Anrlblotlcno djelovanje cesnjaka, luka, lavande, gorusice i drugih biljaka u sprjecavanju i lljecen]u bolesti.

Primjena u svjezem obliku, kao tinktura i etericnih ulja.

Wolfgang Mohring

ANTlfBIOTIC'1
iz prirode
Djelotvorne tvari

anisa, lavande, goruslce, luka

i ostalih biljaka za sprjecavanje i lijecenje bolesti. Primjena u svjeiem obliku, kao cajeva, tinktura i arornaticnih ulja

mozaik knjiga

Sadrza]

Anti,biotiina snaga u biljkama i zaiinima
Etericna ulja Djelovan]e na l.ijelo Ostali biljni anubiotici

16
16 20

23

Mogucnosti primjene Posrupak priprerne caja
Prirnjena etericnih ulja

24 25
26

Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka
Svestrane biljke -

30 30 44 47

deset kratkih biografija
l.jekovite bilj ke s

Njezne ubojice klica Antibiotici i njihovo djelovanje
Kako nastaje otpornost

4
6

etericnim

uljima tvarirna

Ljekovite biljke s drugim djelotvorrum

na bolest
Kako funkcionira obrana ad klica Vazni strucni pojmovi

6
7

9

Alternativno prirodno lijecenje
NaCin djelovanja Ijckovi Iih biljaka Doza kOJil orllucuje

10 10
12

Sadrza] 80lesti i tegobe U ovim 48 48 48 49 50 52 58 59 60 61 62 63 64 65 65 slucajevirna pomazu biljni antibiotici Afle Akne Angina Bronhitis (ir Gastritis Ijivice Gljivice na nogama Gripa l-lemoroidi Herpes pojasni Herpes imp/ex. opekline Slabost obrambenog Upala kate Upa/a mjeiwra Upa/a nome sup/jine Upa/a aka Upa/a rodnice Upa/a s/uznice usne supliiM~ Upa/a ulla Upala vena Upa/a zubnog mesa Zubobolja Kazalo 67 68 70 74 76 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 sustava Svrbet Temperatura Ubodi insekala o knjizi . Herpes labialis Hunjavica jecmenac Prell/ada Proljev Promuk/ost Rsne.

Kemijski antibiotici trebali bi se. a u ambulantama 1I isto vrijeme za skoro 60 %. Temperatura takoder Cudotvorni lijek krije opasnosti I nije indikacija za davanje antibiotika. primjenjivati same tada kad je to stvarno neizbjezno. nuzna je . Da bi se ograniclla primjena antibiorika. vee je ipak poceo: Vise se slijepo ne vjeruje 1I djelovanje sintetickih antibiotika. viramina i minerala. nego smo u njihovoj primjeni postali mnogo savjesnijima. .i suradnja pacijenata. do 1995. Optirnalno je. Da bi se to postiglo. I med icinski udibenici upozoravaju antibiotika da davanje kod najveceg dijela infekcija nije preporucljivo. ogranicavanje oneciscenja okolisa i pozitivan odnos prema iivotu. kad se nase tijelo samo brani od mikroba koji izazivaju bolesti. medutirn. naravno. Oni moraju prestati razmisljati ovako: »Koji cu Jijek uzeri da sto prije ozdravirn?« Bolji je ovaj nacin razmisljanja: »Postoji Ii nesro sto bi potaknulo rnoje lijecenje na najbolji moguci nacin?« Velik zaokret u razmisljanju.. vazni su zdrava prehrana s dosta svjezsg voca i povrca. a ne kao svernoguce sredstvo za lijecenje. kao lijekovi za hitne slucajeve. meal' tim. U ljekarni majke prirode Citav je niz ljekovitih biljaka prikladnih za sprjecavanje i lijecenje bolesti. 1I klinikama u Njernackoj porasla je od 1986. U potrazi za rnogucom zamjenom ljudi se sve vise prisjecaju lijecenja ljekovitirn biljkarna i drugih prirodnih posrupaka lijecenja.Njezni ubojice klica Upotreba sinrerickih antibiotika sve vise raste: na primjer. Razlog tome jest cinjenica da antibiotici u nekim slucajevima vrlo brzo i dobro djeluju te se stcga cesto korisre i kad to nije nnzno i preporueljivo . za oko 28 %. kad covjek nije bolestan. kad smo tjelesno j dusevno u ravnorezl.

na primjer. U avo j cete kn j izi na i ve Iik b roj p rovj ereni h rece pata s antiblotleki djelotvornim bUjkama za ublazavanje laksih bolesti. one mogu pomoci ublaziti uobicajene regcbe. Neke od tih biljaka i same djeluj u a ntibakterijski iii antivirusno. inlekcije. c i upalarna ne srnije se igrati. postoji btav niz djelorvornih. Kod pogresnog lijecen] a mogu nasratl ozbiljna pcgorsanja opeeg staoja. prernda primjena sintetickih antibiotika I nije uvijek nufn a. ljekovitih biljaka s prowupalnim i protubakterijskirn djelovanjem. biljnih antibiorika. s infekcijama Lijdellje irifckcije Ijekovitim biljkama. up. vrlo poznati predstavnici te vrste. kornplikacije iii dodatne . Luk i cesnjak su tako. rako da ne morale pcsezati za kemijskim sredsrvima. No ipak val]a upozoriti na laknmislenu primjenu navedenih biljaka i ljekovitih sredstava.Priroda protiv kerni]e Alternativa iz biIjnogacarstva AIm ipak dode do infekcije.: lukom iii ti!5/ljokom. Poznaiete ll pravilnu primjena i doziranje tih biljaka. take da on svoju zadacu ucmkovirlje obavlja. 5toga uvijek pravodobno otldite k lijecniku iii dobrom poznavaocu ljekovirih biljaka. tzv. I ked blago djelujucih ljekovitih biljaka i kod jacih etericnih ulja ipak se radi 0 lijekovima koji pri nestrucnoj primjeni mogu imati i ozbiljne posljedice. blag je i prirodall natin jaCem)a njela 5 . druge jacaju obrambeni sustav. a po poprarnim svojstvima blagih.

S njima se. i mikrobi se prilagodavaju prornijenjenirn uvjetima iivota. Sarno. Uzrocnici prave virusne gripe mijenjaju se. tako brzo da se sta I no pojavljuj u nove va rijante otporne na cjepivo. ucine gotovo potpuno bezopasnirna. Djelotvornost penicilina i kemijski antibiorici koji su se nakon toga razvili porpuno SlI uvjerili svijet medicine U cinjenicu da bi se zarazne bolesti jednog dana mogle iskorijeniti. Neki znanstvenici vee se boje da bi u dogledno vrijerne ponovno moglo dod do zaraza kojih su se ljudi toliko bojali prije otkrica antibiotika. Sintetilki antib iotic: hij u mnoge oposnosti. na nasu zalost. kao tuberkuloza. oni to cine bjesomucnorn brzinom. ho nije neobicno jer su za to irnale beskrajno mnogo vrernena: bakterije su mnogo jednosravnije strukture nego Ijudski organizarn. To i stalna upotreba antibiotika u uzgoju zivotinja vazni su razlozi zasto se razni u zrocnic! bolesti genericki mijenjaju i posraju otporni na najrazlicitije antibiorieke Iijekove. tako da svakih dvadeser . nairne. Antiblotici su proizvodi izrnjene rvari nekih gljivica plijesni i njihovi sinteticki nasljednici. godine uvelo je jednu od najvecih promjena 1I povijesti medicine. Bakterije se zbog antibiorika prilagodava]u prornljenjenim Zivomim uvjetima. Njihovo precizno djelovanje na bakterijske napadace smatralo se gotovo nepogresivim. Danas se sinteticke anribiotike sve vise napada. umjesto da su se primjenjivali kao djelotvorni lijekovi za prvu pomoc kod teskih infekcija. na primjer. Oni su pornogli da se nekad veorna prosirene zaraze. Kako nastaje otpornost na bolesti Kao i sva druga ziva bica. predugo olako postupalo Propisivali su se vee kod sasvirn bezazlenih bolesti.Antibiotici i njihovo djelovanje Otkrice penicilina 1928.

A penicilin.. s danasnjirn loupotreba zbog nepotrebnih propisivanja IJ n rnerickim istrafivanjirna iz 1995. 7 . lIodina. pak. Stoga je vrijeme da Ilgranici prekomjerno primjenjivanje antibiotika. Od uvodenja antibiotika tadasnjih bakterija s danasnjirna tako je mala kao i f). Na taj IIl1ein i manje bakrerija posrajati orpomijirna. Rast glj ivrea u criievi rna iii u vaginl poznata su popratna djelovanja kod prekomjerne uporabe antibioti ka . II ipadaju enzirne u bakterijama (sulfonamidi). ako funkcionira obrana od klica Anlibiotici djeluju na razlicite nacine: mnogi sprjecavaju poIIvosuucenje bakrerijskih gena i srvaranje stan ienih proteina. Mnogi antibiotici koji usporavaju stvaranje bjelancevina ne 11l0gUu potpunosti razlikovati bakterijske i ljudske stanice.ne uziI. djeluje tnko da koci enzime koje trebaju bakterije da hi srvarale poprecne veze izmedu proteina sranicnih stijenkL Na raj Im~in bakterije postaju nestabilne i raspadaju se. naseg pretka od prije trideset milijuna covjekom. buduci da je u raznlm slucajevima doslo do nepopravljivih ostecen]a sluha.wjuei 1I obzir ceste alergjje na neke njegove sastojke Ilnjbolje podnosi. Nujbolje istrazeni antibiotici djeluju razbijajuci srrukturu ~l<l11itnih stijenki. a povisit ce vlvrojatnosr cia ce antibiotici srvarno djelovati onda kad huderno rrebali. I iko se nekad rnnogo keristeni streptomicin danas gotovo vl~e i ne propisuje. vrlo I djelotvorni »opc: napad« antibiotika u nasern tijelu dovodi i do neieljenih rezultata. najpoznatiji antibiotik.Kako djeluju sinteticki antibiotici mlnuta 111111 iudnost nasraje nova generacija. Penicilin pripada skupini koja se . Drugi antibiotici.yopithecusa. Oni ce na taj nacin ostati punovrijedni IIIt-kovi za hime slueajeve. ruko da ked ljudi i nastaju najcesce popratna djelovanja. urvrdeno je da je otprilike polovica ad 110 milijuna recepata za antibiorike bile uepri rnjereno bolesti za koju su izdani. se ce se ih Na hlost.

vitamin A. virusirna iii gljivicama. Alergije i organske komplikacije Antibiotici mogu dovesti do nepodnosenja nekih ziveznih namimica. koje kao nasi »saveznici« zive zajedno s nama.Antibiotici i njihovo djelova nje Popratno djelovanje sintetkkih antibiotika Milijuni crijevnih " bakterija imaju osim pornocnih funkcija kod probave i izmjene tvari i Ljudi su danas svjesniji razlicinh mogucih popratnih djelovanja sintetiekih antibiotika. Gubici hranjivih tvari Antibiotici mogu pridonijeti tornu da se hranjive rvari u crijevima tete apsorbiraju. To se posebno odnosi na vitamine sku pine B. Unistavanje korisnih bakterija Ljudsko tijelo udomljuje milijune bakterija. Tako dolazi do kronicne obrarnbene slabosti organizma i vece rnogucnosti zaraze bakrerijama. nasraju j teske posljedice poput leukemije. Zajedno sa specificnirn limfnim sustavom u crijevima mogu stvarati obrambene stanice. gr!a i nosa procjenjuje se da ih ima oko 50 milijardi. I 8 . cink i magnezij. No mogu se pojaviti i neke druge komplikacije. ali vrlo rijetko. raj je problem dosegnuo vee tolike razmjere daje predmet brojnih znanstvenih studija. otkazivanja bubrega i snaznih alergija popracenih sokovtma. Katkad. Sarno u pcdruciu usta. Uzirnanje anribiotika sirokog spektra razara taj ekoloski sustav i cini nas osjetljivijima na infekcije.. virusi iii gljivice . Vee smo spomenuli razvijanje otpornosti na klice. vaznu zadacu u nasern obrambenom sustavu. Ako antibiotici uz to izazovu j proljev. gubitak hranjivih tvari moze biti vrlo velik. Taj savrseno uskladen ekoloski sustav stiti nas od infekcija koje izazivaju bakterl]e. Potiskivanje irnunoloskog sustava U nekim slucajevirna antibiotici direkrno sprjecavaju imunoloski odgovor naseg organizrna rako sto usporavaju tjelesnu reakciju i djelatnost bijelih krvnih tjelesaca.

»Anti« znad »protiv« . dakle. Pojava gnoja kod rane nil kofi znak je da su bijela krvna tjelesca preuzela borbu protiv klica koje su prodrle u ran u obrambena bitka je. stijenke kapiiara postaju propusnije. Antimikotiiiki: To znaei da sredsrva lltjecu na rast gljivica. u punom zarnahu. ali Sll i pokazatelj funkcioniranja obrarnbenog sustava: krvne file II upaJjenom tkivu zbog nekih se tvari sire. Antibakterijski: Tako djeluju sredsrva kad utjecu na rasr hakterija. Do simptorna bolesti dolazi kod razmnojavanja rnlkroorganizama. Hljivica. Kada se govori 0 infekcijama Infekcija je prodiranje mikroorganizama (virusa. bakteri]a. rako do obrambene stanice lakse dolaze u zahvaceno tkivo i mogu napasn pridosle uzrocnike bolesti.. . Upale se nai~cUe srnatraju bolestirna. . tuko sto ih iii unistavaju (fungicidno) ili koee njihov rast (lungistaticki) . vrucina i mikroorganizmi .. virusi i paraziti... Alltisepsa: Pod tim se pojrnom podrazumijeva unistavanje zoraznlh klica na povrsinl tijela kemijskim sredsrvirna.bakterije. bilo da ih unisravaju (baktencidno). iivotinje iii ljude. 9 . bilo da koce IVihov rast (bakteriostaticki) ... Alltibioza: Tako se naziva unlstavanje iii sprjeeavanje rasta [ednog mikroorganizrna djelovanjem drugoga . kemijske rvari. . sto jake nvisi 0 vrsti uzrocnika i covjekoVll imunitetu. trljanje... parazita) u biljke.Kad je obrana oslabljena Vaini strucni pojmovi Kada se govori 0 upalama Upala je reakcija nekih tkiva naseg organizrna na razne podrazaje kao sto su pritisak.

Biljkesan ti bioticki ' djelotvornim sastojcirna katkad mogu zarnijeniti I sinteticke antibiotike. Dna 1I nasern organizmu ciljano djeluje na odredena tkiva. Sroga specificno djelovanje neke biljke obuhvaca cielovirost njezinih glavnih i sporednih sastojaka. flavonoidi. Vecina ljekovitih biljaka sadrfi vise aktivno djelotvornih sastojaka iz razlicitih grllpa rvari. Dmgo/jllb (Tropaeolum maills) je prirodlli ollribiotik. pa cak i antibioticki djelotvorne rvari. U medicinski najvafnije grupe djelorvornih sastojaka ubrajaju se glikozidi. Nacin djelovanja Ijekovitih biljaka Ijekovite biljke saddle mnogo tvari 5 velikirn brojem diferenciranih sastojaka.Alternativno prirodno lijecenje Kod mnogih laksih oboljenja ljekovite biljke mogu nadornjestiti sinteticke antibiotike. saponini i gorke tvari. ! Tako se osigurava djelovanje antibiotika kad ga uisti n u zatrebarno. podupire funkciju organa iIi sustava ili potide lijecenje. Antibiotitki djelotvorne i obrambeno-stirnulirajuce ljekovite biljke rnogu kod srrucne primjene u nekim slucajevirna 10 . treslovine. Stoga djeluju drukcije nego sintetkki proizvod iz laboratorija. alkaloidi. Mnoge su zagonetke rijesene Napretkom moderne farrnakologije sve se viSe otkrivaju sastojci razlicitih biljaka. Proizvod i organskog pod rijetla imaju i tu prednost sto su se razvijali u prirodi tisucama godina pokusajima i pogreskarna. organe iii funkcije tako sto pojacava obrambenu snagu. Prevladavajuca djelorvorna tvar odreduje pritom podrucje primjene. etericna ulja.

Treslovine se u zivezn im namirnicama prepoznaju po stezucern djelovanju koje ostavljaj u u usti rna. "otentilla erecmy i hrastove kore. 'lreslovine su cesto u velikoj mjeri zasluzne za proruupalne reakcije. K tome dolazi i njihovo tjelcsno stanje koje nastaje iz genetskog naslijeda. jaki glikozidi ulja gorusice. Etericnih ulja una. Ona se nalaze npr. Njibov miris popravJja raspolofenje i opusta. Za razliku od etericnih ulja. vrisku (Saturneia horr('llSis) i paprenoj mervici.bakterije. Neke biljke koje sadrze treslovine. medutim.Prirodnim oruzjern protiv bakterija nndomjesriti i sintericke antibiorike. nego sve odreduje podrucje na kojemu se on pojavljuje. Treslovine djeluju tako sto kozu i sluzn icu I:i ne grubljirna i otpornijirna. a koje se cesto propisuju. i u majcino] duslci. Medu njih se ubraja i medvjetka (Arcostophylos) sa svojirn snaznirn djelovanjem kod upale mjehura. zajedno djeluIII antibioticka snaga erericnog ulja i proruupalno svojstvo Ireslovina. sto moze ubrzatl ozdravljenje. I treslovine koce upale Ali nemaju sarno biJjke s etericnim uljima antibioticko djelovanje. Ovdje vrijedi pravilo: sam rnikrob nije dovoljan. kao sto je kadulja. jos lednu prednost: ona utjecu na nase osjecaje i raspolozenja. Svaki covjek lma odredene slabosti iz kojib se pri odredenorn nacinu *. uzrocima bolesti Mikrobi . poput petoprste (prstac. Kod nekih biljaka. gljivice . kod proljeva i upala u usrima i grlu. zbog nacina na koji zive. n pro jak ern i caj.nikad nisu jedini lIZruenici bolesti. a hrastova kora kod koznih oboljenja. Izmedu ostaloga. Najvazniji poznati sasrojci su etericna ulja i njihovi posebni cblici. virusi.ivota i optereceriju mogu razviti bolesri. Hoce Ii i u kojoj 11 . Imaju i proruupalno djeJovanje: petoprsra npr. Etericna ulja imaju. Ljudi cesto obolijevaju zbog svojih fizioloskih uvjeta. gorusicina ulja oslobadaju 51' iz glikozida tek poslije enzirnskog dijeljenja. u dragoljubu i hrenu.

Ona djeluju posebno dobro na bakterije koje su napale oboljeloga od secerne bolesti. naravno. »Hoce Ii neko sredstvo biti lijek ili otrov ovisi 0 njegovoj dozi. Razlog moze biri to sto se one ne bore sarno proriv bakterija. ovdje se radi 0 koncentratu rvari koja djeluje vrlo snafno i stoga vee u rnalim kolictnarna moze irnati nezeljene popratne ucinke. Ljekovite biljke i njihova erericna Lilja ne djeluju samo protiv mikroba. Posebno je to vazno kod primjene etericnih ulja. koji te 0 Budite njeini prema svojemu tkivu Velika prednost biljaka s etericnirn uljima u usporedbi s vecmom kemijskih sredstava jest njihova agresivnost prema Primjer za izvanredno kombinirane nacine djelovanja daju nam etericna ulja koja smanjuju i reguliraju secer u krvi.« Ta Paracelsusova izreka vrijedi i ovdje. 12 . nego istodobno pornafu da se izlijeci okruzenje u kojemu bi bakterije mogle uspljevati. Za razliku od vodenih pripravaka od etericnih ulja koja se koriste u obliku cajeva. No ipak se cak i kod samostalnog uzirnanja djelotvorruh ljekovitih biljaka ne treba previse bojati ozbiljnih popratnih posljedica. U1ja koja srnanjuju rnokracnu kiselinu ubiazavaju tako tegobe kod reurnatskih oboljenja. obloga. jednako taka imati popratna djelovanja kao i sinteticke rvari. I mikrobima . Preduvjet je.pri cemu biljke nisu sterne za zahvaceno tkivo. rnedutirn. Doza koja odlucuje Biljke koje se primjenjuju u ljekovite svrhe mogu. nego i mobiliziraju ljekovite snage samog tijela. inhalacija iii kupki. da se pridrzavate doza i uputa za primjenu navedenih u ovoj knjizi.Alternativno prirodno lijecenje mjeri doci do infekcije ovisi a opcern stanju otpora pruza nase tijelo i 0 vrsti tkiva koje napadaju rnikrobi snazi i jacini uzrocnika. Daljnja prednost etericnih ulja jest to da se njihovo antiseptitko djelovanje ne smanjuje ni kod dugotrajnih iii ponovljenih primjena.

Osim toga biljke koje sadrze eterfcna ulja mogu se koristltil U obliku voderuh otopina koje istodobno sadrze ietericna ulja i imaju anrlbiotxko djelovanje. ruzmarina. Nadrazaj koze moze nastati kod gOtOVOsvih etericnih ulja. crijeva iii bubrega . prirnjeni sintetickih anti bioti ka. ripe kod obloga. U trudnoci se ljekovite biljke koje potieu mokrenje. To vrijed i i za alergijske reakcije na IjPkovite biljke i etericna Lilja. paprene mervice.jest pomno pridrzavan]e uputa navedenih u ovoj knjizi.. pa makar i u malim dozarna. 13 .Upotreba Zato bl se osobito 0 oralnoj prirnjemetericnih ulja valjalo posavjetovati sa strucnjakorn. Cesei je to slllcaj kod ulja nnisa.. u nekih osoba umjesto ocekivanog Ilblazavanja tegoba rnoze doci do crvenila. Kod ulja kornoraea.kao j ljekovitih biljaka upcenito . niaoulija. nisu za I laicko lijecenje djece. Moguce aJergijske reakcije i\ lergije su sve ~esce. kajeputovca. II prije svega u osjetljivih osoba..e dustce. Kod neposrednog dodira s kofom. I prirnjene Etericna ulja i ostali oblici koncentrirane biliaka. rnoze izazvati epilepticne napadaje. No zato . Nestrucna dugotrajna prirnjena nekfh biljaka moze dovesti do nadrazivanja zeillca. pcput : biljnih kapi i velikih doz. . Za obloge. praznjenje crijeva iIi zivcanu djelatnost srniju upotrebljavati sumo pod strogim lijecnickin:! nadzororn . se izbjegn u m noga neugodna pcpratna I I : djelovanja ako se pridrzava mo jedno- stavnih pravila dozi ranja . kadulje i miloduha [HySSOpllS officina/is) pcznato je da oralna primjena.. Ijekovitih biljaka 'I Pri lijecenju biljem no j c esce izo sta je prvo : neposredno olaksanle ! II ka kyo se postize pri Primjena etericnih ulja samo s rnjerorn Preduvjet za primjenu etericnih ulja . mastranje iii kupke svatko moze sam koristiti antibioticne snage ulja za lijecenje. i primjene tih biljaka . cimeta i limuna . majCin. mjehurlca ili cak vl'Cih oreklina na pojedinirn mjestima iii na cijelom tijelu. . I ljekovitlh Cajeva. Zato bi epilepticari rnorall izbjegavan cak i vnnjsku primjenu tih biljaka. eukalipra. inhalacije. . no ipak blrno oslabljeno.

cimet i agrumi .. Alergija Kod skupne alergije na glavocike valja izbjegavati primjenu arnike.. Achillea mille folium). konopljuse (Eupatorium) i pelina . Poznate su rakve reakcije na bergamoru (Citrus auranritlm var. karnilice. Capseila bursa pastoris).Alternativno prirodno lijecenje Etericna ulja s malim se iznimkama primjenjuju uglavnom razrijedena. stricka.iii ked ostalih citrusnih ulja. I Katkad se pojavljuju i alergijske reakcije na sluznici crijeva. kod siljevine (Peucedanum osu-uthium). inhalacija. nevena. bolovirna u trbuhu i proljevom ili cak ekcernirna na kozi. . ispiranja iii obloga. Takve osobe nakon oralne primjene nekih Ijekovitih biljaka reagiraju slaboscu. stolisnik (hajduCka trava. masaza. ne primijeniti odmah za kupku i nikako ne uzeti je oralno. anis. bergamia) njezino se ulje katkad nalazi i u parfernima i vodicama za kosu . brsljan. poput limunovog ili narancinog. ivancice i andelike. rusornace (pastirske torbice. lavanda.. rudbekije. . podbjela (Thssilaga [arfaro). komorac. jos neiskusanu vrstu treba jako razrijedenu iskusati na rnalorn djelicu koze . Tegobe se javljaju veoma rijetko Na srecu. hajducke rrave. Fotoaiergijske reakcije Kod ovih reakcija nakon vanjske iii oralne prirnjene ljekovitih biljaka koje sadrze kumarin kod jakog zracenja sunca maze doci do alergijskih pojava kao sto su suneane opekline i jaki ekcem na kozi u obliku mjehurica. rnetvica. To vrijedi u jednakoj mjeri i za jaka etericna uJja ako se pridrzavamo preporucenih doza. . Time su posebno pogodene svijetlopute osobe. 14 . alergijske su reakcije na ljekovite biljke u usporedbi s njihovorn velikom primjenorn ipak veoma rijetke.dakle. u pravilu su bezazlene. terpentin. mcguce tegobe koje nastaju poslije pijenja cnja. Osim toga. Preosjetljivost Kod ovih biljaka poznare su alergijske reakcije zbog preosjetljivosti: a mika.

IIi prornjena krvotoka 1I radu srca i je i nakon nekoliko dana i ne znate tocno stc bi to moglo biti: iza pocetnih bezazlenih simptoma mogu se skrivati ozbiljne bolesti. vel ike slabosti.. pa se opet pojave 1S ... upale grla i ~drijela iii prehlada.. najvaznije je sto vise izbjegavari daljnji kontakt s alergenirna (dakle. Sarnostalno lijecenje dopusteno je kad se radi 0 luganim tegobama. I jezgre stvaraju se nove otporne uzrocni ka bolesti. Brojni djeJorvorni rceepti trebali bi yam pcmoci da sami ublazite i zalijecite jednostavne tegobe.. Kod jacih reakcija posavjetujte se s lijecnikom ili Ijekarnikom. pojedinirn simpromirna bolesri iii smetnjama U opcern stanju z dravlja.. kad se tegobe ne poprave ru nakon tri dana iii kad se potpuno ne povuku . kad lagani sirnptorni posto- jakih bolova iscrpljenosti . Kada_t. pa eak i ne smijete. Kad lijecnik jed nom mora dati sinteticki antibiotik... kad se tegobe poja~aju. To su npr. kod loseg opceg stanja.ebate ici k lijecniku . redovito Ako se Granice samostalnog lijecenja IJekovite biljke predstavljene u ovoj knjizi slozene su prema svojoj antibioricnoj i proruupalnoj snazi.. vazno je da ga uzirnate razdoblje.Nezeljena djelovanja Ako ipak dode do alergijskih reakcija. cijelo orcpisa no prerano prekine terapij a. rvari koja je lzazvala alergij u) iii ga barern ograniCiti. Kod upala i infekcija vrlo je vazno poznavati grantee sarnopomocl. kod svih izrazenih simptorna visoke temperature j -- -1 . koje vi ne prepoznajete i ne rnozete ih. Samostalna primjena ljekovitih biljaka I ererfcnlh uJja ipak ne moze zamijeniti savjet lijecnika ili llekarruka. sami lijeCiti! .. kad nastupe dodatni simptomi iii kad odredene tegobe najprije nestanu.

vjerovanjem 1I cucla i s reJigijom. Ulja svojim mirisom djeluju uravnotezavajuce i harmonizirajuce na nas vegetativni zivcani sustav Ali i tek i probava poticu se refleksno preko osjeta mirisa i okusa. 16 ca [3 Shen-Nu nga iz 2700. I'ak i u rnedicinskom smislu.n .e. magijom.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Etericna ulja Aro materapijom se lijeei p. Tim putem mirisi mogu direktno utjecati na zivce. Spaljivanjem aromaticnih mirisavih biljaka pokusavalo se dostici transcedentna stan]a. izrnedu ostaloga.-eko osjetila mirise. a njihova je medicinska primjena bila tijesno povezana s rnisticnim posrupclma. Danas.p. limunovo. sustav U aromaterapiji. industrija ziveinih namimica prirnjenjuje prjrodne arorne. poricari. U kozmetici se primjenjuju etericria ulja zbog svojega mirisa i blagotvornog djelovanja na kozu.. Djelovanje etericnih ulja mose npr. na setnje kroz borovu sumu iii na rnirisnu Iivadu. jacati koncentraciju ili opustati i srnirivati. Tako se npr. naranclno iii ulje limere upotrebljava kao dodatak za marmelade i vocne zelee. .Pen-ts'ao« kineskog Mirisi utjecu na zivcani. osjecaje i psihu. Tisuce se godina primjenjuje lijecenje ljekovitim biljkarna koje sadrfe etericna u I'ja_ Najstarije sustavno i zoa nstveno djelo 0 ljekovitirn travarna i niihovu djelovanju rnogla bi biti knjiga . pak. g. koristi se i mirisno djelovanje etericnih ulja. U najrazlicitljlm kulturarna upotrebljavale su se biljke s eredenim uljima. najstarijirn dijelorn nasega mozga. razvojno gledano. Osjet rnirisa jedini je osjet koji je u neposrednom dodiru s. Etericna ulja podsjecaju na ugodne mlrise u kozmetici i u kuhinji.

Ovisno 0 biljci. cukalipt i klinei':. a kod limunskih biljaka u cvjerovima i kori ploda. karakreristicno rnirisna i arornatidna. cvjetovima. [aka iii gorka ulja. Eukaliptovo ulje cesto se primjenjuje za Inhalacije kod prehlada. inhalacija i oblog a u oralHOj primjeni II obliku kapi i cajeva. Primjeri poznatih ljekovitih biljaka koje svoje glavno djeloV~ nje zahvaljuju sadrzaju biljnih ulja jesu paprena metvica. uljaste tekueine koje se na zraku Iako lsparavaju a odgovorne su za karaktsristican rniris biljaka . lako rekuca. Visoko koncentrirane esencije biljaka 'lo su jake mirisne.. n ulje paprene rnervice probavne smetnje. klincicevo ulje ublazava zubobolju. zria koliko je vazan uravnotezenfivcani sustav za zdrav obrarnbenl sustav [edan od pion ira I I jest Irancuski I I u Europi lijecn ik Jean Valnet. korijenu i deblu.Aromaterap. Talco npr. a rjede u granarna i kori.ija . kod cimetovca u listovima i kori.u vanjsko] prrrnjeni kao masaza. Ona se javljaju ili u svim biljnirn tkivlrna iii su strogo ogranlcena ria odredene dijelove biljaka. U l'tericnouljne droge ubrajaju se tako sve biljke koje sadrzavaitt tekuca. 17 . povezuje konkretne medicinske postupke s ernocionalnim zadovoljstvorn i harmonizacljom vegetativnog sustava. Danas se. Ta ulja stvaraju se u listovima. kod metvice u Iistovima i izbojcima.provjeravana kroz tisuclieta Medidnska primjena Medicinska prirnjena Ijekovitih biljaka i posebno njihovih destiliranih etericnih ulja od velike je rerapeutske vrijednosti . etericna se ulja nalaze u posebnirn zljezdanim vlarima Hi komoricama na kori biljaka. On je svojedobno kao vojni arornaterapije lijecniku Drugom svjetskom ratu s velikirn uspjehorn lijecio pomocu aromatskih esencija. naime. u unutarnjim uljnim sranicama iii u unutarnjirn spremtstirna sekreta. a tako se naziva rerapljski smjer koji se bavi ctericnlm uljirna ljekovirih biljaka. kod fuzei lavande ulje ualazimo u cvjetovima. plodovima. Razlog njihove izvanredne Ijekovite i anribioricke snage jesu etericna ulja. J\romaterapija.

makar i u stetnoj mjeri.rnonoterpena kao mentol. procjenjuje se da ih je oko 30 %. lako topiv i vrlo jaka mirisa. Mnogim uljimajos uvijek nije d esifrira n sas tav. kukaca i nametnika. zbog cega se i nazivaju esencijarna. karkad i do 20 %. mogu biti vrlo kompleksne. a najcesce 1. Korist od zaCina Djelovanje etericnih ulja jednako je djelovanju aromaticnih zacina.1% etericnih ulja. Zacini su suseni dijelovi biljaka koji se odlikuju visokim sadrzajem aromarienih i ostrih tvari. ovisno 0 ulju. prirnarnljivanje kukaca. Arornaticne tvari etericnih ulja tako su snatne da se i'ak i II vrlo velikim razrjedenjima mogu osjetiti okusom ili mirisorn. zastita od napadaja uzrocnika bolesti (antibioticno djelovanje). srnanjenje gubitka tekucine. pa cak i vise. Etericna ulja nastaju d irektno kao proizvodi izrnjene rvari II biljkama. ali ne II vodi. Njihove moguce funkcije u biljci jesu: zastita od stetocinja. seskviterpena kao azulen i fenilpropan-spojeva kao sro je eugenol iz klincica.01 i 10 %. Biljni lijekovi sadrze najmanje 0.0 do 2. To svojstvo ulja pruZa svakoj biljci zastltu od I Etericna se ulja mnogostrano promatraju kao bit biljke. Kolicina i sastojci Kolicina erericnog ulja u biljkama krece se izrnedu 0. Ulje rnaticnjaka (rnelise) sastoji se npr. Oni slufe od davnina za poboljsanje okusa. Sve biljke ne sadrle etericna ulja. Zacini sa svojim erericnim 18 . iz 120 danas poznatih dijelova.0 %. Etericna ulja sastoje se od terpenoidnih spojeva . Ona se sastoje od razlicidh rvari koje.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Sva etericna ulja irnaju dezinficirajuce i antibioticno djelovanje. Antibioricno djelovanje vecine ulja nalazi se u terpenu. Etericna ulja otapaju se samo u alkoholu i ulju. a prije svega poticu probavu i svojim opcim dezinficirajucim djelovanjern stite od procesa vrenja i procesa raspadanja.

okus jela.lbi se dio etericnih ulja. gdje procesi vrenja 11 crijevima mogu dovesti do ozbiljnih bolesti. Zaiinima ne sama do maz"lIIa paba/jSat. mafuran. Majcina dusica tako mote svladati i jake uzrocn i ke bolesti kakve su bed renica. To :onaN da koncentracije djelotvornih rvari mogu jako varirari. mjerljivo jace baktericidno dielova nje nego kemijsko dezinfekcijsko sredstvo fenol. Uericno ulje maji'ine dusice irna. poricanje rnororike crijeva i criievnih ilijezda .. Prirnjeri za znacajno djelovanje zacina kao sto su mazu ran. Osim toga. ovisno o podruiju rasta... cesnjak iii luk te rako iskoristavajuci ljekoviru biljnu snagu. tako da je ljekovito djelovanje zacina u usporedbi sa Cistim ljekovitim biljem najcesce dosta oslabljeno. origano i vrisa k su sljedeci: .Esenci]e i biljke kao uboj ice klica uljima imaju tradiciju u juznirn i tropskim zernljarna. vremenu skladistenja itd. "ego i blagoiYorno djelovati lia zdravlje. na primjer. difterija i tuberku loza . ublazavanje i zastita od zelucanih tegoba i grceva . poticanje teka i ublazavanje osjecaja napuhnurosri Ali one !ito valja znati jest to da djelorvorni sadrfa] kod zacina nije standardiziran kao ked ljekovitih biljaka. 19 . za vrijeme kuhanja gl. tifus . Fitoterapija u kuhinji Svaki kunar svakodnevno u kuhinji provodi fitoterapiju uporrebljavajuci rnajcinu dusicu.

kim i komorac u tankom crijevu. kod drugih nadrazlvanje koze.312 0. raznovrsna u svojern djelovanju. Brojevi daju tzv.250 Djelovanje na tijelo Specificno je izlucivanje etericnih ulja preko pluca iii mokracnog sustava. Zato se etericna ulja primjenjuju za poboljsanje prokrvljenosti i ublazavanje bolova.. To vrijedi j za ulja uzeta oralno i za ona uzeta preko koze. kao sro su cesnjak i luk. elmer . Eukalipt i majcina dusica djeluju npr...An tibiotirna snaga u biljkarna i l~cinima Aromatski indeks .333 .....296 0.. blagorvorno u disl1im putovima.687 0.317 0. arornatskl lndeks (teoretska vrijednost 1 znaci da I 5U svi I . kao sto su svinjsko pecenie ili kelj. klinW~ .. kajeputovac istrazivani uzrotnkl bili [ako usporeni 0. origano . ..517 0. kao i sve biljne rvari.. Francuski istrazivac Bellaiche ispitivao je dielotvornost etericnih ulja nil posebno cestimuzrocnicimil bolesti... lavanda kornorac U svcm djelovanju). Osim antibioticnog djelovanja postoji i one drugo: nadrazivanje koze i sluznice. borevica u mokracnorn traktu.. Kim jeuobicajen pri spravljanju teski h i masnih jela...ljke Etericna ulja su. Biljke koje sadrse gorusicino ulje.317 0. dezinficiraju i oslobadaju disne purove.873 0. 0. rusmann . He ricna u Ija toga zaclna djeluju poticajno na probavu i sprjecavaju napuhnutost.ntibiotiena snags posebno djelotvorna II disnom sustavu i sustavu za izlucivanje.711 0.. mirta . plnija .. Kod nekih ulja u prvom je planu njihovo antibioticno dje!ovanje. kod ostalih djelovanje na odredene organe ili dijelove tijela. rnajcina dusica .. Mnoga ulja ujedinjavaju vise vrsra djelovanja u sebi: 20 . Na taj je nacin ll. Postoje i svestrane bi..

komorac i vrisak . cajevca.. rnajcine dusice i cimeta. valja dosta oprezno zbog visokog sadrfaja alkohola..Si rok . estragon. mazurana i majcine dusice pokazale Sl1 djelotvornost protiv virusa herpesa.) slican se antibioricni spekrar djelovanja ustanovio i kod vriska. cirnetovo ulje i klincicevo ulje u otopini od 1:1000 nadmocni su u usporedbi s mnogim lijekovima u borbi protiv gljivica plijesni. Ulja cirneta i kllncica posebno dobro djeluju na Aspergillus i neke penicilinske vrste kod mikoza (infekcija gljivicama) koze. stimuliraju zucni rnjehur: paprena rnervica soektar antibioticnog dielova nja I Tradicionalne otopine biljaka imaju zacudujuce I Na koje vrste klica djeluju Ijekovite biljke Bakterije Kod istrazivanja poput Bellaicheova (20 str. uha i disnih organa. vd je dugo poznato. Uzimati gao medutim. koje se izluce s vodenom oropinom. ublazava]u napuhnutost i antimikrobno djeluju: kim. poticu probavu. lavanda. Kod l.. djeluju antibioticno: lavanda .llZlicitih virusa gripe blagotvorno djeluju cajevi od tih biljaka. Poznati njemacki napitak »Klosterfrau Melissengeist« kod mnogi h infekcija djel uje I bolje nego neki .. klincica i majcine dusice. papra. dobro djelovanje protiv razlidtih mikroorganizarna. Protiv bakterija dobro djeluju: kajeputovac. jacaju zivce. 21 .. bore se protiv upala: kamilica i stolisnik (hajducka trava) . Ublazavajuce djelovanje cmog caja. niaouli i poljska rnajcina dusica. antibiotic: sirokog spektra.. koji sadrfi treslovine. eukalipt.. iglica. Opceniro snasno antimikoricno djelovanje imaju ulje cimeta. klincica. origana. I vodene otopine mervice. Djelotvomc pritorn nije etericno ulje. I ulje papra irna snazno antibioticno djelovanje. Virusi Vodena otopina rnaticnjaka pornaze u lokalnoj prirnjeni protiv virusa herpesa. Thymo!). jacaju obrarnbene snage organizrna: majcina dusica . poticu probavu.. nego razne rvari za stavljenje. genitalija.. Gljivice pJijesni Majcina dusica (timijan..

papra i klincica bila najdjelotvornije anrlvirusne tvari... vlaska . ~ . sanda lovina ....... potvrdila da jako djelo- va nje u pravi I u n ije bez popratn i h pojava: oba ulja izazivaju cesto i alergijske reakciie. a da se istodobno ne osrete vlastite stanice-gostoprimci u tijelu.. rufrnarin ... niauoli . Etericna su ulja cimeta i klincica.... rnajcina dusica II> maticnja k ... nego se razmnofavaju unutar stanica-gostoprimaca.. iglica .. .. bob ice borovica. Ovisno 0 vrsti. lavanda . kim . karnilica . na zalost. klincic ... To objasnjava zasro do danas nije pronadeno sredstvo koje bi direktno napadalo viruse.. II> II> miloduh mirta muskatni orascic . poseono kod virusa herpesa i adenovirusa (virusa prehlada). __N'j"fuiji -bilj"i. Ta su ulja smanjrvala koncentraciju virusa bez ostecenja tjelesnih stanica.... rnazuran _ .tibio!i~ bergamots borneol borove iglice borovica. .sto je jasan dokaz da se stimulirao vlasriti obrambeni sustav.. ~. . origano . limun . II> II> . estragon . virusi napadaju odredene stanice nasega tijela koje nakon ispustanja razvijenih virusa propadaju... Uvijek je tesko zakociti razvoj virusa.An tibioticna snaga u bi Ijka ma i zacinirna Posebno napasni . papar II> paprena rnetvica II> planinska rnajcina dusica II> rujevina I .. . vrisak 22 . iglice bosiljak cimet cajevac cernpres cdnjak dumbir kadulja kadulja lcze mirisavke II> kajeputovac II> kamfor . eukalipt .virusi Problem kod borbe protiv virusa jest to sto cni nisu sarnostalni organizmi kao bakterije i gljivice. luk . kornorac .. Opsirne studije pokazuju da su ulja cirneta. Cesto je pritom doslo do znacajnog porasta irnunoglobulina ...

katkad i neugodan i nagrizajuci. poticanja krvotoka i anribioricnog djelovanja posebno jako izrafena. gripa j infekcije mokracnih purova... proizvodnja soka za probavu. Medu njima su: . kako im samo ime kaze.. dragoljub i potocarka . kelj . One u svcjem djelovanju poticanja izmjene rvari ni u cernu ne zaosraju za biljkama koje sadrzs gorusicina ulja. Postoji antibioticno djelovanje. Ostre tvari Biljke koje sadrze ostre tvari su biljke s etericnim uljirna koje..Antivirusno djelovanje i poticanle lzrnjene tvari Ostali biljni antibiotici Gorusidni glikozidi Gorusielna ulja koja sadrze surnpor i cesnjakovo ulje zauzimaju posebno rnjesto medu etericnim uljima.. dumbirov korijen . sadrze tvari ostra okusa.. Podrutja primjene su im npr. Gorusicini glikozidi imaj u nadrazujuci uljecaj na tkiva naseg organizma.. koje se nalaze u biljci u gllkozidno] vezi. Gorusicim glikozidi poticu probavu.. gorusica . crni papar 23 . bronhitls.. Ona nastaju enzimatskirn orocesi rna kod reza nja biljke. hren i povrrnica . galgantov korijen (Rhizonla galangas) . kao i po kre ti crijeva. Neka se nalaze u Kod u I:ja gorusice radi se o parotopivim tvarirna biljkama koje se cesto primjenjuju u kuhinji. ze Iucani sok i so k crijeva. Kod nekih bolesti njihovo razarajuce djelovanje na klice blizu je onom penicilina. Ostre rvari sadrze: .. a okus im je ostar.. Medu biljkama koje sadrze etericna ulja njihova su svojstva nadrazeja sluznice.. cesnjak i luk Njihov je miris osobiro jak.... aktivi ra se slina. izluclvanje rnokrace i cjelokupnu izmjenu rvari..

cak i ako $U skuplja. poneke esencije bolje djelllju kad ih se daje II velikirn razrjedenjima. U nekim zernljama koriste se razna sredsrva za gnojenje i prskanje biljaka. Optimalno djelovanje postizete kad etericno ulje utrljavate Hi inhalirate i istodobno oralno uzirnate u obliku cijele biJjke kao caj. Posavjetujte se 0 tome s Ijekarnikom. cirne se jamci i podjednako djelovanje. Ljekovite biljke i etericna ulja dobivena iz njih ne mogu zamijeniti smterieke antibiotike. Na trzistu postoie i razna etericna ulja iz bioloski kontroliran ih I nasada.. ali ona mogu mnogo pomoci da sintetlcke antibiotike ne primjenjujemo bas svaki put. u ovom cere poglavlju naci opce srnjerruce i upute za kUpnjll i pnmjenu ljekovitih biljaka i etericnih ulja. Ljekovite biljke i etericna ulja iz ljekarni bolja su jer su provjerena. moraju irnati standardizirani sadriaj djelotvorne tvari. Vazno je upotrebljavati prirodno cista. No njihove visoke doze ne dovode uvijek i do boljih rezultara. 24 . Kupujte zaro Ijekovite biljke i etericna ulja od provjerenih prodavaca. Ona su u svakom pogledu najbolja. Da biste dobili porrebno znanje za primjenu Ijekovitih biljaka. Moraju odgovarati kriterijima medicinskih prirucnika. Bas naprotiv. neuzegla ulja. cak i kad se ne radi 0 homeopatskim dozarna. I ozbiljne prodavaonice zdrave hrane i ljekovitih biljaka paze na kvalitetu svoje robe.Mogucnosti •• pnmJene Prirodni a"tibiotici dovoij no su b!agi i za djecu. Savjeti za kupovinu Svaka biljna kultura nema bas najbolje kombinacije djelotvornih rvari.

buduci da se ne ocekuju nikakve popratne posljedice. inace oko 20 minuta. nepromijenjena esencija I je dje lotvorn ija: cijela ima posve drukcije djelovanje nego pojedini dijelovi. Tada ohladite caj ria podnosljivu temperaturu i procijedite. npr. posudu se zatvori dobrim poklopcern. Oparak ili infuz najpoznanji je nacin prirnjene djelotvornih Ijekovitih biljaka. rasuru iIi u cjedilu.pravilno provedena . Da bi se gubilo sto manje plinovitih rvari. Opcenito za kratko kuhanje to iznosi 1 do 3 minute. testo se za lijecenje primjenjuje same jedna Oparak (infuz) Da se sadrzaj ljekovite tvari . cajevi se cesto prave tako da se biljke samo preliju vrlo vrucom vodom. rnrefici i slicnom u cdgovarajucu posudu (casa iii salica) i prelijte sa \4 litre vrele vode. Caj je posebno dobar za rnedicinske Iaike. I I tvar iz ljekovite biljke. Na taj se nacin posebno izviace treslovine. Na kraju procijedite kroz cjedilo. dobivena sintetickim putern. litre hladne vode i zagriju do vrenja.ne uflisti. Pripretna: Stavite 1 do 2 zlitice iii trazenu kolicinu ljekovitih biljaka. Ostavire da stoji poklopljeno oko 10 minuta ili take dugo koliko se trafi po receptu. No prirodna. Kuhajte na laganoj vatri i povrerneno prornijesajte te na kraj u ostavite da stoji koliko je navedeno u uputarna. mentol iz u lja paprene rnetvice.posebno etericna ulja . Uvarak (dekokt) Kod pripremanja se dijelovi biljaka kuhaju direktno u vodi.Priprema caja Postupak pripreme caja Priprema caja je jednostavna i .djelotvorna mogucnost za ublafavanje tegoba. 25 . Pripretna: 1 do 2 ilicice iii trazena kolieina ljekovitih biljaka stave se u posudu sa If.

etericna ulja odlikuju se dobrim upijanjem preko koze. naneseno na obrijanu kozu zarnorca. Ostavite da poklopljeno stoji izrnedu 6 i 12 sari i na kra]u procijedite.Primjena etericnih ulja Tinkture (mocevlne) Postupak tzv. pozeljne sarno u malim kolicinama. ohladite je i pijte prema uputarna. tako da se ocekivani rezultat kod njih brzo rnofe prervoriti u suprotnost. tele sacuvati sto je rnoguce vise. zagrijre otopinu kratko do vrenja. Priprema: Stavite 1 do 2 ZLieice ili trazenu kolicinu biljaka u '!. naslo u bubrezima mrtve zivotinJe prilik~m autopsue. npr. npr. I PrimJena etericnih ulja Eteriena SlI ulja vrlo snazna ljekovita sredsrva. Stoga je mazanje koze rnogucnost da se vanjskom primjenom iskoristi antibioticna snaga ulja u unutrasnjosti organizrna. Pokusi su pokazali da se ulje lavande. a druge su tvari. kupke i inhalacije. oblozi. Zbog svoje sposobnosti topljenja rnasti. Pripazite na navedene kolil'ine i prirnjenjujte ra ulja sarno krarkoroeno za vrijeme akutnih tegoba. sluai. Eterlcna ulja korisre se zbog svojih regenerirajucih i dezinficirajucih svojstava. treslovine. litre hladne vode. Mazanje Danas se zna da se eteril'na ulja nakon nanosenja na kozu jos Eetiri sara rnogu nab u krvi i limn. rnacerijacije se primjenjuje kad se erericna ulja i druge osjedjive rvari. Gna razvijaju i Iokalno i dublje djelovanje na odredene organe ako ih se umasirava ili prirnjenjuje za kupke. Ako zeJite biti potpuno sigurni da je najveci dio klica nastalih za vrijeme dugog stajanja unisten. 26 . Za vanjsku primjenu dobre su masaze.

kako najbolje djeluju biljne esencije Za mazanje se uzirna 10 do 20 kapl etericnog ulja. kao sto su bronhitis. smreke i durnbira moraju se i kod mazanja primjenjivati LI vrlo rnalirn dozama. I hidrolati su dobri za razrjedivanje. majcine dusice. direktno na kozu (ali ne na sluznicul). Prije toga trebali bisre podnosljivost provjerid na djelicu kofe. kajeputovca. No mozete primijeniti i destiliranu vodu. kamilica iii iglice bora. a ne na disne putove. vriska. muskatnog orascica. Oa bi se voda sterilizi rala. ulje. Rufina vodica je najpoznatiji primjer hidrolata. jer imaju veorna snazno djelovanje. Rasirite velik rucnik preko glave i posude i inhalirajre oko 5 minuta pare erericnih ulja. Za neke oblike primjene treba uzirnati prokuhanu vodu kako bi se srnanjila opasnost od pogorsanja upale. hunjavica i upala usne supliine. 27 . pri cemu je na prvom mjestu djelovan]e biljnih tvari na kozu lica. ako ga podnosite. Etericna Lilja kod akutnih upala djeluju cesto prejako. Najbolje je ipak kad kolicinu ulja potrebnu za rnazanje pomijesate sa II> do 1 ilice maslinovog ulja. Inhalacije i pame kupelji za lice Inhaliranje biljaka i ulja s vodenom parorn dobra je mogucnost da se ublaze regobe kod oboljenja disnih putova. u tom siucaju mora se inhalirati cijela biljka. Primjenjujte najmanje dva puta na dan. kadulje. klincica. Za vecu Stavite kolicinu sredsrva za rnazanje uzmite na 100 ml masnog ulja Priprema: (maslinovo ulje iii ulje ivancice posebno je dobro za fane iii opekline) oko 5 ml etencnog ulja. origana. Priprema: Za inhalaciju trebare staviti 1 do 2 litre kipuce vode 1I posudu i u nju staviti propisanu kolicinu Ijekovitih biljaka iii najvise 10 kapi etericnog ulja. Provodenje takvih kupelji jednako je onom kod inhalacija. Savjet Ulja rnetvice. bosiljka. a 5 do 10 minuta pare ostalih pripravaka. za ciscenje i ublazavanje upala. treba vreti najmanje 20 min uta. ruzruarina. npr. Parne kupelji za lice sluze za njegu koze lica i posebno su dobre kod akni. Oni nastaju kod desrilacije etericnih ulja i sadrze osim vode i rragove aromatlcnog ulja.

Kupka kod temperature od 36 do 38°C ne bi srnjela trajati duze od 20 minuta. zlica tekuceg sapuna iii jedna do dvije ZLicemlijeka za kupanje. Zato se preporucuju :tliea meda. psen ien. bolesti srca. casa vrhnja iii pola do cijele litre mlijeka. kao sto su ulje baderna.i h kl lea iii avokada. sravite u vodu i razrijedite. zila i krvotoka ne bisre se smjeli kupan u tim kupkarna. Na 100 ml 28 . Kod temperature.Blagotvome kupke i oblozi Vrute kupke za 'loge doore su za bolju prokrvljenost cijelog tije!a. visckog krvnog tlaka. Kupke Za kupke su potrebni prirodni posrednici. a h/adne kupke dje!uju osvjda vajuce i stimuliroiuce. Mogu se primijeniti i zumance. do 3 zbcice ulja s potrebnorn kolicinorn etericnog ulja _ Oblozi Priprema: Za obloge uronite zavoj u '12 case vode kojoj ste dodali 5 kapi nekog etericnog ulja. buduci da se erericna ulja ne rastapaju u vodi. Posebno kod suhe koze I preporucujerno uljne kupke 5 masnim uljirna koja hrane kozu. Sve skupa ornotajte suhirn rucnikorn. Za ta kay nacin priprerne pornijesajte y. Dobro ga iscijedite i stavite ria koiu. Za kupke sjedenja i kupke nogu uzima se oko 5 do 10 kapi ulja na 1'2 do 2 liz litre vode. Priprema: Umijesajte do 10 kapi etericnog ulja u rvar-posrednika.

Arornaticne kupke i mirisi vade uzima se po 1 do 5 kapi ulja. lukom itd. srranicu i dalje) u rasprsivac. cimetorn. posudicu vode na radijator ill u ovlazivac zraka. za srnanjenje temperature. U razlicitoj rnjeri u I Oralna primjena Oralna prirnjena erericnih ulja srnije se provoditi same u suradnji s Iijecnikom iii ljekarnikom specijaliziranim za primjenu biljaka. ceSnjakom. No za razliku od rasprsivaca. Za takvu primjenu stavite nekoliko kapi ulja 1I vodu. stavite 1 do 2 kapi eterienog ulja s nesto meda (1 i. 29 . Kao polazna toeka za sve doze vrijedi: 1 gram odgovara mililitru ili 50 kapi. Priprema: Stavite nekoliko kapi navedenih ulja (pogledajte 44. Primjer za to je kadulja. Djeei je dosta sarno d avati cajeve. Priprema: Ako nije drukcije opisano. klincicem. one nemaju nikakvo ljekoviro djelovanje. Hericna ulja u kuhinji Brojni zacini sadri. arornaticnu svjetiljku. Te esencije moi.e etericna ulja koja se ipak ne gube u eijelosti kod kuhanja. Prornijesajre i pijte 3 puta na dan. Kod primjena s hladnom vodom. oralnoj primjeni sva etericna ulja djeluju : nadrazuiuce na sluzn ieu zeluca i criieva. npr. origanorn. za dobro ozracje i raspolozenje. Svjetiljke s arornama dobre su za sirenje mirisa. Cesta se pritom njihovo dezinficirajuce djelovanie razvile vee u ustirna.ete i posisati kao bombone. Rasprsfvanje Najvisu koncentraciju etericnih ulja 1I zraku u prostoriji dobivamo obicnim rasprsivacima. Iskoristite stoga njihove vrijedne sastojke i spravljajte jela s anisorn.liciea) u 112 sa lice biljnog caja ili tople vade. etericna ulja mogu bitno pojacati djelovanje obloga. majcinorn dusicom. kornoraeem. Jedna se esencija ne srnije uzimati duze od 2 tjedna. ovisno u ulju i nacinu njegova podncsenja.

Aliin se razgraduje ked rezanja iii . Uporrebljava se kod pripreme jela. dok pregled koji se nalazi oct 44. vitamins A.deset kratkih biografija Ovdje se opsirno opisuje deset najvafnijih antibioricki djelorvornih i protuupalnih Ijekovirih biljaka s posebno sirokim spekrrorn prirnjene. Cesnjak Vojn.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Vri. stranice nadalje nudi kratke obavijesti 0 svim biljkama i erericnim uljima koje se prirnjenjuju Ll ljekovite svrhe. »ZviJezde« rnedu biljnim antibioricima bit ce opsirnije predstavljene. selen i silici]. B2 i C i neke minerale j elemente u tragovima kao lito su kalij. alicinorn j dialildisulfidorn. 30 Ova biljka iz porodice ljiljana poznata je vee risucarna godina kao ljekovira biljka i zacin.i su lijecnici vee 191 5.'ma. B1. jod. godine otkrili da se davanjemcesniaka u mnogirn slucaievirna izbjegla griza (dlzenterija) koja je tada bila veoma (esta.sak je jednogod {gnja biljka s /ijepim cvjetov. Svestrane biljke . sumpor. U ovom poglavlju navedene su vaznije. blago antibakterijski djelujuce ljekovite biljke koje sadrze erericna ulja i njihova moguea podrucja primjene. kao ljekovito sredstvo i kao esencija. cesnjak sadrki i hlapJjivo uije s aliinom. Sastojci Osirn surnpornih glikozida.

prije vrernena anribiotika djelorvornih protiv ruberkuloze. paratifusa i razlidtih gljivica i virusa. nego i srvarno lijeci akutna i kronicna oboljenja zeluca i crijeva. koji cesnjaku daje tipican rniris. Alicin unlstava bakterije i u razrjedenju od 1 :125000. djeluje protiv tifusa. u blazava grceve i napuhnutost. sniiava kolestercl. Na ta] nacin nastaje kod m nogih Ijud i ne bas ugod no isparavanje ceSnjaka. u alisulfide i ajoen. cesnjak raspolaze i cijelim nizom drugih vaznih ljekovitih djelovanja: on je opceniro pcricajan i jaca.3%. I 31 Velika prednost antibiotknog djelovania cdnjaka jest to sto na njega bakterije ne mogu postati otporne. hemolitlcan je. Aiicin. Cesnjak je debar u obliku soka iii sirov za sprjecavanje epidernije gripe. Djelovanje Od najpoznatijih biljnih antibiotika cesnjak se ubraja medu najdjelotvornije. Cesnjak pornaze kod srreprokoka. Ali eesnjak ne djeluje sarno prevennvno. Osim toga. ~iri zile. Podrucja primjene Ljekovite tvari cesnjaka razlazu se u crijevirna. a osim toga i luk i hren . nalazi se u njemu u kolicin! do 0.Nenad masna ljekovita snaga ~eSnjaka presan]a cesna u nevodoropivi alicin. Antibiorieno djelovanje jednog miligrama alicina odgovara tako onome 15 jedinica penicilina i time je jace i od fenola.. Godine 1914. Usporedna istrazivanja s antibioricima pokazala su bolje djeJovanje cesnjaka protiv kolibakrerija i stafilokoka. Kod biJjnih lijekova najbolji su rezultati pcstignuti upravo sa ceSnjakom. Alicin kao i garlicin anribiotlcke su tvari u cesnjaku. ponce na mokrenje. smanjuje krvni tlak. u Metropolitan Hospital u New Yorku na tisucu je pacijenata provedeno ispitivanje 0 djelorvornosti 56 metoda lijecenja. Radnici egipatskih faraona dobivali su ked gradnj pirarnida po [edno cesno cesnjaka na dan. To isto vrijedi i za vecinu ostalih ljekovitih biljaka i etericnih ulja s antibioticnim djelcvanjern. I kod bronhitisa s jakom sluzi cesnjak dovodi do znacajnih pobolisanja. a dijelom se izlucuju preko koze i pluea. Na primjeru ce!lnjaka prouceno je i amibioticno djelovanje ulja gorusice. ponce rad zeluca i probavu. dijelom se uzimaju u tijelo.zbog njihovi h antisepticni h i poticajnih svojstava. .

CeSnjak ima opcenito jake zagrijavaj uce djelovanje. . Stablo je medu najvecima na svijetu. Primijenjen izvana. on Ce~njak sprjecava i prerano starenje zila. sro je npr.jereno jer on preko mlijeka u djece rnoze izazvatl napuhnutost i grceve . Prema najnovijim istrafivanjirna... Ova do tri pura na dan cesno cesnjaka bila bi primjerena kolicina. Kod akutnih tegoba s plucima i probavom ne treba primjenjvati ceSnjak. . ublazava bolove i ponce prokrvljenost.. No prasa k od cesnja ka va Ijalo bi izbjegavati. gdje se eukalipr upotrebljava kao 32 . I kod jakog i suhog kaslja treba izbjegavati cesnjak. .Poznavanje i pravi I na prirniena ljekovitih biljaka Mogu se kupiti drazeje cesnjaka bez karakteristicna mirisa a imaju slicno Ijekovito i preventivno I I djelova nje kao i svjezi cesnj ak. .. Osobe s ozljedama na kozi i lihjevima iii kronicnim nadrafajima zeluca i crijeva lose pod nose cesnjak. njime mofe sarno pojacat] tu svoju sklonost pa bi ga trebao izbjegavati.. Cdnjak se opcenito dobro podnosi i moze se [esti bez straha od opasnih popratnih pojava.. Dojilje bi trebale ceSnjak koristiti vrlo um. jer on vrlo snafno djeluje.110 je naglasiti da se kod duzeg zagrijavaoja anrimikrobno djelovanje cesnjaka najvecim dijelom gubi! Da bi se iskoristila njegova antibioticna snaga. Ako je netko ionako sklon takvirn pojavarna. mora ga se uzimati svjezeg iii kao istisnuti sok. No Vaz. sadrfi manje ajoena nego kapsule iii svjdi ceSnjak. a najpoznatija ausrralska vrsta prernasuje visinu od 100 metara. Uzimanje vecih kolicina ce~njaka iii njegova soka moze dovesti do nadraiaja sluznice feluca i crijeva. Antisepticna snaga cesnjaka siri se posebno na crijeva i pluca.. Eukalipt (Eucalyptus globulus) Eukallpt porjece iz Australije i Tasmanije. . kod reumatskih oboljenja veoma vaZDO. ali danas je prosiren u svim mediteranskirn zemljarna. . U Australiji. Podnosljivost cesnjaka .

Ked biljaka koje se danas farmakoloski koriste ocekuje se kolicina ulja od 2 do 3 %. piperiton koji mirise na metvicu. Lisee sadrzi jos flavonoide. Sastojci Va!an sastojakje etericno ulje iz listova i pupoljaka. U pocetnoj [azi prehlade eukaliptova kupka maze ublaziti simptome: 5 kapi uIja eukali pta i 5 kapi lavande pernijesajte s I vodu za ku pa nje. srnole j gumu. 33 malo meda i stavite u . epee sredsrvo za lijecenje bolesti raka i protiv malarije. njegovo je antibioticno svojstvo dalo biljci i naziv »drvo protiv groznice«. aldehidi i alkoholi. Rasprsivanje dvcpostotne otopine eukaliptove esencije un istit ce na prunjer 70 % stafilokoka koji se nalaze u prostoriji. pinen. gorke tvari i rreslovine. Sastojci su i cineol slican karnforu (= Eukalyptol. /lega to p!lpoljci cvjetova zimselene biljke koja se S!I najceSce uvozi iz Aftike. Posebno dobro eukalipt djeluje na pluca i mokracne putove.Borba protiv bakterija eukaliptorn i klincicem Zaiinski klinCii nije 11 rodu s uobicajenim vrSlama klil1Cica. felandren. oko 70%). Djelovanje Eukaliptovo ulje ubraja se u etericna ulja s Jakim antisepticnim djelovanjern.

kao i cineol. Kasljanje i bronhitis se ublazavaju. smola. Eukalipt je odlican za sprjecavanje upala sluznice. U ulju se nalaze thujon koji odreduje vrijednost biljke. inhalacije iii orainu prirnjenu. biljnih sredstava kod I K. pa cak i infekcija kao sto su os pice i sarlah. povracanja Hi sla bosd. va Masafeeukaliptom ublazavaju reumatske belove iii belove zlvaca. No jako eukaliptovo ulje ne smije se oralno primjenjivati ked visokog krvnog t1aka i epilepsije. koci srvaranje sluzi. angine. kod alti i cireva u usnoj supl] ini. upala u podruqu usta i grla. kao i teskih oboljenja jetre trebalo bi se kloniri oralne prirnjene. rreslovina i gorkih tvari. gripe. Njegovo svojstvo hladenja moze se lskoristiti za smanjivanje temperature. Vee je dugo poznato odlicno djelovanje eukaliptova ulja na pluca: one dezinficira. I tegobe poslije uboda insekata mogu se ublaziti ako se mjesto uboda natrlja usitnjeni m listicima kadulie. jer ked povremenih nadrazaja moze doci do prol]eva. kamfor i bornilacerat. razrjeduje zadrzanu sluz i potice njezino izbacivanje. no mnogo cesce etericno ulje za masaze. i kadulja dolazi iz sredozemnog podruqa. Eukalipt pornaze i kod obrade rana koje lose zarastaju i <"ire te prociscavanja krvi kod opcih infekcija. flavonoida.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Podrucja primjene Za lijecenje se primjenjuju listovi u obliku Ijekovitog caja. I kod upala u podrucju zeluca. Grgljanje caja od kadulje jedno je od najboljih . 34 . Podnosljivost Kod primjene caja obieno nerna nuspojava.adulja Kao i mnoge druge vazne zadinske ljekovite biljke. crijeva i rnjehura. Sastojci Medicinski se primjenjuju listovi u kojima je oko 2 % erericnog ulja. borneol. prehlade.

farnezen i kumarin. a uopce ne u rrudnoci i za vrijeme dojenja. Vee male kolicine djeluju roksicno.Kamilica . sad de vrijedno plavo ulje karnilice 5 azulenom. Najvazniji sastojci ulja su plavi karnazulen (do 15%). Cuj se ne smije piti stalno. Ranije su se u prostorijama gdje su lezali teski bolesnici spaljivali listici kadulje za dezinfekciju. kod uboda insekata i kod koznih bolesti. a u svom antiseptickorn svojstvu i kao sredsrvo za grgljanje i ispiranje. Njezina antisepticna snaga vee je dugo poznara. za smanjenje znojenja. za ispiranje rana koje sporo zarastaju. Sastojci U ljekovite vrhe primjenjuju se cvjetovi. Podrueja primjene Caj se koristi za opce povecanje snage. koji sadrie promupalno ulje kamilice u kolicin: od 0. usporava srvaranje znoja i lijeci rane. jaca ga. regulira rad zlijezda. a-bisabol (do 25 '¥o). Za razliku od njih.6 do I %. 35 .klasika protiv svih poteskoca Djelovanje Kadulja je izvanredno djelorvorna ljekovita biljka. potlce obranu organizma. Sadriaj rreslovina objasnjava njezino povoljno djelovanje kod proljeva. Podnosljivost Kaduljino ulje ima jake djelovanje na centralni iivcani sustav. kao i bisaboloksidi (do 30 %). Kamilica (Matricaria chamomiJ/a) Ljekovita biljka koja se rnoze pronaci u cijeloj Europi pripada porodici glavocika. Postoje razlicite vrsre kamilice: najbogatija djelorvornorn tvari je prava iii njernacka kamilica. medutim. Druge I lsPitivania 0 inhalacijarna para od kamilitnih cvjetova ked hunjavica i katara disnih putova provedena na Sveucilistu u Giessenu pokazala su da karn ilica maze unistltl bakterijske otrove streptokeka i stafilokoka. a nesto je slabiia rimska iii plemeniti jarrnen iz juznih podrucja Europe. pseca kamilica ne sadrfi nikakve djelorvorne tvari. Obje vrste. Kadulja je osim toga djelorvorna protiv gljivica i upala.

Jednako take. blago srniruje. za ispiranja kod upaljenog grla i sluznice usta. Vrlo rijetko kod primjene karnilice mogu se pojaviti alergijske reakcije. ublazava napuhnutosr. Kod alergija moze pomoCi kad se u rasprfivacu pornijesa nekoliko kapi ulja kamilice s jednakim dijelovima ulja cedra i ruzina drva. Djelovanje Zajedno s bazgom i paprenom mervicom. kod proljeva iIi gastritisa. Protuupalna snaga kamilice blizu je onoj kortizona. za inhaJacije kod kaslja i upala nosne ilupijine. Dokazano je takoder ljekovito djelovanje jakog eaja od karnilice kod eireva na zelucu. Zbog svag blagog djelovanja kamilica je odlicna za lijecenje djece. U zen a kamilica je zbog svag umirujuceg i opustajuceg ucinka korisna za ublazavanje rnenstruacijskih tegoba. Ima cijeli niz izvanrednih ljekovitih svojstava: djeluje antibakrerijski i ublazava upale. karnilica se ubraja u najpoznarije j najomiljenije Ijekovite biljke naseg zavicaja. kao i ked svih oblika upalnih bolesti. Etericno ulje kamilice ima antialergijska i desenzibilizirajuca svojstva. Podnosljivost Caj od karnilice ne bi trebalo primjenjivati za ispiranje oeiju jer rnoze doci do nadrazaja. napuhnutost i procese vrenja u enjevima. kamilica ublazava grceve u zelucu.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka djelorvorne rvari su flavonoidi apigenin. upaljeni hemoroldt). u vanjskoj primjeni za obloge kod rana koje lose zarastaju te u analnorn i vaginalnom podrucju (rane na emaru. opusta i ublazava grceve. No prirnjena mora biti dugorrajnija. dana 2 do 3 sata. Kamilicino ulje ima i dokazano svojstvo unistavanja gljivica. antialergijska je. 36 . Karnilica ponce menstruaciju i sroga se ne bi trebala oralno primjenjivati u prvim tjednirna trudnoce. kao i oko 10 % sluzavih tvari. lureolin i kvercitin koji ublaiavaju grceve. Ta rnjesavina udise se preko nob ili preko Podrucja primjene Protuupalna snaga karnilice moze se iskoristiti na razne nacine: za ublazavanje akutnih upala sluznice u zelUCll i crijevima.

nOg. I U doba epidemija kuge i iii I klincicincieavrijeme zvakalih za svoji ad kl su . potice izbacivanje simi. No i u krernarna za reurnu koristi se protuupalno svojsrvo klincica. 37 . Sastojci Klincic ssdrfi 15 do 20 % etericnog ulja. listova i kore.kOle. Djeiovanje Esencija klincica ima jako antisepticno djelovanje i rnoze usporavati infekcije. U Aziji se koristi protiv bolova u rrbuhu. oko posjeta bolesnicirna. K1incic unisrava klice. potom kariofilen. Moluckim otocima.[ako antisepticno djelovanje klinci. meril ni alkohol i metil-salicilat. Zacinski klintie poboljsava probavu i sprjecava slabost i zgaravicu. Kod oralne primjene mogu se vee kod dnevnih doza veCih od jednog grama pokazari znaci orrovanja.rvrata nosisuIi 'Ioncicc e m. 10 % masnog ulja i flavonoide. u Maleziji i ria Filipinima. I alergijske reakcije kod vanjske prirnjene znaju biti veorna ceste. U ulju se nalaze kao cdredujuc! diJelovi eugenol (70 do 80 %) i acereugenol (10 do 15 %). i I Podrueja primjene Najpoznatija primjena kHncica je ona kao antiseptika u lijecenju zuba. porice probavu ijaea. kemijskog sredsrva za dezinfekdju. pripada porodici mini i rasre na Madagaskaru. I Vee u srednjem vijeku : spornin]e se dezinficiI rajuce svojstvo klincica.Ca Klincic (Syzygium aromaticum) Stable klincica visoko je do 20 metara. kod nadrazaja na povraca nje i proljeva. Primjenjuju se suseni cvjetni pupoljd i etericno ulje koje se dobiva iz pupoljaka. oko 10% treslovina. Podnosljivost K1inci6evo ulje djeluje vrlo snatno . a jednopostotna otopina je tri do eenn puta jaca od fenola.i liiccniC..

Djelovanje Lavanda djeluje antiseptieno. mokrace. Osobito se u Franeuskoj lavanda smatra jednom od najznacajnijih ljekovitih biljaka uopce. trljaju je medu prstirna i natapaju njezinim sokorn mjeste ugriza. djeluje umirujuce na srce. smiruje . Najtrasenija je lavanda koja raste u francuskoj pokrajini Provansi.Poznavanje i pravilna primjena ljekovitih biljaka Veeje U ontiet bilo pmmafO da lovando lijepo mirise ali i do je ljekovita: poseb no se cyeniLo njesino IIl1lintjuCe i dezinficirajuCe djelo\lonje. cineol. lavanda (Lavandula offidnalisl Ova usnjaca iz juzne i srednje Europe vazna je ljekovita bilj- ka. . ani beru lavandu. karnfor i druge tvari. saponine i kumarine umbelliferon i herniarin. U ulju se nalazi i linilacetat (30 do 50 %) koji odreduje vrijednost biljke. ublaiava belove. znoja. mozak i vegetativni iivcani sustav. opusta gn:eve. kao i linalool. djeluje 38 Ljekovito djelevanje lavande ked ugriza zmije posebno cijene lovci: ugri ze Ii im psa poskok. Sastojci Medicinski se primjenjuju cvjetovi koji sadrze ad 1 do 30/0 etenenog ulja. aka 100/0 treslovine lamiaceen.. ponce stvaranje iuci. borneol.

Ona se posebno dobra razvija u plucima. mangan. a u 5 %-tnoj uzrocnike tifusa i difterije. pinen. Lavandin caj i ulje ublazavaju upale kofe. Limunova korica sadrzi provitamin A. Osobe koje boluju od niskog krvnog rlaka ceseo su zbog opustajuceg djelovanja lavande pospane i umome. Podnosljivost Rijetko se govori 0 alergijskim reakcijarna na lavandu.ijecenju se prirnjenjuju plod i korica. kao i do ornarnljenosti. silicij i vocne kiseline. limun sadrfi i minerale i elernente II tragovirna . zeljezo. kao i akne i psorijazu. citral. Kod infekcija disnih putova lavanda se stoga moze prirnjerijivati oralno i pomijesana s drugim ljekovitim biljkama za masazu i za inhalacije.5 % etericnog ulja. opekline i ekceme. potice probavu i tijeei rane.Lavanda. Lavanda potil'e menstruaciju i ne bi se trebala primjenjivati u trudnoci. Vazna su njezina antibioticna i antisepticna. razliiiire flavonogLikozid e i oko 0. limun {Citrus limonum} Svjez limunov sok ima Limun pripada porodici rurvice a potjece iz istocne Azije. vrijedna svojstva: djeluje antisepticno [unistava klice) i drureticno (izlucuje vodu a time i bakterije koje izazivaju bolesti). U 0. Podrucja primjene Antisepticna snaga lavande moze se dobro iskoristiri oralno i u vanjskoj primjeni. bakar. Osjet[jive osobe reagiraju katkad glavoboljarna na njezin miris. Sastojci Osim vitarnina C i vitarnina skupine B. Visoke doze lavandinog ulja mogu dovesri do nadrazaja zeluca i crijeva. U l. felandren. karnfen i linalool. kao i urnirujuca svojstva kod nervoze. nernira. Vazni sastojci ulja su limoni (90 %). nesanice i nervoznih smetnji srca.ka1cij.2 %-tnoj otopini esencija lavande unistava uzrocnike tuberkuloze. hesperidin. citronelal. Idealno je jesti i plod jer zastitne tvari koje se u njemu nalaze bitno jacaju djelovanje I vitamina C 39 . smanjuje krvni tlak.mirisna ljekovita biljka atitoksicno.

glukokinina). jed.. Uparena esencija Iimuna razara rneningokokus. prije svega ad aliina. a sadrzi oko 0. probavu i tek. minerale i elemente u tragovirna (natrij. sumpor. To vrijedi i za sok.01 % etericnog ulja. kalij. alicina i po!isulfidena. 40 . sree i vene te sprjecava reurnatske regobe i sklerozu . Luk sadrzi cijeli niz vitamina CA. te hemoliticke streptokoke. Tvar koja potiee suze zove se propanrhialcksid. Djelovanje Luk potice lucenje mokrace. Da bisre I ublazill neugodan miris luka na ken [ela.Poznavanie i pravilna primiena ljekovitih hiljska Djelovanje Limurr je biljka koja unistava bakterije. prije nego !ito pocne truljenje koje smanjl. srnanjuje secer u krvi (preko tzv.lje kvalitetu I sastojaka. Cista esencija unistava bakteriju difterije. jaea zivcani sustav. Slrovi luk treba 10 bi odrnah iskoristiti. Prekomjemo uzi'lanje limuna moze pojaeari mirnocu nekih osoba. I Sastojci Luk se primjenjuje u rnedicinske svrhe. Vrijednost te posvuda koristene i omiljene biljke svima je vjerojamo poznata. annsepticno i sprjecava infekcije. C). B. djeluje antiseptldno i osim toga aktivira bijela krvna tjelesca. Flavonoidi se nalaze u korici ploda. kalcij. otpusta S]UZ. pojedite jabuku. luk (Allium cepa) Biljka iz porodice ljiljana kod nas se udomacila stigavsi iz Azije. ova do tri bombona s kavorn iii nekoliko listova persina. siliclj). zeljezo. Podnosljivost Lirnunovo ulje moze kao j sva druga erericna ulja nadraziti kozu. djeluje antialergijski. jedan od mogucih uzrocnika upale rnozdane ovojnice. Podrucja primjene Limun ima i druga ljekovita djelovanja: on opcenito osvjezava. smanjuje remperaruru i visoki tlak.

Majcina dusica - svernoguta bi Ijka

Podrueja primjene
Luk smanjuje previsok krvni tlak i poviseni kolesterol u krvi te sprjecava arteriosklerozu. Pornaze kod bronhitisa, astme te smetnji u probavnirn organima, bubrezirna i rnjehuru. Sirovi luk djeluje posebno dobro na rnokracne putove, a kuhani na probavni trakt,

MajCina dusica

(Thymus)
M ajcina dusica zva I. se ranije antibiotikom ljudi.

Ova usnjac<Iiz podruqa Sredozemlja cesto se primjen juje kao ljekovita biljka i zacin. Razlikuju se Thymus vulgaris (vrtna majEina dusica iii prava rnajcina dusica) i Thymus serpyllun1 (divlja rnajcina dusica). Obje biljke sliEne su po sastojcima i naeinu djelovanja i primjenjuju se na isti nacin. Divlja majcina dusica sadrzi manje etericnog ulja, i to antibioticno slabije djelujuceg, Sastojci Koristi se cvatuca biljka majcine dusice koja sadrzi najrnanje 1,2 % eteriEnog ulja, treslovine i.gorke tvari, kao i sapo nine. Eteril'no ulje sastoji se do SO % iz timola, karvakrola, cimola, borneola, geraniola, linaloola, pinena i cirnena, Glavni sastojcl ulja majdne dusice su timol i karvakrol, a ulja divlje majcine dusice linalool i cirnol, V ljekovite svrhe mogu se jednako primjenjivati vodene otopine i etericno ulje obiju biljaka.

! 1 rnravirna je poznata
i antlbloticna
snaga

1 siromasnih

I
I
I

I divlje

I na
!

rnajcine dusice: oni postavljaju biljku svoje nastarnbe da bi rnravlji grad stitila od napada bakterij a i vi rusa.

Djelovanje
Majcina dusica djeluje opcenito poticajno i osnafujuce, ublazava grceve, jaca zivce, potice tek i probavu, povisuje krvni tlak i djeluje dezinfekcijski i antiseptic no - to svojstvo proteze se osobito na crijeva, pluca, mokracni trakt i genitalije. Majcina se dusica ubraja II najvaznije antisepticno djelujuce Ijekovite biljke koje unistavaju bakrerije i otrove, Vlje rriajcine dusice zbog svog sadrfaja timola/karvakrola i 1I koncentraciji od 1:3000 djeluje usporavajuce na najvise
41

Poznava nje i pravilna prirnjena ljekovitih biljaka Nova istrazivanja potvrduju da etericna ulja rnajcine dusice, I lavande. berg. mote. kamilice i limuna poticu II stvaranje bijelih krvnih tjelesaca. Majcina dustca I pot ice obrambeni sustav kod razl icitih in fekcija.

I

bakterjja u ranarna. Cak i zubne paste koje sadrie majcinu dusicu u razrijedenoj oropini od 0,10% razara]u mikrobe u usnoj supljini u roku od tri minute. Podrucja primjene Majcina dusica djeluje dezinficlrajuce i opustajuce na bronhije, zeludac i crijeva. Prehlade i druge tegobe s disnim putovirna, osoblto grcevin kasalj i hripavac, mogu se ublafiti pornocu rnajcine dusice. Pojave vrenja u erijevima s grcevirna i rijetkirn smrdljivim stolicarna normallziraju se, a sluznica zelu en i crijeva se smiru je. Caj od rnajeine dustce (1 flicka na ,/, litre yodel pornaze i u vanjskoj primjeni kao oblog kod rana.

Podnosljivosr Prevelike doze u osjetljivih osoba mogu izazvari prejako
djelovanje ~titne zlijezde. To se moie dogodiri i kod preceste upotrebe zubne paste ukojoj ima rnajcine dustce, Kod kolicine od 6 grarna majcina duslca djeluje rokskno. Zato se ne bi srnjela uzimati u rrudnocl i kod visokog krvnog tlaka,

Svjetsk, najpozlIGtije planUIiiie 1IIIllllla danas su
II Italiji, Spanjolskoj, Crlkoj i lIa zapadll SAD·a. Umwi se moiiie djekom

dje(e godille k!lpili svjti i dobre halitete.

42

vrisak protiv napuhnutosti i grceva

Vrisak

(Salureja)

Ova vrsta usnjaca vee je u amici bila veoma cijenjena biljka. Uglavnom se razlikuju vrtni vrisak, koji se obicno upotrebIjava kao zacin i nesto jaci krski vrisak Krski vrisak ima bitno jace antibioticnc djelovanje. Obje su te vrste slidne po nacinu djelovanja i primjeni. Sastojci U lijecenju se primjenjuje cvatuca biljka koja sadrfi od 0,3 do 1,9% erericnog ulja, 4 do 8 % treslovina, gorkih tvari i malo sluzi. Osnovni sastojci ulja su karvakrol (oko 30 %), cimol, dipenten, fenolen, pinen, terpen, fenol, cineol i nesto tirnola, Djelovanje Vrisak ima jako ancisepricno djelovanje (osobito krski), cesro i"ak i jace od rnajcine d US ice, a osim toga sprjecava i truljenje, dje!uje poticajno i kao afrodizijak.

I Vrisak je dobar kod
rana i uboda insekata.

Natapkajte ranu iii ubod mlakim (ajem
iii, jos bolje, dvjema kapi ma etericnog u Ija. To ce sprijeciti belove i natekline.

Podrueja primjene
Preporucuje se prirnjena ove biljke za zeludac i crijeva. U kuhinji je omiljena zbog svog svojstva da sprjecava truljenje i potice probavu, Ublazava napuhnutost i grceve (ovaj pomalo ostar zacln trebao bi se naci u svakom jelu s grahom, lecom, graskom ili keljorn), potice tek i zbog svojeg je dezinficirajuceg etericnog ulja i treslovina debar kao sredstvo protiv proljeva svih vrsta. Brojni liked za poticanje probave i sredsrva za lijecenje rana sad de vrisak,

I Caj
I

ad vriska kod napuhnutosti. vrenja

! iii truljenja u zelucu iii kod proljeva priprema

Podnosljivost
Vazl1o: zbog svojeg nadrazujuceg djelovanja na sluznicu i kozu ulJe vriska se ne bi smjelo upotrebljavati nerazrijedeno, Aka je to ipak nevedeno u receptima, oprezno ga isprobajte.

I se ovako: 2 zlicice biIjke
prelijte sa ';" litre kipuce vade. ostavite da stoji
10 minutai

pijte po

dvije sal ice na dan.

43

algant. k) srnsnjuje ternperaturu .o . potlcaino.n]e arl. potite prohvljenost I. ($Iolisn. iscrpljencsti. kod povi!enlh vrijedncsti rnasneee u krvi.tonj. prill. I.rio. otpusta . potice izrnjenu tvari Primjena gre""e.koj primjeni ked nategnuca i bololGl mi~ica ked ne u trudnccll moguci nadra !a] i 1. antiviral no. sjerne arnika.• a potican]e izlucivanja mokrac. poli~. antimikoti~no. elpu!!.rcu i crijevirna.nje krvi. i!iiasa kod . bobice borovica.I'u~. alergije dumbir.~. uspcrava upalu..ko. U poricanie obrane organizma kod katara di!nih putova.prj. sluz. posebno potif.keca .tav. j prehlade ne kori . opu!la ~r<.zinficirajure.tovi borove igliee borevlca. i rana. Iijeti upale. iglice c:imet. za lij.klerij.kl. sprj. prekornjernu tekuelnu.caja 'itosti. potite probavu. mokrenje.ntibakt •• ijsko. zgru !'.tko mogu. antimikoti~no .ko. ublatava pOli~. annvirusno.lo.t d. proliv napuhnutosti. produzava zgru!. ubi. protuupatno. u vanj. t. fungista!i<!no. 5 eterienim uljima Podnosljivost moguce ale<gije mogu. ra n a eukaljpt. i ~iv.nti se pticno. kor. pOli~e prokrvljenost antibakterij.. potice prokrvljenost . u vanjsko] prirnjeni kod bolova milie. pOlite prekrvljene.rgije.c.luea mogu':. anlimikotitno.roze. ubl.j. ked probavnih tegoba. putne bolesti kod infekeija di!nih putova 23 innalac:iju i rnasazu kod probavnih smetnji. ne uzimati oralno debra ne keristiti u t rudnocil mog.gano antjbakterijskc. antjvirusnc.kterij. kod probavnih smetnj.kcij.met"ji probave i gr~""a u zeh. li.Iiti u trudnoei! mogue.nlib. . at.IYlOkozo. probavu anlibaktedj'ko. probave.3 'rv.la. korijen '01.jen gowli'" h.luca ne koristiti kod nadrai!aj' .nosl anti. sluz. upala .lj.~i rane.v •.v.jdu~k. korica telnjak antisepnceo.Poznavan]e i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Ljekovite biljke Biljka anis.ajuce. za peticanje prebave.Io. nedostatka teka ked kroniene preh I! d e. crjjeva i bubrega dobra Djelovanje . protiv napuhnutosti antibakterijsko. dezinfici.cava nadutost. izbacivanie sluz! anrisepticno. i kata ra dijnih putova kod ezljed. ILIea i bolesti 'UCMg mjehu'a rij.e ale<gije dobra mogu6i nadra~'ii f.ve trava 44 . <vj.ko.rgije dobra dracoljub kod laganih inf.ntib. jata. poti~e prokr.va gll.epti6no. opcenite slabosti za .iava belove lagano antibi"ti~n". napuhnulo.osj. ked kallj. di!nih i mokracnih putova. j.ti.u(1 nadrahji !eluc a. izlutuj. i za opce jatanje. sm:anjuje rnasti u krvl. upala vena kod katara diJni h pu rcva kod probavni h tel. reumatskih tegoba .

nja i slabosti za . ublafava greeve.joUjiv l.c.zluc.Prirod no antiba kterijsko djelova n]e Ljekovite biljke s eterienlm uljima Biljka hren.nu. protiv napuhoutosti antisept i~no. umiruie. grceye. potic.ke tokslne. potiee za'jeljivanje rana.lno.. upala mjehura i bubrega ne u trudno6 kadulja.a kod probavnih tegob a. u analnem i genital nom podrucju. poti~. kod hunjavice i bronhitis.nr. upale. korijen Ojelovanje antibioticno. cvjetovl dobra komoraf lagano antibioticno. grf.nje skleroze. j. kod srnetnji sna i nemira. povrat.luciv. Iii_a rane kod upala u podrutju usta i tdrijel a. kod prehlade i glip. [ungistalieno..zav.• ntibakte. a nt ibaklerijsko. kod areva leluca.nj' sluzi lagano antibakterijsko. mokrace. grl:ov. snifava tlak.ijeI3.keija mokra':"i" putova.nje upale kofe i sluznice za csvjezenie i jaCanje.nj.nje kod upala kofe i sluznice.iv. sprjecava znojenje. jaca probavu. onemogucava bakterij."a u £. za potlcanie probave dobra kelj moguci n. za j. dobra limun. izlucivanje sluzi. laganc ornarnljujuce dob ra klinbc.. virustaticno.ifava probavu i izlucivanje razr jeduje slu z tl ak. u blafay..prj.nHI putova kod nervozom uzrokovanih rnogue e a I. ubl. napehnutosti. . kora i plod luk dobra 4S .a. sm.ira na ielucu i dvanaesnlku.oje mokrace.ijsko. ublaun upal e. potia. kod temperature. potice probavu i . i. cvjetovi dobra smetnji u zelucu i e:rijevima. . u zelucano-crijevnom traktu iocijedeni sok kod t..vim •. probavu. opust.fav. poti~e probavu antisepliCno . cvjetovi antibakterijskc. U lokalnu anestezl]u.ya napuhnutost. listovi karnillca.cenja rana.Iucu i <rij. potice obra nu antibaherijsko.~ a. ubl . an(ivirusno. za ubl.faji kof. probave.cav. potiee obr. potice iz mjenu tvari potice prokrvljenost.gii. va greeve. oboljenja crijeva Podnosljivost ne na o. kao oblog kod lij. sluzi Primjena kod bmnhiti. hladi.. greeye. jaca i pOtice probavu (kariea) antlsepticnc. lavanda.njuj. ked artritisa i bronhiti. sprjef.d.. osjecaja sifosti kod upata u podrueju usne ~upljine i !d. kod probavnih smetnji i infekcija di!. an tirung.'udac. kim antimikrobno. bole sti disn ih P u tova. potic.

op1enito potiC'jnO kata . ked: asrrne. probavn ih smetnji.m.!ljavanje..m'!nji.v. polil:e probavu. protiv trulje.§lja i prehlade ked rana i ozljeda."".i.j. upale. U.nje . obrane ked karara disni h p u 10". maj~ina du!ica. . pol. i'lu~iv.. potif. (Vieloyi ked k. . du!k.. kod niskog.!ki. rijetko su moguo. dezinfod raj uce. potlcanje probave i za PodnQ~lijvQst dobra ne kon 5 ti Ii k. [l te tuca i c rijeva ne u trudnoci i kod visokeg Ilaka dobra za potican]e probave i ja~anj e. probavu grteve.v" gr~ev. usta i id. ~eluca ne u trudncei i ked vi . i c<ij"va. j. grceve.i.n :rn. . dobra 46 .. obramben] sustav 1"ti.j~. probavnih srnetnjl ufe"'. kij. za ded'f' u juhe il i sala te ked probavnih . upale. ublahv". kao 50k il i .vni h. smanjuie tlak.. laga no anI ibicti~no. ubi. povracanje lagano • n libioli 1no.Iuzi anli. "(.:!ava II a k ked nervnznlh srnetnji sna i !elu~.!..~jet.dr.potiile probavu.&' isk. poti~. mok"cu .afyj.ludac ne u povrtnlca ruzrnarin.ju'e.potice..ed vi sokog tlaka i u I'udnoti dobra ked kat ara disn ih 'p utova. polit. koe. poliill. vrisak ked napuhnutostl.ta . rane.Iu.tegoba kao i ~e!oja~.boo k.Iergije dobra ked bol es 1i !u~i j.!. 'prjeta".bva grteve.. listovi rujevina antirnjkrnbnn. pOliee probavu."" nadutost dez i nrici rajute. potile probavu ople"itc poticajno.ekog tlak. I.'lna primjena ljekovitih biljaka Ljekovite biljke 5 eterknlm uljima Biljka matur. prOhv Uuljenja. jet re sarno Y' dogovoru s lijel:nikom m. an tlvlrus n o. Primjena ko>l lag~ni h in r. de.r. urniru]e antib'kterii sko.olibakrerij.I. anti. ubl. 3 nri~iri)sn 0. grtev e. ub'I. ja~a pap re "a rnetvica.e" ubla~. kl.Poznavan]e i prav. . umiruju. bosu ked . di~nih pu tova k uudnotH katkad n. Iistovi Djelovanje antiS1'. sekrete.n.itu limlu.ko.antivj ru sno.eplifno (pos.nlim. ked upala u pod. orpusta . ubla!.ijel.mernji 'eluca. POI. .o ri~no. prehlade.ka kod upala kote. antimikoli~no.. za j. upaT. CpU!I.pli{no. sp. naj bolje 'vjd dobra mcguei nad ra i!aj i. antibak«!rij sko.inficirajuc e. skuplj. probavu opceoito j aea. cri].". ful. i.Iuz.nja." ~ju usra i 1d'ijela 'ked . listovi mali~njak."lnji probave. lije~. listovi a ntisept i~n 0.mi_ nu IV3 ri. krob n o.. !eluc. nih i "rij. mog"':i nad .dlljcli Iuk mileduh (!ipan) neven. sn .~..cava upale. ublahv.~k). an t'i mikolion o. pori ~~ P robavu."j. mok re nj. usta i :!drij.

stimuli ra imunoloski .oibnih upal" usia i i!dfiie'I. lijol:i rane z. cvje.tski h legoba kod upala mokra en ih pu tova i mjehura •.• stm e.ti ti ked visoke temperature.ijet ko su moguCi nadrabj. upale.. obranu.luca 47 .. rana.fav."v. OpU. korica hrast. ~el uta dobra kod bro~hiris. ja<.potit. . be les ti If mf neg sust ava :i ra ~ dobra.". moguei bolo". sprje<..ibioti. upale dobr dobra tvjetovi rnedvietka.no .e znojenje i' mokrenje ked prehlade i bronhitis vrbcllsta surudca.a putova brusnlca. g.la koje.kuplj. listovi 5 drugim djelotvornim tvarima J>rimjena: korl.juco. . u ttbuh u. usporava pori~e mokrenje . srniruje grleve.kole. ~j.kij. antioakte djsko .loo.!I. poti{e znojenje i rnokrenje fog.eom. dobra moguc oad""i zeluca ne ko.eav. up.no dj.ekcem hernoroida kod prehla d e. heme rc id I i kod prolleva kod prolj.Iuzi kat i' upal e.~. .d.i. skuplla kozu.va obranu. .gob. kod oeei ste . znoj. kora kod p rehlada i reumats kih I.lljan. prctlv upale. reumatskih Djelov~nie . gri pe. listovi hamamelis. ubi atava belove ant i b i ot i~no. upale Podnosljivost dobra dobra .poi. upala vena.l:eve antibiotidno.. prehlade.nbmikoti~no. prehlade pelud ne grcznlee kod proljeva. tom p eratu ru. poj.Ne dajte klicarna sansul Ljekovite biljke Biljka bazga. ubl. a n. lagano ublafava botove dezi n n"j ra.aSlj .ntibioti<"o i .vanje .v. antiblotkno. <l<. '1. glavobolja ne kori Sit iti u trud noti! moguCi nad"z3j i t. za lijeeenje ra na korijen trputac lagano ant.eva. potice mokrenje ne u IrudnoCi! nije za djecu rnl.kod p rehlade.ava belove.tooi i biljka vrba.nj.ip e. ub'I"a.va upale. so i'zava remperatu ru.tiste "oZ~ kod upala mokratoih i mjehu. moguti n.kuplj'juce.nje obrane (i pf(lfolaktic~i). IJ! SpOt3Va. reu m.. te!ko61 g'ip".""rj'duje sluz pOliee izluc.du od 12 godma..nie ~mokrenje. u bla. kora ljpa.v. pol'ic. i njel:ln kod upata o(iju.1 pa le.k".• k" pljaju c.stav. snit . obranu. ublail'" nadrahje. . 'k. g. reumatskih 'ogoba. llsiov 'poi. ubla ~"va boll petoprsta rudb. p osebno kod prevel ike doz.azaji ieluca .tovi b.

48 .e u podrucju jezika..Bolesti i tegobe Ovo se poglavlje kod opisanih biljaka i recepata usredotocuje na posebno prokusane i djelotvorne recepte kojima si svatko lako rnoze sam pomoci. infekcije koze. npr. dakako. kako za primjenu cijelih biljaka iIi same dijelova biljaka. Nemojte odjednom napraviti prevel iku kolicinu lijekal Afte Afte su ranice u sluznici usta okruzene upaljenirn ruborn s bjelicastim naslagarna. tocno pridrzavanje navedenih uputa. inhalacije. caj iii sirup. Preduvjet je. ovisno 0 potrebi) .. tskoristite sirok spektar djelovanja Ijekovitih biljakal U ovim slucajevima pornafu biljni antibiotici Glavno podruqe primjene antirnikrobnog djelovanja Ijekovitih blljaka u okviru sarnostalnog lijecenja su jednostavne infekcije: . usnica. masaze. Odaberite od brojnih recepata one sto yam odgovara za sva ku tegobu. sluznice obraza. take i za primjenu etericnih ulja. zbog virusa herpesa . mekog nepca iii zubnog mesa i mogu biti vrlo bolne. Razlog njihova nastanka nije poznat. infekcije disnih putova (razrjedivanje sluzi iii ublazavanje nadrazaja.. npr.. One se nalaz. infekcije mokracnih putova (i potican]e mokrenja). Oralna uporreba etericnih ulja smije uslijediti samo nakon dogovora s lijecnikorn iii iskusnim Ijekarnikom... infekcije zelucano-crijevnog trakta (smirujuce djelovanje na grceve) .. U svim receptima dani su prikladni nacini pripreme i kolicine.

Ljekoviti caj Ovaj caj potide izmjenu tvari u tijelu. I izrazeni Herpes simplex mogu uzrokovati jak napadaj I afti. leda ili ramena. Perite se sarno blagim neutralnim sapunirna i ne koristite nikakvu kozrnetiku za prekrivanje Iiea. Reeepte porrazite pod »Upala sluznice usne supljine«. pogresnom prehranom. srnetnjarna izmjeni tvari. Najcesce zahvacaju lice. a kod jakih upala cajem od kamilice iii mjesavine kadulje i karnilice. ali i prsa.Alte .Akne pretpostavlja se da je to oslabljeni cije iIi pogresna prehrana. infekAko su afte jako izra. Koristite svaki dan cisti rucnik. inficiranirn Akne Akne su jedno od najneugodnijih koznih oboljenja. a dnevna parna kupka lica cisti i ublazava upalu. po 20 grama macuhice. prazne njihov sadrza] i onda u pravilu zacijele bez ozilJaka. No i prirorn se ne srnije pretjerivati. obrarnbeni sustav. nego Cistim rukarna. Biljni cajevi poncu izmjenu tvari u tijelu. slatkise i jaka jela. Cesto pomaze i razrijedena tinktura rujevine. rosnice i listova koprive. posebno u rnladih osoba u pubertetu. prenosenje zivotinjske upale usta i bolesti sap Ispiranje usta Posebno se dobrim pokazalo ispiranje usta eajem od kadulje. slabirn radom probavnih organa i nepod noseniern neki h ziveznih namirnica. Primjena: Pomijesati 30 grama orahovih listova. I! sirovim mlijekom. zene. Ne biste smjeli jesti previse rnasnu hranu. I I U kasnijirn godinama akne mogu biti prouzrokovane i dusevnirn III I 49 problemima. Kod akni se upale zacepljeni prolazi lojnih z!ijezda i folikuli dlacica. koji stvaraju evorice (pristice) i podizu ih prema van. Opce mjere Treba paziti na krajnju cistoclI: ne isdskujte prisrice prljavirn prstima. rek nakon ciScenja liea parorn. I (kontaktom sa tivoti· njarna. korijena maslacka. Nastanak akni najcesce je povezan s hormonalnim promjenama u puberteru. U tom slucaju saI vjetujte se s lijecnikorn. kao i I iii Herpes zoster maslacern iii sirorn). . postoji su mnja na . a eim »dozru«. Dobra je hrana s nmogo voca i povrca.

ad cvjerova kamiliee iii srolisnika Primjena: Priprema se kao gore sa 1 do 2 zlice biljaka na 1 lirru vode.. ostaviti da sroji 10 min mao Tri pura na dan pin po jednu salicu poslije jela. 1 do 3 zlice mjesavine cvjetova kamiliee. . naravno. U vecini slucajeva angina je 50 . Primjena: Najbolje je dati pomijesati u ljekarnl jednake dijelove tinkrura rnaslacka. I sto se..... Losioni i ispiranje I . arnlke i oraha zagrijati do vrenja u litri vode." litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta. lavande.. I . rosnice. ad stolisnika Primjena: Preliti 3 zliCice biljaka sa'. Upaljena mjesta natapati mlakim cajem_ . mora I prepustiti strucnjacirna. Kapljice Ove biljne kapljice potieu izrnjenu rvari. Na kraju lice narapkari vodicom od hamarnelisa.. I Ovdje se individualno obraduje svaki pacijen t. ad rnajcine dusice Primjena: Tri ilicice biljaka preliei sa'. nevena i ivancice. Od rnijesanih biljaka Primjena. Angina Latinska rijec »angina« maci tjesnac.. Razrijediti 3 puta na dan 15 kapi s malo vode i uzimati uvijek prije obroka. Dvije Bieice (do 14 godina 1 iii· cicu) mjesavine preliti sa 'to litre kipuce vode. ostaviti da stoji 10 minura i nata pati upaljena mjesta Hi stay" ljati kornprese namccene 1I otopinu . srricka. listova ruzrnarina. Parna kupka za lice Pri lijecenju akni Ijekovitim biljem polazi se od toga da valja najprije u red dovesti ejeJokupnu izrnjenu tvarl tako da kola ne stvara previse masti.Bolesti i tegobe 10 grama nevenovih cvjetova. c":estose pod tim podrazumijeva upala nepea i krajntka. rnaknuti sa stednjaka i drzati lice 10 do 15 rninuta iznad pare." litre kipuce vode.

Srarij! ljudi. za akutne tegobe odgovorne i odredene bakrerije. 51 toksini. Od petoprste (prstaca). cesto umjereno povisena temperatura (05[0 je tipicno za bakterijsku infekciju. pak. I organima moze dovesti Ido upalnih i alergijski h I legio bolesti.. . Cesta su. rucnik mosete namociti i Ll lirnunovu soku (razrijedenu vodom). Akutne upale izazvane streptokokima pojavljuju se najcesce u djetinjstvu i mladosti. stavljajte oblog 2 do 3 pura ria dan.' litre vode. a katkad se vide i gnojni mjehurici. Primjena: Preklopljen tanak rucnik uroniti u hladnu vodu s octom i lagano ga acijediti. Tri zlii'ice mjesavine preliti sa 'I. slornljenost. katkad probadanje u uhu.. Voda za grgljanje . Grgljati mlakim cajem svaka dva sata . Krajnici su paveCani i crveni. Vlazni rucnik ornotati dva puta eke vrata i prekriti suhirn rucnikorn.Angina popratna pojava prehlade iIi gripe. Ovakav oblog smijete stavljati sarno na topao vratl Savjer Umjesto u vodi S ocrorn. ostaviti da stojl 10 min uta i time svaka dva sara ispiruti i grgljati.Akne .. iz kojeg se II krv ispustaju klice i To u raznirn I Upala krajnika mora se uvijek izlijeciti jer inace rnoze postati kromcno u I reakcija. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. listova oraha i kamilice p.. ali i visoka ternperarura je takoder rnoguca).nakon 15 rninuta. Tegobe u tim slucajevima nesraju vee nakon nekoliko dana.. pak. ponovo stavite oblog. cesce pate od kronicnog tonzilitisa. sljezovih listica i orahovih lisrova te 10 grama cvjetova kamilice. i'im se vrat zagrije . Opce mjere Kod akutne (ne krorucnel) upale kao prva rnjera pornaze cesto hladan oblog aka vrata. Od kadul]e i kamilice Primjena: 2 ~licice mjesavine od jednakih dijelova biljaka preliti sa 1. Na kraju operite vrar i prekrijte gao Ako yam je to godilo. . sljeza.imjena: pOlnijesati po 20 grarna petoprste. Ako je potrebno. naime streprokoki. Tipicni simptomi kod angine i tonzilitisa su bolovi u grlu i kod gutanja.

hrane. koja je kod prehlade najviSe pogodena. Opce mjere Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo kod jednostavnog kaslja. Tri puta na dan uzirnati po 20 kapi. reagira na steme rvari pojacanorn proizvodnjom sluzi. casi Kapljice Za povecanje obrambene snage i zalijecenje upale pornaze mjeSavina razlicitih biljnih tinktura. Nase tijelo tada pokusava kasljern osloboditi disne putove od prekomjerne sluzi koja se stvorila u upaljenim bronhijima.) i kadulje pornijesati sa 20 mililitara tinkrure dragoljuba. vrlo dobro pcrnazu topli oblozi. najbolje dva do tri dana posrite sa cajem i oblozima na listovirna. Do nadrazaja na kasalj moze doci i kad se uz prehladu iii gripu upale sluznice disnih cijevi i bronhija. Ako imate prehladu s temperaturom. Kasljanjem nase tijelo pokusava osloboditi diilne putove od prasine.. J druge mjere s toplinorn. Na njezinoj se povrsini nalaze bezbrojne male niti koje te tvari ponovno izlucuju van. npr. kronicncg kaslja. odmorite se. kad tjelesna temperatura nije povisena. rudbekije (Edllnacea spp. caj od lipe iii bazge. Istodobno s mjerama poduzetima za ublazavanje kaslja mogu se piti i tajevi koji poticu znojenje i izlucivanje sluzi. Kod jakog. Bijelo pranje Bronhitis Pogledajte pod »Upala rodnice« Kod svakog oblika kaslja i bronhitisa vafno je mobilizirati obrambene snage: na primjer vitaminom C (jed nom na dan I zlica soka od pasjeg trna Idrijenka poslije jela) iii kura od cesnjaka (svakodnevno 2 cesna cesnjaka na huh iii u svjezern siru).Bolesti i tegobe . kao sto su kupke nogu iii pravo 52 . I Sluznica disnih putova. pica iii vode. Primjencr Po 10 mililitara tiukture rnajcine dusice.. Od Iimuna Primjena: Grgljanje i ispiranje sokom od Yo limuna u 1 mlake vode. Posebno je kod kaslja s jakorn sluzi vazno dosta piti.

ne preh ladan. isparava na radijatoru iii nabavite ov..posebno uljirna koja sadrzavaju rnentol i kamfor . Time se lokalno posrize veca prokrvljenost i inhaliraju se sastojci ulja. niaouflja i kajeputovca U. U prostoriji rnozete postaviri posudice s antibioticno djelotvornim uljima eukalipta.nisu za dojencad i malu djeeu! U rrgovini se mogu naci specijalni balzami za djecu. 6 kapilavande (blago djelovanje) . po 4 kapi eukallpta i miloduha utrljati i mhalirat: (kod astrne) ~ I kap rnajdne dusice. inhalirajre cijele ljekovite biljke.. No upamtite da takve masaze ..Bronhitis kupanje (pazite na opterecenje srca i krvotokal) djelotvorne su kod dugotrajnijih prehlada kad nema temperature. Navecer biste mogli prsa i leds natrljari etericnim uljima iii uzmite neki od uobicajenih bronhijalnih balzarna. Pobrinite se za svje:z..i. ~ 5 kapi lavande.glio jele (kod prehlada) ~ po 4 kap: kajeputovca... majcine dusice i lisrova eukaLipta prelijte kipucom vodom i pod velikim rucnikorn udisite 5 minuta pare koje nasraju. borovih igliea iii klekovine koja ce se isparavati. zra k i dosta vlage u zraku.iskasljavanje) ~ po 4 kapi bergamote.lko antiseptieno djelovanje] . Ostavite da se voda Inhalacije ~ Ako etericna ulja djeluju prejako i prenadrazujuce. po 3 kapieukalipta. po 3 kapi rufmarlna i eukalipta. 2 kapi rnajcine duslce (inhalaciia za sve vrste tegoba) .ngi na ." iii .iazivac zraka Etericna ulja za inhalaciju ~ doziranje: 6 do 12 kapl svake rnjesavine na I do 2 litre vruce vode . 5 kapi lavande i 3 kapi eukallpta iii 12 do I 5 kapi borovlh igli. Primjena: Sakl.A. borovih igiica i lavande (potite . eukalipta i sandalovine (potice iskasljavanie) S3 . I Kod sva ke vrste kaslja trebal i biste izbjegavati dodatne izvore nadrazaja kao sto su zadimljene prostorije il i propuh..l borovih igliea. po 3 kapi eukalipta i borovih igllca .

pustite neka zavri pa udisite pare. Od toga uzeri I zlicicu iii 1 zlicu i pomijesati s vruccm vodom te inhalirati ovisno 0 podnosljivosri. stavi re po kap eukaUptova i linw nova ulja.1O kod a 11gi IIe. a pOI. kao i tri kap i IIlja lavallde u V.. ~ Inhalirati mozete i oropinu etericnih ulja u alkoholu. borovih iglica i majcine dusice. Primjena: 1 saku borovih iglica prelijte Iitrom vode. eukalipta. ~ po 3 kapi ulja jele. Prirnjena ceSnjaka. kao i 4 rnililltraeukalipra. Kod osjecljive koze stavire ukupno 10 kapi navedenih ulja u 1 zliCicu maslinovog ulja. Za masazu uzmite ukupno 10 do 20 kapi etericnih ulja. 54 . maze se primijeniti otopino za grglja /lje. 20 do 30 kapl ulja jele iJ i bora ili 12 kapi eukaliptova ulja ~ za djecu: 5 kapi ulja jele staviti u lh cajne z!icice ulja pile" snage pi uca i bronhija. staviti u 100 rnililitara 90-postotllog alkohola. I rnajcine dusice i kadulje kao zacina i dodatka u juhama i salatarna posebno ojacavai podize obrambene I 1 Masaze Pl'imjena.. origana i Iavande ~ po 7 kapi ulja niaoulija. Stavice ulje u ruku i razrnafite ga dva puta na dan po prsima j ledima. Primjena: Po 2 mililitra ulja lavande. Kod svil: tegoba u grlu. case vode I' grgljajce vise pu m IIa dan.eb.Bolesti i tegobe ~ Posebno blago djelovanje imaju borove iglice. Kod kronicnih oboljenja 1 do 2 tjedna provoditi 2 do 3 inhalacije na dan. jele i eukalipta .

no: Iistovi eukalipra. korijen bijelog sljeza i velecvjetna divizma u jednakim dijelovima to. pl ucnjaka. Piti 3 do 4 salice Caja na dan zasladenog s malo meda. po 10 grama korijena jaglaca. razrjeduje sluz: 20 grarna rnajcme dusice. Od toga pijte .ijeCnikom! to. U tom se slucaju uzima polovina preporucene doze. rosike kruznoliste j usimjenog anisovog sjernena .Razrjeduje sluz.Bronhitis nienih klica i utrljati. ostaviri 10 mtnuta i procijediti. procijediti i zakuhati tekucinu s kilogramom sladora iii meda do gustoce sirupa.. Vi~e puta na : d ubokog bronbitisa: pomijesajte u jednakim I dijelovima tinkture ! trpu tca.. po 20 grama usitnjenog sjemena anisa.. trputac. Ljekoviti cajevi Ako se ka salj pogorsa I iii dode do otd:anog Primjena: Po 2 z!icice jedne od navedenih mjesavina biljaka preliti sa '/4 litre kipuce vode. miloduha i bijeli tetrljan (macina trava. to.Potice znojenje: 40 grama cvjetova Iipe. I I kornoraca i velecvjetne 55 . Djeluje antibiotil'. cvjetove velecvjetne divizme. ostaviri da se ohladi. Ublazava grceve i razrjeduje sluz: razrezani dijelovi sjemenki komoraca. potice ispljuvak..Ublazava temperature. velecvjetna divizma. majeine dusice i sljeza nadrazaje i opusta sluz: pomijesati u jednakim dijelovima sljezove listove. .. plucnjaka i kopljastog trputca to. ublazava nadraza]: trputac.. neodlczno trebate otici k Iijecn i ku I i iii isku sn u horneopatu.. Marrubium vulgare) u jednakim dijeJovima svjeze rnajcine dusice I disa I1ja iii visoke to. Za posve malu djecu mozete pomijesati hidrolarjele s hidrolatom lavande i utrljati u prsa iii leda. 3 puta na dan 20 kapi I s malo vode. cvjerovi bazge. Svaki kasilj koji traje : d uze od tri tjed na zahtijeva savjetovanje s l.Opusta greeve: 1 grancica Sirup protiv kaslja Ove biljne kapi oornazu : osobito kod jakog i Sirup protiv kaslja posebno je dobar kod lijecenJa djece. Ublazava grceve. majcina dusica i sladic II jednakirn dijelovima . listovi sljeza.Brzo ublasava nadrazaj: rniloduh. divizme. narezane sjernenke komoraca korijen bedrenice u jednakim dijelovima . Sirup od vrhova jele (opusta sluz) Primjena: 5 saka svjezih izdanaka jele iii bora skuhati u litri vode. trputca..

poloziti jednu kraj druge na tanjur i zaseceritl (na jedan luk oko 3 zliee ilecera). no tada nije tako jak. litre) i onda ostavite da stoje 6 sati. Pet cesna ceSnjaka zgnjeciti iii narezati na sitne komadice i pomijesari sa 5 zliciea secera. ~ Sirup od cesnjaka (potice ispljuvak) p. Ako je potrebno jos jednorn.. Ostaviri da stoji 24 sata. Lagano posusite izmedu 2 krpe i stavire oa prsa i gornji dio trbuha te ih ostavire tako najdulje 30 minuta.. Ako ste rukama dodirivali hren. ove obloge mozete ostaviti da djeluju 5 do 10 min uta. ~ Sirup od hrena (kod duboko srnjestenog bronhitisa) Primjena: Sitno ribani hren (naribari svjeZi korijen) pomijesati s jednakorn kolicinom secera ili meda i uzimati 2 do 3 puta na dan po 1 zlii"icu. Oblozi i zavoji ~ Oblog od hrena Primjena: Sitno naribani hren stavire u nekoliko milimetara debelom sJoju na krpu i prekrijte drugom krpom. Obloge od hrena ne ostavljajte na kozi duze od 5 do 10 minutal Poslije 2 do 3 minute pogledajte nUe Ii se koza moida vee zacrvenjela. Taj sirup uzimajte preko cijeioga dana.imjena. Taj je sirup vrlo jak i zato nije pogodan za osobe osjetljiva zeluca. Ovisno 0 podnosljivosti. nikako ne dirajte ocil . Sljedeci dan stavite sarno jedan oblog i to tek cnda kad crvenilo koze potpuno nestane. Ovaj sirup mozete napraviti i sa susenirn iglicama. Skuhati u malo vade. ostaviri da stoji 5 minuta i procijediti kroz krpu. U tom slucaju skinite oblog i briiljivo operite kofu vodom. Listove lagano izvaljajte valjkom i tako priprernljene kratko zagrijte u top!oj vodi. ~ Simp od luka (kod kaslja i hunjaviee) Primjena: Narezati luk na ploske. Blafi sirup za djecu napravire tako da zasecerene ploske luka nekoliko rninura kuhate na niskoj temperaturi s malo vode (Y. istisnuti sok i od istisnutog soka 3 do 5 puta na dan uzimati 1 do 2 zliciee. 1 Obloge ne stavljajte pri poviseno] temperaturi! 56 .Bolesti i tegobe dan uzimati po 1 zlieu. nove obloge stavite tek I I treCi il i cetvrti dan. Oblog od kelja Primjena: Listove bijelog kelja operite i izrezite irn debelu sredinu.

Ostaviti da sroji 15 do 20 minuta. pasji trn/drijenak.Bronhitis r II.kod kronicncg bron h itisa: bosiliak.kod grcevitog kaslja: eukalipt.kod bronhitisa II.Oblog od gorusice Primjena: Pornijesati brasno erne gorusice (rnoze se nabaviti u ljekarni) s vodom temperature 45 "C u gustu kasu i nanijeti je u sloju od nekoliko milimetara na srednju trecinu tanke pamucne krpe. take da ne ostane nirnalo gorusice. Na kraju krpu oprezno rasrvoriti preko prsiju i preko toga omotari deblji rucnik. Oblo:z.doziranje: Za aromatiine svjetiljke 8 do 10 kapi ulj ne rnjesavine rasprsit! u rasprsivacu iii ostaviti da se isparava u arcrnaticnoj svjetiljci II. Staviti na Ianenu iii parnucnu krpu. eukalipt i borovica lavanda. ako nije. Cim vidite crvenilo. Zavezati krpu i zagrijati je u pecruci iii na radijatoru na 40°C.kod astrne: i astme: kajeputovac. tako da gorusica ne dode u direktni kontakr s kozorn. mozda premjestajuci ga s prsa na leda i obratno.i od hrena iii goru sice osobito su prlkladni kod jakog I bronhitisa. Poslije uklanjanja koiu isprati s malo tople vode. Druge dvije trecine preklopiti preko toga. Oblog od luka mcsete stavljati svaki dan. Nemojte takve obloge predugo ostavljati na kozi jer postoji opasnost I od opekotinal 57 . Na kraju isperite kozu mlakom vcdom. lavanda i rnajcina dusica II.Oblozi od luka Primjena: 1 do 2 luka oguliti i narezati na tanke ploske. Nakon 1 do 3 minute provjeriti nije li se kofa zacrvenjela. origano i ruzrna rin II. drZite oblog jos 2 minute. odstranite oblog. on se odmah mora ukloniti. naranca i borovica II. Takav oblog mozete stavIjati u tijeku jednog dana na prsa iii na leda. Ako za drzanja obloga nastanu problemi s krvotokorn. II. Takav oblog bez nabora staviti na prsa i prekriti s dva druga rucnika i na kraju pokrivacern.

. Pritorn dolazi do bolnih zadebljanja i crvenila.Bolesti i tegobe Cesto mokrenje Ci. Ublazavanje upale tinkturom arnike (brdanke. Ako podnosite. Sve skupa staviri u lanene vrecice iii 58 . Arnica [ednostavna pri rodna mjera da se ubrza sazrijeva nje cira jest stavljanje obloga odl uka iSP€Cen...r Pogledajte pod »Upala mjehura« elr je upala prouzrokovana bakrerijarna (najcesce stafilokokima i streptokokima) kod koje se razara tkivo tako da nastaje supJjina koja se puni gnojern.No rnajcina dusica mofe dosta nadrafivan. talco da se ona ublazi i ubrza sazrijevanje eira. treba na njega staviti cis! zavoj za rane.j ali koji se ne smije potpuno ohladiti..· Stavite 5 kapi II salicll rnlake prokuhane vode i zavojern natapajte zahvacene dijelove tijela.. Kod sube koze umijesati i 1 zlicicu maslinovog ulja. Koristiti valja samo prokuhanu iii destiliranu vcdu. Da bi se ublazila upala vee orvorencg eira.. Vise puta na dan stavljajte obloge od toga pripravka . .. montana) Stavite 1 ZJicu tinkture u '14 litre hladne prokuhane vode. litre vade. rnozete staviti i jednu kap ulja majcine dusice ill lavande na 6r .. Opee mjere Dok upala jos nije jaka postoje rnogucnosti lijecenja prircdnim naeinom.. Ovojl . Ublazavanje upale uljern rnajrine dusice Primjena. ali djelorvorno protuupalno djelovanje kamilice Primjena: 3 do 4 :l:licice jakog caja kamillce kao preljev iii 1 Zlieka tinkture karnilice na V. Blago..og u peCniCi. Od mljevenih lanenih klica Primiena: 100 grama sjemenki kuhati u 112litre na \aganoj ternperaturi 4 minute. . Primjena: Oblozi .

. Kod takve primjene rijetko moze doei do nadrafaja kofe. nikotin. zgaravica i povracanje.Cir . grcevi (posebno nakon jela). slabost. zagrijane masti i sve sto je k.. Ljekoviti cajevi .. Ako se akutni gastritis ne Iijel'i dovoljno. .. Od piskavice p. jak. Stavljati vise puta na dan kao oblog i drzari 20 rninuta.. Da bi se povezali toksini i prekomjerne kiseline. koji se cesto tesko lijeci i mose pripremiti teren za nastanak ('ira na Zelucli.i piskavice pomijesa se s vodom u gustu kasu.npr. Aspirin). Od bijeiog sljeza za zastiru sluznice Primjena: Preliti ilicu bijeJog sljeza sa '/4 litre hladne vode i 59 Cesto se kod gastritisa kao i kod eira na zelucu . vrsta bakterija (Helyeo· I batter I I posebno pylori) koja kod oslabljenog i mu noloskog sustava moze ubrzati stvaranje upale zelui'ane sluznice. vruce. osjecaj napuhnutosti. bolovi u zelucu.. prehladna ili prevruca jela. Ekcem Pogledajte pod »Upala koze« Gastritis (upala i:elucane sluznice) Kod gastritisa je doslo do upale zelucane sluznice. secer. alkohol. nedostatak teka. snazni zacini.imjena: 1 ilica mljevenih sjemenk. rnoze pronaci jedna .. Kasa se nanese na laneni rucnik ili zavoj i polaze topla. hi ad no i zacinjeno.i zacini. lake mote prijeCi u kronicrri oblik.. Pritorn se javljaju razne tegobe . preporucuje se uzimati 1 zliCicu ljekovite zernlje 3 pura na dan u mlakoj vodi iii 1I nezasecerenorn biljnom eaju.iselo. infekcija zel ilea i crijeva iii prirnjena odredenih lijekova koji sadtze acetilsalicilnu kiselinu (npr.Gastritis namocin laneni rucnik. Opce mjere Privremeno se valja odreci nadrasujuclh jela i pica kao sto su kava.. crni caj. alkohol. . Moguci uzroci akutnog gastritisa mogu biti preobilni iii prekiseli obroci. Vise pura na dan stavljati ropli oblog u uajanju od 20 rninuta sve dok se Cit ne rastvori.

Zbog cestih pojava gljivica u podrucju nogu i genitalija spomenimo da one na tom podrucju nalaze idealno hranjivo tlo (vlazno i toplo). Pelenski osip kod dojencadi takcder je infekcija kandidom. Nakon toga procijediti i vise puta na dan piti po 1 salicu . za pocetak je dobar oprezan pokus s jednom zlicorn soka.. Oslabljen obrarnbeni sustav najvazniji je preduvjet za svaku gljivicnu infekciju. koje napadaju kofu i sluznicu. u podruc]u nosa i grla.napadaju kozu. litre kipuce vode. I 60 . Od karnilice Primjena: Preliti 2 do 3 zlicice cvjetova kamilice sa V. Kod kronicno nadrazenog zeluea i crijeva ljekovirost ce karnilice poceti djelovati tek kod dugorrajnije prirnjene: svaki dan treba piti 3 do 4 puta po 1 salicu na prazan zeludac u razdoblju od 3 do 4 tjedna. naJcesce je na njirna oslabljena tjelesna zasrita. Agresivna gljivica kvasca naseljava se na kozi i sluznici. Gljivice Najcesce vrste gljivica 5U: . dakle prvusalicu ujutro na prazan zeludac. slabljenje imunoloskcg sustava kao posljedica toksina iz okolisa i (esti h uzimanja antibiotika. No kako on sam ima takoder nadrazuj uce djelovanje. . u probavnorn trakru i na vanjskim dijelovima genitalija. Uzrok je tome npr. Ostaviti da poklopljeno sroji 5 do 10 minuta i piti svaki dan u rnalim gutljajirna jos toplo na prazan zeludac.. I svjeze lstisnut limunov sok cesto se koristi za ubi azavanje upala zeluca i crijeva. kao Candida albicans. Stoga izbjegavajte prekomjernu upotrebu jakih sapuna koji razaraju kiseli zastitni ornotac nase koze. Opce mjere Ako se gljivice nasele na odredenim dijelovima nase koze. ali mogu kao ozbiljne komplikacije zahvatiti i dublje unutarnje organe Infekeije kandidom (ranije zvane i soorrnikozarna) spadaju pored infekcija gljivicama koze u najcesca gljivicna oboljenja. kosu i nokte . kozne gljivice (dermatofiti) .Bolesti i tegobe osraviti da stoji 3 sata te povremeno promijesati. gljivice kvasca i tru!jenja. dvije salice izmedu obroka i posljednju sallcu prije cdlaska na spavanje. u ustima. Najvaznija Gljivicne inlekcije danas su postale veoma teste..

. : on da noga mora biti toga potpuno su ha. izbjegavajte nosenje renisica i cesto boravire na suncu i svjezern zraku. Staviti rnjesavinu tinktura rudbekije i maicine dusice u jednakim dijelovirna direktno na zahvacena mjesta . Kod laganog napadaja gljivica Primjena: Pornijesati u jednakim dijelovima majcinu dusicu. Sa cesnjakom Primjerw: Mjesra zahvaceria gljivicama koze 2 puta na dan natrljati sokom od cesna cesnjaka. cvjetove bazge i nevena. Opce mjere Vlazne noge i zatvorene cipele nude gljivicama idealne zivotne uvjete. Oblozi .. 61 .. Gljivice na nogama Pogiedajte i pod »Gljivice« Pazite da se noge poslije pranja i tretmana biljnim sredstvima uvijek dobra I osuse na zra ku. . Dvije z!icice rnjefavine preliti sa 1/4 litre kipuce vode i poklopljeno ostaviti srajati 10 minura. kao sro su vrlo omiljene tenisice. S lavandom i cajevcem Primjena: Pornijesati po 10 kapi oba ulja sa 30 mililitara jabucnog octa i stavljati na zahvacena rnjesra . odvedite zivoti nje na pregled k veteri naru. : Ako irnate domace : zivotinje. I rnacke i psi mogu prenositl kozne glj ivice. Ako I stavljate uljnu otopinu.. Cesto sve skupa i neugodno svrbi.Gastritis . Nosite osim toga odjecu od prozracnih materijala. Pobrinite se za prokrvljenost tkiva jer to jata kozu. Ne bi trebalo nositi ni cipeJe od urnjetnih materijala. Uzrocnici su najceUe nitasre gljivice koje osobito vole vlaznu sredinu. Masaze .. apatite od uporne zaraze gljivi· I earns. I Prij e Gljivice na nogama raspoznaju se po crvenilu i perutanju izmedu prstiju iii na petama. Svaki dan s tom oropinom praviti obloge. Nosite zato sarno carape iz prirodnih marerijala i mijenjajte ih svaki dan.G Ij ivice rnjera kod gljivica koze je jacanje obrambencg sustava i njega kote tako da ona ponovno dode do svoje otpornosti.

Nakon toga noge i posebno rnjesta izmedu prstiju dobro osusire. Kod gripe cesce nego ked prehlada dolazi do reskih komplikacija. Ostaviee da sroji IO minuta. no gripa je dugotrajnija i tefa i uvijek je povezana s temperaturom..Boles ti i tegobe Kupka za noge Primjena: Prelijte 3 do 4 ilice listova kadulje lierom kipuce Protiv jos upornijih glj:ivica na noktirna nogu pomaze ova] lijek: donju stranu nokta 2 do 3 puta na dan namazite s nekoliko kapi ulja lavan· de i rujevine u malo 70 -postotncg alkohola.. .. 62 . S etericnim uljima Primjena: Jedno od ovih etericnih ulja kapajte jedan tjedan nerazrijedeno na rnjesta zahvacena gljivicama: cajevac. Infekcija se siri kasljanjern i kihanjem. .. nakon toga procijedite i stavite toliko u kadlcu da je noga prekrivena do zgJobova. Pomaze i svjeii sok od cesnjaka . Gripu uzrokuju vrlo otporni virusi.. Prava se gripa brzo ~iri i krajnje je zarazna. Gripu nernojte sarni lijeciti: kod nesrruenog Jijecenja moze doci do pojave teskih bakrerijskih seku ndarnih infekcija. .. S rudbekijorn i nevenom Primjena: Stavite nekoliko kapi tinkrura pupavice i nevena na zahvacena mjesta . majcina dusica ili rujevina . .. lirnun. ' vade. Gripa Pogledajte j pod »Prehlada« Prehlade s temperacurom cesto se naziva]u gripomzbog slicnih simproma. S lavandom i rujevinom Primjena. Masaie Najrnanje jedan tjedan po 2 do 3 puta na dan poslije kupke napravite jednu od sJjedecih masasa.· Pomijesajre SO mililitara biljnog ulja s po 15 kapi ulja lavande i rujevine Time natopite zahvacena rnjesta. J05 jednorn prornijefajre i u tome namacite noge 10 minuta. Ponav!jajte svaki dan.. vrisak. S Umunom ili cesnjakom Primjena: Premazati sVjeze istisnutim limunovim sokom zahvacena mjeste.

. pak. Savjete za ublazavanje pojedinih tegoba kao sro su kasljanje i srnrcanje nat'[ cere pod odgovarajucim naruknicarna. Za nastanak hemoroida osirn sklonosti slaborn vezivnom [kivu uzrok moee biti j cesti zarvor i napuhnutost. stranice dalje). Korisno je prvih dana drzari dijetu. 0 svirn mjerama koje ovdje predlazemo morate se dogovoriei s lijecnikom. stranicu). Oblozi . 63 . prije svega kod sjedenja. sjedeci nacin rada. Protiv svrbeza od treslovina Primjena: Staviti 1 ilicu kore hamamelisa iii hrasta u v. litre vode. odnosno nateklih hemoroida radi se 0 bolesnom prosirenju nakupine iila u sluznici cmara iii rektuma (zadnji dio crijeva). prernalo kreranja ili oboljenja jerre. zagrljat] i kuhari 10 minuta na laganoj temperaturi. rako da se tijelo moze koneentrirati na obrarnbene akcije: postite uz cajeve ili jedite sarno laganu hranu bogatu vitaminima te provodite rnjere za jacanje obrambenih snags orgaruzma (od 68.. Protiv upale Pr.ite nekol iko sati isjecka ni luk u 'I.Hernoroidi Opee mjere Mirujte prije svega i zarrazire Iijecnicku pornoc. Tada dolazi do povisenja tlaka u hemoroidalnorn tkivu analnog podrueja a time i do nakupljanja krvi koja. vodi do prosirenja fila u tom podrucju. . Ako je potrebno.imjena: Prel iti 2ZLiCice cvjetova arnike (brdanka) iii 3 zli- I Kod hemoroldalnih tegoba povolino rnoze I djelovali uravnotefena prehrana s mnogo balastnih tvari za dobru I I I I probavu te mnogo kretanja na svjezern zraku.. previse alkohola.. Luk je poznato dornace sredstvo za ublafava nje gr!ipe ili prehlade: I drz.Gljivice . svrbez i pecenje. a kasnije i jaki bolovi. Mlaku otopinu koristiti za obloge . Rasprsite istovremeno dezinficirajucu rnjesavinu eterlcnlh ulja u prostoriji (pogledajte 71. Hemoroidi Kod upaljenih. Simptomi su krvarenje. inhalirajte i rnasirajte se erericnim uljirna i pijte napitke protiv gripe. litre vruce (ne ki puce) vode pa t u tekucinu popijte ujutro I ria praza n zeludac I malo lirnunova s soka.

~ U vanjskoj primjeni po maze i uije ivancice naneseno na bolna mjesta. ako previse ne nadrazuje cmar. Ljekoviti caj Pornoci mote i caj za jetru i bubrege koji biste trebali piti sest !. kao sto je pojava oduzetosti iii ostecenja ociju. stranici i dalje). Jos je bolja rnjesavina obiju biljaka u jednakim dijelovirna.jedana. 5 uzrokuje jake belove zivaca. po 20 grama listova hamarnelisa i kositernlce. Virus u OVOID slucaju napada zivee na lieu ili na gornjem dijelu rijela. Herpes pojasni Pojasni herpe. Sredstvo koje cere odabrat] rnoze i opet biti rudbekija te hrana bogata virarninirna i mineralima (pogledajte takoder na 78. Kod ublazavajuceg djelovanja primjenjivati vise puta na dan.Bolesti i tegobe cke cvjetova nevena sa V. Primjena: Pornijesati 30 grama plodova stricka. zliciee 50-postotnog alkohola i nanesite na zahvacena mjesta (isprobajre prije toga na jednom manjem mjestu). Masaze II> CaJevae Primjena: Stavite 6 kapi ulja cajevca u Y. 64 . Kod zakasnjelog lijecnickog tretmana moze osim toga doci do opasnih kornplikacija I I I Uzrok ovom osipu je bukteca infekcija virusom koji uzrokuje I vodene kozice. po 15 grarna listova bolda (Peumus boldus moO i kokotca (Meiilotus). litre kipuce vode i ostavirt da srojl 10 minuta. Preliti 1 do 2 ilicice rnjesavine sa 'f" litre kipuce vode i piti po 2 salice na dan. pri cemu dolazi do rnjehurica zaervenjele koze i do jakih bolova u zivcima. Doza: 1 zlicica na '14 litre vode. tako da je nuzna lijecnicka pornoc. Opce rnjere Najvaznlja mjera je jacanje obrarnbenog sustava.

ovisno 0 tipu. hladnoce ili vlage.H u njavica Herpes simplex. kod zelucanih tegoba ili za vri- : Kod herpesa pornazu i oblozi sa cajem od ~ nevena iii rudbekije (3 zlicice na 'I. litre vade.. po 4 kapi ulja cimeta i klincica . Prethodi joj oslabljeni imunoloski sustav . 20 kapi ulja rnaticnjaka otopljenih u 30 mililitara ulja ivancice (koristite same cisro ulje matienjaka. ked infekcija najrazliCitijih vrsta. Dobre su: .. litre vode)...jako je sku pol) . Opce mjere Najvaznija mjera kod herpesa jest jacanje obrambene snage i imunoloskog sustava. Virus koji izaziva herpes kod vecine ljudi je uspavan i budi se tek nakon infekcije U tijelu te se akrivira s vrernena na vrijeme. r sto tako je dobro i prokuhavan]e h rastove kore (3 zlicice na . a kasnije i sluzavu rekucinu. po 4 kapi ulja cajevca i lavande Hunjavica Hunjavica je vrsta prehlade kojom su prije svega zahvacene sluznice nosa i nosnih supljlna./. [erne menstruacije. Premazivanje Kod herpesa pomaze prernazivanje ranica s nekoliko kapi antivirusnih ulja ili tinkrura. ali se zalijec.Herpes .. izazivaju razlieire tegobe. Pupavica stimulira irnunoloski sustav Recepte i tocne upute naci cere pod »Slabost obrambenog sustava«. 65 .oajcesce zbog prevelikih napora.i za nekoliko dana. One nateknu i ispustaju vcdenastu. srresa... Herpes labialis Mjehuric na usnicama iii oko usta uzrokovan virusima moze biti veoma bolan.. Uzrocnici hunjavice su virusi koji. U pravilu do herpesa dolazi kad je oslabljen imunoloski sustav. ali pazite . kuhati 10 min uta i nanositi mlako). nerazrijedene tinkture rujevine ili kamilice .

litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 rninuta. S etericnim uljirna Primjena: Prelijte 'j. upalila se sluznica nosa. bjelokopitnjaka.Bolesti i tegobe Take dugo dok je sekret iz nosa vodenast. borovih iglica. . Jedina djelotvorna pornoc kod virusnih infekcija jest. S kamilicorn primjena: Stavite 3 do 4 tHee cvjetova kamilice iii 1 zlicu ekstrakta II lonac sa 2 litre vrlo vruce vode. nije doslo do upale. Ublafavajuce djeluju i ispiranja nosa (pogledajte 88. Primjenjujte 3 puta na dan. Preliti 2 z!icice rnjesavine sa '/. Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi prije jela. a ona koja se Hjeci cetrnaest dana«. krura majCine dusice. stavite glavu iznad lonca i pokrijte se velikirn rucnikom. ulja paprene metvice... Duboko disire. eim sekret postane zuckastozelen. stranicu i dalje). kupke za prehladu i cajevi. Onda nastavite sa zapocetorn terapijom i prerna potrebi koristite kapljice za nos kako bi se opustila sluznica nasa. nas vlastiti obrambeni sustav Stoga je vaznc da se on potice i jata mirovanjem. rudbekije i kamilice. I i I I Infekcija crijeva I upala crijeva 66 Pogledajte »Proljev« . Tri puta na dan piti po salicu. no ne k onom koji koristi rna]cinu dusicu. naime.. primjena: U jednakirn dijelovirna pornijesati majcinu dusicu. ali i ublaiavaju tegobe kad je hunjavica vee nastala. Iistove kadulje. kadulje. znojenjem i prikladnim cajevima i kapljicarna (pogJedajte i 68. bjelokopitnjaka. ocanice i cvjerove kamilice. InhaJacije .« Majcina dusica iii planinska rnajcina dusica djeluju preventivno take sto jacaju obram beni sustav. Kapljice I Primjena: Dajte u ljekarni pornijesati jednake dijelove tinStara poslovlca kaze: »Sljedeca ce hunjavica sigu rno doci.. stranicu i dalje). kafe stara narodna izreka. ilicice eukaliptova ulja. Provodite dva pura na dan. Inhalirajte kako je opisano II prethodnorn recepru. i i opce mjere »Hunjavica koju se ne lijeci traje oko dva tjedna. U tom slucaju pornazu i nhalacije. smrekinih iglica iii karnilice u Ioncu sa 2 litre ne vise kipuce vode. Ljekoviti cajevi Bi1jnicaj ublazava hunjavicu.

Kasali Pogledajte pod »Bronhiris« Mirovanje l1 krevetu. Otopinom naropiti vatu j staviti je toplu na zatvoreno oko te drzari 10 do 15 rninuta. Od toga uzeti 2 zlicice i preliti sa "" litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta.ehlada prjrodllim alltibioticima.c Iscjedak iz rodnice Jecmenac Pogledajte pod »Upala rodnice« Ovdje se radi 0 upalnoj infekciji lojnih zlijezda na rubu vjede koja se pojavljuje posebno kod lscrpljenosti i velikog umora. Hla d noell i I1U po re II to bi vnieme svakako valjala izbjegav<lti.Hunjavica . Jecmenac je zarazan. 67 . Oblozi II> Od kamilice i ljekovite ocanice Primjena: Pornijesati cvjetove karnilice i ocanice u jednakim dijelovima. zato upotrljebljene rnararnice j obloge drzite dalje od svojih ukucana. II> Brza metoda s vrecicama caja Primjena: Preliti 1 vrecicu <"ajaod karnilice kipucorn vodorn i ostaviri 10 do 15 minuta toplu na zarvorenorn oku. kure '''lojenja i dovoljrlO tekllCine pomazil II lijeeelljll p.JeCmen..

I I zene j lokalizlrane. pod stresom ili pothladeni. Dolazi do infekcija gornjih disnih putova s bolovima II vratu. nosna 5upljina. Inace ce se priroda osvetiti ponovnim napadom i sekundarnom bakterijskom infekcijorn. kaslja. glavoboljom i bolovima u udovima. Opskrba vitaminorn C rnoze se i poboljsati tako da se uzima svjezi lirnunov sok. Prehlade morate dobro izlijeciti. Ljekovito bilje za ublazavanje hunjavice. nekad se javlja vise navederiih simptorna.Bolesti i tegobe Prehlada Prehlade Pogledajte i pod »Gripa« se ubrajaju u najcesca oboljenja. grkljan. Teske probavljivu hranu morate II svakom slucaju izbaciri iz jelovnika. Ako smo npr. Priustite zato tijelu mir koji treba da bi ozdravilo. Najbolje je da dva do tri dana pijere sarno rajeve i sokove i malo jedere. prornuklosti i bolova u grlu naci cere pod tim natuknicarna. Nase se tijelo mora dovesti u stanje da vlastitirn snagama rjesava napad uzrocnika bolesn. Ako vise od dva do tri puta na godinu pat ite od prehlada. a nakon toga 68 . Opce mjere Kod virusnih infekcija.da se po njemu prosire. zdrijeJo. Nekad dolazi do hunjavice.sicusnirn uzrocnicima bolesti . Iskusan terapeut maze yam pomoci da ga regenerlrate. bronhiji i pluca mogu biti zahvaceni tim simptomima. nase tijelo dopusta razlicitim virusima .. onda varn je vjerojatno oslabljen irnunoloski sustav. sok od crnog ribiza i sok od bazge. te su regobe razlicito izra- oslabljeni. jacanje obrambenog sustava najdjelotvornije je u procesu izljccenja. Kod infekata postoji posebno velika porreba za viraminorn C koji je potreban za obrarnbeni rad. a 0 njima se upravo radi kod prehlada. onda svaka dva sata 20 do 30 kapljica prva dva dana.. disni putovi. Rudbekija PrimjenQ. kako bi se tijeto moglo koncentrirati na obrambeni rad. U pocetno] fazi infekcije uzimati 50 kapljica. Za jacanje imunoloskog sustava . Ovisno 0 uzrocniku i sklonosti bolestima.. hunjavicom. drijenak. Nos. laganorn ternperaturom. prornukloscu.

lipe. Nemojte ga primjenji: vati kod temperature.Prehlada 30 kapljica na dan.i sen!icosus) dobro je s redstvo za jacanje '. Cikla jaea organ izam i obrarnbene snage zahvaljuj uci betaninu. Jaki trio protiv prehlada Posebno su se kod prehlada dokazali pripravci s borovicom. Alkohol sa smrekom Primjena: ZgnJeeite 100 grarna borovice i prelijte sa 500 mililitara 70-posromog alkohola. Uzimati 3 do 4 puta na dan po I salicu u malim gutljajima i piti sro je moguce topliji napitak . litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. . Kapljice od svjezih biJjaka za jacanje obrambenog susrava Primjena: Pornijesari IS mililirara rudbekije.. . mozda zasladene medom. . Potieu znojenje i snizavaju ternperaturu Primjena: Pornijesati jednake dijelove cvjetova lipe. orgaruzrna. Ovu rnjesavinu rnozete korisriri i oralno i za obloge. bazge. crvenom bojilu po kojemu pripada gr'upi Ilavonoida. Za prevenciju uzimati ovu rnjesavinu 4 tjedna. rnajcine dusice i karnilice. eetnoj lazi prehlade . visokog tla ka i sri'anih tegoba! . Ciklu morete jesn kao salatu iii pili njezin sok ('h do I litre na dan). kadulje i majcine dusice. limunorn iii dragoljubom. Preliti 2 zlii"ite rnjesavine sa V.. rnajcine dusice i kamilice. Prelijte 2 z!ieice mjesavine sa '14litre kipuce vade i ostavite da stoji 10 minuta . 69 .. nakon jela.. pc 10 mililitara tinkture tajga-korijena. Ovdje je nekoliko takvih recepata.. Ostavite srajati 14 dana a svaki dan viSe puta protresite. U akutnirn slucajevima uzimati 3 puta na dan 2S kapi (za prevenciju 3 puta 20) mjesavine razrijedene s nesto vode prije jela. Za Tajga-korijen il i ruski ginseng (EI r berococcus e!. . Ljekoviti cajevt . vrbine kore.. Na kr~ljU procijedite i prelijte u novu bocu. . Uzimati 3 puta ria dan 25 ka p Ijica s n esro vod e prije jel a. Kod prehlade s temperarurom Primjen«: Pomijesajte II jednakim dijelovima cvjetove bazge. majcine dusice i Iistove bozlkovine. Pijte 3 puta na dan po 1 salicu vruce mjesavine. pa rnoze dobro posluzitiu po- obrambenih snaga 'i . Kapljice od svjezih biljaka kod temperature Primjena: Pomijesati u jednakim dijelovirna tinkture vrbove kore.

2 pura na dan po 1 z!ieicu u malo vode (za jacanje obrarnbenih snaga) . litre kipuce vode. Sirup od borovica Primjena: Kuhajte 500 grama borovica U 3 litre vode dok ne postane mekano. .1 bocicu i dobro zarvcrite.imjena: Napravite sok gnjecenjern listova i pijre 1 do ... . Ostaviti da stoji 10 minuta i dodati nekoliko kapi sVjezeg limunovog soka (sluzi kao osvjezavajuCi i rashladujuci napitak) ..... Djeca neka od toga uzlmajuz z!icice prije jela. .Bolesn i tegobe jacanje. a odrasli 3 puta po 2 zlicice (takoder za jacanje) . Caj od dragoljuba PrimjCI1Q: 'h do 1 zlil'ice dragoljuba i Zlicicu rnjesavine caja protiv prehlade preliti sa \I. Limuuova vodica Primjena: Preliti litrom kipuce A ko se uoblcajenl ljetni il. prorisnite i jos. Teski se proljevi ne smiju I I Pristevi Proljev Pogledajre pod "Cif<' II I samostalno lijeeiti! i Kod vecine proljeva radi se 0 virusno iii bakrerijski prouzrokovanoj upaJi sluznice zeIuca I crijeva. . jed nom dobro prokuhajte. Kod reurnatskih tegoba i bolova u zivcirna natrljajte bolna mjesta tom mjesavinorn. Sok od dragoljuba Pr. Brojni uzroci i bolesti mogu se sakrivati iza simptoma 70 . Pritom dolazl do cestih i pojacanih prafnjenja kasaste iii vodenaste stolice..iputni proliev ne za ustavi za tri dana.. Sirup ul ijte 1. Ostaviti da stoji 10 rninura i piti 2 do 3 saUce na dan. vode kclicinu od 2 do 3 narezana Iirnuna iz ekoloskog nasada. Erericno Iimunovo ulje Primje 11 (I. .: Prema dogovoru s lijecnikom uzimati 3 puta !H! dan 1 do 2 kapi pomljesane s malo meda . ciScenje krvi iii kod infekcija uzrnite 3 puta na dan po 20 kapi na kornadicu ~ecera.. Iijecnik mora ustvrditi uzrck i odrediti terapiju. Procijedite i uklonlte evrs!e dijelove pa u ka~u umijesajte toliko meda da nasta ne masa slicna sirupu.

Nakon toga iIi kod jake gladi mozete jest) ribane jabuke.Proljev prolieva. pokvarene zivezne namirnice. 5 rnl nerolija.. Uzrocnici su razllcite bakterije u pokvarenirn zive±rllm namirnicama. po 30 ml lavande ieukalipta. Na raj naein bolesno tijelo dobiva potrebnu tekucinu i rnoze se isrodobno koncentrirsri na borbu protiv postojecih uzrocnika. I ubrzana probava na kon ~ uzi rnanja anti biotika. cajev. Cesto takav proljev traje sarno jedan dan. Mjdavina: '15 ml orlgana. sandalovl ne iii cirneta . pazlte na dostatnu zarnjenu tekucine i elektrolita. juhu od sluzi zobenih pahuljica iii rife. nego sarno piti taj. preopterecenost. .c. Za pojedinacnu prirnjenu dobri su: eukalipt.. zucnog rnjehura itd . dvopek iii banane. lsto tako I putni stres rnoze biti uzrokorn nepravtlne motorike rada crijeva i nepravilnih stolica.. Posebno !jetl i na putovanjimacesra su trovanja ziveznim namlrnlcama. lavanda. Lijecenje valja prepustiti iskusnu lijecniku iii horne- Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo ked bezazlenih.. Doza: 10 kapi rnjesavine il i jed ne vt ste ulj a staviti u raspr5ivac. i Proljev .. Elerii. a cestih. 20 ml sportsa. i I nedostatak enzirna probave. rnajcina dusica. ljetnih proljeva. opatu. toksini. hladna pica I kod ljetnih temperatura. bilancirane (elekeroliticke) oropine dobit cere II ljekarni. stres. kadulja..Prehlada . Dezinficirajte zrak u prostorijama !.cem tijelu cia se ispa ravaju. pri ('emu dolazi do process vrenja u tankorn i debe 10m crijevu.na ulja za dezinfekciju zraka u prostorijarna prikladna SLI za sva ku vr stu in fekcije. Izrnedu obroka zvaCite susene borovnlce. koji su najcesce uzrokovani virusima ili bakterijama. Ako gubite mnogo rekudne. lijekovi. Kod proljeva i prornjena prehrane ima vafnu ulogu. klice bolesti. obojjenja . c riga no. aroma-svjetiljku iIi posudlcu na grij. borovica j cirnet 71 . rnoze irnati mnoge uzroke: zivezne ~ narnirnice koje nadrazuju stuznicu.. . Opce rnjere Dobro bi bilo prvih dan-dva tegoba nista ne jesti. kao i kod putnih proljeva. Tzv.

. Od lupina luka Primjena: 1 saku lupina luka iz ekoloskih sadnji kuhati 10 minuta u 1 litri vode i od toga piti '12litre na dan.' Zobene pahuljice skuhati u rijetku sluz. onda ostaviti da stoji '!2 sate. stese i cvjetova karnilice. Nakon tog postiti jedan dan sa cajem i od drugog dana za ciscenje organizma uzlmati 1 do 2 zlicice akrivnog ugljena iii ljekovite zemlje dva puta na dan u caju. Kura c[seen)a od pokvarenih ziveznih namirnica Primjena: Jednom uzeti 1 zliclI riclnusovog ul]a s limunovim sokom. Ostaviti da stoji 10 rninuta i na dan piri po 3 nezasladene salice u malim gutljajirna nakon jela...Bolesti i tegobe Savjeti za prehranu . Dvije zliCice rnjesavine preliti sa If. zeluca zbog visokog sadrZaja Ideal na je zato saliea (aja od petoprste u izrnjeni sa salieom od kamillce. ... caja I i : Cvjetovi ublazavaju prikladni karnilice djel uju protu upalno ked svakog greeve te su I Ii: ob'lika pokvarencgi nadrazenog zeluea. po 20 grarna llstova kupine. Neka stoji na toplom u termos-bocl i svaki sat popiti po '12 saliee .. onda prod" jediti.· 2 zHee nasjeckanog korijena zagrijati 1I '12litre vode i kuhatl 10 rninuta. litre kipuce vode. Od petoprste Primjena. .zagrije do vrenja i ostavi da stoji 5 minuta. 72 .. Sluz od zobi i karnilica Primjena. Vise puta na dan pid po 1 saltcu u malim gutljajirna.. Ljekoviti cajevi . Petoprsta dovesti (prstac) rnoze u nekih Ijudi do nadrazaja treslcvina. Oct karnilice Primjena: 2 iliciee cvjetova karnilice (kod djeee 1 Zlicicu] preliri Iitrorn kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta.... Ostavitl da stoji 10 rninuea... Ked infekcljskog proljeva piti 2 sahce na dan . Mjesavina protiv proljeva Primiena: Pornijesati 40 grams.. Od kllncica PrimjellQ_ 1 ilicica klincica sravi se u hladnu vodu. . Piti 3 salice nezasladenogcaja na dan.. korijena petoprste. U lirru gorove sluzi staviti 1 Zlieu cvjetova kamilice i 1 zlicll steze (Potelltilla anserina). .

kamillce i po 20 kapi s malo vode prije jela. ~ Kod pojava vrenja s napuhnutoscu. Dobro promijesati i 3 puta na dan uzimati giavnih obroka u malo rnlake vode. ~ Kod upala debe log crijeva i nepravilnog rada crijeva zbog vtenja s napuhnuroscu i zatvorom u izrnjeni s proljevom Primjena: Istlsnutl 1 zlicu soka od hrena jz svjezeg korijena i uziman 3 puta ria dan 15 do 20 kapi. Piti 3 salice nezasladene otopine svaki dan poslije ili izmedu obroka. Dvij« zlicice mjesavine preliti sa '/. Pomijesati 20 grama rnajcine dusice. 25 do 30 kapi prije I I Osim protuupalne karnilice. ~ Poticanje probave PrimjelJa. One djeluju skupljajuce i zgusnjavajuce na . Pornijesati 20 mililirara tinkture rodinog kljuna Tri puta na dan uzimati tinkture petoprsre i 10 (Gcnmium). 73 . i biljke koje Pomoc kronieno kod kronicnih probavnih tegoba cestih rijerkih stolica. zucnim tegobama. Sljedeci ljekoviti cajevi prikladni su za normaliziranje sadrze treslovine vazne su kod lijecenja proljeva. ~ Poticanje probave i dezinfekcija Primjena: 2 zliEice origana preliri sa '. litre kipuce vode i ostaviri stajati 5 do 10 rninuta. osraviti da stoji 10 rninuta i pin po 3 salice nezasladenog taja na dan.Proljev Kapljice ~ Biljne tinkrure Primjen. pokvarenim zelucem.· mililitara stolisnika. kima i bosiljka staviti 11 60 mililirara 90-postotnog alkohola." litre kipuce vcde. ~ Etericna ulja Primjena: Po 1 rnilllitar ulja od lavande. listova rnervice i kicice (GentIQ/1Q Centareum). crijeva. po 10 grama zgnjedenih sjernenki kima.' litre kipuce vode i osraviti da stoji 10 rninuta. planinskog vriska. Pozeljno je probavno poticajno i dezinficirajuce djelovanje. grcevirna u zelucu i slaboscu Primjena: 2 zliCice listova mervice preliti sa '. upaljen u sluzokozu . Piti 3 salice nezasladene otopine prije jela na dan.a.

litre kipuee vode i triput na dan piti saltcu caja zasladenu medom. I Voda za grgljanje .. Napitak koji ublazava prornuklost i grebanje u grlu je i ovo -medeno vino«: rastopite 2 zlicice rneda u. Ljekoviti caj Ovo je dobar biljni caj koji pornaze kod prornuklosri. iglica smreke ili lavande ohladi i dodaite sok I lirnun a. Inhalacije Primjena: Biljke ili ulja navedena II receptima staviri u posudu sa 2 litre vruce vode te 10 do 1S rninuta ispod velikog rucnika udisati nasrale pare . . pa i grkljana. 4 kapi ulja eukalipta iii pap rene mervice . Odriavajte vlaznim zrak u prostorijama u kojirna boravire. korijen bijelog sljeza i lisrove bjelokcpitnjaka. ostavite d.. Od kamilice. 3 kapl Lilja kajeputovca. Preliti 2 ilicice rnjesavine sa v...Bolestl i tegobe Promuklost Simptomi upale grkljana su promuklost sve do gubitka glasa.. Primjel1a: 74 kadul]e i bedrenice biljke u jednakim Pornijesati dijelovirna. Mjere kojirna rnofete oja1:atl svoje obrarnbene snage naci cere pod »Prehlada« na 68. Nadrazujuce tvari kao sto 5U nikotin i alkohol ili jaki zacini morate. Opee mjere Stedite glas i malo govorite kad yam je nadrazen grkljan. naravno. pare j plrnovi s rvarima koje djeluju nadrazujuce poticu oboljenje disnih putova. korijen bedrenice. litre kipuce vcde.. Prasan i suh zrak. Preko dana pijte u malim gutljajima. neugodno grebanje u grlu. Med je i lnace vrlo dobar kod promuklosti. Od toga . bol koja pece u podruqu grla kao i osjeca] suhoce te mucnl napadaji kaslja. srranici i dalje./. se I I Primjena: U jednakim dijelovirna pornijesati velecvjemu divizrnu. . Pijte dosra roplihcajeva s medom i vitaminorn C. izbjegavati.. iskasljavanje. sacica evjetova kamilice .. .

Hladno kod akutnih upala Primjena: Pornijesati 3 do 4 Z1ice jabucnog octa sa \12 litre hladne vode. uzeti 3 zlicice i preliti sa '/4 line kipuce vode te svakih 2 sara otopinom temeljito ispirati grlo i grgljati.Prornuklost Kod osipa pomaie mjefavina ulja kOja ujedno i Iljeguje ko". ita jojobe iii badema 40 kapi ulja cajevca i tlatapari rime baina miesta dva do tri puia ne dan.. Toplo ked kronienih upala Primjel1a: Preliti 1 saku trina sa \I. to Od arnike Primjena: Preliti 1 do 2 zlicice cvjerova sa 'I.. Nakon toga u posudu uroniti dugacak rucnik do polovice. vlaznu stranu ovid oko vrata. litre kipuce vode j ostaviti da stoji 10 minuta. 75 . Oblog staviti oko vrata kao kod gornje upute. Oblozi oko vrata .. to Od lirnuna Primjena: Sraviri sok od '12 do cijelog lirnuna u casu vode. Na kraju oko vrata ornotati jos i vuneni sa.: staviti u 100 mili· I ra u Ija pien i"lil! klica. a onda suhu polovicu oviti preko toga. m puta na dan grgljati tu oropinu.!.. . litre kipuce vode i 3 pma na dan grgljati tu otopinu.

No ne smijemo zaboraviti ni cijepljenjem se pobrinuti za dostatnu zastiru od tetanusa. sarno u malim kOliCi-1 nama.. obradiri lijecnik. opekline Pogledajre »Upala vena« Ozbiljne ozljede kofe koje jako krvare mora.. Oblozi . naravno.. Kod manjih rana.. I 76 . . flastere iii poveze. Od nevena Primjena: Preliti 3 meice nevenovih cvjetova sa '!.. Od arnike Primjena: Staviti I/. Stoga ovu biljku koristite oprezno i . U til svrhu sravite '/2 ilicice tinkrure 1I I. Prokuhavajre zato u sljedeCim receptirna potrebnu vodu 20 rninuta duze. Kod malih rana i porezonna preporucuje se ciseenje tinkturom amike iii rujevine.' sahce prethodno prokuhane vode . Za dezinfidranje i zaustavljanje krvarenja kod rana i ozljeda: nakapati cist limunov sok ili razrijeden s prokuhanom vodom. zlice tinkture arnike u '14 litre prethodno prokuhane vode.. Ciscenje i dezinfekcija . litre kipuce vode i ostaviti da sroji 10 min uta. eukalipta i origana te 3 kapi lavandlna ulja takcder su dobre za i'iscenje i dezinficiranje inficiranih rana . Po 1 kap ulja niaoulija. . . kako se ne bi pojavila mogucnost dodatne infekcije.Bolesti i tegobe Pros irene vene Rane. Koristite za svoje obloge sterilne zavoje. litre kipuce vode i ostavi se stajati 10 rninuta. Inace mozete primjenjivati i eal od cvjetova arnike za obloge: 1 Wea cvjerova prelije se sa V... ogreborina i ostrugotina postoji citav niz izvrsnih ljekovitih biljaka.. Posebno kod teste i previsoke doze arnike rnofe dod do kontakt- I I nih alergija. Kao alternativu mozete primijeniti ' jednako dobar i lako pod noslj ivi neven.

ali ako nemate drugoga. zamrznuti maslac u malirn kornadicima i I'uvati u skrinji za duboko smrzavanje do upotrebe . Pomijdati po 6 kapi ulia origana i iglice. mozete uporrijebiri i njega) te na laganoj temperaturi mijesati oko V2 sata. Svaka 3 sata malo stavi ti na sterilni omotatl zavoj i kod opekli na i lana dijelova ulja ivancice. . nih opeklina pomazu komprese vode iii s nekollko malo ! I kapi ulja lavande. 77 . rana i oko ozlijedenih koze. opekline ... Kod lag.. Ljekovite masti .. litre prokuhane vode i koristiri za obloge.... Maslac od nevena Primjena: Staviti 100 grama svjezih iii 50 grama suh.. testo pomaze ekstrakt rudbekije ili razrijedena tinktura rudbekije . kao i 8 kapi ulja lavande.Rane.. I kap esencije I . Kod manjih pornafu oblozi --~ ~ ~ opeklina od ulja r . -prokuhane razrijedenog OVO _p~maze k~~dop:klina .. Djelotvorne tvari upijaju se u njega.ih cvjerova u 500 grama otopljenog kozjeg rnaslaca (obicni rnaslac nije najbolji. Procijediti kroz cjedilo. Od rudbekije Kod rana koje lose zarastaju i koje ne reagiraju na druga ljekovita sredsrva. Pomijesati mirte sa 20 kapi ulja ivancice... .. Pornaze cireva..cudotvornog lijeka sjevernoameriCkih Indijanaca. Iavande i igJice u 100 mililitara ulja ivaneice i nanijeri na ozlijedenu kotu. zlice rinkrure u '". kod opeklina. ivancice. dok mas lac ne postane zlatnozur. Ljekoviro ulje za rane Primjena: Pcmijesati po 8 kapi etericnih ulja kamilice. PrimjellQ' Otopiti V...

prekr~jte ga::om I povezite. ~ Od hamamelisa Primjena: Kuhari 1 do 2 zlice kore i listova sa '/4 litre prethodno prokuhane vode oko 10 min uta na laganoj temperaturi i stavljad kao oblog od rnlakog pripravka. natopiti zavoj i sraviti ga na ranu. stavite ga na ranu. ~ Od miloduha. Razlozi bi se morali potraziti u stalnim preoprerecenjirna zbog sve vise razine nadrazaja kojima je izlazen sve veci broj ljudi. dakle na kafi i sluznici. slobodne radikale koji su agresivne rvari nastale za vrijerne normalnih procesa izmjene rvari u tijelu. iglice i lavande Primjena: Staviti po 3 kapi erericnlh ulja miloduha. trebali biste 51" prepustiti u ruke iskusnih lijecnika iii horneopata 78 Svagdie gdje nam tijelo dolaziu dodir s vanjskirn svijetom. ig!ice i lavande u malo 70-postomog alkohola i natopiti zavo].iti otrovi. ~ Od lavande Primjella: Otopiti 10 kapi ulja lavande 1I nesto 70-postotnog alkohola. Siabost obrambenog sustava Obrambeni sustav stiti nas svojirn starucama od neocekivanih napadaca kao sto su bakterije.Bolesti i tegobe Ona Fina koflca koja dijeli jedan slo] luka od drugoga odlican je antisepticn. Oprezno odvojite kornadic takve kozice. gripa iIi napadi gljivica i sro se sve teze lijeee_ Jstodobno dolazi do opceg osjecaja slabosti i iscrpljenosti. On odstranjuje i tzv. Opee rnjere Prerpostavljate Ii da yam je oslabljen Imunoloski sustav. Jednostavnu slabosr obrambenog sustava prepoznajemo po tome sto se uvijek pcnovno javljaju infekcije kao prehlade.istaviti ga na ranu. Zato su i zastitni mehanizrni naseg tijela tame posebno izrazem. Mnogi su Ijudi danas skloni infekcijarna ili pate oct kronicnog umora -sto je drugo ime za slabost obrambenog sustava. Natopiti zavoj . virusi i gljivice te ratile. . I I Oblozi ~ Od rujevine Primjena: Staviti 20kapi tinkture rujevine u Ih case prokuhane vode. zavo]. posebno smo podlofni infekcijama.

promuklosti. nego i jaca tijelo i imunoloski suseav Ljekoviti cajevi ~ ad rudbekije.Slabost obrarnbenog koji ee yam propisati prilagodenu terapiju. Osravite da stoji oko 10 minura i pijte 2 tjedna 2 do 3 salice na dan prije jela. za prosiren]e zila i smanjivanje visokog rlaka. Nakon 14 dana Ispresati. pornaze kod hunlavice. Preventivno u prijelaznim razdobljima na proljece i u jesen pijte 3 tjedna ovaj pripravak II sklopu lijecenja. gripe. ~ Od majcine dusice iIi planinske majcine dusice Primiena: Prelijte 2 Weice biljaka sa Y. I 79 . bronbitisa.. Ova tjedna pijte po 3 Salke na dan. astrne.Rane . kao antiseptik. ostavite da stoji 10 rninuta i pijte 2salice na dan. Trideset kapi je i inace preporuceua dnevna doza. litre vode. prehlade. Za sprjscavanje prehlade uzimajte 3 puta na dan po 10 kapt prije jela. Takva je tinkrura upotrebljiva godinu dana. su stava i (aj od rnajcine dusice Tinktura od ceSujaka Za jacanje i zastitu od i nfekcija prikladna je tinktura od cesnjaka koja se rnofe primjenjivati za preventivu prehlade. koje pocivaju na sla bosti i i pothladenj u. pelina i paprene rnetvice u jednakim dijelovirna Primiena: Pre!ijte 2 f!ieice mjesavine sa 'I. Cesto protresti. Kretanjem na sVjezem zraku i prehranom bogatorn vitarninima. I ! . upala rnokracn ih putova. Citav niz Ijekovitih biljaka nije sarno direkmo antibioticno djelotvorno. litre vrele vode. I zap-avo kod svih bolesti . litre kipuce vcde. reumatskih tegoba i asrme. ~ ad lipinih cvjetova Primjena: Prelijte 2 zlitice biijne rnjesavine sa 'I. njihovu rerapiju mozete sarno pojacati. zagrijre do vrenja i ostavire cia sroji 10 minura. ali i kod skleroze. kaslja. bolova u trbuhu i crijevnih inFekcija. . procistiti icuvati u tamuoj dobro zarvorenoj bod. Primjeno: OguLiti i narezari na sirne kcrnadice 250 grama cesna cesnjaka te sraviti u litru 70·postotnog alkohola da stoji 14 dana na sobnej temperarurl.

Kod ekcerna koji svrbe Primjena: U I. Maknuti posudu sa stednjaka i umijesati pjenjacom 2 bjelanca. Kod upala Primjena: Staviti 2 do 3 zliCice cvjetova kamilice u Y4 litre kipuce vode. Oblozi .. Pornijesati 2 zumanca sa 2 zlice vocnog octa i dodaci u juhu. Juha od cesnjaka za jacanje obrambenog susrava Priprema. odnosno mjesavinu obiju biljaka. upala koze i gljivicnih oboljenja.." litre vode stavitizlrcu hrastove kore ili hamarnelisa. Isto se postize i sa 2 sirova cesna cesnjaka pojedena s kruhom . 80 .i. Preliti sa % litre jake mesne juhe i pustiti da kratko provrije. Juhu zaciniti solju i paprom i kratko prije pcslufivanja dodati jos malo bosiljka. Ljekovite biljke navedene u daljnjem tekstu ceseo mogu ublaziti lagane tegobe.. Posluziti s prepecenim komadicima cmog kruha . S tom otopinom praviti obloge ..: Zagrijavajte 6 velikih cesnacesnjeka u malo maslinovog ulja dok ne postanu staklasti (ne srnedil). . Kuhati na iaganoj vatri 10 minute i procijedit. Potocarka rnoae U osjetljivih ljudi nadrafiti zeludac..Savjeti za prehranu . . Do svrbeza dolazi najcesce kod ekcema. majcme dusice. kopra ili krabljice. . Mlakorn otopinom natopiti zavoj i stavljari kao oblog. Svrbei. osraviti da stoji 10 minuta i procijediti. Recepte za to nab cere pod pojedinim natuknicama. Napitak od potocarke (Nasturtium officinale) za jacanje imuniteta Primjena: 1 zlka svjezeg soka potocarke pije se tjedan dana u ornjeru 1:5 razrijedena sa stepkorn iii mineralnorn vodorn.

ali pokazuje da se rijelo snazno bori protiv uzrocnika bolesti i da se brzo vrsi izmjena rvari kao dio potrebnih obrambenih akcija tijela. 4 mililitra klinciceva ulja. trbuh i leda. Razrijedeno vodom koristiti kao sredstvo protiv svrbeza.Siabost obrambenog sustava . Pcrnijesajte u posudi I litru rnlake vade sa 4 zlice acta i vlazite time cljelo tijela: ruke i nage. Vazna je same da dosta pijete i jedete laganu i vitaminirna bogatu hranu. Opee mjere Najvaznija mjera kod temperature jest miravanje. osim aka yam je krvotok preoprerecen. Temperaturu snifavajte tek kad prijede 39°C (u djece smije biti i malo iznad toga). Ona nije bolest. Nakon toga se dobro obrisite: illegn ite U postelju i pokrijte se. Uliti u boeu. Recepte za cajeve koji poticu znojenje i skidaju ternperaturu mozere naci pod naslovom »Prehlada«. postanete nemirni iii omamljeni iii se pojave greevi od temperature.Temperatura Masaie II> Kod svrbeza pomaze i 1 do 2 kapi etericnih ulja majcine dusice ili paprene rnervice. 81 . Mnoge bakterije uniste se vee visokorn remperaturom. Zato lagano povisene temperature ne biste trebali odmah snizavati iii posezati za tabletama za njihovo snizavanje. Oblozi za skidanje temperature II> Oetena Carapa po Kneippavoj metodi Primjena: Pornijesajte 1 dio acta sa 5 dijelova vode sobne temperature. po 10 mililitara ulja lim una i lavande kao i 60 rnililitara bijelag vinskog octa. II> Ocat djeluje anrisepricno i ublazava svrbez Primjena: Pornijesati 15 rnililitara rakije ad maticnjaka. hladnocom iii propuhom. prsa. do 'Iz Litre vode. Nemojte rijelo opterecivati nepotrebnirn aktivnostima. Stavite Temperaturu snifavarno i vlazenjem tijela. najbolje u postelji. uvijek u smjeru srca. tako da dabijete oko 'I. Temperatura Temperatura je simptom koji se najceSce javlja II vezi s infekeijama. Ne primjenjujte ta ulja kad male djeee i kod upaljene koze jer djeluju jako nadrazujuce.

Bolesti i tegobe parnucne caJ-ape u tu mjesavinu.. I » I Ubodi insekata Kod uboda pcela i osa cesro rnoze doci do alergijskih reakcija s jakirn oreklinama i losirn opcirn stanjern organizrna. Utrljavanja i oblozi . Oblozi od sira svoje djelovanje hladen]a zadrzavaju duze nego jednostavni oblozi s vodom. Nakon toga zarnorajte obje noge u vunene pokrivace i stavite kao podlogu debeli rucnik. Kod uboda pcela zalac ostaje u kozi i mora se odmah odstraniti: tankom pincetom zahvatite Zalac posve blizu povrsine koze a Ii ne na zadebljalu gornjem kraju! Ondje se. Ostavite takve carape 1 sat na nogama. U jednakim dijelovima pornijesati etericno ulje lavande i 70-postotni alkohol te s nekoliko kapi natrljati mjesto uboda. U vodu mozete dodati i 5 kapi lavandinog etericnog ulja. naime. ~ Oblozi na listovima Primjena: Uronite do pclovice 2 lanene ili parnucne krpe velicine rucnika u vodu sobne temperature i zarnotajte njirna potkoljenice od gleznja do koljena. Mofe se staviti i 2 kapi eterienog ulja lavande direktno na mjesto uboda. nalazi otrovni mjehuric koji se na pritisa k isprazn i u i mjesto uboda. Preko svega omotajte vuneni pokrivac i ostanite u krevetu 20 rninuta. 82 .ali nernojre ako je prvi sloj ostao hladan ili se smrzavare. Voda za ovakav oblog ne smije biri prehladna jer se rako previse opterecuje krvotok. mozete staviti jos jedan oblog . ~ Oblozi od svjezeg kravljeg sira na listovima Primjena: Na dvije. Ako je potrebno. U tom slucaju treba neodgodivo pcrraziri lijecnika. dobro ih procijedite i obucite ih. tako da postelja ostane suha. ne prevelike. Oko svakeg lista na nozi stavite po jedan oblog i ostavite da djeJuje cijele noci. lanene krpe stavire po 250 grama hladnog (ne prehladnog) svjeZeg kravljeg sira. Nemojte korisriti OVll metodu kad su yam noge i listovi hladni. Prirnjenjujte je 2 do 3 puta na dan sve dok temperatura ne padne. Suha polovica slufit ce za prekrivanje..

nemasno sredstvo za ciscenje Moderni pH-neutra lni sapuni. tre. ~ Od kainilice i dragoljuba Primjena Pomijesajte cvjetove karnilice i dragoljuba u jed. i Kod suhe koze oovezno I: kofe. Kod nje se na odredenim mjestima na kozi javljaju crvenilo. Upala grkljana Pogledajte Upala koze »Promuklosr« Upala koze Hi dermatitis je upalna reakcija koze koja nastaje zbog vanjskih podrazaja.bate njezno. Oblezi ~ Od kamilice Prelijte 3 do 4 zliCice cvjetova kamllice sa '/4 litre kipuce 'lode. ali j. a. Prelijte 2 do 3 Z1iCicemjesavine sa '14 litre Primjena stite kiseli ornotac nase koze. 83 ko~i njezinu pri rodn u .l. Nekoliko kapljica staviti na mjesto uboda. '~ Staviti po 25 kapi ulja lavande i cajevca u 100 rnililitara masLinovog ulja i dobro prornijesati. koze . Moguci uzrccnicl su podrafaji kemijskim tvarima.~ Na rnjesto uboda nakapati svjez limunov sok. najrnanje 3 puta na dan. koza se perura.Temperatura . Opee mjere Za obloge koristite Ciste Janene krpe iii zavoje. doduse. fizikalna djelovanja kao stO su jako suncevo zracenje iii djelovanje hladnoce te uzrocnici bolesri iii parazttl. Obnovite oblog svaki put kad postane topao i suh. uevrstiti ga re ostaviti da stoji neko vrijeme. vlazi i doiazi do stvaranja krastica. nabreknutost. Kod vlazruh ekcerna pornazu vlaznl oblozi. sro znaci cia se ne smiju prlmjenjivati kreme iii paste. Ostavire da stoji 10 minuta i stavljajte 3 puta na dan obloge od ohladene otopine.. Ne smijete ill previse zategnuti i rnoraju propustari zrak.Up. nakim dilelovima. Cesta su upale kose izazvane i alergijama .aee od mascu ju i na taj nacin uzirnaju I zasntu. srvaraju se rnjehurici. ~ Na mjesto uboda staviti narezen svjezi luk.

iziranim trgovinama. Zakuhari do vrenja i ostaviri da stoji 15 minuta.. I 84 . a onda ohladite i procijedite.. Malo ohladiti i korisriti za obloge .: Preliti 1 zlicu kore harnamelisa sa % litre vade. Tim uljern rnazari ekcerne. Od nevena Primjenc: Preliti 3 z!icice nevenovih cvjetova sa V.. Osravite da stoji 10 rninura i koristite za obloge (posebno dobro i kod alergija). Prelijte 1 zlicu hrastove kore sa If. Kod suhih ekcema Primjena: Staviti saku lavandinih cvjetova u posudu sa 'I. I I Masafe . litre kipuce vode.Ba lesti i tegobe kipuce vode. Kajiput primjena karnilice iii dragoljuba maze izazvatl i nadraza] koze. njeguje i lijeCi . Time namazari upaljena mjesta.gu se naci u specijal.. .. litre maslinovog ulja i grijan 2 sara na toploj parnoj kupeJji. . Osraviti da stoji preko noel i nakou toga procijediti kroz krpu. U tom su slucaju prikladniji oblozi od hrastove kore koja saddi treslovine i koja se dobro podnosi na kofi. Od hrastove kore Hrastova kore osobito dobra pomafe kod vlaznih i svrbecih ekcema. . OdgovarajuCi I preparati mo. litre vode..... Ostaviti da stejl 10 minuta i upotrtjebiri za obloge. Vedica za lice protiv upala Pritnjena: Staviti 10 kapi ulja cajevca u 100 mililitara hidrolata cd hamarnelisa... .. Od kore hamamelisa Primjena. Kod alergijsk. Primjena.. Zagrijte i ostavite sve da se kuha 15 minuta..h pejava i kod neurodermitisa ublazava. Oprezno rianijeti jer maze izazvati dodatne nadrazaje. . u Ije pupoljke iii jeftinije ulje boraiine (Borrago oflicillalis). Vise puta na dan stavljajre obloge s ovom otopinom. Ljekovito ulje s eterienirn uljirna Primjel1a: Staviti po 6 kapi ulja kamilice i lavande u 50 rnililitara jojobina ulja i oprezno nanijeti na upaljena mjesta. Kod upala koze uzrokovanih infekcijom Primjena: 2 kapi Lilja kajeputovca pomijesati sa sokorn pola limuna i stavljari 2 pura na dan na kozu. .

sto se katkad rnoze dogoditi neprirnjetno i bez simptorna kod kronicne upale.. otidite k lijecniku jer ce mozda trebati upotrijebiti antibiotik. (aja il i jela. carape i cipele. Ovo pomafe kod upale mjehura . Kod upale mjehura koja je podela s ternperaturorn. ostaviti da stoji 12 do 24 sata s povremeni. nego dezinflcirajuce cajeve koji umjereno poticu na mokrenje. predugo sjedenje na hladnoj podlozi. Posebno opasno je prosirenje upale mjehura preko rnokracnih putova u bubrege. 85 .. U svaku salicu dodati na vrsku noza sode-bikarbone da se alkalizira rnokraca. Ako nakon dva dana ne dode ni do kakva poboljsanja. Upale mjehura mogu izazvati razn i uz rocn lei. odmah otidite k lijecniku. Pritorn cesto dolazi do ovih tegoba: bolovi kod mokrenja.m rnijesanjern j piti po 3 salice ria dan. Ako sluznica mjehura zbog hladnoce izgubi svoju obrambenu snagu.. npr... prehlada h ladne noge. Oscbito zene testo pate od upala mjehura jer zbog kraclh rnokracnih cijevi bakterije lakse prodiru u mjehur. Pijte dosta tekucine... Kod primjene medvjetke I zaCinjenih nadrafa] zbog previse erne kave. Izbjegavajte jake zacine i ne solite hranu prevlse.. kavu iIi alkchol. Za povecanje obrambene snage organizma uzimajte preparate s rudbekijom. litre hladne vcde. ali ne erni caj.Up" Ia rnjehura Upala mjehura Mokracni mjehur osjetljiv je na hladnocu. cesu poriv na mckrenje s malo mokrace i pecenje kod mokrenja. Neka bude bogata vitaminima . I Ljekoviti eajevi .. ona se lako moze upaliti. Pazite na prebranu. Upale rnjehura zato se moraju dobro izlijeciti. Od lisrova medvjetke Primjerw: 2 z!iciee listova preliti sa '/. . . Utoplite donji dio tjjeia uzmite toplo donje rublje.. ..najbolje je odrediti jedan dan u tjednu kad cete jesti sarno voce i povrce.Upala koie .. .

Od listova brusnice Primjena: Zagrijte 2 zlicice biljke sa V4 litre vode do vrenja i ostavite da se kuha na laganoj temperaturi 5 minuta. kod nosnica pri upali celjusne supljine. Kapijice Dodamo rnozete u suglasju s lijecnikom uzimati i ove kapi. Pijte 3 salice na dan. Sluz iii gnoj teku iz nosa. Primjena: Pomijesajte po 1 rnililitar eteriEnih ulja kajeputovca. Kapljice nisu za djecu. a zahvacena mjesta na lieu su osjetljiva na prlrisak. Nekad SlI simptomi jednoznacnl . U tom slucaju otidite na pregled k zubaru. 0 upali nosnih supljina govori se kad se upali sluznica u supljinama. Celjusne Sllpljine nalaze se ispod oCijl1 u podrucju obraza. mirte i srnreke sa 60 rnililitara 90-postotnog alkohola.. IIi priprernite kao hladnu oropinu (pogledajte gore). Opce mjere Da bi se olaksalo disanje. lavande. . ceone supljine u ceono] kosti iznad i iza obrva. Kod ponovljenih upala Nosne su supljine zapravc supljine oblozene sluznicom koje su s nosnicarna povezane malim otvorima. I na pocetku terapije urin posmedi. To je normalno i nije razlog za paniku. Kod naginjanja glave prema naprijed ti bolovi postaju inrenzivniji. I tako da se upala ! stvarno izlijei'i. To se u pravilu dogodi10 kad narn inace obicna hunjavica potraje dulje od l4 dana. Upala mokracnih putova UpaJa nosne supljine Pogledajte »Upala mjehura« nosne s u pi] ine moze se sum njati i na ostecene zube iJi zubni korijen.jaka pulsirajuca i udarajuca bol u podruEju eela kod upale ceone supljine. u ovJazivaE zraka iii arorna-svjetiljku stavite isparavati nekoliko kapi uJja borovih iglica ili 86 . Tri puta na dan uzirnajte 25 kapi prije obroka 1I casi rnlake vode. Za djecu ispod 12 godina ovaj caj nije prikladan.Bolest i i tegobe Caj za mjehur rnorate piti i nakon prestanka i I tegoba jos 3 do 5 dana.

Upala mjehura

- Upala nosne suplJine

dezinficirajucu aromaricnu rnjesavinu. Olaksanje, posebno kod kronicnih upala, donose i svakodnevna zracenja crvenim svjetlom (u rrajanju od 10 minuta).

----- - --

Za inhaliranje kod upale nosne supljine
... 35 grama eukaliptovih listova. po 20 grama listova majci ne d usice i paprene metvice. Doza: 3 tlice ... po 3 kapi ulja eukalipta. paprene metvke, kamilice i bora iii iglica srnreke

... 3 do 4 zlice cvjetova kamilice iii I iliea tinkture kamilice ... po 3 do 4 kapl ulja kajeputovca, borovih ighca i lavande ... po 3 do 4 kapi ulja karnilice. lavande i eukalipta

I

Masaze ... Kod upala takoder pornaze kad stavite jednu ad gore navedenih rnjesavina u V2 iHee ulja ivancice i njome vise puta na dan trljate nosne supljine i bolna mjesta na kostima lica . ... Kod upaJe ceone supljine za ublazavanje bolova rnozete nanijeti po 2 kapi ulja lavande i kamilice iznad i ispod ociju u smjeru sljepooCica. Ljekoviti cajevi ... Biljni caj kod akutnih tegoba u nosnim supljinama Primjena. Pomijesati u jedriakirn dijelavima izdanke bora, majeinu dusicu, listove kadulje i cvjetove karnilice. Od toga 2 i!icice preliri sa '/4 litre kipuce vade, ostaviti da stoji 10 minuta i piti po 2 do 3 salice na dan . .... Caj za razrjedivanje sluzi Primjena: Pomijesati u jednakirn dijelovima korijen jaglaca i cvjetove velecvjetne divizme i preliri 2 ilicice mjesavine sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da stoji 10 minuta i ad toga piti 3 salice na dan.

I I
I

Kod kronicnih upala nosne supljine iii hunjavice nemojte upotrebljavati n ikakva etericna ulja jer ana

I

isusujuce djeluju na
sluznicu.

87

Bolesti i tegobe

lspiranje nosa
... Cajem od kamiliee
Ako je stuz gusta, pijte za olaksanje mnogo tople tekucine i cajeve koji razrjeduju sluz. Dobre sui vruce juhe, posebno s mnogo

Primjena: Kroz nosrucu usrnrknuti svjeii mlaki caj od karnilice tako da dode sve do grla. ... Limunovim sokom Primjena: Vise puta na dan nakapati nekoliko kapi Iimunova soka U obje nosnice. Nernojte to raditi ako vas jake nadra.zuje. : .. Sianom vodom . Primjena: U sallcl mlake vode rasropiti 'fl mciee soli. Zatvoriti jednu nosnicu j kroz drugu snazno usmrknuri otopinu soli. Casu drfati iagano nagnutom. Ponoviti 5 drugom nosnicom. Takvo ispiranje nosa radite 2-3 pura na dan, ako ga lako podnosire.

I

cesnjaka i luka.

Upalaoka
Ocna spojnica je nastavak vanjske koze nalik na sluzokozu koja je zbog laganog izlucivanja sl.Izni.hzlijezda stalno vlazna. Ako se nadraze povrsinske krvne zilice, oei nabreknu i pocrvene, To se dogada zbog vjetra i propuha, hladnoce, dima iii prasine, prelaska katara iz nosa iii nosnih supljina i kemijskih iii nekih drugih nadrazaja oka, kao i zbog kupanja u kloriranoj vodi iii insekata. Prvi znaci upale ocne spojnice su osjecaj suhoce u oku, osjeca] stra nog tijela, suzen]e, osjetljivost na svjerlost, pecenje i zareCi svrbei ua koji se, medutim, ne srnije reagirati.

Cak i kad varn je jake tesko. nemojte trljati oci koje vas svrbe kod upale ocne spojnice.

I

I

Za

zastitu oeiju trebali

Ispiranje oka
Cesta pomaze isp iranje ocan icom (Eupil rQsia). Ocan ita se primjenjuje pornocu naprave za ispiranje ociju koju mozere naoaviti I.l Ijekarni. !Ii natoplte kornad sterilnog zavoia mlakorn otopinom i sravite ga na oboljelo oko, Primjena. Pornijesati u jednakim djjelovima zgnjecene sjemenke komoraca i ocaruce. Dvije zliCice ee mjesavine

biste nositi sunca ne naocale, Kod gnojnog

iscjetka trebate otiCi I k I ijecniku. '

88

U pala nosne suplj ine - Upala rodnice

prokuhajte sa 'I. litre destilirane vode i ostavite da sto]i 5 rninura. Na vrsku noza dodajte malo morske soli. Procijedire otopinu kroz filtar-papir taka da u tekuCini ne ostane sitnih djelica biljaka. Mlaku tekucinu stavite u napravu za ispiranje oeiju i njome ujutro i uvecer dvije minute ispirite oei. Pritom drl:ite oci orvorenima. Ljekoviti caj S ocanicom Primjena: Prelijte 2 tlicice biljke sa '10 litre kipuce vode, Osravire da stoji 10 minuta i pijte 3saliee na dan, Ovaj I'aj pornaze i kod hunjaviee i peludne groznice.

Upaiarodni.ce, gljivice u rodnici
Upala rodnice rnoze biti izazvaria bakterijski iii gljivicno, posebno kad je oslabljen obrambeni susrav organizma i kad je prirod na bakterijska flora u pod rucju vagine narusena npr. uzimanjem antibiotika. Moguce tegobe su crvenilo, natecenost, svrbez i testa bijeli iscjedak. On je uzrokovan upalnirn izlucivanjem vodenastog do bijelog sekrera iz rod nice. Ljekoviti caj Za lijecenje gljiviiinih oboljenja oralnim putem pijte caj od vrkute (Alcl1emilla). Primjella: Prelijte 1 do 2 tliciee biljke sa '/. litre kipuce vode. Ostavite da stoji 10 minura, onda procijedite. Pijte 1 do 1V, litre toga .:aja na dan. Kapljice Ove biljne kapljice jacaju obrarnbeni sustav, djeluju ublazavajuce na upalu i poticu izhrcivanje sekreta, Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima tinkture pelina, kadulje, majcine dusiee, stolisnika i koprive, Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela, Prije nego sto ih progutate, zadrzite kapi malo u ustima.

89

Prelijte 3 zlice mjesavine litrorn kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta. Mlakom otopinom tjedan dana ispirite 1 do 2 puta na dan. kadulje i stolisnika pa 3 do 4 Zliace rnjesavine kuhajte u litri vode 10 minura ria laganoj ternperaturi. Tjedan dana ispirite torn otopinom 1 do 2 puta na dan. Trudnic« bi zalD S!i cesce crebale IciClei s lagano uzdignutim nogoma. kako hi se iile rasteretile. Ispiranje ~ Kod jakog iscjetka Primiena: Pomijesajte 40 grama hrastove kore. naime. ~ Kod laganih nadrazaja i upala Primjena: Pomijesajte cvjetove karnilice i kadulje u jednakim dijelovima. o ispiranju ked upale rodnice razgovarajte 5 ginekologorn Nestrucan I II postupak mofe. Upala sluznice usne supljine Upale sluznice usne supljille javljaju se najcesce u vezi s infekcijama. ~ Kod vaginalnih infekcija j biielog pranja Primjena: Lagano kuhati saku cvjetova lavande 10 minuta. Cesto su 90 . nastetiti i same dodatno pojacati upalu. u time i vene. posebno zelucano-crijevnog trakta.Bolesti i tegobe Upravo u crudlloCi juko opterecene noge. po 20 grarna listova ruzrnarina. procljedite i mlakorn otopinorn ispirite 1 do 2 puta na dan tjedan dana.

MoguCi uzrocnici mogu biti: pasta za zube. povezano s nosno-zdrijelnim dijelom. Kuhati 10 rninuta na laganoj temperaturi. Kadulja Primjena: Staviti punu saku listova kadulje u litru vode i kuhati 10 min uta na laganoj temperaturi.. Nekoliko minuta time ispirati usta. Rujevina I Kod upala usne supljine djeluje '/' case svjezeg pornijesanog sa zlicicom rneda. I II· I i afti ublazavajuce : limunovog soka P. ostaviti da stoji 10 minura i time ispirati..Upal. ohladiti i dodati 10 kapi tinkrure rujevine.. I pritisak sekreta iz nosne supljine mofe takoder uzrokovati belove.. Tim se putern mogu prosiriti i uzrcenici bolesti iz usta. Upala uha. bolovi u uhu Uho je preko usne cijevi. Opce mjere Za ublazavanje i lUecenje ima nekoliko djelotvornih lokalnih proruupalnih metoda. vodica za usta iii odredene prehrarnbene namirnice . . litre kipuce vode. grla iii od zuoa i dospjeri do srednjeg uha. Time ispirati vise puta na dan . Posebno u djece iz neizlijecene prehlade 91 .. Ispiranje . Klincic Primjeno: Staviti zlicicu klincica u If..·imjerta: Staviti 20 kapi tinkture rujevine u casu mlake vode pa ispirati i grgljati tom rekucinom vise puta na dan .Upala rodnice . tzv. Bijele naslage s laganorn upalorn mogu upucivati i na napadaj gljivica kandide. ... U pravilu kod upala usta i usne 5UPljine pouzdane su i djelotvorne antibioticne biljke kadulja i rujevina. Petoprsta Primjena: Zagrijati 2 cajne Zlieiee petoprste u y" litre vode. Vise puta na dan time ispirati i grgUati. . uha uzroci alergijske naravi. Eustahijeve trube.

Osravite minutu vreti SO grama maslinovog ulja sa 2 zlice cvjetova karnilice.. Nernojtekoristiti prevruci caj jer on sarno pogorsava upalu. Kapljice . zarnotajre u rupcic i stavite na bolno uho. Povezite trakom preko l:ela. litre vode) u bolesno uho. Topli termofor polozen preko obloga jos ce pojaeati djelovanje obloga.. I Upala vena Bolesti vena kao sto su prcsirene vene danas su veoma ceste.Bolesti i tegobe lako moze nastati upala uha.. Maslinovo ulje Primjena. Venozna krv vise ne tece prema sreu. Nju treba uvijek ozbiljno shvatiti. . oblozi s lukom. zbog trudncce iii prekomjerne tezine dolazi do povratnog toka krvi i prosiren]a venskih zila. sto dovodi do prosirenja 92 . kao sto su stajanje iii sjedenje. cak i za djecu. procljedite i rnlako koristite kao kapljice za usi. Natopite time kornadic vate i gurnite ga u siusnu eijev. Etericna ulja Primjena: Staviti 6 kapi ulja kamllice i 6 kapi LIlja lavande LI zlicicu rnaslinovog ulja. Nikad nemojte nista kapati u uho ako imate rupicu u bubnjicu iii je doslo do probijanja bu bnj ica kod gnoj ne upale srednjeg uha!!! I sarna sumnja na to zabranjuje svako sarnostalno I. malo kretanja iii uvijek istih pokrera na radnom mjestu. Zbog nasljednih sklonosti k slabosti vezivnog tkiva. Oblozi Jako su dobri. a nakon toga uho pazljivo obrisite. Ostavite da djeluje 1 rninuru.ijecenje: kod oboljenja uha u svakom je slucaju najprije potreban savjet Iijecnika. Jaca je mjesavina iz ulja cajevca i lavande. . Primjena: Svjezi luk narezite na sto manje komadice.. Caj od kamilice Primjena: Stapicem s vatorn iii kapaljkorn nakapati nekoliko kapi mlakog caja od kamilice (otopina sa 3 ilicice na II. jer se upala moZe prosiriti na unutrasnje uho i dovesti i do gluhoce...

Nakcn 2 sata obnoviti oblog. I obloga od svjezeg sira. . gloga i stolisnika.U pala zu bnog mesa iila_ Ako se te iile upale. i i .I rashladujuce djelovanie I blata iii kelia dokaza 10 se kao dobro sredstvo za ublafavanje upa la. listove hamamelisa.npr. javljaju se bolovi u listovima i nogarna. divljeg kestena. hamamelisa. Oblozi . S tinkturom arnike i nevena Primjel1a: Sraviti u '. zubne proteze koje ne sjede ispravno. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovirna tinkture divljeg kestena. heljdll. Noga oride i boli i ked najmanjih pokreta. Upala zubnog mesa Uzroci upale zubncg mesa mogu biti mehanicke ili bakterjjske prirode . cesto je koia iznad njih crvena. Etericno lirnunovo ulje djeluje takoder povoljno . Pijre dva tjedna 3 puta na dan po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela. njega mora otklomti zubar. nevena. macuhicu i cvjetove nevena Jednu Z!iCiCllmjesavine prelijte sa '/4 litre kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta. Ako je uzrok zubni kamenac.sto rnoze dovesti do embolije. u krv . Kapljice Joil su djelorvornije od caja ove biljne kapljice. Upaljeni dijelovi vena zadebljavaju. Narnofiti u tome tanku krpu i dosta vlaznu staviti je kao oblog na nogu. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima koprivu. kao i oblozi s lirnunovirn sokorn. prevruca luana ili bakterije u naslagarna na zubima.upala u ha . Moze se pojaviri i temperatura. Preko nje omotati suhi rucnik. Ova tjedna pijte po 2 saHce na dan. Ova mjesavina djeluje na Iaganoizlucivanje prekornjerne tekucine i na vene. Simptorni 93 . ked vanjske primjene. Ljekoviti cajevi Za lijecenje iznurra rnozete pit! cajeve za vene.. I ! obvezno Illijecnika Kod zacepljenjai upala duboko srnjestenih vena treba potraziti i mirovati u jer postoji krevetu : opasnost da se ugrusak i sa stijen ki vene otplavi ." litre vode po \" cajne zlicice obiju rinkrura.

. a katkad i ked samog udisanja zraka. prevruce iii zaseeerene hrane... Klincicem If" litre vode i osravire da stoji 5 min uta..zlicice klincica sa Kod bolnog nicanja zuba u djece testo pornafe ulje karn ilice. 1 kap ulja kajeputovca ublazava belove. Primjena: Zakuhajte 1 do 2 . Ispiranja . oslobada zub i zubi se ria poslijetku mogu poceti klimaei. zubobolja Vecina zubobolja uzrokovana je karijesom. Vise puta na dan ispirite zube. ..Bolesti i tegobe upale SI:. Kaduljom Primjena: Stavite saku listova kadulje u litru vode i kuhajte 10 minuta. Stavite 3 kapi u malo tople vode i ispirlte vise pura na dan usnu . Procijedite i ispirite usta ... 94 . Svakako morate otiCi k lijecniku.. Razrnaci izmedu zubnog mesa i zuba postaju sve sid take da se tarno mogu stvarati komorice ispunjene necisroccm i gnojem.! crvenilo i naticanje ruba zubnog mesa. . Boli nas kod uzimanja hladne. 1 do 2 kapi esencije klincica stavljati na zub s karfjesorn. Ispiranje Kod krvarenja iz zubnog mesa ispirite razrijedenom esencijom cimeta. .. Za to je dobra j tinktura rujevine. kao i bolovi... Rub zubnog mesa se povlaci.supljinu. Stavite kapljicu na prst i njdno masirajte zubno meso naonim rniestirna gdje pomalo probiiaju zubici. Valjalo bi ipak posjetiti zubara. Kapljice za ublazavanje boli . Vise pura na dan ispirire zube tom otopinorn . Petoprstorn i rujevinom Primjella: Pornijesajte petoprstu j rujevinu u jednakirn dijelovima j stavire 15 bpi u casu vade. Upala zubnog mesa koja se ne lijeci rnoze dovesri do upale korijena zuba.

da stoji 10 minuta. Od toga uzimajte 3 puta na dan po 20 kapi u malo vode. Zamotajte se jos mokri u veJik. . 4 kapi ulja limbe i 3 kapi ulja cimeta u malo vrhnja iii meda i stavite to u kupku temperature oko 37 "C. Od te rnjesavine pijte I do 2 case na dan. prekrijte se preko toga vunenom dekom i legnite u topli krevet. cimeta i majcine dusice sa sokom od 'h limuna u casi tople vode. Nakon toga mirujte u postelji.Lijecite prehlade na pr_irodan nalin • Kura znojenja iii bazge u Skuhajte 4 • Grog protiv gripe po kap ulja origana. Oprez Ova kura znojenja ne srnije se primjenjivati ked problema sa srcem i krvotokom. Pornijesejte vrhom pune zlicice cvjetova lipe 1/4 klincica. Nakon kratkog vremena jake cete se oznojiti. iglice. Nakon toga se okupajte u vrucoj kupki. Nemojte se kupati duze od 5 do 10 minuta. litre vode i ostavite dumbira. dok se prehlada posve ne izlijeci. Pijte caj vrlo vruc i pijte ga brzo. Povisujte kolicinu polagano na 6 limuna sve "c. zagrijan rucnik. Ostanite okol 5 minuta u kadi. Pocnite 5 37 "C i povisujte • Sok od lim una Pijte svaki temperaturu dotokom vruce vode do 40 dan sok od Ih limuna. • Ljekovita kupka Otopite 6 kapi ulja eukalipta. • Kapljice protiv prehlade Pornijesaite po 40 rnililitara tinkture nevena i oskoruse kao i I 0 mililitara tinkture rudbekije i Otufirajte se toplom vodom i dobro se obrisite. punim zelucern iii temperaturoml ivancice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful