Anrlblotlcno djelovanje cesnjaka, luka, lavande, gorusice i drugih biljaka u sprjecavanju i lljecen]u bolesti.

Primjena u svjezem obliku, kao tinktura i etericnih ulja.

Wolfgang Mohring

ANTlfBIOTIC'1
iz prirode
Djelotvorne tvari

anisa, lavande, goruslce, luka

i ostalih biljaka za sprjecavanje i lijecenje bolesti. Primjena u svjeiem obliku, kao cajeva, tinktura i arornaticnih ulja

mozaik knjiga

Sadrza]

Anti,biotiina snaga u biljkama i zaiinima
Etericna ulja Djelovan]e na l.ijelo Ostali biljni anubiotici

16
16 20

23

Mogucnosti primjene Posrupak priprerne caja
Prirnjena etericnih ulja

24 25
26

Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka
Svestrane biljke -

30 30 44 47

deset kratkih biografija
l.jekovite bilj ke s

Njezne ubojice klica Antibiotici i njihovo djelovanje
Kako nastaje otpornost

4
6

etericnim

uljima tvarirna

Ljekovite biljke s drugim djelotvorrum

na bolest
Kako funkcionira obrana ad klica Vazni strucni pojmovi

6
7

9

Alternativno prirodno lijecenje
NaCin djelovanja Ijckovi Iih biljaka Doza kOJil orllucuje

10 10
12

opekline Slabost obrambenog Upala kate Upa/a mjeiwra Upa/a nome sup/jine Upa/a aka Upa/a rodnice Upa/a s/uznice usne supliiM~ Upa/a ulla Upala vena Upa/a zubnog mesa Zubobolja Kazalo 67 68 70 74 76 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 sustava Svrbet Temperatura Ubodi insekala o knjizi .Sadrza] 80lesti i tegobe U ovim 48 48 48 49 50 52 58 59 60 61 62 63 64 65 65 slucajevirna pomazu biljni antibiotici Afle Akne Angina Bronhitis (ir Gastritis Ijivice Gljivice na nogama Gripa l-lemoroidi Herpes pojasni Herpes imp/ex. Herpes labialis Hunjavica jecmenac Prell/ada Proljev Promuk/ost Rsne.

kad smo tjelesno j dusevno u ravnorezl. vee je ipak poceo: Vise se slijepo ne vjeruje 1I djelovanje sintetickih antibiotika. kad covjek nije bolestan. naravno. za oko 28 %. Da bi se ograniclla primjena antibiorika. U ljekarni majke prirode Citav je niz ljekovitih biljaka prikladnih za sprjecavanje i lijecenje bolesti. medutirn. Oni moraju prestati razmisljati ovako: »Koji cu Jijek uzeri da sto prije ozdravirn?« Bolji je ovaj nacin razmisljanja: »Postoji Ii nesro sto bi potaknulo rnoje lijecenje na najbolji moguci nacin?« Velik zaokret u razmisljanju. Temperatura takoder Cudotvorni lijek krije opasnosti I nije indikacija za davanje antibiotika. 1I klinikama u Njernackoj porasla je od 1986. vazni su zdrava prehrana s dosta svjezsg voca i povrca. a ne kao svernoguce sredstvo za lijecenje. kao lijekovi za hitne slucajeve.Njezni ubojice klica Upotreba sinrerickih antibiotika sve vise raste: na primjer. do 1995. . ogranicavanje oneciscenja okolisa i pozitivan odnos prema iivotu. Da bi se to postiglo. U potrazi za rnogucom zamjenom ljudi se sve vise prisjecaju lijecenja ljekovitirn biljkarna i drugih prirodnih posrupaka lijecenja. nuzna je .i suradnja pacijenata. kad se nase tijelo samo brani od mikroba koji izazivaju bolesti. Razlog tome jest cinjenica da antibiotici u nekim slucajevima vrlo brzo i dobro djeluju te se stcga cesto korisre i kad to nije nnzno i preporueljivo . I med icinski udibenici upozoravaju antibiotika da davanje kod najveceg dijela infekcija nije preporucljivo. viramina i minerala. meal' tim. primjenjivati same tada kad je to stvarno neizbjezno. nego smo u njihovoj primjeni postali mnogo savjesnijima. a u ambulantama 1I isto vrijeme za skoro 60 %. Kemijski antibiotici trebali bi se.. Optirnalno je.

s infekcijama Lijdellje irifckcije Ijekovitim biljkama. Poznaiete ll pravilnu primjena i doziranje tih biljaka. na primjer.Priroda protiv kerni]e Alternativa iz biIjnogacarstva AIm ipak dode do infekcije. Kod pogresnog lijecen] a mogu nasratl ozbiljna pcgorsanja opeeg staoja. U avo j cete kn j izi na i ve Iik b roj p rovj ereni h rece pata s antiblotleki djelotvornim bUjkama za ublazavanje laksih bolesti. No ipak val]a upozoriti na laknmislenu primjenu navedenih biljaka i ljekovitih sredstava. Luk i cesnjak su tako. up. I ked blago djelujucih ljekovitih biljaka i kod jacih etericnih ulja ipak se radi 0 lijekovima koji pri nestrucnoj primjeni mogu imati i ozbiljne posljedice. take da on svoju zadacu ucmkovirlje obavlja. prernda primjena sintetickih antibiotika I nije uvijek nufn a. rako da ne morale pcsezati za kemijskim sredsrvima. a po poprarnim svojstvima blagih. tzv. c i upalarna ne srnije se igrati. biljnih antibiorika.: lukom iii ti!5/ljokom. ljekovitih biljaka s prowupalnim i protubakterijskirn djelovanjem. 5toga uvijek pravodobno otldite k lijecniku iii dobrom poznavaocu ljekovirih biljaka. inlekcije. vrlo poznati predstavnici te vrste. kornplikacije iii dodatne . one mogu pomoci ublaziti uobicajene regcbe. postoji btav niz djelorvornih. Neke od tih biljaka i same djeluj u a ntibakterijski iii antivirusno. druge jacaju obrambeni sustav. blag je i prirodall natin jaCem)a njela 5 .

Njihovo precizno djelovanje na bakterijske napadace smatralo se gotovo nepogresivim. Bakterije se zbog antibiorika prilagodava]u prornljenjenim Zivomim uvjetima. S njima se. Sintetilki antib iotic: hij u mnoge oposnosti. oni to cine bjesomucnorn brzinom. kao tuberkuloza. na nasu zalost. Antiblotici su proizvodi izrnjene rvari nekih gljivica plijesni i njihovi sinteticki nasljednici. Kako nastaje otpornost na bolesti Kao i sva druga ziva bica. Sarno. Danas se sinteticke anribiotike sve vise napada. na primjer. Djelotvornost penicilina i kemijski antibiorici koji su se nakon toga razvili porpuno SlI uvjerili svijet medicine U cinjenicu da bi se zarazne bolesti jednog dana mogle iskorijeniti. ucine gotovo potpuno bezopasnirna. predugo olako postupalo Propisivali su se vee kod sasvirn bezazlenih bolesti. umjesto da su se primjenjivali kao djelotvorni lijekovi za prvu pomoc kod teskih infekcija. ho nije neobicno jer su za to irnale beskrajno mnogo vrernena: bakterije su mnogo jednosravnije strukture nego Ijudski organizarn. godine uvelo je jednu od najvecih promjena 1I povijesti medicine. nairne. Uzrocnici prave virusne gripe mijenjaju se. tako da svakih dvadeser .Antibiotici i njihovo djelovanje Otkrice penicilina 1928. Oni su pornogli da se nekad veorna prosirene zaraze. tako brzo da se sta I no pojavljuj u nove va rijante otporne na cjepivo. i mikrobi se prilagodavaju prornijenjenirn uvjetima iivota. To i stalna upotreba antibiotika u uzgoju zivotinja vazni su razlozi zasto se razni u zrocnic! bolesti genericki mijenjaju i posraju otporni na najrazlicitije antibiorieke Iijekove. Neki znanstvenici vee se boje da bi u dogledno vrijerne ponovno moglo dod do zaraza kojih su se ljudi toliko bojali prije otkrica antibiotika.

7 . Nujbolje istrazeni antibiotici djeluju razbijajuci srrukturu ~l<l11itnih stijenki. ruko da ked ljudi i nastaju najcesce popratna djelovanja. urvrdeno je da je otprilike polovica ad 110 milijuna recepata za antibiorike bile uepri rnjereno bolesti za koju su izdani. Penicilin pripada skupini koja se . Mnogi antibiotici koji usporavaju stvaranje bjelancevina ne 11l0gUu potpunosti razlikovati bakterijske i ljudske stanice. pak. lIodina. buduci da je u raznlm slucajevima doslo do nepopravljivih ostecen]a sluha. najpoznatiji antibiotik. s danasnjirn loupotreba zbog nepotrebnih propisivanja IJ n rnerickim istrafivanjirna iz 1995. Drugi antibiotici.Kako djeluju sinteticki antibiotici mlnuta 111111 iudnost nasraje nova generacija.wjuei 1I obzir ceste alergjje na neke njegove sastojke Ilnjbolje podnosi. a povisit ce vlvrojatnosr cia ce antibiotici srvarno djelovati onda kad huderno rrebali. Stoga je vrijeme da Ilgranici prekomjerno primjenjivanje antibiotika. naseg pretka od prije trideset milijuna covjekom.. Na taj IIl1ein i manje bakrerija posrajati orpomijirna. Rast glj ivrea u criievi rna iii u vaginl poznata su popratna djelovanja kod prekomjerne uporabe antibioti ka . Oni ce na taj nacin ostati punovrijedni IIIt-kovi za hime slueajeve. djeluje tnko da koci enzime koje trebaju bakterije da hi srvarale poprecne veze izmedu proteina sranicnih stijenkL Na raj Im~in bakterije postaju nestabilne i raspadaju se.yopithecusa. ako funkcionira obrana od klica Anlibiotici djeluju na razlicite nacine: mnogi sprjecavaju poIIvosuucenje bakrerijskih gena i srvaranje stan ienih proteina.ne uziI. vrlo I djelotvorni »opc: napad« antibiotika u nasern tijelu dovodi i do neieljenih rezultata. se ce se ih Na hlost. II ipadaju enzirne u bakterijama (sulfonamidi). I iko se nekad rnnogo keristeni streptomicin danas gotovo vl~e i ne propisuje. Od uvodenja antibiotika tadasnjih bakterija s danasnjirna tako je mala kao i f). A penicilin.

Alergije i organske komplikacije Antibiotici mogu dovesti do nepodnosenja nekih ziveznih namimica. gr!a i nosa procjenjuje se da ih ima oko 50 milijardi. gubitak hranjivih tvari moze biti vrlo velik. Zajedno sa specificnirn limfnim sustavom u crijevima mogu stvarati obrambene stanice. Tako dolazi do kronicne obrarnbene slabosti organizma i vece rnogucnosti zaraze bakrerijama. vaznu zadacu u nasern obrambenom sustavu. Katkad. Vee smo spomenuli razvijanje otpornosti na klice. Uzirnanje anribiotika sirokog spektra razara taj ekoloski sustav i cini nas osjetljivijima na infekcije. virusi iii gljivice . Taj savrseno uskladen ekoloski sustav stiti nas od infekcija koje izazivaju bakterl]e. nasraju j teske posljedice poput leukemije. Unistavanje korisnih bakterija Ljudsko tijelo udomljuje milijune bakterija. cink i magnezij.Antibiotici i njihovo djelova nje Popratno djelovanje sintetkkih antibiotika Milijuni crijevnih " bakterija imaju osim pornocnih funkcija kod probave i izmjene tvari i Ljudi su danas svjesniji razlicinh mogucih popratnih djelovanja sintetiekih antibiotika. Sarno u pcdruciu usta. otkazivanja bubrega i snaznih alergija popracenih sokovtma. No mogu se pojaviti i neke druge komplikacije. Potiskivanje irnunoloskog sustava U nekim slucajevirna antibiotici direkrno sprjecavaju imunoloski odgovor naseg organizrna rako sto usporavaju tjelesnu reakciju i djelatnost bijelih krvnih tjelesaca. I 8 . virusirna iii gljivicama. raj je problem dosegnuo vee tolike razmjere daje predmet brojnih znanstvenih studija. Ako antibiotici uz to izazovu j proljev. koje kao nasi »saveznici« zive zajedno s nama.. Gubici hranjivih tvari Antibiotici mogu pridonijeti tornu da se hranjive rvari u crijevima tete apsorbiraju. vitamin A. To se posebno odnosi na vitamine sku pine B. ali vrlo rijetko.

. rako do obrambene stanice lakse dolaze u zahvaceno tkivo i mogu napasn pridosle uzrocnike bolesti. Kada se govori 0 infekcijama Infekcija je prodiranje mikroorganizama (virusa. sto jake nvisi 0 vrsti uzrocnika i covjekoVll imunitetu. 9 . . Antibakterijski: Tako djeluju sredsrva kad utjecu na rasr hakterija. stijenke kapiiara postaju propusnije. u punom zarnahu.. bilo da koce IVihov rast (bakteriostaticki) . bakteri]a. Antimikotiiiki: To znaei da sredsrva lltjecu na rast gljivica.. Hljivica. virusi i paraziti. dakle. bilo da ih unisravaju (baktencidno). Pojava gnoja kod rane nil kofi znak je da su bijela krvna tjelesca preuzela borbu protiv klica koje su prodrle u ran u obrambena bitka je.. Do simptorna bolesti dolazi kod razmnojavanja rnlkroorganizama. Alltibioza: Tako se naziva unlstavanje iii sprjeeavanje rasta [ednog mikroorganizrna djelovanjem drugoga .. vrucina i mikroorganizmi . ali Sll i pokazatelj funkcioniranja obrarnbenog sustava: krvne file II upaJjenom tkivu zbog nekih se tvari sire. »Anti« znad »protiv« . . kemijske rvari. Upale se nai~cUe srnatraju bolestirna. .bakterije. tuko sto ih iii unistavaju (fungicidno) ili koee njihov rast (lungistaticki) .. iivotinje iii ljude. trljanje.. parazita) u biljke.Kad je obrana oslabljena Vaini strucni pojmovi Kada se govori 0 upalama Upala je reakcija nekih tkiva naseg organizrna na razne podrazaje kao sto su pritisak. Alltisepsa: Pod tim se pojrnom podrazumijeva unistavanje zoraznlh klica na povrsinl tijela kemijskim sredsrvirna..

Proizvod i organskog pod rijetla imaju i tu prednost sto su se razvijali u prirodi tisucama godina pokusajima i pogreskarna. flavonoidi. Antibiotitki djelotvorne i obrambeno-stirnulirajuce ljekovite biljke rnogu kod srrucne primjene u nekim slucajevirna 10 . pa cak i antibioticki djelotvorne rvari. Prevladavajuca djelorvorna tvar odreduje pritom podrucje primjene. saponini i gorke tvari. Stoga djeluju drukcije nego sintetkki proizvod iz laboratorija. Dna 1I nasern organizmu ciljano djeluje na odredena tkiva. treslovine. U medicinski najvafnije grupe djelorvornih sastojaka ubrajaju se glikozidi. etericna ulja.Alternativno prirodno lijecenje Kod mnogih laksih oboljenja ljekovite biljke mogu nadornjestiti sinteticke antibiotike. Nacin djelovanja Ijekovitih biljaka Ijekovite biljke saddle mnogo tvari 5 velikirn brojem diferenciranih sastojaka. Vecina ljekovitih biljaka sadrfi vise aktivno djelotvornih sastojaka iz razlicitih grllpa rvari. Dmgo/jllb (Tropaeolum maills) je prirodlli ollribiotik. alkaloidi. podupire funkciju organa iIi sustava ili potide lijecenje. organe iii funkcije tako sto pojacava obrambenu snagu. Biljkesan ti bioticki ' djelotvornim sastojcirna katkad mogu zarnijeniti I sinteticke antibiotike. ! Tako se osigurava djelovanje antibiotika kad ga uisti n u zatrebarno. Mnoge su zagonetke rijesene Napretkom moderne farrnakologije sve se viSe otkrivaju sastojci razlicitih biljaka. Sroga specificno djelovanje neke biljke obuhvaca cielovirost njezinih glavnih i sporednih sastojaka.

K tome dolazi i njihovo tjelcsno stanje koje nastaje iz genetskog naslijeda. sto moze ubrzatl ozdravljenje. n pro jak ern i caj. Etericnih ulja una.bakterije. virusi. Za razliku od etericnih ulja.ivota i optereceriju mogu razviti bolesri. Ona se nalaze npr. gljivice . Najvazniji poznati sasrojci su etericna ulja i njihovi posebni cblici. Treslovine se u zivezn im namirnicama prepoznaju po stezucern djelovanju koje ostavljaj u u usti rna. Hoce Ii i u kojoj 11 . u dragoljubu i hrenu.Prirodnim oruzjern protiv bakterija nndomjesriti i sintericke antibiorike. kod proljeva i upala u usrima i grlu. a koje se cesto propisuju. jos lednu prednost: ona utjecu na nase osjecaje i raspolozenja. 'lreslovine su cesto u velikoj mjeri zasluzne za proruupalne reakcije. Neke biljke koje sadrze treslovine. gorusicina ulja oslobadaju 51' iz glikozida tek poslije enzirnskog dijeljenja. nego sve odreduje podrucje na kojemu se on pojavljuje. poput petoprste (prstac. Ovdje vrijedi pravilo: sam rnikrob nije dovoljan.nikad nisu jedini lIZruenici bolesti. kao sto je kadulja. jaki glikozidi ulja gorusice. Ljudi cesto obolijevaju zbog svojih fizioloskih uvjeta. Medu njih se ubraja i medvjetka (Arcostophylos) sa svojirn snaznirn djelovanjem kod upale mjehura. I treslovine koce upale Ali nemaju sarno biJjke s etericnim uljima antibioticko djelovanje. a hrastova kora kod koznih oboljenja. Imaju i proruupalno djeJovanje: petoprsra npr. "otentilla erecmy i hrastove kore. Treslovine djeluju tako sto kozu i sluzn icu I:i ne grubljirna i otpornijirna. Svaki covjek lma odredene slabosti iz kojib se pri odredenorn nacinu *. zbog nacina na koji zive. medutim. Izmedu ostaloga. vrisku (Saturneia horr('llSis) i paprenoj mervici. Kod nekih biljaka. Njibov miris popravJja raspolofenje i opusta. Etericna ulja imaju. uzrocima bolesti Mikrobi . zajedno djeluIII antibioticka snaga erericnog ulja i proruupalno svojstvo Ireslovina. i u majcino] duslci.

U1ja koja srnanjuju rnokracnu kiselinu ubiazavaju tako tegobe kod reurnatskih oboljenja. No ipak se cak i kod samostalnog uzirnanja djelotvorruh ljekovitih biljaka ne treba previse bojati ozbiljnih popratnih posljedica. Daljnja prednost etericnih ulja jest to da se njihovo antiseptitko djelovanje ne smanjuje ni kod dugotrajnih iii ponovljenih primjena. nego istodobno pornafu da se izlijeci okruzenje u kojemu bi bakterije mogle uspljevati. Ona djeluju posebno dobro na bakterije koje su napale oboljeloga od secerne bolesti. da se pridrzavate doza i uputa za primjenu navedenih u ovoj knjizi. ovdje se radi 0 koncentratu rvari koja djeluje vrlo snafno i stoga vee u rnalim kolictnarna moze irnati nezeljene popratne ucinke. Ljekovite biljke i njihova erericna Lilja ne djeluju samo protiv mikroba. Za razliku od vodenih pripravaka od etericnih ulja koja se koriste u obliku cajeva.pri cemu biljke nisu sterne za zahvaceno tkivo. Razlog moze biri to sto se one ne bore sarno proriv bakterija. Doza koja odlucuje Biljke koje se primjenjuju u ljekovite svrhe mogu. obloga. I mikrobima . Posebno je to vazno kod primjene etericnih ulja.« Ta Paracelsusova izreka vrijedi i ovdje. »Hoce Ii neko sredstvo biti lijek ili otrov ovisi 0 njegovoj dozi.Alternativno prirodno lijecenje mjeri doci do infekcije ovisi a opcern stanju otpora pruza nase tijelo i 0 vrsti tkiva koje napadaju rnikrobi snazi i jacini uzrocnika. naravno. 12 . jednako taka imati popratna djelovanja kao i sinteticke rvari. rnedutirn. Preduvjet je. inhalacija iii kupki. koji te 0 Budite njeini prema svojemu tkivu Velika prednost biljaka s etericnirn uljima u usporedbi s vecmom kemijskih sredstava jest njihova agresivnost prema Primjer za izvanredno kombinirane nacine djelovanja daju nam etericna ulja koja smanjuju i reguliraju secer u krvi. nego i mobiliziraju ljekovite snage samog tijela.

I prirnjene Etericna ulja i ostali oblici koncentrirane biliaka.. Ijekovitih biljaka 'I Pri lijecenju biljem no j c esce izo sta je prvo : neposredno olaksanle ! II ka kyo se postize pri Primjena etericnih ulja samo s rnjerorn Preduvjet za primjenu etericnih ulja .jest pomno pridrzavan]e uputa navedenih u ovoj knjizi. eukalipra. . no ipak blrno oslabljeno. niaoulija.e dustce. praznjenje crijeva iIi zivcanu djelatnost srniju upotrebljavati sumo pod strogim lijecnickin:! nadzororn . Moguce aJergijske reakcije i\ lergije su sve ~esce. ripe kod obloga. se izbjegn u m noga neugodna pcpratna I I : djelovanja ako se pridrzava mo jedno- stavnih pravila dozi ranja . Za obloge. pcput : biljnih kapi i velikih doz.. kadulje i miloduha [HySSOpllS officina/is) pcznato je da oralna primjena. ruzmarina.kao j ljekovitih biljaka upcenito . majCin. . Nadrazaj koze moze nastati kod gOtOVOsvih etericnih ulja. i primjene tih biljaka . prirnjeni sintetickih anti bioti ka.. paprene mervice. Kod neposrednog dodira s kofom. u nekih osoba umjesto ocekivanog Ilblazavanja tegoba rnoze doci do crvenila. To vrijed i i za alergijske reakcije na IjPkovite biljke i etericna Lilja. mjehurlca ili cak vl'Cih oreklina na pojedinirn mjestima iii na cijelom tijelu. Nestrucna dugotrajna prirnjena nekfh biljaka moze dovesti do nadrazivanja zeillca. 13 . . inhalacije. Osim toga biljke koje sadrze eterfcna ulja mogu se koristltil U obliku voderuh otopina koje istodobno sadrze ietericna ulja i imaju anrlbiotxko djelovanje. mastranje iii kupke svatko moze sam koristiti antibioticne snage ulja za lijecenje. pa makar i u malim dozarna. I ljekovitlh Cajeva. nisu za I laicko lijecenje djece. kajeputovca. Kod ulja kornoraea. rnoze izazvati epilepticne napadaje. No zato . II prije svega u osjetljivih osoba. U trudnoci se ljekovite biljke koje potieu mokrenje.. crijeva iii bubrega .Upotreba Zato bl se osobito 0 oralnoj prirnjemetericnih ulja valjalo posavjetovati sa strucnjakorn. Cesei je to slllcaj kod ulja nnisa. Zato bi epilepticari rnorall izbjegavan cak i vnnjsku primjenu tih biljaka. cimeta i limuna .

Preosjetljivost Kod ovih biljaka poznare su alergijske reakcije zbog preosjetljivosti: a mika. anis. masaza. ivancice i andelike. jos neiskusanu vrstu treba jako razrijedenu iskusati na rnalorn djelicu koze . . Achillea mille folium).. konopljuse (Eupatorium) i pelina . Tegobe se javljaju veoma rijetko Na srecu. Alergija Kod skupne alergije na glavocike valja izbjegavati primjenu arnike. 14 . Osim toga.Alternativno prirodno lijecenje Etericna ulja s malim se iznimkama primjenjuju uglavnom razrijedena. karnilice. inhalacija. u pravilu su bezazlene. kod siljevine (Peucedanum osu-uthium). bergamia) njezino se ulje katkad nalazi i u parfernima i vodicama za kosu .. To vrijedi u jednakoj mjeri i za jaka etericna uJja ako se pridrzavamo preporucenih doza. alergijske su reakcije na ljekovite biljke u usporedbi s njihovorn velikom primjenorn ipak veoma rijetke. rnetvica. rusornace (pastirske torbice. poput limunovog ili narancinog. Takve osobe nakon oralne primjene nekih Ijekovitih biljaka reagiraju slaboscu.dakle. I Katkad se pojavljuju i alergijske reakcije na sluznici crijeva. podbjela (Thssilaga [arfaro). ne primijeniti odmah za kupku i nikako ne uzeti je oralno..iii ked ostalih citrusnih ulja. cimet i agrumi . Poznate su rakve reakcije na bergamoru (Citrus auranritlm var. . Fotoaiergijske reakcije Kod ovih reakcija nakon vanjske iii oralne prirnjene ljekovitih biljaka koje sadrze kumarin kod jakog zracenja sunca maze doci do alergijskih pojava kao sto su suneane opekline i jaki ekcem na kozi u obliku mjehurica. ispiranja iii obloga. brsljan. mcguce tegobe koje nastaju poslije pijenja cnja. Time su posebno pogodene svijetlopute osobe. bolovirna u trbuhu i proljevom ili cak ekcernirna na kozi. hajducke rrave. stricka. Capseila bursa pastoris). komorac. rudbekije. lavanda. stolisnik (hajduCka trava. nevena. . terpentin.

kad se tegobe ne poprave ru nakon tri dana iii kad se potpuno ne povuku . pojedinirn simpromirna bolesri iii smetnjama U opcern stanju z dravlja. Brojni djeJorvorni rceepti trebali bi yam pcmoci da sami ublazite i zalijecite jednostavne tegobe..ebate ici k lijecniku . Sarnostalno lijecenje dopusteno je kad se radi 0 luganim tegobama.. sami lijeCiti! .. To su npr.. Kad lijecnik jed nom mora dati sinteticki antibiotik. Samostalna primjena ljekovitih biljaka I ererfcnlh uJja ipak ne moze zamijeniti savjet lijecnika ili llekarruka.. rvari koja je lzazvala alergij u) iii ga barern ograniCiti. kad se tegobe poja~aju. IIi prornjena krvotoka 1I radu srca i je i nakon nekoliko dana i ne znate tocno stc bi to moglo biti: iza pocetnih bezazlenih simptoma mogu se skrivati ozbiljne bolesti. koje vi ne prepoznajete i ne rnozete ih. cijelo orcpisa no prerano prekine terapij a.. vel ike slabosti. redovito Ako se Granice samostalnog lijecenja IJekovite biljke predstavljene u ovoj knjizi slozene su prema svojoj antibioricnoj i proruupalnoj snazi. Kada_t.Nezeljena djelovanja Ako ipak dode do alergijskih reakcija. kod svih izrazenih simptorna visoke temperature j -- -1 . najvaznije je sto vise izbjegavari daljnji kontakt s alergenirna (dakle. vazno je da ga uzirnate razdoblje. I jezgre stvaraju se nove otporne uzrocni ka bolesti.. pa eak i ne smijete. kad nastupe dodatni simptomi iii kad odredene tegobe najprije nestanu. kod loseg opceg stanja.. Kod jacih reakcija posavjetujte se s lijecnikom ili Ijekarnikom. kad lagani sirnptorni posto- jakih bolova iscrpljenosti . Kod upala i infekcija vrlo je vazno poznavati grantee sarnopomocl... pa se opet pojave 1S . upale grla i ~drijela iii prehlada.

. sustav U aromaterapiji. Osjet rnirisa jedini je osjet koji je u neposrednom dodiru s. razvojno gledano. jacati koncentraciju ili opustati i srnirivati. Djelovanje etericnih ulja mose npr.e. Tim putem mirisi mogu direktno utjecati na zivce. Danas. Tako se npr. Etericna ulja podsjecaju na ugodne mlrise u kozmetici i u kuhinji.n . Spaljivanjem aromaticnih mirisavih biljaka pokusavalo se dostici transcedentna stan]a. industrija ziveinih namimica prirnjenjuje prjrodne arorne. 16 ca [3 Shen-Nu nga iz 2700. Tisuce se godina primjenjuje lijecenje ljekovitim biljkarna koje sadrfe etericna u I'ja_ Najstarije sustavno i zoa nstveno djelo 0 ljekovitirn travarna i niihovu djelovanju rnogla bi biti knjiga . naranclno iii ulje limere upotrebljava kao dodatak za marmelade i vocne zelee.-eko osjetila mirise.Pen-ts'ao« kineskog Mirisi utjecu na zivcani. magijom. osjecaje i psihu. najstarijirn dijelorn nasega mozga. na setnje kroz borovu sumu iii na rnirisnu Iivadu. izrnedu ostaloga. I'ak i u rnedicinskom smislu. Ulja svojim mirisom djeluju uravnotezavajuce i harmonizirajuce na nas vegetativni zivcani sustav Ali i tek i probava poticu se refleksno preko osjeta mirisa i okusa. U najrazlicitljlm kulturarna upotrebljavale su se biljke s eredenim uljima. g. limunovo. U kozmetici se primjenjuju etericria ulja zbog svojega mirisa i blagotvornog djelovanja na kozu. koristi se i mirisno djelovanje etericnih ulja.. a njihova je medicinska primjena bila tijesno povezana s rnisticnim posrupclma.p. pak. poricari.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Etericna ulja Aro materapijom se lijeei p. vjerovanjem 1I cucla i s reJigijom.

klincicevo ulje ublazava zubobolju. etericna se ulja nalaze u posebnirn zljezdanim vlarima Hi komoricama na kori biljaka. kod metvice u Iistovima i izbojcima. povezuje konkretne medicinske postupke s ernocionalnim zadovoljstvorn i harmonizacljom vegetativnog sustava. uljaste tekueine koje se na zraku Iako lsparavaju a odgovorne su za karaktsristican rniris biljaka .. cvjetovima. 17 . Ovisno 0 biljci. kod fuzei lavande ulje ualazimo u cvjetovima. u unutarnjim uljnim sranicama iii u unutarnjirn spremtstirna sekreta. Danas se. On je svojedobno kao vojni arornaterapije lijecniku Drugom svjetskom ratu s velikirn uspjehorn lijecio pomocu aromatskih esencija. cukalipt i klinei':. naime. Primjeri poznatih ljekovitih biljaka koje svoje glavno djeloV~ nje zahvaljuju sadrzaju biljnih ulja jesu paprena metvica. Razlog njihove izvanredne Ijekovite i anribioricke snage jesu etericna ulja. Visoko koncentrirane esencije biljaka 'lo su jake mirisne. a kod limunskih biljaka u cvjerovima i kori ploda. karakreristicno rnirisna i arornatidna. kod cimetovca u listovima i kori. n ulje paprene rnervice probavne smetnje. korijenu i deblu. Talco npr. Ta ulja stvaraju se u listovima. a rjede u granarna i kori.ija . [aka iii gorka ulja. J\romaterapija. Eukaliptovo ulje cesto se primjenjuje za Inhalacije kod prehlada. a tako se naziva rerapljski smjer koji se bavi ctericnlm uljirna ljekovirih biljaka. Ona se javljaju ili u svim biljnirn tkivlrna iii su strogo ogranlcena ria odredene dijelove biljaka. lako rekuca. inhalacija i oblog a u oralHOj primjeni II obliku kapi i cajeva.Aromaterap.provjeravana kroz tisuclieta Medidnska primjena Medicinska prirnjena Ijekovitih biljaka i posebno njihovih destiliranih etericnih ulja od velike je rerapeutske vrijednosti . zria koliko je vazan uravnotezenfivcani sustav za zdrav obrarnbenl sustav [edan od pion ira I I jest Irancuski I I u Europi lijecn ik Jean Valnet. plodovima. U l'tericnouljne droge ubrajaju se tako sve biljke koje sadrzavaitt tekuca.u vanjsko] prrrnjeni kao masaza.

procjenjuje se da ih je oko 30 %. iz 120 danas poznatih dijelova.1% etericnih ulja. Njihove moguce funkcije u biljci jesu: zastita od stetocinja. Zacini sa svojim erericnim 18 . Antibioricno djelovanje vecine ulja nalazi se u terpenu. Mnogim uljimajos uvijek nije d esifrira n sas tav. karkad i do 20 %. Arornaticne tvari etericnih ulja tako su snatne da se i'ak i II vrlo velikim razrjedenjima mogu osjetiti okusom ili mirisorn. zbog cega se i nazivaju esencijarna. Ulje rnaticnjaka (rnelise) sastoji se npr. Oni slufe od davnina za poboljsanje okusa. Biljni lijekovi sadrze najmanje 0. Etericna ulja sastoje se od terpenoidnih spojeva .0 do 2. zastita od napadaja uzrocnika bolesti (antibioticno djelovanje). ovisno 0 ulju. pa cak i vise. a prije svega poticu probavu i svojim opcim dezinficirajucim djelovanjern stite od procesa vrenja i procesa raspadanja. kukaca i nametnika. a najcesce 1. Kolicina i sastojci Kolicina erericnog ulja u biljkama krece se izrnedu 0.0 %. Korist od zaCina Djelovanje etericnih ulja jednako je djelovanju aromaticnih zacina.01 i 10 %. seskviterpena kao azulen i fenilpropan-spojeva kao sro je eugenol iz klincica.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Sva etericna ulja irnaju dezinficirajuce i antibioticno djelovanje. mogu biti vrlo kompleksne. Etericna ulja otapaju se samo u alkoholu i ulju. Zacini su suseni dijelovi biljaka koji se odlikuju visokim sadrzajem aromarienih i ostrih tvari.rnonoterpena kao mentol. Etericna ulja nastaju d irektno kao proizvodi izrnjene rvari II biljkama. prirnarnljivanje kukaca. Ona se sastoje od razlicidh rvari koje. srnanjenje gubitka tekucine. To svojstvo ulja pruZa svakoj biljci zastltu od I Etericna se ulja mnogostrano promatraju kao bit biljke. lako topiv i vrlo jaka mirisa. makar i u stetnoj mjeri. ali ne II vodi. Sve biljke ne sadrle etericna ulja.

mjerljivo jace baktericidno dielova nje nego kemijsko dezinfekcijsko sredstvo fenol. "ego i blagoiYorno djelovati lia zdravlje. za vrijeme kuhanja gl. poticanje teka i ublazavanje osjecaja napuhnurosri Ali one !ito valja znati jest to da djelorvorni sadrfa] kod zacina nije standardiziran kao ked ljekovitih biljaka. tako da je ljekovito djelovanje zacina u usporedbi sa Cistim ljekovitim biljem najcesce dosta oslabljeno. To :onaN da koncentracije djelotvornih rvari mogu jako varirari. cesnjak iii luk te rako iskoristavajuci ljekoviru biljnu snagu.. ublazavanje i zastita od zelucanih tegoba i grceva . Osim toga. Uericno ulje maji'ine dusice irna. 19 . Zaiinima ne sama do maz"lIIa paba/jSat.. na primjer. Prirnjeri za znacajno djelovanje zacina kao sto su mazu ran. Majcina dusica tako mote svladati i jake uzrocn i ke bolesti kakve su bed renica. tifus . Fitoterapija u kuhinji Svaki kunar svakodnevno u kuhinji provodi fitoterapiju uporrebljavajuci rnajcinu dusicu. ovisno o podruiju rasta. difterija i tuberku loza . poricanje rnororike crijeva i criievnih ilijezda .. gdje procesi vrenja 11 crijevima mogu dovesti do ozbiljnih bolesti.Esenci]e i biljke kao uboj ice klica uljima imaju tradiciju u juznirn i tropskim zernljarna. vremenu skladistenja itd. origano i vrisa k su sljedeci: .lbi se dio etericnih ulja. mafuran. okus jela.

. lavanda kornorac U svcm djelovanju)...317 0.711 0.ljke Etericna ulja su. Postoje i svestrane bi. Eukalipt i majcina dusica djeluju npr.317 0.296 0..312 0.ntibiotiena snags posebno djelotvorna II disnom sustavu i sustavu za izlucivanje. kod ostalih djelovanje na odredene organe ili dijelove tijela.. Osim antibioticnog djelovanja postoji i one drugo: nadrazivanje koze i sluznice.517 0. rnajcina dusica .. arornatskl lndeks (teoretska vrijednost 1 znaci da I 5U svi I .. raznovrsna u svojern djelovanju. Kim jeuobicajen pri spravljanju teski h i masnih jela.333 .873 0. Zato se etericna ulja primjenjuju za poboljsanje prokrvljenosti i ublazavanje bolova.... klinW~ . mirta . kao i sve biljne rvari.... origano . Brojevi daju tzv.. Francuski istrazivac Bellaiche ispitivao je dielotvornost etericnih ulja nil posebno cestimuzrocnicimil bolesti. He ricna u Ija toga zaclna djeluju poticajno na probavu i sprjecavaju napuhnutost... elmer . rusmann .. borevica u mokracnorn traktu. dezinficiraju i oslobadaju disne purove. To vrijedi j za ulja uzeta oralno i za ona uzeta preko koze. plnija . 0. Biljke koje sadrse gorusicino ulje. kao sro su cesnjak i luk.687 0.. Kod nekih ulja u prvom je planu njihovo antibioticno dje!ovanje. Na taj je nacin ll. blagorvorno u disl1im putovima.. kao sto su svinjsko pecenie ili kelj..An tibiotirna snaga u biljkarna i l~cinima Aromatski indeks . kod drugih nadrazlvanje koze. kim i komorac u tankom crijevu. Mnoga ulja ujedinjavaju vise vrsra djelovanja u sebi: 20 . kajeputovac istrazivani uzrotnkl bili [ako usporeni 0. .250 Djelovanje na tijelo Specificno je izlucivanje etericnih ulja preko pluca iii mokracnog sustava.

jacaju obrarnbene snage organizrna: majcina dusica . I vodene otopine mervice. rnajcine dusice i cimeta. niaouli i poljska rnajcina dusica. cirnetovo ulje i klincicevo ulje u otopini od 1:1000 nadmocni su u usporedbi s mnogim lijekovima u borbi protiv gljivica plijesni.) slican se antibioricni spekrar djelovanja ustanovio i kod vriska. Kod l. iglica. Ublazavajuce djelovanje cmog caja.. uha i disnih organa. jacaju zivce. Gljivice pJijesni Majcina dusica (timijan. Uzimati gao medutim... djeluju antibioticno: lavanda . poticu probavu. Djelotvomc pritorn nije etericno ulje. klincica i majcine dusice.llZlicitih virusa gripe blagotvorno djeluju cajevi od tih biljaka. bore se protiv upala: kamilica i stolisnik (hajducka trava) . lavanda. klincica.Si rok .. Thymo!). origana.... estragon. Ulja cirneta i kllncica posebno dobro djeluju na Aspergillus i neke penicilinske vrste kod mikoza (infekcija gljivicama) koze. Poznati njemacki napitak »Klosterfrau Melissengeist« kod mnogi h infekcija djel uje I bolje nego neki . cajevca. koje se izluce s vodenom oropinom. I ulje papra irna snazno antibioticno djelovanje.. genitalija. 21 .. Protiv bakterija dobro djeluju: kajeputovac. nego razne rvari za stavljenje. eukalipt. ublazava]u napuhnutost i antimikrobno djeluju: kim. mazurana i majcine dusice pokazale Sl1 djelotvornost protiv virusa herpesa. stimuliraju zucni rnjehur: paprena rnervica soektar antibioticnog dielova nja I Tradicionalne otopine biljaka imaju zacudujuce I Na koje vrste klica djeluju Ijekovite biljke Bakterije Kod istrazivanja poput Bellaicheova (20 str. poticu probavu. valja dosta oprezno zbog visokog sadrfaja alkohola. vd je dugo poznato. Opceniro snasno antimikoricno djelovanje imaju ulje cimeta. komorac i vrisak . koji sadrfi treslovine. papra. dobro djelovanje protiv razlidtih mikroorganizarna.. Virusi Vodena otopina rnaticnjaka pornaze u lokalnoj prirnjeni protiv virusa herpesa. antibiotic: sirokog spektra.

Ta su ulja smanjrvala koncentraciju virusa bez ostecenja tjelesnih stanica... Opsirne studije pokazuju da su ulja cirneta. vlaska . Uvijek je tesko zakociti razvoj virusa. rnazuran _ ... rnajcina dusica II> maticnja k . eukalipt . II> II> .. vrisak 22 ... karnilica . .. ~ . potvrdila da jako djelo- va nje u pravi I u n ije bez popratn i h pojava: oba ulja izazivaju cesto i alergijske reakciie.virusi Problem kod borbe protiv virusa jest to sto cni nisu sarnostalni organizmi kao bakterije i gljivice. II> II> miloduh mirta muskatni orascic ....An tibioticna snaga u bi Ijka ma i zacinirna Posebno napasni .. poseono kod virusa herpesa i adenovirusa (virusa prehlada). Cesto je pritom doslo do znacajnog porasta irnunoglobulina .. sanda lovina . virusi napadaju odredene stanice nasega tijela koje nakon ispustanja razvijenih virusa propadaju. na zalost. __N'j"fuiji -bilj"i... rufrnarin .... . ~.tibio!i~ bergamots borneol borove iglice borovica. origano ... iglice bosiljak cimet cajevac cernpres cdnjak dumbir kadulja kadulja lcze mirisavke II> kajeputovac II> kamfor .. Etericna su ulja cimeta i klincica. papar II> paprena rnetvica II> planinska rnajcina dusica II> rujevina I . estragon . bob ice borovica. ..sto je jasan dokaz da se stimulirao vlasriti obrambeni sustav... lavanda . a da se istodobno ne osrete vlastite stanice-gostoprimci u tijelu. klincic .. papra i klincica bila najdjelotvornije anrlvirusne tvari. To objasnjava zasro do danas nije pronadeno sredstvo koje bi direktno napadalo viruse. limun .. . niauoli . nego se razmnofavaju unutar stanica-gostoprimaca.. kornorac . iglica ... Ovisno 0 vrsti. luk . kim ....

Gorusicini glikozidi imaj u nadrazujuci uljecaj na tkiva naseg organizma.. Postoji antibioticno djelovanje. izluclvanje rnokrace i cjelokupnu izmjenu rvari.. kelj .. aktivi ra se slina. koje se nalaze u biljci u gllkozidno] vezi.... bronhitls. poticanja krvotoka i anribioricnog djelovanja posebno jako izrafena. katkad i neugodan i nagrizajuci. kao i po kre ti crijeva. Ostre rvari sadrze: . sadrze tvari ostra okusa... gorusica . dragoljub i potocarka . a okus im je ostar. gripa j infekcije mokracnih purova... Kod nekih bolesti njihovo razarajuce djelovanje na klice blizu je onom penicilina.. Medu biljkama koje sadrze etericna ulja njihova su svojstva nadrazeja sluznice. Neka se nalaze u Kod u I:ja gorusice radi se o parotopivim tvarirna biljkama koje se cesto primjenjuju u kuhinji... kako im samo ime kaze. Medu njima su: . dumbirov korijen . Podrutja primjene su im npr.. Ostre tvari Biljke koje sadrze ostre tvari su biljke s etericnim uljirna koje.. crni papar 23 .. galgantov korijen (Rhizonla galangas) . One u svcjem djelovanju poticanja izmjene rvari ni u cernu ne zaosraju za biljkama koje sadrzs gorusicina ulja. ze Iucani sok i so k crijeva. Ona nastaju enzimatskirn orocesi rna kod reza nja biljke. cesnjak i luk Njihov je miris osobiro jak. proizvodnja soka za probavu. Gorusicim glikozidi poticu probavu. hren i povrrnica .Antivirusno djelovanje i poticanle lzrnjene tvari Ostali biljni antibiotici Gorusidni glikozidi Gorusielna ulja koja sadrze surnpor i cesnjakovo ulje zauzimaju posebno rnjesto medu etericnim uljima.

Bas naprotiv. No njihove visoke doze ne dovode uvijek i do boljih rezultara. Kupujte zaro Ijekovite biljke i etericna ulja od provjerenih prodavaca. Ona su u svakom pogledu najbolja. poneke esencije bolje djelllju kad ih se daje II velikirn razrjedenjima. Optimalno djelovanje postizete kad etericno ulje utrljavate Hi inhalirate i istodobno oralno uzirnate u obliku cijele biJjke kao caj. Ljekovite biljke i etericna ulja iz ljekarni bolja su jer su provjerena. moraju irnati standardizirani sadriaj djelotvorne tvari. U nekim zernljama koriste se razna sredsrva za gnojenje i prskanje biljaka. Savjeti za kupovinu Svaka biljna kultura nema bas najbolje kombinacije djelotvornih rvari. ali ona mogu mnogo pomoci da sintetlcke antibiotike ne primjenjujemo bas svaki put. cak i ako $U skuplja. Vazno je upotrebljavati prirodno cista. Posavjetujte se 0 tome s Ijekarnikom. Na trzistu postoie i razna etericna ulja iz bioloski kontroliran ih I nasada. cirne se jamci i podjednako djelovanje.. I ozbiljne prodavaonice zdrave hrane i ljekovitih biljaka paze na kvalitetu svoje robe. Ljekovite biljke i etericna ulja dobivena iz njih ne mogu zamijeniti smterieke antibiotike. Moraju odgovarati kriterijima medicinskih prirucnika. Da biste dobili porrebno znanje za primjenu Ijekovitih biljaka.Mogucnosti •• pnmJene Prirodni a"tibiotici dovoij no su b!agi i za djecu. cak i kad se ne radi 0 homeopatskim dozarna. 24 . neuzegla ulja. u ovom cere poglavlju naci opce srnjerruce i upute za kUpnjll i pnmjenu ljekovitih biljaka i etericnih ulja.

buduci da se ne ocekuju nikakve popratne posljedice. npr. inace oko 20 minuta. testo se za lijecenje primjenjuje same jedna Oparak (infuz) Da se sadrzaj ljekovite tvari .Priprema caja Postupak pripreme caja Priprema caja je jednostavna i . I I tvar iz ljekovite biljke. 25 . posudu se zatvori dobrim poklopcern.djelotvorna mogucnost za ublafavanje tegoba.pravilno provedena . Caj je posebno dobar za rnedicinske Iaike. Opcenito za kratko kuhanje to iznosi 1 do 3 minute.posebno etericna ulja . Kuhajte na laganoj vatri i povrerneno prornijesajte te na kraj u ostavite da stoji koliko je navedeno u uputarna. litre hladne vode i zagriju do vrenja. Ostavire da stoji poklopljeno oko 10 minuta ili take dugo koliko se trafi po receptu. Na taj se nacin posebno izviace treslovine. Da bi se gubilo sto manje plinovitih rvari.ne uflisti. Na kraju procijedite kroz cjedilo. cajevi se cesto prave tako da se biljke samo preliju vrlo vrucom vodom. Pripretna: Stavite 1 do 2 zlitice iii trazenu kolicinu ljekovitih biljaka. Pripretna: 1 do 2 ilicice iii trazena kolieina ljekovitih biljaka stave se u posudu sa If. nepromijenjena esencija I je dje lotvorn ija: cijela ima posve drukcije djelovanje nego pojedini dijelovi. mentol iz u lja paprene rnetvice. rnrefici i slicnom u cdgovarajucu posudu (casa iii salica) i prelijte sa \4 litre vrele vode. Uvarak (dekokt) Kod pripremanja se dijelovi biljaka kuhaju direktno u vodi. Oparak ili infuz najpoznanji je nacin prirnjene djelotvornih Ijekovitih biljaka. rasuru iIi u cjedilu. dobivena sintetickim putern. Tada ohladite caj ria podnosljivu temperaturu i procijedite. No prirodna.

Priprema: Stavite 1 do 2 ZLieice ili trazenu kolicinu biljaka u '!. 26 . tako da se ocekivani rezultat kod njih brzo rnofe prervoriti u suprotnost. I PrimJena etericnih ulja Eteriena SlI ulja vrlo snazna ljekovita sredsrva. Mazanje Danas se zna da se eteril'na ulja nakon nanosenja na kozu jos Eetiri sara rnogu nab u krvi i limn. npr. Pokusi su pokazali da se ulje lavande. ohladite je i pijte prema uputarna. Zbog svoje sposobnosti topljenja rnasti. Ostavite da poklopljeno stoji izrnedu 6 i 12 sari i na kra]u procijedite. Ako zeJite biti potpuno sigurni da je najveci dio klica nastalih za vrijeme dugog stajanja unisten. zagrijre otopinu kratko do vrenja. Pripazite na navedene kolil'ine i prirnjenjujte ra ulja sarno krarkoroeno za vrijeme akutnih tegoba. Za vanjsku primjenu dobre su masaze. naslo u bubrezima mrtve zivotinJe prilik~m autopsue. pozeljne sarno u malim kolicinama. sluai. oblozi. Gna razvijaju i Iokalno i dublje djelovanje na odredene organe ako ih se umasirava ili prirnjenjuje za kupke. rnacerijacije se primjenjuje kad se erericna ulja i druge osjedjive rvari. a druge su tvari. treslovine. etericna ulja odlikuju se dobrim upijanjem preko koze. tele sacuvati sto je rnoguce vise. litre hladne vode. npr. Stoga je mazanje koze rnogucnost da se vanjskom primjenom iskoristi antibioticna snaga ulja u unutrasnjosti organizrna. Eterlcna ulja korisre se zbog svojih regenerirajucih i dezinficirajucih svojstava.Primjena etericnih ulja Tinkture (mocevlne) Postupak tzv. kupke i inhalacije. naneseno na obrijanu kozu zarnorca.

Savjet Ulja rnetvice. muskatnog orascica. a ne na disne putove. Priprema: Za inhalaciju trebare staviti 1 do 2 litre kipuce vode 1I posudu i u nju staviti propisanu kolicinu Ijekovitih biljaka iii najvise 10 kapi etericnog ulja. vriska. Rufina vodica je najpoznatiji primjer hidrolata. pri cemu je na prvom mjestu djelovan]e biljnih tvari na kozu lica. ruzruarina. Primjenjujte najmanje dva puta na dan. kadulje. origana. ako ga podnosite. Inhalacije i pame kupelji za lice Inhaliranje biljaka i ulja s vodenom parorn dobra je mogucnost da se ublaze regobe kod oboljenja disnih putova. direktno na kozu (ali ne na sluznicul). Provodenje takvih kupelji jednako je onom kod inhalacija. No mozete primijeniti i destiliranu vodu. za ciscenje i ublazavanje upala. Najbolje je ipak kad kolicinu ulja potrebnu za rnazanje pomijesate sa II> do 1 ilice maslinovog ulja. kamilica iii iglice bora. klincica. Za vecu Stavite kolicinu sredsrva za rnazanje uzmite na 100 ml masnog ulja Priprema: (maslinovo ulje iii ulje ivancice posebno je dobro za fane iii opekline) oko 5 ml etencnog ulja. 27 . Rasirite velik rucnik preko glave i posude i inhalirajre oko 5 minuta pare erericnih ulja. Prije toga trebali bisre podnosljivost provjerid na djelicu kofe. majcine dusice. Oni nastaju kod desrilacije etericnih ulja i sadrze osim vode i rragove aromatlcnog ulja. hunjavica i upala usne supliine. Za neke oblike primjene treba uzirnati prokuhanu vodu kako bi se srnanjila opasnost od pogorsanja upale. I hidrolati su dobri za razrjedivanje. Oa bi se voda sterilizi rala. ulje. u tom siucaju mora se inhalirati cijela biljka. Etericna Lilja kod akutnih upala djeluju cesto prejako. treba vreti najmanje 20 min uta. Parne kupelji za lice sluze za njegu koze lica i posebno su dobre kod akni.kako najbolje djeluju biljne esencije Za mazanje se uzirna 10 do 20 kapl etericnog ulja. smreke i durnbira moraju se i kod mazanja primjenjivati LI vrlo rnalirn dozama. jer imaju veorna snazno djelovanje. kajeputovca. kao sto su bronhitis. bosiljka. npr. a 5 do 10 minuta pare ostalih pripravaka.

Mogu se primijeniti i zumance. Kod temperature. a h/adne kupke dje!uju osvjda vajuce i stimuliroiuce. Posebno kod suhe koze I preporucujerno uljne kupke 5 masnim uljirna koja hrane kozu. zlica tekuceg sapuna iii jedna do dvije ZLicemlijeka za kupanje. Sve skupa ornotajte suhirn rucnikorn. kao sto su ulje baderna. Na 100 ml 28 . psen ien.i h kl lea iii avokada. sravite u vodu i razrijedite. Kupke Za kupke su potrebni prirodni posrednici. do 3 zbcice ulja s potrebnorn kolicinorn etericnog ulja _ Oblozi Priprema: Za obloge uronite zavoj u '12 case vode kojoj ste dodali 5 kapi nekog etericnog ulja. Kupka kod temperature od 36 do 38°C ne bi srnjela trajati duze od 20 minuta. zila i krvotoka ne bisre se smjeli kupan u tim kupkarna. Priprema: Umijesajte do 10 kapi etericnog ulja u rvar-posrednika. Dobro ga iscijedite i stavite ria koiu. casa vrhnja iii pola do cijele litre mlijeka. visckog krvnog tlaka. Zato se preporucuju :tliea meda. buduci da se erericna ulja ne rastapaju u vodi. Za kupke sjedenja i kupke nogu uzima se oko 5 do 10 kapi ulja na 1'2 do 2 liz litre vode.Blagotvome kupke i oblozi Vrute kupke za 'loge doore su za bolju prokrvljenost cijelog tije!a. Za ta kay nacin priprerne pornijesajte y. bolesti srca.

arornaticnu svjetiljku. Rasprsfvanje Najvisu koncentraciju etericnih ulja 1I zraku u prostoriji dobivamo obicnim rasprsivacima. Primjer za to je kadulja. majcinorn dusicom.e etericna ulja koja se ipak ne gube u eijelosti kod kuhanja. Cesta se pritom njihovo dezinficirajuce djelovanie razvile vee u ustirna. oralnoj primjeni sva etericna ulja djeluju : nadrazuiuce na sluzn ieu zeluca i criieva. Te esencije moi. Djeei je dosta sarno d avati cajeve. one nemaju nikakvo ljekoviro djelovanje. ovisno u ulju i nacinu njegova podncsenja. U razlicitoj rnjeri u I Oralna primjena Oralna prirnjena erericnih ulja srnije se provoditi same u suradnji s Iijecnikom iii ljekarnikom specijaliziranim za primjenu biljaka.Arornaticne kupke i mirisi vade uzima se po 1 do 5 kapi ulja. srranicu i dalje) u rasprsivac. etericna ulja mogu bitno pojacati djelovanje obloga. No za razliku od rasprsivaca. za dobro ozracje i raspolozenje. klincicem. posudicu vode na radijator ill u ovlazivac zraka. Hericna ulja u kuhinji Brojni zacini sadri. cimetorn. Priprema: Ako nije drukcije opisano. Prornijesajre i pijte 3 puta na dan.liciea) u 112 sa lice biljnog caja ili tople vade. stavite 1 do 2 kapi eterienog ulja s nesto meda (1 i. Jedna se esencija ne srnije uzimati duze od 2 tjedna. ceSnjakom. lukom itd. origanorn. npr. Svjetiljke s arornama dobre su za sirenje mirisa. za srnanjenje temperature. Kao polazna toeka za sve doze vrijedi: 1 gram odgovara mililitru ili 50 kapi. Kod primjena s hladnom vodom. kornoraeem. 29 . Iskoristite stoga njihove vrijedne sastojke i spravljajte jela s anisorn.ete i posisati kao bombone. Priprema: Stavite nekoliko kapi navedenih ulja (pogledajte 44. Za takvu primjenu stavite nekoliko kapi ulja 1I vodu.

30 Ova biljka iz porodice ljiljana poznata je vee risucarna godina kao ljekovira biljka i zacin. U ovom poglavlju navedene su vaznije.'ma.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Vri. kao ljekovito sredstvo i kao esencija. Cesnjak Vojn. blago antibakterijski djelujuce ljekovite biljke koje sadrze erericna ulja i njihova moguea podrucja primjene. Uporrebljava se kod pripreme jela.sak je jednogod {gnja biljka s /ijepim cvjetov. godine otkrili da se davanjemcesniaka u mnogirn slucaievirna izbjegla griza (dlzenterija) koja je tada bila veoma (esta.i su lijecnici vee 191 5. stranice nadalje nudi kratke obavijesti 0 svim biljkama i erericnim uljima koje se prirnjenjuju Ll ljekovite svrhe. B2 i C i neke minerale j elemente u tragovima kao lito su kalij. »ZviJezde« rnedu biljnim antibioricima bit ce opsirnije predstavljene. B1. vitamins A. Aliin se razgraduje ked rezanja iii . Svestrane biljke .deset kratkih biografija Ovdje se opsirno opisuje deset najvafnijih antibioricki djelorvornih i protuupalnih Ijekovirih biljaka s posebno sirokim spekrrorn prirnjene. selen i silici]. sumpor. dok pregled koji se nalazi oct 44. cesnjak sadrki i hlapJjivo uije s aliinom. Sastojci Osirn surnpornih glikozida. jod. alicinorn j dialildisulfidorn.

sniiava kolestercl. smanjuje krvni tlak.Nenad masna ljekovita snaga ~eSnjaka presan]a cesna u nevodoropivi alicin.. To isto vrijedi i za vecinu ostalih ljekovitih biljaka i etericnih ulja s antibioticnim djelcvanjern. prije vrernena anribiotika djelorvornih protiv ruberkuloze. Cesnjak je debar u obliku soka iii sirov za sprjecavanje epidernije gripe. I kod bronhitisa s jakom sluzi cesnjak dovodi do znacajnih pobolisanja. koji cesnjaku daje tipican rniris. Djelovanje Od najpoznatijih biljnih antibiotika cesnjak se ubraja medu najdjelotvornije. Radnici egipatskih faraona dobivali su ked gradnj pirarnida po [edno cesno cesnjaka na dan. Na ta] nacin nastaje kod m nogih Ijud i ne bas ugod no isparavanje ceSnjaka. a osim toga i luk i hren . I 31 Velika prednost antibiotknog djelovania cdnjaka jest to sto na njega bakterije ne mogu postati otporne. Godine 1914. . dijelom se uzimaju u tijelo. hemolitlcan je. ponce na mokrenje. Alicin kao i garlicin anribiotlcke su tvari u cesnjaku. Na primjeru ce!lnjaka prouceno je i amibioticno djelovanje ulja gorusice.3%. Antibiorieno djelovanje jednog miligrama alicina odgovara tako onome 15 jedinica penicilina i time je jace i od fenola. u Metropolitan Hospital u New Yorku na tisucu je pacijenata provedeno ispitivanje 0 djelorvornosti 56 metoda lijecenja. nego i srvarno lijeci akutna i kronicna oboljenja zeluca i crijeva.zbog njihovi h antisepticni h i poticajnih svojstava. nalazi se u njemu u kolicin! do 0. ~iri zile. cesnjak raspolaze i cijelim nizom drugih vaznih ljekovitih djelovanja: on je opceniro pcricajan i jaca. djeluje protiv tifusa. Alicin unlstava bakterije i u razrjedenju od 1 :125000. Cesnjak pornaze kod srreprokoka. u alisulfide i ajoen. paratifusa i razlidtih gljivica i virusa. Aiicin. ponce rad zeluca i probavu. Ali eesnjak ne djeluje sarno prevennvno. Kod biJjnih lijekova najbolji su rezultati pcstignuti upravo sa ceSnjakom. a dijelom se izlucuju preko koze i pluea. Usporedna istrazivanja s antibioricima pokazala su bolje djeJovanje cesnjaka protiv kolibakrerija i stafilokoka. Osim toga. Podrucja primjene Ljekovite tvari cesnjaka razlazu se u crijevirna. u blazava grceve i napuhnutost.

Ova do tri pura na dan cesno cesnjaka bila bi primjerena kolicina. ublazava bolove i ponce prokrvljenost. CeSnjak ima opcenito jake zagrijavaj uce djelovanje. . Ako je netko ionako sklon takvirn pojavarna.110 je naglasiti da se kod duzeg zagrijavaoja anrimikrobno djelovanje cesnjaka najvecim dijelom gubi! Da bi se iskoristila njegova antibioticna snaga.. Eukalipt (Eucalyptus globulus) Eukallpt porjece iz Australije i Tasmanije.. Primijenjen izvana. gdje se eukalipr upotrebljava kao 32 . I kod jakog i suhog kaslja treba izbjegavati cesnjak. Antisepticna snaga cesnjaka siri se posebno na crijeva i pluca. Cdnjak se opcenito dobro podnosi i moze se [esti bez straha od opasnih popratnih pojava.jereno jer on preko mlijeka u djece rnoze izazvatl napuhnutost i grceve . on Ce~njak sprjecava i prerano starenje zila. Dojilje bi trebale ceSnjak koristiti vrlo um. mora ga se uzimati svjezeg iii kao istisnuti sok.Poznavanje i pravi I na prirniena ljekovitih biljaka Mogu se kupiti drazeje cesnjaka bez karakteristicna mirisa a imaju slicno Ijekovito i preventivno I I djelova nje kao i svjezi cesnj ak. .. ali danas je prosiren u svim mediteranskirn zemljarna. njime mofe sarno pojacat] tu svoju sklonost pa bi ga trebao izbjegavati. a najpoznatija ausrralska vrsta prernasuje visinu od 100 metara.. . . Uzimanje vecih kolicina ce~njaka iii njegova soka moze dovesti do nadraiaja sluznice feluca i crijeva. U Australiji. . No Vaz. Kod akutnih tegoba s plucima i probavom ne treba primjenjvati ceSnjak. .. No prasa k od cesnja ka va Ijalo bi izbjegavati. jer on vrlo snafno djeluje. sro je npr.. Osobe s ozljedama na kozi i lihjevima iii kronicnim nadrafajima zeluca i crijeva lose pod nose cesnjak. Stablo je medu najvecima na svijetu. kod reumatskih oboljenja veoma vaZDO.. Podnosljivost cesnjaka . sadrfi manje ajoena nego kapsule iii svjdi ceSnjak. Prema najnovijim istrafivanjirna.

U pocetnoj [azi prehlade eukaliptova kupka maze ublaziti simptome: 5 kapi uIja eukali pta i 5 kapi lavande pernijesajte s I vodu za ku pa nje. felandren. Sastojci Va!an sastojakje etericno ulje iz listova i pupoljaka. aldehidi i alkoholi. piperiton koji mirise na metvicu. srnole j gumu. Djelovanje Eukaliptovo ulje ubraja se u etericna ulja s Jakim antisepticnim djelovanjern. njegovo je antibioticno svojstvo dalo biljci i naziv »drvo protiv groznice«. epee sredsrvo za lijecenje bolesti raka i protiv malarije.Borba protiv bakterija eukaliptorn i klincicem Zaiinski klinCii nije 11 rodu s uobicajenim vrSlama klil1Cica. gorke tvari i rreslovine. Sastojci su i cineol slican karnforu (= Eukalyptol. 33 malo meda i stavite u . Lisee sadrzi jos flavonoide. Ked biljaka koje se danas farmakoloski koriste ocekuje se kolicina ulja od 2 do 3 %. Posebno dobro eukalipt djeluje na pluca i mokracne putove. pinen. /lega to p!lpoljci cvjetova zimselene biljke koja se S!I najceSce uvozi iz Aftike. Rasprsivanje dvcpostotne otopine eukaliptove esencije un istit ce na prunjer 70 % stafilokoka koji se nalaze u prostoriji. oko 70%).

razrjeduje zadrzanu sluz i potice njezino izbacivanje. va Masafeeukaliptom ublazavaju reumatske belove iii belove zlvaca. koci srvaranje sluzi. prehlade. Grgljanje caja od kadulje jedno je od najboljih . Vee je dugo poznato odlicno djelovanje eukaliptova ulja na pluca: one dezinficira. biljnih sredstava kod I K. smola. Eukalipt je odlican za sprjecavanje upala sluznice. 34 . no mnogo cesce etericno ulje za masaze. gripe. Sastojci Medicinski se primjenjuju listovi u kojima je oko 2 % erericnog ulja. jer ked povremenih nadrazaja moze doci do prol]eva. No jako eukaliptovo ulje ne smije se oralno primjenjivati ked visokog krvnog t1aka i epilepsije. povracanja Hi sla bosd. kao i teskih oboljenja jetre trebalo bi se kloniri oralne prirnjene. rreslovina i gorkih tvari. kamfor i bornilacerat. i kadulja dolazi iz sredozemnog podruqa.adulja Kao i mnoge druge vazne zadinske ljekovite biljke. upala u podruqu usta i grla. Njegovo svojstvo hladenja moze se lskoristiti za smanjivanje temperature. angine. pa cak i infekcija kao sto su os pice i sarlah. inhalacije iii orainu prirnjenu. kao i cineol. I tegobe poslije uboda insekata mogu se ublaziti ako se mjesto uboda natrlja usitnjeni m listicima kadulie. I kod upala u podrucju zeluca. crijeva i rnjehura. Eukalipt pornaze i kod obrade rana koje lose zarastaju i <"ire te prociscavanja krvi kod opcih infekcija. borneol. Podnosljivost Kod primjene caja obieno nerna nuspojava. kod alti i cireva u usnoj supl] ini. Kasljanje i bronhitis se ublazavaju.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Podrucja primjene Za lijecenje se primjenjuju listovi u obliku Ijekovitog caja. flavonoida. U ulju se nalaze thujon koji odreduje vrijednost biljke.

35 . potlce obranu organizma. Najvazniji sastojci ulja su plavi karnazulen (do 15%). za ispiranje rana koje sporo zarastaju. Ranije su se u prostorijama gdje su lezali teski bolesnici spaljivali listici kadulje za dezinfekciju. Sadriaj rreslovina objasnjava njezino povoljno djelovanje kod proljeva. pseca kamilica ne sadrfi nikakve djelorvorne tvari. Druge I lsPitivania 0 inhalacijarna para od kamilitnih cvjetova ked hunjavica i katara disnih putova provedena na Sveucilistu u Giessenu pokazala su da karn ilica maze unistltl bakterijske otrove streptokeka i stafilokoka.klasika protiv svih poteskoca Djelovanje Kadulja je izvanredno djelorvorna ljekovita biljka. a u svom antiseptickorn svojstvu i kao sredsrvo za grgljanje i ispiranje. Za razliku od njih. Podrueja primjene Caj se koristi za opce povecanje snage. medutim. Kamilica (Matricaria chamomiJ/a) Ljekovita biljka koja se rnoze pronaci u cijeloj Europi pripada porodici glavocika. Njezina antisepticna snaga vee je dugo poznara. Obje vrste. a uopce ne u rrudnoci i za vrijeme dojenja. kao i bisaboloksidi (do 30 %). a nesto je slabiia rimska iii plemeniti jarrnen iz juznih podrucja Europe. jaca ga. za smanjenje znojenja. koji sadrie promupalno ulje kamilice u kolicin: od 0.6 do I %. Postoje razlicite vrsre kamilice: najbogatija djelorvornorn tvari je prava iii njernacka kamilica. kod uboda insekata i kod koznih bolesti. Sastojci U ljekovite vrhe primjenjuju se cvjetovi. farnezen i kumarin. sad de vrijedno plavo ulje karnilice 5 azulenom. Vee male kolicine djeluju roksicno. Podnosljivost Kaduljino ulje ima jake djelovanje na centralni iivcani sustav. a-bisabol (do 25 '¥o). regulira rad zlijezda. Kadulja je osim toga djelorvorna protiv gljivica i upala.Kamilica . Cuj se ne smije piti stalno. usporava srvaranje znoja i lijeci rane.

blago srniruje. kamilica ublazava grceve u zelucu. 36 . Vrlo rijetko kod primjene karnilice mogu se pojaviti alergijske reakcije. Ima cijeli niz izvanrednih ljekovitih svojstava: djeluje antibakrerijski i ublazava upale. karnilica se ubraja u najpoznarije j najomiljenije Ijekovite biljke naseg zavicaja. za inhaJacije kod kaslja i upala nosne ilupijine. Jednako take. kao i ked svih oblika upalnih bolesti. Djelovanje Zajedno s bazgom i paprenom mervicom. No prirnjena mora biti dugorrajnija. Dokazano je takoder ljekovito djelovanje jakog eaja od karnilice kod eireva na zelucu. lureolin i kvercitin koji ublaiavaju grceve. Kamilicino ulje ima i dokazano svojstvo unistavanja gljivica. Podnosljivost Caj od karnilice ne bi trebalo primjenjivati za ispiranje oeiju jer rnoze doci do nadrazaja. Zbog svag blagog djelovanja kamilica je odlicna za lijecenje djece. dana 2 do 3 sata. Kod alergija moze pomoCi kad se u rasprfivacu pornijesa nekoliko kapi ulja kamilice s jednakim dijelovima ulja cedra i ruzina drva. u vanjskoj primjeni za obloge kod rana koje lose zarastaju te u analnorn i vaginalnom podrucju (rane na emaru. napuhnutost i procese vrenja u enjevima. Protuupalna snaga kamilice blizu je onoj kortizona. U zen a kamilica je zbog svag umirujuceg i opustajuceg ucinka korisna za ublazavanje rnenstruacijskih tegoba. Karnilica ponce menstruaciju i sroga se ne bi trebala oralno primjenjivati u prvim tjednirna trudnoce. antialergijska je. ublazava napuhnutosr. za ispiranja kod upaljenog grla i sluznice usta. Ta rnjesavina udise se preko nob ili preko Podrucja primjene Protuupalna snaga karnilice moze se iskoristiti na razne nacine: za ublazavanje akutnih upala sluznice u zelUCll i crijevima. kao i oko 10 % sluzavih tvari. opusta i ublazava grceve. kod proljeva iIi gastritisa. upaljeni hemoroldt).Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka djelorvorne rvari su flavonoidi apigenin. Etericno ulje kamilice ima antialergijska i desenzibilizirajuca svojstva.

rvrata nosisuIi 'Ioncicc e m. Sastojci Klincic ssdrfi 15 do 20 % etericnog ulja.i liiccniC. 10 % masnog ulja i flavonoide. u Maleziji i ria Filipinima. Podnosljivost K1inci6evo ulje djeluje vrlo snatno . Djeiovanje Esencija klincica ima jako antisepticno djelovanje i rnoze usporavati infekcije. Zacinski klintie poboljsava probavu i sprjecava slabost i zgaravicu.Ca Klincic (Syzygium aromaticum) Stable klincica visoko je do 20 metara. I alergijske reakcije kod vanjske prirnjene znaju biti veorna ceste. oko posjeta bolesnicirna. a jednopostotna otopina je tri do eenn puta jaca od fenola. oko 10% treslovina. porice probavu ijaea. potom kariofilen. No i u krernarna za reurnu koristi se protuupalno svojsrvo klincica. Primjenjuju se suseni cvjetni pupoljd i etericno ulje koje se dobiva iz pupoljaka. U Aziji se koristi protiv bolova u rrbuhu. pripada porodici mini i rasre na Madagaskaru. Moluckim otocima. i I Podrueja primjene Najpoznatija primjena kHncica je ona kao antiseptika u lijecenju zuba. potice izbacivanje simi. K1incic unisrava klice.[ako antisepticno djelovanje klinci. 37 .. kemijskog sredsrva za dezinfekdju. I Vee u srednjem vijeku : spornin]e se dezinficiI rajuce svojstvo klincica. meril ni alkohol i metil-salicilat. kod nadrazaja na povraca nje i proljeva. listova i kore. Kod oralne primjene mogu se vee kod dnevnih doza veCih od jednog grama pokazari znaci orrovanja. I U doba epidemija kuge i iii I klincicincieavrijeme zvakalih za svoji ad kl su . U ulju se nalaze kao cdredujuc! diJelovi eugenol (70 do 80 %) i acereugenol (10 do 15 %).nOg.kOle.

. U ulju se nalazi i linilacetat (30 do 50 %) koji odreduje vrijednost biljke. kao i linalool. ublaiava belove. cineol.Poznavanje i pravilna primjena ljekovitih biljaka Veeje U ontiet bilo pmmafO da lovando lijepo mirise ali i do je ljekovita: poseb no se cyeniLo njesino IIl1lintjuCe i dezinficirajuCe djelo\lonje. Osobito se u Franeuskoj lavanda smatra jednom od najznacajnijih ljekovitih biljaka uopce. saponine i kumarine umbelliferon i herniarin. trljaju je medu prstirna i natapaju njezinim sokorn mjeste ugriza. lavanda (Lavandula offidnalisl Ova usnjaca iz juzne i srednje Europe vazna je ljekovita bilj- ka. ani beru lavandu. djeluje 38 Ljekovito djelevanje lavande ked ugriza zmije posebno cijene lovci: ugri ze Ii im psa poskok. mokrace. ponce stvaranje iuci. djeluje umirujuce na srce. Djelovanje Lavanda djeluje antiseptieno. Najtrasenija je lavanda koja raste u francuskoj pokrajini Provansi. karnfor i druge tvari. znoja. borneol. mozak i vegetativni iivcani sustav. . opusta gn:eve. Sastojci Medicinski se primjenjuju cvjetovi koji sadrze ad 1 do 30/0 etenenog ulja. smiruje . aka 100/0 treslovine lamiaceen.

5 % etericnog ulja. smanjuje krvni tlak. kao i akne i psorijazu.2 %-tnoj otopini esencija lavande unistava uzrocnike tuberkuloze. Lavanda potil'e menstruaciju i ne bi se trebala primjenjivati u trudnoci. nernira. silicij i vocne kiseline. Visoke doze lavandinog ulja mogu dovesri do nadrazaja zeluca i crijeva. Kod infekcija disnih putova lavanda se stoga moze prirnjerijivati oralno i pomijesana s drugim ljekovitim biljkama za masazu i za inhalacije.ijecenju se prirnjenjuju plod i korica.mirisna ljekovita biljka atitoksicno. felandren. pinen. hesperidin. Limunova korica sadrzi provitamin A.ka1cij. opekline i ekceme. Lavandin caj i ulje ublazavaju upale kofe. Podnosljivost Rijetko se govori 0 alergijskim reakcijarna na lavandu. Idealno je jesti i plod jer zastitne tvari koje se u njemu nalaze bitno jacaju djelovanje I vitamina C 39 . citronelal. razliiiire flavonogLikozid e i oko 0. bakar. kao i do ornarnljenosti. U l. mangan. kao i urnirujuca svojstva kod nervoze. Osobe koje boluju od niskog krvnog rlaka ceseo su zbog opustajuceg djelovanja lavande pospane i umome. a u 5 %-tnoj uzrocnike tifusa i difterije. Ona se posebno dobra razvija u plucima. Sastojci Osim vitarnina C i vitarnina skupine B. limun sadrfi i minerale i elernente II tragovirna . Vazna su njezina antibioticna i antisepticna. citral. Vazni sastojci ulja su limoni (90 %). nesanice i nervoznih smetnji srca. zeljezo.Lavanda. limun {Citrus limonum} Svjez limunov sok ima Limun pripada porodici rurvice a potjece iz istocne Azije. potice probavu i tijeei rane. karnfen i linalool. Osjet[jive osobe reagiraju katkad glavoboljarna na njezin miris. Podrucja primjene Antisepticna snaga lavande moze se dobro iskoristiri oralno i u vanjskoj primjeni. U 0. vrijedna svojstva: djeluje antisepticno [unistava klice) i drureticno (izlucuje vodu a time i bakterije koje izazivaju bolesti).

Slrovi luk treba 10 bi odrnah iskoristiti. zeljezo. sumpor. annsepticno i sprjecava infekcije. sree i vene te sprjecava reurnatske regobe i sklerozu . 40 . kalcij. a sadrzi oko 0. Vrijednost te posvuda koristene i omiljene biljke svima je vjerojamo poznata. Prekomjemo uzi'lanje limuna moze pojaeari mirnocu nekih osoba. jed. Flavonoidi se nalaze u korici ploda. prije svega ad aliina. Da bisre I ublazill neugodan miris luka na ken [ela. alicina i po!isulfidena. pojedite jabuku. otpusta S]UZ. Djelovanje Luk potice lucenje mokrace. djeluje antiseptldno i osim toga aktivira bijela krvna tjelesca. srnanjuje secer u krvi (preko tzv. jedan od mogucih uzrocnika upale rnozdane ovojnice. te hemoliticke streptokoke.01 % etericnog ulja. Podnosljivost Lirnunovo ulje moze kao j sva druga erericna ulja nadraziti kozu. Tvar koja potiee suze zove se propanrhialcksid. Uparena esencija Iimuna razara rneningokokus. I Sastojci Luk se primjenjuje u rnedicinske svrhe. luk (Allium cepa) Biljka iz porodice ljiljana kod nas se udomacila stigavsi iz Azije. prije nego !ito pocne truljenje koje smanjl. jaea zivcani sustav.. djeluje antialergijski. B. probavu i tek. To vrijedi i za sok. ova do tri bombona s kavorn iii nekoliko listova persina. glukokinina). minerale i elemente u tragovirna (natrij.Poznavanie i pravilna primiena ljekovitih hiljska Djelovanje Limurr je biljka koja unistava bakterije. siliclj). C). Luk sadrzi cijeli niz vitamina CA. Podrucja primjene Limun ima i druga ljekovita djelovanja: on opcenito osvjezava. smanjuje remperaruru i visoki tlak. kalij.lje kvalitetu I sastojaka. Cista esencija unistava bakteriju difterije.

Majcina dusica - svernoguta bi Ijka

Podrueja primjene
Luk smanjuje previsok krvni tlak i poviseni kolesterol u krvi te sprjecava arteriosklerozu. Pornaze kod bronhitisa, astme te smetnji u probavnirn organima, bubrezirna i rnjehuru. Sirovi luk djeluje posebno dobro na rnokracne putove, a kuhani na probavni trakt,

MajCina dusica

(Thymus)
M ajcina dusica zva I. se ranije antibiotikom ljudi.

Ova usnjac<Iiz podruqa Sredozemlja cesto se primjen juje kao ljekovita biljka i zacin. Razlikuju se Thymus vulgaris (vrtna majEina dusica iii prava rnajcina dusica) i Thymus serpyllun1 (divlja rnajcina dusica). Obje biljke sliEne su po sastojcima i naeinu djelovanja i primjenjuju se na isti nacin. Divlja majcina dusica sadrzi manje etericnog ulja, i to antibioticno slabije djelujuceg, Sastojci Koristi se cvatuca biljka majcine dusice koja sadrzi najrnanje 1,2 % eteriEnog ulja, treslovine i.gorke tvari, kao i sapo nine. Eteril'no ulje sastoji se do SO % iz timola, karvakrola, cimola, borneola, geraniola, linaloola, pinena i cirnena, Glavni sastojcl ulja majdne dusice su timol i karvakrol, a ulja divlje majcine dusice linalool i cirnol, V ljekovite svrhe mogu se jednako primjenjivati vodene otopine i etericno ulje obiju biljaka.

! 1 rnravirna je poznata
i antlbloticna
snaga

1 siromasnih

I
I
I

I divlje

I na
!

rnajcine dusice: oni postavljaju biljku svoje nastarnbe da bi rnravlji grad stitila od napada bakterij a i vi rusa.

Djelovanje
Majcina dusica djeluje opcenito poticajno i osnafujuce, ublazava grceve, jaca zivce, potice tek i probavu, povisuje krvni tlak i djeluje dezinfekcijski i antiseptic no - to svojstvo proteze se osobito na crijeva, pluca, mokracni trakt i genitalije. Majcina se dusica ubraja II najvaznije antisepticno djelujuce Ijekovite biljke koje unistavaju bakrerije i otrove, Vlje rriajcine dusice zbog svog sadrfaja timola/karvakrola i 1I koncentraciji od 1:3000 djeluje usporavajuce na najvise
41

Poznava nje i pravilna prirnjena ljekovitih biljaka Nova istrazivanja potvrduju da etericna ulja rnajcine dusice, I lavande. berg. mote. kamilice i limuna poticu II stvaranje bijelih krvnih tjelesaca. Majcina dustca I pot ice obrambeni sustav kod razl icitih in fekcija.

I

bakterjja u ranarna. Cak i zubne paste koje sadrie majcinu dusicu u razrijedenoj oropini od 0,10% razara]u mikrobe u usnoj supljini u roku od tri minute. Podrucja primjene Majcina dusica djeluje dezinficlrajuce i opustajuce na bronhije, zeludac i crijeva. Prehlade i druge tegobe s disnim putovirna, osoblto grcevin kasalj i hripavac, mogu se ublafiti pornocu rnajcine dusice. Pojave vrenja u erijevima s grcevirna i rijetkirn smrdljivim stolicarna normallziraju se, a sluznica zelu en i crijeva se smiru je. Caj od rnajeine dustce (1 flicka na ,/, litre yodel pornaze i u vanjskoj primjeni kao oblog kod rana.

Podnosljivosr Prevelike doze u osjetljivih osoba mogu izazvari prejako
djelovanje ~titne zlijezde. To se moie dogodiri i kod preceste upotrebe zubne paste ukojoj ima rnajcine dustce, Kod kolicine od 6 grarna majcina duslca djeluje rokskno. Zato se ne bi srnjela uzimati u rrudnocl i kod visokog krvnog tlaka,

Svjetsk, najpozlIGtije planUIiiie 1IIIllllla danas su
II Italiji, Spanjolskoj, Crlkoj i lIa zapadll SAD·a. Umwi se moiiie djekom

dje(e godille k!lpili svjti i dobre halitete.

42

vrisak protiv napuhnutosti i grceva

Vrisak

(Salureja)

Ova vrsta usnjaca vee je u amici bila veoma cijenjena biljka. Uglavnom se razlikuju vrtni vrisak, koji se obicno upotrebIjava kao zacin i nesto jaci krski vrisak Krski vrisak ima bitno jace antibioticnc djelovanje. Obje su te vrste slidne po nacinu djelovanja i primjeni. Sastojci U lijecenju se primjenjuje cvatuca biljka koja sadrfi od 0,3 do 1,9% erericnog ulja, 4 do 8 % treslovina, gorkih tvari i malo sluzi. Osnovni sastojci ulja su karvakrol (oko 30 %), cimol, dipenten, fenolen, pinen, terpen, fenol, cineol i nesto tirnola, Djelovanje Vrisak ima jako ancisepricno djelovanje (osobito krski), cesro i"ak i jace od rnajcine d US ice, a osim toga sprjecava i truljenje, dje!uje poticajno i kao afrodizijak.

I Vrisak je dobar kod
rana i uboda insekata.

Natapkajte ranu iii ubod mlakim (ajem
iii, jos bolje, dvjema kapi ma etericnog u Ija. To ce sprijeciti belove i natekline.

Podrueja primjene
Preporucuje se prirnjena ove biljke za zeludac i crijeva. U kuhinji je omiljena zbog svog svojstva da sprjecava truljenje i potice probavu, Ublazava napuhnutost i grceve (ovaj pomalo ostar zacln trebao bi se naci u svakom jelu s grahom, lecom, graskom ili keljorn), potice tek i zbog svojeg je dezinficirajuceg etericnog ulja i treslovina debar kao sredstvo protiv proljeva svih vrsta. Brojni liked za poticanje probave i sredsrva za lijecenje rana sad de vrisak,

I Caj
I

ad vriska kod napuhnutosti. vrenja

! iii truljenja u zelucu iii kod proljeva priprema

Podnosljivost
Vazl1o: zbog svojeg nadrazujuceg djelovanja na sluznicu i kozu ulJe vriska se ne bi smjelo upotrebljavati nerazrijedeno, Aka je to ipak nevedeno u receptima, oprezno ga isprobajte.

I se ovako: 2 zlicice biIjke
prelijte sa ';" litre kipuce vade. ostavite da stoji
10 minutai

pijte po

dvije sal ice na dan.

43

la.kterij. alergije dumbir.ve trava 44 . k) srnsnjuje ternperaturu .~.roze. ra n a eukaljpt. i ~iv.luea mogu':.IYlOkozo. pOli~e prokrvljenost antibakterij. di!nih i mokracnih putova. I. antjvirusnc.keca . pOlite prekrvljene.caja 'itosti. jata.cava nadutost.iava belove lagano antibi"ti~n".ko.kcij.jdu~k. u vanj.j.v. i za opce jatanje. prill. kod povi!enlh vrijedncsti rnasneee u krvi. U poricanie obrane organizma kod katara di!nih putova. j prehlade ne kori . proliv napuhnutosti.ajuce.Io. antiviral no. napuhnulo.koj primjeni ked nategnuca i bololGl mi~ica ked ne u trudnccll moguci nadra !a] i 1. ne uzimati oralno debra ne keristiti u t rudnocil mog. izbacivanie sluz! anrisepticno. iscrpljencsti. potice izrnjenu tvari Primjena gre""e. i!iiasa kod . potice prokrvljenost . li. .v •. annvirusno.prj. za peticanje prebave. korica telnjak antisepnceo.gano antjbakterijskc. potite probavu. ($Iolisn. <vj.epti6no. prekornjernu tekuelnu.zinficirajure. sluz. anlimikotitno. fungista!i<!no. bobice borovica. uspcrava upalu.. probavu anlibaktedj'ko.tav.rcu i crijevirna.tko mogu.3 'rv. upala vena kod katara diJni h pu rcva kod probavni h tel. opcenite slabosti za . antimikoti~no .~i rane. sjerne arnika. putne bolesti kod infekeija di!nih putova 23 innalac:iju i rnasazu kod probavnih smetnji.algant.Iiti u trudnoei! mogue.n]e arl. Iijeti upale. reumatskih tegoba .nlib. sprj.va gll. protiv napuhnutosti antibakterijsko.e ale<gije dobra mogu6i nadra~'ii f. iglice c:imet. i rana. sluz. sm:anjuje rnasti u krvl.ko. izlutuj. antimikoti~no. potite prohvljenost I. ked kallj. protuupatno.c. posebno potif. mokrenje.lj. kor.tovi borove igliee borevlca. probave.nosl anti.met"ji probave i gr~""a u zeh. ubl. dezinfici. opu!la ~r<. za lij. upala . korijen '01. poti~e prokr. u vanjsko] prirnjeni kod bolova milie.nti se pticno. ubi.luca ne koristiti kod nadrai!aj' .rgije.ti. zgru !'.rgije dobra dracoljub kod laganih inf. ILIea i bolesti 'UCMg mjehu'a rij. ked probavnih tegoba.ntib. t. potlcaino. elpu!!.t d.kl.I'u~.klerij. poli~.lo. kod probavnih smetnj. crjjeva i bubrega dobra Djelovanje . produzava zgru!.jen gowli'" h. otpusta .. at.Poznavan]e i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Ljekovite biljke Biljka anis. nedostatka teka ked kroniene preh I! d e.ko.nje krvi.• a potican]e izlucivanja mokrac. i kata ra dijnih putova kod ezljed. ublatava pOli~.ntibakt •• ijsko.o .u(1 nadrahji !eluc a.rio.osj.tonj. j. 5 eterienim uljima Podnosljivost moguce ale<gije mogu.

ijsko. napehnutosti. protiv napuhoutosti antisept i~no. povrat. ked artritisa i bronhiti.cenja rana..lno.d.iv.nr. greeye.nj. za j.• ntibakte. potiee obr. cvjetovi antibakterijskc. sluzi Primjena kod bmnhiti. sprjef. umiruie. u blafay. j. kod probavnih smetnji i infekcija di!.Iucu i <rij. grl:ov. kora i plod luk dobra 4S . kod temperature.'udac. kim antimikrobno.zav. bole sti disn ih P u tova. probavu.njuj.. ubl. va greeve.oje mokrace.vim •. osjecaja sifosti kod upata u podrueju usne ~upljine i !d. kod hunjavice i bronhitis. [ungistalieno. an(ivirusno.nja i slabosti za . mokrace. za ubl. kao oblog kod lij.ifava probavu i izlucivanje razr jeduje slu z tl ak. virustaticno.ya napuhnutost. potiee za'jeljivanje rana. opust. Iii_a rane kod upala u podrutju usta i tdrijel a.zluc.gii.~ a. . upale.ijeI3. dobra limun.prj.nu. potice obra nu antibaherijsko.faji kof. a nt ibaklerijsko. laganc ornarnljujuce dob ra klinbc. cvjetovl dobra komoraf lagano antibioticno. grceye.nje upale kofe i sluznice za csvjezenie i jaCanje.a kod probavnih tegob a.a. hladi. upala mjehura i bubrega ne u trudno6 kadulja.fav. jaca probavu.nHI putova kod nervozom uzrokovanih rnogue e a I.. kod areva leluca.nje kod upala kofe i sluznice. potia. potice probavu i . i.luciv. potic. listovi karnillca. izlucivanje sluzi. onemogucava bakterij. kod srnetnji sna i nemira. kod prehlade i glip.keija mokra':"i" putova. . potic.c. ubl .joUjiv l. sprjecava znojenje.nje skleroze. sm.. za potlcanie probave dobra kelj moguci n..ke tokslne. ublafava greeve. snifava tlak. poti~e probavu antisepliCno . potice iz mjenu tvari potice prokrvljenost.. poti~. ublaun upal e. u analnem i genital nom podrucju."a u £.cav..Prirod no antiba kterijsko djelova n]e Ljekovite biljke s eterienlm uljima Biljka hren. U lokalnu anestezl]u. lavanda. cvjetovi dobra smetnji u zelucu i e:rijevima.nj' sluzi lagano antibakterijsko. jaca i pOtice probavu (kariea) antlsepticnc. an tirung.ira na ielucu i dvanaesnlku. grf. probave. korijen Ojelovanje antibioticno. oboljenja crijeva Podnosljivost ne na o. u zelucano-crijevnom traktu iocijedeni sok kod t.

za ded'f' u juhe il i sala te ked probavnih . probavnih srnetnjl ufe"'. lije~.ekog tlak. ked: asrrne.. potile probavu ople"itc poticajno. !eluc.~k).nja. CpU!I."lnji probave. povracanje lagano • n libioli 1no.!ljavanje. rane.!. rijetko su moguo.bva grteve. usta i :!drij.r.e" ubla~. j. ublahv.mi_ nu IV3 ri.~jet.olibakrerij. prOhv Uuljenja. usta i id. listovi a ntisept i~n 0.m. de. prehlade. maj~ina du!ica. antibak«!rij sko. smanjuie tlak. sekrete. op1enito potiC'jnO kata . bosu ked ."j.&' isk.v" gr~ev. an t'i mikolion o. I. ub'I. pol. 3 nri~iri)sn 0.Iuz. antimikoli~no. pOliee probavu. orpusta . vrisak ked napuhnutostl.pli{no.n :rn. Primjena ko>l lag~ni h in r. jet re sarno Y' dogovoru s lijel:nikom m. ubla!. skuplj.!ki. sn . i c<ij"va.ijel.i. ja~a pap re "a rnetvica.mernji 'eluca. poliill. polil:e probavu. . [l te tuca i c rijeva ne u trudnoci i kod visokeg Ilaka dobra za potican]e probave i ja~anj e.. an tlvlrus n o. . dobra 46 .Iu. obramben] sustav 1"ti. ublahv". 'prjeta".antivj ru sno."" nadutost dez i nrici rajute. Iistovi Djelovanje antiS1'.itu limlu. probavn ih smetnji. nih i "rij.". potif." ~ju usra i 1d'ijela 'ked . probavu opceoito j aea. dezinfod raj uce.ta . ubi. listovi rujevina antirnjkrnbnn. ubl. i. (Vieloyi ked k. polit.ludac ne u povrtnlca ruzrnarin..:!ava II a k ked nervnznlh srnetnji sna i !elu~. pori ~~ P robavu. naj bolje 'vjd dobra mcguei nad ra i!aj i. grtev e. laga no anI ibicti~no. ked upala u pod. POI.dr. "(. .n."".ed vi sokog tlaka i u I'udnoti dobra ked kat ara disn ih 'p utova. listovi mali~njak..cava upale.. protiv trulje. .j~.afyj.I.ka kod upala kote.ju'e. grceve.. cri]. obrane ked karara disni h p u 10". upale. poti~.Iergije dobra ked bol es 1i !u~i j.eplifno (pos.nje ...j.m'!nji.i. potlcanje probave i za PodnQ~lijvQst dobra ne kon 5 ti Ii k.§lja i prehlade ked rana i ozljeda. sp. krob n o. di~nih pu tova k uudnotH katkad n. mok"cu .'lna primjena ljekovitih biljaka Ljekovite biljke 5 eterknlm uljima Biljka matur.Poznavan]e i prav.Iuzi anli. .ko.inficirajuc e. ful.~..dlljcli Iuk mileduh (!ipan) neven. i'lu~iv.o ri~no. kij. ~eluca ne u trudncei i ked vi . umiruju.potice.nlim. mok re nj. koe. kod niskog.v. upaT. du!k. kao 50k il i ... probavu grteve.potiile probavu. mog"':i nad . upale.!.vni h.tegoba kao i ~e!oja~. urniru]e antib'kterii sko. U. kl.boo k. anti. za j.

prehlade. ja<.luca 47 .potit.""rj'duje sluz pOliee izluc.a putova brusnlca. u ttbuh u.vanje . glavobolja ne kori Sit iti u trud noti! moguCi nad"z3j i t. so i'zava remperatu ru. dobra moguc oad""i zeluca ne ko. lijol:i rane z. IJ! SpOt3Va. obranu. moguei bolo".aSlj . a n.tovi b.kuplj'juce..eav. prehlade pelud ne grcznlee kod proljeva. poj.". kod oeei ste . upala vena. . g.juco. listovi hamamelis.k". p osebno kod prevel ike doz. ubi atava belove ant i b i ot i~no. obranu. ub'I"a. ubla ~"va boll petoprsta rudb.ijet ko su moguCi nadrabj.kod p rehlade.kole.ntibioti<"o i .du od 12 godma.eva. ublail'" nadrahje. listovi 5 drugim djelotvornim tvarima J>rimjena: korl..Iuzi kat i' upal e. gri pe.gob. upale dobr dobra tvjetovi rnedvietka. moguti n. znoj.v.l:eve antibiotidno..loo.tiste "oZ~ kod upala mokratoih i mjehu. poti{e znojenje i rnokrenje fog. be les ti If mf neg sust ava :i ra ~ dobra. stimuli ra imunoloski . korica hrast.. 'k.tooi i biljka vrba. lagano ublafava botove dezi n n"j ra.fav. tom p eratu ru.tski h legoba kod upala mokra en ih pu tova i mjehura •. usporava pori~e mokrenje . <l<.oibnih upal" usia i i!dfiie'I. u bla. prctlv upale.Ne dajte klicarna sansul Ljekovite biljke Biljka bazga. '1.e znojenje i' mokrenje ked prehlade i bronhitis vrbcllsta surudca.no dj. reumatskih 'ogoba. heme rc id I i kod prolleva kod prolj. za lijeeenje ra na korijen trputac lagano ant.stav.~. cvje. llsiov 'poi.nbmikoti~no. ubl. antioakte djsko .nj.va obranu. sprje<. skuplla kozu.ibioti. kora ljpa.ava belove.. g.• k" pljaju c.no ..poi. rana. antiblotkno.eom. ~j.1 pa le. reumatskih Djelov~nie .va upale. upale Podnosljivost dobra dobra . srniruje grleve. i njel:ln kod upata o(iju.nje obrane (i pf(lfolaktic~i). ."v. .kuplj.i. reu m.d. up.• stm e.la koje. OpU. . potice mokrenje ne u IrudnoCi! nije za djecu rnl. ~el uta dobra kod bro~hiris.azaji ieluca .!I. te!ko61 g'ip". pol'ic.ip e.ti ti ked visoke temperature. kora kod p rehlada i reumats kih I. snit .v.lljan.nie ~mokrenje. .ekcem hernoroida kod prehla d e. upale.kij.

sluznice obraza. zbog virusa herpesa .. Odaberite od brojnih recepata one sto yam odgovara za sva ku tegobu.e u podrucju jezika. npr. Oralna uporreba etericnih ulja smije uslijediti samo nakon dogovora s lijecnikorn iii iskusnim Ijekarnikom. take i za primjenu etericnih ulja. Preduvjet je.. caj iii sirup. mekog nepca iii zubnog mesa i mogu biti vrlo bolne. masaze. 48 ..Bolesti i tegobe Ovo se poglavlje kod opisanih biljaka i recepata usredotocuje na posebno prokusane i djelotvorne recepte kojima si svatko lako rnoze sam pomoci.. tocno pridrzavanje navedenih uputa. infekcije disnih putova (razrjedivanje sluzi iii ublazavanje nadrazaja. infekcije zelucano-crijevnog trakta (smirujuce djelovanje na grceve) . One se nalaz... infekcije koze. inhalacije.. usnica. tskoristite sirok spektar djelovanja Ijekovitih biljakal U ovim slucajevima pornafu biljni antibiotici Glavno podruqe primjene antirnikrobnog djelovanja Ijekovitih blljaka u okviru sarnostalnog lijecenja su jednostavne infekcije: . Nemojte odjednom napraviti prevel iku kolicinu lijekal Afte Afte su ranice u sluznici usta okruzene upaljenirn ruborn s bjelicastim naslagarna. Razlog njihova nastanka nije poznat. ovisno 0 potrebi) . infekcije mokracnih putova (i potican]e mokrenja). U svim receptima dani su prikladni nacini pripreme i kolicine. kako za primjenu cijelih biljaka iIi same dijelova biljaka. dakako. npr.

Biljni cajevi poncu izmjenu tvari u tijelu. Kod akni se upale zacepljeni prolazi lojnih z!ijezda i folikuli dlacica. Ne biste smjeli jesti previse rnasnu hranu. korijena maslacka. zene. Nastanak akni najcesce je povezan s hormonalnim promjenama u puberteru. nego Cistim rukarna. a eim »dozru«. srnetnjarna izmjeni tvari. Koristite svaki dan cisti rucnik. pogresnom prehranom.Akne pretpostavlja se da je to oslabljeni cije iIi pogresna prehrana. prazne njihov sadrza] i onda u pravilu zacijele bez ozilJaka. rek nakon ciScenja liea parorn.Alte . slabirn radom probavnih organa i nepod noseniern neki h ziveznih namirnica. I izrazeni Herpes simplex mogu uzrokovati jak napadaj I afti. koji stvaraju evorice (pristice) i podizu ih prema van. posebno u rnladih osoba u pubertetu. obrarnbeni sustav. ali i prsa. prenosenje zivotinjske upale usta i bolesti sap Ispiranje usta Posebno se dobrim pokazalo ispiranje usta eajem od kadulje. inficiranirn Akne Akne su jedno od najneugodnijih koznih oboljenja. po 20 grama macuhice. U tom slucaju saI vjetujte se s lijecnikorn. a dnevna parna kupka lica cisti i ublazava upalu. kao i I iii Herpes zoster maslacern iii sirorn). I (kontaktom sa tivoti· njarna. No i prirorn se ne srnije pretjerivati. Ljekoviti caj Ovaj caj potide izmjenu tvari u tijelu. Cesto pomaze i razrijedena tinktura rujevine. Primjena: Pomijesati 30 grama orahovih listova. Dobra je hrana s nmogo voca i povrca. leda ili ramena. Najcesce zahvacaju lice. postoji su mnja na . . I! sirovim mlijekom. a kod jakih upala cajem od kamilice iii mjesavine kadulje i karnilice. infekAko su afte jako izra. I I U kasnijirn godinama akne mogu biti prouzrokovane i dusevnirn III I 49 problemima. slatkise i jaka jela. Opce mjere Treba paziti na krajnju cistoclI: ne isdskujte prisrice prljavirn prstima. Perite se sarno blagim neutralnim sapunirna i ne koristite nikakvu kozrnetiku za prekrivanje Iiea. rosnice i listova koprive. Reeepte porrazite pod »Upala sluznice usne supljine«.

. Angina Latinska rijec »angina« maci tjesnac. mora I prepustiti strucnjacirna. naravno.Bolesti i tegobe 10 grama nevenovih cvjetova. Razrijediti 3 puta na dan 15 kapi s malo vode i uzimati uvijek prije obroka. Primjena: Najbolje je dati pomijesati u ljekarnl jednake dijelove tinkrura rnaslacka. I . Kapljice Ove biljne kapljice potieu izrnjenu rvari." litre kipuce vode. Na kraju lice narapkari vodicom od hamarnelisa... ad cvjerova kamiliee iii srolisnika Primjena: Priprema se kao gore sa 1 do 2 zlice biljaka na 1 lirru vode.. arnlke i oraha zagrijati do vrenja u litri vode. Parna kupka za lice Pri lijecenju akni Ijekovitim biljem polazi se od toga da valja najprije u red dovesti ejeJokupnu izrnjenu tvarl tako da kola ne stvara previse masti. Od rnijesanih biljaka Primjena.. U vecini slucajeva angina je 50 . I sto se. ostaviti da sroji 10 min mao Tri pura na dan pin po jednu salicu poslije jela. ostaviti da stoji 10 minura i nata pati upaljena mjesta Hi stay" ljati kornprese namccene 1I otopinu .. rnaknuti sa stednjaka i drzati lice 10 do 15 rninuta iznad pare." litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta... Losioni i ispiranje I . ad stolisnika Primjena: Preliti 3 zliCice biljaka sa'. ad rnajcine dusice Primjena: Tri ilicice biljaka preliei sa'. c":estose pod tim podrazumijeva upala nepea i krajntka. rosnice. listova ruzrnarina. lavande. nevena i ivancice. Dvije Bieice (do 14 godina 1 iii· cicu) mjesavine preliti sa 'to litre kipuce vode. srricka. 1 do 3 zlice mjesavine cvjetova kamiliee. I Ovdje se individualno obraduje svaki pacijen t. . Upaljena mjesta natapati mlakim cajem_ .

Voda za grgljanje . sljezovih listica i orahovih lisrova te 10 grama cvjetova kamilice. Ako je potrebno.. Srarij! ljudi.Akne . ponovo stavite oblog. za akutne tegobe odgovorne i odredene bakrerije. rucnik mosete namociti i Ll lirnunovu soku (razrijedenu vodom). litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Od petoprste (prstaca). Ovakav oblog smijete stavljati sarno na topao vratl Savjer Umjesto u vodi S ocrorn. Cesta su. ostaviti da stojl 10 min uta i time svaka dva sara ispiruti i grgljati.. cesto umjereno povisena temperatura (05[0 je tipicno za bakterijsku infekciju. pak. Tegobe u tim slucajevima nesraju vee nakon nekoliko dana. Tri zlii'ice mjesavine preliti sa 'I. . Vlazni rucnik ornotati dva puta eke vrata i prekriti suhirn rucnikorn. Tipicni simptomi kod angine i tonzilitisa su bolovi u grlu i kod gutanja. i'im se vrat zagrije . Primjena: Preklopljen tanak rucnik uroniti u hladnu vodu s octom i lagano ga acijediti. stavljajte oblog 2 do 3 pura ria dan.' litre vode. naime streprokoki. sljeza. iz kojeg se II krv ispustaju klice i To u raznirn I Upala krajnika mora se uvijek izlijeciti jer inace rnoze postati kromcno u I reakcija. I organima moze dovesti Ido upalnih i alergijski h I legio bolesti. pak. Akutne upale izazvane streptokokima pojavljuju se najcesce u djetinjstvu i mladosti.. . Opce mjere Kod akutne (ne krorucnel) upale kao prva rnjera pornaze cesto hladan oblog aka vrata. Na kraju operite vrar i prekrijte gao Ako yam je to godilo. Grgljati mlakim cajem svaka dva sata .. katkad probadanje u uhu. ali i visoka ternperarura je takoder rnoguca). listova oraha i kamilice p. slornljenost. 51 toksini.imjena: pOlnijesati po 20 grarna petoprste. Od kadul]e i kamilice Primjena: 2 ~licice mjesavine od jednakih dijelova biljaka preliti sa 1. cesce pate od kronicnog tonzilitisa.nakon 15 rninuta..Angina popratna pojava prehlade iIi gripe. Krajnici su paveCani i crveni. a katkad se vide i gnojni mjehurici.

casi Kapljice Za povecanje obrambene snage i zalijecenje upale pornaze mjeSavina razlicitih biljnih tinktura. J druge mjere s toplinorn. kronicncg kaslja. I Sluznica disnih putova. Do nadrazaja na kasalj moze doci i kad se uz prehladu iii gripu upale sluznice disnih cijevi i bronhija. vrlo dobro pcrnazu topli oblozi. Kasljanjem nase tijelo pokusava osloboditi diilne putove od prasine. kao sto su kupke nogu iii pravo 52 . odmorite se. hrane.) i kadulje pornijesati sa 20 mililitara tinkrure dragoljuba. Ako imate prehladu s temperaturom. Istodobno s mjerama poduzetima za ublazavanje kaslja mogu se piti i tajevi koji poticu znojenje i izlucivanje sluzi. npr. Primjencr Po 10 mililitara tiukture rnajcine dusice. Od Iimuna Primjena: Grgljanje i ispiranje sokom od Yo limuna u 1 mlake vode. kad tjelesna temperatura nije povisena. Na njezinoj se povrsini nalaze bezbrojne male niti koje te tvari ponovno izlucuju van.. Posebno je kod kaslja s jakorn sluzi vazno dosta piti. Nase tijelo tada pokusava kasljern osloboditi disne putove od prekomjerne sluzi koja se stvorila u upaljenim bronhijima. Kod jakog..Bolesti i tegobe . najbolje dva do tri dana posrite sa cajem i oblozima na listovirna. reagira na steme rvari pojacanorn proizvodnjom sluzi. caj od lipe iii bazge. Opce mjere Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo kod jednostavnog kaslja. Bijelo pranje Bronhitis Pogledajte pod »Upala rodnice« Kod svakog oblika kaslja i bronhitisa vafno je mobilizirati obrambene snage: na primjer vitaminom C (jed nom na dan I zlica soka od pasjeg trna Idrijenka poslije jela) iii kura od cesnjaka (svakodnevno 2 cesna cesnjaka na huh iii u svjezern siru). koja je kod prehlade najviSe pogodena. Tri puta na dan uzirnati po 20 kapi. pica iii vode. rudbekije (Edllnacea spp.

po 3 kapi rufmarlna i eukalipta. po 3 kapieukalipta. ~ 5 kapi lavande.ngi na . Time se lokalno posrize veca prokrvljenost i inhaliraju se sastojci ulja." iii ... I Kod sva ke vrste kaslja trebal i biste izbjegavati dodatne izvore nadrazaja kao sto su zadimljene prostorije il i propuh. Primjena: Sakl..A.glio jele (kod prehlada) ~ po 4 kap: kajeputovca. borovih igliea iii klekovine koja ce se isparavati.posebno uljirna koja sadrzavaju rnentol i kamfor . eukalipta i sandalovine (potice iskasljavanie) S3 . niaouflja i kajeputovca U. borovih igiica i lavande (potite . zra k i dosta vlage u zraku..iazivac zraka Etericna ulja za inhalaciju ~ doziranje: 6 do 12 kapl svake rnjesavine na I do 2 litre vruce vode .nisu za dojencad i malu djeeu! U rrgovini se mogu naci specijalni balzami za djecu..l borovih igliea. 5 kapi lavande i 3 kapi eukallpta iii 12 do I 5 kapi borovlh igli. 6 kapilavande (blago djelovanje) . U prostoriji rnozete postaviri posudice s antibioticno djelotvornim uljima eukalipta. Navecer biste mogli prsa i leds natrljari etericnim uljima iii uzmite neki od uobicajenih bronhijalnih balzarna. ne preh ladan.. Ostavite da se voda Inhalacije ~ Ako etericna ulja djeluju prejako i prenadrazujuce.Bronhitis kupanje (pazite na opterecenje srca i krvotokal) djelotvorne su kod dugotrajnijih prehlada kad nema temperature. majcine dusice i lisrova eukaLipta prelijte kipucom vodom i pod velikim rucnikorn udisite 5 minuta pare koje nasraju. No upamtite da takve masaze . inhalirajre cijele ljekovite biljke.lko antiseptieno djelovanje] .iskasljavanje) ~ po 4 kapi bergamote. po 4 kapi eukallpta i miloduha utrljati i mhalirat: (kod astrne) ~ I kap rnajdne dusice.i. isparava na radijatoru iii nabavite ov. Pobrinite se za svje:z.. 2 kapi rnajcine duslce (inhalaciia za sve vrste tegoba) . po 3 kapi eukalipta i borovih igllca .

. maze se primijeniti otopino za grglja /lje. Primjena: 1 saku borovih iglica prelijte Iitrom vode.Bolesti i tegobe ~ Posebno blago djelovanje imaju borove iglice. pustite neka zavri pa udisite pare. staviti u 100 rnililitara 90-postotllog alkohola. I rnajcine dusice i kadulje kao zacina i dodatka u juhama i salatarna posebno ojacavai podize obrambene I 1 Masaze Pl'imjena. stavi re po kap eukaUptova i linw nova ulja. kao i tri kap i IIlja lavallde u V. Prirnjena ceSnjaka. Stavice ulje u ruku i razrnafite ga dva puta na dan po prsima j ledima. borovih iglica i majcine dusice. ~ po 3 kapi ulja jele. Primjena: Po 2 mililitra ulja lavande. 20 do 30 kapl ulja jele iJ i bora ili 12 kapi eukaliptova ulja ~ za djecu: 5 kapi ulja jele staviti u lh cajne z!icice ulja pile" snage pi uca i bronhija. Kod svil: tegoba u grlu. Kod osjecljive koze stavire ukupno 10 kapi navedenih ulja u 1 zliCicu maslinovog ulja. origana i Iavande ~ po 7 kapi ulja niaoulija. 54 . Od toga uzeri I zlicicu iii 1 zlicu i pomijesati s vruccm vodom te inhalirati ovisno 0 podnosljivosri. jele i eukalipta . Kod kronicnih oboljenja 1 do 2 tjedna provoditi 2 do 3 inhalacije na dan. case vode I' grgljajce vise pu m IIa dan. eukalipta.. Za masazu uzmite ukupno 10 do 20 kapi etericnih ulja.eb. ~ Inhalirati mozete i oropinu etericnih ulja u alkoholu. a pOI. kao i 4 rnililltraeukalipra.1O kod a 11gi IIe.

. korijen bijelog sljeza i velecvjetna divizma u jednakim dijelovima to. potice ispljuvak. po 10 grama korijena jaglaca. listovi sljeza.. cvjetove velecvjetne divizme. cvjerovi bazge.. rosike kruznoliste j usimjenog anisovog sjernena . velecvjetna divizma. Sirup od vrhova jele (opusta sluz) Primjena: 5 saka svjezih izdanaka jele iii bora skuhati u litri vode. majcina dusica i sladic II jednakirn dijelovima .. miloduha i bijeli tetrljan (macina trava.ijeCnikom! to.. trputac.Brzo ublasava nadrazaj: rniloduh. pl ucnjaka. narezane sjernenke komoraca korijen bedrenice u jednakim dijelovima .. Od toga pijte .Razrjeduje sluz. Za posve malu djecu mozete pomijesati hidrolarjele s hidrolatom lavande i utrljati u prsa iii leda. Djeluje antibiotil'..Opusta greeve: 1 grancica Sirup protiv kaslja Ove biljne kapi oornazu : osobito kod jakog i Sirup protiv kaslja posebno je dobar kod lijecenJa djece.no: Iistovi eukalipra. 3 puta na dan 20 kapi I s malo vode. I I kornoraca i velecvjetne 55 . ostaviri da se ohladi. procijediti i zakuhati tekucinu s kilogramom sladora iii meda do gustoce sirupa.Bronhitis nienih klica i utrljati. Marrubium vulgare) u jednakim dijeJovima svjeze rnajcine dusice I disa I1ja iii visoke to.. U tom se slucaju uzima polovina preporucene doze. Ljekoviti cajevi Ako se ka salj pogorsa I iii dode do otd:anog Primjena: Po 2 z!icice jedne od navedenih mjesavina biljaka preliti sa '/4 litre kipuce vode. Vi~e puta na : d ubokog bronbitisa: pomijesajte u jednakim I dijelovima tinkture ! trpu tca. plucnjaka i kopljastog trputca to.. Ublazava grceve i razrjeduje sluz: razrezani dijelovi sjemenki komoraca. trputca.Potice znojenje: 40 grama cvjetova Iipe. ostaviri 10 mtnuta i procijediti. Piti 3 do 4 salice Caja na dan zasladenog s malo meda. divizme. razrjeduje sluz: 20 grarna rnajcme dusice. majeine dusice i sljeza nadrazaje i opusta sluz: pomijesati u jednakim dijelovima sljezove listove. po 20 grama usitnjenog sjemena anisa. Svaki kasilj koji traje : d uze od tri tjed na zahtijeva savjetovanje s l. to. ublazava nadraza]: trputac. Ublazava grceve.Ublazava temperature. neodlczno trebate otici k Iijecn i ku I i iii isku sn u horneopatu.

. ~ Sirup od cesnjaka (potice ispljuvak) p. litre) i onda ostavite da stoje 6 sati. Ovaj sirup mozete napraviti i sa susenirn iglicama. ostaviri da stoji 5 minuta i procijediti kroz krpu. Skuhati u malo vade. Lagano posusite izmedu 2 krpe i stavire oa prsa i gornji dio trbuha te ih ostavire tako najdulje 30 minuta. ~ Simp od luka (kod kaslja i hunjaviee) Primjena: Narezati luk na ploske. Ako ste rukama dodirivali hren. Ovisno 0 podnosljivosti. nove obloge stavite tek I I treCi il i cetvrti dan. Oblozi i zavoji ~ Oblog od hrena Primjena: Sitno naribani hren stavire u nekoliko milimetara debelom sJoju na krpu i prekrijte drugom krpom. no tada nije tako jak. nikako ne dirajte ocil . U tom slucaju skinite oblog i briiljivo operite kofu vodom. Ostaviri da stoji 24 sata.Bolesti i tegobe dan uzimati po 1 zlieu. istisnuti sok i od istisnutog soka 3 do 5 puta na dan uzimati 1 do 2 zliciee. Blafi sirup za djecu napravire tako da zasecerene ploske luka nekoliko rninura kuhate na niskoj temperaturi s malo vode (Y. Oblog od kelja Primjena: Listove bijelog kelja operite i izrezite irn debelu sredinu. Obloge od hrena ne ostavljajte na kozi duze od 5 do 10 minutal Poslije 2 do 3 minute pogledajte nUe Ii se koza moida vee zacrvenjela. Pet cesna ceSnjaka zgnjeciti iii narezati na sitne komadice i pomijesari sa 5 zliciea secera. 1 Obloge ne stavljajte pri poviseno] temperaturi! 56 . Ako je potrebno jos jednorn. Sljedeci dan stavite sarno jedan oblog i to tek cnda kad crvenilo koze potpuno nestane. Listove lagano izvaljajte valjkom i tako priprernljene kratko zagrijte u top!oj vodi. ove obloge mozete ostaviti da djeluju 5 do 10 min uta. ~ Sirup od hrena (kod duboko srnjestenog bronhitisa) Primjena: Sitno ribani hren (naribari svjeZi korijen) pomijesati s jednakorn kolicinom secera ili meda i uzimati 2 do 3 puta na dan po 1 zlii"icu. poloziti jednu kraj druge na tanjur i zaseceritl (na jedan luk oko 3 zliee ilecera).. Taj sirup uzimajte preko cijeioga dana.imjena. Taj je sirup vrlo jak i zato nije pogodan za osobe osjetljiva zeluca.

naranca i borovica II. drZite oblog jos 2 minute.Oblozi od luka Primjena: 1 do 2 luka oguliti i narezati na tanke ploske. Staviti na Ianenu iii parnucnu krpu.Bronhitis r II. Nakon 1 do 3 minute provjeriti nije li se kofa zacrvenjela. eukalipt i borovica lavanda. Takav oblog bez nabora staviti na prsa i prekriti s dva druga rucnika i na kraju pokrivacern. Druge dvije trecine preklopiti preko toga. tako da gorusica ne dode u direktni kontakr s kozorn.kod grcevitog kaslja: eukalipt. lavanda i rnajcina dusica II. Oblo:z. Nemojte takve obloge predugo ostavljati na kozi jer postoji opasnost I od opekotinal 57 . mozda premjestajuci ga s prsa na leda i obratno. Na kraju krpu oprezno rasrvoriti preko prsiju i preko toga omotari deblji rucnik. Cim vidite crvenilo.Oblog od gorusice Primjena: Pornijesati brasno erne gorusice (rnoze se nabaviti u ljekarni) s vodom temperature 45 "C u gustu kasu i nanijeti je u sloju od nekoliko milimetara na srednju trecinu tanke pamucne krpe.doziranje: Za aromatiine svjetiljke 8 do 10 kapi ulj ne rnjesavine rasprsit! u rasprsivacu iii ostaviti da se isparava u arcrnaticnoj svjetiljci II.kod bronhitisa II. ako nije. odstranite oblog. pasji trn/drijenak.kod kronicncg bron h itisa: bosiliak. Oblog od luka mcsete stavljati svaki dan. Na kraju isperite kozu mlakom vcdom. Poslije uklanjanja koiu isprati s malo tople vode. Zavezati krpu i zagrijati je u pecruci iii na radijatoru na 40°C. Ostaviti da sroji 15 do 20 minuta. on se odmah mora ukloniti. Ako za drzanja obloga nastanu problemi s krvotokorn.i od hrena iii goru sice osobito su prlkladni kod jakog I bronhitisa.kod astrne: i astme: kajeputovac. Takav oblog mozete stavIjati u tijeku jednog dana na prsa iii na leda. take da ne ostane nirnalo gorusice. II. origano i ruzrna rin II.

. Ako podnosite.· Stavite 5 kapi II salicll rnlake prokuhane vode i zavojern natapajte zahvacene dijelove tijela.j ali koji se ne smije potpuno ohladiti. Primjena: Oblozi . rnozete staviti i jednu kap ulja majcine dusice ill lavande na 6r . litre vade. Opee mjere Dok upala jos nije jaka postoje rnogucnosti lijecenja prircdnim naeinom.. ali djelorvorno protuupalno djelovanje kamilice Primjena: 3 do 4 :l:licice jakog caja kamillce kao preljev iii 1 Zlieka tinkture karnilice na V.. Ublazavanje upale uljern rnajrine dusice Primjena..No rnajcina dusica mofe dosta nadrafivan. Da bi se ublazila upala vee orvorencg eira.. . Koristiti valja samo prokuhanu iii destiliranu vcdu. treba na njega staviti cis! zavoj za rane.Bolesti i tegobe Cesto mokrenje Ci. Pritorn dolazi do bolnih zadebljanja i crvenila.. Arnica [ednostavna pri rodna mjera da se ubrza sazrijeva nje cira jest stavljanje obloga odl uka iSP€Cen... talco da se ona ublazi i ubrza sazrijevanje eira.. Ublazavanje upale tinkturom arnike (brdanke. Kod sube koze umijesati i 1 zlicicu maslinovog ulja. Ovojl . montana) Stavite 1 ZJicu tinkture u '14 litre hladne prokuhane vode. Blago.r Pogledajte pod »Upala mjehura« elr je upala prouzrokovana bakrerijarna (najcesce stafilokokima i streptokokima) kod koje se razara tkivo tako da nastaje supJjina koja se puni gnojern. . Od mljevenih lanenih klica Primiena: 100 grama sjemenki kuhati u 112litre na \aganoj ternperaturi 4 minute. Sve skupa staviri u lanene vrecice iii 58 .og u peCniCi. Vise puta na dan stavljajte obloge od toga pripravka ..

koji se cesto tesko lijeci i mose pripremiti teren za nastanak ('ira na Zelucli.. . prehladna ili prevruca jela. Kasa se nanese na laneni rucnik ili zavoj i polaze topla. alkohol. alkohol..i zacini. preporucuje se uzimati 1 zliCicu ljekovite zernlje 3 pura na dan u mlakoj vodi iii 1I nezasecerenorn biljnom eaju.. Opce mjere Privremeno se valja odreci nadrasujuclh jela i pica kao sto su kava. jak. .iselo. Aspirin). Moguci uzroci akutnog gastritisa mogu biti preobilni iii prekiseli obroci. Stavljati vise puta na dan kao oblog i drzari 20 rninuta. Vise pura na dan stavljati ropli oblog u uajanju od 20 rninuta sve dok se Cit ne rastvori. zgaravica i povracanje.i piskavice pomijesa se s vodom u gustu kasu.Gastritis namocin laneni rucnik. snazni zacini. Ljekoviti cajevi . slabost. Od bijeiog sljeza za zastiru sluznice Primjena: Preliti ilicu bijeJog sljeza sa '/4 litre hladne vode i 59 Cesto se kod gastritisa kao i kod eira na zelucu . nedostatak teka. hi ad no i zacinjeno. lake mote prijeCi u kronicrri oblik. crni caj. vruce. Ako se akutni gastritis ne Iijel'i dovoljno.npr.imjena: 1 ilica mljevenih sjemenk..Cir .. Da bi se povezali toksini i prekomjerne kiseline. secer... nikotin. Ekcem Pogledajte pod »Upala koze« Gastritis (upala i:elucane sluznice) Kod gastritisa je doslo do upale zelucane sluznice. vrsta bakterija (Helyeo· I batter I I posebno pylori) koja kod oslabljenog i mu noloskog sustava moze ubrzati stvaranje upale zelui'ane sluznice. Pritorn se javljaju razne tegobe . Kod takve primjene rijetko moze doei do nadrafaja kofe. rnoze pronaci jedna . zagrijane masti i sve sto je k. osjecaj napuhnutosti.. infekcija zel ilea i crijeva iii prirnjena odredenih lijekova koji sadtze acetilsalicilnu kiselinu (npr. Od piskavice p. grcevi (posebno nakon jela).. bolovi u zelucu.

. dakle prvusalicu ujutro na prazan zeludac. koje napadaju kofu i sluznicu. u probavnorn trakru i na vanjskim dijelovima genitalija. Pelenski osip kod dojencadi takcder je infekcija kandidom.. Ostaviti da poklopljeno sroji 5 do 10 minuta i piti svaki dan u rnalim gutljajirna jos toplo na prazan zeludac. Oslabljen obrarnbeni sustav najvazniji je preduvjet za svaku gljivicnu infekciju. Agresivna gljivica kvasca naseljava se na kozi i sluznici.napadaju kozu. dvije salice izmedu obroka i posljednju sallcu prije cdlaska na spavanje. Stoga izbjegavajte prekomjernu upotrebu jakih sapuna koji razaraju kiseli zastitni ornotac nase koze. I svjeze lstisnut limunov sok cesto se koristi za ubi azavanje upala zeluca i crijeva. Najvaznija Gljivicne inlekcije danas su postale veoma teste. za pocetak je dobar oprezan pokus s jednom zlicorn soka. u podruc]u nosa i grla.. No kako on sam ima takoder nadrazuj uce djelovanje. u ustima. naJcesce je na njirna oslabljena tjelesna zasrita. kozne gljivice (dermatofiti) . . kao Candida albicans. ali mogu kao ozbiljne komplikacije zahvatiti i dublje unutarnje organe Infekeije kandidom (ranije zvane i soorrnikozarna) spadaju pored infekcija gljivicama koze u najcesca gljivicna oboljenja. kosu i nokte . slabljenje imunoloskcg sustava kao posljedica toksina iz okolisa i (esti h uzimanja antibiotika. litre kipuce vode.Bolesti i tegobe osraviti da stoji 3 sata te povremeno promijesati. Nakon toga procijediti i vise puta na dan piti po 1 salicu . Zbog cestih pojava gljivica u podrucju nogu i genitalija spomenimo da one na tom podrucju nalaze idealno hranjivo tlo (vlazno i toplo). Od karnilice Primjena: Preliti 2 do 3 zlicice cvjetova kamilice sa V. gljivice kvasca i tru!jenja. Opce mjere Ako se gljivice nasele na odredenim dijelovima nase koze. Kod kronicno nadrazenog zeluea i crijeva ljekovirost ce karnilice poceti djelovati tek kod dugorrajnije prirnjene: svaki dan treba piti 3 do 4 puta po 1 salicu na prazan zeludac u razdoblju od 3 do 4 tjedna. I 60 . Gljivice Najcesce vrste gljivica 5U: . Uzrok je tome npr.

Ne bi trebalo nositi ni cipeJe od urnjetnih materijala. S lavandom i cajevcem Primjena: Pornijesati po 10 kapi oba ulja sa 30 mililitara jabucnog octa i stavljati na zahvacena rnjesra . : Ako irnate domace : zivotinje. izbjegavajte nosenje renisica i cesto boravire na suncu i svjezern zraku. Staviti rnjesavinu tinktura rudbekije i maicine dusice u jednakim dijelovirna direktno na zahvacena mjesta . Ako I stavljate uljnu otopinu. . . Oblozi . Opce mjere Vlazne noge i zatvorene cipele nude gljivicama idealne zivotne uvjete. I rnacke i psi mogu prenositl kozne glj ivice. Nosite zato sarno carape iz prirodnih marerijala i mijenjajte ih svaki dan. Cesto sve skupa i neugodno svrbi...G Ij ivice rnjera kod gljivica koze je jacanje obrambencg sustava i njega kote tako da ona ponovno dode do svoje otpornosti. odvedite zivoti nje na pregled k veteri naru. Masaze .. cvjetove bazge i nevena. apatite od uporne zaraze gljivi· I earns. kao sro su vrlo omiljene tenisice. Sa cesnjakom Primjerw: Mjesra zahvaceria gljivicama koze 2 puta na dan natrljati sokom od cesna cesnjaka. Uzrocnici su najceUe nitasre gljivice koje osobito vole vlaznu sredinu.. I Prij e Gljivice na nogama raspoznaju se po crvenilu i perutanju izmedu prstiju iii na petama. : on da noga mora biti toga potpuno su ha. Dvije z!icice rnjefavine preliti sa 1/4 litre kipuce vode i poklopljeno ostaviti srajati 10 minura. Gljivice na nogama Pogiedajte i pod »Gljivice« Pazite da se noge poslije pranja i tretmana biljnim sredstvima uvijek dobra I osuse na zra ku. Nosite osim toga odjecu od prozracnih materijala. Svaki dan s tom oropinom praviti obloge.Gastritis . 61 . Kod laganog napadaja gljivica Primjena: Pornijesati u jednakim dijelovima majcinu dusicu. Pobrinite se za prokrvljenost tkiva jer to jata kozu.

majcina dusica ili rujevina . nakon toga procijedite i stavite toliko u kadlcu da je noga prekrivena do zgJobova.. 62 . S lavandom i rujevinom Primjena... Gripu nernojte sarni lijeciti: kod nesrruenog Jijecenja moze doci do pojave teskih bakrerijskih seku ndarnih infekcija. Masaie Najrnanje jedan tjedan po 2 do 3 puta na dan poslije kupke napravite jednu od sJjedecih masasa. .Boles ti i tegobe Kupka za noge Primjena: Prelijte 3 do 4 ilice listova kadulje lierom kipuce Protiv jos upornijih glj:ivica na noktirna nogu pomaze ova] lijek: donju stranu nokta 2 do 3 puta na dan namazite s nekoliko kapi ulja lavan· de i rujevine u malo 70 -postotncg alkohola. Ponav!jajte svaki dan. Gripa Pogledajte j pod »Prehlada« Prehlade s temperacurom cesto se naziva]u gripomzbog slicnih simproma. ' vade. S Umunom ili cesnjakom Primjena: Premazati sVjeze istisnutim limunovim sokom zahvacena mjeste. S rudbekijorn i nevenom Primjena: Stavite nekoliko kapi tinkrura pupavice i nevena na zahvacena mjesta . Prava se gripa brzo ~iri i krajnje je zarazna. . lirnun. Ostaviee da sroji IO minuta. Nakon toga noge i posebno rnjesta izmedu prstiju dobro osusire. Kod gripe cesce nego ked prehlada dolazi do reskih komplikacija. no gripa je dugotrajnija i tefa i uvijek je povezana s temperaturom. . J05 jednorn prornijefajre i u tome namacite noge 10 minuta. Pomaze i svjeii sok od cesnjaka ..... S etericnim uljima Primjena: Jedno od ovih etericnih ulja kapajte jedan tjedan nerazrijedeno na rnjesta zahvacena gljivicama: cajevac. vrisak. .· Pomijesajre SO mililitara biljnog ulja s po 15 kapi ulja lavande i rujevine Time natopite zahvacena rnjesta.. Gripu uzrokuju vrlo otporni virusi. Infekcija se siri kasljanjern i kihanjem.

Tada dolazi do povisenja tlaka u hemoroidalnorn tkivu analnog podrueja a time i do nakupljanja krvi koja. Protiv svrbeza od treslovina Primjena: Staviti 1 ilicu kore hamamelisa iii hrasta u v.ite nekol iko sati isjecka ni luk u 'I. stranicu). pak. svrbez i pecenje. Korisno je prvih dana drzari dijetu. Oblozi . previse alkohola. Protiv upale Pr. litre vruce (ne ki puce) vode pa t u tekucinu popijte ujutro I ria praza n zeludac I malo lirnunova s soka. 0 svirn mjerama koje ovdje predlazemo morate se dogovoriei s lijecnikom. Hemoroidi Kod upaljenih. .Gljivice . Simptomi su krvarenje. vodi do prosirenja fila u tom podrucju.. odnosno nateklih hemoroida radi se 0 bolesnom prosirenju nakupine iila u sluznici cmara iii rektuma (zadnji dio crijeva). sjedeci nacin rada.imjena: Prel iti 2ZLiCice cvjetova arnike (brdanka) iii 3 zli- I Kod hemoroldalnih tegoba povolino rnoze I djelovali uravnotefena prehrana s mnogo balastnih tvari za dobru I I I I probavu te mnogo kretanja na svjezern zraku. Mlaku otopinu koristiti za obloge . rako da se tijelo moze koneentrirati na obrarnbene akcije: postite uz cajeve ili jedite sarno laganu hranu bogatu vitaminima te provodite rnjere za jacanje obrambenih snags orgaruzma (od 68. litre vode..Hernoroidi Opee mjere Mirujte prije svega i zarrazire Iijecnicku pornoc. 63 . stranice dalje). Za nastanak hemoroida osirn sklonosti slaborn vezivnom [kivu uzrok moee biti j cesti zarvor i napuhnutost. prernalo kreranja ili oboljenja jerre. prije svega kod sjedenja. zagrljat] i kuhari 10 minuta na laganoj temperaturi. Rasprsite istovremeno dezinficirajucu rnjesavinu eterlcnlh ulja u prostoriji (pogledajte 71. Savjete za ublazavanje pojedinih tegoba kao sro su kasljanje i srnrcanje nat'[ cere pod odgovarajucim naruknicarna.. a kasnije i jaki bolovi.. Luk je poznato dornace sredstvo za ublafava nje gr!ipe ili prehlade: I drz. Ako je potrebno. inhalirajte i rnasirajte se erericnim uljirna i pijte napitke protiv gripe.

litre kipuce vode i ostavirt da srojl 10 minuta. Kod zakasnjelog lijecnickog tretmana moze osim toga doci do opasnih kornplikacija I I I Uzrok ovom osipu je bukteca infekcija virusom koji uzrokuje I vodene kozice. po 20 grama listova hamarnelisa i kositernlce. zliciee 50-postotnog alkohola i nanesite na zahvacena mjesta (isprobajre prije toga na jednom manjem mjestu). Ljekoviti caj Pornoci mote i caj za jetru i bubrege koji biste trebali piti sest !. stranici i dalje). po 15 grarna listova bolda (Peumus boldus moO i kokotca (Meiilotus). ako previse ne nadrazuje cmar.Bolesti i tegobe cke cvjetova nevena sa V. pri cemu dolazi do rnjehurica zaervenjele koze i do jakih bolova u zivcima. 5 uzrokuje jake belove zivaca.jedana. tako da je nuzna lijecnicka pornoc. Opce rnjere Najvaznlja mjera je jacanje obrarnbenog sustava. Herpes pojasni Pojasni herpe. Primjena: Pornijesati 30 grama plodova stricka. 64 . Masaze II> CaJevae Primjena: Stavite 6 kapi ulja cajevca u Y. kao sto je pojava oduzetosti iii ostecenja ociju. Virus u OVOID slucaju napada zivee na lieu ili na gornjem dijelu rijela. Kod ublazavajuceg djelovanja primjenjivati vise puta na dan. Doza: 1 zlicica na '14 litre vode. ~ U vanjskoj primjeni po maze i uije ivancice naneseno na bolna mjesta. Sredstvo koje cere odabrat] rnoze i opet biti rudbekija te hrana bogata virarninirna i mineralima (pogledajte takoder na 78. Jos je bolja rnjesavina obiju biljaka u jednakim dijelovirna. Preliti 1 do 2 ilicice rnjesavine sa 'f" litre kipuce vode i piti po 2 salice na dan.

. litre vode).i za nekoliko dana./. Uzrocnici hunjavice su virusi koji. U pravilu do herpesa dolazi kad je oslabljen imunoloski sustav. ali se zalijec. po 4 kapi ulja cimeta i klincica .. ovisno 0 tipu. One nateknu i ispustaju vcdenastu.Herpes . po 4 kapi ulja cajevca i lavande Hunjavica Hunjavica je vrsta prehlade kojom su prije svega zahvacene sluznice nosa i nosnih supljlna. ali pazite . r sto tako je dobro i prokuhavan]e h rastove kore (3 zlicice na .H u njavica Herpes simplex. Pupavica stimulira irnunoloski sustav Recepte i tocne upute naci cere pod »Slabost obrambenog sustava«. Prethodi joj oslabljeni imunoloski sustav . Dobre su: . izazivaju razlieire tegobe. a kasnije i sluzavu rekucinu. nerazrijedene tinkture rujevine ili kamilice . ked infekcija najrazliCitijih vrsta.. 20 kapi ulja rnaticnjaka otopljenih u 30 mililitara ulja ivancice (koristite same cisro ulje matienjaka. [erne menstruacije.oajcesce zbog prevelikih napora.. srresa.. Herpes labialis Mjehuric na usnicama iii oko usta uzrokovan virusima moze biti veoma bolan. kuhati 10 min uta i nanositi mlako). Virus koji izaziva herpes kod vecine ljudi je uspavan i budi se tek nakon infekcije U tijelu te se akrivira s vrernena na vrijeme.. kod zelucanih tegoba ili za vri- : Kod herpesa pornazu i oblozi sa cajem od ~ nevena iii rudbekije (3 zlicice na 'I. hladnoce ili vlage.jako je sku pol) ... Opce mjere Najvaznija mjera kod herpesa jest jacanje obrambene snage i imunoloskog sustava. Premazivanje Kod herpesa pomaze prernazivanje ranica s nekoliko kapi antivirusnih ulja ili tinkrura. 65 . litre vade.

krura majCine dusice. Iistove kadulje. InhaJacije .. stranicu i dalje). ulja paprene metvice. ilicice eukaliptova ulja. bjelokopitnjaka. bjelokopitnjaka.. smrekinih iglica iii karnilice u Ioncu sa 2 litre ne vise kipuce vode. a ona koja se Hjeci cetrnaest dana«. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 rninuta. rudbekije i kamilice. Kapljice I Primjena: Dajte u ljekarni pornijesati jednake dijelove tinStara poslovlca kaze: »Sljedeca ce hunjavica sigu rno doci. I i I I Infekcija crijeva I upala crijeva 66 Pogledajte »Proljev« . eim sekret postane zuckastozelen. Jedina djelotvorna pornoc kod virusnih infekcija jest. i i opce mjere »Hunjavica koju se ne lijeci traje oko dva tjedna. kupke za prehladu i cajevi. Tri puta na dan piti po salicu. nas vlastiti obrambeni sustav Stoga je vaznc da se on potice i jata mirovanjem. stranicu i dalje). Ljekoviti cajevi Bi1jnicaj ublazava hunjavicu. Provodite dva pura na dan. Primjenjujte 3 puta na dan. naime. ali i ublaiavaju tegobe kad je hunjavica vee nastala. S kamilicorn primjena: Stavite 3 do 4 tHee cvjetova kamilice iii 1 zlicu ekstrakta II lonac sa 2 litre vrlo vruce vode. znojenjem i prikladnim cajevima i kapljicarna (pogJedajte i 68. primjena: U jednakirn dijelovirna pornijesati majcinu dusicu. U tom slucaju pornazu i nhalacije. kadulje.« Majcina dusica iii planinska rnajcina dusica djeluju preventivno take sto jacaju obram beni sustav. Preliti 2 z!icice rnjesavine sa '/.. Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi prije jela. Ublafavajuce djeluju i ispiranja nosa (pogledajte 88. no ne k onom koji koristi rna]cinu dusicu.. upalila se sluznica nosa. borovih iglica.Bolesti i tegobe Take dugo dok je sekret iz nosa vodenast. stavite glavu iznad lonca i pokrijte se velikirn rucnikom. Inhalirajte kako je opisano II prethodnorn recepru. Onda nastavite sa zapocetorn terapijom i prerna potrebi koristite kapljice za nos kako bi se opustila sluznica nasa. ocanice i cvjerove kamilice. S etericnim uljirna Primjena: Prelijte 'j. . Duboko disire. kafe stara narodna izreka. nije doslo do upale.

JeCmen. Oblozi II> Od kamilice i ljekovite ocanice Primjena: Pornijesati cvjetove karnilice i ocanice u jednakim dijelovima. kure '''lojenja i dovoljrlO tekllCine pomazil II lijeeelljll p. Od toga uzeti 2 zlicice i preliti sa "" litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta.Hunjavica . Otopinom naropiti vatu j staviti je toplu na zatvoreno oko te drzari 10 do 15 rninuta. Hla d noell i I1U po re II to bi vnieme svakako valjala izbjegav<lti. Jecmenac je zarazan. zato upotrljebljene rnararnice j obloge drzite dalje od svojih ukucana. Kasali Pogledajte pod »Bronhiris« Mirovanje l1 krevetu. 67 ..c Iscjedak iz rodnice Jecmenac Pogledajte pod »Upala rodnice« Ovdje se radi 0 upalnoj infekciji lojnih zlijezda na rubu vjede koja se pojavljuje posebno kod lscrpljenosti i velikog umora.ehlada prjrodllim alltibioticima. II> Brza metoda s vrecicama caja Primjena: Preliti 1 vrecicu <"ajaod karnilice kipucorn vodorn i ostaviri 10 do 15 minuta toplu na zarvorenorn oku.

kaslja. sok od crnog ribiza i sok od bazge.. Opskrba vitaminorn C rnoze se i poboljsati tako da se uzima svjezi lirnunov sok. Ako smo npr. grkljan. onda svaka dva sata 20 do 30 kapljica prva dva dana. Nekad dolazi do hunjavice.Bolesti i tegobe Prehlada Prehlade Pogledajte i pod »Gripa« se ubrajaju u najcesca oboljenja. Nase se tijelo mora dovesti u stanje da vlastitirn snagama rjesava napad uzrocnika bolesn. hunjavicom. Rudbekija PrimjenQ. drijenak. jacanje obrambenog sustava najdjelotvornije je u procesu izljccenja. laganorn ternperaturom. Ljekovito bilje za ublazavanje hunjavice. Teske probavljivu hranu morate II svakom slucaju izbaciri iz jelovnika. a nakon toga 68 . Najbolje je da dva do tri dana pijere sarno rajeve i sokove i malo jedere. Ovisno 0 uzrocniku i sklonosti bolestima. Iskusan terapeut maze yam pomoci da ga regenerlrate. Priustite zato tijelu mir koji treba da bi ozdravilo.sicusnirn uzrocnicima bolesti . Ako vise od dva do tri puta na godinu pat ite od prehlada.da se po njemu prosire. Nos. prornuklosti i bolova u grlu naci cere pod tim natuknicarna. glavoboljom i bolovima u udovima. disni putovi. Inace ce se priroda osvetiti ponovnim napadom i sekundarnom bakterijskom infekcijorn. onda varn je vjerojatno oslabljen irnunoloski sustav. bronhiji i pluca mogu biti zahvaceni tim simptomima. Kod infekata postoji posebno velika porreba za viraminorn C koji je potreban za obrarnbeni rad. kako bi se tijeto moglo koncentrirati na obrambeni rad. nosna 5upljina. nekad se javlja vise navederiih simptorna.. U pocetno] fazi infekcije uzimati 50 kapljica. Za jacanje imunoloskog sustava . pod stresom ili pothladeni. Prehlade morate dobro izlijeciti. I I zene j lokalizlrane. a 0 njima se upravo radi kod prehlada. Opce mjere Kod virusnih infekcija. Dolazi do infekcija gornjih disnih putova s bolovima II vratu. nase tijelo dopusta razlicitim virusima .. zdrijeJo. te su regobe razlicito izra- oslabljeni. prornukloscu.

Na kr~ljU procijedite i prelijte u novu bocu. vrbine kore.. Ovdje je nekoliko takvih recepata. visokog tla ka i sri'anih tegoba! . rnajcine dusice i karnilice. limunorn iii dragoljubom. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta.. pa rnoze dobro posluzitiu po- obrambenih snaga 'i . . Alkohol sa smrekom Primjena: ZgnJeeite 100 grarna borovice i prelijte sa 500 mililitara 70-posromog alkohola. rnajcine dusice i kamilice.. mozda zasladene medom. Ljekoviti cajevt . eetnoj lazi prehlade . majcine dusice i Iistove bozlkovine. crvenom bojilu po kojemu pripada gr'upi Ilavonoida. . Uzimati 3 do 4 puta na dan po I salicu u malim gutljajima i piti sro je moguce topliji napitak .. nakon jela.i sen!icosus) dobro je s redstvo za jacanje '. 69 . Jaki trio protiv prehlada Posebno su se kod prehlada dokazali pripravci s borovicom. Preliti 2 zlii"ite rnjesavine sa V. Za prevenciju uzimati ovu rnjesavinu 4 tjedna. U akutnirn slucajevima uzimati 3 puta na dan 2S kapi (za prevenciju 3 puta 20) mjesavine razrijedene s nesto vode prije jela. Cikla jaea organ izam i obrarnbene snage zahvaljuj uci betaninu. Ostavite srajati 14 dana a svaki dan viSe puta protresite.. Pijte 3 puta na dan po 1 salicu vruce mjesavine.Prehlada 30 kapljica na dan. kadulje i majcine dusice. . Za Tajga-korijen il i ruski ginseng (EI r berococcus e!. Uzimati 3 puta ria dan 25 ka p Ijica s n esro vod e prije jel a. lipe. Kapljice od svjezih biJjaka za jacanje obrambenog susrava Primjena: Pornijesari IS mililirara rudbekije. Ciklu morete jesn kao salatu iii pili njezin sok ('h do I litre na dan). orgaruzrna. Kapljice od svjezih biljaka kod temperature Primjena: Pomijesati u jednakim dijelovirna tinkture vrbove kore. .. Nemojte ga primjenji: vati kod temperature. Kod prehlade s temperarurom Primjen«: Pomijesajte II jednakim dijelovima cvjetove bazge. bazge. . Ovu rnjesavinu rnozete korisriri i oralno i za obloge. pc 10 mililitara tinkture tajga-korijena. Prelijte 2 z!ieice mjesavine sa '14litre kipuce vade i ostavite da stoji 10 minuta . Potieu znojenje i snizavaju ternperaturu Primjena: Pornijesati jednake dijelove cvjetova lipe.

Limuuova vodica Primjena: Preliti litrom kipuce A ko se uoblcajenl ljetni il. Caj od dragoljuba PrimjCI1Q: 'h do 1 zlil'ice dragoljuba i Zlicicu rnjesavine caja protiv prehlade preliti sa \I. Kod reurnatskih tegoba i bolova u zivcirna natrljajte bolna mjesta tom mjesavinorn. ciScenje krvi iii kod infekcija uzrnite 3 puta na dan po 20 kapi na kornadicu ~ecera.... prorisnite i jos.iputni proliev ne za ustavi za tri dana. Brojni uzroci i bolesti mogu se sakrivati iza simptoma 70 .2 pura na dan po 1 z!ieicu u malo vode (za jacanje obrarnbenih snaga) . Sok od dragoljuba Pr..imjena: Napravite sok gnjecenjern listova i pijre 1 do . jed nom dobro prokuhajte. Sirup od borovica Primjena: Kuhajte 500 grama borovica U 3 litre vode dok ne postane mekano. . Ostaviti da stoji 10 rninura i piti 2 do 3 saUce na dan. Erericno Iimunovo ulje Primje 11 (I. Procijedite i uklonlte evrs!e dijelove pa u ka~u umijesajte toliko meda da nasta ne masa slicna sirupu. Iijecnik mora ustvrditi uzrck i odrediti terapiju.: Prema dogovoru s lijecnikom uzimati 3 puta !H! dan 1 do 2 kapi pomljesane s malo meda . vode kclicinu od 2 do 3 narezana Iirnuna iz ekoloskog nasada.. . litre kipuce vode. Djeca neka od toga uzlmajuz z!icice prije jela.1 bocicu i dobro zarvcrite. Ostaviti da stoji 10 minuta i dodati nekoliko kapi sVjezeg limunovog soka (sluzi kao osvjezavajuCi i rashladujuci napitak) . Pritom dolazl do cestih i pojacanih prafnjenja kasaste iii vodenaste stolice.... a odrasli 3 puta po 2 zlicice (takoder za jacanje) . Teski se proljevi ne smiju I I Pristevi Proljev Pogledajre pod "Cif<' II I samostalno lijeeiti! i Kod vecine proljeva radi se 0 virusno iii bakrerijski prouzrokovanoj upaJi sluznice zeIuca I crijeva. . Sirup ul ijte 1.Bolesn i tegobe jacanje. . ..

obojjenja . borovica j cirnet 71 . aroma-svjetiljku iIi posudlcu na grij. I ubrzana probava na kon ~ uzi rnanja anti biotika. Tzv. c riga no.na ulja za dezinfekciju zraka u prostorijarna prikladna SLI za sva ku vr stu in fekcije. lsto tako I putni stres rnoze biti uzrokorn nepravtlne motorike rada crijeva i nepravilnih stolica. i Proljev .. Uzrocnici su razllcite bakterije u pokvarenirn zive±rllm namirnicama. ljetnih proljeva. Opce rnjere Dobro bi bilo prvih dan-dva tegoba nista ne jesti. 20 ml sportsa. rnajcina dusica. pazlte na dostatnu zarnjenu tekucine i elektrolita. kadulja. Na raj naein bolesno tijelo dobiva potrebnu tekucinu i rnoze se isrodobno koncentrirsri na borbu protiv postojecih uzrocnika.. nego sarno piti taj. klice bolesti. kao i kod putnih proljeva.cem tijelu cia se ispa ravaju.. po 30 ml lavande ieukalipta. stres. lijekovi. preopterecenost. opatu. 5 rnl nerolija.c. pri ('emu dolazi do process vrenja u tankorn i debe 10m crijevu. cajev.Prehlada . Dezinficirajte zrak u prostorijama !. Za pojedinacnu prirnjenu dobri su: eukalipt. Ako gubite mnogo rekudne. rnoze irnati mnoge uzroke: zivezne ~ narnirnice koje nadrazuju stuznicu. Kod proljeva i prornjena prehrane ima vafnu ulogu. Izrnedu obroka zvaCite susene borovnlce. hladna pica I kod ljetnih temperatura. . koji su najcesce uzrokovani virusima ili bakterijama. lavanda.. Lijecenje valja prepustiti iskusnu lijecniku iii horne- Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo ked bezazlenih. Elerii. toksini. Doza: 10 kapi rnjesavine il i jed ne vt ste ulj a staviti u raspr5ivac. bilancirane (elekeroliticke) oropine dobit cere II ljekarni.. Mjdavina: '15 ml orlgana. Cesto takav proljev traje sarno jedan dan. i I nedostatak enzirna probave.Proljev prolieva. a cestih. Nakon toga iIi kod jake gladi mozete jest) ribane jabuke. Posebno !jetl i na putovanjimacesra su trovanja ziveznim namlrnlcama.. zucnog rnjehura itd . dvopek iii banane. . sandalovl ne iii cirneta . juhu od sluzi zobenih pahuljica iii rife.. pokvarene zivezne namirnice.

. U lirru gorove sluzi staviti 1 Zlieu cvjetova kamilice i 1 zlicll steze (Potelltilla anserina).. . Ostaviti da stoji 10 rninuta i na dan piri po 3 nezasladene salice u malim gutljajirna nakon jela. Oct karnilice Primjena: 2 iliciee cvjetova karnilice (kod djeee 1 Zlicicu] preliri Iitrorn kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Od lupina luka Primjena: 1 saku lupina luka iz ekoloskih sadnji kuhati 10 minuta u 1 litri vode i od toga piti '12litre na dan. ...Bolesti i tegobe Savjeti za prehranu . Vise puta na dan pid po 1 saltcu u malim gutljajirna. Ljekoviti cajevi .· 2 zHee nasjeckanog korijena zagrijati 1I '12litre vode i kuhatl 10 rninuta. Ked infekcljskog proljeva piti 2 sahce na dan .... zeluca zbog visokog sadrZaja Ideal na je zato saliea (aja od petoprste u izrnjeni sa salieom od kamillce. Neka stoji na toplom u termos-bocl i svaki sat popiti po '12 saliee . onda prod" jediti. Nakon tog postiti jedan dan sa cajem i od drugog dana za ciscenje organizma uzlmati 1 do 2 zlicice akrivnog ugljena iii ljekovite zemlje dva puta na dan u caju.. Od petoprste Primjena. Petoprsta dovesti (prstac) rnoze u nekih Ijudi do nadrazaja treslcvina. Sluz od zobi i karnilica Primjena. Kura c[seen)a od pokvarenih ziveznih namirnica Primjena: Jednom uzeti 1 zliclI riclnusovog ul]a s limunovim sokom.' Zobene pahuljice skuhati u rijetku sluz.... ..zagrije do vrenja i ostavi da stoji 5 minuta. caja I i : Cvjetovi ublazavaju prikladni karnilice djel uju protu upalno ked svakog greeve te su I Ii: ob'lika pokvarencgi nadrazenog zeluea. Dvije zliCice rnjesavine preliti sa If. 72 . onda ostaviti da stoji '!2 sate. korijena petoprste. Ostavitl da stoji 10 rninuea. . Piti 3 salice nezasladenogcaja na dan. po 20 grarna llstova kupine. litre kipuce vode. Mjesavina protiv proljeva Primiena: Pornijesati 40 grams.. Od kllncica PrimjellQ_ 1 ilicica klincica sravi se u hladnu vodu.. stese i cvjetova karnilice. .

zucnim tegobama. ~ Kod pojava vrenja s napuhnutoscu. Pornijesati 20 mililirara tinkture rodinog kljuna Tri puta na dan uzimati tinkture petoprsre i 10 (Gcnmium). Pozeljno je probavno poticajno i dezinficirajuce djelovanje. Piti 3 salice nezasladene otopine svaki dan poslije ili izmedu obroka. pokvarenim zelucem. kima i bosiljka staviti 11 60 mililirara 90-postotnog alkohola.· mililitara stolisnika. crijeva. grcevirna u zelucu i slaboscu Primjena: 2 zliCice listova mervice preliti sa '. ~ Poticanje probave i dezinfekcija Primjena: 2 zliEice origana preliri sa '. osraviti da stoji 10 rninuta i pin po 3 salice nezasladenog taja na dan. kamillce i po 20 kapi s malo vode prije jela. planinskog vriska. Dobro promijesati i 3 puta na dan uzimati giavnih obroka u malo rnlake vode. 25 do 30 kapi prije I I Osim protuupalne karnilice. ~ Etericna ulja Primjena: Po 1 rnilllitar ulja od lavande.a. Piti 3 salice nezasladene otopine prije jela na dan. ~ Poticanje probave PrimjelJa. ~ Kod upala debe log crijeva i nepravilnog rada crijeva zbog vtenja s napuhnuroscu i zatvorom u izrnjeni s proljevom Primjena: Istlsnutl 1 zlicu soka od hrena jz svjezeg korijena i uziman 3 puta ria dan 15 do 20 kapi. Dvij« zlicice mjesavine preliti sa '/.' litre kipuce vode i osraviti da stoji 10 rninuta. po 10 grama zgnjedenih sjernenki kima. Pomijesati 20 grama rnajcine dusice. One djeluju skupljajuce i zgusnjavajuce na . upaljen u sluzokozu ." litre kipuce vcde. Sljedeci ljekoviti cajevi prikladni su za normaliziranje sadrze treslovine vazne su kod lijecenja proljeva. litre kipuce vode i ostaviri stajati 5 do 10 rninuta. 73 .Proljev Kapljice ~ Biljne tinkrure Primjen. i biljke koje Pomoc kronieno kod kronicnih probavnih tegoba cestih rijerkih stolica. listova rnervice i kicice (GentIQ/1Q Centareum).

srranici i dalje. naravno. . iskasljavanje./. se I I Primjena: U jednakim dijelovirna pornijesati velecvjemu divizrnu.. Med je i lnace vrlo dobar kod promuklosti. Prasan i suh zrak. Primjel1a: 74 kadul]e i bedrenice biljke u jednakim Pornijesati dijelovirna. 4 kapi ulja eukalipta iii pap rene mervice . 3 kapl Lilja kajeputovca. Mjere kojirna rnofete oja1:atl svoje obrarnbene snage naci cere pod »Prehlada« na 68. izbjegavati. Preliti 2 ilicice rnjesavine sa v. Odriavajte vlaznim zrak u prostorijama u kojirna boravire. Inhalacije Primjena: Biljke ili ulja navedena II receptima staviri u posudu sa 2 litre vruce vode te 10 do 1S rninuta ispod velikog rucnika udisati nasrale pare . pare j plrnovi s rvarima koje djeluju nadrazujuce poticu oboljenje disnih putova. iglica smreke ili lavande ohladi i dodaite sok I lirnun a. Preko dana pijte u malim gutljajima. Od toga . sacica evjetova kamilice . Nadrazujuce tvari kao sto 5U nikotin i alkohol ili jaki zacini morate. Ljekoviti caj Ovo je dobar biljni caj koji pornaze kod prornuklosri. ostavite d. I Voda za grgljanje .. bol koja pece u podruqu grla kao i osjeca] suhoce te mucnl napadaji kaslja. litre kipuce vcde. Od kamilice...Bolestl i tegobe Promuklost Simptomi upale grkljana su promuklost sve do gubitka glasa. . Opee mjere Stedite glas i malo govorite kad yam je nadrazen grkljan. . korijen bijelog sljeza i lisrove bjelokcpitnjaka. korijen bedrenice... pa i grkljana.. litre kipuee vode i triput na dan piti saltcu caja zasladenu medom.. Pijte dosra roplihcajeva s medom i vitaminorn C. Napitak koji ublazava prornuklost i grebanje u grlu je i ovo -medeno vino«: rastopite 2 zlicice rneda u. neugodno grebanje u grlu.

ita jojobe iii badema 40 kapi ulja cajevca i tlatapari rime baina miesta dva do tri puia ne dan. litre kipuce vode i 3 pma na dan grgljati tu otopinu... 75 . Na kraju oko vrata ornotati jos i vuneni sa. a onda suhu polovicu oviti preko toga. m puta na dan grgljati tu oropinu. Oblozi oko vrata .: staviti u 100 mili· I ra u Ija pien i"lil! klica.!. to Od lirnuna Primjena: Sraviri sok od '12 do cijelog lirnuna u casu vode. to Od arnike Primjena: Preliti 1 do 2 zlicice cvjerova sa 'I.. Oblog staviti oko vrata kao kod gornje upute. vlaznu stranu ovid oko vrata. Nakon toga u posudu uroniti dugacak rucnik do polovice. . litre kipuce vode j ostaviti da stoji 10 minuta. uzeti 3 zlicice i preliti sa '/4 line kipuce vode te svakih 2 sara otopinom temeljito ispirati grlo i grgljati. Toplo ked kronienih upala Primjel1a: Preliti 1 saku trina sa \I. Hladno kod akutnih upala Primjena: Pornijesati 3 do 4 Z1ice jabucnog octa sa \12 litre hladne vode.Prornuklost Kod osipa pomaie mjefavina ulja kOja ujedno i Iljeguje ko"..

flastere iii poveze.Bolesti i tegobe Pros irene vene Rane. eukalipta i origana te 3 kapi lavandlna ulja takcder su dobre za i'iscenje i dezinficiranje inficiranih rana . litre kipuce vode i ostaviti da sroji 10 min uta. Kod malih rana i porezonna preporucuje se ciseenje tinkturom amike iii rujevine.. Za dezinfidranje i zaustavljanje krvarenja kod rana i ozljeda: nakapati cist limunov sok ili razrijeden s prokuhanom vodom. U til svrhu sravite '/2 ilicice tinkrure 1I I. Stoga ovu biljku koristite oprezno i . . . obradiri lijecnik. No ne smijemo zaboraviti ni cijepljenjem se pobrinuti za dostatnu zastiru od tetanusa. . litre kipuce vode i ostavi se stajati 10 rninuta. Kod manjih rana. zlice tinkture arnike u '14 litre prethodno prokuhane vode. I 76 .. opekline Pogledajre »Upala vena« Ozbiljne ozljede kofe koje jako krvare mora. Oblozi . Inace mozete primjenjivati i eal od cvjetova arnike za obloge: 1 Wea cvjerova prelije se sa V. sarno u malim kOliCi-1 nama. Kao alternativu mozete primijeniti ' jednako dobar i lako pod noslj ivi neven.' sahce prethodno prokuhane vode .. ogreborina i ostrugotina postoji citav niz izvrsnih ljekovitih biljaka.. Po 1 kap ulja niaoulija. naravno. Od arnike Primjena: Staviti I/..... Prokuhavajre zato u sljedeCim receptirna potrebnu vodu 20 rninuta duze. kako se ne bi pojavila mogucnost dodatne infekcije. Od nevena Primjena: Preliti 3 meice nevenovih cvjetova sa '!. Koristite za svoje obloge sterilne zavoje.. Posebno kod teste i previsoke doze arnike rnofe dod do kontakt- I I nih alergija. Ciscenje i dezinfekcija .

. rana i oko ozlijedenih koze. Pornaze cireva.....cudotvornog lijeka sjevernoameriCkih Indijanaca. zlice rinkrure u '". Iavande i igJice u 100 mililitara ulja ivaneice i nanijeri na ozlijedenu kotu. Pomijesati mirte sa 20 kapi ulja ivancice. Svaka 3 sata malo stavi ti na sterilni omotatl zavoj i kod opekli na i lana dijelova ulja ivancice. litre prokuhane vode i koristiri za obloge. Pomijdati po 6 kapi ulia origana i iglice..ih cvjerova u 500 grama otopljenog kozjeg rnaslaca (obicni rnaslac nije najbolji. .. PrimjellQ' Otopiti V.Rane. Kod manjih pornafu oblozi --~ ~ ~ opeklina od ulja r . -prokuhane razrijedenog OVO _p~maze k~~dop:klina . Maslac od nevena Primjena: Staviti 100 grama svjezih iii 50 grama suh. mozete uporrijebiri i njega) te na laganoj temperaturi mijesati oko V2 sata.. Djelotvorne tvari upijaju se u njega.. Ljekovite masti ..... ali ako nemate drugoga. ivancice. Procijediti kroz cjedilo. 77 . Ljekoviro ulje za rane Primjena: Pcmijesati po 8 kapi etericnih ulja kamilice. . opekline . zamrznuti maslac u malirn kornadicima i I'uvati u skrinji za duboko smrzavanje do upotrebe .. Od rudbekije Kod rana koje lose zarastaju i koje ne reagiraju na druga ljekovita sredsrva. dok mas lac ne postane zlatnozur. testo pomaze ekstrakt rudbekije ili razrijedena tinktura rudbekije . kod opeklina. I kap esencije I . kao i 8 kapi ulja lavande. nih opeklina pomazu komprese vode iii s nekollko malo ! I kapi ulja lavande.. Kod lag..

. slobodne radikale koji su agresivne rvari nastale za vrijerne normalnih procesa izmjene rvari u tijelu. Jednostavnu slabosr obrambenog sustava prepoznajemo po tome sto se uvijek pcnovno javljaju infekcije kao prehlade. Oprezno odvojite kornadic takve kozice. ig!ice i lavande u malo 70-postomog alkohola i natopiti zavo].istaviti ga na ranu. ~ Od miloduha. On odstranjuje i tzv. Zato su i zastitni mehanizrni naseg tijela tame posebno izrazem. dakle na kafi i sluznici. iglice i lavande Primjena: Staviti po 3 kapi erericnlh ulja miloduha.Bolesti i tegobe Ona Fina koflca koja dijeli jedan slo] luka od drugoga odlican je antisepticn. virusi i gljivice te ratile. natopiti zavoj i sraviti ga na ranu. zavo]. Mnogi su Ijudi danas skloni infekcijarna ili pate oct kronicnog umora -sto je drugo ime za slabost obrambenog sustava. Siabost obrambenog sustava Obrambeni sustav stiti nas svojirn starucama od neocekivanih napadaca kao sto su bakterije. Razlozi bi se morali potraziti u stalnim preoprerecenjirna zbog sve vise razine nadrazaja kojima je izlazen sve veci broj ljudi. gripa iIi napadi gljivica i sro se sve teze lijeee_ Jstodobno dolazi do opceg osjecaja slabosti i iscrpljenosti. ~ Od hamamelisa Primjena: Kuhari 1 do 2 zlice kore i listova sa '/4 litre prethodno prokuhane vode oko 10 min uta na laganoj temperaturi i stavljad kao oblog od rnlakog pripravka. trebali biste 51" prepustiti u ruke iskusnih lijecnika iii horneopata 78 Svagdie gdje nam tijelo dolaziu dodir s vanjskirn svijetom. I I Oblozi ~ Od rujevine Primjena: Staviti 20kapi tinkture rujevine u Ih case prokuhane vode. Natopiti zavoj . prekr~jte ga::om I povezite. posebno smo podlofni infekcijama.iti otrovi. ~ Od lavande Primjella: Otopiti 10 kapi ulja lavande 1I nesto 70-postotnog alkohola. Opee rnjere Prerpostavljate Ii da yam je oslabljen Imunoloski sustav. stavite ga na ranu.

Za sprjscavanje prehlade uzimajte 3 puta na dan po 10 kapt prije jela. nego i jaca tijelo i imunoloski suseav Ljekoviti cajevi ~ ad rudbekije.Rane . Cesto protresti. Takva je tinkrura upotrebljiva godinu dana. reumatskih tegoba i asrme. kaslja. Preventivno u prijelaznim razdobljima na proljece i u jesen pijte 3 tjedna ovaj pripravak II sklopu lijecenja. Citav niz Ijekovitih biljaka nije sarno direkmo antibioticno djelotvorno. gripe. promuklosti. Primjeno: OguLiti i narezari na sirne kcrnadice 250 grama cesna cesnjaka te sraviti u litru 70·postotnog alkohola da stoji 14 dana na sobnej temperarurl. su stava i (aj od rnajcine dusice Tinktura od ceSujaka Za jacanje i zastitu od i nfekcija prikladna je tinktura od cesnjaka koja se rnofe primjenjivati za preventivu prehlade. Nakon 14 dana Ispresati. . pelina i paprene rnetvice u jednakim dijelovirna Primiena: Pre!ijte 2 f!ieice mjesavine sa 'I. I zap-avo kod svih bolesti . ali i kod skleroze. prehlade. litre kipuce vcde. I ! . litre vode. Kretanjem na sVjezem zraku i prehranom bogatorn vitarninima. pornaze kod hunlavice.Slabost obrarnbenog koji ee yam propisati prilagodenu terapiju. bronbitisa. I 79 . zagrijre do vrenja i ostavire cia sroji 10 minura. koje pocivaju na sla bosti i i pothladenj u. astrne. kao antiseptik. bolova u trbuhu i crijevnih inFekcija. njihovu rerapiju mozete sarno pojacati. litre vrele vode. ~ Od majcine dusice iIi planinske majcine dusice Primiena: Prelijte 2 Weice biljaka sa Y. Ova tjedna pijte po 3 Salke na dan. upala rnokracn ih putova. Trideset kapi je i inace preporuceua dnevna doza. ~ ad lipinih cvjetova Primjena: Prelijte 2 zlitice biijne rnjesavine sa 'I. ostavite da stoji 10 rninuta i pijte 2salice na dan. procistiti icuvati u tamuoj dobro zarvorenoj bod. Osravite da stoji oko 10 minura i pijte 2 tjedna 2 do 3 salice na dan prije jela.. za prosiren]e zila i smanjivanje visokog rlaka.

Maknuti posudu sa stednjaka i umijesati pjenjacom 2 bjelanca. odnosno mjesavinu obiju biljaka. Posluziti s prepecenim komadicima cmog kruha . Isto se postize i sa 2 sirova cesna cesnjaka pojedena s kruhom . Mlakorn otopinom natopiti zavoj i stavljari kao oblog. Kuhati na iaganoj vatri 10 minute i procijedit. Pornijesati 2 zumanca sa 2 zlice vocnog octa i dodaci u juhu.Savjeti za prehranu .i. kopra ili krabljice. Preliti sa % litre jake mesne juhe i pustiti da kratko provrije. Napitak od potocarke (Nasturtium officinale) za jacanje imuniteta Primjena: 1 zlka svjezeg soka potocarke pije se tjedan dana u ornjeru 1:5 razrijedena sa stepkorn iii mineralnorn vodorn.: Zagrijavajte 6 velikih cesnacesnjeka u malo maslinovog ulja dok ne postanu staklasti (ne srnedil). Juha od cesnjaka za jacanje obrambenog susrava Priprema. S tom otopinom praviti obloge . Kod ekcerna koji svrbe Primjena: U I. Oblozi . Potocarka rnoae U osjetljivih ljudi nadrafiti zeludac. 80 . Kod upala Primjena: Staviti 2 do 3 zliCice cvjetova kamilice u Y4 litre kipuce vode. Recepte za to nab cere pod pojedinim natuknicama... . Ljekovite biljke navedene u daljnjem tekstu ceseo mogu ublaziti lagane tegobe. Do svrbeza dolazi najcesce kod ekcema. osraviti da stoji 10 minuta i procijediti. upala koze i gljivicnih oboljenja. . Juhu zaciniti solju i paprom i kratko prije pcslufivanja dodati jos malo bosiljka. . Svrbei." litre vode stavitizlrcu hrastove kore ili hamarnelisa.. majcme dusice...

Oblozi za skidanje temperature II> Oetena Carapa po Kneippavoj metodi Primjena: Pornijesajte 1 dio acta sa 5 dijelova vode sobne temperature. uvijek u smjeru srca. Ne primjenjujte ta ulja kad male djeee i kod upaljene koze jer djeluju jako nadrazujuce. najbolje u postelji. Zato lagano povisene temperature ne biste trebali odmah snizavati iii posezati za tabletama za njihovo snizavanje. Temperatura Temperatura je simptom koji se najceSce javlja II vezi s infekeijama. Nakon toga se dobro obrisite: illegn ite U postelju i pokrijte se. 4 mililitra klinciceva ulja. hladnocom iii propuhom.Temperatura Masaie II> Kod svrbeza pomaze i 1 do 2 kapi etericnih ulja majcine dusice ili paprene rnervice. Stavite Temperaturu snifavarno i vlazenjem tijela.Siabost obrambenog sustava . Recepte za cajeve koji poticu znojenje i skidaju ternperaturu mozere naci pod naslovom »Prehlada«. Mnoge bakterije uniste se vee visokorn remperaturom. 81 . Opee mjere Najvaznija mjera kod temperature jest miravanje. II> Ocat djeluje anrisepricno i ublazava svrbez Primjena: Pornijesati 15 rnililitara rakije ad maticnjaka. postanete nemirni iii omamljeni iii se pojave greevi od temperature. Razrijedeno vodom koristiti kao sredstvo protiv svrbeza. Vazna je same da dosta pijete i jedete laganu i vitaminirna bogatu hranu. Uliti u boeu. ali pokazuje da se rijelo snazno bori protiv uzrocnika bolesti i da se brzo vrsi izmjena rvari kao dio potrebnih obrambenih akcija tijela. Temperaturu snifavajte tek kad prijede 39°C (u djece smije biti i malo iznad toga). osim aka yam je krvotok preoprerecen. Nemojte rijelo opterecivati nepotrebnirn aktivnostima. Ona nije bolest. po 10 mililitara ulja lim una i lavande kao i 60 rnililitara bijelag vinskog octa. do 'Iz Litre vode. trbuh i leda. prsa. Pcrnijesajte u posudi I litru rnlake vade sa 4 zlice acta i vlazite time cljelo tijela: ruke i nage. tako da dabijete oko 'I.

naime. mozete staviti jos jedan oblog . nalazi otrovni mjehuric koji se na pritisa k isprazn i u i mjesto uboda. Kod uboda pcela zalac ostaje u kozi i mora se odmah odstraniti: tankom pincetom zahvatite Zalac posve blizu povrsine koze a Ii ne na zadebljalu gornjem kraju! Ondje se.ali nernojre ako je prvi sloj ostao hladan ili se smrzavare. Prirnjenjujte je 2 do 3 puta na dan sve dok temperatura ne padne. 82 . Oblozi od sira svoje djelovanje hladen]a zadrzavaju duze nego jednostavni oblozi s vodom. Ako je potrebno. Oko svakeg lista na nozi stavite po jedan oblog i ostavite da djeJuje cijele noci. Suha polovica slufit ce za prekrivanje. Utrljavanja i oblozi . tako da postelja ostane suha. Nemojte korisriti OVll metodu kad su yam noge i listovi hladni. ne prevelike. ~ Oblozi od svjezeg kravljeg sira na listovima Primjena: Na dvije. Voda za ovakav oblog ne smije biri prehladna jer se rako previse opterecuje krvotok. lanene krpe stavire po 250 grama hladnog (ne prehladnog) svjeZeg kravljeg sira. Nakon toga zarnorajte obje noge u vunene pokrivace i stavite kao podlogu debeli rucnik. U vodu mozete dodati i 5 kapi lavandinog etericnog ulja. U jednakim dijelovima pornijesati etericno ulje lavande i 70-postotni alkohol te s nekoliko kapi natrljati mjesto uboda. I » I Ubodi insekata Kod uboda pcela i osa cesro rnoze doci do alergijskih reakcija s jakirn oreklinama i losirn opcirn stanjern organizrna. ~ Oblozi na listovima Primjena: Uronite do pclovice 2 lanene ili parnucne krpe velicine rucnika u vodu sobne temperature i zarnotajte njirna potkoljenice od gleznja do koljena. Mofe se staviti i 2 kapi eterienog ulja lavande direktno na mjesto uboda. dobro ih procijedite i obucite ih.Bolesti i tegobe parnucne caJ-ape u tu mjesavinu. U tom slucaju treba neodgodivo pcrraziri lijecnika.. Preko svega omotajte vuneni pokrivac i ostanite u krevetu 20 rninuta.. Ostavite takve carape 1 sat na nogama.

'~ Staviti po 25 kapi ulja lavande i cajevca u 100 rnililitara masLinovog ulja i dobro prornijesati.~ Na rnjesto uboda nakapati svjez limunov sok. Ostavire da stoji 10 minuta i stavljajte 3 puta na dan obloge od ohladene otopine. Upala grkljana Pogledajte Upala koze »Promuklosr« Upala koze Hi dermatitis je upalna reakcija koze koja nastaje zbog vanjskih podrazaja. Cesta su upale kose izazvane i alergijama . a. fizikalna djelovanja kao stO su jako suncevo zracenje iii djelovanje hladnoce te uzrocnici bolesri iii parazttl. i Kod suhe koze oovezno I: kofe. tre. ~ Od kainilice i dragoljuba Primjena Pomijesajte cvjetove karnilice i dragoljuba u jed.Up. Ne smijete ill previse zategnuti i rnoraju propustari zrak. nemasno sredstvo za ciscenje Moderni pH-neutra lni sapuni.bate njezno.aee od mascu ju i na taj nacin uzirnaju I zasntu. ~ Na mjesto uboda staviti narezen svjezi luk. Nekoliko kapljica staviti na mjesto uboda. sro znaci cia se ne smiju prlmjenjivati kreme iii paste. srvaraju se rnjehurici. koza se perura. Oblezi ~ Od kamilice Prelijte 3 do 4 zliCice cvjetova kamllice sa '/4 litre kipuce 'lode. doduse. Obnovite oblog svaki put kad postane topao i suh. 83 ko~i njezinu pri rodn u . Prelijte 2 do 3 Z1iCicemjesavine sa '14 litre Primjena stite kiseli ornotac nase koze. Kod vlazruh ekcerna pornazu vlaznl oblozi. Moguci uzrccnicl su podrafaji kemijskim tvarima. Kod nje se na odredenim mjestima na kozi javljaju crvenilo. Opee mjere Za obloge koristite Ciste Janene krpe iii zavoje. vlazi i doiazi do stvaranja krastica. nabreknutost. ali j..Temperatura . koze . najrnanje 3 puta na dan. nakim dilelovima. uevrstiti ga re ostaviti da stoji neko vrijeme.l.

.iziranim trgovinama. Zagrijte i ostavite sve da se kuha 15 minuta.. Vise puta na dan stavljajre obloge s ovom otopinom.. . Zakuhari do vrenja i ostaviri da stoji 15 minuta. Prelijte 1 zlicu hrastove kore sa If. Osravite da stoji 10 rninura i koristite za obloge (posebno dobro i kod alergija). .h pejava i kod neurodermitisa ublazava. Od hrastove kore Hrastova kore osobito dobra pomafe kod vlaznih i svrbecih ekcema.Ba lesti i tegobe kipuce vode.. OdgovarajuCi I preparati mo. Kajiput primjena karnilice iii dragoljuba maze izazvatl i nadraza] koze. Kod alergijsk. Ostaviti da stejl 10 minuta i upotrtjebiri za obloge. a onda ohladite i procijedite. .. I 84 . Od nevena Primjenc: Preliti 3 z!icice nevenovih cvjetova sa V. Oprezno rianijeti jer maze izazvati dodatne nadrazaje... U tom su slucaju prikladniji oblozi od hrastove kore koja saddi treslovine i koja se dobro podnosi na kofi.. Kod suhih ekcema Primjena: Staviti saku lavandinih cvjetova u posudu sa 'I. njeguje i lijeCi . Vedica za lice protiv upala Pritnjena: Staviti 10 kapi ulja cajevca u 100 mililitara hidrolata cd hamarnelisa. litre vode. . Time namazari upaljena mjesta. Tim uljern rnazari ekcerne. .: Preliti 1 zlicu kore harnamelisa sa % litre vade. litre kipuce vode.. . litre maslinovog ulja i grijan 2 sara na toploj parnoj kupeJji. Kod upala koze uzrokovanih infekcijom Primjena: 2 kapi Lilja kajeputovca pomijesati sa sokorn pola limuna i stavljari 2 pura na dan na kozu.. u Ije pupoljke iii jeftinije ulje boraiine (Borrago oflicillalis). Od kore hamamelisa Primjena..gu se naci u specijal. Malo ohladiti i korisriti za obloge . I I Masafe . Primjena. Osraviti da stoji preko noel i nakou toga procijediti kroz krpu... Ljekovito ulje s eterienirn uljirna Primjel1a: Staviti po 6 kapi ulja kamilice i lavande u 50 rnililitara jojobina ulja i oprezno nanijeti na upaljena mjesta..

. carape i cipele. predugo sjedenje na hladnoj podlozi.. Posebno opasno je prosirenje upale mjehura preko rnokracnih putova u bubrege. Kod primjene medvjetke I zaCinjenih nadrafa] zbog previse erne kave. litre hladne vcde. Pritorn cesto dolazi do ovih tegoba: bolovi kod mokrenja. nego dezinflcirajuce cajeve koji umjereno poticu na mokrenje.. ostaviti da stoji 12 do 24 sata s povremeni. sto se katkad rnoze dogoditi neprirnjetno i bez simptorna kod kronicne upale..Up" Ia rnjehura Upala mjehura Mokracni mjehur osjetljiv je na hladnocu. (aja il i jela.. Ako nakon dva dana ne dode ni do kakva poboljsanja. Ovo pomafe kod upale mjehura . .. Neka bude bogata vitaminima . Izbjegavajte jake zacine i ne solite hranu prevlse... otidite k lijecniku jer ce mozda trebati upotrijebiti antibiotik. Oscbito zene testo pate od upala mjehura jer zbog kraclh rnokracnih cijevi bakterije lakse prodiru u mjehur. .Upala koie . odmah otidite k lijecniku. Od lisrova medvjetke Primjerw: 2 z!iciee listova preliti sa '/. Upale mjehura mogu izazvati razn i uz rocn lei. Pazite na prebranu. I Ljekoviti eajevi . .. Ako sluznica mjehura zbog hladnoce izgubi svoju obrambenu snagu. kavu iIi alkchol.najbolje je odrediti jedan dan u tjednu kad cete jesti sarno voce i povrce. ona se lako moze upaliti... Upale rnjehura zato se moraju dobro izlijeciti. Utoplite donji dio tjjeia uzmite toplo donje rublje. Kod upale mjehura koja je podela s ternperaturorn. npr. Za povecanje obrambene snage organizma uzimajte preparate s rudbekijom. 85 . ali ne erni caj. cesu poriv na mckrenje s malo mokrace i pecenje kod mokrenja.. Pijte dosta tekucine. U svaku salicu dodati na vrsku noza sode-bikarbone da se alkalizira rnokraca. prehlada h ladne noge. .m rnijesanjern j piti po 3 salice ria dan.

u ovJazivaE zraka iii arorna-svjetiljku stavite isparavati nekoliko kapi uJja borovih iglica ili 86 . Tri puta na dan uzirnajte 25 kapi prije obroka 1I casi rnlake vode. I na pocetku terapije urin posmedi. 0 upali nosnih supljina govori se kad se upali sluznica u supljinama. Celjusne Sllpljine nalaze se ispod oCijl1 u podrucju obraza. IIi priprernite kao hladnu oropinu (pogledajte gore). U tom slucaju otidite na pregled k zubaru. Pijte 3 salice na dan. Od listova brusnice Primjena: Zagrijte 2 zlicice biljke sa V4 litre vode do vrenja i ostavite da se kuha na laganoj temperaturi 5 minuta. To se u pravilu dogodi10 kad narn inace obicna hunjavica potraje dulje od l4 dana. Kapljice nisu za djecu. I tako da se upala ! stvarno izlijei'i.jaka pulsirajuca i udarajuca bol u podruEju eela kod upale ceone supljine. kod nosnica pri upali celjusne supljine.. ceone supljine u ceono] kosti iznad i iza obrva. Kod naginjanja glave prema naprijed ti bolovi postaju inrenzivniji. Za djecu ispod 12 godina ovaj caj nije prikladan. lavande. Primjena: Pomijesajte po 1 rnililitar eteriEnih ulja kajeputovca. Nekad SlI simptomi jednoznacnl . Kapijice Dodamo rnozete u suglasju s lijecnikom uzimati i ove kapi. Opce mjere Da bi se olaksalo disanje. Upala mokracnih putova UpaJa nosne supljine Pogledajte »Upala mjehura« nosne s u pi] ine moze se sum njati i na ostecene zube iJi zubni korijen. . Sluz iii gnoj teku iz nosa. a zahvacena mjesta na lieu su osjetljiva na prlrisak. mirte i srnreke sa 60 rnililitara 90-postotnog alkohola.Bolest i i tegobe Caj za mjehur rnorate piti i nakon prestanka i I tegoba jos 3 do 5 dana. To je normalno i nije razlog za paniku. Kod ponovljenih upala Nosne su supljine zapravc supljine oblozene sluznicom koje su s nosnicarna povezane malim otvorima.

Upala mjehura

- Upala nosne suplJine

dezinficirajucu aromaricnu rnjesavinu. Olaksanje, posebno kod kronicnih upala, donose i svakodnevna zracenja crvenim svjetlom (u rrajanju od 10 minuta).

----- - --

Za inhaliranje kod upale nosne supljine
... 35 grama eukaliptovih listova. po 20 grama listova majci ne d usice i paprene metvice. Doza: 3 tlice ... po 3 kapi ulja eukalipta. paprene metvke, kamilice i bora iii iglica srnreke

... 3 do 4 zlice cvjetova kamilice iii I iliea tinkture kamilice ... po 3 do 4 kapl ulja kajeputovca, borovih ighca i lavande ... po 3 do 4 kapi ulja karnilice. lavande i eukalipta

I

Masaze ... Kod upala takoder pornaze kad stavite jednu ad gore navedenih rnjesavina u V2 iHee ulja ivancice i njome vise puta na dan trljate nosne supljine i bolna mjesta na kostima lica . ... Kod upaJe ceone supljine za ublazavanje bolova rnozete nanijeti po 2 kapi ulja lavande i kamilice iznad i ispod ociju u smjeru sljepooCica. Ljekoviti cajevi ... Biljni caj kod akutnih tegoba u nosnim supljinama Primjena. Pomijesati u jedriakirn dijelavima izdanke bora, majeinu dusicu, listove kadulje i cvjetove karnilice. Od toga 2 i!icice preliri sa '/4 litre kipuce vade, ostaviti da stoji 10 minuta i piti po 2 do 3 salice na dan . .... Caj za razrjedivanje sluzi Primjena: Pomijesati u jednakirn dijelovima korijen jaglaca i cvjetove velecvjetne divizme i preliri 2 ilicice mjesavine sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da stoji 10 minuta i ad toga piti 3 salice na dan.

I I
I

Kod kronicnih upala nosne supljine iii hunjavice nemojte upotrebljavati n ikakva etericna ulja jer ana

I

isusujuce djeluju na
sluznicu.

87

Bolesti i tegobe

lspiranje nosa
... Cajem od kamiliee
Ako je stuz gusta, pijte za olaksanje mnogo tople tekucine i cajeve koji razrjeduju sluz. Dobre sui vruce juhe, posebno s mnogo

Primjena: Kroz nosrucu usrnrknuti svjeii mlaki caj od karnilice tako da dode sve do grla. ... Limunovim sokom Primjena: Vise puta na dan nakapati nekoliko kapi Iimunova soka U obje nosnice. Nernojte to raditi ako vas jake nadra.zuje. : .. Sianom vodom . Primjena: U sallcl mlake vode rasropiti 'fl mciee soli. Zatvoriti jednu nosnicu j kroz drugu snazno usmrknuri otopinu soli. Casu drfati iagano nagnutom. Ponoviti 5 drugom nosnicom. Takvo ispiranje nosa radite 2-3 pura na dan, ako ga lako podnosire.

I

cesnjaka i luka.

Upalaoka
Ocna spojnica je nastavak vanjske koze nalik na sluzokozu koja je zbog laganog izlucivanja sl.Izni.hzlijezda stalno vlazna. Ako se nadraze povrsinske krvne zilice, oei nabreknu i pocrvene, To se dogada zbog vjetra i propuha, hladnoce, dima iii prasine, prelaska katara iz nosa iii nosnih supljina i kemijskih iii nekih drugih nadrazaja oka, kao i zbog kupanja u kloriranoj vodi iii insekata. Prvi znaci upale ocne spojnice su osjecaj suhoce u oku, osjeca] stra nog tijela, suzen]e, osjetljivost na svjerlost, pecenje i zareCi svrbei ua koji se, medutim, ne srnije reagirati.

Cak i kad varn je jake tesko. nemojte trljati oci koje vas svrbe kod upale ocne spojnice.

I

I

Za

zastitu oeiju trebali

Ispiranje oka
Cesta pomaze isp iranje ocan icom (Eupil rQsia). Ocan ita se primjenjuje pornocu naprave za ispiranje ociju koju mozere naoaviti I.l Ijekarni. !Ii natoplte kornad sterilnog zavoia mlakorn otopinom i sravite ga na oboljelo oko, Primjena. Pornijesati u jednakim djjelovima zgnjecene sjemenke komoraca i ocaruce. Dvije zliCice ee mjesavine

biste nositi sunca ne naocale, Kod gnojnog

iscjetka trebate otiCi I k I ijecniku. '

88

U pala nosne suplj ine - Upala rodnice

prokuhajte sa 'I. litre destilirane vode i ostavite da sto]i 5 rninura. Na vrsku noza dodajte malo morske soli. Procijedire otopinu kroz filtar-papir taka da u tekuCini ne ostane sitnih djelica biljaka. Mlaku tekucinu stavite u napravu za ispiranje oeiju i njome ujutro i uvecer dvije minute ispirite oei. Pritom drl:ite oci orvorenima. Ljekoviti caj S ocanicom Primjena: Prelijte 2 tlicice biljke sa '10 litre kipuce vode, Osravire da stoji 10 minuta i pijte 3saliee na dan, Ovaj I'aj pornaze i kod hunjaviee i peludne groznice.

Upaiarodni.ce, gljivice u rodnici
Upala rodnice rnoze biti izazvaria bakterijski iii gljivicno, posebno kad je oslabljen obrambeni susrav organizma i kad je prirod na bakterijska flora u pod rucju vagine narusena npr. uzimanjem antibiotika. Moguce tegobe su crvenilo, natecenost, svrbez i testa bijeli iscjedak. On je uzrokovan upalnirn izlucivanjem vodenastog do bijelog sekrera iz rod nice. Ljekoviti caj Za lijecenje gljiviiinih oboljenja oralnim putem pijte caj od vrkute (Alcl1emilla). Primjella: Prelijte 1 do 2 tliciee biljke sa '/. litre kipuce vode. Ostavite da stoji 10 minura, onda procijedite. Pijte 1 do 1V, litre toga .:aja na dan. Kapljice Ove biljne kapljice jacaju obrarnbeni sustav, djeluju ublazavajuce na upalu i poticu izhrcivanje sekreta, Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima tinkture pelina, kadulje, majcine dusiee, stolisnika i koprive, Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela, Prije nego sto ih progutate, zadrzite kapi malo u ustima.

89

po 20 grarna listova ruzrnarina. Prelijte 3 zlice mjesavine litrorn kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta. naime. Mlakom otopinom tjedan dana ispirite 1 do 2 puta na dan. Tjedan dana ispirite torn otopinom 1 do 2 puta na dan. Trudnic« bi zalD S!i cesce crebale IciClei s lagano uzdignutim nogoma. u time i vene.Bolesti i tegobe Upravo u crudlloCi juko opterecene noge. ~ Kod laganih nadrazaja i upala Primjena: Pomijesajte cvjetove karnilice i kadulje u jednakim dijelovima. kadulje i stolisnika pa 3 do 4 Zliace rnjesavine kuhajte u litri vode 10 minura ria laganoj ternperaturi. procljedite i mlakorn otopinorn ispirite 1 do 2 puta na dan tjedan dana. ~ Kod vaginalnih infekcija j biielog pranja Primjena: Lagano kuhati saku cvjetova lavande 10 minuta. o ispiranju ked upale rodnice razgovarajte 5 ginekologorn Nestrucan I II postupak mofe. posebno zelucano-crijevnog trakta. Cesto su 90 . nastetiti i same dodatno pojacati upalu. Upala sluznice usne supljine Upale sluznice usne supljille javljaju se najcesce u vezi s infekcijama. kako hi se iile rasteretile. Ispiranje ~ Kod jakog iscjetka Primiena: Pomijesajte 40 grama hrastove kore.

I II· I i afti ublazavajuce : limunovog soka P.. vodica za usta iii odredene prehrarnbene namirnice .Upal. Vise puta na dan time ispirati i grgUati.. Nekoliko minuta time ispirati usta. I pritisak sekreta iz nosne supljine mofe takoder uzrokovati belove. Kadulja Primjena: Staviti punu saku listova kadulje u litru vode i kuhati 10 min uta na laganoj temperaturi. Kuhati 10 rninuta na laganoj temperaturi. ... . Petoprsta Primjena: Zagrijati 2 cajne Zlieiee petoprste u y" litre vode. Eustahijeve trube. Upala uha. povezano s nosno-zdrijelnim dijelom. . ostaviti da stoji 10 minura i time ispirati..·imjerta: Staviti 20 kapi tinkture rujevine u casu mlake vode pa ispirati i grgljati tom rekucinom vise puta na dan . Posebno u djece iz neizlijecene prehlade 91 . Time ispirati vise puta na dan . grla iii od zuoa i dospjeri do srednjeg uha.. uha uzroci alergijske naravi. Klincic Primjeno: Staviti zlicicu klincica u If. Bijele naslage s laganorn upalorn mogu upucivati i na napadaj gljivica kandide.. Ispiranje .Upala rodnice .. Tim se putern mogu prosiriti i uzrcenici bolesti iz usta. Opce mjere Za ublazavanje i lUecenje ima nekoliko djelotvornih lokalnih proruupalnih metoda. MoguCi uzrocnici mogu biti: pasta za zube. U pravilu kod upala usta i usne 5UPljine pouzdane su i djelotvorne antibioticne biljke kadulja i rujevina. Rujevina I Kod upala usne supljine djeluje '/' case svjezeg pornijesanog sa zlicicom rneda. ohladiti i dodati 10 kapi tinkrure rujevine. litre kipuce vode. tzv. bolovi u uhu Uho je preko usne cijevi.

Nikad nemojte nista kapati u uho ako imate rupicu u bubnjicu iii je doslo do probijanja bu bnj ica kod gnoj ne upale srednjeg uha!!! I sarna sumnja na to zabranjuje svako sarnostalno I. Ostavite da djeluje 1 rninuru. Caj od kamilice Primjena: Stapicem s vatorn iii kapaljkorn nakapati nekoliko kapi mlakog caja od kamilice (otopina sa 3 ilicice na II. malo kretanja iii uvijek istih pokrera na radnom mjestu. Nju treba uvijek ozbiljno shvatiti. Osravite minutu vreti SO grama maslinovog ulja sa 2 zlice cvjetova karnilice. litre vode) u bolesno uho.ijecenje: kod oboljenja uha u svakom je slucaju najprije potreban savjet Iijecnika. Zbog nasljednih sklonosti k slabosti vezivnog tkiva. zarnotajre u rupcic i stavite na bolno uho. Primjena: Svjezi luk narezite na sto manje komadice.Bolesti i tegobe lako moze nastati upala uha. .. sto dovodi do prosirenja 92 . jer se upala moZe prosiriti na unutrasnje uho i dovesti i do gluhoce. cak i za djecu. Natopite time kornadic vate i gurnite ga u siusnu eijev.. procljedite i rnlako koristite kao kapljice za usi. Topli termofor polozen preko obloga jos ce pojaeati djelovanje obloga. kao sto su stajanje iii sjedenje. a nakon toga uho pazljivo obrisite. Oblozi Jako su dobri. Nernojtekoristiti prevruci caj jer on sarno pogorsava upalu... Povezite trakom preko l:ela. Maslinovo ulje Primjena.. Etericna ulja Primjena: Staviti 6 kapi ulja kamllice i 6 kapi LIlja lavande LI zlicicu rnaslinovog ulja. Venozna krv vise ne tece prema sreu. oblozi s lukom. zbog trudncce iii prekomjerne tezine dolazi do povratnog toka krvi i prosiren]a venskih zila. Jaca je mjesavina iz ulja cajevca i lavande. I Upala vena Bolesti vena kao sto su prcsirene vene danas su veoma ceste. Kapljice .. .

hamamelisa. nevena. divljeg kestena. prevruca luana ili bakterije u naslagarna na zubima. zubne proteze koje ne sjede ispravno. S tinkturom arnike i nevena Primjel1a: Sraviti u '. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovirna tinkture divljeg kestena. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima koprivu. . ked vanjske primjene. Simptorni 93 . I obloga od svjezeg sira..U pala zu bnog mesa iila_ Ako se te iile upale. Ljekoviti cajevi Za lijecenje iznurra rnozete pit! cajeve za vene. macuhicu i cvjetove nevena Jednu Z!iCiCllmjesavine prelijte sa '/4 litre kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta. listove hamamelisa. u krv . heljdll. cesto je koia iznad njih crvena. Moze se pojaviri i temperatura. Preko nje omotati suhi rucnik. i i . Noga oride i boli i ked najmanjih pokreta. Oblozi . Etericno lirnunovo ulje djeluje takoder povoljno . kao i oblozi s lirnunovirn sokorn. javljaju se bolovi u listovima i nogarna. Ova mjesavina djeluje na Iaganoizlucivanje prekornjerne tekucine i na vene.upala u ha . Ova tjedna pijte po 2 saHce na dan. Nakcn 2 sata obnoviti oblog. Upala zubnog mesa Uzroci upale zubncg mesa mogu biti mehanicke ili bakterjjske prirode . Narnofiti u tome tanku krpu i dosta vlaznu staviti je kao oblog na nogu.sto rnoze dovesti do embolije. Upaljeni dijelovi vena zadebljavaju." litre vode po \" cajne zlicice obiju rinkrura.npr. njega mora otklomti zubar. Kapljice Joil su djelorvornije od caja ove biljne kapljice.I rashladujuce djelovanie I blata iii kelia dokaza 10 se kao dobro sredstvo za ublafavanje upa la. I ! obvezno Illijecnika Kod zacepljenjai upala duboko srnjestenih vena treba potraziti i mirovati u jer postoji krevetu : opasnost da se ugrusak i sa stijen ki vene otplavi . gloga i stolisnika. Pijre dva tjedna 3 puta na dan po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela. Ako je uzrok zubni kamenac.

. Rub zubnog mesa se povlaci. Klincicem If" litre vode i osravire da stoji 5 min uta. Boli nas kod uzimanja hladne. 94 .. Primjena: Zakuhajte 1 do 2 .. oslobada zub i zubi se ria poslijetku mogu poceti klimaei. Kaduljom Primjena: Stavite saku listova kadulje u litru vode i kuhajte 10 minuta. prevruce iii zaseeerene hrane.. Svakako morate otiCi k lijecniku. zubobolja Vecina zubobolja uzrokovana je karijesom... Ispiranje Kod krvarenja iz zubnog mesa ispirite razrijedenom esencijom cimeta.. Stavite kapljicu na prst i njdno masirajte zubno meso naonim rniestirna gdje pomalo probiiaju zubici... kao i bolovi. Vise puta na dan ispirite zube. 1 kap ulja kajeputovca ublazava belove.zlicice klincica sa Kod bolnog nicanja zuba u djece testo pornafe ulje karn ilice. a katkad i ked samog udisanja zraka.. Razrnaci izmedu zubnog mesa i zuba postaju sve sid take da se tarno mogu stvarati komorice ispunjene necisroccm i gnojem. Upala zubnog mesa koja se ne lijeci rnoze dovesri do upale korijena zuba. Valjalo bi ipak posjetiti zubara. Ispiranja . Za to je dobra j tinktura rujevine..Bolesti i tegobe upale SI:.. 1 do 2 kapi esencije klincica stavljati na zub s karfjesorn. Kapljice za ublazavanje boli . Petoprstorn i rujevinom Primjella: Pornijesajte petoprstu j rujevinu u jednakirn dijelovima j stavire 15 bpi u casu vade.! crvenilo i naticanje ruba zubnog mesa. Vise pura na dan ispirire zube tom otopinorn .supljinu. . . Procijedite i ispirite usta . Stavite 3 kapi u malo tople vode i ispirlte vise pura na dan usnu .

iglice. Od te rnjesavine pijte I do 2 case na dan. Ostanite okol 5 minuta u kadi. dok se prehlada posve ne izlijeci. cimeta i majcine dusice sa sokom od 'h limuna u casi tople vode. Pijte caj vrlo vruc i pijte ga brzo. da stoji 10 minuta. punim zelucern iii temperaturoml ivancice. Nemojte se kupati duze od 5 do 10 minuta. Nakon kratkog vremena jake cete se oznojiti.Lijecite prehlade na pr_irodan nalin • Kura znojenja iii bazge u Skuhajte 4 • Grog protiv gripe po kap ulja origana. Pocnite 5 37 "C i povisujte • Sok od lim una Pijte svaki temperaturu dotokom vruce vode do 40 dan sok od Ih limuna. • Kapljice protiv prehlade Pornijesaite po 40 rnililitara tinkture nevena i oskoruse kao i I 0 mililitara tinkture rudbekije i Otufirajte se toplom vodom i dobro se obrisite. Nakon toga se okupajte u vrucoj kupki. Pornijesejte vrhom pune zlicice cvjetova lipe 1/4 klincica. 4 kapi ulja limbe i 3 kapi ulja cimeta u malo vrhnja iii meda i stavite to u kupku temperature oko 37 "C. • Ljekovita kupka Otopite 6 kapi ulja eukalipta. litre vode i ostavite dumbira. zagrijan rucnik. Zamotajte se jos mokri u veJik. Povisujte kolicinu polagano na 6 limuna sve "c. Nakon toga mirujte u postelji. Od toga uzimajte 3 puta na dan po 20 kapi u malo vode. prekrijte se preko toga vunenom dekom i legnite u topli krevet. Oprez Ova kura znojenja ne srnije se primjenjivati ked problema sa srcem i krvotokom. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful