P. 1
paleontologija

paleontologija

|Views: 1,273|Likes:
Published by Jeka Smile

More info:

Published by: Jeka Smile on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

1.DEFINICIJA ISTORIJSKE GEOLOGIJE i osnovni zadaci?

Istorijska geologija je geoloska naucna disciplina koja stene od kojih je izgradjena zemljina kora proucava sa istorijske tacke gledista, kroz sagledavanje vremena njihovog nastanka i pracenjem promena koje su se odvijale tokom geoloske evolucije Zemlje. Na osnovu ovakve definicije,osnovni zadatak stratigrafije jeste utvrdjivanje vremenskih odnosa medju razlicitim tipovima dogadjaja iz zemljine proslosti. U procesu istrazivanje pred stratigrafijom stoje sledece grupe zadataka: 1.stratigrafska sistematizacija-izdvajanje celina u okviru istrazivanih profila 2.stratigrafska paralelizacija-uporedjivanje izdvojenih celina u lokalnim okvirima tj u manjim oblastima uporedjivanjem veceg broja profila 3.sinhronizacija geoloskih tvorevina, odnosno medjusobno uporedjivanje geoloskih jedinica i celina iz udaljenih oblasti po vremenu stvaranja. Svako stratigrafsko proucavanje obuhvata: analizu i opis pojedinacnih izdanaka, sistematizaciju slojeva, stratigrafsku klasifikaciju ili izdvajanje stratigrafskih jedinica, za koje se, bez obzira na njihov rang, cesto upotrebljava termin stratoni. Opsti zadatak istorijske geologije sadrzi u sebi tri sastavna dela odnosno predstavlja tri prividno odvojena zadatka koji istovremeno odredjuju i redosled rada tj. etape stratigrafskih istrazivanja. 2. Stratotipski profil Stratotip je uzorni, etalonski profil koji sluzi kao parametar prema kome se uporedjuju i korelisu svi novi profili koji se tokom istrazivanja pojave. To moze da bude profil na kome je neka stratigrafska jedinica prvi put izdvojena i opisana od strane autora koji je izdvojio tu jedinicu i onda se taj profil naziva HOLOSTATOTIP. Dopunski stratotip, odnosno profil koji je autor stratgrafske jedinice sam odabrao da bi bolje opisao sve potrebne osobine naziva se PARASTRATOTIP. Ako autor neke jedinice ili odeljka nije odabrao stratotip kada je izdvojio taj odeljak, onda se naknadno izabrana profil za postojeci stratigrafski odeljak nazive LEKTOSTRATOTIP.

1

Ako se desilo da je tokom vremena stratotip unisten ili ponisten zbog nepodobnosti, bira se novi tipski profil za neku stratigrafsku jedinicu I naziva se NEOSTRATOTIP. Etalonski profil izdvojen u nekoj drugoj oblasti, zbog potrebe dopune opisa nekog stratigrafskog odeljka naziva se HIPOSTRATOTIP i uvek je potcinjen HOLOSTRATOTIPU. 3. PALEOZOJSKa ERa? PALEOZOIK ili era "starog života“ (540 – 250 m.g.) Obuhvata vremenski interval od skoro 300 miliona godina. Kontinenti nastavljaju svoje pokrete, sukobljavajući se međusobno i formirajući stare planinske vence, kao što su Apalači, Hercinidi,Kaledonidi i dr. Krajem ove ere formiran je jedan veliki jedinstveni kontinent PANGEA koji se prostirao od severnog do južnog pola. Organski svet je prešao složeni put od prvih morskih organizama koji su imali čvrste ljušture i obeležili početak paleozoika, do razvijenih biljaka I životinja, potpuno prilagođenih životu na kopnu krajem paleozoika. Došlo je do burnog razvoja flore i faune. Biljke složene građe počele su da se sele na kopno. Ubrzo su ih sledili zglavkari, insekti i vodozemci. Na tom putu bilo je više oblika koji su obeležili prekretnice u evoluciji i na različite načine uticali na razvoj planete u celini. Paleozoik je podeljen na dva krupna odeljka gornji i donji paleozoik. 4. Endemicni organizmi Endemizam je pojava zastupljenosti nekih vrsta i rodova u relativno malim područjima. Stepen endemičnosti određen je sa 3 faktora: 1. geološkom starošću, 2. pokretljivošću i 3. ekološkom valencom vrsta i rodova. Ekološka valenca je sposobnost da se podnose promene životnih uslova sredine koje neka sistematska jedinica naseljava i mogućnost osvajanja novih areala. Na osnovu toga, razlikujemo evribiotske (podnose promene) i endemične organizme. Npr. Ginko, biljka poznata još iz jure, danas živi samo na planinama Kine ili Sequoia (sekvoja) u planinama Kalifornije. U fauni Bajkalskog jezera su 76% endemiti, a u flori Australije 75%. 5. Definicija paleontologije I osnovni nacini fosilizacije Paleontologija :Nauka koja se bavi proucavanjem ostataka nekadasnjih organizama-fosila naziva se paleontologija. Savremena paleontologija postavlja
2

Ranije se mislilo. bojom. 2) poređenje takvih celina u prostoru i vremenu.disciplina koja izučava procese koji se dešavaju od momenta uginuća organizma do trenutka kada njihovi ostaci postanu sačuvani (zatrpani) u sedimentu 1)Autohtoni fosili .evolucija viših taksona od vrste 2)“mikroevolucija” – evolucija na nižim nivoima Tafonomija – pal. i zauzvrat promenili planetarni okolis.). 3 .nađeni in situ. Litostratigrafija kao jedna od polaznih tačaka za stratigrafa. fosilnim organizmima i dr. superpoziciju i ritmostratigrafiju. proslojci krečnjaka u 2. kako su ekosistemi reagovali na te promene. Fosili su najopipljiviji dokaz za evoluciju živih organizama. a razlikuje se od svoje podine ili povlate..drevni zivot u njegov kontekst. teksturama.Kompletna fosilizacija 6. čvrstinom. Pod tom celinom se podrazumeva jedan sloj ili paket slojeva koji se karakteriše određenim izgledom. Inkrustacija. sloj po sloj. a) Reperni horizonti se koriste za rasčlanjavanje debelih kompleksa relativno jednoličnih slojeva. moguće je ponekad pokazati evolucione promene na određenim taksonima 1)“makroevolucija . Sem toga.000 m debeloj seriji uglja. konkrecijama. kod kojih se ne zapažaju neke zakonitosti u redosledu promene litološkog sastava. obuhvata nekoliko karakterističnih tehnika: reperne horizonte. Mumifikacija. Reperni horizonti predstavljaju tanke proslojke koji se sastavom i čvrstinom razlikuju od ostalih slojeva koji izgrađuju neki teren (npr. na njihovom prirodnom staništu 2)Alohtoni fosili .pretaloženi. oni su ipak toliko VREDNI da su prihvaćeni kao izuzetno važno sredstvo. izmešteni iz njihove prirodne sredine TIPOVI: Mineralizacija . Litostratigrafija je osnovno polazište za korelaciju stratigrafskih profila između dve oblasti u smislu stvaranja slike i shvatanja geologije određenog regiona. smatralo se da su tamnije stene obavezno starije od svetlijih odnosno kompaktnije od rastresitijih. slojevi vulkanskog pepela u jednoj terigenoj seriji i sl. Suštinu litostratigrafske metode čini sledeće: 1) izdvajanje manjih celina "stratona" u okviru nekog profila ili izdanka. Litološke metode Jedan od najstarijih načina stratigrafskih rasčlanjavanja jeste određivanje starosti na osnovu izgleda i sastava stena. Iako paleontološki dokazi koje poznajemo čine samo deo ukupnog “mozaika”. Korak po korak. da su tvorevine istog litološkog sastava iste starosti (npr. nalazak uglja je bio siguran dokaz karbonske starosti). i kako su ti medjusobni odzivi uticali na danasnju bioraznolikost. petrološkim sastavom. proucavajuci kako su dugorocne fizicke promene globalne geografije i klime uticale na evoluciju zivota.

jako su se razvili dzinovski gmizavci. a zatim i utvrđivanje vremena odvijanja tektonskih pokreta i magmatske aktivnosti (sl. N. 8. određenim zakonitim redosledom. Neophodno je voditi računa da li su ritmovi potpuni ili im nedostaje obično završni deo ritma (kao posledica tektonskih kretanja ili erozionog razaranja). Za vreme ovog relativno dugog i tektonski vrlo nestabilnog perioda u morima su se natalozile jako debele mase sedimentnih stena. kao sto su pojava prvih sisara u trijasu. sonih formacija ili kod fliša (sekvence).1. juru i kredu. 7.Konvergetna evolucija Konvergencija je pojava gde različite sistematske grupe imaju sličan 4 . koji u ovoj eri dozivljavaju procvat. To je po pravilu naizmenično smenjivanje tri litološka člana: peščara.1. Cikličnost se često sreće kod ugljonosnih serija (sl. Vasojevič (1948) je uveo u upotrebu ritmograme . Ritmičnost kod fliša razlikuje se od drugih. laporaca i glina koji u navedenom redu čine jednu sekvencuritam. jezerskih naslaga (varve). da bi pred kraj krede potpuno izumrli. a posebno kad se javlja facijalna promenljivost (npr. Takodje se kroz mezozoik pojavljuje citav niz rodova i vrsta iz grupe mekusaca. 4. tako je određeno mesto starog crvenog peščara koji je superpoziciono smešten između silurskih i karbonskih sedimenata). Posmatranjem odnosa i kontakta između magmatskih i sedimentnih stena. c) Ritmostratigrafija.4). Na osnovu geohronoloske interpretacije i metoda za racunanje izotopskog vremena polazi se od pretpostavke da je trajao od 248 do 65 miliona godina. pojava prvih ptica u juri i niz drugih novih rodova i vrsta. To su osobine sedimentnih kompleksa koje se ispoljavaju u višestrukom naizmeničnom smenjivanju i ponavljanju u profilu. prilagodivsi se zivotu u moru. Usled povoljnih klimatskih uslova.4. a koja mlađa tvorevina. MEZOZOJSKa ERa? Mezozoik predstavlja srednju eru u istoriji Zemljine kore. moguće je utvrditi koja je od njih starija. U razvoju organskog sveta mezozojska era je donela krupne promene. izlile su se na povrsinu ili utisnule ogromne kolicine magmatskih stena. Naročito je upotrebljiva kad se usled odsustva fosilnih organizama. na kopnu i vazduhu. Od beskicmenjaka najveci znacaj imaju cefalopodi. Pojava belemnita njihovo cvetanje i izumiranje vezano je za mezozojsku eru. koji su dostigli ogromne razmere. Mezozoik era je podeljena na tri periode: trijas. predstavlja rasčlanjavanje i poređenje sedimentnih tvorevina zasnovano na pojavi cikličnosti ili ritmičnosti.b) Redosled stvaranja (superpozicija) se koristi za odredbu relativne starosti jedinica. Superpozicija omogućava i odredbu starosti erozione diskordancije. ne mogu da koriste paleontološke metode. a zatim krajem krede gotovo svi izumiru.dijagrame na kojima se rasčlanjavaju i porede flišni profili.3). slojeva sličnih osobina.

Hippurites). 5 . Npr. 11. Medjutim pravu formulaciju principa superpozicije nalazimo tek kod danskog prirodnjaka Stenoa koji je dao nekoliko stavova od kojih su neki i danas veoma znacajni. 9. a prisustvo biljaka u njemu je posledica poplava 4) Slojevi su primarno natalozeni horizontalno.stariji tercijar je karakteristicna pojava megaforaminifera numulita. maksimum razvica dostizu u eocenu (mezonumullitikum).morfološki izgled a kao posledicu adaptacije naročito prilikom osvajanja novih staništa.objasnio je na sledeci nacin: 1) U neporemecenim terenima svaki donji sloj je stariji od sloja koji ga pokriva 2) Sloj u kome se nalaze odlomci nekih stena nastao je kasnije od stena cije odlomke sadrzi 3) Sloj u kome se srecu morske skoljke ili morska so talozen je u mora. pri paleogeografskim istrazivanjima ili tektonskim rekonstrukcijama. U trecoj etapi – stratigrafskoj korelaciji I sinhronizaciji – priprema se neophodna osnova za stratigrafska uopstavanja planetarnog znacaja. javlja drugi sloj koji pokriva prvi. Druga etapa – stratigrafska paralelizacija – daje osnovu za uporedjivanje vecih prostora pri izradi geoloskih karata srednje I sitnije razmere. a zatim se. koji se pojavljuju u paleocenu (eonumulitikum). paralelno povrsinama na kojima se obavlja sedimentacija 5) Slojevi su u principu protezu neprekidno preko celog sedimentacionog prostora. a zavrsavaju tek na periferiji isklinjavanjem. Tercijarna perioda Zemljine istorije Tercijar se sastoji od paleogena i neogena. jer se njome obezbedjuje stratigrafska osnova bilo kog pravca proucavanja nekog terena. eocena. čašolik ili peharast oblik brahiopoda (Rhichthofenia. u toku dugog vremenskog perioda. Scacinella) ili rudistnih školjaka (Radiolites. a povlace se i izumiru tokom oligocena (neonumulitikum). Osnovne faze stratigrafskih istrazivanja Prva od njih – strategrafsko rasclanjivanje – prisutna je u svakodnevnoj geoloskoj praksi. i oligocena. 10 . Za paleogen. Paleogen se sastoji iz paleocena.PRINCIP SUPERPOZICIJE Korene ovog principa nalazimo jos kod Avicene u objasnjenju da je na morskom dnu najpre nastao jedan sloj. Svoja zapazanja o geologiji terena na kome je radio u severnoj Italiji.

Lajel tridesetih godina proslog veka. tako da je samo ime epohe kovanica grckih reci meien-manje i kainos-nov. Ime oligocen je izvedeno od grckih reci oligos (malo) i Kainos (nov). Grupa organizama jednom iscezla nikad se vise ne pojavljuje tj.koji su usled adaptivne revolucije zadobili peharast izgled i izgubili bilateralnu simetriju. da se vrati u stanje kroz koje su vec prosli njegovi preci’’. njeno postojanje. nema prekida.godine. ako je jos prisutna. kada međusobno srodni organizmi. Smatra se da je miocenska epoha trajala od 24-5. Dolo je dao sledecu definiciju zakona nepovratnosti:.Dolo pod nazivom zakon ireverzibiliteta. a potice od grckih reci plios(vise) i kainos (nov). ruke čoveka su dobar primer za ovu pojavu. a formulisao je belgijski paleontolog L. nikada nece povratiti skrge ili peraja tj. ime mu dolazi od grckih reci eos (zora) i kainos (nov). Eocen je najduza epoha paleogena i kenozoika uopste.8 mil. zadobijaju različit morfološki izgled kao posledicu adaptacije na uslove života. krila ptica.7 do 24 miliona godina pre danasnjice. 13. Pliocen je trajao od pre 5. zapazio je i Darvin. koja je trajala od 33. Obuhvata odeljak zemljine istorije koji je ranje svrastavan u stariji eocen i od kovanice paleos(stari) i eocen i potice njegov naziv. sisara. Kitovi i delfini npr. Kao epohu izdvojio je C. Nikada nece postati ribe posto su u dalekoj evoluciji njijhovi preci vec prosli kroz taj stadijum. Nepovratnost je karakteristicna i za neorganske procese ali je ocigledna u evoluciji zivog sveta. DOLOV ZAKON Da je evolucija nepovratan proces. Oligocen je najmladja epoha paleogena. 12.3 miliona godina. 1854.7 miliona godina. naziv mu je dao C. Godine on je izdvojen kao posebna epoha. 6 . Bajriha. Neogen – mladji tercijar se deli na dve epohe: miocen i pliocen. Ono sto je tokom evolucije stvoreno ne moze se vratiti unazad. Divergentna evolucija Divergencija je pojava u evoluciji. Zakonitost vazi za sve sistematske kategorije. Godine. Miocen – ime potice od Carlsa Lajela tridesetih godina proslog veka. Brahiopode. Sisari koji su se vratili u vodu.Paleocen je najstarija epoha paleogena i kenozoika uopste koja je trajala od pre 66-65 do pre oko 55 miliona godina. koja je trajala od pre 5533. Prednji ekstremiteti reptila.3 -1. Izdvojena je sredinom proslog veka u oblasti Severnog mora u Nemackoj na predlog E.Organizam ne moze cak ni delimicno. Od 1874.godina.lajel 1830..

odnosno stvaranje sedimentnih stena odigrava se u opstem slucaju u 4 faze:povrsinsko raspadanje. Naziv kvarter je uveden u geologiji jos u pocetku njenog razvoja. Apsolutno trajanje kvartarne periode ranije je ocenjivano na oko 800000 godina. sekundarno. skarnovi SEDIMENTNE STENE: Sedimentne stene su one stene koje nastaju u procesu talozenja. dijabazi. redje kontaktnim metamorfizmom krecnjaka ili dolomita. METAMORFNE STENE:Za minerale koji izgradjuju metamorfne stene karakteristicno je da su cesto nastali preobrazajem primarnih minerala. BAZALT:Izgradjena od bazicnog plagioklasa i monoklinickog piroksena.OSNOVNE VRSTE STENA SA PRIMERIMA? 1)sedimentne-talozne: krecnjaci. Godine u Moskvi I kongresu INQUA 1987. hemijsko povrsinsko raspadanje.nastala regionalnim. gnajsevi. ANDEZITI: Izgradjen je od intermedijarnog plagioklasa i bojenih minerala. DIJABAZ:Moze biti i zicana i izlivna stena. ugalj.MERMER: Mermer je tipicna para stena. Na geoloskom kongresu 1984. peskovi 2)magmatske-dubinske: graniti. ostra 7 . izgradjen od teskoisparljivih i lakoisparljivih sastojaka. andeziti 3)metamorfne-izmenjene: skriljci. GRANIT:pojavljuje se u vidu prostranih intruzivnih tela. Za kvartarni period vezano je mnogo dogadjaja nase planete: nastanak velikih lednickih pokrova. homogeni silikatni rastop.izgradjeni su od kalcita. pescari. kada se istorija zemlje delila na primarno. PESCARI:vezivanjem peska nekim prirodnim vezivom nastaje pescar. MAGMATSKE STENE: Magmu definisemo kao usijano tecni. a u novije vreme njegova donja granica je spustena na racun pliocena. transport i sedimentacija. bazalti. Godine u Kanadi odredjeno je da je donja granica najmladje periode oko 1.87 miliona godina BP. mermeri.SKARN: Skarn nastaje na kontaktu kiselih magmi i karbonantnih sedimenata.Najzastupljenija je na Zemljinoj povrsini.14.05 i 2mm. gline. Sam proces sedimentnih stena. posebno na severnoj polulopti. KRECNJACI:mogu biti slojeviti i masivni. Kvartarna perioda zemljine istorije Kvartar ili antropogen je najmladja perioda u geoloskom razvoju zemlje koja jos uvek traje. PESAK: predstavlja nevezan klasticni materijal usitnjen do velicine izmedju 0.GNAJS: Gnajs moze da bude i orto i para porekla. tercijarno I kvartarno doba. odnosno prilagodjavanjem njihove kristalne resetke novonastalim uslovima. odnosno sedimentacije. mehanicko povrsinsko raspadanje. 15.

Pleistocen je trajao od pre 1. vegetacija I zivotinjski svet. 2. Teorija ukljucuje ali ujedno i zamenjuje stariju hopotezu pomeranja kontinenata. šakoperka iz grupe mezozojskih riba itd.Tektoniku plocu drugacije mozemo da nazovemo novom globalnom tektonikom. dine). i sedimenata sa odredjenim stepenom tolerancije zavisno od metoda koji je koriscen. To je nauka koja se bavi utvrdjivanjem apsulutne starosti stena. Zatim dolaze fluvioglacijalne naslage (terase od grubog materijala). 17. Sustinski novo u tektonici ploci je to da se ovde polazi od podataka 8 . fluvijalne I dr. kolebanje nivoa svetskih mora I okeana. a mladja epoha pod nazivom aluvijum. Osnovni postulati na kojima se zasniva geologija? 1. koja datira iz prve polovine 20-og veka i koncept sirenja morskog dna razvijen tokom 1960-tih godina. Mladja epoha – holocen traje nesto vise od 10000 godina I njegova gornja granica je otvorena. Za ovu granu istorijske geologije koriste se brojne metode za odredjivanje apsolutne starosti. Npr. Pored toga za kvartar se vezuje I razvoj coveka I njegove materijalne kulture. fosila. kao I formiranje prostranih kontinentalnih naslaga.87 miliona godina do oko 10000 godina pre nase ere. Medju kontinentalnim kvartarnim naslagama najvaznije mesto zauzimaju glacijalne (morene eraticki blokovi I dr) I eolske (les. Prva je poznata po starijoj literature I pod nazivom diluvijum. Sediment kvartarne periode su nastale kao product sedimentacije u kontinentalnim sredinama. Kvartarne naslage predstavljaju opsti zastirac preko straijih nekvartarnih stena. "živi fosili"). Kvartar je podeljen na dve epohe.kolebanja klime. Latimeria. specifican tip kontinentalnih naslaga u kvartaru su pecinski sediment koji iako zahvataju malu povrsinu imaju veliki znacaj u biostratigrafskom I arheoloskom pogledu. Reliktni organizmi Reliktni oblici su takve vrste živog sveta koji su se pojavili veoma davno i gotovo u neizmenjenom obliku žive i danas (tzv.Tektonika ploca je geoloska teorija koja objasnjava pomeranje ploca Zemljine kore velikih razmera. Geološko vreme (milioni godina!) Nauka koja proucava geolosko vreme se zove geohronologija. rod Nautilus. jedini živi cefalopod sa spoljnom ljušturom. pleistocen I holocen. Tektonika ploča (model koji govori o stalnom kretanju i evoluciji Zemljine kore kroz dugo geološko vreme) . 16. Tokom kvartarnog perioda uoblicena savremena geografsa slika zemlje I njen reljef.

Aktualizam zanemaruje značaj promena koje su se tokom vremena desile i zastupa kvalitativnu i kvantitativnu istovetnost sila pod čijim se delovanjem odvijaju ili su se odvijali geološki procesi što je neodrživo i vodi u uniformizam. Smatrali su da slojevi koji sadrze ostatke morskih skoljki mora da su nastali u moru ili da su povrsine slojeva sedimentnih stena nekad bile povrsine morskog dna. 20. medjusobno odeljenih ploca koje se neprekidno krecu. Ovaj stav predstavlja suštinu principa aktualizma. kao antiteza.. pripada Hatnu. rubidijum. Znacajno mesto u formulisanju ovog principa. iako je smatrao da ne postoji promenljivost sila koje izazivaju promene. 18. kalijum. korelacije i utvrđivanja organske evolucije. Posledica toga je smanjenje broja atoma nestabilnih izotopa. a time i stene. Jer "savremeno nije ključ prošlosti već samo vodič u prošlost". Paleontoloske metode u stratiografiji – Biostratigrafija Biostratigrafija predstavlja integralni deo stratigrafskih istraživanja i obuhvata proučavanje i interpretaciju fosila u smislu rasčlanjavanja. Njegov stav glasi: . .. tada prihvaćenom katastrofičkom shvatanju i smatrao je da se promene na Zemlji odvijaju lagano i postepeno i da je njen savremeni izgled posledica dugotrajnog razvoja koji je proticao pod delovanjem istih sila koje deluju i danas. instrumenta koji meri odnose elemenata sa različitim 9 . Taj odnos se računa putem masenog spektrometra. uz poznavanje dužine poluraspadanja pojedinih elemenata. Iako aktualizam ne treba shvatiti kao poređenje tvorevina iz prošlosti i sadašnjosti. ugljenik i dr.da je Zemljina kora izgradjena od 7 velikih i 20 manjih. PRINCIP AKTUALIZMA Ideje aktualizma nalazimo jos kod antickih mislilaca. sekundarnih elemenata. može se izračunati starost minerala. Na osnovu izmenjenih količinskih odnosa primarnih (“roditeljskih”) i sekundarnih (“potomci”) izotopa. 19. Izotopna geohronologija – radiometrijsko datiranje Metoda se zasniva na pojavi spontanog.Sadasnjost je kljuc za poznavanje proslosti’’. a kasnije i kod Stenoa. zatim kod da Vincija. on bi morao da posluži kao ideja vodilja prilikom teoretisanja.) pri čemu oni prelaze u stabilne izotope oslobađajući određenu energiju. Lajel je postavio osnove aktualistickog shvatanja... Aktualizam se suprostavio. jer se na mesto njih u kristalnim rešetkama javljaju stabilni izotopi tzv.. prirodnog raspadanja nestabilnih izotopa većeg broja elemenata (uran.

-1 37Rb ⇒ Sr + e. -1. ova metoda se koristi za stene starije od 500 miliona godina. u mnogim magmatskim i metamorfnim stenama a ponekad i u sedimentima.99 × 10-10 god. Period poluraspada urana. Th232 ⇒ Pb208 + 6He4.305 . -1 19K ⇒ e + 18Ar ⇒ 20Ca gde je: λ = (5.primarni izotopi Olovo-Uran-Torijumova metoda Nestabilni izotopi U238 i U235 i nestabilni torijum (Th232) transformišu se u izotope olova (Pb206.masama prema formuli: T (starost) = 1/λ ⋅ ln No/Nt ⇔ 1/λ ⋅ ln (1-D/P) No .537 × 10-10 god.5) × 10 pri čemu je period poluraspada kalijuma. Uglavnom se koristi za odredbu starosti najstarijih. Kalijum-Argonova metoda 89% atoma kalijuma (K40) oslobađa elektron i prelazi u izotop kalcijuma (Ca40). prekambrijskih tvorevina koje sadrže kalijske feldspate i liskune. Zbog velikog poluživota izotopa roditelja Rb87.720 × 10-10 god.3 x 109 godina. Pb207 i Pb208) pri čemu se oslobađa 8.početna količina primarnih atoma Nt . t1/2= 4. -1.konstanta raspadanja (dezintegracije) D . gde je λ = 1.49 × 10-10 god. gde je : λ = (0.sekundarni izotopi P . gde je λ = 0.5. gde je λ = 9. Rubidijum-Stroncijumova metoda Izotop rubidijuma (Rb87) prelazi u stroncijum (Sr87) uz oslobađanje jednog elektrona: 87 87 -10 god. 7 ili 6 atoma helijuma prema formuli: U238 ⇒ Pb206 + 8He4. t1/2= je 4. Dosta raširena metoda i pogodna za određivanje apsolutne starosti kako najstarijih (alkalni bazalti) tako i neogenih naslaga bogatih liskunima. Rubidijum se nalazi kao elemenat u tragovima.139 + 0. t1/2= 1. a 11% atoma uzima elektron i prelazi u argon (Ar40): 40 40 40 -10 god. amfibolima ili kalijskim feldspatima.količina atoma koja je očuvana za period vremena t λ . -1.89 milijardi godina. a torijuma t1/2= 13.47 milijardi godina. U235 ⇒ Pb207 + 7He4.147) × 10 pri čemu je period poluraspada rubidijuma. Metoda radioaktivnog ugljenika – C14 Ova metoda se zasniva na odredbi apsolutne starosti na osnovu prisustva 10 .

biljne vrste koje žive u suvim.000 godina. Fosili kao paleoklimatski indikatori Informacije o klimi mogu se dobiti i pomoću fosilnih organizama. Razvijena je još polovinom prošlog veka od strane Libija (J. U prirodi.750 godina. obično se koriste biljne i životinjske zajednice. dubinu do 20m. postoji široka podudarnost izme|u biljnih zona i klimatskih pojaseva. Sprudni krečnjaci koje nalazimo u geološkim formacijama a koje sadrže ovaj tip korala. Takozvani hermatipski korali. 21. aridnim 11 . To može odvesti u pogrešne zaključke kada se rade rekonstrukcije paleoklimata. krokodili nisu na|eni na geografskim širinama gde srednja godišnja temperatura pada ispod 15oC. To se najbolje ilustruje na primeru krupnih reptila ili amfibija koji danas žive isključivo u tropskim krajevima. danas je jedan od značajnih pokazatelja paleoklime.Libby). danas. Ova metoda se često naziva i metoda zajedničkog klimatskog raspona (mutual climatic range ). stenotopski organizmi koji su glavni graditelji modernih sprudova kakva je na primer Velika barijera (Great Barrier Reef) u Australiji. ovaj metod se uglavnom koristi za materijale koji su mlađi od 70. prelazi u ugljenik C14 uz oslobađanje jednog protona 14 1 14 1 gde je za ugljenik. uputiće nas na površinsku temperaturu vode u prošlosti. su ograničeni na tropske i sutropske pojase (ispod 30o s obe strane ekvatora). Na primer. Identifikacija geografske širine odnosno geografskog obrasca kako su i gde biljke živele. neobično su važni i neki detalji vezani za morfologiju biljaka. Da bi se to izbeglo.750 godina. Ako danas izvesne biljke ili životinje žive u specifičnim klimatskim uslovima onda njihova geografska distribucija može biti predmet analize i korišćenja u interpretaciji takvih sredina u geološkoj prošlosti. Dobro je poznato da su mnoge od njih ograničene vrstom klime i da. t1/2= 5.radioaktivnog ugljenika (C14) u ostacima organizama. kosti fosilnih krokodila na|ene u stratigrafskom zapisu ukazuju na sredine sa temperaturama iznad 15oC. normalan salinitet i vodu topliju od 21oC. Fosilne biljke su posebno važni pokazatelji nekadašnje klime. Aktualistički posmatrano.W. Na primer. pomaže nam da se ograniče varijacije mogućeg paleoklimata koji može biti uočen. Preklapanja izme|u klimatskih karakteristika jedne i neke druge vrste. 7N + 0n ⇒ 6C + 1H Ovo je najpoznatija od svih radiometrijskih tehnika. Osim toga. Jedna od osnovnih teškoća u primeni biljaka i životinja kao paleoklimatskih indikatora je ta što dobar broj organizama može podneti velika kolebanja klimatskih uslova. azot (N14) usled kosmičkog zračenja. Pošto je vreme poluraspada C14 samo 5.

Normalno je da su takvi podaci mnogo brojniji i verodostojniji u mla|im stratigrafskim jedinicama. Osnovna klimatska svojstva današnjih vrsta moraju biti nepromenljiva tokom njihovog života. teže da razviju izdužene obode listova ili "šiljke za kapanje" koji su prilago|eni da odvode vodu sa lista. Pre svega.Milankovica Zasniva se na preciznim matematičkim računanjima kojima se objašnjavaju uzroci promena osobine klime na Zemljinoj površini i vremena kada su se te promene doga|ale u toku trajanja kvartara. a time i klime. usled zračenja. vrlo kompleksnih geološko-geofizičkih i paleoklimatoloških istraživanja. Suštinski problem kog ovoga je što svi fosilni organizmi nemaju svoje žive rođake! Na osnovu svih dosadašnjih. matematički je objasnio uzroke promene količine sunčeve energije koja. moraju ispuniti odre|ene kriterijume da bi se koristili u tom smislu. je mnogo više različito po obliku i vrlo često sa marginalnom krenulacijom (reckave. Kao drugo. u podlozi mora biti princip aktualizma. migraciji ili izumiranju. stiže na zemljinu površinu izazivajući oscilacije temperature. najbolje poznati . te su tako kenozojska rasčlanjavanja klime i temperature odnosno uzroci i posledice njihove promenljivosti. ASTRONOMSKA METODA M. oni bi morali živeti u ravnoteži sa svojom sredinom tako da svaka promena uslova u sredini neminovno vodi njihovoj daljoj adaptaciji. profesor mehanike i astronomije na Beogradskom univerzitetu.oblastima imaju redukovane listove ili su im oni okrenuti od Sunca. Biljke koje su stanovnici vlažnih šuma. fosilne šume iz krednog perioda koje su rasle u područjima na visokim geografskim širinama (npr. nazubljene ivice lista). On je proučavao tri promenljiva elementa zemljine rotacije i revolucije: 1. Antarktik). da bi se zaštitile od intenzivnog isparavanja i tzv. nagib Zemljine obrtne 12 . Na primer. došlo se do spoznaje kakav je bio globalni trend temperature na Zemlji tokom njene geološke istorije. Milutin Milanković. Nasuprot tome.Prisustvo i karakteristike godova u fosilnom stablu su tako|e korisni u rekonstrukcijama klime pošto naglašeni godovi ukazuju na sezonski rast a nenaglašeni i blagi godovi na kontinuirani rast. lišće biljaka iz umerenih šuma. Te razlike u morfologiji lista se dosta koriste u paleoklimatologiji dok se broj vrsta u zajednici koje nemaju nazubljen lisni obod povezuje i koreliše sa srednjom godišnjom temperaturom . imaju te naglašene godove koji ukazuju na globalno topli period i prostor Antarktika bez rasprostranjenog ledenog pokrivača! Fosili kao klimatski indikatori. da bi se koristila kao paleoekološki indikatori. "znojenja". 22.

Prve kopnene biljke – 408-438 4. Na njoj je pokazao kolebanje sunčeve energije koju su neke tačke na Zemlji primile za poslednjih 650. Arhaik – Najstariji fosilni zapis – 2500. Ordovicijum – prvi graptoliti – 438-505 3. Upore|enjem krivih insolacije i zaglečeravanja. Podela geoloske istorije Postoje četiri geološka doba na koja je podeljena istorija Zemlje. Hajdelberški čovek živeo pre 300. Karbon – naslage kamenog uglja – 286-360 6.000 godina a Homo sapiens pre 60. mezozoik (Srednje doba) i kenozoik (Novo doba). upotrebili su glaciolozi za objašnjenje ledenih doba. morenskih i terasnih naslaga u kojima su otkriveni ostaci ljudi. dok prekambrijum obuhvata sve što je prethodilo fanerozoiku. Mezozoik 3. promene datuma perihela. Paleozoik 2. mezozoik i kenozoik pripadaju fanerozoku ili fanerozojskom eonu. To su počev od najstarije ka najmlađoj (u geologiji se sve posmatra hronološkim redosledom): prekambrijum (vreme pre kambrijumske eksplozije).ose prema ravni ekliptike. 2. Teoriju kolebanja klime M.000 godina. Silur .000 godina. na primer. paleozoik (Staro doba). najmanji ekscentricitet i najveća veličina perihela. Milanković je konstruisao poznatu "Krivu osunčavanja (insolacije)". Proterozoik – Prvi organizmi sa ljusturom – 545-2500 Fanerozoik: 1. Paleozoik. Neandertalac i Krapinski čovek pre 115-100. došlo se do zaključka da je. ekscentricitet Zemljine putanje pri kretanju oko Sunca.4000 3. a najmanje kad su ovi elementi suprotni. Zemlja od Sunca dobija najviše energije kad je najveći nagib Zemljine ose.000 godina. 23. Kambrijum – trilobiti i prve ribe – 505-545 2. Kenozoik Paleozoik: 1. Milankovića. Hedaik – 4000-4600 2. Devon – prvi vodozemci – 360-408 5. Minimumi insolacije poklapaju se sa maksimumima rasprostranjenja leda. 3.245-286 Mezozoik: 13 . Perm – Stvaranje Pangee. Prekambijum: 1.

prateci zavisnost sedimentacije od polozaja obalske linije da .Holocen – Kraj ledenog doba – 0-0.LES Les je masivna sedimentna stena. Eolske naslage. siromasna sa CaCO3. Les ima daleko veci znacaj i rasprostranjenje i ekonomski znacaj od zivog peska. Tercijar : .masovno izumiranje – 66-144 Kenozoik : 1.Samo one facije koje leze jedna pored druge u prostoru.144-208 3. u travnatim oblastima stepe ili suvih tundri.narocito les ucestvuju u izgradnji telesnih sedimenata..23.. Eocen-stvaranje himalaja i alpa – 36. redje ostaci sisara.pre svega mamuta. 25. To je stena sa povecanim sadrzajem gline.3) 2.6-57.Paleogen (Paleocen – pojava numulita – 57.8 . Kvartar : . mogu u profilu da se nalaze jedna iznad druge i da svakoj faciji u 14 . VALTEROV ZAKON Valter i Golovinski formulisu zakon o korelaciji facija prostorne migracije geoloskoh tvorevina. Jura – prve ptice. Oligocen . cesto je slojevita.8. Pored tipicnog lesa izdvojen je I tzv barski les ili akvaticni les.talozen u uslovima suve klime.01-1. Karakterise ga fina porozna struktura ili kapilarna poroznost.1. Pliocen – prvi ljudi -1.Pleistocen – pocetak ledenog doba – 0.8-5. Kreda. stepskih glodara ili konja. Material od kojih je nastao les moze da void poreklo iz pustinja (npr kineski les) I morenskog materijala nastalog radom lednika za vreme glacijacija u pleistocenu. Na profile se vertikalno cepa I pravi strme odseke.Riblja epoha..8.Oni su dosli do zakljucka.66.Neogen (Miocen – Paratetis – 5. Trijas – prvi sisari – 208-245 2.7-36.6) .zutomorke i sivozute boje. pretezno alevritskog granulometrijskog sastava.. Lesne naslage imaju kod nas veliko rasprostranjenje u ravnicarskim terenima panonske i peripanonske oblasti. a nastajala je navejavanjem lesnog materijala u zabarenoj sredini.7. kao i drugi tipovi plodnih zemljista. U lesu se cesto nalaze ljusturice kopnenih puzeva. Eolske tvorevine u nasoj zemlji predstavljene su lesom i zivim peskom.3-23.. U geomorfoloskom pogledu mogu se izdvojiti les lesnih zaravni I les padina. On predstavlja substrat agrikulturnih oblasti-na njemu se formira najplodnije zemljiste-crnica.1 24.

Evolucija Paratetisa Posle izdizanja alpa dinarida i karpata i kavkaza... Značajno je da je takav odnos moguć samo kod tvorevina jednog sedimentacionog ciklusa i da u tom slučaju obavezno postoji postepen prelaz me|u facijama u prostoru i vremenu. kroz Srbiju. 1893) -Paratetis = “ paralelno Tetisu. a narocito nafte i gasa.prostoru odgovara sinhronicna facija. Sustina ove metode je u ispitivanju fizickih osobina stena kroz koje se busi. u prvom redu alpe. 15 . proucavaju se prirodni potencijal i prividni specificni elektricni otpor. -Tethys = poreklo imena: po sestri tj.. crnomorski basen . GEOFIZICKE METODE Rasclanjivanje geoloskih profila i njihovo povezivanje na kracim odstojanjima moguce je i na osnovu primene geofizickih metoda. Ukoliko tvorevine pripadaju različitim sedimentacionim ciklusima. Rumuniju i juznu Rusiju. od Ronskog basena sve do transkaspijskih oblasti. a kasnije su se razdvojili. bez obzira da li je ocuvana do danas’’.. (Laskarev. i nije bilo jedinstveno posto se sastojalo od nekoliko basena koji su nekada komunicirali medju sobom. Najpoznatiji nacin geofizickog proucavanja busotina je elektrokarotaza i ona se vrsi prilikom eksploatacije lezista mineralnih sirovina. Bavarsku. aralo-kaspijski basen i dakijski basen.originalni tekst na francuskom) 28. prolazeci kroz Svajcarsku. formira se paratetis kao relikt tetisa i veliko epikontinentalno more. 1924 . onda facije koje leže jedna iznad druge ne smenjuju jedna drugu i u prostoru.To su panonski basen. Lednicki pokrivac se javljao na dva nacina: u vidu velikog lednickog stita imlandajsa koji je pokrivao veliki deo severne I severozapadne evrope I tzv dolinski ili alpski gleceri koji su pokrivali visoke planine van domasaja inlandajsa. Ledeni pokrov Inlandajs Veliki deo evrope nalazio se tokom glacijala pod lednickim pokrivacem koji je pri maksimalnom rasprostiranju imao povrsinu od oko 40 miliona km2. Za ovo more mogao bi se predloziti naziv P a r a t e t i s”. Becki i Panonski basen. Vise od ostalih zastupljene su metode maleomagnetnih istrazivanja sedimentnih stena i karotaza busotina. Naime. 26.Prostirao se od alpado turkmentistana. 27..supruzi Oceanus-a (Suess..

pojave reptila. mora na novom stepenu. Stvaranje novog. Pri tome procesi razvoja nisu proticali jednolično. 29. do 7000 godina pre n. Najveci kontinentalni stit u evropi bio je skandinavski. iako predstavlja negaciju prethodnog. dolazi do opšteg usavršavanja organizma (npr. Pri tome. da sadrži neke elemente prethodnog.stalno prilagođavanje neprekidnim promenama uslova u životnoj sredini. na jednoj strani i istovremeno razarajući sisteme koji su postojali do tada. koji su imali autonomne centre zagleceravanja.e. planete Zemlje u celini. 3. ptica i sisara). iz kojih su se lepezasto sirili tokom glacijacija. Usmerenost evolucije se ogleda u nekoliko pravaca: 1.Lednicki stit inlandajs u severnoj I severozapadnoj evropi nastao je spajanjem nekoliko manjih lednickih stitova. Alogeneza (alomorfoza) . Od relativno jednostavnog izgleda i građe u vreme formiranja. Sustina ovog ucenja je u zakljucku da se organski svet razvijao od malog broja jednostavnih organizama ka mnostvu sve savrsenijih i slozenijih. To zahteva od organizma veći ili manji stepen usavršavanja. stvarajući nove strukturne sisteme. uslovi na Zemlji su se menjali dok nije oformljen savremeni izgled.e. Adaptacija . ali intezivnih i burnih promena ili "revolucionarnih" skokova. kroz složene procese. iako ima sličnosti sa prethodnim. delovanjem endogenih i egzogenih sila. kao posledica adaptacije. niti jedna faza evolucije Zemlje. Od zaada ka istoku prostirali su se: britansk lednicki pokrov. na drugoj strani. ne pretstavlja ponavljane onoga što je prethodilo. ni jedan proces. pojava klicinih listića. nečim nepoznatim do tada.evolutivni razvoj u kome. u njima su se. Poslednji maksimum njegovog sirenja vezuje se za period od 17000 – 20000 godina pre n. te je prema tome usavršavanje rezultat usmerenosti evolucije. 2. sve do savremenih vrsta. Svaka faza je obeležena nečim novim. evolucionisticke ideje se svode na zakljucak da je tokom svoje istorije Zemlja pretrpela brojne probleme. međutim. Arogeneza (aromorfoza) .tip evolutivnog razvoja pri kojem se 16 . da pokazuje ponekad i samo formalnu sličnost sa onim što je egzistovalo ranije. PRINCIP EVOLUCIJE Pojavom Darvina doslo je do preokreta u shvatanjima i njegovo ucenje nazvano je kasnije TEORIJA EVOLUCIJE. Tektonski pokreti izazivaju niz različitih promena u Zemljinoj kori. skandinavski stit zatim lednicki stit barencovog selfa I na krajnjem severoistoku evrope severouralski stit. smenjivale faze lagane evolucije sa fazama kratkotrajnih. pojava višećelijskih organizama. lednicki pokrov se povukao. zadobijanje novih osobina.

U okviru alogeneze mogu se izdvojiti specifični slučajevi: a) Telegeneza . MAGMATSKE STENE: Magmu definisemo kao usijano tecni. GRANIT:pojavljuje se u vidu prostranih intruzivnih tela.tip evolutivnog razvoja gde pojedini organi gube funkciju i zakržljavaju pošto organizmi prelaze na jednostavnije uslove života (npr. mehanicko povrsinsko raspadanje. odnosno stvaranje sedimentnih stena odigrava se u opstem slucaju u 4 faze:povrsinsko raspadanje. gline. kod reptila pojava rogova ili kožnih koštanih ploča. METAMORFNE STENE:Za minerale koji izgradjuju metamorfne stene karakteristicno je da su cesto nastali preobrazajem primarnih minerala. andeziti 3)metamorfne-izmenjene: skriljci. peskovi 2)magmatske-dubinske: graniti. prilagođavanjem organa ili delova tela nastalim promenama bionomskih faktora (npr.SKARN: Skarn nastaje na kontaktu kiselih magmi i karbonantnih sedimenata. homogeni silikatni rastop. mermeri. bazalti. prelazak sa vagilnog na sesilni način života kod briozoa). pescari. PESCARI:vezivanjem peska nekim prirodnim vezivom nastaje pescar. DIJABAZ:Moze biti i zicana i izlivna stena. dijabazi. skarnovi SEDIMENTNE STENE: Sedimentne stene su one stene koje nastaju u procesu talozenja. c) Katageneza . evolucija reptila). PESAK: predstavlja nevezan klasticni materijal usitnjen do velicine izmedju 0. redje kontaktnim metamorfizmom krecnjaka ili dolomita. odnosno sedimentacije. odnosno prilagodjavanjem njihove kristalne resetke novonastalim uslovima. ANDEZITI: Izgradjen je od intermedijarnog plagioklasa i bojenih minerala.pojedini organi se razvijaju na račun drugih organa. dok je opšta građa nepromenjena.05 i 2mm.).MERMER: Mermer je tipicna para stena. kod slonova pojava kljova itd. ugalj.organizmi samo delimično menjaju. 30.izgradjeni su od kalcita. gnajsevi. hemijsko povrsinsko raspadanje. KRECNJACI:mogu biti slojeviti i masivni.tip evolutivnog razvoja u kome dolazi do poremećaja koordinacije u rastu pojedinih organa ili delova tela. Sam proces sedimentnih stena.OSNOVNE VRSTE STENA SA PRIMERIMA? 1)sedimentne-talozne: krecnjaci.nastala regionalnim. izgradjen od teskoisparljivih i lakoisparljivih sastojaka. BAZALT:Izgradjena od bazicnog 17 . Najčešće je ispoljena u obliku gigantizma (npr. b) Hipergeneza (ultraspecijacija) . transport i sedimentacija.GNAJS: Gnajs moze da bude i orto i para porekla.

32. Biostratigrafske jedinice mogu biti izdvojene na osnovu prisustva ili odsustva fosila. 4. prema rasprostranjenju jednog ili više taksona. Razlike među facijama na raznim prostorima mogu da budu manje ili veće. Od tada pa na ovamo.Oppel) pedesetih godina XIX veka. članovi ili jedinice konkretnog stratigrafskog odeljka (tvorevine iste geološke starosti) koje karakteriše jednorodnost sastava i jednorodnost zajednica fosilnih organizama (paleontološka obeležja). U kompleksu fosilnih organizama jedne facije ili uopšte nema organizama karakterističnih za neku drugu faciju ili su oni predstavljeni samo pojedinačnim primercima. Dodatno obrazloženje principa facija vidi se kroz sledeće stavove: 1. po ukupnom sadržaju asocijacije ili samo na osnovu određenih oblika nekog taksona. evolucionom stupnju i sl. 31. 3. d’Orbigny) i Albert Opel (A. Na taj način može biti izdvojeno nekoliko različitih vrsta biostratigrafskih jedinica. Gresli smatra da su facije delovi. u zavisnosti koji je 18 . Posebno se ističe raznovrsnost facija u litoralnom pojasu mora. Fosilni organizmi su isključivi kriterijum za njihovo izdvajanje. tvorac ovog termina je Opel koji je podelio juru u Evropi na jedinice koje je definisao prema vertikalnom rasponu brojnih fosilnih zajednica. Svaki litološki član stratigrafskog odeljka okarakterisan je sopstvenim kompleksom fosilnih organizama. nastali kao posledica postojanja različitih uslova sedimentacije na pojedinim delovima Zemljine površine u nekoj etapi geološke istorije. Stratigrafsko shvatanje pojma facija Klasično ili stratigrafsko shvatanje pojma facija potiče od Greslija i od stavova koji su već pomenuti. Pojam biozona u geologiju su uveli Alsid d’Orbinji (A.Najzastupljenija je na Zemljinoj povrsini. Stene istovetnog litološkog sastava (bolje rečeno sličnog) različitih stratigrafskih odeljaka sadrže sličnu faunu. više od 150 godina. čime se ističe uzajamna povezanost organskog i neorganskog dela facije. Ipak. 2.plagioklasa i monoklinickog piroksena. prema brojnosti pojavljivanja. Biozona Osnovna biostratigrafska jedinica naziva se biozona (biostratigrafska zona) i ona predstavlja jedan sloj ili deo nekog sloja koji je izdvojen na osnovu karakteristične fosilne asocijacije. izdvajanje slojeva prema njihovom fosilnom sadržaju postalo je jedna vrlo važna i opšte prihvaćena metodologija.

ova zona obuhvata: takson-rendž zonu. kao i ukupnim rasponom evolucione linije nekog taksona i sl. Iz tog razloga. Ova zona u suštini nije zona rasprostranjenja nekog taksona. te je izuzetno važno tačno definisati koji je tip biozone u pitanju.3. Globigerina brevis Taxon-range zone – sl. Izraz raspon (range) podrazumeva sveukupno razviće određenog taksona kako u horizonatalnom tako i vertikalnom (stratigrafskom) smislu. Globigerinoides sicanus – Orbulina suturalis Interval zone). mogu se izdvojiti: takson-rendž zona (taxon-range zone) i konkurent-rendž zona (concurrent-range zone). podvrste) ili grupe taksona. biozona redukovana na svega jedan lokalni sloj ali i da ima širok geografski raspon i debljinu od nekoliko stotina metara. koja uključuje istovremeno i podudarne ili preklapajuće delove zona raspona dva ili nekoliko taksona odabranih iz celokupne fosilne asocijacije (npr.4. pa čak može i da ne sadrži fosilne biozajednice odnosno da samo pokazuje “sterilne” zone između dva biohorizonta. Danas su u upotrebi sledeće vrste biozona: zona raspona (range zone). Može se desiti da je na nekom mestu. Konkurent-rendž zona podrazumeva zonu zajedničkog rasprostranjenja.paleontološki kriterijum bio predmet proučavanja (Mitrović & Rundić. familije). Po američkom stratigrafskom kodeksu (1983). Zona raspona može biti označena stratigrafskim okvirom bilo kog pojedinačnog taksona (roda. Zona raspona obuhvata slojeve koji odgovaraju celokupnom rasprostranjenju nekog izabranog fosila unutar posmatrane asocijacije na datom profilu. različite biozone imaju različito značenje i upotrebu. Ime dobija prema taksonu čiji stratigrafski raspon opisuje (npr. Kompleksna zona (assemblage zone) obuhvata slojeve koje karakteriše sveukupnost fosilne biozajednice odnosno tri ili više taksona koji ulaze u nju a po svom sastavu se razlikuju od susednih slojeva (npr. 1998). kompleksna zona (assemblage zone). konkurent-rendž zonu i evolucionu zonu. Globigerina selli – Pseudohastegerina barbadoensis Concurrent-range zone) Interval zona označava slojeve između dva dobro biostratigrafski dokumentovana horizonta (npr. interval zona. roda. Takson-rendž zona podrazumeva sedimente u kojima je zastupljeno celokupno rasprostranjenje nekog taksona od njegovog pojavljivanja do izumiranja (vrste. Isto tako je neobično važno odrediti obim jedne biozone jer on može biti bitno različit kako u debljini tako i u geografskom rasprostranjenju.3). Eponides – 19 . U okviru zone raspona ili rendž zone. vrste. zona maksimalnog razvića (abundance zone) i evoluciona zona (lineage zone). Kriterijumi za izdvajanje zone moraju biti jasni iz samog naziva ali i iz opisa koji je prati.

Postoji četiri osnovna tipa diskordancija 1. Može se reći da su osnovne biostratigrafske jedinice – biozone. Globorotalia fohsi fohsi Lineage zone). izmenama vrsta ili asocijacijama vrsta. granice među stratigrafskim odeljcima obeležene su i delovanjem tektonskih pokreta odnosno pojavom erozionih i tektonsko-erozionih diskordancija.3. ostrakoda.dvostruka eroziono tektonska 1.eroziona. dok druga predstavljaju relativno kratke etape veoma intenzivne aktivnosti tokom kojih se formiraju različite naborne ili razlomne strukture u Zemljinoj kori. 33. Kao što je poznato. 4. Eroziona diskordancija (disconformity) . Neki autori je nazivaju i filogenetska ili filo zona. sva tektonska kretanja svrstana su u dve velike grupe: epirogena i orogena. Myogipsina Abundance zone). Zona maksimalnog razvića (abundance zone) označava zonu maksimalnog razvića (“cvetanja”) određenih formi nezavisno od njihovog opšteg stratigrafskog raspona (npr. Obim ove zone varira zavisno od karaktera i stepena promena na osnovu kojih je određena. S tim u vezi. 2. Diskordancija je geološka površ koja označava vreme bez sedimentacije ili period erozije a koja se zapaža duž granica kojima se dodiruju dve ili više geoloških Celina.Planorbulinella Assemblage zone).). Evoluciona zona (lineage zone) je tip rendž zone i označava jednu etapu evolucije ili trend u razvoju nekog taksona (npr. lagana i dugotrajna izdizanja i spuštanja prostranih delova litosfere. U literaturi se koristi i pod imenom acme zona (sl. navela su geologe da tu pojavu iskoriste kao osnovu za stratigrafska rasčlanjavanja i korelacije. Ova zona se može utvrditi na osnovu prisustva svih oblika u asocijaciji ili samo pojedinih formi. tektonska 3. U literaturi se sreće i pod imenom cenozona ili Opel zona. Površi slojevitosti tvorevina dva odeljka odvojena erozionom 20 . zasnovane na evolutivnim promenama pojedinih fosilnih nizova. Prva su stalna.erozionotektonska 4. koriste se prilikom stratigrafskih istraživanja. Shvatanja da su ova dinamička kretanja u geološkoj istoriji Zemlje veoma prisutna i da ostavljaju vidljive tragove. Tektonske metode Tektonski pokreti koji predstavljaju jedan veoma složen sistem kretanja unutar Zemljine kore. mekušaca i sl. hijatusa itd.4. čiji sastav može varirati usled izumiranja odnosno razvoja. Tako se mogu izdvojiti kompleksne zone na osnovu korala.mlađi slojevi leže preko starijih odvojeni dužim ili kraćim prekidom u sedimentaciji koji odražava vreme erozije. Ime dobija po taksonu čiji raspon ograničava.

mogu da traju duže ili kraće vreme. to ni svi fosili nemaju isti značaj u biostratigrafiji. tektonska (uglovna). postoje: a) feromagneti . sa povrsinama slojevitosti mladjih. generalno. 2. indeks fosili (= rukovodeći ili zonski fosili). a zatim dugo vreme bili izlozeni eroziji I denudaciji. 3. kratkotrajni prekidi u kojima nije bilo taloženja materijala jer je stalno uzmućivanje sprečavalo bilo kakvo odlaganje na dnu basena. povrsine slojevitosti starijih slojeva zaklapajuci veci ili manji ugao. Indeks ili karakteristicni fosili Najvažnije sredstvo koje koristi biostratigrafija su tzv. tako da se teško zapažaju na profilima. Hijatusi su dugotrajni prekidi izazvani tektonskim pokretima usled čijeg delovanja dolazi do povlačenja mora sa nekog prostora i dugotrajne izloženosti te oblasti dejstvu egzogenih sila. Kako samo nekoliko fosilnih vrsta ispunjava ove idealne uslove. što je isto posluzilo prilikom stratigrafskih istraživanja.eroziono – tektonska – stariji slojevi su najpre zahvaceni tektonskim poremecajima. 34. Recesije su prekidi u taloženju izazvani delovanjem talasa i struja pri čemu su osnovni uslovi neizmenjeni. Na osnovu toga. 21 . Lako se uocava na profilima.kod kojih se oseća uticaj drugog magneta ali slabo i c) dijamagneti . To su. Smatra se da rukovodeći fosili moraju zadovoljavati sledeće kriterijume (u idealnom smislu):  Da su nezavisni od prirode sredine (facije)  Da imaju brzu evoluciju  Da su geografski široko rasprostranjeni  Da su brojni  Da su dobro očuvani u fosilnom zapisu  Da se morfološki lako prepoznaju 35.diskordancijom obično su uzajamno subparalelne. kako geografsko tako i ekološko. b) paramagneti . vrlo nejasni vremenski prekidi u smislu njihove geneze i na njihovo postojanje mogu ukazati parakonkordancije.i sami magneti ili se unošenjem u magnetno polje drugog magneta trajno ili privremeno namagnetišu. Dijasteme su dakle. Prekidi u sedimentaciji izazvani tektonskim pokretima. Poznato je da se u prirodi nalaze supstance koje se u magnetnom polju različito ponašaju. Magnetostratigrafija Proučavanje magnetnih svojstava stena je jedna od najkorisnijih metoda koju koriste stratigrafi za korelisanje stratigrafskog redosleda i definisanje vremenske sukcesije.koji su indiferentni u magnetnom polju. To je posebna kategorija fosila koji su za života imali veliko i široko rasprostranjenje. i koji zbog toga dozvoljavaju različitim stenama na različitim prostorima i sredinama da budu međusobno poređene – korelisane.

radiolarije.. 39. Ortostratigrafski organizmi Fosilne grupe koje sluze kao dobar oslonac za neposrednu korelaciju sirokih prostora i krupnih stratigrafskih jedinica zovu se arhistratigrafske ili ortostratigrafske . Podela pleistocena u severnoj evropi VISLA GLACIJACIJA EM INTERGLACIJACIJA ZALA GLACIJACIJA HOLSTAJN INTERGLACIJACIJA ELSTER GLACIJACIJA KROMER INTERGLACIJACIJA MENAP ZAHLADJENJE VAL TOPLI PERIOD EBURON ZAHLADJENJE TEGELEN TOPLI PERIOD BRIGEN ZAHLADJENJE 40.6 milijardi godina. 37. Gonijatiti su ortostratigrafski organizmi u srednjem i mladjem paleozoiku. konodonte. cija starost iznosi oko 4. trilobite..Metode odredjivanja apsolutne starosti Metoda odredjivanja apsolutne starosti se zasniva na vremenu poluraspada nekih radioaktivnih elemenata (koji se nalaze u stenama Zemljine kore). graptolite. veliko geografsko rasprostranjenje. Primenom ove emtode pokazalo se da su najstarije utvrdjene stene na Mesecu stare oko 4.6 milijardi godina.36. Ortofaunu treba da karakterise brza evolucija. uranijuma torijuma. U ortofaunu ubrajamo: amonite.2 milijardi godina). smatra se da su najstarije stene one na Grenlandu. Vecina meteorita koji su pali na Zemlju sadrze izotope stare oko 4.0 milijardi godina. Utvrdjivanjem odnosa nekog od radioaktivnih elemenata ssa helijumom i olovom u nekom mineralu dobice se apsolutno vreme koje je proslo od nastanka tog minerala. nezavisnost od facija i karakteristike vrste. zatim u Australiji (4. pre svega.Organizmi – zivi fosili 22 . Primenom ove metode za odredbu apsolutne starosti stena.

koje blisko podsećaju na vrste poznate na osnovu fosilnih podataka. Latimeria. jedini živi cefalopod sa spoljnom ljušturom. Lingula (brahiopod)."Živi fosili" je izraz koji se koristi za žive vrste. Reliktni oblici su takve vrste živog sveta koji su se pojavili veoma davno i gotovo u neizmenjenom obliku žive i danas (tzv. "živi fosili"). rod Nautilus. ostali su nepromenjeni u opštoj građi i morfologiji tokom ogromnog vremenskog raspona. Latimeria (riba šakoperka) i drugi. Limulus (kraljevska kraba). pa prema tome izgledaju kao fosil koji je "oživeo. 23 ." Živi fosili kao što su Nautilus (predstavnik glavonožaca). šakoperka iz grupe mezozojskih riba itd. Npr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->