INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU MASTER STUDIJE SMJER: EKONOMIJA

POSLOVANJE PREDUZEĆA „GRADINA COMPANY” D.O.O.
(SEMINARSKI RAD)

Mentor: prof. Student: Bahović Seid

dr

Rifat

Redžović

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

Rožaje, 2010.

Sadržaj
1. Uvod……………………………………………………………………… ……………………………5
2. Hipoteze.......................................................................... .........................6

3. Korišćene metode..................................................................... ............6 4. Osnovno o preduzeću................................................................. ...........7
4.1. Opšte informacije o

preduzeću...........................................................7 4.2. Vlasnička struktura....................................................................

.....10
4.3. Organizaciona struktura..................................................................1

0
4.4. Vizija i misija.........................................................................

.........18

2

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

4.4.1.Vizija..................................................................

..............................18
4.4.2. Misija.........................................................................

............18 5. ........19 6. .......21
6.1. ..........21
6.1.1. Opšte napomene...................................................................

Sredstva

za

proizvodnju............................................................... Marketing i

konkurencija..............................................................
Analiza

tržišta.............................................................................

....21
6.1.2.Tržište prodaje za proizvodni asortiman..........................................23

6.2.

Tržište

prodaje

i

konkurencija..............................................................

25
6.2.1. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu?..............................................25 6.2.2. Ko su

kupci?.........................................................................

..............26
3

................. Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi?.........................2..............2......................................................29 6.............................27 6..................2.............1...................... Kanali prodaje.4.26 6. Ko su glavni konkurenti?..... Tržište nabavke za inpute za proizvodnju....3. Učešće preduzeća na tržištu....Seid Bahović Company” d............8.......6............... Ko je su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju?........................28 6......3................................3.. ......................o...........................30 6. .............. Analiza tržišta nabavke..................... Osnovni inputi.......27 6.......................................................3....................30 6.................................7................3..2...... ....2.. .....o...31 6.................................................2..33 6..1.....................5.. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. Tržište nabavke...2.....................2.........33 4 .. Na koje područje se plasiraju proizvodi?.. ....

............... Rizici i prednosti.... Ulaganja Prethodna i i struktura nova finansiranja........3.3........ 8............................3...................1.......................3........... Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima...37 7.. .......................5............3........36 6.............. Udaljenost dobavljača......34 6.............. Obim................Seid Bahović Company” d............36 6...38 8.................3.....................................4............ 6..........3... ................................................................................o........o. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima.......35 6...............................3........4 1 5 ....36 6....................................41 ulaganja...............3.......... Dobavljač Poslovanje preduzeća „Gradina i(postojeći i potencijalni dobavljači)...........36 6.........3................ .3. Cijene pojedinih dobavljača (za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti).. ..............4.......2.. Ljudski resursi.......................3.........................1..3...... asortiman i vrijednost proizvodnje....

........................3...........3......................2................4.......................... Troškovi osnovnih sredstava................................o......46 8.......2..48 8..........1.... 46 8. Obračun premije osiguranja..................... Troškovi obrtnih sredstava....... Troškovi pomoćnog materijala..3.3........... Ostali nematerijalni troškovi...2...2.. ................................43 8.. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanj..........................3.. Troškovi zarada.................................................2...... ..................2........................45 8.... Troškovi poslovanja...3..........1..2...........2........2....................2......1......1............... Obračun investicionog održavanja...o... Obračun amortizacije.......... Finansijski rashodi....3................. ..................... ........... Poslovanje preduzeća „Gradina 8..2...............................2...........2............41 8.........................41 8........Seid Bahović Company” d.41 8..................................................1...1.......................47 8........45 8......49 6 ...............................2......................

............................................58 8.......2.51 8.................2....4...... 8................... Bilans uspjeha...........................................3...53 8......2.........................53 8..5..............56 8..............62 7 ...5.......... Analiza preduzeća....................o..............50 8.......Seid Bahović Company” d................................1.....59 9..... ......5...2.......... Formiranje ukupnog prihoda............ Rizici.................................................... .....2.......................................... Pokazatelji...................................2...... Bilans stanja........ Ekonomsko-finansijska analiza............................................. ...............o.....................5.. ................................ Zaključak... Obračun Poslovanje preduzeća „Gradina potrebnih obrtnih sredstava...............................3...........5.........4..........................4.................. Metod utvrđivanja praga rentabilnosti..................................... ..... ................58 8..............1..........55 8.....

..... Preduzeća moraju da promijene filozofiju razmišljanja o poslovanju...o............ Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti. možemo 8 ..... To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije....... Ukoliko na vrijeme anticipiramo sve potrebe i zahtjeve tržišta..... Zbog toga takva preduzeća nijesu ostvarivala profite pa su nestala sa svjetskog tržišta.Seid Bahović Company” d.......63 1.Uvod Tempo promjena u poslovnom svijetu je veoma brz.......... . Od presudne važnosti nijesu samo posjedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti........................ Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promjenama.. Literatura.. Poslovanje preduzeća „Gradina 10.o..... Naročito konkurencija u većini djelatnosti se odvija sve većom brzinom.......... Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane....

stvaranja vizije i osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promjena nema ni transformacije preduzeća. Svijest o neophodnosti promjena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa – period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promjenama. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspješnije nosi sa dinamičnim promjenama u okruženju. zaposlenima. Bez dovoljno produktivnih lidera. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu. Činjenica je da su glavni nosioci promjena u preduzeću ljudski resursi. Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. 2.Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu.Hipoteze 9 . Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezultati bili povoljni. dobavljačima. Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program. Poslovanje preduzeća „Gradina ostvariti profit.Seid Bahović Company” d. Da bi se održao nivo svijesti o neophodnosti promjena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. konkurenciji i finansijskim rezultatima. akcionarima.o.o. tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtjevima savremenog tržišta. potrošačima. „Potrošač je kralj“ i tu je poenta čitave priče. Sistemi koji obezbjeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije.

Politika ljudskih resursa u posmatranom preduzeću je usklađena sa strategijom preduzeća.Korišćene metode • • • • • Primarni metod prikupljanja podataka. Istorijski metod. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća.Seid Bahović Company” d.o. efikasno i produktivno. Opšte informacije o preduzeću Preduzeće „Gradina Company“ iz Rožaja je . 8.o. Sekundarni metod prikupljanja podataka. 6. Komparativni metod i Statistički metod. 4. rentabilno. 7. 3. 2. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je baš izražena.1. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. 5. 4. 3. Posmatrano preduzeće velika novčana sredstava ulaže u marketing.privatno preduzeće (100% privatnog vlasništva) i 10 . Posmatrano preduzeće je likvidno. Konkurentske prednosti gore posmatranog preduzeća u odnosu na konkurenciju su vidljive. Poslovanje preduzeća „Gradina 1.Osnovno o preduzeću 4.

diplomirani ekonomista. veleprodaja (magacin veleprodaje.o. Međutim. 271 202. Registrovano je kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 50106831/00.Seid Bahović Company” d. 2. Rožaje. Fax: 051 271 066 E-mail: gradinaco@t-com. Poslovanje preduzeća „Gradina . DOO „Gradina Company“ je privatna kompanija koja je osnovana 1989. Šifra djelatnosti firme je: 51230. Adresa preduzeća je: Ibarska br. maloprodaja (trenutno raspoloživih 6 maloprodajnih objekata). Matični broj preduzeća je: 02044919.proizvodnju i preradu mesa i mesnih prerađevina (mesna industrija). bavljenje preradom mesa u porodici Škrijelj traje više od sto godina.trgovinu mesom i mesnim prerađevinama. 271 198. 2. Pored navedenog.o. ali ujedno obavlja i poslove kontakt osobe. godine. ima prilično široku registraciju. Vlasnici kompanije su članovi porodice Škrijelj Sulja iz Rožaja (petorica braće i otac). Direktor preduzeća je Džemal Škrijelj. 84310. kao i magacin sirove kože). koji je jedan od vlasnika firme. kao i . tako da je u pitanju porodični biznis. u okviru koje se izdvaja: 1. aktuelno poslovanje preduzeća se zasniva i na: 11 .sa pravnim statusom Društva sa ograničenom odgovornošću. ali se njegova djelatnost uglavnom svodi na: .me Preduzeće. poput većine naših firmi. Crna Gora Telefon: 051 271 087.

o. Poslovanje preduzeća „Gradina . tj. Objekat primarne proizvodnje. raspolaže posebnom poslovnom zgradom u kojoj se obavlja gore opisani proizvodni proces. 500 grla u jednoj godini. opreme. nakon završetka te aktivnosti dobili poluproizvodi koji ulaze u tehnološki proces prerade mesa (u zavisnosti od vrste).pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga. Prerada mesa. ukupne površine 600m2. u okviru svojih kapaciteta. koje predstavljaju nužnu kariku u lancu dobijanja finalnog proizvoda. Navedeni proces traje sve dok se ne dobije gotov proizvod. 12 .U proces prerade i proizvodnje trajnih proizvoda uključen je veliki broj mašina. obavlja se na opremi i upogonu izgrađenom prošle godine. Budući da je riječ o dosta kompleksnom procesu. ukupnog kapaciteta 250 grla u jednom turnusu (turnus traje 6-7 mjeseci). „Gradina Company“ u svom vlasništvu posjeduje i posluje u sljedećim poslovnim objektima: 1. Modernu fabriku za preradu mesa i suhomesnatih proizvoda. ukupne raspoložive površine od 800m2. koji služi za tov junadi.o. 3. kao glavnih proizvoda. Savremena klaonica sa linijom za klanje krupne kao i linijom za klanje sitne stoke. U pogledu navedenog. 2. preduzeće „Gradina Company“. tj. kao i proizvodnja suhomesnatih proizvoda obavlja se na lokalitetu koji je u vlasništvu porodice Škrijelj.Seid Bahović Company” d. Proizvodnja trajnih proizvoda. to u cilju njegove što veće efikasnosti. Globalno poslovanje kompanije započinje sa pokretanjem aktivnosti u domenu nabavke stoke kao i njenog klanja da bi se. Neposredno uz navedeni objekat nalazi se magacin u kome su izloženi proizvodi preduzeća kao i proizvodi drugih proizvođača (veleprodajni objekat). kao i poslovnom zgradom u kojoj se nalaze prostorije menadžmenta preduzeća.

).. .. pileća posebna.suhomesnati polutrajni-bareni proizvodi (juneća kobasica. Objekat sa apartmanskim smještajem za sopstvene kao i druge goste. ukupnog kapaciteta 8 apartmana. Pogon za obradu. .. proizvode od svježeg mesa (juneće. goveđi sudžuk. juneća roštiljska kobasica. gotova jela.svježe teleće meso.. .o.). 6.pileći program (pileći parizer. dimljena junetina. kulen.o.svježe jagnjeće meso itd. jagnjeće).. 1 u Beranama i 1 u Plavu i 7. 5.).Seid Bahović Company” d. 1 u Baru. U perspektivi se planira otvaranje pogona za proizvodnju konzervi (paštete.. ukupne površine 300m2. površine 700m2. goveđa čajna kobasica. raspoložive površine od 160m2.suhomesnati trajni proizvodi (goveđa pršuta. te se tu uglavnom radi o sljedećim proizvodima i programima: . teleće. Preduzeće na tržište plasira suhomesnate trajne i polutrajne (barene) proizvode.svježe juneće meso. . konzerviranje i skladištenje koža. kao i proizvode od pilećeg mesa. Maloprodajni objekti. 13 . Poslovanje preduzeća „Gradina 4. goveđa pršuta šarena.. juneći parizer.. Objekat veleprodaje i distribucije gotovih proizvoda i druge trgovačke robe.). pileći extra. pri čemu su 3 locirana u Rožajama. . gulaš.

o. ovaca. Nastalo je na porodičnom imanju. odmor i klanje stoke. kao i poslovna zgrada u kojoj se obavljaju administrativne aktivnosti.o.o.o. 4.Seid Bahović Company” d. Vlasnička struktura Preduzeće „Gradina Company“ je potpuno u privatnoj svojini. kao i poslovna zgrada u kojoj se odvija prijem. Šematski prikaz osnovnih djelatnosti „Gradina Company“ d. 14 . Poslovanje preduzeća „Gradina FARMA KLANICA (goveda.2. junadi) PRERADA (proizvodi od mesa) VELEPRODAJA EKSTERNI KUPCI I OTKUP I UVOZ ŽIVE STOKE DEPO HOTELI MALOPRODA JA (svježe meso) SKLADIŠTE I IZVOZ KOŽE OTKUP KOŽE Slika 1. Na navedenoj lokaciji smješten je i magacin (koji služi za prodaju sopstvenih i tuđih proizvoda). na kome se nalazi poslovna zgrada u kojoj se obavlja tehnološki proces (prerada i proizvodnja mesnih prerađevina).

4. u zavisnosti od potrebe i obima posla koji treba obaviti. Odluke od strategijske (dugoročne) važnosti se donose od strane vrha preduzeća (uključeni su svi članovi porodice). Iako nema oblik klasične organizacione strukture.o.Seid Bahović Company” d. s jedne strane i sasvim normalno. Vrlo često. Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih u „Gradina Company“ su: Direktor kompanije_____________________________________________________ • • • nadgleda sve aktivnosti i donosi krajnje odluke. „svi obavljaju sve poslove“.o. Ovakav vid organizacionog struktuiranja preduzeća je i sasvim normalan kada se ima u vidu veličina preduzeća. 15 . definiše potrebe i organizuje nabavku sirovina (goveda. ovaca i junadi). To je. Preduzeće „Gradina U Company“ je Poslovanje preduzeća „Gradina je društvo porodična sa ograničenom sa jasno odgovornošću. dok se taktičke kao i operativne odluke donose i izvršavaju od strane onih u čijoj su nadležnosti. budući da se u perspektivi planira rast i razvoj kao i kontinuirano osvajanje novih poslovnih linija i tržišta.3. budući da je riječ o porodičnoj firmi i budući da su svi članovi porodice podjednako zaintersovani za postizanje uspjeha. definiše politiku i strateške ciljeve kvaliteta. ipak se da primijetiti značajna podjela odgovornosti i poslova među pojedinim članovima i zaposlenim unutar preduzeća. Organizaciona struktura Organizaciona struktura nema izražene konture klasične organizacije. pitanju tipična firma. definisanim svojinskim odnosom.

o. • komunicira s Vladom. Izvršni direktor • ________________________________ sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu nadgleda sve aktivnosti procesa rada i poslovanja i donosi krajnje odluke. definiše uspostavljanje. inspekcijskim službama. ministarstvima. praćenje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom. preispituje efektivnost. državnim institucijama. • • odobrava Priručnik o kvalitetu i procedure.Seid Bahović Company” d. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i • preispituje efektivnost. 16 . • • • obezbjeđuje materijalne resurse. definiše politiku i strateške i operativne ciljeve kvaliteta. primjenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008. • imenuje rukovodioca Poslovanje preduzeća „Gradina kvaliteta i prenosi ovlašćenja za sprovođenje.o. • sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom.

pvc-vrećice. -HTZ oprema za radnike. rezervni djelovi. • piše potrebna uputstva i/ilidrugu dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom i • priprema i sprovodi interne provjere i formira izvještaj o rezultatima provjere.Seid Bahović Company” d. -oprema (nove linije.. odobrava potrebna HACCP uputstva priručnik. • Poslovanje preduzeća „Gradina komunicira sa bankarskim sektorom. Rukovodilac _______________________________________________ • • rukovodi HACCP TIMOM. -sredstva za održavanje higijene (prostora.o. 17 . • Menadžer prodaje_____________________________________________________ • upravlja dokumentacijom sistema menadžmenta QMS i HACCP dokumentacijom. kese.).. nosiocima projekta i upravlja poslovima prodaje i nabavke u dijelu veletrgovine i maloprodaje. zaposlenih).repromaterijal za pakovanje (kutije.o. i/ili drugu sistema kvalitetom vezana i za proizvodnje dokumentaciju menadžmenta HACCP sistema. servisiranje). džakovi. proizvodnju. • definiše potrebe i organizuje nabavku – proizvoda i usluga: .

prerada. hlađenje. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih • • • i preventivnih mjera. odobrava ih i vrednuje njihove usluge. pakovanje u kutije.o. • učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. komunikacija i kontrola rada i . čišćenje trupa. prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. rasijecanje. sanitarno. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u proizvodnji i transportu su: Tehnolog u proizvodnji__________________________________________________ 18 . • definiše i obezbjeđuje potreban broj radnika i njihovu obuku. upravlja neusaglašenim proizvodima. .usluga uklanjanja konfiskata.Seid Bahović Company” d. • komunicira sa dobavljačima. .o. skladištenje i isporuka. • organizuje i prati realizaciju procesa proizvodnje po aktivnostima: . transportno uvjerenje).klanje stoke.primanje žive robe (mjerenje).kontrola obavezne dokumentacije kod prijema stoke (veterinarsko. Poslovanje preduzeća „Gradina .DDD – odabir firme. hlađenje. prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja.

dodataka. O svom radu i eventualnim neusaglašenostima izvještava rukovodioca proizvodnje. staraju se o ishrani stoke. sredstava za higijenu za potrebe proizvodnje. Radnici u proizvodnji _________________________________________________ Radnici u stočnom depou i tovilištu: • vrše prijem i smještaj stoke. • prati stanje mesa i proizvoda. •upravlja neusaglašenim proizvodima.o. vrše pripremu. 19 .Seid Bahović Company” d. •vodi i/ili verifikuje definisane zapise (dati u listi obrazaca QMS-a i HACCP-a). •prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme.o. •prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. prati temperature. •kontroliše higijenu pogona i radnika. •trebuje nabavku sirovina. dodataka i ambalaže u magacinu i u komorama. ambalaže. Poslovanje preduzeća „Gradina •organizuje radnike i nadgleda odvijanje cijele proizvodnje od dolaska životinja do gotovog proizvoda. •učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. održavaju higijenu u stočnom depou i tovilištu. •učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. • nadgleda rad radnika u klanici i proizvodnji.

odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene. pristupnpm putu. istovarnoj rampi. smještaj i ishranu stoke. u saglasnosti sa rukovodiocem proizvodnje. mašina i opreme. pravilno rukovanje. odgovorni su za pravilan prihvat. Radnici u preradi mesa: • obavljaju poslove prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina predviđene tehnološkim procesom u preradi. i istu dovode do vrata klaonice. Radnik na održavanju mašina i opreme: • vrši kompletno održavanje svih mašina i opreme u klaonici i preradi mesa. za zdravstveno stanje životinja. Radnici u klaonici: • obavljaju poslove klanja stoke. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. pravilno rukovanje. odgovorni su za higijenu. čuvanje i održavanje alata. odabir i selekciju grla Poslovanje preduzeća „Gradina za klanje.Seid Bahović Company” d.o.o. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. krugu i pomoćnim prostorijama. mašina i opreme. prateći njihovo zdravstveno stanje i o svakoj promjeni blagovremeno obavještavaju rukovodioca proizvodnje. staraju se o održavanju higijene u stočnom depou. odgovorni su za higijenu. dranja kože. čuvanje i održavanje alata. odgovoran je za njihovo održavanje i pravilan 20 . rasijecanja i druge poslove koji su predviđeni tehnološkim procesom klanja.

utovar. izrađuje planove prometa roba i usluga. odgovoran je za kvalitetan prijem.o. prati njihovu realizaciju. odgovoran je da kupac potpiše i/ili stavi broj lične karte na otpremnicu – fakturu o primljenoj robi. • podnosi nedjeljne i mjesečne izvještaje o prodaji izvršnom direktoru i • obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. odgovoran je za kvalitet nabavljene robe i blagovremenost otpreme iste. kao i za vođenje evidencije o nabavljenim i prodatim robama.Seid Bahović Company” d. odgovoran je za 21 . daje informacije proizvodnji. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u prodaji su:___________________________ Menadžer prodaje i nabavke _________________________________________ • • vrši ugovaranje nabavke i prodaje roba i usluga. odgovoran je za predaju robe kupcu ili skladištu. Vozač ____________________________________________________________ • upravlja putničkim i teretnim motornim vozilima po izdatom putnom nalogu. • • vrši naplatu potraživanja prodate robe. vrši prevoz putnika i robe.o. istovar i blagovremen prevoz robe. Poslovanje preduzeća „Gradina rad. O svom radu izvještava tehnologa i/ili rukovodioca proizvodnje. vodi zapise o održavanju opreme i obavlja druge poslove po nalogu tehnologa.

o. fakturisanje. vodi evidenciju o pranju i dezinfekciji vozila. maziva. prati dnevne izvještaje stanja robe u magacinu i dostavlja ih izvršnom direktoru.Seid Bahović Company” d. komunikacija sa kupcima i praćenje njihovog plaćanja i valute. guma i drugog materijala. i obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. Knjigovođa ________________________________________________________ 22 . Poslovanje preduzeća „Gradina tehničku ispravnost i urednost održavanja i higijenu vozila. odgovoran je za higijenu i red u magacinu. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. provjera stanja magacina u dogovoru sa magacionerom i vršenje nabavke po potrebi.o. izdaje robu po principu FIFO. Vode tabelu Zapis o kontroli prijema. utrošku goriva. O svom radu izvještavaju – polažu račune izvršnom direktoru. vodi evidenciju o putnim nalozima. vodi magacinske kartice za svu robu u magacinu. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. za blagovremenu registraciju vozila. sravnjenje kartica i prikupljanje i kompletiranje dokumentacije. Administrativni _____________________________________________ • radnici Svakodnevno primanje porudžbina i obavljanje telefonskih poziva i knjiženje izvoda. prati i zapisuje uslove temperature u rashladnim komorama u magacinu. rukovodiocu proizvodnje i menadžerima prodaje. Magacioner _______________________________________________________ • odgovara za stanje u magacinu.

o. opštini.o. bankama i zdravstvu. KLANICA MAGACIN KOŽE I SVJEŽEG PRERADA MESA SUŠARA. provjera i predavanje PDV-a.Seid Bahović Company” d. • Knjiženje izvoda. Poslovanje preduzeća „Gradina prijavljivanje radnika. HLADNJAČA OBRADA I PRIPREMA SUHOMESNATI H PROIZVODA PRIPREMA SVJEŽEG MESA 23 . DOO „ GRADINA COMPANY“ ROŽAJE IZVRŠNI DIREKTOR MARKETING I PRODAJA ADMINISTRACI JA. vršenje plaćanja dobavljačima kao i spremanje dokumentacije potrebne za tendere. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. RAČUNOVODS TVO I ODRŽAVANJE FARMA. predavanje pošte i potrebnih dokumenata za dobijanje garancije banaka. izvršavanje poslova u sudu. spremanje ugovora i uvjerenja.

4. Misija Misija „Gradina Company“ je da svoje postojanje i predan rad zasniva na sljedećim principima: • proizvodnji kvalitetnih proizvoda uz obezbjeđenje ispunjenja svih uslova bezbjednosti i higijene i tako ispunjava zahtjeve i očekivanja korisnika. Vizija „Gradina Company“ ima viziju da postane vodeći proizvođač u ovoj oblasti u regionu. odnosno tržišta.1. • da kroz dobru trajnu saradnju sa dobavljačima obezbijedi nabavku kvalitetne sirovine kako bi se dobio proizvod najvišeg kvaliteta. PAKOVANJE ZA ISPORUKU VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Slika 2.4. koji svojim stalnim unapređenjima procesa.Seid Bahović Company” d.o 4.4.o. 24 .o. Vizija i misija 4. inovativnošću i kreativnošću zaposlenih postiže brže od drugih nove standarde poslovanja. Poslovanje preduzeća „Gradina .4. Organizaciona šema „Gradina Company“ d.2.o.

• da stalnim učenjem i usavršavanjem svih zaposlenih postiže rezultate u poslovanju koji omogućavaju veći profit kompaniji kroz kvalitetnije proizvode. bolju uslugu i partnerske odnose. Na osnovu svoje vizije i misije „Gradina Company“ je postavila strateški cilj: • postati regionalni lider u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina koji teži da ostvari kroz postavljene ciljeve: • poboljšanje marketinga i prodaje.o. • ostvarenje dugoročnih izvoznih ciljeva: Centralna i Istočna Evropa. Rumunija.o. • razvoj menadžmenta kvaliteta. Srbije. • dobrom razumijevanju i poštovanju pravila ponašanja svih zaposlenih u firmi. Makedonije. Albanije.Seid Bahović Company” d. osvajanje i uvođenje novih mesnih proizvoda. Bugarska i druge zemlje u okruženju. istraživanje i analiza tržišta. • • povećanje izvoza na tržišta BiH. Kosova i Turske. Poslovanje preduzeća „Gradina • da stalno poboljšava svoje procese rada radi postizanja boljih rezultata. • osvajanje novih izvoznih tržišta (2010 – 2012): Slovenija. Ostvarenje svojih ciljeva „Gradina Company“ će omogućiti i saradnjom sa: 25 . Hrvatske.

kapaciteta 100 kg/h. • • • Vakum mašina. Proces dobijanja proizvoda od mesa odvija se u VII sljedećih faza uz primjenu pratećih. • • Miješalica za meso. vladinim institucijama. Sredstva za proizvodnju Preduzeće svoju aktivnost bazira na savremenom načinu proizvodnje. Vladom Crne Gore. programima TAM i BAS. kapaciteta 250 kg/3h.Seid Bahović Company” d. izuzev jednog dijela (sušenja trajnih proizvoda) gdje je zadržan tradicionalni način.000 kg/8h. Punilica. Radi se o sljedećim mašinama i uređajima: • Kuter. čija je moć proizvodnje 120 kg/h. dimljenje i kuvanje mesnih prerađevina. EBRD. inspekcijskim organima.o. 5. Atmos peć. mašina koja služi za usitnjavanje mesa i čiji kapacitet iznosi 120kg/h. kapaciteta 2.000kg/8h. bankarskim sektorom i razvojnim institutima i konsalting agencijama. Preduzeće raspolaže mašinama i pomoćnim uređajima za ukupan tehnološki postupak osnovnog proizvoda.o. mašina koja služi za mljevenje mesa. Poslovanje preduzeća „Gradina resornim ministarstvima. neophodnih postupaka: 26 . mašina koja služi za barenje. Volf. kapaciteta 2.

• Druga faza je usmjerena na klanje stoke. salamurenja i sl. • U trećoj fazi. o pik injektor (automatsko soljenje mesa).000 kg/8h. Nakon toga slijedi postupak u kome se dodaju aditivi kao i razne druge smješe čime se povećava težina mesa za oko 20%. • Poslovanje preduzeća „Gradina Prva faza se odnosi na otkup žive stoke (5 tona žive mjere u toku dana). salamurenje. kapaciteta 2 tone/8h. obavljaju se aktivnosti pripreme mesa za obradu i proizvodnju.o. Ukupan kapacitet koji je moguće ostvariti u navedenoj fazi iznosi 2 tone mesa. panglovanje. u posmatranoj fazi. da bi nakon toga u 27 . naprijed navedenim postupcima otpada 30%. Na liniji klanja je uposleno 4 radnika. kapaciteta 2. tj.o. o tambler. na liniji panglovanja zaposleno je 3 radnika. kapaciteta 3 tone/8h. čime se od 5 tona žive mjere dobija 2.5 tona mesa (50%). dok su ostali radnici raspoređeni na poslove okoštavanja.Seid Bahović Company” d.750 kg mesa. Utrećoj fazi angažovane su sljedeće mašine: o punilica. otkoštavanje. • Četvrta faza koja obuhvata aktivnosti punjenja robe angažuje 2 radnika. dodavanje aditiva. kapaciteta 2 tone/8h. o miješalica. o kuter. Posmatrano pojedinačno. smješa i dr. tj. kapaciteta 250 litara (4 tone/8h). Pri tome od 2. dok je ukupni kapacitet (kao što smo naprijed naveli) 5 tona krupne stoke (na 8h) i 300 komada jagnjadi(na 8 h). ostaje 1. • Nastupapeta faza u kojoj 2 radnika kače robu. u kojoj radi ukupno 10 radnika.500 kg mesa dobijenog u prethodnoj fazi. pri čemu jedan radnik radi na automatskoj punilici dok je drugi uposlen na klipserici.

odlučujući faktor za svako pa i ovo preduzeće mora da bude tržišni barometar. o Pušnice. Opšte napomene I ako je opšti zahtjev vremena potpunije korišćenje proizvodnih kapaciteta i fonda radnog vremena (jer se na taj način najefikasnije i najjeftinije uvećava prihod i djelimično rješava pitanje nezaposlenosti) ipak.000 kg robe izgubi i ostaje nakon završetka navedene faze 1.1.400 kg). itd.1. koji rade na sljedećim mašinama: o Atmos peć.o. kapaciteta 800kg/8h. sedma faza u kojoj se obavljaju aktivnosti pakovanja. ukupnog kapaciteta 5 tona (trajni proizvodi) • I poslednja. ambalažiranja. • Poslovanje preduzeća „Gradina Šestoj fazi roba podlegla termičkoj obradi. odnosno vaganja.1. vakumiranja.o. 28 .Seid Bahović Company” d. Ako tržište apsorbuje određene prozvode onda je to prilika za uvećano sticanje prihoda i profita i jačanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti preduzeća. pri čemu se 30% od 2. Marketing i konkurencija 6. U navedenoj etapi uposleno je 3 radnika. 6. Analiza tržišta 6. Ukoliko preduzeće ne uspije da prilagodi svoju poslovnu politiku i proizvodne kapacitete zahtjevima tržišta neće uspjeti da u svom poslovanju ostvari i očuva rentibilitet pa su onda neminovni negativni pokazatelji koji uslovljavaju i negativne poslovne rezultate.400 kg robe. Pri proizvodnji mesa obično se od ukupne žive vage mesa (od 5 tona dnevno) dobije oko 28% robe (1. etiketiranja.

o. dok sve one neproduktivne najrigoroznije kažnjavaju pa čak dovode i do potpunog nestanka. kvalilet.Seid Bahović Company” d. Tržište sa svojom apsorpcionom snagom podstiče na permanentni porast produktivnosti rada a produktivnost snažno utiče na povećanje proizvodnje i obima roba na tržištu. Poslovanje preduzeća „Gradina Tako svaka proizvodnja mora da je isključivo u funkciji tržišta. odnosno gašenja (stečaja. odnosno onim kod kojih postoji potreba za takvim proizvodima i koji raspolažu finansijskim sredstvima koja im omogućavaju zadovoljenje te potrebe. Tržište i potrošači su motorna snaga za sve produktivne proizvođače. cijena i dr. Jednom riječju sve mora biti u funkciji kupca. Osnovna funkcija istraživanja tržišta sastoji se u tome da se pravi proizvodi sa stanovišta svih relevantnih obilježja (funkcionalnost.o. Tržištu se iz dana u dan nude sve veće količine robe u kojima je potrebno naći prostor i mjesto i za proizvode koje nudi i ovo preduzeće. U teoriji i praksi marketinga u centru pažnje je potrošač i nema zadovoljavanje njegovih potreba. 29 . Marketing je poslovna koncepcija ili stav preduzeća prema svojoj ulozi u privredi i društvu i znači usmjerenost ka zadovoljavanju identifikovanih potreba potrošača i privrede u određenim upotrebnim vrijednostima (proizvodima i uslugama) uz ostvarenje dobiti – profita. Vrlo često se u praksi marketing poistovjećuje sa istraživanjem tržišta što nije ispravno. likvidacije). Bez tog prihvatanja konačnog uspjeha.) u pravo vrijeme ponude pravim potrošačima. potrošača i tržišta. To je osnovni postulat koji mora biti shvaćen i prihvaćen od strane svih odgovornih i ovlašćenih lica preduzeća.

Seid Bahović Company” d. Kao što su ideje i sl. U svakom preduzeću kanali prodaje su od izuzetnog značaja kao instrument marketing mix-a radi konkretne primjene.o. filmovi. finansijskih sredstava i sl. možda i presudan izvozni marketing. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. Poslovanje preduzeća „Gradina Poslovanje se prilagođava i usmjerava prema tržišnim zahtjevima a tržišno orijentisano privređivanje pretpostavlja veću primjenu marketinga i ubrzaniji rast poklanja posebna pažnja produktivnosti rada. -web site – page i internet. Za konkretno preduzeće veoma je bitan. dijapozitivi. -sajmovi. -privredna propaganda . -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća.o. prospekti. -bilbordi. S tog stanovišta se ovom pitanju u okviru ovog rada. -svjetleće reklame. -izložbe proizvoda.. 30 . -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. -novine i časopisi. i sl. -reklamna prodaja. . Ovom preduzeću za izbor i opredjeljenje preporučujem sljedeće kanale distribucije i to: -prodaja preko trgovinskih putnika. -sredstva javnog informisanja. Ovo sa razloga što se mora iznaći orijentacija plasmana proizvoda prema inostranom tržištu radi iskorišćavanja kapaciteta. prelivanja tehničkog know-how.direktna prodaja.

. ali i sličnost mentaliteta kupaca. Turske. zbog velikog interesovanja kupaca sa tog tržišta za ovim posmatrano preduzeće tržište okolnih zemalja proizvodima. Ovo iz više razloga: . Grčke. Hrvatske. Srbije.1. 31 .Seid Bahović Company” d. Za plasman ovih proizvoda najznačajnije je tržište u okruženju i to: Crne Gore. što je posmatranom preduzeću to tržište poznato. zavisno od sortimenta proizvodnje. To su proizvodi koji važe za zdravu hranu koja se može konzumirati bez straha od nekakvih bolesti stoke iz uvoza. Slovenije. Tržište prodaje za proizvodni asortiman Ispitivanjem tržišta došlo se do zaključka da orijentaciona količina koja se u Crnoj Gori troši na ove proizvode iznosi godišnje izmedju 12 i 15 miliona eura.Prvo. Apsorpciona moć tržišta je velika. Bugarske. U dugom postupku ispitivanja i istraživanja tržišta prodaje došlo se do zaključka da je za optimalno. Makedonije. . Italije.2. Primjetno je veoma veliko interesovanje na ovim tržištima za svježim mesom i mesnim prerađevinama od mesa koje se dobija od stoke sa ovih prostora. koja je uvijek bila tražena na tržištu. Uz proizvodnju svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda ide i proizvodnja kože. Bosne i Hercegovine. čistih i ekološki očuvanih.Treće. Kosova.o. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza. Ovo iz razloga što su u suštini ovo uglavnom sortimenti za koje je potrebno tržište koje nije udaljeno zbog transportnih troškova.o. Rusije.Drugo. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. Uvijek je bila skuplja i ljepša od vještačkih materijala i »Gradina Company« značajan prihod ostvaruje od izvoza kože.

. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja. Hrvatske. treba napomenuti da su to tradicionalni kupci posmatranog preduzeća i da je svaka količina izvezene robe prodata u najkraćem roku. Grčka. kako domaće – lokalno i regionalno tako i strano. -Sedmo. Veoma bitna rezerva a samim tim i šansa za plasman proizvoda ovog preduzeća jeste tržište EU.Peto. Ovdje se radi o dvije grupacije uslovno rečeno kupaca ovih proizvoda i to jedna koja je skromnijeg životnog standarda sa elementima socijalne osobenosti i 32 .o. zbog iskazane spremnosti kupaca za kupovinom proizvoda ovoga preduzeća i već dijelom stečenih navika. Španije. Osnovni zaključak je da postoji potreba i tražnja u okruženju za ovim proizvodima. Ovo iz razloga obezbjedjivanja zadovoljenja potreba u prvom redu naših sudjednih država (Italija. Austrija) ali i tržišta Francuske. Posmatrano preduzeće u kontinuitetu treba i mora pratiti potrebe tržišta i rad konkurencije i osmisliti i metod da se u okviru tih agregata potrošnje i plasmana proizvodi ovog preduzeća. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. BiH. Njemačke gdje postoji veliko interesovanje za mesom i mesnim sortimentima sa zdravog područja. pristupačnost kupaca i -Osmo. Tržište za ovim i ovakvim proizvodima postoji. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići.o.Šesto. Srbije.2.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina . Što se tiče tržišta u okruženju i to: Kosova. Makedonije. TRŽIŠTE PRODAJE I KONKURENCIJA O tržištu uopšte kao i o tržištu prodaje dijelom je nešto kazano u prethodnom dijelu ovog rada.Četvrto. . način i nađu i 6.

2. Poslovanje preduzeća „Gradina grupacija sa srednjim i višim nivoom životnog standarda. 6. Treba imati na umu da ovim vidom proizvodnje se ne bavi niko na teritoriji opštine Rožaje tako da i nema konkurenta što znači da ovaj vid proizvodnje zavređuje veliku pažnju i ima perspektivu. 6.o. Gradina posjeduje četiri hektara obradive zemlje što je dovoljno za obezbjeđenje kabaste hrane.Seid Bahović Company” d. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu? Na tržištu vlada velika konkurencija posebno od strane proizvodjača iz Republike Srbije.1. Gradina je i pored svih problema i neregulisanog tržišta veoma stabilno pozicionirana I ima na desetine poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) kod kojih je dokazala kvalitet. povoljne i realne cijene. već dvadesetak godina. poštovanje rokova i termina isporuke I sl. Ko su kupci? Veliki je broj potencijalnih kupaca pa se zbog toga ovdje nabrajaju samo neki. 33 . vrhunskog kvaliteta po pristupačnoj cijeni što će podržati i kampanja Vlade Crne Gore o promociji u svijetu crnogorskih proizvoda. Dakle ovo je nesporna činjenica od koje se polazi u dalju obradu.o. Imajući u vidu da je posmatrano preduzeće i do sada bilo prisutno na tržištu.2. Posmatrano preduzeće je zainteresovano za povećanje kapaciteta proizvodnje zbog odlične tražnje i prodaje proizvoda na tržištu. U dokumentaciji posmatranog preduzeća konstatuje se da će ovo preduzeće svoj proizvod pozicionirati kao domaći.2. njegova pozicija je jasna sa postojećim proizvodnim asortimanom.

BiH. Bosne i Hercegovine. . Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi? Gradina posjeduje sopstvenu službu za prodaju. Gradina procjenjuje da će za ove proizvode posebno interesantno tržište biti tržišta Crne Gore. Najvažniji kupci proizvoda Poslovanje preduzeća „Gradina ovog preduzeća na lokalnom i dijelom regionalnom tržištu.ELKOS doo Peć. Srbije i Makedonije iz razloga što ovi proizvodi važe za zdrave i bezbjedne za ishranu. Priština. . Đakovica.Seid Bahović Company” d. Pljevlja. uglavnom su: . sa još 2 specijalista za marketing i prodaju. Hrvatske. Italije. Preduzeće „Gradina Company” d. Prizren. Plav. se mora bazirati na pojačanje marketinga i izgradnju brenda koji će biti poznat kupcima u Crnoj Gori i van nje. Bijelo Polje.MEX doo Podgorica. ova služba će se morati kompletirati.2. sadašnji i potencijalni. Rusije . . Tutin. po ocjeni obradjivača. Do sada je Gradina poznata u Crnoj Gori kao proizvođač svježeg goveđeg i telećeg mesa i mesnih prerađevina. Berane. .o.o. Bugarske. 6. Podgorica.strani partneri iz Hrvatske. 34 .BOCOLA doo Podgorica. Kolašin. Medjutim.građani – radnici na privremenom radu u inostranstvu gradjani opština Rožaje. Kosova. Novi Pazar.VOLI doo Podgorica. ali priprema agresivan marketinški nastup na tržištu okolnih zemalja.o.o.3. Peć.

35 .2. kroz „maloprodaju u proizvodnji” mada takav način ne može dati zadovoljavajuće rezultate. • strani: .4. Na koje područje se plasiraju proizvodi? Proizvodi se plasiraju kako na tržište Crne Gore tako i na inostrano tržište. Zbog toga je ovdje data preporuka za niz drugih aktivnosti koje bi trebalo manadžment da preduzme za stvaranje uslova za povećanje prodaje. . 6. Sav menadžerski tim u suštini biće uključen u prodaju. 6.Seid Bahović Company” d. . Poslovanje preduzeća „Gradina Pored toga investitor će prodaju vršiti i preko angažovanih lica van radnog odnosa u formi ovlašćenih trgovačkih putnika. .AGROŽIV Pančevo.5.o.JUHOR Jagodina.GORANOVIĆ Nikšić.MESOPROMET Bijelo Polje.NEOPLANTA Novi Sad.OVAKO Sarajevo. Za sada prodaja se odvijala preko veletrgovine i maloprodajnih objekata ali i na drugi način tj. Prodaji će biti posvećena najveća moguća pažnja. . . Prodaja putem prezentacija i neposredna prodaja osmišljena na savremen način će takodje biti zastupljene. Ko su glavni konkurenti? Konkurenata ima više a u prvom redu to su: • domaći: .CARNEX Vrbas.o.2.

obezbijeđeni sopstveni transport. pristupačnost kupaca.Seid Bahović Company” d. odnosno povoljnije i to koja je pristupačna za kupce.LIJANOVIĆ Široki Brijeg. . . zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. U tom smislu program za proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju telećeg i goveđeg mesa i suhomesnatih proizvoda će imati prednosti u povoljnim karakteristikama po svakom osnovu i kvalitetu. 36 . .Prvo. što mu je to tržište poznato.Šesto.o. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja. . poznavanje mentaliteta kupaca.PIVKA Ljubljana.GAVRILOVIĆ Petrinja. zbog relativno značajnog interesovanja kupaca sa tog proizvodima. Poslovanje preduzeća „Gradina Oni su konkurencija u ovom momentu cijenu koja bi trebalo biti stabilna.Osmo. Plasman finalnih proizvoda je obezbijeđen na domaćem i dijelom na inostranom tržištu putem dugoročnih ugovora o saradnji. ali Gradina ima ostale uslove marketing miksa u prednosti.Peto. .Drugo.Treće. . 6. .Sedmo.Četvrto. po kvalitetu.6. Koje su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju? Prednosti posmatranog preduzeća su brojne: . zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza. saradnju sa glavnim trgovinama na domaćem tržištu. povezanost sa putnom mrežom. kvaliteta proizvoda i njegovih posebnosti i tržišta za ovim . . zbog specifičnosti.2.o. . zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići.

000 domaćinstava. . u samom mjestu proizvodnje. Ukupan broj stanovnika ovog tržišta lokalnog je blizu 200. zbog lokacije posmatrane sa makro aspekta. Poslovanje preduzeća „Gradina . dakle 40. Učešće preduzećana tržištu Proizvodnja je projektovana za rad samo u jednoj smjeni i svi obračuni su rađeni na toj osnovi.000 . korišćenje iskusnih radnika i sl.2.50. proizvodi su izuzetnog kvaliteta. Što se takoreći može nazvati lokalnim tržištem koje je za posmatrano preduzeće izuzetno poznato i na kojem 37 . Sasvim je izvesno da će biti potrebe za uvođenjem bar još jedne smjene bar u sezonskim intervalima. sredine koja je očuvana i još uvijek nezagađena.Deseto. dok su ostalo male količine kod individualnih proizvođača. bar prema mojim saznanjima.000 potencijalnih kupaca u krugu od 70 km. Zatim. U projekciju se ušlo da Gradina zadovoljava oko 1/ 10 ukupnih potreba za ovim proizvodima na ovom tržištu.o. dalje drastično povećanje ekonomske krize i eventualno potpuno obustavljanje prodaje. Rizici mogu biti pojava nekog za sada nepoznatog proizvoda koji bi bio supstitut ovom proizvodu.Deveto. Sa ekološkog stanovišta proizvodi preduzeća „Gradina Company” imaju niz prednosti jer koriste meso od stoke iz okoline Rožaja i Berana. koristi se sirovinska baza od mesa stoke na lokalnom tržištu sa nižim cijenama i odličnog kvaliteta.Seid Bahović Company” d. što je i u najpesimističkijoj prognozi gotovo nevjerovatno. Prednosti ovih proizvoda su što se proizvode na savremenim mašinama-opremi.7.o. samo kod dva veća proizvođača. Ovakvi proizvodi se proizvode u Crnoj Gori.000 ili oko 40.kao bitno je i to što Gradina kao glavni repromaterijal za svoju proizvodnju koristi sirovinu koju ima u neposrednom okruženju tj. kao i makro lokacije. jer se investitor nalazi u središtu okruženja gdje su distribuirani kupci. 6.000 – 50.

da će to biti iznad 1/3 što se u projekcijama ne smije uzimati kao pouzdano. Poslovanje preduzeća „Gradina se već prepoznaje kao neko od kvaliteta i poštovanja rokova isporuke sa povoljnim cijenama mesa i mesnih prerađevina. jer za to u ovom momentu nema valjane argumentacije i potpune sigurnosti.o. -web site – page.8. -direktna prodaja. eventualno maloprodaja.o. Kanali prodaje Autor ovog rada daje preporuku da manadžment sa svojim stručnim službama i uz angažovanje specijalista za marketing pronadje najbolju kombinaciju od sljedećin kanala distribucije-prodaje proizvoda i to od sljedećih : -prodaja preko trgovinskih putnika. Očekivanja Gradine su optimistička. filmovi. -izložbe proizvoda. -reklamna prodaja. propaganda na samom mjestu prodaje i sl.. Sve analize govore da će Gradina u ukupnoj prodaji participirati sa znatno većim procentom od ovdje projektovanog. 6. prospekti. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. dijapozitivi. Realno se očekuje da će učešće Gradine u roku od narednih 2-3 godine biti u rasponu izmedju 1/ 5 do maximalno 1/4 tog agregata tržišta. 38 .Seid Bahović Company” d.2. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća i drugih preduzeća i veleprodaja. To je za naše prilike lokalne i regionalne veliko područje i veliko tržište.

Postupak nabavke sastoji se iz više faza: istraživanje nabavnog tržišta. -lijepo dekorisani izlozi. pomoćnog materijala. pribavljanje ponuda.3. -sredstva javnog informisanja. u predviđenim količinama i pod prihvatljivim uslovima.o.o. ambalaže.3. 6. pogonskog goriva i drugo.Seid Bahović Company” d. tj.1. U užem smislu nabavka je nabavljanje sirovina. -novine i časopisi. -sajmovi. Pri tome nabavka osnovnih sredstava ima sporadičan karakter (povezana je sa ulaganjima tj.sredstava rada i predmeta rada. -privredna propaganda . Poslovanje preduzeća „Gradina 6. i sl. Tržište nabavke Neophodno je izvršiti istraživanje i analizu nabavnog tržišta. upoređenje ponuda. definisanje-utanačenje potreba. I ove analize treba da pokažu da ima mogućnosti da se na tržištu dobiju svi potrebni inputi. zaključivanje kupoprodajnog ugovora. -bilbordi. nadzor nad izvršenjem ugovora o nabavci i sl. Analiza tržišta nabavke Proces reprodukcije započinje nabavkom sredstava za proizvodnju.Investicionom politikom). dok je nabavljanje obrtnih sredstava gotovo svakodnevno. kvaliteta i cijena. -svjetleće reklame. prije svega u pogledu roka isporuke. Tako je na primjer od 39 . Svaka od ovih faza nabavnog postupka ima svoju problematiku. pregovaranje sa dobavljačima. planiranje nabavki.

tj. berza). količine. upoređenju njihovih ponuda i najzad zaključivanju ugovora od velikog su interesa razne trgovinske klauzule kojima se regulišu kondicije isporuke odnosno preuzimanja. s obzirom na postavljene ciljeve da nađe optimalno rješenje na nabavnom tržištu. Kako je u ovom radu dominantna pažnja posvećena tržištu prodaje i prodajnom marketingu mogao bi se steći pogrešan utisak da je nabavno tržište periferno i zanemareno. nesamostalni posrednici. Zbog toga je značajno da se marketing upotrebljava i u nabavnom poslovanju. Ovako shvaćen marketing. kvaliteta i sl. odnosno u slučajevima pomanjkanja roba.Seid Bahović Company” d. odnosi konkurencije na tržištu nabavki. odnosno reprodukcionog materijala.Takođe je od velikog značaja i predstavlja jedan od istaknutih zadataka nabavne službe u ovom preduzeću. Poslovanje preduzeća „Gradina bitnog interesa tržišni položaj preduzeća koje nabavlja i konstelacija. koja se ne zasniva samo na podacima nabavnog tržišta nego služi kao instrumentarij nabavne politike. dakle znači sistematično istraživanje nabavke kao podloge za oblikovanje politike nabavke.o. Nadzor nad izvršenjem ugovora u pogledu termina isporuke. za stvaranje dugoročnih uslova. svrsishodnih za što bolje zadovoljenje potreba svojih kupaca. Filozofija marketinga zasniva se na zadovoljavanju potreba na tržištu a to znači da se nabavni marketing proteže i na prodajno tržište jer su njegovi zadaci. sajam. odnosno. Razumljivo je da nabavni marketing nema takvog značaja u uslovima kada nabavno tržište predstavlja usko grlo. Da je to od koristi potvrđuje misao dobit često leži već u samoj nabavci. Pri pregovaranju sa dobavljačima. Pri utvrđivanju potreba za proizvodno preduzeće gdje je od značaja kakve sirovine i pomoćne materijale može da upotrijebi od velikog je značaja i metod i širina nabavljanja ponuda (pismena.o. Marketing kao i tvrdnja mnogih stručnjaka da 40 .

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

sredstvo za oblikovanje tržišta predstavlja svrsishodnu djelatnost svih raspoloživih instrumenata marketinga. Analogno prodajnom i nabavno područje može se podijeliti na informacijske instrumente istraživanja nabavnog tržišta na jednoj, i akcijske instrumente nabavne politike na drugoj strani. Prikupljanje informacija zadatak je istraživanja nabavnog tržišta. Zadatak nabavne politike je oblikovanje nabavnog tržišta koje omogućava nesmetano odvijanje drugih procesa u preduzeću. Kao veoma bitan segment tržišta nabavke jesu supstitucija odnosno, zamjena sirovina i proizvoda. Supstitucija, odnosno zamjenljivost je u oblasti reprodukcione potrošnje svojstvo dva ili više proizvoda da zadovolje određenu potrebu proizvodnje ili potrošača usljed čega se ovi proizvodi mogu zamjenjivati u potrošnji. Ovo je bitno iz razloga što najčešće zamjena proizvoda u potrošnji nastaje kao rezultat promjene cijena. Neto suptitucioni efekat kod zamjenljivih proizvoda, roba ili materijala ima pozitivni predznak pa se fenomen zamjenljivosti i njen intenzitet mogu utvrđivati empirijskom analizom vremenskih serija tržišne statistike. Uvođenje proizvoda koji potpuno ili djelimično sa pojavom novih supstituišu postojeći proizvod zasniva se na strategiji razvoja proizvoda a koja je nužna da bi preduzeće išlo u korak tehničko-tehnoloških rješenja u datom području proizvodnje. Dobra koja se međusobno zamjenjuju u procesu potrošnje i procesu proizvodnje se isključuju. Postoje potrebe koje se mogu zadovoljiti različitim dobrima, odnosno supstitutima. I ako ne na sasvim jednak način jednu istu potrebu možemo zadovoljiti alternativno, upotrebom različitih dobara.

6.3.2. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju
I ako se i kod ovog projekta težište stavlja na tržište prodaje značaj se posvećuje tržištu nabavke. 6.3.2.1. Osnovni inputi
41

veliki

Seid Bahović Company” d.o.o. Osnovni inputi su :

Poslovanje preduzeća „Gradina

- svježe juneće meso, kao osnovni input koji učestvuje sa preko 50% svih inputa, -svježe teleće meso, - svježe pileće meso, -svježe jagnjeće meso, -svježe ovčje meso, -začini, -ambalaža i dr. Veoma su bitni i inputi: -električna energija, -naftni derivati-goriva, -rezervni djelovi. Ostali inputi su od manjeg ili simboličnog učešća u proizvodu, ne računajući tu naravno radnu snagu kao poseban input. U prvom redu radi se o vodi koju obezbjeđuje investitor sa vodovodne mreže iz vodovoda. Zatim su tu još i električna energija koja je obezbijedjena dovoljnog napona na samoj lokaciji. Zatim, sredstva higijene i zaštite radnika kao i alati i sl. Naglašavamo da Gradina u svojoj režiji uzgaja stoku za proizvodnju mesa, dobavlja mladunčad krupne stoke (telad) koja u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrastaju u stado tovnih junadi. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Ovaj tzv. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za investitora jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za

42

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

26 nedjelja oko 450 – 500kg žive mase u prosjeku. Odnosno ima dnevni prirast oko 1.200 grama do 1.400 grama. Ključni input za uspješnost poslovanja ovog preduzeća jeste

obezbeđenje dovoljne količine kvalitetnog telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa po prihvatljivoj – povoljnoj cijeni. Za nabavku ovog inputa „Gradina Company” ima razvijenu i kvalitetnu otkupnu mrežu. Takođe, u svom sastavu ima i farmu za uzgoj stoke. Zato je potrebno da sektor marketinga kod preduzeća sačini vrlo precizan operativan projekat sa svim potrebnim analizama nabavnog tržišta. Vrlo je važno edukovati lica za koordinaciju kupovine osnovnog inputa. Na kratki rok ovaj input se može obezbijediti na razne načine. Za dugoročnu orijentaciju potrebne su temeljne pripreme i saradnja – ugovaranje kooperativnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim uzgajivačima stoke na lokalnom i regionalnom tržištu.

6.3.3. Dobavljači(postojeći i potencijalni dobavljači)
Broj dobavljača može biti veliki ali su to uglavnom individualni poljoprivredni proizvođači i uzgajivači stoke od kojih se vrši organizovan otkup goveda, teladi i jagnjadi. Naročito je važno napomenuti da „Gradina Company” ima svoju farmu za uzgoj stoke, koju planiraju da uvećaju jer sadašnji kapacitet ne zadovoljava tražnju na tržištu. Obzirom da se radi o manjem broju inputa po vrsti i namjeni koji su specifični i njihova ponuda je rasprostranjena broj dobavljača može biti i veći zavisno od interesa investitora.

43

Poslovanje preduzeća „Gradina 6.o.3.00 Tržište domać e strano Tabela 1.00 20. To je od značaja za redovno i uredno snabdijevanje preduzeća živom stokom i da preduzeće ne mora da drži velike 44 .3.2.1.o. Udaljenost dobavljača Svi dobavljači su na maloj udaljenosti od proizvodnog pogona preduzeća.00 25.3.Seid Bahović Company” d.00 15-30 75.o.3. Način plaćanja dobavljačima 6. Rožaje i to : -pouzdanost -potrebni inputi -predviđene količine -rokovi isporuke -kvalitet mesa -cijena -da li postoje barijere za isporuku -da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima Način plaćanja : U gotovini % Na kredit % Broj dana kreditiranja od dobavljača (prosječno) 80. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima Autor ovog rada je mišljenja da bi za donošenje odluke o uspostavljanju trajne saradnje sa pojedinim dobavljačima slijedeći kriterijumi mogli biti značajni za preduzeće „Gradina Company” d.o.

o. Pored toga razlike će se odnositi na to da li se radi o starijem ili mlađem stočnom fondu.3. vrijednosti zaliha. odnosno može Poslovanje preduzeća „Gradina da vodi racionalnu politiku gazdovanja zalihama.3. Rizici i prednosti Prednosti ovakve saradnje sa dobavljačima su višestruke. .3.3. -predviđene količine i mogućnost blagovremene isporuke u količini i traženom asortimanu. Veći dio inputa se obezbeđuje na lokalnom i domaćem tržištu.5. Manji dio inputa će se uvoziti. Mogućnost kooperantskog odnosa sa nekim dobavljačima 45 .3. To će uticati na razlike u cijenama nabavne sirovine.4. -cijena.o. 6. Razlike će se odnositi na kvalitet jer za ovu proizvodnju je potreban veoma dobar kvalitet mesa. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima To su: -pouzdanost. 6. Cijene pojedinih dobavljača ( za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti) Cijene žive stoke su na tržištu lokalnom uglavnom ujednačene tako da nema bitnih razlika i odstupanja. 6. -rokovi isporuke.da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima što će se nastojati realizovati nakon početka proizvodnje i sl. -da li postoje barijere za isporuku zbog propisa stranih zemalja ili naših propisa. -potrebni inputi i mogućnost njihovog kompletnog obezbjeđenja.3. -kvalitet proizvoda.3.Seid Bahović Company” d.

Ovaj tzv.OBIM. Treba navesti i to da region u kome se realizuje proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda „Gradina Company“ je ekološki očuvan. Odnosno ima dnevni prirast oko 1 . je veoma važna.200 grama do 1. ASORTIMAN I VRIJEDNOST PROZVODNJE Treba naglasiti da se asortiman proizvoda preduzeća „Gradina Company” sastoji od suhomesnatih trajnih proizvoda. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za preduzeće jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za 26 nedjelja oko 450 – 500 kg žive mase u prosjeku. Propisanim režimom tova junadi tele težine 120 – 150 kg težine starosti 14 nedjelja za 26 nedjelja tova dostiže težinu oko 450 kg žive mase u prosjeku. Dobavljači se Poslovanje preduzeća „Gradina nalaze u blizini investitora. odnosno njihova ponuda. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Raspoloživost inputa je velika.o. 6.400 grama. Preduzeće nabavlja mladunce krupne stoke(telad) koja se u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrasta u stado tovnih junadi. Preduzeće je izgradilo prostor (štala)dimenzija 15 x 8 m sa svim infrastrukturnim sadržajem na povoljnoj lokaciji i podesni su za farmerski tip tova junadi.4. 46 .Seid Bahović Company” d. telećeg i jagnjećeg mesa i suhomesnatih polutrajnih barenih proizvoda. tako da je proizvod ekološki zdrav i izuzetno privlačan za strano i domaće tržište. U njemu nema industrije koja zagađuje okolno zemljište i vodu.o. svježeg junećeg.

projektovana struktura rasporeda zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća. ne može se posmatrati kruto. pileća viršla. pileći parizer. teleće i juneće srce. juneća kobasica. jetru.godine kao i za prvu polovinu 2011. goveđi sudžuk. GRADINA COMPANY veoma uspješno plasira na tržište i juneću i goveđu kožu.o. goveđi narezak. telećeg i jagnjećeg mesa. juneća roštiljska kobasica. Projektovani projektovanog broj zaposlenih je sasvim i dovoljan za za drugu realizaciju polovinu obima proizvodnje prodaje 2010. Suhomesnati polutrajni . bubrege.bareni proizvodi su: juneća kobasica. kulen. juneći narezak.Ljudski resursi Ovdje definisana. Ovo sa razloga što se radi o malom preduzeću kod kojeg zaposleni obavljaju poslove prema potrebi u bilo kojem dijelu preduzeća. Osim svježeg junećeg. dimljena junetina. juneći parizer. dakle koja nijesu u radnom odnosu kod ovog preduzeća. goveđa dijetalna kobasica. juneća kosovska kobasica. teleće dimljeno suvo meso. već više kao orijetaciono usmjerenje po segmetntima preduzeća. glave i dr. Poslovanje preduzeća „Gradina Suhomesnati trajni proizvodi su: goveđa pršuta.Seid Bahović Company” d. 47 . Preduzeće će za povremene poslove angažovati lica sa tržišta. juneća šunka. godine. ovčje suvo meso. juneći debraciner. 7.o. goveđa čajna kobasica. prema njihovim sposobnostima.

Seid Bahović Company” d.o.o. Naziv r/b Poslovanje preduzeća „Gradina Broj Školska izvršila sprema ca 1 4 2 tehnicke VSS VSS VSS organizacionog dijela sektora 1 2 3 IZVRŠNI DIREKTOR Direktori sektora Knjigovodstveno finansijski poslovi Odrzavanje opreme Odrzavanje opreme Radnici u proizvodnji Transportni radnici i tehnicke 4 2 VSS 5 6 7 2 34 35 VŠSS SSS SSS radnici u prodaji UKUPNO 80 48 .

javnog) prestali sa radom pri čemu je bez posla iz mesoprerade ostao veliki broj iskusnih i stručnih kadrova.o. Ovome su doprinijeli i kapaciteti u bližem okruženju koji su u prvom redu zbog vlasništva (državnog.Seid Bahović Company” d.o. Struktura zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća Imajući u vidu da je ponuda veoma stručne radne snage iz ove djelatnosti velika to je i povoljnost za preduzeće velika da obezbijedi potrebnu radnu snagu iz raspoložive ponude. Pored formalnog raspolaganja odredjenom stručnom spremom veoma je bitno istaći da ne treba “robovati” tome već u radni odnos primiti i zaposlene koji 49 . U narednoj tabeli daje se projektovani broj zaposlenih prema stručnoj spremi koji je poželjan za obavljanje ovih poslova. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 2.

Seid Bahović Company” d.1. Poslovanje preduzeća „Gradina imaju stručnu i radnu sposobnost i ako nemaju baš sve formalne dokaze za potreban nivo stručne spreme.o. Preduzeće će prilikom odabira potrebnih kadrova provesti potrebne testove radi provjere znanja i sposobnosti zaposlenih.o. Tabelarni pregled zaposlenosti pri punom korišćenju kapaciteta 8. r/b Školska sprema 1 2 3 4 VSS VŠS VKV SSS Broj izvršilaca 9 2 34 35 UKUPNO: 80 Tabela 3. Prethodna i nova ulaganja 50 . Ulaganja i struktura finansiranja 8.

1 9 2 . neophodno je da nakon isteka vijeka trajanja osnovnih sredstava obezbijedi sredstva za kupovinu novih.2 3 2 .8 7 0 .0 9 0 .9 4 2 .0 Uun kpo 5 2 .o.0 0 0 .7 7 7 .5 7 7 .1.1.0 0 . Obračun amortizacije Amortizacija predstavlja trošak osnovnog sredstva. Da bi preduzeće održalo kontinuitet proizvodnje.3 6 0 .5 7 7 .2 3 2 .7 7 7 .2 4 0 .5 6 8 .0 0 0 2 0 0 .2 4 0 .0 2 0 8 .0 Tabela 4.0 2 .8 8 0 5 6 . O A LA A J 3 U P O .0 1 P .2 4 0 .0 0 0 5 6 . Troškovi osnovnih sredstava 8.0 1 .2 4 0 .0 4 1 .0 0 0 2 0 0 .2.3 6 0 .0 1 2 .0 0 0 4 0 2 .0 9 0 .0 0 .0 0 0 4 0 2 .0 5 6 .o.0 0 . KU N A O o n sr d v ) sn v a e st a zem e sa in ljišt frast k u ru t rom Ob jekat i g e in rađ v sko zan atski rad i ov Osn n te n ov a h ološka op m re a tran ortn sred a sp a stv Ostala u an lag ja 2 0 0 .0 2 7 .8 7 0 . 51 .1.0 0 . Nastaje trošenjem (materijalnim i moralnim) osnovnog sredstva. To će uraditi tako što će u svakoj godini korišćenja osnovnih sredstava izdvajati određeni iznos sredstava (zavisno od vijeka trajanja i metoda amortizacije) na ime amortizacije i konačno obezbijediti zamjenu dotrajalih osnovnih sredstava novim.0 0 0 . Troškovi poslovanja 8. odnosno vrijednost objekta) i stopa amortizacije koja je utvrđena zakonom.8 8 0 0 8 .0 2 0 1 4 .0 4 .Seid Bahović Company” d.0 1 . Dva su osnovna parametra za utvrđivanje iznosa amortizacije: osnovica (fakturna vrijednost opreme.2.5 6 8 .0 0 .0 2 7 .0 1 8 0 .0 4 .0 B)A cisk k p a uv za oj f m k i a it l e n ir i C)O r n sr d v b t a e st a U P O KU N 2 0 0 . RET O N U G N A H D A LA A J 2 N V U G NA .0 0 .2 3 0 .2 3 0 .0 5 6 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 9 9 2 . a koja se razliku u zavisnosti od vida i karakteristika osnovnih sredstava. r /b St u t r u g n r k u a la a ja Poslovanje preduzeća „Gradina Kr d e it So st e p vn o u šće če 5 2 .1 4 2 . Prethodna i nova ulaganja 8.0 0 .2.0 9 0 1 8 0 .0 2 0 1 4 .0 3 1 .0 9 0 .

0 1 6 0 .000 – 33.0 0 0 3 0 .1 A ort cija m iza 3 . Prva godina .300 – 32.960 Oprema: (1.op m i t ns.330 ) = 1.300 x 1.000 x 1.0 0 0 .330 ukupno: Treća godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.0 1 Gra e sk obje t .237.779.811.700 ) = 1.001.15 % = 32.197 ukupno: Četvrta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.0 2 .300 x 10 % = 111.1 4 0 .0 Poslovanje preduzeća „Gradina A ort cion m iza a st a op 1 5 .300 Oprema: 132.177 ukupno: 52 . đ vin i k Postojeći Nov u a lagan ja 2 Te . st la ga Uk upno 4 1 .970 x 10 % = 100.000-32.844.113.113.2009 r/b St k u ru t ra V rijed ost n 2 7 .2 7 0 .700) = 2.970 – 100.sre re a ra d 1 3 .00 x 1.497.7 0 0 Druga godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.0 0 0 1 3 0 .o.8 7 0 .0 0 0 .0 5 .0 1 .030€ ( 1.773 x 10 % = 90.15 % = 32.300 ) = 2.877.15 = 31.700 Oprema: 144.197) = 901. h.001.000 – 123.o.Seid Bahović Company” d.00 € (1.000 ) = 2.844.7 0 0 Pom a oprem oćn a 3 O a ula nja .811.300 – 111.0 0 0 .

960 ) = 2.000 – 31. Obračun investicionog održavanja Pored amortizacije koja služi za konačnu zamjenu osnovnih sredstava.773 – 90. troškovi održavanja su neophodni da bi osnovna sredstva "zadržala 53 (811.715.040 – 31.15 % = 31.272.2.o.747.1.590 ) = 2.160) = 730.596 x 10 % = 81.177) = 811. Obračun amortizacije 8.2.15 % = 31.137.040 x 1.779.228 Oprema: 104.436 x 10 % = 73.00 € Poslovanje preduzeća „Gradina Peta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.00 € Tabela 5.o.450 x 1.747.160 ukupno: Šestagodina( obračunamortizacije ) Građevinskiobjekti:( 2.00 € (901.Seid Bahović Company” d.044 ukupno: .596 – 81.590 Oprema: 112. 122.750.

700. Građevinsko održavanje 2. ali je zbog česte promjene zakonskih stopa ostavljena mogućnost da ih izrađivač sam unese na osnovu svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.00 24.2009 r/b Struktura Troškovi amortizacije Stopa Iznos 6.00 20.00 1.00 31. Osnovica za izračunavanje troška održavanja obično se računa kao procenat od amortizacije.00 20.o.Seid Bahović Company” d.00 % 156.740.00 % 123.600.700.00 20. Prva godina . Poslovanje preduzeća „Gradina predviđenu formu".o.00 % 54 .000.340. Elektro-mašinsko održavanje 3 Ostala održavanja UKUPNO 33.00 % 20.

00 Treća III-godina godina 3.00 % 39.3.128.00 Druga godina II-godina 3.00 € 55 .00 22.558. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 6.573.803.581.000 1.00 % x 20 35.030 x 20 % 28.1.806.490 % 26.169 Četvrta 1.957.680.812.454.427.00 1.00 € 1.2.00 € VI-godina 3.750 x 20 % Šesta godina 104.Seid Bahović Company” d.114.855.00 % 36.144.00 € 1.500.272 x 20 % 20.god.306 V-godina godina 3.550.445. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 2009.803 132.00 122.300 144.00 % 41.00 IV-godina 3.137 % 24. Obračun investicionog održavanja 8.o.419 Peta godina 112. I-godina 4.00 % x 20 38.00 € 1.o.00 % 34.

2.3. Rok vraćanja zajma iznosi 54 mjeseca.Finansijski rashodi Finansijski rashodi predstavljaju trošak kamate za period otpate kreditnih sredstava.Seid Bahović Company” d.3. 8.o.39%.111. a godišnja 4.1.2. Obračun premije osiguranja 8.o.2.82 EUR.000 EUR.2. Visina zajma preduzeća „Gradina Company“ iznosi 200. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 7. Dobijaju se na osnovu amortizacionog plana i predstavljaju zbir kamata za reprezentativnu godinu. Troškovi obrtnih sredstava 8. Mjesečna rata zajma iznosi 4. Mjesečna kamatna stopa iznosi 0. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja Osnovni materijal je onaj materijal koji čini supstancu proizvoda.75%. 56 . odnosno koji svojim kvalitetom i kvantitetom presudno utiče na osobine i svojstva proizvoda.

015.0 0 € Tabela 8.000.00 Godišnji troškovi 1.00 128. OVČIJE MESO KUPLJENA ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 7.50 3.o.00 Ukupno 4.000 100. TELEĆE MESO 3. JAGNJEĆE MESO 6.00 4.00 567.000.600.730.000.000 126. ZA TRGOVINU U MARKETIMA KOMPANIJE 2.000.000. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja 57 .o. JUNEĆE MESO 4.000 2.000 40.00 1. GOVEĐE MESO 2.000.00 300.000 32.00 120.00 3.50 4.Seid Bahović Company” d.000. Poslovanje preduzeća „Gradina r/ b Naziv materijala Godišnj Jedinic Nabavn e a a potreb mjere cijena e KG KG KG KG KG 406.

000.0 0 Tabela 9.00 17.1 10.15 0.500.35 0.02 0.00 500.00 5.60 0.000 20.00 4.000 50.500.25 0.500.00 0.o. Troškovi pomoćnog materijala 58 .02 4 0.5 0.000 3.000 40.000.000 20.000.00 500.00 12.Seid Bahović Company” d.000.500.00 1.00 17.25 2 AMALAŽA 3 ETIKETE 4 DEKLARACIJE 5 ADITIVI 7 SO 8 SOJA 9 PRIRODNA CRIJEVA 10 KOLAGEN OMATAČI 11 POLIAMIDNI OMOTAČI 12 KONAC ZA VEZIVANJE 13 VRECE 14 PVC GAJBE 15 PVC KESE ZA VAKUMIRANJE 16 SELOTEJP 17 Ukupno M M M KOM 2.Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 ZAČINI Naziv materijala Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena KG KUTIJA KOM KOM KG KG KG Godišnji troškovi 70.00 270.00 20. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.000 34.000 30.3.000.00 80.000.000 50.000 600.000.000.000 5.000.00 10.2.00 12.000 70.000 600.00 12.2.00 17.o.5 0.000.

400.0 0€ Sadržane su rezerve u ovdje datim troškovima jer je uzet u obračun trošak prevoza i toplog obroka za 12 mjeseci a ne za stvarnih 11 mjeseci kao i kod nekih drugih troškova.000.00 3. 59 .00 21.000.00 60.00 1000.00 1.00 24.00 21.000.00 12. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. Energije 5 Gorivo.000.00 x 12 14.2.000. sajmovi. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 Prevoz radnika 2 Topli obrok-ishrana radnika 3 PTTtroškovi (fiksni i mobilni) 4 Troškovi el.000.00 9 Htz oprema 10 Ostalo (reklama.00 12 5.putovanja. sl.00 x 12 25.00 x 12 300. reprezentacija.naftni derivati 6 Troškovi vode. Ostali nematerijalni troškovi Tabela 10.00 42.Seid Bahović Company” d.000.00 x 12 250.00 x12 185.580.radn Mjesečno Vrijednost 80 80 15. komunalija.000.…) UKUPNO 1.300.… 7 Zimnica i regres 8 Platni promet 70 80 Troškovi Br.00 x 12 3.0000.o..3.00 x 12.500.00 x 12.000.00 12 300.o.3.000.

230. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 290.760.00 11.00 10.150.00 X 12 ) = 326.00 90.00 UKUPNO : 18./ Broj Jedn.2.o.00 5 3.Seid Bahović Company” d.00 80 27.00 7 520.230.radni ca 4 ku 2 VSS VŠSS VKV SSS 3 9 2 34 35 4 350.00 560.00 225.00 140.360.00 280.150.00 6 170.00 UKUPNI TROŠKOVI ZARADA ZA 1 GODINU ( 27.00 115. Troškovi zarada Ukupan trosak / jed.00 340.3.00 8 4.00 7.00 € Tabela 11.560.radni izvršila ku Plata 3 x Jedn.o.680.00 420.radn.00 7.650.00 840.4. Troškovi zarada 60 .00 200. (4+6) Ukupan trošak 3x7 Školsk a r/b sprem a 1 1 2 3 4 Net plata / Ukupna Porezi i neto dopr.000.

00 90 4 81.017. 00 61 .3.00 11. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.000.230.015. 00 OBRTNA 1.000.499.000.000.00 5.850.o.00 436.Seid Bahović Company” d.00 143.o.333.250. STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA 3.000.00 98.247. Obračun potrebnih obrtnih sredstava r/ b Elementi Godišnji promet Dani Koefici Potrebna veziva jent sredstva nja obrta 1.924.333.00 5.760.00 1.918.722.00 475.237.991.00 246.00 30 30 30 12 12 12 500.924.924.733.5.2.833.00 60 60 15 6 6 6 24 60 308.00 987.00 27.00 326. OBRTNA SREDSTVA 5.482.467.00 5.00 1. SREDSTVA Zalihe osnovne sirovine i repromaterijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE 2.

00 50.4.000.000.12. 607.000.00 250. r/b Proizvod 2010.000.00 22.000.000. Formiranje ukupnog prihoda Obzirom da je obiman proizvodni asortiman posmatranog preduzeća koji će se realizovati u narednom periodu a pored toga.00 126.000.000.Seid Bahović Company” d.o.00 233. u ovom momentu definisani asortiman će se proširivati.000. Obračun ukupnog prihoda daje se u narednoj tabeli za 2010. shodno zahtjevima tržišta i novim zahtjevim i saznanjima.o. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 12.00 890.000. godinu.00 57. odnosno proizvodi koji će se najčešće proizvoditi i koji su po svojoj namjeni stabilni. i 2011.000.00 157.00 47.000. i to zaključno sa 31.00 170.000.000.00 356.000.000. dopunjavati i mijenjati te se sa tih razloga za obračun ukupnog prihoda uzimaju takozvani reprezenti proizvodnje.00 110.00 2011. 8.00 330. 655.000.000. Obračun potrebnih obrtnih sredstava Nedostajuća obrtna sredstva investitor obezbeđuje iz već stvorenih sredstava koja posjeduje po bilansu stanja 2009.2.00 117.00 827.000.00 100.00 1 Teleće sveže meso 2 Juneće sveže meso 3 Goveđe meso 4 Jagnjeće meso 5 Jareće meso 6 Goveđi pršut 7 Goveđi sudžuk 8 9 Goeđa polutrajna kobasica Goveđa vakumirana kobasica 10 Goveđa viršla 62 .00 62.00 21.000.

godinu Kada je formiranje ukupnog prihoda u pitanju pojedinačno je rađeno za prve dvije godine tj.Seid Bahović Company” d.000.00 60.00 3. godina. i 2010.000.00 5.00 2.000.00 50.500.00 42.213.o.00 5. Poslije isteka ove prve dvije godine predviđa se da će u kontinuitetu do 2024.000.00 6. 11 Teleća jetra 12 Jun. za tekuću godinu u kojoj preduzeće planira kreditno zaduženje kada bi koristilo sredstva 12 mjeseci u grace periodu a to je kako smo rekli 2009-godina.000.000.000.000.000.00 18. i goveđajetra 13 Goveđa glava 14 Koža sitne stoke 15 Koža krupne stoke 16 Hzzgggghzgf 17 Khjhhgfbzhfg 18 Ostali prihodi PRIHOD OD PRODAJE OSTALIH 19 ROBA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA Poslovanje preduzeća „Gradina 17.000.00 18.00 18.000.000.00 55.924.00 UKUPNO : 5.000.000.00 17.000.00 17.000. 63 .000.00 Tabela 13. Obračun ukupnog prihoda za 2009.zatim 2010-ta godina u kojoj preduzeće koristi sredstva takođe u grace periodu i na kraju je prikazan plan prihoda u godini kada se računa da će doći do potpunog uhodavanja kako u procesu proizvodnje tako i u procesu prodaje kroz mrežu marketa koja će se osavremeniti i uvećati u budućem periodu a to je upravo i godina kada se počinje i sa vraćanjem kredita a to je 2011.00 47.o.000.000.00 18.00 45.000.godine biti povećanje prihoda za 5 % u odnosu na svaku prethodnu godinu.000.00 17.

Seid Bahović Company” d.finansijska analiza 64 .2. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.o. Ekonomsko .5.o.

Bilans stanja Opis bilansne pozicijestavke Red.029..2.237.br.o.1.223.Seid Bahović Company” d.243. A Iznos u € OSNOVNA SREDSTVA (stalna imovina ) Poslovni objekti 4. 65 .00 € 1.567.o.022.5.051.00 € 1 Tehnološka oprema i 2 3 transportna sredstva Akcijski kapital pravnom licu u drugom 2.274.000.00 € B OBRTNA SREDSTVA 1.00 € Tabela 14. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.000.767.274.877.00 € C SOPSTVENA SREDSTVA 5. Bilans stanja Na osnovu predhodnih razmatranja vrši se projekcija bilansa stanja.00 € A+B UKUPNO 5.00 € D POZAJMLJENA SREDSTVA 200.524.00 € 410.

Seid Bahović Company” d.o. Poslovanje preduzeća „Gradina Slika 3. Grafička ilustracija sopstvenih i tuđih izvora 66 .o.

311 0 23.) Troškovi zaposlenih Amortizacija Umanjenje vrijednosti nekretnina. 7. 12. Bilans uspjeha Napomen a R.653 126.547 -307. 2.422 0 117. preduz.056 23.155 66. br. Prihod Pozicija Ostali poslovni dobici Izvršen i kapitalizovan rad od strane pred. 1.516 28.685 109. 9.Seid Bahović Company” d.2.906 -24.653 158.068 80.021 145.301 57.2.878.163 186.583. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.223 -275 32. mater. kuplj. gotovih proizv. i nedovr. roba i potr. 2. 8.248 10.503 -2.590 85.248 0 Tabela 15.311 2009.494.876 0 3. za sopstvene svrhe Promjene na zal.224. proizvodnje Utr. 4. 32. 6.905 75.601 1. 2. 11.493 2.o.pravnog lica Manjinski interes 2008.770 0 153.5.846 0 2.o. sir. (za trgov. 3. postrojenja i opreme Ostali poslovni rashodi Profit od poslovnih aktivnosti Neto finansijski trošak Učešće u dobiti pridruženih pravnih lica Porez na dobitak Neto dobitak/gubitak od diskontnih poslova Neto profit/gubitak za obračunski period Pripada: Vlasnicima kapitala matič. 5.618 -183. u toku per. 13. Bilans uspjeha 67 .

8773 Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga .934.o.92 € po radniku 0.28 € po radniku 72.3. Pokazatelji U okviru ovog pogavlja obrađuju se statički pokazatelji posmatranog preduzeća. Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu.Seid Bahović „Gradina Company“ d.0296 0.0346 3.683 % 1.o.090. Poslovanje preduzeća 8. kao godinu optimalne realizacije i maksimalnog kreditnog opterećenja. Ekonomski vijek trajanja tog investicionog projekta je šest godina.0518 0. Posmatrano preduzeće je podiglo kredit i ušlo u ozbiljan investicioni projekat kojim planira da poveća profit.02683 ili 2. 1.

Seid Bahović „Gradina Company“ d.0268312 ili 2.77 € : 80 = 1.274.934. Poslovanje preduzeća Tabela 16. Neto dobit : 80 radnika = 154.77€ : 5.683 % • Ekonomičnost proizvodnje Ukupni prihodi Ekonomičnost = ------------------------------------------69 .090.742.92 € 56 • Akumulativnost akumulacija Akumulativnost = -----------------------------------------------------100 Investicije u osnovna i obrtna sredstva x = 154.00 € x 100 = 0.767.767. Statički pokazatelji • Rentabilnost rada.28 € po jednom radniku • Investicije prema broju radnika Vrijednost investicija: broj radnika = 5.o.00 € : 80 = 72.o.274.742.

00 € = 1.o.00 € = 3.000.o.924. Utrošena sredstva ( rashodi ) Poslovanje preduzeća = 5.4.77 € : 5.4.00 € = 0.0518 • Dugoročna zaduženost pokazuje koliko na svaki euro pasive otpada na sredstva iz pozajmljenih izvora . Metod utvrđivanja praga rentabilnosti Za treću godinu punog korišćenja kapaciteta.857.02955 • Reproduktivna sposobnost Akumulacija + amortizacija Reproduktivna sposobnost =------------------------------------------------------------Investicije u osnovna i obrtna sredstva = 298.953.00 € : 43.Analiza preduzeća u uslovima neizvjesnosti 8.8773 8.767.274.047.Seid Bahović „Gradina Company“ d.00 € = 0.767.274.772.0346 • Koeficijent pokrića iz ukupnog duga pokazuje da li i koliko je bruto dobit sposobna da "pokrije" obaveze programa prema njegovim kreditorima za odnosnu godinu.1. anuiteti kamate i glavnice) ( obrada uzeta za treću godinu projekta jer se tada u čitavoj godini vraćaju Bruto dobit : otplata kredita = 170.00 € : 5. 200.000. 70 .00 € : 5.753.

00 € = 880.70 % 880.Seid Bahović „Gradina Company“ d.000.00 € .408.00 €€.oo € 657. 6.039.13 € = 202.522.657.000.00 € = 222.000.o.220.522.00 € .821.339.522.oo € UP = 6.75€ iz Bilansa Uspjeha. 6.179.00 Marža pokrića predstavlja razliku između prihoda od prodaje i varijabilnih troškova (promjenjivi izdaci).343.5.7470 ili 74.= ------------------.00 – 5.179.339.821.339.00 € Neto dobitak je konačno jednak razlici između bruto dobitka i poreza iz finansijskog rezultata. – 20.00 € Bruto dobitak je jednak razlici između poslovnog prihoda i ukupnog rashoda.179.= 0.657.657.00 € – 5.000.00 Qmin = 74. 880.00 € Poslovni dobitak predstavlja razliku između marže pokrića i fiksnih troškova (stalnih izdataka).o.87 € (204. Poslovanje preduzeća Izražen u minimalno prihvatljivom obimu proizvodnje odredjuje se prema formuli : = FIKSNI TROŠKOVI / UKUPAN PRIHOD-VARIJABILNI TROŠKOVI FT = 657.617.657.70 % 6.oo € VT = 5.220. II godina treća kolana) 71 .00 ---------------------------------------.522.821.00 € = 222.220.997. 222.00 657.220.

koji se kreće od 15 –60 dana.o.617. Sa druge strane prodaja se vrši uglavnom na odloženi rok plaćanja. repromaterijala. dodatnim funkciju preduzeća.Seid Bahović „Gradina Company“ d.00 € 202. Utvrđivanje nekih ekonomskih pokazatelja 8. kao i gotovih proizvoda). doslednim prdržavanjem planiranih zadataka i 72 . Poslovanje preduzeća Prag rentabilnosti Marža pokrića Poslovni dobitak Bruto dobitak Neto dobitak Qmin = 74. prvi mogući rizik sa Ovo sa razloga što se sirovina. praćenje naplate potraživanja.RIZICI Kao uglavnom svako tipično preduzeće i ovo preduzeće nije imuno od problema rizika I nepredvidivih situacija koje mogu nastati tokom njegovog poslovanja. sopstvenim ulaganjima investitora u održavanje likvidnosti.. odnosno osnovni repromaterijal nabavllja sa plaćanjem unaprijed ili u najboljoj varijanti sa kratkim odloženim rokom plaćanja.657.00 € 222.5.657.179.70% 880.o. stavljanjem nabavka profita u uz kompenzaciju likvidnosti za gotove proizvode. .Ovaj rizik se može izbeći racionalizacijom zaliha (sirovina.00 € 222.87 Tabela 17. Projekt menadžer je vršio opservacije mogućih rizika za ovo preduzeće te je došao do zaključaka koje ovdje iznosi. Manji dio se prodaje bez odloženog roka naplate ili sa plaćanjem dijela unaprijed. što u ukupnoj proizvodnji po ovim osnovima iznosi ima učešće oko 20 %. Neki od mogućih (potencijalnih) rizika za ovo preduzeće su : Finansijski tokovi: Obezbjeđenje likvidnih sredstava za blagovremeno i potpuno namirenje obaveza kojim će se suočiti ovo preduzeće.

te se time ovaj rizik od mogućeg nastnka štetnog dogadjaja eliminiše. Sezonske oscilacije za ovo preduzeće nemaju posebne implikacije. Projektom neophodno da se od navedenih Zato je ovim osnovnih i uobičajenih i managamentu pa je veoma adekvatna bitno da sa taktika za postojećim kupcima ostvari bliska i efektivna komunikacija.o. a posebno na moguće štetne dogadjaje.. Zbog toga je imovina preduzeća osigurana a tako se projektuje u cijelom ekonomskom vijeku projekta. Ovaj rizik će se spriječiti dijelom dodatne napore permanentnim praćenjem konkurencije. D. odnosno aktivnosti koje neočekivano može da preduzme konkurencija. « Gradina Company » Rožaje kao malo preduzeće i ono koje u suštini počinje sa ozbiljnim radom i proizvodnjom veoma je osjetljivo na neplanirane izdatke. će zahtijevati investitora. Lojalnost potrošača. sopstvenim stalnim unapredjivanjem interne ekonomije. što ne čini klasične sezonske oscilacije.Seid Bahović „Gradina Company“ d. realizaciji ovog Projekta. jer je proizvodnja kontinuirana kao i prodaja. Mora se u osmisliti ublažavanje ili potpuno eliminisanje ovog rizika da se zadrži njihova da se postepeno definiše neutralan uticaj ovog rizika i da se na dugi rok nije zavisno od lojalnosti kupaca. racionalnim ponašanjem u svakom segmentu preduzeća i odgovornim odnosom svih izvršilaca. za ostvarivanje cilja 73 . Poslovanje preduzeća mjera i disciplinovanim izvržavanjem obaveza od nosilaca aktivnosti u Agresivna konkurencija. proizvodi koji se plasiraju na tržištu jednim dijelom zavise od lojalnosti potrošača marketingu lojalnost Projekta. Osiguranje.o. Kod ovog preduzeća se javljaju dva talasa pojačane tražnje i to u periodu jul-avgust i u periodu decembar-januar.o. jačanjem kvaliteta i funkcije marketinga.o.

o. poštovanje rokova. mora imati na umu probleme da stalno drži maksimalno i da ozbiljnim svaku aktivnost svakog izvršioca koji nose rizik permanentno prati i proučava od zapadanja u teškoće poslovanja i poremećajeredovnih tokova u preduzeću. Međutim. Obradjivač je došao do saznanja tokom obrade ovog Plana . U svom daljem radu Investitor mora posvetiti značajnu pažnju u periodu odmah nakon prihvatanja ovog Investicionog projektaprograma za realizaciju da definiše slijedeća pitanja: naplata potraživanja. Poslovanje preduzeća jer su ovi troškovi izvrši osiguranje imovine preduzeća. vođenje evidencije i organizacija. vjeruje u svoj uspjeh realizacijom ovog Projekta. 74 . da managament misli pozitivno. u kontekstu prisutnosti rizika . u jednom dužem roku.o.Seid Bahović „Gradina Company“ d. rizika predvidjeni Projektom.

o. rentabilno. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je izražena. Zaključak Na osnovu izloženog možemo potvrditi ili odbaciti postavljene hipoteze.Seid Bahović „Gradina Company“ d.o. efikasno i produktivno. Poslovanje preduzeća 9. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Politika ljudskih resursa posmatranog preduzeća je usklađena sa njegovom strategijom. Ono ne ulaže velika novčana sredstva u marketing. Ono je likvidno. Konkurentske prednosti posmatranog preduzeća su vidljive. 75 .

Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“.o. Literatura 1.o. maj 2010. Rožaje. 2. Poslovanje preduzeća 10.Seid Bahović „Gradina Company“ d. decembar 2006. februar 2005. Podgorica.o. 76 . CPI – Podgorica: „Marketing strategija preduzeća „Gradina Company“ Rožaje. 3. Rožaje. septembar 2009.o. Rožaje. 4.. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. Kalač Zemir: „Poslovnik o kvalitetu „Gradina Company“ d.

o. Poslovanje preduzeća 77 .Seid Bahović „Gradina Company“ d.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful