Anrlblotlcno djelovanje cesnjaka, luka, lavande, gorusice i drugih biljaka u sprjecavanju i lljecen]u bolesti.

Primjena u svjezem obliku, kao tinktura i etericnih ulja.

Wolfgang Mohring

ANTlfBIOTIC'1
iz prirode
Djelotvorne tvari

anisa, lavande, goruslce, luka

i ostalih biljaka za sprjecavanje i lijecenje bolesti. Primjena u svjeiem obliku, kao cajeva, tinktura i arornaticnih ulja

mozaik knjiga

Sadrza]

Anti,biotiina snaga u biljkama i zaiinima
Etericna ulja Djelovan]e na l.ijelo Ostali biljni anubiotici

16
16 20

23

Mogucnosti primjene Posrupak priprerne caja
Prirnjena etericnih ulja

24 25
26

Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka
Svestrane biljke -

30 30 44 47

deset kratkih biografija
l.jekovite bilj ke s

Njezne ubojice klica Antibiotici i njihovo djelovanje
Kako nastaje otpornost

4
6

etericnim

uljima tvarirna

Ljekovite biljke s drugim djelotvorrum

na bolest
Kako funkcionira obrana ad klica Vazni strucni pojmovi

6
7

9

Alternativno prirodno lijecenje
NaCin djelovanja Ijckovi Iih biljaka Doza kOJil orllucuje

10 10
12

Sadrza] 80lesti i tegobe U ovim 48 48 48 49 50 52 58 59 60 61 62 63 64 65 65 slucajevirna pomazu biljni antibiotici Afle Akne Angina Bronhitis (ir Gastritis Ijivice Gljivice na nogama Gripa l-lemoroidi Herpes pojasni Herpes imp/ex. Herpes labialis Hunjavica jecmenac Prell/ada Proljev Promuk/ost Rsne. opekline Slabost obrambenog Upala kate Upa/a mjeiwra Upa/a nome sup/jine Upa/a aka Upa/a rodnice Upa/a s/uznice usne supliiM~ Upa/a ulla Upala vena Upa/a zubnog mesa Zubobolja Kazalo 67 68 70 74 76 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 sustava Svrbet Temperatura Ubodi insekala o knjizi .

Razlog tome jest cinjenica da antibiotici u nekim slucajevima vrlo brzo i dobro djeluju te se stcga cesto korisre i kad to nije nnzno i preporueljivo . kad covjek nije bolestan. Temperatura takoder Cudotvorni lijek krije opasnosti I nije indikacija za davanje antibiotika. Da bi se ograniclla primjena antibiorika. meal' tim. U ljekarni majke prirode Citav je niz ljekovitih biljaka prikladnih za sprjecavanje i lijecenje bolesti.. nego smo u njihovoj primjeni postali mnogo savjesnijima. viramina i minerala. kao lijekovi za hitne slucajeve. do 1995. I med icinski udibenici upozoravaju antibiotika da davanje kod najveceg dijela infekcija nije preporucljivo. naravno. kad se nase tijelo samo brani od mikroba koji izazivaju bolesti. 1I klinikama u Njernackoj porasla je od 1986. Oni moraju prestati razmisljati ovako: »Koji cu Jijek uzeri da sto prije ozdravirn?« Bolji je ovaj nacin razmisljanja: »Postoji Ii nesro sto bi potaknulo rnoje lijecenje na najbolji moguci nacin?« Velik zaokret u razmisljanju. za oko 28 %.Njezni ubojice klica Upotreba sinrerickih antibiotika sve vise raste: na primjer. . Kemijski antibiotici trebali bi se. a u ambulantama 1I isto vrijeme za skoro 60 %. U potrazi za rnogucom zamjenom ljudi se sve vise prisjecaju lijecenja ljekovitirn biljkarna i drugih prirodnih posrupaka lijecenja. vee je ipak poceo: Vise se slijepo ne vjeruje 1I djelovanje sintetickih antibiotika. Optirnalno je.i suradnja pacijenata. medutirn. nuzna je . primjenjivati same tada kad je to stvarno neizbjezno. Da bi se to postiglo. a ne kao svernoguce sredstvo za lijecenje. vazni su zdrava prehrana s dosta svjezsg voca i povrca. kad smo tjelesno j dusevno u ravnorezl. ogranicavanje oneciscenja okolisa i pozitivan odnos prema iivotu.

postoji btav niz djelorvornih. c i upalarna ne srnije se igrati. ljekovitih biljaka s prowupalnim i protubakterijskirn djelovanjem. tzv.Priroda protiv kerni]e Alternativa iz biIjnogacarstva AIm ipak dode do infekcije. biljnih antibiorika. inlekcije. blag je i prirodall natin jaCem)a njela 5 . No ipak val]a upozoriti na laknmislenu primjenu navedenih biljaka i ljekovitih sredstava. U avo j cete kn j izi na i ve Iik b roj p rovj ereni h rece pata s antiblotleki djelotvornim bUjkama za ublazavanje laksih bolesti. s infekcijama Lijdellje irifckcije Ijekovitim biljkama. rako da ne morale pcsezati za kemijskim sredsrvima. take da on svoju zadacu ucmkovirlje obavlja. druge jacaju obrambeni sustav. kornplikacije iii dodatne . Poznaiete ll pravilnu primjena i doziranje tih biljaka. Neke od tih biljaka i same djeluj u a ntibakterijski iii antivirusno. a po poprarnim svojstvima blagih. vrlo poznati predstavnici te vrste.: lukom iii ti!5/ljokom. Luk i cesnjak su tako. na primjer. prernda primjena sintetickih antibiotika I nije uvijek nufn a. up. one mogu pomoci ublaziti uobicajene regcbe. 5toga uvijek pravodobno otldite k lijecniku iii dobrom poznavaocu ljekovirih biljaka. I ked blago djelujucih ljekovitih biljaka i kod jacih etericnih ulja ipak se radi 0 lijekovima koji pri nestrucnoj primjeni mogu imati i ozbiljne posljedice. Kod pogresnog lijecen] a mogu nasratl ozbiljna pcgorsanja opeeg staoja.

na nasu zalost. Kako nastaje otpornost na bolesti Kao i sva druga ziva bica. Antiblotici su proizvodi izrnjene rvari nekih gljivica plijesni i njihovi sinteticki nasljednici. Sarno. kao tuberkuloza. ucine gotovo potpuno bezopasnirna. Bakterije se zbog antibiorika prilagodava]u prornljenjenim Zivomim uvjetima. oni to cine bjesomucnorn brzinom. Neki znanstvenici vee se boje da bi u dogledno vrijerne ponovno moglo dod do zaraza kojih su se ljudi toliko bojali prije otkrica antibiotika. godine uvelo je jednu od najvecih promjena 1I povijesti medicine. S njima se. Danas se sinteticke anribiotike sve vise napada.Antibiotici i njihovo djelovanje Otkrice penicilina 1928. Djelotvornost penicilina i kemijski antibiorici koji su se nakon toga razvili porpuno SlI uvjerili svijet medicine U cinjenicu da bi se zarazne bolesti jednog dana mogle iskorijeniti. tako da svakih dvadeser . i mikrobi se prilagodavaju prornijenjenirn uvjetima iivota. nairne. umjesto da su se primjenjivali kao djelotvorni lijekovi za prvu pomoc kod teskih infekcija. predugo olako postupalo Propisivali su se vee kod sasvirn bezazlenih bolesti. Uzrocnici prave virusne gripe mijenjaju se. tako brzo da se sta I no pojavljuj u nove va rijante otporne na cjepivo. ho nije neobicno jer su za to irnale beskrajno mnogo vrernena: bakterije su mnogo jednosravnije strukture nego Ijudski organizarn. Oni su pornogli da se nekad veorna prosirene zaraze. To i stalna upotreba antibiotika u uzgoju zivotinja vazni su razlozi zasto se razni u zrocnic! bolesti genericki mijenjaju i posraju otporni na najrazlicitije antibiorieke Iijekove. Sintetilki antib iotic: hij u mnoge oposnosti. na primjer. Njihovo precizno djelovanje na bakterijske napadace smatralo se gotovo nepogresivim.

I iko se nekad rnnogo keristeni streptomicin danas gotovo vl~e i ne propisuje. buduci da je u raznlm slucajevima doslo do nepopravljivih ostecen]a sluha.wjuei 1I obzir ceste alergjje na neke njegove sastojke Ilnjbolje podnosi. pak. s danasnjirn loupotreba zbog nepotrebnih propisivanja IJ n rnerickim istrafivanjirna iz 1995. II ipadaju enzirne u bakterijama (sulfonamidi). vrlo I djelotvorni »opc: napad« antibiotika u nasern tijelu dovodi i do neieljenih rezultata. Penicilin pripada skupini koja se . lIodina. 7 . djeluje tnko da koci enzime koje trebaju bakterije da hi srvarale poprecne veze izmedu proteina sranicnih stijenkL Na raj Im~in bakterije postaju nestabilne i raspadaju se. Rast glj ivrea u criievi rna iii u vaginl poznata su popratna djelovanja kod prekomjerne uporabe antibioti ka . a povisit ce vlvrojatnosr cia ce antibiotici srvarno djelovati onda kad huderno rrebali. najpoznatiji antibiotik. Drugi antibiotici. ako funkcionira obrana od klica Anlibiotici djeluju na razlicite nacine: mnogi sprjecavaju poIIvosuucenje bakrerijskih gena i srvaranje stan ienih proteina. Od uvodenja antibiotika tadasnjih bakterija s danasnjirna tako je mala kao i f). naseg pretka od prije trideset milijuna covjekom. se ce se ih Na hlost.Kako djeluju sinteticki antibiotici mlnuta 111111 iudnost nasraje nova generacija.yopithecusa. Nujbolje istrazeni antibiotici djeluju razbijajuci srrukturu ~l<l11itnih stijenki.. Oni ce na taj nacin ostati punovrijedni IIIt-kovi za hime slueajeve. urvrdeno je da je otprilike polovica ad 110 milijuna recepata za antibiorike bile uepri rnjereno bolesti za koju su izdani. Mnogi antibiotici koji usporavaju stvaranje bjelancevina ne 11l0gUu potpunosti razlikovati bakterijske i ljudske stanice. Stoga je vrijeme da Ilgranici prekomjerno primjenjivanje antibiotika. Na taj IIl1ein i manje bakrerija posrajati orpomijirna. ruko da ked ljudi i nastaju najcesce popratna djelovanja.ne uziI. A penicilin.

cink i magnezij. Unistavanje korisnih bakterija Ljudsko tijelo udomljuje milijune bakterija. Sarno u pcdruciu usta. gubitak hranjivih tvari moze biti vrlo velik. To se posebno odnosi na vitamine sku pine B. Uzirnanje anribiotika sirokog spektra razara taj ekoloski sustav i cini nas osjetljivijima na infekcije. nasraju j teske posljedice poput leukemije. Potiskivanje irnunoloskog sustava U nekim slucajevirna antibiotici direkrno sprjecavaju imunoloski odgovor naseg organizrna rako sto usporavaju tjelesnu reakciju i djelatnost bijelih krvnih tjelesaca. No mogu se pojaviti i neke druge komplikacije. raj je problem dosegnuo vee tolike razmjere daje predmet brojnih znanstvenih studija. ali vrlo rijetko. Katkad. Gubici hranjivih tvari Antibiotici mogu pridonijeti tornu da se hranjive rvari u crijevima tete apsorbiraju. koje kao nasi »saveznici« zive zajedno s nama. virusirna iii gljivicama. Zajedno sa specificnirn limfnim sustavom u crijevima mogu stvarati obrambene stanice. gr!a i nosa procjenjuje se da ih ima oko 50 milijardi. I 8 . vitamin A.. vaznu zadacu u nasern obrambenom sustavu. Vee smo spomenuli razvijanje otpornosti na klice. otkazivanja bubrega i snaznih alergija popracenih sokovtma. Ako antibiotici uz to izazovu j proljev.Antibiotici i njihovo djelova nje Popratno djelovanje sintetkkih antibiotika Milijuni crijevnih " bakterija imaju osim pornocnih funkcija kod probave i izmjene tvari i Ljudi su danas svjesniji razlicinh mogucih popratnih djelovanja sintetiekih antibiotika. Tako dolazi do kronicne obrarnbene slabosti organizma i vece rnogucnosti zaraze bakrerijama. Taj savrseno uskladen ekoloski sustav stiti nas od infekcija koje izazivaju bakterl]e. virusi iii gljivice . Alergije i organske komplikacije Antibiotici mogu dovesti do nepodnosenja nekih ziveznih namimica.

bilo da koce IVihov rast (bakteriostaticki) . ..bakterije. Hljivica. trljanje. Antimikotiiiki: To znaei da sredsrva lltjecu na rast gljivica. Alltibioza: Tako se naziva unlstavanje iii sprjeeavanje rasta [ednog mikroorganizrna djelovanjem drugoga ... Antibakterijski: Tako djeluju sredsrva kad utjecu na rasr hakterija. »Anti« znad »protiv« . sto jake nvisi 0 vrsti uzrocnika i covjekoVll imunitetu. rako do obrambene stanice lakse dolaze u zahvaceno tkivo i mogu napasn pridosle uzrocnike bolesti.. iivotinje iii ljude. u punom zarnahu. 9 .. Kada se govori 0 infekcijama Infekcija je prodiranje mikroorganizama (virusa. vrucina i mikroorganizmi . bakteri]a. tuko sto ih iii unistavaju (fungicidno) ili koee njihov rast (lungistaticki) .Kad je obrana oslabljena Vaini strucni pojmovi Kada se govori 0 upalama Upala je reakcija nekih tkiva naseg organizrna na razne podrazaje kao sto su pritisak. virusi i paraziti... Alltisepsa: Pod tim se pojrnom podrazumijeva unistavanje zoraznlh klica na povrsinl tijela kemijskim sredsrvirna.. . parazita) u biljke. ali Sll i pokazatelj funkcioniranja obrarnbenog sustava: krvne file II upaJjenom tkivu zbog nekih se tvari sire. stijenke kapiiara postaju propusnije. . kemijske rvari. dakle. Pojava gnoja kod rane nil kofi znak je da su bijela krvna tjelesca preuzela borbu protiv klica koje su prodrle u ran u obrambena bitka je. bilo da ih unisravaju (baktencidno). Upale se nai~cUe srnatraju bolestirna. Do simptorna bolesti dolazi kod razmnojavanja rnlkroorganizama.

saponini i gorke tvari. pa cak i antibioticki djelotvorne rvari. Biljkesan ti bioticki ' djelotvornim sastojcirna katkad mogu zarnijeniti I sinteticke antibiotike. U medicinski najvafnije grupe djelorvornih sastojaka ubrajaju se glikozidi. Vecina ljekovitih biljaka sadrfi vise aktivno djelotvornih sastojaka iz razlicitih grllpa rvari. Dna 1I nasern organizmu ciljano djeluje na odredena tkiva. Antibiotitki djelotvorne i obrambeno-stirnulirajuce ljekovite biljke rnogu kod srrucne primjene u nekim slucajevirna 10 . alkaloidi. podupire funkciju organa iIi sustava ili potide lijecenje. ! Tako se osigurava djelovanje antibiotika kad ga uisti n u zatrebarno. etericna ulja. flavonoidi. Proizvod i organskog pod rijetla imaju i tu prednost sto su se razvijali u prirodi tisucama godina pokusajima i pogreskarna. Mnoge su zagonetke rijesene Napretkom moderne farrnakologije sve se viSe otkrivaju sastojci razlicitih biljaka. Dmgo/jllb (Tropaeolum maills) je prirodlli ollribiotik. Stoga djeluju drukcije nego sintetkki proizvod iz laboratorija. Prevladavajuca djelorvorna tvar odreduje pritom podrucje primjene. organe iii funkcije tako sto pojacava obrambenu snagu.Alternativno prirodno lijecenje Kod mnogih laksih oboljenja ljekovite biljke mogu nadornjestiti sinteticke antibiotike. Sroga specificno djelovanje neke biljke obuhvaca cielovirost njezinih glavnih i sporednih sastojaka. treslovine. Nacin djelovanja Ijekovitih biljaka Ijekovite biljke saddle mnogo tvari 5 velikirn brojem diferenciranih sastojaka.

I treslovine koce upale Ali nemaju sarno biJjke s etericnim uljima antibioticko djelovanje. Treslovine se u zivezn im namirnicama prepoznaju po stezucern djelovanju koje ostavljaj u u usti rna. gljivice . Kod nekih biljaka. Izmedu ostaloga. kod proljeva i upala u usrima i grlu. a hrastova kora kod koznih oboljenja. Etericna ulja imaju. Treslovine djeluju tako sto kozu i sluzn icu I:i ne grubljirna i otpornijirna.bakterije. n pro jak ern i caj. u dragoljubu i hrenu. Medu njih se ubraja i medvjetka (Arcostophylos) sa svojirn snaznirn djelovanjem kod upale mjehura. Njibov miris popravJja raspolofenje i opusta. "otentilla erecmy i hrastove kore.ivota i optereceriju mogu razviti bolesri. Ovdje vrijedi pravilo: sam rnikrob nije dovoljan. Etericnih ulja una. Za razliku od etericnih ulja. jaki glikozidi ulja gorusice. nego sve odreduje podrucje na kojemu se on pojavljuje. Hoce Ii i u kojoj 11 . zajedno djeluIII antibioticka snaga erericnog ulja i proruupalno svojstvo Ireslovina. jos lednu prednost: ona utjecu na nase osjecaje i raspolozenja.nikad nisu jedini lIZruenici bolesti.Prirodnim oruzjern protiv bakterija nndomjesriti i sintericke antibiorike. vrisku (Saturneia horr('llSis) i paprenoj mervici. Ljudi cesto obolijevaju zbog svojih fizioloskih uvjeta. Najvazniji poznati sasrojci su etericna ulja i njihovi posebni cblici. gorusicina ulja oslobadaju 51' iz glikozida tek poslije enzirnskog dijeljenja. poput petoprste (prstac. zbog nacina na koji zive. K tome dolazi i njihovo tjelcsno stanje koje nastaje iz genetskog naslijeda. virusi. Imaju i proruupalno djeJovanje: petoprsra npr. 'lreslovine su cesto u velikoj mjeri zasluzne za proruupalne reakcije. Neke biljke koje sadrze treslovine. Ona se nalaze npr. kao sto je kadulja. uzrocima bolesti Mikrobi . a koje se cesto propisuju. sto moze ubrzatl ozdravljenje. i u majcino] duslci. medutim. Svaki covjek lma odredene slabosti iz kojib se pri odredenorn nacinu *.

No ipak se cak i kod samostalnog uzirnanja djelotvorruh ljekovitih biljaka ne treba previse bojati ozbiljnih popratnih posljedica. nego istodobno pornafu da se izlijeci okruzenje u kojemu bi bakterije mogle uspljevati. jednako taka imati popratna djelovanja kao i sinteticke rvari. Za razliku od vodenih pripravaka od etericnih ulja koja se koriste u obliku cajeva. Ljekovite biljke i njihova erericna Lilja ne djeluju samo protiv mikroba. rnedutirn. ovdje se radi 0 koncentratu rvari koja djeluje vrlo snafno i stoga vee u rnalim kolictnarna moze irnati nezeljene popratne ucinke. naravno. I mikrobima . koji te 0 Budite njeini prema svojemu tkivu Velika prednost biljaka s etericnirn uljima u usporedbi s vecmom kemijskih sredstava jest njihova agresivnost prema Primjer za izvanredno kombinirane nacine djelovanja daju nam etericna ulja koja smanjuju i reguliraju secer u krvi. »Hoce Ii neko sredstvo biti lijek ili otrov ovisi 0 njegovoj dozi.Alternativno prirodno lijecenje mjeri doci do infekcije ovisi a opcern stanju otpora pruza nase tijelo i 0 vrsti tkiva koje napadaju rnikrobi snazi i jacini uzrocnika. Posebno je to vazno kod primjene etericnih ulja. da se pridrzavate doza i uputa za primjenu navedenih u ovoj knjizi. Razlog moze biri to sto se one ne bore sarno proriv bakterija.pri cemu biljke nisu sterne za zahvaceno tkivo. 12 . Preduvjet je. U1ja koja srnanjuju rnokracnu kiselinu ubiazavaju tako tegobe kod reurnatskih oboljenja. inhalacija iii kupki. Daljnja prednost etericnih ulja jest to da se njihovo antiseptitko djelovanje ne smanjuje ni kod dugotrajnih iii ponovljenih primjena. Doza koja odlucuje Biljke koje se primjenjuju u ljekovite svrhe mogu. Ona djeluju posebno dobro na bakterije koje su napale oboljeloga od secerne bolesti. obloga.« Ta Paracelsusova izreka vrijedi i ovdje. nego i mobiliziraju ljekovite snage samog tijela.

U trudnoci se ljekovite biljke koje potieu mokrenje. se izbjegn u m noga neugodna pcpratna I I : djelovanja ako se pridrzava mo jedno- stavnih pravila dozi ranja .Upotreba Zato bl se osobito 0 oralnoj prirnjemetericnih ulja valjalo posavjetovati sa strucnjakorn. inhalacije.kao j ljekovitih biljaka upcenito . eukalipra. pcput : biljnih kapi i velikih doz. no ipak blrno oslabljeno. I ljekovitlh Cajeva.. Cesei je to slllcaj kod ulja nnisa. Kod neposrednog dodira s kofom.e dustce.. Nadrazaj koze moze nastati kod gOtOVOsvih etericnih ulja. u nekih osoba umjesto ocekivanog Ilblazavanja tegoba rnoze doci do crvenila. Ijekovitih biljaka 'I Pri lijecenju biljem no j c esce izo sta je prvo : neposredno olaksanle ! II ka kyo se postize pri Primjena etericnih ulja samo s rnjerorn Preduvjet za primjenu etericnih ulja . cimeta i limuna . mastranje iii kupke svatko moze sam koristiti antibioticne snage ulja za lijecenje.. II prije svega u osjetljivih osoba. ripe kod obloga. majCin. prirnjeni sintetickih anti bioti ka. kadulje i miloduha [HySSOpllS officina/is) pcznato je da oralna primjena. Za obloge. praznjenje crijeva iIi zivcanu djelatnost srniju upotrebljavati sumo pod strogim lijecnickin:! nadzororn . Kod ulja kornoraea. Osim toga biljke koje sadrze eterfcna ulja mogu se koristltil U obliku voderuh otopina koje istodobno sadrze ietericna ulja i imaju anrlbiotxko djelovanje. . niaoulija. Zato bi epilepticari rnorall izbjegavan cak i vnnjsku primjenu tih biljaka. rnoze izazvati epilepticne napadaje. . crijeva iii bubrega .jest pomno pridrzavan]e uputa navedenih u ovoj knjizi. Nestrucna dugotrajna prirnjena nekfh biljaka moze dovesti do nadrazivanja zeillca. pa makar i u malim dozarna. kajeputovca. paprene mervice. To vrijed i i za alergijske reakcije na IjPkovite biljke i etericna Lilja. nisu za I laicko lijecenje djece. ruzmarina. . I prirnjene Etericna ulja i ostali oblici koncentrirane biliaka.. mjehurlca ili cak vl'Cih oreklina na pojedinirn mjestima iii na cijelom tijelu. 13 . Moguce aJergijske reakcije i\ lergije su sve ~esce. i primjene tih biljaka . No zato .

hajducke rrave. Time su posebno pogodene svijetlopute osobe. komorac. alergijske su reakcije na ljekovite biljke u usporedbi s njihovorn velikom primjenorn ipak veoma rijetke. To vrijedi u jednakoj mjeri i za jaka etericna uJja ako se pridrzavamo preporucenih doza. kod siljevine (Peucedanum osu-uthium). Takve osobe nakon oralne primjene nekih Ijekovitih biljaka reagiraju slaboscu. .. Fotoaiergijske reakcije Kod ovih reakcija nakon vanjske iii oralne prirnjene ljekovitih biljaka koje sadrze kumarin kod jakog zracenja sunca maze doci do alergijskih pojava kao sto su suneane opekline i jaki ekcem na kozi u obliku mjehurica. konopljuse (Eupatorium) i pelina .iii ked ostalih citrusnih ulja. Achillea mille folium). . Tegobe se javljaju veoma rijetko Na srecu. karnilice.. u pravilu su bezazlene. jos neiskusanu vrstu treba jako razrijedenu iskusati na rnalorn djelicu koze . inhalacija. terpentin. bergamia) njezino se ulje katkad nalazi i u parfernima i vodicama za kosu . rnetvica. lavanda. ispiranja iii obloga. bolovirna u trbuhu i proljevom ili cak ekcernirna na kozi.. I Katkad se pojavljuju i alergijske reakcije na sluznici crijeva. anis. . masaza. cimet i agrumi . poput limunovog ili narancinog. Preosjetljivost Kod ovih biljaka poznare su alergijske reakcije zbog preosjetljivosti: a mika.dakle. stricka. ivancice i andelike. Alergija Kod skupne alergije na glavocike valja izbjegavati primjenu arnike. brsljan. nevena. rusornace (pastirske torbice. stolisnik (hajduCka trava. podbjela (Thssilaga [arfaro). rudbekije. ne primijeniti odmah za kupku i nikako ne uzeti je oralno.Alternativno prirodno lijecenje Etericna ulja s malim se iznimkama primjenjuju uglavnom razrijedena. Poznate su rakve reakcije na bergamoru (Citrus auranritlm var. Osim toga. mcguce tegobe koje nastaju poslije pijenja cnja. 14 . Capseila bursa pastoris).

Sarnostalno lijecenje dopusteno je kad se radi 0 luganim tegobama. redovito Ako se Granice samostalnog lijecenja IJekovite biljke predstavljene u ovoj knjizi slozene su prema svojoj antibioricnoj i proruupalnoj snazi. Kada_t.. vel ike slabosti. Brojni djeJorvorni rceepti trebali bi yam pcmoci da sami ublazite i zalijecite jednostavne tegobe. To su npr.Nezeljena djelovanja Ako ipak dode do alergijskih reakcija... upale grla i ~drijela iii prehlada. I jezgre stvaraju se nove otporne uzrocni ka bolesti. kad lagani sirnptorni posto- jakih bolova iscrpljenosti . pa eak i ne smijete. pojedinirn simpromirna bolesri iii smetnjama U opcern stanju z dravlja.. kad se tegobe ne poprave ru nakon tri dana iii kad se potpuno ne povuku . najvaznije je sto vise izbjegavari daljnji kontakt s alergenirna (dakle. kod loseg opceg stanja. Kod jacih reakcija posavjetujte se s lijecnikom ili Ijekarnikom. Samostalna primjena ljekovitih biljaka I ererfcnlh uJja ipak ne moze zamijeniti savjet lijecnika ili llekarruka.. kod svih izrazenih simptorna visoke temperature j -- -1 ... rvari koja je lzazvala alergij u) iii ga barern ograniCiti. koje vi ne prepoznajete i ne rnozete ih.. pa se opet pojave 1S . kad se tegobe poja~aju. kad nastupe dodatni simptomi iii kad odredene tegobe najprije nestanu.ebate ici k lijecniku . IIi prornjena krvotoka 1I radu srca i je i nakon nekoliko dana i ne znate tocno stc bi to moglo biti: iza pocetnih bezazlenih simptoma mogu se skrivati ozbiljne bolesti.. Kod upala i infekcija vrlo je vazno poznavati grantee sarnopomocl. cijelo orcpisa no prerano prekine terapij a.. Kad lijecnik jed nom mora dati sinteticki antibiotik. sami lijeCiti! . vazno je da ga uzirnate razdoblje.

najstarijirn dijelorn nasega mozga. industrija ziveinih namimica prirnjenjuje prjrodne arorne. limunovo.-eko osjetila mirise. magijom. Spaljivanjem aromaticnih mirisavih biljaka pokusavalo se dostici transcedentna stan]a.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Etericna ulja Aro materapijom se lijeei p. Tim putem mirisi mogu direktno utjecati na zivce. Etericna ulja podsjecaju na ugodne mlrise u kozmetici i u kuhinji. na setnje kroz borovu sumu iii na rnirisnu Iivadu. 16 ca [3 Shen-Nu nga iz 2700.e. koristi se i mirisno djelovanje etericnih ulja. U kozmetici se primjenjuju etericria ulja zbog svojega mirisa i blagotvornog djelovanja na kozu. .. U najrazlicitljlm kulturarna upotrebljavale su se biljke s eredenim uljima. izrnedu ostaloga. osjecaje i psihu. I'ak i u rnedicinskom smislu. Tako se npr.p. poricari. Osjet rnirisa jedini je osjet koji je u neposrednom dodiru s. sustav U aromaterapiji. Ulja svojim mirisom djeluju uravnotezavajuce i harmonizirajuce na nas vegetativni zivcani sustav Ali i tek i probava poticu se refleksno preko osjeta mirisa i okusa.n . pak. naranclno iii ulje limere upotrebljava kao dodatak za marmelade i vocne zelee. jacati koncentraciju ili opustati i srnirivati. Djelovanje etericnih ulja mose npr. g. Danas. vjerovanjem 1I cucla i s reJigijom.Pen-ts'ao« kineskog Mirisi utjecu na zivcani. Tisuce se godina primjenjuje lijecenje ljekovitim biljkarna koje sadrfe etericna u I'ja_ Najstarije sustavno i zoa nstveno djelo 0 ljekovitirn travarna i niihovu djelovanju rnogla bi biti knjiga . a njihova je medicinska primjena bila tijesno povezana s rnisticnim posrupclma. razvojno gledano.

ija . cukalipt i klinei':. kod metvice u Iistovima i izbojcima. naime. On je svojedobno kao vojni arornaterapije lijecniku Drugom svjetskom ratu s velikirn uspjehorn lijecio pomocu aromatskih esencija. Visoko koncentrirane esencije biljaka 'lo su jake mirisne. Ovisno 0 biljci. n ulje paprene rnervice probavne smetnje. povezuje konkretne medicinske postupke s ernocionalnim zadovoljstvorn i harmonizacljom vegetativnog sustava. a kod limunskih biljaka u cvjerovima i kori ploda. Primjeri poznatih ljekovitih biljaka koje svoje glavno djeloV~ nje zahvaljuju sadrzaju biljnih ulja jesu paprena metvica. J\romaterapija. [aka iii gorka ulja. Danas se. Razlog njihove izvanredne Ijekovite i anribioricke snage jesu etericna ulja. plodovima. uljaste tekueine koje se na zraku Iako lsparavaju a odgovorne su za karaktsristican rniris biljaka . klincicevo ulje ublazava zubobolju. cvjetovima.. karakreristicno rnirisna i arornatidna. a rjede u granarna i kori. lako rekuca. a tako se naziva rerapljski smjer koji se bavi ctericnlm uljirna ljekovirih biljaka. inhalacija i oblog a u oralHOj primjeni II obliku kapi i cajeva.Aromaterap. zria koliko je vazan uravnotezenfivcani sustav za zdrav obrarnbenl sustav [edan od pion ira I I jest Irancuski I I u Europi lijecn ik Jean Valnet. Eukaliptovo ulje cesto se primjenjuje za Inhalacije kod prehlada. U l'tericnouljne droge ubrajaju se tako sve biljke koje sadrzavaitt tekuca. etericna se ulja nalaze u posebnirn zljezdanim vlarima Hi komoricama na kori biljaka. Ona se javljaju ili u svim biljnirn tkivlrna iii su strogo ogranlcena ria odredene dijelove biljaka.provjeravana kroz tisuclieta Medidnska primjena Medicinska prirnjena Ijekovitih biljaka i posebno njihovih destiliranih etericnih ulja od velike je rerapeutske vrijednosti . kod cimetovca u listovima i kori. u unutarnjim uljnim sranicama iii u unutarnjirn spremtstirna sekreta.u vanjsko] prrrnjeni kao masaza. Talco npr. 17 . korijenu i deblu. Ta ulja stvaraju se u listovima. kod fuzei lavande ulje ualazimo u cvjetovima.

karkad i do 20 %. Etericna ulja sastoje se od terpenoidnih spojeva . a prije svega poticu probavu i svojim opcim dezinficirajucim djelovanjern stite od procesa vrenja i procesa raspadanja. seskviterpena kao azulen i fenilpropan-spojeva kao sro je eugenol iz klincica. prirnarnljivanje kukaca. srnanjenje gubitka tekucine. a najcesce 1. Biljni lijekovi sadrze najmanje 0. Njihove moguce funkcije u biljci jesu: zastita od stetocinja.1% etericnih ulja. mogu biti vrlo kompleksne. Oni slufe od davnina za poboljsanje okusa.rnonoterpena kao mentol. Etericna ulja otapaju se samo u alkoholu i ulju. Kolicina i sastojci Kolicina erericnog ulja u biljkama krece se izrnedu 0. Sve biljke ne sadrle etericna ulja.Antibioticna snaga u biljkama i zacinima Sva etericna ulja irnaju dezinficirajuce i antibioticno djelovanje. pa cak i vise. Zacini su suseni dijelovi biljaka koji se odlikuju visokim sadrzajem aromarienih i ostrih tvari. iz 120 danas poznatih dijelova. ovisno 0 ulju. Antibioricno djelovanje vecine ulja nalazi se u terpenu. Zacini sa svojim erericnim 18 . Korist od zaCina Djelovanje etericnih ulja jednako je djelovanju aromaticnih zacina. makar i u stetnoj mjeri. Arornaticne tvari etericnih ulja tako su snatne da se i'ak i II vrlo velikim razrjedenjima mogu osjetiti okusom ili mirisorn. Mnogim uljimajos uvijek nije d esifrira n sas tav.0 do 2. To svojstvo ulja pruZa svakoj biljci zastltu od I Etericna se ulja mnogostrano promatraju kao bit biljke. lako topiv i vrlo jaka mirisa. Ona se sastoje od razlicidh rvari koje. zbog cega se i nazivaju esencijarna. Ulje rnaticnjaka (rnelise) sastoji se npr.0 %. Etericna ulja nastaju d irektno kao proizvodi izrnjene rvari II biljkama. zastita od napadaja uzrocnika bolesti (antibioticno djelovanje).01 i 10 %. procjenjuje se da ih je oko 30 %. kukaca i nametnika. ali ne II vodi.

lbi se dio etericnih ulja. Majcina dusica tako mote svladati i jake uzrocn i ke bolesti kakve su bed renica. na primjer.. ublazavanje i zastita od zelucanih tegoba i grceva . Zaiinima ne sama do maz"lIIa paba/jSat. cesnjak iii luk te rako iskoristavajuci ljekoviru biljnu snagu.. poticanje teka i ublazavanje osjecaja napuhnurosri Ali one !ito valja znati jest to da djelorvorni sadrfa] kod zacina nije standardiziran kao ked ljekovitih biljaka. mafuran. 19 . gdje procesi vrenja 11 crijevima mogu dovesti do ozbiljnih bolesti. okus jela.Esenci]e i biljke kao uboj ice klica uljima imaju tradiciju u juznirn i tropskim zernljarna. tifus . poricanje rnororike crijeva i criievnih ilijezda . difterija i tuberku loza . tako da je ljekovito djelovanje zacina u usporedbi sa Cistim ljekovitim biljem najcesce dosta oslabljeno. Uericno ulje maji'ine dusice irna. "ego i blagoiYorno djelovati lia zdravlje. Fitoterapija u kuhinji Svaki kunar svakodnevno u kuhinji provodi fitoterapiju uporrebljavajuci rnajcinu dusicu.. To :onaN da koncentracije djelotvornih rvari mogu jako varirari. ovisno o podruiju rasta. mjerljivo jace baktericidno dielova nje nego kemijsko dezinfekcijsko sredstvo fenol. za vrijeme kuhanja gl. origano i vrisa k su sljedeci: . Prirnjeri za znacajno djelovanje zacina kao sto su mazu ran. vremenu skladistenja itd. Osim toga.

. Na taj je nacin ll. plnija ..873 0.312 0.An tibiotirna snaga u biljkarna i l~cinima Aromatski indeks . Francuski istrazivac Bellaiche ispitivao je dielotvornost etericnih ulja nil posebno cestimuzrocnicimil bolesti. kao sro su cesnjak i luk. He ricna u Ija toga zaclna djeluju poticajno na probavu i sprjecavaju napuhnutost.317 0.. lavanda kornorac U svcm djelovanju). elmer ...250 Djelovanje na tijelo Specificno je izlucivanje etericnih ulja preko pluca iii mokracnog sustava. blagorvorno u disl1im putovima.. kod ostalih djelovanje na odredene organe ili dijelove tijela. kim i komorac u tankom crijevu. kajeputovac istrazivani uzrotnkl bili [ako usporeni 0. Kim jeuobicajen pri spravljanju teski h i masnih jela.. dezinficiraju i oslobadaju disne purove. Eukalipt i majcina dusica djeluju npr. Brojevi daju tzv. mirta .. origano ..333 .296 0.. klinW~ ... Postoje i svestrane bi..ljke Etericna ulja su. Biljke koje sadrse gorusicino ulje.. arornatskl lndeks (teoretska vrijednost 1 znaci da I 5U svi I .317 0... To vrijedi j za ulja uzeta oralno i za ona uzeta preko koze. rusmann . rnajcina dusica .517 0.711 0. 0.. Zato se etericna ulja primjenjuju za poboljsanje prokrvljenosti i ublazavanje bolova. kao sto su svinjsko pecenie ili kelj. kod drugih nadrazlvanje koze. raznovrsna u svojern djelovanju. borevica u mokracnorn traktu.. Kod nekih ulja u prvom je planu njihovo antibioticno dje!ovanje.687 0.ntibiotiena snags posebno djelotvorna II disnom sustavu i sustavu za izlucivanje. Osim antibioticnog djelovanja postoji i one drugo: nadrazivanje koze i sluznice. .. Mnoga ulja ujedinjavaju vise vrsra djelovanja u sebi: 20 .. kao i sve biljne rvari.

rnajcine dusice i cimeta. klincica i majcine dusice. Kod l. Ulja cirneta i kllncica posebno dobro djeluju na Aspergillus i neke penicilinske vrste kod mikoza (infekcija gljivicama) koze. vd je dugo poznato. iglica. jacaju obrarnbene snage organizrna: majcina dusica . Gljivice pJijesni Majcina dusica (timijan. estragon. Protiv bakterija dobro djeluju: kajeputovac. poticu probavu. koje se izluce s vodenom oropinom.. I ulje papra irna snazno antibioticno djelovanje. ublazava]u napuhnutost i antimikrobno djeluju: kim. niaouli i poljska rnajcina dusica. bore se protiv upala: kamilica i stolisnik (hajducka trava) . cirnetovo ulje i klincicevo ulje u otopini od 1:1000 nadmocni su u usporedbi s mnogim lijekovima u borbi protiv gljivica plijesni. Virusi Vodena otopina rnaticnjaka pornaze u lokalnoj prirnjeni protiv virusa herpesa.... valja dosta oprezno zbog visokog sadrfaja alkohola.. uha i disnih organa.llZlicitih virusa gripe blagotvorno djeluju cajevi od tih biljaka. Djelotvomc pritorn nije etericno ulje. papra. komorac i vrisak . Uzimati gao medutim. antibiotic: sirokog spektra. Ublazavajuce djelovanje cmog caja. poticu probavu. nego razne rvari za stavljenje. Poznati njemacki napitak »Klosterfrau Melissengeist« kod mnogi h infekcija djel uje I bolje nego neki . I vodene otopine mervice. cajevca. eukalipt.) slican se antibioricni spekrar djelovanja ustanovio i kod vriska.. dobro djelovanje protiv razlidtih mikroorganizarna. lavanda. mazurana i majcine dusice pokazale Sl1 djelotvornost protiv virusa herpesa. genitalija. jacaju zivce. stimuliraju zucni rnjehur: paprena rnervica soektar antibioticnog dielova nja I Tradicionalne otopine biljaka imaju zacudujuce I Na koje vrste klica djeluju Ijekovite biljke Bakterije Kod istrazivanja poput Bellaicheova (20 str. origana. klincica. Thymo!)..Si rok . djeluju antibioticno: lavanda ... koji sadrfi treslovine.. 21 . Opceniro snasno antimikoricno djelovanje imaju ulje cimeta.

... vlaska .tibio!i~ bergamots borneol borove iglice borovica.. .. Etericna su ulja cimeta i klincica.... estragon . rufrnarin . klincic . II> II> miloduh mirta muskatni orascic . kornorac . Ovisno 0 vrsti. lavanda .. __N'j"fuiji -bilj"i.virusi Problem kod borbe protiv virusa jest to sto cni nisu sarnostalni organizmi kao bakterije i gljivice. iglice bosiljak cimet cajevac cernpres cdnjak dumbir kadulja kadulja lcze mirisavke II> kajeputovac II> kamfor . a da se istodobno ne osrete vlastite stanice-gostoprimci u tijelu.. vrisak 22 . virusi napadaju odredene stanice nasega tijela koje nakon ispustanja razvijenih virusa propadaju.. Opsirne studije pokazuju da su ulja cirneta. origano ... Ta su ulja smanjrvala koncentraciju virusa bez ostecenja tjelesnih stanica. potvrdila da jako djelo- va nje u pravi I u n ije bez popratn i h pojava: oba ulja izazivaju cesto i alergijske reakciie.. ~.. Uvijek je tesko zakociti razvoj virusa... kim . niauoli ... karnilica .... rnazuran _ . . Cesto je pritom doslo do znacajnog porasta irnunoglobulina ... papra i klincica bila najdjelotvornije anrlvirusne tvari.. poseono kod virusa herpesa i adenovirusa (virusa prehlada).. sanda lovina . luk . rnajcina dusica II> maticnja k ...sto je jasan dokaz da se stimulirao vlasriti obrambeni sustav. papar II> paprena rnetvica II> planinska rnajcina dusica II> rujevina I .. limun . na zalost.. . eukalipt . ~ .. To objasnjava zasro do danas nije pronadeno sredstvo koje bi direktno napadalo viruse. iglica . nego se razmnofavaju unutar stanica-gostoprimaca.. . bob ice borovica. II> II> .An tibioticna snaga u bi Ijka ma i zacinirna Posebno napasni .

Medu biljkama koje sadrze etericna ulja njihova su svojstva nadrazeja sluznice.. Ostre rvari sadrze: . a okus im je ostar. katkad i neugodan i nagrizajuci. Ostre tvari Biljke koje sadrze ostre tvari su biljke s etericnim uljirna koje.. crni papar 23 ... cesnjak i luk Njihov je miris osobiro jak. Gorusicini glikozidi imaj u nadrazujuci uljecaj na tkiva naseg organizma. aktivi ra se slina. gorusica .... dumbirov korijen . sadrze tvari ostra okusa. koje se nalaze u biljci u gllkozidno] vezi.. Ona nastaju enzimatskirn orocesi rna kod reza nja biljke. poticanja krvotoka i anribioricnog djelovanja posebno jako izrafena.. One u svcjem djelovanju poticanja izmjene rvari ni u cernu ne zaosraju za biljkama koje sadrzs gorusicina ulja. izluclvanje rnokrace i cjelokupnu izmjenu rvari.Antivirusno djelovanje i poticanle lzrnjene tvari Ostali biljni antibiotici Gorusidni glikozidi Gorusielna ulja koja sadrze surnpor i cesnjakovo ulje zauzimaju posebno rnjesto medu etericnim uljima.. kao i po kre ti crijeva. gripa j infekcije mokracnih purova. kako im samo ime kaze. kelj . Neka se nalaze u Kod u I:ja gorusice radi se o parotopivim tvarirna biljkama koje se cesto primjenjuju u kuhinji... Kod nekih bolesti njihovo razarajuce djelovanje na klice blizu je onom penicilina. bronhitls. proizvodnja soka za probavu. ze Iucani sok i so k crijeva. hren i povrrnica . Medu njima su: . Gorusicim glikozidi poticu probavu.... Podrutja primjene su im npr. dragoljub i potocarka .. galgantov korijen (Rhizonla galangas) . Postoji antibioticno djelovanje.

. poneke esencije bolje djelllju kad ih se daje II velikirn razrjedenjima. Vazno je upotrebljavati prirodno cista. cak i kad se ne radi 0 homeopatskim dozarna. moraju irnati standardizirani sadriaj djelotvorne tvari.Mogucnosti •• pnmJene Prirodni a"tibiotici dovoij no su b!agi i za djecu. neuzegla ulja. Savjeti za kupovinu Svaka biljna kultura nema bas najbolje kombinacije djelotvornih rvari. U nekim zernljama koriste se razna sredsrva za gnojenje i prskanje biljaka. Bas naprotiv. cirne se jamci i podjednako djelovanje. Ljekovite biljke i etericna ulja dobivena iz njih ne mogu zamijeniti smterieke antibiotike. No njihove visoke doze ne dovode uvijek i do boljih rezultara. Optimalno djelovanje postizete kad etericno ulje utrljavate Hi inhalirate i istodobno oralno uzirnate u obliku cijele biJjke kao caj. Da biste dobili porrebno znanje za primjenu Ijekovitih biljaka. Kupujte zaro Ijekovite biljke i etericna ulja od provjerenih prodavaca. u ovom cere poglavlju naci opce srnjerruce i upute za kUpnjll i pnmjenu ljekovitih biljaka i etericnih ulja. Na trzistu postoie i razna etericna ulja iz bioloski kontroliran ih I nasada. Ljekovite biljke i etericna ulja iz ljekarni bolja su jer su provjerena. 24 . Ona su u svakom pogledu najbolja. cak i ako $U skuplja. I ozbiljne prodavaonice zdrave hrane i ljekovitih biljaka paze na kvalitetu svoje robe. Moraju odgovarati kriterijima medicinskih prirucnika. Posavjetujte se 0 tome s Ijekarnikom. ali ona mogu mnogo pomoci da sintetlcke antibiotike ne primjenjujemo bas svaki put.

Na kraju procijedite kroz cjedilo. buduci da se ne ocekuju nikakve popratne posljedice. nepromijenjena esencija I je dje lotvorn ija: cijela ima posve drukcije djelovanje nego pojedini dijelovi. dobivena sintetickim putern. Da bi se gubilo sto manje plinovitih rvari.posebno etericna ulja . Pripretna: Stavite 1 do 2 zlitice iii trazenu kolicinu ljekovitih biljaka.pravilno provedena . Opcenito za kratko kuhanje to iznosi 1 do 3 minute. litre hladne vode i zagriju do vrenja. No prirodna.djelotvorna mogucnost za ublafavanje tegoba. rasuru iIi u cjedilu. Ostavire da stoji poklopljeno oko 10 minuta ili take dugo koliko se trafi po receptu. Oparak ili infuz najpoznanji je nacin prirnjene djelotvornih Ijekovitih biljaka.ne uflisti. 25 . Pripretna: 1 do 2 ilicice iii trazena kolieina ljekovitih biljaka stave se u posudu sa If. cajevi se cesto prave tako da se biljke samo preliju vrlo vrucom vodom. Caj je posebno dobar za rnedicinske Iaike. Uvarak (dekokt) Kod pripremanja se dijelovi biljaka kuhaju direktno u vodi. npr. testo se za lijecenje primjenjuje same jedna Oparak (infuz) Da se sadrzaj ljekovite tvari . Kuhajte na laganoj vatri i povrerneno prornijesajte te na kraj u ostavite da stoji koliko je navedeno u uputarna. inace oko 20 minuta. rnrefici i slicnom u cdgovarajucu posudu (casa iii salica) i prelijte sa \4 litre vrele vode. Tada ohladite caj ria podnosljivu temperaturu i procijedite. Na taj se nacin posebno izviace treslovine. mentol iz u lja paprene rnetvice. posudu se zatvori dobrim poklopcern.Priprema caja Postupak pripreme caja Priprema caja je jednostavna i . I I tvar iz ljekovite biljke.

treslovine. Ostavite da poklopljeno stoji izrnedu 6 i 12 sari i na kra]u procijedite. npr. etericna ulja odlikuju se dobrim upijanjem preko koze. naslo u bubrezima mrtve zivotinJe prilik~m autopsue. I PrimJena etericnih ulja Eteriena SlI ulja vrlo snazna ljekovita sredsrva. rnacerijacije se primjenjuje kad se erericna ulja i druge osjedjive rvari. Priprema: Stavite 1 do 2 ZLieice ili trazenu kolicinu biljaka u '!. Za vanjsku primjenu dobre su masaze. zagrijre otopinu kratko do vrenja.Primjena etericnih ulja Tinkture (mocevlne) Postupak tzv. tele sacuvati sto je rnoguce vise. oblozi. pozeljne sarno u malim kolicinama. kupke i inhalacije. a druge su tvari. Zbog svoje sposobnosti topljenja rnasti. ohladite je i pijte prema uputarna. Pokusi su pokazali da se ulje lavande. Stoga je mazanje koze rnogucnost da se vanjskom primjenom iskoristi antibioticna snaga ulja u unutrasnjosti organizrna. Mazanje Danas se zna da se eteril'na ulja nakon nanosenja na kozu jos Eetiri sara rnogu nab u krvi i limn. naneseno na obrijanu kozu zarnorca. npr. 26 . litre hladne vode. Eterlcna ulja korisre se zbog svojih regenerirajucih i dezinficirajucih svojstava. Gna razvijaju i Iokalno i dublje djelovanje na odredene organe ako ih se umasirava ili prirnjenjuje za kupke. Ako zeJite biti potpuno sigurni da je najveci dio klica nastalih za vrijeme dugog stajanja unisten. tako da se ocekivani rezultat kod njih brzo rnofe prervoriti u suprotnost. Pripazite na navedene kolil'ine i prirnjenjujte ra ulja sarno krarkoroeno za vrijeme akutnih tegoba. sluai.

Inhalacije i pame kupelji za lice Inhaliranje biljaka i ulja s vodenom parorn dobra je mogucnost da se ublaze regobe kod oboljenja disnih putova. bosiljka. muskatnog orascica. Rasirite velik rucnik preko glave i posude i inhalirajre oko 5 minuta pare erericnih ulja. u tom siucaju mora se inhalirati cijela biljka. npr.kako najbolje djeluju biljne esencije Za mazanje se uzirna 10 do 20 kapl etericnog ulja. Etericna Lilja kod akutnih upala djeluju cesto prejako. origana. Najbolje je ipak kad kolicinu ulja potrebnu za rnazanje pomijesate sa II> do 1 ilice maslinovog ulja. No mozete primijeniti i destiliranu vodu. a ne na disne putove. kajeputovca. za ciscenje i ublazavanje upala. hunjavica i upala usne supliine. kamilica iii iglice bora. ulje. Rufina vodica je najpoznatiji primjer hidrolata. smreke i durnbira moraju se i kod mazanja primjenjivati LI vrlo rnalirn dozama. Primjenjujte najmanje dva puta na dan. Savjet Ulja rnetvice. ruzruarina. kao sto su bronhitis. Za vecu Stavite kolicinu sredsrva za rnazanje uzmite na 100 ml masnog ulja Priprema: (maslinovo ulje iii ulje ivancice posebno je dobro za fane iii opekline) oko 5 ml etencnog ulja. Parne kupelji za lice sluze za njegu koze lica i posebno su dobre kod akni. jer imaju veorna snazno djelovanje. ako ga podnosite. a 5 do 10 minuta pare ostalih pripravaka. I hidrolati su dobri za razrjedivanje. Prije toga trebali bisre podnosljivost provjerid na djelicu kofe. Za neke oblike primjene treba uzirnati prokuhanu vodu kako bi se srnanjila opasnost od pogorsanja upale. Oa bi se voda sterilizi rala. Priprema: Za inhalaciju trebare staviti 1 do 2 litre kipuce vode 1I posudu i u nju staviti propisanu kolicinu Ijekovitih biljaka iii najvise 10 kapi etericnog ulja. klincica. Provodenje takvih kupelji jednako je onom kod inhalacija. Oni nastaju kod desrilacije etericnih ulja i sadrze osim vode i rragove aromatlcnog ulja. vriska. treba vreti najmanje 20 min uta. majcine dusice. 27 . kadulje. direktno na kozu (ali ne na sluznicul). pri cemu je na prvom mjestu djelovan]e biljnih tvari na kozu lica.

casa vrhnja iii pola do cijele litre mlijeka. bolesti srca. Priprema: Umijesajte do 10 kapi etericnog ulja u rvar-posrednika. Za kupke sjedenja i kupke nogu uzima se oko 5 do 10 kapi ulja na 1'2 do 2 liz litre vode. psen ien. Zato se preporucuju :tliea meda. Za ta kay nacin priprerne pornijesajte y. buduci da se erericna ulja ne rastapaju u vodi. Posebno kod suhe koze I preporucujerno uljne kupke 5 masnim uljirna koja hrane kozu. Kupka kod temperature od 36 do 38°C ne bi srnjela trajati duze od 20 minuta. sravite u vodu i razrijedite.i h kl lea iii avokada. Na 100 ml 28 . Kod temperature. Sve skupa ornotajte suhirn rucnikorn. a h/adne kupke dje!uju osvjda vajuce i stimuliroiuce. zila i krvotoka ne bisre se smjeli kupan u tim kupkarna. do 3 zbcice ulja s potrebnorn kolicinorn etericnog ulja _ Oblozi Priprema: Za obloge uronite zavoj u '12 case vode kojoj ste dodali 5 kapi nekog etericnog ulja.Blagotvome kupke i oblozi Vrute kupke za 'loge doore su za bolju prokrvljenost cijelog tije!a. Mogu se primijeniti i zumance. kao sto su ulje baderna. Kupke Za kupke su potrebni prirodni posrednici. visckog krvnog tlaka. Dobro ga iscijedite i stavite ria koiu. zlica tekuceg sapuna iii jedna do dvije ZLicemlijeka za kupanje.

npr. ceSnjakom. kornoraeem. No za razliku od rasprsivaca. lukom itd. Te esencije moi. origanorn. Priprema: Ako nije drukcije opisano. Iskoristite stoga njihove vrijedne sastojke i spravljajte jela s anisorn. klincicem. srranicu i dalje) u rasprsivac. za dobro ozracje i raspolozenje. arornaticnu svjetiljku. Za takvu primjenu stavite nekoliko kapi ulja 1I vodu. etericna ulja mogu bitno pojacati djelovanje obloga. majcinorn dusicom.Arornaticne kupke i mirisi vade uzima se po 1 do 5 kapi ulja. Svjetiljke s arornama dobre su za sirenje mirisa. Kao polazna toeka za sve doze vrijedi: 1 gram odgovara mililitru ili 50 kapi. Primjer za to je kadulja. Cesta se pritom njihovo dezinficirajuce djelovanie razvile vee u ustirna. 29 . Priprema: Stavite nekoliko kapi navedenih ulja (pogledajte 44.ete i posisati kao bombone. posudicu vode na radijator ill u ovlazivac zraka. Kod primjena s hladnom vodom. U razlicitoj rnjeri u I Oralna primjena Oralna prirnjena erericnih ulja srnije se provoditi same u suradnji s Iijecnikom iii ljekarnikom specijaliziranim za primjenu biljaka. Rasprsfvanje Najvisu koncentraciju etericnih ulja 1I zraku u prostoriji dobivamo obicnim rasprsivacima. oralnoj primjeni sva etericna ulja djeluju : nadrazuiuce na sluzn ieu zeluca i criieva. one nemaju nikakvo ljekoviro djelovanje. Prornijesajre i pijte 3 puta na dan. ovisno u ulju i nacinu njegova podncsenja. za srnanjenje temperature. Jedna se esencija ne srnije uzimati duze od 2 tjedna. Djeei je dosta sarno d avati cajeve.liciea) u 112 sa lice biljnog caja ili tople vade. Hericna ulja u kuhinji Brojni zacini sadri. stavite 1 do 2 kapi eterienog ulja s nesto meda (1 i.e etericna ulja koja se ipak ne gube u eijelosti kod kuhanja. cimetorn.

Aliin se razgraduje ked rezanja iii .deset kratkih biografija Ovdje se opsirno opisuje deset najvafnijih antibioricki djelorvornih i protuupalnih Ijekovirih biljaka s posebno sirokim spekrrorn prirnjene. stranice nadalje nudi kratke obavijesti 0 svim biljkama i erericnim uljima koje se prirnjenjuju Ll ljekovite svrhe. sumpor. dok pregled koji se nalazi oct 44. B2 i C i neke minerale j elemente u tragovima kao lito su kalij. kao ljekovito sredstvo i kao esencija. Uporrebljava se kod pripreme jela. selen i silici]. »ZviJezde« rnedu biljnim antibioricima bit ce opsirnije predstavljene. vitamins A. B1. U ovom poglavlju navedene su vaznije. Svestrane biljke . Cesnjak Vojn.sak je jednogod {gnja biljka s /ijepim cvjetov.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Vri. godine otkrili da se davanjemcesniaka u mnogirn slucaievirna izbjegla griza (dlzenterija) koja je tada bila veoma (esta. cesnjak sadrki i hlapJjivo uije s aliinom.'ma. alicinorn j dialildisulfidorn. jod.i su lijecnici vee 191 5. blago antibakterijski djelujuce ljekovite biljke koje sadrze erericna ulja i njihova moguea podrucja primjene. Sastojci Osirn surnpornih glikozida. 30 Ova biljka iz porodice ljiljana poznata je vee risucarna godina kao ljekovira biljka i zacin.

u Metropolitan Hospital u New Yorku na tisucu je pacijenata provedeno ispitivanje 0 djelorvornosti 56 metoda lijecenja. ~iri zile. koji cesnjaku daje tipican rniris. ponce na mokrenje. paratifusa i razlidtih gljivica i virusa. smanjuje krvni tlak. ponce rad zeluca i probavu. Cesnjak je debar u obliku soka iii sirov za sprjecavanje epidernije gripe. I 31 Velika prednost antibiotknog djelovania cdnjaka jest to sto na njega bakterije ne mogu postati otporne. a osim toga i luk i hren . u blazava grceve i napuhnutost.3%. Antibiorieno djelovanje jednog miligrama alicina odgovara tako onome 15 jedinica penicilina i time je jace i od fenola. Godine 1914. Aiicin. Podrucja primjene Ljekovite tvari cesnjaka razlazu se u crijevirna.zbog njihovi h antisepticni h i poticajnih svojstava. nalazi se u njemu u kolicin! do 0. nego i srvarno lijeci akutna i kronicna oboljenja zeluca i crijeva. dijelom se uzimaju u tijelo. a dijelom se izlucuju preko koze i pluea.. Kod biJjnih lijekova najbolji su rezultati pcstignuti upravo sa ceSnjakom. To isto vrijedi i za vecinu ostalih ljekovitih biljaka i etericnih ulja s antibioticnim djelcvanjern. Djelovanje Od najpoznatijih biljnih antibiotika cesnjak se ubraja medu najdjelotvornije. Usporedna istrazivanja s antibioricima pokazala su bolje djeJovanje cesnjaka protiv kolibakrerija i stafilokoka. Alicin kao i garlicin anribiotlcke su tvari u cesnjaku. u alisulfide i ajoen. cesnjak raspolaze i cijelim nizom drugih vaznih ljekovitih djelovanja: on je opceniro pcricajan i jaca. Alicin unlstava bakterije i u razrjedenju od 1 :125000. hemolitlcan je. .Nenad masna ljekovita snaga ~eSnjaka presan]a cesna u nevodoropivi alicin. Cesnjak pornaze kod srreprokoka. prije vrernena anribiotika djelorvornih protiv ruberkuloze. sniiava kolestercl. Osim toga. Radnici egipatskih faraona dobivali su ked gradnj pirarnida po [edno cesno cesnjaka na dan. Na ta] nacin nastaje kod m nogih Ijud i ne bas ugod no isparavanje ceSnjaka. Ali eesnjak ne djeluje sarno prevennvno. djeluje protiv tifusa. Na primjeru ce!lnjaka prouceno je i amibioticno djelovanje ulja gorusice. I kod bronhitisa s jakom sluzi cesnjak dovodi do znacajnih pobolisanja.

sro je npr. kod reumatskih oboljenja veoma vaZDO. on Ce~njak sprjecava i prerano starenje zila. Ova do tri pura na dan cesno cesnjaka bila bi primjerena kolicina. mora ga se uzimati svjezeg iii kao istisnuti sok. . Ako je netko ionako sklon takvirn pojavarna. . U Australiji.. Dojilje bi trebale ceSnjak koristiti vrlo um.. . sadrfi manje ajoena nego kapsule iii svjdi ceSnjak..jereno jer on preko mlijeka u djece rnoze izazvatl napuhnutost i grceve . Cdnjak se opcenito dobro podnosi i moze se [esti bez straha od opasnih popratnih pojava. ublazava bolove i ponce prokrvljenost.. No prasa k od cesnja ka va Ijalo bi izbjegavati. njime mofe sarno pojacat] tu svoju sklonost pa bi ga trebao izbjegavati. Kod akutnih tegoba s plucima i probavom ne treba primjenjvati ceSnjak. Antisepticna snaga cesnjaka siri se posebno na crijeva i pluca. Prema najnovijim istrafivanjirna.110 je naglasiti da se kod duzeg zagrijavaoja anrimikrobno djelovanje cesnjaka najvecim dijelom gubi! Da bi se iskoristila njegova antibioticna snaga. Stablo je medu najvecima na svijetu. Podnosljivost cesnjaka . . Primijenjen izvana. . . Eukalipt (Eucalyptus globulus) Eukallpt porjece iz Australije i Tasmanije.Poznavanje i pravi I na prirniena ljekovitih biljaka Mogu se kupiti drazeje cesnjaka bez karakteristicna mirisa a imaju slicno Ijekovito i preventivno I I djelova nje kao i svjezi cesnj ak.. jer on vrlo snafno djeluje. CeSnjak ima opcenito jake zagrijavaj uce djelovanje. a najpoznatija ausrralska vrsta prernasuje visinu od 100 metara.. No Vaz. I kod jakog i suhog kaslja treba izbjegavati cesnjak. Osobe s ozljedama na kozi i lihjevima iii kronicnim nadrafajima zeluca i crijeva lose pod nose cesnjak.. gdje se eukalipr upotrebljava kao 32 . ali danas je prosiren u svim mediteranskirn zemljarna. Uzimanje vecih kolicina ce~njaka iii njegova soka moze dovesti do nadraiaja sluznice feluca i crijeva.

Lisee sadrzi jos flavonoide. 33 malo meda i stavite u . felandren. njegovo je antibioticno svojstvo dalo biljci i naziv »drvo protiv groznice«. Sastojci su i cineol slican karnforu (= Eukalyptol. Sastojci Va!an sastojakje etericno ulje iz listova i pupoljaka. epee sredsrvo za lijecenje bolesti raka i protiv malarije. U pocetnoj [azi prehlade eukaliptova kupka maze ublaziti simptome: 5 kapi uIja eukali pta i 5 kapi lavande pernijesajte s I vodu za ku pa nje. Ked biljaka koje se danas farmakoloski koriste ocekuje se kolicina ulja od 2 do 3 %. oko 70%). Posebno dobro eukalipt djeluje na pluca i mokracne putove.Borba protiv bakterija eukaliptorn i klincicem Zaiinski klinCii nije 11 rodu s uobicajenim vrSlama klil1Cica. /lega to p!lpoljci cvjetova zimselene biljke koja se S!I najceSce uvozi iz Aftike. aldehidi i alkoholi. gorke tvari i rreslovine. piperiton koji mirise na metvicu. pinen. Rasprsivanje dvcpostotne otopine eukaliptove esencije un istit ce na prunjer 70 % stafilokoka koji se nalaze u prostoriji. Djelovanje Eukaliptovo ulje ubraja se u etericna ulja s Jakim antisepticnim djelovanjern. srnole j gumu.

borneol. prehlade. Vee je dugo poznato odlicno djelovanje eukaliptova ulja na pluca: one dezinficira.adulja Kao i mnoge druge vazne zadinske ljekovite biljke. Sastojci Medicinski se primjenjuju listovi u kojima je oko 2 % erericnog ulja. Eukalipt je odlican za sprjecavanje upala sluznice. Podnosljivost Kod primjene caja obieno nerna nuspojava. kamfor i bornilacerat. I tegobe poslije uboda insekata mogu se ublaziti ako se mjesto uboda natrlja usitnjeni m listicima kadulie. biljnih sredstava kod I K. no mnogo cesce etericno ulje za masaze. va Masafeeukaliptom ublazavaju reumatske belove iii belove zlvaca. smola. koci srvaranje sluzi. Kasljanje i bronhitis se ublazavaju. crijeva i rnjehura. jer ked povremenih nadrazaja moze doci do prol]eva. 34 .Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Podrucja primjene Za lijecenje se primjenjuju listovi u obliku Ijekovitog caja. angine. povracanja Hi sla bosd. pa cak i infekcija kao sto su os pice i sarlah. No jako eukaliptovo ulje ne smije se oralno primjenjivati ked visokog krvnog t1aka i epilepsije. Grgljanje caja od kadulje jedno je od najboljih . kao i teskih oboljenja jetre trebalo bi se kloniri oralne prirnjene. rreslovina i gorkih tvari. kao i cineol. razrjeduje zadrzanu sluz i potice njezino izbacivanje. Njegovo svojstvo hladenja moze se lskoristiti za smanjivanje temperature. U ulju se nalaze thujon koji odreduje vrijednost biljke. Eukalipt pornaze i kod obrade rana koje lose zarastaju i <"ire te prociscavanja krvi kod opcih infekcija. upala u podruqu usta i grla. inhalacije iii orainu prirnjenu. flavonoida. i kadulja dolazi iz sredozemnog podruqa. gripe. kod alti i cireva u usnoj supl] ini. I kod upala u podrucju zeluca.

za ispiranje rana koje sporo zarastaju. Podnosljivost Kaduljino ulje ima jake djelovanje na centralni iivcani sustav. medutim. Kamilica (Matricaria chamomiJ/a) Ljekovita biljka koja se rnoze pronaci u cijeloj Europi pripada porodici glavocika. regulira rad zlijezda. kao i bisaboloksidi (do 30 %). farnezen i kumarin. koji sadrie promupalno ulje kamilice u kolicin: od 0. Obje vrste. Ranije su se u prostorijama gdje su lezali teski bolesnici spaljivali listici kadulje za dezinfekciju. Najvazniji sastojci ulja su plavi karnazulen (do 15%). Vee male kolicine djeluju roksicno. potlce obranu organizma. sad de vrijedno plavo ulje karnilice 5 azulenom. Postoje razlicite vrsre kamilice: najbogatija djelorvornorn tvari je prava iii njernacka kamilica. a nesto je slabiia rimska iii plemeniti jarrnen iz juznih podrucja Europe. Za razliku od njih. kod uboda insekata i kod koznih bolesti.6 do I %. pseca kamilica ne sadrfi nikakve djelorvorne tvari. usporava srvaranje znoja i lijeci rane. jaca ga. 35 . Njezina antisepticna snaga vee je dugo poznara. a u svom antiseptickorn svojstvu i kao sredsrvo za grgljanje i ispiranje.klasika protiv svih poteskoca Djelovanje Kadulja je izvanredno djelorvorna ljekovita biljka. Cuj se ne smije piti stalno. za smanjenje znojenja. a uopce ne u rrudnoci i za vrijeme dojenja. a-bisabol (do 25 '¥o).Kamilica . Sastojci U ljekovite vrhe primjenjuju se cvjetovi. Sadriaj rreslovina objasnjava njezino povoljno djelovanje kod proljeva. Kadulja je osim toga djelorvorna protiv gljivica i upala. Druge I lsPitivania 0 inhalacijarna para od kamilitnih cvjetova ked hunjavica i katara disnih putova provedena na Sveucilistu u Giessenu pokazala su da karn ilica maze unistltl bakterijske otrove streptokeka i stafilokoka. Podrueja primjene Caj se koristi za opce povecanje snage.

Jednako take. dana 2 do 3 sata. Ta rnjesavina udise se preko nob ili preko Podrucja primjene Protuupalna snaga karnilice moze se iskoristiti na razne nacine: za ublazavanje akutnih upala sluznice u zelUCll i crijevima. antialergijska je. blago srniruje. opusta i ublazava grceve. Kamilicino ulje ima i dokazano svojstvo unistavanja gljivica. kao i ked svih oblika upalnih bolesti. U zen a kamilica je zbog svag umirujuceg i opustajuceg ucinka korisna za ublazavanje rnenstruacijskih tegoba. Zbog svag blagog djelovanja kamilica je odlicna za lijecenje djece. Etericno ulje kamilice ima antialergijska i desenzibilizirajuca svojstva. za ispiranja kod upaljenog grla i sluznice usta. Podnosljivost Caj od karnilice ne bi trebalo primjenjivati za ispiranje oeiju jer rnoze doci do nadrazaja.Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka djelorvorne rvari su flavonoidi apigenin. Kod alergija moze pomoCi kad se u rasprfivacu pornijesa nekoliko kapi ulja kamilice s jednakim dijelovima ulja cedra i ruzina drva. ublazava napuhnutosr. kao i oko 10 % sluzavih tvari. Ima cijeli niz izvanrednih ljekovitih svojstava: djeluje antibakrerijski i ublazava upale. Dokazano je takoder ljekovito djelovanje jakog eaja od karnilice kod eireva na zelucu. kamilica ublazava grceve u zelucu. u vanjskoj primjeni za obloge kod rana koje lose zarastaju te u analnorn i vaginalnom podrucju (rane na emaru. Vrlo rijetko kod primjene karnilice mogu se pojaviti alergijske reakcije. 36 . Djelovanje Zajedno s bazgom i paprenom mervicom. kod proljeva iIi gastritisa. za inhaJacije kod kaslja i upala nosne ilupijine. Karnilica ponce menstruaciju i sroga se ne bi trebala oralno primjenjivati u prvim tjednirna trudnoce. napuhnutost i procese vrenja u enjevima. Protuupalna snaga kamilice blizu je onoj kortizona. lureolin i kvercitin koji ublaiavaju grceve. upaljeni hemoroldt). karnilica se ubraja u najpoznarije j najomiljenije Ijekovite biljke naseg zavicaja. No prirnjena mora biti dugorrajnija.

I Vee u srednjem vijeku : spornin]e se dezinficiI rajuce svojstvo klincica. listova i kore..nOg. Primjenjuju se suseni cvjetni pupoljd i etericno ulje koje se dobiva iz pupoljaka. U Aziji se koristi protiv bolova u rrbuhu. a jednopostotna otopina je tri do eenn puta jaca od fenola. 37 . U ulju se nalaze kao cdredujuc! diJelovi eugenol (70 do 80 %) i acereugenol (10 do 15 %). potice izbacivanje simi. i I Podrueja primjene Najpoznatija primjena kHncica je ona kao antiseptika u lijecenju zuba. Moluckim otocima. Podnosljivost K1inci6evo ulje djeluje vrlo snatno . K1incic unisrava klice. porice probavu ijaea. oko 10% treslovina. kemijskog sredsrva za dezinfekdju.i liiccniC. oko posjeta bolesnicirna. Djeiovanje Esencija klincica ima jako antisepticno djelovanje i rnoze usporavati infekcije. Zacinski klintie poboljsava probavu i sprjecava slabost i zgaravicu.rvrata nosisuIi 'Ioncicc e m. meril ni alkohol i metil-salicilat. I U doba epidemija kuge i iii I klincicincieavrijeme zvakalih za svoji ad kl su . potom kariofilen. kod nadrazaja na povraca nje i proljeva. Sastojci Klincic ssdrfi 15 do 20 % etericnog ulja. No i u krernarna za reurnu koristi se protuupalno svojsrvo klincica. pripada porodici mini i rasre na Madagaskaru. I alergijske reakcije kod vanjske prirnjene znaju biti veorna ceste.[ako antisepticno djelovanje klinci. u Maleziji i ria Filipinima.Ca Klincic (Syzygium aromaticum) Stable klincica visoko je do 20 metara. Kod oralne primjene mogu se vee kod dnevnih doza veCih od jednog grama pokazari znaci orrovanja. 10 % masnog ulja i flavonoide.kOle.

djeluje umirujuce na srce. znoja. djeluje 38 Ljekovito djelevanje lavande ked ugriza zmije posebno cijene lovci: ugri ze Ii im psa poskok. ublaiava belove. mozak i vegetativni iivcani sustav.Poznavanje i pravilna primjena ljekovitih biljaka Veeje U ontiet bilo pmmafO da lovando lijepo mirise ali i do je ljekovita: poseb no se cyeniLo njesino IIl1lintjuCe i dezinficirajuCe djelo\lonje. saponine i kumarine umbelliferon i herniarin. karnfor i druge tvari. Djelovanje Lavanda djeluje antiseptieno. ani beru lavandu. cineol. kao i linalool.. ponce stvaranje iuci. Najtrasenija je lavanda koja raste u francuskoj pokrajini Provansi. lavanda (Lavandula offidnalisl Ova usnjaca iz juzne i srednje Europe vazna je ljekovita bilj- ka. . aka 100/0 treslovine lamiaceen. opusta gn:eve. Sastojci Medicinski se primjenjuju cvjetovi koji sadrze ad 1 do 30/0 etenenog ulja. Osobito se u Franeuskoj lavanda smatra jednom od najznacajnijih ljekovitih biljaka uopce. U ulju se nalazi i linilacetat (30 do 50 %) koji odreduje vrijednost biljke. mokrace. trljaju je medu prstirna i natapaju njezinim sokorn mjeste ugriza. borneol. smiruje .

vrijedna svojstva: djeluje antisepticno [unistava klice) i drureticno (izlucuje vodu a time i bakterije koje izazivaju bolesti). silicij i vocne kiseline.2 %-tnoj otopini esencija lavande unistava uzrocnike tuberkuloze. U l. Podnosljivost Rijetko se govori 0 alergijskim reakcijarna na lavandu. Sastojci Osim vitarnina C i vitarnina skupine B. nesanice i nervoznih smetnji srca. pinen. kao i akne i psorijazu. kao i do ornarnljenosti. Limunova korica sadrzi provitamin A.mirisna ljekovita biljka atitoksicno.ijecenju se prirnjenjuju plod i korica. potice probavu i tijeei rane. Vazna su njezina antibioticna i antisepticna. Lavandin caj i ulje ublazavaju upale kofe. a u 5 %-tnoj uzrocnike tifusa i difterije. limun sadrfi i minerale i elernente II tragovirna . karnfen i linalool. Visoke doze lavandinog ulja mogu dovesri do nadrazaja zeluca i crijeva. citronelal. Ona se posebno dobra razvija u plucima. Idealno je jesti i plod jer zastitne tvari koje se u njemu nalaze bitno jacaju djelovanje I vitamina C 39 .5 % etericnog ulja. bakar. Lavanda potil'e menstruaciju i ne bi se trebala primjenjivati u trudnoci. Vazni sastojci ulja su limoni (90 %). smanjuje krvni tlak. kao i urnirujuca svojstva kod nervoze. opekline i ekceme. nernira. U 0. Podrucja primjene Antisepticna snaga lavande moze se dobro iskoristiri oralno i u vanjskoj primjeni. felandren. razliiiire flavonogLikozid e i oko 0. hesperidin. Kod infekcija disnih putova lavanda se stoga moze prirnjerijivati oralno i pomijesana s drugim ljekovitim biljkama za masazu i za inhalacije. citral. Osjet[jive osobe reagiraju katkad glavoboljarna na njezin miris. limun {Citrus limonum} Svjez limunov sok ima Limun pripada porodici rurvice a potjece iz istocne Azije. mangan.ka1cij. zeljezo. Osobe koje boluju od niskog krvnog rlaka ceseo su zbog opustajuceg djelovanja lavande pospane i umome.Lavanda.

Podrucja primjene Limun ima i druga ljekovita djelovanja: on opcenito osvjezava. jedan od mogucih uzrocnika upale rnozdane ovojnice. annsepticno i sprjecava infekcije. Cista esencija unistava bakteriju difterije. Podnosljivost Lirnunovo ulje moze kao j sva druga erericna ulja nadraziti kozu. Tvar koja potiee suze zove se propanrhialcksid. Flavonoidi se nalaze u korici ploda. djeluje antiseptldno i osim toga aktivira bijela krvna tjelesca. smanjuje remperaruru i visoki tlak. C). prije svega ad aliina. sumpor.. te hemoliticke streptokoke. alicina i po!isulfidena. 40 . pojedite jabuku. otpusta S]UZ. djeluje antialergijski. I Sastojci Luk se primjenjuje u rnedicinske svrhe.lje kvalitetu I sastojaka. Slrovi luk treba 10 bi odrnah iskoristiti. kalcij. B. Vrijednost te posvuda koristene i omiljene biljke svima je vjerojamo poznata. To vrijedi i za sok. sree i vene te sprjecava reurnatske regobe i sklerozu . a sadrzi oko 0. jed. luk (Allium cepa) Biljka iz porodice ljiljana kod nas se udomacila stigavsi iz Azije. probavu i tek.Poznavanie i pravilna primiena ljekovitih hiljska Djelovanje Limurr je biljka koja unistava bakterije. Uparena esencija Iimuna razara rneningokokus. ova do tri bombona s kavorn iii nekoliko listova persina. srnanjuje secer u krvi (preko tzv. glukokinina). siliclj). Djelovanje Luk potice lucenje mokrace. Prekomjemo uzi'lanje limuna moze pojaeari mirnocu nekih osoba. jaea zivcani sustav. kalij. Da bisre I ublazill neugodan miris luka na ken [ela. Luk sadrzi cijeli niz vitamina CA.01 % etericnog ulja. zeljezo. minerale i elemente u tragovirna (natrij. prije nego !ito pocne truljenje koje smanjl.

Majcina dusica - svernoguta bi Ijka

Podrueja primjene
Luk smanjuje previsok krvni tlak i poviseni kolesterol u krvi te sprjecava arteriosklerozu. Pornaze kod bronhitisa, astme te smetnji u probavnirn organima, bubrezirna i rnjehuru. Sirovi luk djeluje posebno dobro na rnokracne putove, a kuhani na probavni trakt,

MajCina dusica

(Thymus)
M ajcina dusica zva I. se ranije antibiotikom ljudi.

Ova usnjac<Iiz podruqa Sredozemlja cesto se primjen juje kao ljekovita biljka i zacin. Razlikuju se Thymus vulgaris (vrtna majEina dusica iii prava rnajcina dusica) i Thymus serpyllun1 (divlja rnajcina dusica). Obje biljke sliEne su po sastojcima i naeinu djelovanja i primjenjuju se na isti nacin. Divlja majcina dusica sadrzi manje etericnog ulja, i to antibioticno slabije djelujuceg, Sastojci Koristi se cvatuca biljka majcine dusice koja sadrzi najrnanje 1,2 % eteriEnog ulja, treslovine i.gorke tvari, kao i sapo nine. Eteril'no ulje sastoji se do SO % iz timola, karvakrola, cimola, borneola, geraniola, linaloola, pinena i cirnena, Glavni sastojcl ulja majdne dusice su timol i karvakrol, a ulja divlje majcine dusice linalool i cirnol, V ljekovite svrhe mogu se jednako primjenjivati vodene otopine i etericno ulje obiju biljaka.

! 1 rnravirna je poznata
i antlbloticna
snaga

1 siromasnih

I
I
I

I divlje

I na
!

rnajcine dusice: oni postavljaju biljku svoje nastarnbe da bi rnravlji grad stitila od napada bakterij a i vi rusa.

Djelovanje
Majcina dusica djeluje opcenito poticajno i osnafujuce, ublazava grceve, jaca zivce, potice tek i probavu, povisuje krvni tlak i djeluje dezinfekcijski i antiseptic no - to svojstvo proteze se osobito na crijeva, pluca, mokracni trakt i genitalije. Majcina se dusica ubraja II najvaznije antisepticno djelujuce Ijekovite biljke koje unistavaju bakrerije i otrove, Vlje rriajcine dusice zbog svog sadrfaja timola/karvakrola i 1I koncentraciji od 1:3000 djeluje usporavajuce na najvise
41

Poznava nje i pravilna prirnjena ljekovitih biljaka Nova istrazivanja potvrduju da etericna ulja rnajcine dusice, I lavande. berg. mote. kamilice i limuna poticu II stvaranje bijelih krvnih tjelesaca. Majcina dustca I pot ice obrambeni sustav kod razl icitih in fekcija.

I

bakterjja u ranarna. Cak i zubne paste koje sadrie majcinu dusicu u razrijedenoj oropini od 0,10% razara]u mikrobe u usnoj supljini u roku od tri minute. Podrucja primjene Majcina dusica djeluje dezinficlrajuce i opustajuce na bronhije, zeludac i crijeva. Prehlade i druge tegobe s disnim putovirna, osoblto grcevin kasalj i hripavac, mogu se ublafiti pornocu rnajcine dusice. Pojave vrenja u erijevima s grcevirna i rijetkirn smrdljivim stolicarna normallziraju se, a sluznica zelu en i crijeva se smiru je. Caj od rnajeine dustce (1 flicka na ,/, litre yodel pornaze i u vanjskoj primjeni kao oblog kod rana.

Podnosljivosr Prevelike doze u osjetljivih osoba mogu izazvari prejako
djelovanje ~titne zlijezde. To se moie dogodiri i kod preceste upotrebe zubne paste ukojoj ima rnajcine dustce, Kod kolicine od 6 grarna majcina duslca djeluje rokskno. Zato se ne bi srnjela uzimati u rrudnocl i kod visokog krvnog tlaka,

Svjetsk, najpozlIGtije planUIiiie 1IIIllllla danas su
II Italiji, Spanjolskoj, Crlkoj i lIa zapadll SAD·a. Umwi se moiiie djekom

dje(e godille k!lpili svjti i dobre halitete.

42

vrisak protiv napuhnutosti i grceva

Vrisak

(Salureja)

Ova vrsta usnjaca vee je u amici bila veoma cijenjena biljka. Uglavnom se razlikuju vrtni vrisak, koji se obicno upotrebIjava kao zacin i nesto jaci krski vrisak Krski vrisak ima bitno jace antibioticnc djelovanje. Obje su te vrste slidne po nacinu djelovanja i primjeni. Sastojci U lijecenju se primjenjuje cvatuca biljka koja sadrfi od 0,3 do 1,9% erericnog ulja, 4 do 8 % treslovina, gorkih tvari i malo sluzi. Osnovni sastojci ulja su karvakrol (oko 30 %), cimol, dipenten, fenolen, pinen, terpen, fenol, cineol i nesto tirnola, Djelovanje Vrisak ima jako ancisepricno djelovanje (osobito krski), cesro i"ak i jace od rnajcine d US ice, a osim toga sprjecava i truljenje, dje!uje poticajno i kao afrodizijak.

I Vrisak je dobar kod
rana i uboda insekata.

Natapkajte ranu iii ubod mlakim (ajem
iii, jos bolje, dvjema kapi ma etericnog u Ija. To ce sprijeciti belove i natekline.

Podrueja primjene
Preporucuje se prirnjena ove biljke za zeludac i crijeva. U kuhinji je omiljena zbog svog svojstva da sprjecava truljenje i potice probavu, Ublazava napuhnutost i grceve (ovaj pomalo ostar zacln trebao bi se naci u svakom jelu s grahom, lecom, graskom ili keljorn), potice tek i zbog svojeg je dezinficirajuceg etericnog ulja i treslovina debar kao sredstvo protiv proljeva svih vrsta. Brojni liked za poticanje probave i sredsrva za lijecenje rana sad de vrisak,

I Caj
I

ad vriska kod napuhnutosti. vrenja

! iii truljenja u zelucu iii kod proljeva priprema

Podnosljivost
Vazl1o: zbog svojeg nadrazujuceg djelovanja na sluznicu i kozu ulJe vriska se ne bi smjelo upotrebljavati nerazrijedeno, Aka je to ipak nevedeno u receptima, oprezno ga isprobajte.

I se ovako: 2 zlicice biIjke
prelijte sa ';" litre kipuce vade. ostavite da stoji
10 minutai

pijte po

dvije sal ice na dan.

43

j. annvirusno. dezinfici. ubi.tovi borove igliee borevlca.rgije dobra dracoljub kod laganih inf.nje krvi.Iiti u trudnoei! mogue. potlcaino.t d. iscrpljencsti.Poznavan]e i pravilna primjena Ijekovitih biljaka Ljekovite biljke Biljka anis. u vanj.cava nadutost.v.jdu~k. pOli~e prokrvljenost antibakterij.ntibakt •• ijsko. protiv napuhnutosti antibakterijsko. sm:anjuje rnasti u krvl. elpu!!.~i rane. i za opce jatanje. iglice c:imet.v •.kcij. kor. i!iiasa kod .luea mogu':.ntib. crjjeva i bubrega dobra Djelovanje . potice izrnjenu tvari Primjena gre""e. za peticanje prebave. probavu anlibaktedj'ko. j.ve trava 44 .ko.tav. otpusta . antimikoti~no .gano antjbakterijskc.o . ILIea i bolesti 'UCMg mjehu'a rij. antjvirusnc..iava belove lagano antibi"ti~n".ko. zgru !'. i rana. posebno potif. ra n a eukaljpt. ($Iolisn.prj. i kata ra dijnih putova kod ezljed.la. u vanjsko] prirnjeni kod bolova milie. pOlite prekrvljene.algant. nedostatka teka ked kroniene preh I! d e.e ale<gije dobra mogu6i nadra~'ii f. protuupatno. proliv napuhnutosti.roze.I'u~.rgije. ubl. at. korica telnjak antisepnceo. li.caja 'itosti. jata.keca . <vj. kod povi!enlh vrijedncsti rnasneee u krvi. i ~iv.jen gowli'" h. ked kallj.. fungista!i<!no.tko mogu. prekornjernu tekuelnu.kterij.u(1 nadrahji !eluc a.kl.nti se pticno. ublatava pOli~. potite prohvljenost I.met"ji probave i gr~""a u zeh. antimikoti~no. ne uzimati oralno debra ne keristiti u t rudnocil mog. izbacivanie sluz! anrisepticno. di!nih i mokracnih putova. Iijeti upale. putne bolesti kod infekeija di!nih putova 23 innalac:iju i rnasazu kod probavnih smetnji.va gll. sjerne arnika.c. alergije dumbir. U poricanie obrane organizma kod katara di!nih putova. uspcrava upalu. antiviral no. bobice borovica.IYlOkozo. potice prokrvljenost .nlib.• a potican]e izlucivanja mokrac.koj primjeni ked nategnuca i bololGl mi~ica ked ne u trudnccll moguci nadra !a] i 1. reumatskih tegoba . korijen '01. poti~e prokr.zinficirajure. upala vena kod katara diJni h pu rcva kod probavni h tel. produzava zgru!. mokrenje.ti. k) srnsnjuje ternperaturu .n]e arl. potite probavu.ajuce. t.rio. .epti6no. upala .klerij. sluz.lj.luca ne koristiti kod nadrai!aj' . opcenite slabosti za . poli~.3 'rv.rcu i crijevirna. anlimikotitno. sluz. opu!la ~r<.ko. sprj. za lij. probave. I.~.lo. napuhnulo.osj.tonj.nosl anti. izlutuj. kod probavnih smetnj. ked probavnih tegoba. j prehlade ne kori . prill.Io. 5 eterienim uljima Podnosljivost moguce ale<gije mogu.

oje mokrace. ublaun upal e. . mokrace. potice probavu i . a nt ibaklerijsko.iv. bole sti disn ih P u tova.nje kod upala kofe i sluznice. u blafay.ifava probavu i izlucivanje razr jeduje slu z tl ak.nr. poti~. probave. potiee obr. onemogucava bakterij. [ungistalieno. an tirung.a. u analnem i genital nom podrucju. Iii_a rane kod upala u podrutju usta i tdrijel a.ira na ielucu i dvanaesnlku.Iucu i <rij.keija mokra':"i" putova. za j. sm. virustaticno.nHI putova kod nervozom uzrokovanih rnogue e a I.prj.ijsko.njuj.. potia.• ntibakte.. greeye. izlucivanje sluzi. kod prehlade i glip. za ubl.nu. cvjetovi antibakterijskc. upala mjehura i bubrega ne u trudno6 kadulja. cvjetovi dobra smetnji u zelucu i e:rijevima.'udac..luciv. va greeve.lno. snifava tlak. ublafava greeve. napehnutosti. probavu. protiv napuhoutosti antisept i~no. kao oblog kod lij.d. sprjecava znojenje. grceye. osjecaja sifosti kod upata u podrueju usne ~upljine i !d.~ a. korijen Ojelovanje antibioticno. j. opust.. ubl..zluc. i. laganc ornarnljujuce dob ra klinbc.gii. kod hunjavice i bronhitis. poti~e probavu antisepliCno . grf.nje upale kofe i sluznice za csvjezenie i jaCanje. U lokalnu anestezl]u. u zelucano-crijevnom traktu iocijedeni sok kod t. kod areva leluca. listovi karnillca. jaca probavu. sprjef. sluzi Primjena kod bmnhiti.nj' sluzi lagano antibakterijsko. cvjetovl dobra komoraf lagano antibioticno.ijeI3.nje skleroze.joUjiv l. . upale.faji kof. povrat.. ked artritisa i bronhiti. potiee za'jeljivanje rana.cav.nja i slabosti za . kora i plod luk dobra 4S .a kod probavnih tegob a.Prirod no antiba kterijsko djelova n]e Ljekovite biljke s eterienlm uljima Biljka hren. kod srnetnji sna i nemira.vim •.. kod temperature. lavanda.cenja rana. potic. potice iz mjenu tvari potice prokrvljenost. ubl . potic.ya napuhnutost. kim antimikrobno.fav. grl:ov. jaca i pOtice probavu (kariea) antlsepticnc. dobra limun.zav.c.ke tokslne. an(ivirusno. hladi. potice obra nu antibaherijsko.nj. oboljenja crijeva Podnosljivost ne na o. umiruie. kod probavnih smetnji i infekcija di!."a u £. za potlcanie probave dobra kelj moguci n.

. koe. upale. upaT. .ijel. .m'!nji. skuplj.v" gr~ev. prehlade.!. grceve.. antibak«!rij sko.m. smanjuie tlak.'lna primjena ljekovitih biljaka Ljekovite biljke 5 eterknlm uljima Biljka matur. laga no anI ibicti~no. probavn ih smetnji.pli{no. ~eluca ne u trudncei i ked vi . i c<ij"va. ful. an t'i mikolion o. listovi a ntisept i~n 0. "(.:!ava II a k ked nervnznlh srnetnji sna i !elu~. upale.. rane. U.".ed vi sokog tlaka i u I'udnoti dobra ked kat ara disn ih 'p utova.§lja i prehlade ked rana i ozljeda. maj~ina du!ica.mi_ nu IV3 ri.Iuz.potice.ekog tlak."j. !eluc. usta i id. grtev e. probavu opceoito j aea.~.eplifno (pos.j. kao 50k il i . ublahv".Iuzi anli." ~ju usra i 1d'ijela 'ked .ludac ne u povrtnlca ruzrnarin.cava upale. prOhv Uuljenja. orpusta .antivj ru sno... listovi mali~njak. an tlvlrus n o. dezinfod raj uce.~k). ked: asrrne.olibakrerij.potiile probavu. pori ~~ P robavu.bva grteve. usta i :!drij."" nadutost dez i nrici rajute. krob n o.e" ubla~. za ded'f' u juhe il i sala te ked probavnih . Primjena ko>l lag~ni h in r.afyj."".ko. POI.j~.. dobra 46 . 'prjeta". ublahv.tegoba kao i ~e!oja~.!. jet re sarno Y' dogovoru s lijel:nikom m.. i.. umiruju. ubl.i.ta .v. i'lu~iv.. potif. kl. op1enito potiC'jnO kata .ju'e. di~nih pu tova k uudnotH katkad n. listovi rujevina antirnjkrnbnn..mernji 'eluca. polit.vni h.&' isk."lnji probave. mok"cu . cri]. potlcanje probave i za PodnQ~lijvQst dobra ne kon 5 ti Ii k. antimikoli~no.. probavu grteve. polil:e probavu. urniru]e antib'kterii sko.dr. ubi. naj bolje 'vjd dobra mcguei nad ra i!aj i.n. sekrete.dlljcli Iuk mileduh (!ipan) neven. ubla!. ja~a pap re "a rnetvica. kij. ked upala u pod. sp. .!ki.nlim.~jet. Iistovi Djelovanje antiS1'.r. protiv trulje. anti. poti~.Iergije dobra ked bol es 1i !u~i j.Poznavan]e i prav.i. CpU!I. pOliee probavu. rijetko su moguo.!ljavanje. I.. poliill. obramben] sustav 1"ti.Iu. lije~.I. povracanje lagano • n libioli 1no. mok re nj. mog"':i nad .o ri~no. sn .boo k. .n :rn.nje .inficirajuc e. obrane ked karara disni h p u 10". de. bosu ked .itu limlu. potile probavu ople"itc poticajno.nja. j. (Vieloyi ked k.ka kod upala kote. vrisak ked napuhnutostl. 3 nri~iri)sn 0. ub'I. pol. za j. du!k. probavnih srnetnjl ufe"'. kod niskog. nih i "rij. [l te tuca i c rijeva ne u trudnoci i kod visokeg Ilaka dobra za potican]e probave i ja~anj e.

moguei bolo".l:eve antibiotidno. ublail'" nadrahje. ja<.. . dobra moguc oad""i zeluca ne ko.1 pa le.kod p rehlade.e znojenje i' mokrenje ked prehlade i bronhitis vrbcllsta surudca.kuplj.no dj.aSlj . .v.nie ~mokrenje. listovi hamamelis. upala vena. a n.vanje . cvje.juco. snit . g.kuplj'juce. IJ! SpOt3Va. pol'ic."v.nje obrane (i pf(lfolaktic~i).du od 12 godma.tooi i biljka vrba.Ne dajte klicarna sansul Ljekovite biljke Biljka bazga..i. g. kora ljpa. upale dobr dobra tvjetovi rnedvietka.oibnih upal" usia i i!dfiie'I.azaji ieluca .. korica hrast.va upale.. i njel:ln kod upata o(iju. ub'I"a.!I. u bla.ijet ko su moguCi nadrabj.ip e.""rj'duje sluz pOliee izluc. lijol:i rane z.lljan.ntibioti<"o i . tom p eratu ru. ~j.no .. te!ko61 g'ip". ~el uta dobra kod bro~hiris. be les ti If mf neg sust ava :i ra ~ dobra.ava belove. . ubl. heme rc id I i kod prolleva kod prolj.nbmikoti~no. '1.poi.~. kod oeei ste .la koje. usporava pori~e mokrenje . obranu. reumatskih 'ogoba. antiblotkno. gri pe. u ttbuh u. kora kod p rehlada i reumats kih I. prctlv upale.loo.eav. glavobolja ne kori Sit iti u trud noti! moguCi nad"z3j i t. . lagano ublafava botove dezi n n"j ra. upale Podnosljivost dobra dobra . reumatskih Djelov~nie .eva. 'k. prehlade pelud ne grcznlee kod proljeva.a putova brusnlca.• k" pljaju c.tski h legoba kod upala mokra en ih pu tova i mjehura •. za lijeeenje ra na korijen trputac lagano ant.ekcem hernoroida kod prehla d e.nj.fav. antioakte djsko .ibioti.kij. llsiov 'poi. stimuli ra imunoloski .va obranu. OpU.eom. srniruje grleve. upale.potit. up.. . skuplla kozu.v. ubla ~"va boll petoprsta rudb. listovi 5 drugim djelotvornim tvarima J>rimjena: korl.". obranu. znoj. p osebno kod prevel ike doz. poj. so i'zava remperatu ru.• stm e.d.ti ti ked visoke temperature. <l<.tiste "oZ~ kod upala mokratoih i mjehu. sprje<. rana. reu m. poti{e znojenje i rnokrenje fog.k".kole.tovi b.Iuzi kat i' upal e.luca 47 . prehlade.gob. ubi atava belove ant i b i ot i~no.stav. potice mokrenje ne u IrudnoCi! nije za djecu rnl. moguti n.

masaze. npr. zbog virusa herpesa . dakako.. sluznice obraza.. infekcije zelucano-crijevnog trakta (smirujuce djelovanje na grceve) . Nemojte odjednom napraviti prevel iku kolicinu lijekal Afte Afte su ranice u sluznici usta okruzene upaljenirn ruborn s bjelicastim naslagarna.e u podrucju jezika. mekog nepca iii zubnog mesa i mogu biti vrlo bolne.. infekcije disnih putova (razrjedivanje sluzi iii ublazavanje nadrazaja. inhalacije. tskoristite sirok spektar djelovanja Ijekovitih biljakal U ovim slucajevima pornafu biljni antibiotici Glavno podruqe primjene antirnikrobnog djelovanja Ijekovitih blljaka u okviru sarnostalnog lijecenja su jednostavne infekcije: . kako za primjenu cijelih biljaka iIi same dijelova biljaka. Odaberite od brojnih recepata one sto yam odgovara za sva ku tegobu. infekcije koze..Bolesti i tegobe Ovo se poglavlje kod opisanih biljaka i recepata usredotocuje na posebno prokusane i djelotvorne recepte kojima si svatko lako rnoze sam pomoci. caj iii sirup. One se nalaz. npr. take i za primjenu etericnih ulja. usnica.. U svim receptima dani su prikladni nacini pripreme i kolicine.. Oralna uporreba etericnih ulja smije uslijediti samo nakon dogovora s lijecnikorn iii iskusnim Ijekarnikom.. 48 . Razlog njihova nastanka nije poznat. tocno pridrzavanje navedenih uputa. Preduvjet je. ovisno 0 potrebi) . infekcije mokracnih putova (i potican]e mokrenja).

I (kontaktom sa tivoti· njarna. pogresnom prehranom. . Biljni cajevi poncu izmjenu tvari u tijelu. inficiranirn Akne Akne su jedno od najneugodnijih koznih oboljenja. Reeepte porrazite pod »Upala sluznice usne supljine«. I izrazeni Herpes simplex mogu uzrokovati jak napadaj I afti. infekAko su afte jako izra. U tom slucaju saI vjetujte se s lijecnikorn. a kod jakih upala cajem od kamilice iii mjesavine kadulje i karnilice. Kod akni se upale zacepljeni prolazi lojnih z!ijezda i folikuli dlacica. Ne biste smjeli jesti previse rnasnu hranu. korijena maslacka. slabirn radom probavnih organa i nepod noseniern neki h ziveznih namirnica. I! sirovim mlijekom. srnetnjarna izmjeni tvari. Nastanak akni najcesce je povezan s hormonalnim promjenama u puberteru. a eim »dozru«. kao i I iii Herpes zoster maslacern iii sirorn). slatkise i jaka jela. posebno u rnladih osoba u pubertetu.Akne pretpostavlja se da je to oslabljeni cije iIi pogresna prehrana. Cesto pomaze i razrijedena tinktura rujevine. Najcesce zahvacaju lice. ali i prsa. I I U kasnijirn godinama akne mogu biti prouzrokovane i dusevnirn III I 49 problemima. nego Cistim rukarna. prazne njihov sadrza] i onda u pravilu zacijele bez ozilJaka. rek nakon ciScenja liea parorn. Dobra je hrana s nmogo voca i povrca. leda ili ramena.Alte . a dnevna parna kupka lica cisti i ublazava upalu. Primjena: Pomijesati 30 grama orahovih listova. Opce mjere Treba paziti na krajnju cistoclI: ne isdskujte prisrice prljavirn prstima. obrarnbeni sustav. koji stvaraju evorice (pristice) i podizu ih prema van. zene. No i prirorn se ne srnije pretjerivati. prenosenje zivotinjske upale usta i bolesti sap Ispiranje usta Posebno se dobrim pokazalo ispiranje usta eajem od kadulje. Ljekoviti caj Ovaj caj potide izmjenu tvari u tijelu. po 20 grama macuhice. rosnice i listova koprive. Koristite svaki dan cisti rucnik. postoji su mnja na . Perite se sarno blagim neutralnim sapunirna i ne koristite nikakvu kozrnetiku za prekrivanje Iiea.

ad cvjerova kamiliee iii srolisnika Primjena: Priprema se kao gore sa 1 do 2 zlice biljaka na 1 lirru vode... Parna kupka za lice Pri lijecenju akni Ijekovitim biljem polazi se od toga da valja najprije u red dovesti ejeJokupnu izrnjenu tvarl tako da kola ne stvara previse masti... Od rnijesanih biljaka Primjena." litre kipuce vode. nevena i ivancice.. ad stolisnika Primjena: Preliti 3 zliCice biljaka sa'. mora I prepustiti strucnjacirna. srricka. 1 do 3 zlice mjesavine cvjetova kamiliee. naravno." litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta. .. c":estose pod tim podrazumijeva upala nepea i krajntka. Na kraju lice narapkari vodicom od hamarnelisa... ostaviti da sroji 10 min mao Tri pura na dan pin po jednu salicu poslije jela. I . Upaljena mjesta natapati mlakim cajem_ . rnaknuti sa stednjaka i drzati lice 10 do 15 rninuta iznad pare. I Ovdje se individualno obraduje svaki pacijen t. Losioni i ispiranje I . I sto se. Kapljice Ove biljne kapljice potieu izrnjenu rvari. arnlke i oraha zagrijati do vrenja u litri vode. Razrijediti 3 puta na dan 15 kapi s malo vode i uzimati uvijek prije obroka. Angina Latinska rijec »angina« maci tjesnac. ostaviti da stoji 10 minura i nata pati upaljena mjesta Hi stay" ljati kornprese namccene 1I otopinu . ad rnajcine dusice Primjena: Tri ilicice biljaka preliei sa'. Dvije Bieice (do 14 godina 1 iii· cicu) mjesavine preliti sa 'to litre kipuce vode.Bolesti i tegobe 10 grama nevenovih cvjetova. U vecini slucajeva angina je 50 . Primjena: Najbolje je dati pomijesati u ljekarnl jednake dijelove tinkrura rnaslacka. listova ruzrnarina. rosnice. lavande.

katkad probadanje u uhu. 51 toksini. Krajnici su paveCani i crveni. Od kadul]e i kamilice Primjena: 2 ~licice mjesavine od jednakih dijelova biljaka preliti sa 1. slornljenost. naime streprokoki. cesce pate od kronicnog tonzilitisa. rucnik mosete namociti i Ll lirnunovu soku (razrijedenu vodom). stavljajte oblog 2 do 3 pura ria dan.imjena: pOlnijesati po 20 grarna petoprste. iz kojeg se II krv ispustaju klice i To u raznirn I Upala krajnika mora se uvijek izlijeciti jer inace rnoze postati kromcno u I reakcija. ostaviti da stojl 10 min uta i time svaka dva sara ispiruti i grgljati. ponovo stavite oblog. a katkad se vide i gnojni mjehurici. Grgljati mlakim cajem svaka dva sata . Cesta su.. I organima moze dovesti Ido upalnih i alergijski h I legio bolesti. Opce mjere Kod akutne (ne krorucnel) upale kao prva rnjera pornaze cesto hladan oblog aka vrata. pak. Akutne upale izazvane streptokokima pojavljuju se najcesce u djetinjstvu i mladosti. Tri zlii'ice mjesavine preliti sa 'I. Vlazni rucnik ornotati dva puta eke vrata i prekriti suhirn rucnikorn.. Tegobe u tim slucajevima nesraju vee nakon nekoliko dana.Angina popratna pojava prehlade iIi gripe. pak. Ovakav oblog smijete stavljati sarno na topao vratl Savjer Umjesto u vodi S ocrorn.. Primjena: Preklopljen tanak rucnik uroniti u hladnu vodu s octom i lagano ga acijediti. Tipicni simptomi kod angine i tonzilitisa su bolovi u grlu i kod gutanja.. Na kraju operite vrar i prekrijte gao Ako yam je to godilo. listova oraha i kamilice p. cesto umjereno povisena temperatura (05[0 je tipicno za bakterijsku infekciju. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta.' litre vode.Akne . sljeza. za akutne tegobe odgovorne i odredene bakrerije. Voda za grgljanje . . Ako je potrebno. Srarij! ljudi. . i'im se vrat zagrije . sljezovih listica i orahovih lisrova te 10 grama cvjetova kamilice. ali i visoka ternperarura je takoder rnoguca). Od petoprste (prstaca).nakon 15 rninuta..

Posebno je kod kaslja s jakorn sluzi vazno dosta piti. Tri puta na dan uzirnati po 20 kapi. Opce mjere Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo kod jednostavnog kaslja. kao sto su kupke nogu iii pravo 52 .Bolesti i tegobe . Kod jakog. odmorite se. Kasljanjem nase tijelo pokusava osloboditi diilne putove od prasine. kronicncg kaslja. casi Kapljice Za povecanje obrambene snage i zalijecenje upale pornaze mjeSavina razlicitih biljnih tinktura. Do nadrazaja na kasalj moze doci i kad se uz prehladu iii gripu upale sluznice disnih cijevi i bronhija. npr. Istodobno s mjerama poduzetima za ublazavanje kaslja mogu se piti i tajevi koji poticu znojenje i izlucivanje sluzi. Od Iimuna Primjena: Grgljanje i ispiranje sokom od Yo limuna u 1 mlake vode. Bijelo pranje Bronhitis Pogledajte pod »Upala rodnice« Kod svakog oblika kaslja i bronhitisa vafno je mobilizirati obrambene snage: na primjer vitaminom C (jed nom na dan I zlica soka od pasjeg trna Idrijenka poslije jela) iii kura od cesnjaka (svakodnevno 2 cesna cesnjaka na huh iii u svjezern siru).. najbolje dva do tri dana posrite sa cajem i oblozima na listovirna. vrlo dobro pcrnazu topli oblozi. caj od lipe iii bazge.) i kadulje pornijesati sa 20 mililitara tinkrure dragoljuba. Primjencr Po 10 mililitara tiukture rnajcine dusice. Nase tijelo tada pokusava kasljern osloboditi disne putove od prekomjerne sluzi koja se stvorila u upaljenim bronhijima. pica iii vode. Ako imate prehladu s temperaturom. J druge mjere s toplinorn. I Sluznica disnih putova. hrane. rudbekije (Edllnacea spp. Na njezinoj se povrsini nalaze bezbrojne male niti koje te tvari ponovno izlucuju van. koja je kod prehlade najviSe pogodena. reagira na steme rvari pojacanorn proizvodnjom sluzi.. kad tjelesna temperatura nije povisena.

majcine dusice i lisrova eukaLipta prelijte kipucom vodom i pod velikim rucnikorn udisite 5 minuta pare koje nasraju..i. borovih igiica i lavande (potite . inhalirajre cijele ljekovite biljke. Primjena: Sakl. ~ 5 kapi lavande. U prostoriji rnozete postaviri posudice s antibioticno djelotvornim uljima eukalipta. 2 kapi rnajcine duslce (inhalaciia za sve vrste tegoba) . borovih igliea iii klekovine koja ce se isparavati.. Ostavite da se voda Inhalacije ~ Ako etericna ulja djeluju prejako i prenadrazujuce. eukalipta i sandalovine (potice iskasljavanie) S3 .iazivac zraka Etericna ulja za inhalaciju ~ doziranje: 6 do 12 kapl svake rnjesavine na I do 2 litre vruce vode . ne preh ladan. niaouflja i kajeputovca U.. po 4 kapi eukallpta i miloduha utrljati i mhalirat: (kod astrne) ~ I kap rnajdne dusice. Pobrinite se za svje:z.. 6 kapilavande (blago djelovanje) . po 3 kapieukalipta.posebno uljirna koja sadrzavaju rnentol i kamfor .A. I Kod sva ke vrste kaslja trebal i biste izbjegavati dodatne izvore nadrazaja kao sto su zadimljene prostorije il i propuh.l borovih igliea.. 5 kapi lavande i 3 kapi eukallpta iii 12 do I 5 kapi borovlh igli. zra k i dosta vlage u zraku. po 3 kapi rufmarlna i eukalipta...lko antiseptieno djelovanje] .ngi na . No upamtite da takve masaze .Bronhitis kupanje (pazite na opterecenje srca i krvotokal) djelotvorne su kod dugotrajnijih prehlada kad nema temperature. Navecer biste mogli prsa i leds natrljari etericnim uljima iii uzmite neki od uobicajenih bronhijalnih balzarna. Time se lokalno posrize veca prokrvljenost i inhaliraju se sastojci ulja.nisu za dojencad i malu djeeu! U rrgovini se mogu naci specijalni balzami za djecu.glio jele (kod prehlada) ~ po 4 kap: kajeputovca." iii . po 3 kapi eukalipta i borovih igllca .iskasljavanje) ~ po 4 kapi bergamote. isparava na radijatoru iii nabavite ov.

eb. jele i eukalipta . case vode I' grgljajce vise pu m IIa dan. ~ Inhalirati mozete i oropinu etericnih ulja u alkoholu. Od toga uzeri I zlicicu iii 1 zlicu i pomijesati s vruccm vodom te inhalirati ovisno 0 podnosljivosri. origana i Iavande ~ po 7 kapi ulja niaoulija. a pOI. Primjena: 1 saku borovih iglica prelijte Iitrom vode. kao i 4 rnililltraeukalipra.Bolesti i tegobe ~ Posebno blago djelovanje imaju borove iglice. Kod osjecljive koze stavire ukupno 10 kapi navedenih ulja u 1 zliCicu maslinovog ulja. kao i tri kap i IIlja lavallde u V. eukalipta. Prirnjena ceSnjaka. Stavice ulje u ruku i razrnafite ga dva puta na dan po prsima j ledima. pustite neka zavri pa udisite pare. Kod svil: tegoba u grlu. Za masazu uzmite ukupno 10 do 20 kapi etericnih ulja. staviti u 100 rnililitara 90-postotllog alkohola. 20 do 30 kapl ulja jele iJ i bora ili 12 kapi eukaliptova ulja ~ za djecu: 5 kapi ulja jele staviti u lh cajne z!icice ulja pile" snage pi uca i bronhija. stavi re po kap eukaUptova i linw nova ulja.. borovih iglica i majcine dusice. 54 ..1O kod a 11gi IIe. Primjena: Po 2 mililitra ulja lavande. maze se primijeniti otopino za grglja /lje. Kod kronicnih oboljenja 1 do 2 tjedna provoditi 2 do 3 inhalacije na dan. I rnajcine dusice i kadulje kao zacina i dodatka u juhama i salatarna posebno ojacavai podize obrambene I 1 Masaze Pl'imjena. ~ po 3 kapi ulja jele.

pl ucnjaka. miloduha i bijeli tetrljan (macina trava. procijediti i zakuhati tekucinu s kilogramom sladora iii meda do gustoce sirupa. Djeluje antibiotil'. ostaviri da se ohladi. rosike kruznoliste j usimjenog anisovog sjernena . Piti 3 do 4 salice Caja na dan zasladenog s malo meda. Sirup od vrhova jele (opusta sluz) Primjena: 5 saka svjezih izdanaka jele iii bora skuhati u litri vode.. trputac. po 10 grama korijena jaglaca. U tom se slucaju uzima polovina preporucene doze. cvjerovi bazge.Potice znojenje: 40 grama cvjetova Iipe.Ublazava temperature. I I kornoraca i velecvjetne 55 . razrjeduje sluz: 20 grarna rnajcme dusice. cvjetove velecvjetne divizme. 3 puta na dan 20 kapi I s malo vode..Razrjeduje sluz.. Vi~e puta na : d ubokog bronbitisa: pomijesajte u jednakim I dijelovima tinkture ! trpu tca. Ljekoviti cajevi Ako se ka salj pogorsa I iii dode do otd:anog Primjena: Po 2 z!icice jedne od navedenih mjesavina biljaka preliti sa '/4 litre kipuce vode. majcina dusica i sladic II jednakirn dijelovima .. ostaviri 10 mtnuta i procijediti. Od toga pijte .Opusta greeve: 1 grancica Sirup protiv kaslja Ove biljne kapi oornazu : osobito kod jakog i Sirup protiv kaslja posebno je dobar kod lijecenJa djece. divizme.Brzo ublasava nadrazaj: rniloduh. potice ispljuvak. narezane sjernenke komoraca korijen bedrenice u jednakim dijelovima .ijeCnikom! to.no: Iistovi eukalipra. Ublazava grceve. ublazava nadraza]: trputac. .. majeine dusice i sljeza nadrazaje i opusta sluz: pomijesati u jednakim dijelovima sljezove listove. Svaki kasilj koji traje : d uze od tri tjed na zahtijeva savjetovanje s l. korijen bijelog sljeza i velecvjetna divizma u jednakim dijelovima to. to. Za posve malu djecu mozete pomijesati hidrolarjele s hidrolatom lavande i utrljati u prsa iii leda.Bronhitis nienih klica i utrljati. trputca. Marrubium vulgare) u jednakim dijeJovima svjeze rnajcine dusice I disa I1ja iii visoke to. velecvjetna divizma.. neodlczno trebate otici k Iijecn i ku I i iii isku sn u horneopatu. listovi sljeza. Ublazava grceve i razrjeduje sluz: razrezani dijelovi sjemenki komoraca. plucnjaka i kopljastog trputca to.. po 20 grama usitnjenog sjemena anisa..

nove obloge stavite tek I I treCi il i cetvrti dan. Obloge od hrena ne ostavljajte na kozi duze od 5 do 10 minutal Poslije 2 do 3 minute pogledajte nUe Ii se koza moida vee zacrvenjela. poloziti jednu kraj druge na tanjur i zaseceritl (na jedan luk oko 3 zliee ilecera). Taj sirup uzimajte preko cijeioga dana. Pet cesna ceSnjaka zgnjeciti iii narezati na sitne komadice i pomijesari sa 5 zliciea secera. no tada nije tako jak. Blafi sirup za djecu napravire tako da zasecerene ploske luka nekoliko rninura kuhate na niskoj temperaturi s malo vode (Y. Skuhati u malo vade. ~ Simp od luka (kod kaslja i hunjaviee) Primjena: Narezati luk na ploske. nikako ne dirajte ocil . U tom slucaju skinite oblog i briiljivo operite kofu vodom.. Taj je sirup vrlo jak i zato nije pogodan za osobe osjetljiva zeluca. Ovaj sirup mozete napraviti i sa susenirn iglicama.Bolesti i tegobe dan uzimati po 1 zlieu. Sljedeci dan stavite sarno jedan oblog i to tek cnda kad crvenilo koze potpuno nestane. 1 Obloge ne stavljajte pri poviseno] temperaturi! 56 . ove obloge mozete ostaviti da djeluju 5 do 10 min uta. Ostaviri da stoji 24 sata. Oblozi i zavoji ~ Oblog od hrena Primjena: Sitno naribani hren stavire u nekoliko milimetara debelom sJoju na krpu i prekrijte drugom krpom. Listove lagano izvaljajte valjkom i tako priprernljene kratko zagrijte u top!oj vodi.imjena.. ostaviri da stoji 5 minuta i procijediti kroz krpu. Ovisno 0 podnosljivosti. Ako je potrebno jos jednorn. ~ Sirup od cesnjaka (potice ispljuvak) p. ~ Sirup od hrena (kod duboko srnjestenog bronhitisa) Primjena: Sitno ribani hren (naribari svjeZi korijen) pomijesati s jednakorn kolicinom secera ili meda i uzimati 2 do 3 puta na dan po 1 zlii"icu. Ako ste rukama dodirivali hren. Oblog od kelja Primjena: Listove bijelog kelja operite i izrezite irn debelu sredinu. Lagano posusite izmedu 2 krpe i stavire oa prsa i gornji dio trbuha te ih ostavire tako najdulje 30 minuta. istisnuti sok i od istisnutog soka 3 do 5 puta na dan uzimati 1 do 2 zliciee. litre) i onda ostavite da stoje 6 sati.

doziranje: Za aromatiine svjetiljke 8 do 10 kapi ulj ne rnjesavine rasprsit! u rasprsivacu iii ostaviti da se isparava u arcrnaticnoj svjetiljci II.Bronhitis r II.kod astrne: i astme: kajeputovac.kod bronhitisa II. Ostaviti da sroji 15 do 20 minuta. odstranite oblog. origano i ruzrna rin II.i od hrena iii goru sice osobito su prlkladni kod jakog I bronhitisa. Cim vidite crvenilo. Nakon 1 do 3 minute provjeriti nije li se kofa zacrvenjela. take da ne ostane nirnalo gorusice. drZite oblog jos 2 minute. Takav oblog mozete stavIjati u tijeku jednog dana na prsa iii na leda. Druge dvije trecine preklopiti preko toga. II. on se odmah mora ukloniti. Takav oblog bez nabora staviti na prsa i prekriti s dva druga rucnika i na kraju pokrivacern.kod kronicncg bron h itisa: bosiliak.Oblozi od luka Primjena: 1 do 2 luka oguliti i narezati na tanke ploske. mozda premjestajuci ga s prsa na leda i obratno. ako nije. pasji trn/drijenak. Staviti na Ianenu iii parnucnu krpu. Oblog od luka mcsete stavljati svaki dan.Oblog od gorusice Primjena: Pornijesati brasno erne gorusice (rnoze se nabaviti u ljekarni) s vodom temperature 45 "C u gustu kasu i nanijeti je u sloju od nekoliko milimetara na srednju trecinu tanke pamucne krpe. Nemojte takve obloge predugo ostavljati na kozi jer postoji opasnost I od opekotinal 57 . tako da gorusica ne dode u direktni kontakr s kozorn. Poslije uklanjanja koiu isprati s malo tople vode. naranca i borovica II. eukalipt i borovica lavanda. lavanda i rnajcina dusica II. Na kraju krpu oprezno rasrvoriti preko prsiju i preko toga omotari deblji rucnik. Zavezati krpu i zagrijati je u pecruci iii na radijatoru na 40°C. Oblo:z. Ako za drzanja obloga nastanu problemi s krvotokorn.kod grcevitog kaslja: eukalipt. Na kraju isperite kozu mlakom vcdom.

Opee mjere Dok upala jos nije jaka postoje rnogucnosti lijecenja prircdnim naeinom.j ali koji se ne smije potpuno ohladiti... Ako podnosite. Arnica [ednostavna pri rodna mjera da se ubrza sazrijeva nje cira jest stavljanje obloga odl uka iSP€Cen. Ovojl . litre vade. Kod sube koze umijesati i 1 zlicicu maslinovog ulja.og u peCniCi.. Pritorn dolazi do bolnih zadebljanja i crvenila.. Vise puta na dan stavljajte obloge od toga pripravka . Ublazavanje upale uljern rnajrine dusice Primjena.Bolesti i tegobe Cesto mokrenje Ci. treba na njega staviti cis! zavoj za rane..r Pogledajte pod »Upala mjehura« elr je upala prouzrokovana bakrerijarna (najcesce stafilokokima i streptokokima) kod koje se razara tkivo tako da nastaje supJjina koja se puni gnojern. Koristiti valja samo prokuhanu iii destiliranu vcdu..No rnajcina dusica mofe dosta nadrafivan.· Stavite 5 kapi II salicll rnlake prokuhane vode i zavojern natapajte zahvacene dijelove tijela. montana) Stavite 1 ZJicu tinkture u '14 litre hladne prokuhane vode. Sve skupa staviri u lanene vrecice iii 58 . Od mljevenih lanenih klica Primiena: 100 grama sjemenki kuhati u 112litre na \aganoj ternperaturi 4 minute. Primjena: Oblozi . Blago.. talco da se ona ublazi i ubrza sazrijevanje eira... . Ublazavanje upale tinkturom arnike (brdanke. . Da bi se ublazila upala vee orvorencg eira. ali djelorvorno protuupalno djelovanje kamilice Primjena: 3 do 4 :l:licice jakog caja kamillce kao preljev iii 1 Zlieka tinkture karnilice na V.. rnozete staviti i jednu kap ulja majcine dusice ill lavande na 6r .

. alkohol.. Ljekoviti cajevi . vruce.iselo. jak. secer. vrsta bakterija (Helyeo· I batter I I posebno pylori) koja kod oslabljenog i mu noloskog sustava moze ubrzati stvaranje upale zelui'ane sluznice. .. Kasa se nanese na laneni rucnik ili zavoj i polaze topla. Aspirin). alkohol. slabost.. zagrijane masti i sve sto je k. crni caj. zgaravica i povracanje. hi ad no i zacinjeno.. bolovi u zelucu. Kod takve primjene rijetko moze doei do nadrafaja kofe. . nikotin... Vise pura na dan stavljati ropli oblog u uajanju od 20 rninuta sve dok se Cit ne rastvori.imjena: 1 ilica mljevenih sjemenk. Moguci uzroci akutnog gastritisa mogu biti preobilni iii prekiseli obroci. koji se cesto tesko lijeci i mose pripremiti teren za nastanak ('ira na Zelucli. lake mote prijeCi u kronicrri oblik.i piskavice pomijesa se s vodom u gustu kasu. Ako se akutni gastritis ne Iijel'i dovoljno. Od bijeiog sljeza za zastiru sluznice Primjena: Preliti ilicu bijeJog sljeza sa '/4 litre hladne vode i 59 Cesto se kod gastritisa kao i kod eira na zelucu . rnoze pronaci jedna .. Od piskavice p.i zacini. nedostatak teka. snazni zacini. Pritorn se javljaju razne tegobe . Stavljati vise puta na dan kao oblog i drzari 20 rninuta.npr.. prehladna ili prevruca jela. grcevi (posebno nakon jela). Opce mjere Privremeno se valja odreci nadrasujuclh jela i pica kao sto su kava. osjecaj napuhnutosti. infekcija zel ilea i crijeva iii prirnjena odredenih lijekova koji sadtze acetilsalicilnu kiselinu (npr.Gastritis namocin laneni rucnik.Cir . Ekcem Pogledajte pod »Upala koze« Gastritis (upala i:elucane sluznice) Kod gastritisa je doslo do upale zelucane sluznice. Da bi se povezali toksini i prekomjerne kiseline. preporucuje se uzimati 1 zliCicu ljekovite zernlje 3 pura na dan u mlakoj vodi iii 1I nezasecerenorn biljnom eaju.

slabljenje imunoloskcg sustava kao posljedica toksina iz okolisa i (esti h uzimanja antibiotika. Zbog cestih pojava gljivica u podrucju nogu i genitalija spomenimo da one na tom podrucju nalaze idealno hranjivo tlo (vlazno i toplo). Gljivice Najcesce vrste gljivica 5U: . litre kipuce vode. Oslabljen obrarnbeni sustav najvazniji je preduvjet za svaku gljivicnu infekciju. dvije salice izmedu obroka i posljednju sallcu prije cdlaska na spavanje.. gljivice kvasca i tru!jenja. I svjeze lstisnut limunov sok cesto se koristi za ubi azavanje upala zeluca i crijeva. kosu i nokte . I 60 . Od karnilice Primjena: Preliti 2 do 3 zlicice cvjetova kamilice sa V.. Najvaznija Gljivicne inlekcije danas su postale veoma teste. No kako on sam ima takoder nadrazuj uce djelovanje. kozne gljivice (dermatofiti) .. Nakon toga procijediti i vise puta na dan piti po 1 salicu . dakle prvusalicu ujutro na prazan zeludac. Ostaviti da poklopljeno sroji 5 do 10 minuta i piti svaki dan u rnalim gutljajirna jos toplo na prazan zeludac. Uzrok je tome npr. ali mogu kao ozbiljne komplikacije zahvatiti i dublje unutarnje organe Infekeije kandidom (ranije zvane i soorrnikozarna) spadaju pored infekcija gljivicama koze u najcesca gljivicna oboljenja. Opce mjere Ako se gljivice nasele na odredenim dijelovima nase koze. kao Candida albicans. za pocetak je dobar oprezan pokus s jednom zlicorn soka. u probavnorn trakru i na vanjskim dijelovima genitalija. . u ustima.napadaju kozu. Agresivna gljivica kvasca naseljava se na kozi i sluznici. Pelenski osip kod dojencadi takcder je infekcija kandidom.Bolesti i tegobe osraviti da stoji 3 sata te povremeno promijesati. Kod kronicno nadrazenog zeluea i crijeva ljekovirost ce karnilice poceti djelovati tek kod dugorrajnije prirnjene: svaki dan treba piti 3 do 4 puta po 1 salicu na prazan zeludac u razdoblju od 3 do 4 tjedna. u podruc]u nosa i grla. naJcesce je na njirna oslabljena tjelesna zasrita. Stoga izbjegavajte prekomjernu upotrebu jakih sapuna koji razaraju kiseli zastitni ornotac nase koze. koje napadaju kofu i sluznicu.

Ako I stavljate uljnu otopinu. Oblozi . Nosite zato sarno carape iz prirodnih marerijala i mijenjajte ih svaki dan. Svaki dan s tom oropinom praviti obloge. kao sro su vrlo omiljene tenisice. 61 . Sa cesnjakom Primjerw: Mjesra zahvaceria gljivicama koze 2 puta na dan natrljati sokom od cesna cesnjaka. S lavandom i cajevcem Primjena: Pornijesati po 10 kapi oba ulja sa 30 mililitara jabucnog octa i stavljati na zahvacena rnjesra .. odvedite zivoti nje na pregled k veteri naru. Dvije z!icice rnjefavine preliti sa 1/4 litre kipuce vode i poklopljeno ostaviti srajati 10 minura.G Ij ivice rnjera kod gljivica koze je jacanje obrambencg sustava i njega kote tako da ona ponovno dode do svoje otpornosti..Gastritis . Pobrinite se za prokrvljenost tkiva jer to jata kozu. I Prij e Gljivice na nogama raspoznaju se po crvenilu i perutanju izmedu prstiju iii na petama. Ne bi trebalo nositi ni cipeJe od urnjetnih materijala. Masaze . apatite od uporne zaraze gljivi· I earns. Opce mjere Vlazne noge i zatvorene cipele nude gljivicama idealne zivotne uvjete.. Nosite osim toga odjecu od prozracnih materijala. Uzrocnici su najceUe nitasre gljivice koje osobito vole vlaznu sredinu. I rnacke i psi mogu prenositl kozne glj ivice. Gljivice na nogama Pogiedajte i pod »Gljivice« Pazite da se noge poslije pranja i tretmana biljnim sredstvima uvijek dobra I osuse na zra ku. : on da noga mora biti toga potpuno su ha. Staviti rnjesavinu tinktura rudbekije i maicine dusice u jednakim dijelovirna direktno na zahvacena mjesta . . Cesto sve skupa i neugodno svrbi. : Ako irnate domace : zivotinje.. . Kod laganog napadaja gljivica Primjena: Pornijesati u jednakim dijelovima majcinu dusicu. cvjetove bazge i nevena. izbjegavajte nosenje renisica i cesto boravire na suncu i svjezern zraku.

Ponav!jajte svaki dan. ... . Ostaviee da sroji IO minuta. . Gripa Pogledajte j pod »Prehlada« Prehlade s temperacurom cesto se naziva]u gripomzbog slicnih simproma. Nakon toga noge i posebno rnjesta izmedu prstiju dobro osusire. S Umunom ili cesnjakom Primjena: Premazati sVjeze istisnutim limunovim sokom zahvacena mjeste. nakon toga procijedite i stavite toliko u kadlcu da je noga prekrivena do zgJobova... S rudbekijorn i nevenom Primjena: Stavite nekoliko kapi tinkrura pupavice i nevena na zahvacena mjesta . vrisak. ' vade. lirnun. no gripa je dugotrajnija i tefa i uvijek je povezana s temperaturom. 62 . Gripu uzrokuju vrlo otporni virusi. Kod gripe cesce nego ked prehlada dolazi do reskih komplikacija.· Pomijesajre SO mililitara biljnog ulja s po 15 kapi ulja lavande i rujevine Time natopite zahvacena rnjesta. majcina dusica ili rujevina . Masaie Najrnanje jedan tjedan po 2 do 3 puta na dan poslije kupke napravite jednu od sJjedecih masasa. Prava se gripa brzo ~iri i krajnje je zarazna.Boles ti i tegobe Kupka za noge Primjena: Prelijte 3 do 4 ilice listova kadulje lierom kipuce Protiv jos upornijih glj:ivica na noktirna nogu pomaze ova] lijek: donju stranu nokta 2 do 3 puta na dan namazite s nekoliko kapi ulja lavan· de i rujevine u malo 70 -postotncg alkohola. J05 jednorn prornijefajre i u tome namacite noge 10 minuta. . Pomaze i svjeii sok od cesnjaka ... S etericnim uljima Primjena: Jedno od ovih etericnih ulja kapajte jedan tjedan nerazrijedeno na rnjesta zahvacena gljivicama: cajevac. Gripu nernojte sarni lijeciti: kod nesrruenog Jijecenja moze doci do pojave teskih bakrerijskih seku ndarnih infekcija. S lavandom i rujevinom Primjena.. Infekcija se siri kasljanjern i kihanjem..

pak. Rasprsite istovremeno dezinficirajucu rnjesavinu eterlcnlh ulja u prostoriji (pogledajte 71. previse alkohola.. a kasnije i jaki bolovi. prernalo kreranja ili oboljenja jerre.. Korisno je prvih dana drzari dijetu.. rako da se tijelo moze koneentrirati na obrarnbene akcije: postite uz cajeve ili jedite sarno laganu hranu bogatu vitaminima te provodite rnjere za jacanje obrambenih snags orgaruzma (od 68. litre vode. Luk je poznato dornace sredstvo za ublafava nje gr!ipe ili prehlade: I drz.ite nekol iko sati isjecka ni luk u 'I. Oblozi . 63 . Savjete za ublazavanje pojedinih tegoba kao sro su kasljanje i srnrcanje nat'[ cere pod odgovarajucim naruknicarna. stranice dalje).imjena: Prel iti 2ZLiCice cvjetova arnike (brdanka) iii 3 zli- I Kod hemoroldalnih tegoba povolino rnoze I djelovali uravnotefena prehrana s mnogo balastnih tvari za dobru I I I I probavu te mnogo kretanja na svjezern zraku.Hernoroidi Opee mjere Mirujte prije svega i zarrazire Iijecnicku pornoc. Simptomi su krvarenje. . Mlaku otopinu koristiti za obloge . vodi do prosirenja fila u tom podrucju. odnosno nateklih hemoroida radi se 0 bolesnom prosirenju nakupine iila u sluznici cmara iii rektuma (zadnji dio crijeva). litre vruce (ne ki puce) vode pa t u tekucinu popijte ujutro I ria praza n zeludac I malo lirnunova s soka. Hemoroidi Kod upaljenih. prije svega kod sjedenja. inhalirajte i rnasirajte se erericnim uljirna i pijte napitke protiv gripe. svrbez i pecenje. Za nastanak hemoroida osirn sklonosti slaborn vezivnom [kivu uzrok moee biti j cesti zarvor i napuhnutost.. Protiv upale Pr. 0 svirn mjerama koje ovdje predlazemo morate se dogovoriei s lijecnikom.Gljivice . Protiv svrbeza od treslovina Primjena: Staviti 1 ilicu kore hamamelisa iii hrasta u v. sjedeci nacin rada. Ako je potrebno. Tada dolazi do povisenja tlaka u hemoroidalnorn tkivu analnog podrueja a time i do nakupljanja krvi koja. zagrljat] i kuhari 10 minuta na laganoj temperaturi. stranicu).

pri cemu dolazi do rnjehurica zaervenjele koze i do jakih bolova u zivcima. Primjena: Pornijesati 30 grama plodova stricka. 5 uzrokuje jake belove zivaca. Sredstvo koje cere odabrat] rnoze i opet biti rudbekija te hrana bogata virarninirna i mineralima (pogledajte takoder na 78. zliciee 50-postotnog alkohola i nanesite na zahvacena mjesta (isprobajre prije toga na jednom manjem mjestu). Doza: 1 zlicica na '14 litre vode.jedana. po 15 grarna listova bolda (Peumus boldus moO i kokotca (Meiilotus). ako previse ne nadrazuje cmar.Bolesti i tegobe cke cvjetova nevena sa V. stranici i dalje). ~ U vanjskoj primjeni po maze i uije ivancice naneseno na bolna mjesta. tako da je nuzna lijecnicka pornoc. Opce rnjere Najvaznlja mjera je jacanje obrarnbenog sustava. kao sto je pojava oduzetosti iii ostecenja ociju. Masaze II> CaJevae Primjena: Stavite 6 kapi ulja cajevca u Y. Ljekoviti caj Pornoci mote i caj za jetru i bubrege koji biste trebali piti sest !. Herpes pojasni Pojasni herpe. Kod zakasnjelog lijecnickog tretmana moze osim toga doci do opasnih kornplikacija I I I Uzrok ovom osipu je bukteca infekcija virusom koji uzrokuje I vodene kozice. 64 . Preliti 1 do 2 ilicice rnjesavine sa 'f" litre kipuce vode i piti po 2 salice na dan. litre kipuce vode i ostavirt da srojl 10 minuta. Kod ublazavajuceg djelovanja primjenjivati vise puta na dan. Jos je bolja rnjesavina obiju biljaka u jednakim dijelovirna. po 20 grama listova hamarnelisa i kositernlce. Virus u OVOID slucaju napada zivee na lieu ili na gornjem dijelu rijela.

/.. kod zelucanih tegoba ili za vri- : Kod herpesa pornazu i oblozi sa cajem od ~ nevena iii rudbekije (3 zlicice na 'I. po 4 kapi ulja cimeta i klincica . srresa.. One nateknu i ispustaju vcdenastu. ali se zalijec. Uzrocnici hunjavice su virusi koji.. Pupavica stimulira irnunoloski sustav Recepte i tocne upute naci cere pod »Slabost obrambenog sustava«. U pravilu do herpesa dolazi kad je oslabljen imunoloski sustav. a kasnije i sluzavu rekucinu. 20 kapi ulja rnaticnjaka otopljenih u 30 mililitara ulja ivancice (koristite same cisro ulje matienjaka. izazivaju razlieire tegobe. hladnoce ili vlage.Herpes . nerazrijedene tinkture rujevine ili kamilice . Premazivanje Kod herpesa pomaze prernazivanje ranica s nekoliko kapi antivirusnih ulja ili tinkrura... Virus koji izaziva herpes kod vecine ljudi je uspavan i budi se tek nakon infekcije U tijelu te se akrivira s vrernena na vrijeme. ovisno 0 tipu. Opce mjere Najvaznija mjera kod herpesa jest jacanje obrambene snage i imunoloskog sustava. po 4 kapi ulja cajevca i lavande Hunjavica Hunjavica je vrsta prehlade kojom su prije svega zahvacene sluznice nosa i nosnih supljlna.H u njavica Herpes simplex.. Herpes labialis Mjehuric na usnicama iii oko usta uzrokovan virusima moze biti veoma bolan.jako je sku pol) . [erne menstruacije. Dobre su: . ked infekcija najrazliCitijih vrsta. kuhati 10 min uta i nanositi mlako). ali pazite . litre vode). r sto tako je dobro i prokuhavan]e h rastove kore (3 zlicice na . 65 .i za nekoliko dana.oajcesce zbog prevelikih napora. Prethodi joj oslabljeni imunoloski sustav .. litre vade..

upalila se sluznica nosa. Inhalirajte kako je opisano II prethodnorn recepru. stavite glavu iznad lonca i pokrijte se velikirn rucnikom. S kamilicorn primjena: Stavite 3 do 4 tHee cvjetova kamilice iii 1 zlicu ekstrakta II lonac sa 2 litre vrlo vruce vode. i i opce mjere »Hunjavica koju se ne lijeci traje oko dva tjedna. znojenjem i prikladnim cajevima i kapljicarna (pogJedajte i 68.. Primjenjujte 3 puta na dan. . nije doslo do upale. nas vlastiti obrambeni sustav Stoga je vaznc da se on potice i jata mirovanjem. Jedina djelotvorna pornoc kod virusnih infekcija jest. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 rninuta. U tom slucaju pornazu i nhalacije. bjelokopitnjaka. Duboko disire. ulja paprene metvice. kadulje. eim sekret postane zuckastozelen.Bolesti i tegobe Take dugo dok je sekret iz nosa vodenast. Provodite dva pura na dan. kafe stara narodna izreka. Preliti 2 z!icice rnjesavine sa '/. kupke za prehladu i cajevi. Onda nastavite sa zapocetorn terapijom i prerna potrebi koristite kapljice za nos kako bi se opustila sluznica nasa. rudbekije i kamilice. primjena: U jednakirn dijelovirna pornijesati majcinu dusicu. S etericnim uljirna Primjena: Prelijte 'j. Tri puta na dan piti po salicu. naime. ilicice eukaliptova ulja.. Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi prije jela. InhaJacije . stranicu i dalje). I i I I Infekcija crijeva I upala crijeva 66 Pogledajte »Proljev« . Ublafavajuce djeluju i ispiranja nosa (pogledajte 88. krura majCine dusice. Iistove kadulje. smrekinih iglica iii karnilice u Ioncu sa 2 litre ne vise kipuce vode. borovih iglica. stranicu i dalje). Kapljice I Primjena: Dajte u ljekarni pornijesati jednake dijelove tinStara poslovlca kaze: »Sljedeca ce hunjavica sigu rno doci. ali i ublaiavaju tegobe kad je hunjavica vee nastala. Ljekoviti cajevi Bi1jnicaj ublazava hunjavicu...« Majcina dusica iii planinska rnajcina dusica djeluju preventivno take sto jacaju obram beni sustav. a ona koja se Hjeci cetrnaest dana«. ocanice i cvjerove kamilice. no ne k onom koji koristi rna]cinu dusicu. bjelokopitnjaka.

Hunjavica .JeCmen. Hla d noell i I1U po re II to bi vnieme svakako valjala izbjegav<lti.ehlada prjrodllim alltibioticima. zato upotrljebljene rnararnice j obloge drzite dalje od svojih ukucana. Kasali Pogledajte pod »Bronhiris« Mirovanje l1 krevetu. 67 .c Iscjedak iz rodnice Jecmenac Pogledajte pod »Upala rodnice« Ovdje se radi 0 upalnoj infekciji lojnih zlijezda na rubu vjede koja se pojavljuje posebno kod lscrpljenosti i velikog umora. kure '''lojenja i dovoljrlO tekllCine pomazil II lijeeelljll p. Otopinom naropiti vatu j staviti je toplu na zatvoreno oko te drzari 10 do 15 rninuta. Jecmenac je zarazan. Oblozi II> Od kamilice i ljekovite ocanice Primjena: Pornijesati cvjetove karnilice i ocanice u jednakim dijelovima.. II> Brza metoda s vrecicama caja Primjena: Preliti 1 vrecicu <"ajaod karnilice kipucorn vodorn i ostaviri 10 do 15 minuta toplu na zarvorenorn oku. Od toga uzeti 2 zlicice i preliti sa "" litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta.

Dolazi do infekcija gornjih disnih putova s bolovima II vratu. Opce mjere Kod virusnih infekcija. onda svaka dva sata 20 do 30 kapljica prva dva dana. Prehlade morate dobro izlijeciti. Teske probavljivu hranu morate II svakom slucaju izbaciri iz jelovnika. Za jacanje imunoloskog sustava . Ovisno 0 uzrocniku i sklonosti bolestima. Najbolje je da dva do tri dana pijere sarno rajeve i sokove i malo jedere. a nakon toga 68 .Bolesti i tegobe Prehlada Prehlade Pogledajte i pod »Gripa« se ubrajaju u najcesca oboljenja. onda varn je vjerojatno oslabljen irnunoloski sustav. prornukloscu. sok od crnog ribiza i sok od bazge. bronhiji i pluca mogu biti zahvaceni tim simptomima.sicusnirn uzrocnicima bolesti . drijenak. nosna 5upljina.. Ako vise od dva do tri puta na godinu pat ite od prehlada. kako bi se tijeto moglo koncentrirati na obrambeni rad. nase tijelo dopusta razlicitim virusima . jacanje obrambenog sustava najdjelotvornije je u procesu izljccenja. zdrijeJo. Ako smo npr. U pocetno] fazi infekcije uzimati 50 kapljica. prornuklosti i bolova u grlu naci cere pod tim natuknicarna. Opskrba vitaminorn C rnoze se i poboljsati tako da se uzima svjezi lirnunov sok. Nos. kaslja. I I zene j lokalizlrane. Priustite zato tijelu mir koji treba da bi ozdravilo. Ljekovito bilje za ublazavanje hunjavice. Rudbekija PrimjenQ. hunjavicom. te su regobe razlicito izra- oslabljeni. pod stresom ili pothladeni. disni putovi. Iskusan terapeut maze yam pomoci da ga regenerlrate.. laganorn ternperaturom. grkljan.. glavoboljom i bolovima u udovima. Kod infekata postoji posebno velika porreba za viraminorn C koji je potreban za obrarnbeni rad.da se po njemu prosire. Nekad dolazi do hunjavice. a 0 njima se upravo radi kod prehlada. nekad se javlja vise navederiih simptorna. Nase se tijelo mora dovesti u stanje da vlastitirn snagama rjesava napad uzrocnika bolesn. Inace ce se priroda osvetiti ponovnim napadom i sekundarnom bakterijskom infekcijorn.

orgaruzrna.Prehlada 30 kapljica na dan. kadulje i majcine dusice. 69 . Kapljice od svjezih biljaka kod temperature Primjena: Pomijesati u jednakim dijelovirna tinkture vrbove kore. Kod prehlade s temperarurom Primjen«: Pomijesajte II jednakim dijelovima cvjetove bazge. .. Ciklu morete jesn kao salatu iii pili njezin sok ('h do I litre na dan).. Jaki trio protiv prehlada Posebno su se kod prehlada dokazali pripravci s borovicom. mozda zasladene medom... . Za prevenciju uzimati ovu rnjesavinu 4 tjedna. Ostavite srajati 14 dana a svaki dan viSe puta protresite. Nemojte ga primjenji: vati kod temperature. Uzimati 3 do 4 puta na dan po I salicu u malim gutljajima i piti sro je moguce topliji napitak .. crvenom bojilu po kojemu pripada gr'upi Ilavonoida. Ovu rnjesavinu rnozete korisriri i oralno i za obloge. lipe. rnajcine dusice i kamilice. Alkohol sa smrekom Primjena: ZgnJeeite 100 grarna borovice i prelijte sa 500 mililitara 70-posromog alkohola. Kapljice od svjezih biJjaka za jacanje obrambenog susrava Primjena: Pornijesari IS mililirara rudbekije. Cikla jaea organ izam i obrarnbene snage zahvaljuj uci betaninu. nakon jela. Na kr~ljU procijedite i prelijte u novu bocu. . Ovdje je nekoliko takvih recepata. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. rnajcine dusice i karnilice. U akutnirn slucajevima uzimati 3 puta na dan 2S kapi (za prevenciju 3 puta 20) mjesavine razrijedene s nesto vode prije jela. eetnoj lazi prehlade . Za Tajga-korijen il i ruski ginseng (EI r berococcus e!. Uzimati 3 puta ria dan 25 ka p Ijica s n esro vod e prije jel a. vrbine kore.. Ljekoviti cajevt . visokog tla ka i sri'anih tegoba! . . limunorn iii dragoljubom.i sen!icosus) dobro je s redstvo za jacanje '. Potieu znojenje i snizavaju ternperaturu Primjena: Pornijesati jednake dijelove cvjetova lipe. Pijte 3 puta na dan po 1 salicu vruce mjesavine. majcine dusice i Iistove bozlkovine. pc 10 mililitara tinkture tajga-korijena. Preliti 2 zlii"ite rnjesavine sa V. pa rnoze dobro posluzitiu po- obrambenih snaga 'i . Prelijte 2 z!ieice mjesavine sa '14litre kipuce vade i ostavite da stoji 10 minuta . . bazge.

Brojni uzroci i bolesti mogu se sakrivati iza simptoma 70 . Teski se proljevi ne smiju I I Pristevi Proljev Pogledajre pod "Cif<' II I samostalno lijeeiti! i Kod vecine proljeva radi se 0 virusno iii bakrerijski prouzrokovanoj upaJi sluznice zeIuca I crijeva.. ciScenje krvi iii kod infekcija uzrnite 3 puta na dan po 20 kapi na kornadicu ~ecera. Djeca neka od toga uzlmajuz z!icice prije jela. Procijedite i uklonlte evrs!e dijelove pa u ka~u umijesajte toliko meda da nasta ne masa slicna sirupu. ..iputni proliev ne za ustavi za tri dana. jed nom dobro prokuhajte. Sirup ul ijte 1. litre kipuce vode.: Prema dogovoru s lijecnikom uzimati 3 puta !H! dan 1 do 2 kapi pomljesane s malo meda .1 bocicu i dobro zarvcrite. a odrasli 3 puta po 2 zlicice (takoder za jacanje) . Ostaviti da stoji 10 rninura i piti 2 do 3 saUce na dan..Bolesn i tegobe jacanje. Caj od dragoljuba PrimjCI1Q: 'h do 1 zlil'ice dragoljuba i Zlicicu rnjesavine caja protiv prehlade preliti sa \I. prorisnite i jos. ..imjena: Napravite sok gnjecenjern listova i pijre 1 do . Kod reurnatskih tegoba i bolova u zivcirna natrljajte bolna mjesta tom mjesavinorn. . . Sok od dragoljuba Pr. Sirup od borovica Primjena: Kuhajte 500 grama borovica U 3 litre vode dok ne postane mekano.. . Ostaviti da stoji 10 minuta i dodati nekoliko kapi sVjezeg limunovog soka (sluzi kao osvjezavajuCi i rashladujuci napitak) .. Pritom dolazl do cestih i pojacanih prafnjenja kasaste iii vodenaste stolice.. vode kclicinu od 2 do 3 narezana Iirnuna iz ekoloskog nasada. Iijecnik mora ustvrditi uzrck i odrediti terapiju. Erericno Iimunovo ulje Primje 11 (I. Limuuova vodica Primjena: Preliti litrom kipuce A ko se uoblcajenl ljetni il.2 pura na dan po 1 z!ieicu u malo vode (za jacanje obrarnbenih snaga) ...

klice bolesti. hladna pica I kod ljetnih temperatura. 5 rnl nerolija... Posebno !jetl i na putovanjimacesra su trovanja ziveznim namlrnlcama. zucnog rnjehura itd . kadulja. juhu od sluzi zobenih pahuljica iii rife. aroma-svjetiljku iIi posudlcu na grij. Uzrocnici su razllcite bakterije u pokvarenirn zive±rllm namirnicama. Mjdavina: '15 ml orlgana. po 30 ml lavande ieukalipta. opatu. i Proljev . lavanda. Nakon toga iIi kod jake gladi mozete jest) ribane jabuke.. c riga no. a cestih. Dezinficirajte zrak u prostorijama !. I ubrzana probava na kon ~ uzi rnanja anti biotika.cem tijelu cia se ispa ravaju. i I nedostatak enzirna probave. ljetnih proljeva. Elerii. Cesto takav proljev traje sarno jedan dan. 20 ml sportsa. koji su najcesce uzrokovani virusima ili bakterijama. bilancirane (elekeroliticke) oropine dobit cere II ljekarni. rnoze irnati mnoge uzroke: zivezne ~ narnirnice koje nadrazuju stuznicu. preopterecenost. toksini.. lijekovi. Lijecenje valja prepustiti iskusnu lijecniku iii horne- Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo ked bezazlenih. Tzv..c. lsto tako I putni stres rnoze biti uzrokorn nepravtlne motorike rada crijeva i nepravilnih stolica. obojjenja . rnajcina dusica.. borovica j cirnet 71 .na ulja za dezinfekciju zraka u prostorijarna prikladna SLI za sva ku vr stu in fekcije. . stres. Izrnedu obroka zvaCite susene borovnlce.. Doza: 10 kapi rnjesavine il i jed ne vt ste ulj a staviti u raspr5ivac.Proljev prolieva. Opce rnjere Dobro bi bilo prvih dan-dva tegoba nista ne jesti. pokvarene zivezne namirnice. pazlte na dostatnu zarnjenu tekucine i elektrolita. sandalovl ne iii cirneta . Ako gubite mnogo rekudne. nego sarno piti taj. Kod proljeva i prornjena prehrane ima vafnu ulogu. dvopek iii banane. . pri ('emu dolazi do process vrenja u tankorn i debe 10m crijevu. kao i kod putnih proljeva.Prehlada . Za pojedinacnu prirnjenu dobri su: eukalipt. Na raj naein bolesno tijelo dobiva potrebnu tekucinu i rnoze se isrodobno koncentrirsri na borbu protiv postojecih uzrocnika. cajev.

Od petoprste Primjena. Od kllncica PrimjellQ_ 1 ilicica klincica sravi se u hladnu vodu. ....Bolesti i tegobe Savjeti za prehranu . Dvije zliCice rnjesavine preliti sa If... Vise puta na dan pid po 1 saltcu u malim gutljajirna.. Oct karnilice Primjena: 2 iliciee cvjetova karnilice (kod djeee 1 Zlicicu] preliri Iitrorn kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Mjesavina protiv proljeva Primiena: Pornijesati 40 grams.. caja I i : Cvjetovi ublazavaju prikladni karnilice djel uju protu upalno ked svakog greeve te su I Ii: ob'lika pokvarencgi nadrazenog zeluea. Ked infekcljskog proljeva piti 2 sahce na dan .. Ostavitl da stoji 10 rninuea. Kura c[seen)a od pokvarenih ziveznih namirnica Primjena: Jednom uzeti 1 zliclI riclnusovog ul]a s limunovim sokom.. Neka stoji na toplom u termos-bocl i svaki sat popiti po '12 saliee .. Ljekoviti cajevi . . stese i cvjetova karnilice.. Sluz od zobi i karnilica Primjena. U lirru gorove sluzi staviti 1 Zlieu cvjetova kamilice i 1 zlicll steze (Potelltilla anserina). po 20 grarna llstova kupine.' Zobene pahuljice skuhati u rijetku sluz. . onda ostaviti da stoji '!2 sate. 72 . litre kipuce vode. onda prod" jediti. . zeluca zbog visokog sadrZaja Ideal na je zato saliea (aja od petoprste u izrnjeni sa salieom od kamillce..zagrije do vrenja i ostavi da stoji 5 minuta. Piti 3 salice nezasladenogcaja na dan. Ostaviti da stoji 10 rninuta i na dan piri po 3 nezasladene salice u malim gutljajirna nakon jela. Petoprsta dovesti (prstac) rnoze u nekih Ijudi do nadrazaja treslcvina. Od lupina luka Primjena: 1 saku lupina luka iz ekoloskih sadnji kuhati 10 minuta u 1 litri vode i od toga piti '12litre na dan.. korijena petoprste.. Nakon tog postiti jedan dan sa cajem i od drugog dana za ciscenje organizma uzlmati 1 do 2 zlicice akrivnog ugljena iii ljekovite zemlje dva puta na dan u caju.· 2 zHee nasjeckanog korijena zagrijati 1I '12litre vode i kuhatl 10 rninuta. .

listova rnervice i kicice (GentIQ/1Q Centareum). One djeluju skupljajuce i zgusnjavajuce na . zucnim tegobama. 25 do 30 kapi prije I I Osim protuupalne karnilice. ~ Etericna ulja Primjena: Po 1 rnilllitar ulja od lavande." litre kipuce vcde. grcevirna u zelucu i slaboscu Primjena: 2 zliCice listova mervice preliti sa '. ~ Kod upala debe log crijeva i nepravilnog rada crijeva zbog vtenja s napuhnuroscu i zatvorom u izrnjeni s proljevom Primjena: Istlsnutl 1 zlicu soka od hrena jz svjezeg korijena i uziman 3 puta ria dan 15 do 20 kapi. Sljedeci ljekoviti cajevi prikladni su za normaliziranje sadrze treslovine vazne su kod lijecenja proljeva. ~ Kod pojava vrenja s napuhnutoscu. ~ Poticanje probave PrimjelJa. po 10 grama zgnjedenih sjernenki kima. pokvarenim zelucem. kamillce i po 20 kapi s malo vode prije jela. ~ Poticanje probave i dezinfekcija Primjena: 2 zliEice origana preliri sa '. litre kipuce vode i ostaviri stajati 5 do 10 rninuta. Pozeljno je probavno poticajno i dezinficirajuce djelovanje. Pomijesati 20 grama rnajcine dusice. 73 . i biljke koje Pomoc kronieno kod kronicnih probavnih tegoba cestih rijerkih stolica. kima i bosiljka staviti 11 60 mililirara 90-postotnog alkohola.Proljev Kapljice ~ Biljne tinkrure Primjen. Piti 3 salice nezasladene otopine prije jela na dan.a. planinskog vriska. Piti 3 salice nezasladene otopine svaki dan poslije ili izmedu obroka. Dobro promijesati i 3 puta na dan uzimati giavnih obroka u malo rnlake vode. Pornijesati 20 mililirara tinkture rodinog kljuna Tri puta na dan uzimati tinkture petoprsre i 10 (Gcnmium). Dvij« zlicice mjesavine preliti sa '/. crijeva. osraviti da stoji 10 rninuta i pin po 3 salice nezasladenog taja na dan. upaljen u sluzokozu .' litre kipuce vode i osraviti da stoji 10 rninuta.· mililitara stolisnika.

se I I Primjena: U jednakim dijelovirna pornijesati velecvjemu divizrnu. Primjel1a: 74 kadul]e i bedrenice biljke u jednakim Pornijesati dijelovirna. Opee mjere Stedite glas i malo govorite kad yam je nadrazen grkljan./... 3 kapl Lilja kajeputovca. . . Nadrazujuce tvari kao sto 5U nikotin i alkohol ili jaki zacini morate. 4 kapi ulja eukalipta iii pap rene mervice . bol koja pece u podruqu grla kao i osjeca] suhoce te mucnl napadaji kaslja. I Voda za grgljanje . Preliti 2 ilicice rnjesavine sa v.. Odriavajte vlaznim zrak u prostorijama u kojirna boravire.... Napitak koji ublazava prornuklost i grebanje u grlu je i ovo -medeno vino«: rastopite 2 zlicice rneda u. . pare j plrnovi s rvarima koje djeluju nadrazujuce poticu oboljenje disnih putova.. ostavite d. neugodno grebanje u grlu. pa i grkljana. litre kipuce vcde. sacica evjetova kamilice . Ljekoviti caj Ovo je dobar biljni caj koji pornaze kod prornuklosri. Prasan i suh zrak. korijen bedrenice. Mjere kojirna rnofete oja1:atl svoje obrarnbene snage naci cere pod »Prehlada« na 68. Med je i lnace vrlo dobar kod promuklosti.. litre kipuee vode i triput na dan piti saltcu caja zasladenu medom.Bolestl i tegobe Promuklost Simptomi upale grkljana su promuklost sve do gubitka glasa. korijen bijelog sljeza i lisrove bjelokcpitnjaka. Inhalacije Primjena: Biljke ili ulja navedena II receptima staviri u posudu sa 2 litre vruce vode te 10 do 1S rninuta ispod velikog rucnika udisati nasrale pare . srranici i dalje. iglica smreke ili lavande ohladi i dodaite sok I lirnun a. Pijte dosra roplihcajeva s medom i vitaminorn C. iskasljavanje. Preko dana pijte u malim gutljajima. Od kamilice. izbjegavati. Od toga . naravno.

ita jojobe iii badema 40 kapi ulja cajevca i tlatapari rime baina miesta dva do tri puia ne dan..Prornuklost Kod osipa pomaie mjefavina ulja kOja ujedno i Iljeguje ko". Hladno kod akutnih upala Primjena: Pornijesati 3 do 4 Z1ice jabucnog octa sa \12 litre hladne vode.. vlaznu stranu ovid oko vrata. m puta na dan grgljati tu oropinu. . Toplo ked kronienih upala Primjel1a: Preliti 1 saku trina sa \I.: staviti u 100 mili· I ra u Ija pien i"lil! klica.. uzeti 3 zlicice i preliti sa '/4 line kipuce vode te svakih 2 sara otopinom temeljito ispirati grlo i grgljati. to Od lirnuna Primjena: Sraviri sok od '12 do cijelog lirnuna u casu vode. a onda suhu polovicu oviti preko toga. Nakon toga u posudu uroniti dugacak rucnik do polovice. litre kipuce vode j ostaviti da stoji 10 minuta. Na kraju oko vrata ornotati jos i vuneni sa.. litre kipuce vode i 3 pma na dan grgljati tu otopinu. Oblozi oko vrata .!. Oblog staviti oko vrata kao kod gornje upute. to Od arnike Primjena: Preliti 1 do 2 zlicice cvjerova sa 'I. 75 .

Inace mozete primjenjivati i eal od cvjetova arnike za obloge: 1 Wea cvjerova prelije se sa V. litre kipuce vode i ostavi se stajati 10 rninuta. flastere iii poveze. . Stoga ovu biljku koristite oprezno i . litre kipuce vode i ostaviti da sroji 10 min uta. kako se ne bi pojavila mogucnost dodatne infekcije. No ne smijemo zaboraviti ni cijepljenjem se pobrinuti za dostatnu zastiru od tetanusa. Kod malih rana i porezonna preporucuje se ciseenje tinkturom amike iii rujevine... Kao alternativu mozete primijeniti ' jednako dobar i lako pod noslj ivi neven. Ciscenje i dezinfekcija ..Bolesti i tegobe Pros irene vene Rane. Po 1 kap ulja niaoulija.. .. naravno.. . sarno u malim kOliCi-1 nama. zlice tinkture arnike u '14 litre prethodno prokuhane vode. Oblozi . Od nevena Primjena: Preliti 3 meice nevenovih cvjetova sa '!. Posebno kod teste i previsoke doze arnike rnofe dod do kontakt- I I nih alergija. Za dezinfidranje i zaustavljanje krvarenja kod rana i ozljeda: nakapati cist limunov sok ili razrijeden s prokuhanom vodom..' sahce prethodno prokuhane vode . ogreborina i ostrugotina postoji citav niz izvrsnih ljekovitih biljaka. Od arnike Primjena: Staviti I/. opekline Pogledajre »Upala vena« Ozbiljne ozljede kofe koje jako krvare mora. U til svrhu sravite '/2 ilicice tinkrure 1I I.. eukalipta i origana te 3 kapi lavandlna ulja takcder su dobre za i'iscenje i dezinficiranje inficiranih rana . obradiri lijecnik. Koristite za svoje obloge sterilne zavoje. I 76 . Kod manjih rana.. Prokuhavajre zato u sljedeCim receptirna potrebnu vodu 20 rninuta duze.

. Pornaze cireva. -prokuhane razrijedenog OVO _p~maze k~~dop:klina .Rane. Od rudbekije Kod rana koje lose zarastaju i koje ne reagiraju na druga ljekovita sredsrva. Kod lag.. mozete uporrijebiri i njega) te na laganoj temperaturi mijesati oko V2 sata. kao i 8 kapi ulja lavande. Ljekoviro ulje za rane Primjena: Pcmijesati po 8 kapi etericnih ulja kamilice. dok mas lac ne postane zlatnozur.. Iavande i igJice u 100 mililitara ulja ivaneice i nanijeri na ozlijedenu kotu. Pomijesati mirte sa 20 kapi ulja ivancice.. ali ako nemate drugoga. opekline . Maslac od nevena Primjena: Staviti 100 grama svjezih iii 50 grama suh. Pomijdati po 6 kapi ulia origana i iglice. I kap esencije I .. Ljekovite masti ..... Svaka 3 sata malo stavi ti na sterilni omotatl zavoj i kod opekli na i lana dijelova ulja ivancice. Procijediti kroz cjedilo. rana i oko ozlijedenih koze. zlice rinkrure u '". Kod manjih pornafu oblozi --~ ~ ~ opeklina od ulja r . Djelotvorne tvari upijaju se u njega..ih cvjerova u 500 grama otopljenog kozjeg rnaslaca (obicni rnaslac nije najbolji.. kod opeklina. ivancice.cudotvornog lijeka sjevernoameriCkih Indijanaca.. testo pomaze ekstrakt rudbekije ili razrijedena tinktura rudbekije . 77 . litre prokuhane vode i koristiri za obloge. . PrimjellQ' Otopiti V. ... nih opeklina pomazu komprese vode iii s nekollko malo ! I kapi ulja lavande. zamrznuti maslac u malirn kornadicima i I'uvati u skrinji za duboko smrzavanje do upotrebe ...

natopiti zavoj i sraviti ga na ranu. Siabost obrambenog sustava Obrambeni sustav stiti nas svojirn starucama od neocekivanih napadaca kao sto su bakterije. I I Oblozi ~ Od rujevine Primjena: Staviti 20kapi tinkture rujevine u Ih case prokuhane vode. stavite ga na ranu. Natopiti zavoj . Opee rnjere Prerpostavljate Ii da yam je oslabljen Imunoloski sustav. slobodne radikale koji su agresivne rvari nastale za vrijerne normalnih procesa izmjene rvari u tijelu. Mnogi su Ijudi danas skloni infekcijarna ili pate oct kronicnog umora -sto je drugo ime za slabost obrambenog sustava. ~ Od miloduha. ~ Od hamamelisa Primjena: Kuhari 1 do 2 zlice kore i listova sa '/4 litre prethodno prokuhane vode oko 10 min uta na laganoj temperaturi i stavljad kao oblog od rnlakog pripravka. On odstranjuje i tzv. virusi i gljivice te ratile. .iti otrovi. prekr~jte ga::om I povezite. dakle na kafi i sluznici. ~ Od lavande Primjella: Otopiti 10 kapi ulja lavande 1I nesto 70-postotnog alkohola. trebali biste 51" prepustiti u ruke iskusnih lijecnika iii horneopata 78 Svagdie gdje nam tijelo dolaziu dodir s vanjskirn svijetom. Jednostavnu slabosr obrambenog sustava prepoznajemo po tome sto se uvijek pcnovno javljaju infekcije kao prehlade. iglice i lavande Primjena: Staviti po 3 kapi erericnlh ulja miloduha.Bolesti i tegobe Ona Fina koflca koja dijeli jedan slo] luka od drugoga odlican je antisepticn. gripa iIi napadi gljivica i sro se sve teze lijeee_ Jstodobno dolazi do opceg osjecaja slabosti i iscrpljenosti. posebno smo podlofni infekcijama. Razlozi bi se morali potraziti u stalnim preoprerecenjirna zbog sve vise razine nadrazaja kojima je izlazen sve veci broj ljudi.istaviti ga na ranu. ig!ice i lavande u malo 70-postomog alkohola i natopiti zavo]. Zato su i zastitni mehanizrni naseg tijela tame posebno izrazem. zavo]. Oprezno odvojite kornadic takve kozice.

astrne. I ! . Takva je tinkrura upotrebljiva godinu dana. Nakon 14 dana Ispresati. gripe. zagrijre do vrenja i ostavire cia sroji 10 minura. Trideset kapi je i inace preporuceua dnevna doza. litre kipuce vcde. ostavite da stoji 10 rninuta i pijte 2salice na dan. Preventivno u prijelaznim razdobljima na proljece i u jesen pijte 3 tjedna ovaj pripravak II sklopu lijecenja. I 79 . reumatskih tegoba i asrme. pelina i paprene rnetvice u jednakim dijelovirna Primiena: Pre!ijte 2 f!ieice mjesavine sa 'I. ~ Od majcine dusice iIi planinske majcine dusice Primiena: Prelijte 2 Weice biljaka sa Y. kaslja. Kretanjem na sVjezem zraku i prehranom bogatorn vitarninima. Primjeno: OguLiti i narezari na sirne kcrnadice 250 grama cesna cesnjaka te sraviti u litru 70·postotnog alkohola da stoji 14 dana na sobnej temperarurl. za prosiren]e zila i smanjivanje visokog rlaka. upala rnokracn ih putova. nego i jaca tijelo i imunoloski suseav Ljekoviti cajevi ~ ad rudbekije. litre vrele vode. promuklosti. . Citav niz Ijekovitih biljaka nije sarno direkmo antibioticno djelotvorno. Cesto protresti.Slabost obrarnbenog koji ee yam propisati prilagodenu terapiju. koje pocivaju na sla bosti i i pothladenj u. prehlade. kao antiseptik. bolova u trbuhu i crijevnih inFekcija. procistiti icuvati u tamuoj dobro zarvorenoj bod. I zap-avo kod svih bolesti . Za sprjscavanje prehlade uzimajte 3 puta na dan po 10 kapt prije jela. ~ ad lipinih cvjetova Primjena: Prelijte 2 zlitice biijne rnjesavine sa 'I.Rane . pornaze kod hunlavice. bronbitisa. su stava i (aj od rnajcine dusice Tinktura od ceSujaka Za jacanje i zastitu od i nfekcija prikladna je tinktura od cesnjaka koja se rnofe primjenjivati za preventivu prehlade. njihovu rerapiju mozete sarno pojacati. Ova tjedna pijte po 3 Salke na dan.. litre vode. ali i kod skleroze. Osravite da stoji oko 10 minura i pijte 2 tjedna 2 do 3 salice na dan prije jela.

. Oblozi . Kuhati na iaganoj vatri 10 minute i procijedit. Juhu zaciniti solju i paprom i kratko prije pcslufivanja dodati jos malo bosiljka. Preliti sa % litre jake mesne juhe i pustiti da kratko provrije. . Mlakorn otopinom natopiti zavoj i stavljari kao oblog..Savjeti za prehranu .. Isto se postize i sa 2 sirova cesna cesnjaka pojedena s kruhom . kopra ili krabljice. Potocarka rnoae U osjetljivih ljudi nadrafiti zeludac. Svrbei. 80 ..i. Napitak od potocarke (Nasturtium officinale) za jacanje imuniteta Primjena: 1 zlka svjezeg soka potocarke pije se tjedan dana u ornjeru 1:5 razrijedena sa stepkorn iii mineralnorn vodorn. majcme dusice. Kod ekcerna koji svrbe Primjena: U I." litre vode stavitizlrcu hrastove kore ili hamarnelisa. Pornijesati 2 zumanca sa 2 zlice vocnog octa i dodaci u juhu. Maknuti posudu sa stednjaka i umijesati pjenjacom 2 bjelanca. S tom otopinom praviti obloge .. Juha od cesnjaka za jacanje obrambenog susrava Priprema. . Kod upala Primjena: Staviti 2 do 3 zliCice cvjetova kamilice u Y4 litre kipuce vode.: Zagrijavajte 6 velikih cesnacesnjeka u malo maslinovog ulja dok ne postanu staklasti (ne srnedil). osraviti da stoji 10 minuta i procijediti. odnosno mjesavinu obiju biljaka. Posluziti s prepecenim komadicima cmog kruha . Recepte za to nab cere pod pojedinim natuknicama. Ljekovite biljke navedene u daljnjem tekstu ceseo mogu ublaziti lagane tegobe. upala koze i gljivicnih oboljenja.. Do svrbeza dolazi najcesce kod ekcema.

Vazna je same da dosta pijete i jedete laganu i vitaminirna bogatu hranu. Uliti u boeu. 4 mililitra klinciceva ulja. prsa. Temperaturu snifavajte tek kad prijede 39°C (u djece smije biti i malo iznad toga). postanete nemirni iii omamljeni iii se pojave greevi od temperature. trbuh i leda. 81 . tako da dabijete oko 'I. Stavite Temperaturu snifavarno i vlazenjem tijela.Siabost obrambenog sustava . Nemojte rijelo opterecivati nepotrebnirn aktivnostima. Razrijedeno vodom koristiti kao sredstvo protiv svrbeza. Zato lagano povisene temperature ne biste trebali odmah snizavati iii posezati za tabletama za njihovo snizavanje. Ona nije bolest. Temperatura Temperatura je simptom koji se najceSce javlja II vezi s infekeijama. uvijek u smjeru srca. Recepte za cajeve koji poticu znojenje i skidaju ternperaturu mozere naci pod naslovom »Prehlada«. Oblozi za skidanje temperature II> Oetena Carapa po Kneippavoj metodi Primjena: Pornijesajte 1 dio acta sa 5 dijelova vode sobne temperature. Pcrnijesajte u posudi I litru rnlake vade sa 4 zlice acta i vlazite time cljelo tijela: ruke i nage. osim aka yam je krvotok preoprerecen. ali pokazuje da se rijelo snazno bori protiv uzrocnika bolesti i da se brzo vrsi izmjena rvari kao dio potrebnih obrambenih akcija tijela. najbolje u postelji.Temperatura Masaie II> Kod svrbeza pomaze i 1 do 2 kapi etericnih ulja majcine dusice ili paprene rnervice. Opee mjere Najvaznija mjera kod temperature jest miravanje. Mnoge bakterije uniste se vee visokorn remperaturom. do 'Iz Litre vode. Nakon toga se dobro obrisite: illegn ite U postelju i pokrijte se. hladnocom iii propuhom. po 10 mililitara ulja lim una i lavande kao i 60 rnililitara bijelag vinskog octa. II> Ocat djeluje anrisepricno i ublazava svrbez Primjena: Pornijesati 15 rnililitara rakije ad maticnjaka. Ne primjenjujte ta ulja kad male djeee i kod upaljene koze jer djeluju jako nadrazujuce.

ne prevelike. Utrljavanja i oblozi .ali nernojre ako je prvi sloj ostao hladan ili se smrzavare. Suha polovica slufit ce za prekrivanje. I » I Ubodi insekata Kod uboda pcela i osa cesro rnoze doci do alergijskih reakcija s jakirn oreklinama i losirn opcirn stanjern organizrna. naime.. U jednakim dijelovima pornijesati etericno ulje lavande i 70-postotni alkohol te s nekoliko kapi natrljati mjesto uboda. ~ Oblozi od svjezeg kravljeg sira na listovima Primjena: Na dvije. nalazi otrovni mjehuric koji se na pritisa k isprazn i u i mjesto uboda. Voda za ovakav oblog ne smije biri prehladna jer se rako previse opterecuje krvotok.. U tom slucaju treba neodgodivo pcrraziri lijecnika. Ostavite takve carape 1 sat na nogama. Preko svega omotajte vuneni pokrivac i ostanite u krevetu 20 rninuta. mozete staviti jos jedan oblog . U vodu mozete dodati i 5 kapi lavandinog etericnog ulja. tako da postelja ostane suha. Oko svakeg lista na nozi stavite po jedan oblog i ostavite da djeJuje cijele noci. Prirnjenjujte je 2 do 3 puta na dan sve dok temperatura ne padne. Kod uboda pcela zalac ostaje u kozi i mora se odmah odstraniti: tankom pincetom zahvatite Zalac posve blizu povrsine koze a Ii ne na zadebljalu gornjem kraju! Ondje se. dobro ih procijedite i obucite ih. ~ Oblozi na listovima Primjena: Uronite do pclovice 2 lanene ili parnucne krpe velicine rucnika u vodu sobne temperature i zarnotajte njirna potkoljenice od gleznja do koljena. lanene krpe stavire po 250 grama hladnog (ne prehladnog) svjeZeg kravljeg sira.Bolesti i tegobe parnucne caJ-ape u tu mjesavinu. Nemojte korisriti OVll metodu kad su yam noge i listovi hladni. Ako je potrebno. Nakon toga zarnorajte obje noge u vunene pokrivace i stavite kao podlogu debeli rucnik. Mofe se staviti i 2 kapi eterienog ulja lavande direktno na mjesto uboda. 82 . Oblozi od sira svoje djelovanje hladen]a zadrzavaju duze nego jednostavni oblozi s vodom.

fizikalna djelovanja kao stO su jako suncevo zracenje iii djelovanje hladnoce te uzrocnici bolesri iii parazttl.~ Na rnjesto uboda nakapati svjez limunov sok. nakim dilelovima. koza se perura. tre.Temperatura .Up. Prelijte 2 do 3 Z1iCicemjesavine sa '14 litre Primjena stite kiseli ornotac nase koze. Cesta su upale kose izazvane i alergijama . Ne smijete ill previse zategnuti i rnoraju propustari zrak. nabreknutost. Kod vlazruh ekcerna pornazu vlaznl oblozi. ~ Od kainilice i dragoljuba Primjena Pomijesajte cvjetove karnilice i dragoljuba u jed. srvaraju se rnjehurici. sro znaci cia se ne smiju prlmjenjivati kreme iii paste. a. Upala grkljana Pogledajte Upala koze »Promuklosr« Upala koze Hi dermatitis je upalna reakcija koze koja nastaje zbog vanjskih podrazaja. i Kod suhe koze oovezno I: kofe.bate njezno. Obnovite oblog svaki put kad postane topao i suh. ~ Na mjesto uboda staviti narezen svjezi luk. Moguci uzrccnicl su podrafaji kemijskim tvarima. Opee mjere Za obloge koristite Ciste Janene krpe iii zavoje. najrnanje 3 puta na dan. Ostavire da stoji 10 minuta i stavljajte 3 puta na dan obloge od ohladene otopine. 83 ko~i njezinu pri rodn u . uevrstiti ga re ostaviti da stoji neko vrijeme. vlazi i doiazi do stvaranja krastica. '~ Staviti po 25 kapi ulja lavande i cajevca u 100 rnililitara masLinovog ulja i dobro prornijesati. Oblezi ~ Od kamilice Prelijte 3 do 4 zliCice cvjetova kamllice sa '/4 litre kipuce 'lode. ali j. Kod nje se na odredenim mjestima na kozi javljaju crvenilo. nemasno sredstvo za ciscenje Moderni pH-neutra lni sapuni. Nekoliko kapljica staviti na mjesto uboda.. doduse.l. koze .aee od mascu ju i na taj nacin uzirnaju I zasntu.

Tim uljern rnazari ekcerne.: Preliti 1 zlicu kore harnamelisa sa % litre vade. OdgovarajuCi I preparati mo. U tom su slucaju prikladniji oblozi od hrastove kore koja saddi treslovine i koja se dobro podnosi na kofi. . litre maslinovog ulja i grijan 2 sara na toploj parnoj kupeJji.Ba lesti i tegobe kipuce vode. I 84 . I I Masafe . litre kipuce vode.. Zagrijte i ostavite sve da se kuha 15 minuta. u Ije pupoljke iii jeftinije ulje boraiine (Borrago oflicillalis). Osraviti da stoji preko noel i nakou toga procijediti kroz krpu..h pejava i kod neurodermitisa ublazava... Kajiput primjena karnilice iii dragoljuba maze izazvatl i nadraza] koze. Osravite da stoji 10 rninura i koristite za obloge (posebno dobro i kod alergija). a onda ohladite i procijedite. Ostaviti da stejl 10 minuta i upotrtjebiri za obloge. Od kore hamamelisa Primjena.iziranim trgovinama.gu se naci u specijal. Kod alergijsk. Od nevena Primjenc: Preliti 3 z!icice nevenovih cvjetova sa V. njeguje i lijeCi .. Prelijte 1 zlicu hrastove kore sa If.. Zakuhari do vrenja i ostaviri da stoji 15 minuta.. Vedica za lice protiv upala Pritnjena: Staviti 10 kapi ulja cajevca u 100 mililitara hidrolata cd hamarnelisa... Oprezno rianijeti jer maze izazvati dodatne nadrazaje.. Primjena. . Kod upala koze uzrokovanih infekcijom Primjena: 2 kapi Lilja kajeputovca pomijesati sa sokorn pola limuna i stavljari 2 pura na dan na kozu. Time namazari upaljena mjesta.. . . litre vode. Od hrastove kore Hrastova kore osobito dobra pomafe kod vlaznih i svrbecih ekcema. . Kod suhih ekcema Primjena: Staviti saku lavandinih cvjetova u posudu sa 'I... Malo ohladiti i korisriti za obloge . Vise puta na dan stavljajre obloge s ovom otopinom. . Ljekovito ulje s eterienirn uljirna Primjel1a: Staviti po 6 kapi ulja kamilice i lavande u 50 rnililitara jojobina ulja i oprezno nanijeti na upaljena mjesta..

Neka bude bogata vitaminima . U svaku salicu dodati na vrsku noza sode-bikarbone da se alkalizira rnokraca.Up" Ia rnjehura Upala mjehura Mokracni mjehur osjetljiv je na hladnocu..najbolje je odrediti jedan dan u tjednu kad cete jesti sarno voce i povrce.. ... (aja il i jela. otidite k lijecniku jer ce mozda trebati upotrijebiti antibiotik. Posebno opasno je prosirenje upale mjehura preko rnokracnih putova u bubrege.. Ovo pomafe kod upale mjehura . Utoplite donji dio tjjeia uzmite toplo donje rublje.. litre hladne vcde. ona se lako moze upaliti. Upale mjehura mogu izazvati razn i uz rocn lei. Ako sluznica mjehura zbog hladnoce izgubi svoju obrambenu snagu. carape i cipele.Upala koie . odmah otidite k lijecniku. sto se katkad rnoze dogoditi neprirnjetno i bez simptorna kod kronicne upale. 85 . . Pazite na prebranu. Izbjegavajte jake zacine i ne solite hranu prevlse. kavu iIi alkchol.. Ako nakon dva dana ne dode ni do kakva poboljsanja.. Oscbito zene testo pate od upala mjehura jer zbog kraclh rnokracnih cijevi bakterije lakse prodiru u mjehur. ostaviti da stoji 12 do 24 sata s povremeni. Pritorn cesto dolazi do ovih tegoba: bolovi kod mokrenja. prehlada h ladne noge. Kod primjene medvjetke I zaCinjenih nadrafa] zbog previse erne kave. npr.. I Ljekoviti eajevi . . Za povecanje obrambene snage organizma uzimajte preparate s rudbekijom. ali ne erni caj. nego dezinflcirajuce cajeve koji umjereno poticu na mokrenje. Pijte dosta tekucine. .. cesu poriv na mckrenje s malo mokrace i pecenje kod mokrenja. Upale rnjehura zato se moraju dobro izlijeciti. Od lisrova medvjetke Primjerw: 2 z!iciee listova preliti sa '/. predugo sjedenje na hladnoj podlozi.m rnijesanjern j piti po 3 salice ria dan... Kod upale mjehura koja je podela s ternperaturorn.

To je normalno i nije razlog za paniku.jaka pulsirajuca i udarajuca bol u podruEju eela kod upale ceone supljine. Opce mjere Da bi se olaksalo disanje. I na pocetku terapije urin posmedi. IIi priprernite kao hladnu oropinu (pogledajte gore). Tri puta na dan uzirnajte 25 kapi prije obroka 1I casi rnlake vode. a zahvacena mjesta na lieu su osjetljiva na prlrisak. Primjena: Pomijesajte po 1 rnililitar eteriEnih ulja kajeputovca.Bolest i i tegobe Caj za mjehur rnorate piti i nakon prestanka i I tegoba jos 3 do 5 dana. Sluz iii gnoj teku iz nosa. mirte i srnreke sa 60 rnililitara 90-postotnog alkohola. ceone supljine u ceono] kosti iznad i iza obrva. U tom slucaju otidite na pregled k zubaru. 0 upali nosnih supljina govori se kad se upali sluznica u supljinama. Kod naginjanja glave prema naprijed ti bolovi postaju inrenzivniji. I tako da se upala ! stvarno izlijei'i. Nekad SlI simptomi jednoznacnl . lavande. Celjusne Sllpljine nalaze se ispod oCijl1 u podrucju obraza. Kapijice Dodamo rnozete u suglasju s lijecnikom uzimati i ove kapi. Kapljice nisu za djecu. Kod ponovljenih upala Nosne su supljine zapravc supljine oblozene sluznicom koje su s nosnicarna povezane malim otvorima. Pijte 3 salice na dan. Upala mokracnih putova UpaJa nosne supljine Pogledajte »Upala mjehura« nosne s u pi] ine moze se sum njati i na ostecene zube iJi zubni korijen. Od listova brusnice Primjena: Zagrijte 2 zlicice biljke sa V4 litre vode do vrenja i ostavite da se kuha na laganoj temperaturi 5 minuta. u ovJazivaE zraka iii arorna-svjetiljku stavite isparavati nekoliko kapi uJja borovih iglica ili 86 . Za djecu ispod 12 godina ovaj caj nije prikladan. To se u pravilu dogodi10 kad narn inace obicna hunjavica potraje dulje od l4 dana. . kod nosnica pri upali celjusne supljine..

Upala mjehura

- Upala nosne suplJine

dezinficirajucu aromaricnu rnjesavinu. Olaksanje, posebno kod kronicnih upala, donose i svakodnevna zracenja crvenim svjetlom (u rrajanju od 10 minuta).

----- - --

Za inhaliranje kod upale nosne supljine
... 35 grama eukaliptovih listova. po 20 grama listova majci ne d usice i paprene metvice. Doza: 3 tlice ... po 3 kapi ulja eukalipta. paprene metvke, kamilice i bora iii iglica srnreke

... 3 do 4 zlice cvjetova kamilice iii I iliea tinkture kamilice ... po 3 do 4 kapl ulja kajeputovca, borovih ighca i lavande ... po 3 do 4 kapi ulja karnilice. lavande i eukalipta

I

Masaze ... Kod upala takoder pornaze kad stavite jednu ad gore navedenih rnjesavina u V2 iHee ulja ivancice i njome vise puta na dan trljate nosne supljine i bolna mjesta na kostima lica . ... Kod upaJe ceone supljine za ublazavanje bolova rnozete nanijeti po 2 kapi ulja lavande i kamilice iznad i ispod ociju u smjeru sljepooCica. Ljekoviti cajevi ... Biljni caj kod akutnih tegoba u nosnim supljinama Primjena. Pomijesati u jedriakirn dijelavima izdanke bora, majeinu dusicu, listove kadulje i cvjetove karnilice. Od toga 2 i!icice preliri sa '/4 litre kipuce vade, ostaviti da stoji 10 minuta i piti po 2 do 3 salice na dan . .... Caj za razrjedivanje sluzi Primjena: Pomijesati u jednakirn dijelovima korijen jaglaca i cvjetove velecvjetne divizme i preliri 2 ilicice mjesavine sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da stoji 10 minuta i ad toga piti 3 salice na dan.

I I
I

Kod kronicnih upala nosne supljine iii hunjavice nemojte upotrebljavati n ikakva etericna ulja jer ana

I

isusujuce djeluju na
sluznicu.

87

Bolesti i tegobe

lspiranje nosa
... Cajem od kamiliee
Ako je stuz gusta, pijte za olaksanje mnogo tople tekucine i cajeve koji razrjeduju sluz. Dobre sui vruce juhe, posebno s mnogo

Primjena: Kroz nosrucu usrnrknuti svjeii mlaki caj od karnilice tako da dode sve do grla. ... Limunovim sokom Primjena: Vise puta na dan nakapati nekoliko kapi Iimunova soka U obje nosnice. Nernojte to raditi ako vas jake nadra.zuje. : .. Sianom vodom . Primjena: U sallcl mlake vode rasropiti 'fl mciee soli. Zatvoriti jednu nosnicu j kroz drugu snazno usmrknuri otopinu soli. Casu drfati iagano nagnutom. Ponoviti 5 drugom nosnicom. Takvo ispiranje nosa radite 2-3 pura na dan, ako ga lako podnosire.

I

cesnjaka i luka.

Upalaoka
Ocna spojnica je nastavak vanjske koze nalik na sluzokozu koja je zbog laganog izlucivanja sl.Izni.hzlijezda stalno vlazna. Ako se nadraze povrsinske krvne zilice, oei nabreknu i pocrvene, To se dogada zbog vjetra i propuha, hladnoce, dima iii prasine, prelaska katara iz nosa iii nosnih supljina i kemijskih iii nekih drugih nadrazaja oka, kao i zbog kupanja u kloriranoj vodi iii insekata. Prvi znaci upale ocne spojnice su osjecaj suhoce u oku, osjeca] stra nog tijela, suzen]e, osjetljivost na svjerlost, pecenje i zareCi svrbei ua koji se, medutim, ne srnije reagirati.

Cak i kad varn je jake tesko. nemojte trljati oci koje vas svrbe kod upale ocne spojnice.

I

I

Za

zastitu oeiju trebali

Ispiranje oka
Cesta pomaze isp iranje ocan icom (Eupil rQsia). Ocan ita se primjenjuje pornocu naprave za ispiranje ociju koju mozere naoaviti I.l Ijekarni. !Ii natoplte kornad sterilnog zavoia mlakorn otopinom i sravite ga na oboljelo oko, Primjena. Pornijesati u jednakim djjelovima zgnjecene sjemenke komoraca i ocaruce. Dvije zliCice ee mjesavine

biste nositi sunca ne naocale, Kod gnojnog

iscjetka trebate otiCi I k I ijecniku. '

88

U pala nosne suplj ine - Upala rodnice

prokuhajte sa 'I. litre destilirane vode i ostavite da sto]i 5 rninura. Na vrsku noza dodajte malo morske soli. Procijedire otopinu kroz filtar-papir taka da u tekuCini ne ostane sitnih djelica biljaka. Mlaku tekucinu stavite u napravu za ispiranje oeiju i njome ujutro i uvecer dvije minute ispirite oei. Pritom drl:ite oci orvorenima. Ljekoviti caj S ocanicom Primjena: Prelijte 2 tlicice biljke sa '10 litre kipuce vode, Osravire da stoji 10 minuta i pijte 3saliee na dan, Ovaj I'aj pornaze i kod hunjaviee i peludne groznice.

Upaiarodni.ce, gljivice u rodnici
Upala rodnice rnoze biti izazvaria bakterijski iii gljivicno, posebno kad je oslabljen obrambeni susrav organizma i kad je prirod na bakterijska flora u pod rucju vagine narusena npr. uzimanjem antibiotika. Moguce tegobe su crvenilo, natecenost, svrbez i testa bijeli iscjedak. On je uzrokovan upalnirn izlucivanjem vodenastog do bijelog sekrera iz rod nice. Ljekoviti caj Za lijecenje gljiviiinih oboljenja oralnim putem pijte caj od vrkute (Alcl1emilla). Primjella: Prelijte 1 do 2 tliciee biljke sa '/. litre kipuce vode. Ostavite da stoji 10 minura, onda procijedite. Pijte 1 do 1V, litre toga .:aja na dan. Kapljice Ove biljne kapljice jacaju obrarnbeni sustav, djeluju ublazavajuce na upalu i poticu izhrcivanje sekreta, Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima tinkture pelina, kadulje, majcine dusiee, stolisnika i koprive, Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela, Prije nego sto ih progutate, zadrzite kapi malo u ustima.

89

Cesto su 90 . procljedite i mlakorn otopinorn ispirite 1 do 2 puta na dan tjedan dana. Tjedan dana ispirite torn otopinom 1 do 2 puta na dan. ~ Kod laganih nadrazaja i upala Primjena: Pomijesajte cvjetove karnilice i kadulje u jednakim dijelovima. Mlakom otopinom tjedan dana ispirite 1 do 2 puta na dan. kako hi se iile rasteretile. po 20 grarna listova ruzrnarina. nastetiti i same dodatno pojacati upalu. kadulje i stolisnika pa 3 do 4 Zliace rnjesavine kuhajte u litri vode 10 minura ria laganoj ternperaturi. Ispiranje ~ Kod jakog iscjetka Primiena: Pomijesajte 40 grama hrastove kore. Upala sluznice usne supljine Upale sluznice usne supljille javljaju se najcesce u vezi s infekcijama. Trudnic« bi zalD S!i cesce crebale IciClei s lagano uzdignutim nogoma. naime. u time i vene. ~ Kod vaginalnih infekcija j biielog pranja Primjena: Lagano kuhati saku cvjetova lavande 10 minuta. posebno zelucano-crijevnog trakta.Bolesti i tegobe Upravo u crudlloCi juko opterecene noge. o ispiranju ked upale rodnice razgovarajte 5 ginekologorn Nestrucan I II postupak mofe. Prelijte 3 zlice mjesavine litrorn kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta.

Tim se putern mogu prosiriti i uzrcenici bolesti iz usta. Time ispirati vise puta na dan . bolovi u uhu Uho je preko usne cijevi. . U pravilu kod upala usta i usne 5UPljine pouzdane su i djelotvorne antibioticne biljke kadulja i rujevina. Klincic Primjeno: Staviti zlicicu klincica u If. vodica za usta iii odredene prehrarnbene namirnice .Upala rodnice . grla iii od zuoa i dospjeri do srednjeg uha. Kuhati 10 rninuta na laganoj temperaturi.. Posebno u djece iz neizlijecene prehlade 91 .. Rujevina I Kod upala usne supljine djeluje '/' case svjezeg pornijesanog sa zlicicom rneda. Nekoliko minuta time ispirati usta. povezano s nosno-zdrijelnim dijelom. .Upal. Bijele naslage s laganorn upalorn mogu upucivati i na napadaj gljivica kandide. ohladiti i dodati 10 kapi tinkrure rujevine... I pritisak sekreta iz nosne supljine mofe takoder uzrokovati belove.. Kadulja Primjena: Staviti punu saku listova kadulje u litru vode i kuhati 10 min uta na laganoj temperaturi. Ispiranje . I II· I i afti ublazavajuce : limunovog soka P. uha uzroci alergijske naravi. tzv.. .·imjerta: Staviti 20 kapi tinkture rujevine u casu mlake vode pa ispirati i grgljati tom rekucinom vise puta na dan . Petoprsta Primjena: Zagrijati 2 cajne Zlieiee petoprste u y" litre vode.. ostaviti da stoji 10 minura i time ispirati. Vise puta na dan time ispirati i grgUati. Upala uha. litre kipuce vode. Eustahijeve trube.. Opce mjere Za ublazavanje i lUecenje ima nekoliko djelotvornih lokalnih proruupalnih metoda. MoguCi uzrocnici mogu biti: pasta za zube.

I Upala vena Bolesti vena kao sto su prcsirene vene danas su veoma ceste. Venozna krv vise ne tece prema sreu. jer se upala moZe prosiriti na unutrasnje uho i dovesti i do gluhoce. a nakon toga uho pazljivo obrisite. Nernojtekoristiti prevruci caj jer on sarno pogorsava upalu. cak i za djecu. zarnotajre u rupcic i stavite na bolno uho. sto dovodi do prosirenja 92 ... . Osravite minutu vreti SO grama maslinovog ulja sa 2 zlice cvjetova karnilice.. Povezite trakom preko l:ela.. .. Zbog nasljednih sklonosti k slabosti vezivnog tkiva. Nikad nemojte nista kapati u uho ako imate rupicu u bubnjicu iii je doslo do probijanja bu bnj ica kod gnoj ne upale srednjeg uha!!! I sarna sumnja na to zabranjuje svako sarnostalno I. Oblozi Jako su dobri. malo kretanja iii uvijek istih pokrera na radnom mjestu. Nju treba uvijek ozbiljno shvatiti. Jaca je mjesavina iz ulja cajevca i lavande. Ostavite da djeluje 1 rninuru. Primjena: Svjezi luk narezite na sto manje komadice. oblozi s lukom. zbog trudncce iii prekomjerne tezine dolazi do povratnog toka krvi i prosiren]a venskih zila. procljedite i rnlako koristite kao kapljice za usi. Maslinovo ulje Primjena. Kapljice . Etericna ulja Primjena: Staviti 6 kapi ulja kamllice i 6 kapi LIlja lavande LI zlicicu rnaslinovog ulja. kao sto su stajanje iii sjedenje.Bolesti i tegobe lako moze nastati upala uha. Topli termofor polozen preko obloga jos ce pojaeati djelovanje obloga.. litre vode) u bolesno uho. Natopite time kornadic vate i gurnite ga u siusnu eijev.ijecenje: kod oboljenja uha u svakom je slucaju najprije potreban savjet Iijecnika. Caj od kamilice Primjena: Stapicem s vatorn iii kapaljkorn nakapati nekoliko kapi mlakog caja od kamilice (otopina sa 3 ilicice na II.

Etericno lirnunovo ulje djeluje takoder povoljno . Noga oride i boli i ked najmanjih pokreta. Preko nje omotati suhi rucnik. Upala zubnog mesa Uzroci upale zubncg mesa mogu biti mehanicke ili bakterjjske prirode .sto rnoze dovesti do embolije.I rashladujuce djelovanie I blata iii kelia dokaza 10 se kao dobro sredstvo za ublafavanje upa la. cesto je koia iznad njih crvena. hamamelisa. Nakcn 2 sata obnoviti oblog.U pala zu bnog mesa iila_ Ako se te iile upale. Moze se pojaviri i temperatura. nevena. S tinkturom arnike i nevena Primjel1a: Sraviti u '.npr. javljaju se bolovi u listovima i nogarna. Oblozi . Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovirna tinkture divljeg kestena. Simptorni 93 . macuhicu i cvjetove nevena Jednu Z!iCiCllmjesavine prelijte sa '/4 litre kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta. heljdll. Pijre dva tjedna 3 puta na dan po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela.. Ako je uzrok zubni kamenac. Ova mjesavina djeluje na Iaganoizlucivanje prekornjerne tekucine i na vene. i i . I ! obvezno Illijecnika Kod zacepljenjai upala duboko srnjestenih vena treba potraziti i mirovati u jer postoji krevetu : opasnost da se ugrusak i sa stijen ki vene otplavi . kao i oblozi s lirnunovirn sokorn. gloga i stolisnika. I obloga od svjezeg sira. Ova tjedna pijte po 2 saHce na dan. prevruca luana ili bakterije u naslagarna na zubima. Ljekoviti cajevi Za lijecenje iznurra rnozete pit! cajeve za vene. divljeg kestena. njega mora otklomti zubar. u krv ." litre vode po \" cajne zlicice obiju rinkrura. Upaljeni dijelovi vena zadebljavaju. listove hamamelisa. . Kapljice Joil su djelorvornije od caja ove biljne kapljice.upala u ha . zubne proteze koje ne sjede ispravno. ked vanjske primjene. Narnofiti u tome tanku krpu i dosta vlaznu staviti je kao oblog na nogu. Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima koprivu.

Rub zubnog mesa se povlaci. Za to je dobra j tinktura rujevine. Kapljice za ublazavanje boli . Ispiranja . Vise pura na dan ispirire zube tom otopinorn . Boli nas kod uzimanja hladne. Ispiranje Kod krvarenja iz zubnog mesa ispirite razrijedenom esencijom cimeta. . . a katkad i ked samog udisanja zraka.. Kaduljom Primjena: Stavite saku listova kadulje u litru vode i kuhajte 10 minuta. Upala zubnog mesa koja se ne lijeci rnoze dovesri do upale korijena zuba. zubobolja Vecina zubobolja uzrokovana je karijesom.! crvenilo i naticanje ruba zubnog mesa. Razrnaci izmedu zubnog mesa i zuba postaju sve sid take da se tarno mogu stvarati komorice ispunjene necisroccm i gnojem... 1 kap ulja kajeputovca ublazava belove. Procijedite i ispirite usta . Klincicem If" litre vode i osravire da stoji 5 min uta. Vise puta na dan ispirite zube.. Valjalo bi ipak posjetiti zubara. oslobada zub i zubi se ria poslijetku mogu poceti klimaei. Stavite kapljicu na prst i njdno masirajte zubno meso naonim rniestirna gdje pomalo probiiaju zubici. Svakako morate otiCi k lijecniku..supljinu... Stavite 3 kapi u malo tople vode i ispirlte vise pura na dan usnu . kao i bolovi. 94 . Petoprstorn i rujevinom Primjella: Pornijesajte petoprstu j rujevinu u jednakirn dijelovima j stavire 15 bpi u casu vade....Bolesti i tegobe upale SI:. prevruce iii zaseeerene hrane. 1 do 2 kapi esencije klincica stavljati na zub s karfjesorn. . Primjena: Zakuhajte 1 do 2 .zlicice klincica sa Kod bolnog nicanja zuba u djece testo pornafe ulje karn ilice..

Oprez Ova kura znojenja ne srnije se primjenjivati ked problema sa srcem i krvotokom.Lijecite prehlade na pr_irodan nalin • Kura znojenja iii bazge u Skuhajte 4 • Grog protiv gripe po kap ulja origana. Od toga uzimajte 3 puta na dan po 20 kapi u malo vode. prekrijte se preko toga vunenom dekom i legnite u topli krevet. Zamotajte se jos mokri u veJik. da stoji 10 minuta. Nakon toga mirujte u postelji. . Nemojte se kupati duze od 5 do 10 minuta. Ostanite okol 5 minuta u kadi. • Kapljice protiv prehlade Pornijesaite po 40 rnililitara tinkture nevena i oskoruse kao i I 0 mililitara tinkture rudbekije i Otufirajte se toplom vodom i dobro se obrisite. Pijte caj vrlo vruc i pijte ga brzo. Od te rnjesavine pijte I do 2 case na dan. punim zelucern iii temperaturoml ivancice. dok se prehlada posve ne izlijeci. litre vode i ostavite dumbira. iglice. Pocnite 5 37 "C i povisujte • Sok od lim una Pijte svaki temperaturu dotokom vruce vode do 40 dan sok od Ih limuna. Nakon kratkog vremena jake cete se oznojiti. Pornijesejte vrhom pune zlicice cvjetova lipe 1/4 klincica. • Ljekovita kupka Otopite 6 kapi ulja eukalipta. zagrijan rucnik. Nakon toga se okupajte u vrucoj kupki. cimeta i majcine dusice sa sokom od 'h limuna u casi tople vode. 4 kapi ulja limbe i 3 kapi ulja cimeta u malo vrhnja iii meda i stavite to u kupku temperature oko 37 "C. Povisujte kolicinu polagano na 6 limuna sve "c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful