zarazna bolest koju uzrokuje Yersinia pestis.krvi. Kuga. etiopatogeneza.a ljudi se inficiraju ulaskom spora kroz povrede na koži.malaksalošću i glavoboljom.To je bolest životinja. 79. klinčki oblici.m. anthracis.Leči se i.potom u femoralnom predelu. ovaca. adenopatija.crni prišt.aksili ili na vratu. sintetiše dva egzotoksina: edema faktor i letalni faktor enzimske aktivnosti deluje na ćelije. oblika inhibira fagocitozu.sputuma. podlaktice.kao i reakcije aglutinacije.Bolest počinje naglo povišenom TT. primenom streptomicina/gentamicin.sprečava fagocitozu i omogućava intracelularno razmnožavanje bacila. hem.U predelu regionalnog limfnog čvora vidi se promena u vidu otekline koja se naziva bubon.Antigen V inhibiše sintezu interferona i faktora nekroze tumora.drhtavicom. lice. i grudni limfadenitis-spore prelaze u vegetativne forme 60 dana-inkubacija 1-6 . bedrenica.Virilencija potiče iz 2 plazmida. bacil.respir i kardiovask insuficijencija). koza. serohemoragičnim i hemoragičnim sadržajem.Kuga je bolest glodara uglavnom pacova a ljudi se zaraze ujedom buve.DIK-a.Dijagnoza izolacijom bacila kuge iz bubona.Uz povišenu TT javlja se kašalj sa vodenim.biopsije. meningitis-hirurgija kontraindikvana-diseminacia-bez th smrtnost 20% Plućni antraks: aerosol.Antraks.On se najčešće jvlja u preponama.imunofluorescentni i imunohistohemijski testovi.Leči se primenom streptomicina/gentamicin.bol u grudima.ima kapsulu i stvara spore u nepovoljnim uslovimaEpidemiologija: bolest konja.gde masivno razmnožavanje dovodi do šoka i otkazivanja funkcije bubrega.F1 potiče sa omotača.sluzavokrvavim ili krvavim ispljuvkom. principi dijagnostike i terapije Akutne bakterijska infekcija praćena toxemijom koju uzrokuje Bacillus anthracis. grampoz. bakterijemija.obilnog krvarenja i smrti) i plućna kuga(nastaje udisanjem bacila ili kao sekundarna.Bolest se najčešće ispoljava kao febrilni limfadenitis(bubonska kuga). klinčki oblici.sluzavim. vrat. maligna pustulaEtiologija: B.kojeg prati bakterijemija uzrokujući pneumoniju i septikemiju. patofiziologija bolesti.

strukture oka. Prevencija: lična zaštita. nodusa. plazma ćelije./mm.nodusa. krpelji iz roda IksodidaEpidemiologija: ceo svet. brzo napreduje do dispneje i šoka -Rtg-proširen medijastinum.)-u oko 8% karditis. pretežno u sev. klinička slika. nekroza medijastinalnih i hilarnih l. groznica. nervni sistem.dana. kranijalni neuritis-facijalis. epidemiologija.. hematemeza i melena-i pored th smrtnost je 100%-Crevni antraks: ulceracije. bolovi u mišićima.likvor je hemoragičan Dijagnoza: -anamneze. Ma. meningitis. štalama i veterinariPatogeneza: aerosol.. lako povišeni proteini.. meningitis (likvor bistrar. Klinička slika: inkubacija 7-21 dan-akutna bolest: naglo. prostracija. perif.. spirohetaTransmisija: Borrelia burgdorferi. koze. zglobovi. vrlo patogena za ljudeEpidemiologija: u celom svetu. otporna u spoljnoj sredini. -u oko 15% nervni sistem. zahvaćena pluća. term. irinarni trakt. mišići. više serotipova. ly. biohemijski znaci hepatitisa ALT.. hem.bojenje po Gramu bacila antraksa-kultura uzročnika iz biološkog materijala-detekcija antigena B. koža.. normalan šećer. Neuropatija. hemisferi. AV-blok I. uz slabo ispoljen OIS. ly... ciprofloksacin. SE umereno ubrzana. l.. koncentracija. crevne infekcije šigelama i jersinijama Th: penicilin. oskudan auskultatorni nalaz.. šok. klinička slika. radikuloneuritis.u štalama aerosol. dijagnostika i lečenje obolelih Kju groznica. najčešće na nogama.. Kju (Q) groznica. spiroheta. edem i nekroza mez. Rtg znaci intersticijalne pneumonije.i antizapaljenskih (IL-10) Klinička slika LB: -EM (50%). sepsa. Lajmska bolest. plućna tularemija. kašalj. oko 100 ćel.). kosti-anamneza. pamćenje. C) i citokina pro. umerena Le-oza sa ly-ozom Th: tetraciklini.. makrolidi. rifampicin Prevencija: vakcina i antibiotici za ugrožene grupe osoba 80. endokarditis.akutna bolest izazvana rikecijomEtiologija. antraksa-detekcija antitela prema kapsularnom anrigenu Dif dg. srce. AST-hronična bolest: hronični granulomski hepatitis. ugroženi radnici na farmama.Coxiella burnetii.-meningitis. ulcerozna tularemija. antitela prema antigenima I i II faze. encefalitis. zapaljenska reakcija (Mo.. a peribronhijalno infiltrat limfocita. Zapaljenski infiltrat u intersticijum (Ma. vezivo. bol u grudima. malaksalost. ampicilin. furunkulus. neproduktivni kašalj. toka bolesti i kliničke slike. lutke i odrasli) najčešće lutke Patogeneza: Bb se unosi ubodom krpelja. rezervoarsitni glodari.artropozoonoza. inkubacija 3-30 dana u oko 50% EM. patofiziologija i klinički oblici bolesti Lajmska bolest. ileum i cekum. Prenose sve razvojne forme krpelja (larve. Dg: anamneza. veliki zglobovi-hronična bolest kože-ACAsve strukture oka mogu biti pogođene. ois. pasterizacija mleka. rezervoar su: ovce. goveda. encefalopatija (kognitivne funkcije: memorija. II ili III stepena-u oko 10% artritis. doksiciklin.. tok bolesti. etiopatogeneza. fibroza pluća.. diseminacija.-digestivni. klinička slika-izolacija Bb se ne vrši . vakcina za ugrožene osobe 81.

cefalospirini Prevencija: lična zaštita. zapremina mozga-1400ml 3. Meningealni sindrom. hipoksigenacija i oštećanje neurona. cefalospirini Prevencija: lična zaštita. degenerativna neurološka stanja (MS. usporena reapsorpcija ili cirkulacija CST. patofiziološki mehanizmi i diferencijalna dijagnoza Meningelani sindrom predstavljaju simptomi i znaci koji nastaju zbog povišenog intrakranijalnog pritiska. Dijangostika i lečenje obolelih od Lajmske bolesti -anamneza. makrolidi. gornji i donji BružinskiUsled pritiska na prednje motorne korenove.zapremina cerebrospinalne tećnosti-CST 150ml 2. dg: kožne promene. AST Dif. lako povišeni ALT..inflamatornih bolesti CNS-a. rano odstranjenje krpelja 82.konstantne vrednosti intrakranijumskog pritiska obezbeđuju: 1. reumatološka stanja.. tetraciklini.Prva kompenzatorna promena koja sprečava izmene intrakrakranijalnog pritiska je povećana resorpcija likvora iz subarahnoidnog u vaskulni prostor.Pritiskom na zadnje senzitivne korenove nastaju znaci pojačanog senzibiliteta-fotofobija.povećanje intrakranijumskog krvnog volumena-edem mozgaPosledice povišenja intrakranijalnog pritiska su: -smanjena perfuzija.. tok bolesti.. lako povišeni ALT.pošto je ograničen koštanim strukturama.Meningelani simptomi i znaci:-simptomi:glavobolja(zbog rastezanja mekih moždanica).povišenog intraabdominalnog/torakalnog pritiska. reumatološka stanja.pritiska. hiperakuzija.Blaga rastegljivost ovojnica mozga i elastičnost.potom kolaps cerebralnih vena i duralnih sinusa.hiperestezija.opstipacija(nadražajem vagusa).Napeta fontanela se javlja samo kod odojčadi i male dece kod kojih lobanjske kosti nisu .U fiziološkim uslovima. klinička slika-izolacija Bb se ne vrši rutinski-od pomoći je određivanje IgM i IgG antitela prema Ags Bb-SE umereno ubrzana. Kernigov.a kod dece 45-90cm vodenog stuba. makrolidi.su faktori koji sprečavaju izmene intrakr. rano odstranjenje krpelja 83. dolazi do pojave hipertonusa pp muskulature.ispoljavaju se simptomi i znaci povišenog intrakr.-posledična vazodilatacija.dermografizam.povraćanje(nadražaj centra za povraćanje i vagusa). U toku zapaljenskih oboljenja CNS-a uzroci povišenja intrakrakranijalnog pritiska su:-povećana produkcija CST. dg: kožne promene.čije su normalne vrednosti 70-100. tetraciklini.rutinski-od pomoći je određivanje IgM i IgG antitela prema Ags Bb-SE umereno ubrzana.Ukoliko su kompenzatorni mehanizmi nedovoljni.subarah i intracereb krvarenja. Th: rana i adekvatna anribiotska terapija: penicilini..Meningealni znaci:-ukočen vrat.intrakranijumski krvni volumen-75ml Ove komponente se nalaze u intrakranijumskoj i intraspinalnoj šupljini.pritiska koji mogu nastati zbog tumora. umerena Le-oza. AST Dif.čiji je volumen stalan.. umerena Le-oza. degenerativna neurološka stanja (MS. Th: rana i adekvatna anribiotska terapija: penicilini.

jeza. Purpura (multipla krvarenja u koži).gubitak apetita..u 1mm3 nalazi se 5 ćelijskih elemenata(limf.Papula je mala.a najznačajniji bakterije –Streptoc.pyogenesKlinička slika zavisi od uzročnika.Ospa na sluznicama se naziva enantem.okruglasta crveno-ružičasta promena iznad nivoa kože..srcu.uvećani limfni čvorovi.okruglasta crveno-ružičasta promena u nivou kože. vezikula.kliničke slike-kod koje su najznačajniji lokalni nalaz u guši i paralokalni nalaz(limf čvorovi).Dijagnoza se postavlja na onovu anameze. ekhimoza(mrlja.herpes.promene na koži(ospa) i drugim organima(jetri. Sindrom ospe.Normalna CST je bistra.). klinička slika i diferencijalna dijagnoza Sindrom ospe ili egzantema je promena na celoj ili delu kože tela.obično nema temperature..Hepatomegalija kod virusnih hepatitisa je posledica edema i prisustva inflamatornog infiltrata u njoj.epidemioloških podataka.) 86.Sindom hepatomegalije.Makulopaulozna ospa je makula i paula zajedno..Proteinorahija normalno je do 0..edeme nogu i splenomegaliju. krusta). kliničke karakteristike i diferencijalna dijagnoza Sindrom angine označava zapaljenje tonzila ili ždrela.povišenom temperaturom i bolom u trbuhu. mestimična). pustula. Infekcija) ili biti prvi znak nekog generalizovanog oboljenja kao što je inf.Lumbalna punkcija se radi između 3.bol pod DRL sumnja se na akutno zapaljenje jetre.Kod bolesnika sa jezom. morfologija (makula.Kod bakterijske infekcije takođe klinička slika zavisi od uzročnika.Pustula je mehurić ispunjen gnojem.Ako se radi o ikteričnom bolesniku kod koga je prisutna malaksalost.kašalj.koji je prethodio pojavi ikterusa sumnja se na infekciju žučnih puteva.Kod osipnih groznica ospa je najstalniji i najvažniji znak bolesti.Vezikula je mehurić ispunjen prozirnom tečnošću-limfom.bol pri gutanju. 85.slezina.srasle.Kod virusnih inf javlja se grebanje. evolucija ospe. lokalizacija (difuzna.Kod svake ospe poterbno je voditi računa o sledećem: vreme izbijanja ospe. papula.. šećer je 2/3 od vrednosti glikemije) 84. i 4.mononukl fagociti).Uglavnom se javlja bol u guši.. .slezini.jetra.ascites.bol u guši.praćeno bolom u guši. Sindrom angine.Makula je mala. Mononukleoza.uz promene na koži(spider nevusi.ukazuju na cirozu jetre.Najčešći uročnici su virusi(influenca.Ospu treba gledati pri dnevnoj svetlosti. lumbalnog pršljena.Angine mogu biti samostalna oboljenja(str.40g/l.Krusta je osušena vezikula ili pustula.Uvećana jetra tvrde konzistencije. način širenja. diferencijalna dijagnoza i klinička prezentacija Kod bolesnika sa hepatomegalijom treba obratiti pažnju da li je u pitanju primarna bolest jetre ili je uvećanje jetre u sklopu neke druge bolesti.Lokalni nalaz u guši je najčešće nekarakterističan:edem sluznice. petehija (sitna purpura).).hipermija. podlivi u koži i sluznicama)-modrica.gnojni exudat na tonzilama.

infiltracijom limfnih čvorova metastatskim malignim ćelijama. tj.. infiltracijom limfnih čvorova makrofazima u kojima su nakupljeni metaboliti (lipida).boju piva. dehidracija.retikulocitoza..prehepatične(hemolitičke)-Vek Er je skraćen.inf) i stalni(imunodeficijentni) 89.0cm. klinička slika i diferencijalna dijagnoza Ikterus predstavlja žutu prebojenost kože. Sindrom limfadenopatije. kliničke karakteristike i diferencijalna dijagnoza Sindrom proliva predstavlja pojavu učestalih stolica(dve ili više na dan).one se dele na:1. elektrolitski disbalansHronični:povremeni(paraz.Uvećanje limf nodusa može biti prouzrokovano antigenskom stimulacijom..U krvi postoje pokazatelji bolesti krvi kao što su: anemija.vodenastih).Ima ih oko 500. 88.adenoviroze.Karotinemija se često meša sa ikterusom.prečnika do 1. zbog prisustva konjug. Dijarealni sindrom.neformiranih stolica (kašastih.infiltracijom inflamatornih ćelija.ponekad sa primesama sluzi i krvi. kolitis)..bruceloze.Može se javiti i kod maligne primarne ili metastatske i metaboličke bolesti.ali nema žute prebojenosti beonjača i povišenog bilirubina u serumu.Prolivi prouzrokuju gubitak vode.Povećana je koncentracija konjugovanog bilirubina zbog kojeg urin dobija tamnu boju.U zavisnosti od vrsta bilirubina dele se na konjugovane i nekonjugovane.Ponekad može biti praćeno i bolovima u trbuhu. paraziti. klinička slika i diferencijalna dijagnoza Limfadenopatija je uvećanje l..Usled toga može nastati akutna ili hronična dehidracija.A prema načinu nastanka.ali se ona javlja najčešće kod male dece koja puno jedu šargarepe..minerala crevnih sokova.difterija.Pre pojave žutice primećije se tamna prebojenost urina.bilirubina. virusi.Dijareja može biti inflamatorna (leukociti u stolici i povišen laktoferin) i toksična (neinflamatorna)Akutni (gastroenteritis.skraćen vek Er.. lokalizaciji promena koje vode nastanku žutice.Kod zdravih osoba jedino se palpiraju ingvinalni l.2.toksoplazmoze.a povećana je njihova razgradnja i stvaranje bilirubina.Mogu ga izazvati bakterije.Dijagnoza može biti klasična plus: citološka i histološka.hepatične(hepatocelularne)-Javljaju se kod hepatitisa i ciroze. Nodusi.Praćen je malaksalošću. sistemske autoimunske bolesti. mon.povraćanjem i smanjenjem volumena tečnosti u cirkulaciji..mukom.. gljivice. Sindrom ikterusa..lajšmanije.gubitkom .povišenom temperaturom. enterokolitis.. Nodusa.87.tularemija..inf.proliferacijom malignih limfocita ili makrofaga.Najčešća stanja u kojima se javlja uvećanje limf nodusa:angina. rubele.beonjača i sluznica zbog povećane koncentracije bilirubina(više od 30 mikromol/L).Količina stvorenog bilirubina u jetri premašuje kapacitet konjugacije pa raste količina nekonjugovanog bilirubina.Prema dužini trajanje mogu biti akutni i hronični.tečnih.

CT. nalaziLaboratorijska dijagnostika. 90..Dolazi do pojave konjugovane bilirubinemija u hepatitisu.. u cirozi nekonjugovana. KS.bol pod DRL. najbezbednija je primena cefaleksina (Palitrex) I generacijaU slučaju alergije: makrolidi i linkozamidi (klindamicin i linkomicin) iz zabranu primene eritromicin-estolata. amoksicilinom..Najčešći uzroci su holelitijaza. amebijaza. . Principi dijagnostike infektivnih oboljenja Diagnosis-odluka. lajšmanija.ehosonografija. .. klinička slika bolesti i lab. . Od cefalosporina..inokulacija oglednim životinjama (brisevi.ekstrahepatične opstruktivne žutice(van jetre)-zbog delimičnog ili potpunog prekida u oticanju žuči van jetre. tok bolesti. benzatin-benzil-... sinuse. krv.. ampicilinom. EEG.žučnih puteva.tumor glave pankreasa.apetita.serologija.Baktericidni antibiotici se koriste u lečenju teških infekcija.Terapija je najbolja prema osetljivosti uzročnika.Trudnice se mogu lečiti: penicilinom (benzil-.3. Biohemijska i imunološka ispitivanja u infektivnim oboljenjima Laboratorijska dijagnostika..primarni sklerozirajući holangitis. Radigrafske metode )pluća. ka invazivnim i skupljimU hitnim slučajevima primeniti odmah na dg-ku koja će najviše pomoći u odlučivanjuSE. od neinvazivnih i jeftinijih..oštećenje jetre nekim lekovima.spider nevusima.papile Vateri.Ostali dijagnostički postupci: pregled očnog dna.. Osnovni principi antimikrobne terapije Za većinu infektivnih bolesti postoji kauzalna terapija potrebna je što ranija primena antimikrobnih sredstava koje je racionalna. ka invazivnim i skupljimSE. scintigrafije.kultura.likvor.sadržaj telesnih šupljina-(eksudat. SPECT.. specifična th.. prokain-. 91. paraziti....posthepatične(opstruktivne)-remete protok žuči ka dvanaestopalačnom crevu i zovu se opstruktivne žutice. 2. od neinvazivnih i jeftinijih..)-testovi (osetljivi i specifični)Parazitološka dijagnostikamalarija.. L.mukom. prepoznavanje i utvrđivanje imena bolesti Postupci kojima se dolazi do činjenicaZa infektivne bolesti česta je hitnost. etiološka.sputum.Dg-zu bolesti ne postavljati na osnovu laboratorijskih nalaza.do parametara kojim se utvrđuje oštećenje nekog organaVirusološka dijagnostika:-Izolacija virusa u kulturi tkivaDokazivanje virusnih antigena-Dokazivanje Abs prema Ags virusanespecifični (Paul-Bunnell. kod mešovitih . transudat).Mogu biti:1.. već ih tumačiti u kontekstu kliničke slike i evolucije bolestiKlinička dijagnostika: anamneza..hepatosplenom.do parametara kojim se utvrđuje oštećenje nekog organaBakteriološka dijagnostika:direktoskopski. antitela na Ags uzročnikaVirusološka dijagnostika:-Izolacija virusa u kulturi tkiva-Dokazivanje virusnih antigena-Dokazivanje Abs prema Ags virusa-nespecifični (PaulBunnell. LF.. L.intrahepatične opstruktivne žutice(u samoj jetri)-prati primarnu bilijarnucirozu.. zbog hepatotoksičnog delovanjaKombinacija antibiotika.stolice...urina. EKG.. NMR. LF. KS.)-testovi (osetljivi i specifični) 92.

aminoglikozide. Principi imunoprofilakse infektivnih bolesti Pasivna zaštita:Princip imunološke zaštite putem antiseruma (antitela).kat..Inhibiraju sintezu ćelijskog zida.. Kat. kod mešovitih infekcija.Inhibiraju sintezu proteina vezujući se za jedinicu ribozoma. amikacin. preostljivosti na lekoveOprez kod trudnica. ampicilinom. ili . takvih lekova nema... hroničnim bolestima (bubrega. Od cefalosporina.. ali kontrolisane studije-nema rizikaAntibiotici-beta laktamski antibiotici-aminoglikozidi-glikopeptidni antibiotici-hinolonisulfonamidi-makrolidi -antituberkulotici 94. otežana eradikacija.Cefalosporini-danas se najčešće primenjuju i imaju širi spektar od penicilina.. betalaktamski prsten odgovoran za antibakterijsko delovanje.. hroničnim bolestima (bubrega.deci starijim osobama. ne izlažu fetus opasnosti. takvih lekova nema.gentamicin.a u većim dozama deluju baktericidno(eritromicin .. ekstracelularno. teških stanja bez poznatog uzročnika Doze moraju biti prilagođene.Aminoglikozidi . Ako iz bilo kog razloga kod neke osobe vakcinacija nije bila moguća. sluh.Postoje četiri generacije I-IV. zanamivir 95. benzatin-benzil-. 93.deci starijim osobama. ali kontrolisane studije-nema rizikaParenteralna i oralna primena.A. teških stanja bez poznatog uzročnikaDoze moraju biti prilagođene.deluju na gramnegativne bakterije. postoji mogućnost delovanja na fetus (animalnim modelima).Ograničena primena zbog toksičnosti.Penicilini.kat. B. inhibiraju sintezu proteina. B.Beta laktamaze . prokain-. Deluju baktericidno i u ekstraćelisjkom prostoru. linkozamide.Principi terapije virusnih infekcija Antivirusna terapija-Aciklovir-Foskarnet-Famciklovir-PenciklovirRibavirin-Interferoni-Oseltamivir.Primenjuju se oralno i parenteralno. povećava se efikasnost prema gramnegativnim bakterijama. hidrolaze . jetre). sinergizam. sinergizam.Dobro prodiru u sva tkiva. zbog hepatotoksičnog delovanjaKombinacija antibiotika.rezistencije na peniciline.Može se javiti rezistencija bakterija na antibiotike.infekcija..Izlučuju se putem bubrega i imaju kratko poluvreme eliminacije..sadrže 6-aminopenicilinsku kiselinu.Drugi enzimi acetilaze.Monoterapija ili zajedno sa cefalosporinima. jetre). Principi terapije bakterijskih infekcija Trudnice se mogu lečiti: penicilinom (benzil-.Makrolidi:deluju na intraćelijske patogene. bubreg.mogu dovesti do rezistencije i na makrolide.).klaritromicin. postoji mogućnost delovanja na fetus (animalnim modelima). cefalosporine i karbapeneme. streptomicin. amoksicilinom. i na grampozitivne staphilococcus. preostljivosti na lekoveOprez kod trudnicaA. ne izlažu fetus opasnosti. Kat. otežana eradikacija. najbezbednija je primena cefaleksina (Palitrex) I generacijaU slučaju alergije: makrolidi i linkozamidi (klindamicin i linkomicin) iz zabranu primene eritromicinestolata.

Parazit također može uzrokovati encefalitis (upalu mozga) i neurološke bolesti. imunoglobulini životinjskog porekla. hemofilus influence tipa b. prethodno imunizovanih konja. sa delovima prouzrokovača (hepatitis B. Epstei-Barr. Danas se u te svrhe primenjuju:  Polivalentni humani imunoglobulin (hepatitis A. zauški. hepatitis B imunoglobulin. ovčjih boginja. osobe s oslabljenim imunološkim sastavom.i u sindromu nedostatka antitela)  Hiperimuni globulin (krv davalaca koja sadrži visok nivo imunoglobulina protiv pojedinih infektivnih bolesti)  Antiserum (protiv bakterijskih oboljenja. varicele-herpes zostera)Aktivna zaštita (Vakcinacija):  Žive vakcine. Iako su se mačke pokazale kao primarni domaćin odnosno širitelj zaraze. adenovirusa i tuberkuloze-BCG)  Mrtve vakcine. 96. grip.Procenjuje se da jedna trećina svetskog stanovništva nosi infekciju toksoplazme. gasna gangrena. mogu postati ozbiljnije bolesne što može imati i letalni ishod. male boginje.difterija. crvenke..je pak propuštena. u kontaktu s mačjim fekalijama. ili prenosom s majke na fetus. uključujući time i ljude. stvaraju imunitet samo protiv toksina prouzrokovača. infekcija može uzrokovati laganu bolest nalik gripiu. primenom ljudskih imunoglobulina bolest se ipak može sprečiti ili ublažiti. herpes simlex. Najviše su ugrožene toplokrvne životinje. antivirusna antitela.adenovirusi. ali primarni domaćin je mačka. . hiperimuni globulin protiv rubele. principi dijagnostike i terapije Toksoplazmoza je parazitska bolest koju uzrokuje protozoa Toxoplasma gondii . postoje još i antibotulinski serum. Toksoplazmoza. malih boginja.. atenuirani prouzrokovači (protiv dečije pralize-oralna. tetanusa. tetanus.Za vreme prvih par nedelja zaraze.kapsula) Nedostatak ovih vakcina. Premda. Nakon toga. Životinje se zaraze preko zaraženog mesa. parazit retko uzrokuje ikakve simptome kod inače zdravih osoba. besnila. besnilo. hepatitis A i veliki kašalj)  Mrtve vakcine. virus influence. kao što je u slučaju HIV-a ili fetusa. žute groznice. zauške. nakon osnovne imunizacije (3-4 doza). klinička slika. ljudi se mogu zaraziti i preko zaraženog nedovoljno termički obrađenog mesa. sa usmrćenim prouzrokovačima (dečija paralizaparenteralna. meningokok i pneumokok-proteini ili polisaharidi. (tetanus i difterija). neophodno je višestruko ponavljanje vakcinacije (Booster-doze)  Antitoksične vakcine.

glavobolju. koje svojom reprodukcijom uništavaju u velikom broju. U lečenju toksoplazmoze koristi se kombinacija dva leka. koji je stečen vremenom. ili čak nervne disfunkcije i gubitak svijesti.LečenjeTretiranje ove bolesti odgovarajućim lijekovima u zavisnosti je od vrste Plasmodiuma koja je prisutna u organizmu čovjeka. malariae i P. otuda i logika rasprostranjenosti samog parazita.Plasmodium vivax. pa se tako mogu zabilježiti slučajevi potpunog imuniteta. malus aer"loš zrak") je parazitska infektivna bolest koju izaziva sićušni parazit Plasmodium i to bilo koja od četiri vrste.Prenosnik Vektor tj. Ukoliko se inficira fetus. P. Postoje primjeri uspješnog oporavka nakon mjesec dana. povećanje jetre. Uzročnik Plasmodium falciparum je vrsta koja se geografski prostire u tropskim i subtropskim područjima. koji ujedom unosi istog u čovjeka. Plasmodium vivax i P. prvi simptomi se mogu javiti 7-14 dana ili čak i 8-10 mjeseci nakon infestacije. kliničke forme. dakle oko Ekvatora. jer se jedan dio životnog ciklusa odvija unutar komarca. a i same bolesti. prenosnik ovog parazita. izuzev Plasmodium ovale koji je nađen samo u zapadnoj Africi. jetru i oči (retinokorioiditis). koncentracije samog parazita u krvi (ako je u više od 5% . a kod parazita postoji rezistencija na većinu dostupnih medikamenata. Prijenos ovog jako malo parazita je jedino moguć preko Anopheles. tačnije u crvena krvna zrnca. koji nisu tako opasne po čovjeka. bolovi u mišićima. Kako je poznato da se larve komarca sve do izlaska iz ljušture nalaze pod vodom. U slučaju da su lezije proširene. Malarija. ovale su preostale vrste. ne izgledaju ništa drugačije od uobičajenih simptoma koje imaju neke druge bolesti koje uzrokuju bakterije. je komarca iz roda Anopheles. malariae se mogu nastaniti u jetru čovjeka. ali mogu se javiti i nešto drugačiji znaci kao suh kašalj. tako da terapija mora biti kombinovana. bilo prema reakciji na medikamente ili prema lokaciji u organizmu nakon infekcije. povraćanje. 97. može doći do smrti fetusa. virusi ili paraziti. Simptomi malarije. Svaka od ovih vrsta ima svoje specifičnosti. Dosta toga zavisi i od imuniteta. umor. principi dijagnostike i terapije Malarija (lat. Njihov put je najčešće prema jetri gdje se generiše veliki broj parazita koji zaposjedaju sve veći broj eritrocita. najnepovoljnije efekte izaziva P. pirimetamin i sulfadiazin. a kako se nalaze najčešće u pljuvačnim žlijezdama komarca. koliko ih i postoji. ali i prema efektima koje ima po zdravlje čovjeka. čak i bez liječenja priznatim medikamentima. mogu nastati lezije posebno u moždanom tkivu.može uticati na srce. što može izazvati dodatne komplikacije i zahtjevati dodatni medicinski tretman. falciparum. To otprilike uključuje povećanu tjelesnu temperaturu. paraziti se ubodom prenose direktno u krv. Infekcija ovim parazitom može ugroziti život oboljelog u toku par dana od infestacije. pogotovo u prvih nekoliko dana.Simptomi Zavisno od vrste parazita iz reda Plasmodiuma i vremena inkubacije. Nalaze se u svim tropskim krajevima svijeta. pojačano znojenje. uglavnom u močvarnom područjima. Kao što je već i navedeno.

Aktivni su leti. Mefloquine. KUTANA (KOŽNA)II.Ovi insekti su u narodu poznati kao nevidi. a među njima najefikasniji i najpoznatiji su Chloroquine. smetlištu. Ubod nevida je bolan. Primaquine. divlji) iglodari (domaći. i oko 0. u terapiju se uključuje i Primaquine. Tu su i terapije specifične za geografska područja i za vrste Plasmodiuma koje su stekle otpornost na lijekove. suvih i toplih leta. od sumraka do svitanja. kao i rezistencije parazita na neke od lijekova.Godišnje u svetu oboli oko 1.5 mm (trećina tipičnog komarca). vivax.eritrocita potvrđeno prisustvo parazita. Za čoveka postaju zarazni nakon 7-21 dana. falciparum itd. osim za područja Jugoistočne Azije. U umerenom klimatskom pojasu aktivni su tokom dugih. Mefloquine za P. falciparum. Postoji više od 30 vrsta lajšmanija. dlakave ili peščane mušice. najčešće korišteni u preventivne svrhe. Prenošenje parazita vrši zaražena ženka mušice Flebotomus papatači.5 miliona osoba od kala-azara.Insekti se inficiraju sisanjem krvi zaraženih ljudi ili životinja. Prirodno stanište parazita (tkz. MUKOKUTANA (KOŽNO-SLUZNIČNA)III. dužine 2-2. naročito onih iz vrsta P. Kretanje nevida u vazduhu podseća na skokove.Oboljenje se javlja u tri oblika:I. Quinine sulfate u kombinaciji sa antibioticima kao što su doxycycline ili tetracycline za P.Da bi se spriječile rekurence. rezervoari) su: ljudi. a danju se povlače i ne napadaju ako nisu uznemiravani. Zdrav čovek se zarazi posle uboda zaraženog flebotomusa koji priubodu ubacuje parazite u kožu. ovale i P. psi (domaći. Za čoveka postaju zarazni nakon 7-21 dana.5 miliona osoba od kožnog oblika lajšmanijaze. dijagnostika i terapija Ovo parazitarno oboljenje izaziva protozoa (jednoćelijski parazit) iz roda Lajšmanija (Leishmania). falciparum izvan Tajlanda. tkz. Pyrimethamine-sulfadoxine striktno za P. KALA-AZAR (“CRNA SMRT”. divlji). kamenim međama. pa su tu npr. gdje postoji rezistencija. Pravilna terapija lijekovima protiv malarije nekon 48 sati uklanja sve simptome bolesti. a već nakon 3-4 dana parazit je uklonjen i iz krvotoka. klinička slika. SA ZAHVATANJEM ORGANA). Žive u ruševinama. 98. koji će spriječiti ponovni razvoj parazita. prekida se terapija per os i lijekovi se apliciraju intravenski). odnosno ponovne pojave iste bolesti.Postoji niz najrazličitijih lijekova koji se koriste kako za prevenciju. Doxycycline. Quinine sulfate uz Clindamycin daje se djeci ispod osam godina života i trudnicama. Mali im je radijus kretanja oko legla (oko 100 m) za razliku od komaraca.Kod mediteranskog tipa bolesti lanac infekcije najčešće . Slični su komarcima. Lajšmanijaza. Malarone. koje po dospijevanju u organizam napadaju makrofage (ćelije odbrambenog sistema) i u njima se razmnožavaju. Ako se ne leči lajšmanioza je ozbiljno oboljenje koje može imati i smrtni ishod. Insekti se inficiraju sisanjem krvi zaraženih ljudi ili životinja. Kambodže i Mijanmara. Teško su uočljivi zato što su sitni kao i zato što ne stvaraju zvuk kad lete. tako i za tretman bolesti (najpoznatiji je svakako kinin). koja živi u toplom klimatskom pojasu.

Kožni i kožno-sluznični oblikPosle bolnog uboda nevida stvori se čvorić na koži koji je najčešće bezbolan i koji se narednih dana širi i nekada ulceriše (stvori se jedna ili više rana koje liče na vulkan sa uzdignutim ivicama i centralnim kraterom). gdje često dovode do unakaženja lica i nosa. gdje živi 350 miliona ljudi:Centralna i Južna Amerika. Do izlečenja dolazi ili spontano ili zahvaljujući sprovedenoj terapiji. nego u gradu rizik od uboda flebotomusa je najveći u periodu od sumraka dosvitanja. U toj regiji limfni čvorovi mogu biti uvećani. najčešće se registruje u Aziji (Indija. slezina i limfni čvorovi. igala kontaminiranih zaraženom krvlju.od 10 dana do nekoliko godina za kala-azar. Izuzetno retko je moguć prenos sa čoveka na čoveka putem transfuzije zaražene krvi. najčešće nosa i ždrela. jer su tada nevidi najaktivniji veća je šansa da dođe do infekcije ako se više vremena provodi uugroženom području .čini pas –flebotomus -pas. sa oboleletrudnice na plod i seksualnim kontaktom. Vreme koje protekne od infekcije (ujeda zaraženog flebotomusa) do pojave prvih simptoma bolesti (vreme inkubacije) iznosi. Zaprašivanje komaraca sredstvima za dezinsekciju sa ciljem iskorjenjivanja malarije je doprinelo i smanjenju broja ovih insekata i broja obolelih od lajšmanioze. Nelečene promjene mogu trajati mjesecima.Južna Evropa (Mediteran). uvećana jetra. Nepal). u umerenom. Bolest je rasprostranjena u predelima gde ima dužih perioda toplog i suvog vremena. sa zahvatanjem unutrašnjih organa. Takođe postoji mogućnost da parazit ostane u organizmu sakriven i posle povlačenja promjena na koži. indijskog tipa kala-azara lanac infekcije se održava na relaciji čovek flebotomus . Ako se ne leči dovodi do teškog hroničnog oboljenja praćenog tamnom pigmentacijom kože.Kala-azar ili „crna smrt“To je najteža forma ove bolesti. ekstremnim mršavljenjem i malokrvnošću koje se završava smrtnim ishodom. Bangladeš. a čovek se slučajno uključi u lanac.čovjek. suptropskom I tropskom klimatskom pojasu. Promene na koži je bolje lečiti nego pustiti da spontano zacele jer mogu ostati ružni ožiljci.KO JE U POVEĆANOM RIZIKU?osobe svih uzrasta koje putuju li žive u ugroženim područjima češće se javlja na selu i u prigradskim naseljima. pa i godinama. Africi (Sudan) i Južnoj Americi (Brazil). izuzimajuci jugoistočni dio Istočni i sjeverni dio Afrike.Teža forma bolesti. Kod tkz. i da dođe do recidiva (vraćanja bolesti u slučaju pada imuniteta) posle dugo vremena na istom mjestu. Parazit napušta kožu i napada organe imunološkog sistema. U Americi se recidivi javljaju i na sluznicama. Javljaju se povišena temperatura.Južna Azija.od 7 dana do nekoliko meseci za kožnu lajšmaniozu.SVETLajšmanioza je registrovana u 88 zemalja svijeta. tj. RASPROSTRANJENOSTRasprostranjenost Lajšmanioze je uslovljena prisustvom mušica flebotomusa na određenoj teritoriji.

jer postoje dve vrste echinococcusa. Najefikasniji način lečenja ehinokoknih cista je(ukoliko je moguće) njeno kompletno hirurško odstranjivanje.ne razvija se imunitet poslije preležane bolesti.putem izmeta izbacuju jaja pantljičara.Njihova lokalizacija varira.Najčešće se nalaze na jetri I plućima.Prema statistici. kao i konzumiranjem neopranog voća i povrća na kojima se nalaze jaja parazita. principi dijagnostike i terapijeEhinokokoza je crevna. smetlišta 99.Tretman dehelmitizacije treba sprovoditi na 4 meseca.Ova bolest ima .a njihov broj u crevu psa može iznositi nekoliko hiljada.Iako su vlasnici pasa I mačaka kategorija sa povećanim rizikom.posebno pored ruševina.Izaziva je pantljičara koja pripada klasi Cestoda i rodu Echinococcus.koji su bez veterinarskog nadzora i kod kojih se ne vrši redovna dehelmintizacija.Zreo članak je ispunjen jajima. PREVENCIJAvakcina i lijekovi za preventivno liječenje još nijesu dostupnisprovoditi ostale mjere .Gradja pantljičare je člankovita.kosti i mozak.Kad čovek unese jaje ove pantljičare kod njega se razvijaju mehurovi-hidatidozne ciste.Jaja uneta u prelaznog domaćina (svinja.bubrezi.pritiska okolno tkivo organa i ometa njegovu funkciju .parazitska bolest pasa i mačaka.krave.ovca ili čovek) se raspadaju.ovce.Psi i mačke se zaraze kada pojedu organe na kojima se nalazile ciste.Ova bolest se ne leči kod prelaznih domaćina-svinje.ni ostali nisu poštedjeni ove opasnosti.mozgu i kostima Cista raste.slezina.Iz njih se u crevima razvijaju odrasli oblici od kojih se u spoljašnju sredinu .Čovek se može zaraziti jajima Ehinococcusa direktnim kontaktom sa psom ili mačkom .a zatim na slezini.Na mestima gde se zadržavaju embrioni stvaraju se CISTE ispunjene tečnošću.mišići.iz njih se oslobadjaju embrioni koji ulaze u krv ili limfu i dalje se rasejavaju po organizmu. Naročitu opasnost predstavljaju psi lutalice.u cilju zaštite od ujeda flebotomusa:izbjegavati spoljne aktivnosti od sumraka do svitanja i noćne šetnje.Odrasli oblik pantljičareEchinococcus granulosus je stanovnik tankog creva i njeno prisustvo najčešće protiče bez vidljivih simptoma. kliničke forme. zadnji članci se odvajaju od parazita i sa izmetom izbacuje u spoljašnju sredinu.krava. moguće je da seosoba razboli više od jednog puta.koze.Na Echinococcus deluje više aktivnih materija.Tako jaja dospevaju u spoljašnju sredinu i predstavljaju infektivni materijal za stoku i čoveka.zbog opasnosti od pucanja mehura i pojave reakcije organizma koja dovodi do šoka.kojih može da bude I nekoliko stotina.a najčešće se koriste preparati koji sadrže Prazikvantel.pluća.kod dece je najfrekfentnija pojava cisti na jetri i bubrezima .Širenje ove bolesti može se sprečiti redovnim čišćenjem naših kućnih ljubimaca od crevnih parazita.Veliki broj cista na organu ugrožava život obolele životinje ili čoveka.Razvojni put kod čoveka je isti kao i kod domaćih životinja.srce.Život obolelog je ugrožen u slučaju pucanja ciste. Ehinokokoza.Organi u kojima se zadržavaju su:jetra.

Trichinella spiralis. Bolesnik teško guta i žvaće. Ozdravljenje nastupi brzo.Da bi smo zaštitili sebe neophodna je redovna higijena nakon svakog kontakta sa životinjom.zato sto se zbog odbacivanja mnogih organa smanuje vrednost zaklane životinje. Treći period je hroničan i odgovara učahurivanju larvi. . ali oporavak je veoma dug.ekonomski značaj za uzgajivače stoke. hematološke karakteristike.spiralis. klinička slika.Sumnjivi organi za koje se utvrdi da su oboleli se spaljuju. Trihinoza. edemom lica a naročito očnih kapaka. 100. Čovjek se zarazi jedući infestirano svinjsko. Preventiva je pregled mesa svinja i nabrojanih životinja mogućih nosilaca larvi T. Počinje digestivnim smetnjama (gađenjem. Bolesnik je izgubio na težini.Na vlasnicima pasa I mačaka je da sprovodjenjem redovnog čišćenja protiv parazita zaštite svoj i život svog ljubimca. Druga faza bolesti je migracija larvi u mišiće i odlikuje se visokom temperaturom. često s bolovima očiju a ponekad i osipom. preventiva je u borbi protiv glodara pošto su oni najčešći nosioci razvojnih oblika larvi. dijagnostika i lečenje obolelih Parazitarna bolest uzrokovana razvojnim oblikom parazita iz klase nematoda. jazavčevo i meso ježa. prolivima).Organe zaklanih životinja ne treba koristiti u njihovoj ishrani. bolovima u trbuhu. otežano diše. što je ujedno i prva faza bolesti. bolovima u mišićima. mršavost je veoma izražena i često nastupa smrt zbog promjena na srcu i plućima. medvjeđe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->