P. 1
seminarski-Sejo.B

seminarski-Sejo.B

|Views: 558|Likes:
Published by Rahman Nurkovic

More info:

Published by: Rahman Nurkovic on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU MASTER STUDIJE SMJER: EKONOMIJA

POSLOVANJE PREDUZEĆA „GRADINA COMPANY” D.O.O.
(SEMINARSKI RAD)

Mentor: prof. Student: Bahović Seid

dr

Rifat

Redžović

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

Rožaje, 2010.

Sadržaj
1. Uvod……………………………………………………………………… ……………………………5
2. Hipoteze.......................................................................... .........................6

3. Korišćene metode..................................................................... ............6 4. Osnovno o preduzeću................................................................. ...........7
4.1. Opšte informacije o

preduzeću...........................................................7 4.2. Vlasnička struktura....................................................................

.....10
4.3. Organizaciona struktura..................................................................1

0
4.4. Vizija i misija.........................................................................

.........18

2

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

4.4.1.Vizija..................................................................

..............................18
4.4.2. Misija.........................................................................

............18 5. ........19 6. .......21
6.1. ..........21
6.1.1. Opšte napomene...................................................................

Sredstva

za

proizvodnju............................................................... Marketing i

konkurencija..............................................................
Analiza

tržišta.............................................................................

....21
6.1.2.Tržište prodaje za proizvodni asortiman..........................................23

6.2.

Tržište

prodaje

i

konkurencija..............................................................

25
6.2.1. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu?..............................................25 6.2.2. Ko su

kupci?.........................................................................

..............26
3

..... Tržište nabavke za inpute za proizvodnju.30 6....................2....................3..................33 4 .....6......................... Ko je su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju?.................... Poslovanje preduzeća „Gradina 6.............2.. Ko su glavni konkurenti?...... ................2...................2..27 6...3........... Kanali prodaje.........2............2................................1..... Na koje područje se plasiraju proizvodi?.....................o......3.... .. Analiza tržišta nabavke....4............. Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi?......................... Učešće preduzeća na tržištu.. ......27 6..........33 6.........................3...............................28 6.................... Tržište nabavke..............1................2........................29 6......................o....5.......3. ......30 6..............................26 6................................ ............31 6........8....2.........Seid Bahović Company” d...................................7................. Osnovni inputi.........

......... ......................................... Udaljenost dobavljača.................. Ljudski resursi............................... Dobavljač Poslovanje preduzeća „Gradina i(postojeći i potencijalni dobavljači)...34 6......o......1....37 7.... ........ Cijene pojedinih dobavljača (za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti).........................3... 6...........3....3.......................3...3......3......36 6........................3.Seid Bahović Company” d..................o.................2............. Rizici i prednosti.....3................41 ulaganja....... Obim................................4...............................4 1 5 ..5..............................35 6........ asortiman i vrijednost proizvodnje...................... Ulaganja Prethodna i i struktura nova finansiranja....................3......4...........38 8......36 6.............. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima..................................... 8....3........... Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima..................3.....1........36 6.............. ....3...................3....... .36 6..........

3............ .........41 8...............45 8..........................................45 8.................. .......... ......... Troškovi poslovanja......................3......................2...o..............2...47 8...2.2.............. Obračun premije osiguranja........................... Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanj...........48 8........... 46 8.............................................2..................49 6 .o............................Seid Bahović Company” d.......2..... Obračun investicionog održavanja................................41 8........... Troškovi osnovnih sredstava.....1....1............46 8............41 8.....3.......1...3... Ostali nematerijalni troškovi.......4............................................1......................2.....2.......2.................2...............................................1..... Troškovi pomoćnog materijala..............3.2... Troškovi zarada...3...... Finansijski rashodi....... Troškovi obrtnih sredstava. Obračun amortizacije.....43 8.2............................................3....................2....... Poslovanje preduzeća „Gradina 8..............1.2......... .......................

.........................................................1.51 8...................... ............................... Bilans stanja.......4.................. Bilans uspjeha........... Metod utvrđivanja praga rentabilnosti................. Analiza preduzeća....................................................5......................................... Rizici..... Formiranje ukupnog prihoda......4...........4.............5.......2......................................... Ekonomsko-finansijska analiza.....55 8... 8..2............ Obračun Poslovanje preduzeća „Gradina potrebnih obrtnih sredstava..50 8...................2.................3..................................53 8.59 9.............. Pokazatelji....2......2..............56 8.....................58 8...........................62 7 ... ........o...................58 8.........2................................5..............................5.......3.................... Zaključak............. ..................................... ................................... .....1...........53 8.......... ..Seid Bahović Company” d..5........o........

..... Ukoliko na vrijeme anticipiramo sve potrebe i zahtjeve tržišta.........o.................. Preduzeća moraju da promijene filozofiju razmišljanja o poslovanju.... Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane..63 1..... Naročito konkurencija u većini djelatnosti se odvija sve većom brzinom.. . To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije.. Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti..... možemo 8 ..... Poslovanje preduzeća „Gradina 10.. Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promjenama.........Seid Bahović Company” d.... Zbog toga takva preduzeća nijesu ostvarivala profite pa su nestala sa svjetskog tržišta...... Literatura.... Od presudne važnosti nijesu samo posjedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti.....o....Uvod Tempo promjena u poslovnom svijetu je veoma brz..............

akcionarima.Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. potrošačima. Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezultati bili povoljni. Bez dovoljno produktivnih lidera. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu. „Potrošač je kralj“ i tu je poenta čitave priče. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. dobavljačima. Svijest o neophodnosti promjena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa – period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promjenama.Seid Bahović Company” d.Hipoteze 9 .o. tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtjevima savremenog tržišta. Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspješnije nosi sa dinamičnim promjenama u okruženju. 2. Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program. Sistemi koji obezbjeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije. konkurenciji i finansijskim rezultatima. Da bi se održao nivo svijesti o neophodnosti promjena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije. Činjenica je da su glavni nosioci promjena u preduzeću ljudski resursi.o. stvaranja vizije i osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promjena nema ni transformacije preduzeća. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu. Poslovanje preduzeća „Gradina ostvariti profit. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. zaposlenima.

Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća. Poslovanje preduzeća „Gradina 1.Seid Bahović Company” d. Komparativni metod i Statistički metod. 7. Politika ljudskih resursa u posmatranom preduzeću je usklađena sa strategijom preduzeća. 3. 5.privatno preduzeće (100% privatnog vlasništva) i 10 . Sekundarni metod prikupljanja podataka. Opšte informacije o preduzeću Preduzeće „Gradina Company“ iz Rožaja je . 4. 6. 4. Posmatrano preduzeće velika novčana sredstava ulaže u marketing.Korišćene metode • • • • • Primarni metod prikupljanja podataka.Osnovno o preduzeću 4. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju.o. Konkurentske prednosti gore posmatranog preduzeća u odnosu na konkurenciju su vidljive. 3.1. rentabilno. efikasno i produktivno. Posmatrano preduzeće je likvidno. 2.o. Istorijski metod. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je baš izražena. 8.

Međutim. 2. kao i .me Preduzeće. ali se njegova djelatnost uglavnom svodi na: . Crna Gora Telefon: 051 271 087. 2. Poslovanje preduzeća „Gradina . tako da je u pitanju porodični biznis. ima prilično široku registraciju. 271 198. aktuelno poslovanje preduzeća se zasniva i na: 11 . poput većine naših firmi. Fax: 051 271 066 E-mail: gradinaco@t-com.o. 84310.sa pravnim statusom Društva sa ograničenom odgovornošću. godine.trgovinu mesom i mesnim prerađevinama. 271 202. Direktor preduzeća je Džemal Škrijelj. Rožaje. koji je jedan od vlasnika firme. Matični broj preduzeća je: 02044919. u okviru koje se izdvaja: 1.o. Adresa preduzeća je: Ibarska br. diplomirani ekonomista. bavljenje preradom mesa u porodici Škrijelj traje više od sto godina.Seid Bahović Company” d. Šifra djelatnosti firme je: 51230. ali ujedno obavlja i poslove kontakt osobe. DOO „Gradina Company“ je privatna kompanija koja je osnovana 1989.proizvodnju i preradu mesa i mesnih prerađevina (mesna industrija). kao i magacin sirove kože). Pored navedenog. veleprodaja (magacin veleprodaje. Registrovano je kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 50106831/00. maloprodaja (trenutno raspoloživih 6 maloprodajnih objekata). Vlasnici kompanije su članovi porodice Škrijelj Sulja iz Rožaja (petorica braće i otac).

U proces prerade i proizvodnje trajnih proizvoda uključen je veliki broj mašina. 3.Seid Bahović Company” d. opreme. Prerada mesa. kao glavnih proizvoda. u okviru svojih kapaciteta. Objekat primarne proizvodnje. Budući da je riječ o dosta kompleksnom procesu. obavlja se na opremi i upogonu izgrađenom prošle godine. kao i proizvodnja suhomesnatih proizvoda obavlja se na lokalitetu koji je u vlasništvu porodice Škrijelj. raspolaže posebnom poslovnom zgradom u kojoj se obavlja gore opisani proizvodni proces. tj. Globalno poslovanje kompanije započinje sa pokretanjem aktivnosti u domenu nabavke stoke kao i njenog klanja da bi se. koji služi za tov junadi. to u cilju njegove što veće efikasnosti. nakon završetka te aktivnosti dobili poluproizvodi koji ulaze u tehnološki proces prerade mesa (u zavisnosti od vrste). tj. ukupne površine 600m2. „Gradina Company“ u svom vlasništvu posjeduje i posluje u sljedećim poslovnim objektima: 1. U pogledu navedenog. Poslovanje preduzeća „Gradina . koje predstavljaju nužnu kariku u lancu dobijanja finalnog proizvoda. Modernu fabriku za preradu mesa i suhomesnatih proizvoda. kao i poslovnom zgradom u kojoj se nalaze prostorije menadžmenta preduzeća.pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga. 2.o. ukupnog kapaciteta 250 grla u jednom turnusu (turnus traje 6-7 mjeseci). Navedeni proces traje sve dok se ne dobije gotov proizvod. ukupne raspoložive površine od 800m2. Savremena klaonica sa linijom za klanje krupne kao i linijom za klanje sitne stoke. Neposredno uz navedeni objekat nalazi se magacin u kome su izloženi proizvodi preduzeća kao i proizvodi drugih proizvođača (veleprodajni objekat).o. 12 . 500 grla u jednoj godini. Proizvodnja trajnih proizvoda. preduzeće „Gradina Company“.

.o. 6. goveđa pršuta šarena..pileći program (pileći parizer.suhomesnati trajni proizvodi (goveđa pršuta. .. Objekat sa apartmanskim smještajem za sopstvene kao i druge goste. Maloprodajni objekti. pri čemu su 3 locirana u Rožajama. pileći extra.o.).suhomesnati polutrajni-bareni proizvodi (juneća kobasica. goveđi sudžuk. površine 700m2. ukupnog kapaciteta 8 apartmana.svježe teleće meso. goveđa čajna kobasica. Objekat veleprodaje i distribucije gotovih proizvoda i druge trgovačke robe. kao i proizvode od pilećeg mesa.). 13 . juneća roštiljska kobasica.. Pogon za obradu. juneći parizer. jagnjeće). raspoložive površine od 160m2. konzerviranje i skladištenje koža.svježe jagnjeće meso itd.. U perspektivi se planira otvaranje pogona za proizvodnju konzervi (paštete. kulen. . 1 u Beranama i 1 u Plavu i 7. gotova jela. Preduzeće na tržište plasira suhomesnate trajne i polutrajne (barene) proizvode.Seid Bahović Company” d. proizvode od svježeg mesa (juneće. ukupne površine 300m2. 1 u Baru... .). teleće.). . pileća posebna. . te se tu uglavnom radi o sljedećim proizvodima i programima: . dimljena junetina..svježe juneće meso. 5. Poslovanje preduzeća „Gradina 4. gulaš.

Seid Bahović Company” d.o.o.2. 14 . odmor i klanje stoke. kao i poslovna zgrada u kojoj se obavljaju administrativne aktivnosti.o. ovaca. Šematski prikaz osnovnih djelatnosti „Gradina Company“ d. Vlasnička struktura Preduzeće „Gradina Company“ je potpuno u privatnoj svojini. junadi) PRERADA (proizvodi od mesa) VELEPRODAJA EKSTERNI KUPCI I OTKUP I UVOZ ŽIVE STOKE DEPO HOTELI MALOPRODA JA (svježe meso) SKLADIŠTE I IZVOZ KOŽE OTKUP KOŽE Slika 1. Na navedenoj lokaciji smješten je i magacin (koji služi za prodaju sopstvenih i tuđih proizvoda). kao i poslovna zgrada u kojoj se odvija prijem. Nastalo je na porodičnom imanju.o. na kome se nalazi poslovna zgrada u kojoj se obavlja tehnološki proces (prerada i proizvodnja mesnih prerađevina). Poslovanje preduzeća „Gradina FARMA KLANICA (goveda. 4.

Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih u „Gradina Company“ su: Direktor kompanije_____________________________________________________ • • • nadgleda sve aktivnosti i donosi krajnje odluke. s jedne strane i sasvim normalno. Vrlo često. Organizaciona struktura Organizaciona struktura nema izražene konture klasične organizacije. Iako nema oblik klasične organizacione strukture. Preduzeće „Gradina U Company“ je Poslovanje preduzeća „Gradina je društvo porodična sa ograničenom sa jasno odgovornošću. ovaca i junadi).o.Seid Bahović Company” d. definisanim svojinskim odnosom. budući da se u perspektivi planira rast i razvoj kao i kontinuirano osvajanje novih poslovnih linija i tržišta. ipak se da primijetiti značajna podjela odgovornosti i poslova među pojedinim članovima i zaposlenim unutar preduzeća.o. Odluke od strategijske (dugoročne) važnosti se donose od strane vrha preduzeća (uključeni su svi članovi porodice). u zavisnosti od potrebe i obima posla koji treba obaviti. dok se taktičke kao i operativne odluke donose i izvršavaju od strane onih u čijoj su nadležnosti. definiše politiku i strateške ciljeve kvaliteta. pitanju tipična firma.3. budući da je riječ o porodičnoj firmi i budući da su svi članovi porodice podjednako zaintersovani za postizanje uspjeha. To je. Ovakav vid organizacionog struktuiranja preduzeća je i sasvim normalan kada se ima u vidu veličina preduzeća. definiše potrebe i organizuje nabavku sirovina (goveda. 15 . „svi obavljaju sve poslove“. 4.

• • • obezbjeđuje materijalne resurse.o. 16 . • • odobrava Priručnik o kvalitetu i procedure. definiše uspostavljanje. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera.o. primjenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008. preispituje efektivnost. definiše politiku i strateške i operativne ciljeve kvaliteta.Seid Bahović Company” d. Izvršni direktor • ________________________________ sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu nadgleda sve aktivnosti procesa rada i poslovanja i donosi krajnje odluke. • sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. državnim institucijama. inspekcijskim službama. ministarstvima. • imenuje rukovodioca Poslovanje preduzeća „Gradina kvaliteta i prenosi ovlašćenja za sprovođenje. • komunicira s Vladom. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. praćenje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i • preispituje efektivnost.

Seid Bahović Company” d. pvc-vrećice. • piše potrebna uputstva i/ilidrugu dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom i • priprema i sprovodi interne provjere i formira izvještaj o rezultatima provjere. 17 . kese. -oprema (nove linije. • definiše potrebe i organizuje nabavku – proizvoda i usluga: .). odobrava potrebna HACCP uputstva priručnik. i/ili drugu sistema kvalitetom vezana i za proizvodnje dokumentaciju menadžmenta HACCP sistema. -HTZ oprema za radnike.. proizvodnju.. nosiocima projekta i upravlja poslovima prodaje i nabavke u dijelu veletrgovine i maloprodaje. -sredstva za održavanje higijene (prostora. • Poslovanje preduzeća „Gradina komunicira sa bankarskim sektorom. džakovi. • Menadžer prodaje_____________________________________________________ • upravlja dokumentacijom sistema menadžmenta QMS i HACCP dokumentacijom.o. rezervni djelovi.repromaterijal za pakovanje (kutije. servisiranje). Rukovodilac _______________________________________________ • • rukovodi HACCP TIMOM. zaposlenih).o.

odobrava ih i vrednuje njihove usluge. prerada.o. pakovanje u kutije. . • definiše i obezbjeđuje potreban broj radnika i njihovu obuku. prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja.kontrola obavezne dokumentacije kod prijema stoke (veterinarsko. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u proizvodnji i transportu su: Tehnolog u proizvodnji__________________________________________________ 18 . hlađenje.primanje žive robe (mjerenje). skladištenje i isporuka.usluga uklanjanja konfiskata. Poslovanje preduzeća „Gradina .Seid Bahović Company” d. • učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. sanitarno.klanje stoke.o. rasijecanje. . prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme.DDD – odabir firme. čišćenje trupa. • organizuje i prati realizaciju procesa proizvodnje po aktivnostima: . komunikacija i kontrola rada i . • komunicira sa dobavljačima. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih • • • i preventivnih mjera. upravlja neusaglašenim proizvodima. hlađenje. transportno uvjerenje).

•prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. O svom radu i eventualnim neusaglašenostima izvještava rukovodioca proizvodnje. 19 . •učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. staraju se o ishrani stoke. dodataka i ambalaže u magacinu i u komorama. •učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera.o. •upravlja neusaglašenim proizvodima. •prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. vrše pripremu. ambalaže. •kontroliše higijenu pogona i radnika. održavaju higijenu u stočnom depou i tovilištu. Radnici u proizvodnji _________________________________________________ Radnici u stočnom depou i tovilištu: • vrše prijem i smještaj stoke. Poslovanje preduzeća „Gradina •organizuje radnike i nadgleda odvijanje cijele proizvodnje od dolaska životinja do gotovog proizvoda. • nadgleda rad radnika u klanici i proizvodnji. •trebuje nabavku sirovina.Seid Bahović Company” d. • prati stanje mesa i proizvoda.o. prati temperature. sredstava za higijenu za potrebe proizvodnje. •vodi i/ili verifikuje definisane zapise (dati u listi obrazaca QMS-a i HACCP-a). dodataka.

čuvanje i održavanje alata. čuvanje i održavanje alata. staraju se o održavanju higijene u stočnom depou.o. odgovorni su za pravilan prihvat. dranja kože.Seid Bahović Company” d. odgovorni su za higijenu. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica.o. mašina i opreme. i istu dovode do vrata klaonice. odabir i selekciju grla Poslovanje preduzeća „Gradina za klanje. u saglasnosti sa rukovodiocem proizvodnje. odgovoran je za njihovo održavanje i pravilan 20 . i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. pravilno rukovanje. za zdravstveno stanje životinja. rasijecanja i druge poslove koji su predviđeni tehnološkim procesom klanja. Radnici u preradi mesa: • obavljaju poslove prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina predviđene tehnološkim procesom u preradi. pravilno rukovanje. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. istovarnoj rampi. odgovorni su za higijenu. krugu i pomoćnim prostorijama. mašina i opreme. Radnici u klaonici: • obavljaju poslove klanja stoke. prateći njihovo zdravstveno stanje i o svakoj promjeni blagovremeno obavještavaju rukovodioca proizvodnje. smještaj i ishranu stoke. Radnik na održavanju mašina i opreme: • vrši kompletno održavanje svih mašina i opreme u klaonici i preradi mesa. pristupnpm putu.

izrađuje planove prometa roba i usluga.Seid Bahović Company” d. • • vrši naplatu potraživanja prodate robe. prati njihovu realizaciju. odgovoran je za predaju robe kupcu ili skladištu. daje informacije proizvodnji.o. odgovoran je za kvalitet nabavljene robe i blagovremenost otpreme iste. Vozač ____________________________________________________________ • upravlja putničkim i teretnim motornim vozilima po izdatom putnom nalogu. kao i za vođenje evidencije o nabavljenim i prodatim robama.o. • podnosi nedjeljne i mjesečne izvještaje o prodaji izvršnom direktoru i • obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u prodaji su:___________________________ Menadžer prodaje i nabavke _________________________________________ • • vrši ugovaranje nabavke i prodaje roba i usluga. odgovoran je da kupac potpiše i/ili stavi broj lične karte na otpremnicu – fakturu o primljenoj robi. utovar. Poslovanje preduzeća „Gradina rad. istovar i blagovremen prevoz robe. vrši prevoz putnika i robe. vodi zapise o održavanju opreme i obavlja druge poslove po nalogu tehnologa. O svom radu izvještava tehnologa i/ili rukovodioca proizvodnje. odgovoran je za 21 . odgovoran je za kvalitetan prijem.

prati dnevne izvještaje stanja robe u magacinu i dostavlja ih izvršnom direktoru. vodi magacinske kartice za svu robu u magacinu. Administrativni _____________________________________________ • radnici Svakodnevno primanje porudžbina i obavljanje telefonskih poziva i knjiženje izvoda. i obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. komunikacija sa kupcima i praćenje njihovog plaćanja i valute. Magacioner _______________________________________________________ • odgovara za stanje u magacinu. guma i drugog materijala. vodi evidenciju o pranju i dezinfekciji vozila. za blagovremenu registraciju vozila. vodi evidenciju o putnim nalozima.Seid Bahović Company” d. maziva. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. Poslovanje preduzeća „Gradina tehničku ispravnost i urednost održavanja i higijenu vozila. provjera stanja magacina u dogovoru sa magacionerom i vršenje nabavke po potrebi. prati i zapisuje uslove temperature u rashladnim komorama u magacinu. fakturisanje.o. izdaje robu po principu FIFO. rukovodiocu proizvodnje i menadžerima prodaje. Vode tabelu Zapis o kontroli prijema. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. sravnjenje kartica i prikupljanje i kompletiranje dokumentacije.o. utrošku goriva. Knjigovođa ________________________________________________________ 22 . odgovoran je za higijenu i red u magacinu. O svom radu izvještavaju – polažu račune izvršnom direktoru.

KLANICA MAGACIN KOŽE I SVJEŽEG PRERADA MESA SUŠARA. spremanje ugovora i uvjerenja. opštini. izvršavanje poslova u sudu. bankama i zdravstvu. HLADNJAČA OBRADA I PRIPREMA SUHOMESNATI H PROIZVODA PRIPREMA SVJEŽEG MESA 23 . O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru.o.o.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina prijavljivanje radnika. vršenje plaćanja dobavljačima kao i spremanje dokumentacije potrebne za tendere. RAČUNOVODS TVO I ODRŽAVANJE FARMA. provjera i predavanje PDV-a. • Knjiženje izvoda. DOO „ GRADINA COMPANY“ ROŽAJE IZVRŠNI DIREKTOR MARKETING I PRODAJA ADMINISTRACI JA. predavanje pošte i potrebnih dokumenata za dobijanje garancije banaka.

o 4. Organizaciona šema „Gradina Company“ d.o.4. 4. Vizija i misija 4. inovativnošću i kreativnošću zaposlenih postiže brže od drugih nove standarde poslovanja.2.Seid Bahović Company” d.4.o. • da kroz dobru trajnu saradnju sa dobavljačima obezbijedi nabavku kvalitetne sirovine kako bi se dobio proizvod najvišeg kvaliteta. PAKOVANJE ZA ISPORUKU VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Slika 2. 24 .4. Poslovanje preduzeća „Gradina . Misija Misija „Gradina Company“ je da svoje postojanje i predan rad zasniva na sljedećim principima: • proizvodnji kvalitetnih proizvoda uz obezbjeđenje ispunjenja svih uslova bezbjednosti i higijene i tako ispunjava zahtjeve i očekivanja korisnika. odnosno tržišta. Vizija „Gradina Company“ ima viziju da postane vodeći proizvođač u ovoj oblasti u regionu. koji svojim stalnim unapređenjima procesa.1.o.

• ostvarenje dugoročnih izvoznih ciljeva: Centralna i Istočna Evropa. Hrvatske.o. • da stalnim učenjem i usavršavanjem svih zaposlenih postiže rezultate u poslovanju koji omogućavaju veći profit kompaniji kroz kvalitetnije proizvode. bolju uslugu i partnerske odnose. • razvoj menadžmenta kvaliteta. Poslovanje preduzeća „Gradina • da stalno poboljšava svoje procese rada radi postizanja boljih rezultata.Seid Bahović Company” d. Bugarska i druge zemlje u okruženju. Na osnovu svoje vizije i misije „Gradina Company“ je postavila strateški cilj: • postati regionalni lider u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina koji teži da ostvari kroz postavljene ciljeve: • poboljšanje marketinga i prodaje. Kosova i Turske. Albanije. • dobrom razumijevanju i poštovanju pravila ponašanja svih zaposlenih u firmi. Ostvarenje svojih ciljeva „Gradina Company“ će omogućiti i saradnjom sa: 25 . Makedonije. • osvajanje novih izvoznih tržišta (2010 – 2012): Slovenija. istraživanje i analiza tržišta. Rumunija. Srbije. osvajanje i uvođenje novih mesnih proizvoda. • • povećanje izvoza na tržišta BiH.o.

vladinim institucijama. • • • Vakum mašina.000 kg/8h. 5. mašina koja služi za mljevenje mesa. izuzev jednog dijela (sušenja trajnih proizvoda) gdje je zadržan tradicionalni način. kapaciteta 100 kg/h. Radi se o sljedećim mašinama i uređajima: • Kuter. Preduzeće raspolaže mašinama i pomoćnim uređajima za ukupan tehnološki postupak osnovnog proizvoda.000kg/8h. Sredstva za proizvodnju Preduzeće svoju aktivnost bazira na savremenom načinu proizvodnje. bankarskim sektorom i razvojnim institutima i konsalting agencijama. kapaciteta 250 kg/3h. inspekcijskim organima.Seid Bahović Company” d. Punilica. kapaciteta 2. Atmos peć. Vladom Crne Gore.o. Proces dobijanja proizvoda od mesa odvija se u VII sljedećih faza uz primjenu pratećih. programima TAM i BAS. Volf. dimljenje i kuvanje mesnih prerađevina. EBRD. • • Miješalica za meso.o. Poslovanje preduzeća „Gradina resornim ministarstvima. čija je moć proizvodnje 120 kg/h. neophodnih postupaka: 26 . mašina koja služi za usitnjavanje mesa i čiji kapacitet iznosi 120kg/h. mašina koja služi za barenje. kapaciteta 2.

Utrećoj fazi angažovane su sljedeće mašine: o punilica. o miješalica. • Druga faza je usmjerena na klanje stoke. Posmatrano pojedinačno. smješa i dr.000 kg/8h. Na liniji klanja je uposleno 4 radnika. o tambler. Nakon toga slijedi postupak u kome se dodaju aditivi kao i razne druge smješe čime se povećava težina mesa za oko 20%. kapaciteta 2 tone/8h. Ukupan kapacitet koji je moguće ostvariti u navedenoj fazi iznosi 2 tone mesa. tj. panglovanje.Seid Bahović Company” d.o. • Četvrta faza koja obuhvata aktivnosti punjenja robe angažuje 2 radnika. o kuter. ostaje 1. Pri tome od 2. obavljaju se aktivnosti pripreme mesa za obradu i proizvodnju.500 kg mesa dobijenog u prethodnoj fazi. u posmatranoj fazi. kapaciteta 2. čime se od 5 tona žive mjere dobija 2. na liniji panglovanja zaposleno je 3 radnika. tj. salamurenje. dok su ostali radnici raspoređeni na poslove okoštavanja. kapaciteta 3 tone/8h. • U trećoj fazi. otkoštavanje. salamurenja i sl. da bi nakon toga u 27 .o. dodavanje aditiva. • Poslovanje preduzeća „Gradina Prva faza se odnosi na otkup žive stoke (5 tona žive mjere u toku dana). u kojoj radi ukupno 10 radnika.750 kg mesa. o pik injektor (automatsko soljenje mesa). dok je ukupni kapacitet (kao što smo naprijed naveli) 5 tona krupne stoke (na 8h) i 300 komada jagnjadi(na 8 h). kapaciteta 2 tone/8h. pri čemu jedan radnik radi na automatskoj punilici dok je drugi uposlen na klipserici. naprijed navedenim postupcima otpada 30%. kapaciteta 250 litara (4 tone/8h).5 tona mesa (50%). • Nastupapeta faza u kojoj 2 radnika kače robu.

vakumiranja.Seid Bahović Company” d.1. Opšte napomene I ako je opšti zahtjev vremena potpunije korišćenje proizvodnih kapaciteta i fonda radnog vremena (jer se na taj način najefikasnije i najjeftinije uvećava prihod i djelimično rješava pitanje nezaposlenosti) ipak.o. • Poslovanje preduzeća „Gradina Šestoj fazi roba podlegla termičkoj obradi. Ukoliko preduzeće ne uspije da prilagodi svoju poslovnu politiku i proizvodne kapacitete zahtjevima tržišta neće uspjeti da u svom poslovanju ostvari i očuva rentibilitet pa su onda neminovni negativni pokazatelji koji uslovljavaju i negativne poslovne rezultate. odnosno vaganja. ambalažiranja.000 kg robe izgubi i ostaje nakon završetka navedene faze 1. Analiza tržišta 6.1. sedma faza u kojoj se obavljaju aktivnosti pakovanja. Marketing i konkurencija 6. 28 .400 kg).1. odlučujući faktor za svako pa i ovo preduzeće mora da bude tržišni barometar. itd.400 kg robe. kapaciteta 800kg/8h. 6. pri čemu se 30% od 2.o. o Pušnice. Ako tržište apsorbuje određene prozvode onda je to prilika za uvećano sticanje prihoda i profita i jačanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti preduzeća. U navedenoj etapi uposleno je 3 radnika. etiketiranja. koji rade na sljedećim mašinama: o Atmos peć. Pri proizvodnji mesa obično se od ukupne žive vage mesa (od 5 tona dnevno) dobije oko 28% robe (1. ukupnog kapaciteta 5 tona (trajni proizvodi) • I poslednja.

likvidacije). kvalilet. Tržište i potrošači su motorna snaga za sve produktivne proizvođače. Jednom riječju sve mora biti u funkciji kupca. Marketing je poslovna koncepcija ili stav preduzeća prema svojoj ulozi u privredi i društvu i znači usmjerenost ka zadovoljavanju identifikovanih potreba potrošača i privrede u određenim upotrebnim vrijednostima (proizvodima i uslugama) uz ostvarenje dobiti – profita. Tržište sa svojom apsorpcionom snagom podstiče na permanentni porast produktivnosti rada a produktivnost snažno utiče na povećanje proizvodnje i obima roba na tržištu.) u pravo vrijeme ponude pravim potrošačima. odnosno onim kod kojih postoji potreba za takvim proizvodima i koji raspolažu finansijskim sredstvima koja im omogućavaju zadovoljenje te potrebe. Poslovanje preduzeća „Gradina Tako svaka proizvodnja mora da je isključivo u funkciji tržišta. dok sve one neproduktivne najrigoroznije kažnjavaju pa čak dovode i do potpunog nestanka. Bez tog prihvatanja konačnog uspjeha. Tržištu se iz dana u dan nude sve veće količine robe u kojima je potrebno naći prostor i mjesto i za proizvode koje nudi i ovo preduzeće. cijena i dr.o. Osnovna funkcija istraživanja tržišta sastoji se u tome da se pravi proizvodi sa stanovišta svih relevantnih obilježja (funkcionalnost. To je osnovni postulat koji mora biti shvaćen i prihvaćen od strane svih odgovornih i ovlašćenih lica preduzeća.o. U teoriji i praksi marketinga u centru pažnje je potrošač i nema zadovoljavanje njegovih potreba.Seid Bahović Company” d. Vrlo često se u praksi marketing poistovjećuje sa istraživanjem tržišta što nije ispravno. 29 . potrošača i tržišta. odnosno gašenja (stečaja.

direktna prodaja. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća. . -sredstva javnog informisanja. 30 . Ovom preduzeću za izbor i opredjeljenje preporučujem sljedeće kanale distribucije i to: -prodaja preko trgovinskih putnika. prelivanja tehničkog know-how.o. i sl. filmovi. -bilbordi. Ovo sa razloga što se mora iznaći orijentacija plasmana proizvoda prema inostranom tržištu radi iskorišćavanja kapaciteta. -sajmovi. možda i presudan izvozni marketing. Poslovanje preduzeća „Gradina Poslovanje se prilagođava i usmjerava prema tržišnim zahtjevima a tržišno orijentisano privređivanje pretpostavlja veću primjenu marketinga i ubrzaniji rast poklanja posebna pažnja produktivnosti rada. prospekti. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. -svjetleće reklame. -web site – page i internet. Za konkretno preduzeće veoma je bitan.o. dijapozitivi. -izložbe proizvoda. finansijskih sredstava i sl. -novine i časopisi. Kao što su ideje i sl. -privredna propaganda .. S tog stanovišta se ovom pitanju u okviru ovog rada. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija.Seid Bahović Company” d. -reklamna prodaja. U svakom preduzeću kanali prodaje su od izuzetnog značaja kao instrument marketing mix-a radi konkretne primjene.

čistih i ekološki očuvanih.o. zbog velikog interesovanja kupaca sa tog tržišta za ovim posmatrano preduzeće tržište okolnih zemalja proizvodima.1. U dugom postupku ispitivanja i istraživanja tržišta prodaje došlo se do zaključka da je za optimalno. Hrvatske. Tržište prodaje za proizvodni asortiman Ispitivanjem tržišta došlo se do zaključka da orijentaciona količina koja se u Crnoj Gori troši na ove proizvode iznosi godišnje izmedju 12 i 15 miliona eura. zavisno od sortimenta proizvodnje. Srbije.2.Prvo. Uz proizvodnju svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda ide i proizvodnja kože. ali i sličnost mentaliteta kupaca. To su proizvodi koji važe za zdravu hranu koja se može konzumirati bez straha od nekakvih bolesti stoke iz uvoza. Kosova. Bosne i Hercegovine. Primjetno je veoma veliko interesovanje na ovim tržištima za svježim mesom i mesnim prerađevinama od mesa koje se dobija od stoke sa ovih prostora.Treće. 31 . . Apsorpciona moć tržišta je velika. Bugarske. Uvijek je bila skuplja i ljepša od vještačkih materijala i »Gradina Company« značajan prihod ostvaruje od izvoza kože. Turske.Seid Bahović Company” d. Grčke. Ovo iz razloga što su u suštini ovo uglavnom sortimenti za koje je potrebno tržište koje nije udaljeno zbog transportnih troškova. Za plasman ovih proizvoda najznačajnije je tržište u okruženju i to: Crne Gore. Ovo iz više razloga: . zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza.Drugo. . Slovenije. Makedonije.o. koja je uvijek bila tražena na tržištu. Italije. što je posmatranom preduzeću to tržište poznato. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. Rusije.

Seid Bahović Company” d. Španije. . Ovdje se radi o dvije grupacije uslovno rečeno kupaca ovih proizvoda i to jedna koja je skromnijeg životnog standarda sa elementima socijalne osobenosti i 32 . zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. Što se tiče tržišta u okruženju i to: Kosova. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja.o. kako domaće – lokalno i regionalno tako i strano. treba napomenuti da su to tradicionalni kupci posmatranog preduzeća i da je svaka količina izvezene robe prodata u najkraćem roku.Šesto. Srbije. zbog iskazane spremnosti kupaca za kupovinom proizvoda ovoga preduzeća i već dijelom stečenih navika. Posmatrano preduzeće u kontinuitetu treba i mora pratiti potrebe tržišta i rad konkurencije i osmisliti i metod da se u okviru tih agregata potrošnje i plasmana proizvodi ovog preduzeća. . pristupačnost kupaca i -Osmo. Tržište za ovim i ovakvim proizvodima postoji.2. Austrija) ali i tržišta Francuske. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. način i nađu i 6. Njemačke gdje postoji veliko interesovanje za mesom i mesnim sortimentima sa zdravog područja. Hrvatske.o. Veoma bitna rezerva a samim tim i šansa za plasman proizvoda ovog preduzeća jeste tržište EU. Makedonije. TRŽIŠTE PRODAJE I KONKURENCIJA O tržištu uopšte kao i o tržištu prodaje dijelom je nešto kazano u prethodnom dijelu ovog rada. Ovo iz razloga obezbjedjivanja zadovoljenja potreba u prvom redu naših sudjednih država (Italija. Poslovanje preduzeća „Gradina .Četvrto. Osnovni zaključak je da postoji potreba i tražnja u okruženju za ovim proizvodima. Grčka. -Sedmo. BiH.Peto.

njegova pozicija je jasna sa postojećim proizvodnim asortimanom. vrhunskog kvaliteta po pristupačnoj cijeni što će podržati i kampanja Vlade Crne Gore o promociji u svijetu crnogorskih proizvoda. 6.o. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu? Na tržištu vlada velika konkurencija posebno od strane proizvodjača iz Republike Srbije.1. Gradina posjeduje četiri hektara obradive zemlje što je dovoljno za obezbjeđenje kabaste hrane.o. Dakle ovo je nesporna činjenica od koje se polazi u dalju obradu.2.2.2.Seid Bahović Company” d. Ko su kupci? Veliki je broj potencijalnih kupaca pa se zbog toga ovdje nabrajaju samo neki. U dokumentaciji posmatranog preduzeća konstatuje se da će ovo preduzeće svoj proizvod pozicionirati kao domaći. Treba imati na umu da ovim vidom proizvodnje se ne bavi niko na teritoriji opštine Rožaje tako da i nema konkurenta što znači da ovaj vid proizvodnje zavređuje veliku pažnju i ima perspektivu. povoljne i realne cijene. već dvadesetak godina. Imajući u vidu da je posmatrano preduzeće i do sada bilo prisutno na tržištu. Gradina je i pored svih problema i neregulisanog tržišta veoma stabilno pozicionirana I ima na desetine poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) kod kojih je dokazala kvalitet. 33 . Posmatrano preduzeće je zainteresovano za povećanje kapaciteta proizvodnje zbog odlične tražnje i prodaje proizvoda na tržištu. 6. poštovanje rokova i termina isporuke I sl. Poslovanje preduzeća „Gradina grupacija sa srednjim i višim nivoom životnog standarda.

Bosne i Hercegovine. Bijelo Polje. . . Pljevlja. Hrvatske. Priština. . 34 . 6.o. se mora bazirati na pojačanje marketinga i izgradnju brenda koji će biti poznat kupcima u Crnoj Gori i van nje. Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi? Gradina posjeduje sopstvenu službu za prodaju.o.o.strani partneri iz Hrvatske.VOLI doo Podgorica. Peć. Najvažniji kupci proizvoda Poslovanje preduzeća „Gradina ovog preduzeća na lokalnom i dijelom regionalnom tržištu. Plav. Bugarske. sadašnji i potencijalni.3.MEX doo Podgorica. Srbije i Makedonije iz razloga što ovi proizvodi važe za zdrave i bezbjedne za ishranu. . Preduzeće „Gradina Company” d. BiH.ELKOS doo Peć. Do sada je Gradina poznata u Crnoj Gori kao proizvođač svježeg goveđeg i telećeg mesa i mesnih prerađevina. po ocjeni obradjivača. Prizren. Đakovica. Italije.građani – radnici na privremenom radu u inostranstvu gradjani opština Rožaje. uglavnom su: . Novi Pazar. Podgorica. Berane.2. ali priprema agresivan marketinški nastup na tržištu okolnih zemalja. Kosova. Tutin. Rusije . sa još 2 specijalista za marketing i prodaju. Medjutim.BOCOLA doo Podgorica. Kolašin. ova služba će se morati kompletirati.o. Gradina procjenjuje da će za ove proizvode posebno interesantno tržište biti tržišta Crne Gore.Seid Bahović Company” d.

.GORANOVIĆ Nikšić.5. . Na koje područje se plasiraju proizvodi? Proizvodi se plasiraju kako na tržište Crne Gore tako i na inostrano tržište. kroz „maloprodaju u proizvodnji” mada takav način ne može dati zadovoljavajuće rezultate.JUHOR Jagodina.MESOPROMET Bijelo Polje. Zbog toga je ovdje data preporuka za niz drugih aktivnosti koje bi trebalo manadžment da preduzme za stvaranje uslova za povećanje prodaje. . Sav menadžerski tim u suštini biće uključen u prodaju. .OVAKO Sarajevo. Ko su glavni konkurenti? Konkurenata ima više a u prvom redu to su: • domaći: .o. Prodaja putem prezentacija i neposredna prodaja osmišljena na savremen način će takodje biti zastupljene. Poslovanje preduzeća „Gradina Pored toga investitor će prodaju vršiti i preko angažovanih lica van radnog odnosa u formi ovlašćenih trgovačkih putnika.AGROŽIV Pančevo. Za sada prodaja se odvijala preko veletrgovine i maloprodajnih objekata ali i na drugi način tj. 35 . 6.2.Seid Bahović Company” d.CARNEX Vrbas. • strani: .o.4.NEOPLANTA Novi Sad.2. Prodaji će biti posvećena najveća moguća pažnja. 6. .

PIVKA Ljubljana. Koje su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju? Prednosti posmatranog preduzeća su brojne: .Osmo. . zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. 6.GAVRILOVIĆ Petrinja. .Sedmo. pristupačnost kupaca.LIJANOVIĆ Široki Brijeg. zbog relativno značajnog interesovanja kupaca sa tog proizvodima. poznavanje mentaliteta kupaca. U tom smislu program za proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju telećeg i goveđeg mesa i suhomesnatih proizvoda će imati prednosti u povoljnim karakteristikama po svakom osnovu i kvalitetu.Drugo.Četvrto. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja.o. .Seid Bahović Company” d. . 36 . odnosno povoljnije i to koja je pristupačna za kupce. . . zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. što mu je to tržište poznato.Peto. .Šesto. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza. po kvalitetu. . saradnju sa glavnim trgovinama na domaćem tržištu. .Treće. Poslovanje preduzeća „Gradina Oni su konkurencija u ovom momentu cijenu koja bi trebalo biti stabilna. ali Gradina ima ostale uslove marketing miksa u prednosti. povezanost sa putnom mrežom.o.6.2. zbog specifičnosti. obezbijeđeni sopstveni transport.Prvo. Plasman finalnih proizvoda je obezbijeđen na domaćem i dijelom na inostranom tržištu putem dugoročnih ugovora o saradnji. kvaliteta proizvoda i njegovih posebnosti i tržišta za ovim .

. Ukupan broj stanovnika ovog tržišta lokalnog je blizu 200. 6.o.000 .Deseto.000 domaćinstava. proizvodi su izuzetnog kvaliteta. samo kod dva veća proizvođača. U projekciju se ušlo da Gradina zadovoljava oko 1/ 10 ukupnih potreba za ovim proizvodima na ovom tržištu.000 ili oko 40. Rizici mogu biti pojava nekog za sada nepoznatog proizvoda koji bi bio supstitut ovom proizvodu. Što se takoreći može nazvati lokalnim tržištem koje je za posmatrano preduzeće izuzetno poznato i na kojem 37 .o. Ovakvi proizvodi se proizvode u Crnoj Gori. koristi se sirovinska baza od mesa stoke na lokalnom tržištu sa nižim cijenama i odličnog kvaliteta. sredine koja je očuvana i još uvijek nezagađena. dalje drastično povećanje ekonomske krize i eventualno potpuno obustavljanje prodaje. dok su ostalo male količine kod individualnih proizvođača. dakle 40.7. bar prema mojim saznanjima.Deveto.000 – 50. Zatim. Sasvim je izvesno da će biti potrebe za uvođenjem bar još jedne smjene bar u sezonskim intervalima.50. Učešće preduzećana tržištu Proizvodnja je projektovana za rad samo u jednoj smjeni i svi obračuni su rađeni na toj osnovi.000 potencijalnih kupaca u krugu od 70 km. u samom mjestu proizvodnje. korišćenje iskusnih radnika i sl. kao i makro lokacije.kao bitno je i to što Gradina kao glavni repromaterijal za svoju proizvodnju koristi sirovinu koju ima u neposrednom okruženju tj.2. Poslovanje preduzeća „Gradina . zbog lokacije posmatrane sa makro aspekta. jer se investitor nalazi u središtu okruženja gdje su distribuirani kupci. Prednosti ovih proizvoda su što se proizvode na savremenim mašinama-opremi. što je i u najpesimističkijoj prognozi gotovo nevjerovatno.Seid Bahović Company” d. Sa ekološkog stanovišta proizvodi preduzeća „Gradina Company” imaju niz prednosti jer koriste meso od stoke iz okoline Rožaja i Berana.

o. 6.Seid Bahović Company” d. prospekti. -direktna prodaja.2. dijapozitivi. Sve analize govore da će Gradina u ukupnoj prodaji participirati sa znatno većim procentom od ovdje projektovanog. Očekivanja Gradine su optimistička. To je za naše prilike lokalne i regionalne veliko područje i veliko tržište. 38 ..8. -web site – page. -reklamna prodaja. jer za to u ovom momentu nema valjane argumentacije i potpune sigurnosti. Kanali prodaje Autor ovog rada daje preporuku da manadžment sa svojim stručnim službama i uz angažovanje specijalista za marketing pronadje najbolju kombinaciju od sljedećin kanala distribucije-prodaje proizvoda i to od sljedećih : -prodaja preko trgovinskih putnika. eventualno maloprodaja. propaganda na samom mjestu prodaje i sl.o. filmovi. da će to biti iznad 1/3 što se u projekcijama ne smije uzimati kao pouzdano. -izložbe proizvoda. Realno se očekuje da će učešće Gradine u roku od narednih 2-3 godine biti u rasponu izmedju 1/ 5 do maximalno 1/4 tog agregata tržišta. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. Poslovanje preduzeća „Gradina se već prepoznaje kao neko od kvaliteta i poštovanja rokova isporuke sa povoljnim cijenama mesa i mesnih prerađevina. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća i drugih preduzeća i veleprodaja.

u predviđenim količinama i pod prihvatljivim uslovima. -svjetleće reklame. nadzor nad izvršenjem ugovora o nabavci i sl. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. pogonskog goriva i drugo. upoređenje ponuda. -sredstva javnog informisanja. kvaliteta i cijena. Postupak nabavke sastoji se iz više faza: istraživanje nabavnog tržišta. Svaka od ovih faza nabavnog postupka ima svoju problematiku. i sl.3. pomoćnog materijala. -bilbordi. -sajmovi. dok je nabavljanje obrtnih sredstava gotovo svakodnevno. Analiza tržišta nabavke Proces reprodukcije započinje nabavkom sredstava za proizvodnju. Tako je na primjer od 39 . 6. tj.Seid Bahović Company” d. planiranje nabavki.Investicionom politikom). zaključivanje kupoprodajnog ugovora. Tržište nabavke Neophodno je izvršiti istraživanje i analizu nabavnog tržišta. pregovaranje sa dobavljačima. -lijepo dekorisani izlozi. prije svega u pogledu roka isporuke.1. Pri tome nabavka osnovnih sredstava ima sporadičan karakter (povezana je sa ulaganjima tj.sredstava rada i predmeta rada. -privredna propaganda . U užem smislu nabavka je nabavljanje sirovina.o. -novine i časopisi. definisanje-utanačenje potreba. ambalaže. I ove analize treba da pokažu da ima mogućnosti da se na tržištu dobiju svi potrebni inputi. pribavljanje ponuda.o.3.

Zbog toga je značajno da se marketing upotrebljava i u nabavnom poslovanju. svrsishodnih za što bolje zadovoljenje potreba svojih kupaca. Kako je u ovom radu dominantna pažnja posvećena tržištu prodaje i prodajnom marketingu mogao bi se steći pogrešan utisak da je nabavno tržište periferno i zanemareno. odnosno. Nadzor nad izvršenjem ugovora u pogledu termina isporuke. Da je to od koristi potvrđuje misao dobit često leži već u samoj nabavci. količine. odnosno u slučajevima pomanjkanja roba. Filozofija marketinga zasniva se na zadovoljavanju potreba na tržištu a to znači da se nabavni marketing proteže i na prodajno tržište jer su njegovi zadaci. Ovako shvaćen marketing. sajam. Poslovanje preduzeća „Gradina bitnog interesa tržišni položaj preduzeća koje nabavlja i konstelacija. Pri pregovaranju sa dobavljačima. tj.Seid Bahović Company” d. dakle znači sistematično istraživanje nabavke kao podloge za oblikovanje politike nabavke. kvaliteta i sl. upoređenju njihovih ponuda i najzad zaključivanju ugovora od velikog su interesa razne trgovinske klauzule kojima se regulišu kondicije isporuke odnosno preuzimanja.o. Marketing kao i tvrdnja mnogih stručnjaka da 40 . odnosno reprodukcionog materijala. berza).o. koja se ne zasniva samo na podacima nabavnog tržišta nego služi kao instrumentarij nabavne politike.Takođe je od velikog značaja i predstavlja jedan od istaknutih zadataka nabavne službe u ovom preduzeću. Pri utvrđivanju potreba za proizvodno preduzeće gdje je od značaja kakve sirovine i pomoćne materijale može da upotrijebi od velikog je značaja i metod i širina nabavljanja ponuda (pismena. nesamostalni posrednici. Razumljivo je da nabavni marketing nema takvog značaja u uslovima kada nabavno tržište predstavlja usko grlo. s obzirom na postavljene ciljeve da nađe optimalno rješenje na nabavnom tržištu. odnosi konkurencije na tržištu nabavki. za stvaranje dugoročnih uslova.

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

sredstvo za oblikovanje tržišta predstavlja svrsishodnu djelatnost svih raspoloživih instrumenata marketinga. Analogno prodajnom i nabavno područje može se podijeliti na informacijske instrumente istraživanja nabavnog tržišta na jednoj, i akcijske instrumente nabavne politike na drugoj strani. Prikupljanje informacija zadatak je istraživanja nabavnog tržišta. Zadatak nabavne politike je oblikovanje nabavnog tržišta koje omogućava nesmetano odvijanje drugih procesa u preduzeću. Kao veoma bitan segment tržišta nabavke jesu supstitucija odnosno, zamjena sirovina i proizvoda. Supstitucija, odnosno zamjenljivost je u oblasti reprodukcione potrošnje svojstvo dva ili više proizvoda da zadovolje određenu potrebu proizvodnje ili potrošača usljed čega se ovi proizvodi mogu zamjenjivati u potrošnji. Ovo je bitno iz razloga što najčešće zamjena proizvoda u potrošnji nastaje kao rezultat promjene cijena. Neto suptitucioni efekat kod zamjenljivih proizvoda, roba ili materijala ima pozitivni predznak pa se fenomen zamjenljivosti i njen intenzitet mogu utvrđivati empirijskom analizom vremenskih serija tržišne statistike. Uvođenje proizvoda koji potpuno ili djelimično sa pojavom novih supstituišu postojeći proizvod zasniva se na strategiji razvoja proizvoda a koja je nužna da bi preduzeće išlo u korak tehničko-tehnoloških rješenja u datom području proizvodnje. Dobra koja se međusobno zamjenjuju u procesu potrošnje i procesu proizvodnje se isključuju. Postoje potrebe koje se mogu zadovoljiti različitim dobrima, odnosno supstitutima. I ako ne na sasvim jednak način jednu istu potrebu možemo zadovoljiti alternativno, upotrebom različitih dobara.

6.3.2. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju
I ako se i kod ovog projekta težište stavlja na tržište prodaje značaj se posvećuje tržištu nabavke. 6.3.2.1. Osnovni inputi
41

veliki

Seid Bahović Company” d.o.o. Osnovni inputi su :

Poslovanje preduzeća „Gradina

- svježe juneće meso, kao osnovni input koji učestvuje sa preko 50% svih inputa, -svježe teleće meso, - svježe pileće meso, -svježe jagnjeće meso, -svježe ovčje meso, -začini, -ambalaža i dr. Veoma su bitni i inputi: -električna energija, -naftni derivati-goriva, -rezervni djelovi. Ostali inputi su od manjeg ili simboličnog učešća u proizvodu, ne računajući tu naravno radnu snagu kao poseban input. U prvom redu radi se o vodi koju obezbjeđuje investitor sa vodovodne mreže iz vodovoda. Zatim su tu još i električna energija koja je obezbijedjena dovoljnog napona na samoj lokaciji. Zatim, sredstva higijene i zaštite radnika kao i alati i sl. Naglašavamo da Gradina u svojoj režiji uzgaja stoku za proizvodnju mesa, dobavlja mladunčad krupne stoke (telad) koja u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrastaju u stado tovnih junadi. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Ovaj tzv. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za investitora jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za

42

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

26 nedjelja oko 450 – 500kg žive mase u prosjeku. Odnosno ima dnevni prirast oko 1.200 grama do 1.400 grama. Ključni input za uspješnost poslovanja ovog preduzeća jeste

obezbeđenje dovoljne količine kvalitetnog telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa po prihvatljivoj – povoljnoj cijeni. Za nabavku ovog inputa „Gradina Company” ima razvijenu i kvalitetnu otkupnu mrežu. Takođe, u svom sastavu ima i farmu za uzgoj stoke. Zato je potrebno da sektor marketinga kod preduzeća sačini vrlo precizan operativan projekat sa svim potrebnim analizama nabavnog tržišta. Vrlo je važno edukovati lica za koordinaciju kupovine osnovnog inputa. Na kratki rok ovaj input se može obezbijediti na razne načine. Za dugoročnu orijentaciju potrebne su temeljne pripreme i saradnja – ugovaranje kooperativnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim uzgajivačima stoke na lokalnom i regionalnom tržištu.

6.3.3. Dobavljači(postojeći i potencijalni dobavljači)
Broj dobavljača može biti veliki ali su to uglavnom individualni poljoprivredni proizvođači i uzgajivači stoke od kojih se vrši organizovan otkup goveda, teladi i jagnjadi. Naročito je važno napomenuti da „Gradina Company” ima svoju farmu za uzgoj stoke, koju planiraju da uvećaju jer sadašnji kapacitet ne zadovoljava tražnju na tržištu. Obzirom da se radi o manjem broju inputa po vrsti i namjeni koji su specifični i njihova ponuda je rasprostranjena broj dobavljača može biti i veći zavisno od interesa investitora.

43

3.3. To je od značaja za redovno i uredno snabdijevanje preduzeća živom stokom i da preduzeće ne mora da drži velike 44 .o. Poslovanje preduzeća „Gradina 6.2. Rožaje i to : -pouzdanost -potrebni inputi -predviđene količine -rokovi isporuke -kvalitet mesa -cijena -da li postoje barijere za isporuku -da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima Način plaćanja : U gotovini % Na kredit % Broj dana kreditiranja od dobavljača (prosječno) 80.00 15-30 75.00 25.Seid Bahović Company” d.3.1.00 Tržište domać e strano Tabela 1.o.00 20.o.3.o. Način plaćanja dobavljačima 6. Udaljenost dobavljača Svi dobavljači su na maloj udaljenosti od proizvodnog pogona preduzeća. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima Autor ovog rada je mišljenja da bi za donošenje odluke o uspostavljanju trajne saradnje sa pojedinim dobavljačima slijedeći kriterijumi mogli biti značajni za preduzeće „Gradina Company” d.

3. -da li postoje barijere za isporuku zbog propisa stranih zemalja ili naših propisa.o. vrijednosti zaliha. -potrebni inputi i mogućnost njihovog kompletnog obezbjeđenja.3.4.3. 6.5. -predviđene količine i mogućnost blagovremene isporuke u količini i traženom asortimanu. Cijene pojedinih dobavljača ( za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti) Cijene žive stoke su na tržištu lokalnom uglavnom ujednačene tako da nema bitnih razlika i odstupanja.o. Mogućnost kooperantskog odnosa sa nekim dobavljačima 45 .da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima što će se nastojati realizovati nakon početka proizvodnje i sl. Razlike će se odnositi na kvalitet jer za ovu proizvodnju je potreban veoma dobar kvalitet mesa. 6. . To će uticati na razlike u cijenama nabavne sirovine. -cijena. Veći dio inputa se obezbeđuje na lokalnom i domaćem tržištu. odnosno može Poslovanje preduzeća „Gradina da vodi racionalnu politiku gazdovanja zalihama.3. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima To su: -pouzdanost. Manji dio inputa će se uvoziti. Pored toga razlike će se odnositi na to da li se radi o starijem ili mlađem stočnom fondu. -kvalitet proizvoda.3. Rizici i prednosti Prednosti ovakve saradnje sa dobavljačima su višestruke.3. 6. -rokovi isporuke.Seid Bahović Company” d.3.

o. Preduzeće je izgradilo prostor (štala)dimenzija 15 x 8 m sa svim infrastrukturnim sadržajem na povoljnoj lokaciji i podesni su za farmerski tip tova junadi.o. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za preduzeće jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za 26 nedjelja oko 450 – 500 kg žive mase u prosjeku.4. Propisanim režimom tova junadi tele težine 120 – 150 kg težine starosti 14 nedjelja za 26 nedjelja tova dostiže težinu oko 450 kg žive mase u prosjeku. 6.200 grama do 1. Ovaj tzv. Odnosno ima dnevni prirast oko 1 .OBIM.Seid Bahović Company” d. je veoma važna. svježeg junećeg. Preduzeće nabavlja mladunce krupne stoke(telad) koja se u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrasta u stado tovnih junadi. Dobavljači se Poslovanje preduzeća „Gradina nalaze u blizini investitora. Treba navesti i to da region u kome se realizuje proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda „Gradina Company“ je ekološki očuvan. tako da je proizvod ekološki zdrav i izuzetno privlačan za strano i domaće tržište. U njemu nema industrije koja zagađuje okolno zemljište i vodu. telećeg i jagnjećeg mesa i suhomesnatih polutrajnih barenih proizvoda. ASORTIMAN I VRIJEDNOST PROZVODNJE Treba naglasiti da se asortiman proizvoda preduzeća „Gradina Company” sastoji od suhomesnatih trajnih proizvoda. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. odnosno njihova ponuda. Raspoloživost inputa je velika.400 grama. 46 .

ne može se posmatrati kruto.bareni proizvodi su: juneća kobasica. juneći narezak. jetru. teleće dimljeno suvo meso. GRADINA COMPANY veoma uspješno plasira na tržište i juneću i goveđu kožu. juneći parizer. Ovo sa razloga što se radi o malom preduzeću kod kojeg zaposleni obavljaju poslove prema potrebi u bilo kojem dijelu preduzeća. goveđa čajna kobasica. goveđa dijetalna kobasica. juneća kosovska kobasica. juneća šunka. goveđi sudžuk.o. telećeg i jagnjećeg mesa. Suhomesnati polutrajni . Preduzeće će za povremene poslove angažovati lica sa tržišta. pileći parizer. teleće i juneće srce. 47 .o. dakle koja nijesu u radnom odnosu kod ovog preduzeća. juneća kobasica. kulen. ovčje suvo meso. 7. projektovana struktura rasporeda zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća. juneća roštiljska kobasica.Seid Bahović Company” d. godine. prema njihovim sposobnostima. goveđi narezak. Projektovani projektovanog broj zaposlenih je sasvim i dovoljan za za drugu realizaciju polovinu obima proizvodnje prodaje 2010. bubrege. glave i dr.Ljudski resursi Ovdje definisana. dimljena junetina. juneći debraciner. već više kao orijetaciono usmjerenje po segmetntima preduzeća. Osim svježeg junećeg. pileća viršla.godine kao i za prvu polovinu 2011. Poslovanje preduzeća „Gradina Suhomesnati trajni proizvodi su: goveđa pršuta.

Seid Bahović Company” d. Naziv r/b Poslovanje preduzeća „Gradina Broj Školska izvršila sprema ca 1 4 2 tehnicke VSS VSS VSS organizacionog dijela sektora 1 2 3 IZVRŠNI DIREKTOR Direktori sektora Knjigovodstveno finansijski poslovi Odrzavanje opreme Odrzavanje opreme Radnici u proizvodnji Transportni radnici i tehnicke 4 2 VSS 5 6 7 2 34 35 VŠSS SSS SSS radnici u prodaji UKUPNO 80 48 .o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 2. Pored formalnog raspolaganja odredjenom stručnom spremom veoma je bitno istaći da ne treba “robovati” tome već u radni odnos primiti i zaposlene koji 49 .o. Struktura zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća Imajući u vidu da je ponuda veoma stručne radne snage iz ove djelatnosti velika to je i povoljnost za preduzeće velika da obezbijedi potrebnu radnu snagu iz raspoložive ponude.Seid Bahović Company” d.o. U narednoj tabeli daje se projektovani broj zaposlenih prema stručnoj spremi koji je poželjan za obavljanje ovih poslova. javnog) prestali sa radom pri čemu je bez posla iz mesoprerade ostao veliki broj iskusnih i stručnih kadrova. Ovome su doprinijeli i kapaciteti u bližem okruženju koji su u prvom redu zbog vlasništva (državnog.

o.Seid Bahović Company” d. Preduzeće će prilikom odabira potrebnih kadrova provesti potrebne testove radi provjere znanja i sposobnosti zaposlenih. Tabelarni pregled zaposlenosti pri punom korišćenju kapaciteta 8. Ulaganja i struktura finansiranja 8. Prethodna i nova ulaganja 50 .1. Poslovanje preduzeća „Gradina imaju stručnu i radnu sposobnost i ako nemaju baš sve formalne dokaze za potreban nivo stručne spreme.o. r/b Školska sprema 1 2 3 4 VSS VŠS VKV SSS Broj izvršilaca 9 2 34 35 UKUPNO: 80 Tabela 3.

0 0 0 5 6 .0 0 .0 Tabela 4.0 0 .2 3 2 . Obračun amortizacije Amortizacija predstavlja trošak osnovnog sredstva.0 1 .0 0 0 .2 4 0 .1.8 8 0 0 8 .2 4 0 .0 9 0 .7 7 7 . odnosno vrijednost objekta) i stopa amortizacije koja je utvrđena zakonom.0 2 0 1 4 .3 6 0 .2 4 0 .7 7 7 .0 1 2 .2 3 0 .0 2 7 .2 3 2 . a koja se razliku u zavisnosti od vida i karakteristika osnovnih sredstava.0 0 0 2 0 0 .Seid Bahović Company” d.0 1 P .0 Uun kpo 5 2 . Troškovi osnovnih sredstava 8.0 0 0 .0 0 .o.0 3 1 .2. O A LA A J 3 U P O .5 7 7 .0 2 0 8 .2.0 0 .3 6 0 .0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 2 7 .9 4 2 .0 1 .0 1 8 0 .1.0 0 . Dva su osnovna parametra za utvrđivanje iznosa amortizacije: osnovica (fakturna vrijednost opreme. 51 . Da bi preduzeće održalo kontinuitet proizvodnje.8 7 0 . neophodno je da nakon isteka vijeka trajanja osnovnih sredstava obezbijedi sredstva za kupovinu novih.0 9 0 1 8 0 .5 6 8 .0 0 0 4 0 2 .1.0 5 6 . Prethodna i nova ulaganja 8.0 9 0 .1 4 2 .8 7 0 .0 0 0 9 9 2 .0 4 .0 4 1 .0 4 . r /b St u t r u g n r k u a la a ja Poslovanje preduzeća „Gradina Kr d e it So st e p vn o u šće če 5 2 .0 0 0 4 0 2 .8 8 0 5 6 .2 3 0 . RET O N U G N A H D A LA A J 2 N V U G NA .0 2 0 1 4 .0 5 6 . To će uraditi tako što će u svakoj godini korišćenja osnovnih sredstava izdvajati određeni iznos sredstava (zavisno od vijeka trajanja i metoda amortizacije) na ime amortizacije i konačno obezbijediti zamjenu dotrajalih osnovnih sredstava novim. Nastaje trošenjem (materijalnim i moralnim) osnovnog sredstva.1 9 2 . KU N A O o n sr d v ) sn v a e st a zem e sa in ljišt frast k u ru t rom Ob jekat i g e in rađ v sko zan atski rad i ov Osn n te n ov a h ološka op m re a tran ortn sred a sp a stv Ostala u an lag ja 2 0 0 .0 2 .5 7 7 .0 B)A cisk k p a uv za oj f m k i a it l e n ir i C)O r n sr d v b t a e st a U P O KU N 2 0 0 .o.2 4 0 .0 0 0 2 0 0 .0 9 0 . Troškovi poslovanja 8.5 6 8 .0 0 .2.

811.00 € (1.000 ) = 2. Prva godina . st la ga Uk upno 4 1 .197) = 901.0 0 0 .779. đ vin i k Postojeći Nov u a lagan ja 2 Te .00 x 1.300 – 32.2009 r/b St k u ru t ra V rijed ost n 2 7 .000 x 1.op m i t ns.Seid Bahović Company” d.0 0 0 .sre re a ra d 1 3 .844.0 1 Gra e sk obje t .237.15 = 31.330 ukupno: Treća godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.7 0 0 Druga godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.300 Oprema: 132.2 7 0 .001.0 2 .000-32.844.0 Poslovanje preduzeća „Gradina A ort cion m iza a st a op 1 5 .1 4 0 .15 % = 32. h.497.970 – 100.001.0 0 0 1 3 0 .700 Oprema: 144.8 7 0 .1 A ort cija m iza 3 .0 5 .877.o.030€ ( 1.300 – 111.0 1 6 0 .o.197 ukupno: Četvrta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.7 0 0 Pom a oprem oćn a 3 O a ula nja .700 ) = 1.300 x 1.300 ) = 2.000 – 123.0 1 .773 x 10 % = 90.177 ukupno: 52 .0 0 0 .15 % = 32.000 – 33.960 Oprema: (1.700) = 2.970 x 10 % = 100.300 x 10 % = 111.811.113.0 0 0 3 0 .330 ) = 1.113.

596 x 10 % = 81.590 ) = 2.715. Obračun amortizacije 8.040 x 1.040 – 31.590 Oprema: 112.00 € Poslovanje preduzeća „Gradina Peta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.15 % = 31.2.o.1.160 ukupno: Šestagodina( obračunamortizacije ) Građevinskiobjekti:( 2.160) = 730.044 ukupno: . 122.00 € (901.747.177) = 811.o.750.779.272.450 x 1. troškovi održavanja su neophodni da bi osnovna sredstva "zadržala 53 (811.Seid Bahović Company” d. Obračun investicionog održavanja Pored amortizacije koja služi za konačnu zamjenu osnovnih sredstava.960 ) = 2.000 – 31.137.2.15 % = 31.436 x 10 % = 73.228 Oprema: 104.596 – 81.773 – 90.747.00 € Tabela 5.

00 31.00 % 54 . Elektro-mašinsko održavanje 3 Ostala održavanja UKUPNO 33. Poslovanje preduzeća „Gradina predviđenu formu".00 1.00 20. Prva godina .00 20.700. ali je zbog česte promjene zakonskih stopa ostavljena mogućnost da ih izrađivač sam unese na osnovu svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.o.00 % 20.00 % 123.00 % 156.600.700.740. Osnovica za izračunavanje troška održavanja obično se računa kao procenat od amortizacije.00 20.o.2009 r/b Struktura Troškovi amortizacije Stopa Iznos 6.340.Seid Bahović Company” d. Građevinsko održavanje 2.00 24.000.

00 € 1.o.00 1.3.00 € 1.581.030 x 20 % 28.750 x 20 % Šesta godina 104. Obračun investicionog održavanja 8. I-godina 4.680.000 1.855.00 % 36.00 % 41.1.419 Peta godina 112.558.god.2.550.00 22.00 € 55 .00 € VI-godina 3.803 132.300 144.272 x 20 % 20.803.00 % 39.957.144.00 122.806.573.114. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 2009.Seid Bahović Company” d.128.137 % 24.00 % 34.490 % 26.427.500. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 6.00 Treća III-godina godina 3.00 Druga godina II-godina 3.00 % x 20 35.445.00 IV-godina 3.454.169 Četvrta 1.00 € 1.812.306 V-godina godina 3.o.00 % x 20 38.

111. a godišnja 4.Finansijski rashodi Finansijski rashodi predstavljaju trošak kamate za period otpate kreditnih sredstava. 8. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 7.82 EUR. odnosno koji svojim kvalitetom i kvantitetom presudno utiče na osobine i svojstva proizvoda. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja Osnovni materijal je onaj materijal koji čini supstancu proizvoda.o.2. Rok vraćanja zajma iznosi 54 mjeseca.75%. Obračun premije osiguranja 8.3. Mjesečna kamatna stopa iznosi 0. Visina zajma preduzeća „Gradina Company“ iznosi 200.39%. Dobijaju se na osnovu amortizacionog plana i predstavljaju zbir kamata za reprezentativnu godinu. Mjesečna rata zajma iznosi 4. 56 .000 EUR.2.1. Troškovi obrtnih sredstava 8.3.2.Seid Bahović Company” d.2.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina r/ b Naziv materijala Godišnj Jedinic Nabavn e a a potreb mjere cijena e KG KG KG KG KG 406.00 4.0 0 € Tabela 8. ZA TRGOVINU U MARKETIMA KOMPANIJE 2.Seid Bahović Company” d.00 3. GOVEĐE MESO 2.00 567.000.00 Ukupno 4.50 3. TELEĆE MESO 3. JUNEĆE MESO 4.000.o.015. JAGNJEĆE MESO 6.000 2.000.730. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja 57 .600.00 120.000 126.000.000. OVČIJE MESO KUPLJENA ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 7.00 Godišnji troškovi 1.000 100.50 4.00 300.000.000 32.00 1.000 40.00 128.000.o.

000.500.000 50.25 2 AMALAŽA 3 ETIKETE 4 DEKLARACIJE 5 ADITIVI 7 SO 8 SOJA 9 PRIRODNA CRIJEVA 10 KOLAGEN OMATAČI 11 POLIAMIDNI OMOTAČI 12 KONAC ZA VEZIVANJE 13 VRECE 14 PVC GAJBE 15 PVC KESE ZA VAKUMIRANJE 16 SELOTEJP 17 Ukupno M M M KOM 2.Seid Bahović Company” d.500.000.0 0 Tabela 9.00 17.00 12.00 4.500.00 500.02 0.o.000.00 12.000 30.60 0.35 0.1 10.000.2.5 0.000.2.00 1.00 17.00 17. Troškovi pomoćnog materijala 58 .25 0.000.o.000.00 20.00 5.000 3.02 4 0.000.500.000.000 5.00 0. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 10.000 600.15 0.000 34.3.000 70.00 270.Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 ZAČINI Naziv materijala Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena KG KUTIJA KOM KOM KG KG KG Godišnji troškovi 70.00 80.000 20.00 12.00 500.000 40.000 600.000 20.000.5 0.000 50.

000.00 1.000.00 9 Htz oprema 10 Ostalo (reklama. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 Prevoz radnika 2 Topli obrok-ishrana radnika 3 PTTtroškovi (fiksni i mobilni) 4 Troškovi el.00 x 12 25..naftni derivati 6 Troškovi vode.… 7 Zimnica i regres 8 Platni promet 70 80 Troškovi Br.00 x 12 300.00 21. komunalija.00 12 5. Ostali nematerijalni troškovi Tabela 10.000.400.00 12.00 12 300. Energije 5 Gorivo.000.00 x12 185.580.300.Seid Bahović Company” d.2.00 24.0 0€ Sadržane su rezerve u ovdje datim troškovima jer je uzet u obračun trošak prevoza i toplog obroka za 12 mjeseci a ne za stvarnih 11 mjeseci kao i kod nekih drugih troškova.3.00 x 12 250.00 x 12.000.o.00 3. reprezentacija. sajmovi.000.00 x 12 14.00 1000. sl.00 x 12.000.…) UKUPNO 1.000.00 60. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 42. 59 .500.3.0000.000.00 21.putovanja.000.o.00 x 12 3.radn Mjesečno Vrijednost 80 80 15.

00 UKUPNO : 18.560.radni ca 4 ku 2 VSS VŠSS VKV SSS 3 9 2 34 35 4 350.00 10.00 80 27./ Broj Jedn.230.00 290.000.760.o. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 5 3.00 840.00 € Tabela 11.230.00 420.Seid Bahović Company” d.00 140.2.00 7 520.00 225.150.00 560.3. Troškovi zarada 60 .00 7.150.00 11.00 340.00 280.00 8 4.00 X 12 ) = 326. (4+6) Ukupan trošak 3x7 Školsk a r/b sprem a 1 1 2 3 4 Net plata / Ukupna Porezi i neto dopr.00 UKUPNI TROŠKOVI ZARADA ZA 1 GODINU ( 27.650.radn.00 200.4.680.360.o. Troškovi zarada Ukupan trosak / jed.00 7.00 115.radni izvršila ku Plata 3 x Jedn.00 90.00 6 170.

00 143.000. 00 OBRTNA 1.000.918. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.250.017.00 987.Seid Bahović Company” d.00 98.924.00 475.o.o.00 5.722.00 5.247.00 11.00 30 30 30 12 12 12 500. Obračun potrebnih obrtnih sredstava r/ b Elementi Godišnji promet Dani Koefici Potrebna veziva jent sredstva nja obrta 1.482.00 436.733. OBRTNA SREDSTVA 5. STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA 3.00 90 4 81. 00 61 .00 60 60 15 6 6 6 24 60 308.833.5.000.467.00 1.333.760.00 246.230.00 326.237.000.924.333. SREDSTVA Zalihe osnovne sirovine i repromaterijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE 2.499.015.924.2.991.00 5.000.3.850.00 1.00 27.

00 47.00 21.o.00 827.000.00 2011.Seid Bahović Company” d.4.00 356.2.000.000.000.00 1 Teleće sveže meso 2 Juneće sveže meso 3 Goveđe meso 4 Jagnjeće meso 5 Jareće meso 6 Goveđi pršut 7 Goveđi sudžuk 8 9 Goeđa polutrajna kobasica Goveđa vakumirana kobasica 10 Goveđa viršla 62 .000.000.000.000.000.000. Formiranje ukupnog prihoda Obzirom da je obiman proizvodni asortiman posmatranog preduzeća koji će se realizovati u narednom periodu a pored toga.000.000.000. 655.00 170.00 117.00 100.00 57. 607.12.000.00 62.000. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 12. r/b Proizvod 2010.o. Obračun potrebnih obrtnih sredstava Nedostajuća obrtna sredstva investitor obezbeđuje iz već stvorenih sredstava koja posjeduje po bilansu stanja 2009.000.000.00 110.00 890.000.00 50.00 22.00 157. i 2011.000. u ovom momentu definisani asortiman će se proširivati.00 126.000.00 233. 8.00 250. godinu. i to zaključno sa 31.00 330. shodno zahtjevima tržišta i novim zahtjevim i saznanjima. odnosno proizvodi koji će se najčešće proizvoditi i koji su po svojoj namjeni stabilni. dopunjavati i mijenjati te se sa tih razloga za obračun ukupnog prihoda uzimaju takozvani reprezenti proizvodnje. Obračun ukupnog prihoda daje se u narednoj tabeli za 2010.

00 2.zatim 2010-ta godina u kojoj preduzeće koristi sredstva takođe u grace periodu i na kraju je prikazan plan prihoda u godini kada se računa da će doći do potpunog uhodavanja kako u procesu proizvodnje tako i u procesu prodaje kroz mrežu marketa koja će se osavremeniti i uvećati u budućem periodu a to je upravo i godina kada se počinje i sa vraćanjem kredita a to je 2011.000.00 UKUPNO : 5. godinu Kada je formiranje ukupnog prihoda u pitanju pojedinačno je rađeno za prve dvije godine tj.00 5.000.000. Poslije isteka ove prve dvije godine predviđa se da će u kontinuitetu do 2024.00 5.000.000.00 45.213.000.000.00 17.00 18.000. Obračun ukupnog prihoda za 2009.000. za tekuću godinu u kojoj preduzeće planira kreditno zaduženje kada bi koristilo sredstva 12 mjeseci u grace periodu a to je kako smo rekli 2009-godina. 11 Teleća jetra 12 Jun.000.000.000.000.500.00 18.00 55.00 60.00 18.924.000. 63 .000.000.o. i goveđajetra 13 Goveđa glava 14 Koža sitne stoke 15 Koža krupne stoke 16 Hzzgggghzgf 17 Khjhhgfbzhfg 18 Ostali prihodi PRIHOD OD PRODAJE OSTALIH 19 ROBA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA Poslovanje preduzeća „Gradina 17.Seid Bahović Company” d.00 18.o.godine biti povećanje prihoda za 5 % u odnosu na svaku prethodnu godinu.000.000.00 50. godina.00 42.00 6.00 3.00 17.000.000.00 17.000. i 2010.00 Tabela 13.00 47.

o.finansijska analiza 64 .2.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.o.5. Ekonomsko .

00 € 410.br.223.243.00 € C SOPSTVENA SREDSTVA 5.029..022.767. Bilans stanja Na osnovu predhodnih razmatranja vrši se projekcija bilansa stanja.274.524.00 € Tabela 14.00 € 1 Tehnološka oprema i 2 3 transportna sredstva Akcijski kapital pravnom licu u drugom 2.2.1.00 € 1.00 € D POZAJMLJENA SREDSTVA 200.o.000.5. Bilans stanja Opis bilansne pozicijestavke Red.00 € B OBRTNA SREDSTVA 1.274.o. A Iznos u € OSNOVNA SREDSTVA (stalna imovina ) Poslovni objekti 4.237.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.000.877.00 € A+B UKUPNO 5.567.051. 65 .

Seid Bahović Company” d. Grafička ilustracija sopstvenih i tuđih izvora 66 . Poslovanje preduzeća „Gradina Slika 3.o.o.

o. 13.021 145. 1.248 10. 6. 2.878.503 -2. proizvodnje Utr.516 28. 11. sir.876 0 3.) Troškovi zaposlenih Amortizacija Umanjenje vrijednosti nekretnina. 3. postrojenja i opreme Ostali poslovni rashodi Profit od poslovnih aktivnosti Neto finansijski trošak Učešće u dobiti pridruženih pravnih lica Porez na dobitak Neto dobitak/gubitak od diskontnih poslova Neto profit/gubitak za obračunski period Pripada: Vlasnicima kapitala matič.pravnog lica Manjinski interes 2008.311 2009.601 1.068 80. 5. u toku per.o. 8.2. Bilans uspjeha 67 .5.583.653 126.493 2.056 23. gotovih proizv. 2. (za trgov. mater. 7. za sopstvene svrhe Promjene na zal.846 0 2. br. Prihod Pozicija Ostali poslovni dobici Izvršen i kapitalizovan rad od strane pred. Bilans uspjeha Napomen a R.301 57. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. preduz.422 0 117.653 158.618 -183. roba i potr.547 -307. 12. i nedovr.905 75.906 -24.163 186.248 0 Tabela 15. 2.311 0 23.Seid Bahović Company” d.685 109. kuplj. 4.155 66.224.2.494.770 0 153. 9.223 -275 32.590 85. 32.

0346 3.Seid Bahović „Gradina Company“ d.3.8773 Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga .090. Ekonomski vijek trajanja tog investicionog projekta je šest godina.28 € po radniku 72. kao godinu optimalne realizacije i maksimalnog kreditnog opterećenja. 1. Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu.683 % 1.92 € po radniku 0.934. Poslovanje preduzeća 8.o. Posmatrano preduzeće je podiglo kredit i ušlo u ozbiljan investicioni projekat kojim planira da poveća profit.o.0518 0.0296 0.02683 ili 2. Pokazatelji U okviru ovog pogavlja obrađuju se statički pokazatelji posmatranog preduzeća.

00 € x 100 = 0.28 € po jednom radniku • Investicije prema broju radnika Vrijednost investicija: broj radnika = 5. Poslovanje preduzeća Tabela 16.683 % • Ekonomičnost proizvodnje Ukupni prihodi Ekonomičnost = ------------------------------------------69 . Statički pokazatelji • Rentabilnost rada.934.742.o.767.77 € : 80 = 1.0268312 ili 2.767.274.00 € : 80 = 72.090.77€ : 5.92 € 56 • Akumulativnost akumulacija Akumulativnost = -----------------------------------------------------100 Investicije u osnovna i obrtna sredstva x = 154. Neto dobit : 80 radnika = 154.o.274.Seid Bahović „Gradina Company“ d.742.

Analiza preduzeća u uslovima neizvjesnosti 8. anuiteti kamate i glavnice) ( obrada uzeta za treću godinu projekta jer se tada u čitavoj godini vraćaju Bruto dobit : otplata kredita = 170. Utrošena sredstva ( rashodi ) Poslovanje preduzeća = 5.000.274.4.00 € = 3.4.00 € = 0.0518 • Dugoročna zaduženost pokazuje koliko na svaki euro pasive otpada na sredstva iz pozajmljenih izvora . 200.767. 70 .047.953.o.00 € : 43.924.77 € : 5.753.857.Seid Bahović „Gradina Company“ d.274.767.00 € : 5.o.000.00 € : 5.0346 • Koeficijent pokrića iz ukupnog duga pokazuje da li i koliko je bruto dobit sposobna da "pokrije" obaveze programa prema njegovim kreditorima za odnosnu godinu.00 € = 0. Metod utvrđivanja praga rentabilnosti Za treću godinu punog korišćenja kapaciteta.1.772.8773 8.02955 • Reproduktivna sposobnost Akumulacija + amortizacija Reproduktivna sposobnost =------------------------------------------------------------Investicije u osnovna i obrtna sredstva = 298.00 € = 1.

220.522.00 Marža pokrića predstavlja razliku između prihoda od prodaje i varijabilnih troškova (promjenjivi izdaci).= ------------------.00 € Bruto dobitak je jednak razlici između poslovnog prihoda i ukupnog rashoda.220.o.617.00 € .339.220.997.oo € 657.75€ iz Bilansa Uspjeha.00 – 5.00 € Neto dobitak je konačno jednak razlici između bruto dobitka i poreza iz finansijskog rezultata.00 € = 222.179.70 % 880.o.522.179.00 €€.339.657.5.13 € = 202.= 0.70 % 6.000.00 € .00 € – 5.408. 222.657.Seid Bahović „Gradina Company“ d. 880.657.000.522.oo € UP = 6.00 657.00 € Poslovni dobitak predstavlja razliku između marže pokrića i fiksnih troškova (stalnih izdataka).821. Poslovanje preduzeća Izražen u minimalno prihvatljivom obimu proizvodnje odredjuje se prema formuli : = FIKSNI TROŠKOVI / UKUPAN PRIHOD-VARIJABILNI TROŠKOVI FT = 657.179.87 € (204.00 € = 222. – 20. 6.000.821.522.039.339.00 ---------------------------------------.oo € VT = 5.821. 6.00 € = 880.657.7470 ili 74.220.00 Qmin = 74.343. II godina treća kolana) 71 .000.

o. . Sa druge strane prodaja se vrši uglavnom na odloženi rok plaćanja.87 Tabela 17. prvi mogući rizik sa Ovo sa razloga što se sirovina. Neki od mogućih (potencijalnih) rizika za ovo preduzeće su : Finansijski tokovi: Obezbjeđenje likvidnih sredstava za blagovremeno i potpuno namirenje obaveza kojim će se suočiti ovo preduzeće.00 € 222. stavljanjem nabavka profita u uz kompenzaciju likvidnosti za gotove proizvode. sopstvenim ulaganjima investitora u održavanje likvidnosti. što u ukupnoj proizvodnji po ovim osnovima iznosi ima učešće oko 20 %. odnosno osnovni repromaterijal nabavllja sa plaćanjem unaprijed ili u najboljoj varijanti sa kratkim odloženim rokom plaćanja.00 € 202. Projekt menadžer je vršio opservacije mogućih rizika za ovo preduzeće te je došao do zaključaka koje ovdje iznosi. dodatnim funkciju preduzeća.o.Seid Bahović „Gradina Company“ d.00 € 222.657.RIZICI Kao uglavnom svako tipično preduzeće i ovo preduzeće nije imuno od problema rizika I nepredvidivih situacija koje mogu nastati tokom njegovog poslovanja. repromaterijala.657. kao i gotovih proizvoda).. Poslovanje preduzeća Prag rentabilnosti Marža pokrića Poslovni dobitak Bruto dobitak Neto dobitak Qmin = 74.179.5. Utvrđivanje nekih ekonomskih pokazatelja 8.617. doslednim prdržavanjem planiranih zadataka i 72 .Ovaj rizik se može izbeći racionalizacijom zaliha (sirovina. koji se kreće od 15 –60 dana. Manji dio se prodaje bez odloženog roka naplate ili sa plaćanjem dijela unaprijed. praćenje naplate potraživanja.70% 880.

Projektom neophodno da se od navedenih Zato je ovim osnovnih i uobičajenih i managamentu pa je veoma adekvatna bitno da sa taktika za postojećim kupcima ostvari bliska i efektivna komunikacija. odnosno aktivnosti koje neočekivano može da preduzme konkurencija. proizvodi koji se plasiraju na tržištu jednim dijelom zavise od lojalnosti potrošača marketingu lojalnost Projekta. te se time ovaj rizik od mogućeg nastnka štetnog dogadjaja eliminiše. Zbog toga je imovina preduzeća osigurana a tako se projektuje u cijelom ekonomskom vijeku projekta. a posebno na moguće štetne dogadjaje.. Mora se u osmisliti ublažavanje ili potpuno eliminisanje ovog rizika da se zadrži njihova da se postepeno definiše neutralan uticaj ovog rizika i da se na dugi rok nije zavisno od lojalnosti kupaca. D. za ostvarivanje cilja 73 .o.o. Lojalnost potrošača. « Gradina Company » Rožaje kao malo preduzeće i ono koje u suštini počinje sa ozbiljnim radom i proizvodnjom veoma je osjetljivo na neplanirane izdatke.o.o. jer je proizvodnja kontinuirana kao i prodaja. Ovaj rizik će se spriječiti dijelom dodatne napore permanentnim praćenjem konkurencije. Sezonske oscilacije za ovo preduzeće nemaju posebne implikacije. jačanjem kvaliteta i funkcije marketinga. Poslovanje preduzeća mjera i disciplinovanim izvržavanjem obaveza od nosilaca aktivnosti u Agresivna konkurencija. će zahtijevati investitora. Kod ovog preduzeća se javljaju dva talasa pojačane tražnje i to u periodu jul-avgust i u periodu decembar-januar. racionalnim ponašanjem u svakom segmentu preduzeća i odgovornim odnosom svih izvršilaca.Seid Bahović „Gradina Company“ d. realizaciji ovog Projekta. sopstvenim stalnim unapredjivanjem interne ekonomije. Osiguranje. što ne čini klasične sezonske oscilacije.

mora imati na umu probleme da stalno drži maksimalno i da ozbiljnim svaku aktivnost svakog izvršioca koji nose rizik permanentno prati i proučava od zapadanja u teškoće poslovanja i poremećajeredovnih tokova u preduzeću. vođenje evidencije i organizacija. rizika predvidjeni Projektom. da managament misli pozitivno.o. U svom daljem radu Investitor mora posvetiti značajnu pažnju u periodu odmah nakon prihvatanja ovog Investicionog projektaprograma za realizaciju da definiše slijedeća pitanja: naplata potraživanja. 74 . Obradjivač je došao do saznanja tokom obrade ovog Plana .Seid Bahović „Gradina Company“ d. Međutim.o. Poslovanje preduzeća jer su ovi troškovi izvrši osiguranje imovine preduzeća. u jednom dužem roku. vjeruje u svoj uspjeh realizacijom ovog Projekta. u kontekstu prisutnosti rizika . poštovanje rokova.

Zaključak Na osnovu izloženog možemo potvrditi ili odbaciti postavljene hipoteze. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. rentabilno. Poslovanje preduzeća 9. Ono ne ulaže velika novčana sredstva u marketing. Ono je likvidno.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Konkurentske prednosti posmatranog preduzeća su vidljive.o. 75 . Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je izražena.o. efikasno i produktivno. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Politika ljudskih resursa posmatranog preduzeća je usklađena sa njegovom strategijom. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća.

76 . februar 2005. Kalač Zemir: „Poslovnik o kvalitetu „Gradina Company“ d. septembar 2009. Rožaje. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. Rožaje. 3.o. CPI – Podgorica: „Marketing strategija preduzeća „Gradina Company“ Rožaje.. Rožaje. 4. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. decembar 2006.o.o. Podgorica. Literatura 1.Seid Bahović „Gradina Company“ d. 2.o. Poslovanje preduzeća 10. maj 2010.

o.o. Poslovanje preduzeća 77 .Seid Bahović „Gradina Company“ d.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->