INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU MASTER STUDIJE SMJER: EKONOMIJA

POSLOVANJE PREDUZEĆA „GRADINA COMPANY” D.O.O.
(SEMINARSKI RAD)

Mentor: prof. Student: Bahović Seid

dr

Rifat

Redžović

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

Rožaje, 2010.

Sadržaj
1. Uvod……………………………………………………………………… ……………………………5
2. Hipoteze.......................................................................... .........................6

3. Korišćene metode..................................................................... ............6 4. Osnovno o preduzeću................................................................. ...........7
4.1. Opšte informacije o

preduzeću...........................................................7 4.2. Vlasnička struktura....................................................................

.....10
4.3. Organizaciona struktura..................................................................1

0
4.4. Vizija i misija.........................................................................

.........18

2

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

4.4.1.Vizija..................................................................

..............................18
4.4.2. Misija.........................................................................

............18 5. ........19 6. .......21
6.1. ..........21
6.1.1. Opšte napomene...................................................................

Sredstva

za

proizvodnju............................................................... Marketing i

konkurencija..............................................................
Analiza

tržišta.............................................................................

....21
6.1.2.Tržište prodaje za proizvodni asortiman..........................................23

6.2.

Tržište

prodaje

i

konkurencija..............................................................

25
6.2.1. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu?..............................................25 6.2.2. Ko su

kupci?.........................................................................

..............26
3

......3.............2...................28 6.................. Na koje područje se plasiraju proizvodi?....29 6....................................3.2....................1........31 6.....2. Poslovanje preduzeća „Gradina 6.........27 6.............3...................... Ko su glavni konkurenti?.......... Kanali prodaje.....................Seid Bahović Company” d...30 6............... Ko je su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju?.......2................33 4 ........26 6................. ...................... Tržište nabavke..........................................2..............5... ............. ........... Analiza tržišta nabavke.....o. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju........................................................1......30 6.........o...............3....................... Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi?.............8.. Osnovni inputi.....2.. ........33 6...................................4....6....2.......3.....27 6...... Učešće preduzeća na tržištu...7......2............................................. ..........................

.....36 6.....................41 ulaganja..... Ulaganja Prethodna i i struktura nova finansiranja........................1.......... Ljudski resursi................................36 6...... Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima.3.o.............o......................5..........................3..............36 6...... Obim...................3. Dobavljač Poslovanje preduzeća „Gradina i(postojeći i potencijalni dobavljači)....4 1 5 .. ..3............3................................................... 6...... .................2........4...................34 6.......3.........3...........................................3... ............1.............Seid Bahović Company” d..............3........38 8... Rizici i prednosti................................. 8...37 7.......................35 6.....3..4.....3................... ....... Cijene pojedinih dobavljača (za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti).......................3....................... asortiman i vrijednost proizvodnje...... Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima.36 6.........3.......... Udaljenost dobavljača........................

..2..............45 8......2.........2.1.......................... Troškovi zarada........3..46 8.................2.....2... Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanj.........4.....................1....... Troškovi poslovanja................. ........o................. Obračun investicionog održavanja....49 6 ............ ........3..................................................................... Finansijski rashodi..........................3..2................................................. Troškovi pomoćnog materijala.3.................2.................... Poslovanje preduzeća „Gradina 8......... 46 8....3.............................2...........1.....1.........48 8................ Obračun amortizacije..2.........................43 8........47 8.....................o...............................45 8..... Troškovi obrtnih sredstava............41 8.............41 8.................... Obračun premije osiguranja................1............2.....Seid Bahović Company” d....41 8....1....................... ..... Troškovi osnovnih sredstava................2....2......2..............2...... Ostali nematerijalni troškovi.....3........................ .........3....

.2........................ Bilans stanja...............o.. Ekonomsko-finansijska analiza.............5..........................5.... Formiranje ukupnog prihoda..... ..1.................1................................................................2..................................................................................... Rizici........... Obračun Poslovanje preduzeća „Gradina potrebnih obrtnih sredstava.....58 8.................................................2........... ...62 7 ....4.............5...53 8............ Analiza preduzeća...........5..............56 8........... Metod utvrđivanja praga rentabilnosti............... Zaključak.58 8.......53 8..........55 8....59 9........... 8............51 8..........................3.................. Bilans uspjeha..2................... ............ Pokazatelji....... .................2..o.........Seid Bahović Company” d...........................................3...................2.......4... ............................. .........................................................4.........................5..........50 8..........

......... Naročito konkurencija u većini djelatnosti se odvija sve većom brzinom..... Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti.... Od presudne važnosti nijesu samo posjedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti.... Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane............ To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije......o.......o..63 1. Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promjenama. Ukoliko na vrijeme anticipiramo sve potrebe i zahtjeve tržišta........... Zbog toga takva preduzeća nijesu ostvarivala profite pa su nestala sa svjetskog tržišta...... možemo 8 .. Preduzeća moraju da promijene filozofiju razmišljanja o poslovanju.............. Literatura... Poslovanje preduzeća „Gradina 10. ...Uvod Tempo promjena u poslovnom svijetu je veoma brz..........Seid Bahović Company” d.....

dobavljačima. Svijest o neophodnosti promjena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa – period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promjenama.Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtjevima savremenog tržišta. Bez dovoljno produktivnih lidera. zaposlenima. Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača.Hipoteze 9 .Seid Bahović Company” d. potrošačima. akcionarima. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspješnije nosi sa dinamičnim promjenama u okruženju. Poslovanje preduzeća „Gradina ostvariti profit. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu. Činjenica je da su glavni nosioci promjena u preduzeću ljudski resursi. konkurenciji i finansijskim rezultatima. Sistemi koji obezbjeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije.o. Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program.o. Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezultati bili povoljni. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu. stvaranja vizije i osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promjena nema ni transformacije preduzeća. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. 2. Da bi se održao nivo svijesti o neophodnosti promjena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije. „Potrošač je kralj“ i tu je poenta čitave priče.

Istorijski metod. 3. Sekundarni metod prikupljanja podataka. 4. Posmatrano preduzeće je likvidno. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije.privatno preduzeće (100% privatnog vlasništva) i 10 .o. Poslovanje preduzeća „Gradina 1. Posmatrano preduzeće velika novčana sredstava ulaže u marketing. efikasno i produktivno. 8. 4. 3. 7. 2. Konkurentske prednosti gore posmatranog preduzeća u odnosu na konkurenciju su vidljive.Osnovno o preduzeću 4. Komparativni metod i Statistički metod. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju.Korišćene metode • • • • • Primarni metod prikupljanja podataka. Politika ljudskih resursa u posmatranom preduzeću je usklađena sa strategijom preduzeća. rentabilno. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je baš izražena. 5. Opšte informacije o preduzeću Preduzeće „Gradina Company“ iz Rožaja je .Seid Bahović Company” d.1. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća.o. 6.

Pored navedenog. maloprodaja (trenutno raspoloživih 6 maloprodajnih objekata). u okviru koje se izdvaja: 1. DOO „Gradina Company“ je privatna kompanija koja je osnovana 1989. ali se njegova djelatnost uglavnom svodi na: . kao i .me Preduzeće. Crna Gora Telefon: 051 271 087. ima prilično široku registraciju. Fax: 051 271 066 E-mail: gradinaco@t-com. aktuelno poslovanje preduzeća se zasniva i na: 11 . Adresa preduzeća je: Ibarska br. poput većine naših firmi. ali ujedno obavlja i poslove kontakt osobe. veleprodaja (magacin veleprodaje. Matični broj preduzeća je: 02044919. Šifra djelatnosti firme je: 51230.o. 84310. 2. kao i magacin sirove kože).trgovinu mesom i mesnim prerađevinama. 2. Vlasnici kompanije su članovi porodice Škrijelj Sulja iz Rožaja (petorica braće i otac).Seid Bahović Company” d. godine. Registrovano je kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 50106831/00.proizvodnju i preradu mesa i mesnih prerađevina (mesna industrija). Direktor preduzeća je Džemal Škrijelj. Rožaje. Međutim. Poslovanje preduzeća „Gradina . tako da je u pitanju porodični biznis. 271 198.sa pravnim statusom Društva sa ograničenom odgovornošću. koji je jedan od vlasnika firme. 271 202. bavljenje preradom mesa u porodici Škrijelj traje više od sto godina. diplomirani ekonomista.o.

U pogledu navedenog.Seid Bahović Company” d. Neposredno uz navedeni objekat nalazi se magacin u kome su izloženi proizvodi preduzeća kao i proizvodi drugih proizvođača (veleprodajni objekat). preduzeće „Gradina Company“. kao i poslovnom zgradom u kojoj se nalaze prostorije menadžmenta preduzeća.o. koji služi za tov junadi. u okviru svojih kapaciteta.pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga. raspolaže posebnom poslovnom zgradom u kojoj se obavlja gore opisani proizvodni proces. obavlja se na opremi i upogonu izgrađenom prošle godine. Poslovanje preduzeća „Gradina . opreme. Proizvodnja trajnih proizvoda. Globalno poslovanje kompanije započinje sa pokretanjem aktivnosti u domenu nabavke stoke kao i njenog klanja da bi se. tj. kao i proizvodnja suhomesnatih proizvoda obavlja se na lokalitetu koji je u vlasništvu porodice Škrijelj. 12 . Budući da je riječ o dosta kompleksnom procesu. Navedeni proces traje sve dok se ne dobije gotov proizvod. nakon završetka te aktivnosti dobili poluproizvodi koji ulaze u tehnološki proces prerade mesa (u zavisnosti od vrste). „Gradina Company“ u svom vlasništvu posjeduje i posluje u sljedećim poslovnim objektima: 1. 2. ukupnog kapaciteta 250 grla u jednom turnusu (turnus traje 6-7 mjeseci). to u cilju njegove što veće efikasnosti.o. Modernu fabriku za preradu mesa i suhomesnatih proizvoda. Objekat primarne proizvodnje. 3. Savremena klaonica sa linijom za klanje krupne kao i linijom za klanje sitne stoke. Prerada mesa. ukupne raspoložive površine od 800m2. ukupne površine 600m2. 500 grla u jednoj godini. tj. kao glavnih proizvoda.U proces prerade i proizvodnje trajnih proizvoda uključen je veliki broj mašina. koje predstavljaju nužnu kariku u lancu dobijanja finalnog proizvoda.

te se tu uglavnom radi o sljedećim proizvodima i programima: . goveđa čajna kobasica. Pogon za obradu. juneća roštiljska kobasica. ukupnog kapaciteta 8 apartmana. 1 u Baru..svježe teleće meso. juneći parizer. konzerviranje i skladištenje koža.o.). površine 700m2. jagnjeće). 6. proizvode od svježeg mesa (juneće.. . dimljena junetina.. goveđa pršuta šarena. 5. gotova jela. Objekat veleprodaje i distribucije gotovih proizvoda i druge trgovačke robe. 13 . . . kao i proizvode od pilećeg mesa.svježe jagnjeće meso itd.. Preduzeće na tržište plasira suhomesnate trajne i polutrajne (barene) proizvode. pri čemu su 3 locirana u Rožajama.o..suhomesnati trajni proizvodi (goveđa pršuta. kulen.). gulaš.). . 1 u Beranama i 1 u Plavu i 7. Objekat sa apartmanskim smještajem za sopstvene kao i druge goste. Poslovanje preduzeća „Gradina 4. goveđi sudžuk. U perspektivi se planira otvaranje pogona za proizvodnju konzervi (paštete. ..suhomesnati polutrajni-bareni proizvodi (juneća kobasica. raspoložive površine od 160m2. Maloprodajni objekti.. ukupne površine 300m2.Seid Bahović Company” d. pileća posebna.pileći program (pileći parizer.).. teleće. pileći extra.svježe juneće meso.

o. kao i poslovna zgrada u kojoj se obavljaju administrativne aktivnosti. Nastalo je na porodičnom imanju.o. na kome se nalazi poslovna zgrada u kojoj se obavlja tehnološki proces (prerada i proizvodnja mesnih prerađevina). Na navedenoj lokaciji smješten je i magacin (koji služi za prodaju sopstvenih i tuđih proizvoda).Seid Bahović Company” d.o. ovaca. Vlasnička struktura Preduzeće „Gradina Company“ je potpuno u privatnoj svojini. junadi) PRERADA (proizvodi od mesa) VELEPRODAJA EKSTERNI KUPCI I OTKUP I UVOZ ŽIVE STOKE DEPO HOTELI MALOPRODA JA (svježe meso) SKLADIŠTE I IZVOZ KOŽE OTKUP KOŽE Slika 1. 4.o. kao i poslovna zgrada u kojoj se odvija prijem. odmor i klanje stoke. 14 .2. Poslovanje preduzeća „Gradina FARMA KLANICA (goveda. Šematski prikaz osnovnih djelatnosti „Gradina Company“ d.

pitanju tipična firma. dok se taktičke kao i operativne odluke donose i izvršavaju od strane onih u čijoj su nadležnosti. Preduzeće „Gradina U Company“ je Poslovanje preduzeća „Gradina je društvo porodična sa ograničenom sa jasno odgovornošću. Odluke od strategijske (dugoročne) važnosti se donose od strane vrha preduzeća (uključeni su svi članovi porodice). Organizaciona struktura Organizaciona struktura nema izražene konture klasične organizacije.Seid Bahović Company” d. „svi obavljaju sve poslove“. definisanim svojinskim odnosom. 4. budući da se u perspektivi planira rast i razvoj kao i kontinuirano osvajanje novih poslovnih linija i tržišta. budući da je riječ o porodičnoj firmi i budući da su svi članovi porodice podjednako zaintersovani za postizanje uspjeha. Vrlo često. Ovakav vid organizacionog struktuiranja preduzeća je i sasvim normalan kada se ima u vidu veličina preduzeća. definiše potrebe i organizuje nabavku sirovina (goveda. ipak se da primijetiti značajna podjela odgovornosti i poslova među pojedinim članovima i zaposlenim unutar preduzeća.o.o. ovaca i junadi). To je.3. definiše politiku i strateške ciljeve kvaliteta. Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih u „Gradina Company“ su: Direktor kompanije_____________________________________________________ • • • nadgleda sve aktivnosti i donosi krajnje odluke. 15 . u zavisnosti od potrebe i obima posla koji treba obaviti. Iako nema oblik klasične organizacione strukture. s jedne strane i sasvim normalno.

o. preispituje efektivnost. inspekcijskim službama. primjenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. definiše uspostavljanje. 16 . • sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. • • • obezbjeđuje materijalne resurse.o. • komunicira s Vladom. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i • preispituje efektivnost. Izvršni direktor • ________________________________ sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu nadgleda sve aktivnosti procesa rada i poslovanja i donosi krajnje odluke. definiše politiku i strateške i operativne ciljeve kvaliteta. praćenje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom. ministarstvima. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera.Seid Bahović Company” d. • imenuje rukovodioca Poslovanje preduzeća „Gradina kvaliteta i prenosi ovlašćenja za sprovođenje. • • odobrava Priručnik o kvalitetu i procedure. državnim institucijama.

-oprema (nove linije. rezervni djelovi. odobrava potrebna HACCP uputstva priručnik. • definiše potrebe i organizuje nabavku – proizvoda i usluga: . 17 .o.. Rukovodilac _______________________________________________ • • rukovodi HACCP TIMOM. kese. servisiranje).Seid Bahović Company” d. proizvodnju. • Menadžer prodaje_____________________________________________________ • upravlja dokumentacijom sistema menadžmenta QMS i HACCP dokumentacijom. pvc-vrećice.. • piše potrebna uputstva i/ilidrugu dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom i • priprema i sprovodi interne provjere i formira izvještaj o rezultatima provjere. džakovi.). zaposlenih). -HTZ oprema za radnike.o. -sredstva za održavanje higijene (prostora.repromaterijal za pakovanje (kutije. nosiocima projekta i upravlja poslovima prodaje i nabavke u dijelu veletrgovine i maloprodaje. i/ili drugu sistema kvalitetom vezana i za proizvodnje dokumentaciju menadžmenta HACCP sistema. • Poslovanje preduzeća „Gradina komunicira sa bankarskim sektorom.

DDD – odabir firme. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih • • • i preventivnih mjera.o. odobrava ih i vrednuje njihove usluge.primanje žive robe (mjerenje). . • definiše i obezbjeđuje potreban broj radnika i njihovu obuku.o.klanje stoke. prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. • organizuje i prati realizaciju procesa proizvodnje po aktivnostima: . • učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. hlađenje. .kontrola obavezne dokumentacije kod prijema stoke (veterinarsko. upravlja neusaglašenim proizvodima. rasijecanje. sanitarno.Seid Bahović Company” d. komunikacija i kontrola rada i . čišćenje trupa.usluga uklanjanja konfiskata. prerada. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u proizvodnji i transportu su: Tehnolog u proizvodnji__________________________________________________ 18 . hlađenje. transportno uvjerenje). Poslovanje preduzeća „Gradina . skladištenje i isporuka. pakovanje u kutije. • komunicira sa dobavljačima.

Radnici u proizvodnji _________________________________________________ Radnici u stočnom depou i tovilištu: • vrše prijem i smještaj stoke. staraju se o ishrani stoke. dodataka. sredstava za higijenu za potrebe proizvodnje. • nadgleda rad radnika u klanici i proizvodnji. •učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. dodataka i ambalaže u magacinu i u komorama. Poslovanje preduzeća „Gradina •organizuje radnike i nadgleda odvijanje cijele proizvodnje od dolaska životinja do gotovog proizvoda. •prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja.o. •kontroliše higijenu pogona i radnika. ambalaže. •vodi i/ili verifikuje definisane zapise (dati u listi obrazaca QMS-a i HACCP-a). •prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. održavaju higijenu u stočnom depou i tovilištu. •učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. •upravlja neusaglašenim proizvodima. • prati stanje mesa i proizvoda. vrše pripremu.Seid Bahović Company” d. prati temperature.o. •trebuje nabavku sirovina. O svom radu i eventualnim neusaglašenostima izvještava rukovodioca proizvodnje. 19 .

pravilno rukovanje. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. Radnici u klaonici: • obavljaju poslove klanja stoke. i istu dovode do vrata klaonice. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. rasijecanja i druge poslove koji su predviđeni tehnološkim procesom klanja. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene. odgovorni su za pravilan prihvat. odabir i selekciju grla Poslovanje preduzeća „Gradina za klanje.o. staraju se o održavanju higijene u stočnom depou. Radnici u preradi mesa: • obavljaju poslove prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina predviđene tehnološkim procesom u preradi. prateći njihovo zdravstveno stanje i o svakoj promjeni blagovremeno obavještavaju rukovodioca proizvodnje. mašina i opreme. smještaj i ishranu stoke. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. u saglasnosti sa rukovodiocem proizvodnje. odgovorni su za higijenu. odgovorni su za higijenu. dranja kože. pravilno rukovanje. čuvanje i održavanje alata. mašina i opreme.Seid Bahović Company” d. istovarnoj rampi.o. čuvanje i održavanje alata. krugu i pomoćnim prostorijama. Radnik na održavanju mašina i opreme: • vrši kompletno održavanje svih mašina i opreme u klaonici i preradi mesa. pristupnpm putu. odgovoran je za njihovo održavanje i pravilan 20 . za zdravstveno stanje životinja.

o. • podnosi nedjeljne i mjesečne izvještaje o prodaji izvršnom direktoru i • obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. odgovoran je da kupac potpiše i/ili stavi broj lične karte na otpremnicu – fakturu o primljenoj robi.o. odgovoran je za predaju robe kupcu ili skladištu. utovar. vrši prevoz putnika i robe. • • vrši naplatu potraživanja prodate robe. O svom radu izvještava tehnologa i/ili rukovodioca proizvodnje. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u prodaji su:___________________________ Menadžer prodaje i nabavke _________________________________________ • • vrši ugovaranje nabavke i prodaje roba i usluga. odgovoran je za 21 . istovar i blagovremen prevoz robe. prati njihovu realizaciju. odgovoran je za kvalitet nabavljene robe i blagovremenost otpreme iste. kao i za vođenje evidencije o nabavljenim i prodatim robama.Seid Bahović Company” d. odgovoran je za kvalitetan prijem. izrađuje planove prometa roba i usluga. vodi zapise o održavanju opreme i obavlja druge poslove po nalogu tehnologa. daje informacije proizvodnji. Poslovanje preduzeća „Gradina rad. Vozač ____________________________________________________________ • upravlja putničkim i teretnim motornim vozilima po izdatom putnom nalogu.

prati dnevne izvještaje stanja robe u magacinu i dostavlja ih izvršnom direktoru. Magacioner _______________________________________________________ • odgovara za stanje u magacinu. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. guma i drugog materijala. Poslovanje preduzeća „Gradina tehničku ispravnost i urednost održavanja i higijenu vozila. vodi magacinske kartice za svu robu u magacinu. rukovodiocu proizvodnje i menadžerima prodaje. prati i zapisuje uslove temperature u rashladnim komorama u magacinu. fakturisanje. i obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. Vode tabelu Zapis o kontroli prijema. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. vodi evidenciju o pranju i dezinfekciji vozila. maziva. sravnjenje kartica i prikupljanje i kompletiranje dokumentacije. za blagovremenu registraciju vozila. komunikacija sa kupcima i praćenje njihovog plaćanja i valute. provjera stanja magacina u dogovoru sa magacionerom i vršenje nabavke po potrebi. odgovoran je za higijenu i red u magacinu. Administrativni _____________________________________________ • radnici Svakodnevno primanje porudžbina i obavljanje telefonskih poziva i knjiženje izvoda. izdaje robu po principu FIFO. O svom radu izvještavaju – polažu račune izvršnom direktoru. utrošku goriva.Seid Bahović Company” d. Knjigovođa ________________________________________________________ 22 . vodi evidenciju o putnim nalozima.o.o.

RAČUNOVODS TVO I ODRŽAVANJE FARMA. spremanje ugovora i uvjerenja. • Knjiženje izvoda. Poslovanje preduzeća „Gradina prijavljivanje radnika. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. opštini.o. bankama i zdravstvu.Seid Bahović Company” d. predavanje pošte i potrebnih dokumenata za dobijanje garancije banaka. HLADNJAČA OBRADA I PRIPREMA SUHOMESNATI H PROIZVODA PRIPREMA SVJEŽEG MESA 23 . provjera i predavanje PDV-a.o. vršenje plaćanja dobavljačima kao i spremanje dokumentacije potrebne za tendere. KLANICA MAGACIN KOŽE I SVJEŽEG PRERADA MESA SUŠARA. DOO „ GRADINA COMPANY“ ROŽAJE IZVRŠNI DIREKTOR MARKETING I PRODAJA ADMINISTRACI JA. izvršavanje poslova u sudu.

o. odnosno tržišta. Poslovanje preduzeća „Gradina . • da kroz dobru trajnu saradnju sa dobavljačima obezbijedi nabavku kvalitetne sirovine kako bi se dobio proizvod najvišeg kvaliteta.2. 24 . Vizija „Gradina Company“ ima viziju da postane vodeći proizvođač u ovoj oblasti u regionu. Misija Misija „Gradina Company“ je da svoje postojanje i predan rad zasniva na sljedećim principima: • proizvodnji kvalitetnih proizvoda uz obezbjeđenje ispunjenja svih uslova bezbjednosti i higijene i tako ispunjava zahtjeve i očekivanja korisnika.o. inovativnošću i kreativnošću zaposlenih postiže brže od drugih nove standarde poslovanja. PAKOVANJE ZA ISPORUKU VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Slika 2.1. 4.o.4.o 4.4. koji svojim stalnim unapređenjima procesa. Vizija i misija 4. Organizaciona šema „Gradina Company“ d.4.Seid Bahović Company” d.

• razvoj menadžmenta kvaliteta. Poslovanje preduzeća „Gradina • da stalno poboljšava svoje procese rada radi postizanja boljih rezultata.Seid Bahović Company” d. Srbije.o. • dobrom razumijevanju i poštovanju pravila ponašanja svih zaposlenih u firmi. • da stalnim učenjem i usavršavanjem svih zaposlenih postiže rezultate u poslovanju koji omogućavaju veći profit kompaniji kroz kvalitetnije proizvode. Rumunija. Makedonije. istraživanje i analiza tržišta. bolju uslugu i partnerske odnose. • • povećanje izvoza na tržišta BiH. Albanije.o. Ostvarenje svojih ciljeva „Gradina Company“ će omogućiti i saradnjom sa: 25 . osvajanje i uvođenje novih mesnih proizvoda. Kosova i Turske. Hrvatske. • osvajanje novih izvoznih tržišta (2010 – 2012): Slovenija. Bugarska i druge zemlje u okruženju. Na osnovu svoje vizije i misije „Gradina Company“ je postavila strateški cilj: • postati regionalni lider u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina koji teži da ostvari kroz postavljene ciljeve: • poboljšanje marketinga i prodaje. • ostvarenje dugoročnih izvoznih ciljeva: Centralna i Istočna Evropa.

Poslovanje preduzeća „Gradina resornim ministarstvima.Seid Bahović Company” d. Vladom Crne Gore. • • Miješalica za meso. 5. kapaciteta 2. mašina koja služi za usitnjavanje mesa i čiji kapacitet iznosi 120kg/h. Preduzeće raspolaže mašinama i pomoćnim uređajima za ukupan tehnološki postupak osnovnog proizvoda. mašina koja služi za barenje. kapaciteta 2. bankarskim sektorom i razvojnim institutima i konsalting agencijama. • • • Vakum mašina. Punilica. programima TAM i BAS. dimljenje i kuvanje mesnih prerađevina. Radi se o sljedećim mašinama i uređajima: • Kuter.000 kg/8h. Atmos peć. vladinim institucijama. inspekcijskim organima. izuzev jednog dijela (sušenja trajnih proizvoda) gdje je zadržan tradicionalni način. mašina koja služi za mljevenje mesa. čija je moć proizvodnje 120 kg/h.000kg/8h. EBRD. Volf. Sredstva za proizvodnju Preduzeće svoju aktivnost bazira na savremenom načinu proizvodnje.o. neophodnih postupaka: 26 . kapaciteta 100 kg/h.o. Proces dobijanja proizvoda od mesa odvija se u VII sljedećih faza uz primjenu pratećih. kapaciteta 250 kg/3h.

dodavanje aditiva. da bi nakon toga u 27 . dok je ukupni kapacitet (kao što smo naprijed naveli) 5 tona krupne stoke (na 8h) i 300 komada jagnjadi(na 8 h). salamurenja i sl. smješa i dr.5 tona mesa (50%). • Druga faza je usmjerena na klanje stoke. salamurenje.Seid Bahović Company” d.000 kg/8h.o.750 kg mesa. obavljaju se aktivnosti pripreme mesa za obradu i proizvodnju. naprijed navedenim postupcima otpada 30%. kapaciteta 3 tone/8h. Na liniji klanja je uposleno 4 radnika. • Poslovanje preduzeća „Gradina Prva faza se odnosi na otkup žive stoke (5 tona žive mjere u toku dana). Nakon toga slijedi postupak u kome se dodaju aditivi kao i razne druge smješe čime se povećava težina mesa za oko 20%. dok su ostali radnici raspoređeni na poslove okoštavanja. Ukupan kapacitet koji je moguće ostvariti u navedenoj fazi iznosi 2 tone mesa.o. ostaje 1. u kojoj radi ukupno 10 radnika. • Četvrta faza koja obuhvata aktivnosti punjenja robe angažuje 2 radnika. čime se od 5 tona žive mjere dobija 2. Pri tome od 2. o tambler. kapaciteta 2. u posmatranoj fazi. otkoštavanje. kapaciteta 250 litara (4 tone/8h). tj. • U trećoj fazi. o pik injektor (automatsko soljenje mesa). pri čemu jedan radnik radi na automatskoj punilici dok je drugi uposlen na klipserici. panglovanje. tj. o miješalica. Posmatrano pojedinačno. o kuter. kapaciteta 2 tone/8h. • Nastupapeta faza u kojoj 2 radnika kače robu. na liniji panglovanja zaposleno je 3 radnika.500 kg mesa dobijenog u prethodnoj fazi. Utrećoj fazi angažovane su sljedeće mašine: o punilica. kapaciteta 2 tone/8h.

1.1. pri čemu se 30% od 2. kapaciteta 800kg/8h.o. Opšte napomene I ako je opšti zahtjev vremena potpunije korišćenje proizvodnih kapaciteta i fonda radnog vremena (jer se na taj način najefikasnije i najjeftinije uvećava prihod i djelimično rješava pitanje nezaposlenosti) ipak. odlučujući faktor za svako pa i ovo preduzeće mora da bude tržišni barometar. Pri proizvodnji mesa obično se od ukupne žive vage mesa (od 5 tona dnevno) dobije oko 28% robe (1. Ako tržište apsorbuje određene prozvode onda je to prilika za uvećano sticanje prihoda i profita i jačanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti preduzeća. itd. 6. sedma faza u kojoj se obavljaju aktivnosti pakovanja.o.400 kg). o Pušnice. U navedenoj etapi uposleno je 3 radnika.Seid Bahović Company” d. Analiza tržišta 6. • Poslovanje preduzeća „Gradina Šestoj fazi roba podlegla termičkoj obradi. Ukoliko preduzeće ne uspije da prilagodi svoju poslovnu politiku i proizvodne kapacitete zahtjevima tržišta neće uspjeti da u svom poslovanju ostvari i očuva rentibilitet pa su onda neminovni negativni pokazatelji koji uslovljavaju i negativne poslovne rezultate. vakumiranja. odnosno vaganja.400 kg robe. ambalažiranja. Marketing i konkurencija 6. etiketiranja. 28 . ukupnog kapaciteta 5 tona (trajni proizvodi) • I poslednja. koji rade na sljedećim mašinama: o Atmos peć.1.000 kg robe izgubi i ostaje nakon završetka navedene faze 1.

Tržište i potrošači su motorna snaga za sve produktivne proizvođače. Osnovna funkcija istraživanja tržišta sastoji se u tome da se pravi proizvodi sa stanovišta svih relevantnih obilježja (funkcionalnost.) u pravo vrijeme ponude pravim potrošačima. cijena i dr. odnosno gašenja (stečaja. U teoriji i praksi marketinga u centru pažnje je potrošač i nema zadovoljavanje njegovih potreba. Vrlo često se u praksi marketing poistovjećuje sa istraživanjem tržišta što nije ispravno. potrošača i tržišta.o. Bez tog prihvatanja konačnog uspjeha. dok sve one neproduktivne najrigoroznije kažnjavaju pa čak dovode i do potpunog nestanka. 29 . odnosno onim kod kojih postoji potreba za takvim proizvodima i koji raspolažu finansijskim sredstvima koja im omogućavaju zadovoljenje te potrebe.o. Tržištu se iz dana u dan nude sve veće količine robe u kojima je potrebno naći prostor i mjesto i za proizvode koje nudi i ovo preduzeće.Seid Bahović Company” d. likvidacije). Poslovanje preduzeća „Gradina Tako svaka proizvodnja mora da je isključivo u funkciji tržišta. Jednom riječju sve mora biti u funkciji kupca. To je osnovni postulat koji mora biti shvaćen i prihvaćen od strane svih odgovornih i ovlašćenih lica preduzeća. Marketing je poslovna koncepcija ili stav preduzeća prema svojoj ulozi u privredi i društvu i znači usmjerenost ka zadovoljavanju identifikovanih potreba potrošača i privrede u određenim upotrebnim vrijednostima (proizvodima i uslugama) uz ostvarenje dobiti – profita. Tržište sa svojom apsorpcionom snagom podstiče na permanentni porast produktivnosti rada a produktivnost snažno utiče na povećanje proizvodnje i obima roba na tržištu. kvalilet.

-reklamna prodaja. Kao što su ideje i sl. Poslovanje preduzeća „Gradina Poslovanje se prilagođava i usmjerava prema tržišnim zahtjevima a tržišno orijentisano privređivanje pretpostavlja veću primjenu marketinga i ubrzaniji rast poklanja posebna pažnja produktivnosti rada. i sl. finansijskih sredstava i sl. -izložbe proizvoda. -sredstva javnog informisanja. . možda i presudan izvozni marketing.. prelivanja tehničkog know-how. -svjetleće reklame.o. -novine i časopisi. -sajmovi. U svakom preduzeću kanali prodaje su od izuzetnog značaja kao instrument marketing mix-a radi konkretne primjene. filmovi.Seid Bahović Company” d. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. prospekti. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. Ovo sa razloga što se mora iznaći orijentacija plasmana proizvoda prema inostranom tržištu radi iskorišćavanja kapaciteta. S tog stanovišta se ovom pitanju u okviru ovog rada.o. -privredna propaganda . Za konkretno preduzeće veoma je bitan. -bilbordi. dijapozitivi.direktna prodaja. Ovom preduzeću za izbor i opredjeljenje preporučujem sljedeće kanale distribucije i to: -prodaja preko trgovinskih putnika. -web site – page i internet. 30 .

.Seid Bahović Company” d.Treće. Makedonije. što je posmatranom preduzeću to tržište poznato. Uz proizvodnju svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda ide i proizvodnja kože. Za plasman ovih proizvoda najznačajnije je tržište u okruženju i to: Crne Gore. To su proizvodi koji važe za zdravu hranu koja se može konzumirati bez straha od nekakvih bolesti stoke iz uvoza. Srbije. Bosne i Hercegovine. Tržište prodaje za proizvodni asortiman Ispitivanjem tržišta došlo se do zaključka da orijentaciona količina koja se u Crnoj Gori troši na ove proizvode iznosi godišnje izmedju 12 i 15 miliona eura.o.Prvo.1. Slovenije. U dugom postupku ispitivanja i istraživanja tržišta prodaje došlo se do zaključka da je za optimalno. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. Primjetno je veoma veliko interesovanje na ovim tržištima za svježim mesom i mesnim prerađevinama od mesa koje se dobija od stoke sa ovih prostora. Ovo iz razloga što su u suštini ovo uglavnom sortimenti za koje je potrebno tržište koje nije udaljeno zbog transportnih troškova.Drugo. Italije. 31 . ali i sličnost mentaliteta kupaca. Grčke.2. čistih i ekološki očuvanih. Kosova. Hrvatske. Apsorpciona moć tržišta je velika. Bugarske. Rusije. Ovo iz više razloga: . zavisno od sortimenta proizvodnje. koja je uvijek bila tražena na tržištu. Turske. Uvijek je bila skuplja i ljepša od vještačkih materijala i »Gradina Company« značajan prihod ostvaruje od izvoza kože.o. . zbog velikog interesovanja kupaca sa tog tržišta za ovim posmatrano preduzeće tržište okolnih zemalja proizvodima. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza.

Poslovanje preduzeća „Gradina . Tržište za ovim i ovakvim proizvodima postoji.Četvrto.Peto.2. Što se tiče tržišta u okruženju i to: Kosova. . Osnovni zaključak je da postoji potreba i tražnja u okruženju za ovim proizvodima. Njemačke gdje postoji veliko interesovanje za mesom i mesnim sortimentima sa zdravog područja. Hrvatske. Posmatrano preduzeće u kontinuitetu treba i mora pratiti potrebe tržišta i rad konkurencije i osmisliti i metod da se u okviru tih agregata potrošnje i plasmana proizvodi ovog preduzeća.Šesto. kako domaće – lokalno i regionalno tako i strano. način i nađu i 6. Austrija) ali i tržišta Francuske. -Sedmo. Ovo iz razloga obezbjedjivanja zadovoljenja potreba u prvom redu naših sudjednih država (Italija. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. Makedonije. BiH.o. pristupačnost kupaca i -Osmo. treba napomenuti da su to tradicionalni kupci posmatranog preduzeća i da je svaka količina izvezene robe prodata u najkraćem roku. TRŽIŠTE PRODAJE I KONKURENCIJA O tržištu uopšte kao i o tržištu prodaje dijelom je nešto kazano u prethodnom dijelu ovog rada. zbog iskazane spremnosti kupaca za kupovinom proizvoda ovoga preduzeća i već dijelom stečenih navika. Španije. . Ovdje se radi o dvije grupacije uslovno rečeno kupaca ovih proizvoda i to jedna koja je skromnijeg životnog standarda sa elementima socijalne osobenosti i 32 .o. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja.Seid Bahović Company” d. Veoma bitna rezerva a samim tim i šansa za plasman proizvoda ovog preduzeća jeste tržište EU. Grčka. Srbije.

2.o.2. Gradina je i pored svih problema i neregulisanog tržišta veoma stabilno pozicionirana I ima na desetine poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) kod kojih je dokazala kvalitet. Gradina posjeduje četiri hektara obradive zemlje što je dovoljno za obezbjeđenje kabaste hrane. povoljne i realne cijene. poštovanje rokova i termina isporuke I sl.o.Seid Bahović Company” d.2. U dokumentaciji posmatranog preduzeća konstatuje se da će ovo preduzeće svoj proizvod pozicionirati kao domaći. Imajući u vidu da je posmatrano preduzeće i do sada bilo prisutno na tržištu.1. Poslovanje preduzeća „Gradina grupacija sa srednjim i višim nivoom životnog standarda. već dvadesetak godina. 33 . 6. vrhunskog kvaliteta po pristupačnoj cijeni što će podržati i kampanja Vlade Crne Gore o promociji u svijetu crnogorskih proizvoda. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu? Na tržištu vlada velika konkurencija posebno od strane proizvodjača iz Republike Srbije. njegova pozicija je jasna sa postojećim proizvodnim asortimanom. 6. Ko su kupci? Veliki je broj potencijalnih kupaca pa se zbog toga ovdje nabrajaju samo neki. Treba imati na umu da ovim vidom proizvodnje se ne bavi niko na teritoriji opštine Rožaje tako da i nema konkurenta što znači da ovaj vid proizvodnje zavređuje veliku pažnju i ima perspektivu. Dakle ovo je nesporna činjenica od koje se polazi u dalju obradu. Posmatrano preduzeće je zainteresovano za povećanje kapaciteta proizvodnje zbog odlične tražnje i prodaje proizvoda na tržištu.

3. Srbije i Makedonije iz razloga što ovi proizvodi važe za zdrave i bezbjedne za ishranu. BiH. 34 .strani partneri iz Hrvatske.ELKOS doo Peć. . sadašnji i potencijalni. Peć. Medjutim. ova služba će se morati kompletirati. Hrvatske.o.građani – radnici na privremenom radu u inostranstvu gradjani opština Rožaje. Kosova. ali priprema agresivan marketinški nastup na tržištu okolnih zemalja. Novi Pazar. Najvažniji kupci proizvoda Poslovanje preduzeća „Gradina ovog preduzeća na lokalnom i dijelom regionalnom tržištu.2. 6.VOLI doo Podgorica.o. Prizren. Đakovica.o. Podgorica. Preduzeće „Gradina Company” d. uglavnom su: . . po ocjeni obradjivača. Tutin. Bijelo Polje. Gradina procjenjuje da će za ove proizvode posebno interesantno tržište biti tržišta Crne Gore. Priština. Pljevlja. se mora bazirati na pojačanje marketinga i izgradnju brenda koji će biti poznat kupcima u Crnoj Gori i van nje.o.BOCOLA doo Podgorica. Kolašin. . sa još 2 specijalista za marketing i prodaju.MEX doo Podgorica.Seid Bahović Company” d. . Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi? Gradina posjeduje sopstvenu službu za prodaju. Bugarske. Plav. Do sada je Gradina poznata u Crnoj Gori kao proizvođač svježeg goveđeg i telećeg mesa i mesnih prerađevina. Rusije . Italije. Bosne i Hercegovine. Berane.

AGROŽIV Pančevo.CARNEX Vrbas. 35 . 6.GORANOVIĆ Nikšić. .JUHOR Jagodina.o.2.MESOPROMET Bijelo Polje.o. Prodaji će biti posvećena najveća moguća pažnja. Za sada prodaja se odvijala preko veletrgovine i maloprodajnih objekata ali i na drugi način tj.2. Zbog toga je ovdje data preporuka za niz drugih aktivnosti koje bi trebalo manadžment da preduzme za stvaranje uslova za povećanje prodaje. Prodaja putem prezentacija i neposredna prodaja osmišljena na savremen način će takodje biti zastupljene.Seid Bahović Company” d.5. Ko su glavni konkurenti? Konkurenata ima više a u prvom redu to su: • domaći: .NEOPLANTA Novi Sad. . Sav menadžerski tim u suštini biće uključen u prodaju. Na koje područje se plasiraju proizvodi? Proizvodi se plasiraju kako na tržište Crne Gore tako i na inostrano tržište. Poslovanje preduzeća „Gradina Pored toga investitor će prodaju vršiti i preko angažovanih lica van radnog odnosa u formi ovlašćenih trgovačkih putnika.OVAKO Sarajevo. • strani: . . 6. . kroz „maloprodaju u proizvodnji” mada takav način ne može dati zadovoljavajuće rezultate.4. .

Šesto.LIJANOVIĆ Široki Brijeg. ali Gradina ima ostale uslove marketing miksa u prednosti. Koje su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju? Prednosti posmatranog preduzeća su brojne: . . .Četvrto. .Sedmo.o.Seid Bahović Company” d. pristupačnost kupaca. . U tom smislu program za proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju telećeg i goveđeg mesa i suhomesnatih proizvoda će imati prednosti u povoljnim karakteristikama po svakom osnovu i kvalitetu. Poslovanje preduzeća „Gradina Oni su konkurencija u ovom momentu cijenu koja bi trebalo biti stabilna.2. 36 .Treće.Prvo.PIVKA Ljubljana.Osmo. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza.GAVRILOVIĆ Petrinja. . 6. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju.Peto. po kvalitetu. . Plasman finalnih proizvoda je obezbijeđen na domaćem i dijelom na inostranom tržištu putem dugoročnih ugovora o saradnji. poznavanje mentaliteta kupaca. odnosno povoljnije i to koja je pristupačna za kupce. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja. . .o. povezanost sa putnom mrežom. kvaliteta proizvoda i njegovih posebnosti i tržišta za ovim . .6.Drugo. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. zbog relativno značajnog interesovanja kupaca sa tog proizvodima. što mu je to tržište poznato. obezbijeđeni sopstveni transport. saradnju sa glavnim trgovinama na domaćem tržištu. zbog specifičnosti.

Ukupan broj stanovnika ovog tržišta lokalnog je blizu 200.Deseto. proizvodi su izuzetnog kvaliteta. zbog lokacije posmatrane sa makro aspekta. samo kod dva veća proizvođača. bar prema mojim saznanjima.50. dakle 40. Ovakvi proizvodi se proizvode u Crnoj Gori.2. Poslovanje preduzeća „Gradina . Rizici mogu biti pojava nekog za sada nepoznatog proizvoda koji bi bio supstitut ovom proizvodu.7. Prednosti ovih proizvoda su što se proizvode na savremenim mašinama-opremi.o.000 potencijalnih kupaca u krugu od 70 km. jer se investitor nalazi u središtu okruženja gdje su distribuirani kupci. . Učešće preduzećana tržištu Proizvodnja je projektovana za rad samo u jednoj smjeni i svi obračuni su rađeni na toj osnovi.000 – 50.000 . 6. kao i makro lokacije. u samom mjestu proizvodnje. U projekciju se ušlo da Gradina zadovoljava oko 1/ 10 ukupnih potreba za ovim proizvodima na ovom tržištu. Zatim.000 ili oko 40. Što se takoreći može nazvati lokalnim tržištem koje je za posmatrano preduzeće izuzetno poznato i na kojem 37 . Sasvim je izvesno da će biti potrebe za uvođenjem bar još jedne smjene bar u sezonskim intervalima. dok su ostalo male količine kod individualnih proizvođača. korišćenje iskusnih radnika i sl.000 domaćinstava.o. koristi se sirovinska baza od mesa stoke na lokalnom tržištu sa nižim cijenama i odličnog kvaliteta. što je i u najpesimističkijoj prognozi gotovo nevjerovatno. Sa ekološkog stanovišta proizvodi preduzeća „Gradina Company” imaju niz prednosti jer koriste meso od stoke iz okoline Rožaja i Berana.kao bitno je i to što Gradina kao glavni repromaterijal za svoju proizvodnju koristi sirovinu koju ima u neposrednom okruženju tj.Seid Bahović Company” d.Deveto. sredine koja je očuvana i još uvijek nezagađena. dalje drastično povećanje ekonomske krize i eventualno potpuno obustavljanje prodaje.

-izložbe proizvoda. Realno se očekuje da će učešće Gradine u roku od narednih 2-3 godine biti u rasponu izmedju 1/ 5 do maximalno 1/4 tog agregata tržišta. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća i drugih preduzeća i veleprodaja. To je za naše prilike lokalne i regionalne veliko područje i veliko tržište. Sve analize govore da će Gradina u ukupnoj prodaji participirati sa znatno većim procentom od ovdje projektovanog. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija.2. prospekti. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. 38 .Seid Bahović Company” d. Kanali prodaje Autor ovog rada daje preporuku da manadžment sa svojim stručnim službama i uz angažovanje specijalista za marketing pronadje najbolju kombinaciju od sljedećin kanala distribucije-prodaje proizvoda i to od sljedećih : -prodaja preko trgovinskih putnika.. Poslovanje preduzeća „Gradina se već prepoznaje kao neko od kvaliteta i poštovanja rokova isporuke sa povoljnim cijenama mesa i mesnih prerađevina. -reklamna prodaja. dijapozitivi. -direktna prodaja. -web site – page. eventualno maloprodaja. filmovi. jer za to u ovom momentu nema valjane argumentacije i potpune sigurnosti. Očekivanja Gradine su optimistička.o. 6.o.8. da će to biti iznad 1/3 što se u projekcijama ne smije uzimati kao pouzdano.

3. nadzor nad izvršenjem ugovora o nabavci i sl. prije svega u pogledu roka isporuke. Tako je na primjer od 39 . pribavljanje ponuda. Postupak nabavke sastoji se iz više faza: istraživanje nabavnog tržišta. Svaka od ovih faza nabavnog postupka ima svoju problematiku. -bilbordi. i sl. planiranje nabavki. dok je nabavljanje obrtnih sredstava gotovo svakodnevno. kvaliteta i cijena. 6. definisanje-utanačenje potreba. -sredstva javnog informisanja. upoređenje ponuda.Seid Bahović Company” d.3. U užem smislu nabavka je nabavljanje sirovina.o. I ove analize treba da pokažu da ima mogućnosti da se na tržištu dobiju svi potrebni inputi.sredstava rada i predmeta rada. -sajmovi. -lijepo dekorisani izlozi. -novine i časopisi. -privredna propaganda . Tržište nabavke Neophodno je izvršiti istraživanje i analizu nabavnog tržišta. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. tj.Investicionom politikom).1. pregovaranje sa dobavljačima. Pri tome nabavka osnovnih sredstava ima sporadičan karakter (povezana je sa ulaganjima tj. pomoćnog materijala. ambalaže. u predviđenim količinama i pod prihvatljivim uslovima. -svjetleće reklame.o. Analiza tržišta nabavke Proces reprodukcije započinje nabavkom sredstava za proizvodnju. zaključivanje kupoprodajnog ugovora. pogonskog goriva i drugo.

upoređenju njihovih ponuda i najzad zaključivanju ugovora od velikog su interesa razne trgovinske klauzule kojima se regulišu kondicije isporuke odnosno preuzimanja. Pri utvrđivanju potreba za proizvodno preduzeće gdje je od značaja kakve sirovine i pomoćne materijale može da upotrijebi od velikog je značaja i metod i širina nabavljanja ponuda (pismena. Razumljivo je da nabavni marketing nema takvog značaja u uslovima kada nabavno tržište predstavlja usko grlo.o. Pri pregovaranju sa dobavljačima. Filozofija marketinga zasniva se na zadovoljavanju potreba na tržištu a to znači da se nabavni marketing proteže i na prodajno tržište jer su njegovi zadaci. s obzirom na postavljene ciljeve da nađe optimalno rješenje na nabavnom tržištu. odnosno u slučajevima pomanjkanja roba. dakle znači sistematično istraživanje nabavke kao podloge za oblikovanje politike nabavke. odnosi konkurencije na tržištu nabavki. nesamostalni posrednici. berza). sajam.Takođe je od velikog značaja i predstavlja jedan od istaknutih zadataka nabavne službe u ovom preduzeću. Marketing kao i tvrdnja mnogih stručnjaka da 40 . Kako je u ovom radu dominantna pažnja posvećena tržištu prodaje i prodajnom marketingu mogao bi se steći pogrešan utisak da je nabavno tržište periferno i zanemareno. količine. Zbog toga je značajno da se marketing upotrebljava i u nabavnom poslovanju.Seid Bahović Company” d. Ovako shvaćen marketing. Nadzor nad izvršenjem ugovora u pogledu termina isporuke. koja se ne zasniva samo na podacima nabavnog tržišta nego služi kao instrumentarij nabavne politike. za stvaranje dugoročnih uslova. odnosno reprodukcionog materijala. svrsishodnih za što bolje zadovoljenje potreba svojih kupaca.o. odnosno. kvaliteta i sl. Poslovanje preduzeća „Gradina bitnog interesa tržišni položaj preduzeća koje nabavlja i konstelacija. tj. Da je to od koristi potvrđuje misao dobit često leži već u samoj nabavci.

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

sredstvo za oblikovanje tržišta predstavlja svrsishodnu djelatnost svih raspoloživih instrumenata marketinga. Analogno prodajnom i nabavno područje može se podijeliti na informacijske instrumente istraživanja nabavnog tržišta na jednoj, i akcijske instrumente nabavne politike na drugoj strani. Prikupljanje informacija zadatak je istraživanja nabavnog tržišta. Zadatak nabavne politike je oblikovanje nabavnog tržišta koje omogućava nesmetano odvijanje drugih procesa u preduzeću. Kao veoma bitan segment tržišta nabavke jesu supstitucija odnosno, zamjena sirovina i proizvoda. Supstitucija, odnosno zamjenljivost je u oblasti reprodukcione potrošnje svojstvo dva ili više proizvoda da zadovolje određenu potrebu proizvodnje ili potrošača usljed čega se ovi proizvodi mogu zamjenjivati u potrošnji. Ovo je bitno iz razloga što najčešće zamjena proizvoda u potrošnji nastaje kao rezultat promjene cijena. Neto suptitucioni efekat kod zamjenljivih proizvoda, roba ili materijala ima pozitivni predznak pa se fenomen zamjenljivosti i njen intenzitet mogu utvrđivati empirijskom analizom vremenskih serija tržišne statistike. Uvođenje proizvoda koji potpuno ili djelimično sa pojavom novih supstituišu postojeći proizvod zasniva se na strategiji razvoja proizvoda a koja je nužna da bi preduzeće išlo u korak tehničko-tehnoloških rješenja u datom području proizvodnje. Dobra koja se međusobno zamjenjuju u procesu potrošnje i procesu proizvodnje se isključuju. Postoje potrebe koje se mogu zadovoljiti različitim dobrima, odnosno supstitutima. I ako ne na sasvim jednak način jednu istu potrebu možemo zadovoljiti alternativno, upotrebom različitih dobara.

6.3.2. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju
I ako se i kod ovog projekta težište stavlja na tržište prodaje značaj se posvećuje tržištu nabavke. 6.3.2.1. Osnovni inputi
41

veliki

Seid Bahović Company” d.o.o. Osnovni inputi su :

Poslovanje preduzeća „Gradina

- svježe juneće meso, kao osnovni input koji učestvuje sa preko 50% svih inputa, -svježe teleće meso, - svježe pileće meso, -svježe jagnjeće meso, -svježe ovčje meso, -začini, -ambalaža i dr. Veoma su bitni i inputi: -električna energija, -naftni derivati-goriva, -rezervni djelovi. Ostali inputi su od manjeg ili simboličnog učešća u proizvodu, ne računajući tu naravno radnu snagu kao poseban input. U prvom redu radi se o vodi koju obezbjeđuje investitor sa vodovodne mreže iz vodovoda. Zatim su tu još i električna energija koja je obezbijedjena dovoljnog napona na samoj lokaciji. Zatim, sredstva higijene i zaštite radnika kao i alati i sl. Naglašavamo da Gradina u svojoj režiji uzgaja stoku za proizvodnju mesa, dobavlja mladunčad krupne stoke (telad) koja u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrastaju u stado tovnih junadi. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Ovaj tzv. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za investitora jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za

42

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

26 nedjelja oko 450 – 500kg žive mase u prosjeku. Odnosno ima dnevni prirast oko 1.200 grama do 1.400 grama. Ključni input za uspješnost poslovanja ovog preduzeća jeste

obezbeđenje dovoljne količine kvalitetnog telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa po prihvatljivoj – povoljnoj cijeni. Za nabavku ovog inputa „Gradina Company” ima razvijenu i kvalitetnu otkupnu mrežu. Takođe, u svom sastavu ima i farmu za uzgoj stoke. Zato je potrebno da sektor marketinga kod preduzeća sačini vrlo precizan operativan projekat sa svim potrebnim analizama nabavnog tržišta. Vrlo je važno edukovati lica za koordinaciju kupovine osnovnog inputa. Na kratki rok ovaj input se može obezbijediti na razne načine. Za dugoročnu orijentaciju potrebne su temeljne pripreme i saradnja – ugovaranje kooperativnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim uzgajivačima stoke na lokalnom i regionalnom tržištu.

6.3.3. Dobavljači(postojeći i potencijalni dobavljači)
Broj dobavljača može biti veliki ali su to uglavnom individualni poljoprivredni proizvođači i uzgajivači stoke od kojih se vrši organizovan otkup goveda, teladi i jagnjadi. Naročito je važno napomenuti da „Gradina Company” ima svoju farmu za uzgoj stoke, koju planiraju da uvećaju jer sadašnji kapacitet ne zadovoljava tražnju na tržištu. Obzirom da se radi o manjem broju inputa po vrsti i namjeni koji su specifični i njihova ponuda je rasprostranjena broj dobavljača može biti i veći zavisno od interesa investitora.

43

3.3.00 25. Udaljenost dobavljača Svi dobavljači su na maloj udaljenosti od proizvodnog pogona preduzeća.3. To je od značaja za redovno i uredno snabdijevanje preduzeća živom stokom i da preduzeće ne mora da drži velike 44 . Način plaćanja dobavljačima 6. Poslovanje preduzeća „Gradina 6.Seid Bahović Company” d.o. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima Autor ovog rada je mišljenja da bi za donošenje odluke o uspostavljanju trajne saradnje sa pojedinim dobavljačima slijedeći kriterijumi mogli biti značajni za preduzeće „Gradina Company” d.00 Tržište domać e strano Tabela 1. Rožaje i to : -pouzdanost -potrebni inputi -predviđene količine -rokovi isporuke -kvalitet mesa -cijena -da li postoje barijere za isporuku -da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima Način plaćanja : U gotovini % Na kredit % Broj dana kreditiranja od dobavljača (prosječno) 80.00 15-30 75.1.00 20.o.2.o.o.3.

. -da li postoje barijere za isporuku zbog propisa stranih zemalja ili naših propisa. Cijene pojedinih dobavljača ( za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti) Cijene žive stoke su na tržištu lokalnom uglavnom ujednačene tako da nema bitnih razlika i odstupanja. vrijednosti zaliha.Seid Bahović Company” d. Rizici i prednosti Prednosti ovakve saradnje sa dobavljačima su višestruke.3. To će uticati na razlike u cijenama nabavne sirovine.3. 6. 6. Veći dio inputa se obezbeđuje na lokalnom i domaćem tržištu.3.3. Manji dio inputa će se uvoziti. -rokovi isporuke. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima To su: -pouzdanost. Pored toga razlike će se odnositi na to da li se radi o starijem ili mlađem stočnom fondu. odnosno može Poslovanje preduzeća „Gradina da vodi racionalnu politiku gazdovanja zalihama.4. -predviđene količine i mogućnost blagovremene isporuke u količini i traženom asortimanu. -cijena. Razlike će se odnositi na kvalitet jer za ovu proizvodnju je potreban veoma dobar kvalitet mesa.3. Mogućnost kooperantskog odnosa sa nekim dobavljačima 45 . -potrebni inputi i mogućnost njihovog kompletnog obezbjeđenja.da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima što će se nastojati realizovati nakon početka proizvodnje i sl.3. -kvalitet proizvoda.5.3.o.o. 6.

U njemu nema industrije koja zagađuje okolno zemljište i vodu.OBIM.Seid Bahović Company” d. telećeg i jagnjećeg mesa i suhomesnatih polutrajnih barenih proizvoda.4. ASORTIMAN I VRIJEDNOST PROZVODNJE Treba naglasiti da se asortiman proizvoda preduzeća „Gradina Company” sastoji od suhomesnatih trajnih proizvoda. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za preduzeće jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za 26 nedjelja oko 450 – 500 kg žive mase u prosjeku. svježeg junećeg. 46 . Ovaj tzv.o.400 grama. Raspoloživost inputa je velika. Propisanim režimom tova junadi tele težine 120 – 150 kg težine starosti 14 nedjelja za 26 nedjelja tova dostiže težinu oko 450 kg žive mase u prosjeku. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Preduzeće je izgradilo prostor (štala)dimenzija 15 x 8 m sa svim infrastrukturnim sadržajem na povoljnoj lokaciji i podesni su za farmerski tip tova junadi. tako da je proizvod ekološki zdrav i izuzetno privlačan za strano i domaće tržište. odnosno njihova ponuda.200 grama do 1. 6. Odnosno ima dnevni prirast oko 1 . Dobavljači se Poslovanje preduzeća „Gradina nalaze u blizini investitora. je veoma važna.o. Treba navesti i to da region u kome se realizuje proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda „Gradina Company“ je ekološki očuvan. Preduzeće nabavlja mladunce krupne stoke(telad) koja se u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrasta u stado tovnih junadi.

Preduzeće će za povremene poslove angažovati lica sa tržišta.o. teleće dimljeno suvo meso. goveđa dijetalna kobasica. goveđi narezak. kulen. projektovana struktura rasporeda zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća.o. pileća viršla.Seid Bahović Company” d. jetru.Ljudski resursi Ovdje definisana. dimljena junetina. prema njihovim sposobnostima. Suhomesnati polutrajni . goveđa čajna kobasica. glave i dr. juneća roštiljska kobasica. dakle koja nijesu u radnom odnosu kod ovog preduzeća. telećeg i jagnjećeg mesa. Projektovani projektovanog broj zaposlenih je sasvim i dovoljan za za drugu realizaciju polovinu obima proizvodnje prodaje 2010. 7. GRADINA COMPANY veoma uspješno plasira na tržište i juneću i goveđu kožu. goveđi sudžuk. juneći debraciner. pileći parizer. Osim svježeg junećeg. juneća šunka. juneći narezak. juneća kobasica. ovčje suvo meso. Ovo sa razloga što se radi o malom preduzeću kod kojeg zaposleni obavljaju poslove prema potrebi u bilo kojem dijelu preduzeća. 47 . već više kao orijetaciono usmjerenje po segmetntima preduzeća. juneća kosovska kobasica. teleće i juneće srce.bareni proizvodi su: juneća kobasica. ne može se posmatrati kruto. juneći parizer.godine kao i za prvu polovinu 2011. Poslovanje preduzeća „Gradina Suhomesnati trajni proizvodi su: goveđa pršuta. godine. bubrege.

o. Naziv r/b Poslovanje preduzeća „Gradina Broj Školska izvršila sprema ca 1 4 2 tehnicke VSS VSS VSS organizacionog dijela sektora 1 2 3 IZVRŠNI DIREKTOR Direktori sektora Knjigovodstveno finansijski poslovi Odrzavanje opreme Odrzavanje opreme Radnici u proizvodnji Transportni radnici i tehnicke 4 2 VSS 5 6 7 2 34 35 VŠSS SSS SSS radnici u prodaji UKUPNO 80 48 .o.Seid Bahović Company” d.

Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 2. Ovome su doprinijeli i kapaciteti u bližem okruženju koji su u prvom redu zbog vlasništva (državnog.o.Seid Bahović Company” d. U narednoj tabeli daje se projektovani broj zaposlenih prema stručnoj spremi koji je poželjan za obavljanje ovih poslova.o. Pored formalnog raspolaganja odredjenom stručnom spremom veoma je bitno istaći da ne treba “robovati” tome već u radni odnos primiti i zaposlene koji 49 . javnog) prestali sa radom pri čemu je bez posla iz mesoprerade ostao veliki broj iskusnih i stručnih kadrova. Struktura zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća Imajući u vidu da je ponuda veoma stručne radne snage iz ove djelatnosti velika to je i povoljnost za preduzeće velika da obezbijedi potrebnu radnu snagu iz raspoložive ponude.

Preduzeće će prilikom odabira potrebnih kadrova provesti potrebne testove radi provjere znanja i sposobnosti zaposlenih.Seid Bahović Company” d. Ulaganja i struktura finansiranja 8. r/b Školska sprema 1 2 3 4 VSS VŠS VKV SSS Broj izvršilaca 9 2 34 35 UKUPNO: 80 Tabela 3.1. Poslovanje preduzeća „Gradina imaju stručnu i radnu sposobnost i ako nemaju baš sve formalne dokaze za potreban nivo stručne spreme.o. Tabelarni pregled zaposlenosti pri punom korišćenju kapaciteta 8. Prethodna i nova ulaganja 50 .o.

0 1 2 .0 4 1 .0 2 7 .0 4 .0 0 0 4 0 2 .2.0 1 .1.2 3 0 .0 0 .2 3 2 .0 0 0 .o.0 0 0 2 0 0 . O A LA A J 3 U P O .5 6 8 .0 B)A cisk k p a uv za oj f m k i a it l e n ir i C)O r n sr d v b t a e st a U P O KU N 2 0 0 .0 0 .3 6 0 .8 8 0 5 6 .3 6 0 .1 9 2 .1.0 4 .0 0 . r /b St u t r u g n r k u a la a ja Poslovanje preduzeća „Gradina Kr d e it So st e p vn o u šće če 5 2 .8 8 0 0 8 . Troškovi osnovnih sredstava 8.0 5 6 .7 7 7 . Dva su osnovna parametra za utvrđivanje iznosa amortizacije: osnovica (fakturna vrijednost opreme.7 7 7 .2 4 0 . To će uraditi tako što će u svakoj godini korišćenja osnovnih sredstava izdvajati određeni iznos sredstava (zavisno od vijeka trajanja i metoda amortizacije) na ime amortizacije i konačno obezbijediti zamjenu dotrajalih osnovnih sredstava novim.0 2 0 8 .0 1 .8 7 0 .0 9 0 .0 0 .2 3 2 .1.0 0 .0 Uun kpo 5 2 . KU N A O o n sr d v ) sn v a e st a zem e sa in ljišt frast k u ru t rom Ob jekat i g e in rađ v sko zan atski rad i ov Osn n te n ov a h ološka op m re a tran ortn sred a sp a stv Ostala u an lag ja 2 0 0 .0 3 1 .0 1 8 0 .9 4 2 .2 4 0 . 51 .5 7 7 .0 1 P . neophodno je da nakon isteka vijeka trajanja osnovnih sredstava obezbijedi sredstva za kupovinu novih.0 0 0 5 6 .o.0 0 0 2 0 0 .0 2 0 1 4 .0 9 0 1 8 0 .0 0 0 .2.0 0 . RET O N U G N A H D A LA A J 2 N V U G NA . Da bi preduzeće održalo kontinuitet proizvodnje.0 0 0 2 0 0 . a koja se razliku u zavisnosti od vida i karakteristika osnovnih sredstava.2 4 0 . Nastaje trošenjem (materijalnim i moralnim) osnovnog sredstva. Obračun amortizacije Amortizacija predstavlja trošak osnovnog sredstva.0 9 0 .2.0 Tabela 4.0 2 0 1 4 .0 2 7 .0 0 0 4 0 2 .0 2 .5 7 7 .8 7 0 . Prethodna i nova ulaganja 8.Seid Bahović Company” d.0 0 .0 9 0 .5 6 8 .0 0 0 9 9 2 . Troškovi poslovanja 8.2 3 0 .0 5 6 .2 4 0 . odnosno vrijednost objekta) i stopa amortizacije koja je utvrđena zakonom.1 4 2 .

o.497.030€ ( 1.o.877.773 x 10 % = 90.113.0 Poslovanje preduzeća „Gradina A ort cion m iza a st a op 1 5 .330 ) = 1.300 – 111.sre re a ra d 1 3 .7 0 0 Pom a oprem oćn a 3 O a ula nja .00 € (1.177 ukupno: 52 .0 0 0 .000 – 33.300 x 10 % = 111.1 4 0 .811.300 Oprema: 132.8 7 0 .15 % = 32.0 1 6 0 .960 Oprema: (1. đ vin i k Postojeći Nov u a lagan ja 2 Te .001.0 0 0 3 0 .000 ) = 2.970 x 10 % = 100.197) = 901.700) = 2.779.844.0 0 0 . st la ga Uk upno 4 1 .op m i t ns.970 – 100.00 x 1.15 % = 32.Seid Bahović Company” d.0 0 0 1 3 0 .0 5 . Prva godina .0 1 .237.330 ukupno: Treća godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.0 1 Gra e sk obje t .300 – 32.113.300 ) = 2.0 0 0 .000-32.7 0 0 Druga godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.1 A ort cija m iza 3 .700 Oprema: 144.300 x 1.000 x 1.000 – 123.2 7 0 .0 2 .2009 r/b St k u ru t ra V rijed ost n 2 7 .700 ) = 1.811.844.001.15 = 31. h.197 ukupno: Četvrta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.

1.040 x 1.00 € Poslovanje preduzeća „Gradina Peta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.044 ukupno: . 122.272.590 Oprema: 112.228 Oprema: 104.747.00 € Tabela 5.o.590 ) = 2.137.960 ) = 2.15 % = 31.747.750.2.2.00 € (901.450 x 1.715. Obračun investicionog održavanja Pored amortizacije koja služi za konačnu zamjenu osnovnih sredstava.15 % = 31.160 ukupno: Šestagodina( obračunamortizacije ) Građevinskiobjekti:( 2.779.596 – 81.o.000 – 31.Seid Bahović Company” d.160) = 730.177) = 811. Obračun amortizacije 8.596 x 10 % = 81.436 x 10 % = 73.040 – 31. troškovi održavanja su neophodni da bi osnovna sredstva "zadržala 53 (811.773 – 90.

700. ali je zbog česte promjene zakonskih stopa ostavljena mogućnost da ih izrađivač sam unese na osnovu svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.700.00 20.00 % 123.00 31.00 % 20.00 % 156.740.00 20. Prva godina .00 1.o.o.00 % 54 .00 24. Elektro-mašinsko održavanje 3 Ostala održavanja UKUPNO 33. Poslovanje preduzeća „Gradina predviđenu formu".000.Seid Bahović Company” d. Osnovica za izračunavanje troška održavanja obično se računa kao procenat od amortizacije. Građevinsko održavanje 2.2009 r/b Struktura Troškovi amortizacije Stopa Iznos 6.600.340.00 20.

Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 6.00 € 1.00 % x 20 38.00 Druga godina II-godina 3.00 22.558.00 € 1.o.957.803 132.573.750 x 20 % Šesta godina 104.419 Peta godina 112.128.000 1.114.00 % 39.427.550.o.812.2.803.680. I-godina 4.00 122.272 x 20 % 20.Seid Bahović Company” d.454.00 % 41. Obračun investicionog održavanja 8.806.855.1.00 Treća III-godina godina 3.00 % 36.500.00 % 34.581.300 144.144.00 € 55 .00 IV-godina 3.god. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 2009.490 % 26.00 % x 20 35.3.169 Četvrta 1.445.00 1.306 V-godina godina 3.00 € VI-godina 3.030 x 20 % 28.137 % 24.00 € 1.

Seid Bahović Company” d. Obračun premije osiguranja 8.111. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja Osnovni materijal je onaj materijal koji čini supstancu proizvoda. Mjesečna rata zajma iznosi 4.3.000 EUR. Mjesečna kamatna stopa iznosi 0. a godišnja 4.2.82 EUR.2.o. 8.2. Dobijaju se na osnovu amortizacionog plana i predstavljaju zbir kamata za reprezentativnu godinu. odnosno koji svojim kvalitetom i kvantitetom presudno utiče na osobine i svojstva proizvoda. Visina zajma preduzeća „Gradina Company“ iznosi 200. Rok vraćanja zajma iznosi 54 mjeseca.75%.3.Finansijski rashodi Finansijski rashodi predstavljaju trošak kamate za period otpate kreditnih sredstava.2. Troškovi obrtnih sredstava 8.1.o. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 7. 56 .39%.

50 4. ZA TRGOVINU U MARKETIMA KOMPANIJE 2.00 1.000.00 Godišnji troškovi 1. JAGNJEĆE MESO 6.00 3. GOVEĐE MESO 2. JUNEĆE MESO 4. TELEĆE MESO 3.600. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja 57 .Seid Bahović Company” d.000. Poslovanje preduzeća „Gradina r/ b Naziv materijala Godišnj Jedinic Nabavn e a a potreb mjere cijena e KG KG KG KG KG 406.00 128.00 4. OVČIJE MESO KUPLJENA ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 7.00 567.000 32.o.000 2.000.50 3.000.000 40.00 300.015.000.000 100.o.000.00 120.00 Ukupno 4.000 126.0 0 € Tabela 8.000.730.

5 0.500.000 3.00 20.000 5.000.000.3.000 600.500.00 17.000 34.60 0.o.00 4.000.00 12.00 10.00 17.25 0.00 17.1 10.000 40.02 4 0.000.00 80.02 0.000 20.15 0. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 0.000.00 1.Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 ZAČINI Naziv materijala Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena KG KUTIJA KOM KOM KG KG KG Godišnji troškovi 70.00 270.000 50.Seid Bahović Company” d.000 50.000 70.35 0.000 20.5 0.2.000.00 5.00 500.00 12.00 12.0 0 Tabela 9.25 2 AMALAŽA 3 ETIKETE 4 DEKLARACIJE 5 ADITIVI 7 SO 8 SOJA 9 PRIRODNA CRIJEVA 10 KOLAGEN OMATAČI 11 POLIAMIDNI OMOTAČI 12 KONAC ZA VEZIVANJE 13 VRECE 14 PVC GAJBE 15 PVC KESE ZA VAKUMIRANJE 16 SELOTEJP 17 Ukupno M M M KOM 2.000.500.2. Troškovi pomoćnog materijala 58 .000.000 600.000 30.000.o.000.500.00 500.

sajmovi.00 21.00 x 12 25.naftni derivati 6 Troškovi vode.000.00 12.00 21. reprezentacija.000.0 0€ Sadržane su rezerve u ovdje datim troškovima jer je uzet u obračun trošak prevoza i toplog obroka za 12 mjeseci a ne za stvarnih 11 mjeseci kao i kod nekih drugih troškova.3.000.00 x 12.00 24.400.00 x 12 3.00 x 12 14.000.0000.00 x 12 300. Energije 5 Gorivo.000.00 x 12 250..000.00 1.000.3.… 7 Zimnica i regres 8 Platni promet 70 80 Troškovi Br. 59 .500.radn Mjesečno Vrijednost 80 80 15. sl. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 Prevoz radnika 2 Topli obrok-ishrana radnika 3 PTTtroškovi (fiksni i mobilni) 4 Troškovi el. komunalija.00 42.00 60.00 9 Htz oprema 10 Ostalo (reklama.00 12 300. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 x12 185.000.000.00 3. Ostali nematerijalni troškovi Tabela 10.580.2.o.putovanja.Seid Bahović Company” d.00 1000.o.00 x 12.000.…) UKUPNO 1.300.00 12 5.

radni izvršila ku Plata 3 x Jedn.00 5 3.00 420.00 80 27.00 290.00 6 170.150.Seid Bahović Company” d.radni ca 4 ku 2 VSS VŠSS VKV SSS 3 9 2 34 35 4 350.00 UKUPNO : 18.00 11./ Broj Jedn.00 560.00 8 4.560.o. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 280.680.00 140.760.00 10.00 7 520.00 UKUPNI TROŠKOVI ZARADA ZA 1 GODINU ( 27.360.230.4.00 € Tabela 11.00 340.2.00 200. (4+6) Ukupan trošak 3x7 Školsk a r/b sprem a 1 1 2 3 4 Net plata / Ukupna Porezi i neto dopr. Troškovi zarada 60 . Troškovi zarada Ukupan trosak / jed.00 840.00 115.o.230.00 90.150.00 7.650.00 225.radn.00 X 12 ) = 326.3.000.00 7.

00 60 60 15 6 6 6 24 60 308.237. SREDSTVA Zalihe osnovne sirovine i repromaterijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE 2.000.000.924.991. OBRTNA SREDSTVA 5.924.o.Seid Bahović Company” d.918.333.00 5.833.o.850.000.482. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 30 30 30 12 12 12 500.2.00 475.00 5.00 1.3.00 326.000.00 246.247.733.230. 00 61 .467.499. 00 OBRTNA 1.00 987.00 143.760.5. Obračun potrebnih obrtnih sredstava r/ b Elementi Godišnji promet Dani Koefici Potrebna veziva jent sredstva nja obrta 1. STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA 3.00 98.00 11.00 436.250.00 90 4 81.017.722.00 1.924.333.015.000.00 27.00 5.

00 100.00 57.000.00 1 Teleće sveže meso 2 Juneće sveže meso 3 Goveđe meso 4 Jagnjeće meso 5 Jareće meso 6 Goveđi pršut 7 Goveđi sudžuk 8 9 Goeđa polutrajna kobasica Goveđa vakumirana kobasica 10 Goveđa viršla 62 .o.00 117.000.00 356. odnosno proizvodi koji će se najčešće proizvoditi i koji su po svojoj namjeni stabilni.000.00 21.00 22.000. Obračun potrebnih obrtnih sredstava Nedostajuća obrtna sredstva investitor obezbeđuje iz već stvorenih sredstava koja posjeduje po bilansu stanja 2009.000.00 47.00 233. godinu. u ovom momentu definisani asortiman će se proširivati.000.000.000.000.000.00 62. i to zaključno sa 31.000.000. 8.00 50. dopunjavati i mijenjati te se sa tih razloga za obračun ukupnog prihoda uzimaju takozvani reprezenti proizvodnje.00 126. 655. Obračun ukupnog prihoda daje se u narednoj tabeli za 2010.000.00 827. Formiranje ukupnog prihoda Obzirom da je obiman proizvodni asortiman posmatranog preduzeća koji će se realizovati u narednom periodu a pored toga.000.000.2.Seid Bahović Company” d. r/b Proizvod 2010. 607.4.00 157.00 170.000.00 250.00 2011.000.12. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 12.000.00 890. shodno zahtjevima tržišta i novim zahtjevim i saznanjima.000.000.00 330. i 2011.00 110.o.

Poslije isteka ove prve dvije godine predviđa se da će u kontinuitetu do 2024.00 3.000.000.o. 63 .000.00 5.213.000. i goveđajetra 13 Goveđa glava 14 Koža sitne stoke 15 Koža krupne stoke 16 Hzzgggghzgf 17 Khjhhgfbzhfg 18 Ostali prihodi PRIHOD OD PRODAJE OSTALIH 19 ROBA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA Poslovanje preduzeća „Gradina 17.00 60.zatim 2010-ta godina u kojoj preduzeće koristi sredstva takođe u grace periodu i na kraju je prikazan plan prihoda u godini kada se računa da će doći do potpunog uhodavanja kako u procesu proizvodnje tako i u procesu prodaje kroz mrežu marketa koja će se osavremeniti i uvećati u budućem periodu a to je upravo i godina kada se počinje i sa vraćanjem kredita a to je 2011.00 42.00 17.000.00 47.000.00 Tabela 13.500.00 6.000.Seid Bahović Company” d.00 55.000.000.000.00 50.000. godina.00 18.000.000. za tekuću godinu u kojoj preduzeće planira kreditno zaduženje kada bi koristilo sredstva 12 mjeseci u grace periodu a to je kako smo rekli 2009-godina.o. i 2010. Obračun ukupnog prihoda za 2009.00 45.000.00 17. 11 Teleća jetra 12 Jun.924.000.000. godinu Kada je formiranje ukupnog prihoda u pitanju pojedinačno je rađeno za prve dvije godine tj.godine biti povećanje prihoda za 5 % u odnosu na svaku prethodnu godinu.000.00 5.000.000.00 18.00 17.00 18.00 UKUPNO : 5.00 18.000.000.00 2.

finansijska analiza 64 .2. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. Ekonomsko .5.o.o.Seid Bahović Company” d.

A Iznos u € OSNOVNA SREDSTVA (stalna imovina ) Poslovni objekti 4.br.223.00 € Tabela 14.00 € 1.00 € D POZAJMLJENA SREDSTVA 200.022.029.051.000.00 € 410.Seid Bahović Company” d. 65 . Bilans stanja Na osnovu predhodnih razmatranja vrši se projekcija bilansa stanja.00 € C SOPSTVENA SREDSTVA 5. Bilans stanja Opis bilansne pozicijestavke Red.274.524.243.5.767.000.567.00 € A+B UKUPNO 5.1.877.o.237.00 € B OBRTNA SREDSTVA 1.00 € 1 Tehnološka oprema i 2 3 transportna sredstva Akcijski kapital pravnom licu u drugom 2.o.274.2.. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.

o. Grafička ilustracija sopstvenih i tuđih izvora 66 .o.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina Slika 3.

3.311 0 23. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. 8.503 -2. br. 5. 2.547 -307. Prihod Pozicija Ostali poslovni dobici Izvršen i kapitalizovan rad od strane pred. 13.494.224. preduz.905 75. 11.590 85.Seid Bahović Company” d.2.163 186.311 2009.876 0 3. Bilans uspjeha Napomen a R. kuplj.248 10.601 1.301 57.223 -275 32.516 28. 4.906 -24.770 0 153.) Troškovi zaposlenih Amortizacija Umanjenje vrijednosti nekretnina.155 66. 6. proizvodnje Utr. (za trgov. 1.068 80. 2.618 -183.685 109.248 0 Tabela 15. 32. 2.pravnog lica Manjinski interes 2008.422 0 117.2. postrojenja i opreme Ostali poslovni rashodi Profit od poslovnih aktivnosti Neto finansijski trošak Učešće u dobiti pridruženih pravnih lica Porez na dobitak Neto dobitak/gubitak od diskontnih poslova Neto profit/gubitak za obračunski period Pripada: Vlasnicima kapitala matič. Bilans uspjeha 67 .493 2. sir.653 158.583.653 126.846 0 2. 7. gotovih proizv. mater. u toku per. 12. za sopstvene svrhe Promjene na zal.056 23.o. 9.021 145.o. roba i potr. i nedovr.878.5.

Pokazatelji U okviru ovog pogavlja obrađuju se statički pokazatelji posmatranog preduzeća. Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu. 1.28 € po radniku 72.934.3.8773 Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga .Seid Bahović „Gradina Company“ d. Ekonomski vijek trajanja tog investicionog projekta je šest godina.o.o.090. Poslovanje preduzeća 8.0346 3.02683 ili 2.683 % 1.0518 0. Posmatrano preduzeće je podiglo kredit i ušlo u ozbiljan investicioni projekat kojim planira da poveća profit.92 € po radniku 0. kao godinu optimalne realizacije i maksimalnog kreditnog opterećenja.0296 0.

00 € x 100 = 0.742.77 € : 80 = 1.0268312 ili 2.28 € po jednom radniku • Investicije prema broju radnika Vrijednost investicija: broj radnika = 5.090.77€ : 5.934.274.683 % • Ekonomičnost proizvodnje Ukupni prihodi Ekonomičnost = ------------------------------------------69 .92 € 56 • Akumulativnost akumulacija Akumulativnost = -----------------------------------------------------100 Investicije u osnovna i obrtna sredstva x = 154.Seid Bahović „Gradina Company“ d.o. Poslovanje preduzeća Tabela 16. Neto dobit : 80 radnika = 154.o.274.767.767.742.00 € : 80 = 72. Statički pokazatelji • Rentabilnost rada.

Seid Bahović „Gradina Company“ d.953. Metod utvrđivanja praga rentabilnosti Za treću godinu punog korišćenja kapaciteta.00 € : 5.00 € = 3.767.1.8773 8.767.00 € = 0.772.00 € = 1.4.0518 • Dugoročna zaduženost pokazuje koliko na svaki euro pasive otpada na sredstva iz pozajmljenih izvora .4.00 € : 5.o. 70 .857.924.753.0346 • Koeficijent pokrića iz ukupnog duga pokazuje da li i koliko je bruto dobit sposobna da "pokrije" obaveze programa prema njegovim kreditorima za odnosnu godinu.00 € : 43. 200.77 € : 5. anuiteti kamate i glavnice) ( obrada uzeta za treću godinu projekta jer se tada u čitavoj godini vraćaju Bruto dobit : otplata kredita = 170.274.274.Analiza preduzeća u uslovima neizvjesnosti 8.000.00 € = 0. Utrošena sredstva ( rashodi ) Poslovanje preduzeća = 5.047.o.000.02955 • Reproduktivna sposobnost Akumulacija + amortizacija Reproduktivna sposobnost =------------------------------------------------------------Investicije u osnovna i obrtna sredstva = 298.

75€ iz Bilansa Uspjeha.000.oo € UP = 6.Seid Bahović „Gradina Company“ d.000.522.343.179.339.= 0.00 657.522.00 € .00 € = 880.339.657.000.220.000.00 € – 5.408.220.oo € 657.00 – 5.039.70 % 880.00 € = 222.179.00 € .o.821.5.220.00 Qmin = 74.00 € Bruto dobitak je jednak razlici između poslovnog prihoda i ukupnog rashoda.179.00 € = 222.00 ---------------------------------------.87 € (204.339.00 Marža pokrića predstavlja razliku između prihoda od prodaje i varijabilnih troškova (promjenjivi izdaci).oo € VT = 5.= ------------------.7470 ili 74.821.00 € Poslovni dobitak predstavlja razliku između marže pokrića i fiksnih troškova (stalnih izdataka).522.13 € = 202.522.00 € Neto dobitak je konačno jednak razlici između bruto dobitka i poreza iz finansijskog rezultata. 6.70 % 6.o.997. Poslovanje preduzeća Izražen u minimalno prihvatljivom obimu proizvodnje odredjuje se prema formuli : = FIKSNI TROŠKOVI / UKUPAN PRIHOD-VARIJABILNI TROŠKOVI FT = 657.220.657. II godina treća kolana) 71 .657. 6.00 €€. 880.657. 222.617.821. – 20.

repromaterijala. Utvrđivanje nekih ekonomskih pokazatelja 8. koji se kreće od 15 –60 dana. sopstvenim ulaganjima investitora u održavanje likvidnosti..617. što u ukupnoj proizvodnji po ovim osnovima iznosi ima učešće oko 20 %.657.87 Tabela 17.657.179.70% 880. Neki od mogućih (potencijalnih) rizika za ovo preduzeće su : Finansijski tokovi: Obezbjeđenje likvidnih sredstava za blagovremeno i potpuno namirenje obaveza kojim će se suočiti ovo preduzeće.Ovaj rizik se može izbeći racionalizacijom zaliha (sirovina.5.00 € 222. Manji dio se prodaje bez odloženog roka naplate ili sa plaćanjem dijela unaprijed. doslednim prdržavanjem planiranih zadataka i 72 .o. stavljanjem nabavka profita u uz kompenzaciju likvidnosti za gotove proizvode. odnosno osnovni repromaterijal nabavllja sa plaćanjem unaprijed ili u najboljoj varijanti sa kratkim odloženim rokom plaćanja. Poslovanje preduzeća Prag rentabilnosti Marža pokrića Poslovni dobitak Bruto dobitak Neto dobitak Qmin = 74. praćenje naplate potraživanja.00 € 222.RIZICI Kao uglavnom svako tipično preduzeće i ovo preduzeće nije imuno od problema rizika I nepredvidivih situacija koje mogu nastati tokom njegovog poslovanja. prvi mogući rizik sa Ovo sa razloga što se sirovina. kao i gotovih proizvoda). Projekt menadžer je vršio opservacije mogućih rizika za ovo preduzeće te je došao do zaključaka koje ovdje iznosi. Sa druge strane prodaja se vrši uglavnom na odloženi rok plaćanja.00 € 202.Seid Bahović „Gradina Company“ d. dodatnim funkciju preduzeća.o. .

D. racionalnim ponašanjem u svakom segmentu preduzeća i odgovornim odnosom svih izvršilaca. odnosno aktivnosti koje neočekivano može da preduzme konkurencija.o..o. za ostvarivanje cilja 73 . jer je proizvodnja kontinuirana kao i prodaja. Osiguranje.o. Ovaj rizik će se spriječiti dijelom dodatne napore permanentnim praćenjem konkurencije. Kod ovog preduzeća se javljaju dva talasa pojačane tražnje i to u periodu jul-avgust i u periodu decembar-januar. Mora se u osmisliti ublažavanje ili potpuno eliminisanje ovog rizika da se zadrži njihova da se postepeno definiše neutralan uticaj ovog rizika i da se na dugi rok nije zavisno od lojalnosti kupaca. što ne čini klasične sezonske oscilacije.o. Zbog toga je imovina preduzeća osigurana a tako se projektuje u cijelom ekonomskom vijeku projekta. « Gradina Company » Rožaje kao malo preduzeće i ono koje u suštini počinje sa ozbiljnim radom i proizvodnjom veoma je osjetljivo na neplanirane izdatke. Sezonske oscilacije za ovo preduzeće nemaju posebne implikacije. a posebno na moguće štetne dogadjaje. Lojalnost potrošača.Seid Bahović „Gradina Company“ d. proizvodi koji se plasiraju na tržištu jednim dijelom zavise od lojalnosti potrošača marketingu lojalnost Projekta. te se time ovaj rizik od mogućeg nastnka štetnog dogadjaja eliminiše. će zahtijevati investitora. Poslovanje preduzeća mjera i disciplinovanim izvržavanjem obaveza od nosilaca aktivnosti u Agresivna konkurencija. jačanjem kvaliteta i funkcije marketinga. sopstvenim stalnim unapredjivanjem interne ekonomije. realizaciji ovog Projekta. Projektom neophodno da se od navedenih Zato je ovim osnovnih i uobičajenih i managamentu pa je veoma adekvatna bitno da sa taktika za postojećim kupcima ostvari bliska i efektivna komunikacija.

o.Seid Bahović „Gradina Company“ d. 74 . Poslovanje preduzeća jer su ovi troškovi izvrši osiguranje imovine preduzeća. vjeruje u svoj uspjeh realizacijom ovog Projekta. da managament misli pozitivno. u kontekstu prisutnosti rizika . Međutim. U svom daljem radu Investitor mora posvetiti značajnu pažnju u periodu odmah nakon prihvatanja ovog Investicionog projektaprograma za realizaciju da definiše slijedeća pitanja: naplata potraživanja. mora imati na umu probleme da stalno drži maksimalno i da ozbiljnim svaku aktivnost svakog izvršioca koji nose rizik permanentno prati i proučava od zapadanja u teškoće poslovanja i poremećajeredovnih tokova u preduzeću. u jednom dužem roku. rizika predvidjeni Projektom.o. poštovanje rokova. Obradjivač je došao do saznanja tokom obrade ovog Plana . vođenje evidencije i organizacija.

o. Zaključak Na osnovu izloženog možemo potvrditi ili odbaciti postavljene hipoteze. 75 . Ono je likvidno. rentabilno.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Konkurentske prednosti posmatranog preduzeća su vidljive. Politika ljudskih resursa posmatranog preduzeća je usklađena sa njegovom strategijom. Ono ne ulaže velika novčana sredstva u marketing. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. Poslovanje preduzeća 9.o. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je izražena. efikasno i produktivno.

Rožaje.. 2. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. Kalač Zemir: „Poslovnik o kvalitetu „Gradina Company“ d. 3.o. Literatura 1. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. Poslovanje preduzeća 10. Podgorica.o. decembar 2006. Rožaje. 4.o. maj 2010. septembar 2009.o.Seid Bahović „Gradina Company“ d. 76 . Rožaje. CPI – Podgorica: „Marketing strategija preduzeća „Gradina Company“ Rožaje. februar 2005.

o.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Poslovanje preduzeća 77 .o.