Anrlblotlcno djelovanje cesnjaka, luka, lavande, gorusice i drugih biljaka u sprjecavanju i lljecen]u bolesti.

Primjena u svjezem obliku, kao tinktura i etericnih ulja.

Wolfgang Mohring

ANTlfBIOTIC'1
iz prirode
Djelotvorne tvari

anisa, lavande, goruslce, luka

i ostalih biljaka za sprjecavanje i lijecenje bolesti. Primjena u svjeiem obliku, kao cajeva, tinktura i arornaticnih ulja

mozaik knjiga

Sadrza]

Anti,biotiina snaga u biljkama i zaiinima
Etericna ulja Djelovan]e na l.ijelo Ostali biljni anubiotici

16
16 20

23

Mogucnosti primjene Posrupak priprerne caja
Prirnjena etericnih ulja

24 25
26

Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka
Svestrane biljke -

30 30 44 47

deset kratkih biografija
l.jekovite bilj ke s

Njezne ubojice klica Antibiotici i njihovo djelovanje
Kako nastaje otpornost

4
6

etericnim

uljima tvarirna

Ljekovite biljke s drugim djelotvorrum

na bolest
Kako funkcionira obrana ad klica Vazni strucni pojmovi

6
7

9

Alternativno prirodno lijecenje
NaCin djelovanja Ijckovi Iih biljaka Doza kOJil orllucuje

10 10
12

opekline Slabost obrambenog Upala kate Upa/a mjeiwra Upa/a nome sup/jine Upa/a aka Upa/a rodnice Upa/a s/uznice usne supliiM~ Upa/a ulla Upala vena Upa/a zubnog mesa Zubobolja Kazalo 67 68 70 74 76 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 sustava Svrbet Temperatura Ubodi insekala o knjizi .Sadrza] 80lesti i tegobe U ovim 48 48 48 49 50 52 58 59 60 61 62 63 64 65 65 slucajevirna pomazu biljni antibiotici Afle Akne Angina Bronhitis (ir Gastritis Ijivice Gljivice na nogama Gripa l-lemoroidi Herpes pojasni Herpes imp/ex. Herpes labialis Hunjavica jecmenac Prell/ada Proljev Promuk/ost Rsne.

naravno. a ne kao svernoguce sredstvo za lijecenje. kao lijekovi za hitne slucajeve. primjenjivati same tada kad je to stvarno neizbjezno. do 1995. ogranicavanje oneciscenja okolisa i pozitivan odnos prema iivotu. Kemijski antibiotici trebali bi se. vazni su zdrava prehrana s dosta svjezsg voca i povrca. Temperatura takoder Cudotvorni lijek krije opasnosti I nije indikacija za davanje antibiotika. Razlog tome jest cinjenica da antibiotici u nekim slucajevima vrlo brzo i dobro djeluju te se stcga cesto korisre i kad to nije nnzno i preporueljivo .Njezni ubojice klica Upotreba sinrerickih antibiotika sve vise raste: na primjer. 1I klinikama u Njernackoj porasla je od 1986.i suradnja pacijenata. kad covjek nije bolestan. a u ambulantama 1I isto vrijeme za skoro 60 %.. za oko 28 %. viramina i minerala. vee je ipak poceo: Vise se slijepo ne vjeruje 1I djelovanje sintetickih antibiotika. nuzna je . Da bi se ograniclla primjena antibiorika. . Da bi se to postiglo. Optirnalno je. medutirn. kad smo tjelesno j dusevno u ravnorezl. I med icinski udibenici upozoravaju antibiotika da davanje kod najveceg dijela infekcija nije preporucljivo. meal' tim. U potrazi za rnogucom zamjenom ljudi se sve vise prisjecaju lijecenja ljekovitirn biljkarna i drugih prirodnih posrupaka lijecenja. U ljekarni majke prirode Citav je niz ljekovitih biljaka prikladnih za sprjecavanje i lijecenje bolesti. Oni moraju prestati razmisljati ovako: »Koji cu Jijek uzeri da sto prije ozdravirn?« Bolji je ovaj nacin razmisljanja: »Postoji Ii nesro sto bi potaknulo rnoje lijecenje na najbolji moguci nacin?« Velik zaokret u razmisljanju. nego smo u njihovoj primjeni postali mnogo savjesnijima. kad se nase tijelo samo brani od mikroba koji izazivaju bolesti.

5toga uvijek pravodobno otldite k lijecniku iii dobrom poznavaocu ljekovirih biljaka. inlekcije. na primjer. up. s infekcijama Lijdellje irifckcije Ijekovitim biljkama. vrlo poznati predstavnici te vrste. Neke od tih biljaka i same djeluj u a ntibakterijski iii antivirusno. one mogu pomoci ublaziti uobicajene regcbe. No ipak val]a upozoriti na laknmislenu primjenu navedenih biljaka i ljekovitih sredstava. U avo j cete kn j izi na i ve Iik b roj p rovj ereni h rece pata s antiblotleki djelotvornim bUjkama za ublazavanje laksih bolesti. Luk i cesnjak su tako. blag je i prirodall natin jaCem)a njela 5 . rako da ne morale pcsezati za kemijskim sredsrvima.Priroda protiv kerni]e Alternativa iz biIjnogacarstva AIm ipak dode do infekcije. c i upalarna ne srnije se igrati. Poznaiete ll pravilnu primjena i doziranje tih biljaka. tzv. a po poprarnim svojstvima blagih. take da on svoju zadacu ucmkovirlje obavlja. Kod pogresnog lijecen] a mogu nasratl ozbiljna pcgorsanja opeeg staoja. postoji btav niz djelorvornih. druge jacaju obrambeni sustav. I ked blago djelujucih ljekovitih biljaka i kod jacih etericnih ulja ipak se radi 0 lijekovima koji pri nestrucnoj primjeni mogu imati i ozbiljne posljedice. ljekovitih biljaka s prowupalnim i protubakterijskirn djelovanjem.: lukom iii ti!5/ljokom. kornplikacije iii dodatne . prernda primjena sintetickih antibiotika I nije uvijek nufn a. biljnih antibiorika.

oni to cine bjesomucnorn brzinom. tako da svakih dvadeser . ho nije neobicno jer su za to irnale beskrajno mnogo vrernena: bakterije su mnogo jednosravnije strukture nego Ijudski organizarn. Sarno. Njihovo precizno djelovanje na bakterijske napadace smatralo se gotovo nepogresivim. Oni su pornogli da se nekad veorna prosirene zaraze. predugo olako postupalo Propisivali su se vee kod sasvirn bezazlenih bolesti. tako brzo da se sta I no pojavljuj u nove va rijante otporne na cjepivo. Antiblotici su proizvodi izrnjene rvari nekih gljivica plijesni i njihovi sinteticki nasljednici. na primjer. Djelotvornost penicilina i kemijski antibiorici koji su se nakon toga razvili porpuno SlI uvjerili svijet medicine U cinjenicu da bi se zarazne bolesti jednog dana mogle iskorijeniti. kao tuberkuloza. umjesto da su se primjenjivali kao djelotvorni lijekovi za prvu pomoc kod teskih infekcija. Uzrocnici prave virusne gripe mijenjaju se. nairne. Sintetilki antib iotic: hij u mnoge oposnosti.Antibiotici i njihovo djelovanje Otkrice penicilina 1928. Neki znanstvenici vee se boje da bi u dogledno vrijerne ponovno moglo dod do zaraza kojih su se ljudi toliko bojali prije otkrica antibiotika. na nasu zalost. Bakterije se zbog antibiorika prilagodava]u prornljenjenim Zivomim uvjetima. S njima se. godine uvelo je jednu od najvecih promjena 1I povijesti medicine. i mikrobi se prilagodavaju prornijenjenirn uvjetima iivota. Danas se sinteticke anribiotike sve vise napada. To i stalna upotreba antibiotika u uzgoju zivotinja vazni su razlozi zasto se razni u zrocnic! bolesti genericki mijenjaju i posraju otporni na najrazlicitije antibiorieke Iijekove. Kako nastaje otpornost na bolesti Kao i sva druga ziva bica. ucine gotovo potpuno bezopasnirna.

Oni ce na taj nacin ostati punovrijedni IIIt-kovi za hime slueajeve. II ipadaju enzirne u bakterijama (sulfonamidi). 7 . Nujbolje istrazeni antibiotici djeluju razbijajuci srrukturu ~l<l11itnih stijenki. buduci da je u raznlm slucajevima doslo do nepopravljivih ostecen]a sluha.Kako djeluju sinteticki antibiotici mlnuta 111111 iudnost nasraje nova generacija.wjuei 1I obzir ceste alergjje na neke njegove sastojke Ilnjbolje podnosi.. naseg pretka od prije trideset milijuna covjekom. pak. urvrdeno je da je otprilike polovica ad 110 milijuna recepata za antibiorike bile uepri rnjereno bolesti za koju su izdani. Mnogi antibiotici koji usporavaju stvaranje bjelancevina ne 11l0gUu potpunosti razlikovati bakterijske i ljudske stanice. A penicilin. Stoga je vrijeme da Ilgranici prekomjerno primjenjivanje antibiotika. ako funkcionira obrana od klica Anlibiotici djeluju na razlicite nacine: mnogi sprjecavaju poIIvosuucenje bakrerijskih gena i srvaranje stan ienih proteina. vrlo I djelotvorni »opc: napad« antibiotika u nasern tijelu dovodi i do neieljenih rezultata. se ce se ih Na hlost. s danasnjirn loupotreba zbog nepotrebnih propisivanja IJ n rnerickim istrafivanjirna iz 1995. najpoznatiji antibiotik. I iko se nekad rnnogo keristeni streptomicin danas gotovo vl~e i ne propisuje. Od uvodenja antibiotika tadasnjih bakterija s danasnjirna tako je mala kao i f).yopithecusa. Drugi antibiotici.ne uziI. djeluje tnko da koci enzime koje trebaju bakterije da hi srvarale poprecne veze izmedu proteina sranicnih stijenkL Na raj Im~in bakterije postaju nestabilne i raspadaju se. Rast glj ivrea u criievi rna iii u vaginl poznata su popratna djelovanja kod prekomjerne uporabe antibioti ka . a povisit ce vlvrojatnosr cia ce antibiotici srvarno djelovati onda kad huderno rrebali. ruko da ked ljudi i nastaju najcesce popratna djelovanja. Penicilin pripada skupini koja se . lIodina. Na taj IIl1ein i manje bakrerija posrajati orpomijirna.

Zajedno sa specificnirn limfnim sustavom u crijevima mogu stvarati obrambene stanice.. ali vrlo rijetko. Gubici hranjivih tvari Antibiotici mogu pridonijeti tornu da se hranjive rvari u crijevima tete apsorbiraju. Uzirnanje anribiotika sirokog spektra razara taj ekoloski sustav i cini nas osjetljivijima na infekcije. Unistavanje korisnih bakterija Ljudsko tijelo udomljuje milijune bakterija. virusirna iii gljivicama. Alergije i organske komplikacije Antibiotici mogu dovesti do nepodnosenja nekih ziveznih namimica. Tako dolazi do kronicne obrarnbene slabosti organizma i vece rnogucnosti zaraze bakrerijama. Sarno u pcdruciu usta. Taj savrseno uskladen ekoloski sustav stiti nas od infekcija koje izazivaju bakterl]e. virusi iii gljivice . vaznu zadacu u nasern obrambenom sustavu. nasraju j teske posljedice poput leukemije. Vee smo spomenuli razvijanje otpornosti na klice. koje kao nasi »saveznici« zive zajedno s nama. gubitak hranjivih tvari moze biti vrlo velik. Katkad.Antibiotici i njihovo djelova nje Popratno djelovanje sintetkkih antibiotika Milijuni crijevnih " bakterija imaju osim pornocnih funkcija kod probave i izmjene tvari i Ljudi su danas svjesniji razlicinh mogucih popratnih djelovanja sintetiekih antibiotika. cink i magnezij. vitamin A. raj je problem dosegnuo vee tolike razmjere daje predmet brojnih znanstvenih studija. I 8 . Ako antibiotici uz to izazovu j proljev. gr!a i nosa procjenjuje se da ih ima oko 50 milijardi. otkazivanja bubrega i snaznih alergija popracenih sokovtma. Potiskivanje irnunoloskog sustava U nekim slucajevirna antibiotici direkrno sprjecavaju imunoloski odgovor naseg organizrna rako sto usporavaju tjelesnu reakciju i djelatnost bijelih krvnih tjelesaca. To se posebno odnosi na vitamine sku pine B. No mogu se pojaviti i neke druge komplikacije.

Upale se nai~cUe srnatraju bolestirna.. Pojava gnoja kod rane nil kofi znak je da su bijela krvna tjelesca preuzela borbu protiv klica koje su prodrle u ran u obrambena bitka je. u punom zarnahu. Alltisepsa: Pod tim se pojrnom podrazumijeva unistavanje zoraznlh klica na povrsinl tijela kemijskim sredsrvirna.. dakle. Do simptorna bolesti dolazi kod razmnojavanja rnlkroorganizama.Kad je obrana oslabljena Vaini strucni pojmovi Kada se govori 0 upalama Upala je reakcija nekih tkiva naseg organizrna na razne podrazaje kao sto su pritisak. Antibakterijski: Tako djeluju sredsrva kad utjecu na rasr hakterija.. rako do obrambene stanice lakse dolaze u zahvaceno tkivo i mogu napasn pridosle uzrocnike bolesti. virusi i paraziti.. »Anti« znad »protiv« .. bilo da koce IVihov rast (bakteriostaticki) .. Hljivica. Kada se govori 0 infekcijama Infekcija je prodiranje mikroorganizama (virusa. sto jake nvisi 0 vrsti uzrocnika i covjekoVll imunitetu. tuko sto ih iii unistavaju (fungicidno) ili koee njihov rast (lungistaticki) .. ali Sll i pokazatelj funkcioniranja obrarnbenog sustava: krvne file II upaJjenom tkivu zbog nekih se tvari sire. stijenke kapiiara postaju propusnije.. bakteri]a. parazita) u biljke. Antimikotiiiki: To znaei da sredsrva lltjecu na rast gljivica.bakterije. bilo da ih unisravaju (baktencidno). iivotinje iii ljude. Alltibioza: Tako se naziva unlstavanje iii sprjeeavanje rasta [ednog mikroorganizrna djelovanjem drugoga . . . . kemijske rvari. trljanje. 9 . vrucina i mikroorganizmi .

Dna 1I nasern organizmu ciljano djeluje na odredena tkiva. U medicinski najvafnije grupe djelorvornih sastojaka ubrajaju se glikozidi. flavonoidi. etericna ulja. organe iii funkcije tako sto pojacava obrambenu snagu. podupire funkciju organa iIi sustava ili potide lijecenje. pa cak i antibioticki djelotvorne rvari.Alternativno prirodno lijecenje Kod mnogih laksih oboljenja ljekovite biljke mogu nadornjestiti sinteticke antibiotike. Biljkesan ti bioticki ' djelotvornim sastojcirna katkad mogu zarnijeniti I sinteticke antibiotike. ! Tako se osigurava djelovanje antibiotika kad ga uisti n u zatrebarno. Proizvod i organskog pod rijetla imaju i tu prednost sto su se razvijali u prirodi tisucama godina pokusajima i pogreskarna. Dmgo/jllb (Tropaeolum maills) je prirodlli ollribiotik. Stoga djeluju drukcije nego sintetkki proizvod iz laboratorija. saponini i gorke tvari. Prevladavajuca djelorvorna tvar odreduje pritom podrucje primjene. Sroga specificno djelovanje neke biljke obuhvaca cielovirost njezinih glavnih i sporednih sastojaka. Vecina ljekovitih biljaka sadrfi vise aktivno djelotvornih sastojaka iz razlicitih grllpa rvari. Mnoge su zagonetke rijesene Napretkom moderne farrnakologije sve se viSe otkrivaju sastojci razlicitih biljaka. treslovine. Antibiotitki djelotvorne i obrambeno-stirnulirajuce ljekovite biljke rnogu kod srrucne primjene u nekim slucajevirna 10 . alkaloidi. Nacin djelovanja Ijekovitih biljaka Ijekovite biljke saddle mnogo tvari 5 velikirn brojem diferenciranih sastojaka.

virusi. Ljudi cesto obolijevaju zbog svojih fizioloskih uvjeta. nego sve odreduje podrucje na kojemu se on pojavljuje. a hrastova kora kod koznih oboljenja. Ona se nalaze npr. 'lreslovine su cesto u velikoj mjeri zasluzne za proruupalne reakcije. Izmedu ostaloga. sto moze ubrzatl ozdravljenje. Najvazniji poznati sasrojci su etericna ulja i njihovi posebni cblici. Treslovine se u zivezn im namirnicama prepoznaju po stezucern djelovanju koje ostavljaj u u usti rna. gljivice . Za razliku od etericnih ulja. Njibov miris popravJja raspolofenje i opusta. n pro jak ern i caj. kao sto je kadulja.bakterije. zbog nacina na koji zive. Medu njih se ubraja i medvjetka (Arcostophylos) sa svojirn snaznirn djelovanjem kod upale mjehura. kod proljeva i upala u usrima i grlu. Imaju i proruupalno djeJovanje: petoprsra npr. I treslovine koce upale Ali nemaju sarno biJjke s etericnim uljima antibioticko djelovanje. Etericnih ulja una. a koje se cesto propisuju. Etericna ulja imaju. u dragoljubu i hrenu. Hoce Ii i u kojoj 11 . zajedno djeluIII antibioticka snaga erericnog ulja i proruupalno svojstvo Ireslovina.ivota i optereceriju mogu razviti bolesri. Ovdje vrijedi pravilo: sam rnikrob nije dovoljan. jaki glikozidi ulja gorusice. uzrocima bolesti Mikrobi .nikad nisu jedini lIZruenici bolesti. vrisku (Saturneia horr('llSis) i paprenoj mervici. gorusicina ulja oslobadaju 51' iz glikozida tek poslije enzirnskog dijeljenja. Svaki covjek lma odredene slabosti iz kojib se pri odredenorn nacinu *. K tome dolazi i njihovo tjelcsno stanje koje nastaje iz genetskog naslijeda. jos lednu prednost: ona utjecu na nase osjecaje i raspolozenja. Treslovine djeluju tako sto kozu i sluzn icu I:i ne grubljirna i otpornijirna. i u majcino] duslci. poput petoprste (prstac. "otentilla erecmy i hrastove kore. medutim. Neke biljke koje sadrze treslovine. Kod nekih biljaka.Prirodnim oruzjern protiv bakterija nndomjesriti i sintericke antibiorike.

»Hoce Ii neko sredstvo biti lijek ili otrov ovisi 0 njegovoj dozi. rnedutirn. inhalacija iii kupki.pri cemu biljke nisu sterne za zahvaceno tkivo. da se pridrzavate doza i uputa za primjenu navedenih u ovoj knjizi. Daljnja prednost etericnih ulja jest to da se njihovo antiseptitko djelovanje ne smanjuje ni kod dugotrajnih iii ponovljenih primjena. Ona djeluju posebno dobro na bakterije koje su napale oboljeloga od secerne bolesti. 12 . jednako taka imati popratna djelovanja kao i sinteticke rvari. obloga.Alternativno prirodno lijecenje mjeri doci do infekcije ovisi a opcern stanju otpora pruza nase tijelo i 0 vrsti tkiva koje napadaju rnikrobi snazi i jacini uzrocnika. ovdje se radi 0 koncentratu rvari koja djeluje vrlo snafno i stoga vee u rnalim kolictnarna moze irnati nezeljene popratne ucinke. U1ja koja srnanjuju rnokracnu kiselinu ubiazavaju tako tegobe kod reurnatskih oboljenja. Ljekovite biljke i njihova erericna Lilja ne djeluju samo protiv mikroba. No ipak se cak i kod samostalnog uzirnanja djelotvorruh ljekovitih biljaka ne treba previse bojati ozbiljnih popratnih posljedica. nego i mobiliziraju ljekovite snage samog tijela. Doza koja odlucuje Biljke koje se primjenjuju u ljekovite svrhe mogu. naravno. I mikrobima . Posebno je to vazno kod primjene etericnih ulja. koji te 0 Budite njeini prema svojemu tkivu Velika prednost biljaka s etericnirn uljima u usporedbi s vecmom kemijskih sredstava jest njihova agresivnost prema Primjer za izvanredno kombinirane nacine djelovanja daju nam etericna ulja koja smanjuju i reguliraju secer u krvi. Razlog moze biri to sto se one ne bore sarno proriv bakterija. nego istodobno pornafu da se izlijeci okruzenje u kojemu bi bakterije mogle uspljevati. Za razliku od vodenih pripravaka od etericnih ulja koja se koriste u obliku cajeva.« Ta Paracelsusova izreka vrijedi i ovdje. Preduvjet je.

13 . eukalipra. Ijekovitih biljaka 'I Pri lijecenju biljem no j c esce izo sta je prvo : neposredno olaksanle ! II ka kyo se postize pri Primjena etericnih ulja samo s rnjerorn Preduvjet za primjenu etericnih ulja . To vrijed i i za alergijske reakcije na IjPkovite biljke i etericna Lilja. no ipak blrno oslabljeno. I prirnjene Etericna ulja i ostali oblici koncentrirane biliaka.kao j ljekovitih biljaka upcenito . inhalacije.. . Za obloge. Osim toga biljke koje sadrze eterfcna ulja mogu se koristltil U obliku voderuh otopina koje istodobno sadrze ietericna ulja i imaju anrlbiotxko djelovanje. mjehurlca ili cak vl'Cih oreklina na pojedinirn mjestima iii na cijelom tijelu. I ljekovitlh Cajeva. praznjenje crijeva iIi zivcanu djelatnost srniju upotrebljavati sumo pod strogim lijecnickin:! nadzororn .e dustce. kajeputovca. u nekih osoba umjesto ocekivanog Ilblazavanja tegoba rnoze doci do crvenila. kadulje i miloduha [HySSOpllS officina/is) pcznato je da oralna primjena. i primjene tih biljaka . Nadrazaj koze moze nastati kod gOtOVOsvih etericnih ulja. Moguce aJergijske reakcije i\ lergije su sve ~esce. mastranje iii kupke svatko moze sam koristiti antibioticne snage ulja za lijecenje. No zato . pcput : biljnih kapi i velikih doz. pa makar i u malim dozarna. U trudnoci se ljekovite biljke koje potieu mokrenje. ripe kod obloga. cimeta i limuna . nisu za I laicko lijecenje djece. niaoulija. se izbjegn u m noga neugodna pcpratna I I : djelovanja ako se pridrzava mo jedno- stavnih pravila dozi ranja . crijeva iii bubrega .jest pomno pridrzavan]e uputa navedenih u ovoj knjizi. Zato bi epilepticari rnorall izbjegavan cak i vnnjsku primjenu tih biljaka. majCin. Cesei je to slllcaj kod ulja nnisa.. II prije svega u osjetljivih osoba. Nestrucna dugotrajna prirnjena nekfh biljaka moze dovesti do nadrazivanja zeillca. ..Upotreba Zato bl se osobito 0 oralnoj prirnjemetericnih ulja valjalo posavjetovati sa strucnjakorn. Kod neposrednog dodira s kofom. rnoze izazvati epilepticne napadaje. ruzmarina. paprene mervice. Kod ulja kornoraea. prirnjeni sintetickih anti bioti ka. ..

terpentin. karnilice. Preosjetljivost Kod ovih biljaka poznare su alergijske reakcije zbog preosjetljivosti: a mika. To vrijedi u jednakoj mjeri i za jaka etericna uJja ako se pridrzavamo preporucenih doza. Poznate su rakve reakcije na bergamoru (Citrus auranritlm var.dakle. bolovirna u trbuhu i proljevom ili cak ekcernirna na kozi. lavanda. Capseila bursa pastoris). komorac.. Time su posebno pogodene svijetlopute osobe. masaza. rnetvica.. Takve osobe nakon oralne primjene nekih Ijekovitih biljaka reagiraju slaboscu. . kod siljevine (Peucedanum osu-uthium). stolisnik (hajduCka trava. anis. rudbekije. ivancice i andelike. bergamia) njezino se ulje katkad nalazi i u parfernima i vodicama za kosu . . inhalacija. Tegobe se javljaju veoma rijetko Na srecu. . mcguce tegobe koje nastaju poslije pijenja cnja..iii ked ostalih citrusnih ulja. Osim toga.Alternativno prirodno lijecenje Etericna ulja s malim se iznimkama primjenjuju uglavnom razrijedena. ispiranja iii obloga. poput limunovog ili narancinog. I Katkad se pojavljuju i alergijske reakcije na sluznici crijeva. alergijske su reakcije na ljekovite biljke u usporedbi s njihovorn velikom primjenorn ipak veoma rijetke. ne primijeniti odmah za kupku i nikako ne uzeti je oralno. jos neiskusanu vrstu treba jako razrijedenu iskusati na rnalorn djelicu koze . rusornace (pastirske torbice. Alergija Kod skupne alergije na glavocike valja izbjegavati primjenu arnike. hajducke rrave. Achillea mille folium). cimet i agrumi . podbjela (Thssilaga [arfaro). stricka. brsljan. Fotoaiergijske reakcije Kod ovih reakcija nakon vanjske iii oralne prirnjene ljekovitih biljaka koje sadrze kumarin kod jakog zracenja sunca maze doci do alergijskih pojava kao sto su suneane opekline i jaki ekcem na kozi u obliku mjehurica. 14 . konopljuse (Eupatorium) i pelina . u pravilu su bezazlene. nevena.

... Brojni djeJorvorni rceepti trebali bi yam pcmoci da sami ublazite i zalijecite jednostavne tegobe. To su npr. kad nastupe dodatni simptomi iii kad odredene tegobe najprije nestanu. koje vi ne prepoznajete i ne rnozete ih. Sarnostalno lijecenje dopusteno je kad se radi 0 luganim tegobama. kod svih izrazenih simptorna visoke temperature j -- -1 . pojedinirn simpromirna bolesri iii smetnjama U opcern stanju z dravlja. Kod upala i infekcija vrlo je vazno poznavati grantee sarnopomocl.. vazno je da ga uzirnate razdoblje. sami lijeCiti! . Kod jacih reakcija posavjetujte se s lijecnikom ili Ijekarnikom.. redovito Ako se Granice samostalnog lijecenja IJekovite biljke predstavljene u ovoj knjizi slozene su prema svojoj antibioricnoj i proruupalnoj snazi. kod loseg opceg stanja. rvari koja je lzazvala alergij u) iii ga barern ograniCiti. IIi prornjena krvotoka 1I radu srca i je i nakon nekoliko dana i ne znate tocno stc bi to moglo biti: iza pocetnih bezazlenih simptoma mogu se skrivati ozbiljne bolesti. kad lagani sirnptorni posto- jakih bolova iscrpljenosti . upale grla i ~drijela iii prehlada. vel ike slabosti. I jezgre stvaraju se nove otporne uzrocni ka bolesti. najvaznije je sto vise izbjegavari daljnji kontakt s alergenirna (dakle. cijelo orcpisa no prerano prekine terapij a. pa eak i ne smijete. Kad lijecnik jed nom mora dati sinteticki antibiotik.. Samostalna primjena ljekovitih biljaka I ererfcnlh uJja ipak ne moze zamijeniti savjet lijecnika ili llekarruka.... kad se tegobe ne poprave ru nakon tri dana iii kad se potpuno ne povuku .Nezeljena djelovanja Ako ipak dode do alergijskih reakcija. kad se tegobe poja~aju. Kada_t. pa se opet pojave 1S ..ebate ici k lijecniku .

industrija ziveinih namimica prirnjenjuje prjrodne arorne. Djelovanje etericnih ulja mose npr. Osjet rnirisa jedini je osjet koji je u neposrednom dodiru s. vjerovanjem 1I cucla i s reJigijom.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Etericna ulja Aro materapijom se lijeei p. . sustav U aromaterapiji. Danas. Tim putem mirisi mogu direktno utjecati na zivce. koristi se i mirisno djelovanje etericnih ulja. jacati koncentraciju ili opustati i srnirivati. pak. Etericna ulja podsjecaju na ugodne mlrise u kozmetici i u kuhinji. Spaljivanjem aromaticnih mirisavih biljaka pokusavalo se dostici transcedentna stan]a.Pen-ts'ao« kineskog Mirisi utjecu na zivcani. 16 ca [3 Shen-Nu nga iz 2700. a njihova je medicinska primjena bila tijesno povezana s rnisticnim posrupclma.e. I'ak i u rnedicinskom smislu. naranclno iii ulje limere upotrebljava kao dodatak za marmelade i vocne zelee. Ulja svojim mirisom djeluju uravnotezavajuce i harmonizirajuce na nas vegetativni zivcani sustav Ali i tek i probava poticu se refleksno preko osjeta mirisa i okusa.-eko osjetila mirise.p. magijom. osjecaje i psihu. g. najstarijirn dijelorn nasega mozga. izrnedu ostaloga. U najrazlicitljlm kulturarna upotrebljavale su se biljke s eredenim uljima. razvojno gledano. limunovo. U kozmetici se primjenjuju etericria ulja zbog svojega mirisa i blagotvornog djelovanja na kozu. Tisuce se godina primjenjuje lijecenje ljekovitim biljkarna koje sadrfe etericna u I'ja_ Najstarije sustavno i zoa nstveno djelo 0 ljekovitirn travarna i niihovu djelovanju rnogla bi biti knjiga .. na setnje kroz borovu sumu iii na rnirisnu Iivadu. Tako se npr. poricari.n .

klincicevo ulje ublazava zubobolju. kod fuzei lavande ulje ualazimo u cvjetovima. lako rekuca.ija . Danas se. etericna se ulja nalaze u posebnirn zljezdanim vlarima Hi komoricama na kori biljaka. cukalipt i klinei':. Ovisno 0 biljci. a tako se naziva rerapljski smjer koji se bavi ctericnlm uljirna ljekovirih biljaka. Visoko koncentrirane esencije biljaka 'lo su jake mirisne.Aromaterap. [aka iii gorka ulja.provjeravana kroz tisuclieta Medidnska primjena Medicinska prirnjena Ijekovitih biljaka i posebno njihovih destiliranih etericnih ulja od velike je rerapeutske vrijednosti . Ta ulja stvaraju se u listovima.u vanjsko] prrrnjeni kao masaza. plodovima. inhalacija i oblog a u oralHOj primjeni II obliku kapi i cajeva. kod cimetovca u listovima i kori. u unutarnjim uljnim sranicama iii u unutarnjirn spremtstirna sekreta. n ulje paprene rnervice probavne smetnje. U l'tericnouljne droge ubrajaju se tako sve biljke koje sadrzavaitt tekuca. Talco npr. povezuje konkretne medicinske postupke s ernocionalnim zadovoljstvorn i harmonizacljom vegetativnog sustava. korijenu i deblu. 17 . karakreristicno rnirisna i arornatidna. Primjeri poznatih ljekovitih biljaka koje svoje glavno djeloV~ nje zahvaljuju sadrzaju biljnih ulja jesu paprena metvica. naime. a kod limunskih biljaka u cvjerovima i kori ploda. kod metvice u Iistovima i izbojcima. uljaste tekueine koje se na zraku Iako lsparavaju a odgovorne su za karaktsristican rniris biljaka .. zria koliko je vazan uravnotezenfivcani sustav za zdrav obrarnbenl sustav [edan od pion ira I I jest Irancuski I I u Europi lijecn ik Jean Valnet. a rjede u granarna i kori. Eukaliptovo ulje cesto se primjenjuje za Inhalacije kod prehlada. Razlog njihove izvanredne Ijekovite i anribioricke snage jesu etericna ulja. J\romaterapija. On je svojedobno kao vojni arornaterapije lijecniku Drugom svjetskom ratu s velikirn uspjehorn lijecio pomocu aromatskih esencija. Ona se javljaju ili u svim biljnirn tkivlrna iii su strogo ogranlcena ria odredene dijelove biljaka. cvjetovima.

mogu biti vrlo kompleksne. Etericna ulja nastaju d irektno kao proizvodi izrnjene rvari II biljkama. Korist od zaCina Djelovanje etericnih ulja jednako je djelovanju aromaticnih zacina. Ulje rnaticnjaka (rnelise) sastoji se npr. a prije svega poticu probavu i svojim opcim dezinficirajucim djelovanjern stite od procesa vrenja i procesa raspadanja. Kolicina i sastojci Kolicina erericnog ulja u biljkama krece se izrnedu 0. ovisno 0 ulju. Mnogim uljimajos uvijek nije d esifrira n sas tav. makar i u stetnoj mjeri. procjenjuje se da ih je oko 30 %.1% etericnih ulja. Oni slufe od davnina za poboljsanje okusa. Zacini su suseni dijelovi biljaka koji se odlikuju visokim sadrzajem aromarienih i ostrih tvari. Sve biljke ne sadrle etericna ulja. Etericna ulja sastoje se od terpenoidnih spojeva . To svojstvo ulja pruZa svakoj biljci zastltu od I Etericna se ulja mnogostrano promatraju kao bit biljke.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Sva etericna ulja irnaju dezinficirajuce i antibioticno djelovanje. seskviterpena kao azulen i fenilpropan-spojeva kao sro je eugenol iz klincica. Ona se sastoje od razlicidh rvari koje. karkad i do 20 %. Biljni lijekovi sadrze najmanje 0. srnanjenje gubitka tekucine. ali ne II vodi.01 i 10 %. zastita od napadaja uzrocnika bolesti (antibioticno djelovanje). a najcesce 1.0 do 2. prirnarnljivanje kukaca. kukaca i nametnika. lako topiv i vrlo jaka mirisa. zbog cega se i nazivaju esencijarna. Antibioricno djelovanje vecine ulja nalazi se u terpenu.rnonoterpena kao mentol. Zacini sa svojim erericnim 18 .0 %. Arornaticne tvari etericnih ulja tako su snatne da se i'ak i II vrlo velikim razrjedenjima mogu osjetiti okusom ili mirisorn. iz 120 danas poznatih dijelova. pa cak i vise. Njihove moguce funkcije u biljci jesu: zastita od stetocinja. Etericna ulja otapaju se samo u alkoholu i ulju.

na primjer. Fitoterapija u kuhinji Svaki kunar svakodnevno u kuhinji provodi fitoterapiju uporrebljavajuci rnajcinu dusicu. difterija i tuberku loza .. mafuran. vremenu skladistenja itd. cesnjak iii luk te rako iskoristavajuci ljekoviru biljnu snagu. okus jela. "ego i blagoiYorno djelovati lia zdravlje. ovisno o podruiju rasta..lbi se dio etericnih ulja. za vrijeme kuhanja gl. Uericno ulje maji'ine dusice irna. Osim toga.Esenci]e i biljke kao uboj ice klica uljima imaju tradiciju u juznirn i tropskim zernljarna. poticanje teka i ublazavanje osjecaja napuhnurosri Ali one !ito valja znati jest to da djelorvorni sadrfa] kod zacina nije standardiziran kao ked ljekovitih biljaka. origano i vrisa k su sljedeci: . gdje procesi vrenja 11 crijevima mogu dovesti do ozbiljnih bolesti. tako da je ljekovito djelovanje zacina u usporedbi sa Cistim ljekovitim biljem najcesce dosta oslabljeno. 19 . Prirnjeri za znacajno djelovanje zacina kao sto su mazu ran. Majcina dusica tako mote svladati i jake uzrocn i ke bolesti kakve su bed renica. poricanje rnororike crijeva i criievnih ilijezda . ublazavanje i zastita od zelucanih tegoba i grceva . Zaiinima ne sama do maz"lIIa paba/jSat. To :onaN da koncentracije djelotvornih rvari mogu jako varirari.. mjerljivo jace baktericidno dielova nje nego kemijsko dezinfekcijsko sredstvo fenol. tifus .

. kod drugih nadrazlvanje koze.ljke Etericna ulja su... kajeputovac istrazivani uzrotnkl bili [ako usporeni 0.711 0.312 0. Mnoga ulja ujedinjavaju vise vrsra djelovanja u sebi: 20 . elmer . Francuski istrazivac Bellaiche ispitivao je dielotvornost etericnih ulja nil posebno cestimuzrocnicimil bolesti. borevica u mokracnorn traktu. Kim jeuobicajen pri spravljanju teski h i masnih jela..687 0. Na taj je nacin ll. rusmann . He ricna u Ija toga zaclna djeluju poticajno na probavu i sprjecavaju napuhnutost. To vrijedi j za ulja uzeta oralno i za ona uzeta preko koze.ntibiotiena snags posebno djelotvorna II disnom sustavu i sustavu za izlucivanje. Kod nekih ulja u prvom je planu njihovo antibioticno dje!ovanje.. .. Postoje i svestrane bi.317 0. Biljke koje sadrse gorusicino ulje.333 . dezinficiraju i oslobadaju disne purove.An tibiotirna snaga u biljkarna i l~cinima Aromatski indeks .296 0.. kao i sve biljne rvari. plnija . kim i komorac u tankom crijevu. raznovrsna u svojern djelovanju. lavanda kornorac U svcm djelovanju). blagorvorno u disl1im putovima. Osim antibioticnog djelovanja postoji i one drugo: nadrazivanje koze i sluznice.517 0.317 0. Brojevi daju tzv...873 0...250 Djelovanje na tijelo Specificno je izlucivanje etericnih ulja preko pluca iii mokracnog sustava. kod ostalih djelovanje na odredene organe ili dijelove tijela. 0... Eukalipt i majcina dusica djeluju npr. arornatskl lndeks (teoretska vrijednost 1 znaci da I 5U svi I .. mirta . kao sro su cesnjak i luk.... rnajcina dusica .... kao sto su svinjsko pecenie ili kelj. klinW~ . Zato se etericna ulja primjenjuju za poboljsanje prokrvljenosti i ublazavanje bolova. origano .

klincica i majcine dusice. Opceniro snasno antimikoricno djelovanje imaju ulje cimeta.... cajevca. poticu probavu. Djelotvomc pritorn nije etericno ulje. bore se protiv upala: kamilica i stolisnik (hajducka trava) . komorac i vrisak .Si rok . 21 .. Gljivice pJijesni Majcina dusica (timijan. koji sadrfi treslovine. ublazava]u napuhnutost i antimikrobno djeluju: kim. estragon. Virusi Vodena otopina rnaticnjaka pornaze u lokalnoj prirnjeni protiv virusa herpesa. Protiv bakterija dobro djeluju: kajeputovac. Thymo!).. lavanda. papra. rnajcine dusice i cimeta. Poznati njemacki napitak »Klosterfrau Melissengeist« kod mnogi h infekcija djel uje I bolje nego neki . genitalija... klincica. koje se izluce s vodenom oropinom. poticu probavu. antibiotic: sirokog spektra. dobro djelovanje protiv razlidtih mikroorganizarna.. I ulje papra irna snazno antibioticno djelovanje. djeluju antibioticno: lavanda . eukalipt. uha i disnih organa. Ulja cirneta i kllncica posebno dobro djeluju na Aspergillus i neke penicilinske vrste kod mikoza (infekcija gljivicama) koze. cirnetovo ulje i klincicevo ulje u otopini od 1:1000 nadmocni su u usporedbi s mnogim lijekovima u borbi protiv gljivica plijesni..llZlicitih virusa gripe blagotvorno djeluju cajevi od tih biljaka.. valja dosta oprezno zbog visokog sadrfaja alkohola. vd je dugo poznato. origana. nego razne rvari za stavljenje. jacaju zivce. Uzimati gao medutim. iglica.) slican se antibioricni spekrar djelovanja ustanovio i kod vriska. jacaju obrarnbene snage organizrna: majcina dusica . Ublazavajuce djelovanje cmog caja. Kod l. mazurana i majcine dusice pokazale Sl1 djelotvornost protiv virusa herpesa. niaouli i poljska rnajcina dusica. I vodene otopine mervice. stimuliraju zucni rnjehur: paprena rnervica soektar antibioticnog dielova nja I Tradicionalne otopine biljaka imaju zacudujuce I Na koje vrste klica djeluju Ijekovite biljke Bakterije Kod istrazivanja poput Bellaicheova (20 str.

.. papar II> paprena rnetvica II> planinska rnajcina dusica II> rujevina I . rufrnarin ... vrisak 22 . a da se istodobno ne osrete vlastite stanice-gostoprimci u tijelu. . bob ice borovica. nego se razmnofavaju unutar stanica-gostoprimaca. potvrdila da jako djelo- va nje u pravi I u n ije bez popratn i h pojava: oba ulja izazivaju cesto i alergijske reakciie.virusi Problem kod borbe protiv virusa jest to sto cni nisu sarnostalni organizmi kao bakterije i gljivice. Uvijek je tesko zakociti razvoj virusa. Opsirne studije pokazuju da su ulja cirneta.... lavanda .. estragon ... Ta su ulja smanjrvala koncentraciju virusa bez ostecenja tjelesnih stanica. origano .. iglice bosiljak cimet cajevac cernpres cdnjak dumbir kadulja kadulja lcze mirisavke II> kajeputovac II> kamfor ... niauoli . To objasnjava zasro do danas nije pronadeno sredstvo koje bi direktno napadalo viruse. kim .. limun .tibio!i~ bergamots borneol borove iglice borovica. Ovisno 0 vrsti.... klincic .. ~ . ~. sanda lovina .. vlaska .. .. .An tibioticna snaga u bi Ijka ma i zacinirna Posebno napasni . __N'j"fuiji -bilj"i. Cesto je pritom doslo do znacajnog porasta irnunoglobulina .sto je jasan dokaz da se stimulirao vlasriti obrambeni sustav... karnilica . luk . na zalost. II> II> miloduh mirta muskatni orascic .. Etericna su ulja cimeta i klincica... II> II> . virusi napadaju odredene stanice nasega tijela koje nakon ispustanja razvijenih virusa propadaju.. rnazuran _ .. kornorac . eukalipt . papra i klincica bila najdjelotvornije anrlvirusne tvari. rnajcina dusica II> maticnja k ..... poseono kod virusa herpesa i adenovirusa (virusa prehlada). . iglica .

gripa j infekcije mokracnih purova.. kako im samo ime kaze..... kelj . Ona nastaju enzimatskirn orocesi rna kod reza nja biljke. kao i po kre ti crijeva.. proizvodnja soka za probavu. a okus im je ostar. Gorusicim glikozidi poticu probavu. One u svcjem djelovanju poticanja izmjene rvari ni u cernu ne zaosraju za biljkama koje sadrzs gorusicina ulja. koje se nalaze u biljci u gllkozidno] vezi. ze Iucani sok i so k crijeva.. Ostre rvari sadrze: .. Podrutja primjene su im npr. aktivi ra se slina. dumbirov korijen . gorusica .. Medu njima su: . galgantov korijen (Rhizonla galangas) . sadrze tvari ostra okusa. Neka se nalaze u Kod u I:ja gorusice radi se o parotopivim tvarirna biljkama koje se cesto primjenjuju u kuhinji..... dragoljub i potocarka .. Postoji antibioticno djelovanje. Ostre tvari Biljke koje sadrze ostre tvari su biljke s etericnim uljirna koje.Antivirusno djelovanje i poticanle lzrnjene tvari Ostali biljni antibiotici Gorusidni glikozidi Gorusielna ulja koja sadrze surnpor i cesnjakovo ulje zauzimaju posebno rnjesto medu etericnim uljima. katkad i neugodan i nagrizajuci. Gorusicini glikozidi imaj u nadrazujuci uljecaj na tkiva naseg organizma. poticanja krvotoka i anribioricnog djelovanja posebno jako izrafena. hren i povrrnica . crni papar 23 . Kod nekih bolesti njihovo razarajuce djelovanje na klice blizu je onom penicilina. cesnjak i luk Njihov je miris osobiro jak.. Medu biljkama koje sadrze etericna ulja njihova su svojstva nadrazeja sluznice.. bronhitls. izluclvanje rnokrace i cjelokupnu izmjenu rvari.

Posavjetujte se 0 tome s Ijekarnikom. Savjeti za kupovinu Svaka biljna kultura nema bas najbolje kombinacije djelotvornih rvari. Kupujte zaro Ijekovite biljke i etericna ulja od provjerenih prodavaca. Na trzistu postoie i razna etericna ulja iz bioloski kontroliran ih I nasada.. Vazno je upotrebljavati prirodno cista. cak i ako $U skuplja. cak i kad se ne radi 0 homeopatskim dozarna. No njihove visoke doze ne dovode uvijek i do boljih rezultara. Bas naprotiv.Mogucnosti •• pnmJene Prirodni a"tibiotici dovoij no su b!agi i za djecu. poneke esencije bolje djelllju kad ih se daje II velikirn razrjedenjima. Ljekovite biljke i etericna ulja iz ljekarni bolja su jer su provjerena. Optimalno djelovanje postizete kad etericno ulje utrljavate Hi inhalirate i istodobno oralno uzirnate u obliku cijele biJjke kao caj. I ozbiljne prodavaonice zdrave hrane i ljekovitih biljaka paze na kvalitetu svoje robe. cirne se jamci i podjednako djelovanje. Da biste dobili porrebno znanje za primjenu Ijekovitih biljaka. Moraju odgovarati kriterijima medicinskih prirucnika. neuzegla ulja. u ovom cere poglavlju naci opce srnjerruce i upute za kUpnjll i pnmjenu ljekovitih biljaka i etericnih ulja. Ljekovite biljke i etericna ulja dobivena iz njih ne mogu zamijeniti smterieke antibiotike. 24 . U nekim zernljama koriste se razna sredsrva za gnojenje i prskanje biljaka. ali ona mogu mnogo pomoci da sintetlcke antibiotike ne primjenjujemo bas svaki put. Ona su u svakom pogledu najbolja. moraju irnati standardizirani sadriaj djelotvorne tvari.

Oparak ili infuz najpoznanji je nacin prirnjene djelotvornih Ijekovitih biljaka. I I tvar iz ljekovite biljke. cajevi se cesto prave tako da se biljke samo preliju vrlo vrucom vodom. npr.Priprema caja Postupak pripreme caja Priprema caja je jednostavna i . No prirodna. inace oko 20 minuta. nepromijenjena esencija I je dje lotvorn ija: cijela ima posve drukcije djelovanje nego pojedini dijelovi. Pripretna: Stavite 1 do 2 zlitice iii trazenu kolicinu ljekovitih biljaka. rnrefici i slicnom u cdgovarajucu posudu (casa iii salica) i prelijte sa \4 litre vrele vode. dobivena sintetickim putern. Opcenito za kratko kuhanje to iznosi 1 do 3 minute. Uvarak (dekokt) Kod pripremanja se dijelovi biljaka kuhaju direktno u vodi. 25 .ne uflisti. mentol iz u lja paprene rnetvice. buduci da se ne ocekuju nikakve popratne posljedice. Kuhajte na laganoj vatri i povrerneno prornijesajte te na kraj u ostavite da stoji koliko je navedeno u uputarna.pravilno provedena .djelotvorna mogucnost za ublafavanje tegoba. Na kraju procijedite kroz cjedilo. Tada ohladite caj ria podnosljivu temperaturu i procijedite. Da bi se gubilo sto manje plinovitih rvari. Caj je posebno dobar za rnedicinske Iaike. testo se za lijecenje primjenjuje same jedna Oparak (infuz) Da se sadrzaj ljekovite tvari . Pripretna: 1 do 2 ilicice iii trazena kolieina ljekovitih biljaka stave se u posudu sa If. rasuru iIi u cjedilu. litre hladne vode i zagriju do vrenja.posebno etericna ulja . Na taj se nacin posebno izviace treslovine. Ostavire da stoji poklopljeno oko 10 minuta ili take dugo koliko se trafi po receptu. posudu se zatvori dobrim poklopcern.

I PrimJena etericnih ulja Eteriena SlI ulja vrlo snazna ljekovita sredsrva. zagrijre otopinu kratko do vrenja. Zbog svoje sposobnosti topljenja rnasti. Stoga je mazanje koze rnogucnost da se vanjskom primjenom iskoristi antibioticna snaga ulja u unutrasnjosti organizrna. treslovine. Eterlcna ulja korisre se zbog svojih regenerirajucih i dezinficirajucih svojstava. naslo u bubrezima mrtve zivotinJe prilik~m autopsue. pozeljne sarno u malim kolicinama. oblozi. Za vanjsku primjenu dobre su masaze. etericna ulja odlikuju se dobrim upijanjem preko koze. Ostavite da poklopljeno stoji izrnedu 6 i 12 sari i na kra]u procijedite. tako da se ocekivani rezultat kod njih brzo rnofe prervoriti u suprotnost. litre hladne vode. naneseno na obrijanu kozu zarnorca. a druge su tvari. Ako zeJite biti potpuno sigurni da je najveci dio klica nastalih za vrijeme dugog stajanja unisten. Gna razvijaju i Iokalno i dublje djelovanje na odredene organe ako ih se umasirava ili prirnjenjuje za kupke. Pokusi su pokazali da se ulje lavande. 26 . rnacerijacije se primjenjuje kad se erericna ulja i druge osjedjive rvari. npr. npr. Priprema: Stavite 1 do 2 ZLieice ili trazenu kolicinu biljaka u '!.Primjena etericnih ulja Tinkture (mocevlne) Postupak tzv. ohladite je i pijte prema uputarna. kupke i inhalacije. Pripazite na navedene kolil'ine i prirnjenjujte ra ulja sarno krarkoroeno za vrijeme akutnih tegoba. tele sacuvati sto je rnoguce vise. sluai. Mazanje Danas se zna da se eteril'na ulja nakon nanosenja na kozu jos Eetiri sara rnogu nab u krvi i limn.

kamilica iii iglice bora. Rufina vodica je najpoznatiji primjer hidrolata. klincica. 27 . muskatnog orascica. a ne na disne putove. ako ga podnosite. ruzruarina. Oni nastaju kod desrilacije etericnih ulja i sadrze osim vode i rragove aromatlcnog ulja. za ciscenje i ublazavanje upala. kadulje. Primjenjujte najmanje dva puta na dan. Za vecu Stavite kolicinu sredsrva za rnazanje uzmite na 100 ml masnog ulja Priprema: (maslinovo ulje iii ulje ivancice posebno je dobro za fane iii opekline) oko 5 ml etencnog ulja. direktno na kozu (ali ne na sluznicul). I hidrolati su dobri za razrjedivanje. Najbolje je ipak kad kolicinu ulja potrebnu za rnazanje pomijesate sa II> do 1 ilice maslinovog ulja. Priprema: Za inhalaciju trebare staviti 1 do 2 litre kipuce vode 1I posudu i u nju staviti propisanu kolicinu Ijekovitih biljaka iii najvise 10 kapi etericnog ulja.kako najbolje djeluju biljne esencije Za mazanje se uzirna 10 do 20 kapl etericnog ulja. ulje. npr. kao sto su bronhitis. Oa bi se voda sterilizi rala. Rasirite velik rucnik preko glave i posude i inhalirajre oko 5 minuta pare erericnih ulja. a 5 do 10 minuta pare ostalih pripravaka. pri cemu je na prvom mjestu djelovan]e biljnih tvari na kozu lica. bosiljka. Savjet Ulja rnetvice. No mozete primijeniti i destiliranu vodu. Inhalacije i pame kupelji za lice Inhaliranje biljaka i ulja s vodenom parorn dobra je mogucnost da se ublaze regobe kod oboljenja disnih putova. vriska. Etericna Lilja kod akutnih upala djeluju cesto prejako. origana. majcine dusice. Parne kupelji za lice sluze za njegu koze lica i posebno su dobre kod akni. Za neke oblike primjene treba uzirnati prokuhanu vodu kako bi se srnanjila opasnost od pogorsanja upale. jer imaju veorna snazno djelovanje. kajeputovca. Prije toga trebali bisre podnosljivost provjerid na djelicu kofe. smreke i durnbira moraju se i kod mazanja primjenjivati LI vrlo rnalirn dozama. hunjavica i upala usne supliine. Provodenje takvih kupelji jednako je onom kod inhalacija. treba vreti najmanje 20 min uta. u tom siucaju mora se inhalirati cijela biljka.

Na 100 ml 28 . a h/adne kupke dje!uju osvjda vajuce i stimuliroiuce. Posebno kod suhe koze I preporucujerno uljne kupke 5 masnim uljirna koja hrane kozu. Kupke Za kupke su potrebni prirodni posrednici. do 3 zbcice ulja s potrebnorn kolicinorn etericnog ulja _ Oblozi Priprema: Za obloge uronite zavoj u '12 case vode kojoj ste dodali 5 kapi nekog etericnog ulja. Zato se preporucuju :tliea meda.i h kl lea iii avokada. buduci da se erericna ulja ne rastapaju u vodi. Kod temperature. bolesti srca. Sve skupa ornotajte suhirn rucnikorn. Mogu se primijeniti i zumance. psen ien. kao sto su ulje baderna.Blagotvome kupke i oblozi Vrute kupke za 'loge doore su za bolju prokrvljenost cijelog tije!a. Za ta kay nacin priprerne pornijesajte y. casa vrhnja iii pola do cijele litre mlijeka. zila i krvotoka ne bisre se smjeli kupan u tim kupkarna. Za kupke sjedenja i kupke nogu uzima se oko 5 do 10 kapi ulja na 1'2 do 2 liz litre vode. Kupka kod temperature od 36 do 38°C ne bi srnjela trajati duze od 20 minuta. visckog krvnog tlaka. zlica tekuceg sapuna iii jedna do dvije ZLicemlijeka za kupanje. Dobro ga iscijedite i stavite ria koiu. Priprema: Umijesajte do 10 kapi etericnog ulja u rvar-posrednika. sravite u vodu i razrijedite.

etericna ulja mogu bitno pojacati djelovanje obloga.ete i posisati kao bombone. kornoraeem. srranicu i dalje) u rasprsivac. lukom itd. Prornijesajre i pijte 3 puta na dan. origanorn. ceSnjakom. posudicu vode na radijator ill u ovlazivac zraka. stavite 1 do 2 kapi eterienog ulja s nesto meda (1 i. No za razliku od rasprsivaca. Primjer za to je kadulja. Za takvu primjenu stavite nekoliko kapi ulja 1I vodu. cimetorn. oralnoj primjeni sva etericna ulja djeluju : nadrazuiuce na sluzn ieu zeluca i criieva. U razlicitoj rnjeri u I Oralna primjena Oralna prirnjena erericnih ulja srnije se provoditi same u suradnji s Iijecnikom iii ljekarnikom specijaliziranim za primjenu biljaka. ovisno u ulju i nacinu njegova podncsenja. npr. Kao polazna toeka za sve doze vrijedi: 1 gram odgovara mililitru ili 50 kapi. Svjetiljke s arornama dobre su za sirenje mirisa. 29 .e etericna ulja koja se ipak ne gube u eijelosti kod kuhanja. klincicem. Djeei je dosta sarno d avati cajeve. Hericna ulja u kuhinji Brojni zacini sadri. Jedna se esencija ne srnije uzimati duze od 2 tjedna. Te esencije moi. Priprema: Ako nije drukcije opisano. Priprema: Stavite nekoliko kapi navedenih ulja (pogledajte 44. za srnanjenje temperature. arornaticnu svjetiljku. Rasprsfvanje Najvisu koncentraciju etericnih ulja 1I zraku u prostoriji dobivamo obicnim rasprsivacima. Kod primjena s hladnom vodom. za dobro ozracje i raspolozenje. Cesta se pritom njihovo dezinficirajuce djelovanie razvile vee u ustirna.Arornaticne kupke i mirisi vade uzima se po 1 do 5 kapi ulja.liciea) u 112 sa lice biljnog caja ili tople vade. one nemaju nikakvo ljekoviro djelovanje. majcinorn dusicom. Iskoristite stoga njihove vrijedne sastojke i spravljajte jela s anisorn.

cesnjak sadrki i hlapJjivo uije s aliinom. alicinorn j dialildisulfidorn. selen i silici]. B2 i C i neke minerale j elemente u tragovima kao lito su kalij. 30 Ova biljka iz porodice ljiljana poznata je vee risucarna godina kao ljekovira biljka i zacin. U ovom poglavlju navedene su vaznije.sak je jednogod {gnja biljka s /ijepim cvjetov. Aliin se razgraduje ked rezanja iii . Uporrebljava se kod pripreme jela. vitamins A. jod.deset kratkih biografija Ovdje se opsirno opisuje deset najvafnijih antibioricki djelorvornih i protuupalnih Ijekovirih biljaka s posebno sirokim spekrrorn prirnjene. B1. Cesnjak Vojn. Sastojci Osirn surnpornih glikozida.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Vri. sumpor. Svestrane biljke . »ZviJezde« rnedu biljnim antibioricima bit ce opsirnije predstavljene. kao ljekovito sredstvo i kao esencija.i su lijecnici vee 191 5. dok pregled koji se nalazi oct 44. blago antibakterijski djelujuce ljekovite biljke koje sadrze erericna ulja i njihova moguea podrucja primjene. godine otkrili da se davanjemcesniaka u mnogirn slucaievirna izbjegla griza (dlzenterija) koja je tada bila veoma (esta. stranice nadalje nudi kratke obavijesti 0 svim biljkama i erericnim uljima koje se prirnjenjuju Ll ljekovite svrhe.'ma.

sniiava kolestercl. Alicin unlstava bakterije i u razrjedenju od 1 :125000. ~iri zile. I kod bronhitisa s jakom sluzi cesnjak dovodi do znacajnih pobolisanja. paratifusa i razlidtih gljivica i virusa. Na ta] nacin nastaje kod m nogih Ijud i ne bas ugod no isparavanje ceSnjaka. Na primjeru ce!lnjaka prouceno je i amibioticno djelovanje ulja gorusice. u alisulfide i ajoen. . Godine 1914. a osim toga i luk i hren . Osim toga. hemolitlcan je. nalazi se u njemu u kolicin! do 0. ponce na mokrenje. u Metropolitan Hospital u New Yorku na tisucu je pacijenata provedeno ispitivanje 0 djelorvornosti 56 metoda lijecenja. Radnici egipatskih faraona dobivali su ked gradnj pirarnida po [edno cesno cesnjaka na dan. nego i srvarno lijeci akutna i kronicna oboljenja zeluca i crijeva. Usporedna istrazivanja s antibioricima pokazala su bolje djeJovanje cesnjaka protiv kolibakrerija i stafilokoka. Alicin kao i garlicin anribiotlcke su tvari u cesnjaku. Antibiorieno djelovanje jednog miligrama alicina odgovara tako onome 15 jedinica penicilina i time je jace i od fenola. dijelom se uzimaju u tijelo. ponce rad zeluca i probavu. koji cesnjaku daje tipican rniris. cesnjak raspolaze i cijelim nizom drugih vaznih ljekovitih djelovanja: on je opceniro pcricajan i jaca. Cesnjak pornaze kod srreprokoka. Djelovanje Od najpoznatijih biljnih antibiotika cesnjak se ubraja medu najdjelotvornije. prije vrernena anribiotika djelorvornih protiv ruberkuloze.3%. a dijelom se izlucuju preko koze i pluea. djeluje protiv tifusa. Kod biJjnih lijekova najbolji su rezultati pcstignuti upravo sa ceSnjakom. I 31 Velika prednost antibiotknog djelovania cdnjaka jest to sto na njega bakterije ne mogu postati otporne.. To isto vrijedi i za vecinu ostalih ljekovitih biljaka i etericnih ulja s antibioticnim djelcvanjern. u blazava grceve i napuhnutost.Nenad masna ljekovita snaga ~eSnjaka presan]a cesna u nevodoropivi alicin. Ali eesnjak ne djeluje sarno prevennvno. Cesnjak je debar u obliku soka iii sirov za sprjecavanje epidernije gripe. Podrucja primjene Ljekovite tvari cesnjaka razlazu se u crijevirna.zbog njihovi h antisepticni h i poticajnih svojstava. smanjuje krvni tlak. Aiicin.

mora ga se uzimati svjezeg iii kao istisnuti sok. Uzimanje vecih kolicina ce~njaka iii njegova soka moze dovesti do nadraiaja sluznice feluca i crijeva. ublazava bolove i ponce prokrvljenost..Poznavanje i pravi I na prirniena ljekovitih biljaka Mogu se kupiti drazeje cesnjaka bez karakteristicna mirisa a imaju slicno Ijekovito i preventivno I I djelova nje kao i svjezi cesnj ak. . Ako je netko ionako sklon takvirn pojavarna. .. Dojilje bi trebale ceSnjak koristiti vrlo um.. U Australiji. a najpoznatija ausrralska vrsta prernasuje visinu od 100 metara. njime mofe sarno pojacat] tu svoju sklonost pa bi ga trebao izbjegavati. No prasa k od cesnja ka va Ijalo bi izbjegavati. kod reumatskih oboljenja veoma vaZDO.. CeSnjak ima opcenito jake zagrijavaj uce djelovanje. Antisepticna snaga cesnjaka siri se posebno na crijeva i pluca. No Vaz. Eukalipt (Eucalyptus globulus) Eukallpt porjece iz Australije i Tasmanije. sadrfi manje ajoena nego kapsule iii svjdi ceSnjak. ali danas je prosiren u svim mediteranskirn zemljarna. Primijenjen izvana. ... on Ce~njak sprjecava i prerano starenje zila. gdje se eukalipr upotrebljava kao 32 . . sro je npr. Stablo je medu najvecima na svijetu. . Podnosljivost cesnjaka .jereno jer on preko mlijeka u djece rnoze izazvatl napuhnutost i grceve . Kod akutnih tegoba s plucima i probavom ne treba primjenjvati ceSnjak.110 je naglasiti da se kod duzeg zagrijavaoja anrimikrobno djelovanje cesnjaka najvecim dijelom gubi! Da bi se iskoristila njegova antibioticna snaga. Ova do tri pura na dan cesno cesnjaka bila bi primjerena kolicina. . jer on vrlo snafno djeluje. Cdnjak se opcenito dobro podnosi i moze se [esti bez straha od opasnih popratnih pojava. Osobe s ozljedama na kozi i lihjevima iii kronicnim nadrafajima zeluca i crijeva lose pod nose cesnjak. Prema najnovijim istrafivanjirna.. I kod jakog i suhog kaslja treba izbjegavati cesnjak.

33 malo meda i stavite u . piperiton koji mirise na metvicu. Sastojci Va!an sastojakje etericno ulje iz listova i pupoljaka. Ked biljaka koje se danas farmakoloski koriste ocekuje se kolicina ulja od 2 do 3 %. aldehidi i alkoholi. srnole j gumu. oko 70%). Rasprsivanje dvcpostotne otopine eukaliptove esencije un istit ce na prunjer 70 % stafilokoka koji se nalaze u prostoriji. felandren. Posebno dobro eukalipt djeluje na pluca i mokracne putove.Borba protiv bakterija eukaliptorn i klincicem Zaiinski klinCii nije 11 rodu s uobicajenim vrSlama klil1Cica. Djelovanje Eukaliptovo ulje ubraja se u etericna ulja s Jakim antisepticnim djelovanjern. gorke tvari i rreslovine. Sastojci su i cineol slican karnforu (= Eukalyptol. epee sredsrvo za lijecenje bolesti raka i protiv malarije. njegovo je antibioticno svojstvo dalo biljci i naziv »drvo protiv groznice«. Lisee sadrzi jos flavonoide. pinen. U pocetnoj [azi prehlade eukaliptova kupka maze ublaziti simptome: 5 kapi uIja eukali pta i 5 kapi lavande pernijesajte s I vodu za ku pa nje. /lega to p!lpoljci cvjetova zimselene biljke koja se S!I najceSce uvozi iz Aftike.

borneol. no mnogo cesce etericno ulje za masaze. I kod upala u podrucju zeluca. No jako eukaliptovo ulje ne smije se oralno primjenjivati ked visokog krvnog t1aka i epilepsije. Sastojci Medicinski se primjenjuju listovi u kojima je oko 2 % erericnog ulja. 34 . Eukalipt je odlican za sprjecavanje upala sluznice.adulja Kao i mnoge druge vazne zadinske ljekovite biljke. Njegovo svojstvo hladenja moze se lskoristiti za smanjivanje temperature. rreslovina i gorkih tvari. koci srvaranje sluzi. biljnih sredstava kod I K. i kadulja dolazi iz sredozemnog podruqa. povracanja Hi sla bosd. kod alti i cireva u usnoj supl] ini. prehlade. flavonoida. U ulju se nalaze thujon koji odreduje vrijednost biljke. smola. Eukalipt pornaze i kod obrade rana koje lose zarastaju i <"ire te prociscavanja krvi kod opcih infekcija. Vee je dugo poznato odlicno djelovanje eukaliptova ulja na pluca: one dezinficira. inhalacije iii orainu prirnjenu. jer ked povremenih nadrazaja moze doci do prol]eva. angine. Grgljanje caja od kadulje jedno je od najboljih .Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Podrucja primjene Za lijecenje se primjenjuju listovi u obliku Ijekovitog caja. Podnosljivost Kod primjene caja obieno nerna nuspojava. razrjeduje zadrzanu sluz i potice njezino izbacivanje. kao i teskih oboljenja jetre trebalo bi se kloniri oralne prirnjene. pa cak i infekcija kao sto su os pice i sarlah. Kasljanje i bronhitis se ublazavaju. va Masafeeukaliptom ublazavaju reumatske belove iii belove zlvaca. crijeva i rnjehura. upala u podruqu usta i grla. kao i cineol. gripe. I tegobe poslije uboda insekata mogu se ublaziti ako se mjesto uboda natrlja usitnjeni m listicima kadulie. kamfor i bornilacerat.

koji sadrie promupalno ulje kamilice u kolicin: od 0.6 do I %. regulira rad zlijezda. sad de vrijedno plavo ulje karnilice 5 azulenom. Za razliku od njih.klasika protiv svih poteskoca Djelovanje Kadulja je izvanredno djelorvorna ljekovita biljka. Kamilica (Matricaria chamomiJ/a) Ljekovita biljka koja se rnoze pronaci u cijeloj Europi pripada porodici glavocika.Kamilica . kod uboda insekata i kod koznih bolesti. Najvazniji sastojci ulja su plavi karnazulen (do 15%). Druge I lsPitivania 0 inhalacijarna para od kamilitnih cvjetova ked hunjavica i katara disnih putova provedena na Sveucilistu u Giessenu pokazala su da karn ilica maze unistltl bakterijske otrove streptokeka i stafilokoka. Obje vrste. usporava srvaranje znoja i lijeci rane. potlce obranu organizma. jaca ga. Sadriaj rreslovina objasnjava njezino povoljno djelovanje kod proljeva. za smanjenje znojenja. Njezina antisepticna snaga vee je dugo poznara. Sastojci U ljekovite vrhe primjenjuju se cvjetovi. za ispiranje rana koje sporo zarastaju. pseca kamilica ne sadrfi nikakve djelorvorne tvari. a uopce ne u rrudnoci i za vrijeme dojenja. Vee male kolicine djeluju roksicno. Podrueja primjene Caj se koristi za opce povecanje snage. a u svom antiseptickorn svojstvu i kao sredsrvo za grgljanje i ispiranje. Podnosljivost Kaduljino ulje ima jake djelovanje na centralni iivcani sustav. Ranije su se u prostorijama gdje su lezali teski bolesnici spaljivali listici kadulje za dezinfekciju. farnezen i kumarin. a-bisabol (do 25 '¥o). Cuj se ne smije piti stalno. medutim. Kadulja je osim toga djelorvorna protiv gljivica i upala. 35 . kao i bisaboloksidi (do 30 %). Postoje razlicite vrsre kamilice: najbogatija djelorvornorn tvari je prava iii njernacka kamilica. a nesto je slabiia rimska iii plemeniti jarrnen iz juznih podrucja Europe.

Podnosljivost Caj od karnilice ne bi trebalo primjenjivati za ispiranje oeiju jer rnoze doci do nadrazaja. lureolin i kvercitin koji ublaiavaju grceve. Ta rnjesavina udise se preko nob ili preko Podrucja primjene Protuupalna snaga karnilice moze se iskoristiti na razne nacine: za ublazavanje akutnih upala sluznice u zelUCll i crijevima. blago srniruje. Dokazano je takoder ljekovito djelovanje jakog eaja od karnilice kod eireva na zelucu. Jednako take. Djelovanje Zajedno s bazgom i paprenom mervicom. Kod alergija moze pomoCi kad se u rasprfivacu pornijesa nekoliko kapi ulja kamilice s jednakim dijelovima ulja cedra i ruzina drva. Etericno ulje kamilice ima antialergijska i desenzibilizirajuca svojstva. kao i ked svih oblika upalnih bolesti. kao i oko 10 % sluzavih tvari. napuhnutost i procese vrenja u enjevima. Ima cijeli niz izvanrednih ljekovitih svojstava: djeluje antibakrerijski i ublazava upale. Protuupalna snaga kamilice blizu je onoj kortizona. upaljeni hemoroldt). Kamilicino ulje ima i dokazano svojstvo unistavanja gljivica. u vanjskoj primjeni za obloge kod rana koje lose zarastaju te u analnorn i vaginalnom podrucju (rane na emaru. opusta i ublazava grceve.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka djelorvorne rvari su flavonoidi apigenin. za inhaJacije kod kaslja i upala nosne ilupijine. U zen a kamilica je zbog svag umirujuceg i opustajuceg ucinka korisna za ublazavanje rnenstruacijskih tegoba. Zbog svag blagog djelovanja kamilica je odlicna za lijecenje djece. antialergijska je. Karnilica ponce menstruaciju i sroga se ne bi trebala oralno primjenjivati u prvim tjednirna trudnoce. No prirnjena mora biti dugorrajnija. Vrlo rijetko kod primjene karnilice mogu se pojaviti alergijske reakcije. ublazava napuhnutosr. karnilica se ubraja u najpoznarije j najomiljenije Ijekovite biljke naseg zavicaja. za ispiranja kod upaljenog grla i sluznice usta. kod proljeva iIi gastritisa. kamilica ublazava grceve u zelucu. 36 . dana 2 do 3 sata.

[ako antisepticno djelovanje klinci. U ulju se nalaze kao cdredujuc! diJelovi eugenol (70 do 80 %) i acereugenol (10 do 15 %). kod nadrazaja na povraca nje i proljeva. kemijskog sredsrva za dezinfekdju. potice izbacivanje simi.kOle. Kod oralne primjene mogu se vee kod dnevnih doza veCih od jednog grama pokazari znaci orrovanja. 37 .i liiccniC.rvrata nosisuIi 'Ioncicc e m.nOg. I Vee u srednjem vijeku : spornin]e se dezinficiI rajuce svojstvo klincica. U Aziji se koristi protiv bolova u rrbuhu. Sastojci Klincic ssdrfi 15 do 20 % etericnog ulja. Zacinski klintie poboljsava probavu i sprjecava slabost i zgaravicu.. oko 10% treslovina. meril ni alkohol i metil-salicilat.Ca Klincic (Syzygium aromaticum) Stable klincica visoko je do 20 metara. listova i kore. No i u krernarna za reurnu koristi se protuupalno svojsrvo klincica. potom kariofilen. Podnosljivost K1inci6evo ulje djeluje vrlo snatno . u Maleziji i ria Filipinima. Djeiovanje Esencija klincica ima jako antisepticno djelovanje i rnoze usporavati infekcije. Primjenjuju se suseni cvjetni pupoljd i etericno ulje koje se dobiva iz pupoljaka. I U doba epidemija kuge i iii I klincicincieavrijeme zvakalih za svoji ad kl su . a jednopostotna otopina je tri do eenn puta jaca od fenola. i I Podrueja primjene Najpoznatija primjena kHncica je ona kao antiseptika u lijecenju zuba. K1incic unisrava klice. porice probavu ijaea. oko posjeta bolesnicirna. pripada porodici mini i rasre na Madagaskaru. 10 % masnog ulja i flavonoide. Moluckim otocima. I alergijske reakcije kod vanjske prirnjene znaju biti veorna ceste.

Poznavanje i pravilna primjena ljekovitih biljaka Veeje U ontiet bilo pmmafO da lovando lijepo mirise ali i do je ljekovita: poseb no se cyeniLo njesino IIl1lintjuCe i dezinficirajuCe djelo\lonje. djeluje 38 Ljekovito djelevanje lavande ked ugriza zmije posebno cijene lovci: ugri ze Ii im psa poskok.. trljaju je medu prstirna i natapaju njezinim sokorn mjeste ugriza. djeluje umirujuce na srce. kao i linalool. Djelovanje Lavanda djeluje antiseptieno. U ulju se nalazi i linilacetat (30 do 50 %) koji odreduje vrijednost biljke. borneol. karnfor i druge tvari. znoja. opusta gn:eve. lavanda (Lavandula offidnalisl Ova usnjaca iz juzne i srednje Europe vazna je ljekovita bilj- ka. ani beru lavandu. Sastojci Medicinski se primjenjuju cvjetovi koji sadrze ad 1 do 30/0 etenenog ulja. aka 100/0 treslovine lamiaceen. . ublaiava belove. cineol. smiruje . mozak i vegetativni iivcani sustav. ponce stvaranje iuci. mokrace. Osobito se u Franeuskoj lavanda smatra jednom od najznacajnijih ljekovitih biljaka uopce. saponine i kumarine umbelliferon i herniarin. Najtrasenija je lavanda koja raste u francuskoj pokrajini Provansi.

Idealno je jesti i plod jer zastitne tvari koje se u njemu nalaze bitno jacaju djelovanje I vitamina C 39 . felandren. nesanice i nervoznih smetnji srca. Visoke doze lavandinog ulja mogu dovesri do nadrazaja zeluca i crijeva. zeljezo. razliiiire flavonogLikozid e i oko 0. Limunova korica sadrzi provitamin A. citronelal. Vazna su njezina antibioticna i antisepticna.ka1cij.Lavanda. hesperidin. kao i urnirujuca svojstva kod nervoze. Osobe koje boluju od niskog krvnog rlaka ceseo su zbog opustajuceg djelovanja lavande pospane i umome. karnfen i linalool. potice probavu i tijeei rane.2 %-tnoj otopini esencija lavande unistava uzrocnike tuberkuloze.ijecenju se prirnjenjuju plod i korica.mirisna ljekovita biljka atitoksicno. Lavandin caj i ulje ublazavaju upale kofe. kao i do ornarnljenosti. U 0. a u 5 %-tnoj uzrocnike tifusa i difterije. nernira. Kod infekcija disnih putova lavanda se stoga moze prirnjerijivati oralno i pomijesana s drugim ljekovitim biljkama za masazu i za inhalacije. Sastojci Osim vitarnina C i vitarnina skupine B.5 % etericnog ulja. smanjuje krvni tlak. Ona se posebno dobra razvija u plucima. opekline i ekceme. pinen. kao i akne i psorijazu. citral. vrijedna svojstva: djeluje antisepticno [unistava klice) i drureticno (izlucuje vodu a time i bakterije koje izazivaju bolesti). Podnosljivost Rijetko se govori 0 alergijskim reakcijarna na lavandu. Podrucja primjene Antisepticna snaga lavande moze se dobro iskoristiri oralno i u vanjskoj primjeni. Osjet[jive osobe reagiraju katkad glavoboljarna na njezin miris. silicij i vocne kiseline. bakar. limun {Citrus limonum} Svjez limunov sok ima Limun pripada porodici rurvice a potjece iz istocne Azije. mangan. U l. Lavanda potil'e menstruaciju i ne bi se trebala primjenjivati u trudnoci. Vazni sastojci ulja su limoni (90 %). limun sadrfi i minerale i elernente II tragovirna .

siliclj). Djelovanje Luk potice lucenje mokrace. ova do tri bombona s kavorn iii nekoliko listova persina. kalcij. Podrucja primjene Limun ima i druga ljekovita djelovanja: on opcenito osvjezava. a sadrzi oko 0. 40 . Flavonoidi se nalaze u korici ploda. To vrijedi i za sok. sumpor.lje kvalitetu I sastojaka. jed. Slrovi luk treba 10 bi odrnah iskoristiti. Da bisre I ublazill neugodan miris luka na ken [ela. sree i vene te sprjecava reurnatske regobe i sklerozu . Tvar koja potiee suze zove se propanrhialcksid. B. otpusta S]UZ. smanjuje remperaruru i visoki tlak. Vrijednost te posvuda koristene i omiljene biljke svima je vjerojamo poznata. srnanjuje secer u krvi (preko tzv.. Cista esencija unistava bakteriju difterije. Podnosljivost Lirnunovo ulje moze kao j sva druga erericna ulja nadraziti kozu. prije nego !ito pocne truljenje koje smanjl. Prekomjemo uzi'lanje limuna moze pojaeari mirnocu nekih osoba.01 % etericnog ulja. I Sastojci Luk se primjenjuje u rnedicinske svrhe. alicina i po!isulfidena. djeluje antialergijski. kalij. Luk sadrzi cijeli niz vitamina CA. annsepticno i sprjecava infekcije.Poznavanie i pravilna primiena ljekovitih hiljska Djelovanje Limurr je biljka koja unistava bakterije. prije svega ad aliina. luk (Allium cepa) Biljka iz porodice ljiljana kod nas se udomacila stigavsi iz Azije. jedan od mogucih uzrocnika upale rnozdane ovojnice. te hemoliticke streptokoke. probavu i tek. C). jaea zivcani sustav. Uparena esencija Iimuna razara rneningokokus. pojedite jabuku. djeluje antiseptldno i osim toga aktivira bijela krvna tjelesca. minerale i elemente u tragovirna (natrij. zeljezo. glukokinina).

Majcina dusica - svernoguta bi Ijka

Podrueja primjene
Luk smanjuje previsok krvni tlak i poviseni kolesterol u krvi te sprjecava arteriosklerozu. Pornaze kod bronhitisa, astme te smetnji u probavnirn organima, bubrezirna i rnjehuru. Sirovi luk djeluje posebno dobro na rnokracne putove, a kuhani na probavni trakt,

MajCina dusica

(Thymus)
M ajcina dusica zva I. se ranije antibiotikom ljudi.

Ova usnjac<Iiz podruqa Sredozemlja cesto se primjen juje kao ljekovita biljka i zacin. Razlikuju se Thymus vulgaris (vrtna majEina dusica iii prava rnajcina dusica) i Thymus serpyllun1 (divlja rnajcina dusica). Obje biljke sliEne su po sastojcima i naeinu djelovanja i primjenjuju se na isti nacin. Divlja majcina dusica sadrzi manje etericnog ulja, i to antibioticno slabije djelujuceg, Sastojci Koristi se cvatuca biljka majcine dusice koja sadrzi najrnanje 1,2 % eteriEnog ulja, treslovine i.gorke tvari, kao i sapo nine. Eteril'no ulje sastoji se do SO % iz timola, karvakrola, cimola, borneola, geraniola, linaloola, pinena i cirnena, Glavni sastojcl ulja majdne dusice su timol i karvakrol, a ulja divlje majcine dusice linalool i cirnol, V ljekovite svrhe mogu se jednako primjenjivati vodene otopine i etericno ulje obiju biljaka.

! 1 rnravirna je poznata
i antlbloticna
snaga

1 siromasnih

I
I
I

I divlje

I na
!

rnajcine dusice: oni postavljaju biljku svoje nastarnbe da bi rnravlji grad stitila od napada bakterij a i vi rusa.

Djelovanje
Majcina dusica djeluje opcenito poticajno i osnafujuce, ublazava grceve, jaca zivce, potice tek i probavu, povisuje krvni tlak i djeluje dezinfekcijski i antiseptic no - to svojstvo proteze se osobito na crijeva, pluca, mokracni trakt i genitalije. Majcina se dusica ubraja II najvaznije antisepticno djelujuce Ijekovite biljke koje unistavaju bakrerije i otrove, Vlje rriajcine dusice zbog svog sadrfaja timola/karvakrola i 1I koncentraciji od 1:3000 djeluje usporavajuce na najvise
41

Poznava nje i pravilna prirnjena ljekovitih biljaka Nova istrazivanja potvrduju da etericna ulja rnajcine dusice, I lavande. berg. mote. kamilice i limuna poticu II stvaranje bijelih krvnih tjelesaca. Majcina dustca I pot ice obrambeni sustav kod razl icitih in fekcija.

I

bakterjja u ranarna. Cak i zubne paste koje sadrie majcinu dusicu u razrijedenoj oropini od 0,10% razara]u mikrobe u usnoj supljini u roku od tri minute. Podrucja primjene Majcina dusica djeluje dezinficlrajuce i opustajuce na bronhije, zeludac i crijeva. Prehlade i druge tegobe s disnim putovirna, osoblto grcevin kasalj i hripavac, mogu se ublafiti pornocu rnajcine dusice. Pojave vrenja u erijevima s grcevirna i rijetkirn smrdljivim stolicarna normallziraju se, a sluznica zelu en i crijeva se smiru je. Caj od rnajeine dustce (1 flicka na ,/, litre yodel pornaze i u vanjskoj primjeni kao oblog kod rana.

Podnosljivosr Prevelike doze u osjetljivih osoba mogu izazvari prejako
djelovanje ~titne zlijezde. To se moie dogodiri i kod preceste upotrebe zubne paste ukojoj ima rnajcine dustce, Kod kolicine od 6 grarna majcina duslca djeluje rokskno. Zato se ne bi srnjela uzimati u rrudnocl i kod visokog krvnog tlaka,

Svjetsk, najpozlIGtije planUIiiie 1IIIllllla danas su
II Italiji, Spanjolskoj, Crlkoj i lIa zapadll SAD·a. Umwi se moiiie djekom

dje(e godille k!lpili svjti i dobre halitete.

42

vrisak protiv napuhnutosti i grceva

Vrisak

(Salureja)

Ova vrsta usnjaca vee je u amici bila veoma cijenjena biljka. Uglavnom se razlikuju vrtni vrisak, koji se obicno upotrebIjava kao zacin i nesto jaci krski vrisak Krski vrisak ima bitno jace antibioticnc djelovanje. Obje su te vrste slidne po nacinu djelovanja i primjeni. Sastojci U lijecenju se primjenjuje cvatuca biljka koja sadrfi od 0,3 do 1,9% erericnog ulja, 4 do 8 % treslovina, gorkih tvari i malo sluzi. Osnovni sastojci ulja su karvakrol (oko 30 %), cimol, dipenten, fenolen, pinen, terpen, fenol, cineol i nesto tirnola, Djelovanje Vrisak ima jako ancisepricno djelovanje (osobito krski), cesro i"ak i jace od rnajcine d US ice, a osim toga sprjecava i truljenje, dje!uje poticajno i kao afrodizijak.

I Vrisak je dobar kod
rana i uboda insekata.

Natapkajte ranu iii ubod mlakim (ajem
iii, jos bolje, dvjema kapi ma etericnog u Ija. To ce sprijeciti belove i natekline.

Podrueja primjene
Preporucuje se prirnjena ove biljke za zeludac i crijeva. U kuhinji je omiljena zbog svog svojstva da sprjecava truljenje i potice probavu, Ublazava napuhnutost i grceve (ovaj pomalo ostar zacln trebao bi se naci u svakom jelu s grahom, lecom, graskom ili keljorn), potice tek i zbog svojeg je dezinficirajuceg etericnog ulja i treslovina debar kao sredstvo protiv proljeva svih vrsta. Brojni liked za poticanje probave i sredsrva za lijecenje rana sad de vrisak,

I Caj
I

ad vriska kod napuhnutosti. vrenja

! iii truljenja u zelucu iii kod proljeva priprema

Podnosljivost
Vazl1o: zbog svojeg nadrazujuceg djelovanja na sluznicu i kozu ulJe vriska se ne bi smjelo upotrebljavati nerazrijedeno, Aka je to ipak nevedeno u receptima, oprezno ga isprobajte.

I se ovako: 2 zlicice biIjke
prelijte sa ';" litre kipuce vade. ostavite da stoji
10 minutai

pijte po

dvije sal ice na dan.

43

tonj. prill. ($Iolisn.iava belove lagano antibi"ti~n". sluz.luca ne koristiti kod nadrai!aj' . antjvirusnc. li. poti~e prokr.IYlOkozo. u vanj.luea mogu':. i za opce jatanje. za peticanje prebave.epti6no. ked probavnih tegoba. potite prohvljenost I. ked kallj. antimikoti~no . iscrpljencsti. pOlite prekrvljene. anlimikotitno. potice izrnjenu tvari Primjena gre""e. i!iiasa kod . korijen '01. napuhnulo.Iiti u trudnoei! mogue.Poznavan]e i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Ljekovite biljke Biljka anis.rio.rgije dobra dracoljub kod laganih inf.prj. U poricanie obrane organizma kod katara di!nih putova.met"ji probave i gr~""a u zeh. antimikoti~no.rgije.tav.ti.ntib. sluz. I.tovi borove igliee borevlca. 5 eterienim uljima Podnosljivost moguce ale<gije mogu. zgru !'. fungista!i<!no. upala vena kod katara diJni h pu rcva kod probavni h tel. uspcrava upalu.t d.kterij.n]e arl.jdu~k. reumatskih tegoba . za lij.keca . ILIea i bolesti 'UCMg mjehu'a rij. potite probavu. kod povi!enlh vrijedncsti rnasneee u krvi.~i rane. u vanjsko] prirnjeni kod bolova milie. nedostatka teka ked kroniene preh I! d e.ko.jen gowli'" h. ne uzimati oralno debra ne keristiti u t rudnocil mog. sm:anjuje rnasti u krvl.la.c.caja 'itosti. potlcaino. pOli~e prokrvljenost antibakterij. <vj. opu!la ~r<. korica telnjak antisepnceo.• a potican]e izlucivanja mokrac. sjerne arnika. i rana. proliv napuhnutosti.. upala .koj primjeni ked nategnuca i bololGl mi~ica ked ne u trudnccll moguci nadra !a] i 1. ubl. protiv napuhnutosti antibakterijsko.nti se pticno.ko. ublatava pOli~. bobice borovica. ubi. poli~. crjjeva i bubrega dobra Djelovanje . i kata ra dijnih putova kod ezljed.Io.ve trava 44 . izlutuj.osj. annvirusno. at. dezinfici.~.gano antjbakterijskc. Iijeti upale.j. di!nih i mokracnih putova. putne bolesti kod infekeija di!nih putova 23 innalac:iju i rnasazu kod probavnih smetnji. k) srnsnjuje ternperaturu . posebno potif. mokrenje. .nlib.cava nadutost.u(1 nadrahji !eluc a. alergije dumbir. prekornjernu tekuelnu. antiviral no.ntibakt •• ijsko.roze. protuupatno. jata. ra n a eukaljpt.3 'rv. sprj. iglice c:imet.lo. elpu!!.ko.algant.lj.v. probave. izbacivanie sluz! anrisepticno. kod probavnih smetnj.kl. otpusta .nosl anti.klerij.ajuce.o . i ~iv.zinficirajure. produzava zgru!. kor. probavu anlibaktedj'ko.nje krvi. t.tko mogu. j prehlade ne kori .v •. opcenite slabosti za . j. potice prokrvljenost .rcu i crijevirna.I'u~.kcij.va gll..e ale<gije dobra mogu6i nadra~'ii f.

a. probavu. va greeve. dobra limun. . kora i plod luk dobra 4S . cvjetovi dobra smetnji u zelucu i e:rijevima. za j. grceye. an(ivirusno. [ungistalieno. snifava tlak. kod temperature. u analnem i genital nom podrucju.ijeI3. napehnutosti. oboljenja crijeva Podnosljivost ne na o.nje upale kofe i sluznice za csvjezenie i jaCanje. potiee za'jeljivanje rana. grl:ov. za ubl. korijen Ojelovanje antibioticno.nje skleroze. sprjef.Iucu i <rij.c. listovi karnillca.. kod probavnih smetnji i infekcija di!.. ked artritisa i bronhiti. potic. lavanda. kod prehlade i glip. umiruie. za potlcanie probave dobra kelj moguci n.nj' sluzi lagano antibakterijsko. povrat. poti~. sm. kod srnetnji sna i nemira.ira na ielucu i dvanaesnlku. potia. a nt ibaklerijsko.• ntibakte. kao oblog kod lij. cvjetovl dobra komoraf lagano antibioticno.Prirod no antiba kterijsko djelova n]e Ljekovite biljke s eterienlm uljima Biljka hren.a kod probavnih tegob a.oje mokrace.ifava probavu i izlucivanje razr jeduje slu z tl ak. virustaticno. upale. ublaun upal e. onemogucava bakterij. opust. laganc ornarnljujuce dob ra klinbc. protiv napuhoutosti antisept i~no.luciv.cav.nj. greeye.zluc.prj. jaca probavu. probave. izlucivanje sluzi.ijsko. potice iz mjenu tvari potice prokrvljenost.nje kod upala kofe i sluznice. ublafava greeve.nja i slabosti za .'udac. grf. bole sti disn ih P u tova. potiee obr. cvjetovi antibakterijskc. sluzi Primjena kod bmnhiti.faji kof. kim antimikrobno. . U lokalnu anestezl]u..ya napuhnutost.. potice obra nu antibaherijsko. potice probavu i .nHI putova kod nervozom uzrokovanih rnogue e a I. poti~e probavu antisepliCno . potic.nr. jaca i pOtice probavu (kariea) antlsepticnc. osjecaja sifosti kod upata u podrueju usne ~upljine i !d.lno. Iii_a rane kod upala u podrutju usta i tdrijel a. an tirung. ubl.keija mokra':"i" putova.gii."a u £.~ a..cenja rana. ubl .d. i.fav. hladi.nu.vim •. kod areva leluca.joUjiv l.zav..njuj. sprjecava znojenje.iv. j. u zelucano-crijevnom traktu iocijedeni sok kod t.. mokrace. u blafay.ke tokslne. kod hunjavice i bronhitis. upala mjehura i bubrega ne u trudno6 kadulja.

. orpusta . kl. sekrete. za j. mok"cu .cava upale.inficirajuc e. U. j. ubla!.!ljavanje.bva grteve. polit. smanjuie tlak.ju'e...i. potile probavu ople"itc poticajno.i. upaT.ludac ne u povrtnlca ruzrnarin. i'lu~iv.. ~eluca ne u trudncei i ked vi . probavn ih smetnji.".!ki. listovi mali~njak.nlim.. an tlvlrus n o. umiruju.olibakrerij. skuplj.dlljcli Iuk mileduh (!ipan) neven. ublahv. ublahv". Iistovi Djelovanje antiS1'. bosu ked . usta i id.ka kod upala kote.r. ubl.!.~k). .j~.&' isk."j. antimikoli~no. upale. za ded'f' u juhe il i sala te ked probavnih . CpU!I. urniru]e antib'kterii sko. de."" nadutost dez i nrici rajute. du!k. listovi rujevina antirnjkrnbnn.n :rn.I. kij.dr. an t'i mikolion o.boo k. listovi a ntisept i~n 0."". mok re nj. lije~. prehlade. usta i :!drij.ta . dezinfod raj uce. potlcanje probave i za PodnQ~lijvQst dobra ne kon 5 ti Ii k. jet re sarno Y' dogovoru s lijel:nikom m. poliill. ja~a pap re "a rnetvica. upale. ub'I.mernji 'eluca.. naj bolje 'vjd dobra mcguei nad ra i!aj i.nje .pli{no. i c<ij"va. ked: asrrne. di~nih pu tova k uudnotH katkad n...ko. kao 50k il i . probavu grteve.o ri~no.Iuz.Iergije dobra ked bol es 1i !u~i j.ed vi sokog tlaka i u I'udnoti dobra ked kat ara disn ih 'p utova. anti. vrisak ked napuhnutostl.tegoba kao i ~e!oja~." ~ju usra i 1d'ijela 'ked . .ekog tlak.v. prOhv Uuljenja. . poti~.:!ava II a k ked nervnznlh srnetnji sna i !elu~. .afyj. potif. maj~ina du!ica. ful. sp. [l te tuca i c rijeva ne u trudnoci i kod visokeg Ilaka dobra za potican]e probave i ja~anj e. Primjena ko>l lag~ni h in r. 'prjeta".!.v" gr~ev. pori ~~ P robavu.m. povracanje lagano • n libioli 1no. sn . antibak«!rij sko.potice."lnji probave. dobra 46 .antivj ru sno. kod niskog. protiv trulje. nih i "rij.Iuzi anli. op1enito potiC'jnO kata . probavu opceoito j aea. POI. i. polil:e probavu. . obrane ked karara disni h p u 10".eplifno (pos.§lja i prehlade ked rana i ozljeda. ked upala u pod. probavnih srnetnjl ufe"'. grceve.Poznavan]e i prav... ubi. pol. obramben] sustav 1"ti. krob n o. rane.'lna primjena ljekovitih biljaka Ljekovite biljke 5 eterknlm uljima Biljka matur.~jet.itu limlu. pOliee probavu.nja.mi_ nu IV3 ri. koe. grtev e. (Vieloyi ked k. 3 nri~iri)sn 0. rijetko su moguo. laga no anI ibicti~no. I.~. "(.e" ubla~. cri].Iu. mog"':i nad ..vni h.j.ijel. !eluc.potiile probavu.m'!nji.n.

srniruje grleve.1 pa le.".gob.loo. upale dobr dobra tvjetovi rnedvietka. 'k. te!ko61 g'ip".no . ~j. stimuli ra imunoloski . OpU.e znojenje i' mokrenje ked prehlade i bronhitis vrbcllsta surudca. gri pe. g. upala vena.vanje . ja<.nje obrane (i pf(lfolaktic~i).ti ti ked visoke temperature.lljan. sprje<. p osebno kod prevel ike doz. prctlv upale.""rj'duje sluz pOliee izluc. upale. ublail'" nadrahje..kuplj.aSlj .nie ~mokrenje. dobra moguc oad""i zeluca ne ko. korica hrast. ubi atava belove ant i b i ot i~no. g.fav.kole. tom p eratu ru.va upale. za lijeeenje ra na korijen trputac lagano ant. moguei bolo". ub'I"a. .kod p rehlade. .i. ubl. prehlade. a n. IJ! SpOt3Va.kuplj'juce.poi.juco.eom.ava belove. .azaji ieluca . potice mokrenje ne u IrudnoCi! nije za djecu rnl. u bla. cvje.du od 12 godma.ijet ko su moguCi nadrabj. llsiov 'poi.nj. so i'zava remperatu ru.• k" pljaju c.la koje.eav.. be les ti If mf neg sust ava :i ra ~ dobra. '1.tovi b.d. znoj.eva. glavobolja ne kori Sit iti u trud noti! moguCi nad"z3j i t.tiste "oZ~ kod upala mokratoih i mjehu. poti{e znojenje i rnokrenje fog. u ttbuh u.no dj.luca 47 . heme rc id I i kod prolleva kod prolj.ntibioti<"o i .. pol'ic. .• stm e. snit . moguti n. kod oeei ste .Ne dajte klicarna sansul Ljekovite biljke Biljka bazga. listovi 5 drugim djelotvornim tvarima J>rimjena: korl.!I. skuplla kozu. antiblotkno. kora kod p rehlada i reumats kih I.potit. reu m.tooi i biljka vrba. upale Podnosljivost dobra dobra .v. reumatskih 'ogoba.v.l:eve antibiotidno.k".ip e.oibnih upal" usia i i!dfiie'I.. poj. listovi hamamelis. lijol:i rane z.va obranu. ~el uta dobra kod bro~hiris.. up.~."v. obranu. ubla ~"va boll petoprsta rudb. reumatskih Djelov~nie . kora ljpa. rana.ekcem hernoroida kod prehla d e.kij. usporava pori~e mokrenje . i njel:ln kod upata o(iju. obranu.tski h legoba kod upala mokra en ih pu tova i mjehura •.nbmikoti~no.Iuzi kat i' upal e.ibioti. antioakte djsko . lagano ublafava botove dezi n n"j ra.a putova brusnlca.stav. . prehlade pelud ne grcznlee kod proljeva.. <l<.

. sluznice obraza. mekog nepca iii zubnog mesa i mogu biti vrlo bolne. tskoristite sirok spektar djelovanja Ijekovitih biljakal U ovim slucajevima pornafu biljni antibiotici Glavno podruqe primjene antirnikrobnog djelovanja Ijekovitih blljaka u okviru sarnostalnog lijecenja su jednostavne infekcije: . take i za primjenu etericnih ulja.. infekcije koze. inhalacije.Bolesti i tegobe Ovo se poglavlje kod opisanih biljaka i recepata usredotocuje na posebno prokusane i djelotvorne recepte kojima si svatko lako rnoze sam pomoci. One se nalaz. dakako. Nemojte odjednom napraviti prevel iku kolicinu lijekal Afte Afte su ranice u sluznici usta okruzene upaljenirn ruborn s bjelicastim naslagarna. infekcije zelucano-crijevnog trakta (smirujuce djelovanje na grceve) . zbog virusa herpesa . Oralna uporreba etericnih ulja smije uslijediti samo nakon dogovora s lijecnikorn iii iskusnim Ijekarnikom. 48 ..e u podrucju jezika. infekcije mokracnih putova (i potican]e mokrenja).. Preduvjet je.. tocno pridrzavanje navedenih uputa. kako za primjenu cijelih biljaka iIi same dijelova biljaka. npr. ovisno 0 potrebi) ... usnica. Razlog njihova nastanka nije poznat. Odaberite od brojnih recepata one sto yam odgovara za sva ku tegobu. npr. caj iii sirup. masaze. U svim receptima dani su prikladni nacini pripreme i kolicine. infekcije disnih putova (razrjedivanje sluzi iii ublazavanje nadrazaja.

Nastanak akni najcesce je povezan s hormonalnim promjenama u puberteru. I! sirovim mlijekom. postoji su mnja na . No i prirorn se ne srnije pretjerivati. prazne njihov sadrza] i onda u pravilu zacijele bez ozilJaka. korijena maslacka. I (kontaktom sa tivoti· njarna. koji stvaraju evorice (pristice) i podizu ih prema van. I izrazeni Herpes simplex mogu uzrokovati jak napadaj I afti. Kod akni se upale zacepljeni prolazi lojnih z!ijezda i folikuli dlacica. a dnevna parna kupka lica cisti i ublazava upalu. prenosenje zivotinjske upale usta i bolesti sap Ispiranje usta Posebno se dobrim pokazalo ispiranje usta eajem od kadulje. Koristite svaki dan cisti rucnik. po 20 grama macuhice. srnetnjarna izmjeni tvari.Akne pretpostavlja se da je to oslabljeni cije iIi pogresna prehrana. Ljekoviti caj Ovaj caj potide izmjenu tvari u tijelu. Dobra je hrana s nmogo voca i povrca. kao i I iii Herpes zoster maslacern iii sirorn). a eim »dozru«. posebno u rnladih osoba u pubertetu. Ne biste smjeli jesti previse rnasnu hranu. slabirn radom probavnih organa i nepod noseniern neki h ziveznih namirnica. Najcesce zahvacaju lice. infekAko su afte jako izra. Cesto pomaze i razrijedena tinktura rujevine. slatkise i jaka jela. rosnice i listova koprive. U tom slucaju saI vjetujte se s lijecnikorn. nego Cistim rukarna. Biljni cajevi poncu izmjenu tvari u tijelu. ali i prsa. rek nakon ciScenja liea parorn. a kod jakih upala cajem od kamilice iii mjesavine kadulje i karnilice. leda ili ramena. I I U kasnijirn godinama akne mogu biti prouzrokovane i dusevnirn III I 49 problemima. Opce mjere Treba paziti na krajnju cistoclI: ne isdskujte prisrice prljavirn prstima.Alte . zene. pogresnom prehranom. inficiranirn Akne Akne su jedno od najneugodnijih koznih oboljenja. . Perite se sarno blagim neutralnim sapunirna i ne koristite nikakvu kozrnetiku za prekrivanje Iiea. Reeepte porrazite pod »Upala sluznice usne supljine«. obrarnbeni sustav. Primjena: Pomijesati 30 grama orahovih listova.

Parna kupka za lice Pri lijecenju akni Ijekovitim biljem polazi se od toga da valja najprije u red dovesti ejeJokupnu izrnjenu tvarl tako da kola ne stvara previse masti. ad cvjerova kamiliee iii srolisnika Primjena: Priprema se kao gore sa 1 do 2 zlice biljaka na 1 lirru vode. ad stolisnika Primjena: Preliti 3 zliCice biljaka sa'..." litre kipuce vode.." litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta. Razrijediti 3 puta na dan 15 kapi s malo vode i uzimati uvijek prije obroka. I . Kapljice Ove biljne kapljice potieu izrnjenu rvari. Od rnijesanih biljaka Primjena. ostaviti da sroji 10 min mao Tri pura na dan pin po jednu salicu poslije jela. Primjena: Najbolje je dati pomijesati u ljekarnl jednake dijelove tinkrura rnaslacka... rnaknuti sa stednjaka i drzati lice 10 do 15 rninuta iznad pare. Angina Latinska rijec »angina« maci tjesnac. lavande. Na kraju lice narapkari vodicom od hamarnelisa.. U vecini slucajeva angina je 50 . I Ovdje se individualno obraduje svaki pacijen t. listova ruzrnarina. ostaviti da stoji 10 minura i nata pati upaljena mjesta Hi stay" ljati kornprese namccene 1I otopinu . nevena i ivancice. . srricka.. Dvije Bieice (do 14 godina 1 iii· cicu) mjesavine preliti sa 'to litre kipuce vode..Bolesti i tegobe 10 grama nevenovih cvjetova. Upaljena mjesta natapati mlakim cajem_ . ad rnajcine dusice Primjena: Tri ilicice biljaka preliei sa'. 1 do 3 zlice mjesavine cvjetova kamiliee. naravno. c":estose pod tim podrazumijeva upala nepea i krajntka. mora I prepustiti strucnjacirna. I sto se. Losioni i ispiranje I . arnlke i oraha zagrijati do vrenja u litri vode. rosnice.

Akutne upale izazvane streptokokima pojavljuju se najcesce u djetinjstvu i mladosti.' litre vode. Voda za grgljanje . cesce pate od kronicnog tonzilitisa. cesto umjereno povisena temperatura (05[0 je tipicno za bakterijsku infekciju. Srarij! ljudi. Na kraju operite vrar i prekrijte gao Ako yam je to godilo. stavljajte oblog 2 do 3 pura ria dan. Ovakav oblog smijete stavljati sarno na topao vratl Savjer Umjesto u vodi S ocrorn. Cesta su. Od kadul]e i kamilice Primjena: 2 ~licice mjesavine od jednakih dijelova biljaka preliti sa 1. slornljenost. katkad probadanje u uhu. za akutne tegobe odgovorne i odredene bakrerije. a katkad se vide i gnojni mjehurici. rucnik mosete namociti i Ll lirnunovu soku (razrijedenu vodom). iz kojeg se II krv ispustaju klice i To u raznirn I Upala krajnika mora se uvijek izlijeciti jer inace rnoze postati kromcno u I reakcija. Vlazni rucnik ornotati dva puta eke vrata i prekriti suhirn rucnikorn.nakon 15 rninuta.. Krajnici su paveCani i crveni.Akne . Tegobe u tim slucajevima nesraju vee nakon nekoliko dana. ponovo stavite oblog.. pak. ostaviti da stojl 10 min uta i time svaka dva sara ispiruti i grgljati. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. ali i visoka ternperarura je takoder rnoguca).Angina popratna pojava prehlade iIi gripe. naime streprokoki.. sljezovih listica i orahovih lisrova te 10 grama cvjetova kamilice. Grgljati mlakim cajem svaka dva sata . 51 toksini. . Od petoprste (prstaca).. pak.imjena: pOlnijesati po 20 grarna petoprste. i'im se vrat zagrije . Tri zlii'ice mjesavine preliti sa 'I. sljeza. Ako je potrebno. . Primjena: Preklopljen tanak rucnik uroniti u hladnu vodu s octom i lagano ga acijediti.. Opce mjere Kod akutne (ne krorucnel) upale kao prva rnjera pornaze cesto hladan oblog aka vrata. listova oraha i kamilice p. Tipicni simptomi kod angine i tonzilitisa su bolovi u grlu i kod gutanja. I organima moze dovesti Ido upalnih i alergijski h I legio bolesti.

Istodobno s mjerama poduzetima za ublazavanje kaslja mogu se piti i tajevi koji poticu znojenje i izlucivanje sluzi. hrane.) i kadulje pornijesati sa 20 mililitara tinkrure dragoljuba. Od Iimuna Primjena: Grgljanje i ispiranje sokom od Yo limuna u 1 mlake vode. casi Kapljice Za povecanje obrambene snage i zalijecenje upale pornaze mjeSavina razlicitih biljnih tinktura. Primjencr Po 10 mililitara tiukture rnajcine dusice. kao sto su kupke nogu iii pravo 52 . Kasljanjem nase tijelo pokusava osloboditi diilne putove od prasine. Kod jakog. Nase tijelo tada pokusava kasljern osloboditi disne putove od prekomjerne sluzi koja se stvorila u upaljenim bronhijima. Ako imate prehladu s temperaturom. Do nadrazaja na kasalj moze doci i kad se uz prehladu iii gripu upale sluznice disnih cijevi i bronhija. Posebno je kod kaslja s jakorn sluzi vazno dosta piti.. Opce mjere Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo kod jednostavnog kaslja. koja je kod prehlade najviSe pogodena. pica iii vode.Bolesti i tegobe . Na njezinoj se povrsini nalaze bezbrojne male niti koje te tvari ponovno izlucuju van. Tri puta na dan uzirnati po 20 kapi. rudbekije (Edllnacea spp. reagira na steme rvari pojacanorn proizvodnjom sluzi. caj od lipe iii bazge. J druge mjere s toplinorn. npr.. odmorite se. najbolje dva do tri dana posrite sa cajem i oblozima na listovirna. vrlo dobro pcrnazu topli oblozi. Bijelo pranje Bronhitis Pogledajte pod »Upala rodnice« Kod svakog oblika kaslja i bronhitisa vafno je mobilizirati obrambene snage: na primjer vitaminom C (jed nom na dan I zlica soka od pasjeg trna Idrijenka poslije jela) iii kura od cesnjaka (svakodnevno 2 cesna cesnjaka na huh iii u svjezern siru). kad tjelesna temperatura nije povisena. kronicncg kaslja. I Sluznica disnih putova.

Pobrinite se za svje:z. borovih igliea iii klekovine koja ce se isparavati. ~ 5 kapi lavande. 6 kapilavande (blago djelovanje) . 5 kapi lavande i 3 kapi eukallpta iii 12 do I 5 kapi borovlh igli.posebno uljirna koja sadrzavaju rnentol i kamfor ..iazivac zraka Etericna ulja za inhalaciju ~ doziranje: 6 do 12 kapl svake rnjesavine na I do 2 litre vruce vode .i. niaouflja i kajeputovca U.iskasljavanje) ~ po 4 kapi bergamote. No upamtite da takve masaze .. eukalipta i sandalovine (potice iskasljavanie) S3 ..Bronhitis kupanje (pazite na opterecenje srca i krvotokal) djelotvorne su kod dugotrajnijih prehlada kad nema temperature. Navecer biste mogli prsa i leds natrljari etericnim uljima iii uzmite neki od uobicajenih bronhijalnih balzarna. isparava na radijatoru iii nabavite ov.lko antiseptieno djelovanje] . po 4 kapi eukallpta i miloduha utrljati i mhalirat: (kod astrne) ~ I kap rnajdne dusice.ngi na . 2 kapi rnajcine duslce (inhalaciia za sve vrste tegoba) . ne preh ladan. Primjena: Sakl.glio jele (kod prehlada) ~ po 4 kap: kajeputovca. borovih igiica i lavande (potite . zra k i dosta vlage u zraku.l borovih igliea.. po 3 kapi eukalipta i borovih igllca . U prostoriji rnozete postaviri posudice s antibioticno djelotvornim uljima eukalipta.. inhalirajre cijele ljekovite biljke.. po 3 kapieukalipta. I Kod sva ke vrste kaslja trebal i biste izbjegavati dodatne izvore nadrazaja kao sto su zadimljene prostorije il i propuh.nisu za dojencad i malu djeeu! U rrgovini se mogu naci specijalni balzami za djecu.. po 3 kapi rufmarlna i eukalipta. Time se lokalno posrize veca prokrvljenost i inhaliraju se sastojci ulja. Ostavite da se voda Inhalacije ~ Ako etericna ulja djeluju prejako i prenadrazujuce. majcine dusice i lisrova eukaLipta prelijte kipucom vodom i pod velikim rucnikorn udisite 5 minuta pare koje nasraju." iii .A.

. kao i tri kap i IIlja lavallde u V. I rnajcine dusice i kadulje kao zacina i dodatka u juhama i salatarna posebno ojacavai podize obrambene I 1 Masaze Pl'imjena. Stavice ulje u ruku i razrnafite ga dva puta na dan po prsima j ledima. Od toga uzeri I zlicicu iii 1 zlicu i pomijesati s vruccm vodom te inhalirati ovisno 0 podnosljivosri. 54 . case vode I' grgljajce vise pu m IIa dan. eukalipta.eb.1O kod a 11gi IIe. Prirnjena ceSnjaka. kao i 4 rnililltraeukalipra. Primjena: Po 2 mililitra ulja lavande. Kod svil: tegoba u grlu.Bolesti i tegobe ~ Posebno blago djelovanje imaju borove iglice. ~ Inhalirati mozete i oropinu etericnih ulja u alkoholu. a pOI. maze se primijeniti otopino za grglja /lje.. Kod kronicnih oboljenja 1 do 2 tjedna provoditi 2 do 3 inhalacije na dan. pustite neka zavri pa udisite pare. 20 do 30 kapl ulja jele iJ i bora ili 12 kapi eukaliptova ulja ~ za djecu: 5 kapi ulja jele staviti u lh cajne z!icice ulja pile" snage pi uca i bronhija. ~ po 3 kapi ulja jele. staviti u 100 rnililitara 90-postotllog alkohola. Primjena: 1 saku borovih iglica prelijte Iitrom vode. stavi re po kap eukaUptova i linw nova ulja. origana i Iavande ~ po 7 kapi ulja niaoulija. jele i eukalipta . Kod osjecljive koze stavire ukupno 10 kapi navedenih ulja u 1 zliCicu maslinovog ulja. borovih iglica i majcine dusice. Za masazu uzmite ukupno 10 do 20 kapi etericnih ulja.

listovi sljeza. U tom se slucaju uzima polovina preporucene doze. korijen bijelog sljeza i velecvjetna divizma u jednakim dijelovima to. ... Svaki kasilj koji traje : d uze od tri tjed na zahtijeva savjetovanje s l.ijeCnikom! to. I I kornoraca i velecvjetne 55 ... narezane sjernenke komoraca korijen bedrenice u jednakim dijelovima . Piti 3 do 4 salice Caja na dan zasladenog s malo meda. trputac. Djeluje antibiotil'. Ublazava grceve. neodlczno trebate otici k Iijecn i ku I i iii isku sn u horneopatu. cvjerovi bazge. procijediti i zakuhati tekucinu s kilogramom sladora iii meda do gustoce sirupa. Za posve malu djecu mozete pomijesati hidrolarjele s hidrolatom lavande i utrljati u prsa iii leda. Marrubium vulgare) u jednakim dijeJovima svjeze rnajcine dusice I disa I1ja iii visoke to.Opusta greeve: 1 grancica Sirup protiv kaslja Ove biljne kapi oornazu : osobito kod jakog i Sirup protiv kaslja posebno je dobar kod lijecenJa djece. po 10 grama korijena jaglaca. plucnjaka i kopljastog trputca to.. miloduha i bijeli tetrljan (macina trava. trputca. razrjeduje sluz: 20 grarna rnajcme dusice. velecvjetna divizma.Bronhitis nienih klica i utrljati. majcina dusica i sladic II jednakirn dijelovima . ublazava nadraza]: trputac.. Od toga pijte . pl ucnjaka. majeine dusice i sljeza nadrazaje i opusta sluz: pomijesati u jednakim dijelovima sljezove listove. ostaviri 10 mtnuta i procijediti. 3 puta na dan 20 kapi I s malo vode. cvjetove velecvjetne divizme.Ublazava temperature. divizme.no: Iistovi eukalipra. po 20 grama usitnjenog sjemena anisa. Vi~e puta na : d ubokog bronbitisa: pomijesajte u jednakim I dijelovima tinkture ! trpu tca. rosike kruznoliste j usimjenog anisovog sjernena . Sirup od vrhova jele (opusta sluz) Primjena: 5 saka svjezih izdanaka jele iii bora skuhati u litri vode.Brzo ublasava nadrazaj: rniloduh. ostaviri da se ohladi. Ljekoviti cajevi Ako se ka salj pogorsa I iii dode do otd:anog Primjena: Po 2 z!icice jedne od navedenih mjesavina biljaka preliti sa '/4 litre kipuce vode. Ublazava grceve i razrjeduje sluz: razrezani dijelovi sjemenki komoraca..Potice znojenje: 40 grama cvjetova Iipe.Razrjeduje sluz.. potice ispljuvak. to.

litre) i onda ostavite da stoje 6 sati. nove obloge stavite tek I I treCi il i cetvrti dan. ~ Simp od luka (kod kaslja i hunjaviee) Primjena: Narezati luk na ploske. istisnuti sok i od istisnutog soka 3 do 5 puta na dan uzimati 1 do 2 zliciee. poloziti jednu kraj druge na tanjur i zaseceritl (na jedan luk oko 3 zliee ilecera). U tom slucaju skinite oblog i briiljivo operite kofu vodom.imjena. Ostaviri da stoji 24 sata. ~ Sirup od hrena (kod duboko srnjestenog bronhitisa) Primjena: Sitno ribani hren (naribari svjeZi korijen) pomijesati s jednakorn kolicinom secera ili meda i uzimati 2 do 3 puta na dan po 1 zlii"icu. Listove lagano izvaljajte valjkom i tako priprernljene kratko zagrijte u top!oj vodi. Blafi sirup za djecu napravire tako da zasecerene ploske luka nekoliko rninura kuhate na niskoj temperaturi s malo vode (Y. Sljedeci dan stavite sarno jedan oblog i to tek cnda kad crvenilo koze potpuno nestane. Ako ste rukama dodirivali hren. Obloge od hrena ne ostavljajte na kozi duze od 5 do 10 minutal Poslije 2 do 3 minute pogledajte nUe Ii se koza moida vee zacrvenjela. 1 Obloge ne stavljajte pri poviseno] temperaturi! 56 . ~ Sirup od cesnjaka (potice ispljuvak) p. ostaviri da stoji 5 minuta i procijediti kroz krpu.. Ovisno 0 podnosljivosti. Taj sirup uzimajte preko cijeioga dana. ove obloge mozete ostaviti da djeluju 5 do 10 min uta. nikako ne dirajte ocil . Oblozi i zavoji ~ Oblog od hrena Primjena: Sitno naribani hren stavire u nekoliko milimetara debelom sJoju na krpu i prekrijte drugom krpom..Bolesti i tegobe dan uzimati po 1 zlieu. no tada nije tako jak. Ako je potrebno jos jednorn. Oblog od kelja Primjena: Listove bijelog kelja operite i izrezite irn debelu sredinu. Skuhati u malo vade. Pet cesna ceSnjaka zgnjeciti iii narezati na sitne komadice i pomijesari sa 5 zliciea secera. Lagano posusite izmedu 2 krpe i stavire oa prsa i gornji dio trbuha te ih ostavire tako najdulje 30 minuta. Ovaj sirup mozete napraviti i sa susenirn iglicama. Taj je sirup vrlo jak i zato nije pogodan za osobe osjetljiva zeluca.

tako da gorusica ne dode u direktni kontakr s kozorn. Zavezati krpu i zagrijati je u pecruci iii na radijatoru na 40°C. odstranite oblog. origano i ruzrna rin II. pasji trn/drijenak.kod astrne: i astme: kajeputovac. drZite oblog jos 2 minute.Oblozi od luka Primjena: 1 do 2 luka oguliti i narezati na tanke ploske. ako nije. Nemojte takve obloge predugo ostavljati na kozi jer postoji opasnost I od opekotinal 57 . on se odmah mora ukloniti. Nakon 1 do 3 minute provjeriti nije li se kofa zacrvenjela. Na kraju isperite kozu mlakom vcdom. Staviti na Ianenu iii parnucnu krpu. Druge dvije trecine preklopiti preko toga. Ostaviti da sroji 15 do 20 minuta. mozda premjestajuci ga s prsa na leda i obratno.doziranje: Za aromatiine svjetiljke 8 do 10 kapi ulj ne rnjesavine rasprsit! u rasprsivacu iii ostaviti da se isparava u arcrnaticnoj svjetiljci II. Na kraju krpu oprezno rasrvoriti preko prsiju i preko toga omotari deblji rucnik. Cim vidite crvenilo. Takav oblog mozete stavIjati u tijeku jednog dana na prsa iii na leda. Oblog od luka mcsete stavljati svaki dan. eukalipt i borovica lavanda. lavanda i rnajcina dusica II. Ako za drzanja obloga nastanu problemi s krvotokorn.kod grcevitog kaslja: eukalipt.kod kronicncg bron h itisa: bosiliak.i od hrena iii goru sice osobito su prlkladni kod jakog I bronhitisa. Oblo:z.Oblog od gorusice Primjena: Pornijesati brasno erne gorusice (rnoze se nabaviti u ljekarni) s vodom temperature 45 "C u gustu kasu i nanijeti je u sloju od nekoliko milimetara na srednju trecinu tanke pamucne krpe. II. naranca i borovica II.kod bronhitisa II. Poslije uklanjanja koiu isprati s malo tople vode. Takav oblog bez nabora staviti na prsa i prekriti s dva druga rucnika i na kraju pokrivacern.Bronhitis r II. take da ne ostane nirnalo gorusice.

. Ako podnosite. treba na njega staviti cis! zavoj za rane. Pritorn dolazi do bolnih zadebljanja i crvenila. . Opee mjere Dok upala jos nije jaka postoje rnogucnosti lijecenja prircdnim naeinom..No rnajcina dusica mofe dosta nadrafivan. talco da se ona ublazi i ubrza sazrijevanje eira. Ovojl . Primjena: Oblozi .og u peCniCi. Arnica [ednostavna pri rodna mjera da se ubrza sazrijeva nje cira jest stavljanje obloga odl uka iSP€Cen.... Od mljevenih lanenih klica Primiena: 100 grama sjemenki kuhati u 112litre na \aganoj ternperaturi 4 minute. .. Koristiti valja samo prokuhanu iii destiliranu vcdu. Vise puta na dan stavljajte obloge od toga pripravka .Bolesti i tegobe Cesto mokrenje Ci..j ali koji se ne smije potpuno ohladiti.. Blago. montana) Stavite 1 ZJicu tinkture u '14 litre hladne prokuhane vode. litre vade. Da bi se ublazila upala vee orvorencg eira. rnozete staviti i jednu kap ulja majcine dusice ill lavande na 6r . Kod sube koze umijesati i 1 zlicicu maslinovog ulja. Ublazavanje upale uljern rnajrine dusice Primjena..r Pogledajte pod »Upala mjehura« elr je upala prouzrokovana bakrerijarna (najcesce stafilokokima i streptokokima) kod koje se razara tkivo tako da nastaje supJjina koja se puni gnojern. Ublazavanje upale tinkturom arnike (brdanke..· Stavite 5 kapi II salicll rnlake prokuhane vode i zavojern natapajte zahvacene dijelove tijela. ali djelorvorno protuupalno djelovanje kamilice Primjena: 3 do 4 :l:licice jakog caja kamillce kao preljev iii 1 Zlieka tinkture karnilice na V. Sve skupa staviri u lanene vrecice iii 58 .

slabost. Kasa se nanese na laneni rucnik ili zavoj i polaze topla. nikotin. Ekcem Pogledajte pod »Upala koze« Gastritis (upala i:elucane sluznice) Kod gastritisa je doslo do upale zelucane sluznice. infekcija zel ilea i crijeva iii prirnjena odredenih lijekova koji sadtze acetilsalicilnu kiselinu (npr. Da bi se povezali toksini i prekomjerne kiseline.npr. rnoze pronaci jedna . prehladna ili prevruca jela. vruce. Ako se akutni gastritis ne Iijel'i dovoljno. hi ad no i zacinjeno.. preporucuje se uzimati 1 zliCicu ljekovite zernlje 3 pura na dan u mlakoj vodi iii 1I nezasecerenorn biljnom eaju.. grcevi (posebno nakon jela). Od bijeiog sljeza za zastiru sluznice Primjena: Preliti ilicu bijeJog sljeza sa '/4 litre hladne vode i 59 Cesto se kod gastritisa kao i kod eira na zelucu . crni caj. zgaravica i povracanje.. Kod takve primjene rijetko moze doei do nadrafaja kofe.Gastritis namocin laneni rucnik. secer. Od piskavice p. zagrijane masti i sve sto je k. .iselo. snazni zacini. Ljekoviti cajevi . bolovi u zelucu. alkohol.Cir . vrsta bakterija (Helyeo· I batter I I posebno pylori) koja kod oslabljenog i mu noloskog sustava moze ubrzati stvaranje upale zelui'ane sluznice. Moguci uzroci akutnog gastritisa mogu biti preobilni iii prekiseli obroci..i zacini. Vise pura na dan stavljati ropli oblog u uajanju od 20 rninuta sve dok se Cit ne rastvori. Stavljati vise puta na dan kao oblog i drzari 20 rninuta. alkohol.... Aspirin). jak.. Pritorn se javljaju razne tegobe .i piskavice pomijesa se s vodom u gustu kasu. Opce mjere Privremeno se valja odreci nadrasujuclh jela i pica kao sto su kava. lake mote prijeCi u kronicrri oblik.imjena: 1 ilica mljevenih sjemenk. .. nedostatak teka. koji se cesto tesko lijeci i mose pripremiti teren za nastanak ('ira na Zelucli. osjecaj napuhnutosti.

Bolesti i tegobe osraviti da stoji 3 sata te povremeno promijesati.napadaju kozu.. Od karnilice Primjena: Preliti 2 do 3 zlicice cvjetova kamilice sa V. ali mogu kao ozbiljne komplikacije zahvatiti i dublje unutarnje organe Infekeije kandidom (ranije zvane i soorrnikozarna) spadaju pored infekcija gljivicama koze u najcesca gljivicna oboljenja. naJcesce je na njirna oslabljena tjelesna zasrita. u probavnorn trakru i na vanjskim dijelovima genitalija. slabljenje imunoloskcg sustava kao posljedica toksina iz okolisa i (esti h uzimanja antibiotika. Nakon toga procijediti i vise puta na dan piti po 1 salicu . Oslabljen obrarnbeni sustav najvazniji je preduvjet za svaku gljivicnu infekciju. koje napadaju kofu i sluznicu. kosu i nokte .. I 60 . gljivice kvasca i tru!jenja. kozne gljivice (dermatofiti) . Najvaznija Gljivicne inlekcije danas su postale veoma teste. dakle prvusalicu ujutro na prazan zeludac. dvije salice izmedu obroka i posljednju sallcu prije cdlaska na spavanje. Ostaviti da poklopljeno sroji 5 do 10 minuta i piti svaki dan u rnalim gutljajirna jos toplo na prazan zeludac. u podruc]u nosa i grla. Opce mjere Ako se gljivice nasele na odredenim dijelovima nase koze. litre kipuce vode. I svjeze lstisnut limunov sok cesto se koristi za ubi azavanje upala zeluca i crijeva. u ustima. . Gljivice Najcesce vrste gljivica 5U: . Stoga izbjegavajte prekomjernu upotrebu jakih sapuna koji razaraju kiseli zastitni ornotac nase koze. Uzrok je tome npr. No kako on sam ima takoder nadrazuj uce djelovanje. za pocetak je dobar oprezan pokus s jednom zlicorn soka. kao Candida albicans.. Kod kronicno nadrazenog zeluea i crijeva ljekovirost ce karnilice poceti djelovati tek kod dugorrajnije prirnjene: svaki dan treba piti 3 do 4 puta po 1 salicu na prazan zeludac u razdoblju od 3 do 4 tjedna. Pelenski osip kod dojencadi takcder je infekcija kandidom. Zbog cestih pojava gljivica u podrucju nogu i genitalija spomenimo da one na tom podrucju nalaze idealno hranjivo tlo (vlazno i toplo). Agresivna gljivica kvasca naseljava se na kozi i sluznici.

: on da noga mora biti toga potpuno su ha. : Ako irnate domace : zivotinje.. cvjetove bazge i nevena. Sa cesnjakom Primjerw: Mjesra zahvaceria gljivicama koze 2 puta na dan natrljati sokom od cesna cesnjaka. izbjegavajte nosenje renisica i cesto boravire na suncu i svjezern zraku. Gljivice na nogama Pogiedajte i pod »Gljivice« Pazite da se noge poslije pranja i tretmana biljnim sredstvima uvijek dobra I osuse na zra ku. Oblozi . Nosite osim toga odjecu od prozracnih materijala. Uzrocnici su najceUe nitasre gljivice koje osobito vole vlaznu sredinu. . I rnacke i psi mogu prenositl kozne glj ivice. Opce mjere Vlazne noge i zatvorene cipele nude gljivicama idealne zivotne uvjete. Nosite zato sarno carape iz prirodnih marerijala i mijenjajte ih svaki dan. 61 .. Masaze . odvedite zivoti nje na pregled k veteri naru. S lavandom i cajevcem Primjena: Pornijesati po 10 kapi oba ulja sa 30 mililitara jabucnog octa i stavljati na zahvacena rnjesra .. Cesto sve skupa i neugodno svrbi. kao sro su vrlo omiljene tenisice. apatite od uporne zaraze gljivi· I earns.. Svaki dan s tom oropinom praviti obloge. Pobrinite se za prokrvljenost tkiva jer to jata kozu.G Ij ivice rnjera kod gljivica koze je jacanje obrambencg sustava i njega kote tako da ona ponovno dode do svoje otpornosti. Ako I stavljate uljnu otopinu. Staviti rnjesavinu tinktura rudbekije i maicine dusice u jednakim dijelovirna direktno na zahvacena mjesta . Ne bi trebalo nositi ni cipeJe od urnjetnih materijala. . Dvije z!icice rnjefavine preliti sa 1/4 litre kipuce vode i poklopljeno ostaviti srajati 10 minura. Kod laganog napadaja gljivica Primjena: Pornijesati u jednakim dijelovima majcinu dusicu. I Prij e Gljivice na nogama raspoznaju se po crvenilu i perutanju izmedu prstiju iii na petama.Gastritis .

Gripu nernojte sarni lijeciti: kod nesrruenog Jijecenja moze doci do pojave teskih bakrerijskih seku ndarnih infekcija. S Umunom ili cesnjakom Primjena: Premazati sVjeze istisnutim limunovim sokom zahvacena mjeste.. nakon toga procijedite i stavite toliko u kadlcu da je noga prekrivena do zgJobova. no gripa je dugotrajnija i tefa i uvijek je povezana s temperaturom.· Pomijesajre SO mililitara biljnog ulja s po 15 kapi ulja lavande i rujevine Time natopite zahvacena rnjesta. vrisak. majcina dusica ili rujevina . Masaie Najrnanje jedan tjedan po 2 do 3 puta na dan poslije kupke napravite jednu od sJjedecih masasa. . Prava se gripa brzo ~iri i krajnje je zarazna. Gripa Pogledajte j pod »Prehlada« Prehlade s temperacurom cesto se naziva]u gripomzbog slicnih simproma. lirnun. ... J05 jednorn prornijefajre i u tome namacite noge 10 minuta.. S rudbekijorn i nevenom Primjena: Stavite nekoliko kapi tinkrura pupavice i nevena na zahvacena mjesta . Nakon toga noge i posebno rnjesta izmedu prstiju dobro osusire. 62 . Gripu uzrokuju vrlo otporni virusi.Boles ti i tegobe Kupka za noge Primjena: Prelijte 3 do 4 ilice listova kadulje lierom kipuce Protiv jos upornijih glj:ivica na noktirna nogu pomaze ova] lijek: donju stranu nokta 2 do 3 puta na dan namazite s nekoliko kapi ulja lavan· de i rujevine u malo 70 -postotncg alkohola. . ' vade. Pomaze i svjeii sok od cesnjaka .. S etericnim uljima Primjena: Jedno od ovih etericnih ulja kapajte jedan tjedan nerazrijedeno na rnjesta zahvacena gljivicama: cajevac.. Infekcija se siri kasljanjern i kihanjem.. . S lavandom i rujevinom Primjena. Ponav!jajte svaki dan. Ostaviee da sroji IO minuta.. Kod gripe cesce nego ked prehlada dolazi do reskih komplikacija.

imjena: Prel iti 2ZLiCice cvjetova arnike (brdanka) iii 3 zli- I Kod hemoroldalnih tegoba povolino rnoze I djelovali uravnotefena prehrana s mnogo balastnih tvari za dobru I I I I probavu te mnogo kretanja na svjezern zraku. litre vruce (ne ki puce) vode pa t u tekucinu popijte ujutro I ria praza n zeludac I malo lirnunova s soka. a kasnije i jaki bolovi. Mlaku otopinu koristiti za obloge .. Protiv svrbeza od treslovina Primjena: Staviti 1 ilicu kore hamamelisa iii hrasta u v.. Ako je potrebno. Korisno je prvih dana drzari dijetu. Luk je poznato dornace sredstvo za ublafava nje gr!ipe ili prehlade: I drz. stranicu). Rasprsite istovremeno dezinficirajucu rnjesavinu eterlcnlh ulja u prostoriji (pogledajte 71... prernalo kreranja ili oboljenja jerre. previse alkohola. Simptomi su krvarenje. 63 . rako da se tijelo moze koneentrirati na obrarnbene akcije: postite uz cajeve ili jedite sarno laganu hranu bogatu vitaminima te provodite rnjere za jacanje obrambenih snags orgaruzma (od 68. litre vode. Za nastanak hemoroida osirn sklonosti slaborn vezivnom [kivu uzrok moee biti j cesti zarvor i napuhnutost. zagrljat] i kuhari 10 minuta na laganoj temperaturi. sjedeci nacin rada. Hemoroidi Kod upaljenih.Hernoroidi Opee mjere Mirujte prije svega i zarrazire Iijecnicku pornoc. . stranice dalje). odnosno nateklih hemoroida radi se 0 bolesnom prosirenju nakupine iila u sluznici cmara iii rektuma (zadnji dio crijeva). prije svega kod sjedenja. Savjete za ublazavanje pojedinih tegoba kao sro su kasljanje i srnrcanje nat'[ cere pod odgovarajucim naruknicarna. pak.ite nekol iko sati isjecka ni luk u 'I. 0 svirn mjerama koje ovdje predlazemo morate se dogovoriei s lijecnikom. inhalirajte i rnasirajte se erericnim uljirna i pijte napitke protiv gripe. Tada dolazi do povisenja tlaka u hemoroidalnorn tkivu analnog podrueja a time i do nakupljanja krvi koja. svrbez i pecenje. vodi do prosirenja fila u tom podrucju. Oblozi .Gljivice . Protiv upale Pr.

jedana. stranici i dalje). kao sto je pojava oduzetosti iii ostecenja ociju. Masaze II> CaJevae Primjena: Stavite 6 kapi ulja cajevca u Y. po 20 grama listova hamarnelisa i kositernlce. Virus u OVOID slucaju napada zivee na lieu ili na gornjem dijelu rijela. Doza: 1 zlicica na '14 litre vode. ~ U vanjskoj primjeni po maze i uije ivancice naneseno na bolna mjesta. Jos je bolja rnjesavina obiju biljaka u jednakim dijelovirna. po 15 grarna listova bolda (Peumus boldus moO i kokotca (Meiilotus). Kod ublazavajuceg djelovanja primjenjivati vise puta na dan. zliciee 50-postotnog alkohola i nanesite na zahvacena mjesta (isprobajre prije toga na jednom manjem mjestu). 64 . litre kipuce vode i ostavirt da srojl 10 minuta. Kod zakasnjelog lijecnickog tretmana moze osim toga doci do opasnih kornplikacija I I I Uzrok ovom osipu je bukteca infekcija virusom koji uzrokuje I vodene kozice. pri cemu dolazi do rnjehurica zaervenjele koze i do jakih bolova u zivcima. ako previse ne nadrazuje cmar. Preliti 1 do 2 ilicice rnjesavine sa 'f" litre kipuce vode i piti po 2 salice na dan. Opce rnjere Najvaznlja mjera je jacanje obrarnbenog sustava. Primjena: Pornijesati 30 grama plodova stricka. Herpes pojasni Pojasni herpe. tako da je nuzna lijecnicka pornoc. Sredstvo koje cere odabrat] rnoze i opet biti rudbekija te hrana bogata virarninirna i mineralima (pogledajte takoder na 78.Bolesti i tegobe cke cvjetova nevena sa V. 5 uzrokuje jake belove zivaca. Ljekoviti caj Pornoci mote i caj za jetru i bubrege koji biste trebali piti sest !.

Herpes . 20 kapi ulja rnaticnjaka otopljenih u 30 mililitara ulja ivancice (koristite same cisro ulje matienjaka. r sto tako je dobro i prokuhavan]e h rastove kore (3 zlicice na . ked infekcija najrazliCitijih vrsta. kod zelucanih tegoba ili za vri- : Kod herpesa pornazu i oblozi sa cajem od ~ nevena iii rudbekije (3 zlicice na 'I. Herpes labialis Mjehuric na usnicama iii oko usta uzrokovan virusima moze biti veoma bolan.i za nekoliko dana.jako je sku pol) .. U pravilu do herpesa dolazi kad je oslabljen imunoloski sustav. Uzrocnici hunjavice su virusi koji.. po 4 kapi ulja cimeta i klincica . ali se zalijec.. kuhati 10 min uta i nanositi mlako)./.. [erne menstruacije. a kasnije i sluzavu rekucinu. Pupavica stimulira irnunoloski sustav Recepte i tocne upute naci cere pod »Slabost obrambenog sustava«. srresa. Virus koji izaziva herpes kod vecine ljudi je uspavan i budi se tek nakon infekcije U tijelu te se akrivira s vrernena na vrijeme. Prethodi joj oslabljeni imunoloski sustav . po 4 kapi ulja cajevca i lavande Hunjavica Hunjavica je vrsta prehlade kojom su prije svega zahvacene sluznice nosa i nosnih supljlna.. Opce mjere Najvaznija mjera kod herpesa jest jacanje obrambene snage i imunoloskog sustava. One nateknu i ispustaju vcdenastu.. ali pazite . 65 .H u njavica Herpes simplex. izazivaju razlieire tegobe. hladnoce ili vlage. nerazrijedene tinkture rujevine ili kamilice . Premazivanje Kod herpesa pomaze prernazivanje ranica s nekoliko kapi antivirusnih ulja ili tinkrura. litre vade.. ovisno 0 tipu.oajcesce zbog prevelikih napora. litre vode). Dobre su: ..

« Majcina dusica iii planinska rnajcina dusica djeluju preventivno take sto jacaju obram beni sustav. ali i ublaiavaju tegobe kad je hunjavica vee nastala. rudbekije i kamilice. Primjenjujte 3 puta na dan. I i I I Infekcija crijeva I upala crijeva 66 Pogledajte »Proljev« . bjelokopitnjaka. Provodite dva pura na dan..Bolesti i tegobe Take dugo dok je sekret iz nosa vodenast. znojenjem i prikladnim cajevima i kapljicarna (pogJedajte i 68. stavite glavu iznad lonca i pokrijte se velikirn rucnikom. eim sekret postane zuckastozelen. Ublafavajuce djeluju i ispiranja nosa (pogledajte 88. Inhalirajte kako je opisano II prethodnorn recepru. Duboko disire. no ne k onom koji koristi rna]cinu dusicu.. nije doslo do upale. naime. a ona koja se Hjeci cetrnaest dana«. krura majCine dusice. stranicu i dalje). borovih iglica. bjelokopitnjaka. ocanice i cvjerove kamilice. smrekinih iglica iii karnilice u Ioncu sa 2 litre ne vise kipuce vode. primjena: U jednakirn dijelovirna pornijesati majcinu dusicu. Jedina djelotvorna pornoc kod virusnih infekcija jest. upalila se sluznica nosa. U tom slucaju pornazu i nhalacije. i i opce mjere »Hunjavica koju se ne lijeci traje oko dva tjedna. nas vlastiti obrambeni sustav Stoga je vaznc da se on potice i jata mirovanjem.. kadulje. Onda nastavite sa zapocetorn terapijom i prerna potrebi koristite kapljice za nos kako bi se opustila sluznica nasa. Kapljice I Primjena: Dajte u ljekarni pornijesati jednake dijelove tinStara poslovlca kaze: »Sljedeca ce hunjavica sigu rno doci. stranicu i dalje). InhaJacije . Preliti 2 z!icice rnjesavine sa '/. kupke za prehladu i cajevi. Iistove kadulje. Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi prije jela. kafe stara narodna izreka. S etericnim uljirna Primjena: Prelijte 'j.. Tri puta na dan piti po salicu. . ulja paprene metvice. S kamilicorn primjena: Stavite 3 do 4 tHee cvjetova kamilice iii 1 zlicu ekstrakta II lonac sa 2 litre vrlo vruce vode. Ljekoviti cajevi Bi1jnicaj ublazava hunjavicu. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 rninuta. ilicice eukaliptova ulja.

ehlada prjrodllim alltibioticima.JeCmen.c Iscjedak iz rodnice Jecmenac Pogledajte pod »Upala rodnice« Ovdje se radi 0 upalnoj infekciji lojnih zlijezda na rubu vjede koja se pojavljuje posebno kod lscrpljenosti i velikog umora. II> Brza metoda s vrecicama caja Primjena: Preliti 1 vrecicu <"ajaod karnilice kipucorn vodorn i ostaviri 10 do 15 minuta toplu na zarvorenorn oku. Jecmenac je zarazan.Hunjavica . kure '''lojenja i dovoljrlO tekllCine pomazil II lijeeelljll p. 67 .. Oblozi II> Od kamilice i ljekovite ocanice Primjena: Pornijesati cvjetove karnilice i ocanice u jednakim dijelovima. Otopinom naropiti vatu j staviti je toplu na zatvoreno oko te drzari 10 do 15 rninuta. Od toga uzeti 2 zlicice i preliti sa "" litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta. Hla d noell i I1U po re II to bi vnieme svakako valjala izbjegav<lti. Kasali Pogledajte pod »Bronhiris« Mirovanje l1 krevetu. zato upotrljebljene rnararnice j obloge drzite dalje od svojih ukucana.

Iskusan terapeut maze yam pomoci da ga regenerlrate. Priustite zato tijelu mir koji treba da bi ozdravilo. Ako smo npr. prornuklosti i bolova u grlu naci cere pod tim natuknicarna. drijenak. Nos. hunjavicom.sicusnirn uzrocnicima bolesti . Za jacanje imunoloskog sustava . sok od crnog ribiza i sok od bazge.. te su regobe razlicito izra- oslabljeni. disni putovi. Kod infekata postoji posebno velika porreba za viraminorn C koji je potreban za obrarnbeni rad. prornukloscu.Bolesti i tegobe Prehlada Prehlade Pogledajte i pod »Gripa« se ubrajaju u najcesca oboljenja. I I zene j lokalizlrane. nase tijelo dopusta razlicitim virusima . pod stresom ili pothladeni. zdrijeJo. Prehlade morate dobro izlijeciti.da se po njemu prosire. a 0 njima se upravo radi kod prehlada.. grkljan. Ljekovito bilje za ublazavanje hunjavice. kako bi se tijeto moglo koncentrirati na obrambeni rad. onda varn je vjerojatno oslabljen irnunoloski sustav. nosna 5upljina. bronhiji i pluca mogu biti zahvaceni tim simptomima. Nekad dolazi do hunjavice. nekad se javlja vise navederiih simptorna. kaslja.. Dolazi do infekcija gornjih disnih putova s bolovima II vratu. Ovisno 0 uzrocniku i sklonosti bolestima. Inace ce se priroda osvetiti ponovnim napadom i sekundarnom bakterijskom infekcijorn. jacanje obrambenog sustava najdjelotvornije je u procesu izljccenja. Opskrba vitaminorn C rnoze se i poboljsati tako da se uzima svjezi lirnunov sok. Nase se tijelo mora dovesti u stanje da vlastitirn snagama rjesava napad uzrocnika bolesn. laganorn ternperaturom. Rudbekija PrimjenQ. Opce mjere Kod virusnih infekcija. glavoboljom i bolovima u udovima. Teske probavljivu hranu morate II svakom slucaju izbaciri iz jelovnika. a nakon toga 68 . Najbolje je da dva do tri dana pijere sarno rajeve i sokove i malo jedere. onda svaka dva sata 20 do 30 kapljica prva dva dana. U pocetno] fazi infekcije uzimati 50 kapljica. Ako vise od dva do tri puta na godinu pat ite od prehlada.

Prelijte 2 z!ieice mjesavine sa '14litre kipuce vade i ostavite da stoji 10 minuta .. Kod prehlade s temperarurom Primjen«: Pomijesajte II jednakim dijelovima cvjetove bazge.i sen!icosus) dobro je s redstvo za jacanje '. Ovu rnjesavinu rnozete korisriri i oralno i za obloge. mozda zasladene medom. pa rnoze dobro posluzitiu po- obrambenih snaga 'i . . Jaki trio protiv prehlada Posebno su se kod prehlada dokazali pripravci s borovicom. .. Uzimati 3 puta ria dan 25 ka p Ijica s n esro vod e prije jel a. kadulje i majcine dusice.. bazge. Preliti 2 zlii"ite rnjesavine sa V. crvenom bojilu po kojemu pripada gr'upi Ilavonoida. 69 . Uzimati 3 do 4 puta na dan po I salicu u malim gutljajima i piti sro je moguce topliji napitak . limunorn iii dragoljubom. Ljekoviti cajevt .Prehlada 30 kapljica na dan. eetnoj lazi prehlade . Za prevenciju uzimati ovu rnjesavinu 4 tjedna... U akutnirn slucajevima uzimati 3 puta na dan 2S kapi (za prevenciju 3 puta 20) mjesavine razrijedene s nesto vode prije jela. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. .. nakon jela. Pijte 3 puta na dan po 1 salicu vruce mjesavine. Alkohol sa smrekom Primjena: ZgnJeeite 100 grarna borovice i prelijte sa 500 mililitara 70-posromog alkohola. Ostavite srajati 14 dana a svaki dan viSe puta protresite. Za Tajga-korijen il i ruski ginseng (EI r berococcus e!. Potieu znojenje i snizavaju ternperaturu Primjena: Pornijesati jednake dijelove cvjetova lipe. vrbine kore. rnajcine dusice i karnilice. Ciklu morete jesn kao salatu iii pili njezin sok ('h do I litre na dan). Cikla jaea organ izam i obrarnbene snage zahvaljuj uci betaninu. Na kr~ljU procijedite i prelijte u novu bocu. pc 10 mililitara tinkture tajga-korijena. . Kapljice od svjezih biljaka kod temperature Primjena: Pomijesati u jednakim dijelovirna tinkture vrbove kore. majcine dusice i Iistove bozlkovine. lipe. Nemojte ga primjenji: vati kod temperature. rnajcine dusice i kamilice. Kapljice od svjezih biJjaka za jacanje obrambenog susrava Primjena: Pornijesari IS mililirara rudbekije. orgaruzrna. Ovdje je nekoliko takvih recepata. visokog tla ka i sri'anih tegoba! . .

Erericno Iimunovo ulje Primje 11 (I. Brojni uzroci i bolesti mogu se sakrivati iza simptoma 70 ... Djeca neka od toga uzlmajuz z!icice prije jela. litre kipuce vode. jed nom dobro prokuhajte. Ostaviti da stoji 10 rninura i piti 2 do 3 saUce na dan. Ostaviti da stoji 10 minuta i dodati nekoliko kapi sVjezeg limunovog soka (sluzi kao osvjezavajuCi i rashladujuci napitak) . .iputni proliev ne za ustavi za tri dana.imjena: Napravite sok gnjecenjern listova i pijre 1 do . vode kclicinu od 2 do 3 narezana Iirnuna iz ekoloskog nasada.Bolesn i tegobe jacanje. Sirup od borovica Primjena: Kuhajte 500 grama borovica U 3 litre vode dok ne postane mekano. Caj od dragoljuba PrimjCI1Q: 'h do 1 zlil'ice dragoljuba i Zlicicu rnjesavine caja protiv prehlade preliti sa \I.. Kod reurnatskih tegoba i bolova u zivcirna natrljajte bolna mjesta tom mjesavinorn. Iijecnik mora ustvrditi uzrck i odrediti terapiju. ciScenje krvi iii kod infekcija uzrnite 3 puta na dan po 20 kapi na kornadicu ~ecera. ... prorisnite i jos. Limuuova vodica Primjena: Preliti litrom kipuce A ko se uoblcajenl ljetni il. Sok od dragoljuba Pr. a odrasli 3 puta po 2 zlicice (takoder za jacanje) . Teski se proljevi ne smiju I I Pristevi Proljev Pogledajre pod "Cif<' II I samostalno lijeeiti! i Kod vecine proljeva radi se 0 virusno iii bakrerijski prouzrokovanoj upaJi sluznice zeIuca I crijeva.1 bocicu i dobro zarvcrite. ... Procijedite i uklonlte evrs!e dijelove pa u ka~u umijesajte toliko meda da nasta ne masa slicna sirupu. .: Prema dogovoru s lijecnikom uzimati 3 puta !H! dan 1 do 2 kapi pomljesane s malo meda ...2 pura na dan po 1 z!ieicu u malo vode (za jacanje obrarnbenih snaga) . . Pritom dolazl do cestih i pojacanih prafnjenja kasaste iii vodenaste stolice. Sirup ul ijte 1.

20 ml sportsa.. zucnog rnjehura itd . po 30 ml lavande ieukalipta. bilancirane (elekeroliticke) oropine dobit cere II ljekarni. Dezinficirajte zrak u prostorijama !. Mjdavina: '15 ml orlgana. koji su najcesce uzrokovani virusima ili bakterijama.. rnajcina dusica. opatu. Elerii. Doza: 10 kapi rnjesavine il i jed ne vt ste ulj a staviti u raspr5ivac. hladna pica I kod ljetnih temperatura. lijekovi. stres. Na raj naein bolesno tijelo dobiva potrebnu tekucinu i rnoze se isrodobno koncentrirsri na borbu protiv postojecih uzrocnika. obojjenja . lsto tako I putni stres rnoze biti uzrokorn nepravtlne motorike rada crijeva i nepravilnih stolica. borovica j cirnet 71 . aroma-svjetiljku iIi posudlcu na grij. juhu od sluzi zobenih pahuljica iii rife. rnoze irnati mnoge uzroke: zivezne ~ narnirnice koje nadrazuju stuznicu.Proljev prolieva. i I nedostatak enzirna probave. Nakon toga iIi kod jake gladi mozete jest) ribane jabuke. Za pojedinacnu prirnjenu dobri su: eukalipt. kadulja. . Posebno !jetl i na putovanjimacesra su trovanja ziveznim namlrnlcama. lavanda... 5 rnl nerolija.. dvopek iii banane. pri ('emu dolazi do process vrenja u tankorn i debe 10m crijevu. Tzv. Opce rnjere Dobro bi bilo prvih dan-dva tegoba nista ne jesti. klice bolesti.c..Prehlada . Cesto takav proljev traje sarno jedan dan. preopterecenost. pokvarene zivezne namirnice. kao i kod putnih proljeva. i Proljev .cem tijelu cia se ispa ravaju. pazlte na dostatnu zarnjenu tekucine i elektrolita.na ulja za dezinfekciju zraka u prostorijarna prikladna SLI za sva ku vr stu in fekcije. Izrnedu obroka zvaCite susene borovnlce. c riga no. . Uzrocnici su razllcite bakterije u pokvarenirn zive±rllm namirnicama. Lijecenje valja prepustiti iskusnu lijecniku iii horne- Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo ked bezazlenih. cajev. sandalovl ne iii cirneta . toksini. a cestih.. I ubrzana probava na kon ~ uzi rnanja anti biotika. Kod proljeva i prornjena prehrane ima vafnu ulogu. ljetnih proljeva. Ako gubite mnogo rekudne. nego sarno piti taj.

72 . onda prod" jediti. stese i cvjetova karnilice. onda ostaviti da stoji '!2 sate.. korijena petoprste. Oct karnilice Primjena: 2 iliciee cvjetova karnilice (kod djeee 1 Zlicicu] preliri Iitrorn kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. . Od kllncica PrimjellQ_ 1 ilicica klincica sravi se u hladnu vodu. Neka stoji na toplom u termos-bocl i svaki sat popiti po '12 saliee . Dvije zliCice rnjesavine preliti sa If.. Od lupina luka Primjena: 1 saku lupina luka iz ekoloskih sadnji kuhati 10 minuta u 1 litri vode i od toga piti '12litre na dan. Petoprsta dovesti (prstac) rnoze u nekih Ijudi do nadrazaja treslcvina. zeluca zbog visokog sadrZaja Ideal na je zato saliea (aja od petoprste u izrnjeni sa salieom od kamillce.. . litre kipuce vode. po 20 grarna llstova kupine.... Ljekoviti cajevi . caja I i : Cvjetovi ublazavaju prikladni karnilice djel uju protu upalno ked svakog greeve te su I Ii: ob'lika pokvarencgi nadrazenog zeluea. Kura c[seen)a od pokvarenih ziveznih namirnica Primjena: Jednom uzeti 1 zliclI riclnusovog ul]a s limunovim sokom.. . Nakon tog postiti jedan dan sa cajem i od drugog dana za ciscenje organizma uzlmati 1 do 2 zlicice akrivnog ugljena iii ljekovite zemlje dva puta na dan u caju.. Od petoprste Primjena. Mjesavina protiv proljeva Primiena: Pornijesati 40 grams. .. . Ked infekcljskog proljeva piti 2 sahce na dan .' Zobene pahuljice skuhati u rijetku sluz.Bolesti i tegobe Savjeti za prehranu .. Vise puta na dan pid po 1 saltcu u malim gutljajirna. Sluz od zobi i karnilica Primjena. Ostavitl da stoji 10 rninuea. U lirru gorove sluzi staviti 1 Zlieu cvjetova kamilice i 1 zlicll steze (Potelltilla anserina).. Ostaviti da stoji 10 rninuta i na dan piri po 3 nezasladene salice u malim gutljajirna nakon jela..· 2 zHee nasjeckanog korijena zagrijati 1I '12litre vode i kuhatl 10 rninuta. Piti 3 salice nezasladenogcaja na dan.zagrije do vrenja i ostavi da stoji 5 minuta...

One djeluju skupljajuce i zgusnjavajuce na . ~ Kod upala debe log crijeva i nepravilnog rada crijeva zbog vtenja s napuhnuroscu i zatvorom u izrnjeni s proljevom Primjena: Istlsnutl 1 zlicu soka od hrena jz svjezeg korijena i uziman 3 puta ria dan 15 do 20 kapi. i biljke koje Pomoc kronieno kod kronicnih probavnih tegoba cestih rijerkih stolica. grcevirna u zelucu i slaboscu Primjena: 2 zliCice listova mervice preliti sa '. listova rnervice i kicice (GentIQ/1Q Centareum). Pozeljno je probavno poticajno i dezinficirajuce djelovanje. planinskog vriska. kima i bosiljka staviti 11 60 mililirara 90-postotnog alkohola. Sljedeci ljekoviti cajevi prikladni su za normaliziranje sadrze treslovine vazne su kod lijecenja proljeva. ~ Etericna ulja Primjena: Po 1 rnilllitar ulja od lavande.' litre kipuce vode i osraviti da stoji 10 rninuta." litre kipuce vcde. Dvij« zlicice mjesavine preliti sa '/. Dobro promijesati i 3 puta na dan uzimati giavnih obroka u malo rnlake vode. Piti 3 salice nezasladene otopine prije jela na dan. Pornijesati 20 mililirara tinkture rodinog kljuna Tri puta na dan uzimati tinkture petoprsre i 10 (Gcnmium). po 10 grama zgnjedenih sjernenki kima. osraviti da stoji 10 rninuta i pin po 3 salice nezasladenog taja na dan.a. ~ Kod pojava vrenja s napuhnutoscu. crijeva. ~ Poticanje probave i dezinfekcija Primjena: 2 zliEice origana preliri sa '. ~ Poticanje probave PrimjelJa. Pomijesati 20 grama rnajcine dusice. Piti 3 salice nezasladene otopine svaki dan poslije ili izmedu obroka. 25 do 30 kapi prije I I Osim protuupalne karnilice. kamillce i po 20 kapi s malo vode prije jela. zucnim tegobama. 73 . litre kipuce vode i ostaviri stajati 5 do 10 rninuta.· mililitara stolisnika. upaljen u sluzokozu .Proljev Kapljice ~ Biljne tinkrure Primjen. pokvarenim zelucem.

neugodno grebanje u grlu. Inhalacije Primjena: Biljke ili ulja navedena II receptima staviri u posudu sa 2 litre vruce vode te 10 do 1S rninuta ispod velikog rucnika udisati nasrale pare . Napitak koji ublazava prornuklost i grebanje u grlu je i ovo -medeno vino«: rastopite 2 zlicice rneda u.. naravno. Ljekoviti caj Ovo je dobar biljni caj koji pornaze kod prornuklosri. pa i grkljana. litre kipuce vcde..Bolestl i tegobe Promuklost Simptomi upale grkljana su promuklost sve do gubitka glasa. Primjel1a: 74 kadul]e i bedrenice biljke u jednakim Pornijesati dijelovirna.. iglica smreke ili lavande ohladi i dodaite sok I lirnun a. korijen bijelog sljeza i lisrove bjelokcpitnjaka.. se I I Primjena: U jednakim dijelovirna pornijesati velecvjemu divizrnu. Prasan i suh zrak. Preko dana pijte u malim gutljajima. Opee mjere Stedite glas i malo govorite kad yam je nadrazen grkljan.. pare j plrnovi s rvarima koje djeluju nadrazujuce poticu oboljenje disnih putova. izbjegavati. 4 kapi ulja eukalipta iii pap rene mervice . bol koja pece u podruqu grla kao i osjeca] suhoce te mucnl napadaji kaslja./. Med je i lnace vrlo dobar kod promuklosti. Nadrazujuce tvari kao sto 5U nikotin i alkohol ili jaki zacini morate. Pijte dosra roplihcajeva s medom i vitaminorn C. sacica evjetova kamilice . iskasljavanje. srranici i dalje. korijen bedrenice. ostavite d. Odriavajte vlaznim zrak u prostorijama u kojirna boravire.. I Voda za grgljanje . . 3 kapl Lilja kajeputovca. . Mjere kojirna rnofete oja1:atl svoje obrarnbene snage naci cere pod »Prehlada« na 68.. Od toga . . litre kipuee vode i triput na dan piti saltcu caja zasladenu medom. Od kamilice.. Preliti 2 ilicice rnjesavine sa v.

75 . m puta na dan grgljati tu oropinu. Hladno kod akutnih upala Primjena: Pornijesati 3 do 4 Z1ice jabucnog octa sa \12 litre hladne vode.Prornuklost Kod osipa pomaie mjefavina ulja kOja ujedno i Iljeguje ko". Toplo ked kronienih upala Primjel1a: Preliti 1 saku trina sa \I. Oblog staviti oko vrata kao kod gornje upute.!. uzeti 3 zlicice i preliti sa '/4 line kipuce vode te svakih 2 sara otopinom temeljito ispirati grlo i grgljati.. Oblozi oko vrata . vlaznu stranu ovid oko vrata. Na kraju oko vrata ornotati jos i vuneni sa. to Od arnike Primjena: Preliti 1 do 2 zlicice cvjerova sa 'I.. to Od lirnuna Primjena: Sraviri sok od '12 do cijelog lirnuna u casu vode.. Nakon toga u posudu uroniti dugacak rucnik do polovice.: staviti u 100 mili· I ra u Ija pien i"lil! klica. a onda suhu polovicu oviti preko toga. ita jojobe iii badema 40 kapi ulja cajevca i tlatapari rime baina miesta dva do tri puia ne dan.. litre kipuce vode i 3 pma na dan grgljati tu otopinu. . litre kipuce vode j ostaviti da stoji 10 minuta.

.Bolesti i tegobe Pros irene vene Rane. Prokuhavajre zato u sljedeCim receptirna potrebnu vodu 20 rninuta duze..' sahce prethodno prokuhane vode . sarno u malim kOliCi-1 nama. Kao alternativu mozete primijeniti ' jednako dobar i lako pod noslj ivi neven. Od arnike Primjena: Staviti I/. . Inace mozete primjenjivati i eal od cvjetova arnike za obloge: 1 Wea cvjerova prelije se sa V. U til svrhu sravite '/2 ilicice tinkrure 1I I. Od nevena Primjena: Preliti 3 meice nevenovih cvjetova sa '!. eukalipta i origana te 3 kapi lavandlna ulja takcder su dobre za i'iscenje i dezinficiranje inficiranih rana .. ogreborina i ostrugotina postoji citav niz izvrsnih ljekovitih biljaka. Kod manjih rana. Po 1 kap ulja niaoulija. Posebno kod teste i previsoke doze arnike rnofe dod do kontakt- I I nih alergija. I 76 . flastere iii poveze. Oblozi . naravno. opekline Pogledajre »Upala vena« Ozbiljne ozljede kofe koje jako krvare mora. Stoga ovu biljku koristite oprezno i ... .. Kod malih rana i porezonna preporucuje se ciseenje tinkturom amike iii rujevine.. zlice tinkture arnike u '14 litre prethodno prokuhane vode.. litre kipuce vode i ostavi se stajati 10 rninuta. Za dezinfidranje i zaustavljanje krvarenja kod rana i ozljeda: nakapati cist limunov sok ili razrijeden s prokuhanom vodom. No ne smijemo zaboraviti ni cijepljenjem se pobrinuti za dostatnu zastiru od tetanusa. Ciscenje i dezinfekcija . . kako se ne bi pojavila mogucnost dodatne infekcije. litre kipuce vode i ostaviti da sroji 10 min uta. Koristite za svoje obloge sterilne zavoje. obradiri lijecnik..

Iavande i igJice u 100 mililitara ulja ivaneice i nanijeri na ozlijedenu kotu.cudotvornog lijeka sjevernoameriCkih Indijanaca. Ljekovite masti . Ljekoviro ulje za rane Primjena: Pcmijesati po 8 kapi etericnih ulja kamilice. Pomijesati mirte sa 20 kapi ulja ivancice. .Rane. Pomijdati po 6 kapi ulia origana i iglice. nih opeklina pomazu komprese vode iii s nekollko malo ! I kapi ulja lavande... PrimjellQ' Otopiti V. Od rudbekije Kod rana koje lose zarastaju i koje ne reagiraju na druga ljekovita sredsrva.. -prokuhane razrijedenog OVO _p~maze k~~dop:klina . Pornaze cireva... testo pomaze ekstrakt rudbekije ili razrijedena tinktura rudbekije .. Procijediti kroz cjedilo. zlice rinkrure u '". zamrznuti maslac u malirn kornadicima i I'uvati u skrinji za duboko smrzavanje do upotrebe .. kao i 8 kapi ulja lavande. .ih cvjerova u 500 grama otopljenog kozjeg rnaslaca (obicni rnaslac nije najbolji... Djelotvorne tvari upijaju se u njega. mozete uporrijebiri i njega) te na laganoj temperaturi mijesati oko V2 sata.. ivancice. Kod manjih pornafu oblozi --~ ~ ~ opeklina od ulja r .. ali ako nemate drugoga. 77 . dok mas lac ne postane zlatnozur.. I kap esencije I . Kod lag. opekline .. rana i oko ozlijedenih koze.. kod opeklina. Svaka 3 sata malo stavi ti na sterilni omotatl zavoj i kod opekli na i lana dijelova ulja ivancice. Maslac od nevena Primjena: Staviti 100 grama svjezih iii 50 grama suh... litre prokuhane vode i koristiri za obloge.

On odstranjuje i tzv. Razlozi bi se morali potraziti u stalnim preoprerecenjirna zbog sve vise razine nadrazaja kojima je izlazen sve veci broj ljudi. posebno smo podlofni infekcijama. I I Oblozi ~ Od rujevine Primjena: Staviti 20kapi tinkture rujevine u Ih case prokuhane vode. ~ Od hamamelisa Primjena: Kuhari 1 do 2 zlice kore i listova sa '/4 litre prethodno prokuhane vode oko 10 min uta na laganoj temperaturi i stavljad kao oblog od rnlakog pripravka. stavite ga na ranu. Opee rnjere Prerpostavljate Ii da yam je oslabljen Imunoloski sustav. Jednostavnu slabosr obrambenog sustava prepoznajemo po tome sto se uvijek pcnovno javljaju infekcije kao prehlade. ~ Od lavande Primjella: Otopiti 10 kapi ulja lavande 1I nesto 70-postotnog alkohola. Natopiti zavoj . dakle na kafi i sluznici. gripa iIi napadi gljivica i sro se sve teze lijeee_ Jstodobno dolazi do opceg osjecaja slabosti i iscrpljenosti. .iti otrovi. Zato su i zastitni mehanizrni naseg tijela tame posebno izrazem. iglice i lavande Primjena: Staviti po 3 kapi erericnlh ulja miloduha. prekr~jte ga::om I povezite. trebali biste 51" prepustiti u ruke iskusnih lijecnika iii horneopata 78 Svagdie gdje nam tijelo dolaziu dodir s vanjskirn svijetom. natopiti zavoj i sraviti ga na ranu.istaviti ga na ranu. ~ Od miloduha. virusi i gljivice te ratile. Siabost obrambenog sustava Obrambeni sustav stiti nas svojirn starucama od neocekivanih napadaca kao sto su bakterije.Bolesti i tegobe Ona Fina koflca koja dijeli jedan slo] luka od drugoga odlican je antisepticn. Mnogi su Ijudi danas skloni infekcijarna ili pate oct kronicnog umora -sto je drugo ime za slabost obrambenog sustava. zavo]. Oprezno odvojite kornadic takve kozice. ig!ice i lavande u malo 70-postomog alkohola i natopiti zavo]. slobodne radikale koji su agresivne rvari nastale za vrijerne normalnih procesa izmjene rvari u tijelu.

upala rnokracn ih putova. Cesto protresti.. I 79 . litre kipuce vcde. procistiti icuvati u tamuoj dobro zarvorenoj bod. Za sprjscavanje prehlade uzimajte 3 puta na dan po 10 kapt prije jela. I zap-avo kod svih bolesti . koje pocivaju na sla bosti i i pothladenj u. ali i kod skleroze. Trideset kapi je i inace preporuceua dnevna doza. reumatskih tegoba i asrme. Osravite da stoji oko 10 minura i pijte 2 tjedna 2 do 3 salice na dan prije jela. litre vode. . Preventivno u prijelaznim razdobljima na proljece i u jesen pijte 3 tjedna ovaj pripravak II sklopu lijecenja. I ! . pornaze kod hunlavice. ostavite da stoji 10 rninuta i pijte 2salice na dan.Slabost obrarnbenog koji ee yam propisati prilagodenu terapiju. Primjeno: OguLiti i narezari na sirne kcrnadice 250 grama cesna cesnjaka te sraviti u litru 70·postotnog alkohola da stoji 14 dana na sobnej temperarurl. Nakon 14 dana Ispresati. zagrijre do vrenja i ostavire cia sroji 10 minura. litre vrele vode. Citav niz Ijekovitih biljaka nije sarno direkmo antibioticno djelotvorno. ~ ad lipinih cvjetova Primjena: Prelijte 2 zlitice biijne rnjesavine sa 'I. astrne. kaslja. promuklosti. Ova tjedna pijte po 3 Salke na dan. Kretanjem na sVjezem zraku i prehranom bogatorn vitarninima. ~ Od majcine dusice iIi planinske majcine dusice Primiena: Prelijte 2 Weice biljaka sa Y. pelina i paprene rnetvice u jednakim dijelovirna Primiena: Pre!ijte 2 f!ieice mjesavine sa 'I. nego i jaca tijelo i imunoloski suseav Ljekoviti cajevi ~ ad rudbekije. su stava i (aj od rnajcine dusice Tinktura od ceSujaka Za jacanje i zastitu od i nfekcija prikladna je tinktura od cesnjaka koja se rnofe primjenjivati za preventivu prehlade. za prosiren]e zila i smanjivanje visokog rlaka. bolova u trbuhu i crijevnih inFekcija. gripe. kao antiseptik. prehlade.Rane . bronbitisa. Takva je tinkrura upotrebljiva godinu dana. njihovu rerapiju mozete sarno pojacati.

Ljekovite biljke navedene u daljnjem tekstu ceseo mogu ublaziti lagane tegobe. majcme dusice. Maknuti posudu sa stednjaka i umijesati pjenjacom 2 bjelanca. Juhu zaciniti solju i paprom i kratko prije pcslufivanja dodati jos malo bosiljka.: Zagrijavajte 6 velikih cesnacesnjeka u malo maslinovog ulja dok ne postanu staklasti (ne srnedil).i. Mlakorn otopinom natopiti zavoj i stavljari kao oblog. Kod upala Primjena: Staviti 2 do 3 zliCice cvjetova kamilice u Y4 litre kipuce vode. Juha od cesnjaka za jacanje obrambenog susrava Priprema. osraviti da stoji 10 minuta i procijediti.. . Posluziti s prepecenim komadicima cmog kruha . Do svrbeza dolazi najcesce kod ekcema. kopra ili krabljice. Oblozi . 80 . Kod ekcerna koji svrbe Primjena: U I... Svrbei. Kuhati na iaganoj vatri 10 minute i procijedit. Preliti sa % litre jake mesne juhe i pustiti da kratko provrije. S tom otopinom praviti obloge . Pornijesati 2 zumanca sa 2 zlice vocnog octa i dodaci u juhu. . . Recepte za to nab cere pod pojedinim natuknicama. Isto se postize i sa 2 sirova cesna cesnjaka pojedena s kruhom . odnosno mjesavinu obiju biljaka.." litre vode stavitizlrcu hrastove kore ili hamarnelisa. upala koze i gljivicnih oboljenja..Savjeti za prehranu . Potocarka rnoae U osjetljivih ljudi nadrafiti zeludac. Napitak od potocarke (Nasturtium officinale) za jacanje imuniteta Primjena: 1 zlka svjezeg soka potocarke pije se tjedan dana u ornjeru 1:5 razrijedena sa stepkorn iii mineralnorn vodorn.

osim aka yam je krvotok preoprerecen. hladnocom iii propuhom. II> Ocat djeluje anrisepricno i ublazava svrbez Primjena: Pornijesati 15 rnililitara rakije ad maticnjaka. postanete nemirni iii omamljeni iii se pojave greevi od temperature. ali pokazuje da se rijelo snazno bori protiv uzrocnika bolesti i da se brzo vrsi izmjena rvari kao dio potrebnih obrambenih akcija tijela. Opee mjere Najvaznija mjera kod temperature jest miravanje. Oblozi za skidanje temperature II> Oetena Carapa po Kneippavoj metodi Primjena: Pornijesajte 1 dio acta sa 5 dijelova vode sobne temperature. Mnoge bakterije uniste se vee visokorn remperaturom. Ne primjenjujte ta ulja kad male djeee i kod upaljene koze jer djeluju jako nadrazujuce. tako da dabijete oko 'I. Recepte za cajeve koji poticu znojenje i skidaju ternperaturu mozere naci pod naslovom »Prehlada«. Zato lagano povisene temperature ne biste trebali odmah snizavati iii posezati za tabletama za njihovo snizavanje. do 'Iz Litre vode. uvijek u smjeru srca. Nakon toga se dobro obrisite: illegn ite U postelju i pokrijte se. Pcrnijesajte u posudi I litru rnlake vade sa 4 zlice acta i vlazite time cljelo tijela: ruke i nage.Siabost obrambenog sustava . Ona nije bolest. najbolje u postelji. Nemojte rijelo opterecivati nepotrebnirn aktivnostima. Temperatura Temperatura je simptom koji se najceSce javlja II vezi s infekeijama. 4 mililitra klinciceva ulja. Stavite Temperaturu snifavarno i vlazenjem tijela. 81 . po 10 mililitara ulja lim una i lavande kao i 60 rnililitara bijelag vinskog octa. prsa. Uliti u boeu. trbuh i leda. Vazna je same da dosta pijete i jedete laganu i vitaminirna bogatu hranu.Temperatura Masaie II> Kod svrbeza pomaze i 1 do 2 kapi etericnih ulja majcine dusice ili paprene rnervice. Razrijedeno vodom koristiti kao sredstvo protiv svrbeza. Temperaturu snifavajte tek kad prijede 39°C (u djece smije biti i malo iznad toga).

~ Oblozi od svjezeg kravljeg sira na listovima Primjena: Na dvije. tako da postelja ostane suha. Nakon toga zarnorajte obje noge u vunene pokrivace i stavite kao podlogu debeli rucnik. U tom slucaju treba neodgodivo pcrraziri lijecnika. Ako je potrebno. dobro ih procijedite i obucite ih.. Oko svakeg lista na nozi stavite po jedan oblog i ostavite da djeJuje cijele noci. ~ Oblozi na listovima Primjena: Uronite do pclovice 2 lanene ili parnucne krpe velicine rucnika u vodu sobne temperature i zarnotajte njirna potkoljenice od gleznja do koljena. nalazi otrovni mjehuric koji se na pritisa k isprazn i u i mjesto uboda. Kod uboda pcela zalac ostaje u kozi i mora se odmah odstraniti: tankom pincetom zahvatite Zalac posve blizu povrsine koze a Ii ne na zadebljalu gornjem kraju! Ondje se. lanene krpe stavire po 250 grama hladnog (ne prehladnog) svjeZeg kravljeg sira. 82 . Oblozi od sira svoje djelovanje hladen]a zadrzavaju duze nego jednostavni oblozi s vodom. Nemojte korisriti OVll metodu kad su yam noge i listovi hladni. ne prevelike.. Prirnjenjujte je 2 do 3 puta na dan sve dok temperatura ne padne. Suha polovica slufit ce za prekrivanje.Bolesti i tegobe parnucne caJ-ape u tu mjesavinu. U jednakim dijelovima pornijesati etericno ulje lavande i 70-postotni alkohol te s nekoliko kapi natrljati mjesto uboda. naime. Utrljavanja i oblozi . Preko svega omotajte vuneni pokrivac i ostanite u krevetu 20 rninuta. mozete staviti jos jedan oblog . U vodu mozete dodati i 5 kapi lavandinog etericnog ulja. Mofe se staviti i 2 kapi eterienog ulja lavande direktno na mjesto uboda. Ostavite takve carape 1 sat na nogama.ali nernojre ako je prvi sloj ostao hladan ili se smrzavare. I » I Ubodi insekata Kod uboda pcela i osa cesro rnoze doci do alergijskih reakcija s jakirn oreklinama i losirn opcirn stanjern organizrna. Voda za ovakav oblog ne smije biri prehladna jer se rako previse opterecuje krvotok.

koza se perura. najrnanje 3 puta na dan. Nekoliko kapljica staviti na mjesto uboda. Obnovite oblog svaki put kad postane topao i suh. nabreknutost. 83 ko~i njezinu pri rodn u . uevrstiti ga re ostaviti da stoji neko vrijeme..aee od mascu ju i na taj nacin uzirnaju I zasntu.l. koze . ~ Od kainilice i dragoljuba Primjena Pomijesajte cvjetove karnilice i dragoljuba u jed. Cesta su upale kose izazvane i alergijama . nemasno sredstvo za ciscenje Moderni pH-neutra lni sapuni. Moguci uzrccnicl su podrafaji kemijskim tvarima. srvaraju se rnjehurici. tre. vlazi i doiazi do stvaranja krastica. a.bate njezno. ~ Na mjesto uboda staviti narezen svjezi luk. Opee mjere Za obloge koristite Ciste Janene krpe iii zavoje. Ostavire da stoji 10 minuta i stavljajte 3 puta na dan obloge od ohladene otopine.~ Na rnjesto uboda nakapati svjez limunov sok. Oblezi ~ Od kamilice Prelijte 3 do 4 zliCice cvjetova kamllice sa '/4 litre kipuce 'lode. Upala grkljana Pogledajte Upala koze »Promuklosr« Upala koze Hi dermatitis je upalna reakcija koze koja nastaje zbog vanjskih podrazaja. ali j. nakim dilelovima. Kod vlazruh ekcerna pornazu vlaznl oblozi. Ne smijete ill previse zategnuti i rnoraju propustari zrak.Temperatura . Kod nje se na odredenim mjestima na kozi javljaju crvenilo. Prelijte 2 do 3 Z1iCicemjesavine sa '14 litre Primjena stite kiseli ornotac nase koze. i Kod suhe koze oovezno I: kofe.Up. fizikalna djelovanja kao stO su jako suncevo zracenje iii djelovanje hladnoce te uzrocnici bolesri iii parazttl. '~ Staviti po 25 kapi ulja lavande i cajevca u 100 rnililitara masLinovog ulja i dobro prornijesati. doduse. sro znaci cia se ne smiju prlmjenjivati kreme iii paste.

Time namazari upaljena mjesta. Osraviti da stoji preko noel i nakou toga procijediti kroz krpu. . .. ....gu se naci u specijal. Osravite da stoji 10 rninura i koristite za obloge (posebno dobro i kod alergija). Vise puta na dan stavljajre obloge s ovom otopinom. Prelijte 1 zlicu hrastove kore sa If. Zagrijte i ostavite sve da se kuha 15 minuta.. Zakuhari do vrenja i ostaviri da stoji 15 minuta.: Preliti 1 zlicu kore harnamelisa sa % litre vade. I 84 .. Od nevena Primjenc: Preliti 3 z!icice nevenovih cvjetova sa V. litre kipuce vode.iziranim trgovinama. I I Masafe . Kod suhih ekcema Primjena: Staviti saku lavandinih cvjetova u posudu sa 'I. Tim uljern rnazari ekcerne. a onda ohladite i procijedite. Kod upala koze uzrokovanih infekcijom Primjena: 2 kapi Lilja kajeputovca pomijesati sa sokorn pola limuna i stavljari 2 pura na dan na kozu.. . njeguje i lijeCi . Primjena... litre vode.Ba lesti i tegobe kipuce vode... Oprezno rianijeti jer maze izazvati dodatne nadrazaje. Ljekovito ulje s eterienirn uljirna Primjel1a: Staviti po 6 kapi ulja kamilice i lavande u 50 rnililitara jojobina ulja i oprezno nanijeti na upaljena mjesta. OdgovarajuCi I preparati mo. u Ije pupoljke iii jeftinije ulje boraiine (Borrago oflicillalis). Kod alergijsk. Od kore hamamelisa Primjena. . . Ostaviti da stejl 10 minuta i upotrtjebiri za obloge. Kajiput primjena karnilice iii dragoljuba maze izazvatl i nadraza] koze.. Vedica za lice protiv upala Pritnjena: Staviti 10 kapi ulja cajevca u 100 mililitara hidrolata cd hamarnelisa.. litre maslinovog ulja i grijan 2 sara na toploj parnoj kupeJji.h pejava i kod neurodermitisa ublazava. Malo ohladiti i korisriti za obloge . Od hrastove kore Hrastova kore osobito dobra pomafe kod vlaznih i svrbecih ekcema.. U tom su slucaju prikladniji oblozi od hrastove kore koja saddi treslovine i koja se dobro podnosi na kofi.

. sto se katkad rnoze dogoditi neprirnjetno i bez simptorna kod kronicne upale. npr. kavu iIi alkchol.. ali ne erni caj.. Od lisrova medvjetke Primjerw: 2 z!iciee listova preliti sa '/. Pritorn cesto dolazi do ovih tegoba: bolovi kod mokrenja. odmah otidite k lijecniku. Pazite na prebranu. prehlada h ladne noge.. Ako sluznica mjehura zbog hladnoce izgubi svoju obrambenu snagu. Ovo pomafe kod upale mjehura . U svaku salicu dodati na vrsku noza sode-bikarbone da se alkalizira rnokraca.. litre hladne vcde. . Izbjegavajte jake zacine i ne solite hranu prevlse.. Upale mjehura mogu izazvati razn i uz rocn lei.. Oscbito zene testo pate od upala mjehura jer zbog kraclh rnokracnih cijevi bakterije lakse prodiru u mjehur.najbolje je odrediti jedan dan u tjednu kad cete jesti sarno voce i povrce. Za povecanje obrambene snage organizma uzimajte preparate s rudbekijom.m rnijesanjern j piti po 3 salice ria dan. ostaviti da stoji 12 do 24 sata s povremeni. I Ljekoviti eajevi . . predugo sjedenje na hladnoj podlozi. Ako nakon dva dana ne dode ni do kakva poboljsanja. otidite k lijecniku jer ce mozda trebati upotrijebiti antibiotik. 85 . Pijte dosta tekucine.. . Kod primjene medvjetke I zaCinjenih nadrafa] zbog previse erne kave.. (aja il i jela.Upala koie . ona se lako moze upaliti. Utoplite donji dio tjjeia uzmite toplo donje rublje.. nego dezinflcirajuce cajeve koji umjereno poticu na mokrenje.Up" Ia rnjehura Upala mjehura Mokracni mjehur osjetljiv je na hladnocu. Upale rnjehura zato se moraju dobro izlijeciti. Neka bude bogata vitaminima . Kod upale mjehura koja je podela s ternperaturorn. cesu poriv na mckrenje s malo mokrace i pecenje kod mokrenja. .. Posebno opasno je prosirenje upale mjehura preko rnokracnih putova u bubrege. carape i cipele..

Nekad SlI simptomi jednoznacnl . Opce mjere Da bi se olaksalo disanje. lavande. Kapljice nisu za djecu. I na pocetku terapije urin posmedi. Za djecu ispod 12 godina ovaj caj nije prikladan. Kod ponovljenih upala Nosne su supljine zapravc supljine oblozene sluznicom koje su s nosnicarna povezane malim otvorima. mirte i srnreke sa 60 rnililitara 90-postotnog alkohola. a zahvacena mjesta na lieu su osjetljiva na prlrisak.. To se u pravilu dogodi10 kad narn inace obicna hunjavica potraje dulje od l4 dana. Pijte 3 salice na dan. Kapijice Dodamo rnozete u suglasju s lijecnikom uzimati i ove kapi. Tri puta na dan uzirnajte 25 kapi prije obroka 1I casi rnlake vode. Upala mokracnih putova UpaJa nosne supljine Pogledajte »Upala mjehura« nosne s u pi] ine moze se sum njati i na ostecene zube iJi zubni korijen. I tako da se upala ! stvarno izlijei'i. U tom slucaju otidite na pregled k zubaru. Celjusne Sllpljine nalaze se ispod oCijl1 u podrucju obraza. kod nosnica pri upali celjusne supljine. Od listova brusnice Primjena: Zagrijte 2 zlicice biljke sa V4 litre vode do vrenja i ostavite da se kuha na laganoj temperaturi 5 minuta.Bolest i i tegobe Caj za mjehur rnorate piti i nakon prestanka i I tegoba jos 3 do 5 dana. ceone supljine u ceono] kosti iznad i iza obrva. u ovJazivaE zraka iii arorna-svjetiljku stavite isparavati nekoliko kapi uJja borovih iglica ili 86 . IIi priprernite kao hladnu oropinu (pogledajte gore). . Sluz iii gnoj teku iz nosa. 0 upali nosnih supljina govori se kad se upali sluznica u supljinama. To je normalno i nije razlog za paniku. Primjena: Pomijesajte po 1 rnililitar eteriEnih ulja kajeputovca.jaka pulsirajuca i udarajuca bol u podruEju eela kod upale ceone supljine. Kod naginjanja glave prema naprijed ti bolovi postaju inrenzivniji.

Upala mjehura

- Upala nosne suplJine

dezinficirajucu aromaricnu rnjesavinu. Olaksanje, posebno kod kronicnih upala, donose i svakodnevna zracenja crvenim svjetlom (u rrajanju od 10 minuta).

----- - --

Za inhaliranje kod upale nosne supljine
... 35 grama eukaliptovih listova. po 20 grama listova majci ne d usice i paprene metvice. Doza: 3 tlice ... po 3 kapi ulja eukalipta. paprene metvke, kamilice i bora iii iglica srnreke

... 3 do 4 zlice cvjetova kamilice iii I iliea tinkture kamilice ... po 3 do 4 kapl ulja kajeputovca, borovih ighca i lavande ... po 3 do 4 kapi ulja karnilice. lavande i eukalipta

I

Masaze ... Kod upala takoder pornaze kad stavite jednu ad gore navedenih rnjesavina u V2 iHee ulja ivancice i njome vise puta na dan trljate nosne supljine i bolna mjesta na kostima lica . ... Kod upaJe ceone supljine za ublazavanje bolova rnozete nanijeti po 2 kapi ulja lavande i kamilice iznad i ispod ociju u smjeru sljepooCica. Ljekoviti cajevi ... Biljni caj kod akutnih tegoba u nosnim supljinama Primjena. Pomijesati u jedriakirn dijelavima izdanke bora, majeinu dusicu, listove kadulje i cvjetove karnilice. Od toga 2 i!icice preliri sa '/4 litre kipuce vade, ostaviti da stoji 10 minuta i piti po 2 do 3 salice na dan . .... Caj za razrjedivanje sluzi Primjena: Pomijesati u jednakirn dijelovima korijen jaglaca i cvjetove velecvjetne divizme i preliri 2 ilicice mjesavine sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da stoji 10 minuta i ad toga piti 3 salice na dan.

I I
I

Kod kronicnih upala nosne supljine iii hunjavice nemojte upotrebljavati n ikakva etericna ulja jer ana

I

isusujuce djeluju na
sluznicu.

87

Bolesti i tegobe

lspiranje nosa
... Cajem od kamiliee
Ako je stuz gusta, pijte za olaksanje mnogo tople tekucine i cajeve koji razrjeduju sluz. Dobre sui vruce juhe, posebno s mnogo

Primjena: Kroz nosrucu usrnrknuti svjeii mlaki caj od karnilice tako da dode sve do grla. ... Limunovim sokom Primjena: Vise puta na dan nakapati nekoliko kapi Iimunova soka U obje nosnice. Nernojte to raditi ako vas jake nadra.zuje. : .. Sianom vodom . Primjena: U sallcl mlake vode rasropiti 'fl mciee soli. Zatvoriti jednu nosnicu j kroz drugu snazno usmrknuri otopinu soli. Casu drfati iagano nagnutom. Ponoviti 5 drugom nosnicom. Takvo ispiranje nosa radite 2-3 pura na dan, ako ga lako podnosire.

I

cesnjaka i luka.

Upalaoka
Ocna spojnica je nastavak vanjske koze nalik na sluzokozu koja je zbog laganog izlucivanja sl.Izni.hzlijezda stalno vlazna. Ako se nadraze povrsinske krvne zilice, oei nabreknu i pocrvene, To se dogada zbog vjetra i propuha, hladnoce, dima iii prasine, prelaska katara iz nosa iii nosnih supljina i kemijskih iii nekih drugih nadrazaja oka, kao i zbog kupanja u kloriranoj vodi iii insekata. Prvi znaci upale ocne spojnice su osjecaj suhoce u oku, osjeca] stra nog tijela, suzen]e, osjetljivost na svjerlost, pecenje i zareCi svrbei ua koji se, medutim, ne srnije reagirati.

Cak i kad varn je jake tesko. nemojte trljati oci koje vas svrbe kod upale ocne spojnice.

I

I

Za

zastitu oeiju trebali

Ispiranje oka
Cesta pomaze isp iranje ocan icom (Eupil rQsia). Ocan ita se primjenjuje pornocu naprave za ispiranje ociju koju mozere naoaviti I.l Ijekarni. !Ii natoplte kornad sterilnog zavoia mlakorn otopinom i sravite ga na oboljelo oko, Primjena. Pornijesati u jednakim djjelovima zgnjecene sjemenke komoraca i ocaruce. Dvije zliCice ee mjesavine

biste nositi sunca ne naocale, Kod gnojnog

iscjetka trebate otiCi I k I ijecniku. '

88

U pala nosne suplj ine - Upala rodnice

prokuhajte sa 'I. litre destilirane vode i ostavite da sto]i 5 rninura. Na vrsku noza dodajte malo morske soli. Procijedire otopinu kroz filtar-papir taka da u tekuCini ne ostane sitnih djelica biljaka. Mlaku tekucinu stavite u napravu za ispiranje oeiju i njome ujutro i uvecer dvije minute ispirite oei. Pritom drl:ite oci orvorenima. Ljekoviti caj S ocanicom Primjena: Prelijte 2 tlicice biljke sa '10 litre kipuce vode, Osravire da stoji 10 minuta i pijte 3saliee na dan, Ovaj I'aj pornaze i kod hunjaviee i peludne groznice.

Upaiarodni.ce, gljivice u rodnici
Upala rodnice rnoze biti izazvaria bakterijski iii gljivicno, posebno kad je oslabljen obrambeni susrav organizma i kad je prirod na bakterijska flora u pod rucju vagine narusena npr. uzimanjem antibiotika. Moguce tegobe su crvenilo, natecenost, svrbez i testa bijeli iscjedak. On je uzrokovan upalnirn izlucivanjem vodenastog do bijelog sekrera iz rod nice. Ljekoviti caj Za lijecenje gljiviiinih oboljenja oralnim putem pijte caj od vrkute (Alcl1emilla). Primjella: Prelijte 1 do 2 tliciee biljke sa '/. litre kipuce vode. Ostavite da stoji 10 minura, onda procijedite. Pijte 1 do 1V, litre toga .:aja na dan. Kapljice Ove biljne kapljice jacaju obrarnbeni sustav, djeluju ublazavajuce na upalu i poticu izhrcivanje sekreta, Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima tinkture pelina, kadulje, majcine dusiee, stolisnika i koprive, Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela, Prije nego sto ih progutate, zadrzite kapi malo u ustima.

89

Upala sluznice usne supljine Upale sluznice usne supljille javljaju se najcesce u vezi s infekcijama. posebno zelucano-crijevnog trakta. Mlakom otopinom tjedan dana ispirite 1 do 2 puta na dan. Trudnic« bi zalD S!i cesce crebale IciClei s lagano uzdignutim nogoma. Tjedan dana ispirite torn otopinom 1 do 2 puta na dan. nastetiti i same dodatno pojacati upalu. kadulje i stolisnika pa 3 do 4 Zliace rnjesavine kuhajte u litri vode 10 minura ria laganoj ternperaturi. o ispiranju ked upale rodnice razgovarajte 5 ginekologorn Nestrucan I II postupak mofe. Ispiranje ~ Kod jakog iscjetka Primiena: Pomijesajte 40 grama hrastove kore. po 20 grarna listova ruzrnarina.Bolesti i tegobe Upravo u crudlloCi juko opterecene noge. ~ Kod laganih nadrazaja i upala Primjena: Pomijesajte cvjetove karnilice i kadulje u jednakim dijelovima. Prelijte 3 zlice mjesavine litrorn kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta. naime. u time i vene. Cesto su 90 . ~ Kod vaginalnih infekcija j biielog pranja Primjena: Lagano kuhati saku cvjetova lavande 10 minuta. kako hi se iile rasteretile. procljedite i mlakorn otopinorn ispirite 1 do 2 puta na dan tjedan dana.

ohladiti i dodati 10 kapi tinkrure rujevine.. Klincic Primjeno: Staviti zlicicu klincica u If. vodica za usta iii odredene prehrarnbene namirnice . . Kuhati 10 rninuta na laganoj temperaturi. U pravilu kod upala usta i usne 5UPljine pouzdane su i djelotvorne antibioticne biljke kadulja i rujevina. I pritisak sekreta iz nosne supljine mofe takoder uzrokovati belove.Upal. . Nekoliko minuta time ispirati usta. MoguCi uzrocnici mogu biti: pasta za zube... litre kipuce vode. tzv. Kadulja Primjena: Staviti punu saku listova kadulje u litru vode i kuhati 10 min uta na laganoj temperaturi. I II· I i afti ublazavajuce : limunovog soka P. . Upala uha.. Bijele naslage s laganorn upalorn mogu upucivati i na napadaj gljivica kandide. Opce mjere Za ublazavanje i lUecenje ima nekoliko djelotvornih lokalnih proruupalnih metoda. Eustahijeve trube.. ostaviti da stoji 10 minura i time ispirati.. bolovi u uhu Uho je preko usne cijevi.. Tim se putern mogu prosiriti i uzrcenici bolesti iz usta. grla iii od zuoa i dospjeri do srednjeg uha. povezano s nosno-zdrijelnim dijelom. Petoprsta Primjena: Zagrijati 2 cajne Zlieiee petoprste u y" litre vode. Ispiranje . uha uzroci alergijske naravi. Rujevina I Kod upala usne supljine djeluje '/' case svjezeg pornijesanog sa zlicicom rneda. Vise puta na dan time ispirati i grgUati. Posebno u djece iz neizlijecene prehlade 91 . Time ispirati vise puta na dan .Upala rodnice ..·imjerta: Staviti 20 kapi tinkture rujevine u casu mlake vode pa ispirati i grgljati tom rekucinom vise puta na dan .

kao sto su stajanje iii sjedenje. Ostavite da djeluje 1 rninuru. Nikad nemojte nista kapati u uho ako imate rupicu u bubnjicu iii je doslo do probijanja bu bnj ica kod gnoj ne upale srednjeg uha!!! I sarna sumnja na to zabranjuje svako sarnostalno I.... Natopite time kornadic vate i gurnite ga u siusnu eijev. oblozi s lukom.. Oblozi Jako su dobri. Zbog nasljednih sklonosti k slabosti vezivnog tkiva. sto dovodi do prosirenja 92 .. . zbog trudncce iii prekomjerne tezine dolazi do povratnog toka krvi i prosiren]a venskih zila. Kapljice . litre vode) u bolesno uho. zarnotajre u rupcic i stavite na bolno uho. Etericna ulja Primjena: Staviti 6 kapi ulja kamllice i 6 kapi LIlja lavande LI zlicicu rnaslinovog ulja. cak i za djecu. Venozna krv vise ne tece prema sreu. . I Upala vena Bolesti vena kao sto su prcsirene vene danas su veoma ceste. Jaca je mjesavina iz ulja cajevca i lavande. Nernojtekoristiti prevruci caj jer on sarno pogorsava upalu. malo kretanja iii uvijek istih pokrera na radnom mjestu. a nakon toga uho pazljivo obrisite. Maslinovo ulje Primjena. procljedite i rnlako koristite kao kapljice za usi. Topli termofor polozen preko obloga jos ce pojaeati djelovanje obloga. Nju treba uvijek ozbiljno shvatiti. Primjena: Svjezi luk narezite na sto manje komadice. jer se upala moZe prosiriti na unutrasnje uho i dovesti i do gluhoce.Bolesti i tegobe lako moze nastati upala uha. Caj od kamilice Primjena: Stapicem s vatorn iii kapaljkorn nakapati nekoliko kapi mlakog caja od kamilice (otopina sa 3 ilicice na II.. Povezite trakom preko l:ela.ijecenje: kod oboljenja uha u svakom je slucaju najprije potreban savjet Iijecnika. Osravite minutu vreti SO grama maslinovog ulja sa 2 zlice cvjetova karnilice.

njega mora otklomti zubar. Narnofiti u tome tanku krpu i dosta vlaznu staviti je kao oblog na nogu. Nakcn 2 sata obnoviti oblog. i i . Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima koprivu. Ljekoviti cajevi Za lijecenje iznurra rnozete pit! cajeve za vene. Etericno lirnunovo ulje djeluje takoder povoljno .npr. Upala zubnog mesa Uzroci upale zubncg mesa mogu biti mehanicke ili bakterjjske prirode .upala u ha . Pijre dva tjedna 3 puta na dan po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela. Noga oride i boli i ked najmanjih pokreta. gloga i stolisnika. I obloga od svjezeg sira. S tinkturom arnike i nevena Primjel1a: Sraviti u '. . Moze se pojaviri i temperatura. u krv . Simptorni 93 . Ova tjedna pijte po 2 saHce na dan. Oblozi . Preko nje omotati suhi rucnik. zubne proteze koje ne sjede ispravno. Ova mjesavina djeluje na Iaganoizlucivanje prekornjerne tekucine i na vene. ked vanjske primjene.U pala zu bnog mesa iila_ Ako se te iile upale. hamamelisa.I rashladujuce djelovanie I blata iii kelia dokaza 10 se kao dobro sredstvo za ublafavanje upa la. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovirna tinkture divljeg kestena..sto rnoze dovesti do embolije. I ! obvezno Illijecnika Kod zacepljenjai upala duboko srnjestenih vena treba potraziti i mirovati u jer postoji krevetu : opasnost da se ugrusak i sa stijen ki vene otplavi . prevruca luana ili bakterije u naslagarna na zubima. Ako je uzrok zubni kamenac. divljeg kestena. listove hamamelisa. cesto je koia iznad njih crvena. kao i oblozi s lirnunovirn sokorn. macuhicu i cvjetove nevena Jednu Z!iCiCllmjesavine prelijte sa '/4 litre kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta." litre vode po \" cajne zlicice obiju rinkrura. Kapljice Joil su djelorvornije od caja ove biljne kapljice. Upaljeni dijelovi vena zadebljavaju. heljdll. nevena. javljaju se bolovi u listovima i nogarna.

kao i bolovi.. Rub zubnog mesa se povlaci.. 1 kap ulja kajeputovca ublazava belove.zlicice klincica sa Kod bolnog nicanja zuba u djece testo pornafe ulje karn ilice. 94 . Primjena: Zakuhajte 1 do 2 . Valjalo bi ipak posjetiti zubara.. Upala zubnog mesa koja se ne lijeci rnoze dovesri do upale korijena zuba.. Stavite 3 kapi u malo tople vode i ispirlte vise pura na dan usnu . ..... a katkad i ked samog udisanja zraka. zubobolja Vecina zubobolja uzrokovana je karijesom.. Vise pura na dan ispirire zube tom otopinorn . Petoprstorn i rujevinom Primjella: Pornijesajte petoprstu j rujevinu u jednakirn dijelovima j stavire 15 bpi u casu vade. Procijedite i ispirite usta .. Ispiranja . .. Za to je dobra j tinktura rujevine. Ispiranje Kod krvarenja iz zubnog mesa ispirite razrijedenom esencijom cimeta. prevruce iii zaseeerene hrane.Bolesti i tegobe upale SI:. Kapljice za ublazavanje boli . 1 do 2 kapi esencije klincica stavljati na zub s karfjesorn. . oslobada zub i zubi se ria poslijetku mogu poceti klimaei. Kaduljom Primjena: Stavite saku listova kadulje u litru vode i kuhajte 10 minuta. Razrnaci izmedu zubnog mesa i zuba postaju sve sid take da se tarno mogu stvarati komorice ispunjene necisroccm i gnojem. Boli nas kod uzimanja hladne.supljinu. Svakako morate otiCi k lijecniku. Stavite kapljicu na prst i njdno masirajte zubno meso naonim rniestirna gdje pomalo probiiaju zubici. Vise puta na dan ispirite zube. Klincicem If" litre vode i osravire da stoji 5 min uta.! crvenilo i naticanje ruba zubnog mesa.

4 kapi ulja limbe i 3 kapi ulja cimeta u malo vrhnja iii meda i stavite to u kupku temperature oko 37 "C. zagrijan rucnik. Ostanite okol 5 minuta u kadi. da stoji 10 minuta. Pijte caj vrlo vruc i pijte ga brzo. Povisujte kolicinu polagano na 6 limuna sve "c. Oprez Ova kura znojenja ne srnije se primjenjivati ked problema sa srcem i krvotokom. dok se prehlada posve ne izlijeci. Nakon kratkog vremena jake cete se oznojiti. • Kapljice protiv prehlade Pornijesaite po 40 rnililitara tinkture nevena i oskoruse kao i I 0 mililitara tinkture rudbekije i Otufirajte se toplom vodom i dobro se obrisite. Zamotajte se jos mokri u veJik.Lijecite prehlade na pr_irodan nalin • Kura znojenja iii bazge u Skuhajte 4 • Grog protiv gripe po kap ulja origana. prekrijte se preko toga vunenom dekom i legnite u topli krevet. cimeta i majcine dusice sa sokom od 'h limuna u casi tople vode. • Ljekovita kupka Otopite 6 kapi ulja eukalipta. Pornijesejte vrhom pune zlicice cvjetova lipe 1/4 klincica. iglice. Nakon toga mirujte u postelji. Nakon toga se okupajte u vrucoj kupki. Od te rnjesavine pijte I do 2 case na dan. Nemojte se kupati duze od 5 do 10 minuta. litre vode i ostavite dumbira. punim zelucern iii temperaturoml ivancice. Pocnite 5 37 "C i povisujte • Sok od lim una Pijte svaki temperaturu dotokom vruce vode do 40 dan sok od Ih limuna. Od toga uzimajte 3 puta na dan po 20 kapi u malo vode. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful