Anrlblotlcno djelovanje cesnjaka, luka, lavande, gorusice i drugih biljaka u sprjecavanju i lljecen]u bolesti.

Primjena u svjezem obliku, kao tinktura i etericnih ulja.

Wolfgang Mohring

ANTlfBIOTIC'1
iz prirode
Djelotvorne tvari

anisa, lavande, goruslce, luka

i ostalih biljaka za sprjecavanje i lijecenje bolesti. Primjena u svjeiem obliku, kao cajeva, tinktura i arornaticnih ulja

mozaik knjiga

Sadrza]

Anti,biotiina snaga u biljkama i zaiinima
Etericna ulja Djelovan]e na l.ijelo Ostali biljni anubiotici

16
16 20

23

Mogucnosti primjene Posrupak priprerne caja
Prirnjena etericnih ulja

24 25
26

Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka
Svestrane biljke -

30 30 44 47

deset kratkih biografija
l.jekovite bilj ke s

Njezne ubojice klica Antibiotici i njihovo djelovanje
Kako nastaje otpornost

4
6

etericnim

uljima tvarirna

Ljekovite biljke s drugim djelotvorrum

na bolest
Kako funkcionira obrana ad klica Vazni strucni pojmovi

6
7

9

Alternativno prirodno lijecenje
NaCin djelovanja Ijckovi Iih biljaka Doza kOJil orllucuje

10 10
12

opekline Slabost obrambenog Upala kate Upa/a mjeiwra Upa/a nome sup/jine Upa/a aka Upa/a rodnice Upa/a s/uznice usne supliiM~ Upa/a ulla Upala vena Upa/a zubnog mesa Zubobolja Kazalo 67 68 70 74 76 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 sustava Svrbet Temperatura Ubodi insekala o knjizi . Herpes labialis Hunjavica jecmenac Prell/ada Proljev Promuk/ost Rsne.Sadrza] 80lesti i tegobe U ovim 48 48 48 49 50 52 58 59 60 61 62 63 64 65 65 slucajevirna pomazu biljni antibiotici Afle Akne Angina Bronhitis (ir Gastritis Ijivice Gljivice na nogama Gripa l-lemoroidi Herpes pojasni Herpes imp/ex.

viramina i minerala. U potrazi za rnogucom zamjenom ljudi se sve vise prisjecaju lijecenja ljekovitirn biljkarna i drugih prirodnih posrupaka lijecenja. nego smo u njihovoj primjeni postali mnogo savjesnijima. primjenjivati same tada kad je to stvarno neizbjezno. U ljekarni majke prirode Citav je niz ljekovitih biljaka prikladnih za sprjecavanje i lijecenje bolesti. Da bi se ograniclla primjena antibiorika. . I med icinski udibenici upozoravaju antibiotika da davanje kod najveceg dijela infekcija nije preporucljivo. nuzna je .Njezni ubojice klica Upotreba sinrerickih antibiotika sve vise raste: na primjer. medutirn. a u ambulantama 1I isto vrijeme za skoro 60 %. kad smo tjelesno j dusevno u ravnorezl. naravno. Da bi se to postiglo. Temperatura takoder Cudotvorni lijek krije opasnosti I nije indikacija za davanje antibiotika. kao lijekovi za hitne slucajeve. vee je ipak poceo: Vise se slijepo ne vjeruje 1I djelovanje sintetickih antibiotika. Kemijski antibiotici trebali bi se. vazni su zdrava prehrana s dosta svjezsg voca i povrca. Oni moraju prestati razmisljati ovako: »Koji cu Jijek uzeri da sto prije ozdravirn?« Bolji je ovaj nacin razmisljanja: »Postoji Ii nesro sto bi potaknulo rnoje lijecenje na najbolji moguci nacin?« Velik zaokret u razmisljanju. meal' tim. a ne kao svernoguce sredstvo za lijecenje. ogranicavanje oneciscenja okolisa i pozitivan odnos prema iivotu. za oko 28 %. kad se nase tijelo samo brani od mikroba koji izazivaju bolesti. Optirnalno je.. Razlog tome jest cinjenica da antibiotici u nekim slucajevima vrlo brzo i dobro djeluju te se stcga cesto korisre i kad to nije nnzno i preporueljivo . kad covjek nije bolestan. do 1995. 1I klinikama u Njernackoj porasla je od 1986.i suradnja pacijenata.

druge jacaju obrambeni sustav. rako da ne morale pcsezati za kemijskim sredsrvima. kornplikacije iii dodatne . ljekovitih biljaka s prowupalnim i protubakterijskirn djelovanjem. take da on svoju zadacu ucmkovirlje obavlja. postoji btav niz djelorvornih.: lukom iii ti!5/ljokom. Kod pogresnog lijecen] a mogu nasratl ozbiljna pcgorsanja opeeg staoja. a po poprarnim svojstvima blagih. tzv. c i upalarna ne srnije se igrati. I ked blago djelujucih ljekovitih biljaka i kod jacih etericnih ulja ipak se radi 0 lijekovima koji pri nestrucnoj primjeni mogu imati i ozbiljne posljedice.Priroda protiv kerni]e Alternativa iz biIjnogacarstva AIm ipak dode do infekcije. up. No ipak val]a upozoriti na laknmislenu primjenu navedenih biljaka i ljekovitih sredstava. blag je i prirodall natin jaCem)a njela 5 . prernda primjena sintetickih antibiotika I nije uvijek nufn a. biljnih antibiorika. vrlo poznati predstavnici te vrste. Poznaiete ll pravilnu primjena i doziranje tih biljaka. Neke od tih biljaka i same djeluj u a ntibakterijski iii antivirusno. s infekcijama Lijdellje irifckcije Ijekovitim biljkama. Luk i cesnjak su tako. one mogu pomoci ublaziti uobicajene regcbe. 5toga uvijek pravodobno otldite k lijecniku iii dobrom poznavaocu ljekovirih biljaka. inlekcije. na primjer. U avo j cete kn j izi na i ve Iik b roj p rovj ereni h rece pata s antiblotleki djelotvornim bUjkama za ublazavanje laksih bolesti.

Danas se sinteticke anribiotike sve vise napada. Sarno. kao tuberkuloza. tako da svakih dvadeser . Bakterije se zbog antibiorika prilagodava]u prornljenjenim Zivomim uvjetima. predugo olako postupalo Propisivali su se vee kod sasvirn bezazlenih bolesti. nairne. umjesto da su se primjenjivali kao djelotvorni lijekovi za prvu pomoc kod teskih infekcija. Antiblotici su proizvodi izrnjene rvari nekih gljivica plijesni i njihovi sinteticki nasljednici. godine uvelo je jednu od najvecih promjena 1I povijesti medicine. S njima se. Oni su pornogli da se nekad veorna prosirene zaraze. i mikrobi se prilagodavaju prornijenjenirn uvjetima iivota. ucine gotovo potpuno bezopasnirna. Sintetilki antib iotic: hij u mnoge oposnosti. na nasu zalost. ho nije neobicno jer su za to irnale beskrajno mnogo vrernena: bakterije su mnogo jednosravnije strukture nego Ijudski organizarn. na primjer. Djelotvornost penicilina i kemijski antibiorici koji su se nakon toga razvili porpuno SlI uvjerili svijet medicine U cinjenicu da bi se zarazne bolesti jednog dana mogle iskorijeniti. oni to cine bjesomucnorn brzinom. Uzrocnici prave virusne gripe mijenjaju se. tako brzo da se sta I no pojavljuj u nove va rijante otporne na cjepivo. Njihovo precizno djelovanje na bakterijske napadace smatralo se gotovo nepogresivim. Kako nastaje otpornost na bolesti Kao i sva druga ziva bica. Neki znanstvenici vee se boje da bi u dogledno vrijerne ponovno moglo dod do zaraza kojih su se ljudi toliko bojali prije otkrica antibiotika. To i stalna upotreba antibiotika u uzgoju zivotinja vazni su razlozi zasto se razni u zrocnic! bolesti genericki mijenjaju i posraju otporni na najrazlicitije antibiorieke Iijekove.Antibiotici i njihovo djelovanje Otkrice penicilina 1928.

Nujbolje istrazeni antibiotici djeluju razbijajuci srrukturu ~l<l11itnih stijenki. II ipadaju enzirne u bakterijama (sulfonamidi).wjuei 1I obzir ceste alergjje na neke njegove sastojke Ilnjbolje podnosi. A penicilin. ako funkcionira obrana od klica Anlibiotici djeluju na razlicite nacine: mnogi sprjecavaju poIIvosuucenje bakrerijskih gena i srvaranje stan ienih proteina. 7 . djeluje tnko da koci enzime koje trebaju bakterije da hi srvarale poprecne veze izmedu proteina sranicnih stijenkL Na raj Im~in bakterije postaju nestabilne i raspadaju se. Mnogi antibiotici koji usporavaju stvaranje bjelancevina ne 11l0gUu potpunosti razlikovati bakterijske i ljudske stanice.. I iko se nekad rnnogo keristeni streptomicin danas gotovo vl~e i ne propisuje. urvrdeno je da je otprilike polovica ad 110 milijuna recepata za antibiorike bile uepri rnjereno bolesti za koju su izdani. s danasnjirn loupotreba zbog nepotrebnih propisivanja IJ n rnerickim istrafivanjirna iz 1995. ruko da ked ljudi i nastaju najcesce popratna djelovanja.Kako djeluju sinteticki antibiotici mlnuta 111111 iudnost nasraje nova generacija. se ce se ih Na hlost. vrlo I djelotvorni »opc: napad« antibiotika u nasern tijelu dovodi i do neieljenih rezultata. naseg pretka od prije trideset milijuna covjekom. Oni ce na taj nacin ostati punovrijedni IIIt-kovi za hime slueajeve. Rast glj ivrea u criievi rna iii u vaginl poznata su popratna djelovanja kod prekomjerne uporabe antibioti ka . a povisit ce vlvrojatnosr cia ce antibiotici srvarno djelovati onda kad huderno rrebali. pak. lIodina. Drugi antibiotici.yopithecusa. Od uvodenja antibiotika tadasnjih bakterija s danasnjirna tako je mala kao i f). buduci da je u raznlm slucajevima doslo do nepopravljivih ostecen]a sluha. najpoznatiji antibiotik. Na taj IIl1ein i manje bakrerija posrajati orpomijirna. Stoga je vrijeme da Ilgranici prekomjerno primjenjivanje antibiotika. Penicilin pripada skupini koja se .ne uziI.

cink i magnezij. gubitak hranjivih tvari moze biti vrlo velik.. Unistavanje korisnih bakterija Ljudsko tijelo udomljuje milijune bakterija. gr!a i nosa procjenjuje se da ih ima oko 50 milijardi. No mogu se pojaviti i neke druge komplikacije. vaznu zadacu u nasern obrambenom sustavu. Katkad. vitamin A. Gubici hranjivih tvari Antibiotici mogu pridonijeti tornu da se hranjive rvari u crijevima tete apsorbiraju. Sarno u pcdruciu usta. Alergije i organske komplikacije Antibiotici mogu dovesti do nepodnosenja nekih ziveznih namimica. nasraju j teske posljedice poput leukemije. I 8 . virusi iii gljivice .Antibiotici i njihovo djelova nje Popratno djelovanje sintetkkih antibiotika Milijuni crijevnih " bakterija imaju osim pornocnih funkcija kod probave i izmjene tvari i Ljudi su danas svjesniji razlicinh mogucih popratnih djelovanja sintetiekih antibiotika. Uzirnanje anribiotika sirokog spektra razara taj ekoloski sustav i cini nas osjetljivijima na infekcije. To se posebno odnosi na vitamine sku pine B. otkazivanja bubrega i snaznih alergija popracenih sokovtma. Vee smo spomenuli razvijanje otpornosti na klice. Ako antibiotici uz to izazovu j proljev. koje kao nasi »saveznici« zive zajedno s nama. Potiskivanje irnunoloskog sustava U nekim slucajevirna antibiotici direkrno sprjecavaju imunoloski odgovor naseg organizrna rako sto usporavaju tjelesnu reakciju i djelatnost bijelih krvnih tjelesaca. ali vrlo rijetko. Taj savrseno uskladen ekoloski sustav stiti nas od infekcija koje izazivaju bakterl]e. virusirna iii gljivicama. Tako dolazi do kronicne obrarnbene slabosti organizma i vece rnogucnosti zaraze bakrerijama. raj je problem dosegnuo vee tolike razmjere daje predmet brojnih znanstvenih studija. Zajedno sa specificnirn limfnim sustavom u crijevima mogu stvarati obrambene stanice.

bakteri]a. »Anti« znad »protiv« . Do simptorna bolesti dolazi kod razmnojavanja rnlkroorganizama. sto jake nvisi 0 vrsti uzrocnika i covjekoVll imunitetu. stijenke kapiiara postaju propusnije. 9 .. Alltisepsa: Pod tim se pojrnom podrazumijeva unistavanje zoraznlh klica na povrsinl tijela kemijskim sredsrvirna. Alltibioza: Tako se naziva unlstavanje iii sprjeeavanje rasta [ednog mikroorganizrna djelovanjem drugoga . tuko sto ih iii unistavaju (fungicidno) ili koee njihov rast (lungistaticki) . .. dakle. iivotinje iii ljude.. ali Sll i pokazatelj funkcioniranja obrarnbenog sustava: krvne file II upaJjenom tkivu zbog nekih se tvari sire... Hljivica. Kada se govori 0 infekcijama Infekcija je prodiranje mikroorganizama (virusa. virusi i paraziti. bilo da ih unisravaju (baktencidno).. trljanje. vrucina i mikroorganizmi . Antibakterijski: Tako djeluju sredsrva kad utjecu na rasr hakterija.Kad je obrana oslabljena Vaini strucni pojmovi Kada se govori 0 upalama Upala je reakcija nekih tkiva naseg organizrna na razne podrazaje kao sto su pritisak.. rako do obrambene stanice lakse dolaze u zahvaceno tkivo i mogu napasn pridosle uzrocnike bolesti. bilo da koce IVihov rast (bakteriostaticki) . parazita) u biljke. u punom zarnahu.. kemijske rvari. . Antimikotiiiki: To znaei da sredsrva lltjecu na rast gljivica. Pojava gnoja kod rane nil kofi znak je da su bijela krvna tjelesca preuzela borbu protiv klica koje su prodrle u ran u obrambena bitka je. . Upale se nai~cUe srnatraju bolestirna.bakterije.

treslovine. podupire funkciju organa iIi sustava ili potide lijecenje. Sroga specificno djelovanje neke biljke obuhvaca cielovirost njezinih glavnih i sporednih sastojaka. Biljkesan ti bioticki ' djelotvornim sastojcirna katkad mogu zarnijeniti I sinteticke antibiotike. Mnoge su zagonetke rijesene Napretkom moderne farrnakologije sve se viSe otkrivaju sastojci razlicitih biljaka. Dmgo/jllb (Tropaeolum maills) je prirodlli ollribiotik. U medicinski najvafnije grupe djelorvornih sastojaka ubrajaju se glikozidi. Vecina ljekovitih biljaka sadrfi vise aktivno djelotvornih sastojaka iz razlicitih grllpa rvari. Prevladavajuca djelorvorna tvar odreduje pritom podrucje primjene. alkaloidi. saponini i gorke tvari. Dna 1I nasern organizmu ciljano djeluje na odredena tkiva. ! Tako se osigurava djelovanje antibiotika kad ga uisti n u zatrebarno. flavonoidi. etericna ulja. Antibiotitki djelotvorne i obrambeno-stirnulirajuce ljekovite biljke rnogu kod srrucne primjene u nekim slucajevirna 10 . Nacin djelovanja Ijekovitih biljaka Ijekovite biljke saddle mnogo tvari 5 velikirn brojem diferenciranih sastojaka. Stoga djeluju drukcije nego sintetkki proizvod iz laboratorija. pa cak i antibioticki djelotvorne rvari. Proizvod i organskog pod rijetla imaju i tu prednost sto su se razvijali u prirodi tisucama godina pokusajima i pogreskarna.Alternativno prirodno lijecenje Kod mnogih laksih oboljenja ljekovite biljke mogu nadornjestiti sinteticke antibiotike. organe iii funkcije tako sto pojacava obrambenu snagu.

'lreslovine su cesto u velikoj mjeri zasluzne za proruupalne reakcije. Etericna ulja imaju.ivota i optereceriju mogu razviti bolesri. Njibov miris popravJja raspolofenje i opusta. Ovdje vrijedi pravilo: sam rnikrob nije dovoljan. Imaju i proruupalno djeJovanje: petoprsra npr. Treslovine djeluju tako sto kozu i sluzn icu I:i ne grubljirna i otpornijirna. kod proljeva i upala u usrima i grlu. K tome dolazi i njihovo tjelcsno stanje koje nastaje iz genetskog naslijeda. Kod nekih biljaka. zbog nacina na koji zive. i u majcino] duslci.nikad nisu jedini lIZruenici bolesti. Treslovine se u zivezn im namirnicama prepoznaju po stezucern djelovanju koje ostavljaj u u usti rna. vrisku (Saturneia horr('llSis) i paprenoj mervici.Prirodnim oruzjern protiv bakterija nndomjesriti i sintericke antibiorike. u dragoljubu i hrenu. Najvazniji poznati sasrojci su etericna ulja i njihovi posebni cblici. medutim. "otentilla erecmy i hrastove kore. Medu njih se ubraja i medvjetka (Arcostophylos) sa svojirn snaznirn djelovanjem kod upale mjehura. Neke biljke koje sadrze treslovine. Svaki covjek lma odredene slabosti iz kojib se pri odredenorn nacinu *. jaki glikozidi ulja gorusice.bakterije. Izmedu ostaloga. Ona se nalaze npr. gljivice . Etericnih ulja una. sto moze ubrzatl ozdravljenje. Hoce Ii i u kojoj 11 . n pro jak ern i caj. gorusicina ulja oslobadaju 51' iz glikozida tek poslije enzirnskog dijeljenja. I treslovine koce upale Ali nemaju sarno biJjke s etericnim uljima antibioticko djelovanje. uzrocima bolesti Mikrobi . kao sto je kadulja. a koje se cesto propisuju. poput petoprste (prstac. a hrastova kora kod koznih oboljenja. virusi. nego sve odreduje podrucje na kojemu se on pojavljuje. Za razliku od etericnih ulja. Ljudi cesto obolijevaju zbog svojih fizioloskih uvjeta. zajedno djeluIII antibioticka snaga erericnog ulja i proruupalno svojstvo Ireslovina. jos lednu prednost: ona utjecu na nase osjecaje i raspolozenja.

Daljnja prednost etericnih ulja jest to da se njihovo antiseptitko djelovanje ne smanjuje ni kod dugotrajnih iii ponovljenih primjena. Preduvjet je. I mikrobima . rnedutirn. Za razliku od vodenih pripravaka od etericnih ulja koja se koriste u obliku cajeva. No ipak se cak i kod samostalnog uzirnanja djelotvorruh ljekovitih biljaka ne treba previse bojati ozbiljnih popratnih posljedica. Ona djeluju posebno dobro na bakterije koje su napale oboljeloga od secerne bolesti. 12 . nego i mobiliziraju ljekovite snage samog tijela. U1ja koja srnanjuju rnokracnu kiselinu ubiazavaju tako tegobe kod reurnatskih oboljenja. da se pridrzavate doza i uputa za primjenu navedenih u ovoj knjizi. »Hoce Ii neko sredstvo biti lijek ili otrov ovisi 0 njegovoj dozi. nego istodobno pornafu da se izlijeci okruzenje u kojemu bi bakterije mogle uspljevati. ovdje se radi 0 koncentratu rvari koja djeluje vrlo snafno i stoga vee u rnalim kolictnarna moze irnati nezeljene popratne ucinke. naravno.« Ta Paracelsusova izreka vrijedi i ovdje.pri cemu biljke nisu sterne za zahvaceno tkivo. Doza koja odlucuje Biljke koje se primjenjuju u ljekovite svrhe mogu. inhalacija iii kupki. Razlog moze biri to sto se one ne bore sarno proriv bakterija. jednako taka imati popratna djelovanja kao i sinteticke rvari.Alternativno prirodno lijecenje mjeri doci do infekcije ovisi a opcern stanju otpora pruza nase tijelo i 0 vrsti tkiva koje napadaju rnikrobi snazi i jacini uzrocnika. Posebno je to vazno kod primjene etericnih ulja. Ljekovite biljke i njihova erericna Lilja ne djeluju samo protiv mikroba. koji te 0 Budite njeini prema svojemu tkivu Velika prednost biljaka s etericnirn uljima u usporedbi s vecmom kemijskih sredstava jest njihova agresivnost prema Primjer za izvanredno kombinirane nacine djelovanja daju nam etericna ulja koja smanjuju i reguliraju secer u krvi. obloga.

Osim toga biljke koje sadrze eterfcna ulja mogu se koristltil U obliku voderuh otopina koje istodobno sadrze ietericna ulja i imaju anrlbiotxko djelovanje. Zato bi epilepticari rnorall izbjegavan cak i vnnjsku primjenu tih biljaka. . Kod neposrednog dodira s kofom. Moguce aJergijske reakcije i\ lergije su sve ~esce.e dustce. pa makar i u malim dozarna. se izbjegn u m noga neugodna pcpratna I I : djelovanja ako se pridrzava mo jedno- stavnih pravila dozi ranja . Kod ulja kornoraea.. No zato . rnoze izazvati epilepticne napadaje. mastranje iii kupke svatko moze sam koristiti antibioticne snage ulja za lijecenje. Cesei je to slllcaj kod ulja nnisa. no ipak blrno oslabljeno. praznjenje crijeva iIi zivcanu djelatnost srniju upotrebljavati sumo pod strogim lijecnickin:! nadzororn . Ijekovitih biljaka 'I Pri lijecenju biljem no j c esce izo sta je prvo : neposredno olaksanle ! II ka kyo se postize pri Primjena etericnih ulja samo s rnjerorn Preduvjet za primjenu etericnih ulja . pcput : biljnih kapi i velikih doz. . ripe kod obloga. ruzmarina.. nisu za I laicko lijecenje djece. II prije svega u osjetljivih osoba. majCin. prirnjeni sintetickih anti bioti ka. 13 . kadulje i miloduha [HySSOpllS officina/is) pcznato je da oralna primjena. Nadrazaj koze moze nastati kod gOtOVOsvih etericnih ulja.Upotreba Zato bl se osobito 0 oralnoj prirnjemetericnih ulja valjalo posavjetovati sa strucnjakorn. kajeputovca. To vrijed i i za alergijske reakcije na IjPkovite biljke i etericna Lilja. inhalacije.jest pomno pridrzavan]e uputa navedenih u ovoj knjizi. i primjene tih biljaka . cimeta i limuna .kao j ljekovitih biljaka upcenito . u nekih osoba umjesto ocekivanog Ilblazavanja tegoba rnoze doci do crvenila.. Nestrucna dugotrajna prirnjena nekfh biljaka moze dovesti do nadrazivanja zeillca. mjehurlca ili cak vl'Cih oreklina na pojedinirn mjestima iii na cijelom tijelu. Za obloge. I prirnjene Etericna ulja i ostali oblici koncentrirane biliaka. paprene mervice. crijeva iii bubrega . U trudnoci se ljekovite biljke koje potieu mokrenje. . niaoulija.. eukalipra. I ljekovitlh Cajeva.

Osim toga. rusornace (pastirske torbice. cimet i agrumi . stricka. To vrijedi u jednakoj mjeri i za jaka etericna uJja ako se pridrzavamo preporucenih doza. komorac. Alergija Kod skupne alergije na glavocike valja izbjegavati primjenu arnike. Fotoaiergijske reakcije Kod ovih reakcija nakon vanjske iii oralne prirnjene ljekovitih biljaka koje sadrze kumarin kod jakog zracenja sunca maze doci do alergijskih pojava kao sto su suneane opekline i jaki ekcem na kozi u obliku mjehurica. brsljan. rudbekije. bergamia) njezino se ulje katkad nalazi i u parfernima i vodicama za kosu . . anis. konopljuse (Eupatorium) i pelina . nevena. kod siljevine (Peucedanum osu-uthium). lavanda. hajducke rrave. mcguce tegobe koje nastaju poslije pijenja cnja. Poznate su rakve reakcije na bergamoru (Citrus auranritlm var.. stolisnik (hajduCka trava. u pravilu su bezazlene. rnetvica. inhalacija. podbjela (Thssilaga [arfaro). Capseila bursa pastoris). . I Katkad se pojavljuju i alergijske reakcije na sluznici crijeva.Alternativno prirodno lijecenje Etericna ulja s malim se iznimkama primjenjuju uglavnom razrijedena. Achillea mille folium).. ispiranja iii obloga. terpentin. . masaza. alergijske su reakcije na ljekovite biljke u usporedbi s njihovorn velikom primjenorn ipak veoma rijetke. Tegobe se javljaju veoma rijetko Na srecu.. jos neiskusanu vrstu treba jako razrijedenu iskusati na rnalorn djelicu koze . Time su posebno pogodene svijetlopute osobe. poput limunovog ili narancinog. 14 . Takve osobe nakon oralne primjene nekih Ijekovitih biljaka reagiraju slaboscu. Preosjetljivost Kod ovih biljaka poznare su alergijske reakcije zbog preosjetljivosti: a mika.iii ked ostalih citrusnih ulja. bolovirna u trbuhu i proljevom ili cak ekcernirna na kozi. ivancice i andelike.dakle. ne primijeniti odmah za kupku i nikako ne uzeti je oralno. karnilice.

sami lijeCiti! . pojedinirn simpromirna bolesri iii smetnjama U opcern stanju z dravlja. upale grla i ~drijela iii prehlada. Brojni djeJorvorni rceepti trebali bi yam pcmoci da sami ublazite i zalijecite jednostavne tegobe. Samostalna primjena ljekovitih biljaka I ererfcnlh uJja ipak ne moze zamijeniti savjet lijecnika ili llekarruka. kad lagani sirnptorni posto- jakih bolova iscrpljenosti . kod loseg opceg stanja. Kad lijecnik jed nom mora dati sinteticki antibiotik. To su npr...ebate ici k lijecniku .Nezeljena djelovanja Ako ipak dode do alergijskih reakcija. IIi prornjena krvotoka 1I radu srca i je i nakon nekoliko dana i ne znate tocno stc bi to moglo biti: iza pocetnih bezazlenih simptoma mogu se skrivati ozbiljne bolesti.. cijelo orcpisa no prerano prekine terapij a. najvaznije je sto vise izbjegavari daljnji kontakt s alergenirna (dakle. kad nastupe dodatni simptomi iii kad odredene tegobe najprije nestanu. rvari koja je lzazvala alergij u) iii ga barern ograniCiti... kod svih izrazenih simptorna visoke temperature j -- -1 . vazno je da ga uzirnate razdoblje. koje vi ne prepoznajete i ne rnozete ih. I jezgre stvaraju se nove otporne uzrocni ka bolesti. Kod upala i infekcija vrlo je vazno poznavati grantee sarnopomocl.. Kod jacih reakcija posavjetujte se s lijecnikom ili Ijekarnikom. Sarnostalno lijecenje dopusteno je kad se radi 0 luganim tegobama. redovito Ako se Granice samostalnog lijecenja IJekovite biljke predstavljene u ovoj knjizi slozene su prema svojoj antibioricnoj i proruupalnoj snazi. kad se tegobe poja~aju. pa eak i ne smijete..... Kada_t. kad se tegobe ne poprave ru nakon tri dana iii kad se potpuno ne povuku . vel ike slabosti. pa se opet pojave 1S .

Danas. Ulja svojim mirisom djeluju uravnotezavajuce i harmonizirajuce na nas vegetativni zivcani sustav Ali i tek i probava poticu se refleksno preko osjeta mirisa i okusa. poricari.e. industrija ziveinih namimica prirnjenjuje prjrodne arorne. pak. osjecaje i psihu. naranclno iii ulje limere upotrebljava kao dodatak za marmelade i vocne zelee. magijom.Pen-ts'ao« kineskog Mirisi utjecu na zivcani. g. Tisuce se godina primjenjuje lijecenje ljekovitim biljkarna koje sadrfe etericna u I'ja_ Najstarije sustavno i zoa nstveno djelo 0 ljekovitirn travarna i niihovu djelovanju rnogla bi biti knjiga . I'ak i u rnedicinskom smislu. vjerovanjem 1I cucla i s reJigijom.n . sustav U aromaterapiji.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Etericna ulja Aro materapijom se lijeei p. . razvojno gledano. a njihova je medicinska primjena bila tijesno povezana s rnisticnim posrupclma.p.-eko osjetila mirise. U kozmetici se primjenjuju etericria ulja zbog svojega mirisa i blagotvornog djelovanja na kozu. Osjet rnirisa jedini je osjet koji je u neposrednom dodiru s. Djelovanje etericnih ulja mose npr. Tako se npr. U najrazlicitljlm kulturarna upotrebljavale su se biljke s eredenim uljima.. limunovo. izrnedu ostaloga. Spaljivanjem aromaticnih mirisavih biljaka pokusavalo se dostici transcedentna stan]a. 16 ca [3 Shen-Nu nga iz 2700. koristi se i mirisno djelovanje etericnih ulja. Etericna ulja podsjecaju na ugodne mlrise u kozmetici i u kuhinji. najstarijirn dijelorn nasega mozga. Tim putem mirisi mogu direktno utjecati na zivce. na setnje kroz borovu sumu iii na rnirisnu Iivadu. jacati koncentraciju ili opustati i srnirivati.

uljaste tekueine koje se na zraku Iako lsparavaju a odgovorne su za karaktsristican rniris biljaka . karakreristicno rnirisna i arornatidna. a tako se naziva rerapljski smjer koji se bavi ctericnlm uljirna ljekovirih biljaka. On je svojedobno kao vojni arornaterapije lijecniku Drugom svjetskom ratu s velikirn uspjehorn lijecio pomocu aromatskih esencija. cukalipt i klinei':.Aromaterap. J\romaterapija.. etericna se ulja nalaze u posebnirn zljezdanim vlarima Hi komoricama na kori biljaka. [aka iii gorka ulja. Eukaliptovo ulje cesto se primjenjuje za Inhalacije kod prehlada. a rjede u granarna i kori. u unutarnjim uljnim sranicama iii u unutarnjirn spremtstirna sekreta. Visoko koncentrirane esencije biljaka 'lo su jake mirisne. zria koliko je vazan uravnotezenfivcani sustav za zdrav obrarnbenl sustav [edan od pion ira I I jest Irancuski I I u Europi lijecn ik Jean Valnet. Talco npr. U l'tericnouljne droge ubrajaju se tako sve biljke koje sadrzavaitt tekuca. Ona se javljaju ili u svim biljnirn tkivlrna iii su strogo ogranlcena ria odredene dijelove biljaka. 17 .provjeravana kroz tisuclieta Medidnska primjena Medicinska prirnjena Ijekovitih biljaka i posebno njihovih destiliranih etericnih ulja od velike je rerapeutske vrijednosti .u vanjsko] prrrnjeni kao masaza. kod metvice u Iistovima i izbojcima. Ovisno 0 biljci. plodovima. a kod limunskih biljaka u cvjerovima i kori ploda. Ta ulja stvaraju se u listovima. inhalacija i oblog a u oralHOj primjeni II obliku kapi i cajeva.ija . Razlog njihove izvanredne Ijekovite i anribioricke snage jesu etericna ulja. lako rekuca. korijenu i deblu. n ulje paprene rnervice probavne smetnje. klincicevo ulje ublazava zubobolju. naime. cvjetovima. povezuje konkretne medicinske postupke s ernocionalnim zadovoljstvorn i harmonizacljom vegetativnog sustava. kod fuzei lavande ulje ualazimo u cvjetovima. kod cimetovca u listovima i kori. Primjeri poznatih ljekovitih biljaka koje svoje glavno djeloV~ nje zahvaljuju sadrzaju biljnih ulja jesu paprena metvica. Danas se.

Zacini sa svojim erericnim 18 . makar i u stetnoj mjeri. mogu biti vrlo kompleksne. ali ne II vodi. Sve biljke ne sadrle etericna ulja. procjenjuje se da ih je oko 30 %. Biljni lijekovi sadrze najmanje 0. Arornaticne tvari etericnih ulja tako su snatne da se i'ak i II vrlo velikim razrjedenjima mogu osjetiti okusom ili mirisorn.01 i 10 %. pa cak i vise. lako topiv i vrlo jaka mirisa. Mnogim uljimajos uvijek nije d esifrira n sas tav. zastita od napadaja uzrocnika bolesti (antibioticno djelovanje). Njihove moguce funkcije u biljci jesu: zastita od stetocinja. a prije svega poticu probavu i svojim opcim dezinficirajucim djelovanjern stite od procesa vrenja i procesa raspadanja. Etericna ulja sastoje se od terpenoidnih spojeva .Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Sva etericna ulja irnaju dezinficirajuce i antibioticno djelovanje.0 do 2. prirnarnljivanje kukaca.0 %. Etericna ulja otapaju se samo u alkoholu i ulju. srnanjenje gubitka tekucine. Ulje rnaticnjaka (rnelise) sastoji se npr. iz 120 danas poznatih dijelova. Ona se sastoje od razlicidh rvari koje. Korist od zaCina Djelovanje etericnih ulja jednako je djelovanju aromaticnih zacina. To svojstvo ulja pruZa svakoj biljci zastltu od I Etericna se ulja mnogostrano promatraju kao bit biljke.rnonoterpena kao mentol. seskviterpena kao azulen i fenilpropan-spojeva kao sro je eugenol iz klincica. kukaca i nametnika. Etericna ulja nastaju d irektno kao proizvodi izrnjene rvari II biljkama. Kolicina i sastojci Kolicina erericnog ulja u biljkama krece se izrnedu 0. a najcesce 1. zbog cega se i nazivaju esencijarna. ovisno 0 ulju.1% etericnih ulja. Oni slufe od davnina za poboljsanje okusa. Antibioricno djelovanje vecine ulja nalazi se u terpenu. Zacini su suseni dijelovi biljaka koji se odlikuju visokim sadrzajem aromarienih i ostrih tvari. karkad i do 20 %.

To :onaN da koncentracije djelotvornih rvari mogu jako varirari. okus jela. poticanje teka i ublazavanje osjecaja napuhnurosri Ali one !ito valja znati jest to da djelorvorni sadrfa] kod zacina nije standardiziran kao ked ljekovitih biljaka. ublazavanje i zastita od zelucanih tegoba i grceva . origano i vrisa k su sljedeci: . na primjer. za vrijeme kuhanja gl. difterija i tuberku loza . Zaiinima ne sama do maz"lIIa paba/jSat. 19 . tako da je ljekovito djelovanje zacina u usporedbi sa Cistim ljekovitim biljem najcesce dosta oslabljeno. ovisno o podruiju rasta.Esenci]e i biljke kao uboj ice klica uljima imaju tradiciju u juznirn i tropskim zernljarna..lbi se dio etericnih ulja. "ego i blagoiYorno djelovati lia zdravlje. poricanje rnororike crijeva i criievnih ilijezda . Prirnjeri za znacajno djelovanje zacina kao sto su mazu ran. vremenu skladistenja itd. mjerljivo jace baktericidno dielova nje nego kemijsko dezinfekcijsko sredstvo fenol. Uericno ulje maji'ine dusice irna. mafuran. Majcina dusica tako mote svladati i jake uzrocn i ke bolesti kakve su bed renica. Fitoterapija u kuhinji Svaki kunar svakodnevno u kuhinji provodi fitoterapiju uporrebljavajuci rnajcinu dusicu.. cesnjak iii luk te rako iskoristavajuci ljekoviru biljnu snagu. gdje procesi vrenja 11 crijevima mogu dovesti do ozbiljnih bolesti.. Osim toga. tifus .

.. kod ostalih djelovanje na odredene organe ili dijelove tijela. Kim jeuobicajen pri spravljanju teski h i masnih jela... dezinficiraju i oslobadaju disne purove. Eukalipt i majcina dusica djeluju npr. Mnoga ulja ujedinjavaju vise vrsra djelovanja u sebi: 20 ... borevica u mokracnorn traktu.873 0.ntibiotiena snags posebno djelotvorna II disnom sustavu i sustavu za izlucivanje. kim i komorac u tankom crijevu. rnajcina dusica . kod drugih nadrazlvanje koze.312 0.333 ... Na taj je nacin ll. Biljke koje sadrse gorusicino ulje. blagorvorno u disl1im putovima.. raznovrsna u svojern djelovanju. kao sro su cesnjak i luk. kajeputovac istrazivani uzrotnkl bili [ako usporeni 0. elmer . mirta . Brojevi daju tzv. To vrijedi j za ulja uzeta oralno i za ona uzeta preko koze. Zato se etericna ulja primjenjuju za poboljsanje prokrvljenosti i ublazavanje bolova...517 0.317 0.. 0.711 0. .317 0.250 Djelovanje na tijelo Specificno je izlucivanje etericnih ulja preko pluca iii mokracnog sustava.. kao i sve biljne rvari.296 0. Osim antibioticnog djelovanja postoji i one drugo: nadrazivanje koze i sluznice.ljke Etericna ulja su. He ricna u Ija toga zaclna djeluju poticajno na probavu i sprjecavaju napuhnutost... rusmann . klinW~ . plnija . Kod nekih ulja u prvom je planu njihovo antibioticno dje!ovanje..An tibiotirna snaga u biljkarna i l~cinima Aromatski indeks . arornatskl lndeks (teoretska vrijednost 1 znaci da I 5U svi I ... kao sto su svinjsko pecenie ili kelj. origano . Postoje i svestrane bi..687 0. lavanda kornorac U svcm djelovanju).. Francuski istrazivac Bellaiche ispitivao je dielotvornost etericnih ulja nil posebno cestimuzrocnicimil bolesti.

valja dosta oprezno zbog visokog sadrfaja alkohola. Djelotvomc pritorn nije etericno ulje. stimuliraju zucni rnjehur: paprena rnervica soektar antibioticnog dielova nja I Tradicionalne otopine biljaka imaju zacudujuce I Na koje vrste klica djeluju Ijekovite biljke Bakterije Kod istrazivanja poput Bellaicheova (20 str.. Ulja cirneta i kllncica posebno dobro djeluju na Aspergillus i neke penicilinske vrste kod mikoza (infekcija gljivicama) koze... Ublazavajuce djelovanje cmog caja. Gljivice pJijesni Majcina dusica (timijan. mazurana i majcine dusice pokazale Sl1 djelotvornost protiv virusa herpesa.llZlicitih virusa gripe blagotvorno djeluju cajevi od tih biljaka. rnajcine dusice i cimeta. uha i disnih organa.. antibiotic: sirokog spektra.. origana. Kod l. estragon. dobro djelovanje protiv razlidtih mikroorganizarna.Si rok . Virusi Vodena otopina rnaticnjaka pornaze u lokalnoj prirnjeni protiv virusa herpesa. jacaju obrarnbene snage organizrna: majcina dusica . koji sadrfi treslovine. Uzimati gao medutim.. cirnetovo ulje i klincicevo ulje u otopini od 1:1000 nadmocni su u usporedbi s mnogim lijekovima u borbi protiv gljivica plijesni. poticu probavu... klincica i majcine dusice. Poznati njemacki napitak »Klosterfrau Melissengeist« kod mnogi h infekcija djel uje I bolje nego neki . jacaju zivce. genitalija. koje se izluce s vodenom oropinom. niaouli i poljska rnajcina dusica. I ulje papra irna snazno antibioticno djelovanje. eukalipt. djeluju antibioticno: lavanda . ublazava]u napuhnutost i antimikrobno djeluju: kim. lavanda. I vodene otopine mervice. 21 . poticu probavu. iglica. klincica. vd je dugo poznato. Thymo!). nego razne rvari za stavljenje. Protiv bakterija dobro djeluju: kajeputovac. papra. bore se protiv upala: kamilica i stolisnik (hajducka trava) .. komorac i vrisak .) slican se antibioricni spekrar djelovanja ustanovio i kod vriska.. Opceniro snasno antimikoricno djelovanje imaju ulje cimeta. cajevca.

virusi napadaju odredene stanice nasega tijela koje nakon ispustanja razvijenih virusa propadaju. rnazuran _ .. vrisak 22 .. sanda lovina . . II> II> . II> II> miloduh mirta muskatni orascic . potvrdila da jako djelo- va nje u pravi I u n ije bez popratn i h pojava: oba ulja izazivaju cesto i alergijske reakciie. niauoli ..An tibioticna snaga u bi Ijka ma i zacinirna Posebno napasni . rufrnarin .. luk . lavanda . . na zalost. kornorac .. vlaska .. Etericna su ulja cimeta i klincica..... Ovisno 0 vrsti. bob ice borovica. Uvijek je tesko zakociti razvoj virusa. __N'j"fuiji -bilj"i... estragon .. To objasnjava zasro do danas nije pronadeno sredstvo koje bi direktno napadalo viruse. ~ . rnajcina dusica II> maticnja k . iglica . . .. ~. limun . kim . klincic . a da se istodobno ne osrete vlastite stanice-gostoprimci u tijelu..sto je jasan dokaz da se stimulirao vlasriti obrambeni sustav... nego se razmnofavaju unutar stanica-gostoprimaca.. karnilica . origano .....virusi Problem kod borbe protiv virusa jest to sto cni nisu sarnostalni organizmi kao bakterije i gljivice.. Cesto je pritom doslo do znacajnog porasta irnunoglobulina .tibio!i~ bergamots borneol borove iglice borovica.. papra i klincica bila najdjelotvornije anrlvirusne tvari.. Ta su ulja smanjrvala koncentraciju virusa bez ostecenja tjelesnih stanica. papar II> paprena rnetvica II> planinska rnajcina dusica II> rujevina I . eukalipt .... iglice bosiljak cimet cajevac cernpres cdnjak dumbir kadulja kadulja lcze mirisavke II> kajeputovac II> kamfor .. poseono kod virusa herpesa i adenovirusa (virusa prehlada). Opsirne studije pokazuju da su ulja cirneta....

sadrze tvari ostra okusa.. Kod nekih bolesti njihovo razarajuce djelovanje na klice blizu je onom penicilina. kao i po kre ti crijeva. aktivi ra se slina. dragoljub i potocarka ... crni papar 23 . Postoji antibioticno djelovanje.Antivirusno djelovanje i poticanle lzrnjene tvari Ostali biljni antibiotici Gorusidni glikozidi Gorusielna ulja koja sadrze surnpor i cesnjakovo ulje zauzimaju posebno rnjesto medu etericnim uljima. gorusica . Ostre tvari Biljke koje sadrze ostre tvari su biljke s etericnim uljirna koje. proizvodnja soka za probavu... Medu biljkama koje sadrze etericna ulja njihova su svojstva nadrazeja sluznice. Ostre rvari sadrze: . ze Iucani sok i so k crijeva. katkad i neugodan i nagrizajuci.. Podrutja primjene su im npr. galgantov korijen (Rhizonla galangas) ... Gorusicini glikozidi imaj u nadrazujuci uljecaj na tkiva naseg organizma.. a okus im je ostar. koje se nalaze u biljci u gllkozidno] vezi. kelj . cesnjak i luk Njihov je miris osobiro jak. One u svcjem djelovanju poticanja izmjene rvari ni u cernu ne zaosraju za biljkama koje sadrzs gorusicina ulja.. Neka se nalaze u Kod u I:ja gorusice radi se o parotopivim tvarirna biljkama koje se cesto primjenjuju u kuhinji. Ona nastaju enzimatskirn orocesi rna kod reza nja biljke. poticanja krvotoka i anribioricnog djelovanja posebno jako izrafena... izluclvanje rnokrace i cjelokupnu izmjenu rvari.. dumbirov korijen . Medu njima su: . hren i povrrnica . Gorusicim glikozidi poticu probavu.... bronhitls. gripa j infekcije mokracnih purova. kako im samo ime kaze.

Savjeti za kupovinu Svaka biljna kultura nema bas najbolje kombinacije djelotvornih rvari. cirne se jamci i podjednako djelovanje. u ovom cere poglavlju naci opce srnjerruce i upute za kUpnjll i pnmjenu ljekovitih biljaka i etericnih ulja. Na trzistu postoie i razna etericna ulja iz bioloski kontroliran ih I nasada. Ljekovite biljke i etericna ulja dobivena iz njih ne mogu zamijeniti smterieke antibiotike. moraju irnati standardizirani sadriaj djelotvorne tvari. Da biste dobili porrebno znanje za primjenu Ijekovitih biljaka. Ona su u svakom pogledu najbolja. 24 . Ljekovite biljke i etericna ulja iz ljekarni bolja su jer su provjerena.. No njihove visoke doze ne dovode uvijek i do boljih rezultara. cak i ako $U skuplja. Bas naprotiv. I ozbiljne prodavaonice zdrave hrane i ljekovitih biljaka paze na kvalitetu svoje robe. poneke esencije bolje djelllju kad ih se daje II velikirn razrjedenjima. ali ona mogu mnogo pomoci da sintetlcke antibiotike ne primjenjujemo bas svaki put. Kupujte zaro Ijekovite biljke i etericna ulja od provjerenih prodavaca. Posavjetujte se 0 tome s Ijekarnikom. Moraju odgovarati kriterijima medicinskih prirucnika. Optimalno djelovanje postizete kad etericno ulje utrljavate Hi inhalirate i istodobno oralno uzirnate u obliku cijele biJjke kao caj. U nekim zernljama koriste se razna sredsrva za gnojenje i prskanje biljaka. cak i kad se ne radi 0 homeopatskim dozarna. neuzegla ulja.Mogucnosti •• pnmJene Prirodni a"tibiotici dovoij no su b!agi i za djecu. Vazno je upotrebljavati prirodno cista.

inace oko 20 minuta. npr. litre hladne vode i zagriju do vrenja.Priprema caja Postupak pripreme caja Priprema caja je jednostavna i .pravilno provedena .djelotvorna mogucnost za ublafavanje tegoba. I I tvar iz ljekovite biljke. Ostavire da stoji poklopljeno oko 10 minuta ili take dugo koliko se trafi po receptu. cajevi se cesto prave tako da se biljke samo preliju vrlo vrucom vodom. mentol iz u lja paprene rnetvice. buduci da se ne ocekuju nikakve popratne posljedice. Kuhajte na laganoj vatri i povrerneno prornijesajte te na kraj u ostavite da stoji koliko je navedeno u uputarna. Pripretna: Stavite 1 do 2 zlitice iii trazenu kolicinu ljekovitih biljaka. Caj je posebno dobar za rnedicinske Iaike. Opcenito za kratko kuhanje to iznosi 1 do 3 minute. No prirodna. Pripretna: 1 do 2 ilicice iii trazena kolieina ljekovitih biljaka stave se u posudu sa If. Na kraju procijedite kroz cjedilo. 25 . Uvarak (dekokt) Kod pripremanja se dijelovi biljaka kuhaju direktno u vodi. nepromijenjena esencija I je dje lotvorn ija: cijela ima posve drukcije djelovanje nego pojedini dijelovi. Da bi se gubilo sto manje plinovitih rvari. Na taj se nacin posebno izviace treslovine. dobivena sintetickim putern.posebno etericna ulja . posudu se zatvori dobrim poklopcern. rasuru iIi u cjedilu. rnrefici i slicnom u cdgovarajucu posudu (casa iii salica) i prelijte sa \4 litre vrele vode. Tada ohladite caj ria podnosljivu temperaturu i procijedite. testo se za lijecenje primjenjuje same jedna Oparak (infuz) Da se sadrzaj ljekovite tvari .ne uflisti. Oparak ili infuz najpoznanji je nacin prirnjene djelotvornih Ijekovitih biljaka.

rnacerijacije se primjenjuje kad se erericna ulja i druge osjedjive rvari. Stoga je mazanje koze rnogucnost da se vanjskom primjenom iskoristi antibioticna snaga ulja u unutrasnjosti organizrna. kupke i inhalacije. litre hladne vode. etericna ulja odlikuju se dobrim upijanjem preko koze. npr. tako da se ocekivani rezultat kod njih brzo rnofe prervoriti u suprotnost. 26 . Ako zeJite biti potpuno sigurni da je najveci dio klica nastalih za vrijeme dugog stajanja unisten. Eterlcna ulja korisre se zbog svojih regenerirajucih i dezinficirajucih svojstava. npr. Pripazite na navedene kolil'ine i prirnjenjujte ra ulja sarno krarkoroeno za vrijeme akutnih tegoba. ohladite je i pijte prema uputarna. pozeljne sarno u malim kolicinama. Gna razvijaju i Iokalno i dublje djelovanje na odredene organe ako ih se umasirava ili prirnjenjuje za kupke. oblozi. treslovine. a druge su tvari. zagrijre otopinu kratko do vrenja.Primjena etericnih ulja Tinkture (mocevlne) Postupak tzv. I PrimJena etericnih ulja Eteriena SlI ulja vrlo snazna ljekovita sredsrva. Priprema: Stavite 1 do 2 ZLieice ili trazenu kolicinu biljaka u '!. Mazanje Danas se zna da se eteril'na ulja nakon nanosenja na kozu jos Eetiri sara rnogu nab u krvi i limn. Pokusi su pokazali da se ulje lavande. naslo u bubrezima mrtve zivotinJe prilik~m autopsue. Ostavite da poklopljeno stoji izrnedu 6 i 12 sari i na kra]u procijedite. naneseno na obrijanu kozu zarnorca. Za vanjsku primjenu dobre su masaze. sluai. tele sacuvati sto je rnoguce vise. Zbog svoje sposobnosti topljenja rnasti.

Za vecu Stavite kolicinu sredsrva za rnazanje uzmite na 100 ml masnog ulja Priprema: (maslinovo ulje iii ulje ivancice posebno je dobro za fane iii opekline) oko 5 ml etencnog ulja. npr. bosiljka. muskatnog orascica. No mozete primijeniti i destiliranu vodu. Etericna Lilja kod akutnih upala djeluju cesto prejako. kamilica iii iglice bora. hunjavica i upala usne supliine. majcine dusice. Oa bi se voda sterilizi rala. Parne kupelji za lice sluze za njegu koze lica i posebno su dobre kod akni. Provodenje takvih kupelji jednako je onom kod inhalacija. vriska. a ne na disne putove. ako ga podnosite. kadulje. Najbolje je ipak kad kolicinu ulja potrebnu za rnazanje pomijesate sa II> do 1 ilice maslinovog ulja. kao sto su bronhitis. smreke i durnbira moraju se i kod mazanja primjenjivati LI vrlo rnalirn dozama. Inhalacije i pame kupelji za lice Inhaliranje biljaka i ulja s vodenom parorn dobra je mogucnost da se ublaze regobe kod oboljenja disnih putova. treba vreti najmanje 20 min uta. kajeputovca. ulje. Rasirite velik rucnik preko glave i posude i inhalirajre oko 5 minuta pare erericnih ulja. u tom siucaju mora se inhalirati cijela biljka. origana. Prije toga trebali bisre podnosljivost provjerid na djelicu kofe. Savjet Ulja rnetvice.kako najbolje djeluju biljne esencije Za mazanje se uzirna 10 do 20 kapl etericnog ulja. za ciscenje i ublazavanje upala. Rufina vodica je najpoznatiji primjer hidrolata. Oni nastaju kod desrilacije etericnih ulja i sadrze osim vode i rragove aromatlcnog ulja. 27 . jer imaju veorna snazno djelovanje. Za neke oblike primjene treba uzirnati prokuhanu vodu kako bi se srnanjila opasnost od pogorsanja upale. klincica. Primjenjujte najmanje dva puta na dan. direktno na kozu (ali ne na sluznicul). a 5 do 10 minuta pare ostalih pripravaka. pri cemu je na prvom mjestu djelovan]e biljnih tvari na kozu lica. I hidrolati su dobri za razrjedivanje. Priprema: Za inhalaciju trebare staviti 1 do 2 litre kipuce vode 1I posudu i u nju staviti propisanu kolicinu Ijekovitih biljaka iii najvise 10 kapi etericnog ulja. ruzruarina.

bolesti srca. kao sto su ulje baderna. do 3 zbcice ulja s potrebnorn kolicinorn etericnog ulja _ Oblozi Priprema: Za obloge uronite zavoj u '12 case vode kojoj ste dodali 5 kapi nekog etericnog ulja. zila i krvotoka ne bisre se smjeli kupan u tim kupkarna. Mogu se primijeniti i zumance. psen ien. casa vrhnja iii pola do cijele litre mlijeka. Sve skupa ornotajte suhirn rucnikorn. Kupka kod temperature od 36 do 38°C ne bi srnjela trajati duze od 20 minuta. Za kupke sjedenja i kupke nogu uzima se oko 5 do 10 kapi ulja na 1'2 do 2 liz litre vode. sravite u vodu i razrijedite. Za ta kay nacin priprerne pornijesajte y. a h/adne kupke dje!uju osvjda vajuce i stimuliroiuce. Posebno kod suhe koze I preporucujerno uljne kupke 5 masnim uljirna koja hrane kozu. buduci da se erericna ulja ne rastapaju u vodi. Priprema: Umijesajte do 10 kapi etericnog ulja u rvar-posrednika. Dobro ga iscijedite i stavite ria koiu. Kod temperature.Blagotvome kupke i oblozi Vrute kupke za 'loge doore su za bolju prokrvljenost cijelog tije!a. Na 100 ml 28 . Zato se preporucuju :tliea meda. Kupke Za kupke su potrebni prirodni posrednici. visckog krvnog tlaka.i h kl lea iii avokada. zlica tekuceg sapuna iii jedna do dvije ZLicemlijeka za kupanje.

Jedna se esencija ne srnije uzimati duze od 2 tjedna. kornoraeem. one nemaju nikakvo ljekoviro djelovanje. Primjer za to je kadulja. srranicu i dalje) u rasprsivac. etericna ulja mogu bitno pojacati djelovanje obloga. No za razliku od rasprsivaca. 29 . U razlicitoj rnjeri u I Oralna primjena Oralna prirnjena erericnih ulja srnije se provoditi same u suradnji s Iijecnikom iii ljekarnikom specijaliziranim za primjenu biljaka. Te esencije moi. npr. arornaticnu svjetiljku. klincicem. za dobro ozracje i raspolozenje. oralnoj primjeni sva etericna ulja djeluju : nadrazuiuce na sluzn ieu zeluca i criieva. Svjetiljke s arornama dobre su za sirenje mirisa. stavite 1 do 2 kapi eterienog ulja s nesto meda (1 i. Kao polazna toeka za sve doze vrijedi: 1 gram odgovara mililitru ili 50 kapi.liciea) u 112 sa lice biljnog caja ili tople vade. origanorn. Djeei je dosta sarno d avati cajeve. Iskoristite stoga njihove vrijedne sastojke i spravljajte jela s anisorn. majcinorn dusicom. Priprema: Stavite nekoliko kapi navedenih ulja (pogledajte 44. Za takvu primjenu stavite nekoliko kapi ulja 1I vodu. cimetorn. Prornijesajre i pijte 3 puta na dan. ovisno u ulju i nacinu njegova podncsenja.ete i posisati kao bombone. Kod primjena s hladnom vodom. posudicu vode na radijator ill u ovlazivac zraka. Hericna ulja u kuhinji Brojni zacini sadri. Priprema: Ako nije drukcije opisano. ceSnjakom. Cesta se pritom njihovo dezinficirajuce djelovanie razvile vee u ustirna. lukom itd.Arornaticne kupke i mirisi vade uzima se po 1 do 5 kapi ulja. Rasprsfvanje Najvisu koncentraciju etericnih ulja 1I zraku u prostoriji dobivamo obicnim rasprsivacima.e etericna ulja koja se ipak ne gube u eijelosti kod kuhanja. za srnanjenje temperature.

stranice nadalje nudi kratke obavijesti 0 svim biljkama i erericnim uljima koje se prirnjenjuju Ll ljekovite svrhe. Cesnjak Vojn. 30 Ova biljka iz porodice ljiljana poznata je vee risucarna godina kao ljekovira biljka i zacin.deset kratkih biografija Ovdje se opsirno opisuje deset najvafnijih antibioricki djelorvornih i protuupalnih Ijekovirih biljaka s posebno sirokim spekrrorn prirnjene. Uporrebljava se kod pripreme jela. selen i silici]. godine otkrili da se davanjemcesniaka u mnogirn slucaievirna izbjegla griza (dlzenterija) koja je tada bila veoma (esta. blago antibakterijski djelujuce ljekovite biljke koje sadrze erericna ulja i njihova moguea podrucja primjene. cesnjak sadrki i hlapJjivo uije s aliinom.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Vri. jod.'ma. kao ljekovito sredstvo i kao esencija. B1.sak je jednogod {gnja biljka s /ijepim cvjetov. Aliin se razgraduje ked rezanja iii . sumpor. »ZviJezde« rnedu biljnim antibioricima bit ce opsirnije predstavljene. Sastojci Osirn surnpornih glikozida. B2 i C i neke minerale j elemente u tragovima kao lito su kalij. U ovom poglavlju navedene su vaznije. alicinorn j dialildisulfidorn. vitamins A.i su lijecnici vee 191 5. dok pregled koji se nalazi oct 44. Svestrane biljke .

cesnjak raspolaze i cijelim nizom drugih vaznih ljekovitih djelovanja: on je opceniro pcricajan i jaca. To isto vrijedi i za vecinu ostalih ljekovitih biljaka i etericnih ulja s antibioticnim djelcvanjern.3%. prije vrernena anribiotika djelorvornih protiv ruberkuloze. nego i srvarno lijeci akutna i kronicna oboljenja zeluca i crijeva. ~iri zile. Osim toga. dijelom se uzimaju u tijelo. paratifusa i razlidtih gljivica i virusa. u blazava grceve i napuhnutost. hemolitlcan je. smanjuje krvni tlak. Radnici egipatskih faraona dobivali su ked gradnj pirarnida po [edno cesno cesnjaka na dan. Cesnjak je debar u obliku soka iii sirov za sprjecavanje epidernije gripe. nalazi se u njemu u kolicin! do 0. Na primjeru ce!lnjaka prouceno je i amibioticno djelovanje ulja gorusice. sniiava kolestercl. u Metropolitan Hospital u New Yorku na tisucu je pacijenata provedeno ispitivanje 0 djelorvornosti 56 metoda lijecenja. ponce na mokrenje. Alicin kao i garlicin anribiotlcke su tvari u cesnjaku. Ali eesnjak ne djeluje sarno prevennvno.zbog njihovi h antisepticni h i poticajnih svojstava. Alicin unlstava bakterije i u razrjedenju od 1 :125000. Podrucja primjene Ljekovite tvari cesnjaka razlazu se u crijevirna. Djelovanje Od najpoznatijih biljnih antibiotika cesnjak se ubraja medu najdjelotvornije. Cesnjak pornaze kod srreprokoka. Kod biJjnih lijekova najbolji su rezultati pcstignuti upravo sa ceSnjakom. . I kod bronhitisa s jakom sluzi cesnjak dovodi do znacajnih pobolisanja. Usporedna istrazivanja s antibioricima pokazala su bolje djeJovanje cesnjaka protiv kolibakrerija i stafilokoka.. Antibiorieno djelovanje jednog miligrama alicina odgovara tako onome 15 jedinica penicilina i time je jace i od fenola. I 31 Velika prednost antibiotknog djelovania cdnjaka jest to sto na njega bakterije ne mogu postati otporne.Nenad masna ljekovita snaga ~eSnjaka presan]a cesna u nevodoropivi alicin. Aiicin. a dijelom se izlucuju preko koze i pluea. Godine 1914. a osim toga i luk i hren . koji cesnjaku daje tipican rniris. u alisulfide i ajoen. Na ta] nacin nastaje kod m nogih Ijud i ne bas ugod no isparavanje ceSnjaka. djeluje protiv tifusa. ponce rad zeluca i probavu.

ublazava bolove i ponce prokrvljenost. .. Stablo je medu najvecima na svijetu. kod reumatskih oboljenja veoma vaZDO. njime mofe sarno pojacat] tu svoju sklonost pa bi ga trebao izbjegavati. sro je npr. Cdnjak se opcenito dobro podnosi i moze se [esti bez straha od opasnih popratnih pojava. Ova do tri pura na dan cesno cesnjaka bila bi primjerena kolicina. I kod jakog i suhog kaslja treba izbjegavati cesnjak. Podnosljivost cesnjaka .110 je naglasiti da se kod duzeg zagrijavaoja anrimikrobno djelovanje cesnjaka najvecim dijelom gubi! Da bi se iskoristila njegova antibioticna snaga. . Ako je netko ionako sklon takvirn pojavarna. Kod akutnih tegoba s plucima i probavom ne treba primjenjvati ceSnjak.jereno jer on preko mlijeka u djece rnoze izazvatl napuhnutost i grceve . Eukalipt (Eucalyptus globulus) Eukallpt porjece iz Australije i Tasmanije. mora ga se uzimati svjezeg iii kao istisnuti sok.. ... Osobe s ozljedama na kozi i lihjevima iii kronicnim nadrafajima zeluca i crijeva lose pod nose cesnjak. No prasa k od cesnja ka va Ijalo bi izbjegavati. . on Ce~njak sprjecava i prerano starenje zila. . Primijenjen izvana. U Australiji. a najpoznatija ausrralska vrsta prernasuje visinu od 100 metara. ali danas je prosiren u svim mediteranskirn zemljarna. Dojilje bi trebale ceSnjak koristiti vrlo um. Uzimanje vecih kolicina ce~njaka iii njegova soka moze dovesti do nadraiaja sluznice feluca i crijeva. . Prema najnovijim istrafivanjirna.Poznavanje i pravi I na prirniena ljekovitih biljaka Mogu se kupiti drazeje cesnjaka bez karakteristicna mirisa a imaju slicno Ijekovito i preventivno I I djelova nje kao i svjezi cesnj ak. CeSnjak ima opcenito jake zagrijavaj uce djelovanje. No Vaz... Antisepticna snaga cesnjaka siri se posebno na crijeva i pluca. sadrfi manje ajoena nego kapsule iii svjdi ceSnjak.. jer on vrlo snafno djeluje. gdje se eukalipr upotrebljava kao 32 .

33 malo meda i stavite u .Borba protiv bakterija eukaliptorn i klincicem Zaiinski klinCii nije 11 rodu s uobicajenim vrSlama klil1Cica. oko 70%). epee sredsrvo za lijecenje bolesti raka i protiv malarije. Sastojci su i cineol slican karnforu (= Eukalyptol. U pocetnoj [azi prehlade eukaliptova kupka maze ublaziti simptome: 5 kapi uIja eukali pta i 5 kapi lavande pernijesajte s I vodu za ku pa nje. /lega to p!lpoljci cvjetova zimselene biljke koja se S!I najceSce uvozi iz Aftike. Lisee sadrzi jos flavonoide. srnole j gumu. piperiton koji mirise na metvicu. Posebno dobro eukalipt djeluje na pluca i mokracne putove. Ked biljaka koje se danas farmakoloski koriste ocekuje se kolicina ulja od 2 do 3 %. felandren. pinen. njegovo je antibioticno svojstvo dalo biljci i naziv »drvo protiv groznice«. gorke tvari i rreslovine. aldehidi i alkoholi. Rasprsivanje dvcpostotne otopine eukaliptove esencije un istit ce na prunjer 70 % stafilokoka koji se nalaze u prostoriji. Djelovanje Eukaliptovo ulje ubraja se u etericna ulja s Jakim antisepticnim djelovanjern. Sastojci Va!an sastojakje etericno ulje iz listova i pupoljaka.

kao i teskih oboljenja jetre trebalo bi se kloniri oralne prirnjene. 34 . Eukalipt je odlican za sprjecavanje upala sluznice. prehlade. Vee je dugo poznato odlicno djelovanje eukaliptova ulja na pluca: one dezinficira. Njegovo svojstvo hladenja moze se lskoristiti za smanjivanje temperature. kod alti i cireva u usnoj supl] ini. smola. pa cak i infekcija kao sto su os pice i sarlah.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Podrucja primjene Za lijecenje se primjenjuju listovi u obliku Ijekovitog caja. Kasljanje i bronhitis se ublazavaju. va Masafeeukaliptom ublazavaju reumatske belove iii belove zlvaca. inhalacije iii orainu prirnjenu. upala u podruqu usta i grla. Podnosljivost Kod primjene caja obieno nerna nuspojava. I kod upala u podrucju zeluca. razrjeduje zadrzanu sluz i potice njezino izbacivanje. flavonoida. gripe. I tegobe poslije uboda insekata mogu se ublaziti ako se mjesto uboda natrlja usitnjeni m listicima kadulie. borneol. jer ked povremenih nadrazaja moze doci do prol]eva. kamfor i bornilacerat. kao i cineol.adulja Kao i mnoge druge vazne zadinske ljekovite biljke. No jako eukaliptovo ulje ne smije se oralno primjenjivati ked visokog krvnog t1aka i epilepsije. Sastojci Medicinski se primjenjuju listovi u kojima je oko 2 % erericnog ulja. biljnih sredstava kod I K. angine. i kadulja dolazi iz sredozemnog podruqa. Grgljanje caja od kadulje jedno je od najboljih . crijeva i rnjehura. Eukalipt pornaze i kod obrade rana koje lose zarastaju i <"ire te prociscavanja krvi kod opcih infekcija. povracanja Hi sla bosd. koci srvaranje sluzi. no mnogo cesce etericno ulje za masaze. U ulju se nalaze thujon koji odreduje vrijednost biljke. rreslovina i gorkih tvari.

Cuj se ne smije piti stalno. Podrueja primjene Caj se koristi za opce povecanje snage.6 do I %. jaca ga. za ispiranje rana koje sporo zarastaju. Ranije su se u prostorijama gdje su lezali teski bolesnici spaljivali listici kadulje za dezinfekciju. Sastojci U ljekovite vrhe primjenjuju se cvjetovi. a u svom antiseptickorn svojstvu i kao sredsrvo za grgljanje i ispiranje. Postoje razlicite vrsre kamilice: najbogatija djelorvornorn tvari je prava iii njernacka kamilica. 35 . a nesto je slabiia rimska iii plemeniti jarrnen iz juznih podrucja Europe. pseca kamilica ne sadrfi nikakve djelorvorne tvari. usporava srvaranje znoja i lijeci rane. a-bisabol (do 25 '¥o). a uopce ne u rrudnoci i za vrijeme dojenja. Sadriaj rreslovina objasnjava njezino povoljno djelovanje kod proljeva. sad de vrijedno plavo ulje karnilice 5 azulenom. Obje vrste. Za razliku od njih. za smanjenje znojenja.klasika protiv svih poteskoca Djelovanje Kadulja je izvanredno djelorvorna ljekovita biljka. Kamilica (Matricaria chamomiJ/a) Ljekovita biljka koja se rnoze pronaci u cijeloj Europi pripada porodici glavocika. regulira rad zlijezda. farnezen i kumarin. Vee male kolicine djeluju roksicno. Podnosljivost Kaduljino ulje ima jake djelovanje na centralni iivcani sustav. potlce obranu organizma. Kadulja je osim toga djelorvorna protiv gljivica i upala. kao i bisaboloksidi (do 30 %). koji sadrie promupalno ulje kamilice u kolicin: od 0. Njezina antisepticna snaga vee je dugo poznara. kod uboda insekata i kod koznih bolesti.Kamilica . Druge I lsPitivania 0 inhalacijarna para od kamilitnih cvjetova ked hunjavica i katara disnih putova provedena na Sveucilistu u Giessenu pokazala su da karn ilica maze unistltl bakterijske otrove streptokeka i stafilokoka. medutim. Najvazniji sastojci ulja su plavi karnazulen (do 15%).

Kamilicino ulje ima i dokazano svojstvo unistavanja gljivica. lureolin i kvercitin koji ublaiavaju grceve. opusta i ublazava grceve. Kod alergija moze pomoCi kad se u rasprfivacu pornijesa nekoliko kapi ulja kamilice s jednakim dijelovima ulja cedra i ruzina drva. antialergijska je. napuhnutost i procese vrenja u enjevima. U zen a kamilica je zbog svag umirujuceg i opustajuceg ucinka korisna za ublazavanje rnenstruacijskih tegoba. kao i ked svih oblika upalnih bolesti. dana 2 do 3 sata. kod proljeva iIi gastritisa. za ispiranja kod upaljenog grla i sluznice usta. 36 . blago srniruje. Karnilica ponce menstruaciju i sroga se ne bi trebala oralno primjenjivati u prvim tjednirna trudnoce. Djelovanje Zajedno s bazgom i paprenom mervicom. kao i oko 10 % sluzavih tvari. Podnosljivost Caj od karnilice ne bi trebalo primjenjivati za ispiranje oeiju jer rnoze doci do nadrazaja. Jednako take. karnilica se ubraja u najpoznarije j najomiljenije Ijekovite biljke naseg zavicaja. ublazava napuhnutosr. Protuupalna snaga kamilice blizu je onoj kortizona. Etericno ulje kamilice ima antialergijska i desenzibilizirajuca svojstva.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka djelorvorne rvari su flavonoidi apigenin. Ta rnjesavina udise se preko nob ili preko Podrucja primjene Protuupalna snaga karnilice moze se iskoristiti na razne nacine: za ublazavanje akutnih upala sluznice u zelUCll i crijevima. No prirnjena mora biti dugorrajnija. u vanjskoj primjeni za obloge kod rana koje lose zarastaju te u analnorn i vaginalnom podrucju (rane na emaru. Dokazano je takoder ljekovito djelovanje jakog eaja od karnilice kod eireva na zelucu. Zbog svag blagog djelovanja kamilica je odlicna za lijecenje djece. kamilica ublazava grceve u zelucu. Ima cijeli niz izvanrednih ljekovitih svojstava: djeluje antibakrerijski i ublazava upale. za inhaJacije kod kaslja i upala nosne ilupijine. Vrlo rijetko kod primjene karnilice mogu se pojaviti alergijske reakcije. upaljeni hemoroldt).

Ca Klincic (Syzygium aromaticum) Stable klincica visoko je do 20 metara.[ako antisepticno djelovanje klinci. U ulju se nalaze kao cdredujuc! diJelovi eugenol (70 do 80 %) i acereugenol (10 do 15 %).rvrata nosisuIi 'Ioncicc e m. potom kariofilen. U Aziji se koristi protiv bolova u rrbuhu. kod nadrazaja na povraca nje i proljeva. Moluckim otocima. i I Podrueja primjene Najpoznatija primjena kHncica je ona kao antiseptika u lijecenju zuba. listova i kore. oko posjeta bolesnicirna. a jednopostotna otopina je tri do eenn puta jaca od fenola. u Maleziji i ria Filipinima. Zacinski klintie poboljsava probavu i sprjecava slabost i zgaravicu. meril ni alkohol i metil-salicilat.nOg. I Vee u srednjem vijeku : spornin]e se dezinficiI rajuce svojstvo klincica. oko 10% treslovina.. No i u krernarna za reurnu koristi se protuupalno svojsrvo klincica. 10 % masnog ulja i flavonoide. potice izbacivanje simi. Podnosljivost K1inci6evo ulje djeluje vrlo snatno . K1incic unisrava klice. Primjenjuju se suseni cvjetni pupoljd i etericno ulje koje se dobiva iz pupoljaka. I U doba epidemija kuge i iii I klincicincieavrijeme zvakalih za svoji ad kl su .i liiccniC. 37 . Djeiovanje Esencija klincica ima jako antisepticno djelovanje i rnoze usporavati infekcije. Kod oralne primjene mogu se vee kod dnevnih doza veCih od jednog grama pokazari znaci orrovanja. pripada porodici mini i rasre na Madagaskaru.kOle. porice probavu ijaea. Sastojci Klincic ssdrfi 15 do 20 % etericnog ulja. I alergijske reakcije kod vanjske prirnjene znaju biti veorna ceste. kemijskog sredsrva za dezinfekdju.

mokrace. cineol. djeluje 38 Ljekovito djelevanje lavande ked ugriza zmije posebno cijene lovci: ugri ze Ii im psa poskok. kao i linalool. ponce stvaranje iuci. Najtrasenija je lavanda koja raste u francuskoj pokrajini Provansi. borneol. karnfor i druge tvari. ublaiava belove. mozak i vegetativni iivcani sustav.Poznavanje i pravilna primjena ljekovitih biljaka Veeje U ontiet bilo pmmafO da lovando lijepo mirise ali i do je ljekovita: poseb no se cyeniLo njesino IIl1lintjuCe i dezinficirajuCe djelo\lonje. aka 100/0 treslovine lamiaceen. djeluje umirujuce na srce. opusta gn:eve. smiruje . trljaju je medu prstirna i natapaju njezinim sokorn mjeste ugriza. Djelovanje Lavanda djeluje antiseptieno. Osobito se u Franeuskoj lavanda smatra jednom od najznacajnijih ljekovitih biljaka uopce. saponine i kumarine umbelliferon i herniarin. U ulju se nalazi i linilacetat (30 do 50 %) koji odreduje vrijednost biljke. znoja. Sastojci Medicinski se primjenjuju cvjetovi koji sadrze ad 1 do 30/0 etenenog ulja. ani beru lavandu.. lavanda (Lavandula offidnalisl Ova usnjaca iz juzne i srednje Europe vazna je ljekovita bilj- ka. .

Podnosljivost Rijetko se govori 0 alergijskim reakcijarna na lavandu. Osjet[jive osobe reagiraju katkad glavoboljarna na njezin miris. Osobe koje boluju od niskog krvnog rlaka ceseo su zbog opustajuceg djelovanja lavande pospane i umome. razliiiire flavonogLikozid e i oko 0. nernira. U l.mirisna ljekovita biljka atitoksicno. limun sadrfi i minerale i elernente II tragovirna . pinen. U 0.Lavanda.ka1cij. Sastojci Osim vitarnina C i vitarnina skupine B. kao i urnirujuca svojstva kod nervoze. kao i akne i psorijazu. Vazna su njezina antibioticna i antisepticna. hesperidin. Idealno je jesti i plod jer zastitne tvari koje se u njemu nalaze bitno jacaju djelovanje I vitamina C 39 . smanjuje krvni tlak. bakar. Ona se posebno dobra razvija u plucima. Visoke doze lavandinog ulja mogu dovesri do nadrazaja zeluca i crijeva. Kod infekcija disnih putova lavanda se stoga moze prirnjerijivati oralno i pomijesana s drugim ljekovitim biljkama za masazu i za inhalacije. karnfen i linalool. limun {Citrus limonum} Svjez limunov sok ima Limun pripada porodici rurvice a potjece iz istocne Azije. mangan. vrijedna svojstva: djeluje antisepticno [unistava klice) i drureticno (izlucuje vodu a time i bakterije koje izazivaju bolesti). Limunova korica sadrzi provitamin A. kao i do ornarnljenosti.2 %-tnoj otopini esencija lavande unistava uzrocnike tuberkuloze.5 % etericnog ulja. potice probavu i tijeei rane. nesanice i nervoznih smetnji srca.ijecenju se prirnjenjuju plod i korica. a u 5 %-tnoj uzrocnike tifusa i difterije. zeljezo. Podrucja primjene Antisepticna snaga lavande moze se dobro iskoristiri oralno i u vanjskoj primjeni. felandren. Lavanda potil'e menstruaciju i ne bi se trebala primjenjivati u trudnoci. citral. Vazni sastojci ulja su limoni (90 %). opekline i ekceme. Lavandin caj i ulje ublazavaju upale kofe. silicij i vocne kiseline. citronelal.

I Sastojci Luk se primjenjuje u rnedicinske svrhe. Djelovanje Luk potice lucenje mokrace. te hemoliticke streptokoke. minerale i elemente u tragovirna (natrij. otpusta S]UZ. Da bisre I ublazill neugodan miris luka na ken [ela. a sadrzi oko 0.01 % etericnog ulja. djeluje antialergijski. Tvar koja potiee suze zove se propanrhialcksid. B. glukokinina). djeluje antiseptldno i osim toga aktivira bijela krvna tjelesca. ova do tri bombona s kavorn iii nekoliko listova persina. probavu i tek. Luk sadrzi cijeli niz vitamina CA. kalij. Podnosljivost Lirnunovo ulje moze kao j sva druga erericna ulja nadraziti kozu. Vrijednost te posvuda koristene i omiljene biljke svima je vjerojamo poznata.Poznavanie i pravilna primiena ljekovitih hiljska Djelovanje Limurr je biljka koja unistava bakterije. 40 . Podrucja primjene Limun ima i druga ljekovita djelovanja: on opcenito osvjezava. Flavonoidi se nalaze u korici ploda. srnanjuje secer u krvi (preko tzv. siliclj). jedan od mogucih uzrocnika upale rnozdane ovojnice. C). pojedite jabuku. Slrovi luk treba 10 bi odrnah iskoristiti. kalcij. annsepticno i sprjecava infekcije. prije nego !ito pocne truljenje koje smanjl. alicina i po!isulfidena. Cista esencija unistava bakteriju difterije. jed. smanjuje remperaruru i visoki tlak. prije svega ad aliina. To vrijedi i za sok. jaea zivcani sustav. sree i vene te sprjecava reurnatske regobe i sklerozu . Prekomjemo uzi'lanje limuna moze pojaeari mirnocu nekih osoba. Uparena esencija Iimuna razara rneningokokus.. zeljezo. luk (Allium cepa) Biljka iz porodice ljiljana kod nas se udomacila stigavsi iz Azije.lje kvalitetu I sastojaka. sumpor.

Majcina dusica - svernoguta bi Ijka

Podrueja primjene
Luk smanjuje previsok krvni tlak i poviseni kolesterol u krvi te sprjecava arteriosklerozu. Pornaze kod bronhitisa, astme te smetnji u probavnirn organima, bubrezirna i rnjehuru. Sirovi luk djeluje posebno dobro na rnokracne putove, a kuhani na probavni trakt,

MajCina dusica

(Thymus)
M ajcina dusica zva I. se ranije antibiotikom ljudi.

Ova usnjac<Iiz podruqa Sredozemlja cesto se primjen juje kao ljekovita biljka i zacin. Razlikuju se Thymus vulgaris (vrtna majEina dusica iii prava rnajcina dusica) i Thymus serpyllun1 (divlja rnajcina dusica). Obje biljke sliEne su po sastojcima i naeinu djelovanja i primjenjuju se na isti nacin. Divlja majcina dusica sadrzi manje etericnog ulja, i to antibioticno slabije djelujuceg, Sastojci Koristi se cvatuca biljka majcine dusice koja sadrzi najrnanje 1,2 % eteriEnog ulja, treslovine i.gorke tvari, kao i sapo nine. Eteril'no ulje sastoji se do SO % iz timola, karvakrola, cimola, borneola, geraniola, linaloola, pinena i cirnena, Glavni sastojcl ulja majdne dusice su timol i karvakrol, a ulja divlje majcine dusice linalool i cirnol, V ljekovite svrhe mogu se jednako primjenjivati vodene otopine i etericno ulje obiju biljaka.

! 1 rnravirna je poznata
i antlbloticna
snaga

1 siromasnih

I
I
I

I divlje

I na
!

rnajcine dusice: oni postavljaju biljku svoje nastarnbe da bi rnravlji grad stitila od napada bakterij a i vi rusa.

Djelovanje
Majcina dusica djeluje opcenito poticajno i osnafujuce, ublazava grceve, jaca zivce, potice tek i probavu, povisuje krvni tlak i djeluje dezinfekcijski i antiseptic no - to svojstvo proteze se osobito na crijeva, pluca, mokracni trakt i genitalije. Majcina se dusica ubraja II najvaznije antisepticno djelujuce Ijekovite biljke koje unistavaju bakrerije i otrove, Vlje rriajcine dusice zbog svog sadrfaja timola/karvakrola i 1I koncentraciji od 1:3000 djeluje usporavajuce na najvise
41

Poznava nje i pravilna prirnjena ljekovitih biljaka Nova istrazivanja potvrduju da etericna ulja rnajcine dusice, I lavande. berg. mote. kamilice i limuna poticu II stvaranje bijelih krvnih tjelesaca. Majcina dustca I pot ice obrambeni sustav kod razl icitih in fekcija.

I

bakterjja u ranarna. Cak i zubne paste koje sadrie majcinu dusicu u razrijedenoj oropini od 0,10% razara]u mikrobe u usnoj supljini u roku od tri minute. Podrucja primjene Majcina dusica djeluje dezinficlrajuce i opustajuce na bronhije, zeludac i crijeva. Prehlade i druge tegobe s disnim putovirna, osoblto grcevin kasalj i hripavac, mogu se ublafiti pornocu rnajcine dusice. Pojave vrenja u erijevima s grcevirna i rijetkirn smrdljivim stolicarna normallziraju se, a sluznica zelu en i crijeva se smiru je. Caj od rnajeine dustce (1 flicka na ,/, litre yodel pornaze i u vanjskoj primjeni kao oblog kod rana.

Podnosljivosr Prevelike doze u osjetljivih osoba mogu izazvari prejako
djelovanje ~titne zlijezde. To se moie dogodiri i kod preceste upotrebe zubne paste ukojoj ima rnajcine dustce, Kod kolicine od 6 grarna majcina duslca djeluje rokskno. Zato se ne bi srnjela uzimati u rrudnocl i kod visokog krvnog tlaka,

Svjetsk, najpozlIGtije planUIiiie 1IIIllllla danas su
II Italiji, Spanjolskoj, Crlkoj i lIa zapadll SAD·a. Umwi se moiiie djekom

dje(e godille k!lpili svjti i dobre halitete.

42

vrisak protiv napuhnutosti i grceva

Vrisak

(Salureja)

Ova vrsta usnjaca vee je u amici bila veoma cijenjena biljka. Uglavnom se razlikuju vrtni vrisak, koji se obicno upotrebIjava kao zacin i nesto jaci krski vrisak Krski vrisak ima bitno jace antibioticnc djelovanje. Obje su te vrste slidne po nacinu djelovanja i primjeni. Sastojci U lijecenju se primjenjuje cvatuca biljka koja sadrfi od 0,3 do 1,9% erericnog ulja, 4 do 8 % treslovina, gorkih tvari i malo sluzi. Osnovni sastojci ulja su karvakrol (oko 30 %), cimol, dipenten, fenolen, pinen, terpen, fenol, cineol i nesto tirnola, Djelovanje Vrisak ima jako ancisepricno djelovanje (osobito krski), cesro i"ak i jace od rnajcine d US ice, a osim toga sprjecava i truljenje, dje!uje poticajno i kao afrodizijak.

I Vrisak je dobar kod
rana i uboda insekata.

Natapkajte ranu iii ubod mlakim (ajem
iii, jos bolje, dvjema kapi ma etericnog u Ija. To ce sprijeciti belove i natekline.

Podrueja primjene
Preporucuje se prirnjena ove biljke za zeludac i crijeva. U kuhinji je omiljena zbog svog svojstva da sprjecava truljenje i potice probavu, Ublazava napuhnutost i grceve (ovaj pomalo ostar zacln trebao bi se naci u svakom jelu s grahom, lecom, graskom ili keljorn), potice tek i zbog svojeg je dezinficirajuceg etericnog ulja i treslovina debar kao sredstvo protiv proljeva svih vrsta. Brojni liked za poticanje probave i sredsrva za lijecenje rana sad de vrisak,

I Caj
I

ad vriska kod napuhnutosti. vrenja

! iii truljenja u zelucu iii kod proljeva priprema

Podnosljivost
Vazl1o: zbog svojeg nadrazujuceg djelovanja na sluznicu i kozu ulJe vriska se ne bi smjelo upotrebljavati nerazrijedeno, Aka je to ipak nevedeno u receptima, oprezno ga isprobajte.

I se ovako: 2 zlicice biIjke
prelijte sa ';" litre kipuce vade. ostavite da stoji
10 minutai

pijte po

dvije sal ice na dan.

43

caja 'itosti.IYlOkozo. antimikoti~no .ntib.keca .rcu i crijevirna. sluz. elpu!!.epti6no.tovi borove igliee borevlca. i ~iv. poti~e prokr.ko. j prehlade ne kori . uspcrava upalu.prj.Iiti u trudnoei! mogue.cava nadutost. reumatskih tegoba .3 'rv. i za opce jatanje.zinficirajure.rgije. iglice c:imet.luea mogu':. . putne bolesti kod infekeija di!nih putova 23 innalac:iju i rnasazu kod probavnih smetnji. upala vena kod katara diJni h pu rcva kod probavni h tel.algant.tko mogu.~.va gll.tonj. proliv napuhnutosti. korica telnjak antisepnceo.gano antjbakterijskc.nlib.luca ne koristiti kod nadrai!aj' .roze.t d. potite prohvljenost I. u vanj. antiviral no. kor.o .ajuce. pOli~e prokrvljenost antibakterij. prill.Io.osj.ntibakt •• ijsko. potice izrnjenu tvari Primjena gre""e. k) srnsnjuje ternperaturu . probave.. fungista!i<!no. i kata ra dijnih putova kod ezljed.nosl anti. probavu anlibaktedj'ko. ubi. posebno potif. nedostatka teka ked kroniene preh I! d e. ubl. U poricanie obrane organizma kod katara di!nih putova. i rana.rio. kod probavnih smetnj.lo. ne uzimati oralno debra ne keristiti u t rudnocil mog. upala . antimikoti~no. protuupatno. ra n a eukaljpt.tav. dezinfici.c. ublatava pOli~. ked probavnih tegoba. zgru !'. pOlite prekrvljene.ve trava 44 . sprj. ILIea i bolesti 'UCMg mjehu'a rij. bobice borovica. i!iiasa kod .• a potican]e izlucivanja mokrac.lj. iscrpljencsti. 5 eterienim uljima Podnosljivost moguce ale<gije mogu.kterij.e ale<gije dobra mogu6i nadra~'ii f. mokrenje.I'u~.met"ji probave i gr~""a u zeh. izbacivanie sluz! anrisepticno. prekornjernu tekuelnu.koj primjeni ked nategnuca i bololGl mi~ica ked ne u trudnccll moguci nadra !a] i 1.Poznavan]e i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Ljekovite biljke Biljka anis.~i rane.nje krvi. opcenite slabosti za .klerij. protiv napuhnutosti antibakterijsko. sm:anjuje rnasti u krvl.rgije dobra dracoljub kod laganih inf. I. za lij. li. antjvirusnc.la. at. izlutuj. t.jdu~k. annvirusno.jen gowli'" h.v •.. anlimikotitno. za peticanje prebave. Iijeti upale.nti se pticno. sjerne arnika.j. sluz. di!nih i mokracnih putova. potlcaino. produzava zgru!. ($Iolisn. jata.kcij. j. poli~. napuhnulo. alergije dumbir. ked kallj. crjjeva i bubrega dobra Djelovanje .iava belove lagano antibi"ti~n".ko. kod povi!enlh vrijedncsti rnasneee u krvi.ko.ti.v. potice prokrvljenost . potite probavu. otpusta .n]e arl. <vj. opu!la ~r<. korijen '01. u vanjsko] prirnjeni kod bolova milie.u(1 nadrahji !eluc a.kl.

grf. kod areva leluca. kod prehlade i glip. potic.fav. bole sti disn ih P u tova.ya napuhnutost. potice probavu i .ira na ielucu i dvanaesnlku. poti~e probavu antisepliCno .. kod srnetnji sna i nemira. kod hunjavice i bronhitis.c. [ungistalieno. ublaun upal e.zluc. potic... jaca probavu. virustaticno.ijsko.. listovi karnillca. ked artritisa i bronhiti.njuj. onemogucava bakterij. dobra limun. opust. .nje kod upala kofe i sluznice.'udac. ubl .. kod temperature.nj' sluzi lagano antibakterijsko.nje upale kofe i sluznice za csvjezenie i jaCanje. napehnutosti. probavu.nja i slabosti za . cvjetovi dobra smetnji u zelucu i e:rijevima. jaca i pOtice probavu (kariea) antlsepticnc.vim •.zav. potice obra nu antibaherijsko.ifava probavu i izlucivanje razr jeduje slu z tl ak. mokrace. osjecaja sifosti kod upata u podrueju usne ~upljine i !d. za ubl.faji kof.~ a. sprjecava znojenje. za potlcanie probave dobra kelj moguci n.cav. upale. povrat.. cvjetovl dobra komoraf lagano antibioticno. kora i plod luk dobra 4S . j. . lavanda.joUjiv l. sprjef.nr. kod probavnih smetnji i infekcija di!. i. Iii_a rane kod upala u podrutju usta i tdrijel a.nu. potia. u blafay. an(ivirusno. greeye. a nt ibaklerijsko. snifava tlak.iv."a u £. ubl.a. u zelucano-crijevnom traktu iocijedeni sok kod t.a kod probavnih tegob a.nje skleroze. potiee obr.luciv. kim antimikrobno. za j.oje mokrace. an tirung. cvjetovi antibakterijskc. laganc ornarnljujuce dob ra klinbc.nj. oboljenja crijeva Podnosljivost ne na o. poti~. potiee za'jeljivanje rana. grl:ov.keija mokra':"i" putova. korijen Ojelovanje antibioticno. potice iz mjenu tvari potice prokrvljenost. U lokalnu anestezl]u. izlucivanje sluzi.ijeI3. ublafava greeve..Prirod no antiba kterijsko djelova n]e Ljekovite biljke s eterienlm uljima Biljka hren. sm.nHI putova kod nervozom uzrokovanih rnogue e a I.prj.cenja rana.Iucu i <rij.• ntibakte. sluzi Primjena kod bmnhiti. va greeve. probave. protiv napuhoutosti antisept i~no. upala mjehura i bubrega ne u trudno6 kadulja.lno. hladi. umiruie. u analnem i genital nom podrucju.d. grceye. kao oblog kod lij.gii.ke tokslne.

v" gr~ev. jet re sarno Y' dogovoru s lijel:nikom m.!ki. ked: asrrne. antimikoli~no. smanjuie tlak.!. protiv trulje. j.. Primjena ko>l lag~ni h in r. obramben] sustav 1"ti. .!. probavnih srnetnjl ufe"'.~jet. koe.Iuz.vni h. an t'i mikolion o. listovi a ntisept i~n 0. I.Iuzi anli.nja. orpusta . poliill. listovi mali~njak. ful. mog"':i nad .inficirajuc e.ekog tlak. rane.Iu.boo k. di~nih pu tova k uudnotH katkad n. sp. de.&' isk... . ubi. kod niskog. prehlade.pli{no. grtev e. upaT. pol. kl. za j.i. POI. an tlvlrus n o. dobra 46 .potice.ijel. upale. prOhv Uuljenja. rijetko su moguo.bva grteve. laga no anI ibicti~no. !eluc. krob n o.."" nadutost dez i nrici rajute.dr. kao 50k il i .o ri~no. za ded'f' u juhe il i sala te ked probavnih . sekrete. 3 nri~iri)sn 0. Iistovi Djelovanje antiS1'.".ed vi sokog tlaka i u I'udnoti dobra ked kat ara disn ih 'p utova. du!k.i.n. CpU!I.. cri].antivj ru sno. antibak«!rij sko. potile probavu ople"itc poticajno.. pOliee probavu. usta i :!drij.e" ubla~. ub'I. upale.r. ublahv.nlim. kij. skuplj.!ljavanje. i c<ij"va. nih i "rij.cava upale.j.mernji 'eluca."j.ju'e.dlljcli Iuk mileduh (!ipan) neven.tegoba kao i ~e!oja~. anti.§lja i prehlade ked rana i ozljeda. ja~a pap re "a rnetvica.~k)... ubla!.. polil:e probavu. (Vieloyi ked k. probavn ih smetnji.ko.m'!nji. . obrane ked karara disni h p u 10".m. sn .afyj.~. listovi rujevina antirnjkrnbnn.. 'prjeta". potif. probavu opceoito j aea. U.nje .mi_ nu IV3 ri. mok re nj. ublahv". umiruju. naj bolje 'vjd dobra mcguei nad ra i!aj i. "(. maj~ina du!ica.ludac ne u povrtnlca ruzrnarin."lnji probave." ~ju usra i 1d'ijela 'ked . potlcanje probave i za PodnQ~lijvQst dobra ne kon 5 ti Ii k. povracanje lagano • n libioli 1no. urniru]e antib'kterii sko.. ked upala u pod. [l te tuca i c rijeva ne u trudnoci i kod visokeg Ilaka dobra za potican]e probave i ja~anj e.n :rn.ka kod upala kote. vrisak ked napuhnutostl.ta . ~eluca ne u trudncei i ked vi . ubl. op1enito potiC'jnO kata .'lna primjena ljekovitih biljaka Ljekovite biljke 5 eterknlm uljima Biljka matur.v.itu limlu. poti~. pori ~~ P robavu. grceve."". mok"cu . i'lu~iv. bosu ked .Poznavan]e i prav.:!ava II a k ked nervnznlh srnetnji sna i !elu~.eplifno (pos. .potiile probavu.I.Iergije dobra ked bol es 1i !u~i j. . i.j~. dezinfod raj uce. lije~.olibakrerij. usta i id. polit. probavu grteve.

heme rc id I i kod prolleva kod prolj..• stm e. glavobolja ne kori Sit iti u trud noti! moguCi nad"z3j i t. 'k.l:eve antibiotidno.tooi i biljka vrba.ibioti. za lijeeenje ra na korijen trputac lagano ant.no . reumatskih Djelov~nie .e znojenje i' mokrenje ked prehlade i bronhitis vrbcllsta surudca. srniruje grleve.~.Iuzi kat i' upal e.nbmikoti~no. antioakte djsko . obranu.tovi b. be les ti If mf neg sust ava :i ra ~ dobra.kod p rehlade. ub'I"a.". dobra moguc oad""i zeluca ne ko.. g. ubi atava belove ant i b i ot i~no. ublail'" nadrahje. prehlade. obranu.vanje . u ttbuh u. ~j.kole.nie ~mokrenje.du od 12 godma.lljan. listovi hamamelis. prehlade pelud ne grcznlee kod proljeva. upala vena.v. znoj.va obranu. korica hrast. usporava pori~e mokrenje . .kij. p osebno kod prevel ike doz..oibnih upal" usia i i!dfiie'I.nje obrane (i pf(lfolaktic~i).a putova brusnlca. llsiov 'poi. kora kod p rehlada i reumats kih I.eva. reu m. .la koje.i. '1. moguti n.poi.ava belove. ubla ~"va boll petoprsta rudb.va upale.. . g..Ne dajte klicarna sansul Ljekovite biljke Biljka bazga.stav.v.eom.ip e. sprje<. lijol:i rane z.• k" pljaju c. OpU. . u bla. i njel:ln kod upata o(iju.1 pa le. . so i'zava remperatu ru.kuplj'juce. kod oeei ste .kuplj. up.aSlj . upale. antiblotkno. kora ljpa.ekcem hernoroida kod prehla d e. listovi 5 drugim djelotvornim tvarima J>rimjena: korl.d.!I.no dj. ja<. snit .nj.fav.potit.ti ti ked visoke temperature. moguei bolo". lagano ublafava botove dezi n n"j ra. prctlv upale.azaji ieluca . gri pe. upale Podnosljivost dobra dobra . reumatskih 'ogoba. rana.luca 47 . potice mokrenje ne u IrudnoCi! nije za djecu rnl. ubl.tiste "oZ~ kod upala mokratoih i mjehu. cvje. pol'ic. tom p eratu ru. stimuli ra imunoloski .ijet ko su moguCi nadrabj. IJ! SpOt3Va. poti{e znojenje i rnokrenje fog. poj.""rj'duje sluz pOliee izluc."v. skuplla kozu.juco. te!ko61 g'ip".ntibioti<"o i ..k". upale dobr dobra tvjetovi rnedvietka. <l<. a n.loo.gob.eav. ~el uta dobra kod bro~hiris.tski h legoba kod upala mokra en ih pu tova i mjehura •.

U svim receptima dani su prikladni nacini pripreme i kolicine. ovisno 0 potrebi) . dakako. tskoristite sirok spektar djelovanja Ijekovitih biljakal U ovim slucajevima pornafu biljni antibiotici Glavno podruqe primjene antirnikrobnog djelovanja Ijekovitih blljaka u okviru sarnostalnog lijecenja su jednostavne infekcije: . infekcije zelucano-crijevnog trakta (smirujuce djelovanje na grceve) . zbog virusa herpesa .. sluznice obraza.. npr. Oralna uporreba etericnih ulja smije uslijediti samo nakon dogovora s lijecnikorn iii iskusnim Ijekarnikom. take i za primjenu etericnih ulja..Bolesti i tegobe Ovo se poglavlje kod opisanih biljaka i recepata usredotocuje na posebno prokusane i djelotvorne recepte kojima si svatko lako rnoze sam pomoci. Odaberite od brojnih recepata one sto yam odgovara za sva ku tegobu. caj iii sirup. tocno pridrzavanje navedenih uputa. usnica. kako za primjenu cijelih biljaka iIi same dijelova biljaka. One se nalaz... inhalacije. mekog nepca iii zubnog mesa i mogu biti vrlo bolne. infekcije koze.. Razlog njihova nastanka nije poznat. Nemojte odjednom napraviti prevel iku kolicinu lijekal Afte Afte su ranice u sluznici usta okruzene upaljenirn ruborn s bjelicastim naslagarna. infekcije disnih putova (razrjedivanje sluzi iii ublazavanje nadrazaja. masaze. 48 .. infekcije mokracnih putova (i potican]e mokrenja). npr. Preduvjet je.e u podrucju jezika.

prazne njihov sadrza] i onda u pravilu zacijele bez ozilJaka. Primjena: Pomijesati 30 grama orahovih listova. Ljekoviti caj Ovaj caj potide izmjenu tvari u tijelu.Akne pretpostavlja se da je to oslabljeni cije iIi pogresna prehrana. ali i prsa. U tom slucaju saI vjetujte se s lijecnikorn. a kod jakih upala cajem od kamilice iii mjesavine kadulje i karnilice. inficiranirn Akne Akne su jedno od najneugodnijih koznih oboljenja. posebno u rnladih osoba u pubertetu. leda ili ramena. rosnice i listova koprive. I izrazeni Herpes simplex mogu uzrokovati jak napadaj I afti. Koristite svaki dan cisti rucnik. Nastanak akni najcesce je povezan s hormonalnim promjenama u puberteru. postoji su mnja na . pogresnom prehranom. Dobra je hrana s nmogo voca i povrca. kao i I iii Herpes zoster maslacern iii sirorn). I I U kasnijirn godinama akne mogu biti prouzrokovane i dusevnirn III I 49 problemima. Biljni cajevi poncu izmjenu tvari u tijelu. srnetnjarna izmjeni tvari. . zene. rek nakon ciScenja liea parorn. Perite se sarno blagim neutralnim sapunirna i ne koristite nikakvu kozrnetiku za prekrivanje Iiea. korijena maslacka. Najcesce zahvacaju lice. prenosenje zivotinjske upale usta i bolesti sap Ispiranje usta Posebno se dobrim pokazalo ispiranje usta eajem od kadulje. obrarnbeni sustav. a dnevna parna kupka lica cisti i ublazava upalu. koji stvaraju evorice (pristice) i podizu ih prema van. slatkise i jaka jela. Reeepte porrazite pod »Upala sluznice usne supljine«. po 20 grama macuhice. Ne biste smjeli jesti previse rnasnu hranu.Alte . Kod akni se upale zacepljeni prolazi lojnih z!ijezda i folikuli dlacica. I (kontaktom sa tivoti· njarna. slabirn radom probavnih organa i nepod noseniern neki h ziveznih namirnica. nego Cistim rukarna. I! sirovim mlijekom. infekAko su afte jako izra. a eim »dozru«. Opce mjere Treba paziti na krajnju cistoclI: ne isdskujte prisrice prljavirn prstima. No i prirorn se ne srnije pretjerivati. Cesto pomaze i razrijedena tinktura rujevine.

lavande. ostaviti da sroji 10 min mao Tri pura na dan pin po jednu salicu poslije jela.. I . U vecini slucajeva angina je 50 .. Od rnijesanih biljaka Primjena. Kapljice Ove biljne kapljice potieu izrnjenu rvari. . nevena i ivancice. I Ovdje se individualno obraduje svaki pacijen t." litre kipuce vode. I sto se. Losioni i ispiranje I . arnlke i oraha zagrijati do vrenja u litri vode.Bolesti i tegobe 10 grama nevenovih cvjetova. 1 do 3 zlice mjesavine cvjetova kamiliee. naravno. rosnice. srricka." litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta... ad stolisnika Primjena: Preliti 3 zliCice biljaka sa'. Upaljena mjesta natapati mlakim cajem_ .. Angina Latinska rijec »angina« maci tjesnac.. Razrijediti 3 puta na dan 15 kapi s malo vode i uzimati uvijek prije obroka. listova ruzrnarina. c":estose pod tim podrazumijeva upala nepea i krajntka. Dvije Bieice (do 14 godina 1 iii· cicu) mjesavine preliti sa 'to litre kipuce vode. Parna kupka za lice Pri lijecenju akni Ijekovitim biljem polazi se od toga da valja najprije u red dovesti ejeJokupnu izrnjenu tvarl tako da kola ne stvara previse masti. ostaviti da stoji 10 minura i nata pati upaljena mjesta Hi stay" ljati kornprese namccene 1I otopinu . rnaknuti sa stednjaka i drzati lice 10 do 15 rninuta iznad pare. Na kraju lice narapkari vodicom od hamarnelisa. mora I prepustiti strucnjacirna.. Primjena: Najbolje je dati pomijesati u ljekarnl jednake dijelove tinkrura rnaslacka. ad cvjerova kamiliee iii srolisnika Primjena: Priprema se kao gore sa 1 do 2 zlice biljaka na 1 lirru vode. ad rnajcine dusice Primjena: Tri ilicice biljaka preliei sa'..

Akutne upale izazvane streptokokima pojavljuju se najcesce u djetinjstvu i mladosti. Na kraju operite vrar i prekrijte gao Ako yam je to godilo. Od kadul]e i kamilice Primjena: 2 ~licice mjesavine od jednakih dijelova biljaka preliti sa 1. I organima moze dovesti Ido upalnih i alergijski h I legio bolesti. Ovakav oblog smijete stavljati sarno na topao vratl Savjer Umjesto u vodi S ocrorn. pak. Voda za grgljanje . naime streprokoki. sljeza. Vlazni rucnik ornotati dva puta eke vrata i prekriti suhirn rucnikorn. Tri zlii'ice mjesavine preliti sa 'I. Grgljati mlakim cajem svaka dva sata . listova oraha i kamilice p. pak.Angina popratna pojava prehlade iIi gripe. stavljajte oblog 2 do 3 pura ria dan. iz kojeg se II krv ispustaju klice i To u raznirn I Upala krajnika mora se uvijek izlijeciti jer inace rnoze postati kromcno u I reakcija. rucnik mosete namociti i Ll lirnunovu soku (razrijedenu vodom). litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Cesta su. sljezovih listica i orahovih lisrova te 10 grama cvjetova kamilice.imjena: pOlnijesati po 20 grarna petoprste. Srarij! ljudi. Tipicni simptomi kod angine i tonzilitisa su bolovi u grlu i kod gutanja... Opce mjere Kod akutne (ne krorucnel) upale kao prva rnjera pornaze cesto hladan oblog aka vrata. cesto umjereno povisena temperatura (05[0 je tipicno za bakterijsku infekciju. 51 toksini. ponovo stavite oblog. slornljenost. ali i visoka ternperarura je takoder rnoguca). katkad probadanje u uhu.. . Tegobe u tim slucajevima nesraju vee nakon nekoliko dana.. za akutne tegobe odgovorne i odredene bakrerije. cesce pate od kronicnog tonzilitisa.' litre vode..nakon 15 rninuta. ostaviti da stojl 10 min uta i time svaka dva sara ispiruti i grgljati. Ako je potrebno. . Od petoprste (prstaca). a katkad se vide i gnojni mjehurici.Akne . Krajnici su paveCani i crveni. i'im se vrat zagrije . Primjena: Preklopljen tanak rucnik uroniti u hladnu vodu s octom i lagano ga acijediti.

Kod jakog. rudbekije (Edllnacea spp. koja je kod prehlade najviSe pogodena. Tri puta na dan uzirnati po 20 kapi. Ako imate prehladu s temperaturom. casi Kapljice Za povecanje obrambene snage i zalijecenje upale pornaze mjeSavina razlicitih biljnih tinktura. Opce mjere Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo kod jednostavnog kaslja. Primjencr Po 10 mililitara tiukture rnajcine dusice..Bolesti i tegobe . kao sto su kupke nogu iii pravo 52 . najbolje dva do tri dana posrite sa cajem i oblozima na listovirna. caj od lipe iii bazge. kronicncg kaslja. J druge mjere s toplinorn. Posebno je kod kaslja s jakorn sluzi vazno dosta piti. Od Iimuna Primjena: Grgljanje i ispiranje sokom od Yo limuna u 1 mlake vode. Kasljanjem nase tijelo pokusava osloboditi diilne putove od prasine. odmorite se. hrane. npr.. Do nadrazaja na kasalj moze doci i kad se uz prehladu iii gripu upale sluznice disnih cijevi i bronhija. kad tjelesna temperatura nije povisena. vrlo dobro pcrnazu topli oblozi. Istodobno s mjerama poduzetima za ublazavanje kaslja mogu se piti i tajevi koji poticu znojenje i izlucivanje sluzi. reagira na steme rvari pojacanorn proizvodnjom sluzi. Nase tijelo tada pokusava kasljern osloboditi disne putove od prekomjerne sluzi koja se stvorila u upaljenim bronhijima. I Sluznica disnih putova. pica iii vode.) i kadulje pornijesati sa 20 mililitara tinkrure dragoljuba. Na njezinoj se povrsini nalaze bezbrojne male niti koje te tvari ponovno izlucuju van. Bijelo pranje Bronhitis Pogledajte pod »Upala rodnice« Kod svakog oblika kaslja i bronhitisa vafno je mobilizirati obrambene snage: na primjer vitaminom C (jed nom na dan I zlica soka od pasjeg trna Idrijenka poslije jela) iii kura od cesnjaka (svakodnevno 2 cesna cesnjaka na huh iii u svjezern siru).

inhalirajre cijele ljekovite biljke.nisu za dojencad i malu djeeu! U rrgovini se mogu naci specijalni balzami za djecu.l borovih igliea.iskasljavanje) ~ po 4 kapi bergamote.glio jele (kod prehlada) ~ po 4 kap: kajeputovca. eukalipta i sandalovine (potice iskasljavanie) S3 . niaouflja i kajeputovca U. po 3 kapieukalipta.ngi na . Pobrinite se za svje:z.posebno uljirna koja sadrzavaju rnentol i kamfor . ne preh ladan.i. majcine dusice i lisrova eukaLipta prelijte kipucom vodom i pod velikim rucnikorn udisite 5 minuta pare koje nasraju. borovih igiica i lavande (potite . po 3 kapi eukalipta i borovih igllca . Ostavite da se voda Inhalacije ~ Ako etericna ulja djeluju prejako i prenadrazujuce.. po 4 kapi eukallpta i miloduha utrljati i mhalirat: (kod astrne) ~ I kap rnajdne dusice.. borovih igliea iii klekovine koja ce se isparavati.. ~ 5 kapi lavande.lko antiseptieno djelovanje] . 5 kapi lavande i 3 kapi eukallpta iii 12 do I 5 kapi borovlh igli. zra k i dosta vlage u zraku.A. po 3 kapi rufmarlna i eukalipta. I Kod sva ke vrste kaslja trebal i biste izbjegavati dodatne izvore nadrazaja kao sto su zadimljene prostorije il i propuh. Time se lokalno posrize veca prokrvljenost i inhaliraju se sastojci ulja. U prostoriji rnozete postaviri posudice s antibioticno djelotvornim uljima eukalipta." iii .. No upamtite da takve masaze . isparava na radijatoru iii nabavite ov.Bronhitis kupanje (pazite na opterecenje srca i krvotokal) djelotvorne su kod dugotrajnijih prehlada kad nema temperature. 6 kapilavande (blago djelovanje) ...iazivac zraka Etericna ulja za inhalaciju ~ doziranje: 6 do 12 kapl svake rnjesavine na I do 2 litre vruce vode . Primjena: Sakl.. 2 kapi rnajcine duslce (inhalaciia za sve vrste tegoba) . Navecer biste mogli prsa i leds natrljari etericnim uljima iii uzmite neki od uobicajenih bronhijalnih balzarna.

pustite neka zavri pa udisite pare.eb. kao i tri kap i IIlja lavallde u V. Prirnjena ceSnjaka. a pOI. 54 .1O kod a 11gi IIe. jele i eukalipta .Bolesti i tegobe ~ Posebno blago djelovanje imaju borove iglice. Od toga uzeri I zlicicu iii 1 zlicu i pomijesati s vruccm vodom te inhalirati ovisno 0 podnosljivosri. eukalipta. Kod osjecljive koze stavire ukupno 10 kapi navedenih ulja u 1 zliCicu maslinovog ulja. Za masazu uzmite ukupno 10 do 20 kapi etericnih ulja. Kod kronicnih oboljenja 1 do 2 tjedna provoditi 2 do 3 inhalacije na dan. ~ Inhalirati mozete i oropinu etericnih ulja u alkoholu. Stavice ulje u ruku i razrnafite ga dva puta na dan po prsima j ledima. ~ po 3 kapi ulja jele. I rnajcine dusice i kadulje kao zacina i dodatka u juhama i salatarna posebno ojacavai podize obrambene I 1 Masaze Pl'imjena. Kod svil: tegoba u grlu. maze se primijeniti otopino za grglja /lje. 20 do 30 kapl ulja jele iJ i bora ili 12 kapi eukaliptova ulja ~ za djecu: 5 kapi ulja jele staviti u lh cajne z!icice ulja pile" snage pi uca i bronhija. Primjena: 1 saku borovih iglica prelijte Iitrom vode. kao i 4 rnililltraeukalipra. Primjena: Po 2 mililitra ulja lavande. stavi re po kap eukaUptova i linw nova ulja. origana i Iavande ~ po 7 kapi ulja niaoulija.. borovih iglica i majcine dusice. staviti u 100 rnililitara 90-postotllog alkohola.. case vode I' grgljajce vise pu m IIa dan.

divizme.Bronhitis nienih klica i utrljati. Od toga pijte . korijen bijelog sljeza i velecvjetna divizma u jednakim dijelovima to. Marrubium vulgare) u jednakim dijeJovima svjeze rnajcine dusice I disa I1ja iii visoke to. Vi~e puta na : d ubokog bronbitisa: pomijesajte u jednakim I dijelovima tinkture ! trpu tca. ostaviri 10 mtnuta i procijediti. plucnjaka i kopljastog trputca to. to. narezane sjernenke komoraca korijen bedrenice u jednakim dijelovima . 3 puta na dan 20 kapi I s malo vode. neodlczno trebate otici k Iijecn i ku I i iii isku sn u horneopatu. trputac. U tom se slucaju uzima polovina preporucene doze.. cvjetove velecvjetne divizme. listovi sljeza. rosike kruznoliste j usimjenog anisovog sjernena .Potice znojenje: 40 grama cvjetova Iipe.ijeCnikom! to. pl ucnjaka. . ostaviri da se ohladi. trputca. potice ispljuvak.no: Iistovi eukalipra. razrjeduje sluz: 20 grarna rnajcme dusice. cvjerovi bazge.Ublazava temperature... majeine dusice i sljeza nadrazaje i opusta sluz: pomijesati u jednakim dijelovima sljezove listove. procijediti i zakuhati tekucinu s kilogramom sladora iii meda do gustoce sirupa. Ublazava grceve. Ljekoviti cajevi Ako se ka salj pogorsa I iii dode do otd:anog Primjena: Po 2 z!icice jedne od navedenih mjesavina biljaka preliti sa '/4 litre kipuce vode. Ublazava grceve i razrjeduje sluz: razrezani dijelovi sjemenki komoraca. I I kornoraca i velecvjetne 55 . Djeluje antibiotil'..Razrjeduje sluz.Opusta greeve: 1 grancica Sirup protiv kaslja Ove biljne kapi oornazu : osobito kod jakog i Sirup protiv kaslja posebno je dobar kod lijecenJa djece. Sirup od vrhova jele (opusta sluz) Primjena: 5 saka svjezih izdanaka jele iii bora skuhati u litri vode. po 10 grama korijena jaglaca. majcina dusica i sladic II jednakirn dijelovima . po 20 grama usitnjenog sjemena anisa. Piti 3 do 4 salice Caja na dan zasladenog s malo meda... ublazava nadraza]: trputac. velecvjetna divizma.Brzo ublasava nadrazaj: rniloduh. Za posve malu djecu mozete pomijesati hidrolarjele s hidrolatom lavande i utrljati u prsa iii leda. Svaki kasilj koji traje : d uze od tri tjed na zahtijeva savjetovanje s l.. miloduha i bijeli tetrljan (macina trava..

U tom slucaju skinite oblog i briiljivo operite kofu vodom. 1 Obloge ne stavljajte pri poviseno] temperaturi! 56 . Ovaj sirup mozete napraviti i sa susenirn iglicama. Lagano posusite izmedu 2 krpe i stavire oa prsa i gornji dio trbuha te ih ostavire tako najdulje 30 minuta. Listove lagano izvaljajte valjkom i tako priprernljene kratko zagrijte u top!oj vodi. ~ Sirup od hrena (kod duboko srnjestenog bronhitisa) Primjena: Sitno ribani hren (naribari svjeZi korijen) pomijesati s jednakorn kolicinom secera ili meda i uzimati 2 do 3 puta na dan po 1 zlii"icu. ostaviri da stoji 5 minuta i procijediti kroz krpu. nove obloge stavite tek I I treCi il i cetvrti dan. Taj sirup uzimajte preko cijeioga dana.Bolesti i tegobe dan uzimati po 1 zlieu. litre) i onda ostavite da stoje 6 sati. Ako je potrebno jos jednorn. Sljedeci dan stavite sarno jedan oblog i to tek cnda kad crvenilo koze potpuno nestane. istisnuti sok i od istisnutog soka 3 do 5 puta na dan uzimati 1 do 2 zliciee. Skuhati u malo vade. Ako ste rukama dodirivali hren. Ovisno 0 podnosljivosti. Pet cesna ceSnjaka zgnjeciti iii narezati na sitne komadice i pomijesari sa 5 zliciea secera. ove obloge mozete ostaviti da djeluju 5 do 10 min uta.. ~ Sirup od cesnjaka (potice ispljuvak) p.imjena. no tada nije tako jak. Taj je sirup vrlo jak i zato nije pogodan za osobe osjetljiva zeluca. ~ Simp od luka (kod kaslja i hunjaviee) Primjena: Narezati luk na ploske. Ostaviri da stoji 24 sata. Oblog od kelja Primjena: Listove bijelog kelja operite i izrezite irn debelu sredinu. nikako ne dirajte ocil . poloziti jednu kraj druge na tanjur i zaseceritl (na jedan luk oko 3 zliee ilecera). Oblozi i zavoji ~ Oblog od hrena Primjena: Sitno naribani hren stavire u nekoliko milimetara debelom sJoju na krpu i prekrijte drugom krpom.. Obloge od hrena ne ostavljajte na kozi duze od 5 do 10 minutal Poslije 2 do 3 minute pogledajte nUe Ii se koza moida vee zacrvenjela. Blafi sirup za djecu napravire tako da zasecerene ploske luka nekoliko rninura kuhate na niskoj temperaturi s malo vode (Y.

tako da gorusica ne dode u direktni kontakr s kozorn. drZite oblog jos 2 minute. Poslije uklanjanja koiu isprati s malo tople vode. mozda premjestajuci ga s prsa na leda i obratno. odstranite oblog. Oblog od luka mcsete stavljati svaki dan. Na kraju isperite kozu mlakom vcdom.kod astrne: i astme: kajeputovac. Cim vidite crvenilo. lavanda i rnajcina dusica II. Takav oblog mozete stavIjati u tijeku jednog dana na prsa iii na leda.Oblozi od luka Primjena: 1 do 2 luka oguliti i narezati na tanke ploske. origano i ruzrna rin II.kod grcevitog kaslja: eukalipt. eukalipt i borovica lavanda. Druge dvije trecine preklopiti preko toga. Na kraju krpu oprezno rasrvoriti preko prsiju i preko toga omotari deblji rucnik. Ostaviti da sroji 15 do 20 minuta.doziranje: Za aromatiine svjetiljke 8 do 10 kapi ulj ne rnjesavine rasprsit! u rasprsivacu iii ostaviti da se isparava u arcrnaticnoj svjetiljci II. naranca i borovica II.i od hrena iii goru sice osobito su prlkladni kod jakog I bronhitisa. Takav oblog bez nabora staviti na prsa i prekriti s dva druga rucnika i na kraju pokrivacern.Oblog od gorusice Primjena: Pornijesati brasno erne gorusice (rnoze se nabaviti u ljekarni) s vodom temperature 45 "C u gustu kasu i nanijeti je u sloju od nekoliko milimetara na srednju trecinu tanke pamucne krpe. on se odmah mora ukloniti.kod bronhitisa II.Bronhitis r II. Nakon 1 do 3 minute provjeriti nije li se kofa zacrvenjela. Nemojte takve obloge predugo ostavljati na kozi jer postoji opasnost I od opekotinal 57 . Zavezati krpu i zagrijati je u pecruci iii na radijatoru na 40°C. II. pasji trn/drijenak. take da ne ostane nirnalo gorusice. ako nije. Staviti na Ianenu iii parnucnu krpu. Oblo:z. Ako za drzanja obloga nastanu problemi s krvotokorn.kod kronicncg bron h itisa: bosiliak.

.og u peCniCi.Bolesti i tegobe Cesto mokrenje Ci. Pritorn dolazi do bolnih zadebljanja i crvenila.j ali koji se ne smije potpuno ohladiti. Sve skupa staviri u lanene vrecice iii 58 . rnozete staviti i jednu kap ulja majcine dusice ill lavande na 6r .... Da bi se ublazila upala vee orvorencg eira. Ublazavanje upale tinkturom arnike (brdanke.. Arnica [ednostavna pri rodna mjera da se ubrza sazrijeva nje cira jest stavljanje obloga odl uka iSP€Cen. Kod sube koze umijesati i 1 zlicicu maslinovog ulja. Ublazavanje upale uljern rnajrine dusice Primjena.· Stavite 5 kapi II salicll rnlake prokuhane vode i zavojern natapajte zahvacene dijelove tijela. litre vade.r Pogledajte pod »Upala mjehura« elr je upala prouzrokovana bakrerijarna (najcesce stafilokokima i streptokokima) kod koje se razara tkivo tako da nastaje supJjina koja se puni gnojern. montana) Stavite 1 ZJicu tinkture u '14 litre hladne prokuhane vode.. Ovojl . Blago.. Od mljevenih lanenih klica Primiena: 100 grama sjemenki kuhati u 112litre na \aganoj ternperaturi 4 minute. Ako podnosite. treba na njega staviti cis! zavoj za rane. Koristiti valja samo prokuhanu iii destiliranu vcdu.. Primjena: Oblozi . Vise puta na dan stavljajte obloge od toga pripravka . Opee mjere Dok upala jos nije jaka postoje rnogucnosti lijecenja prircdnim naeinom..No rnajcina dusica mofe dosta nadrafivan. . ali djelorvorno protuupalno djelovanje kamilice Primjena: 3 do 4 :l:licice jakog caja kamillce kao preljev iii 1 Zlieka tinkture karnilice na V. . talco da se ona ublazi i ubrza sazrijevanje eira..

prehladna ili prevruca jela..imjena: 1 ilica mljevenih sjemenk.. .. rnoze pronaci jedna .. snazni zacini. jak. grcevi (posebno nakon jela). Od bijeiog sljeza za zastiru sluznice Primjena: Preliti ilicu bijeJog sljeza sa '/4 litre hladne vode i 59 Cesto se kod gastritisa kao i kod eira na zelucu . vrsta bakterija (Helyeo· I batter I I posebno pylori) koja kod oslabljenog i mu noloskog sustava moze ubrzati stvaranje upale zelui'ane sluznice. .. Opce mjere Privremeno se valja odreci nadrasujuclh jela i pica kao sto su kava. Aspirin).. koji se cesto tesko lijeci i mose pripremiti teren za nastanak ('ira na Zelucli. crni caj. Pritorn se javljaju razne tegobe . vruce.. nikotin. Ako se akutni gastritis ne Iijel'i dovoljno. Ekcem Pogledajte pod »Upala koze« Gastritis (upala i:elucane sluznice) Kod gastritisa je doslo do upale zelucane sluznice.iselo. osjecaj napuhnutosti. Moguci uzroci akutnog gastritisa mogu biti preobilni iii prekiseli obroci. Vise pura na dan stavljati ropli oblog u uajanju od 20 rninuta sve dok se Cit ne rastvori. alkohol.. Da bi se povezali toksini i prekomjerne kiseline. nedostatak teka.i zacini.. Stavljati vise puta na dan kao oblog i drzari 20 rninuta. slabost.Cir . zagrijane masti i sve sto je k. bolovi u zelucu. hi ad no i zacinjeno. zgaravica i povracanje.Gastritis namocin laneni rucnik. lake mote prijeCi u kronicrri oblik. secer. infekcija zel ilea i crijeva iii prirnjena odredenih lijekova koji sadtze acetilsalicilnu kiselinu (npr. Kod takve primjene rijetko moze doei do nadrafaja kofe. alkohol. Ljekoviti cajevi . Od piskavice p.i piskavice pomijesa se s vodom u gustu kasu. preporucuje se uzimati 1 zliCicu ljekovite zernlje 3 pura na dan u mlakoj vodi iii 1I nezasecerenorn biljnom eaju. Kasa se nanese na laneni rucnik ili zavoj i polaze topla.npr.

. u ustima. Od karnilice Primjena: Preliti 2 do 3 zlicice cvjetova kamilice sa V. I svjeze lstisnut limunov sok cesto se koristi za ubi azavanje upala zeluca i crijeva. litre kipuce vode.. Agresivna gljivica kvasca naseljava se na kozi i sluznici.Bolesti i tegobe osraviti da stoji 3 sata te povremeno promijesati. slabljenje imunoloskcg sustava kao posljedica toksina iz okolisa i (esti h uzimanja antibiotika. Zbog cestih pojava gljivica u podrucju nogu i genitalija spomenimo da one na tom podrucju nalaze idealno hranjivo tlo (vlazno i toplo). Uzrok je tome npr. za pocetak je dobar oprezan pokus s jednom zlicorn soka. No kako on sam ima takoder nadrazuj uce djelovanje. I 60 . Najvaznija Gljivicne inlekcije danas su postale veoma teste. u podruc]u nosa i grla. Kod kronicno nadrazenog zeluea i crijeva ljekovirost ce karnilice poceti djelovati tek kod dugorrajnije prirnjene: svaki dan treba piti 3 do 4 puta po 1 salicu na prazan zeludac u razdoblju od 3 do 4 tjedna. dakle prvusalicu ujutro na prazan zeludac. Pelenski osip kod dojencadi takcder je infekcija kandidom. kozne gljivice (dermatofiti) . u probavnorn trakru i na vanjskim dijelovima genitalija. . dvije salice izmedu obroka i posljednju sallcu prije cdlaska na spavanje. kosu i nokte . gljivice kvasca i tru!jenja. kao Candida albicans.. koje napadaju kofu i sluznicu. ali mogu kao ozbiljne komplikacije zahvatiti i dublje unutarnje organe Infekeije kandidom (ranije zvane i soorrnikozarna) spadaju pored infekcija gljivicama koze u najcesca gljivicna oboljenja. Ostaviti da poklopljeno sroji 5 do 10 minuta i piti svaki dan u rnalim gutljajirna jos toplo na prazan zeludac.napadaju kozu. Gljivice Najcesce vrste gljivica 5U: . naJcesce je na njirna oslabljena tjelesna zasrita. Opce mjere Ako se gljivice nasele na odredenim dijelovima nase koze. Oslabljen obrarnbeni sustav najvazniji je preduvjet za svaku gljivicnu infekciju. Stoga izbjegavajte prekomjernu upotrebu jakih sapuna koji razaraju kiseli zastitni ornotac nase koze. Nakon toga procijediti i vise puta na dan piti po 1 salicu .

S lavandom i cajevcem Primjena: Pornijesati po 10 kapi oba ulja sa 30 mililitara jabucnog octa i stavljati na zahvacena rnjesra .. . . : on da noga mora biti toga potpuno su ha.G Ij ivice rnjera kod gljivica koze je jacanje obrambencg sustava i njega kote tako da ona ponovno dode do svoje otpornosti. apatite od uporne zaraze gljivi· I earns. Nosite zato sarno carape iz prirodnih marerijala i mijenjajte ih svaki dan. Svaki dan s tom oropinom praviti obloge. I Prij e Gljivice na nogama raspoznaju se po crvenilu i perutanju izmedu prstiju iii na petama. Cesto sve skupa i neugodno svrbi. Nosite osim toga odjecu od prozracnih materijala. Kod laganog napadaja gljivica Primjena: Pornijesati u jednakim dijelovima majcinu dusicu.Gastritis . : Ako irnate domace : zivotinje. Masaze . cvjetove bazge i nevena. 61 .. kao sro su vrlo omiljene tenisice. izbjegavajte nosenje renisica i cesto boravire na suncu i svjezern zraku. Dvije z!icice rnjefavine preliti sa 1/4 litre kipuce vode i poklopljeno ostaviti srajati 10 minura.. Pobrinite se za prokrvljenost tkiva jer to jata kozu. Oblozi . Uzrocnici su najceUe nitasre gljivice koje osobito vole vlaznu sredinu. Sa cesnjakom Primjerw: Mjesra zahvaceria gljivicama koze 2 puta na dan natrljati sokom od cesna cesnjaka. Ne bi trebalo nositi ni cipeJe od urnjetnih materijala. Gljivice na nogama Pogiedajte i pod »Gljivice« Pazite da se noge poslije pranja i tretmana biljnim sredstvima uvijek dobra I osuse na zra ku. Staviti rnjesavinu tinktura rudbekije i maicine dusice u jednakim dijelovirna direktno na zahvacena mjesta . I rnacke i psi mogu prenositl kozne glj ivice. Opce mjere Vlazne noge i zatvorene cipele nude gljivicama idealne zivotne uvjete. odvedite zivoti nje na pregled k veteri naru.. Ako I stavljate uljnu otopinu.

J05 jednorn prornijefajre i u tome namacite noge 10 minuta. Gripu uzrokuju vrlo otporni virusi... S Umunom ili cesnjakom Primjena: Premazati sVjeze istisnutim limunovim sokom zahvacena mjeste. ' vade. nakon toga procijedite i stavite toliko u kadlcu da je noga prekrivena do zgJobova. majcina dusica ili rujevina .. lirnun. S etericnim uljima Primjena: Jedno od ovih etericnih ulja kapajte jedan tjedan nerazrijedeno na rnjesta zahvacena gljivicama: cajevac. Pomaze i svjeii sok od cesnjaka .· Pomijesajre SO mililitara biljnog ulja s po 15 kapi ulja lavande i rujevine Time natopite zahvacena rnjesta.Boles ti i tegobe Kupka za noge Primjena: Prelijte 3 do 4 ilice listova kadulje lierom kipuce Protiv jos upornijih glj:ivica na noktirna nogu pomaze ova] lijek: donju stranu nokta 2 do 3 puta na dan namazite s nekoliko kapi ulja lavan· de i rujevine u malo 70 -postotncg alkohola. . Gripa Pogledajte j pod »Prehlada« Prehlade s temperacurom cesto se naziva]u gripomzbog slicnih simproma. 62 . ... Masaie Najrnanje jedan tjedan po 2 do 3 puta na dan poslije kupke napravite jednu od sJjedecih masasa. .. Nakon toga noge i posebno rnjesta izmedu prstiju dobro osusire. vrisak... Ponav!jajte svaki dan. Ostaviee da sroji IO minuta. Gripu nernojte sarni lijeciti: kod nesrruenog Jijecenja moze doci do pojave teskih bakrerijskih seku ndarnih infekcija. no gripa je dugotrajnija i tefa i uvijek je povezana s temperaturom. Infekcija se siri kasljanjern i kihanjem. . S rudbekijorn i nevenom Primjena: Stavite nekoliko kapi tinkrura pupavice i nevena na zahvacena mjesta . Kod gripe cesce nego ked prehlada dolazi do reskih komplikacija. Prava se gripa brzo ~iri i krajnje je zarazna. S lavandom i rujevinom Primjena.

previse alkohola. litre vruce (ne ki puce) vode pa t u tekucinu popijte ujutro I ria praza n zeludac I malo lirnunova s soka. svrbez i pecenje. odnosno nateklih hemoroida radi se 0 bolesnom prosirenju nakupine iila u sluznici cmara iii rektuma (zadnji dio crijeva). Za nastanak hemoroida osirn sklonosti slaborn vezivnom [kivu uzrok moee biti j cesti zarvor i napuhnutost. Protiv upale Pr. pak... vodi do prosirenja fila u tom podrucju. litre vode. zagrljat] i kuhari 10 minuta na laganoj temperaturi. Savjete za ublazavanje pojedinih tegoba kao sro su kasljanje i srnrcanje nat'[ cere pod odgovarajucim naruknicarna. Hemoroidi Kod upaljenih.Gljivice . Mlaku otopinu koristiti za obloge . Protiv svrbeza od treslovina Primjena: Staviti 1 ilicu kore hamamelisa iii hrasta u v.ite nekol iko sati isjecka ni luk u 'I. stranicu). Simptomi su krvarenje. rako da se tijelo moze koneentrirati na obrarnbene akcije: postite uz cajeve ili jedite sarno laganu hranu bogatu vitaminima te provodite rnjere za jacanje obrambenih snags orgaruzma (od 68. 63 . Rasprsite istovremeno dezinficirajucu rnjesavinu eterlcnlh ulja u prostoriji (pogledajte 71. 0 svirn mjerama koje ovdje predlazemo morate se dogovoriei s lijecnikom..Hernoroidi Opee mjere Mirujte prije svega i zarrazire Iijecnicku pornoc. prernalo kreranja ili oboljenja jerre. Oblozi . prije svega kod sjedenja.imjena: Prel iti 2ZLiCice cvjetova arnike (brdanka) iii 3 zli- I Kod hemoroldalnih tegoba povolino rnoze I djelovali uravnotefena prehrana s mnogo balastnih tvari za dobru I I I I probavu te mnogo kretanja na svjezern zraku. Ako je potrebno.. Luk je poznato dornace sredstvo za ublafava nje gr!ipe ili prehlade: I drz. Tada dolazi do povisenja tlaka u hemoroidalnorn tkivu analnog podrueja a time i do nakupljanja krvi koja. inhalirajte i rnasirajte se erericnim uljirna i pijte napitke protiv gripe. Korisno je prvih dana drzari dijetu. sjedeci nacin rada. . stranice dalje). a kasnije i jaki bolovi.

Ljekoviti caj Pornoci mote i caj za jetru i bubrege koji biste trebali piti sest !.Bolesti i tegobe cke cvjetova nevena sa V. po 20 grama listova hamarnelisa i kositernlce. Kod ublazavajuceg djelovanja primjenjivati vise puta na dan. ako previse ne nadrazuje cmar. Jos je bolja rnjesavina obiju biljaka u jednakim dijelovirna. po 15 grarna listova bolda (Peumus boldus moO i kokotca (Meiilotus). tako da je nuzna lijecnicka pornoc. Masaze II> CaJevae Primjena: Stavite 6 kapi ulja cajevca u Y. 64 . Virus u OVOID slucaju napada zivee na lieu ili na gornjem dijelu rijela. Primjena: Pornijesati 30 grama plodova stricka. pri cemu dolazi do rnjehurica zaervenjele koze i do jakih bolova u zivcima. ~ U vanjskoj primjeni po maze i uije ivancice naneseno na bolna mjesta. Doza: 1 zlicica na '14 litre vode.jedana. zliciee 50-postotnog alkohola i nanesite na zahvacena mjesta (isprobajre prije toga na jednom manjem mjestu). kao sto je pojava oduzetosti iii ostecenja ociju. Herpes pojasni Pojasni herpe. Opce rnjere Najvaznlja mjera je jacanje obrarnbenog sustava. Kod zakasnjelog lijecnickog tretmana moze osim toga doci do opasnih kornplikacija I I I Uzrok ovom osipu je bukteca infekcija virusom koji uzrokuje I vodene kozice. stranici i dalje). litre kipuce vode i ostavirt da srojl 10 minuta. Sredstvo koje cere odabrat] rnoze i opet biti rudbekija te hrana bogata virarninirna i mineralima (pogledajte takoder na 78. 5 uzrokuje jake belove zivaca. Preliti 1 do 2 ilicice rnjesavine sa 'f" litre kipuce vode i piti po 2 salice na dan.

. Herpes labialis Mjehuric na usnicama iii oko usta uzrokovan virusima moze biti veoma bolan. Virus koji izaziva herpes kod vecine ljudi je uspavan i budi se tek nakon infekcije U tijelu te se akrivira s vrernena na vrijeme.. izazivaju razlieire tegobe.Herpes . U pravilu do herpesa dolazi kad je oslabljen imunoloski sustav. Uzrocnici hunjavice su virusi koji. po 4 kapi ulja cimeta i klincica .. srresa. One nateknu i ispustaju vcdenastu.oajcesce zbog prevelikih napora.. Dobre su: .H u njavica Herpes simplex. Opce mjere Najvaznija mjera kod herpesa jest jacanje obrambene snage i imunoloskog sustava. [erne menstruacije.i za nekoliko dana./. po 4 kapi ulja cajevca i lavande Hunjavica Hunjavica je vrsta prehlade kojom su prije svega zahvacene sluznice nosa i nosnih supljlna..jako je sku pol) . kuhati 10 min uta i nanositi mlako). ali pazite ... Premazivanje Kod herpesa pomaze prernazivanje ranica s nekoliko kapi antivirusnih ulja ili tinkrura. Prethodi joj oslabljeni imunoloski sustav . ovisno 0 tipu. Pupavica stimulira irnunoloski sustav Recepte i tocne upute naci cere pod »Slabost obrambenog sustava«. 20 kapi ulja rnaticnjaka otopljenih u 30 mililitara ulja ivancice (koristite same cisro ulje matienjaka. nerazrijedene tinkture rujevine ili kamilice .. litre vode). ked infekcija najrazliCitijih vrsta. kod zelucanih tegoba ili za vri- : Kod herpesa pornazu i oblozi sa cajem od ~ nevena iii rudbekije (3 zlicice na 'I. litre vade. r sto tako je dobro i prokuhavan]e h rastove kore (3 zlicice na . ali se zalijec. a kasnije i sluzavu rekucinu. hladnoce ili vlage. 65 .

Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi prije jela. . Ublafavajuce djeluju i ispiranja nosa (pogledajte 88. I i I I Infekcija crijeva I upala crijeva 66 Pogledajte »Proljev« . eim sekret postane zuckastozelen. InhaJacije . borovih iglica. U tom slucaju pornazu i nhalacije. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 rninuta. Provodite dva pura na dan. rudbekije i kamilice. krura majCine dusice. stranicu i dalje). znojenjem i prikladnim cajevima i kapljicarna (pogJedajte i 68. bjelokopitnjaka. ali i ublaiavaju tegobe kad je hunjavica vee nastala.. nije doslo do upale. kupke za prehladu i cajevi. primjena: U jednakirn dijelovirna pornijesati majcinu dusicu. S etericnim uljirna Primjena: Prelijte 'j. Iistove kadulje. naime..« Majcina dusica iii planinska rnajcina dusica djeluju preventivno take sto jacaju obram beni sustav. kafe stara narodna izreka. i i opce mjere »Hunjavica koju se ne lijeci traje oko dva tjedna.Bolesti i tegobe Take dugo dok je sekret iz nosa vodenast. upalila se sluznica nosa. Primjenjujte 3 puta na dan. Jedina djelotvorna pornoc kod virusnih infekcija jest. ilicice eukaliptova ulja. Duboko disire. Kapljice I Primjena: Dajte u ljekarni pornijesati jednake dijelove tinStara poslovlca kaze: »Sljedeca ce hunjavica sigu rno doci. Onda nastavite sa zapocetorn terapijom i prerna potrebi koristite kapljice za nos kako bi se opustila sluznica nasa. Tri puta na dan piti po salicu. Preliti 2 z!icice rnjesavine sa '/. kadulje.. ocanice i cvjerove kamilice. a ona koja se Hjeci cetrnaest dana«. smrekinih iglica iii karnilice u Ioncu sa 2 litre ne vise kipuce vode. no ne k onom koji koristi rna]cinu dusicu. stavite glavu iznad lonca i pokrijte se velikirn rucnikom. Ljekoviti cajevi Bi1jnicaj ublazava hunjavicu. S kamilicorn primjena: Stavite 3 do 4 tHee cvjetova kamilice iii 1 zlicu ekstrakta II lonac sa 2 litre vrlo vruce vode. nas vlastiti obrambeni sustav Stoga je vaznc da se on potice i jata mirovanjem. stranicu i dalje).. ulja paprene metvice. bjelokopitnjaka. Inhalirajte kako je opisano II prethodnorn recepru.

Jecmenac je zarazan. Oblozi II> Od kamilice i ljekovite ocanice Primjena: Pornijesati cvjetove karnilice i ocanice u jednakim dijelovima.c Iscjedak iz rodnice Jecmenac Pogledajte pod »Upala rodnice« Ovdje se radi 0 upalnoj infekciji lojnih zlijezda na rubu vjede koja se pojavljuje posebno kod lscrpljenosti i velikog umora. Otopinom naropiti vatu j staviti je toplu na zatvoreno oko te drzari 10 do 15 rninuta.. 67 . Od toga uzeti 2 zlicice i preliti sa "" litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta. kure '''lojenja i dovoljrlO tekllCine pomazil II lijeeelljll p.Hunjavica .ehlada prjrodllim alltibioticima. Kasali Pogledajte pod »Bronhiris« Mirovanje l1 krevetu. II> Brza metoda s vrecicama caja Primjena: Preliti 1 vrecicu <"ajaod karnilice kipucorn vodorn i ostaviri 10 do 15 minuta toplu na zarvorenorn oku. Hla d noell i I1U po re II to bi vnieme svakako valjala izbjegav<lti.JeCmen. zato upotrljebljene rnararnice j obloge drzite dalje od svojih ukucana.

Prehlade morate dobro izlijeciti. pod stresom ili pothladeni. Opskrba vitaminorn C rnoze se i poboljsati tako da se uzima svjezi lirnunov sok. sok od crnog ribiza i sok od bazge. Opce mjere Kod virusnih infekcija. Nase se tijelo mora dovesti u stanje da vlastitirn snagama rjesava napad uzrocnika bolesn. Najbolje je da dva do tri dana pijere sarno rajeve i sokove i malo jedere. U pocetno] fazi infekcije uzimati 50 kapljica. zdrijeJo.. Priustite zato tijelu mir koji treba da bi ozdravilo. onda svaka dva sata 20 do 30 kapljica prva dva dana. Inace ce se priroda osvetiti ponovnim napadom i sekundarnom bakterijskom infekcijorn. prornukloscu.sicusnirn uzrocnicima bolesti . hunjavicom. jacanje obrambenog sustava najdjelotvornije je u procesu izljccenja. a 0 njima se upravo radi kod prehlada. Ako smo npr. nekad se javlja vise navederiih simptorna. Ovisno 0 uzrocniku i sklonosti bolestima. kaslja. onda varn je vjerojatno oslabljen irnunoloski sustav. Za jacanje imunoloskog sustava .. grkljan. drijenak. Ljekovito bilje za ublazavanje hunjavice. laganorn ternperaturom.da se po njemu prosire. prornuklosti i bolova u grlu naci cere pod tim natuknicarna. Iskusan terapeut maze yam pomoci da ga regenerlrate. a nakon toga 68 . disni putovi. I I zene j lokalizlrane. Rudbekija PrimjenQ. Teske probavljivu hranu morate II svakom slucaju izbaciri iz jelovnika.Bolesti i tegobe Prehlada Prehlade Pogledajte i pod »Gripa« se ubrajaju u najcesca oboljenja. Nekad dolazi do hunjavice. kako bi se tijeto moglo koncentrirati na obrambeni rad. nosna 5upljina. bronhiji i pluca mogu biti zahvaceni tim simptomima. te su regobe razlicito izra- oslabljeni. Kod infekata postoji posebno velika porreba za viraminorn C koji je potreban za obrarnbeni rad. Nos. Dolazi do infekcija gornjih disnih putova s bolovima II vratu. nase tijelo dopusta razlicitim virusima . glavoboljom i bolovima u udovima. Ako vise od dva do tri puta na godinu pat ite od prehlada..

pa rnoze dobro posluzitiu po- obrambenih snaga 'i .. Kapljice od svjezih biJjaka za jacanje obrambenog susrava Primjena: Pornijesari IS mililirara rudbekije. rnajcine dusice i kamilice. rnajcine dusice i karnilice. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Cikla jaea organ izam i obrarnbene snage zahvaljuj uci betaninu. crvenom bojilu po kojemu pripada gr'upi Ilavonoida. . Pijte 3 puta na dan po 1 salicu vruce mjesavine. Prelijte 2 z!ieice mjesavine sa '14litre kipuce vade i ostavite da stoji 10 minuta . Nemojte ga primjenji: vati kod temperature. 69 . .. bazge. Uzimati 3 do 4 puta na dan po I salicu u malim gutljajima i piti sro je moguce topliji napitak . eetnoj lazi prehlade . Alkohol sa smrekom Primjena: ZgnJeeite 100 grarna borovice i prelijte sa 500 mililitara 70-posromog alkohola. . Ljekoviti cajevt . Potieu znojenje i snizavaju ternperaturu Primjena: Pornijesati jednake dijelove cvjetova lipe. kadulje i majcine dusice. orgaruzrna.. Za Tajga-korijen il i ruski ginseng (EI r berococcus e!. Kod prehlade s temperarurom Primjen«: Pomijesajte II jednakim dijelovima cvjetove bazge.. vrbine kore. majcine dusice i Iistove bozlkovine. Ovdje je nekoliko takvih recepata.. limunorn iii dragoljubom. .. . Za prevenciju uzimati ovu rnjesavinu 4 tjedna. lipe. U akutnirn slucajevima uzimati 3 puta na dan 2S kapi (za prevenciju 3 puta 20) mjesavine razrijedene s nesto vode prije jela. mozda zasladene medom. Ostavite srajati 14 dana a svaki dan viSe puta protresite. Kapljice od svjezih biljaka kod temperature Primjena: Pomijesati u jednakim dijelovirna tinkture vrbove kore. visokog tla ka i sri'anih tegoba! . nakon jela. Jaki trio protiv prehlada Posebno su se kod prehlada dokazali pripravci s borovicom. pc 10 mililitara tinkture tajga-korijena. Na kr~ljU procijedite i prelijte u novu bocu. Ciklu morete jesn kao salatu iii pili njezin sok ('h do I litre na dan). Uzimati 3 puta ria dan 25 ka p Ijica s n esro vod e prije jel a. Ovu rnjesavinu rnozete korisriri i oralno i za obloge.i sen!icosus) dobro je s redstvo za jacanje '.Prehlada 30 kapljica na dan. Preliti 2 zlii"ite rnjesavine sa V.

2 pura na dan po 1 z!ieicu u malo vode (za jacanje obrarnbenih snaga) ..imjena: Napravite sok gnjecenjern listova i pijre 1 do .. vode kclicinu od 2 do 3 narezana Iirnuna iz ekoloskog nasada. Sirup od borovica Primjena: Kuhajte 500 grama borovica U 3 litre vode dok ne postane mekano. Kod reurnatskih tegoba i bolova u zivcirna natrljajte bolna mjesta tom mjesavinorn. ciScenje krvi iii kod infekcija uzrnite 3 puta na dan po 20 kapi na kornadicu ~ecera. Procijedite i uklonlte evrs!e dijelove pa u ka~u umijesajte toliko meda da nasta ne masa slicna sirupu. Pritom dolazl do cestih i pojacanih prafnjenja kasaste iii vodenaste stolice. Limuuova vodica Primjena: Preliti litrom kipuce A ko se uoblcajenl ljetni il. . prorisnite i jos. litre kipuce vode. . Erericno Iimunovo ulje Primje 11 (I.: Prema dogovoru s lijecnikom uzimati 3 puta !H! dan 1 do 2 kapi pomljesane s malo meda .Bolesn i tegobe jacanje. jed nom dobro prokuhajte. Brojni uzroci i bolesti mogu se sakrivati iza simptoma 70 .. . ... a odrasli 3 puta po 2 zlicice (takoder za jacanje) . Ostaviti da stoji 10 minuta i dodati nekoliko kapi sVjezeg limunovog soka (sluzi kao osvjezavajuCi i rashladujuci napitak) . Iijecnik mora ustvrditi uzrck i odrediti terapiju.. Sirup ul ijte 1.. Djeca neka od toga uzlmajuz z!icice prije jela. . Teski se proljevi ne smiju I I Pristevi Proljev Pogledajre pod "Cif<' II I samostalno lijeeiti! i Kod vecine proljeva radi se 0 virusno iii bakrerijski prouzrokovanoj upaJi sluznice zeIuca I crijeva. Sok od dragoljuba Pr. Caj od dragoljuba PrimjCI1Q: 'h do 1 zlil'ice dragoljuba i Zlicicu rnjesavine caja protiv prehlade preliti sa \I.iputni proliev ne za ustavi za tri dana..1 bocicu i dobro zarvcrite. Ostaviti da stoji 10 rninura i piti 2 do 3 saUce na dan..

Elerii. i Proljev . dvopek iii banane. zucnog rnjehura itd .... Kod proljeva i prornjena prehrane ima vafnu ulogu. Izrnedu obroka zvaCite susene borovnlce. Mjdavina: '15 ml orlgana. koji su najcesce uzrokovani virusima ili bakterijama. stres. Cesto takav proljev traje sarno jedan dan. Dezinficirajte zrak u prostorijama !. klice bolesti. I ubrzana probava na kon ~ uzi rnanja anti biotika. kadulja. lavanda. Uzrocnici su razllcite bakterije u pokvarenirn zive±rllm namirnicama.. Ako gubite mnogo rekudne. i I nedostatak enzirna probave. Posebno !jetl i na putovanjimacesra su trovanja ziveznim namlrnlcama. Nakon toga iIi kod jake gladi mozete jest) ribane jabuke. 5 rnl nerolija. Na raj naein bolesno tijelo dobiva potrebnu tekucinu i rnoze se isrodobno koncentrirsri na borbu protiv postojecih uzrocnika. Tzv. Doza: 10 kapi rnjesavine il i jed ne vt ste ulj a staviti u raspr5ivac. c riga no. juhu od sluzi zobenih pahuljica iii rife. po 30 ml lavande ieukalipta. a cestih. obojjenja . rnajcina dusica. Lijecenje valja prepustiti iskusnu lijecniku iii horne- Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo ked bezazlenih. sandalovl ne iii cirneta . toksini. borovica j cirnet 71 .. aroma-svjetiljku iIi posudlcu na grij.na ulja za dezinfekciju zraka u prostorijarna prikladna SLI za sva ku vr stu in fekcije. kao i kod putnih proljeva. lsto tako I putni stres rnoze biti uzrokorn nepravtlne motorike rada crijeva i nepravilnih stolica. cajev. nego sarno piti taj. Za pojedinacnu prirnjenu dobri su: eukalipt. .. pri ('emu dolazi do process vrenja u tankorn i debe 10m crijevu. opatu.cem tijelu cia se ispa ravaju.c. bilancirane (elekeroliticke) oropine dobit cere II ljekarni. Opce rnjere Dobro bi bilo prvih dan-dva tegoba nista ne jesti.Proljev prolieva. hladna pica I kod ljetnih temperatura. lijekovi. . ljetnih proljeva. 20 ml sportsa. rnoze irnati mnoge uzroke: zivezne ~ narnirnice koje nadrazuju stuznicu.Prehlada . pokvarene zivezne namirnice.. pazlte na dostatnu zarnjenu tekucine i elektrolita. preopterecenost.

caja I i : Cvjetovi ublazavaju prikladni karnilice djel uju protu upalno ked svakog greeve te su I Ii: ob'lika pokvarencgi nadrazenog zeluea. Ostavitl da stoji 10 rninuea.. Sluz od zobi i karnilica Primjena. Ked infekcljskog proljeva piti 2 sahce na dan .. Ljekoviti cajevi .. Mjesavina protiv proljeva Primiena: Pornijesati 40 grams. .· 2 zHee nasjeckanog korijena zagrijati 1I '12litre vode i kuhatl 10 rninuta. Vise puta na dan pid po 1 saltcu u malim gutljajirna. onda ostaviti da stoji '!2 sate. Dvije zliCice rnjesavine preliti sa If. korijena petoprste.. Piti 3 salice nezasladenogcaja na dan.. stese i cvjetova karnilice. 72 . Ostaviti da stoji 10 rninuta i na dan piri po 3 nezasladene salice u malim gutljajirna nakon jela.. po 20 grarna llstova kupine. .zagrije do vrenja i ostavi da stoji 5 minuta... Oct karnilice Primjena: 2 iliciee cvjetova karnilice (kod djeee 1 Zlicicu] preliri Iitrorn kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta.. . . Kura c[seen)a od pokvarenih ziveznih namirnica Primjena: Jednom uzeti 1 zliclI riclnusovog ul]a s limunovim sokom.. zeluca zbog visokog sadrZaja Ideal na je zato saliea (aja od petoprste u izrnjeni sa salieom od kamillce.Bolesti i tegobe Savjeti za prehranu . Od kllncica PrimjellQ_ 1 ilicica klincica sravi se u hladnu vodu.. Neka stoji na toplom u termos-bocl i svaki sat popiti po '12 saliee . . onda prod" jediti.. Od petoprste Primjena. litre kipuce vode. Nakon tog postiti jedan dan sa cajem i od drugog dana za ciscenje organizma uzlmati 1 do 2 zlicice akrivnog ugljena iii ljekovite zemlje dva puta na dan u caju.. Petoprsta dovesti (prstac) rnoze u nekih Ijudi do nadrazaja treslcvina.. Od lupina luka Primjena: 1 saku lupina luka iz ekoloskih sadnji kuhati 10 minuta u 1 litri vode i od toga piti '12litre na dan.' Zobene pahuljice skuhati u rijetku sluz. U lirru gorove sluzi staviti 1 Zlieu cvjetova kamilice i 1 zlicll steze (Potelltilla anserina).

litre kipuce vode i ostaviri stajati 5 do 10 rninuta. ~ Kod upala debe log crijeva i nepravilnog rada crijeva zbog vtenja s napuhnuroscu i zatvorom u izrnjeni s proljevom Primjena: Istlsnutl 1 zlicu soka od hrena jz svjezeg korijena i uziman 3 puta ria dan 15 do 20 kapi. ~ Kod pojava vrenja s napuhnutoscu." litre kipuce vcde. ~ Etericna ulja Primjena: Po 1 rnilllitar ulja od lavande. crijeva. po 10 grama zgnjedenih sjernenki kima. 25 do 30 kapi prije I I Osim protuupalne karnilice. Sljedeci ljekoviti cajevi prikladni su za normaliziranje sadrze treslovine vazne su kod lijecenja proljeva. zucnim tegobama. Piti 3 salice nezasladene otopine svaki dan poslije ili izmedu obroka. i biljke koje Pomoc kronieno kod kronicnih probavnih tegoba cestih rijerkih stolica. osraviti da stoji 10 rninuta i pin po 3 salice nezasladenog taja na dan. Pomijesati 20 grama rnajcine dusice. Pornijesati 20 mililirara tinkture rodinog kljuna Tri puta na dan uzimati tinkture petoprsre i 10 (Gcnmium). Dobro promijesati i 3 puta na dan uzimati giavnih obroka u malo rnlake vode. kamillce i po 20 kapi s malo vode prije jela.a. ~ Poticanje probave i dezinfekcija Primjena: 2 zliEice origana preliri sa '.Proljev Kapljice ~ Biljne tinkrure Primjen. One djeluju skupljajuce i zgusnjavajuce na .' litre kipuce vode i osraviti da stoji 10 rninuta. 73 . pokvarenim zelucem. grcevirna u zelucu i slaboscu Primjena: 2 zliCice listova mervice preliti sa '. upaljen u sluzokozu . listova rnervice i kicice (GentIQ/1Q Centareum). Pozeljno je probavno poticajno i dezinficirajuce djelovanje. planinskog vriska. kima i bosiljka staviti 11 60 mililirara 90-postotnog alkohola. Piti 3 salice nezasladene otopine prije jela na dan. ~ Poticanje probave PrimjelJa. Dvij« zlicice mjesavine preliti sa '/.· mililitara stolisnika.

Ljekoviti caj Ovo je dobar biljni caj koji pornaze kod prornuklosri. Primjel1a: 74 kadul]e i bedrenice biljke u jednakim Pornijesati dijelovirna. 4 kapi ulja eukalipta iii pap rene mervice .. pa i grkljana. ostavite d./. sacica evjetova kamilice . . Preliti 2 ilicice rnjesavine sa v. Med je i lnace vrlo dobar kod promuklosti. Inhalacije Primjena: Biljke ili ulja navedena II receptima staviri u posudu sa 2 litre vruce vode te 10 do 1S rninuta ispod velikog rucnika udisati nasrale pare . izbjegavati. Mjere kojirna rnofete oja1:atl svoje obrarnbene snage naci cere pod »Prehlada« na 68. . litre kipuee vode i triput na dan piti saltcu caja zasladenu medom. litre kipuce vcde. srranici i dalje. Od kamilice. Preko dana pijte u malim gutljajima. pare j plrnovi s rvarima koje djeluju nadrazujuce poticu oboljenje disnih putova. korijen bedrenice.. Opee mjere Stedite glas i malo govorite kad yam je nadrazen grkljan. iskasljavanje. bol koja pece u podruqu grla kao i osjeca] suhoce te mucnl napadaji kaslja. iglica smreke ili lavande ohladi i dodaite sok I lirnun a. Nadrazujuce tvari kao sto 5U nikotin i alkohol ili jaki zacini morate... se I I Primjena: U jednakim dijelovirna pornijesati velecvjemu divizrnu. Od toga . korijen bijelog sljeza i lisrove bjelokcpitnjaka. . Prasan i suh zrak. I Voda za grgljanje .Bolestl i tegobe Promuklost Simptomi upale grkljana su promuklost sve do gubitka glasa. Napitak koji ublazava prornuklost i grebanje u grlu je i ovo -medeno vino«: rastopite 2 zlicice rneda u.. neugodno grebanje u grlu.. naravno. Odriavajte vlaznim zrak u prostorijama u kojirna boravire... 3 kapl Lilja kajeputovca. Pijte dosra roplihcajeva s medom i vitaminorn C.

to Od arnike Primjena: Preliti 1 do 2 zlicice cvjerova sa 'I. a onda suhu polovicu oviti preko toga... Na kraju oko vrata ornotati jos i vuneni sa. to Od lirnuna Primjena: Sraviri sok od '12 do cijelog lirnuna u casu vode.. Toplo ked kronienih upala Primjel1a: Preliti 1 saku trina sa \I. ita jojobe iii badema 40 kapi ulja cajevca i tlatapari rime baina miesta dva do tri puia ne dan. m puta na dan grgljati tu oropinu. litre kipuce vode j ostaviti da stoji 10 minuta. Hladno kod akutnih upala Primjena: Pornijesati 3 do 4 Z1ice jabucnog octa sa \12 litre hladne vode. . Oblozi oko vrata ..Prornuklost Kod osipa pomaie mjefavina ulja kOja ujedno i Iljeguje ko". Nakon toga u posudu uroniti dugacak rucnik do polovice.: staviti u 100 mili· I ra u Ija pien i"lil! klica. Oblog staviti oko vrata kao kod gornje upute. 75 . vlaznu stranu ovid oko vrata.!. uzeti 3 zlicice i preliti sa '/4 line kipuce vode te svakih 2 sara otopinom temeljito ispirati grlo i grgljati. litre kipuce vode i 3 pma na dan grgljati tu otopinu.

flastere iii poveze. U til svrhu sravite '/2 ilicice tinkrure 1I I.. Za dezinfidranje i zaustavljanje krvarenja kod rana i ozljeda: nakapati cist limunov sok ili razrijeden s prokuhanom vodom.. litre kipuce vode i ostaviti da sroji 10 min uta. Kao alternativu mozete primijeniti ' jednako dobar i lako pod noslj ivi neven. eukalipta i origana te 3 kapi lavandlna ulja takcder su dobre za i'iscenje i dezinficiranje inficiranih rana .. . . ogreborina i ostrugotina postoji citav niz izvrsnih ljekovitih biljaka. naravno.. .. Od arnike Primjena: Staviti I/. Stoga ovu biljku koristite oprezno i . Posebno kod teste i previsoke doze arnike rnofe dod do kontakt- I I nih alergija. I 76 . Prokuhavajre zato u sljedeCim receptirna potrebnu vodu 20 rninuta duze. Kod manjih rana. Po 1 kap ulja niaoulija.. zlice tinkture arnike u '14 litre prethodno prokuhane vode. litre kipuce vode i ostavi se stajati 10 rninuta. Od nevena Primjena: Preliti 3 meice nevenovih cvjetova sa '!. sarno u malim kOliCi-1 nama. Oblozi . No ne smijemo zaboraviti ni cijepljenjem se pobrinuti za dostatnu zastiru od tetanusa. Inace mozete primjenjivati i eal od cvjetova arnike za obloge: 1 Wea cvjerova prelije se sa V.. Koristite za svoje obloge sterilne zavoje.. kako se ne bi pojavila mogucnost dodatne infekcije.' sahce prethodno prokuhane vode . obradiri lijecnik. Ciscenje i dezinfekcija .. Kod malih rana i porezonna preporucuje se ciseenje tinkturom amike iii rujevine.Bolesti i tegobe Pros irene vene Rane. opekline Pogledajre »Upala vena« Ozbiljne ozljede kofe koje jako krvare mora.

cudotvornog lijeka sjevernoameriCkih Indijanaca. Svaka 3 sata malo stavi ti na sterilni omotatl zavoj i kod opekli na i lana dijelova ulja ivancice.. Pomijdati po 6 kapi ulia origana i iglice. litre prokuhane vode i koristiri za obloge.. Kod lag. Od rudbekije Kod rana koje lose zarastaju i koje ne reagiraju na druga ljekovita sredsrva. rana i oko ozlijedenih koze.. ali ako nemate drugoga. -prokuhane razrijedenog OVO _p~maze k~~dop:klina . Procijediti kroz cjedilo. zlice rinkrure u '".. .. Iavande i igJice u 100 mililitara ulja ivaneice i nanijeri na ozlijedenu kotu.. kod opeklina. Maslac od nevena Primjena: Staviti 100 grama svjezih iii 50 grama suh.... Kod manjih pornafu oblozi --~ ~ ~ opeklina od ulja r . Ljekovite masti . I kap esencije I . .. Pomijesati mirte sa 20 kapi ulja ivancice. Djelotvorne tvari upijaju se u njega... mozete uporrijebiri i njega) te na laganoj temperaturi mijesati oko V2 sata.ih cvjerova u 500 grama otopljenog kozjeg rnaslaca (obicni rnaslac nije najbolji.. 77 .. testo pomaze ekstrakt rudbekije ili razrijedena tinktura rudbekije . dok mas lac ne postane zlatnozur. kao i 8 kapi ulja lavande.. opekline . Ljekoviro ulje za rane Primjena: Pcmijesati po 8 kapi etericnih ulja kamilice. ivancice.Rane. nih opeklina pomazu komprese vode iii s nekollko malo ! I kapi ulja lavande. Pornaze cireva. zamrznuti maslac u malirn kornadicima i I'uvati u skrinji za duboko smrzavanje do upotrebe .. PrimjellQ' Otopiti V.

Bolesti i tegobe Ona Fina koflca koja dijeli jedan slo] luka od drugoga odlican je antisepticn.iti otrovi. virusi i gljivice te ratile. Zato su i zastitni mehanizrni naseg tijela tame posebno izrazem. Siabost obrambenog sustava Obrambeni sustav stiti nas svojirn starucama od neocekivanih napadaca kao sto su bakterije. ~ Od miloduha. Razlozi bi se morali potraziti u stalnim preoprerecenjirna zbog sve vise razine nadrazaja kojima je izlazen sve veci broj ljudi. Mnogi su Ijudi danas skloni infekcijarna ili pate oct kronicnog umora -sto je drugo ime za slabost obrambenog sustava. Natopiti zavoj . ~ Od lavande Primjella: Otopiti 10 kapi ulja lavande 1I nesto 70-postotnog alkohola. stavite ga na ranu. dakle na kafi i sluznici. natopiti zavoj i sraviti ga na ranu. slobodne radikale koji su agresivne rvari nastale za vrijerne normalnih procesa izmjene rvari u tijelu. trebali biste 51" prepustiti u ruke iskusnih lijecnika iii horneopata 78 Svagdie gdje nam tijelo dolaziu dodir s vanjskirn svijetom. Jednostavnu slabosr obrambenog sustava prepoznajemo po tome sto se uvijek pcnovno javljaju infekcije kao prehlade. On odstranjuje i tzv. I I Oblozi ~ Od rujevine Primjena: Staviti 20kapi tinkture rujevine u Ih case prokuhane vode. Oprezno odvojite kornadic takve kozice. prekr~jte ga::om I povezite. Opee rnjere Prerpostavljate Ii da yam je oslabljen Imunoloski sustav. zavo]. . ig!ice i lavande u malo 70-postomog alkohola i natopiti zavo]. ~ Od hamamelisa Primjena: Kuhari 1 do 2 zlice kore i listova sa '/4 litre prethodno prokuhane vode oko 10 min uta na laganoj temperaturi i stavljad kao oblog od rnlakog pripravka.istaviti ga na ranu. gripa iIi napadi gljivica i sro se sve teze lijeee_ Jstodobno dolazi do opceg osjecaja slabosti i iscrpljenosti. posebno smo podlofni infekcijama. iglice i lavande Primjena: Staviti po 3 kapi erericnlh ulja miloduha.

Primjeno: OguLiti i narezari na sirne kcrnadice 250 grama cesna cesnjaka te sraviti u litru 70·postotnog alkohola da stoji 14 dana na sobnej temperarurl. Osravite da stoji oko 10 minura i pijte 2 tjedna 2 do 3 salice na dan prije jela.. su stava i (aj od rnajcine dusice Tinktura od ceSujaka Za jacanje i zastitu od i nfekcija prikladna je tinktura od cesnjaka koja se rnofe primjenjivati za preventivu prehlade. pelina i paprene rnetvice u jednakim dijelovirna Primiena: Pre!ijte 2 f!ieice mjesavine sa 'I. reumatskih tegoba i asrme. ~ ad lipinih cvjetova Primjena: Prelijte 2 zlitice biijne rnjesavine sa 'I. upala rnokracn ih putova. njihovu rerapiju mozete sarno pojacati. Za sprjscavanje prehlade uzimajte 3 puta na dan po 10 kapt prije jela. astrne. ~ Od majcine dusice iIi planinske majcine dusice Primiena: Prelijte 2 Weice biljaka sa Y. bronbitisa. litre kipuce vcde. litre vode. za prosiren]e zila i smanjivanje visokog rlaka. I 79 . Trideset kapi je i inace preporuceua dnevna doza. koje pocivaju na sla bosti i i pothladenj u. Citav niz Ijekovitih biljaka nije sarno direkmo antibioticno djelotvorno. nego i jaca tijelo i imunoloski suseav Ljekoviti cajevi ~ ad rudbekije. ali i kod skleroze. I zap-avo kod svih bolesti . Preventivno u prijelaznim razdobljima na proljece i u jesen pijte 3 tjedna ovaj pripravak II sklopu lijecenja. promuklosti. procistiti icuvati u tamuoj dobro zarvorenoj bod. Cesto protresti. I ! . Kretanjem na sVjezem zraku i prehranom bogatorn vitarninima. Takva je tinkrura upotrebljiva godinu dana. zagrijre do vrenja i ostavire cia sroji 10 minura. Ova tjedna pijte po 3 Salke na dan. ostavite da stoji 10 rninuta i pijte 2salice na dan. pornaze kod hunlavice. gripe. prehlade.Rane . bolova u trbuhu i crijevnih inFekcija. kaslja. kao antiseptik. Nakon 14 dana Ispresati.Slabost obrarnbenog koji ee yam propisati prilagodenu terapiju. litre vrele vode. .

Oblozi .. Juhu zaciniti solju i paprom i kratko prije pcslufivanja dodati jos malo bosiljka. Ljekovite biljke navedene u daljnjem tekstu ceseo mogu ublaziti lagane tegobe.: Zagrijavajte 6 velikih cesnacesnjeka u malo maslinovog ulja dok ne postanu staklasti (ne srnedil). kopra ili krabljice. S tom otopinom praviti obloge . Kod upala Primjena: Staviti 2 do 3 zliCice cvjetova kamilice u Y4 litre kipuce vode. odnosno mjesavinu obiju biljaka. 80 . upala koze i gljivicnih oboljenja. Kod ekcerna koji svrbe Primjena: U I. Isto se postize i sa 2 sirova cesna cesnjaka pojedena s kruhom . Posluziti s prepecenim komadicima cmog kruha . ... . Pornijesati 2 zumanca sa 2 zlice vocnog octa i dodaci u juhu. Potocarka rnoae U osjetljivih ljudi nadrafiti zeludac. Preliti sa % litre jake mesne juhe i pustiti da kratko provrije. Juha od cesnjaka za jacanje obrambenog susrava Priprema. Napitak od potocarke (Nasturtium officinale) za jacanje imuniteta Primjena: 1 zlka svjezeg soka potocarke pije se tjedan dana u ornjeru 1:5 razrijedena sa stepkorn iii mineralnorn vodorn. Kuhati na iaganoj vatri 10 minute i procijedit. Do svrbeza dolazi najcesce kod ekcema.i. osraviti da stoji 10 minuta i procijediti.Savjeti za prehranu . . Recepte za to nab cere pod pojedinim natuknicama..." litre vode stavitizlrcu hrastove kore ili hamarnelisa. Svrbei. Mlakorn otopinom natopiti zavoj i stavljari kao oblog. majcme dusice. Maknuti posudu sa stednjaka i umijesati pjenjacom 2 bjelanca.

Zato lagano povisene temperature ne biste trebali odmah snizavati iii posezati za tabletama za njihovo snizavanje. Temperaturu snifavajte tek kad prijede 39°C (u djece smije biti i malo iznad toga). 81 . Opee mjere Najvaznija mjera kod temperature jest miravanje. II> Ocat djeluje anrisepricno i ublazava svrbez Primjena: Pornijesati 15 rnililitara rakije ad maticnjaka.Siabost obrambenog sustava . osim aka yam je krvotok preoprerecen. postanete nemirni iii omamljeni iii se pojave greevi od temperature. Ne primjenjujte ta ulja kad male djeee i kod upaljene koze jer djeluju jako nadrazujuce. do 'Iz Litre vode. 4 mililitra klinciceva ulja. uvijek u smjeru srca. Temperatura Temperatura je simptom koji se najceSce javlja II vezi s infekeijama. Nemojte rijelo opterecivati nepotrebnirn aktivnostima. ali pokazuje da se rijelo snazno bori protiv uzrocnika bolesti i da se brzo vrsi izmjena rvari kao dio potrebnih obrambenih akcija tijela. Nakon toga se dobro obrisite: illegn ite U postelju i pokrijte se. Stavite Temperaturu snifavarno i vlazenjem tijela. hladnocom iii propuhom. Oblozi za skidanje temperature II> Oetena Carapa po Kneippavoj metodi Primjena: Pornijesajte 1 dio acta sa 5 dijelova vode sobne temperature. prsa. Vazna je same da dosta pijete i jedete laganu i vitaminirna bogatu hranu.Temperatura Masaie II> Kod svrbeza pomaze i 1 do 2 kapi etericnih ulja majcine dusice ili paprene rnervice. Razrijedeno vodom koristiti kao sredstvo protiv svrbeza. najbolje u postelji. Uliti u boeu. Recepte za cajeve koji poticu znojenje i skidaju ternperaturu mozere naci pod naslovom »Prehlada«. Pcrnijesajte u posudi I litru rnlake vade sa 4 zlice acta i vlazite time cljelo tijela: ruke i nage. tako da dabijete oko 'I. Ona nije bolest. po 10 mililitara ulja lim una i lavande kao i 60 rnililitara bijelag vinskog octa. Mnoge bakterije uniste se vee visokorn remperaturom. trbuh i leda.

dobro ih procijedite i obucite ih. ~ Oblozi od svjezeg kravljeg sira na listovima Primjena: Na dvije. Nemojte korisriti OVll metodu kad su yam noge i listovi hladni. U jednakim dijelovima pornijesati etericno ulje lavande i 70-postotni alkohol te s nekoliko kapi natrljati mjesto uboda. ~ Oblozi na listovima Primjena: Uronite do pclovice 2 lanene ili parnucne krpe velicine rucnika u vodu sobne temperature i zarnotajte njirna potkoljenice od gleznja do koljena. Mofe se staviti i 2 kapi eterienog ulja lavande direktno na mjesto uboda.. U vodu mozete dodati i 5 kapi lavandinog etericnog ulja.. lanene krpe stavire po 250 grama hladnog (ne prehladnog) svjeZeg kravljeg sira. Prirnjenjujte je 2 do 3 puta na dan sve dok temperatura ne padne. nalazi otrovni mjehuric koji se na pritisa k isprazn i u i mjesto uboda. mozete staviti jos jedan oblog . I » I Ubodi insekata Kod uboda pcela i osa cesro rnoze doci do alergijskih reakcija s jakirn oreklinama i losirn opcirn stanjern organizrna. ne prevelike. Preko svega omotajte vuneni pokrivac i ostanite u krevetu 20 rninuta. Oko svakeg lista na nozi stavite po jedan oblog i ostavite da djeJuje cijele noci. naime. Utrljavanja i oblozi . Oblozi od sira svoje djelovanje hladen]a zadrzavaju duze nego jednostavni oblozi s vodom. Ako je potrebno. 82 . Suha polovica slufit ce za prekrivanje. Kod uboda pcela zalac ostaje u kozi i mora se odmah odstraniti: tankom pincetom zahvatite Zalac posve blizu povrsine koze a Ii ne na zadebljalu gornjem kraju! Ondje se. U tom slucaju treba neodgodivo pcrraziri lijecnika.Bolesti i tegobe parnucne caJ-ape u tu mjesavinu. Voda za ovakav oblog ne smije biri prehladna jer se rako previse opterecuje krvotok.ali nernojre ako je prvi sloj ostao hladan ili se smrzavare. tako da postelja ostane suha. Ostavite takve carape 1 sat na nogama. Nakon toga zarnorajte obje noge u vunene pokrivace i stavite kao podlogu debeli rucnik.

Ostavire da stoji 10 minuta i stavljajte 3 puta na dan obloge od ohladene otopine. Prelijte 2 do 3 Z1iCicemjesavine sa '14 litre Primjena stite kiseli ornotac nase koze. doduse. vlazi i doiazi do stvaranja krastica. sro znaci cia se ne smiju prlmjenjivati kreme iii paste. najrnanje 3 puta na dan. srvaraju se rnjehurici. Ne smijete ill previse zategnuti i rnoraju propustari zrak. nabreknutost.bate njezno.aee od mascu ju i na taj nacin uzirnaju I zasntu. Nekoliko kapljica staviti na mjesto uboda. ~ Od kainilice i dragoljuba Primjena Pomijesajte cvjetove karnilice i dragoljuba u jed.Up. 83 ko~i njezinu pri rodn u .. ali j. Kod vlazruh ekcerna pornazu vlaznl oblozi. Opee mjere Za obloge koristite Ciste Janene krpe iii zavoje. uevrstiti ga re ostaviti da stoji neko vrijeme.~ Na rnjesto uboda nakapati svjez limunov sok. Upala grkljana Pogledajte Upala koze »Promuklosr« Upala koze Hi dermatitis je upalna reakcija koze koja nastaje zbog vanjskih podrazaja.l. ~ Na mjesto uboda staviti narezen svjezi luk. koze . Moguci uzrccnicl su podrafaji kemijskim tvarima. tre. nakim dilelovima. fizikalna djelovanja kao stO su jako suncevo zracenje iii djelovanje hladnoce te uzrocnici bolesri iii parazttl. Oblezi ~ Od kamilice Prelijte 3 do 4 zliCice cvjetova kamllice sa '/4 litre kipuce 'lode.Temperatura . Cesta su upale kose izazvane i alergijama . Kod nje se na odredenim mjestima na kozi javljaju crvenilo. nemasno sredstvo za ciscenje Moderni pH-neutra lni sapuni. Obnovite oblog svaki put kad postane topao i suh. i Kod suhe koze oovezno I: kofe. '~ Staviti po 25 kapi ulja lavande i cajevca u 100 rnililitara masLinovog ulja i dobro prornijesati. koza se perura. a.

. Osraviti da stoji preko noel i nakou toga procijediti kroz krpu. . litre maslinovog ulja i grijan 2 sara na toploj parnoj kupeJji.. Time namazari upaljena mjesta. Od kore hamamelisa Primjena.: Preliti 1 zlicu kore harnamelisa sa % litre vade. Kajiput primjena karnilice iii dragoljuba maze izazvatl i nadraza] koze. Tim uljern rnazari ekcerne. Kod alergijsk. u Ije pupoljke iii jeftinije ulje boraiine (Borrago oflicillalis).. litre kipuce vode..iziranim trgovinama... Malo ohladiti i korisriti za obloge .. Zakuhari do vrenja i ostaviri da stoji 15 minuta. njeguje i lijeCi .. Ostaviti da stejl 10 minuta i upotrtjebiri za obloge.Ba lesti i tegobe kipuce vode.. . Od hrastove kore Hrastova kore osobito dobra pomafe kod vlaznih i svrbecih ekcema. Vise puta na dan stavljajre obloge s ovom otopinom.. I 84 .. Prelijte 1 zlicu hrastove kore sa If.h pejava i kod neurodermitisa ublazava.. OdgovarajuCi I preparati mo.. Ljekovito ulje s eterienirn uljirna Primjel1a: Staviti po 6 kapi ulja kamilice i lavande u 50 rnililitara jojobina ulja i oprezno nanijeti na upaljena mjesta. . a onda ohladite i procijedite. Kod upala koze uzrokovanih infekcijom Primjena: 2 kapi Lilja kajeputovca pomijesati sa sokorn pola limuna i stavljari 2 pura na dan na kozu. Vedica za lice protiv upala Pritnjena: Staviti 10 kapi ulja cajevca u 100 mililitara hidrolata cd hamarnelisa. Od nevena Primjenc: Preliti 3 z!icice nevenovih cvjetova sa V. Zagrijte i ostavite sve da se kuha 15 minuta. . Osravite da stoji 10 rninura i koristite za obloge (posebno dobro i kod alergija). litre vode. Oprezno rianijeti jer maze izazvati dodatne nadrazaje. U tom su slucaju prikladniji oblozi od hrastove kore koja saddi treslovine i koja se dobro podnosi na kofi. Kod suhih ekcema Primjena: Staviti saku lavandinih cvjetova u posudu sa 'I.gu se naci u specijal. I I Masafe ... . Primjena.

nego dezinflcirajuce cajeve koji umjereno poticu na mokrenje.m rnijesanjern j piti po 3 salice ria dan...Up" Ia rnjehura Upala mjehura Mokracni mjehur osjetljiv je na hladnocu. ona se lako moze upaliti. Od lisrova medvjetke Primjerw: 2 z!iciee listova preliti sa '/. .najbolje je odrediti jedan dan u tjednu kad cete jesti sarno voce i povrce. otidite k lijecniku jer ce mozda trebati upotrijebiti antibiotik. odmah otidite k lijecniku. predugo sjedenje na hladnoj podlozi. prehlada h ladne noge. Posebno opasno je prosirenje upale mjehura preko rnokracnih putova u bubrege.. ali ne erni caj. Pazite na prebranu... kavu iIi alkchol. Oscbito zene testo pate od upala mjehura jer zbog kraclh rnokracnih cijevi bakterije lakse prodiru u mjehur. Neka bude bogata vitaminima . Ako nakon dva dana ne dode ni do kakva poboljsanja. Upale mjehura mogu izazvati razn i uz rocn lei. carape i cipele. Kod upale mjehura koja je podela s ternperaturorn. ostaviti da stoji 12 do 24 sata s povremeni. Kod primjene medvjetke I zaCinjenih nadrafa] zbog previse erne kave.. .. cesu poriv na mckrenje s malo mokrace i pecenje kod mokrenja. Pritorn cesto dolazi do ovih tegoba: bolovi kod mokrenja. U svaku salicu dodati na vrsku noza sode-bikarbone da se alkalizira rnokraca. 85 . litre hladne vcde. . sto se katkad rnoze dogoditi neprirnjetno i bez simptorna kod kronicne upale.. Izbjegavajte jake zacine i ne solite hranu prevlse... . I Ljekoviti eajevi . Ako sluznica mjehura zbog hladnoce izgubi svoju obrambenu snagu. (aja il i jela.. Upale rnjehura zato se moraju dobro izlijeciti. Ovo pomafe kod upale mjehura .Upala koie .. npr. Za povecanje obrambene snage organizma uzimajte preparate s rudbekijom. Pijte dosta tekucine. Utoplite donji dio tjjeia uzmite toplo donje rublje.

I na pocetku terapije urin posmedi. Celjusne Sllpljine nalaze se ispod oCijl1 u podrucju obraza. U tom slucaju otidite na pregled k zubaru. Kapijice Dodamo rnozete u suglasju s lijecnikom uzimati i ove kapi. mirte i srnreke sa 60 rnililitara 90-postotnog alkohola.. a zahvacena mjesta na lieu su osjetljiva na prlrisak. 0 upali nosnih supljina govori se kad se upali sluznica u supljinama. Upala mokracnih putova UpaJa nosne supljine Pogledajte »Upala mjehura« nosne s u pi] ine moze se sum njati i na ostecene zube iJi zubni korijen. Kod naginjanja glave prema naprijed ti bolovi postaju inrenzivniji. Nekad SlI simptomi jednoznacnl . I tako da se upala ! stvarno izlijei'i. u ovJazivaE zraka iii arorna-svjetiljku stavite isparavati nekoliko kapi uJja borovih iglica ili 86 . Od listova brusnice Primjena: Zagrijte 2 zlicice biljke sa V4 litre vode do vrenja i ostavite da se kuha na laganoj temperaturi 5 minuta. Za djecu ispod 12 godina ovaj caj nije prikladan. ceone supljine u ceono] kosti iznad i iza obrva. To je normalno i nije razlog za paniku. lavande. IIi priprernite kao hladnu oropinu (pogledajte gore). Tri puta na dan uzirnajte 25 kapi prije obroka 1I casi rnlake vode. Opce mjere Da bi se olaksalo disanje.jaka pulsirajuca i udarajuca bol u podruEju eela kod upale ceone supljine. To se u pravilu dogodi10 kad narn inace obicna hunjavica potraje dulje od l4 dana. Pijte 3 salice na dan.Bolest i i tegobe Caj za mjehur rnorate piti i nakon prestanka i I tegoba jos 3 do 5 dana. Primjena: Pomijesajte po 1 rnililitar eteriEnih ulja kajeputovca. kod nosnica pri upali celjusne supljine. . Kapljice nisu za djecu. Kod ponovljenih upala Nosne su supljine zapravc supljine oblozene sluznicom koje su s nosnicarna povezane malim otvorima. Sluz iii gnoj teku iz nosa.

Upala mjehura

- Upala nosne suplJine

dezinficirajucu aromaricnu rnjesavinu. Olaksanje, posebno kod kronicnih upala, donose i svakodnevna zracenja crvenim svjetlom (u rrajanju od 10 minuta).

----- - --

Za inhaliranje kod upale nosne supljine
... 35 grama eukaliptovih listova. po 20 grama listova majci ne d usice i paprene metvice. Doza: 3 tlice ... po 3 kapi ulja eukalipta. paprene metvke, kamilice i bora iii iglica srnreke

... 3 do 4 zlice cvjetova kamilice iii I iliea tinkture kamilice ... po 3 do 4 kapl ulja kajeputovca, borovih ighca i lavande ... po 3 do 4 kapi ulja karnilice. lavande i eukalipta

I

Masaze ... Kod upala takoder pornaze kad stavite jednu ad gore navedenih rnjesavina u V2 iHee ulja ivancice i njome vise puta na dan trljate nosne supljine i bolna mjesta na kostima lica . ... Kod upaJe ceone supljine za ublazavanje bolova rnozete nanijeti po 2 kapi ulja lavande i kamilice iznad i ispod ociju u smjeru sljepooCica. Ljekoviti cajevi ... Biljni caj kod akutnih tegoba u nosnim supljinama Primjena. Pomijesati u jedriakirn dijelavima izdanke bora, majeinu dusicu, listove kadulje i cvjetove karnilice. Od toga 2 i!icice preliri sa '/4 litre kipuce vade, ostaviti da stoji 10 minuta i piti po 2 do 3 salice na dan . .... Caj za razrjedivanje sluzi Primjena: Pomijesati u jednakirn dijelovima korijen jaglaca i cvjetove velecvjetne divizme i preliri 2 ilicice mjesavine sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da stoji 10 minuta i ad toga piti 3 salice na dan.

I I
I

Kod kronicnih upala nosne supljine iii hunjavice nemojte upotrebljavati n ikakva etericna ulja jer ana

I

isusujuce djeluju na
sluznicu.

87

Bolesti i tegobe

lspiranje nosa
... Cajem od kamiliee
Ako je stuz gusta, pijte za olaksanje mnogo tople tekucine i cajeve koji razrjeduju sluz. Dobre sui vruce juhe, posebno s mnogo

Primjena: Kroz nosrucu usrnrknuti svjeii mlaki caj od karnilice tako da dode sve do grla. ... Limunovim sokom Primjena: Vise puta na dan nakapati nekoliko kapi Iimunova soka U obje nosnice. Nernojte to raditi ako vas jake nadra.zuje. : .. Sianom vodom . Primjena: U sallcl mlake vode rasropiti 'fl mciee soli. Zatvoriti jednu nosnicu j kroz drugu snazno usmrknuri otopinu soli. Casu drfati iagano nagnutom. Ponoviti 5 drugom nosnicom. Takvo ispiranje nosa radite 2-3 pura na dan, ako ga lako podnosire.

I

cesnjaka i luka.

Upalaoka
Ocna spojnica je nastavak vanjske koze nalik na sluzokozu koja je zbog laganog izlucivanja sl.Izni.hzlijezda stalno vlazna. Ako se nadraze povrsinske krvne zilice, oei nabreknu i pocrvene, To se dogada zbog vjetra i propuha, hladnoce, dima iii prasine, prelaska katara iz nosa iii nosnih supljina i kemijskih iii nekih drugih nadrazaja oka, kao i zbog kupanja u kloriranoj vodi iii insekata. Prvi znaci upale ocne spojnice su osjecaj suhoce u oku, osjeca] stra nog tijela, suzen]e, osjetljivost na svjerlost, pecenje i zareCi svrbei ua koji se, medutim, ne srnije reagirati.

Cak i kad varn je jake tesko. nemojte trljati oci koje vas svrbe kod upale ocne spojnice.

I

I

Za

zastitu oeiju trebali

Ispiranje oka
Cesta pomaze isp iranje ocan icom (Eupil rQsia). Ocan ita se primjenjuje pornocu naprave za ispiranje ociju koju mozere naoaviti I.l Ijekarni. !Ii natoplte kornad sterilnog zavoia mlakorn otopinom i sravite ga na oboljelo oko, Primjena. Pornijesati u jednakim djjelovima zgnjecene sjemenke komoraca i ocaruce. Dvije zliCice ee mjesavine

biste nositi sunca ne naocale, Kod gnojnog

iscjetka trebate otiCi I k I ijecniku. '

88

U pala nosne suplj ine - Upala rodnice

prokuhajte sa 'I. litre destilirane vode i ostavite da sto]i 5 rninura. Na vrsku noza dodajte malo morske soli. Procijedire otopinu kroz filtar-papir taka da u tekuCini ne ostane sitnih djelica biljaka. Mlaku tekucinu stavite u napravu za ispiranje oeiju i njome ujutro i uvecer dvije minute ispirite oei. Pritom drl:ite oci orvorenima. Ljekoviti caj S ocanicom Primjena: Prelijte 2 tlicice biljke sa '10 litre kipuce vode, Osravire da stoji 10 minuta i pijte 3saliee na dan, Ovaj I'aj pornaze i kod hunjaviee i peludne groznice.

Upaiarodni.ce, gljivice u rodnici
Upala rodnice rnoze biti izazvaria bakterijski iii gljivicno, posebno kad je oslabljen obrambeni susrav organizma i kad je prirod na bakterijska flora u pod rucju vagine narusena npr. uzimanjem antibiotika. Moguce tegobe su crvenilo, natecenost, svrbez i testa bijeli iscjedak. On je uzrokovan upalnirn izlucivanjem vodenastog do bijelog sekrera iz rod nice. Ljekoviti caj Za lijecenje gljiviiinih oboljenja oralnim putem pijte caj od vrkute (Alcl1emilla). Primjella: Prelijte 1 do 2 tliciee biljke sa '/. litre kipuce vode. Ostavite da stoji 10 minura, onda procijedite. Pijte 1 do 1V, litre toga .:aja na dan. Kapljice Ove biljne kapljice jacaju obrarnbeni sustav, djeluju ublazavajuce na upalu i poticu izhrcivanje sekreta, Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima tinkture pelina, kadulje, majcine dusiee, stolisnika i koprive, Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela, Prije nego sto ih progutate, zadrzite kapi malo u ustima.

89

procljedite i mlakorn otopinorn ispirite 1 do 2 puta na dan tjedan dana. Tjedan dana ispirite torn otopinom 1 do 2 puta na dan. nastetiti i same dodatno pojacati upalu.Bolesti i tegobe Upravo u crudlloCi juko opterecene noge. Upala sluznice usne supljine Upale sluznice usne supljille javljaju se najcesce u vezi s infekcijama. naime. ~ Kod laganih nadrazaja i upala Primjena: Pomijesajte cvjetove karnilice i kadulje u jednakim dijelovima. Mlakom otopinom tjedan dana ispirite 1 do 2 puta na dan. Ispiranje ~ Kod jakog iscjetka Primiena: Pomijesajte 40 grama hrastove kore. u time i vene. Prelijte 3 zlice mjesavine litrorn kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta. Trudnic« bi zalD S!i cesce crebale IciClei s lagano uzdignutim nogoma. posebno zelucano-crijevnog trakta. kadulje i stolisnika pa 3 do 4 Zliace rnjesavine kuhajte u litri vode 10 minura ria laganoj ternperaturi. ~ Kod vaginalnih infekcija j biielog pranja Primjena: Lagano kuhati saku cvjetova lavande 10 minuta. o ispiranju ked upale rodnice razgovarajte 5 ginekologorn Nestrucan I II postupak mofe. Cesto su 90 . po 20 grarna listova ruzrnarina. kako hi se iile rasteretile.

povezano s nosno-zdrijelnim dijelom. Vise puta na dan time ispirati i grgUati.. Rujevina I Kod upala usne supljine djeluje '/' case svjezeg pornijesanog sa zlicicom rneda. .·imjerta: Staviti 20 kapi tinkture rujevine u casu mlake vode pa ispirati i grgljati tom rekucinom vise puta na dan . . ostaviti da stoji 10 minura i time ispirati.. Posebno u djece iz neizlijecene prehlade 91 .. I II· I i afti ublazavajuce : limunovog soka P. ohladiti i dodati 10 kapi tinkrure rujevine. Nekoliko minuta time ispirati usta. uha uzroci alergijske naravi. . bolovi u uhu Uho je preko usne cijevi. litre kipuce vode. Petoprsta Primjena: Zagrijati 2 cajne Zlieiee petoprste u y" litre vode. Bijele naslage s laganorn upalorn mogu upucivati i na napadaj gljivica kandide.Upal. I pritisak sekreta iz nosne supljine mofe takoder uzrokovati belove.. MoguCi uzrocnici mogu biti: pasta za zube. Klincic Primjeno: Staviti zlicicu klincica u If.. Kadulja Primjena: Staviti punu saku listova kadulje u litru vode i kuhati 10 min uta na laganoj temperaturi. Eustahijeve trube. Ispiranje . Time ispirati vise puta na dan . Upala uha. vodica za usta iii odredene prehrarnbene namirnice .. U pravilu kod upala usta i usne 5UPljine pouzdane su i djelotvorne antibioticne biljke kadulja i rujevina.. Opce mjere Za ublazavanje i lUecenje ima nekoliko djelotvornih lokalnih proruupalnih metoda.. Tim se putern mogu prosiriti i uzrcenici bolesti iz usta. Kuhati 10 rninuta na laganoj temperaturi. tzv. grla iii od zuoa i dospjeri do srednjeg uha.Upala rodnice .

cak i za djecu. kao sto su stajanje iii sjedenje. Caj od kamilice Primjena: Stapicem s vatorn iii kapaljkorn nakapati nekoliko kapi mlakog caja od kamilice (otopina sa 3 ilicice na II. Topli termofor polozen preko obloga jos ce pojaeati djelovanje obloga. Venozna krv vise ne tece prema sreu. . ...Bolesti i tegobe lako moze nastati upala uha.. a nakon toga uho pazljivo obrisite.. Nernojtekoristiti prevruci caj jer on sarno pogorsava upalu. Kapljice . zbog trudncce iii prekomjerne tezine dolazi do povratnog toka krvi i prosiren]a venskih zila. Natopite time kornadic vate i gurnite ga u siusnu eijev. Zbog nasljednih sklonosti k slabosti vezivnog tkiva.ijecenje: kod oboljenja uha u svakom je slucaju najprije potreban savjet Iijecnika. zarnotajre u rupcic i stavite na bolno uho.. I Upala vena Bolesti vena kao sto su prcsirene vene danas su veoma ceste.. Povezite trakom preko l:ela. Ostavite da djeluje 1 rninuru. Maslinovo ulje Primjena. oblozi s lukom. litre vode) u bolesno uho. Etericna ulja Primjena: Staviti 6 kapi ulja kamllice i 6 kapi LIlja lavande LI zlicicu rnaslinovog ulja. Nikad nemojte nista kapati u uho ako imate rupicu u bubnjicu iii je doslo do probijanja bu bnj ica kod gnoj ne upale srednjeg uha!!! I sarna sumnja na to zabranjuje svako sarnostalno I. malo kretanja iii uvijek istih pokrera na radnom mjestu. Jaca je mjesavina iz ulja cajevca i lavande. Primjena: Svjezi luk narezite na sto manje komadice. Osravite minutu vreti SO grama maslinovog ulja sa 2 zlice cvjetova karnilice. jer se upala moZe prosiriti na unutrasnje uho i dovesti i do gluhoce. sto dovodi do prosirenja 92 . Oblozi Jako su dobri. Nju treba uvijek ozbiljno shvatiti. procljedite i rnlako koristite kao kapljice za usi.

Kapljice Joil su djelorvornije od caja ove biljne kapljice.upala u ha . Ova tjedna pijte po 2 saHce na dan. javljaju se bolovi u listovima i nogarna. divljeg kestena. njega mora otklomti zubar.. Moze se pojaviri i temperatura. Narnofiti u tome tanku krpu i dosta vlaznu staviti je kao oblog na nogu.npr. u krv . S tinkturom arnike i nevena Primjel1a: Sraviti u '. Pijre dva tjedna 3 puta na dan po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela. Ova mjesavina djeluje na Iaganoizlucivanje prekornjerne tekucine i na vene. Ako je uzrok zubni kamenac. heljdll. prevruca luana ili bakterije u naslagarna na zubima. Nakcn 2 sata obnoviti oblog. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima koprivu. macuhicu i cvjetove nevena Jednu Z!iCiCllmjesavine prelijte sa '/4 litre kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta.I rashladujuce djelovanie I blata iii kelia dokaza 10 se kao dobro sredstvo za ublafavanje upa la. i i . I ! obvezno Illijecnika Kod zacepljenjai upala duboko srnjestenih vena treba potraziti i mirovati u jer postoji krevetu : opasnost da se ugrusak i sa stijen ki vene otplavi .sto rnoze dovesti do embolije. listove hamamelisa. gloga i stolisnika. Etericno lirnunovo ulje djeluje takoder povoljno . Preko nje omotati suhi rucnik. kao i oblozi s lirnunovirn sokorn. . nevena. ked vanjske primjene. zubne proteze koje ne sjede ispravno. Simptorni 93 . cesto je koia iznad njih crvena. hamamelisa. Oblozi . I obloga od svjezeg sira. Upaljeni dijelovi vena zadebljavaju. Upala zubnog mesa Uzroci upale zubncg mesa mogu biti mehanicke ili bakterjjske prirode ." litre vode po \" cajne zlicice obiju rinkrura.U pala zu bnog mesa iila_ Ako se te iile upale. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovirna tinkture divljeg kestena. Ljekoviti cajevi Za lijecenje iznurra rnozete pit! cajeve za vene. Noga oride i boli i ked najmanjih pokreta.

. Procijedite i ispirite usta ... . 1 kap ulja kajeputovca ublazava belove.. Upala zubnog mesa koja se ne lijeci rnoze dovesri do upale korijena zuba. Razrnaci izmedu zubnog mesa i zuba postaju sve sid take da se tarno mogu stvarati komorice ispunjene necisroccm i gnojem. 1 do 2 kapi esencije klincica stavljati na zub s karfjesorn. Petoprstorn i rujevinom Primjella: Pornijesajte petoprstu j rujevinu u jednakirn dijelovima j stavire 15 bpi u casu vade. 94 . Kapljice za ublazavanje boli ... Za to je dobra j tinktura rujevine. oslobada zub i zubi se ria poslijetku mogu poceti klimaei.. Valjalo bi ipak posjetiti zubara. Svakako morate otiCi k lijecniku. Stavite kapljicu na prst i njdno masirajte zubno meso naonim rniestirna gdje pomalo probiiaju zubici.supljinu. Stavite 3 kapi u malo tople vode i ispirlte vise pura na dan usnu . Vise puta na dan ispirite zube. prevruce iii zaseeerene hrane.. Ispiranja . Primjena: Zakuhajte 1 do 2 .Bolesti i tegobe upale SI:. kao i bolovi. Ispiranje Kod krvarenja iz zubnog mesa ispirite razrijedenom esencijom cimeta.! crvenilo i naticanje ruba zubnog mesa. zubobolja Vecina zubobolja uzrokovana je karijesom... Klincicem If" litre vode i osravire da stoji 5 min uta. Boli nas kod uzimanja hladne. Rub zubnog mesa se povlaci. Vise pura na dan ispirire zube tom otopinorn . .zlicice klincica sa Kod bolnog nicanja zuba u djece testo pornafe ulje karn ilice. Kaduljom Primjena: Stavite saku listova kadulje u litru vode i kuhajte 10 minuta. . a katkad i ked samog udisanja zraka..

prekrijte se preko toga vunenom dekom i legnite u topli krevet. Od toga uzimajte 3 puta na dan po 20 kapi u malo vode. iglice. Nemojte se kupati duze od 5 do 10 minuta. Pijte caj vrlo vruc i pijte ga brzo. Nakon toga se okupajte u vrucoj kupki. . 4 kapi ulja limbe i 3 kapi ulja cimeta u malo vrhnja iii meda i stavite to u kupku temperature oko 37 "C. dok se prehlada posve ne izlijeci. Zamotajte se jos mokri u veJik. Nakon toga mirujte u postelji. da stoji 10 minuta. Ostanite okol 5 minuta u kadi. Od te rnjesavine pijte I do 2 case na dan. • Kapljice protiv prehlade Pornijesaite po 40 rnililitara tinkture nevena i oskoruse kao i I 0 mililitara tinkture rudbekije i Otufirajte se toplom vodom i dobro se obrisite. Pocnite 5 37 "C i povisujte • Sok od lim una Pijte svaki temperaturu dotokom vruce vode do 40 dan sok od Ih limuna. Oprez Ova kura znojenja ne srnije se primjenjivati ked problema sa srcem i krvotokom.Lijecite prehlade na pr_irodan nalin • Kura znojenja iii bazge u Skuhajte 4 • Grog protiv gripe po kap ulja origana. Pornijesejte vrhom pune zlicice cvjetova lipe 1/4 klincica. cimeta i majcine dusice sa sokom od 'h limuna u casi tople vode. punim zelucern iii temperaturoml ivancice. • Ljekovita kupka Otopite 6 kapi ulja eukalipta. Povisujte kolicinu polagano na 6 limuna sve "c. litre vode i ostavite dumbira. Nakon kratkog vremena jake cete se oznojiti. zagrijan rucnik.