Wolfgang Mohring-Antibiotici Iz Prirode

Anrlblotlcno djelovanje cesnjaka, luka, lavande, gorusice i drugih biljaka u sprjecavanju i lljecen]u bolesti.

Primjena u svjezem obliku, kao tinktura i etericnih ulja.

Wolfgang Mohring

ANTlfBIOTIC'1
iz prirode
Djelotvorne tvari

anisa, lavande, goruslce, luka

i ostalih biljaka za sprjecavanje i lijecenje bolesti. Primjena u svjeiem obliku, kao cajeva, tinktura i arornaticnih ulja

mozaik knjiga

Sadrza]

Anti,biotiina snaga u biljkama i zaiinima
Etericna ulja Djelovan]e na l.ijelo Ostali biljni anubiotici

16
16 20

23

Mogucnosti primjene Posrupak priprerne caja
Prirnjena etericnih ulja

24 25
26

Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka
Svestrane biljke -

30 30 44 47

deset kratkih biografija
l.jekovite bilj ke s

Njezne ubojice klica Antibiotici i njihovo djelovanje
Kako nastaje otpornost

4
6

etericnim

uljima tvarirna

Ljekovite biljke s drugim djelotvorrum

na bolest
Kako funkcionira obrana ad klica Vazni strucni pojmovi

6
7

9

Alternativno prirodno lijecenje
NaCin djelovanja Ijckovi Iih biljaka Doza kOJil orllucuje

10 10
12

Sadrza] 80lesti i tegobe U ovim 48 48 48 49 50 52 58 59 60 61 62 63 64 65 65 slucajevirna pomazu biljni antibiotici Afle Akne Angina Bronhitis (ir Gastritis Ijivice Gljivice na nogama Gripa l-lemoroidi Herpes pojasni Herpes imp/ex. opekline Slabost obrambenog Upala kate Upa/a mjeiwra Upa/a nome sup/jine Upa/a aka Upa/a rodnice Upa/a s/uznice usne supliiM~ Upa/a ulla Upala vena Upa/a zubnog mesa Zubobolja Kazalo 67 68 70 74 76 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 sustava Svrbet Temperatura Ubodi insekala o knjizi . Herpes labialis Hunjavica jecmenac Prell/ada Proljev Promuk/ost Rsne.

nego smo u njihovoj primjeni postali mnogo savjesnijima. primjenjivati same tada kad je to stvarno neizbjezno. 1I klinikama u Njernackoj porasla je od 1986.. medutirn. Da bi se to postiglo.Njezni ubojice klica Upotreba sinrerickih antibiotika sve vise raste: na primjer. za oko 28 %. a ne kao svernoguce sredstvo za lijecenje. vee je ipak poceo: Vise se slijepo ne vjeruje 1I djelovanje sintetickih antibiotika. Oni moraju prestati razmisljati ovako: »Koji cu Jijek uzeri da sto prije ozdravirn?« Bolji je ovaj nacin razmisljanja: »Postoji Ii nesro sto bi potaknulo rnoje lijecenje na najbolji moguci nacin?« Velik zaokret u razmisljanju. Razlog tome jest cinjenica da antibiotici u nekim slucajevima vrlo brzo i dobro djeluju te se stcga cesto korisre i kad to nije nnzno i preporueljivo . ogranicavanje oneciscenja okolisa i pozitivan odnos prema iivotu. kad covjek nije bolestan. vazni su zdrava prehrana s dosta svjezsg voca i povrca. . Optirnalno je. I med icinski udibenici upozoravaju antibiotika da davanje kod najveceg dijela infekcija nije preporucljivo. meal' tim. Kemijski antibiotici trebali bi se. naravno.i suradnja pacijenata. U potrazi za rnogucom zamjenom ljudi se sve vise prisjecaju lijecenja ljekovitirn biljkarna i drugih prirodnih posrupaka lijecenja. a u ambulantama 1I isto vrijeme za skoro 60 %. do 1995. Da bi se ograniclla primjena antibiorika. kad smo tjelesno j dusevno u ravnorezl. viramina i minerala. U ljekarni majke prirode Citav je niz ljekovitih biljaka prikladnih za sprjecavanje i lijecenje bolesti. kad se nase tijelo samo brani od mikroba koji izazivaju bolesti. Temperatura takoder Cudotvorni lijek krije opasnosti I nije indikacija za davanje antibiotika. nuzna je . kao lijekovi za hitne slucajeve.

Kod pogresnog lijecen] a mogu nasratl ozbiljna pcgorsanja opeeg staoja. 5toga uvijek pravodobno otldite k lijecniku iii dobrom poznavaocu ljekovirih biljaka. kornplikacije iii dodatne . biljnih antibiorika. ljekovitih biljaka s prowupalnim i protubakterijskirn djelovanjem. up. I ked blago djelujucih ljekovitih biljaka i kod jacih etericnih ulja ipak se radi 0 lijekovima koji pri nestrucnoj primjeni mogu imati i ozbiljne posljedice. vrlo poznati predstavnici te vrste. c i upalarna ne srnije se igrati. one mogu pomoci ublaziti uobicajene regcbe. inlekcije. rako da ne morale pcsezati za kemijskim sredsrvima. No ipak val]a upozoriti na laknmislenu primjenu navedenih biljaka i ljekovitih sredstava. Neke od tih biljaka i same djeluj u a ntibakterijski iii antivirusno. Luk i cesnjak su tako. a po poprarnim svojstvima blagih. tzv. U avo j cete kn j izi na i ve Iik b roj p rovj ereni h rece pata s antiblotleki djelotvornim bUjkama za ublazavanje laksih bolesti. druge jacaju obrambeni sustav. Poznaiete ll pravilnu primjena i doziranje tih biljaka. postoji btav niz djelorvornih. blag je i prirodall natin jaCem)a njela 5 . take da on svoju zadacu ucmkovirlje obavlja.: lukom iii ti!5/ljokom.Priroda protiv kerni]e Alternativa iz biIjnogacarstva AIm ipak dode do infekcije. na primjer. s infekcijama Lijdellje irifckcije Ijekovitim biljkama. prernda primjena sintetickih antibiotika I nije uvijek nufn a.

nairne. Sarno. predugo olako postupalo Propisivali su se vee kod sasvirn bezazlenih bolesti. ucine gotovo potpuno bezopasnirna. umjesto da su se primjenjivali kao djelotvorni lijekovi za prvu pomoc kod teskih infekcija.Antibiotici i njihovo djelovanje Otkrice penicilina 1928. i mikrobi se prilagodavaju prornijenjenirn uvjetima iivota. tako brzo da se sta I no pojavljuj u nove va rijante otporne na cjepivo. godine uvelo je jednu od najvecih promjena 1I povijesti medicine. Antiblotici su proizvodi izrnjene rvari nekih gljivica plijesni i njihovi sinteticki nasljednici. S njima se. Njihovo precizno djelovanje na bakterijske napadace smatralo se gotovo nepogresivim. Sintetilki antib iotic: hij u mnoge oposnosti. Oni su pornogli da se nekad veorna prosirene zaraze. tako da svakih dvadeser . Bakterije se zbog antibiorika prilagodava]u prornljenjenim Zivomim uvjetima. Uzrocnici prave virusne gripe mijenjaju se. Danas se sinteticke anribiotike sve vise napada. na nasu zalost. ho nije neobicno jer su za to irnale beskrajno mnogo vrernena: bakterije su mnogo jednosravnije strukture nego Ijudski organizarn. Kako nastaje otpornost na bolesti Kao i sva druga ziva bica. na primjer. To i stalna upotreba antibiotika u uzgoju zivotinja vazni su razlozi zasto se razni u zrocnic! bolesti genericki mijenjaju i posraju otporni na najrazlicitije antibiorieke Iijekove. Neki znanstvenici vee se boje da bi u dogledno vrijerne ponovno moglo dod do zaraza kojih su se ljudi toliko bojali prije otkrica antibiotika. kao tuberkuloza. Djelotvornost penicilina i kemijski antibiorici koji su se nakon toga razvili porpuno SlI uvjerili svijet medicine U cinjenicu da bi se zarazne bolesti jednog dana mogle iskorijeniti. oni to cine bjesomucnorn brzinom.

naseg pretka od prije trideset milijuna covjekom. Stoga je vrijeme da Ilgranici prekomjerno primjenjivanje antibiotika.yopithecusa. Oni ce na taj nacin ostati punovrijedni IIIt-kovi za hime slueajeve. ruko da ked ljudi i nastaju najcesce popratna djelovanja. pak.wjuei 1I obzir ceste alergjje na neke njegove sastojke Ilnjbolje podnosi. II ipadaju enzirne u bakterijama (sulfonamidi). buduci da je u raznlm slucajevima doslo do nepopravljivih ostecen]a sluha. lIodina. djeluje tnko da koci enzime koje trebaju bakterije da hi srvarale poprecne veze izmedu proteina sranicnih stijenkL Na raj Im~in bakterije postaju nestabilne i raspadaju se. a povisit ce vlvrojatnosr cia ce antibiotici srvarno djelovati onda kad huderno rrebali. najpoznatiji antibiotik. Na taj IIl1ein i manje bakrerija posrajati orpomijirna. se ce se ih Na hlost. ako funkcionira obrana od klica Anlibiotici djeluju na razlicite nacine: mnogi sprjecavaju poIIvosuucenje bakrerijskih gena i srvaranje stan ienih proteina.Kako djeluju sinteticki antibiotici mlnuta 111111 iudnost nasraje nova generacija. s danasnjirn loupotreba zbog nepotrebnih propisivanja IJ n rnerickim istrafivanjirna iz 1995. A penicilin. Penicilin pripada skupini koja se . urvrdeno je da je otprilike polovica ad 110 milijuna recepata za antibiorike bile uepri rnjereno bolesti za koju su izdani. Nujbolje istrazeni antibiotici djeluju razbijajuci srrukturu ~l<l11itnih stijenki. 7 . Od uvodenja antibiotika tadasnjih bakterija s danasnjirna tako je mala kao i f). Drugi antibiotici.ne uziI.. vrlo I djelotvorni »opc: napad« antibiotika u nasern tijelu dovodi i do neieljenih rezultata. Rast glj ivrea u criievi rna iii u vaginl poznata su popratna djelovanja kod prekomjerne uporabe antibioti ka . I iko se nekad rnnogo keristeni streptomicin danas gotovo vl~e i ne propisuje. Mnogi antibiotici koji usporavaju stvaranje bjelancevina ne 11l0gUu potpunosti razlikovati bakterijske i ljudske stanice.

nasraju j teske posljedice poput leukemije. Zajedno sa specificnirn limfnim sustavom u crijevima mogu stvarati obrambene stanice. gr!a i nosa procjenjuje se da ih ima oko 50 milijardi. Vee smo spomenuli razvijanje otpornosti na klice. Potiskivanje irnunoloskog sustava U nekim slucajevirna antibiotici direkrno sprjecavaju imunoloski odgovor naseg organizrna rako sto usporavaju tjelesnu reakciju i djelatnost bijelih krvnih tjelesaca. ali vrlo rijetko. otkazivanja bubrega i snaznih alergija popracenih sokovtma. Taj savrseno uskladen ekoloski sustav stiti nas od infekcija koje izazivaju bakterl]e. I 8 . Uzirnanje anribiotika sirokog spektra razara taj ekoloski sustav i cini nas osjetljivijima na infekcije. Sarno u pcdruciu usta. Unistavanje korisnih bakterija Ljudsko tijelo udomljuje milijune bakterija. Alergije i organske komplikacije Antibiotici mogu dovesti do nepodnosenja nekih ziveznih namimica. Gubici hranjivih tvari Antibiotici mogu pridonijeti tornu da se hranjive rvari u crijevima tete apsorbiraju. cink i magnezij. Ako antibiotici uz to izazovu j proljev. koje kao nasi »saveznici« zive zajedno s nama. Katkad.Antibiotici i njihovo djelova nje Popratno djelovanje sintetkkih antibiotika Milijuni crijevnih " bakterija imaju osim pornocnih funkcija kod probave i izmjene tvari i Ljudi su danas svjesniji razlicinh mogucih popratnih djelovanja sintetiekih antibiotika. raj je problem dosegnuo vee tolike razmjere daje predmet brojnih znanstvenih studija.. gubitak hranjivih tvari moze biti vrlo velik. virusi iii gljivice . vitamin A. vaznu zadacu u nasern obrambenom sustavu. No mogu se pojaviti i neke druge komplikacije. virusirna iii gljivicama. To se posebno odnosi na vitamine sku pine B. Tako dolazi do kronicne obrarnbene slabosti organizma i vece rnogucnosti zaraze bakrerijama.

9 . dakle. tuko sto ih iii unistavaju (fungicidno) ili koee njihov rast (lungistaticki) .Kad je obrana oslabljena Vaini strucni pojmovi Kada se govori 0 upalama Upala je reakcija nekih tkiva naseg organizrna na razne podrazaje kao sto su pritisak.. Antimikotiiiki: To znaei da sredsrva lltjecu na rast gljivica. stijenke kapiiara postaju propusnije. parazita) u biljke. Upale se nai~cUe srnatraju bolestirna. . rako do obrambene stanice lakse dolaze u zahvaceno tkivo i mogu napasn pridosle uzrocnike bolesti.. virusi i paraziti. Alltibioza: Tako se naziva unlstavanje iii sprjeeavanje rasta [ednog mikroorganizrna djelovanjem drugoga . iivotinje iii ljude. . u punom zarnahu. bakteri]a. Alltisepsa: Pod tim se pojrnom podrazumijeva unistavanje zoraznlh klica na povrsinl tijela kemijskim sredsrvirna. sto jake nvisi 0 vrsti uzrocnika i covjekoVll imunitetu. . Kada se govori 0 infekcijama Infekcija je prodiranje mikroorganizama (virusa... vrucina i mikroorganizmi . Do simptorna bolesti dolazi kod razmnojavanja rnlkroorganizama.. kemijske rvari. Pojava gnoja kod rane nil kofi znak je da su bijela krvna tjelesca preuzela borbu protiv klica koje su prodrle u ran u obrambena bitka je..bakterije. ali Sll i pokazatelj funkcioniranja obrarnbenog sustava: krvne file II upaJjenom tkivu zbog nekih se tvari sire. bilo da koce IVihov rast (bakteriostaticki) . Antibakterijski: Tako djeluju sredsrva kad utjecu na rasr hakterija. »Anti« znad »protiv« ... trljanje. Hljivica. bilo da ih unisravaju (baktencidno).

flavonoidi. Stoga djeluju drukcije nego sintetkki proizvod iz laboratorija. alkaloidi. Sroga specificno djelovanje neke biljke obuhvaca cielovirost njezinih glavnih i sporednih sastojaka. ! Tako se osigurava djelovanje antibiotika kad ga uisti n u zatrebarno. saponini i gorke tvari. Nacin djelovanja Ijekovitih biljaka Ijekovite biljke saddle mnogo tvari 5 velikirn brojem diferenciranih sastojaka. podupire funkciju organa iIi sustava ili potide lijecenje. Proizvod i organskog pod rijetla imaju i tu prednost sto su se razvijali u prirodi tisucama godina pokusajima i pogreskarna. Vecina ljekovitih biljaka sadrfi vise aktivno djelotvornih sastojaka iz razlicitih grllpa rvari. Antibiotitki djelotvorne i obrambeno-stirnulirajuce ljekovite biljke rnogu kod srrucne primjene u nekim slucajevirna 10 . treslovine. organe iii funkcije tako sto pojacava obrambenu snagu. pa cak i antibioticki djelotvorne rvari. Biljkesan ti bioticki ' djelotvornim sastojcirna katkad mogu zarnijeniti I sinteticke antibiotike.Alternativno prirodno lijecenje Kod mnogih laksih oboljenja ljekovite biljke mogu nadornjestiti sinteticke antibiotike. Dmgo/jllb (Tropaeolum maills) je prirodlli ollribiotik. Mnoge su zagonetke rijesene Napretkom moderne farrnakologije sve se viSe otkrivaju sastojci razlicitih biljaka. Dna 1I nasern organizmu ciljano djeluje na odredena tkiva. U medicinski najvafnije grupe djelorvornih sastojaka ubrajaju se glikozidi. Prevladavajuca djelorvorna tvar odreduje pritom podrucje primjene. etericna ulja.

jaki glikozidi ulja gorusice. Njibov miris popravJja raspolofenje i opusta. "otentilla erecmy i hrastove kore. Neke biljke koje sadrze treslovine. Izmedu ostaloga. sto moze ubrzatl ozdravljenje. Treslovine djeluju tako sto kozu i sluzn icu I:i ne grubljirna i otpornijirna. Etericna ulja imaju.bakterije. Medu njih se ubraja i medvjetka (Arcostophylos) sa svojirn snaznirn djelovanjem kod upale mjehura. gorusicina ulja oslobadaju 51' iz glikozida tek poslije enzirnskog dijeljenja. Ona se nalaze npr.ivota i optereceriju mogu razviti bolesri. Kod nekih biljaka. gljivice . Hoce Ii i u kojoj 11 . i u majcino] duslci. 'lreslovine su cesto u velikoj mjeri zasluzne za proruupalne reakcije. Za razliku od etericnih ulja. zbog nacina na koji zive. K tome dolazi i njihovo tjelcsno stanje koje nastaje iz genetskog naslijeda. nego sve odreduje podrucje na kojemu se on pojavljuje. Ljudi cesto obolijevaju zbog svojih fizioloskih uvjeta. Imaju i proruupalno djeJovanje: petoprsra npr. medutim. a hrastova kora kod koznih oboljenja. Treslovine se u zivezn im namirnicama prepoznaju po stezucern djelovanju koje ostavljaj u u usti rna.Prirodnim oruzjern protiv bakterija nndomjesriti i sintericke antibiorike. uzrocima bolesti Mikrobi .nikad nisu jedini lIZruenici bolesti. zajedno djeluIII antibioticka snaga erericnog ulja i proruupalno svojstvo Ireslovina. kao sto je kadulja. Etericnih ulja una. jos lednu prednost: ona utjecu na nase osjecaje i raspolozenja. u dragoljubu i hrenu. virusi. poput petoprste (prstac. vrisku (Saturneia horr('llSis) i paprenoj mervici. n pro jak ern i caj. Ovdje vrijedi pravilo: sam rnikrob nije dovoljan. a koje se cesto propisuju. Svaki covjek lma odredene slabosti iz kojib se pri odredenorn nacinu *. Najvazniji poznati sasrojci su etericna ulja i njihovi posebni cblici. kod proljeva i upala u usrima i grlu. I treslovine koce upale Ali nemaju sarno biJjke s etericnim uljima antibioticko djelovanje.

Razlog moze biri to sto se one ne bore sarno proriv bakterija.« Ta Paracelsusova izreka vrijedi i ovdje.Alternativno prirodno lijecenje mjeri doci do infekcije ovisi a opcern stanju otpora pruza nase tijelo i 0 vrsti tkiva koje napadaju rnikrobi snazi i jacini uzrocnika. Ona djeluju posebno dobro na bakterije koje su napale oboljeloga od secerne bolesti. koji te 0 Budite njeini prema svojemu tkivu Velika prednost biljaka s etericnirn uljima u usporedbi s vecmom kemijskih sredstava jest njihova agresivnost prema Primjer za izvanredno kombinirane nacine djelovanja daju nam etericna ulja koja smanjuju i reguliraju secer u krvi. nego istodobno pornafu da se izlijeci okruzenje u kojemu bi bakterije mogle uspljevati. Preduvjet je. jednako taka imati popratna djelovanja kao i sinteticke rvari. Doza koja odlucuje Biljke koje se primjenjuju u ljekovite svrhe mogu.pri cemu biljke nisu sterne za zahvaceno tkivo. I mikrobima . Za razliku od vodenih pripravaka od etericnih ulja koja se koriste u obliku cajeva. da se pridrzavate doza i uputa za primjenu navedenih u ovoj knjizi. »Hoce Ii neko sredstvo biti lijek ili otrov ovisi 0 njegovoj dozi. U1ja koja srnanjuju rnokracnu kiselinu ubiazavaju tako tegobe kod reurnatskih oboljenja. naravno. No ipak se cak i kod samostalnog uzirnanja djelotvorruh ljekovitih biljaka ne treba previse bojati ozbiljnih popratnih posljedica. nego i mobiliziraju ljekovite snage samog tijela. obloga. 12 . inhalacija iii kupki. rnedutirn. Posebno je to vazno kod primjene etericnih ulja. Ljekovite biljke i njihova erericna Lilja ne djeluju samo protiv mikroba. Daljnja prednost etericnih ulja jest to da se njihovo antiseptitko djelovanje ne smanjuje ni kod dugotrajnih iii ponovljenih primjena. ovdje se radi 0 koncentratu rvari koja djeluje vrlo snafno i stoga vee u rnalim kolictnarna moze irnati nezeljene popratne ucinke.

I ljekovitlh Cajeva. Nestrucna dugotrajna prirnjena nekfh biljaka moze dovesti do nadrazivanja zeillca. ruzmarina. cimeta i limuna . Kod ulja kornoraea. majCin. 13 .. se izbjegn u m noga neugodna pcpratna I I : djelovanja ako se pridrzava mo jedno- stavnih pravila dozi ranja .jest pomno pridrzavan]e uputa navedenih u ovoj knjizi. Ijekovitih biljaka 'I Pri lijecenju biljem no j c esce izo sta je prvo : neposredno olaksanle ! II ka kyo se postize pri Primjena etericnih ulja samo s rnjerorn Preduvjet za primjenu etericnih ulja . Osim toga biljke koje sadrze eterfcna ulja mogu se koristltil U obliku voderuh otopina koje istodobno sadrze ietericna ulja i imaju anrlbiotxko djelovanje. Moguce aJergijske reakcije i\ lergije su sve ~esce. niaoulija. inhalacije. pcput : biljnih kapi i velikih doz. Zato bi epilepticari rnorall izbjegavan cak i vnnjsku primjenu tih biljaka. mastranje iii kupke svatko moze sam koristiti antibioticne snage ulja za lijecenje. rnoze izazvati epilepticne napadaje. eukalipra. prirnjeni sintetickih anti bioti ka. mjehurlca ili cak vl'Cih oreklina na pojedinirn mjestima iii na cijelom tijelu. .Upotreba Zato bl se osobito 0 oralnoj prirnjemetericnih ulja valjalo posavjetovati sa strucnjakorn. kajeputovca. Za obloge.. II prije svega u osjetljivih osoba. To vrijed i i za alergijske reakcije na IjPkovite biljke i etericna Lilja. . no ipak blrno oslabljeno. No zato . paprene mervice. Cesei je to slllcaj kod ulja nnisa. .. ripe kod obloga.kao j ljekovitih biljaka upcenito . U trudnoci se ljekovite biljke koje potieu mokrenje. crijeva iii bubrega . I prirnjene Etericna ulja i ostali oblici koncentrirane biliaka. praznjenje crijeva iIi zivcanu djelatnost srniju upotrebljavati sumo pod strogim lijecnickin:! nadzororn . u nekih osoba umjesto ocekivanog Ilblazavanja tegoba rnoze doci do crvenila. nisu za I laicko lijecenje djece. Nadrazaj koze moze nastati kod gOtOVOsvih etericnih ulja. pa makar i u malim dozarna.e dustce. kadulje i miloduha [HySSOpllS officina/is) pcznato je da oralna primjena. Kod neposrednog dodira s kofom. i primjene tih biljaka ..

podbjela (Thssilaga [arfaro). inhalacija. Tegobe se javljaju veoma rijetko Na srecu. terpentin. konopljuse (Eupatorium) i pelina . Preosjetljivost Kod ovih biljaka poznare su alergijske reakcije zbog preosjetljivosti: a mika. lavanda. Capseila bursa pastoris). masaza. ne primijeniti odmah za kupku i nikako ne uzeti je oralno. ispiranja iii obloga. . Achillea mille folium). rudbekije. Time su posebno pogodene svijetlopute osobe. bergamia) njezino se ulje katkad nalazi i u parfernima i vodicama za kosu . I Katkad se pojavljuju i alergijske reakcije na sluznici crijeva. Takve osobe nakon oralne primjene nekih Ijekovitih biljaka reagiraju slaboscu. bolovirna u trbuhu i proljevom ili cak ekcernirna na kozi. komorac. karnilice. hajducke rrave. stolisnik (hajduCka trava. rnetvica. mcguce tegobe koje nastaju poslije pijenja cnja.. brsljan. stricka. alergijske su reakcije na ljekovite biljke u usporedbi s njihovorn velikom primjenorn ipak veoma rijetke.. jos neiskusanu vrstu treba jako razrijedenu iskusati na rnalorn djelicu koze . Poznate su rakve reakcije na bergamoru (Citrus auranritlm var. Osim toga.dakle.iii ked ostalih citrusnih ulja. u pravilu su bezazlene.. anis. 14 . kod siljevine (Peucedanum osu-uthium). Fotoaiergijske reakcije Kod ovih reakcija nakon vanjske iii oralne prirnjene ljekovitih biljaka koje sadrze kumarin kod jakog zracenja sunca maze doci do alergijskih pojava kao sto su suneane opekline i jaki ekcem na kozi u obliku mjehurica.Alternativno prirodno lijecenje Etericna ulja s malim se iznimkama primjenjuju uglavnom razrijedena. Alergija Kod skupne alergije na glavocike valja izbjegavati primjenu arnike. . nevena. cimet i agrumi . . To vrijedi u jednakoj mjeri i za jaka etericna uJja ako se pridrzavamo preporucenih doza. ivancice i andelike. rusornace (pastirske torbice. poput limunovog ili narancinog.

vazno je da ga uzirnate razdoblje..Nezeljena djelovanja Ako ipak dode do alergijskih reakcija. kad se tegobe ne poprave ru nakon tri dana iii kad se potpuno ne povuku . To su npr. pa eak i ne smijete. Kod upala i infekcija vrlo je vazno poznavati grantee sarnopomocl.. kod svih izrazenih simptorna visoke temperature j -- -1 .. I jezgre stvaraju se nove otporne uzrocni ka bolesti. kod loseg opceg stanja. upale grla i ~drijela iii prehlada... kad nastupe dodatni simptomi iii kad odredene tegobe najprije nestanu.. pojedinirn simpromirna bolesri iii smetnjama U opcern stanju z dravlja.. najvaznije je sto vise izbjegavari daljnji kontakt s alergenirna (dakle. sami lijeCiti! . IIi prornjena krvotoka 1I radu srca i je i nakon nekoliko dana i ne znate tocno stc bi to moglo biti: iza pocetnih bezazlenih simptoma mogu se skrivati ozbiljne bolesti.. kad se tegobe poja~aju. kad lagani sirnptorni posto- jakih bolova iscrpljenosti .. vel ike slabosti. redovito Ako se Granice samostalnog lijecenja IJekovite biljke predstavljene u ovoj knjizi slozene su prema svojoj antibioricnoj i proruupalnoj snazi.ebate ici k lijecniku . Kada_t. Kod jacih reakcija posavjetujte se s lijecnikom ili Ijekarnikom. pa se opet pojave 1S . Sarnostalno lijecenje dopusteno je kad se radi 0 luganim tegobama. Brojni djeJorvorni rceepti trebali bi yam pcmoci da sami ublazite i zalijecite jednostavne tegobe. rvari koja je lzazvala alergij u) iii ga barern ograniCiti. Samostalna primjena ljekovitih biljaka I ererfcnlh uJja ipak ne moze zamijeniti savjet lijecnika ili llekarruka. Kad lijecnik jed nom mora dati sinteticki antibiotik.. koje vi ne prepoznajete i ne rnozete ih. cijelo orcpisa no prerano prekine terapij a.

limunovo. na setnje kroz borovu sumu iii na rnirisnu Iivadu. koristi se i mirisno djelovanje etericnih ulja. Tim putem mirisi mogu direktno utjecati na zivce. I'ak i u rnedicinskom smislu. a njihova je medicinska primjena bila tijesno povezana s rnisticnim posrupclma. poricari. vjerovanjem 1I cucla i s reJigijom. U kozmetici se primjenjuju etericria ulja zbog svojega mirisa i blagotvornog djelovanja na kozu. Ulja svojim mirisom djeluju uravnotezavajuce i harmonizirajuce na nas vegetativni zivcani sustav Ali i tek i probava poticu se refleksno preko osjeta mirisa i okusa. U najrazlicitljlm kulturarna upotrebljavale su se biljke s eredenim uljima. Osjet rnirisa jedini je osjet koji je u neposrednom dodiru s.-eko osjetila mirise. Tako se npr. jacati koncentraciju ili opustati i srnirivati. Djelovanje etericnih ulja mose npr. najstarijirn dijelorn nasega mozga.Pen-ts'ao« kineskog Mirisi utjecu na zivcani. izrnedu ostaloga. osjecaje i psihu. 16 ca [3 Shen-Nu nga iz 2700. .n .p. g. pak. sustav U aromaterapiji. Tisuce se godina primjenjuje lijecenje ljekovitim biljkarna koje sadrfe etericna u I'ja_ Najstarije sustavno i zoa nstveno djelo 0 ljekovitirn travarna i niihovu djelovanju rnogla bi biti knjiga . Spaljivanjem aromaticnih mirisavih biljaka pokusavalo se dostici transcedentna stan]a. naranclno iii ulje limere upotrebljava kao dodatak za marmelade i vocne zelee.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Etericna ulja Aro materapijom se lijeei p.e. magijom. Etericna ulja podsjecaju na ugodne mlrise u kozmetici i u kuhinji. razvojno gledano. Danas. industrija ziveinih namimica prirnjenjuje prjrodne arorne..

u vanjsko] prrrnjeni kao masaza. Eukaliptovo ulje cesto se primjenjuje za Inhalacije kod prehlada.Aromaterap.ija .. a tako se naziva rerapljski smjer koji se bavi ctericnlm uljirna ljekovirih biljaka. Ona se javljaju ili u svim biljnirn tkivlrna iii su strogo ogranlcena ria odredene dijelove biljaka. On je svojedobno kao vojni arornaterapije lijecniku Drugom svjetskom ratu s velikirn uspjehorn lijecio pomocu aromatskih esencija. kod cimetovca u listovima i kori. kod metvice u Iistovima i izbojcima. Ovisno 0 biljci. J\romaterapija. inhalacija i oblog a u oralHOj primjeni II obliku kapi i cajeva. plodovima. etericna se ulja nalaze u posebnirn zljezdanim vlarima Hi komoricama na kori biljaka. 17 . cukalipt i klinei':. Primjeri poznatih ljekovitih biljaka koje svoje glavno djeloV~ nje zahvaljuju sadrzaju biljnih ulja jesu paprena metvica. korijenu i deblu. Razlog njihove izvanredne Ijekovite i anribioricke snage jesu etericna ulja. zria koliko je vazan uravnotezenfivcani sustav za zdrav obrarnbenl sustav [edan od pion ira I I jest Irancuski I I u Europi lijecn ik Jean Valnet. Ta ulja stvaraju se u listovima. Talco npr. cvjetovima. povezuje konkretne medicinske postupke s ernocionalnim zadovoljstvorn i harmonizacljom vegetativnog sustava. U l'tericnouljne droge ubrajaju se tako sve biljke koje sadrzavaitt tekuca. kod fuzei lavande ulje ualazimo u cvjetovima. n ulje paprene rnervice probavne smetnje. a rjede u granarna i kori. Danas se. lako rekuca. naime. a kod limunskih biljaka u cvjerovima i kori ploda. [aka iii gorka ulja. klincicevo ulje ublazava zubobolju. karakreristicno rnirisna i arornatidna. u unutarnjim uljnim sranicama iii u unutarnjirn spremtstirna sekreta. Visoko koncentrirane esencije biljaka 'lo su jake mirisne.provjeravana kroz tisuclieta Medidnska primjena Medicinska prirnjena Ijekovitih biljaka i posebno njihovih destiliranih etericnih ulja od velike je rerapeutske vrijednosti . uljaste tekueine koje se na zraku Iako lsparavaju a odgovorne su za karaktsristican rniris biljaka .

Mnogim uljimajos uvijek nije d esifrira n sas tav. Oni slufe od davnina za poboljsanje okusa. kukaca i nametnika. srnanjenje gubitka tekucine. Etericna ulja sastoje se od terpenoidnih spojeva .01 i 10 %. lako topiv i vrlo jaka mirisa. ali ne II vodi. Biljni lijekovi sadrze najmanje 0.rnonoterpena kao mentol. Ulje rnaticnjaka (rnelise) sastoji se npr. karkad i do 20 %.0 do 2. pa cak i vise. makar i u stetnoj mjeri. ovisno 0 ulju. Etericna ulja nastaju d irektno kao proizvodi izrnjene rvari II biljkama. Kolicina i sastojci Kolicina erericnog ulja u biljkama krece se izrnedu 0. prirnarnljivanje kukaca.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Sva etericna ulja irnaju dezinficirajuce i antibioticno djelovanje. To svojstvo ulja pruZa svakoj biljci zastltu od I Etericna se ulja mnogostrano promatraju kao bit biljke.0 %. Zacini su suseni dijelovi biljaka koji se odlikuju visokim sadrzajem aromarienih i ostrih tvari. a najcesce 1. Zacini sa svojim erericnim 18 . Korist od zaCina Djelovanje etericnih ulja jednako je djelovanju aromaticnih zacina. Ona se sastoje od razlicidh rvari koje. seskviterpena kao azulen i fenilpropan-spojeva kao sro je eugenol iz klincica. iz 120 danas poznatih dijelova. Njihove moguce funkcije u biljci jesu: zastita od stetocinja. Sve biljke ne sadrle etericna ulja. Arornaticne tvari etericnih ulja tako su snatne da se i'ak i II vrlo velikim razrjedenjima mogu osjetiti okusom ili mirisorn. zbog cega se i nazivaju esencijarna. Etericna ulja otapaju se samo u alkoholu i ulju. procjenjuje se da ih je oko 30 %. mogu biti vrlo kompleksne.1% etericnih ulja. a prije svega poticu probavu i svojim opcim dezinficirajucim djelovanjern stite od procesa vrenja i procesa raspadanja. zastita od napadaja uzrocnika bolesti (antibioticno djelovanje). Antibioricno djelovanje vecine ulja nalazi se u terpenu.

na primjer. To :onaN da koncentracije djelotvornih rvari mogu jako varirari. Osim toga.lbi se dio etericnih ulja. Prirnjeri za znacajno djelovanje zacina kao sto su mazu ran. Majcina dusica tako mote svladati i jake uzrocn i ke bolesti kakve su bed renica.Esenci]e i biljke kao uboj ice klica uljima imaju tradiciju u juznirn i tropskim zernljarna. poticanje teka i ublazavanje osjecaja napuhnurosri Ali one !ito valja znati jest to da djelorvorni sadrfa] kod zacina nije standardiziran kao ked ljekovitih biljaka. ovisno o podruiju rasta. 19 . za vrijeme kuhanja gl. mafuran. difterija i tuberku loza . mjerljivo jace baktericidno dielova nje nego kemijsko dezinfekcijsko sredstvo fenol. ublazavanje i zastita od zelucanih tegoba i grceva .. gdje procesi vrenja 11 crijevima mogu dovesti do ozbiljnih bolesti. origano i vrisa k su sljedeci: . okus jela. Fitoterapija u kuhinji Svaki kunar svakodnevno u kuhinji provodi fitoterapiju uporrebljavajuci rnajcinu dusicu. Zaiinima ne sama do maz"lIIa paba/jSat. tifus .. poricanje rnororike crijeva i criievnih ilijezda . cesnjak iii luk te rako iskoristavajuci ljekoviru biljnu snagu. tako da je ljekovito djelovanje zacina u usporedbi sa Cistim ljekovitim biljem najcesce dosta oslabljeno.. Uericno ulje maji'ine dusice irna. "ego i blagoiYorno djelovati lia zdravlje. vremenu skladistenja itd.

elmer . origano .687 0... blagorvorno u disl1im putovima...317 0. plnija .312 0. dezinficiraju i oslobadaju disne purove.517 0.An tibiotirna snaga u biljkarna i l~cinima Aromatski indeks .ntibiotiena snags posebno djelotvorna II disnom sustavu i sustavu za izlucivanje. klinW~ . Zato se etericna ulja primjenjuju za poboljsanje prokrvljenosti i ublazavanje bolova. Kim jeuobicajen pri spravljanju teski h i masnih jela. Osim antibioticnog djelovanja postoji i one drugo: nadrazivanje koze i sluznice. kao sto su svinjsko pecenie ili kelj. rnajcina dusica . arornatskl lndeks (teoretska vrijednost 1 znaci da I 5U svi I .. kim i komorac u tankom crijevu. lavanda kornorac U svcm djelovanju). Postoje i svestrane bi. kao sro su cesnjak i luk. Na taj je nacin ll. Eukalipt i majcina dusica djeluju npr.296 0... borevica u mokracnorn traktu. mirta .873 0.. raznovrsna u svojern djelovanju. kajeputovac istrazivani uzrotnkl bili [ako usporeni 0.. 0. rusmann .250 Djelovanje na tijelo Specificno je izlucivanje etericnih ulja preko pluca iii mokracnog sustava. .317 0. He ricna u Ija toga zaclna djeluju poticajno na probavu i sprjecavaju napuhnutost.ljke Etericna ulja su. kod drugih nadrazlvanje koze. Biljke koje sadrse gorusicino ulje.. Kod nekih ulja u prvom je planu njihovo antibioticno dje!ovanje......333 . Mnoga ulja ujedinjavaju vise vrsra djelovanja u sebi: 20 ...711 0... kod ostalih djelovanje na odredene organe ili dijelove tijela. Brojevi daju tzv.. kao i sve biljne rvari. To vrijedi j za ulja uzeta oralno i za ona uzeta preko koze. Francuski istrazivac Bellaiche ispitivao je dielotvornost etericnih ulja nil posebno cestimuzrocnicimil bolesti.

Poznati njemacki napitak »Klosterfrau Melissengeist« kod mnogi h infekcija djel uje I bolje nego neki . dobro djelovanje protiv razlidtih mikroorganizarna. poticu probavu. jacaju zivce. Thymo!). Gljivice pJijesni Majcina dusica (timijan. Protiv bakterija dobro djeluju: kajeputovac. mazurana i majcine dusice pokazale Sl1 djelotvornost protiv virusa herpesa.. Virusi Vodena otopina rnaticnjaka pornaze u lokalnoj prirnjeni protiv virusa herpesa. jacaju obrarnbene snage organizrna: majcina dusica . vd je dugo poznato.llZlicitih virusa gripe blagotvorno djeluju cajevi od tih biljaka. bore se protiv upala: kamilica i stolisnik (hajducka trava) . rnajcine dusice i cimeta. Djelotvomc pritorn nije etericno ulje. koje se izluce s vodenom oropinom. klincica. I ulje papra irna snazno antibioticno djelovanje.. Ublazavajuce djelovanje cmog caja. 21 . valja dosta oprezno zbog visokog sadrfaja alkohola. papra. Uzimati gao medutim. Ulja cirneta i kllncica posebno dobro djeluju na Aspergillus i neke penicilinske vrste kod mikoza (infekcija gljivicama) koze. ublazava]u napuhnutost i antimikrobno djeluju: kim. iglica.. klincica i majcine dusice. uha i disnih organa. Opceniro snasno antimikoricno djelovanje imaju ulje cimeta. estragon.) slican se antibioricni spekrar djelovanja ustanovio i kod vriska. djeluju antibioticno: lavanda .... cajevca.Si rok .. koji sadrfi treslovine. komorac i vrisak .. poticu probavu. eukalipt. nego razne rvari za stavljenje. niaouli i poljska rnajcina dusica. Kod l. genitalija. stimuliraju zucni rnjehur: paprena rnervica soektar antibioticnog dielova nja I Tradicionalne otopine biljaka imaju zacudujuce I Na koje vrste klica djeluju Ijekovite biljke Bakterije Kod istrazivanja poput Bellaicheova (20 str. lavanda.. I vodene otopine mervice. cirnetovo ulje i klincicevo ulje u otopini od 1:1000 nadmocni su u usporedbi s mnogim lijekovima u borbi protiv gljivica plijesni. antibiotic: sirokog spektra. origana..

. limun .. Cesto je pritom doslo do znacajnog porasta irnunoglobulina . . vrisak 22 . vlaska .. estragon . iglice bosiljak cimet cajevac cernpres cdnjak dumbir kadulja kadulja lcze mirisavke II> kajeputovac II> kamfor . Ta su ulja smanjrvala koncentraciju virusa bez ostecenja tjelesnih stanica. papar II> paprena rnetvica II> planinska rnajcina dusica II> rujevina I .. niauoli .. Etericna su ulja cimeta i klincica. . kim . rnajcina dusica II> maticnja k .... II> II> . rnazuran _ .... luk .. potvrdila da jako djelo- va nje u pravi I u n ije bez popratn i h pojava: oba ulja izazivaju cesto i alergijske reakciie... karnilica . lavanda . virusi napadaju odredene stanice nasega tijela koje nakon ispustanja razvijenih virusa propadaju.. __N'j"fuiji -bilj"i.. bob ice borovica. .. rufrnarin ...An tibioticna snaga u bi Ijka ma i zacinirna Posebno napasni . II> II> miloduh mirta muskatni orascic . Opsirne studije pokazuju da su ulja cirneta. papra i klincica bila najdjelotvornije anrlvirusne tvari...virusi Problem kod borbe protiv virusa jest to sto cni nisu sarnostalni organizmi kao bakterije i gljivice.. ~. sanda lovina .. nego se razmnofavaju unutar stanica-gostoprimaca. To objasnjava zasro do danas nije pronadeno sredstvo koje bi direktno napadalo viruse. Ovisno 0 vrsti. poseono kod virusa herpesa i adenovirusa (virusa prehlada). klincic . kornorac ..sto je jasan dokaz da se stimulirao vlasriti obrambeni sustav. ~ ..tibio!i~ bergamots borneol borove iglice borovica. iglica . na zalost. origano . a da se istodobno ne osrete vlastite stanice-gostoprimci u tijelu. .. eukalipt .... Uvijek je tesko zakociti razvoj virusa....

poticanja krvotoka i anribioricnog djelovanja posebno jako izrafena. Gorusicim glikozidi poticu probavu.. crni papar 23 . Ostre rvari sadrze: . kao i po kre ti crijeva. koje se nalaze u biljci u gllkozidno] vezi. Ona nastaju enzimatskirn orocesi rna kod reza nja biljke. aktivi ra se slina.. Medu biljkama koje sadrze etericna ulja njihova su svojstva nadrazeja sluznice. Podrutja primjene su im npr. Postoji antibioticno djelovanje... katkad i neugodan i nagrizajuci... izluclvanje rnokrace i cjelokupnu izmjenu rvari. Neka se nalaze u Kod u I:ja gorusice radi se o parotopivim tvarirna biljkama koje se cesto primjenjuju u kuhinji.. Kod nekih bolesti njihovo razarajuce djelovanje na klice blizu je onom penicilina. proizvodnja soka za probavu.Antivirusno djelovanje i poticanle lzrnjene tvari Ostali biljni antibiotici Gorusidni glikozidi Gorusielna ulja koja sadrze surnpor i cesnjakovo ulje zauzimaju posebno rnjesto medu etericnim uljima.. One u svcjem djelovanju poticanja izmjene rvari ni u cernu ne zaosraju za biljkama koje sadrzs gorusicina ulja. dragoljub i potocarka .... gorusica .. cesnjak i luk Njihov je miris osobiro jak. a okus im je ostar. Ostre tvari Biljke koje sadrze ostre tvari su biljke s etericnim uljirna koje. bronhitls.. galgantov korijen (Rhizonla galangas) .. kelj . sadrze tvari ostra okusa. ze Iucani sok i so k crijeva. kako im samo ime kaze.. Gorusicini glikozidi imaj u nadrazujuci uljecaj na tkiva naseg organizma. gripa j infekcije mokracnih purova.. dumbirov korijen . Medu njima su: . hren i povrrnica .

Posavjetujte se 0 tome s Ijekarnikom. Vazno je upotrebljavati prirodno cista. Na trzistu postoie i razna etericna ulja iz bioloski kontroliran ih I nasada. Savjeti za kupovinu Svaka biljna kultura nema bas najbolje kombinacije djelotvornih rvari. u ovom cere poglavlju naci opce srnjerruce i upute za kUpnjll i pnmjenu ljekovitih biljaka i etericnih ulja. Moraju odgovarati kriterijima medicinskih prirucnika. Bas naprotiv. Da biste dobili porrebno znanje za primjenu Ijekovitih biljaka. Ljekovite biljke i etericna ulja iz ljekarni bolja su jer su provjerena.. Ona su u svakom pogledu najbolja. Kupujte zaro Ijekovite biljke i etericna ulja od provjerenih prodavaca. Optimalno djelovanje postizete kad etericno ulje utrljavate Hi inhalirate i istodobno oralno uzirnate u obliku cijele biJjke kao caj. ali ona mogu mnogo pomoci da sintetlcke antibiotike ne primjenjujemo bas svaki put.Mogucnosti •• pnmJene Prirodni a"tibiotici dovoij no su b!agi i za djecu. I ozbiljne prodavaonice zdrave hrane i ljekovitih biljaka paze na kvalitetu svoje robe. Ljekovite biljke i etericna ulja dobivena iz njih ne mogu zamijeniti smterieke antibiotike. U nekim zernljama koriste se razna sredsrva za gnojenje i prskanje biljaka. moraju irnati standardizirani sadriaj djelotvorne tvari. cak i kad se ne radi 0 homeopatskim dozarna. No njihove visoke doze ne dovode uvijek i do boljih rezultara. cirne se jamci i podjednako djelovanje. neuzegla ulja. poneke esencije bolje djelllju kad ih se daje II velikirn razrjedenjima. 24 . cak i ako $U skuplja.

rnrefici i slicnom u cdgovarajucu posudu (casa iii salica) i prelijte sa \4 litre vrele vode. Opcenito za kratko kuhanje to iznosi 1 do 3 minute. Ostavire da stoji poklopljeno oko 10 minuta ili take dugo koliko se trafi po receptu. Oparak ili infuz najpoznanji je nacin prirnjene djelotvornih Ijekovitih biljaka. nepromijenjena esencija I je dje lotvorn ija: cijela ima posve drukcije djelovanje nego pojedini dijelovi. mentol iz u lja paprene rnetvice. Na kraju procijedite kroz cjedilo. testo se za lijecenje primjenjuje same jedna Oparak (infuz) Da se sadrzaj ljekovite tvari . rasuru iIi u cjedilu. 25 . Uvarak (dekokt) Kod pripremanja se dijelovi biljaka kuhaju direktno u vodi. Tada ohladite caj ria podnosljivu temperaturu i procijedite.posebno etericna ulja . Na taj se nacin posebno izviace treslovine. Pripretna: Stavite 1 do 2 zlitice iii trazenu kolicinu ljekovitih biljaka.Priprema caja Postupak pripreme caja Priprema caja je jednostavna i .djelotvorna mogucnost za ublafavanje tegoba. Pripretna: 1 do 2 ilicice iii trazena kolieina ljekovitih biljaka stave se u posudu sa If. Caj je posebno dobar za rnedicinske Iaike. I I tvar iz ljekovite biljke. Da bi se gubilo sto manje plinovitih rvari. cajevi se cesto prave tako da se biljke samo preliju vrlo vrucom vodom. No prirodna. buduci da se ne ocekuju nikakve popratne posljedice. npr. dobivena sintetickim putern.pravilno provedena . Kuhajte na laganoj vatri i povrerneno prornijesajte te na kraj u ostavite da stoji koliko je navedeno u uputarna. posudu se zatvori dobrim poklopcern. inace oko 20 minuta.ne uflisti. litre hladne vode i zagriju do vrenja.

Eterlcna ulja korisre se zbog svojih regenerirajucih i dezinficirajucih svojstava. treslovine. zagrijre otopinu kratko do vrenja. naslo u bubrezima mrtve zivotinJe prilik~m autopsue. tako da se ocekivani rezultat kod njih brzo rnofe prervoriti u suprotnost. litre hladne vode. tele sacuvati sto je rnoguce vise. rnacerijacije se primjenjuje kad se erericna ulja i druge osjedjive rvari. npr. naneseno na obrijanu kozu zarnorca. Ostavite da poklopljeno stoji izrnedu 6 i 12 sari i na kra]u procijedite. Gna razvijaju i Iokalno i dublje djelovanje na odredene organe ako ih se umasirava ili prirnjenjuje za kupke. Mazanje Danas se zna da se eteril'na ulja nakon nanosenja na kozu jos Eetiri sara rnogu nab u krvi i limn. npr. Zbog svoje sposobnosti topljenja rnasti. Priprema: Stavite 1 do 2 ZLieice ili trazenu kolicinu biljaka u '!. kupke i inhalacije. sluai. Pokusi su pokazali da se ulje lavande. pozeljne sarno u malim kolicinama. 26 .Primjena etericnih ulja Tinkture (mocevlne) Postupak tzv. Ako zeJite biti potpuno sigurni da je najveci dio klica nastalih za vrijeme dugog stajanja unisten. oblozi. Za vanjsku primjenu dobre su masaze. ohladite je i pijte prema uputarna. etericna ulja odlikuju se dobrim upijanjem preko koze. Stoga je mazanje koze rnogucnost da se vanjskom primjenom iskoristi antibioticna snaga ulja u unutrasnjosti organizrna. a druge su tvari. Pripazite na navedene kolil'ine i prirnjenjujte ra ulja sarno krarkoroeno za vrijeme akutnih tegoba. I PrimJena etericnih ulja Eteriena SlI ulja vrlo snazna ljekovita sredsrva.

bosiljka. 27 . ako ga podnosite. I hidrolati su dobri za razrjedivanje. hunjavica i upala usne supliine. za ciscenje i ublazavanje upala. Inhalacije i pame kupelji za lice Inhaliranje biljaka i ulja s vodenom parorn dobra je mogucnost da se ublaze regobe kod oboljenja disnih putova. u tom siucaju mora se inhalirati cijela biljka. majcine dusice. Za vecu Stavite kolicinu sredsrva za rnazanje uzmite na 100 ml masnog ulja Priprema: (maslinovo ulje iii ulje ivancice posebno je dobro za fane iii opekline) oko 5 ml etencnog ulja. Rasirite velik rucnik preko glave i posude i inhalirajre oko 5 minuta pare erericnih ulja. ulje. kamilica iii iglice bora. jer imaju veorna snazno djelovanje. a 5 do 10 minuta pare ostalih pripravaka. klincica. Etericna Lilja kod akutnih upala djeluju cesto prejako. pri cemu je na prvom mjestu djelovan]e biljnih tvari na kozu lica. Oni nastaju kod desrilacije etericnih ulja i sadrze osim vode i rragove aromatlcnog ulja. smreke i durnbira moraju se i kod mazanja primjenjivati LI vrlo rnalirn dozama. origana. ruzruarina. direktno na kozu (ali ne na sluznicul). kadulje. Najbolje je ipak kad kolicinu ulja potrebnu za rnazanje pomijesate sa II> do 1 ilice maslinovog ulja. Za neke oblike primjene treba uzirnati prokuhanu vodu kako bi se srnanjila opasnost od pogorsanja upale. Savjet Ulja rnetvice. Parne kupelji za lice sluze za njegu koze lica i posebno su dobre kod akni. Prije toga trebali bisre podnosljivost provjerid na djelicu kofe. No mozete primijeniti i destiliranu vodu. vriska. a ne na disne putove. kao sto su bronhitis. Rufina vodica je najpoznatiji primjer hidrolata. treba vreti najmanje 20 min uta. Priprema: Za inhalaciju trebare staviti 1 do 2 litre kipuce vode 1I posudu i u nju staviti propisanu kolicinu Ijekovitih biljaka iii najvise 10 kapi etericnog ulja. kajeputovca. Oa bi se voda sterilizi rala. npr. muskatnog orascica. Provodenje takvih kupelji jednako je onom kod inhalacija.kako najbolje djeluju biljne esencije Za mazanje se uzirna 10 do 20 kapl etericnog ulja. Primjenjujte najmanje dva puta na dan.

psen ien. Priprema: Umijesajte do 10 kapi etericnog ulja u rvar-posrednika. casa vrhnja iii pola do cijele litre mlijeka. Posebno kod suhe koze I preporucujerno uljne kupke 5 masnim uljirna koja hrane kozu. kao sto su ulje baderna. bolesti srca. a h/adne kupke dje!uju osvjda vajuce i stimuliroiuce. visckog krvnog tlaka. Sve skupa ornotajte suhirn rucnikorn. Kod temperature. zlica tekuceg sapuna iii jedna do dvije ZLicemlijeka za kupanje.i h kl lea iii avokada. Kupke Za kupke su potrebni prirodni posrednici. zila i krvotoka ne bisre se smjeli kupan u tim kupkarna.Blagotvome kupke i oblozi Vrute kupke za 'loge doore su za bolju prokrvljenost cijelog tije!a. Kupka kod temperature od 36 do 38°C ne bi srnjela trajati duze od 20 minuta. Zato se preporucuju :tliea meda. Na 100 ml 28 . do 3 zbcice ulja s potrebnorn kolicinorn etericnog ulja _ Oblozi Priprema: Za obloge uronite zavoj u '12 case vode kojoj ste dodali 5 kapi nekog etericnog ulja. Za ta kay nacin priprerne pornijesajte y. sravite u vodu i razrijedite. Dobro ga iscijedite i stavite ria koiu. Mogu se primijeniti i zumance. buduci da se erericna ulja ne rastapaju u vodi. Za kupke sjedenja i kupke nogu uzima se oko 5 do 10 kapi ulja na 1'2 do 2 liz litre vode.

za dobro ozracje i raspolozenje. ceSnjakom. Jedna se esencija ne srnije uzimati duze od 2 tjedna. Priprema: Stavite nekoliko kapi navedenih ulja (pogledajte 44. origanorn. lukom itd. U razlicitoj rnjeri u I Oralna primjena Oralna prirnjena erericnih ulja srnije se provoditi same u suradnji s Iijecnikom iii ljekarnikom specijaliziranim za primjenu biljaka. Hericna ulja u kuhinji Brojni zacini sadri. kornoraeem. oralnoj primjeni sva etericna ulja djeluju : nadrazuiuce na sluzn ieu zeluca i criieva. Priprema: Ako nije drukcije opisano. etericna ulja mogu bitno pojacati djelovanje obloga.e etericna ulja koja se ipak ne gube u eijelosti kod kuhanja. No za razliku od rasprsivaca. Djeei je dosta sarno d avati cajeve. Primjer za to je kadulja. cimetorn. klincicem. one nemaju nikakvo ljekoviro djelovanje. Svjetiljke s arornama dobre su za sirenje mirisa.Arornaticne kupke i mirisi vade uzima se po 1 do 5 kapi ulja. Rasprsfvanje Najvisu koncentraciju etericnih ulja 1I zraku u prostoriji dobivamo obicnim rasprsivacima. stavite 1 do 2 kapi eterienog ulja s nesto meda (1 i. 29 . posudicu vode na radijator ill u ovlazivac zraka. za srnanjenje temperature.ete i posisati kao bombone. Za takvu primjenu stavite nekoliko kapi ulja 1I vodu. srranicu i dalje) u rasprsivac. Prornijesajre i pijte 3 puta na dan. Iskoristite stoga njihove vrijedne sastojke i spravljajte jela s anisorn. ovisno u ulju i nacinu njegova podncsenja. arornaticnu svjetiljku. Kao polazna toeka za sve doze vrijedi: 1 gram odgovara mililitru ili 50 kapi. Cesta se pritom njihovo dezinficirajuce djelovanie razvile vee u ustirna. npr. Kod primjena s hladnom vodom.liciea) u 112 sa lice biljnog caja ili tople vade. Te esencije moi. majcinorn dusicom.

Cesnjak Vojn. alicinorn j dialildisulfidorn.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Vri.deset kratkih biografija Ovdje se opsirno opisuje deset najvafnijih antibioricki djelorvornih i protuupalnih Ijekovirih biljaka s posebno sirokim spekrrorn prirnjene. blago antibakterijski djelujuce ljekovite biljke koje sadrze erericna ulja i njihova moguea podrucja primjene. kao ljekovito sredstvo i kao esencija. godine otkrili da se davanjemcesniaka u mnogirn slucaievirna izbjegla griza (dlzenterija) koja je tada bila veoma (esta. B1. cesnjak sadrki i hlapJjivo uije s aliinom. B2 i C i neke minerale j elemente u tragovima kao lito su kalij.i su lijecnici vee 191 5. U ovom poglavlju navedene su vaznije. vitamins A. jod. Sastojci Osirn surnpornih glikozida. sumpor. selen i silici]. Uporrebljava se kod pripreme jela. 30 Ova biljka iz porodice ljiljana poznata je vee risucarna godina kao ljekovira biljka i zacin. »ZviJezde« rnedu biljnim antibioricima bit ce opsirnije predstavljene.sak je jednogod {gnja biljka s /ijepim cvjetov. dok pregled koji se nalazi oct 44. Aliin se razgraduje ked rezanja iii . stranice nadalje nudi kratke obavijesti 0 svim biljkama i erericnim uljima koje se prirnjenjuju Ll ljekovite svrhe. Svestrane biljke .'ma.

prije vrernena anribiotika djelorvornih protiv ruberkuloze. Godine 1914. smanjuje krvni tlak. u alisulfide i ajoen. dijelom se uzimaju u tijelo.3%. hemolitlcan je. paratifusa i razlidtih gljivica i virusa. koji cesnjaku daje tipican rniris. a osim toga i luk i hren . Na primjeru ce!lnjaka prouceno je i amibioticno djelovanje ulja gorusice. a dijelom se izlucuju preko koze i pluea. nego i srvarno lijeci akutna i kronicna oboljenja zeluca i crijeva. Alicin kao i garlicin anribiotlcke su tvari u cesnjaku. ponce rad zeluca i probavu. Ali eesnjak ne djeluje sarno prevennvno. Cesnjak pornaze kod srreprokoka. . sniiava kolestercl.. cesnjak raspolaze i cijelim nizom drugih vaznih ljekovitih djelovanja: on je opceniro pcricajan i jaca. Radnici egipatskih faraona dobivali su ked gradnj pirarnida po [edno cesno cesnjaka na dan. djeluje protiv tifusa. ~iri zile.Nenad masna ljekovita snaga ~eSnjaka presan]a cesna u nevodoropivi alicin. Cesnjak je debar u obliku soka iii sirov za sprjecavanje epidernije gripe.zbog njihovi h antisepticni h i poticajnih svojstava. Na ta] nacin nastaje kod m nogih Ijud i ne bas ugod no isparavanje ceSnjaka. I kod bronhitisa s jakom sluzi cesnjak dovodi do znacajnih pobolisanja. Osim toga. Aiicin. I 31 Velika prednost antibiotknog djelovania cdnjaka jest to sto na njega bakterije ne mogu postati otporne. Usporedna istrazivanja s antibioricima pokazala su bolje djeJovanje cesnjaka protiv kolibakrerija i stafilokoka. u blazava grceve i napuhnutost. Djelovanje Od najpoznatijih biljnih antibiotika cesnjak se ubraja medu najdjelotvornije. ponce na mokrenje. Antibiorieno djelovanje jednog miligrama alicina odgovara tako onome 15 jedinica penicilina i time je jace i od fenola. Podrucja primjene Ljekovite tvari cesnjaka razlazu se u crijevirna. Kod biJjnih lijekova najbolji su rezultati pcstignuti upravo sa ceSnjakom. nalazi se u njemu u kolicin! do 0. u Metropolitan Hospital u New Yorku na tisucu je pacijenata provedeno ispitivanje 0 djelorvornosti 56 metoda lijecenja. Alicin unlstava bakterije i u razrjedenju od 1 :125000. To isto vrijedi i za vecinu ostalih ljekovitih biljaka i etericnih ulja s antibioticnim djelcvanjern.

sro je npr. kod reumatskih oboljenja veoma vaZDO. a najpoznatija ausrralska vrsta prernasuje visinu od 100 metara. Dojilje bi trebale ceSnjak koristiti vrlo um. . . Ova do tri pura na dan cesno cesnjaka bila bi primjerena kolicina. on Ce~njak sprjecava i prerano starenje zila. U Australiji. ali danas je prosiren u svim mediteranskirn zemljarna. . Uzimanje vecih kolicina ce~njaka iii njegova soka moze dovesti do nadraiaja sluznice feluca i crijeva.. sadrfi manje ajoena nego kapsule iii svjdi ceSnjak. . Primijenjen izvana. Prema najnovijim istrafivanjirna. ublazava bolove i ponce prokrvljenost.jereno jer on preko mlijeka u djece rnoze izazvatl napuhnutost i grceve . No Vaz. gdje se eukalipr upotrebljava kao 32 . jer on vrlo snafno djeluje. .. mora ga se uzimati svjezeg iii kao istisnuti sok. I kod jakog i suhog kaslja treba izbjegavati cesnjak.. CeSnjak ima opcenito jake zagrijavaj uce djelovanje. Ako je netko ionako sklon takvirn pojavarna. Podnosljivost cesnjaka . No prasa k od cesnja ka va Ijalo bi izbjegavati. Osobe s ozljedama na kozi i lihjevima iii kronicnim nadrafajima zeluca i crijeva lose pod nose cesnjak. Stablo je medu najvecima na svijetu. njime mofe sarno pojacat] tu svoju sklonost pa bi ga trebao izbjegavati... Antisepticna snaga cesnjaka siri se posebno na crijeva i pluca.Poznavanje i pravi I na prirniena ljekovitih biljaka Mogu se kupiti drazeje cesnjaka bez karakteristicna mirisa a imaju slicno Ijekovito i preventivno I I djelova nje kao i svjezi cesnj ak.110 je naglasiti da se kod duzeg zagrijavaoja anrimikrobno djelovanje cesnjaka najvecim dijelom gubi! Da bi se iskoristila njegova antibioticna snaga. Eukalipt (Eucalyptus globulus) Eukallpt porjece iz Australije i Tasmanije. Cdnjak se opcenito dobro podnosi i moze se [esti bez straha od opasnih popratnih pojava.. .. Kod akutnih tegoba s plucima i probavom ne treba primjenjvati ceSnjak.

Borba protiv bakterija eukaliptorn i klincicem Zaiinski klinCii nije 11 rodu s uobicajenim vrSlama klil1Cica. Sastojci Va!an sastojakje etericno ulje iz listova i pupoljaka. aldehidi i alkoholi. Ked biljaka koje se danas farmakoloski koriste ocekuje se kolicina ulja od 2 do 3 %. srnole j gumu. Posebno dobro eukalipt djeluje na pluca i mokracne putove. felandren. /lega to p!lpoljci cvjetova zimselene biljke koja se S!I najceSce uvozi iz Aftike. piperiton koji mirise na metvicu. oko 70%). Djelovanje Eukaliptovo ulje ubraja se u etericna ulja s Jakim antisepticnim djelovanjern. Sastojci su i cineol slican karnforu (= Eukalyptol. U pocetnoj [azi prehlade eukaliptova kupka maze ublaziti simptome: 5 kapi uIja eukali pta i 5 kapi lavande pernijesajte s I vodu za ku pa nje. pinen. njegovo je antibioticno svojstvo dalo biljci i naziv »drvo protiv groznice«. 33 malo meda i stavite u . Rasprsivanje dvcpostotne otopine eukaliptove esencije un istit ce na prunjer 70 % stafilokoka koji se nalaze u prostoriji. Lisee sadrzi jos flavonoide. gorke tvari i rreslovine. epee sredsrvo za lijecenje bolesti raka i protiv malarije.

pa cak i infekcija kao sto su os pice i sarlah. va Masafeeukaliptom ublazavaju reumatske belove iii belove zlvaca. Podnosljivost Kod primjene caja obieno nerna nuspojava. Eukalipt pornaze i kod obrade rana koje lose zarastaju i <"ire te prociscavanja krvi kod opcih infekcija.adulja Kao i mnoge druge vazne zadinske ljekovite biljke. razrjeduje zadrzanu sluz i potice njezino izbacivanje. kao i teskih oboljenja jetre trebalo bi se kloniri oralne prirnjene. crijeva i rnjehura. Vee je dugo poznato odlicno djelovanje eukaliptova ulja na pluca: one dezinficira. Eukalipt je odlican za sprjecavanje upala sluznice. inhalacije iii orainu prirnjenu. upala u podruqu usta i grla. kao i cineol. Sastojci Medicinski se primjenjuju listovi u kojima je oko 2 % erericnog ulja. rreslovina i gorkih tvari. No jako eukaliptovo ulje ne smije se oralno primjenjivati ked visokog krvnog t1aka i epilepsije. jer ked povremenih nadrazaja moze doci do prol]eva. flavonoida. kamfor i bornilacerat.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Podrucja primjene Za lijecenje se primjenjuju listovi u obliku Ijekovitog caja. I tegobe poslije uboda insekata mogu se ublaziti ako se mjesto uboda natrlja usitnjeni m listicima kadulie. borneol. Kasljanje i bronhitis se ublazavaju. Njegovo svojstvo hladenja moze se lskoristiti za smanjivanje temperature. biljnih sredstava kod I K. gripe. kod alti i cireva u usnoj supl] ini. angine. 34 . i kadulja dolazi iz sredozemnog podruqa. prehlade. povracanja Hi sla bosd. koci srvaranje sluzi. smola. U ulju se nalaze thujon koji odreduje vrijednost biljke. I kod upala u podrucju zeluca. Grgljanje caja od kadulje jedno je od najboljih . no mnogo cesce etericno ulje za masaze.

jaca ga. Vee male kolicine djeluju roksicno. pseca kamilica ne sadrfi nikakve djelorvorne tvari. a nesto je slabiia rimska iii plemeniti jarrnen iz juznih podrucja Europe. Sastojci U ljekovite vrhe primjenjuju se cvjetovi. Podnosljivost Kaduljino ulje ima jake djelovanje na centralni iivcani sustav. Podrueja primjene Caj se koristi za opce povecanje snage. koji sadrie promupalno ulje kamilice u kolicin: od 0. Druge I lsPitivania 0 inhalacijarna para od kamilitnih cvjetova ked hunjavica i katara disnih putova provedena na Sveucilistu u Giessenu pokazala su da karn ilica maze unistltl bakterijske otrove streptokeka i stafilokoka.klasika protiv svih poteskoca Djelovanje Kadulja je izvanredno djelorvorna ljekovita biljka. farnezen i kumarin. Najvazniji sastojci ulja su plavi karnazulen (do 15%). Kamilica (Matricaria chamomiJ/a) Ljekovita biljka koja se rnoze pronaci u cijeloj Europi pripada porodici glavocika. Sadriaj rreslovina objasnjava njezino povoljno djelovanje kod proljeva. Cuj se ne smije piti stalno. a-bisabol (do 25 '¥o). Kadulja je osim toga djelorvorna protiv gljivica i upala. a uopce ne u rrudnoci i za vrijeme dojenja.Kamilica . Obje vrste. potlce obranu organizma. Njezina antisepticna snaga vee je dugo poznara. medutim. 35 . sad de vrijedno plavo ulje karnilice 5 azulenom. a u svom antiseptickorn svojstvu i kao sredsrvo za grgljanje i ispiranje. kod uboda insekata i kod koznih bolesti. kao i bisaboloksidi (do 30 %). Postoje razlicite vrsre kamilice: najbogatija djelorvornorn tvari je prava iii njernacka kamilica. Za razliku od njih.6 do I %. usporava srvaranje znoja i lijeci rane. za ispiranje rana koje sporo zarastaju. za smanjenje znojenja. Ranije su se u prostorijama gdje su lezali teski bolesnici spaljivali listici kadulje za dezinfekciju. regulira rad zlijezda.

Dokazano je takoder ljekovito djelovanje jakog eaja od karnilice kod eireva na zelucu. Protuupalna snaga kamilice blizu je onoj kortizona. ublazava napuhnutosr. upaljeni hemoroldt). 36 . dana 2 do 3 sata. Ima cijeli niz izvanrednih ljekovitih svojstava: djeluje antibakrerijski i ublazava upale. U zen a kamilica je zbog svag umirujuceg i opustajuceg ucinka korisna za ublazavanje rnenstruacijskih tegoba. za inhaJacije kod kaslja i upala nosne ilupijine. u vanjskoj primjeni za obloge kod rana koje lose zarastaju te u analnorn i vaginalnom podrucju (rane na emaru. Karnilica ponce menstruaciju i sroga se ne bi trebala oralno primjenjivati u prvim tjednirna trudnoce. opusta i ublazava grceve. napuhnutost i procese vrenja u enjevima. antialergijska je. Vrlo rijetko kod primjene karnilice mogu se pojaviti alergijske reakcije. No prirnjena mora biti dugorrajnija. Kamilicino ulje ima i dokazano svojstvo unistavanja gljivica. kao i oko 10 % sluzavih tvari. Djelovanje Zajedno s bazgom i paprenom mervicom. Podnosljivost Caj od karnilice ne bi trebalo primjenjivati za ispiranje oeiju jer rnoze doci do nadrazaja. lureolin i kvercitin koji ublaiavaju grceve. blago srniruje. Etericno ulje kamilice ima antialergijska i desenzibilizirajuca svojstva. kamilica ublazava grceve u zelucu. Zbog svag blagog djelovanja kamilica je odlicna za lijecenje djece. za ispiranja kod upaljenog grla i sluznice usta. Jednako take. karnilica se ubraja u najpoznarije j najomiljenije Ijekovite biljke naseg zavicaja. kao i ked svih oblika upalnih bolesti. Ta rnjesavina udise se preko nob ili preko Podrucja primjene Protuupalna snaga karnilice moze se iskoristiti na razne nacine: za ublazavanje akutnih upala sluznice u zelUCll i crijevima. Kod alergija moze pomoCi kad se u rasprfivacu pornijesa nekoliko kapi ulja kamilice s jednakim dijelovima ulja cedra i ruzina drva.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka djelorvorne rvari su flavonoidi apigenin. kod proljeva iIi gastritisa.

kod nadrazaja na povraca nje i proljeva. Podnosljivost K1inci6evo ulje djeluje vrlo snatno . Zacinski klintie poboljsava probavu i sprjecava slabost i zgaravicu. Djeiovanje Esencija klincica ima jako antisepticno djelovanje i rnoze usporavati infekcije. U ulju se nalaze kao cdredujuc! diJelovi eugenol (70 do 80 %) i acereugenol (10 do 15 %).rvrata nosisuIi 'Ioncicc e m. No i u krernarna za reurnu koristi se protuupalno svojsrvo klincica. listova i kore. Kod oralne primjene mogu se vee kod dnevnih doza veCih od jednog grama pokazari znaci orrovanja. I U doba epidemija kuge i iii I klincicincieavrijeme zvakalih za svoji ad kl su .i liiccniC. oko 10% treslovina.kOle. I Vee u srednjem vijeku : spornin]e se dezinficiI rajuce svojstvo klincica.nOg. 10 % masnog ulja i flavonoide. u Maleziji i ria Filipinima. potom kariofilen.[ako antisepticno djelovanje klinci. i I Podrueja primjene Najpoznatija primjena kHncica je ona kao antiseptika u lijecenju zuba. meril ni alkohol i metil-salicilat. pripada porodici mini i rasre na Madagaskaru. a jednopostotna otopina je tri do eenn puta jaca od fenola. kemijskog sredsrva za dezinfekdju. Moluckim otocima.. Sastojci Klincic ssdrfi 15 do 20 % etericnog ulja. Primjenjuju se suseni cvjetni pupoljd i etericno ulje koje se dobiva iz pupoljaka. potice izbacivanje simi. porice probavu ijaea. 37 . oko posjeta bolesnicirna. K1incic unisrava klice. U Aziji se koristi protiv bolova u rrbuhu. I alergijske reakcije kod vanjske prirnjene znaju biti veorna ceste.Ca Klincic (Syzygium aromaticum) Stable klincica visoko je do 20 metara.

kao i linalool.. Djelovanje Lavanda djeluje antiseptieno. borneol. saponine i kumarine umbelliferon i herniarin. ublaiava belove. . cineol. Osobito se u Franeuskoj lavanda smatra jednom od najznacajnijih ljekovitih biljaka uopce. znoja. mozak i vegetativni iivcani sustav. Najtrasenija je lavanda koja raste u francuskoj pokrajini Provansi. ani beru lavandu.Poznavanje i pravilna primjena ljekovitih biljaka Veeje U ontiet bilo pmmafO da lovando lijepo mirise ali i do je ljekovita: poseb no se cyeniLo njesino IIl1lintjuCe i dezinficirajuCe djelo\lonje. djeluje umirujuce na srce. opusta gn:eve. ponce stvaranje iuci. mokrace. trljaju je medu prstirna i natapaju njezinim sokorn mjeste ugriza. djeluje 38 Ljekovito djelevanje lavande ked ugriza zmije posebno cijene lovci: ugri ze Ii im psa poskok. aka 100/0 treslovine lamiaceen. smiruje . karnfor i druge tvari. U ulju se nalazi i linilacetat (30 do 50 %) koji odreduje vrijednost biljke. Sastojci Medicinski se primjenjuju cvjetovi koji sadrze ad 1 do 30/0 etenenog ulja. lavanda (Lavandula offidnalisl Ova usnjaca iz juzne i srednje Europe vazna je ljekovita bilj- ka.

Sastojci Osim vitarnina C i vitarnina skupine B. a u 5 %-tnoj uzrocnike tifusa i difterije.ka1cij. Vazni sastojci ulja su limoni (90 %). hesperidin. Vazna su njezina antibioticna i antisepticna.Lavanda. bakar. Lavandin caj i ulje ublazavaju upale kofe. nernira. razliiiire flavonogLikozid e i oko 0.2 %-tnoj otopini esencija lavande unistava uzrocnike tuberkuloze. Podrucja primjene Antisepticna snaga lavande moze se dobro iskoristiri oralno i u vanjskoj primjeni. Limunova korica sadrzi provitamin A.ijecenju se prirnjenjuju plod i korica. opekline i ekceme. Podnosljivost Rijetko se govori 0 alergijskim reakcijarna na lavandu. karnfen i linalool. Ona se posebno dobra razvija u plucima. U 0. silicij i vocne kiseline. nesanice i nervoznih smetnji srca.5 % etericnog ulja. kao i akne i psorijazu. Idealno je jesti i plod jer zastitne tvari koje se u njemu nalaze bitno jacaju djelovanje I vitamina C 39 . U l. Kod infekcija disnih putova lavanda se stoga moze prirnjerijivati oralno i pomijesana s drugim ljekovitim biljkama za masazu i za inhalacije. citral. Visoke doze lavandinog ulja mogu dovesri do nadrazaja zeluca i crijeva. pinen. vrijedna svojstva: djeluje antisepticno [unistava klice) i drureticno (izlucuje vodu a time i bakterije koje izazivaju bolesti).mirisna ljekovita biljka atitoksicno. mangan. limun sadrfi i minerale i elernente II tragovirna . kao i do ornarnljenosti. Lavanda potil'e menstruaciju i ne bi se trebala primjenjivati u trudnoci. kao i urnirujuca svojstva kod nervoze. smanjuje krvni tlak. Osobe koje boluju od niskog krvnog rlaka ceseo su zbog opustajuceg djelovanja lavande pospane i umome. zeljezo. Osjet[jive osobe reagiraju katkad glavoboljarna na njezin miris. citronelal. felandren. limun {Citrus limonum} Svjez limunov sok ima Limun pripada porodici rurvice a potjece iz istocne Azije. potice probavu i tijeei rane.

B. prije svega ad aliina. C). sree i vene te sprjecava reurnatske regobe i sklerozu . otpusta S]UZ. kalcij. Prekomjemo uzi'lanje limuna moze pojaeari mirnocu nekih osoba. Podnosljivost Lirnunovo ulje moze kao j sva druga erericna ulja nadraziti kozu. te hemoliticke streptokoke. zeljezo. a sadrzi oko 0. ova do tri bombona s kavorn iii nekoliko listova persina. smanjuje remperaruru i visoki tlak. Vrijednost te posvuda koristene i omiljene biljke svima je vjerojamo poznata. 40 . Da bisre I ublazill neugodan miris luka na ken [ela. pojedite jabuku. Flavonoidi se nalaze u korici ploda. luk (Allium cepa) Biljka iz porodice ljiljana kod nas se udomacila stigavsi iz Azije. jed. sumpor.. prije nego !ito pocne truljenje koje smanjl. To vrijedi i za sok. siliclj). kalij. minerale i elemente u tragovirna (natrij. djeluje antialergijski.Poznavanie i pravilna primiena ljekovitih hiljska Djelovanje Limurr je biljka koja unistava bakterije. djeluje antiseptldno i osim toga aktivira bijela krvna tjelesca. Cista esencija unistava bakteriju difterije. Uparena esencija Iimuna razara rneningokokus. Djelovanje Luk potice lucenje mokrace. glukokinina). Luk sadrzi cijeli niz vitamina CA. Slrovi luk treba 10 bi odrnah iskoristiti.01 % etericnog ulja. alicina i po!isulfidena. I Sastojci Luk se primjenjuje u rnedicinske svrhe. probavu i tek. Podrucja primjene Limun ima i druga ljekovita djelovanja: on opcenito osvjezava. jaea zivcani sustav. annsepticno i sprjecava infekcije. Tvar koja potiee suze zove se propanrhialcksid. srnanjuje secer u krvi (preko tzv. jedan od mogucih uzrocnika upale rnozdane ovojnice.lje kvalitetu I sastojaka.

Majcina dusica - svernoguta bi Ijka

Podrueja primjene
Luk smanjuje previsok krvni tlak i poviseni kolesterol u krvi te sprjecava arteriosklerozu. Pornaze kod bronhitisa, astme te smetnji u probavnirn organima, bubrezirna i rnjehuru. Sirovi luk djeluje posebno dobro na rnokracne putove, a kuhani na probavni trakt,

MajCina dusica

(Thymus)
M ajcina dusica zva I. se ranije antibiotikom ljudi.

Ova usnjac<Iiz podruqa Sredozemlja cesto se primjen juje kao ljekovita biljka i zacin. Razlikuju se Thymus vulgaris (vrtna majEina dusica iii prava rnajcina dusica) i Thymus serpyllun1 (divlja rnajcina dusica). Obje biljke sliEne su po sastojcima i naeinu djelovanja i primjenjuju se na isti nacin. Divlja majcina dusica sadrzi manje etericnog ulja, i to antibioticno slabije djelujuceg, Sastojci Koristi se cvatuca biljka majcine dusice koja sadrzi najrnanje 1,2 % eteriEnog ulja, treslovine i.gorke tvari, kao i sapo nine. Eteril'no ulje sastoji se do SO % iz timola, karvakrola, cimola, borneola, geraniola, linaloola, pinena i cirnena, Glavni sastojcl ulja majdne dusice su timol i karvakrol, a ulja divlje majcine dusice linalool i cirnol, V ljekovite svrhe mogu se jednako primjenjivati vodene otopine i etericno ulje obiju biljaka.

! 1 rnravirna je poznata
i antlbloticna
snaga

1 siromasnih

I
I
I

I divlje

I na
!

rnajcine dusice: oni postavljaju biljku svoje nastarnbe da bi rnravlji grad stitila od napada bakterij a i vi rusa.

Djelovanje
Majcina dusica djeluje opcenito poticajno i osnafujuce, ublazava grceve, jaca zivce, potice tek i probavu, povisuje krvni tlak i djeluje dezinfekcijski i antiseptic no - to svojstvo proteze se osobito na crijeva, pluca, mokracni trakt i genitalije. Majcina se dusica ubraja II najvaznije antisepticno djelujuce Ijekovite biljke koje unistavaju bakrerije i otrove, Vlje rriajcine dusice zbog svog sadrfaja timola/karvakrola i 1I koncentraciji od 1:3000 djeluje usporavajuce na najvise
41

Poznava nje i pravilna prirnjena ljekovitih biljaka Nova istrazivanja potvrduju da etericna ulja rnajcine dusice, I lavande. berg. mote. kamilice i limuna poticu II stvaranje bijelih krvnih tjelesaca. Majcina dustca I pot ice obrambeni sustav kod razl icitih in fekcija.

I

bakterjja u ranarna. Cak i zubne paste koje sadrie majcinu dusicu u razrijedenoj oropini od 0,10% razara]u mikrobe u usnoj supljini u roku od tri minute. Podrucja primjene Majcina dusica djeluje dezinficlrajuce i opustajuce na bronhije, zeludac i crijeva. Prehlade i druge tegobe s disnim putovirna, osoblto grcevin kasalj i hripavac, mogu se ublafiti pornocu rnajcine dusice. Pojave vrenja u erijevima s grcevirna i rijetkirn smrdljivim stolicarna normallziraju se, a sluznica zelu en i crijeva se smiru je. Caj od rnajeine dustce (1 flicka na ,/, litre yodel pornaze i u vanjskoj primjeni kao oblog kod rana.

Podnosljivosr Prevelike doze u osjetljivih osoba mogu izazvari prejako
djelovanje ~titne zlijezde. To se moie dogodiri i kod preceste upotrebe zubne paste ukojoj ima rnajcine dustce, Kod kolicine od 6 grarna majcina duslca djeluje rokskno. Zato se ne bi srnjela uzimati u rrudnocl i kod visokog krvnog tlaka,

Svjetsk, najpozlIGtije planUIiiie 1IIIllllla danas su
II Italiji, Spanjolskoj, Crlkoj i lIa zapadll SAD·a. Umwi se moiiie djekom

dje(e godille k!lpili svjti i dobre halitete.

42

vrisak protiv napuhnutosti i grceva

Vrisak

(Salureja)

Ova vrsta usnjaca vee je u amici bila veoma cijenjena biljka. Uglavnom se razlikuju vrtni vrisak, koji se obicno upotrebIjava kao zacin i nesto jaci krski vrisak Krski vrisak ima bitno jace antibioticnc djelovanje. Obje su te vrste slidne po nacinu djelovanja i primjeni. Sastojci U lijecenju se primjenjuje cvatuca biljka koja sadrfi od 0,3 do 1,9% erericnog ulja, 4 do 8 % treslovina, gorkih tvari i malo sluzi. Osnovni sastojci ulja su karvakrol (oko 30 %), cimol, dipenten, fenolen, pinen, terpen, fenol, cineol i nesto tirnola, Djelovanje Vrisak ima jako ancisepricno djelovanje (osobito krski), cesro i"ak i jace od rnajcine d US ice, a osim toga sprjecava i truljenje, dje!uje poticajno i kao afrodizijak.

I Vrisak je dobar kod
rana i uboda insekata.

Natapkajte ranu iii ubod mlakim (ajem
iii, jos bolje, dvjema kapi ma etericnog u Ija. To ce sprijeciti belove i natekline.

Podrueja primjene
Preporucuje se prirnjena ove biljke za zeludac i crijeva. U kuhinji je omiljena zbog svog svojstva da sprjecava truljenje i potice probavu, Ublazava napuhnutost i grceve (ovaj pomalo ostar zacln trebao bi se naci u svakom jelu s grahom, lecom, graskom ili keljorn), potice tek i zbog svojeg je dezinficirajuceg etericnog ulja i treslovina debar kao sredstvo protiv proljeva svih vrsta. Brojni liked za poticanje probave i sredsrva za lijecenje rana sad de vrisak,

I Caj
I

ad vriska kod napuhnutosti. vrenja

! iii truljenja u zelucu iii kod proljeva priprema

Podnosljivost
Vazl1o: zbog svojeg nadrazujuceg djelovanja na sluznicu i kozu ulJe vriska se ne bi smjelo upotrebljavati nerazrijedeno, Aka je to ipak nevedeno u receptima, oprezno ga isprobajte.

I se ovako: 2 zlicice biIjke
prelijte sa ';" litre kipuce vade. ostavite da stoji
10 minutai

pijte po

dvije sal ice na dan.

43

• a potican]e izlucivanja mokrac.c. probave. protuupatno.IYlOkozo. anlimikotitno. nedostatka teka ked kroniene preh I! d e.I'u~. j. i za opce jatanje. potlcaino.nje krvi. i ~iv.u(1 nadrahji !eluc a.e ale<gije dobra mogu6i nadra~'ii f. k) srnsnjuje ternperaturu . sluz.prj. potite probavu. li. probavu anlibaktedj'ko. fungista!i<!no. izlutuj. produzava zgru!.luea mogu':. bobice borovica. 5 eterienim uljima Podnosljivost moguce ale<gije mogu. ubi.ajuce.~.kterij. antjvirusnc.epti6no. posebno potif.tko mogu.3 'rv.koj primjeni ked nategnuca i bololGl mi~ica ked ne u trudnccll moguci nadra !a] i 1. crjjeva i bubrega dobra Djelovanje . uspcrava upalu. sjerne arnika. za lij.kcij.osj. prill. u vanjsko] prirnjeni kod bolova milie.rio.ko. pOli~e prokrvljenost antibakterij. ubl. alergije dumbir. izbacivanie sluz! anrisepticno.zinficirajure. i rana. potice prokrvljenost . di!nih i mokracnih putova... potite prohvljenost I. upala .tav. antiviral no. opu!la ~r<. iglice c:imet. poli~.~i rane.Io. napuhnulo.jen gowli'" h.nlib. iscrpljencsti.j. prekornjernu tekuelnu.rcu i crijevirna. reumatskih tegoba .kl.la.iava belove lagano antibi"ti~n".ko. i kata ra dijnih putova kod ezljed. otpusta .algant.jdu~k. . I.rgije dobra dracoljub kod laganih inf.ti.klerij.caja 'itosti. at. antimikoti~no.lo.ntibakt •• ijsko. <vj. sm:anjuje rnasti u krvl.lj. jata. pOlite prekrvljene.ve trava 44 . proliv napuhnutosti. ra n a eukaljpt.nosl anti.roze.ko. u vanj. protiv napuhnutosti antibakterijsko.met"ji probave i gr~""a u zeh. annvirusno. j prehlade ne kori .Poznavan]e i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Ljekovite biljke Biljka anis.tonj.cava nadutost. kor. kod povi!enlh vrijedncsti rnasneee u krvi.v •. zgru !'. kod probavnih smetnj. Iijeti upale.luca ne koristiti kod nadrai!aj' . U poricanie obrane organizma kod katara di!nih putova. korica telnjak antisepnceo. opcenite slabosti za . poti~e prokr. korijen '01. ked kallj. i!iiasa kod .Iiti u trudnoei! mogue. dezinfici. elpu!!.o . t.keca .nti se pticno. potice izrnjenu tvari Primjena gre""e. ($Iolisn. ne uzimati oralno debra ne keristiti u t rudnocil mog.va gll. ublatava pOli~.t d.gano antjbakterijskc. upala vena kod katara diJni h pu rcva kod probavni h tel. ILIea i bolesti 'UCMg mjehu'a rij.ntib. mokrenje.v. sluz.rgije.n]e arl. putne bolesti kod infekeija di!nih putova 23 innalac:iju i rnasazu kod probavnih smetnji. antimikoti~no . sprj. ked probavnih tegoba. za peticanje prebave.tovi borove igliee borevlca.

j. grf. za potlcanie probave dobra kelj moguci n. listovi karnillca. kod temperature. potice obra nu antibaherijsko.nu. kod areva leluca. a nt ibaklerijsko. virustaticno.nje upale kofe i sluznice za csvjezenie i jaCanje.Prirod no antiba kterijsko djelova n]e Ljekovite biljke s eterienlm uljima Biljka hren. sm.d. potic. potiee za'jeljivanje rana. jaca probavu. i. probave. izlucivanje sluzi..• ntibakte. u analnem i genital nom podrucju.. oboljenja crijeva Podnosljivost ne na o. poti~.cav. sluzi Primjena kod bmnhiti.fav. potic.luciv. poti~e probavu antisepliCno . va greeve. sprjef.gii... cvjetovi dobra smetnji u zelucu i e:rijevima.. kim antimikrobno. u zelucano-crijevnom traktu iocijedeni sok kod t.vim •. dobra limun. ublafava greeve. korijen Ojelovanje antibioticno.oje mokrace. kod srnetnji sna i nemira. opust.nHI putova kod nervozom uzrokovanih rnogue e a I.c.nje kod upala kofe i sluznice. ubl .faji kof.. za ubl.ira na ielucu i dvanaesnlku.ke tokslne. ubl.Iucu i <rij.~ a.keija mokra':"i" putova. mokrace. hladi.a kod probavnih tegob a.zav. upala mjehura i bubrega ne u trudno6 kadulja. umiruie. osjecaja sifosti kod upata u podrueju usne ~upljine i !d. povrat.a.iv. U lokalnu anestezl]u.nj' sluzi lagano antibakterijsko. cvjetovi antibakterijskc.njuj. greeye. sprjecava znojenje.'udac. bole sti disn ih P u tova.nr.nja i slabosti za . an tirung. snifava tlak. ked artritisa i bronhiti. laganc ornarnljujuce dob ra klinbc.cenja rana.prj.nj. kao oblog kod lij.."a u £. u blafay. potice probavu i . onemogucava bakterij.ifava probavu i izlucivanje razr jeduje slu z tl ak. ublaun upal e.joUjiv l. kod prehlade i glip.ijsko. kod hunjavice i bronhitis. potiee obr. grl:ov. probavu.nje skleroze. kora i plod luk dobra 4S .ya napuhnutost. . za j. potice iz mjenu tvari potice prokrvljenost.ijeI3. cvjetovl dobra komoraf lagano antibioticno. an(ivirusno. upale. protiv napuhoutosti antisept i~no. napehnutosti. lavanda. grceye. jaca i pOtice probavu (kariea) antlsepticnc. Iii_a rane kod upala u podrutju usta i tdrijel a.zluc.lno. . potia. kod probavnih smetnji i infekcija di!. [ungistalieno.

obrane ked karara disni h p u 10".nlim.'lna primjena ljekovitih biljaka Ljekovite biljke 5 eterknlm uljima Biljka matur.ludac ne u povrtnlca ruzrnarin.antivj ru sno.i.bva grteve. ub'I. smanjuie tlak.pli{no. op1enito potiC'jnO kata . ~eluca ne u trudncei i ked vi . CpU!I.!. sn .inficirajuc e.!ki.nje .ko. upaT. poti~. ubla!. obramben] sustav 1"ti. .ekog tlak. an tlvlrus n o.§lja i prehlade ked rana i ozljeda. laga no anI ibicti~no. probavu opceoito j aea.dr. . probavu grteve.olibakrerij.. cri].nja."".&' isk.:!ava II a k ked nervnznlh srnetnji sna i !elu~. nih i "rij. za j.. Iistovi Djelovanje antiS1'.Iuzi anli. protiv trulje. potlcanje probave i za PodnQ~lijvQst dobra ne kon 5 ti Ii k.ijel. ublahv".ed vi sokog tlaka i u I'udnoti dobra ked kat ara disn ih 'p utova.mi_ nu IV3 ri. . . ked upala u pod. !eluc.ka kod upala kote.~k). (Vieloyi ked k.j~. pol. ubi. i'lu~iv. grceve.v" gr~ev. kod niskog."" nadutost dez i nrici rajute. i c<ij"va. vrisak ked napuhnutostl.cava upale. I... di~nih pu tova k uudnotH katkad n. dobra 46 .mernji 'eluca. ja~a pap re "a rnetvica. kij.itu limlu. anti. rijetko su moguo.n :rn.r.~. pori ~~ P robavu."lnji probave. urniru]e antib'kterii sko.. polit. usta i id. 3 nri~iri)sn 0.Poznavan]e i prav.Iu.n. bosu ked .!.. antibak«!rij sko. probavn ih smetnji. lije~. Primjena ko>l lag~ni h in r." ~ju usra i 1d'ijela 'ked . antimikoli~no.i. prOhv Uuljenja.potice.m. krob n o. de. sp.I. potif. ubl.. mog"':i nad . upale. ful. du!k. upale. kao 50k il i . rane. za ded'f' u juhe il i sala te ked probavnih .m'!nji. mok re nj. dezinfod raj uce. "(. sekrete. 'prjeta".j. maj~ina du!ica. orpusta .afyj.Iergije dobra ked bol es 1i !u~i j.vni h. povracanje lagano • n libioli 1no.o ri~no.potiile probavu. listovi a ntisept i~n 0. polil:e probavu. i. potile probavu ople"itc poticajno. mok"cu . koe. probavnih srnetnjl ufe"'..ta .e" ubla~. kl.dlljcli Iuk mileduh (!ipan) neven. naj bolje 'vjd dobra mcguei nad ra i!aj i..~jet. umiruju.Iuz.eplifno (pos.boo k.v."j. U. j. listovi rujevina antirnjkrnbnn. grtev e. poliill.!ljavanje.tegoba kao i ~e!oja~. ked: asrrne. .. skuplj. ublahv. POI. prehlade. usta i :!drij..". an t'i mikolion o. pOliee probavu. jet re sarno Y' dogovoru s lijel:nikom m.ju'e. listovi mali~njak. [l te tuca i c rijeva ne u trudnoci i kod visokeg Ilaka dobra za potican]e probave i ja~anj e.

i. '1.no .nje obrane (i pf(lfolaktic~i).1 pa le. be les ti If mf neg sust ava :i ra ~ dobra. ~j.potit.va obranu.eva. listovi hamamelis.la koje.ibioti.ijet ko su moguCi nadrabj. snit .v. stimuli ra imunoloski .fav. potice mokrenje ne u IrudnoCi! nije za djecu rnl.nbmikoti~no. a n. upale. g.• k" pljaju c.juco. obranu. za lijeeenje ra na korijen trputac lagano ant. . cvje.kuplj'juce. .".d. reumatskih Djelov~nie .tiste "oZ~ kod upala mokratoih i mjehu.vanje . reu m. tom p eratu ru. . antiblotkno. sprje<. prehlade. te!ko61 g'ip". gri pe.ti ti ked visoke temperature.luca 47 . poti{e znojenje i rnokrenje fog. OpU. ~el uta dobra kod bro~hiris."v. p osebno kod prevel ike doz.va upale. so i'zava remperatu ru. lagano ublafava botove dezi n n"j ra.v.ava belove... llsiov 'poi. usporava pori~e mokrenje . pol'ic.azaji ieluca . upala vena. kora kod p rehlada i reumats kih I. u bla. ubi atava belove ant i b i ot i~no. korica hrast.tovi b.nj. ubla ~"va boll petoprsta rudb.kuplj.kij.Iuzi kat i' upal e. ub'I"a.gob. poj.• stm e. up.tski h legoba kod upala mokra en ih pu tova i mjehura •. g. prehlade pelud ne grcznlee kod proljeva. 'k. obranu. ja<.kole. listovi 5 drugim djelotvornim tvarima J>rimjena: korl.eom. i njel:ln kod upata o(iju.e znojenje i' mokrenje ked prehlade i bronhitis vrbcllsta surudca.!I.poi..ekcem hernoroida kod prehla d e. ublail'" nadrahje. znoj.oibnih upal" usia i i!dfiie'I. moguti n.eav.du od 12 godma. kod oeei ste . ubl.""rj'duje sluz pOliee izluc.. u ttbuh u. <l<.ip e.a putova brusnlca. upale dobr dobra tvjetovi rnedvietka..no dj.kod p rehlade. . srniruje grleve. IJ! SpOt3Va. . dobra moguc oad""i zeluca ne ko.l:eve antibiotidno.. glavobolja ne kori Sit iti u trud noti! moguCi nad"z3j i t.lljan.aSlj . prctlv upale.Ne dajte klicarna sansul Ljekovite biljke Biljka bazga. moguei bolo". skuplla kozu. reumatskih 'ogoba. upale Podnosljivost dobra dobra . rana.stav. heme rc id I i kod prolleva kod prolj.~. antioakte djsko .loo.nie ~mokrenje.k". lijol:i rane z.tooi i biljka vrba.ntibioti<"o i . kora ljpa.

kako za primjenu cijelih biljaka iIi same dijelova biljaka. npr. usnica. infekcije koze. Nemojte odjednom napraviti prevel iku kolicinu lijekal Afte Afte su ranice u sluznici usta okruzene upaljenirn ruborn s bjelicastim naslagarna. mekog nepca iii zubnog mesa i mogu biti vrlo bolne. One se nalaz. infekcije zelucano-crijevnog trakta (smirujuce djelovanje na grceve) . Oralna uporreba etericnih ulja smije uslijediti samo nakon dogovora s lijecnikorn iii iskusnim Ijekarnikom. U svim receptima dani su prikladni nacini pripreme i kolicine. 48 . tocno pridrzavanje navedenih uputa.. caj iii sirup. npr. sluznice obraza. infekcije mokracnih putova (i potican]e mokrenja). infekcije disnih putova (razrjedivanje sluzi iii ublazavanje nadrazaja. Odaberite od brojnih recepata one sto yam odgovara za sva ku tegobu.. dakako.. Preduvjet je. Razlog njihova nastanka nije poznat.e u podrucju jezika. ovisno 0 potrebi) .. tskoristite sirok spektar djelovanja Ijekovitih biljakal U ovim slucajevima pornafu biljni antibiotici Glavno podruqe primjene antirnikrobnog djelovanja Ijekovitih blljaka u okviru sarnostalnog lijecenja su jednostavne infekcije: . take i za primjenu etericnih ulja. zbog virusa herpesa ..Bolesti i tegobe Ovo se poglavlje kod opisanih biljaka i recepata usredotocuje na posebno prokusane i djelotvorne recepte kojima si svatko lako rnoze sam pomoci.. masaze. inhalacije..

korijena maslacka. . obrarnbeni sustav. Cesto pomaze i razrijedena tinktura rujevine. leda ili ramena. Ljekoviti caj Ovaj caj potide izmjenu tvari u tijelu. No i prirorn se ne srnije pretjerivati.Akne pretpostavlja se da je to oslabljeni cije iIi pogresna prehrana. Primjena: Pomijesati 30 grama orahovih listova. a dnevna parna kupka lica cisti i ublazava upalu. nego Cistim rukarna. postoji su mnja na . rosnice i listova koprive. I I U kasnijirn godinama akne mogu biti prouzrokovane i dusevnirn III I 49 problemima. koji stvaraju evorice (pristice) i podizu ih prema van. a kod jakih upala cajem od kamilice iii mjesavine kadulje i karnilice. zene. Nastanak akni najcesce je povezan s hormonalnim promjenama u puberteru. pogresnom prehranom. Opce mjere Treba paziti na krajnju cistoclI: ne isdskujte prisrice prljavirn prstima.Alte . posebno u rnladih osoba u pubertetu. slabirn radom probavnih organa i nepod noseniern neki h ziveznih namirnica. slatkise i jaka jela. prenosenje zivotinjske upale usta i bolesti sap Ispiranje usta Posebno se dobrim pokazalo ispiranje usta eajem od kadulje. rek nakon ciScenja liea parorn. prazne njihov sadrza] i onda u pravilu zacijele bez ozilJaka. infekAko su afte jako izra. Kod akni se upale zacepljeni prolazi lojnih z!ijezda i folikuli dlacica. ali i prsa. I (kontaktom sa tivoti· njarna. Ne biste smjeli jesti previse rnasnu hranu. inficiranirn Akne Akne su jedno od najneugodnijih koznih oboljenja. Koristite svaki dan cisti rucnik. Biljni cajevi poncu izmjenu tvari u tijelu. kao i I iii Herpes zoster maslacern iii sirorn). srnetnjarna izmjeni tvari. U tom slucaju saI vjetujte se s lijecnikorn. Perite se sarno blagim neutralnim sapunirna i ne koristite nikakvu kozrnetiku za prekrivanje Iiea. Dobra je hrana s nmogo voca i povrca. Reeepte porrazite pod »Upala sluznice usne supljine«. po 20 grama macuhice. I! sirovim mlijekom. a eim »dozru«. Najcesce zahvacaju lice. I izrazeni Herpes simplex mogu uzrokovati jak napadaj I afti.

Upaljena mjesta natapati mlakim cajem_ . Kapljice Ove biljne kapljice potieu izrnjenu rvari. ad cvjerova kamiliee iii srolisnika Primjena: Priprema se kao gore sa 1 do 2 zlice biljaka na 1 lirru vode. c":estose pod tim podrazumijeva upala nepea i krajntka. 1 do 3 zlice mjesavine cvjetova kamiliee. ad rnajcine dusice Primjena: Tri ilicice biljaka preliei sa'. Dvije Bieice (do 14 godina 1 iii· cicu) mjesavine preliti sa 'to litre kipuce vode. listova ruzrnarina.Bolesti i tegobe 10 grama nevenovih cvjetova. Parna kupka za lice Pri lijecenju akni Ijekovitim biljem polazi se od toga da valja najprije u red dovesti ejeJokupnu izrnjenu tvarl tako da kola ne stvara previse masti. mora I prepustiti strucnjacirna. lavande." litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta. arnlke i oraha zagrijati do vrenja u litri vode. I sto se. Na kraju lice narapkari vodicom od hamarnelisa.. Od rnijesanih biljaka Primjena... Primjena: Najbolje je dati pomijesati u ljekarnl jednake dijelove tinkrura rnaslacka. . rnaknuti sa stednjaka i drzati lice 10 do 15 rninuta iznad pare... rosnice. ostaviti da sroji 10 min mao Tri pura na dan pin po jednu salicu poslije jela. Razrijediti 3 puta na dan 15 kapi s malo vode i uzimati uvijek prije obroka. naravno. ad stolisnika Primjena: Preliti 3 zliCice biljaka sa'. ostaviti da stoji 10 minura i nata pati upaljena mjesta Hi stay" ljati kornprese namccene 1I otopinu . I Ovdje se individualno obraduje svaki pacijen t. U vecini slucajeva angina je 50 .. Angina Latinska rijec »angina« maci tjesnac.. srricka.. I ." litre kipuce vode. Losioni i ispiranje I . nevena i ivancice.

naime streprokoki. cesce pate od kronicnog tonzilitisa. ponovo stavite oblog. Od petoprste (prstaca).. ali i visoka ternperarura je takoder rnoguca). iz kojeg se II krv ispustaju klice i To u raznirn I Upala krajnika mora se uvijek izlijeciti jer inace rnoze postati kromcno u I reakcija. sljezovih listica i orahovih lisrova te 10 grama cvjetova kamilice. 51 toksini. Grgljati mlakim cajem svaka dva sata . Krajnici su paveCani i crveni. ostaviti da stojl 10 min uta i time svaka dva sara ispiruti i grgljati. Tegobe u tim slucajevima nesraju vee nakon nekoliko dana.imjena: pOlnijesati po 20 grarna petoprste. slornljenost. Na kraju operite vrar i prekrijte gao Ako yam je to godilo. Cesta su. stavljajte oblog 2 do 3 pura ria dan.. sljeza. rucnik mosete namociti i Ll lirnunovu soku (razrijedenu vodom). . Akutne upale izazvane streptokokima pojavljuju se najcesce u djetinjstvu i mladosti. pak.nakon 15 rninuta. listova oraha i kamilice p.Akne .' litre vode.. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. cesto umjereno povisena temperatura (05[0 je tipicno za bakterijsku infekciju.. Voda za grgljanje . katkad probadanje u uhu. Vlazni rucnik ornotati dva puta eke vrata i prekriti suhirn rucnikorn. Tri zlii'ice mjesavine preliti sa 'I. i'im se vrat zagrije . Ovakav oblog smijete stavljati sarno na topao vratl Savjer Umjesto u vodi S ocrorn. I organima moze dovesti Ido upalnih i alergijski h I legio bolesti. a katkad se vide i gnojni mjehurici.. Primjena: Preklopljen tanak rucnik uroniti u hladnu vodu s octom i lagano ga acijediti. pak. Opce mjere Kod akutne (ne krorucnel) upale kao prva rnjera pornaze cesto hladan oblog aka vrata. Ako je potrebno. . Tipicni simptomi kod angine i tonzilitisa su bolovi u grlu i kod gutanja. Srarij! ljudi. Od kadul]e i kamilice Primjena: 2 ~licice mjesavine od jednakih dijelova biljaka preliti sa 1. za akutne tegobe odgovorne i odredene bakrerije.Angina popratna pojava prehlade iIi gripe.

. hrane. Do nadrazaja na kasalj moze doci i kad se uz prehladu iii gripu upale sluznice disnih cijevi i bronhija. J druge mjere s toplinorn. Bijelo pranje Bronhitis Pogledajte pod »Upala rodnice« Kod svakog oblika kaslja i bronhitisa vafno je mobilizirati obrambene snage: na primjer vitaminom C (jed nom na dan I zlica soka od pasjeg trna Idrijenka poslije jela) iii kura od cesnjaka (svakodnevno 2 cesna cesnjaka na huh iii u svjezern siru). casi Kapljice Za povecanje obrambene snage i zalijecenje upale pornaze mjeSavina razlicitih biljnih tinktura. Opce mjere Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo kod jednostavnog kaslja. caj od lipe iii bazge.Bolesti i tegobe . kad tjelesna temperatura nije povisena. reagira na steme rvari pojacanorn proizvodnjom sluzi. vrlo dobro pcrnazu topli oblozi. Tri puta na dan uzirnati po 20 kapi. rudbekije (Edllnacea spp. Posebno je kod kaslja s jakorn sluzi vazno dosta piti. kao sto su kupke nogu iii pravo 52 . I Sluznica disnih putova. kronicncg kaslja.) i kadulje pornijesati sa 20 mililitara tinkrure dragoljuba. Primjencr Po 10 mililitara tiukture rnajcine dusice. pica iii vode. najbolje dva do tri dana posrite sa cajem i oblozima na listovirna. Ako imate prehladu s temperaturom. Od Iimuna Primjena: Grgljanje i ispiranje sokom od Yo limuna u 1 mlake vode. Kod jakog. odmorite se. Istodobno s mjerama poduzetima za ublazavanje kaslja mogu se piti i tajevi koji poticu znojenje i izlucivanje sluzi. Kasljanjem nase tijelo pokusava osloboditi diilne putove od prasine. koja je kod prehlade najviSe pogodena. Nase tijelo tada pokusava kasljern osloboditi disne putove od prekomjerne sluzi koja se stvorila u upaljenim bronhijima. npr.. Na njezinoj se povrsini nalaze bezbrojne male niti koje te tvari ponovno izlucuju van.

Bronhitis kupanje (pazite na opterecenje srca i krvotokal) djelotvorne su kod dugotrajnijih prehlada kad nema temperature.i. zra k i dosta vlage u zraku.posebno uljirna koja sadrzavaju rnentol i kamfor . U prostoriji rnozete postaviri posudice s antibioticno djelotvornim uljima eukalipta. ~ 5 kapi lavande.lko antiseptieno djelovanje] .glio jele (kod prehlada) ~ po 4 kap: kajeputovca. isparava na radijatoru iii nabavite ov. ne preh ladan..iskasljavanje) ~ po 4 kapi bergamote. No upamtite da takve masaze .iazivac zraka Etericna ulja za inhalaciju ~ doziranje: 6 do 12 kapl svake rnjesavine na I do 2 litre vruce vode . po 3 kapieukalipta. 5 kapi lavande i 3 kapi eukallpta iii 12 do I 5 kapi borovlh igli. inhalirajre cijele ljekovite biljke..A. Time se lokalno posrize veca prokrvljenost i inhaliraju se sastojci ulja. niaouflja i kajeputovca U.l borovih igliea.." iii .. Primjena: Sakl. borovih igliea iii klekovine koja ce se isparavati. eukalipta i sandalovine (potice iskasljavanie) S3 . po 4 kapi eukallpta i miloduha utrljati i mhalirat: (kod astrne) ~ I kap rnajdne dusice.ngi na . Navecer biste mogli prsa i leds natrljari etericnim uljima iii uzmite neki od uobicajenih bronhijalnih balzarna.nisu za dojencad i malu djeeu! U rrgovini se mogu naci specijalni balzami za djecu.. 2 kapi rnajcine duslce (inhalaciia za sve vrste tegoba) . borovih igiica i lavande (potite . 6 kapilavande (blago djelovanje) . majcine dusice i lisrova eukaLipta prelijte kipucom vodom i pod velikim rucnikorn udisite 5 minuta pare koje nasraju.. I Kod sva ke vrste kaslja trebal i biste izbjegavati dodatne izvore nadrazaja kao sto su zadimljene prostorije il i propuh. Ostavite da se voda Inhalacije ~ Ako etericna ulja djeluju prejako i prenadrazujuce.. Pobrinite se za svje:z. po 3 kapi rufmarlna i eukalipta. po 3 kapi eukalipta i borovih igllca .

1O kod a 11gi IIe. ~ po 3 kapi ulja jele. stavi re po kap eukaUptova i linw nova ulja. Prirnjena ceSnjaka.Bolesti i tegobe ~ Posebno blago djelovanje imaju borove iglice. Primjena: 1 saku borovih iglica prelijte Iitrom vode.. Kod osjecljive koze stavire ukupno 10 kapi navedenih ulja u 1 zliCicu maslinovog ulja.. Kod kronicnih oboljenja 1 do 2 tjedna provoditi 2 do 3 inhalacije na dan. case vode I' grgljajce vise pu m IIa dan. Od toga uzeri I zlicicu iii 1 zlicu i pomijesati s vruccm vodom te inhalirati ovisno 0 podnosljivosri. jele i eukalipta . a pOI. kao i 4 rnililltraeukalipra. pustite neka zavri pa udisite pare. 54 . ~ Inhalirati mozete i oropinu etericnih ulja u alkoholu. staviti u 100 rnililitara 90-postotllog alkohola. I rnajcine dusice i kadulje kao zacina i dodatka u juhama i salatarna posebno ojacavai podize obrambene I 1 Masaze Pl'imjena. Kod svil: tegoba u grlu. Stavice ulje u ruku i razrnafite ga dva puta na dan po prsima j ledima. borovih iglica i majcine dusice. 20 do 30 kapl ulja jele iJ i bora ili 12 kapi eukaliptova ulja ~ za djecu: 5 kapi ulja jele staviti u lh cajne z!icice ulja pile" snage pi uca i bronhija. Primjena: Po 2 mililitra ulja lavande. origana i Iavande ~ po 7 kapi ulja niaoulija. Za masazu uzmite ukupno 10 do 20 kapi etericnih ulja. kao i tri kap i IIlja lavallde u V. maze se primijeniti otopino za grglja /lje. eukalipta.eb.

Marrubium vulgare) u jednakim dijeJovima svjeze rnajcine dusice I disa I1ja iii visoke to...Potice znojenje: 40 grama cvjetova Iipe. Vi~e puta na : d ubokog bronbitisa: pomijesajte u jednakim I dijelovima tinkture ! trpu tca. Svaki kasilj koji traje : d uze od tri tjed na zahtijeva savjetovanje s l.. divizme. Za posve malu djecu mozete pomijesati hidrolarjele s hidrolatom lavande i utrljati u prsa iii leda.. procijediti i zakuhati tekucinu s kilogramom sladora iii meda do gustoce sirupa. Od toga pijte . potice ispljuvak. Ljekoviti cajevi Ako se ka salj pogorsa I iii dode do otd:anog Primjena: Po 2 z!icice jedne od navedenih mjesavina biljaka preliti sa '/4 litre kipuce vode.. cvjerovi bazge. listovi sljeza.ijeCnikom! to. . cvjetove velecvjetne divizme. Piti 3 do 4 salice Caja na dan zasladenog s malo meda.. 3 puta na dan 20 kapi I s malo vode. ublazava nadraza]: trputac. majeine dusice i sljeza nadrazaje i opusta sluz: pomijesati u jednakim dijelovima sljezove listove. majcina dusica i sladic II jednakirn dijelovima . trputac. po 20 grama usitnjenog sjemena anisa. ostaviri 10 mtnuta i procijediti.Ublazava temperature. korijen bijelog sljeza i velecvjetna divizma u jednakim dijelovima to. velecvjetna divizma. po 10 grama korijena jaglaca.Razrjeduje sluz.no: Iistovi eukalipra. to.. Ublazava grceve i razrjeduje sluz: razrezani dijelovi sjemenki komoraca.Opusta greeve: 1 grancica Sirup protiv kaslja Ove biljne kapi oornazu : osobito kod jakog i Sirup protiv kaslja posebno je dobar kod lijecenJa djece. I I kornoraca i velecvjetne 55 . Ublazava grceve. ostaviri da se ohladi. trputca.Bronhitis nienih klica i utrljati. pl ucnjaka. U tom se slucaju uzima polovina preporucene doze. miloduha i bijeli tetrljan (macina trava.Brzo ublasava nadrazaj: rniloduh. razrjeduje sluz: 20 grarna rnajcme dusice.. narezane sjernenke komoraca korijen bedrenice u jednakim dijelovima . Djeluje antibiotil'. Sirup od vrhova jele (opusta sluz) Primjena: 5 saka svjezih izdanaka jele iii bora skuhati u litri vode. neodlczno trebate otici k Iijecn i ku I i iii isku sn u horneopatu. rosike kruznoliste j usimjenog anisovog sjernena . plucnjaka i kopljastog trputca to.

Pet cesna ceSnjaka zgnjeciti iii narezati na sitne komadice i pomijesari sa 5 zliciea secera. Ako je potrebno jos jednorn.. Skuhati u malo vade. Lagano posusite izmedu 2 krpe i stavire oa prsa i gornji dio trbuha te ih ostavire tako najdulje 30 minuta. ostaviri da stoji 5 minuta i procijediti kroz krpu. Sljedeci dan stavite sarno jedan oblog i to tek cnda kad crvenilo koze potpuno nestane. ~ Sirup od cesnjaka (potice ispljuvak) p. nikako ne dirajte ocil . poloziti jednu kraj druge na tanjur i zaseceritl (na jedan luk oko 3 zliee ilecera). nove obloge stavite tek I I treCi il i cetvrti dan. Taj sirup uzimajte preko cijeioga dana. Ostaviri da stoji 24 sata. ove obloge mozete ostaviti da djeluju 5 do 10 min uta. litre) i onda ostavite da stoje 6 sati. Ako ste rukama dodirivali hren.Bolesti i tegobe dan uzimati po 1 zlieu.imjena.. Ovaj sirup mozete napraviti i sa susenirn iglicama. no tada nije tako jak. 1 Obloge ne stavljajte pri poviseno] temperaturi! 56 . U tom slucaju skinite oblog i briiljivo operite kofu vodom. istisnuti sok i od istisnutog soka 3 do 5 puta na dan uzimati 1 do 2 zliciee. Blafi sirup za djecu napravire tako da zasecerene ploske luka nekoliko rninura kuhate na niskoj temperaturi s malo vode (Y. Ovisno 0 podnosljivosti. Obloge od hrena ne ostavljajte na kozi duze od 5 do 10 minutal Poslije 2 do 3 minute pogledajte nUe Ii se koza moida vee zacrvenjela. Oblog od kelja Primjena: Listove bijelog kelja operite i izrezite irn debelu sredinu. Oblozi i zavoji ~ Oblog od hrena Primjena: Sitno naribani hren stavire u nekoliko milimetara debelom sJoju na krpu i prekrijte drugom krpom. Listove lagano izvaljajte valjkom i tako priprernljene kratko zagrijte u top!oj vodi. ~ Simp od luka (kod kaslja i hunjaviee) Primjena: Narezati luk na ploske. Taj je sirup vrlo jak i zato nije pogodan za osobe osjetljiva zeluca. ~ Sirup od hrena (kod duboko srnjestenog bronhitisa) Primjena: Sitno ribani hren (naribari svjeZi korijen) pomijesati s jednakorn kolicinom secera ili meda i uzimati 2 do 3 puta na dan po 1 zlii"icu.

on se odmah mora ukloniti.kod astrne: i astme: kajeputovac. Nemojte takve obloge predugo ostavljati na kozi jer postoji opasnost I od opekotinal 57 . Oblo:z. Ako za drzanja obloga nastanu problemi s krvotokorn. Takav oblog mozete stavIjati u tijeku jednog dana na prsa iii na leda. drZite oblog jos 2 minute.Oblog od gorusice Primjena: Pornijesati brasno erne gorusice (rnoze se nabaviti u ljekarni) s vodom temperature 45 "C u gustu kasu i nanijeti je u sloju od nekoliko milimetara na srednju trecinu tanke pamucne krpe.Oblozi od luka Primjena: 1 do 2 luka oguliti i narezati na tanke ploske. naranca i borovica II. ako nije. Na kraju krpu oprezno rasrvoriti preko prsiju i preko toga omotari deblji rucnik. Zavezati krpu i zagrijati je u pecruci iii na radijatoru na 40°C. odstranite oblog.doziranje: Za aromatiine svjetiljke 8 do 10 kapi ulj ne rnjesavine rasprsit! u rasprsivacu iii ostaviti da se isparava u arcrnaticnoj svjetiljci II. Poslije uklanjanja koiu isprati s malo tople vode. take da ne ostane nirnalo gorusice. Staviti na Ianenu iii parnucnu krpu.kod kronicncg bron h itisa: bosiliak.Bronhitis r II. Cim vidite crvenilo. origano i ruzrna rin II. eukalipt i borovica lavanda. tako da gorusica ne dode u direktni kontakr s kozorn. Takav oblog bez nabora staviti na prsa i prekriti s dva druga rucnika i na kraju pokrivacern. II.i od hrena iii goru sice osobito su prlkladni kod jakog I bronhitisa.kod bronhitisa II. lavanda i rnajcina dusica II. Ostaviti da sroji 15 do 20 minuta. Oblog od luka mcsete stavljati svaki dan. Na kraju isperite kozu mlakom vcdom.kod grcevitog kaslja: eukalipt. Druge dvije trecine preklopiti preko toga. Nakon 1 do 3 minute provjeriti nije li se kofa zacrvenjela. mozda premjestajuci ga s prsa na leda i obratno. pasji trn/drijenak.

. Ublazavanje upale uljern rnajrine dusice Primjena.j ali koji se ne smije potpuno ohladiti.. Sve skupa staviri u lanene vrecice iii 58 . Opee mjere Dok upala jos nije jaka postoje rnogucnosti lijecenja prircdnim naeinom. montana) Stavite 1 ZJicu tinkture u '14 litre hladne prokuhane vode. .og u peCniCi.. Pritorn dolazi do bolnih zadebljanja i crvenila. treba na njega staviti cis! zavoj za rane. Kod sube koze umijesati i 1 zlicicu maslinovog ulja. Da bi se ublazila upala vee orvorencg eira.· Stavite 5 kapi II salicll rnlake prokuhane vode i zavojern natapajte zahvacene dijelove tijela.. Ublazavanje upale tinkturom arnike (brdanke. litre vade.. Koristiti valja samo prokuhanu iii destiliranu vcdu. talco da se ona ublazi i ubrza sazrijevanje eira. Vise puta na dan stavljajte obloge od toga pripravka . ali djelorvorno protuupalno djelovanje kamilice Primjena: 3 do 4 :l:licice jakog caja kamillce kao preljev iii 1 Zlieka tinkture karnilice na V. Blago.r Pogledajte pod »Upala mjehura« elr je upala prouzrokovana bakrerijarna (najcesce stafilokokima i streptokokima) kod koje se razara tkivo tako da nastaje supJjina koja se puni gnojern. rnozete staviti i jednu kap ulja majcine dusice ill lavande na 6r ..Bolesti i tegobe Cesto mokrenje Ci... Ovojl . Od mljevenih lanenih klica Primiena: 100 grama sjemenki kuhati u 112litre na \aganoj ternperaturi 4 minute. Arnica [ednostavna pri rodna mjera da se ubrza sazrijeva nje cira jest stavljanje obloga odl uka iSP€Cen.No rnajcina dusica mofe dosta nadrafivan.. Ako podnosite. Primjena: Oblozi ...

Vise pura na dan stavljati ropli oblog u uajanju od 20 rninuta sve dok se Cit ne rastvori. nikotin. . slabost. alkohol. Moguci uzroci akutnog gastritisa mogu biti preobilni iii prekiseli obroci. Od bijeiog sljeza za zastiru sluznice Primjena: Preliti ilicu bijeJog sljeza sa '/4 litre hladne vode i 59 Cesto se kod gastritisa kao i kod eira na zelucu .. Ljekoviti cajevi .i piskavice pomijesa se s vodom u gustu kasu. osjecaj napuhnutosti. vruce.. jak..imjena: 1 ilica mljevenih sjemenk. snazni zacini.iselo.. infekcija zel ilea i crijeva iii prirnjena odredenih lijekova koji sadtze acetilsalicilnu kiselinu (npr. Kasa se nanese na laneni rucnik ili zavoj i polaze topla. rnoze pronaci jedna .. Opce mjere Privremeno se valja odreci nadrasujuclh jela i pica kao sto su kava. koji se cesto tesko lijeci i mose pripremiti teren za nastanak ('ira na Zelucli. Aspirin).. grcevi (posebno nakon jela). prehladna ili prevruca jela..npr. vrsta bakterija (Helyeo· I batter I I posebno pylori) koja kod oslabljenog i mu noloskog sustava moze ubrzati stvaranje upale zelui'ane sluznice. Ako se akutni gastritis ne Iijel'i dovoljno. Od piskavice p. Kod takve primjene rijetko moze doei do nadrafaja kofe.Gastritis namocin laneni rucnik. Pritorn se javljaju razne tegobe . preporucuje se uzimati 1 zliCicu ljekovite zernlje 3 pura na dan u mlakoj vodi iii 1I nezasecerenorn biljnom eaju. crni caj. zgaravica i povracanje. Da bi se povezali toksini i prekomjerne kiseline. Stavljati vise puta na dan kao oblog i drzari 20 rninuta.i zacini. hi ad no i zacinjeno. alkohol. lake mote prijeCi u kronicrri oblik.Cir . nedostatak teka. bolovi u zelucu.. secer. Ekcem Pogledajte pod »Upala koze« Gastritis (upala i:elucane sluznice) Kod gastritisa je doslo do upale zelucane sluznice.. zagrijane masti i sve sto je k. .

Bolesti i tegobe osraviti da stoji 3 sata te povremeno promijesati. Stoga izbjegavajte prekomjernu upotrebu jakih sapuna koji razaraju kiseli zastitni ornotac nase koze. kosu i nokte .. litre kipuce vode. u podruc]u nosa i grla. koje napadaju kofu i sluznicu.napadaju kozu. slabljenje imunoloskcg sustava kao posljedica toksina iz okolisa i (esti h uzimanja antibiotika. u ustima. kao Candida albicans. I svjeze lstisnut limunov sok cesto se koristi za ubi azavanje upala zeluca i crijeva. I 60 . . dakle prvusalicu ujutro na prazan zeludac. u probavnorn trakru i na vanjskim dijelovima genitalija. Kod kronicno nadrazenog zeluea i crijeva ljekovirost ce karnilice poceti djelovati tek kod dugorrajnije prirnjene: svaki dan treba piti 3 do 4 puta po 1 salicu na prazan zeludac u razdoblju od 3 do 4 tjedna. Agresivna gljivica kvasca naseljava se na kozi i sluznici. gljivice kvasca i tru!jenja. Opce mjere Ako se gljivice nasele na odredenim dijelovima nase koze. kozne gljivice (dermatofiti) .. ali mogu kao ozbiljne komplikacije zahvatiti i dublje unutarnje organe Infekeije kandidom (ranije zvane i soorrnikozarna) spadaju pored infekcija gljivicama koze u najcesca gljivicna oboljenja. Od karnilice Primjena: Preliti 2 do 3 zlicice cvjetova kamilice sa V. No kako on sam ima takoder nadrazuj uce djelovanje. Zbog cestih pojava gljivica u podrucju nogu i genitalija spomenimo da one na tom podrucju nalaze idealno hranjivo tlo (vlazno i toplo). Ostaviti da poklopljeno sroji 5 do 10 minuta i piti svaki dan u rnalim gutljajirna jos toplo na prazan zeludac. za pocetak je dobar oprezan pokus s jednom zlicorn soka. Oslabljen obrarnbeni sustav najvazniji je preduvjet za svaku gljivicnu infekciju. dvije salice izmedu obroka i posljednju sallcu prije cdlaska na spavanje. Pelenski osip kod dojencadi takcder je infekcija kandidom. naJcesce je na njirna oslabljena tjelesna zasrita.. Uzrok je tome npr. Najvaznija Gljivicne inlekcije danas su postale veoma teste. Gljivice Najcesce vrste gljivica 5U: . Nakon toga procijediti i vise puta na dan piti po 1 salicu .

. Kod laganog napadaja gljivica Primjena: Pornijesati u jednakim dijelovima majcinu dusicu. . S lavandom i cajevcem Primjena: Pornijesati po 10 kapi oba ulja sa 30 mililitara jabucnog octa i stavljati na zahvacena rnjesra . I rnacke i psi mogu prenositl kozne glj ivice. Ne bi trebalo nositi ni cipeJe od urnjetnih materijala.. Svaki dan s tom oropinom praviti obloge. 61 . Oblozi . Masaze . izbjegavajte nosenje renisica i cesto boravire na suncu i svjezern zraku. : Ako irnate domace : zivotinje. Opce mjere Vlazne noge i zatvorene cipele nude gljivicama idealne zivotne uvjete. Gljivice na nogama Pogiedajte i pod »Gljivice« Pazite da se noge poslije pranja i tretmana biljnim sredstvima uvijek dobra I osuse na zra ku. cvjetove bazge i nevena. I Prij e Gljivice na nogama raspoznaju se po crvenilu i perutanju izmedu prstiju iii na petama.Gastritis . Cesto sve skupa i neugodno svrbi.G Ij ivice rnjera kod gljivica koze je jacanje obrambencg sustava i njega kote tako da ona ponovno dode do svoje otpornosti.. Ako I stavljate uljnu otopinu. Dvije z!icice rnjefavine preliti sa 1/4 litre kipuce vode i poklopljeno ostaviti srajati 10 minura. : on da noga mora biti toga potpuno su ha. Nosite zato sarno carape iz prirodnih marerijala i mijenjajte ih svaki dan. apatite od uporne zaraze gljivi· I earns. Pobrinite se za prokrvljenost tkiva jer to jata kozu. Staviti rnjesavinu tinktura rudbekije i maicine dusice u jednakim dijelovirna direktno na zahvacena mjesta . .. Sa cesnjakom Primjerw: Mjesra zahvaceria gljivicama koze 2 puta na dan natrljati sokom od cesna cesnjaka. Nosite osim toga odjecu od prozracnih materijala. Uzrocnici su najceUe nitasre gljivice koje osobito vole vlaznu sredinu. kao sro su vrlo omiljene tenisice. odvedite zivoti nje na pregled k veteri naru.

. Ostaviee da sroji IO minuta.. Pomaze i svjeii sok od cesnjaka . nakon toga procijedite i stavite toliko u kadlcu da je noga prekrivena do zgJobova.. 62 .. S Umunom ili cesnjakom Primjena: Premazati sVjeze istisnutim limunovim sokom zahvacena mjeste.· Pomijesajre SO mililitara biljnog ulja s po 15 kapi ulja lavande i rujevine Time natopite zahvacena rnjesta. no gripa je dugotrajnija i tefa i uvijek je povezana s temperaturom. S lavandom i rujevinom Primjena. . lirnun. . . Gripu nernojte sarni lijeciti: kod nesrruenog Jijecenja moze doci do pojave teskih bakrerijskih seku ndarnih infekcija. ' vade. majcina dusica ili rujevina .. Nakon toga noge i posebno rnjesta izmedu prstiju dobro osusire. S rudbekijorn i nevenom Primjena: Stavite nekoliko kapi tinkrura pupavice i nevena na zahvacena mjesta . Gripa Pogledajte j pod »Prehlada« Prehlade s temperacurom cesto se naziva]u gripomzbog slicnih simproma. Ponav!jajte svaki dan. . vrisak..Boles ti i tegobe Kupka za noge Primjena: Prelijte 3 do 4 ilice listova kadulje lierom kipuce Protiv jos upornijih glj:ivica na noktirna nogu pomaze ova] lijek: donju stranu nokta 2 do 3 puta na dan namazite s nekoliko kapi ulja lavan· de i rujevine u malo 70 -postotncg alkohola.. Masaie Najrnanje jedan tjedan po 2 do 3 puta na dan poslije kupke napravite jednu od sJjedecih masasa. Infekcija se siri kasljanjern i kihanjem. Kod gripe cesce nego ked prehlada dolazi do reskih komplikacija.. J05 jednorn prornijefajre i u tome namacite noge 10 minuta. Prava se gripa brzo ~iri i krajnje je zarazna. Gripu uzrokuju vrlo otporni virusi. S etericnim uljima Primjena: Jedno od ovih etericnih ulja kapajte jedan tjedan nerazrijedeno na rnjesta zahvacena gljivicama: cajevac.

. litre vode. 63 . vodi do prosirenja fila u tom podrucju.ite nekol iko sati isjecka ni luk u 'I. Tada dolazi do povisenja tlaka u hemoroidalnorn tkivu analnog podrueja a time i do nakupljanja krvi koja. prije svega kod sjedenja. inhalirajte i rnasirajte se erericnim uljirna i pijte napitke protiv gripe. prernalo kreranja ili oboljenja jerre. sjedeci nacin rada.imjena: Prel iti 2ZLiCice cvjetova arnike (brdanka) iii 3 zli- I Kod hemoroldalnih tegoba povolino rnoze I djelovali uravnotefena prehrana s mnogo balastnih tvari za dobru I I I I probavu te mnogo kretanja na svjezern zraku. Savjete za ublazavanje pojedinih tegoba kao sro su kasljanje i srnrcanje nat'[ cere pod odgovarajucim naruknicarna. Hemoroidi Kod upaljenih. a kasnije i jaki bolovi. svrbez i pecenje.Hernoroidi Opee mjere Mirujte prije svega i zarrazire Iijecnicku pornoc. pak. Oblozi . stranicu). Ako je potrebno. zagrljat] i kuhari 10 minuta na laganoj temperaturi. stranice dalje). previse alkohola. 0 svirn mjerama koje ovdje predlazemo morate se dogovoriei s lijecnikom. litre vruce (ne ki puce) vode pa t u tekucinu popijte ujutro I ria praza n zeludac I malo lirnunova s soka. rako da se tijelo moze koneentrirati na obrarnbene akcije: postite uz cajeve ili jedite sarno laganu hranu bogatu vitaminima te provodite rnjere za jacanje obrambenih snags orgaruzma (od 68..Gljivice .. odnosno nateklih hemoroida radi se 0 bolesnom prosirenju nakupine iila u sluznici cmara iii rektuma (zadnji dio crijeva). Korisno je prvih dana drzari dijetu. Luk je poznato dornace sredstvo za ublafava nje gr!ipe ili prehlade: I drz. Protiv upale Pr. Za nastanak hemoroida osirn sklonosti slaborn vezivnom [kivu uzrok moee biti j cesti zarvor i napuhnutost. Protiv svrbeza od treslovina Primjena: Staviti 1 ilicu kore hamamelisa iii hrasta u v. Rasprsite istovremeno dezinficirajucu rnjesavinu eterlcnlh ulja u prostoriji (pogledajte 71. Mlaku otopinu koristiti za obloge .. Simptomi su krvarenje..

stranici i dalje). Masaze II> CaJevae Primjena: Stavite 6 kapi ulja cajevca u Y. tako da je nuzna lijecnicka pornoc.jedana. Kod ublazavajuceg djelovanja primjenjivati vise puta na dan. Virus u OVOID slucaju napada zivee na lieu ili na gornjem dijelu rijela. Ljekoviti caj Pornoci mote i caj za jetru i bubrege koji biste trebali piti sest !. Preliti 1 do 2 ilicice rnjesavine sa 'f" litre kipuce vode i piti po 2 salice na dan. po 15 grarna listova bolda (Peumus boldus moO i kokotca (Meiilotus). Doza: 1 zlicica na '14 litre vode. 64 . ako previse ne nadrazuje cmar. Primjena: Pornijesati 30 grama plodova stricka. ~ U vanjskoj primjeni po maze i uije ivancice naneseno na bolna mjesta. litre kipuce vode i ostavirt da srojl 10 minuta. Herpes pojasni Pojasni herpe.Bolesti i tegobe cke cvjetova nevena sa V. 5 uzrokuje jake belove zivaca. po 20 grama listova hamarnelisa i kositernlce. Opce rnjere Najvaznlja mjera je jacanje obrarnbenog sustava. zliciee 50-postotnog alkohola i nanesite na zahvacena mjesta (isprobajre prije toga na jednom manjem mjestu). Kod zakasnjelog lijecnickog tretmana moze osim toga doci do opasnih kornplikacija I I I Uzrok ovom osipu je bukteca infekcija virusom koji uzrokuje I vodene kozice. Sredstvo koje cere odabrat] rnoze i opet biti rudbekija te hrana bogata virarninirna i mineralima (pogledajte takoder na 78. kao sto je pojava oduzetosti iii ostecenja ociju. pri cemu dolazi do rnjehurica zaervenjele koze i do jakih bolova u zivcima. Jos je bolja rnjesavina obiju biljaka u jednakim dijelovirna.

20 kapi ulja rnaticnjaka otopljenih u 30 mililitara ulja ivancice (koristite same cisro ulje matienjaka. Herpes labialis Mjehuric na usnicama iii oko usta uzrokovan virusima moze biti veoma bolan... One nateknu i ispustaju vcdenastu. [erne menstruacije. Pupavica stimulira irnunoloski sustav Recepte i tocne upute naci cere pod »Slabost obrambenog sustava«. ovisno 0 tipu. Premazivanje Kod herpesa pomaze prernazivanje ranica s nekoliko kapi antivirusnih ulja ili tinkrura. Uzrocnici hunjavice su virusi koji. ali pazite . U pravilu do herpesa dolazi kad je oslabljen imunoloski sustav. ali se zalijec.H u njavica Herpes simplex. Prethodi joj oslabljeni imunoloski sustav . po 4 kapi ulja cajevca i lavande Hunjavica Hunjavica je vrsta prehlade kojom su prije svega zahvacene sluznice nosa i nosnih supljlna. litre vode).i za nekoliko dana. ked infekcija najrazliCitijih vrsta./. kuhati 10 min uta i nanositi mlako).. srresa. Opce mjere Najvaznija mjera kod herpesa jest jacanje obrambene snage i imunoloskog sustava. r sto tako je dobro i prokuhavan]e h rastove kore (3 zlicice na . kod zelucanih tegoba ili za vri- : Kod herpesa pornazu i oblozi sa cajem od ~ nevena iii rudbekije (3 zlicice na 'I.Herpes . Dobre su: .. a kasnije i sluzavu rekucinu... izazivaju razlieire tegobe.. hladnoce ili vlage. 65 . Virus koji izaziva herpes kod vecine ljudi je uspavan i budi se tek nakon infekcije U tijelu te se akrivira s vrernena na vrijeme.. litre vade.jako je sku pol) .oajcesce zbog prevelikih napora. po 4 kapi ulja cimeta i klincica . nerazrijedene tinkture rujevine ili kamilice .

primjena: U jednakirn dijelovirna pornijesati majcinu dusicu. S kamilicorn primjena: Stavite 3 do 4 tHee cvjetova kamilice iii 1 zlicu ekstrakta II lonac sa 2 litre vrlo vruce vode.. Ublafavajuce djeluju i ispiranja nosa (pogledajte 88. Primjenjujte 3 puta na dan. Duboko disire. kupke za prehladu i cajevi. U tom slucaju pornazu i nhalacije. i i opce mjere »Hunjavica koju se ne lijeci traje oko dva tjedna. InhaJacije . Tri puta na dan piti po salicu. Jedina djelotvorna pornoc kod virusnih infekcija jest. ocanice i cvjerove kamilice. ilicice eukaliptova ulja. naime. krura majCine dusice. upalila se sluznica nosa. stranicu i dalje). S etericnim uljirna Primjena: Prelijte 'j. borovih iglica. nas vlastiti obrambeni sustav Stoga je vaznc da se on potice i jata mirovanjem. kafe stara narodna izreka. Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi prije jela.Bolesti i tegobe Take dugo dok je sekret iz nosa vodenast. a ona koja se Hjeci cetrnaest dana«. eim sekret postane zuckastozelen.. Ljekoviti cajevi Bi1jnicaj ublazava hunjavicu. nije doslo do upale. rudbekije i kamilice. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 rninuta. Kapljice I Primjena: Dajte u ljekarni pornijesati jednake dijelove tinStara poslovlca kaze: »Sljedeca ce hunjavica sigu rno doci.. kadulje. ali i ublaiavaju tegobe kad je hunjavica vee nastala. bjelokopitnjaka. bjelokopitnjaka. stranicu i dalje). . stavite glavu iznad lonca i pokrijte se velikirn rucnikom.« Majcina dusica iii planinska rnajcina dusica djeluju preventivno take sto jacaju obram beni sustav. Provodite dva pura na dan.. Inhalirajte kako je opisano II prethodnorn recepru. ulja paprene metvice. znojenjem i prikladnim cajevima i kapljicarna (pogJedajte i 68. smrekinih iglica iii karnilice u Ioncu sa 2 litre ne vise kipuce vode. Iistove kadulje. Preliti 2 z!icice rnjesavine sa '/. Onda nastavite sa zapocetorn terapijom i prerna potrebi koristite kapljice za nos kako bi se opustila sluznica nasa. no ne k onom koji koristi rna]cinu dusicu. I i I I Infekcija crijeva I upala crijeva 66 Pogledajte »Proljev« .

Oblozi II> Od kamilice i ljekovite ocanice Primjena: Pornijesati cvjetove karnilice i ocanice u jednakim dijelovima.c Iscjedak iz rodnice Jecmenac Pogledajte pod »Upala rodnice« Ovdje se radi 0 upalnoj infekciji lojnih zlijezda na rubu vjede koja se pojavljuje posebno kod lscrpljenosti i velikog umora.. Hla d noell i I1U po re II to bi vnieme svakako valjala izbjegav<lti. II> Brza metoda s vrecicama caja Primjena: Preliti 1 vrecicu <"ajaod karnilice kipucorn vodorn i ostaviri 10 do 15 minuta toplu na zarvorenorn oku. Kasali Pogledajte pod »Bronhiris« Mirovanje l1 krevetu. Otopinom naropiti vatu j staviti je toplu na zatvoreno oko te drzari 10 do 15 rninuta. zato upotrljebljene rnararnice j obloge drzite dalje od svojih ukucana. 67 . kure '''lojenja i dovoljrlO tekllCine pomazil II lijeeelljll p. Jecmenac je zarazan. Od toga uzeti 2 zlicice i preliti sa "" litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta.Hunjavica .JeCmen.ehlada prjrodllim alltibioticima.

U pocetno] fazi infekcije uzimati 50 kapljica. Inace ce se priroda osvetiti ponovnim napadom i sekundarnom bakterijskom infekcijorn. kako bi se tijeto moglo koncentrirati na obrambeni rad. glavoboljom i bolovima u udovima. laganorn ternperaturom. kaslja. te su regobe razlicito izra- oslabljeni.da se po njemu prosire. Opce mjere Kod virusnih infekcija. Ako smo npr.. Nos. Ako vise od dva do tri puta na godinu pat ite od prehlada. jacanje obrambenog sustava najdjelotvornije je u procesu izljccenja. a nakon toga 68 .sicusnirn uzrocnicima bolesti . drijenak. I I zene j lokalizlrane. Ovisno 0 uzrocniku i sklonosti bolestima. a 0 njima se upravo radi kod prehlada. Nekad dolazi do hunjavice. Opskrba vitaminorn C rnoze se i poboljsati tako da se uzima svjezi lirnunov sok. prornukloscu. Iskusan terapeut maze yam pomoci da ga regenerlrate. nosna 5upljina. onda varn je vjerojatno oslabljen irnunoloski sustav. Prehlade morate dobro izlijeciti.Bolesti i tegobe Prehlada Prehlade Pogledajte i pod »Gripa« se ubrajaju u najcesca oboljenja. Dolazi do infekcija gornjih disnih putova s bolovima II vratu. onda svaka dva sata 20 do 30 kapljica prva dva dana. Nase se tijelo mora dovesti u stanje da vlastitirn snagama rjesava napad uzrocnika bolesn. Kod infekata postoji posebno velika porreba za viraminorn C koji je potreban za obrarnbeni rad. prornuklosti i bolova u grlu naci cere pod tim natuknicarna. nekad se javlja vise navederiih simptorna. hunjavicom.. zdrijeJo. Najbolje je da dva do tri dana pijere sarno rajeve i sokove i malo jedere. Teske probavljivu hranu morate II svakom slucaju izbaciri iz jelovnika. bronhiji i pluca mogu biti zahvaceni tim simptomima. grkljan.. sok od crnog ribiza i sok od bazge. pod stresom ili pothladeni. Rudbekija PrimjenQ. Za jacanje imunoloskog sustava . Ljekovito bilje za ublazavanje hunjavice. Priustite zato tijelu mir koji treba da bi ozdravilo. disni putovi. nase tijelo dopusta razlicitim virusima .

Alkohol sa smrekom Primjena: ZgnJeeite 100 grarna borovice i prelijte sa 500 mililitara 70-posromog alkohola. mozda zasladene medom. Potieu znojenje i snizavaju ternperaturu Primjena: Pornijesati jednake dijelove cvjetova lipe. Jaki trio protiv prehlada Posebno su se kod prehlada dokazali pripravci s borovicom. Uzimati 3 puta ria dan 25 ka p Ijica s n esro vod e prije jel a.. .i sen!icosus) dobro je s redstvo za jacanje '.. Ovu rnjesavinu rnozete korisriri i oralno i za obloge.. Kod prehlade s temperarurom Primjen«: Pomijesajte II jednakim dijelovima cvjetove bazge. . Preliti 2 zlii"ite rnjesavine sa V. Za Tajga-korijen il i ruski ginseng (EI r berococcus e!. vrbine kore. orgaruzrna. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Za prevenciju uzimati ovu rnjesavinu 4 tjedna. rnajcine dusice i karnilice. Ljekoviti cajevt .. Ostavite srajati 14 dana a svaki dan viSe puta protresite. Ovdje je nekoliko takvih recepata. . majcine dusice i Iistove bozlkovine. Na kr~ljU procijedite i prelijte u novu bocu. crvenom bojilu po kojemu pripada gr'upi Ilavonoida. Kapljice od svjezih biJjaka za jacanje obrambenog susrava Primjena: Pornijesari IS mililirara rudbekije. Uzimati 3 do 4 puta na dan po I salicu u malim gutljajima i piti sro je moguce topliji napitak . 69 . Ciklu morete jesn kao salatu iii pili njezin sok ('h do I litre na dan). pc 10 mililitara tinkture tajga-korijena. visokog tla ka i sri'anih tegoba! . Kapljice od svjezih biljaka kod temperature Primjena: Pomijesati u jednakim dijelovirna tinkture vrbove kore. . rnajcine dusice i kamilice. Pijte 3 puta na dan po 1 salicu vruce mjesavine. Nemojte ga primjenji: vati kod temperature. bazge. pa rnoze dobro posluzitiu po- obrambenih snaga 'i . lipe. Cikla jaea organ izam i obrarnbene snage zahvaljuj uci betaninu. U akutnirn slucajevima uzimati 3 puta na dan 2S kapi (za prevenciju 3 puta 20) mjesavine razrijedene s nesto vode prije jela.. . limunorn iii dragoljubom.. eetnoj lazi prehlade . Prelijte 2 z!ieice mjesavine sa '14litre kipuce vade i ostavite da stoji 10 minuta . nakon jela.Prehlada 30 kapljica na dan. kadulje i majcine dusice.

.. Caj od dragoljuba PrimjCI1Q: 'h do 1 zlil'ice dragoljuba i Zlicicu rnjesavine caja protiv prehlade preliti sa \I. a odrasli 3 puta po 2 zlicice (takoder za jacanje) . vode kclicinu od 2 do 3 narezana Iirnuna iz ekoloskog nasada. ..iputni proliev ne za ustavi za tri dana. Erericno Iimunovo ulje Primje 11 (I. jed nom dobro prokuhajte. Iijecnik mora ustvrditi uzrck i odrediti terapiju.. Limuuova vodica Primjena: Preliti litrom kipuce A ko se uoblcajenl ljetni il. Teski se proljevi ne smiju I I Pristevi Proljev Pogledajre pod "Cif<' II I samostalno lijeeiti! i Kod vecine proljeva radi se 0 virusno iii bakrerijski prouzrokovanoj upaJi sluznice zeIuca I crijeva. Ostaviti da stoji 10 minuta i dodati nekoliko kapi sVjezeg limunovog soka (sluzi kao osvjezavajuCi i rashladujuci napitak) . litre kipuce vode.. Pritom dolazl do cestih i pojacanih prafnjenja kasaste iii vodenaste stolice. Sirup od borovica Primjena: Kuhajte 500 grama borovica U 3 litre vode dok ne postane mekano... Kod reurnatskih tegoba i bolova u zivcirna natrljajte bolna mjesta tom mjesavinorn.. . .. Sirup ul ijte 1.1 bocicu i dobro zarvcrite.: Prema dogovoru s lijecnikom uzimati 3 puta !H! dan 1 do 2 kapi pomljesane s malo meda . ciScenje krvi iii kod infekcija uzrnite 3 puta na dan po 20 kapi na kornadicu ~ecera. Ostaviti da stoji 10 rninura i piti 2 do 3 saUce na dan.. Procijedite i uklonlte evrs!e dijelove pa u ka~u umijesajte toliko meda da nasta ne masa slicna sirupu.2 pura na dan po 1 z!ieicu u malo vode (za jacanje obrarnbenih snaga) . .Bolesn i tegobe jacanje. Sok od dragoljuba Pr.imjena: Napravite sok gnjecenjern listova i pijre 1 do . Djeca neka od toga uzlmajuz z!icice prije jela. Brojni uzroci i bolesti mogu se sakrivati iza simptoma 70 . prorisnite i jos.

koji su najcesce uzrokovani virusima ili bakterijama. bilancirane (elekeroliticke) oropine dobit cere II ljekarni. obojjenja . Za pojedinacnu prirnjenu dobri su: eukalipt. pazlte na dostatnu zarnjenu tekucine i elektrolita. Uzrocnici su razllcite bakterije u pokvarenirn zive±rllm namirnicama. Elerii.. Cesto takav proljev traje sarno jedan dan. i I nedostatak enzirna probave. i Proljev .. 20 ml sportsa. Tzv. . nego sarno piti taj. pri ('emu dolazi do process vrenja u tankorn i debe 10m crijevu.cem tijelu cia se ispa ravaju.c. a cestih.. Izrnedu obroka zvaCite susene borovnlce. I ubrzana probava na kon ~ uzi rnanja anti biotika. Na raj naein bolesno tijelo dobiva potrebnu tekucinu i rnoze se isrodobno koncentrirsri na borbu protiv postojecih uzrocnika. pokvarene zivezne namirnice.Proljev prolieva. opatu. cajev. klice bolesti. Mjdavina: '15 ml orlgana. c riga no. Opce rnjere Dobro bi bilo prvih dan-dva tegoba nista ne jesti. hladna pica I kod ljetnih temperatura. rnoze irnati mnoge uzroke: zivezne ~ narnirnice koje nadrazuju stuznicu. . aroma-svjetiljku iIi posudlcu na grij. rnajcina dusica. juhu od sluzi zobenih pahuljica iii rife. Posebno !jetl i na putovanjimacesra su trovanja ziveznim namlrnlcama. ljetnih proljeva. lijekovi.. dvopek iii banane. Lijecenje valja prepustiti iskusnu lijecniku iii horne- Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo ked bezazlenih. Kod proljeva i prornjena prehrane ima vafnu ulogu. po 30 ml lavande ieukalipta. lavanda. Ako gubite mnogo rekudne... 5 rnl nerolija. Nakon toga iIi kod jake gladi mozete jest) ribane jabuke.na ulja za dezinfekciju zraka u prostorijarna prikladna SLI za sva ku vr stu in fekcije. kao i kod putnih proljeva. borovica j cirnet 71 . Doza: 10 kapi rnjesavine il i jed ne vt ste ulj a staviti u raspr5ivac.Prehlada . toksini. lsto tako I putni stres rnoze biti uzrokorn nepravtlne motorike rada crijeva i nepravilnih stolica. zucnog rnjehura itd . kadulja. stres.. preopterecenost. sandalovl ne iii cirneta . Dezinficirajte zrak u prostorijama !.

Od petoprste Primjena. Od lupina luka Primjena: 1 saku lupina luka iz ekoloskih sadnji kuhati 10 minuta u 1 litri vode i od toga piti '12litre na dan. Mjesavina protiv proljeva Primiena: Pornijesati 40 grams. U lirru gorove sluzi staviti 1 Zlieu cvjetova kamilice i 1 zlicll steze (Potelltilla anserina).. Sluz od zobi i karnilica Primjena... Petoprsta dovesti (prstac) rnoze u nekih Ijudi do nadrazaja treslcvina.. Nakon tog postiti jedan dan sa cajem i od drugog dana za ciscenje organizma uzlmati 1 do 2 zlicice akrivnog ugljena iii ljekovite zemlje dva puta na dan u caju. . Kura c[seen)a od pokvarenih ziveznih namirnica Primjena: Jednom uzeti 1 zliclI riclnusovog ul]a s limunovim sokom. Neka stoji na toplom u termos-bocl i svaki sat popiti po '12 saliee .. Ostavitl da stoji 10 rninuea. stese i cvjetova karnilice. litre kipuce vode. korijena petoprste. 72 . . Ljekoviti cajevi . po 20 grarna llstova kupine... . ... caja I i : Cvjetovi ublazavaju prikladni karnilice djel uju protu upalno ked svakog greeve te su I Ii: ob'lika pokvarencgi nadrazenog zeluea.. Od kllncica PrimjellQ_ 1 ilicica klincica sravi se u hladnu vodu.. onda ostaviti da stoji '!2 sate. Ked infekcljskog proljeva piti 2 sahce na dan . onda prod" jediti.· 2 zHee nasjeckanog korijena zagrijati 1I '12litre vode i kuhatl 10 rninuta. Piti 3 salice nezasladenogcaja na dan. . Dvije zliCice rnjesavine preliti sa If..zagrije do vrenja i ostavi da stoji 5 minuta. Oct karnilice Primjena: 2 iliciee cvjetova karnilice (kod djeee 1 Zlicicu] preliri Iitrorn kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta.Bolesti i tegobe Savjeti za prehranu .' Zobene pahuljice skuhati u rijetku sluz. Vise puta na dan pid po 1 saltcu u malim gutljajirna. Ostaviti da stoji 10 rninuta i na dan piri po 3 nezasladene salice u malim gutljajirna nakon jela... zeluca zbog visokog sadrZaja Ideal na je zato saliea (aja od petoprste u izrnjeni sa salieom od kamillce.

Sljedeci ljekoviti cajevi prikladni su za normaliziranje sadrze treslovine vazne su kod lijecenja proljeva. upaljen u sluzokozu . po 10 grama zgnjedenih sjernenki kima.' litre kipuce vode i osraviti da stoji 10 rninuta. i biljke koje Pomoc kronieno kod kronicnih probavnih tegoba cestih rijerkih stolica. Pornijesati 20 mililirara tinkture rodinog kljuna Tri puta na dan uzimati tinkture petoprsre i 10 (Gcnmium). ~ Kod pojava vrenja s napuhnutoscu. osraviti da stoji 10 rninuta i pin po 3 salice nezasladenog taja na dan. 25 do 30 kapi prije I I Osim protuupalne karnilice.· mililitara stolisnika. ~ Kod upala debe log crijeva i nepravilnog rada crijeva zbog vtenja s napuhnuroscu i zatvorom u izrnjeni s proljevom Primjena: Istlsnutl 1 zlicu soka od hrena jz svjezeg korijena i uziman 3 puta ria dan 15 do 20 kapi. pokvarenim zelucem. Dobro promijesati i 3 puta na dan uzimati giavnih obroka u malo rnlake vode." litre kipuce vcde. Piti 3 salice nezasladene otopine svaki dan poslije ili izmedu obroka. ~ Poticanje probave PrimjelJa. planinskog vriska. Pomijesati 20 grama rnajcine dusice.Proljev Kapljice ~ Biljne tinkrure Primjen. 73 . litre kipuce vode i ostaviri stajati 5 do 10 rninuta. kamillce i po 20 kapi s malo vode prije jela. ~ Poticanje probave i dezinfekcija Primjena: 2 zliEice origana preliri sa '. One djeluju skupljajuce i zgusnjavajuce na . kima i bosiljka staviti 11 60 mililirara 90-postotnog alkohola.a. Dvij« zlicice mjesavine preliti sa '/. ~ Etericna ulja Primjena: Po 1 rnilllitar ulja od lavande. Piti 3 salice nezasladene otopine prije jela na dan. crijeva. zucnim tegobama. listova rnervice i kicice (GentIQ/1Q Centareum). grcevirna u zelucu i slaboscu Primjena: 2 zliCice listova mervice preliti sa '. Pozeljno je probavno poticajno i dezinficirajuce djelovanje.

Mjere kojirna rnofete oja1:atl svoje obrarnbene snage naci cere pod »Prehlada« na 68. litre kipuce vcde. se I I Primjena: U jednakim dijelovirna pornijesati velecvjemu divizrnu. Napitak koji ublazava prornuklost i grebanje u grlu je i ovo -medeno vino«: rastopite 2 zlicice rneda u. pare j plrnovi s rvarima koje djeluju nadrazujuce poticu oboljenje disnih putova. Ljekoviti caj Ovo je dobar biljni caj koji pornaze kod prornuklosri. Nadrazujuce tvari kao sto 5U nikotin i alkohol ili jaki zacini morate. neugodno grebanje u grlu... Pijte dosra roplihcajeva s medom i vitaminorn C. Primjel1a: 74 kadul]e i bedrenice biljke u jednakim Pornijesati dijelovirna.. . izbjegavati. . korijen bijelog sljeza i lisrove bjelokcpitnjaka... Odriavajte vlaznim zrak u prostorijama u kojirna boravire. Opee mjere Stedite glas i malo govorite kad yam je nadrazen grkljan. bol koja pece u podruqu grla kao i osjeca] suhoce te mucnl napadaji kaslja./. Med je i lnace vrlo dobar kod promuklosti.. litre kipuee vode i triput na dan piti saltcu caja zasladenu medom. srranici i dalje. Preliti 2 ilicice rnjesavine sa v. ostavite d. 3 kapl Lilja kajeputovca. Od toga . naravno. Prasan i suh zrak. Preko dana pijte u malim gutljajima. 4 kapi ulja eukalipta iii pap rene mervice . Inhalacije Primjena: Biljke ili ulja navedena II receptima staviri u posudu sa 2 litre vruce vode te 10 do 1S rninuta ispod velikog rucnika udisati nasrale pare . iglica smreke ili lavande ohladi i dodaite sok I lirnun a. pa i grkljana. iskasljavanje. sacica evjetova kamilice .. I Voda za grgljanje .Bolestl i tegobe Promuklost Simptomi upale grkljana su promuklost sve do gubitka glasa. .. korijen bedrenice. Od kamilice.

Hladno kod akutnih upala Primjena: Pornijesati 3 do 4 Z1ice jabucnog octa sa \12 litre hladne vode.Prornuklost Kod osipa pomaie mjefavina ulja kOja ujedno i Iljeguje ko". . 75 . ita jojobe iii badema 40 kapi ulja cajevca i tlatapari rime baina miesta dva do tri puia ne dan. litre kipuce vode i 3 pma na dan grgljati tu otopinu. Toplo ked kronienih upala Primjel1a: Preliti 1 saku trina sa \I. Oblozi oko vrata .. Nakon toga u posudu uroniti dugacak rucnik do polovice.: staviti u 100 mili· I ra u Ija pien i"lil! klica. litre kipuce vode j ostaviti da stoji 10 minuta.. Na kraju oko vrata ornotati jos i vuneni sa. to Od lirnuna Primjena: Sraviri sok od '12 do cijelog lirnuna u casu vode. Oblog staviti oko vrata kao kod gornje upute. uzeti 3 zlicice i preliti sa '/4 line kipuce vode te svakih 2 sara otopinom temeljito ispirati grlo i grgljati. to Od arnike Primjena: Preliti 1 do 2 zlicice cvjerova sa 'I.!. vlaznu stranu ovid oko vrata.. m puta na dan grgljati tu oropinu. a onda suhu polovicu oviti preko toga..

. U til svrhu sravite '/2 ilicice tinkrure 1I I. Stoga ovu biljku koristite oprezno i .. flastere iii poveze. kako se ne bi pojavila mogucnost dodatne infekcije. . ..Bolesti i tegobe Pros irene vene Rane. ogreborina i ostrugotina postoji citav niz izvrsnih ljekovitih biljaka. . litre kipuce vode i ostaviti da sroji 10 min uta. sarno u malim kOliCi-1 nama. naravno. Prokuhavajre zato u sljedeCim receptirna potrebnu vodu 20 rninuta duze.. I 76 . Posebno kod teste i previsoke doze arnike rnofe dod do kontakt- I I nih alergija. Inace mozete primjenjivati i eal od cvjetova arnike za obloge: 1 Wea cvjerova prelije se sa V. eukalipta i origana te 3 kapi lavandlna ulja takcder su dobre za i'iscenje i dezinficiranje inficiranih rana . No ne smijemo zaboraviti ni cijepljenjem se pobrinuti za dostatnu zastiru od tetanusa. opekline Pogledajre »Upala vena« Ozbiljne ozljede kofe koje jako krvare mora. Za dezinfidranje i zaustavljanje krvarenja kod rana i ozljeda: nakapati cist limunov sok ili razrijeden s prokuhanom vodom. Kao alternativu mozete primijeniti ' jednako dobar i lako pod noslj ivi neven. Oblozi . Od arnike Primjena: Staviti I/... Po 1 kap ulja niaoulija. zlice tinkture arnike u '14 litre prethodno prokuhane vode.. obradiri lijecnik.' sahce prethodno prokuhane vode .. Ciscenje i dezinfekcija . Kod malih rana i porezonna preporucuje se ciseenje tinkturom amike iii rujevine. Kod manjih rana. Od nevena Primjena: Preliti 3 meice nevenovih cvjetova sa '!. litre kipuce vode i ostavi se stajati 10 rninuta. Koristite za svoje obloge sterilne zavoje..

Od rudbekije Kod rana koje lose zarastaju i koje ne reagiraju na druga ljekovita sredsrva. litre prokuhane vode i koristiri za obloge... Ljekovite masti ..cudotvornog lijeka sjevernoameriCkih Indijanaca.ih cvjerova u 500 grama otopljenog kozjeg rnaslaca (obicni rnaslac nije najbolji. Ljekoviro ulje za rane Primjena: Pcmijesati po 8 kapi etericnih ulja kamilice. PrimjellQ' Otopiti V. Maslac od nevena Primjena: Staviti 100 grama svjezih iii 50 grama suh.. ali ako nemate drugoga. Djelotvorne tvari upijaju se u njega. Kod manjih pornafu oblozi --~ ~ ~ opeklina od ulja r . Pomijdati po 6 kapi ulia origana i iglice. dok mas lac ne postane zlatnozur.Rane. Kod lag. opekline .. Procijediti kroz cjedilo. Pomijesati mirte sa 20 kapi ulja ivancice.. . Pornaze cireva. ivancice... Svaka 3 sata malo stavi ti na sterilni omotatl zavoj i kod opekli na i lana dijelova ulja ivancice. zamrznuti maslac u malirn kornadicima i I'uvati u skrinji za duboko smrzavanje do upotrebe .. rana i oko ozlijedenih koze. mozete uporrijebiri i njega) te na laganoj temperaturi mijesati oko V2 sata. -prokuhane razrijedenog OVO _p~maze k~~dop:klina . 77 . kao i 8 kapi ulja lavande. nih opeklina pomazu komprese vode iii s nekollko malo ! I kapi ulja lavande. testo pomaze ekstrakt rudbekije ili razrijedena tinktura rudbekije . ...... zlice rinkrure u '". kod opeklina.. Iavande i igJice u 100 mililitara ulja ivaneice i nanijeri na ozlijedenu kotu.. I kap esencije I .

ig!ice i lavande u malo 70-postomog alkohola i natopiti zavo]. trebali biste 51" prepustiti u ruke iskusnih lijecnika iii horneopata 78 Svagdie gdje nam tijelo dolaziu dodir s vanjskirn svijetom. posebno smo podlofni infekcijama.istaviti ga na ranu.iti otrovi. On odstranjuje i tzv. Zato su i zastitni mehanizrni naseg tijela tame posebno izrazem. ~ Od hamamelisa Primjena: Kuhari 1 do 2 zlice kore i listova sa '/4 litre prethodno prokuhane vode oko 10 min uta na laganoj temperaturi i stavljad kao oblog od rnlakog pripravka. Mnogi su Ijudi danas skloni infekcijarna ili pate oct kronicnog umora -sto je drugo ime za slabost obrambenog sustava. virusi i gljivice te ratile. Razlozi bi se morali potraziti u stalnim preoprerecenjirna zbog sve vise razine nadrazaja kojima je izlazen sve veci broj ljudi. . gripa iIi napadi gljivica i sro se sve teze lijeee_ Jstodobno dolazi do opceg osjecaja slabosti i iscrpljenosti. Opee rnjere Prerpostavljate Ii da yam je oslabljen Imunoloski sustav. natopiti zavoj i sraviti ga na ranu. dakle na kafi i sluznici. ~ Od miloduha. iglice i lavande Primjena: Staviti po 3 kapi erericnlh ulja miloduha. prekr~jte ga::om I povezite. I I Oblozi ~ Od rujevine Primjena: Staviti 20kapi tinkture rujevine u Ih case prokuhane vode. slobodne radikale koji su agresivne rvari nastale za vrijerne normalnih procesa izmjene rvari u tijelu. Oprezno odvojite kornadic takve kozice. zavo]. ~ Od lavande Primjella: Otopiti 10 kapi ulja lavande 1I nesto 70-postotnog alkohola. Jednostavnu slabosr obrambenog sustava prepoznajemo po tome sto se uvijek pcnovno javljaju infekcije kao prehlade. Siabost obrambenog sustava Obrambeni sustav stiti nas svojirn starucama od neocekivanih napadaca kao sto su bakterije. stavite ga na ranu. Natopiti zavoj .Bolesti i tegobe Ona Fina koflca koja dijeli jedan slo] luka od drugoga odlican je antisepticn.

su stava i (aj od rnajcine dusice Tinktura od ceSujaka Za jacanje i zastitu od i nfekcija prikladna je tinktura od cesnjaka koja se rnofe primjenjivati za preventivu prehlade. Cesto protresti. ostavite da stoji 10 rninuta i pijte 2salice na dan. Citav niz Ijekovitih biljaka nije sarno direkmo antibioticno djelotvorno. za prosiren]e zila i smanjivanje visokog rlaka. procistiti icuvati u tamuoj dobro zarvorenoj bod. prehlade. Za sprjscavanje prehlade uzimajte 3 puta na dan po 10 kapt prije jela. kao antiseptik.Rane . ~ ad lipinih cvjetova Primjena: Prelijte 2 zlitice biijne rnjesavine sa 'I. Trideset kapi je i inace preporuceua dnevna doza. litre kipuce vcde. pelina i paprene rnetvice u jednakim dijelovirna Primiena: Pre!ijte 2 f!ieice mjesavine sa 'I. bolova u trbuhu i crijevnih inFekcija. Kretanjem na sVjezem zraku i prehranom bogatorn vitarninima. Preventivno u prijelaznim razdobljima na proljece i u jesen pijte 3 tjedna ovaj pripravak II sklopu lijecenja. ali i kod skleroze. ~ Od majcine dusice iIi planinske majcine dusice Primiena: Prelijte 2 Weice biljaka sa Y. . Takva je tinkrura upotrebljiva godinu dana. litre vode. koje pocivaju na sla bosti i i pothladenj u. I zap-avo kod svih bolesti . Primjeno: OguLiti i narezari na sirne kcrnadice 250 grama cesna cesnjaka te sraviti u litru 70·postotnog alkohola da stoji 14 dana na sobnej temperarurl. zagrijre do vrenja i ostavire cia sroji 10 minura. I ! . nego i jaca tijelo i imunoloski suseav Ljekoviti cajevi ~ ad rudbekije.. Nakon 14 dana Ispresati. kaslja. Osravite da stoji oko 10 minura i pijte 2 tjedna 2 do 3 salice na dan prije jela. reumatskih tegoba i asrme. I 79 . astrne. promuklosti. bronbitisa. Ova tjedna pijte po 3 Salke na dan.Slabost obrarnbenog koji ee yam propisati prilagodenu terapiju. litre vrele vode. upala rnokracn ih putova. pornaze kod hunlavice. njihovu rerapiju mozete sarno pojacati. gripe.

. Potocarka rnoae U osjetljivih ljudi nadrafiti zeludac.. Kod upala Primjena: Staviti 2 do 3 zliCice cvjetova kamilice u Y4 litre kipuce vode. Juha od cesnjaka za jacanje obrambenog susrava Priprema. . Do svrbeza dolazi najcesce kod ekcema.i. majcme dusice.. Oblozi . Ljekovite biljke navedene u daljnjem tekstu ceseo mogu ublaziti lagane tegobe. upala koze i gljivicnih oboljenja.. Recepte za to nab cere pod pojedinim natuknicama. Posluziti s prepecenim komadicima cmog kruha . Napitak od potocarke (Nasturtium officinale) za jacanje imuniteta Primjena: 1 zlka svjezeg soka potocarke pije se tjedan dana u ornjeru 1:5 razrijedena sa stepkorn iii mineralnorn vodorn. Kuhati na iaganoj vatri 10 minute i procijedit. kopra ili krabljice. Preliti sa % litre jake mesne juhe i pustiti da kratko provrije." litre vode stavitizlrcu hrastove kore ili hamarnelisa. Juhu zaciniti solju i paprom i kratko prije pcslufivanja dodati jos malo bosiljka. Isto se postize i sa 2 sirova cesna cesnjaka pojedena s kruhom .. Mlakorn otopinom natopiti zavoj i stavljari kao oblog. S tom otopinom praviti obloge .: Zagrijavajte 6 velikih cesnacesnjeka u malo maslinovog ulja dok ne postanu staklasti (ne srnedil). odnosno mjesavinu obiju biljaka. . Maknuti posudu sa stednjaka i umijesati pjenjacom 2 bjelanca. 80 . Pornijesati 2 zumanca sa 2 zlice vocnog octa i dodaci u juhu. Svrbei. .Savjeti za prehranu . osraviti da stoji 10 minuta i procijediti. Kod ekcerna koji svrbe Primjena: U I.

Nakon toga se dobro obrisite: illegn ite U postelju i pokrijte se. po 10 mililitara ulja lim una i lavande kao i 60 rnililitara bijelag vinskog octa. Opee mjere Najvaznija mjera kod temperature jest miravanje. Razrijedeno vodom koristiti kao sredstvo protiv svrbeza. prsa. Temperaturu snifavajte tek kad prijede 39°C (u djece smije biti i malo iznad toga). Vazna je same da dosta pijete i jedete laganu i vitaminirna bogatu hranu. Temperatura Temperatura je simptom koji se najceSce javlja II vezi s infekeijama. do 'Iz Litre vode. uvijek u smjeru srca. Zato lagano povisene temperature ne biste trebali odmah snizavati iii posezati za tabletama za njihovo snizavanje. II> Ocat djeluje anrisepricno i ublazava svrbez Primjena: Pornijesati 15 rnililitara rakije ad maticnjaka. Ne primjenjujte ta ulja kad male djeee i kod upaljene koze jer djeluju jako nadrazujuce. Uliti u boeu. osim aka yam je krvotok preoprerecen. Oblozi za skidanje temperature II> Oetena Carapa po Kneippavoj metodi Primjena: Pornijesajte 1 dio acta sa 5 dijelova vode sobne temperature. 81 . Mnoge bakterije uniste se vee visokorn remperaturom. Ona nije bolest. ali pokazuje da se rijelo snazno bori protiv uzrocnika bolesti i da se brzo vrsi izmjena rvari kao dio potrebnih obrambenih akcija tijela. Pcrnijesajte u posudi I litru rnlake vade sa 4 zlice acta i vlazite time cljelo tijela: ruke i nage. hladnocom iii propuhom. najbolje u postelji. Stavite Temperaturu snifavarno i vlazenjem tijela. trbuh i leda. 4 mililitra klinciceva ulja. Recepte za cajeve koji poticu znojenje i skidaju ternperaturu mozere naci pod naslovom »Prehlada«. Nemojte rijelo opterecivati nepotrebnirn aktivnostima. tako da dabijete oko 'I. postanete nemirni iii omamljeni iii se pojave greevi od temperature.Temperatura Masaie II> Kod svrbeza pomaze i 1 do 2 kapi etericnih ulja majcine dusice ili paprene rnervice.Siabost obrambenog sustava .

Prirnjenjujte je 2 do 3 puta na dan sve dok temperatura ne padne. Nemojte korisriti OVll metodu kad su yam noge i listovi hladni. Ako je potrebno.Bolesti i tegobe parnucne caJ-ape u tu mjesavinu. Nakon toga zarnorajte obje noge u vunene pokrivace i stavite kao podlogu debeli rucnik. Utrljavanja i oblozi . Preko svega omotajte vuneni pokrivac i ostanite u krevetu 20 rninuta. tako da postelja ostane suha. Ostavite takve carape 1 sat na nogama. ne prevelike. dobro ih procijedite i obucite ih. nalazi otrovni mjehuric koji se na pritisa k isprazn i u i mjesto uboda.. Oko svakeg lista na nozi stavite po jedan oblog i ostavite da djeJuje cijele noci. Mofe se staviti i 2 kapi eterienog ulja lavande direktno na mjesto uboda.ali nernojre ako je prvi sloj ostao hladan ili se smrzavare. ~ Oblozi od svjezeg kravljeg sira na listovima Primjena: Na dvije.. Oblozi od sira svoje djelovanje hladen]a zadrzavaju duze nego jednostavni oblozi s vodom. Voda za ovakav oblog ne smije biri prehladna jer se rako previse opterecuje krvotok. U tom slucaju treba neodgodivo pcrraziri lijecnika. Kod uboda pcela zalac ostaje u kozi i mora se odmah odstraniti: tankom pincetom zahvatite Zalac posve blizu povrsine koze a Ii ne na zadebljalu gornjem kraju! Ondje se. naime. U jednakim dijelovima pornijesati etericno ulje lavande i 70-postotni alkohol te s nekoliko kapi natrljati mjesto uboda. I » I Ubodi insekata Kod uboda pcela i osa cesro rnoze doci do alergijskih reakcija s jakirn oreklinama i losirn opcirn stanjern organizrna. ~ Oblozi na listovima Primjena: Uronite do pclovice 2 lanene ili parnucne krpe velicine rucnika u vodu sobne temperature i zarnotajte njirna potkoljenice od gleznja do koljena. lanene krpe stavire po 250 grama hladnog (ne prehladnog) svjeZeg kravljeg sira. U vodu mozete dodati i 5 kapi lavandinog etericnog ulja. mozete staviti jos jedan oblog . Suha polovica slufit ce za prekrivanje. 82 .

Opee mjere Za obloge koristite Ciste Janene krpe iii zavoje.. Ne smijete ill previse zategnuti i rnoraju propustari zrak. '~ Staviti po 25 kapi ulja lavande i cajevca u 100 rnililitara masLinovog ulja i dobro prornijesati.bate njezno. i Kod suhe koze oovezno I: kofe. srvaraju se rnjehurici. Ostavire da stoji 10 minuta i stavljajte 3 puta na dan obloge od ohladene otopine. ali j. koza se perura. doduse. sro znaci cia se ne smiju prlmjenjivati kreme iii paste. nabreknutost. koze .~ Na rnjesto uboda nakapati svjez limunov sok. ~ Od kainilice i dragoljuba Primjena Pomijesajte cvjetove karnilice i dragoljuba u jed. a. Kod vlazruh ekcerna pornazu vlaznl oblozi.Temperatura . ~ Na mjesto uboda staviti narezen svjezi luk. uevrstiti ga re ostaviti da stoji neko vrijeme. vlazi i doiazi do stvaranja krastica. 83 ko~i njezinu pri rodn u . nemasno sredstvo za ciscenje Moderni pH-neutra lni sapuni. Cesta su upale kose izazvane i alergijama . Nekoliko kapljica staviti na mjesto uboda. nakim dilelovima. Kod nje se na odredenim mjestima na kozi javljaju crvenilo. Moguci uzrccnicl su podrafaji kemijskim tvarima. najrnanje 3 puta na dan.l. Oblezi ~ Od kamilice Prelijte 3 do 4 zliCice cvjetova kamllice sa '/4 litre kipuce 'lode. Prelijte 2 do 3 Z1iCicemjesavine sa '14 litre Primjena stite kiseli ornotac nase koze.aee od mascu ju i na taj nacin uzirnaju I zasntu. Upala grkljana Pogledajte Upala koze »Promuklosr« Upala koze Hi dermatitis je upalna reakcija koze koja nastaje zbog vanjskih podrazaja. tre. fizikalna djelovanja kao stO su jako suncevo zracenje iii djelovanje hladnoce te uzrocnici bolesri iii parazttl. Obnovite oblog svaki put kad postane topao i suh.Up.

. I I Masafe . Oprezno rianijeti jer maze izazvati dodatne nadrazaje. u Ije pupoljke iii jeftinije ulje boraiine (Borrago oflicillalis). njeguje i lijeCi . Od hrastove kore Hrastova kore osobito dobra pomafe kod vlaznih i svrbecih ekcema. . Od kore hamamelisa Primjena. litre vode..Ba lesti i tegobe kipuce vode. Vedica za lice protiv upala Pritnjena: Staviti 10 kapi ulja cajevca u 100 mililitara hidrolata cd hamarnelisa. Od nevena Primjenc: Preliti 3 z!icice nevenovih cvjetova sa V. . Osravite da stoji 10 rninura i koristite za obloge (posebno dobro i kod alergija). Zagrijte i ostavite sve da se kuha 15 minuta. Time namazari upaljena mjesta.. Primjena.gu se naci u specijal.. ... Malo ohladiti i korisriti za obloge ... Kod alergijsk.: Preliti 1 zlicu kore harnamelisa sa % litre vade. .. litre maslinovog ulja i grijan 2 sara na toploj parnoj kupeJji. Kajiput primjena karnilice iii dragoljuba maze izazvatl i nadraza] koze..iziranim trgovinama. Tim uljern rnazari ekcerne. I 84 . OdgovarajuCi I preparati mo. Zakuhari do vrenja i ostaviri da stoji 15 minuta. Ostaviti da stejl 10 minuta i upotrtjebiri za obloge. U tom su slucaju prikladniji oblozi od hrastove kore koja saddi treslovine i koja se dobro podnosi na kofi. Prelijte 1 zlicu hrastove kore sa If. . Vise puta na dan stavljajre obloge s ovom otopinom. Ljekovito ulje s eterienirn uljirna Primjel1a: Staviti po 6 kapi ulja kamilice i lavande u 50 rnililitara jojobina ulja i oprezno nanijeti na upaljena mjesta. Osraviti da stoji preko noel i nakou toga procijediti kroz krpu.h pejava i kod neurodermitisa ublazava. litre kipuce vode. Kod upala koze uzrokovanih infekcijom Primjena: 2 kapi Lilja kajeputovca pomijesati sa sokorn pola limuna i stavljari 2 pura na dan na kozu.. a onda ohladite i procijedite. Kod suhih ekcema Primjena: Staviti saku lavandinih cvjetova u posudu sa 'I.....

Upale mjehura mogu izazvati razn i uz rocn lei. Utoplite donji dio tjjeia uzmite toplo donje rublje.Up" Ia rnjehura Upala mjehura Mokracni mjehur osjetljiv je na hladnocu.najbolje je odrediti jedan dan u tjednu kad cete jesti sarno voce i povrce.Upala koie . litre hladne vcde. sto se katkad rnoze dogoditi neprirnjetno i bez simptorna kod kronicne upale. predugo sjedenje na hladnoj podlozi. Posebno opasno je prosirenje upale mjehura preko rnokracnih putova u bubrege.. I Ljekoviti eajevi . . Ako sluznica mjehura zbog hladnoce izgubi svoju obrambenu snagu. cesu poriv na mckrenje s malo mokrace i pecenje kod mokrenja. nego dezinflcirajuce cajeve koji umjereno poticu na mokrenje. otidite k lijecniku jer ce mozda trebati upotrijebiti antibiotik. kavu iIi alkchol.. ona se lako moze upaliti. U svaku salicu dodati na vrsku noza sode-bikarbone da se alkalizira rnokraca. Za povecanje obrambene snage organizma uzimajte preparate s rudbekijom. Izbjegavajte jake zacine i ne solite hranu prevlse. . prehlada h ladne noge... Neka bude bogata vitaminima . Ovo pomafe kod upale mjehura . ostaviti da stoji 12 do 24 sata s povremeni. Oscbito zene testo pate od upala mjehura jer zbog kraclh rnokracnih cijevi bakterije lakse prodiru u mjehur.. (aja il i jela... . Kod upale mjehura koja je podela s ternperaturorn. odmah otidite k lijecniku.m rnijesanjern j piti po 3 salice ria dan. Od lisrova medvjetke Primjerw: 2 z!iciee listova preliti sa '/. Kod primjene medvjetke I zaCinjenih nadrafa] zbog previse erne kave. ali ne erni caj. Pazite na prebranu. Ako nakon dva dana ne dode ni do kakva poboljsanja. ... Upale rnjehura zato se moraju dobro izlijeciti. npr.. carape i cipele.. 85 . Pritorn cesto dolazi do ovih tegoba: bolovi kod mokrenja. Pijte dosta tekucine..

. Kod naginjanja glave prema naprijed ti bolovi postaju inrenzivniji. a zahvacena mjesta na lieu su osjetljiva na prlrisak. Kod ponovljenih upala Nosne su supljine zapravc supljine oblozene sluznicom koje su s nosnicarna povezane malim otvorima.jaka pulsirajuca i udarajuca bol u podruEju eela kod upale ceone supljine. Kapljice nisu za djecu. Upala mokracnih putova UpaJa nosne supljine Pogledajte »Upala mjehura« nosne s u pi] ine moze se sum njati i na ostecene zube iJi zubni korijen. ceone supljine u ceono] kosti iznad i iza obrva. Nekad SlI simptomi jednoznacnl . Primjena: Pomijesajte po 1 rnililitar eteriEnih ulja kajeputovca.. Sluz iii gnoj teku iz nosa. Opce mjere Da bi se olaksalo disanje. Od listova brusnice Primjena: Zagrijte 2 zlicice biljke sa V4 litre vode do vrenja i ostavite da se kuha na laganoj temperaturi 5 minuta. To se u pravilu dogodi10 kad narn inace obicna hunjavica potraje dulje od l4 dana. I tako da se upala ! stvarno izlijei'i. Za djecu ispod 12 godina ovaj caj nije prikladan. IIi priprernite kao hladnu oropinu (pogledajte gore). kod nosnica pri upali celjusne supljine. 0 upali nosnih supljina govori se kad se upali sluznica u supljinama. To je normalno i nije razlog za paniku. I na pocetku terapije urin posmedi. u ovJazivaE zraka iii arorna-svjetiljku stavite isparavati nekoliko kapi uJja borovih iglica ili 86 . U tom slucaju otidite na pregled k zubaru.Bolest i i tegobe Caj za mjehur rnorate piti i nakon prestanka i I tegoba jos 3 do 5 dana. Pijte 3 salice na dan. lavande. Celjusne Sllpljine nalaze se ispod oCijl1 u podrucju obraza. Kapijice Dodamo rnozete u suglasju s lijecnikom uzimati i ove kapi. Tri puta na dan uzirnajte 25 kapi prije obroka 1I casi rnlake vode. mirte i srnreke sa 60 rnililitara 90-postotnog alkohola.

Upala mjehura

- Upala nosne suplJine

dezinficirajucu aromaricnu rnjesavinu. Olaksanje, posebno kod kronicnih upala, donose i svakodnevna zracenja crvenim svjetlom (u rrajanju od 10 minuta).

----- - --

Za inhaliranje kod upale nosne supljine
... 35 grama eukaliptovih listova. po 20 grama listova majci ne d usice i paprene metvice. Doza: 3 tlice ... po 3 kapi ulja eukalipta. paprene metvke, kamilice i bora iii iglica srnreke

... 3 do 4 zlice cvjetova kamilice iii I iliea tinkture kamilice ... po 3 do 4 kapl ulja kajeputovca, borovih ighca i lavande ... po 3 do 4 kapi ulja karnilice. lavande i eukalipta

I

Masaze ... Kod upala takoder pornaze kad stavite jednu ad gore navedenih rnjesavina u V2 iHee ulja ivancice i njome vise puta na dan trljate nosne supljine i bolna mjesta na kostima lica . ... Kod upaJe ceone supljine za ublazavanje bolova rnozete nanijeti po 2 kapi ulja lavande i kamilice iznad i ispod ociju u smjeru sljepooCica. Ljekoviti cajevi ... Biljni caj kod akutnih tegoba u nosnim supljinama Primjena. Pomijesati u jedriakirn dijelavima izdanke bora, majeinu dusicu, listove kadulje i cvjetove karnilice. Od toga 2 i!icice preliri sa '/4 litre kipuce vade, ostaviti da stoji 10 minuta i piti po 2 do 3 salice na dan . .... Caj za razrjedivanje sluzi Primjena: Pomijesati u jednakirn dijelovima korijen jaglaca i cvjetove velecvjetne divizme i preliri 2 ilicice mjesavine sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da stoji 10 minuta i ad toga piti 3 salice na dan.

I I
I

Kod kronicnih upala nosne supljine iii hunjavice nemojte upotrebljavati n ikakva etericna ulja jer ana

I

isusujuce djeluju na
sluznicu.

87

Bolesti i tegobe

lspiranje nosa
... Cajem od kamiliee
Ako je stuz gusta, pijte za olaksanje mnogo tople tekucine i cajeve koji razrjeduju sluz. Dobre sui vruce juhe, posebno s mnogo

Primjena: Kroz nosrucu usrnrknuti svjeii mlaki caj od karnilice tako da dode sve do grla. ... Limunovim sokom Primjena: Vise puta na dan nakapati nekoliko kapi Iimunova soka U obje nosnice. Nernojte to raditi ako vas jake nadra.zuje. : .. Sianom vodom . Primjena: U sallcl mlake vode rasropiti 'fl mciee soli. Zatvoriti jednu nosnicu j kroz drugu snazno usmrknuri otopinu soli. Casu drfati iagano nagnutom. Ponoviti 5 drugom nosnicom. Takvo ispiranje nosa radite 2-3 pura na dan, ako ga lako podnosire.

I

cesnjaka i luka.

Upalaoka
Ocna spojnica je nastavak vanjske koze nalik na sluzokozu koja je zbog laganog izlucivanja sl.Izni.hzlijezda stalno vlazna. Ako se nadraze povrsinske krvne zilice, oei nabreknu i pocrvene, To se dogada zbog vjetra i propuha, hladnoce, dima iii prasine, prelaska katara iz nosa iii nosnih supljina i kemijskih iii nekih drugih nadrazaja oka, kao i zbog kupanja u kloriranoj vodi iii insekata. Prvi znaci upale ocne spojnice su osjecaj suhoce u oku, osjeca] stra nog tijela, suzen]e, osjetljivost na svjerlost, pecenje i zareCi svrbei ua koji se, medutim, ne srnije reagirati.

Cak i kad varn je jake tesko. nemojte trljati oci koje vas svrbe kod upale ocne spojnice.

I

I

Za

zastitu oeiju trebali

Ispiranje oka
Cesta pomaze isp iranje ocan icom (Eupil rQsia). Ocan ita se primjenjuje pornocu naprave za ispiranje ociju koju mozere naoaviti I.l Ijekarni. !Ii natoplte kornad sterilnog zavoia mlakorn otopinom i sravite ga na oboljelo oko, Primjena. Pornijesati u jednakim djjelovima zgnjecene sjemenke komoraca i ocaruce. Dvije zliCice ee mjesavine

biste nositi sunca ne naocale, Kod gnojnog

iscjetka trebate otiCi I k I ijecniku. '

88

U pala nosne suplj ine - Upala rodnice

prokuhajte sa 'I. litre destilirane vode i ostavite da sto]i 5 rninura. Na vrsku noza dodajte malo morske soli. Procijedire otopinu kroz filtar-papir taka da u tekuCini ne ostane sitnih djelica biljaka. Mlaku tekucinu stavite u napravu za ispiranje oeiju i njome ujutro i uvecer dvije minute ispirite oei. Pritom drl:ite oci orvorenima. Ljekoviti caj S ocanicom Primjena: Prelijte 2 tlicice biljke sa '10 litre kipuce vode, Osravire da stoji 10 minuta i pijte 3saliee na dan, Ovaj I'aj pornaze i kod hunjaviee i peludne groznice.

Upaiarodni.ce, gljivice u rodnici
Upala rodnice rnoze biti izazvaria bakterijski iii gljivicno, posebno kad je oslabljen obrambeni susrav organizma i kad je prirod na bakterijska flora u pod rucju vagine narusena npr. uzimanjem antibiotika. Moguce tegobe su crvenilo, natecenost, svrbez i testa bijeli iscjedak. On je uzrokovan upalnirn izlucivanjem vodenastog do bijelog sekrera iz rod nice. Ljekoviti caj Za lijecenje gljiviiinih oboljenja oralnim putem pijte caj od vrkute (Alcl1emilla). Primjella: Prelijte 1 do 2 tliciee biljke sa '/. litre kipuce vode. Ostavite da stoji 10 minura, onda procijedite. Pijte 1 do 1V, litre toga .:aja na dan. Kapljice Ove biljne kapljice jacaju obrarnbeni sustav, djeluju ublazavajuce na upalu i poticu izhrcivanje sekreta, Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima tinkture pelina, kadulje, majcine dusiee, stolisnika i koprive, Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela, Prije nego sto ih progutate, zadrzite kapi malo u ustima.

89

Mlakom otopinom tjedan dana ispirite 1 do 2 puta na dan. Tjedan dana ispirite torn otopinom 1 do 2 puta na dan. Trudnic« bi zalD S!i cesce crebale IciClei s lagano uzdignutim nogoma. procljedite i mlakorn otopinorn ispirite 1 do 2 puta na dan tjedan dana. naime. u time i vene. kadulje i stolisnika pa 3 do 4 Zliace rnjesavine kuhajte u litri vode 10 minura ria laganoj ternperaturi. kako hi se iile rasteretile. Ispiranje ~ Kod jakog iscjetka Primiena: Pomijesajte 40 grama hrastove kore. Prelijte 3 zlice mjesavine litrorn kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta.Bolesti i tegobe Upravo u crudlloCi juko opterecene noge. ~ Kod vaginalnih infekcija j biielog pranja Primjena: Lagano kuhati saku cvjetova lavande 10 minuta. o ispiranju ked upale rodnice razgovarajte 5 ginekologorn Nestrucan I II postupak mofe. Cesto su 90 . po 20 grarna listova ruzrnarina. posebno zelucano-crijevnog trakta. nastetiti i same dodatno pojacati upalu. Upala sluznice usne supljine Upale sluznice usne supljille javljaju se najcesce u vezi s infekcijama. ~ Kod laganih nadrazaja i upala Primjena: Pomijesajte cvjetove karnilice i kadulje u jednakim dijelovima.

Kadulja Primjena: Staviti punu saku listova kadulje u litru vode i kuhati 10 min uta na laganoj temperaturi.Upala rodnice . vodica za usta iii odredene prehrarnbene namirnice . bolovi u uhu Uho je preko usne cijevi. Petoprsta Primjena: Zagrijati 2 cajne Zlieiee petoprste u y" litre vode. Bijele naslage s laganorn upalorn mogu upucivati i na napadaj gljivica kandide. . U pravilu kod upala usta i usne 5UPljine pouzdane su i djelotvorne antibioticne biljke kadulja i rujevina. . povezano s nosno-zdrijelnim dijelom. Rujevina I Kod upala usne supljine djeluje '/' case svjezeg pornijesanog sa zlicicom rneda. MoguCi uzrocnici mogu biti: pasta za zube. .. Nekoliko minuta time ispirati usta.Upal. Kuhati 10 rninuta na laganoj temperaturi. Eustahijeve trube. Upala uha. Ispiranje . Klincic Primjeno: Staviti zlicicu klincica u If. I pritisak sekreta iz nosne supljine mofe takoder uzrokovati belove.. ohladiti i dodati 10 kapi tinkrure rujevine.·imjerta: Staviti 20 kapi tinkture rujevine u casu mlake vode pa ispirati i grgljati tom rekucinom vise puta na dan . Posebno u djece iz neizlijecene prehlade 91 . grla iii od zuoa i dospjeri do srednjeg uha. Tim se putern mogu prosiriti i uzrcenici bolesti iz usta. uha uzroci alergijske naravi.. tzv.... ostaviti da stoji 10 minura i time ispirati.. Time ispirati vise puta na dan . I II· I i afti ublazavajuce : limunovog soka P. Opce mjere Za ublazavanje i lUecenje ima nekoliko djelotvornih lokalnih proruupalnih metoda.. litre kipuce vode. Vise puta na dan time ispirati i grgUati.

. malo kretanja iii uvijek istih pokrera na radnom mjestu. litre vode) u bolesno uho. Ostavite da djeluje 1 rninuru. I Upala vena Bolesti vena kao sto su prcsirene vene danas su veoma ceste. Nikad nemojte nista kapati u uho ako imate rupicu u bubnjicu iii je doslo do probijanja bu bnj ica kod gnoj ne upale srednjeg uha!!! I sarna sumnja na to zabranjuje svako sarnostalno I.ijecenje: kod oboljenja uha u svakom je slucaju najprije potreban savjet Iijecnika.. Povezite trakom preko l:ela. zarnotajre u rupcic i stavite na bolno uho. Jaca je mjesavina iz ulja cajevca i lavande. Osravite minutu vreti SO grama maslinovog ulja sa 2 zlice cvjetova karnilice. Natopite time kornadic vate i gurnite ga u siusnu eijev. Venozna krv vise ne tece prema sreu. sto dovodi do prosirenja 92 .. kao sto su stajanje iii sjedenje. Etericna ulja Primjena: Staviti 6 kapi ulja kamllice i 6 kapi LIlja lavande LI zlicicu rnaslinovog ulja. Nju treba uvijek ozbiljno shvatiti. Maslinovo ulje Primjena.. a nakon toga uho pazljivo obrisite. Nernojtekoristiti prevruci caj jer on sarno pogorsava upalu. . Topli termofor polozen preko obloga jos ce pojaeati djelovanje obloga. zbog trudncce iii prekomjerne tezine dolazi do povratnog toka krvi i prosiren]a venskih zila.. Kapljice .Bolesti i tegobe lako moze nastati upala uha. cak i za djecu. .. Primjena: Svjezi luk narezite na sto manje komadice. Caj od kamilice Primjena: Stapicem s vatorn iii kapaljkorn nakapati nekoliko kapi mlakog caja od kamilice (otopina sa 3 ilicice na II. oblozi s lukom. Zbog nasljednih sklonosti k slabosti vezivnog tkiva. Oblozi Jako su dobri. jer se upala moZe prosiriti na unutrasnje uho i dovesti i do gluhoce. procljedite i rnlako koristite kao kapljice za usi.

Etericno lirnunovo ulje djeluje takoder povoljno . Pijre dva tjedna 3 puta na dan po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela. kao i oblozi s lirnunovirn sokorn. Moze se pojaviri i temperatura. i i . Oblozi . heljdll. Simptorni 93 . . Preko nje omotati suhi rucnik. I obloga od svjezeg sira. Ako je uzrok zubni kamenac. Noga oride i boli i ked najmanjih pokreta. ked vanjske primjene. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima koprivu. Upaljeni dijelovi vena zadebljavaju.. macuhicu i cvjetove nevena Jednu Z!iCiCllmjesavine prelijte sa '/4 litre kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta. listove hamamelisa. cesto je koia iznad njih crvena. prevruca luana ili bakterije u naslagarna na zubima. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovirna tinkture divljeg kestena. javljaju se bolovi u listovima i nogarna. hamamelisa. u krv .I rashladujuce djelovanie I blata iii kelia dokaza 10 se kao dobro sredstvo za ublafavanje upa la. Kapljice Joil su djelorvornije od caja ove biljne kapljice.U pala zu bnog mesa iila_ Ako se te iile upale. S tinkturom arnike i nevena Primjel1a: Sraviti u '. gloga i stolisnika. Narnofiti u tome tanku krpu i dosta vlaznu staviti je kao oblog na nogu. nevena.upala u ha .sto rnoze dovesti do embolije. njega mora otklomti zubar. Ova mjesavina djeluje na Iaganoizlucivanje prekornjerne tekucine i na vene." litre vode po \" cajne zlicice obiju rinkrura. zubne proteze koje ne sjede ispravno. divljeg kestena.npr. Ova tjedna pijte po 2 saHce na dan. I ! obvezno Illijecnika Kod zacepljenjai upala duboko srnjestenih vena treba potraziti i mirovati u jer postoji krevetu : opasnost da se ugrusak i sa stijen ki vene otplavi . Ljekoviti cajevi Za lijecenje iznurra rnozete pit! cajeve za vene. Nakcn 2 sata obnoviti oblog. Upala zubnog mesa Uzroci upale zubncg mesa mogu biti mehanicke ili bakterjjske prirode .

Upala zubnog mesa koja se ne lijeci rnoze dovesri do upale korijena zuba.supljinu. Klincicem If" litre vode i osravire da stoji 5 min uta..... Boli nas kod uzimanja hladne.! crvenilo i naticanje ruba zubnog mesa. Stavite 3 kapi u malo tople vode i ispirlte vise pura na dan usnu . prevruce iii zaseeerene hrane.. zubobolja Vecina zubobolja uzrokovana je karijesom. Stavite kapljicu na prst i njdno masirajte zubno meso naonim rniestirna gdje pomalo probiiaju zubici. Razrnaci izmedu zubnog mesa i zuba postaju sve sid take da se tarno mogu stvarati komorice ispunjene necisroccm i gnojem. Svakako morate otiCi k lijecniku. oslobada zub i zubi se ria poslijetku mogu poceti klimaei. a katkad i ked samog udisanja zraka...zlicice klincica sa Kod bolnog nicanja zuba u djece testo pornafe ulje karn ilice. Kaduljom Primjena: Stavite saku listova kadulje u litru vode i kuhajte 10 minuta. . . Primjena: Zakuhajte 1 do 2 . Valjalo bi ipak posjetiti zubara.. Ispiranje Kod krvarenja iz zubnog mesa ispirite razrijedenom esencijom cimeta. 1 kap ulja kajeputovca ublazava belove. Procijedite i ispirite usta . Rub zubnog mesa se povlaci. Kapljice za ublazavanje boli .Bolesti i tegobe upale SI:. Vise pura na dan ispirire zube tom otopinorn . Za to je dobra j tinktura rujevine.. 94 . 1 do 2 kapi esencije klincica stavljati na zub s karfjesorn. Ispiranja . Vise puta na dan ispirite zube. kao i bolovi. .. Petoprstorn i rujevinom Primjella: Pornijesajte petoprstu j rujevinu u jednakirn dijelovima j stavire 15 bpi u casu vade..

Povisujte kolicinu polagano na 6 limuna sve "c. dok se prehlada posve ne izlijeci. Nakon toga se okupajte u vrucoj kupki. Pocnite 5 37 "C i povisujte • Sok od lim una Pijte svaki temperaturu dotokom vruce vode do 40 dan sok od Ih limuna. Od toga uzimajte 3 puta na dan po 20 kapi u malo vode. da stoji 10 minuta. 4 kapi ulja limbe i 3 kapi ulja cimeta u malo vrhnja iii meda i stavite to u kupku temperature oko 37 "C. Nakon toga mirujte u postelji. Ostanite okol 5 minuta u kadi. Zamotajte se jos mokri u veJik. • Ljekovita kupka Otopite 6 kapi ulja eukalipta. Nakon kratkog vremena jake cete se oznojiti. • Kapljice protiv prehlade Pornijesaite po 40 rnililitara tinkture nevena i oskoruse kao i I 0 mililitara tinkture rudbekije i Otufirajte se toplom vodom i dobro se obrisite. litre vode i ostavite dumbira. punim zelucern iii temperaturoml ivancice. prekrijte se preko toga vunenom dekom i legnite u topli krevet.Lijecite prehlade na pr_irodan nalin • Kura znojenja iii bazge u Skuhajte 4 • Grog protiv gripe po kap ulja origana. zagrijan rucnik. . cimeta i majcine dusice sa sokom od 'h limuna u casi tople vode. Nemojte se kupati duze od 5 do 10 minuta. Pijte caj vrlo vruc i pijte ga brzo. Oprez Ova kura znojenja ne srnije se primjenjivati ked problema sa srcem i krvotokom. Pornijesejte vrhom pune zlicice cvjetova lipe 1/4 klincica. Od te rnjesavine pijte I do 2 case na dan. iglice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful