INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU MASTER STUDIJE SMJER: EKONOMIJA

POSLOVANJE PREDUZEĆA „GRADINA COMPANY” D.O.O.
(SEMINARSKI RAD)

Mentor: prof. Student: Bahović Seid

dr

Rifat

Redžović

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

Rožaje, 2010.

Sadržaj
1. Uvod……………………………………………………………………… ……………………………5
2. Hipoteze.......................................................................... .........................6

3. Korišćene metode..................................................................... ............6 4. Osnovno o preduzeću................................................................. ...........7
4.1. Opšte informacije o

preduzeću...........................................................7 4.2. Vlasnička struktura....................................................................

.....10
4.3. Organizaciona struktura..................................................................1

0
4.4. Vizija i misija.........................................................................

.........18

2

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

4.4.1.Vizija..................................................................

..............................18
4.4.2. Misija.........................................................................

............18 5. ........19 6. .......21
6.1. ..........21
6.1.1. Opšte napomene...................................................................

Sredstva

za

proizvodnju............................................................... Marketing i

konkurencija..............................................................
Analiza

tržišta.............................................................................

....21
6.1.2.Tržište prodaje za proizvodni asortiman..........................................23

6.2.

Tržište

prodaje

i

konkurencija..............................................................

25
6.2.1. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu?..............................................25 6.2.2. Ko su

kupci?.........................................................................

..............26
3

............ Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi?.............2.....26 6..4............................. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju.2.................... ..........33 4 .......2.........3................................... ....2...........2..... Tržište nabavke.....Seid Bahović Company” d..............................3..........2................27 6...............27 6...........................2........... Na koje područje se plasiraju proizvodi?........2.29 6......................................................30 6........................................................... Poslovanje preduzeća „Gradina 6...8....o.. Osnovni inputi....................3.6........5........................1................... Kanali prodaje............. Učešće preduzeća na tržištu....3... ...... Ko su glavni konkurenti?...............................31 6..................33 6..... .......... Ko je su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju?.......28 6....1.... ...........7........ Analiza tržišta nabavke.30 6.......................o..................3.................

......................... 6....................35 6............3.......................34 6..36 6.4.................. Udaljenost dobavljača..36 6........3......o....... Cijene pojedinih dobavljača (za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti). ..................................4 1 5 .3... Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima.2........ .....3................................................................... Rizici i prednosti........................41 ulaganja..........38 8.. Ljudski resursi.........o.....1...............36 6..... .......................Seid Bahović Company” d.............1.................. ... Obim.......3.................3..... asortiman i vrijednost proizvodnje...........3...............3................3... Ulaganja Prethodna i i struktura nova finansiranja...36 6.................................... 8......................3.......................................................................................37 7. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima..5......4.......3.. Dobavljač Poslovanje preduzeća „Gradina i(postojeći i potencijalni dobavljači)......3......3.........

.... ....o.2............... Troškovi osnovnih sredstava..41 8.................1........2.................43 8.................................................3...2.....45 8..2........... Obračun investicionog održavanja. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanj............................ Obračun premije osiguranja.3....... Troškovi poslovanja..................... ........ Ostali nematerijalni troškovi...2.......3................2.......3.........o........... .......1...........3.......49 6 ...................2............1..48 8........Seid Bahović Company” d................... Obračun amortizacije...... Troškovi pomoćnog materijala...............................2.1.......3.................... Poslovanje preduzeća „Gradina 8............................4... Finansijski rashodi..................................3....2...............2...................2....1.........2...41 8...........41 8.........46 8...........................................47 8......... Troškovi obrtnih sredstava. 46 8..............................................2................1......................2...................... ...................... Troškovi zarada.........45 8.....................

..... .......4...............................62 7 ...............1..................................................... Ekonomsko-finansijska analiza.......... Zaključak.......... Formiranje ukupnog prihoda................... Bilans stanja........5...... Bilans uspjeha....56 8.................. .. Rizici...........2......55 8.....o..... ............. Metod utvrđivanja praga rentabilnosti........1............ ........ 8...................5........ Analiza preduzeća. Obračun Poslovanje preduzeća „Gradina potrebnih obrtnih sredstava..................................................................59 9......2.........................................2.............4.................................53 8. ......2.....5....4........... ....53 8...............................................o..........................................5........58 8...............2.............................2..................58 8.........3.................50 8................51 8.............Seid Bahović Company” d....... Pokazatelji.......................................5.........................................3.....

Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane..... Poslovanje preduzeća „Gradina 10.Uvod Tempo promjena u poslovnom svijetu je veoma brz...... Od presudne važnosti nijesu samo posjedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti.. Literatura............. Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promjenama............... možemo 8 ...Seid Bahović Company” d..... To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije.................. ......... Ukoliko na vrijeme anticipiramo sve potrebe i zahtjeve tržišta.. Zbog toga takva preduzeća nijesu ostvarivala profite pa su nestala sa svjetskog tržišta..... Preduzeća moraju da promijene filozofiju razmišljanja o poslovanju..o...... Naročito konkurencija u većini djelatnosti se odvija sve većom brzinom......63 1.. Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti.o.....

Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača.o. tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtjevima savremenog tržišta. Bez dovoljno produktivnih lidera.Seid Bahović Company” d.Hipoteze 9 . Svijest o neophodnosti promjena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa – period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promjenama. Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezultati bili povoljni. potrošačima. stvaranja vizije i osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promjena nema ni transformacije preduzeća. Da bi se održao nivo svijesti o neophodnosti promjena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. „Potrošač je kralj“ i tu je poenta čitave priče. Sistemi koji obezbjeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu. Činjenica je da su glavni nosioci promjena u preduzeću ljudski resursi. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspješnije nosi sa dinamičnim promjenama u okruženju. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. Poslovanje preduzeća „Gradina ostvariti profit. konkurenciji i finansijskim rezultatima. dobavljačima. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. 2.o.Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu. Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program. zaposlenima. akcionarima. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu.

Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je baš izražena.1. 8. Posmatrano preduzeće velika novčana sredstava ulaže u marketing.privatno preduzeće (100% privatnog vlasništva) i 10 . Posmatrano preduzeće je likvidno. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. Opšte informacije o preduzeću Preduzeće „Gradina Company“ iz Rožaja je . Sekundarni metod prikupljanja podataka.Seid Bahović Company” d. 4. Istorijski metod. 3. 7. Poslovanje preduzeća „Gradina 1.o. 5. Konkurentske prednosti gore posmatranog preduzeća u odnosu na konkurenciju su vidljive. 3. Komparativni metod i Statistički metod. 6. 2.Osnovno o preduzeću 4.Korišćene metode • • • • • Primarni metod prikupljanja podataka. efikasno i produktivno. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća.o. 4. rentabilno. Politika ljudskih resursa u posmatranom preduzeću je usklađena sa strategijom preduzeća.

godine. ali se njegova djelatnost uglavnom svodi na: . Crna Gora Telefon: 051 271 087.me Preduzeće. bavljenje preradom mesa u porodici Škrijelj traje više od sto godina. Fax: 051 271 066 E-mail: gradinaco@t-com. Šifra djelatnosti firme je: 51230. 2.o. kao i . 271 198. kao i magacin sirove kože). Direktor preduzeća je Džemal Škrijelj. Registrovano je kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 50106831/00. tako da je u pitanju porodični biznis.o. Vlasnici kompanije su članovi porodice Škrijelj Sulja iz Rožaja (petorica braće i otac). DOO „Gradina Company“ je privatna kompanija koja je osnovana 1989.proizvodnju i preradu mesa i mesnih prerađevina (mesna industrija). Matični broj preduzeća je: 02044919. 271 202. Poslovanje preduzeća „Gradina . 2. 84310.trgovinu mesom i mesnim prerađevinama. Međutim. u okviru koje se izdvaja: 1. aktuelno poslovanje preduzeća se zasniva i na: 11 . maloprodaja (trenutno raspoloživih 6 maloprodajnih objekata). veleprodaja (magacin veleprodaje. Pored navedenog. poput većine naših firmi. Rožaje.sa pravnim statusom Društva sa ograničenom odgovornošću. ima prilično široku registraciju. ali ujedno obavlja i poslove kontakt osobe.Seid Bahović Company” d. diplomirani ekonomista. Adresa preduzeća je: Ibarska br. koji je jedan od vlasnika firme.

Navedeni proces traje sve dok se ne dobije gotov proizvod. Neposredno uz navedeni objekat nalazi se magacin u kome su izloženi proizvodi preduzeća kao i proizvodi drugih proizvođača (veleprodajni objekat). 2. Proizvodnja trajnih proizvoda. kao i poslovnom zgradom u kojoj se nalaze prostorije menadžmenta preduzeća. kao i proizvodnja suhomesnatih proizvoda obavlja se na lokalitetu koji je u vlasništvu porodice Škrijelj. koji služi za tov junadi. ukupnog kapaciteta 250 grla u jednom turnusu (turnus traje 6-7 mjeseci).Seid Bahović Company” d. 12 . Modernu fabriku za preradu mesa i suhomesnatih proizvoda. „Gradina Company“ u svom vlasništvu posjeduje i posluje u sljedećim poslovnim objektima: 1. preduzeće „Gradina Company“. nakon završetka te aktivnosti dobili poluproizvodi koji ulaze u tehnološki proces prerade mesa (u zavisnosti od vrste). U pogledu navedenog. 500 grla u jednoj godini. Globalno poslovanje kompanije započinje sa pokretanjem aktivnosti u domenu nabavke stoke kao i njenog klanja da bi se.o. Objekat primarne proizvodnje. to u cilju njegove što veće efikasnosti. Savremena klaonica sa linijom za klanje krupne kao i linijom za klanje sitne stoke.o. kao glavnih proizvoda.U proces prerade i proizvodnje trajnih proizvoda uključen je veliki broj mašina. tj. Poslovanje preduzeća „Gradina . 3. raspolaže posebnom poslovnom zgradom u kojoj se obavlja gore opisani proizvodni proces. ukupne površine 600m2. opreme. u okviru svojih kapaciteta. Budući da je riječ o dosta kompleksnom procesu. koje predstavljaju nužnu kariku u lancu dobijanja finalnog proizvoda. tj.pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga. obavlja se na opremi i upogonu izgrađenom prošle godine. ukupne raspoložive površine od 800m2. Prerada mesa.

dimljena junetina. pri čemu su 3 locirana u Rožajama. juneća roštiljska kobasica. U perspektivi se planira otvaranje pogona za proizvodnju konzervi (paštete. pileća posebna. konzerviranje i skladištenje koža. kulen. 5.svježe jagnjeće meso itd. kao i proizvode od pilećeg mesa.)... Poslovanje preduzeća „Gradina 4.). ukupnog kapaciteta 8 apartmana. 1 u Baru. gulaš. 13 .svježe teleće meso.pileći program (pileći parizer.. raspoložive površine od 160m2.suhomesnati polutrajni-bareni proizvodi (juneća kobasica.). juneći parizer. proizvode od svježeg mesa (juneće. 6. ukupne površine 300m2. .Seid Bahović Company” d..o. . Objekat veleprodaje i distribucije gotovih proizvoda i druge trgovačke robe. goveđi sudžuk. pileći extra. Preduzeće na tržište plasira suhomesnate trajne i polutrajne (barene) proizvode. 1 u Beranama i 1 u Plavu i 7. gotova jela. Maloprodajni objekti.. Objekat sa apartmanskim smještajem za sopstvene kao i druge goste.). . .svježe juneće meso..suhomesnati trajni proizvodi (goveđa pršuta. te se tu uglavnom radi o sljedećim proizvodima i programima: . površine 700m2. teleće. goveđa čajna kobasica. .. Pogon za obradu. goveđa pršuta šarena.o.. jagnjeće).

kao i poslovna zgrada u kojoj se obavljaju administrativne aktivnosti. 4.2. Šematski prikaz osnovnih djelatnosti „Gradina Company“ d. odmor i klanje stoke.o. ovaca.o. Poslovanje preduzeća „Gradina FARMA KLANICA (goveda. na kome se nalazi poslovna zgrada u kojoj se obavlja tehnološki proces (prerada i proizvodnja mesnih prerađevina). junadi) PRERADA (proizvodi od mesa) VELEPRODAJA EKSTERNI KUPCI I OTKUP I UVOZ ŽIVE STOKE DEPO HOTELI MALOPRODA JA (svježe meso) SKLADIŠTE I IZVOZ KOŽE OTKUP KOŽE Slika 1. Nastalo je na porodičnom imanju. Na navedenoj lokaciji smješten je i magacin (koji služi za prodaju sopstvenih i tuđih proizvoda). Vlasnička struktura Preduzeće „Gradina Company“ je potpuno u privatnoj svojini.Seid Bahović Company” d.o. kao i poslovna zgrada u kojoj se odvija prijem.o. 14 .

u zavisnosti od potrebe i obima posla koji treba obaviti. pitanju tipična firma. Iako nema oblik klasične organizacione strukture. definiše politiku i strateške ciljeve kvaliteta. s jedne strane i sasvim normalno. definiše potrebe i organizuje nabavku sirovina (goveda. „svi obavljaju sve poslove“. definisanim svojinskim odnosom. To je. ipak se da primijetiti značajna podjela odgovornosti i poslova među pojedinim članovima i zaposlenim unutar preduzeća.o. Vrlo često. dok se taktičke kao i operativne odluke donose i izvršavaju od strane onih u čijoj su nadležnosti. ovaca i junadi). budući da se u perspektivi planira rast i razvoj kao i kontinuirano osvajanje novih poslovnih linija i tržišta. Odluke od strategijske (dugoročne) važnosti se donose od strane vrha preduzeća (uključeni su svi članovi porodice). 4. Organizaciona struktura Organizaciona struktura nema izražene konture klasične organizacije.o.Seid Bahović Company” d. Preduzeće „Gradina U Company“ je Poslovanje preduzeća „Gradina je društvo porodična sa ograničenom sa jasno odgovornošću. budući da je riječ o porodičnoj firmi i budući da su svi članovi porodice podjednako zaintersovani za postizanje uspjeha. Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih u „Gradina Company“ su: Direktor kompanije_____________________________________________________ • • • nadgleda sve aktivnosti i donosi krajnje odluke.3. 15 . Ovakav vid organizacionog struktuiranja preduzeća je i sasvim normalan kada se ima u vidu veličina preduzeća.

ministarstvima. definiše uspostavljanje. • imenuje rukovodioca Poslovanje preduzeća „Gradina kvaliteta i prenosi ovlašćenja za sprovođenje.o. • sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. preispituje efektivnost. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. inspekcijskim službama. 16 . • komunicira s Vladom. primjenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. praćenje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom. Izvršni direktor • ________________________________ sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu nadgleda sve aktivnosti procesa rada i poslovanja i donosi krajnje odluke. • • odobrava Priručnik o kvalitetu i procedure. definiše politiku i strateške i operativne ciljeve kvaliteta. • • • obezbjeđuje materijalne resurse. državnim institucijama.Seid Bahović Company” d. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i • preispituje efektivnost.o.

o. -sredstva za održavanje higijene (prostora. -HTZ oprema za radnike. džakovi. i/ili drugu sistema kvalitetom vezana i za proizvodnje dokumentaciju menadžmenta HACCP sistema.repromaterijal za pakovanje (kutije. servisiranje).Seid Bahović Company” d. • piše potrebna uputstva i/ilidrugu dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom i • priprema i sprovodi interne provjere i formira izvještaj o rezultatima provjere. pvc-vrećice. proizvodnju. • definiše potrebe i organizuje nabavku – proizvoda i usluga: . kese. • Poslovanje preduzeća „Gradina komunicira sa bankarskim sektorom.). odobrava potrebna HACCP uputstva priručnik. 17 ... rezervni djelovi. -oprema (nove linije. • Menadžer prodaje_____________________________________________________ • upravlja dokumentacijom sistema menadžmenta QMS i HACCP dokumentacijom. nosiocima projekta i upravlja poslovima prodaje i nabavke u dijelu veletrgovine i maloprodaje. Rukovodilac _______________________________________________ • • rukovodi HACCP TIMOM.o. zaposlenih).

• definiše i obezbjeđuje potreban broj radnika i njihovu obuku. odobrava ih i vrednuje njihove usluge.o. prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme.usluga uklanjanja konfiskata. prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. . • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih • • • i preventivnih mjera. skladištenje i isporuka. transportno uvjerenje). • organizuje i prati realizaciju procesa proizvodnje po aktivnostima: .o.primanje žive robe (mjerenje). . rasijecanje. Poslovanje preduzeća „Gradina .Seid Bahović Company” d. • učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. čišćenje trupa.DDD – odabir firme. upravlja neusaglašenim proizvodima.klanje stoke. hlađenje. hlađenje. pakovanje u kutije. • komunicira sa dobavljačima. sanitarno. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u proizvodnji i transportu su: Tehnolog u proizvodnji__________________________________________________ 18 . prerada.kontrola obavezne dokumentacije kod prijema stoke (veterinarsko. komunikacija i kontrola rada i .

staraju se o ishrani stoke.o. održavaju higijenu u stočnom depou i tovilištu. •vodi i/ili verifikuje definisane zapise (dati u listi obrazaca QMS-a i HACCP-a). 19 . prati temperature. •trebuje nabavku sirovina. •prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. •kontroliše higijenu pogona i radnika.Seid Bahović Company” d.o. Poslovanje preduzeća „Gradina •organizuje radnike i nadgleda odvijanje cijele proizvodnje od dolaska životinja do gotovog proizvoda. sredstava za higijenu za potrebe proizvodnje. •učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. • prati stanje mesa i proizvoda. •učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. dodataka. Radnici u proizvodnji _________________________________________________ Radnici u stočnom depou i tovilištu: • vrše prijem i smještaj stoke. O svom radu i eventualnim neusaglašenostima izvještava rukovodioca proizvodnje. • nadgleda rad radnika u klanici i proizvodnji. •upravlja neusaglašenim proizvodima. vrše pripremu. dodataka i ambalaže u magacinu i u komorama. •prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. ambalaže.

čuvanje i održavanje alata. smještaj i ishranu stoke. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica.o. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. istovarnoj rampi. odgovorni su za higijenu. mašina i opreme. rasijecanja i druge poslove koji su predviđeni tehnološkim procesom klanja. Radnici u klaonici: • obavljaju poslove klanja stoke. čuvanje i održavanje alata. krugu i pomoćnim prostorijama. pristupnpm putu. u saglasnosti sa rukovodiocem proizvodnje. prateći njihovo zdravstveno stanje i o svakoj promjeni blagovremeno obavještavaju rukovodioca proizvodnje. dranja kože. pravilno rukovanje. odgovorni su za pravilan prihvat. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene. Radnici u preradi mesa: • obavljaju poslove prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina predviđene tehnološkim procesom u preradi. odgovoran je za njihovo održavanje i pravilan 20 . i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. odgovorni su za higijenu. odabir i selekciju grla Poslovanje preduzeća „Gradina za klanje. Radnik na održavanju mašina i opreme: • vrši kompletno održavanje svih mašina i opreme u klaonici i preradi mesa. i istu dovode do vrata klaonice.Seid Bahović Company” d. za zdravstveno stanje životinja. pravilno rukovanje. mašina i opreme. staraju se o održavanju higijene u stočnom depou.o.

utovar. • • vrši naplatu potraživanja prodate robe. daje informacije proizvodnji. istovar i blagovremen prevoz robe. odgovoran je za 21 . kao i za vođenje evidencije o nabavljenim i prodatim robama. odgovoran je da kupac potpiše i/ili stavi broj lične karte na otpremnicu – fakturu o primljenoj robi. prati njihovu realizaciju. vrši prevoz putnika i robe. • podnosi nedjeljne i mjesečne izvještaje o prodaji izvršnom direktoru i • obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. odgovoran je za kvalitet nabavljene robe i blagovremenost otpreme iste. odgovoran je za predaju robe kupcu ili skladištu.Seid Bahović Company” d.o. Vozač ____________________________________________________________ • upravlja putničkim i teretnim motornim vozilima po izdatom putnom nalogu. vodi zapise o održavanju opreme i obavlja druge poslove po nalogu tehnologa. O svom radu izvještava tehnologa i/ili rukovodioca proizvodnje. Poslovanje preduzeća „Gradina rad. odgovoran je za kvalitetan prijem.o. izrađuje planove prometa roba i usluga. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u prodaji su:___________________________ Menadžer prodaje i nabavke _________________________________________ • • vrši ugovaranje nabavke i prodaje roba i usluga.

Administrativni _____________________________________________ • radnici Svakodnevno primanje porudžbina i obavljanje telefonskih poziva i knjiženje izvoda. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. Magacioner _______________________________________________________ • odgovara za stanje u magacinu.o.o. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. rukovodiocu proizvodnje i menadžerima prodaje. fakturisanje. i obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. guma i drugog materijala. vodi magacinske kartice za svu robu u magacinu. za blagovremenu registraciju vozila. Poslovanje preduzeća „Gradina tehničku ispravnost i urednost održavanja i higijenu vozila. komunikacija sa kupcima i praćenje njihovog plaćanja i valute. maziva. utrošku goriva. odgovoran je za higijenu i red u magacinu. O svom radu izvještavaju – polažu račune izvršnom direktoru. Vode tabelu Zapis o kontroli prijema. prati i zapisuje uslove temperature u rashladnim komorama u magacinu. vodi evidenciju o putnim nalozima. izdaje robu po principu FIFO. provjera stanja magacina u dogovoru sa magacionerom i vršenje nabavke po potrebi. vodi evidenciju o pranju i dezinfekciji vozila. prati dnevne izvještaje stanja robe u magacinu i dostavlja ih izvršnom direktoru. sravnjenje kartica i prikupljanje i kompletiranje dokumentacije.Seid Bahović Company” d. Knjigovođa ________________________________________________________ 22 .

spremanje ugovora i uvjerenja. RAČUNOVODS TVO I ODRŽAVANJE FARMA. Poslovanje preduzeća „Gradina prijavljivanje radnika. predavanje pošte i potrebnih dokumenata za dobijanje garancije banaka. HLADNJAČA OBRADA I PRIPREMA SUHOMESNATI H PROIZVODA PRIPREMA SVJEŽEG MESA 23 . O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru.Seid Bahović Company” d.o. bankama i zdravstvu.o. opštini. • Knjiženje izvoda. provjera i predavanje PDV-a. vršenje plaćanja dobavljačima kao i spremanje dokumentacije potrebne za tendere. KLANICA MAGACIN KOŽE I SVJEŽEG PRERADA MESA SUŠARA. izvršavanje poslova u sudu. DOO „ GRADINA COMPANY“ ROŽAJE IZVRŠNI DIREKTOR MARKETING I PRODAJA ADMINISTRACI JA.

o.4. 4. Poslovanje preduzeća „Gradina . PAKOVANJE ZA ISPORUKU VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Slika 2.o.Seid Bahović Company” d.1. odnosno tržišta. • da kroz dobru trajnu saradnju sa dobavljačima obezbijedi nabavku kvalitetne sirovine kako bi se dobio proizvod najvišeg kvaliteta.o. koji svojim stalnim unapređenjima procesa. Misija Misija „Gradina Company“ je da svoje postojanje i predan rad zasniva na sljedećim principima: • proizvodnji kvalitetnih proizvoda uz obezbjeđenje ispunjenja svih uslova bezbjednosti i higijene i tako ispunjava zahtjeve i očekivanja korisnika.2. Vizija i misija 4. Organizaciona šema „Gradina Company“ d. 24 .4.4. Vizija „Gradina Company“ ima viziju da postane vodeći proizvođač u ovoj oblasti u regionu.o 4. inovativnošću i kreativnošću zaposlenih postiže brže od drugih nove standarde poslovanja.

Poslovanje preduzeća „Gradina • da stalno poboljšava svoje procese rada radi postizanja boljih rezultata. • razvoj menadžmenta kvaliteta.o.Seid Bahović Company” d.o. Albanije. • ostvarenje dugoročnih izvoznih ciljeva: Centralna i Istočna Evropa. Bugarska i druge zemlje u okruženju. Hrvatske. istraživanje i analiza tržišta. Kosova i Turske. • da stalnim učenjem i usavršavanjem svih zaposlenih postiže rezultate u poslovanju koji omogućavaju veći profit kompaniji kroz kvalitetnije proizvode. Ostvarenje svojih ciljeva „Gradina Company“ će omogućiti i saradnjom sa: 25 . Makedonije. Srbije. Rumunija. • osvajanje novih izvoznih tržišta (2010 – 2012): Slovenija. bolju uslugu i partnerske odnose. Na osnovu svoje vizije i misije „Gradina Company“ je postavila strateški cilj: • postati regionalni lider u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina koji teži da ostvari kroz postavljene ciljeve: • poboljšanje marketinga i prodaje. • • povećanje izvoza na tržišta BiH. • dobrom razumijevanju i poštovanju pravila ponašanja svih zaposlenih u firmi. osvajanje i uvođenje novih mesnih proizvoda.

Seid Bahović Company” d. Sredstva za proizvodnju Preduzeće svoju aktivnost bazira na savremenom načinu proizvodnje. bankarskim sektorom i razvojnim institutima i konsalting agencijama.o. neophodnih postupaka: 26 . kapaciteta 250 kg/3h. kapaciteta 2. Poslovanje preduzeća „Gradina resornim ministarstvima.000kg/8h. mašina koja služi za mljevenje mesa. Punilica. Vladom Crne Gore. kapaciteta 2. EBRD. dimljenje i kuvanje mesnih prerađevina. mašina koja služi za usitnjavanje mesa i čiji kapacitet iznosi 120kg/h. kapaciteta 100 kg/h. Volf. Radi se o sljedećim mašinama i uređajima: • Kuter. programima TAM i BAS. inspekcijskim organima. 5.000 kg/8h. vladinim institucijama. • • • Vakum mašina. Atmos peć. izuzev jednog dijela (sušenja trajnih proizvoda) gdje je zadržan tradicionalni način. Proces dobijanja proizvoda od mesa odvija se u VII sljedećih faza uz primjenu pratećih. Preduzeće raspolaže mašinama i pomoćnim uređajima za ukupan tehnološki postupak osnovnog proizvoda.o. • • Miješalica za meso. čija je moć proizvodnje 120 kg/h. mašina koja služi za barenje.

kapaciteta 250 litara (4 tone/8h). panglovanje. • U trećoj fazi.5 tona mesa (50%). Nakon toga slijedi postupak u kome se dodaju aditivi kao i razne druge smješe čime se povećava težina mesa za oko 20%. o kuter. ostaje 1. Posmatrano pojedinačno. Utrećoj fazi angažovane su sljedeće mašine: o punilica. kapaciteta 2 tone/8h.500 kg mesa dobijenog u prethodnoj fazi. naprijed navedenim postupcima otpada 30%. tj. Ukupan kapacitet koji je moguće ostvariti u navedenoj fazi iznosi 2 tone mesa. o pik injektor (automatsko soljenje mesa). u posmatranoj fazi.000 kg/8h. dok su ostali radnici raspoređeni na poslove okoštavanja.o. salamurenje. kapaciteta 2 tone/8h. čime se od 5 tona žive mjere dobija 2. salamurenja i sl. dodavanje aditiva. smješa i dr. tj. obavljaju se aktivnosti pripreme mesa za obradu i proizvodnju. o miješalica. • Druga faza je usmjerena na klanje stoke. otkoštavanje. o tambler.Seid Bahović Company” d. kapaciteta 2. • Nastupapeta faza u kojoj 2 radnika kače robu. • Četvrta faza koja obuhvata aktivnosti punjenja robe angažuje 2 radnika. da bi nakon toga u 27 . dok je ukupni kapacitet (kao što smo naprijed naveli) 5 tona krupne stoke (na 8h) i 300 komada jagnjadi(na 8 h). u kojoj radi ukupno 10 radnika. Pri tome od 2.750 kg mesa. kapaciteta 3 tone/8h. na liniji panglovanja zaposleno je 3 radnika. Na liniji klanja je uposleno 4 radnika. pri čemu jedan radnik radi na automatskoj punilici dok je drugi uposlen na klipserici. • Poslovanje preduzeća „Gradina Prva faza se odnosi na otkup žive stoke (5 tona žive mjere u toku dana).o.

000 kg robe izgubi i ostaje nakon završetka navedene faze 1. vakumiranja. Ako tržište apsorbuje određene prozvode onda je to prilika za uvećano sticanje prihoda i profita i jačanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti preduzeća.1. 28 .1. • Poslovanje preduzeća „Gradina Šestoj fazi roba podlegla termičkoj obradi.1.o. odlučujući faktor za svako pa i ovo preduzeće mora da bude tržišni barometar. Pri proizvodnji mesa obično se od ukupne žive vage mesa (od 5 tona dnevno) dobije oko 28% robe (1. itd.400 kg). Analiza tržišta 6. ukupnog kapaciteta 5 tona (trajni proizvodi) • I poslednja. 6. kapaciteta 800kg/8h.o. sedma faza u kojoj se obavljaju aktivnosti pakovanja. pri čemu se 30% od 2. Ukoliko preduzeće ne uspije da prilagodi svoju poslovnu politiku i proizvodne kapacitete zahtjevima tržišta neće uspjeti da u svom poslovanju ostvari i očuva rentibilitet pa su onda neminovni negativni pokazatelji koji uslovljavaju i negativne poslovne rezultate. Marketing i konkurencija 6. o Pušnice. etiketiranja. Opšte napomene I ako je opšti zahtjev vremena potpunije korišćenje proizvodnih kapaciteta i fonda radnog vremena (jer se na taj način najefikasnije i najjeftinije uvećava prihod i djelimično rješava pitanje nezaposlenosti) ipak. U navedenoj etapi uposleno je 3 radnika. odnosno vaganja. ambalažiranja.400 kg robe.Seid Bahović Company” d. koji rade na sljedećim mašinama: o Atmos peć.

) u pravo vrijeme ponude pravim potrošačima. kvalilet. Tržištu se iz dana u dan nude sve veće količine robe u kojima je potrebno naći prostor i mjesto i za proizvode koje nudi i ovo preduzeće. odnosno onim kod kojih postoji potreba za takvim proizvodima i koji raspolažu finansijskim sredstvima koja im omogućavaju zadovoljenje te potrebe.o. To je osnovni postulat koji mora biti shvaćen i prihvaćen od strane svih odgovornih i ovlašćenih lica preduzeća. Tržište i potrošači su motorna snaga za sve produktivne proizvođače. Poslovanje preduzeća „Gradina Tako svaka proizvodnja mora da je isključivo u funkciji tržišta. U teoriji i praksi marketinga u centru pažnje je potrošač i nema zadovoljavanje njegovih potreba. Jednom riječju sve mora biti u funkciji kupca. Tržište sa svojom apsorpcionom snagom podstiče na permanentni porast produktivnosti rada a produktivnost snažno utiče na povećanje proizvodnje i obima roba na tržištu. Vrlo često se u praksi marketing poistovjećuje sa istraživanjem tržišta što nije ispravno. potrošača i tržišta. cijena i dr. Osnovna funkcija istraživanja tržišta sastoji se u tome da se pravi proizvodi sa stanovišta svih relevantnih obilježja (funkcionalnost.Seid Bahović Company” d. Bez tog prihvatanja konačnog uspjeha. likvidacije).o. dok sve one neproduktivne najrigoroznije kažnjavaju pa čak dovode i do potpunog nestanka. Marketing je poslovna koncepcija ili stav preduzeća prema svojoj ulozi u privredi i društvu i znači usmjerenost ka zadovoljavanju identifikovanih potreba potrošača i privrede u određenim upotrebnim vrijednostima (proizvodima i uslugama) uz ostvarenje dobiti – profita. 29 . odnosno gašenja (stečaja.

-sajmovi.Seid Bahović Company” d. možda i presudan izvozni marketing. prospekti. -reklamna prodaja. Ovo sa razloga što se mora iznaći orijentacija plasmana proizvoda prema inostranom tržištu radi iskorišćavanja kapaciteta. -novine i časopisi. S tog stanovišta se ovom pitanju u okviru ovog rada.direktna prodaja. -svjetleće reklame. Poslovanje preduzeća „Gradina Poslovanje se prilagođava i usmjerava prema tržišnim zahtjevima a tržišno orijentisano privređivanje pretpostavlja veću primjenu marketinga i ubrzaniji rast poklanja posebna pažnja produktivnosti rada. -sredstva javnog informisanja. . -bilbordi. prelivanja tehničkog know-how. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija.o. finansijskih sredstava i sl. i sl. 30 . -izložbe proizvoda. -web site – page i internet.o. Kao što su ideje i sl. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. filmovi. Za konkretno preduzeće veoma je bitan. dijapozitivi. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća. U svakom preduzeću kanali prodaje su od izuzetnog značaja kao instrument marketing mix-a radi konkretne primjene. -privredna propaganda . Ovom preduzeću za izbor i opredjeljenje preporučujem sljedeće kanale distribucije i to: -prodaja preko trgovinskih putnika..

Hrvatske. 31 .o. ali i sličnost mentaliteta kupaca. U dugom postupku ispitivanja i istraživanja tržišta prodaje došlo se do zaključka da je za optimalno.Drugo. što je posmatranom preduzeću to tržište poznato.1. Tržište prodaje za proizvodni asortiman Ispitivanjem tržišta došlo se do zaključka da orijentaciona količina koja se u Crnoj Gori troši na ove proizvode iznosi godišnje izmedju 12 i 15 miliona eura.Seid Bahović Company” d. Srbije. Bosne i Hercegovine. Bugarske. Slovenije. Ovo iz više razloga: .2. zbog velikog interesovanja kupaca sa tog tržišta za ovim posmatrano preduzeće tržište okolnih zemalja proizvodima. Rusije. Kosova. Uvijek je bila skuplja i ljepša od vještačkih materijala i »Gradina Company« značajan prihod ostvaruje od izvoza kože. čistih i ekološki očuvanih. Grčke. koja je uvijek bila tražena na tržištu. Turske. Makedonije. Italije. Apsorpciona moć tržišta je velika. To su proizvodi koji važe za zdravu hranu koja se može konzumirati bez straha od nekakvih bolesti stoke iz uvoza.o. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza.Treće. . Primjetno je veoma veliko interesovanje na ovim tržištima za svježim mesom i mesnim prerađevinama od mesa koje se dobija od stoke sa ovih prostora. Za plasman ovih proizvoda najznačajnije je tržište u okruženju i to: Crne Gore.Prvo. Uz proizvodnju svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda ide i proizvodnja kože. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. zavisno od sortimenta proizvodnje. Ovo iz razloga što su u suštini ovo uglavnom sortimenti za koje je potrebno tržište koje nije udaljeno zbog transportnih troškova. .

Španije.o. treba napomenuti da su to tradicionalni kupci posmatranog preduzeća i da je svaka količina izvezene robe prodata u najkraćem roku. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. pristupačnost kupaca i -Osmo. Makedonije. Osnovni zaključak je da postoji potreba i tražnja u okruženju za ovim proizvodima. kako domaće – lokalno i regionalno tako i strano. zbog iskazane spremnosti kupaca za kupovinom proizvoda ovoga preduzeća i već dijelom stečenih navika. . Hrvatske. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja. Grčka. Austrija) ali i tržišta Francuske. Što se tiče tržišta u okruženju i to: Kosova. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. -Sedmo. Veoma bitna rezerva a samim tim i šansa za plasman proizvoda ovog preduzeća jeste tržište EU. TRŽIŠTE PRODAJE I KONKURENCIJA O tržištu uopšte kao i o tržištu prodaje dijelom je nešto kazano u prethodnom dijelu ovog rada. Tržište za ovim i ovakvim proizvodima postoji. Srbije.2.Četvrto.o. Posmatrano preduzeće u kontinuitetu treba i mora pratiti potrebe tržišta i rad konkurencije i osmisliti i metod da se u okviru tih agregata potrošnje i plasmana proizvodi ovog preduzeća. Ovdje se radi o dvije grupacije uslovno rečeno kupaca ovih proizvoda i to jedna koja je skromnijeg životnog standarda sa elementima socijalne osobenosti i 32 . .Šesto. Poslovanje preduzeća „Gradina . Njemačke gdje postoji veliko interesovanje za mesom i mesnim sortimentima sa zdravog područja. način i nađu i 6. Ovo iz razloga obezbjedjivanja zadovoljenja potreba u prvom redu naših sudjednih država (Italija. BiH.Peto.Seid Bahović Company” d.

Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu? Na tržištu vlada velika konkurencija posebno od strane proizvodjača iz Republike Srbije. poštovanje rokova i termina isporuke I sl. Dakle ovo je nesporna činjenica od koje se polazi u dalju obradu. Gradina posjeduje četiri hektara obradive zemlje što je dovoljno za obezbjeđenje kabaste hrane. Poslovanje preduzeća „Gradina grupacija sa srednjim i višim nivoom životnog standarda. Imajući u vidu da je posmatrano preduzeće i do sada bilo prisutno na tržištu. njegova pozicija je jasna sa postojećim proizvodnim asortimanom.o.2. 6. vrhunskog kvaliteta po pristupačnoj cijeni što će podržati i kampanja Vlade Crne Gore o promociji u svijetu crnogorskih proizvoda. povoljne i realne cijene. Treba imati na umu da ovim vidom proizvodnje se ne bavi niko na teritoriji opštine Rožaje tako da i nema konkurenta što znači da ovaj vid proizvodnje zavređuje veliku pažnju i ima perspektivu. U dokumentaciji posmatranog preduzeća konstatuje se da će ovo preduzeće svoj proizvod pozicionirati kao domaći.2. Posmatrano preduzeće je zainteresovano za povećanje kapaciteta proizvodnje zbog odlične tražnje i prodaje proizvoda na tržištu. već dvadesetak godina. 33 .2.o. Ko su kupci? Veliki je broj potencijalnih kupaca pa se zbog toga ovdje nabrajaju samo neki. Gradina je i pored svih problema i neregulisanog tržišta veoma stabilno pozicionirana I ima na desetine poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) kod kojih je dokazala kvalitet.Seid Bahović Company” d.1. 6.

. Prizren.o. sadašnji i potencijalni. Kolašin. uglavnom su: . Bosne i Hercegovine. Preduzeće „Gradina Company” d. Najvažniji kupci proizvoda Poslovanje preduzeća „Gradina ovog preduzeća na lokalnom i dijelom regionalnom tržištu. Bugarske. Rusije .BOCOLA doo Podgorica. Đakovica.o. Do sada je Gradina poznata u Crnoj Gori kao proizvođač svježeg goveđeg i telećeg mesa i mesnih prerađevina. ova služba će se morati kompletirati.Seid Bahović Company” d. 34 . sa još 2 specijalista za marketing i prodaju. Podgorica.o. .građani – radnici na privremenom radu u inostranstvu gradjani opština Rožaje. Gradina procjenjuje da će za ove proizvode posebno interesantno tržište biti tržišta Crne Gore.MEX doo Podgorica.ELKOS doo Peć. Berane. se mora bazirati na pojačanje marketinga i izgradnju brenda koji će biti poznat kupcima u Crnoj Gori i van nje. Plav. Tutin. Novi Pazar. Hrvatske. .2. Bijelo Polje. Medjutim.strani partneri iz Hrvatske. ali priprema agresivan marketinški nastup na tržištu okolnih zemalja. Peć. po ocjeni obradjivača. BiH. .VOLI doo Podgorica. Pljevlja. Priština. Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi? Gradina posjeduje sopstvenu službu za prodaju. Italije. Kosova. Srbije i Makedonije iz razloga što ovi proizvodi važe za zdrave i bezbjedne za ishranu. 6.3.o.

35 . Ko su glavni konkurenti? Konkurenata ima više a u prvom redu to su: • domaći: . .NEOPLANTA Novi Sad. . 6.5. • strani: . Zbog toga je ovdje data preporuka za niz drugih aktivnosti koje bi trebalo manadžment da preduzme za stvaranje uslova za povećanje prodaje.2.GORANOVIĆ Nikšić. Poslovanje preduzeća „Gradina Pored toga investitor će prodaju vršiti i preko angažovanih lica van radnog odnosa u formi ovlašćenih trgovačkih putnika. . Prodaji će biti posvećena najveća moguća pažnja.AGROŽIV Pančevo.MESOPROMET Bijelo Polje. Na koje područje se plasiraju proizvodi? Proizvodi se plasiraju kako na tržište Crne Gore tako i na inostrano tržište.Seid Bahović Company” d.JUHOR Jagodina. kroz „maloprodaju u proizvodnji” mada takav način ne može dati zadovoljavajuće rezultate. Sav menadžerski tim u suštini biće uključen u prodaju.o. Za sada prodaja se odvijala preko veletrgovine i maloprodajnih objekata ali i na drugi način tj.o. Prodaja putem prezentacija i neposredna prodaja osmišljena na savremen način će takodje biti zastupljene. .CARNEX Vrbas.2.4.OVAKO Sarajevo. 6. .

odnosno povoljnije i to koja je pristupačna za kupce. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići.Četvrto.o.Prvo. saradnju sa glavnim trgovinama na domaćem tržištu.2. . . Koje su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju? Prednosti posmatranog preduzeća su brojne: . zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza. poznavanje mentaliteta kupaca. zbog relativno značajnog interesovanja kupaca sa tog proizvodima.GAVRILOVIĆ Petrinja. 36 . .6.Šesto.Seid Bahović Company” d.LIJANOVIĆ Široki Brijeg. kvaliteta proizvoda i njegovih posebnosti i tržišta za ovim . po kvalitetu. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. . ali Gradina ima ostale uslove marketing miksa u prednosti. obezbijeđeni sopstveni transport.Treće. što mu je to tržište poznato. pristupačnost kupaca. Plasman finalnih proizvoda je obezbijeđen na domaćem i dijelom na inostranom tržištu putem dugoročnih ugovora o saradnji. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja. . Poslovanje preduzeća „Gradina Oni su konkurencija u ovom momentu cijenu koja bi trebalo biti stabilna.Sedmo.Osmo. 6. .o. . U tom smislu program za proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju telećeg i goveđeg mesa i suhomesnatih proizvoda će imati prednosti u povoljnim karakteristikama po svakom osnovu i kvalitetu.PIVKA Ljubljana. .Drugo. povezanost sa putnom mrežom.Peto. zbog specifičnosti. .

Ukupan broj stanovnika ovog tržišta lokalnog je blizu 200. Prednosti ovih proizvoda su što se proizvode na savremenim mašinama-opremi. dakle 40. Što se takoreći može nazvati lokalnim tržištem koje je za posmatrano preduzeće izuzetno poznato i na kojem 37 . Poslovanje preduzeća „Gradina . zbog lokacije posmatrane sa makro aspekta.o.000 potencijalnih kupaca u krugu od 70 km. bar prema mojim saznanjima. Učešće preduzećana tržištu Proizvodnja je projektovana za rad samo u jednoj smjeni i svi obračuni su rađeni na toj osnovi.Deveto. sredine koja je očuvana i još uvijek nezagađena.kao bitno je i to što Gradina kao glavni repromaterijal za svoju proizvodnju koristi sirovinu koju ima u neposrednom okruženju tj.000 – 50.000 ili oko 40. što je i u najpesimističkijoj prognozi gotovo nevjerovatno.50.2. koristi se sirovinska baza od mesa stoke na lokalnom tržištu sa nižim cijenama i odličnog kvaliteta. Sasvim je izvesno da će biti potrebe za uvođenjem bar još jedne smjene bar u sezonskim intervalima. U projekciju se ušlo da Gradina zadovoljava oko 1/ 10 ukupnih potreba za ovim proizvodima na ovom tržištu. Ovakvi proizvodi se proizvode u Crnoj Gori. u samom mjestu proizvodnje.000 domaćinstava. . Sa ekološkog stanovišta proizvodi preduzeća „Gradina Company” imaju niz prednosti jer koriste meso od stoke iz okoline Rožaja i Berana.o. Rizici mogu biti pojava nekog za sada nepoznatog proizvoda koji bi bio supstitut ovom proizvodu.000 .7.Seid Bahović Company” d. kao i makro lokacije. 6. Zatim. jer se investitor nalazi u središtu okruženja gdje su distribuirani kupci. dok su ostalo male količine kod individualnih proizvođača. proizvodi su izuzetnog kvaliteta. samo kod dva veća proizvođača.Deseto. dalje drastično povećanje ekonomske krize i eventualno potpuno obustavljanje prodaje. korišćenje iskusnih radnika i sl.

. Sve analize govore da će Gradina u ukupnoj prodaji participirati sa znatno većim procentom od ovdje projektovanog. -direktna prodaja. dijapozitivi. Poslovanje preduzeća „Gradina se već prepoznaje kao neko od kvaliteta i poštovanja rokova isporuke sa povoljnim cijenama mesa i mesnih prerađevina. 6. Realno se očekuje da će učešće Gradine u roku od narednih 2-3 godine biti u rasponu izmedju 1/ 5 do maximalno 1/4 tog agregata tržišta. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. -reklamna prodaja. -izložbe proizvoda. da će to biti iznad 1/3 što se u projekcijama ne smije uzimati kao pouzdano. Kanali prodaje Autor ovog rada daje preporuku da manadžment sa svojim stručnim službama i uz angažovanje specijalista za marketing pronadje najbolju kombinaciju od sljedećin kanala distribucije-prodaje proizvoda i to od sljedećih : -prodaja preko trgovinskih putnika. eventualno maloprodaja. jer za to u ovom momentu nema valjane argumentacije i potpune sigurnosti.8.o. prospekti. 38 .Seid Bahović Company” d. Očekivanja Gradine su optimistička. filmovi. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća i drugih preduzeća i veleprodaja.o.2. To je za naše prilike lokalne i regionalne veliko područje i veliko tržište. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. -web site – page.

definisanje-utanačenje potreba. 6. Tako je na primjer od 39 . Pri tome nabavka osnovnih sredstava ima sporadičan karakter (povezana je sa ulaganjima tj. u predviđenim količinama i pod prihvatljivim uslovima. nadzor nad izvršenjem ugovora o nabavci i sl. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. I ove analize treba da pokažu da ima mogućnosti da se na tržištu dobiju svi potrebni inputi. -lijepo dekorisani izlozi.3. -privredna propaganda . dok je nabavljanje obrtnih sredstava gotovo svakodnevno. ambalaže.Seid Bahović Company” d. upoređenje ponuda. pogonskog goriva i drugo.1. pribavljanje ponuda. zaključivanje kupoprodajnog ugovora.3. Postupak nabavke sastoji se iz više faza: istraživanje nabavnog tržišta. -svjetleće reklame. Tržište nabavke Neophodno je izvršiti istraživanje i analizu nabavnog tržišta.sredstava rada i predmeta rada. planiranje nabavki. -sajmovi. prije svega u pogledu roka isporuke.Investicionom politikom). -novine i časopisi. pregovaranje sa dobavljačima. i sl. Svaka od ovih faza nabavnog postupka ima svoju problematiku. Analiza tržišta nabavke Proces reprodukcije započinje nabavkom sredstava za proizvodnju. pomoćnog materijala.o. tj. -bilbordi.o. U užem smislu nabavka je nabavljanje sirovina. -sredstva javnog informisanja. kvaliteta i cijena.

Ovako shvaćen marketing. koja se ne zasniva samo na podacima nabavnog tržišta nego služi kao instrumentarij nabavne politike. kvaliteta i sl. Pri pregovaranju sa dobavljačima. odnosi konkurencije na tržištu nabavki.o. Marketing kao i tvrdnja mnogih stručnjaka da 40 . Nadzor nad izvršenjem ugovora u pogledu termina isporuke. tj. odnosno u slučajevima pomanjkanja roba.o.Takođe je od velikog značaja i predstavlja jedan od istaknutih zadataka nabavne službe u ovom preduzeću. odnosno. odnosno reprodukcionog materijala. upoređenju njihovih ponuda i najzad zaključivanju ugovora od velikog su interesa razne trgovinske klauzule kojima se regulišu kondicije isporuke odnosno preuzimanja.Seid Bahović Company” d. Da je to od koristi potvrđuje misao dobit često leži već u samoj nabavci. Razumljivo je da nabavni marketing nema takvog značaja u uslovima kada nabavno tržište predstavlja usko grlo. nesamostalni posrednici. dakle znači sistematično istraživanje nabavke kao podloge za oblikovanje politike nabavke. Zbog toga je značajno da se marketing upotrebljava i u nabavnom poslovanju. svrsishodnih za što bolje zadovoljenje potreba svojih kupaca. Kako je u ovom radu dominantna pažnja posvećena tržištu prodaje i prodajnom marketingu mogao bi se steći pogrešan utisak da je nabavno tržište periferno i zanemareno. za stvaranje dugoročnih uslova. Poslovanje preduzeća „Gradina bitnog interesa tržišni položaj preduzeća koje nabavlja i konstelacija. s obzirom na postavljene ciljeve da nađe optimalno rješenje na nabavnom tržištu. Filozofija marketinga zasniva se na zadovoljavanju potreba na tržištu a to znači da se nabavni marketing proteže i na prodajno tržište jer su njegovi zadaci. količine. berza). sajam. Pri utvrđivanju potreba za proizvodno preduzeće gdje je od značaja kakve sirovine i pomoćne materijale može da upotrijebi od velikog je značaja i metod i širina nabavljanja ponuda (pismena.

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

sredstvo za oblikovanje tržišta predstavlja svrsishodnu djelatnost svih raspoloživih instrumenata marketinga. Analogno prodajnom i nabavno područje može se podijeliti na informacijske instrumente istraživanja nabavnog tržišta na jednoj, i akcijske instrumente nabavne politike na drugoj strani. Prikupljanje informacija zadatak je istraživanja nabavnog tržišta. Zadatak nabavne politike je oblikovanje nabavnog tržišta koje omogućava nesmetano odvijanje drugih procesa u preduzeću. Kao veoma bitan segment tržišta nabavke jesu supstitucija odnosno, zamjena sirovina i proizvoda. Supstitucija, odnosno zamjenljivost je u oblasti reprodukcione potrošnje svojstvo dva ili više proizvoda da zadovolje određenu potrebu proizvodnje ili potrošača usljed čega se ovi proizvodi mogu zamjenjivati u potrošnji. Ovo je bitno iz razloga što najčešće zamjena proizvoda u potrošnji nastaje kao rezultat promjene cijena. Neto suptitucioni efekat kod zamjenljivih proizvoda, roba ili materijala ima pozitivni predznak pa se fenomen zamjenljivosti i njen intenzitet mogu utvrđivati empirijskom analizom vremenskih serija tržišne statistike. Uvođenje proizvoda koji potpuno ili djelimično sa pojavom novih supstituišu postojeći proizvod zasniva se na strategiji razvoja proizvoda a koja je nužna da bi preduzeće išlo u korak tehničko-tehnoloških rješenja u datom području proizvodnje. Dobra koja se međusobno zamjenjuju u procesu potrošnje i procesu proizvodnje se isključuju. Postoje potrebe koje se mogu zadovoljiti različitim dobrima, odnosno supstitutima. I ako ne na sasvim jednak način jednu istu potrebu možemo zadovoljiti alternativno, upotrebom različitih dobara.

6.3.2. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju
I ako se i kod ovog projekta težište stavlja na tržište prodaje značaj se posvećuje tržištu nabavke. 6.3.2.1. Osnovni inputi
41

veliki

Seid Bahović Company” d.o.o. Osnovni inputi su :

Poslovanje preduzeća „Gradina

- svježe juneće meso, kao osnovni input koji učestvuje sa preko 50% svih inputa, -svježe teleće meso, - svježe pileće meso, -svježe jagnjeće meso, -svježe ovčje meso, -začini, -ambalaža i dr. Veoma su bitni i inputi: -električna energija, -naftni derivati-goriva, -rezervni djelovi. Ostali inputi su od manjeg ili simboličnog učešća u proizvodu, ne računajući tu naravno radnu snagu kao poseban input. U prvom redu radi se o vodi koju obezbjeđuje investitor sa vodovodne mreže iz vodovoda. Zatim su tu još i električna energija koja je obezbijedjena dovoljnog napona na samoj lokaciji. Zatim, sredstva higijene i zaštite radnika kao i alati i sl. Naglašavamo da Gradina u svojoj režiji uzgaja stoku za proizvodnju mesa, dobavlja mladunčad krupne stoke (telad) koja u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrastaju u stado tovnih junadi. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Ovaj tzv. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za investitora jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za

42

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

26 nedjelja oko 450 – 500kg žive mase u prosjeku. Odnosno ima dnevni prirast oko 1.200 grama do 1.400 grama. Ključni input za uspješnost poslovanja ovog preduzeća jeste

obezbeđenje dovoljne količine kvalitetnog telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa po prihvatljivoj – povoljnoj cijeni. Za nabavku ovog inputa „Gradina Company” ima razvijenu i kvalitetnu otkupnu mrežu. Takođe, u svom sastavu ima i farmu za uzgoj stoke. Zato je potrebno da sektor marketinga kod preduzeća sačini vrlo precizan operativan projekat sa svim potrebnim analizama nabavnog tržišta. Vrlo je važno edukovati lica za koordinaciju kupovine osnovnog inputa. Na kratki rok ovaj input se može obezbijediti na razne načine. Za dugoročnu orijentaciju potrebne su temeljne pripreme i saradnja – ugovaranje kooperativnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim uzgajivačima stoke na lokalnom i regionalnom tržištu.

6.3.3. Dobavljači(postojeći i potencijalni dobavljači)
Broj dobavljača može biti veliki ali su to uglavnom individualni poljoprivredni proizvođači i uzgajivači stoke od kojih se vrši organizovan otkup goveda, teladi i jagnjadi. Naročito je važno napomenuti da „Gradina Company” ima svoju farmu za uzgoj stoke, koju planiraju da uvećaju jer sadašnji kapacitet ne zadovoljava tražnju na tržištu. Obzirom da se radi o manjem broju inputa po vrsti i namjeni koji su specifični i njihova ponuda je rasprostranjena broj dobavljača može biti i veći zavisno od interesa investitora.

43

Način plaćanja dobavljačima 6.o.00 Tržište domać e strano Tabela 1. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima Autor ovog rada je mišljenja da bi za donošenje odluke o uspostavljanju trajne saradnje sa pojedinim dobavljačima slijedeći kriterijumi mogli biti značajni za preduzeće „Gradina Company” d.Seid Bahović Company” d.00 25. To je od značaja za redovno i uredno snabdijevanje preduzeća živom stokom i da preduzeće ne mora da drži velike 44 .3.00 15-30 75. Poslovanje preduzeća „Gradina 6.00 20.o.o.o.2. Udaljenost dobavljača Svi dobavljači su na maloj udaljenosti od proizvodnog pogona preduzeća.3.1. Rožaje i to : -pouzdanost -potrebni inputi -predviđene količine -rokovi isporuke -kvalitet mesa -cijena -da li postoje barijere za isporuku -da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima Način plaćanja : U gotovini % Na kredit % Broj dana kreditiranja od dobavljača (prosječno) 80.3.3.

5. Veći dio inputa se obezbeđuje na lokalnom i domaćem tržištu. Mogućnost kooperantskog odnosa sa nekim dobavljačima 45 . Razlike će se odnositi na kvalitet jer za ovu proizvodnju je potreban veoma dobar kvalitet mesa. Pored toga razlike će se odnositi na to da li se radi o starijem ili mlađem stočnom fondu. -da li postoje barijere za isporuku zbog propisa stranih zemalja ili naših propisa. -rokovi isporuke. -cijena. -potrebni inputi i mogućnost njihovog kompletnog obezbjeđenja. -kvalitet proizvoda.3.3. 6. Cijene pojedinih dobavljača ( za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti) Cijene žive stoke su na tržištu lokalnom uglavnom ujednačene tako da nema bitnih razlika i odstupanja.4.3. To će uticati na razlike u cijenama nabavne sirovine.o. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima To su: -pouzdanost. .3.o. Rizici i prednosti Prednosti ovakve saradnje sa dobavljačima su višestruke.da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima što će se nastojati realizovati nakon početka proizvodnje i sl. Manji dio inputa će se uvoziti. 6.3. odnosno može Poslovanje preduzeća „Gradina da vodi racionalnu politiku gazdovanja zalihama.3.Seid Bahović Company” d.3. 6. vrijednosti zaliha. -predviđene količine i mogućnost blagovremene isporuke u količini i traženom asortimanu.

Preduzeće je izgradilo prostor (štala)dimenzija 15 x 8 m sa svim infrastrukturnim sadržajem na povoljnoj lokaciji i podesni su za farmerski tip tova junadi. svježeg junećeg.400 grama. Preduzeće nabavlja mladunce krupne stoke(telad) koja se u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrasta u stado tovnih junadi. odnosno njihova ponuda. Propisanim režimom tova junadi tele težine 120 – 150 kg težine starosti 14 nedjelja za 26 nedjelja tova dostiže težinu oko 450 kg žive mase u prosjeku.Seid Bahović Company” d. je veoma važna. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Dobavljači se Poslovanje preduzeća „Gradina nalaze u blizini investitora. tako da je proizvod ekološki zdrav i izuzetno privlačan za strano i domaće tržište.200 grama do 1. Odnosno ima dnevni prirast oko 1 . Raspoloživost inputa je velika.o. U njemu nema industrije koja zagađuje okolno zemljište i vodu. 46 . 6. ASORTIMAN I VRIJEDNOST PROZVODNJE Treba naglasiti da se asortiman proizvoda preduzeća „Gradina Company” sastoji od suhomesnatih trajnih proizvoda. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za preduzeće jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za 26 nedjelja oko 450 – 500 kg žive mase u prosjeku. Ovaj tzv.o.OBIM. telećeg i jagnjećeg mesa i suhomesnatih polutrajnih barenih proizvoda. Treba navesti i to da region u kome se realizuje proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda „Gradina Company“ je ekološki očuvan.4.

goveđa čajna kobasica.Seid Bahović Company” d. teleće dimljeno suvo meso. goveđi sudžuk. Preduzeće će za povremene poslove angažovati lica sa tržišta. Poslovanje preduzeća „Gradina Suhomesnati trajni proizvodi su: goveđa pršuta. pileći parizer. goveđa dijetalna kobasica. Osim svježeg junećeg. dakle koja nijesu u radnom odnosu kod ovog preduzeća. jetru. Ovo sa razloga što se radi o malom preduzeću kod kojeg zaposleni obavljaju poslove prema potrebi u bilo kojem dijelu preduzeća. dimljena junetina. godine. juneći debraciner. glave i dr. Suhomesnati polutrajni . pileća viršla.bareni proizvodi su: juneća kobasica. kulen. goveđi narezak. ovčje suvo meso.Ljudski resursi Ovdje definisana. juneća kobasica. juneća roštiljska kobasica. ne može se posmatrati kruto. GRADINA COMPANY veoma uspješno plasira na tržište i juneću i goveđu kožu. 7. prema njihovim sposobnostima.o.o. juneća kosovska kobasica. teleće i juneće srce. juneća šunka.godine kao i za prvu polovinu 2011. 47 . projektovana struktura rasporeda zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća. telećeg i jagnjećeg mesa. juneći narezak. Projektovani projektovanog broj zaposlenih je sasvim i dovoljan za za drugu realizaciju polovinu obima proizvodnje prodaje 2010. već više kao orijetaciono usmjerenje po segmetntima preduzeća. juneći parizer. bubrege.

o.Seid Bahović Company” d.o. Naziv r/b Poslovanje preduzeća „Gradina Broj Školska izvršila sprema ca 1 4 2 tehnicke VSS VSS VSS organizacionog dijela sektora 1 2 3 IZVRŠNI DIREKTOR Direktori sektora Knjigovodstveno finansijski poslovi Odrzavanje opreme Odrzavanje opreme Radnici u proizvodnji Transportni radnici i tehnicke 4 2 VSS 5 6 7 2 34 35 VŠSS SSS SSS radnici u prodaji UKUPNO 80 48 .

Struktura zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća Imajući u vidu da je ponuda veoma stručne radne snage iz ove djelatnosti velika to je i povoljnost za preduzeće velika da obezbijedi potrebnu radnu snagu iz raspoložive ponude. Ovome su doprinijeli i kapaciteti u bližem okruženju koji su u prvom redu zbog vlasništva (državnog.o. Pored formalnog raspolaganja odredjenom stručnom spremom veoma je bitno istaći da ne treba “robovati” tome već u radni odnos primiti i zaposlene koji 49 . U narednoj tabeli daje se projektovani broj zaposlenih prema stručnoj spremi koji je poželjan za obavljanje ovih poslova.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 2. javnog) prestali sa radom pri čemu je bez posla iz mesoprerade ostao veliki broj iskusnih i stručnih kadrova.o.

Tabelarni pregled zaposlenosti pri punom korišćenju kapaciteta 8. Preduzeće će prilikom odabira potrebnih kadrova provesti potrebne testove radi provjere znanja i sposobnosti zaposlenih. Poslovanje preduzeća „Gradina imaju stručnu i radnu sposobnost i ako nemaju baš sve formalne dokaze za potreban nivo stručne spreme. Prethodna i nova ulaganja 50 .o. Ulaganja i struktura finansiranja 8. r/b Školska sprema 1 2 3 4 VSS VŠS VKV SSS Broj izvršilaca 9 2 34 35 UKUPNO: 80 Tabela 3.Seid Bahović Company” d.1.o.

7 7 7 .2.8 7 0 .1 9 2 .0 2 .2 3 2 . RET O N U G N A H D A LA A J 2 N V U G NA . Da bi preduzeće održalo kontinuitet proizvodnje. To će uraditi tako što će u svakoj godini korišćenja osnovnih sredstava izdvajati određeni iznos sredstava (zavisno od vijeka trajanja i metoda amortizacije) na ime amortizacije i konačno obezbijediti zamjenu dotrajalih osnovnih sredstava novim.0 0 . 51 .0 0 0 .5 6 8 .0 5 6 .0 4 .2 4 0 . Prethodna i nova ulaganja 8. Troškovi osnovnih sredstava 8.0 2 0 8 .o.1.0 0 0 2 0 0 .1.0 1 P .0 1 2 .8 7 0 . Obračun amortizacije Amortizacija predstavlja trošak osnovnog sredstva.0 9 0 1 8 0 .3 6 0 .0 9 0 .5 7 7 .0 9 0 . Dva su osnovna parametra za utvrđivanje iznosa amortizacije: osnovica (fakturna vrijednost opreme.1.2 4 0 .2 4 0 .0 5 6 .0 0 .0 0 0 2 0 0 . KU N A O o n sr d v ) sn v a e st a zem e sa in ljišt frast k u ru t rom Ob jekat i g e in rađ v sko zan atski rad i ov Osn n te n ov a h ološka op m re a tran ortn sred a sp a stv Ostala u an lag ja 2 0 0 . O A LA A J 3 U P O .2 3 0 .2 4 0 .7 7 7 .0 0 .0 Uun kpo 5 2 .5 7 7 .0 0 .0 0 0 4 0 2 .0 Tabela 4.0 2 0 1 4 .0 9 0 .Seid Bahović Company” d.0 0 . r /b St u t r u g n r k u a la a ja Poslovanje preduzeća „Gradina Kr d e it So st e p vn o u šće če 5 2 .0 0 0 .o.0 0 .0 0 0 2 0 0 .2.0 0 0 4 0 2 .0 4 .2 3 0 . a koja se razliku u zavisnosti od vida i karakteristika osnovnih sredstava. odnosno vrijednost objekta) i stopa amortizacije koja je utvrđena zakonom.0 0 .2 3 2 .9 4 2 .8 8 0 5 6 .1 4 2 . Troškovi poslovanja 8.0 4 1 .0 1 8 0 . Nastaje trošenjem (materijalnim i moralnim) osnovnog sredstva. neophodno je da nakon isteka vijeka trajanja osnovnih sredstava obezbijedi sredstva za kupovinu novih.0 2 7 .2.0 1 .0 0 0 5 6 .0 B)A cisk k p a uv za oj f m k i a it l e n ir i C)O r n sr d v b t a e st a U P O KU N 2 0 0 .0 2 7 .0 0 0 9 9 2 .5 6 8 .0 2 0 1 4 .8 8 0 0 8 .0 1 .0 3 1 .3 6 0 .

000 x 1.0 2 .773 x 10 % = 90. đ vin i k Postojeći Nov u a lagan ja 2 Te .15 = 31.2009 r/b St k u ru t ra V rijed ost n 2 7 .300 ) = 2.237.1 A ort cija m iza 3 . h.970 – 100.2 7 0 .030€ ( 1.197) = 901.497.0 0 0 .7 0 0 Pom a oprem oćn a 3 O a ula nja .844.177 ukupno: 52 .300 Oprema: 132.113.Seid Bahović Company” d.300 x 10 % = 111.0 0 0 .197 ukupno: Četvrta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.0 Poslovanje preduzeća „Gradina A ort cion m iza a st a op 1 5 .00 € (1.300 – 32.960 Oprema: (1.330 ukupno: Treća godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.113.0 0 0 .700 ) = 1.0 5 .0 1 .0 1 Gra e sk obje t .811.0 0 0 1 3 0 .001.sre re a ra d 1 3 .o.700) = 2.000 ) = 2.op m i t ns.811.779.15 % = 32.970 x 10 % = 100.300 – 111.o.7 0 0 Druga godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.000 – 33.000-32.8 7 0 .001.0 0 0 3 0 .15 % = 32.1 4 0 .300 x 1.844.00 x 1.877.330 ) = 1.700 Oprema: 144.0 1 6 0 . Prva godina .000 – 123. st la ga Uk upno 4 1 .

747.Seid Bahović Company” d.450 x 1. 122.773 – 90.715.15 % = 31.000 – 31.2.590 ) = 2.040 – 31.779.750. Obračun investicionog održavanja Pored amortizacije koja služi za konačnu zamjenu osnovnih sredstava.436 x 10 % = 73.00 € Poslovanje preduzeća „Gradina Peta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.747.15 % = 31.1.960 ) = 2.596 – 81.00 € (901.2.228 Oprema: 104.160) = 730.596 x 10 % = 81.00 € Tabela 5.044 ukupno: .177) = 811. Obračun amortizacije 8.o.137.590 Oprema: 112.272.040 x 1.160 ukupno: Šestagodina( obračunamortizacije ) Građevinskiobjekti:( 2. troškovi održavanja su neophodni da bi osnovna sredstva "zadržala 53 (811.o.

Seid Bahović Company” d.2009 r/b Struktura Troškovi amortizacije Stopa Iznos 6. Građevinsko održavanje 2. Osnovica za izračunavanje troška održavanja obično se računa kao procenat od amortizacije.00 20.00 1.00 20.700.000.740. ali je zbog česte promjene zakonskih stopa ostavljena mogućnost da ih izrađivač sam unese na osnovu svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.o.00 31.00 % 54 .00 20.340.700.00 % 156.o. Poslovanje preduzeća „Gradina predviđenu formu". Prva godina .00 % 20.600.00 % 123. Elektro-mašinsko održavanje 3 Ostala održavanja UKUPNO 33.00 24.

144.957.419 Peta godina 112.490 % 26.550.454.300 144.030 x 20 % 28.00 € 1.00 % 34.god.114.445.581.272 x 20 % 20.00 Treća III-godina godina 3.00 € 1.680. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 2009.3.558.000 1.00 % x 20 38.750 x 20 % Šesta godina 104.00 € 55 .o.00 € VI-godina 3.812.00 % x 20 35.00 1.2.137 % 24.00 € 1.00 Druga godina II-godina 3.00 % 36.169 Četvrta 1.00 % 41.855. Obračun investicionog održavanja 8. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 6.427.00 22.573.Seid Bahović Company” d.1.128.806.00 122. I-godina 4.306 V-godina godina 3.o.500.803.803 132.00 % 39.00 IV-godina 3.

56 . Dobijaju se na osnovu amortizacionog plana i predstavljaju zbir kamata za reprezentativnu godinu.2.o. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 7. Mjesečna rata zajma iznosi 4. 8.82 EUR.1.75%.000 EUR. Rok vraćanja zajma iznosi 54 mjeseca.2. Troškovi obrtnih sredstava 8. odnosno koji svojim kvalitetom i kvantitetom presudno utiče na osobine i svojstva proizvoda.3. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja Osnovni materijal je onaj materijal koji čini supstancu proizvoda.2.111.2.39%.Seid Bahović Company” d. Visina zajma preduzeća „Gradina Company“ iznosi 200. Mjesečna kamatna stopa iznosi 0.3.o.Finansijski rashodi Finansijski rashodi predstavljaju trošak kamate za period otpate kreditnih sredstava. a godišnja 4. Obračun premije osiguranja 8.

000 100.000.730.00 300.o.000 126. OVČIJE MESO KUPLJENA ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 7.Seid Bahović Company” d.00 1.50 4.0 0 € Tabela 8. GOVEĐE MESO 2.00 120.000 32.000.o.00 3.600. JUNEĆE MESO 4.000.00 Godišnji troškovi 1.000.000.000 2. ZA TRGOVINU U MARKETIMA KOMPANIJE 2. Poslovanje preduzeća „Gradina r/ b Naziv materijala Godišnj Jedinic Nabavn e a a potreb mjere cijena e KG KG KG KG KG 406.00 Ukupno 4.00 128.50 3. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja 57 .00 4.000 40.00 567.015. JAGNJEĆE MESO 6. TELEĆE MESO 3.000.000.

000.000 20.o.000 5.00 1.500.00 4.02 0.500.5 0.000.Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 ZAČINI Naziv materijala Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena KG KUTIJA KOM KOM KG KG KG Godišnji troškovi 70.000 600.000.00 500.0 0 Tabela 9.000 34.000 50.000.00 10.000 600.1 10.o.00 12.00 0.000.00 12.000.00 17.00 17.000.000.2. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.15 0.00 80.Seid Bahović Company” d.000 30.000.000 70. Troškovi pomoćnog materijala 58 .2.00 500.3.00 20.60 0.00 5.500.000.02 4 0.5 0.000 40.00 17.00 12.000 3.25 0.00 270.25 2 AMALAŽA 3 ETIKETE 4 DEKLARACIJE 5 ADITIVI 7 SO 8 SOJA 9 PRIRODNA CRIJEVA 10 KOLAGEN OMATAČI 11 POLIAMIDNI OMOTAČI 12 KONAC ZA VEZIVANJE 13 VRECE 14 PVC GAJBE 15 PVC KESE ZA VAKUMIRANJE 16 SELOTEJP 17 Ukupno M M M KOM 2.35 0.000 50.000 20.500.

00 24.000. sl.000..000.300.naftni derivati 6 Troškovi vode.3. komunalija.000.2.radn Mjesečno Vrijednost 80 80 15.000.400. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 Prevoz radnika 2 Topli obrok-ishrana radnika 3 PTTtroškovi (fiksni i mobilni) 4 Troškovi el.00 9 Htz oprema 10 Ostalo (reklama.00 x12 185.580.00 x 12.0000.00 x 12 14.00 x 12 3.00 1.o.00 21.…) UKUPNO 1.00 3.00 x 12 300.00 12.000.o.00 12 5.00 60.3.500.000.000.0 0€ Sadržane su rezerve u ovdje datim troškovima jer je uzet u obračun trošak prevoza i toplog obroka za 12 mjeseci a ne za stvarnih 11 mjeseci kao i kod nekih drugih troškova.00 x 12 250. Energije 5 Gorivo.putovanja.000.Seid Bahović Company” d. reprezentacija.00 42.00 21.00 12 300.00 1000.000.00 x 12. Ostali nematerijalni troškovi Tabela 10. sajmovi. 59 . Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 x 12 25.… 7 Zimnica i regres 8 Platni promet 70 80 Troškovi Br.

560.radni ca 4 ku 2 VSS VŠSS VKV SSS 3 9 2 34 35 4 350. Troškovi zarada 60 .o.760.00 200.230.230.00 UKUPNO : 18.00 10. Troškovi zarada Ukupan trosak / jed.radni izvršila ku Plata 3 x Jedn./ Broj Jedn.00 560. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 7.Seid Bahović Company” d. (4+6) Ukupan trošak 3x7 Školsk a r/b sprem a 1 1 2 3 4 Net plata / Ukupna Porezi i neto dopr.2.00 90.00 420.00 UKUPNI TROŠKOVI ZARADA ZA 1 GODINU ( 27.radn.00 7.00 225.150.00 X 12 ) = 326.360.4.00 8 4.00 5 3.650.00 115.o.00 290.00 7 520.00 340.00 280.680.00 80 27.00 11.00 6 170.00 € Tabela 11.000.150.00 840.00 140.3.

00 5.00 98.000.833.722.237.000.924.00 1.333. STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA 3.924.2.5.00 60 60 15 6 6 6 24 60 308. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.247.000.499.00 30 30 30 12 12 12 500.00 5.000.760.000.00 90 4 81.00 1.00 475.482.00 246.00 143. 00 61 .o.991. OBRTNA SREDSTVA 5.924.Seid Bahović Company” d.230. SREDSTVA Zalihe osnovne sirovine i repromaterijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE 2.333.00 326. 00 OBRTNA 1.00 11.00 27.850.o.00 5.015.00 436.017.00 987.733.250.3.918. Obračun potrebnih obrtnih sredstava r/ b Elementi Godišnji promet Dani Koefici Potrebna veziva jent sredstva nja obrta 1.467.

00 250.o.00 57.4. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 12.00 117. u ovom momentu definisani asortiman će se proširivati. 655.o.00 356.000.000.000.000. godinu. Formiranje ukupnog prihoda Obzirom da je obiman proizvodni asortiman posmatranog preduzeća koji će se realizovati u narednom periodu a pored toga.2.000.000.000.00 50. r/b Proizvod 2010. Obračun ukupnog prihoda daje se u narednoj tabeli za 2010.00 157.00 21.00 170.000.00 2011.000.00 110.00 330.000.00 890.000. Obračun potrebnih obrtnih sredstava Nedostajuća obrtna sredstva investitor obezbeđuje iz već stvorenih sredstava koja posjeduje po bilansu stanja 2009. i to zaključno sa 31. 8.000.000.00 827. i 2011.00 100.000. dopunjavati i mijenjati te se sa tih razloga za obračun ukupnog prihoda uzimaju takozvani reprezenti proizvodnje.12. shodno zahtjevima tržišta i novim zahtjevim i saznanjima.000.00 126.00 47. 607.00 1 Teleće sveže meso 2 Juneće sveže meso 3 Goveđe meso 4 Jagnjeće meso 5 Jareće meso 6 Goveđi pršut 7 Goveđi sudžuk 8 9 Goeđa polutrajna kobasica Goveđa vakumirana kobasica 10 Goveđa viršla 62 .Seid Bahović Company” d.000.00 62.000.00 22.000.000.00 233. odnosno proizvodi koji će se najčešće proizvoditi i koji su po svojoj namjeni stabilni.000.

godina.00 47.00 5.000.000.zatim 2010-ta godina u kojoj preduzeće koristi sredstva takođe u grace periodu i na kraju je prikazan plan prihoda u godini kada se računa da će doći do potpunog uhodavanja kako u procesu proizvodnje tako i u procesu prodaje kroz mrežu marketa koja će se osavremeniti i uvećati u budućem periodu a to je upravo i godina kada se počinje i sa vraćanjem kredita a to je 2011.213.000.00 17.000.000.000.00 2. i goveđajetra 13 Goveđa glava 14 Koža sitne stoke 15 Koža krupne stoke 16 Hzzgggghzgf 17 Khjhhgfbzhfg 18 Ostali prihodi PRIHOD OD PRODAJE OSTALIH 19 ROBA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA Poslovanje preduzeća „Gradina 17.000. 63 . i 2010.000.Seid Bahović Company” d.00 18.000.000. za tekuću godinu u kojoj preduzeće planira kreditno zaduženje kada bi koristilo sredstva 12 mjeseci u grace periodu a to je kako smo rekli 2009-godina.000.00 17.000.000. Poslije isteka ove prve dvije godine predviđa se da će u kontinuitetu do 2024. 11 Teleća jetra 12 Jun.00 18.500.00 3.000. godinu Kada je formiranje ukupnog prihoda u pitanju pojedinačno je rađeno za prve dvije godine tj.000. Obračun ukupnog prihoda za 2009.000.000.00 60.000.o.00 6.00 18.00 17.00 50.00 5.000.00 Tabela 13.o.00 55.00 45.924.000.00 18.00 42.000.godine biti povećanje prihoda za 5 % u odnosu na svaku prethodnu godinu.00 UKUPNO : 5.

finansijska analiza 64 .o.5. Ekonomsko .Seid Bahović Company” d.o.2. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.

Seid Bahović Company” d.o.00 € 1.1. A Iznos u € OSNOVNA SREDSTVA (stalna imovina ) Poslovni objekti 4.029.000.5.223.00 € D POZAJMLJENA SREDSTVA 200.00 € A+B UKUPNO 5.br.022.051.274. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.274. Bilans stanja Opis bilansne pozicijestavke Red.524.767.2.000.237.00 € Tabela 14.00 € C SOPSTVENA SREDSTVA 5. 65 .567.243.00 € 1 Tehnološka oprema i 2 3 transportna sredstva Akcijski kapital pravnom licu u drugom 2.00 € B OBRTNA SREDSTVA 1.o..00 € 410.877. Bilans stanja Na osnovu predhodnih razmatranja vrši se projekcija bilansa stanja.

o.o.Seid Bahović Company” d. Grafička ilustracija sopstvenih i tuđih izvora 66 . Poslovanje preduzeća „Gradina Slika 3.

proizvodnje Utr.021 145.878.o. roba i potr. Bilans uspjeha 67 .770 0 153.068 80.846 0 2. mater.311 2009.494. preduz. sir. br.155 66. 13. 32.547 -307. Bilans uspjeha Napomen a R.906 -24. 1.876 0 3. 2.583. 2.163 186.2.248 0 Tabela 15. 11.653 158. 8. za sopstvene svrhe Promjene na zal.223 -275 32.905 75.601 1.pravnog lica Manjinski interes 2008.311 0 23.503 -2. 5. i nedovr.056 23.301 57. postrojenja i opreme Ostali poslovni rashodi Profit od poslovnih aktivnosti Neto finansijski trošak Učešće u dobiti pridruženih pravnih lica Porez na dobitak Neto dobitak/gubitak od diskontnih poslova Neto profit/gubitak za obračunski period Pripada: Vlasnicima kapitala matič.422 0 117. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. u toku per.2. 4.o.248 10. gotovih proizv. 12. 2.685 109.) Troškovi zaposlenih Amortizacija Umanjenje vrijednosti nekretnina. 3.516 28.653 126. 6.590 85.5. 7.Seid Bahović Company” d. (za trgov.618 -183. 9. kuplj. Prihod Pozicija Ostali poslovni dobici Izvršen i kapitalizovan rad od strane pred.493 2.224.

o.683 % 1. kao godinu optimalne realizacije i maksimalnog kreditnog opterećenja. Ekonomski vijek trajanja tog investicionog projekta je šest godina. 1.3.8773 Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga .Seid Bahović „Gradina Company“ d.o. Poslovanje preduzeća 8.934.0346 3.28 € po radniku 72.0296 0.92 € po radniku 0.02683 ili 2.0518 0. Posmatrano preduzeće je podiglo kredit i ušlo u ozbiljan investicioni projekat kojim planira da poveća profit. Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu. Pokazatelji U okviru ovog pogavlja obrađuju se statički pokazatelji posmatranog preduzeća.090.

o.742.77€ : 5.00 € : 80 = 72.28 € po jednom radniku • Investicije prema broju radnika Vrijednost investicija: broj radnika = 5.767.274.Seid Bahović „Gradina Company“ d.742.683 % • Ekonomičnost proizvodnje Ukupni prihodi Ekonomičnost = ------------------------------------------69 . Poslovanje preduzeća Tabela 16.934. Statički pokazatelji • Rentabilnost rada.0268312 ili 2.00 € x 100 = 0.77 € : 80 = 1.090.92 € 56 • Akumulativnost akumulacija Akumulativnost = -----------------------------------------------------100 Investicije u osnovna i obrtna sredstva x = 154.767.o.274. Neto dobit : 80 radnika = 154.

8773 8.0518 • Dugoročna zaduženost pokazuje koliko na svaki euro pasive otpada na sredstva iz pozajmljenih izvora .Seid Bahović „Gradina Company“ d.Analiza preduzeća u uslovima neizvjesnosti 8.767.o.00 € = 0.4. 200.274.047. Utrošena sredstva ( rashodi ) Poslovanje preduzeća = 5. 70 .00 € = 1.753.857.772.1. anuiteti kamate i glavnice) ( obrada uzeta za treću godinu projekta jer se tada u čitavoj godini vraćaju Bruto dobit : otplata kredita = 170.274.924.00 € : 5.77 € : 5.000.767.000.00 € : 5.00 € = 0.00 € = 3.00 € : 43. Metod utvrđivanja praga rentabilnosti Za treću godinu punog korišćenja kapaciteta.o.953.02955 • Reproduktivna sposobnost Akumulacija + amortizacija Reproduktivna sposobnost =------------------------------------------------------------Investicije u osnovna i obrtna sredstva = 298.0346 • Koeficijent pokrića iz ukupnog duga pokazuje da li i koliko je bruto dobit sposobna da "pokrije" obaveze programa prema njegovim kreditorima za odnosnu godinu.4.

222.o.87 € (204. – 20.657.343.oo € UP = 6.821.522.657.522.00 € .000.00 Marža pokrića predstavlja razliku između prihoda od prodaje i varijabilnih troškova (promjenjivi izdaci).70 % 880.00 €€.00 – 5. 6.00 € Bruto dobitak je jednak razlici između poslovnog prihoda i ukupnog rashoda.220. Poslovanje preduzeća Izražen u minimalno prihvatljivom obimu proizvodnje odredjuje se prema formuli : = FIKSNI TROŠKOVI / UKUPAN PRIHOD-VARIJABILNI TROŠKOVI FT = 657.70 % 6.179.039.000.13 € = 202. 6.00 € Poslovni dobitak predstavlja razliku između marže pokrića i fiksnih troškova (stalnih izdataka).339.00 € .o.00 € = 880.339.997.Seid Bahović „Gradina Company“ d.179.000.657. 880.00 € = 222.00 Qmin = 74.339.220.00 € – 5.= 0.5.408.00 657.7470 ili 74.00 ---------------------------------------.821.= ------------------.821.179.220.522.000.657.oo € VT = 5.522.617. II godina treća kolana) 71 .00 € Neto dobitak je konačno jednak razlici između bruto dobitka i poreza iz finansijskog rezultata.220.oo € 657.00 € = 222.75€ iz Bilansa Uspjeha.

.00 € 202.5.o. sopstvenim ulaganjima investitora u održavanje likvidnosti.RIZICI Kao uglavnom svako tipično preduzeće i ovo preduzeće nije imuno od problema rizika I nepredvidivih situacija koje mogu nastati tokom njegovog poslovanja. Sa druge strane prodaja se vrši uglavnom na odloženi rok plaćanja.657.70% 880. Utvrđivanje nekih ekonomskih pokazatelja 8. što u ukupnoj proizvodnji po ovim osnovima iznosi ima učešće oko 20 %. stavljanjem nabavka profita u uz kompenzaciju likvidnosti za gotove proizvode. prvi mogući rizik sa Ovo sa razloga što se sirovina.o. doslednim prdržavanjem planiranih zadataka i 72 .179.617.Ovaj rizik se može izbeći racionalizacijom zaliha (sirovina. kao i gotovih proizvoda). koji se kreće od 15 –60 dana..657.00 € 222. Projekt menadžer je vršio opservacije mogućih rizika za ovo preduzeće te je došao do zaključaka koje ovdje iznosi.00 € 222. Manji dio se prodaje bez odloženog roka naplate ili sa plaćanjem dijela unaprijed. praćenje naplate potraživanja. Neki od mogućih (potencijalnih) rizika za ovo preduzeće su : Finansijski tokovi: Obezbjeđenje likvidnih sredstava za blagovremeno i potpuno namirenje obaveza kojim će se suočiti ovo preduzeće. Poslovanje preduzeća Prag rentabilnosti Marža pokrića Poslovni dobitak Bruto dobitak Neto dobitak Qmin = 74.87 Tabela 17.Seid Bahović „Gradina Company“ d. dodatnim funkciju preduzeća. odnosno osnovni repromaterijal nabavllja sa plaćanjem unaprijed ili u najboljoj varijanti sa kratkim odloženim rokom plaćanja. repromaterijala.

Lojalnost potrošača. « Gradina Company » Rožaje kao malo preduzeće i ono koje u suštini počinje sa ozbiljnim radom i proizvodnjom veoma je osjetljivo na neplanirane izdatke. D. sopstvenim stalnim unapredjivanjem interne ekonomije.o. proizvodi koji se plasiraju na tržištu jednim dijelom zavise od lojalnosti potrošača marketingu lojalnost Projekta. će zahtijevati investitora. racionalnim ponašanjem u svakom segmentu preduzeća i odgovornim odnosom svih izvršilaca.o. te se time ovaj rizik od mogućeg nastnka štetnog dogadjaja eliminiše.Seid Bahović „Gradina Company“ d.o. Poslovanje preduzeća mjera i disciplinovanim izvržavanjem obaveza od nosilaca aktivnosti u Agresivna konkurencija.. Ovaj rizik će se spriječiti dijelom dodatne napore permanentnim praćenjem konkurencije. jer je proizvodnja kontinuirana kao i prodaja. za ostvarivanje cilja 73 . što ne čini klasične sezonske oscilacije. Kod ovog preduzeća se javljaju dva talasa pojačane tražnje i to u periodu jul-avgust i u periodu decembar-januar. a posebno na moguće štetne dogadjaje. realizaciji ovog Projekta. Mora se u osmisliti ublažavanje ili potpuno eliminisanje ovog rizika da se zadrži njihova da se postepeno definiše neutralan uticaj ovog rizika i da se na dugi rok nije zavisno od lojalnosti kupaca. Zbog toga je imovina preduzeća osigurana a tako se projektuje u cijelom ekonomskom vijeku projekta. Osiguranje.o. odnosno aktivnosti koje neočekivano može da preduzme konkurencija. Sezonske oscilacije za ovo preduzeće nemaju posebne implikacije. Projektom neophodno da se od navedenih Zato je ovim osnovnih i uobičajenih i managamentu pa je veoma adekvatna bitno da sa taktika za postojećim kupcima ostvari bliska i efektivna komunikacija. jačanjem kvaliteta i funkcije marketinga.

u jednom dužem roku. mora imati na umu probleme da stalno drži maksimalno i da ozbiljnim svaku aktivnost svakog izvršioca koji nose rizik permanentno prati i proučava od zapadanja u teškoće poslovanja i poremećajeredovnih tokova u preduzeću. vjeruje u svoj uspjeh realizacijom ovog Projekta.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Obradjivač je došao do saznanja tokom obrade ovog Plana . Poslovanje preduzeća jer su ovi troškovi izvrši osiguranje imovine preduzeća.o. U svom daljem radu Investitor mora posvetiti značajnu pažnju u periodu odmah nakon prihvatanja ovog Investicionog projektaprograma za realizaciju da definiše slijedeća pitanja: naplata potraživanja.o. da managament misli pozitivno. Međutim. 74 . u kontekstu prisutnosti rizika . rizika predvidjeni Projektom. poštovanje rokova. vođenje evidencije i organizacija.

Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Ono ne ulaže velika novčana sredstva u marketing.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Poslovanje preduzeća 9.o. rentabilno. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je izražena.o. Politika ljudskih resursa posmatranog preduzeća je usklađena sa njegovom strategijom. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća. Konkurentske prednosti posmatranog preduzeća su vidljive. efikasno i produktivno. Zaključak Na osnovu izloženog možemo potvrditi ili odbaciti postavljene hipoteze. 75 . Ono je likvidno.

decembar 2006.. Rožaje. februar 2005. CPI – Podgorica: „Marketing strategija preduzeća „Gradina Company“ Rožaje.o. Rožaje. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. 76 .Seid Bahović „Gradina Company“ d. maj 2010. Podgorica. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. Rožaje. septembar 2009. Kalač Zemir: „Poslovnik o kvalitetu „Gradina Company“ d.o. Poslovanje preduzeća 10. 3. Literatura 1.o. 4.o. 2.

o.o. Poslovanje preduzeća 77 .Seid Bahović „Gradina Company“ d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful