P. 1
PROGRAMIRANJE NUMERIČKI UPRAVLJANIH GLODALICA POMOĆU CAM SISTEMA

PROGRAMIRANJE NUMERIČKI UPRAVLJANIH GLODALICA POMOĆU CAM SISTEMA

|Views: 10,483|Likes:
Published by Milos Todorovic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Milos Todorovic on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

U procesu obrade, u obradnom sistemu, dolazi do gubitaka energije. U
prenosnicima snage, ležajevima, vođicama i u drugim elementima deo
energije se troši na savlađivanje otpora trenja.

Pogonska snaga mašine i stepen korisnog dejstva su važne karakteristike
obradnog sistema. U opštem slučaju, pogonska snaga mašine alatke, kao
ulazna snaga u obradni sistem, sastoji se od korisne snage rezanja kao
izlazne snage i snage koja se troši na savlađivanje otpora u celom sistemu.

Parametri za izbor pogonskog sistema kod NU mašina alatki su sledeći:
•zahtevana snaga za proces obrade,
•raspoloživa snaga i
•dinamičke karakteristike pogonskog sistema.

Pogonski sistemi kod numerički upravljanjih mašina alatki u zavisnosti
od izvora energije mogu biti: elektromotori jednosmerne i naizmenične
struje, koračni motori, hidraulički motori, pneumatski motori i drugi, a
prema funkciji koju obavljaju mogu biti: za glavna i pomoćna kretanja.

U primeni su najčešće: elektromotori jednosmerne struje ili DC–motori
(Direct Current), elektromotori naizmenične struje ili AC-motori
(Alternate Current) i koračni motor (Stepping).

Prenosnici za glavna i pomoćna kretanja su posebne celine NU mašine
čiji je zadatak prenos snage na izvršne organe mašine. Glavno
kretanje kod mašina alatki omogućuje ostvarivanje samog procesa
obrade (npr. rezanja), a izvodi ga alat ili obradak, i može biti kružno i
pravolinijsko. Pomoćno kretanje je ono kretanje alata ili obradka koje
omogućuje ostvarivanje kontinuiteta procesa obrade. Pomoćnih
kretanja može biti više i mogu biti takođe kružna i pravolinijska.

Prenosnik za glavno kretanje ostvaruje različite brzine kretanja glavnog
vretena za koje se preko posebnog pribora pričvršćuje alat ili obradak.
Najčešće se brzine kretanja glavnog vretena menjaju promenom broja
obrtaja izlaznog vratila prenosnika glavnog kretanja. Glavno vreteno se
pokreće pomoću motora i prenosnika između kojih se nalazi i uređaj za
merenje brzine kretanja.

Prenosnik za pomoćno kretanje, bez obzira ko vrši pomoćno kretanje,
obradak ili rezni alat, treba da obezbedi kružno ili pravolinijsko kretanje.
Ukoliko obezbeđuje pravolinijsko kretanje onda se za transformaciju
kružnog u pravolinijsko kretanje koristi sklop navojnog vretena i
recirkulacione navrtke, koja je u čvrstoj vezi sa pokretnim delom mašine.
Za pogon pomoćnog kretanja najčešće se koriste motori jednosmerne
struje ili koračni motori.

Upravljanje glavnim i pomoćnim kretanjem vrši se iz upravljačke jedinice
pomoću odgovarajućih naredbi u programu. Kod NU mašina glavno
kretanje može se ostvariti obrtanjem u smeru kazaljke na satu ili u
suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu, gledano iz pravca
glavnog vretena. Elektromotor zajedno sa prenosnikom prima od
upravljačke jedinice naredbu za jedno ili drugo obrtanje. Naredba zavisi
od konstruktivnih karakteristika mašine i od same vrste obrade.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->