INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU MASTER STUDIJE SMJER: EKONOMIJA

POSLOVANJE PREDUZEĆA „GRADINA COMPANY” D.O.O.
(SEMINARSKI RAD)

Mentor: prof. Student: Bahović Seid

dr

Rifat

Redžović

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

Rožaje, 2010.

Sadržaj
1. Uvod……………………………………………………………………… ……………………………5
2. Hipoteze.......................................................................... .........................6

3. Korišćene metode..................................................................... ............6 4. Osnovno o preduzeću................................................................. ...........7
4.1. Opšte informacije o

preduzeću...........................................................7 4.2. Vlasnička struktura....................................................................

.....10
4.3. Organizaciona struktura..................................................................1

0
4.4. Vizija i misija.........................................................................

.........18

2

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

4.4.1.Vizija..................................................................

..............................18
4.4.2. Misija.........................................................................

............18 5. ........19 6. .......21
6.1. ..........21
6.1.1. Opšte napomene...................................................................

Sredstva

za

proizvodnju............................................................... Marketing i

konkurencija..............................................................
Analiza

tržišta.............................................................................

....21
6.1.2.Tržište prodaje za proizvodni asortiman..........................................23

6.2.

Tržište

prodaje

i

konkurencija..............................................................

25
6.2.1. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu?..............................................25 6.2.2. Ko su

kupci?.........................................................................

..............26
3

....1........ ......27 6. Učešće preduzeća na tržištu............ Tržište nabavke.. ....33 4 ... Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi?...............................o........................1.........31 6. ................. Ko su glavni konkurenti?....2..33 6.2.5............3.....................................................3...........8........... Osnovni inputi..28 6..................Seid Bahović Company” d................... Analiza tržišta nabavke....2............30 6..............................2.............................o............ Na koje područje se plasiraju proizvodi?....2......27 6... .....................................................3.....................3........................6........29 6............ ..2.............7.......................... Ko je su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju?........2............30 6. Poslovanje preduzeća „Gradina 6........................ Kanali prodaje......................3.............. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju.......................4...........................26 6..............2...

....................... Obim........................ .....................o...........................................3...................3....36 6. Ulaganja Prethodna i i struktura nova finansiranja...34 6.... Dobavljač Poslovanje preduzeća „Gradina i(postojeći i potencijalni dobavljači).........36 6..3............41 ulaganja.3..... ... asortiman i vrijednost proizvodnje.........1.......36 6.............1........... Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima............4.2... Ljudski resursi..3...... Udaljenost dobavljača................. .....36 6......... 6........................................................................3..............35 6..........Seid Bahović Company” d.........37 7..........3...4.................38 8...................................3....3...o.............................................3..5.....................3...3... Rizici i prednosti......3... .............................................. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima....... Cijene pojedinih dobavljača (za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti).4 1 5 ................................. 8................

.....3........................45 8.....................2......2....... Obračun investicionog održavanja.2. ................. Troškovi osnovnih sredstava....3......... Poslovanje preduzeća „Gradina 8............................ Troškovi zarada.................. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanj.......................... .......... Troškovi pomoćnog materijala.... Obračun amortizacije..........3.o..........1.......... Troškovi obrtnih sredstava.........45 8...............................................................4...........1.........1............3..............3...................... Finansijski rashodi.....................2... 46 8.2..1...... Troškovi poslovanja...........2.................................................3.........41 8........2. Obračun premije osiguranja...Seid Bahović Company” d....................48 8......3.....41 8..2..1........... Ostali nematerijalni troškovi.........41 8........49 6 ...................... .......................................................2..............2......................... ............................................2..1..........2....46 8................43 8...2.2..o.........................47 8.....

................ .......4.....Seid Bahović Company” d........................58 8...2.................................5............. Analiza preduzeća...2.................................................. Ekonomsko-finansijska analiza. ..................... Formiranje ukupnog prihoda................. Zaključak........2..................5...............................51 8............... Obračun Poslovanje preduzeća „Gradina potrebnih obrtnih sredstava..............................2............3..56 8.....2.............................................................5......53 8.............o.......................................................... 8......... Bilans uspjeha...62 7 ......50 8.. ......4.................1...........................o........58 8......59 9.....5...............................................4............................ .......................53 8.......................... Metod utvrđivanja praga rentabilnosti..5. Rizici.... Pokazatelji............. ...... Bilans stanja...........2..........................1...... ......55 8.....................................3...

.... Poslovanje preduzeća „Gradina 10..... Od presudne važnosti nijesu samo posjedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti... Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promjenama....... Naročito konkurencija u većini djelatnosti se odvija sve većom brzinom....Uvod Tempo promjena u poslovnom svijetu je veoma brz.. Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane.... To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije.Seid Bahović Company” d........... možemo 8 ......o........... Ukoliko na vrijeme anticipiramo sve potrebe i zahtjeve tržišta........ Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti. ...... Zbog toga takva preduzeća nijesu ostvarivala profite pa su nestala sa svjetskog tržišta.o........ Literatura..................63 1... Preduzeća moraju da promijene filozofiju razmišljanja o poslovanju...

tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtjevima savremenog tržišta. Da bi se održao nivo svijesti o neophodnosti promjena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije.Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu. stvaranja vizije i osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promjena nema ni transformacije preduzeća. Bez dovoljno produktivnih lidera. Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. Poslovanje preduzeća „Gradina ostvariti profit. Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program. „Potrošač je kralj“ i tu je poenta čitave priče. Sistemi koji obezbjeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije. zaposlenima.o. Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezultati bili povoljni.Seid Bahović Company” d. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. Činjenica je da su glavni nosioci promjena u preduzeću ljudski resursi.Hipoteze 9 . Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu. konkurenciji i finansijskim rezultatima. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. potrošačima. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu. Svijest o neophodnosti promjena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa – period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promjenama. akcionarima.o. dobavljačima. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspješnije nosi sa dinamičnim promjenama u okruženju. 2.

efikasno i produktivno. 7. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je baš izražena. 4.Seid Bahović Company” d. 3. rentabilno. 5. Konkurentske prednosti gore posmatranog preduzeća u odnosu na konkurenciju su vidljive. 3. Sekundarni metod prikupljanja podataka. Opšte informacije o preduzeću Preduzeće „Gradina Company“ iz Rožaja je . Posmatrano preduzeće velika novčana sredstava ulaže u marketing.1. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Poslovanje preduzeća „Gradina 1.o. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća.Korišćene metode • • • • • Primarni metod prikupljanja podataka. Posmatrano preduzeće je likvidno.o.privatno preduzeće (100% privatnog vlasništva) i 10 . 4. Komparativni metod i Statistički metod. Istorijski metod. 2. 8. 6.Osnovno o preduzeću 4. Politika ljudskih resursa u posmatranom preduzeću je usklađena sa strategijom preduzeća. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju.

Šifra djelatnosti firme je: 51230. Međutim. tako da je u pitanju porodični biznis. kao i magacin sirove kože). DOO „Gradina Company“ je privatna kompanija koja je osnovana 1989. diplomirani ekonomista. 2. Adresa preduzeća je: Ibarska br. veleprodaja (magacin veleprodaje. ali ujedno obavlja i poslove kontakt osobe. Matični broj preduzeća je: 02044919. Poslovanje preduzeća „Gradina . u okviru koje se izdvaja: 1. 271 202. Fax: 051 271 066 E-mail: gradinaco@t-com. Vlasnici kompanije su članovi porodice Škrijelj Sulja iz Rožaja (petorica braće i otac). ali se njegova djelatnost uglavnom svodi na: . 2.me Preduzeće. kao i . Rožaje. 271 198.sa pravnim statusom Društva sa ograničenom odgovornošću.proizvodnju i preradu mesa i mesnih prerađevina (mesna industrija).o. maloprodaja (trenutno raspoloživih 6 maloprodajnih objekata). Registrovano je kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 50106831/00. Pored navedenog. poput većine naših firmi. aktuelno poslovanje preduzeća se zasniva i na: 11 . bavljenje preradom mesa u porodici Škrijelj traje više od sto godina. 84310.o. Crna Gora Telefon: 051 271 087. ima prilično široku registraciju.trgovinu mesom i mesnim prerađevinama. Direktor preduzeća je Džemal Škrijelj. godine.Seid Bahović Company” d. koji je jedan od vlasnika firme.

ukupne raspoložive površine od 800m2. Objekat primarne proizvodnje. Neposredno uz navedeni objekat nalazi se magacin u kome su izloženi proizvodi preduzeća kao i proizvodi drugih proizvođača (veleprodajni objekat). 500 grla u jednoj godini.Seid Bahović Company” d. 12 .U proces prerade i proizvodnje trajnih proizvoda uključen je veliki broj mašina. Globalno poslovanje kompanije započinje sa pokretanjem aktivnosti u domenu nabavke stoke kao i njenog klanja da bi se. U pogledu navedenog. tj. 3. Prerada mesa.pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga. kao i proizvodnja suhomesnatih proizvoda obavlja se na lokalitetu koji je u vlasništvu porodice Škrijelj. u okviru svojih kapaciteta. „Gradina Company“ u svom vlasništvu posjeduje i posluje u sljedećim poslovnim objektima: 1. Proizvodnja trajnih proizvoda. kao i poslovnom zgradom u kojoj se nalaze prostorije menadžmenta preduzeća. Savremena klaonica sa linijom za klanje krupne kao i linijom za klanje sitne stoke. Navedeni proces traje sve dok se ne dobije gotov proizvod. tj. nakon završetka te aktivnosti dobili poluproizvodi koji ulaze u tehnološki proces prerade mesa (u zavisnosti od vrste). 2. to u cilju njegove što veće efikasnosti. obavlja se na opremi i upogonu izgrađenom prošle godine. ukupne površine 600m2. Poslovanje preduzeća „Gradina . Modernu fabriku za preradu mesa i suhomesnatih proizvoda.o. preduzeće „Gradina Company“. kao glavnih proizvoda. raspolaže posebnom poslovnom zgradom u kojoj se obavlja gore opisani proizvodni proces. koje predstavljaju nužnu kariku u lancu dobijanja finalnog proizvoda. Budući da je riječ o dosta kompleksnom procesu. koji služi za tov junadi. opreme.o. ukupnog kapaciteta 250 grla u jednom turnusu (turnus traje 6-7 mjeseci).

proizvode od svježeg mesa (juneće. kulen. 13 . te se tu uglavnom radi o sljedećim proizvodima i programima: . ukupne površine 300m2. U perspektivi se planira otvaranje pogona za proizvodnju konzervi (paštete.o. juneća roštiljska kobasica. jagnjeće).)... Preduzeće na tržište plasira suhomesnate trajne i polutrajne (barene) proizvode. konzerviranje i skladištenje koža. pileća posebna.. goveđi sudžuk. raspoložive površine od 160m2. ukupnog kapaciteta 8 apartmana.pileći program (pileći parizer. Maloprodajni objekti. 5.). . Objekat veleprodaje i distribucije gotovih proizvoda i druge trgovačke robe. kao i proizvode od pilećeg mesa.svježe jagnjeće meso itd.o.). pri čemu su 3 locirana u Rožajama. Pogon za obradu.. 1 u Beranama i 1 u Plavu i 7. Objekat sa apartmanskim smještajem za sopstvene kao i druge goste.). površine 700m2.svježe teleće meso. . gulaš. . Poslovanje preduzeća „Gradina 4..Seid Bahović Company” d. goveđa pršuta šarena.svježe juneće meso.suhomesnati trajni proizvodi (goveđa pršuta. gotova jela. 6. . . goveđa čajna kobasica. 1 u Baru..suhomesnati polutrajni-bareni proizvodi (juneća kobasica.. dimljena junetina. teleće. juneći parizer. pileći extra..

Vlasnička struktura Preduzeće „Gradina Company“ je potpuno u privatnoj svojini.o. kao i poslovna zgrada u kojoj se odvija prijem.o. Poslovanje preduzeća „Gradina FARMA KLANICA (goveda. 4. Nastalo je na porodičnom imanju. ovaca. kao i poslovna zgrada u kojoj se obavljaju administrativne aktivnosti.2.o. junadi) PRERADA (proizvodi od mesa) VELEPRODAJA EKSTERNI KUPCI I OTKUP I UVOZ ŽIVE STOKE DEPO HOTELI MALOPRODA JA (svježe meso) SKLADIŠTE I IZVOZ KOŽE OTKUP KOŽE Slika 1. 14 . odmor i klanje stoke. Šematski prikaz osnovnih djelatnosti „Gradina Company“ d.o.Seid Bahović Company” d. na kome se nalazi poslovna zgrada u kojoj se obavlja tehnološki proces (prerada i proizvodnja mesnih prerađevina). Na navedenoj lokaciji smješten je i magacin (koji služi za prodaju sopstvenih i tuđih proizvoda).

u zavisnosti od potrebe i obima posla koji treba obaviti. To je. dok se taktičke kao i operativne odluke donose i izvršavaju od strane onih u čijoj su nadležnosti.3. Vrlo često. Preduzeće „Gradina U Company“ je Poslovanje preduzeća „Gradina je društvo porodična sa ograničenom sa jasno odgovornošću. 4. ipak se da primijetiti značajna podjela odgovornosti i poslova među pojedinim članovima i zaposlenim unutar preduzeća. Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih u „Gradina Company“ su: Direktor kompanije_____________________________________________________ • • • nadgleda sve aktivnosti i donosi krajnje odluke. „svi obavljaju sve poslove“. Organizaciona struktura Organizaciona struktura nema izražene konture klasične organizacije. definiše politiku i strateške ciljeve kvaliteta. Iako nema oblik klasične organizacione strukture. 15 . s jedne strane i sasvim normalno.Seid Bahović Company” d. budući da je riječ o porodičnoj firmi i budući da su svi članovi porodice podjednako zaintersovani za postizanje uspjeha. Odluke od strategijske (dugoročne) važnosti se donose od strane vrha preduzeća (uključeni su svi članovi porodice).o. definiše potrebe i organizuje nabavku sirovina (goveda. Ovakav vid organizacionog struktuiranja preduzeća je i sasvim normalan kada se ima u vidu veličina preduzeća. ovaca i junadi).o. pitanju tipična firma. definisanim svojinskim odnosom. budući da se u perspektivi planira rast i razvoj kao i kontinuirano osvajanje novih poslovnih linija i tržišta.

• komunicira s Vladom. 16 . • • • obezbjeđuje materijalne resurse. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. • sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. preispituje efektivnost.Seid Bahović Company” d.o. državnim institucijama. • • odobrava Priručnik o kvalitetu i procedure. definiše politiku i strateške i operativne ciljeve kvaliteta.o. ministarstvima. primjenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008. Izvršni direktor • ________________________________ sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu nadgleda sve aktivnosti procesa rada i poslovanja i donosi krajnje odluke. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. definiše uspostavljanje. • imenuje rukovodioca Poslovanje preduzeća „Gradina kvaliteta i prenosi ovlašćenja za sprovođenje. inspekcijskim službama. praćenje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i • preispituje efektivnost.

-oprema (nove linije. -sredstva za održavanje higijene (prostora. nosiocima projekta i upravlja poslovima prodaje i nabavke u dijelu veletrgovine i maloprodaje. servisiranje). i/ili drugu sistema kvalitetom vezana i za proizvodnje dokumentaciju menadžmenta HACCP sistema. Rukovodilac _______________________________________________ • • rukovodi HACCP TIMOM.. • Menadžer prodaje_____________________________________________________ • upravlja dokumentacijom sistema menadžmenta QMS i HACCP dokumentacijom. -HTZ oprema za radnike. pvc-vrećice.).o. • Poslovanje preduzeća „Gradina komunicira sa bankarskim sektorom. proizvodnju. zaposlenih). odobrava potrebna HACCP uputstva priručnik. rezervni djelovi.Seid Bahović Company” d. džakovi.o. 17 . • piše potrebna uputstva i/ilidrugu dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom i • priprema i sprovodi interne provjere i formira izvještaj o rezultatima provjere. • definiše potrebe i organizuje nabavku – proizvoda i usluga: .repromaterijal za pakovanje (kutije. kese..

primanje žive robe (mjerenje). transportno uvjerenje). komunikacija i kontrola rada i .o.DDD – odabir firme. • učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. prerada. odobrava ih i vrednuje njihove usluge. hlađenje. skladištenje i isporuka. sanitarno. • organizuje i prati realizaciju procesa proizvodnje po aktivnostima: . • definiše i obezbjeđuje potreban broj radnika i njihovu obuku. upravlja neusaglašenim proizvodima.Seid Bahović Company” d.o. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih • • • i preventivnih mjera. pakovanje u kutije. čišćenje trupa. Poslovanje preduzeća „Gradina . • komunicira sa dobavljačima. rasijecanje. prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u proizvodnji i transportu su: Tehnolog u proizvodnji__________________________________________________ 18 . . .klanje stoke.kontrola obavezne dokumentacije kod prijema stoke (veterinarsko. hlađenje.usluga uklanjanja konfiskata. prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja.

•upravlja neusaglašenim proizvodima.Seid Bahović Company” d. dodataka. •kontroliše higijenu pogona i radnika. •učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. O svom radu i eventualnim neusaglašenostima izvještava rukovodioca proizvodnje. sredstava za higijenu za potrebe proizvodnje. •trebuje nabavku sirovina. • nadgleda rad radnika u klanici i proizvodnji. održavaju higijenu u stočnom depou i tovilištu. dodataka i ambalaže u magacinu i u komorama. ambalaže. vrše pripremu. Poslovanje preduzeća „Gradina •organizuje radnike i nadgleda odvijanje cijele proizvodnje od dolaska životinja do gotovog proizvoda. •prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. staraju se o ishrani stoke. •prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. •vodi i/ili verifikuje definisane zapise (dati u listi obrazaca QMS-a i HACCP-a). Radnici u proizvodnji _________________________________________________ Radnici u stočnom depou i tovilištu: • vrše prijem i smještaj stoke. prati temperature.o. •učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. 19 . • prati stanje mesa i proizvoda.o.

pristupnpm putu. odgovorni su za higijenu. za zdravstveno stanje životinja. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica.Seid Bahović Company” d. čuvanje i održavanje alata. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. odgovoran je za njihovo održavanje i pravilan 20 . krugu i pomoćnim prostorijama. smještaj i ishranu stoke. pravilno rukovanje. u saglasnosti sa rukovodiocem proizvodnje. odabir i selekciju grla Poslovanje preduzeća „Gradina za klanje. pravilno rukovanje. mašina i opreme.o. prateći njihovo zdravstveno stanje i o svakoj promjeni blagovremeno obavještavaju rukovodioca proizvodnje. mašina i opreme. staraju se o održavanju higijene u stočnom depou. rasijecanja i druge poslove koji su predviđeni tehnološkim procesom klanja. Radnici u klaonici: • obavljaju poslove klanja stoke. dranja kože. istovarnoj rampi. i istu dovode do vrata klaonice. odgovorni su za pravilan prihvat. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. odgovorni su za higijenu. Radnik na održavanju mašina i opreme: • vrši kompletno održavanje svih mašina i opreme u klaonici i preradi mesa. Radnici u preradi mesa: • obavljaju poslove prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina predviđene tehnološkim procesom u preradi. čuvanje i održavanje alata.o.

• podnosi nedjeljne i mjesečne izvještaje o prodaji izvršnom direktoru i • obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica.o. odgovoran je za 21 . Vozač ____________________________________________________________ • upravlja putničkim i teretnim motornim vozilima po izdatom putnom nalogu. kao i za vođenje evidencije o nabavljenim i prodatim robama. O svom radu izvještava tehnologa i/ili rukovodioca proizvodnje. odgovoran je za predaju robe kupcu ili skladištu.Seid Bahović Company” d. utovar. istovar i blagovremen prevoz robe. prati njihovu realizaciju.o. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u prodaji su:___________________________ Menadžer prodaje i nabavke _________________________________________ • • vrši ugovaranje nabavke i prodaje roba i usluga. daje informacije proizvodnji. vrši prevoz putnika i robe. odgovoran je za kvalitet nabavljene robe i blagovremenost otpreme iste. odgovoran je da kupac potpiše i/ili stavi broj lične karte na otpremnicu – fakturu o primljenoj robi. odgovoran je za kvalitetan prijem. izrađuje planove prometa roba i usluga. vodi zapise o održavanju opreme i obavlja druge poslove po nalogu tehnologa. • • vrši naplatu potraživanja prodate robe. Poslovanje preduzeća „Gradina rad.

za blagovremenu registraciju vozila. utrošku goriva. Vode tabelu Zapis o kontroli prijema. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru.Seid Bahović Company” d.o. Magacioner _______________________________________________________ • odgovara za stanje u magacinu. Poslovanje preduzeća „Gradina tehničku ispravnost i urednost održavanja i higijenu vozila. vodi evidenciju o putnim nalozima. fakturisanje. prati dnevne izvještaje stanja robe u magacinu i dostavlja ih izvršnom direktoru. sravnjenje kartica i prikupljanje i kompletiranje dokumentacije. prati i zapisuje uslove temperature u rashladnim komorama u magacinu. provjera stanja magacina u dogovoru sa magacionerom i vršenje nabavke po potrebi. Knjigovođa ________________________________________________________ 22 . vodi magacinske kartice za svu robu u magacinu. izdaje robu po principu FIFO. Administrativni _____________________________________________ • radnici Svakodnevno primanje porudžbina i obavljanje telefonskih poziva i knjiženje izvoda. rukovodiocu proizvodnje i menadžerima prodaje.o. vodi evidenciju o pranju i dezinfekciji vozila. odgovoran je za higijenu i red u magacinu. i obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. O svom radu izvještavaju – polažu račune izvršnom direktoru. maziva. komunikacija sa kupcima i praćenje njihovog plaćanja i valute. guma i drugog materijala.

Seid Bahović Company” d. spremanje ugovora i uvjerenja. RAČUNOVODS TVO I ODRŽAVANJE FARMA. HLADNJAČA OBRADA I PRIPREMA SUHOMESNATI H PROIZVODA PRIPREMA SVJEŽEG MESA 23 . O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. bankama i zdravstvu. KLANICA MAGACIN KOŽE I SVJEŽEG PRERADA MESA SUŠARA. opštini. • Knjiženje izvoda. DOO „ GRADINA COMPANY“ ROŽAJE IZVRŠNI DIREKTOR MARKETING I PRODAJA ADMINISTRACI JA. provjera i predavanje PDV-a.o. vršenje plaćanja dobavljačima kao i spremanje dokumentacije potrebne za tendere. izvršavanje poslova u sudu. Poslovanje preduzeća „Gradina prijavljivanje radnika.o. predavanje pošte i potrebnih dokumenata za dobijanje garancije banaka.

Misija Misija „Gradina Company“ je da svoje postojanje i predan rad zasniva na sljedećim principima: • proizvodnji kvalitetnih proizvoda uz obezbjeđenje ispunjenja svih uslova bezbjednosti i higijene i tako ispunjava zahtjeve i očekivanja korisnika. odnosno tržišta. inovativnošću i kreativnošću zaposlenih postiže brže od drugih nove standarde poslovanja. Poslovanje preduzeća „Gradina . 24 .1.o.4.2.o 4.4.o. koji svojim stalnim unapređenjima procesa. Vizija i misija 4.o. PAKOVANJE ZA ISPORUKU VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Slika 2. 4. Organizaciona šema „Gradina Company“ d.4. Vizija „Gradina Company“ ima viziju da postane vodeći proizvođač u ovoj oblasti u regionu. • da kroz dobru trajnu saradnju sa dobavljačima obezbijedi nabavku kvalitetne sirovine kako bi se dobio proizvod najvišeg kvaliteta.Seid Bahović Company” d.

• da stalnim učenjem i usavršavanjem svih zaposlenih postiže rezultate u poslovanju koji omogućavaju veći profit kompaniji kroz kvalitetnije proizvode. • osvajanje novih izvoznih tržišta (2010 – 2012): Slovenija. Albanije.o.Seid Bahović Company” d. Rumunija. bolju uslugu i partnerske odnose. osvajanje i uvođenje novih mesnih proizvoda. • dobrom razumijevanju i poštovanju pravila ponašanja svih zaposlenih u firmi. Kosova i Turske. Poslovanje preduzeća „Gradina • da stalno poboljšava svoje procese rada radi postizanja boljih rezultata. istraživanje i analiza tržišta. Na osnovu svoje vizije i misije „Gradina Company“ je postavila strateški cilj: • postati regionalni lider u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina koji teži da ostvari kroz postavljene ciljeve: • poboljšanje marketinga i prodaje. • razvoj menadžmenta kvaliteta.o. Bugarska i druge zemlje u okruženju. Srbije. • • povećanje izvoza na tržišta BiH. Hrvatske. • ostvarenje dugoročnih izvoznih ciljeva: Centralna i Istočna Evropa. Ostvarenje svojih ciljeva „Gradina Company“ će omogućiti i saradnjom sa: 25 . Makedonije.

Poslovanje preduzeća „Gradina resornim ministarstvima. Volf. bankarskim sektorom i razvojnim institutima i konsalting agencijama.o.o. Preduzeće raspolaže mašinama i pomoćnim uređajima za ukupan tehnološki postupak osnovnog proizvoda. dimljenje i kuvanje mesnih prerađevina.Seid Bahović Company” d. Sredstva za proizvodnju Preduzeće svoju aktivnost bazira na savremenom načinu proizvodnje. EBRD. mašina koja služi za mljevenje mesa. kapaciteta 2.000kg/8h. inspekcijskim organima. Atmos peć. mašina koja služi za usitnjavanje mesa i čiji kapacitet iznosi 120kg/h. vladinim institucijama. • • • Vakum mašina. Radi se o sljedećim mašinama i uređajima: • Kuter. kapaciteta 2. mašina koja služi za barenje. čija je moć proizvodnje 120 kg/h. neophodnih postupaka: 26 . • • Miješalica za meso. kapaciteta 100 kg/h. kapaciteta 250 kg/3h. izuzev jednog dijela (sušenja trajnih proizvoda) gdje je zadržan tradicionalni način. Punilica. programima TAM i BAS. Proces dobijanja proizvoda od mesa odvija se u VII sljedećih faza uz primjenu pratećih. Vladom Crne Gore.000 kg/8h. 5.

otkoštavanje. na liniji panglovanja zaposleno je 3 radnika. Na liniji klanja je uposleno 4 radnika. • Četvrta faza koja obuhvata aktivnosti punjenja robe angažuje 2 radnika. Ukupan kapacitet koji je moguće ostvariti u navedenoj fazi iznosi 2 tone mesa. kapaciteta 2 tone/8h. salamurenja i sl. pri čemu jedan radnik radi na automatskoj punilici dok je drugi uposlen na klipserici. kapaciteta 2 tone/8h.750 kg mesa.Seid Bahović Company” d. Nakon toga slijedi postupak u kome se dodaju aditivi kao i razne druge smješe čime se povećava težina mesa za oko 20%. • Poslovanje preduzeća „Gradina Prva faza se odnosi na otkup žive stoke (5 tona žive mjere u toku dana). u kojoj radi ukupno 10 radnika. tj. dok je ukupni kapacitet (kao što smo naprijed naveli) 5 tona krupne stoke (na 8h) i 300 komada jagnjadi(na 8 h). salamurenje. panglovanje.5 tona mesa (50%). dok su ostali radnici raspoređeni na poslove okoštavanja. dodavanje aditiva. čime se od 5 tona žive mjere dobija 2. naprijed navedenim postupcima otpada 30%. Posmatrano pojedinačno. o kuter.500 kg mesa dobijenog u prethodnoj fazi. kapaciteta 250 litara (4 tone/8h). Utrećoj fazi angažovane su sljedeće mašine: o punilica. o miješalica. kapaciteta 3 tone/8h.o. ostaje 1. Pri tome od 2.000 kg/8h. o tambler. kapaciteta 2. smješa i dr. obavljaju se aktivnosti pripreme mesa za obradu i proizvodnju. u posmatranoj fazi. • Druga faza je usmjerena na klanje stoke. • Nastupapeta faza u kojoj 2 radnika kače robu.o. o pik injektor (automatsko soljenje mesa). tj. • U trećoj fazi. da bi nakon toga u 27 .

Pri proizvodnji mesa obično se od ukupne žive vage mesa (od 5 tona dnevno) dobije oko 28% robe (1. pri čemu se 30% od 2.000 kg robe izgubi i ostaje nakon završetka navedene faze 1. vakumiranja. 28 . Analiza tržišta 6. Ako tržište apsorbuje određene prozvode onda je to prilika za uvećano sticanje prihoda i profita i jačanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti preduzeća.1. Marketing i konkurencija 6.o. U navedenoj etapi uposleno je 3 radnika. • Poslovanje preduzeća „Gradina Šestoj fazi roba podlegla termičkoj obradi.Seid Bahović Company” d. odlučujući faktor za svako pa i ovo preduzeće mora da bude tržišni barometar. koji rade na sljedećim mašinama: o Atmos peć. itd.400 kg). ambalažiranja. etiketiranja. sedma faza u kojoj se obavljaju aktivnosti pakovanja.1. Opšte napomene I ako je opšti zahtjev vremena potpunije korišćenje proizvodnih kapaciteta i fonda radnog vremena (jer se na taj način najefikasnije i najjeftinije uvećava prihod i djelimično rješava pitanje nezaposlenosti) ipak.400 kg robe. kapaciteta 800kg/8h.1.o. o Pušnice. ukupnog kapaciteta 5 tona (trajni proizvodi) • I poslednja. 6. Ukoliko preduzeće ne uspije da prilagodi svoju poslovnu politiku i proizvodne kapacitete zahtjevima tržišta neće uspjeti da u svom poslovanju ostvari i očuva rentibilitet pa su onda neminovni negativni pokazatelji koji uslovljavaju i negativne poslovne rezultate. odnosno vaganja.

Vrlo često se u praksi marketing poistovjećuje sa istraživanjem tržišta što nije ispravno. Tržište sa svojom apsorpcionom snagom podstiče na permanentni porast produktivnosti rada a produktivnost snažno utiče na povećanje proizvodnje i obima roba na tržištu.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina Tako svaka proizvodnja mora da je isključivo u funkciji tržišta. Tržište i potrošači su motorna snaga za sve produktivne proizvođače.) u pravo vrijeme ponude pravim potrošačima. cijena i dr. To je osnovni postulat koji mora biti shvaćen i prihvaćen od strane svih odgovornih i ovlašćenih lica preduzeća. Tržištu se iz dana u dan nude sve veće količine robe u kojima je potrebno naći prostor i mjesto i za proizvode koje nudi i ovo preduzeće. Marketing je poslovna koncepcija ili stav preduzeća prema svojoj ulozi u privredi i društvu i znači usmjerenost ka zadovoljavanju identifikovanih potreba potrošača i privrede u određenim upotrebnim vrijednostima (proizvodima i uslugama) uz ostvarenje dobiti – profita. odnosno onim kod kojih postoji potreba za takvim proizvodima i koji raspolažu finansijskim sredstvima koja im omogućavaju zadovoljenje te potrebe. kvalilet. likvidacije).o. odnosno gašenja (stečaja.o. Jednom riječju sve mora biti u funkciji kupca. potrošača i tržišta. U teoriji i praksi marketinga u centru pažnje je potrošač i nema zadovoljavanje njegovih potreba. dok sve one neproduktivne najrigoroznije kažnjavaju pa čak dovode i do potpunog nestanka. Osnovna funkcija istraživanja tržišta sastoji se u tome da se pravi proizvodi sa stanovišta svih relevantnih obilježja (funkcionalnost. 29 . Bez tog prihvatanja konačnog uspjeha.

Ovom preduzeću za izbor i opredjeljenje preporučujem sljedeće kanale distribucije i to: -prodaja preko trgovinskih putnika.. -novine i časopisi. -sajmovi. propaganda na samom mjestu prodaje i sl.o. -bilbordi. prelivanja tehničkog know-how. Ovo sa razloga što se mora iznaći orijentacija plasmana proizvoda prema inostranom tržištu radi iskorišćavanja kapaciteta. U svakom preduzeću kanali prodaje su od izuzetnog značaja kao instrument marketing mix-a radi konkretne primjene. S tog stanovišta se ovom pitanju u okviru ovog rada. prospekti.o. Poslovanje preduzeća „Gradina Poslovanje se prilagođava i usmjerava prema tržišnim zahtjevima a tržišno orijentisano privređivanje pretpostavlja veću primjenu marketinga i ubrzaniji rast poklanja posebna pažnja produktivnosti rada. filmovi. finansijskih sredstava i sl. Za konkretno preduzeće veoma je bitan. -svjetleće reklame. dijapozitivi.Seid Bahović Company” d. . -reklamna prodaja. -sredstva javnog informisanja. -izložbe proizvoda. možda i presudan izvozni marketing.direktna prodaja. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća. 30 . -web site – page i internet. -privredna propaganda . i sl. Kao što su ideje i sl. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija.

Bosne i Hercegovine. Slovenije. Apsorpciona moć tržišta je velika.2. Italije. . Rusije. Za plasman ovih proizvoda najznačajnije je tržište u okruženju i to: Crne Gore.o. čistih i ekološki očuvanih. To su proizvodi koji važe za zdravu hranu koja se može konzumirati bez straha od nekakvih bolesti stoke iz uvoza.Drugo. Uvijek je bila skuplja i ljepša od vještačkih materijala i »Gradina Company« značajan prihod ostvaruje od izvoza kože. Bugarske. Uz proizvodnju svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda ide i proizvodnja kože. zbog velikog interesovanja kupaca sa tog tržišta za ovim posmatrano preduzeće tržište okolnih zemalja proizvodima. Grčke. . Tržište prodaje za proizvodni asortiman Ispitivanjem tržišta došlo se do zaključka da orijentaciona količina koja se u Crnoj Gori troši na ove proizvode iznosi godišnje izmedju 12 i 15 miliona eura. Ovo iz razloga što su u suštini ovo uglavnom sortimenti za koje je potrebno tržište koje nije udaljeno zbog transportnih troškova. Kosova. Primjetno je veoma veliko interesovanje na ovim tržištima za svježim mesom i mesnim prerađevinama od mesa koje se dobija od stoke sa ovih prostora. zavisno od sortimenta proizvodnje. Ovo iz više razloga: . zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza.o. Srbije.1. što je posmatranom preduzeću to tržište poznato. Turske.Seid Bahović Company” d.Prvo. 31 .Treće. Hrvatske. ali i sličnost mentaliteta kupaca. koja je uvijek bila tražena na tržištu. Makedonije. U dugom postupku ispitivanja i istraživanja tržišta prodaje došlo se do zaključka da je za optimalno. Poslovanje preduzeća „Gradina 6.

. . BiH. Španije. Srbije.Peto. -Sedmo.Četvrto. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. zbog iskazane spremnosti kupaca za kupovinom proizvoda ovoga preduzeća i već dijelom stečenih navika. Ovdje se radi o dvije grupacije uslovno rečeno kupaca ovih proizvoda i to jedna koja je skromnijeg životnog standarda sa elementima socijalne osobenosti i 32 . Osnovni zaključak je da postoji potreba i tražnja u okruženju za ovim proizvodima. kako domaće – lokalno i regionalno tako i strano.Seid Bahović Company” d. Što se tiče tržišta u okruženju i to: Kosova. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. Austrija) ali i tržišta Francuske. pristupačnost kupaca i -Osmo. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja.2. Poslovanje preduzeća „Gradina .o.o. Grčka. Tržište za ovim i ovakvim proizvodima postoji. Veoma bitna rezerva a samim tim i šansa za plasman proizvoda ovog preduzeća jeste tržište EU. Posmatrano preduzeće u kontinuitetu treba i mora pratiti potrebe tržišta i rad konkurencije i osmisliti i metod da se u okviru tih agregata potrošnje i plasmana proizvodi ovog preduzeća. Hrvatske. Njemačke gdje postoji veliko interesovanje za mesom i mesnim sortimentima sa zdravog područja. Makedonije. način i nađu i 6. Ovo iz razloga obezbjedjivanja zadovoljenja potreba u prvom redu naših sudjednih država (Italija. treba napomenuti da su to tradicionalni kupci posmatranog preduzeća i da je svaka količina izvezene robe prodata u najkraćem roku.Šesto. TRŽIŠTE PRODAJE I KONKURENCIJA O tržištu uopšte kao i o tržištu prodaje dijelom je nešto kazano u prethodnom dijelu ovog rada.

U dokumentaciji posmatranog preduzeća konstatuje se da će ovo preduzeće svoj proizvod pozicionirati kao domaći. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu? Na tržištu vlada velika konkurencija posebno od strane proizvodjača iz Republike Srbije. 6. Posmatrano preduzeće je zainteresovano za povećanje kapaciteta proizvodnje zbog odlične tražnje i prodaje proizvoda na tržištu. povoljne i realne cijene.o.Seid Bahović Company” d. 6. Ko su kupci? Veliki je broj potencijalnih kupaca pa se zbog toga ovdje nabrajaju samo neki. 33 . poštovanje rokova i termina isporuke I sl. Treba imati na umu da ovim vidom proizvodnje se ne bavi niko na teritoriji opštine Rožaje tako da i nema konkurenta što znači da ovaj vid proizvodnje zavređuje veliku pažnju i ima perspektivu. Poslovanje preduzeća „Gradina grupacija sa srednjim i višim nivoom životnog standarda.o.2. njegova pozicija je jasna sa postojećim proizvodnim asortimanom. već dvadesetak godina. Imajući u vidu da je posmatrano preduzeće i do sada bilo prisutno na tržištu. Dakle ovo je nesporna činjenica od koje se polazi u dalju obradu. Gradina posjeduje četiri hektara obradive zemlje što je dovoljno za obezbjeđenje kabaste hrane.1. vrhunskog kvaliteta po pristupačnoj cijeni što će podržati i kampanja Vlade Crne Gore o promociji u svijetu crnogorskih proizvoda.2. Gradina je i pored svih problema i neregulisanog tržišta veoma stabilno pozicionirana I ima na desetine poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) kod kojih je dokazala kvalitet.2.

Prizren.građani – radnici na privremenom radu u inostranstvu gradjani opština Rožaje. Bugarske. Gradina procjenjuje da će za ove proizvode posebno interesantno tržište biti tržišta Crne Gore. BiH. Priština.2. Pljevlja. Đakovica. .BOCOLA doo Podgorica.VOLI doo Podgorica. 6. Preduzeće „Gradina Company” d.o. Medjutim. . Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi? Gradina posjeduje sopstvenu službu za prodaju. sa još 2 specijalista za marketing i prodaju. Novi Pazar. Peć. Najvažniji kupci proizvoda Poslovanje preduzeća „Gradina ovog preduzeća na lokalnom i dijelom regionalnom tržištu. Podgorica. . 34 .Seid Bahović Company” d. Bijelo Polje. sadašnji i potencijalni.o. Srbije i Makedonije iz razloga što ovi proizvodi važe za zdrave i bezbjedne za ishranu. Kolašin. Italije.3. po ocjeni obradjivača.o. Berane. Tutin. Hrvatske.o.strani partneri iz Hrvatske. se mora bazirati na pojačanje marketinga i izgradnju brenda koji će biti poznat kupcima u Crnoj Gori i van nje.MEX doo Podgorica. Rusije . Bosne i Hercegovine. Kosova. Plav. Do sada je Gradina poznata u Crnoj Gori kao proizvođač svježeg goveđeg i telećeg mesa i mesnih prerađevina. .ELKOS doo Peć. ova služba će se morati kompletirati. ali priprema agresivan marketinški nastup na tržištu okolnih zemalja. uglavnom su: .

. Prodaji će biti posvećena najveća moguća pažnja. Poslovanje preduzeća „Gradina Pored toga investitor će prodaju vršiti i preko angažovanih lica van radnog odnosa u formi ovlašćenih trgovačkih putnika. kroz „maloprodaju u proizvodnji” mada takav način ne može dati zadovoljavajuće rezultate.Seid Bahović Company” d.4. • strani: .OVAKO Sarajevo. Sav menadžerski tim u suštini biće uključen u prodaju. Prodaja putem prezentacija i neposredna prodaja osmišljena na savremen način će takodje biti zastupljene.2. . Zbog toga je ovdje data preporuka za niz drugih aktivnosti koje bi trebalo manadžment da preduzme za stvaranje uslova za povećanje prodaje. Na koje područje se plasiraju proizvodi? Proizvodi se plasiraju kako na tržište Crne Gore tako i na inostrano tržište.o.o. . .CARNEX Vrbas. 6. 6.5.NEOPLANTA Novi Sad.MESOPROMET Bijelo Polje. Ko su glavni konkurenti? Konkurenata ima više a u prvom redu to su: • domaći: .AGROŽIV Pančevo.2.GORANOVIĆ Nikšić. . Za sada prodaja se odvijala preko veletrgovine i maloprodajnih objekata ali i na drugi način tj.JUHOR Jagodina. 35 .

o.Treće. . 6.LIJANOVIĆ Široki Brijeg. odnosno povoljnije i to koja je pristupačna za kupce. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju.GAVRILOVIĆ Petrinja.Peto.Drugo. zbog specifičnosti. .Sedmo. . . 36 . . obezbijeđeni sopstveni transport. . poznavanje mentaliteta kupaca. ali Gradina ima ostale uslove marketing miksa u prednosti. U tom smislu program za proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju telećeg i goveđeg mesa i suhomesnatih proizvoda će imati prednosti u povoljnim karakteristikama po svakom osnovu i kvalitetu. kvaliteta proizvoda i njegovih posebnosti i tržišta za ovim . poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja.Osmo.Seid Bahović Company” d. pristupačnost kupaca. po kvalitetu. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza. Koje su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju? Prednosti posmatranog preduzeća su brojne: . . zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići.Prvo. zbog relativno značajnog interesovanja kupaca sa tog proizvodima. . .o.Šesto. što mu je to tržište poznato. povezanost sa putnom mrežom.Četvrto. Poslovanje preduzeća „Gradina Oni su konkurencija u ovom momentu cijenu koja bi trebalo biti stabilna.2. saradnju sa glavnim trgovinama na domaćem tržištu. Plasman finalnih proizvoda je obezbijeđen na domaćem i dijelom na inostranom tržištu putem dugoročnih ugovora o saradnji.6.PIVKA Ljubljana.

Poslovanje preduzeća „Gradina . samo kod dva veća proizvođača. bar prema mojim saznanjima. Rizici mogu biti pojava nekog za sada nepoznatog proizvoda koji bi bio supstitut ovom proizvodu. Sasvim je izvesno da će biti potrebe za uvođenjem bar još jedne smjene bar u sezonskim intervalima. 6. Ukupan broj stanovnika ovog tržišta lokalnog je blizu 200.000 – 50.000 ili oko 40. Sa ekološkog stanovišta proizvodi preduzeća „Gradina Company” imaju niz prednosti jer koriste meso od stoke iz okoline Rožaja i Berana.kao bitno je i to što Gradina kao glavni repromaterijal za svoju proizvodnju koristi sirovinu koju ima u neposrednom okruženju tj.Deseto.o. Zatim. . sredine koja je očuvana i još uvijek nezagađena. kao i makro lokacije. korišćenje iskusnih radnika i sl.000 domaćinstava.50. dok su ostalo male količine kod individualnih proizvođača. Ovakvi proizvodi se proizvode u Crnoj Gori.2.o.000 .000 potencijalnih kupaca u krugu od 70 km. što je i u najpesimističkijoj prognozi gotovo nevjerovatno.Seid Bahović Company” d. Učešće preduzećana tržištu Proizvodnja je projektovana za rad samo u jednoj smjeni i svi obračuni su rađeni na toj osnovi. jer se investitor nalazi u središtu okruženja gdje su distribuirani kupci.7. proizvodi su izuzetnog kvaliteta. u samom mjestu proizvodnje.Deveto. koristi se sirovinska baza od mesa stoke na lokalnom tržištu sa nižim cijenama i odličnog kvaliteta. zbog lokacije posmatrane sa makro aspekta. U projekciju se ušlo da Gradina zadovoljava oko 1/ 10 ukupnih potreba za ovim proizvodima na ovom tržištu. dakle 40. dalje drastično povećanje ekonomske krize i eventualno potpuno obustavljanje prodaje. Što se takoreći može nazvati lokalnim tržištem koje je za posmatrano preduzeće izuzetno poznato i na kojem 37 . Prednosti ovih proizvoda su što se proizvode na savremenim mašinama-opremi.

8. Poslovanje preduzeća „Gradina se već prepoznaje kao neko od kvaliteta i poštovanja rokova isporuke sa povoljnim cijenama mesa i mesnih prerađevina. 38 . Sve analize govore da će Gradina u ukupnoj prodaji participirati sa znatno većim procentom od ovdje projektovanog. -direktna prodaja. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija.Seid Bahović Company” d..o. da će to biti iznad 1/3 što se u projekcijama ne smije uzimati kao pouzdano. jer za to u ovom momentu nema valjane argumentacije i potpune sigurnosti. Kanali prodaje Autor ovog rada daje preporuku da manadžment sa svojim stručnim službama i uz angažovanje specijalista za marketing pronadje najbolju kombinaciju od sljedećin kanala distribucije-prodaje proizvoda i to od sljedećih : -prodaja preko trgovinskih putnika. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. dijapozitivi. -web site – page. eventualno maloprodaja.2. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća i drugih preduzeća i veleprodaja. -izložbe proizvoda. filmovi.o. To je za naše prilike lokalne i regionalne veliko područje i veliko tržište. prospekti. Realno se očekuje da će učešće Gradine u roku od narednih 2-3 godine biti u rasponu izmedju 1/ 5 do maximalno 1/4 tog agregata tržišta. -reklamna prodaja. Očekivanja Gradine su optimistička. 6.

Tržište nabavke Neophodno je izvršiti istraživanje i analizu nabavnog tržišta. pomoćnog materijala.3. -privredna propaganda . Svaka od ovih faza nabavnog postupka ima svoju problematiku. pribavljanje ponuda. -lijepo dekorisani izlozi. Pri tome nabavka osnovnih sredstava ima sporadičan karakter (povezana je sa ulaganjima tj. pregovaranje sa dobavljačima.1. -bilbordi. pogonskog goriva i drugo.3. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. i sl. dok je nabavljanje obrtnih sredstava gotovo svakodnevno. ambalaže.sredstava rada i predmeta rada. definisanje-utanačenje potreba. -svjetleće reklame. prije svega u pogledu roka isporuke. U užem smislu nabavka je nabavljanje sirovina. 6.Seid Bahović Company” d. tj.o. I ove analize treba da pokažu da ima mogućnosti da se na tržištu dobiju svi potrebni inputi. nadzor nad izvršenjem ugovora o nabavci i sl.o. -novine i časopisi. Tako je na primjer od 39 .Investicionom politikom). Postupak nabavke sastoji se iz više faza: istraživanje nabavnog tržišta. -sajmovi. Analiza tržišta nabavke Proces reprodukcije započinje nabavkom sredstava za proizvodnju. upoređenje ponuda. -sredstva javnog informisanja. u predviđenim količinama i pod prihvatljivim uslovima. zaključivanje kupoprodajnog ugovora. kvaliteta i cijena. planiranje nabavki.

Da je to od koristi potvrđuje misao dobit često leži već u samoj nabavci. nesamostalni posrednici. odnosno reprodukcionog materijala. s obzirom na postavljene ciljeve da nađe optimalno rješenje na nabavnom tržištu. Pri pregovaranju sa dobavljačima. Kako je u ovom radu dominantna pažnja posvećena tržištu prodaje i prodajnom marketingu mogao bi se steći pogrešan utisak da je nabavno tržište periferno i zanemareno. dakle znači sistematično istraživanje nabavke kao podloge za oblikovanje politike nabavke. odnosno u slučajevima pomanjkanja roba. Marketing kao i tvrdnja mnogih stručnjaka da 40 . Zbog toga je značajno da se marketing upotrebljava i u nabavnom poslovanju. svrsishodnih za što bolje zadovoljenje potreba svojih kupaca. odnosno. za stvaranje dugoročnih uslova. Pri utvrđivanju potreba za proizvodno preduzeće gdje je od značaja kakve sirovine i pomoćne materijale može da upotrijebi od velikog je značaja i metod i širina nabavljanja ponuda (pismena.Seid Bahović Company” d. upoređenju njihovih ponuda i najzad zaključivanju ugovora od velikog su interesa razne trgovinske klauzule kojima se regulišu kondicije isporuke odnosno preuzimanja. Ovako shvaćen marketing.o. količine.Takođe je od velikog značaja i predstavlja jedan od istaknutih zadataka nabavne službe u ovom preduzeću. tj. berza). koja se ne zasniva samo na podacima nabavnog tržišta nego služi kao instrumentarij nabavne politike. Nadzor nad izvršenjem ugovora u pogledu termina isporuke. odnosi konkurencije na tržištu nabavki.o. Poslovanje preduzeća „Gradina bitnog interesa tržišni položaj preduzeća koje nabavlja i konstelacija. Razumljivo je da nabavni marketing nema takvog značaja u uslovima kada nabavno tržište predstavlja usko grlo. sajam. kvaliteta i sl. Filozofija marketinga zasniva se na zadovoljavanju potreba na tržištu a to znači da se nabavni marketing proteže i na prodajno tržište jer su njegovi zadaci.

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

sredstvo za oblikovanje tržišta predstavlja svrsishodnu djelatnost svih raspoloživih instrumenata marketinga. Analogno prodajnom i nabavno područje može se podijeliti na informacijske instrumente istraživanja nabavnog tržišta na jednoj, i akcijske instrumente nabavne politike na drugoj strani. Prikupljanje informacija zadatak je istraživanja nabavnog tržišta. Zadatak nabavne politike je oblikovanje nabavnog tržišta koje omogućava nesmetano odvijanje drugih procesa u preduzeću. Kao veoma bitan segment tržišta nabavke jesu supstitucija odnosno, zamjena sirovina i proizvoda. Supstitucija, odnosno zamjenljivost je u oblasti reprodukcione potrošnje svojstvo dva ili više proizvoda da zadovolje određenu potrebu proizvodnje ili potrošača usljed čega se ovi proizvodi mogu zamjenjivati u potrošnji. Ovo je bitno iz razloga što najčešće zamjena proizvoda u potrošnji nastaje kao rezultat promjene cijena. Neto suptitucioni efekat kod zamjenljivih proizvoda, roba ili materijala ima pozitivni predznak pa se fenomen zamjenljivosti i njen intenzitet mogu utvrđivati empirijskom analizom vremenskih serija tržišne statistike. Uvođenje proizvoda koji potpuno ili djelimično sa pojavom novih supstituišu postojeći proizvod zasniva se na strategiji razvoja proizvoda a koja je nužna da bi preduzeće išlo u korak tehničko-tehnoloških rješenja u datom području proizvodnje. Dobra koja se međusobno zamjenjuju u procesu potrošnje i procesu proizvodnje se isključuju. Postoje potrebe koje se mogu zadovoljiti različitim dobrima, odnosno supstitutima. I ako ne na sasvim jednak način jednu istu potrebu možemo zadovoljiti alternativno, upotrebom različitih dobara.

6.3.2. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju
I ako se i kod ovog projekta težište stavlja na tržište prodaje značaj se posvećuje tržištu nabavke. 6.3.2.1. Osnovni inputi
41

veliki

Seid Bahović Company” d.o.o. Osnovni inputi su :

Poslovanje preduzeća „Gradina

- svježe juneće meso, kao osnovni input koji učestvuje sa preko 50% svih inputa, -svježe teleće meso, - svježe pileće meso, -svježe jagnjeće meso, -svježe ovčje meso, -začini, -ambalaža i dr. Veoma su bitni i inputi: -električna energija, -naftni derivati-goriva, -rezervni djelovi. Ostali inputi su od manjeg ili simboličnog učešća u proizvodu, ne računajući tu naravno radnu snagu kao poseban input. U prvom redu radi se o vodi koju obezbjeđuje investitor sa vodovodne mreže iz vodovoda. Zatim su tu još i električna energija koja je obezbijedjena dovoljnog napona na samoj lokaciji. Zatim, sredstva higijene i zaštite radnika kao i alati i sl. Naglašavamo da Gradina u svojoj režiji uzgaja stoku za proizvodnju mesa, dobavlja mladunčad krupne stoke (telad) koja u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrastaju u stado tovnih junadi. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Ovaj tzv. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za investitora jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za

42

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

26 nedjelja oko 450 – 500kg žive mase u prosjeku. Odnosno ima dnevni prirast oko 1.200 grama do 1.400 grama. Ključni input za uspješnost poslovanja ovog preduzeća jeste

obezbeđenje dovoljne količine kvalitetnog telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa po prihvatljivoj – povoljnoj cijeni. Za nabavku ovog inputa „Gradina Company” ima razvijenu i kvalitetnu otkupnu mrežu. Takođe, u svom sastavu ima i farmu za uzgoj stoke. Zato je potrebno da sektor marketinga kod preduzeća sačini vrlo precizan operativan projekat sa svim potrebnim analizama nabavnog tržišta. Vrlo je važno edukovati lica za koordinaciju kupovine osnovnog inputa. Na kratki rok ovaj input se može obezbijediti na razne načine. Za dugoročnu orijentaciju potrebne su temeljne pripreme i saradnja – ugovaranje kooperativnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim uzgajivačima stoke na lokalnom i regionalnom tržištu.

6.3.3. Dobavljači(postojeći i potencijalni dobavljači)
Broj dobavljača može biti veliki ali su to uglavnom individualni poljoprivredni proizvođači i uzgajivači stoke od kojih se vrši organizovan otkup goveda, teladi i jagnjadi. Naročito je važno napomenuti da „Gradina Company” ima svoju farmu za uzgoj stoke, koju planiraju da uvećaju jer sadašnji kapacitet ne zadovoljava tražnju na tržištu. Obzirom da se radi o manjem broju inputa po vrsti i namjeni koji su specifični i njihova ponuda je rasprostranjena broj dobavljača može biti i veći zavisno od interesa investitora.

43

Način plaćanja dobavljačima 6.o.00 15-30 75.o.o.00 Tržište domać e strano Tabela 1.00 20. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. Rožaje i to : -pouzdanost -potrebni inputi -predviđene količine -rokovi isporuke -kvalitet mesa -cijena -da li postoje barijere za isporuku -da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima Način plaćanja : U gotovini % Na kredit % Broj dana kreditiranja od dobavljača (prosječno) 80.3. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima Autor ovog rada je mišljenja da bi za donošenje odluke o uspostavljanju trajne saradnje sa pojedinim dobavljačima slijedeći kriterijumi mogli biti značajni za preduzeće „Gradina Company” d.00 25.o.2.3.3. To je od značaja za redovno i uredno snabdijevanje preduzeća živom stokom i da preduzeće ne mora da drži velike 44 . Udaljenost dobavljača Svi dobavljači su na maloj udaljenosti od proizvodnog pogona preduzeća.Seid Bahović Company” d.1.3.

o.3.o. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima To su: -pouzdanost.3.5. Manji dio inputa će se uvoziti. -cijena.3.da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima što će se nastojati realizovati nakon početka proizvodnje i sl. Rizici i prednosti Prednosti ovakve saradnje sa dobavljačima su višestruke. Cijene pojedinih dobavljača ( za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti) Cijene žive stoke su na tržištu lokalnom uglavnom ujednačene tako da nema bitnih razlika i odstupanja. To će uticati na razlike u cijenama nabavne sirovine.3. Mogućnost kooperantskog odnosa sa nekim dobavljačima 45 .3. -da li postoje barijere za isporuku zbog propisa stranih zemalja ili naših propisa. -potrebni inputi i mogućnost njihovog kompletnog obezbjeđenja.3. Razlike će se odnositi na kvalitet jer za ovu proizvodnju je potreban veoma dobar kvalitet mesa. -rokovi isporuke. 6. Pored toga razlike će se odnositi na to da li se radi o starijem ili mlađem stočnom fondu. 6. odnosno može Poslovanje preduzeća „Gradina da vodi racionalnu politiku gazdovanja zalihama. -predviđene količine i mogućnost blagovremene isporuke u količini i traženom asortimanu.4. 6. Veći dio inputa se obezbeđuje na lokalnom i domaćem tržištu.Seid Bahović Company” d. vrijednosti zaliha.3. . -kvalitet proizvoda.

U njemu nema industrije koja zagađuje okolno zemljište i vodu. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za preduzeće jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za 26 nedjelja oko 450 – 500 kg žive mase u prosjeku.OBIM.400 grama. ASORTIMAN I VRIJEDNOST PROZVODNJE Treba naglasiti da se asortiman proizvoda preduzeća „Gradina Company” sastoji od suhomesnatih trajnih proizvoda. 46 . Raspoloživost inputa je velika. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. svježeg junećeg. Propisanim režimom tova junadi tele težine 120 – 150 kg težine starosti 14 nedjelja za 26 nedjelja tova dostiže težinu oko 450 kg žive mase u prosjeku. 6. je veoma važna. Ovaj tzv. Treba navesti i to da region u kome se realizuje proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda „Gradina Company“ je ekološki očuvan.o. Preduzeće je izgradilo prostor (štala)dimenzija 15 x 8 m sa svim infrastrukturnim sadržajem na povoljnoj lokaciji i podesni su za farmerski tip tova junadi. Odnosno ima dnevni prirast oko 1 .200 grama do 1. odnosno njihova ponuda. Preduzeće nabavlja mladunce krupne stoke(telad) koja se u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrasta u stado tovnih junadi.Seid Bahović Company” d.4. tako da je proizvod ekološki zdrav i izuzetno privlačan za strano i domaće tržište.o. telećeg i jagnjećeg mesa i suhomesnatih polutrajnih barenih proizvoda. Dobavljači se Poslovanje preduzeća „Gradina nalaze u blizini investitora.

7. Osim svježeg junećeg. jetru. dimljena junetina. već više kao orijetaciono usmjerenje po segmetntima preduzeća. juneća roštiljska kobasica.Seid Bahović Company” d. goveđi sudžuk. goveđa čajna kobasica. Preduzeće će za povremene poslove angažovati lica sa tržišta. bubrege. Poslovanje preduzeća „Gradina Suhomesnati trajni proizvodi su: goveđa pršuta. teleće i juneće srce. juneći narezak. GRADINA COMPANY veoma uspješno plasira na tržište i juneću i goveđu kožu. juneća kobasica. juneći parizer. pileći parizer. goveđa dijetalna kobasica. 47 . juneća kosovska kobasica. juneća šunka. goveđi narezak.o. kulen.o. ovčje suvo meso. telećeg i jagnjećeg mesa. teleće dimljeno suvo meso. Ovo sa razloga što se radi o malom preduzeću kod kojeg zaposleni obavljaju poslove prema potrebi u bilo kojem dijelu preduzeća. prema njihovim sposobnostima. pileća viršla. ne može se posmatrati kruto. projektovana struktura rasporeda zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća. dakle koja nijesu u radnom odnosu kod ovog preduzeća. godine.godine kao i za prvu polovinu 2011.Ljudski resursi Ovdje definisana. Projektovani projektovanog broj zaposlenih je sasvim i dovoljan za za drugu realizaciju polovinu obima proizvodnje prodaje 2010. glave i dr. Suhomesnati polutrajni . juneći debraciner.bareni proizvodi su: juneća kobasica.

Seid Bahović Company” d. Naziv r/b Poslovanje preduzeća „Gradina Broj Školska izvršila sprema ca 1 4 2 tehnicke VSS VSS VSS organizacionog dijela sektora 1 2 3 IZVRŠNI DIREKTOR Direktori sektora Knjigovodstveno finansijski poslovi Odrzavanje opreme Odrzavanje opreme Radnici u proizvodnji Transportni radnici i tehnicke 4 2 VSS 5 6 7 2 34 35 VŠSS SSS SSS radnici u prodaji UKUPNO 80 48 .o.o.

o. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 2. U narednoj tabeli daje se projektovani broj zaposlenih prema stručnoj spremi koji je poželjan za obavljanje ovih poslova.Seid Bahović Company” d.o. javnog) prestali sa radom pri čemu je bez posla iz mesoprerade ostao veliki broj iskusnih i stručnih kadrova. Pored formalnog raspolaganja odredjenom stručnom spremom veoma je bitno istaći da ne treba “robovati” tome već u radni odnos primiti i zaposlene koji 49 . Ovome su doprinijeli i kapaciteti u bližem okruženju koji su u prvom redu zbog vlasništva (državnog. Struktura zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća Imajući u vidu da je ponuda veoma stručne radne snage iz ove djelatnosti velika to je i povoljnost za preduzeće velika da obezbijedi potrebnu radnu snagu iz raspoložive ponude.

Tabelarni pregled zaposlenosti pri punom korišćenju kapaciteta 8.Seid Bahović Company” d.1.o. Prethodna i nova ulaganja 50 .o. Preduzeće će prilikom odabira potrebnih kadrova provesti potrebne testove radi provjere znanja i sposobnosti zaposlenih. r/b Školska sprema 1 2 3 4 VSS VŠS VKV SSS Broj izvršilaca 9 2 34 35 UKUPNO: 80 Tabela 3. Ulaganja i struktura finansiranja 8. Poslovanje preduzeća „Gradina imaju stručnu i radnu sposobnost i ako nemaju baš sve formalne dokaze za potreban nivo stručne spreme.

0 1 P .3 6 0 .5 6 8 .2 3 0 . Troškovi poslovanja 8. odnosno vrijednost objekta) i stopa amortizacije koja je utvrđena zakonom.0 Tabela 4.0 0 .0 5 6 .0 4 .2.0 0 .7 7 7 .2 4 0 .0 2 7 .0 1 2 .0 0 0 9 9 2 .0 2 0 1 4 . Prethodna i nova ulaganja 8.0 9 0 .0 B)A cisk k p a uv za oj f m k i a it l e n ir i C)O r n sr d v b t a e st a U P O KU N 2 0 0 .8 7 0 .0 0 0 .1.2 3 2 .0 0 . a koja se razliku u zavisnosti od vida i karakteristika osnovnih sredstava.5 6 8 .0 0 .8 8 0 5 6 .o.0 0 0 2 0 0 .0 0 0 4 0 2 .0 2 7 . neophodno je da nakon isteka vijeka trajanja osnovnih sredstava obezbijedi sredstva za kupovinu novih.5 7 7 . Obračun amortizacije Amortizacija predstavlja trošak osnovnog sredstva.2.0 4 1 . To će uraditi tako što će u svakoj godini korišćenja osnovnih sredstava izdvajati određeni iznos sredstava (zavisno od vijeka trajanja i metoda amortizacije) na ime amortizacije i konačno obezbijediti zamjenu dotrajalih osnovnih sredstava novim.0 0 .0 2 0 8 .2 3 0 .0 4 .0 9 0 1 8 0 .0 2 .0 1 .o.7 7 7 .9 4 2 .0 3 1 .2.0 9 0 . Dva su osnovna parametra za utvrđivanje iznosa amortizacije: osnovica (fakturna vrijednost opreme.Seid Bahović Company” d.8 7 0 .0 0 0 2 0 0 . Troškovi osnovnih sredstava 8.3 6 0 .0 0 0 5 6 .2 4 0 .0 0 . RET O N U G N A H D A LA A J 2 N V U G NA .0 2 0 1 4 .0 9 0 .1 4 2 . O A LA A J 3 U P O .8 8 0 0 8 .2 4 0 .5 7 7 .0 0 .2 3 2 .0 5 6 .1.1 9 2 .1.0 0 0 2 0 0 . 51 .2 4 0 . KU N A O o n sr d v ) sn v a e st a zem e sa in ljišt frast k u ru t rom Ob jekat i g e in rađ v sko zan atski rad i ov Osn n te n ov a h ološka op m re a tran ortn sred a sp a stv Ostala u an lag ja 2 0 0 .0 Uun kpo 5 2 .0 1 . r /b St u t r u g n r k u a la a ja Poslovanje preduzeća „Gradina Kr d e it So st e p vn o u šće če 5 2 .0 0 0 4 0 2 . Nastaje trošenjem (materijalnim i moralnim) osnovnog sredstva. Da bi preduzeće održalo kontinuitet proizvodnje.0 0 0 .0 1 8 0 .

st la ga Uk upno 4 1 .773 x 10 % = 90.000-32.15 = 31.001.700 ) = 1.15 % = 32.177 ukupno: 52 .0 Poslovanje preduzeća „Gradina A ort cion m iza a st a op 1 5 .00 x 1.877.sre re a ra d 1 3 .300 Oprema: 132.7 0 0 Druga godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.300 x 10 % = 111.o.300 – 111.1 A ort cija m iza 3 .700 Oprema: 144. h.0 1 6 0 .970 – 100.960 Oprema: (1.0 0 0 .0 0 0 3 0 .300 ) = 2.1 4 0 .0 0 0 . Prva godina .113.0 0 0 .7 0 0 Pom a oprem oćn a 3 O a ula nja .2009 r/b St k u ru t ra V rijed ost n 2 7 .o.030€ ( 1.300 – 32.0 0 0 1 3 0 .811.0 1 .000 ) = 2.0 5 .844.497.2 7 0 .000 x 1.113.237.197) = 901.000 – 33.8 7 0 . đ vin i k Postojeći Nov u a lagan ja 2 Te .op m i t ns.Seid Bahović Company” d.811.330 ) = 1.00 € (1.700) = 2.779.300 x 1.197 ukupno: Četvrta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.0 1 Gra e sk obje t .330 ukupno: Treća godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.0 2 .000 – 123.15 % = 32.001.844.970 x 10 % = 100.

040 x 1.750.596 – 81.715.272.228 Oprema: 104.960 ) = 2.590 ) = 2.596 x 10 % = 81. Obračun investicionog održavanja Pored amortizacije koja služi za konačnu zamjenu osnovnih sredstava.160) = 730.000 – 31.00 € (901.747.2. Obračun amortizacije 8.177) = 811.044 ukupno: . 122.779. troškovi održavanja su neophodni da bi osnovna sredstva "zadržala 53 (811.773 – 90.747.o.00 € Tabela 5.2.00 € Poslovanje preduzeća „Gradina Peta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.040 – 31.590 Oprema: 112.15 % = 31.15 % = 31.450 x 1.1.436 x 10 % = 73.160 ukupno: Šestagodina( obračunamortizacije ) Građevinskiobjekti:( 2.o.Seid Bahović Company” d.137.

00 1.o. Osnovica za izračunavanje troška održavanja obično se računa kao procenat od amortizacije.740.00 % 156.o.00 20.Seid Bahović Company” d. Elektro-mašinsko održavanje 3 Ostala održavanja UKUPNO 33.00 % 54 .00 20.340.00 31. Poslovanje preduzeća „Gradina predviđenu formu".000. Građevinsko održavanje 2.00 20.600.2009 r/b Struktura Troškovi amortizacije Stopa Iznos 6.00 % 20. ali je zbog česte promjene zakonskih stopa ostavljena mogućnost da ih izrađivač sam unese na osnovu svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.700. Prva godina .700.00 24.00 % 123.

00 % 36.272 x 20 % 20.00 1.812.803.00 € 55 .00 € VI-godina 3.030 x 20 % 28.306 V-godina godina 3.573. Obračun investicionog održavanja 8.445.490 % 26.00 € 1.454.500.806.137 % 24.558.128. I-godina 4.300 144.00 % x 20 35.00 % 41.00 % 39.855.581. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 6.1.00 Treća III-godina godina 3.00 Druga godina II-godina 3.427.00 % 34.550.god.750 x 20 % Šesta godina 104.o.000 1.957.419 Peta godina 112.00 % x 20 38.144.o.00 € 1.00 22.Seid Bahović Company” d.00 IV-godina 3.3.114.2.00 122.00 € 1.680.169 Četvrta 1.803 132. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 2009.

3.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 7.82 EUR. Mjesečna rata zajma iznosi 4. Obračun premije osiguranja 8.000 EUR.o. 8. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja Osnovni materijal je onaj materijal koji čini supstancu proizvoda.o.2. Rok vraćanja zajma iznosi 54 mjeseca. 56 .3.2.111. Dobijaju se na osnovu amortizacionog plana i predstavljaju zbir kamata za reprezentativnu godinu.39%.75%. a godišnja 4. odnosno koji svojim kvalitetom i kvantitetom presudno utiče na osobine i svojstva proizvoda. Visina zajma preduzeća „Gradina Company“ iznosi 200.Finansijski rashodi Finansijski rashodi predstavljaju trošak kamate za period otpate kreditnih sredstava. Mjesečna kamatna stopa iznosi 0.2. Troškovi obrtnih sredstava 8.1.2.

JAGNJEĆE MESO 6.00 128. Poslovanje preduzeća „Gradina r/ b Naziv materijala Godišnj Jedinic Nabavn e a a potreb mjere cijena e KG KG KG KG KG 406.000. GOVEĐE MESO 2.00 3.000. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja 57 .00 1. OVČIJE MESO KUPLJENA ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 7.000 100.00 4.50 3.00 300.000 2.000.00 Godišnji troškovi 1.000.000 32.00 Ukupno 4.o.00 567.000.015.000.0 0 € Tabela 8.600.00 120.000 40. JUNEĆE MESO 4.730.000 126.000. TELEĆE MESO 3. ZA TRGOVINU U MARKETIMA KOMPANIJE 2.o.50 4.Seid Bahović Company” d.

00 12.15 0.000 5.000.000 40.000.000 3.000 30.000.Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 ZAČINI Naziv materijala Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena KG KUTIJA KOM KOM KG KG KG Godišnji troškovi 70.000 600.000 34.500.00 12.25 2 AMALAŽA 3 ETIKETE 4 DEKLARACIJE 5 ADITIVI 7 SO 8 SOJA 9 PRIRODNA CRIJEVA 10 KOLAGEN OMATAČI 11 POLIAMIDNI OMOTAČI 12 KONAC ZA VEZIVANJE 13 VRECE 14 PVC GAJBE 15 PVC KESE ZA VAKUMIRANJE 16 SELOTEJP 17 Ukupno M M M KOM 2.o.25 0.35 0.00 10.000.5 0.000.000 20.00 17.000 600.000 50.o.00 500. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 270.60 0.5 0.0 0 Tabela 9.500.00 17.02 0.00 500.00 17.500.00 80.Seid Bahović Company” d.00 12.000 70.000.1 10.00 0.500.02 4 0.3.2.00 4.000. Troškovi pomoćnog materijala 58 .00 1.00 20.000.000.000 20.000.00 5.000 50.2.

o.000.000.00 3. sl.00 x 12.00 12 5.00 x 12 25.2.00 12 300. komunalija. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. Ostali nematerijalni troškovi Tabela 10.00 x12 185.580.000. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 Prevoz radnika 2 Topli obrok-ishrana radnika 3 PTTtroškovi (fiksni i mobilni) 4 Troškovi el.0 0€ Sadržane su rezerve u ovdje datim troškovima jer je uzet u obračun trošak prevoza i toplog obroka za 12 mjeseci a ne za stvarnih 11 mjeseci kao i kod nekih drugih troškova. sajmovi.000.300.000.000.00 1000.0000.00 x 12 300. reprezentacija.00 24.3.putovanja.00 42..00 9 Htz oprema 10 Ostalo (reklama.000.Seid Bahović Company” d.00 x 12 14.00 1.00 x 12.00 21. Energije 5 Gorivo.400.o.00 x 12 250.00 21.00 60.3.00 x 12 3.500.… 7 Zimnica i regres 8 Platni promet 70 80 Troškovi Br.000.000.radn Mjesečno Vrijednost 80 80 15.000.00 12.…) UKUPNO 1. 59 .naftni derivati 6 Troškovi vode.

Troškovi zarada Ukupan trosak / jed.00 140.00 80 27.radn.00 225.560./ Broj Jedn.150.radni izvršila ku Plata 3 x Jedn.00 840.4.230.00 200. Troškovi zarada 60 .00 7.radni ca 4 ku 2 VSS VŠSS VKV SSS 3 9 2 34 35 4 350.00 € Tabela 11.o. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 7.00 8 4.150.00 7 520.00 560.00 115.00 11.650.00 290. (4+6) Ukupan trošak 3x7 Školsk a r/b sprem a 1 1 2 3 4 Net plata / Ukupna Porezi i neto dopr.00 10.000.230.00 6 170.00 420.o.00 UKUPNI TROŠKOVI ZARADA ZA 1 GODINU ( 27.00 X 12 ) = 326.2.00 UKUPNO : 18.360.00 5 3.00 280.00 90.3.760.00 340.Seid Bahović Company” d.680.

00 246.017.00 143.467.00 90 4 81.00 987.015.000.00 27.991. SREDSTVA Zalihe osnovne sirovine i repromaterijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE 2.924. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. 00 61 .00 5.00 5. Obračun potrebnih obrtnih sredstava r/ b Elementi Godišnji promet Dani Koefici Potrebna veziva jent sredstva nja obrta 1.250.00 436.o.000.230.499.00 98.00 475.850. STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA 3.00 1.760.333.333.00 5.918. 00 OBRTNA 1.3.Seid Bahović Company” d.722.00 30 30 30 12 12 12 500.482.00 1.000.247.5.00 326.237.000.2.o.00 11.00 60 60 15 6 6 6 24 60 308.924.924.733.000.833. OBRTNA SREDSTVA 5.

00 100.00 22. u ovom momentu definisani asortiman će se proširivati.000.00 170. i 2011. dopunjavati i mijenjati te se sa tih razloga za obračun ukupnog prihoda uzimaju takozvani reprezenti proizvodnje.000.2.o. r/b Proizvod 2010.000.00 62.00 250.00 827. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 12.12. odnosno proizvodi koji će se najčešće proizvoditi i koji su po svojoj namjeni stabilni. godinu. Obračun potrebnih obrtnih sredstava Nedostajuća obrtna sredstva investitor obezbeđuje iz već stvorenih sredstava koja posjeduje po bilansu stanja 2009.000.000.000.o.00 57.000.00 126.000.000.00 1 Teleće sveže meso 2 Juneće sveže meso 3 Goveđe meso 4 Jagnjeće meso 5 Jareće meso 6 Goveđi pršut 7 Goveđi sudžuk 8 9 Goeđa polutrajna kobasica Goveđa vakumirana kobasica 10 Goveđa viršla 62 .000.000.000. shodno zahtjevima tržišta i novim zahtjevim i saznanjima.000.00 21.000.00 890.Seid Bahović Company” d.4. Obračun ukupnog prihoda daje se u narednoj tabeli za 2010.00 2011.000. 655.00 356.00 50.000.00 110.00 330. i to zaključno sa 31.00 233.00 47. 607. 8.000.000. Formiranje ukupnog prihoda Obzirom da je obiman proizvodni asortiman posmatranog preduzeća koji će se realizovati u narednom periodu a pored toga.000.00 157.000.00 117.

000.00 UKUPNO : 5.o.000.000.00 3.000.00 17.000.00 45.zatim 2010-ta godina u kojoj preduzeće koristi sredstva takođe u grace periodu i na kraju je prikazan plan prihoda u godini kada se računa da će doći do potpunog uhodavanja kako u procesu proizvodnje tako i u procesu prodaje kroz mrežu marketa koja će se osavremeniti i uvećati u budućem periodu a to je upravo i godina kada se počinje i sa vraćanjem kredita a to je 2011.00 42.000. godina.000.000.00 47.00 17.o.000.000.00 5.00 18.000.00 2.Seid Bahović Company” d.00 50. i goveđajetra 13 Goveđa glava 14 Koža sitne stoke 15 Koža krupne stoke 16 Hzzgggghzgf 17 Khjhhgfbzhfg 18 Ostali prihodi PRIHOD OD PRODAJE OSTALIH 19 ROBA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA Poslovanje preduzeća „Gradina 17.000.00 55.000.00 18.00 5.000. i 2010.500. 11 Teleća jetra 12 Jun. Obračun ukupnog prihoda za 2009.000.000.000.00 18.00 17.godine biti povećanje prihoda za 5 % u odnosu na svaku prethodnu godinu. godinu Kada je formiranje ukupnog prihoda u pitanju pojedinačno je rađeno za prve dvije godine tj. Poslije isteka ove prve dvije godine predviđa se da će u kontinuitetu do 2024. za tekuću godinu u kojoj preduzeće planira kreditno zaduženje kada bi koristilo sredstva 12 mjeseci u grace periodu a to je kako smo rekli 2009-godina.213.00 6.00 18.924.000.00 Tabela 13.000.00 60.000.000. 63 .

5. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.o. Ekonomsko .finansijska analiza 64 .2.Seid Bahović Company” d.o.

.00 € D POZAJMLJENA SREDSTVA 200.237.o.00 € 410.274.274.000. Bilans stanja Opis bilansne pozicijestavke Red. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.1. A Iznos u € OSNOVNA SREDSTVA (stalna imovina ) Poslovni objekti 4.o.00 € 1 Tehnološka oprema i 2 3 transportna sredstva Akcijski kapital pravnom licu u drugom 2.029.767.00 € 1.051.Seid Bahović Company” d.243.br. Bilans stanja Na osnovu predhodnih razmatranja vrši se projekcija bilansa stanja.524.5.00 € C SOPSTVENA SREDSTVA 5.223.00 € B OBRTNA SREDSTVA 1.567.877. 65 .022.2.00 € Tabela 14.00 € A+B UKUPNO 5.000.

o. Grafička ilustracija sopstvenih i tuđih izvora 66 .o. Poslovanje preduzeća „Gradina Slika 3.Seid Bahović Company” d.

155 66.653 126.422 0 117. mater. 1.653 158. 13. Bilans uspjeha Napomen a R.516 28. 2.056 23. 3.pravnog lica Manjinski interes 2008.878.770 0 153.248 10. za sopstvene svrhe Promjene na zal.o.494. Bilans uspjeha 67 .) Troškovi zaposlenih Amortizacija Umanjenje vrijednosti nekretnina.905 75.618 -183. kuplj. i nedovr. 8.301 57. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.493 2.Seid Bahović Company” d. 11. br.223 -275 32.068 80.021 145. 9.590 85. sir. 12.311 0 23. (za trgov. preduz.685 109.o.547 -307.601 1.906 -24. Prihod Pozicija Ostali poslovni dobici Izvršen i kapitalizovan rad od strane pred.846 0 2.5.224. 6. roba i potr. 2.2.583.2. 2.248 0 Tabela 15. 4. 7.163 186.311 2009. proizvodnje Utr. gotovih proizv.503 -2.876 0 3. 32. u toku per. 5. postrojenja i opreme Ostali poslovni rashodi Profit od poslovnih aktivnosti Neto finansijski trošak Učešće u dobiti pridruženih pravnih lica Porez na dobitak Neto dobitak/gubitak od diskontnih poslova Neto profit/gubitak za obračunski period Pripada: Vlasnicima kapitala matič.

3. Posmatrano preduzeće je podiglo kredit i ušlo u ozbiljan investicioni projekat kojim planira da poveća profit.0518 0.683 % 1. Ekonomski vijek trajanja tog investicionog projekta je šest godina.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Pokazatelji U okviru ovog pogavlja obrađuju se statički pokazatelji posmatranog preduzeća.090.o. 1.o.0296 0. kao godinu optimalne realizacije i maksimalnog kreditnog opterećenja.0346 3.934.02683 ili 2.28 € po radniku 72.8773 Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga .92 € po radniku 0. Poslovanje preduzeća 8. Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu.

00 € : 80 = 72.Seid Bahović „Gradina Company“ d.683 % • Ekonomičnost proizvodnje Ukupni prihodi Ekonomičnost = ------------------------------------------69 . Statički pokazatelji • Rentabilnost rada.77€ : 5.274.28 € po jednom radniku • Investicije prema broju radnika Vrijednost investicija: broj radnika = 5.090. Neto dobit : 80 radnika = 154.767.00 € x 100 = 0.742.77 € : 80 = 1.0268312 ili 2.o.934.92 € 56 • Akumulativnost akumulacija Akumulativnost = -----------------------------------------------------100 Investicije u osnovna i obrtna sredstva x = 154.742. Poslovanje preduzeća Tabela 16.o.767.274.

8773 8. Utrošena sredstva ( rashodi ) Poslovanje preduzeća = 5. 70 . 200.767.o.857.000.00 € = 0.0518 • Dugoročna zaduženost pokazuje koliko na svaki euro pasive otpada na sredstva iz pozajmljenih izvora . Metod utvrđivanja praga rentabilnosti Za treću godinu punog korišćenja kapaciteta.00 € = 1.047.953.Analiza preduzeća u uslovima neizvjesnosti 8.00 € : 5.o.00 € = 3. anuiteti kamate i glavnice) ( obrada uzeta za treću godinu projekta jer se tada u čitavoj godini vraćaju Bruto dobit : otplata kredita = 170.000.274.4.1.772.77 € : 5.0346 • Koeficijent pokrića iz ukupnog duga pokazuje da li i koliko je bruto dobit sposobna da "pokrije" obaveze programa prema njegovim kreditorima za odnosnu godinu.00 € = 0.02955 • Reproduktivna sposobnost Akumulacija + amortizacija Reproduktivna sposobnost =------------------------------------------------------------Investicije u osnovna i obrtna sredstva = 298.00 € : 5.767.00 € : 43.753.924.Seid Bahović „Gradina Company“ d.4.274.

70 % 880.657.00 €€.00 657.522.997.000.522.220.5.o.00 € Poslovni dobitak predstavlja razliku između marže pokrića i fiksnih troškova (stalnih izdataka).00 € = 222. 6.220.00 ---------------------------------------.000. Poslovanje preduzeća Izražen u minimalno prihvatljivom obimu proizvodnje odredjuje se prema formuli : = FIKSNI TROŠKOVI / UKUPAN PRIHOD-VARIJABILNI TROŠKOVI FT = 657. 222.179.179.00 Marža pokrića predstavlja razliku između prihoda od prodaje i varijabilnih troškova (promjenjivi izdaci).00 € Bruto dobitak je jednak razlici između poslovnog prihoda i ukupnog rashoda.00 € = 222.00 Qmin = 74.339.Seid Bahović „Gradina Company“ d.821.821.00 € Neto dobitak je konačno jednak razlici između bruto dobitka i poreza iz finansijskog rezultata.179.00 € = 880.70 % 6.408.= ------------------.657.220.039.522.75€ iz Bilansa Uspjeha.oo € 657.657.00 – 5. – 20.00 € – 5.000.= 0.00 € .339.657. II godina treća kolana) 71 .617.7470 ili 74. 6.00 € .oo € VT = 5.000.522.339.oo € UP = 6.821.220.13 € = 202. 880.343.o.87 € (204.

doslednim prdržavanjem planiranih zadataka i 72 .87 Tabela 17. .00 € 202. Neki od mogućih (potencijalnih) rizika za ovo preduzeće su : Finansijski tokovi: Obezbjeđenje likvidnih sredstava za blagovremeno i potpuno namirenje obaveza kojim će se suočiti ovo preduzeće. Manji dio se prodaje bez odloženog roka naplate ili sa plaćanjem dijela unaprijed.179. stavljanjem nabavka profita u uz kompenzaciju likvidnosti za gotove proizvode.70% 880. Poslovanje preduzeća Prag rentabilnosti Marža pokrića Poslovni dobitak Bruto dobitak Neto dobitak Qmin = 74.RIZICI Kao uglavnom svako tipično preduzeće i ovo preduzeće nije imuno od problema rizika I nepredvidivih situacija koje mogu nastati tokom njegovog poslovanja.5. Utvrđivanje nekih ekonomskih pokazatelja 8. Sa druge strane prodaja se vrši uglavnom na odloženi rok plaćanja.00 € 222. dodatnim funkciju preduzeća.o.Ovaj rizik se može izbeći racionalizacijom zaliha (sirovina.657.657. koji se kreće od 15 –60 dana.00 € 222.. kao i gotovih proizvoda). sopstvenim ulaganjima investitora u održavanje likvidnosti. odnosno osnovni repromaterijal nabavllja sa plaćanjem unaprijed ili u najboljoj varijanti sa kratkim odloženim rokom plaćanja.o. repromaterijala. Projekt menadžer je vršio opservacije mogućih rizika za ovo preduzeće te je došao do zaključaka koje ovdje iznosi.Seid Bahović „Gradina Company“ d. prvi mogući rizik sa Ovo sa razloga što se sirovina. što u ukupnoj proizvodnji po ovim osnovima iznosi ima učešće oko 20 %.617. praćenje naplate potraživanja.

realizaciji ovog Projekta. Zbog toga je imovina preduzeća osigurana a tako se projektuje u cijelom ekonomskom vijeku projekta. D. Kod ovog preduzeća se javljaju dva talasa pojačane tražnje i to u periodu jul-avgust i u periodu decembar-januar. te se time ovaj rizik od mogućeg nastnka štetnog dogadjaja eliminiše.o. jer je proizvodnja kontinuirana kao i prodaja. Mora se u osmisliti ublažavanje ili potpuno eliminisanje ovog rizika da se zadrži njihova da se postepeno definiše neutralan uticaj ovog rizika i da se na dugi rok nije zavisno od lojalnosti kupaca. racionalnim ponašanjem u svakom segmentu preduzeća i odgovornim odnosom svih izvršilaca. Osiguranje.o. jačanjem kvaliteta i funkcije marketinga. odnosno aktivnosti koje neočekivano može da preduzme konkurencija..Seid Bahović „Gradina Company“ d. sopstvenim stalnim unapredjivanjem interne ekonomije.o. Ovaj rizik će se spriječiti dijelom dodatne napore permanentnim praćenjem konkurencije. za ostvarivanje cilja 73 . što ne čini klasične sezonske oscilacije. Lojalnost potrošača. a posebno na moguće štetne dogadjaje. Poslovanje preduzeća mjera i disciplinovanim izvržavanjem obaveza od nosilaca aktivnosti u Agresivna konkurencija. « Gradina Company » Rožaje kao malo preduzeće i ono koje u suštini počinje sa ozbiljnim radom i proizvodnjom veoma je osjetljivo na neplanirane izdatke. proizvodi koji se plasiraju na tržištu jednim dijelom zavise od lojalnosti potrošača marketingu lojalnost Projekta.o. će zahtijevati investitora. Sezonske oscilacije za ovo preduzeće nemaju posebne implikacije. Projektom neophodno da se od navedenih Zato je ovim osnovnih i uobičajenih i managamentu pa je veoma adekvatna bitno da sa taktika za postojećim kupcima ostvari bliska i efektivna komunikacija.

74 .o. Obradjivač je došao do saznanja tokom obrade ovog Plana . rizika predvidjeni Projektom. da managament misli pozitivno. u jednom dužem roku. U svom daljem radu Investitor mora posvetiti značajnu pažnju u periodu odmah nakon prihvatanja ovog Investicionog projektaprograma za realizaciju da definiše slijedeća pitanja: naplata potraživanja. u kontekstu prisutnosti rizika . vjeruje u svoj uspjeh realizacijom ovog Projekta. vođenje evidencije i organizacija. Poslovanje preduzeća jer su ovi troškovi izvrši osiguranje imovine preduzeća. mora imati na umu probleme da stalno drži maksimalno i da ozbiljnim svaku aktivnost svakog izvršioca koji nose rizik permanentno prati i proučava od zapadanja u teškoće poslovanja i poremećajeredovnih tokova u preduzeću.o. poštovanje rokova.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Međutim.

o. Zaključak Na osnovu izloženog možemo potvrditi ili odbaciti postavljene hipoteze. Konkurentske prednosti posmatranog preduzeća su vidljive. Politika ljudskih resursa posmatranog preduzeća je usklađena sa njegovom strategijom. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je izražena. efikasno i produktivno. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju.o. 75 . Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Ono ne ulaže velika novčana sredstva u marketing. rentabilno.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća. Poslovanje preduzeća 9. Ono je likvidno.

Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. Rožaje. Rožaje.o.o. Kalač Zemir: „Poslovnik o kvalitetu „Gradina Company“ d. maj 2010. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. septembar 2009. Rožaje. 3. decembar 2006.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Poslovanje preduzeća 10. 4. Podgorica.o. Literatura 1. 2. februar 2005.o. CPI – Podgorica: „Marketing strategija preduzeća „Gradina Company“ Rožaje.. 76 .

Seid Bahović „Gradina Company“ d.o.o. Poslovanje preduzeća 77 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful